P. 1
Gyogypedagogia

Gyogypedagogia

|Views: 3,663|Likes:
Published by Robert Koncz

More info:

Published by: Robert Koncz on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI COLEGIUL UNIVERSITAR TÂRGU SECUIESC

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA KÉZDIVÁSÁRHELY

A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI

ELŐADÓ SEBESTYÉN PIROSKA

2007-2008

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
1. A gyógypedagógia fogalma 2. A gyógypedagógia forrástudományai: 3. A gyógypedagógia helye a tudományok rendszerében 4. A gyógypedagógia munkaterülete 5. A gyógypedagógia célja és feladatai: 6. A gyógypedagógia rendszere és ágai 7. A fejlődés gyógypedagógiai értelmezése

II. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREI
I A MEGFIGYELÉS A megfigyelés formái:

III. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKA SAJÁTOSSÁGA IV. FEJEZET A GYÓGYPEDGÓGIA SZAKTERÜLETEI
1. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG 1.1. Az értelmi fogyatékosság fogalma 1.2. Az értelmi fogyatékosság kialakulását befolyásoló tényezők. 1.3. Az értelmi fogyatékosság osztályozása 1.4. Értelmi fogyatékossággal járó szindrómák 2. A HALLÁSSÉRÜLÉS 2.1. Általános ismeretek 2.2. Terminológia 2.3. A hallássérültek gyógypedagógiája: a szurdológia 2.4. A hallássérülés kóroktana (etiológiája) és osztályozása 2.5. Hallásmérés 2.6. A pszichés funkciók és folyamatok jellemzői 3. A LÁTÁSSÉRÜLÉS 3.1. A látássérültek pszichológiájának (tiflopszichológia) kérdésköre 3.2. A látássérülések etiológiája és osztályozása 3.3. A látássérültek pszichés fejlődése 3.4. A Braille írás - olvasás 3.5. A látássérültek szocio - professzionális integrációja 3.6. A látássérültek téri és időben való tájékozódása 4. A MOZGÁSSÉRÜLÉS 4.1. A mozgássérültek pszichológiájának kérdésköre 4.2. A mozgássérülések kóroktana (etiológiája) és tünettana 4.3. A mozgássérültek osztályozása

2

5. A BESZÉDHIBÁK 5.1. A logopédia szerepe és fontossága 5.2. A beszédhibák kóroktana (etiológiája) és osztályozása 5.3. A beszédhibák tünettana 5.4. A beszédhibák terápiája 6. A VISELKEDÉS ÉS MAGATARTÁSZAVAROK 6.1. A viselkedés és magatartás zavarok fogalmának körülhatárolása 6.2. A viselkedés és magatartás - zavarok okai és formái 6.3. A viselkedés és magatartás - zavarok hatása az iskolai és szocio-professzionális teljesítményre 6.4. A viselkedés és magatartás - zavarok prevenciója, a viselkedés és magatartászavarosok nevelése és szociális integrációja

V. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA HATÁRTERÜLETI PROBLÉMÁI
A) AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉYZAVAROK 1. Az elsődleges teljesítményzavarok 2. A másodlagos teljesítményzavarok 3. Az iskolai teljesítményzavarok formái B) AZ ÉRZELMI ÉLET ZAVARAI 1. Félelem és szorongás 2. Fóbiák 3. Gyermekkori neurózisok 4. Autizmus 5. Hiperaktivitás és koncentrációzavar (ADHD) 6. Gyermekkori depresszió

VÁLASZTHATÓ/OPCIONÁLIS KÖNYVÉSZET

3

I. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1. A gyógypedagógia fogalma Világstatisztikák adatai szerint az átlagnépesség 3-5 %- a ,,fogyatékos”. Vakság, gyengénlátás, süketség, nagyothallás, beszédhiba, mozgássérülés és az értelmi fogyatékosság, mind olyan rendellenességek, melyek megnehezítik a személyiség harmonikus kibontakozását és az egyén társadalmi beilleszkedését. Korunk általános törekvése, hogy a különböző károsodás miatt hátrányos helyzetbe került emberek ne szigetelődjenek el, hanem megtalálják helyüket a családi, az iskolai, a munkahelyi és a társas közösségben. Beilleszkedésüket csak akkor tudjuk elősegíteni, ha ismerjük a fogyatékos ember személyiségét, valamint a fogyatékosságokból fakadó pszichés következményeket. A gyógypedagógia ehhez nyújt tudományos támpontokat, mivel: • A fogyatékos gyermekek pszichológiájával és terápiájával; • A tanulásban akadályozott gyermekek a pszichológiájával és felzárkóztatásával; • A beszédhibás gyerekek logopédiai terápiájával; • A nevelési nehézséget okozó gyermekek pszichológiájával és kezelésével foglalkozik. A gyógypedagógia megjelölésére a ,,gyógypedagógiai lélektan’’ mellett a különböző nyelvterületeken a ,,fogyatékos’’ vagy a ,,kivételes’’, vagy az ,, abnormális’’ gyermekek pszichológiája, a ,,speciális pszichológia’’, a ,,medikoszociális pszichopedagógia’’ kifejezéseket használják. 2. A gyógypedagógia forrástudományai: • A gyógypedagógiai pszichológia; • A pszichológia; • A pedagógia. 3. A gyógypedagógia helye a tudományok rendszerében A gyógypedagógia határtudomány: • a pszichológia; • a pedagógia; • a szociológia; • az orvostudomány elemeit használja fel. 4. A gyógypedagógia munkaterülete A gyógypedagógia munkaterületének napjainkban már átfogóbb, tágabb az értelmezése. A korszerű felfogások szerint mindazokat idesorolhatjuk, akiknek testi-lelki fejlődését egyéni vagy társadalmi tényezők megzavarják, vagy tartósan gátolják. Hazánkban a gyógypedagógia területére azok tartoznak: • Akik fejlődésükben gátoltak; • Akik nem nevelhetők-oktathatók az általános, szokványos módszerekkel; • A fogyatékosok. A fogyatékos kifejezés sértő, bántó számukra. Ezért nemzetközi törekvés, hogy a ,, fogyatékos’’ helyett olyan elnevezést találjanak, amely nem a rendellenesség oldaláról jelöli a károsodott személyt, és amely kifejezés egyben elég tág, hogy mindazokra vonatkozzon, akik speciális oktatást-nevelést igényelnek. Ilyenformán használják:

• • • • • • • •

A ,, nehezen alkalmazkodó’’(inadaptált) kifejezést a francia nyelvterületeken; A ,,kivételes’’ (excepcionális) vagy ,,akadályozott’’ (handicapped) elnevezést az angol-amerikai nyelvterületen;

A ,, gyenge’’(infirmis), a ,,gátolt’’(behindert), az ,,eltérő’’, a ,,fejlődésében zavart’’ kifejezést a svájci és a német nyelvterületeken; A ,, különleges gondozást igénylő’’ elnevezést a cseh szakirodalomban; A ,, pszichoszociálisan rosszul alkalmazkodó’’ kifejezést a lengyelek; A ,, defektusos’’ vagy ,,anomáliás’’ elnevezéseket az orosz gyógypedagógiában; A ,, fogyatékos’’, ,,hibás’’, ,,rendellenes’’, ,,sérült’’, ,,károsodott’’, kifejezéseket a magyar és hazai nyelvterületen;

Próbálkoztak a fogyatékosok rövid körülírásával is, pl. a ,,gyógyító nevelést igénylők’’ vagy hosszabbal is, pl. a ,,speciális oktatási követelményeket igénylők’’(elevi cu cerinte eduvative speciale). Valójában egyik sem a legmegfelelőbb, egyik sem minden igényt kielégítő, ezért általában felváltva használjuk mindegyiket. 5. A gyógypedagógia célja és feladatai: • Minél előbb felismerni, és minél jobban megismerni a fogyatékosok lelki sajátosságait; • Elősegíteni a korrekciót és a rehabilitációt; • Minél alaposabban kidolgozni és alkalmazni a speciális pszichológiai módszereket, eljárásokat és terápiát; • Minél jobban kidolgozni, és a legmegfelelőbben alkalmazni a speciális oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat;

4

stb. 6. II. A biológiai és a környezeti tényezők sérülésének következményei csecsemőkorban és kisgyermekkorban a legsúlyosabbak. de érzékeny időpont az 5/6. mint pl. 7. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREI A gyógypedagógiai vizsgálati módszerek szokványos eljárások. intellektuális fejlődési zavarokhoz is vezetnek. Leggyakrabban az érzelmi élet. az ingerszegény környezet. módszere. az érzelmi nélkülözés.az elhanyagoltság. A gyógypedagógia rendszere és ágai • Bevezetés a gyógypedagógiába: az általános kérdéseket határozza meg. a munkába és a társadalomba való beilleszkedését. 5 . értelmi fogyatékosság. • A fejlődés tempójában. szempontokat követnek. Igen hosszú út vezetett a fogyatékosságok megítélésében addig a modern gondolatig.és ifjúkorban. most van kialakulóban. • Gyógypedagógiai gyermek-és fejlődéslélektan: azt kutatja. arra. beszédhiba vagy mozgászavar. Tudományosak: alapos szakmai felkészültséget igényelnek. • Gyógypedagógia szociálpszichológiai ágazata: a szociális gondozás problémáival foglalkozik.környezeti ártalmat okoz. a nevelés hibái. ami a környezet részéről a harmonikus személyiségfejlődéshez szükséges: . célja. sérült. a gyógypedagógia fogalma. • Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika: a sajátos vizsgálati módszereket. amilyenek. hogy az abnormális pszichéjű. az iskolába. életév is. és a neurotikus tünetek mellett. látási. akadályozott. meghatározott cél érdekében irányulnak a megismerendő személyre. kikérdezés. A fejlődés gyógypedagógiai értelmezése A gyógypedagógia a személyiségfejlődés kérdéseit vizsgálja gyermek. olyan rendellenes állapotok esetén. Ezek jellemzői: • • • • • • Céltudatosak: szándékossággal. speciális diagnosztikát és pszichoterápiát foglalja magába. mely elismeri. • Gyógypedagógia munkalélektana: a fogyatékosok speciális munkaalkalmassági vizsgálataival. de sajátos körülmények között alkalmazva. • szociális segítséget megadjon számukra. • pedagógiai. a szociális magatartás és az alkalmazkodóképesség funkciói sérülnek. Ezekben az esetekben a személyiségfejlődés zavart. mint pl. a hallási. az élmények hiánya. hogy a társadalom elfogadja őket olyannak. Társadalmi meghatározás szerint normálisnak tekinthetünk mindenkit. • Általános gyógypedagógia: a fogyatékosok pszichológiája és terápiája.Megkönnyíteni a fogyatékosoknak a családba. Fejlődési zavar jelentkezhet: • A fejlődés összetevőiben. és minden formájú: • orvosi. aki munkájával és magatartásával eredményesen be tud illeszkedni a társadalom életébe és önálló életvezetésre képes. Fejlődési zavar keletkezhet: • Biológiai tényezők rendellenessége vagy sérülése esetén • Agyi károsodás (centrális ). ezek sajátosságait kutatja és azt. Rendszeresek: a vizsgálati módszerek szempontjai meghatározott összefüggésben vannak egymással Objektívek: a vizsgált személy megnyilvánulásait elfogultság nélkül szemlélik. Módszeresek: megszabott elveket. a normálistól sajátosan eltérő lesz. kísérlet különböző módszerei. csökkent értékű fogyatékos embereknek is joguk van emberhez méltó életre. a társadalom életébe való bekapcsolódásra. pályaválasztási tanácsadásával és rehabilitációjának pszichológiai problémáival foglalkozik. A fogyatékosok lelki jelenségeivel foglalkozik. Kutatja az általános fejlődési törvényszerűségek sajátos megnyilvánulási formáit az egyes fogyatékossági kategóriákban. • Analizátorok sérülése (periferiális ). feladatai. hogy milyen rendellenességek találhatók a fogyatékosok fejlődésében. • Környezeti tényezők elégtelensége folytán . Oktatásuk sajátos módszertani problémáit kutatja. a kitaszítottság. mindannak a hiánya. hogy a gátolt fejlődés milyen változásokat okoz a személyiségben. mint a megfigyelés. és a 9. milyen időpontban és milyen formában jelentkezhetnek a különböző rendellenességek • Gyógypedagógiai nevelés-és oktatáslélektan: az iskoláskorú fogyatékosok gyógyító-nevelő oktatásának a problémáival foglalkozik. gátolt. a gazdasági nyomor.

a viselkedés. Beilleszkedik-e a játszó gyermekek közösségébe: vezető akar lenni. önéletrajzok. fantáziátlan. földre dobja. elmarad kortársai játékszínvonala mögött. • A súlyos értelmi fogyatékos gyerek alig. A fogyatékos gyermekek játékának jellemzői: • A fogyatékos gyerek játéka egyoldalúan fejlett. megfelelő rögzítési technika. A JÁTÉK MEGFIGYELÉSE Minden gyereknek. a játékmódja a legjellemzőbb megnyilvánulása. • A beszédhibás gyerek játéka tér el legkevésbé. Az értelmi fogyatékosoké: a kellő ítélőképesség és a megfigyelőképesség pontossága hiányában. tárgyát képezhetik: a játék. Lehetőséget adunk rá. de játéka sivár. lelkesedik. B. • A süket gyerek játéka már kevésbé tér el az épek játékától. a valósággal. lehiggad. • Csak kívülállóként figyel és rögzíti a lényeges megfigyeléseket. a beszéd. futás. ekkor legönfeledtebb. A helyes megfigyelés feltételei: • Jó szaktudás.megfigyelik’’. nem érdekli. épnek és sérültnek egyaránt. • Hang és videofelvételek. ez sérült személyiségeknél kevés megbízható anyagot nyújt: • • • A korán megvakultak önmegfigyelése szegényes: a látható világ ismeretének hiányában. A mások megfigyelése. • A mozgásfogyatékos gyerek is csak kevés játékban tud részt venni. cselekedetek. testalkat. játék folyamatában. Játszás ideje alatt megfigyeljük és lejegyezzük: • Milyen játék érdekli: közös vagy egyéni. gyakorlat. A MOZGÁS MEGFIGYELÉSE A fogyatékosok mozgásukban is eltérnek az épektől: • A durva mozgások terén (mint járás. félrevonul. betartja-e a szabályokat vagy csal. nem minden esetben mutatnak zavart. a gesztusok) annál jobban és gyakrabban eltérnek. de náluk is halláshiány okozta egyoldalúság tapasztalható. • Az enyhe értelmi fogyatékos gyerek már együtt játszik a többiekkel. meddig játszik a játékkal. stb. az introspekció. a vizsgált személy ne érezze.A gyógypedagógiai vizsgálat diagnózison alapul: • A gyógypedagógiai fejlődés prognózisa. • A légkör ne legyen mesterséges. a játékot a szájába veszi. beszéd. legnyíltabban magát. Az önmegfigyelés. A mozgás megfigyelésének tárgya lehet: • 6 . ez a terület is beszűkült számára. • A mozgásfogyatékosoké: a kellő tájékozottság hiányában.. hogy őt most . a mozgás. családi körben. A gyógypedagógia vizsgálati módszerei: I A MEGFIGYELÉS A megfigyelés formái: A. a visszahúzódás jellemzi a többiek csúfolódása miatt. • A megfigyelő közvetlenül részt vehet a tevékenységben (együtt játszik. az írás. A megfigyelés módozatai: I. hogy többféle játék között válogasson. apró mozgások összerendezettségében (mint a beszéd. vagy egyáltalán nem tud megfelelően játszani a többiekkel. a rajzolás. kiértékelési tapasztalat szükséges. vagy csoportos játékban. vagy ami fantáziát kíván. csendes. hangadó. • A finom. II. ekkor fedi fel legőszintébben. rajzok és egyéb alkotások. • Hogyan viselkedik a játék folyamán: felbátorodik. kezdeményező vagy végrehajtó típus. • A speciális pszichoterápia. megunja. az arcjáték. írás. a játéka. jellemzések. elmarad az ép gyerek játéktevékenységétől: a vak gyermek nagyon korlátozott játékában. rajzol). de félénkség. az extraspekció más emberek viselkedésének a feltárására irányul. • Közvetlen kifejező jelenségek: arckifejezés. • Naplók. • Történjen az óvodában/iskolában (órán vagy szüneten). • A vizsgált körülmények kapcsolatban legyenek a gyerek élethelyzetével. levelek. rakosgatja. A gyereket vagy egyénileg vizsgáljuk. A süketeké: a beszéd hiányában. • A gyógypedagógiai tanácsadás. vagy éppen hozzá sem nyúl. mászás). kész játék érdekli. belemerül.

Ne következtetéseket vonjunk le. izzadás. hadarás. ritmus. arcberendezés. • A cselekedeteinek modora. agrammatikus beszédéről. Az írás és a rajz: könnyedén vagy nehézkesen fogja ceruzát. • Legfeltűnőbb jellegzetességei még a zöngés-zöngétlen hangok elvesztése és a ritmus zavarai. fut.készsége. mimika. A kóros tünetek: bénult-e valamelyik testrésze. mert alkalmas az intelligencia fejlettségi fokának és formájának. 7 . • Az értelmi fogyatékosok beszéde a pöszeség legkülönbözőbb változatait és fokait mutatja. hanem csak a tényeket rögzítsük. A beszéd alaki vizsgálata: • A hangok kiejtésének tisztasága. • A vegetatív megnyilvánulások: elpirulás. A beszéd hibáinak vizsgálata. Az arcjáték és a taglejtések: túl mozgékony. görcsös megtorpanások. jelentéktelen. • A beszédszervek épsége. fordulatos-e. • A kifejezőképesség milyensége. • A GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN HASZNÁLT MÁS MÓDSZEREK: A kérdőíves eljárás. beszéd. • A vakok beszéde tartalmilag fejlettnek tetsző. sőt az artikulálatlan hangokig: . sírós. mivel a látás nem tudja ellenőrizni a beszédszervek mozgását. stb. orrhangzós. kellemes. tisztasága. rendetlen. • A nyelvtani helyessége. pantomimika. • A beszédmegértés foka. esetleg megkésettsége. A beszéd megfigyelésének és vizsgálatának szempontjai: • A beszéd kezdete. • Konkrét. milyen a karok és lábak mozgásainak összerendezettsége. vagy gondos. ruházat. elhanyagolt ruházatú. A beszéd tartalmi vizsgálata: • A gondolat szóbeli kifejezése gazdag-e. A beszédhibák a fogyatékosság sajátosságai szerint változnak: • A süket azonnal felismerhető monoton. formailag azonban gyakran fegyelmezett. stb. stb. • A gesztusok. • A beszéd fejlődési menete. A fogyatékosok megfigyelésénél és vizsgálatánál rendkívül fontos a gyerek kontaktus . 3. fegyelmezetlen. • A gyerek verbális kommunikációs készsége. stb. haj. III: A VISELKEDÉS MEGFIGYELÉSE A fogyatékos gyerek viselkedésének leírásához hozzátartozik: • A külső megjelenés: testalkat. hogyan lehet a vizsgált gyermekkel kapcsolatot teremteni. túl élénk.a „visszhang” beszéd (echolália). • A hangsúly. 1. • A mozgásfogyatékosok közül a cerebrális bénultak beszédére jellemző a ritmustalanság. sivár. tartózkodó. Beszédhibát náluk is találunk. • A beszéd érthetősége. IV. függetlenül a vizsgált személy rokonszenvességétől vagy ellenszenvességétől. vagyis az. . lendületesen vagy megtorpanásokkal ír. A BESZÉD MEGFIGYELÉSE A gondolkodás szóbeli kifejezésének. a beszédnek a fejlettségét azért vizsgáljuk. artikulálatlan. sőt az egész személyiség alacsony vagy magas strukturáltságának a megítélésére. stb. A leírásukban objektivitásra kell törekedni. ízléses. ugrik. primitív. jár. piszkos. erős fintorok. szinte az érthetetlenségig. hangsúly. grimaszol. hogyan jár lépcsőn le és föl. egyszerű. szaggatott.az enyhe értelmi fogyatékosok beszédére pedig csak a beszéd fejletlensége és pontatlansága jellemző. sematikus. görcsösség. tiszta. • Eredeti-e. • A megjelenése: rokonszenves. • A beszédtempó.• • • • • A helyváltoztató mozgások: hogy ül. változatos-e. A beszéd és olvasás: tempó. testrészek aránya. a „gramofon ”beszéd változatait az oligofrénia súlyosabb formáiban. 2. 4. arctorzulások. szegényes. magas vagy mély hangú. agresszív.

akiknél: A nevelhetőség feltételei módosultak. a fejlődési prognózis felmérése. az akadályozottság. 8 . a nevelt különleges nevelési adottságaihoz igazodva.  Érzelmi. eljárásaival oktatható is. oktatható eredményesen. A speciális nevelés körébe tartozó pszichikai állapot és az oktathatatlanság közötti határvonal megállapításához nincsenek általános érvényű. • A pedagógiai vizsgálat:  A gyerek tudásszintjének a felmérése és életkori szintjéhez való viszonyítása. a legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása. hogy az átlagos neveléstől eltérve. • • Érzelmi jellegű vizsgálatok: a neurózis fokát mérő frusztrációs tesztek.A klinikai beszélgetés módszere.  Személyiségtesztek. a korlátozottság csak az átlagos. sérült gyerekek közül azok kerülnek gyógypedagógiai nevelésre.  Az értelmi fejlettség vagy fogyatékosság felmérésére. • • • Az átlagos nevelés sikertelennek bizonyul. hangulati és jellemvonások megismerésére.  A gyógypedagógia leggyakoribb sajátos módszerei.  Általános intelligencia tesztek. • A kísérlet: behatóbb. éppen a sajátossá válásának mértékétől függ. • A hibás készség és szokásrendszerek lebontása. Következtetés: A gyógypedagógiai differenciáldiagnosztika célja a fogyatékosság formájának és mértékének a megállapítása.  Kisgyermek fejlődési tesztek.  Az exploráció (a jelen helyzet feltárása). • Az olvasáspróba és íráspróba. Aki az átlagos neveléssel nem nevelhető. Az átlagos nevelés eredménytelensége.  Beszédértés és beszédfejlettségi próbák. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKA SAJÁTOSSÁGA  A fogyatékos. A sajátos nevelés eredményes lehet. tervezettebb.  A panasz felvétele (a gyerek problémái). nincs általában gyógypedagógiai eljárás. pontosabb.  A feladat-megoldási készség vizsgálata.  Az anamnézis (a kórelőzmény adatai). az lehet valóban oktathatatlan. módszer.  A diszlexia és diszgráfia veszélyeztetettség felmérésére. • A kikérdezési eljárások:  A személyi adatok felvétele. • A tervszerű.  A környezettanulmány (a társadalmi-kulturális környezeti tényezők). • A sajátos nevelés hatékonysága. de lehet a speciális nevelés módszereivel. A gyógypedagógiai intézmények oktató-nevelő munkája intézménytípusonként különböző sajátosságokat mutat. tesztek:  Emlékezetvizsgálati próbák  Figyelemvizsgálati próbák. • A sajátos készség és szokásrendszerek kiépítése. örök érvényességű kritériumok. aktívabb megfigyelés. • A próbamódszerek. sajátos módon oldja meg feladatait. • A rajzvizsgálat:  A gyerek rajzkészségének felmérése. • A sajátos nevelés funkciója éppen az. általános iskolai neveléshez viszonyítva jellemzi a gyereket. Ebből következően: • A sajátos nevelésnek nincs általános alapformája.  A számfogalmi fejlettség és számtani gondolkodás felmérése. eljárásai: • Az átlagos nevelés ütemének lelassítása. irányított hatások körének a bővítés. III. a kudarchelyzet. • Az egyéni foglalkozás előtérbe kerülése.

• A személyiségtorzulások kiigazítás. gyermekkori encephalopátia. mely szükségesé teszi a speciális intézkedéseket. A „késés”. posztnatális: az első három év és a későbbi életszakaszok). A leggyakrabban előfordulók közül megemlíthető az értelmi sérülés. ezen kívül pedig súlyos értelmi fogyatékosok. Az értelmi fogyatékosság fogalma Az értelmi fogyatékosságot is sokféle kifejezéssel illetik. jogász. értelmi elégtelenség. „hátrány” kifejezések ugyanis azt sugallják. oligofrénia. Ez a megfelelési képtelenség azonban relatív. 9 . de ez utóbbi megtévesztő lehet. gyógytornász. Attól függően. fizikai sajátosságait. az idegrendszeri sérülést hangsúlyozzák. lelkész. hogy a gyermekek fejlődésében milyen nagy szerepe van szüleik feléjük irányuló magatartásának. hogy mikor és milyen környezeti feltételek között hatnak a szervezetre. Az értelmi fogyatékosság kialakulását befolyásoló tényezők.oligofrénia” és . hanem az élet több területén is sajátos bánásmódra. gyógypedagógus. hogy visszaállhat a normális állapot.2. debilitás. • Mekkora volt a kiterjedése. béta. 1. feloszthatóak öröklött. Bármilyen fogyatékosságról is legyen szó. 3. FEJEZET A GYÓGYPEDGÓGIA SZAKTERÜLETEI 1. Ezért a szülővel való törődés és a szülővel való együttműködés szerves részét kell képezze a rehabilitációs munkának IV. genetikai és szerzett tényezőkre. fejük kicsi. A szerzett tényezők: Az értelmi fogyatékosság súlyossága attól függ. Például: hidrocephália. attól függően. A károsító tényezők. • • • Ezért a sajátos nevelés alanyainak általában nem csak a nevelési helyzetben.nevelési programok kidolgozása.1. hogy egyes területeken a gyermekpopuláció 5 . hogy a fejlődés folyamatában • Mikor következett be a károsodás. A kromoszóma-rendellenességek közül a legismertebb a Down-szindróma (a rendellenesség a 21-es kromoszómapárnál keletkezik). B. prenatális szakasz: a magzati fejlődés idején. perinatális: a szülés közben illetve a szülés utáni néhány nap). általában együtt jár a környezethez való alkalmazkodási készség megváltozásával. . . mivel nem fejezi ki kellőképpen a fogyatékosság súlyossági fokát. életkoronként változnak. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG 1.  A sajátos nevelésre való ráutaltság. Az . A fogyatékos gyermekek személyiségfejlődését vizsgáló újabb kutatások tapasztalatai egyre inkább felhívják a figyelmet arra. magatartás-szabályozásra van szükségük. 2. stb. ami viszont befolyásolja a gyerek személyiségét. pszichológus.különböző rehabilitációs. gamma). hogy a károsító tényező mikor hat a szervezetre a következő periódusokat különítjük el: 1. • A károsító tényező hatása mennyire volt agresszív. szociális gondozó. értelmi szubnormalitás stb. sérült. Ezek közül az értelmi fogyatékos kifejezést fogjuk használni.7 %-ának az intelligencia hányadosa 70 alatti. kihat a szülő viselkedésére.. a módosult nevelhetőség. akiknek anyja nagy adag sugarat kapott (Hirosimára és Nagasakira dobott atombomba). fogyatékos gyerekük van. Az öröklött tényezők közül leggyakrabban a kromoszóma rendellenességekkel találkozunk. a Down szindróma egyik oka lehet az anya előrehaladott életkora a terhesség idején. hogy rendellenes. testi-lelki állapotukat figyelembe vevő intézkedésekre. Az értelmi fogyatékosság kialakulásához tehát vezethetnek: Prenatális tényezők: • A sugárzások (röntgen. mongoloizmus. a szociális szakmai integráció megvalósításához szükséges: . Az a mód. A. sajátos fizikumúak: végtagjaik hosszúak.gyermekkori encephalopátia” kifejezések pedig inkább orvosi jellegűek. • A technikai segédeszközök alkalmazása. ahogyan a szülők feldolgozzák magukban azt az élményt. amikor az egyén a társadalmi elvárásoknak képtelen megfelelni. különböző torzulások jelentkeznek. logopédus. Az intelligencia-tesztek kimutatják. melyek hatásai mai ismereteink szerint irreverzibilisek. közgazdász.melyek figyelembe veszik a személyek pszichológiai. ugyanis a társadalmi elvárások társadalmanként. A megfelelési képtelenséget biológiai (normális és patológiás) tényezők határozzák meg. munkájának az összehangolását a sikeres rehabilitáció érdekében. • Az értelmi fogyatékosság meghatározása: (Rene Zazzo). • Az agykéreg szintjén jelentkező fejlődési zavar. A kromoszóma-rendellenességek következménye a genetikai egyensúly hiánya. alfa. A debilitás az értelmi fogyatékosság legenyhébb formája.valamint a tevékenység optimalizálásához kibontakoztatható lehetőségeiket. Például azok a gyermekek. mely az értelmi akadályozott szinonimája. Ez a sajátos nevelésre való ráutaltság teszi szükségessé a különböző szakemberek: orvos..

Felmérjük • Az adaptációs képességeket. szakmai közösségbe és képes • 10 . • Az alkalmazott módszereket. a határintelligenciájúak csoportja. Ezek a gyermekek speciális módszerekkel fejleszthetők. kábítószerek) a petesejt pusztulásához vagy genetikai mutációkhoz vezetnek. főleg a grafo-motoros feladatokban ütköznek nehézségbe. nem indokoltak. • Fertőző betegségek. 1. osztálytól kezdve oktatásukban a gyakorlati készségek és a szociális kompetencia fejlesztése válik hangsúlyossá. nehéz szülés alatt. szégyenlős. mely feszültséghez és ellenkezéshez vezet. TBC. hiányosak. ólommérgezés). Az iskolai integráció során figyelembe kell vennünk az alábbi követelményeket: • A sérült gyermekeknek egyéni bánásmódra van szükségük. • Az integráció szintjét. többségük hiperaktív. tápanyag-hiány). melyeket a pedagógus nem tud kiküszöbölni a normál osztályban hagyományosan folyó fejlesztéssel. • Lehetnek olyan funkciózavaraik. olvasás. nehézségeik vannak a másokkal való kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. • Oltások (himlő ellen). tífusz. és sikeresen integrálhatóak az általános iskolába. vírusos sárgaság). gátoltak. kémiai tényezők (atomsugárzás. vitaminhiány. malária. antidepresszánsok. Perinatális tényezők (főleg olyan balesetekre vonatkoznak. cink. megjelenhet az erőfeszítéssel szembeni negatív attitűd. arányok és téri irányok betartására. higany. szénmonoxid. melyek a szülés alatt következnek be): • Fogós szülés. • A fertőző. melyek alapján a határintelligencia könnyen azonosítható: • Ezeknek a gyermeknek komoly nehézségeik vannak az írás.Az erős pszichés sokk változásokat hoz létre a csírasejtekben • A cukorbetegség a petesejtek sorvadását és nemi funkciózavarokat okozhat. diszgráfia.3. emotív. Az adaptációs periódus leteltével a határintelligenciájú gyermek elég jól beilleszkedik az iskolai. melyek hatással vannak az agy működésére (skarlát. • Az anya progresszív betegsége (TBC. megközelíthetik a normális pszichés fejlődésmenetet. alkohol). • Oxigénhiányos állapot bekövetkezése hosszantartó. • Koponyasérülések és agyi traumák. X. • Gondolatmenetük zavart. képtelenek a forma. • A gyógyszerek (citosztatikumok. mely az igényszint csökkenését eredményezi. vírusos betegségek (rózsahimlő. mely a kapcsolatteremtés eszköze. • Fizikai traumák. • Az V. • A határintelligenciájú személyek tevékenysége sokszor kudarcba fullad. kiegyensúlyozatlan. gondolkodási folyamataik lelassultak. A) Határ-intelligencia A normalitás és az értelmi fogyatékosság között van egy sajátos kategória. Posztnatális tényezők: • Az agyat támadó fertőző betegségek (agyhártya és agyvelőgyulladás. • Ennek következtében gyakran iskolai kudarcot élnek meg. A határintelligencia fogalma viszonylag új keletű. reakcióik sokszor kiszámíthatatlanok. sugárzás. himlő. melyek végül is viselkedészavarok megjelenésében csúcsosodnak ki. melyet tesztekkel lehet mérni. Az értelmi fogyatékosság osztályozása Az értelmi fogyatékosságot leggyakrabban az intelligencia-szint (IQ) és a fejlődési hányados alapján osztályozzuk. nagyság. kobalt. • A téri strukturálás szempontjából hiányzik náluk a vizuo-motoros koordináció. • A köldökzsinór általi fulladás stb. • Nem megfelelő táplálkozás. diszkalkulia). illetve VI.). • A gyermek érzelmi életének sivárságaga kihat értelmi és pszichés fejlődésére. nehézfémek sói: nikkel. számolás megtanulásában (diszlexia. • A kommunikációs viselkedést. • Az iskolai tanterveket mindig adaptálnunk kell a lehetőségeikhez. Gyakorlatilag ez az övezet a normalitás és az értelmi fogyatékosság között helyezkedik el. • Szociális és érzelmi téren éretlenek. • A fizikai. gátlásos. kudarckerülővé teszi a személyt. A tanulás terén elkülöníthetünk néhány sajátosságot.). akiknek IQ-ja 80-8590. visszahúzódó. • A határintelligenciájú gyermekek a feladatokat csak bizonyos komplexitási és absztrakciós szintig tudják megoldani. az izoláltság és a frusztráció. • Akut vagy krónikus mérgezések (ólom.

Az enyhe értelmi fogyatékosok másik jellemzője a percepciós tér beszűkülése (adott időegységen belül kevesebb számú elemet észlelnek. mely a tárgyak manipulálását nehezíti. amelyek pontosan körülhatároltak vagy színesek. • Beszéd. Az enyhe értelmi fogyatékosokra az épeknél nagyobb százalékban jellemző a balkezesség vagy a kétkezesség. a mozgásutánzás (mely nehezíti a legtöbb jártasság kialakulását). • Emlékezet A bevésés nem eléggé akaratlagos.enyhe. metaforákat és jelzőket. nyelv A debilis gyerek beszédfejlődése minden szempontból megkésett. mint a hasonlóságokat. Az értelmi fogyatékos nem várja meg az utasításokat. zavaros. Az összetett mondat kevesebb szóból áll. amelyből a tárgy készült. mely a 7-12 éves kori normál: fejlődésmenetnek felel meg. A debilis nevelhető. Ez a térbeli tájékozódás illetve a tárgyak közötti relációk megállapításának zavarát vonja maga után. A motricitás zavara főleg a következő területeken nyilvánvaló: a mozgások sebessége. a relációs szavak. Az emlékezetükre jellemző a bevésés és a felidézés merevsége. eltér a kitűzött céltól. Egyes részletek elfedik a többit. • Gondolkodás Az enyhe értelmi fogyatékos gondolkodására és percepciójára a merevség. A megértés nehezebb. viselkedéséért. hanem azonnal hozzáfog a tevékenységhez. B) Enyhe értelmi akadályozottság Az IQ 50-85 közötti. A debilisek pszichikus tevékenységének jellemzői: • Észlelés Az enyhe értelmi fogyatékosok nehézségbe ütköznek az elemzésben és szintézisben. Hiányoznak az elvont fogalmak. nehezen értik meg és ritkán. A mondatok használata kb. hogy a különböző elemeket nehezen társítja egy adott témához. formáját illetve az anyag minőségét. pontossága (főleg a finommozgások). A hangsúlyt. A pszichés fejlődés összes nehézsége ellenére a kommunikációs képesség megfelelő nevelési környezetben fejleszthető. hiányozhat az állítmány vagy az alany).súlyos debilist. A debilitás az intelligencia fejlődésének elégtelenségéből származó hiányállapot. Az észlelt tárgyak. az izomerő szabályozása stb. amit a központi idegrendszer munkaképességének csökkenése vált ki • Viselkedés Az enyhe értelmi fogyatékos tevékenységére elsősorban az éretlenség jellemző.Gondolkodására az elsajátító funkciók túlsúlya jellemző. az épek és a köztük lévő különbségek gyakorlatilag eltörpülnek. ez a jellemző nagyobb életkorban is fennmarad. vagyis könnyebben észlelik a periférián levő elemeket vagy azokat. annál nehezítettebb a mozgás is. A tevékenység kivitelezésének nehézségei adódhatnak emlékezeti vagy figyelmi zavaraiból is. A gyakorlási lehetőségek biztosításával a motricitás érezhetően javítható. percepciójuk hiányos. hanglejtést és beszédritmust is hibásan használják. mely a transzfer megvalósításának nehézségeit vonja maga után. és valamilyen könnyebb tevékenységbe fog. hanem reproduktív. a felidézést nehezíti. 3 éves kor körül kezdődik (az ép gyermeknél másfél éves korban). . az igék száma kevés. Szókincsüket a főnevek uralják. Gyakori a negativizmus. hasonló tapasztalatból származnak). és érdeklődése határozza meg. általában nyelvtani szerkezete hibás (hiányzik az alany és állítmány közti személy és szám szerinti egyeztetés. Tehát gondolkodása nem kreatív. megközelítheti az épek szintjét. képes mentális korának megfelelő iskolai teljesítményre. Amint nehézségbe ütközik. mint az ép intellektusúaké. • Akarat Az akarati tevékenység minden vonatkozása sérült: Az enyhe értelmi fogyatékos céljait pillanatnyi szükségletei. Az enyhe értelmi fogyatékos könnyebben megállapítja a különbségeket. A fogyatékosság súlyossága alapján elkülönítünk három kategóriát: . • Érzelmi megnyilvánulások 11 . a nagyságfogalom. jelzők. Emlékezetüknek egy másik sajátossága a megbízhatóság hiánya (felidézéskor betoldhatnak idegen elemeket. hibásan használják a hasonlatokat. a rugalmasság hiánya jellemző. A debilis nem rendszerezi a bevésendő anyagot. A debilis gyermekek szókincse sokkal szegényesebb. mint a normális személyek). nem figyel oda azokra elejétől a végéig. Nehezebben észlelik a tárgyak súlyát. viszont a debilis soha nem lesz teljes mértékben felelős tetteiért. képek részleteit képtelenek megkülönböztetni. • Motricitás Minél súlyosabb az értelmi fogyatékosság. Az összefüggő beszéd 4 éves kor körül jelenik meg (az épeknél másfél éves korban).elboldogulni az életben. Az enyhe értelmi fogyatékosok első szavai 2 éves (az ép gyermeknél 1 éves korban) kor körül jelennek meg.középsúlyos és . mely lehetővé teszi a szociális autonómiát. (az iskoláskorú enyhe értelmi fogyatékos érzelmi megnyilvánulásai az ép óvodásokéra hasonlít). A mentális kor függ a fogyatékosság súlyosságától. mivel az új információkat nehezen kapcsolja össze a már ismertekkel. melyek egy korábbi.

Olyan szülők is vannak. ha a szülők attitűdje megfelelő. Kialakulhat náluk az obszesszív viselkedés. önző. folyton beszél és hiányzik belőle a valódi érdeklődés. Az enyhe értelmi fogyatékos képes elsajátítani valamilyen egyszerűbb szakmát (asztalos. • Beszéd. aki nem képes koncentrálni. a jóváhagyását. ezért képtelenek megfelelő érzelmi kapcsolatot létesíteni másokkal vagy korcsoportjukkal. agresszívvé válhat a környezetében levőkkel. • Érzelmek. egyes esetekben akár az általános iskolában is történhet. érzékeny a kritikára.). szabó. amikor az értelmi sérüléshez érzelmi zavarok is társulnak. érdeklődéshiány. hogy érzelmi reakciói eltúlzottak és kiszámíthatatlanok. de náluk az értelmi fogyatékosság súlyosabb és állandó motoros nyugtalansággal párosul. és környezetük érzelmileg támogatja őket. szófogadó. de nagyon kíváncsi. az ismeretszerzés terén nyilvánul meg. kiejtészavarok jellemzik. az egyetlen kapcsolati tapasztalat. különféle magyarázatokat keresnek erre. • Motricitás Fejletlen és kevéssé differenciált. nyúlajak. szert tesznek alapvető matematikai ismeretekre. Gyakran kerül eufórikus állapotba. Buta A. kudarckerülő reakció vagy a harag kifejeződése Érzelmi életük gyerekes. naivitás. dülledt szemgolyók). Még akkor is. Binet (1975) írta le. Az öröm is átcsaphat náluk nevetési görcsbe. eltorzult fülek. Az az értelmi fogyatékosság az iskolai teljesítmény. nem sajátítják el a számfogalmat. amikor a gyermek fejlődésének megkésettsége szembetűnő. hangsúlyozott apátiával. gyakran ellenséges reakcióik vannak. figyelni. Vannak azonban olyan enyhe értelmi fogyatékosok. 12 . b. Nem tud különálló mozgásokat végrehajtani (például képtelen kacsintani). általában a jobb intellektusúak körébe tartozik. ami az instabil csoportra. Oktatásuk és nevelésük kisegítő iskolában. nyelv Beszédük tökéletlen. akikre az elmosódott érzelmek jellemzőek. befolyásolhatóság és nagyfokú hiszékenység jellemző. mint az intelligencia alacsony szintjét. akiknek bűntudatuk van gyermekükkel szemben. • Viselkedés Nagyfokú biztonság igényük van. Az emotív diszharmonikus debilist az különbözteti meg az instabiltól. kóros hazudozó. ahol elsajátítják az írást. A diszharmonikus debilisre főleg érzelmi és viselkedészavarok jellemzőek. gondolkodási műveleteik pedig a 7 éves normálisan fejlődő gyerekével egyenértékűek. mozdulatai esetlenek. a beszédérthetőség csökkentett. • Tevékenység Mindig nagyon éretlen és labilis. Diszharmonikus debilis. Keresi a környezetének az elfogadását. darabosak. Nagyon sok bizarr viselkedésük valójában csak bizonytalansági. labilitással és alkalmazkodási nehézségekkel párosulva. a szülőkép az egyetlen viszonyítási kép.Vielkedésük érzelmeik által meghatározott. • Gondolkodás Konkrét és helyzetfüggő marad. ebből is következik infantilizmusuk. képes alkalmazkodni környezetéhez. Erre a kategóriára jellemzőek a szomatikus malformációk. Az ilyen személyek azonban sikeresek is lehetnek. összetörhet tárgyakat vagy saját magát. Az érzelmek feletti ellenőrzés hiánya bonyolítja a környezetével való kapcsolatát. A butára az értelmi képességek patológiás állapota jellemző. C) A középsúlyos értelmi akadályozottság-imbecillitás Az IQ 20-50 közötti. Nem képesek elsajátítani a nyelvtani szerkezetek helyes használatát. A szókincsük köznapi szavakra korlátozódik.7 éves kornak felel meg. • Családi és szocio-professzionális integráció Fogyatékos gyermek születése és jelenléte nagy megpróbáltatás a család számára. A harmonikus debilis dolgos. Ilyenkor az értelmi fogyatékosság uralja a személyiséget. A hullámzó lelkiállapot jellemző általában rájuk: olykor eufórikusak. Az izgatott diszharmonikus debilisre jellemző mindaz. nagyon erős reakciókat produkálnak az elhagyásos helyzetben. mely megnehezíti szociális integrációjukat. mely a normális fejlődésmenetű 3 . merevséggel. máskor apatikusak vagy éppen ingerültek. farkastorok.Az érzelmi reakcióik sokszor sokkal hevesebbek. asszimetriái (távol ülő szemek. melyre viselkedészavarok. cukrász. felelősnek érzik magukat. képes megtanulni valamilyen mesterséget és azt normális körülmények között űzni. képes beilleszkedni a családba. Sok szülő nem is tudja elviselni ezt a terhet és ezért képtelen a fogyatékos gyerek elfogadására. építő. olvasást. ezért beszédük agrammatikus. Az emlékezeti teljesítménye megfelelő. A maximális fejlettségi szintjük a fogalmi gondolkodást éri el. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek mégis. mint amennyire a helyzet indokolná. A hevesség a dührohamig fokozódhat. főleg a koponya és arc deformáltsága. adaptációs nehézségei vannak. a mechanikus problémamegoldás jellemző rájuk. folyton izgatott. Harmonikus debilis. Klinikai csoportosítás Klinikai szempontból a debilitás a következőképpen csoportosítható: a. c. melyet nem tudnak uralni és kontrollálni. és elkeseredetten keresik a helyzetből való kilépés lehetőségeit. ha folyamatosan igyekeznek. Nem képesek megérteni a téri relációkat. állatgondozó. méhész stb. hiányzik a tudatos kontroll. A megnyilvánulási forma alapján további alcsoportokat különíthetünk el: Az instabil diszharmonikus debilis.

• Figyelmük életkoruktól függetlenül ingadozó. kivonni. Nyakuk rövid. akkor a legjobb megoldás a gyermek speciális intézetben való elhelyezése. mely ugyanakkor az értelmi fejlődésben diszharmóniát is okoz (például képesek több-száz sort megjegyezni egyszeri elolvasás vagy meghallgatás alapján). A középsúlyos értelmi fogyatékosok nevelésének fő céljai a képességfejlesztés illetve a szociális készségek alakítása. nem differenciált. • Szociális és családi beilleszkedés A súlyos fogyatékos képtelen a kapcsolatai irányítására. hidrocephália. Aki nem teljesen idióta mutat bizonyos érzelmeket a környezete iránt. karjuk rövid. Értelmi fogyatékossággal járó szindrómák A Down szindróma Ezt a szindrómát Langdon Down írta le 1866-ban és három fő jellemzője: . tömpék és szétállóak. • Külalak Jellemzők rájuk a koponya-deformitások. és állandóan félig nyitva van. A bámulatos középsúlyos értelmi fogyatékosok csoportjába tartoznak még azok is. távol ülő szemek. apatikusak. melyek szükségessé teszik intézeti elhelyezésüket. Képtelen az önvezérlésre. Amikor a család nem képes megbirkózni a sérült gyermek nevelésével és nincsenek meg ennek anyagi feltételei sem. • Pszichomotoros labilitás jellemző rájuk. bántalmazni másokat. Mindezek mellett megtaníthatók az elemi önkiszolgálásra és egyszerű munkavégzésre felügyelet mellett. • Szemük oldalt-ülő. fogrendellenességek. A nagyon súlyos értelmi fogyatékos gyermek jelenléte a családban mélyen érinti annak stabilitását. ujjaik laposak. általában szelídek. olyankor is. de átválthatnak auto. .idiot savant”-nak is nevezik vagy bámulatos imbecillisnek.akit egész Európában ismertek .Rajz . és ez lehetővé teszi motoros és vegetatív funkcióinak tréningjét. • Érzelmi életük Primitív ösztöneikhez. 13 . rajzaik primitívek és inesztetikusak. amikor valami iránt érdeklődik. Képesek órákig egyhelyben ülni.például a cicák Raphaellója .a kromoszóma rendellenesség. lapos. • Kezük kicsi. Megnyilvánulásai is primitívek: egyszerű himbálózás. másoknak azonban pszichopátiás megnyilvánulásaik lehetnek. romlékonyak.Bámulatos szaglóérzékkel rendelkezők . • Emlékezet Bizonyos esetekben azonban akár kivételesen jó memóriájuk lehet. füleik kicsik. hiányoznak a pofacsontok és a szemkörüli kiemelkedések. lopni vagy szexuálisan. szagokat. arcuk kerek.Számolás .akik nagyon gyorsan (a számítógépet túlszárnyalva) tudnak fejben. Átlagéletkoruk 19 év. szájuk kicsi. grimaszolás és hirtelen keletkező motoros impulzusok. • Felfogóképességük korlátozott. Az IQ 20-25 közötti.4. az ilyen hipermnéziás személyeket .nagyon könnyen differenciálják a különböző illatokat. hátgerincferdülések. A legtöbben nem tanulnak meg írni. fogaik szabálytalanok. • A Down szindrómás személyek feje kicsi. összeadni. D) A súlyos értelemi akadályozottság (idiotizmus). passzívak. A nagyon súlyos értelmi akadályozott ösztönvilágban él. nyelvük nagy. A beszédben nem képes egy szótagú szavaknál egyebet elsajátítani. Ez megnehezíti nevelésüket.vagy hetero-agresszivitásba is. a testhez és az erogén zónákhoz való nárcisztikus ragaszkodáshoz kötött. mellkasuk széles. Arcuk és orruk hegye piros. akiknek különleges képességei a következő területeken nyilvánulnak meg: .. • A beszéd A beszédnek csak nagyon egyszerű formáját sajátítják el. mechanikus emlékezetük és a beszéd fejlődése jelentősen megkésett. míg a középsúlyos értelmi fogyatékosoké 26 év. • Motricitás A pszichomotoros struktúra egyszerű. Ez utóbbiak impulzivitásuk és az ítélőképesség hiánya miatt képesek akár gyilkolni. egyenlőtlenek. A szociális integráció szempontjából elkülöníthető a teljes és a részleges idiotizmus. és a társadalommal való kapcsolatát.Zene . A kiegyensúlyozott középsúlyos fogyatékosok képesek az elemi szociális elvárásoknak megfelelni. asszimetrikusak. mozgásuk monoton. rövid ideig képes koncentrálni. mely lehetővé teszi valamilyen egyszerű produktív tevékenység végzését és a munkaközösségbe való beilleszkedést. dülöngélés.a sajátos fizikum. • Szociális integráció A pszichés fejlődés függvényében valósul meg. ezért folyamatosan segítségre és felügyeletre szorul.hallás után képesek hosszú és bonyolult dallamok visszaadására . • A mongoloid gyermekek lassúak. a normális fejlődésben a három éves kor alattinak felel meg. mikrocephália. A fertőzésekre való különös érzékenységük magyarázza korai elhalálozásuk gyakoriságát.az értelmi fogyatékosság és . mely “bohóc-arcúvá” teszi őket. szorozni vagy osztani.• Figyelem Instabilitás jellemzi. 1. . Lábuk és lábujjaik rövidek. nem tud az esetleges veszélyek ellen védekezni.

később süketült. leírásával foglalkozik. 2. • Emlékezetük elsősorban mechanikus és a bevésés rövid távú. . hogy nagyon jó a ritmusérzékük. Terminológia A tudományban illetve a köznyelvben használt fogalmak a hallászavarok megnevezésére a következők: süketnéma. családi és szociális jellemzőit és kiemeli a szociális nevelő hatások szerepét a hallássérültek személyiségének formálásában.Előkészíti az orvosi beavatkozásokat (dobhártya-műtét). családi. valamint melyek alapján képes beilleszkedni a társadalomba és a produktív munkába. alkoholizmus. hallásfogyatékos. A hallássérülés kóroktana (etiológiája) és osztályozása A hallássérültek gyógypedagógiájában a hallássérülést elsősorban a kórokozó tényezők és a bekövetkezés ideje alapján • 14 .4.Kidolgozza azokat az elveket. hallássérültek általános lélektana.A kompenzálás. . tökéletesítésével és gyártásával foglalkozik d) A hallássérültek szociológiája. nevelés és a rehabilitáció megfelelő eszközeit keresi. a technikai beavatkozásokat (hallókészülékkel való ellátás) és az auditív kompenzációs beavatkozásokat.A hallássérülések okait és a veszélyeztető tényezők prevenciójának lehetőségeit kutatja. Viselkedésükre az utánzás a jellemző. az ismerősökkel barátságosak. 1893-ban Dr Davila Károly lakása mellett hoz létre egy iskola-szerű intézetet. iskolás pszichológiája. konkrét helyzethez kötött. Az életkor előrehaladtával ez az arány növekszik. óvodáskori és iskoláskori szurdopedagógia). kompenzálják a sérülést. nagyothalló. örökletes. nagyon ritkán az enyhe értelmi fogyatékosságok közé sorolhatóak. csak sztereotípiák elsajátítására képesek. A Down szindrómások fejlődési rendellenességeik miatt a középsúlyos vagy súlyos.Tanulmányozza a pszichofizikai fejlődés sajátosságait.3. alultápláltság. Beszédük infantilis.1. a felidézés nehéz. a beszédet korrigálja.E fogyatékosságtípus tanulmányozásával. 2. .21-es triszómiának” is szokták nevezni. a hallászavarokat és . auditív diszfunkció. sugárzás. mindezekhez igénybe veheti technikai segédeszközként a hallókészüléket. 2. mivel a 21. sztereotipek. hogy a lakosság körülbelül 1 %. járványok. süketbeszélő. A hallássérültek gyógypedagógiája: a szurdológia . hallássérültek munkalélektana) c) A szurdotechnika a hallásmaradvány maximális kihasználásához szükséges technikai segédeszközök felfedezésével. a hallássérült kisgyermek. így a Down szindrómásoknak 46 kromoszóma helyett 47 kromoszómájuk van. Általános ismeretek Hazánkban a hallássérültekkel való törődés több mint 100 éves múltra tekint vissza.Megpróbál olyan hatékony módszereket és technikákat kidolgozni. ezért biztosítanunk kell számukra a pozitív viselkedésmodellt. hallássérültek tanításának módszertana. oktatás. igénylik a figyelmet és a szeretetet. A hazai és nemzetközi statisztikai adatok alapján elmondható. melyek lehetővé teszik a rehabilitációt és a szociális integrációt. nagyothalló. nem megfelelő orvosi kezelés. szurdodidaktika. melyek alapján a hallássérült felvehető normális általános vagy speciális iskolába. A HALLÁSSÉRÜLÉS 2. A hallássérültek pedagógiája tanulmányozza és megállapítja a hallásveszteség azonnali és távlati hatásait. szeretik a zenét és a táncot. később süketült) által befolyásolt beszédindítás és beszédfejlesztés elveit valamint általános és specifikus módszereit. a hallásveszteség bekövetkezésének ideje és súlyossága (süket. . 2. • Általában vidámak. általános és szakiskolák valamint technikumok működnek. az idősek körében pedig már eléri az 50%ot. hogy egyes iskolákban speciális osztályok működjenek fogyatékosoknak. A nagykorúság elérésekor a hallószervi elváltozások és zavarok aránya már 10%-ra nő. hallássérültek kísérleti lélektana. A hallássérülés gyakoriságát számos tényező befolyásolja: földrajzi. Ezt a szindrómát . kromoszómapáron jelenik meg egy plusz kromoszóma. zajártalom. mely a későbbiekben az “Erzsébet Otthon” részlegévé válik. b) A szurdopszichológiára (a szurdopszichhológia története.. Az 1924-es a tanügyi törvény előírja.Megállapítja és magyarázza a hallássérülés bekövetkezésének idejét és súlyossági fokát. Gesztusaik konkrétak.Hangjuk rekedtes. gyakran beszédhibások. majd a Focşaniban működő intézethez (1865) kapcsolják.a (veleszületett vagy kora gyermekkorban szerzett) hallássérült. . Jelenleg hazánkban nagyothallók és süketek számára óvodák. Érdekes viszont. vírusok. . fejleszti a beszédmegértést szájról olvasással. monoton.2. • A hallássérültek gyógypedagógiája további tudományágakra oszlik: a) A szudopedagógiára (a szurdopedagógia története. hallássérült. balesetek. .Tanulmányozza a hallássérült gyermek életének és tevékenységének sajátosságait. orvosi.

• 20-40 dB között . annál szélesebb a levegő görbéje. Az éles hangok percepciója zavart. bakteriális fertőzések (tuberkulózis. (hallókészüléket igényel. Családban előforduló pajzsmirigy elégtelenség). speciális hallókészüléket és klasszikus beszédhiba-javítást igényelnek. erőteljesebb a továbbadott energia. A humán percepció sajátosságait figyelembe véve a gyenge hangok 20-30dB-sek. közép vagy a belső fülre hatnak.) Speciális hallókészüléket igényelnek. amplitúdója 20 mikropascal. kokain. Aki csak a 20 dB fölötti hangot hallja. b) Percepciós hallássérülés. kanyaró. A hallásveszteségük meghaladhatja a 120 dB-t.középsúlyos hallásveszteség. A hallókészüléket viselő számára a hangerő és hangmagasság sokkal fontosabb jellemzők. Mindezek megzavarják a központi idegrendszer későbbi fejlődését. középfül-gyulladás. Két nagy csoportot különítenek el. kanamicin. mely az emberi fül számára még érzékelhető. Ilyen például a méhen belüli citomegalovírus fertőzés (mirigy-gyulladás) vagy a rubeóla vírus.ben mérünk. Nem értik sem a suttogó. melyet dB . mérgezések. ez a standard vagy a viszonyítási hang. melyek nehezen azonosíthatóak. melyek további speciális formákat tartalmaznak. Műthetetlen. vagy olyan tényezőkre is visszavezethető. rubeola. ultrahangok).osztályozzák. A Hertz a rezgés mértékegysége. ergotin. illetve a vércsoport összeférhetetlenség az anya és a magzat között. endokrin zavarok (pl. A hallássérülések tehát lehetnek: • Öröklött hallássérülés • Szerzett hallássérülés a) Prenatális hallássérülés Okai: a terhes nő fertőző betegségei. vagyis a meghallott hang fájdalomérzetet válthat ki. tífusz. Előbb műtéti korrekciót hajtanak végre. rubeola vírus.5. ezután következik a hallókészülékkel való ellátás. vagyis a dB érték annál nagyobb. érrendszeri betegségek. az anya maláriás megbetegedése. fájdalomküszöbe is csökkentett lehet. szamárköhögés stb.). Minél erősebb a vibráció. A frekvenciát Hertzben mérik. mumpsz.enyhe hallásveszteség (ha nincs nagy távolságra a beszélőtől. kanyaró.nagyon súlyos hallásveszteség (nagyon hangos zörejeket is meghall. neomicin. ólmos víz). mumpsz. kábítószerek (morfium. A szülés közbeni traumák a belső fülben vérzést idézhetnek elő. Hallókészülékkel javítható. A vezetéses zavarok. Ezek mellett vannak más negatív hatások. Az emberi fül normálisan nem fogja fel az összes rezgést (pl. melyek hallókészülékkel javíthatók. melyek a külső. mint a mély hangokat. Az emberi fül ennek 1000000 szeresét is képes tolerálni. A Nemzetközi Audiofonológiai Iroda adatai szerint: • 0-20 dB között . akkor hallja a beszédet). A sérülés helye szerint(az analizátornak melyik része sérült) megkülönböztetünk: a) Vezetéses hallássérülés. A nagyon súlyos hallássérülteknél 90 dB fölött veszteséget mutatnak ki. melyet a rezgés hoz létre. Jobban értik a magas. kémiai és hormonális okok. de a magzatra katasztrofális lehetnek. Ugyanakkor hallássérülés okozhat az oxigénhiány is (kék aszfixia) vagy a szülés közbeni fulladásos állapot. koponya-téri bevérzések. Minél gyorsabb a rezgés. A hangerő függ a nyomatéktól. • 70-90 dB között. cukorbetegség. 2. zajártalom (zajos környezet). agyvelőgyulladás. Ezen kívül prenatális hallássérülést okozhat a terhesség alatti röntgen-sugárzás. az erősek pedig 80 vagy nagyobb dB értékűek (a 15 . melyek az anyánál nagyon könnyű lefolyású betegségek. c) Posztnatális hallássérülés Okai: koponya vagy agy-sérülés.sérülés.súlyos hallásveszteség (zörejeket illetve egyes magánhangzókat hall). sem a túl hangos beszédet. annál magasabb a hang frekvenciája. gentamicin. heroin. Általában jó eredményeket lehet velük elérni. a gyógyszerek közül a sztreptomicin. vércsoport összeférhetetlenség. • 40-70 dB között. Annak a legkisebb hangerőnek. kontergán). melyet okozhat a köldökzsinór nyakra tekeredése is. A decibelskála logaritmus-skála és hallásküszöbként a 20 A-t használja. cochlea . Más típusú felosztások is használatosak a hallássérültek gyógypedagógiájában. Az ember hallása 20 és 20000 Hz közötti. metabolizmuszavarok. • A hallássérülés súlyossági fok szerinti osztályozása A normális hallású személyek képesek meghallani a 0-20-30 dB erősségű hangokat. vérzések. decibelskálák A decibel a hangerősség egyezményes mértékegységének legkisebb egysége. A bel 1/10-ét jelenti és megfelel körülbelül a nyárfalevél szélcsendben keltett hangjának. trombomicin és akár a nagy dózisban adott aszpirin vagy a kinin is okozhat hallássérülést. az anyai alkoholizmus. e nélkül a közeli beszédet is csak nehezen érti). Hallásmérés • A hangerő mérése. krónikus alultápláltság. fertőző betegségek (agyhártyagyulladás. c) Kevert hallássérülés. marihuána. és a percepciós zavarok egyaránt jelen vannak. az enyhe. mint a normális hallásúak számára.normális hallás (a beszédet problémamentesen hallja). A hallásveszteség körülbelül 60-70 dB. A prenatálisan szerzett hallássérülés lehet ismeretlen eredetű is. b) Perinatális hallássérülés Okai: a szülés közben bekövetkező anatómiai sérülés. közepes vagy súlyos hallássérült. szifilisz). mint például a fogamzásgátlók (kinin. skarlát. magassága. A hang egy energia-forma. • 90 dB fölött. sárgaság.

hogy a beszédhangot 6-8 m-ről felismeri. lehetővé válik a tárgy lényeges tulajdonságainak kiemelése. A gondolkodás és a beszéd fejlődése nagymértékben függ attól. gondolatok. A gondolkodás és a beszéd fejlődése pozitívan befolyásolja a teljes pszichikus fejlődést. Így a szenzoriális információkat az intellektuálisak kiegészítik. Az elvonatkoztatás azonban a fogalmi-verbális gondolkodás létrejöttével fejlődik. c. most már közelebbről. de már megjelennek a szavak is. sőt bizonyos tekintetben még fejlettebb is. melyben az analízis. és képi gondolkodása fogalmi verbális gondolkodássá fejlődik. A hallássérülés azonban továbbra is meghatározza a kifejezésmódot. a beszéd 16 . A gyermek azt az utasítást kapja. amelyben egy sor hangvillát használnak.Ha 1-4 m között. előbb mély majd magas hangzásúakat. A demutizálás során illetve a nagyothallók beszédfejlesztése során folyamatosan bővül a szókincs. A demutizálás kezdeti szakasza . elvonatkoztatás és az általánosítás elsősorban vizuálisan történik. szintézis. A vizsgálatot egy csendes szobában végezzük. motoros elemek dominálnak. A megismerés szenzoriális szintjére (érzetek és percepciók) a jelnyelv és az általános képzetek nyomják rá bélyegüket. normál és kiabáló hangot). Az audiometriai kutatások alátámasztják.természetes beszélgetés hangereje kb 60 dB). A 6 méteres távolságot krétával jelöljük. mennyire sajátította el a szó nyelvet. melyeknek a hangmagassága oktávonként változik. valamint az oksági összefüggések felállítása. de beszélő személy pedig főleg szavakat és részben képeket használ. A vizsgálat technikája: a gyermek leül a székre. korlátozottá válik. • Racionális gondolkodás A demutizálás kezdetén ítéleteik és racionális gondolkodásuk képek. melyek lehetővé teszik a gondolatok kidolgozását. ez utóbbi pedig a beszédindítástól és a beszédfejlesztéstől függ. beszűkített. . A beszéd hanggal való vizsgálata útján csak a sérülés súlyosságát lehet megállapítani. 2. mivel felborul a gondolkodás és a nyelv közötti egyensúly. . A pszichés funkciók és folyamatok jellemzői A hallássérülések egyes formái értelmi fogyatékosságot is okozhatnak. Az előrehaladott demutizálás. és kifejező-eszköze a jel-nyelv. mely hangvilla segítségét igényli. A demutizálás előtti szakasz. és ugyanazzal a hangerővel megismétli a szót. Összehasonlítva a hallók gondolkodásával. háttal a vizsgálatvezetőnek. b) a gondolkodás konkrét verbális fogalmakat használ. akkor erős halláscsökkenés állapítható meg nála. de nem egyenlő vele. akkor a vezetéses hallássérült a mély hangokat észleli. az elvonatkoztatás nehezen jön létre. Egyik füle szabadon van. • Gondolkodás A süketnéma gondolkodása képi. • Képzelet A hallássérültek képzeletében a vizuális. összehasonlítás. A hallássérült. akkor enyhe halláscsökkenés. A kognitívverbális emlékezet viszont lassabban alakul ki. tartalommal tölti ki a szenzoriális és a szenzoromotoros tükrözéseket. • Képzetek A süketeknél a képzet a fogalommal analóg. melyben a gondolkodás és a nyelv főleg képi. merev. hogy a halló analizátor melyik része érintetlen (például ha a hangvezetés sérült. A vizsgálatvezető két vagy három szótagból álló szavakat mond. össze lehet hasonlítani a légvezetéses és csontvezetéses hallást. mint például: A hallásélesség mérése: a hallás tesztelése beszédhanggal Gyors és a szakember valamint a szülők számára kézenfekvő módszer. Ezt a hallásmaradványt különböző módszerekkel és technikákkal lehet feltérképezni.A normális hallás feltételezi.Ha a személy csak 4-6 m távolságból hallja meg a hangot. Eszközigényes hallásmérés Ez egy másik módszer. melyben a gondolkodás és a beszéd egyre jobban hasonlít a hallókéhoz. és részben szavak alapján működik. b. hogy képzeteikben a vizuális és motoros jegyek dominálnak. hogy ide fejlődjön a hallássérült gondolkodása különböző fázisokon halad át: a) a gondolkodás konkrét tárgyakkal és képekkel operál. Ahhoz. így a tanult szavak egyre gyakrabban helyettesítik a gesztusokat. mely legalább 6 m hosszú. a másikat letakarja. fejletlen. A demutizálás szakaszai: a. a hallássérültek gondolkodása konkrét. hogy ismételjen meg minden egyes hallott szót. A motoros és orális tanulás a nevelés teljes folyamatát kíséri. A demutizálás folyamatában a hallássérült a jelnyelvről lassan áttér a szónyelvre. hogy a hallássérültek 90%-ának van valamilyen hallásmaradványa. Az általánosított képzet. sablonos. javul a kiejtés. nem lehet a sérülést lokalizálni. Ezek segítségével meg lehet állapítani.6. a beszédtanulással párhuzamosan fejlődik. A hallássérültek természetes sajátossága. hogy a hallássérült a demutizálás melyik szakaszában van. Betzold dolgozta ki ezt a módszert.a gondolkodás és a beszéd még mindig főleg képi. A vizsgálat során a különböző hangerőt használunk (suttogó. • Emlékezet Érzelmi és motoros emlékezetük jellemzői megegyeznek a hallókéival. Ha nem hallja vagy hibásan ismétel. akkor a vizsgálatvezető fokozatosan közeledik hozzá. . c) a gondolkodás absztrakt fogalmakat és relációs rendszereket használ. Gondolkodásuk tehát konkrét. érzetek és percepciók alapján új képzeteket létrehozni. A hallássérült is képes az előzetes ismeretek. Mivel általánosított képekkel dolgozik.

Ezért a hallássérült gyermek korai nevelésében a bilingvizmust kell előnyben részesíteni. A szónyelv globális szintje. ha két közösséghez is tartozhatnak: a hallókéhoz és a hallássérültekéhez egyaránt. hanem a gyengénlátókra is kiterjed. Ha a korai életévekben elsajátítja a jelnyelvet. lehetővé teszi az erőfeszítés nélküli információszerzést. A korai nevelésben az orális módszer kizárólagos alkalmazása megfosztja a gyermeket a reális kommunikációtól. • A tiflopszichológia nemcsak a teljes vakság állapotát tanulmányozza. Különböző speciális módszereket dolgoztak • 17 . mely biztonságos a sérült számára. Az egyedfejlődés során az első szavak megjelenése valamint a szimbolikus gesztusok használata között korrelációt állapítottak meg. A szónyelv fejlesztésének követelményei: • A gyermeket halló és beszélő környezetbe helyezzük (bölcsőde. • Ugyancsak a tiflopszichológiából vált ki a tiflotechnika. a súlyos gyengénlátás és a gyakorlati vakság állapotát is. Ugyanakkor kutatja azokat a nevelési. melyek a jelentést hangsúlyozzák (szimbolikus. A kezek mozgása kiegészítheti a verbális kifejezés nehézségeit. mely a hallók társadalmába való beilleszkedés feltétele. kevesebb belső feszültséggel küzdenek. mely elfogadó vele szemben ahhoz. figuratív gesztusok) és vannak olyanok. nyelv és érzelmek A szónyelv és a jelnyelv szoros kapcsolatban áll. hogy ez egy jól körülhatárolt terület. • Ezért a tiflopszichológiából kivált a tiflometodika. • A hallókészülék segítségével az auditív észlelés fejlesztése. szerepjátékkal. vibráció. rajzzal és sétákkal. fejlődésüktől függ a kommunikációs képesség kialakulása. az írás és olvasás szintje nagyon alacsony azoknál. hogy a szónyelvet használná. mint különálló tudományág. tárgya a látássérültek fejlődésének törvényszerűségei. artikuláció zavarai fennmaradnak. • A figyelem. A látássérültekkel való munkában figyelembe kell tehát venni a fogyatékosság típusát és súlyosságát. Vannak olyan gesztusok. sajátosságai. A jelnyelv használata azonban a társadalomba való beilleszkedés gátja is lehet. baleset) következett be. habár a kapcsolatteremtési nehézségeik vannak. a szociális beilleszkedést és az általános pszichés fejlődést stb. Ez utóbbiak sokkal intenzívebben élik meg látásvesztésüket. akik kizárólag az orális módszert alkalmazzák. a rehabilitációban és a szociális integráció elősegítésében alkalmazott eljárások és módszerek tudományos megalapozása. oktatásuk és nevelésük. A látássérültek pszichológiájának (tiflopszichológia) kérdésköre A tiflopszichológia a gyógypedagógia egyik ága. légzés és artikulációs mozgások). A felnőtt hallássérültek akkor fejlődnek a legjobban. • A korai nevelésben használnunk kell a jelnyelvet is. 3. melynek célja az iskolai programban szereplő tantárgyak speciális módszertanának a kidolgozása. a tevékenységük szervezését tanulmányozza. az önbizalmat. a kézmozgás kifejezi és tükrözi az érzelmeket. a látássérültek sajátosságait. fejlődésmenetét. Az orális módszer sikeres alkalmazásának feltételei: • A kommunikáció vágyának felkeltése és szükségességének megtapasztaltatása. Ugyanakkor a gesztus kifejezi a beszélő lelkiállapotát is. érzelmi kapcsolatok kialakítása. • Be kell vezetnünk auditív módszereket a nevelésbe. hanem a látásveszteség különböző súlyossági formáit a nagyon enyhe gyengénlátástól. emlékezet fejlesztése játékokkal. anélkül. hanglejtés) szolgálják. • Párhuzamosan fejlesztenünk kell a szájról olvasási képességet és a vizuális percepciót. Az oralizmust illetve a kétnyelvűséget is mérlegelnünk kell. A gesztusok nagyon korai életkoroktól kísérik a beszédet. mely negatívan hat a személy és környezete közti kapcsolatra. hogy személyiségfejlődésük minél zavartalanabb legyen. mely a különböző oktatási segédeszközök gyakorlati kivitelezésével foglalkozik. Fontos egy olyan környezet létrehozása. ritmus. az intonáció. melyek a kommunikáció integrálását (ritmus. és ágai: a tiflopszichológia és a tiflopedagógia a gyógypedagógia tudományához tartozik. óvoda. Már a korai nevelés során is biztosítanunk kell a hatékony kommunikációt a gyermek és környezete között. iskola). valamint az eszközök használatának elméleti megalapozását is felvállalja. A jelnyelv túlzott használata a szónyelv elsajátítását gátolja. a sérüléssel kapcsolatos gondolatok egész életüket meghatározzák. akkor a jelnyelvhasználatról egyenesen az írásra tér át. a feszültségszintet. • A tiflológia szó etimológiája (görög eredetű tifos = vak és logos = tudomány) is rámutat arra. vagyis a jelnyelvet és a szó nyelvet párhuzamosan kell tanítanunk. mivel szónyelve nincs kellőképpen kialakulva. oktatási. mint azok. rehabilitációs módszereket. bemutató. szájmozgások utánzása stb. mely elősegíti az érzelmek kifejezését. akiknél a sérülés később (betegség.1. • Vizuális észlelés fejlesztése (testmozgások. és befolyásolják a beszéd érthetőségét. A veleszületett látássérültek. mimika. képesek legyenek integrálódni a közösségbe.). hangerő. A LÁTÁSSÉRÜLÉS 3. gondolkodásuk és személyiségük alakulását. a feladatban való részvételt. Tehát a gesztus. • Beszéd. • A tiflológia.minősége nem éri el a hallókét. melyekkel a látássérülteket fel lehet készíteni az életre. a kinesztetikus észlelés fejlesztése (tapogatás. A látássérülés a viselkedés kiegyensúlyozatlanságát eredményezi. melyben a szakemberek figyelme nemcsak a vakokra.

Ez a fajta rövidlátás nem haladja meg a 6 . Ebből következik. míg a közelieket homályosan látja. a fénytörési zavarok gyűjtőneve pedig az ametrópiák. 3. tökéletesítését és fejlesztését szolgálják. ezért a fénysugarak a retina mögött találkoznak. másolás. mivel progresszív jellegű. a kört ellipszisnek láthatja). a retinán keletkező kép homályos lesz. A progresszív rövidlátás általában az örökletes hajlam és a favorizáló környezeti tényezők kölcsönhatásának eredményeként jelentkezik. Az optikai korrekció azokban az esetekben is javasolt. ha a latens távollátáshoz kancsalság is társul. • Észlelés A gyengénlátóknál a vizuális ingerek feltérképezésének beindulása. A rövidlátás optikai korrekciója teljesen megvalósítható. tehát homályos. és minél 18 . ezért a gyengénlátás és a vakság okait nem lehet külön-külön tárgyalni A látássérülés leggyakoribb és legismertebb okai és formái: • A fénytörési zavarok (ametrópiák) A retinán kialakuló normális kép kialakulása két fő összetevőtől függ: . addig. ha az osztályterem nem kellően megvilágított) károsan hatnak a rövidlátásra. hiányos és hibás jellege erőteljesebbé válik. hogy a retinán kialakuló kép akkor lesz helyes és megfelelő. Az iskolai rövidlátás megnevezés onnan származik. Eredményeképpen a retinán keletkező kép torzzá válik (a pontot vesszőnek. betűszedő vagy az iskolai tevékenységek (olvasás. ha más észlelési módozatokkal együtt alkalmazzuk. Miópia A rövidlátó szemen morfofunkcionális rendellenességeket tapasztalunk. Az aliglátóknál a percepciós kép szegényes. szükséges és kötelező.elsősorban a szem fénytörési képességétől. A rövidlátó gyermeket meg kell óvni a vizuális erőfeszítésektől. Gyakran társul hozzá a retina sorvadása. vagy részleges látásveszteséget előidéznék. A rövidlátás két típusát különítjük el: . b).Iskolai rövidlátás Lassú látásromlás jellemzi. c). ezeknek a képe pontosan a retinán alakul ki. A rövidlátást konkáv lencsével lehet korrigálni (mínusszal jelölik). mert ez által meg lehet előzni a másodlagos sérülések kialakulását: (például fizikai deformitások kialakulását hátgerincferdülés). A normális fénytörési képességgel bíró szemet nevezik emetróp szemnek. bevérzése vagy leválása. melyek pontos. progresszív rövidlátás Ez egy súlyos rendellenesség. ezért a percepciós sémák nem vesznek részt közvetlenül a reprezentációk létrehozásában és a komplex képek felidézésében.ki vakok számára. Az asztigmatizmus A szaruhártya rendellenes szerkezete okozza. A látássérülések etiológiája és osztályozása Nincsenek olyan különleges tényezők. Hipermetrópia A fénytörési képesség csökkentett vagy a szemtengely rövidebb a normálisnál. . amíg a szervezet fejlődésben van. a normális látásúakétól eltérő sajátosságokat mutat. egyik vezető oka a súlyos gyengénlátásnak és a vakságnak. ha csak a látássérült személy nem kerül olyan környezetbe. mivel ez retinaleválást okozhat. Egész sor eljárás létezik. A rövidlátó élesen látja a közeli tárgyakat. . a retinán keletkező kép.Erős. A komplex képek felidézésének nehézsége miatt a mentális teljesítmény csökkentett.3.másodsorban pedig a fénytörési közegek tökéletes transzparenciájától. melynek fénytörési képessége tengelyenként változó.10 dioptriát. például a taktilis kinesztéziás észleléssel. szervezése zavart. a látásmaradványokkal rendelkezők számára vagy a centrális látássérültek számára. 3. közelre néző optikai erőfeszítést kívánnak. Az ilyen súlyos rövidlátást csak részben lehet korrigálni. Korrekció hiányában hibás attitűdök. akiknek látásélessége 0. ha a szemgolyó szerkezete normális.. Optikai korrekciója konvex (plusszal jelölt) lencsével lehetséges. mely a szem szöveteinek vékonyodását és dezorganizálódását okozza. melyek a kompenzációra alapozva a vizuális észlelés gyakorlását. melyek vagy a teljes. melyek növelik a munkahelyi vagy a közlekedési balesetek előfordulásának lehetőségét. A normális működés a külső és belső tényezők egységéből adódik. hogy azok a tevékenységek. Ezek főleg akkor hasznosak. Prognózisa nem valami bíztató. mely 20-21 éves korig tart. • Három típusú ametrópiát különítünk el: a). mely ellenségesen kezeli fogyatékossága miatt.2 (gyengénlátók).05 -0.2. ezért a gondolkodás fejlődése és a gondolkodási műveletek kialakulása megkésik. Ezek a komplikációk a szemgolyó növekedésének tulajdoníthatók. mint például az órás. a távoli tárgyak viszont elmosódnak. A látássérültek pszichés fejlődése A látássérültek pszichológiai fejlődése viszonylag normális. A fizikai erőfeszítést is kerülnie kell (például súlyemelés). gyakran romlik a szem 15-40 dioptriáig. A távoli tárgyakat világosabban. szegényes percepciós kép és hibás vizuális reprezentációk keletkeznek. melynek következtében a fénysugarak a retina előtt találkoznak.

A verbális kinesztetikus analizátor segítségével valósítható meg a szavak hangokra bontása és ezek szemantikus egységként való megértése. A gondolkodás és a beszéd az objektív valóság szenzoriális adataira támaszkodik. A taktilis kinesztéziás percepciónak köszönhetően. Ehhez azonban speciális segédeszközökre van szükségük: például az asztal dőlés szögének megváltoztatására annak érdekében. mint a látó. A legelején bogokat használtak 1 . melyet megneveznek. elősegíti a nyelv megfelelő fejlődését.5 mm (a pont közepétől számolva). grafémákká alakítása. mivel a látássérült az észlelt képeket nehezen tudja felidézni. A Braille írás . Mivel a tapasztalton alapuló tudás hiányzik. A vizuális analízis és szintézis is zavart. mint a látók. Az első tized a-tól j-ig terjedő betűket foglalja magába. 2 és 4 pont .4. melyeket verbálisan lehet megerősíteni. a vakok is tárgyilagos ismerethez jutnak a letapogatott tárgyakról. 4 és 5 pont . ezért az elvonatkoztatás és az általánosítás is nehezített. 2 és 5 pont. Az auditív analizátor segítségével valósítható meg a fonetikai diszkrimináció és a helyes hangképzés. pontokból kidolgozott egy logikus betű és jelrendszert. c = 1 és 4 pont. 3. mely még hangsúlyosabbá válik. Ez a jelenség a gondolkodást csak részben serkenti. A később bekövetkező vakság vagy a gyengénlátás eseteiben fennmaradnak mentális képek. akkor nincsenek vizuális képzeteik. Ez az eltérés főleg a tanítás első éveiben jellemző a vakokra. h = 1.másfél méter hosszú zsinóron és a köztük levő távolság. a verbális-kinesztetikus. • A Braille rendszer elsajátításában négy analizátor vesz részt: az-auditív. ezért szükséges a szóbeli utasításokat és leírásokat a poliszenzoros érzékeltetéssel összekapcsolni. az írásjelek és a számok a hat pont kombinációjából alakíthatók ki. és mivel állandóan erre kell támaszkodnia. a jelenségeket és tárgyakat csak formálisan ismerik. a teremben biztosítani kell a megfelelő megvilágítást. akik előbb-utóbb teljesen megvakulnak. d = 1. hogy Braille. A vakoknál a szenzoros adatok hiányosságai eltérést hoznak létre az absztrakt és a konkrét megismerés között. Minél később következik be a sérülés. mert viszonylag kevés kép alapján fejlődik a nyelv és a kommunikáció.gyakrabban idéztetjük fel a személy előzetes optikus tapasztalatait. Ennek következtében a vakok szókincse gyorsan bővül. Ezek akkor sem maradnak meg. Saját ábécéjét tökéletesítve eljutott 64 kombinációig. képesek megtanulni a síkírást (fekete-fehér). 4 és 5 pont • 19 . • Gondolkodás A gondolkodás fejlődése azért marad el a normálistól. 4 és 5 pont.kb 30 fajta létezik) által nyertek jelentést: betűket. A vak nem tudja olyan pontosan érzékelni hallás útján egy akadály jelenlétét. Ez az ábécé ugyanolyan grafikus kifejezési lehetőséget biztosít. az állandó gyakorlás tovább fejleszti azt. hogy a fényviszonyok jobbak legyenek. nem ismerik azt a tárgyat. ezáltal lehetővé válik a szó leírása. • Mindezen írásmódok korlátoltak voltak. Az emlékezetük nagyon jól fejlett. j = 2. ezek alapján jönnek létre a fogalmak. szavakat szimbolizáltak. f = 1. a kötésmód (tengerészcsomó . A vakok számára is hozzáférhető írásmód kitalálása már a legrégebbi időkben is foglalkoztatta a szakembereket. A pontok magassága 1 mm és a közöttük levő távolság 2. bár nem volt pszichológus. melyeknek óriási szerepe lesz a pszichológiai fejlődésben és annak sajátosságaiban. mely a taktilis. i = 2 és 4 pont . amelyben vezető csatorna a taktilis-kinesztetikus észlelés. valamint szükség lehet speciális nagyvonalközű füzetekre és nagyobb betűkarakterekkel írott könyvekre. Az ábécé. Ezeket a betűket az 1. • A vakok speciális írás-olvasás-rendszert használnak. Ez az eltolódás természetesen a beszéd javára történik. tehát auditív úton irányítja a kognitív tevékenységet. ha esetleg értelmi fogyatékosság is társul a látássérüléshez. Használták még a domború írást palatáblára. • Képzetek A képzetek jellemzői attól függnek. Ha a látássérülés veleszületett. annál világosabbak a vizuális képzetek és képek. A 4 éves kor után bekövetkező látásvesztés esetében megőrződnek bizonyos vizuális képzetek. lehetőleg természetes fényt. mint a síkírás. Braille ábécéje 76 különböző jelből áll. A felhalmozott információ mennyiségből sokkal többet tudnak aktualizálni. a = 1 pont. tehát emlékezetük hatékonyabb a látókénál. b = 1 és 2 pont . A vakok téri képzetei a tárgyak taktilis kinesztetikus megismerése alapján alakulnak ki. aki egy baleset következtében megvakult. e = 1 és 5 pont . ítéletek. és kinesztetikus analizátor segítségével lehetséges. a pontozótábla minden cellájába egy karakter írható.olvasás A gyengénlátók. Többnyire nehézségekbe ütközik a gondolkodási műveletek elsajátítása is. viszont gyakran használnak olyan szavakat. 4 és 5-ös pontokból kombináljuk. • Figyelem és emlékezet A figyelem és az emlékezet a vakok erősségei. a vastagságuk. a taktilis és a kinesztetikus. mindenik 1-6 pontból áll. hogy mikor következett be és milyen típusú a látássérülés. vagy egy tárgy térbeli mozgását. 3. döntések. ha a látássérülés 3-4 éves kor előtt következik be. tapasztalati alapja. és annál nagyobb számban vannak jelen. ezért figyelmét folytonosan irányítania kell a felfogott ingerek erősségének és jelentésének függvényében. melyek betűket szimbolizáltak. A veleszületett látássérültek képzetei főleg az auditív észlelésre alapoznak. a 6 pont helyzetét változtatva megalkotta a 64 relief pontból álló pontábécéjét. jelenséget. vagy köveket helyeztek el homokos ládába. g = 1. Érdekes. 2. a szavaknak nincs valós. kivéve a progresszív látássérülésben szenvedők.Ez az ábécé a tizedek elvére épül. 1909-ben Louis Braille. ezekkel a méretekkel betartotta a taktilis érzékenység küszöbértékeit. melyeknek nincs reális alapja. A figyelem relatív jól fejlett. 2.

Más fogyatékosságtípusoktól eltérően. E szerint a vakok nevelését a normális gyermekek közösségében kell elkezdeni. szociális és szakmai téren fogyatékosok. 3. hogy az első tized pontkombinációihoz hozzátesszük a 3-as és 6-os pontokat. az életbe való integrációt fokozatosan lehet megvalósítani. l = b + 3 ( vagy 1. Ezeket a betűket úgy alkotjuk meg. Az írásjeleket szintén a hat pont specifikus kombinációi alkotják.5.10-ig az első tized pontkombinációi. A negyedik tized a nyelv-specifikus betűket tartalmazza. speciális iskolában kell nevelni. v = b +3. Hazánkban is vannak elemi és gimnáziumi osztályok. 5. 3. súlyosságuk és kiterjedésük is különbözhet: • A legenyhébb formái nem akadályozzák a normális életvitelt. Minden kis téglalapba egy vagy hat pontot lehet a pontozóval bejelölni. A Braille írásban az írott betű nem azonos az olvasottal. ugyanakkor a kompenzációs képességek is aktivizálódnak. A látássérültek szocio . a gyermekek minden nehézség nélkül képesek lesznek beilleszkedni a szociálisszakmai életbe. a lehető legkorábbi életkorban. A mozgássérülések és a pszichomotoros zavarok nagyon változatos formát ölthetnek. hogy aztán balról jobbra lehessen olvasni a papír megfordítása után. 4 + 3). a vakoknál mélyen érintett és teljesen másképp felépített.+6. melyekben a látássérültek speciális módszerekkel megfelelő képzést kaphatnak. és a látássérültnek mindig is nehézségei lesznek ezen a téren. megkeresi a következő sort. míg a bal kéz ellenőrző funkciót tölt be. Ez a készülék a látható betűket tapinthatókká alakítja. Jobbról balra haladó írásmód. viszont az orvostudományban annál tudatosabb kutatások folytak ez irányban. mely azoknak a személyeknek a pszichológiáját tanulmányozza.professzionális integrációja Sérülésükből kifolyólag a látássérültek szükségesnek érzik a tökéletes rend megtartását. karton-csomagoláskészítők. mely a síkírást Braille-írássá alakítja. Egyre több látássérült iratkozik be a felsőfokú tanintézetekbe. bútorkészítő. saját viselkedésüket kitűnően képesek szabályozni. a mozgássérülteket gyógypedagógiai szempontból sokkal kevésbé tanulmányozták. akik szomatikusan eltérnek a normálistól és pszichológiai. és mindezt felhasználják ahhoz. akkor nincs szükség speciális beavatkozásra. A nagy térben való tájékozódás. A tárgyak téri jellemzőit taktilis percepcióval ismeri meg. hogy a látássérülteket speciális módszerekkel külön osztályokban. Vannak speciális iskolák és osztályok. hogy jól beilleszkedhessenek a közösségbe és alkalmazkodnak a többiekhez. rádiótelefonos. és kefekészítők. nagy önkontrollal rendelkeznek. 20 . A szakmát úgy választják ki.es és 6-os pont. ahol látó társaikkal közösen tanulnak.1. a ballal követi az írást. a súlyosabbak viszont kihatással vannak a személy teljes életére.+3. A téri helyzet megjegyzése és újra létrehozásának képessége. vesszőből készítenek különböző tárgyakat. Mindkét oktatási formát megtaláljuk a gyakorlatban. mely a kinesztéziás és egyensúlyi érzéken alapszik. u =a.A második tized a k . a látássérülteknél nem érintett. a betűket a jobb kéz ujjbegye azonosítja. A nagybetű jele 4. melyet közvetlenül a betű után kell tenni. Fegyelmezettek. hogy a mozgássérültek nagyon sok esetben képesek problémamentesen beilleszkedni a normális szakmai és szociális életbe. Napjainkban két irányzat létezik a látássérültek oktatására vonatkozóan: • Az első (a régebbi) azt állítja. 4. hanem annak a tükörképe. Az íráshoz egy lyukacsos táblácskát használnak. melyet a 3. mely általában a vizuális információkra támaszkodik. így könnyen megtalálhatóak. 6 -os pontok alkotnak. melyekhez hozzáadjuk a hármas pontot. Ez az átszerveződés azonban. melyből következik integrációs jellege. hanem jelentős ennek a restrukturálódása is. Például az OPTACON vagy hasonló elv alapján működő készüléket. Az olvasás a jobb kéz taktilis és kinesztéziás érzékszervével történik. Amikor a fogyatékosság nagyon enyhe formájú. hogy a látássérült maximális teljesítményt nyújtson. A MOZGÁSSÉRÜLÉS 4. A gyógypedagógiai elhanyagoltság azzal is magyarázható. illetve vannak inkluzív iskolák. A látássérültek az íráshoz használhatnak különböző technikai segédeszközöket is. telefonos. és az adott területen akár kiemelkedő teljesítményt is nyújthatnak. melyeket megelőz a számjel. paplankészítők és mások. A mozgássérültek pszichológiájának kérdésköre A mozgássérültek gyógypedagógiája vagy a szomatopedagógia a gyógypedagógia egyik ága. A látássérülteket (főleg a vakokat) speciális szakiskolákban és szakközépiskolákban valamilyen szakma gyakorlására készítik fel. m = c + 3 (vagy 1. és a betű a karton másik oldalán fog kidomborodni. A gyakorlás során nő a sebesség. 4 + 3) stb. A leggyakoribb mesterségek a következők: masszőr. • A másik nézőpont a normalizációt tartja szem előtt. A vakokra és a súlyos gyengénlátókra nemcsak a téri tájékozódás zavarai jellemzőek. hangszerkészítő és hangoló. orvosi asszisztens.+6 stb. A harmadik tized az u . ezek azonosak az első tized betűivel. a tárgyak helye mindig jól meghatározott. tapétázók. • • 4. A téri tájékozódás rendszerszerűen működik és a különböző analizátorok együttes működése révén alakul ki. seprű.6. ismert. A látássérültek téri és időben való tájékozódása • A látássérülés súlyos zavarokat okoz a téri tájékozódásban. A pontozót jobb kézben fogva. A számok 1 . és ugyanakkor szeresse is munkáját. k = a + 3 (vagy 1 + 3) . szakiskolák és technikumok a gyengénlátók és vakok számára.t betűket tartalmazza. nem tudja kiegyenlíteni a normális téri tájékozódást.z betűket tartalmazza. A látássérültek téri tájékozódása függ a tér nagyságától és a téri tájékozódásba bevont analizátoroktól.

• Túl puha ágyban való alvás. bevérzéseket okozhatnak. melynek súlyos következményei a felső végtag 21 . melyek különböző mértékben hatnak a szervezetre. kényelmetlen ágy. a koraszülöttség és a szülés közbeni balesetek. • Egy másik kritérium szerint az okok lehetnek közvetlenek és közvetettek.). ízületek. kiterjedhet az egész testre vagy csak egyetlen testrészre. a közvetettek pedig valamilyen morfológiai vagy funkcionális rendellenességet hoznak létre. röntgensugarak. melynek vannak orvosi. ezért nehezebbé válik szociális és szakmai integrációjuk. szívbetegség. A leszármazottak általában a felmenő ági és oldalági (testvérek. melyek a méhen belül érik a magzat szervezeté. traumatizáló beavatkozások. mely megbontja a fejlődés harmóniáját.Azok a tényezők. A szervezetben külső vagy belső patológiás elváltozások keletkeznek. mely szintén nem segíti elő a növésben levő gyermekek normális pihenését. A belső okokat a fejlődési folyamatok. túl sok párna. A mozgássérülés. morfo-funkcionális elváltozás. melyek csökkentik a szervezet erejét és mobilitását. a normálistól való eltérés. ha nincs más betegségük vagy fogyatékosságuk. vagy rosszul próbálják elősegíteni a megszületését. a szülői és a nevelői felügyelet. hogy a gyermek megmaradt potenciálját maximálisan kibontakoztathassa. lokális fogyatékosságot okozva. • A második csoportba a környezeti károsító tényezők tartoznak. akiknek fogyatékossága megakadályozza az életkoruknak megfelelő tevékenységek végzését. ha a gyermek feje rosszul ékelődik. melyek a kiterjedése változó lehet. a terhes nő hasának sérülései. főleg ha környezetük nem megfelelő. rossz szabású ruha. mint az összes többi fogyatékosság. endokrin vagy neuro-pszichológiai zavarok. A favorizáló vagy prediszponáló tényezőket az öröklődés határozza meg. . tuberkulózis). vagy éppen ellenkezőleg a túl kemény. lassú mérgezések (alkoholizmus. a krónikus zavarok (organikus és pszichés). A külső okokat pedig az életkörülmények. melyek tovább rontják a fizikai képességeket. a méhen belül hatnak és két csoportba sorolhatóak: • Az első csoportba azok tartoznak. melyek súlyos következményekkel járnak a gyermek fejlődésére. a vérkeringés betegségei és mások. Különböző kritériumok alapján lehet őket csoportosítani. a nyak és karok is. Mindez a csontok. a szomatikus. alultápláltság vagy vitaminhiány. nem megfelelő élet és munkakörülmények. a környezet határozza meg. • Egyes szenzoriális elváltozások (különös tekintettel a látás és hallássérülésre) is. A mozgás sérülését kiváltó okok A mozgássérülésnek nagyon változatos okai lehetnek.A kiváltó tényezők. • A nem megfelelő táplálkozási szokások. annak érdekében. a frusztrációjuk és a szorongásuk nő. Fel kell keltenünk érdeklődését és kedvét a tevékenység iránt. Ugyancsak a traumákhoz tartozik az is. b). Mindez akadályozza a környezethez való alkalmazkodásukat és a többiekkel való kapcsolatok kialakítását. . vagy hiányában is. • A nem megfelelő élet és higiéniai körülmények. személyiségük zavarttá válhat. Befolyásolhatják a teljes szervezetet. • Kényelmetlen. 4. • Káros hatások is. A sérülések súlyossága változó lehet. mint testi rokkantság jelentkeznek. A közvetlen okok a fogyatékosság valamely elemére vonatkoznak. melyek a magzatra az anya szervezetén keresztül hatnak: a túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet. vissza kell adnunk önbizalmát. ellenőrzés hiánya. cukorbaj stb. melybe a test belesüpped. tagokra korlátozódik. • A krónikus betegségek a hosszú lábadozás. közeli rokonok) rokonokkal hasonló morfológiai és funkcionális jellemzőkkel bírnak. Azonban kivételes körülmények között. Ez megnyilvánulhat akár egyes testrészek fejlődésének elmaradásában. hogy azok prediszpozíciók. Tartozhatnak ide látás vagy hallássérült személyek is. Az adott csoportnak a motricitás zavarai mellett egyéb betegségei is lehetnek (légzészavarok. melyek gyulladásokat. • Az első kritérium alapján feloszthatóak külső és belső okokra. a műtétek. belső konfliktusaik és feszültségeik felerősödnek. • A nem megfelelő megvilágítás és levegőmennyiség a lakásban. radioaktív szerek). • A hibás életvitel. és csökkentenünk kell frusztrációját és szorongását. favorizáló tényezők vagy kiváltó okok. A mozgássérültek intelligenciája normális. a saját képességeibe vetett hitét. de sérülhet a mellkas. a fizikai debilitás. • A veleszületett debilitás és éretlenség. • Az aktív és nyugalmi periódusok szervezett váltakoztatásának hiánya. organikus és pszichikus funkciók határozzák meg. extrém páratartalom. globális vagy totális fogyatékosságot okozva vagy egyes régiókra. a. Számukra fontos a differenciált programok alkalmazása. elősegíthetik a mozgássérülés megjelenését és gyors kibontakozását. a szülők előrehaladott életkora.A szülés közben ható közvetlen hatású tényezők: az anya által kifejtett túlzott erőfeszítés.2. érzékenyekké válnak. gyógypedagógiai és szociális vonatkozásai. A mozgássérülések kóroktana (etiológiája) és tünettana A mozgássérülések általában. szövetek sérülését eredményezheti. malária.• Zavarok jelentkeznek viszont azoknál a gyermekeknél. Ilyen zavarokat okozhatnak a krónikus gyulladások (szifilisz. melyek a test rendellenes fejlődését okozzák. • Gyakran a szerint is felosztják az okokat. gyógyszerek.

vékony vagy vastag. az arc és a nyak rendellenességei . púpos vagy asszimetrikus. a csont-tuberkulózis és más roncsolódáshoz vezető csontbetegségek. szkoliózis. rachitikus jellegű. . asszimetriája miatt vagy elemeinek elváltozása miatt a fogyatékosság gyakori okává válhat. . 2. progresszív izomleépülés. globális (általános.a has előreugorhat. fogsor-rendellenességek.működésében vagy szerkezetében mutatkoznak meg. hosszúkás vagy lapított.A mellkas lehet túl hosszú vagy túl rövid. elkeskenyedő (a mell fölött vagy alatt). .Az izmok szerkezetének vagy működésének patológiás elváltozásai is okozhatnak mozgássérülést: az izom-tömeg csökkenése. . asszimetriákkal. . megjelenhet sérv vagy hasizomrepedés. táskás vagy túl közel álló szemek). lehet kétlebenyes. 1. mely táplálkozási zavarokkal társul). hosszúak vagy rövidek. melyen megjelenhetnek bénulások. A rosszul összeforrt törések. száraz vagy nedves tapintású. kototikus. magasság és térfogat között. . . a fej és törzs között). . törpenövés (nagyon alacsony termet) vagy gigantizmus (nagyon magas termet. az izomerő és tónus csökkenése (atóniák vagy hipotóniák).A gyermekkori károsító tényezők. ízületek. fokozott vagy elégtelen izomtónussal. illetve mekkora kiterjedésű: 1. merevsége (fokozott tónus). Egyiket is. . normális. jelen lehetnek traumák maradvány tünetei. állnak a legsúlyosabb rokkantságok hátterében. csökkentett vagy erősen csökkentett. agyhártya és agyvelőgyulladás okozhatja. ilyen esetekben az agykéreg ellenőrző képessége csökken. részleges (regionális vagy lokális).Diszharmóniák (magas és sovány vagy alacsony és kövér). Ezek a formák a központi idegrendszer fáradása nyomán keletkeznek. Ezek közül a leggyakoribbak a helyváltoztató készüléket érintik (csontok. mely nem megfelelő tartáshoz vezethet. túlméretezettség). lordotikus. mely a test legfontosabb támasztószerkezete. ruganyos stb.3. • Tartászavarok . keskeny vagy széles. lehet feszes vagy laza. az alapnál vagy a tetőn szélesedő. . lilás színű (cianotikus). • A törzs rendellenességei . . . hegek vagy ekcémák.Lehet sápadt. az izomtónus fokozódása (görcsök. idegek).Az ízületek túl nagy vagy csökkentett mozgékonysága. • Csontok rendellenességei .Lehetnek vékonyak vagy vastagok.A csontváz. . rachitizmus stb.Lehetnek deformáltak.Hidrocephália (nagyon nagy. túl sok zsírszövet) és a fizikai debilitás (szomatikus alulfejlettség.Az elhízás (vastag. a szem rendellenességei (kancsalság. heges arc. • Bőr-rendellenességek .A tartás rendellenességek. sajátos bőrszínű fej. . az orr és fül rendellenességei. 4. átfogó). aránytalanságok (hosszúság. másikat is további alcsoportokra lehet osztani attól függően.). izmok. sorvadások. égési sebek és hegek. ferde vagy asszimetrikus.Makrocephália (túl nagy fej) vagy. izomsorvadás.A nyak lehet túl hosszú vagy túl rövid. az osteomielitisz. 22 . jellemezheti a csökkentett vagy túlzott mozgékonyság.A hát lehet egyenes. megjelenhetnek különböző foltok. A globális morfológiai rendellenességek alcsoportjára jellemző sajátosságok: • Növekedési zavarok . hogy a fiziológiai görbületei hangsúlyosabbakká válnak. funkcionális vagy működéses. vagy az egész testfelület lehet nagyon szőrős. A mozgássérültek osztályozása A mozgássérülésnek két nagy csoportját különítjük el: 1. púpos hát) okozhatnak. • Izmok rendellenességei . A részleges morfológiai fogyatékosság alcsoportjára jellemző sajátosságok: • A fej. a mellcsont tölcsér vagy taraj alakú. asszimetrikus.Növekedési elégtelenség. boltíves szájpad. kerek. morfológiai vagy strukturális. 2. különösképpen a motoros elemek koordinációjának képességét csökkentik.Ovális.Rendelkezhet közepes. • Ízületi rendellenességek .A gerincoszlop . horpadt.Melyeket okozhatja a globális tartó-rendszer elégtelensége. asszimetrikus. a globális tartó-rendszer asszimetriája (a csontváz és az ízületek asszimetrikus helyzete). mikrocephália (túl kicsi fej). melyek a szervezet fejlődését negatívan befolyásolják. merevség stb. melyek nagyon gyakori tényezők a rokkantság kóroktanában. lordózis. szkoliotikus..A morfológiai vagy funkcionális elváltozásokat okozó betegségek és balesetek.a humán “tartóoszlop” vagy a humán vertikális tengely sok módosulást szenvedhet azáltal. lapos. deformált. kalcium lerakódás . . melyek hátgerincferdüléseket (cifózis. vízfej). 2. • Táplálkozási zavarok . is kiválthat morfológiai vagy funkcionális sérüléseket. hogy a sérülés mennyire súlyos.A metabolizmus és hormon-zavarok.A neuromuszkuláris betegségeket a poliomielitisz.

eltérőek. ritmustalan. .a nyelvfejlődés objektív és szubjektív feltételeinek feltérképezése.A lábszár görbe. az endokrin rendszer és ivarszervek fejletlenségével járó elhízás stb. leragadtak vagy szétválasztottak.Elernyedtek vagy merevek. energiahiányosak.Teljesek (a comb rendellenességei.Lehetnek túl hosszúak vagy túl vékonyak. lassú mozgás). A BESZÉDHIBÁK 5.beletartozik a beszédhibák megelőzése. . egymásracsúszottak. az ujjbegyre támaszkodóak).Asszimetrikusak. . . asszimetrikusak. . belső szervek süllyedése.A bokák és a lábak lehetnek asszimetrikusak. . . .Lehetnek hajlítottak vagy nyújtottak.a nyelvfejlődésben szerepet játszó pszichológiai és neuro-fiziológiai mechanizmusok elméleti tanulmányozása.Görcsök vagy morfológiai zavarok.A légző rendszer zavarai (légzés-elégtelenség). nem megfelelő helyzetben való merevedések vagy csontosodások. . görbék (x vag o alakúak). gigantizmus. a gyermekek alulfejlettsége (kicsik.Horeoatetotikus mozgások.A lábujjak lehetnek kalapács-alakúak (hajlottak. a törzshöz simulók vagy attól elállók. A logopédia szerepe és fontossága • Etimológiailag a logopédia kifejezés a görög logos (szó) és a paideia (nevelés) szóösszetételből származik. hosszúságuk vagy vastagságuk nem egyforma. emeltek vagy leengedettek. előre és felfele álló.Az érzékszervek sérülései (a látás vagy a hallássérülés létrehozhat különböző tartászavarokat. befelé (o alak) vagy kifelé (x alakban) hajlított alkar.A lapockák lehetnek túl közel vagy túl távol egymástól. trauma után fennmaradt hegek láthatóak. Hangsúlyozottan gyakorlati jellegű tudomány. melyek hatékonyak és a lehető legrövidebb idő alatt lehetővé teszik a beszédhibák kijavítását. . lehet széles vagy keskeny. hamar fáradnak.Az endokrin rendszer zavara megnyilvánulhat növekedési és fejlődési zavarokban (hipofizális törpenövés. vékonyak. a nagyujj kifele álló stb. . . . • Modern értelemben a logopédia tágabb értelmezést kapott: .Kiálló csípő (zsírszövet lerakódás).A könyök lehet hajlított vagy nyújtott.. . járás. asszimetrikusak. .A térdek hajlítottak vagy túlnyújtottak. lehetnek ferdék. . asszimetrikusak. koordináció. elkékülés. kifele vagy befele hajlóak. . A funkcionális zavarok közül megemlítjük: • A neuromuszkuláris rendszer zavarai . . bénulás vagy trauma maradvány tünetei észlelhetőek. .A vállak asszimetriája. fizikai debilitás vagy obezitás stb. deformáltak. szindrómáinak tünete). lúdtalp). • A főbb funkciók és nagyobb szervrendszer zavarai . libbenő mérleghez hasonlóak. melyek különböző hátgerincferdülésekhez vezethetnek). nyújtottak vagy begörbítettek. A logopédia szűk értelemben a beszéd (orális és írott) nevelése. hátrafele álló). . melynek tünetei az ödémák. • A felső végtagok rendellenességei .A medence asszimetriája. . oldalra hajló.a verbális kommunikáció megvalósítása és ennek fontossága az emberi személyiség kibontakozásában.Előreállók vagy hátramaradottak. .A közösségbe való beilleszkedés segítése. egyensúly.A szív és érrendszer zavarai (keringési elégtelenség). görbületei. lehetnek egyenlőtlenek hosszúságban vagy vastagságban. asszimetrikusak. 5. .Az alkar vastagságbeli vagy hosszúságbeli egyenlőtlenségei. asszimetrikus csípő (veleszületett csípőficam).Az ujjak veleszületett rendellenességei. .A személy általános pszichés fejlesztése. pozíciójuk és görbületük lehet egyenlőtlen. bénulás maradvány-tünetei észlelhetőek.Teljesen egyenlőtlenek (hosszúságban és vastagságban). .Különböző típusú és formájú bénulások (mint a piramidális vagy extrapiramidális rendszer stb.A tápcsatorna és a táplálkozás zavarai (előreálló has. . befelé vagy kifelé görbültek. vagyis olyan technikákat és módszereket dolgoz ki. fogászavarok stb. • A logopédiai tevékenységek célja: . .Az interperszonális kapcsolatok kialakítása vagy újraalakítása. nem megfelelő szintű (előre és lefele eső.Atetózisos mozgások (akaratlan. a talp rendellenességei (kifele vagy befele lép. mely a látványt is meghatározza). üregesek. asszimetriái. a beszédhibák javítása.). nem képesek fizikai erőkifejtésre). jelen lehetnek bénulások vagy traumák maradvány tünetei. rendellenesek (frontális síkban vagy keresztirányban). . • Az alsó végtagok rendellenességei . szúrósak. 23 .1.).A combcsont fejének deformitásai vagy görcsök. ritmus.

mind pedig az iskolai kudarc és viselkedészavarok kialakulásának megelőzését illetően.A személyiség fejlesztése a meglévő kompetenciái és lehetőségeinek függvényében.A terhes nő által elszenvedett pszichés traumák. Természetesen a beszédzavarok felnőttkorban is javíthatóak (kell és lehet javítani).A gyulladások vagy mérgezések (kémiai anyagok. Elméleti szempontból a logopédia gazdag ismeretanyaggal rendelkezik a beszéd pszichológiája és a gyógypedagógiája területéről. vagy közvetlenül hathatnak a hallásra vagy a beszédszervekre. ijedségek. mivel a beszédhibák a szociális beilleszkedést nehezítik. hangképzés. A logopédia tudományának népszerűsítése. 4. Általános célok 1. szervi okok . a fogak állkapocs és arcizom rendellenességei megakadályozzák a beszédfolyamatban résztvevő elemek közötti összehangolt működést. A terhesség alatti okok: . valamint megfelelő légkör teremtése fejlesztéséhez és stimulálásához. A nyelvi zavarok kialakulásának megelőzése. Organikus. .Lehetnek centrálisak vagy perifériásak. A logopédiai tevékenység optimizálása. nehéz szülés. A beszédhibások szűrése óvodáskortól és a beszédhibák kialakulásának megelőzését illetve javítását szolgáló tevékenységek szervezése.. mely a központi idegrendszer sérüléséhez vezet. a beszédzavar vagy abnormális beszédfejlődés hátterében legtöbbször komplex ok-csoportok állnak.2. személyiség-zavarokhoz vezethetnek vagy megzavarhatják a személy szociális státusát. gyógyszerek.Az első életévekben bekövetkező súlyosabb betegségek (agyhártya vagy agyvelő-gyulladás) vagy gyermekbetegségek (skarlát. 9.A központi idegrendszer sérüléset.Különböző fizikai traumák stb A születés utáni okok: Számosak és sokszínűek. mely az agykéreg bevérzését okozhatja. A szülés közben fellépő okok: . melyek negatívan befolyásolják a központi idegrendszer fejlődését. A logopédiai differenciáldiagnosztika és prognosztika módszertanának kidolgozása.Érintheti a szenzoriális percepciót illetve okozhat motoros zavart.Mechanikus traumák (melyek a magzat szervezetének fizikai sérülését okozzák). 11. 2. Az óvodáskorban illetve kisiskoláskorban végzett logopédiai terápiák a leghatékonyabbak. A beszédhibák kóroktana (etiológiája) és osztályozása A beszédhiba okát nem minden esetben tudjuk pontosan megállapítani. 3.Elhúzódó. A család és az iskola felkészítése a beszédhibás gyermek elfogadására és támogatására. 24 . annál komplexebb zavarokat okoz. mivel így több pszichés funkció agyi központja is érintett. . a legsúlyosabb esetekben esetleg folyamatosan mindhárom szakaszban. hanem más pszichés funkciókra is.Mechanikus traumák. A különböző fogyatékosságok hatásának megismerése és negatív befolyásuk megelőzése a beszédhibás személy viselkedésére és személyiségére. . melyek a beszédszervek neurofiziológiai szerkezetére (organikusan vagy funkcionálisan) hatnak . 4. A logopédia célja első sorban nevelő jellegű. Az érzékszervi és az értelmi fogyatékosságok azon aspektusainak tanulmányozása és megismerése. a szülés közben vagy a születés után. . . illetve korrekciójára irányuló lépések. A gyermeknek segít az iskolai és az adaptációs nehézségek leküzdésében. melyek a nyelv-fejlődésre hatással vannak. Inkompatibilitás. Például a dobhártya sérülése a beszédészlelést és a beszédprodukció zavarát okozza. 6. A kommunikáció tanulmányozása. A nyelv pszichológiájának fogalomrendszerének és elmélet-rendszerének megalkotása és kidolgozása.Rh. alkohol). időszakos vagy egész életen át tartó beszédzavarokat. 5. 5. hozzájárul az ember formálásához. belső feszültségek. 7. a terhes nő fertőző betegségei.Aszfixia.) is okozhatnak centrális vagy perifériás. Minél kiterjedtebb és minél mélyebb a sérülés. Funkcionális. mind a beszédhibák javítását. működésbeli okok A funkcionális okokra két típusú beszédzavar vezethető vissza. . melyek nemcsak a nyelv kialakulására hatnak negatívan. Ebben a perspektívában egyaránt fontosak a beszédhibák megelőzésére. Specifikus célok: 1. Következésképpen a beszédhibák megjelenése általában egy komplex folyamat eredménye. 2. . 10. . . A beszédhibák tüneteinek tanulmányozása és adekvát javításuk módszertanának kidolgozása.Táplálkozási elégtelenségek. . . 3. 8. mely kifejthette hatását a méhen belüli fejlődés során. stressz.A funkcionális okok a kiejtés bármely elemét érinthetik: kilégzés. Négy nagy kategóriába oszthatjuk őket: 1. artikuláció. 2.Különböző mérgezések és fertőzések. mumpsz stb. rózsahimlő.

gy.  A pöszeség gyakorisága és súlyossága . akaratlagos mutizmus.Amikor a legtöbb hang érintett és a jelenség kiterjed a szótagokra.A látás és hallássérülteknél vagy azoknál. akkor enyhe zavarról van szó. ha a szülők (felnőttek) ezt humorosnak. Pszicho-neurológiai okok . m. az affrikáták cs. melyet a gyermek utánozni fog.A gyermek beszédhibájának fenntartása.A pöszeség gyakorisága csökken az életkor növekedésével. aranyosnak tartják. . stresszelő életesemények.vagy felcserélése. . Ez a súlyos pöszeség-forma főleg a dizáthriára jellemző. akkor polimorf pöszeségnek nevezzük. Pszicho-szociális okok Viszonylag gyakran fordulnak elő.). zs. Pszichológiai zavarok következtében létrejövő beszédzavarok (diszlogia. szelektív mutizmus. . annak megerősítésével.Amikor az artikulációs zavar egyetlen izolált hangra korlátozódik. melyek pszichés feszültséget okoznak a beszédhibás számára ezzel további nehézséget okozva a verbális kifejezésben.helyettesítése .A helytelen beszédmodell. melyek a gyermek beszédében később jelennek meg: a pergő hang “r”. A beszédhibák osztályozása A logopédiában a beszédhibáknak több típusú osztályozása ismert. . ú (a magyar nyelvben ö. és negatív hatásuk nemcsak a nyelv fejlődésében.A fogak rendellenes növése. Gyakorisága és a zavar komplexitása azonban életkoronként változik. d.A beszéd elégtelen serkentése a korai ontogenézis folyamatában. stb.A hibás nevelési módszerek.3. 2. 8 éves korra csökken. Az írott nyelv zavarai (diszlexia-alexia és diszgráfia-agráfia). . Nyelvfejlődési zavarok (pszichogén mutizmus. é. hadarás). és ne alakuljanak ki a hibás kiejtési szokások. a magánhanzók á. A három év alatti gyermekeknél a kiejtési hibák nem vészesek. melyek a beszéd korai szakaszában alakulnak ki ritkán érintettek: b. beszédképtelenség). akkor általános vagy teljes pöszeségről beszélünk. 4. . A pöszeség kialakulását elősegítő tényezők: . . . orrhangzósság. A pöszeség súlyos formáiban ugyanezek a jelenségek megjelenek a szótagok. diszfónia. Polimorf zavarok (afázia.A konfliktusos. Ezeket a csoportokat számos kritérium alapján hozzák létre.Kedvezőtlen nevelési környezet.Az óvodás gyermek pösze beszédének megerősítése a felnőtt által (humoros).Ezeket az okokat találjuk az értelmi fogyatékos vagy határesetű személyeknél. mivel a beszédszervek illetve a beszédért felelős agyi központok még nincsenek kellőképpen kifejlődve.Főleg azokra a személyekre hatnak.Függ az adott nyelv sajátosságaitól. mely a hiba rögzüléséhez vezet. illetve a beszédmegértésben. . főleg óvodás és kisiskolás-korban. . akiknek anatómiai-fiziológiai felépítése veleszületetten törékeny vagy patológiás. A beszédhibák megnyilvánulhatnak a hangképzés. 1. részleges vagy monomorf pöszeségnek nevezzük. A beszédhibák tünettana A) Artikulációs és kiejtés-zavarok A kiejtészavarok a beszédhibák közül a leggyakoribbak. . A leggyakrabban azok a hangok érintettek. akiknek vizuális és auditív reprezentációjuk. 6. viszont óvodáskorban ezeket már javítanunk kell azért. 25 . azoknál. beszédfélelem. . Ezek a hibák gyakran megjelennek az írott nyelvben is. mely nem segíti a beszédfejlődést. zsargonofáziák. . Mindezekhez hozzáadódnak az úgynevezett kritikus szavak. sziszegők sz. mely az írás-olvasás elsajátítását nehezíti. dizarthria). a lányoknál 15% és a fiúk 16%-a beszédhibás. 4.Beszédhibás személy utánzása. • A pöszeség A beszédhibák közül a leggyakrabban előforduló zavar. .a hangok torzítása. 3. mivel egyes kiejtészavarokat addigra kijavítanak. megkésett beszédfejlődés). más fogyatékosságokkal való társulástól és a beszédhibás egyéni személyiségjegyeitől. míg a fiúknál 34%. hogy a beszédhiba ne rögzüljön. 7. . .kihagyása.3. az etiológiai tényezőktől. n. c. A hangképzés zavarai (afónia. ü). a mondatalkotás szintjén. akiknek emlékezet vagy figyelemzavaruk van. . a legtöbb szótag és a szvak nagyrésze is hibásan ejtett. fonaszténia). echolália. t. a túl magas követelmények. Azok a mássalhangzók. 5. sőt a szavak szintjén is. hanem az ember pszichés fejlődésének egészében megmutatkozik. A három év alatti gyermekek pöszesége fiziológiai jelenség. Ritmus-zavarok és a beszéd folyékonyságának zavarai (dadogás. Kiejtészavarok (pöszeség. 5.  A pöszeség tünetei: . a szavak. egyszerű. z és susogók s.Ha minden hang.Egyes szerzők (Sheridan) szerint az 5 évesek korosztályában levő lányoknál a pöszeség gyakorisága 26%.

hanem a szájpad.jobb oldali laterális szigmatizmus. sz.vagy makroglosszia. zs. azoknál. 26 .Hallássérülés. stridens.A gyermek a környezetében levő hibás modellt utánozza.  Kisebb gyakorisággal ugyan. Helyes képzése a fonoartikulációs rendszer adott fejlettségi szintjét és nagyon finom mozgáskoordinációs képességet feltételez. melyek magyarázatául szolgálhatnak. így a levegő részben vagy teljesen az orrüregen át távozik. . a nyelvfék lehet túl rövid vagy túl hosszú. ha nyelv hegye a felső metszőfogakra támaszkodva pereg. Ezzel a jelenséggel akkor találkozunk. felcserélt. amikor a levegő a baloldali szájzugból távozik és .Egyes szerzők (pédául M. c) Addentális szigmatizmus úgy jön létre. . A leggyakrabban előforduló rotacizmus formák a következők: a) interdentális rotacizmus. nazális színezetű.A r hang a gyermek beszédében általában a sziszegők és susogók után jelenik meg. .A beszédhibának lehetnek pszichoszociális vagy kuturális okai is. . cs. h) bukális (szájüregi) rotacizmus úgy jön létre. c. h vagy v-vel. d) gammacizmus és paragammacizmus (a g hang hibás képzése).Az agyi központok sérülései. e) A sztridens a sziszegő hangok túlzottan hangos képzését jelenti. c) kappacizmus és parakappacizmus (a k hang hibás képzése). ki hagyását vagy helyettesítését jelenti. a susogók pedig kevésbé torzulnak. miközben az alsó ajak pereg.  A pöszeség leggyakrabban előforduló formája a szigmatizmus és/a paraszigmatizmus.  Egy másik nagyon gyakran előforduló pöszeség-forma a rotacizmus és a pararotacizmus. b) betacizmus és parabetacizmus (a b hang hibás képzése). Mindez a kiejtést kellemetlenné teszi. hogy vibráljanak. d) Palatális szigmatizmus esetén a sziszegőket és susogókat úgy képezik. oldalt távozik. Ez megakadályozza a levegő távozását a két fogsor közötti résen. mely normális esetben az új fogak megjelenésével fokozatosan spontán módon eltűnik.bilaterális szigmatizmus. a beszédhibásoknál elég gyakran jelenik meg a helyettesítés is. főleg. nem a nyelv hegye pereg. de a többi hang artikulációja is sérülhet: a) lamdacizmus és paralamdacizmus (az l hang hibás képzése). mint a helyesen képzett hangnál. akkor fennmaradhat. mely az r hang torzítását. amikor a levegő kétoldalon távozik A laterális szigmatizmus gyakori oka a nyelvizom féloldali bénulása. nyúlajak. sérülhet a nyelvizom. c) labiodentális rotacizmus akkor jön létre. Ez a forma leggyakrabban a nagyothallóknál észlelhető. amikor mozgás-zavarokkal is társulnak. hogy a levegő a nyelv mellett. e) veláris rotacizmus. hogy a kiejtés pillanatában a nyelv a fogmederhez tapad.A nyelv anatómiai vagy funkcionális rendellenessége . mely akkor keletkezik. Ez a fajta szigmatizmus jelentkezik a szájpad hasadékosoknál. hogy a nyelvet a két fogsor közé helyezik. az orrüreg felé vezető út nem záródik. b) A laterális szigmatizmus három féle lehet . Ezek a jelenségek fennmaradhatnak a későbbi életkorokban is. a mikro. b) labiális rotacizmus estében a nyelv renyhe mozgását az ajakpergetés kompenzálja. Seeman) hangsúlyozzák a súlyos pöszeség örökletes tényezőit. Azonban. ha más rendellenességek vagy favorizáló tényezők (a nyelvizmok renyhesége) is jelen vannak. vagy a nyelv hegye a felső metszőfogakat érinti.mint például. farkastorok. Az óvodás és kisiskolás gyermekek leggyakrabban kihagyják vagy torzítják ezeket a hangokat. kihagyott hangok a sziszegők vagy susogók csoportjába tartoznak: s. z. melyek közül a legfontosabbak a következők: a) Interdentális (fogközi) szigmatizmus. Ezen oknál fogva a három év alatti gyermekek többsége még nem képes a r hang képzésére. Megjelenhet akkor is. ennek következtében a lágy szájpad és a garat hátsó része rezgésbe jön. ha az állkapocs előreugrik. vibrációt. amikor a levegő a jobb oldali szájzugból távozik a középhelyzet helyett.baloldali laterális szigmatizmus. az r kivitelezése éles. f) nazális rotacizmus. mely megakadályozza a kellő pergetést.. akiknél a lágy szájpad túl merev vagy azoknál. akiknek orrsövényferdülésük van. A rotacizmus és pararotacizmus okai: . Ilyenkor a lágy szájpad nem képes szerepét betölteni. az orcákat arra kényszerítve. f) A nazális szigmatizmust a lágy szájpad rendellenességei okozzák. Ezeket a beszéd és mozgás rendellenességeket a központi idegrendszer hiányosságai okozzák. . Gyakran jelentkezik ez a típusú selypítés fogváltáskor. Ilyenkor a sziszegő és susogó hangokat úgy ejtik. . hogy a nyelv hegye a felső ajkat érinti. A szigmatizmusnak több nyelv-specifikus formája ismeretes. mely a normális képzésben megvalósul. ha a nyelv hegye az alsó metszőfogakat érinti és a felső ajak pereg. ilyenkor a legérintettebb a sz hang és a sziszegők. d) nyelvhegyi rotacizmust úgy lehet felismerni. leggyakrabban l hanggal helyettesítik. vagy ritkábban úgyis létrejöhet a pergés. hogy a nyelv hegyét a szájpad felé hátrahúzzák. fonematikai hallászavar. ritkábban d. mivel a kiejtés percepciója sérül náluk. ha a szájpad és garatnyílás nem záródik megfelelően. g) uvuláris rotacizmus az r képzésekor az uvula (nyelvcsap) pereg.Az egyéb beszédszervi rendellenességek: ajak és szájpad hasadék. akárcsak az abszolút és a fonematikai hallás. . hogy a nyelv hegyét a fogakra támasztva képezik a hangot. Ilyenkor az állkapcsok mozgása nem kellően koordinált kiejtés közben. nem megfelelő pszichés fejlődés. A beszéd rendellenességek leggyakrabban apai ágon öröklődnek. amikor a torzított.

A beszéd összbenyomása kellemetlen. stb. nutacizmus és paranutacizmus (az n hang hibás képzése). sz. A dadogás formájától függetlenül. akkor súlyos pöszeséggel állunk szemben. melyek a kommunikáció folyamatában zavaróak. fitacizmus és parafitacizmus (az f hang hibás képzése). A dadogás legsúlyosabb formái felnőttkorban vagy serdülőkorban nyilvánulnak meg. és olyankor. izzadás. c) Az orhangzósság lehet kevert típusú is. grimaszok.  A magánhangzók ritkábban érintettek. két csoportra oszthatjuk ezeket: organikus és funkcionális zavarokra.deltacizmus és paradeltacizmus (a d hang hibás képzése). mutacizmus és paramutacizmus(az m hang hibás képzése). Az első esetben klónusos dadogásról beszélünk. például a beszéd közben tartott hosszú szünetek. hogy milyen etiológiai tényezők állnak a kiejtészavar hátterében. z). míg a második esetben tónusosról. Felnőtteknél és kamaszoknál megfigyelhetőek apró ravaszságok. Kísérő tünete lehet a diszfónia vagy az orrhangzósság. akárcsak a szájhangoknál. nemcsak megnyilvánulási formájukat. azt az illúziót keltik. értelmi.neurovegetatív tünetek: az arcszín változásai. mely negatívan befolyásolja a beszédhibás és a környezete közötti kapcsolatokat A dadogás tünete a szóeleji vagy szóközépi hang vagy szótag ismétlése. a beszéd folyékonyságának zavarai: A beszédritmus zavarok. függetlenül a hangok képzési sajátosságaitól. ez felébresztette az érdeklődést a beszéd egyéb zavarai iránt is. mivel az illető személy beszéde dunnyogó. Az ismétlések között szünetek vannak. A dadogásra a szakemberek már a legrégebbi időkben felfigyeltek. mint a kiejtés-zavarok. mivel a beszédközpont és a központi idegrendszer érintettsége okozza. fokozott izgatottság. A felnőtteknél könnyebben azonosítható. melyek megerősítik és fenntartják. b) A zárt orrhangzósság akkor jelentkezik. ha az adott egység kiejtéséhez nagyobb erőfeszítésre van szükség (például bl. Összességében tehát a beszéd érthetősége romlik. Ezek sokkal súlyosabbak. alvászavarok. hanem a személyiségre és a viselkedésre gyakorolt negatív hatásukat tekintve is. ritmustalan beszéd jellemzi. amikor ezek ejtése is hibás. ny) képzésekor a levegőáramlat a szájon át távozik. mivel náluk a beszédközpont további romlása mellett a beszédzavarok is súlyosbodnak. -a légzés rövid és szaggatott. mely az idegrendszer túlfeszítettségének és görcsének eredménye: . hol részlegesen itt vagy ott. • A dadogás Viszonylag súlyos beszédhiba. Tüneteit tekintve egyesek hasonlítanak a pöszeségére. vitacizmus és paravitacizmus (a v hang hibás képzése). A dizárthria leggyakrabban az értelmi fogyatékosokra jellemző beszédhiba. ezért belső világa is többé-kevésbé zavarttá válik. illetve a kiejtés kellemetlenné válik. hol az orron át távozik. A dizárthriát. Kiválthatják egyes fertőző betegségek is. B) Beszédritmus zavarok. e) f) g) h) i) 27 . amikor az orrhangok (m.  Annak alapján. valójában pedig a kritikus szavakat kerülgetik és helyettesítik szinonimákkal. szenzoriális. belégzésben történő beszéd. melyek megakadályozzák az orrhangok képzésekor az orrüreg felé vezető út megnyitását. a teljes szervezet gátlása. felesleges gesztusok vagy akár testi görcsök is kísérhetik. Ezen kívül egyéb zavarok is tarkíthatják a képet: érzelmi. a lágy szájpad tónustalansága vagy bénulása. csak sokkal súlyosabb formában jelentkeznek. az izmok vagy a szájpadlás funkciózavarai. A pöszeség mellett érthetetlen. akkor az élettani dadogás egy idő után megszűnik. • A dizárthria A legsúlyosabb artikulációs zavar. sok másodlagos tünet jelenik meg. amikor a levegőáramlat hol a szájon át. vagy fejletlensége következtében alakulhat ki. A dadogás leggyakrabban 2 . A beszédszervek görcseit az ajkak enyhe mozgásai. de megjelenhetnek a beszédszervek szintjén görcsök. motoros vagy pszicho-szociális zavarok. Egyes esetekben megjelenhetnek fölöslegesen betoldott hangok vagy szótagok a beszédben. s. vagy előfordulhat azoknál a hangoknál is.neuroticizmus. megzavarják a beszédritmust. A beszédhibás tudatában van nehézségeinek. jellemzője lehet az extrém merevség. n. elmosódott. Az orrhangzósság legfontosabb tünete a hangok rezonanciájának módosulása. Történhet azonban épp az ellenkezője is. melyek megszakítják a beszédfolyamatot. • Az orrhangzósság Az orrhangzósság a szájpadlás elváltozásai. Az orrhangzósság lehet nyílt vagy zárt: a) A nyílt orrhangzósság esetében a levegőáramlat beszéd közben nagyrészt az orrüregen át távozik. mintha mondandójukon gondolkodnának. polip. és később automatizálódnak (r. eredetéből fakadónak centrális pöszeségnek is szokták nevezni. az arc torzulásai. . mint a gyermekeknél. kr. a beszéd folyékonyságának zavarai. ajak és szájpad hasadék. általában fiziológiai vagy élettani dadogásként. melyek az ontogenézis során később alakulnak ki. A szótagismétlés főleg olyankor jelentkezik. nagyothallás.3 éves korban jelenik meg. szl). Ha nincsenek favorizáló tényezők is.

lehetséges. mely a beszédnek infantilis jelleget kölcsönöz. • Fonaszténia és pszeudofonaszténia Leggyakrabban funkcionális zavar. mely a balkezesekre jellemző. mélyül és beszéd közben a zöngeképzés meg-megszakad. melyik jelentkezi. illetve attól. Ha megerősítjük a dominanciát. mely a hangképző szervek fáradásához vezet. Gyakori oka a gége megbetegedése. az érzelmek vagy sokk-hatás által kiváltott stressz. A beszédhibát negatív érzelmi állapotok kísérik. A beszédfélelem és a dadogás etiológiája közös. hogy a kettő közül mikor. A logopédiai vizsgálatok is megerősítik a fenti gondolatot. A rekedtség lehet organikus eredetű. Ennek a jelenségnek az ellenkezője a hang változásának késése. ha a dadogás neurotikus eredetű. mint a dadogás. a hang hadaróvá válik. és lehet funkcionális eredetű. de a beszédfélelem súlyosabb. hogy jobb kezét használja. Ilyenkor légzési görcsök keletkezhetnek. mint erősen lateralizált funkció. vagy a lateralitás kialakulatlansága. a hangszín ugrálóvá válik. a figyelem. hanem a féltekei dominancia és az agyi érés döntse el. mely a hangot suttogóvá. Ez főleg olyankor fordul elő. ha a beszédhiba tudatosodik. Tünetei is nagyon hasonlóak. Azoknál. amikor hangjukat 28 . 8 . A pszichológiai funkciók nem egyformán lokalizáltak a két agyféltekében.A jobbféltekei dominancia (balkezesség) vagy az átszoktatott balkezesség. vontatott beszédben nyilvánul meg. akik fokozottan ingerelhetők. tanároknál. a gyermek egyértelműen egyik vagy másik kezét használja. • A hangszín patológiás elváltozásai A hangszín patológiás elváltozásai általában az endokrin rendszerben történő átalakulások következményei. a fizikai én reprezentációja. a károsító tényezők közvetlenül is kiválthatják a beszédfélelmet. A dadogó fél attól. szintézis. A beszélt és írott nyelv elsajátításában a bal agyféltekei dominancia nagyon fontos. frusztráció. hogy a pszichológiai folyamatok szabályozásában a két agyfélteke között alárendelő viszonyok épülnek ki. A gyermeknek a hangja férfiassá válik. az érzelmi folyamatok. míg a másik alárendeltté. Az endokrin zavarok közül a legszembetűnőbb az akromegália. • Rekedtség Tünetei a hangerő és a hang kifejezőképességének elvesztése. A nyelv. hogy bizonyos hangokat. mely nagyon lelassítja a beszédfolyamatot.A pszichés traumák. érzelmi elhanyagoltság. a zene percepciója. funkcionális nehézségeket eredményez. Az. Gyakrabban jelenik meg neurotikusan instabil személyeknél. A beszédfélelem az ismétlések mellett megváltoztatja a beszéd iránti attitűdöt. mert krónikussá válhat. • A beszédfélelem Természetét és formáit illetően szorosan kapcsolódik a dadogáshoz. ne kényszerítsük arra. és jelenlétét a személy dramatizálja. erősen frusztráló hatásúnak éli meg. mely túlzott feszültséget okozhat. mely nagyon lassú. a hajlam általában apai ágon öröklődik. melyek görcsökben. grimaszokban. A beszédhang helytelen használata vagy a hang vagy a hangszalagok túlerőltetése váltja ki.Ha óvodáskorban is fennmarad. • Bradilália A tahilália ellentéte. Tehát. mivel a gyermek gondolati kifejezéséhez nehezebben találja meg a megfelelő szavakat. C) Hangképzés hibák A hangképzési hibák a beszéd dallamát. Ez azzal is magyarázható. akiknél van egy neurotikus hajlam. illetve azoknál. hogy melyik kezét preferálja. a hangerőt és a hangszínt zavarják. a motoros műveletek (a helyváltoztató mozgások és a tárgyak manipulációja) és vannak olyan funkciók. melyek erősen lateralizáltak. a féltekék egyikében valósul meg: a balkezeseknél a jobb agyféltekében és a jobbkezeseknél a bal agyféltekében. hogyan éli meg fogyatékosságát. a jobbféltekei dominancia. . dadogó felnőttet vagy gyermeket utánoz. A dadogás a hangok. függ a személy pszichés és fizikai állapotától.Egy vagy két idegen nyelv tanulása az anyanyelv elsajátítása előtt (bilingvizmus). ahogy normális lenne. szótagokat ismételget. Az álfonaszténia óvodásoknál jelentkezik olyankor. hogy beszéd közben hibázni fog. . ijedtség. Főleg énekeseknél. melyeknek a lateralitása csekélyebb. mely a hipofízis megváltozott működésében valamint a szexuális hormontermelés változásaiban jelentkezik. A funkcionális rekedtség általában erős érzelmi állapotban vagy a hang túlerőltetésekor keletkezik. az igazságtalanság-érzés. .11 éves korban következik be. tehát a szótalálási nehézséget úgy próbálja áthidalni. a gondolkodási műveletek (analízis. feszültségben és szorongásban nyilvánul meg. mint például a nyelv. akkor a dadogás is enyhül. könnyebben kezelhetővé válik. A dadogás kialakulásának egyik favorizáló tényezője az átmeneti jobb féltekei dominancia. a szavak között hosszú szüneteket iktatnak be. A balkezes gyermekeknél sokkal gyakoribbak a nyelvfejlődési lemaradások és egyes motoros zavarok. amikor a hang megvastagodik. az egyik dominánssá válik.A kisgyermek. a légúti betegségek vagy a hangszalag-dúcok betegségei. szótagok és szavak ismétlésének jelensége. . A beszédfélelem súlyosbítja az általános szorongást. A dadogás leggyakoribb okai: . . számolás). melyek beszédzavarokhoz vezethetnek. fojtottá teszi. Fontos. A dadogás súlyosbodásával kialakulhat beszédfélelem is. hogy a gyermek belégzés közben próbál beszélni és nem kilégzés közben. akkor már kezelni kell. hogy a gyermeket ne erőltessük.Légzés-zavar. mint például a vizuális percepció. hadarás Jellemző rá a nagyon gyors beszédtempó. A veleszületett beszédszervi apparátus fejletlenség esetén a hang mutálása a szokottnál hamarabb.Örökletes tényezők is. szónokoknál jelentkezik. Vannak olyan funkciók. • Tahilália.

melyek fenntartják. de képes az egyszerű szerkezetű szavak. szótagok. A fonaszténia bármely formája a hangerő csökkenéséhez vezet. sokkhatás hatására is. főleg akkor. Ezek a jellemzők függnek az alália típusától is. légzés-zavarok és nagyon erős érzelmek. mivel az afáziásnak szüksége van a megértésre. vagyis a beszéd távirati stílusúvá válik. mivel ők vannak jobban kitéve azoknak a tényezőknek. de megjelenhetnek a szorongás.csökkent pszichés tónus. akkor a személy teljesen rehabilitálható. erkölcsi és hangulati támogatásra. a hangerő csökkentett. fátyolos. ismeretlen okú némaságnak is nevezzzik. Az afáziás szókincse szegényessé válik. A légzés szabálytalanságait vagy a légzési görcsöket a csökkentett izomtónus is okozhatja. A rehabilitáció hatékonysága is függ ezektől a tényezőktől. A legsúlyosabb esetekben ez az elutasítás a teljes környezetre kiterjed. érzelmek. 29 . képes lehet egy vagy két szótagos szavak kiejtésére is. A gége akut vagy krónikus megbetegedése. általános mozgásfejlődés késése vagy zavara. nagyobb gyakorisággal felnőtteknél vagy öregeknél. A fonaszténiának legtöbb esetben számos pszichés kísérő tünete van (frusztráció. megvalósítható a szociális integráció. melyek ennek a súlyos zavarnak okozói lehetnek. vagy még inkább erős érzelmi feszültség kifejeződéseként. Képes artikulátlan hangokat kiadni. bitonális. de főleg attól a környezettől. izgatott lesz. a tuberkulózis.beteges félelem és félénkség. Az afázia a beszédmegértést és beszédprodukciót egyaránt érinti. a hangszalagoknak részleges zavarai. Ekkor a személy feszült. majd az állapot súlyosbodásával a hangerő veszít intenzitásából. bárányhimlő. monoton. a nyelv struktúrájának mélyebb rétegeiben okoz változásokat.a szülők betegségei közül a szifilisz. az alália megfosztja a személyt a beszédképesség elsajátításától. A zavar súlyossága ellenére az afázia prognózisa kedvező. . habár a percepció. amelyben az afáziás él. de suttogóvá válik.. a teljes pszichés struktúrában számíthatunk kisebb szabálytalanságokra. bizonytalanság. Habár a legszembetűnőbb változások általában a verbális megnyilvánulások területén mutatkoznak. kihagy. évszakok. . • Diszfónia A gége izmainak. Kiváltó okai: . • Az affázia Mint láttuk. félelem és szorongás). Például a motoros alália esetében a személy érti a szavak jelentését. Az auditív emlékezet gyengébb. és komoly károkat idéz elő a beteg személyiségében. sőt súlyosbíthatják az állapotot. a központi idegrendszer sérülése. kulturáltságától. Egyetlen szó mondatszerepet kaphat. mint a felismerés és tanulás. szeretetre. ha a zavar nem társul egyéb fogyatékosságokkal. A szenzoriális aláliában épp ellenkezőleg. köhögő. a személy nem érti a beszédet. lassan suttogóvá válik. illetve a szájban keletkező csomók vagy a polip váltják ki. mint a vizuális. Előbb rekedtség jelentkezik. nazális. . A zavar súlyossága ezeknek a sérüléseknek a súlyosságától és kiterjedésétől függ. életkorától stb. Ezeknek a zavaroknak a súlyossága függ az afáziás személyiségétől. A diszfónia esetében a hang hamis. az afáziásoknál az emlékezeti teljesítmény csökken. A hang ilyenkor nem tűnik el teljesen. E) A nyelv fejlődésének zavarai • A szelektív mutizmus Szelektív némaságról van szó. Ezzel ellentétben az afázia a verbális magatartás kialakulása után keletkezik. hangok megismétlésére. a hangszín egyenetlen. Ugyanakkor sérül a hangsúlyozás és a beszéd agrammatikussá válik.a szülők alkoholizmusa. a gondolkodás. A verbális utasításokat követi és megmutatja a kért tárgyakat.a gyermek súlyos és ismételt betegségei: agyhártyagyulladás. majd a személy hangképzésre teljesen képtelenné válik. Az aláliások nem feltétlenül értelmi sérültek. de képtelen kiejteni őket. • Az alália Az aláliát hallónémaságnak. .a szülők közti vérrokonság. angolkór. . • Afónia A legsúlyosabb hangképzési hiba. Ha speciális felkészültségű logopédus kezeli. a hang megszakad. tanultságától.túlerőltetik. D) A polimorf zavarok Nemcsak a kommunikációt és a környezettel való kapcsolatokat befolyásolják. a kommunikáció és a motoros zavarok nyilvánvalóak. remeg. és a beszéd fárasztja a személyt. Az afáziás beszédében sérülhetnek a verbális automatizmusok is (pl. melyet nevezhetünk pszichés vagy akaratlagos némaságnak is. Az automatikus felsorolások: számlálás. így az alália és az afázia a beszédmegértést és a beszédprodukciót akadályozza. a hét napjai) és megjelennek felesleges szavak a beszédben. a képzelet. Mindehhez legtöbbször emlékezetzavar is társul. A személy teljesen vagy részlegesen elutasítja a bizonyos személyekkel való kommunikációt. hanem a személy pszichológiai fejlődésének egészét. veleszületett beszédfejlődési lemaradásnak. A reprodukció gyengébb. mivel a hangszálak nem rezegnek. az izmok parézise vagy gyulladása okozza. a dallamosság elvész. melyben túltengenek a prepozíciók. Afáziát okozhat az agyvérzés. Egyes afáziásoknál “tudományos” beszédmodor alakul ki. megjegyzi azokat. súlyosabb esetben pszichés zavarok is megjelennek. Másodlagos tünetként megjelennek hanghibák.

A rezgés erőssége változtatja a levegő nyomását a különböző hangok kiejtésekor. A beszédfejlődés késésének jelzései a szegényes szókincs. Nehezen érti mások beszédét. a kilégzés nyomása nagyobb a zöngétlen mássalhangzók kiejtésekor. a belégzés és kilégzés közti egyensúlyt. A kommunikáció hiányának hosszútávon azonban negatív következményei vannak: a szókincs. . mely tovább súlyosbítja a beszédhibát.Kisgyermekkori súlyos betegségek. Ez feltételezi a megfelelő levegőáramlat kibocsátását. hogy a beszédhibás nagyobb gyermekeket. súlyossága. és mindez visszahat az intelligencia fejlődésére is. megjelenik a belégzésben való beszédre való hajlam.Gyakori a logorea jelensége. . Annál is inkább.A szenzoriális és értelmi fogyatékosságnak hasonló következményei és tünetei lehetnek. a nem megfelelő artikulációs-szokások kialakulása. melyek kiküszöbölik a légzési 30 . F) A pszichés zavarok okozta beszédhibák A pszichés összetevők közül bármelyik sérül. Céljuk kettős. Ezek közül egyesek általánosak és minden fogyatékosság csoportban közösek. az ismételt kudarcélmény és frusztráció szintén kiválthat a szelektív mutizmust. kihatással van a többiekre is. mivel a normális nyelvi fejlődés akadályozottá válik. . és értelmi rendellenesség sem fedezhető fel. Általános jellegű módszerek és eljárások • Légzésszabályozás. így a beszéd fejlettségi szintje nem éri el az életkorának megfelelő szintet. míg mások specifikusak és minden egyes esetre külön. de a logopédiai terápia menetét és komplexitását is ez határozza meg. . A logopédiai diagnózis felállítása létfontosságú. A megkésett beszédfejlődés okai: . A legtöbb esetben a módszereket kombináltan alkalmazzák. A legtöbb esetben a fogyatékosságot nevelési hiba határozza meg. Az erős érzelmek. A beszédfejlődés akadályozottsága létrejöhet az értelmi fogyatékosság. érzékszervi zavarok vagy más beszédhiba kísérő tüneteként. a stressz. mondatokban való kifejezésre való képtelenség. és nehezítetté válik az adaptív viselkedésmódok kidolgozása.Magzati sérülések.A nem megfelelő verbális kifejezésmód és a beszédértés csökkentsége. . mint a zöngéseknél. mivel ezek még nem kellőképpen fejlettek. szavakat képezni tudjuk. és a személy beszéd közben hamarabb fárad. mert náluk a beszédhiba okozta belső feszültség sokkal intenzívebb. és ugyanolyan mértékben kihat a nyelvre is. egyes esetekben éppen ezek a ritmustalanságok határozzák meg a beszédritmus és a beszédfolyékonyság zavarait. Például. de megjelenhet önálló kórképként is. logikus. a beszédhiba etiológiája és tünettana) függvénye. . 5. Ezek kilégzés közben rezegnek. félénkség. Másrészt viszont nagyon sok beszédhibás hajlamos a belégzésben való beszédre (és nem kilégzés közben.külön adaptálhatóak.4.Az írott nyelv zavarai . a személy életkora. . a sokk. megérti a beszédet. ahogyan az normális lenne).A teljes pszichés működés diszfunkciója nyomja rá a bélyegét. egyenlő mértékben javítják a beszédet és serkentik az általános pszichés tevékenységet. ingerelhetőség. A logopédiai terápiában két nagy módszerkategóriát és az ezeknek megfelelő eljárásokat használunk. mivel az írás-olvasás nagyon pontosan tükrözi a személy személyiség-struktúráját. pszichés fejlődésének szintje. Az ilyen típusú zavarok prevenciójában és korrekciójában olyan gyakorlatokat lehet használni. különösen gyermekeknél.Szülés közben bekövetkező agysérülések. így megelőzhető a beszédhiba rögzülése. A beszédhibák esetén a légzési ritmustalanságok felerősödnek. Habár a gyermek nem kommunikál. . kiválasztásuk minden esetben az egyéni sajátosságok (a fogyatékosság típusa. A logopédiai terápiában használható módszerek és eljárások kategóriánként különbözőek.A megfogalmazás általános rendellenességei. személyiségük struktúráját negatívan befolyásolja. . mely ugyanakkor összefüggéstelen kifejezésmóddal társul. mely a két folyamat ritmikus váltogatását is jelent. mely érzelmileg traumatizálja a gyermeket. A pszichés zavarok okozta beszédhibák jellemzői: . A beszédhibák terápiája A beszédhibák javítását elsősorban óvodás és kisiskoláskorban kell elkezdenünk. agresszió. így működésbe hozhatóak a hangképző szervek.A némaság időszakos. kamaszokat vagy a felnőtteket elhanyagoljuk.A központi idegrendszer hiányosságai. hónaptól akár évekig is eltarthat. mellyel a hangokat. • A megkésett beszédfejlődés Az általános beszédfejlődés megkésik vagy visszafejlődik. a belégzés és kilégzés közti harmónia kialakítása A levegőáramlat szabályozása szükséges ahhoz.A kommunikációs serkentésének hiánya kisgyermekkorban. hogy a beszédprodukció helyes és ritmikus legyen. bár néhány héttől. az összefüggő. Ez nem jelenti azt. A szelektív mutizmus általában a nagyon érzékeny gyermekeknél jelenik meg és különböző viselkedészavarokkal társul. A beszéd fejletlensége sokszor kiterjed a nyelv hangtani. lexikai és nyelvtani vonatkozásaira is. ettől függ a személy csoportba való sorolása és bevonása a különböző logopédiai tevékenységekbe. ez lehet: makacsság. A nyelvi zavarok függnek a pszichés zavar súlyosságától és az adott eset etiológiájától is. a logikus és nyelvtanilag helyes kifejezésmód fejlődése elmarad. A kilégzésben résztvevő izmokat edzenünk kell. Például a ritmus és beszédfolyamatosság zavara esetében. ami negatívan befolyásolja az általános pszichés fejlődést és a viselkedést is.

Ebből a szempontból elsősorban fontosak az általános gyakorlatok. a szájzugok összehúzása és kiszélesítése (csücsörítés. összehangolásában. mely a beszédritmusra is hat. A legfontosabbak ezek közül a szabadban való játék. A helyes kiejtés létrehozása érdekében minden személynek egyrészt össze kell hasonlítani a saját kiejtésmódját a környezetében levőkével. ritmusos mondókák. állathangok utánzása és azonosítása (kígyósziszegés. Minél súlyosabb a beszédhiba. a szótagok és szavak. a nevetés ritmikus utánzása. amikor a személy a helyes kiejtést nagyon nehezen sajátítja el. m-n stb. Ha mindezt adott ritmusban végeztetjük.1. A nyelvgyakorlatok közül megemlíthetjük a következőket: a száj kinyitásával a nyelv ritmusos kiöltögetése. főleg az auditív pöszeségben (például a nagyothallók) vagy a nyelv és ajak rendellenességek jelenlétekor. A viselkedés és magatartás zavarok fogalmának körülhatárolása Különbséget kell tennünk a viselkedés és a magatartás között. b-p. • Az éntudat és a szociális tudat szerkezete. alsó állkapocs. annál inkább nő a feszültség. A fonematikai hallás zavara vagy gyengén fejlettsége a beszédészlelés zavaraihoz vezet. mivel ezek nem szinonimák. a nyelv kiemelése a felsőajak fölé az orr irányába. melyet saját kiejtésének hallása útján való szabályozásával lehet megvalósítani. akkor egyúttal a ritmusérzéket is fejlesztjük. A súlyos beszédzavar befolyásolja a beszédmegértést és a beszédprodukciót is. alternatív belégzés és kilégzés orron illetve szájon át. állathangok utánzása stb. a verbális kifejezések elősegítése. ezáltal megnehezíti a kapcsolatteremtést. mimikai izmok fejlesztésére. rezgés utánzása. a nyelvizmok. és közben erőteljesen kifújjuk a levegőt. Hatékony gyakorlat például az arc alternatív felfújása. a nyelv felemelése a szájpadláshoz. és az alsó ajak alá az áll irányába. ritmikus versikék szavalása. és a személy ezt a jelenséget pszichésen drámaként éli meg. Ezért. Az igeden szavak diszkriminációjának gyakorlása egyúttal a fonematikai hallást is fejleszti. Ha a viselkedést úgy tekintjük. Formálhatunk tölcsér alakú nyelvet (mint az o. nyugtalanná válik. végtagok). a gúnár hangja stb). ajkak izmainak mozgatására. hogy ezeket a gyakorlatokat légző gyakorlatokkal párosítsuk. • Általános és beszéd-mozgások fejlesztése Az általános motoros képességek és különösen a pszichomotoros fejlettség nagyon fontosak a beszédprodukcióban szerepet játszó mozgások kivitelezésében. fejlesztésük nagymértékben hozzájárul a beszédprodukció hatékonyságának növeléséhez. Például: találd ki. • A normák és a szociális kulturális értékek belsővé tétele. mint nyelvi egységek azonosításában. légzésmérőbe való fújás. u ejtésekor). A viselkedésbeli eltérések az inadaptációs jelenségek nagy csoportjába tartoznak Pszichológiai szempontból. mint a pszichés fejlődést. a következő területeket érinti a viselkedészavar: • Pszichológiai érettség. 6. E gyakorlatok célja a légzés és beszéd összehangolása. • A szociális érettség. és a beszédhibás nagyon nehezen tud beilleszkedni a közösségbe. Az is ajánlott. hangok és szavak kiejtésévei összekapcsolt légző gyakorlatok. majd hang kiadásával leengedés (csettintés). A VISELKEDÉS ÉS MAGATARTÁSZAVAROK 6. mely hibás artikulációhoz vezet. hasonló grafémák differenciálása és ezzel egyidőbeni kiejtése (pl. mint a p és b hang ejtésekor. beszédhangok differenciálása. Az általános mozgás-gyakorlatokat a gyermekekkel játékosan kell végeztetni. csökken a személy önmagába vetett hite. Az általános mozgásgyakorlatokat a beszédfejlesztéssel párhuzamosan kell végezni. nevetés) stb. feszült állapotba kerül. a jelentésük nem fedi teljesen egymást. hogy milyen benyomást kelt a körülötte lévőkben. másrészt pedig folyamatos önkontrollra is szüksége van. mint a magatartás fogalmáé. A beszédszervek mozgásának fejlesztésében ki kell térnünk az arcmozgásra. szókapcsolatok olvasása stb. akkor a viselkedészavart úgy határozhatjuk meg. • A fonematikus hallás fejlesztése A fonematikai hallásnak fontos szerepe van a hangok differenciálásában.rendellenességeket és növelik a légzés térfogatát és kapacitását. • A jellem és a motivációk struktúrája. A viselkedés fogalomköre sokkal szélesebb. 31 . melyek megerősítik a szervezetet (törzs. amelyet az adott társadalom tisztel. mint azoktól a normáktól és humán értékektől való eltérést. ritmusos pislogás stb. A labiális mozgások fejlesztése is nagyon fontos a pöszeség esetén. így sokkal hatékonyabb a fejlesztés. nyak. versikék szavalása. a szempillák ritmusos mozgatása. összeszoríthatjuk ajkunkat. ki szólított (a hang alapján). A nagyobbaknál: szinonímák és paronímák differenciálása és azonosítása. lufi felfújása (a mellkas kapacitásának növelése). A fonematikus hallás fejlesztése az óvodás gyermekeknél játékos formában valósul meg. és ezért megjelenhetnek a beszédhibák. • Személyiségfejlesztés és adaptív viselkedésmódok megerősítése A nyelv egyik létfontosságú funkciója a szabályozó és önszabályozó funkció.) A fonematikus hallás zavarai nyilvánvalóvá válnak például idegen nyelv tanulásakor. nehezítik a verbális utánzást. A nyelvi fogyatékosságok esetében ez a funkció nem képes érvényesülni. melyekben a gyermek szabályozza a belégzés és a kilégzés hosszát. a légzésgyakorlatok. a személyiség alakulását és a környezet (melyben a személy él) közötti viszony kifejeződését. a zörejek. ezért a pszichés tevékenységek rendszerbe szervezése zavarttá válik. A fonematikai hallás zavarai ezt a teljesítményt lehetetlenné teszik. fél és aggódik azért.

hosszas frusztráció.2. A bandába verődő fiatalok lopása még súlyosabb tett. és negatív személyiségvonássá alakulhat. lopás és csavargás. Általában a fenyegetettség motiválja. kegyetlenség és szexuális zavarok. ellenségesség és az együttműködés elutasítása. a pedagógiai ráérzés hiánya. az akadályok kerülését a velük való szembeszállás helyett. a koncentrációs képesség és a komplex feladatok kivitelezésének képessége Ez maga után vonja a feladatok előli menekvést is. szorongóak. harag. a tevékenységgel szemben kialakul az ellenszenv.zavarok okai és formái • A belső zavarok csoportja: szorongás. amikor a rablást egy banda követi el. lustasághoz és az iskolai tevékenységekkel szembeni negatívizmushoz vezet. a lopás úgy nyilvánul meg. értelmi fogyatékosok vagy tanulási zavarosak. Az idegi alapon való kimerülés gyorsan csökkenti az intellektuális tevékenységet. Ezért kialakulhatnak különböző inadaptációs zavarok: . morál is. jellembeli tulajdonságokhoz és temperamentum-típushoz kapcsolódóak) és objektív (családi. melyek agyhártya. Az ilyen kimerülés aszténiához vezet. szokássá válik. mely általában más viselkedészavarokkal társul.3. A viselkedészavarok legszembetűnőbb formái • A hazugság Egyszerű viselkedészavar. izgulékonyak illetve azoknál. ismételt iskolai kudarc). hanem esetleg csak az új körülményekhez való alkalmazkodás egyik módját. az élettapasztalatok és a tudásszint valamint a szociális szervezettség sajátosságainak és a személyközi kapcsolatok hatékony működésének a függvénye. mert tudatosítja fogyatékosságát. vagy erőszakos tettként jelentkezik. 6 . akik nem tudnak alkalmazkodni az iskolai élethez. vagy felfokozott feszültségek megélése. mint a prostitúció és a szexuális perverzitás. motoros nyugtalanság és rendezetlen mozgások. A viselkedés és magatartás . konfliktusosak és labilisak. kifele pedig különbözőképpen konkretizálódnak: instabil érzelmi reakciók (félelem. Három éves korig a hazugság nem jelent személyiségzavart. vagyis képtelen megfelelni a szervezett iskolai tanulás követelményrendszerének. Nagy különbség van a képességek és az erőfeszítések-között. agyvelőgyulladás vagy traumák következtében jöttek létre. majd kiterjednek az iskola problémákra is (feszült iskolai környezet. Mindez a hiányzások halmozódásához. a gyermek személyiségfejlődését nem serkentik) kezdődnek. különböző formájú és súlyosságú viselkedészavarokat okoznak. iskolai-pedagógiai. illetve ezekhez képest az oktatási nevelési folyamat követelményei és elvárásai sokkal magasabbak. csavargáshoz. 32 . • Veleszületett hajlamok: agyi károsodás maradványtünetei. a későbbiekben az óhajtott tárgyat titokban veszi el. akik izgatottak.A viselkedés az intellektuális szint. 6. A helyzet nagyon komplexé és tragikussá fokozódik. A viselkedés és magatartás . akik lassabban fejlődnek. • Környezeti tényezők következtében kialakuló endokrin zavarok és pszichés károsodások. Az ilyen gyermekek számára léteznek speciális intézetek vagy iskolák. 6. negativizmus és apátia. Gyermekkorban. • Lopás Általában súlyosabb következményei vannak. melyek között legyőzhetik bizonyos fogalmak elsajátításának nehézségeit. düh.16 éves korban a legnagyobb. hogy a gyermek erőszakkal elveszi a másik gyermek játékszerét. látássérültek. akik nem képesek beilleszkedni a közösségbe. az alkalmazott módszereket állandóan lehetőségeikhez kell igazítanunk. és mások tevékenységét zavarják. Ilyenkor mindig felszínre kerülnek a diszharmonikus személyiség jellemzői.számos tényező állhat. mely pszichés zavarokat hoz létre: csökken az emlékezeti tevékenység. Az életkortól függően fejlődése is változó. Következésképpen. Ennek a viselkedési zavarnak a hátterében a szorongás és frusztráltság áll. szociális) tényezőkkel is társulva határozza meg a tanuló és iskola közötti egyensúlyzavart. az érzelmi fejletlenség és közömbösség. • Rablás Nagyon súlyos viselkedés-zavar. kezdeti formában. Ezek. mely gyávaságként is értelmezhető. • Szökés és csavargás A szökés és a csavargás olyan gyermekeknél fordul elő. akik introvertáltak. A csavargás súlyos viselkedészavar. A gyógypedagógia hatáskörébe tartoznak mindazon gyermekek. gazdasági. mely a személyiség negatív sajátosságainak alakulását jelzi. A viselkedészavarok gyakorisága 14 . A határintelligenciájú és a tanulási zavaros gyermekek általános iskolában való oktatása azonban sokkal nagyobb erőfeszítést jelent. mely maga után vonja az egyéb viselkedészavarok kialakulását. Olyan feltételeket kell teremtenünk. önteltség. és az enyhe esetek integrálhatóak az általános iskolába. érzelmi labilitás és depresszió. a pszichés fejlettség akadályozottsága. idővel.iskolaéretlenek (azok a gyermekek.7 éves korban a gyermekek 8-10%-a nem iskolaérett. a megfelelés hiányosságait. valamint mindazoknál. kulturális. Ők ahhoz a gyermekcsoporthoz tartoznak. Mindez azért alakul ki. egyes pszichés funkciók szabályozása zavarttá válik. A viselkedészavarok gyakorisága életkoronként változik. kivételezés és egyes tanulók elbátortalanítása. érzelmi közömbösség. érzelmileg frusztráltak. akik hallássérültek.zavarok hatása az iskolai és szocio-professzionális teljesítményre Az iskolai illetve szakmai téren megnyilvánuló viselkedészavarok hátterében. melyben a döntésképesség korlátozott. a belső szabályozás zavarának súlyosságától függően. Általában a kognitív erőfeszítéseket elkerülik. a közösséggel szemben negatív magatartást tanúsítanak. tanulók. Ezek általában a szülők által elkövetett nevelési hibákkal (a törődés hiánya. ha ismétlődik. az alkalmazkodás hiánya szubjektív (fizikai és mentális valamint érzelmi fejlődéshez. kontrolálhatatlan sírás vagy nevetés).

zavarok prevenciója. 6. Mindkét esetben a család mellett az óvónőnek. és ekként a viselkedészavar stabilizálódik. Az elsődleges teljesítményzavarok Ezek közé tartozik a konkrét képesség zavara következményeképpen kialakuló tanulási nehézség. A másodlagos teljesítményzavarok Ebbe a csoportba a gyengébb teljesítmény valamilyen pszichés zavara tartozik. . pszichés inadaptáltak (beleértve az értelmi fogyatékosokat is) 2) fizikai inadaptáltak (beleértve az érzékszervi fogyatékosokat is) 3) szociális inadaptáltak (beleértve a pszichopatákat. melyek rehabilitációs-korrektív jellegűek. melyet szorongás vált ki.. A szorongás idővel domináns jellemvonássá válik. A nevelési folyamat szakaszait a személy egyéni pszichológiai sajátosságaihoz. A társadalom általában túl késön avatkozik be ahhoz. a megkésett beszédfejlődés és az akadályozott beszédfejlődés.  A tanulási nehézséget két csoportba osztjuk: 1. amely nem képességbeni tényező zavarának az eredménye: 33 . Ezek a tényezők meghatározzák az iskolai sikertelenség azon formáját. • A számolás zavarai: a diszkalkulia. Ezzel egyidejűleg a gyermeket be kell vonnunk olyan tevékenységekbe. melyek a verbális zavaraikhoz kötődő kudarcok. hogy ezt a viselkedészavart megszüntesse. nvugtalanságot és pánikot kelt. a viselkedés és magatartászavarosok nevelése és szociális integrációja A viselkedészavarok megelőzésében használt gyógypedagógiai beavatkozás módozatai a korai életkorokban nagyon fontosak. ezáltal fejlesztjük a gyermekek érzékenységét. a kreativitás nélküli intelligencia és az intellektuális tevékenységeikből hiányzó eredetiség eredménye. • Az olvasás zavarai: a diszlexia. • A tanulás egy vagy több területén jelentős lemaradást mutatnak. FEJEZET A GYÓGYPEDAGÓGIA HATÁRTERÜLETI PROBLÉMÁI A) AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉYZAVAROK A tanulási kudarcok általában valamilyen speciális tanulási nehézség következtében lépnek fel. csökkentik a tanulási iránti érdeklődésüket és akár iskolakerüléshez is vezethetnek). tanítónak van jelentős szerepe. 2. az intellektuális feladatok növekedésével és a tanuló egyre inkább az osztálytársai szintje alatt fog teljesíteni. látássérülteknél. Gonnet (1968) kutatásai három inadaptált gyermekcsoportot különít el: 1) lelki. A viselkedés és magatartás . életkorához kell igazítanunk és mindig következetes pedagógiai lépéseket jelent. Az iskolafóbia nagymértékben befolyásolja a gyermek személyiségének alakulását és viselkedését. és ez által rehabilitálja az egyént. kifejezheti önmagát. • A nyelv ismeretének zavarai: a diszgrammatizmusok. hogy a viselkedészavarok más és más formát öltenek a hallássérülteknél. • Olyan gyerekeknél fordul elő. melyekben kibontakozhat.az ismételt kudarcélmények.nehezen állnak át egyik tevékenységről a másikra és idővel. fáradékonyságot és fejfájást okoz. Ha gyermekkorban hangsúlyosak az iskolai alkalmazkodási zavarok. Ez az oka annak. A legtöbbször a határintelligenciájú tanulóknál mutatkoznak ilyen zavarok. Az első szakaszban kialakítjuk a közösségben a megfelelő légkört. Olyan nevelési módszereket alkalmazhatunk. főleg az érzelmi-motivációs tényezők fontosságát emeljük ki.. a teljes személyiségre rányomják bélyegüket.4. Amennyiben a magatartászavar már megnyilvánul. . mozgássérülteknél és különösen az értelmi fogyatékosoknál.  A speciális tanulási nehézség meghatározó jellemzői: • Váratlan és meghatározhatatlan állapot. Amikor a viselkedészavar valamilyen más fogyatékossághoz társul vagy valamilyen más fogyatékosság áll a hátterében. Az inadaptáció nemcsak iskolai lehet. melyek a feszültségek és konfliktusok forrásai. akkor ezek fokozódnak a felsőbb osztályokba lépéssel. túlfűtött érzelmi reakciókat és érzelmi labilitást.pszichésen és motorosan izgatottak vagy épp ellenkezőleg apatikusak. bűnözőket és pszichotikusokat is). annak érdekében. hogy a zavar ne váljon krónikussá. akkor sokkal súlyosabb és sokkal nehezebb kiküszöbölni azt. és a későbbiekben sok kellemetlenségtől megkímélik. akiknek az intelligenciája átlagos vagy magasabb. Ebbe a csoportba az alapvető és legfontosabb megtanulnivalók zavarai tartoznak: • Az írás zavarai: a diszgráfia. akkor a lehető leghamarabb be kell avatkoznunk. V. a tanulással és a közösséggel szembeni magatartását. Ha ezeket a zavarokat nem küszöböljük ki idejekorán. A tanulási nehézség fogalma viszonylag új keletű 1962–ben Samuel Kirk használta először a . mivel elősegítik a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését. ugyanakkor szerepet kap ebben az érzelmi és motivációs tényezők hiánya és a csökkent tanulási képesség.learning disability” (tanulási képtelenség) kifejezést. C. hanem a tevékenység és az emberi kapcsolatok bármely területén megjelenhet.

3. A fejlődés során ezek a hibák lassan javulnak. • Az egyensúly érzék zavara és a bizonytalan testséma. nem tud egyszerre figyelni az olvasás technikájára és az olvasott szöveg értelmezésére is. Ezek azonban nem jelennek meg normál intelligenciával rendelkező személyeknél. • Nehezen olvas hosszú szavakat. a családi és az egyéni konfliktusok következményei. • Akiknek teljesítménye jelentős mértékben elmarad az átlagtól. nem olvas saját kedvtelésére. • Látási (vizuális).  A tanulási nehézség fogalmát csak olyan gyerekek esetében használjuk: • Akiknek komoly tanulási nehézségeik vannak. • Nehezen tanulja meg még a gyakran előforduló szavak szóképei is. inkább új szót alkot helyettesítésükre. előfordul. csak egyes területeken megnyilvánuló fejlődésbeli elmaradások okozzák.• A kitartás az akaraterő hiánya. • A tanulási motiváció hiánya. • A fogalmakat gyakran körülírja. 34 . torzítja. a fogalom konkrét megnevezése helyett. • Az egyes betűket helyesen olvassa. • A társadalmi alkalmazkodó képesség zavarai.  A diszlexia meghatározása A diszlexia az olvasás. • Az érzelmi élet zavarai.  A diszlexia okai A diszlexia oka valamilyen konkrét képesség fogyatékossága. megmásítja ezeket. • Verbális emlékezete gyenge: új szavakat. • Gyakoriak a megkésett beszédfejlődés és a nyelvtani hibák (agrammatizmusok) . Ezt az állapotot nevezik diszlexiának. • Szövegértelmezési zavarok jellemeznek. • A figyelemzavarok. de a gyermek még sokáig akadozva olvas. amikor a gyermekek a betűk ismeretében már szavakat és mondatokat olvasnak. A diszlexiát magyar szaknyelven olvasás gyengeségnek és helyesírás gyengeségnek nevezik. • Betűket és szótagokat hagy ki vagy told be. hanem súlyos fogyatékosságok vagy pszichiátriai betegségek kísérőjelenségei. • A környezeti tényezők káros hatásai. amelyet: • Hangtani (fonológiai). • Szótalálási. nem olvas szívesen. Legvégül már csak az olvasás monotonsága marad vissza és a hangos olvasás kerülése.  Másodlagos tünetek • A diszlexiás gyermek mindig diszgráfiás is.1.  A diszlexia megjelenésének ideje Általában akkor jelenik meg. hogy átkölti őket. Az írás olvasás zavarainak sokkal súlyosabb formái. • A hang és a betű közötti társítás bizonytalan. • Az olvasott szavak értelmezésében nehézségekbe ütközik. elégtelensége vagy hiánya. • A szervező kézség problémái. Mivel átlagos vagy jó intelligencia szint mellett A diszlexia tünetei (a diszlexiás gyermek jellemzői):  Elsődleges tünetek: • Viszonylag pontosan képes lemásolni a szöveget. Az iskolai teljesítményzavarok formái 3. • Szegényes az aktív szókincse. az írás és a helyesírás elsajátításában mutatkozó nehézség. lehetetlenné válik az írott nyelv elsajátítása. A DISZLEXIA A tanulási nehézségek legismertebb és legtöbbet tanulmányozott formája a specifikus olvasási nehézség. az alexia és agráfia. • A betűket téveszti. • A betűk sorrendjét illetve az olvasás irányát felcseréli. • Az elolvasott szavakat torzítja. mely az írás olvasás elsajátításának képtelensége. részképesség kiesésnek szoktuk nevezni szaknyelven. • Hallási (auditív). szövegeket nehezen jegyez meg.

a második-negyedik osztályban gyakran eljut odáig. Az ilyen gyerek lustának és makacsnak tűnik a tanító számára. • Fáradékonyság. • A negyedik osztályban 42%. hanem egyúttal jutalmazza is azonnal a kijavításokat. 3. 3. hanem azokra a konkrét feladatokra. próbáld az írás dőltségét egyensúlyban tartani. idegrendszeri probléma. 35 . a dekoncentráltság. számos tényezőtől függnek: . • Komoly nehézségei vannak a hosszú és a rövid magánhangzók és mássalhangzók érzékeltetésében és jelölésében. • Jó módszer a gyermek helyesírásának fejlesztésére a számítógép helyesírási programjainak a felhasználása. egyenetlen és olvashatatlan az írása. helytelenül írnak és fogalmaznak. hogy sok időt töltsön helyesírási gyakorlattal. és így értelmetlenné válik a szöveg. • A harmadikban a kijavítás esélye már csak 46%-os. amelynek esetében neurológiai elváltozásnak nincs nyoma. . ebben az esetben elsősorban tanulási problémáról van szó  A diszlexia kijavítása A diszlexia javítása annál sikeresebb. A DISZGRÁFIA Az olvasási nehézségekkel gyakran együtt jár a helyesírási szabályok elsajátításának nehézsége: a diszgráfia. a téri tájékozódás zavara. között.  A diszgráfia konkrét megjelenési formái • A betűírás elsajátításának meglassúbbodott tempója.az írás-olvasást meghatározó alapképességek fejlettségi szintjétől. • A szó. • A mondat szóösszetételének hibás analízise és színtézise. az egymásutániság nehézségei. Mivel az írásfeladatok elvégzése a gyermek számára kilátástalannak tűnik. a mentális kortól. ezért azonnal szakemberhez (logopédushoz) kell küldeni. másoknak az írás. minél hamarabb kezdik el: • Az első osztályban felismert diszlexiák 82%-a kijavítható.az életkortól. stb. • A nagy-és a finommozgások koordinációjának zavara. amelynek oka egy ismert agyi sérülés.  A diszgráfia javítása • A tanítónak nem a csúnya és helytelen írásra kell felhívnia a gyerek figyelmét. amiket az írásában ki kell javítania (pl. • Fegyelmezetlenség.összetételének gyenge analízise. • Az ötödik osztályon felül felismerteknek pedig nem több mint 10-15 %-a javítható ki.hang. • A diszgráfiás gyerekek nehezen tanulják meg a nyelvtani szabályokat. .). a térbeli viszonyok helyes felismerésének nehézsége (alatt.2. • Sok hibát ejt.).3. valójában csak végleg kétségbe van esve. nem folyamatos a vonalvezetése. • A látási és a hallási figyelem zavarai. • A mondat írásjeleinek elhagyása vagy helytelen alkalmazása. • A fejlődési diszlexia. agresszivitás. • A gyenge ritmus. • Az alak-és formafelismerés zavara. ingerlékenység. Ez arra ösztönzi a gyereket. Növeld a sortávolságot. A DISZLEXIÁVAL TÁRSULÓ DISZGRÁFIA Jellemezői nagyon változatosak lehetnek.• A térirányok (jobb-bal) tévesztése. • A soralkotás.  Az írászavarok tünetei Nagyjából azonosak az olvasási nehézségek esetében felsorolt tünetekkel.  A diszlexia típusai Az olvasási nehézségek eltérő jellege következtében megkülönböztethető: • A szerzett diszlexia. helytelen a ceruzafogása. a kitartás hiánya. • Az írás grafikai kivitelezésének nehézségei és hibái. mellett stb. Ezekhez még hangsúlyozottan hozzájárulnak a következők: • A legtöbb gyereknek rossz a kézügyessége. mivel a számítógép nemcsak figyelmezteti a hibáira. Így a gyermek számára érthető és teljesíthető feladattá válhat az írásának javítása.az etiológiai tényezőktől. hogy írás órán csak piszmog és semmit sem dolgozik a füzetébe. mert ebben örömét leli. • Gyakoriak az egybeírási és különírási hibák.betű. fölött. • Gyengék az idegen nyelv megtanulásában. Egyes gyerekeknek az olvasás megy nehezebben.

pszichés zavarok. akik ebbe a csoportba tartoznak nem találják meg a természetes kapcsolatot a szimbólumok és a grafémák között. halmazok egyeztetésének nehézsége. • Magatartás zavarok. A DISZKALKULIA A diszkalkulia speciális számolási zavar. Ebben az esetben a diszlexiával társuló diszgráfia szinte minden tünete jelen van. 36 . nem illeszkedik a lap vonalazásába. hogy a zavarnak melyik típusáról van szó. de vannak egyéni jellemzői is. melyeknek nagyon fontos szerepe van a kiejtésben. a sorok közé. hogy azok. Írásban a lap közepe fele irányul vagy a lap alja felé. hogy megfelelő erőfeszítést tesznek ennek érdekében.a személyiségjegyektől (pl. • Laterális dominancia: az uralkodó agyfélteke problémája. emocionális. szavak és mondatok írása. átlós írás olvasásként jelentkezik. ami következtében a gyerekek fejszámolási képességei rohamosan romlottak. analógia. amelyek közül a legfontosabb a zsebszámológép használata. nagyothallás. Napjainkban kezdtek foglalkozni intenzívebben a számolási és számfeldolgozási nehézségekkel. A legfontosabb alcsoportok a következők: 1. fejlődési jobb agyfélteke szindróma. a számkép felismerésének. A diszlexiával társuló diszgráfiának. temperamentumtípus) stb. Ez utóbbi abban jelentkezik. Általában nehezen érti meg a grafikus szimbolumokat. Lineáris diszlexiával társuló diszgráfia sok tekintetben hasonlít a téri téri vagy téri-idői diszlexiával társuló diszgráfiához. • A számnevet szimbolizáló alakzatok azonosításának. a szimbólumok felismerésének zavarai. Azokra a személyekre jellemző. egyeztetésének és grafikus ábrázolásának nehézsége. zavart szenved a grafémák. átugrik a következő sorokra.. • Környezeti hatások. rendezetlen. • Szám és szövegemlékezet gyengesége.észlelés folyamatának sérülése. idegrendszeri vagy ingerületvezetési zavarok.  Másodlagos tünetek • Saját testen. hogy a személy képtelen a lapon követni a sorokat. Ez a jelenség még súlyosabbá válik. A téri vagy téri-idői diszlexiával társuló diszgráfia ferde.következménye vagy azokkal társuló jelenség. • Relációs szókincs fejletlensége. mint azok. Tiszta vagy egymás utáni diszlexiával társuló diszgráfia esetében a leírt jelenségek mindegyike megjelenik. Motoros diszlexiával társuló diszgráfia gyakori (de nem kötelező) a pszichomotoros zavarok és a mozgássérülteknél. 2. Ez a forma az írásban sokkal nyilvánvalóbb és súlyosabb. • A figyelem zavarai: hiperaktivitás vagy az ellentéte. olvasás közben egyik sorról átugorhat a másikra. Az ilyen esetekben diszortográfia jelentkezik. míg másoláskor a grafémákat legtöbbször helyesen írja le. síkban. olvashatatlan. a sorokban. Számos meghatározó nehézség jelenik meg a tollbamondás és fogalmazás során. kihagy helyet.agráfia) és általában más zavarok afázia. amelyek a számolás nehézségeihez vezetnek. következtetés levonásának alacsony szintje. szabály megfogalmazása. akik az olvasás elsajátításának kezdeti szakaszában vannak. ügyetlen. akik nem képesek az írás olvasás képességének kialakításában előrehaladni. Ugyanakkor a szavak és mondatok szétesnek. az írás és olvasás zavara egyre nyilvánvalóbbá válik. az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. Egyes esetekben a személy nem képes a sort végigolvasni. 5. • Olvasás és írás zavar. 4. egyeletlen. Jellemzője az írás és olvasás elsajátításának képtelensége. szavakat. Súlyos forma. A kimondott vagy speciális diszlexiával társuló diszgráfia. amelyek a diszkalkulia kategóriájába tartóznak. speciális számolási képesség diszfunkciója a családon belül. beszéd képtelenség. • A számok sorrendiségének hibái. tehát specifikus struktúra és tünettana van attól függően. 3. melyek következtében sérül a beszéd mozgások vizuális vagy auditív percepciója. időben való tájékozódás zavarai. • Gondolkodási műveletek: lényeg kiemelés. Ilyenkor az írott-olvasott szöveg megértésének nehézségei is nagyon súlyosak. • Beszédfejlődési elmaradottság. 3. Olvasáskor ugyanúgy silabizál. 6.  A diszkalkulia okai • Specifikus agyi. a leírt kifejezéseket. ha okozója hallás vagy látássérülés. hang helyett valami egyebet írnak. írásban pedig. és kiterjed az írás olvasás során a grafémákra és a betűkre. fogalmak kialakulatlansága. Azok. A diszkalkulia tünetei  Elsődleges tünetek • A számjegy. mint tünet. a betűket. • Grafo-motorikus problémák: a kézügyesség zavarai. az olvasott vagy írott szöveget. nem képes elhelyezni az irományt a lapon. főleg írásban. a hallott hang és a leírt betű között. tartós eredményeket elérni. melyet struktúrálisnak is neveznek. mely sokban hasonlít a teljes olvasás és írás-képtelenséghez (alexia . • Öröklött állapotok. a szavak és mondatok írása egyre elmosódottabb. • Gyermekkori fejlődészavarok. térben. értelmi fogyatékosság . aránytalan. az írás összképe feszültségről tanúskodik. A fejlődési diszlexiával társuló diszgráfia. akiknél ez a zavar fennáll a hallott szó.4. annak ellenére. • Az érzékelés. ha vonalas lapra ír. még akkor is. Nyilvánvaló tény.

Ez is kísérőjelensége lehet a nem „kóros” félelmeknek is: komoly orvosi beavatkozás után a gyerekek többsége fél az orvostól. Félelem és szorongás  A félelem a gyermekkornak általános problémája: • Aligha van gyerek. • Gyakran láthatóan nem tudja akaratlagosan befolyásolni. a rendelőtől. • Azon belső feltételek megteremtése a gyermekben. félelmetesnek látott helyzeteket. csökkeni hosszú idő után sem.  A szorongás abban különbözik a félelemtől.  A félelem és szorongás az alábbi helyzetekben tekinthető kórosnak: • Jelentősen túllép a szituáció jelentőségének határain. A gyermekkori félelmek és szorongások sajátosságai közé tartozik. 2. Fóbiák • A fóbiák abban különböznek a félelemtől. Aggodalomra tehát akkor van elsősorban ok. 2. vagy a gyereket lebeszélni róla. megmagyarázhatatlan szorongást okoznak. valós okból keletkezett félelmüket és szorongásukat vetítik ki. ha nem is fóbiás jellegű félelmeket. Félelem a természetes és természetfeletti veszélyektől. A valóságban azonban a legtöbb félelem esetén átmenetileg kialakul ilyen helyzet. a falon lógó kép megelevenedik. amely 37 . • A jártasságok. hogy a félelemnek van külső tárgya. szabályrendszer beépítése a gyermek fogalmi rendszerébe. Átlagos esetekben azonban a felnőttek támogatásával a gyerekek előbb-utóbb leküzdik a hasonló félelmeiket. amelyeknek nincs reális alapja: az ágy alatt szörnyek vannak. melyet a szülőkkel szembeni agressziók váltanak ki. amikor látszólag egy külső tárgytól fél • Az irracionális félelmek voltaképpen a tárgytalan szorongással egyenlők. ha komolyan zavarják a gyereket mindennapi életében. 3. ha előfordult. • Hosszú ideig fennáll. • A gyermek gyakran elsősorban szorong. aki ne tiltakozna. E kategóriába tartoznak azok a félelmek. • Inadaptív. • Egyes adatok szerint a gyerekek 50%-a él át jelentős. Nyilvánvalóan beavatkozást igényelnek a félelmek. Például: minden gyerek fél valamennyire a víztől. A diszkalkulia javítása A speciális diszkalkulia javításának célja: • A matematika tanulásához szükséges biztos alapok megteremtése. • A megfelelő képességek fejlesztése. A kisgyermekkori félelmek és szorongások jellegzetesek: a laikusok számára is összefüggnek a „mágikus gondolkodást”. • Nincs összefüggésben az életkorral vagy az adott időszakkal. • A matematikai fogalom. hogy egyszer megugatták. amelyek aggodalomra adhatnak okot. • Félelmet és szorongást kelt. az életkori értelmi fejlődéssel párhuzamosan szinte észrevétlenül megszűnnek. Lelki stressztől való félelem. a felnőtt világba vetett bizalom megerősítésének vagy helyreállításának. • Félelmek és szorongások keletkezhetnek a gyermek bűntudatából is. Bár ezekben a helyzetekben a gyerekek valamilyen más. akit az első években ne zavart volna a félelem. hosszú ideig is retteghet a kutyáktól. • Még 6-12 éves kor között is a gyerekeknek mintegy a fele számol be ilyenről. ám a gyerek fokozatosan képes felülkerekedni rajta. és ezek aktív használata. • Nem lehet megmagyarázni. az élethelyzetek megváltozásával. B) AZ ÉRZELMI ÉLET ZAVARAI 1. vagyis a félelem intellektuálisan nem hozzáférhető. A pedagógusnak szoros kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal vagy a fejlesztő pedagógussal. például kórosan fél az óvodában vagy az iskolában. A félelmek és a szorongások megoldásában döntő jelentősége van a valódi ok megtalálásának. hogy átmeneti jellegűek. Az ettől eltérő „felnőttes” félelmek azok. ha a félelem nem látszik. aligha van olyan gyerek. • A serdülőkor előtt a félelmek csökkenni kezdenek. ha a gyermek bizalma megrendül szülei iránt: gyakran az ártatlannak tűnő becsapások is irracionális félelmeket keltenek. mielőtt megtanulna úszni. szimbólum és jelrendszer.  A félelmek és szorongások tárgyuk szerint három fő csoportba oszthatók: 1. A határ azonban korántsem mindig éles. • 2-6 éves korban szinte minden gyereknél tapasztalható valamilyen félelem. Személyes sérelemtől vagy személyes veszteségtől való félelem. míg a szorongásnak nincs. • Az elvonatkoztatásra alkalmas eszközrendszer kidolgozása. készségek kialakítása és begyakorlása. a sajátos gyermeki világképet jellemző gondolkodással. a megnyugtatás és beszélgetés előbb-utóbb eléri célját. • A gyerek mindenáron igyekszik elkerülni bizonyos. amelyek a matematika megtanulásához nélkülözhetetlenek. tevékenységében. a szülőkbe. hogy irracionális. amikor fájdalmas orvosi beavatkozást kell elviselnie.

a társas helyzetekben nem tud eligazodni. a motoros nyugtalanság különféle fajtáit és a gyermekkori fóbiákat. iskolafóbia tekinthető. vagy ha igen. és a következőkben nyilvánulnak meg: a gondolattársítás zavara. • Néha azonban a szertartásosság nagyon intenzívvé válik. A leggyakoribbnak talán az ún. Gyermekeknél normálisak azok a reakciók. bár felismerésük gyakran nehéz. E szorongásos neurózisok közé sorolja az éjszakai felriadást. hogy a megoldásuk jó-e. Bizonyos enyhe fokú kényszeresség később is megmaradhat: jelenléte nem utal feltétlenül betegségre. Az a gyerek. fóbia más problémák kivetülése. Ilyenkor a gyerek lélegzete fennakad. és akadályozza a gyereket a normális életvitelében. • Teljesen normálisnak tekinthető. közé sorolja Vikár az érzelmi okokból történő lélegzet-kimaradást. beszédzavarok és sztereotípiák. Ez a reakció elsősorban 2-3 éven aluli gyerekeknél szokott előfordulni. érdektelennek bizonyulnak környezetük iránt. stb. mint a ridegség. ahol a testi tünetek figyelemfelhívó jellegűek. hogy a szülővel vásárolni menjen.  Hisztériás reakciók gyermekkorban is léteznek. ahol az üzlet van. a valódi autizmus azonban meglehetősen ritka – 10000 gyerek közül 5-7 esetben fordul elő. a legtöbbször a családi élet és a szülőkkel való kapcsolat zavara. A hisztériás reakciók. • A kényszerneurózisról szóló felnőttkori beszámolók szerint 100 kényszerneurotikus felnőttből 46-nál már gyerekkorban jelentkeztek az első tünetek: a rendrakási. Autizmus • Az autizmus kifejezést a század elején B Bleuler használta először. és differenciáló képessége csökken. melyhez hallucinációk is társulhatnak. • Az autista gyermekek általában születésüktől fogva nem lépnek kapcsolatba. zavarja az alkalmazkodást. Gyerekeknél a fóbia viszonylag ritka. később pedig már abba az utcába sem hajlandó menni. Azonban még mindig vitatott. mint a másodlagos pszichogén zavar megnevezését. hogy az érintettekben milyen viselkedési módokat és pszichés funkciókat eredményez és ezek. 4. érzelmi elutasítás van mögötte. mint például a memória. Más esetekben az iskolával vagy a teljesítménnyel kapcsolatos súlyos szorongás. akkor szorongás fogja el őket. mint a valódi autizmus. ezek azonban lényegesen könnyebben befolyásolhatók. Ez utóbbiak megtalálhatóak az autizmusban is.• • • • nagymértékű. akinek tömegfóbiája van. hogyan változnak az életkorral. 38 . általában csak megismétlik a hozzájuk intézett szavakat. melyet a meghatározó elsődleges zavarok csoportjához viszonyított. o Az esetek többségében nagy riadalommal reagálnak a környezet legapróbb változására is o Egyes területeken kiemelkedő képességeket mutathatnak. Ugyanakkor az iskolafóbiát nehéz megkülönböztetni az iskola elkerülésére irányuló stratégiáktól. amelyeket felnőtteknél hisztériásnak minősítenénk. Gyermekkori neurózisok A pszichés zavarok egy részénél azonban nem igazolható teljes mértékben a neurotikus eredet. erős izgatottsági állapot mely depresszióval váltakozik. A fóbiás félelmek generalizálódhatnak. Vikár szerint a túlságos óvás és kényeztetés éppen úgy hajlamosít a hisztériára – a gyerek jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít saját tüneteinek -. például az iskolafóbiát. Minden bizonnyal neurotikus eredetűek közé sorolandók azonban a hisztériás és kényszeres tünetek. és általános visszahúzódást idézhetnek elő. teste tónustalanná válik. • Az autisztikus jellegű tünetek és zavarok elég gyakran fordunak elő. amikor a gyerek képtelen a helyzetek pontos felismerésére. a neuro-vegetatív szabályozás zavara. a gondolatmenet megtörése. Később. Vikár György (1980) a szorongás és félelem súlyos esetei kapcsán szorongásos neurózisról beszél. tisztasági stb. Nem vesznek fel szemkontaktust szüleikkel. nem kommunikálnak környezetük tagjaival. besorolható lett a többi fogyatékosság-csoport közé. hogy kényszeres cselekvéseik értelmetlenek. és ellenáll a befolyásolásnak. elkékül. az autizmus fogalma jól körülhatárolttá és meghatározottá vált. egy idő után például tiltakozik.  A kényszerneurózis a gyermekkori neurózisok másik jellegzetes esete. Így a jó tanulók általában többször is igyekeznek ellenőrizni. kényszeresség első jelei. Előfordulását tekintve az adatok nem egyértelműek: egyes szerzők szerint a pszichés zavarok 1-8%-át okozza az iskolafóbia. és nem függnek össze az életkori sajátosságokkal. • A valódi autisták: o Beszélni gyakran egyáltalán nem tanulnak meg. • A csecsemőkorban jelentkező autizmus a fejlődés egyik legsúlyosabb zavara. A fóbiák akaratlagosan alig kontrollálhatók. elkerülő válaszokhoz vezetnek. Ismertetett esetében az iskolafóbia kapcsán a gyermek voltaképpen anyja elvesztésének félelmét helyezte át az iskolára. A kényszerneurotikusok értelmileg belátják. amikor a 2-3 éves gyerekek ragaszkodni igyekeznek az esti lefekvéshez kapcsolódó szertartásos rendszerhez. Vikár szerint a szorongásos neurózis gyakran fordul elő az értelmi fogyatékosság enyhe eseteiben. • • • 3. de ha erőszakkal megakadályozzák őket végzésükben.

A nonverbális kommunikáció is zavart.Fokozott félelem és érzelmek. . epilepszia stb. • Etimológiai szempontból az autizmus kifejezés az autos szóból származik.Képtelen verbálisan kommunikálni.Fokozott mechanikus emlékezet. mint például: . Fiúknál sokkal gyakoribb. . . Ezekkel párhuzamosan egyéb okok is léteznek.Sztereotíp és repetitív elemek jelenléte.A játéktevékenységből hiányoznak a képzeleti elemek. • Etiológiai szempontból három különálló elméletcsoportot született. körülbelül 3:1 az aránya lányokhoz viszonyítva.Izoláció és önmagába fordulás. .Verbális és nonverbális kommunikációs zavar. Amikor megtanul egy mondatot. de a szakemberek és a környezet együttes erőfeszítései eredményeket érhetnek el.Fizikai és intellektuális fejlettsége látszólag normális. gyakran előfordul az is. kötődés.a terhesség vagy a szülés alatti traumák. önmaga. . . Elfogadott tény az autizmusról az is.Bizonyos mozgások eltúlzása és hosszas ismételgetése. A gyermek egyáltalán nem érdeklődik a beszéd iránt. Organikus elméletek Ezeknek értelmében az autizmus organikus zavarok. mint a vakságé. szubjektivitás jellemzi és elszakad a valóságtól.A környezet megváltoztatásakor bizarr reakciók jelentkeznek. mint a realitástól való elszakadást.).fertőző gyulladásos betegségek. . melyet a belső élet eluralkodása kísér.). • Az autizmus jellemzői: . A tüneteket a következőképpen lehet ezeket csoportosítani: a). olyankor. és majdnem mindig fennmaradnak a kiejtési zavarok. mely azt jelenti: saját én. csak különleges módszerekkel képezhetők.agyi rendellenességek. amit Kanner állapított meg. Pszichológiai elméletek Az autizmust úgy értelmezik. . szótagokat képesek megismételni. . biokémiai elváltozások vagy az agyi struktúrák elégtelen fejlődésének a következménye. mint pszichológiai visszavonulást mindattól. . . Az autista belső világába menekül. o Kommunikációképtelenségük miatt a normális fejlődésben általában elmaradnak. a szókincs szegényes. Kommunikációs és nyelvi zavarok Nagyon hangsúlyosak és a korai életkoroktól megnyilvánulnak. hiányzik a hanglejtés. 2.Rituális tevékenységek megjelenése és fejlődése. • Az autizmus gyakorisága A szakirodalom szerint az autizmus előfordulási gyakorisága megegyezik a süketségével és magasabb. amit a személy hidegnek. Folstein és Rutter ikerkutatások tapasztalatai alapján arra a megállapításra jutottak. hogy a személy visszahúzódik önmagába és elégedett magával. zaj. nem akarja azt megtanulni. . . Az autisták nem válaszolnak a verbális utasításokra. . hogy nevükre késleltetve reagálnak. gyakoriak a hang hibák. 3. . melyek véletlenszerű jutalmazás és büntetés által megerősítettek. bizarr benyomást hagynak. Az autizmus meghatározása • Bleuer úgy határozza meg az autizmust. .örökletes okok. 5 éves korukban például hangokat. . Gondolkodásából hiányzik a kritika. melyek az autizmus lehetséges magyarázatát keresik: 1.Paradox reakciók bizonyos ingerekre (fény. .Viselkedés .Ölbevételkor csecsemőkorában sem képes megfelelő testhelyzetet felvenni. akkor vég nélkül • 39 .A reális veszély fel mérésének képtelensége. büntetőnek észlel. A megfogalmazott mondatok lehetnek különösek. fájdalom stb.o Míg más területeken súlyos fogyatékosságokkal rendelkeznek. hogy genetikus tényezők és perinatális biológiai körülmények játszanak szerepet az autizmus kialakulásában.elméletek Ezeknek értelmében a gyermekkori autizmus egész sor tanult viselkedésmód következtében alakul ki. A beszéd takarékos. . Az echolália jelensége nyilvánvaló és visszhangszerű is lehet. • Az autizmus meglehetősen nehezen befolyásolható kórkép. ha a szó végét vagy a mondat végét ismétli meg. .a késleltetett echolália. ellenségesnek.Jelentéktelen tárgyak iránti megmagyarázhatatlan ragaszkodás. A beszédet a normalitáshoz képest nagyon meg késve sajátítják el.hidrocephália.Képtelen elvont fogalmak használatára.

míg másokból negatív reakciókat vált ki a tárgyak megérintése. az idő nagy részében nyugtalan. máskor pedig nagyon erős zajra sem reagálnak (perceptuális és kapcsolati bizarrság). alacsony szintjét. hogy képes szorozni. sztereotip. gátolt. Habár az autisták képtelenek hazudni. Ugyanebbe a koordinátarendszerbe helyezhető el az öningerlő viselkedés: .így különböző fóbiák alakulhatnak ki az autistáknál. mások köznapi veszélytelen dolgok iránt patológiás félelmet érez). tánc. A tanulás és a fejlődés szaggatottsága Abból adódik. Nem alakítanak ki érzelmi kapcsolatokat. -vizuális (csillogó tárgy forgatása a szem előtt vagy az ujjak játékának figyelése).a karok forgatása. csak esetleg nagyon ritkán és a nélkül. például a tárgyak ujjakkal való manipulálása. néha valódi kecses mozgás.zavarok Ezek a leglátványosabba. . Ebből is következik. zavart a személy viselkedése . ezen a területen teljesen világos a sérülés. olyan helyeket. hogy a játéknak szimbolikus értelme lenne vagy a nélkül. anélkül. hogy a közeli személy iránti pozitív attitűd hosszasan fennmaradna. kiáltozik.kinesztetikus (előre-hátra himbálózás. Az autista játéka is bizonyítja pszichés fejlődésének megkésettségét.gyakorlatilag a pszichológiai skála minden eleme érintett. vagy a fejét veri a falba). mintha csigán lenne.taktilis (kézfejjel üti a könyökét. Viselkedés és tevékenység . ok nélküli hangulatingadozás is megfigyelhető náluk. nem érdekli a körülötte lévők érzelmi világa (egyesek különlegesen erősen kötődnek jelentőség nélküli tárgyakhoz. Az autisták cselekedetei és viselkedésmódja bizarr. tulajdonságok és folyamatok zavarai Ezek a rendellenességek bármely területen megjelenhetnek.lábujjhegyen járás. egyes esetekben lehet felfokozott is.ismételgeti azt. Mások a tárgyak alkotóelemeit képtelenek érzékelni. hogy az autizmus nagyon összetett zavar . Az első esetben az autista személy minden ok nélkül erősen kötődhet bizonyos jelentéktelen tárgyakhoz. melyekkel fejleszteni lehet a tevékenység iránti motivációt.a beavatkozások hatékonysága korlátozott. mivel soha nem néznek a körülöttük lévő emberek szemébe. mert megzavarta őket egy gumi leesése. A környezetében levő személyek személyes példája jó alkalom arra. körömmel kapar valami kemény tárgyat). Mechanikus memóriájuk viszonylag jó. Mindezen jellemzők azonban negatívan hatnak a személyiség és általános pszichológiai fejlődésre. és nagyon nehéz azonnali eredményt elérni. Ilyenek a munka.k mind kiterjedésüket. hogy nem érdeklődik az új információk iránt. kézimunka. hogy az autizmus gyakran társul súlyos értelmi fogyatékossággal. A pszichés funkciók. mind pedig komplexitásukat tekintve. . Az autisták képtelenek az egyes szám első személy használatára (az én személyes névmás). Természetesen vannak más rehabilitációs módozatok is. főleg az adaptív viselkedésmódok kialakításában lehet elérni. melyeket különböző helyzetekben hallott. b). autisták rehabilitációja Figyelembe véve. Az autizmus terápiája. mely azáltal is súlyosbodik. A rehabilitáció alapja a relaxáció. de az érzelmi motivációs rendszer sérül leginkább. érzik a ritmust. . azt a benyomást kelthetik. Egyeseknek valódi gyönyörűséget okoz a taktilitás. Az is előfordul. a támogatás és a viselkedés-terápiák. Egyes autistákat elbűvölhetnek bizonyos ingerek. e). megtanulhatnak akár hangszeren is játszani. hogy a tevékenység végcélját meghatározná. szorongást és a túlingerelhetőséget. de a logikus emlékezet rovására fejlődik. d). Leginkább izoláltak és önmagukba zárkóznak. például a fény vagy egy csillogó tárgy. hogy valamit titkolnak. Érzelmeire az éretlenség jellemző. érdektelen és semmiféle hajlandóságot nem mutat a környező világ megismerésére. jól tűrik a hideget és a fájdalmat. így az autisták képesek felidézni verbális kifejezéseket. hogy agresszívvé válnak. verseket. Jobb eredményt a pszichés fejlesztés terén. ki lehet alakítani az önszabályozás képességét. Egyéb különlegességeik: nagyon kevés alvásigényük. vagy szisztematikusan összetöri magát (ököllel vagy egy tárggyal üti magát. felismer dallamokat. a tárgyak tapogatása. vagy épp ellenkezőleg. c). ahol évekkel azelőtt járt. Egyéb sztereotip cselevések: . zene. Egyes viselkedések megtanulásában a leghatékonyabbnak a gyakorlás és a tanulási helyzet állandó ismétlése tűnik az autisták rehabilitációjában. de kognitív viselkedésmódjuk lehet sztereotip. hogy az autista képtelen számolni. Egyesek megélhetik a frusztrációt. Ezek közül is feltűnő az önbántalmazó viselkedés. miközben lehet. Az autista teljesen közömbös a szociális kapcsolatok iránt. nehezen tanulja meg a betűket és könnyedén a számokat. hogy utánozza őket és így megtanulja a normális magatartást. A téri orientációjuk megfelelő. amikor az autista személy a kimerülésig ismétel egy-egy cselekvést. Egyeseknek tetszik a zene. 40 . Ez lehet a csecsemőéhez hasonló. melyeket alkalmazni lehet.auditív (csettintés a nyelvvel vagy egy hang vég nélküli ismételgetése). Az autista gyermek sokat sír. rajz. vagy hosszasan manipulálhat egyetlen tárgyat. . meg lehet teremteni az ingerlés és gátlás közti egyensúlyt és a viselkedést a környezethez lehet igazítani stb. akárcsak az értelmi fogyatékosságokban. a fülcimpa dörzsölése kézzel). nem akarja azokat elsajátítani. A kapcsolati és a perceptuális zavarok Nagyon változatosak és már születéstől kezdve felfedezhetők.egyhelyben forgás szédülés nélkül.

a játékokkal való. Használjuk a megerősítést.  Nyugtalanság és a nyomában bekövetkező túlmozgásosság ugyanakkor előfordulhat a túlvédett. • A zavarok diffúz köre a kilencvenes években kapta az ismert diagnosztikai elnevezést. kárt okozzanak.Ebből következik. a korlátok teljes hiánya is fontos szerepet játszik a hiperaktivitásban. illetve velük járó pszichológiai problémák) a szülők legjobb szándéka esetén is a gyerek fokozódó nyugtalanságához vezetnek. ha erről a szindrómáról beszélünk? Rehabilitációról autizmus esetén olyanként beszélhetünk. hogy a gyermekben esetleg állandó feszültséget okozó körülményekre fény derüljön. simogatás. Ha nem sikerült elérnünk a kívánt reakciót. 5. akkor addig ismételjük az utasítást. A kialakuló rossz körök a tünetek súlyosbodásához.  Erősödik a gyanú.  Igen nehéz megítélni. a gyerekek felnőtt környezetét gyakran sújtó jelenségek (a fizikai nehézségek. • Az alábbi tüneteket sorolják a depresszió kategóriájába: 41 . Olyankor adunk utasítást. hogy a nagyon korai és nagy mennyiségű televíziózás. és kiválthatja a szembeszegülés fokozódását.  Ugyancsak fontos. • A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar ma a leggyakoribb krónikus magatartási és pszichiátriai rendellenesség. mint a szűkös lakásviszonyok. közbeszól. és a gyermek biztonsága helyreálljon. a gyerek alkalmazkodási képtelenségének. Hiperaktivitás és koncentrációzavar (ADHD) • Az angol elnevezése után ADHD (attention deficit and hiperactivity disorder) néven említett viselkedés-együttes voltaképpen diffúz tünetcsoport. hanyag. A családi erőszak kapcsán már említettük az egzisztenciális problémák szerepét. A szerzők idesorolják az alkalmazkodás képtelenségét is. dicséret. Mennyiben beszélhetünk rehabilitációról. • A tünetek lényegében három fő csoportba sorolhatók:  Az első a figyelmetlenség: a gyerek nem képes részletekre figyelni. A szülő instrukciókkal való szembeszegülés – a dackorszak – az egészséges kisóvodáskor jellegzetes és tipikus problémája. mely lehet mosoly. amikor az autista odafigyel arra és várjuk a választ. beleszól mások beszélgetésébe. hogy az iskolában hiperaktívnak bizonyuló gyerekeket 2 és 3 éves koruk között szinte állandóan kontrollálni kellett.. bizonytalan jövedelem. emiatt gyámoltalan és bizonytalan gyermekek körében is. nem vesznek részt közös játékban. hogy enyhíthetjük az állapotot. nehogy megsérüljenek. A hiperaktivitást leghamarabb 18 hónapos korban szokták diagnosztizálni. a későbbi teljesítményzavarokhoz vagy más pszichológiai problémákhoz vezethetnek. 6. indokolt-e az esetükben depresszióról beszélni. nyilvánvaló. mely a gyógyulást vagy a zavar kiküszöbölését jelentené. mielőtt kérdeznék. hogy a szülővel való szembeszegülés. • A nevelési nehézségek keletkezésében szerepet játszó tényezők:  Különféle okokból egyre több gyerekes család tartozik az alacsony jövedelmű társadalmi rétegek közé. túlmozgásosság a szülőket fokozott kontrollra készteti.  A nyugtalanság.  Ez utóbbiak és a velük járó. de 90%-ban az iskolába kerülés időszakában okoz problémát. nem kellő törődésének a következménye-e. a nyugodt tevékenység képességének csökkent volta. Ha a kívánt eredményt elértük. akkor a következmény a jutalom. vagy a szülő erélytelenségének. az önkontroll fejlesztésének. hogy a gyerekek a felnőttekhez hasonlóan szoktak szomorúak és lehangoltak lenni. hogy interakciós problémáról van szó:  A szülők gyakran beszámolnak arról. • Bármelyik tünetcsoportot veszünk szemügyre. hogy a nevelőknek széleskörű eszközrendszerük van. a koncentráció zavarával jár együtt. míg bekövetkezik a várt válasz. Ma a gyerekek 5-10 % -ával kapcsolatban beszélnek a hiperaktivitás diagnózisáról. melyekkel beavatkozhatnak és hozzájárulhatnak az autisták rehabilitációjához. a választást lehetetlenné tevő elhalmozottság. túlmozgásossággal. Gyermekkori depresszió • Nem kétséges. • A hiperaktív gyermekekkel való bánásmódban kiemelkedő fontossága van:  A világos és következetes elvárásoknak. Nem beszélhetünk általános értelemben vett rehabilitációról. Az azonban igencsak megkérdőjelezhető. bár az összefüggés nem szükségszerű (a túlmozgásosság önmagában nem függ össze a társas elutasítással): az ilyen gyerekeknek nehézségeik vannak másokkal való együttműködésben. Tehát az autizmus rehabilitációjában hangsúlyossá válik a kondicionált reflex-elméleten alapuló tanulás. a megfogalmazott utasítás pedig minden helyzetben azonos.  Végül a jellegzetes tünetek közé tartozik a „lobbanékonyság”: a gyerek nem „vár a sorára”. az ADHD-t. nem követi a felnőttek instrukcióit. amelynek hátterében a szabálykövetés és szülőkkel való együttműködés nehézségei állnak.  A másik tipikus jellemző az állandó mozgás.  A különféle tünetek láncszerűen kapcsolódhatnak össze: a nem megfelelő kezelt szembeszegülő magatartással gyermekkorban szükségképpen együtt járó bűntudat és szorongás nyugtalansághoz vezet. munkája közben gyakran hibázik.

pityeregnek. Elégedetlenség. de a felnőtteknél jóval kevésbé tudják megítélni. Depresszív fóbiás szorongó gyerekek. ha lehangolt és bizonytalan. hányinger. Fejfájás. mitől kell tartaniuk.  Serdülőkorban és fiatal felnőttkorban a felnőtti adaptációs feladatok. A negatív önkép is a depresszióra utaló tünetek egyike: úgy érzi. egykedvűség  Valamilyen fogyatékosság. aki élete során ne volna alkalmanként szomorú. amikor a komor hangulatok és depressziók valóban felbukkannak a fiatalok életében. hogy a gyerekek túlnyomó többsége a prepubertás bekövetkezése előtt természetes derűvel és pozitív hangulattal jellemezhető. a súlyosan elhanyagoló. 3-16 éves gyereket vizsgált meg.  Azok a gyermekek. akik ingerlékenyek. rémálmaik vannak.  Részben azért. nem képesek megfelelő stratégiákat kialakítani az adaptív viselkedésre nézve. lehangolt. magányosság. Kevés önbizalom. Az éjszakai vizelet. • A látszólag közöny. akiknek a szülei maguk is pszichózisban szenvednek.             Rossz hangulat.  Ha a gyereket gondozó szülő depressziós. sem felnőtt. szigorú önkritika. nehezebben tud feldolgozni. a gyerekek esetében felszámolódnak  Ha a prepubertás előtt álló gyerek tartósan szomorú.  A környezeti hatások a serdülőkori depressziók esetében is nagy súllyal esnek latba. 3. hogy ő gonosz. a mindennapi élet ritmusa. vagy álmukban beszélnek. reggeli fáradtság. ha megfelelő a környezeti-kapcsolati támogatás. Passzivitás. Alváspanaszok. lehangoltság ezen kívül lehet aktuális trauma következménye. • Gyakorlatilag nincs olyan gyerek. szomorú anya képtelen lehet rá. amelyet a gyerek esetleg súlyosabban él meg. Egyértelműen depressziós gyerekek. hogy megérdemelten elutasítják. akik kaotikus és megjósolhatatlan környezetben nevelkednek. enurézis-enkoprézis. A csoport tagjai másoknál nehezebben mennek aludni. tehetetlenség) megakadályozzák a szülőt feladatai ellátásában. bizonytalanságok. mert a gyerekek tudatukkal inkább felfogják a felnőttvilág eseményeit. a serdülőkor. mint a felnőtt.  E hangulatok. szomorúság.  A depressziós.  Részben az életmódban bekövetkezett fontos váltások kapcsán. hogy azokon az embert formáló napocska. érzelemtelen szülői magatartás. akiknek szintén tipikus depressziós tüneteik. 42 . Morbid gondolatok. Gátlásosság. ha nincs különösebb környezeti ok. hogy megfelelő támaszt nyújtson a gyerekének. • Frommer 264.  Az első olyan életkori szakasz.és széklet-visszatartási problémákkal jellemezhető depressziósok. tartósan lehangolt. mint például a kötődés hiánya. étvágytalanság.  Ha rátekintünk az óvodás gyerekek rajzaira. az önértékelés komoly feladatot ró a fiatalokra. és így a gyerek nem tud szert tenni a kompetencia és függetlenség képességére. amelyek segítségével a depresszióban szenvedő gyermekek elkülöníthetők a neurotikus gyerekektől: 1. úgy érzi. alvajárók. annak kétséget kizáróan súlyos környezeti okai vannak. akit ne gyötörnének szorongások. az azért is veszélyeztető. ház mosolyog. nem tud másokon segíteni. még azokban az esetekben is. mert a jellegzetes tünetek (lelassult viselkedés. bántalmazó. hasfájás. a világ tényeivel való szembesülés. • A serdülőkori depressziók. Gyenge iskolai teljesítmény.  Vagy igen súlyos környezeti ártalom következménye. tapasztalhatjuk. hogy igazságosan büntették meg. 2. Érzékenység. és ennek alapján három diagnosztikai csoportot dolgozott ki. pityergés. amikor más jelek – például a rajzon látható fekete felhő vagy odú – jelzik a szorongást • A feltűnő passzivitás. Az érdeklődés gyökeres megváltozása. • Igen fontos körülmény. • Iskoláskorban a szorongásos állapotok gyakoribbá válhatnak. Antiszociális viselkedés. időnként ok nélkül indulatrohamaik vannak. nem tud másokért tenni. • Veszélyeztetettek azok a gyerekek.

Kovács Emőke: Logopédiai jegyzet. 1973 Választható/opcionális könyvészet 1. Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma. 1989. Egyetemi és Főiskolai Tankönyvkiadó. Budapest. 1990 43 . E. Tankönyvkiadó.Kötelező könyvészet 1. 3. Illyés Sándor – Gyógypedagógiai lélektan. Budapest. Tankönyvkiadó.Popper Péter: Személyiségünk titkai. Verza: Gyermeklélektan. Budapest 1974 4. Tankönyv a tanítóképzők XIII.Tankönyv az óvónő-és tanitóképzők számára. 17. Budapest. Gondolat Könyvkiadó. Cole. 1982. Geréb György – Pszichológia. Tankönyv a Tanárképző Főiskola számára. Tudományos könyvkiadó. P. Emilian Florin-Gyógypedagógia. Ed. 1985. Zörgő Benjámin . Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó 1995 3. M. 9. Budapest. 2. Tankönyvkiadó. Mészáros Aranka – Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Nemzeti Tankönyvkiadó. Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Illyés Gyuláné. Montágh Imre. 1981. agresszió. Bukarest. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. 1984. 1995 15. Bencsik Endre: Pedagógiai pszichológia. 1998 11. Budapesti Tanítóképző Főiskola Kiadó. Vajda Zsuzsanna. Budapest. Budapest. 1971 Ligeti Róbert: Az írástanulás pszichológiája. Budapest. 1978 14. 2005 16. Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyerekek iskolai nevelése. Didactică și ștințifică Buc. Budapest. 1989 5. Cartaphilus Kiadó. S. 9. Akadémiai Kiadó. Montessori Maria: A gyermek felfedezése. 2001. 2002 12.Eötvös Kiadó. 7. osztálya számára. ELTE . 2001. M. Minerva Kiadó. Budapest 2002 10. Tankönyvkiadó. György Júlia: A nehezen nevelelhető gyermek. ELTE – Eötvös Kiadó. Akadémiai Kiadó. 1987 6.Ágoston György: Neveléselmélet. 2002. Akadémiai Kiadó. Dacia Könyvkiadó. 1978 5. 10. Tankkönyv kiadó. Budapest. Tankönyvkiadó Budapest 1989 8. Tankönyv kiadó. 2.Rosca Alexandru: A képességek.Seper Jenő-Vincze Tamásné: A gyakori beszédhibák. Lovász Tibor-Hatos Gyula: tanulmányok a gyógypedagógia köréből. Medicina kiadó. Osiris Könyvkiadó. Buda Béla: A személyiségfejlesztés és a nevelés szociálpszichológiája. Budapest.Cole. Budapest 1980 13. Ranschburg Jenő . Bakonyi Pálné: Az óvodai nevelés programja. Zlate. Dr. Budapest. Budapest. Kelemen László: Pedagógiai pszichológia. Kulcsár Tibor: Iskolapszichológia. 8. Budapest. 4. Kolozsvár. Debrecen. Budapest. Kósa Éva – Neveléslélektan. Mérei Ferenc-V. Golu. Ranschburg Jenő: Félelem. Verza. Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia. Tankönyvkiadó. Editura 7. 200 6.: Fejlődéslélektan. Tankönyvkiadó Budapest. harag. Osiris Kiadó. R. 1970.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->