P. 1
NÉPI NÖVÉNYNEVEK

NÉPI NÖVÉNYNEVEK

|Views: 792|Likes:
Published by 52qwert1952

More info:

Published by: 52qwert1952 on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2012

pdf

text

original

LÁNCZ IRÉN A BÁCSKAI ÉS A BÁNÁTI NÉPI NÖVÉNYNEVEK ALAKTANI ÉS SZEMANTIKAI SAJÁTSÁGAI 1.

„Az etnobotanika rendszertana nem a Linné-féle binominális nomenklatúrán alapul, hanem – mint mindenütt, hagyományos közösségekben – sajátos rendező elvei vannak.”1 Hogy milyen módon jöttek létre, és milyen alaktani meg szemantikai sajátságokat mutatnak a nálunk ismert és használt növénynevek, a Penavin Olga gyűjtötte bácskai és bánáti népi növénynévanyag2 alapján mutatom be. Penavin Olga szinte az egész Vajdaság területén végzett gyűjtéseket, többek között növényneveket is gyűjtött. A gyűjtés helye azonban nincs minden adat mellett feltüntetve. Bácskából 13 (Ada, Bácsfeketehegy, Bácskossuthfalva, Bezdán, Becse, Csantavér, Doroszló, Gombos, Horgos, Kispiac, Kupuszina, Temerin és Zenta), Bánátból 11 (Csóka, Hetény, Muzslya, Nagybecskerek, Szaján, Székelykeve, Tiszaszentmiklós, Torda, Torontálvásárhely, Törökbecse és Ürményháza) kutatópont volt feltüntetve a kéziratban. Az elnevezéseket máshol is ismerik, nemcsak a feltüntetett kutatópontokon. Sajnos adatok hiányában nem térképezhető fel egy-egy név elterjedtsége. Penavin Olga többféle módszert alkalmazott, gyűjtött kérdőívvel is (hogy milyennel, nem tudjuk, nem került elő a hagyatékból), és szemléltetőeszközöket is felhasznált, képeket meg rajzokat, és a gyűjtés helyszínén található növények nevére is rákérdezett. A gyűjtések pontos időpontját nem tudjuk, csak annyit tudunk, hogy már a hatvanas évekből kezdődően vannak feljegyzései. Az anyag jó részét a középgeneráció szolgáltatta, főleg a nők, de az adatközlők között akadtak férfiak is. A neveket a gyűjtés időpontjában használták is. A gyűjteményben 626 növény nálunk használt elnevezése(i) található(k), külön csoportosítva a Bácskában és külön a Bánátban használt nevek. 235 növény neve mindkét területen megtalálható, 313 növényről csak bácskai adat van, 78-ról pedig csak bánáti. Ez azonban nem jelenti

levendula. télizöld – télizöld meténg. A 139 növényt (amelynek nincs népi neve) vagy a magyar nemzetségnévvel (alkörmös. A népi elnevezések mellett sok esetben ismerik és használják a hivatalos magyar elnevezést is (elsőként a hivatalos magyar nevek tüntettem fel). az idegen eredetű nevek és az 5. ördögszekérnek 21. datura . ezek a következők: 1. pl. lókörömfű. pukkantó – pukkantó dudafürt. csatangó – csattan(g)ó maszlag) nevezik meg. A legtöbb növénynek több népi neve van. ilyen pl. a mezei iringónak v. hogy a másik területen a növényt nem ismerik. istápfű. 2. nyílfű. a bilingvizmus hatására létrejött új szavak rétege. a pongyola pitypangnak 33. mind Bánátban. cinia (rézvirág – Zinnia). medvefül. A Bácskában gyűjtött növények közül 295nek van népi elnevezése. A latin nemzetségnévből alakult nevek: – angelika (angyélika – Angelica)*. lednek. békaszőlő. vadpaprika. a lobélia. sisakvirág. ezek egy részét ismerik mind Bácskában. de azok közül is néhányat. Azaz a 626 növény közül 487nek. keltike. ilyen a buxszus (Buxus) vagy a ricinus. Nyelvi szempontból szintén rétegződnek a nevek. martilapu. medvetalp. a bealakult idegen szavak rétege. lapulevelű keserűfű. az agáve (Agave). palástfű. anyósnyelv. vadborsó. 3. ökörköröm. kerek lapu. a köznyelvűsödés szülte új ejtésű szavak rétege. az új réteget (a „divatos” növények nevei) és a kihalóban levő névanyag rétegét. tócsagaz stb. melyek (feltehetőleg) nem régóta ismertek tájainkon. a papsajtmályvának 13 népi elnevezése található meg az adattárban. a lupinusz (csillagfürt – Lupinus). madársóska. melyek nem új növények tájainkon. az orvosi székfűnek és a lepényfának 19. az amarillisz. pl. vagy módosult alakban ismertek. salamonpecsét. Az idegen nevek (a hivatalos latin elnevezések) nyelvjárásainkban vagy változatlan. Latin nemzetségnéven ismerik azokat a növényeket. 4. alapréteg (így nevezte a nyelvjárást tükröző szavakat). iszalag. Bánátban 192-nek. Pl.) vagy a magyar fajnévi jelzővel (bolondító – bolondító beléndek. levélkaktusz. 2. Penavin Olga a szótározott szóanyagnak három rétegét különböztette meg: a nagyon gazdag alapréteget (az általában ismert növények nevei).2 azt – mint ahogy már említettem –.

szofrafa (Sophora). klematisz (bércse v. verbina (Verbena). portulacska. néhol a fajnevet is). krizantin (Chrianthemum). (Portulaca). . portalinka. * A népi elnevezés mellett zárójelben feltüntettem a hivatalos magyar nevet (a nemzetségnevet – több helyen a fajnévvel együtt) és néhány esetben a latin névet (néhol csak a nemzetségnevet.3 (maszlag – Datura). portolinka. portocsinka. kladiol (Gladiolus). kerti iszalag – Clematis). – megváltozott a nemzetségnév alakja: gladélia.

dikice (szúrós szerbtövis). Ezek vannak kisebb számban. Szóképzéssel létrejött nevek típusai: Kicsinyítő képzős nevek: -ka: asszonka. grasak (kaszanyűgbükköny). zsálfija (zsálya). Más képzőkkel alkotottak: -vány: orgovány. Szóösszetétellel létrejött neveknek több típusa van. amikor önállóvá vált. a döblec (sütőtök). kurvácska. és ezek jól mutatják. gyükér (petrezselyem). kondorka. Megváltozott viszont az alakja a đurđevaknak (gyöngyvirág): gyurgyicként is ismerik. csatangó (maszlang). pukkantó. harangocska. dud (fekete eperfa). kupusz (káposzta). képzett és összetett szavak. lépakata (borzaskata). tátogató. Ezek tapadással jöttek létre. szivecske. Egyszerű szavak pl. hajnalicska. emberke. Ezek változatlan alakban élnek. szuncokrét (napraforgó). fag (bükkfa). A tipizálásnál figyelembe vettem a szófajt meg az alaptag és . tehát vannak szintetikus és analitikus formák is. kényesítő. topola (nyárfa). futó. palcsik (nád). hogy az analitikus formákból könnyen szintetikusak lesznek. kamilica (orvosi székfű).4 – megváltozott/csonkult a fajnév: pere. krajcárka. tátogó. A magyar népi növénynevek szerkezetük szerint egyszerű. jegecske. duván (kapadohány). A melléknévi igenév. fújóka. körmöske. csícsak (ragadós muhar). ragadvány. bársonyka. főnevesült: folyó. peremisz (százszorszép – Bellis perennis). csicskara (szúrós szerbtövis). csengettyűke. valamint szószerkezetek. a jelzett szó jelentése a faji jelző jelentéséhez tapadt. rezgő (rezgőpázsit). 4. lányka. koty (sárgadinnye). A szerb nyelvből átvett nevek szinonimáivá váltak a magyar neveknek: blitva (mángold). kancsóka. -cska: bazslicska. -us: jácintus -di: sósdi -áncs: ragadáncs -Ó melléknévi igenévképzővel létrejöttek egy része a hivatalos név faji jelzője: bolondító (beléndek).

sósparé. zsírosparé. mindkét tagja igéből képzett [(V+ Ó/ADJ) (V+Ó)] + N: élőhalófű . vadcsalán. kulcsvirág b) az alaptag személyjeles: máriakönnye. jézusszíve. büdösbogyó. seggenülő. N N a) az előtag is és az alaptag is egyszerű szó: békavirág. és ennek utótagja melléknévi igenév: sebforrasztófű. vadpaprika. édesgyökér b) az előtag képzett melléknév: – gomboshere. madáritató b) az előtag ragos főnév: délignyíló. fehérparé. fülbecseppentő. feketeparéj. nyuszifüle. sóslánc. [N V] + Ó a) főnévi előtagú és -Ó alaptagú összetételek: szélfúvó. 1. szentmihályvirág. kenyérmorzsa.5 az előtag szerkezetét. pirosrépa. seggberagadó. szentjánostulipán – az előtag személyjeles: tyúkszömőcsevirág – (ADJ N) +N kislibavirág. kutyaláb. vízitökvirág – (ADJ N N) + N szépemberfejvirág 2. c) az előtag összetett szó. fülbecsöpögtető. keserűfű. libadöglesztő. köcsögvirág. bojhoskata – vízimuhar. az előtag összetett szó. szentjózsefvirág. ADJ N a) az előtag egyszerű melléknév: vadcirok. ökörnyelv. vízitulipán. rétifű 3. macskatöke c) az alaptag képzett szó (kicsinyítő képzős főnév): galambbögyike d) az előtag képzővel ellátott: libuskavirág e) az előtag összetett szó: – N N majomkenyérfa. vérállítófű (ezekről könnyen lekophat a fű utótag) 4. medvetalp. nyúlszájvirág. tyúkszemvirág.

vadpaprika. nebáncsvirág b) [V V] N: élekhalokvirág. a jelentés szerinti csoportok). ahol az ige személyragos 6. vadcsalán (fekete peszterce). kiskacsavirág (homoki pimpó). Az összetett szavak egy része jellegzetes elő. köcsögvirág (bögrevirág v. kukacvirág (kerti porcsin). vadrózsa (gyepűrózsa). Több mindenre utalnak (vö. tormavirág (kacúros estike).vagy utótagú: Vad előtagú összetett növénynevek: vadcirok (szudánifű). vadmák (pipacs). vadhere (lucerna). de szóalakok összevonásának is nevezik) 7. lampionvirág (zsidócseresznye). V ADV: nenyúljhozzá (a utóbbi három mondatrészből tömbösödött összetételek. vadmák. Az összetételek legnagyobb része minősítőjelzős vagy birtokos jelzős összetétel. vadrózsa). Egy részüket az előtag megkülönbözteti a termesztett fajoktól (pl. legényvirág. V N a) fájvirág. [ADV V] + Ó: örökkényíló Tehát ige és határozószó is lehet összetételi előtag. bár ezek a típusok nem termékenyek. sásvirág (klívia) . vadszőlő (borostyánszőlő). vadpaprika (lapulevelű keserűfű). szőlővirág (begónia). harangvirág). vadőszirózsa (fekete peszterce). vadcseresznye (kutyabenge). szentantalvirág (fehér liliom). kígyóvirág (kosbor). nádvirág (kerti kardvirág). vadkamilla (székfű). vadcirok. – egy másik növény neve alkot összetételt a -virág utóttaggal: repcevirág. vadmuhar (zöld muhar). vadnarancs. tyúkszömőcsevirág (tavaszi hérics) stb. Jellegzetes utótagok: a) a virág (az ide tartozók többféleképpen alakultak ki): – máriavirág (fűzérajak). vadpapula (közönséges gyújtoványfű). tyúkseggvirág.6 5. tyúkszemvirág. vadszőlő. de van közöttük határozói is. pelvavirág/polyvavirág (irezíne). szentmihályvirág (kerti őszirózsa). vadnarancs (narabcseperfa).

szamárvirág (szamárbogáncs). c) a -virág utótagja. rezgőfű (rezgőpázsit). vörösparé (disznóparéj). júdástallér (júdáspénz). cickafarkfű (cickafark). A népi nevek egy része – mint a fenti példákból is látható –. b) utótagja. bojhoskata. valamilyen kapcsolatban van a hivatalos magyar névvel. [a paré a jelzős szerkezet alaptagja: vasúti paré (útszéli zsázsa)]. rezgő (rezgőpázsit). disznóparé (kerti laboda). Az összetett szó elő. folyófű. máriaülte fű (kóros pelyvahordó)]. szulákfű (apró szulák). a nemzetségnevet a tüske vagy a virág szó váltja fel: szamártüske. Az így létrejöttek több csoportba sorolhatók: 1. nádvirág (kardvirág). zsírosparé (kerti porcsin).7 – a hivatalos névhez kapcsolódik a -virág utótag: pletykavirág (pletyka). lepkevirág (kardvirág). sikárfű (zsurló).vagy utótagja mutat változást a hivatalos névhez viszonyítva. farkasfű (farkaskutyatej). sárkányfa (sárkánycserje). ökörkark (ökörfarkkóró). A nemzetségnévvel kapcsolatban levő nevek: – a nemzetségnév előtagja egy másik szó: bakfű (tisztesfű). vakondfű (nagy sárfű). bojtoskatica (borzaskata v. – a hivatalos név utótagját cserélődik fel: székvirág (székfű). [A fű a jelzős szerkezet alaptagja: kígyónyelvi fű (fürtös gyöngyike). sebforrasztófű (segforrasztó zsombor). c) a paré: cigányparé. köcsögvirág (bögrevirág). és az előtaghoz kicsinyítő képző járul: harangocska (harangláb). és az előtaghoz kicsinyítő képző járul: . párlófű (apróbojtorján). – a nemzetségnév utótagja egy másik szó: békatakony (békakonty). b) a fű: békafű (hínáros víziboglárka). – elmarad a nemzetségnév a) utótagja: nadály (nadálytő). vagy pedig képzéssel új szóalak jön létre. kerti katicavirág).

helyette utótag kapcsolódik a névhez: bodorparé (bodorka). A hivatalos magyar név fajnévi jelzője is lehet a név alapja: a) a fajnévi jelzőhöz utótag kapcsolódik: rétifű (réti ecetpázsit). borsfű (borsikafű). fátyolka (fátyolvirág). barlang. baltacim (baltacin). ragadvány (ragadós muhar). szívecske (szívvirág). Egyéb szóalkotási módokkal is jöttek létre nevek: Népetimológiával: angyalfű (angyélika).8 bársonyka (bársonyvirág). Mint láthatjuk. porcsinrózsa (porcsin). b) utótag kapcsolódik hozzá: katángkóró (mezei katáng). porcikafű (porcika). – a nemzetségnévhez elő. barlangó (ballagófű). lósóska (mezei sóska). b) a fajtanévi jelző utótagja helyett másik szó áll: vércsöpp (vérvörös tűzesővirág). fekete madár (fekete nadálytő). tüskerózsa (rózsa). 2. A hivatalos magyar névből összevonással. – elmarad a nemzetségnévből a kicsinyítő képző.vagy utótag kapcsolódik: a) előtagot kap: bakaszivarfa (szivarfa). 3. a hivatalos magyar név többféle módosítása hozhat létre népi elnevezést. körmöcske (körömvirág). – elmarad a nemzetségnévből a kicsinyítő képző: porcfű (porcikafű). gilicetövis. a fajnévi jelző utótagjából és a nemzetségnév előtagjából jött léte a vérvirág (vérvörös tűzesővirág). köleskása (köles). ükörkeránc (ükörke). – megváltozik a nemzetségnévben található képző: hajnalicska (hajnalka). libatok . (a b) és c) egy alcsoportnak is tekinthető). – kicsinyítő képző kapcsolódik a nemzetségnév előtagjához: fátyolkavirág (fátyolvirág). körömke. sarkantyú (sarkantyúka). égi szerelem (égőszerelem). gilicetüsök (tövises iglice). jutka (Yucca).

szépasszony szoknyája. Szent Pál füve. Jelentés szerinti csoportok: a nevek csoportosítása a tartalmi oldalt figyelembe véve.9 (libatop). öregember szakálla. téli és vízi előtagúak. jézuska morzsája. hogy rövidülésnek kell tekintenünk a népi formát. huncut asszony szeme. földi ibolya -s: tüskés ballangó. krisztus koronája. lasponya (naspolya). melynek előtagja ragos főnév. Birtokos jelzősek: a) isten gyümölcse. Minősítő jelzős szerkezetek jelzője képzett melléknév: -i: karácsonyi virág. Megváltozik a hivatalos (magyar) név hangalakja: acat (aszat). A közösség „elferdítve” tette értelmessé a hivatalos nevet. pasterna. Elvonással alakult nevek: karaláb (karalábé). kesernyés ebszőlő. ugorka (uborka). tulipánt (tulipán). úrnapi fű. vallási fogalmakkal kapcsolatosak. valamint a sírszegő jelzővel ellátottak csoportját. öregapám lámpása b) Szűz Máriának a szégyenvirága (elképzelhető. Grynaeus Tamás és Szabó László Gy. szépasszony szeme. s a következő csoportokat határozták meg: betegségnevekből képzett növénynevek. állatnévből képzettek. is rendszerezte az általuk gyűjtött névanyagot3. kígyónyelvű fű (A máriaülte fű (kóros pelyvahordó) névben a jelző összetett szó.) 5. peszterna (pasztinák). téli jegecske. Néhol a motivációra is fény derül. ünnepek nevéből. jeges muskátli. sárkelet (sárkelep). ligeti szőlő. pippancs (pipacs). hogy lekopik a rag a jelzőről) 2. de lehet. vad. A mariska (keleti tamariska) is talán ide sorolható. Csonkul a hivatalos név alakja: jerikói lonc (jerikói Lonicer-cserje). Az analitikus névformák birtokos jelzős vagy minősítő jelzős szószerkezetek: 1. népnevekből képződöttek. Ezek a csoportok (a sírszegő jelzős csoport . -ű: keskenylevelű útifű. március (nárcisz).

ökörnyelv (borágó). nyúlszáj. macskatüske (mezei iringó). ezért több mint 2500 éve használják sebgyógyító képessége miatt. ugyanis nagyon változatos a növények népi megnevezése. A fülbecsöpögtető nedvéből fülfájáskor a fülbe csöppentenek.10 kivételével) a nálunk gyűjtött névanyagban szintén megtalálhatók. majomkenyér (lepényfa). többek között bódító hatású gyógyszert készítenek belőle. medvetalp (fügekaktusz). A tartalmi csoportosítás a következő típusokat eredményezi: 1. sömörfű (európai kunkor). disznófű (zsombéksás). ökörköröm (martilapu). kukacvirág (porcsin). kutyaláb (csobormenta). forrasztófű (fekete nadálytő). hogy a csonttörés hegképződését segíti elő. békakenyér (papsajtmályva). Egy-egy növénynév több csoportba is besorolható. kutyaugató (házi kövirózsa). galambbögyike (enyvecske). nyúlfű (szelíd csorbóka). békatakony (békakonty). Állatnévből alakult összetett növénynevek: bárányfarok (csákós amaránt). a nevek létrejöttének motivációja a felhasználás. tisztesfű). lókamilla (ebszékfű). vörös olajában levő antibiotikus vegyületek hozzájárulnak a sebfertőzések megakadályozásához. kacsaláb. sebfű (őszi boglárka. kamilla). mérgező. székfű. seblevél (kövi varjúháj). madárbegy (galambbegy). ürgefarok (sziki árpa). kutyadrinka (ebszőlőcsucsor). békavirág (kutyatej). nyúlszájvirág. fülbecseppentő. nálunk úgy ismerik. Betegséggel kapcsolatos növénynevek: képzett növénynév: bolondító (beléndek) – idegnyugtató narkotikumot tartalmaz. kislibavirág (homoki pimpó. pongyola pitypang). pézsmagyökér (búzavirág). bárányszáj (őszi boglárka). A motivációt figyelembe . báránynyelv. nyúltátogató (kerti oroszlánszáj). de a csoportok számát bővítenünk kell. A vérállítófű hagyományos sebgyógyító. fűlbecsöpögtető (házi kövirózsa). – összetett növénynevek: fájdalomfű (gilisztaűző varádics). 2. ökörfarok. A forrasztófű allantoint tartalmaz. libavirág (margitvirág. vérállítófű (orbáncfű). pulykatakony (bárányfarok). libadöglesztő (kutyatej). fájvirág (nebáncsvirág). kiskacsvirág (pimpó). amely elősegíti az új sejtek növekedését. nyuszifüle (ligeti zsálya).

4. – szószerkezetek: Boldogasszony rózsája (kövirózsa). bibéjének koronája a töviskoszorút jelképezi (golgotavirág). a nevek egy részét a felhasználhatóság motiválja (állati táplálék pl. amelyes esetében az összetételnek egyek tagja vagy egyik tagja sem játszik szerepet a név motiválásában. krisztuskorona. szentjánoskenyér (lepényfa). nyúltátogató. úrnapi fű (nincs azonosítva). szentantalvirág. 6. pulykatakony). szentmihályvirág (őszirózsa). 5. Szűz Máriának a szégyenvirága (murok). karácsonyi virág (mikulásvirág). Szent Pál füve (párlófű). De biztosan vannak olyan nevek is ebben a csoportban. máriaülte gaz (hunyor). a tudományok egész sorát kell bevonni. másik részük alapja a metafora.) 3. szentjózsefvirág (fehér liliom). Ünnepek nevéből képződött szószerkezetek (jelzős szerkezetek): karácsonyi morzsa (nincs azonosítva). szépjancsi (rézvirág). isten gyümölcse (cseregalagonya) – Krisztus töviskoronája állítólag galagonyábók készült. Személynévből (becenévből) képzett név: – pistika (begónia). orvostudományi ismeretek igazítanak el bennünket. Vallási fogalmakkal kapcsolatos és biblikus jelképszerű elnevezések: – összetett szavak: istenfa (lepényfa). szentjózseftulipán. krisztus koronája – a leírás szerint a növény hármas levelei a kereszt 3 szárát jelképezik. szentlászlófű (kányacsengettyű). (A motiválással kapcsolatban egyébként is óvatosnak kell lennünk. azaz a hasonlóság (pl.11 véve ez a csoport nem egységes. szentjánostulipán. a névadás motivációjának kiderítése nem egyszerű feladat. – jelzővel ellátott becenévből alakultak: sántakata (varfű). mert ezek is motiválják a névadást. Szent Anna (nincs azonosítva). jézus szíve virág (szívvirág). A karácsonyi virág és a pünkösdi rózsa a virágzás idejére utal. cigányparéj (kerti laboda). zsidótakony (lepényfa). libavirág). pünkösdi rózsa (bazsarózsa). jézuska morzsája (nincs azonosítva). krisztustövis (lepényfa). Népnevekből alakult szóösszetételek: cigánybúza (francia perje). . máriakönnye (fehér ikravirág). Meg jól kell ismernünk a növények morfológiai tulajdonságait is. a kislibavirág. mert sokszor néprajzi. kukacvirág. gyógyszerészeti. medvetalp.

– összetettek: büdösbogyó (keserűfű). ördögmadzag (ördögcérna). könnycsepp (harangláb). ördögpogácsa (papsajtmályva). rezgő (fátyolvirág). szőke kislány koszorúja (pongyola pitypang). bábakalács (szártalan bogáncs). öregember szakálla (nincs azonosítva). vízitulipán (fehér tündérrózsa). kékparéj (disznóparéj). folyondár (felfutó sövényszulák). kancsóka. Színnévvel alkotott összetett nevek: fehér bosztány (sütőtök). 8. koszorúvirág (fátyolvirág). sóslánc (nincs azonosítva). Az élőhelyre utaló nevek: ligeti szőlő (borotyánszőlő). csengetyűke). Tárgynévből alkotott összetett nevek: csengettyűvirág (császárkorona). Az elnevezés alapja a hasonlóság. 13. kerti búzavirág). vízimuhar (karcsú bajuszfű). villámhárítóvirág (havasi gyopár). fehértaréj (ziliz). 11. Az emberrel kapcsolatos szavakból alkotott nevek: – képzett szó: asszonka (sarkantyúka). ördögszekér (mezei iringó). Egyéb tulajdonság alapján történik a megnevezés: – képzettek: folyó (szulák). – összetett szavak: árvalányhaj (hajszálágú köles). folyómuskándli (borostyánlevelű muskátli). szépasszony szoknyája (kokárdavirág). Testrész nevéből alkotott nevek: . vízitök. folyófű (ördögcérna. hórózsa (labdarózsa). kenyérmorzsa (Boldogasszony tenyere). köcsögvirág (bögrevirág. emberke (sarkantyúka). kékvirág (dohányfojtó szádorgó. seggenülő (kövifoszlár). ördögmotolla. szemüvegvirág (nincs azonosítva). zöld tök (cukkini). vízitökvirág (tavirózsa). gyűrűfű (pajzssajt). tüskés ballangó (mezei iringó). futó (borostyánszőlő). pirosrépa (cékla). feketeparéj (fehér libatop). – szószerkezetek: huncut asszony szeme. öregapám pogácsája (papsajtmályva). – jelzős szerkezetek: büdös dögfa (ecetfa). szépemberfejvirág (pletyka). szépember szakálla (nincs azonosítva). 9. szépasszony szeme. 12. habrózsa. selyemfű (hajszálágú köles). Képzelt lényre utalók: ördöglencse (ördögcérna). fehérparé (amaránt). vörös/veresparéj (disznóparéj). szulák). gatyafa (kender). sósparé (libatop).12 7. kerek lapu (martilapu). veresnadrág (sovány csenkesz). kulcsvirág (jácint). legényvirág (begónia). 10.

békavirág (Székelykeve). pópika (Magyarittabé). tyúkszëmvirág (Törökbecse). ebtej. tyúksegg. kikiriki (Zrenjanin). láncvirág. tyúkszemvirág (pongyola pitypang). tyúkseggvirág. réti lámpa szélfúvó. A legtöbb társnevük (szinonimájuk) a legismertebb gyomoknak van. kislibavirág. pitypang (Szenttamás). vajfű (szádorgó). öregapám lámpása. fölcserélhetősége. pipevirág. A jeges előtagot kapják a kicsit is pozsgás növények: jeges muskátli (borostyánlevelű muskátli). az elnevezések a gyógyászati felhasználásra utalnak. – szószerkezetek: nyári krizantén (Boldogasszony tenyere). kutyatej. fújóka. Több olyan népi növénynevet ismerünk. 14.13 – összetett szavak: fülfű (kövirózsa). Ilyen például a pongyola pitypang (gyermekláncfű) (Tarataxum officinale). – szószerkezet: seggenülő tök (sütőtök). „ezért ezeknek a tájnyelvi elnevezéseknek az átvihetősége. vajvirág (csupros nárcisz). libadöglesztő (Doroszló). 4 jelentésváltozása meglehetősen gyakori”. valamint begónia). tyúksegg. tyúkseggvirág. gólyavirág. kikirics (Becse). mely két vagy több növényt jelöl. szőke kislány koszorúja. vajsaláta (fejes saláta). tyúkszem (tyúkhúr). hanem az azonos tulajdonság . a jeges kicsinyítő képzővel is előfordul: jegecske (nagyvirágú és kerti porcsin. csicskiri (Ürményháza. kunkunbéka. 17. láncfű. a tyúkseggvirág vagy tyúkszemvirág a tyúkszem gyógyítására jó. A virágzás időpontjára utal a névek: – képzett szó: decemberke (karácsonyikaktusz). nyári rózsa (kerti őszirózsa). kácsavirág. Sok növénynek Bácskában és Bánátban két-három vagy több népi elnevezése ismeretes. A kutyatej nemcsak az Euphorbia neve. A tipikus vonások ugyanis nem kizárólag bizonyos fajokra jellemzőek. 15. pipitér. jelző is kapcsolódhat hozzá: vadjegecske (tyúkhúr). Élelmiszernév az összetétel előtagja: mézvirág (gilisztaölő varádics). Népi elnevezései: békasajáta. – összetett szó: örökkényíló (nincs azonosítva). Székelykeve). 16. túróvirág (galambvirág). Az évelő növényeket a téli előtag jelzi: téli jegecske (begónia).

a bojtorjánt stb. fészkesvirágzatú növényt (pl. azzal.)”5 Porcsin (Portulaca) a neve a madárkeserűfűnek (Poligonum aviculare) is. Egyébként az érvényes magyar neveknél is hasonló jelenség figyelhető meg: „Bogáncsnak neveznek tágabb értelemben több szúrós. így nevezik azokat a növényeket. A sás nemcsak a Carex neve. a kerti őszirózsát (Callistephus hortorum) és a krizantémot (Chrysanthemum paniculata). Az őszirózsa is több fajt jelent a népnyelvben: a borzaskatát (Nigella damascena). hanem a nárcisz (Narcissus) is. de ezt a nevet nemcsak a Campanula kapta. az útszéli bogáncsot (Carduus). A laboda (Atriplex) a spenót (Spinacia) neve is. .és árvácskafajokat jelenti.14 miatt (ez a tulajdonság a tejnedv) a pongyola pitypang (Tarataxum officinale) és a tavasz hérics (Adonis vernalis) neve is. az érdes tócsagaznak (Ceratophyllum) és a süllőhínárnak (Myriophyllum).8 A népnyelvben is ebből adódik a homonimia. A bogáncs öt nemzetség egy-egy faját jelöli: a mácsonyát (Dipsacus). A liliom sem csak a Liliumot jelenti. Az ibolyát és az árvácskát is viola néven is ismerik. egyes acatfajokat. a perje a perjebúza (Agropyron) mellett jelöli a Poát is. Harangvirág (Campanula) a neve császárkoronának (Fritillaria imperialis) és a hírharangnak (Platicodon) is. Arra is vannak példák. pl. hanem általában az úszó vagy lebegő vízinövényeket jelenti. hogy egy-egy fajt megkülönböztetnek egymástól. A here és lucerna neveket kölcsönösen használják a Trifolium és Medicago fajokra. hanem a békabuzogényé (Sparganium) is. hanem a kockásliliomot (Fritillaria) is. a bábakalácsot (Carlina). lilásrózsaszín virágú. A hínár nemcsak egy faj vagy nemzetség neve. a szerbtövist (Xanthium) és a szamárbogáncsot (Onopordum).7 A latin Viola az ibolya. a magyar viola a Matthiolát. hogy a Medicago nevében összetételt alkot a két név (lucernahere) vagy az egyik név előtagot kap (vadhere). és amelyek télen díszei a szobának. az átokhínárnak (Elodea). a sóvirágot (Limonium) is és a szalmagyopárt (Helichrysum) is. melyeket megszárítanak.6 Ez a népi neve a békaszőlőnek (Potamogeton). A szalmavirág is tágabb értelmű. a hanga őszirózsát (Aster ericoides). A harangvirág szinonimája a csillagvirág ( a Scilla nemzetség).

Nyr. Sok esetben más. amelyek fokozatosan eltűnnek a használatból. az alakra. (Az ördögszekér azért szélhajti. és ez lesz a névadás indítéka. ebulus). A jelentések egy része leíró. a szemléletességnek van szerepe. mert bokrát a szél görgeti. 4 Rácz János: Népi növényneveink.: Dr. A leíróak esetében nem biztos.: Növények ismerete és használata Dávodon (BácsKiskun m.). jan. martilapu.15 Mivel a gyűjteményében nincs minden növénynév mellett feltüntetve a gyűjtés helye. nagylevelű útifű. 1993. de nem tudjuk. Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára. hogy ez egy-egy kis közösségre jellemző-e. Újvidék. ezek esetében az asszociációnak. bodzafa. Egyszóval szerkezeti és szemantikai szempontból változatos elnevezések vannak használatban vidékünkön. Forum Könyvkiadó. 1966. 6 vö.Gyógyszerészet. Nem minden elnevezés szépítő metafora. Jegyzetek Grynaeus Tamás–Szabó László Gy.) A metaforikusaknak nincs információs értékük. útilapu.: i.. ismert tárgy a kiindulási alap. valamint a Plantago majort a lanceolától. földi berza. A Plantago major nevei: útifű. csak azt állapíthatjuk meg. 31. a virágzás idejére. felhasználásra stb. a képzeletnek.. Dr. földi bocfa. közte és a növény között közös jegyeket (szemantikai jegyeket) ismer fel a közösség. Bp. vagy csak az egész anyag mutatja ezt. (mint ahogy Dávodon is) nálunk is elkülönítik a két Sambucus fajt (nigra. 79. Priszter Szaniszló: i. mindenesetre sokszor informatív értékük van. Csapodi Vera–Dr. Csapodi Vera–Dr. mert (jelzővel vagy jelzői előtaggal) utalnak a színre. 31. 2002. Mezőgazdasági Kiadó.m. borza. A metaforikus elnevezésekben tükröződik egy közösség képzeletvilága. másik részük képszerű. 2 Penavin Olga: Bácskai és bánáti (népi) növénynevek. 3 Grynaeus Tamás–Szabó László Gy. metaforikus. az ebulusé: gyalogborza. kígyónyelvű útilapu. a lancelota nevei pedig: lapu. A Sambucus nigra nevei: a bodza. s a humor is nem egyszer közrejátszik a névadásnál. hogy a növény legjellemzőbb tulajdonsága a megnevezés alapja. 125: 295 5. 1 . m. hogy bizonyos esetekben van elkülönítés az egyes fajok megnevezésében. bocfa. Penavin Olgának köszönve megmaradnak számunkra azok az elnevezések. Pl. I.

.: Növények ismerete és használata Dávodon (Bács. Priszter Szaniszló: Növényneveink. Dr. Bp. vö.m. I–II. Esély Kiadó Kft. Gyógyszerészet. 29–36. Nyr. Rácz János: Népi növényneveink. 1966.Kiskun m. jan. Bp. Bp. 1994. Mezőgazdasági Kiadó. Mezőgazdasági Kiadó. Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára.16 7 8 vö... 125:286–297 . Michael: Gyógynövényenciklopédia... Magyar–laatin szógyűjtemény. 174. Irodalom Castleman.).: i. 85–92. rész. 1986.m. 205. Grynaeus Tamás–Szabó László Gy. Csapodi Vera–Dr. 1993.: i. febr.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->