P. 1
A biológia középszintű és emeltszintű érettségi kidolgozott tételei, 2007 (2007, 98 oldal)

A biológia középszintű és emeltszintű érettségi kidolgozott tételei, 2007 (2007, 98 oldal)

|Views: 5,386|Likes:
Published by Milla Szeiler

More info:

Published by: Milla Szeiler on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

A biológia középszintű és emeltszintű érettségi kidolgozott tételei, 2007

Általános tudnivalók Középszint
A szóbeli vizsga az általános, illetve részletes vizsgakövetelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül az alábbiak mérésére helyezi a hangsúlyt: - a rendszeres biológiai megfigyelések, egyszerű kísérletek elvégzésének, értelmezésének kézsége, - az álláspont megfogalmazása, a mellette való érvelés képessége, - a helyi, illetve a regionális problémák ismerete, - a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása, a fontosabb betegségek és megelőzési módjainak összefüggésében A középszintű szóbeli vizsgára a „hagyományoknak megfelelően” az iskolában kerül sor. A vizsga két altételből áll, egy gyakorlati és egy elmélet részből. A gyakorlati rész egy vizsgálat elvégzését jelenti, az elméleti rész a jelölt önálló előadásmódjának, véleményalkotásának próbája egy húzott tétellel kapcsolatosan, amelynek témája valamilyen egészségtani vagy környezetvédelmi probléma. A gyakorlati rész (vagy A tétel) témája vagy egy laboratóriumi vizsgálat tényleges elvégzéséből és elemzéséből, vagy egy növényfaj meghatározásából és ökológiai igényeinek jellemzéséből, (a Növényismeret tankönyv segítségével), vagy egy állatfaj azonosításából és életmódjának jellemzéséből áll (az Állatismeret könyv segítségével), vagy egy nemzeti park, természetvédelmi terület illetve az iskolához közeli védett vagy nem védett életközösség élővilágának jellemzéséből áll, megfelelő segédanyag (képanyag, video, dia, CD, fénykép stb.) alapján. A jelölt a felkészülési ideje alatt elvégzi a vizsgálatot vagy elemzést, majd röviden (kb. 5 perc alatt) értékeli az eredményeit. A felelete megkönnyítésére vázlatot készíthet és használhat. (Amennyiben a feladat ezt megköveteli, a vázlat készítése szükséges is). A kifejtést önállóan végzi, a tanár a felelet végén segítő, kiegészítő kérdéseket tehet fel. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. Az útmutató alapfelépítése a következő: A feladat megértése és helyes elvégzése 10 pont Az értékelés tartalmi helyessége 10 pont A felelet felépítése, nyelvi kritériumok 5 pont Összesen: 25 pont A nyelvi kritériumok értékelésének szempontjai: - 5 pont, ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és egész gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően mondja el, - 4 pont, ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet, de az elmondott állítások önmagukban helytállóak (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz), - 3 pont, ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem, de tanári kérdésekre pótlólag sikeresen megválaszolta, - 2 pont, ha a tények felidézése tanári segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul sikerült,

- 1 pont, ha a tanári segítséggel felidézett tények között nem, vagy alig volt összefüggés, - 0 pont, ha tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához A gyakorlati altétel kiváltható önálló, úgynevezett projektmunkával. Ehhez az szükséges, hogy a jelölt előzetesen önálló terep – vagy más jellegű –kutatómunkát végezzen, és erről egy kis dolgozat keretében számoljon be. A dolgozatot előzetesen kell beadni és a szóbeli vizsgán kell rövid tájékoztatás keretében bemutatni. A projektmunkával az A tételhez hasonlóan, maximálisan 25 pont szerezhető. Ennek értékelési szempontjai: Az írásbeli munka értékelésénél: - 2 pont a felvetett probléma pontos megfogalmazása, - 3 pont az alkalmazott módszerek ismertetése, - 5 pont a vizsgálat eredményeinek megjelenítése (ábrák, grafikonok), - 2 pont az irodalmi hivatkozás, - 3 pont a dolgozat formai kivitele. A szóbeli bemutatás értékelésénél - 2 pont a témaválasztás indoklásának kifejtése, - 3 pont a tapasztalatokból levont következtetések megfogalmazása, - 5 pont az előadásmód, a logikus kifejtés, és igényes nyelvi megfogalmazás. Összesen: 25 pont Az elmélet rész (vagy B tétel) a jelölt véleményalkotásának, önálló előadásmódjának próbája a tételben fölvetett téma kapcsán felmerülő egészségtani, környezetvédelmi problémáról. Az értékelési szempontok az A-tétellel megegyezőek. A két tételre 25-25 pont adható, tehát a szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 50 pont. A szóbeli vizsga A tételeiről a) A gyakorlati feladatokról Az érettségi követelményrendszer alapján megállapítható, hogy a szóbeli érettségi vizsgán 28 gyakorlati feladatból kerülhet be valahány az érettségi A tételek közé. A következőkben áttekintjük a 28 számba jöhető gyakorlat kivitelezését és elméleti vonatkozásait! 1.Plazmolízis Vizsgálat: Vöröshagyma húsos alleveléből készítsen két nyúzatot! Az egyiket vizes glicerinnel lecseppentve vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt. A másikat öt percre helyezze 10 %-os KCl-oldatba, majd tegye tárgylemezre, cseppentse le a KCl-oldattal és vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt! Végül az utóbbi nyúzatot öt percre helyezze desztillált vízbe, majd mikroszkóp alatt vizsgálja a változást ! Kérdések: 1.Hányszoros a nagyítás ? 2.Milyen különbséget látni a KCl-oldattal kezelt és a kezeletlen nyúzat sejtjei között? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálatot 60-100 szoros nagyítás alatt végezzük. A kezeletlen sejt sejtplazmája vízzel telt, nekifeszül a sejtfalnak. A KCl-oldattal kezelt sejtben plazmolízis figyelhető meg, azaz a sejtplazma összehúzódik és elválik a sejtfaltól. A jelenség oka, hogy a 10 %-os KCl-oldat töményebb mint a sejt plazmája, ezért ozmózis lép fel, azaz a víz kiáramlik a sejtplazmából a töményebb oldat irányába. Ugyanis a víz diffúziója lép fel, a nagyobb vízkoncentációjú helyről, (azaz a belső hígabb oldatból), a víz diffúzióval a kisebb vízkoncentrációjú hely felé (a töményebb oldat felé) diffundál. A sejtplazma vizet veszít és

elválik a sejtfaltól. A plazmolizált sejtet desztillált vízbe téve a folyamat fordított irányba megy végbe, a jelenség a deplazmolízis! 2.Orvosi szén felületi megkötőképességének vizsgálata Vizsgálat: Öntsön lombikba kb. 200 cm3 vörösbort vagy vizet, amit 5-6 csepp fukszinoldattal festett meg. 4 szem orvosi szenet törjön össze a dörzsmozsárban! Tegye a szenet a lombikba, és jól rázza össze! Szűrje le az oldatot, és figyelje meg a színét! Kérdések: 1.Milyen színű lett a szűrlet? 2.Mivel magyarázza az oldat színváltozását? 3.Említse meg a jelenség néhány biológiai előfordulását! Tapasztalat és magyarázat: A kiinduláskor vörös oldat az aktív szénnel történt összekeverést követően elveszítette a színét, ezért a szűrés során színtelen oldat csepeg le a tölcsérből. A jelenség oka az adszorpció, amely felületen történő anyagmegkötést jelent. Az aktív szénpor összfelülete rendkívül nagy, ezért képes a festékanyag maradéktalan megkötésére. Az adszorpció gyakori folyamat a talajban, a humusz és az agyag kolloidális méretű anyagok, amelyek felületükön igen jelentős vízmennyiséget, vagy egyéb anyagot képesek megkötni. Az adszorbeálódott víz és egyéb anyagok mértéke jelentős a talaj tulajdonságainak kialakításában. Az emberi tüdő is nagy belső felületű, jelentős mértékű gázadszorpció jellemző rá. 3.Enzimes bontás kémcsőben Vizsgálat: Két kémcsőbe öntsön 1-1 cm3 keményítő-oldatot. Egyikbe tegyen 2 cm3 nyálat, (vagy a gyógyszertárakban kapható keményítőbontó enzimet), a másikba 2 cm3 vizet! Helyezze mindkettőt 37oC-os vízfürdőbe! Kb. 15 perc múlva cseppentsen mindkét mintából egy-egy cseppet fehér csempelapra, cseppentsen hozzájuk egy-egy csepp Lugol-oldatot! Később ismételje meg a próbát! Kérdések: 1.Mit tapasztal a Lugol-próbák során? 2.Miért helyeztük a mintákat 37oC-os vízfürdőbe? 3.Mit mutat ki a Lugol-oldat? Milyen színváltozással? 4.Melyik kémcsőben kapott pozitív próbát? Miért abban? 5.Hol termelődik az emberi szervezetben az amiláz enzim és mi a működése ? Tapasztalat és magyarázat: Az amiláz keményítőbontó enzim, a nyál és a hasnyál is tartalmazza. Az amilázt is tartalmazó kémcsőből vett minta a Lugol-oldat hozzáadását követően sárgásbarna színűvé válik, ez a Lugol-oldat színe, mivel az amiláz a keményítőt elbontotta. A másik minta kékeslilás lesz, mert a keményítőbontás amiláz hiányában nem következik be. A keményítő ugyanis jóddal liláskék színreakciót ad, a Lugol-oldat pedig KIos I2 oldat. A 37oC-os vízfürdőre azért volt szükség, mert ez ember testhőmérséklete, ez optimális az enzimek számára. 4.Szén-dioxid kimutatás meszes vízzel Vizsgálat: Pipettán keresztül fújjon meszes vízbe fél percen keresztül. Kérdések: 1.Milyen változást tapasztalt a kémcsőben? 2.Milyen anyag jelenlétére utal a változás? 3.Milyen biokémiai folyamat során keletkezett az anyag ? 4.Mi ennek a folyamatnak a lényege? 5.Melyik sejtalkotóhoz kötődik? 6.Hogyan kerül ez az anyag a sejtekből a kilélegzett levegőbe? Tapasztalat és magyarázat: A fújás következtében a meszes víz megzavarosodott, mert a kilégzés során szén-dioxidot fújunk ki, amely a kalcium-hidroxiddal vízben nem oldódó kalcium-karbonátot képez: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O A szén-dioxid a sejtlégzés során a citrát-ciklusban keletkezik. A folyamat a mitokondriumokhoz kapcsolódik. A keletkezett szén-dioxidot a sejtekből a vér szállítja a

A poláris vízben az apoláris olajat emulzióvá alakította és az oldatban tartja az epe. mert a keményítő növényi tartalék tápanyag és fajonként eltérő szemcsék formájában található a raktározó alapszövet vagy a tápszövet sejtjeiben. a másik zavaros marad. a másik vége apoláris.Milyen polaritású és oldódási tulajdonságú anyag a víz.Mekkora volt a nagyítás? 2.Az epe vizsgálata Vizsgálat: Két kémcsőbe öntsön 3-3 ujjnyi vizet.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 3.Mi a keményítő élettani szerepe? Tapasztalat és magyarázat: A lecseppentést követően a kémcsőben lévő oldat és a burgonya felszíne is kékesfekete színű lesz. Az epe ugyanis amfipatikus molekulákból áll.Mit tapasztalt a keményítőoldat megmelegítésekor? 4. ugyanis a spirális szerkezetű keményítő spiráljába a gyengén poláris jód-molelulák bekötnek és megváltozik a rendszer fényelnyelése. rázza össze azokat és várjon néhány percig. A mikroszkóp mikrocsavarját finoman ingatva figyelje meg a különbségeket! Kérdések: 1.Mi okozza a különbséget a két rendszerben? 5.Milyen változást tapasztalt a kémcsövekben? 2. Kérdések: 1. az olaj és az epe? 4. hogy a keményítő a jóddal kékeslilás színreakciót ad.Milyen különbséget észlelt a két kémcsőben? 2.Keményítő kimutatása: Vizsgálat: Cseppentsen KI-I2-oldatot 2 cm3 keményítő oldathoz! Cseppentsen KI-I2oldatot burgonyagumó vágott felszínére! A kémcsőben keletkezett rendszert melegítse meg! Kérdések: 1.és kukoricamag felszínéről! Tárgylemezen.Keményítőszemcsék vizsgálata mikroszkóp alatt Vizsgálat: Készítsen kaparékot burgonyagumó. ezért segíti az olaj micellákká alakulását.Milyen szerkezeti változás magyarázza a látott változást? 3.Mi a változás neve? . mert kolloid rendszer keletkezett.Milyen kémiai természetű anyag az epe? 3. az epehólyag raktározza és az epevezetéken keresztül jut a patkóbélbe. vízcseppben lefedve vizsgálja meg ezeket mikroszkóp alatt. A keményítő tartalék tápanyag a növényekben. hol hat az epe és mi a biológiai működése? Tapasztalat és magyarázat: Az epét nem tartalmazó kémcső a rázás befejeztével nyomban két fázisra válik szét.tüdőbe elsősorban hidrogénkarbonát-ion formájában. ott fejti ki a hatását! 6.Hol termelődik. Az epét a máj termeli. Melegítés hatására a keményítőoldat visszaváltozik a KI-I2-oldat sárgára színére. a molekula egyik vége poláris. A kaparékokban különböző alakú keményítőszemcséket látunk. ugyanis a jód a közölt energia hatására kilép a laza kötődésből.Indokolja a különbségeket a látott keményítőszemcsékben! 4. 7. mindkettőre rétegezzen 1-1 ujjnyi olajat. A változás magyarázata. 8.Milyen színváltozást tapasztalt a cseppentés után a kémcsőben és a gumó felszínén? 2. Az egyikbe öntsön egy ujjnyi epét! Gumidugóval zárja le a két kémcsövet. A tüdő léghólyagocskáinak falán keresztül diffúzióval jut a tüdő terébe (külső légzés) majd a légcserével hagyja el azt. Egyikhez adjon rézszulfát kristályt! A másikat enyhén melegítse meg! Kérdések: 1. bab.Mi okozza a színváltozást melegítéskor? 5. 5.Mi a keményítő élettani szerepe? Tapasztalat és magyarázat: A KI-I2-oldat a keményítőt liláskékre festi. Fehérje kicsapódása Vizsgálat: Öntsön kémcsövekbe 2-2 cm3 tojásfehérje oldatot.

Hányszoros volt a nagyítás? 2. mert a fehérjék kicsapódtak. 9.Hol találunk hasonló sejtszervecskét az emberi szervezetben? 5.Hogyan mozog az amőba? Mi ennek a mozgásnak a lényege? .3. hogy cellulóz építi fel. és figyeljük meg mikroszkóp alatt az állatok mozgását! Kérdések: 1. kb. de nem cellulóz.Mekkora volt a nagyítás? 2.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 3. sejtfal még a gombasejteknek és a baktériumsejteknek van. 11.Mit fest meg a metilénkék oldat? Tapasztalat és magyarázat: A sejtek a festés hatására – közepes nagyításon is .Sejtfal és sejtplazma vizsgálata Vizsgálat: Átokhínár levelét tárgylemezen.Hasonlítsa össze a két faj színtestjeit! 4. A nehéz-fémsó (réz-szulfát) és a melegítés hatására is a kicsapódás (koaguláció) irreverzibilis.Mi okozza a zöld színtestek színét? 5.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! Jelölje a rajzon a sejtfalat. 12. vízben lefedve vizsgálja mikroszkóp alatt! Rajzolja le a látott zöld színtesteket! Mi a biológiai működése a színtestek festékanyagainak? Kérdések: 1. más fotoszintetikus pigmentekhez (pl. mert a fehérjék térszerkezete maradandó változást szenvedett. ezek anyaga azonban nem cellulóz. mert ezeket a metilénkék sötétkékre festi.Zöld színtestek vizsgálata Vizsgálat: Vallisneria levelét és Spirogyra zöldmoszat néhány fonalát tárgylemezre téve .Megfigyelése szerint milyen pályát tesz meg a papucsállatka mozgás közben ? 6.Hányszoros volt a nagyítás? 2. vízcseppben lefedve vizsgálja meg mikroszkóp alatt! Rajzolja le a látott sejtfalat és sejtplazmát! Kérdések: 1. 15 × 20) –jól láthatókká válnak.Milyen anyag építi fel a növényi sejtfalat? 4. jelölje rajta a sejtfalat és a sejtplazmát! 3. karotinoidok) hasonlóan. A Vallisneria színtestei korong alakúak. a kivett papucsállatkákat tartalmazó mintához tegyünk egy csepp zselatinoldatot. Színük zöld a bennük lévő klorofill miatt.Papucsállatka és amőba mozgásának megfigyelése Vizsgálat: Amőba vagy papucsállatka tenyészetből egy cseppet tegyünk tárgylemezre. Működésük a fotoszintézisben.Sejtmag vizsgálata Vizsgálat: Készítsen bőrszöveti nyúzatot vöröshagyma húsos alleveléből! Öt percig fesse meg metilénkék oldatban! Vizes glicerinnel lecseppentve figyelje meg mikroszkóp alatt! Kérdések: 1. a sejtplazmát és a sejtmagot! 3. a Spyrogiráé szalag alakúak.Milyen élőlények jellemző sejtalkotója a sejtfal? Tapasztalat és magyarázat: A növényi sejtfalról annyit kell tudni.Mi a változás szerkezeti oka? Tapasztalat és magyarázat: Az oldatok megzavarosodtak. A gombáké főleg kitin.Milyen élőlényekre jellemző sejtalkotó a zöld színtest? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon (15 × 10) jól elvégezhető.Miért szükséges a zselatinoldat a papucsállatka mozgásának megfigyeléséhez? 3. a baktériumoké pedig elsősorban egy murein nevű fehérje és szénhidrátok. 10.Hányszoros volt a nagyítás? 2. a fényabszorpcióban van. Különösen szembetűnő a sejtfal és a sejtmag.Rajzolja le a mikroszkópban látott képet.Milyen sejtszervecskével mozog a papucsállatka? 4.

ez fújja fel a kelt tésztát. ez lefékezi a csillók mozgását.Mi a sütőélesztő gyakorlati jelentősége? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon ( 15 × 10) jól elvégezhető. A zöld szemesostoros az ostorosok törzsébe tartozik. csillókkal történik. Mozgás közben a papucsállatka a hossztengelye mentén forog. a fonalas zöldmoszat növény. A sörélesztő heterotróf anyagcserét folytat.Rajzolja le a fejespenész illetve a zöldmoszat kis részletét! Jelölje a sejtek határait. a sejtfal.Milyen sejtszervecskéit tudta még azonosítani? 6. A gombák heterotrófok. az ecsetpenészből antibiotikumok vonhatók ki. sejtjeikben? 4. mikroszkóp alatt vizsgálja meg azokat! Kérdések: 1. illetve a speciális sejteket! 3. A glicerines oldat sűrűbb.Zöld szemesostoros és sütőélesztő megfigyelése Vizsgálat: A zöld szemesostoros tenyészetből és az élesztő-szuszpenzióból tegyen egy-egy cseppet tárgylemezre. ezért jobban tanulmányozható a működésük.Az élővilág melyik csoportjába sorolható a szemesostoros. A sütőélesztő a tömlősgombák közé tartozik. látható sejtalkotókat. a moszaté soksejtű fonál.Nevezze meg röviden a részek funkcióját! 3. a jellemző. az ecsetpenész tömlősgomba. A mozgás állandósult plazmanyúlványokkal. Az amőbák állábakkal mozognak. levélkék.7. Az fejespenészek fontos lebontók.Mekkora volt a nagyítás? 3. A zöld szemesostorosokban már közepes nagyításon is jól látszanak a színtestek és a sejtmag. és lefedve. mozgása ostorral történik.Miben különböznek a mohanövény levélkéi a hajtásos növény leveleitől? 5. a moszat fototróf szervezet. illetve a sütőélesztő? 4. spóratartó toknyél és tok. Fejespenész (vagy ecsetpenész) és fonalas zöldmoszat megfigyelése Vizsgálat: fejespenész tenyészetből kis darabot mosson ki 70 %-os etanollal és vizes glicerinoldatban lefedve vizsgálja mikroszkópban. keletkezésük a sejtplazma viszkozitásának a megváltozásán alapszik. szárszerű képlet. A gyökérszerű fonalak rögzítik a növényt a . Állábakkal mozognak például az emberi szervezetben a neutrofil granulociták.Mi a fejespenész ( vagy ecsetpenész) fajok gyakorlati jelentősége? Tapasztalat és magyarázat: A fejespenész moszatgomba. 15. amelyek időleges plazmanyúlványok.Mi a hasonlóság illetve a különbség a két szervezet szerveződésében. Kérdések: 1.Lombosmoha vizsgálata Vizsgálat: Kézinagyító segítségével vizsgálja meg a kapott mohanövényt! Kérdések: 1. a gombáké azonban gombafonál (hifa).Mi a különbség a felépítő anyagcseréjükben? 5. 14. 13. Fonalas zöldmoszat kis darabkáját is vizsgálja hasonlóképpen.Milyen szerveződésű a mohanövény? 4.Milyen felépítő anyagcserét folytat a zöld szemesostoros? 7. Mindhármójuk teste fonalakból áll. esetleg a sejtmag illetve a fényérzékelő szemfolt. ugyanis lebontó tevékenysége során szén-dioxid keletkezik. sütéshez használják. Csillók találhatók például az emberi légcső hámján.Az élőlények mely csoportjába tartozik az ecsetpenész és a zöldmoszat? 2.Mivel mozog a zöld szemesostoros? 5.Rajzolja le a megfigyelt élőlényeket! 2.Rajzolja le a mohanövényt és nevezze meg a részeit! 2.Hol találunk hasonló mozgást az emberi szervezetben? Tapasztalat és magyarázat: A vizsgálat közepes nagyításon ( 4 × 10) jól elvégezhető.Miért nem nőnek a mohák magasabbra? Tapasztalatok és magyarázat: A mohanövény részei: gyökérszerű fonalak. A felépítő anyagcseréjük fotoautotróf.

eltérően a bőrszövet többi sejtjétől.Milyen anyagú zárvány figyelhető meg a sejtekben? 3.Jellemezze ezt a szövetet is! 6. és vizsgálja mikroszkópban! Kérdések: 1. Vizes glicerinoldattal lefedve vizsgálja. Telepes növény.Mekkora nagyításon vizsgálta? 2. hiszen azok a szállítószövet elemei a lomblevélben. mint a burgonyagumó keményítőzárványai. amelyekkel a növény szaporodik. amelyeket a sejtek ilyen formában közömbösítenek. Kérdések: 1. 18. A gázcserenyílások zárósejtjei babszem alakúak.A gázcserenyílás vizsgálata Vizsgálat: Készítsen bőrszöveti nyúzatot szobai ciklámen levelének fonákjáról vagy nőszirom leveléről. fedje le. cseppentse le vízzel.A szárnak melyik részét (milyen szövetrendszer melyik szövetét) festette meg a tinta? 2.Miben különböznek a gázcserenyílás zárósejtjei a bőrszövet többi sejtjétől? 5.Mi jellemzi ennek a szövetnek a sejtjeit? Mi a funkciója? 4. szövetei nincsenek. A gázcserenyílások legfőbb működése a gázcsere és a párologtatás megfelelő mértékének a biztosítása. A sziromlevelekben a festék a levélerekben jelent meg. 16.talajban. Tapasztalat és magyarázat: Kérdések: 1.Lomblevél szöveteinek vizsgálata Vizsgálat: Mikroszkópi metszeten vizsgálja lomblevél keresztmetszetét.Milyen sejtalkotók a zárványok?: Tapasztalatok és magyarázat: A kristályok oszlopok vagy bipiramisok. A növény növekedésének korlátot szab a telepes volta (nincsenek szövetei). A virágban hol jelentkezik a festék? Tapasztalat és magyarázat: A tinta a szállítószövet-rendszer farészét festette meg. és a levélkékkel együtt vizet vesz fel és fotoszintetizál. Anyaguk kalcium-oxalát. A levélkék egysejtrétegűek.Milyen szövet alkotja a levél fő tömegét? 5. A spóratartó tok érleli a spórákat.A víz útja a zárvatermő növényben Vizsgálat: Tanára tegnap egy fehér virágú növényt tintával megszínezett vízbe állított! Vizsgálja meg a szár keresztmetszetét különböző magasságokban.Rajzolja le a látott kép jellemző részletét! 3.Mi a funkciója? . A zárványok vízben nem oldódó anyagcsere végtermékek.Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában Vizsgálat: Vöröshagyma hártyás allevelének darabkáját tegye tárgylemezre.Milyen szövet borítja a levél színét és fonákát? 3. és feleljen a kérdésekre! Kérdések: 1.Mi lyen folyamatokban játszik szerepet a gázcserenyílások működése a növények életében? Tapasztalatok és magyarázat: Közepes nagyításon ( 10 × 10) már jól tanulmányozhatók. vagy tartalék tápanyagok. ugyanis ez szállítsa a talaj felől a vizet és az ionokat a levelek irányába. 19.A gázcserenyílásnak milyen részei ismerhetők fel a készítményen? 4. a szárszerű képlet a növény tengelye. közöttük látszik a légrés. A zárósejtekben zöld színtestek találhatók.Rajzolja le a mikroszkópban látott sejteket! 2. Vizsgálja meg a virágját is. 17.Készítsen vázlatrajzot a látottakról! Jelölje a rajzon a különböző szövetféleségeket! 2.

7.Esik-e levélér a látótérbe? Milyen szövet alkotja a levéleret? Milyen részei figyelhetők meg? Mik ezeknek a funkciója? Tapasztalat és magyarázat: A levél színét és fonákát is bőrszövet borítja. Egysejtrétegű szövet, sejtjei szorosan záródnak, zöld színtesteket nem tartalmaznak. Védi a növényt a külső hatásoktól, a kiszáradástól, és szabályozza a gázcserenyílások révén a párologtatást és a gázcserét. A levél fő tömegét táplálékkészítő alapszövet alkotja. Oszlopos és szivacsos szerkezetű rétegekből áll, ezek sejtjei zöld színtestekben gazdagok, laza elhelyezkedésűek, közöttük sok sejtközötti járattal. Működésük a fotoszintézis. A levélerezet a szár szállítónyalábjainak a levélben való folytatódása, a tápanyagok szállítását végzi, háncsrésze a kész szerves oldatokat, a farésze a vizet és ionokat szállítja. 20.Növényi szövetek vizsgálata fás szár keresztmetszetén Vizsgálat: Mikroszkópban vizsgáljon meg egy fás szár keresztmetszet preparátumot, és feleljen a kérdésekre! Kérdések: 1.Milyen nagyítás mellett figyelte meg a preparátumot? 2.Készítsen vázlatrajzot a látottakról! 3.Jelölje a rajzon a működő háncs- és a működő farészt! 4.Mi ezeknek a részeknek a funkciója? 5.Jelölje az elhalt farészt! 6.Hol talál osztódó szövetet a metszeten? Mi ennek a neve? Milyen irányban gyarapítja a fás szárat? 7.Jelölje a héjkérget! 8.Milyen szövet figyelhető meg még a metszeten? Tapasztalat és magyarázat: A metszet már közepes (15 × 20) nagyítás mellett jól tanulmányozható. A háncselemek a kész szerves tápanyagot szállítják, a faelemek a vízet és az ásványi sókat. A szárban osztódószövet a farész és a háncsrész között van, ez a kambium, amely a szárat vastagítja. A fás szárat kívülről héjkéreg borítja, a szállítószöveten kívüli szöveti elemek mind alapszövetek. 21.Többrétegű elszarusodó laphám vizsgálata Vizsgálat: Mikroszkópi metszeten vizsgáljon emberi bőrt, majd válaszoljon a kérdésekre! Kérdések: 1.Mekkora volt a nagyítás? 2.Milyen rétegek különíthetők el? 3.Milyen szövet építi fel a legfelső réteget? 4.Jellemezze ezt a szövetet! Hogyan helyezkednek el benne a sejtek? Hol keletkeznek, merre vándorolnak életük során? 5. Milyen anyag halmozódik fel bennük? 6.Mi ennek az anyagnak a szerepe? 7.Hol futnak azok az erek, amelyek ezt a réteget táplálják? 8.Hogyan kapcsolódik a látott szövet az alatta lévő réteggel? 9.Mi a megfigyelt szövet funkciója a bőrben? Tapasztalat és magyarázat: A bőr metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A bőr metszetén három réteg különíthető el, a hám, az irha és a bőralja. A legfelső réteg többrétegű elszarusodó laphám. A hámra a szorosan kapcsolódó sejtek jellemzőek, több rétegben, a legalsó réteg állandóan osztódik. A sejtek felfelé vándorolnak, eközben szaruanyag halmozódik fel bennük, felül elhalnak és leválnak. Sejt közötti állomány nem jellemző, és erek és idegek sincsenek benne. A szaruanyag keratin.a kiszáradás és a mechanikus hatások ellen véd. Az erek és az idegek a hám alatti irhában találhatók, a hám az alatta lévő kötőszövethez hullámos felszínnel kapcsolódik. A bőr véd a bakteriális fertőzésektől, mechanikai védelmet is nyújt, megóvja a szervezetet a kiszáradástól és pigment tartalma révén az UV sugárzásoktól is.

22.Harántcsíkolt izomszövet vizsgálata Vizsgálat: Kész preparátumon vizsgáljon harántcsíkolt izomszövet- hossz és keresztmetszete, és jellemezze az alábbi kérdések segítségével! Kérdések: 1.Mekkora a nagyítás? 2.Milyen egységek építik fel a szövetet? Hol helyezkednek el a sejtmagok? 3.A mikrocsavar finom mozgatása mellett a hosszmetszeten harántcsíkolat figyelhető meg. 4.Hol fordul elő ez a szövetféleség? Tapasztalat és magyarázat: A harántcsíkolt izomszövet metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A szövetet izomrostok építik fel, amelyek sokmagvúak, mert izomsejtek egyesüléséből származnak. A sejtmagok az izomrostok felületén, az izomrosthártya alatt figyelhetők meg. Az izomrostokat alkotó izomfonalak eltérő fénytörésű elemekből állnak. Az izomfonalakat kétféle fehérje, aktin és miozin építi fel, ezek eltérő fénytörésűek, szabályosan ismétlődve helyezkednek el, ez eredményezi a harántcsíkolatot. A harántcsíkolt izomszövet a vázizomzat alkotója. 23.Csontszövet vizsgálata Vizsgálat: Vizsgálja meg a csontszövet metszetét mikroszkópban. Kérdések: 1.Rajzolja le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 2.Jellemezze a szövetet az alábbi szempontok alapján: a sejtek anyaga, a sejt közötti állomány anyaga, a sejtek elhelyezkedése, erek helye Tapasztalat és magyarázat: A csontszövet metszete közepes nagyításon (kb. 15 × 10) vizsgálható. A sejtek nyúlványosak, szilvamag alakúak, a sejt közötti állomány szilárd, szervetlen kalcium- és magnézium-karbonát valamint foszfát valamint fehérjék. A sejtek koncentrikusan helyezkednek el a Havers-féle csatorna körül, az erek abban futnak. 24.Idegszövet vizsgálata gerincvelő keresztmetszetében Vizsgálat: Vizsgálja a gerincvelő kereszmetszetét mikroszkópban és kérdések segítségével elemezze a látottakat! Kérdések: 1.Készítsen rajzot, jelölje rajta a szürke- és a fehérállományt! 2.Mi alkotja a fehér- és mi a szürkeállományt? 3.Keressen sejttestet nagyobb nagyításon! Rajzolja le! 4.Keressen és rajzolja le az idegsejt nyúlványokat is! 5.Az idegsejteken kívül milyen sejtek alkotják az idegszövetet? Mi ezeknek a működése? Tapasztalat és magyarázat: A gerincvelő szürkeállományát idegsejt testek, a fehérállományt velőshüvelyes idegrostok alkotják. Az idegsejteken kívül az idegszövetben gliasejtek vannak, ezek funkciója az idegsejtek tápanyagellátása, és egymástól való elszigetelése valamint védelme. 25. Emberi vér és békavér összehasonlítása Vizsgálat: Vizsgáljon emberi vér és béka vérkenetet mikroszkóp alatt! Kérdések: 1.Rajzolja le mikroszkópban a látott kép jellemző részletét! 2.Milyen vérsejttípusokat lát a mikroszkópban? 3.Mi a különbség az embervér látott két vérsejtje között? 4.Mi a különbség a békavér és az emberi vér között? 5.Miért lát csak igen kevés vérlemezkét a készítményben? Tapasztalat és magyarázat: A vér alakos elemeit jól lehet látni, sok vörös vérsejtet, néhány fehérvérsejtet és szerencsés esetben néhány vérlemezkét. A vörösvértestek fánk alakúak, sejtmagjuk nincs, a fehérvérsejtekből sokkal kevesebbet látunk, gömbölydedek, sejtmagjuk van. Az ember és a béka vére között alapvető az a különbség, hogy a béka

vérének vörös vérsejtjei éretten is tartalmaznak sejtmagot. A vérlemezkéből azért látunk igen keveset, ha egyáltalán találunk egyet-kettőt, mert kisebb méretűek a látott sejteknél. 26.A gyomornedv hatását bemutató kísérlet elemzése Vizsgálat: Három kémcsőbe előző nap az alábbi oldatokat töltöttük: A kémcső: 1 cm3 0,2 %-os pepszinoldat és 14 cm3 0,2 %-os sósavoldat. B) kémcső: 14 cm3 víz, 1 cm3 pepszinoldat, C) kémcső: 0,2-os nátrium-hidroxid-oldat 14 cm3 és 1 cm3 pepszinoldat. Mindháromba egy hártyavékony, keményre főtt tojásfehérje szeletkét tettünk, majd 37 oC-.os vízfürdőbe állítottuk a kémcsöveket. Kérdések: 1.Milyen változás történt az A kémcsőben? 2.Mi volt az alapvető különbség az A, a B és a C kémcső tartalma között? 3.Miért nem láttunk változást a B és a C kémcsövekben? 4.Mi termeli az ember szervezetében a pepszint és mi a szerepe az emésztésben? 5.Hol hat a pepszin, és milyen kémhatású közegben? Tapasztalatok és magyarázat: A fehérjeszeletke megemésztődik, mert a pepszin megemészti. A különbség a két kémcső tartalmában az volt, hogy az A kémcső tartalmának kémhatása savas, a B kémcső tartalmának kémhatása semleges, a C kémcső tartalmának kémhatása lúgos volt. Azért emésztett csak az A kémcső, mert a pepszin savas közegben hat. A pepszin a gyomorban termelődik és a polipeptideket kisebb darabokra hasítja. A gyomorban, savas közegben hat. 27. A vakfolt vizsgálata Vizsgálat: Bal szemével fókuszáljon a keresztre, és az ábrát mozgassa addig, amíg a kerek folt eltűnik! Kérdések: 1.Hová esik retináján a kereszt képe, ha rá fókuszál ? 2.Hová esik a kerek folt képe, amikor eltűnik? 3.Mivel magyarázza a látottakat? 4.Miért nem zavar a vakfolt a hétköznapi látásban? 5.Miért van vakfolt a retinán? Tapasztalat és magyarázat: A kereszt képe a sárgafoltra esik fókuszáláskor, és a vakfoltra esik amikor eltűnik. A jelenség magyarázata, az, hogy ha egy szemmel nézünk valamire és a szemben keletkezett kép a vakfoltra esik akkor az eltűnik. A hétköznapi látásban két szemmel nézünk és az agykéreg működése is segít. 28.Térdreflex Vizsgálat: Üljön le, és egyik lábát lazán vesse keresztbe a másikon! Egyik keze összezárt ujjaival mérjen ütést a felül lévő lábának térkalácsa alatti inára! Figyelje meg a reflexválaszt! Kérdések: 1.Milyen reflexválaszt tapasztalt? 2.Mi volt a reflex ingere, milyen receptor érzékelte azt? 3.Hol van a reflex központja? Mi a reflex neve? 4.Ismertesse a reflex ívét! 5.Mi ennek a reflexnek az élettani funkciója? Tapasztalat és magyarázat: Az ütés hatására a lábszár előrelendül. A comb feszítőizma összehúzódott, miközben a hajlítóizom egyidejűleg elernyedt. Az inger az izom megnyúlása volt, a receptora pedig az izomorsó. A reflex központja a gerincvelőben van, ez egy izomeredetű reflex, a térdreflex. A reflexív az izomorsó, gerincvelő csigolyaközötti érződúca, asszociációs idegsejt, gerincvelő mellső szarvának mozgató idegsejtje, comb feszítő izma pályán fut. Az élettani működése az izom megfelelő feszességének beállítása. b) A növényhatározási (vagy növényismereti ) gyakorlatokról

3. eljutunk a keresztesvirágúakhoz.a Fásszárú növények. 5. gyakran kerülhet a kezünkbe olyan példány. amelynek a szárlevelei teljesen épek.csoport (84. Mivel a pásztortáska zárvatermő a 84. úszó vagy alámerült levelekkel………………………1. hogy a két választási lehetőség közül melyik igaz a növényünkre.4 Mivel a pásztortáska lágyszárú növény.8.a A magvak össze nem nőtt termőlevelek között szabadon állnak.a Vízi növények. és a határozást a kiválasztott tulajdonság mellett.7 Mivel a pásztortáska virágos magvas növény. 7. ezúttal a hetedik kulcsra lépünk tovább: 7. A határozókulcsok mindig két alternatív tulajdonságot kínálnak fel. csoport (93. amelyek egymást kizárják. tobozt. A határozásnak az az elve. A határozás során minden lépésnél el kell dönteni. hogy az azonosítandó növény az árokszéleken. A virágtakaró többnyire megvan.old.old. A termőlevelek megfásodnak. a pásztortáska. Az első választási lehetőség (az első határozókulcs) a következő: 1.b Virágos.…2. és azzal együtt a legfontosabb abiotikus környezeti igényeit ismertetni.b A magvak az egy vagy több termőlevél összenövéséből alakult zárt magházban fejlődnek.a A növény csavarodva kapaszkodó (szárral. A határozókulcsok azonban úgy vannak megszerkesztve. oldalon. A határozáshoz a könyvben lévő határozókulcsokat kell használni. A mi növényünk tő és szárlevelei is tagoltak. tobozbogyót alkotnak.csoport: lágyszárúak tagolt vagy összetett levelekkel 1. fák vagy cserjék…………………………………3.. legalábbis a külső harmadáig vagy annál mélyebben osztott: lehet karéjos. kertekben sokfelé virító gyomnövény. ezért a 93. szeldelt vagy több levélkéből összetett………………….a A növény nem zöld színű…………………………………………….csoport (85.a A levéllemez ép (osztatlan). A virágok kétivarúak.) Mivel a pásztortáska meglehetősen változékony növény. A tőlevelei azonban mindig tagoltak. Virágtakaró és termő nincs.a Nem száras leveles.) b Lágyszárú növények………………………………………………………………………. A feladat során egy élő növényt kell a határozó kulcsok segítségével azonosítani. és ott folytatjuk a határozás menetét. 1. (porzósak vagy termősek).kulcshoz ugrunk.Zárvatermők84.. Rendszerint lapos levéllemezű fás. a jobb oldalon szereplő oldalszámon vagy sorszámon kell tovább folytatni.b Száras leveles növények……………………………………………………………….pontban folytatjuk. hogy kézbe vett növényt alaposan áttanulmányozzuk. Tűlevelű fák vagy cserjék…………………………………………………………………. fűrészes vagy csipkés szélű………………………………………5 b A levéllemez tagolt. de akkor a fenéken gyökereznek és a száruk és a levelük kiemelkedik a vízből…………………………………………………………………2 Mivel a pásztortáska ez utóbbi. hasadt. hogy bármelyik irányba is indulunk a továbbiakban. csoportban folytatjuk a határozást.old..oldalon folytatjuk a határozást.) b Szárazföldi növények vagy víziek. telepes növények (lehetnek fonalasak vagy teleptestűek)…………………………………………………………………………………2 1.pontban folytatjuk.6 5. a széle lehet ép vagy bemetszett (legfeljebb a lemez külső harmadáig érően fogazott). a 8.A növényhatározási feladat a Növényismeret című tankönyv segítségével oldható meg.5 Mivel a pásztortáska száras leveles növény..csoport (85. 2.oldalon kell elkezdeni.old.pontban folytatjuk 4. Például tételezzük fel. az 5. magvas növények……………………………………………………………. a 2. majd a legelső határozókulccsal megkezdjük az azonosítást. a 4.vagy lágyszárú növények.) b A növény zöld színű………………………………………………………………………3 Mivel a pásztortáska mint növény zöld színű (csak a sziromlevelei fehérek) a 3.a Spóratartó tokban keletkező spórákkal szaporodó virágtalan növények……………….old. hanem egysejtű ill. A határozást a 64.Nyitvatermők 82.old. ritkábban egyivarúak. levélnyéllel vagy kacsokkal)………………31 b A növény nem ilyen ………………………………………………………………………2 . 8.

illetve négy cimpájú. A mutatószámok értelmezését egy oldallal előbb.5 Mivel a pásztortáska levelei szórtak és tőállóak az 5. A faj azonosítását a határozókulcsok mellett a színes fénykép is segíti. a pásztortáskához. Egy virágban 5 porzó van.old.b A virágtakaró öt sziromlevélből nőtt össze. A porzók száma hat. teljesen elkülönült levélke van... most már a fent megismert módon.pontban folytatjuk a határozást 3.a A levelek ujjasak ( a levélnyél csúcsán 3-9. pontban folytatjuk a határozást 4. 7.) b A virágzat nem ilyen………………………………………………………………………. a virágok a levéltelen tőhajtás csúcsán fészekvirágzatot képeznek. Mivel a pásztortáska sziromleveleinek a száma négy a 154.a A virág sarkantyús ………………………………………………………………………. a 246-247 oldalpáron találjuk meg.. ahol újra kezdődik a határozókulcsok számázása.. 8. . pontban folytatjuk a határozást 11.11 Mivel a pásztortáska porzóinak száma hat. a keresztesvirágúak között kell tovább folytatnunk a határozást.13 b A szirmok illetve a pártacimpák alakja egyforma (csak kivételesen eltérő nagyságúak)12 Mivel a pásztortáska sziromlevelei egyforma alakúak a 12. amelyek a kéz újjához hasonlóan rendeződtek)………………………………………………………………23 …b a levelek nem ujjasak……………………………………………………………………. pontban folytatjuk a határozást. 9.fészekvirágzatúak (162.a A virágtakaró négy sziromlevélből áll.pontban folytatjuk a határozást 2. a 11.a A levelek tőállóak.old. amelyet fészekpikkelyek vesznek körül.oldaltól találjuk meg táblázatba foglalva.. pontban folytatjuk a határozást 5.a A levélállás átellenes……………………………………………………………………. öt cimpájú………burgonyafélék ( 146.. Az ülő virágok csomókban helyezkednek el………………………………………………………………………. Végül eljutunk a kívánt fajhoz. A meghatározást követően ki kell gyűjtenünk a faj ökológiai igényeinek mutatóit is.6 Mivel a pásztortáska virágzata nem összetett ernyő a 6 pontban folytatjuk a határozást 6.10 Mivel a pásztortáska virágjai nem sarkantyúsak a 10.9 Mivel a pásztortáska virágai kocsányosak a 9.old) b Az egyes virágoknak jól látható (bár néha igen rövid) kocsánya van……………………. négy hosszabb és két rövidebb.8 Mivel a pásztortáska virágtakarója fehér színű. A portokok csővé nőttek össze……………………………………………………………fészekvirágzatúak (162. amelyet zöldes fészekpikkelylevelek vesznek körül.oldalon. lépésről lépésre kell tovább haladnunk a keresztesvirágúak családján belül.3 Mivel a pásztortáska nem tövises vagy tüskés a 3.old) …b A szár leveles……………………………………………………………………………7 Mivel a keresztesvirágúak szára leveles. a 2..a A virágtakaró zöldes.libatopfélék (176. 10..a A levél.. de a levelek lehetnek tőállóak is……………………………………….old) Végre helyben vagyunk. a termés becő vagy becőke…………. ezek portokjai csővé nőttek össze…………………………………………………………….. a szár.ernyősök (126. a 8 pontban folytatjuk a határozást.4 Mivel a pásztortáska levelei nem ujjasak a 4. 4-5 levelű.20 b A levélállás szórt. a virágzat tüskés vagy tövises……………………………………………28 b A növény nem ilyen……………………………………………………………………….Mivel a pásztortáska szára nem kapaszkodó. pontban folytatjuk a határozást.a A porzók száma sok (12 –) …………………………………………………………….) …b A virágtakaró más színű………………………………………………………………….a Az ülő virágok a kiszélesedett vackon tömött fejecskét alkotnak. A továbbiakban.pontban folytatjuk a határozást 12..keresztesvirágúak (154. a határozást a 7 pontban folytatjuk.a A virágzat összetett ernyő …………………………………………….a A szirmok illetve a pártacimpák nem egyforma alakúak……………………………….14 b A porzók száma legfeljebb 10 …………………………………………………………. Ezeket a 248.old) ….18 b A virágnak nincs sarkantyúja ………………………………………………………….

videó stb. állásfoglalásra késztetnek. vagy inkább a nitrogénben gazdag élőhelyeket kedveli. vagy csak egyszerű kérdéssorok. Z = 5 . így a fog véső alakú. üde élőhelyeken él. stb. stb.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen ember teljesítménye? 3. a kérdések megválasztása stb. egészségtan életvitel.. amely az ember szempontjából esetenként káros is lehet. A mozgástevékenység hatására fejlődik mozgási szervrendszerünk. Növényevő. ezért gyorsabban kopnak. Szubmediterrán melegkedvelő. degradációt kedvelő faj. korábban hangsúlyozott területek kiemelése vagy elvetése. nappali életmódot folytató állat. nitrogénigénye közepes. Mivel a tételek összeállítása a tanár feladata.Hogyan hat a rendszeres mozgás a szervezetünkre? 2. N= 3-4. Formájukat tekintve szemelvények. majd el kell róla mondanod fontosabb anatómiai jellemzőit és az életmódjával kapcsolatos tudnivalókat. Gy.Járhat-e káros következményekkel testünk edzése? 1.Hogyan függ össze a testmozgás az aktív sportolással és a szabadidősporttal? 7. T= 6. Tőle függ egyes. cikkek. az Állatismeret című segédkönyv segítségével kell az állatot azonosítanod. A .A rendszeres de mértéktartó mozgás. Mintaként álljon itt egy tétel és a kidolgozott válasz: B) tétel: Mozgás és egészség 1. mivel a metszőfogai állandóan nőnek.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen ember szervezetének működése? 4. az érvelés alapjául szolgáló tények ismeretét. segítségével. Például a kihúzott tételhez tartozó állatpreparátum egy kitömött mezei nyúl. A feladatok olyan szerkezetűek. hogy önálló véleményformálásra. A pH-ra nézve tágtűrésű faj. majd elmondani a jellemzőit. d) Egy közelben lévő természetvédelmi terület ismertetése Ennek az altételnek a húzása esetén egy természetvédelmi területet kell ismertetned a kapott illusztrációs anyag.Hogyan függ össze egy edzett és egy edzetlen szervezet működése a szervezet gazdaságossága szempontjából? 5. Az állatismeret könyv segítségével azonosítanod kell. Jól tűri a zavarást. az egészséges életmód.Ennek megfelelően a pásztortáskáról a következő adatokat találjuk: kozm. edzés. gyom-t. hogy a pásztortáska kozmopolita flóraelem. Az életközeli probléma felvetése két területről. R 0. a felelt felépítése további 5 pontot jelenthet. sporttevékenység sokoldalúan fejleszti az ember szervezetét. míg a nyelvi kritériumok. vadászható vadfajunk. W = 5. hiszen a tanár személyisége mindenütt rányomja azokra bélyegét. A „B” tételekről A középszintű érettségi vizsga B tételei valamilyen életközeli biológiai probléma felvetéseiből állnak. A feladat megoldáshoz írásban segítő kérdéseket is kapsz. hátul zománc nélküliek. ezekre kell válaszolnod. gyomtársulások összetevője. Th-TH. kép. csak bizonyos tételtípusokat mutathatunk be. c) Az állatismereti feladatról Ha állatismereti feladatot húzol. Ez azt jelenti.Hogyan függ össze a keringési rendszer működése a mozgással? 6. valamint környezetvédelem területéről származhat. Ki kell emelni a fogazatát. egyéves vagy kétéves egyedfejlődésű. A vizsgabizottság maximálisan 20 pontra értékelheti a véleményalkotás képességét. amely a rágcsálókéra emlékeztet. amely egy-két ivadékát meglehetősen fejletten hozza világra. amelyre szóban kell válaszolnod. Őshonos.

A megnagyobbodott. Kevéssé képes viszont megnövelni a pulzustérfogatot és a légzési levegő mennyiségét. Edzetlen embernél a pulzustérfogat maximuma 120cm3 körül van. A tüdő vitálkapacitása elsősorban a testalkattól függ. . Az edzett ember szervezete gazdaságosabban is dolgozik. hanem a szabadidősport lehet az eszköze. így nagyobb felületen több táplálék és oxigén jut az izomsejtekhez. A két maximális perctérfogat között tehát igen nagy különbség van. Főleg felnőttkorban veszélyes az. hiszen az edzést pihenés követi. mint az edzetlen ember. és csak az annak megfelelő. Ha rendszeresen mozgunk. Megfelelő ideig. Az edzett ember vérkeringése és légzése pontosan fordítva változik. 3. majdnem duplájára növekedhet az izmokban raktározott glikogén mennyisége. A fokozott erőkifejtéshez alkalmazkodik a csont. egyre csökkenő intenzitású. hiszen többféle szívbetegségben észleltek szívnagyobbodást. aki aktív sporttevékenységét befejezi. Az izmok erőteljesebbek lesznek. növekedik az izomerő. hogy az edzés hatására megnagyobbodott szív beteg. Az edzett emberben ezek a szervrendszerek nagyobb teljesítményt képesek kifejteni. így a 160– 200-as pulzusszám esetén a keringési perctérfogat 32–35 litert is elérhet. fokozatosan növekvő intenzitású edzésbe szabad fogni. akkor szívnagyobbodása fokozatosan visszafejlődik. hogy a pulzustérfogat már nyugalomban is nagyobb. Általános szabály . hogy intenzív sportolásra csak teljesen egészséges ember alkalmas. 5. Ez jön létre például szívbillentyűhiba esetén is. itt ezért nagyobbodik meg a szív. Ha például egy edzetlen ember futásra kényszerül. 4.és a légzésszám.A rendszeres mozgás alapvetően befolyásolja a test anyagcseréjét. Ezekben a szívbetegségekben azonban a túlterhelés folyamatos. mint az edzetlen emberben. akkor percenkénti pulzusszáma és légzésszáma lényegesen emelkedik. hogy az edzett ember lényegesen tovább képes tartós munkára. A vérkeringési rendszerben erősebb mozgás hatására a pulzusszám és a pulzustérfogat egyaránt fokozódik. mint az edzetlen emberé. Elsősorban a pulzustérfogat és a légzési levegő mennyisége növekedik. mint egy edzetlen. az edzett ember vázizmaiban több lesz a hajszálér. Sokáig azt gondolták.rendszeres mozgás hatékonyan fejleszti az izomzatot. Az is fontos különbség. ha egy sportoló befejezi sporttevékenységét. Növekedik a vérkeringés és a légzés teljesítménye is.Az emberek többségénél az egészség megtartásának nem az élsport. Az edzett szív terhelése viszont ciklusos. 7. majd megvastagodik a szív. egy alacsonyabb szintű. ha minden átmenet nélkül nagy teljesítményre késztetjük a szervezetünket. edzett szív nem betegség. Az edzett ember pulzustérfogata viszont akár 160–180 cm3is lehet. hogy az edzett ember sokkal könnyebben és gyorsabban áll át a nyugodt működésről a fokozott teljesítményre. A mozgás teljes abbahagyása helytelen. „levezető” edzéseket kell végezni. Az edzés egyik legfontosabb hatása az. és csak kevésbé fokozódik a pulzus. az egészség fenntartásához szükséges mozgás mennyiségig. Légzési rendszerünk teljesítménye nem csak az igénybevétel függvénye. több gyorsan felhasználható tápanyag halmozódik fel bennük. Az edzett ember szíve jól láthatóan megnagyobbodik. 2.és izületi rendszer is. Hasonlóképpen óvatosan kell eljárni annak is. Ebben az esetben a 160–200-as pulzusszám 20–24 literes keringési perctérfogatot eredményez. Növekedik az intenzitása. Megnyúlnak a szívizom sejtjei. Helyesebb tehát előbb felmérni egészségi állapotunkat. Az aktív sporttevékenység megkezdésében és abbahagyásában egyaránt fokozatosságra kell törekedni. Ebből ered az. hiszen. különösen a bal kamra fala. 6. de a rendszeres mozgástevékenység növelheti. és vissza.

Tehát a jelölt idegen vizsgabizottság előtt.). azaz más elemekkel nem helyettesíthető módon vesznek részt a sejtek felépítésében vagy a sejtek működését megvalósító vegyületek anyagai. amelyek a szerves alapvegyületek. a szénhidrátok. Mindkét tételt irányító kérdések segítik. A kémiai evolúció folyamán az egyes elemek atomszerkezete döntő módon meghatározta. amelyek az élő szervezetekből kimutathatók. a kén (S). a nátrium (Na). Ha a biogén elemek mennyiségi megoszlását vizsgáljuk egy sejtben. A B) altétel egy biológiai problémát közlő cikk. A szóbeli vizsgát 0 és 50 pont között értékelik. a szén. a vanádium (V). és ismerhető információkkal is. a króm (Cr). hogy szerephez jutottak-e az élő szervezetek kialakulásához szükséges vegyületek létrehozásában.5-2 %-os mennyiségben képezik a sejtek anyagait a másodlagos biogén elemek. A tétel: Az élőt felépítő anyagok. a vas (Fe). Ezek a foszfor (P). a bór (B). Ezek a kiemelkedő fontosságú elsődleges biogén elemek a szén (C). és miért nem szilícium alapú lett az élet a Földön? A földünket felépítő természetes kémiai elemek száma mintegy száz. Mintegy 1. könnyen érthető. a klór (Cl) . hiszen legtöbbjük az életfolyamatokhoz szükséges makromolekulák egy-egy alkotója. F stb. az oxigén (O) és a nitrogén (N). amelyek esszenciálisak. a fluor (F). Mivel ezeknek a kötéseknek az erőssége az atomtömeggel fordítottan arányos. ideje 20 perc. bizottság előtt kerül sor. B. inkább azonban olyan feladat. míg mások csak az élőlények egy-egy csoportjának fontosak (Mo. Biogén elemeknek azonban csak azok tekinthetők. a tételek azonban nem. de az speciális biológia tantervekben általában szereplő. Közülük nyolcvan felett van azoknak a száma. Cu. Ez lehet egy adott problémakör részletes elemzése. molibdén (Mo). a lipidek és a fehérjék építőelemei. tehát a tananyag számos területéről kell összeszednek a válaszok megadáshoz szükséges ismereteket.( Sok esetben a válaszokat kiegészítjük. Néhány ezrelékben fordulnak elő a sejtekben a mikroelemek vagy nyomelemek. a cink (Zn). ) 1. Co. és milyen élettani működésekben játszanak szerepet? Miért szénalapú. Egyesek minden élőlény számára pótolhatatlanok (például a Fe. A következőben 20 eltérő típusú A és hozzájuk csatoltan 20 B tételt ismertetünk részletesen kidolgozva. kiderül. A jelölt két tételt húz. a mangán (Mn). a biogén elemek Melyek a biogén elemek? Hogyan csoportosíthatók? Miért éppen ezek az elemek játszanak fontos szerepet az élő anyag felépítésében? Milyen anatómiai szerepük van. ezek hozzák létre a legerősebb . A biogénné vált elemek közül 21 a periódusos rendszer első 34 eleme közé tartozik. Ennek ellenére nélkülözhetetlenek. Hiányuk esetén a sejt képtelen felépíteni néhány fontos vegyületét. hogy a sejt anyagainak mintegy 97-98 %-át mindössze négy elem építi fel. a magnézium (Mg). a réz (Cu). a hidrogén (H). a kálium (K). Közülük legfontosabbak a szilícium (Si). a kobalt (Co) a jód (I). Si . Zn stb. A vizsgára 30 perces felkészülési idő után kerül sor.egészként való ismerete és alkalmazása szükséges. amelyhez a tananyag komplex. idegen helyen tesz szóbeli vizsgát. a középiskolai anyagban nem szereplő.Emelt szint Az emelt szintű érettségi szóbeli vizsgára valamelyik vizsgacentrumban.). A vizsga témakörei nyilvánosak. Mg. a nitrogén. a szelén (Se). Az A) altétel egy biológia kérdés kifejtése. a kalcium (Ca). szemelvény elemzése. a hidrogén valamint az oxigén a legkisebb atomtömegűek azok közül amelyek kovalens kötések kialakítására képesek.

Végül vannak olyan fémek is. Ilyen például a vas (Fe). nehezen felbontható kötésekkel. ezért felmerülhet az a kérdés. hogy biogén szempontból miért nem tudott nagyjelentőségűvé válni. sőt hármas kötések létrehozására is alkalmasak. valamint az élet minden megjelenési formája számára nélkülözhetetlen víz is oxigéntartalmú. ilyen például a kitin. Az egyetlen kémiai elem. Mindezek a sajátosságok rendkívül sokféle szénvegyület kialakulását eredményezték. A víz alkotójaként ott van a sejtek alapállományában. ezek a vegyértékszögeknek megfelelően egy tetraéder csúcsai felé mutatnak.kovalens kötéseket. a lipidek közül a foszfatidok és nitrogéntartalmú szénhidrátszármazékokat is ismerünk. A szénatomok között kettős vagy hármas kötés is kialakulhat. A hidrogénhez hasonló szerepű az oxigén is. a nátrium (Na). A kémiai evolúció során fontos sajátosság volt. de ionos állapotban mint koordinációs centrumok. Hozzá hasonlóan a cink (Zn) a legtöbb élő szervezet számára létfontosságú. a réz (Cu) stb. A vas (Fe). A növények esetében elégtelen cinkellátottság esetén tavasszal késik a rügyfakadás. Ennek az a magyarázata. Ilyen például a kálium (K). hogy a szén oxidjai gázok. a mangán (Mn). és a legkülönbözőbb működéseket végző és irányító molekulákban egyaránt. Ennek következtében a szénhez kapcsolódó atomok egyenletes térkitöltése is elősegíti a molekula stabilitását. mert a szénatomok négy kovalens kötés kialakítására képesek (2s13p1 hibridállapot). azonban redoxfolyamatokban való viselkedése igen változatos. Fontos szerepet tölt be mint a légzési. amelyek elágazhatnak. így háromdimenziós szerkezetük van. a hajtásnövekedés gyenge. gyűrűs formák kialakítására egyáltalán nem képesek. A szénatomok más szénatomokhoz kapcsolódva is. A fémek közül részben azok váltak biogén elemmé. Az egyébként nagy mennyiségben jelenlévő alumínium és titán azért nem vált meghatározó biogén elemmé. hogy különböző kölcsönhatásokba lépnek az egyszerű szerves vegyületekkel. Mindez nagy változatosságú funkciós csoportok kialakulását eredményezhette. Szabad ionként (H+) a sejteken belül és a sejteken kívüli terekben szintén jelen van. mint például a molibdén (Mo). a szénhez hasonló elektronszerkezettel rendelkezik a szilícium is. A szén azért jutott kitüntetett szerephez a kémiai evolúció során. amelyek ritkábbak voltak ugyan. amelyet a sejtek a környezetükből közvetlenül. és oxidjai polimerek és vízben nem oldódnak. valamennyi élőlény számára nélkülözhetetlen másodlagos biogén elem elem. maguk körül elrendezték az egyszerűbb molekulákat és elősegítették azok polimerizációját vagy polikondenzációját. alkotójaként. a közöttük kialakuló kötések nem olyan erősek mint a szénatomok közöttiek. Az élet kialakulásának alapfeltétele a szerves szénvegyületek kialakulása volt. amelyek nagy gyakorisággal fordultak elő. A lebontó folyamatok legfontosabb elektronakceptora.(citokrómok stb.). a kalcium (Ca). különböző oxidációs állapotukban is stabilisak voltak. a magnézium (Mg). Valóban. A nitrogén (N) a biológiailag jelentős makromolekulák felépítéséhez nélkülözhetetlen. molekuláris formában is fel tudnak venni. hosszú láncokat képesek létrehozni. amely meglehetősen ritka és nem rendelkezik jó komplexképző sajátosságokkal sem.(peroxidázok) és anyagcsereenzimek valamint oxigénhordozók (hemoglobin.és energiaforgalom folyamataiban és a megfelelő belső környezet biztosításában. Nitrogént tartalmaznak a fehérjék és a nukleinsavak. mert oxidjaikból és szilikátjaikból a különböző komplexképzők nem képesek kivonni őket erős kötődésük miatt. ezért nagy volt a valószínűsége. peroxidbontó. A szén tehát valamennyi élő szervezet számára nélkülözhetetlen biogén elem. valamint. zavar keletkezik a kloroplasztisz gránumok . illetve önmagukba visszatérve gyűrűkké záródhatnak. Fontos szerepet tölt be a transzport. amely a molekulák stabilitása miatt lényeges. Az elsődleges biogén elemek közül a legnagyobb mennyiségben a hidrogén (H) fordul elő. A négy elem egymással is nagyon stabilan képes kapcsolódni és kettős. valamennyi alapvető szerves molekula építőelemeként a kémiai anyagokban. hogy a Si-Si atomok közötti kapcsolódással csak rövid láncok tudnak létrejönni. Valamennyi életfontosságú szerves molekula. mioglobin). a levelek idő előtt lehullanak. közülük a szén-dioxid (CO2) vízben jól oldódik fizikai és kémiai oldódással egyaránt. Másrészt azok a fémek jutottak biológia szerephez.

Szerepet játszik az ingerlékenységi folyamatokban.a magas sókoncentrációt igénylő (halofiton) fajoktól eltekintve . A nátrium (Na).(Ugyanis a nagyarányú kálium-felvétel nagy ozmotikus értéket teremt a sejtben. és a vörös vértestek szén-dioxid transzportfolyamatainak csere anionja. Jelentős a látási folyamatokban. A növényeknél a klorofill alkotóeleme. A kobalt (Co) a B12 vitamin komponenseként valamennyi élőlény számára nélkülözhetetlen mikroelem. szerepet játszik a véralvadásban. A sejtekben a lebontó folyamatok során keletkező. Szabad Ca2+ formában a vér fontos kationja. ADP. fontos szerepe van a sejtek ingerlékenységi folyamataiban. A réz (Cu). A molibdén (Mo) valamennyi élőlény számára létfontosságú redoxireakciókat katalizáló enzimek alkotórésze. ezért számukra nélkülözhetetlen. A magnézium (Mg) valamennyi szervezet számára fontos. a fotoszintetikus és a légzési folyamatokat. A kalcium (Ca). Az állatvilágban és az emberi szervezetben a csont építője. szükséges a növények esetében a sejtfal egészséges épüléséhez. a szövetfejlődéshez. így a megfelelő kálium-ellátottságú talajban élő növény jobban ki tudja használni a talaj víztartalmát. Sok növény kalciumkarbonát vagy kalcium-oxalát formájában különíti el és raktározza a feleslegessé vált szerves savakat. az érhártya cink koncentrációja magas. a húszféle aminosavból három is kéntartalmú. szerepe van a sejtfalfejlődésben és a vízforgalomban is. kémiai formában raktározott energia is nagyobbrészt különböző foszforvegyületek formájában raktározódik (ATP. kalciummal és magnéziummal együtt a negatív ionként fellépő fehérjemolekulák töltéseinek kompenzálásában. A fluor (F). A foszfor (P) ugyancsak valamennyi élőlény számára pótolhatatlan másodlagos biogén elem. A szénhidrátokkal alkotott bórsavészterek a sejtfal építői. a termésképzéshez. AMP). mint aminosav felépítő elem fontos. trijód-tironin) is tartalmaz jódot. Az állatok közül számos egysejtű és puhatestű faj külső vázának legfontosabb alkotója szénsavas mész (CaCO3) formájában. Szerepe van az érhártya és az ideghártya összekapcsolásában valamint a látási folyamatok egyik enzimének. az izom ingerlékenységi folyamataiban. A nyomelemek közül bór (B) a növények számára rendkívül fontos.bioszintézisében. Az állati és emberi szervezetben elsősorban mint enzimaktivátor jelentős. Az állati és emberi szövetek egyik legfontosabb szabad kationja. A kén (S). a mag érési folyamataira. a vérplazmában és a sejteken kívüli terekben egyaránt a káliumhoz hasonlóan jelentős. számos anyagcsereenzim aktivátora.nincs jelentősége. A gerincesekben a csont összetevője és néhány enzim aktivátora. A jód (I). A gerincesek vázrendszerében szénsavas sója a kalcium-karbonáthoz hasonlóan csontalkotó. a fogzománc alkotója. az aktivátora. Hatással van a növények növekedésére és fejlődésére. amely elsősorban az állatvilágban és az emberi szervezet számára fontos. Szabad kationként a sejtekben. A cianobaktériumok és más nitrogéngyüjtő prokarioták (így a pillangósvirágúak gyökérgümőiben élő fajok számára ) a nitrogén megkötéséhez is szükséges. Az élővilág egyes csoportjai számára fontos nyomelem. A klór (Cl). csak az állati és az emberi szervezet számára fontos mikroelem. illetve a felvett vizet jobban meg tudja őrizni. A mangán (Mn) és a cink (Zn)valamennyi élő szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem. Nagymértékű szelektív felvehetősége befolyásolja a növény vízháztartását. a sejtek számára könnyen hozzáférhető. hiánya esetén a kambium háncs-illetve faelemekké történő átalakulása elmarad. Az emlősök és az ember pajzsmirigye által termelt hormonok egyik csoportja (tiroxin. A nukleinsavak és a foszfatidok nélkülözhetetlen alkotója. főképpen azonban a virág. a sejtfalképzést. A kálium (K) a növényi anyagcsere egyik kulcsfontosságú kationja. elősegíti a sejtosztódást.és termésképzésre. a magasabbrendű növények számára növekedést stimuláló hatású. Szerepet játszik az idegsejtek ingerületi folyamatainak keletkezésében valamint a káliummal. Ezen kívül egyes koenzimeknek is fontos alkotórésze (például a koenzim-A). Az alacsonyabbrendű növények közül a barnamoszatok légzését fokozza. a cisztein. a növények számára .) Számos enzim aktivátora. a cisztin és a metionin. számos enzim aktivátora. hatásukra a sejfal stabilitása fokozódik. Ennek következtében a sejt több vizet tud felvenni. A verejték és a könny nátrium-ion koncentrációja magas. redoxi folyamatokban szerepet játszó enzimek . Az állatvilág és az ember számára létfontosságú másodlagos elem. Segíti a sejtek differenciálódását.

Azaz egy faj. a hemocianin is. A megvalósuló anyag. állatok. illetve társulásról van szó. a társulás populációkból szerveződik. amelyek szaporodási kapcsolatba kerülhetnek egymással. Éppen ez a sajátosság. Vannak növények. ami a világon csupán – nem is messze innen – a Kis. Egymással hierarchikus kapcsolatban állnak. mennyire hibrid jellegű. . egy tényleges szaporodási közösség. hogy sokféle különböző értékű populációról. az egynyári perje – a fajok sok lokális mikrorasszból állnak. A genetikailag homogén populációk sokkal sérülékenyebbek mind a nagy genetikai diverzitást mutató populációk. vagy arra. Más növényeknél viszont – így több fafaj vagy az olyan nagyon gyakori kozmopolita gyomok esetében. hogy hogyan állíthatók elő mesterségesen homogén populációk? A genetikai heterogenitás milyen evolúciós és ökológiai szerepére utal a szerző ? „ Nagyon lényeges azonban látnod. a hazai flóra ritkasága. Evolúciós jelentősége a heterogén genomu populációknak van. A társulás egy további. Pilisszetiván térségében található meg. mert a populációk között bonyolult kölcsönhatások lépnek fel egy társulásban. hanem azt is. hogy a természetes populációk zöme milyen ijesztő keverék. de több mint több populáció együtt. Az állatok közül a kovavázas egysejtű eukarioták és szivacsok életműködéseihez szükséges.alkotója. a kellő fokú heterogenitás biztosítja ezeknek a fajoknak a nagy alkalmazkodóképességét. mint rendszernek a fennmaradási záloga. hogy annyiféle élőhelyen előfordulhatnak. A növények közül a kovamoszatok és a zsurlók sok szilíciumot építenek be sejtjeik falába. amelyeknél magát a fajt csak egyetlen lokális populáció képviseli. mesterséges populációkra gondolsz. például növényi szövettenyészetekkel és genetikai úton is. egyszerre és egy időben ugyanott élő egyedi. azt. Ilyen például a pilisi len. mert nem tudnak alkalmazkodni adott esetben a megváltozó körülményekhez. Réztartalmú fehérje a puhatestűek oxigénszállító molekulája. amely a populációkból szerveződik. és adjon választ az utána következő kérdésekre! Mi a populáció és mi a társulás? Milyen viszonyban vannak egymással az ökológiai rendszerekben? Mondjon példát arra. Homogén populációk állíthatók elő. A szilicium (Si) egyes növény és állatcsoportok számára nélkülözhetetlen. mi az ökológiai szerepe….” (Juhász-Nagy Pál: Beszélgetések az ökológiáról) Kifejtés: A populáció egyed feletti szerveződési szint. Ha a laboratóriumi tiszta tenyészetekre – a genetikailag többé-kevésbé homogén. akkor nemcsak azt képzelheted el könnyen.és Nagy-Szénáson. hogy ennek a genetikai heterogenitásnak mi az evolúciós. B tétel: Az élőlények sokféleségéről Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet. újabb egyed feletti szerveződési szint. a bioszférának. amilyen a madárkeserűfű. hogy milyen nehéz ezeket előállítani és fenntartani.és energiaáramlási folyamatok a társulások működtetői.

fehérje nem kapcsolódik. ezt a plazmarészt nukleoplazmának is nevezik. és mivel a plazmában szabadon található. vagy a szinte valamennyi baktérium anyagfelvételében szerepet játszó transzportfehérjék. A pálcika forma meggörbülhet. A baktériumok egy részének jellemző mozgásszervei a csillók . A citoplazmában található a baktériumsejtek örökítőanyaga. A membránfehérjék között sok az enzim. az eukarióta sejtektől eltérően. vékony. ezért már fénymikroszkópban vizsgálhatók. amelyek egész felületét beborítják. . A ma elfogadott rendszerek többsége a prokariótákat két törzsre osztja fel.2. ezek a kokkuszok. Mutasson rá Pasteur és Koch bakteriális kutatómunkájának kiemelkedő eredményeire! A prokarióták a legegyszerűbb felépítésű sejtes szerveződést mutató élőlények. bonyolult összetételű vegyület. Anyagának jelentős része ugyanis egy mureinszármazék. Ennek felépítése a fejlettebb élőlények sejtmembránjához nagyon hasonló. plazmidok is. A dán Otto Frierdich Müller 1786-ban elsőként csoportosította a baktériumokat. ismertesse rendszerüket. A tétel: A prokarióták Jellemezze felépítésüket. melyek ATP energiájának a felhasználásával húzódnak össze. hozzá hasonló vegyület váltotta fel az élővilág fejlődése során. sőt mozgásukat is nagyon pontosan megfigyelte és feljegyezte. A kromoszómához. A sejtplazmában a kromoszómán kívül is előfordulhatnak kisebb DNS darabok. gyakran a sejtbe mélyen begyűrődő sejthártya borítja. A baktériumsejtet kívülről sejtfal határolja. Leírta és lerajzolta legtipikusabb formáikat. A baktériumokat a fogáról lekapart lepedékben mutatta ki. flagellin nevű fehérjéből állnak. Ettől eltérő felépítésű sejtfal jellemzi a kékbaktériumokat. A murein mellett még más típusú fehérjék és lipidek is szerepet játszanak a sejtfal felépítésében. Olyan baktériumsejteket is ismerünk. Az ostorok mozgásuk során a hossztengelyük körül forognak. részben kitinre emlékeztető szerkezetű. Vannak olyan feltételezések. vagy spirálisan felcsavarodhat. A kékbaktériumokat régebben kékmoszatoknak nevezték. örökítőanyaguk a sejt plazmájában szabadon található. kocsonyás burok. A sejtfal kémiai összetételele és szerkezete csak a baktériumsejtekre jellemző. A baktériumok első leírójuk Antony van Leewenhoek holland posztókereskedő volt. tömör fonalak. Építőanyaga ugyanis a magasabbrendű növényekhez hasonlóan főképpen cellulóz. Hiányoznak a membránokból felépülő sejtalkotóik és nincs elkülönült sejtmagjuk sem. A baktériumsejt alapállományát a sejtpalzma képezi. Ma ezek egyben baktériumnemzetségek nevei is. Valójában egy gyűrű alakban záródott DNS fonál. Alakjuk lehet gömb. a baktériumok és a kékbaktériumok törzseire. életmódjuk sajátosságait! Mondjon példákat az ember szempontjából hasznos és káros baktériumokra. A kémiailag tiszta murein részben cellulózra. csupán a sejtet a külvilágtól elhatároló sejthártyájuk alakult ki. Belső membránrendszereik hiányoznak. Csoportosításának szempontja az alakjuk volt. Kémiai felépítését tekintve mindig DNS. tehát baktériumkromoszómának tekinthető. A sejtben riboszómák is megfigyelhetők. ezek a bacillusok. Mikronos nagyságrendűek. vagy az osztódást követve csoportokban együtt maradhatnak. Tőle származnak a ma is használatos elnevezések: a pálcika alakot bacillusnak. ez a spirillum forma. A baktériumcsillók hosszú. amelyek szerint az ősi mureinszármazék jellegű sejtfalat később a két egyszerűbb. például egyeseknél citokrómok. A baktériumsejtek lehetnek magányosak. A sejtfalat a baktériumok egy részénél további külső réteg. a spirálisan tekeredettet spirillumnak. amely magas poliszacharid tartalmú fehérje. amely szorosan összegyűrött állapotban van. és lehet pálcika. ez a vibrió. Számuk egyetlen sejten lehet egy vagy több is. valamint a csavarodott pálcika formát vibrionak nevezte el. Az ő nevéhez fűződik az első komolyabb fénymikroszkóp megalkotása is. tok is borítja. A sejtplazmát közvetlenül a sejtfal alatt.

Ilyen fajok élnek az örök hó határa felett a magashegységekben. A basofilok lúgos pH-jú közegben. hogy szerves anyagot vesznek fel környezetükből. . Ezért a denitrifikáló baktériumok ellen a talaj lazításával védekezhetünk. a sarkvidékeken. Vannak közöttük olyanok. A halofil baktériumok számára a magas sókoncentráció a fontos. amelyek 90oC-os termálvizekben élnek. Emellett mindig tartalmaznak zöld színű klorofill-a-t. Élnek a mélytengerekben is. A fotoróf baktériumok evolúciós szempontból jelentősek. Az anaerob baktériumok oxigénmentes környezetben élnek. majd a keletkező ammóniát légköri nitrogénné redukálják. A talajlakó anaerob baktériumok oxigénben gazdag talajban elpusztulnak. szerves anyagokkal szennyezett vizekben. amely egyben energiaforrás is számukra. a talajban. A heterotrófok viszont az állatokhoz és a gombákhoz hasonlóan energiában gazdag szerves szénvegyületek szenét használják szénforrásként. Az autotrófok számára szénforrásként az energiában szegény szén-dioxid gáz szene szolgál. Optimális pH igényük tág határok között mozoghat. majd nitrát-sókká (NO3-) oxidálják. A nitriteket előbb ammóniává. mert feltételezhető. amelyek 70-80oC között tenyésznek a legjobban. és a közben felszabaduló energiát hasznosítják. Anyagcseréjük autotróf és heterotróf egyaránt lehet. A kemoautotróf baktériumok közül a talajban élő nitrifikáló baktériumok oxigén jelenlétében a talajban lévő ammóniát (NH3) előbb nitrit sókká (NO2-). Ezeket korábban – egyebek között – éppen a magasabbrendű növényekre jellemző fotoszintézisük miatt tartották a legősibb algacsoportnak. Ezek a baktériumok fontos szerepet játszanak a természetben a nitrogén körforgalomban. a spóra baktériumsejtté alakul vissza és folytatja aktív életmódját. sárga xantofillt és narancsvörös karotint is. Ekkor a sejtplazma elveszti víztartalmának nagy részét és a sejtfalon belül kis térfogatba húzódik vissza. ugyanúgy mint a növényi szervezeteknek. A baktériumok ilyen inaktív állapotban életképességüket hosszú ideig megőrzik. Tevékenységük a mezőgazdaság szempontjából rendkívül hasznos. Más fajok számára a 20oCnál magasabb hőmérséklet már nem kedvező. Rendkívül széleskörű elterjedésüket annak köszönhetik. Az autotróf baktériumok energiaforrásuk szerint fototrófok vagy kemotrófokok lehetnek. az acidofilok savas pH-n érzik jól magukat. A baktériumspóra nagyon ellenálló és szélsőséges körülményeket is elvisel. szemben a csak oxigénben gazdag környezetben élő aerobokkal. ezáltal a talaj nitrogéntartalmát csökkentik. Fotoszintetikus pigmentjeik közül legjelentősebbek a kék fikocián és a pirosas fikoeritrin. azaz vízből történő hidrogénnyeréssel és ennek megfelelően oxigéntermeléssel történik. Ismerünk olyan kékbaktériumokat. Baktériumok a környezetünkben mindenütt élnek. a kemoautotrófok különböző szervetlen vegyületeket alakítanak át és az átalakítás során keletkező kémiai energiát hasznosítják. és a talajt a növények számára felvehető nitrogénformákban teszik gazdaggá. úgy. A heterotróf baktériumok szaprofita vagy parazita életmódot folytatnak. A baktériumok gyors osztódással. hogy a mai zöld növények hasonló életmódú ősi baktériumokból indulhattak fejlődésnek. Nagy számban fordulnak elő a levegőben. A kékbaktériumok fotoszintézise vízbontással. A hasadás 20-30 percenként megismétlődhet. hasadással szaporodnak. hogy evolúciójuk során igen változatos életkörülményekhez is képesek voltak alkalmazkodni. ezért a baktériumok rendkívül gyorsan el tudnak szaporodni. Ha az életkörülmények ismét kedvezőre fordulnak. A a lépfene baktériumspórája például 130o C-t is tartósan kibír. A fotortófok a testanyagaik felépítéséhez szükséges energiát a Nap sugárzó energiájából nyerik.Kedvezőtlen körülmények között a baktériumok többsége spórát képez. A fotortóf baktériumok egyik csoportját a kékbaktériumok képezik. Ebben az állapotban az anyagcserefolyamatok nagyon lassúak. ezért nincs szükségük légköri oxigénre. Jelenlétük a mezőgazdaságilag művelt termőtalajokban kifejezetten káros. A denitrifikáló baktériumok oxidálóanyagként nitrátokat használnak fel. anaerobok.

A vérbaj – szifilisz vagy másnéven luesz – kórokozója egy spirálisan csavarodott baktérium. 1882-ben felfedezte a tüdőbaj. Az örökléstan a szervezet fejlődését. Kórokozója egy gömb alakú baktérium. a Mycobacter tuberculosis. ezért a gazdaszervezeten kívül igen rövid ideig életképes. Robert Koch (1843-1910) német orvos. . a tökéletesen sterilen végrehajtott. a modern bakteriológia megteremtőjének tekinthető. ecetsavas. Tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyógyászatban is. vajsavas) játszott szerepét. joghurt. A tuberkulózissal kapcsolatos kutatási eredményeiért 1905-ben orvosi Nobel-díjat kapott. A baktériumok közül számosat az élelmiszeripar hasznosít különböző élelmiszerek előállításánál (savanyúkáposzta. az öröklöttséget és ennek változékonyságát tanulmányozó tudomány. húslevesből főzött táptalaj készítményeiben nem tudtak a baktériumok megjelenni. A kérődzők bendőjében szimbionta cellulózbontó baktériumok élnek. a kitinbontók. A pestis évszázadokon keresztül az emberiség egyik legrettegettebb megbetegedése volt. és a tetanuszt is. A fertőzés káros következményeit sok esetben a baktériumok olyan anyagcseretermékei eredményezik. valamint az ember bakteriális megbetegedéseit okozzák. amelyek kölcsönösen előnyös módon élnek együtt a gazdaszervezetekkel. A hasonlóan nagy járványokkal jelentkező kolerát egy meghajlott pálcika alakú baktérium okozza. amelyek a gazdaszervezetre nézve mérgezőek. Ilyenek például a pillangósvirágú növények gyökerein fejlesztett gyökérgümőkben élő nitrogéngyüjtő baktériumok. Felismerte a baktériumoknak a különböző erjesztési folyamatokban (tejsavas. tok nélküli enyhén hajlott pálcika szerű baktérium.A Shigella fajok felelősek az ember bakteriális eredetű vérhasfertőzéseiért. hogy élő anyag csak élő anyagból keletkezhet. Salmonella okozza a hastifuszt. A lépfene kórokozója a Bacillus anthracis nevű baktérium. A nálunk századunk első felében népbetegségként számon tartott és napjainkban újra erőteljesen jelentkező tüdő gümőkór vagy tüdőbaj okozója egy mozdulatlan . Turbin : Az örökléstan és a nemesítés alapjai című egyetemi tankönyvből való. a pestisbolha főszerepet játszott. spórát nem képző.Szaprofiták például a talajban előforduló szervesanyag lebontást végző fajok. 1884-ben pedig a kolera kórokozóját. Számuk egy cm3 mezőgazdasági talajban 10 milliót is elérheti. Ezek az anyagok a toxinok. B tétel: Az öröklődésről Az alábbi idézet N. A pestis valójában egy rágcsálóbetegség. A paraziták a növények. Súlyos megbetegedéseket eredményez néhány Salmonella faj is. és a fehérjebontók jelentősek. A környezet hatásainak változásaira nagyon érzékeny. az állatok. ecet ) Bakteriológiai kutatásai révén szerzett tudományos érdemeket Louis Pateur francia és Robert Koch német kutató. V.. A baktériumok között akadnak olyanos is. Toxinok okozzák a legsúlyosabb húsmérgezéseket. Nevéhez fűződik a sterilitási eljárás tökéletesítése. Louis Pasteur (1822-1895) 1862-ben híres kísérletével egyértelműem bebizonyította. a paratifuszt. Olvassa el az idézetet! „Két ellentétes irányzat az öröklődés tanulmányozásában. amely 1952-ben a Földművelésügyi Minisztérium rendeletére jelent meg Magyarországon. Ezek a szimbionta baktériumok. Az ember szájában és bélcsatornájában is élnek szimbionta baktériumok. Közülük cellulózbontók. nemi érintkezéssel következhet be. A fertőzés ezért csak közvetlenül. a diftériát. a Treponéma pallidum. Elsőként állított elő oltóanyagot a lépfene és a veszettség ellen. és terjesztésében a rágcsálók egyik külső élősködője. Szerepet játszanak egyes tápanyagok feltárásában és vitamintermelők is vannak közöttük. Vizsgálta a lépfene kórokozóját. Baktérium felelős a leprás megbetegedésekért is.

A kapitalista országokban uralkodó reakciós örökléstan áltudományos tételeit Mendel. Ennek alapján a mendelmorgani örökléstan az öröklöttséget és ennek változékonyságát a génekkel magyarázza. kertész volt. Dubinyin. Ez az átörökítő anyag különálló. a gének megváltozásával megváltoznak a test sajátságai és tulajdonságai is. . A mendel-morgani örökléstan a szervezetben az élő testtől teljesen független átörökítő anyagot feltételez. hanem az is közvetlenül az előző nemzedék tojásából keletkezik. A szerző szomatikus sejteken a testi sejteket érti. A gének változékonysága viszont független az élő testtől. Nézeteit osztotta Micsurin is. A vita ideológiai és politikai síkra terelődött. A magasabb rendűek sejtjeiben a sejtosztódás során kromoszómákba szerveződnek. Weismann és Morgan dolgozta ki. aki egy gyakorlati szakember. mivel a géneket nem az élő test képezi. Közben azonban 1925-től Liszenko nézeteiből kialakult a liszenkoizmus tana. Micsurin és T. A gének olyan dezoxi-ribonukleinsav szakaszok. hanem azok közvetlenül az előző nemzedék ivarsejtjeitől származnak. és a lamarckizmus idejétmúlt irányzatát újította fel. hiszen a kromoszómák fénymikroszkópban is tanulmányozhatók. A genetikusokra gulág várt. hogy a szervezet tulajdonságát a szülők a gének útján örökítik át az utódokba. Ebből az az ostoba következtetés adódik. mely a mendel-morgani irányzat ellen lépett fel. kész az emberi géntérkép stb. hogy a szülők nem szülői. ez főleg Liszenko (1898-1976) agrobiológus nevéhez fűződik. azok magukhoz hasonló génektől származnak. A Szovjetunió történetének első évtizedeiben számos kiváló genetikus dolgozott. E szerint az elmélet szerint tehát a tyúktojást sem a tyúk hozza létre. amelyek egy-egy meghatározott fehérjemolekula aminosavsorrendjének a kódját tartalmazzák. Liszenko szovjet tudós. Az ivarsejteket – amelyeknek közvetítésével a gének átadása a szülőkből az utódokba végbemegy – és a beléjük zárt géneket szintén nem a szervezet teste képezi. századi eltorzítása a Szovjetunióban kialakult neolamarckista irányzatot követők tevékenysége volt. ezért Dubinyin is külföldre szökött. úgynevezett génekből áll. az ivari és szomatikus sejtek kromoszómáiban lokalizált részecskékből. hanem csak testvérei saját gyermekeiknek…” Mi a kromoszóma ? Mit ért a szerző szomatikus sejteken? Határozza meg a gén fogalmát! Mondjon véleményt az olvasottakról! Tanulmányai alapján erősítse meg vagy cáfolja az idézetet! Kifejtés: A kromoszómák a sejtmag kromatinállományából osztódáskor keletkező. V.A haladó micsurini örökléstan megalapozója I.D. A szervezet testi sajátságainak és tulajdonságainak fejlődése a génektől függ. Az öröklődés eszerint örökléstanilag megszakítatlan folyamat és független a szervezet testétől. magfehérjékből és kromatinból álló testecskék. A liszenkoizmus a hatvanas évekig erősen visszavetette a genetikai kutatásokat a Szovjetunióban… Ma már teljesen komolytalan az idézet érvelése. pl. a valódi genetika képviselői 1936-tól háttérbe szorultak. Azt vallja. A tudományos genetika XX.

A fényenergia kémiai energiává való alakításának első lépéseit a fotoszintetikus pigmentek végzik. A fotoszintetikus pigmentek közös sajátossága. számuk azonban átlagosan 10-20 közötti. A belső membránrendszer mindkét formája és valamennyi rétege kapcsolatban áll egymással és egy egységes belső teret zár közre. Kivételes esetekben. nyolc izoprén egységből állnak. Az összes többi életfolyamat energiaszükségletét az ilymódon keletkezett szerves vegyületekben konzervált napenergia biztosítja. Így például aklorofill-A pirrolgyűrűjéhez egy vinilcsoport. ezért színesek ezek a vegyületek. és a növények egy évnél fiatalabb hajtásainak szára. A porfirin váz négy pirrolgyűrűből áll. A zöld színtestek legfontosabb működése a fotoszintézis. lencseszerű. A delokalizált elektronok könnyen gerjeszthetők. A konjugált rendszerekkel rendelkező molekulákban olyan szénlánc található. a fényenergiát a szén-dioxidnak szerves vegyületekké történő redukciójához használják fel. amelynek közepén egy Mg-atom van. a szén-dioxid megkötése pedig a gránumokat körülvevő sztrómában megy végbe. A tilakoidok helyenként pénztekercsszerűen egymás fölé rendeződve. vastagságuk 2-5 mikron. amelyekben csak egyetlen nagy színtest van. Átlagos hosszuk 5-10 mikron. Tekintse át biokémiai folyamatának legfontosabb lépéseit! Mutasson rá a folyamat jelentőségére a növényi szervezetek és az egész bioszféra szempontjából! Fotoszintézisen azoknak a folyamatoknak az összességét értjük. A sztrómában párhuzamos falú. A kloroplasztiszokváltozatos méretű. A tilakoidokban zajlik a fotoszintézis fényreakciója. a -B pirrolgyűrűjéhez egy metilcsoport és egy etilcsoport kapcsolódik. például a egyes trópusi Monstera fajoknál a járulékos szárból fejlődő gyökerek is megzöldülnek és fotoszintetizálnak. hogy magasabb energiaállapotú elektronhéjakra kerüljenek. A klorofillok porfirinszármazékok. a karotinok és a xantofill. Az ilyen rendszerek elektronjai delokalizálódnak és szabadon elmozdulhatnak a szénatomok atomtörzsei mentén.3. a gránumokat alkotják. membránzsákocskák. A magasabb energiaállapotba jutva azonban energiájukat fény formájában kisugározzák. fénymikroszkópban is jól tanulmányozható sejtalkotók. A fotoszintetikus pigmentek közül legjelentősebbek a klorofillok. A fotoszintézis helyei ezeken a szerveken belül a sejtekben lévő zöld kloroplasztiszokban van. ezen belül találjuk a belső membrán hálózatos rendszerét. Alakjuk legtöbbször lapos.. A karotinoidok. közéjük tartozik a xantofill is. azonban ennél jóval nagyobb színtestek is ismertek (például a Spyrogira moszat szinteste jóval hosszabb. melyek a belső membrán betűrődéseivel jönnek létre. Az egyes klorofillváltozatok az alapváz szubsztituenseiben különböznek egymástól. Számuk is változó a sejtekben. hogy kettős kötésű konjugált rendszereket tartalmaznak. elsősorban azonban a lomblevél. A belső membránok által határolt teret alapállomány. amelyeket egy-egy CH csoport zár egy újabb gyűrűvé. azaz a látható fény energiája is elegendő ahhoz. A fotoszintézis helye valamennyi zöld növényi szerv amely táplálékkészítő alapszövetet tartalmaz. széles szalag alakú). . tilakoidok találhatók. ismerünk olyanokat is. amelyek révén egyes baktériumok és a zöld növények. A kloroplasztiszokat két membrán határolja. A tétel: A fotoszintézis Ismertesse a fotoszintézissel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Helyét a növényi szervezetekben és végbemenetelének feltételeit. A külső membrán feszes. sztróma tölti ki. melyek minden második szene között kettős kötés van. A fényen kívül szükséges anyagok még a szén-dioxid és a víz. ám ennél jóval több is lehet.

redukált állapotba jut.→ 2 OH + 2e2 OH → H2O + O Összegezve: 4 H2O → 2 H2O + 4 H+ + 4 e. maga pedig az elvesztett elektront egy másik rendszerből pótolja. úgy hogy azok egy elektront átadnak egy fogadó molekulának. a redukciós ciklus. ezért az autotróf növények tevékenysége biztosítja valamennyi autotróf és heterotróf szervezet számára a légzéshez szükséges oxigént. Ennek elbomlása két glicerinsav-foszfát molekulát eredményez. A karotinoidok és a xantofillok szerepe éppen ez. a fotoszintézis fényszakaszának is nevezik. A II. A sejtekben két különböző abszorpciós maximumu fotorendszer működik. redukált NADPH molekulák. fotorendszer az I. azonban az energiát átadják az alattuk lévő. A fotoszintézis során az I. fotorendszer a rövidebb (680 nm) hullámhosszúságú fényt nyeli el. A végső elektronfelvevő a NADP+. pótolva ezzel az onnan eltávozott elektront. mert energiája. A mai légkör teljes oxigéntartalma a növényi fotoszintézis eredménye. Az I. Eközben az elektron energiaszegény állapotba kerül. fotorendszer eltávozott elektronja hasonló elektronszállító rendszerre kerül. azok még tovább a tényleges fotokémiai reakciókban résztvevő. a tilakoid membránban elhelyezkedő enzim és egy Mn tartalmú elektrontranszport fehérje segítségével a vizet elbontja és az így szabaddá váló elektronokkal redukálódik és válik újra alkalmassá a fényenergia abszorpciójára. A vízbontás reakciósora: 2 H2O = 2 H+ + 2 OH2 OH. A kilépő elektront citokróm fehérjék veszik át és továbbítják az I. mivel lezajlásuk csak fényben következik be. ők veszik fel a fényenergia jelentős részét. A széndioxid megkötése és szénhidrátmolekulába történő beépítése egy körfolymat. Az elektronját vesztett. fotorendszerekben valósul meg. Adott koncentáció felett azonban hirtelen ioncsatornák nyílnak meg a membránban és a protonok passzív módón kiáramlanak a sztrómába. A koncentrációkülönbség (elektrokémiai potenciálkülönbség) kiegyenlítődésének munkavégző képessége (energiatartalma) ATPszintetáz enzim segítségével ATP molekulák képzésében hasznosul A fotoszintézis során keletkező ATP molekulák energiája a szén-dioxid redukciójára fordítódik. széles tartományt felölelve gyűjtik össze a pigmentek a fotonokat. Mindkettő a zöld szintestek tilakoid membránjában található és egy elektronszállító enzimrendszer révén kapcsolatban áll egymással. fotorendszerből történik. erősen oxidáló hatásúvá vált A-klorofill egy. A fotorendszerek valóságos fénycsapdaként működnek. a rendszer csúcsán lévő molekulának. Kiszélesedő tetejükön.+ O2 A fotolízis során keletkező oxigén a gázcserenyílásokon keresztül a levegőbe kerül. a II. A NADPH-ról lekerülő hidrogének. fotorendszer A-klorofilljáról gerjesztett elektron szakad le. amely ezáltal energiában gazdagabb.A fotoszintetikus pigmentek fényelnyelése a pigmentek elektronjainak gerjesztése révén. ATP szintézisre fordítódik Az I. Alégköri szén-dioxidot egy pentóz-difoszfát molekula veszi fel. pigmenteknek. miközben egy hat szénatomos átmeneti vegyület keletkezik. melyeket egy fordított piramisként képzelhetünk el. A fotolízis során keletkező protonok a gránumok belső terében halmozódnak fel. A fotoszintézis eddig megismert lépéseit. fotorendszer leadott elektronja vízből pótlódik. A II. akárcsak a légzési láncban. fotorendszerbe. fotorendszer a hosszabb (700 nm). A víz bontása a fény hatására következik be. rendszerhez hasonlóan fotoszintetrikus pigmentrendszere révén fényenergia abszorpciójára képes és egy elektron gerjesztett állapotban innen is kilép. A redukciós ciklusba itt kapcsolódnak be a fényszakaszban keletkezett. Az eltávozott elektron pótlása a II. ez a fotolízis folyamata. a fotoszintetikus foszforiláció során keletkezett ATP molekulák energiatartalmának .

A glicerinaldehid-molekulák egy része .felhasználásával aldehiddé redukálják a szerves savat. bennszülött magyarföldi husáng (Ferula sadleriana). Ezek hathatnak közvetlenül a növényekre vagy veszélyeztethetik az élőhelyeiket. vagy természeti jelenséget. szép vagy érdekes megjelenésű ("csokorvirágok") növényeket fenyegetik. A keletkezett glükóz a későbbiekben keményítő formájában raktározódik a növényi sejtekben. tűzliliom (Lilium bulbiferum) . B tétel: A védett növényekről A 13/2001. Ebből 63 fokozottan védett. A folyamat nagy energiaigényű. A redukciós ciklus egyes lépéseire Melvin Calvin amerikai biokémikus derített fényt. tavaszi tőzike (Leucojum vernum). majd fejtse ki. A felszaporodó vadállomány főként a legelés és a taposás következtében válhat veszélyeztető tényezővé. (V. valamint az egyes populációk egyedszámát fenyegetik.pentózfoszfáttá rendeződik vissza és újra szén-dioxid megkötésére lesz alkalmas. nem kímélnek értékes. továbbá ebben a folyamatban szabadul fel a légköri oxigén. A következő szövegrészlet (Fazekas Szerényi: Biológia I-II. amely a növénypopulációk számát. a gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium). amelyre a lebontó energiahasznosító anyagcserefolyamatok épülnek a földi életben. A növénygyűjtés elsősorban a gyógynövények és a kertekben is kedvelt növények kiásása révén veszélyeztető tényező. mert a tavaszi csokorszedők a nagy lepellevelű virágokat tépve. a hidrogének pedig a NADP+ közvetítésével vízből származnak. Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). A Budai-hegyekben a hóvirág (Galanthus nivalis) átlagos virágmérete jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben.5 %-a védelem alatt áll. és még hosszan lehetne folytatni sort a piacok tövestől árult kedvelt növényei voltak. A glicerin-aldehid-molekulák másik része kilép körfolyamatból. A viszonylag magas számot hazánk rendkívül változatos növényföldrajzi viszonyai és vegetációjának sokszínű fejlődéstörténete indokolja. A muflon kedvelt csemegéje például a fokozottan védett.több köztesterméken keresztül . 43 harasztfaj. A fotoszintézisnek az egész bioszférára nézve a legnagyobb jelentősége egyrészt abban rejlik hogy eltekintve a jóval kisebb jelentőségű kemoautotróf szervezetektől. hogy a virágaiktól megfosztott tövek nem érlelnek magot. a fotoszintézissel képes a bioszféra a Nap sugárzó energiáját kémiai energiává konvertálva hasznosítani. véleménye szerint milyen módon lehetne – az alapvetően emberi tevékenységekre visszavezethető – veszélyeztetettségi okok számát vagy ezek mértékét csökkenteni.) a növényfajok veszélyeztetettségének okait foglalja össze. amelyekből később keményítő épül fel.9) KöM rendelet 78 mohafaj. Ez egyben azt is jelenti. védendő vagy védett fajokat sem. A muflonállomány felszaporodásának tudható be a husáng kipusztulás a Pilisről. Az erdélyi hérics (Adonis × hybrida) mint állatgyógyászati növény ("tályoggyökér") az állandó gyűjtés miatt jutott az eltűnés szélére. azáltal közvetett hatásúak. A növényeket közvetlenül veszélyeztető tényezők: A virágszedés elsősorban a feltűnő külsejű. hogy a 2150 fajt számláló hajtásos flóránk 26. Olvassa el figyelmesen. A korábban gyomnövénynek számítók közül a hatvanas- . a turbánliliom (Lilium martagon). hat szénatomos glükózmolekulákká egyesül. ehhez az energiát a kémiai energiává átalakított napenergia szolgáltatja. szinte mesterségesen szelektáltak. A veszély elsősorban abban rejlik. Közülük tartozik például a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A levegőből felvett szén-dioxid molekulák tehát nagy energiatartalmú glükóz molekulákká redukálódnak. ami az egyedszám csökkenésével jár. A folyamatsor ezért Calvin-ciklusnak is nevezik. és egyéb látványos fajok. 1 nyitvatermő és 572 zárvatermő törvényes oltalmáról rendelkezik. „ A növényvilágot veszélyeztető tényezőnek tekintünk minden olyan emberi tevékenységet. A gyomirtás legkülönbözőbb módszerei nem szelektívek.

Ennek ellenére ebben a kérdésben gyökeres szemléletformálásra lenne szükség. erre számos faj esetében már vannak kísérletek. A termőhelyeket veszélyeztető tényezők: A területi igénybevétel. azokat hamarosan pótolják. a gyilkos csomorika (Cicuta virosa).hetvenes évek nagy táblákra kiterjedő vegyszerezések következtében szinte eltűnt a konkoly (Agrostemma githago). a túlzott mértékű legeltetés. melyek azok. erősen megritkult a nagy gombafű (Androsace maxima). Ide sorolhatjuk a bányák – elsősorban a külszíni fejtéssel működő szénbányák és bauxitbányák. ezért csokorba kötve percek alatt elhervad) nem lehet vagy nem érdemes leszedni. és jogász generáció amelynek fogalma sincs napjaink ökológiai veszélyeiről és a természetvédelem igazi szükségességéről. valamint a kőbányák tevékenységének veszélyeztető hatásait. emellett fontos esztétikai szerepük is lehet. amellyel együtt kipusztult hazánkból a hosszúlevelű harmatfű (Drosera longifolia) . A Bélkő megsemmisülése. hiszen a leszedett és csokorba kötött virágok a lakásban is a természettel való kapcsolattartás szimbólumai. (lásd Zengő kontra HM ügy). Fontos lenne tehát a sokkal jobb fajismeret…. . a megfelelő műveléstechnikák alkalmazásával visszaszorítani az agresszív gyomnövényeket. a szőlő és a gyümölcstelepítés is. hogy nem ismerjük eléggé a virágfajokat. a "zöldmezős beruházások" gyarapodása következtében fokozatosan szüntet meg természetes élőhelyeket. amelyek jó „vázanövények. kötelező a természetvédelmi hatástanulmányok készítése.) Az alapvető probléma. valójában közös érdekek összeegyeztetése. illetve eredmények. a vadászat és a vadvédelem. Az idegen fajokkal való telepítés – például a feketefenyő (Pinus nigra) – azzal járhat. az intenzív gyephasznosítás (többszöri kaszálás) a mű. hogy egyetlen természettudományból sem érettségiznek. a Naszály és a Szársomlyó bányászata számos ritkaság élőhelyét – például a Bükkben az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) – számolta fel.” tömegesek. A felszaporodó vadállomány okozta kár megelőzése az erdőgazdaság. a zöldmezős beruházások kivitelezésének szerencsére már hazánkban is eukomfort előírásai vannak. valamint a természetvédelem összehangolásával lehet eredményes. a tőzegkitermelés élőhely befolyásoló hatásait A vízszintcsökkentésnek esett áldozatul például az uzsai láp. külterjes állattartás (például libák). Ide sorolhatjuk a csatornázás. Hasonló hatásúak az ősgyepek feltörése és mezőgazdasági hasznosítása. Ugyanakkor számos olyan vadvirág is van. „ Kifejtés: A virágszedés egyfelől egy érthető emberi magatartás. Az „ember terjeszkedésének”.és szervestrágyázás mind-mind az élőhelyeket veszélyeztethetik. Veszélyeztető tényezővé válhat azonban a fokozott turizmussal járó taposás. (gondoljunk a virágcsokor csendéletekre. hogy a kiszorulnak vagy megritkulnak az őshonos fajok és a növényzet diverzitása jelentősen lecsökken. A mértéktelen és nem szelektív vegyszerhasználat nem megoldás. A termőhelyi viszonyok megváltozása. hiszen hazánkban évtizedek óta tízezrek szereznek úgy érettségi vizsgát. A gyógynövények mértéktelen irtása üzemszerű termesztésükkel lehetne megelőzhető. és ha leszedjük a virágzó hajtásaikat. amely a városok terjeszkedése. amelyeket egyéb okok miatt (például nagy vízigényű és erősen párologtat. A gyomirtás kérdésében egyrészt jobban figyelembe lehetne venni az allelopátiakutatás eredményeit. Nem tudjuk melyik a védett. közgazdáz. Sajnos ma már aktív az a mérnök. a vizek lecsapolása. Rendkívül fontos a látszólag eltérő. a moto-crossozás és a terepkerékpározás is. Az erdők tarvágásos hasznosítása. A kialakult helyzetért sajnos ludas az oktatásügy is.

A ribonukleozidokat azokról a szerves bázisokról nevezik el. A hírvivő RNS a DNS működő génjének a komplementereként jön létre. uridinek illetve citidinek. A szerves bázis két purinbázis. A sejtekben nagyon sokfélék lehetnek. Ma már tudjuk.4. a fehérje bioszintézisének a helye pedig a citoplazma. Hosszú. egy molekula víz kilépése közben kapcsolódik valamelyik nukleinbázis megfelelő nitrogénjéhez. A DNS molekuláról leváló elsődleges termék működésének megkezdése előtt még módosul. hogy a legnagyobb mennyiségben a sejtmagvacskában találhatók. A genetikai információ tárolásának a helye a sejtmag. vékony többnyire egyszálas fonalmolekulák. a nagyobbaké ezek többszöröse. amelyek a felépítésükben részt vesznek.. és az uracil lehet A nukleinsav monomerjei a nukleozidok. Mindhárom típus a sejtek örökítő folyamataiban nagyjelentőségűek. További három csoportba tartozó RNS-ek. bázisösszetétel. ennek megfelelően vizes oldatuk viszkozitása nagy. Ez pirimidin bázisok esetében a 3. Egyszálú polinukleotidok. Általában egy vagy több foszforsavval észteresített formában. A ribonukleinsavak ribonukleotidokból felépülő makromolekulák. A közvetítő funkciót a hírvivő RNS látja el. A ribonukleinsavakat biológiai funkciójuknak megfelelően szokták csoportosítani. a hírvivő (messenger) vagy mRNS. és a sejtmag görögül nukleus. mint nukleotidok fordulnak elő. Szabad nukleozidok a sejtekben csak igen kis mennyiségben találhatók. valamint két pirimidinbázis. hogy foszforsavból (pontosabban ortofoszforsavból). hogy első típusaikat a sejtmagból mutatták ki. az egymást kiegészítő bázisokat adenint illetve uracilt. ribózból és heterociklusos gyűrűt tartalmazó szerves bázisokból állnak. A ribóz első szénatomja ugyanis egy glikozidos kötéssel. Az egyes csoportokba tartozó RNSekre sajátos molekulaméret. Az eukarióta sejtek esetében ez az idő több óra is lehet. Az RNS ugyan rendszerint egyszálas nukleinsav. A fehérjék bioszintézisében sokáig a DNS közvetlen szerepét tételezték fel. A vírus-RNS-ek – bár a vírusokat nem tekintjük élő szervezeteknek – jelentősek a vírusok működésében. hogy a fehérjékhez képest sokkal kevesebb összetevőből álló DNS-ről hogyan kerülhet át a bonyolult szerkezetű fehérjékre vonatkozó információ. helyzetű nitrogénatom. ezért az volt a fő kérdés. A hírvivő RNS biológiai funkciója a kódolt genetikai információ „fehérjeszintézis nyelvre” történő fordítása. a szállító (transzfer) vagy tRNS. A prokarióta sejtek mRNS-e általában nagyon rövid ideig működőképes. hogy a genetikai információnak valamilyen formában ki kell jutnia a fehérjeszintézis helyére. valamint háromdimenziós térszerkezet a jellemző. alig néhány percig funkcionál. de mindig a legkisebb mennyiségben előforduló RNS-típus. purin bázisok esetében pedig a 9. Elnevezésük arra utal. guanozinok. ugyancsak makromolekuláris közvetítő. Így lehetnek adenozinok. Kémiai összetételükre jellemző. Enzimek . Végül Jacob és Monod bizonyította be. Bennük egy ribóz molekulához mindig egy szerves bázis kapcsolódik C-N kötésen keresztül egymáshoz. Ebből következik. a citozin. az adenin és a guanin. valamint a riboszómák felépítésében vesznek részt. A legkisebbek relatív molekulatömege 10 000 körüli. A már elkészült hírvivő RNS leválik a DNS mintáról és a citoplazmába kerül. valamint a riboszómális vagy rRNS a sejtek. valamint guanint illetve citozint tartalmazó molekularészletek azonban képesek egyegy rövidebb szakaszon önmagukkal bázispárokat képezve összekapcsolódni. A tétel: A ribonukleinsavak szerepe a sejtek életében Milyen vegyületcsoportba tartoznak a ribonukleinsavak? Mi jellemző a felépítésükre? Milyen típusaikat ismerjük? Hol találjuk ezeket? Az egyes ribonukleinsavaknak mi a működése a sejtek életében? A ribonukleinsavak nukleotid típusú vegyületek. természetesen az eredeti láncban szereplő adeninnel szember timin helyett uracil épül a láncba. hogy a két makromolekula között van még egy harmadik.

Minden sejtben előfordul ez a fehérje felépítés folyamatában fontos szerepet játszó ribonukleinsav. . Az antikodon bázishármasa a kodon komplementere. amelyeknek egyáltalán nincs aminosav jelentésük.egyben folyamatkezdő startjel is.a kodonok. az utolsó három bázis sorrendje citozin. A kodon szótár általános érvényességét számos élőlényben. hogy a fehérjeszintézis során melyik helyre kell a szállított aminosavat a polipeptidlánchoz kapcsolni. szabadon vagy aminosavhoz kapcsolt állapotban. hogy soha nem fonálszerűek. de ez inkább a fordító mechanizmus. W Holley végezte el 1965-ben. citozin majd adenin. A felépült hírvivő RNS molekulák nukleotidhármasai . amelyek a fehérje felépítés . hogy minden fehérje bioszintézise metionin aminosavval kezdődik. Hoagland nevéhez fűződik. Az első szerkezetének és bázissorrendjének megállapítását pedig R.a gén . A szállító RNS működése egészen más.végét jelentik. Van három olyan kodon is. hanem a visszahajló szálak önmagukkal komplementer bázisok találkozási helyein három hurokszerű formát hoznak létre bennük Biológiai funkciójuk a sejtekben zajló fehérjeszintézis során a folyamathoz szükséges aminosavak helyszínre szállítása. B. Mindössze 75-90 nukleotidegységből épülnek fel. adenin tartalmú nukleotidjában lévő ribóz 2. összetételét és szerkezetét ma már szinte valamennyinek ismerjük. Ez azt jelenti. timin helyett azonban uracilt tartalmaz.amelyek a kódok negatív lenyomatainak tekinthetők .a kódszótár A kodonszótár összeállításában Hard Gobind Khorana indiai származású amerikai biokémikus. hogy például a szerint és a leucint hat. Az első szállító RNS felfedezése 1957-ben M. Alig több mint egy fél évtized alatt mind a 64 triplet jelentése ismertté lett. mások enzimatikusan hozzáadódnak. ahány kodon megfelelőjük van a kodonszótárban. Az egyes aminosavakat tehát annyiféle szállító RNS szállítja a riboszómákhoz. Ezek a stopjelek. bázissorrendjében tehát a genetikai kóddal megegyezik. ez a kodon . vagy 3.vagy ahogyan felületes megfogalmazásban használni szokták. Ugyanakkor az AUG kódon . Ennek megfelelően a sejtekben két alakban fordulhatnak elő. Khorana indiai származású amerikai. Jellegzetes molekularészletük a három nukleotidból álló antikodon. míg másik végükön is azonos a bázisszekvencia. Az összes tRNS közös jellemzője. amelyek végül is a fehérjeszintézist irányítják. így válik érett. Szerkezeti jellegzetességük. A fehérje felépítéshez szükséges aktivált aminosavak ugyanis a szállító RNS molekulákhoz kapcsoltan kerülnek a fehérjeszintézis helyére. A sejtmagban keletkező RNS-ek általában nem egyeznek meg azzal.30 000 közötti. A kodonszótárból látható. Mivel viszonylag kisméretű molekulákról van szó. nem pedig a kodonszótár különbségein alapulnak. -OH csoportjához kapcsolódik észterkötéssel. Minden aminosavat jelentő kódnak saját antikodonnal rendelkező szállító ribonukleinsava van. Ennek megfelelően a szállító ribonukleinsavnak mintegy hatvan fajtája ismert. a riboszómákhoz. hogy a polinukleotidlánc egyik végén mindig guanin a nukleinbázis. bizonyos bázisszekvenciák kihasadhatnak. Nierenberg amerikai biokémikus az ezen a téren elért eredményeikért 1968-ban orvosi Nobel-díjat kaptak. Kisebb eltérések természetesen mutatkoznak. a prokariótáktól az emberig. a valint és a prolint négy kodon is kódolja. Az elmúlt évtizedekben sokan vizsgálták a szállító RNS molekulákat. működőképes hírvivő RNS-é. Ez „ismeri fel”. és Nirenberg értek el komoly eredményeket. Az egyes kodonok aminosavjelentését ma már ismerjük. ez azonban később leválik a molekuláról. sikerült bebizonyítani. Az információ kivitel a sejtmagból ugyanis az eukariótáknál a fentebb ismertetett általános érvényű sémánál azért bonyolultabb.amely a metioninnak felel meg . Az aminosav karboxilcsoportja a tRNS molekula terminális.ellenőrzik. Holley amerikai. ennek megfelelően molekulatömegük is 23 000 . A sejtmag elhagyása előtt az mRNS molekulák többször is átalakulhatnak..

az egyes izomsejtek többszörösükre nőnek. csomók ? Hogyan függ össze a légzés nehezebbé válása és a rekeszizom helyzetének megváltozása? Miért működik a máj és a vese is fokozottabban a terhesség alatt ? Milyen hormonok játszanak szerepet a szervezet kalcium-forgalmának szabályozásában? Hogyan lehet megakadályozni a terhesség alatt az anya fogának romlását? Kifejtés: Az anyaméhet simaizomszövet építi fel. de kevéssé rugalmasak. hogy a méh izomzata nagymértékben megvastagodik. a has és az arc megduzzadhat. ezért „igyekszik” a rekeszizmot a szervezet ebben a helyzetben tartani. simaizomszöveti elemekből azonban kevesebb van benne. mert a növekvő magzat feljebb nyomja az anya rekeszizmát. mert a magzat csontfejlődéséhez mind több kalciumot von el az anyai szervezetbe…. számos új izomsejt is képződik. de megfelelő életmódot és meghatározott időszakonként orvosi ellenőrzést kíván. A sejtek teljes ribonukleinsavkészletének mintegy négyötöde ebből az RNS-ből áll.” Milyen izomszövet építi fel az anyaméhet? Mi jellemző a működésére? Miért alakulhatnak ki a gyűjtőerek falában tágulatok. hogy megfelelő aminosav épülhessen be a fehérjeláncba. ezen található meg az a bázisszekvencia. a riboszómák alkotója. A máj és a vese sokáig a magzati működést is helyettesíti. Fokozottabban működik a máj és a vese is. a t-RNS aminosavval való rekcióbalépését katalizáló enzim felismerését szolgálja. Térfogata 520-szorosára gyarapodik a terhesség alatt. A fehérjeszintézisben nagyjelentőségűek. ami a belégzés nehézségével jár. Általában lineárisak. a légzés nehezebbé válik. Olvassa el figyelmesen az alábbi részletet (Fazekas –Szerényi: Biológia I-II) majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! „ A terhesség megváltoztatja a nő szervezetét. A rekeszizom fontos a légzésben. amely biztosítja a riboszómához való kapcsolódást a fehérjeszintézis menetében. Mindezek a változások főleg arra vezethetők vissza. a kéz. alkalmazkodóképessége. Egyrészt a simaizomszövet tulajdonságai teszik lehetővé az anyaméhet a terhesség alatti változások elviselésére. ezért a végtagok. A legnagyobb mértékben a méh változik meg. . amely érszakaszok kötőszöveti elemeinek felhalmozódása eredményezi a csomókat. a sejtekben legnagyobb mennyiségben előforduló ribonukleinsav. végétől számított az első hurok. Négy válfaját ismerjük. kilégzéskor elernyed és a mellüreg felé benyomódik. egyszálúak. visszeres csomók alakulhatnak ki. A harmadik hurok rendszerint hét nukleotidból áll. A gyarapodó magzat és a növekedő méh helyet keres magának a hasüregben és feljebb nyomja a rekeszizmot. Ezért a vénák ( a „visszerek”) tágulékonyak ugyan. és a terhesség második felében a magzat növekedése miatt addigi helyzetéből kimozdul. fokozott méregtelenítés és kiválasztás jár ezért a terhességgel. Terhesség esetén a rekeszizom ilyen helyzete kedvezőbb. másrészt nagyfokú képlékenysége. A második hurok a t-RNS specifikusságát biztosítja. mert nagyobb a hasüreg. A méhen átáramló vér mennyisége is megnő – terhesség hiányában a menstruációs ciklussal összefüggő ingadozást mutat –. belégzéskor összehúzódik és ellapul. A gyűjtőerek falának szöveti felépítésére jellemző. és a vérben több lesz a vörös vérsejtek száma is. Fokozottan romolhatnak a fogak. Az utóbbiak nagy része a szülés után elsorvad vagy felszívódik. A riboszómális RNS vagy (rRNS). Az alsó végtag területén a gyűjtőerek fala kitágulhat. tömege 50 g-ról 1000 g-ra nő. ez a riboszóma felismerő hely. Megnövekedhetnek az addigi aranyeres csomók is. A terhesség alatt az eredetileg 10-12 cm hosszú méh 30-53 cm-re növekszik. hogy sok kötőszöveti elemet tartalmaz. Székrekedés is kialakulhat. B tétel: A terhességről A terhesség nem betegség.Ma már a három „lóhere szerű” hurok funkciója is ismert. mint a verőerek esetében. helyenként kettős felcsavarodott szakaszokat is tartalmaznak. A molekula 5. amely biztosítja. Több víz halmozódik fel a kötőszövetes állományokban. A szívre mind nagyobb feladat hárul. A keringés megváltozása miatt a visszerek fokozott terhelése maradandó tágulásokkal jár.

főzelékek. A parathormon a vér kalcium-ion szintjét emeli. Ezért fontos a terhesség alatt a magas kalcium tartalmú tápanyagok (pl. tej stb.) fogyasztása.A szervezet kalciumforgalmáért két hormona felelős. a parathormon és a kalcitonin. ami a fogromlásokat eredményezi. A kalcitonin hatása más. és fokozza a vesecsatornácskákban a kalcium-ionok visszaszívását is. fokozza a belekben a kalcium felszívódását. a belekre és a vesére ugyan nem hat. de a csontokba történő kalcium-ion belépést fokozza. Előbbit a mellékpajzsmirigy. Mivel a magzat csontfejlődéséhez sok kalciumra van szükség. utóbbit a pajzsmirigy illetve a mellékpajzsmirigy termeli. . elégtelen fogyasztás esetén a csontok . mert fokozza a csontokból a kalcium kilépését. főleg a fog kalciumtartalma csökken.

amelynek során az ionok koncentrációi kiegyenlítődtek. miközben a fehérjemolekula egy óriási anionná válik. míg poláros. szemipermeábilis tulajdonságú. Sok közöttük a glükoproteid. amelyek nem fehérjetermészetű molekularészlete szénhidrát. A membránon keresztül ugyanis diffúzió zajlott le. azaz olyan fehérjék. hogy van egy üvegkádunk. Ilyen összetétel jellemzi természetes körülmények között a sejtek belsejét. Tételezzük fel. Ha az üvegkád egyik oldalába ezután valamilyen fehérjeoldatot öntünk. Fontos szerkezeti építőelemek a membránfehérjék is. azaz a membrán két oldala között potenciálkülönbség lesz észlelhető. A fehérjék között találni olyanokat is. Ha a membrán két oldala között valamilyen oknál fogva ionmegoszlás különbség lép fel a fizikai. Ez az úgynevezett nyugalmi potenciál tehát a növényi sejtekre is jellemző. amelyek könnyen le is disszociálnak. A szabaddá váló protonok kicsik. "pórusain" nem tudnak keresztüldiffundálni. és oldatba lépésük következtében a koncentrációjuk a membrán két oldalán nem lesz azonos. poláris molekulák és ionok számára átjárást biztosítanak a membrán két tere. azt tapasztaljuk. hogy az ionok megoszlása a membrán két oldalán nem marad egyforma. A kettősréteg molekulái nem képesek kilépni a membránból. A fehérjék nagyméretű molekulák. A fehérjék túlnyomó többsége apoláros és poláros molekularészletet egyaránt tartalmaz. Induljunk ki egy egyszerű kísérletből. azaz mérhető potenciálkülönbség van a sejtek külső és belső tere között. amelynek következtében az ionkoncentrációk eltérőek lesznek a két edényrészben.a membráncsatorna nem átjárható A sejthártya tehát féligáteresztő. Ezek a csatornák a kisméretű. a feszültség pedig a sejt belső tere és a sejten kívüli tér között van. a másik felébe egy liter 1 mólos kálium-bromid oldatot.tétel A tétel: A membránpotenciál Mit értünk membránpotenciálon? Mi a magyarázata a kialakulásának? Mennyiben különbözik egy élő sejt a sejtmodell fizikai rendszerétől? Hogyan mérhető a membránpotenciál? Mit értünk a hipo. oldalirányú mozgásuk azonban jelentős. amelyek teljesen átérnek a kettős foszfolipid rétegen. Ezért diffúzióval megindulnak a membrán túloldala felé. Mit értünk membránpotenciálon ? A membránpotenciál ionmegoszlási különbségeken alapuló feszültség a membrán két oldalán. egy olyan új egyensúly áll be.sejtmembránt . bárhonnan is veszünk mintát az üvegkád két feléből. Ezek általában apoláros részeikkel stabilan illeszkednek a kettősréteg apoláris csoportjai közé. hidrofil molekularészletük a membrán felszínét alkotja.értjük. melyben a foszfatidmolekulák hidrofób részükkel egymás felé fordulva apoláros középső réteget képeznek. Biológiai értelemben a membrán alatt a sejthártyát . a külső tere és a sejten belüli belső tér között. Természetesen a membránra is érvényesek a fizika és a fizikai-kémia törvényszerűségei.kémia törvényszerűségeiből következő jelenségek fognak lejátszódni. Ugyanakkor disszociábilis molekulák. Nyugalmi membránpotenciált minden élő sejt mutat.és mit a hiperpolarizációján? Mi az akciós potenciák. ugyanakkor poláros részeik egymás felé fordulva szabályos "csatornákat" képeznek a membránon keresztül. valamennyi iont egyenlő koncentrációban fogjuk benne találni. Ezzel egyidejűen azonban elektrosztatikai okok miatt (a fehérje negatív töltésű) kationok is megindulnak a sejt . Rövid idő elteltével. a többségük sok disszociábilis hidrogént tartalmaz. Ugyanakkor a nagyobb méretű poláris molekulák számára – már csak méretüknél fogva is . Alapszerkezete egy foszfatid-kettősréteg . a membrán csatornáin.5. A biológiai membránok főképpen foszfatidszármazékokból és különböző fehérjékből állnak. amelyet egy biológiai membránnal tökéletesen elválasztva két félre osztunk. A jelenség megértéséhez a fehérjék viselkedéséből kell kiindulni. és melyek a legfontosabb jellemzői? 1. A membránpotenciál kialakulásának megértéséhez a membrán szerkezetéből és a membránon keresztül megvalósuló transzportfolyamatokból kell kiindulnunk. Az egyik részbe töltsünk egy liter 1 mólos nátrium-klorid.

békaidegrostban -71 mV. ahol A a felület nagysága . mint a fehérjementes oldatrészben. A pumpa működésének eredményeképpen végül is egységnyi idő alatt pozitív töltésű ionokat veszít és a folyamat jelentősen hozzájárul a membránpotenciál kialakuláshoz. mert a J ioncsat -áramlás diffúzió. dinamikus egyensúlyi állapot jön létre a membrán két oldala között.és J = (1/A)(dn/dt). Az átlagértékek -60 és -100 mV között mozognak. A két elektród között a membránpotenciál mértéke mérhető. úgynevezett extracelluláris térbe helyezzük.és a bromid koncentráció. Mikroszkóp alatt. amelyeket elektrolittal töltenek meg.) A nyugalmi potenciál mérésekor a vizsgált sejt belsejébe. Hiányában a sejtek vizet vennének fel és kidurrannának. békaizomszövetben -92 mV. A nyugalmi potenciál értéke különböző szövetekben jelentősen eltérhet egymástól. A növényi sejtek nyugalmi potenciálja -50 és . és akkor defoszforilálódik. A mérhető feszültség a membrán két oldala között a nyugalmi potenciál. Eszerint Jioncsat = P(dc/dx) ahol P a membrán áteresztőképessége az adott anyagra nézve.belső tere felé. Mindezek eredményeképpen egy szüntelen ionmozgáson alapuló. Igy a tintahalak óriás idegrostjában -62 mV. mikromanipulátor segítségével lehet a mikroelektródát a sejtmembránt átszúrva a sejt belsejébe juttatni) A feszültségmérő műszer helyére oszcilloszkópot kapcsolva a nyugalmi potenciál más formában is regisztrálható illetve tanulmányozható. A helyzetet bonyolítja. hogy egy mól ATP hidrolízise során 3 mól nátrium-iont távolít el a sejtből és 2 mól kálium-iont hoz be a sejtbe.és a bromid-koncentráció mint a fehérjementes térfélben. . patkány vázizomban -90 mV stb. amely akkor hasítja a sejten belüli ATP-t miközben saját fehérjéjét foszforilálja.azaz polarizáltsága . hipopolarizációról beszélünk. vannak gyorsabbak és vannak lassabbak is közöttük. A Na-K pumpa tehát Na+ illetve K+ által aktivált ATP-áz enzim.valamilyen oknál fogva csökken. valamint a fehérjetartalmú oldatrészben nagyobb lesz a diffuzibilis ionok koncentrációjának összege. a fehérjetartalmú térfélben nagyobb lesz a nátrium.200 mV közötti érték. hogy az egyes diffuzibilis (és a membránon is átférő) ionok nem azonos sebességgel mozognak. A kálium-nátrium pumpa egy speciális ATP-áz enzim. Ez csak következmény. akkor Jnettó =Jpumpa + J "Nyugalmi állapotban" azért van koncentrációkülönbség az egyes ionokra nézve a külső és a belső tér között a meebrán két oldalán. n az átjutott mólok száma és t az idő.és a kálium-ionok koncentrációja mint a klorid. A sejt ezzel a folyamattal ellensúlyozza a sejtből kijutni nem képes nagyobb méretű molekuláinak ozmotikus hatását. amely a legegyszerűbb esetben = (c1-c2)x. dc/dx a koncentrációgrádiens (azaz a diffúziót kiváltó ok. A membrápotenciál kialakítása szempontjából egy nagyon lényeges dologban. a minden sejtre jellemző káliumnátrium ionpumpák a legjelentősebbek. hogy membránpotenciál alakuljon ki. Egyensúlyi állapotban Jnettó= 0. macska mozgató idegrostokban -70 mV.idegen szóval ez a fluxus . azaz vízszívó erejét. A hipopolarizáció a sejt ingerküszöb értékének csökkenését is jelenti. (Kiegészítő anyag: Ha J-vel jelöljük az egységnyi membránfelületen át zajló anyagszállítás sebességét .egy mikorelektródát szúrunk és azt érzékeny feszültségmérő műszerrel kötjük össze. A sejtek többségében úgy működik. amelynek nagysága a koncentrációkülönbség függvénye. Ezért a fehérje-aniont tartalmazó oldatban nagyobb lesz a nátrium .(A mikroelektródák hajszálnál is vékonyabbra kihúzott üvegkapillárisok. Közülük. x a membrán vastagsága. ezzel a saját diffúziós egyensúlyukat megbontják.intracelluláris terébe . amikor a sejtmembrán külső felszínén kálium-ion kapcsolódik hozzá. amikor a sejt citoplazmájában nátrium-iont köt meg. (A sejt a folyamatot "nem azért csinálja" . amelyet Donnan-egyensúlynak nevezünk. A Donnan-egyensúly állapotában a diffuzibilis ionok koncentrációinak szorzata azonos. ezért c1-c2 = ( x Jpumpa)/P) Ha a membrán nyugalmi potenciálja . A másik elektródot a sejt melletti külső. Az élő sejtek membránjaiban ionpumpák működnek.és a kálium-ion koncentráció és kisebb a klorid.

amely a populációk önpusztításhoz vezet. amely a nyugalmi állapotban jellemezte. majd hirtelen kipusztul. Például alváskor a fülünk receptorsejtjei hiperpolarizált állapotba kerülnek. úgynevezett refrakter stádiumban van. A kisülés ideje alatt a membrán ingerelhetetlenségi. akkor az itt található Na+ -csatornák kinyílnak és a beáramló nátrium-ionok megszüntetik a membrán polarizációját. mások éppen azt hangoztatják. ezért oszcilloszkópon nyomonkövetve a folyamatot az akciós potenciál tüskeszerű lefutást mutat.) az emberiség jövőjének prognosztizálásáról. amely emiatt kisebb erősségű inger hatására is ingerületi állapotba kerül. mert a nátriumioncsatornák vagy éppen nyitva vannak. Hiperpolarizáltság esetén a membrán nyugalmi potenciálja. hogy az ember egyáltalán nem specializálódott. Az ilyen fajok számára a kedvező élőhelyi adottságok gyors elszaporodást eredményeznek. hogy a túlszaporodás a közösségi kapcsolatrendszerek megváltozását eredményezi. ilyen például az adrenalin és az acetilkolin. A hipopolarizáció kémiai anyagok -serkentő hatású transzmitterek -. Ezt a jelenséget az ember esetében a rendkívül sűrűn lakott ipartelepek alacsony születésszáma példázza. Ennek analógiái a polgárháborúk. hatására jön létre. Ezért az elektromos kisülést csúcspotenciálnak is nevezik. a túlnépesedés következtében bekövetkező magatartásbiológiai változás. egyetértését vagy elvetését biológiai tanulmányai során szerzett érvekkel (is) támassza alá! „Az ember sorsát illetően — önpusztító atomháború nélkül is — a tudósok nagy többsége meglehetősen pesszimistán ítéli meg. egyben ingerküszöbe nő. Ha az axondomb membránján az ingerek hatására bekövetkező hipopolarizáció elér egy kritikus küszöbértéket. káros géneket. azaz visszatér polarizáltsága. és gyors alkalmazkodóképessége a magyarázata nagy elterjedésének és gyors elszaporodásának a földi viszonyok közepette. hogy egy élőlénycsoport rövid idő alatt óriási mértékben elszaporodik. Ezt követően azonban a membrán gyorsan repolarizálódik. Borúlátó prognózisuk további alapja.Hipopolarizáció jellemzi a serkentő szinapszisokban a fogadó membrán állapotát. vagy bezárultak. Többségük véleménye szerint soha nem lesz képes felfogni. Ellenérvként a génsebészet gyorsan fejlődő lehetőségeit hozzák fel. Életben tart. ám tartósabban kinyílnak a membrán kálium-ion csatornái és a káliumionok lassúbb kiáramlása időben hosszabb repolarizációt eredményez. Igaz. Számos kutató komoly evolúciós veszélyt lát az emberi faj túlspecializálódásában is. vagy helyesebben akcióspotenciál-hullám az axondombon keletkező elektromos kisülés. Az egyes tényezők igen eltérő jellegűek lehetnek. Hiperpolarizáltak a gátlás alatt lévő idegsejtek vagy receptorsejtek is. A változássorozat néhány ezredmásodperc alatt lezajlik. amelyek természetes körülmények között életképtelenek lennének és csak minimális mértékben lennének jelen a populációban. B tétel: Az emberiség jövőjéről Olvassa el az alábbi idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. Az akciós potenciál. Megint mások a Homo sapiens genetikai leromlását hangsúlyozzák. az adottságok kedvezőtlenné válásának következménye azonban a faj kipusztulása. Ezt követően lassabban bár. Az élőhelyek túl sűrű benépesítése következményeként a faj szaporodásképtelenné válhat. . A gátló szinapszisokban kémiai anyagok hatására (például gamma-aminos-vajsav) a fogadó membrán hiperpolarizált állapotban van. amelynek eredményei a káros genetikai felhalmozódás ellen hatékonyak lehetnek. A kisülés csúcsának idejére már a nátrium-ioncsatornák újra zárva vannak. de még nincsenek nyitható állapotban. ezáltal szaporodóképessé tesz olyan allélkombinációkat. ezért csak erősebb inger hatására kerülnek ingerületi állapotba. Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszik számos különböző. depolarizáció következik be. Patkányoknál gyakran megfigyelt jelenség. A modern orvostudomány a természetes szelekció ellen dolgozik.-II. Fejtse ki véleményét az idézettel kapcsolatban. hogy a földtörténet során nem az első eset lenne. hogy szükségtelen a saját életterét túlnépesedéssel és a természet erőforrásainak kiuzsorázásával tönkretenni.

amely társadalmi lénnyé vált. hiszen evolúciós szempontból az ember egy fejlett állat. mint egy kevésbé specializált. Viselkedésében alapvetően a nyílt genetikai programok a meghatározók. ilyenkor szelekciós előnybe részesülnek a kevésbé specializálódott formák. tehát tanulni képes.” Lehet-e párhuzamot vonni az emberi magatartás és az etológia állati megfigyelésekből levont tapasztalatai közé? Mit jelent. hogy felszaporodnak a kedvezőtlen hatású. Ez előnyös. Gyakran azt is jelenti. vagy lekaszálják egy-egy élőhelyen stb. azonban nem szabad az ember kapcsán csupán a földtörténet korábbi példáiból kiindulnunk. de ha a körülmények rákényszerítik. Ugyanakkor csak az állati etológiai megfigyelések hibás következtetésekhez vezetnének. lényegét tekintve egy heterotróf állat maradt. recesszív gének. ha a növényfaj valamilyen oknál fogva egy évben tömegesen nem jut el a virágzásig. Egy adott specializációs fok kedvező vagy kedvezőtlen megítélése körülményektől függ. mert ezek alkalmazkodóképessége jobb. ugyanakkor hátránnyá válik. Állandó környezetben egy specializált típus igen előnyös lehet. Valóban nem lehet előre látni szellemi-lelki továbbfejlődésünket. hiszen a kompetíció csak a populáción belüli egyedekre korlátozódik. A természettel való harmonikus együttélés szükségszerűség. fogyaszó az ökológiai rendszerben. amely tudatosan képes kontrollálni magatartásmegnyilvánulásainak jó részét. tevékenységével nemcsak károsan. és nem irányítója. . Ugyanakkor a körülmények előbb utóbb változnak. amely társadalmi lénnyé is vált. A genetikai leromlás egy populációban az egyes gének allélváltozatainak lecsökkenését jelenti. Az embernek a természettel való harmonikus együttélése valóban egy szükségszerűség. mert jobban ki tudja használni a természet erőforrásait. hogy az ember számára a természettel való harmonikus együttélés szükségszerűség? Kifejtés: Bizonyos kérdésekben igen. ami az alkalmazkodóképesség beszűkülésével jár. hogy az ember az egyetlen faj. A természet része. ha egy faj túlspecializálódott? Mondjon példát? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez? Mit jelent a genetikai leromlás? Egyetért-e azzal. kedvezően is befolyásolni képes környezetét. amelyek egy-egy meghatározott növényfajon képesek csak táplálkozni.A kérdés vizsgálatánál azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. más faj viszont nem fér a virághoz a virág felépítése miatt. energiafelvétele csak a termelői láncszemen keresztül valósulhat meg. Szélsőséges specializációnak tekinthető például azoknak a rovaroknak a táplálékszerzése. nő a letális kombinációk kialakulásának veszélye. Ugyanis az ember az egyetlen olyan lény. Ugyanis akármennyire is társadalmi lénnyé vált az ember. Ilyen értelemben csak közvetve van befolyása a természetes folyamatokra.

. a légzés. a kilépő. A szinapszis lehet a szervtől távolabb a gerincvelő közelében. nyugodt. a IX. A bipoláris neuronok a szomatikus érzőidegsejttel együtt a gerincvelői idegek hátsó gyökerében lévő érződúcokban találhatók. Ezeknek a folyamatoknak a szabályozása is. A zsigeri szervek alatt értjük a vérkeringés.belső állapotváltozások . A reflexív receptorból. Az interoceptorból egy bipoláris neuron perifériás nyúlványai hozzák el az ingerületet és centrális nyúlványaikkal pedig továbbítják azt a vegetatív központ irányába. nagy fizikai megterhelés esetén a szervezet állapota szimpatikus túlsúlyba. Vegetatív érzőrostokat tartalmaznak a gerincvelői idegek. Az interoceptorokban az ingerek .. a szimpatikus hatás mozgósítja a szervezet működését. a szomatikus szabályozáshoz hasonlóan reflexívek segítségével valósul meg.6.. a paraszimpatikus hatás a szervezet erőinek a tartalékolása irányába hat. A szabályozás jellemzője. A centrális nyúlvány ugyanúgy a hátsó gerincvelői gyökéren lép be a központi idegrendszerbe és a vegetatív központi sejteken végződik. ezt az akaratunkkal csak rövid ideig vagyunk képesek megakadályozni. de lehet közvetlenül a szervnél vagy a szerv falában is. békés. bevezető afferentációból (befelé futó információkat szállító szakasz). A vegetatív reflexív befelé futó szakasza a szomatikus reflexpályák afferentációjával megegyező felépítést mutat. ingerválaszt a központból kijuttató efferentációból és a végrehajtó szervből áll. .hatására létrejövő akciós potenciálok a vegetatív érzőrostokon keresztül jutnak be a vegetatív központokba. Valamennyi belső szervünk kettős beidegzésű. a táplálkozás és a kiválasztás szervrendszereit felépítő szerveket. A kétféle élettani hatás ellentétes. hogy a folyamatok során szükségessé váló ingerválaszok végrehajtását az akaratunkkal nem tudjuk befolyásolni. ez határozza meg a szervezet pillanatnyi állapotát.tétel A vegetatív szabályozás Milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív szabályozás ? Hogyan valósulnak meg a vegetatív szabályozási folyamatok ? Mi jellemzi a vegetatív mozgatórostok hatását ? Milyen anatómiai különbségek jellemzik a szimpatikus és paraszimpatikus rostok központból való kilépését és lefutását ? Hogyan jelentkezik egy szervezeten a szimpatikus túlsúly hatása ? Miben nyilvánulnak meg egy szervezetben a paraszimpatikus túlsúly hatásai ? Melyek a vegetatív központok és milyen szerveződés jellemzi őket ? Hogyan valósul meg a légzés szabályozása ? Hogyan valósul meg a táplálkozás szabályozása ? Hogyan valósul meg a keringési szervrendszer szabályozása ? Mi jellemzi a kiválasztás szabályozását ? A vegetatív szabályozás a zsigeri szervek összehangolt működését és a belső környezet viszonylagos állandóságát biztosítja. A gerincvelő mellső mozgatószarvából kilépő vegetatív mozgatórostok ugyanis nem futnak közvetlenül a belső szervhez. Ez a belégzési kényszer. hanem előtte egy szinapszis van. valamint az agyidegek közül a III. jóllakott állapotban paraszimpatikus túlsúlyba kerül. központból. A nyúltvelői légzőközpont vegetatív központi sejtjei például a rajtuk keresztüláramló vér szén-dioxid tartalmának növekedése esetén váltják ki a belégzést. Veszélyes helyzetben. agyideg. szimpatikus és paraszimpatikus rostok egyaránt futnak hozzá. A reflexív felépítésében a szomatikus reflexívekkel összehasonlítva különbség az efferentációban. Átlagos körülmények között a két hatás egyensúlyban tartja egymást. Egyes esetekben nincsenek interoceptorok. a VII. A belső szervekben lévő receptorok az interoceptorok. stresszhatáskor. választ továbbító idegek elhelyezkedésében és működésében van. és a X. A vegetatív működésekben változásokat eredményező mozgatórostok szervekre gyakorolt hatásukat tekintve két csoportba sorolható: szimpatikus és paraszimpatikus hatású idegek. hanem a vegetatív központok közvetlenül a vér kémiai összetételéből szereznek információkat a belső környezet pillanatnyi állapotáról. azaz minden esetben átkapcsolnak.

felszívódás. amely a X. A gasztrin serkenti a máj epetermelését és ürítését és serkenti a hasnyál termelését és fokozza vékonybél perisztaltikáját is. Hasonlóan a jóllakottsági központ mesterséges ingerlésékor az állat akkor sem fog táplálékot felvenni. A szájba került táplálékot rágással aprítjuk össze.X. Mint látható. A legalacsonyabb szintű vegetatív központ a gerincvelő. összetett reflex. a pupilla is összeszűkül. a pupilla ugyancsak kitágul. a vázizmok erei összeszűkülnek. a falában lévő mechanoreceptorok ingerületbe kerülése eredményezi. A táplálékfelvételt az éhségérzet előzi meg. (A hormonhatásért a gyomorfal sejtjei által termelt gasztrin a felelős.). hogy majd kidurran.)A vékonybél szabályozása idegi úton a X.) A legfelsőbb vegetatív központnak az előagy limbikus kéreg nevű ősi területe. A táplálkozás szabályozása több szakaszból áll: táplálékfelvétel. a nyálkahártyareflexekkel kapcsolatos (köhögés. a paraszimpatikus hatású rostok átkapcsolása legtöbbször a zsigeri szerv falában lévő. emésztés. Ezt részben a vércukorszint csökkenése. A garattól egészen a végbélig a teljes bélcső szabályozás akaratunktól független vegetatív szabályozású. agyideg paraszimpatikus rostjain . a tüdőben a hörgőcskék szintén tágulnak.). miközben a VII.. nyelés stb. részben reflexesen. A gyomornedv termelése akkor kezdődik amikor a falat a szájüregbe kerül. a szervezet anyagcserefolyamatai az építő folyamatok irányába mozdulnak el. A kétféle hatású rost lefutásában levő eltérés a mozgatórostok átkapcsolási helyében mutatkozik meg. Ezek a folyamatok elsősorban különböző idegek útján a központi idegrendszer vegetatív központjainak szabályozása alatt állnak.A szimpatikus és a paraszimpatikus hatású idegrostok a központi idegrendszert egymástól jól elkülönülő területeken hagyják el és lefutásukban is különbségek mutatkoznak. a vérnyomás emelkedik. amelyek befutó információi nem kerülnek magasabb szintre. a szimpatikus és a paraszimpatikus hatások egymással ellentétesek. Paraszimpatikus hatásra a szív működése lassul.. A folyamat részben hormonális hatásra. a salakanyagok kiürítése. majd a gyomorba kerülése tovább fokozza a nedvtermelést. úgynevezett fali dúcban történik. Ezek mellett az íz és szagingerek is szerepet játszanak az éhségérzet kialakításában. ugyanakkor az emésztés fokozódik. a válasz a gerincvelői vegetatív központokból indul ki. a tüdő hörgőcskéi is szűkülnek. A következő szint a köztiagy hipotalamusznak nevezett agyterülete. Ilyen például a húgyhólyag telődésének hatására bekövetkező összehúzódása. a vérnyomás csökken. ezért akaratlagos tevékenység. ha az éhhalál szélén áll stb. agyideg vegetatív beidegzése alatt áll. A második szint s vegetatív központos rendszerében a nyúltvelő. ugyanakkor az emésztési folyamatok és a bélperisztaltika lassulnak. a vázizmok erei kitágulnak és az izmok vérellátása megnő. agyideg közvetítésével a nyálmirigyek is megkezdik működésüket. A nyelés egy bonyolult. tekinthető. agyideg működése következtében megy végbe. Szimpatikus hatásra a szív működése gyorsul. (Ha például a éhségközpontot elektromosan ingereljük az állat annak ellenére táplálkozni fog. A szimpatikus hatású rostok a háti és az ágyéki csigolyatájaknak megfelelő szakaszokból kilépve hagyják el a gerincvelőt. tüsszentés. és a IX. keresztcsonti szakaszából lépnek ki. Ebben az éhségi és a jóllakottsági. A szimpatikus rostok átkapcsolása mindig a gerincvelő két oldalán sorakozó szimpatikus dúcokban van.VII. A nyelőcsőbe került táplálék mozgása a nyelőcső perisztaltikája révén valósul meg. részben az üres gyomor ellazulása következtében. A vegetatív központok hierarchikus szerveződésűek. a fűtő és a hűtő valamint ozmoregulációs központ van. (Ebben a folyamatban is szerepet játszhatnak feltételes reflexek): A nyálelválasztás reflexívének érző szára az ízlelőbimbókból indul. Itt több életfontosságú vegetatív reflex központja van. ugyancsak a X. Első fázisa még szomatikus beidegzésű. A paraszimpatikus rostok egyrészt az agyidegben találhatók (III. a belek perisztaltikája is növekedik. a vérkeringés valamint a táplálkozással kapcsolatos központ. Vannak olyan vegetatív reflexek. a szervezet anyagcseréje a lebontó folyamatok irányába mozdul. másrészt a gerincvelő utolsó. Ilyenek a légzési.

A huszonkét bizottsági tag közül tizennégyen fejlődő országokból érkeztek. melynek témája a környezet és a fenntartható fejlődés kérdése volt. valamint műholdas közvetítés révén mintegy nyolcezer nem kormányzati szervezet vett részt ezen a nagyszabású fórumon. A kiválasztás szabályozása hormonális úton valósul meg. ezek a vér oxigénkoncentrációját "mérik". a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét közötti kapcsolat vizsgálata volt. Bizottsági tag volt Láng István (1931 –) akadémikus is. Az ezekből eredő vegetatív érzőrostok a nyúlvelőben lévő keringésszabályozó központba jutnak. A keringési szervrendszer részben idegi. A normális.hiperozmotikussá válik . Ajánlásokat fogalmazott meg az ENSZ.és kilégző központok összehangolt működése szükséges. Százhetvennyolc ország kormányzati szintű delegáltja. Ez került be a köztudatba Brundtland jelentés címen.és a gerincvelő mellkasi tájékának szimpatikus rostjain keresztül történik. Nem született . Elnöke Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök-asszony lett. Kilégzést vált ki a tüdő léghólyagocskák falában lévő mechanoreceptorok ingerületi állapotba kerülése is. illetve a kisebb artériák szűkítésével vagy tágításával biztosítják az állandó vérnyomást. A viták lezárását követően a résztvevők sokkal inkább elvekben. Ha a szervezet víztereinek ozmotikus koncentrációja nő . közös megoldásában az azóta eltelt két évtizedben nem hozott… … A Riói Csúcstalálkozó a diverzitás védelméről 1992-ben Rio de Janeiróban tartották a Riói Csúcs néven ismertté vált konferenciát.a hipotalamusz nagysejtes idegmagja által termelt vazopresszin mennyisége a vérben növekedik. Légzési központok a hídban és a nyúltvelőben vannak. a fejlett és a fejlődő országok számára egyaránt. amelyek a vérnyomás mértékét érzékelik. A légzést a központ receptorfunkciójú sejtjeinek ingerületi állapota indítja meg. A légzés szabályozása reflexes folyamat. Bár a jelentés jól diagnosztizált. amelyben egyes neuronok nyomásfokozó. és nézett szembe a szegénységgel és a környezetromlás globális problémáival. Innen erednek azok a vegetatív végrehajtó rostok. Ugyanezeken a területeken a vér kémiai összetételét érzékelő kémiai receptorok is találhatók. a terápiára tett javaslatai megszívlelendők. amelyet a léghólygocskák levegővel való megtelése következtében fellépő feszülésük okoz. A nátrium-ionok fokozott megőrzését a mellékvesekéreg által termelt aldoszteronszint növekedése biztosítja. akkor a nyúltvelőben lévő légzőközpontok aktivitása következtében a légzésszám növekedni fog. Munkájuk végeredményét 1987-ben hozták nyilvánosságra Közös jövőnk címmel. mások nyomáscsökkentő hatásúak. amely agykérgi befolyás alatt áll. és nemigen közeledett a szegényebb és a gazdagabb országok álláspontja egymáshoz. Feladata a környezet rohamos romlása.). A vese idegi szabályozása alárendelt jelentőségű. A jelentés foglalkozott a népesedés és az élelmezés kérdéseivel. Az aortaív és a nyaki verőér elágazásban mechanoreceptorok találhatók. Ha növekedik a vér szén-dioxid koncentrációja vagy a vér oxigénhiányos. A székletürítés paraszimpatikus reflexes folyamat. nyugodt ritmusú légzés létrejöttéhez a nyúltagyi és a hídban lévő be.. mozgató szára a mellkasfal és a rekeszizom mozgását befolyásolja a gerincvelői mozgatórostokon keresztül. majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat „ A Brundtland-jelentés …Az ENSZ közgyűlése 1983-ban hozta létre a Környezet és Fejlődés Világbizottságát. A X. A reflexív kimenő. kutatta az energiaellátás megoldásának lehetőségeit és a nagyvárosok kihívásait. részben hormonális szabályozás alatt áll. mintsem konkrét lépésekben egyeztek meg. és ennek következtében a vesecsatornácskákban fokozódik a vízvisszaszívás. amely a vér kémiai összetételének megváltozásakor következik be. agyideg a vesearteriolák vérnyomásának változásán keresztül képes befolyásolni a vizelet mennyiségét. B tétel: A Brundtland-jelentés Olvassa el az alábbi két idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. de sajátos módon komoly áttörést a problémák világméretű.-II. amelyek a szükségleteknek megfelelően befolyásolják a szívműködést.

hogy vannak. . Nagyobb diverzitású populációkban sokkal összetettebb táplálkozási láncok alakulhatnak ki. nő a táplálékigény. Ennek ellenére sokan fontos lépésként értékelték azokat a döntéseket. A megőrzése globális szinten azért fontos. Ugyanakkor a bioszféra fennmaradásának záloga a három és fél milliárd év alatt kialakult genetikai. Igazi ellentmondást nincs. amely megvédheti a környezetet. Például ha egy társulás egy termelő. egy másodlagos fogyasztó és egy csúcsragadozó populációból áll. azaz kis diverzitású. és csökkentenék a további környezetpusztítást……… Ezek a nem kötelező érvényű elvek az egyes országok számára körvonalazták azt a politikát. Ez megvalósítható lenne össztársadalmi szinten. nő az energiaigény és nő a helyigény is. szinkronba kell(ene) tudni hozni a bioszféra működési igényeit a társadalmi igényekkel. A bioszféra. a táplálkozási lánc legalsó szemének. legfeljebb hangsúlyeltolódásokról lehet beszélni. Az ökológiában a vizsgálatát a társulások szintjére szűkítjük le.határozat ellenőrzésekről. megóvja a Föld élőlény együtteseit……” Fejtse ki miért lehet az. egy elsődleges fogyasztó. amely az evolúció során kialakult allélkombinációk variációs lehetőségein alapszik. minél nagyobb a diverzitásuk. akik feloldhatatlan ellentmondást látnak a Brundtland jelentés törekvései és a Riói csúcstalálkozó törekvései között? Mit értünk diverzitáson? Miért fontos a diverzitás megőrzése? Valóban van ilyen ellentét? Ha van azt feloldhatatlannak látja? Véleményét támassza alá érvekkel! Kifejtés: Az egyik vélemény az lehet. A Brundtland-jelentés mögött álló csoport vizsgálódásának megközelítési módja az ember oldaláról közelíti meg a fenntartható fejlődés kérdését. A diverzitás sokféleséget jelent. amelyek a felzárkózást segítenék. Az alapvető kérdések problematikája azonban azonos: összességében nő a Föld népessége. annál inkább ellent tudnak állni a kedvezőtlen környezeti hatásoknak. megnyilvánuló diverzitás. egyénekben. mert a kialakult diverzitás a bioszféra fennmaradásának záloga. mint legmagasabb egyed feletti szerveződési szint működéseinek alapvető ökológiai törvényszerűségeit ma már ismerjük. ezért a társulás is stabilabb. és pénzügyi támogatásokról sem. A társulások szintjén a már kialakul és működő társulások annál stabilabbak. populációkban stb. a riói konferencia megközelítési módja pedig a természet oldaláról történik. például jóval igazságosabb elosztási rendszerek révén. hogy ellentmondás a két konferencia törekvése között nincs. ezért prognosztizálhatók a jelenlegi folyamatok következményei. tehát egyetlen populációnak a kiesése a teljes társulás eltűnésével jár.

de be is épülhet egy vagy néhány bázispár az eredeti nukleotidláncba. A másik csoportosítási szempont a mutáció keletkezésének oka. amelyeknek mutációs hatása van. valamint a génben meglévő nukleotidok át is rendeződhetnek. Ha ez valamilyen általunk nem ismert belső ok. amely a pajzsmirigy tiroxin nevű hormonjának enzimológiai okokra visszavezethető termelési zavarára vezethető vissza. A génmutációk egy része morfológiai változással jár. Ezek egy része súlyos ártalmakat. ahogyan kellene. Nem számít mutációnak azonban sem a genetikai hasadás. újonnan megjelenő öröklődő genetikai változás. Ez a génmutáció következtében kialakuló megbetegedés a tirozin és a fenilalanin aminosavak anyagcseréjének zavarára vezethető vissza. A mutációk a természetben állandóan keletkeznek. A mutációk következtében enzimmüködési zavarok is kialakulhatnak. egy nukeotidpár véletlen kiesésére a nukleotidok sorából. vagy az átkereszteződések során következhetnek be szintén "javítatlanul maradt" hibák. A vizeletben már a születést követően kimutatható a fenilpiroszőlősav. A pontmutációt eredményező szerkezeti változások visszavezethetők egy nukleotidpár véletlen kicserélődésére. Az albinizmus oka is hasonló. tágabb értelemben azonban ide soroljuk a kromoszómális szinten bekövetkezett megváltozásokat is. eszerint pontmutációt és kromoszómamutációt különböztetünk meg. Alapvetően két okuk lehet: vagy a DNS szál duplikációja során következik be valamilyen hiba (amelyet az egyébként mindig működő reparációs enzimek nem javítanak ki). Az elnevezés Hugo de Vries-től származik.A tétel: A mutáció Mi a mutáció ? Hogyan lehet csoportosítani a mutációkat ? Mit értünk pontmutáción ? Mondjon példát mutáció hatására bekövetkező enzimműködési zavarokra! Mit értünk kromoszómamutáción és milyen típusait ismerjük ? Mi az aneuplodia ? Mi a poliploidia ? Mit fejez ki a mutációs ráta ? Milyen következményei vannak az ivari kromoszómák triszómiájának ? Milyen hatásokat nevezünk mutagéneknek? A mutáció hirtelen. mert alkalmazkodást tehet lehetővé. ez azonban csupán a már meglévő genetikai anyag átcsoportosulása következtében lép fel. sem a rekombináció. ebben az esetben a mutáció hatása azonnal látható. Más esetekben bizonyos enzimek működésében áll be zavar. ebben az esetben a melanin bőrfesték nem termelődik Az enzim működési hibái általában recesszíven öröklődnek. A mutációkat alapvetően két szempont szerint szoktuk vizsgálni. A jelenség alapja az. a gén bázishármasainak sorrendje kisebb vagy nagyobb mértékben megváltozik. esetleg halált okoz. amelyek során ugyan új tulajdonságok jelennek meg. A kromoszómamutációk fénymikroszkópban is jól látható. A betegség nem gyógyítható. és természetesen hasznos is lehet az egyed számára. és egy vagy több biokémiai reakció egyáltalán nem megy végbe vagy nem úgy megy végbe. majd a darabok helytelenül . Az egyik a mutációs változást szenvedett génszakasz nagyságára vonatkozik. de ha a beteg kezdettől fogva olyan diétát kap. Más részük az adott környezeti feltételek között közömbös. A mutáció szűkebben értelmezve génen belüli változást jelent. a kóros anyagcsere végtermékek felszaporodása megakadályozható. Hasonló a golyvás kreténizmus. A pontmutáció vagy génmutáció egy génen belül bekövetkező megváltozás. Egy enzim működésének hiánya okozza a fenilketonuriát is. hogy sejtosztódás során valamilyen oknál fogva kromoszómatörés bekövetkezik be. Másképpen: a genetikai anyag maradandó megváltozása. Ezek általában súlyos következményekkel járnak. Bizonyos génmutációk következtében egyes enzimek nem megfelelően (vagy egyáltalán nem) működnek. amelyben csak a fehérjeszintézisekhez nélkülözhetetlenül szükséges mennyiségű fenilalanin van. a századfordulón ő alkalmazta először a jelenség elnevezésére. indukált a mutáció.7. kromoszómális szintű megváltozások. Ha a mutáció valamilyen jól definiálható külső okra vezethető vissza. spontán vagy véletlenszerű mutációról beszélünk.

amelynek során egy kromoszómaszakasz áthelyeződik.A deléciót a meiózisbeli képe alapján könnyű felismerni. A mikroszkópi képben a kromoszóma meghosszabodása látható. kromoszómájának triszómiája az oka a Down-kór néven ismert tünetegyüttes egyik típusának is. A betegek alacsony termetű nők. ivari genotípusuk X0. a fogsora görbe és szabálytalan.újra egyesülnek. (Kiegészítő anyag: A monoszómiás diploid sejtben az egyik kromoszómából csak egy van a normális kettő helyett. Előfordulhat például. férfiakban az XXY vagy az XYY kromoszómaképpel írható le. Egyes esetekben egy kromoszómán belül több kromoszómaszakasz is duplikálódhat. de bekövetkezhet egy középső darab kiesése is (deléció). A szája általában nyitva van.és veseelégtelenséggel járó veleszületett betegség halálozási arányszáma csecsemőkórban a Patau-féle kórt is meghaladja. Tágabban értelmezve kromoszómamutációknak tekinthetők a fajra jellemző kromoszómaszám megváltozásával járó folyamatok is. hanem három van belőle. amely során a kromoszóma egyik darabja letörik és elvész. amelynek eredményeképpen a sejt egy vagy néhány vagy az összes kromoszómájából a kelleténél több van . a mongolvágású szemre utal. Az aneuploidia legismertebb esetei a monoszómia. A mikroszkópi képben a kromoszómák méretbeli különbsége lesz szembetűnő. A 13. A fülcimpái aprók lenőttek. Az alacsony szellemi szintű. arcszőrzetük csekély. A kromoszómamutációk közül a kiesés olyan változás. Ez a süketséggel és rendszerint többújjúsággal járó tünetcsoport további jellemzője rendszerint a nyúlajak és a farkastorok is. akiknek petefészkeik nem fejlődtek ki. A tünetegyüttest mutatók minden sejtjéből hiányzik egy szexkromoszóma. lehet akár az egyik teljes kar. a nyelve sokszor nem fér a szájába. nőies külleműek. szív. A XXY kromoszómarendellenesség a Klinefelter-szindrómával jár. kromoszóma triszómiája az oka az Edwards-kórnak. a nyaka rövid. a belső elválasztású mirigyek rendellenes működése következtében. A 18.A kromoszómadarab megfordulásáról (inverzió) akkor beszélünk. (Egy jóval hosszabb és egy sokkal rövidebb). a másikba viszont kettő lesz. Heréik csökevényesek és férfi ivari . amely magasnak mondható. A rendellenes kromoszómaszámú férfiak az átlagosnál magasabbak. Az aneuploidia esetében egy kromoszómából rendellenes számú van a sejtben. . (A betegség elnevezése az egyik jellemző tünetre. Az ember 21. Lábaik vaskosak. Ilyen oka van az embernél a Turner-szindrómának. Rendszerint a meiózis rendellenes végbemenetelére vezethető vissza. Ilyenkor a letört kromoszómadarab idegen kromoszómához kapcsolódik és ahhoz stabilan rögzül. hogy a meiózis második osztódási szakaszában az egyik hosszában már kettéhasadt kromoszóma utódkromoszómái nem válnak el egymástól. Ilyenkor az egyik ivarsejtbe az adott kromoszómából nem kerül. A triszómiás sejtekben valamelyik kromoszóma nem diploid. menstruációs és az emlőik fejlődési zavaraival küzdő betegek nem meddők. kromoszóma triszómiája eredményezi a Patau-féle megbetegedést. A súlyos szellemi fogyatékossággal.(Sőt utódaik között ritkán találni újra XXX triszómiás beteget). ha a letört kromatídarész 180o-os fordulatot tesz és ilyen helyzetben épül vissza a saját helyére. széles. ) Az ivari kromoszómák triszómiája nőkben az XXX. A Patau-kóros újszülöttek 90 %-a még csecsemőkorban meghal. Ez lehet végdarab (deficiencia). ezért hurkolódik. Az áthelyeződés (transzlokáció) ugyancsak a kromoszómamutációk közé tartozik.)A beteg alapanyagcseréje csökkentett mértékű ugyanakkor elhízott. A kiesésnek megfelelő homológbeli kromoszómaszakasz ugyanis nem vehet részt a párok egymásmellé kerülésében. Az XXX ivari kromoszómaszám (a triplo X-szindróma) előfordulási gyakorisága nőkben mintegy 1 ezreléknyi. A mongoloid idiotizmusnak is nevezett veleszületett kóros állapot súlyos szellemi visszamaradottsággal jár. néha többszörösen fordulnak elő ugyanabban a kromoszómában. a triszómia és a tetraszómia. emlőik fejlettebbek a normális férfiakénál. A kettőződés (duplikáció) esetén egyes kromoszómaszakaszok kétszeresen.

hormontermelésük is alacsony. Ugyanakkor szellemi képességeik gyakran kiemelkedőek Előfordulási arányuk kb. 2 ezrelék. Az XYY ivari kromoszómájú férfiak ugyancsak magas növésűek, nemi szerveik kevéssé fejlettek, de fertilisek. Jellemző kísérőtünet a szellemi visszamaradottság és a társadalmi deviancia. Születési gyakoriságuk mintegy fél ezrelék, a börtönök férfi bűnözői között azonban az 5 ezreléket is eléri a számuk. A poliploidia a fajra jellemző diploid kromoszómaszám egész számú többszöröződése egy sejtben. Rendszerint a kromoszómaszerelvény replikációjával, majd a sejtosztódás elmaradásával jön létre. Ismerünk triploid, tetraploid, hexaploid mutánsokat is. Két típusa ismert, az autopoliploida és az allapoliploidia. Az autopoliploid sejt ugyanazt az alapkromoszómaszerelvényt tartalmazza több sorozatban, és a homológ kromoszómák meiózisban multivalenseket képeznek. Az allapoliploid sejt sejtmagja két vagy több különböző genomot tartalmaz. A poliploidia elsődleges tünete a sejt méretének megnagyobbodása. A belőle fejlődő poliploid növényi szervezet vegetatív szervei is nagyobbak lesznek, de fejlődésük a diploidokéhoz képest lassúbb. A poliploidiának nagy jelentősége van a növények evolúciójában , új fajok és új nemzetségek létrejöttében. A mutációs ráta az egy generáció alatt genomonként felismerhető mutációs események gyakorisága. Ezt nagyszámú vizsgálatok alapján lehet megállapítani. A mutációs rátát nem szabad összetéveszteni a mutánsok gyakoriságával, ami a a populációban lévő mutánsok arányát mutatja meg. (Ugyanakkor nem veszi figyelembe a ténylegesen bekövetkezett mutációk számát!) Mutagénnek nevezünk minden olyan hatást és anyagot, amely egy sejtben mutációt eredményezhet. A mutagánek hatására bekövetkező mutációk az indukált mutációk . A mutagének közül a fizikai ágensek közé soroljuk a különböző ionizáló sugárfajtákat, ilyen a röntgen-, a neutron-, és a gammasugárzás. A nem ionizáló hatású sugarak közül az ultraibolya sugárzás is mutációs hatású. Ezek a sugarak a DNS-molekula egyes kötéseinek felszakadását idézik elő, amely a kromoszóma eltöréséhez és kromoszómamutációhoz vezethet. Az is lehet, hogy nem közvetlenül a sugárzás, hanem a sugárzás hatására ionizálódó gyökök eredményeznek a kromoszóma finomszerkezetében változást és pontmutáció következik be. A mutagének másik nagy csoportját a kémiai ágensek képezik. Ma már több száz anyagról bizonyítottan tudjuk, hogy mutációs hatású. Valószínűnek látszik, hogy minden olyan mérgező anyag, amely nem bomlik le a sejtben és kapcsolatba kerülhet a sejtmaggal mutációs hatású. A vegyi mutagének közül különösen veszélyesek az úgynevezett alkilező égensek. Ezek a DNS molekulába különböző szénatomszámú alkilgyököket léptetnek be, megváltoztatva ezzel a molekula szerkezetét. Veszélyes mutagének a fenolszármazékok, a bázikus festékek, a különböző permetezőszerek stb. Mutagén hatású számos alkaloid is. Az alkaloidok mutagén hatását a növénynemesítés régóta felhasználja. A magas cukortartalmú cukorrépafajták mind különböző kromoszómaszámú poliploidok. Ezek előállítására ismert hatóanyag az őszi kikericsből kivont erősen mérgező alkaloid, a kolhicin. A kémiai mutagének kísérleti célokra való felhasználása azért előnyös, mert könnyen, jól kezelhetők. Elég például a magokat megfelelő ideig megfelelő koncentrációjú oldatba áztatni, a fiatal növénykét cseppentéssel kezelni stb. B tétel : Földünk globális problémái: az élelem kérdése Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I.-II.), majd oldja meg a feladatokat! „ A statisztikák szerint a világ gabonatermelésének növekedési üteme meghaladja a népesség növekedési ütemét, ennek ellenére évről évre nő az elégtelenül táplált, sőt

éhínségben szenvedők száma. Az élelmiszer ellátás biztosítása megköveteli az ENSZ számára a felvásárlás-elosztás rendszerének revízióját. A fokozódó táplálékszükséglet egyre nagyobb hozamú mezőgazdaságot igényel. Mind több területet vonnak művelés alá, ami erdőirtásokkal és az ősgyepek feltörésével jár. Ez egyben azt is jelenti, hogy fokozódik a talajerózió, és mind több nagy diverzitású természetes társulás helyét foglalja el monokultúra. A fokozott termésigény fokozott gépesítést igényel, mindez az energiaigény növekedését eredményezi. A nagyobb terméshozam nemesített, intenzív fajták termesztésével érhető csak el, ezek viszont kényesek, kizárólag műtrágyázással, növényvédő és talajfertőtlenítő szerek alkalmazásával váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Mindez tovább növeli az energiaszükségletet, és szennyezi a környezetet, hosszabb távon a talaj minőségének romlását eredményezi. A népesség gyarapodásával a városiasodás (urbanizáció) egyre nagyobb méreteket ölt. Ma már több nagyváros lélekszáma haladja meg a tízmilliót (pl. Mexikóváros 20 millió, New York 18 millió, Sao Paulo 15 millió, Tokio 12 millió). Bennük a zöldterület minimális, az itt élők számára az energiát, a vizet és a táplálékot csak nagy távolságokról odaszállítva lehet biztosítani. A kommunális szemét és szennyvíz kezelése is mind nagyobb problémát jelent. A közlekedés rendkívül környezetszennyező (kipufogógázok, gumiabroncsok, fáradt olaj, utak sózása), energiaigényes, és a tűréshatás fölé emeli a zajszennyezés mértékét. Tegyen javaslatot, véleménye szerint melyek azok a területek, amelyeken tett változások rövid távon belül is kézzelfogható eredményekre vezethetnének! Miért veszélyes az erdőirtások növekedése és az ősgyepek feltörése? Milyen veszélyekkel jár az intenzív fajták termesztése? Hogyan akadályozható meg a „vízfej” városok további növekedése? Kifejtés: A bioszféra globális válságának egyik alapkérdése a társadalmi igazságosság, a társadalmi fejlődés során kialakult elosztási rendszerek nyilvánvaló hibái, erre utalnak az idézet első sorai. Ezek orvoslása kizárólag össztársadalmi összefogással más ökológia szemlélettel oldható csak meg. A földi információáramlás felgyorsulásával (tv, filmek) a szegény országok népessége is igényt formál a gazdag országok energia, táplálék, tiszta víz, stb. ellátottsági szintjére – okkal. Egyszerűbben fogalmazva, addig nem lehet meggyőzni egy szegény pásztort arról, hogy ne írtsa ki a szahel övezetben a csenevész bokrokat, mert terjeszkedni fog a sivatag, amíg nem kap helyette más tüzelőt. Az erdőirtások, az ősgyepek feltörése egyrészt csökkenti a fotoszintézist (is) végző társulások élőhelyeit, ha városok, üzemek, utak stb. épülnek a helyükön. Másrészt, ha a nagydiverzitású és nagyproduktivitású természetes társulások helyére mezőgazdasági kultúra lép, akkor is az egy kisdiverzitású monokultúra lesz, amely csak állandó műtrágyázással, permetezéssel stb. tartható fenn. A nagyvárosok növekedésének megállítása nem biológiai, kifejezetten társadalmi kérdés. A „vidék” létbiztonságának növelésével lehet csak megváltoztatni a jelenlegi tendenciákat.

8 tétel A tétel: Az emberi vér Ismertesse a vér összetétel, a vérplazma anyagait. Mutassa be röviden a vér sejtes elemeit, típusaikat, keletkezésüket és működésüket. Ismertesse a véralvadás menetét. Mondjon néhány példát arra, hogy hogyan használhatók fel a vér tulajdonságainak megváltozásai az orvosi diagnosztikában! Az ember vére piros színű, folyékony sejtközötti állományt tartalmazó kötőszövet. Alakos elemekből azaz vérsejtekből, és a folyékony vérplazmából áll. Egy felnőtt férfi vére 5 liter és 6 liter közötti, a nőké általában kicsivel kevesebb. A vér zárt érrendszerben kering, mintegy fél liternyi mennyisége azonban a tartalék. Ez az utóbbi leginkább a lépben, a májban, a vörös csontvelőben, található, de szükség esetén növeli a keringő vér mennyiségét. A keringő vér mennyisége még ugyanabban az emberben sem mindig azonos. Pihenés közben csökken, fizikai munkavégzésekor, sportoláskor vagy erős izgalom hatására rövid időn belül jelentősen megnövekedik. Ilyenkor a vérraktárakból vér az erekbe kerül. A sejtes elemek és a vérplazma arányát a hematokrit érték fejezi ki. A sejtes elemek aránya a férfiakban 44–48, a nőkben 42–46 %. Mivel a vér sejtjei egyes fehérvérsejtektől eltekintve nem osztódnak, és élettartamuk is rövid, folyamatos termelésükre van szükség. Ennek helyszíne a vörös csontvelő, gyermekkorban azonban a még a lép és a máj is termel vérsejteket. A vérben található valamennyi sejt egy őssejt típusból képződik. A sejtképzési faktorok hatására az őssejtekből három sejttípus jön létre: a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék előalakjai. A vörösvérsejt képződése során először sejtmaggal rendelkező alak jön létre, az érett vörösvérsejtek azonban már nem tartalmaznak sejtmagot. Korong alakú, középen horpadt sejtek. A képzés hormonja az eritropoetin, amellyel mesterségesen is fokozni lehet a vörösvérsejt-termelést. A vörösvérsejtképzéshez számos ásványi anyag szükséges. Ezek közül a vas a legfontosabb, amelyik a vérfesték, a hemoglobin alkotórésze. Számuk egy mm 3 vérben a férfiakban átlagosan 5,4 millió, a nőkben 4,8 millió vörösvérsejt van. Átmérőjük mintegy 7-8 , vastagságuk pedig 2 mikron. Több mint 60 %-a víz, a szárazanyag-tartalom 90 %-a hemoglobin. Az érett vörösvérsejtek mintegy 120 napig élnek, majd elsősorban a lépben, elpusztulnak. A szétesett vörösvérsejtek hemoglobinjából több átalakulás után bilirubin keletkezik, ami az epe festékanyaga, ennek jelentős része további átalakulások után a vizeletben távozik. Ha a légköri nyomás állandóan alacsony, akkor a vörösvérsejtek száma megnő. Ez történik például akkor, ha huzamos ideig magas hegységben tartózkodunk. Ennek az az oka, hogy a magas hegységben ritkább a levegő, kevesebb az oxigén mennyisége, így csak több vörösvérsejttel lehet felvenni a szervezet számára szükséges mennyiséget. A fehérvérsejtek, más néven a szervezet belső védekezésének sejtjei. Hemoglobint nem tartalmazónak, színtelenek éretten is van sejtmagjuk. Egy mm3 vérben átlagosan 6–9 ezer fehérvérsejt van. Három fő csoportjuk a granulociták, a limfociták vagy nyiroksejtek és a monociták. A granulocitáknak is több típusa van. Élettartamuk és méretük változatos. Néhány naptól néhány hónapig működnek, sőt egyes típusaik évekig is megmaradnak. Általában nagyobbak a vörösvérsejteknél .Legnagyobb számban a mikroszkópban semleges kémhatású festékekkel festődő neutrofil granulociták találhatók a vérben, ezek sejtmagja az érés során karéjozottá válik. Fő működésük a szervezetbe jutott idegen sejtek bekebelezése, ezért falósajteknek is szokták nevezni őket. Ugyancsak bekebelezésre képesek a legnagyobb méretű vérsejtek a monociták is. Ezek a 25 mikronos átmérőt is elérhetik sejtmagjuk vese alakú. A gyulladások szövettörmelékeit, a nyiroksejtek által elpusztított kórokozókat és az elpusztult saját garnulocitákat is bekebelezik. A fehérvérsejtek 4-8 %-át teszik ki.

Mindössze 7–10 napig működnek. bomlástermékeket.és kálium. A vörösvérsejtek legfontosabb működése az oxigén szállítása. ami a nyirokkeringés fenntartásában jelentős. amely a fibrinogént oldhatatlan fibrinné alakítja át. Egyetlen őssejtből akár 3000 vérlemezke is létrejöhet. Az emberi vér folyamatosan áramlik. akkor a láncreakció eredményeképpen a vérplazma egyik fehérjéje. A globin 4 polipeptidláncból áll. Bekebelezni nem tudnak.9 %-os nátrium-klorid-oldat koncentrációjával. Fő működésük immunológiai. Fő működésük a vérplazma állandó kolloid-ozmotikus nyomásának a biztosítása. hogy oxidációs szám változása nélkül képes felvenni. kisebb részük a csontvelőben. A sejtes elemek harmadik típusát a vérlemezkék. Ezen anyagok némelyike serkenti. a vér alvadása elmarad. Mindig van a vérplazmában oldott oxigén. Mintegy 90 %-a víz. ami azt jelenti. amely 4 hemből és egy globinból épül fel. Az oxigén ideiglenesen kötődik a hemoglobin vasatomjaihoz. a vörös csontvelőben keletkező óriási méretű átmeneti sejtek szétesésével jönnek létre. 2–4 mikrométer átmérőjű sejttörmelékek. ha viszont nincs sérülés. a csecsemőmirigyben és a lépben képződik olyan elősejtekből. ezért belégzése halálos veszélyt jelent. . A vérplazma a vér folyékony alapállománya. Molekulárisan találjuk oldva benne a sejtek táplálékául szolgáló glükózt. Egy másik fehérjecsoportot képeznek a globulinok. A hemoglobin mintegy 10 ezer atomot magában foglaló összetett fehérje. relatív molekulatömege 400 000. Benne ionokat. valamint a fehérjék bomlástermékeként a karbamidot és a nukleinvagyületek bomlástermékeként a húgysavat. A vérplazma ozmotikus koncentrációja azonos a 0. Vörösvérsejtjeink 24 óra alatt több mint 700 liter oxigént képesek szállítani. Ennek túlnyomó része a hemoglobinhoz kötődik. vagy más néven trombociták jelentik. hormonokat és lipideket szállítanak. az anionok közül a klorid.. Bármelyik faktor hiányzik a vérből. Mindegyik hem vasat tartalmazó porfiringyűrűből áll. Végül a globulinok globuláris fehérjék. kisebb mennyiségben pedig gáz alakban oldódik a vérplazmában. nagyobb részük pedig a nyirokcsomókban.és a hidrogénkarbonát-anion. A véralvadáshoz nélkülözhetetlen. Ha a véralvadás minden faktora jelen van. A szén-monoxid erősebben kötődik a hemoglobinhoz. A szén-dioxid szállításában a hemoglobin alig vesz részt. antitest A vérplazmában zsírok is előfordulnak. légzési gázokat. a májban keletkező inaktív protrombin trombinná alakul. molekulárisan oldott anyagokat és kolloidális méretű fehérjéket találunk. Innen ered a fiziológiás (élettani) konyhasó-oldat elnevezés. két fontos csoportját a koleszterinek és a trigliceridek képezik. mint az oxigén. főleg szállítómolekulák.. A vörösvérsejtekben a vas két vegyértékű vasként (Fe2+) van jelen és reverzíbilis oxigenálódásra képes. szállítja a benne oldott tápanyagokat.A nyiroksejtek átmérője 6–9 mikrométer. A kolloidális méretű vérfehérjék közül a fibrinogén egy lineáris molekula. A véralvadás nélkülözhetetlen tényezői. amelyet a sejtek hemoglobin tartalma tesz lehetővé. A vérben tehát két ellentétes feladatot kell megoldani a szervezetek Egyrészt sérülés esetén biztosítani kell a véralvadást. szén-dioxid és nitrogén is. gamma-típusuk fontos immunfehérje. másika gátolja az erek elmeszesedését. hormonokat és a sejtes alkotókat. hogy a vér megalvadjon az erekben.valamint a kalcium-ion mint kation. A véralvadás valójában egy láncreakció. Ilyen anyagok például a máj és a bazikusan festődő granulociták által termelt heparin. amelyből vérlemezkék jelenlétében az alvadást megindító fehérjeszálak képződnek. akkor meg kell akadályozni azt. Mindkét reakcióhoz kalciumionok is szükségesek. részben hidrogén-karbonát-ion alakjában szállítódik. Ezt a vérplazma alvadásgátló anyagai végzik el. amelynek több mint 10 faktora van. a szervezet védelmét szolgálják. Az ionok közül legjelentősebb a nátrium. csekély mennyisége pedig a vérplazmában van oldva. az idegen sejtek ellen ellenanyagot termelnek vagy hozzájuk kapcsolódva közömbösítik őket. majd leadni az oxigént. Átlagos számuk 1 mm3 vérben 400 ezer. Nyiroksejtek teszik ki az emberi vér fehérvérsejtjeinek 20–40 %-át. amelyek a csontvelői őssejtekből származnak.

Az ember kialakulását létrehozó tényezők sokfélék. B tétel: Az emberi evolúció mozgatórugóiról Olvassa el figyelmesen. ember készítette kőeszközök például csak mintegy 2. majd mondjon véleményt az olvasottakról. mint az ősi emberszabású majmok négy lábon járó mozgása. Charles Darwin a kőeszközök használatát tartotta a leglényegesebb fejlesztő tényezőnek.) Krónikus fertőzés esetén a limfociták által termelt immunfehérjék mennyisége jelentősen megnő. A két lábon járás az emberfélékben nem volt azonos jellegű. Ez felszabadította a mellső végtagot. Ezek nagy relatív molekulatömegű. A nyiroksejtek számának növekedése krónikus gyulladásokra utal. hol a másik tényező elsődlegességét vallották. áttételesen növelhette az utódszámot. amely szerint a két lábon járás hatékonyabb helyzetváltoztatást jelentett. Az Australopithecusok csontmaradványainak vizsgálatából feltételezik. ami egyre többféle új tevékenységre lett képes. A jelek szerint a korai Homo fajok már aktív gyűjtögető-vadászó életmódot folytattak. ma már csak a törpe és a fehérarcú csimpánz valamint a gorilla él Afrikában. hogy egy 1 mm 2 átmérőjű üvegkapillárisban a levett vér sejtes elemei egy óra alatt a gravitáció hatására ennyi milliméter ülepednek. majd a társas kapcsolatok fejlődését tartották a legfontosabb hatásnak. ami jelentős szelekciós előny volt. Feltehető. majd cserjés területek alakultak ki. A mai természeti népek vizsgálata sok szokást is feltárt. csökkent a belső területek csapadéka. megváltozott a légáramlás. mintegy nyomják maguk alatt a sejtes elemeket lefelé. hirtelen fellépett. A kedvezőtlenebb körülmények között számos ősi emberszabású majomfaj kipusztult. hogy a fejlődést mintegy 7 millió éve beindító legfőbb hatás a két lábon járás kialakulása lehetett. és az elmúlt évszázadban hol az egyik. A kéz kialakulása jobb táplálékgyűjtést. Az 1960-as években már a gyűjtögető-vadászó életmódban vélték megtalálni a fejlődés okát. Egy súlyosabb gyulladás (mondjuk szívbelhárty agyulladás esetén) a vérsejtsüllyedés az óránkélnt 60-120 mm-t is elérheti. Az újabb kutatások szerint azonban a szavannák csak mintegy 3 millió éve jelentek meg Afrikában. A XX. A két lábon járás kialakulásának okát ma több hipotézis is magyarázni próbálja. A két lábon járás kialakulását sokáig az emberelődök erdőkből a szavannára költözéséhez kötötték. Ez azt jelenti. Később keleten észak-déli törésvonal keletkezett. a táplálék szétosztása pedig fejleszthette a társas kapcsolatokat. a gyűjtögetés a nők tevékenysége lehetett. A nyugati csapadékosabb részen az ősi emberszabású majmok. ligeterdők. a kontinens keleti széle megemelkedett. amelyet a falósejtek próbálnak megakadályozni. Erre lehet következtetni a vérsejtsüllyedés értékéből is. de nem krónikus fertőzésre lehet következtetni. a két lábon járás és az eszközhasználat. (Ennyi vérplazma tisztul ki az üvegcső tetején. E felfogások mindegyike feltételezte. Ha például a neutrofil granulociták száma magas. hogy ezeknek az emberféléknek a helyváltoztatási sebessége még mérsékelt volt. mert lesüllyedtek a sejtes elemek. Létrejött az afrikai szakadékvölgy és ez elvágta a keleti és a nyugati területeket egymástól. például: a vadászat a férfiak. a táplálék megosztását bonyolult szertartás előzi .5 millió évesek. Régebben erdő borította a kontinenst. a Homo fajok viszont már sokkal intenzívebben mozogtak. hogy a fejlett agy. Az utóbbi évtizedekben ez már nem látszik elfogadhatónak. gyorsan ülepednek. 7 mm/óra.A vér összetételének megváltozását az orvosi diagnosztika fel tudja használni. javuló táplálkozást jelentett. ezek közül talán a legelfogadhatóbb az. század elején az agy fejlődésének primátusát vallották. amelyek laza hálózatából alakulhatott ki később a közös nyelv létrehozta törzs. Ez egészséges ember esetén kb. majd az eszközkészítést vélték a legfontosabb fejlesztő tényezőnek. Hordákban éltek. keleten pedig az ember felé vezető fejlődési vonal élőlényei jöttek létre. majd az eszközkészítés már a legelső Hominina fajnál megvolt. A legősibb. „nehéz” molekulák. A körülmények változása hozhatta létre az alkalmazkodás során a két lábon járás kialakulását.

mint ahogy a jobbkezesség túlsúlya is. hogy a nyelv kialakulása hatékony agyfejlesztő hatást is jelenthetett. a képzőművészet megjelenése. Az Australopithecusoknál ez még teljesen hiányzik. A tagolt beszéd és a nyelv csak az embert jellemzi. A társas viselkedés megváltozását a hústáplálék elterjedése is elősegíthette. a társadalmi tagozódás kialakulása stb. A tudat ezt megelőzően is kialakulhatott már. de erre ma nincs bizonyíték. hogy a korai Homo egyedekben már megkezdődött egy emberszerű primitív gyűjtögető-vadászó életmód kialakulása. Még a csontleleteket is ennek a felfogásnak megfelelően értékelték. hogy a kőeszközök túlnyomó részét jobbkezesek készítették. valószínű. sem művészi tevékenységnek. tartózkodni kezdtek a nem bizonyítható következtetések levonásától. vagy csak dögevők voltak (állatok zsákmányainak maradványait ették). Kérdésessé vált az is. mint a mai természeti népeké. legfeljebb köveket használnak eszközként. A természetes szelekció hatékonyan fejleszthette a tudatot. Ezen időpont előtt nincs nyoma sem temetésnek. a másik szerint viszont régebben és fokozatosan jött létre. egyetlen állatot sem. hogy a korai Homo egyedek tényleg vadásztak-e. mintegy 2 millió év kellett. A nyelv kialakulásának időpontja ma még vitatott. már fejlettebb lehetett. A nyelv kialakulásának hipotézise kétféle. az egyik szerint hirtelen és viszonylag későn alakult ki. Valószínű. Néhány újabb csontmaradványvizsgálat azonban igazolta azt. mint például a csimpánzok hasonló tevékenysége.meg. A tudat kialakulásában nagy szerepe lehetett s főemlősök társas tevékenységének. Az eszközkultúra és a művészeti tevékenység késői kialakulása mindenesetre a tagolt nyelv és beszéd kései kialakulását valószínűsíti Más kutatók viszont a nyelv kialakulásához hosszabb időszak. a gyűjtögető-vadászó életmód követelményeinek megfelelően. ami a beszédhez szükséges fejlett gégefő alapfeltétele. ha nem is érte el az emberre jellemző szintet. Végül a 80-as évek közepén már arról beszéltek. A jobbkezesség túlsúlya csak az embert jellemzi. Ez vezethetett a tudat kialakulására. de valószínűbb a korai kialakulás és a fokozatos nyelvi fejlődés. hogy a korai Homo egyedek vadászata egészen más lehetett. Az egyre bonyolultabb társas kapcsolatok a többiek viselkedésének folyamatos szemmel tartását. az eszközkultúra fejlődése. A legrégibb ilyen tevékenység mintegy 100 ezer éves. Így a dögevés ugyanúgy szóba jöhetett. A vita ma még nem dönthető el egyértelműen. ami. hogy a korai ember vadászott is. A korai Homo apró szilánkoktól kezdve nagyobbakig készített és használt hasításra. olyan kulturális és gazdasági tevékenységekkel párhuzamosan. Egyes kutatók szerint a tagolt nyelv csak ezelőtt 100 ezer és 35 ezer év között jelenhetett meg. mint ahogy ez az agy fejlődésének is fontos faktora lehetett. Igaz találtak rajtuk állatfajok okozta nyomokat is. akiknek e tevékenysége legfeljebb 35–45 ezer évvel ezelőtt alakulhatott ki a mai formájában. mert az állatcsontokon a feldolgozás nyomán keletkezhetett bevágódásokat találtak. mint a technológia. hogy a fejlettebb agy szükséges volt az eszközkészítési kultúra kialakulásához. az emberszabású majmokat nem. Az emberi ősmaradványok vizsgálata inkább az utóbbi elképzelést látszik igazolni. sőt mintegy előrejelzését is igénylik. Az emberelődök viszont kövek pattintgatásával már 2. Így a húsfogyasztás a korai Homo fajok számára döntő jelentőségű fejlesztő tényezővé vált. kaparásra alkalmas kőeszközöket. mint a talán ritkább vadászat. hiszen az agy aszimmetriája meglehetősen korán kialakulhatott. hogy . mint ahogy marokkövei is voltak. Az emberelődök fejlődő társas tevékenysége során természetes szelekcióval fejlődhetett tovább. Ma már úgy tudják. Ezen megfigyelések alapján már Darwin munkásságától kezdve a vadászat különleges jelentőségéről beszéltek a kutatók. Bár a kőeszközkészítés kutatásában még sok az eltérő vélemény.5 millió évvel ezelőtt is készítettek Megállapították. Az emberszabású majmok sohasem készítenek kőeszközöket. Csak feltételezni lehet. Az 1980-as évek elején fokozatosan megváltozott a felfogás. A tudat meglétének legegyértelműbb bizonyítéka feltehetően a halottak eltemetése. visszavetítve a természeti népek szokásait a korai Homo egyedek életmódjára. Ezen kívül a Homo erectus leletein megfigyelhető a koponyaalap görbületeinek kezdeti kialakulása.

A mai értelemben vett tudat azonban aligha lehet régebbi. Ennek következtében az ember lábai jelentősen megerősödtek. Sejtjeik kromoszómaszáma csak egyetlen párral több. míg az emberszabású majmoké ívelt. Az életmód változása következtében kisebbek lettek a metsző. mint 35 ezer év. mint az emberé és a kromoszómák alakja is nagyon hasonló. míg az emberszabású majmoké lefelé szélesedik. A legszembetűnőbb a különbség az agy méretében. gerincoszlopa kettős S alakban görbült.és szemfogak. az emberé teljesen felegyenesedett. Az ember medencéje tál alakúan kiszélesedett. az alsó végtagok hosszabbak. míg a csimpánzoké alig több. Az ember törzse egyenletes vastagságú. vékonyabbá vált az állkapocs. A tétel második része egyéni mérlegelés kérdése. Foglaljon állást érvekkel egyik vagy másik evolúciós hipotézis mellett! Kifejtés: Az emberszabású majmok nem csak külsőleg hasonlítanak az emberhez. különösen a hüvelykujj vált mozgékonyabbá. mint a ma élő csimpánzok.már a Homo erectus fejlettebb tudattal rendelkezett. Az emberi kéz lényegesen precízebb működésre képes. Az érveket természetesen a szövegből lehet kiválasztani! . Az emberszabású majmok testtartása előrehajló. A két lábon járás következtében az öreglyuk előre tolódott. mint 400 cm3. A fenti idézet az emberi evolúció néhány alapkérdését feszegeti. Az emberi agyvelő átlagos térfogata 1350 cm3. Mutassa be az emberszabású majmok és az ember néhány eltérő anatómiai vonását.

ennek érhálózata táplálja a szemgolyót. Ebben vannak a receptorok. Az ideghártya többi területén a pálcikák vannak túlsúlyban. A pálcikák és a csapok egy külső és egy belső egységre különülnek. A sárgafoltban nincs pálcika. amely fényérzékeny pigmentet tartalmaznak. ahol csapok sokasága zsúfolódik össze. Azt a szemhez legközelebb eső pontot. már 1 foton mennyiségű fény hatására ingerületbe kerülnek. A külső egység egy korongtekercsszerűen felgyűrődött membránrendszer. nem érzékel színeket sem. A belső egység vastagabb. változtatható méretű pupillán keresztül jut a szemgolyóba. a nagyon közeli tárgyakról származó fénysugarakat nem lehet az ideghártyára gyűjteni. A sárgafolt és környékének szemtükrözéses vizsgálatával számos betegség felismerhető. A szaruhártya folyamatos nedvesen tartását a pislogás segíti. ezért a közelre nézés fárasztó. váladékuk a könnyvezetéken át az orrüregbe ürül. hogy a 6 méternél közelebbi tárgyakról érkező sugarak a retinára kerüljenek. A szemgolyót három pár szemmozgatóizom mozgatja. legkülső rétegét pigmentsejtek képezik. Mivel a lencse domborodásának mértéke korlátozott. amelynek pigmenttartalma adja a szem színét. és a lencse rugalmassága miatt domborúbbá válik. A csaprendszer éleslátása lényegesen jobb. amelyeket három agyideg működtet. A szaruhártya alatt található az elülső. a könnymirigyek nedvesen tartják a szaruhártyát. valamint a szemlencse elülső és hátulsó felszínén megtörnek. Az érhártya hátsó kétharmadát az ideghártya fedi. A pupilla mögött található a szemlencse. A fény a dúcsejtek és a bipoláris neuronokon keresztülhaladva jut el az érzékelést végző receptorsejtekig. A retina receptorokban leggazdagabb felülete a sárgafolt. Az ideghártya receptorai a pálcikák és a csapok. Ezt a folyamatot nevezzük alkalmazkodásnak vagy akkomodációnak. Az érhártya elülső folytatása a szivárványhártya . A pálcikák rendkívül fényérzékenyek. különösen gazdag mitokondriumokban. közeledik a szemlencséhez. Az akkomodáció aktív izommunkát igényel. és itt minden egyes csapot egyetlen bipoláris sejt kapcsol össze egy dúcsejttel. amelyet még élesen lehet látni. A fény csak a rajta lévő. itt a legnagyobb a látásélesség. Az ínhártyán belül az érhártya borítja. és a szemlencse a párhuzamosan beeső fénysugarakat a retinára gyűjti össze. A retina többrétegű.9. A fénysugarak a levegő és a szaruhártya között. a csapok felelnek a világosságban látásért és a színlátásért. a szemüregekben helyezkedik el. amelyet lencsefüggesztő rostok tartanak. A sérülések ellen a szemet a szemhéjak védik. A kétszer domború szemlencse – normális felépítésű szem esetén – az ideghártyára gyűjti össze a szaruhártyára érkező fénysugarakat. Ez a látás nem képes a tárgyak részleteit és körvonalait jól megkülönböztetni. Elsősorban az éjszakai látás receptorai. mert a találkozó közegek fénytörés mutatója eltérő. A lencse mögött a szemgolyó nagy részét az üvegtest tölti ki. Az emberi szemben mintegy 6 millió csap és 120 millió pálcika van. az ingerület keletkezését és vezetését! Ismertesse a szem alkalmazkodási folyamatait! A látás érzékszerve a szem. A csapok ingerküszöbe 5-7 foton. többesével kapcsolódnak a bipoláris sejtekre. Közelre nézéskor a sugárizom összehúzódik. Ahhoz. amely az érhártyából kialakuló sugártest hajszálerein keresztül kiszűrődő ultrafiltrátum. ezután találhatók a receptorsejtek. A rostokat a sugártest körkörös izomrostjai mozgatják. A tétel: Az emberi szem Ismertesse az emberi szem felépítését. Távolranézéskor a sugárizom elernyedt állapotban van. ezért a lencsefüggesztő rostok ellazulnak. Legbelül a dúcsejtek találhatók. A szemgolyóból és járulékos szervekből áll. amelyek bipoláris neuronoknak adják át a bennük keletkező ingerületet. ennek elülső folytatása a szaruhártya vagy kornea. növelni kell a szemlencse fénytörését. Az emberi szem számára látható fény hullámhossztartománya mintegy 397–723 nm. a szivárványhártya és az üvegtest között a hátulsó szemcsarnok . Páros szerv. A szemgolyót kívül az ínhártya védi.A szemcsarnokokat csarnokvíz tölti ki. a látás . ezek axonjai képezik a látóideget.

sőt a vészreakciós helyzetnek is pupillatágító hatása van. a zöld (575–492 nm) és a kék (492–450 nm) az alapszínek. A fény hatására keletkező akciós potenciálokat a csapok és a pálcikák fényérzékeny vegyületeinek bomlása okozza. itt a látott kép alapvonásai alakulnak ki. hogy a látótérben milyen színű más tárgyak vannak. A közeli tárgyak nézésekor a két szem optikai tengelye szöget zár be egymással.) az őshüllők . Csak a majmokban és az emberekben van háromféle pigment. mozgó tárgyak esetében az egymáshoz viszonyított mozgás. Az egyenes állású képlátás az agy működésének eredménye.közelpontjának nevezik. a zöldre. hogy a legkisebb betűk normális látású ember számára 5 méter távolságból éppen olvashatóak legyenek. A látásélességet a közismert Snellenféle betűtáblával. illetve a kék színre legérzékenyebb csapok. hogy a külvilág tárgyait a két szem nem ugyanolyan szög alatt látja. Biológia I. A színlátás receptorai a csapok. és minden színnek van komplementer színe. a 10 éves kori 9 cm-ről 60 éves korra mintegy 83 cm-ig távolodik. A látóideg rostjai a talamuszba való belépés előtt részben kereszteződnek. ezek keveréséből a spektrum bármelyik színe előállítható. A belső részletek a másodlagos látókéregben jönnek létre. Általában 40-45 éves kor körül éri el a romlás azt a mértéket. A pupilla működését azonban a fény mennyisége is befolyásolja. árnyékai. Az ideghártyák orr felőli oldaláról származó látóidegrostok a túlsó oldalra futnak. kissé eltérő kép alakul ki. A csapok festékanyaga különböző. kicsinyített és fordított állású kép keletkezik. ez a binokuláris látótér. amely már csecsemőkorban kialakul. vannak a vörös. A talamuszban és az agykéreg elsődleges látókérgi területén a látóidegrostok pontszerű képviselete valósul meg. középhullámú és hosszúhullámú pigmentnek is nevezik a kékre. mint az ember. 5 méter távolságból való olvasással vizsgálják. amellyel összekeverve fehér színérzet jön létre. tehát így emiatt a különálló fényingerek sokkal nagyobb mértékű megkülönböztetésére képesek. B tétel: Az őshüllők kihalásáról Az alábbi szövegrészlet (Fazekas–Szerényi: kipusztulásának egyik hipotézisét ismerteti. A táblák úgy készülnek. hogy a térlátáshoz a binokuláris látás is hozzájárul. Az emberi szem másodpercenként 45–55 különálló fényingert már folyamatos ingerként érzékel. ami olvasáshoz már szemüveget igényel. Az agykéregben ugyanarról a tárgyról két. a halánték felőli ideghártyából származó idegrostok pedig nem. A vörös (723–647 nm hullámhossz). a zöld. Ennek következtében a receptorokban helyi potenciálok alakulnak ki. amelyek a bipoláris sejteken keresztül a dúcsejtek akciós potenciálját hozzák létre. A látott színérzet azonban attól is függ. Az életkorral a közelpont egyre távolabb kerül a szemtől. A szemgolyóban – a képalkotás fizikai törvényeinek megfelelően – valódi. A határ a legyekben vagy a méhekben 200–300 fényinger. A térlátásban azonban fontos szerepet játszik a tárgyak viszonylagos nagysága. vagyis minden látóidegrostnak megvan a megfelelő központi idegrendszeri sejtje. Kétségtelen. ami a térlátás alapja. Az emberben a rodopszin. Az elsődleges látókéreg az agykéreg nyakszirtlebenyében található. A fenti folyamat a látásélesség egyik tényezője. Az érzékelt hullámhossznak megfelelően rövidhullámú. A két szem látóterének központja egybeesik. intenzitásuk és telítettségük van. A színeknek tónusuk. amely az elsődleges kéreg közelében található. A térlátás annak következtében jön létre. illetve a vörösre érzékeny csapok fényérzékeny anyagát. más néven látóbíbor egy opszin nevű fehérjére és az A1-vitamin aldehidjére bomlik. és a pupillák is szűkülnek. Az újabb kutatási eredmények szerint a színlátásban a retina és a látókéreg működése egyaránt fontos.-II. A közelpont távolodását a lencse rugalmasságának csökkenése okozza.

a mai cickányok állnak hozzájuk a legközelebb.„Van olyan tudományos elképzelés . mint az alatta és felette lévő rétegekben. élettani és életmódbeli adottságaik révén váltak az emlősök az őshüllőknél rátermettebbeknek az adott ökológiai viszonyok között ? Kifejtés: Mai ismereteink szerint reális a krétakori nagy kihalási hullámot egy csillagközi katasztrófával magyarázni. Szinte teljesen kipusztultak a plankton állati egysejtűi. így növekedhetett az élőlények számára gyilkos hatású UVsugárzás is. A számítások szerint mintegy 500 milliárd tonna bolygón kívüli anyag juthatott az égitesttel a Földre. Az égitest légkörbe hatolása nagy mértékben felmelegíthette a légkört. A számítások szerint a levegőben lökéshullám jöhetett létre. majd gyorsan szétterjedő élőlénycsoportok életmódjával. mert a napfényhiány következtében lehűlhetett a légkör és a vizek is. Másodlagos hatásként a csökkenő fotoszintézis miatt megnövekedhetett a levegő szén-dioxid-tartalma. illetve dögevő lények voltak. hogy 65 millió éves kőzetekben szerte a Földön különleges réteget mutattak ki. csak feltűnő különbséget mutatnak. amely kémiai folyamatok útján ritkíthatta az ózonréteget. Más élőlények viszont azért pusztulhattak ki. Azt is feltételezik. Ráadásul az irídiumban dús rétegben nincs fosszilis élőlénymaradvány. hozzávetőleg 10 km átmérőjű aszteroida vagy üstökösszerű égitest ütközhetett a Földbe. vagy. a sekély vízi korallok. ha a tengerbe csapódott az égitest. Kétségkívül igaz az. hogy a becsapódást követően olyan mérgező anyagok (ozmium. amelyek sok faj számára végzetesnek bizonyultak. alatta és felette viszont megvannak a leletek. de időlegesen akár teljesen meg is szűnhetett a fotoszintézis. a tengeri moszatok. Végül az 1990-es évek elején a Yucatan-félsziget körzetében megtalálták azt a helyet. éjszakai életmódot folytató ragadozó. hogy a kihalás miért volt sok vonatkozásban szelektív jellegű. illetve nem szorultak rá a direkt napsugárzásra. arzén stb. Sokáig keresték a feltételezett égitest becsapódásának helyét. A rezgéshullám kidönthette az erdőket. Sajnos a 65-70 millió évvel ezelőtti kipusztulásnak ez az elmélete sem magyaráz meg mindent. a sárkánygyíkok és minden 25 kg-nál nagyobb tömegű szárazföldi állat. Emellett. A becsapódás következtében nagy mennyiségű apró törmelék juthatott a légkörbe. amely adottság függetlenítette őket a környezet hőmérsékleti ingadozásaitól. Ez az összetétel ma inkább Földön kívüli eredettel magyarázható. ami sok növény és ennél fogva sok állat kipusztulását is okozhatta. Nehéz például arra a kérdésre válaszolni. kagylók.) juthattak az óceánba. .” Természettudományos ismeretei alapján foglaljon állást a kihalási hipotézis kérdésében! Mivel magyarázható a zárvatermők szelekciós előnye ? Milyen anatómiai. hogy az őshüllők kipusztulásnak földön kívüli oka lehetett. amely a számítások szerint 100–150 km átmérőjű kráterszerű mélyedés kellett legyen. Ennek következtében legalábbis lecsökkenhetett. amely a kérdéses égitest becsapódása lehetett. Áldozattá vált a szárazföldi nyitvatermő növények jelentős része is. Az első emlősök kistermetű. Hasonló a helyzet az emlősök térhódításával is. és megölhette a 25 kilogrammnál nagyobb állatokat. Az elképzelés szerint a Naprendszerből származó. a krokodilokat. akkor 8 km magas szökőárat okozhatott. s ezt nem tudták elviselni. amelyben 30-szor több az irídium. az úszó puhatestűek. Egy aszteroidával való feltételezett ütközés éppen olyan körülményeket teremthetett. Néhány cm-es rétegről van szó. amelyben az emlősök adottságai szelekciós előnyt jelenthetett. Az égitest becsapódását egy speciális kőzetréteg alapján valószínűsítik. amely 10 km magasban szétoszlott az egész bolygó körül és évekig alig-alig engedett át napfényt. Az érvek meggyőzőek. a kígyókat és az emlősöket. és ez az anatómiai illetve fiziológiai adottságuk döntő lehetett: állandó testhőmérsékletűek voltak. Nehezen magyarázható módon viszont csak kisebb károsodás érte a fenyőket. A zárvatermők térhódítása a magház megjelenésével érthető és belátható. ami fokozhatta az üvegházhatást és melegedést okozhatott. A becsapódás közvetlenül is hatalmas pusztítást okozhatott. és összecseng a túlélő.

a nőkben szintén 22 pár autoszóma. Amikor a petesejtet Y kromoszómával rendelkező hímivarsejt termékenyíti meg XY kromoszóma összetétel jön létre. A huszonharmadik pár az ivari kromoszómap pár. mire a kromoszómák megduzzadnak és elválnak egymástól. A sejtek mintegy a felében a apai eredetű. egyetlen gén által (monohibrid öröklődés) domináns-recesszív módon öröklődik az emberi tulajdonságok közül például az . Az egyed nemét genetikusan két kromoszóma határozza meg. a másik felében az anyai eredetű. Ezek az X illetve Y kromoszómák. tanulmányozhatók. arginint és hisztidint tartalmaznak. A férfiakban 22 pár autoszóma (testi kromoszóma) valamint egy nagyobb méretű X és egy kisebb Y kromoszóma. Az embrió fejlődése során. a véletlenen múlik. A preparátumból tárgylemezre kenetet készítenek. Minden női sejtben tehát egy-egy Barr-test található. Az emberi (és állati) ivarsejtek haploidok. Ezek a homológ kromoszómák. azaz két teljes kromoszómaszerelvény található bennük. Amikor viszont a megtermékenyítés X tartalmú spermium révén következik be. Egy befűződés. A férfiaknál mind a Barr-test mind a dobverő természetesen hiányzik.10. a másik anyai eredetű. A kromoszómák száma faja jellemző érték. Az egyes kromoszómákat általában méretük alapján sorrendbe állítják Az egyes autoszóma párok alaktani sajátosságaik alapján egytől huszonkettőig sorszámot kapnak. a centromer két karra osztja a kromoszómákat. amely a sejtmagvacska működését irányitja.autoszómáktól . A kromatinok elsősorban DNS-ből valamint fehérjéből állnak. és a zigóta genetikusan férfi irányba fejlődik. Egyes kromoszómákon még egy másodlagos befűződés is megtalálható. akkor XX kromoszóma összetétel alakul ki és az egyed genetikusan nő lesz. Az emberi kromoszómák részletes vizsgálata céljából a sejteket szövettenyészetekben tenyésztik és kolhicinnel kezelik. nem sokkal a zigóta sejtosztódását követően. továbbá még két egyforma méretű (és a férfiak X kromoszómájával is megegyező nagyságú) X kromoszóma van. ezzel szemben normális esetben a hímivarsejtekbe felerészben X. felerészben pedig Y kromoszóma. A kromoszómák alakja pálcikaszerű. ennek megfelelően 46 kromoszómánk van valamennyi testi sejtünkben.való megkülönböztetés céljából ivari kromoszómáknak nevezzük. egyenlőtlen karú és csökevényes karú kromoszómákról. fluorescens vagy más megfelelő mikroszkópi festékkel a kromoszómák megfesthetők. egymással teljesen megegyező DNS-állománnyal rendelkező kromatídából állnak. amelyek sok bázikus jellegű aminosavat. erősen mérgező hatású alkaloid. mai ismereteink szerint. Ezután a sejteket hipotóniás oldatba helyezik. A dobverőt és a Barr-testet szexkromatinnak is szokták nevezni. Az ember haploid kromoszómaszáma 23. amelyek közül az egyik apai. ezt keresik meg a sportolók sexvizsgálata során A minőségi tulajdonságok közül autoszomálisan. Ez a szelekció a további sejtosztódások során is fennmarad. a nők szomatikus sejtjeiben a két X kromoszóma közül az egyik funkcionálisan inaktívvá válik. hogy egy sejtben melyik X kromoszóma inaktiválódik. amelyek két. amelyben ecetsavas kármin. A karéjos magvú leukocitákban (granulociták) a sejtmaghoz kapcsolódó "dobverő" formájában találhatók meg. Ezeket a szomatikus kromoszómáktól . A tétel: Humángenetika Mi a kromoszóma ? Mit kell tudnunk az emberi kromoszómákról ? Hogyan tanulmányozzák az emberi kromoszómaszerelvényeket? Mi a szexkromatin? Hogyan öröklődnek egyes emberi tulajdonságok? A magnedvben nyugalmi állapotban található kromatinok osztódáskor kromoszómákká alakulnak. A kolhicin az őszi kikericsből kivonható. A testi sejtek diploidok. Az ivarsejtképzés során minden petesejtbe egy X kromoszóma kerül. Az inaktív kromoszóma kondenzálódik és a különböző sejtekben rendszerint a sejtmembrán közelében található. A befűződés helyétől függően beszélhetünk egyenlő karú. A másodlagosan lefűződött kromoszómadarabka a szatellit. A sejtmag fehérjéi a hisztonok. Ez a Barr-test. Az. A kolhicin hatására a mitózis folyamata a metafázisban leáll. fényképfelvétel készülhet róluk.

ha mindketten heterozigóták. Ma. A szemszínt a szivárványhártya melanin tartalmának mennyisége és a melanint tartalmazó sejteknek a hártyában való elhelyezkedése eredményezi. az úgynevezett D-antigén. az A és B allélt egyaránt tartalmazó egyének vércsoportja AB. A kék. Hazánkban a lakosság mintegy 85 %-ának vörösvérsejt membránjához kötődve megtalálható egy fehérje. a szürke és a zöldes szemszínek egymás között intermedier módon öröklődnek. (polidaktilia) is. autoszomálisan öröklódnek . a skizofrénia. Az öröklődő betegségek közül dominánsan öröklődik az ektodaktilia (homárolló) nevű megbetegedés. de domináns módon öröklődik az angolkór egyik formája. recesszíven öröklődik a genetikai ártalmak többsége. A beteg végtagjai közül egyen vagy többön is csak két újj képződik. a fülkagyló szélének túlszőrözöttsége és a kopaszság is. két Rh pozitív szülőnek viszont lehet Rh-negatív. A lakosság maradék 15 %-ának vére nem tartalmazza a Dantigént. az IB és az i A két domináns allél egy-egy. a BB és B0 genotípusú egyének vércsoportja B. hogy mindkét allél. A feketével szemben mindegyik másik szín recesszív. A továbbiakban. a vörösvértestek membránjához kötődő antigén termeléséért felelős. amelyre a normális testarányok mellett a nagyon rövid végtagok jellemzőek. az egyszerűség kedvéért A és B valamint 0 allél jelölést használunk A három allél közül csak kettőnek van helye a vércsoportot örökítő kromoszómapárban. Ebből következik. abban az esetben. hogy az Rh-negatív vércsoportú emberek mind homozigóta recesszívek. hogy két Rh-negatív vércsoportú szülőnek nem lehet Rh-pozitív gyermeke. vagy az izomsorvadás bizonyos típusának recesszív allélje. Ezek a tulajdonságok az ivari kromoszómákhoz kapcsoltan öröklődnek. korai felismerése esetén. X kromoszómához kapcsoltan. A sötétebb szemszín a világosabbakkal szemben mindig domináns tulajdonság. Az emberi AB0 vércsoportrendszer kodomináns módon öröklődik. Így a fenilketonuria . az öröklődő süketnémaság. Autoszomálisan.mint fentebb említettük bizonyos szemszínek. a syndaktilia. amely az immunrendszer gyengesége a fehérvérsejtek funkciós zavara miatt. valamint a többújjúság. fenilalanin szegény diétával zavartalan életet élhet a beteg. az ilyen vér Rh-negatív. Ebből az is következik. Hasonlóan öröklődik a Pelger-anomália. A betegség során az agy fejlődése súlyos zavart szenved. Az albínó szemének szivárványhártyája nem tartalmaz melanint.vércsoportja 0 lesz. a gyíkbőrűség egyik formája stb. A fenilketonuria a fenil-alanin és a tirozin aminosavak anyagcserezavarával kapcsolatos.barna .00 genotípusú egyének .A három allél az IA. i allél esetén antigén szintézis nincs. Az ember minőségi tulajdonságai közül X kromoszómához kötötten öröklődik a vérzékenység. de több gén által öröklődik domináns-recesszív öröklésmenettel az ember szemszíne. Az ivari kromoszómákon számos tulajdonság génjei is elhelyezkednek. Az AB0 vércsoportrendszert háromféle allél örökíti. a másiktól függetlenül jelenléte esetén érvényre jut. hogy a vércsoportrendszer összesen hatféle genotípussal és négyféle fenotípussal öröklődik: Az AA és A0 genotípusu egyének vércsoportja A. egyes allergiás megbetegedések. A D-antigént tartalmazó vér Rh-pozitív.albínó Autoszomálisan. Ez azt jelenti.Rh-összeférhetetlenség. mint tulajdonság dominánsan öröklődik.kromoszómához kapcsolódó tulajdonságok közül a recesszív módon öröklődő sajátosságok öröklésmenete azért érdekes. amelyek a rákok ollójához hasonlítanak. a fogzománc megfeketedése stb. Öröklődésében egy dominálási fokozatsor nyilvánul meg. Intermedier öröklésmenettel. a piros-zöld színtévesztés. Az Rh-pozitív vércsoportú vér.szürke . mert a recesszív tulajdonság a recesszív allél . Az X. Y kromoszómához kapcsoltan csak kevés tulajdonság öröklődik. A színek dominálási sora: fekete . Ilyen például a láb második és harmadik újjának összenövése. a törpenövés. míg a csak 0-t hordozó . Ez egyben ezt is jelenti.

arra merőleges vonalakkal ábrázoljuk. Ezért mindkét utódsejt zigótaként viselkedve barázdálódni tud. a kétpetéjúek viszont különböznek. esetleg kodominanciával öröklődik-e. kialakulását. a gyomorfekély. egy emberöltő alig egy-két nemzedék tanulmányozására elegendő. testtömeg. A környezeti tényezők is befolyásolhatják a szívinfarktus. vérnyomás stb. A házassági vonalat és az utódok vonalát középen egy mindkettőre merőleges vonallal kötjük . Az ember mennyiségi tulajdonságai. Az egypetéjű ikrek genotípusa mindig teljesen azonos. Közülük egyesek megjelenését a környezeti tényezők. Az ember minőségi tulajdonságai között nagyon sok poligénesen öröklődik. a gyomorkapu-szűkület. a kétpetéjű ikrek valójában testvérek. hogy a zigóta az első osztódásakor a két utódsejt valamilyen ok miatt . stb.Magzati. Mindezek következtében az emberre nem alkalmazható a kombinációs öröklődés számos kutatási módszere. a férfiakban az egyetlen X kromoszóma miatt mindenképpen érvényre jut. Az ikrek megfigyelése során megállapítható melyek az öröklődő és melyek a nem öröklődő emberi tulajdonságok.jelenléte esetén. mint a növények vagy állatok tulajdonságainak öröklődésével foglalkozó kutatók. Két olyan módszer jöhet szóba. a jel kisebb.azon belül dominánsan vagy recesszíven intermedier módon. hogy a tulajdonság domináns-recesszív módon . Az utódok szimbólumait egy másik ezzel párhuzamosan futó szakaszról. El lehet dönteni. (testméret. Az emberi tulajdonságok öröklődése nehezen tanulmányozható. Ha egyszerre két sajátosság öröklődését vizsgáljuk a mindkét fenotípusos sajátossággal rendelkezők szimbólumán mindkét jelleget fel kell egyszerre tüntetni. vagy ivarérettség előtti halál (abortusz) esetén. a rejtettheréjűség. utódainak az egyedfejlődése hosszú. amely sikeresen alkalmazható. Megfelelő számú nemzedék adott tulajdonságra való elemzéséből megállapítható. Ez azt jelenti. ha az anya legalább egy X kromoszómájában jelen van az adott gén. amely a recesszív allélt hordozza. a jelét sötétre satírozzuk. epilepszia.el is válik egymástól. a szívkamrai sövénydefektus. Családfaelemzéssel a vizsgált tulajdonság öröklődésmódjára is választ kapunk. a tulajdonság öröklődik.) szintén poligénesen öröklődnek. míg a férfiakban az előfordulása lényegesen gyakoribb.). Az ember petéje úgynevezett regulációs pete. az egyik az ikerkutatás a másik pedig a családfaelemzés. ha a vizsgált tulajdonsággal valaki fenotípusosoan rendelkezik. A két vagy többpetéjű ikrek esetében több petesejt termékenyül meg. a csipőficam. hogy a kezdetben kialakuló sejtek egy ideig még kölcsönösen helyettesíthetik egymást. Nem lehet szó tiszta származéksorú beltenyészetek vizsgálatáról sem. Az emberrel nem lehet kísérletezni. a férfi pedig rendelkezik az adott sajátossággal. Ha a vizsgált tulajdonság tekintetében statisztikailag is kimutathatóan az egypetéjű ikrek megegyeznek. mert az ezzel foglalkozó humángenetikusok számos olyan eljárást és vizsgálati módszert nem alkalmazhatnak. X kromoszómához kötött recesszív sajátosság csak akkor jelenhet meg nőkben. a férfiakat pedig négyzettel ( ) jelölik. Ezért például a vérzékenység nőkben csak elvétve fordul elő. Ha a családtag neme ismeretlen a jel rombusz alakú( ∇ ). az úgynevezett rizikófaktorok is befolyásolhatják. Ráadásul az utódok száma kevés és ezek is különböző terhességekből származnak. Az ikrek egypetéjű és kétpetéjű ikrek lehetnek. A nőket egyezményesen körrel (o). A házastársakat vízszintes vonallal kapcsoljuk össze. hogy autoszómás vagy nemhez kapcsolt-e a sajátosság és más tulajdonságokkal való kapcsoltságra is fény deríthető. a velőcsőzáródási rendellenességek.(Az egypetéjű ikrek egyetlen megtermékenyített petesejtből származnak úgy. ez azt jelenti. hogy sok kishatású gén együttesen alakít ki bizonyos tulajdonságokat.rendellenes módon . Azt a nőt. a depresszió stb. de fenotípusosan a tulajdonsággal nem rendelkezik (heterozigóta) hordozónak nevezzük. A veleszületett megbetegedések közül poligénesen öröklődik a nyúlajak-farkastorok. A családfa a család több nemzedékre kivetített rokonsági kapcsolatrendszerének az ábrázolása.

Sok növényfaj megporzása és magterjesztése teljes mértékben a denevérektől függ. Az egyes nemzedékeket a bal szélre írt római számmal. a kutatók érdekes jelenségeket figyeltek meg: bizonyos növényfajok nem hoznak termést. nappal tevékenykednek. ha azok eltűnnek. Arcorruk hegyes. kiválóan látnak vele. denevérektől függő növényfaj hoz létre egy sor emberek által felhasznált terméket. és valamennyi kapcsolat valamilyen szinten valamelyik populáció javára szolgál egyes populációk védelme gyakran nem oldható meg más populációk védelme nélkül. milyen szerepe lehet egyes fajok védelmének a biodiverzitás megőrzésében! A repülőkutyák szeme nagy. hogy repülő emlősök. az együttes evolúció. ahol két bennszülött Pteropus –faj már kipusztult vagy gyakorlatilag kipusztult. a nemzedékek tagjait pedig balról jobb felé haladva arab számmal jelölik. ezért nevezik őket repülő rókáknak is. hanem a denevérekkel párhuzamosan fejlődő félmajmok közé sorolják őket. Gyakori volt az evolúció során a koevolúció. melyek meggátolják a többi lehetséges megporzót abban.össze. A repülőkutyák mai rendszertani besorolása erősen vitatható. Reálisnak tűnik-e ez az új besorolás? Érvekkel foglaljon állást mellette vagy ellen! Kifejtés: A populációs kölcsönhatások rendkívül sokféle kapcsolatot eredményeznek populációk között. A csendes-óceáni szigeteken a repülőkutyák a növényi diverzitás fenntartásában betöltött szerepét nem lehet túlbecsülni. A térségben sok. ahol trópusi növények százainak a legfontosabb. Fejük más formájú. így a csemetéket gyakran elnyomják a felnőtt egyedek. B tétel: Repülő kutyák. – a kulcsfajok eltűnése nagyarányú kipusztuláshoz vezethet Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet (Standovár-Primack: A természetvédelmi biológia alapjai) ! …” A repülőkutyák nappali életmódot folytató. amelyek ugyancsak eljutottak a repülés képességéig. ultrahangos tájékozódóberendezésük nincs. mint amilyenek az éjszaka nyíló virágok. Mivel ezek kölcsönhatások. illetve a legtöbb termés nem terjed messze az anyanövénytől. A repülőkutyák kipusztulása ezért potenciálisan megsemmisítő hatású a tőlük függő fajokra nézve. Egyes kutatók ma már nem is sorolják őket a denevérek közé. Szemeik nagyok. További fontos különbség. a termést hozó fajoknak pedig kevesebb termésük van. hogy ultrahangos radarrendszerük sincs. Az utódvonalon a születési sorrendnek megfelelően bal szélen a legidősebb. Ez derül ki a szemelvényből is. repülőkutyák által beporzott és terjesztett növénynek van jelentős gazdasági értéke a helyi és a nemzetközi kereskedelemben egyaránt. Az ikreket egy fordított állású V betűvel kapcsoljuk össze. Guam szigetén. amely ugyancsak – legalább is tágan értelmezve – minden egymással valamilyen kölcsönhatásban lévő populációra hat. mint az ében és a mahagóni…” Mutassa be. ennek megfelelően fogazatuk sem emlékeztet a rovarevő fogazatra. gyümölcsevő állatok. Egyik legismertebb csoportjuk a Pteropodidae család közel 200 fajt számlál. gyümölcsevők. ami a denevérekre általánosan jellemző. Egy Szamoán készült tanulmány szerint a száraz évszak során a magok 80-100 %-át a repülőkutyák juttatják a talajra. semmiben sem hasonlítanak a denevérekre. Néhánynak olyan koevolúciós sajátosságai is vannak. beleértve az olyan értékes faanyagot szolgáltató fajokat. A helyesen felrajzolt családfa a tulajdonságok öröklődéséről egyértelmű tájékoztatást nyújt. . szemeik nagyok. Széles körben elterjedtek az Óvilág trópusain. hogy átvegyék a denevérek szerepét. E nemzetség fajai a déli Csendesóceán szigetein koncentrálódnak. gyakran az egyedüli megporzói és magterjesztői. jobb szélen a legfiatalabb gyermek található. növényevők. Ugyanis azon túlmenően. nappali életmódot folytatnak. amelyeknek körülbelül negyede a Pteropus nemhez tartozik. Legalább 186.

A keresztezés kísérletekben a szülők általában homozigóták. A felépítésbeli és működésbeli sajátosságok kialakulása az élőlények öröklöttségének. A domináns génváltozat hatását akkor is kifejti. csak mindkettő más-más tulajdonságváltozatra nézve az. Ennek megfelelően egy homozigóta egyed allélösszetétele egy génpár esetén AA vagy aa. A keresztezés jele a leírásokban “ × ”. A génváltozatok vagy allélek az örökítőanyag megváltozásával. ez a génhely a lókusz. Az örökítőanyag a sejtmag kromoszómáiban található. de lehet kétféle is. Ebben az esetben a fenotípus magát a tulajdonságot jelenti. két eltérő tulajdonságú egyedet ivarosan szaporítanak. de egy egyedben általában egyvagy legfeljebb kétféle génváltozat fordulhat csak elő. a genotípus pedig az őt létrehozó örökítőanyag részletet. ez azonos a sejtmag DNS-molekuláinak összességével A genom azonban számos olyan részt is tartalmaz. öröklésmenetét ! Az élőlényeknek számtalan tulajdonságuk van. Az itt található két homológ gén lehet teljesen azonos. Rh. illetve recesszíven öröklődő jelleg előfordulásait az első és a második utódnemzedékben. Az élőlények tulajdonságainak összességét fenotípusnak nevezzük. hiszen csak két homológ kromoszóma van egy sejtben. mutációval jöttek létre. Vannak olyan tulajdonságok amelyeket több gén is örökít. működő része a genotípus. és figyelik a tulajdonságok öröklődését. Hozzon pékdát recesszíven öröklődő emberi betegségekre. Adja meg milyen keresztezésekkel dönthető el egy domináns fenotípusú egyed genotípusa. allél. Nagybetűvel a domináns.). néha sok változata is lehet. Vezesse le az egygénes. A keresztezések leírásában a szülői nemzedéket P-vel jelölik (a latin parentes = szülők szó kezdőbetűje alapján). ha mindkét lókuszon ilyen génváltozat van. A genomnak a fenotípust kialakító. Ismertesse az emberi vércsoportrendszerek (AB0. Az alléleket azonos betűkkel jelöljük. Az utódokat több nemzedéken keresztül egymás között szaporítják. Ezekben az esetekben egy egyedben többféle génváltozat is lehet.11. ami megjelenési formát jelent. A gén a kromoszóma meghatározott pontján helyezkedik el. A diploid szervezetekben a homológ kromoszómákon a lókusz mindig ugyanazon a ponton van. genotípus és fenotípus fogalmakat. F3 stb. Ha a homológ kromoszómák homológ lókuszán azonos génváltozat van. amelyek egy-egy tulajdonság létrehozásában fontosak. tehát nem vesz részt a fenotípus kialakulásában. A teljes öröklöttség neve genom. A tétel: A mendeli genetika Határozza meg a gén. két allél esetén például egy nagy (A) és egy kicsi (a) használatos. amelynek során a létrejövő ivarsejtekbe (utódsejtekbe) szabályos osztódás esetén a homológ kromoszómapároknak csakis az egyik tagja kerülhet be. A fenotípus és a genotípus kifejezéseket egy-egy tulajdonságra nézve is használjuk. A keresztezési kísérletekben tapasztalható eredmények mögött a meiózis folyamata áll. A tulajdonságok öröklődését keresztezési vizsgálatokkal tanulmányozzák. a DNS-állomány felépítésének és működésének következménye. Ha viszont a két homológ lókuszon más-más génváltozat van. a recesszív viszont csak akkor. az egyed erre a génre (tulajdonságra) nézve homozigóta. A kromoszómák gének sorából állnak. kisbetűvel pedig a recesszív allélt jelöljük. Egy-egy génnek nemcsak két hanem több. kétallélos rendszerben dominánsan. amely az egyed életében sohasem működik. ha csak az egyik lókuszon van meg. Általában ugyanarra a tulajdonságra nézve. . a heterozigótáé pedig Aa. Az utóbbi esetben az egyik génváltozat működése során teljesen vagy részlegesen elnyomhatja a másik hatását Az ilyen génváltozatot dominánsnak (uralkodónak). Az egymást követő nemzedékeket az F betű indexe jelenti (F1. F2. az utódnemzedékeket pedig F betűvel (a latin filialis generatio = utódnemzedék szó kezdőbetűje). Az utóbbiak a gén változatai. az elnyomottat pedig recesszívnek (lappangónak) nevezzük. akkor az egyed erre a génre (tulajdonságra) nézve heterozigóta.

a másik homozigóta recesszív volt a vizsgált tulajdonságra nézve: AA × aa A szülők ivarsejtei a vizsgált génre nézve: A A a a Mivel elméletben akármelyik hímivarsejt bármelyik petesejtet megtermékenyítheti. 2 heterozigóta Aa és 1 a másik génre homozigóta aa egyed keletkezhet. az utódok allélösszetétele a kombinációs tábla segítségével: ivarsejtek A A a Aa Aa a Aa Aa minden egyed Aa genotípusú A második nemzedékben pedig az F1 egyedeit egymás között keresztezve: Aa × Aa ivarsejtek A a és A a F2 ivarsejtek A a A AA Aa A Aa Aa F1 Látható. A szülők homozigóták voltak. 50 % a Aa és 25 % a aa kombináció megjelenésének a valószínűsége) Mendel egyik kísérletében gömbölyű (G) és szögletes(g) magvú borsókat keresztezett. Általános alakban a keresztezés leírása ekkor: A szülők allélössztétele. A tábla az utódok kialakulásának valószínűségére ad felvilágosítást. hogy 1 egyik génre homozigóta AA. (Egyetlen utód esetén 25 % az AA. más néven hibridek jönnek létre.kettő sohasem. 50 % a Aa és 25 % a aa kombináció megjelenésének a valószínűsége) A szülők allélössztétele a vizsgált tulajdonságra nézve. 2 heterozigóta Aa és 1 a másik génre homozigóta aa egyed keletkezhet. (Egyetlen utód esetén 25 % az AA. az utódok allélösszetétele a kombinációs tábla segítségével: F1 ivarsejtek A A a Aa Aa a Aa Aa minden egyed Aa genotípusú A második nemzedékben pedig az F1 egyedeit egymás között keresztezve: Aa × Aa ivarsejtek A a és A a F2 Ivarsejtek A a A AA Aa A Aa aa Látható. Az első utódnemzedékben csupa gömbölyű magvú borsókat kapott. hogy az egyik homozigóta domináns. feltételezve azt. a másik homozigóta recesszív volt a vizsgált tulajdonságra nézve: AA × aa A szülők ivarsejtei a vizsgált génre nézve: A A a a Mivel elméletben akármelyik hímivarsejt bármelyik petesejtet megtermékenyítheti. akkor a második utódnemzedékben 3:1 arányban gömbölyű illetve szögletes magvú utódok jöttek létre. majd amikor ezeket egymás között keresztezte. hogy 1 egyik génre homozigóta AA. hogy az egyik homozigóta domináns. A keresztezési kísérletekben a kétféle tulajdonságváltozatú. homozigóta szülők utódaként az F1 nemzedékben heterozigóták. A monohibrid keresztezésekben csak egyetlen tulajdonság változatainak öröklődését vizsgáljuk. feltételezve azt. A tábla az utódok kialakulásának valószínűségére ad felvilágosítást. .

Ha az utódok mind domináns tulajdonságúak lesznek. Például az apasági perekben a vércsoport-öröklődés szabályszerűségeit is figyelembe veszik a szakvélemény elkészítésekor.. ha nincs meg. Az Rh+ . amelyeket a később róla elnevezett szabályokban foglalt össze. Domináns-recesszív öröklődés esetén a domináns tulajdonságú egyed ismeretlen genotípusát tesztelő keresztezéssel lehet megállapítani. Közülük mindig kettő számára van hely a homológ kromoszómapár két lókuszán. Ezek az egyedek ugyanis heterozigóta dominánsok voltak. Ha az F3 heterozigóta egyedeket továbbra is egymás között keresztezte. és 0. B. A testi jellegek közül az emberi vércsoportok öröklődése fontos kérdés.Az ivarsejtek: GG… × …gg G…. akkor a kérdéses egyed homozigóta domináns volt. A homozigótákban ugyanannak az allélnek két példánya fordul elő. A Dantigén kimutatásával határozzák meg ezt a vércsoportot. akkor újra 3:1 lett a gömbölyű és szögletes magvú utódok aránya. felismerte a keresztezésekben tapasztalható szabályszerűségeket. az AB vércsoportú emberben viszont az A. Így a következő genotípusok alakulhatnak ki: fenotípus A B AB 0 genotípus AA vagy A0 BB vagy B0 AB 00 Gyakorlati szempontból nagyon fontos az Rh-vércsoportrendszer öröklődése is. Az AB0-vércsoportrendszerben egy gén három alléljével a Mendel-szabályoknak megfelelően öröklődik. ha viszont 1:1 arányban domináns illetve recesszív fenotípusú egyedek is létrejönnek.. e kettő viszonya határozza meg a vércsoportot. A tesztelő keresztezést elvégezhetik a (homozigóta recesszív) szülővel is.g G Gg Gg G Gg Gg A kialakuló kombinációk: F1 ivarsejtek g g Az F2 gömbölyű magvú utódok egyharmada (a domináns homozigóták) egymás között keresztezve csakis gömbölyű magvú utódokat hoztak létre. a gömbölyű magvú egyedek kétharmada viszont egymással keresztezve újra a 3:1 hasadási arányt mutatta. akkor heterozigóta volt a vizsgálandó domináns tulajdonságú egyed. Ha ez a vércsoportantigén megvan a vértestekhez kötődve.és a B-allél egyaránt megvan. Az A. akkor a vér Rh-pozitív.G g…. a gömbölyű illetve szögletes magvúakra nézve.és a B-allél viszont a 0-alléllel szemben domináns. a két tulajdonságváltozatot nem lehetett keresztezéssel tartósan egyesíteni. vagyis a tulajdonságok hasadásának mértéke . Tehát nemzedékről nemzedékre mindig a felére csökken a heterozigóták aránya. A három allél: A. Ennek során homozigóta-recesszív egyeddel keresztezik a vizsgálandó domináns tulajdonságú egyedet. Miután számos más keresztezésben is ugyanezt az eredményt kapta. akkor Rh-negatív. Az F2 szögletes magvú borsók egymással való keresztezése mindig kizárólag szögletes magvú utódokat eredményezett. ebben az esetben egyúttal visszakeresztezés az eljárás neve. Ez a két allél egymással szemben kodomináns jellegű.

vércsoport dominál az Rh vércsoporttal szemben. a vázrendszer elváltozását okozzák.8 millió hektárt. hogy a hibátlan allél csak többé-kevésbé képes pótolni hibás párjának működését. A dominánsan öröklődő emberi betegségek öröklődése könnyen követhető. B tétel: Az emberi tevékenység hatásai Olvassa el az alábbi idézetet (Magyarország környezeti mutatói 2000.majd válaszoljon a kérdésekre! „Az emberi tevékenység térnyerése előtt Magyarország jelenlegi területének több mint 70 %-át borították erdők. Recesszív módon öröklődő emberi betegség a teljes fehérbőrűség (albinizmus). Az utak és autópályák bővítése szerte az országban akadályokat állított a vándorló fajok elé azáltal. vagy a törpeség egyik formája. és puhafaültetvények. hibátlan allél a szükséges működést ellátja. A recesszíven öröklődő betegségek csak homozigóta formában alakulnak ki. Magyarországon a lakosság 85 %-ában megtalálható az Rh-faktor D-antigénje. Az őshonos fafajokból álló természetközeli elegyes erdőállomány még mindig az összes terület felét teszi csak ki. és jelenleg eléri az 1. a “tejcukormérgezés” és a súlyos szellemi fogyatékosságot okozó fenilketonuria nevű anyagcserezavar. Elsősorban a csontvázat. füves ökoszisztémák kárára történt (fekete fenyő a dolomit sziklagyep. Így heterozigóta állapotban a betegséget okozó. mert a másik. fenyők és akácosok a homokos területek esetében). Az ilyen betegségek száma több száz. mert hiányzik szervezetéből egy lebontó enzim. A recesszív allél ezekben a betegségekben sokszor azt jelenti. A vízkészletgazdálkodás szintén negatív hatást gyakorolt a biológiai sokféleségre. A fenilketonuriás betegek nem képesek a fenil-alanin aminosav normális anyagcseréjére. Csak fenil-alanin-hiányos táplálkozással lehet védekezni a hatás ellen. a süketnémaság bizonyos formái. A fő vízfolyások szabályozásával a legtöbb ártéri tölgy-kőrisszil erdő eltűnt. ez ma alig éri el a 20 %-ot. A recesszíven öröklődő emberi betegségek megfigyelése lényegesen nehezebb feladat. A tejcukormérgezésben szenvedő csecsemő nem tudja feldolgozni az anyatej vagy a tehéntej tejcukortartalmát. és miért harcolunk ellenük napjainkban? Milyen fajokból állnak a puhafaligetek. így kialakul a betegség. Pontosabb biokémiai vizsgálattal azonban jó néhány esetben kimutatható. és miért telepítették őket a keményfaligetek helyére? Mit gondol miért okozott olyan óriási pusztítást a Magas Tátrában az elmúlt évi orkán? Milyen erdőtelepítési politikával lehetett volna elejét venni a katasztrófának? . Az erdőterület kiterjedése az elmúlt 50 évben 600 000 hektárral nőtt (1980 óta 100 000 hektárral). amelyek súlyos agyi károsodást okoznak. de többségük rendkívül ritkán fordul elő. Teljesen egészséges szülőktől is származhatnak recesszív betegségben szenvedő gyermekek ha mindkét szülő hordozza a hibás allélt. hogy szétdarabolták az élőhelyeket és az ökológiai folyosókat. Így öröklődik például a sokujjúság. Mérgező végtermékek halmozódnak fel vérükben. Ez elsősorban a gyorsan növő fafajok és fajták telepítésének következménye (ezek most az összes erdőterület 10 %-át adják). hiszen a heterozigótákban is kialakulnak. illetve mezőgazdasági területek kerültek a helyükre… „ Milyen erdőtársulások borították hazánk területét az emberiség térnyerése előtt? Mi a közös a feketefenyőben és az akácban ? Miért erőltették telepítésüket ötven évvel ezelőtt. hogy a hibás allél nem működik.). ha mindkét szülő heterozigóta a betegségre nézve). amely gyakran unikális. összenőtt ujjak. Ha dominánsan öröklődő betegségben szenvedő emberek utóda egészséges lesz (ez csak akkor lehetséges. Homozigóta recesszív állapotban egyik allél sem fejti ki a szükséges hatást. Ezeket a csecsemőket csak tejmentes diéta mentheti meg. akkor az utód már nem örökíti tovább a hibás allélt. recesszív allél nem jelent problémát. a kötőszöveti rendszert és az izomzatot érintik. különösen a vizes területeknek a művelhetőség érdekében végzett intenzív lecsapolása és a folyószabályozás járt ilyen következményekkel.

A feketefenyő és az akác sem őshonos hazánkban. tájidegen fajok. Telepítésük látszólagos gazdasági hasznosságuk miatt történt.Kifejtés: Hazánk területét az emberiség térnyerése előtt – az utolsó jégkorszakot követő időkre gondolva – klímazonális és intrazonális erdők és erdőspuszta borította. A puhafaligetek favorizálása a keményfaligetek helyén kizárólagosan gazdaságossági kérdés. és helyüket „fenyősivatag” vagy „akácsivatag” váltja fel. A gyorsan növő „papírnyárasok” mintegy 15 év alatt vágásérettek. azok jobban ellenálltak volna az orkán pusztításának. eltűnt. . hiszen az akác jó mézelő. főleg az Alföldön. Ökológiai hátrányaik miatt ma már hivatalból üldözendők. kemény fája pedig ipari célokra sokoldalúan felhasználható. Az óriási fenyőpusztítást a mintegy 100 évvel ezelőtti homogén lucfenyvesítés okozta. Telepítésük következtében azonban az élőhelyeken a nagy diverzitású eredeti ősgyepek eltűnnek. Ráadásul a gyökérsarjakról vegetatíven is kiválóan szaporodó akác tolakodó gyomfává vált. A hegyvidéken a klímazonális erdőtársulások: a cseres-tölgyesek. A sokkal értékesebb keményfák azonban csak 80-100 év múlva vágásérettek. majd a lecsapolások írták át a táj arculatát. égeres láperdőket. a gyertyános-tölgyesek. Az alföld ártéri területein tölgy-kőris-szil keményfa ligeteket. löszborította területeken az alföldön és a dombvidéken lösztölgyesek voltak. a szárazabb. Az őshonos erdőállományok jelentős hányada. Ha akkor az eredeti vegetációnak megfelelő kevert erdőállományokat telepítették volna. Sajnos a nemesnyárasok is jelentősen csökkentik a természetes diverzitást a gyepszintben. tehát gyorsan megtérülő befektetés a telepítésük. a bükkösök követték egymást a magassági övek szerint. Az ember megjelenését követően előbb a földművelés és a legeltető állattartás.

A populációk között az egy irányú fogyasztott-fogyasztó kapcsolatok alkotják a táplálékláncokat. de őt már nem fogyasztják. Ők más élőlények. ezért fogyasztók. amely rovarevő énekesmadarakat zsákmányol. számos más ragadozó is elfogyaszthatja.12. a táplálékláncok a természetben a táplálkozási hálózatok bonyolult rendszerét képezik A táplálékhálózatok szerkezete különböző lehet. Tevékenységüket aprózással kezdik. ezt rendszerint különböző állatok végzik. A többi élőlény csak a már kész szerves anyagot képes különböző módon másodlagosan hasznosítani. Az elsődleges energiaforrás alapvetően a Nap sugárzó energiája ( a kemoautotróf prokarióták esetében kémiai energia. rovarlárvákat fogyasztó kishalakkal táplálkozó ragadozó hal. a csúcsragadozó. Az élőlények pusztulásával a lebontó szervezetek tevékenységének következtében az anyagok mint kis molekulájú. akár mint préda. Mivel a Nap energiájának segítségével szervetlen anyagból is képesek szerves vegyületek felépítésére. az esetek túlnyomó többségében a fotoszintetizáló növények képezik. gombák és baktériumok. ők a termelő szervezetek. akár mint predátor. testanyagaikon keresztül azt visszajuttatják a táplálkozási hálózatokba. míg a szervetlen anyagokká való átalakítás a mikroorganizmusok feladata. A növények által felvett szervetlen anyagokból a Nap fényenergiájának segítségével növényi szervesanyag lesz. A társulások nyílt anyagi rendszerek. amely ilyen formában biztosítja a fogyasztók testfelépítéséhez és életműködéseihez szükséges energiát. valamennyi populációt érintik.karvaly. A másodikot csoportot a fogyasztók képezik. amelyek kívülről kapják a működésükhöz szükséges energiát. A lebontók lehetnek állatok (például a keselyűk. Másodlagos fogyasztó például a karvaly. Az energia beépül a zöld növények fotoszintézise során . növények vagy állatok szerves anyagaival táplálkoznak. A különböző szerepű élőlények a társulások táplálkozási szintjeit képezik. negyedleges ragadozó például a növényi plankton-állati plankton-apró ragadozó rákok-kisebb tengeri halak-lánc végét lezáró tonhal. általában 3-4 tagbél állnak. A növényevők az elsődleges fogyasztók. A táplálékláncok révén a társulásokban anyagkörforgalom és energiaáramlás valósul meg. Mivel őket is fogyasztják. a valóságban azonban sokkal rövidebbek. harmadlagos vagy akár negyedleges fogyasztók is lehetnek. A táplálkozási hálózatok utolsó láncszeme mindig egy ragadozó. a ragadozók másodlagos. vagy a zabmezei pocok. Első láncszemét azonban minden esetben az autotróf szervezetek. számos bogárfaj stb. A lebontó szervezetek a bontott anyag egy részét saját testükbe építik be. ha a zsákmánya a vízben más apróbb. Elméletben 6-7 tagú táplálkozási láncok is összerakhatók. Mivel a gyapjaslepke hernyóját vagy a mezei pockot stb.egerész ölyv. Ilyen például a kocsányos tölgy-gyapjaslepke hernyó. ez azonban napjainkban nem jelentős a bioszféra egésze szempontjából). amelyek befolyásolják ezen anyagok körforgását! Ismertesse a lehetséges következményeket és teendőket! Az ökoszisztémákban a populációs kölcsönhatások közül a táplálkozási kapcsolatok valamilyen formában. A növények testanyagaik formájában raktározzák a kémiai energiává átalakított napenergiát. harmadlagos fogyasztó a csuka. az oxigén. amely csak fogyaszt. táplálkozási lánc. fogyasztók és lebontók szerepét az ökoszisztémák anyag és energiaforgalmában! Határozza meg az elvi különbséget az anyagforgalom és az energiaáramlás között! Ismertesse a szén. Ezért a lebontókat visszamentőknek is szokták nevezni. és a foszfor körforgásának útját! Ismertessen emberi tevékenységeket. energiában szegény elemek vagy vegyületek kerülnek vissza a légkörbe és a talajba miközben a termelők számára újra felvehetőkké válnak. A táplálékláncoknak három alapvető típusát különböztetjük meg. A harmadik csoportot az elpusztult szervezetek anyagait hasznosító lebontók alkotják. A nyagforgalom és energiaáramlás az ökoszisztémákban Értelmezze és példák segítségével mutassa be a termelők.).

Általában egy nagyságrendnyi a tömegcsökkenés szintről szintre haladva. hogy az energia egy hányada szintenként az életfunkciók működtetésére elhasználódik vagy ürülékkel leadásra kerül. ami persze megfelelő energiatartalomra számolható át. Ennek egyik oka. Ebből 10 kg ragadozó haltömeg épülhet fel. nem növekedhet a mennyisége. Az elfogyasztott szervesanyagnak pedig alig 4 %-a épül be a szervezetükbe. alacsony energiatartalmú vegyületek formájában lép be a társulásokba. de az energiafajták összege a kiindulási energiánál nem lehet több. kémiai energiává alakítva áll a társulás rendelkezésére. a kémiai energia átalakulhat munkává és hővé. amely emberi fogyasztás esetén mindössze 1kg testtömeg gyarapodáshoz vezet. minél hosszabb egy tápláléklánc. A társulások energiamozgásának állomásai a termelőktől az elsődleges. Az energia vándorlása során azonban minden táplálkozási szinten jelentős veszteséggel kell számolni. Az első főtétel az energia megmaradását mondja ki.5 %-át képesek a szervezetükbe építeni. mert egyfelől a társulások nyílt rendszerek. a rövidebb táplálkozási láncok jobb hatásfokúak. Az egyes szinteken fellépő energiaveszteség miatt a társulások energiaellátása állandó utánpótlás révén biztosítható csak. egy része hő formájában szükségszerűen a környezetben távozik. Az egyik lehetőség. Pontosabban annyi sem. ezeket a vegyületeket a fotoszintézis során történi átalakításuk közben "töltik fel" az autotróf szervezetek kémiai energiával miközben testanyagaikká alakítják őket. Az adott rendszerben ennél több nem termelődhet. miszerint egy elszigetelt rendszerben az energia mennyisége változatlan marad. hogy a minden biocönózisban a rendelkezésre álló kémiai energia mennyisége a megkötött fényenergia mennyiségétől és hasznosulásának mértékétől függ. Így csak a fennmaradó egyre csökkenő hányad jut préda formájában a tápláléklánc következő szintjére. hogy beépül a szervezetbe. Az anyag ugyanis energiában szegény.keletkező szerves vegyületekbe. egy másik. a többi anyag energiatartalma az életműködéseik fenntartásához szükséges. majd a lebontó szervezetek zárják a sort. Ez az ökológiai rendszerek szempontjából. a többit ürülék formájában leadják. hogy ürülék szerves anyag tartalmának formájában. Az energia útja egyirányú áramlás a társulásokban. Természetesen a társulások működésére is érvényesek a termodinamika törvényei. Ezért a biocönózisokban minden egyes táplálkozási szinten a kilépő hő formájában energiaveszteséggel kell számolni amit kívülről pótolni kell. ez a planktontömeg 100 kg planktonfogyasztó kishalak testtömeg gyarapodásához elegendő. A termelők által megkötött napenergia tehát szerves vegyületek formájában. tehát energiaveszteséggel kell számolni. a harmadik irány pedig az a lehetőség. Hasonló utakra kerülhet az energia a társulások szintjén is. azt jelenti. Az egyes . A ragadozó táplálékláncok energiahasznosítása ugyancsak rossz hatásfokú. hogy a termodinamika törvényszerűségei alapján a különböző energiaformák egymásba történő átalakulása során az energia egy meghatározott hányada szükségszerűen hőenergiává alakul át és elhagyja a rendszert. a másik pedig az. fogyasztókon keresztül a csúcsragadozók felé halad. Ezt a Nap sugárzó energiája biztosítja. amelyek nyíltak. 10 000 tonna növényi planktonból 1000 tonna állati plankton lesz. másodlagos stb. Vizsgálati adatok szerint a növényevő állatok az elfogyasztott tápláléktömeg 38 %-át hasznosítják csupán. A növények a rendelkezésükre álló sugárzó energiának azonban alig 0. A fogyasztó szervezetek a szerves vegyületek felvételével jutnak a kémiai energiához. Ebből következik. másfelől pedig a termodinamika második főtétele szerint az energetikai folyamatok során termelt hő nem tud teljes egészében munkává alakulni. Egyetlen egyedben a táplálékkal felvett energia útja háromféle lehet. de nem is csökken. mint kémiailag kötött energia elhagyja a szervezetet. Az ökológiai rendszerek élőlényei termodinamikai szempontból a rendszerbe belépő energiával munkát végeznek és hőt termelnek. annál nagyobb az energiaveszteség. A termelőktől indul ki és a táplálkozási szinteken keresztül a csúcsragadozó felé halad. A társulásokban az anyagforgalom az energiaáramlástól elválaszthatatlan. hogy a szervezet önfenntartásához elhasználódik.

A bioszférában a foszfor legnagyobb része különböző kőzetekben és a tengerek mélyén üledékekben van jelen. hiszen a légzés során nagymolekulájú. Az elpusztult élőlények testanyagaiban lévő szén a lebontó szervezetek tevékenységének következtében ugyancsak szén-dioxiddá alakul vissza. a vízben mint oldott szén-dioxid gáz és hidrogén-karbonát illetve karbonát-anion. majd fehérjéket. Mindezekből kiderül.szinteken bekövetkező energiaveszteség anyagveszteséget is jelent. zsírokat. kőolaj. a társulások anyagai azonban állandó körforgalomban vannak. energiában gazdag vegyületek bomlanak le miközben energiatartalmuk az életműködésekre fordítódik. Az elpusztult élőlények foszforvegyületit baktériumok tárják fel és teszik újra felvehetővé. Az ökoszisztéma növényei adott mennyiségű felszívott vizet párologtatással a levegőbe juttatnak. Az oxigén részben mint a víz-. A leadott anyagok nem vesznek el a társulásból. Ennek negatív következményei . és nukleinvegyületket állítanak elő belőlük. A két folyamat között azonban lényeges különbség. Az állatok ivóvízzel is foszfát-ionokhoz juthatnak. A kőzetek kémiai mállása során a víz kioldja a foszfátokat a kőzetekből és ezek a növények számára felvehetővé válnak és bekerülnek a táplálékláncba. az üledékes kőzetekben mint karbonátsók van jelen. így egyirányú folyamat. A molekulárisan a levegőbe került oxigén a szervezetek légzése során vízzé alakul és visszakerül a vízciklusba. hogy az ökoszisztémákba az autotróf szervezeten keresztül belépő energia végigvándorol az egyes táplálkozási szinteken. A kismolekulájú anyagok a fotoszintézis során újra feldúsulhatnak energiában és nagymolekulájú szerves vegyületekké redukálódhatnak. A talajba szivárgó víz jelentős része a növények számára felvehető állapotban marad a talajban. amelyet műtrágyaként hasznosítanak. amelyek energianyerés céljából a légzés során a levegőből felvett oxigénnek újra széndioxiddá oxidálják vissza. részben közvetlenül a csapadékból kerül a víz. vagy a felszínen elfolyik és végső soron újra a nyílt vizekbe kerül. a keletkező kismolekulájú energiában szegény vegyületeket pedig a sejtek leadják. földgáz) illetve a élő szervezetekben különböző szerves vegyületek formájában. A víz körforgása során a Föld felszínéről elpárolog és gőz formájában a légkörbe kerül. Az ember például a fosszilis tüzelőanyagoknak a körforgásba történő gyors visszahozásával szól bele a biogeokémiai körforgalomba. Ezek a szerves anyagok az autotrófokból a heterotróf fogyasztókba kerülnek. Például Peru part menti halban gazdag vizei rengeteg halászmadarat tartanak el. A foszfor egy része mint a guano (madárürülék) alkotóeleme is visszakerül a szárazföldre. A populációk táplálkozási kapcsolatai révén megvalósuló anyagforgalmi folyamat az anyagok biológiai ciklusa. hogy az ökoszisztémákban az energiaáramlás és az anyagforgalom egymástól elválaszthatatlanul zajlik. és a folyamat kezdődik előről. újra beépülhetek a fotoautotróf szervezetek testébe. majd eltávozik belőle. A szén körforgásánal legfőbb mozgatója az autotróf szervezetek működése. többé kevésbé újra rendelkezésre állnak. A szén a bioszféra légkörében szén-dioxid gáz. az anyagokra a társulásokban a körforgalom a jellemző. Ezzel együtt és egy időben anyagvándorlás is folyik. amely egyirányú folyamat. Ekkora madártömeg fészkelőhelyeinek környékén óriási mennyiségben keletkezik guanó. onnan újra átvándorolhatnak a fogyasztók testanyagaivá. A növényzetre kerülő csapadék zöme lefolyik és szintén a talajba kerül. a fotoszintézis vagy kemoszintézis során a légköri szén-dioxidot szénhidrátokba beépítve szerves vegyületekké alakítják. A Föld felszínére visszahullott csapadék vagy a talajba szivárog. részben mint a szén-dioxid összetevője vesz részt a biológiai ciklusban. Számuk a hatvan évek végén mintegy 25 millió volt. ahol a felhők lehűlése kicsapódáshoz vezet. Végeredményben a lehullott csapadéknak csak igen kis hányada épül be a fotoszintézis során kötött hidrogén formájában a társulások élő szervezeteibe. Az energiaforgalommal szemben. Nagy mennyiség raktározódik a fosszilis energiahordozókban (szén. A társulásokba tehát részben a talajból.

102. B tétel: A dohányzás ártalmairól Olvassa el az alábbi szöveget és az idézet (Fazekas-Szerény: Biológia I. a koncentráló képesség romlása.) valamint a grafikon összevetésével fejtse ki a véleményét a dohányzásról! Ábra: Biol II. A megvastagodott. A dohányosok túlnyomó többségében függőség alakul ki a dohányzással kapcsolatban. de belül rendkívül nagy felületű zsák. a legveszélyesebbek az érelmeszesedés. kínzó vágy a cigaretta után és még sorolhatnánk. A cigaretta megvonása. ideges lesz. majd az ásványi anyagok berakódását. Dohányzáskor a tüdőbe jutó füstből a nagy felületen a tüdő számos egészségkárosító anyagot megköt. a nők 35 %-a. 95. azaz az érelmeszesedést. A tüdő fejlődéstanilag a bélcső kitüremkedésének fogható fel. elhízás. és ezért nagy produktivitású ökoszisztémák írtása is. A magyar lakosság több mint harmada dohányos. A tüdőrák és a dohányzás közötti egyértelmű összefüggés egyrészt a tüdő anatómiájával. Ha nincs lehetősége rágyújtani. alvászavarok.old. mint az alkoholé. például a trópusi esőerdőké. Napjainkban a fejlett országok 15 év feletti lakosainak 25-34 %-a dohányzik. másrészt a dohányzási égéstermékek rákkeltő voltával magyarázható. amelyek meggyorsítják az érfal lipid megkötését. mégis törékenyebbé vált érfal könnyebben eredményez agyvérzést vagy infarktust illetve érszűkületet. másodsorban pszichés függőség is kialakul. Ez az oka annak. ingerültség.például az üvegházhatás fokozódása a nagymennyiségű szén-dioxid légkörbe juttatása révén Negatív emberi hatás egyes nagydiverzitású. fejfájás. hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felé adatokat közlő országok közül a népesség számához viszonyítva Magyarországon hal meg a legtöbb ember tüdőrákban…” Hogyan függ össze a tüdőrák kialakulása a dohányzással? Milyen összefüggés van a dohányzás és az érelmeszesedés között? Hogyan függ össze az érelmeszesedés a szívinfarktus vagy az agyvérzés kialakulásával? Kifejtés: A dohányzás rendkívül egészségkárosító szokás. hogy a dohányos ember bizonyos helyzetekben. Magyarországon a férfiak 45. A vérbe is jutnak olyan égéstermékek és kémiai anyagok. ami azt jelenti.-II. A függőség kettős: elsősorban nikotinfüggő a dohányos. A nikotin okozta ártalmakat szinte fel sem lehet sorolni. egy vakon végződő. Romboló hatása nem látszik olyan egyértelműen. a szívinfarktus és a tüdőrák.ábra !! „ A dohányzás sajnos társadalmilag elfogadott szokás. különböző rákkeltő anyagokat is. az agyvérzés. rosszul érzi magát. A függőség miatt a dohányzásról csak nagy akaraterővel és hosszú idő alatt lehet leszokni. sajnos ezek nagyobb része egyúttal erős dohányos is. a dohányzás abbahagyása kellemetlen tünetekkel jár: fáradékonyság. alkalmakkor rágyújtási kényszert érez. nyugtalanság. Fontos lenne a nemzetközi szerződések megkötése és ezek betartása a gazdag és a szegény országok között. .

Növénypopuláció hosszabb ideig élhet. amely az adott élőhelyen pusztulásra van ítélve. A populációkban beszélhetünk a genetikai anyag. ha minden egyed egy másik faj képviselője. ameddig az utolsó egyed egyedül nem marad. illetve. és a realizálódó génváltozatok következtében alakul ki. akkor nem társulás hanem egy populáció. Állati populációt feltételezve. A társulások sokféleségének két szélsőséges esete elméletileg.13. (Kiegészítő anyag: A Simpson-index alapján számolva a diverzitás értéke annak a valószínűsége. A fenotípusos diverzitás az élőlények megjelenő tulajdonságaiban mutatkozik meg. ez a genetikai sokféleség. Ezek bonyolultságukban – és ezért pontosságukban – térnek el egymástól. azaz a megkülönböztetett "féleségek" számát (azaz a diverzitás ökológiai értelmezésében azt. Mindezek figyelembevételével a diverzitás különböző matematikai függvényekkel fejezhető ki. hogy a vizsgált társulás két véletlenszerűen kiválasztott eleme különböző legyen. hiszen a rendelkezésére álló erőforrások végesek. nincs anyagkörforgás. A diverzitási mutatóknak valamely rendszer változatosságát kell kifejezniük. ami addig áll fenn. addig. Általában minél nagyobb a populáció egyedszáma. A tétel: A diverzitás Mi a diverzitás ? Milyen módon fejezhetjük ki objektíven egy társulás diverzitását? Milyen egy természetes társulás diverzitása? Milyen szerepet játszik a genetikai diverzitás a populációk fennmaradásában? Hogyan függ össze a társulások szervesanyag termelése – produktivitása–és a diverzitás? Hogyan függ össze a társulások stabilitása és diverzitásuk? Hogyan változik a társulások diverzitása a természetes szukcessziós folyamatok során? Meddig növelhető a társulások diverzitása? Hogyan befolyásolta az ember megjelenése a bioszféra diverzitását? Mivel magyarázható a kis diverzitású szántóföldi monokultúrák nagy produktivitása? Miért fontos a Földünkön kialakult biodiverzitás megőrzése? Hogyan lehet az évmilliárdok alatt kialakult biodiverzitást megőrizni? Hogyan szolgálhatják ezt a természetvédelmi területek? A diverzitás latin eredetű szó. mert túl sok információt próbál belesűríteni egyetlen adatba. annál nagyobb a genetikai sokfélesége is. Ehhez legalább két szempontot kell figyelembe venniük. A biológiában populációs szinten. ezt az általános bizonytalanságot becsli. a termőtalaj pedig előbb utóbb kimerül. A diverzitás értéke egyszerre veszi figyelembe a fajok számát és a különböző populációkhoz tartozó egyedek számát is. de a lebontó populációk hiánya miatt az elpusztult szervezetek szerves anyag tartalma nem kerül soha vissza a talajba. sokféleséget jelent. Ugyanis ha a "társulás" csak egyetlen fajból áll. ) A diverzitás fogalmának általános alkalmazhatósága éppen azért nehéz. Figyelembe kell venni az egymástól eltérő. E két szélsőséges állapot nyilvánvalóan csak elméletben létezik. amíg egy elemnek (a mi esetünkben egy fajnak) egy csoporthoz ( a mi esetünkben a társulást felépítő populációhoz) való tartozását meg nem állapítjuk. az egyes gének alléljeinek sokféleségéről. és társulási szinten is értelmezhető fogalom. ha egy társulásban minden egyed azonos fajhoz tartozik. (Társulás diverzitásának elemzésekor két véletlenszerűen kiválasztott egyed másik fajhoz tartozzon). A Shannon-Wiener féle entrópiafüggvény bonyolultabb matematikai formula. Társulástani fogalomként a társulások jellemzésére szolgál. . A társulás fajokban való gazdagságát és a fajok egymáshoz viszonyított gyakoriságát fejezi ki. az nem felel meg a társulás kritériumainak. hogy hányféle populáció építi fel a társulást) és figyelembe kell vennie azok egymáshoz viszonyított gyakoriságát is. csak kannibalizmus esetén marad fenn ideig-óráig a populáció.

Ezt jól példázzák a nagy társulásegyüttesek. létezésük. de nemcsak egyedüli meghatározó viszony.) tart el. Általánosságban a társulások szervesanyag termelő képessége annál nagyobb. Az azonos táplálkozási szinten álló fajok között a vetélkedés a meghatározó. amelyben meghatározott biotikus kölcsönhatások állnak fenn. Ezek közül a kapcsolatrendszerek közül legalapvetőbbek a táplálkozási viszonyok. A társulások fennmaradásának alapja az őket felépítő populációk között kialakuló kapcsolatrendszerek bonyolult hierarchiája. a tűlevelű erdők és a tajga biomja mind egyre kisebb diverzitást és egyben alacsonyabb produktivitást mutat. annál több faj építi fel. A nagyobb populációméret viszont nagyobb genetikai diverzitás lehetőségét biztosítja. Ugyanakkor akadnak a szabályt megerősítő kivételek is. térhódítását vagy visszaszorulását. az egyes fajok kölcsönhatásaikkal egymás evolúcióját "serkentve" alakítják a társulás összetételét. A fogyasztó-fogyasztott kapcsolatrendszerben a meglévő. mert az ökológiai piramisok elmélete alapján össz testtömegét tekintve kb. és az alkotó fajok egyedszáma minél jelentősebb mértékben tér el. a füves puszták és a lomberdők. Minél sokfélébb. Egy társulásban a nagy szerves anyag tömeg magasfokú szerkezeti bonyolultságot tesz lehetővé. amelyek mindketten a másodlagos fogyasztó számára zsákmányt jelentenek. rátermettsége. kipusztul a másodlagos fogyasztó és a csúcsragadozó is. A populációs kapcsolatok között a vetélkedés jelentős. A táplálkozási szintekbe való beilleszkedés legalább ennyire fontos. akár mint fogyasztott. minél nagyobb a diverzitásuk. egyre terepszínűbb stb. ezzel nagyobb az adaptabilitás – az alkalmazkodóképesség – lehetősége is. Egy populáció genetikai diverzitása a populáció egy adott élőhelyen való megtelepedésekor adott.A természetben a sokféleség értéke mindig valahol a két lehetőség között helyezkedik el. Ha egy társulás alacsony diverzitású. amely a genetikai diverzitásnak függvénye. amelyek Földünk legnagyobb diverzitású élőlényegyüttesei. Ennek a legegyszerűbb modelljében a zsákmányállat egyre gyorsabb. a biomok szervesanyag termelései. Spontán mutációkkal a genetikai diverzitás csak nagy késéssel "követi" a populáció terjeszkedését. akkor az egész társulás összeomlik. Az eltartó testtömegek nagyobb egyedszámot jelentenek (legalacsonyabb egyedszáma egy tásulásban mindig a csúcsragadozóknak van !). lesz a ragadozó szelekciós nyomása következtében. például mindössze négy populációból áll és egyetlen tápláléklánccal jellemezhető a társulást felépítő populációk fogyasztó-fogyasztott viszonya. mert ezek akár mint fogyasztó. az új populáció genetikai adottságai. annál kisebb diverzitású a társulás. ha valamilyen kedvezőtlen hatás következtében az elsődleges fogyasztó a négy populációból álló társulásban elpusztul. Mivel a populáció egy adott társulásba lép be. Az ezt követő elszaporodás azonban épp ezért egy adott genetikai állománnyal is indul. mintha öt faj képezné két elsődleges fogyasztó populációval. emellett biztosítja számtalan specializálódott fogyasztó számára is az életlehetőségeket. Ebben a kapcsolatrendszerben a fogyasztott mindig lépéselőnyben van. majd a sivatagok. ravaszabbá stb. egy olyan rendszerbe. ez viszont a ragadozót szelektálja egyre gyorsabbá. valamennyi populációt érintik. Egy társulás annál stabilabb minél nagyobb a sokfélesége. fennmaradásuk törvényszerűségeiben keresendő. Ennek a magyarázata a társulások működésében. stb. Ezt a koevolúciós (együttes evolúciós. például hazai társulásaink közül a nádasok kis diverzitású társulások. kb. Az öt fajból álló példánk esetében azonban az . egymás evolúciójára hatással lévő kapcsolat) kapcsolatot legtöbben a ragadozó és a zsákmányállat kapcsolatában elemezték. A nagy tömegben keletkező elpusztult szerves anyag gazdag lebontó – detritofág – élővilágot (atkákat. Legnagyobb produktivitást a trópusi esőerdők mutatnak. majd folyamatosan változó genetikai diverzitás a kapcsolatot a legváltozatosabb módon képes befolyásolni. tízszer annyi termelői testtömeg tud eltartani egy elsődleges fogyasztót. diverzebb egy közösség. gombákat stb. Ugyanis. tízszer annyi növényevő állat tud eltartani egy ragadozót. a társulás kevésbé stabil. rovarokat. határozza meg a továbbiakban a működő rendszerbe való beilleszkedését. A szavannák. produktivitásuk azonban igen nagy.

stabil társulásokat hatalmas. Ez a populációk genetikai diverzitásának csökkenését eredményezné. ott ahol több száz növény. fajszegények. A bioszféra az evolúciója során feltehetően egy olyan optimális diverzitás szintjéhez jutott el. Ezek általában alacsony diverzitásúak. Mára a bioszféra az emberi tevékenység következtében jelentősen átalakult. századi "humán bomba" robbanásáig. Ennek az a magyarázata.) A bioszféra három és fél milliárd éves fennmaradásának és működésének alapja az evolúció során kialakult nagyfokú diverzitás volt. hogy legyen. hogy hiába jutott el a probléma megoldásának felismeréséig. Így. Egy társulás diverzitása nem növekedhet korlátlanul. Ennek szerkezeti és működési sajátosságai megállapodottak. A szimbiotikus kapcsolatok sokszínűsége a stabilitáson túlmenően növeli a társulások evolúcióképességét is. a populációs kölcsönhatások sokfélesége. ha megvalósításának . A természetes szukcessziós folyamatok a társulások hosszabb távon végbemenő megváltozásai. stabil társulások fajdiverzitása a közel optimális érték körül mozog. nagyüzemi monokultúrák váltották fel. Az ember megjelenése a bioszférában kezdetben nem volt hatással a 3 és fél milliárd év alatt kialakult élővilág diverzitására. Ez minden ország és az egész emberiség közös feladata kell. A társulás diverzitásának egy optimális érték fölé emelkedése az egész társulást sérülékennyé tenné. amely elsősorban a hajókészítésnek esett áldozatul. amelynek jól elkülöníthető fázisai vannak. minél nagyobb területeken meg kell őrizni a természetes ökoszisztémákat. amely fennmaradásának további záloga is. hogy a mezőgazdasági kultúrák nemcsak a Nap energiájának felhasználásával termelnek. A környezetükkel egyensúlyban lévő. ilyen területek alig maradtak. A populációkban realizálódó sokféleség egy nagyon nagy alkalmazkodóképességet hordozó genetikai sokféleséget jelent az egész bioszféra szintjén is. A szukcesszió végpontját jelentő társulás a zárótársulás vagy klímaxtársulás. A fogyasztó-fogyasztott kapcsolatrendszeren túl az összes többi populációs kapcsolat is szerepet játszik a társulások stabilitásában. de még egyes országok szintjén sem. bizonyos diverzitás-növekedés adott konkrét térben és időben csak a már meglévő populációk kárára. egy kiindulási állapotból egy végállapot felé haladó folyamat. A megoldás egyetlen útja. hanem a trágyázás révén komoly anyag és energia utánpótlás történik.A szántóföldi monokultúrák produktivitása sok esetben megközelíti vagy meg is haladja az ott eredetileg tenyésző természetes élővilág produktivitását. A rendelkezésre álló erőforrások (és a tér is) végesek. amely alkalmazkodóképességük leromlásával járna. A természet fajdiverzitásának megőrzése nem valósítható meg kis közösségek. közel azonos genotípusu egyedei tenyésznek. A mezőgazdasági művelés következtében a nagy diverzitású és nagy produktivitású. A folyamat első társulásai az úgynevezett pionír tásulások. Az egyes fajok védelme nem segít a probléma megoldásában. amely együtt jár az őket felépítő populációk kicserélődésével és egy másik társulás kialakulásával. Ekkor semmisült meg – és azóta sem regenerálódott a mediterrán medence egykori erdővegetációja Európában. egyensúlyban vannak a környezeti tényezők – elsősorban az éghajlat – nyújtotta lehetőségekkel. fennmaradása veszélybe kerülne. Az ember negatív hatása az ipari forradalomtól felgyorsulva fokozódott a XX. Az emberi kultúra fejlődése azonban már két-három évezreddel ezelőtt komoly következményekkel járt a bioszféra sokféleségére nézve. optimális nagyságú területek érintetlen állapotban való megőrzésére lenne szükség.egyik elsődleges fogyasztó populáció pusztulása nem eredményezi a társulás teljes megsemmisülését. hanem komoly kiegészítést kapnak az ember közvetítése révén (Nem a természetes körülmények között termelt szerves anyag mennyiség forog. azok egyedszám csökkenésével valósulhatna meg. egyetlen faj. Nem beszélve arról. Sajnos mire ennek a felismeréséig az emberiség eljutott. .és több ezer állatfaj élt együtt. A biotikus szukcesszió változatlan éghajlati körülmények között zajlik. A klímaxtársulást a fajgazdagság. a nagy diverzitás jellemzi. de az egyes fajok egyedszáma nagy.

mint azoké. és kevesebb köztük a magas vérnyomásos beteg…” Fejtse ki a véleményét az olvasottakról. A többség azonban csak a húst. Fontos a megfelelő mennyiségű és főleg minőségű fehérjebevitel. Széleskörű adatok szerint a vegetáriánusokban 30–70 %-kal kisebb a szívinfarktus előfordulása és a koszorúerek megbetegedésének kockázata. hogy a vegetáriánusok között lényegesen kevesebb az elhízott ember. akik csak a húst nem eszik meg. sőt olyan vegetáriánusok is vannak. A vegetáriánusok táplálkozása egyes vizsgálatok szerint egészségesebb. Csak így kerülhető el az. ugyanakkor legalább ilyen fontos a rostokban gazdag. Az adatok szerint 50–75 %-kal kevesebb közöttük a rákos halálozás. a tojást és a tejet kerüli el. még a vajról és a mézről is lemondanak. Védje meg egy vegetariánus vagy egy a vegetarináus táplálkozási mód ellen agitáló álláspontját! Kifejtés: Központba kell állítani. Kisebb arányban alakulnak ki bennük gyomor-bél megbetegedések és veseműködési zavarok is. ezt bizonyítja a fogazata is. „Régóta ismert és ma már egyre jobban terjed a vegetáriánus táplálkozás. tejet és tejterméket fogyasztanak. növényi eredetű tápanyagok fogyasztása is. A növekvő szervezet számára elsősorban ez az utóbbi megoldás fogadható el. A legszigorúbb vegetáriánusok semmilyen állati eredetű élelmiszert nem fogyasztanak. amely az állati eredetű ételekben van. A vegetáriánusoknak pontosan ismerni kell az általuk fogyasztott élelmiszerek tápanyag. hogy az ember mindenevő. .gazdasági és társadalmi korlátai vannak. alacsonyabb az ilyen táplálkozású emberek vérében a zsírszint. akik húst is fogyasztanak. de tojást. hogy ez a táplálkozási mód ne okozzon hiánybetegségeket.. vitamindús. ásványi anyagokat is kellő mennyiségben tartalmazó. A túlzottan egyoldalú növényi.elsősorban fehérjetartalmát. Természetes következmény az is. vagy éppen húsfogyasztás egyaránt káros lehet. B tétel: A vegetariánus táplálkozásról Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget.

A lepel a lepellevelekből áll. a mikrospórát termelő levelek porzókká váltak. Mindkettőből önálló előtelep fejlődött. ilyenkor a sziromleveleket pótolja. A mikroelőtelepen jöttek létre a hímivarszervek. és egy vízcseppben a megtermékenyülés bekövetkezhetett. a csésze forrt. mert csak azok a petesejtek tudtak megtermékenyülni. A magvaspáfrányok legfejlettebb formái is 100 millió évvel ezelőtt kihaltak. az előtelepen az előtelepen néhány sejtből álló hímivarszerv alakult ki. így ez a csoport heterospórás (hetero = különböző) haraszttá vált. azaz a részeit képező módosult lomblevelek egymáshoz közel erednek a virág tengelyén. a hímivarsejtek egy csepp vízben jutottak el a petesejthez. hogy kétféle spórát. Rövid szártagú. kisebb mikrospórákat és nagyobb makrospórákat termeltek. a makroelőtelepen pedig a női ivarszervek. Ez azt jelentette. mivel óriási minőségi előrelépést jelentett az a változás. Korlátolt növekedésű. Rendszerint zöld. A kocsány kiszélesedő része a vacok. és a szél segítségével jutott a makroelőtelepre. beszéljen a típusairól. amely hímivarsejteket termelt. és fennállt az előtelep kiszáradásának a veszélye is. a nyitvatermő és a zárvatermő virág közötti különbséget! A virág képzés biotikus és abiotikus tényezőit! Az első szárazföldi növények. Az ősi harasztok kezdetben egyféle spórát termeltek. A mikrospórát termő leveleken nagyon sok mikrospóra érett be egyszerre. A virágot kívülről takarólevelek borítják. A virág módosult levelekből álló. és néhány sejtből álló női ivarszervében petesejtet érlelt. továbbfejlődött utódaikban a spórát termelő levelek átalakultak. Apró előtelepet fejlesztett. Ezeknél a harasztoknál a makrospóra nem hullott le a spórát termő levélről. Ha a csésze és a párta levelei egyneműek (teljesen azonos megjelenésűek). Így a hímivarsejt közvetlenül a petesejthez juthatott. és szelekciós előnyükre szolgált. hogy ivaros szaporodásuk folyamata vízhez kötött. néha azonban nagy és színes. A párta is lehet forrt.14. A heterospórás harasztok azonban fejlődőképesnek bizonyultak. Ismertesse a virág evolúcióját! Mutassa be egy mai virág általános felépítését. Kialakult a virág. a virág csupasz. A szimmetriaviszonyok alapján megkülönböztetünk sugaras szimmetriájú virágot. rövidszártagú. amelyen . Ott megakadt. A virágot hordozó hajtás utolsó szárrésze a virág kocsánya. A takarólevelek a csészére és a pártára különülnek. ezen helyezkednek el a virág részei. széles körben való elterjedését. A mikrospórából mikroelőtelep. A párta a virágtakaró levelek belső köre. Az ősi harasztok egy csoportjában később megjelent a heterospóra. Ez tette lehetővé a növények szárazföldi körülmények közötti. A csésze csészelevelekből. és utóbbi a virág védelmén túlmenően a megporzást végző rovarok odacsalogatásában is szerepet játszik. amely az ősi magvaspáfrányoknál jelent meg. Szaporító hajtás. mert csak meghatározott. Ez a szaporodási forma látszólag kedvezőtlenebbnek tűnik mint az izospórás harasztok szaporodása. szaporító hajtás. nem volt szükség a víz közvetítő szerepére. Az egyedfejlődésnek a víztől történő teljes elszakadása a virág kialakulásával valósult meg. de lehet szabadszirmú is. mert a növény szaporodását szolgálja. a makrospórából makroelőtelep. és kevés sejtből álló mikroelőtelepet fejlesztett. a párta sziromlevelekből áll. például a pirosló hunyor virága ilyen felépítésű. korlátolt növekedésű. Ha mindkét takaró levélkör hiányzik. A makrospórát termelő levelek termőlevelekké. amelyek előtelepe mellett közvetlenül egy mikroelőtelep is kifejlődött. Módosult levelekből áll. lepelről beszélünk. gyors fejlődésnek indult. Az előtelepek és az ivarszervek egyre kevesebb sejtből álló képződményekké redukálódtak. hanem a spóratartó tokban fejlődésnek indult. a szárazföldön való teljes térhódításukat korlátozta. hiszen részei lomblevelekből származnak. A tétel: A virág kialakulása és felépítése. Ha a csészelevelek összenőttek. fajra jellemző méretet érhet el. A csésze mindig a legkülső levélkör. Ezekből az izospórákból (izo = azonos) alakult ki az előtelep és ment végbe a rájuk jellemző egyedfejlődés. Ha akadtak közöttük szárazabb körülményeket is elviselő csoportok. a párhuzamosan fejlődő mohák és harasztok többsége még nedves környezetben élt.

A porzók – azaz a mikrospórát termő módosult levelek – egy porzó porzószálból. Egyivarú virágai vannak például a kukoricának. A termők magházból és bibéből állnak. a kapor összetett ernyő virágzata stb. kétoldalian részarányos az akác vagy a borsó virága. mellkasi szorongattatást jelent. A virágok járulékos részei a mézfejtők. mert mindkét jellegű egyivarú virága ugyanazon a növényegyeden megvan. A betegség neve angina pectoris. A nektáriumok fontos szerepet játszanak a megporzást végző rovarok csalogatásában. Ha egy virágzati tengelyen több virág is kialakul. Ismerünk olyan virágokat is. A pollenzsákokban képződnek a mikrospórák. virágzatok jönnek létre. Ha a virágban csak az egyik ivar található meg. Ilyen például a napraforgó fészkesvirágzata.illetve külön hím egyedeken találhatók. Ez a magyarázata számos pollen allergén hatásának is. Ha az egyivarú virágok külön női. bordás. fogacskák stb. amelyek a sziromleveleken. A hideg és a mérsékelt övezet növényei hosszúnappalosak. Az ilyen virág hiányos. A bibe részei a bibeszál és a bibepárna. amelyeknek 8-12 óra napi megvilágítás is elegendő. a növény kétlaki. középső állású. hanem különböző módon mintázott. A név latin eredetű. a porzós virágok a címerben. a virág egyivarú. Ezt az anyagot. A görcsös rohamon nitroglicerin tartalmú spray-vel vagy tablettával azonnal segíteni lehet. és kétoldalian részarányos virágot. vagy a termőlevelek szélein összenőve zárt magházat hoznak létre. A pollenszemek gömbölyded vagy ovális alakúak. Apró. másnéven virágporszemek vagy pollenek. Hiányozhat valamelyik takarólevélkör. egyetlen szimmetriatengellyel. hiszen ez a kedvezőbb a megporzás szempontjából. A betegség mozgás közben fojtó és fájdalmas szorítást okoz a mellkasban. A meddő virágokból mind a porzó. azok tövén vagy a vackon alakulnak ki és a háncsrész szállítóelemeiből származó magas cukortartalmú édes nedvet választanak ki. hogy virágozzanak. a termős virágok pedig a cső torzsavirágzatában találhatóak. Az evolúció során a virágzatok mindig fejlettebbek típust jelentenek a magányos virágnál. A termőleveleken a magkezdemények vagy szabadon fejlődnek mint a nyitvatermőknél. A trópusi tájak nappalai rövidebbek. mindenféle kitüremkedések. B tétel: A szívizom infarktusról Olvassa el az alábbi szöveget. A virágban a porzók és a termők az ivarlevelek. mint a zárvatermőknél.kettőnél több szimmetriasík fektethető át. vannak rajta . de hiányozhatnak ivarlevelek is. amelyekből valamelyik virágrész az evolúció során visszafejlődött. Termesztett növényeink közül például ilyen a kender. mind pedig a termő hiányzik. azt magányos virágnak nevezzük. ami robbanóanyag összetevőként is . A portokokban vannak a pollenzsákok. Ha a hajtáson csak egy virág van. Ha a magház a vackon ül a virág felső állású. A növények virágképzéséhez meghatározott mennyiségű fény szükséges. ha teljesen a vacokba süllyed csak a bibeszál emelkedik ki. Ilyen például a kukorica. innen származnak a rövidnappalos növények. rácsos. tanulmányozza át a grafikont! „A koszorúerek elmeszesedésének hatását már az 1700-as évek második felében leírták. szemben a mindkét ivarlevelet tartalmazó kétivarú virággal. A belégzéssel az orrnyálkahártyára kerülő virágporszemek felülete irritálja a felhámot és erre a szervezet válaszreakciója a fokozott váladéktermelés. és a portokokat összekapcsoló csatlóból állnak. felszínük nem sima. Sugarasan szimmetrikus például a réti boglárka. A virágzáshoz szükséges fénymennyiség-igényt figyelembe kell venni a gazdasági növényeink termesztésekor. mert legalább napi 12-16 órás folyamatos megvilágítás kell ahhoz. A kukorica egylaki növény. különböző alakú képződmények. portokokból. Ilyen például a gazdasági növényeink közül a rozs. alsó állású. eltűnt a virágból. ha félig a vacokba süllyed. amely azonban megálláskor megszűnik.

használatos. hogy az ér koszorúszerűen futja körbe a szívet úgy látja el a szívizomrostokat. fejleszteni a rehabilitációt. Hazánkban 1992-ben minden tizedik ember szívizominfarktusban halt meg. A betegek egy része az első félórában meghal. Ez a gyakran mikroszkópikus méretű rögöcske. ami az érintett szívizomterület elhalását okozza. . milyen lépéseket kellene össztársadalmi szinten tenni a kedvezőtlen tendencia megállításáért és megfordításáért! Kifejtés: A koszorúerek az aortából kilépő verőerek. a dohányzás.” Mely erek a koszorúerek? Mi a trombózis és miért eredményezheti a szívizomzat egy részének elhalását? Tegyen javaslatokat arra nézve. Ez a szívizominfarktus. akkor reményük lehet a felgyógyulásra. Az elnevezésük arra utal. hogy infarktusa volt. Mindenekelőtt azonban nyugodt. véletlenül derül ki. Ha a gyógyszeres kezelés nem hatásos. Ehelyett több időt kellene tölteni aktív pihenéssel. A leállás oka lehet az is. hogy. a színusz csomó működése áll le az előbbi okok miatt. A bekövetkezett infarktusok egy része „néma”. ha a szív saját érrendszerének a hajszálereibe kerül és azt elzárja. egy kis alvadt vérrög keletkezése a vérben. A trombózis oka egy trombus. már közel egy évszázada alkalmazzák a betegség kezelésében. elsajáttíttatni már az iskolában az újra élesztés szabályait. Rá kell venni az embereket a rizikófaktorok csökkentésére. és ezért a szív működése leáll. ezért a szív is megáll. Már 1971ben évente mintegy 25–30 ezer szívizominfarktus lépett fel. a túlhajszolt életmód. optimista társadalmi környezetet kellene teremteni. a beteg észre sem veszi. akkor műtéti beavatkozásra van szükség. Ha viszont túlélik az első 4–6 órát. és csak egy későbbi vizsgálatból. hogy a szív saját ingerületkeltő rendszerének kezdete. az adatok azóta sem mutatnak semmiféle javulást. sportolással. a vértől elzárt szívizomterületen oxigén. amelyek a szív saját vérellátását biztosítják. A szívizominfarktusos esetek számának csökkenését mindenekelőtt életmódbeli változásokkal lehetne elérni. illetve tápanyaghiányt eredményez. Tilos az alkoholizálás. kellő testmozgással. A szívizominfarktusok többsége minden előjel nélkül következik be. A koszorúerekben is bekövetkezhet trombózis. Az életmódbeli szemléletváltáson túlmenően javítani kell az orvosi diagnosztikát.

hogy a fejlettebb állatoknak zárt. faágszerűen dúsan szétágazó bélcsatornából áll. ezért keringési rendszer alakul ki. részben azonban megszakad az erek folytonossága. A béledényrendszer vakon végződő. hogy viszonylag hatékonyan részt vegyen a belső szervek közötti anyagszállításban. Ilyen anyagszállítás jellemzi például a szivacsokat. Alapvetően tápanyagszállítást végez. A testüregfolyadék a bélcső és a test fala között szabadon található. Ez a folyamat lehet passzív. a célszervekhez. egyszerű diffúzió. a gyűrűsférgek keringési rendszere azonban zárt. A csalánozókra. testüregfolyadék. Legfejlettebb formájában valamilyen közvetítő anyag. Az anyagszállítás béledényrendszer révén is megvalósulhat. ahol szükség van rá. a laposférgek közül az örvényférgekre és a szívóférgekre jellemző . hogy a szervezetben a belső szabályozó anyagok eljussanak a termelés helyéről a felhasználás területeire. és a zárt keringési rendszer a fejlettebb. amelyben az áramló folyadék visszatér kiindulási helyére. és ezeken a szakaszokon a vérnyirok a szövetek közötti résekbe kerül. légzési gázokat nem szállít. Legegyszerűbben az egyik sejtből a másik sejtbe történő közvetlen anyagátadással zajlik. a szervezeten belül a különböző anyagok szállítását valósítja meg. a fejlettebb szervezetekben nélkülözhetetlen a légzési gázok szállításában. és biztosítja. mint a zárt keringési rendszerben a vér mozgása. és lehet aktív anyagátadás illetve átvétel is két sejt között. Ugyanakkor például a puhatestűek nyílt keringési rendszere légzési gázokat is szállít. A testfal és a bélcső mozgása által a testüregfolyadék áramlásba jön. A vérnyirok áramlása lényegesen lassúbb. a kevésbé fejletteknek pedig nyílt keringési rendszere van. a hozott anyagot leadják. keringési rendszerük a légzési gázok szállításában nem vesz részt. Az ízeltlábúak például fejlettebbek mint a gyűrűsférgek. és ez teszi lehetővé. Evolúciós szempontból nyitott keringési rendszer az ősibb. amely szinte minden sejthez közvetlenül el képes juttatni a szükséges anyagokat. Az állatokban – fejlettségi szintjüktől függően – az anyagszállítás többféle módon is megvalósulhat. A nyílt keringési rendszer szállítófolyadéka mindig vérnyirok. Működése következtében jutnak el a felszívott tápanyagok a felszívás helyéről részben a felhasználás. hogy az ízeltlábúak légzési rendszere fejlett. A vérnyirok és a vér áramlása mindig határozott irányú körfolyamat. míg az ízeltlábúaké nyitott. a szövetek tápanyagellátására pedig a nyílt keringési rendszer teljesítménye is elegendő. Noha a zárt keringési rendszer fejlettebb mint a nyílt. Tápanyagot és bomlástermékeket egyaránt szállítanak.15. részben pedig a raktározás helyszínére. később azon a helyen. A vándorsejtek a szervezet egy pontján felveszik az anyagokat majd elvándorolnak. Az esetek többségében a légzési gázok szállítását is a közvetítő anyag végzi. vérnyirok vagy vér és nyirok együtt végzi az anyagtranszportot. A keringési rendszer lehet nyitott és lehet zárt. Ennek az a magyarázata. Az anyagszállítás egy másik formája az aktív helyváltoztató mozgásra képes amőbaszerű vándorsejtek közvetítése révén megy végbe. . mégsem jelenthető ki egyértelműen. fontos szerepe van a sejtekben keletkező sokszor mérgező anyagcseretermékeknek a kiválasztás helyére történő elszállításában. ezért a szövetek ellátása gyenge hatásfokú. Ilyen például a hengeresférgek anyagszállító rendszere. Részben a gyorsabb és irányultabb mozgást segítő erekben mozog. A tétel: Anyagszállítás az állatvilágban Milyen működést lát ez az anyagszállítás az állatvilágban? Hogyan valósul meg az egyes állattörzsekben? Milyen evolúciós változásokon ment keresztül? Mi a vér és mi a vérnyirok? Az anyagszállítás szervrendszere.

a tüdőből érkező a tüdővéna stb. Az aorta is görög eredetű elnevezés. hogy mindig vérplazmából és alakos elemekből áll. vesznek részt. ugyanakkor a vér egy része feleslegesen folyna keresztül a lassabb anyagcseréjű szerveken. A vérplazma magas víztartalmú. levegőt tartalmazó eret jelent. Az artériák kisebb verőerekre. molekulárisan oldott anyagok (szőlőcukor. Elnevezésük aszerint történik. amelyek végül is a nagyobb gyűjtőerekbe egyesülnek. amelyek között a szervezet immunfolyamataiban és alvadási folyamataiban szerepet játszó sejttípusok mindig vannak. aki úgy gondolta. szabadon lévő sejtek vagy nagyobb . A véna elnevezés a latin vinni igéből származik. Na+. amely egy önmagába visszatérő csőrendszerben. rugalmasak. Zárt keringési rendszere van például a gyűrűsférgeknek. amelyet összehúzódásakor kiprésel magából. A szív kitágulásakor nagyobb mennyiségű vért képes magába fogadni. A szívből kilépő erek. az érrendszerben kering. A plazma ionokat. például a veséhez friss vért szállító verőér a veseartéria. A szívből sok esetben egyetlen verőér lép ki amely később ágazik csak szét. Számos olyan állati szerv van. a fővéna. amelyek észrevétlenül vénás kapillárisokba mennek át. majd még vékonyabb hajszálerekre vagy kapillárisokra bomlanak. A kapillárisok kisvénákká vagy venulákká szedődnek össze. Másoké viszont igen intenzív anyagcserét folytat. kisartériákra. arteriolákra ágaznak szét. Utóbbiak a vér alvadásában. hogy ez az élő szervezetekben is így van. összetétele azonban állatcsoportonként eltérő.) és a kolloidális méretű fehérjék. amely lehet egy egyszerű. amelyeken keresztül a vér elhagyja a szívet. Ha légzési gázokat is szállít. Az alakos elemek önálló. ezáltal a testfolyadékot mozgásba hozza. gerinceseknek stb. Az artériás vénás kapillárisok nagyobb átmérőjűek és a legrövidebb utat jelentik a kisartériák és a kisvénák között. húgysav stb. karbamid. hogy melyik szervtől jön az adott gyűjtőér. Ennek a szervek szükséges vérellása szempontjából van jelentősége. hogy melyik szervhez futnak. A fejlett állatokban az a kapillárisoknak két típusa van. Ez a főverőér vagy aorta vagy az aortákra szétágazó aortatörzs. A valódi kapillárisok kisebb átmérőjűek és dús hálózatokat képeznek. Arisztotelésztől származik. Ezek az erek ugyanis a hullákban nem tartalmaznak vért. Az artériák izmosfalúak. Az artéria görög eredetű szó. Központi része a szív. például a vesétől elvezető a vesevéna. az artériás-vénás kapillárisok és a valódi kapillárisok. Az alakos elemek különböző vérsejtek. a verőerek vagy artériák. kis molekulájú szerves anyagokat és fehérjéket tartalmaz oldott állapotban. Ha egyszerre mindig minden valódi kapilláris nyitva lenne a keringő vér mennyisége nem lenne elegendő. A vénák elnevezése aszerint történik. Nyitott vagy zárt állapotban lehetnek a szervek vérszükségletének megfelelően. a szívbe vagy a szívet körülvevő szívburok üregbe vezet vissza. A szövetek felé tápanyagot és oxigént szállító kapillárisok az artériás kapillárisok. A vér összetétele A vér színe haemoglobin tartalma miatt mindig piros. mint például a puhatestűeknél. megvastagodott falú ér. ezért állandóan friss vérre van szüksége. amelyen keresztül az anyagleadás és felvételkönnyen megvalósul. amelyeknek a sejtjei meglehetősen lassú anyagcseréjűek. a májhoz futó a májartéria stb. gyakran csak egyetlen sejtrétegű.). különböző anyagok szállításában stb. Annyiban mégis közös. A zárt keringési rendszer közvetítő folyadéka mindig vér.A vérnyirok általában magas víztartalmú – gyakran 90 %-ot is kitevő – plazmából és alakos elemekből áll. A hajszálerek fala rendkívül vékony. Ilyen például a külső fül sejtjei stb. A legnagyobb gyűjtőér. általában fontos összetevői a különböző oldott ionok (K+. a fejlettebb állatokban azonban üregekből álló bonyolultabb felépítésű szerv. a szívbe visszavezető erek a gyűjtőerek vagy vénák. Cl. és korábban azt hitték. hogy az aorta a szív felfüggesztésére való. „függve tartót” jelent.stb. a vérfestékek is a plazmában oldva találhatók.

Edwards az egyedek csoportjai alatt a populációkat érti. a különböző fehérvérsejt-típusok a szervezet védekezési reakciói fontosak. (Gould. A nyirokerek legkisebb átmérőjű szakaszai. A haemoglobin lehet oldott állapotban a vérplazmában.szakaszok. így van például a gerinceseknél. ezek azonban aktív mozgással odajutó fehérvérsejtek. Alulról pedig a közelmúltban. . a vérlemezkék a véralvadás nélkülözhetetlen kellékei. A nyirokkeringés a zárt vérkeringési rendszerrel rendelkező gerincesek nyílt keringési rendszere. kijelentvén. a „létért folyó küzdelemben” is az egyedek vesznek részt. nyirok formájában található. esetleg kisebb molekulákat tartalmazó. Azonban mindig marad a szövetek között egy többé-kevésbé állandó koncentrációjú. Sejtek például a gerinctelenek különböző haemocítái. A folyadék kiszűrődése következtében a vér sűrűsége nő. hogy a szelekció egységei maguk a gének. hogy a populáció egyedei nem azonos mértékben adnak utódokat a következő nemzedékbe. és az egyedek pusztán a gének ideiglenes tárházai…” Mi a szelekció ? Milyen szerveződési szintet ért Edwards az egyedek csoportjain? Mi a véleménye Edwards állításáról? Határozza meg a gén fogalmát! Véleménye szerint van-e reális alapja Dawkins kijelentésének? Indokolja meg válaszát! Kifejtés: A szelekció az evolúciós változások egyik leghatékonyabb előidézője. a szövetek között vakon végződő csövecskék formájában kezdődnek. A nyirokban előfordulnak alakos elemek is. Az alakos elemek közül a vörös vérsejtek az oxigén (és részben a szén-dioxid) szállításában nélkülözhetetlenek.és fehérvérsejtjei. Elsősorban azt jelenti. Ugyanis a kapillárisok vékony falán a vér nyomásának hatására a plazma egy része átszűrődik.WynneEdwards skót biológus azzal a nézetével borzolta fel az ortodox darwinisták kedélyét. hogy a szelekció egységei nem az egyedek. hiszen a szelekció valóban a populációk szintjén zajlik. hanem az egyedek csoportjai. A gének egy-egy tulajdonság kialakításában meghatározó szerepet játszó DNS. végül a szív közelében a legnagyobb nyirokér egy alacsony vérnyomású vénába torkollik.sejttörmelékek. így található például a gyűrűsférgek vérében. ezért a hajszálerek későbbi szakaszain a vér növekvő ozmotikus nyomása miatt a kiszűrt nedv egy részét visszaszívják. Fentről akkor. Mind nagyobb és nagyobb nyirokerekbe gyűjtik össze tartalmukat. és a sejtek között szabadon mozgó szövetnedv. Igen. fehérjementes nyirokmennyiség. a gerincesek vörös. Keringő anyaga a nyirok. majd válaszoljon a kérdésekre! „A darwini gondolat egyik központi eleme. Dawkins megállapítása a gének szintjén zajló szelekcióról realitás. Az utóbbi tizenöt évben fentről és lentről egyaránt sok támadás érte az egyedet mint a darwini elvek fókuszpontját. Sejjtörmelékek például a gerincesek vérlemezkéi. hogy a szelekció egysége maga az egyed.C. 1977: Caring groups and selfish). Hiszen az előnyös vagy hátrányos tulajdonságok valójában gének formájában lokalizáltak a sejtekben. a nyirokkapillárisok. főleg ionokat. amikor Richard Dawkins angol biológus az én kedélyemet borzolta fel. egyet lehet érteni ezzel a kijelentéssel. …A szelekció egységei tehát az egyedek. S. B tétel: A szelekcióról Olvassa el az alábbi idézetet. a vérplazmából származik. vagy lehet a vörös vérsejtekben kötött formában. amikor tizenöt évvel ezelőtt W. Valóban ma már tarthatatlan a darwini nézet.J. A nyirok egy részét szedik össze és juttatják vissza a gyüjtőérrendszerbe a nyirokerek. nem pedig kiszűrődéssel odakerült sejtek.

életmódjukkal. A csigolyák száma változó. a bordákkal együtt a zárt mellkast hozza létre. a törzs. A hüllőknél jelentik meg a gerincoszlop csigolyatájakra való differenciálódása. a hátulsó végtag függesztőöve a medenceöv. Eltérés. a combok belső felszínén vagy a teknősök egy részének a hát. Módosulhat ugyan a különböző csoportoknál. a felhám gyengén elszarusodó laphám. a tüdőlégzés hatékonyságának a növekedése. A törzs váza a mindkét csoportnál a gerincoszlop. Bőrük háromrétegű. A szájüreg mirigysejteket gazdagon tartalmazó nyálkahártyával bélelt. hát hasi irányban lapított. A kétéltűekhez hasonlóan változó testhőmérsékletűek. A szárazföldi életmódot kültakarójuk elszarusodása. A bőr a mechanikai védelmen kívül fontos szerepet játszik az állat vízfelvételében és a gázcseréjében is. Emésztőrendszerük kezdeti szakaszába. de mindig visszavezethető erre az alapvázra. szaporodásuk pedig vízhez kötött. A vázrendszer három fő egysége a koponya. Ezt a réteget a hüllők egy része időnként leveti. Gyakran szarupikkelyekké vagy szarupajzsokká alakul. a termelt váladék azonban nem . támasztólábak. háti. Mirigyek találhatók például a gyíkok egy részének kloakanyílása körül. A túlzott lehűlés elől a napra húzódnak. hogy a kétéltűek lábai még alig emelik fel a testet. a túlzott felmelegedés elől hűvös. a hüllőkké fejlettek. A kétéltűek bordáik csökevényesek. testtájaik a fej. sőt a teknősöknél és a krokodíloknál a szarulemezek alatt a kötőszövet elcsontosodása révén létrejövő bőrcsontokat is találni. Elöl a porcos szegycsont fekszik. Az alatta lévő irharétegben pigmentsejtek és kisebb-nagyobb bogyós végkamrájú mirigyek találhatók nagy számban. amely a kigyóktól eltekintve.16. a szájüregbe a szájnyílás vezet. nyaki. A kétéltűek koponyája sok jelenlegi csontos hal koponyájánál egyszerűbb felépítésű. ágyéki. és a helyzetük megváltozása révén magasabbra emelik a testet. hogy a kétéltűek koponyája nem a mai halak. és ezzel együtt a bőrlégzésük redukálódása. A tétel: A kétéltűek és a hüllők Ismertesse a kétéltűek és a hüllők minden gerincesre jellemző tulajdonságait! Ismertesse testfelépítésük és életműködéseik különbségeit! Hozza kapcsolatba testfelépítésüket élőhelyükkel. A pigmentsejtek eredményezik az állatok színét. Ezzel szemben a hüllők az első igazi szárazföldi gerinces állatok. Fejük elől lekerekített. az életmódtól függő különbségekre! A kétéltűek – képletesen szólva – két tartózkodási közeg határán élnek. a mellső és a hátulsó pár láb. Törzsük széles. Izomrendszerük kiegyénült izmokból áll. Változó testhőmérsékletű állatok. fokozott oltalmat biztosít a környezet mechanikai hatásaival szemben. és vízhez való kötődésüket. a gerincoszlop és a végtagok váza. hanem az ősi típusú elődök koponyájából vezethető le. Mindkét csoport mozgásrendszere vázrendszerből és izomrendszerből áll. A koponya agykoponyából és arckoponyából áll. Ez kapcsolja a hasonló felépítésű végtagokat a törzs vázához. Ezt tükrözi testfelépítésük és életműködéseik is. nyakuk nincs. A törzshöz kapcsolódik a két pár végtag. A mirigyek közül egyesek nyálkát mások mérgező váladékot termelnek. amely biztosította a test felemelését és ezáltal a gyorsabb mozgást. testhőmérsékletük a környezet függvénye. A farkos kétéltűek alosztályában további testtáj a farok is. egyben megakadályozza a gyors lehűlést. valamint lehetővé tette szaporodásuk víztől való elszakadását. Fontos evolúciós változás. míg a hüllők lábai tolólábakká fejlődtek. Hozzon példákat a hüllőkön belüli. Ezek elsősorban feromonokat termelnek.. A hüllők kültakarójának legkülső rétege viszont vastag szaruréteg. amely tökéletes védelmet nyújt a kiszáradás ellen. nedves helyeket keresnek Kültakarójuk jól tükrözi élőhelyeiket. A mellső végtag függesztőöve a vállöv.és a haspáncél találkozásánál stb. kereszt és farokcsigolyákra. amelyeknél hiányzik. A kétéltűeknél jelenik meg először a szárazföldi állatokra jellemző ötsugarú végtagtípus. és a végtagok. Ennek az a magyarázata. A kétéltűek teste zömök. A bőr mirigyeket alig tartalmaz. ahol felmelegszenek. végtagjaik előnyösebb elhelyezkedése. Ennek belső vázrendszere az emberig bezárólag lényegileg azonos. hogy a kopoltyúfedő váz megszűnt és kialakultak a belső fülben a hallás feltételei.

A fogak a zsákmány megragadására és fogvatartására szolgálnak. a vízi teknősöknél lágyak. Szájuk kétoldalt mélyen hasított. Kloakájuk van. Vastagbelük is rövid. azaz légzésük a szájfenék mozgatásával történik. így a kisvérkör és nagyvérkör elkülönül. Vékonybelük rövid. A jobb pitvar-jobb kamrában haladó vénás. A kétéltűek vérkeringésének legjellemzőbb vonásai. hogy szívük háromüregű. A légútjaik fejletlenek. ezek vezetnek a megnagyobbodott belső felületű. a gyíkoké és a kaméleonoké messzire kiölthető. gyűrű alakú. az ajkak a szárazföldi teknősöknél teljesen hiányzanak. a garat és a légcső találkozásánál kialakult a felső gégefő. Rendszerint egész életen át. azonban így is csak az erősebb szagingerek . A szájüreg folyamatosan megy át a garatba. A burok egyrészt a védelmet. ezért nyelik a levegőt. Mivel bordáik nincsenek vagy csökevényesek zárt mellkasuk sincs. másrészt a fejlődő porontyok táplálását szolgálja. Ez összefüggésben van a szárazföldön való zsákmányszerzés sokszínűvé való válásával. A kigyók egy részére a méregfog jellemző. utóvese. azonban további differenciálódást mutat. A kétéltűek és a hüllők is váltivarúak. nem differenciáltak. Tapintást szinte kizárólag a nyelv végez. amely egy vízi életmódra utaló érzékszerv. enzimeket nem tartalmaz. A belőlük kiinduló húgyvezetők. fogaik. A hüllők lágyhéjú tojásokkal szaporodnak. A méregfog méregváladékát módosult nyálmirigy termeli. garatra. valamint a hajszálerekkel ugyancsak dúsan behálózott bőrnek is. a gerincoszlop két oldalán fekszenek. Egyedfejlődésük átalakulás. A felső légutak orrüregre. Garatjuk a szájüregtől jól elkülönül. és a bal pitvar-bal kamrában haladó artériás vér a kamrák kismértékben keveredik egymással. ha vannak. a máj és a hasnyálmirigy mindegyik csoportban megvan. A kétéltűek kiválasztószervei páros ősvesék. egyébként kémiai érzékelést is végez. A kétéltűek megtermékenyítése még külső. A kétéltűek zsákmányukat főleg mozgékony nyelvükkel kapják el. a gégefő közvetlenül a zsákszerű tüdők üregébe megy át. ránőtt fogak. A hüllők érzékszervei közül a tapintó. a gyíkoknál és a kígyóknál villás. Mindkét csoport életfolyamataik szabályozását fejlett idegrendszer és hormonális rendszer biztosítja. Az alsó légutakat az alsó gégefő után két hörgő.emésztőnedv. kifejletten tüdő és a bőr. valamint a nukleinsavak emésztése. A garatból a nyelőcsövön keresztül a táplálék a gyomorba jut. Nyelvük fejlett. a hüllőké már belső. szagló és ízlelő szervek fejletlenek. A hüllők kiválasztószerve mát a legfejlettebb vesetípus. kanyargós. A gázcserében szerepe van a szájüreg nyálkahártyájának. A kígyóké. alkotja. Ez utóbbiaknál zsákmányoló szerv. Belső felszínük sima vagy felületnagyobbító redők húzódnak rajta. két vérkörük van. míg a többi csoportnál szarupajzsok borítják. A kétéltűek lerakott petéit kocsonyás burok veszi körül. Légzőfelületük azonban a madarak vagy az emlősök belső légzőfületét nem érik el. redős-kamrás szerkezetű tüdőbe. Ezen túlmenően a fejen lehetnek még tapintószőrök. légcsőre tagolódnak. ahol befejeződik a fehérjék és végbemegy a zsírok és a szénhidrátok. változatos megjelenésű és működésű. és a szív egyetlen kamrájában az artériás és a vénás vér keveredik Egyebek mellett ez az adottság is felelős a változó testhőmérsékletükért. folyamatosan cserélődnek. a tüdő hajszálerekben gazdag belső felszínének. Ez alól csupán a krokodílok fogai kivételek. A hüllők keringési rendszerében a szív a két pitvaron kívül két kamrára is tagolódik. egyformák. a farkatlan kétéltűek lárvái az ebihalak. A kétéltűek érzékeszervei közül kiemelhető a lárvaállapotban jellemző oldalvonal. A hüllők légzőrendszere fejlettebb mint a kétéltűeké. Az utóbél kloakába nyílik. Ide vezetnek az orrnyílások és a farkatlan kétéltűeknél már megtalálható az Eustach-féle fülkürt is. A kamrák válaszfala túlnyomó többségüknél azonban nem tökéletes. ezeket a földbe rakják és a Nap melege költi ki őket. azok már fogmederben ülnek. ahol megkezdődik a fehérjék lebontása. A hüllők ermésztőrendszere a kétéltűekhez hasonló felépítésű. Szaglószervük tökéletesebb mint a kétéltűeké. Bélcsatornájuk tagolt. A kétéltűek légzési szerve lárvaállapotban kopoltyú. Bőrlégzésük nincs. Onnan a középbélbe kerül.

sárgarépa.. . Megfigyelték. Egyes kígyók hőérzékelése rendkívül fejlett. Indiában és Japánban tömegesen fordult elő a beriberi nevű betegség. másrészt a földfelszínt érintő bordáikkal érzékelik. nemsokára mérgezési tünetek közepette elpusztultak. a bor kiszárad. Zsírban és fehérjében gazdagabb ételt adott nekik. Kiderült. erosen szarusodik. valósággal „hőlátók. jól fejlett hólyagszemek. Hiába etették azonban a kísérleti állatokat a fenti tiszta anyagokkal és vízzel. Orrnyílásaikban lévő termoreceptoraikkal érzékelik a zsákmányállat testéből kisugárzó hőt. hogy az állatok és az ember táplálékában fehérjék. csak utólag ismerték fel a jelentőségét. amelyekből kis mennyiség szükséges. 1874-ben megváltoztatta a bennszülött hajómunkások táplálékát. Benne szaglósejtekeket találni. hogy ha ezeket az anyagokat tabletták formájában adagolják az állatoknak. Zsírban oldódó vitamimok: Az A-vitamin a látóbíbor alkotórésze. Különleges érzékszervük a Jacobson-féle szerv. sokat tartalmaz a tej. Hiányában látászavar (szürkületi vakság) léphet fel. A vitaminok elsosorban az intermedier anyagcserében fontosak. Ezeket az ismeretlen anyagokat elnevezték vitaminoknak…” Hogyan csoportosíthatók a vitaminok? Milyen vegyületcsoportokba tartoznak? Mi a biológiai szerepük? Mi az avitaminózis ?Mondjon példákat egyes vitaminok hiánya esetén fellépő megbetegedésekre! Kifejtés: A vitaminok olyan. Eijkmann rájött. mely addig kizárólag hántolt rizsből állt. ezeket egyrészt belső fülükkel. stb. . szénhidrátok és ásványi sók vannak. Szervezetünk nem képes eloállítani vitaminokat. a fellépo betegségek az avitaminózis hiánytünetei. hogy a tyúkok is megkapják a beriberit. Fontos az ivarok egymásra találásában is. A vitaminokat zsírban oldódó és vízben oldódó csoportokba soroljuk. Hiányzott tehát a táplálékukból valami. A hüllők rendkívül érzékenyek a föld rezgéseire. Sajnos Eijkman megfigyelését nem értékelték kellőképpen. akkor egyszerű módon lehet táplálni őket. században a maláj államokban. Ez látszólag a fertőzéses elméletet igazolta. felrepedezik. a vízben oldódókat a szervezet nem tudja raktározni. A történtek ellenére még sokáig fertőző betegségnek tartották a berinberit. Az utóbbiak azonban nem lettek betegek. ehhez azonban a nyelv szállítja a környezetből az ingereket. Vitaminhiány esetén avitaminózisról beszélünk. mire a beteg emberek száma tizedére csökkent. hogy csak ott betegedtek meg a helybéli emberek. Szinte valamennyi egy-egy fontos enzim alkotórésze. hogy ez a betegség a táplálkozással lehet kapcsolatban. Napi szükséglete 1. Amikor kiderült.) majd válaszoljon a kérdésekre! „A XIX. ami megakadályozza a betegség kialakulását.iránt fogékonyak. és ami ezek szerint a természetes táplálékokban benne van. vaj.Hallószervük középső és belső fülből áll. ami az élethez feltétlenül szükséges.-II. ahová a fehér ember betette a lábát. A szaruhártya is elszarusodhat. hogy a gyógyulást megelőzően megváltoztatták a táplálék összetételét: a konyhai maradék és a hántolt rizs mellett szemes takarmányt is adtak nekik. zsírok. úgy gondolták. emellett a hámképzéshez is szükséges. Ezekben az országokban éppen ebben az időben növekedett meg az európai befolyás.” B tétel: A vitaminokról Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I. csukamájolaj. a szervezet számára elengedhetetlenül fontos szerves vegyületek. Chritiaan Eijkman (1858-1930) holland fogházi orvos figyelt fel arra. Szemeik nagyok. Mindezt látva egy holland hajóorvos arra gondolt.3 mg. A zsírban oldódók a szervezetben hosszabb-rövidebb ideig raktározásra kerülhetnek. külső hallójáratuk nincs. Eloanyaga a karotin. Azonban a tyúkok egyszer csak meggyógyultak. hogy a rizsszem külső héja valami olyan anyagot tartalmaz. fekélyesedhet.

Napi mennyisége 75 mg.8 mg. A K-vitamin a protrombin szintézis egyik segédanyaga. a hímivarsejtképzés zavarai léphetnek fel. Gyakran az érzékelés is zavart szenved. emellett a máj. Vízben oldódó vitaminok: A B1-vitamin anyagcsere-folyamatok enzimeinek alkotórésze.A D-vitamin szteroidszármazék. deformálódnak. angolkór lép fel. Hiányában vérképzési zavarok és idegrendszeri ártalmak lépnek fel. A B6-vitamin vagy pyridoxin is fontos anyagcserefolyamat-enzim összetevo. hús. Jellegzetes hiánybetegsége a beri-beri. a tápanyagok felszívódási zavarai lépnek fel. amely borgyulladással. Emberben bélbaktériumok termelik. Különösen sokat tartalmaz a narancs.01 mg. a hús tartalmaz sok B12-vitamint. a csontok lágyak lesznek. Hiányában növekedési zavarok. Sokat tartalmaz belole az állati máj és vese. Növényi olajok tartalmazzák. amely gyengeséggel. amely súlyos esetben bénulásokkal jár. a citrom. amely a vörös vértestek számának drasztikus csökkenésével jár. Legsúlyosabb hiánytünete a pellagra néven ismert betegség. Tartós hiánya esetén lép fel a vészes vérszegénységnek nevezett megbetegedés. Napi szükséglete ugyancsak 1. napi mennyisége 3 mg. Súlyosabb esetben a skorbut nevu megbetegedés dönti le a lábáról a beteget. a zöldpaprika. Napi szükséglete 30 mg. Az E-vitamin (kémiai nevén alfa-tokoferol) a nemi hormonok termelésére van hatással. a gabonamagvak.8 mg. borgyulladás. gyomorsavhiány. Hiányában meddoség. a csipkebogyó. az íny vérzésével. vérzékenység lép fel. ezáltal fontos véralvadást segíto tényezo. A búzacsíra. a söréleszto. stb. Hiánytünetei a B2-vitamin hiánytüneteivel egyeznek meg. A B1-vitamin kémiailag a tiamin nevu vegyülettel egyezik meg. az ellenállóképesség csökkenése lép fel. A zöld növényi részek valamint a máj tartalmaz nagyobb mennyiséget belole. Az F-vitamin csoport valójában olyan többszörösen telítetlen kötéseket tartalmazó zsírsavakból áll. A B12-vitamin vagy kobalamin Co-tartalmú anyagcserefolyamatenzim alkotó. szemgyulladás (árpa) lépe fel. Lényegében a központi és a perifériás idegrendszer megbetegedése. abortusz. a tojás. a tej. a csontok és a fogak képzését. Elsosorban a nukleinsav anyagcseréhez szükséges. bélfekéllyel. zöldségek. káposztafélék tartalmaznak riboflavint. növényi olajok. a savanyú káposzta. A bélflóra B6-vitamint is termel. a fogak kihullásával. Szükséglete 1 mg naponta. A B2-vitamin vagy riboflavin ugyancsak fontos anyagcsereenzimek alkotórésze. fertozésre való hajlam erosödésével jár. A C-vitamin ugyancsak enzimalkotó. a csukamájolaj és az állati zsiradékok is. hüvelyesek. Emberben bélbaktériumok is termelik. így egészséges bélflóra esetén hiánytünetei nem lépnek fel.5 mg. azaz az emberi máj nem képes a bioszintézisükre. Hiányában szívelégtelenség. A hús. napi szükséglete 0. Hiányában fáradékonyság. sok E-vitamint tartalmaznak. bab. borsó. Hiányában borelváltozás (ekcéma) alakul ki. Hiányában a csontosodás lelassul. Napi szükséglete 0. Napi szükséglete 1. levertség. Ugyancsak sokat tartalmaz az emlosök mája. A nikotinsav a NAD+ és a NADP+ alkotója. . a sajt. segíti a Ca2+-ionok felszívódását. amelyek esszenciálisak. Hiányában lassú véralvadás.

hogy a madarak nem tudnának repülni. valamennyi csont felszíni rétegét képezi. A kalciumforgalmat a két hormon. különösen a nagy megterhelésnek kitett részek. de állandó kalciumforgalom van a szövetek közötti folyadék és a vér. hogyan szolgálja ez a szerkezet a funkciót! Mutassa be a csontok összeköttetésének típusait! A csontszövet az egyik támasztószövet típus. A parathormont a mellékpajzsmirigy. belső felszínét csontképző sejtek alkotják. jellegzetes elrendeződést mutatnak. A kétféle csatonában hajszálerek gondoskodnak a szövet táplálásáról.és magnézium-karbonát valamint a kalcium.hasmenéssel és súlyos idegrendszeri károsodásokkal jár. A csontsejtek térbeli elrendeződése szabályos. a máj. A lemezek és a gerendácskák . a parathormon és a kalcitonin együttműködése alakítja ki. A csontok belsejét a általában a szivacsos állomány tölti ki. A szivacsos állomány csontlemezkék és csontgerendácskák hálózatából áll. illetve a csontszövet kalciumtartalma között. Napi szükséglete 25 mg. Legerősebben a nagyobb csontok középső darabjaiban fejlett. A csontszövet rugalmasságáért a szerves. A Havers csatornákat keresztben Volkmann csatornák kötik össze. ezzel csökkenti a vér és a szövetek közötti folyadék kalciumszintjét. A sejtközötti állomány szerves anyagokból és szervetlen sókból áll. hogyan történik a csont Ca-ion tartalmának szabályozása! Ismertesse a hosszú csöves csontok felépítését. A szervetlen sók közül a legfontosabbak a kalcium. Egy-egy ilyen henger a csontszövet működési egysége. elősegíti a kalcium visszaszívódását a szűrletből és segíti a bélből való felszívást is. amely a sejtekkel együtt csontlemezeket hoz létre. A csontok felületét a csonthártya burkolja. a kalcitonint a pajzsmirigy termeli elsősorban. tömör. A csontok csontszövetből állnak. A csontszövet a csontokban tömött csontállományt vagy szivacsos csontállományt képez . Fő funkciója a csont képzése. A tétel: A csont Ismertesse a csontszövet felépítését! Ismertesse a csont kémiai összetételét! Mutassa be. A hús. az oszteon. nyúlványaik révén kapcsolatban állnak egymással. amely a térben hengerpalástnak felel meg. a vese tartalmaz nagyobb mennyiséget belole. mutassa meg. A csontsejtek kihegyesedők nyúlványosak.és magnéziumortofoszfát. A sejtek közé rakódik be a sejtközötti állomány ásványi só és kollagén rost anyaga. A csontlemezek egymással párhuzamosan futva képezik a csontok tömött állományát. A szerves anyagok (gyűjtőnevén osszein) legnagyobb tömegükben fehérjék és különböző glükoproteidek. A kalcitotnin hatása ezzel ellentétes. rugalmas szövet. a csontsejtek táplálása. Az emberben lévő kalcium 99%-a a csontokban van. A gerincesek vázát legnagyobb tömegben csontszövet építi fel. 17. E két hormon termelődését a vér kalciumszintje szabályozza. de termel kalcitonint a mellékpajzsmirigy is. Egy-egy központi csatorna (Haverscsatorna) körül a mikroszkópi képben koncentrikus körökben helyezkednek el. az anionok közül a fluorid érdemel említést. Felnőtt egészséges emberben ez a folyamat egyensúlyban van. Működésével emeli a vér kalciumszintjét. a legnagyobb teherbírást érjék el. A tömött csontállomány nagyon kemény. Külső felszíne sok kollagén rostot tartalmaz. de még az emlősök sem lennének képesek a járásra). A benne található idegvégződések révén érzékelést is végez. ez a hormon fokozza a kalcium beépülését a csontokba. keménységért és szilárdságáért pedig a szervetlen összetevők a felelősek. amely erekben és idegekben gazdag kötőszövet. Emellett a lényegesen kisebb mennyiségben előforduló kationok közül a kálium. (Ha a csontok tömörek lennének. a csontváz tömege úgy megnőne. Csontsejtekből és sejtközötti állományból álló kemény. A statika szabályai szerint helyezkednek el úgy. A parathormon fokozza a csontok kalciumleadását. hogy a lehető legkevesebb anyagfelhasználással. . A szervezet kalciumforgalmának szabályozása nagyjelentőségű a csontszövet kalcium ellátottsága szempontjából.

elmozdulás nem jöhet létre. Két formája található a csontokban: a vörös csontvelő és a sárga csontvelő. A koponyacsontok egy részére jellemző. A csontok összekapcsolódása teszi lehetővé a vázrendszer mozgatását. amelynek felszíni rétege folyamatosan megy át a csonthártyába. ahol nagyfokú stabilitásra. amelynek a csontok nekifeszülnek. és rövid csontok ilyenek például az ember ujjpercei. Azokat az izületeket. ilyenek például a lábszárcsontok. ahol a csigolyák között lapos porckorongok biztosítják az illeszkedést. ezek a vastag felszíni rétegtől eltekintve szivacsos állományból állnak. Az evolúció során ott jön létre. Az izesülő csontfelszínek alakja egymásba illő. Belső rétege izületi folyadékot termel. a szegycsont. Középső szakaszaik falát vastag. Közöttük porcszövetből álló képződmény található. Az illeszkedő csontvégeket üvegporc borítja és tömöttrostos kötőszövetből álló izületi szalagok kapcsolják egymáshoz. viszonylag kis keresztmetszetűek. Legjellemzőbb az emlősök gerincoszlopában. amelyben vörös csontvelő található. például az emlősök keresztcsont és csípőcsont izülete. Összenőnek például a kereszt és ágyékcsigolyák és a lábtőcsontok és a lábközépcsontok összenövéséből alakul ki az egységes csűdcsont. azok üregrendszerében pedig vörös csontvelő található. ez alakul át egyes csontokban sárga csontvelővé. Ilyen a gömbizület. A két csont egymáshoz képest egyáltalán nem tud elmozdulni. ez az izületi fej. az izületi üreget. amely nagyfokú mozgékonyságot biztosít a két csont számára. tömött csontállomány képezi. Ilyenek például a lapocka. Végeik jellegzetesen kiszélesednek. az egyik domború. belül üregesek. Belül szivacsos állomány tölti ki őket. Kívülről az izületi tok burkolja be. A lapos izületek esetén . A hengerizület csak egyirányú mozgást biztosít. porcos kapcsolódásról és izületes kapcsolódásról. varratos kapcsolódásról. A csöves csontok méretük szerint lehetnek hosszú csontok. A vörös csontvelőben történik a vér alakos elemeinek termelése. . A sárga csontvelő nagyobb része zsírszövetből áll.A csontok üregrendszereit csontvelő tölti ki. Porcos kapcsolódás esetén a két csont nincs közvetlen kapcsolatban egymással. A csöves csontok henger alakúak. majd az újszülött állatokban csak vörös csontvelő van. a szalagok valamint a tok közötti szabad teret. A madarak vázrendszerében a repülés miatt számos csontkapcsolat összenövéssel válik igen stabillá. A varrat kötőszövetes összeköttetés két csont között. a koponyacsontok stb. például a majmok ujjperceinek kapcsolódása. gyakran szabálytalan alakúak. ezekben sárga csontvelő van. szilárdságra van szükség. például a gerincesek combcsontizülete. Kialakulásuk és alakjuk megszabja az illeszkedő csontok mozgási irányait. Adott esetben képes vörös csontvelővé visszaalakulni. A varratos kapcsolódás ugyancsak nagyon stabil kapcsolódási mód. a másik homorú. Kétirányú mozgást biztosít például a majmok kéztő és alkarcsont izülete. A koponya egyes lapos csontjaiban levegő van. ez az izületi árok. A lapos csontok nagyfelületűek. A magzati életben. Az ízületes kapcsolódás izülettel megszakított összeköttetés két csont között. ez feszes izület. Az összekacsolódó csontok szélei fűrészfogszerűen illeszkednek egymásba. ezt nyeregizületnek (vagy ellipszoid izületnek) nevezzük. Kapcsolódási módjuk alapján beszélhetünk a csontok összenövéséről. Típusaik szerint lapos csontokat és csöves csontokat különböztetünk meg. például az emlősöknél. amelyek az illeszkedő csontok számára bármilyen irányú mozgást biztosítanak szabad ízületeknek nevezzük. ez tölti ki a csontok . Két csont között a legstabilabb összekapcsolódási mód a csontok összenövése. amelyeket vékony kötőszöveti réteg szegélyez Idősebb korra a varratok fokozatosan elcsontosodnak.

. Már 1904-ben kimutatták az enzimek szerepét az anyagcserefolyamatokban.nagyfokú specifikusság jellemző. század új tudományága volt. illetve megállítson. Az enzimkatalízisre a szabályozottság a jellemző. A pepszin a gyomorban savas közegben a polipeptideket kisebb peptidekre hasítja szét. a szervezet számára elengedhetetlenül fontos szerves vegyületek. ilymódon bizonyos folyamatokat elindítson.) és válaszoljon a kérdésekre! „A molekuláris biológia a XX.B tétel: Az enzimekről Olvassa el az alábbi részletet (Fazekas-Szerényi. a tripszint és a kimotripszint. a tripszin és a kimotripszin? Kifejtés: Az enzimek a sejtek biokémiai folyamatai katalizálják. egymástól szerkezetében eltérő enzim katalizálja. hogy környezeti hatásokra szerkezeti változással reagáljon.Egyszerű fehérje például a pepszin. Ennek megfelelően a sejtekben a sokféle folyamatot igen nagyszámú.Mindhárom enzim peptidkötéseket hidrolizál. amelynek koenzime a koenzim-A. összetett fehérje az acetilcsoportot szállító enzim. proteid. És éppen ezért elégséges rendszerint igen kevés. Az enzimekre .” Határozza meg az enzim fogalmát! Határozza meg a vitaminok fogalmát! Bizonyítsa példákon az enzimek és a vitaminok működésének kapcsolatát! Mondjon példát egyszerű és összetett fehérjékből álló enzimekre! Milyen életműködésekben játszik szerepet a pepszin. A tripszin és a kimotripszin a hasnyál fehérjebontó enzime. Számos enzim képes arra. Gyökerei az anyagcserekutatásokhoz kapcsolódnak. kiderült a vitaminok és az enzimek kapcsolata is. század 20-as. Minden enzim csak meghatározott folyamatot katalizál. amelynek alapján kiderült . és ezáltal csak meghatározott anyag vagy anyagcsoport átalakulását segíti elő. A vitaminok olyan. Fehérjetermészetükből következik. a kisebb peptideket bontja tovább lúgos közegben. A XIX.-II. amelynek alapvegyülete. Végül a hasnyál erepszinje fejezi be ugyancsak gyengén lúgos közegben a fehérjebontást aminosavakká. James Batcheller Sumner (1887-1955) amerikai biokémikus a babból előállított „ureáz” enzimet. amelyek szintén fehérjének bizonyultak. 30-as éveiben már többféle enzim felépítését is megismerték. Biológia I. rendszerint összetett fehérje. a nikotinsav a B-vitaminok családjába tartozik. ezért biokatalizátorok. hogy az enzimek fehérjék. Valamennyi enzim katalitikus hatású fehérje. John Howard Northrop (1891-1987) amerikai biokémikus a harmincas évek elején azonosította a pepszint.szemben a legtöbb szervetlen katalizátorral . amelyekből kis mennyiség szükséges. Az összetett enzimfehérjék nem fehérjetermészetű alkotórészei gyakran vitaminok. Enzimalkotórész például NAD+ koenzim. hogy a fehérjékre jellemző sajátosságok az enzimekre mind érvényesek.

A garat és a nyelőcső elülső részének harántcsíkolt izmai akaratlagosan összehúzódva továbbítják az ételt. a mellkasban a légcső mögött halad. A fogbél erekben gazdag és benne van a fog idege is. A nyelv a főleg a nyelvcsontról eredő harántcsíkolt izomszövetből álló izmokból tevődik össze. A garatból indul ki. Ez egy bonyolult reflexfolyamat. A nyelés összetett reflex. és a hőszabályozás (lihegés) folyamataiban is. Működésük reflexes. A külső réteg alatt a különleges csontszövetből felépülő dentinállomány következik. de kivezető csövük a szájüregbe nyílik. az állkapocs mögött. ezen belül a fogbél található. a foggyökeret kívülről cementállomány borítja. agyidegeken keresztül érkezik a nyálmirigyekhez. a nyelőcső és a fülkürt. . Felszínét nyelvhátnak is nevezik. csupán annyiban. Az állkapocs alatti mirigyek. mint a nevük is mutatja. Az említetteken kívül kismértékben részt vesz még a légzés. csontos szájpadlás. a torokban találhatók a torokmandulák. hogy a tápcsatorna kezdeti részében vannak. Alját a nyelv és a mozgatóizmai. amelyek nyirokszervek. Részt vesz a nyelv a táplálék nyállal való összekeverésében. működését és szabályozását! Mit tud az egészséges táplálkozásról? Az ember előbelének szakaszai a szájüreg. a nyelésben. de befolyásolják a beszédképzésben a hang egyéni színezetét is. A három pár nyálmirigyünk a szájüregen kívül helyezkedik el. ide önti a váladékát a három pár nyálmirigy is. az alsó harmadában sima izomszövet veszi körül. a keményítőt maltózra bontja. a fogakkal és az arcizmokkal együtt. 8 előzápfog és 12 utózápfog. a szájüreg. felaprózása. az ízérzésben és nem utolsósorban a beszédben is. A nyelv részt vesz a rágásban. Működésük a táplálék megragadása. így megkönnyíti a rágást és a nyelést. innen indul a légcső. gomba alakú. a garat. A felső harmadában harántcsíkolt izmok. 4 szemfog. A szájüreg az ajkaktól a torokig terjedő üreg. A nyelés központja (mint valamennyi nyálkahártya reflexé) a nyúltagyban van. A nyelőcső alsó felében a falat már akaratunktól függetlenül perisztaltikus mozgással jut a gyomorba. tehát a garat a tápcsatorna és a légzőrendszer közös átmeneti. egymást keresztező szakasza. ezen helyezkednek el az ízérző fonál alakú. és a IX. Az egyes szakaszok makroszkópos és mikroszkópos felépítését. ebből 8 metszőfog. a nyelőcső és a gyomor. csak izmokból felépülő szájpadlás képezi. Eközben a gyomorszájnál lévő izomgyűrű elernyed. A nyelőcső körülbelül 25 cm hosszú. amely megnedvesíti a táplálékot. a falatot akaratlagos nyelvmozgással juttatjuk a garatba. A tétel: Az ember előbele Ismertesse az előbél szakaszait.5 liternyi nyál. elkezdi az összetett szénhidrátok bontását. A két nyelv alatti mirigy az állkapocs belső oldalához simulva. az állkapocs alatt találhatók. a nyelv alatt helyezkedik el. hátul a lágy. A fog koronára. Itt találhatók a garatmandulák is. A koronát zománc fedi. A perisztaltikus mozgást és az izomgyűrű megnyílását a bolygóideg paraszimpatikus hatású rostjai serkentik. a nyelv ízlelőbimbóiban keletkezett ingerület a nyúltagy nyálelválasztási központjába kerül. a nyálkahártyát. A maradandó fogazat 32 fogból áll. A tápcsatorna kezdeti szakaszának működése tehát igen sokrétű. A mandulák működése nem függ szorosan össze a táplálkozással. levél alakú vagy körülárkolt ízlelőszemölcsök. A nyálmirigyek váladéka a napi mintegy 1. melynek tetejét az elől kemény. A fogak a felső állcsontba és az állkapocs fogmedreibe ékelődnek. A nyelés során a falattá formált élelem a nyelőcsőbe kerül. gyökérre osztható. légzéskor felnyíló gégefedő porc. majd a rekeszizmot átfúrva a gyomor szájánál torkollik a gyomorba. ahonnan a végrehajtási utasítás a VII. A fognyak a korona és a gyökér találkozásánál található. oldalait a pofák határolják. a rágóizmokkal. A falat nyelőcsőbe irányítását és a légcső védelmét biztosítja a nyeléskor záródó. és a táplálékkal bekerült baktériumok fertőzése ellen védik a szervezetet. A szájüreg összeszűkülő része a torok. hüvelykújjnyi vastagságú izmos falú cső. Emésztőenzimje a nyálamiláz.18. fognyakra. A szájüregben találhatók a fogak és a nyelv. A garatba torkollanak az orrüreg. Közülük a fültőmirigyek a fülek alatt helyezkednek el.

főleg . A tápcsatorna kelőbele a gyomorvégnél fejeződik be. körkörösen futó és ferde lefutású simaizomszövetből álló izomzat borit be. vitamint és ásványi sót tartalmazó ételek aránya. Fehérjéből kell fedezni a napi energiaszükséglet mintegy 12 %-át. ha nagyobb a szervezet vízvesztése. és éhségérzetet vált ki. Ugyanakkor a vékonybél szöveti hormonja a gyomor működésére gátlólag hatnak. amelyre az embernél is feltételes reflexek épülnek. Zöldséget és gyümölcsöt naponta kell fogyasztani.a megfelelő mennyiségű és egészséges összetételű gabonaféléken kívül . Fogyasztásuk ezért előnyös Az ember napi mikroelem szükségletét 0. A napi energiaszükséglet 50–60 %-át szénhidrátok fogyasztásával kell biztosítani. Az egészséges táplálkozáshoz az energiát is szolgáltató szerves tápanyagokból. Ehhez testtömegkilogrammonként 4–5 gramm szénhidrát felvétele szükséges. amelyek jelenléte – főleg a vastagbél egészséges működése szempontjából – nélkülözhetetlen. a rekeszizom és a máj alatt.3–10 %-ban biztosíthatja a természetes ivóvíz. A kellő mennyiségű növényi rost elfogyasztása a bélcsatorna egészséges működésének alapfeltétele. Ezért az ételek elkészítéséhez minél kevesebb zsiradékot kell felhasználni. Emellett a gyomor nyálkahártya vastag nyákréteget is termel. 40% állati (hús. középső nagy öblének alja a gyomorfenék. margarin) egészségesebb. Központja a nyúlvelőben van. mert ez oltja leginkább a szomjúságot. 60% növényi eredetű fehérjét (burgonya. pepszint tartalmaz. Naponta átlagosan 2–3 liter vizet kell fogyasztanunk. A természetes vizek élettani értékét a bennük feloldódott ásványi anyagok határozzák meg. tej. hüvelyesek. A gyomornedv elválasztása feltétlen reflexes folyamat. Az egészséges táplálkozás alapvető feltétele az is. Az izommozgást és a mirigyek tevékenységét a bolygóideg paraszimpatikus rostjai serkentik. A gyomornedv elválasztása akkor kezdődi meg. de ezek a képezik azt a „ballaszt anyagot”. alkotórészeik nem kerülnek felszívódásra. és fokozza a váladéktermelést is. gasztrint termel. hogy testtömeg-kilogrammonként legalább 1 gramm fehérjét kell elfogyasztani naponta.). rizs.A gyomor egy horog alakú. Ez testtömeg-kilogrammonként legfeljebb 1 gramm zsír fogyasztását engedi meg. A gyomor szöveti hormont. A hasüreg felső részén. A napi energiaszükséglet legfeljebb 30 %-át fedezhetik a táplálékban elfogyasztott zsírok. kenyér stb. Ha üres a perisztaltika éhségérzetet vált ki. hogy az étrendben . az állati zsírt növényi olajjal kell helyettesíteni.). mert elsősorban a telített zsírsavak nagy mértékű fogyasztása kedvezőtlen hatású. A harag és a gyűlölködés a gyomornyálkahártya vérbőségét fokozza. percenként átlagosan ötször. enyhén balra tolódva helyezkedik el. de viszonylag magas a fehérjetartalmuk. Ha tele van. Ezzel szemben a félelem és a szorongás csökkenti a gyomor működését. A felsorolt táplálékok természetesen nem csak fehérjét tartalmaznak. akkor még ennél is többet. Ez azt jelenti. meg-megkeveri a táplálékot. amely serkentőleg hat a következő bélszakaszok működésére. a zsírokból és a szénhidrátokból megfelelő arányban kell fogyasztani. amelyet kívülről hosszanti. különösen a hagyományos konyhatechnikában. páratlan szerv. A gyomor működésére a vércukorszint csökkenése is serkentőleg hat. A főzés és a sütés. tojás stb. A vízpótlás legegészségesebb formája a tiszta édesvíz fogyasztása. A kemény vizekben viszonylag sok a feloldott kalcium és magnézium. A gyomor falának izomzata perisztaltikusan mozog.minél több legyen a növényi rostot. Ezeket a rostokat az emberi emésztőenzimek ugyan nem tudják felbontani. majd bizonyos idő után adagonként a vékonybélbe juttatja tovább. sok felesleges zsírt juttathat az emberi szervezetbe. A pszichés állapot is hatással van a gyomor működésére. Amit lehet nem olajban. A növényi zsírok fogyasztása (olaj. A nyelőcső betorkollásánál van a gyomorszáj. Belső felszínét mirigyeket tartalmazó nyálkahártya borítja. amely felerésznyi sósavat és fehérjebontó enzimet. A gyomornyálkahártya termeli a napi mintegy 1 liternyi gyomornedvet. a fehérjékből. amely bevonja a nyálkahártyát és megvédi a gyomor belső falát a sósav ártalmas hatásától. amikor a táplálék a szájba kerül. mint az állati zsíroké.

az osztályokat törzsekbe rendezte. A mikroszkópos vizsgálódások megindulását követően az egysejtű szervezetek felfedezése tovább bonyolította a helyzetet. mint „hasadó gombák” A mai korszerű rendszerek szakítottak a hagyományos. és megfogalmazta elnevezésük szabályait is. Azzal. viszonylag keveset kell enni.” Ki rakta le a rendszerezés tudományos alapjait? Miért tekinthetők az első rendszerek mesterséges rendszereknek? Mi a különbség egy mesterséges és egy természetes rendszer? Mit értünk fejlődéstörténeti rendszeren ? Ismertesse a korszerű rendszerek fő csoportjainak osztályozási szempontjait! Kifejtés: Az élővilág áttekintésére szolgáló rendszerezés ma is használatos alapjait Karl Linné svéd természettudós rakta le az 1735-ben megjelent meg „A természet rendszere” című munkájában. amelyek lényeges külső tulajdonságaikban és belső felépítésükben megegyeznek. Bár a gombák csoportja kezdettől fogva nem kis nehézséget jelentett. ugyanakkor az állatok közé sem lehetett sorolni őket. Végül merev sejtfaluk alapján a növények közé kerültek. magas energiatartalmú ételek rágcsálása viszont a lehető legártalmasabb. mert aktív helyváltoztató mozgásra általában nem képesek. A növényeket a virágokban található a porzók és a bibék száma szerint csoportosította. a nyugodt és alapos rágás a jó étvágy és az egészséges emésztés elengedhetetlen feltétele. prokarióta és a már sejtmaggal rendelkező . hogy naponta többször. …. de másban nem hasonlítottak egymásra. Az étkezések közötti. hiszen szabad szemmel történő vizsgálódás során. részleteiben jelentősen eltérő rendszerek mellett törnek lándzsát megalkotóik. Ezek a korszerű konyhatechnikai eljárások jelentősen csökkenthetik a szervezetbe kerülő lipidek mennyiségét.-II. a rendeket osztályokba. a vonzó tálalás. a megszokott ritmus betartása. Linné megalkotta a rendszertani kategóriákat is. B tétel:Az élővilág rendszerezéséről. Felfelé haladva mind több fajt tartalmaznak. egy kategóriába kerültek azonban olyan növények is. A baktériumok azonban a gombákhoz hasonlóan nem illettek egyik csoportba sem. Eszerint a rendszerezés szerint valamennyi magasabb kategória magába foglalja az alatta lévő kisebb rendszertani egységeket. a növények és az állatok országába sorolták. Ez érthető. a növények közé kerültek. Ez egyenletessé teszi a bélcsatorna működését. Az étkezésben rendkívül fontos a rendszeresség. hogy a fotoszintetizáló egysejtűeket a növények. és egymás között párosodva termékeny utódok létrehozására képesek. kulturált körülmények megteremtése. a kérdés megoldódni látszott. hogy a még sejtmag nélküli. a családokat rendekbe. amelyek a porzók vagy a bibék számát tekintve megegyeztek ugyan. Bevezette a faj fogalmát. ám azok egyre kevesebb közös tulajdonsággal rendelkeznek. Az ízléses terítés. valóban csupán növények vagy állatok kerültek a rendszerezők elé. abban a kérdésben nincs vita. a fotoszintézisre nem képes szervezeteket pedig az állatok közé sorolták. mivel aktív helyváltoztató mozgásra nem képesek. Az egészséges táplálkozáshoz az is hozzátartozik. Bár nagyon sokféle . a nemzetségeket magasabb rendszertani kategóriákba. mert nem voltak rokonok Rendszere ezért mesterséges rendszer volt. Eszerint egy fajba tartoznak azok az élőlények. könnyen el lehetett igazodni benne. a nyugodt. majd válaszoljon a kérdésekre! „Az élővilágot hosszú időn keresztül két nagy „országba” . hiszen színanyagaik nincsenek. eukarióta sejtek között sokkal jelentősebb különbségek vannak. mert rengeteg felesleges kalóriát juttat a szervezetbe.nem zsírban kell kisütni. családokba. a rendszerezés alapegységét. Linné valamennyi addig ismert fajt ellátott latin névvel. A ma használt fejlődéstörténeti rendszerek az egyes csoportok . végül is. Meghatározott szempontok szerint nemzetségekbe sorolta őket. Rendszere egyszerű volt. mint az eukarióta egysejtű és az eukarióta soksejtű szervezetek között. Végül a törzsek a növények vagy az állatok országába kerültek. két főcsoportos felosztással.). hanem inkább mikrohullámú sütőben vagy grillező készülékben elkészíteni. amelyek segítségével a fajok áttekinthetőkké váltak. Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: Biológia I.

A fentiek alapján a mai korszerű rendszerek az élőlényeket három nagy körbe és azon belül öt országba sorolják : Sejtmag nélküli szervezetek: Prokarióta egysejtűek országa Sejtmagvas szervezetek: Egysejtű eukarióták Eukarióta egysejtűek országa Soksejtű eukarióták Növények országa Gombák országa Állatok országa . Felosztásuk a táplálkozás módja szerint történik: az autotróf növények a szerves anyag termelői. hogy a három nagy fejlettségi szint. elkülönült sejtmagjuk még nincs. Ilyenek a baktériumok. Valamennyi élőlényt hosszú időn keresztül vagy a növények vagy az állatok közé sorolták. például az óriás amőba. A fejlettebbek eukarióták már sok sejtből állnak. az ősibb típusaik még egysejtűek. a prokarióták.feltételezett rokonsági kapcsolatai alapján készülnek. Az eukariótáknak már van sejtmagjuk. vagy a zöld szemesostoros. Az elfoglalt helyük a feltételezett származási kapcsolataikat is tükrözi. hiszen energianyerés céljából növényeket vagy más állatokat fogyasztanak. A rendszerezési alapelv az. . a heterotróf állatok a fogyasztók. ezért a fejlődéstörténeti rendszerek természetesek. és a rendelkezésre álló legtöbb ismeretet próbálják a rendszerezéshez felhasználni. A korszerű rendszerek szakítottak ezzel a „két országra” történő felosztással. az egysejtű eukarióták és a soksejtű eukarióták egy-egy fő csoportot képeznek. Az ugyancsak heterotróf anyagcseréjű gombák pedig lebomló anyagokkal táplálkoznak. A prokarióták a legegyszerűbb felépítésű egysejtű szervezetek.

az ektotróf és az endotróf mikorrhiza. közvetett. Két formája ismeretes. kölcsönösség. a szárazföldön. számos tengeri rák kültakaróján telepszenek meg zöldmoszatok. csigák (például nálunk a kapotnyak). vagy az orchideák közül a bangók. s ezek egészségünkre gyakorolt hatására! Az egy élőhelyen együtt élő populációk kölcsönhatásban vannak egymással. gombák. gyakran kutatnak élősködők után a legelő szarvasmarhákon seregélyek. A honi növények közül ilyenek a lucernák. ám ismerünk legyek (például a konytvirágok esetében). Az előnyös hatást +. Kialakulhat mikroorganizmusok. növények és állatok között. Akár a zebrák. a vízben egyaránt. Gombafonalak és magasabbrendű növények tartós viszonya. Hasonló viszony van az orrszarvúak és a vízilovak valamint az őket a külső élősködőktől megszabadító pásztorgémek között. A megporzást általában rovarok. a talajban. sőt denevérek általi megporzást is. madarak (például a golgotavirágok. A zebrák és a struccok is őrszemet állítanak. A tétel: Populációs kölcsönhatások Mondjon példákat arra. hogy a zsákmányoló populáció számára előnyös a másik populáció elfogyasztása. Ezek figyelembevételével szoktuk a kapcsolatokat csoportosítani. akár a struccok őrszeme riaszt. Ugyanakkor ezekben a példákban is jól tükröződik a kölcsönhatás jelleg: például.19. A zebrák kiválóan hallanak. Jellegében. A populációs kölcsönhatások előnyösek is és hátrányosak is lehetnek az egyik. mi mutatja a különbséget ? Milyen megfigyelés vagy kísérlet igazolhatja. amely két populáció közötti laza. Tipikus példája az együtt legelő struccok és zebrák vagy antilopok kapcsolata. amelyet magyarul gombagyökérnek is szoktak nevezni. a viszony jele 0. parazita és kommenzalista élőlényekre. ha egy populáció egy másik populációval táplálkozik. főleg méhek és poszméhek végzik. A mutualizmus a legkülönbözőbb élőlénycsoportok között létrejöhet. A mindkét populáció számára előnyös kapcsolatok gyűjtőneve mutualizmus. közvetlenül vagy közvetve hatnak egymásra. tartalmában és mélységében igen árnyalt és nagyon sokféle lehet. Hasonlóan alkalomszerű. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének biotikus faktorait. amelyektől a rák nem is akar megszabadulni. amikor egy-egy fajra szűkült le a megporzó állatok köre. Az előbbi a fenyőfélékre és a lombos fákra jellemző. az elfogyasztott populáció számára viszont a viszony egyértelműen hátrányos. „Tisztogató mutualizmus” hazai viszonyok közepette is megfigyelhető. vagy akár mind a két vizsgált populáció számára is. hogy egy kapcsolat szimbiózis-e vagy kommenzalizmus? Hozzon példát az emberi szervezeten belül szimbionta. Ugyancsak alliancia a „rejtegető mutualizmus is”. a fényszegény gyepszintben élő faj elszívhatja az őt árnyékoló populáció elől a vizet stb. a mikorrhiza. cserébe pedig kész szerves anyagot kap. a másik. mind a két csapat azonnal menekül. A gomba általában vizet vesz fel és ionokat juttat a növényeknek. Az evolúció során ez a viszony akkor vált szorossá. amelyeket csak néhány poszméh faj képes megporozni. Egyik ilyen kapcsolaz az allaiancia. Közvetlen hatás például. de az egyik populáció számára nélkülözhetetlen mutualista kapcsolat az állatok általi virágmegporzás valamennyi formája. hogy az egyes populációk hogyan hathatnak egymásra! Hogyan ismerhető fel a szimbiózis és a parazitizmus. Ha a kapcsolat az egyik fél számára teljesen közömbös. a struccoknak viszont a szemük jobb. ha például elfogja a másik elől a fényt stb. Az is nyilvánvaló. a hátrányos hatást — jellel jelöljük. alkalomszerű mutualizmus. kolibrik). A . ha egy zsákmánypopuláció egyedszáma lecsökken az hatással van a zsákmányoló populációra is. Olykor a gombák növényi hormonokat vagy hormonhatású anyagokat is termelnek. hiszen nehezebben tudja megszerezni a táplálékát. hogy két faj egyedei kerülik-e egymást vagy éppen vonzódnak a másikhoz ? Eldönthető-e megfigyelés vagy kísérlet útján. mert az algabevonat miatt a sekély parti vízben felismerhetetlenné válik.

és sakálfajok. A kommenzalizmus magyarul asztalközösséget jelent. édes váladékot termelő levéltetveket. sőt ellátást is nyújt. amikor az egyik populáció a másik testváladékát fogyasztja és cserébe menedéket. A szimbiózis meglehetősen szoros mutualizmus két populáció között. A hangyák vendégei között azonban sok bogárfaj is akad. A tengerekben számos apró rák és halfaj keresi szívesen a helytülő csalánozók védelmet nyújtó közelségét. ezért csapatostul kísérik a tarándszarvasokat és az ott hagyott maradékok jelentenek táplálékot számukra. Az endotróf mikorrhiza esetén a gombafonalak a növények gyökereinek a sejtjeibe is belenőnek. vagy a bolyukba hurcolják azokat és gondoskodnak róluk. szünókia. Ezért üresen álló odvakat foglal el és azokban neveli fel a fiókáit. Tipikus kommenzalista kapcsolat a nagyobb ragadozók és a körülöttük élő. Az ilyen típusú együttélés klasszikus példái a zuzmók . Orchideáink nagy többségére az jellemző. Az együttlakó populáció úgy húzódik egy másik populáció közvetlen közelébe. A gombafonalak sűrű tömegben borítják be a gyökereket. A kék galamb faodvakba fészkel. Ugyanakkor hiba lenne csupán erre a területre leszűkíteni. de a sejtekbe nem nőnek bele. Némely gomba esetében fajspecifikus a kapcsolat. amelyekből oxigénhez jutnak. amelyek fontos táplálékul szolgálnak a hófajdok számára is. A pillangós virágúak gyökérzetében Rhizobium baktériumfajok élnek a növényi sejtekkel szoros együttélésben. 0 kapcsolatok legtipikusabb példáit a táplálékszerzésben találni. Ebben az esetben egy populáció lakó-. hogy a járomspórás gombák vagy a fejepenészek gombafonálzata nélkül a kicsírázott növény nem tud továbbfejlődni. Kalapos gombáink többségére ez jellemző. Ide sorolható a gólyafészkek oldalában költő verebek példája is. marabu stb. Az elnevezés arra utal. A magányosan költő pehelyrécék fészkeiket rendszerint a csértelepek közvetlen közelébe rakják. A nagyobb madárfészkek például szinte nyüzsögnek a különböző rovaroktól. például a barna gyűrűstinorú csak az európai vörösfenyővel él együtt. Például a tarándszarvasok egyik fő táplálékát a tundrán a különböző zuzmófajok jelentik. Gyüjtőnéven kommenzalizmusnak nevezzük a + . (Kiegészítő anyag:Sajátos kommenzalista kapcsolat a beköltözés. A kommenzalizmus egy másik formája az együttlakás. száradó csontok inas maradványaival táplálkozó Trox-bogarak csak madárfészkekből kerülnek elő. Állatpopulációk között kialakuló szimbiotikus kapcsolat a szimfilia. azok táplálkozási maradékait fogyasztó populációk. például holyvák (az Atemeles nemzetség fajai) és hangyabogarak. ezért ezeket a gombafonalak bocsájtják rendelkezésre. A hófajdok azonban nagy hó alól a zuzmók kikaparására nem képesek. Például. A tollal. és ott hólyagszerűen kiszélesedve nagy felületet hoznak létre a gombafonal és a növényi sejt között. hanem költésre a vetési varjak elhagyott fészkeit használják. bőrmaradványokkal. A több ezer méter mély tengeri árkok mentén kén-hidrogénben gazdag forró források törnek fel. Jól ismert. ám odú készítésére a csőre alkalmatlan.költő-.gombafonalakkal kapcsolatba kerülő gyökerek rövidebbek és vastagabbak lesznek. hogy közben a másikat a legkisebb mértékben sem károsítja. parőkia. peterakó stb. Ezek mentén kénbaktériumok és mélytengeri kagylók élnek szimbiózisban. A baktériumok a kagylók kopoltyúiban élnek és a kénvegyületek oxidációjával nyert energiájukat megosztják a gazdasejtekkel. Afrikában például az oroszlánok zsákmánymaradványait különböző keselyű. helyül más fajok által készített építményeket használ. mert az élettevékenységek szinte minden körében megfigyelhetők az ilyen jellegű kölcsönhatások. ugyanis a csíraszervezet önmagában nem képes vizet és tápanyagot felvenni. mert védelmet remélnek az éber és harcos madaraktól. A kékvércsék például nem építenek fészket. fogyasztják el. — kölcsönhatásokat. hogy a +. a foltos hiéna. . az rendszerint tudomást sem vesz róla. hogy a hangyák rendszeresen felkeresik a tápnövényükön táplálkozó. sok rövid oldalgyökeret fejlesztenek. helyenként a sejt közötti járatokba is behatolnak. A növényevőknek is meglehetnek a maguk kommenzalista kísérői.

A hiperparaziták lárvái egyes parazitaként élő rovarlárvákban — fürkészlegyek vagy fürkészdarazsak lárváiban — fejlődnek. Hasonló populációs kölcsönhatás az élősködés. a lázállatkának terjedése a foltos maláriaszúnyog által stb. a denevérlegyek a gazdaszervezetet nem hagyják el. epőkia. például a bujkálóhalak (Fierasfer-fajok) stb. Tágabban értelmezve vitetés minden olyan kapcsolat. A félparazita szervezetek. Mikroroganizmusok között. Fotoszintetizálnak. a gyötrőszúnyog vagy a közönséges kullancs. Ektoparazitizmus esetén a parazita külső testfelületen él. A mi éghajlati körülményeink között különböző kéreglakó (kortikol) moha. hogy például a tengerek gályatartó halai más. amely bizonyos mikroorganizmus populációk. Közös sajátosságuk. a fürkészdarazsak lárvái. Ha a préda növény. hosszabb ideig is képesek a gazdaszervezet nélkül élni. . a denevérek élősködői. endoparazitizmus esetén a gazdaszervezet belsejében él. állat. a másik populációnak ebből azonban semmiféle előnye nem származik. hosszabb ideig nélkülük életképtelenek. A 0. ezért fakultatív parazitáknak tekintjük őket. A növényevés és a ragadozás között lényeges különbség. hogy táplálkozás után elhagyják a gazdaszervezetet. Például a szagos mügés bükkösökben a bükk árnyékoló hatása teremti meg a szagos müge számára a létezés feltételeit. az elszívott nyersanyagokat már maguk alakítják át szerves vegyületekké. A zsákmányul szolgáló populáció és a ragadozó populáció egyedszámának alakulása között összefüggés mutatható ki. A rovarfogó növényeket ragadozónak tekintjük. Ezek az obligát paraziták. azzal táplálkozik. szívógyökereiket a gazdaszervezet faelemeibe növesztik és a vizet valamint a szervetlen ionokat szívják el. A madarak tollazatában élő rágótetvek. hogy a növényevés során a préda rendszerint nem pusztul el. tengeri uborkák belsejében tartózkodnak vagy oda menekülnek veszély esetén. ha egy populáció puszta létével egy másik populáció számára biztosítja az életfeltételeket. Ilyen az antibiózis. csupán károsodik. hogy egy egyed egy másik faj testének belsejében talál menedéket. A élősködés egy sajátos formája a növényvilágban előforduló félparazitizmus. A rátelepedés sajátos formája a vitetés. Ez az entőkia. — kölcsönhatások olyan populációs kapcsolatok.és zuzmófajok állnak hasonló viszonyban az aljzatul szolgáló szervezetekkel. lényegesen gyorsabb mozgású fajokra kapaszkodva vitetik magukat.rendszerint lényegesen nagyobb testű állatok kültakaróját vagy külső vázát. Ektoparazita a gerincesek vérével táplálkozó marhabögöly.Valamilyen formában szinte minden populációt érint a predáció. Tágabban értelmezve ez olyan populációs kapcsolat. növényevésről. amelyek az egyik fél számára hátrányos. A ragadozás prédája a zsákmány. — kölcsönhatások a populációk közötti alapvető viszony. Egyes rákok. baktériumok és gombák között lép fel. a malária kórokozójának. Egy ragadozó populáció saját fajtársainak fogyasztása a kannibalizmus. sőt kisebb halak. A +.Előfordul. Ilyenek az élősködő taplógombák. ragadozásról beszélünk. például a sárga fagyöngy. Ebben az értelemben forézis az emlősök szőrzetébe beleakadó termés. Az élősködés különleges esete a hiperparazitizmus. amelyben egy populáció egy másikat valamilyen formában szállít. Gyakori. melynek során a gombapopuláció anyagcsereterméke a baktériumok szaporodását . A tengerek életközösségeiben a helytülő életmódot folytató állatok gyakran használják aljzatul egyes . amely során egy populáció — a predátor — részben vagy egészben egy másik populációt — a prédát — fogyasztja. Közülük legismertebbek a broméliák és a különböző páfrányfajok. a parazitizmus is. a forézis is.is.) A kommenzalista viszony legtágabban értelmezett kapcsolata. ha állat. A trópusi esőerdőkben önálló szintet képeznek a rátelepedett életmódot folytató epifiton fajok. Az élősködő szervezet egy másik szervezet — a gazdaszervezet — testanyagaival táplálkozik. számos típusa ismert.és növénypopulációk között egyaránt előfordul. A kommenzalizmus növényvilágban és állatvilágban egyaránt elterjedt formája a rátelepedés. a vajvirág fajok stb.

meggátolja.igaz nagyon ritkán -. Ugyanakkor a növények között is számos olyan akad. kompetíció valamennyi populációra nézve hátrányos ( –. vízért. Például a dió komposztálódó lombjából felszabaduló juglin nevű anyag sok növény magja számára csírázásgátló hatású. sőt a növekedés ritmusa is…” . Ilyen viszonynak tekinthető például egy nyíres talajszintjén élő erdei ganéjtúró bogár. Régóta megfigyelt tapasztalati tény. a „komfortérzés” stb. A nagyrasszok testfelépítése elsősorban a csontváz és a koponya tulajdonságaiban tér el egymástól. növények esetében a fényért. ezért "osztják fel" egymás között a rendelkezésre álló teret. Fontos tényező volt az elszigetelődés is. amelyek a baktériumok nagy többsége számára mérgezőek. (Kiegészítő anyag: Az antibiózis és az allelopátia nem választható el élesen egymástól. de kommenzalisták az ember szőrtüszőiben megtelelepedő. Ez a versengés. Két populáció egymáshoz való viszonyát a populációk vizsgálatával el lehet dönteni. úgynevezett fitoncidokat tartalmaz. az ivari partnerérét stb. Ember esetében szimbionta kapcsolat például a vastagbélben élő vitamintermelő baktériumokkal való viszony. Az emberfajták kialakulásában elsősorban az eltérő mutációk és a különböző környezeti hatások voltak meghatározó tényezők. ezek a marazminok. az ausztralidok (az ausztrál őslakók) kevés ma élő tagja egy ősi típust képvisel. Az egyedszám. Kompetítorok a ragadozó madarak is. negridok. B tétel: Az emberfajtákról Olvassa el az idézetet (Fazekas-Szerényi: I. A természetben . Az egyik növénypopuláció lehullott leveleinek.-II. Ismerünk olyan mikroorganizmusok által termelt anyagokat is. amely más populációk szaporodására. hogy vízszükségletüket biztosítsák. –) és kompromisszumra kényszeríti őket. mert csak így tudnak elég nagy gyökérzetet fejleszteni ahhoz. amely baktériumőlő hatású kémiai anyagokat.) Élőhelyeiken a populációk szüntelen harcot folytatnak egymással a korlátozott mértékben rendelkezésükre álló erőforrásokért. melyek kissé eltérő szelekciót okoztak. hogy bizonyos növények más növényekkel együtt ültetve nem fejlődnek megfelelően. A ma élő emberek túlnyomó többsége három nagyrasszba sorolható: europidok (kaukazoidok). a szaporodóképesség. vagy a baktériumokat elpusztítja. de az is előfordulhat. Sivatagos. a szem alakja és színe. a fej-vagy a lapostetű. Ez igaz a szimbiózisra és a kommenzalizmusra is. a bőr.). a vadászterületért. változásának megfigyelésével következtetni lehet a közöttük lévő kapcsolatra. mongolidok. sőt el is pusztulhatnak. parazita számos megbetegedést okozó baktérium. kizárólag elhalt hámot fogyasztó atkák is. és a lombkoronaszintben repkedő tarkaszövő lepke populációs kapcsolata. életműködéseire stb. Feltehető. mely már a modern mongolidok és europidok kialakulása előtti időben is élt. Magasabbrendű növényekre jellemző kölcsönhatás az allelopátia. az orr alakja. például a fokhagyma. hogy két együtt élő populáció semmiféle hatással nincs egymásra. tápanyagokért stb. kedvezőtlen hatású. majd oldja meg az utána következő feladatokat! „Az emberfajták kialakulása a szelekcióval végbement alkalmazkodás legfeltűnőbb következménye. félsivatagos területeken a korlátozott vízkészlet következtében helyezkednek el egymástól meghatározott távolságra a szárazságtűrő cserjék. vagy a növény olyan vegyületeket ad le a környezetébe. hogy az ősi kaukazoidok köréhez állt közel. Például az ecsetpenészekhez tartozó Penicillum és Aspergillus fajok olyan anyagcseretermékeket — antibiotikumokat — adnak le. maradványainak bomlástermékei között olyan vegyületek vannak.. amelyek a magasabbrendű növényekre hatnak gátlólag. állatok esetében a táplálékért. A mikrorganizmusok egy része viszont kommenzalista. Más az arc felépítése. A negyedik nagyrassz. Ez a neutralizmus. A zeller által a talajba leadott anyagok gátolják a karalábé és a dohány fejlődését stb. a haj színe és jellege.

és a fejlettségbeli eltérések az egyenlőtlen ütemű és különböző irányú társadalmi fejlődésből erednek. ugrásszerűen jelentkező öröklődő tulajdonságváltozás. A populáció egyedei közül a fennmaradásra és a továbbszaporodásra is a legtöbb esélyük a kedvező tulajdonságokkal rendelkező egyedeknek van. a negrid és az ausztralid. a bőr és haj színében. azaz elszigetelődnek egymástól. a mongolid. Az egyes rasszok az arc felépítésében. Alapja a genetikai állomány megváltozása. hogy az emberfajták testileg és szellemileg tökéletesen egyenértékűek. Az egyes populációk elfoglalva a számukra kedvező élettereket előbb elterjednek. napjainkra az emberfajták földrajzi elkülönülése kismértékű. A mai embernek négy földrajzi alfaja vagy rassza (szokták a fajta kifejezést is használni) él a Földön. a szem alakjában és a növekedés ritmusában különböznek egymástól. . Egy populáció a mutációk következtében sohasem egyforma egyedekből áll. az orr alakjában. majd később az egyes populációik között megszűnhet a kapcsolat. A rátermettség tehát elsősorban nagyobb továbbszaporodási képességet jelent. hanem a legrátermettebbek fennmaradásbeli és szaporodásbeli előnyét is. Az elszigetelt populációk változó környezetében később más és más adottságok jelenthetnek szelekciós előnyt. ezért az egyes populációk egymástól eltérővé válnak. Az egyedek változatossága az evolúció szempontjából nagyon fontos. A különböző rasszokhoz tartozó emberek házasságából született gyerekek (is) bizonyítják.Mit értünk mutáción? Mi a szelekció? Mit értünk a populációk elszigeteltségén? Mutassa be a ma élő emberi nagyrasszok jellemző tulajdonságait! Kifejtés: A mutáció hirtelen fellépő. A természetes szelekció nemcsak a kevésbé életképesek kipusztulását jelenti. Ezek az europid. Az emberi populációk szabad keveredése a történelem során nagyfokúvá vált. mert alkalmazkodnak a környezetükhöz.

Számos együtt áttelelő rovar – például katicabogárfélék. Ennek során az információt útjára bocsátó élőlény a közlemény tartalmát jelekké alakítja át. aldehidek és ketonok vannak. Az információközlés mindaddig egyirányú. Az egyébként fejlett kommunikációjú madarak esetében eddig csupán egy fajnál (villás viharfecske) sikerült a feromonok kommunikációs szerepét kimutatni. A leadott kommunikációs jelzések alapján kémiai. Ilyen riasztóferomonokat számos hal . és a hormon = serkenteni kifejezésekből származik. ahol feromontermelő mirigyek nyílásai vezetnek ki. A tétel: Az állatok kommunikációja Mit értünk kommunikáción ? Hogyan csoportosíthatók az állatvilág kommunikációs formái? Milyen állatcsoportokra jellemző a kémiai kommunikáció? Hol termelődnek a feromonok? Milyen kémiai összetételűek a feromonok? Hogyan csoportosíthatók kommunikációs tartalmuk alapján? Melyik állatcsoportra jellemző a vizuális kommunikáció? Melyek a vizuális kommunikáció típusai? Mit nevezünk az etológiában darwini antitézis elvnek nevezni? Mi jellemzi az akusztikus kommunikációt ? Hogyan képezik a leadott hangot az egyes állatcsoportok ? Mely állatcsoportok képesek ultrahanggal kommunikálni? Mit értünk érintési kommunikáción? Melyek a leglényegesebb tulajdonságok az állati és az emberi kommunikáció között ? A két vagy több állat között megvalósuló kölcsönös információcserét az állatok kommunikációjának nevezzük. A mézelő méh dolgozójának kültakarójában 17 olyan pontot azonosítottak. (A feromon két görög eredetű szó. vizuális. (Kiegészítő anyag: Az eddig megismert feromonok többsége egyszerű szerkezetű vegyület. Ilyen például a nyolc szénatomszámú propil-izobutil-keton vagy a hét szénatomos heptanon. a jeleket értő és azt a saját számára „dekódoló” élőlényhez. csoportosulása figyelhető meg. Már az egysejtűeknél is bizonyított feromonszerű anyagok jelenléte. az információs csatornán keresztül jut el az üzenetet felfogó. annak továbbítása. Mivel az élőlények nemcsak kapnak. Észlelésében a fényérzékelő receptorok játszanak fontos szerepet.) A feromonok kémiai „dekódolására” a kémiai érzékelés szolgál . Különösen fejlett rovarok és az emlősök kémiai kommunikációja. de territórium jelző funkciójuk is van. Feromonok az állatok legkülönbözőbb testtájain termelődnek. mások a szájüregbe. Az erdei vöröshangya feromonjai között oxovegyületek. de ürül feromon a nyállal és a vizelettel is. termikus és elektromos kommunikációról beszélhetünk. az egyedek szétszóródását eredményezik. az állatok által termelt többnyire illékony vegyületek szolgálnak. míg azt az információt fogadó másik egyed nem észleli. a pherein = vinni. hanem szinte folyamatosan adnak is információt a környezetüknek. poloskák – adott áttelelő helyen való összegyűlése ilyen hatású feromonok nyomán következik be. Az információadás. illetve az érkező információ vételének általános szabályai az élőlények kommunikációjára is érvényes. jogos kölcsönös információcseréről beszélni. Az egyik állat helyvagy helyzetváltoztató mozgása információt szolgáltat egy másik egyed számára. a fullánkcsatornába stb.) A feromonok a viselkedési választ tekintve több csoportba sorolhatók. A diszperziós feromonok éppen ellenkezőleg. arra nem reagál. A gyülekezési feromonok hatására mindkét ivar tömörülése. A mirigyek egy része a testfelületre torkollik. érintési.20. Ezeket gyűjtőnéven feromonoknak nevezzük. A vizuális kommunikáció látható jelek segítségével valósul meg. amely adott közegen. A riasztóferomonok a fajtársakra nézve menekülésre késztető hatásúak. Kémai kommunikáció a madarak kivételével valamennyi állatcsoportra jellemzőek. A selyemlepke ivari feromonja például a bombykol egy alkohol. Az emlősök feromonjainak egy része is közvetlenül a kültakaróra kerül. Az akusztikus kommunikáció hangjelzések leadása és azok felfogása és „értelmezése” révén történik. A kémiai kommunikáció alapjául különböző kémiai információhordozók . A nyomjelző feromonok az emlősöknél például ivarok egymásra találását segítik.

amely ezeknek a hangoknak a felfogását is lehetővé teszi számára. és olyan speciális hallóreceptorokkal kell rendelkeznie. Az integetőrákok számos faja ismert. Az állat a nagy olló integető mozgásával egyrészt távol tartja magától a többi hímet. ugyanis a csörgőkígyók gyakorlatilag süketek). ennek megfelelően zárt genetikai programon alapuló mozgássorozat. Fény kibocsájtása ugyancsak információs tartalommal bír. A körtánc közben a kaptárban lévő méhek körülveszik . valamint a függőleges által bezárt szög megegyezik a táplálékforrás és a Nap által bezárt szöggel. és kabócák különböző mozgó testrészek kitines felületének összedörzsölésével képeznek hangot.bőrsérülését követően sikerült igazolni. A kommunikáló állatnak olyan különleges jeleket kell kibocsájtania. Ezt a növényvédelem részben kártevő előrejelzések formájában. A .és időbeli sajátosságai egyaránt nagyon fontosak. A kétéltűektől kezdődően alapvetően a tüdőből kiáramló levegő kelt hangot. kirepülnek és megkeresik a táplálékforrást. A szentjánosbogarak hímjei repülés közben fényt bocsájtanak ki. másrészt vonzza a nőstényeket. de különösen a gerinces állatoknál a legfontosabb az egyedek és a fajok kölcsönös kapcsolatában. és a méhek tapintással és hallással egészítik ki az információ átvételét. A hangokkal való kommunikáció igen elterjedt információátviteli forma az állatvilágban. megtapogatják a táncolót. de más fajbelieknek is. A társak esetében segítheti a nemek egymásratalálását. azaz a látás útján szerzett információ sok gerinctelen állatnál is. (A csörgőkígyók csörgésének biológiai jelentősége ma mér tisztázatlan. ezek „integető” mozgásában különbségek vannak. A vizuális kommunikáció. ha a csónakból nem túl messzire dobva úszóval horgászunk!). A tücskök. amelyek két állkapcsukat dörzsölik egymáshoz. míg az alárendelt leereszti. Például a domináns kutya a farkát és a fejét magasra emeli. részben a hímek szexcsapdákkal történő összefogására ki is használja. a sáskák egy része a lábukat dörzsöli össze vagy a szárnyuk pereméhez. számos állat képes az infrahang és az ultrahang érzékelésére is. majd. Közeli lelőhelyet a körtánc. A vizuális kommunikáció más eseteiben magának a mozgás tényének van jelentéstartalma. sáskák. hiszen a kaptár belsejében meglehetősen sötét van. Már Darwin is felfigyelt arra. távolabbit a rezgőtánc jelez. Az emberi érzékelhető hangtartományhoz (1620 000 Hz) képest. ereje. megízlelik a hozott mintát. ezzel hívják fel magukra a figyelmet a fűben üldögélő röpképtelen nőstények előtt. Hasonlóan egyes csontoshalak is vázrendszerük két szomszédos elemének összedörzsölésével képesek akusztikus kommunikációra. A dürgés esetében például rendszerint a hím a színes dísztollait szétteríti stb. a másik kicsi. A hím integetőrák első lábpárjának csak egyik ollója fejlett. Az állati kommunikáció szempontjából a hang hullámhossza. másik faj számára lehet riasztó jellegű stb. de akadnak olyan fajok is közöttük. A rezgőtáncban a nyolcashoz hasonló vonal mentén táncol a méh. mozgásának középső szakasza. (Ezért horgászati szempontból nem igazán jó ötlet a már zsákmányul ejtett halat haltartó szákban a csónak mellett a vízben tartanunk. a hangképzésüknek tehát biológiai funkciója van. A felderítő útról visszaérkező dolgozók a kaptár belsejében táncba kezdenek. csökevényes. Ezeket általában a nőstény termeli és a hímek segítségükkel nagy távolságból is képesek rájuk találni. A szexferomonok a partner szexuális viselkedésére vannak hatással. mivel irányjelzést nem kaptak. amelyek egyértelműen elkülönülnek a háttérzajoktól. A tücskök szárnyaik kitinléceit dörzsölik egymáshoz. Valójában ez a táncnyelv is kombinált információközlés. a legtöbb esetben ezek kombinációi fordulnak elő. Hasonlóan a szexuális viselkedésforma kommunikációs eleme a dürgés is információs tartalommal rendelkező. hangszíne. A fényjelzésekre a nőstények ugyancsak fényfelvillantásokkal válaszolnak. szöcskék. frekvenciája tér. hogy a fajon belüli társas kapcsolatokban szereplő kommunikációs jelzéseknél az ellentétes jelentést ellenkező mozdulatok teszik egyértelművé. A vizuális kommunikáció egyik legmagasabb szintű formája a méhek táncnyelve. Az állatok színe és rajzolata gyakran nyújt optikai információt a fajtársaknak. Az egyes vizuális kommunikációs formákat nem lehet élesen elválasztani egymástól.

hanem sokszorosítás. A vírus „elszaporodása” tehát valójában nem szaporodás. A testek kontaktusa információk átadására és átvételére is lehetőséget nyújt. Az állati kommunikáció jelei vagy jelsorozatai mindig zártak. de akkor hol vannak a kórokozók? Pasteur biztos volt abban. Ennek során a sejt legyengül. B tétel: A vírusokról Olvassa el figyelmesen az idézetet (Schneider.. vagyis jelentésük a hangerőtől nem függ. ugyanis nem mutatnak életjelenségeket. hogy valamilyen kórokozó szervezetnek feltétlenül jelen kell lennie. ez teszi lehetővé számukra a denevérek előli elmenekülést. . Gondoljuk csak el. és az azt körülvevő fehérjeburokból állnak. hanem egyre többet. a szóképzés kombinációs lehetőségei végtelen számúak. vagyis túlságosan kicsiny ahhoz. aki felállította a betegség baktériumelméletét. Így felépítésük és működésük sajátosságai miatt nem illeszthetők be az élővilág fejlődéstörténeti rendszerébeA vírusok nem érik el a sejtes szerveződés szintjét. hogy a mikroszkópban látni lehessen!. A sejt nem (vagy csak későn) ismeri fel az idegen örökítő anyagot. Ugyanakkor a szavak digitálisak. míg az emlősök hangja a felső gégefőben keletkezik. Életünk és a mikróbák) majd válaszoljon a kérdésekre! …”Pasteur újra egy életmentő adománnyal ajándékozta meg az emberiséget! De egyvalami elmaradt ezúttal.” Miért nem találhatta meg Pasteur a veszettség kórokozóját? Határozza meg a vírus fogalmát! Milyen felépítés jellemző a vírusokra? Hogyan terjednek el? Említsen meg néhány növényi. képtelen volt megtalálni a veszettség baktériumát! Nem lehetett semmi kétsége afelől. hogy annak alapján a rá jellemző örökítő anyagot és fehérjéket állítsa elő. de ez mint ahogy ő mondotta. mivel nanométeres nagyságúak. szerves óriásmolekulákból álló rendszerek. Az az ember. csupán örökítőanyagból. hogy egy sejtbe bejutó vírus örökítőanyaga kiszabadul a fehérjeburkából és a sejtet arra készteti. vagy egy erőteljes markolás. viszont az élettelen anyagokra jellemző módon kikristályosíthatók. hogy fertőző betegséggel állunk szemben. azaz annak intenzitása fontos az információ tartalmát illetően. Tüzetesebb vizsgálatukra azonban csak a felfedezésüket követően mintegy fél évszázaddal később. az elektronmikroszkóp megalkotása után került sor. alighanem valamilyen ultramikroszkópos lény lehet. Az információátadás ennél a formájánál nincs szükség közvetítő közegre. Ezért nem találhatta meg Pasteur a veszettség kórokozóját! A vírusokról kiderült. Az ultrahang érzékelésére egyes bagolylepke-fajok is képesek. Ezért nem tekinthetők a prokarióták őseinek. egy simogatás. mert az információ közvetlenül jut el egyik egyedtől a másikig. és bizonyos mértékű önállóságra szert tett. ezért fénymikroszkópban nem tanulmányozhatók. A jelek rendszerint analógok. és önmagukban szaporodni sem tudnak. Feltehetően több száz millió évvel ezelőtt sejtekből kiszakadt.madárhang képzési helye az alsó gégefő. mennyi mindent fejezhet ki az emberi kommunikációban is! Az állatok kommunikációja az ember beszédéhez hasonlítva attól jelentős különbségekben tér el. csak az adott fajra jellemző jelkészletet tartalmazzák. amely elsősorban a táplálékkeresést és a térbeli tájékozódást szolgálja. aktív mozgásra nem képesek. Az emberi fül számára már hallhatatlan ultrahangok kibocsájtására és érzékelésére a denevérek és a delfinek képesek. Ezzel szemben az emberi nyelv nyílt. hogy nem felelnek meg az élő anyaggal szemben támasztott követelményeknek. állati és emberi vírusbetegséget! A vírusokat sokáig csak valamilyen betegségeket okozó anyagoknak tekintették. Önálló anyagcseréjük nincs. egy érintés. A lényeges eltérések ellenére az emberi és az állati kommunikációban számos közös elem is fellelhető. Az érintési kommunikáció az állatok közvetlen érintkezésén alapszik. és nemcsak egy új vírust épít fel annak alapján. A kórokozásuk alapja az.

az angol Acquired Immune Deficiency Syndrome. és hüvelyváladék. A sejtből kiszabaduló vírusok azután újabb sejteket fertőznek meg. Az állatok ismert vírusbetegsége a száj. fajra jellemző fágjait ismerjük. A prokarióták vírusai a fágok. Számos növényi megbetegedés okozója vírus. hogy a vírus be tudjon jutni egy sejtbe. a T-limfocitáit támadja meg. hozzá kell kapcsolódnia a sejt felületéhez. Ez a képesség a vírus fehérjeburkának összetételétől és szerkezetétől függ. . Ezért a vírusok kórokozó képessége. ondó. a kanyarót és a himlőt is.) és közvetlenül a vérbe jutva képes fertőzésre. Ahhoz. a fertőző májgyulladást. A vírus csak testnedvek útján (elsősorban vér. Az emberi megbetegedések közül vírus okozza a náthát. cseresznye) idő előtti kipusztulását okozza vírusfertőzés. A vírusbetegségek közül a hetvenes évek elejétől lépett fel az AIDS. mások csak növényi -. Sok csonthéjas gyümölcsfa (szilva. megint mások csak állati sejtekben képesek az elszaporodásra. A még egyelőre gyógyíthatatlan betegség halál oka rendszerint valamilyen – gyakran egyébként teljesen veszélytelen – fertőzés. A különböző prokarióta fajoknak külön-külön saját.és körömfájás valamint a veszettség. Közülük legismertebbek a különböző bakteriofágok.) Kórokozója a HIV-vírus az emberi immunrendszer egyik féle sejtjeit. A növényi vírusfertőzések ellen hatékony permetezési eljárások nincsenek. virulenciája nem általános érvényű. azaz a szerzett immunhiányos megbetegedés rövidítése. egyes vírusok csak prokarióta sejtekben. (Elnevezése egy betűszó. az influenzát.egészséges működését nem tudja ellátni és akár el is pusztulhat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->