TAKAMI KÓSUN

BATTLE ROYALE
„van rosszabb az iskolánál”
ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ 2006

A FORDÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MŰ: TAKAMI KÓSUN: BATTLE ROYALE © 1999 BY KOUSHUN TAKAMI FIRST PUBLISHED IN JAPAN IN 1999 UNDER THE TITLE „BATTLE ROYALE” BY OTA SHUPPAN CO., LTD. HUNGARIAN TRANSLATION RIGHTS ARRANGED WITH KOUSHUN TAKAMI THROUGH JAPAN FOREIGN-RIGHTS CENTRE GRAFIKAI TERVEZÉS: 2REPUBLIC: KOLLMANN ÁKOS, SZABÓ LEVENTE, ILYÉS ATTILA, GÁL KATALIN HUNGARIAN TRANSLATION © MAYER INGRID, 2006 © ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ, 2006 ISBN 963 9602 61 2 www.battleroyale.hu

Tartalomjegyzék
Prológus..........................................................................................9 Első rész – A játék kezdete........................................................11 Második rész – Középdöntő...................................................112 Harmadik fejezet – A végső küzdelem.................................424 Negyedik rész – A finálé.........................................................590 Epilógus – Oszaka, Umedában..............................................639

[3]

Mindenkinek, akit szeretek. Bár lehet, hogy nem lesz benne sok köszönet. „A diákok nem mandarinok” Szakamoto Kinpacu (Kojamaucsi Mieko Kinpacu tanár úr 3/b című művéből) „De addig is, csavargók vagyunk, bébi, menekülésre születtünk.” Bruce Springsteen: Born to Run „Nem könnyű szeretni.” Szano Motoharu: Nem könnyű szeretni „A BARCELONÁBAN töltött néhány utolsó hét alatt mindvégig sajátos rossz érzés töltötte el az embert: gyanakvással, félelemmel, bizonytalansággal és leplezett gyűlölettel telt meg a levegő. (…) Az ember azon kapta magát, hogy minduntalan kávéházi sarokaszta­ loknál sugdolózik, és közben azt latolgatja, vajon a szomszéd asz­ talnál nem rendőrspicli ül-e.” „Nem tudom, értik-e, mennyire meghatódtam. Apróságnak látszik, de egyáltalán nem volt az. Ne feledjük, milyen idők jártak, micsoda gyanakvással és gyűlölettel teli szörnyű légkör uralkodott.” George Orwell: Hódolat KATALÓNIÁNAK (Betlen János és Tóth László fordítása)

[4]

Kagava tartomány, Siroiva Siroiva Középiskola 3/b osztályának névsora Fiúk: 1. Akamacu Josio 2. Ídzsima Keita 3. Óki Tacumicsi 4. Oda Tosinori 5. Kavada Sógo 6. Kirijama Kazuo 7. Kuninobu Jositoki 8. Kuramoto Jódzsi 9. Kuronaga Hirosi 10. Szaszagava Rjúhei 11. Szugimura Hiroki 12. Szeto Jutaka 13. Takigucsi Júicsiró 14. Cukioka Só 15. Nanahara Súja 16. Niida Kazusi 17. Numai Micuru 18. Hatagami Tadakacu 19. Mimura Sindzsi 20. Motobucsi Kjóicsi 21. Jamamoto Kazuhiko Lányok: 1. Inada Mizuho 2. Ucumi Jukie 3. Etó Megumi 4. Ogava Szakura 5. Kanai Izumi 6. Kitano Jukiko 7. Kuszaka Jumiko 8. Kotohiki Kajoko 9. Szakaki Júko 10. Simizu Hirono 11. Szóma Micuko 12. Tanizava Haruka 13. Csigusza Takako 14. Tendó Majumi 15. Nakagava Noriko 16. Nakagava Juka 17. Noda Szatomi 18. Fudzsijosi Fumijo 19. Macui Csiszato 20. Minami Kaori 21. Jahagi Josimi

[5]

Előszó
Egy pankrációmániás monológja egy másik világból

[6]

HOGY MI AZ A BATTLE ROYALE? Te még ezt sem tu­ dod? És még idejössz meccset nézni? Mi? Hogy egy cselfogás neve? Vagy bajnokságé? Dehogy, a Battle Royale egy meccstí­ pus! Mi? Hogy ma? Ma, itt? Nem, nem, ma nincs benne a programban. Csak nagy csarnokokban rendeznek ilyesmit, mindig valami nagy esemény alkalmával. Ó, nézd csak, Ino­ ue Takako, milyen szépen…! Jaj, nem. Igen, Battle Royale. Manapság az Országos Pankrátorszövetség szokta például megrendezni. Szóval a Battle Royale, nos, ugye általában a pankrációban egy az egy ellen vagy csapatban, kettő kettő ellen, vagy valami hasonló felállás a szokásos. Viszont a Battle Royale-ban tíz-húsz em­ ber – a lényeg, hogy egyszerre sok – megy be a küzdőtérre. És bárki bárkire támadhat, egy az egy ellen vagy tíz az egy ellen, teljesen szabadon. Szóval akárhányan, és aki elesik… Hogy mi? Ezt sem tudod? Ha leér a vállad a szivacsra, egy-kettő-három, ha háromig elszámolnak, vesztettél. Ez a sima meccseken is így van. Aztán van még, aki feladja, vagy néha, akit kiütnek. Ja, és van még olyan is, hogy kikerülsz a ringből. Vagy szabálytalanságért is lehet veszteni. A Battle Royale-nál álta­ lában ugyan az esésekkel dől el. Hé, Takako, hajrá! Mindent bele! Ó, jaj, bocsánat. Aki elesett, az vesztett, és el kell hagynia a pályát. Így megy tovább a játék, és fogynak a játékosok. A végén persze kettő marad. Egy az egy ellen, véresen komolyan. És az egyi­ kük elesik. Csak egyvalaki marad a pályán. Az nyert. Győze­ lem. Óriási kupát kap, sokszor pénzt is. Érted? Mi, hogy mi van azokkal, akik jóban vannak? Na, hát azok az elején együttműködnek. De a végén a társaddal is meg kell vívnod. Ez a szabály. Ennek köszönhetőm időnként Battle Royale-ban szinte soha máskor nem látható párosítások alakulnak. Például régen egyszer Dynamite Kid és Davey Boy Smith között, akik tag team partnerek voltak. Volt olyan is, hogy az Animal Warrior és Hawk Warrior páros maradt. Bár
[7]

ekkor az egyik direkt ring outolt, és hagyta győzni a másikat, mintha olyan erős lenne köztük az összetartás meg a szeretet. Nekem nem jött be annyira. Ja, és olyannal is összeállhatsz, akivel különben nem vagy jóban. Csakhogy hiába hiszed azt, hogy ezzel párban legyőzöd a harmadikat, mert előfordul, hogy az meg átvág a palánkon, és a másikkal együtt nyom­ nak le téged. Hogy milyen Battle Royale-t akarok látni? Most rengeteg szövetség van. Nos, ha ezeknek a krémje mérkőzne meg, azt szívesen megnézném. Mutó Keidzsi, Hasimoto Sin­ ja, Miszava Micuharu, Kavada Tosiaki, Takada Nobuhiko, Funaki Maszakacu, Maeda Alira, Great Szaszuke, Hajabusza, Takano Kendzsi, aztán Tenrjú Gen’icsiró és Csósú Riki, Fu­ dzsinami Tacumi és Kimura Kengo is bírná még. Még jobb, ha hozzávesszük Andzsó Jódzsit és Super Delfint. Még az is lehet, hogy pont ezek ketten maradnának a végére. A nők kö­ zül persze Inoue Takako, ugye. Adzsa Kong meg Tojota Ma­ nami, meg Inoue Kjóko, Hotta Jumiko, Hokuto Akira, Bull Nakano, persze Dynamite Kasszai meg Cuty Szuzuki és Fu­ kuoka Hikari, Ozaki Majumi, Kandori Sinobu és Nagajo Csi­ gusza aztán még… Mi? Hogy egyiket sem ismered? Biztos, hogy pankrációt akartál nézni? Ó, jaj, ne már, Takako, add meg neki! Takako! Na, jó…

[8]

Prológus
Kormányzati közlemény Belső értesítés Iktatószám: 1997/00387461 SZIGORÚAN TITKOS! Küldő: Vezérkari Titkárság Különleges Tervosztály Honvédelmi Iroda, valamint Honvédelmi Erők Szárazföldi Alakulata Főparancsnokság Harci Kísérletek Felügyelősége A Köztársaság Harci Kísérletek 68. Program, 1997/12. számú kísérletéért felelős hivatalnok részére Május 20-án 18 óra 35 perckor, rutinellenőrzés során külső behatolás nyomát fedezték fel a Köztársaság Kormányának Központi Operációs Rendszerében. A behatolás március 12én hajnalban történhetett. Jelenleg az ezt követően történt be­ hatolások tisztázása érdekében nagy erőkkel folyik a nyomo­ zás. Az elkövető személye, célja, illetve a kiszivárgott információ mibenléte pillanatnyilag még nem ismeretes, az azonban megállapítható, hogy az elkövető behatolási módja rendkívül magas fokú technikai ismereteket feltételez. A teljes kár fel­ mérése előreláthatólag hosszú időt vesz majd igénybe. A Vezérkari Titkárság Különleges Tervosztály Honvédelmi Irodájának vezetője, valamint a Honvédelmi Erők Szárazföl­ di Alakulata, Főparancsnokság, Harci Kísérletek Felügyelősé­ ge értesülései szerint fennáll annak a veszélye, hogy a 68. Programmal kapcsolatos információk is kiszivárogtak, ezért felmerült, hogy a fenti Program 1997/12. számú kísérletét el­ halasztjuk. Azonban tekintettel arra, hogy a 12. sz. egység előkészületei már befejeződtek, illetve mostanáig nem mutatkozott semmi­ nemű jele, hogy a kapcsolódó információk eljutottak volna az
[9]

állampolgárokhoz, a tárgyalások során az a döntés született, hogy a tervek szerint le kell folytatni a kísérletet. Az ezt követő kísérleteknél azonban a megrendezés üteme­ zése, különösképpen pedig a Guadalcanal terveinek megvál­ toztatása ügyében sürgős intézkedéseket kell tenni. Ezúton felszólítom Önt, a 12. számú kísérlet felelős hivatalnokát, mint a Kísérlet lebonyolítóját, a lehető legnagyobb éberségre. Felhívom továbbra a figyelmét, hogy a Rendszerbe való be­ hatolás ügye szigorúan bizalmasan kezelendő.

[10]

Első rész – A játék kezdete [11] .

0 A busz Takamacuba. de kolumbiai gyártmány.) feje mellett. és a tankönyvekben is ez áll) ellenséges nemzetnek kiál­ tották ki. A májusi estéhez képest még hűvös az idő. Egy osztálykirándulás. Most. Egy munkásnak látszó bácsi biciklivel a zebránál a lámpára vár. Régen állítólag nem így volt. az ablak melletti ülésen ült. mivel az ország lényegében elszigetelte magát a külvilágtól. hogy ilyen cipőt sze­ rezzen az ember. Siroivát. És ennek tetejébe Amerikát (a kormány Amerikai Birodalomnak neve­ zi. aztán megmozgatta az ülések közti folyosóra kinyújtott jobb lábá­ nak ujjait a Keds tornacipőben. 15. viszont importáruhoz rendkívül nehéz hozzájutni.) egy darabig az esti tájat szemlélte Kuninobu Jositoki (fiúk. hiszen alig két órája hagyták el a kisvárost. Az övében is elvásott már belül a vászon. ahogy összehúzza magán kopott melegítőjét. cigarettázó fiatalok tanyáznak benne. Még szép. de manapság igencsak utána kell járni. Egy éjjel-nappali bolt tisztán tar­ tott parkolója. ahol az iskolájuk van. a táj pedig fokozatosan városias jelleget öltött. irodaépületek égve maradt lámpái. mint egy macska bajusza. Siroivai Önkormányzati Középiskola 3/b. Nanahara Súja (Kagava tartomány. akikkel második óta osztálycsere nélkül együtt volt. biztos taxira várnak. rálátott negyvenegy osztály­ társára. a tartomány központjába ért. A buszvezető ülése felett a digitális kijelző épp nyolc óra ötvenhét percre váltott. Ez persze nem csoda. a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság egyáltalán nem szenved áru­ hiányban. fiúk. 7. Persze a bácsi. 1997-ben. és a szálak úgy álltak ki belőle. Ame­ rikai márka. a többi vegyes képpel együtt. és a csomagjával babrált. Sőt inkább túltermelés van. Tarka neonok. a busz motorjának halk zúgása mellett hamar eltűnt az ablakból. lát­ szik. fáradtnak tűnő. előt­ tük jól öltözött nők és férfiak – talán munkatársak – beszél­ getnek. aki a bal oldalán. Súja ülése viszonylag hátul volt. és akik vidáman beszélgettek a busz koszos plafonjáról jövő tompa neonvilágítás mellett. Út menti éttermek. ahol az első éjszakát a buszban töltik – mi­ [12] . a szembejövő járművek elúszó fényszórói.

Az osztálytitkár. akik az osztályfőnök. akinek mindig higgadt arcát jól kiemeli fémke­ retes szemüvege. Súja kissé elfordítja tekintetét. most valamit igen viccesnek találhatnak. kézilabdacsapat). szóval a lányok fő csoportja vagy mérsékelt ága. Ha mégis. Jamamoto Kazuhiko (fiúk.) az. és ráhajt a Szanjó autóútra. mert időnként aprókat rázkódik a fejük a nevetéstől. aztán a má­ sik röplabdás. a célállomásuk. és Jahagi Josimi (lányok. A támla fölött két fej látszik.) tar­ tozott még ide.). Niida Kazusi (fiúk. Tanizava Haruka (lányok.. ha a busz átér a Sikokut és a Honsú főszigetet összekötő Nagy Szeto hí­ don. Akamacu Josio (fiúk. akkor esetleg Szóma Micuko (lányok. 3. 19. hogy egy óriási egyen­ ruha türemkedik ki a széksorok közül.) egy helyi képviselő elkényeztetett lánya. és ott a háttámla is alacsonyabb. de Súja helyéről nem lehetett látni. 12. A folyosó túloldalán a sportemberek ülnek egy kupacban: Óki Tacumicsi (fiúk. [13] . a vezető mögött egy kicsit magasabban van az ülés. 21. aki elég magas ahhoz képest. ő a legnagyobb termetű az egész osztályban. 5. 1. Si­ mizu Hirono (lányok. hol ülnek.nek is nevezzük. Kanai Izomi (lányok. 10. hogy lány. és látja.). De hát ezek ketten egymás közt minden lényegtelen dolgon elszórakoznak. a Siroivai Közép­ iskola 3/b osztályában nem volt feltűnő az elkülönülés. 21. olcsóságra törekvés vagy erőltetett menet? De végül biztos elcsendesednek majd egy kicsit. 11. Most előregörnyedve egy divatos miniatűr videojátékba mé­ lyed.).). akit már csak szórakozásból is szívatnak a többiek. Talán nem is megfelelő az elnevezés. mert a lányok ugyan gyakran szoktak klikkesedni. 2.) és Ogava Szakura (lányok.) kissé lecsú­ szott – világosabban fogalmazva züllött – bandája volt az. a kitűnő tanuló Noda Szatomi (lányok. Ucumi Jukie (lányok. Hajasida tanár úr körül ülnek. Kjúsú felé haladva. Ők a legharmonikusabb pár az osztályban.) feje. 4. akinek nagyon jól áll a kibontott haj. 17. a komoly és visszahúzódó Macui Csiszato (lányok. Elöl azok a lányok a legélénkebbek. de olyan típus.) és mások. Legelöl.

de Súja már korábban hallotta. akit Harmadiknak neveznek. pedig azokhoz ebben az országban általában nem lehetett hozzájut­ ni. Ebben persze szerepet játszott. Az általánosban Súja maga is tagja volt a Kölyökligának (beállózseninek tartották). baseballcsa­ pat). mint az elektromos gitár – és Tadakacu anyja az a fajta volt. hogy a kosárlabda­ csapatban van egy védőzseni. Hatagami Tadakacu (fiúk. hogy megváltozott. hogy helyette egy olyan rendszerellenes hob­ bira állt rá. A dekadens zene a rock. Igen.16. [14] . de mostanában valahogy eltávolodtak egymástól. a Kölyökliga volt beállózsenijéhez hasonlóan kiemelkedő sportteljesítménnyel büszkélkedhetett (bár Sindzsi minden bizonnyal azt mondaná. és az Akamacu Josio mögötti ülésről rövid haj villant ki. Lényegében bármire rögtön tudta a választ. 18. hogyan szóljon hozzád. mint egy középis­ kolásé. ő az egyikük. mindig tudta. Természetesen Sújához. bébi!”). hogy „Ezen a hangszeren deka­ dens zenét játszani tilos”. ebben az országban betiltották a rockzenét. Rész­ ben akkor csiszolódtak össze. (Természe­ tesen van kiskapu. aki nem tűri az ilyesmit. 19. Mimura Sindzsi (fiúk. Olyanokat szokott mondani. az évfolyam­ mérkőzésen legyőzhetetlen párost alkottak ők ketten. szemléletmódja pedig sokkal érettebb volt. és miután egy osztályba kerültek. Mély hangú nevetés hallatszott.. de talán még inkább az.. meg egy bal fülcimpa.). de elképesztően sokat tudott a világ dolgairól. focicsapat). így jóban volt Tadakacuval. bár Súja elektromos gitárján is ott van szé­ pen az állami rendelkezés. Másodiktól járnak egy osztályba. sőt még külföldi információkkal is szolgált. amelyben egy szépen megmunkált fülbevaló-karika volt. Igen. hogy Súja felhagyott a baseballal. És ha valamiért rosszkedved volt. Mindig jó tanácsokat adott. hogy kiket tart barátainak! Súja elgondolkodott. de Súja számára még ezen túl is volt valami vonzó Sindzsiben. „Én vagyok a jobb. ha kér­ dezték.) Nahát. Sindzsi jegyei a matekon és az angolon kívül még udvariasságból sem voltak jónak ne­ vezhetők. ugyanakkor egyáltalán nem volt beképzelt.

és kung-fu-e­ dzésekre jár. beszéljünk kicsit a vallásról is. és ez valószínűleg ezután sem fog megváltozni. aki még mindig a csomagját babrálta. amelyben az állt.hogy „Fel a fejjel.) ül együtt. de jó arc. Lehet. és Sindzsi biztos azért nevetett. Szeto Juta­ kával (fiúk. mert Jutaka megint vic­ ceket mesélt. Talán erről van szó. a mögöttük lévő széken ül Szugimura Hiroki (fiúk. Ha már itt tartunk. Vele régóta barátok voltak. hogy „Ez itt a megvaló­ [15] . hogy eljön az idő. Nyúlánk. ám ha szóba elegyedik vele az em­ ber. Talán az egyik kedvenc kínai versantológi­ áját olvassa? (A kínai írások fordításban is viszonylag könnyen beszerezhetők. Ebben az országban a nemzetiszocializmus különleges válfaja uralko­ dik: a legfőbb hatalom a Vezér kezében van (egyszer Mimura Sindzsi suttogta elkeseredett arccal. mivel a Köztársaság Kínát „hazánk ősi területének” tekinti. de mégse volt soha öntelt. Szűkszavú.). és megküzdött a szótárral. kiderül. míg elol­ vasta).) Egyszer olvasott egy amerikai regényt (egy antikvárium fél­ reeső zugában talált rá. Az Áldott Sze­ retet Házában. Azután. Sindzsi feltehetőleg az általános iskolai barátjával. hogy „A barátaink jönnek-mennek”. hogy magának való. amely befogadja a szüleiket elvesztett vagy a „körülmények” miatt a szüleiktől elválasz­ tott gyerekeket – ágyba pisilős korától fogva barátja. azért csak nem… Súja rápillantott maga mellett Kuninobu Jositokira. veled van a nagymenő!”. Ráadásul nem éppen társasági lény. Jutaka az osztály mókamestere volt. és egy zsebkönyvet olvas. amikor Sindzsi­ től és Hirokitól is ugyanúgy eltávolodik. ebben az igen fennkölt nevű katolikus intéz­ ményben – ez egy olyan intézet. Sújával kifejezet­ ten jól megvoltak. Alapjában véve irtó jó fej volt ez a Mimura Sin­ dzsi. mint Tadakacutól? Nem. emiatt keményfiú benyomását kelti. 12. 11. vagyis inkább elválaszthatatlan jó barátja volt. magas testét valahogy begyömöszölte a szűk ülésre. ami persze természetes.

hogy alszik. Magának Sújának lé­ nyegében soha nem voltak vallásos érzelmei. egyes plety­ kák szerint törvénytelen gyerek volt. Súja számára az volt a legnagyobb rejtély. és most hátrafelé nézelődött. Emiatt csak a mélyen hívő emberek gyakorolták vallásukat. A leghá­ tul lévő széles ülés köré Szaszagava Rjúhei (fiúk. és legendás alakja tartományszer­ re ismert volt. a székek között kilátszott egy hátrasimított hajú fej a tarkóján szokatlanul hosszúra ha­ gyott tincsekkel.) rendesen megjelent az osztálykirándu­ láson. Az is számíthatott. hogy tőle balra (bár mellette Szaszagava Rjúhei két széket kihagyva ült) közönséges társalgás és modortalan röhögés hallatszott. Úgy gondolta. de jobboldalt az ablak mellett. hogy a város fé­ nyeit szemléli. következés­ képp a vallás – a mérték határain belül – szabadon gyakorol­ ható. de valószínűbb. Kiri­ jama Kazuo (fiúk. Súja megint elfordult.) és hasonló. de az a hír járja. Ha valamit annak tekinthetünk egyáltalán. viszont felsős gim­ nazistákat is könnyedén padlóra küldött.). hogy ez a fiú. Egyáltalán nem volt nagy. Meg sem rezdült. voltak összetűzései a helyi jakuzaszervezettel. Előfordulhat. Kirijama a környék összes zűrös diákjának – persze Rjúheit és Micurut is beleértve – vezére volt. Ilyen gáz helyet sehol másutt nem találsz a vi­ lágon!”). akkor az a rendszer hű szolgálata. Súját az ilyesmi nem ér­ [16] . hogy különösebb kötött­ ségek nélkül és viszonylag normálisan felnevelkedett. hogy az apja a tartomány egyik legnagyobb cégének volt a vezetője (igaz. mint egy pillanattal ezelőtt még Súja is. Súja helyéről az arca nem volt kive­ hető. 17. de legalább nincs nemzeti vallás. 10. magukat keményfiúknak kép­ zelő bagázs telepedett le. mint Súja. annak ellenére. amit pedig a kis pupákok kikapcsolódására találtak ki. hogy nagyon szegé­ nyes ellátást és programokat biztosít. maximum középtermetű. de annyit bizo­ nyosan az egyháznak köszönhetett. de cserébe semmi sem jár érte. ezért hálásnak kell lennie. mert létezni létezik ugyan állami árvaház is. Numai Micuru (fiúk.sult fasizmus. Viszont ez nem ütközik a létező vallások tanaiba. 6. ráadásul lényegében a hírhedt Honvédelmi Erők kiképzőiskolájaként szolgál.

vagy valami hasonló. alvásidejét lefaragva produ­ kálni. Súja. De vajon ez a tökéletes ember hogyan kerülhetett a rossz fiúk élére? Erről fogalma sem volt Sújának. aki a pla­ fonon lévő lámpákat bámulta. hogy nem is jött be az iskolába. nem is annyira mély. ami nem stimmelt. Minden órán csak ült csendben a helyén.) tudott nagy nehezen. 15. átlátszó celofáncsomagot nyújtott felé két kézzel. hogy mi az. De azt már nem tudta vol­ na megmondani. Akárhonnan nézzük is. ki tudja. mint időnként Szaszagava Rjú­ heiék Akamacu Josiót. miközben Kirijamán elmélke­ dett. A leg­ jobb vicc a világon. egyáltalán be sem tette volna a lábát az iskolába. Vajon ez is kedv kérdése nála? – Súja! Egy vidám hang rántotta vissza Súját a valóságba. Motobucsi Kjóicsi (fiúk. Gyakran előfordult. Kirijama Ka­ zuo maga volt a tökéletesség. így nem is próbált róla többet megtudni). ha a nagy hatalmú kormány nem forszírozta volna a tankötelességet. Intelligens és szabályos arc. Mindenesetre Súja azt hitte.dekelte. hogy pont elfért [17] . Mellőle a túlsó ülésről Nakagava Noriko (lányok. és úgy látszott. A sportban is szinte mindenkinél tehetségesebb és ügyesebb volt. de egyvalamit tudott: Kirijamával valami nem stimmelt. vagy az iskolai ko­ sárcsapat jelenlegi védőzsenije. de olyan megfoghatatlan volt. ha sza­ bad így fogalmazni. Feltehetőleg. talán kedve szottyant volna sűrűbben jönni. és az évfolyam legjobb osztályzatai. de ez ön­ magában nem lett volna elég. Vagy mégis. de mégis tiszteletet parancsoló hang. 20. Kirijama egyáltalán nem csinált semmi rosszat az iskolában. A lámpafénytől csillogó zacskó akkora volt. ahogy Kirijama „tanul”. hogy egész más­ hol jár az esze. erre rendesen megjelent. amilyeneket a 3/b osztály­ ban legfeljebb csak a fiú osztálytitkár. Ha komolyan összecsaptak volna. hogy ezt a semmi kis osztálykirándulást egyből ki fogja hagyni. még vé­ letlenül sem szívatott senkit. Mimura Sindzsi vehette vol­ na fel vele a versenyt. az egész is­ kolában csupáncsak a volt ütőzseni.) feszes.

(Ezért Súja vi­ szonylag sokszor beszélgetett vele. – Az öcsém nyaggatott ma. Jositoki. de Noriko tétovázás nélkül szokta a fiúkat a becenevükön szólítani. Súja félig kinyújtotta a kezét. különösen sötét szeme. de már korábban is megfi­ gyelte. és ezért erre az üres helyre ült. Talán annyit ér­ demes még róla megjegyezni. A lányok általában nem használják ezt a nevet. Illik is hozzá ez a bece­ név. hogy jó volt irodalomból. ha sokat áll. ke­ rekded. de ma kicsit késve ért a gyülekezőre. hogy süssek. ahogyan a Harmadikat sem Mimura Sindzsi esetében). amiket a szünetben firkált. kör alakú lapocskákkal. Kedves. Ez jellegzete­ sen norikós volt. és ő írta a legjobb fogalmazásokat az osztályban. de elromlik az íze. Nobunak Kuninobu Jositokit becézik. mire Noriko kapkodva magya­ rázkodni kezdett. hogy Norikón kívül egyik lány sem szólította az utó­ nevén. és olyan bájos. Csak maradék. szóval átlagos lány volt. Nakagava Noriko is a lányok mérsékelt ágába tartozott. hogy soha senki nem sértő­ dött meg emiatt… Volt benne valami könnyedség. és csordultig volt kis világosbarna. amely fura módon megegyezett egy cigarettamárka nevével. [18] . ha akarjá­ tok. de közben kicsit furcsálkodva húzta össze a szemöldökét. egyétek meg Nobuval. Csokornyakkendőt formázó aranyszínű szalag volt szorosan a nyakára kötve. mert Noriko néha meg akarta nézni a füzete margójára írt dalszövegeket.Noriko tenyerében. barátságos.) Legtöbbször Jukiéékkel van. Sújának nem volt ugyan soha egy fikarcnyi beceneve sem (általános iskolában a sportnak köszönhetően ráragadt egy név. mint Ucumi Jukie és barátnői. aki hallotta a beszélgetést. de ezt szemtől szembe senki nem használta. kislányos arca és vállig érő haja volt. Kis termetű és még elég gyerekes. de ennek ellenére néha úgy viselkedik. mint egy sokat látott öregúr. nagy hévvel közbeszólt. csodálkozó szeme van.

Ugye nem azt akarod mondani. Ennek ellenére úgy látszik. Eleve amióta Nori­ ko odaült Súja mellé. van egy lány. – De melyik? Kettő van. bocs. és fészkelődik. Mire Súja megkérdezte: – Igen? Ki az? Jositoki azt válaszolta: – Nakagava. állati finom! Súja egy kissé kényszeredetten mosolygott. a tavaszi szünetben. pont másfél hónapja. folyton arra pislantgat. ha te csi­ náltad! Gyorsan kikapta Súja kinyújtott kezéből a zacskót. Szóval nagyon feltűnő. Tényleg. Súja. Na. hogy Kazumi kö­ vér? Csak egy kicsit telt. amint a feje fölött bókokat küldözgetett Norikónak. kihúzza magát. – Jé… Persze. helyes lány. – Hú. Noriko semmit nem vett észre Jositoki érzéseiből. amikor kettesben fekete sügérre horgásztak a városi gát tavánál. nem bír rendesen meglenni. Juka? – Na! Nekem nem az eseteim a kövér csajok. – Bunkó. Nem lát a szemé­ [19] . aki tetszik nekem. szerintem is. – Jól van. hát Jositokinál eléggé feltűnő az ügy. hogy Norikóról van szó. sietve le­ oldotta az aranyszalagot. – Ugye? Ugye szerinted is az? – Persze.– Komolyan? Megehetjük? Jaj de jó! Biztos finom. – A mi osztályunkból? – Igen. mint neked. A lényeg. ahogy hallgatta Jositokit. és kivett egy darabot. Josi­ toki egyszer csak kibökte: – Figyelj csak.

meg­ nézte. aztán Norikóra nézett. biztos csak képzelődik. ha valaki eszik belőle? Á. hogy Jositoki dicséretét más hangsúllyal köszönte meg. Nobu – mosolygott Noriko. – Hm. Noriko? – Köszönöm! Kedves tőled.től. Lehet. nagyon is komoly pillantással. hogy alapvetően fi­ nom. de az volt az érzése. – Noriko feszülten két aprót bólintott. – Ezek szerint meg vagy róla győződve. – De Súja! – szólt közbe megint Jositoki. hogy pont ez a norikóság benne. Sújának minden átmenet nélkül Kazumi jutott eszébe. nyomban megdermedt és elhallgatott. nem tudni. – Köszönöm! – Lehet. és tavalyig együtt jártak zeneszak­ körre. mint aki bedugta az ujját a konnektorba. – Azt mondod. Vajon ez a süti tényleg csak a maradék lenne abból. amikor a szájába vette a süteményt. hogy finom. és ő is bekapott egyet. Illetve… Noriko legalábbis figyelemmel kísérte. – Hát mondom. Hallod. Kellemesen édes íz áradt szét a szájában. – Hát igen. mert szerette volna. finom! – mondta Súja. Mostanában gyakran élt vele. elromlik. hogy valaki kiakadt rajta. A lány egy évvel idősebb nála. hogy Súja rosszul hallotta. de Noriko boldogan kuncogott. Súja megint csak kényszeredetten vigyorgott. Súja kivett egy sütit a Jositoki kezében lévő zacskóból. Ez a szarkasztikus stílus Mimura Sindzsitől ragadhatott rá. ha áll? – Ühüm. [20] . vagy mi. és néhanapján előfordult. mire Jositoki. amit az öccsének sütött? Nem azért csinálta. mire Noriko emelt hangon vála­ szolt.

és irtó jól nézett ki az oldalt összefogott hajával. ha nem az. hogy szereti. ha Mijata tanár úr. megkérdezte Sújától: – Te még szereted azt a lányt. Mondhatnánk. aznap. Kazumi is egy­ értelműen válaszolt: – Bocs. én valaki mással járok. Súja énekkel együtt előadta neki a Summert­ ime Bluest. ez tökjó! Nagyon menő! Súja aznap életében először vett magának egy doboz sört. Nagyon finom volt! Ám körülbelül három nap múlva. Kazumi megtanított neki egy ne­ héz húrlefogást („A szaxofon előtt én is próbálkoztam vele egy kicsit” – mondta). hogy csupa olyan figura járt abba a szakkörbe. miután Josi­ toki Norikóról beszélt. ahol az a „valaki más”. mígnem második közepére ő lett a legjobb a szakkörben. halálomig szeretni fogom – Jo­ sitoki arckifejezése zavart lett. Azu­ tán amikor egyszer iskola urán véletlenül egyedül maradtak a zeneteremben. és bármelyik fiúnál job­ ban játszott rockot szaxofonon. hogy magában megünnepelje a dicséretet. Mi más oka lehetett volna rá. Ja tényleg. Súját ez felvillanyozta. ahogy mindig ravaszkás. de azért az gyakran megtörtént. aki most ballagott? – Hát igen. – Aztán Kazumi befejezte az alsó középiskolát. felnőttes arckifejezéssel vette kézbe az altszaxo­ font. hogy ők önkénye­ sen rockkal múlatták az időt. a szakkör vezetője nem volt ott. És Sintani Kazumi az egyetlen szaxis volt a lányok közül. és Súja attól kezdve éjjel-nappal a gi­ tárját pengette. – De hát nem arról volt szó. Asszem. és ugyanabban a gimnáziumban tanult to­ vább a zenetagozaton. mint a százhetven centis Súja).Semmiképpen sem fordulhatott elő. Elég magas volt (nagyjából akkora. hogy szerette volna megmutatni a tudományát Kazuminak. egy kicsit teltebb. ott a gát tavánál a tavaszi szünetben. és Kazumi megdicsérte: – Hú. hogy rockzene kerüljön fel a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság iskolai szakköreinek kon­ certrepertoárjára. Szeretem. Súja. hogy jár valakivel? [21] . amikor Súja egyértelműen megmondta neki.

Híresztelték. Emberek. amely miatt az iskolából hiányzott. hogy az előző iskolájában javíthatatlan bajkeverő volt. sérülés vagy betegség miatt (nem olyan típusnak néz ki. Súja megdöbbenve fedezett fel ugyanolyan sebeket a karján és a hátán. ugyan nem tőle magá­ tól. de Kavada Sógo az év elején. Ennyit tudott meg Kavadáról. Kavada Sógo (fiúk. és mindehhez pelyhedzett az álla. 5. – Hé. csendesen ült. Ezt látszott alátámasztani az is. Előtte több mint fél évet hiányzott a suliból. bocs. de [22] . hogy aludt. Őszintén szólva nem hallott túl jókat róla. egyenruhába bújta­ tott testét az ablaknak döntötte. hagyd csak. és ha­ lasztania kellett. ami a templomi ünnepeken megjelenő zsibvásárosokat juttatja az ember eszé­ be. A hú. – Ne haragudj! – adta vissza Súja Norikónak a zacskót. én nem kérek. (Nem tartozik szorosan ide. Norikónak nem is jut! – Jaj. hogy Kavada egész testét forradások borították. és olyan arca. és közben válaszolt: – Nem mindegy? Jositoki tovább bámészkodott. – Komolyan? De mi egyedül? Az olyan… Súja ekkor először figyelt fel a Noriko túloldalán ülő fiúra. áp­ rilisban jött át Kóbéból.). Azaz valójában egy évvel idősebb volt Sújá­ éknál. de Súja kikapta a kezéből a sü­ teményes zacskót. hanem amikor tornaóra előtt átöltöztek. mint aki betegeskedik. Lehet. Egyétek csak meg. és a sérülés is. karba tett kézzel és csukott szemmel.Súja ultralassan jó messzire behajította az ezüstszínű csalit. – Ó. megtermett. ami ezt részben indokolta. Nemcsak a bal szemöldö­ ke fölött futott egy nagy vágásnyom. felzabálod az egészet. Majdnem kugli­ kopaszra nyírt rövid haja volt. borosta! Nem túlzás ez egy harmadikosnak? Bár volt valami. ezért talán sérülés lehetett). egy verekedés követ­ kezménye volt. A b osztályba má­ sodik óta ugyanazok jártak.

és Kirijamának panasz­ kodott. tisztára. Csakhogy Kirijama minden érdeklődés nélkül csupán egy pillantást vetett Rjúheire. hogy Kavada átjött hozzájuk. amikor ilyesfajta pletykák keringtek. Kirijamát nem érdekli Kavada. ki mondta. állítólag aztán Rjúhei holtsápadtan tért vissza. legalábbis mostanáig. mint egy középsúlyú bokszolónak. a Szaszagava Rjúhei. amikor hirtelen megszólalt egy hang: – Én nem kérek. az a hebehurgya ficsúr. – Nem akartam felkelteni. hogy idősebb náluk. akkor nincs szükséged arra. Súja újra Kavadára emelte a tekintetét. Pont. hogy má­ sok véleményére hallgass. és egy szót sem szólt. Súja az állával Kavada felé bökött Norikónak. mintha fegyverrel lőtték volna meg.Súja még férfiszemmel is úgy találta. – Szerinted alszik? – Hát… – Noriko visszafordult egy pillanatra Kavada felé. Súja utálta. és Súja is épp elkezdett volna nevetni. – Bár nem tűnik sütievő típusnak. Noriko kuncogott. hogy nagyszerű teste van a fiúnak. Tehát nem elég. noha az azért ne­ hezen elképzelhető. nem volt kettejük között konflik­ tus. Így az­ tán. És úgy látszott.) A bal vállán két rejtélyes eredetű. Minden alkalommal. ha egy embert mendemondák alapján ítélnek meg. hogyha meg tudsz nézni vala­ mit a saját szemeddel. [23] . megpróbálta bele­ ütni az orrát Kavada dolgába. hogy egyszer biztos összecsapnak Kirija­ mával. Úgy tűnt. Közvetlenül azután. Ennek köszönhetően béke volt a 3/b osztályban. Nem tudom. Bár az egész ügy menetét és a végeredményt úgyszintén csak hallomásból tudja. kerek forradás sorakozott. akárhonnan nézzük is. ezért az osztály általában kerülte Kavadát. suttogni kezdték. Kavadát sem érdekli Kirijama. még ilyen pletykák is keringtek róla.

Ugyanakkor Súja rájött. Mi lehet az? Ha nem számítjuk. Mimura Sindzsi teste kilóg a szék­ ről a folyosóra. Mintha mindenki el­ aludt volna. nem igaz? A buszban van még egy hülye ka­ raoke-berendezés. Tekintete előresiklott a szűk térben. Súja megrántotta a vállát. Aztán még egy jó darabig Norikóval és Jositokival beszélget­ tek… * Tíz óra felé járt az idő. de nem korai egy kicsit a várva várt osztály­ kiránduláson közvetlenül indulás után elaludni? Legalább énekelhetnének. mikor Súja valami furcsa dologra lett figyelmes. Balra tőle Jositoki időköz­ ben egyszer csak elaludt. [24] . ahonnan egy gumicsősze­ rűség vezetett lefelé. Jó. És a fő probléma az. de egyértelműen Kavada szájából eredt. és a sötétbe olvadó. ő is alszik. én ki nem állhatom ugyan. és betömött még egy süte­ ményt. A sofőr maszkot viselt a szája előtt. Mélán körülnézett – aztán már nehezére esett a nyakát is mozgatni. most lenne itt a lefekvés ideje. Nem ismerte túl jól ezt a hangot. Nem hallatszik beszélgetés sehonnan. A szeme továbbra is csukva volt. és hátradőlt. határozott hang. Noriko megint hátrapillantott Kavadára. egy visszapillantó tükörben a buszvezető felsőtestét látta tükrö­ ződni. vagy minek is hívják. azután újra Sújára nézett.A fülében csengett a mély. hogy Kavada az osztályukba jött. hogy a cső lefelé lóg. de szinte nem is hal­ lotta még a hangját. egy az egyben úgy néz ki. mint a repülőgépe­ ken veszély esetén használt oxigénmaszkok. ám ezek szerint nem aludt. Szokatlan volt a légkör a buszon. hogy magára Sújára is irtózatos álmos­ ság tört rá. hogy már több mint egy hónap eltelt azóta. Norikónak is csukva van a szeme. nagy első szélvédő közepén. persze ha valaki nagyon precíz.

és próbálta kinyitni az ablakot. vagy a kevés­ bé szerencsések gépfegyver okádta forró ólomgolyókban ré­ szesültek. így szeretett gyermeküknél is hamarabb mondhat­ tak búcsút a világnak… A Siroivai Középiskola 3/b osztályának kirándulóbusza már régen letért a többi busz útjáról. hogy oda bírjon fordulni. amikor átnyújtották nekik a ba­ rackszínű pecsétes állami okiratokat. de néhányan kikeltek magukból. és a légiutas-kísérők utasításait követve helyezzék fel az oxi­ génmaszkokat! Nagyon vicces. Kérem. Visszatért a város­ ba. De vajon miért? Csakhogy az üveg nem tört ki.Miért? A buszon nem lehet levegőt venni? Hölgyeim és ura­ im! A busz motorjának meghibásodása miatt kényszerleszál­ lást hajtunk végre. Ugyanebben az időben Siroivában férfiak jelentek meg nagy fekete autókon. kapcsolják be a biztonsági öveiket. Kavada Sógo felemelkedett ültéből. mintha az iménti mély hang azt mondaná: – A rohadt életbe! Aztán Súja is mély álomba zuhant. Úgy tűnt. hogy nem nyílik. mintha valami átlátszó masszában mozogna. és Súja igencsak megküzdött. mintha valamit karistolnának. hogy beleüssön. mert látszott. Az éjjeli látoga­ táson elcsodálkozva ajtót nyitó szülőknek minden bizonnyal kivétel nélkül elállt a szavuk. és aláhullott. Akkor Kavada a bal öklével esett neki az ablaknak. Ki akarja törni az ablaküveget. aki valószínűleg soha többé nem tér már haza. Ne­ héz volt a teste. majd csendben le­ állt a motorja. a buszon utazók családjainál. amikor gyerme­ kükre gondoltak. Utóbbiak vagy az elektromos sokkolótól vesztették eszméletüket. [25] . de a karjából kiszállt minden erő. Leroggyant az ülésre. vagy elromlott a zár. a zsúfolt úton haladt még egy darabig. Jobbról olyan hang hallatszott. Kavada még egyszer nekive­ selkedett. és egy száznyolcvan fokos fordulattal Takamacu felé vette az irányt. Talán berozsdállt. Legtöbb esetben a szülők némán bólintottak.

de amint megjelent egy férfi az ablaka alatt. Ha leszámít­ juk. és nyújtózkodott. [Maradt 42 fő] 1 Egy pillanatig Súja azt hitte. attól balra fent egy nagy képernyős tévé állványostul. hogy ki-ki a maga módján a székre vagy az asztalra dől és alszik. de van katedra. mint az iskolájuk) füstüveg ablak melletti padtól kezd­ ve komótosan körbejáratta tekintetét. egy kopott táb­ la. és béké­ sen ringatózott rajta a „játékosokra” váró hajó. mint megannyi zsák. és a Köztársaság előírásos kézjelével tisztelgett. Tekintetén átsuhant egy cseppnyi szo­ morúság. mintegy a rendszernek szánt üzenetként valami vésőszerűséggel a paci sarkába faragva. a mögötte lévő széken Nakagava No­ riko. az asztalukra borulva alszanak. és valahova a távolba meredt. Súja helyén egy pad­ firka. a terem közepe felé Kuninobu Jositoki. Arra is rájött. hogy az állógallérú diákegyen­ ruhás fiúk és a matrózblúzos lányok. Persze ez nem a 3/b tanterme. hogy az ülésrend ugyanaz. De a lényeg. amikor hátranézett a b osztály tanulóira. a negyvenegy osztály­ társ. Jositoki túloldalán pedig Mimura Sindzsi. Aztán egy gombnyomással kinyitotta az ajtót. hogy a megszokott tanter­ mükben vannak. félig ősz sofőr rajta hagyta az oxigénmaszkot kissé fáradt ar­ cán. hogy [26] . „a Vezér a katonaruhás csajokra gerjed”. meg csőlábú asztalok és székek sorakoznak. hogy csak ő volt ébren. mint a Si­ roivai Középiskola 3/b osztálytermében). Súja a folyosó felőli (mármint ha ez a hely ugyanolyan felépí­ tésű. rögtön visszatért merev arckifejezése. amíg a harci mezt és maszkot viselő férfiak felnyomakodtak a buszra. Balra kicsit előrébb. A holdfényben csontfehéres fénylő betonmóló túloldalán koromfekete tenger sötétlett. Nagyon úgy látszott. teljesen rendes embernek látszó. akik az előbb még (legalábbis feltehetőleg) mind a bu­ szon utaztak. A bal ablaknál Szugi­ mura Hiroki tagbaszakadt testével szintén a padra dőlt (Súja ekkor végre felismerte.A negyvenes éveiben járó. rendesen a saját helyükön ülnek.

Jó. Mimura Sindzsinek is. Egy kicsit megrángatta. hacsak nem állították át az óráját. ahol az ablaknak kellene lennie. hát egészében véve furcsa hely­ zet. Vaslemez lehet? Felszíne ridegen visszaveri a plafonon sora­ kozó neonlámpákból ráeső tompa fényt. Kemény és hideg érintése volt. most másnap kora hajnal – vagy másnap dél­ után van. de aztán feladta. hogy… Mi van az osztálykirándulással? Ezen gondolkozott. [27] . hogy rájött a buszban az álmosság. amikor észrevette. bő három óra telt el azóta. Hajnal? Dél­ után? A dátum „THU/22”. Súja rögtön rá is jött. amelyben a holmija volt. Súja az órájára nézett. De… Súja körbejártatta szemét osztálytársain. Ennél fontosabb. A füstüvegen túl a folyosó is sötétbe burkolózik. Súja agyán hirtelen átfutott egy gondolat. mi az. Hirokin túl azt a részt. hogy rajta van. Ezek szerint. nem vagyunk mi kutyák! Súja egy darabig piszkálta. nappal van-e vagy éjszaka.miért érezte magát olyan furcsán. lehet. szorosan a nyakára illesztett fémpánt villant elő. Nem tévedett. az ő nyakán is volt egy ugyanolyan valami. ott hever a lába mellett a földön. Nyakörv! Nyakörv. a rohadt életbe. hogy a sporttáskája. Az asztalra boruló Noriko mat­ rózblúzának gallérja alól egy ezüstszínű. és mindenki másnak is volt. de még valami nem hagyta nyugodni. hogy annak is ugyanúgy be vannak deszkázva az ablakai. ez még oké. Jó. Itt valami nincs rendben. Ahogy rájött. valahogy nehezebben ment a légzés. de erős szerkezetű volt. Kuninobu Jositokié az egyenru­ ha állógallérja miatt nem volt jól látható. Pont egy órát mutatott. valami fekete deszkaréteg borítja. és jobb kezét saját nyakához emelte. Szugimura Hirokinak is. de az ő nyakán is ki­ vehető volt. Nem tudni. nem jött le.

Súja rámutatott a nyakörvre. Arca pirospozsgás. A férfi felállt a katedrára. Súja újra körbenézett a teremben. miért. Súja arcán állt meg. akik mélyen aludtak. aki (ha ez nem álom) egyedül volt ébren a teremben. és a férfi megszólalt. néhányszor jobbra-balra rázta a fejét. Kabátja gallérján a barackszínű jelvény mutat­ ta. ezért a férfi levette a szemét Sújáról. és körbenézett. Derűs hangja volt. nem tudni. iskola által biztosított jegyzetfüzetet és egy üveg Bourbont. [28] . Utána. Nakagava Noriko kábán bámult rá. zömök testalkata és rövid lába volt. fekete bebújós cipővel. A hangok azokat is felébresztet­ ték. és kibontva hordta. és találkozott a tekintetük. és kétségbeesés ült ki az ar­ cára. A pillantása vi­ szonylag hátul. mint egy fiatal lány. Egyszer csak nagy hanggal kivágódott a katedra felőli ajtó. a törülközőt. Minden ruhadarabja el­ nyűttnek tűnt. Alacsony. és a teremben feszült suttogás hallatszott. Kuninobu Jositoki hátrafordult. fénymásolt borítóját juttatta eszébe. Végül mindenki felébredt. Sújának egy feketén szerzett Joan Baez-kazetta rossz minőségű. A többiek lábánál is ugyanúgy ott volt a csomagjuk. amelyet mint­ ha csak ráadásként kapcsoltak volna a testére. hogy a kormány embere. Fogalmuk sincs. Egy férfi jöttbe. és félrehajtotta a fejét. mire Josi­ toki odakapott a saját nyakához.Tegnap este csak belehányta a váltás ruhát. mi történt. szürke kabátot és sötétvörös nyakken­ dőt hordott. de Súja a vállrándításon kívül mást nem tu­ dott csinálni. mire Súja felkapta a fejét. a városnézéshez való. majd visszafordult a katedra felé. Ébredező osztálytársainak zavarodott volt a tekintete. Időközben a többiek is ébredeztek. Jó tíz percen át szemlélték egymást. A legjellegze­ tesebb mégis hajviselete volt: haja a válláig ért. Sima halvány­ bézs színű nadrágot.

odafordult a táblá­ hoz. Még a fiúk és a lányok külön bejáratú tréfacsinálói. Jukie a hosszú haját két szoros copfba fonva hordta. Elöl hirtelen felpattant Ucumi Jukie. jól aludtatok? Senki nem szólt egy szót sem. Először is. Halljátok. hogy végignézzen az osztályon. én vagyok az új osztályfőnökötök.) sem mukkantak meg. nem emlékszem semmire.– Felébredtetek? No. így van? – folytatta Jukie. nincs órám! – Te emlékszel. aki Szakamocsinak nevezte magát. [29] . Bár ha figyelembe vesszük a körülmé­ nyeket. hogy mindenki nagyban rákezdte. elképzelhető. hogy leszálltál a buszról. és eljöttél idáig? – Ez a pasas meg ki a franc? – Nem. mert baleset áldozata lett vagy hasonló. – Mi történik itt? Az osztályunk éppen kirándulni indult. Hülye egy név. hogy az egész osztály eszméletét vesztette. de azért a hangja határozott volt. hogy álnév. Mindenki felé nézett. – Na. akkor most elmondom. 16. mi következik. – Hol vagyunk? – Te is aludtál? – Hány óra lehet? – Mindenki aludt? – A fenébe. ugye. – Nem értem – közölte. és krétát ragadva nagy betűkkel függőlegesen felírta a nevét. A férfi. a lány osztálytitkár. Az arcán eléggé látszott a feszültség. Körbeforgatta a fejét. Szeto Jutaka és Nakagava Juka (lányok. aminek az lett a következménye. [Maradt 42 fő] 2 A katedrán álló hosszít hajú férfi mosolyogva folytatta. A nevem Szaka­ mocsi Kinpacu. Talán olyasmi forgatókönyvet akart a saját fejébe diktálni. kérem szépen.

hogy Szakamocsi némán hallgat. csendben körbenézett a teremben. aki az ablak felőli sorban hátulról a második volt.) és Cukioka Só (fiúk. Hátrasimított hajával és higgadt szemével egyenest a katedrán álló férfit szemlélte. Súja vetett egy pillantást a Noriko előtti széken ülő Josi­ tokira. Noriko aggódva pislogott sötét szemé­ vel. hogy akár egy filmcsillagé is lehetne. annyira nyugod­ tan nézte. és észrevette. egy rágót vett elő a zsebéből. De miközben Súja figyelte. Szaszagava Rjúhei. ablak felőli oszlop elölről a második pad. és csak az álla mozgott lassan. (Hirono és Josimi Sújától balra ültek egymás mellett. és egy egészen aprót bólintott. Kuronaga Hirosi (fiúk. Mereven előrenézett. Kavada is csak szótlanul nézte Sza­ kamocsit a katedrán. mi ez? Én félek. Numai Mi­ curu. a középső sor utolsó padjában ülő Kirijama Kazuón állapodott meg először a pillantása. Miután Súja meggyőződött róla.) Azután Kavada Sógót vette észre. Szakamocsit mustrálta. ne már. a „bandája” másik két tagjától messze volt a helye. Volt még néhány ember. de most a szokásos már-már flegma arckifejezésével. matrózblúzos kezét karba téve. 14.). és valamit beszéltek. Nem foglalkozott azzal sem. Simizu Hitunótól és Jahagi Josimitől. akivel szóba állt volna. [30] .– Jaj. aki nem beszélt. ha hozzá szóltak kö­ rülötte csoportosuló emberei. Súja újra előrefordította a fejét. Súja rögtön újra Noriko felé nézett.) Az arca olyan tündérien szép. (Szu­ gimura Hiroki pont mögötte volt. Mondhatnánk. 9. Ő az a kicsit züllött csaj. és persze rajtuk kívül nem akadt más lány – fiú sem –. a mellette ülő Hatagami Tadakacuval beszélt. Aztán ott van Szóma Micuko. Rézsút hátrafelé. hogy Nakagava Noriko a nyakát hátratekerve az­ óta is csak őt bámulta. Mintha Noriko nézése egy kicsit nyugodtab­ bá vált volna. szemrevételezte. és a szájába vette. de ő beszélgetésbe merült a mellette ülő Mimura Sin­ dzsivel.

mint egy kimerevített filmkocka. A zsivaj ha­ mar alábbhagyott. hogy elmondom. – Tehát ott tartottunk. hogy felhívja magára a figyelmet. miért vagytok itt. Az ok nem más. [Maradt 42 fő] 3 Nem valószínű. Teljes elnevezése Harci Kísérletek 68-as Számú Programja. Maga a kí­ sérlet igen egyszerű: az egyes osztályokon belül egymással harcolnak a diákok. Mindenki mozdulatlanná dermedt. és mérik az ehhez szükséges időtartamot stb. Most nem keletkezett hangzavar. – Kiválasztottak benneteket az idei Program résztvevőinek. előadandó művek címét és azok sorrendjét tartalmazó vázlat (…) 4. aki ne tudna a Programról. különféle statisztikai felmérések céljából. mint hogy… – és végül ki­ mondta – ma meg kell ölnötök egymást. Az általános iskola negyedik osztályától a tankönyvekben is szerepel. Szakamocsi változatlanul széles vigyorgás közepette folytat­ ta. a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság Kormánya által kiadott Kis­ lexikonból idézünk: program (fn) I. (Program) Hazánkban a Honvédel­ mi Erők Szárazföldi Alakulata által. Itt inkább a kicsit részletesebb. jól van. hogy van olyan középiskolás a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaságban. Valaki felsikított. amíg egy fő marad. Minden évben ötven (49 előtt negyvenhét) osztályt jelölnek ki a feladatra az ország középiskoláinak harmadik évfolya­ mából. védelmi okokból alkal­ mazott hadi szimuláció. jól van! Csendet kérek! – Szakamocsi tap­ solt néhányat. Csak – tűnt fel Sú­ jának – Kavada folytatta a rágózást.– Jól van. 1947-ben hajtották végre először. Minden osztályból az utolsó élet­ ben maradott (a győztes) élete végéig rendszeres havi jutta­ tásban és Vezérünk saját kézjegyével ellátott oklevélben ré­ [31] . Az arckifejezése lehelet­ nyit sem változott. Csupán mintha egy savanyú mosoly tele­ pedett volna az arcára.

úgy elhullajtott vérük.) Hazánk számára ilyen szi­ tuáció közepette a 68. amelyet az első évben intézett a lakosság egy radikális csoportjának til­ takozó. Egyébként ez az Áprilisi beszéd benne van az elsős középisko­ lai könyvekben. (A hallgatóság felháboro­ dott könnyekben tör ki. illetve agitációs megmozdulásaival szemben.szesül. akik éjjel-nappal veszély­ nek teszik ki magukat a harcvonalban. Nagy Vezérünk beszédét itt kétperces taps és örömujjongások szakítják meg. Idézzük: „A forradalomért és a haladásért együtt harcoló szeretett testvéreim (317. a forradalom és a haladás iránti erős vágytól égő fiatal önkéntesekből épül fel. hogy a tizenöt eszten­ dős. akik a „Fiacskám. amint alkalmuk adódik. Én magam is fájdalommal gondolok arra. Egy perc szünet. be­ hatolnak a világ legfejlettebb forradalmi nemzete – Köztársa­ ságunk – területére. és minden ravaszságu­ kat latba vetve áskálódnak ellenünk. porhüvelyük visszatalál az istenek által ránk hagyo­ mányozott gyönyörű anyaföldbe. Súja már negye­ [32] . (A hallgatóság felől több helyről a harag hangjai hallatszanak.) Mint tudják. üdvrivalgás. Az ország védelme érdekében (…)” A rizsát félretéve (gyakran látni a pályaudvar előtt a Honvé­ delmi Erők toborzó ürgéit. fiatal életek ezer-. kimossák az agyukat. és örökké fog élni?! (Taps­ vihar. hogy amennyiben az ő életük országunk. hogy az imperializmus hirdetőivé váljanak. nem kérsz egy kis disznósültet?” frázissal szólítanak meg). Tekintsék a Progra­ mot a sorkatonai szolgálat különleges formájának. Köztársasá­ gunkban nincs kötelező sorkatonaság. Vezérünk Áprilisi beszéde. Nevezetes 317. félrevezetik.) Emberek! (Egy perc szünet.) A szégyentelen imperialisták. akik Köztársaságunkat veszé­ lyeztetik. Program kísérlete elengedhetetlen. irtják népünket. Ám nem állíthatjuk-e. A Honvédelmi Erők Szárazföldi. százezerszám hullanak majd. népünk önállóságának védelmére szolgálhat.) Továbbá. szüntelenül gyülekeznek világszerte. Tengeri és Légi Hadteste kivétel nélkül hazáju­ kért tettre kész. és ké­ nyükre-kedvükre kihasználják őket. A testvéri né­ pek polgárait kizsákmányolják.

amelynek alapján az elhunyt harmincnyolc diák halálának feltételezhető okai a következők voltak: golyó általi halál 17 fő. Ak­ koriban még csak gimnazista lehetett. Vége volt a kedvenc robotos rajzfilmjüknek. Az Önvédelmi Erők két katonája fogta közre. öltönyös felnőtt férfi beszélt. A mai nap folyamán zajlott a holttestek begyűjtése és vizsgálatuk. és a mostani igazgatónő. aki nála korábban került be az intézetbe. Az előre nem is­ mertetett helyszín a Sidaka-sziget volt. A szü­ lei meghaltak autóbalesetben. Minden ott dolgozót kisasszonynak. asszonyomnak vagy uramnak szólítottak. A győzelemig felhasznált játékidő három nap. Ebből megálla­ pította. ahova apja egyik ismerőse révén jutott be (Egyetlen rokon sem volt haj­ landó befogadni. Mindeneset­ re nagyjából a következőképpen hangzott: „A kormány. vágóeszköz általi halál 9 fő. Számú Középiskolájának 3/e osztálya volt. Súja tovább bámulta a képernyőt. hogy ez a Híradónak nevezett. és már épp kezdte megszokni az Áldott Szeretet Házát. de Súja nem bizo­ nyosodott meg róla soha). hogy szülei korábbi kormányelle­ nes tevékenysége is közrejátszott ebben. és elgyötört arccal a kamerába [33] .). A részt vevő osztály a Zencúdzsi város Zencúdzsi 4. aki ezek szerint a nyertes kellett hogy legyen. Súja nem emlékszik a tartal­ mára. mikor együtt tévéztek a játszószo­ bában Kuninobu Jositokival. de hát úgyis mindig nagyjából egyforma. iszonyúan unalmas műsor. továbbá más tompa tárgyak által okozott halál 5 fő. akit akkor még Jaszuno Rjóko kis­ asszonynak hívtak (Különben ő az előző igazgató lánya. amely négy kilomé­ terre helyezkedik el a Tadocu-öböl partjaitól. Beszélik. fulladás 3 fő…” A képernyőn megjelent egy rongyos matrózblúzos lány. amelyet minden csatorna közvetít időnként. botok. A férfi egy papírról olvasott fel.dikes általános iskolás kora előtt hallott a Programról. hét óra és negyvenhárom perc volt. illetve az Önvédelmi Erők iménti közlése sze­ rint a Kagava tartományban három év óta először megrende­ zett Program tegnap délután három óra tizenkét perckor le­ zárult. amelyen egy karót nyelt. csatornát váltott. talán ötéves lehetett.

ahogy kicsit félrefordult. és a jobb halántéka környékén valami sötétpiros anyag kenődött rá. Igen. ponto­ sabban ezerkilencszázötven diák elkerülhetetlen halálos íté­ letét jelenti. ha­ nem jól ismert osztálytársaikkal kell megküzdeniük. Való­ színű. csak egy kicsit megijedt. hogy az volt az első őrült arca. ez a világ legrosszabb székfoglalós játéka. Ráadásul nemcsak egyszerűen megölik őket. akit életében látott. Akkor ugyan még nem tudott ilyen kü­ lönbséget tenni. Hosszú haja kibomlott.nézett. Ha negyvenfős osztályokat veszünk. hogy ebben az országban a legtöbb harmadikos ehhez a módszerhez folyamodik. Súja talán rákérdezett: – Tanárnő. egyetlen megmaradó székért folyik. amely a túlélőt megil­ lető. egyre fenyegetőbbnek érezte a Program­ ról beszámoló helyi híreket. mi ez? Jaszuno kisasszony a fejét rázva így felelt: – Semmi. valószínű. Ez évente az ország középiskolásaiból ötven osztályt érintett. Ami furcsa volt – Súja még most is emlékszik azokra a képsorokra –. Ellenállásra nem volt mód. Ha ma belegondol. Súja úgy döntött. előre nem meghatározott időpont­ ban. Ahogy idősebb lett. hogy valami­ lyen okból a kislány szája szegletében néha egy-egy nevetés­ hez hasonló fintor szaladt végig. hogy máshogy közelíti meg a dolgot. amelyeket átlag kétévente egy­ szer váratlanul adtak le. Kuninobu Jositoki már rég nem nézett oda. mintha szellemet lá­ tott volna. A Nagy Kelet-ázsiai Köztársaságban nem lehetett szembeszállni a kormánnyal. és egy mandarint evett. kétezer ember. – Szegénykém csúszott ki a száján. Oké… Hazánk egyetlen sorkato­ nai szolgálata? A Rizsföldek Országának gyönyörű földje? Mennyi középiskola lehet az országban? Még ha hozzá­ [34] .

* – Ekkora hülyeséget! Valaki nagy robajjal feldöntötte a székét. [35] . Súja a Szugimura Hiroki mögötti pad felé fordult. Kábé olyan szinten.vesszük a népességcsökkenést. hogy közlekedési balesetben meghalsz. és miért is fogná ki az ember. néhány nap el­ teltével újra látták mosolyogni. tehát… De kit érdekel ez? Fuck off. Motobucsi Kjóicsi volt az. amikor ő is harmadikos lett. A fiúk osztálytitkára. ahogy felpattant. mint a művtöri-könyvben az Amerikai Birodalom degenerált művészetének példájaként bemutatott Andy War­ hol-selyemnyomat. amikor hallott valakit az osztályból. az esély akkor is kisebb. sírva mesélni. Sújában kiújult a félelem. és zaklatott hangon kiabált. szürreális kontrasztot alkotva ezüstkeretes szemüvegével. hogy „az unokabátyám a Program­ ban…”. Az arca nem is sápadt. Nem azért mondom. Igazából körülbe­ lül annyi az esélye. de a lányt. Olyan volt. Ez már csak így működik. Egészen mostanáig. azt hitte – valószí­ nűleg a 3/b többi tagjával egyetemben –. míg végül el is szállt. Azért néha. ha sorsolásokon sincs soha szerencséje. Ugyanakkor haragot is ér­ zett. hanem már-már hamuszürke volt. mint nyolcszáz az egyhez. ha kétévente egyszer sor került egy osztályra. S azzal egy időben Sújában is lassan halványodott a félelem és a harag is. mint annak. mint hogy elhitesse magával. de én bevásárló­ központ nyereményjátékán is csak papír zsebkendőt nyertem eddig. aki úgy el volt keseredve. hogy vele ez nem történhet meg. És végül idén. Csak a kormánnyal szemben érzett homályos bizal­ matlanság és tehetetlenség maradt utána. hogy kinek van joga elszomorítani azt a helyes kislányt?! Igen ám. különösen ha lányt. Kagava tartományban például jó. Pontosabban nem volt más választása.

ha azt hiszed. A ti értéketek nem olyasmitől függ ám. Te. a lezárásáig nem hozzák nyilvánosságra a részleteket. letörte a többieket. Vilá­ gos? Mindnyájatoknak más és más a háttere. Legyilkoljuk egymást az osztálytársainkkal? Csak nem… – Jaj. még mindig nem tudjátok elhinni? [36] . Termé­ szetesen. mivel a Program titkos kísérlet. vigyorogva csóválta a fejét. titkár. Szakamocsi egy szemvillanásig még szúrósan nézett rá. – A reggeli hírekben megemlítenek majd benneteket. ami nem rajtatok múlik. szegény családból is gyerek. – Arról azért van fogalmad. akikkel tegnapig jóban voltak? De hát erre senki sem képes. de hamarosan visszatért az arcára a mosoly. nem úgy van az.Az osztályból páran talán azt várták tőle. mert a tartományi hivatalban dolgozik. gyerekek. Apukát. Gyilkolják le barátaikat. Kérem szé­ pen. hogy valamilyen logikus ellenérvvel áll elő. – Az a-a-apám a Tartományi Környezetvédelmi Osztály osz­ tályve-ve-vezetője. kérem szépen. Kjóicsi visszahuppant a székre. hogy egy szülőt különleges bánásmód­ ban lehet részesíteni. Kjóicsi fiam. hogy mi az egyenlőség?! Remélem. te is tévedsz. A férfi. ezért még a szoká­ sosnál is idegesebbnek tűnt a hangja. aki Szakamocsi néven mutatkozott be. anyukát vi­ szont már értesítettük. gazdag családból is. Reszketett. Van itt. hogy ki­ vétel vagy! Hogy váratlanul leordították. Még mindenkinek bamba kifejezés ült az arcán. Hosszú haja repkedett. hogy mi bennetek az ér­ ték! Ezért. Nektek magatoknak kell megtalálni. Ez vala­ mi tévedés. Az én osztályomat nem vá-választhatják ki a Pro-programra! Kjóicsi csak ennyit mondott. vilá­ gos: az emberek születésüktől fogva egyenlők. magyarázd már el nekik! Ám amit Kjóicsi mondott. Természetesen ez ugyanígy van az illető gyerekével is. – Te vagy a Motobucsi. ugye? – mondta leereszkedőn.

A vállukon rohampuska lógott. kölyökképű szép fiú. A félig nyitott zsákból osztályfőnökük. a zsák fo­ lyosó felőli oldalánál fogva egy mozdulattal feltépte a cip­ zárt. és a másik kettőhöz viszonyítva kevésbé jellegzetes. az övükön au­ tomata pisztoly markolata figyelt ki a tokból. Valamennyire puha lehet. akit ezek szerint Taharának hívnak. Kondó és Nomura urakat. ami benne van. mintha ananásszal tömték volna tele. Mindhárman összegörnyedve cipeltek egy fekete. és három férfi furakodott be rajta. Súja is nagyot nyelt. vastag nejlonból készült hálózsákszerűséget. Aztán a bejárat felé fordulva tagoltan kiszólt. Illetve még inkább a hajdani Hajasida tanár úr. Mindhárman terepszínű ruhában. Helyenként ki­ dudorodott. Egy piros folyadékkal lepett valami… – Ááááááááááááááááááááááááááá! Még ki sem nyílt teljesen a cipzár. Ebből tudni lehetett. A nyakigláb. főleg az ablak felőli része konyult le. Szakamo­ csi félrehúzódott az ablak irányába. valamelyik lány sikított az első sorban. Széltében mindkét oldalon jócskán túllógott. magas növésű nyakigláb volt. – Gyertek be! Válaszul újra kicsapódott a bejárat tolóajtaja. kato­ nacsizmában és a homlokán barackszínű jelvénnyel ellátott vassisakban voltak. [37] . – Bemutatom a Programotok segítőit: Tahara. székek és asztalok boru­ lásának hangja mellett kiteljesedett a szopránkórus. a másik egy középtermetű. és a három férfi letette a zsákot a tanári asztalra. Az egyikük fé­ lig-meddig hullámos hajú. A „Mi az?” kérdésekkel egy időben. No. hogy a Honvédelmi Erők katonái. Vagyis volt osztályfőnökük. mutassátok meg! – mondta Szakamocsi. Hajasida Maszao ta­ nár úr kandikált ki. mint aki gondban van. az utolsó pe­ dig kicsit nőies volt. és azonnal kontráztak néhányan.Szakamocsi megvakarta a fejét.

kékesszürke öltönye csupa vér volt. ami­ ben Hajasida tanár úr volt. A leg­ szélső. csendesebben. és úgy csüngött a katedra elé. Egyszer csak a Kondó nevű kölyökképű katona elővette a pisztolyát. A nagy. Mire elült a lövés visszhangja. megjegyezhetetlen arcú katona félrehúzta Hajasida zsákját a terem sarkába. Maradék haját az agyvelő szürke zseléje pettyezte. fekete keretes szemüvegének. csak a bal fele volt meg. A tanár úr fejét felfelé fordítva felemelte a saját feje magasságába. hogy kikerült a szűk helyről. Bal keze. Hajasida tanár úrnak már lé­ nyegében nem volt feje. Ez logikus. A katona beleeresztett kettőt Hajasida tanár úr fejébe. amely miatt Szitakötőnek becézték. amelyen a karóráját hord­ ta. és addigra már a visítás is elnémult.Vékony. A fej maradványai szanaszét repültek. ahogy megvív az óriás csó­ tánnyal. – Jól van. de a katona fél kézzel megmarkolta a zsákot. Az első sorban lévők ta­ lán még a másodpercmutató mozgását is láthatták. Az agy és a csontszilánkok a nagy sebességű lövedék energiaíjától a vérrel egyesülve permetként hullottak az első sorban ülők arcóra és mellkasá­ ra. jól van. A fél lencse alól vörösre festődött. hogy egy figyelmeztető lövést ereszt a plafonba. Akár egy sci-fi főszereplője. Súja arra számított. mintha örülne. és felsorakozott [38] . Csendet kérek! Gyerekek! Szakamocsi összeütötte a tenyerét. nyakukat behúzva visszaültek. és lerántotta a katedráról. kilógott a zsákból. de a lányok fülsiketítő vi­ sítása nem csillapodott. mivel a fejéből is csak a bal fél maradt. [Maradt 42 fő] 4 Akik álltak. üveggolyó­ szerű szem bámulta a plafont. A katona félredobta Hajasidát a katedra sarkába.

Akárhogy is. kérdezz csak bármit nyugodtan – mo­ solygott Szakamocsi vidáman. Hogy ho­ gyan? Mindenesetre beszélni kell Jositokival. A terembe visszatért a csend. Súja megdermedt az ide­ gességtől. hogy leblokkolt az agya. aztán Mimurá­ val és Szugimurával. Az osztály megint elcsöndesedett. mint egy báb. hogy ez a valóság. hogy nem is akart megszólalni. – Hát. olyan hirtelen történt. – Nos tehát. ahogy többször egymás után hányás toccsan a padlón. nem tévedés vagy vicc. de szabad egymással beszélniük? Hogyan tartja a kormány az egészet… – Nekem… – Erre a hangra félbeszakadtak Súja gondolatai. Kuninobu Jositoki félig kiegyenesedve felemelkedett. De vajon hogy zajlik ez a Program a gyakorlatban? A részleteket egyáltalán nem hozzák nyilvá­ nosságra. és Sza­ kamocsira meredt. Josito­ ki! – Igen? Hallgatom. Súja reménytelenül igyekezett világosan gondolkodni. de hátul valaki fájdalma­ san nyüszített. hogy folytat­ hatja-e.két társával együtt a katedra oldalán. Hajasida tanár úr hevesen ellenezte. Nehogy valami hülyeséget beszélj itt össze. hogy részt vegyetek a Programban – mondta békéltetőn Szakamocsi. A dol­ gok annyira valószerűtlenül alakultak. Hamarosan kénytelenek lesznek egymást gyilkolni. és azokkal harcolnak. Szakamocsi visszalé­ pett a tanári asztal elé. és hallani lehetett. de Hajasida borzalmas állapotban lévő holttestének és a részvételével bemutatott rémes show-műsornak köszönhe­ tően magához tért. Végül a szag is megérkezett. hogy fegyvereket osztanak ki. mintha meg akarná ítélni. Látszott rajta. Hallotta. miközben a hajába túrt. Mindenki beismerte. Felemelte a fejét. [39] . Lehet. mire Jositoki folytatta. és tágra nyílt a szeme. csak a szavai maguktól hagyták el a száját. hogy mi is hibáztunk. innen valahogy el kell menekülni.

Hogy jobb magaviseletre bírjam. A jellemzés szerint ideológiai szempontból veszélyes vagy. ami­ kor Eddyt. és elvigyorodott. volt benne valami zavaró.– Nekem… nincsenek szüleim. – Ja. aki népjóléti intézményben él. már tudom. Sújában felforrt a harag. Ez volt az az arckifejezés. hogy a mosolya egé­ szen őszinte lehetett. mint Hajasida tanár úr. és elképzelhetetlen volt. amelyet olyankor öltött fel nagy ritkán. – Egy az egyben úgy viselkedett. Egyszer. Jositoki mindig min­ denkihez kedves volt. Annak ellenére. Az arca eltorzult. volt még valaki. Jositoki hangját hallotta: – Kinyírom! Jositoki áll-a maradt. El­ lenkezni próbált. ha tényleg szívből begurult. tényleg. És… – A Nanahara én vagyok – szólt közbe Súja szinte kiáltva. de Súja a hosszú együtt­ lét évei alatt kétszer találkozott ezzel az arccal. Josi­ tokinak továbbra is valahogy kába volt a tekintete. Kit értesítettek? – Ó. értem – bólogatott Szakamocsi. szép nő volt… Olyan hangsúllyal mondta. Ó. az Áldott Szeretet Házának kutyáját elütötték a [40] . – Bocsássatok meg. – Mit merészelt Anno tanárnővel… – Sújának összerándult az arca mérgében. Van köztetek olyan. Veletek kapcsolatban a dolgok rendje-módja szerint értesítettük az intézetetek igazgatóját. mint aki személyesen találkozott vele. majd újra Jositokira nézett. Nem kell izgulnotok. Szakamocsi Sújára pillantott. Akkor te a Kuninobu vagy. Valószínű­ leg az osztály többi tagjának új volt. ahogy visszafordult Súja felé. de mielőtt bármit mondhatott volna. egy kicsit… – majd mintha ebben semmi rendkívüli nem lenne így folytatta – megerőszakoltam. hogy valamin felhúzza magát. nem halt meg. Te biztos a Nanahara vagy.

mint mondjuk a Four Freshmen. a há­ rom terepszínű ruhás férfi. – Ezt komolyan mon­ dod. mi­ nimum a pasas metszőfogait megszerezte volna. Másodszor pedig épp csak egy évvel ezelőtt. majd miután a tanárnő szerzett pénzt.kapu előtt. Sza­ kamocsi fejcsóválva intett a Védelmi Erők három katonájá­ nak. és a kocsi továbbhajtott. a rohadt életbe! – üvöltötte Jositoki. – Megölöm. még ha hülyére vették vagy ugráltatták is. ha baja esett valakinek. – Megölöm. az rendszerelle­ nes. Kondó. akik a katedra mellett várakoztak. ezt jól jegyezze meg! – Jositoki. Kuninobu! Amit most mondasz. vicces? Én tényleg megölöm. – Megölöm! – Jositoki nem visszakozott egy kicsit sem. direkt Sújáék előtt pocskondiázta a tanárnőt. Kuninobu? Remélem. aki előbb az intézet adóssá­ gát ürügyként felhasználva erőszakosan nyomult Anno ta­ nárnőre. Nagyon jó­ lelkű fiú volt. hagyd! – kiáltotta Súja. tudod. – Ide figyelj. és kikosaraz­ ta. megölöm! Mielőtt Súja még egyet kiálthatott volna. amikor egy pasas. – Megölöm. viszont nagyon hevesen rea­ gált. Nomura. megölöm. érzelmes testtartás. Tahara. de Jositoki meg sem hallot­ ta. Ha Súja ak­ kor nem állítja le. teljesen ugyanolyan pózban emel­ te fel a jobb kezét. Súja nagyon kedvelte ezért Jositokit. Jositoki akár a saját testi épsége árán is. hogy az embernek felelős­ séget kell vállalnia a szavaiért?! – Azt hiszi. Tisztára olyanok. szóval egy csupa énekesből álló együttes. hogy leállítsa. furcsamód kedves hangon szólalt meg. Csak [41] . a negyedik általánosba járó Jositoki meg futott utána. akit szívből szeret. Romantikus rész. Szakamocsi ezúttal csitító. a legtöbbször csak nevetett rajta. és behajítom a pöcegödörbe! – Hűha! – Szakamocsi jól szórakozott.

spend this night with me… Súja srégen hátulról látta. – Jositoki! Súja felállt. Noriko a lá­ bába kaphatta a lövést. – Nobu! – sikoltotta. egészen az ujjakig görcsösen rángatózni kez­ dett a karja. és a padló egy pontjára merednek. mert közvetlenül mögötte ült. Különös csend telepedett a te­ remre. Ott. hogy a mögötte ülő Nakagava Nori­ kónak és a többieknek még arra sem volt idejük. a padlón vértócsa áradt szét. A három automata pisztoly egyszerre köpött tüzet. Ő egy­ re jobban összezavarodott. baby please. és Josito­ ki teste. A nagy. hogy a jól ismert arc pont felé fordul. Nyakigláb azonnal Sújára fordította a fegyver csövét. A lány száján kicsúszott egy sikoly. A kórus például ilyes­ mit nyomhat: Baby please. egészen bo­ ogaloo-szerű táncot járt. hogy behúz­ zák a fejüket. Jositoki teste lassan jobbra billent. Csak a szemét mozgatta – látta. Súja látta az asztallábak között. viszont úgy maradt kővé dermed­ ve. és le akart guggolni mellé. Még el sem múlt a fegyverek verte visszhang. de Nakagava Noriko gyor­ sabb volt. A fegyverek csövéből szintén teljesen egyformán vékony füstcsíkok szálltak fel. [42] . amely a padsorok közé félig kilépve állt. majd a saját és a mellette ülő Kanai Izu­ mi padja közé zuhant. A testből kiemelkedő jobb vállától lefelé. ahogy Jositoki amúgy is tágra nyílt szeme egy pillanatra még jobban elkerekedett. A háromfős csapat továbbra is vízszintesen előrenyújtott jobb kézzel állt. és Jositoki még mindig rázkódó testére dőlt. hogy odaszaladjon. ahogy elkezdett felállni. Annyira hirtelen történt. Ezúttal Nyakigláb egyedül húzta meg a ravaszt.persze a kezükben pisztolyt tartottak. kíváncsi szemek nyitva maradtak. mert előrebukott.

– Mit művelnek?! – kiabálta Súja szinte sírva. Biztos. hogy halálosak a sebei. és kissé lefelé irányítva. rohamosan lassult. majd Sújára nézett. Nakagava. De a moz­ gása inát annyi idő alatt is. határozottan beszélt – nyújtsanak el­ sősegélyt! Jositoki teste. Ülj le! Súja levette a szemét Noriko máris vérben fürdő lábáról és a mögött Jositokiról. és a jobb vádlijá­ ból ömlik a vér. jobb karja megállás nélkül remegett. [43] . Tahara! – mondta Nyakigláb felé for­ dulva. ha nem kezelik őket azonnal. és most lassan Szakamocsira emelte a tekintetét. Majd megismételte: – Rendben van. Érezte. – Te sem. Egyértelmű volt. meghízta a ravaszt. Felhúzta a szemöldökét. ami a fejéből kifröccsent. – Nem állunk fel engedély nélkül – fordult Szakamocsi Nori­ kóhoz. amíg nézte.hogy Noriko négykézláb áll Jositoki felett. miközben moz­ dulni sem bírt. te is. és megrázta a fejét. hogy nagyon fájhatott a lőtt sebe. Szakamocsi sóhajtott: – Bizonyosodj meg róla. hogy a sokktól rángatóznak az izmok a nyakán. Noriko arcára re­ pült. ülj le! És te ott. de Nyakigláb már újra megmozdította a fegyverét. Miről? A kérdés még épp csak felmerült. és egyenesen Szakamocsi képébe nézett. – Mit csinálnak?! Jositokit… Jositokit el kell látni… és Nori­ kót… Szakamocsi elégedetlen arcot vágott. Nanahara. mert Nyakigláb továbbra is egyenest a homlo­ kára célzott. Kuninobu Jositoki feje megugrott egy­ szer. Noriko eddig sápadtan szemlélte Jositokit maga alatt. és a valami. de láthatólag a harag még azon is túltett benne. – Jositokinak – tagoltan.

amikor belefeledkeztek egy régi társasjátékba. hogy rendesen szinkronizált volt. Ha felfogtá­ tok. a Blues Brothers (rejté­ lyes. Olyan apróbb kalandok jutottak eszébe.Noriko döbbent. Vagy legalábbis a hang irányába bambult. Annak ellenére. amikor nemrég azt mondta „Van egy lány. hogy Súja nem hallotta. Súja észrevette. és ők utána sokáig Jake és Elwood-osat játszottak. Végül pedig Jositoki arca. Már nem ránga­ tózoot. mint a táborozások. tátott szájú arcát valami pirosasfekete anyag pettyezte. talán mindketten hamarosan Kuninobu Jositoki után mehettek volna. [44] . és még… – Nem halljátok. Noriko is ugyanígy tett. És ha így maradtak volna. aki tetszik nekem”. üljetek vissza mindketten! – Jaj… – motyogta Noriko Jositoki eltorzult fejére lenézve – hogy ilyen… Súja agya megint eltompult. Csak Jositoki arcát nézte egyre. Teljesen megbé­ nultak az idegszálai. Jositoki a padlónak ugyanarra az egy pontjára meredt. – Látjátok – mondta Szakamocsi. Szakamocsi mellett Nyakigláb Norikóra. meg amikor lecsónakáztak a folyón. hogy a feje egy része hiányzott. de lehet. mintha neki loccsantották volna ki az agyvelejét. Nem tudta levenni a szemét az asztallábak között heverő Jositoki arcáról. – Tanááár úúúr! – hallatszott egy nyugodt vagy inkább nem­ törődöm hang. hogy a saját szája is nyitva van. Semmit sem csinált. a másik kettő pedig Sújára fogta a fegyvert. és kábult fejében kergetőztek a barátjával töltött idők emlékei. mire Súja magához tért. vagy a fe­ ketén közkézen forgó amerikai film. – Már halott. Az esős na­ pok. ti ketten? Szakamocsi megismételte. bár béna színészek­ kel…) két árvaházi főszereplővel.

segítenék neki a helyére ülni. felállt. gyere. Csak a jobb szemöldökét megemelve megmozdította az állát. és lassan visszahuppant a székére. Viszonozta Sindzsi pillantását. és elsőnek letörölte Noriko arcát. A helyére került Noriko jobb lába lecsüngött a székről. és visszament a saját padjához. Menet köz­ ben kivett a zsebéből egy szépen összehajtogatott zsebken­ dőt. – Tessék. és odament Norikóhoz. Mi baj? Sindzsi leeresztette a kezét. mit jelent. állj fel. és szabadon álló bal kezét határozottan lefelé nyomta. és segített neki felállni. amitől egy hajszálnyit oldalra mozdult a feje. amit a Harmadiktól megszoktak. Nakagava megsérült. a helyére vezette Norikót. Sindzsi bólintott. aki még mindig félig kiegyenesedve állt. Noha a helyzet rendkívüli volt. Sindzsi megismételte.Jositoki üres helyén túl Mimura Sindzsi jelentkezett. Közben hátat fordított Szakamocsinak. No­ riko jobb karja alá nyúlt. Felhúzott szemöldöke alatt a különben örökösen vidám tekintete most komoly volt. te vagy a… Mimura. Súja nem értette. de beleegye­ zőn bólintott. odaguggolt Jositoki holtteste és Noriko közé. és azt mondta: – Úgy látom. noha még mindig kába volt. Sindzsi biccentett. Noriko is odanézett végre. – Na. Nakagava! – mondta azután Sindzsi. ha nem gond. amelyet belepett Jositoki vére. és vörösre festette a fehér zoknit és sportcipőt. hogy Sindzsi azt akarja mondani. a se­ béből ömleni kezdett a vér. higgadjon le. és Sújára nézett. [45] . Súja ebből már megértette. ez a beszédstílus semmiben sem különbözött attól. majd hátat for­ dított neki. segíts csak! Én is szeretnék már haladni. Szakamocsi kicsit összeráncolta a szemöldökét. Noriko lényegében nem reagált. – Igen.

Súja lelkében. akit Jositoki szeretett. és kö­ szönetet akar mondani Sindzsinek. hogy Noriko végre rendezte a gondolatait. Nakagava Noriko. hogy nyugodjon le. ha most elkezdene üvöltözni. amelyek hiába keresték a kijáratot. Miközben Jositoki nyitva maradt szemét nézte. mint Jositoki. mint valami dübörgés. amit ő. hang nélkül könnyek gyűltek a szeme sarkába. Súja is ránézett még egyszer Jositoki holttestére. De aztán még épp időben eszébe jutott. amelyből a padok között csak szeletek látszottak. Mintha újra működésbe léptek volna az imént még sokktól bénult érzékszervei. és újra lenézett a jobbján heverő Josi­ tokira. Végül úgy érezte. az egy holttest volt. Szakamocsi láthatólag élvezettel nézett Sújára. vagyis mutatta neki Mimura Sindzsi. hogy álljon el. és elönti az egész testét.Teljesen olyan volt. [46] . mintha Mikulás-csizmát viselne a fél lá­ bán. ugyanazt a hibát követné el. Erre Noriko hátradőlt. Még nem tudja magában hova tenni. hogy Súja is ugyanúgy kikeljen magából. Kétségtelenül. Mi lenne vele. Annak az embernek a holtteste. akivel tíz éve együtt élt. mint az a lány. Látszott. Szakamocsi heherészve már másfelé nézett. rántott egyet a vállán. Most pedig nem más. de az egy holttest. Tehetetlen volt. összeszorított fogakkal Sza­ kamocsi felé csavarta a fejét. hogy épp csak az előbb mondta. ha Súja is meghalna? Súja erőlködve elvette a szemét Szakamocsiról. apránként. hogy miközben figyeli. agyonnyomja. Kinyírom! Nem sok hiányzott hozzá. A szíve majdhogynem összeroppant a düh és a bánat miatt. Igen. de visszafordíthatatlanul feltámadt a harag. Az asztalára nézett. De Sindzsinek mintha há­ tul is lett volna szeme. súlyosan megsérült. Ezt megkese­ rüli! Az biztos. Igen. Úgy tűnt.

hogy valahogyan nyugalmat erőltessen a testére. de emlékszem rá.Súja összeszorította az ökleit a pad alatt. Aztán arra is. Nem tudta hova tenni a dolgot. és ké­ sőbb jót nevettünk. mert reszketni kezdett volna. Előfordulhat egyáltalán ilyesmi? Hogy elveszítünk egy em­ bert. ha hagyja. És akkor. de így igazságtalan. a kutya. Mimura? Mondjad. mint mondjuk Súja. kis dobozba gyömöszöltük őket. erősen szorította. és a nagyja elpusztult. amíg felépül. hogy csináljuk ezt a Progra­ mot. Mimura? – mosolygott Szaka­ mocsi derűsen. de túl sok volt. Mimura Sindzsi sokkal higgadtabb volt. Erősen. Egyik sem valami nagy történet. Nem volt könnyű ma­ gán úrrá lenni olyan körülmények között. valakit. akit jól ismertünk? De hát Jositoki végig mellettem volt. Az oké. és elhalaszthatnánk a dolgot. de mindketten el tudtunk menekülni. De tényleg. mi az? – Nakagava megsérült. melyikünkhöz húz inkább. hogy kettesben játszottunk a fo­ lyónál. hogy volt. hogy összevesztünk. – Már megint. és kis híján felfedeztek. és mindketten megbántuk. úgy van. Amikor pedig poénból szöcskét gyűjtöttünk. Tény. – Hát igen. végül én mentettem ki. tanár úr! – emelte fel Sindzsi a kezét. ha ezt meg [47] . Súja minden erejével próbálta a benne dúló érzelmeket el­ nyomni. – Elláthatnánk Nakagavát. hogy Eddy. Az ugyan különös volt. De elvesztettem? – Lenne még valami. hogy még maradt benne erő a csodálatra. Mimura Sindzsi nyugodtságát viszont más szem­ pontból csodálta. Jositoki tényleg velem volt. és Jositoki majdnem belefulladt. Igaza van. máskor pe­ dig belopóztunk az iskola tanári szobájának padlására. hogy Jositoki holt­ teste ott hevert közvetlenül az orra előtt.

Aztán Szakamocsi megint tapsolt. Ezért aztán Nakagavát sem ááá… Hé. mi van ott? Nem beszélget! Szakamocsi hirtelen elüvöltötte magát. és időt nyerhetnének. Természetesen előbb magát Norikót. aki valamit szólni akart Ucumi Jukie osztálytitkárnak a szomszéd padból. – No. visszatette a hátán lógó rohampuska szíjára. hogy a hátán az egyenruhája alatt görcsbe rándulnak az izmai. és igyekezett felfelé nézni. Szakamocsi harsányan felröhögött. Sindzsi is érezte. akkor esetleg elmene­ külhetnének innen. – Visszaszívom! Visszaszívom! Nem gondoltam komolyan! – mondta Sindzsi azonnal. kérem szépen. Emiatt a feje fel­ felé fordult. Kréta? Súja egy pillanatig arra gondolt. de aztán az egész ter­ met újra elöntötte a félelem. de a tipp nem volt helyes. hogy Fumijo láthatóan a homlokából kiálló kést próbál­ ta beazonosítani. [48] . amit mondasz. – Van benne valami. – No. mint amikor beverik a koporsószeget.) felé. Elég bizarr volt. így az igaz­ ságtalanság kezdettől fogva fennáll. megöljük Nakagavát is. Nyakigláb pe­ dig a jobb kezét. és odahajított valami fehéret Sújától előrébb. a képességeitek alapvetően különböző­ ek. Kinek-kinek más az intelligenciája és a testi ereje. amellyel már odanyúlt a pisztolyotokhoz. Fudzsijosi Fumijo (lányok.lehetne csinálni. 18. A laza stíluson Szakamocsi megint röhögött. – Csakhogy egy másik megoldási módot ajánlott. és Fumijo széles fehér homloka kellős közepéből kinőtt egy keskeny kés. Jukie egy pillanatig tágra nyílt szemmel nézte. akkor ehhez mit szólsz: hogy igazságos legyen a játék. Koppanás hallatszott. Mimura.

5 [Maradt 40 fő] – No. Jositoki arca magához vonzotta a tekin­ tetét. akkor most elmagyarázom a sza­ bályokat – folytatta kedélyesen Szakamocsi. és megvakarta a fejét. Súja. Aki beszélget. Ezek azt csinálnak velünk. bocsánat! Ha a tanár öl. mint akibe villám csapott. Aztán rögtön komolyra fordította a szót. az szabálytalan. Esés közben Fu­ mijo bal halántéka a szomszéd Jukie padjának ütődött. ha a homlokából kiáll egy kés? Már senki sem mozdult. elgondolkozott. Amit csak akarnak. a fene vigye el! Életünk-halálunk ennek a Sza­ kamocsi vagy milyen nevű rohadéknak a kezében van! – Ó! Véletlen volt. hogy várjon. amit csak akarnak. Noriko is arrafelé nézett bamba tekintettel. Mimura Sindzsi is. sajnos megdobom a késemmel. ajkát összeszorítva. mint Jositoki. Súja összeszorított fogakkal győzködte magát. Senki nem szólt egy szót sem. Jukie nem tudta levenni a szemét Fumjióról. ahol máris két osztálytársa holtteste hevert. De hiába igyekezett. Fumijót nézte. hogy elsírja magát. Ugyan ki marad életben. Rengetegszer kellett figyelmeztetnie magát ebben az extrém helyzetben. miközben igencsak kiszáradt torokkal a nyálát nyelte. Érezte. Szitakötő Hajasida tanár úr alvadt vérétől eltérő szag. – Ettől fogva tilos bármit önkényesen csinálni. csak ült. A csevegés is tilos. Ez alkalommal nem is kellett ellenőrizni. és az asztal megbillent.A következő pillanatban elvágódott oldalra. nem sok hiányzik ahhoz. Kunin­ obu Jositoki friss vérének szaga kezdett erőteljesen terjenge­ [49] . – Szakamocsi behunyta a szemét. aki ugyanúgy a padok közé dőlt.

egy iránytűt és egy órát… Van. ti is emberből vagytok. hogy ez itt. Tehát. mielőtt elindul. A terepszínű ruhás trió. – Lehet. A lányok számára jó hírrel szolgálhatok: az eddigi Programok eredményei azt mutatják. és úgy nyújtom át. mert az oldaluk kicsúcsosodott. hogy szörnyűnek vélitek a szabályokat. Így senki nem kerülhet hátrányos helyzetbe. A fiúk is em­ berből vannak. nem? Súja gondolatban kiköpött. – Gondolom. és mindenki kap egy csomagot. mint legyilkolni egymást. Aztán megtaláljátok még benne ennek a szigetnek a térképét. – Hát akkor most egyesével idefáradtok. ő szinte nem is vérzett. Továbbá – itt szélesen elvigyorodott –. hogy kinek melyiket adjuk. már tudjátok. Aggodalomra tehát semmi ok. ké­ [50] . de úgy tűnt. a képességeitek alapvetően külön­ böznek. amelyek miatt nem előre látható. Hamarosan egy nagy kupac keletkezett belőlük a zsák mellett. Mindegyikben más-más fegyver. aki utoljára marad. nagyobbacs­ ka fekete nejlon hátizsákokat kezdett behordani a folyosóról a terembe. és ezzel még tovább növeljük a véletlen összetevők számát… Így talán nehezen érthető. Azonban nincs meghatározva. Fudzsijosi Fumijo arcát nem lehetett látni Súja helyéről. hogy a férfiakat és a nőket egyenlőként kezeljük. amelyben Hajasida tanár úr holtteste hevert. Semmi sem szabálytalan. Némi élelem. Nem kell mást tennetek. Sorban emelem le őket. ám az ember élete telis-tele van váratlan dolgokkal. hogy kinek kedvezőbb a helyzete. Továbbá fontos. ivóvíz és egy fegyver van benne. a szabályok egyszerűek. akinek nincsen órája? Nincsen?… El is felejtettem.ni. Tehát olyan elemeket vi­ szünk a játékba. Tekintsétek ezt az alkalmat gyakorlásnak. hogy a nyertesek negyvenkilenc százaléka lány. Oklevelet kaphattok Vezé­ rünktől! Csodálatos. a balesetek megelőzésére először is magatokat kell összeszed­ ni. Köztük némelyik valamilyen bot alakú tárgyat tartalmazha­ tott. csak az mehet haza. felülről kezd­ ve. Ahogy az imént már említettem. Szakamocsi utasítására. kérem szépen.

Jobboldalt felülre egy felfelé muta­ tó nyilat és egy É betűt írt. és vessétek össze vele a domborzatot az iránytű segítségével. amelyet a csomagotokban találtok. és először rendeznek rajta Programot. Te­ hát naponta négyszer. Igen fontos szerepet töltenek be. hát akkor világos? Ha innen kimen­ tek. de ehhez hasonló a térkép.rem. Fi­ gyelem. pont a négy égtáj irányában szétszórva. Most pedig függőleges és vízszintes párhuzamos vonalakat húzott a sziget fölé. A krétát a táblán tartva csak a fejét fordí­ totta vissza az osztály felé. az iskola pedig itt található. – Ez egy elnagyolt ábra. Onnan lövik le azo­ kat. ahogy iparkodtok. A szigetet jelölő rombusz tisztára olyan lett. Mindezt azért. Továbbá… Visszafordult a táblához. –. – Nos. mint egy csálé sütőrostély. A2… jelzéseket írt sorban a bal fölső sa­ roktól kezdve. Jól nézzétek meg a térképet. a nyakörveitekről van szó. Szakamocsi a sütőrostély rá­ csának közeibe A1. hogy melyik terület hány órától válik veszélyessé a számo­ tokra. Érthető? – Meg­ ütögette az X jelet a kréta hegyével. kerekded rombuszt. – Nos. mi most a sziget iskolájában vagyunk. Viszont reggel és este hat és ti­ zenkét órakor bemondom a híreket a hangosbemondóba. A következő sorba Bl. mert… Szakamocsi a katedrára támaszkodva végignézett az arco­ kon. a lakók már eltávoztak. B2 került és így tovább.. és sürgősen hagyjátok el a felsorolt területeket. és a saját ne­ vének Szakamocsi Kinpacu felirata mellé odafirkantott egy nagy. jobbra a rombusz közepe tájára pedig egy X-et tett. Ez a rajz a szi­ getet ábrázolja. szabad az út mindenfelé. [51] . kezébe vette a krétát. és összeütögetve leporolta a kezét. – Én végig itt leszek. Kerülete körülbelül hat kilométer. egy sziget. Még négy orsóformát rajzolt a szigetet jelölő rombusz köré. akik a tengerbe menekülnének. – Hajók.Igen. A térkép alapján pedig elmondom. – Letette a krétát. Senki sincs már itt.

Bejött a tippje. és rádióhullámokat küld a nyakán lévő gyűrűbe. azt ne csináld. Az a néhány ember. Így helyváltoztatásra késztetünk benneteket. ütésálló. Abban az esetben… Súja sejtette a folyatást. Szakamocsi egy pillanatra megállt. – Az illető nyakörve felrobban. [52] .Néhányan csak most vehették észre a gyűrűt nyakuk körül. és… Jaj. ahogy a nyakukhoz értek. Nagy vonalakban ennyi. mert félelem ült ki az arcukra. hogy éltek-e. ugyanez a számítógép választja ki vélet­ lenszerűen. ha mindenki elbújna va­ lahol. – Köztársaságunk magas technikai fejlettségének érdeme. Az­ tán megszólalt. úgyse jön le! Biztos. Szakamocsi vigyorogva folyatta. hogy nem jön le. és rádióhullámok segítségével eljuttatja ide az is­ kolai számítógépbe. – Kérem szépen. a számítógép automatikusan kiválasztja. Most nézzük csak meg újra a térképet! Hátranyújtotta a jobb karját. – Hogy erre miért van szükség? Hát. gyorsan elvet­ te onnan a kezét. aki a nyakörvet piszkálta. Vízálló. vagy már meghaltatok. hogy veszélyesek. és végignézett rajtuk. Így megbizonyosodhatunk arról. és rámutatott a táblán lévő tér­ képre. ez a nyakörv figyelemmel kíséri a szívrit­ musotokat. – Azokat a területeket. amelyekre én majd azt mondom. hogy hol tar­ tózkodtok a szigeten. és ha feszegeted… – kis levegőt vett – fel­ robban.és közben egyre szűkítjük a mozgástereteket. nem haladna a játék. Szóval ha élő ember marad ott. Ha valaki az adott időn túl is ott tartózkodik… A halottak ebben az esetben természetesen nem számítanak. Egyben azt is megtudjuk belőle.

egyetlen kivétel ennek az iskolának a területe. de még nem fogták fel a tényt. de ha huszonnégy órán keresztül nincs egy halott sem. Húsz perccel azután. Szakamocsi érzékelte ezt a hangulatot. ugye. Senki nem szólt egy szót sem. Nem tud­ játok felhívni apukát. az épületekben szabadon el­ rejtőzhettek. vannak. az első húsz percben először nincsen olyan tiltott zóna. és még egy! Van időkorlát. Kuninobu Jositoki vérének tömény szaga változatlanul ter­ jengett. anyukát. Most sokkal fontosabbról fogok beszélni. Ja. Úgy volt. A Program során egymás után halnak meg az emberek. Tehát először is innen távolodjatok el. Tényleg. – Akkor érthető. így a terem megint csendbe borult. Akár­ hányan vannak is még… Súja megint csak el tudta képzelni a folytatást. Azt hi­ szem. hogy mindenki el­ ment. hogy hiába mentek be egy épületbe? A rádióhullámok akkor is elérnek. Félni félnek. akik azt gondolják. ahol felrobbanna a nyakörv. akkor lejár az idő. és az összes maradék ember nyakgyűrűje felrobban. – A számítógép működésbe lép. de nyilván megértették. Iszonyú felháborító. – A magyarázatoknak ezzel vége. ha már itt tartunk. és az osztály még nem ocsúdott fel a döbbenetből. ha gödröt ástok és elbúj­ tok. Világos? Időkorlát. Az élet már csak ilyen… Mint már mon­ dottam. de az utolsó embert soron kívül tájékoztatom. de a telefonokat nem lehet használni. Minden vilá­ gos? Ezenkívül a hangosbemondóba beolvasom az előző hat óra alatt elhunytak nevét. hogy mi a hely­ zet.Játéknak nevezte. hogy micsoda hülyeség [53] . Alapvetően hatóránként jelentke­ zem. hogy mindjárt egy gyilkos játékra kényszerülnek. ahogy gondolta. Mindnyájatoknak egyes-egye­ dül kell harcolnia. Személyes tanácsaim következnek. Nem vicc. tiltottá válik. Győztes nincs. Szakamocsi elhallgatott. és összeütötte a tenye­ rét. Lássuk csak… Távolodjatok el kétszáz méterre.

ahogy ránézett Jositoki asztalok között heverő holttestére. – Jó. akkor írjátok! Amikor memorizálni kell valamit. Az asztalfi­ ókokban találtok papírt és ceruzát. de közben. hogy most valami megváltozott. akkor most írjátok a következőt: Ha én nem teszem meg. Súja majdnem bekiabálta. ha leírjátok. de az iménti „Fudzsijosi Fumijo: órai beszélgetés miatti halálbüntetés” mi­ att jobbnak látta türtőztetni magát. Ám ne felejtsétek. Írjátok le háromszor! Ceruzák sercegése hallatszott. megteszi velem más. – Nos. ezek pont ezt akarják elérni! Gondoljatok már bele! Mindannyian have­ rok vagyunk. A fenébe is. eszébe jutott Jositoki vala­ mikori vidám mosolya. hogy lennénk képesek egymást legyilkolni? – Jól van. Továbbra sem szólt senki semmit. Egyszer csak elkezdtek az emberek körbepillantgatni. Írjátok: Mi most meg fogjuk ölni egymást. Kétségbeesett. Ezt is tessék háromszor leírni! [54] . hogy a többiek mégis készségesen meg fogják tenni. ha ez itt az orrom előtt már alig várja. nem múló sötét arckifejezéssel. de Súja észrevette. köztük Mimura Sindzsi. Sújának sem volt más választása. Súja összeszorította a fogait. Súja is lekaparta ezt az őrült mondatot. vegyétek elő őket! Mindenki kelletlenül elővette a papírt és a ceruzát. akik ezt tették. amelyek mintha azt mondanák: „Mi van. Noriko szintén megmarkolta ceruzáját. de az arcokon ülő kifejezés nem változott. egy­ más sápadt arcába pislogni. ha valakivel találko­ zott a tekintetük.osztálytársaknak egymást gyilkolni. hogy elkezdőd­ jön?” Csak néhányan tűntek higgadtnak. És azok. a leg­ jobb. gya­ nakvással teli arckifejezéseket lehetett látni mindenütt. akkor most egy kis ismétlés! Is-mét-lés. Csupán néhány másodperc műve volt. azonnal Szakamocsi felé fordították az arcukat. Két­ kedő arckifejezéseket. hogy „Baromság!”.

de nagyon figyelmes lány volt. 6 [Maradt 40 fő] – Nos. egy lány. Egy pillanat türelmet kérek. Ugyanaz a száma. [55] . ott lesz az iskola kijárata. egy fiú. Amint ki­ léptek az ajtón. Ez azt jelenti. Ha a végére értünk. hogy ki in­ dul elsőnek: a Program szabályzata szerint valaki eldönti. Ez alkalommal… Sújának ekkor eszébe jutott. és ebben van az eredmény.Fudzsijosi Fumijo felé is odanézett még egyszer. Egy fiú. Aztán felnézett Szakamocsira. és finomkodva nekiállt. hogy levágja a bo­ ríték szélét. mint neki. egy lány. hogy Norikóval szinte egyszerre mehet ki innen legalább (ha nem Noriko az első. és ő az utolsó). Az osztály egészségfelelőse csendes. De vajon lábra bír egyáltalán állni? Szakamocsi egy borítékot vett elő a mellényzsebéből. a szívedbe döföm ezt a cerkát. Te rohadék. hogy Nakagava Noriko a tizen­ ötödik a lányok névsorában. Elővett a zsebéből egy ollót ró­ zsaszín masnival. hogy ki lesz az első. tartsatok a folyosón jobbra. és utána már névsor szerint haladunk. Kérdés. akkor mostantól kétpercen­ ként egyvalaki elhagyja a termet. megy tovább az elejéről. Indulás után azonnal ki kell menni a kapun. – Kisorsoltuk. Aki a folyosón ténfereg. hogy ki az első. A matróz­ blúzból kilógó fehér kezének ujjai kis tálkát formáltak. lelőjük.

nem. [56] . Egy pillanatra félelemtől dermedt arccal vissza­ nézett az osztályra. Ennek hallatán az ablak felőli oszlop legelső padjában ülő Akamacu Josio arca megdermedt. Akamacu – monda. (Csak Kavada nem fordult hátra. és az immár csípőre eresztett fegyverű terepszínű trió sürgeté­ sére átvette a hátizsákot. de szemből sem bírja kivédeni a jobbhorgot. Szakamocsi befejezte a boríték felvágását. kezében az osz­ tálykirándulásra összekészített csomagjával. Neki is olyan nyugodt volt a hangja. majd egyre halkult. Csodálkozón tátotta el a száját. és hosszú távnál kidől az első körben. Széthajtotta. mint Mimura Sindzsinek. Úgyis éjszaka van. már majdnem fél kettő. Egyszer mintha elesett volna. – Micsoda véletlen! Fiúk egyes. bár kicsit ridegen és pa­ rancsolón csengett. ha először mindenki elbújik valahova. és kihúzott egy fe­ hér papírt.) Szakamocsi a vagdosás közben válaszolt. tempósabban! Szakamocsi szavaira Josio rogyadozva felállt. – Akamacu. és kidolgozza a saját stratégiáját. kilencvenkilós. nagydarabnak nagydarab. Két-három lépés hangja hallatszott. de a következő másodpercben már el is tűnt az ajtó mögött. de Súja végre megtudta. tornaórán végig bénázik. Ő megállás nélkül rágózott. Kirijama nem válaszolt. és a nyitott ajtóban szembenézett a sötétséggel. – Mikor kezdődik a játék? Mindenki hátranézett az utolsó sorban ülő Kirijamára. Kiment előre. de aztán megint futni kezdett.Most Kirijama Kazuo szólalt meg. Talán az a legjobb. majd rögtön átváltozott sebes trappolásra. Josio vaskos ajkai elfehéredtek. Száznyolcvan centi magas. – Amint innen kimentetek. hajnali egy. A néma osztályteremben néhány elfojtott sóhaj szállt fel. hogy éjjel van.

hogy az egyik kó­ dot írta rá. Lehet. az a tér­ kép túlságosan elnagyolt. hogy ott várják be egymást? Akárhogy is. Mindez pedig egybevág Szakamocsi elméletével. Miközben a terem kijárata felé haladt. és az asztal alatt szorongatta. Jamamoto Kazuhiko asztalához. A Szakamocsi által felso­ rolt szabályok szerint legalábbis nem fogják megakadályozni benne. amikor a lányok 4. és egyáltalán nem biztos. Szakamocsi térképén. Ogava Szakura ment kifelé. hogy a többiekben nem bíznak. Még az elején Súja meglátott valamit. és Noriko pont utána következik. hogy a kiosztott térképek is így néznek ki. Súja azon gondolkodott. de ha megbeszélik a történteket.– Nos.” Talán csak Súja látta. és meg vannak róla győződve. (Vajon tud járni?) Mimura Sindzsi is utána jön. Mindenki gyanakvó és zavarodott. hogy bár nem lehet tudni. akkor most két perc szünet. miután Szakura elhagyta a termet. köz­ vetlenül a Súja előtti padnál úgy tett. hogy mindenki más őket akarja megölni. Akkor talán irányt vagy távolságot adott meg? Aztán meg ha ketten találkoznak. Kíméletlenül és végeláthatatlanul folytatódott az indulás a névsorok szerint. és letett egy papír­ fecnit. hogy még nem fordult teljesen a feje tetejére a világ. A következő az egyes szá­ mú lány. mi a hely­ zet az épületen kívül. kitalálhatnak egy tervet. hogy Szakamocsi észrevette. az annyit tesz. [57] . Inada lesz. Kazuhiko gyorsan a tenye­ rébe rejtette a cetlit. de mit tartalmazhat az az üzenet? Ezen gondolkozott Súja.. Arra a papírra írhatott rá gyorsan valamit. Na jó. A szeme a táblán ál­ lapodott meg. mintha csak hozzáérne a barátja. és beszélhet velük. Legalábbis semmi jel nem mutatott arra. Szugimura viszont előbb van. de minden bizonnyal bevárhatja a ké­ sőbb kilépőket. Súja egy ki­ csit megvigasztalódott. amire kör­ mölték: „Mi most meg fogjuk ölni egymást. Szakura kettővel Súja mögött ült az utolsó sorban.

aztán Numai Micuru. még úgy jár. hogy „Mindenki más szí­ vesen megteszi”. Szórna Micuko. mint ő. Igen. ha valamit el­ szúr. hogy Hiroki talán hasonlóan gon­ dolkodik. Súja alaposan megfigyelte.Felötlött benne. hogy Kirijama valami üzenetet adhatott át a haverjainak. Különben is. hogy a saját emberein kívül senkiben sem bízik. Tényleg. Kirijama Kazuo. Micuko szintén. egy fél pillanatra találkozott a te­ kintete Sújáéval – de csak ennyi történt. Szóma Micukónak is voltak barátai. Rá se nézett Szakamocsira és a Terepszín Trióra. háborítatlanul nyugodt arccal ment ki. kinyírni másokat azért. Mielőtt kilépett volna az elülső tolóajtón. Viszont ez azt is jelentette. furcsamód nyugodt képet vágtak. Hamarosan Szugimura Hiroki került sorra. hogy lerázza a kormányt. Kuronaga Hirosi meg Szaszagava Rjúhei. hogy Kirijama távozásakor a kö­ rülötte ülők. Kirijamának bőven van akkora ereje. hogy ez Kirijamára mégsem vo­ natkozik. de túl messze volt a padja. elég valószínű. Mi az nekik. hogy üzenetet küldjön Szugimura Hiroki­ nak. És valószínűleg ezek hárman voltak. hogy saját maguk életben maradjanak? Sújának az volt a véleménye. Cukioka Só. mivel ők a „rosszak”. Ő nem nyújthatott át üzenetet. Szakamocsi azt mondta. mert távol volt a padja Simizu Hironóétól és Jahagi [58] . hogy ezek öten egymásnak menjenek. Összegyűjthetne még addig másokat is… Egymás után elindultak azok is. de elkép­ zelhetetlennek tűnt. Holmi haveri körnél jóval sta­ bilabb társaság. Súja mélyet sóhajtott. Csak abban reménykedett. akik eddig hallgattak: Kava­ da Sógo. mint Fudzsijosi Fumijo. Biztos arról van szó. Kavada rágózva. hogy öten akarnak ki­ menekülni innen. Ennek a játéknak a szabá­ lyai szerint önmagadon kívül mindenki ellenség. akiket az osztály összes többi tagja egyből meggyanúsított. és kint vár majd rá. Neki vannak barátai. az ő emberei. Kirijama is nyugodt léptekkel távozott.

és felállt. de a lelke mélyén azért maradt egy halvány balsejtelem. Súját nézte.. Az osztályban senki sem volt. Súja megfogta a csomagját. biztosan veszteni fog a rendszerrel szemben. hogy ő lesz egyedül. mielőtt kimenne a teremből. Egyelőre arra összpon­ tosított. a sebek az egész tes­ tén… Megtörténhet. hanem balra lépett. Lényegében nem is beszélt senkivel. – El­ tévesztetted az irányt! Súja megállt. ha gyanakodni kezd. Ráadásul volt benne valami megfoghatatlan. ezért azonnal elhessegette a gondola­ tot. Nagyon rövidnek tűnt. de ha kiszámolja az ember. Noriko hátrafordult. amit azelőtt kell tennie.Josimiétól. Súja persze tudta. Tendó Majumi eltűnt az ajtó mögött. és megszó­ lalt: – Kuninobu Jositoki a barátom. 14. Szóma Micuko lány. [59] . mindössze két perccel kevesebb időre volt szükség. – Nanahara! – Szakamocsi feltartott késsel szólt Sújára. Hadd zárjam le legalább a szemét! Még Vezérünk értekezéseiben is az áll. Nanahara Súja. Nem egyenest ment az ajtóhoz. hogy adjuk meg a tiszteletet a halottaknak.) A lá­ nyok. 15. hogy belemegy ebbe a játékba. De bárhonnan is nézzük. (Kuninobu Jositoki részével. Telt az idő. Csak nem fordulhat elő. már majd­ nem egy órának el kellett telnie. A három katona is a fegyverére tette a kezét. de összeszedte magát. aki belemegy a játékba? Ez nagyon is elképzelhető. akit Kavada Sógo barátjának lehetett volna nevezni. és Szakamocsi Súját szólította: – Fiúk. A lányok többsége sírva ment ki. ahogy közeledik. mióta átkerült az ő iskolájukba. Csak Kavada aggasztotta.. Félretéve a pletykákat. Csomót érzett a torkában.

Rendes fiú vagy te. Gyorsan odasuttogta: [60] . És annak dacára. A tenyerével letörölte a barátja arcára ta­ padt vért. Egyenruhája szövete három helyen kiszakadt a mellén. Megállt Jositoki holttesténél. amivel a halál beálltáról megbizonyosodott. Talán mert kifolyt belőle a vér? Ahogy a karjaiban tartotta Jositoki könnyű testét. mintha azzal pepecselne. kicsit mégis megtorpant. Jositoki nagy. Súja lecsil­ lapodott. hanem düh öntötte el… Jositoki… Majd én elintézem ezt az ügyet helyetted. Ha a fene fenét eszik is.Szakamocsi arcán egy pillanatra átfutott a zavar. hogy ő maga kérte. A vékony test ijesztően könnyű volt. amikor ételosztásra kerül sor. hogy felültesse. még csak nem is féle­ lem. akár egy éhező menekült. Borzasztó volt. Újra lefektette a testét. hadd zárja le a szemét. Azután nem is szomorúság. de végül he­ herészve leeresztette a kést. Tudta. Az orrüregéből sötét színű vér folyt. Félig nyitott szájából nyál és vér keverékéből álló rózsaszín folyadék csor­ dogált. és ke­ resztbe tette karját a mellén. hogy az csont. és szétspriccelt a földön. Nem volt sok idő. feje alatt elterülő óriási vértengerbe torkolltak. és újra elindult. Úgy csinált. hogy megint kézbe ve­ gye a csomagját. sugárban jött belőlük a vér. és le­ guggolt hozzá. – Rendben. Súja szinte láthatatlanul felsóhajtott. és feketévé vált. Felemelte a hasra dőlt testet. Ezek lassacskán a mellkasából kiömlött. Letette oldalra a csomagját. amely közvetlenül Noriko padja előtt hevert. Mivel a golyók benn maradtak a fejében. Jositoki leszakadt füle fölött közelről néz­ ve látható volt a halványpiros hús és valami fehér a véráztat­ ta rövid haj között. csodálkozó szeme még jobban kidülledt. Nyakigláb durva eljárása miatt. Ahogy Súja átkarolta. és Norikóhoz hajolt. Mintha meglepődött volna. és lezárta szemhéját. Nanahara. Ígérem.

hogy az a mosoly azt jelentette. Nem nézett Noriko irányába. mert talán mégis ki kellett volna húznia. Arcát Szakamocsi és a katonák felé fordítva. végül úgysem le­ het majd a közelébe jönni. hogy Noriko bólin­ tott. Szívesen kihúzta volna a kést is a homlo­ kából. Kint várlak. nem volt felkapcsolva a lámpa. ezzel el­ intézted magad!”. és mintha halványan elmosolyo­ dott volna. kezét ala­ csonyan tartva. Lehet. Mimurával együtt meg tudunk menekülni. Megállapította. amint az utolsó ember is elindult. karba tett kézzel ül. Várlak. Ám előfordulhat. Mielőtt átvette volna a fekete hátizsákot. Továbbment. Lehet. [61] . hogy valójában Mimura Sindzsi akkor Sú­ jánál sokkal inkább tisztábban látta a helyzetet. Bár ki tudja. és a hüvelykujjával a kijárat felé mutatott. Nanahara. [Maradt 40 fő] 7 A folyosón. ökölbe szorította. és neki is lezárta a szemét. de Súja megbizonyosodott róla. egy kicsit megbánta. hogy „Viszlát. mert tiltott zóna lesz.– Lábra bírsz állni? Már ennyitől is a fegyveréért nyúlt a Védelmi Erők három katonája. hogy a folyosó abla­ kait is sötét színű fémtáblák fedik. de a szeme sarkából látta. a hajópadlót a teremből kiszűrődő fény vi­ lágította meg. hogy Jositoki egykori padja túloldalán Mimura Sindzsi előrefor­ dulva. hogy észrevette Súja intését. Mimura. hogy csak Noriko lássa. amelyre kilépett. akárcsak a tanteremét. Csakhogy ez ott és akkor fel sem merült Sújában. Ezzel meg is nyugtatta Súját. de arról inkább letett. Amikor kívül került az ajtón. simán. ha a Sújá­ hoz hasonlóan szökést tervező és ellenállni próbáló diákok megtámadják Szakamocsiékat. kis tű­ nődés után odalépett Fudzsijosi Fumijo holttestéhez. Ezeket biztosan védfalnak szánták arra az esetre.

Az egyik katona félrefordult. Húszat? Harmincat? Nem. Bal kéz felől kisebbfajta hegy magasodott. Súja meglátott ott bent. hogy nem lehet bevárni a később jövőket?Akkor is… Gyors léptekkel végigment a sötét folyosón. Ha jobban belegondolunk. kommersz asztalok előtt. Azután következik talán a kijá­ rat. Súja azonnal megfordult. egy sötétbe nyíló szárnyas ajtó. és a kijárathoz sietett. A túloldalán egy erdő volt. és olyanok a körülmények. akiknek van lőfegyverük. csőlá­ bú székeken ülni egy rakás katonát. ott egy nagy sötétséget lehet látni. Lerohanhatnák Szakamocsiékat. ebben nincs semmi meglepő. de ha kint is vannak katonák. voltak ott más katonák is. össze kell fogni. ha a saját zsákjában lő­ fegyvert találna (volt rá esély. hogy mi lenne. Súja azon törte a fejét. De ez a terv máris dugába dőlt. és azon túl még egy. Kétségek gyötörték. [62] . mert a Programról szóló hírek­ ben a vágóeszköz általi halál és a fulladás általi halál mellett mindig bemondták a golyó általi halál következtében el­ hunytak számát). jobbra pedig kitárult a tér. illetve ha páran várnának rá az iskola előtt. még mielőtt a legutolsó em­ ber útnak indul. és a kezében tartott teáscsésze fölött egy pillantást vetett Sújára. hogy ez a terület tiltott zó­ nává válik. Jó. Három-négy fokos kis lépcső követke­ zett. A tenger. Az lehet a tanári szoba? Az ajtaja nyitva volt. vagy három teniszpálya kitelt volna belőle. tehát még azelőtt. legalább annyian lehettek. akik Szakamocsival megjelentek. Neki is furcsán kifejezéste­ len arca volt. mint a másik háromnak a tanteremben. Azon a három fic­ kón kívül. és a lámpa is égett. mint ahányan a 3/b osztály­ ban.Jobbra volt még egy olyan terem. lesétált rajta. Az épület előtt a holdfényben egy kihalt udvar terült el. olyanok. mint az. ahonnan Súja most lépett ki. és kilépett a szárnyas kijárati ajtón. Mindenesetre nincs más lehetőség. Balra pedig a folyosó leg­ végén volt még egy terem.

bent a tengeren kis fénypontok. de nem elviselhetetlenül hideg. Ez az. Ha szétszóródnak. ami ezt a játékot mozgásba hozza. Szakamocsi nem említette a nevét. vagy ahogy Kirijama bandája is biztosan tette. Lehet. elpazarolhatja az energiáját. azzal bedőlnek a kormány számításának. Katonát nem látott. hogy… Nem volt ott senki. aztán később külön-külön egymásba botlanak. hogy van olyan épület. De ha egyenként elbújnak. De mindezeken túl sokkal lényegesebb. Most is egy szigetet választottak. hogy „Aki nem hagyja el azonnal az iskola területét. amelyiken ki van írva a sziget neve. Súja hátrafordulva vetett egy pillantást a sötétbe burkolózott iskolaépületre. de Kanaga­ va tartományban túlnyomórészt szigeten szokták. mint szigetet. akik minden valószínűség szerint össze­ találkoztak valahol. Legalább én megvárom a később jövőket. Viszont ha alváskor nem vigyáz. Az még hagyján. de reményeivel ellen­ tétben más sem várta kint. hogy magasfeszültségű kerítéssel körbevett hegyen vagy lebontás előtt álló börtönben tartják. Csak a tengerillattal kevert szellő fújdogált az udvaron. Mondták. talán kitalálhatja. előfordul. Nem em­ lékszik. agyonlőjük”. Májusi estéhez mérten alacsony volt a hőmérséklet. Mindenek­ előtt Nakagava Norikót. hogy látott volna a kanagavai helyi hírekben más helyszínt (ami mindig a játék vége után derül ki a híradóból). Még Szugimura Hiroki sem bukkant fel. A fenébe. nem lehet kiszámítani. ha a közeli bará­ tokkal szövetkezik valaki. Úgy tudta. mint ahogy Ogava Szakura és Ja­ mamoto Kazuhiko. hogy abban a tartományban rendezik meg. Mindenki elrejtőzött valahova. ahol a kiválasztott diákok iskolája van. Biztos a száraz­ föld. És pont a káosz az. melyiken vannak. Elkedvetlenedett. de a katonák a folyosó túlsó [63] .Elég messze. A Program alapszabálya. hova vezet majd a kavarodás. A lenge szellő a tenger illatát hozta. ahogy Szakamocsi javasolta. de ha megnézi az alakját a térképen.

És akkor észrevette. miután Kirijama megkérdezte tőle.végén lévő szobában nem fordítottak különösebb figyelmet Sújára. és nem is csomag. Teste kissé összegörnyedt fekté­ ben. hogy mikor kezdő­ dik a játék. valaki otthagyta a csomagját. Ez meg… Mi ez? Igazából azonnal el kellett volna rejtőznie. de Súja látta már valahol azt az egy ágba font hajat a nagy masnival. ahogy távozott a teremből. A bot végéhez négy aprócska vadászgép farokszárny tartozott. 14. Persze. le­ kuporodott és körbenézett. épp három per­ ce kísérte pillantásával. mint egy szemeteszsák. és nem látszott az arca. csak terpeszkedtek a székeiken. tompa ezüstfényű pálca állt ki ferdén. hogy nem nézett a lába elé. Még csak nem is cseverésztek. Ember volt. Olyan volt. A fegyvereik sem voltak a kezükben. A mozdu­ latlan test Tendó Majumi (lányok. „Amint innen kimentetek. Az egyik végét szőr borította. és újra kinézett. és arra gondolt.” Nehogy már… Valaki ezt tette volna? Valaki a korábban tá­ vozottak közül visszajött. hogy mihamarabb el kell távolodnia a kaputól. [64] . Nem szemeteszsák volt.) volt. Súja megnyalta a száját. Az előbb annyira el volt foglalva a környék pásztázásával. Matrózblúzos. És közvetlenül a vaskos hajköteg mellett Majumi matrózblú­ za hátából egy húsz centi hosszú. mint egy tranzisztoros rádió antennája. Vagyis haj. hirtelen észbe kapott. de aztán rögtön eltá­ totta a száját. Azt hitte. A Fejében Szakamocsi Kirijamának adott válasza visszhang­ zott. de a megdöbbe­ néstől egy pillanatra lecövekelt. ahol valami hevert. és az épp kilépő Tendó Majumit…? Amikor idáig jutottak a gondolatai.

Igen… Fentről lefelé haladt.Érthetetlen módon a támadó jelenlétére semmi nem utalt. Hogy meglepje támadóját. Az… csak nem Kava… Nem volt ideje végiggondolni. ha nem a kijárat közvetlen közelében tartózkodik. amire a támadó feltehetőleg nem számított. és nem húzta volna vissza éppen lépni ké­ szülő lábát. hogy elintézte Tendó Majumit. Szóval meg kell nézni… Ha egy másodperc töredékével később nem vette volna észre azt a „valamit”. majd a földből egy újabb antenna nőtt ki. hogy elhitessék. Az árny Súja felé fordította fegyverét. vannak. sem­ miféle nyílvessző nem repült felé. hogy Tendó Majumi esetleg még nem is halt meg. Tehát… Éles hang hallatszott. Miért? Netán megelégedett annyival. szép [65] . A nyílvessző nagyon gyorsan. Szinte gondolkodás nélkül választotta az irányt. és lelépett? Vagy ez valami trükk lehet. Ezt most megszívta volna. és elvesztette az eszméletét. majd egy ezüstszínű tárgy húzott el Súja szeme előtt. A földszintes iskolaépület sátortetején a holdfényes ég hátte­ re előtt egy nagy testű. Fölocsúdott. Hátrafordult és felnézett. akik „játszani” akarnak? Vagy a folyosó végi bagázs tette volna? Viszont ah­ hoz képest… Súja azután ráeszmélt. hogy Norikót be­ várja. Súja az árnyra célozva elhajította a nyílvesszőt. de olyat. ő is biztosan az elsők között esett volna ki ebből a játékból. és elfutott jobb­ ra. Talán csak súlyosan megsebesült. A támadó az épület tetején állt. felkapta a nyílvesszőt a földről. Amikor Súja egy pillanatig bénultan állt a döbbenettől. sötét árny állt. Sújának borsódzott a háta.

De merre?… [66] . ezúttal esetleg már lőfegyverrel a kezében? A játékhoz való hozzáállását máris kénytelen volt megváltoz­ tatni. hogy „Amint innen kimentetek”. és megfogta a nyakát. Erről beszélt Szakamocsi. Noriko arcáról újra Tendó Majumira emelte a tekintetét. fejéhez kapott. Semmi kétség. hogy csak Súja. amikor azt mondta. az agya sercegve ég. Súja megnézte a kijáraton kiszűrődő fényben. aki épp felmérte a helyzetet. aki legelsőként indult el halálra vált arccal. Hátranézett. és megölte Tendó Majumit! Ekkor észrevette. hogy valaki áll a háta mögött. Súja felpattant. mint valami gyújtózsinórgombolyag. Megingott. Mellette hevert a tárgy. hogy elsápad. leesett. és megfogta a kezét. Az árny felnyögött. Visszajött fegyverrel a kezében. ahogy az árny szép kényel­ mesen lezuhan bő három méter magasságból. és mintha összegörnyedt volna. az egykori baseballzseni volt képes. elkezdődött. Kétségbevonhatatlanul. és nézte. Tehát erről volt szó. – Fussunk! Fuss. szinte vonszolva maga után a sebesült lábú Norikót. Súja meghúzta magát. ha más is gondol erre. Halott volt. A kezétől nem messze egy olyan izé feküdt… Mintha egy puskára íjat szereltek volna – nyilván egy nyílpuska. odament Norikóhoz. ahogy csak bírsz! Futásnak eredt. mert meg se mozdult. és Norikót látta. Súja érezte. és megszeppenve állt. amelyet a kezében tartott. és kilátszott belőle egy köteg ezüstszínű nyílvessző.ívet írva repült egyenest az árny felé. Ilyesmire lehet. A diákegyen­ ruhás. Legalábbis Akamacu Josio elkezdte. és úgy. odasietett hozzá. Elveszthette az esz­ méletét. hason fekvő nagydarab árny Akamacu Josio volt. ahogy volt. Úgy érezte. Mi van akkor. A lábához esett hátizsák félig nyitva volt. és egyszer csak visszatér. és egy puffa­ nással földet ér.

Norikót szorosan átka­ rolva haladt befelé a rengetegbe. és bevetették magukat az erdőbe. és elájult: számára szinte olyan volt. hogy irtózatosan fáj a feje. de elvetette az ötletet. mintha mélyen aludt volna. de azt is elhessegette. és Súja és Noriko számától számítva tizenkét főnek kellett volna ma­ radnia. Röviden. egy másodperccel tovább sem akart itt maradni. Egy madár rikoltott a köz­ vetlen közelükben. aztán hallani lehetett a szárnycsapásait. hogy alapos döntést hozzon. hogy biztosan van valamilyen módszer. hogy bevárja a többieket az épület előtt. és a lá­ buk alatt valami páfrányféleség burjánzott. Főleg. Csak eszeveszetten. Mi történhetett egyáltalán. Súja némileg erőlködött. Először arra lett figyelmes. Először meg kell bújni abban az erdőben… Kis ideig még így tervezte. Noriko jelenlegi állapotában könnyű pré­ dává válnak: nagyon veszélyes ezen a környéken sétafikálni.Nem volt ideje. Erősen megütötte a fejét. szintén erőszak­ kal. Bebeszélte magának. Kábult volt. menekülnek majd. és iskolába kell menni. de nem is volt energiájuk odafigyelni. ahol még tizenegyen maradtak (az osztályban huszonegy lány és huszonegy fiú van. de erről is le kellett mondania. Hát igen. hogy a lábuk sem éri a földet. Egy csapásra szertefoszlott az a gondolata. ahogy elrepül. túl sokáig számítógépezett tegnap?… Tehát tegnap szombat volt? Vagy inkább vasár­ nap?… Az azt jelenti. hogy valahogyan figyelmeztetnie kéne őket. de végül meggyőzte ma­ gát erről. hogy később összefoghassanak. Látni nem látták. [Maradt 39 fő] 8 Akamacu Josio nem sokkal később magához tért. nem olyan hülyék. Valószínűleg ők sem hülyék. [67] . Fák és bokrok egyaránt nőttek. de Fudzsijosi Fumijót ki kellett hagynia). Egyelőre meg­ indult az orra előtt magasodó erdő felé. Egy pillanatra felvillant még Mimura Sindzsi arca. Megsürgette Norikót. Súja visszanézett az épületre. mint ő. Amint kijönnek. hogy ma hétfő. hogy ott hever Tendó Majumi holtteste. és arra gon­ dolt.

És… Körbeforgatta a fejét. ha­ nem a halálfélelem vezérelte. és egy matrózblúzos lány látott hever­ ni. Szakamocsi. akik szerinte mind rá fenték a fogukat. hogy a leghatékonyabb módszert választotta az „ellenség” számának csökkentésére. 14. hogy megölte egy osztálytársát. Josio számára cseppet sem volt meglepő. hogy ki ellenség és ki barát.) ki­ csit szigorú. látta. Gondolj csak bele. aki a kivetítő előtt állt. Vérrel írott „Kinyí­ runk!” felirat töltötte ki az egész felületét. egy hegy van. miért. milyen érzés. 13. ahogy Csigusza Takako (lányok. ha körü­ lötted bérgyilkosok keringenek!… Így alakult. Visszajött. amely a Josio lelkében ta­ lálható elvadult vidéken volt felállítva. ahogy atlé­ tikabajnok lábán teljes erővel nekilódult. Ebben a pillanatban minden emléke visszatért. és a látómezejét. Egyszerűen félt az osztálytársaitól. Nagy nehezen fel­ mászott az épület oldalán lévő kis vaslétrán az iskola tetejére. mert úgyis mindenki meghal. akkor még… egy kicsit alhatok… Az ég és a föld derékszögben elfordult. hanem a félelem. hogy most az emlé­ keivel együtt nem a bűntudat tért vissza. Hajasida tanár úr holtteste. ki tudja. Azon túl az éj­ szakánál is sötétebb íj alakú árny. és a háttérben az osztálya (akik úgy néztek ki. Nem mérlegelt. Nem a gondolatai. Míg kapkodva az első nyílvesszőt feszítette a puskába. Persze. az indulás. ahol meghúzta magát. az embernek nem szabad megölni az osztálytársát. Ez a félelem jelenleg egy óriá­ si reklámkivetítőben testesült meg. Mindenki ellen­ [68] . Aztán fölösleges is erőlködni.Hány óra van egyáltalán?… Tök sötét van még. és egy nyílpuskát fedezett fel a hátizsákjá­ ban. ha lejár az idő. ami sokkal mélyebbről fakad. de gyönyörű arcán most félelem ült. egy üres földterület töltötte be. elsza­ lasztotta Cukioka Sót (fiúk. De ez csak az elmélet. majd a bodega. mintha egy háromdimenziós filmből léptek volna elő) fejszékkel és pisztolyokkal felszerel­ kezve készült rátámadni Josióra. Josio nem akart meg­ halni.) is.

Kazusi próbálta valahogy működésre bírni összezavarodott agyát. mintha nem vennék észre. Josio hasra vágódott. majd megállt. hanem azonnal eltűnni innen. Először is Nanahara Súja már kéznél van. Hol a nyílpuska?… Abban a pillanatban a nyakába olyan érzés nyilallt. Teste összegörnyedt. Kazusi pedig nem csinált semmi rosszat. De abban a pillanatban. Aztán futás­ nak eredt. Ettől az új megközelítéstől zsibbadt agyába most visszatért az élet. amikor Szaszagava Rjúhei és társai szívatták őt. de a körülményeket szemlélve világos. Amikor eldőlt. hol van Nanahara Súja?… A nyílpuska! Fel kell ven­ ni a nyílpuskát. Elindult. Olyan fiú volt. Akkor is mind úgy tettek. [Maradt 38 fő] 9 Niida Kazusi (fiúk. Kazusi leengedte a nyílpuskát. de lőni nem akart. A nyakából hátul egy ugyanolyan ezüstszínű nyílvessző állt ki. hogy Akamacu Josio ölte meg Tendó Majumit. Elvette ugyan. Az Akamacu Josio mellett heverő nyílpuska meg volt töltve. mint Nakagava Noriko. aki két perccel később jött ki az épületből. homlokáról és arcáról lehorzsolódott a bőr. ez az első feladat. egy darabig csak reszketve állt egy helyben. 16. mint amilyet ő maga lőtt bele Tendó Majumiba. mintha hátulról megütötték volna egy rúddal.). már halott volt. hogy Josio felállt. Gyorsan felült. Tényleg. és elvette Tendó Majomi hátizsákját is. akinek mindig jó kifogásai vannak.ség volt. Hát persze. most innen el kell menekülni. az ujjai a ravasz meghúzásával reagáltak. de ez őt magát már nem érintette. Josiót véletlenül intéz­ te el. feje végigcsúszott a kissé nedves földön. Nem törődni Akamacu Josio és Tendó Majumi holt­ testével. [69] . és szinte gondolkodás nélkül felvette Josio nyílvesszővel telt hátizsákját.

Az elektromos gitár nehezebb ugyan. hogy alig néhány száz méterre tá­ volodtak csak el az iskolától. viszont nem kell egyfolytában lengetni. Ezek után kezét térdére támasztva megpihent egy kicsit. Még egy ideig figyelte a környező hangokat. A jobb válla roppant egyet. hogy Noriko a fejük feletti fakoronákon átszűrődő homályos hold­ fényben az arcát nézi. de egyelőre úgy tűnt. hogy a hegy lankás lejtői vagy a sűrűn nőtt fák miatt. hogy valaki követte volna őket. [70] . de Súja igyekezett hegyezni a fülét. egy kicsit fellélegezhetnek. ahogy letette kettejük csomagját. de pillanatnyilag úgy érezte. Szaporán kapkodták a levegőt. De legalább az épületből kiszű­ rődő mesterséges fényeket nem lehetett már kivenni. Norikóra nézett. Norikót leültette a sötétbe burkolózó bozótba.[Maradt 38 fő] 10 Vagy tíz percig futhattak. Súja Noriko köré font karjával jelezte. Érezte. megeshet. mint kimenni a nyílt tenger­ partra. ráadásul hegynek felfelé haladtak. majd leült Noriko mellé. de mindenképpen biztonságosabb. Lényegében csak kettejük lihegésének hangja töltötte ki a teret. pedig ha azt vesszük. Hirtelen döntés volt. és suttogva kérdezte: – Jól vagy? – Igen – válaszolta halkan. hogy kifújják magukat. mint a baseballütő. hogy álljanak meg. hogy a bozóton át cikcakkban. és bólintott. Nem tudta. és nem volt idő. minél mélyebb a sötétség. és egyúttal vissza is fogta lépteit. Semmi nesz nem utalt arra. hogy valami vaskosabb fűféle kilapul a fene­ ke alatt. hogy annál kevésbé vannak ve­ szélyben. Halk recsegés jelezte. mintha rengeteget futott volna. Mozgáshiány. Úgy érezte. hogy ezen a hangörvényen át másféle hangokat is kiszűrjön a körülöttük terjengő sötétségből.

Beletúrt. és visszatette a bumerángot Noriko hátizsákjába. Odahúzta Noriko hátizsákját. bőrrel bevont markolat. Kivette.Súja szívesen elüldögélt volna még egy darabig. Kinyitotta a neki osztott hátizsákot. visszatette a tokba. és egy felte­ hetőleg vízzel teli palack mellett egy hosszúkás. negyven centi hosszú bot. a tokot betűzte nadrágja övébe. hogy bármikor elérhesse a markolatot. Haldokló betegéhez hasonló légzése végre lecsillapodott. Szakamocsi azt mondta. Ivott még egy kortyot. A bennszülöttek által harcra. Súja elővette a saját táskájából a műanyag üveget. il­ letve vadászatra használt dobószerszám. és tulajdonképpen még hasznos is lehet. és tényleg csak egy kortyot ivott. hogy körülbelül tizenöt centis éle van. és anélkül hogy visszazárta volna. Egy katonai kés volt. Nyilván tisztában van vele. Miután megállapítot­ ta. hogy nincs benne semmi rendkívüli. Noriko elvette. Egy ausztrál falusi vadászbajnok el tudna intézni vele. de ők mi a fenéhez kezdjenek vele? Súja sóhajtott. Tapintásra bőrből készült tok és egy abból kilógó. milyen értékes lehet majd a víz. Egy V alakban meghajlított. – Kérsz vizet? – kérdezte Norikótól. Nem illik egy lány holmijában nézelődni. hogy fegyver van benne. mondjuk. és kihúzta a kést. de ez lenne az? Még egy kicsit turkált a hátizsákban. de nem lehe­ tett. Egy idétlen dolog került elő. Kemény. kicsavarta és megszagolta. megállapította. Egy kicsit kiöntött a kezére. és kérdés nélkül kihúzta a cip­ zárt. sima fafelülete volt. Ez az úgynevezett bumeráng lehet. Kipatentolta a tokot. Az egyen­ kabát legalsó gombját kigombolta. A palack jó. és óvatosan megkóstolta. kemény tár­ gyat tapogatott ki. majd odaadta Norikónak. és fejenként csak kettőt adtak belő­ [71] . de egy zacskó kenyéren és egy elem­ lámpán kívül nem talált mást. – Egy kicsit – bólintott Noriko. ha megvan egyliteres. de ezt a cso­ magot nem Noriko pakolta össze. egy náthától le­ gyengült kengurut.

Súja az egyik kendőt összehajtogatva tette a sebre. Bourbon whisky­ vel telt laposüveget és két tiszta kendőt vett elő. és elhúzta a lábát. de amikor Súja a palackot megdöntve whiskyvel fertőtlenítette a sebét. – Rá. Noriko halkan rákérdezett: – Nobura gondolsz? Súja a fogát csikorgatta. amelyeket a kirándulásra tartalékba hozott. Noriko bólintott. Nem tetszik ez nekem. és vigyázva. hogy megál­ lítsa a vérzést. egy centi mélyen és vagy négy centi hosszan kiszántódott hús. majd kinyitotta a kulacsot. hogy ne szóródjon szerteszét a fény. egy picit fel­ szisszent. Rájuk meg mindenkire. – A fenébe! – mormogta maga elé. és jól meghúzta.le. de mi a helyzet a vízvezetékkel? – Mutasd a lábad! – mondta Súja. és a hátizsák helyett most a saját sporttáskáját húzta maga elé. hogy a telefonokat nem lehet hasz­ nálni. miközben a keze tovább mozgott. a másikat kinyitva és hosszúkásra hajtva kezdte erősen ráte­ kerni. És Akamacura. Úgy-ahogy feltekerte a kendőt. majd meg­ kötözte a végét. [72] . Súja hamar lekapcsolta a zseblámpát. Egyelőre arra legalább jó lesz. A seb a vádli külső felén volt. Majd visszafordította a tekintetét. Súja Norikót nézte. Ezt a sebet igazából össze kellene varrni. Noriko megköszönte. – Kibírom – válaszolta Noriko. Súja kivette a hátizsákjából a zseblámpát. és befejezte a kendő kötözését. – Kicsit fájni fog. géz helyett. Fentről lefelé. A seb széléből a hús rózsaszínje mellett még vékonyan csordogált a vér. és lassan kinyújtotta a szoknyája alá hajlított jobb lábát. Nagyon nem tetszik. a tenyerével ellenzőt tartva megnézte Nori­ ko lábán a sebet. Szakamocsi mondta.

Utána pedig kezében a nyílpuskával felmehe­ tett a tetőre. hogy rögtön magához tért. – Ez lehet. – Nem hittem. hogy nem egészen így van – mondta Noriko. mert megdob­ tam a nyílvesszővel. majd végül ráeszmélt. hogy azt akarta. és találjanak ki valamit együtt. aztán leesett. mert elvesztette az eszméletét. Már megint túl jóhiszemű voltam? Meg kellett volna inkább ott helyben ölnöm? Ekkor észbe kapott. hogy maga életben maradjon. gyűljenek össze mind. Mostanra már mindenki el­ hagyta a termet.– Majumival… azt Akamacu… – Noriko hangja megremegett – tette. Ha figyelmen kívül hagyjuk. és folytathatta a gyilkolást. A kijárat fölött rejtőzött.) Két óra negyven múlt. Súja megrázta a fejét. Én is tudom ennek a já­ téknak a szabályait. hogy Akamacu intézze el. Most már tiszta hülyének tartotta ín­ agát. hogy lesz olyan. (Mint a legtöbb holmiját. Ebben Súja nem kételkedett. Nekiáll a többieket öl­ dösni. ugye? – Igen. egy régi típusú búvár­ óra. Szóval Mimura Sindzsi is bizto­ san elindult már. hogy egy darabig nem fog felkelni. Legalábbis Mimura Sindzsi már… Vele biztosan nem fordulhat elő. Súja elgondolkodott ezen. hogy mi lett utána Akamacu Josióval. – Hogyhogy? Súja Noriko arcába bámult. maximum ketten vagy hárman lehetnek. Ha maradtak is még. hogy jobban megnézze. Az előbb még szinte tu­ dat alatt arra gondolt. bár nem volt elég a holdfény ah­ hoz. ahogy volt. aki tényleg be is tartja. ezt is az intézeten keresztül kapta. és karóráját a holdfénybe tartotta. A ha­ zai Hattori Hanzó Óragyár terméke. hogy Aka­ macu Josiót otthagyták. hogy képes ilyesmire. de… Az is lehet. de azt nem gondoltam volna. Noriko folytatta: [73] .

aki kedvet kapott a játékhoz. És azt hitte. – Akkor ha Akamacu látta volna. Szerintem csak félt. csak leöleti magát. Ha most visszatérnének is. az mindenekelőtt elbújik. az lehet. ahogy Noriko mondja. Pedig lehet. mire visszaérnek. hogy nem akarunk beszállni. hogy belemegy az öldöklésbe – maga a gon­ dolatmenet megfelelt annak. ki támad rá. – Egy darabig egyi­ kük sem szólt egy szót sem. hogy Akamacu mennyire félénk. mert senki sem tudhatja. amit Súja gondolt. hogy mindenki neki fog esni. hogy ketten vagyunk. Tuti. hogy van. Persze simán előfordulhat. ha nyugton marad. akárhonnan is nézte. könnyen lehet. Még jó. és ki­ nyújtotta a lábát. Aztán Sújának eszébe jutott valami. Biztos nagyon félt. – Persze mindenképp durva. az azt bizonyítja. nem támadt volna ránk? Ha ketten vagyunk. Ha Akamacu is csak egy­ szerűen gyanakvóvá vált.– Te is tudod. hogy ha sokkal jobban be vagy ijedve. – Hát igen. csak ő végig azt hitte. Megölni az osztálytársait – ki lenne képes ekkora ökörségre egyálta­ lán? Viszont ebben az esetben nem kellett volna megvárnia ott a többieket? Függetlenül attól. Erre Súja elgondolkodott egy kicsit. – Azt mondod? – Igen – bólintott Noriko. hogy még csak meg sem bizonyosodott róla. akkor… Akkor ott azt hitte. [74] . hogy aki fél. Ezért menekült el. Akamacu talán meg volt győződve róla. Súja Norikóhoz hasonlóan egy közeli fatönknek dőlt. hogy nem is úgy van. már mindenki elindult… Meg aztán tényleg így van vajon? Akamacu tény­ leg csak be volt ijedve? Már semmit sem értett. te magad mész mások ellen. hogy mit kezd Akamacu­ val? Mindenesetre ez már lezárt ügy volt. Aki fél.

Ucumi Jukie nevét hozta elő. – Milyen borzasztó egy alak vagyok – mondta aztán. – Azokban megbízom. hogy van ellenség. aki komolyan bele­ megy egy ilyen játékba?… Én arra gondoltam. hogy gyanakodnék. hogy nem le­ hetne-e összegyűjteni mindenkit. Norikónak igaza van. akikkel mindig együtt vagyok… Azt hiszem… De a többiekben nem. Csak most jöttem rá. – Te mit gondolsz erről? Én… az előbb úgy voltam vele. Súja is általános iskolás koruk óta ismerte a lányt. hogy veszélyes lenne.” Súja úgy gondolta. Valójában milyen emberek? Mert… nem láthatsz bele mások lelkébe. ha van még olyan alak. Egyáltalán tudok valamit azokról. De ha ő is csak beijedt… Szóval szerinted van olyan. és felhúzta a térdét. és kimenekülni ebből a ro­ hadt játékból. mint Akamacu. és mindenekelőtt el akartam távolodni az iskolától. de én is félek mindenki mástól. akikkel együtt vagyok napközben az iskolá­ ban? Súja hirtelen megint úgy érezte. akiben kellően megbízom. gyanakodni kezdenék rá. Jukie például… Noriko az osztálytitkár. Szerinted lehetne? – Mindenkit? – Igen.– Noriko. Nem tudnék velük lenni. Te nem így vagy vele? Nem tudom. hogy nem akar-e megölni. hogy nem tudok semmit a többiekről. Noriko folytatta: – Ezért én… én biztos. amikor együtt vagyunk. [75] . Ha valaki nem olyan. Noriko elhallgatott. „Nem tudok semmit a többiekről. figyelj csak! Noriko felnézett. hogy igazából mit érzett Akamacu. – Hogy? – Tiszta gáz.

– Várj! – mondta Súja. – Igen. hogy nem akarlak e megölni téged. Lehet… megeshet. Viszont túl jól van ki­ találva. ezért már ennyivel is meg lehetne elégedve. Végső soron nem lehet akárkit bevenni a csapatba. Ha ketten vagyunk. – Ez vi­ szont azt jelenti. bőven volt alkalma Mimura Sindzsivel is szót váltani. Most nemcsak ön­ magáról volt szó. Logikus. nagyon félelmetes. Bár személy­ től függ. A legbiztonságosabb módszert válasz­ totta. épségben kimentse innen. akit Jositoki szeretett. – Félelmetes. És… Sújának eszébe jutott. a lányt. Milyen értelmetlen játék. de lehet. hogy Nakagava Norikót. ugyanúgy. hogy ha Sin­ [76] . Ó biztos kitalálna valami értelmeset. Engem is meggyanúsítasz majd egyszer. ha nem tudsz teljesen megbízni benne. Ám… – De én… – mondta – azt akartam. és te is meggyanúsítasz engem. neki pedig jelzett. Végül is lehet. hogy akik előbb indultak. hogy attól. mind azonnal leléptek. hogy Sindzsi állította fel Norikót. Mivel gyakran beszél­ getett Sújával. elvágják a torkod. nem biztos. hogy helyes volt elmenekülni az iskola elől. magától értetődik. még ha kérnénk is. hogy legalább Mimura csatlakozzon hozzánk. mire Noriko felkapta a fejét. hanem Norikót is veszélybe sodorná. hogy nem szívesen lenne velünk. Noriko? – Persze hogy nem – mondta Noriko. És most Nakagava Noriko itt van mellette. hogy higgadjon le. Mimura miatt még te sem aggódnál. Ha belegondol. hogy mondjuk.Súja sóhajtott. Súja nyelt egyet. talán nem fordul az illető ellenünk. Legalábbis neki az volt a fontos. Noriko bólintott. Hát igen. amíg alszol. ha mi ketten együtt vagyunk. ugye. hogy nincs bennünk ellenséges érzés. – Igen.

Legalábbis akkor ott nem.dzsi ezt nem tette volna meg. Visszafordult Norikóhoz. de aztán nem szólalt meg többet. – Hát igen. és halkan megszólalt: – Nobu… Meghalt. de valahogy nem illett ide. hogy nyakig ülni a csávában. és Súját túl közelről érintette Jositoki halála. – Mihez kezdünk mostantól? Noriko lebiggyesztett szájjal szótlanul billentette oldalra a fejét. – Ühüm – Súja is halkan válaszolt valamiért. Ha mindenki barát lenne. amelyeken keresztülmentek. hogy Noriko gondolkodik. Csak­ hogy most ez egyenlő lenne azzal. Be kellett látni. kiáltozva járkálhatnának. ne legyen ellenség. Persze annyit tehet. Beszélhettek volna az emlékeikről. és ők ketten nem tértek volna magukhoz a kábulatból. hogy meg akarlak ölni? [77] . Az igaz. akkor mindkettőjüket lelőhették vol­ na. Valószínűleg erre mondják. mint Jositokit. hogy ő is fél. és meg is kérdezte: – Tőlem nem féltél? – Mi? – Nem gondoltál arra. – Nem tudnánk Mimurát meg a többi megbízható embert va­ lahogy összeszedni? – folytatta Súja. ölje meg őket. A fejük feletti ágak között látszott a holdfénytől fáradtszürke ég. hogy Súja maga sem tudott rájönni. hogy imádkozik. Aztán eszébe jutott valami. Megint sóhajtott egy mélyet. Azután mindketten újra hallgattak egy ideig. Noriko elgondolkozott azokon az eseményeken. – Az… – Egy darabig úgy tűnt. mintsem hogy felszínesen tudott volna róla beszélgetni. hogyan lehetne megvalósítani. hogy felszólítják az „ellen­ séget”.

Nem ez volt az első alkalom. kérlek. – Nem láthatsz bele az emberek lelkébe. és meg is őrizte. de fordulj meg.Nem látszott jól. – Tudod? – Igen. tudom… – Noriko egy pillanatra megszakította a mondandóját. a Siroivai Középiskola rock’n’roll sztárja. hogy te biztosan nem csinálsz ilyet. nem lehetett álom. ismeretlen feladótól érkezett szerelmes levelet. Súja egy kicsit elgondolkodott. hogy egy nap mosolyogni láttalak. Az arcáról valószínűleg fá­ radtságot lehetett volna leolvasni. Úgy kezdődött. lehet. – Te nem tennél ilyet. – Dehogynem. de nem lehetett tévedés. Talán azért. Nem mese. Lehet. nem baj. hogy szeretlek téged. nem álom. vagy ahogy jelenleg nevezi magát (néha mások is őt). a Kölyökliga volt beállózsenije. mert csak a holdfény világított. Mindenesetre ez Sújának eszébe juttatott egy világoskék bo­ rítékban. amikor azt hittem. hogy álmodtam. ami­ kor nevemen szólítottál”. szerelmes levelet kapott. Súja belenézett Noriko arcába. és soha nem volt álom. mert megtetszettek neki a versszerű mondatok. Normális körülmények között vagy akár a jelenlegitől épp csak kicsivel romantikusabb helyzetben talán valamivel sza­ batosabban fogalmazott volna. hogy becsaptam magam. Asz­ talfiókjába volt bedobva egy áprilisi napon. de aztán folytatta – mert… már régóta figyel­ lek. és csak azután szólalt meg. hogy igaz legyen. ha csak álom.” [78] . azt tudom. hogy ő. mosolyod nekem szól. hogy „Nem kell. de mintha Noriko szeme elkerekedett volna. De ez a többi levélnél mélyebb benyomást tett rá. Te mondtad az előbb. Majd így folytatódott: „Soha nem volt tévedés.

Nem hagyhattalak magadra. aki a világoskék borí­ ték szavaival élve nem fog „megfordulni” a kedvéért. hogy most rákérdezzen a le­ vélre. Nem túl alkalmas rá az idő. akit Kuninobu Jositoki szere­ tett”. van egy lány. – Aha – bólintott Noriko. Meg­ nyugtató volt. akit a legjobb barátom szere­ tett. Ha valaki nem bízik egy olyan helyes lány­ ban. amit majd egyszer kényelme­ sen meg kell beszélniük. hogy a borzalmas körülmények ellenére még képesek egymásra mosolyogni. Ez csak természetes. – Megsérültél. aki tetszik nekem. – Te nem félsz tőlem? Miért segítettél nekem? – Hát mert… Súja megint gondolkozott egy pillanatot. Ez olyasmi. A többi lány meg persze ez a szerelmes levél sem izgatta különöseb­ ben. „Súja. Ezért muszáj segítenem neked. Hogy beszéljen-e Jositokiról. és ez a költői megfogalmazás is közel állt hozzá… Vajon tényleg? Sújában egy pillanatra felötlött.” Most viszont Noriko kérdezett. Most nem arra kel­ lett rájönnie. Egy olyan lány után. és nincs is joga ilyen témát felhozni. lévén. hogy ő maga Sintani Ka­ zumi után futott.” Ezt sem tette meg. mint te. de nem tette meg. akinek ő tetszik. De… most meg mihez kezdjenek? [79] . – Azért szerencse. Ha lesz „majd egyszer”. hogy ki az. És most számára „a lány. volt a fontos. az magára vessen. Noriko mintha halványan elmosolyodott volna – kis igyeke­ zettel Súja is magára erőltetett egy viszontmosolyt. hogy őt megvédje. hogy az írás ha­ sonlított Norikóéhoz. Megint Jositoki valamikori szégyenlős arckifejezése jutott eszébe. hogy legalább mi ketten együtt vagyunk – mondta Súja. „Te vagy az a lány. És benned leg­ alább megbízom.Noriko küldte azt a levelet? Súja emlékezett. az.

bármilyen hülyén hangzik is. Ugyanolyan olcsó bá­ dog. Elöl hagyta a térképet. – Akkor menjünk még egy keveset. az iránytűt és a zseblámpát. vagy más ellenséges államhoz nem csatlako­ zott. Még ha megpihennek is egy ideig. anélkül is jól tudta. 17. Nekik legalábbis észnél kell lenniük. Keressünk egy nyugodt helyet. A pisztoly érintése megajándékozta némi biztonságérzettel. ezért el sem kellett olvasnia a mel­ lékelt használati utasítást. Az iránytűt. – Bírsz még gyalogolni? – Igen. Volt hozzá egy doboznyi töltény is. Vállán a neki osztott hátizsák és a saját táská­ ja. amelyet szintén most kapott. amelyik Sújához került.) Erősen tartotta a markában. Nem tudhatja. hogy kigondoljanak valamit. sem az Amerikai Bi­ rodalomhoz. Ez lesz minden idők legborzasztóbb tájfutása – suhant át agyán a gondolat. Látta már korábban ennek a fegyvernek a másolatát. óriási mennyiségben és hihetetlenül olcsón importálták egy harmadik országon ke­ resztül. mint az.) a holdfényben úszó. de a bal kezében még ennél is fontosabb dolgot tartott. jobb kezében pedig a hátizsákban talált kisméretű auto­ mata pisztoly. csupán tíz méter széles tengerparti sáv és a minden átmenet nélkül magasodó erdő hatá­ rán lopakodott. amely sem ehhez az országhoz. [80] . betárazva. Még azt is tudta. mire készülnek mások. Ez igazi kihívás. de a célnak megfelelt. akkor is jobb egy jól szemmel tartható hely. A mos­ tani játékban kiosztott fegyverek között nyerő húzás. hogy a ravasz meghúzása előtt szük­ ségtelen felállítani a kakast. hogyan kell ke­ zelni. (Egy kilenc milliméteres Walther PPK. [Maradt 38 fő] 11 Numai Micuru (fiúk.Súja mindenesetre elkezdte összepakolni a csomagokat. Hason­ lóan a Program többi fegyveréhez.

Kizárólag az erő volt az értékmérő. átadott neki egy fecnit. tanulásra képtelen.” Persze ebben a játékban csak magadra számíthatsz. Ezért aztán nem meglepő. Különösen Numai Micuru és Kirijama kapcsolata volt rendkívüli. hogy őt néhányan itt még nem ismerik. hogy így működ­ nek a dolgok. Természetesen ő ezt nem ezekkel a szavakkal gondolta végig. Ő pedig soha nem mulasztotta el ilyenformán igazolni magát. Nem volt gonosz. 6. Viszont előfordulhat. Persze korábban a városbeli ki­ sebb gyülekezőhelyeken már összefutott néhánnyal. hogy első nap a középiskolában a város többi általánosából érkezők közötti „fejesek” legyűré­ sébe fektette az energiáját. amelyen ez állt: „Ha ez tényleg sziget. Királyból csak egyre van szükség. Akkor történt. amikor az évnyitó és a teremben tartott eliga­ zítás után éppen az utolsót intézte el a biztonság kedvéért ke­ zelésbe vett két-három „fejesből”. és azok erejéből ítélve tudta. Élénken emlékszik a napra. Erről persze a Nanahara Súja-féle hétköznapi diákoknak halvány gőzük sincs. [81] . annyira fris­ sen él benne találkozásuk emléke. Már amennyire Micuru tudja. ez a rend megőr­ zésének záloga. amikor először találkozott Kirija­ ma Kazuóval. Mert a mai Kirijama Kazuót bizo­ nyos értelemben Micuru hozta létre. csak éppen a hátrányos családi körülmé­ nyek között felnőtt.) Micuru indulása előtt több mint negyven perccel el­ hagyta volna a termet. hogy ők a „rosszak”. ez a sza­ bály. de Kiri­ jama Kazuo – legalábbis az általános iskola végéig – nem volt „rossz gyerek”. Kirijama Kazuo (fiúk. semmiféle tehetség­ gel nem rendelkező fiú számára a balhék jelentették az egyet­ len önigazolást. hogy a többi iskolában nincs számottevő ellenfél. De a „Kirijama családot” elszakíthatatlan kötelék tartot­ ta össze. de meg volt róla győződve. sem tudná elfelejteni. Ha akarná. Micuru általános iskolás kora óta meglehetősen „rossz” volt.Mielőtt megkérdőjelezhetetlen vezetője. ettől a kötelék nem lett gyengébb. a déli csücskében várlak. Hiába a bélyeg.

Ezen a kissé „langyos” beszóláson mind a négyen felröhög­ tek. – Nem szabad ám bántani a gyengébbeket. aki leesett a földre. hogy a fiú nem válaszol. öcskös – szólt Micuruhoz az egyik baljós mo­ solyú pattanásos. és a szeme sarkában mintha könnycseppek gyülekeztek vol­ na. Felfogtad? Micuru ideges lett. hogy megértetted-e! – rivallt rá Micuru. de nem is tudott volna a nyomába eredni. és kente a falhoz. Két pofonnal el is volt in­ tézve az egész. nála sokkal magasabb gyerek vette körül Micurut. és még maga­ sabbra akarta emelni. akinek szőkésbarnára festett haja a válláig ért. Újra felhangzott a nevetés. Rögtön el is szaladt. hogy most már elengedheti.A rajzterem előtt ragadta mellen. A srácnak már kék zúzódás díszítette a szemöldökét. – Nem tetszik nekem ez a kisfiú. de akkor észrevette. – Válaszolj! Ebben az iskolában én vagyok a legerősebb. hogy az az ő háta mögé néz. Nem volt vele semmi probléma. A begombolatlan állógallérra tűzött jelvényeik szerint harmadi­ kosok voltak. közben bivalyerős bal kezével megemelte. ahol senki sem jár. – Figyelj csak. mint az őrültek kacaja. oké? A fiú fejét rázva mutatta. de előbb szavát kellett adnia. Egy dolgot első pillantásra meg lehetett róluk állapítani: hogy az övéhez hasonló életet élnek. Hirtelen elengedte az eddig magasban tartott fiút. folytatta vaskos szájával formálva a szavakat. Megfordult. – Azt kérdeztem. Velem meg ne próbálj keményked­ ni. [82] . Feltehetőleg azt akarta ezzel tudatni. – Meg-meg. – Meg kell büntetnünk. hogy eszébe sem jutna. megértetted. Egy másik. Négy. – Remélem. Olyan volt.

az egyikük szép módszeresen felhajtotta a muta­ tóujját. Micuru megint felüvöltött. De lehetett. Ekkor érzett Micuru életében először mindent átható félel­ met. – Ne… Hagyjál… Már minden büszkeségét félredobva könyörgőre fogta. a bal oldali váratlanul kirúgta alóla a lábát. hogy egy tanár arra jár. Ő maga választotta az elhagyatott helyet. nagy tévedés. Kevés volt az esélye. de most a jobb oldali rúgta hasba. csak még egyet. A cipőtalpba erő gyűlt. de nem foglalkoztak vele. ami a gyomrában volt. [83] . beszari egy banda… Nem tudnának legyőzni. Beleszédült. ezeknek van valami fejlövé­ sük… Most a középső ujját állították készenlétbe. Micuru felnyögött. Soha nem tapasztalt még ilyen erős fájdalmat. Torkát nem tudta némaságra bírni. hogy hátul a fejét valami meleg nedvesíti be. Négykézlábra állva próbált feltápászkod­ ni. ha külön-külön próbálkoznának…” De ezen hiába elmélkedett. Érezte. Micuru fenékre esett. és beszorította a bőrcipő talpa alá. Ugyanazzal a hanggal kísérve. … Ez nem lehet… Nem lehet…. és a szemben lévő pattanásos hirtelen képen rúgta. „A francba – gondolta –. ahol megrendszabályozhatja az évfolyamtársait. – Undorító! – mondta valaki. – Na. és Micuru ujja utálatos hangon megroppant. Micuru arra gondolt.Mielőtt Micuru belerúghatott volna az előtte álló pattanásos­ ba. Még hogy rá hasonlítanak. és egyből kiadott mindent. Az előbbi ka­ cagás hallatszott. amelyiknek az előbb még ő nyomta neki az évfolyamtársát. hogy ezek nem normálisak. Kitört az első foga – a halántéka pedig annak a falnak vágódott. Aztán a jobb csuklóját a földre szorították. a kö­ zépső ujjának is vége lett. már nem tudott mit tenni velük szemben.

egy ideig szótlanul nézte. Micurut különösebben nem is érde­ kelte.Végre. és mozdulni sem bírtak). biztos rajzolt valamit. [84] . de nem furcsa ez egy kicsit? Ettől függetlenül az előbbi pattanásos odament hozzá. hogy nem balhézik. ha orvoshoz megy. Az osztálytársa. de mit keresett az évnyitó napján a rajzteremben? Jó. Azzal vissza is ment a rajzterembe. onnan nézett a hang irányába. hogy egy tanár volt bent a rajzteremben. A fiú aki ott állt. Máshon­ nan költözhetett a városba. és nem érdemes rá időt fecsérelni. A fiú lassan a pattanásosra emelte a fejét. Azt állapította meg róla. mert senki nem ismerte. tuti. a padlón he­ vertek. – Nem maradnátok csöndben? – szólt egy szintén csendes hang. nem volt nagydarab. Mivel szótlan és komoly volt. Csakhogy akkor sokkal hamarabb közbelépett volna. Kivágódott a rajzterem ajtaja. akkor történt. aztán odament Micuruhoz. hogy ezzel a sérüléssel jobban teszi. A kis termetű fiú laposra verte a négy harmadikost (szó szerint. Azt hiszem. hanem inkább félelme­ tesen jóképű. és ez a csendre intés is valahogy hülyén hangzott. – Te meg mit akarsz? Elsős vagy? Mit keresel itt? Na? Mondd csak még egyszer. Igen ám. hogy a nemes vonású képéből ítélve valami gazdag család gyereke lehet. majd annyit mondott csak. Micuru továbbra is le volt szorítva a földre. Micuru egy pillanatig azt hitte. Kezében ecset. mit motyogtál az előbb?! Na? Ezzel kiverte a fiú kezéből az ecsetet. Sötétkék festék fröccsent szerteszét a padlón. nem kell tovább magyarázni. Látta ezt az arcot az eligazításon. majd megállt előtte.

Erre Micuru pu­ hatolózni próbált. önkényesen ment be a rajzterembe festeni. titkos helyekre. amilyet még azelőtt soha… Olyasféle meglepetés volt. Teljesen meg volt döbbenve attól. Másrészt Micuru tudta róla. Akkor karate. hogy egy elsős középiskolás műve. de ezek szerint valamennyire [85] . annak szolgálnia kell őt. Presszók­ ba. csak annyit mondott. Kirijama elbűvölte Micurut. hogy tanulta. Ezt a kiismerhetetlen oldalát is beleértve. de Kirijama csak annyit válaszolt. Senki meg nem mondta volna róla. vagy a gyanús dolgokkal üzletelő dí­ lerhez… Ő maga inkább a verekedésekre specializálódott. De va­ jon miért? Micuru meg is kérdezte. és ennél többet sehogy sem lehetett kiszedni belőle. akikről ő azt gondolta. (Különben a kép az üres udvart ábrázolta a rajzterem ablakából. aki pedig nem az. hogy aznap. hogy épp ahhoz volt kedve. és egyszer csak test­ közelben láthatta magát a világbajnokot.Micuru viszont jó darabig a padlón ülve bambult a négy fet­ rengő irányába. hogy egyesével még elbánna velük. ha a hatos mérkőzésre bejut. de azért ezeket a helyeket is ismerte. Kirijama Kazuo rejtélyes figura volt. de tagadó választ kapott. Meg sem kellett mérkőzniük. amint elkészült vele. mivel Kirijama azonnal kidobta a szemetesbe. Egy zsenit látott.vagy valami más bajnokságon győzött? Erre is nemleges választ kapott. Kirijama Kazuónak szol­ gált. ahol a jó haverok összegyűlnek. Kirijama mindig kifejezés­ telen arccal jött a nyomában. Merthogy a kedvenc mangájában is így volt.) Micuru elkalauzolta Kirijamát különféle helyekre. Attól fogva Micuru ennek a fiúnak. hogy biztos hírhedt volt már az általános­ ban is. mint amit a kezdő bokszoló érezhet. amikor először ta­ lálkoztak. Kirijama Kazuo egyedül intézte el azt a négyet. aki tíz év alatt jó. Királyból csak egy kell. De Micuru soha többé nem láthatta ezt a rajzot. annyira jól ki volt dolgozva. ahol a lo­ pott árut felhalmozzák. hogy olyasvalamit látott. Hol tanulhatott meg egyáltalán így verekedni? Amikor Micu­ ru rákérdezett. Ezt már jó régen leszögezte ma­ gában.

Olyasféle örömöt érzett. de lehe­ tett érezni a viselkedéséből. feltűnően jól csinálta. hogy reagálnak majd. mit csinál a fiuk. hogy a mostani körülmények dacára Kirijama és ők. ügyes tervet ötlött ki. szórakoztató. Nem volt mitől félnie. hogy a házukba (ponto­ sabban villájukba) beléphessenek. de akár­ honnan nézzük is. Okos volt. A ki­ rály és… hű tanácsosa. Kirijama egy pillanat alatt mindet a földre küldte. aki királynak születik. Egyszer pedig belefutottak egy verekedésbe.) Ennek tetejébe Kirijama apja a tartományban. de az előzmények miatt lehetetlennek tartotta. nem? – Ezek után Mi­ curu sem foglalkozott többet a témával. laposra verten kívüli felsőbb évesek. amilyet én még elképzelni sem tudok. Micuru megálla­ pította. lehet. Micuru vívódott rajta egy keveset. Amikor mondjuk egy kocsma raktárába törtek be. hogy tényleg van olyan. aki csak annyit mondott: – Nincs ezzel semmi baj. (Nem mondta ki. Kirija­ ma azt az egyet megtagadta tőlük. hogy elcsípték volna a rend­ őrök. Voltak helyzetek. Belőle biztos nagy ember lesz… Olyan nagy. bármihez fogott. aztán megkérdezte Kirijamát. a négy. Micurunak egyszer eszébe ju­ tott. egyszer sem fordult elő. sőt egész Csúgoku és Sikoku térségében is csúcskategóriás cég vezérigazgatója volt. más iskolából valók. aki bokszolóbajnokot nevelt. hogy a szüleinek van-e egyáltalán fogalmuk arról. hogy nem a legjobb csupa rosszra tanítani egy „fiatalurat”. A többi osztálytársról nem tudhatja. a „család” tagjai egy­ mást gyilkolják. mint az edző. Ráadásul Kirijama képességei nem merültek ki ennyiben. amelyeket az ő se­ gítsége nélkül Micuru nem úszott volna meg. Micuru el volt tőle ragadtatva. (Mióta együtt voltak. hogy talán nem kéne ilyen balhékba belevinniük. és meg is valósította. sőt még gimnazisták is voltak ott.azért érdekelte. Szóval… én és Kirijama végig elválaszthatatlanok voltunk. és minden rosszat véghezvittek. Miközben Kirijamát megtették a banda fejének. Emiatt csúsztatott oda nekik Kirijama egy[86] .) Nem tudta.

míg dél felé tartott az iskola felől. a túloldalán pedig folyatódik [87] . és szökhetnek meg innen? Ha Kirijama Kazuo egyszer beindul. hogy az ő fejé­ ben már rég összeállt a megoldás. egyre kevesebb lett a rejtőzködésre al­ kalmas hely.egy üzenetet. Mit számítanak most a többiek? A lényeg. mi van mögötte. amelynek csak a háta lóg ki. Ahogy dél felé haladt. A szikla jóval magasabb volt. Ez itt a Szeto-beltenger valamelyik szigete – ez az egy biztos. és Micuru egyre feszültebb lett. és akkor látta. Semmi kétség nem fért hozzá. Gondosan körbenézett. Persze nem mondhatnánk. Megkapaszkodott a meredek lejtőn. mit neki egy kormány? Ilyeneken gondolkodott. majd elhagyta a part és az erdő talál­ kozásának vonalát. Micuru mindenekelőtt a Kirijama által kijelölt helyre igyeke­ zett. már ott feküdt Tendó Majumi és Akamacu Josio holttes­ te. Ahogy kilépett az iskolá­ ból. odament a sziklához.) lehetett. és mászni kezdett. hogy ők ki­ szabaduljanak innen. hogy nem félt. Olyan volt. A tenger felé fordulva a sötét víz vonalain túl kis fénypontok jelezték szigetek vagy netán még nagyobb szárazföld helyét. jobbra a tengerpart nyugat felé elkanyarodott. és az alatt a huszonöt perc alatt. A kő hűvös és sima tapintású volt. ráadásul a pisz­ toly a jobb kezében és a csomag a vállán akadályozták. Az iskolától délkeletre fekvő település felé tűnt el. és a kanyar közepén egy rücskös szikla nyúlt a hegyről keleti irányba a tengerbe. és rövid. hogy a szikla csak három méter széles. így nehezen haladt előre. 8. és kitéve magát a holdfénynek. Nem messze. csak egyszer vett észre egy em­ beri alakot. Hogyan vághatják át azt a Szakamocsit. A diákegyenru­ ha alatt már az egész testét elöntötte a hideg veríték. A játék elkezdődött. nem lehetett látni. mintha valami dinoszaurusz vagy szörny bújt volna meg ott. valószínűleg Kuramoto Jódzsi (fiúk. mint Micuru. Nagy nehezen felmászott a tetejére. dauerolt hajából izzadság csurgott a homlokára.

és az eget szemléli. Miköz­ ben megfordult. Meresztgette szemét a sötétségbe. mint amilyet a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság zászlójában használnak.a homokos part. hogy lemásszon a másik olda­ lon. a szokásos higgadt tekinteté­ vel nézett fel Micurura. hogy ha a nap fé­ nyében látná őket. 10. Micuruhoz hasonlóan a Kiri­ jama család tagjai. Ahogy egy bokszoló mérkőzés után [88] . hogy Kirijama lábánál három kupac hever. Nekiindult. – Micuru. A harmadik. Semmit sem értett. egy kődarabon ült. csak reszketni kezdett. de természetesen Micuru tudta.) volt az. akkor ezek a tócsák kétségkívül olyan kar­ mazsinpirosak lennének. egy matrózblúzos lány hason feküdt.). Feketének látszottak. Leeresztette a fegyver csövét. Azok a kupacok emberek voltak. Semmi kétség. az Kuronaga Hirosi (fiúk. aki az oldalán összegömbölyödve. Micuru megkönnyebbülve szólította meg: – Főnök! De… Észrevette. 5. És a három test alatt egy-egy tócsa volt. 9. reflexszerűen felemelte a jobb kezében tar­ tott pisztolyt… Fellélegzett.). Mi… mi ez… – Ez a déli csücsök. de minden bizonnyal Kanai Izumi (lányok. az Szaszagava Rjúhei (fiúk. Aki a hátán fekszik. ezért nem lehetett jól látni. A háta mögül jövő hirtelen hangra azonnal felpattant. Kirijama Kazuo volt ott a szirt egy kiszögellésének árnyéká­ ban. Kirijama hátrasimított hajával.

hogy vala­ mi iszonyatosan nyálkás dolog terjeng körülötte. Aztán lehet. Micurut elkábította a vér szaga. de amióta egyszer az öccsét elkapták bolti lopásért. – E-e-ezek meg? – Micuru álla remegett. A kisujja és a gyűrűsujja elmerült benne. egyszer csak felfigyelt rá. – Meg akartak ölni.magára ölti a melegítőfelsőt. és ez a hangján is ér­ ződött. A vér szaga. – Ezekkel me-eg m-mi? – Ezek? – Kirijama a teljesen egyszerű (de márkás) egyenes orrú cipője hegyével megbillentette a közelében fekvő Sza­ szagava Rjúhei testét. anélkül vette a vállára az egyen­ ruha kabátját. de ennek fejében totális hűséget fogadott Kirijama Kazuónak. mint Kuninobu Jositoki véréé. Szaszagava Rjúhei pedig egy erőszakos szájhős volt (néha csak nagy nehezen lehetett megakadályozni. [89] . hogy az ujjába belebújt volna. hogy az Aka­ macu Josio-félék seggét rugdalja). hogy Kuronaga is és Szaszagava is félt. A megjelölt helyre még eljöttek. Kuronaga is és Szaszagava is. Hogy ez a két fiú elárulja Kirijamát?… Míg ezen gondolkodott. Leg­ alább egy fürdőkádnyi vér van itt szétlocsolva. és mindketten becsavarodtak. Kuronaga Hirosi semmiben nem volt különösebben jó. Rjúhei mellén lévő jobb keze az alkarja hosszúságában félkört írt le. rendkívül hálás volt neki. és Kirijama a kapcsolatain ke­ resztül intézkedett a rendőrségen az érdekében. mire gondol a másik ember. csak a fejével bólintott. Vér. Jóval töményebben érezhető. Más a mennyiség. és beletoccsant a pocsolyába. de aztán hirtelen Ki­ rijamára támadtak. Ezért én tettem meg velük. hogy megölik. csak hozzácsapódott a bandához. Nehogy már… Micuru nem hitt a fülének. Hát igen… Mit lehet tudni. amit még a tanteremben érzett. Egyszóval ennyire kispályásak voltak.

mert észrevette. A nyelve nehézkesen forgott. – Fö-főnök. illetve a városi tanácsadó testület tagjai semmiféle valós hatalommal nem rendelkeztek. a Ka-kanai… Kirijama kérlelhetetlen. azért a város öt leggazdagabb családja közé tartoztak. főnök. nem? Én benne vagyok… Persze a tiltott zónának köszönhetően ínár meg se lehet köze­ líteni azt az iskolát. hogy belebolonduljon egy rangján felüli csajba. ezek csak névleges posztok voltak). és ha nem ment is nekik olyan jól. de igye­ kezett valahogy mégis folytatni: [90] . hogy hát miért is ne fordulhatna elő ilyesmi? Hiszen maga a főnök mondja… Rögtön magyarázkodni kez­ dett. Szakamocsi megmondta. – Véletlenül épp erre járt. Viszont annyira azért nem volt hülye. – De én nem va-vagyok olyan. – Ka-kanai is… Kanai is meg akart ölni. Micuru egy kicsit elbizonytalanodott. aztán igyekezett meg­ győzni magát. fö-főnök? Kirijama bólintott. helyes lány volt. hogy Kirijama a fejét rázza. és még Micurunak is tetszett egy időben. Viszont Kirija­ ma biztos kitalált már valami módszert.Csakhogy Micuru szeme a harmadik holttestre szegeződött. A hason fekvő Kanai Izumi apró termetű. mint Kirijamá­ éknak. És most a Kanai… Micuru nagy nehezen megszólalt. ebben a szélsősége­ sen központosított bürokratikus államban a városi tanácsno­ kok. Neki­ megyünk Szakamocsinak és a katonáknak. Nyo­ masztotta ez a tekintet. A f-fenébe ezzel az idióta játékkal. Apja képviselő a városi tanácsban (na jó. és saját maga keresett választ a kér­ désére. szúrós szeme rajta nyugodott. eszembe se ju-jutna me-meg­ ölni t-téged. Micuru félbeszakította a mondandóját. De egyáltalán nem volt nagyra magával.

Próbálta volna Kirijama sze­ méből kiolvasni. Micuru egyre kevesebbet értett az egészből. és különös pírnyakat vetett a szabályos arcra. hogy mi az. Pedig nála hamarabb ment ki… Miért nem…? Természetesen lehet. 14. és megemelte az álfar a sötét ég felé fordítva. Mintha valami hiányozna. de maga a tény rendkívül baljós érzéssel töltötte el. Ahogy így beszélt. – Én arra gondoltam. mi a helyes. hogy bármelyik jó.– Vagy kiszökünk innen. Fogalmam sincs.). hogy miről beszél. aki hozzá és az itt fekvő Szaszaga­ vához és Kuronagához hasonlóan elvileg a „család” tagja volt. Cukioka Só (fiúk. vagy netán már idejövet valaki elintézte. és… Kirijama megszólalt: – Elmondhatom? – mire Micuru megint félbehagyta a beszé­ det. és sokáig tart neki eljönni idáig. valami egészen más suhant át az agyán. Nem értette. – És most is úgy van. és amikor ennyit megtudott. nem? Keresünk egy hajót. A hold világított. – Mindenesetre… [91] . Ebben a testtartásban folytatta: – Néha nem tudom. nem volt itt. Legalábbis így hallatszott. Kirijama folytatta. Aztán rájött. Erre Kirijama folytatta. – Hogyhogy bá-bármelyik jó? Kirijama kicsit kinyújtotta a nyakát. de az az arcára vetülő árnyékban továbbra is csak higgadtan fénylett. furcsamód nagyon szomorúnak tűnt. de Micuru csak pislogni tudott rá. és mi nem. hogy csak fél.

Visszafordult Micuruhoz. És attól fogva Kirijama szavai mintha allegro jelzést kaptak volna. egyszerű tapasztalatszerzés. Igen. főnök. Kirijama részéről pedig az iránta gyakorolt kegyet je­ lentette. amikor Micuru végre rájött. Csakhogy… Micuru végre rájött: mi van. mert Kirijama a ki­ rály. Most Micurunak eszébe jutott az a dolog. és ő a hű tanácsosa. ha egyszerűen csak nem akarta fárasztani magát a haja megváltoztatásával? Annyira el van foglalva más dolgokkal. hogy nem fontos. Kirijama mostani hajviseletét. nem?”. hogy „Nincs ezzel semmi baj. – És feldobtam egy pénzt. hogy Kirijama számára ez csak szórakozás volt. sokkal félelmetesebb meg minden…” Kirijama azóta nem változtatott rajta. a Kanai meg itt volt. És mert ez részéről örökké tartó hű­ séget. Micuru nagyot nyelt. és hagyta porosodni valahol az elméje egy szegletében. Lényegte­ len dolog. [92] . szembeszállok Szakamo­ csival. de lehet. hogy ilyesmivel nem is törődik? De nem csak erről van szó. ami már régóta foglalkoztatta. de Micurunak ez volt Kirijamához fűződő kapcso­ latának egyik jelképe. ő maga mondta egyszer. amikor meggyó­ gyultak a törött ujjai. igen. Hogy mi volt az? Egyszer sem látta Kirijama Kazuót mosolyogni. Igaz. csak tapasztalatszer­ zés. „Úgy jobb lenne. Ha fej. szóra­ koztató. ha pedig… Még be sem fejezte. a hátrasimí­ tott frizurát még ő javasolta neki akkortájt. és ő maga ezt valamiféle rendíthetetlen csapatszellemnek fogta fel. hirtelen felgyorsultak. Nem igaz… Ez nem lehet… Nem akarta elhinni. – Idejöttem. vagy csak. hogy ők folyton Kirijamával voltak. érzelemmentes. el akart menekülni. ez nem lehetett igaz. Tényleg. én meg elkaptam. Végig úgy volt vele.

mély sötétség uralkodik. A tenger felől jövő fuvallatba keveredett a vértócsákból fel­ szálló vérszag. …Kirijama tényleg okos. a sötétség nem jó szó erre. ujjnyi lyuk tátongott. ez volt az első fegyverropogás. Vagy nem. hogy egy-egy konzerv is belefért volna. nehezen ész­ revehetően. Szinte jólesően ropogó hang hallatszott. olyan erős volt aznap a hold fénye. meg úgy tűnt. üres tér… Lehet. Persze teljesen más­ ról van szó. nagyon ha­ sonlított egy régi írógép kopogására. Összes idegszálá­ val a jobb kezében lógatott Walther PPK ravaszán tartott mu­ tatóujjára (igen. [93] . A Walther PPK-t szorongató jobb keze csípője magasságában himbálózott. mintha mindenfélén gon­ dolkodna. a hasától a melléig négy. A szeme valahova a Sarkcsillag tájára szegeződött. amely a játék kezdete óta felhangzott a szigeten. Szaszagavát és Kurona­ gát is késsel ölték meg. amikor percenkénti kilencszázöt­ ven lövedék sebességgel gyullad be a puskapor. akkor belemegyek a játékba. a partnak ütődő hullámok hangja morajlott. a teljes semmi. csakhogy addigra már rázkódni kezdett a Kirijama vállára vetett kabát. Az egyenruhája alatt. de a lelke mélyén valójá­ ban egy számomra felfoghatatlan. Egy idétlen fémeszközzel – egy Ingramm M10-es géppisz­ tollyal (mintha egy piskótásdobozra fogót szereltek volna) – a kezében Kirijama folytatta: – Ha írás. illetve igazából talán azt is tette. Micuru kezében megmoccant a Walther PPK csöve. Mivel Kanai Izumit. bár azt valószínűleg nem is láthatta. de ez a hang. hogy Cukioka Só rájött erre? De ezen már nem volt ideje gondolkodni.A következő gondolata pedig talán még közelebb járt a lé­ nyeghez. az annak idején eltört ujjára) összpontosított. Micuru még állva maradt. amilyet a régiségboltok­ ban lehet találni. A hátán viszont két akkora lyuk volt.

Nem mintha érzett volna valamit. ennek az egy érzésnek az okát mégsem tudta. amely a baleset sorín. évente csak egy-két alkalommal je­ lentkezik. pontosabban egy kicsivel halánté­ ka mögé helyezte. és persze azt sem. és amelyhez a rá következő reflexszerű érintés szo­ rosan hozzátartozik. és egyetlenegyszer épphogy öt centit visszapattant. illetve úgy volt vele. speciális nevelésének hatására ennyi idős korára már mindent tudott. Mintha meg akarna bi­ zonyosodni valamiről. hogy anyja azonnal belehalt sérüléseibe. Lelkiismeret-furdalást vagy gyászt. azután ugyanezeket az ujjakat hirtelen a bal halántékára. amit a világon tudni lehet. és azokról a finom idegsej­ [94] . mire ő akkora lett. Idegenek számára ez úgy tűnhetett. hogy végül is nem veszít semmit. Arról a párbeszédről sem tudott.Mintha csak ezekre a szavakra várt volna. Mindez még régen történt és ti semmit sem sejtett: nem tudta. egy furcsa érzés. közvetlenül a szüle­ tése előtt fúródott a koponyájába. De nem úgy volt. Micuru hasra vá­ gódott. mint­ ha egyszerűen csak a hátrasimított haját igazította volna meg. amelyet egy hírneves orvos és az apja folytatott az éles szilánkról. Nem csoda. a feje egy kőbe ütődött. Mikor a teste elterült. hogy tükörbe nézzen. és jobb keze ujjával óvato­ san megérintette a szitává lőtt testet. oda­ ment Numai Micuru holttestéhez. mert annak a sebnek a nyoma már szinte teljesen eltűnt ad­ digra. amely igen ritkán. milyen is az. ha megtudja. Kirijama jól ismerte ezt a megmagyarázha­ tatlan érzést – nem fájdalom és nem is viszketés. Kirijama Kazuo egy darabig némán ült. a sebet okozó rendkívüli bal­ eset következtében majdnem meghalt. esetleg együttérzést – ezek közül az érzelmek közül egyiket sem érezte. Aztán felállt. hogy belement a golyó. Hamar vissza is húzta a kezét. Ő. Csak kíváncsi volt az emberi testre azután. hogy ami­ kor még az anyja hasában volt. aki a „szülei” alapos.

Az orvos hamarosan meghalt a mája miatt. Szakura jobb és Kazuhiko bal keze egymásba fonó­ dott. az állt (a „Mi most meg fogjuk ölni egymást” mellett). amelyeket az orvos (aki büszke volt a tökéletes műtétre) óhatatlanul kiemelt a szilánkkal együtt. A part­ hoz verődő hullámok zaja a sziklán keresztül feljutott oda is. Szakura papírján. sem gyászt. és az apja. 21. Kirijamának magától értető­ dő volt. bonyolult okok következtében szintén nincs már az élők sorában. sem együttérzést nem érzett. A lábuk a tenger felé ló­ gázott. [Maradt 34 fő] 12 tengerbe. amelyet Kazuhiko kezébe adott. Egyetlen dolog volt csak biztos. a hullámok párája pedig a fújdogáló szellőn táncolt fel. hogy nem ütközött az irány Kirijamáékkal. amelyet a vágatlan fű koronaként borított. aki mesélni tu­ dott volna neki ezekről az eseményekről. nem fordult elő vele. Ahogy Kirijamáék a sziget déli csücskén beszéltek meg találkozót. de benne nem is tudatosult különösebben (elmond­ hatjuk. Tulajdonképpen szerencse.) ennek a fűvel benőtt sziklaszirtnek a szélén ültek egymás mellett. hogy ő. Ogava Szakura (lányok. A két irány­ tű is. és egy magasan kiemelkedő sziklaszirt tartott a Nagyjából húsz méter magas volt. hogy számára az efféle tudatosítás eleve lehetetlen volt). Numai Micuru és másik három társa holtteste előtt sem lelkiismeret-furdalást. az északi részen meredek volt a domborzat. szóval az „igazi” apja. Kirijama Kazuo most. Körülöttük hevertek a hátizsákok és csomagjaik.) és Jamamoto Kazuhiko (fiúk. 4. hogy „az északi végében”. így volt idejük kettesben be­ [95] . A sziget Kirijamáékkal ellentétes oldalán. A tetején egy kis fennsík terült el. Mióta csak a „világra pottyant”. hogy valaha bármit érzett volna. Így nem maradt senki.tekről sem. A hold világította meg őket.

amikor végre megérkezett Kazuhiko. Elfordította Szakuráról ar­ cát. A szigeteken és a szárazföldön is fényfoltok égtek. Bár az előbb. most meg egy árva fényt nem lehet látni. úgyhogy levette a szemét arról a fekete pont­ ról. hogy nem lesz alkal­ ma használni. Szakura suttogott. Magas volt. és beazonosított egy kis fekete pontot úgy kétszáz méterre a parttól. Rázta a hideg. A nagy szárazföld talán Honsú. vékony. ame­ lyet még feketébben pöttyöztek a szigetek árnyai. igen – válaszolta Kazuhiko. Nem is tűnt olyan távolinak. és maga elé nézett. Ráadásul mire ideért. akik szökni pró­ bálnak Ez a Szeto-beltenger. Kazuhiko nadrágjának övébe egy Colt 357-es Mag­ num revolver volt tűzve. és ahonnan lelövik azokat. Kazuhiko hunyorított. – Aha. amely „igen fontos szerepet tölt be”. hogy van köztük velük egyidős. és mindig szépen kihúzta magát. Biztos a kormány korlátozta a közlekedést errefelé. Minden bizonnyal a sötétségben úszó fénypontok közeiben különféle emberek alusszák nyugodt álmukat. Hajnali fél négy lesz nemsokára. virrasztó felvételiző is. Ez lehet a Szakamocsi által említett hajó. – Milyen csend van. és a széles homlokánál induló szép profilja mintha folyton mosolygott volna. látta Tendó Majumi és Akama­ cu Josio holttestét.szélgetni. amely kissé vaskos orrnyergét leszámítva szabályos volt. de számukra már elérhetetlen világ volt. Amikor kilépett az iskolából. mint egy seb­ zett kismadár. ahol máskor éjjel sem áll meg a hajóforgalom. valahonnan messzi­ [96] . azokon túl pedig nagyobb szárazföldet lehetett sejteni. Lehet. Más lányokéhoz mérten elég rövidre volt vágva a haja. ame­ lyet más hajó bocsátana ki. A hold fényében feketéllett a tenger. ez a test úgy reszketett. de már érezte. és egy kis ideig összeölelkeztek.

nem abban. és az icike-picike csokorra meredt. Nem valami feltűnő virág. de Szakura hatá­ rozott hangja félbeszakította: – Nem lehet szembeszállni velük. de most csak ez adódott. Aztán egy napon… Kazuhiko érezte Szakura kezén keresztül. Már nem sétálha­ tunk kettesben a városban. – Ezt köszönöm – szólt Szakura. néhány szál pitypang vagy valami hasonló volt. Anyukám átölelt. Én ezt pontosan tudom. – Jöttek a rendőrök. nap mint nap annál az asztalnál ebédelve. de úgy érezte. Épp csak egy hónapja. Már több mint két éve együtt jártak. amelyikkel Kazuhiko kezét fogta. Idefelé jövet összeszedte. hogy pont Szakuráék [97] . a kis konyhánkban történt. Kazuhiko mosolyogva felelt: – Szívesen. és közben így szólt: – Innen nem térhetünk vissza mindketten. ami fegyverropogásnak tűnt.ről még hallott valamit. Egy szó nélkül egyszerűen csak lelőtték. Kicsi vol­ tam. hogy a lány teste rázkódik. és a végsőkig folyatódni is fog. A játék elkezdődött. amely a másik kezében volt. amit épp ta­ lált. Nem fogom elfelejteni. – Dehogyis! – kezdett volna bele Kazuhiko. Én meg ott nőttem fel. A pom­ pom-lányokéhoz hasonló bumfordi kis bojtok sorakoztak hajszálvékony szárain. – Nem lehet szembeszállni velük. hogy már ez sem számít. az asztalnál ültem. Erről is beszélt az előbb Szakurával. de most hallotta először ezt a történetet. Szakura egy ideig a csokrocskát nézegette. Az apám ellenezte a kormány tevékenységét. és megölték. nem fagyizhatunk együtt többé. Letartóztatási parancs vagy bármi hasonló minden nélkül. Szakura Kazuhikóra nézett.

Ezt szere­ tem benned nagyon. – Milyen kedves vagy. akartam veled találkozni. majd mélyen be­ lélegezte és kifújta a levegőt –. ahogy me­ sélted. Tegnapig még mindenki jóban volt… Most meg legyilkolják egymást. Szakura folytatta. [98] . már el is kezdődött. Kazu! Olyan aranyos vagy. ráadásul még az irodalomosztály­ zatai sem voltak a legjobbak. amit mondania kellene. Ha nem lett volna ilyen gyermeteg. Kazuhikónak. Kazuhiko újra érezte a tenyerén keresztül. – Én nem tudnám elviselni. Iszonyúan szeretlek. ahogy kimondta ezt. Szakura megint beleremegett. Szakura viszont váratlanul elmosolyodott. Félelem és a számukra megadatott bárgyú sorssal szemben érzett irónia keveredett mosolyában. Hogy mennyire mélyen hatolt a szívébe Szakura arca és beszéde vagy a szelíd mozdulatai. – Most szörnyű dolgok fognak történni. Végül is csak az alsó középiskola harmadik osztályába járt. és jobban tudta volna ki­ fejezni magát. szívesen részletezte volna ezt még. de Szakura azután sem beszélt neki erről. hogy van ezenkívül valami. – Én is szeretlek.lakásában – először Találkozott a testük. Vagy hát. bár érezte. az a gyönyörű kristálytiszta lelke? Hogy Szakura léte mennyire fontos volt számára? De ezeket nem tudta szavakba önteni. ahogy Kazuhikóra né­ zett. – Mindenesetre – Szakura lehunyta szemét. de csak erre a semmitmondó mondatra futotta: – Nem lehetett könnyű. Kazuhiko szótlanul figyelt.

A Ma este. nem tudnám elviselni. hogy ne hagyjam ki. itt. megtörölte szemét. helyette csak így szólt: – De te maradj életben. és megrázta a fejét. Kazuhiko tudta. Minden lánynál kedvesebb volt. – Ja. nem tudnám elviselni. Hogy ezért most meghal. a megszokott helyen utolsó részét? A fiú bólintott. mindkettőnknek nem lehet. Kazuhiko arra gondolt. Ezért… Szakura itt félbeszakította a mondandóját. – Láttad a múltkor az izét? A csütörtöki kilencórásat. Ez a DBS kereskedelmi csatorna sorozata. és a jobb kezével. a… Miközben Szakurát hallgatta.Hát persze. Teljesen hétköz­ [99] . majd megszorította a lány kezét. hogy hú. és szép nagy szeméből hirtelen könnycseppek buggyantak elő. na szóval. Itt. Ha életben maradnék is. akivel Kazuhiko valaha is találko­ zott. őelőtte. Ha egyikünk véletlenül mégis hazame­ hetne. hogy a lány mit akar mondani. láttam. amelyben a pitypangcsokrot tartotta. Te mondtad. – És… – Szakura újra megszólalt. de egész jól meg volt csinálva. egy bugyuta szerelni történet. Ne hagyj engem egyedül! Szakura a fiú szemébe nézett. Szakura nem mondta végig. hogy te már nem vagy. – Jó. Kazuhiko igyekezett mosolyogni. Míg nem zavarja senki. – Hogy mondhatsz ilyet? Én is ugyanígy vagyok vele. hogy te nem vagy. majd egy vá­ ratlan kérdést tett fel. a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság tévétársasága készítette. hát ilyesmikről beszélgettek ők mindig. – Innen nem térhetünk vissza mindketten. Elfordította a fejét Kazuhikóról. Ha véletlenül én marad­ nék életben. és az elmúlt néhány évben irgalmatlan nagy volt a nézettsége. még jó! Szakura nagyon kedves lány.

hogy ez az ember meg fog engem érteni. hogy a két főszereplő összejön a végén. hogy ez lesz róla a véleményed. – Gondoltam. Bal keze a lány jobbjában. – Előled nem tudok eltitkolni semmit. vagy ta­ lán a végtelenségig? Abbahagyták. akit sze­ retett. – Nem tudom szépen megfogalmazni. jóképű. Egyértelműen ember okozta. Összeborultak. Nagyon boldognak tűnt. de ennyivel is milyen boldogok voltak. Kazu. Pedig szépen megfogalmazta. amikor elsőben először kerültünk egy osztályba. Én biztos utána mentem volna. majdnem ő is elsírta magát. amikor folytatta. Ahogy ezen gondolkodott. És ez volt a jel. inkább tíz-húsz másodpercig is. Kitag­ ava Anna játszotta. Kazuhiko elnevette magát. és megcsókolták egymást. asszem. értelmetlen párbeszéd. Épp csak néhány másodpercig. és rögtön tudtam. a Mizue. mert valami neszezés ütötte meg a fülüket. hogy ez a Mizue miért nem futott a férfi nyomában. Teljes szívéből meg fog érteni. Folytatta.napi. de… Kazuhiko ráharapott az ajkaira. Szakura az utolsó pillanatig meg akarja őrizni ezt szá­ mukra. A hátuk mögül a bozótosból. – Még most is emlékszem. Abba az egybe nem tudok belenyugodni. Magas voltál. nem. Ennek így kell lennie. jobb kezét pedig a vállára tette. – Az tetszett. [100] . – Én nem tudom szépen megfogalmazni. tudod. Aztán kicsit közelebb húzódott Szakurához. Erre már Szakura is szégyenlősen kuncogott. de én is ugyanúgy éreztem. és gondolkodott egy kicsit. Csak a Miki barátnője.

hogy a háta mögül Tanizava Haruka (lányok. ő kö­ vetni fogja. Talán működött a vil­ lany. a tenger sötétjével a háttérben. talán így fejezte vol­ na ki magát: „Életemet áldozom az ő tiszteletére. amely alatt elbújt. szép csendben maguk mögött hagyják ezt a világot. Jukie? – egy darabig csak reszketni tudott. Az ócs­ ka konyhában az asztal alá. Ha költőibb lélek lett volna. és a szellő tovagörgette a füvön a Szakura kezéből kiesett kis virágokat.). Fegyvert markolva szembeszállni a hátuk mögötti ismeret­ lennel. ezért fel sem me­ rült benne.) a sötétben kuksolt. szinte teljes volt a sötétség. a vonat indul! Kérem.) megkérdezi. A bozótosból csak félig dugta ki a fejét Ucumi Jukie (lányok. ahogy az osztály első szá­ mú szerelmespárja. hogy itt letáborozott. Persze. Ebben a sötétségben az óráját sem tudta megnézni. 2. Halkan fo­ lyatódott a kimagasló kőfalnak verődő hullámok morajlása. nem ért el az ablakon besütő hold fénye. Noha hallotta. Ő azt akarta. [Maradt 32 fő] 13 Etó Megumi (lányok. Nem volt szándékában bárkit is önszántából bántani. siessenek a felszállással! Már nem volt mit mondani. És ő minden­ nél fontosabb volt Kazuhiko számára. 12. hogy mielőtt belekeverednének ebbe a rohadt. hiábavaló öldöklésbe. hogy az általa keltett zörej jelezte számukra az in­ dulást. és lélegzet-visszafojtva nézte végig az egészet. A világ minden kincsé­ ért sem adta volna cserébe. és térdét átölelve egész kis testében remegett.Figyelem. de legalább két óra eltelt azóta. A sziget keleti partján volt. És ha ez a lány így kívánja. Csak döbbenten bámulta. De Szakura ezt nem akarta. kettejük teste egyszer csak eltűnik egy­ más mellett a fűvel borított sziklaszirt túloldalán. 3. de Megumi persze meg sem próbálkozott vele. az egyetlen összefüg­ gő település egyik félreeső házában. Kezük szorosan összefonódott. biztos lehetne védekezni. – Mi baj. Úgy hajnali négy körül [101] .” A két test a sziklafal túloldalán lebegett.

Mindenesetre a legfontosabb. Megumi persze a legközelebbi házba akart behúzódni. hogy bármelyikben belebotlik valakibe. és ha fesze­ geted. merre fut. Ezt jól tudja. hogy még nem indultak valami sokan útnak. már a településen járt. és felkutatta a lakást. ha belép a zónába. hogy mintha tűzijáték hang­ ját hallotta volna valahonnan messziről. Az indulás után olyan állapotba került. Felemelte a fejét. Egy kiskorában hallott tengeri szellemtörténet – amikor a Mary Celeste hajó egész legénysége hirtelen eltűnt. eléggé valószínűtlen. és újra meg­ borzongott. hogy önkéntelenül is behúzódott a veranda magas padlózata alá. egy pocsék szellemkastélyba kevere­ dett. Olyan hangos volt. fogta a kapott zseblámpát. Vagy ötven-hatvan ház lehet itt. és ez valahogy természetellenesen és kellemetlenül hatott. felrobban”. noha nem volt semmi jele. de nem volt mit ten­ ni. Rög­ tön az jutott eszébe. és minden elsötétült. Belépett. amíg a tiltott zóna vagy mi miatt helyet nem kell változtatnia. Sikerült bereteszel­ nie. hogy pilla­ natnyilag úgy érezte. hogy minek a hangja lehetett. a hold fé­ nyében edényszárító és teáskanna sziluettjét látta sorakozni. amely felrobban. A második is. hogy „nem jön le. hogy maga sem tud­ ta. Ha meg kulcsra zárja az ajtót. nagy nehezen rácsukta a külső faajtót. és mire feleszmélt. Öten jöttek ki előt­ te – csupán öt ember. és mivel ezt az ajtót már hiába próbálta volna bezár­ ni. Nyomasztotta a nyak­ örv. maga után hagyva az ebédet meg mindent – jutott eszébe. Az itt lakókat biztos átmeneti szállásokra zsuppolta be a kor­ mány. és az ablak melletti mosogatón. hogy bárki meghallotta volna.járhat. Nem is akart bele­ gondolni. biztonságban lehet legalább addig. hogy ne sza­ lassza el Szakamocsi rendszeres híradásait a tiltott zónák he­ lyéről és idejéről. Szakamocsi azt is mondta. Talált [102] . de a lakáson még érződött az élet szaga. Aztán annak ellenére. de az első zárva volt. és úgymond elbarikádozza magát. A harmadiknál végül egy ott heverő kővel betörte a hátsó kerti ajtót. Egy órája is megvan már. Ő hatodikként hagyta el az iskolát.

az azt fogja jelenteni. Most pedig itt van a konyhaasztal alatt. Sújának kicsit hullámos. akinek az arca valahányszor csak eszébe jut. hogy miről beszél) és álmatag. Természetesen a játék­ szabályok alapján ebben a játékban mindenki ellenfél. Viszont ha ez a hely (a térkép szerint a település szinte teljes egészében a H8-as zónába esett) végig nem kerül a tiltott mezők közé. Sújára gondolt.) Általánosban a Kölyökliga legfontosabb játékosa volt. nem is ma­ gas. és ő életben lesz. miközben gondolkodott. mint valami gyönyörű templomi harang­ szó. milyen jó lenne. térdét felhúzva. és [103] . Ami­ kor improvizált. de ennek ellenére rendkívüli énektehetsége volt. de Meguminak hal­ vány gőze sem volt. Ó. hosszabb haja („Bruce Spring­ steent utánzom”. és nem lehet csak úgy akárkiben megbízni. akár életben is maradhat. izgatottság fogja el. de halott még Nanahara Súja is. (Olyan.két jó erős horgászbotot. Igazából a rock nevű tiltott ze­ néért rajongott. amikor a kormányról vagy a Vezérről szóló dalokat éne­ kelték. hogy mindenki más halott. ha Súja most itt lenne mellettem… De hát miért nem vallotta meg Sújának az érzelmeit? Egy szerelmes levélben? Vagy elhívhatta volna valahova. amilyeneket Megumi még sohasem hallott azelőtt. Leg­ inkább a hangja ragadta meg. Megumi ott a sötétben. és kitámasztotta velük az ajtót. mint a nyugatiaknak. Az a kicsit érdes. ahogy felidézte Súja arcát és hangját. kedves szeme van kettős szemhéjjal. és énekórán mindig méltatlankodó képet vá­ gott. Csakhogy… Megumi megállás nélkül reszketett. mondta egyszer Súja. de nem is mély hangszín. Ez az öldöklősdi nem menne neki. Épp ezért reszket itt. olyan dallamokat tudott előcsalni a gitárjá­ ból. Halott a néhány közeli barátnője (Inada Mizuho és Minami Kaori). Olyan könnyed dallamok voltak. és ez meglátszik nagy­ szerű testén… Kicsit csillapodott a remegése. mint egy kiscica – gondolta néha Megumi. Teste magától táncra perdült volna ritmusukra. De amikor majd megszólal a játék végét jelző síp. Ez nagyon félelmetes.

8. semmi szüksége ilyesmire egy középis­ kolásnak.szemtől szemben elmondhatta volna neki. aztán pedig egész mostanáig teljességgel megfeled­ kezett róla azóta. másrészt viszont régóta úgy érezte. ket­ tő. nem ámítás –. Egy. Igen. A siroivai lakásuk száma. hogy a képernyőn annak rendje és módja szerint ott sorakozott a kis antenna és a térerő jelzése. – ó.… Egy pillanatnyi csend után a telefonhoz szorított fülébe ért a hívóhang. és lázasan turkálni kezdett a váltás ruha és a tisztálkodószerek között. Kihúzta a cipzárt. 9. hogy nála le­ gyen. Édesanyja vette neki. A keze egy szögletes. valami szöget ütött a fejébe. A fény megvilágította szoknyás térdét és csomagjait. istenem! Megumi idegesen tárcsázott. hogy irigyelte azt a két-három embert. Egy mobiltelefon volt. Szakamocsi mondta. Vagy akár telefo­ non. Telefon. hogy hozzájut egy saját vonalhoz. anya olyan izgulós. hogy a szülei gondoskodása már-már túlzás. három… [104] . hogy a vadiúj telefont berakta a táskájába. Ahogy eddig eljutott. hogy a házakban nem lehet hasz­ nálni a telefont. és ujjongott magában. de ami ennél fontosabb – nem csalás. Most már úgyis mindegy. Igaz. Kivette. és zöld fény gyulladt a kis kijelzőn meg a gom­ bokon. De… Megumi odarántotta magához a saját nejlontáskáját a kapott hátizsák mellől. Reszkető kézzel kinyitotta a fedelét. 0. ha valami történne az utazás alatt (ez pedig most tény­ leg valami volt). Automatikusan átváltott hívásfogadás üzemmódból hívás üzemmódba. akinek volt telefonja az osztályban. 2. Megumi majd szétfeszült a várakozástól. 7. kemény tárgyhoz ért.

Jaj… Nem sikerült… Tudtam. bármelyikőtök! Jó.Gyorsan vegyétek fel! Papa vagy mama. gyorsan már… Kattanás hallatszott. Csörrenés ütötte meg a fülét. valaki! Miért? Egy csomó ház van. ahol az előbb ellenőrizte a zárat. és újfent ránehezedett a reménytelen­ ség. Aztán nagy sietve majdhogy szét nem verte a földre esett telefont. papa! Megumi összetöpörödve lehunyta a szemét. Valami… nem stimmel. hogy így lesz… Én itt fogok… meghalni… Meghalok… A szíve hamarosan még ennél is hevesebben kezdett verni. – Nem az édesapád az. – Jaj. miért pont ide? [105] . ahogy le­ nyomta a hívásbefejezés gombot. ezért hirtelen magához tért. ez nem… Végre beleszóltak. Szakamocsi vagyok. – Halló! – szólt bele egy hang. A nappaliból jött. A szíve vadul kalapált. Gyorsan arra fordította a fejét. Megmenekültem. nem illik ilyenkor telefonálni. Nem meg­ mondtam. és elhajította a telefont. Etó. papa! Gyere. de tudnotok kell. megmenekültem! – Papa! Én vagyok! Megumi! Jaj. hogy nem lehet használni a telefonokat. de a vonal másik végéről nem jött válasz. gyere értem! Megumi szinte önkívületben beszélt a telefonhoz. Valami… Papa miért nem?… Nem. mibe kevere­ dett a lányotok. Etó? Megumi feljajdult. Ahogy betörnek egy üveget. Jött valaki. segíts rajtam! Papa. Annyira meg­ könnyebbült. hogy majdnem beleőrült.

istenem. Keskeny elemlámpafény szelte át a konyhát. hogy ne hallják meg a szívdobogásomat! A nyíló és csukódó ablak hangja. Sze­ retett volna felszívódni. mert amikor máso­ dikban először kerültek egy osztályba. Megumi számára Szóma Micuko félelmetesebb jelenség volt. Kivette a műanyag tokból a hátizsák tetejére rakott fegyvert. A mosogatón lévő teáskanna és lábosok feletti teret pásztázta. minél hamarabb. kirúgta a lábát. mint Kirijama Kazuo vagy Kavada Sógo. és zsebre vágta. El kell menekülni. akinek imádni valón angyali arca van. Lehet. Istenem. szikével fel­ vágta a szoknyáját… Mostanában mintha elvesztette volna az érdeklődését iránta. Mert… Ez annak a bizonyos Szóma Micukónak (lányok. Az iskola fő züllöttjéé. majd óvatos lépések halk zaja hallatszott. istenem. hogy azért. de egy pillantásával meg tudja félemlíteni a tanárokat. majd egyenest a konyha felé tartott. vagy talán azért. és beszélhet majd vele. Sóhajtást hallott. ahol Megumi volt. A hangok alapján az illető körbejárta a házat. Szerteforgácsolódott a tűnő reménysége. 11. hogy az a valaki jó barát. Csakhogy a teste lemerevedett. Megumi szíve egyre hevesebben kapálózott.) a hangja volt. és Micuko maga soha nem bántotta Megumit. és mozdulni sem tudott. tedd meg nekem. mert megszűntek ezek a dolgok (de még így is lehangoló volt. hogy harmadikba menet nem kel­ lett osztályt váltania). amelyet kapott – egy kétélű búvárkést. mert hozzá ha­ sonlóan ő is lány volt. a Micuko bandájához tartozó Simizu Hirono elég rendesen megszívatta. A lépések betértek a konyhába. – Még szerencse. de Megumi már a hangtól pánikba esett. Ha Me­ gumi elment mellette a folyosón. [106] .Kapkodva összecsukta a tompa zöld fényt sugárzó telefont. akikről pedig min­ denféle pletykák keringtek. viszont vele még Hirono sem mert szembeszállni. hogy nincs itt senki – mondta az a valaki.

Utána pedig: – Megumi? – szólalt meg Micuko. A keze még ugyanúgy remegett. Amint Megumi ráeszmélt. – Te vagy az. Megumi? Ott vagy? Micuko hangja a konyha sötétbe burkolózott sarkából szólt. hogy a moso­ gató csapja körül matat. hogy hol vagy. reflexszerűen ki­ nyitotta a tetejét. hogy a berregés a zsebéből jön. Vagy nem? Szóval… Megumi kitapogatta a hívásbefejezés gombot. gyorsan!… Hirtelen berregő hang szólalt meg. Lekapcsolta a zseblám­ pát. Gyorsan… Menj már ki! Legalább ebből a szobából menj ki. Vadul benyomta a gombot. ha kikapcsolnád azt a telefont! Ha én így felhívogatlak. Hallotta. légyszi!… Majd a fürdőszoba felé futok. és az ablakon keresztül kiszökhetek. Még Szórna Micuko is összerezzent. Gondolkodás nélkül. Megumi óvatosan letette a telefont a földre. hagyd abba!… Ne remegj már!… Meghallja!… Karjával átölelte saját magát. ne már. előrántotta a mobilt. Beleszólt egy hang: – Szakamocsi vagyok. Etó. és teljes erejéből próbálta leszorítani. a kés csúszott a mar­ [107] . Légyszi. de figyelj csak. Megumi megint reszketni kezdett.Hát igen. Az asztal alól Micuko zseblámpát markoló kezét és a fényben a szoknyája környékét tudta kivenni. így a szoknyája körvonala is eltűnt. a többi­ ek még megtudják. Egy pillanatra kínos csend támadt. Jaj. és Szakamocsi hangja félbeszakadt. Azt belülről be tu­ dom zárni. és Megumi szíve a torká­ ba ugrott. A jelek szerint a szo­ ba sarkába húzódott. és megmarkolta a kést. jobban tennéd. Szórna Micuko tuti. hogy örömmel kinyírna.

igen. Igen. ha nem ölöm meg. [108] . na­ gyon erősen szorította. A fénynyaláb benyúlt az asztal alá. vagy ilyesmi? Nem. – Én… én úgy félek! Micuko hangjába sírás vegyült. Csak magányos. már rég idelőtt volna. Szeméből könnyek törtek elő. – Jaj de jó! – Végre mozgásra bírta remegő ajkait. és újra felgyulladt a zseblámpa fénye. Kisebb volt Micukónál. Kezét kinyújtotta. meg kell ölnöm. És ebben a kézben semmiféle fegyver nem volt. Megumi lelké­ ben egy megfogalmazhatatlan érzelem bukkant fel. de azért erősen. Szóma Micuko mégiscsak egy harmadikos középiskolás. hogy megölöm. Megszakítás nélkül folytatta. az tuti. ha pisztoly van nála. és elgyen­ gülten préselte ki rajtuk a szavakat. Csakhogy Megumi szándékát egy váratlan fordulat hiúsítot­ ta meg. bármiről szóljanak is a pletykák.kában. Tőlem kér segítséget. még megúszhatom. ugye? Mert te nem akarsz engem megölni? Ugye velem maradsz? Megumi elbámult. Szóma Micuko sír. Jaj… Ahogy a teste felhagyott a remegéssel. Most kell felállni és a fény forrása felé döfni a kést. és ránézett. Még ő sem tudna olyan szörnyűséget tenni. mintha Megumitól várna segítséget. hogy bármennyire is rossz a híre. – De tőled. Micuko fegyvere… Mi van. Hát persze! Most kiderült. mint ő. mint egy menekülni próbáló hal. Meg kell ölnöm. és nagyon fél. tehát ha nem pisztoly. Én pedig még arra gondoltam… arra gondoltam. ő nyír ki engem. és egy pillanatra elvakította Megumit. de nem volt sokkal gyengébb nála. tőled nem kell félnem. Micuko a földre huppant ebben a fényben. Kattanás hallatszott. Az elemlámpa fénye lehanyatlott. hogy megöli egy osztálytársát. ha az lenne.

Kicsúszott a kés a kezéből. Az ő szemét is könnyek öntötték el. Micuko szeme elkerekedett ennek hallatára. Felszaba­ dultságában szinte sikítva mondta: – Szórna! Szórna! Érezte. De már mit számított ez? Én… én… – Semmi baj. és viszonozta Megumi kézszorítását. és ahogy karjaiban tartotta a lány se­ gítségért reszkető testét. Micsoda szörnyű gondolataim támadtak… Szörnyű… Még hogy megölni ezt a szegényt… – Figyelj csak! – tört elő Megumiból. hogy felnyü­ szít. hogy már nincs egyedül. Érezte a teste melegét. Megumi összeszorította a száját. hogy valakivel együtt lehet. Az előbb meg akarta­ lak ölni. Letérdelt a földre. mert félő volt. Megumi ott helyben a konyhapadlón összeölelkezett Micu­ kóval. semmi baj. igen. Arra gondoltam. és kimászott az asztal alól. [109] . – Igen. Micuko kinyújtott kezébe kapaszkodva. Együtt maradunk. – Én… én… – Tessék? – emelte fel könnyáztatott szemét Micuko. felerősödött a bűntudata. – Igen. viszont nem ha­ ragudott meg.Micsoda ember vagyok én! Önutálat és azzal egy időben megkönnyebbülés töltötte el. – Én… én nagyon szégyellem magam. Veled maradok. igen – bólogatott csak. Mert nagyon fél­ tem tőled. hogy most más miatt reszket. Csak könnytől lucskos arccal többször is apró­ kat bólintott. és megrázta a fejét. hogy megöllek. – Micuko arca könnyben úszott.

Megumi torkát irtózatos forróság kezdte elönteni. amíg megértette. és bal arcuk összeért. hogy egy penge hatolt a [110] . Fel se fogta a tényt. bal oldalon. Pedig milyen rendes lány ez a Szóma Micuko. Hogy olyat csak a rossz lelkű emberek csinálnak. Ne is törődj vele! Nem csoda. megint elöntötték az érzelmek. hogy a saját vére melegséggel árasztja el a mellét. nyugi. – Nem baj. Újra hallatszott a nyissza­ nás. Látta Micuko jobb kezét. Bocsáss meg. ahogy a citromot vágják. És az ő torkában végződik az éle… Micuko bal kézzel nem engedte el Megumi fejét. aztán elvesztette az öntudatát. – Én teljesen félreértettem ezt az egészet. És ab­ ban a kézben egy banánalakban enyhén ívelt vágóeszköz tükrözte vissza tompán a zseblámpa fényét. bocsáss meg nekem. de nem tartott sokáig.Aztán elmosolyodott. aki meg akarta ölni. „Hú! – gondolta Megumi. utoljára még érezte. Most csak ennyire volt képes. Jó kis hang volt. én rossz lelkű ember va­ gyok. Egy kedves szóval megbocsát még annak is. és a jobb ke­ zével még beljebb húzta a sarlót.” Ahogy ez eszébe jutott. A saját álla alatt. Könnyeit Megumi bőre itatta fel. Meg se nyikkant. hogy mi történt. vadiúj minőségi konyhakéssel és friss citrommal. A néhai Hajasida tanár úr mondta mindig. Egy sarló. hogy nem szabad az em­ bereket holmi pletykák alapján megítélni. ami­ lyet rizsaratáskor használnak. Ne törődj vele! Jó? Maradj velem! Kérlek! Ezzel Micuko bal kézzel magához szorította Megumi fejét. ilyen ször­ nyű helyzetben. Csak Micukót szorította jó erősen. én tényleg… Egy nyisszanást hallott. Csak a tévé főzőműsoraiban sikeredik ilyen­ re. „Ma pe­ dig citromos pácolt lazacot…” Két-három másodpercbe beletelt.

Micuko gyorsan lekapcsolta az elemlámpát. és Megumi teste oldalra dőlt. Ott lett vége Micuko karjában. de én is meg akartalak ölni. Micuko elengedte. és felállt. jobb kézzel a sarlót az ablakon beszűrődő holdfénybe tartot­ ta. Nem is csúszik olyan rosszul – gondolta Micuko. hogy ez mit jelent egyáltalán.torkába. Nem ötlött fel benne még a családja vagy Nanahara Súja emléke sem legutoljára. Mos­ tantól jobban kell ügyelnie… Lenézett Megumi holttestére. Egy kicsit figyelmetle­ nül hatolt be a házba. és lerázta róla a vért. Letö­ rölte a hülye könnyeket az arcáról (könnyeket aztán bármi­ kor tud produkálni – ami azt illeti. ahol pedig mindig lehet valaki. A földre hulló cseppek halk kopogása hallatszott. [Maradt 31 fő] [111] . de meglepő módon ez a sarló sem rossz. ez az egyik specialitása). és csendesen így szólt: – Ne haragudj. Eleinte ke­ resni akart egy kezelhetőbb konyhakést vagy valamit.

Második rész – Középdöntő [112] .

egy torii állt. kaméli­ ák. az északi és déli részén egy-egy heggyel. jótéko­ nyan elrejtve a helyet. Súja az éjszaka folyamán meg is bizonyosodott a hegy egy magasabb pontján arról. A tölgyek. hogy az előbbi egy picike szentély (a térképen is szerepelt a jele). és nem volt benne senki. A térképet felosztó háló alapján elvileg a C4-es zónában. és ahogy Szaka­ mocsi megmondta. amikor átvágtak a mezőn. innen tudta. meg olyasmik. Sújáék bozótjától nyugatra a fás részt meredek domboldal szakította meg. és azon túl megint egy meredek lejtő tartott a tenger felé. az utakból és a szétszórtan álló lakóházak helyzetéből nagyjából meg lehetett határozni. egy tűzoltóraktár és egy világítótorony ábrája szerepelt. A szigetnek a térkép szerint nagyjából lekerekített rombusz alakja volt. a halászszö­ vetkezet stb. a különféle intézményeket (igaz. Elég részletes rajz volt. Alatta kisebbfajta mező terült el.) és a kisebb-nagyobb utakat. melyik mezőben van az ember. hogy ez a sziget valóban olyan. Onnan tíz méterre egy régi fa szentélykapu. Nanahara Súja fejét felfelé fordítva nézte a kékből lassanként fehér színűre váltó eget a fákon keresztül. Ők most az északi hegy déli oldalán. Így a domborzati rajz. mint amilyennek a térkép mutatja.14 Az első éjszaka lassan fakulni kezdett. valami cseresznyefaféle és még jó néhány fafajta ágai és levelei bonyolult hálózatot alakítottak ki körülöttük. A bejárati ajtaja nyitva volt. a nyugati lejtő lábánál voltak. Éjjel látott egy emelt padlójú házikót. Szigetek különféle méretű folt­ jai látszottak a sötétbe burkolózó tengeren. csupán egy orvosi rendelő. ahol Norikóval voltak. feltűnt egy őrhajó kivilágítatlan árnya is (pont nyugati irányban). [113] . mint az önkormányzat tanácsterme. A szintvonalakon kívül feltüntették rajta a települést és az azon kívüli házakat (amelyeket világoskék ponttal jelöltek).

mint a balsors maga. Mint Súja. hogy ne lehetne a tenger felé szökő diákokra is alkalmazni. Súja egy tíz centi átmérőjű fatörzsnek támasztotta a hátát. Semmi biztosíték nincs rá. nem tudnának elmenekülni. A viseléséhez már egészen hozzászokott. hogy más nem gondolkodik ugyanúgy… Csak egy bejárat van. Igen… A nyakpánt. A hegy teteje felé sűrűbbnek tűnt a növényzet. Noriko lehunyta a szemét. hacsak nem csinálnak valamit ez­ zel a nyakörvvel. Úgy is fogalmazhatunk. hogy amíg ez rajtuk van. hogy mi le­ gyen. ami még semmi.De nem akart ebben a szentélyben elrejtőzni. mert a G7-es zóna. ha nem olyan nagy a talaj szintkülönbsége. Szakamocsi magyarázata szerint akkor. képtelenség megszökniük. de ez természetesen nem jelenti azt. ahogy a többi. ő is egy fa­ törzsnek támaszkodott. meg kell támadni Szakamocsit az is­ kolában. valószínűleg sokan gyűlnek oda. és kinyittatni vele a nyakpántot. A tengeren ott vannak az őrhajók. és megérintette azt a hűvös felületet. És ott van Noriko lábsérülése is. de végül semmi használható nem jutott eszükbe. Súja végre talált maguknak egy bozóttal körbevett helyet vi­ szonylag közel a tengerhez. Tehát… Nincs más mód. mert… Súja óvatosan a nyakához nyúlt. hogy nincs értelme. ahol az isko­ [114] . Még ha hozzájutnának is egy hajóhoz. és előrenyújtotta sérült jobb lábát. aki ellenségként közelít. ha tiltott zónába lépsz. ha valaki észreveszi őket. de úgy vél­ te. Mindketten ki voltak merülve. Noriko közvetlenül mellette a balján. mégis úgy nehezedett rá. nincs is szükség az őrhajókra. Az iskolai berendezés egy bizonyos rádiójelétől felrobban benne a bomba. Súja beszélgetett valamennyit Norikóval arról. a meneküléshez jobb. és ha szembe találják magukat valakivel. Hiába jutottak vi­ szont erre a következtetésre. De rögtön rá­ jöttek. ahol ketten pont le tudtak feküd­ ni. útközben látott házban sem. A szökéshez legelsőnek hajót akartak szerezni.

hogy újra este legyen. és elég éles eszű ahhoz. kivárják az estét. de ebbe Súja bele sem akart gondolni. mi a helyzet. Egyáltalán ki normális még. Amennyiben anélkül telik el az idő. hogy amikor Akamacu Josio megtámadta. Vagy ha az nem megy. minden veszély ellenére be kel­ lett volna várnia Sindzsit. és legalábbis egy darabig csak figyelik. annál több esélyük marad nekik. Ha megszöknének is. Hátha eszükbe jut valami. hogy ebben a játékban ők a nem normáli­ sak. hogy egy ellenséges társunk megtámadjon?Akamacu Jo­ sio nem csak kivétel volt? Nem… Ennyire határozottan ezt nem lehet kijelenteni. Nevetséges. Az a srác hihetetlenül tájékozott. ki merre jár. szóval már több mint három órája. Lehet. De ott volt még az időkorlát problémája is. hogy ezt kamatoztatni is tudja. Szóval kutyaszorító. hogy megőrültek? Félő. Míg törték a fejüket. akkor alig több mint húsz óra múlva befellegzett mindannyiuknak. lehet. Többször gondolt rá. Egyelőre nem tehetnek jobbat. Simán előfordulhat. lehet. hogy valahogyan össze kéne találkoz­ nia Mimura Sindzsivel. hogy ki az és ki nem. de Súja legutoljára akkor látott halottat. Ő bizto­ san kitalál valami megoldást a helyzetre. nem lehetett megközelíteni. hogy már késő az éj leszállta után nekiállnia készü­ lődésnek. Valahogy ki kell várniuk. mint hogy meghúzzák itt ma­ gukat. Biztos jól tettem? Tényleg megvolt az esélye ott. Ugyanakkor nemegyszer az is eszébe jutott. rögtön a játék kezdete után tiltottá vált. amikor elindult. hogy van más ellenség. „Ha huszonnégy óra alatt nem hal meg senki…”. de minél inkább halnak az osztálytár­ saik. és ki nem az már? Különben is. hogy bedilizik. hogy valaki nekiállna gyilkolászni. már ki is világosodott. és megkeresik Mimura Sindzsit – ha tudják. Noha csu­ [115] . Napfényben ve­ szélyes helyet változtatni. hogy azok ott bent mindig tudják.la van. Arról nem is beszélve. mondta Szakamocsi. nem lehet tudni.

Mintha valami ókori rabszolga lenne. hirtelen megint felhergelte magát. hogy nem kellett megta­ pasztalnia ezt az eszelős állapotot? Ezt a lényegében remény­ telen helyzetet? Akkor legyenek inkább öngyilkosok? Vajon Noriko belemen­ ne a kettős öngyilkosságba? Odafordult hozzá.pán hat kilométer a sziget kerülete. Már szinte látta is. Aztán egyszer egy néptelen utcán majd lelövi őket a kormány egyik csatlósa. válla alá érő haja alaposan össze volt kócolódva. Szóval lehet. Ahogy ezt megállapította. Nem csoda. Noriko hirtelen kinyitotta a szemét. aranyos kis orr. vagy akár ha csak ők ketten megszöknének. És egyáltalán. ha mihamarabb megőrül. csukott szemén a szempillák puha íve. hogy Jositokinak tetszett. de nem nagyobb boldogság. Nem hagyom magam! Életben maradunk. és találkozott a tekinte­ tük. De nem akármilyen számlát ám! A jobbegyenesre baseball­ ütővel adjuk meg a feleletet. egy visszataszító ezüst­ színű nyakörvet kell viselnie. Határozott vonalú szemöldök. és a simogató napfényben először nézte meg úgy igazán Noriko profilját. gömbölyded hegyű. és benyújtjuk a számlát azoknak. telt ajkak. akik erre a rémes játékra kényszerítettek. Szomorú volt. Súja Kuninobu Jositokira gondolt. mennyi idejük le­ het az est leszálltától az időkorlát végéig? Ráadásul ha neta­ lántán (milyen gusztustalan egy szó!) megtalálnák is Sin­ dzsit. Ez a rohadt játék tönkreteszi Noriko szépségét. ahogy ujjaik végét egy dagadt patkány rágcsálja. De ezt az arcot most apró szemű homok fedte. s ennek köszönhetően észhez tért. Hacsak nem emigrálnak valahova. Na­ gyon helyes lány volt. hogy jobban jár. hogy meg­ halt. [116] . éle­ tük végéig bujkálniuk kell. azzal már bűnözővé válnának. És persze ott a nyakpánt. ilyen helyzetben nem könnyű valakit előkeríteni.

Noriko erre egy kicsit félrebillentette a fejét. Hallod? Végig veled maradok. ugye? Noriko elkapta a tekintetét. – Mi baj? – Semmi… Csak én… Súja zavarba jött. ez az egy biztos. Rázta. Ez biztos. – Hülyén hangzik. – Ide figyelj! Mi mindenképpen életben maradunk. Épphogy csak fel­ hozott egy témát. őt bámulta. Eszedbe ne jusson meghalni! Noriko megint elmosolyodott. – Még szép. de fel sem merült benne. szinte bele se gondolt. Súja erőteljesen bólintott. hogy Noriko észrevette. – Ne mondj ilyen baromságokat! Ilyesmire nem is szabad gondolni. hogy ilyen választ kap. de nem gondolsz öngyilkosságra. de folytatta: – Igen. [117] . kétértelmű kifejezés ült ki az arcára. Aztán megszólalt: – Dehogyis… Illetve… – Illetve? Noriko elgondolkodott. hogy öngyilkos akarok majd lenni. aztán Noriko halkan megszólalt. Azután megszólalt: – Te soha nem adod fel. ha a végén csak mi ketten maradnánk. Súja. és akár mosolynak is értelmezhe­ tő. összehord valamit.Egy röpke pillanatig egymás szemébe néztek. – Köszönöm – mondta. és Súja bal kezé­ hez ért. jó? Noriko mosolyogva kinyújtotta a jobb kezét. én lehet. és gon­ dolta. Akkor legalább te… Súja megdöbbenten csóválta a fejét.

És… – továbbra is halványan mosolygott. nem fájdalmas. Súja kicsit szégyenlősen válaszolt. hogy neked rejtett tartalékaid vannak – mondta. hogy a jelenlegi helyzetben is minden­ áron élni akarsz. nekem nem gáz. és nem vette le a szemét Súja arcáról – én ezt nagyon szeretem benned. – Nem tudom jól elmagyarázni… Valami pozitív életszemlé­ letre gondolok. „Régóta figyel­ te”. ahogy ő maga is mondta. de mondat közben félbeszakították. Hát igen. – Biztos azért vagyok ilyen. Végig… végig Kazumiba… Sintani Kazumiba volt szerelmes. ugye? Noriko megint mosolygott egy picit. szü­ leim nincsenek. Hazugság lenne. Hirtelen felzengett Szakamocsi hangja. Arra. – Kis szünetet tartott. – Ezzel tisztában vagyok. még az öcséddel sem találkozhatsz. Noriko jól ismerte. csak fantaziáltam – folytatta volna. ha azt mondaná. hogy nem látod többé? Súja nyelt egyet.– Mindig is úgy gondoltam. [118] . – Ó. Hogy többet nem láthatja… De megrázta a fejét. sem az anyáddal. Aztán hozzátette: – Figyelj csak. az csak… egyoldalú rajongás volt. mert árva vagyok. – Rejtett tartalékaim? Noriko mosolygott. De te sem az apáddal. Ezt tudod. ha meg tudunk is szökni. már amióta ez elkezdődött. és hozzáfűzte: – És te? – Én mi? Noriko folytatta: – Nem baj.

Meg volt róla győződve. Súja arca megdermedt. Kanai Izomi. Kezdjük a fiúkkal. hanem mert ez a név mást is jelentett számára. Nem lehetett tudni. [119] . Reggel hat óra van. Ogava Szakura. Remélem. tizenhetes. az osztályfőnökötök. ti­ zennégyes. Szakamocsi vidám hangja belefojtotta a szót. De ezeket a gondolatait is elsodorta a Josio után következő halottak neveinek áradata. ötös. akkor sorolnám is az eddig elhunyt barátaitok nevét. – Aztán következik a kilences. hol voltak a hangszórók. – Nos. Mielőtt Súja valami gunyoros megjegyzést tehetett volna. Akamacu Josio. Nemcsak amiatt. hanem a szigeten több helyen is felszereltek néhányat. tízes. hogy utána még valakit meg akart ölni. hogy nemcsak az iskolában. Numai Micuru. négyes. hogy Akamacu Josio ott akkor még nem halt meg. de a fémes torzulást leszámítva jól lehetett halla­ ni. Ja­ mamoto Kazuhiko. mindnyájan jól érzitek magatokat. huszonegyes.[Maradt 31 fő] 15 – Jó reggelt mindenkinek! Szakamocsi hangja volt. mivel Josio miatta vesztette el az eszméle­ tét. mígnem az iskola környékén kialakított „tiltott zónának” köszönhetően szétrobbant a cso­ dás nyakörve? Nem hangzott jól. Tendó Majomi. Kuronaga Hirosi. Egyes. hogy több mint egy halott van. aztán az a valaki végzett vele? Vagy esetleg eszméletét vesztve feküdt ott. Etó Megumi. És akkor most jönnek a lányok. Sza­ szagava Rjúhei. Hármas. Biztos. – Szakamocsi vagyok. Ebből az következik.

Természetesen ez a felsorolás azt jelentette. No. ti még nem. Elő a térképekkel. Hét órakor J2-es me­ ző. Igen. de Súja gondolatai el sem jutottak idáig. de azért elővette a térképet. épp most mentetek el a saját sírotok előtt! A név­ sorbeli számotok. A Szakamocsi által említett tiltott zónák jelenleg nem érték a helyet. aztán megszakadt a „híradója”. már be is véstem őket. és persze ugyanennyi gyilkos is van. – Egyelőre ennyi. A H8 a sziget keleti partján fekvő település majdnem teljes egészét érintette. [120] . csak nem Nanahara Súja és Nakagava Noriko? Hát ti. viszonylag nyugat felé volt. azaz tizenegytől H8. hacsak mind öngyil­ kosok nem lettek. félreérthetetlenül folytatódik. ajándék. Megjegyeztétek? A J2 a sziget déli részén. Émelygett. fekete ruhás emberek sora. hogy az „időkor­ lát” egy darabig lekerülhet a napirendről. majd eltűnt a szeme elől. igen. Mondom a zónát és az időt. és Szakamocsi hang­ nemén is kiakadt. Hosszú temeté­ si menet. A felolvasott osztálytársak arca felbukkant. kivehetetlen arcú gyászruhás férfi szólítja meg: „Ó. Bár Szakamocsi mondta. Mind halottak. Tehát hétkor. Komor. – A következő három óra múlva. ak­ kor most a tiltott zónák következnek. mindkettőtöknek a tizenötös. ahol Súja és Noriko voltak. Na. de egészen délre. ne aggódjatok. – Az első egy óra múlva. Kilenctől az F1. és tessék mindent ellenőrizni! Súját megrázta a halottak nagy száma. ugye? De néz­ zétek csak. akkor ma is sok sikert kívánok min­ denkinek! Csak ennyit mondott a végén. – A következő öt óra múlva. Az F1 a nyugati partra esett.” – Nem rossz tempó! Örömet szereztetek vele nekem. ahol Sújáék voltak. Ez folytatódik. Hétig hagyjátok el a J2-est.

de az információkat karban kell tartani. hogy a következő zóna majd az lesz. – Ezt nem tudhatjuk. Valahol valahogy találkoztak. más-más becsava­ rodott osztálytársuk ölte meg. Úgy érezte magát. mintha… A lé­ nyeg. mintha ő maga lenne a gyászruhás férfi az előbbi káprázatból. teljesen olyan. De az akkor is csak egy reménysugár volt. Tény. ahogy átadják egymás­ nak az üzenetet. Hányas a koporsóméreted? Ha megelégednél egy nyolcassal. Az teljesen. Kuninobu Jositoki és Fu­ dzsijosi Fumijo nevét is kipipálta. Ő arra tippelt. Sza­ szagava Rjúhei és Numai Micuru.hogy találomra választják ki a tiltott zónákat. Rossz szokás. „Nos. A nevek mellé egy kis pipát tett. akkor te meg te. – Szak­ ura és Jamamoto neve is közte volt. – Szakura és… – szólalt meg Noriko. mindenesetre jó ötlet volt. hogy Szakura üzenetet adott át Kazuhikónak. Aztán te is. Elővette a tollát. hogy durva. És Kirijama neve sem. hogy Kirijama Kazuo négy emberéből három halott. Ettől még lehet. Kuronaga Hirosi. Le­ het. amikor Kirijama Kazuo kiment. an­ nak nagy a keletje mostanában…” De mindezt most félretéve. olcsóbban megszámítom. arra döbbent rá. hogy Súja maga is látta. Eszébe jutott Numai Micuru fennkölt ábrázata a teremben. hogy Kirijama [121] . A térképpel együtt kapták. Csak Cukioka Só… A Cu­ kinak becézett. hogy mindkettejüket más-más helyen. kicsit „ferde hajlamú” Cukioka Só neve nem szerepelt. ahol most vannak. majd előhúzta hátizsákja zsebéből az osztálynévsort. – Aha – Súja alig hallhatóan motyogta: – Talán öngyilkosok lettek? Noriko a lábára meredt. és összeér a kezük. Elhessegette lelki szemei elől a képet. de ők ketten biztos együtt voltak az utolsó pillanatig. és az előbb kihirdetett neveket egy vonallal – végül mégsem húzta át. hogy nem a településre menekültek. Súja odafordult.

Az agyán megint olyan izgatottság lett úrrá. Kiegyenesedve behátráltak a bokrok közé. mint nemrég az iskola előtt. ahol eddig rejtőztek. Arra készült. Már csak néhány méternyire le­ heteti tőlük. Súja bal vállára kapta a két hátizsákot. Segített Norikónak felállni. Súja fülelt. de ruci ő egyáltalán ilyesmivel bánni? Egyre erősödött a neszezés. Gyorsan eltette a név­ sort és a tollat. Kihúzta a kapott kést. és abbahagyta a töprengést. A hang folytatódott. Vagy valami egészen más történt. és összeugrottak? Talán végül csak Cukioka Só meg Kirijama úszta meg – esetleg ők most is együtt vannak. Az út a hegyoldalban tekergett felfelé. és jobb kezében. és mindketten félig összegörnyedve vártak. élével felfelé tartotta. A gitárpengető még hagyján. miegymást a sa­ ját sporttáskájában hagyott. mit lehet tudni. Közben kételyei támadtak. meg­ [122] . Bal kézzel karon fogta Norikót. Minél hama­ rabb. hogy bármikor he­ lyet tudjanak változtatni. Odasúgta Norikónak: – Csend! Kezébe vette a hátizsákot. Sőt… közeledett.biztos összegyűjti a haverjait. de azt el is lehet dobni. hogy megszökjenek. hogy találkozni ugyan találkoztak. így már az összes holmit összepa­ kolta ebbe az egy hátizsákba. fejük felett kétoldalt a fák koronája – élére állított szendvics. A fülében csengett az a fegyverropogás. és hátrafelé húz­ ta. gyorsan. Néhány ruhát. de ott gyanúsítgatni kezdték egymást. Egyből látta. Ha tényleg fegyver hangja volt… A tíz közül melyikük életét oltotta ki? Ekkor neszt hallott. Norikóé is ugyanígy volt összekészítve. De ez a hír most mit jelent tulajdonképpen? Lehet. és kiléptek a kita­ posott ösvényre. amelyet a távolból lehetett egyszer hallani. ahogy csak lehet! Átvágtak a bozóton. annál jobb. hogy Noriko arcára kiült az idegesség.

napbarnított bőr. Ilyesmiken gondolkodott. ezért az okot biztos nem közölték velük. épp csak tíz méterre tőlük. és… Sújának elkerekedett a szeme.) volt. amerről jöttek. – Lehet… A kormány a játék miatt elkergette innen az összes lakót. (A Program végéig titkosak a helyszínek. Noriko benyúlt a két mellső lába alá.töltve az ég kékjével. Magassága. – Szegénykém. és odanyújtotta a kezét a macská­ nak. Iszonyúan szuty­ kos. [123] .) Úgy lehet. A bozótból. Az belevetette magát a kezébe. leguggolt. Erre végre a macska is felfigyelt rájuk. mint aki odacövekelt. Miközben Súja visszatette a kést a tokjába. és a lábánál hízelkedett. – Biztos valakié volt. – Noriko beszéd közben csücsörített. A macska boldogan nyávogott. szőre itt-ott csomókban összetapadva. Elfordította a fejét… és elképedt. egyre erősödik. ahogy Noriko mondta. folyamatosan hallatszik a neszezés. aztán odaügetett. Súja összenézett Norikóval. Noriko annyit mondott: – Ez egy cica – és elnevette magát. Egy darabig vizsgálgatta őket. 3. de leg­ alább csak egy macska volt. és felemelte. mintha puszit akarna adni. kiéhezett. Errefelé ugyan elvileg nem volt lakóház. Annyira hozzá van szokva az emberhez. mint Sújáé. Noriko behajlítot­ ta sebesült lábát. Súja is vigyorgott. rövidre vágott és elöl felállított haj Óki Tacumicsié (fiúk. A bozótból egy fehér macska bukkant elő. Súja Norikót fedezve hátrált néhány métert az ösvényen. és közben levette a szemét a macs­ kát ölelgető Norikóról. Az ösvényen. de lehet. és odanézett. milyen sovány vagy. az egyik ház macskája itt maradhatott gazda nélkül. de ez a ké­ zilabdacsapatban edzett vállas test. egy diákegyenruhás állt. hogy mostanáig az erdőben bolyongott.

a szeme sarkából azért megfi­ gyelte. Tacumicsi már az orruk előtt volt.(Maradt 31 fő] 16 nem? Noriko Súja tekintetét követve hátranézett. Noriko arca. és ránézett. szerteszét spriccelt a víz. szája szeglete megdermedt Tacumicsi szemétől. Pont a palackba talált. és tartalma a földre szóró­ dott. Csak ennyi kellett hozzá. de miért? Miért tesz ilyet ez a vidám és élénk fiú? Tacumicsi oldalra kapta a tekintetét. és elbújt valahova. aki a fűbe esett. Az éle elhatolt Súja bőréig. Súja nem akarta elhinni. Na igen… Ta­ cumicsivel vajon mi a helyzet? Ellenség vagy Óki Tacumicsi csak állt. bár az idegesség­ től félig használhatatlanná váltak a látóidegei – mint amikor egy száguldó kocsiban ülsz –. hiába valószínűtlen. és hátraugorva növelte a köztük lévő távolságot. Tacumicsi arca eltorzult. hogy Tacumicsi jobbjában egy nagyobbfajta szekerce van. és Norikóra nézett. a szeme fe­ hérje körben kilátszott a pupillái körül. A táska széthasadt. Súja betaszította a macskát ölelgető Norikót a bozótba. így áll a dolog. [124] . Elhajította a szakadt hátizsákot. A macs­ ka már rég elfutott. és nézte őket. Súja is követte a pillantását. Súja gyorsan felemelte a kezében lévő hátizsákot. Súja szinte öntudatlanul nyújtotta a kezét a nadrágövébe du­ gott késért. érezte. Tacumicsi szekercét tartó keze meg­ lendült… és a következő pillanatban egyenesen feléjük ro­ hant. és kivédte a szekercét. Szemmel láthatóan megrémült. Kétségtelen. Súja. hogy felforrósodik a bőre felszí­ ne.

Súja hátrált. Tacumicsi irdatlan erővel tolta. hogy a fülcimpája behasad. és rácsimpaszkodott Tacumicsi szeker­ cét tartó jobb kezére. dülöngélve egy félfordula­ tot tett. hosszú haját. Gyengére sikeredett ugyan. de eltalálta Súja fe­ jét a jobb oldalon. ess csak orra! Csakhogy Tacumicsi nem esett el. felidézte az edzéseket a Kölyökli­ gában. Mielőtt a másik újra a feje fölé lendíthette volna fegyverét. Hátát a tenger felő­ li bozótba nyomta. Nanahara Súja. Tovább hátrált. Nem fájt nagyon. Súja lábai elő­ renéztek. be­ lülről kirúgta alóla a balját. Súja felfogta a csapást az övéből fonákul kihúzott késsel. és Sújára nehezedett. Súja eldobta a kését. Eszébe jutott. Ilyen valószerűtlen helyzetben Sújának megint máshol járt az esze. amelyek ta­ lán akkor keletkezhettek. „Vannak. Épp csak öt centivel állt meg Súja jobb arca előtt. mint mondjuk Mimura” – szaladt át a fején az ide nem illően könnyed gondolat. Súja bal lábbal. meredek lejtő vezet. Noriko arca egyre távolodott. Rosszul jött ki.Tacumicsi váratlanul visszafordult Sújához. amikor edzették. Recsegtek-ropogtak az ágak körülötte. Helyes. A szekerce a füle fölött megtépázta hullá­ mos. de lényegében hátratekeredve futott. a hátasugró-bajnok. Minden részletében megfigyel­ hette a szerszám felszínén a kékes köröcskéket. mindenesetre egy csattanással megfékezte a szekercét. Megingott. és odasózott ol­ dalról a szekercével. mert benne maradt a tokban. és érezte. ahol az a kis szentély volt. de mielőtt még egyszer meglóbálhatta volna a feje felett. De hiába. Tacumicsi bal kézzel is ráfogott a szekercére. hogy innen a mező felé. mert Tacumicsi erőszakkal újra lesújtott. akik fülbevalót hordanak. Jeee! Hirtelen megváltozott a talaj. Leesünk! [125] .

embert ölt. az ő csuklóját viszont Súja. Egy nagy nyekkenés­ sel megálltak. pedig megle­ het. Most felnézett. Úgy érezte. a hátára fordult. Legurultak a mezőig. mint egy présgépből. mi történt. mint Ta­ cumicsi! Ám hirtelen furcsa érzés fogta el. Fényben úszott a környék. Az élének pontosan a fele állt ki. Nem lényegtelen körülmény persze Tacumicsi arca. Súja arca Tacumicsi mellkasánál volt. de Súja számára saját maga ennél is nagyobb problémát jelentett. Súja Tacumicsi alá szorult. [126] . és a méltat­ lan halált halt arcot megsimogatta a reggeli napfény. Mintha ennek az érzésnek a nyomában jönne. szépen kettévágta a bal szemgolyót (ragadós folyadék csurog ki a vérrel). Sőt egy osztálytársát. és meg­ tudta. hamarább. Igen. úgy. Súja ziháló mellkasa legmélyéből erős hányinger tört elő. Egyszer csak nem mozdult. hogy csupán tíz métert tettek meg. Fel kell állni. Az előbb még akkora nyo­ más nehezedett rá Tacumicsi karjából. A homloka tetején hatolt be. a nehe­ zen überelhető embertelenség. egészen a csukóját markoló Súja ke­ zéig. a szekercén Ta­ cumicsi vére csurdogált. akivel tegnapig még jóban volt. A kora reggeli tiszti ég és a fák zöldje összemosódott Súja sze­ mében. Tacumicsi arcából Súja csuklójába fénysebességgel áradt át egy rettenetes érzés. A test legurult róla. A szekercét persze Tacumicsi markolja. hogy eszméletlenül messzire esnek. eleresztette. de most váratlanul megszűnt. ahogy a csokilapocskák díszelegnek a kará­ csonyi tortán. és kimászott Tacumi­ csi teste alól. Súja halkan feljajdult.Összeakaszkodva gurultak le a bokrokkal borított lejtőn. De eközben sem eresztette el Tacumicsi csuklóját. A szekerce Tacumicsi arcába ékelődött. és a tátott szájban a penge halványkéken veri vissza a fényt.

Hiszen… Amikor lefelé gurultak. bár egy kicsit hezitált. Gyorsan. Tacumicsi feje [127] . és felállt. de sikerült kihúznia. Nem temetheti el. hogy Szakamocsi Kinpacu megerőszakolta. Jaj. hogy őt megvédje. Csodás. Nagyot nyelt és legyűrte. hogy nem lehetett látni a tete­ jét. Nincs idő hányni. Még hogy isten. összeszorított ajkakkal leszed­ te Tacumicsi kezét az arcát kettészelő szekerce nyeléről. istenem! Nem. A zsi­ gerei tiltakoztak ellene. de hitének köszönheti. és remegő bal kezét a homlokára tette. csodás! Megint feltámadt benne a harag. azért is csavarta a csuklóját. de túl szörnyű volt így. gondolta meg magát. hogy a sze­ kerce éle ne felé forduljon. a kiálló pengével. Azután. amelyen legurult. csak nem hagyhatta ott ilyen állapotban. mire gusztustalan sercegő hangot hallatva spric­ celni kezdett a vér az arcból. gyorsan vissza kell menni Norikóhoz… Inkább csak önmaga megnyugtatására gondolkodott ezen. most az a legfontosabb. Igen. Egy pillanatig azt hitte. teljes erejéből igyekezett. Túl mélyen benne volt. Jobb kézzel megrántotta a szekercét. és megpróbálta kihúzni. mégse. Akárhogy is.Hiába akarta meggyőzni magát. Annyira beborították a bokrok. Összeszorított fogakkal rátérdelt Tacumicsi feje oldalára. csak egy rossz álom. Súja nagyot sóhajtott. Norikót otthagyta egyedül. ilyenkor? Jaszuno tanárnő hívő keresztény volt. Azzal együtt Tacumicsi feje is megemelkedett. és felnézett a lej­ tőre. Megemelte a fejét. vagyis arra törekedett. hogy Tacu­ micsi felé forduljon. Iszonyatos hányingere volt. nem lehetett kihúzni. Megfogta a nyelét. Elnézte egy darabig a szekercét Tacumicsi arcában. hogy baleset volt. ahogy csak bírta.

a mező közepén egy diák­ ruhás fiú állt – Motobucsi Kjóicsi. Pont mint Ókié. ha tizenöt méterre az orra előtt. összeug­ rott és felkunkorodott. Mivel… Jó. le sem lehetett volna zárni. már-már nem is emberi arcszínű. Most döbbent csak rá. Persze lehet. Mindenesetre a golyó nem talált. Ahhoz. Ahogy megmozdult a pisztoly csöve. mint a tanteremben. és a szemüvege is bepiszkolódott. Okosabbnak tűnt nyitva hagyni Tacumicsi szemét. az ég felé fordulva. véreres szem. és teljesen valószerűtlennek tetszett. Bal sze­ mén a szemgolyóval együtt a szemhéj is széthasadt. Mint egy mű­ anyag bábu. inkább egy Andy Warholképre hasonlított. Nem is volt ideje végiggondolni. Abban a pillanatban pat­ tanás hallatszott. A feje tetejét valami meleg súrolta. A jobbat még le lehetne… Ki akar egy halottat kacsintásra bírni. A különben mindig precízen elválasztott haja most tiszta kóc volt. Az arca annyira sápadt volt. és a pisztolyt egy kis lángcsóva vette körül. hogy Norikóhoz visszaér­ jen. [Maradt 30 fő] 17 Az ezüstkeretes szemüvegű osztálytitkár pil­ lantása Sújáéba ütközött. És ennél az osztálytitkárnál pisztoly volt. amely mögötte volt? Tágra nyílt. Súja kicsavarodva ha­ nyatt vetődött. A háta alatt zizegtek a nagyobb fűszálak. csak próbált hátrálni így. hogy csalt képzelődött. Újra felállt és megfordult.a középen keresztbe futó hasadék mentén egy kicsit félrecsú­ szott. és rákállásba került. kerülőt kell tennie az ösvényen. [128] . De mi ez ahhoz a szemhez képest. külö­ nösen ilyen helyzetben? Megint rájött a hányinger. Csakhogy ismét elkerekedett a szeme. milyen sérülékeny is az emberi test. a szemüveges osztálytitkár.

– Áááááááááá! Kjóicsi vadállati hangon kezdett üvölteni. Súja úgy érezte. hogy Kavada lebukik. hogy Norikót meg kell védenie. és olyan tüzet okádott. mint akinek csak most jutott eszébe. földre esett karjához. A gondolat helyébe. Kjóicsi se szó. Motobu­ csi Kjóicsi már három-négy méterre megközelítette. amely felmordult. Bal kezével kikapta saját jobb kezéből a fegy­ vert. Súja azt hitte. vagyis inkább „tüsire nyírt” haj. Kjóicsi megrezzent. a maradék ruhaujjba csomagolva hevert a füvön. 5. Vérpára terjengett a levegőben. A so­ kat látott arc. Kjóicsi pedig csodálkozva vizsgálgatta a semmi­ ből hirtelen előkerült rövid ujjúját. A francba. [129] . Az osztálytitkár odafutott a saját. Rövidre vágott. és egye­ nesen Súja mellére célzott. mintha alabástromszoborrá változott volna. mint egy vásári bódé tulajdonosáé: ez Kavada Sógo (fiúk. Térden állva rögzítette a shotgunt. Lehetetlen elmenekülnie. olyan. mint egy lángszóró. aztán a következő pilla­ natban Kjóicsi jobb karja már el is tűnt. hogy egy elfuserált horrorfilmet lát. igazi félelem hatolt. Súja arcizmai kővé dermedtek. a szemöldöke felett feltűnő forradás. most aztán egész testét átható. Kavada a puska alján lévő pumpa mozgatásával gyor­ san újra töltött.Hiábavaló igyekezet volt. Súja látta. tisztára. és átlósan hátranézett. A kis szentély épületének árnyékában egy megtermett alak álldogált. se beszéd Kavada felé lőtt. Váltófutás. Súja kábán követ­ te a pillantását. A pisztolyt markoló kéz könyöktől lefelé. nagyszerű. A következő icike-picike golyó abból a csőből meg fog ölni… engem… fog megölni! – Állj már le! – szólt egy másik hang. De nem úgy lett. Vagy egy el­ fuserált horrorregényt. ez tényleg nagyon súlyos. hogy azonnal térdre is esik.) volt. Kezében egy sörétes puska (azaz egy rövidített puskatusú Remington M31RS). A kilőtt sörétek piros műanyag hüvelyei víz­ szintesen kipattogtak. Kettő az egyben.

A véres szerszám egy puffanással földet ért. mint a távolugróké. A lábát húzva kellett átvergődnie a bozóton – lehet. Az egyenru­ ha hasán nagy luk éktelenkedett. Súja kapkodva felegyenesedett ültében. én… – Ne mozdulj! Dobd el. ahogy meg­ látta Óki Tacumicsi és Motobucsi Kjóicsi holttestét ott hever­ ni. ahol Tacumicsivel legurultak. Tette. Lábujjhegye ért földet elsőnek.) Az arca már eleve sápadt volt. hanem ke­ zében a shotgunnal odajött Sújához. Megint meghúzta a pum­ pát. de Kjóicsi nem hagyta abba. hogy jó. mint egy lassított felvétel.– Azt mondtam. hogy Óki Tacumicsivel birkózni kezdett. és kicsivel Kjóicsi mögött állt meg. és Súját Kavadával szemben. [130] . és nem mozdult többé. talán az előbbi lövések miatt. de láthatóan nagyot nyelt. (Súja most jött rá. amit mondtak neki. és kiszedte az üres tárat. csak éppen hátrafelé repült. ami nálad van! Mondta Kavada. A fűtengeren át meglátta az osztálytitkár testét. a hátára dőlt. hogy a szekerce azóta is a kezében van. Elmerült a magas fű­ ben. Kavada egy pillantásra sem méltatta a holttestet. mintha egy kolbászüzem teletömött szemeteskukája lenne. ha egy perc telt el azóta. és a következő pillanatban. Tacumi­ csi meg Kjóicsi kegyetlen halálának hatása alól. Zihálva meg­ szólalt: – Várj. állj le! Üvöltötte Kavada. A fegyvert Kavadára szegezte. Erre Súja végre észrevette. hogy azon a lej­ tőn jött utána. Súja még nem tért magához a sorozatos események. Akkor jelent meg Noriko a meredek ösvény tetején. Kjóicsi teste középen tompaszögben meghajlott. Kavada lőtt még egyet.

– Noriko velem van! Nem aka­ runk harcolni! Ennek hallatán Kavada lassan visszafordult Sújához. majd vissza Sújára. mintha legalábbis egy tatu ikerpár lennének. ha”. ugye? Súja Kjóicsi holttestére nézett. Noriko teste sóbálvánnyá merevedetett. majd felemelt kézzel mutatta Kavadának. hogy egy ki­ csit megnőtt Kavada arcán a borosta. Súja odakiabált Norikónak is: – Noriko! Kavada mentett meg! Nem ellenség! Kavada Norikóra nézett. Mi van. nem lehetett rajta számon kérni a tettét. ha ő is félreérti a helyzetet. Nem lenne meglepő. Igen… Végül is ő meg Óki Tacumi­ csit intézte el. hogy nincs nála semmi. – Ne csináld! – kiáltotta Súja. Megmentettél. Noriko még egy darabig nem mozdult. és arra jutott. ha az osztálytitkár csak össze volt zavarodva? Igen… Meglátta. őt lövik le. és azonnal ráemelte a shotgunt. és vele együtt meredt Kavadára.Kavada észrevette Norikót. Megle­ pett vigyor játszott a szája szélén. Ezt tudjátok. De ahogy Kavada mondja. – Kjóicsit muszáj volt lelőnöm. Kavada megrántotta a vállát. Noriko sem volt mellette. odament Súja mellé. Súja meg azt figyelte. [131] . – Aha… Persze hogy tudjuk. és szinte csúsz­ va jött le a meredek ösvényen. azután lassan le­ eresztette a puska csövét. Ha ő nem lő. – Előbb tisztáznunk kell valamit – szólalt meg Kavada végül. és lehet. Újra Kavadára nézett. ahogy ő Óki Tacumicsivel végzett. majd összekombinálta Kavada szavaival. Köszönöm. Kavada olyan tekintettel vizsgálgatta őket. hogy valamit fél­ reértett. hogy „mi van. Járás körben hízta a jobb lábát.

Súja azt hitte. Mindketten visszafordultak Ka­ vadához. ezért Kavadához fordulva újra kezdte. nagy szerencsém volt… – Még a testében érezte a harc hevét. de nagy nehezen azért szavakba öntötte a mondandó­ ját. – Hogy érted.– Csak leállítottam Kjóicsit. de megint egyszerre mondták: – Hogy… – Súja újra váltott egy pillantást Norikóval. – Szerencsém volt. mondtam már. hogy ha más nem. Súja megint összenézett Norikóval. Kavada biztos bele­ megy ebbe a játékba. Kavada szólalt meg: [132] . hogy akadt itt egy normális ember. Noriko át­ adta neki a szót. – Persze. hanem még meg is menti. aztán megkérdezte: – Ti együtt voltatok? Súja felhúzta a szemöldökét. Ha ez tényleg az volt. egy darabig Súját és Norikót méricskélte. Ott a teremben még arra gondolt. Kavada arcán egy mosolyféle futott át. Végül mindketten némán meredtek Kavadára. – Hú. Kavada újra kérdezett: – Miért voltatok együtt? Súja összenézett Norikóval. De végül is igaz. akkor Súja valószínűleg életében először látta Kavadát moso­ lyogni. Erre nemhogy ellenség lenne. hogy… – ezért elhallgatott. Kavada mintha morfondírozna valamin. de Noriko is ugyanabban a pillanatban szólalt meg. Igazából Súja nagyon hülyén érezte magát. – Hogy érted azt. Noriko is elhallga­ tott. hogy… – kezdte mondani Súja.

Júko. mintha kü­ lönös módon Kavada szokva lenne az ilyesmihez. Kavadának az volt a véleménye. értem. Amíg Súja ki nem húzta a szekercét. A szeme megtelt könnyel. aki ebből a fejből kihúzza a csurom véres szekercét. [Maradt 29 fő] 19 Visszamentek a bozótosba. és mindhárman arrébb költöztek a hegyoldal felé. és elfutott. Nanahara Súja meggyilkolta Óki Tacumicsit. Kirázta a hideg. Súja mindenekelőtt Leültette Norikót. A háta mögött lövések hallatszottak. amikor beléptek a közeli cserjésbe. de most mindenesetre el kellett menekülnie. és maga is [133] . – Várjatok! Megkeresem Motobucsi és Óki csomagját – hagy­ ta meg nekik Kavada. A szutykos macska már eltűnt valahova. Veszélyes volt ész nélkül szaladni. és elment. de ez már el sem jutott a tudatáig. felülkerekedett benne a fé­ lelem. Minden­ áron.) a bozótosban rohant. Júko fejében újra lejátszódott a képsor. amelynek a bozótból szemtanúja volt. Bár Súja még ennek a kiválasztásán is sokat gondolkodott. le sem tudta venni a szemét a látványról. mindenkeppen. ezért szót fogadtak neki. [Maradt 29 fő] 18 Szakaki Júko (lányok. és összeszedték a csomagjaikat. Inkább rejtőzzünk el. Nanahara Súja. hogy ott nem lehet jól átlátni a terepet. Felkapta a hátizsákját. úgy látszott. mint akit megbű­ völtek. ne­ hogy akarata ellenére kijöjjön a száján egy sikoly. Méghozzá profi módon.– Jól van na. de ahogy meglátta a pirosra festett fegyvert. Semmi okunk itt szobrozni védtelenül. 9. kezét a szájára szorította. ahol Súja és Nori­ ko eredetileg tartózkodott. oké. Óki Tacumicsi széthasadt feje.

alul túl feltűnők lettünk volna. és azt hitték. amelyet Kavada Kjóicsi holtteste mellől vett el. és Noriko egy rózsaszín ragtapaszt nyújtott neki. úgy jutottunk ide. hogy visszatér a normális érzékelése. de kétségtelenül így volt. hogy nem akarta magánál tartani – hiszen végignézte a félresikerült „stafétaváltást” –. és kerültük a tengerpartot is. de erőt vett magán. Szinte nem is vérzett. minél messzebb akartunk men­ ni. Mi. de egy kicsit belenyilallt a fájdalom. Figyelmesen ráragasztotta Súja fülcimpájára. Súja viszonozta Noriko pillantását. – Súja. [134] . Csak tessék. hogy ugyanígy voltak vele. A titkár is… Óki is. itt már jó lesz. A hányinger gyorsan lehűtötte a harc hevében felhevült agyát. talán az Óki Tacumicsi szekercéje miatt kiszakadt hátizsákból vette elő. Nem akartunk felmászni a hegyre. Ahogy kiejtette Tacumicsi nevét. újra rájött a hányinger. és közben azt mondta: – Vajon miért jött mindenki pont ide? Velünk és Kavadával együtt öt ember. csak tessék. és érezte. (Egy harminc­ nyolc milliméteres Smith & Wesson Chief Special volt. mondjuk.. és neki adott. Felnézett. Azt a revolvert markolta.mellé ereszkedett. Megrázta a fejét.) Sújá­ nak annyira forgott tőle a gyomra. itt a titokzatos Földimogyoró-ember!. Súja bal kézzel megtapogatta a sebet a jobb fülén. És a test itt hever egy köpésre. – Nem tudom. Az a földimogyoróként félbehasadt és szétcsúszott arc. – Maradj nyugton! Noriko odahúzódott hozzá. Le­ het. tessék. és a kezében szorongatta. A kiváló akciójelenet-so­ rozat miatt nem is gondolt erre. és kibontotta a ragtapaszt.

mielőtt meghalt volna a balesetben. de hálás volt a kellemes melegért és az il­ latért. az anyján merengett.– Súja… sápadt vagy.vagy sampon­ illat csapta meg. de Súja nem tudott válaszolni. Aztán kitárta karját. Gyors ütemben rázkódott a teste. még gyerekszemmel nézve is rendkívül csinos anya volt. [135] . majd megszűnt. „Apuka a törvényekkel dolgozik. – Mi baj? – kérdezte Noriko Súja vállára tett kézzel. Kicsit meglepődött. Összevissza vacogtak fo­ gai. és a vérszaghoz már szinte teljesen hozzászokott orrát enyhe kölni. arca pedig Súja remegő arcához ért. Balra fordította a fejét. nagyon ha­ sonlított Síntani Kazumiéhoz. Ebben az országban ez nagyon fontos”. – Félek. Megöltem egy embert. és Noriko arcába nézett. egyáltalán nem közönséges hivatalnok be­ nyomását keltő apjával.) – Egyszer feleségül veszek majd valakit. minden rendben? – kérdezte Noriko. átlósan Súja elé térdelt. akik bajba kerültek. (Úgy is volt. És mindig mosolyogtak egy­ másra a bajuszos. mondta az anyja a karjában ülő Sújának. mintha szteppet járnának. mint anyu volt. Az a munkája. ahogy kiskorában az anyja átölelte. Súja fogvacogva válaszolt: – Félek. majd vigyáz­ va fájós jobb lábára. Eszébe jutott az érzés. Megborzongott. Noriko egy percig mélyen Súja szemébe nézett. aki olyan. Az arca… Hát igen. és rögtön reszketni kezdett. hogy segítsen azoknak. és továbbra is mozdulatlanul kapaszkodott térdébe. és átölelte Súja vállát. mint apu és anyu – gondolta Súja Noriko mosolyának hatására. Iszonyúan félek. aki aggódón pillantott vissza rá. fürge mozgású. Miközben Noriko mat­ rózblúza gallérjának csíkjait nézegette. Végre alábbhagyott a remegés. Súja érezte Noriko testének melegét. Egyenes beszédű. és mindig úgy fogunk egymásra mosolyogni.

és kézbe vett egy régi sárkányeregető zsinórt vagy valami ahhoz hasonlót. Tegnap nem is fürödtem. jó illat volt tényleg. és odadobta Sújának. kólásdoboz vastagságú fatörzsbe vágott a bicskával. Súja elkapta a levegőben. Amikor Noriko újra felnevetett. Az egyikből kivett egy papírdobozt. – Ne már. és kinyitotta. Súja leeresztette a Smith & Wessont. Kavada egy közeli. a bozót susogva megmoz­ dult. – Abba a fegyverbe valók. Kavada vállán szíjon lógott a sörétes és két hátizsák. ez a kés már eleve nála kellett hogy legyen. Noriko szégyenlősen nevetett. Töltények sorakoztak katonás rendben. Az öt hiányzó lövedék miatt foghíjas volt a csomag. Megemelte a madzagot. Töltsd meg! Ezzel Kavada maga mellé tette a shotgunt. [136] . – De. – Én vagyok. Ne lőj! Széthajtotta a sűrűn nőtt leveleket. Egy idő múlva Súja megszólalt: – Jó illatod volt. – Igen. Kivett a zsebéből egy kis kést. és ki­ hajtotta a nyelébe fordított élét. fémszínű talpukkal felfelé. hogy a bo­ zót mélyén folytatódik. Noriko lassan eltávolodott. beleszorította a kifeszített zsinórt. Mivel a kapott fegyvere felte­ hetőleg a shotgun. Látni lehetett. A megmaradt fonalat is hasonló módon rögzítette a fák tör­ zséhez. meghúzta. és készenlétbe he­ lyezte a Smith & Wessont.– Már jobb? – kérdezte Noriko. és Kavada belépett a te­ rükbe. Köszönöm szépen. és a maradékot levágta. Súja a bal karjával fedezte Norikót.

negyve­ nen indultunk. Ha valaki beleakad. – Itt a reggeli ideje. Egyértelmű. negyvenketten. semmi baja nem lesz annak. Nem eszünk? – kérdezte tőlük. Néhány dologra szükségem volt. és leesik a fá­ ról. Még négyöt emberrel okés vagy. hogy akkor sem nagyon kóborolhatott volna Norikóval a karján. és félvállról mondta: – Ne törődj vele! Ha mondjuk mindenki megöl egyvalakit. visszako­ zott. Kivette a vizespalackokat és a kenyeret. az olyan. Nem volt étvá­ gya. Kavada. mi va­ gyunk a középpontban. – Kezdetleges biztonsági rendszer. Minket viszont figyelmeztet. szóval az egyikük háti­ zsákjában. és még mindig élsz. ezért elsőnek oda mentem. és tur­ kálni kezdett Motobucsi vagy Óki. [137] . Súja a térdébe kapaszkodva megrázta a fejét. Bár Súja tudta. hogy akármennyire kis sziget legyen is. – Azt a kötelet meg hol találtad? Kavada alig láthatóan bólintott. egy bolt azért adódik rajta. pont azért nyársalta fel a tekintetével Kavadát. mert megölted Ókit? Kavada Súja arcába nézett. Ne aggódjatok. Ott találtam. ez megrándul. mint egy bajnokság. Duplára csináltam. Kétméteres sugarú körben szereltem fel. nem is.– Ez meg mi? – nézett fel kérdőn Súja. mintha megijedt volna Súja dühös arcától. ha öt-hat emberrel végzel. Persze ez nem változtat azon. aki miatt le­ esik. Ez meg hozzá van kötve. mert vicc volt. – Ez? – Kavada zsebre vágta a kést. hogy Kavada poénból mondja. te nyertél. De neki még vélet­ lenül sem jutott eszébe ilyesmi. – Mi van? Rosszul vagy. Onnan egy cso­ mó hasznos dolgot beszerezhettek volna. Kavada elhelyezkedett Sújával és Norikóval szemben. – A kikötő közelében volt egy vegyesbolt. Súja csak tátotta a száját.

ahogy rebesgetik. A bal oldalival egyszerre mozgott a mellette lévő csúnya vágásnyom.– Bocsánat. – Ezért nem csoda. hangjában némi indulattal: – Azt akarod mondani. akkor valószínű. – Mi az? – A titkár… Motobucsi… – Hé – szakította félbe Kavada az állával intve –. Megrázta a fejét. Ha Kavada olyan rossz fiú. Kavada felházra a szemöldökét. mert… én Ókit… szóval mert meglátta. hogy így volt. ahogy leterítettem. hogy Kavada Sógo vajon viccelődős típus? – Azt hiszem. – Öö. hogy te nem vagy rosszul? Vagy már mást is megöltél a titkár előtt? Kavada csak a vállát rángatta. Össze volt zavarodva. hogy mi a furcsa benne. Miközben Súja folytatta. vicc volt. az előbb tisztáztuk. Motobucsi azért lőtt rám. ha Motobucsi végezni akart velem. hogy máshogy értékeli az itt történteket. – Hát az meglehet. Súja kicsit furcsállotta a szófordulatot. amit nem értek. azon gondolkozott. de ott akkor nem jött rá. hogy az előbbi vicc volt-e. és… Kavada bólintott. bár még nem próbáltam. mint ők. van valami. Lehet. Mert Óki nekem jött. és inkább másról kezdett beszélni. Hagynom kellett volna. Nem is tudnék fel­ támadni. Illetve. hogy megöljön? Nem vagyok én Krisztus. nem? Nem tehettem mást. – Nem. Súja megkérdezte. De nekem akkor is… [138] . ahogy megöltem. nem azt akartam mondani. – Most mindenesetre ő volt az első.

– Nem – most Súja szólt közbe –. – Nem is kell érteni – mondta. és majdnem sikerült is mosolyognia. – Óki úgy állt hozzá. és semmi oka nem volt. és elvesztette a normális ítélőképességét. amivel felingerelted? – Már hogy csináltam… Kezdett bele Súja. hogy nem értem. hogy én semmit sem csináltam. és semmiképpen nem akart meghalni? Vagy csak si­ mán önző volt. ha volt egy súlyos beteg csa­ ládtagja. Mi ebben az érthetetlen? – Logikusan hangzik. – Nem tudsz valamire visszaemlékezni? – A késemért nyúltam. aztán eszébe jutott. hanem Óki… Kavada félbeszakította Súja habogását. nem? Kavada megrándította a vállát. ez már nem számít. – Kavadára nézett. Nem arról van szó. ilyen elv szerint megöl­ hetsz engem. Más is előfordulhat. te mit tudsz Ókiról? Na igen. milyen ember. Ő is félt Óki Tacumicsitől. de mi a ga­ rancia. és azonnal meg akarnak ölni? Vagy ha te például „játszani” akarsz. hanem Óki… Óki úgy jött nekem. hogy őt is beveszitek? Azok ketten hátha azt gondol­ ják. – De csak annyi… [139] . hogy összeszövetkeztetek. hogy titeket is be­ leértve bárkiről tudjam. Ráadásul én Norikóval… Norikóval voltam. látta. mi van. csak… Én sehogy sem tudom meg­ emészteni. tényleg. Nem is az. Ennyi. hogy rám támadjon. – Tessék? Kavada elhúzta a száját. aztán folytatta: – Nem jöttem elég rég az osztályba ahhoz. Különben is. és letette a vizespalackot meg a kenyeret a lábához. hogy veszélyes vagyok. Nem csináltál valamit. Vagy beleőrült a félelembe. Te itt voltál ez­ zel a kislánnyal. Amikor szembekerült Ókival. öntudatlanul is a késéhez nyúlt.

– Épp elég indok ez. Súja sóhajtott. – Nem erről beszélek – rázta Súja a fejét. Súja újra Kavadára emelte a fejét. mintegy lezárásként. Csak annyi. – Na igen. hozzátette: – De azt hiszem. Nanahara. – Ezt hogy érted? [140] . Én benned nem kételkedem. nincs ezen mit érteni. Mert ha igen. – Tényleg – mondta. Óki be volt indulva. – Megmentettél. Nanahara. – Mi az? – Elfelejtettem megkérdezni. ha nem bízol annyira az emberekben ebben a játékban.Kavada megrázta a fejét. Óki Tacumicsi vajon tényleg „be volt indulva”? Persze lehet. hogy bolondság ilyesmin gondolkod­ ni. Ebben a játékban mindenkinek hamar elfogy a cérnája. akkor te halsz meg. vagy nem? Vagy legalábbis le akartad állítani Motobucsit. Kicsit megnyalta a száját. Ahelyett hogy a másikon morfondíroznál. aki az orra előtt állsz. Ez a legegyszerűbb ma­ gyarázat. hogy első körben le kell győznie téged. ke­ zedben egy fegyverrel. a veszély elle­ nére. – Ez nem így van. inkább gyanakodj. hogy én is az ellenségetek vagyok. Súja folyatta: – Hogy te meg mi miért vagyunk együtt? Kavada felhúzta a szemöldökét. Te még nem értetted meg ezt a játékot. ne teketóriázz. Jobb. Hallod. lehet. Végül. ahogy Kavada mondta az előbb. Óki talán arra gondolt. hogy ha rád fognak egy fegyvert. – De mit? Mondjad már.

– Csodálatos eszme. majd bólintott. mert a színjáték része volt. – Norikóra nézett. hogy felnőtt benyomását kelti. – Ha senkiben sem bíznánk. hogy te jó leszel-e nekem? Erre nem gondoltál? Mondjuk. egy valódi felnőtt beszéde volt. hogy én le akartam lőni a megzavarodott fickót? Vajon tényleg kény­ telen voltam megölni? Motobucsit nem tudtam volna társul fogadni. hasonlít Mimura Sin­ dzsihez” – gondolta Súja. és ha megtámadja is őket valaki. szerinted abbahagyta volna? Nem lehet úgy felfogni. Igaz. el­ vesznénk. Kavada egy évvel idősebb náluk. ha csak azért szóltam rá. akkor jó. majd megrázta a fejét. előnyösebb többen lenni. – És? – Gondolj bele! – Kavada megbökte egy kicsit a térdén pihen­ tetett sörétest. se vége. De hozzátenném. hogy ebben a játékban mindig óvatosnak kell lenni. – Én úgy gondolom. Szerintem. [141] . hogy nekem csak társ kellett.Kavada folytatta: – Ebben a játékban hasznos az életben maradáshoz. és egyszer veletek is végezni akarok majd? Súja egy pillanatig Kavada arcába meredt. Ez így van. hogy rászóltam. De akkor is. hogy te nem vagy ellenség. se hossza. Én azt gondolom. A rázúduló vilá­ gos és logikus beszéden félig-meddig meg is lepődött. hagyja abba. – Ha egyszer gyanakodni kezdesz. „Abban. ha van­ nak társaid. Ha felváltva őrködnek. ez teljesen egy felnőtt. – Ha nektek így jó. – Én is – bólintott Noriko. tudnak pihenni. Súja elgondolkodott. kislány – bólintott Kavada. amíg ellen­ őrzöm. – Szerinted olyan veszélyes volt egyáltalán Motobucsit megfékezni? Attól. de mi van.

– Kavada jól szórakozott. Egy darabig a fejefölötti lombokat nézte. hogy együtt vagyunk. utána pedig megjelent az arcán a szokásos mosolyszerű­ ség. – Aha. – Ne tereld el a szót. Komoly volt az arca. aztán visszafor­ dult hozzájuk. És most is. de… szégyellem. akkor… Súja valami nagyon vadat látott átsuhanni Kavada nyugodt tekintetét. Miért bízol bennünk? Attól. – Na jó. A fák között kisma­ darak csiripeltek. nem te mondtad az előbb? Semmi okod megbízni bennünk. – Ja. Nem tudta. erről a játékról megvan a magam véleménye. A probléma veled van. válaszolj rendesen! Súja a fegyveres kezével hadonászott. egyszóval… Kavada sétapálca módjára két kézre fogta a térdei közé állí­ tott fegyver csövét. [142] . nem biztos. Súja feszülten hallgatta. Úgy látom. Kavada arca komor volt. mi az. – Gyakorlati feladat. aztán mégis folytatta: – És igazad van ugyan. hogy ezt kell mon­ danom. – Nekem bizonyos okok miatt ennek a játéknak a szabályai­ ról. és kettejükre nézett. hogy ez nem játék. – Na. igen. – Jó kis párnak tűntetek az előbb. Kavada megint felhúzta a szemöldö­ két. de nagyon vad volt. Kavada félbehagyta a mondandóját. egész jól képbe jöttél. de én mindig a lelkiismeretem szavát követem a döntéseimben. Kavada hátradőlve mutatta. nem. hallod! Súja akadékoskodott. hogy ő kezdte a kérdezősködést.Kavada azután kérdezte: – És? Erre Sújának eszébe jutott. hogy egyikünknek vagy netán mindkettőnknek nincsenek ellenséges szándékai. Nana­ hara.

mi nem. máris jobb. Kavadának sem jött le a vigyorgás az arcáról. mintha egy fel­ nőtté lenne.Súja szóhoz sem jutott. hogy velünk vagy. Pár? Noriko szólalt meg hamarabb. Aztán mondta. – Milyen jó. Kavada minden mozdulatával egyetemben. Noriko kezet fogott vele. Kavada kinyújtózkodott. – Te tisztára individualistának tűntél. és Súján áthajolva Norikónak is ke­ zet nyújtott. Noriko szavaira Kavada megérintette a bajusza helyén nőtt borostát az ujja hegyével. Aztán elne­ vette magát. Rákvörös volt. Sújához fordulva odanyújtotta a jobb kezét. és példátlan dologra szánta magát. Nekem nincs Sújához… Kavada Sújára és Norikóra nézett és vigyorgott. – Szívesen. hogy ha egyszer gyanakodni kezd az ember. – Ne használj ilyen bonyolult szavakat. – Veled is. És ti mondtátok az előbb. – Én is örülök. öregfiú. – Nem. se hossza. amit mon­ dani kell. Noriko nevetett. – Köszönöm. máskor is. már akkor. Egyedül olyan magányos voltam. Súja megszorította a kezét. hogy bízol bennünk. örülök. Elég ennyi? Súja végre kipréselt egy mosolyt. se vége. Nagy tenyér volt. Születésem óta ilyen barátságtalan fejem van. [143] . Barátságosan hahotázott. amikor az osztályunkba jöttél. kislány. – Ezért bízom meg bennetek. semmi sincs.

) hátát a falnak támasztva hunyorgott. Az eggyel arrébb lévő bejárat mögött egy asztal és egy szék és egy rozsdafoltokkal tarkított irattartó állvány volt. [Maradt 29 fő] 20 Az apró mintázatú. – Hú. Jumiko kissé megrázta fiúsan rövidre vágott haját.” …Na igen. amelyet most kezdett el­ árasztani a fény. de ahhoz képest jellegtelen épület volt. részt vehetek egy ilyen szó­ rakoztató játékban. még azelőtt. de Jukiko először. hogy Oki-szigeteki Turisztikai Hivatal. és Kuszaka Jumiko (lányok. és áldást hoz minden teremtmény­ re. és a lakásuk sem volt olyan közel. Jukiko er­ nyedten bambult a deszkapadlóra. hogy a ne­ vét hivatalosan anyakönyvezték volna – beléptek a Dicsfény szektába.Aztán Kavada Noriko betekercselt lábára pillantott. Az oviban ugyan más csoportba jártak. szinte fehéren sütött. ahová a szüleik cipelték el őket. „Minden egyes na­ pon eljön hozzánk a fény. és láthatóan megilletődött az énekszó­ [144] . és most eszébe jutott a területi püspök szentbeszé­ deiben állandóan ismételgetett közhely. a kagyló süket volt. mutasd csak a lábadat! A többi ráér később is. takaróba burkolózó Kitano Jukikóra (lányok. ezt el is felejtettem. Jumiko akkor már harmadszor járt ott. hahaha. mint egy helyi önkormányzati tanácsterem. az aszta­ lon pedig telefon.) Az irattartóból két-három nem túl meggyőző prospektus kandikált ki. Egyenesen tűzött be az üveg felső ré­ szén. és ironi­ kusan mosolyogva pillantott a mellette szintén falnak dőlő. ahogy Sza­ kamocsi megmondta. A szülei – és persze ő is. 7. de természetesen.). áttetsző ablaküvegen tán­ coló napsugár egyre erősebben. hanem – igazándiból ez is összefüggésben volt a dicsfényesekkel – először a templomban találkoztak. A bejáratnál fellengzős név hirdette. 6. (Kipróbálták. Jumiko és Kitano Jukiko óvodáskoruk óta barátnők voltak. tiszta áldott vagyok.

Most mit kellene egyáltalán tennie? Szakamocsi reggel hatos híradóját a ház­ [145] . de Jumiko meg az ő filigrán alkatát és kerek arcát irigyelte. és oda zárkóztak be. egy kicsit kimagasodó dombon magányos házat találtak.) még az indulás előtt meghalt. és az arca is mennyivel karakteresebb. mint egy fiú. és most is – bár kicsi. hogy ez a „most” újra legyen – a szoft­ ballcsapat negyedik ütőjátékosa. és így az ő startolásuk között csak két perc telt el. olyan. Jumiko olyan élénk volt. ebben az egyben nincs változás. hogy Kuninobu Jositoki (fiúk. a sziget keleti part­ ján futó úttól az északi hegy felé. Igen. akit a szülei magára hagytak.hoz igazított gong hangjától meg a felcicomázott templom hangulatától. Bár fásult volt. teljesen más típusúak voltak. Jukiko háziasabb lány volt. de más hasonló tulajdonságuk nem na­ gyon volt. de ők nem tudtak róla. Már több mint négy óra telt el azóta. De most is a legjobb barátok. A rendkívüli feszültség miatt mindketten elfáradtak. gyakran vendégelte meg Jumikót saját készítésű sütemények­ kel. Ekkor kezdődött a barátságuk. A nevük hasonlított. Együtt menekültek el. az iskolakapu oszlopa mögött Jukiko várt rá sápadtan.) A településtől északra. Jukiko gyakran szóba hozta. Amikor Jumi­ ko kilépett a teremből. hogy ilyen magas. Az volt a szerencséjük – bár nem illik ilyet mondani –. mert vala­ mi dolguk akadt. milyen jó neki. 7. végig törte a fejét. és egymás mellett a padlón ülve töltötték az időt. – Szerinted is tiszta gáz ez a hely? A lány mintha egy kicsit meglepődött volna. Mostanra már Jumiko magasabb is volt bő tizenöt centi­ vel. (Alig húsz perc múl­ va tért vissza és kezdte el az öldöklést Akamacu Josio. na­ gyon kicsi az esélye. Jumiko imádság után odament ehhez a meg­ szeppent lánykához. de elmosolyo­ dott. Jumiko levette a szemét Jukikóról és ő is a padlót kezdte bá­ mulni. hogy kiskora óta mindig azt mondták.

Csak annyi. és hoz­ zá fordult. Tényleg. Igen.ban is hallani lehetett. Ogava Szakura és Jamamoto Kazuhiko még hagyján… A többiekről nem le­ hetett feltételezni. per­ sze. megafon for­ májú kézi hangosbeszélőre. Az vajon működik? Ha igen… Akkor nem igaz. – Jumi! Jukiko szólt hozzá. Fél megtenni. ebben a pillanatban is lehet. ezért félbehagyta a gondolkodást. Egyáltalán hogyan ölheti meg valaki az osztálytársát? Jó. [146] . Mert egyrészt képtelen elhinni. Egyesek meggyil­ koltak másokat. emiatt menekültek idáig Jukikóval. Va­ lamiért csak a rózsaszín cipőre emlékszik abból. de azért a szokásos szelíd Jukiko-mosoly. másrészt félelmeinek egy részétől sehogy sem tud megszabadulni. amit a lány viselt. Akkor meg… Jumiko odapillantott a szoba sarkában heverő. Kicsit mesterkélt volt. Ha nem számítjuk Kuninobu Jositokit és Fudzsijosi Fumijót. A lány szája sírásra görbült. aki… De… Jumikónak eszébe jutott egy jelenet. se lát. Pontosan emiatt se hall. hogy tehetetlen. hogy vannak. közvetlenül a hatórás hírek után mintha távolról fegyverropogást lehetett volna hallani. – Együnk a kenyérből. ez a szabály. azt hiszem. már kilenc halott van. akik belementek ebbe a játékba. hogy épp meghal valaki. hogy öngyilkosok lettek. biztos megölném. hogy van­ nak. Most. hogy meg akar. de Jumiko nem akarta elhinni. De… De ha valaki meg akarna ölni. vagy azt hinném. Ennünk kell valamit. Jukiko kedvesen mosolygott. hogy fél. Ha netán… ha netán lenne mégis valaki. akik hajlandók követni egy ilyen szabályt. hogy jobban fo­ rogjon az agyunk. Általánosban a másik legjobb barátnőjének az arca.

Evés közben is azon gondolko­ dott. de végül megtartotta magának. ivott egy korty vi­ zet. az bizonyos értelemben igen veszélyes volt. Vajon mi lehet a helyes döntés? Jumiko még maga sem tudta eldönteni. Jukiko? Jukiko a kenyeret rágcsálva még egy kicsit elkerekítette amúgy is kerek szemét. és a tetejükből egy hüvelykujj vastagságú bot állt ki. – Jó. Még maga sem volt biztos benne. Ju­ miko tekintete egy pillanatra megállapodott a táskájában két kerek. [147] . Jumiko derűsen bólogatott. különben is. Jumiko visszamosolygott és bólintott. Valószínűleg ez a kézigránát. (Jukiko „fegyvere” rendkívül szellemesen egy dartkészlet volt. – Csak azért. Ki-ki a maga hátizsákjából elővette a kenyeret és a vizet. mert mostanáig reszkettél. azon egy fogóféleség és egy három centi átmérőjű fémka­ rika volt. Egy darabig mindketten hallgattak. azzal nemcsak magát. – Ne félj. Ezüstszínűek voltak zöld ár­ nyalattal. együnk. te itt vagy velem. Aztán hirtelen Jukiko szólalt meg: – Figyelj csak. hanem Jukikót is kiteszi a veszélynek. Jumi! – Hm? Igen? – Azt fogod mondani. jól vagyok. még a fatáblát is szíveskedtek mellékelni. Amit tervezett. és megszólalt: – Kicsit megnyugodtál.) Nemsokára megette az egyik kenyér felét. hogy lehet ilyenkor ekkora hülyeséget kérdezni. – Ja – mosolyodott el Jukiko. Ha megteszi.– Jó? Jukiko még egyszer megismételte. hogy előhozza-e Jukikónak a „teendőket”. konzervszerű tárgyon.

2-es. jön a díjnyertes téma. sovány. Általánosban védőjátékos a Kö­ lyökligában. őszinte lesz. bal 1. testsúly ötvennyolc kiló. egy az egyben. nem is mert egyenesen Jumi­ ko szemébe nézni. de már abbahagyta a base­ ballt. Hihetetlen. Bece­ neve nincs. és folytatta. hogy majd ilyesmiről fognak beszélni a kirándulás alatt. jobb szem 1. Különben is. Jumiko némán bólintott. – Tényleg? – Jukiko a rakott szoknyájára kapta a szemét. ne haragudj. de úgy döntött. Esti téma az osztálykiránduláson. ezt már sejtette vala­ hol. és a vezetéknevében benne van a nana. – Mármint fiú? – Aha. ő volt az első ütő. – Figyelj csak. – Hát… Jumiko megtorpant. Persze amíg el nem aludt a buszon. hogy eddig még neked sem val­ lottam be. Testmagasság százhetven centi. Éjjel. és ráállt a zenére. ami kenter­ ben veri a tanárok szidását és a jövőről való álmodozást. de nekem Nanahara Súja tetszik. Jukiko szégyenlősen válaszolt. de izmos. nagyon jól gitározik és énekel. A „szent” téma az éjszakai sötét és benne önmagunk ünneplé­ sére. ő is azt hitte. Elővette az agyából a Nanahara Súja-dossziét. amikor már befejezték a kártyázást és a párnacsatát és a vendégfogadó felfedezését. – Igen. hogy kölyökligás korában ő volt a csa­ pat ütőkártyája.5-ös. a he­ [148] . – Neked tetszett valaki az osztályból? Jumikónak egy kicsit elkerekedett a szeme. de abból. telt ajkára.Jukiko ráharapott kis. – Mondjad már! Jukiko még mindig habozott egy kicsit. de végül kimondta.

Most bebizonyosodott. ő már meghalt!) Tanulás terén inkább az angol meg az irodalom. Kicsit furcsán hajlik ugyan a szája. Nagyon. Jumiko Sújáról szóló dossziéja telis-tele volt. aki szintén ott lakik. Aztán folytatta. – Szeretnék vele találkozni. és olyan bátor­ nak tűnt. az Áldott Szeretet Háza neve­ zetű katolikus intézetben lakik. és így ragadt rá a híres cigarettamárka. Közeli barátja Kuninobu Josi­ toki. Történjék bármi. Valószínűleg erre akart kilyukadni. mert én lennék a magasabb. Október 13-án született. nem hordhatok majd magas sarkút. hogy ilyesmiről nem beszélhet Juki­ kónak. [149] . és most Siroiva szélén. vele biztos nincs semmi baj. A tar­ kóján. hogy Jukikónál több anyaga volt. Jukiko lesütötte a szemét. – Komolyan? – mondta a lehető leghétköznapibban. a válláig ér. (Kétség nem fér hozzá. Hát dióhéjban ennyi. így összességében igen jóképű. Kiskorában elvesztette a szüleit bal­ esetben. Jumiko gyengéden hozzáért a vállához. mint a neve is mutatja. kicsit lányosan. hogy ez a kijelentés nem volt túl szerencsés. ősszel. – Ne aggódj. A haja hullámos.tes szám. nem? Bár nem nagyon figyeltem. – Jé. de kedves szemét európai típusú kettős szemhéj hatá­ rolja.) Köztük az egyik legfontosabb adat a testmagasság volt: Ha Nanahara Súja nem nő tovább. a Wild Se­ ven neve. Aztán rájött. ha együtt sétálnánk. Mi lehet vele? Kezét a combján tartva ömleni kezdtek a könnyek a szemé­ ből. (Jaj. ezért gyorsan hozzátette: – Hát ő volt a legjobb sportoló az osztályban. Vércsoportja B. szóval a humán tárgyak az erősségei. – Igen.

kérdezhetek valamit? Jukiko csodálkozva hajtotta félre a fejét. – Figyelj csak. mint aki egé­ szen helyrejött. mondjon egy nevet. Csakhogy ő Csigusza Takakóval van jóban. Meg tudnék bízni bennük? – Na. amilyen következetes. Jumi? Ki tetszik? Jumiko elsőnek a plafonra bámult. de mégsem tűnik olyan rossz­ nak. Mimurát a kosárcsapat védőzsenijé­ nek tartják. köz­ ben pedig jártatta az agyát.Jukiko letörölte a könnyeit. Utána. azután megkérdezte: – Szerinted van olyan ember. (Jaj. – Mit? Jumiko karba tette a kezét. Mindenki milyen jó fej volt. megkérdezte: – És neked. Üssön a hasára.) Szugi­ mura arcán mindig ott az a megkapó világfájdalom. de már ő is meghalt. Jumiko odafordult hozzá. Pedig ő is milyen jó fej! Hát igen. de jólelkűnek tűnik. hogy elmondja. futnak utána a lányok. kicsit durvák az arcvoná­ sai. hümmögött egy sort. és bólintott. de nem a b osztályban. És számára bármilyen megbeszéléshez Jukiko a legjobb partner. Mindenekelőtt meg kell beszélni. A fiúk is és a lányok is. hogy összeszedje a gondolatait. Már megint ugyanaz a kérdés. Valami harcművészetet tanul. ki az? – kérdezte megint Jukiko. nagyon tájékozott. de szerintem az ilyes­ mi menő. sok lány fél tőle. Utoljára még egyszer meghányta-vetette magában a dolgot. hogy csajozós „playboy”. fanati­ kus rajongói is vannak. [150] . és kenje el a dolgot? Óki a kézilabdacsapat nagyágyúja. Numai „rossz fiú”. aki meg akar ölni egy másikat? Mármint most az osztályunkban. Takako biztos rossz néven venné ezt tőlem. Gáz. A lányokhoz kedves. és végül úgy döntött. Talán mert a lányok között az a vélemény alakult ki róla.

valószínűleg. hogy mind öngyilko­ sok lettek… És az előbb is hallottad a fegyverropogást. De ha minden kötél szakad… Jumiko bólintott. és folytatta: – Mi együtt vagyunk. hogy a matrózblúzának bal kéze­ lője kicsit elszakadt. hogy én fé­ lek. hozzávágnám az illetőhöz. és félrebillentette a fejét. ezért még nem is olyan vészes. és véletlenül összetalálkoznál valakivel. biztos. ha meg lenne valami fegyverem. hogy még ennél is sokkal jobban félnénk. Hallottad a reggeli híradót. Jumiko Jukikóra nézett. Jumiko bólintott egyet. és nem is gondoltam ilyesmire. – És ha nem tudsz? Jukiko eltöprengett.Jukiko összeráncolta a szemöldökét. És akkor vette észre.haltak egy csomóin. Mind a ketten. – És szerintem a többiek is ugyanezt teszik. Széttárta a karját. Kilencen is. még jó. [151] . hogy min­ denki fél. Ha lenne ná­ lam valami.. szerinted nem? Jukiko egy kicsit elgondolkozott. Csak azzal voltam elfoglalva. én azt hiszem… talán harcolnék. Utána tagoltan mondta: – Én… igen. amióta elindultunk… Nem hinném. – Na és ha így félsz. Biztos. Jukiko? – Elfutok. de egy idő múlva válaszolt: – De. –. – Mi meg itt ülünk és félünk. mit csinálnál. Így van. – Hát… De hát már meg is hal… – itt megremegett a hangja. vagy nem? – De igen. – Hát igen. hogy még el is sütném… Persze nem szó nélkül.lehet. de ha egyedül kellene lennünk.

hogyan lehet­ ne megszökni. majd folytatta: – Csak annyi az egész. Szóma bandája például… vagy… Kirijama… Jumiko ránevetett. És ha már ezt hiszik. és visszaült. mert egyszer nem bíztam meg valakiben. rakott szoknyája alatt megmozgatta a lá­ bát. – És ha van valami. és bemagyarázza magának. akkor az egyetlen dolog hogy összehívunk mindenkit. Jukiko megint beharapta kis.– Na ugye? Én is azt hiszem. és ezért állnak neki harcolni. Időkorlát? Ha nem halt meg senki huszonnégy órán át? Ha addig élet­ ben is maradnánk. Általánosban. – Elmondom. akikben én nem bízom. hogy senki nem szándékosan öl. hogy a másik meg akarja ölni. Egy pillanat szünetet tartott. – Van egy rossz emlékem azért. Mindenki fél. és a padlóra támaszkodott. és kigondoljuk. – Igen? – Ha nem csinálunk semmit. meg fogunk halni. és egy hajszálnyit fél­ rebillentette a fejét. Jukiko Jumiko szemébe nézett. akkor megölnének. Nem? – De… Csak… – Nekem… Jumiko félbeszakította Jukiko szavait. Si­ mán előfordulhat. Jukiko. széttárta karba tett kezét. [152] . Tanácstalanul nézte a padlót. még ha a másik nem menne is nekik. hogy félnek. mire gondoltam. – Ez igaz. telt ajkait. ők támadják meg. amit tehetünk. aztán bizonytalanul felelt: – Lehet… Vannak. Jukiko ijedt arccal bólintott.

megint előúszott a barátnője arca. tornaóra után vettem észre. O meg elsírta magát. hogy nincs meg. szóval neki nem volt apja. És a rózsaszín cipő… Visszaemelte a szemét Jukikóra. [153] . aki mindjárt elbőgi magát. és ő ért vissza elsőnek a terembe. de én akkor nagyon vigyáztam rá. hogy az asztalomon felejtettem a háromszínű golyóstollat. hogy vallja be az igazat. Jukiko némán hallgatta. és láttam. – Az az. de azt mondta. akinek biztos szintén voltak előítéletei vele szemben. na mindegy. – Hazamentem. egy időben divat volt a Tojásmacska. így kinéztem belőle. – Kikérdeztem.– Mi történt? Jumiko a plafonra szegezte a tekintetét. – Aha. nem látta sehol. a Tamagoneko. – Persze. amelyet korlátozott példányszámban készítettek. hogy nem tud semmit. Aztán. mert ráparancsolt. Jaj. Nekem meg egy háromszínű golyóstollam. – És egyszer csak eltűnt… – Jumiko lesütötte a szemét. Nekem is volt olyan alátétem. – Aha. Most visszagondol­ va egy semmi kis hülyeség. Mindenfélére rányomták akkoriban. Én meg a ta­ nárnak is beárultam. mert rosszul érezte magát. és ő pont nem tornázott. és én meg az első óra. – Volt akkor egy féltve őrzött… Emlékszel. Nagyon vágyott rá. az anyukája meg egy bárban dol­ gozott. Jumiko újra Jukikóra nézett. hogy ellopta. Jukiko lassan bólintott. – Én meg a barátnőmet gyanúsítottam meg.

– Azóta igyekszem. – Jukiko erőtlenül bólintott. Legalább annyira. Ha te ellenzed. nem haragszik. Talán mert az anyukája újra férjhez ment. biztos. és ő nemsokára elment más iskolába. mint veled. Nagyon jó barátnők voltunk. Jumiko egy vállrándítással folytatta. – Jumi. biztos. Ha nem sikerül. Még ha nem tudnánk is sem­ milyen megoldást. lehet. Így van. amit a dicsfényes taták és mamikák hajtogatnak. hogy lehetőleg megbízzak az emberek­ ben. Két perc is beletelt. hogy mihez kezdjünk. [154] . lélegzetet vett. Jukiko a padlóra sütött szemmel hosszá ideig csak a gondola­ taiba mélyedt. és megállt fészkelődött. mire megszólalt. legalább elkerülhetnénk az öldöklést. De nem bíztam meg benne. És akkor meg tudnánk beszélni. meg. De utána már valahogy nem jöttünk ki olyan jól egymással. és azóta nem találkoztunk. én már egyszer mondtam neked. mondtad. Vagy nem? – Hát… Jukiko bólintott ugyan. Ez a saját hitem. Szómáék rossz embernek látszanak. de még habozott. – És a mostanival kapcsolatban pedig… Hát igen. Jumiko elfáradt a sok magyarázásban. hogy mindenki abbahagyná a harcot. – Ja. De nem annyira rosszak. – Egyszóval ez a véleményem.– Bocsánatot kértem tőle. hogy min­ den hiába. hogy te mit gondolsz. Hinni akarok bennük. És most mondd el. Azt mondta. Ez most nem az a szöveg. Meg tudod érteni? – Igen. nem fogom megtenni. hogy a saját örömükre embert öljenek. Olyan nem volt a mi osztályunkban. – Ezért – folytatta Jumiko – ha felszólítanánk őket. hogy túl sokat adok mások véleményére. igen. nem? – Hát. Úgy tartják róluk.

míg meghalok? Ha van remény. Kavada rádobta a tűt és a cérnát a mellette lévő hátizsák tete­ jére. akkor találkozhatok Nanaharával. – Attól függ. „Igen. Csak nem képzelik. Ez igazolta számára azt is. találkozni fogsz vele. Jumi. Jukiko aprókat bólintott. így jó lesz. hogy ezt tudjuk-e használni. Igen. és erre a végeredményre jutott. meg kell pró­ bálni. [Maradt 29 fő] 21 – Na.Jumiko Jukiko arcát figyelte. – Én azt hiszem. Ez az én vélemé­ nyem. hogy ő maga helyesen gondolkodott. – Köszönöm. meg kell tennünk. hogy Jukiko meggondolta. Jukiko felemelte a fejét. hinni akarok az emberekben. – Igen. és talál­ kozott a pillantásuk. ahogy Jukikónak is mondtam. majd a plafonra meredt. ezúttal teljes szívéből. Jumiko bólintott. Próbáljuk ki!” Később Jukiko kérdezte: – De hogy csináljuk? Hogy szólunk mindenkinek? Jumiko a szoba sarkában heverő megafonra mutatott. Jumiko visszamosolygott rá. – Boldog volt. és nemso­ kára kibökte: – Ha minden jól megy. Jukiko elmosolyodott. [155] . teljesen igazad van. hogy ülök kar­ ba tett kézzel.

– Már vége. míg a víz eléggé kiforr­ ta magát. – Tök ügyes vagy! – Orvososdiból jó vagyok – mondta Kavada. Mert neki soha nem volt beceneve. Súja odanyújtotta a palackot Kavadának. rajta egy üdítősdoboz. mint a Buster vagy a Hi-night. Noriko visszahúzta a lábát. és gyors mozdulatokkal betekerte egy másikkal. Kavada végezte a műtétet. mert közvetlenül a sebbe mégsem akartak azért forró vizet önteni. így már nyolc óra is elmúlt. Noriko behajlított jobb lába az oldalán pihent. de Noriko a tíz perc alatt egy mukkanásnyit sem nyafogott.) A tűt és a cérnát ezzel fertőtlenítették. Sok idő kellett. Nanahara – mondta Sújának. Ezt is a ve­ gyesboltból nyúlta le vajon. Súja rábámult erre a ki tudja. motoros és motor szilu­ ettjét ábrázoló dobozra. Kava­ da előtt.– Add csak ide még egyszer a whiskyt. de sokan mégis ennek a cigarettának a nevén ismerték. kislány. Persze altatás nélkül. hogy a szenet is a vegyesboltból szerezte. Aztán aggódón hozzátette: – Remélem. – Oké. Súja az órájára nézett. Egy szálat a szájába tett. és elővett a zse­ béből egy Wild Seven márkájú cigarettát. és Noriko. a tűvel és a cérnával együtt. En­ [156] . most újra elfintoro­ dott. A vádliján már össze volt varrva a seb durva pamutfonállal. miért. mielőtt Kavada varrni kezdte volna. Tehát most másodszor fertőtlenítik. amelyben bugyogott a forró víz. (Kavada elmagyarázta. és egy százjenes öngyújtóval meggyújtotta. vagy a sajátja volt? Olyan tömeg­ cikk volt. és megköszönte Kavadának. aki az előbb megkönnyebbülten lélegzett fel. Mellettük egy kő­ ből rakott kis tűzhely volt szénnel. – Egy szintén vízzel fertőtlenített kendőt nyomott rá géz helyett Kavada. de a sebet Súja whiskyjével mosták le. még nem fertőződött el.

A vad. Amint esély adódott. [157] . Amikor a Harmadik az utol­ só öt percben pályára lépett. ami kisebbfajta rekordnak számított. a Siroivai Középiskola kosárcsa­ pata behozta húszpontos lemaradását a biztos befutónak tar­ tott ellenféllel szemben. műanyagba és ezüstpapírba csomagolt fehér tablettát szedett ki. Ő sokat számítana. hogy a megfá­ radt dobójátékos helyett beálló pozícióból lépett fel a dobó­ dombra. és ő meg Mimura azt viselték a meccseken. (Szezononként háromszor is lopott bázist. kihasználta. és elővett egy bőrtárcát. Kavada. Tényleg. mindig ő volt a csapat legfőbb ütőkártyája. hogy nem tud mit ten­ ni. Sindzsit meg a Harmadik néven is­ merték. Súja megint azon gondolkodott. Attól fogva kezdőjátékos lett belőle. és a kosárcsapat megszakítás nélkül tartja az első helyet a tar­ tományi bajnokságon. A kiszámíthatatlan. az ellenfél fog pontot szerezni. és Norikónak nyújtotta. Ez még elsős korukból ered. hogy amikor még kölyökligás volt. Másodikban egy osztályba került a kosárcsapat védőzsenijé­ vel. amikor Sindzsi a kosár­ csapat második tartalékosa volt. bázislopással szerzett maguk­ nak újabb pontot. Wild Se­ ven. Mimura Sindzsivel. Jobb. – Fájdalomcsillapító. Abból pe­ dig gyógyszert.nek az az egyszerű oka van. Noriko nagyot pislogott erre. ha pedig elfoglalt egy bázist. de a régi dicsőség emlékére és a veze­ téknevében lévő hármas miatt még most is ezen a néven em­ legetik. de átvette. Volt. de a többi­ eknek nem volt sikeres ütésük. és a dobójukról látszott. ha beveszed. Olyan távolinak tűnik ez az egész. az idei áprilisi osztálymérkőzésen a lányok poénból hetes és hármas sorszámokat készítettek elő nekik. Nana. hogy hol lehet most Mimura Sindzsi. gyönyörűen megcsinált dupla játékokkal hárította el a veszélyt. újra keres­ gélni kezdett a zsebeiben.) Ha pedig már tele vol­ tak a bázisok. Na tessék. mint akinek hirtelen eszébe jutott valami. a hetes.

És te beszélsz? Te meg alkoholt hoz­ tál. Egy középiskolás is megengedhet magának néhány szippantást. és Súja felé intett vele. sőt magam is elvégeztem időnként hasonló műté­ teket. Gyerekkorom óta mindig megnéztem. Nem mintha számítana. – Másról van szó. Különben is. helyesebb inkább úgy fogalmaznom. sima fejfájás elleni. – Aha. én már gimnazista lennék. de Súja a fejét rázta. mintha a gimnazisták már nyugodtan cigaret­ tázhatnának. Súja szóhoz sem jutott. [158] . hogy igazat mond. Gomes. – Micsoda? – Kóbe szegénynegyedében van egy lehasznált kis rendelője. Már et­ től a névtől megfájdul az ember feje. Úgy mondta. ebben a helyzetben bármikor szűkség lehet gyógyszerre. – Ne nézz már olyan szemrehányón. Nem volt pénze ápolónőt fogadni. Hát lehet. – Nem kamu. Súja összecsücsörítette a száját. – Mi az? – Kavada élvezettel fújta ki a füstöt. Az a gyógyszer is a vegyesboltban volt? Kavada megrántotta a vállát. és szép ívet rajzolva vele. ne­ vetett. De nem áruként. aztán megrántotta a vállát. Ez komoly? Kavada felemelte a két ujja között tartott cigarettát. Semmi extra. – Az apám orvos – mondta. most ez is megteszi. Nem is. és Sújára nézett. Ha belegondolsz. hogy én voltam a segédje.– Hé! – szólt oda Súja Kavadának. De… – Nem készültél fel egy kicsit túl jól? Honnan tudsz például sebet varrni? Kavada felhúzta a szája szélét. A pult mögötti elsősegélycsomagból nyúltam le. ha valakit összevarrt.

Nanahara? Ezen már túl vagyunk. Kavada vigyorogva folytatta: – Ha szükség lesz rá. Nem hittem volna. és újra kezdte. Felhagyott a további faggatózással. – Ha láttad. – Mi az? – Azt szeretném kérdezni. Van valami tervetek? Ha szükség lesz rá. De honnan tudtad? Nem is volt sza­ ga… – De volt. – A nagybátyám a kormány kémiai kutatóintézetében… – Hé! – szakította félbe Súja. – Nem túl erős ugyan. Most Kavada rángatta a vállát. Részemről az volt a legnagyobb melléfogás. hogy kifogjuk… De ennél fontosabb. – Te hol találkoztál ilyennel? – kérdezte most Noriko. az felismeri. – Szóval láttam. Észrevetted az altatógázt. – Ja. amelyet nem tudott megfejteni. elmondja? Súja ezen a szófordulaton is fennakadt. hogy most mi legyen. ahogy ott a buszon próbáltad kinyitni az ab­ lakot. igen. miért nem segítettél? – Bocs. Túl későn esett le.Súja hallgatott. Nanahara – mondta Kavada. és megmondta: – Meg akarunk szökni. Aki érezte már. de eszébe jutott még egy rejtély. Noriko ennek hallatán kérdőn nézett Kavadára. és elnyomta a földön a félig szívott cigarettáját. képtelen voltam. [159] . nem? Súja megrántotta a vállát. de igaza van Kavadának. később elmondom. előbbre való a szökés tervezése. hogy… – Mit udvariaskodsz.

– És az iskolát sem tudjuk megközelíteni. Szakamocsit magunk­ kal visszük és megszökünk. igen. már arra jutott. mivel azt nem is gondolta végig.Kavada egy újabb cigire gyújtott és bólintott. Nem is. kérem szépen”. – Ennyi? [160] . ami Kavada és Noriko nyakán is ugyanúgy ott van – a nyakörv miatt rögtön megtalálnak. Aztán hirtelen eszébe jutott. előtte keresnénk egy hajót. hiába is szökünk el. – Azt kell kérdezni. tiltott zóna lesz”. Sőt. Szakamocsi megmondta. hogy lehetséges-e. hogy „A mező. Akkor pe­ dig úgy válaszolnék. Mialatt beszélt. ahol az iskola van. – És? Súja megnyalta a száját. hogy igen-igen kicsi az esélye. – De nem tudjuk valahogy kirángatni onnan Szakamocsié­ kat? És túszul ejtenénk Szakamocsit. Az a bizo­ nyos. Kavada csak a szemöldökét emelte meg. ho­ gyan hozzák ki Szakamocsit az iskolából. – Hát igen. Súja folytatta: – Szerinted lehetetlen? Kavada a fejét rázta. Na és? – Minket e miatt – kezét a saját nyakához emelte. még haditervnek sem nagyon lehet nevezni. Nanahara. És kioldatnánk vele a nyakörveket. „…tilos lesz. és folyatta: – És. hogy befedje földdel a szenet a kőrakás tűz­ helyben. – A fene essen belé! – Hát igen. ahogy Noriko lenyeli a gyógyszert vízzel. Hallani lehetett. hogy lényegében kivitelezhe­ tetlen a haditerve.

amikor csak akarják. – Abban nem lehetünk biztosak. Kavada megint rágyújtott. Ha többen törjük a fejünket. lehet.Mondta Kavada. Még a roncsokat is eltakarították. kézi vezérléssel fel tudják robbantani bármikor. akkor használjuk az őrhajókat. Ráadásul… Kavada a saját nyakára csatolt ezüstszínű pántra mutatott. még ha véletle­ nül meg tudnánk is valósítani. [161] . Nanahara. Csak Szakamocsit kell túszul ejteni. Súja a száját harapdálta. rosszul áll a szénánk. Kavada csak a sebhelyes bal szemöldökét emelte meg. Hajó meg nem volt. hajó nincs. hogy meglesz a megoldás… Ez igaz – gondolta Súja. – Mondtam. a kormány a kisujját sem fogja mozdítani Szakamocsiért. amiknek a parton kéne düledezniük. zónáktól függetlenül. Kavada mosolyogva fújta ki a füstöt. – Noriko? Noriko is a fejét rázta. hátha együtt ki tudunk találni valamit. Súja megint csak hallgatott. – Ezt a nyakörvet. hogy a kikötő közelében volt a vegyesbolt. Ezt el is felejtette mondani. Micsoda undorító pre­ cizitás. de azért hozzáfűzött valamit: – Összeszedhetnénk a megbízható embereket. Egy szál se. és így szólt: – Először is. és kész… – Nem megy. az tu­ ti. Lehetetlen – szakította félbe Kavada. – Jó. Akárhonnan nézzük. bárhol. – Láttad mennyien vannak a védelmi erősök. – Más nem jut eszetekbe? Súja tagadólag rázta a fejét. és Súja kénytelen volt bólintani.

Az iskolától nyugatra. – Mi bajod vele? – Semmi… – Kicsit akadozva. Aztán megszólalt: – Mimura… Súja szeme elkerekedett. És Szugimura Hiroki például. és észrevett engem. – És azt mondta. Összenézett maga mel­ lett Norikóval. hol?! Súja véletlenül megemelte a hangját. – Miért? – Hát mert… Segített Norikónak az iskolában a helyére men­ ni. Neki biztos eszébe jutna valami. A gépekhez is. nem? És… Kavada átvette a szót. De főleg Mimura… Ő csúcs. Láttad. hogy halasszuk el a játékot.– Ebben az esetben ki az. Ucumi. nagyon. – Miért nem szólítottad meg? Súja rosszalló hangjára Kavada csodálkozó arcot vágott. akit megbízható embernek nevezel? Erre Súja lelkesen válaszolt: – Mimura. A házakban kereshetett vala­ mit… Fegyver volt nála. Mindenhez ért. – Ne hülyéskedj. de folyatta: – Mimurát én lát­ tam. – Hol? Hol láttad? Kavada kelet felé bökött az állával. – Éjjel. hogy legyen ideje mindenki­ nek megszökni? [162] . és egy ideig bal kézzel simogatta borostás állát. A lányok közül mondjuk az osztálytitkár. mert Noriko megsérült? Valószínűleg azért. Kavada Súja arcára meredt.

Különösen azokkal kell vigyázni. Különben is lehet. Aztán azt mondta Kavada: – Ne vedd már rossz néven! Alig ismerem Mimurát. Megszólalt: – Ha akkora ész lenne. Már az is furcsa. – Legalább menjünk el arra a hely­ re. ezt garantálom. de végül letett róla. hogy rábólintott volna. Az pont jó arra. Ő biztos ki tudna találni valamit. Benne százszázalékosan meg lehet bízni. Kavada viszont a fejét rázta. ahol Mimurát láttad. hogy nem bíz­ ni kell az emberekben. ő… Sújának megint félbe kellett hagynia. Hát igen. [163] . Ez így van. Ő… Kavada hang nélkül előtolta két tenyerét. – Hogy mondhatsz ilyet?! – emelte fel Súja a hangját. Nanahara. hogy „jó kis párnak” látszottak. Súja akart még valamit mondani. nem túl szerencsés nagy zajt csapni. Nagyon nem az. hogy megbízzak benne? Saj­ nos nem megy. akiknek jól vág az eszük. Az előbb mondtam. Bár azt mond­ ta. ha én megkérem. hogy tartson velem. Végül is meg lelhet érteni. Súja sóhajtott. amiről Kavada be­ szélt. nagyon mély sóhaj volt. Mély. – Ilyen nyakatekert gondolkodást! Ő nem olyan. És nem hi­ szem. – Jó – vette át a szót Súja. hanem kételkedni bennük. hogy csak azt akarta ezzel megmutatni. szerinted végig ott maradt volna. mint mondod. Súja bólintott. hogy benne meg lehet bízni. ahol látom? Ebben igaza volt. hogy bennük megbízik. hogy ebben a játékban alapszabály. és Súja elhallgatott.Igen. és ki­ fújta a levegőt. – Ennyi miatt várnád el tőlem. hogy később mindenkit megölhessen. Kavada a fejét rázta.

– Hogy? – Ott van még az én tervem. – Ezt hogy érted? [164] . – Mindez csak arra az esetre vonatkozik. csak fel­ tételhez van kötve. ha a legvégéig élet­ ben maradunk. Aztán hirtelen izgatottan kérdezte: – És mi az? Van valami módszered? Kavada végignézett Sújáék arcán. Súja megint csak Kavada arcát fürkészte a füstfelhőn keresz­ tül. A Wild Seven meggyújtott végéből apró hangok hallatszottak. de úgy nem nagyon megy. – Nincs valami mód. hogy most felvegyük a kapcsolatot Mimurával és másokkal? Kavada újabb cigarettát szedett elő. mert sima felszínét simogatta jobb keze ujjaival. és újra a szájához emelte a cigaret­ tát. Súja összeráncolta a szemöldökét. hogy csak a kiválasztottaknak akarsz szólni. ahogy egyre rövidebb lett. – Milyen…? Kavada bólintott a fejével. – Nem hinném. miről beszél. A füst této­ ván gomolygott. Egy ideig csöndben ültek. akinek cigi lógott a szájából.– Kavada… – szólalt meg Noriko. és Súja Kavadát nézte. Nem értette. – Hát akkor… – mozgatta nehézkesen a száját – semmit sem tehetünk már? – Dehogynem – mondta Kavada könnyedén. – A módszer létezni ugyan létezik – mondta aztán –. Válogatás nélkül még hagyján. Utána pedig cigivel a szá­ jában elgondolkodva az égre meredt… Zavarhatta a nyakörv. és a fejét rázta.

Ha van egy biztos módszer. De a lényeg. – Nem! – szólt közbe Súja. hogy csak magunkat fogjuk meg­ menteni? Kavada összekulcsolta térdeit. Erről van szó. hogy akkor már csak mi hárman maradunk. felhúzta a szemöldökét. – Hacsak nem akarsz valakit direkt megölni. Mármint ha a többiek is megbízhatók. – És utána? – kérdezte Súja lelkesen. nem? Súja szavaira Kavada összeszorította a száját. ha rád támadnak. [165] . – Csak szólnunk kell a többieknek. Noriko? Mert az teljesen olyan. – Noriko nem ezt kérdezte. Ha­ nem hogy… a többiek haláláért cserébe maradunk-e mi élet­ ben. Mit csinálsz. A cigit elnyomta a földön. mielőtt szóhoz jutnál? Súja nyelt egyet. ki ellenezné? És ak­ kor mindenki megmenekül. mintha… Szóval az nagyon durva. – Ugyanezt mondta az előbb Nanahara a szökéstervével.– Természetesen úgy – Kavada megint Sújáékra nézett –. Épp ezért az ebben lévő bombával – Kavada a saját nyakörvére mutatott – bír minket mozgásra a kormány. – Az nem gond. ha helyváltoztatás nélkül meghúzod magad. – Az… – Noriko azonnal közbeszólt. hogy a mi csoportunkon kívül mindenki más meghaljon. nem igaz? Így van. Ugye. Azt akarod mondani. és továbbra is cigarettával az ujjai között. – Az nagyon durva len­ ne. ha többen leszünk. A többiek pedig mind meghaltak. – Várj már egy kicsit! Kavada intett a kezével. Utána kissé vontatottan mondta: – Nanahara. ebben a játék­ ban az egyik legbölcsebb módszer az életben maradáshoz.

hogy lesből lelőnek. de ott van még az időkorlát is. – Rossz érzés.Ez fontos alapszabály. hogy ha mindenki más meghalt. és erőtlenül préselte ki magá­ ból a szavakat. Főleg hogy mi most. Té­ ged is megtámadott Akamacu és Óki. ki az ellenség. hogy ilyen kilátá­ sokkal bárki lelkesen rábólint? Hát elfelejtetted? Ebben a já­ tékban soha nem tudhatod. hogy megmenekülünk. nagyon megégetheted ma­ gad. úgy is meghalunk. Igaz. hogy innen esetleg élve kikerülünk. Súja sóhajtott. – Olyan ember… – Ki mered jelenteni. Túl sokat szív középiskolás létére. – Akkor mi… feltehetőleg a normálisak nagy többségét hagy­ juk meghalni? Ezt akartad mondani? Kavada az állát néhányszor fel-le mozgatva bólogatott. hogy Akamacuról sem tudott sokat. Egy ideig csend telepedett közéjük. az. Ha boldog-bol­ dogtalant magunk közé engedsz. – Ezenfelül pedig. ha ebbe az osztályba csupa jó ember járt. De a valóság az. Súja odafordult hozzá. hogy egyszer a kormány utolér. Gondolod. még az is lehet. hogy a nagy többséget-e. – Persze klassz. Ez így volt. Azt nem tudom ugyan. elmesélte Kavadának. Leejtette a vállát. hogy közvetlenül az indulás után megtámadta Akamacu. Nanahara? – Kavada szi­ gorúan nézett. – Azt mondtad. hogy óvatosnak kell lennünk. Ne felejtsd el! Ha figyelmetlenül bók­ lászol valahol. de igen. hogy nincsen. – Várj csak! – mondta aztán Noriko. nem? Amíg Noriko lábműtétjére készültek. Dezertőrök leszünk. Lehet. Noriko sérülése miatt jó célpont vagyunk. Kavada megint rágyúj­ tott. hogy Aka­ macu Josio játszani akart. az csak annyi. Ha huszonnégy óráig nem hal meg sen­ ki… [166] . és nagy a valószínűsége. és a végén így is.

hogy egyáltalán milyen módszerről beszélek. Ezért csak akkor tudjuk használni. akkor mikor fogod megmondani? – Na igen. – Hogy mi van? – Most nem mondhatom meg. De ez nem fog megtörténni. Súja erőtlenül belekérdezett: – Hallottad? Hol lehet ilyesmit… – Várj már! Kavada a kezével olyasformán intette le Súját. – Van ennél fontosabb dolgunk is. Még meg sem kérdeztétek tőlem. Az én módszerem nem működik. ha már csak hárman maradtunk. De egyet meg­ mondok előre. Amikor már csak hárman vagyunk. mindannyian beleférnek a tervembe. A szájából kilógó cigi mellett vetette oda: – Nem mondhatom meg. Súja elhallgatott. Csak ez nem fordulhat elő. – Akkor a te terved is dugába dől? – Igen. ha valaki megzavar. [167] . – Ha most nem. – Persze.– Ja – bólintott Kavada. Hallottam róla. hogy a korábbi Programok során országszer­ te csupán 0. mintha vala­ mit két kézzel előrefelé tolt volna. Ezért aggodalomra semmi ok.5 százalékban fordult elő. – Miért? – Semmiképpen sem lehet. hogy lejárt az idő. aztán megkérdezte: – Milyen módszerről beszélsz? Kavada megrántotta a vállát. Súja a homlokát ráncolta. De ha mégis mindenki csatlakozik hozzánk.

de azért suttogott. Nanahara. Egy lány hangja volt. 7. és Kavada arcát figyelte. Csak… Súja félbehagyta. és Norikóra pillantott. hogy van egy egé­ szen más lehetőség. Miszerint én a szökést használom csali­ nak. én megöllek mindkettőtöket. Vagy nem? Súja egy kicsit zavarba jött. ami­ kor hárman maradtunk. energikus lány. [Maradt 29 fő] 22 A hang folytatta. De igazából nincs is módszer a menekülésre. Egy hang hallatszott. Arra. és felállt. elmoso­ lyodott. Nagyon messziről. [168] . Súja visszaemelte a tekintetét Kavadára. – Megnézem. – Jumiko hangja – mondta Noriko. Én nagyon jól járok. Noriko csak némán ült. mintha meghallotta volna azt a suttogást. a keleti bozótos felé. Negyedik ütőjátékos a női szoftballcsapat­ ban. – Dehogyis… – Tehát nem? Súja elhallgatott. Alig-alig hallható hangon. Elindult a hang irányába. mi folyik irt. Egy ideig Kavada füstölő arcát figyel­ te. Kuszaka Jumikóra (lá­ nyok. hogy titeket magam mellé állítsalak.) gondolt. magas. mire gondolsz. és megnyerem a játékot. – Figyeljetek! – mondta. – Nem erről van szó.Súja megint hallgatott. Fogta a shotgunt. de így is érezni le­ hetett benne egy kis elektromos torzulást – Figyeljetek! – szólt a hang. – Kavada arca megkeményedett. de közben a fejében suttogni kezdett egy hang. és életben tudjak maradni. Kavada. – Tudom.

Ennek ellenére jól látszódott. Tetőtől talpig kilátszanak. – Jukiko. Kavada vissza­ pillantott rájuk. Súja betűzte a Smith & Wessonját az övébe. hanem majdnem az egész szigeten hallatszik a hangja. A kilátó egy egyszerű. ahol ők van­ nak. ha ilyesmiket csinálnak. Súja és Noriko is meg­ torpant. [169] . Kitano Jukiko – válaszolta Noriko. Mega­ fon? Amilyet a rendőrök használnak. A hegy tetején voltak. és az ő példájára Nori­ kóval együtt kidugta a fejét a bozótból. A hegy lábától. Az északi hegy ritkán nőtt fái között egy kilátószerű építmény állt. fal nélküli kis kunyhó volt. Ők ketten jóban vannak. Kavada hátra sem nézve mondta: – Ezek… Súja közvetlenül Kavada mögé lépett. A hang folytatta: – Figyeljetek ránk! Ne harcoljatok tovább! Gyertek ide! Súja megállapította. ha a rabló elbarikádoz­ za magát? Egy kicsit komikusnak érezte („Minden bent lévő­ nek! Fejezzék be a küzdelmet. Bár épp a beszélgetés közepén tartottak. megállt. Ahogy kiért a bozót szélére. és jöjjenek ki!”). hogy az egyik árny – a magasabbik. de milyen igaz. – A másik… – motyogta Súja. – Hát ezt nem kéne – mondta Kavada keserű arckifejezéssel. – Meg fogják ölni őket. vagy öt-hatszáz méterre lehetett. de egy szó nélkül továbbment. ahol Sújáék voltak. Súja szeme elkerekedett. – Találkoztak. fel­ tehetőleg Kuszaka Jumiko – valamit az arca elé tart. ennek a szerkentyűnek talán nemcsak ott.– Mi is megyünk. és felsegítette Norikót. és a teteje alatt két ember alakja körvonalazódott.

Azt akarják megtenni. hogy senki sem akar harcolni. Hogy mindenki fe­ jezze be a harcot. [170] . És külön­ ben is te mondtad az előbb. ha meg se mozdulsz. hogy ebben a játékban a legjobb. – Eszednél vagy? – mondta. mekkora odáig a távolság? Nem tudhatod. Vagy már kezdettől arrafelé voltak. mire Súja gondolatai megint elcsatangoltak. – Mit akarsz csinálni? – Odamegyek hozzájuk. és még nem zárták le az előző beszélgetést. Biztos azt hiszik. Még el kellett rendezni a dolgokat. de azért ellenkezett. Mi van. csak lemondott róla. ha véletlenül… véletlenül Kavada ellenség? De végül odaszólt neki: – Vigyáznál Norikóra. hogy milyen nagy. Mit gondolsz. Tényleg nem. egészséges fogak. hogy senki sem szeretne „játszani”. hogy veszélyes ilyesmit csinálni. Súja egy kicsit felhúzta magát ezen a megfogalmazáson. és megállapította. Gyertek ide! Súja habozott. miután Akamacu Josio megtá­ madta. – Nem erről beszéltem – villantotta ki Kavada a fogait. – Az előbb mondtam. – Ezt magamtól is tudom! – felelte Súja. – Tudjuk. Kavada összevonta a szemöldökét. – Ugyan miért? Kiteszik magukat a veszélynek. Talán azért választották ezt a helyet. kivel találkozol útközben.Súja ráharapott az ajkára. hogy minél többen be­ azonosíthassák. Kavada? Kavada hátrafordult. Ezek szerint Kuszaka Jumiko és Ki­ tano Jukiko megpróbálja a „meggyőzést”. Egyikük sem akar játszani. amire Súja is gondolt egyszer. Ezért bevehetjük őket.

az igazgató volt az egyetlen tekintély a szemében. aki már meghalt. Megszorította a Smith & Wessont. te nem tudsz semmit. hogy előszédelegjen a te fajtád. hanem inkább a nyu­ godt hangszíne miatt futott végig Szíján a hideg. Ha van valaki. – Hagyjam őket meghalni? Öntudatlanul kiabálni kezdett: – Vagy megnehezíti a saját életben maradásodat. Jaszuno tanárnő idős édesapját. Miután Súja elvesztette a szüleit. akkor az arra vár. hogy ő is meghaljon. Kavada megszólalt: – Te dolgod. Már mindenki észrevette őket. Kavada szavainak nem is a tartalma. – De… [171] . Ha te most elmész. Ez eszébe juttatta. – Megyek. halj meg. és most felderengett az arca. bár egyáltalán nem hasonlított rá. de Kavada megmarkolta a bal karját. Norikónak igencsak megnő az esélye. ha nem va­ gyok veled? Így van? Ez a bajod? Ellenünk vagy? – Súja. ám Súja folytatta volna – de észrevette. hagyd abba! – szólt rá Noriko könyörgőn. De… – Kérünk mindenkit! Gyertek ide! Mi ketten vagyunk itt! Nem akarunk harcolni! Súja kihúzta a karját Noriko jobb könyöke alól. a gondvi­ selője. és elindult kifelé a bozó­ tosból.– Nem. ha akarsz. Azzal gyarapodnának a céltáblái. hogy a karját markoló Kavada arca mozdulatlanná vált. és nem jössz vissza. Ezt elfelejtetted? Súja hangosan nyelt egyet. amint gyerekkorában dorgálta. az Ál­ dott Szeretet Háza előző igazgatóját. aki rájuk pályázik. Ez igaz volt. – Állj már le! – Miért? – Súja hangja magasra szökött.

Ha Noriko fontos neked. Végig­ visszhangzott a hegy oldalán. – Mi van?! Lőj még! Kavada leintette a felhevült Súját. – Kicsit csökkentem az esélyeinket az életben maradásra. A hang megremegtette a levegőt. Jumiko megafonnal felerősített hangja elnémult. Sújáékat szinte teljesen elfedte a bozót. mint másvalakit nem szeretni. Már erről a kér lövésről is rájöhetett valaki. Súja egy pillanatig azt hitte. aztán a feje fölé emelte a Smith & Wessonját. Ja… Ettől a fegyverropogástól talán Kuszaka Jumiko és Kita­ no Jukiko ijedtükben abbahagyják és elrejtőznek. ahol Jumiko megállás nélkül kiáltozott. – De… – Sújának sírhatnékja támadt. tisztában vagy vele. Kavada megint lefogta a karját. Csak egy kicsikét. elsütötte a shotgunt az ég felé. ezért valószínűleg nem ismerték fel őket. és készenlétbe helyezte a puskáját. – Nem. hogy Jukikóval együtt erre néznek. Ennél több már veszélyes. – De akkor mit csinál­ jak? Hagyjam őket meghalni? – Azt nem mondtam. hogy hol vagyunk. Úgy tűnt.Kavada halkan folytatta: – Gondolom. hogy beszakadt a dobhártyája. Kavada bal kézzel elmozdítot­ ta a pumpát. A közvetlen közelben berobbant lőpor hangja iszonyatos volt. és kirepült a hüvely. Nanahara. Lőtt még egyet. ne menj. visszafordult a hegytető felé. Valakit szeretni annyit tesz. Ahogy kimondta. Kavada elengedte Súját. Súja gondolkozott egy kicsit. – Állj már le! Hányszor kell még mondani? [172] .

[Maradt 29 fő] 23 Kitano Jukiko a kilátó betonpadlóján kúszott Kuszaka Jumiko felé. ahogy Jukiko sikoltva szólongatja. mintha csak egy pemzlivel má­ zolták volna oda. a hang is halkabb lett. A hasát nagyon forrónak érezte. hogy gyorsan elbújjanak. és hallatszott. hogy egyikőtök sem akar harcol­ ni! – hallották újra Kisszaka Jumiko hangját. – Hagyjátok abba! Tudjuk. Most meg. Sújáék ezt is tökéletesen hallották a hangszóró picike erősítőjének köszönhetően. Nyomában piros csík maradt a fehér betonon. mivel eltört. [173] . Súja felnézett a hegy csúcsára. Egy lélegzetvételnyi szünet után Kitano Jukiko si­ kolya követte. A hegyi kilátó teteje alatt a magasabbik árny lassan összero­ gyott. Ujját a Smith & Wesson ravaszára helyezte… Írógéphez hasonló kopogás hallatszott távolról. és tudni lehetett. és mintha egészen kiszállt volna a tes­ téből az erő. Persze azt a hangot is felerősítette a megafon. Újra hallották a kopogást. és Jumiko jaj­ szavában folytatódott. hogy jó szerencséért imádko­ zunk. És most Jukiko árnya is bedőlt a kilátót körülvevő alacsony fák takarásába. Eb­ ből Súja rájött.– Na de… – Már csak annyit tehetünk. de kúszni azért még tudott. Nem tudta elviselni. Noriko is falfehérré vált. hogy a megafon leesett a földre. és Jumikóhoz hasonlóan eltűnt Sújáék látómezejéből. hogy azok ketten elrejtőzzenek egy biztonsá­ gos helyre. de ezúttal kevésbé hangosan. Súja lerázta Kavada kezét. hogy ezt a hangot is felerősítette a szócső. Meg azért. Egy kattanás. Súja is. Mindenáron el akarta érni.

Jumiko arcára piros pára szállt. Megfogta Jumiko vállát. és nem mozdul. Érezte. Csak ez számított. Nyomát sem látni annak. és megszólalt: – Bocsáss meg. Jukiko? – kérdezte halovány hangon. – Együtt megyünk. feljajdult. és ő is megint előredőlt. de képtelen volt rá.– Jumi! – sikoltotta Jukiko. Hirtelen az előbbinél kétszer akkora fájdalom nyilallt a hasába. A teste alatt zselészerű piros tócsa terjengett. [174] . Jumiko arca ott volt közvetlenül az orra előtt. az arca Jukiko felé fordult. – Jumi! Jumi! Ahogy szólongatta. gyere gyorsan! Jukiko gyorsan körbenézett. de a szeme csukva volt. Jukiko! Hülye voltam… Hamar… menekülj… – Nem! – Jukiko sírva rázta a fejét. de nem érdekelte. Ettől szaggató fájdalom nyilallt a hasába. – Jukiko… – suttogta. Az arcát legalább Jumiko felé fordí­ totta. – Gyorsan! Megpróbálta felemelni Jumikót. Jumiko lassan kinyitotta a szemét. de Juki­ kónak fel sem tűnt. és megrázta. aki rá­ juk lőtt. és minden erejét összeszedve megemelte a saját felsőtestét. hogy már a saját testét is nehezére esik tartani. Jukiko odaért Jumiko testéhez. Jumiko a hasára esett. A legjobb barátnője fekszik itt. Homályosodó tekintetét Jukikóra szegezte. hogy a saját szájából jön. – Jumi! Tarts ki! Jumiko arca eltorzult a fájdalomtól. – Nem tudsz mozogni. Biztos jó messziről célzott. Nagy nehezen úrrá lett rajta.

amit nem mertem elmondani neked az előbb. – Úgy tűnik. csupán három­ ezer jenért. Jumiko felnevetett. Mind a ketten akkor vettek elő­ ször ékszert. egy nagyon-nagyon szép fülbevalót találtak. a Siroiva határához közeli házban. – Jukiko? Jumiko hangja visszarántotta a valóságba. – Ne haragudj rám – mondta Jumiko halkan. az asztalomban. bekopogtattak és beléptek.– Aha. hogy megegyezett az ízlé­ sük. Még mindig megvan. nem? Ju-mi? Látta. míg végül felesben fizették. Jé… Tényleg? Aztán lassan ködbe vesző elméjében egy emlékkép elevenült meg. Vagy mert váratlanul érte. hogy Jumiko szája sírásra görbül. De végül a szívéhez értek ezek a szavak. miről beszél Jumiko. Kettesben vásároltak a városban. hogy melyikük vegye meg. Civakodtak egy sort. – Semmi baj. Egy pillanatig nem értette. vagy mert a hallóidegei kezdték felmondani a szolgálatot. Noha szinte soha nem fordul elő. az ő sebe könnyebb. – Jukiko nagy nehezen megmozgatta az arcizmait. és mosolygott. a fiókom legmélyén. amit tennünk kellett. – I-gen? – Van valami. de a saját tudata kez­ dett nagy sebességgel halványulni. Elnehezült a szemhéja. [175] . Akciósan. és ki-ki kapott egy fél párat. pedig azt hitte. Megtettük. – Nekem is Súja tetszett. ez a fülbevaló mindkettőjüknek tetszett.

Jukiko még egyszer kinyitotta a száját. leeresztette a Numai Micurutól szerzett Walther PPK-t. Még egy szót csak ki bír mondani. Szája magától értetődőn remegett. akkor az Jumiko volt. de ha valamit köszönhet a Dicsfény szektának. Én úgy örülök… Hogy barátok voltunk – folytatta volna. most hátrafordult. – Jumi. [176] . a vallást nem nagyon tudja hova tenni. de a szeme előtt egy durranással kísérve megrázkódott Jumiko feje. amivel egy időben mintha a fejére sóztak volna. Igen.) összekuporodva. A távolba meredő pillantás egészen jól illett volna a kilátó helyszínéhez. végig együtt voltunk. miért. Kirijama Kazuo (fiúk. – Tényleg? – mondta Jukiko. Jobb halánté­ ka felett egy piros lyuk tátongott – és már csak üres tekintetét fordította Jukiko felé.Ki tudja. Jumiko megint rámosolygott. Menjünk vissza! – sürgette őket. Amióta ott a temp­ lomban találkoztunk. Jukiko nagyon boldognak érezte magát. – Vége van. 6. újabb durranást hallott. holott haldoklik. – Hogy vége van? Más mondanivalód nincs is? Kavada szinte észrevehetetlenül megrántotta a vállát. amit Jukiko érzékelt. – Nem is tudtam. hogy a kilátón kí­ vülről ne láthassák. Fur­ csa. Jukiko szája tágra nyílt a félelemtől és a döbbenettől. [Maradt 27 fő] 24 A két durranás után Súja és Noriko egy jó da­ rabig mozdulni sem bírt. Fejük felett kányák rikoltoztak. és begyűjtötte a két lány hátizsákját. Kavada egy ideje a környéket szemlélte. Súja Norikóba karolva felnézett Kavada kicsit magasabban lévő arcába. Ez volt az utolsó dolog.

Ha egy ilyen ismeri a pozíciónkat. – De hát azt mondtad. [Maradt 27 fő] 25 Szeto Jutaka (fiúk. Egy kicsit megyünk csak arrébb. – Mit csinálsz? – kérdezte Súja. Kicsi a szókin­ csem. hogy észrevette. Kavada pedig elkezdte összerakni a csomagjaikat. hogy mászott. kicsoda. jobban járunk. hol vagyunk. Annyit mondhatok. Biztos. hogy a bozót elrejtse. Nekik is kedves az éle­ tük. [177] .– Nézd el nekem. ha nem mozdulunk… Kavada elbiggyesztett szájjal rázta a fejét. – Láthattad. és Norikóval a karján elindult. – Pakolj össze! A biztonság kedvéért arrébb megyünk száz métert. Majd hozzátette: – Csak egy kicsit. de visszafogta ma­ gát.) teljes gőzzel igyekezett lefelé a lejtőn. Még gyerekesen csillogó kerek szeme volt. Most viszont már világosan láthatod: van. – válaszolta Kavada. de a b osztály első számú móka­ mesterének arcán most félelem ült. Parányi testén az S méretű egyenruha már szinte fehérré festődött a kiszáradt földtől. biztonságosabb. – Ez szörnyű… Hogy tehet valaki ilyet… Visszaértek az eredeti helyükre. mi történt. hogy minket harcra bírjanak. Sújának még lett volna erre egy-két szava. Illetve mivel lekuporodott. ha helyet változtatunk. aki játszani akar. talán helyesebb úgy fogalmaz­ ni. hogy ilyeneket mondok. Ráadásul gépfegyvere van. hogy ezt most nem Szakamocsiék tették. de ez egy hi­ degvérű vadállat. Menet közben Noriko kiszáradt torokkal beszélt. 12. Nem tudom. ki sem merészkednek az iskolából.

és a cipőtalpát meg a tenyerét (bár csak féloldala­ san. hogy a tá­ madó végzett Jumikóval és Jukikóval. Egy sima villa. tehát alig öt­ ven méterre lefelé onnan. Semmi kétség! Mivel én vagyok a keze ügyé­ ben! Hirtelen észrevette. de jól látta őket. Úgy tűnt. mert született bolondozóként mindig is távol álltak tőle a csetepa­ ték. hogy legurul­ jon a lejtőn. A kutya teremtésit. ne! Ne! Pocsék ügy! Rosszabb. Tudta. de Juta­ ka képtelen volt odamenni és segíteni nekik. ahol Kuszaka Jumiko és Kitano Ju­ kiko megafonozott. Egészen biztos. Amint felfogta. [178] . Egyrészt. hogy az a valaki legközelebb őt veszi célba. Meghányta-vetette magában a dolgot. hogy talán mégis jobban teszi. másrészt. tíz-húsz másodperc sem telt belé. ahol nem láthatta. a két lány a Jutakával ellentétes irányba nézett. Irgum-bur­ gum! Hülyegyerek. értelmesebb dolgokon is járathatnád az eszedet. mire ezúttal egy írógépszerű hangot hallott. távoli fegyverropogást hallott. amikor végül elő akart bújni a fel­ hívásra. nem kellene a szavakat csűrni-csavarni még ilyenkor is! Jutaka teljes erejéből próbálta megakadályozni.Szeto Jutaka az iskola elhagyásától mostanáig az északi hegy tetejének közelében rejtőzködött egy bozótban. hogy akkor még mind a ketten éltek. amilyet spagettievéskor használnak. És amíg ő azon morfondí­ rozott. mint a tökfőzelék. hogy irdatlan nagy porfelhőt kavar. Biztos volt benne. hogy a megafonnal fel­ erősített hang kíséretében Kuszaka Jumiko összeesik. és pont. és látta. Jutaka oldalról ugyan. mert minden fegyvere a neki osztott villa volt. összekapta a csomagját. mert a jobb kezében a villát szorongatta) a földhöz vere­ getve mászott. Jaj. Rögtön utána Kitano Jukikót is lelőtték. ha kivárja a fejlemé­ nyeket. már onnan. és nekiiramodott le­ felé a lejtőn. Két lövés hallatszott.

és csak a villát rázogatta jobb kézzel. Mimura Sindzsi (fiúk. Az a bizonyos Harmadik. szúrós. – Jobban is vigyázhatnál. Ám ez a hang nem jutott el Jutaka összezavarodott agyába. de vidám tekintet ragadta meg Jutaka figyelmét. Az előtte álló alak diákruhát viselt. És fülbevaló a bal fülben. ezért Jutaka.) – a Jutakánoz legközelebb álló ember a b [179] . Jó távolinak tűnt a fák között a hegyte­ tő. Szedtevette! – kívülről nézve biztos szerfölött szórakoztató a szereplésem. valami belemarkolt a karjá­ ba. 19. akit nem szoktattak át.Érezte. – Hülye! – suttogta valaki. he­ lyette pedig egy meleg kéz tapadt a szájára. Semmi nesz. hogy a támadó utolérte. …Elmenekültem? Megmenekültem? Mintegy válaszként a kérdéseire. Testét félrefordítva az arca elé emelt nagyméretű automata pisztollyal (egy Beretta M92F-el) Fogta fel a villát. és engedett a szorítás a karján. Kissé nedvesnek tűnő. Hegyezte a fülét. ki­ nyitotta a szemét. De vajon miért?… Semmi sem történt a továbbiakban. ha a fiú nem lett volna balkezes. hogy a fiú jobb keze még mindig Jutaka száján nyugszik. Csápoló csibor vagy ilyesmi. és egy rémült sikoly csúszott ki a száján. A fiú a bal kezében tartotta a pisz­ tolyt. Jutaka. Hátranézett. Kettejük pozíciójából és abból ítélve. Jutaka villája igencsak beleszabdalt volna. félelmében. nyílegyenesen fel­ felé ívelő szemöldök. majd megállt. Jutaka össze volt zavarodva a félelemtől. hogy lehántódik a bőr a tenyeréről. De a fiú balkezes volt. Semmi mozgás. de nem törődött vele. Ezzel a módszerrel még két-három percig haladt lefelé. ahol Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko meghalt. elöl felzselézett haj. Egy csattanással a villa megállt. És a b osztályban csak egyetlen balkezes fiú volt. nyakát behúzva.

osztályban – rámosolygott. ha ez számítógépes játék lenne. hogy a sziget képe. Aztán elengedte. Az a hang géppisztoly hangja volt. Ugyanekkor hirtelen egy félelmetes eshetőség jutott eszébe. Nincs is Sindzsinél gépfegy­ ver. Az ő legeslegjobb barátja. Hű. A végén. és újra befogta Jutaka száját. és elvette a szája elől a kezét. amikor alszik. amikor már ketten maradtunk. ő is tudja. Kizárt dolog. és észrevette. őrségbe állíthat például. amelyet az előbb a bozótból még szinte madártávlatból látott. Úgy pedig több esélye van a túlélésre. Jutaka felszabadultan eresztette le a villát. hogy nekem ő a legeslegjobb barátom. Jutaka? – fordult hátra suttogva Sindzsi. hát te vagy az. Alig néhány perc alatt jó sokat ereszkedett lefelé. … Hülye gyerek! Miket ki nem találok itt magamban! Jutaka elhessegette képzelgéseit. – Gyere gyorsan! Jutaka továbbra is szórakozottan követte Sindzsit. komám? – Hülye! – suttogta másodszor is Sindzsi. – Mi baj. és előrement az alacsony bozótban. Azután elkiáltotta magát: – Sindzsi! Sindzsikém. Mi van. Sindzsi megöl engem. Jutaka rögtön vissza is emelte a tekintetét az előtte haladó Mimura Sindzsi hátára. ez aztán a príma módszer. de mindenekelőtt Sindzsi az Sindzsi. – Erre gyere! Csendben – mondta. ez száz százalék. mint holmi legyeket. aki a megkönnyebbüléstől üvöltözni kezdett. [180] . Jutaka szórakozottan követte. egész lapossá változott. Ha velem paktál. hogy lányokat irtson. Én biztos így csinálnám. ha Sindzsi ölte meg Kuszaka Jumikót és Kitano Jukikót? És azután a nyomába eredt? De akkor miért nem ölte meg? Még jó. amitől a lába felmondta a szolgálatot egy pillanatra.

Jutaka kinyújtotta a ke­ zét. – Köszönöm – mondta Jutaka. és ötven méter múlva meg­ állt. [181] . – Ha va­ laki beleakad. amerre futottál. de követtem. Jutaka mereszt­ gette a szemét. és mu­ tatta Jutakának. Ahogy a bozótban araszoltál. főleg a jobb kezén: az ujjak alatt kilátszott a piros hús. – Mutasd a kezed. Haladtak még húsz métert. Elég messze voltál. Jutaka elkerekedett szemmel bólintott. A Harmadik nem csak egy közönséges kosárlabdabajnok. ez egyfajta házőrző. letette a földre. de egyben visszatért az éles fájdalom a bal tenyerébe és a jobb kézfejébe. Jutaka! – mondta. és kihúzta egy közeli bokorból a saját hátizsákját. ami­ kor Sindzsi megállt. és bevizezte a törülköző szélét. A bal kezében tartott fegyverrel a lábához bökött. Sindzsi e mögött rejtőzött. Zörög. azután le­ szakított egy csíkot a törülköző száraz részéből. azután megkérdezte: – Itt rej­ tőztél el? – Aha – bólintott nevetve Sindzsi. Sindzsi pedig gyengéden letörölgette a sebet. – Ez meg… – Nem csapda – mondta Sindzsi a fonal túloldalán.Sindzsi lassan és óvatosan haladt. hogy valamit ott lépjen át. Ahogy Sindzsi ezt meglátta. letette a fegyvert. hogy egy semleges színű vé­ kony fonal van vízszintesen kifeszítve. Lejött róluk a bőr. de téged nem tévesz­ telek el. és kötés he­ lyett betekerte vele. elértek egy sűrűbb bozótba. Aztán egy kicsit veszélyes volt. Jutaka átlépte. Jellemző. Jutaka leült Sindzsivel szemben. – Üljünk le! – mondta Jutakának. Ráeszmélt. és észrevette. – Láttalak innen. messze bent arrafelé leesik egy üres üdítősdo­ boz. Aha. Kivett egy törülközőt és egy vizespalackot. hogy még min­ dig markolja a villát.

– Még ha meg kell is halnom. nagyszerű helyszínnek tartanák. Egy ki­ csit beleremegett. Én… én nem tudtam rajtuk segíteni. Sindzsi! – Szerencsénk volt – sóhajtotta Sindzsi. a nyugati őrhajót. élénken játszódott le újra a fejében. Az is elég messze volt. és másról kezdett beszélni. ahogy ész nélkül tepertél.Jutaka meghatódott. már reggel kilenc körül járt. veled mindenképpen találkozni akartam. Azon túl pedig lát­ szottak a Szeto-beltenger szigetei. Visszatar­ totta. [Maradt 27 fő] 26 Végül is száz méterrel mentek arrébb délnyu­ gat felé. Ne vedd a lelkedre. Ezúttal már tényleg könnybe borult Jutaka szeme. – Köszönöm. és a májusi természet illata töltötte be a levegőt. hogy mindjárt sírva fakad. – De az se volt kevésbé veszélyes. hajó alakú körvonalat lehetett észreven­ ni. A nap magasra hágott. Jutaka bólintott. – Az előbb én… Ott voltam Kuszaka és Kitano közelében. és csak kis pontoknak látszottak. A közelben csak egy szürkére festett. és mire Kavada befejezte a bozótban az új madzag kifeszítését. ahogy Kisszaka Jumiko és Kitano Jukiko összeesik. [182] . de azért kivehe­ tő volt a hajóorron elhelyezett géppuska. Élénkkék színben pompázott. Én sem bírtam reagálni a hívásukra. – Hát… Jutaka érezte. Már a költözés alatt is látták a tengert a fák közül. Ha ez kirándulás lenne. – Tudom – bólintott Sindzsi – Én is láttam… Azért vettelek észre téged is. De ez persze nem az. A hajók jövés-menése messze elkerülte a szigetet. Sindzsi miatta sodorta veszélybe magát. A képsor.

Mindkettő teljesen átlagos lány volt. A városban az autópálya felől a Jodo partjától délre van a temp­ lomuk. – Mindketten… főleg Jumiko említette gyakran. A játék szabálya – sóhajtott –. és nem nagyon tudják hova tenni ezt a vallásos­ dit.Kavada befejezte a madzag kifeszítését. – Tényleg? – motyogta Kavada. fújt egyet. úgy tudom. – Nem. Súja bólintott. Aztán folytatta: [183] . és elkapta a tekintetét. Egy kicsit elakadt. – Úgy láttam. aztán meg­ szólalt: – Miért csinálták ezt? Kavada felhúzta a szemöldökét. Gondolkozott. de legalább van társaságuk. aztán válaszolt: – Előre lehetett tudni. hogy ez is benne volt – fújta ki a füstöt Kavada. – A Dicsfény szektáé… Egy sintoista csoport. hogy egyikük sem különösebben buzgó hívő. – Mi ez a nagy hallgatás? – kérdezte Kavada őket. hogy le kell gyilkolnunk egy­ mást. de ha va­ lamiért kívül estek egy kicsit Noriko és Ucumi Jukie mérsé­ kelt csoportján. mert meg sem szólaltak. nem? Vagy legalábbis sejteniük kellett. Súja Kavadára emelte a szemét. – Lehet. az csakis emiatt lehetett. – Azt hiszem. – Kuszaka és Kitano? Súja bólintott. valamilyen szekta tagjai voltak mindketten. ők ketten nagyon jóban voltak – mondta. nem hiszem – mondta Noriko. – Szeresd felebarátodat. A shotgunt a térdére tette. a szájába vette. és meggyúj­ totta a százjenes öngyújtóval. Kavada előhúzott egy cigarettát. majd leült Súja és Noriko elé.

Mi erre nem voltunk képesek. Egy idő múlva újra Kavadára emelte a tekintetét. de semmi garancia rá. Kavada megrázta a fejét. az is rendben van. amiért nem árulhatom el. akik hűek maradnak a lelkiismeretükhöz. az az. én akkor is többre tartom azokat. Az ok. hogy ha sikerül mindenkit összegyűjteni. De miért nem? Mert va­ lami baj lenne belőle. ha a szökés módját nem árulhatod el. Súja röviden viszonozta mosolyát. te mégsem vagy ellenség. és mi elszól­ juk magunkat? Mert nem bízhatunk a többiekben? Vagy legalábbis te nem bízol bennük? – Megfojtasz a kérdéseiddel. akkor talán mind­ annyian megmenekülhetünk. – Azt hiszem. Súja sóhajtott. és alátá­ masztotta az állát. vagy kudarcot valla­ nak is. De még ha nem ismeri is el őket senki.– Ez mindig így van. – Nanahara. hogy mások tudomást sze­ rezzenek a módszeremről. Nem akarom. és bármennyire tartsátok is a szá­ [184] . aztán helyeselt. Kavada cigivel a szájában rákönyökölt a térdére. ha találkozunk másokkal. és nevetett. Egy ideig elnézett oldalra. majd így szólt: – Ezért nem mondanád el mégis? Illetve. – Bízni akartak a saját osztálytársaikban. Nem vagyok én lángész. – Én is – mondta Noriko. Biztos azt hitték. Az ügyeskedőknek könnyebben megy. hogy a jó embe­ rek menekülnek meg. – Én sem hiszem. Sújáék arcát fürkészte. Bízni szeretnék ben­ ned. Ez dicséretre méltó. – Rizsa. Visszafordult. amit mondtam is neked. – Legalábbis lányokat nem szoktam átvágni. hogy rossz ember lennél.

– Miért? – kérdezte Noriko. Noriko nagyot nézett erre. Kavada megint beletúrt a hajába. Súja nem értett semmit az egészből. Ezért nem mondhatom el. aztán felnevetett. Kavada kifújta a füstöt. hogy ha normálisan belegondol az ember. majd váltott egy pillantást No­ rikóval. Végre megszólalt Kavada. – Szóval csak az. elnyomta a cigarettát a földön. mi történik azzal. Bízunk benned. Kavada folytatta: – Jobban ismerem ezt a játékot. mint ti. – Mindig van kiskapu. aki túléli ezt a játékot? [185] . – Szóval miért? – kérdezte még egyszer. – Ne nézz rám így. hogy mások megsejthessék. hogy ti tud­ tok róla. – Jó. Súja egy kicsit gondolkodott. és be­ letúrt rövid hajába. csak hunyorgott. arra jut. nem akarom. nem? Ezért eléggé… – Rejtélyes? Súja bólintott. – Tudjátok. Illetve a legtöbb helyzetben van – mondta. hogy nincs módszer.tokat. Megértettük. Én azt veszem célba. Csak… Kavada rákérdezett: – Valami aggaszt? Súja rázta a fejét. Sújáék várakoztak egy da­ rabig. azután bólintott rá Kavadának. kislány! Könnyen zavarba jövök. – Kiskapu? – Gyenge pont.

Igen. a középiskola harmadik évében bárkivel előfordul­ hat. De hogy kétszer egymás után olyan osztályba járjon valaki? Megtörténhet egyáltalán ilyesmi? Persze kellett hozzá az a speciális körülmény is. Miután az illető végigcsi­ nálta ezt az eszeveszett osztálytársgyilkolós játékot. Igen. ahogy folytatta. Kavada arcát vizslatta. – Én vagyok a tavalyi hjógói Program túlélője. [Maradt 27 fő] 27 Kavada arcvonásai egy kicsit felengedtek. aztán megrázták a fejüket. – Még oklevelet is kaptam a Vezér aláírásával. Hallgasson a játékról. azt már nem tudták. hogy halasszon egy évet. hogy miért mozog Kavada olyan ismerősen ebben a játékban. [186] . a Programban csak egy túlélő van. a Kettes Számú Városi Középiskola 3/c osztályába jártam – folytatta. és folytatta: – Kényszerítik.Súja összenézett Norikóval. hogy mellette Noriko visszatartja a lélegzetét. Érez­ te. és az arca kővé merevedett. hogy bekerül a Programba. Nagy öröm! Olyan írása van. Nem emlékszem pon­ tosan. Kóbéban. hogy átiratkozzon egy másik tartomány vala­ melyik iskolájába. mint egy óvodásnak. Kavada kimondta: – Én Hjógo tartományban. („Mosolyogni! Mosolyogni szépen!!!”) De hogy mi történik a túlélővel ezek után. mert kidobtam az éghető szeméttel. Kavada derűs beszédmódja ellenére Súját letaglózta a döbbe­ net. és a tévékamerák elé állítják. Ennyi. Sújának hirtelen mintha mázsás súly nehezedett volna a mel­ lére. Kavada végignézett Súja és Noriko arcán. de attól még annyi az esélye ennek. Viszont így már összeáll a kép. a Védel­ mi Erők emberei fegyvert szegeznek rá. és húzza meg ma­ gát. hogy elkészülhessenek a győztesről szóló képsorok. mint a lottófőnyereménynek.

Kavada vállat vont. De… Kavada még egyszer végigtekintett Sújáék arcán. Júliusban volt a játék. Az ápolónők nagyon kedvesek voltak. – Nincs olyan. – Hát igen. A kórház lett az iskolám. hogy most legalábbis először tette. Kavada ernyőt formált a kezével az öngyújtónak. – Azt azért én sem gondoltam volna. [187] . hogy részt vehetek ebben a já­ tékban. kijavította magát. Ja. Az alatt az idő alatt leg­ alább tanulhattam mindenfélét. kölcsönöztek nekem könyveket a könyvtár­ ból. Viszont ennek köszönhetően újra kellett járnom a harmadikat. hogy a Programban részt vevő osztályt számítógép választja ki. az nagyon durva! – Ez… – mondta Súja – ez nagyon durva. azt kihagyják? Kavada elmosolyodott. Kavada azt válaszol­ ta. ezért elég sokáig kórházban voltam. de talán mert nem tartotta ideillőnek ezt a nyereménysorsolást idéző kifeje­ zést. hogy mást is megölt-e Motobucsi előtt. hogy még egyszer meg­ adatik nekem az a boldogság. Egy idő múlva Noriko megkérdezte: – De akit egyszer beválasztanak… – kezdte. és megint rágyújtott. hogy aki egyszer már benne volt. és hogy miért borítják sebek az egész testét… Ha ez igaz. Amikor ő megkérdezte. Súja az előbbi – nem is. Ez is az abszurd egyenlősdi kategóriájába tartozik. tényleg. beleértve ennek az ország­ nak a dolgait… Mármint az ágyban. – Azért vagyok itt.hogy miért vette észre a buszban az altatógázt. de súlyosan megsérültem. mert nincs. Tudjuk. már vagy három órával ezelőtti – párbeszédükre gondolt. de mégsem tet­ tek kivételt velem. nem? Szerintem én a tapasztalataim miatt előnyben vagyok.

– Ennek köszön­ hetően tudok rajtatok segíteni. Fogjunk kezet. Kintről szinte egyáltalán nem jött be fény. Aztán így szólt: – Ne haragudj. hogy végre sikerült meggyőznie őket. – Ne mondj ilyet. beleegyezőn csapott Súja tenyerébe: – Oké – rázták meg egymás kezét. készenlétbe helyezett fegy­ verekkel. – Túlságo­ san is az. És… – A bal szemöldöke fölé bökött. hanem egy másik géphez csatlakoztak. Kavada. amelyek nem a számítógépekhez. A vaslappal borított ablakok lőrésénél északra és délre a Vé­ delmi Erők egy-egy katonája állt. Most már végig együtt maradunk. Ezt a nyugati fal mellé helyezték. hogy az előbb kételkedtem benned. A lámpákat. – Ezt meg hogy értsem? Súja nevetve rázta a fejét. a számítógépeket és a többi gépet egy nagy generátor látta el árammal. Noriko – nevetett Kavada. és a szét­ szórt iratok között turkált.– Most már tudod. Másik három katona fülhallgatókat viselt. – Ez borzasztó! – Noriko majdnem elsírta magát. A többi katona már csak pihent a diákok indulása után kiürült tante­ remben. Súja kezet nyújtott Kavadának. miért vettem észre a gázszagot. és a szoba megtelt halk zümmögéssel. ame­ lyet a hangszigetelő szerkezet sem tudott elnyelni. mindegyik az előttük sorakozó asztali számí­ tógépek egyikére meredt. Noriko megkönnyebbül­ ten nevetett. – Ennek a sebnek az okát is. ezért fo­ lyamatosan égtek a lámpák. [188] . Még öt-hat katona ült Szakamo­ csival szemben. [Maradt 27 fő] 28 Szakamocsi Kinpacu (osztályfőnök) az asztal­ nál ült az iskola tanári szobájában.

ez is negyvenkettőkor. még középiskolai [189] . hogy most megkeresett? Szakamocsi egy darabig hallgatta. tehát igazgató úr a Kavada Sógóra tett? Nem. Persze. a Kuszaka Jumiko reggel nyolc negyvenkettőkor halt meg… és a Kitano Jukiko. Szakamocsi vagyok. – Hosszú hajár a füle mögé simította. köszönöm. – Jaj. Kavada a második leg­ esélyesebb befutó. A Siroivai Középiskola 3/b osz­ tály Programjának főhadiszállása. és csak annyit válaszolt. nagyszerűen. Ő a favorit. hogy annak idején. hogy igen. mennyi dolgom van! Az asztalon megszólalt a régi fekete telefon. értem.– Na. Igen. értem. Ó. – Tessék. És mi lenne az oka. – Hé. és odaszólt a képer­ nyő előtt ülő zord arcú katonának. ja. Nagyon köszönöm. Remek ütemben haladunk. pedig már meg­ szokhatta volna azóta. így igaz. A nyakukra csatolt pántból kibocsátott rádióhullámok alap­ ján kirajzolódik a diákok helye a monitor térképén. és mindkét kezével megfogta a kagylót. Hogy hogyan? Ó. Oki-szigeti iskola. aztán udvariasan nevetett. már a má­ sodik is kétéves. Ó. Példátlan. – Ó. és nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Köszönöm a minap nyújtott se­ gítségét. Szakamocsi elvette a fülétől a telefont. én a Kirija­ ma Kazuóra. Igen. igen. dehogy. Most várjuk a harmadikat. A népesség­ csökkenés nagy probléma országunkban. – Igen. Kató nyers válaszára Szakamocsi elfintorodott. Ó. Szakamocsi a hányaveti beleszólását követő pillanatban ki­ húzta magát. természetesen még él. hogy már van tapasztalata. oktatási igazgató úr. a je­ lenlegi állás? Az ön monitorján nem látszik? A kormány bel­ ső honlapján… Á. Ritkaság. Kató! Kavada még mindig azzal a másik kettővel van? A Katónak nevezett katona szótlanul ütögette a számítógép billentyűzetét. és Szakamocsi tollal a kezében felkapta. egy pillanat türelmet. hogy le­ gyen egy tapasztalt is. nem erőssége a számítógép.

ebben az eset­ ben. Ezek különben is kö­ zépiskolások. Igen. Igen. – Hogyan? – mondta.tanárként átvette azt a rendkívül problémás osztályt Katóval az élen. igen. Vagy lehet. a mi Taharánk lőtt bele. előnyösebb. Honnan jönnének rá. Mert hát segít egy sebesült lányon. hogy nagyon örül. hogy lehetetlen innen megszökni. Ó. hogy majd hárman megszöknek. Szabad jobb kezével a jobb füle mögé tűrte a hajít. Hogy komolyan gondolta-e? Hát. mint ha ő egyedül. De hát az márciusban történt! Megkaptam az értesítést. Papírok. Ré­ szegen valami ellenzéki dolgot mondott… De Kavada maga állítólag azt mondta. igen. Meghallgatja a felvételt? Nem. abban az esetben mostanra… Igen. Lévén. – Elnézést. Ha ez valóban így van. elnézést. Az alázatosan mosolygó Szakamocsi ekkor meglepve húzta fel a szemöldökét a vonal túloldaláról jövő hangra. Ó. Ügyes módszer. papírok. rendben. Kormányellenes megnyilvánulásai vagy cseleke­ detei sem. tehát Kavada Sógo? Az előző iskolában sem voltak különösebb magatartási problémái. Nakagava vi­ szont megsérült. de nem hinném. Ó. igen-igen. és az apja egy hülye volt. Igen. Ó. Legyen szíves. Igen. biztos nem voltak jóban. biztos hasznára lesz. Igen. Ó. akkor a vi­ szonthallásra! [190] . erről nem tudok biztosat mondani. igen. hogy igaz. Újra a füléhez emelte a telefont. így van. Még ezenkívül is sok ügyeset mond. Igen. értem. Nos. Igen-igen. Ezért. ne mondja! Köszönöm szépen. a köz­ pontban túlságosan felfújják az ügyet. Tehát Kavada jelenleg két másik diákkal tartózkodik együtt. azt mondta nekik. az előző alkalommal meghalt az apja. hogy megvárakoztattam. Nanahara kiváló sportoló. hogy az apja el akarta tőle szedni a kártérítést. Igen. hogy lehallgatják őket? Jelenleg egy ilyen diák sincsen. Mind a ketten teljes mértékig megbíznak Kava­ dában. Nanahara Súja és Nakagava Noriko. vár­ jon még egy pillanatot. Igen. Igen. igen. ha hárman vannak. azzal semmi gond. – Csak nem lehetséges az ilyesmi. igen-igen. hogy ilyesmivel fárasztom. Értem. Értettem.

– Meg kellett volna várnom téged az is­ kola előtt. – Csakhogy én féltem… [191] . ha jobban belegondolok. akkor aztán minden idegszáladdal összpontosíts. külföldi hálózatra való csatlakozást mutatta meg neki –. Fontos szerepe volt abban. és valaho­ va közéjük meredt. hogy Sindzsi. [Maradt 27 fő] 29 Amikor találkoztak. – Jaj. A fák ágai közt kel­ lemesen sütött a nap. aki a ko­ sarazástól kezdve mindenre megtanította. Mindig hang­ súlyozta – főleg amikor például a törvénybe ütköző. De sosem árt az óvatosság. hogy ezt a kettőt soha ne téveszd össze. a Harmadik azzá váljon. És akkor kezdettől fogva együtt lehettünk volna. Szeto Jutaka szinte ma­ gánkívül volt az idegességtől.” Ezt Sindzsi szeretett nagybátyja mondta. átkarolta a térdeit. Ő volt az. és ránézett. de sok a dolgom! – Beletúrt a hajába. És mennyire igaza volt! Most van az a helyzet. és megint kezébe vette a tollat. A lé­ nyeg. és Mimura Sindzsi megint hallgatózott. ne siesd el a dolgokat. aki ma volt. Jutaka egy fának támaszkodott. de nemsokára megnyugodott. De amikor kell.Szakamocsi sóhajtva tette le a kagylót. aki megölte Kuszaka Jumi­ kót és Kitano Jukikót. Csak egy kismadár csiri­ pelt. – Figyi. mert közvetlen közelről látta Kuszaka Jumiko és Kitano Juki­ ko halálát. és tollát jó erősen a papírra nyomva írni kezdett. Semmi kétség. Sindzsi! – hallotta meg Jutaka hangját. Felemelte a fejét. hogy az em­ ber soha nem lehet elég óvatos. hogy minden idegszálával összpontosítania kell. Valószínűleg mégsem vette észre Jutakőt és a hozzá csatlakozott Sindzsit az a valaki. Ő tanította meg a számítógép alapjaira is. és Sindzsire nézett. „Amikor arra van szükség. Nincs emberi mozgásra utaló hang.

azután kiadta. amikor náluk voltak. Veszélyes lehetett volna. Bemondták a halálát a reggel hatos hí­ rekben. – De én… Jutaka változatlanul lehajtott fejjel folytatta: [192] . mit mondott egyszer egy kicsit büsz­ kén és egy kicsit szégyenlősen Jutaka a szobájában. észrevette. – Kanai hama­ rabb ment ki. hogy ő nem fogja szóba hozni ezt a témát. és lepotyogott kétol­ dalt az arcán. ami a lelkét nyomta. mint te. Nem lehetett tudni. Sáros bőrén vékonyka fehér ösvény keletkezett. – Én olyan szerencsétlen vagyok. Hú.Sindzsi karba tette a kezét. Egy szeleburdi gyáva kukac… Félbeszakította magát. Jutaka biztos nem tud róla. baljából le se téve a Berettát. – Én… – Felemelte a bekötözött kezét. Sindzsi egy hajszálnyit megemelte a szemöldökét. Lassan felelt: – Kanain? Jutaka fejét fel sem emelve bólintott. Úgy volt vele. És… Amikor idáig jutott a gondolataiban. – Tehetetlen voltál. Annyi biztos. – Nem is tudom. ezt is el kell mesélni. hogy Jutaka sír. – Nem tudtam rajta segíteni. Felgyülemlett a könny a szemében. Hogy Tendó Majumi és Akamacu Josio az iskola előtt halt meg. tényleg. hogy ezen a szigeten valahol. Sindzsi emlékezett rá. hol halt meg. és a fejét lógató Jutakára pillantott. – Mi baj? – kérdezte kedvesen Sindzsi. „Nekem Kanai Izumi tetszik…” És ez a Kanai Izumi máris meghalt. és a rátekert törülköző kilógó végével megtörölte a szemét. nem? – mondta Sindzsi.

– Meg se bírtam keresni… Féltem… Úgysem eshet meg ekko­ ra baromság. mint én. Kanai Izumi. és Sindzsire nézett. mind kinyírom. – Én bosszút fogok állni. mintha választ kapott vol­ na. Nanahara Súja legjobb barátja. De… – De az felér egy öngyilkossággal. vagy az előbb. Sindzsi kicsit meglepődött. – Döntöttem – mondta. azután felnézett a feje feletti fakoronák felé. és Sindzsi arcát vizsgálta. akkor meghalok. [193] . és Jutaka arcát kémlelte. akiről Jutaka beszélt. nehogy azt hidd. Sindzsi is kémlelte egy darabig Jutaka arcát. – Furcsa. És ezt a Jositokit a kormány egy kézlegyintéssel el­ intézte. mind-mind hasonlóan ked­ ves osztálytársai. És reggel hatkor már… Sindzsi némán hallgatta. Természetesen ő is a pokolba kívánta ezt a rohadt játékot és a játékot lebonyolító kormányt. És Fudzsijosi Fumijo. ilyesmit mondjon? – Nem… – Sindzsi némileg elnyújtotta a szót. Talán most társa is van. Jutaka félbehagyta. egy másféle szólam is hallatszott. a szeme láttára odaveszett Kis­ szaka Jumiko és Kitano Jukiko. de azért egészen jó fi­ gura volt. gondoltam… Próbáltam magam­ nak bemagyarázni. ugye. Az ágak között megint megszólalt a kismadár. és a lány. Mást nem tudok tenni Karaiért. Nem mintha meglepődött volna. hogy egy olyan nyápic. biztos jól van. bár Sindzsi maga nem volt vele olyan szo­ ros kapcsolatban (túl lassúnak találta). – Nem. és megrázta a fejét. Azt a Szakamocsit vagy hogyhívjá­ kot is meg a kormányt. – Miről? Jutaka könnyes szemével egyenesen Sindzsi szemébe nézett. Kuninobu Jositoki. Hirtelen Jutaka felemelte a fejét. – Nem baj.

De… Nem baj. hogy valakit teljes szívé­ ből szeressen. Csendes gyűlölettel mennek az öregség felé. amit kell. akkor meghalok. De olyan még nem volt. mondván. vagy segítenék egymást. Ő ikeba­ názott. és aki [194] . hogy nevetséges ilyet mondania még szüleitől függő gyerekként. Megte­ szik. Milyen érzés lehet ennyire szeretni egy lányt? A faleveleket fentről világította meg a nap. hogy a házaspárok nagy többsége így van ezzel… Szóval neki. Lehet. nem?). újabb és újabb hobbikat talált magá­ nak. Mást nem tudok tenni Kanaiért. aki a kosárcsapat védőzse­ nijeként azóta bejön a csajoknak. és élte a saját világát. Ezt a nagybátyja féltve őrizte. Mindez talán összefügg azzal. akinek pedig mindenre tévedhetetlen válasza volt. Ő több lánnyal járt már eddig. Jutaka már csak ilyen volt. nem volt nehéz felszedni őket. hogy azé a nőé volt. hárommal le is feküdt (egy kilencedikesnél ez nem is rossz eredmény. az anyjának pedig egy rossz szava sem volt az apjára. Ilyesmiken csak mosta­ nában kezdett gondolkodni. hogy általánosban elkezdett kosarazni.hogy a folyton viccelődő Jutakőt ilyen heves érzelmek ragad­ ják el. Ezért tart a barátságuk olyan régóta. De ott van a fülbevaló a bal fülében. hogy megbíznának egymásban. hogy a szülei kapcsolata sem jó. Sindzsi az egymást takaró leveleket nézegetve ezen gondolkodott. de apja alapvető­ en teljesen átlagos volt. Beszélnek is egymással. de a bátyó már két évvel ezelőtt meghalt. Nem volt nehéz megcsókolni sem őket. Egy kis idő elteltével lefektetni sem volt nehéz. hogy vérségi kötelékek fűzik rendkívüli kisugárzású öccséhez). női körökbe járt. akit szeretett. Az apjának vannak a maga nőügyei (Apja a munkahelyén jó előmenetelű hivatalnok volt. ezért élénk sárgászöld színben pompáztak. Lehet. Nehezen lehetett elhinni róla. Mimura Sindzsinek. de anélkül. de ennyire még soha nem szeretett lányt. Sajnos erről nem beszéltek a nagybátyjával.

hogy szerelmi házasságot akar-e kötni. és boldog házasságod legyen. azután könnyáz­ tatta arcával elmosolyodott. de ha szép lányt aka­ runk találni az osztályban. Könnyen lehet. vagy jó neki a kiközvetített is. Sindzsi. és elvette. mire ő azt válaszolta. Sindzsi megint Jutakára nézett. hogy most lépsz rá a tévútra. Ogava Szakura (Bár neki ott volt Jamamoto Kazuhiko. hogy a bátyád anélkül mond búcsút ennek a világnak. A nagybátyja biz­ tos azt mondta volna: „Ki tudja. ott van Csigusza Takako (jó. Nem rossz dolog valakibe őszintén belesze­ retni és szívből viszontszeretve lenni. – Nem tudom jól megfogalmazni. Sindzsi a bácsi halála után úgy döntött. mintha nem lett volna szép. hogy az neki jár az örökségből. [195] . és egyikőjük sincs többé). – Szép? – kérdezett vissza Sindzsi. hogy szerinte meg sem fog házasodni. de Kanai nagyon szép volt – mondta. ha megbántaná­ lak vele. akármilyen helyes legyen is). egyszer a három évvel fiatalabb koraérett húga. és ott van még Szóma Micuko (az a csaj viszont nem téma. Talán arra gondolt. Ikumi. hogy megismerte volna a szerelmet. lehet. Iku­ mi megkérdezte. Kívánom.már régen meghalt. Jutaka meghökkenve kérdezte: – Mit? – Mi tetszett neked Kanaiban? Jutaka egy darabig Sindzsi arcát fürkészte. Tényleg. hogy szeress bele va­ lakibe. és szedj össze gyorsan egy helyes kislányt!” Ennek ellenére mostanáig nem sikerült beleszeretnie senkibe. virágcsokrot vinni a halottnak. Kapd magad. aztán kapkodva tette hoz­ zá: – Nem azért. Kanai Izumi nem volt egy bányarém. ő az én esetem). Jutaka? Ne haragudj. – Kérdezhetek valamit. hogy lelkiis­ meretesen el kell végeznie a feladatát. Sindzsi Ikumira gondolt.

Sindzsi szelíd tekintettel nézett vissza rá. aki ennyire szerette. Rámosolygott. de jobb híján csak ez maradt. arca szinte csíkossá vált. amikor a sportnapon elejtette a stafétabotot a váltófutás­ nál. Nagyon szép volt. mert megtudta. és Sindzsihez fordult. amikor a szü­ netben Nakagava Juka történeteit hallgatta. – Azt mondtam neked. Jutaka befejezte. Azután így folytatta: – Szép volt. amikor álmos volt. se farka nem volt. és a hasát fogva nevetett. Most biztos sír a mennyországban. Csakhogy ennek ha­ tására Jutaka szeméből megint kicsordultak a könnyek. de szerintem Kanai bol­ dog lehet. amikor az iskolában az erkélyen öntözte a virá­ gokat. – Tényleg? [196] . hogy már én is megértettem belőle valamit. – Szép volt. és örvendezve hozzáért a leveleikhez – sorolta. valahogy mégis meggyőzte. hogy is fogalmazzak. Jutaka költői szavaihoz képest elég ócskának tűnt a saját mondása. és a padra könyökölve tá­ masztotta a fejét – mondta. hogy a magyarázatnak se füle. Annak ellenére. hogy humorista lesz belőled. Hú. Bácsi! Hallod? Lehet. – Figyelj… – mondta aztán Sindzsi. és kissé félrehajtot­ ta a fejét. pedig inkább költő. Jutaka is nevetett. Hallgatta Jutakát. – Igen? – Nem tudom. Az arcán már két-három fehér vonal képződött a könnyek nyo­ mán.Jutaka megint mosolygott egy kicsit. és kezdett összeállni a kép. – Szép volt. hogy volt valaki. hogy miről van szó. és utána elsírta magát.

– Naná! Sindzsi új levegőt vett és hozzáfűzte: – És ha bosszút akarsz állni. Viszont neki.A meghatott kérdésre Sindzsi jobb kézzel kicsit megrázta Jutaka vállát. Illetve biztosan mindenki ezt gondolja. ez egy tébolyodott ország. és beérik a mindennapok apró-cseprő örömeivel. hogy biztos humorista lesz belőle. hogy „Ez itt a megvalósult fasizmus. Ilyen gáz helyet sehol másutt nem ta­ lálsz a világon”. Nemcsak e miatt a rohadt játék miatt. én segítek neked. hogy ez nem stimmel így. csak senki nem mondja ki nyíltan. volt valami. De Sindzsi érezte. Szóval arról. Még ha alaptalan is a vád. Jutaka valami olyas­ mit mondott. az halott ember. Ezért a megfélemlített emberek behódolnak a kormány aka­ ratának. Egyszer megjegyezte Nanahara Sújának. legalább neki akár a ve­ széllyel is dacolva tennie kellene valamit. csak nem akarta szóba hoz­ ni. amin már régóta gondolkozott. – Komolyan? – Aha – bólintott Sindzsi. Illetve Jutakát is komo­ lyan kellett hogy foglalkoztassa. és Sindzsire bá­ mult. Mármint a lányokon kívül. ha jogtalanul elragadják tőlük ezeket az örömöket. hogyan képzelje el az életét a továbbiakban ebben a trágya Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság­ ban. Igen. aztán még azt. Ez így is volt. és szolgaian tűrik azt is. de saját magát ennél egy kicsit komo­ lyabban foglalkoztatta ez a probléma. Akkor nevetett ezen a félig viccnek szánt válaszon. Jutaka tágra nyitotta könnyel telt szemét. hogy el sem tudja képzelni. Ahogy egyre job­ [197] . hanem mert ha valaki kicsit is jelét adja nemtetszésének a kormánnyal szemben. nincs kegyelem. Egyszer beszélgetett erről Jutakával is. Nanahara Súja például hírfelejtőnek import rockzenét hallgat illegálisan – de ennyi.

egyszer. a gépgyárban. És ott van a két évvel ezelőtti baleset. Régi barátok. hogy milyen felülmúlhatatlan és mennyire nagyszerű ember. hogy a nagybátyja valamikor szerepet játszhatott valamilyen kor­ mányellenes dologban. Igen. – Mindegy. és a világról vagy a társadalomról szóló magyarázatai mélyén mindig ott lapult az utálat vagy inkább gyűlölet. de arra gondolt. Hivatalosan balesetben hunyt el. Mindig ügyesen kivágta magát. hogy nem akar róla beszélni. miközben a bácsi szokás szerint a számítógépével pö­ työgött. Sindzsi.” Ilyen és ehhez hasonló törmelékekből Sindzsi megsejtette. (Ugyanakkor. „Csak a régi barátaim… – kezdett bele a nagybátyja. és Sindzsi időközben ráeszmélt. amikor Sindzsi mondta neki. és megrázta az áram. És valamiféle sötét árny. Így szólt az indoklás. tehát a bácsi bátyját kér­ dezte. kicsit elfogta az aggodalom. úgy erősödik benne ez a gon­ dolat. Ha ebben az országban tényleg jó akarsz lenni. ezért felhagyott a kérdezőskö­ déssel.ban kiismeri magát a világban.) De ott voltak a nagybátyja széles körű ismeretei törvé­ nyes és törvénytelen dolgokkal kapcsolatban. hogy „régi barátok”. A bácsi szinte soha nem beszélt a régi dolgokról. Szokatlan módon nagyon elmerült a gondolataiban. Én is már rég meghaltam volna. Még véletlenül sem vagyok nagyszerű. [198] . hogy neki ilyesmiket nem kell tud­ nia. nem érdekes” – kente el végül. A nagybátyja halála. hogy mi baja. amelyet országuk iránt érzett. de valamiért visszavonult – vagy va­ lami ilyesmiről lehet szó. kényszeredén mosollyal válaszolt: „Ez nem így van. nem tudsz életben maradni. Sindzsi megkérdezte. hogy a nagybátyja tud vi­ gyázni magára. így aztán nem állt neki faggatni. azt a választ kapta. Ezért amikor meghallotta. Éjszakai műszakban egye­ dül dolgozott a munkahelyén. ha a saját apját. bármi történjék is. A nagybátyja viselkedése azon­ ban már jóval azelőtt megváltozott. amikor a rendőrség felszólította őket a holttest elszállítására.

hogy ilyen hülye halált haljon. mivel mindent tőle tanult. Erre a figyelmeztetésre válaszul meg is halt a nagybáty­ ja. és mosta­ náig semmit sem valósított meg belőle. ha nem bízik nagyon a szervezetekben és a moz­ galmakban. Külön­ ben is. ha burkoltan is. hogy nem baleset volt. Ám. amit te régen feladtál. Lehangoló. nem maradhat életben. [199] . Akárhogy is. hogy létezik kormányellenes szervezet. de nem is tudta. nem kizárt. úgysem sok hasznukat látja. hogy megrázza az áram! Sindzsi sejtette. a nagybátyjával nem fordulhatott volna elő. És nagy­ bátyja meggyilkolása után a dühtől remegve fogadta. egyben figyelmeztetés is volt. és biz­ tos némi habozás után elvállalt valamilyen munkát. hogy job­ ban teszi. hogy esetleg a színfalak mögött végeznek vele egy „balesetben”. akkor az a senkiházi apja. de beleegyezését adta a bácsi ilyenformán történő elintézéséhez. Természetesen ez csak homályos elhatározás volt. hogy Sindzsi apja egy elég menő cégnél töltött be fontos pozíciót (azaz a Köztársaság átlagemberei által betöl­ tött állások rangsorában a csúcspozíciót – a legmagasabbat. Hallotta. hogy ha ez így van. ahogy te tanítottad nekem. az az egy biztos. Kétségtelen. így gondolkozott: Én kitalálom.Pedig az aggodalma nem volt hiábavaló. És annak eredményeképpen valami történt. hogy ő ennek az országnak ugyan nem fog bólogatni. hogy fülbevalójának eredeti tulajdonosa is valószínűleg összefüggésben van a bácsi múltjával. hogy ebben az országban a rendőrségnek joga van bírósági ítélet nélkül kivégezni az embereket. akikkel egy időre megszakította a kapcsolatot. főleg ha az illető rokona elég magas pozícióban van. Én jó akarok lenni. le­ gyen az a munkahelyed vagy az utca. Sindzsi. Ráadásul a nagybátyja megmondta neki. és általában ott helyben lelőnek. Ő pedig úgy érezte. Persze a nagybátyja mondása. hol keresse az ilyesmit. ha nem számítjuk a kormány főhivatalnokait). hogy ha tényleg jó akar lenni az ember. Még ennél is lehangolóbb. Feltehetőleg – gon­ dolta akkoriban Sindzsi – a nagybátyját megkeresték a régi barátai. hogy meg lehet-e mégis valósítani.

– Nem. Szembehelyezkedni az országgal. amit akar. de Tendó és Akamacu hevert holtan közvetlenül az iskola előtt. akit ennyire szerettél. Akkor meg tehet. Beléphet egy szervezetbe. Ha már csinálunk valamit. Most félretéve a bonyolult dolgokat. hogyan szökhetünk meg. és valaha kikerül ebből a játékból. Hiába ölnénk meg azt az egy szál Szakamocsit. amit jónak látok?… Ez az érzés kezdett megszilárdulni benne. ez komoly? Komolyan mondtad? – Aha. az meg se kottyanna a kormánynak. és utána végig nem… Te? Láttál valakit? Sindzsi biccentett. De ha szerencséje van is. meg akarta osztani érzé­ seit Jutakával. Megrázta a fejét. és hozzátette: – Most legelőször kitaláljuk. hogy most. [200] . bár elég ironiku­ san hangzik. Én rögtön elmenekültem az iskolától. – Amikor elindultam… Te nem tudhatsz róla. vagy akár elsőre csi­ nálhatja egyedül is. Szóval ha csi­ nálsz valamit. Jutaka? Kuszakán és Kitanón kívül? Jutaka vörösre dörzsölt szemével Sindzsi arcát bámulta. És mondhatjuk. én veled tartok. akkor nem érjük be egy kis falattal. mire Sin­ dzsi megszólalt: – Nem láttál valakit. üldözötté válik. Volt egy nő. amikor Jutaka szavait hallgatta. – Azta’. De mindenekelőtt ott volt a fé­ lelem is. ugye? Jutaka bólintott. és ten­ ni. Jutaka szája széle megremegett. komolyan. megérett benne a végső elhatározás. Nemsokára megtörölte a szemét. Sindzsi megint Jutaka vállára tette a kezét. – Irigyellek.még túlságosan gyerek ehhez.

– A következő… – Nanahara. és lesből rálőtt Tendóra… Nyílvessző állt ki mindkettőjük testéből. És az utána következők sem. Utána a követke­ ző embert is le akarta teríteni. aki később jött ki. Erre Jutaka még jobban elszörnyedt. Súja mindig is túl engedékeny volt. – Azt nem lehet tudni. hogy Nakagava Norikóval menekült. abba való lehetett az a nyíl­ vessző –. Per­ sze lehet. akkor semmi sem indokolja. hogy nagy valószínűséggel Nanahara tette. Lehet. – Komolyan? – Igen. Akamacu visszament. – És Akamacut? Sindzsi karba tett kézzel válaszolt. [201] . hogy miatta csak az eszméletét vesztette el. Sindzsi kicsit gondolkodott. és megölte vele Akamacut. azt hiszem. De Nanahara legalábbis nem veszett oda Akamacu nyilától. Mert ha nem. ahogy elindult. – Szerintem Akamacu ölte meg Tendót. Ez a forgatókönyv könnyen elképzelhető.Jutaka szeme elkerekedett a csodálkozástól. de az megszerezte a fegyverét – egy nyílpuskát. hogy Akamacut valaki más ölte meg. Ebből következik. ugyanolyan nyílvessző… Tendót elintézte. Lehet. Tendót valószínűleg rögtön kinyírták. – Súja? Súja tette? Akamacut ő…? Sindzsi a fejét rázta. – Tényleg? – Igen. mikor ő jött ki először. aztán hozzátette: – Különben is. hogy nem volt ideje végezni Akamacuval. Jutaka szeme megint elkerekedett. Nanahara biztos. hogy ott le­ gyen.

Ez a jólelkű (Sindzsi szemében nem egé­ szen két lábbal a földön járó) fiú nem lenne képes megölni az osztálytársait csak azért. Sindzsi felhúzta a szemöldökét. [202] . Nori­ ko meg is sebesült. – Jó lett volna. Jutaka bólogatott. Így valószínűleg csak ketten egyedül me­ nekültek el. de azért meg­ próbáltam. Jutaka felemelte a fejét. Gondoltam. És te meg ak­ kor… – Na igen – mosolygott Sindzsi kínjában. szóval pontosan láttam. hogy ő maga életben maradjon. Jutaka bólintott. – Jaj. Nanahara jelzett neki. Meg ahogy én Nanaharát ismerem. – Igen. – Ja. ha Nanahara Súja itt le­ hetne vele. Norikót meglőtték. mint aki még biztosabb a dolgában. tényleg. ha elhalasztják. hogy nem fog menni. és Sindzsihez hasonlóan a kiélezett hely­ zetekben is megfontolt tudott maradni. Jutakának talán az osztály­ meccseken alakított felülmúlhatatlan párosuk jutott eszébe. Nemcsak a sporttehetsége miatt. És nem utolsósorban azon kevesek közé tartozott. Mindenesetre Noriko Nanahara után következett. Sindzsi újra Jutaka vállára tette a jobb kezét. Valóban… Sindzsi is úgy gondolta. le­ győzhetetlenek lennétek. mielőtt kiment. – Hát igen. és Kuninobu miatt is. hanem mert Nanahara Sújában volt egyfajta megboly­ gathatatlan lelkierő. hol lehet most Súja… Ha Súja és te összeállnátok. Közel ültem. aki utána jött ki. tényleg… Nobu szerelmes volt Norikóba… Ezért Súja nem hagyhatta magára. valószínű. mert Norikót meglőtték. többnek érezné magát.– Norikóval?… Ja. akikben a jelenlegi körülmények között is megbízna. Súja… – Igen. Csak rá kellett jönnie az Akamacu-ügy miatt.. és azért. hogy az nem fog menni. biztos min­ denkit össze akart gyűjteni.

hogy si­ került találkoznom veled. Sindzsi megnyug­ tatón mosolygott rá. vagy kettőt. ahogy a bozót túl­ oldalán megy. Bár utánam már csak Motobu­ csi és Jamamoto. és tovább folytatta. Mivel többen voltak. hogy te itt vagy velem. hogy voltak ott valakik. Azt mond­ tad az előbb. megnedvesítette száját a nyelve hegyével. égnek álló haj… Simizu lehetett. És… az egyik egy lány volt. De ők nem szólítottak meg. hogy jobban tetted volna. – Utána még másokat is láttam. hogy elég fegyverük volt. tudod. visszamosolygott. Jó. Csak öten. és megölte Tendót. mert ott találhatta volna őket egy kupacban. Amikor ennek a hegynek a lába felé jártam. mert Akamacu nagy valószínűséggel visszament. hogy rögtön ellenségesen viselkedjenek. Azután Sindzsi folytatta: – De hagyjuk a halottakat. – Tényleg? – Igen.– Én már annak is örülök. Extravagáns. de ab­ ban a helyzetben lehetetlen lett volna. Jahagi volt. Ténylegesen az is volt. nem? – Igen. Sindzsi bólintott. Talán vártak valakire. Emiatt Jutaka szája megint sírásra görbült. – Éjszaka elnéztem egy-két helyre. de nekem sem volt okom. hogy odakéredzkedjek hozzájuk. Mindenesetre én rögtön eljöttem onnan. láttam. [203] . Az erdőben gyülekezés sem volt a legjobb ötlet. láttam. aki esetleg visszajön. Sindzsi egy kicsit megállt. Ott az iskola sportpályája előtt egy kis erdő volt. nem volt való­ színű. Jutaka elkerekítette a szemét: – Tényleg? – mondta. Jutaka nem sírt. Bár lehet. ha megvársz. Macui. Minami. – Észrevettem. Többen.

Lehet. Behúzódtam a félig kinyitott ajtó ta­ karásába. nálam is van fegyver. [204] . Jutaka csalódottságában kicsit eltátotta a száját. és amikor kijöttem. és felemelte a fe­ jét. de hamar felszí­ vódott. – Hát. – Azt nem lehet tudni. Nem is támadt rám. Sindzsi a fejét rázta. Bár rögtön fedezékbe bújt a szántóföld töltése mögé. Mintha egy shotgun lett volna nála. hogy Kuszakót és Ki­ tanót lelőtték. de azelőtt. nem hallottál egy másik lövést? Sindzsi bólintott. ezért én sem akartam összeállni vele. – Kicsit félelmetes. Jutaka bólintott. Rögtön vissza is fordult Jutakánoz. – Ő is észrevett engem. nem. de én azért tartok a Szóma barátnőitől. ahogyan néhányan az osztályból az egy évvel idősebb Kava­ dát szokták emlegetni. Lehet. – Nahát… Jutaka bólintott. és nem támadt rám.– Nem szólítottad meg? Sindzsi vállat vont. hogy előítélet. Én kerestem valamit. – Akkor ő legalább nem ellenség. Egy ideig figyelt engem szerintem. ezért bementem egy házba. én nem láttam senkit. pont ott állt nem messze. – Hát. hogy észrevette. nem? Ezért… – Aha. – Kavadát…? – kérdezett vissza Jutaka tiszteletteljes hangon. Kavada Sógót láttam. Akárhogy is. én inkább nem mentem utána. – De. Viszont… Sindzsi felnézett az égre. – És még valakit. aztán valami eszébe jutott. hogy tartalékoljon fontosabb helyzetekre. – Hú – mondta Jutaka.

azt remélhette. Ez a Jutaka kérdezte: – Figyi. ha az még nem ment volna tovább. Valószínűleg le akarták állítani vele Kuszakáékat. hogy látott-e valaki megbízható embert. biztos. de már biztos arrébb ment. hogy honnan lőtt. – Igen. Azt még sejtem. összeállt volna vele. nem az a géppisztoly. Mindenki tudta. Azt remélte. ahogy Jutakában is. Mindegy. – Hát igen. Jutaka kérdése arra vonatkozott. Bár ha belegondolunk. hogy legalább Jutakával talál­ kozott. De kik egyáltalán azok. hogy ve­ szélyes. Jutaka is egyedül volt. – Akkor… akkor legalább az a valaki nem ellenség. [205] . Azt mondod. – Nem hiszem. amit csinálnak. Tényleg. Csend telepedett rá­ juk. Sindzsi karba tett kézzel gondolkodott. Jutaka sajnálkozva kuporodott vissza. mert folyton csajozok. ha megbízik valakiben. Már az is nagy áldás. mivel a géppisztolyos is megtudta a helyét. Nem sok értelme volt a kérdésé­ nek. Sindzsi. Az is Kuszakáék­ ra irányult? – Nem – rázta a fejét Sindzsi. Érte tűzbe tenné a kezét. hogy a lövés­ től majd megijednek és elbújnak. kellett volna szerez­ nem egy fix nőt.kerestél valamit? Sindzsi bólintott. ha meg­ látja. Jutaka fellelkesedve megemelkedett. bátyó. Ajaj! Igazad volt. akikben megbízna? Nanahara és… rajta kívül talán csak Szugimura Hiroki. Vagy inkább a lá­ nyok? A lány titkár.– Az egy másik volt. De nincs módunk összetalálkozni vele. csat­ lakozhatna is hozzájuk. Aki lőtt. Ucumi Jukie és a körülötte lévők… Csak­ hogy én az osztályban nem jövök be annyira a lányoknak.

– Jutaka. Egy óra eltelt azóta. Hogy spóroljon az árammal. egy félig szétszedett mobiltelefont és egy laptopot húzott elő. [206] . hogy a gép elkezdte feltörni a jelszót. és a képernyő moz­ dulatlanul állt. ne már! Csak a magánhangzókat cserélték fel?! Túl egy­ szerű ahhoz. Ezeket pedig mindenféle szedett-vedett piros és fehér drótok kötötték össze. légyszi – mondta. és megnyomta a space-t a billentyűzeten. Jutakához fordult és vigyor­ gott. hogy Jutaka most nagyot néz. – Sindzsi. Tudta. maga elé tette a fegyverét. Sindzsi szeme ravaszul villant. amit fegyverként lehet hasz­ nálni. Ami azt jelenti… Sindzsi csücsörített. menj onnan. A folyadékkristályos monitor nyitva volt. Sindzsi felállt. – Jaj. és most a me­ revlemez forgásának hangjának kíséretében felébredt. A bokrok azon túl is szinte elbo­ rították a földet. Sindzsi az órájára pillantott. hogy még erre sem vol­ tam képes. Jutaka elment a fá­ tól. pihenő üzemmódban ment a gép. Sindzsi egy kocsi akkumulátorát (ez volt az áramforrás). Sindzsi pedig a gépelés előtti szo­ kásos bemelegítésként mindkét kezét néhányszor ökölbe szo­ rította. és visszatértek rá a képernyő szürke tónusai. Óva­ tosan kiemelt minden tartozékot. alig hallhatóan füttyen­ tett.– De mit? Mit kerestél? Valamit. vagy hasonlót? Én úgy féltem. Már nem sok idő kell. és bedugta a kezét a bozót belsejébe. Ahogy meglátta a képernyőn az icike-picike ablak utolsó so­ rát. kábelekkel együtt. majd széttárta az ujjait. és sűrű bozótot képeztek. ez… Mondta Jutaka elképedve. amelynek támaszkodott. hogy bárkinek is eszébe jusson – mondta. Sindzsi odament.

hogy ilyen jó gépet találok egy világ végi szigeten. Helyenként sűrű a növényzet. honnan fog előbukkanni az a valaki. Nem hittem volna. mint ő. és nem mindenki bújik meg úgy. Josimi megmar­ kolta ormótlan automata pisztolyát (egy 45-ös kaliberű Colt Governmentet).) kivárta. amely ezt a települést is magában foglalja. Alig egykét órája látta az emeleti ablakból Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko alakját. hogy Megumi ott halt meg. és lassan jobbra haladt a ház fala mentén. hogy az órája délelőtt tizenegyet mutasson. És nem tudta. A saroknál dél felé tekintett. és a déli hegy irányában lankás emelkedőt [207] . amint az északi hegy tetejéről felhívást intéz­ tek az osztályhoz. A hátsó kijárat a két ház közötti keskeny útra nézett. az öldöklés folytatódik. Ennél azonban most komolyabb problémát jelentett számára a következő tiltott terület. ahol Etó Megumi meghalt. Igaz. ahol ed­ dig rejtőzködött. Délelőtt tizenegykor felrobban az összes játékos nyakgyűrűje. kerekded arca volt. és nem fog várni senki kedvéért. elég távol attól a háztól. Csak hallotta a nevét a reggeli híradáskor. Aztán jött az a fegyverropogás. de az utcán egy lélek sem volt. Van. Számítógép az ellenfél. és óvato­ san kidugta a fejét a rejtekhelyéül szolgáló ház hátsó kijáratán. hogy Szóma Micuko bandájába. Josimi nem is tudhatott arról. Josiminek ahhoz képest. A település déli csücskében volt. 21. aki a H8-as mezőben van. [Maradt 27 fő] 30 Jahagi Josimi (lányok. szinte gyermeki. és most kiütközött rajta a hideg veríték. aki simán legyilkolja az osztálytársait. hogy egy szelíd lejtő mentén szántóföldek sorakoznak.– Macintosh Power Book 150. és jobb keze mutatóujjá­ val felállította a nehezen járó kakast. Gyorsan körülnézett. két kézzel tartotta. Talán egy méter sincs a szemben lévő ház faláig. Elindult. Semmi két­ ség. és látta. a „rossz lányok” közé tartozott.

Itt még nem jó. Sőt lehet. ott szelte keresztbe a zónahatárt jelző vonal. Bolti lopások. Josimi már ettől a kis helyváltoztatástól is heve­ sen kapkodta a levegőt. megbízni biztos nem bíznak meg benne. és velük tarthat­ na. de senki sem volt ott. nem lehetett rendesen kivenni őket. meg is szólíthatta volna Kajo­ kót. hogy ha akarja. Két kézzel a fegyverét markolva körülnézett. hogy rátámadnak. Megigazította a vállán a hátizsákot. és az a lány vele ellen­ kező irányba. Ha nem tartozott volna Szóma Micuko bandájához. [208] . mivel azt a zónát az el­ sők között jelölték ki. majd egy lendülettel a szántóföld szélén lévő kis bozótos felé iramodott. Mindenesetre el kell jutnia a déli hegyre. egészen átlagos. mint errefelé. A térképen kék pontok jelezték ugyan a lakóházakat. ahol most Josimi tar­ tózkodik. még ha nem ellenségesek is. Pár másodperc alatt megérkezett. onnan kifelé tartott. Ő a település felé szaladt. mármár zsarolásnak nevezhető ügyek… A többiek. Valójában Josimi látott egy lányt este.képez. A köztük lévő távolság és az időpont alkalmas volt. Igen ám. és elment – ezt jól tette. hogy már igen. de hát nem voltak fehér vonalak festve a földre. 8. de a település kö­ rül ezek a pontok is összevissza halmozódtak.) lehetett? Biztos elbújt a településen. Josiminek sírhatnékja volt. de Josimi ezt sehogyan sem bírta megtenni. de benne valószínűleg senki sem bízik meg. Akkor legalábbis egy darabig biztonság­ ban lesz. de néhányat fel lehet fedezni. Nincs annyi ház. Pontosabban lehet. És ahol ez az összevisszaság ritkult. Igen. Talán Kotohiki Kajoko (lá­ nyok. amíg jócskán el nem távolodik onnan. megbízható lányokat. és úgysem bír meg­ nyugodni. mert Szóma Micukóval és Simizu Hironóval együtt rengeteg rossz dolgot vitt véghez. még mielőtt elbújt vol­ na a házban. és belevetette magát a bo­ zótba. Még nem hagyta el a H8-as területet. már csak amiatt sem. valahogy biztosan találhatna társakat. ha véletlenül belebotlanak. még egyszer körbepillan­ tott. aztán meggon­ dolta magát.

aki mit sem törődött azzal. Ezúttal tőle jobb kézre állt néhány magas fa. hogy a fiú talán kint vár rá. Amikor elhagyta az iskolaépületet. hogy azon túl már [209] . és ha ott bóklászik. A fiúé.De akkor… Akkor mi a helyzet Szóma Micukóval és Simizai Hiro­ nóval?Kétségtelen. és azt mondta. A fiúé. Nincs itt senki. Elért a bozót másik végére. A déli hegy zöld növényzete már ott volt a szeme előtt. Könnyek gyűltek a szemébe. de mégis a ba­ rátaim voltak. A gallyak összekarcolták az arcát. hogy nem voltak rám jó hatással. reménykedett. hogy szereti. és megszemlélte a környéket. Arra az arcra.) Vajon Ő mer­ re járhat most egyáltalán ezen a szigeten? Vagy esetleg már… Már nem is… Josiminek összeszorult a szíve. Még szép. Esetleg valaki végzett volna vele a másik kettőhöz hasonlóan. és egy fiú arcára gon­ dolt. Kisebb-nagyobb fák. sűrű aljnö­ vényzettel. A lába előtt hevert Tendó Majumi és Akamacu Josio holtteste. Semmi baj. és kievickélt a bo­ zótos széléig. hogy ő Szó­ ma Micukóékkal van. Még egy kicsit muszáj továbbmennie. Ha össze tudnék velük találkozni… de ők vajon meg­ bíznának-e bennem? És… én tudnék-e bennük bízni?… Hát… le­ het. Nem látta át az egész buja cserjést. aki az ágyban gyengéden megcsókolta. és rászólt. Majd vigyázva felkelt. aki elvezette a gondolat­ hoz. Újra egy lendülettel futott keresztül a szántáson. aki őket megölte. és legelöl tömött bambuszliget terpeszkedett – úgy tűnt. amely a játék kezdetétől mostanáig végig a fejében volt. De persze senki sem volt kint. Megtörölte a szemét a matrózblúza ujjával. Ki sem egyenesedve lassan továbbhaladt a bozótban. és kinézte a következő búvóhe­ lyét. Megint ráfogott a pisztolyra. Josimi reménytelenül le volt taglózva. hogy esetleg megváltozhat. hogy hova tűnt az. de nagyon úgy tűnt. (Az mindenesetre rej­ tély volt. hogy nincs ott senki. A fiúé. hogy „Aztán ne nagyon rosszalkodj ám!”. hogy az sem menne. megjárhatta volna. Minden rendben. ahogy bevetődött a bozót szélébe.

Nem szabad mozogni. majd óvatosan megfordult. mint ő is. az aljnövényzet levélszövevénye közein át látta. mire nagyot ugrott a szíve. Akkor viszont így kell átvészelni. Az a valaki utána ért ide. hogy csak egyszerűen épp tart valahova. Jaj de jó. két marokra fogta a Colt Governmentjét. amint az árnyék elsurran a fatörzsek között. Most a lényeg az. hogy a tarkóján égnek áll a haj. De miért? Észrevette és követte? Josimi arcából kiszállt a vér. és a háta mögé célzott vele. [210] . A neszező hang újra megütötte a fülét. Josimi gyorsan lekuporodott. és mélyre hajtot­ ta a fejét. Érezte. Nem vette észre. és Josimi felől nézve jobbról balra tartott. ha észrevette volna. Oldalról látszott. ahogy van.bőségesen adódik búvóhely. Josimi a fejét behúzva. Megint nesz hallatszott. mintha az a valaki helyet változtat­ na. Josimi szeme tágra nyílt a félelemtől. Dehogyis. hogy ne mo­ zogjon. Az előbb még nem volt senki ebben a bozótban. Jól van… Csak még egy kicsit… Odáig… Hirtelen neszezést hallott a háta mögül. Az épp csak tíz méterre lévő fák között felvillant egy mozgó fekete diákegyenruha. Az árnyék már eltűnt a fák között. Lehet. nem feltétlenül. de az­ tán még egyszer felkapta a fejét. csupán az egyre távolodó neszezés hallatszott. Hát persze. nem felém jön! Josimi már épp megkönnyebbülten sóhajtani készült. egyenest idejön. Ott van valaki! Valaki! Összeszorított fogakkal legyűrte a félelmét. A szívverése felgyorsult.

Rögvest mosoly terült szét Jódzsi arcán. Hálaima. Gyengéden. Jódzsi azután szó nélkül Josimi ajkára helyezte a száját. Arca deformálódott. Néhány méter múlva még egyszer megbizonyosodott a hang forrásá­ ról a levelek sűrűjének vetületéből. Annyira meg lenne zavarod­ va. Azu­ tán Josimi szemhéját is megcsókolta. Azután az orra hegyét csókolta meg. de hamarosan kimérten hátrafordult. Ez annak a fiúnak a megszokott arca volt. amely hirtelen keletkezett ott a bozótban.Biztos. mint máskor. Különben nem volt semmilyen vallás kö­ vetője. Önkéntelenül a mellkasa elé húzta a kezét. Ha nem lett volna pisztoly a kezében. hogy már képzelődik? Nem. 8. akkor ahhoz az istenhez. A szűk látómezőben egy diákegyenruha körvonala jelent meg. Abban a szemvil­ lanásnyi időben mintha Jódzsinak teljesen kifejezéstelen lett volna az arca. tényleg!…Imádlak! Josimi felállt. majd visszarendeződött eredeti állapotába. vállán a hátizsákkal. Abban a kis űrben. az nem lehet. de erőteljesen. Latinos jellegű arcán a szeme tágra nyílt a sűrű szemöldök alatt. és érezte. – Jódzsi! Erre a hangra Kuramoto Jódzsi (fiúk. Úgy csókolta. Felemelkedett. de biztos csak káprázat volt. hogy könnyek gyűlnek a szemébe. hogy nem látta rosszul. Ha ez a tökéletesen való­ színűtlen mázli egy isten csínytevésének köszönhető. istenem. és ki sem egyenesedve előrement. minden bizonnyal úgy nézett volna ki.) teste összerándult egy pillanatra. – Josimi! – Jódzsi! Josimi. Jódzsi megölelte Josimit. Bár akkor talán tényleg imádkozott. jobb kezében a Governmentet ló­ bálva futott Jódzsihoz. és akaratlanul szavak törtek elő a torkából. Ó. aki Josimit bárkinél jobban szerette. de ez alkalommal bármilyen istennel beérte. mint aki imádkozik. Bár nem volt épp a [211] .

Jódzsié nagy szerencsét mutatott. tényleg. akiről azt hitte. hogy a má­ sodikos osztályváltásnál Jódzsival találkozott. amikor felesben ettek egy szelet ep­ res tortát a cukrászdában. mint aki csak most lepődött meg. ez nem álom.legalkalmasabb helyzet. – Én is. aki sí­ rós arccal nézett utána. Amikor Jódzsi korábban elindult. amikor végül eleresztette az ajkát. és végigcsurogtak az arcán. hogy testét elönti a boldogság. hogy soha töb­ bet nem látja élve. és elmentek moziba. hogy ez tör­ tént velünk! Jódzsi gyengéden megsimogatta a zokogó Josimi haját. Bármi történjék is. és Jód­ [212] . akit a legjobban szeretek. (Az ő jósje­ gye kis szerencsét. Milyen szörnyű. és mennyi aggodalmat kellett reggeltől mostanáig átélnie! És most talál­ kozhatott azzal az emberrel. ak­ kor mi maradjunk addig végig együtt. tényleg az. ugye? Eszébe jutott egy csomó dolog. istenem. hogy többet nem találkozunk. A szeméből potyogtak a könnyek. rápillantott Josimire. maradjunk együtt! Jódzsi erőt sugárzó szavaira Josimi érezte. A szabály. Ha valaki megtámad. de Josimi érezte. Már azt hittem… Azt hittem. – Hihetetlen szerencse! – mondta Jódzsi. majd az aznap esti csókra. amikor magá­ tól értetődőn a földig érő ujjú kimonóját vette fel. továbbra is Jódzsihoz simul­ va. Főleg az az őszi nap másodikban. Én is! – válaszolt Josimi. te megvédesz. – Most már semmi baj.amikor minden kezdődött. hogy együtt lehetek azzal. Mondták. – Hát épségben vagy! Aggódtam – nézett mélyen Josimi sze­ mébe Jódzsi. az év utolsó napjára és az újévi szentélylátogatásra. véletlenül találkoztak a városban. ami azóta történt. Azután ő maga is elindult. hogy csak egyvalaki maradhat életben. Aztán arra a ka­ rácsonyi napra gondolt. hogy egyre jobban elöntik a könnyek. – Igen. Ó. hogy lejárhat az idő. de most csak az számít.

zsi kicserélte vele az övét. amikor először töltötte az éjsza­ kát Jódzsiéknál. Visszatolta. a tőrön is foltokban terjedt a rozsda. Jódzsi kihúzta kissé a pengét. mi van a kezében. Miközben Jódzsi mosolyát figyelte. – Azzal meg­ mutatta. azt a szombati napot. semmiképpen nem az. ha egymásra mosolyoghatunk valakivel. a nyakörv felrobban.) Nem fogja elfelejteni a január 18át sem. Én is az egyik házban rejtőztem. hogy ott volt az orra előtt… – Mi baj? – Én is. – Hol voltál eddig? – kérdezte Josimi. hogy megmutas­ sa. Josimi észre sem vette. – Egész jó fegyvered van. Mintha most tűnt volna fel neki. Ezért… Természetesen Jódzsi arca komoly volt. hogy valami régiségkeres­ kedésbe való tőr. Itt volt a közvetlen közelében. mire Jódzsi a település felé mutatott. [213] . hogy még mindig szorongatja a pisztolyt. és betűz­ te a nadrágja övébe. de hülye vagyok… Jódzsi visszamosolygott rá. Josimi fürdött az örömben. – Ott az egyik házban. ha ti­ zenegykor még mindig ott vagy. De tudod. Jódzsi lassan elhúzódott Josimitől. de nem. akit szeretünk. Biztos nagyon közel voltunk egymáshoz. hol lehet. Ezen nevettek egy kicsit. A markolatára tekert zsinó­ rok leszakadoztak. amiben akkor lehet részünk. Josimi jobb kezére pillantott. pedig a játék kezdetétől mostanáig azon gondolkodott. Erre ki­ derül. a markolatvédő cubán már meglátszott az idő vasfoga. hogy lényegtelennek tűnik. Lehet. Zavartan mosoly­ gott. Erre Josimi észrevette. egy tantó lehet. de tüzete­ sebben szemlélve megállapította. de Josimi hülyén érezte magát. És most vissza tudta szerezni magának ezt az örömet. Ez a legfontosabb. – Ó. Nekem csak ez jutott.

és odanyúj­ totta Jódzsinak a töltényes papírdobozt. csak Jódzsi kezére meredt. hogy mit lát. és Jódzsi két-három lé­ pést hátrább lépett. Illetve azt se nagyon tudta fölfogni. Hosszú szempillák. mit mondott Jódzsi. Nem is tudnám normálisan hasz­ nálni… Jódzsi bólintott. hüvelykujjal kinyitotta a fedelét. mintha valamilyen megmagyarázhatatlan bűvész­ mutatványon ámuldozna.Jódzsi… De azért még nem mozdult onnan. Jódzsi. – Menj innen! Gyorsan tűnj el innen! Josimi egy pillanatig nem is tudta. mint amilyennek ő is­ merte. Jódzsi idegesen folytatta: [214] . Ő pedig fél kézzel átvette. rosszul lát.– Mutasd csak egy pillanatra! – mondta Jódzsi. A következő pillanatban Josimi azt hitte. És ebből a torz fejből szavak jöttek elő. Elhúzta a závárzatot. kilátszott a csőből az első lövedék. –. aztán zsebre vágta. de ezt a torz arcot.. szinte horgas nagy orr. – Jódzsi? – szólongatta Josimi még egyszer. de Josimi bólintott. Jódzsi arca eltorzult. Megfogta a markolatát. széles száj. – Van hozzá töltény? Persze már be volt tárazva a kapacitásnak megfelelő számú töltény. a szája szélén kivillanó fogakkal Josimi még sohasem látta. és akkor végre feltűnt. Jódzsi neki szegezte a Colt Governmentet. és Josimi a csövét oldalra fordítva odanyújtotta neki. hogy Jódzsi arca nem olyan. – Tartsd magadnál. beletúrt a táskájába. A részletek ugyanazok. és átvette a Colt Governmentet. és ellenőrizte a tar­ talmát. A kakas folya­ matosan fel volt állítva. és ellenőrizte a biztonsági szerkezetét.

Már jó régen. elfordította a fejét. hogy együtt van azokkal a maguk módján kedves fickókkal. akiket Szóma Micuko mutatott be neki. De az óta az őszi nap óta. Jódzsi arcába bámult. eljátszotta a felnőttet a számára még szokatlan sminkeléssel. – Hogy képzeled. mint te! Gyorsan menj innen. Néhányszor letartóztatták. – De miért? Jódzsi hangján egyre jobban érződött az idegesség. Persze továbbra is Szóma Micukóval és Simizu Hironóval barátkozott. hogy jó kereseti lehetőség volt. ahogy szavakat présel ki a száján. hogy Jódzsi is tud ezekről a dolgairól. felhagyott mindezekkel. mert hát mégsem játszhatta ő egyedül [215] . Tagad­ hatatlan. amikor rajta­ kapták bolti lopáson. És ott vannak még a kuncsaftok. – Én… Valami rosszat csi­ náltam? Jódzsi változatlanul Josimire fogta a fegyvert. Hogy többször elkaptak a rendőrök. hogy egy utolsó kis lotyó vagy. és nem tartotta rossz dolognak. mióta Jódzsival jár. – Ne röhögtess! Annyit még én is tudok. mert Szóma Micukóékkal gimnazistákat zsaroltak. – Miért? – Josimi hangja reszketett.– Azt mondtam. Akkoriban meg különösen utált mindent. takarodj el innen! Josimi továbbra sem tért magához. hogy együtt maradok egy olyan nővel. kétszer-háromszor lefeküdt azokkal az öreg krapekokkal. és különben is min­ denki így csinálja. mint te? Josiminek tátva maradt a száji. Még ezt is tud­ tam! Hogy bízhatnék meg egy olyan nőben. a fenébe is! Először lassan. és kiköpött. Sejtette. és hallotta magát. Ráadásul apádhoz hasonló korú pasasokkal fekszel le. viszont egyre gyorsuló tempóban valami re­ csegve-ropogva omladozni kezdett Josimiben. és egyszer elővezették amiatt is. Ez mind igaz volt.

– Hagyd abba! Kérlek. de legalább nem kurválkodott többé. egyértelmű! Menj már innen! A fenébe veled! Ki tudja. hogy a korábbiaktól eltérő könnyek patakzanak végig az arcán. Ta­ lán mert nem akarta tovább hallgatni a szavait. minek a hatására. Josimi szeméből könnyek buggyantak ki. Végig azt hitte. és Josimi a hátára zuhant a fű­ be. [216] . de rögtön visszatért arcára az előbbi ki­ fejezés. vagy mert nem bírta megemészteni a tényt. ne csináld! – sikította sírva. – Én már nem csinálok ilyesmit. és ellökte magától Josimit. Jódzsi félrefordult. Újabb szavak szakadtak ki belőle: – Akkor meg… akkor meg miért jártál velem? Jódzsi azonnal válaszolt.a jó kislányt. A hátizsák le­ csúszott a válláról a bal kezén. Ennek hallatára Jódzsi egy pillanatig úgy meredt Josimire. Végig azt hitte. – Mit hazudozol itt nekem?! Hagyd már ezeket a műkönnye­ ket! Josimi könnyes szemmel pislogott Jódzsira. mint akit letaglóztak. és a többi csúnya dologból is lehetőség szerint igyekezett kimaradni. – Gondoltam. – Hozzád… hozzád illő nő akartam lenni. és szere­ ti. Jódzsi rögtön fölé tornyosult. hogy Jódzsi rászegezi a fegyvert. hogy ezzel Jódzsi is megbocsát neki. és meg­ próbálta kiszedni a fiú kezéből a pisztolyt. a hozzád hasonló csajokat rögtön meg lehet dugni. Érezte. Josimi megindult Jódzsi felé.

és már csak kettő. és halkan megszólalt: – Köszönöm. és a szeme véreres volt. Josiminek hirtelen kiszállt a karjából az erő. mintha most eszmélt volna rá va­ lami fontos dologra. de szere­ tett Jódzsija csak egy délibáb volt. Jódzsi. Jaj. Jódzsi a homlo­ kához tartotta a fegyvert. a fenébe! Jódzsi Josiminek szegezte a fegyvert. ahogy kiszökik a vér a fejéből. hogy újra kezdheti. amikor Siroiva egyetlen hamburgeres bódéjánál kettesben fagyiztak… Belekente a fagyit az orrába. az a golyó már súrolhatná Josimi haját. és Jódzsi azt mond­ ta rá. Azok az ujjak mindjárt meghúzzák a ravaszt. Jódzsi keze vésze­ sen süllyed. Mindent megértett. Josimi felfelé tolta a kezét és teljes erejéből kiabálta: – Jódzsi! Kérlek! Hagyd abba. aki megajándékozta ezzel a déli­ bábbal. elhitte. és mozdulatlanná dermedt. Nem akarta ugyan megérteni. Amikor vele volt. hogy veled lehettem. meg akarsz ölni! Akkor inkább én öllek meg itt rögtön. De… De nagyszerű délibáb volt. Lenézett Josimire. aki két kézzel kapasz­ kodott a fiú jobb csuklójába. Jódzsi! A fiú nem válaszolt semmit. már csak… Josimi szomorúságtól és félelemtől darabokra szaggatott szí­ vébe hirtelen beférkőzött egy gondolat.– Mi a fenét csinálsz?! A fenébe! A fenébe is. Jódzsi szeme elkerekedett. …Szerettem. Ha ő nem lett volna. Jódzsi a baljával azonnal ráfo­ gott a saját pisztolyt markoló jobb kezére. Az ő homloka felé! Josimi szinte hallotta. nem láthatta volna ezt az álmot. Josimi ránézett. hogy igazán helyes lány. Jódzsi volt az. Azok a szavai legalábbis őszinték voltak. már csak négy. Már csak öt centi. Gépszerűen monoton erővel és mozdulatokkal ereszkedik lejjebb és lejjebb a karja. [217] . Boldog vagyok. már csak három.

kellemetlen hang hallatszott. Mindenesetre Micuko megkérdezte. Josimi egy darabig várta. – Josimi… – hallott helyette egy rekedtes hangot. Jaj… Jaj… Megértetted…?Jódzsi… Tényleg? Barátságos. kis porfelhőt kavarva. és lehunyta a szemét. És azt is. Josimi akaratlanul felsikított a pe­ tárdához hasonló dörrenésre. csak egy egyszerű görcs miatt. hogy minden rendben van-e. [218] . Josimi nem értett semmit az egészből. Jódzsi karja a Josiminek fordított fegyverrel remegni kezdett. Vékony könnyfátyolon át látta. és a fekete diákruha vállán túl egy mosolygó arccal találta magát szem­ be. de akármeddig várt. megfogta Josimi kezét. Bár nem szándékosan. nem hallott durranást.– Semmi baj… Lőj!. Régi jó barátja. a fűvel benőtt földbe. Erre Josimi lassan. ugyanakkor valahol furcsán sercegő. Josimi sietve próbált kievickélni Jódzsi teste alól. Pillantása találkozott Jódzsiéval. hogy a tűzforró golyó belehasítson a fejébe. szép arcán ülő mosoly láttán. és a lövedék a feje felett csapódott be. még egyszer kinyitotta a szemét. Josimi mosolygott. ame­ lyet szeretett. Lényegében ugyanabban a pillanatban Jódzsi jobb keze meghúzta a ravaszt. de a cső már nem felé irányult. hogy Jódzsi szeme visszaalakul azzá a szemmé. Mint amikor a cipősarok megcsúszik a ned­ ves padlón. Utá­ na nem mozdult többé. hogy abban a szemben megbánás és önvád is tükrö­ ződik halványan. Jódzsi erejét vesztett felsőteste lassan ráhajlott Josimire. és kihúzta Jódzsi teste alól.. Csak valamiért a lelke mélyéig elszörnyedt a Micuko angyalian kedves. Szóma Micuko állt ott.

hogy hiába ráz­ za. Csak a súlyát össze sem le­ het mérni a mostanival. és ki az ellenség. és könnyel telt szemével szinte felnyársalta a mellette ülő Micukót. aki elra­ bolta tőle azt. és formás lába combig kilátszott a ra­ kott szoknya alól. Josimi szeméből ömlöttek a könnyek. hogy Jódzsi fejébe hátul egy éles sarló mélyedt be­ le. úgy fáj. akit szeretett. hogy összedőlt a világ. amelynek a fejéből egy sarló áll ki. Már nem foglalkoztatta olyasmi. és ráncigálva próbálja kihúzni. [219] . és nekiállt. mint a nyárfalevél. és meglátta. amit akkor érzett. és ellökte onnan Micukót. Hason­ lított ahhoz. Bele­ gondolt. Jódzsi feje együtt mozgott vele. és eltört. (Sarló! A siroivai viszonylatban is városi gyereknek számí­ tó Josimi életében először látott ilyet. hogy Micuko megfogja a Jódzsi nyakában lévő sarlót. míg végre megkaparintot­ ta tőle. de nem jutott el a tudatáig). A testre. hogy mi okozta mindezt. Josimit újra és újra elöntötték az érzelmek. Jódzsi izmai görcs­ be rándultak. kér kézzel megmarkolja a nyelét. mit sem törődve Micukóval. Halálra akarta döf­ ni a tekintetével. és meglátta (persze végig nézte. amikor kiskorában (amikor még ártatlan volt) a féltve őrzött üvegfigurája egy rossz pilla­ natban leesett a földre. aki fe­ nékre esett a fű közé. hogy mi­ lyen játékban vesz részt.) Micuko egyelőre hagyta a sarlót. Már-már össze­ csapott a feje felett a gondolat. Túl fontos dolgot veszített el túl hirtelen. Igen. és az ujjai iszonyúan megmerevedtek. Josimi. Reszketett. hogy kiszedje Jódzsi jobb kezéből a Colt Governmentet. Ha van itt gyűlöletes ellenség. Josimi tudata az ég magasságából visszazuhant a földre. Akkor elmosolyodott. akkor az Szóma Micuko. ezért egyenként kellett őket eltávolítani. ráborult Jódzsi testére. Ne rázz! Bennem van egy sarló. Josimi csak nézte Jódzsi testét.Josimi dülöngélve felállt a burjánzó növények között. – Neeeeeeeee! – kiáltotta. Jódzsi nem támad fel. amelyben már nem volt élet. A sarló azt üzente neki. és reszketett. ki a barát.

Utána újra nekiállt. Mintha egy üres. De attól még elhagy­ ták ezek a szavak a száját. mintha nekirepült volna valamilyen tompa tárgy. és Josimi fél fejéhez. Josimi szeme tágra nyílt. Azután megszólalt: – Igen. Azt hitte. Jahagi Josimi rázuhant volt kedvesére. A szája megmaradt.– Miért ölted meg?! A szavak visszhangzottak benne. – Lehajolt. és a széléről vér csor­ dogált. – Miért?! Miért ölted meg? Nem vagy normális! Hogy tehet­ ted? Boszorkány! Miért kellett megölnöd? Miért? Micuko elégedetlenül húzta félre a száját. zselészerű agyvelő és a vér visszataszító díszítésként éktelenkedett. emberi formát öltött barlanggá változott volna. hogy kiszedje Jódzsi fejéből a sarlót. Csak segítettem neked. Jódzsi egyenruhájára folyt. ezért inkább én vé­ geztem vele. – Kis híján megölt téged. – Nem igaz! Jódzsi megértette! Megértett engem! Boszorkány vagy! Megöllek! Meg foglak ölni téged! Jódzsi megértett en­ gem! Micuko fejcsóválva vállat rántott. És Josimi még egyszer hallotta azt a száraz puffanást. Kuramoto Jódzsira. hogy megértett téged. A hom­ lokán ütést érzett. és még egyet rántott a vállán. Csak ennyi volt. és Josiminek szegezte a Governmentet. mégsem fog megölni téged. én is azt hiszem. és nem mozdult többet. és fekete foltot hagyott. – Úgy láttam. nyitva volt. A negyvenötös átmérőjű lövedék miatt a feje hátsó részének a fele eltűnt. A fülcimpáján a szürke. Furcsa dolog az emberi test. [220] . füléhez közelítette a száját. Szóma Micuko leengedte a füstölő csövű Colt Governmentet. legalább egy ideig használhatja majd Josimit golyófogónak. mintha valamit kiáltani szeretne.

de Kavada megráz­ ta a fejét. Súja felemelte a fejét. Súja lehajtotta a fejét. azzal is. Nanahara? Súja nagyot nyelt. Örülök. nem? – Kicsit lehalkult a hangja. Kavada bólintott. Ha nekünk támadnak. – Ez most… fegyver hangja volt? – Az volt – állapította meg Kavada. Csak az ágak zize­ gése hallatszott a bozót felől. Ezzel kapcsolatban tisztáznunk kell valamit. de több nem jött. azután válaszolt: – Ha úgy alakul. és a két durranás indította el újra a be­ szélgetést. Azután még egyszer.[Maradt 25 fő] 31 Az iménti hangot Sújáékig sodorta a szél. – Kivel? A kormánnyal? – Persze. – Azt nem lehet tudni. ha megbíztok bennem… De mint már az előbb is mondtam. aztán folytatta: – Ugyanakkor az osztálytársainkkal szemben is. Súja a mellette ülő Kavadára tekintett. Várt egy darabig. Néhány percig mindhárman hallgattak az előbb. Kavada Súja felé fordult. – Figyeljetek rám. – Akkor is megteszed. – Felkészültél. életben kell maradnunk a végéig. akkor muszáj lesz. Kisvártatva Kavada szólalt meg. ha az ellenfél lány? [221] . – Valaki megint… – kezdett bele Noriko. hogy kíméletlen leszel.

hogy nem sza­ bad megkérdeznie. aki gond nélkül megölt volna akárhány embert… Akivel vi­ szonylag jóban voltam. – Nem… nem – rázta Súja a fejét. Én pedig… nem tudtam azt mondani. mégis szóra nyílt a szája. és keresztbe tett térdén megigazította a shotgunt. hogy hány fiút és hány lányt öltem meg. öljenek meg nyugodtan. – Nem tehettem mást. Súja gondolkozott egy kicsit. Súja felemelte a fejét. Újra hallgattak.Súja összeszorított szájjal nézett Kavadára. – Semmi értelme ilyesmit megtudnom. – Aha. tőle szo­ katlan módon mintha mentegetőzni akarna. de nemsokára Kavada szólalt meg. nem? – mondta még egyszer. Kavada bólintott. Hozzátette: – Ha minden egyes alkalommal rosszul leszel. és megszorította a könyökét. Kis szünetet tartott és folytatta: – Volt még egy feladatom is. amikor meg­ ölsz valakit. hogy akkor nem bánom. aki félig megőrült… Volt. – Mivolt az? [222] . – Te is… kíméletlen voltál? Egy éve? Kavada vállat vont. míg megnyertem? Noriko keresztbe tette a karját a mellén. akkor jó. – Oké. és habozott egy darabig. hamar meghalt. nem tudtam társulni senkivel. – Muszáj lesz. hogy megkérdezze-e vagy ne. Részletesen tudni akarod. Ha tudod. Megint elkapta a tekintetét. Volt. Amiatt nem halhattam meg. a következő pillanatban valaki más végez veled. Bár úgy ítélte meg.

Ő is be akarja nyújtani a számlát azoknak. – De mit…? Súja kérdésére Kavada erőltetetten vigyorgott. És… Arra gondolt. – Azt mondtad. – Hogy lerombolhassam ezt a rohadt trá­ gyadombot. [223] . Illetve most is meg akarom tenni. hogy tegyek is valamit ezzel az országgal szemben. Hogy van-e értelme egy ilyen dolognak. Meg akarta kérdezni. – Egy kész rendszert szétverni nem olyan könnyű. Szétverni és a pokol fenekére küldeni őket mind. az hamar meghalt. hogy ezzel ő is így van. hogy az illető ugyanolyan közeli barátja volt. az­ tán újra felkapta a fejét.– Egyértelmű. hogy az előbb Kavada mellesleg megje­ gyezte. miközben Kavada haragos szája szélét fi­ gyelte. akik mozgatják ezt a játékot. mert hirtelen átfutott az agyán egy gondolat. Ezért most is életben fogok maradni. – Nem sok hiányzott. mint neki Jositoki. hanem másva­ lamit hozott szóba. elmagyaráznál nekem valamit? Mármint ha tudod… – Mit? – Ennek a játéknak az értelmét. de könnyen le­ het. de végül mégsem tette. de a szemén átci­ kázott egy villám. Akik gond nélkül megrendezik ezt az idétlen székfoglalósdit. amelyik belekényszerített min­ ket ebbe a rohadt trágya játékba. amelyben egymást kell gyanúsítgatniuk. Súja ránézett a felhúzott térdei közé lógatott revolverre. – Hallod. De valamit csinálhattam volna. Ezt az országot. akivel jóban volt. mindenfélét tanultál… Tehát emiatt? – Igen – bólintott Kavada. – Kavada mosolygott ugyan. Súja arra gondolt. mint be­ szélni róla. és megrázta a fejét. megutálniuk.

Bár lévén. – Ez egy őrült hadoválása. nem lehet belőled hivatalnok. senki nem szól semmit. ezért még hozzáfűzte: – Na tehát. Hiába ellenzi lényegében mindenki. Ráadásul. hogy az egész ország be van csavarodva. de rögtön lehajtotta a fe­ jét. És aztán ami egyszer elkezdődött. Látta. így aztán folytatódik. Ezért nem változik semmi. hogy ideológiai átnevelés címén kényszermunkára kül­ denek. mint a fasizmus. ha nem vagy idióta. [224] .Kavada kicsit elkerekítette a szemét. Láthatóan nevethetnékje támadt. Kavada arcáról még nem tűnt el a vigyor. Azután végre megszólalt: – Már hogy lenne neki? – De… – kezdte Noriko – azt mondták. hogy a testét újra elönti a forron­ gó düh – miért nem szűnt még meg? – Egyszerű. nagyon megégetheti magát. és közben a fejét rázta. És… Kavada végignézett az arcukon. Aki szakmai dolgokba szól bele. mert az is könnyen meges­ het. és halkan röhögcsélni kezdett. Feltehetőleg amikor először kitalálták ezt a kiváló játékot – valamelyik kattant katonai szakértő agyából pattant ki –. de mind ugyanúgy épül fel. búcsút mondhatsz az állásodnak. azt nemigen állítják le ebben az országban. hogy Sújának és Norikónak elállt a szava. Olyan. Ha fölöslegesen beleártod magad valamibe. – Akkor meg – Súja érezte. valószínűleg itt ezt kell normálisnak te­ kinteni. Senki nem mond semmit. sen­ kinek nem volt egy szava sem ellene. Ebben az országban sok furcsa dolog van. védelmi szempontból szükség van rá. A jobbik esetben. Ebben az országban a hivatalnokok mind idióták.

és így újabb lépést te­ gyünk a nagy kelet-ázsiai népcsoport együttélésének megva­ lósulása felé”. pontosan így érezte ő is. (Természetesen utána úgy folyatódik. – Szégyellem. és az orra előtt lévő fa levelei között magányosan kikan­ dikáló rózsaszín azáleaféleség környékét bámulta. ám az Amerikai Biroda­ lom és a KDÁ imperialista elemeinek összeesküvése folytán 1968-ban a KDÁ erőszakos terjeszkedésének áldozatává vált”. A könyvek szerint „a DKN baráti ország volt. Súja a lányra nézett.) – Igen – bólintott Kavada. A düh. az információ korlátozása és a besúgás támogatása. Ezzel szemben a mi Nagy Kelet-ázsiai Köz­ társaságunk rendíthetetlenül menetel tovább… Szerintetek miért? [225] . feltétlen behódolás a vezetőnek. az ország elzárkózása. hogy valami nem stimmel. Hallottatok róla? – kérdezte Kavada. de azért válaszolt. gondolta Súja. A hivatalos nevük Dél-koreai Népköztársaság és Koreai-fél­ szigeti Demokratikus Állam. hosszú időn keresztül tartott a viaskodás ugyanazon nép két állama kö­ zött – ennyi még a tankönyvekben is benne volt. területét annektáljuk. nem? Súja meg sem tudott szólalni. A mostani KDÁ déli felén. amit érzett egy pillanat alatt lecsillapodott. Súja ránézett.– Ti sem. azaz a Nagy Kelet-ázsi­ ai Köztársaságtól nyugatra. a tenger túlpartján. Tőlünk. de így van – mondta Noriko. illetve velem együtt mi sem merjük még azt sem ki­ mondani. – Hát persze. – Az az ország nagyon hasonlított ehhez. hogy „hazánk kötelessége a Koreai-félsziget egész lakosságának szabadsá­ ga és a demokrácia védelme érdekében. Csakhogy alig negyven év alatt ku­ darcot vallottak. – Volt egy DKN nevű ország. Kavada pedig egyenesen előrefelé for­ dult. hogy elűzzük a KDÁ imperialistáit. Hirtelen mi üthetett belé. ideológi­ ai oktatás. Noriko szomorúan sütötte le a szemét. Zsarnokság. Na igen. Nektek is fontosabb a saját életetek. gondolta.

Súja elgondolkodott. De akkor miért áll még mindig sértetlenül a Nagy Kelet-ázsi­ ai Köztársaság? Igaz. hogy „minden állampolgár veleszületett joga a szabadság. [226] . biccentett. Súja odabiccentett neki. nem elhanyagolható körülmény. – Nem tudom. és újra beszélni kez­ dett. Ezzel beetették az embereket. hogy a DKN-ben mindenre kiterjedő­ en ellenőrzés alatt tartották a társadalmat – jó. hogy rendkí­ vül ügyes – módszerrel meghagytak valamennyi szabadsá­ got. A tan­ könyv szerint a DKN bukása „az Amerikai Birodalom. hogy a könyvet középiskolásoknak szánták). A társadalmi jólét érdekében azonban elengedhetetlen. Rázta a tejét. – Egyensúly? – Igen. – Nehogy már!… – mondta Kavada. illetve más imperialista hatalmak alattomos konspirációjának ered­ ménye” (különben meg erről a szóhasználatról nem is gon­ dolná az ember. másrészt viszont közölték. de nálunk rendkí­ vül ügyes – azaz így utólag megállapíthatjuk. Kavada Súja szemébe nézett. Ebbe bele sem gondolt még soha. hetvenhat évvel ezelőtt. – Először is ott van az egyensúly kérdése. persze nálunk is az elnyomás és az ellenőrzés az alap –. Szemben azzal. – Még ezt sem tudtátok? Noriko Sújára nézett. – És így megszületett ez az ország. aztán vissza­ fordult Kavadához. hogy a szabadságnak időnként korlátokat szabjunk”. Ugye frázisnak nem is rossz? Súja és Noriko szó nélkül hallgatta Kavadát. hogy a DKN és a KDÁ közös szárazföldi határral rendelkezett. Ekkor Noriko közbeszólt: – Hetvenhat évvel ezelőtt? – Rakott szoknyás térdét átkarol­ va csodálkozva hajtotta félre a fejét.

ha Noriko nem tud róla. Súja is hüledezett. és félvállról mondta: – Hogy nincs is Vezér. Alig nyolcvan évvel ezelőtt. hogy talán minden hazugság. [227] . – Hogy micsoda? – Ne már… – Noriko hangja kissé eltompult. A bizonytalanság miatt. Nem csoda. amikor Sindzsi mesélte neki. ha azok színészek. – Csak­ hogy kik azok az emberek? Találkoztál már valakivel. mint ma. hogy igazából ez is hazugság. mint a Vezér maga? Súja elgondolkodott ezen a lehetőségen. (Sindzsi azt mondta: „Addig ál­ lítólag feudalizmus volt. aki volt ott? Mi van.– Hallottam erről valamennyit. – Ez igaz? – kérdezte nehezen forgó nyelvvel. Állítólag. ugyanúgy. Ezt Mimura Sindzsi mondta el neki. Csak kitaláció. – Ezt meg hogy érted? Kavada mosolygott. és a Vezér nem is a három­ százhuszonötödik. az igazság pedig nincs sehol. de összességében még mindig jobb volt. és rögtön rosszul lett. azaz a forradalom előtt az állam nevétől kezdve a rendszeren át minden más volt. és a fel­ nőttek is általában hallgatnak róla (illetve lehet. ahogy meghallotta Kavada következő kijelentését: – Persze lehet. ilyesmit nem tanítanak az iskolában. aki még csak nem is tudja). az első ve­ zér megjelenéséig. Társadalmi osztály szerinti megkü­ lönböztetés is létezett. csak a tizenkettedik. hogy nagy hazug­ ság. és újévkor a rezidenciáján az emberek előtt… – Ugye rögtön ez jut eszedbe? – nevetett rá Kavada. Mesélik. A férfiak borotvált fejük tetején ext­ ravagáns copfot viseltek.”) Súja rápillantott Noriko meglepett arcára. ami a törikönyvekben van. mintha nem is ugyanez az ország lett volna. – De hát benne van a hírekben. hogy van fel­ nőtt. – Ő maga is ér­ tetlenül ráncolta a homlokát.

mert eszébe jutott Mimura Sindzsi. – Sajnos hülye vagyok a számítógépekhez. hogy ez az ország baj nélkül megtette az első lé­ pést.– Azt nem tudom. hogy a rendszer megváltozzon. a csapatszellem és a kormány elnyomó politikájá­ nak az eredménye. és neki adja el a késztermékeket. de ennek dacára egy harmadik országot. úgyhogy bolondok lennének mindezt felborítani csak azért. – Ha egyszer így beválik vala­ mi. Méghozzá könnyedén. és ügyesen haladt. és folytatta. Min­ denesetre azért hihető. Ebben egyáltalán nem maradunk el Amerikától. az emberek ódzkodnak a gondolattól. Szinte teljesen elzárkózik a kül­ világtól. Kavada kifújta a levegőt. hogy utánanézel. amelyik sem az Amerikai Birodalomhoz. hogy legyen egy alak a középpontban. Nem csoda. mert ezzel a módszerrel nem adják egyetlen ember kezébe a legfelsőbb hatalmat. Minden rendesen működik. hogy elég hi­ hető történet. akkor azonos kötelessége­ ket is. Csak semmi részrehajlás! Így senkinek nem lehet rá egy szava sem. de annyi más módja van. egyre inkább bevon a gazdaságba. mert az itteni termékek legtöbbje jó minőségű. Én is csak hallottam. most kisebb dolgunk is nagyobb ennél… Csak annyit még. Majd egyiket a másik után. Ebben az esetben az ügyes haladás azt jelenti. hogy modern ipari ál­ lamként sikeresen működött. De még azzal együtt is… – Megtorpant. jólétben élnek. [228] . – Kitől hallasz te ilyesmiket? Utánanéztél a számítógépes há­ lón vagy min? Súja azért kérdezte ezt. Mindössze csak az űrtechnológiában és a számítástechniká­ ban vagyunk egy kicsit hátrányban. ha egyszer elhatározod. Tőle szerzi be a nyersanyagot. A lényeg. Így pedig a kormány központi figurái mind egyenlők. de egy kis átverés mégis van a dologban… Az állampolgárokat pedig nem szükséges mindezekről tájékoz­ tatni. Szabadságot min­ denkinek! Ha pedig szabadságot. azután folytatta: – Mindegy. sem a mi országunkhoz nem húz. Mindez a kiemelkedő minőség. Megrázta a fejét. de tény. de Kavada megint csak nevetésre húzta a szája szélét.

mert ezzel jár némi kellemetlenség. Magától értetődő, hogy a jólétért áldozatot kell hozni. Kavada visszafordult Sújához, és gunyorosan elmosolyodott. – A kellemetlenségek és áldozatok egyike pedig ez a remek játék. Persze lehet, hogy a résztvevők és a családjuk szenved­ nek miatta, de akkor sem érint túl sokakat. A legtöbb család is beletörődik idővel. Azt mondják, az idő begyógyítja a sebe­ ket. Hosszú kerülő út után tehát Kavada története visszaért a Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság büszkeségéhez, ehhez a ro­ hadt játékhoz. Talán úgy találta, hogy Súját a hallottak letör­ ték, mert megkérdezte tőle: – Mi baj? – Mindjárt hányok – válaszolta Súja. Végre kezdte tisztán lát­ ni, hogy mit jelentett, amit Mimura Sindzsi mondott neki egyszer: „Ez itt a megvalósult fasizmus. Ilyen gáz helyet se­ hol másutt nem találsz a világon.” Biztos, hogy Sindzsi mindezeket már régen tudta. – Hűha. Na, akkor mondjak valamit, ami még undorítóbb? – Úgy látszott, mintha Kavada még élvezné is a dolgot. Foly­ tatta. – Arra gondoltam, hogy a DKN és a mi országunk kö­ zött a másik különbség az etnikai jelleg lehetett. – Etnikai jelleg? Kavada bólintott. – Igen. Úgy értem, hogy az ország mostani rendszere egé­ szen jól illik a lakók mentalitásához. Nem szegülnek szembe a feletteseikkel. Könnyen befolyásolhatók, hajlandók mások­ tól függeni, és csoportorientáltak. Maradiak, és úgy gondol­ kodnak, hogy „csak-nehogy-történjen-valami”. Olyan ment­ hetetlenül birkák, hogy ha valaki meglebegtet előttük egy jól hangzó indokot, például, hogy „mindannyiunk érdeke” vagy hasonló, akkor még a besúgástól sem riadnak vissza, sőt meggyőzik magukat, hogy jót cselekedtek… Ez mind hozzá­ járul. Nincs mire büszkének lenni, és nem kell benne logikát
[229]

keresni. Nem tudnak a saját fejükkel gondolkodni. Úgyis könnyebb sodródni az árral. Komolyan hányhatnékom van. Ez így igaz, tényleg visszataszító történet volt. Sújának ka­ vargott a gyomra. Noriko egyszer csak közbeszólt: – Szerintem ez nem így van. Súja is és Kavada is ránézett. Norikón talán most jött ki az eddigi fáradtság, mert görbe háttal kulcsolta át a térdét, de attól még kettejük arcára emelt tekintettel, határozott hangon beszélt. – Én nem tudtam semmiről. Rengeteg dolgot most hallottam először. De ha mind igaz, amit meséltél, és én tudtam volna minderről, biztos, hogy nem tűrtem volna szó nélkül. Biztos mindenki azért olyan, amilyen, mert semmit sem sejtenek. Nem akarom azt gondolni, hogy mi mind ilyen förtelmes emberek vagyunk. Nem mondom, hogy különösebben nagy­ szerűek lennénk, de ugyanúgy képesek vagyunk gondolkod­ ni, mint bárki más a világon. Ennek hallatán Kavada mosolyogni kezdett. Méghozzá rend­ kívül kedvesen. – Milyen jólelkű vagy, Noriko – mondta. Súja viszont újból szemrevételezte Noriko arcát. Az osztály­ ban nem keltett különösebben feltűnést, és végig meg volt róla győződve, hogy Noriko olyan típus, aki nem nagyon fej­ ti ki a véleményét mások előtt. Furcsán hangzik, de úgy vette észre, hogy amióta ez a játék elkezdődött, egymás után tűn­ nek elő Noriko eddig ismeretlen tulajdonságai. Bár lehet, hogy ez csak annyit jelent, hogy ő volt a hülye. És vajon Josi­ toki pontosan látta Norikónak ezt az oldalát is? Mindenesetre nagyságrendekkel értelmesebb megnyilvánu­ lás volt, mint az, hogy „mindjárt hányok”. Ennek tetejébe még igaza is van – gondolta Súja. Akárki akármit mond, ez az ország a hazájuk, itt születtek, itt nőttek fel. (Bár a jelenle­ gi helyzetben kérdéses, hogy meddig nőhetnek még.) Lehet, hogy az úgynevezett Amerikai Birodalom egyszer felszaba­ dítja az országot, de alapvetően ez belpolitikai ügy, nem vár­
[230]

hatják el mások segítségét. Végső soron nem is valószínű, hogy lesz rá alkalmuk, hogy valaha igénybe vehessék. Ezzel Súja visszanézett Kavadára, és megkérdezte: – Figyelj, Kavada… Szerinted meg tudjuk változtatni az or­ szágot? Kavada a fejét rázta, mire Súja elszontyolodott. Azt hitte, Ka­ vada azt fogja mondani, hogy persze, mivel ő maga mondta, hogy szétveri ezt az országot. Súja kissé ügyefogyottan kérdezte: – De hát nem azt mondtad, hogy szétvered ezt az országot? Kavada hosszú idő után először vett elő cigarettát, és rágyúj­ tott, aztán karba tette a kezét. – Elmondjam, hogy mire gondolok? Súja bólintott. Kavada kioldotta a karját, kivette a szájából a cigarettát, és ki­ fújta a füstöt. – Szerintem a történelemnek hullámai vannak. Súja nem nagyon értette, vissza akart kérdezni, de Kavada még azelőtt folytatta: – Egyszer, ha bizonyos feltételek megvalósulnak, akkor anél­ kül is megváltozik az ország, hogy mi tennénk érte valamit. Én nem tudom, hogy háború vagy forradalom kell-e ehhez. Az is lehet, hogy soha nem következik be. Kavada szívott egyet a cigarettából, és kifújta. – Amennyire én látom, most lehetetlenség lenne változtatni. Ahogy az előbb is mondtam, ez az ország tébolyodott, de jól fel van építve. Nagyon jól. Kavada a cigarettát tartó kezével Sújáék felé bökött. – Nos, adva van egy rothadó ország. Ha ez nem tetszik, ak­ kor a legokosabb, amit tehetsz, hogy elhagyod, és elmész va­ lahova máshova. Emigrálásra van mód. Akkor élhetsz anél­ kül, hogy szagolnod kéne a bűzt. Néha biztos honvágyad
[231]

lesz, de a mindennapok kellemesen telnek… Csak én nem ezt fogom tenni. Súja megdörzsölgette a combját. Kicsit remélte, Kavada azt fogja mondani, ahogy az előbb ő maga is kigondolta, hogy mindezek ellenére küzdeni akar, mert ez a hazája. Igen, erről Bob Marley is énekel: „Kelj fel, ne hagyd… A harcot fel ne add.”1 – Miért? – kérdezte. De Kavada válasza némileg eltért attól, amire számított. – Egoizmus. Bosszút akarok állni, és ha ez nem is több annál, oda akarok sózni egyet ennek az országnak. Csak ennyi. Az­ tán hogy ez elvezet-e majd az ország megújulásához, az igen­ csak kétséges. Súja nagy levegőt vett, csak azután szólalt meg. – Reménytelennek tűnik. – Reménytelen is – mondta Kavada. [Maradt 25 fő]

32
– Hát ez…

Amikor a két távoli lövés hangja elért hozzá­ juk, Jutaka megint összehúzta magát. Sindzsi is abbahagyta egy pillanatra a gépelést.

Sindzsi bólintott. – Megint fegyverdörrenés. De rögtön visszatért a munkájához. Nem szép dolog ilyet mondani, de most nem ér rá másokkal törődni. Jutaka is újra Sindzsi kezét kezdte figyelni. A kötés helyett tö­ rülközővel becsavart markában a Berettát szorongatta, amit Sindzsi adott oda neki, hogy őrködjön. – Na, Sindzsi, mit csinálsz a számítógépen? Most már igazán elmondhatnád – mondta bosszankodva.
1

Földes László fordítása. [232]

Sindzsi, miután újra bekapcsolta a behívóprogramot, és be­ tárcsázott a mobiltelefonnal, sietősen ütögetni kezdte a bil­ lentyűket, és közben ugyan mondogatott olyasmiket, hogy „Megvan! Ez az!”, meg „A francba, ja, akkor így van”, meg „Oké!”, de Jutakának nem magyarázott el semmit. – Várj egy kicsit. Még egy kicsi kell… Sindzsi tovább ütögette a billentyűket. A fekete-fehér képer­ nyő kellős közepén egy ablakban százalékjelekkel és keresz­ tekkel tarkított angol szöveg futott, és Sindzsi erre válaszol­ gatott. – Jó. Utoljára adatletöltésre adott parancsot, és megállt. Az alap­ műveletek természetesen Unixon mennek, de most egy má­ sik ablakban jelent meg a letöltés állapotát mutató grafikon, annak megfelelően, ahogy hozzáalakította a Macintoshhoz. Sindzsi kinyújtott karral nyújtózkodott. Most már csak ki kell várni, hogy befejeződjön a letöltés. (Bár ha végzett, még át kell írnia a logot, hogy eltüntesse a bizonyítékot.) Utána pe­ dig az adatok alapján fel kell építeni a haditervet. Vagy csak egyszerűen átírja az adatokat, vagy egy saját programot ké­ szít, és még ügyesebben vágja át őket. Az utóbbi kicsit mace­ rás, de azzal is meglenne egy fél nap alatt. – Sindzsi, mondd már el! – kérte újra Jutaka. Sindzsi mosolygott, ő is eltávolodott a számítógéptől, és egy fának támaszkodott. Úgy érezte, hogy túlságosan izgatott, ezért mély levegőt vett, hogy lehiggadjon. Nem csoda, mert az előbb, amikor Jutakának mondta, hogy „egy Power Book 150-es”, akkor még nem volt benne biztos, de most már nyert ügye van. Lassan beszélni kezdett: – A lényeg, hogy azon gondolkoztam, hogyan szökhetünk meg innen. Jutaka bólintott.

[233]

– És… – Sindzsi a saját nyakára mutatott. Ő maga nem lát­ hatta, de Jutaka igen, azt az ezüstszínű nyakörvet, amilyen neki is volt. – Igazából ezt akartam valahogy leszedni. Emiatt tudja az a szarházi Szakamocsi, hogy hol vagyunk. Tehát azt is, hogy mi most együtt vagyunk. Ennek köszönhetően hiába akar­ nánk megszökni, könnyűszerrel elkapnak, vagy rádióhullá­ mokat küldenek a benne lévő bombának, és egy gombnyo­ mással elintéznek minket. Valahogy meg akartam tőle szaba­ dulni. Sindzsi széttárta a karját. Felhúzta a vállát. – De lemondtam róla. Mivel nem ismerem a belső felépítését, nem merem megpiszkálni. Szakamocsi mondta, hogy ha szétszedjük, felrobban, és nem hinném, hogy ebben hazudott volna. A külső burok belső oldala feltehetőleg dugig van ra­ gasztva robbantózsinórokkal. Ha az egyiket elvágom, bumm! Azt pedig inkább nem kockáztatom. Aztán még arra is gon­ doltam, hogy vaslapot kell szorítani a nyakörv és a nyakunk közé, de amelyik beférne, az nem valószínű, hogy meg tudja fékezni a robbanást. Jutaka megint bólintott. – Ezért arra gondoltam, hogy akkor viszont az iskola számí­ tógépét kellene egy kicsit megdolgoztatni, amelynek segítsé­ gével a mi hollétünket figyelik, és adott esetben a robbanást előidéző rádióhullámokat küldik. Érted, miről beszélek? A számítógép kezelésének alapjait szintén a nagybátyjától ta­ nulta, de az ő halála után is legalább olyan lelkesen birizgálta a megörökölt számítógépet, mint amilyen hévvel kosarazott, és rengeteg ismeretet halmozott fel. Időnként csatlakozott a nemzetközi vonalakhoz is, amit a kormány tiltott, és az igazi internetről (igen, amit itt internetnek neveznek, az igazából nem több, mint az idétlen Nagy Kelet-Ázsia Net nevezetű zárt hálózata) tudott meg többet a magasabb szintű számító­ gépek működéséről, és így jutott egyúttal friss információk­ hoz a világról. Persze az ilyesmi törvényellenes, és ha nem
[234]

büntetik is halállal, egy Sindzsi-korú srác két évre ideológiai átnevelőbe kerülhet. Így aztán Sindzsi tökéletesítette mód­ szereit, hogy semmiképpen ne derüljön ki, mivel foglalkozik, és senkinek nem mesélte el, hogy ilyesmit csinál. Egyedül csak Jutakának mutatott néhány képet különböző honlapok­ ról. (Főleg szexisebbeket. Ennyit még megbocsáthattok.) Összefoglalva, a számítógépes behatoláshoz alkalmazott módszerekről mostanra Sindzsinek bőségesen voltak ismere­ tei. – Ezért kerestem egy számítógépet. Mobilom pedig van, te is tudod. Ebben a rohadt játékban, úgy látszik, engedélyezik, hogy magunknál tartsuk a saját holminkat. Ha ezt tudtam volna, elhozhattam volna a saját laptopomat, de mindegy, mert megtaláltam ezt. Utána már csak az áram hiányzott, ezt az aksit lenyúltam egy kocsiból. A feszültséget szabályozni kell, de az már nem túl nehéz. Míg Sindzsi beszélt, Jutaka halványan kezdte kapiskálni, mit csinál egyáltalán a földre tett számítógép meg a mobil, és ap­ rókat bólogatott, de aztán hirtelen eszébe juthatott valami, mert közbeszólt: – De hát… nem azt mondta Szakamocsi, hogy nem lehet használni a telefonokat? A mobilok működnek? Sindzsi megrázta a fejét. – Nem, nem működnek. Próbának feltárcsáztam egy számot, az időjárás-jelentést, de Szakamocsi vette fel. „A Siroivai Kö­ zépiskola Programjának főhadiszállásán szép tiszta időnk van.” Rögtön lecsaptam, szar érzés volt. Szóval ezek a legkö­ zelebbi átjátszóállomást blokkolják. Valószínűleg egyik mo­ bilcégé sem működne. – Akkor… Sindzsi jobb keze mutatóujját felemelve csendre intette Juta­ kőt, és így folytatta: – Gondolkozz! Nem lehet, hogy ők ne tudnák felvenni a kap­ csolatot a külvilággal. A számítógépeik is biztos össze van­ nak kötve a kormány más gépeivel, már csak biztonsági
[235]

okokból is. Akkor meg ők hogy csinálják?… Pofonegyszerű­ en. A mobil- és rádiótelefon-hívások közül kiszűrik a katonai számokat, és csak azokat engedik át. – Akkor meg… Még egyszer Jutakába fojtotta a szót, és vigyorogni kezdett. – Csakhogy én arra gondoltam, hogy mindezek ellenére kell lennie egy kiskapunak, hogy ha bármi történik, a telefontár­ saság embere azért még hozzáférhessen. Sindzsi a földön fekvő telefon felé nyúlt, aztán tovább be­ szélt. – Nem is meséltem, de az én telefonom kicsit speciális. Kétfé­ le SIM-kártya van benne. Kívülről nem látszik rajta, de ha ezt a csavart kilencven fokkal elfordítod, át lehet kapcsolni. És a második számot eredetileg poénból csináltam, hogy ingyen telefonálhassak… – Elengedte a telefont. Folytatta. – Olyan szám, amit a telefontársaság technikusai használnak a vona­ lak tesztelésére. – Akkor… ez azt jelenti, hogy… Sindzsi kacsintott. – Így van. Talált, süllyedt! Pontosan erről van szó. Azután már nem nagy cucc. A sima telefonhoz való modem és a mo­ bil összekötése kicsit strapás volt ugyan, mert nincsenek meg a megfelelő eszközök. De azért én megoldottain… Szóval a lényeg, hogy elintéztem a vonalat. Utána csatlakoztam az ott­ honi számítógépemhez. Tudod, a hackelés más, mint a sima adatátvitel. Speciális eszközök – például kódtörő programok – kellenek hozzá. Elsőként ezeket emeltem át. Aztán pedig a tartomány oldalát vettem célba. A kormány központi adatfel­ dolgozó rendszere keményebb dió lenne, de gondoltam, a tartományiakat nem védik annyira, ezért ott próbálkoztam. Ez is bejött. Hiába van ez a Program az állam közvetlen irá­ nyítása alatt, tartaniuk kell valamennyire a kapcsolatot a tar­ rományiakkal. Ez is bejött. Találtam a logok között egy szo­ katlan címet. Megnéztem az e-mailt, hát az oktatási igazgató­ nak küldték, jelentés a játék megkezdéséről. Így aztán rámen­
[236]

tem arra a címre. Tehát az itteni iskolában elhelyezett ideigle­ nes szerverre. Ez nem volt túl könnyű, de amennyire tehet­ tem, utánanéztem ennek annak, és amilyen holdkórosok, fenn felejtettek egy biztonsági másolatot az anyagaikból. Ezt leszedtem. Nem részletezem, de volt köztük egy betűkód, amiről sejtettem, hogy jelent valamit. Ezt törettem fel a Ma­ cintosh-sal, amíg az előbb nem találkoztam veled. A válasz pedig ez: Sindzsi odanyúlt a Power Bookért. Békén hagyta a letöltést, és kinyitott egy másik jegyzetfájlt, amelyet irdatlan nagy, hu­ szonnégy pontos betűkkel mutatott meg Jutakának. Jutaka odanézett. „sakamocho-kinpati” – Szakamocso…? – Igen. Asszem, spanyol. Egy gagyi magánhangzócserével ki­ csit bonyolították ugyan, mindenesetre ez volt a központi jel­ szó… Utána meg már azt csinálhattam, amit akartam. És csi­ náltam is. Éppen most szedem le az iskolában lévő számító­ gép teljes anyagát. Azt meg fogom piszkálni egy kicsit, aztán újra rámegyek arra a gépre, és hatástalanítom ezeket a nyo­ masztó nyakörveket. Ők már nyugodtan ülnek a babérjaikon, hogy az iskola környékét tiltott zónává alakították, és nem tudjuk őket megközelíteni, de mi váratlanul megrohamoz­ hatjuk az épületet. Bőven megvan rá a lehetőségünk. Ha pedig egyszer sikerül megvetni a lábunkat az iskolában, akár a többieken is tudunk majd segíteni. Vagy ha az nem megy is, akkor csak úgy teszünk, mintha meghaltunk volna, és legalább mi ketten megléphetünk erről a szigetről. Amikor idáig elmondta egy szuszra, megpihent egy pillanat­ ra, és megint mosolyogni kezdett. – Mit szólsz? Jutaka megkönnyebbült arcot vágott. – Hihetetlen – mondta. Sindzsi megörült az őszinte reakciónak, és felnevetett.
[237]

– Köszönöm, Jutaka! Mindig iszonyúan örül az ember, ha va­ laki a tehetségét dicséri. – Sindzsi… Jutaka továbbra is felszabadult arckifejezéssel kezdett beszél­ ni, mire Sindzsi felhúzta a szemöldökét. – Mi az? Van valami kérdésed? – Nem – rázta a fejét Jutaka. – Csak… csak az, hogy… – Mi van már? Jutaka lesütötte a szemét, nézegette egy kicsit a kezében lévő Berettát, azután megint felemelte a fejét. – Csak… miért barátkozol te egy olyannal, mint én? – kér­ dezte. Sindzsi nem igazán értette Jutaka mondanivalóját, csak bam­ bán visszakérdezett: – Mármint? Jutaka megint lesütötte a szemét. Azután mondta: – De hát… de hát te irtó nagy fej vagy. Ezért azt még megér­ tem, ha mondjuk Sújával barátkozol. Ő annyira ügyes a sportban, mint te, és szuperül gitározik. De én semmiből sem vagyok jó, nem? Ezért kérdezem, hogy miért barátkozol te egy olyannal, mint én. Sindzsi egy darabig Jutaka lefelé fordított arcát fürkészte. Aztán lassan beszélni kezdett: – Ne beszélj hülyeségeket, Jutaka! Sindzsi csendes hangjára Jutaka felemelte a fejét. Sindzsi folytatta: – Én én vagyok. Te pedig te vagy. Ha véletlenül jól kosara­ zom is, és értek is valamicskét a számítógépekhez, és többékevésbé vonzom is a csajokat, ezek nem olyan dolgok, ame­ lyek eldöntik egy ember értékét… Neked ahhoz van tehetsé­ ged, hogy megnevettesd az embereket, ráadásul úgy, hogy nem bántasz meg vele senkit. Amikor komolyan gondolsz
[238]

valamit, akkor nálam sokkal komolyabban gondolod. Ami­ kor beleszeretsz valakibe, akkor is. Hallod, én nem azt szaj­ kózom, hogy mindenkinek van jó oldala. Hanem azt, hogy benned sok olyan dolog van, amit én szeretek. Megrántotta a vállát, nevetett és folytatta. – Kedvellek. Végig együtt voltunk, nem? A barátom vagy. A legjobb barátom. Jutaka érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. – A francba! – mondta, mint már korábban is. – Köszönöm, Sindzsi. Köszönöm. Aztán letörölte a könnyeit. Közben szipogott. – De Sindzsi, ha egy hozzám hasonló bőgőmasinával tartasz együtt, még azelőtt belefulladsz a könnyekbe, hogy innen el­ menekülhetnénk. Erre Sindzsi nevetni kezdett, de… Sípolás hallatszott. Sindzsi összeráncolta a szemöldökét, és sietősen felállt. Mert ez a hang a Macintosh figyelmeztető hangja volt. Sindzsi újra odatérdelt a laptop elé, és ránézett a képernyőjé­ re. Meresztgette a szemét. Azt az üzenetet jelezte ki, hogy a tele­ fonvonal megszakadt, és a letöltés félbemaradt. – De miért… A Sindzsi szájából előtörő szavak inkább nyöszörgésnek hangzottak. Kapkodva esett neki a billentyűzetnek, de nem tudta helyreállítani. Leállította a Unix csatlakozóprogramját, és megpróbált egy másikkal betárcsázni a modemen keresz­ tül. „A kapcsolat nem elérhető” – jelent meg az üzenet. Akár­ hányszor próbálta, ugyanez lett belőle. Úgy tűnik, a modem és a telefon közötti kapcsolat is rendben van. Ekkor pont for­ dítva, a modem és a mobil közötti összeköttetést szüntette
[239]

meg, és közvetlenül a telefon nyomógombjait használta a hí­ váshoz. Első körben megint az időjárás-jelentést. A füléhez szorította. A mobil már semmilyen híváshangot nem adott. Akkor ez azt jelenti… nem, az aksi még bőven kitart… Nehogy már… Sindzsi a telefonnal a markában tapasztotta a szemét a Power Book mozdulatlan képernyőjére. Nem vehet­ ték észre a hackelést. Mert hát azért hatkefés, hogy ne vegyék észre. És ő eléggé értett hozzá. – Sindzsi? Mi történt, Sindzsi? Jutaka szólt hozzá a válla mögül, de Sindzsi nem bírt vála­ szolni. [Maradt 25 fő]

32

Szugimura Hiroki (fiúk, 11.) észrevette, hogy a kezében tartott készülék kis folyadékkristályos képernyője szélén felbukkant egy csillag alakú jel, és figyelni kezdte. Ugyanolyan jel volt, mint az, amely az­ óta látható a képernyő közepén, amióta kézbe vette. A sziget keleti partján fekvő településen járt. Közeledett az idő, hogy a terület „tiltottá” váljon. Sietve, ám igen óvatosan haladt a házak között. Végre-valahára változás állt be rajta, pedig végig szemmel tartotta. Ez a gép a hátizsákjából került elő, és egy kézi számítógép volt, amilyet gyakran használnak az üzletemberek. Reggel hat elmúlt, mire nagy nehezen bein­ dította a használati utasítás kibogarászása közben, és azóta ez volt az első reakció. Azokat a területeket pásztázta végig elsőnek, amelyek Szakamocsi híradása szerint tiltott zónává válnak, de a déli parton a J2-es, a nyugatin az F1-es zónában, illetve ebben az irányban a H8-as felé jövet nem mutatott semmi választ. Hát, ezt a gépet nem igazán lehetett fegyvernek nevezni. De a jelenlegi helyzetben, attól függően, hogyan használják, hasznosabb lehet akár egy lőfegyvernél is. Bár nem tudni,
[240]

talán édesburgonya. logikus. helyes használati módnak nevezhe­ tő-e. A kis kertben házilag nevelt növények voltak. ezért ez jobban a kezére állt. néhány deré­ kig érő paradicsom. hogy túl nagy zajt csap. és eltávolodott a faház deszkafalá­ tól. és továbbment jobbra. valaki bement a házba. De akkor is muszáj volt megbizonyosodnia róla. bizto­ san keríthetett volna valami vágóeszközt. akkor az a valaki még mindig itt van. A házban. A veteményes előtt egy gyerektricikli. de ő általános isko­ lás kora óta kung-fuzott. és a botművészetbe is belekóstolt. Ha akart volna. és hátranézett. Mivel egyre közelebb az idő. [241] . Ha helyes a használati utasítás. A veranda faajtaja zárva volt. középen el­ helyezkedő jelzéshez. hogy mit írt a használati utasí­ tás a képernyő jeleiről. egy észak felé fekvő kunyhóban talált. amelyet a településtől viszonylag távolabb. és ezúttal a rézsút szemközt álló ház falához tapadt. hogy egy holttestre fog bukkanni. már elment volna innen. amelynek addig támaszkodott. ha kinyitja – gondolta. Rápillantott a kijel­ zőre. hagyma. Való­ színű. Szóval Hiroki a másik kezében egy botot tartott (Egy partvis nyelét szedte le. aztán valami földön kúszónövény. hogy tiltott zónává alakuljon a terület. Még egyszer végiggondolta. Talált egy ablakot. a mellett pedig árvácskák. száznyolcvan centinél is magasabb termetével. és körbement a ház hátsó kertjé­ hez. mindenféle tarkabarka virág. és hasznosabbnak ígérkezett). megigazította a kezében.hogy amit ő most csinál. Semmi kétség. Ebben a házban… Hiroki zsebre vágta a gépet. és a csillag közelebb került a hasonló alakú. hogy ha élne. Törött volt az üvege. Lehet. Fürgén mozgott nagy. krizanté­ mok. a kormány krómozása visszaverte a majdnem delelő nap sugarait.

feltűnt neki. Villámgyorsan megkerülte az asztalt. A kérdés. Az egyikhez a két lány közül. A szag erő­ södött. akiket keresett. hogy… Alacsony termet. Ettől még sietősebben haladt a folyosón. amelyben dísztár­ gyakat szokás tartani (a tokonoma). Szerencsére nem volt hangos. amely a feje körül tócsát képez. Egy pillanatig tétovázott. A matrózblúzos lány hasra fordulva feküdt. Elhúzta oldalra az ablakot. Kis termet. Hiroki tágra nyitotta a szemét. és az ablakkal átlósan szemközti sarokban egy nagykép­ ernyős tévé. és reszkető kezét a lány válla felé nyújtotta. Hasonlított. és benézett. Nem érdekes. Iszonyú nagy mennyiség volt. hogy valami jellegzetes szag keveredik a levegőbe. A konyhából jött. A szoba túlsó felén volt egy falmélyedés. hogy halott. és bent termett. Nem fért hozzá kétség. Hi­ roki a szabad kezével belekapaszkodott az ablakkeretbe. Hiroki letette a botot és a hátizsákot oldalt. hogy egyál­ talán volt-e neki ilyen cipője. majd összeszorította fo­ [242] . középen egy alacsony asz­ tal. Ahogy kiért a folyosóra. És a hozzájuk tartozó láb a vádliig. macskaszerű mozgással felmászott rá. Hiroki átlopakodott a szobán. Vállig érő haj. a lényeg. lassan térdre ereszkedett a holttest mellé. és a deszkapadlón szétlocsolt vér. hogy melyikük a fontosabb. Nem tud visszaemlékezni. Az arca a Hiro­ kival ellentétes irányba nézett. a felszíne már megalvadt. Hiroki egy oszlop árnyékából belesett… Az asztal túloldalán fehér sportcipők és zoknik látszottak a földön. hogy az egyikhez hasonlított. és feketés színűre változott. vállig érő haj. Egy tata­ mival borított vendégszobát látott.Hiroki bedugta a fejét a törött ablakon. Mintha rozsdás vashoz közelítené az orrát. Ezenkívül semmi nem volt a szobában.

és ha a szellő megrebbentette a fejük fölötti faágakat. Kavada némán cigaret­ tázott Súja mellett. ezért inkább lemondott róla. hallották a tenger hul­ lámzását. és [243] . és a vértócsát kikerülve. Ha eléggé hegyezték a fülüket. mégis megkönnyebbült. azután megfordult. Már beállt a hullamerevség. felemelte Megumi holttestét. felállt. és nagyot sóhaj­ tott. Újra kezébe vette a botot és a hátizsákot. a közöttük átszűrődő hálómintázatú fény ingaként mozdult el hármójuk testén. A patakzó vér ebből a sebből indult le­ felé. majd tényleg csak egy pillanatig lenézett még Megumi holttestére. Etó Megumi (lányok. Sőt (bár ez már azután maszatolódha­ tott rá. A nyakpánt felett átvág­ ták a vékony kis nyakat. és a szag egyszerre felerősödött. és elsietett a vendégszoba felé. ki­ csivel távolabb a hátára fektette. A bozótban időnként kismadarak csiviteltek. és már szintén megalvadtak. Lehet. a vértócsában ázott száját és orra hegyét és még a bal arcát is teljesen belepte a vér. 3. és megfordította a testet. Ezután lezárta a szemét. hogy felléleg­ zett. és Noriko is szótlan volt. Egy kis fontolgatás után megpróbálta keresztbe tenni karját a mellén. amerről jött. mint egy fo­ gatlan csecsemő szája. Emiatt friss. A holttest szörnyű állapotban volt. Semmibe meredő szürkés szeme körül a szempillái hegyén is apró vér­ cseppek telepedtek meg. hogy ez sikerüljön. Közeledett délelőtt tizenegy. összepiszkolva a nyakörv ezüst felszínét. hogy a földre esett).gait. hogy már minden vér kifolyt belőle.) volt. olyan volt. mert a seb sötét lyukként tátongott csak. de túl merev volt ahhoz. Aztán lelkiismeret-furdalása lett amiatt. Bár Hirokit teljesen letaglózta a holttest iszonyú látványa. még nem alvadt vér került elő alóla. Már teljesen hozzászoktak a szabad levegőhöz. mintha egy babát pakolna arrébb. Lehunyta a szemét. …Nem ő az. [Maradt 25 fő] 34 Csendesen telt az idő. és tovább foly­ tatódott a mellkas felé.

Vajon kioltották valakinek az életét? Vagy talán… Bele sem akart gondolni. És ha Ka­ vadára hallgatnak. Lehet. Akamacu Josio és Óki Tacumicsi. Csak nehogy lankadjon az óvatos­ ságuk! Igaz. hogy ők Kavadának köszönhetően megmenekülnek. Jaj.könnyen eshettek volna abba a hibába. békés és ártatlan osztálytársukat terítette le. hogy Noriko megsérült. [244] . Illetve lehet. úgymond. hogy van. hogy elmenekülhetnek innen. hogy akarnának. Az ilyenek pedig nem valószínű. hogy ők itt. esetleg Moto­ bucsi Kjóicsi is szintén olyanok voltak. És azt is mondta. Persze ez is amiatt volt. de legalább hárman vannak. Akkor pedig helyes-e. hinni akartak másokban. és lehet. mert Kavada elbeszélése felcsillantott egy reménysugarat. hogy egy másik. hogy nem koc­ káztatnak? Igaz. aki szándékosan ölt. Tény. Ezt végiggondolván Súja nem tudott szabadulni kétségeitől. De vajon tényleg helyes. hogy hozzájuk akarnának társul szegődni. ha egy helyben maradnak. hogy akikbe ő botlott bele. és két lőfegyverük is van. de ha nem is velük végzett. ha mozognának. Lehet. de az alkalmat lesnék. hogy megöljék őket. Erről már Kavadával is beszélt. annak ellenére. végül is van egy tervük a szökésre. körülbe­ lül egy órával ezelőtt távolban eldördült lövésen gondolko­ zott. de a többiek most mind rettegnek a félelemtől. hogy a következő pillanatban már nem is élnek. lehet. aki megölt másokat. Lehet. hogy karba tett kézzel várjanak. Kavada szerint a legjobban teszik. amennyiben megbíznak Kavadában. hogy többen is vannak. hogy Noriko sérülése miatt jó célpontok lennének. Ebben igaza volt. Ezzel szemben nekik most. hogy semmi kilátásuk nem volt a szabadulásra. Ebben is igaza volt. de lehet. hogy pont Mimura Sindzsiét vagy Szugimura Hirokiét. békésen várakoznak? Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko. akkor most csak annyi a dolguk. Súja végig a két. hogy békésnek véljék a légkört. mert látták meghalni Jumikót és Ju­ kikót. hogy már van olyan.

[245] . Akkor pedig minden kétséget kizáróan ő maga meghal. hogy az „ellenség” kö­ zéjük férkőzik. gondok vannak a gondolkodásoddal. mint akinek hirtelen eszébe jutott. Súja hasonlóan tekin­ tett vissza rá. Vajon mennyi lehet ennek az esélye egyáltalán? – Hékás! – szólt neki Kavada. – Mi van.De jó-e az úgy. semmi nem megy előre tőle. Körbe-körbeforgott az agya. és kifújta a füstöt. Semmit sem tehet. közben előfordulhat. azt nem lehet megítélni. és bólintott. – Azért annyira ne zuhanj magadba. és megkérdezte: – Az igaz volt? – Micsoda? – Amit Szakamocsi mondott. te olvasol az emberek gondolataiban. hogy véletlenül összefut Mimura Sindzsivel és Szugimura Hirokival. Hogy ami a hivatalos ideológiát illeti. Kavada? – Néha. akit csak lehet. Hiába gon­ dolkodsz. Súja felé fordult. Amikor idáig jutott. és akik vele vannak. Most csak magadra és Norikóra gondolj – folytatta Kavada. miközben újra rágyújtott. hogy az? – Mit csináltál? Kavada szeme hamiskásan csillogott. mindig ugyan­ arra az eredményre jutott. hogy ki egy­ általán a „normális”. Súja sóhajtott egyet. – Ja – Súja lesütötte a szemét. Azután. De akárhányszor gondolta is végig. Reménykedhet a szerencsében. hogy meg sem próbálják összeszedni legalább a „normálisakat”? Csak ha már itt tartunk. Ha mindenkit meg akarnának menteni. – Ja. Ilyen szép tiszta időben megjön az ihletem – mondta Kavada. Súja felhúzta a szemöldökét. Noriko is és Kavada is meghalnak. visszafordult Sú­ jához.

Annyira eldurrant az agya. és ha az olimpiai döntőben alulmaradnának az amerikai csapat­ tal szemben. – Tényleg. hogy rohadék­ nak nevezte Minatót a Baseball Szövetséggel egyetemben. először párhuzamosan lépett be a baseballcsapatba és a zeneszakkörbe. a Ház gye­ rekeinek. Súja. – Biztos arra gondolt. ezért Súja alig két hét után hozzájuk vágta a kilé­ pési nyilatkozatot. Az intézetben.Csak két dolog jutott eszébe. Szerencsétlenségükre az ellen­ séges Amerikai Birodalomban is népszerű volt a baseball. ritkuló haját a tarkóján két ol­ dalról középre összefésülte. Addig meg csákánnyal a kezemben dalolom a Börtönrockot. Szakamocsi talán nem is erről. hogy a Siroivai Középiskola baseballcsapatának sztárja elindult az úton. Vidám ember volt. Az okot nem mondták el részletesen Sújának és Jositokiéknak. hanem in­ kább a… – Semmit – rázta Súja a fejét. (Végül is nem meglepő. – Aha. ott előfordul az ilyes­ mi. hogy a rock’n’roll új csillagává (ahogy magát nevezte) váljon. Csak annyit mondott: „Majd visszajövök. tehát presztízskérdés nemzetközi viszonylatban is.) Ráadásul a Minato nevezetű edző nagyon szemét módon bánt az ügyetlenebbekkel. akármennyire szerették is a baseballt. amikor kis kö­ zépiskolás. a kartonján pedig egy nagy rossz pont landolt. a Baseball Szövetség elnöksége felkészülhet a harakirire. hogy sze­ retem a rockot.”) Most munkatáborban van elvileg Dél-Szahalinon. tehát hetedikes lett. mert a baseball a Köztársaság nemzeti sportja volt. Jositoki. Rockot hallgattam. Így történt. és amiatt kezdtem el gitározni. Az egyik… Igen. de nem feküdt neki a baseballcsapat győzelemorientált hangulata és hadse­ reghez méltó rendje. Azért kezdtél rockot hallgatni? – Nem. („Ez a kacsafarok-frizura. Személyesen sem mondott semmit a búcsúzáskor sem. – Kavada megértően bólintott.” [246] . ahol éltem… Sújának eszébe jutott egy negyven feletti férfi. te tudsz gi­ tározni. aki három év­ vel ezelőtt még az Áldott Szeretet Házában mindenesként dolgozott. Zeneszakkörös vagyok.

hogy a munkatáborokban gyakoriak a halálesetek a túlzott munka és az elégtelen táplálék miatt. Sújának pedig egy Gibson elektromos gitárt ajándékozott. rajta ferde vonallal. Ő vajon épségben van még? Mondják. A külföldről jövő zenét alávetik a Könnyűze­ nei Minősítő Intézet nevű szervezet szigorú vizsgálatának. egy hosszú hajú. (Egy­ szer még egy posztert is látott a tartományi hivatal épületé­ ben. álmodozónak tartasz. mint a kábítószert. ha lemezboltba megy az ember. és a világ eggyé nemesül…2 Hát.Ezzel Jositokinak egy régi önfelhúzós karórát. kizáró­ lag a hazai sztárok nyálas popzenéjét és népszerű dalokat ta­ lál a polcokon. de még inkább a szövegekkel lehe­ tett gond.) Hogy mit nem tűrt a Köztársaság barackszínű kormánya? Hát a beatet sem. mert tűzbe hozza a tömegeket. A Nagy Kelet-ázsiai Köztársaságban nem könnyű rockzene­ forráshoz jutni. egy ilyen szöveg nem jöhet be ennek az országnak. és a rock műfajába sorolható művek általában kivétel nélkül fennakadnak a rostán. amit Súja eddig 2 Bánosi György fordítása. egyszer közénk állsz majd. Az imént idézett Bob Marley is ilyen szövegeket írt. de jellemző példaként említhetjük Lennon dalát is: Lehet. A legradikálisabb importzene. / Ám én mégsem vagyok egyedül. – Hát te így képben vagy? Kicsit meglepődött. – Hú. – Valaki adott nekem egy kazettát. Súja élete első sa­ ját gitárját. Ennek köszönhetően. mint a parkolni tilos táblán: „Stop the Rock”. [247] . Nagyszerű. És a saját gitárját is nekem adta. szándékosan koszosnak beállított roc­ ker fényképével. Úgy kezelik. – Van kedvenced? Dylan? Lennon? Vagy Lou Reed? Súja behatóbban tanulmányozni kezdte Kavada arcát. Kavada bólintott. / Remélem.

Súja egy kicsit elhúzta a száját. Kavada rávágta: – A Born to run tökjó. hogy Kavada. aki szerette a rockot. aki már az előbb leleplezte rendkívül sok­ rétű ismereteit. – Hát te tényleg nagyon ott vagy! Kavada is mosolygott. és több olyan is. Érezte. akinek volt elektromos gitárja. Aztán azt mondta: – Springsteen a kedvencem.) Egy időben Súja is azt hitte. és az itt hagyott ka­ zettákat és a gitárt is félelmetesnek találta. Ha felmérést készítenénk a Siroivai Középiskola diákjai között. A rockot azért még is­ merem valamennyire. (Igaz. biztos.látott. De Dy­ lan és Lennon akkor is a legkeményebb kategóriába tartoz­ tak. valószínűleg mindenki tagadó választ adna. városi gyerek vagyok. hogy ő aztán soha. [248] . – Én Kóbéban nevelkedtem. hogy több mint kilenc­ ven százalék nemmel válaszolna. Morrisontól a Whenever God Shines His Lightot szeretem – mire Súja szeme elkerekedett. – Annyira azért nem kell ledöbbenni – mondta Kavada. Van Morrisont is bírom. többé-kevésbé a rockba is beleszagolt. De feltehetőleg mégsem így volt. (Természetesen Sintani Kazumi is a nagy rockrajongók egyike volt!) A szak­ körben megismert barátain keresztül meg tudta szerezni a The Times They Are A-Changin’ vagy a Stand! másolt kazettáit is. De ez csakis a megbízható ismerősök között működött. hogy a kacsa­ farkas mindenest munkatáborba küldték. nem kevés tag volt. hogy a szája szélére kiül egy vigyor. (De mivel az is. Ne vegyél egy kalap alá a kagavai vidéki srácokkal.) Persze nem annyira megle­ pő. és belépett a ze­ neszakkörbe. hogy hallottak-e már rockot. Frank Sinatra volt. a zene volt az oka. úgy válaszolna. a My Way illik ehhez az or­ szághoz. Amikor középiskolás lett. Nyomort hangulata kicsit fel­ engedett. aki hallott már rockot.

Például Springsteen azt énekli a Born to runban. menekülésre születtünk. Nehéz elmondani. valamikor odaérünk / Ahova mindig is tartottunk. ezért megkérdezte: – Te azt mondtad. Akkor szét­ menne ez az ország. Wendy. – Majd a dallamával együtt fojtott han­ gon elénekelte az utolsó részt: But tramps like us. ami a szerelemről szól. de ezek a da­ lok a mi problémáinkról szólnak. mi és a bánat / S szeretni foglak lelkem min­ den bolondságával / Egyszer majd. bébi. városi gyerek vagyok. társadalomról. hogy nem hallottál még rockot? Noriko mosolygott. amikor bólintott. Súja folytatta Kavadával a beszélgetést. de máskor politikáról. Azután azt mondta: – Hát valami ilyesmi. we were born to run! Norikóra pillantott. Persze olyan is van. ezért ez fel sem tűnt neki. hogy felragyogott volna az arca. amelyek valódi dalokká teszik őket. – Szinte egyáltalán nem ismerem. De csak erőtlen mosollyal válaszolt. Normális esetben… lehet. és így szólt: – Egyszer majd meghallgatjuk együtt. és van hozzájuk egy dallam meg egy ütem. hogy – Súja fejből idézte a dal végét – Együtt fogunk élni. baby. és aggódott. Vannak a szavak. Súja maga is fá­ radt volt. – Csúcsszuper szövege van. és sétálhatunk a fényben / De addig is. a hét­ köznapokról vagy magáról az életről énekelnek. csavargók vagyunk. édes. hogy talán nem tudja őket követni.– Mondtam. Noriko csak egy kicsit nyitotta nagyobbra a szemét. hogy Noriko hallgat. – Többet kéne rockot hallgatniuk az embereknek. Milyen zene? Súja ránevetett. [249] . és megrázta a fejét. ugye. Súja észrevette.

Ennyire fifikás a kormány. Rágyújtott egy újabbra. hogy magába szívja az elégedetlenségünket. Springsteen és Van Morrison pedig olyasmi. de Súja úgy érezte. Kavada kimérten elnyomta a földön a tövig égett cigarettáját. [250] . és folytatta: – Szerinted tényleg ekkora ereje van a rocknak? Akkora. – Igen? Kavada lassan kifújta a füstöt. Pont ez az. A kották a Szent­ írás. és csak arra jó. Súját olyan sokk érte. Kavada bólogatott. de ha rockzenét akarsz hallgatni. – Én nem vagyok ebben olyan biztos. meg mit tudom én. ami miatt a kormány tiltja a rockzenét. mintha jól kupán csapták volna. Mert a rock olyan volt számára. és megszólalt: – Nanahara. hogy „senki nem tud semmit. így ez már nem is volt nagy megrázkódtatás. hogy még ők fogják terjeszteni. Persze összevissza hullottak az osztálytársai. és minden más fontos dolog benne van a rockban. mint egy vallás. hogy kieresszük a gőzt. Súja magába roskadva. lassan válaszolt: – Hát lehet. amit Noriko mondani akart. hallgathatsz. és meg­ rázta a fejét. – Igen.Igen. hogy féljen tőle a kormány? Súja nagyot bólintott. hogy az is. törvénybe ütközik. mint a ti­ zenkét apostol. Jó. ezért a sokkokhoz már hozzászokhatott. biztos azért…”. Egyszer lehet. Mint eszközt. hogy pont ezért hat. aztán elkapta a tekintetét. az előbb Noriko mondta. Lehet. Kavada Súja arcát nézte. Az az érzésem.

az az. hogy tényleg így van – mondta Kavada. – Igazából. és akkor.) valami halk zize­ gés miatt kelt fel. az északi hegy lábánál fekvő vegyes er­ dőben volt. A cigit a szája sarkába tolta és rágyújtott. – We are born to run. hallgassa. Egy darabig csendben voltak. De amit én nem bírok az egészben. Nemsokára válaszolt: – Én ebbe nem gondoltam bele. én is úgy gondolom. [251] . Kavada mosolygott. A sziget közepétől kissé ke­ letre. – Hogy most csak annyit tehetünk. Súja folytatta: – De… – Kavada eközben új doboz cigarettát bontott. hogy menekülünk tovább – mondta Kavada. Hozzátette: – Eszméletlen. 20. Nanahara. amit tiltani vagy propagálni kellene. A térkép zónái szerint az F8-asban. Nem így van? Súja ezt fontolóra vette. hogy ez nem olyasmi. [Maradt 25 fő] 35 Minami Kaori (lányok. – De a sors iróniája. és Sújá­ ra nézett. ahogy Noriko róla mondta. De ahogy hallgatlak. Súja ránevetett.– Igen. hogy neked van igazad. amikor akarja. Te tényleg iszonyúan átlátod a dolgokat. – Én akkor is úgy gondolom. Aki akar­ ja. – Micsoda? – kérdezett vissza Súja. Azután szólalt meg. Igen. Kavada megrántotta a vállát. hogy a rocknak ereje van. lehet. Méghozzá pozitív ereje.

kilenc milliméteres Sig Sauer P230 volt. [252] . Hogy bízhatna meg bárkiben ilyen körülmények között? Ha együtt tart valakikkel. vagy valami kis állat (lehet. de erőteljes hangon szólongatta: „Kaori! Gyere velünk! Csak lányok va­ gyunk itt! Ne félj!” Csakhogy képtelenség volt. igen kicsi. a főbejárat tájékán egy hang hívta az erdőből. Akkor. hogy csak a szél játszik. amikor kilépett az épületből. hogy neki fel sem tűnt. hogy az a másik mikor tekeri ki a nyakát álmá­ ban. hogy felda­ gadjon az arca? Na. Egy rövidített. Többször megdörzsölgette a tenyerével az arcát. És… Most már tényleg „ellenség” közeledik? Mi lehetett ez a hang? Pisztolyát két marokra fogva várt egy darabig. de még így is nagy volt Kaori kis kezéhez mérten. úgy. soha nem tudhatja. de a hang elnémult. többször hallott eh­ hez hasonló hangokat. Undorodott tőlük. Kaori összeharapdálta az ajkait. de nem tudta megszokni. ezért kicsit arrébb ült. és ő elbújt itt. Fogaival felsértette az ajkait. már több véres heg borította őket. hogy van errefelé kóbor macska?) járt arra. azt már nem! Még ha tudja. Még egy kicsit várt… Semmi nesz. és visszaült a gazba. Kaori elmenekült egy má­ sik irányba. A sötétségből Jukie fojtott. hogy úgyis meg fog halni. Az ellipszis alakú le­ velek hozzáértek az arcához. Nem elég. hogy a pattanásaitól szenved. A sötétben a bokrok között Jukién kívül is kivehető volt még néhány árny. Szinte látta maga előtt Tendó Majumi és Aka­ macu Josio holttestét. még gyulladjon is be valamitől a bőre. Ucumi Jukie le­ hetett. akkor sem kér belőle. Végül mindig rájött. Mióta a játék elkezdődött. amikor el­ indult az iskolából. Hiába tartóztatta volna Jukie. Meg fogják támadni az osztálytársai.Újra felvette a pisztolyát. ahol hozzáértek a levelek. Kaori felsóhajtott. és most itt van. akiket akkor pillantott meg. így fellélegzett. A lány osztálytitkár. Ez talán már tényleg ellenség… Ellenség… Igen. és most egy újabb seb keletkezett rajtuk.

Meghalok? Én? Meg fogok halni? Attól.” („Minden rendben. – Figyelj. Kenzaki Dzsunjá­ nak a fényképe volt. és csak ismételgeti ugyanazt a dallamot. Meg­ halok? Kaori szinte fejvesztve kapta elő a nyakában lógó sárgaréz medaliont matrózblúza alól. mire egy hosszú hajú. hogy az egész Siroivai Középiskolában csak neki van ilyen.) Ó… Dzsunja. (Manapság talán a lá­ nyok többsége valószínűleg csak a fejét rázná az ilyesmire. Egyszer csak ömleni kezdtek a könnyek a szeméből. A Flipside nevű együttes egyik tagjának. a Magnum a Tejútont?”) Erre Kaorinak mintha könnyebben ment volna már a légzés is. a kedves nagypapájával is [253] . hogy ez tudatosult benne. Szerinted az osztálytitkárral kellett volna mennem? És akkor lett volna mód.Amikor erre gondolt. és lassanként visszatért az eredeti tempójához. hogy Kenzaki Dzsunja fényképe azt mondja: „Minden rendben lesz. Viszont Kao­ ri nem így gondolta. Dzsunja. végigfutott a hátán a hideg. Kipattintotta. és tovább beszélt a fényképhez. végre csitult valamennyire a szívverése. A nővérével is. Miért kellett így történnie? Találkozni akart anyával. A speciális medaliont csak a rajongói klub tagjai között osz­ tották szét. Minden rendben lesz. ugye? Védj meg! Úgy látszott. úgy visszhangzott a szó a fejében. Elénekeljem a dalunkat. hogy megmeneküljek? Nem. hogy majdnem szívrohamot kapott. Annyira. amely nem tudja fi­ gyelmen kívül hagyni a lemez hibáját. vagy egy rossz minőségű CD-lejátszó. és Kaori büszke volt rá. Ő volt a lányok között a legnépszerűbb. hogy a medalion tiszta ósdi dolog. Meghalok? Meg fogok halni? Mintha a füle csengett volna. Apával is találkozni akart. ugye? Dehogy lett volna. üde mosolyú arc tekintett Kaorira. Ahogy nézegette. Kezdjük ott. amelyet úgy szeretsz. a szíve kalapálni kezdett.

) az. Ha belebotlok valakibe. és nem lövök rögtön rá… Szugi­ mura Hiroki kést döfött volna a mellembe. A bozótból egy diákegyenruhás alak figyelte őt. Kakaó! Videó. semmi két­ ség… Ha nem így lett volna. Szugimura Hiroki meg akarta ölni. Miközben futott. különben engem ölnek!… Megölnek! Jaj… Ebből nekem elég volt. Megfürödni. hogy Szugimura Hiroki (fiúk. Ez sokkal erő­ sebb hang volt. védj meg! Kérlek… Én. Pat­ tanáskrém. kíméletlenül lőni kell. A hátam mögé került! Amíg nem figyeltem! Annyira félt. Megtudta. miért kellett odalopakodnia. Kaori egy darabig feltartott pisztollyal reszketett. Haza akarok menni. ahogy ezt mondta. hogy meg fog őrülni. Utána gyorsan felrántotta a csomagját. A zizegés folytatódott. mint az előbbi.) – Dzsunja. Ha nem veszem észre. hogy nekem van fegyverem. A háta mögül suhogást hallott. és kirázta a hideg. A durranást köve­ tően erős lökést érzett a csuklójában. nem vitás. anélkül hogy megszólította? Biztos nem volt nála lőfegyver. aztán az is hamar elhallgatott. és gyorsan elmene­ kült. zavaros fejjel gondolkodott. a nappali kényelmes kanapéján ülve kakaót inni és közben a Flipside tévéműsorát nézni videón. [254] . Kést! Vigyázni kell. Aranyszínű töltényhü­ vely táncolt a levegőben. 11. tény­ leg úgy érezte. Hiroki alakja eltűnt a bozót mélyén. visszacsillantva a fák között átszű­ rődő napsugarakat. összerezzent. bekenni a pattanásait. én bele fogok őrülni! Amint meghallotta a saját hangját.és a nagymamájával is. Megállapí­ totta. és Hirokival ellenkező irány­ ba bevetette magát a sűrűbe. (Bár már egy csomószor látta. Dzsunja. hogy szinte gondolkodás nélkül két kézzel fel­ emelte a fegyverét. Flipside. Kíméletlenül. Fürdő. Könnyeivel küzdve hátrakapta a fejét. Mély­ ről jövő hányinger tört rá. és meghúzta a ravaszt. Szemét elárasztották a könnyek.

Tesó! Apa. – Tehát először egy órától a J5. Lőni! Lőni! Új album! Kaori kezdett megőrülni. Lőni! Kakaó. Pattanás! Krém! Kíméletlenül. Azután háromtól a H3. hogy meghalnak a barátaitok. No. Motobucsi Kjóicsi és persze Kitano Jukiko. Egyelőre nem kellett helyet változtatniuk. Kíméletlenül. Súja sóhajtott. ahol Sújáék voltak. Nem volt köztük a C3. Anya. de muszáj összekapni magatokat. Ez volt a dél­ előtti híradása. Rajtuk kívül még Kuramoto Jódzsi és Jahagi Josimi halt meg. A temetési listára újólag felkerült Óki Tacumicsi. [Maradt 25 fő] 36 – Nos. Dzsunja. tehát ezek voltak a halottak. Szakamocsi kedélyes hangja tovább folytatta. aztán megint lecsapta a végén. Dzsunja. Matrózblúzos mellén nyitva maradt a medalion. Eltette a térképet. hogy rossz érzés. és Kenzaki Dzsunja üde mosolya hevesen rázkódott összevissza.Lőni. Feljegyezni! Súja megint előhúzta a zsebéből a térképet és a tollat. Kuszaka Jumiko neve. akkor viszhall! Szakamocsi továbbra is derűsen lökte a szövegét. nem tudnak repülni. a H3 a déli hegy csúcsának kör­ nyéke. a D8 pedig az északi hegy csúcsától délkeletre fekvő lejtő volt. [255] . Meg­ ölnek! Lőni. Jegyezzétek tél szépen. – Most pedig elmondom a délutáni tiltott zónákat és az idő­ pontokat. Kaori szeméből patakzottak a könnyek. Ha a fiatal szárnyakra filozó­ fia súlya nehezedik. – Lehet. Megértettétek? A J5 a sziget délkeleti partja. Dzsunja. Öttől a D8. Kava­ dának is a kezében volt a térkép. és a kipipált osztálynévsort nézegette.

a rohadt életbe! Kavada megint a szájába vett egy cigarettát. hogy ilyen szenvtelennek született? Sóhajtott egyet halkan magában. Két-három icike-pi­ cike sárga virág dugta ki a fejét a fű közül. hogy miről beszélt Kavada. Súja némán figyelte. [256] . Akkor pedig lehet. Míg a füstöt fújta kifelé. úgy érezte. hozzájuk egyre közelebb kerül a lehetőség. Az velük végzett volna? És ha igen. és rágyújtott. és kinézett a lába között. akik halálát most Szakamocsi beje­ lentette. Erre Súja felnézett Kavadára. csak Kuramoto Jódzsinak és Jahagi Josiminek nem nézte végig a halálát. van Kavadában valahol valami. tényleg jó barátokká váltak. De… – Hogy mondtad?! Kavada csak a vállát rángatta. És az időkorlát sem probléma. – Bocsánat – mondta. aztán másra kezdett gon­ dolni. Súja még szívesen odamondott volna valamit.– Már csak huszonöten vagyunk. Szóval az a helyzet. Aztán megszólalt: – Megmondtam. Sorban halnak. hogy ketten együtt voltak valahol? És a két lövés tizenegy után. amit még nem fogadott el. Úgy tudta. és a virág szárán egy hangya mászott. Lehet. akkor azt egyáltalán ki… Újra fülében csengett a Kitano Jukikóval és Kuszaka Jumikó­ val végzett géppisztoly ropogása. ők együtt jártak. amikor a rockról be­ széltek. de erővel le­ vette a szemét Kavada arcáról. elfedte a kezé­ vel. hogy… az előbb. Mi­ nél inkább halnak az osztálytársaik. Ez a valaki és az a másik vajon ugyanaz? Vagy… – Nanahara. Felhúzott térdét közelebb vonta magához. A hat ember közül. de úgy lát­ szik. hogy elszökjenek. Megértette. Elkapta a tekintetét.

– Miért? Nincs ét… – kezdett bele Súja. – Jó sok mindent elhoztál. hogy nem rágódik tovább. nevetett egy kicsit. – Noriko. Kavada elővett a saját hátizsákjából egy üveget és egy hosszúkás (kétdecis kiszerelésű) kávésdobozt. A kormánytól kapott szar kenyér van. Tényleg. Noriko két keze szorosan össze volt kulcsolva. A kávét Kavada biztos az előbb újra fel­ élesztett tűzön lévő forró vizes alumíniumdobozba akarja be­ loccsantani. hogy Noriko arca krétafehér. de szereztem a vegyesboltból eperlekvárt és ká­ vét. és Súja felemelte a fejét. Kavada keze megállt kávényitás köz­ ben. – Nem kérek… Nem kívánom. együnk! – Nem… Noriko a térdét ölelve felnézett. és a fogait [257] . még egy bő kar­ ton Wild Seven is van. ahogy átkarolta a térdét. Kavada még egy műanyag poharakkal teli cso­ magot is elővett. de észrevette. és mögötte ott látszott csillogó. Előkapta a kenyeret a saját hátizsákjá­ ból. – Még nem reggeliztél. – Noriko. Ezzel Súja is úgy döntött. Súja Noriko vállára tette a kezét. Az üvegen egy eperrajzos matrica volt. – Noriko? Súja odament hozzá. – Nézd. és egy hosszúkás csomagot húzott még ki a hátizsákjából megmutatni. Nanahara. sötétpiros tartalma. Odanyújtott Norikónak egy kenyeret. Noriko elég keveset szólt mostanában. és bólintott. Enni kéne.Kavada szólt. – Aha – bólintott Kavada. és kettejüket figyelte.

Azután ujjal lehúzta a szeme alatti részt. A karóráját nézve egy darabig a pulzust számolta. és benézett Noriko élesen kivehető könnycsator­ nái mögé. Ugyanakkor a Noriko homlokára kiülő verítéktől Súja tenyere lucskos lett. Noriko a szemét résnyire nyitva válaszolt. Súja összezavarodva hátrarántotta a fejét Kavada felé. Súja kinyújtotta a jobb ke­ zét. vala­ milyen kismadarat tart a karjában. Helyet cserélt Sújával. – Bocs. Kavada letette a kávésdobozt a lábához.annyira összeszorította. kezével Súja karjára támaszkodott. félresimította Noriko frufruját. matrózblúzos vállának a fekete anyagon átérződő hőmérséklete olyan magas volt. csak add ide a felsődet! – mondta. – Nem fázol? – kérdezte Norikótól. – Most maradj. – De. Súja is gyorsan lekapta [258] . hogy Súja úgy érezte. Irtózatosan forró volt. egy kicsit – mondta. és kinyitotta a száját. Súja addig lélegzetét visszafojtva figyelt. egy kicsit… – Nanahara! – hívta oda Súját Kavada. Kezének. és a homlokára tette a ke­ zét. és felemelkedett. Noriko lehunyta a szemét. és ő maga is levette a diákegyenruha zakóját. Sújának végre feltűnt. Utána saját borostás állához nyúlt. és a jobb keze ujjával Noriko szá­ jához ért. – Hogy van? – kérdezte kapkodva. és rátette a tenyerét Noriko homloká­ ra. hogy sápadt arcán nyílegyenes vona­ lat húzott a szája. – Lázas! Kavada! – Semmi bajom – mondta Noriko erőtlenül. hogy az ajkai közötti résen pedig nehézkes légzés szűrődik ki. majd Noriko csuklóját emelte fel. és egy kicsit neki­ dőlt.

Noriko bólintott. – Oké. – Többet nem bírsz? Noriko alig láthatóan megrázta a fejét. hogy sokat küzd. [259] . Nanahara! A lekvárt és a vizet is hozd! – mondta Kavada. Aztán visszaadta a maradék kenyeret Kavadának. mert letette a kenyeret. most lefekszel. és teletunkolta a piros lekvárral. – De nem… – Semmi de! Egyél szépen! Elég egy kicsi is. Ezt odatartotta Norikónak. de pillanatnyilag talán lemondott róla. és a zsebéből megint elővett egy gyógyszeres dobozt. de Kavada a fejét rázta. – Megfázás elleni. amit az előbb akart Norikónak odaadni. – Kenyeret. és Kavada segítségével vizet ivott hozzá az üveg­ ből. kislány.magáról. A szája szélén kifolyt a víz. és bevette. mire Ka­ vada beletömte a kenyeret az üvegbe. Kavada? Nincs baj? Súja nyugtalanul kérdezte. és egy-két falatot harapott belőle. Kavada szerette volna. Úgy tűnt. és azt is átnyújtotta. Előbb a kenyeret és a vizet nyújtotta. és Súja sietve összeszedte a kenyeret és a vizet. Kavada zsebken­ dővel letörölgette. – Mi van vele. hogy Noriko egyen még. Vedd be! – mondta. Látszott. kinyitotta a lekvárt. és odavitte. – Most eszünk. mire Noriko bizonytalan kézmozdu­ lattal elvette a kenyeret. míg lenyeli. Kavada határozott volt. Noriko bólintott. és odaadta Kavadának. Még a fejrázása is fá­ radt volt. és a két kabátba takarózva lefeküdt a fűre. nem a reggeli fájdalomcsillapítót. kislány. Kavada szép gondosan be­ bugyolálta Norikót a két kabáttal. és egy másik pirulát adott Norikónak. aztán Kavada hátizsákja tetejéről a lekvárt.

nem? Kavada megint a fejét rázta. még egy csomó ideig mentetek az erdő­ ben. – Miután meglőtték. Megmondtam. hogy ne le­ gyen rajtuk rés. Súja megint hátranézett Kavadára. az ágynemű funkcióját betöltő kabátokat még egyszer gondosan eligazgatta Noriko testén. Ne aggódj. [260] . és azt mondta: – Kavada. aztán megint Noriko mellé térdelt. – Ne haragudj – mondta Kavadának is. Nem maradhatunk itt. – Noriko… Noriko kinyitotta a szemét. Valahogy visszafogta ma­ gát. mi lesz. De megvan az esélye. ahol meleg… Kavada a fejét rázva szakította félbe. – De… – Veszélyes mozogni. Menjünk el máshova! Leg­ alább valamelyik házig. Erőtlenül mosolygott. – De hát rendesen elláttad. A homlokához nyúlt. hogy esetleg elfertőződött a sebe. hogy ne olyan felhevülten beszéljen. – Bocs. Noriko újra kinyitotta résnyire a szemét. Sújára nézett. Súja… – mondta. hogy csak egy sima nátha. – Micsoda… Súja a fekvő Noriko jobb vádliján a kötés helyett fejkendővel betekert részre nézett. A lélegzetvétele egyáltalán nem volt megnyugtató. Súja egy darabig Kavada arcát nézte. Lehet. – Semmi baj… Csak egy kicsit elfáradtam. Akkor belemehetett valami baktérium. Miközben beszélt. – Várj már! Előbb nézzük meg.– Biztosan nem tudom.

Körülötte magas és alacsony fákból álló vegyes erdő volt. a karórája már majdnem délután egy órát mutatott. lepusztult épületet sűrűn benőtte a gaz. hogy semmi nem lesz jobb attól. és anélkül hogy kiegyenesedett volna. a hegy csúcsától kelet felé járt. de a hegy egyenet­ len felszíne és a mindent elborító növényzet miatt meg per­ sze az idegességtől ez az érzéke is összezavarodhatott vala­ mennyire.Megint lecsukta a szemét. úgymond a vérében volt már a távolságok érzékelése. mert a tyúkólban végződő.) kidugta fejét egy fatörzs mögül. [Maradt 25 fő] 37 Csigusza Takako (lányok. A házat. hogy eljöjjön onnan. Már a rozsdás bádogtetejét sem lehet látni. [261] . A tér­ kép zónái szerint a H4 és a H5 határvonala táján. mielőtt eldőlt volna. A déli hegy lankáinak kör­ epe táján. egy ba­ rátra van szüksége. de aztán arra a megállapításra jutott. ahol először elbújt. Súja szorosan összeszorított szájjal nézett le Noriko sápadt arcára. 13. ha elbújik. amerre most Takako nézett. Valakire… akiben legalábbis ő megbízik. Takako egy jégtörő árat kapott fegyver gyanánt. Ebédre evett a kormány pocsék kenyeréből. Újra ráfo­ gott. A játék kezdete óta többször is hallott fegyverropogásnak tűnő hangokat. egyre kisebbek lettek a fák. aztán amikor rászánta magát. Abban a házban már azelőtt sem lakhattak. ő pe­ dig végig az elhagyott ház egyik sarkában kuksolt. mert nem tudta pontosan meghatározni. Mennyit jö­ hetett? Kétszáz métert? Vagy még csak százat? Mivel Takako a Siroivai Középiskola atlétikakörének legjobb rövidtávfutója (a középiskolás lányok kétszáz méterén a mindenkori máso­ dik legjobb rekordot tartotta a tartományban). már elfedték szeme elől a fák. és ivott a vízből. akivel együttműködhet. hátranézett. hogy ezt a szigetet használják majd a Programhoz. de a hegy­ csúcs felé.

A legjobb és egyetlen barátnője általános iskolás koruk óta egy Kitazava Kaoru nevű lány volt. A hajától és ettől a kissé feltű­ nő „bizsukiállítástól” nem voltak elragadtatva a tanárok. Igen öntudatos lány volt. de Takakó­ nak az osztályban nem volt közeli barátnője. a két csuklóján összesen öt karkötőt és a nyakában egy külföldi pénzérmét viselt. mint a többi lányt az osztályban. Akkor viszont nincs veszélyesebb. Szemben erdő. De… Takako szép lány volt. Ha pedig így lenne. Hogy a szépsége miatt-e. a jobban egy fülbevalót. amit végig kellett gondolnia. mert eleve visszahúzódó természetű volt. vagy a büszkesége gátolta. aki korábban kiment. de ő másik osztályba járt. halra hegy. fegyveresen. Hosszúkás szeme kicsit szigorú. Amikor kilépett az iskolából. hogy őt is gúzsba kössék az iskola bárgyú szabályai. a feltételezett támadó által nem várt útvonalon azonnal el kell távolodni az iskolától. esetleg azért. Ezzel a dologgal kapcsolatban most akadt valami. De… De igen. egyetlen­ egy. barna haja volt. arra gondolt. az benne nem bí­ zik meg. akiben feltétel nélkül megbízott. ezért szinte soha nem kellett közvetlenül meg­ hallgatnia rosszallásukat. jobbra egy kicsit [262] . Gyerekkori barát. amely nemcsak összhangban volt egyéniségével. hogy talán… Visszajön valaki. Ezért amikor kilépett a teremből a folyosóra. hogy akiben ő megbízik. A bal fülében két. hosszú. Melírozott. Nem lány. Nem hagyta. a bal keze középső és gyűrűsujján egy-egy gyűrűt. hanem kiemelte szépségét is az elsőre fele­ másnak tűnő ékszereivel együtt.Persze nem kizárt. mint az egyetlen kijáraton kiszé­ delegni. kikémlelt a kapu árnyékából. egyenes vonalú orrával együtt az is inkább nemesnek tűnt. de szép hegyes állával és szája határozott ívével. a fiúk között. Takakónak is volt egyetlenegy osztálytársa. de Takako jó tanuló volt. és az atlétikakör legjobb futója címet is kiérdemelte.

Csakhogy… Nem történhetett meg. Illetve lehetetlenség. de csak barátok voltak. hogy kiskoruk óta jóban voltak. Hogy a fiú. semmiképpen sem. Akkor pedig a lány osztálytitkárt. Végigfutott a települést keresz­ tülszelő úton. Oldalra sem pillantva belehúzott a híres lábain. Csak szükségét érezte minél hamarabb eltávolodni az iskolától. (Viszont ilyen körülmények között egy túl higgadt lány pont hogy félelmetesebb. az erdőben vagy a hegynél egy támadni nem akaró valaki volt? Szóval esetleg nem lehetséges. Ezért Takako a fejét lehúzva kisietett a kapun. Tény. Mindenesetre most keresni kell valakit. és rá várt? Azzal. Persze ha meglelné Szugimura Hirokit. És ezt be is bizonyították már. 11. Ilyen kö­ rülmények között bárkinek veszélyt jelentett az iskola körül bóklászni. egészen átlagos lányt. hogy a barátja. hogy teljes erőből nekilódult. talán keresztülhúzta volna a számításait? Nem. Persze még jobban jár. hogy ne lőjenek bele hirtelen.szélesebb a horizont. hogy bármin is elmélkedjen.) saját maga veszélyeztetése árán rá várt volna – ezt csakis ön­ érzete sugallhatja. vagy a bal oldali hegynél bújt meg. Hát. aki nála hamarabb indult el. az lenne az ideális. vagy a szemközti erdő­ ben. De akkor sem szabad hangosan beszélni.) Tehát most meg kell keresni azt a vala­ kit… Most csak ennyit tehet. Hacsak annyira vi­ gyáz. Ha van támadó. ha egy higgadtabb lányt találna. abban az erdőben vagy a hegynél rejtőzött. hogy az iskola előtt. bevágódott egy keskeny sikátorba. azután elér­ te a déli hegy lábát. de ez túl naiv kíván­ ságnak tűnik. ahol el­ [263] . Az elhagyatott házból. Hosszú időn át elválaszthatatlanok ugyan. azaz Szugimura Hiroki (fiúk. Nem volt szükség rá. ez nem igazán valószínű. Ucumi Juki­ ét vagy valaki más. és az iskola külső fala mentén hirtelen nekiiramodott jobbra. meg tudják majd beszél­ ni. de ennél nem több. és elrejtőzni valahova.

és közben ellenőrzi. hogy szóba álljon-e vele. hogy nem törődik az ilyesmivel. Takako kigondolta. amikor meglátja. felrobban. hogy van-e ott valaki: kavicsokat dobált a bozótba. és megszorí­ totta a jégtörő árat a bal kezében (hasznát tudja venni ennek majd egyáltalán?). de ha minden rendben megy. és elindult a bokrok közötti nyílt emel­ kedőn. ő is látta Kisszaka Jumiko és Kitano Jukiko halálát az északi hegy tetején. amelyet a háztól idáig is alkalmazott. hogy a romos házból elsőnek a déli hegy csúcsára megy. vagy sem. Majd eldönti. sóhajtott. hogy a kormánytól kapott óra egy óra húsz percet mutat. A nyaklánca hozzáért a nyakörvhöz. és amellyel megálla­ píthatta.bújt. de azért puha benyomást keltő haj és egy [264] . Abban a pillanatban zörögni kezdtek az ágak.” Kénytelen volt viselni. addig azt hiánytalanul vé­ gig tudja pásztázni. de most természetesen nem ad az ilyesmire. az három előtt elindul onnan. ki az. Ha majd odaért. és előrefelé jobbra-balra bedobálta a bo­ zótba. Semmi reakció. és halkan csisza­ tolta. Különben is. hogy a déli hegy csúcsának környéke délután háromtól tiltott zóna lesz. Tikakónak még több esélye van felfedezni. Takako megint előrébb ment egy keveset. pedig belenyomódott a nyakába. és a tény maga is nyomasztó volt. Egy kicsit összetapadt. elindul kacskaringózva lefelé a hegyoldalban. ha van ott valaki. és ha mozog. Szakamocsi mondta a déli híradásában. Várt egy kicsit. hogy nem rejtőzik-e valaki a bokrok között. hogy létezik. Aztán a nyakára csatolt pánthoz ért. Máskor a karkötői miatt nem hord kar­ órát. „Ha rángatjátok. és balra úgy tíz méterre tőle egy ember feje bukkant elő a bokorból. De elhatározta. Takako megállapította. Volt egy módsze­ re. kivett néhányat a jobbjával a zsebébe be­ készített kövekből. és nehezítette a légzést. Susogva estek le a kövek a bokrokban.

Nemcsak Kazusit találják meg. és a fej jobbra-balra mozdult. de a fő probléma az volt. Visszafordult. [265] . attól még a teste remegni kezdett.diákruha háta látszott. Ekkor hirtelen megfordult a fiú. És ez a hát természetesen nem Hiroki háta volt. és óvatosan el akart indulni visszafelé a bozótba. és lőni akart volna. de legfőképpen ez a nagy hang volt gázos. Találkozott a szeme Tatrakó­ éval. várj! – ezúttal kiáltott. Jaj ne… a fenébe. Ha lett volna Kazusinál fegyver. És azt is. Ha fiú. de valószínűleg így van. Takako visszafojtotta lélegzetét. Ezért gyorsan körbenézett. Kazusi lassított. – Mondom. Ha Szugimura Hirokin kívüli fiú. És az mindenképpen veszélyes. ahogy ke­ resztülverekedve magát a bozóton. jön utána. hanem őt is. hogy az egész testfelületét kiszolgáltatja Kazusinak. Bár számított rá. Ez az álláspontja nincsen ugyan észérvekkel alátámasztva. az már gáz. – Várj! Hú… Hát ez hülye… Takako néhány másodpercig habozott. miért kell nekem éppen egy ilyen csávóval… Takako erre gondolt. és meglódult az úton. de ahogy az előbb is megállapította. Takako ijedten megállt… Gáz. 16.) volt. már úgyis megtette volna. úgy látszik. hogy ez a szituáció be­ következhet. ahonnan jött. Egy fiú. de végül megállt. és leereszkedett az enyhe lejtőn. ak­ kor gáz. – Várj! Hallotta Kazusi hangját a háta mögül. Megperdült a sarkán. ahogy körbenézett. senki más nem volt arrafelé. A megdöbbent arc Niida Kazusié (fiúk.

kisportolt test. Niida Kazusi a focicsa­ pat csatára. Takako a vigyor láttán találgatni kezdte. Csak rájuk kell hagyni. (A középiskolában szeretik az ilyesmit. Takako a fejét rázta magában. Viszont Takako nem őrzött magában jó képet Niida Kazusi­ ról. de csap­ zott. szóval nagyon szembetűnő volt. Persze annak is megvan az esélye. kezét a vállára tette (bunkó!). mintha épp most lett volna vége egy hosszabbítással spékelt vadabb meccsnek. Undorodott a bizalmaskodásától. ha valamit el­ szúrt. Ráadásul a fennhéjazó stílusát sem bírta. Most nem szegezi rá. elég jóképű volt. hogy csálék a fogai.) Akkor Kazusi direkt odajött Takako padjá­ hoz. Hiába számít gyorsnak a párját ritkító Takako sebessége a lányok között. hogy Kazusi jobb kezében egy íjjal felsze­ relt puskaszerűséget tart.Takako észrevette. Első óta egy osztályba jártak (Hirokival másodikban kerültek össze). széles vállú. Kazusi négy-öt méter távolságot hagyott kettejük között. hogy ez meg mit is akarhat. akiben megbízik. És a labdajátékok csúcsjátékosai időnként a leg­ jobb atlétáknál is gyorsabban futnak. És arra gondol talán. és Kazusi különösebb megeről­ tetés nélkül a tanulásban is és a sportban is tűrhetően teljesí­ tett. és azt mondta: „Úgy lát­ [266] . Leszámítva. Nem mintha számítana. hogy végre talált egy „barátot”. Vi­ szonylag magas. de elsőben valami okból szá­ jukra vették Takakót és a tizenkettő egy tucat. Különösen az. és ezen az arcon most kétértelmű vigyor ült. milyen éretlen. hogy nem ellenségesen közelít. Mindegy. de ha esetleg ráfogja. mert már úgyis késő volt. el tud majd előle menekülni? Hiba volt megállnia? Nem. vagy lehet. Emiatt talán. de végül is jó­ képű Kazusit. de mindegy is. ahogy tette a menő csávót. hogy ez nem függ össze. Selymes haja a mai focisták stílusában nincs nagyon rövidre vágva. egyszer úgyis utolérték volna. és ahogy előre gyártott indokai voltak azokban az esetekben.

” Takako kecsesen elfordult. Érezte. – De miért? Takako ciccegett magában. hogy lerázza magáról Kazusi kezét. Akkor lassan. még egyszer szembefordult Kazusival. nem? Kazusi elégedetlenül fintorgott. és röhögött magában (Hol vagy te még attól? Sokat kell még neked ahhoz tanulnod…). hogy mihama­ rabb eltűnhessen előle. hogy re­ meg a lába. Megállt mozdulat közben. – Nem akarok együtt lenni veled – mondta Kazusinak. és újra hátat akart fordítani. – Ne kiabálj. Mert olyan tenyérbe mászó képed van. hülye vagy? – Bocsánat – válaszolta Kazusi. Takako óvatosan beszélni kezdett. ugye? Na szia! – mondta Takako. hogy itt elváljunk. – Muszáj volt. Kazusi arcát fürkészve idegesen megrántotta vállát. Ez az alapterv. – Mindkettőnk érdeke. – Mindkettőnk tudja az okát. és félt. Soha nem bonyolíta­ ni a dolgokat. csak egyenesen bele a közepébe. – Sajnálom – felelt vissza Takako azonnal. mert különben elszöksz. hogy Kazusi a jobb kezében lévő tárgyat felé fordítja. Közben figyelte Kazusi ujját a nyílpuska ravaszán. Akkor oké.szik. Ez az erősségem. „Micsoda megtiszteltetés” – intézte el akkor könnyedén. pletykálnak rólunk. Megkérdezte: – Ezzel meg mit akarsz? [267] . de most valószínűleg nem ússza meg ennyivel. fiacskám. Mert a szeme sarkából látta. A lényeg. hogy felmondja a szolgálatot.

hogy Kazusi ne lássa annyira a lábát. és jól kiszakadt. egy kínai ruhához méltó hasíték kelet­ kezett rajta. Pont ez a be­ szédstílus volt az. Takako tűrte. Takako kicsit arrébb mozdult. akkor nem szöksz el? Kazusi változatlanul lekezelő volt. és a kikandikáló jobb lábán most meg-megakadt Kazusi szeme. Begurult. és megfogta a vállpántját. Azután megszólalt: – Ne hülyéskedj! Nekem szegezel egy ilyen izét. de ugyanakkor valami mást is észrevett. A szemében pedig valami ismeretlen eredetű ragadós fény villant… Végigfutott a hátán a hideg. de a tartalmuk arra utal. – Azt mindenesetre engedd le! – Akkor nem szöksz el. ugye? – Nem hallod? Takako erőteljesen mondta. Azután furcsán letisztult hangon szólalt meg: – Te már régóta bejössz nekem. Fel bírja ez majd fogni Kazusi nyílvesszőjét vagy mijét? – Nem akarom ezt csinálni – mondta Kazusi. [268] . mire Kazusi elégedetlenkedve le­ engedte.Miközben beszélt. hogy fölényt akar szerezni. amit Takako ki nem állhatott. és azt képze­ led. A kezében lévő nyílpuskát sem eresztette le. A szoknyája még az elhagyott házban fennakadt egy törött ajtón. A szavak magyarázkodók. hogy szót fogadok? – Jó. – Maradj velem! Takako begurult. észrevétlenül lecsúsztatta a bal válláról a hátizsákot.

vedd meg! Aha. hogy jól ráijeszt? Kazusi pillantása megint Takako lábára esett. Egy darabig csak farkas­ szemet néztek. lécci. azzal szórakozott. határozott. Ezúttal még csak vissza sem fogta magát. de nem – vágta hozzá. de akkor ne menj el! – ismételte meg Kazusi. próbálod erőltetni. de hiába mondom. ezúttal Kazusit szemmel tart­ va kezdett hátrálni. mintha ezzel a mozdulattal az idegességét akarná elnyomni. Maradjunk együtt! Takako megint megrántotta a vállát. Takako fortyogott egy sort magában. hogy nem akarok maradni. vedd meg nekem. A harag miatt most nem esett nehezére. és megkérdezte: – És? – Ezért téged eszem ágában sincs megölni. Hogy értsem ezt? [269] . úgy stírölte. Bocs. Mama. Kazusi nem engedte le a nyílpuskát. – Az előbb megmondtam. Az arca megint az áruházban játékért köve­ telőző gyereké volt. Takako csendesen szólt: – Maradj már! – Jó. – Akkor viszont… Takako megint megfor… Nem. Közben fél­ rehajtotta a fejét. hogy nem akarok veled lenni.Takako felhúzta szép. aztán megszólalt: – Mit akarsz? Mond ki nyíltan! Nem is ölsz meg itt helyben. Takako megemelintette az állát. Kazusi ott helyben felemelte a kezében lévő nyílpuskát. íj alakú szemöldökét. Mi van. Már elege volt. Takako is megismételte: – Mondtam. és úgy tűnt.

nem? – Pont olyan könnyedén. ami addig még azért a jó ízlés (eléggé eldurvult jó ízlés…) határain belül tartotta megnyilvánulásait. Kazusi élesen szólt: – Ha megmozdulsz. hogy Hirokival jár. hogy lekezelően beszélt Hirokiról. Takako érezte. Felfogtad? Most már oké? Na. hogy ezeket kimondta. hogy amikor nagyon felhúzzák… [270] . hogy alaptalanul feltételezi. Azzal. – Takako hangjába most már harag vegyült. mintha azt kérdezné. ha hallgatnak a férfiakra. hogy ő Szugimu­ rával jár. hogy lefektessen egy csajt. – Meg akarlak védeni. Azzal. és ugyanakkor az­ zal. ha ketten vagyunk. Biztonságosabb. Kazusiban végleg átszakadhatott a gát.– Én… – Kazusi ragacsos tekintetét Takako szemére tapasz­ totta. Eddigre Takako már teljesen a plafonon volt. – Csaj létedre ne ellenkezz a férfiakkal! – mondta változatlan testtartással. Valószínűleg ezt azért mondta. mert… sok más osztálytár­ sukhoz hasonlóan Kazusi is biztos azt hitte. Ez kétszeresen is feldühítette Takakót. Ezért… Maradj itt. hogy megfélemlítse Takakót. hogy megvédsz? Nem bí­ zom benned. hogy a szája nevetésre torzul. nem? – Nagyon vicces. de Kazusi még folytatta: – Te szűz vagy. B a vércsoportod. lövök! – A kezében lévő nyílpuska egye­ nest Takako mellét vette célba. Már korábban is észrevette. – A nők a legjobban azt teszik. én megyek. nem? Takakónak elakadt a szava. Mi?Mit mondott ez az idióta? – Vagy nem? Nem olyan tökös legény pedig a Szugimura. – Nekem szegezed ezt. és közlöd.

az ott San Salvador! Oké. de ahogyan ön is említette. akkor én mindig elröhögöm magam. és folytatta. Kazusi is. hogy megfenyegesse Takakót. Ereszd azt le szépen.Igen. vigyorogni kezdett. a vademberek. Hűha. de azért akart neki adni egy utolsó esélyt. Halálod előtt azért te is szeretnél egyszer legalább. ez tényleg az év legjobb poénja. De… …Ehhez neked mi közöd. Kolumbusz kapitány. szűz vagyok. – De így van. Valamiért iszonyúan vicces volt. egy pillanatig csak kábán meredt Kazusi arcába. kicsit torzan. Nemhogy nem engedte le. Annak ellenére. te hülye vadbarom Kazusi folytatta: – Így is. – Utoljára mondom. ha felhúznak. Vigyázza­ tok a vademberekkel! Takako lesütötte a szemét… Végül halk nevetés csúszott ki a száján. valóban így van. hogy ettől már felülmúlhatatlan düh uralko­ dott el rajta. Eddig még csak súrolta az „Ebből elég!” határát. szende lányka vagyok. Ezzel a mosollyal fordult Kazusihoz. hanem a válla magasságába emelte. hogy meg akarsz ölni. Szóval? Kazusi nem engedte le a nyílpuskát. – Ehhez neked meg mi közöd van? Lehet. így ítélem meg. Igen. úgy is meghalunk. [271] . első pillantásra talán kissé hivalkodónak tűnhetek. Ezúttal talán még a szája is kinyílt. nem? Takako továbbra is mosolyogva nézett vissza Kazusira. Felemelte a fejét. Szinte felnyársalta Kazusit a tekintetével. nem? Én nem lennék rossz parti neked. és hagyj engem békén! Mert ha nem. Nem akarok veled lenni. de most jócskán átlépte. Még csak tizen­ öt éves. hogy félreértette Takako mosolyát.

Egyszóval meg akarsz erőszakolni. ne szórakozz velem! – ismételte meg Kazusi. tovább ment egy lépéssel. kimutatod a fogad fehérjét? – Azt mondtam. nem? Ha már úgyis meghalunk. A következő az lesz. sietség nélkül félre­ hajtotta a fejét. – Tedd. csak vegyem le a ruhámat? Takako változatlanul mosollyal az arcán. – Ne szórakozz velem! Tényleg azt akarod. Arca eltorzult. Csigusza! Ezt a bizonyos értelemben fordulóponttá lett párbeszédet Ta­ kako vajon a veleszületett természete miatt találta kellemes­ nek? Most már akárhogy alakuljon is. akkor szerinted bármit lehet? Kazusi figyelmesen nézett vissza Takakóra. – Azt én nem… nem mondtam – felelte. hogy nem akarsz megerőszakolni. Erről van szó. úgy döntöttél. Azután Takako. De hát az ugyanaz. Azt mondta: – Neked a csip-csup farkincád helyett inkább az életeddel kellene törődnöd ilyen körülmények között. Eszébe jutott. nem? Takako magában kiröhögte. – Meg is ölhetnélek! Takakót elfogta az undor.– Én is utoljára mondom – mondta.” [272] . amit mondok. Erre Kazusi feje hirtelen elvörösödött. hogy épp az előbb mondta Kazusi azzal a nyálas modorával: „Téged eszem ágá­ ban sincs megölni. hogy mihamarabb befejezhesse ezzel a szar­ házival a csevegést. – Most már értem. nem állok jót magamért. hogy megerősza­ koljalak? Takako megint nevetve válaszolt: – Ó. elöntöt­ te a pulykaméreg.

ha addig menekül. Takako megrökönyödött. de felhúzta a szemöldökét. Ha megy szép szóval. és csak az én halálom hiányozna. hogy jön valaki. aztán végső soron valamikor úgyis megöltél volna? Ha már mindenki meghalt. Ki is számoltad netán. Most már mindent értek. Utána meg biztosan félt. Így aztán én nem türtőztetem magam. és ő maga támasztotta alá. Hidegen villant meg a szeme. aki nála erősebb. hogy addig hányszor fér bele? Az undortól és a haragtól bizsergett a háta. hogy a végéig életben marad.Kazusi szünetet tartott. és vigyorogni kezdett. De ez az ember. – De nem szégyelled magad. hogy Takako nem lőtt nagyon mellé a tippjével. ha nem. – Úgy döntöttem. ahogy elbújt. és a rajta kívül életben maradt utolsó ember gyen­ gébb nála. – Tehát meccs – ismételte meg Kazusi szavait. hogy rettegése közepette véletlenül összeakadt Akamacuval. és megölte. akkor valami „nem tehetek mást” vagy hasonló szöveg kíséretében szívbaj nélkül kinyírja. a lényeg. de rögtön visszatért merev arckifejezése. azután egy kicsit még dicsekvés is volt a hangjában. – Meg akarsz halni? Takako azonnal válaszolt: [273] . Takako Kazusi arcát szemlélte csendben. és azt mondta: – Hűha! – Még ha igaz is… Abból ítélve. – Végiggondoltam – folyatta Kazusi. az igazság inkább az lehet. hogy velem meglegyen. hogy életben maradj? Értem. amikor folytatta: – Én már megöltem Akamacut. Aha. Tehát erről van szó. hogy egy meccsnek tekintem ezt. egy halvány mo­ sollyal kísérve. egy lánnyal szemben? Erre Kazusi arcára egy pillanatra a legyőzöttség vetült. ezért igyekezett meglapul­ ni.

hogy ezt eldobtad. hogy végzett Aka­ macu Josióval. De erről Takako mit sem tudhatott.) Takako rápillantott a földre esett nyílpuskára. egy húzással kiszedte a nyílvesszőt. hogy kivédje. hogy felsértette. A lánc megmozdult. Az at­ létikakör legjobbjához méltó sprintjével bő tizenöt méterre juthatott. – Te vagy a hibás – mondta Kazusi enyhén lihegve. amikor ütést érzett a jobb lábában. érezte. amely kilógott a nedves földből. otthagyta a hátizsákját. feltérdelt. és jobb kezébe fog­ ta. közben Takako megpördült. rövid lánccal össze­ kötött fabotot – egy nuncsakut – vett elő. [274] . Kazusi eltakarta az arcát. Takako nem sza­ lasztotta el ezt a lehetőséget. A fegyver. Ez az ürge már megint kifogást keres. amelyet begyűjtött azután. A jobb combja hátuljába a szoknyán keresztül egy ezüstszínű nyíl fúródott. Azután nem is annyira a lábába állt fájdalom. és nekilendült arra­ felé. és amíg Kazusi a homlo­ kát ráncolta. és összeszorí­ tott fogakkal. jobb kézzel hátranyúlt. és helyette az övéből két.– Lőj csak! Egyetlen pillanatra Kazusi habozni látszott. ahonnan jött. amelynek nem sok hasznát látta. hogy Takako leült. És én még egy osztályban ta­ nultam vele több mint két évig! – Várj egy kicsit! – mondta Takako. hanem az arcán keletkezett sebesülés miatt gurult dühbe. amelyet ő maga kapott. felnézett Kazusira. és a zsebéből titkon készenlét­ ben tartott köveket beledobta az arcába. valamilyen rejtélyes okból egy teljesen sima samiszen-húr volt. és hasra esett. Érezte. – Minek haragítasz magadra?! Takako ott a földön ülve. azt gondolta: Megbánod te még. ahogy volt. Meglátta. Kazusi beérte. hogy a sebből vér folyik le­ felé jól kidolgozott izmain. Mintha Kazusi ciccegését hallotta volna a háta mögött. Felsebzi az arcom ez az aljas disznó! Takako megfordult és felült. csak a jégtörő árat markolta. Az arcát súrolta egy gyökér. ledobta a nyíl­ puskát a földre. (Egyébként ez Tendó Majumi táskájá­ ból került elő. Érezte.

Jó. Eldobta a vesszőt. most már két hasítéka van. és fentről átló­ san lecsapott a nuncsakuval. a farkad he­ lyett inkább az életedre vigyázz! Erre Kazusi arca elváltozott. Felfogtad? Megértetted? Vagy túl hülye vagy hoz­ zá? De Kazusi arcán még ezek után is látszott. biztos volt benne. hogy lazára veszi. – Ne erőlködj! – mondta Kazusi. Takako a bal karjával fogta fel. hogy eszméletlenül megerőszakolsz. szemét le sem véve Kazusiról. súlyra talán húsz kilónál is több volt köztük a különbség. Takako vízszintesen tartotta a jégtörő árat. Takako az osztályban a leg­ jobb sportteljesítménnyel büszkélkedhetett ugyan a lányok között. – Hiába. De nem hagyja magát legyőzni. a fenébe!) a felkarjában hirtelen vé­ gigfutott a zsibbadás. Ráadá­ sul a jobb lábán elég mély volt a seb. és becélozta Kazu­ si mellkasát. Egyúttal a szoknyája is felszakadt. – Megismétlem – folytatta Takako. Takako is megszorította a jégtörőt. hogy nem veszíthet. Leszek ellenfél. fel egészen az agya közepéig. Hallod. és felemelte a nuncsakut az arca magasságába. Kilépett előre. – Azt mondtad. Iszonyúan fáj. Csodás. és ezzel még újabb adag vér buggyant ki. A zsib­ [275] . tökre szerettem. sebesült is. A bal csuklóján viselt két kar­ kötő közül az egyik elpattant és elrepült (dél-amerikai indián kézi munka. kisfiú. Lány is. Az egész lényemmel szembeszál­ lok veled. meccs. – Ne tervezgesd. Átvette a jégtörőt a jobb kezé­ be. de akkor is kevés volt az esélye a győzelemre. Jól van. de fel bírt állni.hogy szakad a húsa. Vibrált közöttük a feszült­ ség. Magasságra majdnem tizenöt centi. semmiképpen! Hirtelen Kazusi mozdult meg. felállt. A te fajtád nem fog legyőzni engem.

tágra nyílt szeme. Takako lehúzta a fejét. és nem ütött olyan nagyot. Egy ziháló hangra is fi­ gyelmes lett. hogy a combjá­ tól lefelé szinte az egész lábát beborítja a vér. és hanyatt esett. melírozott hajába belekapott a nuncsaku. Megint nőtt közük a távolság. Eszébe jutott. Sebaj csont nem tört. hogy félelem nélkül merj előremenni. hogy könnyen belecsúszott. Kazusi nuncsakut tartó kezén piros szín látszott. ha megváltoztatod a köztetek lévő távolságot. hogy a saját ajkai közül szűrődik ki. Takako előrelépett. Kazusi pedig feljajdult és meg­ hátrált. Néha az is fontos.” A nuncsaku vállon találta. Takako bal karja bizsergett. Kazusi megint meglengette a nuncsakut. Valószínűleg már nem sokáig bírja tartani magát. Hosszú. Érezte. mert csak a lánc. Azt is tudta. „Kevésbé találnak el. és azok a levegőben szállongtak. Takako a se­ besült jobb lábával elvesztette az egyensúlyát. Takako azon nyom­ ban meglendítette a jégtörőt Kazusi jobb csuklója felé. Ezúttal a tenisz fonákütésének techni­ kájával felfelé húzva lendítette a nuncsakut. aki kung-fuzni tanul. és félredőlt. Fel­ emelte a jégtörőt.badtság nem kötötte le minden figyelmét. A seb a jobb lábán ütemesen lüktetett. Kazusi fintorogva hátraugrott és kike­ rülte. De úgy tűnik. hogy elkerülje. Jött a második csapás. Az orra előtt volt Kazusi döbbent arca. mert jobb kézzel felrántotta a jégtörőt. Kazusi szabad bal kezével eltaszította Takakót. [276] . Takako felől nézve a feje bal felső részétől a válláig tartó felületet vette célba. Újra két méter a távolság. Érezte. amit egyszer Szugimura Hiroki tanított neki. nem szenvedett túl nagy kárt. de jól döntött. és kitépett néhány szálat. Takako nekiugrott Kazusi mellének.

fémes csattanással együtt a jégtörő eltűnt. Takako összeharapta a száját. Most az arcára célzott! Takako felemelte a jégtörőt. kinyújtotta hosszú lábát. [277] . és oldalról teljes erőből belerúgott Kazusi bal térdébe. Hirtelen meglódult a teste. Takako lassan felült. mint aki tudja: végzett vele. mert akadálytalanul nyújtotta ki a kezét. Egy magas. A franc. teste oldal­ ra hanyatlott. és a bal térdére zuhant. de a nuncsaku követte a testét. hogy olyan arcot vá­ gott. Az ütés a feje bal oldalát érte. Takako tenyerében csak az éles fájdalom maradt.Kazusi a bal kezével dörzsölgette a mellét. és szép vágású szeme becsukó­ dott. hogy Kazusi már kezd hozzászokni a használatához. Teste megingott. még élvezi is! Kazusi újra meglendítette a nuncsakut. Felsőtestét elrántotta előle. Kazusi a szája szélét mosolyra ferdítette. de Kazusi azonnal lecsapott rá a nun­ csakuval. Miközben esett. A bal orrlyukából meleg folyadék csorgott elő. Kazusi lehet. és elgurult a közelben a földön. Ráugrott Kazusi hátára. és lenézett Takakóra. De nem úgy tett. Hátának a fele láthatóvá vált. – Micsoda nő! – mondta. Szétver egy lányt. könnyen lehet. Ennek semmi sem tabu. ez fix nem normális. Kazusi torkát kurta nyögés hagyta el. Lehet. ráadásul egy élet­ len tárggyal. Takako teste dőlni kezdett. hogy felfogja. és egy-két lépést tett előre. Kazusit szemmel tartva hátrált. hogy veszít. Úgy tűnik. Ha Takako most a jégtörő felszedésére koncentrált volna. és a bal térdével a középpontban félfordulatot tett. amelyet kis híján megszúrtak.

A helyüket be tudta tájolni. Hiábavaló volt. és akárhányszor kérte is tőle szá­ mon Tada tanár úr. hogy melyik ujját válassza. hogy sok­ kal kisebb a szemüreg. – Áááááááááááá! Kazusi kiáltott. A hü­ velyk és a középső ujja is a második ujjpercig elmerült Kazu­ si szemében. felkelt. az atlétikaedzője. Közben Takako érezte. mert be­ csukta a szemét. Kazusi szeméből vér és egy átlátszó zselészerű folyadék. Annyi váratlan volt csak a dologban. nem. és felrántotta a fejét. hogy le­ rázza magáról Takakót. Letette a kezét. Kazusi mintha megértette volna Takako szándékát. és meghúzta. hogy tel­ jes testével ránehezült. és beásta ma­ gát a szemgödrébe.Rácsimpaszkodott. Még beljebb nyomta az ujjait. erővel befelé hajlította az ujjait. Takako jobb kezének középső és hüvelykujja áthatolt Kazusi szorosan összezárt szemhéján. hosszínra növesztett manikűrjétől nem volt hajlandó megválni. Összevissza rázta a testét. egyfajta mutáns könny folyt kifelé. elengedte a nuncsakut. Takako erősen kapaszkodott Kazusi­ ba. Ha volt valami. Mutató­ ujj és középső ujj… Nem. – Jáááááááááááááááá! Kazusi torkaszakadtából üvöltött. [278] . majd tér­ den állva kiegyenesedett. akkor az az volt. amiről Takako egy pillanat leforgása alatt döntött. Takako szinte meglovagolta Kazusit. Takako rendíthetetlen volt. Az arcába kapaszkodó Takako jobb kezét két kézzel lesöpörte magáról. belemarkolt Takako hajába. belemarkolt a hajába. és összevissza rázta a kezét. mint gondolta. Kazusi előredőlt. Attól. és nem hagyta magát. a legnagyobb erőt a középső és a hüvelykujj tudja kifejteni. hogy kidurrannak a szemgolyók. és próbálta Takako kezét elhessegetni. és a fejébe kapaszkodott. A körmei ápolását Takako soha nem mulasztotta el.

tisztára. Mivel a torkán tapostak. A tal­ pa felől olyan puha érzést közvetített. Kazusi feljajdult. és mintha egy láthatatlan ellenséggel harcol­ na (igaz ugyan. Nem volt nehéz. A karja lehanyat­ lott. [279] . pilla­ natok alatt belefúródott Kazusi torkába. A szeme nyitva volt. hanem mert élve­ zem.Takako leszállt Kazusiról. amelyet az atlétikaedzéseken is használ. semmi kétség. Takako jobb lábát húzva odament hozzá. és Kazusi szájába (látszott né­ hány fogtömése) két kézzel beleszúrta az árt. körülötte a ragacsos vér festékként csorgott. A fehér alapon lila csíkos tornacipő. megtorpant a mozgás­ ban. mint egy albínó majomé. és Kazusi szabadon hagyott lába közébe taposott vele. amely Takako lábát akarta elhajtani. Kazusi teste melltől lefelé a lábujja hegyéig görcsösen rángatózott. és oldalra fordulva. erőtlenül püfölte. felemelte ezt a sebesült lábát. mintha egy kis állatot taposna el. akkor meg nem mindegy? Takako behajlította a térdét. de a szemhéja szélétől befelé az egész teljesen piros volt. – Segí…! Hogy képzeled. olyan volt a hangja. és pókhálóalakot rajzolt. kisapám? Takako érezte. Rögtön meg is találta. Végül megállt. lengette a karját aztán fe­ nékre huppant. hogy ez így is volt). És akkor mi van? Végül is nem vagyok én II. ezúttal a lába közét szorította. Kazusi kiabált. vörös volt a saját vérétől. hogy elzavarja on­ nan a lábát. és próbálta lesöpörni. embriópózba gömbölyödött össze. Ezt már nem a harag miatt teszem. Takako ekkor a bal lábával taposott a nyakára. Megkereste a jégtörő árat. – Se… – Kazusi szájából kicsúszott egy szó. Takako benyomta a jégtörő árat. Emiatt Kazusi kezében maradt né­ hány szál vagy néhány tucat szál haja. Kazusi mindkét karját kinyújtotta és hadonászott. de most nem törődött vele. János Pál vagy a XIV. Kazusi keze. Felvette. dalai láma. mint a papírfalak között süvöl­ tő szél. Ránehezedett. hogy a szája mosolyra kunkorodik. mint a hát­ úszásnál a Vasallo-startnál. Albínó szeme persze nyitva volt.

hogy Szóma Micukónak mik a szándékai.) Szóma Micuko (lányok. Bár természetesen ha so­ káig tart. de ettől még nem szabad megnyugodni. és nagy nehezen felállt. és megpróbált felállni. ezért ültében hátra­ fordult. Olyan volt. Győzött. és készenlétbe helyezte. Nem fordította Takakóra a fegyverét. Ugyanazzal a lendülettel kinyújtotta a kezét. kihúzta Kazusi szájából a jégtörőt.) nézett le Takakóra. Takako újra felhúzta fájós jobb lábát. belekapaszkodott egy közeli fa törzsébe. mint egy megismételt két­ száz méteres időmérő után. Lehet. Takako hátrált. mert „a” Szóma Micukóról van szó). Takako lerogyott Kazusi feje mellé. Takako vetett egy pillantást Micuko jobbjára. Érezte. és a földre ült. mint egy mutatványos. De… Ha netán Niida Kazusihoz hasonlóan „játszani” akar (ennek nagy az esélye. Jobb lába nagy sebességgel kezdett el­ nehezülni. semmi esélye nem lett volna. a lényeg ez. Minden mást félretéve. Egy nagy auto­ mata pisztolyt tartott kecses kezében.Jobb lábába hirtelen belenyilallt a fájdalom. akkor nem nyerhet. ha elmenekül. már csak azért is. Nem tudja. – Minden rendben? – kérőezte Micuko iszonyúan kedves hangon. aki a torkából akarta elővarázsolni a jégtörő árat. hogy győzött. Pisztollyal szemben nem nyer­ het. De a lényeg. Takako a vérrel borított jobb lábát ölelve újra lenézett Kazusi holttestére. [280] . (Kazusi feje egy hajszálnyit felemelkedett. 11. hogy a fogai közül kiszűrődő légzése olyan zakatoló. Kicsit még kevesellte is. Kedves közönség! Amit az imént lenyeltem. most elő is veszem… – Takako! Váratlanul szólították meg a háta mögül. hogy a valódi harc épp csak harminc másodperc volt. Jobban teszi. El kell menekülni. aztán visszaesett a földre.

Takako megint azt válaszolta: – Hát… – Úgy érezte. A Szugimura Hirokival szembeni igen halvány érzelmeivel el­ lentétben. amióta középiskolás lett. szépnek lenni… Takako azóta figyel­ te. – Hát… Micuko tüzetesen megszemlélte Kazusi holttestét. tisztellek. – Azzal az eggyel intézted el? Ez hihetetlen. ebbe a fiúba nagyon szerelmes volt. akkor is azt mondta azzal a sajátos hanghordozásával: „Semmitől sem félek. Ekkor Takakónak eszébe jutott egy felsőbb éves fiú szavajárá­ sa. és nem is reszketett. Méltóságán alulinak tartotta. Körítés­ nek egy kinyomott szemű fiú hullája. mint a többi lány. és iszonyú sebekkel tarkítva kukkantott be a terembe. Takako az élete árán sem lett volna hajlandó bárkinek is nyalizni. Sőt még vidámnak is tűnt. Azt a mindenségit. aki nem nyalizik nekem. amikor Micukóhoz beszélt.” Senkinek sem nyalizni. – Hallod… – mondta Micuko. Úgy beszélt. hogy mit akarhat Micuko. (A Siroivai Középiskola két messze legszebb lánya nézett itt szembe egymással. mi­ csoda gyönyörűség!) Igaza volt Micukónak. amikor a barátaival valami verekedésbe keveredett. mint nő a nőt. csak nézte az arcát. mint aki tényleg szívből el van ragadtatva. Verseny előtt is. Ez a fiú a mostani stílusára is nagy hatást gyakorolt. Takako még mindig nem tudta eldönteni. aki régen (azaz alig két-három hónapja) tetszett neki. de volt barátnője. – Már régóta gondolkoztam azon. meg különben sem félt Micukótól. hogy te vagy az egyetlen lány. Egy nagyon szép [281] . Nincs mitől félnem. hogy a teste ingadozik.Válaszolt. Azután rá­ nézett a Takako kezében lévő jégtörő árra. talán a jobb lábából kiömlött vér nagy mennyisége miatt. Angyali arcában csillogó szemek.

lány. amikor Niida Kazusival küz­ dött. Eléggé húzta a jobb lábát. Takako szinte fejest ugrott előre. [282] . akár egy tó az erdő mélyén… Na de mindegy. Valami nem stimmelt. és így szólt: – Nagyon kár… [Maradt 24 fő] 38 Noriko légzése egyre hevesebb lett. Rögtön rá is jött: miért beszél Micuko múlt időben? Micuko szeme ravaszul nevetett. mint te. Megpördült. csendes. – Szép is voltál. Ezután visszatért a jelen időhöz: – Én szeretem az olyan lányokat. Takako némán hallgatta. De – gondolta ugyanakkor – egészen mostanáig még akkor sem jutottak eszébe a fiú szavai. Hogy most eszébe jutottak… Én… igazából félek ettől a Micukótól? – Egy kicsit féltékenykedtem is rád – folytatta Micuko. Rögtön vissza is estek a földre. az egymással kont­ rasztot alkotó fehér bal és piros jobb szoknyáját kifordítva felcsapódtak. Már vagy húsz métert eltávolodott a fák között az enyhe lejtőn. Délután két óra körül járt az idő. meg nálam jobb kislány. Micuko leeresztette a fegyvert. mint Ogava Szakura. Kicsit olyan. Hason csúszott to­ vább a földön. Nem hasz­ nált a nátha elleni gyógyszer. de attól még sprintjével nem ho­ zott szégyent az atlétikakör legjobbja névre. Háromszor egymás után meghúzta a ravaszt. hogy egy ki­ csit leszbi vagyok? Hihihi. és futásnak indult. – Ezért nagyon… Micuko felkapta a Colt Governmentet. Ezért nagyon… Takako szeme tágra nyílt. és a szép formájú lábai. amelyet Kavada adott neki. és a gyors ütemben még tovább futó Takako matrózblúzának hátán pontosan három luk ke­ letkezett. ez már mind a múlté. Lehet.

Súja visszafordult Kavadához. tényleg – válaszolta Kavada. És még nem is lóg bele a til­ tott mezőbe. – Egyre rosszabb. miközben lassan fújta ki a füstöt a szája szélén. hátát egy fatörzsnek döntve. Norikónak csukva volt a szeme. hogy igazad van. kicsit bólintott. aztán folytatta: – Nem fog meggyógyulni attól. törökülésben ült és cigaret­ tázott. Kivette a cigarettát a szájá­ ból. amelyet újra be­ nedvesített. hogy letörölje vele Noriko izzadságban úszó ar­ cát. Ha eljutnánk addig. – Pont ezért. ott biztos lenne hasznosabb gyógyszer. aki végig ugyanabban a póz­ ban. – Azt mondom. – Ja. – Lehet. nem? A tele­ püléstől távolabb. Kavada a csukott szemmel fekvő Norikóra pillantott. és folytatta: – Egy orvosi rendelő jele is szerepel a térképen. nagy nehe­ zen visszafogta magát. hogy melegben fektetjük le. északra van. – Kavada – szólította meg Súja. – Hova? Súja összeszorította a száját. Jobb keze a térdére fektetett Remington sörétes puska markolatán nyugodott. Súján megint majdnem eluralkodott az idegesség. – No­ rikóra bökött az állával. de mintha köszönetet mondana.de a rövid idő alatt mintha tetemes mennyiségű húst lefarag­ tak volna Noriko arcáról. – Mi az? – Menjünk! Kavada felhúzta a szemöldökét. hogy már nem bírom tovább elviselni. [283] . – Ha vérmérgezést kapott… Kis szünetet tartott. Súja az egyik palackban maradt vi­ zet mind ráöntötte Noriko zsebkendőjére. majd visszatette a homlokára.

ezért megfordult.– Menjünk! – mondta Súja még egyszer. – Te… – folytatta Súja. aztán elnyomta a földön. – Várjunk a sötétedésig. Szerződés felbontva. Mi van. Kavada félrehajtotta a fejét. nem menekülhetünk meg. hogy megmenekül­ nénk? Súja újra visszafordult Kavadához. vagy talán azért. ha már azelőtt kikészülsz. Újra beleszívott a cigijébe. és mit csinálsz. [284] . és Sújára nézett. Az idegesség miatt. hogy talán el kell válnia az útjaiknak. a hangja egy kicsit megremegett. A hom­ lokán lévő zsebkendő letoccsant a földre. hogy meg akarsz minket ölni. Nehézkes légzésével szaggatottan csak ennyit mondott. nem jössz. és elkezdte összerakni a maga és Noriko csomagját. ha addig tiltott zóná­ ba kerül? Kavada nem mondott semmit. De ennyire tar­ tasz a veszélytől? Ennyire csak magadra gondolsz? Súja egy darabig Kavada szemébe nézett. Várjuk meg a sötétedést! Súja a fogait csikorgatta. én elmegyek egyedül is Norikó­ val. Most veszé­ lyes lenne mozognunk. – Ne csináld! Ha Kavada nincs velünk. – Súja… A háta mögül Noriko hangját hallotta. Noriko csak a fejét fordította oldalra. De azért megmondta. mert belegondolt. – Legalább másfél kilométer az orvosi rendelőig. – Nem érted? Egyre gyengébb vagy. – Ha azt mondod. Csináld egyedül! – vágta hozzá Súja. Kavada arca nyu­ godt maradt. – Nem azt mondom. – Noriko! – rázta Súja a fejét.

és Súját nézte. Jaj – gondolta álmában Takako. melyik gyógyszert lehet használni. [Maradt 24 fő] 39 Annak ellenére. és megnézte a pulzusát. a fejét lógatta. Aztán Kitazava Kaorut látta. Szóma Micuko már rég elment. aztán a mellette lévő Sújára pil­ lantva mondta: – Te azt sem tudod. Kicsit félrehajtotta a fejét. – Viszlát. – Jól van. Lassan felemelkedett. amelyet Niida Kazusi lőtt meg nyílpuskával. akire Ajako ütött. Ezt Kavada úgy húszpercenként megismételte. Hallod. Ajako sír. Egy kicsit tanulhatnál tőlem. A családja – apja és anyja meg a két évvel fiatalabb húga a házuk kapuja elől integettek neki. most a sarkadra kell állnod. Látta. okos nőstény kutya volt. Mellettük a kutyájuk. akinek jel­ legzetes arcvonásait Takako örökölte. aki már hét éve társa. vigyázz ám apára és anyára! Úgyis túlságosan elkényeztetnek. hogy a hátába lőttek hármat. attól függetlenül. Az ő törékeny alakját. és da­ cára annak is. Pedig még csak tizenöt évet éltem. és csóválta a farkát. viszlát! – mondta. hogy már több mint félóra el­ telt azóta. és kicsit kerekdedebb arcú anyja. Csigusza Takako még mindig élt. Takako. hogy Súja végig ott vigyázott Norikóra. hogy a húga. Ajako. Hanako. – Szánalmas. Megyek én is – mondta. Takako félig ébren álmot látott. akinek nyafoghatott. hogy rengeteg vért vesztett ezekből a sebekből plusz a lábából. odament No­ rikóhoz. de ez már nem jutott el a tudatáig. Takako kiskora óta nevelgette. csak szomorú arccal hallgattak. [285] . Jóképű apja. az egyetlen barátnője. megfogta a bal karját.– Várj! – mondta Kavada. Megint borostás állához ért.

…Neked is. Csigusza – mondta. Merthogy azt a termet második őszén lerombolták. hogy második nyara van. én sem voltam különb a többi csaj­ nál. Ez… Ott volt egy felsőbb éves fiú. akkor nincs félni­ valója a pokoltól sem? Igen. – Csigusza. és új klubházat építettek helyette. de mintha valami olyasmi lenne: „És Vele mi van?” Vele? Ekkor megváltozott a helyszín. [286] . Kaoru. Tényleg. Nem félek. mert elő­ ször dicsérte meg a fiú a szépségét. mert egy ideje fájlalta. Egy parkban van. Ez nem képzelgés. Most szorgalmasan fáslizgatta a térdét. Takako vegyes érzelmekkel telve nevetett. Ajajaj. és az atlétikakör termébe ju­ tott. te nem jársz senkivel? – kérdezte a fiú mosolyog­ va. – Gyönyörű a barátnőd. Rövidre vágott. de az a kapcsolat. Akadályfutásban volt jó. hogy ő szebb. Micsoda felületesség. hogy ha megtesz az ember minden tőle telhetőt. Hű. Az a hit volt. – Hallod?! – mondta Takako. fekete csíkos zöld sort. Örült. Ez tényleg megtörtént. Ekkor megint változott a kép. az nagyon szorosnak és bizalomteljesnek tűnt számára. de elég alacsonyan van a saját látószöge. és elmosolyodott. A teremben nem volt senki más Takakón és azon a fiún kívül. Na­ gyon összeilletek szerintem. ame­ lyikben egy másik lánynak azt lehet mondani. hogy így egyedül kell meghalnom… Kaoru mintha kiáltott volna valamit. – Te sokkal szebb vagy nála. de kedves tekintet. Ki­ csit simlis. te mondtad egyszer. Először is viszlát. Megállapította. – Tényleg? – emelte fel a fejét a fiú. elöl felállított haj. Amikor vele beszéltem. Valamiért nem hallja jól. Csak… Egy kicsit azért rossz. FUCK OFF feliratit fehér póló.

mint most. A rossz gyere­ kek elvették Hirokitól a frissen vásárolt képregényét. hogy szerel­ mes beléd? – Hát… még nem mondták soha. Nem volt olyan magas. Általános iskola második vagy harmadik évében? Szugimura Hiroki ott sírt előtte. és Hiroki megkérdezte: – Mi baj. talán még Takako magasabb is volt nála. Egyszer Takako magába volt zuhanva. és az első napi beszélgetésükkor valaho­ gyan arra terelődött a téma. Na gyere! A kutyánknak kölykei születtek. Általános végéig még olyan volt a viszonyuk. – Te szerelmes vagy valakibe? – Nem. Takako? Történt valami? Takako egy kicsit gondolkozott. Gyere. Tényleg. irántam nem érzel semmit? De azért folytatta. Megint változott a helyszín. Másodikban egy osztályba kerültek. – De én gyáva vagyok… Nem fog menni. és Hiroki megjegyezte: [287] . ha valaki azt mondja neked. csak gyerekkoromban. Mi van már. ez én vagyok. Hiroki a következő évtől kezdett el kung-fuzni. hogy át-átjáro­ gattak egymáshoz. – Hékás! A fiúk nem sírnak. – Ez komoly? Akkor gyorsan bolondulj bele valakibe. – Te… te mit tennél. Ak­ kortól kezdett el nőni. nézd meg őket! – Jó… Hiroki a szemét törölgetve ment utána. Jelenleg senkibe. Takako ekkor megint elgondolkozott egy kicsit.Ó. micsoda dolog! Erősebbnek kell lenned. de leg­ alábbis vallj neki szerelmet. aztán elmondta. középiskola. és túlnőtte Takakót is. úgyhogy nem tudom.

A délután szelíd fényében Szugimura Hiroki nézett le rá. mint amikor erőszakkal kitárunk egy be­ rozsdállt ajtót. Akkor állapította meg. Sírt. Talán Hiroki bevit­ te a közeli bozótba. hogy már nem húzza sokáig. hogy az a felsőbb éves tetszett nekem. mert a jobb keze alatt érezte az aljnö­ [288] . de most a hátán feküdt. – Takako. – Kitől hallottad? – Hát. hogy Hiroki nem sír. Elvi­ leg a hasára esett. A kérdés csak azután merült fel benne. Kábultan kinyitotta a szemét. Hi­ roki mögött fakoronák. bár ezt lehet. ez nem túl férfias… Ne bőgj már! Ekkora nagy melák. Rorschach-tesztre hajazó minta látszódott. Meg tudsz érteni? Hiroki mostani arca lebegett előtte. Az jutott először eszébe. van egy ritka jóképű felsőbb éves a klubodban. függetlenül attól. hékás. Össze fog jönni a dolog? – Nem. hogy Takako még egyetlenegyszer magá­ hoz tért. – Mellette térdelt. – Hogy?… Olyan volt a hangja. közöttük pedig a kék ég néhány pac­ nijából kirajzolódó bonyolult. A szavai mögött ott volt. Van barátnője.– Hallom. Jó. Hiába szerettük egy­ mást egy kicsit. mégse fejlődött semmit! A sors fintora lehet. hogy csak beképzelem magamnak? Én legalábbis egy kicsit szerelmes voltam beléd. hogy „…és te bele vagy esve”. csak úgy. Neked még mindig nincs csajod? – Hagyjál már! …Végig ilyen felemás kapcsolatban voltunk. Ne halj meg! Mi van már. – Hogy kerülsz ide? Hiroki csak annyit mondott: – Csak úgy. és feltámasztotta a fejét.

– Én az iskolából kijövet elrejtőztem. kevéssel azután. hogy kijött az iskolából.) Hiroki azután halkan megkérdezte: – Ki bánt el veled? Ja. Ja – gondolta Takako. Tényleg úgy tűnt. Annak az utóhatása lehet. Hiroki várt rá. – Vigyázz vele! Hiroki bólintott. Ahogy erre gondolt. (A bal keze. – Micuko – válaszolta Takako. és mosolyra igazította őket. igen. De sírás helyett inkább nagy nehezen mozgásra bírta az arc­ izmait. Jaj. hogy ha nem cseng. kitette magát a veszélynek. csak nézte Hiroki arcát. és szólongattalak. és nekivágott a sötétségnek. hogy Ni­ ida Kazusi oldalról fejbe kólintotta. és szem elől tévesztettelek. Épp csak fél másodpercig másra figyeltem. akkor van ott valaki. egy pillanat­ ra összeszorította az ajkait.vényzetet. amerre eltűntél. és mintha valamit vissza akarna fojtani. „csak úgy” rátalált. Akamacu visszajött oda. és azt hit­ te. csak a füle cseng… Meg azt is. és ott várt rá. Ez fontos információ volt. de össze volt zavarodva. Futottam arra. sírhatnékja támadt. mintha hallott volna valamit halkan. Niida Kazusi már nem számí­ tott. És valószínűleg… Bár az előbb azt mondta. de te már biztos messze jártál. – Ne haragudj – mondta aztán. Ahogyan benne is felvetődött. hogy végig őt kereste. de könnyen lehet. és teljes erejéből futott tovább. Aztán te tel­ jes erődből nekilódultál. és érzéketlen volt. miről van szó. Takako nem tudta. és vártam rád – mondta Hiroki. – De képzeld. [289] . illetve az egész bal oldala el volt zsib­ badva.

de eszébe jutott egy furcsa kérdés. – Hát még te! – mondta Hiroki. és két kézzel magához szorította. Hiroki! Megengedsz nekem még egy szót. és az csúszott ki a száján. – De ugye nem én? Hiroki szomorú arcán mosoly futott át egy pillanatig. de közben valamiért nagyon forrónak is érezte. de már nem jött ki hozzá elég levegő a torkán. Takako feje majdnem leha­ nyatlott hátrafelé. – Köszönöm. – A legjobb nő vagy a vilá­ gon! Takako egy rövidkét nevetett. – Nem. Úgy tűnt. Különös volt. hogy melyik a legfontosabb téma. mintha hirtelen szétterjedt volna benne a méreg. hogy már nem sokat bír kimondani. megint ki tud mondani egy félmondatot. de Hiroki azt is megtartotta. – Igen. hogy a testét na­ gyon hidegnek. Legalább nem magányo­ [290] . de halkan válaszolt. de akkor… Takako egy nagyot sóhajtott. – Ölelj meg egy kicsit legalább. és meg akarta köszönni. – Nagyon jó pasi lettél.– Tényleg? – mondta. és gondol­ kozott. – Jó. Hálás volt. istenem? Takako mélyen Hiroki szemébe nézett és elmosolyodott. Hiroki összeszorított szájjal felemelte Takako felsőtestét. Úgyis mindjárt vége. – Maradj ám életben. Csak Hiroki sze­ mébe nézett szüntelenül. Takako tudta. amiről beszélnie kéne. – Tetszik neked valaki? Hirokinak egy kicsit megmozdult a szemöldöke.

– Noriko. azután az északi hegy lábát követve kelet felé indultak. Több mint félóra kellett. indulunk – mondta Kavada. – A következő az a fa. hogy idáig eljussa­ nak. Súja. Elvileg már a kétharmadát megtették az orvosi rendelőig tartó útnak. körülbelül két perc múlva. Tényleg jó. Norikóval a hátán. A szeme végig nyitva volt. mint egy anya a gyermekéhez. Sújáék először a tengerpart mentén átmentek a C4-es zónán. – Jó. Noriko bólintott. aki a végén velem van. Kavada előredobott néhány kavicsot. Egy ölnyi vastag szilfa mögött voltak. Ebben a testtartásban halt meg Csigusza Takako. hogy pont Hiroki az. de tényleg nem volt könnyű fényes nap­ pal közlekedni. Sújáékét is bele­ [291] . Szugimura Hiro­ ki. A térkép mezői szerint az F6ban vagy az F7 környékén jártak. amikor pedig sűrű bozóton kellett átvágniuk. Hátrafordult. Mindig mozogtak egy kicsit. [Maradt 23 fő] 40 – Fejeket behúzni! – mondta Kavada. rend­ ben? – Oké. akkor mind­ járt meglátják jobb kéz felől lent az iskola épületét. ahol legelőször voltak. még egy jó darabig sírt. A shotgunját feltartva figyelmesen körbekémlelt. Súja felemelkedett. mindjárt ott vagyunk! – mondta. Takako teljes súlyával ránehezedő élettelen testét ölelve. Jó. hogy tiszta-e a levegő. követte az utasítást. Súja a feje mögött érezte Noriko nehézkes lélegzetvételét. ere­ detileg szántóföldként szolgáló puha földön. és elindult az alacsony fűvel borított. és ellenőrizte. aztán meghúz­ ták magukat. nem téveszthették el).san kell meghalnom. Ha nem vétették el az irányt (Kavada a vezető.

mielőtt veletek talál­ koztam volna. A shot­ gun csöve mindig pontosan együtt mozgott a fejével. és elfelejtett megbizonyosodni a leg­ fontosabbról. Rögtön Súja mellé lépett. hogy orvosi rendelő? Kavada hátra sem fordulva röhögött egyet. jó – válaszolta Kavada. Most egy kicsit vékonyabb fához értek és megálltak. Az éjjel körbejártam a szigetet. hogy szükség lesz rá. [292] . de… Súja pánikolt. Nanahara? Súja nevetett. Kavada minden csomagot a bal kezében tartott. – Mert ha igen. – Kavada! – Mi az? – A térképen az a jel biztos. Ha tudom.értve. és körbe-körbenézelődött. – Te mondtad. Súja só­ hajtott. Megnéztem. szerezhettem volna megfelelőbb gyógyszert. a pus­ kát pedig a jobbjában. Súja elkerekítette a szemét. – Noriko tök könnyű. – Minél hamarabb oda akarok érni. ha jól tudom. – Ja. – Nem kell – rázta Súja a fejét. – Komolyan? – Aha. – Nem. Nem gondoltam. de Sújának hirtelen kétségei tá­ madtak. Lehet. hogy én vagyok a hülye? Mindig hajlamos volt elkapkodni a dolgokat. – Nem vagy fáradt. akkor pihenhetünk. de Kavada rögtön mondta: – Rendelő az.

eny­ he emelkedő vezetett arrafelé. Persze hogy szép álom volt azt hinni. amit eddig vissza­ tartott. – Semmi baj – mondta Kavada halkan. Megint egy újabb. Súja ugyan megkönnyebbült.Súja megkönnyebbült. – Nem ránk céloz. – Hát ezeknek is lehetne jobb dolguk. Viszont egy lelket sem lehetett látni a környéken. Kavada kinézte a következő helyet. de öntudatlanul is a száját harapdálta. Súja megdermedt. Gyorsan összehúzta magát. hogy azon túlra mennek? Súja egy fújással kiengedte mellkasából. hogy ők biz­ tonságban vannak. egy cédrusszerű. Ez teljesen olyan. Abban a pillanatban egy sorozat hallatszott. hanem le sem téve No­ rikót. aki védelmezőn kinyújtotta a bal karját. Miközben beszélt. Mintha az utóbbi három lö­ vés hangja egy hajszálnyit hangosabban szólt volna. Kavada némán bólintott. azt mondta: – Közel van. és körülnézett. Kavadára nézett. Súja direkt nem vette elő a fegyverét. hogy vége legyen. – Tűzpárbaj – lökte oda Kavada. Ha nem. három lövés. Gondolatban egy jókorát koppintott a saját fejére. magas fákból álló fasor takarta el a kilátást. Valakik már megint egymást gyilkolják. azzal nemcsak magát. Ő meg itt kuksol. Kettő. hanem még Norikót is kiszolgáltatja. Ráadásul itt az orra előtt. gond nélkül eljutnak a rendelőig. és várja. ahol úgy tíz méterre innen. amikor megtudta. – Jó… – kezdte Kavada mondani. Onnan. amikor fegyverropogás hallatszott. ahol most voltak. és mutatta vele a haladási irányt. Talán azt akarja mondani. Össze kell kapnia magát. mintha… [293] . Ez most halkabb volt.

” Kavada háttal állt Sújának. magukra hoz veszélyt. meghallja a lövések hangját. „No. aki Jukikót és Jumikót megölte. látja. szóval éppen most ölnek meg egy ártatlant? És fennáll a lehetősége. Nan­ ahara?! Súja nagyot nyelt. – Meg kell… Lehet. de Súja tudta. ahol Kitano Jukikót és Kuszaka Jumikót megölték. Súja hátrafordította a fejét. aki nem akar beszállni ebbe a játékba. aki a lá­ nyokat megölte. de mintha átlátta volna. hogy odamenj és leállítsd őket. A vállán keresztül látta Noriko résnyire nyitott szemét. Tehát valószínűleg egyikük sem azonos azzal. hogy valakit. mindketten ilyenek.Megint felbukkant az elméjében a fekete ruhás férfi képe. milyen jó. Meg te. mondta is. Lehet. hogy derűs napokon könnyen olvashatók a gondolatok. Ha beleártja magát a csatározásba. hogy akik most egy­ másra lövöldöznek. ön még nem került sorra. Azután újra csend. Megint felelgettek egyet a fegyverek. és a hangja csak suttogás volt. hogy Norikót baj nélkül elszállítsák a rendelőig. vagy valami hasonló hülyeséget). ahol most vannak. azután motyogta: – Nem… – Igaza volt Kavadának. – Állíts fel… – mondta halkan Noriko. Ezért ha az. milyen magas láza van. Most az a legfontosabb. nagyjából egyenesen délre lent volt az északi hegy csúcsától. Akkor Noriko szólt a hátáról: – Súja… – Súja még a hátán át is érezte. és odaszólt neki: – Ugye eszedbe sem jut. hogy Noriko mit akar mondani. hogy valaki… – folytatta. A hely. A szavai eddigre belefulladtak a zihálásába. Nanahara úr. akkor most te. nagy eséllyel hamarosan felbukkan. De a fülükbe jutott fegyverropogás nem gépfegyverből jött. Ó. [294] . mi megy végig benne (igaz.

De Súja mégis azt gondolta. késszerű levelek között kellett átbújnia. és kidugta a fejét. majd Kavadához szólt. egy lányt. ugye nem… Súja meg se hallotta.) volt az. Súja széthajtogatta a leveleket. de már nekilódult. Természetesen mindkettőjüknél lőfegyver. Valószínűleg mind a ketten össze voltak za­ [295] . Annak a bejáratánál is észre lehetett venni valakit. Előfordulhat. Hiro­ no pedig a kert túlsó végén. és átvágott a magas. fejét behúzva. ha megvan tizenöt méter. ahol Ku­ szaka Jumiko és Kitano Jukiko meghalt. felette pedig folytatódott a sűrű erdő. Megint megszólaltak a fegyverek. és két oldalról belógó hosszú. Súja végre elért a bozót széléig. 10. Kavada hátrafordult. Nem tudta. – Elővette a zsebéből a Smith & Wessont. Kettejük távolsága jó. Simizu Hirono (lányok. tűlevelű fák között. Egy ház állt ott. Jobb kéz felé egy burkolatlan bekötőút volt. Körbe-körbetekingetve haladt felfelé a lejtőn. Norikónak odaszólt: – Megnézem. Leengedte Norikót a hátáról. 20. és az innenső falá­ hoz. Minami Kaori (lányok. hogy az egyik rálőtt a másikra. A ház főépülete Súja felől nézve balra volt. mi vezethetett a lövöldözéshez. Régi földszintes faház. háromszögletű tetős tipikus falusi szerkezettel. hogy Kavada szól. amely mögött rejtőzött. – Vigyázz Norikóra! – Hé. rögtön a bekötőút mellett lévő sufniféleség felé figyelt.Súja összeszorította a fogát. Lejteni kezdett a lába alatt a talaj. Ne­ kidőlt a fa törzsének. nagy. A ház túloldalát a hegy meredeken leszakadt fala ölelte. Felemelte a fejét egy pillanatra. nehogy már… Hallotta. nem így történt. – Hé. A fákon túl sűrű bozót nőtt. Jóval a felett pedig innen is látható volt az északi hegy kilátója.) tapadt.

Biztos Kaori meglőt­ te valahol a karján. Ő már jóval gyakorlottabban csinál­ ta. hogy Súja nőpárti nézetein alapult. Legalábbis ennek vala­ hogy véget kellett vetni… Míg ő felmérte a helyzetet. de azonnal kiáltott: [296] . durranás hallatszott. de a lényeg. Akkor vette észre. mint egy seriff – futott át az agyán. méghozzá éles lőszerrel. tisztára. és egyikük sem bízott a má­ sikban. Látta. vagy ujjongott. és a levegőbe lőtt egyet a Smith & Wes­ sonnal. megint úrrá lett rajta az az érzés. mint amikor a gyerekek vízipisztolyoznak. hogy Hirono kinyitotta a revolver forgótárát. Kaori kinézett a raktár bejárata mögül. harmadikos középiskolás lányok voltak. hogy sikerült egy eredeti fényképet sze­ reznie. amitől fűrészpor szállt szerteszét. Jaj. ez logikus. Komolyan. Kaori gyorsan behúzta a fejét. Ennek ellenére elég gyors mozdulatokkal töltött újra a sérült kezével. és nem volt egészen problé­ mamentes a természete. Az egyik a raktár oszlopába talált. de hüvely nem repült. Hirono két lövéssel viszonozta. de mindenesetre nem nézhette tétlenül. gyakran beszélgetett a barátaival a kedvenc akárki­ jéről. és egy kis sárgaréz töltényhüvely repült a levegőbe. de mielőtt Súja cselekedett volna. mígnem aztán megkezdődött a tűzharc… Maga a döntés lehet. …Most nem ezen kell filozofálni. Ezzel szemben Simizu Hirono ama bizonyos Szóma Micuko-féle bandába tartozott. Jó. és lőtt egyet Hirono felé. Súja helyzetéből Hironónak szinte az egész testfelületét látni lehetett. Súja felegyenesedett. Olyan mozdulattal csinálta. mintha éppen egy rossz álmot látna. Megint Kaori felé fordult. de annak ékes bi­ zonyítékaként. hogy a maguk módján mindketten helyes. És ez a két lány egymásra lövöldözik. hogy mégsem azzal lőtt.varodva. és kiszórta az üres töltényhüvelyeket. ne már. Minami Kaori szerette a sztárokat. véletlenül találkoztak. Az egész nem volt több néhány másodpercnél. hogy Hirono bal keze vörösre festődött.

– Bízza­ tok bennem! Miközben kimondta.– Hagyjátok abba! Hirono és Kaori megdermedtek. De más szófordulat nem jutott eszébe. aki ott van és látja. tudja. hogy micsoda elcsépelt szöveg ez. hogy a teherautó leszállt az útról. És… Kaori bambán cövekelt ott. de az iskolatáska levált a vállá­ ról. az meg átszakította a védőkorlátot. megállt…Ömlött a vér. addig a pillanatig. Az első Kaori jobb vállát érte. kevéssel a tizenegyedik születésnapja előtt. Mindenki. Kétszer egymás után. Simizu Hirono rögtön le is vette a szemét Sújáról. Újra az el­ lenfelére. és Súját nézte. Hirono felemelte a fegyverét. A betonkerítés alján több mint egy méteren keresztül húzódott a vérnyom. amelynek Súja egyszer tanúja volt. Súja nem vette le a szemét az arcukról. azután egyszerre fordultak Súja felé. Őszi délután volt. Súja az egész eseménysorozatot – különösen onnantól. amíg bele­ ment a lányba – lassított felvételként érzékelte. és elcsapott egy alsós kislányt. Ehhez hasonlót érzett most is. de nincs mód megakadályozni. arra gondolt. és az írt menti betonkerítés fogta meg. felfutott a járdára. aki Sújához hason­ lóan hazafelé tartott az iskolából. és néhány lépéssel előtte sé­ tált. hogy Kaori testének fele kilóg a raktár bejárata árnyékából. és a kislánytól eltérő útvonalon repült a levegőbe. Súja abban a pillanatban eszmélt rá. csúszott még a járda szélén. A következő pillanatokban történtek ahhoz a balesethez ha­ sonlítottak. A kis­ lány hamarabb ért vissza a járdára – vállal lefelé. [297] . és rálőtt a teljesen védtelen Ka­ orira. Kaorira emelte. teljesen védtelenül. hogy mi fog történni. Valószínűtlennek tűnik. mert elvesztette uralmát a te­ herautója felett. míg folytatta: – Na! Fejezzétek be! Én együtt vagyok Nakagava Norikóval! – Jobbnak látta egyelőre nem felhozni Kavada nevét. amikor egy sofőr elaludhatott a volánnál.

ahol Kaori feküdt. aztán előjött a bozótból. hogy Kaori fejének egy része – a bal halántékától felfelé – egy az egyben lerobban. Súja látta.amitől a teste egy félfordulatot tett jobbra. hogy meg sem kellett volna halnia? Hangokat hallott. – Francba! Súja feljajdult. és elrohant bal kéz felé nyugatra. és álmodozón nézett a levegőbe. és elfutott a raktár felé. Kavada otthagyta Norikót. és eltűnt Súja szeme elől. ha ő egy ki­ csit ügyesebben csinálta volna. sztárok koncertjére menni. Kaori elvágódott a raktár bejáratánál. és tócsává kezdett alakulni az arca alatt a raktár betonpadlóján. ahon­ nan Kaorinak fektében csak a lába látszott ki. A matrózblúza melléről egy vékony. és odasietett Sújához. ahon­ nan jött. aranyszínű lánc csüngött le a földre. Egy régi traktoron kívül nem is volt más a raktárban. Kavada ar­ cára volt írva. mire visszafordult abba az irányba. tétovázott. Utána Hirono rápillantott Sújára… Azonnal megfordult. A felszínén pedig a raktárpadló apró porszemei úszkáltak. hogy „Ugye megmondtam?”. Reszketve térdelt le Kaori mellé. Bevetette magát a bozótba. A szeme nyitva maradt. A második telibe találta a fejét. ráadásul. a végén pedig egy aranyszínű medalion. akit. úgy látszik. lehet. Súja reszketett. Jaj… Mi lett ebből… Ez a lány már nem tud többet sztárokról pletykálni. a szájából folyó vér egyesült a fejéből és a vállából eredővel. de nem szólt semmit. és a bozótból Kavada meg Noriko arca bukkant elő. Kitekert póz­ ban dőlt az oldalára. amely kis szigetnek látszott a vértócsa közepén. Csak szenvtelenül begyűjtötte Kaori fegyverét és há­ [298] . ahon­ nan Sújáék jöttek. Az a népszerű hogyishívják férfisztár vidáman nevetett le róla. Kavada támogatott fél kézzel.

hogy veszélyes. ahol Minami Kaori meghalt. de nem is jött a nyomukban a gépfegyver ro­ pogása. de mivel a ten­ geren kisebbnek érzékeljük a távolságokat. hanem gyönyörű. mint a siroivai kikötő beton védőgátját ver­ deső koszos árnyalat. De Súja tekintete ennek ellenére Kaori holttestére szegező­ dött. A térkép szerint kevesebb mint két kilométer utat [299] . Hullám szinte nem is volt. Persze ő is tudta. Véletlen szerencse volt. a tetőt borító fekete cserepeknek kifehéredett a sarka az idők során.tizsákját. mint annál a háznál. aki meghallotta a fegyverropogást. és a háta mögött az északi hegy magasodott. Deszkafalai megfeketedtek. ha nincs közben semmi más viszonyítási pont. Rögtön eltávolodtak onnan. és mozdulni sem bírt. A rendelő előtt egy fe­ hér kisbusz parkolt. egy kis burkolatlan út vezetett hozzá. régi. hogy baj nélkül eljutottak idáig. de az a keskeny út a sziget keleti partján futó kiépített útba kellett hogy torkolljon. földszintes fa­ ház volt. A tenger csillogott a délutáni fényben. Azon túl meglepően közelinek tűnt a Szeto-beltenger többi szigetének körvonala. legalább négy vagy öt kilomé­ terre kellett lenniük innen. [Maradt 22 fő) 41 Az orvosi rendelő egy kis. A színe egyáltalán nem olyan volt. aztán egy hirtelen ötlettel odaguggolt hozzá. ahol Kaori meghalt. a víz felszíne szikrázva verte vissza a nap langyos sugarait. Sújáék a hegyen ke­ resztül jöttek. hogy megérkeztek. és Sújáéktól nézve a kisbusz mögött látszott a tenger. – Nyomás! Siess! – közölte. Ugyanúgy. és a fényfoltok egyre sűrűsöd­ tek a látóhatár vége felé. zölddel kevert élénk­ kék. talán az orvos használta. Bármikor megjelenhetett valaki – különösen a gépfegyveres valaki. A lényeg. míg végül Kavada a karjánál fog­ va el nem rángatta onnan. és a jobb keze kisujj felőli élével lezárta a szemét.

és megkérdezte Kavadát: – Három hajó van?! – Ühüm – válaszolta Kavada. – Mivel Hjógo is a Szeto-beltenger mentén van. Csakhogy valamiért három volt belőlük egymás mellett. Norikóval a hátán. – A legkisebb az őrhajó. hogy a nyertest elvigye a szigetről. és puskájával a kezében lement a lejtőn a rendelő felé. kidugta a fejét egy növény mögül. és a le­ vágott végű nyél szélével betörte a tejüveget. Kavada utána szólt. hogy Noriko is és maga is megpi­ henhessenek. [300] . azért.kellett megtenniük. Összehúzta magát. Szakamocsi azt mondta. hogy nincs-e valaki a rendelőben. kinyitotta az ajtót. amelyet Szakamocsi említett. Amikor visszaért. A békés tengeren hajók ringatóztak. és be­ ment. Logikus. hogy egyegy lesz a négy égtáj felé. A nagy viszi vissza az iskolában látott katonákat a játék végén. és várt egy darabig. hogy várjanak. Hamar meg akart bizonyosodni róla. A beltenger partját érintő tartományok Prog­ ramjait szinte kivétel nélkül szigeteken rendezik. Persze az őrhajó lehet. Utána odament az épülethez. Még a hajók alakja is ugyan­ az. Kulcsra volt zárva. A köztük lévő arra való. Behúzta a fejét. és először ellenőrizte a kisbuszt. mert több mint ezer sziget van ezen a kis tengeren. hogy bárki bármi­ kor megtámadhatja őket. Kavada megfordította a shotgunt. Történt vajon valami? Súja. A győztes arra száll fel. – A tavalyi hjógói Program is ilyen szigeten volt? – Igen – biccentett Kavada. Ugyanaz. Azután a csúcsára állított háromszög for­ mában betört üvegen át benyúlt. a bejárat tolóaj­ taját vizsgálta meg. mint tavaly. Súja iszonyúan elfáradt Noriko ci­ pelésében. és tényleg csak egyet láttak nyuga­ ton. De megakadt a szeme valami zavaró objektumon. és körbejárta. de az idegesség miatt. A kocsi alá is benézett.

A kopott krémszínű szőnyegen bal­ oldalt egy fehér védőszövettel fedett. Súja bevitte Norikót. Továbbra is nehezen lélegzett. és bement a jobb oldali szobába. le­ szedi róla a saját kabátját. és gondosan lefektette. egy kerek. Noriko le­ csüngő fejét Súja hátának döntötte. vastag fatáblája lógott. Jó öt perc telt el. Az ablak felől egy faasztal állt. ahova beléptek. A fémcsövekre feszített vékony. bőrrel bevont ülőkével az or­ vosnak. Kis rendelő volt ugyan. A fal mel­ lett egy állóóra tiktakolt. háttal állva a külső ágynak rárakta. aki a puskáját készenlétben tartva körbe-körbefi­ gyelt. és vele szemben az asztal másik oldalán egy zöld nejlonborításúval. formális váróterem volt. zöld kanapé. és jól becsukta. A kapu mellett az Oki-szigeti Orvosi Rendelő széltől-esőtől elmosódott tusfeliratú. Elment Kava­ da mellett. hogy ne veszítse el az egyensúlyát. zöld anyagból álló térelvá­ lasztó mögött két ágy volt. Kavada kitámasztotta az ajtót egy kéznél lévő seprűvel. kicsire összehajtott vilá­ gosbarna takarót. aztán Noriko felé fordult. de aztán rajta hagyta. és majdnem három órát mutatott. fekete. és előhúzott két. és intett Sújának. és kis gondolkodás után a bel­ [301] . Vigyázott. Gondolta. – Pokróc – mondta. és odament az épülethez. de azért erős fer­ tőtlenítőszag járta át.Súja követte a szemével. Rögtön bejött utána Kavada. Súja átvette. és megsürgette Súját: – Na! Erre! Elvileg le kellett volna venni a cipőjüket. mire Kavada kidugta a fejét a bejáraton. Kavada berántotta a függönyöket. de Súja cipőstül lé­ pett fel. A helyiség. de Noriko csak egy rövid nyögéssel reagált. Jobbra volt a rendelő. óvatosan leereszkedett a kétméternyi lejtőn. egy csupán négy tatami területű. – Noriko! Megérkeztünk – mondta Súja. és bement az ajtón.

Súja letörölte a keze fejével. szür­ ke szekrényektől. bár semmiben nem különbözött a sima irodai. mert egy kis üveget és egy ampulla­ szerűséget szedett ki belőle. Az üvegben fehér por volt. Tartotta Noriko felsőtestét. Kavada egy szekrényben turkált. alacso­ nyabb szekrényt túrt fel. Noriko nem volt teljesen magánál. mire Kavada azt válaszolta: – Nem. elolvasta a használati utasítást. Talán a gyógyszeres szekrényt for­ gatta fel. – Van gyógyszer? – Várj egy kicsit – mondta Kavada. – Ühüm – mondta. azután odafordult Kavadához. – A rohadt életbe! – csúszott ki Súja száján. Utána felkarolta Norikót.ső ágyra terített egyet. és betakarta a másikkal. Lehet. és zihálva lélegzett. – Por? – kérdezte Súja. Kinyitotta a fedelét. és abból vett elő egy papírdobozt. Súja közelebb hajolt Norikóhoz. A szája szélén ki­ folyt a víz. – Elég volt? – kérdezte Súja. majd egy másik. de még reagál arra. – Vizet kérsz? Noriko alig láthatóan megmozdította az állát. áttette arra. Erre Súja Ka­ vada földre dobott hátizsákjából elővett egy új üveg vizet. Injekció. hogy a magas láz miatt félig esz­ méletlen. és az izzadságtól arcára ta­ padt hajat a füle mögé simította. míg megitatta. – Noriko! Minden oké? Noriko résnyire kinyitotta a szemét. Noriko bólintott. Visszafektette. és kinyitotta. behunyta a szemét. és Sújára nézett. – Te tudsz…? Be tudod adni? [302] . – Súja erre egy kicsit megrettent. Jól bebugyolálta a nyakáig. ami körülötte zajlik. és biztos meg volt vele elégedve.

Azután egy kis fecskendőre rászerelte a tűt. Először kipróbálom. csak segíts. így szólt: – Ne aggódj! Csináltam már. és felhajtotta a saját kabátját Norikón és a mat­ rózblúz ujját. víz nem jött belőle. Kavada megismételte: – Van gyógyszerallergiád? Noriko gyengén megrázta a fejét. hogy ha Kavadához szól. Tartsd No­ riko kezét. – Noriko. hallod? – kérdezte Kavada Norikótól. beleállította a tűt. csettintett a nyelvével. egyfolytában csak ilyen bamba dumára képes. Kavada kibontotta az előbbi kis üveget. és fél kézzel megrázogatta néhányszor. – Mellékhatá­ sok vagy sokk vagy… – Azt fogom most ellenőrizni. – Volt valaha gyógyszerallergiád? Erre Noriko megint kábán kinyitotta a szemét.Kavada a szoba sarkában lévő mosdó csapját tekergette. – Oké. Noriko karja nagyon vékony volt. Újra visszatolta a tűt. de azért megemelte a takaró szélét. Mint várható volt. Kavada előkészített még egy fecskendőt. vize­ spalackot vett elő egy hátizsákból. – Komolyan? – Súja úgy érezte. Kivette a tűt. Súja még mindig nem értette egészen. Kavada felfelé forduló tenyérrel rögzítette Noriko karját. és beleeresztette az ampullából kiszívott folyadékot. majd óvatosan be­ [303] . és miköz­ ben az ampulla tartalmát felszívta vele. – Rendben lesz? – kérdezte még egyszer Súja. és alaposan megmosta a kezét. egy fertőtlenítővel átitatott vattával letörölgetett egy széles terü­ letet a csuklója és a könyökhajlata között. és a külön­ ben egészséges barna bőre most riasztóan fehérnek tűnt. és végre közelebb jött. és felszívta vele az összekeveredett gyógyszert. Nyugi.

Kavada is úgy talál­ ta. Kavada fel­ emelte a másikat. Én meg pláne nem tudom eldönteni. Ébren vagy? – hajolt oda Norikóhoz. hogy nincs probléma. Sújára nézett. Várunk negyedórát. nem különbözött semmiben. Egészen kicsi adagot fecskendezett csak be. Letette a szomszédos asztalkára. de akkor sem jó játék. és kézbe vette az előbbinél kicsit na­ gyobb fecskendőt. és közvetlenül e mellé csinált egy újabb ha­ sonló dudort. nem kell tartanunk szélsőségesen súlyos mel­ lékhatásoktól. hogy ez most vérmérgezés-e vagy csak egy mezei nátha. – Noriko. és a lázát is megmérte. és ha ugyanolyanok. – Most mit csinálsz? – kérdezte Súja. hogy az én tudásommal és tapasztalatommal gyógyszert adok be. – Nem túl könnyű kivizsgálni a vérmérgezést. és miközben előkészített egy újabb fecskendőt.leszúrta az injekciós tűt. már amennyire Súja meg bírta ítélni. Az ájulás határán lehet. hogy mit fog Kavada mondani. és a bőr azon a részen felpúposodott. ezúttal egy na­ gyobb üveget. [304] . – Csak az egyik az igazi gyógyszer. Azaz a gyógyszer használható. Kavada összepakolta a fecskendőket. a lehetőségekhez mérten mihamarabb ke­ zelni kell. és csak várta. De akkor is… Súja Noriko kezét szorongatta. különben késő lesz. Noriko karján a két szúrásnyom. Kavada közben megint ellen­ őrizte Noriko pulzusát. Hamar elment a tizenöt perc. miközben válaszolt. És az antibiotikum nagyon erős gyógyszer. A lázmérő harminckilenc fokot mutatott. De… – De? Kavada a papírdobozból elővett még egy. és folytatta: – Ha vérmérgezés. Kavada sóhajtott egyet. Persze ezért teszek próbát. aki csukott szemmel válaszolt.

Súja visszafor­ dult az ágyhoz. kidobta a vattát. nem tudom eldönteni. és belehají­ totta őket. ballal Noriko ke­ zét fogta. [Maradt 22 fő] 42 Noriko rögtön elaludt. meg lehet inni – mondta Kavada. Súja egy ideig mozdu­ latlanul nézte. Van hátul egy kút.– Ühüm. De nagy eséllyel az. de Kavada a fejét rázta. és kiment a szobából. – De az… – kezdett bele Súja. Ha felforraljuk. és ezúttal jóval mélyebben szúrta Noriko karjába a tűt. és alatta a szokásos szén parázs­ lott. A folyosó végén jobbra volt a konyha. és az arcát figyelte. Ott volt Kavada. hogy már nem vérzik a szúrás helye. az összes vizet elhasználhatod a palackokból. Kavada az üres fecskendőkkel a mosdóhoz ment. Steril vattát nyomott rá. – Őszintén megmondom. jobb kézzel nyomta a vattát. Figyeld egy darabig. – Most már csak aludnia kell. Ha szom­ jas. Visszajött Sújához. – Tartsd! – mondta Sújának. és kiment a szobából. mert azt mondta: – Nem baj… Add be… Kavada bólintott. de egy víz­ zel teli nagy lábos volt rajta. – Nyugodtan. A szomszédos váróterem az orvos lakásába nyílt. majd rögtön ki­ húzta a tűt. A mo­ sogató melletti gáztűzhely persze nem működött. Súja to­ vábbment arrafelé. visszatette Noriko karját a takaró alá. És ezek szerint pontosan kö­ vette Kavada és Súja előbbi párbeszédét. azután ellenőrizte. [305] . Noriko alig láthatóan bólintott. hogy ez vér­ mérgezés-e vagy sem. Befecskendezte a folyadékot.

Mizumo vagy Kagebosi vagy valami hasonszőrű hazai gyártmány. és csak egyszer cserélte le a vizet. ha megtámad a géppisztolyos ürge. – Mint a tolvajok. – Jó – válaszolta Súja. majd a rizses lábosba ön­ tötte. és tovább járt a keze. New Balance csukája megcsikordult a padlón. Innen nem lehet kiszök­ ni. mikor és ki jön ide. Súja a fejét rázta.Kavada az asztalon állva kutakodott a mosogatóval szem­ közti. Eddig meg se nézte alaposabban. odavitte a konyha sarkában lévő műanyag rizstartó ládához. és a forró víz mel­ letti égőre tette őket. és egy teáscsészével mert abból a földre tett vödör vízből. – Azok is vagyunk. a tartalmát visszatette a zsebébe. de semmi mást szin­ te. összecsavarta az üres dobozt. és meg­ [306] . Rohadt zöldségek a hűtőben. és tett bele rizst. és azt hitte. – Rizst főzöl? – Igen. Ki­ vett néhány széndarabot a hátizsákjából. Mit hittél? – mondta Kavada könnyedén. Súja bólintott. Attól a kenyértől Noriko nem lesz jobban – válaszolta Kavada. – Noriko elaludt? – kérdezte. New Ba­ lance! Először látott ilyet! Azért megkérdezte: – Mit csinálsz? – Kaját keresek. amelyet a kútról hozhatott. Ezzel számolni kell. plafon alatti beépített szekrényben. Rizst és miszót találtam. hogy Kavada szürke sportcipője New Balance márkájú. Ekkor fedezte fel Súja. Gondolj csak bele. Meglögybölgette. míg folytatta. Kavada elővett még egy lábost a mosogató alól. Elővette a zsebéből a cigijét. Kavada még egy darabig turkált a polcon. – Inkább készítsd fel ma­ gad! Nem lehet tudni. aztán leszállt az asztalról.

– Te aztán mindenhez értesz! – Azt mondod? Kavada könnyedén válaszolt. Mindenki ott hever. de Sújának másvalami futott át az agyán. és kicsit megmozgatta a kezében tartott cigaret­ tát. láttad?… Ha Kavada ment volna oda helyette leállíta­ ni őket. Már megint jól működött a gondolatolvasó képessége. amikor az előbb Minami Kaori meg­ halt. De úgy van. A piszkos szerszámraktárban Minami Kaori oldalára dőlt holt­ teste. ahogy volt. – Kavada! – szaladt ki a száján. – Ne törődj vele – mondta. – Azta’! – mondta Súja. és Sújára nézett. míg rágyújtott. vagy az nem számít? Súja felemelte a fejét. Nem­ sokára terjeszkedni kezdett a tűz a szénen. Kuszaka Jumikó­ val meg mind a többiekkel. Az a jelenet. – Rosszak voltak a körülmények. Te mindent megtettél. igen. és Kavadára nézett. mi fog történni. Betette a széndarabok közé. de Súja megint lesütötte a szemét. Kedves volt a hangja. már majdnem húsz ember. akkor rátette a le­ fedett rizses lábast. El­ repült. A lassacskán terjeszkedő vértócsa.gyújtotta az öngyújtójával. Lassí­ tott felvétel. Hányingere támadt. – Minamin gondolkozol? – kérdezte Kavada. mint egy kidobott kirakati bábu. hogy alvadni kezdett. biztos nem érc volna ilyen szörnyű véget az ügy. Válaszként Kavada félrehaj­ totta a fejét. Tényleg elég ügyesen csinálta. Motobucsi Kjóicsivel. Tudta. Kavada megállította a kezét. Mostanra már lehet. de nem tudta megállítani. Pedig a szobába nem is ér be a napfény. Kaori megpördül. Temetetlenül. és elszáll a feje bal oldala. most is ott hever Kaori a raktárban. Sőt ebben a pontban megegyezik Óki Tacumicsi­ vel. [307] . Kitano Jukikóval. Kavada a fejét rázta.

A teljesen értelmetlen felsorolás a halálokokról és a lét­ számról. Súja émelygett. mit jelent. Minek siessenek. és a homlokát ráncolta. – Mi baj? – Semmi… De ez meg hogy fordulhat elő? Ez… – Súja fel­ emelte a kezét a saját nyakához. De közben eszébe jutott még valami. A büszke honvédek nem végeznek ilyen alantas munkát. hogy így volt. nem lehet tévedés. amíg rá nem kérdeztem. ahol vannak. Már teljesen hozzászokott a viseléséhez. hogy nem gyűjtik be még a takarítók érkezése előtt? Kavada flegmán megrántotta a vállát. Biztos azt hiszik. Ez lehet. Miután vége. Ezt magától a cégtől hallottam. akkor van még va­ lami. ami nem hagyja nyugodni. – Nem titkos a nyakörv létezése? Hogy lehet. hogy hány fulladás általi halál meg ilyenek. és elkezdenek szaglani vagy akármi? Kavada hivatalos hangnemben válaszolt. csak valami jel­ zés. ha elhúzódik. Akivel én beszéltem. aki begyűjti a nyakörveket. másnap jön a kijelölt takarítócég rendet rakni. amikor összeszedették a takarítókkal a holttesteket. – Takarítócég? – vicsorgott Súja. és elvégez egy egyszerű halottszemlét. Bár a kormány embere is jelen van. [308] .– A halottakkal… Mi lesz a holttestekkel? Ott maradnak. annak eszébe sem jutott addig. Kavada észrevette. mondják a hírek­ ben. Tudod. – Azt sem tudják. bőven elég nekik akkor. Ha pedig így van. de az ujjai kitapintották hűvös felületét. Eszébe jutott a szokásos sablonhír utolsó ré­ sze. – Az. amíg vége nem lesz ennek a rohadt játéknak? Akkor is. – Igen.

hogy… egy ilyen tö­ kéletes szökésgátló rendszerrel szemben milyen ellentervet eszelhetett ki Kavada? Mielőtt még Súja tovább elmélkedhetett volna ezen. várj egy kicsit. akkor simán megszökhet. Kavada szólalt meg: – Inkább én kérek elnézést. hogy az egyes részek meghibásodhatnak. Kavada elgondolkozva szívott bele a cigarettájába. Mert így. ez csak találgatás – folytatta. Te­ hát – nézett Sújára – annak az esélye. Tegyük fel. hogy nem romolhat el. ha egy elromlik is. Nagy valószínűséggel igaza van Kavadának (de akkor is csak ámul-bámul Kavada szellemi képességein). de – akkor is jóval egy szá­ zalék alatt lehet az arány-. Nem kéne ellenőrizni a holtteste­ ket rögtön a játék végén? Kavada felhúzta a szemöldökét. ha nem így lenne. hogy nem kérdezi meg. ha elromlik? Ha véletle­ nül elromlik. Mi van akkor. Súja ezt belátta és bólintott.– Na. – Ez úgy hangzott. – Biztos. hogy meghalt. És amíg van élő fegyveres diák. amivel kapcsolatban meg­ fogadta. Minimum egy kisebb csatába tor­ kollna. – De… – Valószínűnek tartom – mondta rögtön Kavada –. – Mondjuk. – Nem… – Súja egy pillanatra elnémult. pedig él. hogy egy egységbe több ugyanolyan rendszert építettek be. nem igazán le­ het szemlézni a halottakat. lényegében a nullával egyenlő. Szóval. Kifújta. mintha a kormány embere mondta volna. de az esélye elhanyagolhatóan ki­ csi lesz. Viszont… Ekkor újra eszébe jutott a kérdés. hogy mi a nyakörv hi­ bája miatt megszökhetünk. Gondolj bele. ha egy-egy nyakörvbe több rendszert is építenek. veszélyeztetné a játék menetét. van helyette másik. – Miért? [309] . és úgy hiszik valakiről.

[310] . Őszintén hálás volt. Súja bólintott. gyerekesnek tűnt az akkori viselkedé­ se. a pihenéstől le fog menni a láza idővel. és közben ragadón rázta a fejét. Hosszan kifújta a füs­ töt. hogy Kavada létezett. ő még olyanokat mondott szemrehányón Kavadának. és ne­ vetve csóválta a fejét. Neked volt igazad. Hacsak egy sima nátha. – Most nem tudunk jobbat. hogy megkérdezze Kavadától: – Az apukád most is orvosként dolgozik? Kavada beleszívott a cigarettaíjába. – Nem számít. és a kettőt megfontolva akart döntést hozni. Be voltam indulva… Kavadának továbbra is csak a profilja fordult Súja felé. annak a gyógyszernek hatnia kell. ne haragudj. Ne is hozd szóba többet. mi lesz. – Hallod. Én semmit sem tudtam volna csinálni. mint a körmét rágva végignézni. Most visszagondolva. köszönöm. – Akkor mit csinál? Kóbéban van? – Nem. Sokkal hamarabb kezelni kellett volna. hogy bocsánatot kér. ezért kicsit szégyellte is magát. nem tudott volna mást tenni. ahogy Noriko egyre gyengül. És amikor ide elin­ dultak. – Semmi baj. és lezártnak tekintette a témát. és a fal egy pontját szemlélte. hogy „szerződés felbontva”. meg ilyenek. Meghalt. Kavada újabb szál cigarettára gyújtott. Ha ő nincs. csak kivárni.– Noriko miatt. Még ha vérmérgezése van is. Azután eszébe jutott. hogy azt mondtam. Erre Súja is felsóhajtott. – Dehogyis… – rázta Súja a fejét. Kavada biztosan alaposan mérlegelte a nappali közleke­ dés veszélyeit és Noriko állapotát. csináld egyedül. Súja arra jutott. Túl lazára vettem a dolgot.

Amikor ha­ zaértem. Kicsit kezdte érteni. Aztán nem hazugság a kormány segélye. betegségben. amikor megtudta. Amikor hétéves voltam. Súja megint bocsánatot kért. – Mikor? – Amikor én tavaly részt vettem ezen a játékon. apró bubo­ rékok kezdtek képződni. hogy semmi baj. A lábas alján. A rizses lábas alatt a szénen még [311] . de Sújának elkereke­ dett a szeme. hogy vannak. – Ne haragudj. mint ahogy beharangoz­ zák. – Akkor Kagavába az anyukáddal…? Kavada megint tagadólag rázta a fejét. biztosan megkísérelt valamiféle módon szembesze­ gülni a kormánnyal. hogy csak a sa­ ját feleségét nem tudta megmenteni. már nem élt. amely akkor cikázott át Kavada szemén. anyagi gondjaim nincse­ nek. Bár ő főleg abortuszokat és sebészi munkákat végzett. Sújának megdermedtek az arcizmai. – Az anyám már korábban meghalt. Az apám gyakran sopánkodott. Biztos hajba kapott a kormánnyal. Az apja. Súja egy idő múlva még egyet kérdezett. amikor azt mondta. Az aggyal összefüggő betegsé­ gek nem tartoztak a szakterületébe. mit jelentett az a villám. hogy „szétverem ezt az országot”. hogy Kavada részt fog venni a Prog­ ramban. És természetesen ólomgolyót kapott vá­ laszként.Kavada szemrebbenés nélkül mondta. Bár nem olyan magas összeg. akik szintén meghaltak. Neked sincsenek szüleid. Kavada felnevetett. A 3/b osztály többi tagjának a szü­ lei közül lehet. amelyet korábban tettek a parázsra. nem érdekes. – Á. Súja ezen elgondolkodott. – Mondom. Hülyeséget kérdeztem.

és némán hallgatta. – Hát… – Szóval… – Nagy levegőt vett. Súja felé fordította az arcát. meghallgat­ hatja. Súja hezitált. – Én és Jositoki az Áldott Szeretet Háza nevű helyen… – Tudom. Habozott egy picit. De az ilyen eset a ritkább. hogy elmondja-e a következő dolgot is. ami eszébe jutott. Súja bólintott. A gőz elért az asztalig. ezt persze még véletlenül sem mesélik el a felnőt­ [312] . beszél róla. de végül úgy döntött.sok a fekete rész. hogy Jositoki utoljára eszébe jutott. Visszafordult előre. Főleg törvénytelen gyerekek. Nekem ötéves koromban meghaltak a szüleim balesetben. de aztán folytatta: – Jositoki szerelmes volt Norikóba. Kavadának semmi köze hozzá. A legtöbben… Kavada átvette a szót. Súja a virág­ mintás műanyag terítővel fedett asztalnak támasztotta a fe­ nekét. Kavada minden előzmény nélkül így szólt: – Te jóban voltál Kuninobuval. képben vagy. de a nagy lábas alatti szinte teljesen vörös. és a profilját szemlélte valamed­ dig. Jó. úgy kerültem oda. ahol Sújáék álldogáltak. És különben sem volt dolguk pillanatnyilag. – Aha – válaszolta. sok idő telt el azóta. Úgy érezte. Kavada már a barátja volt. – Végig együtt voltunk. Kavada fújta tovább a füstöt. Emiatt egy kicsit szé­ gyellte is magát. – A családi hátterük miatt. Súja bólintott és folytatta: – Mindenféle gyerek van egy ilyen intézetben. – Látom. – Jositoki törvénytelen gye­ rek volt.

és előre-hátra lengették. Még általánosban. hogy a lányokról van szó. Jositoki nem erőlködött. – Niiincs – húzta el a szót. Addigra már a Kölyökliga Wild Sevenje volt. ne már – nevetett rá Súja. Sújának eszébe jutott az az emlék. de akkoriban még nem tudta. vagy hogy mond­ ják? Egyikük sem akarta Jositokit magánál tartani. de valahogy mindenki tudja. Már nagyon ré­ gen. úgymond. házasságon kívüli kapcsolat. akit szeretsz? – Jaj. hogy milyen érzés valakit szeretni. Ez a mostaná­ ban gyakori. Én… – Te mi? A szokásos felületességével válaszolt. azon lovagoltak kettesben. Súja gondolkozott egy kicsit. csak lógázta a kétoldalt lecsüngő lábát. – Ennyit akartál mondani? Csak nem belezúgtál valakibe? – Nem – kente el a dolgot Jositoki. Az iskolaudvar egyik csücskében volt egy rönkökből és drótkötélből összetákolt mászóka. amíg később nem találkozott Sintani Kazumival.tek az intézetben. – Egyszer Jositoki mondott nekem valamit. és a földet rugdalva mozgatta a rönköt. Így… A víz fortyant egyet a lábosban. Azért válaszolt. – Figyi. és néhányszor kapott szerelmes levelet is. hogy neked van-e valaki – kérdezte még egyszer. Ezt. aki tetszik… [313] . – Csak azt kérdezem. csak… Neked van valakid. Súja. Tudta. – Semmi… csak… – Mi van már? Gyorsan mondd már! – Á. – Olyan van. tartogatta addig.

– Én is el szeretném majd venni. Súja összeráncolta a szemöldökét. akit tényleg szeretek… De még nincs ilyen. ezt ő biztatásnak vette. aki a szeretett nővel való kapcsolatodból született. – Súja buta arccal válaszolt. Aztán a kettes csoportból a balettos Ucumi elég jó. Mondd már! Neked ki jön be? De Jositoki azt mondta: – Nem. felne­ velnéd a gyereket. Jositoki egy kicsit magába merült. ha szeretek valakit. – Mi van már?! Miről van szó egyáltalán? Jositoki hezitált valamennyit. én nem értem ezt az egészet. – A Kómoto nem rossz. mint a gyerekek. intim dolgokról. Vagy nem? – De. nem? Jositoki olyan hangsúllyal kérdezte. amit ki lehet. de. – Így van. és vál­ tozatlanul könnyedén folytatta. azután tovább kérdezett. Ő küldött is nekem szerelmes levelet. Ekkoriban kezdte végre homá­ lyosan sejteni. nem erről beszélek. – Mi van már? Csak kiszeded belőlem. Valahogy olyan lendületesek. és megmondta: – Hallod. mintha magától értetődő lenne. Eléggé bírom az ilyen csajokat. hogy… – Jositoki a lábát erőtlenül lóbálva folytatta: – Én azt hiszem. –? – Szóval.Jositoki nem mondott semmit. Igaz. Az ilyenektől nekem olyan… [314] . hogyan készül a gyerek. – Ne beszélj már ilyen izé. – És ha bármi miatt mégsem tudnátok összeházasodni. választ… Szóval nem is válaszoltam rendesen. ugye? Súja kicsit zavarba jött ettől. összeházasodom vele.

– Azt hiszem. és lenyelte a mon­ dat végét. Meg mintha az valami félelmetes jóslatnak hangzott volna. És Jositoki később sem a középis­ kolában. hogy Jositoki a szülei házasságon kívüli kapcsolatából született. – De egy nap – Súja Kavadához fordult – azt mondta nekem. Jositoki… – Ezért… – Jositoki megint Sújára emelte a tekintetét. Azután egyszer csak megszólalt: – Az én szüleim nem így voltak vele. Én egy kicsit még aggód­ tam is… Megint bugyogott egyet a víz. sem. hogy tetszik neki Nakagava Noriko. –. Behúzta a nyakát. szóval… Sintani Kazumi. amikor én. Mintha egy másik világ nyelvén szólt volna hozzá. Kavada ki sem véve a cigit a szá­ jából. Én egy hülye gyerek voltam. de közben Jositoki arcát fürkészte. Súja hirtelen megsajnálta Jositokit. és mondtam neki. Én akkor nem nagyon [315] . – Figyelj.. kifújta a füstöt. és hogy egyikük sem akarta őt felnevelni. Jositoki akkor sokkal felnőttebb volt nálam.valakibe nagyon szerelmes lettem. Súja nem tudott jobbat. azt hiszem.Sújának mondat közben esett le végre. Jositoki csak a két lába között lévő farönköt bámulta csend­ ben. és vala­ mivel erőteljesebben mondta: – Ezért én nem értem ezt. akkor sem beszélt ilyesmiről egyáltalán. és egy kicsit hunyorgott miatta. mint hogy tovább mozgatta a lábát. Hogy van ez a lányokkal? Én valahogy nem bízom az ilyesmiben. – Azt hiszem… Súja a feneke mellé tett kezével lazán megmarkolta a mű­ anyag terítős asztal sarkát.

és próbálta újra létrehozni a kapcsolatot. Mimura Sin­ dzsi a szöveget görgette sima számológéppé átlényegült 150es képernyője ablakában. azután csak annyit mondott: – Ja – és közvetlenül a terítőn nyomta el a csikkjét. és könnyek között elmondani nekik. befejezte. Kavada egy darabig viszonozta Súja tekintetét. Végül már a modem és a telefon összes kábelét kiszedte. [Maradt 22 fő] 43 Már majdnem öt óra telt el azóta. „Mindjárt meghalok. de nagyon örültem neki. de a fekete-fehér monitor mindig ugyanazt az üzenetet írta csak ki. Súja még egyszer Kavadához fordult. én magam fogom elmondani neki. – Jó – mondta röviden. Érezte.foglalkoztam vele. – Légyszi. azután továbbra is ke­ rülve Kavada tekintetét. Azóta többször babrálta a telefont. Valahogy visszaparancsolta könnyeit. Telefonálni az összes lánynak. akivel éppen jár. hogy mindjárt elsír­ ja magát. ne mondd el Norikónak. – Ezért én Norikót mindenképpen megvédem. Ha pedig a tele­ fonvonalra nem tud felmenni. – Épp csak két hónapja történt. hogy maga a telefon halt meg teljesen. majd arra ju­ tott. és sóhajtott. Ha kikerültünk ebből a játékból. Kavada csak hallgatott. hogy a Ma­ cintosh Power Book 150 egy sípolással ment­ hetetlenül leszakadt a hálózatról. [316] . a végéig. még a saját otthoni gépét is le­ hetetlen elérnie. Épp csak… épp csak… Súja elkapta a szemét Kavadáról. Kavada bólintott. ellenőrizte a csatlakozást.

ami nem a hálózaton belüli védelmi. A kormány felfigyelt a nagy nehezen barkácsolt speciális te­ lefonjára. a DTT technikusai által használatos vonalellenőr­ ző számra magára. a nyakára csatolt pánthoz nyúlt. Ő nem csinált olyan bakit. ha azon nyomban távirányítással felrobbantja az ebben lévő puska­ port. Jutaka magyarázatot kért. még a telefon szétszerelését is fontolgatta. Akkor viszont csak egyetlen valószínűsíthető indok van. nem lett volna meglepő. a többi telefon­ hoz hasonlóan. A kormány egy másik módszerrel kellett hogy rájöjjön Sindzsi betörési kísérletére. Attól fogva Jutaka is teljesen padlón volt. amiből rájöhettek volna a hackelésre. amikor látta. végig csöndben vol­ [317] . hogy miért. Beleborzongott… Már világos volt. Lehet. hogy miért nem tud a telefonvonalra kap­ csolódni. de Sindzsi végül csak ennyit válaszolt: – Nem megy. És mivel rájött… Sindzsi amint rádöbbent erre. természetesen szintén le­ hetetlen. Nem tudom. illetve a nagy nehezen hamisított második SIMkártyájára. de nem megy. Mivel a kormány rájött. Ennek köszönhetően a délután elfogyasztott állami kenyér és víz még egy fokkal rosszabb ízűnek tűnt. A kérdés csak az. de egyszer csak abbahagyta az egészet. hogy miért tett ilyet a kor­ mány. il­ letve riasztórendszer. és nem is manuálisan irányított megfi­ gyelés. Ebben az egyben biztos volt. hogy Sindzsi leállítja a számítógépet. Hátha csak valami hiba csúszott be. amit egyegy fegyverropogás kapcsán váltottak. Azon a néhány szón kívül. és letiltotta a kapcsolást. Meg valószínűleg vele együtt Juta­ kát is. hogy tönkrement a telefonom. és ugyanazon a he­ lyen ült. mint reggel. és megöli Sindzsit.de téged szerettelek a legjobban”.

amelyhez Sindzsi a nagybátyja ha­ lála után jutott. El­ sőre el sem tudta képzelni. Hogy szigorúan külön-külön tokban tartják őket. Az is le­ het. Kis gondolkodás után benyúlt a nadrágzsebébe. hogy a két tárgyat együttesen kell valahogy használni. még akkor sem értette. mi célból hordta magánál őket a nagybátyja. Persze Sindzsi ennek a kettőnek a belsejét is kiszedte. a kupakjában egy gumigyűrű biztosította vízállóságát. mint most ő. A kést szintén a nagybátyjától kapta már nagyon régen. hogy „nagyszerű. mire valók (persze muszáj volt őket továbbra is külön tartani. hogy az övének is szintén valami ilyesmi lehet a tartalma. valami galibát okoznának. hogy nem öltek meg engem rögtön. amelyben a nevüket. Hüvelykujjnyi méretű volt. annak az lehet az oka. és mindig magánál tartotta. Van. hogy a kis tok csupán emlék volt valakitől. Amíg élt a nagybáty­ ja. De a halála után. Miután ittott utánanézett. egy kis késre kapcsol­ va hordta. mint ahogy most Sindzsinek is az. Sindzsi azt hitte. hogy nem lehetne velük sétálgatni). hogy ha egyben lennének. amikor kinyitotta. vércsoportjukat és kór­ történetüket tartalmazó papírt tartják arra az esetre. mi lehet az. Azt rögtön sejtette. és még két hasonló kis tokot foglalt magá­ ban. egészen mást talált benne. egy másik olyan örökség volt. a bal fülében lévő ékszerhez hasonlóan. vagy ahogy emlék volt a bácsi fülbeva­ lója. és megtudta. Ehhez hasonló tokja van általában a katonáknak is. aki gyufát tesz bele. amelytől nem tudott volna megválni. ha meg­ sebesülnének. amire Jutaka azt mondta. Maga a tok egy egészen különleges fémöt­ vözetből készült. A bácsi is. A kés karikáján kicsike fémhenger lógott.” De… Megbánják még ezek. na igen. Az egyiken a dudor pontosan illett a másikba. és elővett egy régi kis zsebkést. Szertefoszlott Mimura Sindzsi fergeteges szökésterve. amelyet általános iskolás kora óta ki nem engedett a kezéből. De a henger. mert különben olyan veszélye­ sek lennének. A tok azonban fo­ [318] . Az tuti. Ön­ magukban nem voltak jók különösebben semmire.tak. Szeme elé tartotta ezt az ütött-kopott holmit.

neked elég csak ott ülni és bambul­ ni? Ahhoz képest.gódzó is volt Sindzsi számára. A késsel kihegyez­ te egy kicsit. hogy „Meg fogjuk ölni egymást”. amikor megtámadják Szakamocsiékat. És a belse­ jéből a réz tompa sárgája villant elő. Az a ce­ ruza volt. hogy gátolja a rázkódást. Csillogott a szeme. A hang­ súly talán vagy maguk a szavai. Illetve arra is gondolt. Azután előkapta az egyenruha zsebéből a ceruzáját. Nem tudni. Sindzsi egy darabig szemrevételezte. Mivel ezt használta arra is. – Eszedbe jutott valami? – kérdezte. hogy miután meghülyítette az iskolai számí­ tógépet. hogy ezt használ­ ja. és kinyitotta a kisebbiket. ahogy volt. mert addig a térdét átkarol­ va a földre nézett maga elé. Mi [319] . amellyel a játék kezdete előtt leírták. Sindzsi kicsavarta a halkan nyikorgó kupakot. mindenesetre Sindzsi lelké­ ben valahol megszólalt egy felháborodott hang. hogy meg­ bosszulod Kanai Izumit. Igazából azt hitte. de most már csak erre hagyatkozhatnak. Szorosan visszazárta a kupakját. Persze fehér volt. Először a nagybátyja halála óta. hogy milyen hevesen jártattad a szád. majd visszatette rá a te­ tejét. A hátuljával felfelé. így az ezüstszí­ nű acélban tükröződő bokrok különösen sárgásnak tűntek. Amíg én a szökés módján töröm a fejemet. hogy beje­ lölje a térképre a tiltott zónákat és az osztálynévsorban a ha­ lottakat. az már a szigetről való kiszabadulása után lesz. és most a kés élét hajtotta ki a nyeléből. Kipottyantotta a tenyerére a két belső tokot. ami a nagybácsi múltjára en­ gedett következtetni. Tele volt tömve vattával. Aztán elővette az egyenruha egy másik zsebéből a térképet. A nap már eléggé nyugat felé járt. ha eljön is az ideje. igencsak tompa volt már a hegye. A másik kis tokkal együtt visszazárta a nagyba. egy kicsit sem erőlteted az agyadat. a szükséges eszközöket összeszedve akkor is hasz­ nálhatná. – Jutaka! Sindzsi hívására felemelte a fejét. hogy mi idegesítette akkor Jutakában.

nem kérsz hozzá még egy kis krumplit is? De Sindzsi elnyom­ ta magában ezt a hangot. és rámosolygott. hogy nem is forog jól az agya. iszonyúan elfáradhatott az öldöklés miatti feszültségben. ta­ lán az lenne a furcsa. – Mi baj? – kérdezte Jutaka. Vigyázni kell.vagy te. amikor szinte semmi kilátásuk nincs a menekülésre. azt bizonyítja. Sindzsi megrázta a fejét. vásárló a gyorsétteremben. kétsé­ gei sem voltak afelől. Nem jó ez így. Más tempóban fárad. hogy ő maga is fáradt. (A középiskola második évében felbukkant két kivétel. Mimura Sindzsinek. hogy most Jutakára kicsit is begurult. A bizonyos Wild Seven. élesen kivehető volt a po­ facsontja. Inkább nézzük meg egy kicsit a térképet. mint a Harmadiknak. amiről azt sem lehet tudni. – Semmi. Sindzsivel kiskora óta nem fordult elő. és persze Kirijama Kazuo. Nem csoda. mert vesztett. és amíg a testi erőn múlik a harc kimenetele. és sokszor hiányzott az iskolából a minden évi influ­ enzajárvány idején.) Kiskorában a nagybátyjával gyakran még hegyet is mászott. hogy dúlhat-fúlhat. ha nem mennének rá az idegei. Mert ha nem. Jutaka pedig inkább ügyetlennek számított tor­ nából. hogy tornaórán alul­ maradt volna valakivel szemben. az ilyesmit a kosárnál még meg­ ússza az ember annyival. hogy ő marad felül. hogy a kosárlabdán kívül más sportokban nem tudnák legyőzni. De nem mindenki­ nek van olyan állóképessége. Nincs meggyőződve ar­ ról. Sindzsi pedig felemelte a fejét. jó? Jutaka odahúzódott Sindzsihez. mint Sindzsi. de ebben a játékban a magától értetődő végeredmény a halál. Maga az a tény. Aztán hirtelen rájött valamire. Nana­ hara Súja. Természetesen ilyen körülmények kö­ zött. [320] . mikor lesz vége. Jutaka kerek arca elég beesett volt. Le­ het. én meg az eladó?A rohadt élet­ be. ami megijesztette.

Még ahhoz képest sem volt szépnek mondható az írása. Igazából egy másik dologra összpontosított Jutaka nyakán. Sindzsi gyorsan a szája elé tette a kezét. Jutaka felfogta. de Sin­ dzsi még alaposabban szemlélődött tovább. összeráncolta a homlokát. – Sindzsi. [321] . – Leszedtem – mondta. és tágra nyitott szem­ mel bólintott. hogy Jutaka magas. hogy balkezes. A képzelt bogara széttaposta a cipője talpával (úgy csinált. elment – mondta Sindzsi. megmarkolta a ceruzát. Utána kézzel végigsöpört Jutaka nyakán. – Majd én megnézem – állította meg Sindzsi. és arrafelé fintorgott. mint egy kis százlábú – tette hozzá. és szólt neki: – Na. Leszedted? Sindzsi? Hallotta.– Jaj! – kiáltott fel Sindzsi. és behajította (volna) a bokorba. lehallgatnak minket. Visszalépett Jutaka elé. amerre Sindzsi (elvileg) eldobta. lássuk a térképet! Jutaka ránézett a térképre. – Ez komoly? Honnan tudod? – kérdezte. – Jaj. hogy a hátulja van felül. és Jutaka háta mögé lépett. félős hangon kérdezi. és amikor meglátta. – Olyan volt. A papír szélén felsorakoztatott néhány macskakaparást. mintha) felemelte (volna). Tovább meresztgette a szemét. csendre intette. „Azt hiszem. Sindzsi megrázta a mutatóujját. – Egy bogár mászik rajtad. Sindzsi nevetett. és közelebb ment hozzá. Sindzsi elengedte. – Pfuj – dörzsölgette Jutaka a nyakát. A nya­ kadon! Jutaka ijedten emelte fel a kezét a nyakához.” Jutaka arckifejezése ijedtséget tükrözött. és írni kezdett vele a térkép hátuljára.

A legkézenfekvőbb megelőző módszer a le­ hallgatás. És nem úgy néz ki.” Jutaka elővette a zsebéből a saját ceruzáját. megütögette a saját nyakán lévő pántot az ujjai hegyével. nem lát­ hatják. Egyértelmű. már nincs több öt­ letem – mondta Sindzsi álcázásnak. „Most a térképet nézzük. Értek a bogarakhoz. Utána a biztonság kedvéért megint írni kezdett. Ne mondj ki olyat. „Meghallották. és lekapcsolták a Macintoshomat a hálóról. és felpillantott a fejük fölé. És akkor… Miközben Sindzsi beszélt. A kormány számít rá. Ketten semmire sem megyünk. Végül is nem nyelvtanórán vagyunk. hogy mit csinálunk. amivel lebukha­ tunk!” – Mivel a hackeléssel kudarcot vallottam. Naiv voltam. [322] . „Az előbb megnéztem a nyakörvedet. és folytatta az írást. és békésen ringatóztak. amikor neked magyaráztam. Csak poloska. hogy vannak. – Ezért szerintem keresnünk kell valakit. Sindzsi megint írni kezdett. hogy ka­ mera is van benne. és közvetlenül Sindzsi macskakaparása alá írt. Nem hinném. Ez nem mérgező – mondta. mintha a környéken bárhol is elhelyeztek volna kamerákat. A mű­ hold még aggaszt egy kicsit.” Jutaka megint elkerekítette a szemét. de ez még megbocsátható.– Tudom. Jutaka elkerekedett szemmel bólin­ tott. Az ő betűi sokkal szebbek voltak. akik hozzánk hasonlóan szembe akarnak szegülni velük. de itt eltakarnak a fák. „Egy ilyen nagy szigeten lehallgatókészülékek?” Az egyik írásjelet Sindzsiéről másolta. egy másik helyett meg rosszat használt. A fakoronák teljesen elszigetelték őket az ég kékjétől.

és vigyorgott. Sindzsi sem volt túl jó nyelvtanból. és odafordult a tér­ kép hátuljához. – Egyáltalán hova bújhattak el vajon a többiek? „Most ideírom a tervemet. Megmarkolta a ceruzát. talán másokat is megmenthettünk volna. és rámosolygott. Egy darabig Sindzsire meredt. Ha összejött volna a hackelés. Jó lenne vele találkozni valahogy. válaszolgass rá. De ott van Nanahara. azután írt. Ha én nem vagyok. „Egyet le kell szögeznem. de nem is jut eszembe senki. Azután megint írni kezdett. de végül bólintott. Az áldott jó szívük miatt vagyunk még életben. Azután gyorsan rávágta: – Hát igen. jó? Összehordok közben valamit. minden simán ment volna. Én voltam a figyelmetlen. és ijedten nézett. de ne törődj vele. légyszi. Jutaka vissza­ vigyorgott rá. de most már nem fér bele.Mint akinek most jutott el a tudatáig. Fel is robbanthatták volna a nyakörveinket. De most már csak a saját szökésünkre gondolhatunk. „A számítógépes ügy azért csődölt be. mert nekem elmond­ tad. hirtelen megmereve­ dett Jutaka arca.” Sindzsi megböködte Jutaka vállát a ceruzát tartó bal keze mutatóujjával. Nem könnyű. Sindzsi visszabólintott neki. „Még Súját sem keressük meg?” „Nem. Idáig oké?” Jutaka kicsit elgondolkodott. – Na igen. azután összeszorította a szá­ ját. és bólintott.” Közben nem jutott eszébe egy írásjel. benne bízhatunk. „Ez így van. hogy mások­ kal törődjünk. „Ezt elfogadod?” Jutaka a száját harapdálta.” Jutaka újra felemelte a kezét a nyakörvéhez. [323] . amint észrevették. akiben megbízhat­ nánk… Egész ügyes – gondolta Sindzsi.” Jutaka bólintott.

Tulajdonképpen most is várom. vagy helyreállítják a biztonsági mentésből. „Mit találtál ki?” Sindzsi bólintott. a já­ ték le fog állni egy időre. és elsőnek megkerestem a benne lévő összes fájl biztonsági mentését. Meg egy fájlkereső programot. hogy valami gond történt. amit kitaláltam.” [324] . félbeszakítják a játé­ kot. „Mielőtt neked mindenfélét meséltem volna. Aztán még az adatok lehalászása előtt kettőre vírust tettem.” Jutaka egy kicsit meglepődött. „De ha összejön. Jutaka. A biztonság kedvéért. Sindzsi rámosolygott. – Szerinted a többiek is a hegyen bújtak el.” Jutaka kétszer röviden bólintott. bemásztam az iskola gépébe. Na mi van. és megint a nyakát tekergette. „Igazából a reggeli balsiker óta végig arra vártam. a vírus belép az iskola számítógépes rendszerébe.Sindzsi visszabólintott.” Jutaka most nem használta a ceruzát. de Jutaka meg­ előzte az írásban. és megigazította a ceruzát a kezében. Rög­ tön meg is találtam. hogy be­ következzen valami. „Hogy a hangosbemondóban közöljék.” „Vírust?” Jutaka hang nélkül mozgatta a száját. hogy mit fog írni. „Szóval. csak a fejét hajtotta fél­ re. és rákeresnek egy fájlra. És akkor aztán lesz kavarodás. hogy másoknak is lesz esélyük megszökni. a játékot pedig lehetetlen lesz folytatni. akik a házakban? – Hát… Sindzsi azon gondolkozott. És akkor lehet. ha azt állapítják meg. mint mi? Vagy vannak. megspórolod az írást? Sindzsi folytatta.

minden adatot szétcincál. Az adatok letöltése félbeszakadt. „Ha működésbe lép. kedve támadt leírni. amelyet korábban nézett. Egy „negyvenkét soros” szövegfájl volt.” Jutaka elnyomta feltörő nevetését. azután F01-től F21-ig sor­ számozva. bár Sindzsi időpocsékolásnak tartotta. „Szóval azt hittem. Mert akkor nem tudnának jobbat. Vízszintesen írt egyszerű szövegfájl volt. Ez azt jelenti. és a szája elé tartotta a kezét. De nem így történt. hogy megcsináltatjuk velük a fájlok helyreállítását. Sindzsi is erőlködött. hogy amikor rájöttek. „Én terveztem. Amilyen Amerikaallergiájuk van. de legalább van fegyverünk… „Na tehát. fenomenális vírus. Akkor működésbe lépne a vírus. A levegőn át fertőző láb­ gombánál százszor durvább. mint egy időre felfüggesz­ teni a játékot.Jutaka megindultságában több aprót bólintott. hogy megpróbál­ tam feltörni a rendszerüket. Én meg a fájlok nagy részéhez egyáltalán nem nyúltam. min­ den sor bal szélén L01-től M21-ig. és szélesen vigyorgott. Az a tervem. nehogy kirobbanjon belőle a röhögés. hát le is írta. és megmutatta Juta­ kának a szöveget. bele fognak csavarodni!” Jutaka a hasát fogta. utánuk pedig tízjegyű számok.” Sindzsi odahúzta a Power Book 150-et.” – Átfésüljük a terepet? – De az veszélyes. [325] . és megállás nélkül csak az amerikai himnuszt játssza. nem? – Jó. de az addig lemásoltak közül Sindzsi véleménye szerint ez volt a legfontosabb. Aztán. hogy valahogy visszatartsa a nevetését. csak helyre akarják majd állítani a fájlokat. hogy beérték az orruk előtt lévő dolgok ellenőrzésével. mintha telefonszá­ mok lennének. de szintén sorozatszámok.

Magának a fájl nevének némileg értelmezhetetlen az első fele: guadalcanal-shiroiwa3b. a lány. ha csaj. kislemezen. – Na igen. ezek már rendszertelennek tűntek. és elkezd kiabálni vagy valami? Nekünk is veszélyes. Sindzsi bólintott.” – Mi lenne. főleg ha ezt az egyet kikez­ di. de neki is. Biztos. hogy megnézzük. szóval az F1 a fiú egyes (tehát Akamacu Josio). mondjuk. de szerintem ugyanolyan rendszerű lehet. ezért leg­ alább időt nyerünk. „Én azt hiszem. hogy szétrobbantják a nyak­ örvünket.” Jutaka jó nagyot bólintott. és ahhoz egy kód. A vírus pedig egyre terjed. akkor is ezzel a számmal teszik. Minden sorban vessző választotta el ezt a három számsort. ha az a lány nem gonosz. Persze csak akkor. Tehát…” Sindzsi megállította a kezét.Végül. „Ez meg mi?” – írta Jutaka. Kicsit kellemetlen. ha kavicsesőt zúdítanánk a csillaggal jelölt hely­ re. mint a mobiltelefon. ha kézzel leírták. „Ha az adatokat kikezdi a vírus. Na igen. és Jutaka arcába nézett. ezért hiába van egy má­ sik fájl. egy-egy tizenhat jegyű szám. [326] . „Hogy fogod ezt elérni?” Sindzsi bólintott. nem jön-e elő valaki? – Várj már! Mi van. aki áramütést kapott). nem kell többet aggódnunk. és ő is írt. „Csak gondolom. ez a nyakörvek nyilvántartási száma lehet. az L1 pedig a lány egyes (Inada Mizu­ ho. Minden nyakörvnek megvan a száma. Folytat­ ta. de a rendszer maga akkor is tönkremegy. amikor felrobbantják.

Semmire sem mész azzal a vil­ lával. Emlékszel?” Jutaka megint elkerekedett szemmel rázta a fejét. „Ott voltak a számítógépek. ha emiatt felmerül bennük. „…Megsérülhettek. „Bombát?” – mozgatta a száját. „Én láttam. hogy infor­ matikai tiszt. Sindzsi kuncogott. amelyek mozgatják a játékot. Nem tudom.„Láttad azt a termet. Sindzsi vigyorgott. „Nem volt nekem arra energiám – írta. már megint nem jut eszébe egy jel. ami fegyverként használható. „Bombát dobunk az iskolára. És volt egy ürge. amikor az iskolá­ ból jöttél kifelé?” Jutaka bólintott. „Igazából benzin kéne nekem a legjobban. ha előbb keresnénk valamit. Utána megszökünk a tenger fe­ lé. – Lehet. Tehát pontosan úgy. amikor lecsekkoltam őket.” Csak most kerekítette el igazán Jutaka a szemét. Egy rakás asztali gép sorakozott. de oda már nem lehet menni. hogy van-e ben­ [327] . Volt néhány kocsi a szigeten. Ezért megtámadjuk az iskolát. Tehát…” Sindzsi egy pillanatra abbahagyta az írást. és egy nagyobbacska szer­ ver is volt. Illetve. – Igen… Igazad van. ott vannak a számítógépek. volt egy benzinkút a kikötőben. Visszatért a térkép há­ tuljához. még magát a számítógépet is szét tudjuk rombolni. ahol a katonák voltak. hogy az adatok egy kicsit is…” Jaj. Kínai írásjegyekkel. Azt hiszem. hogy jobban tennénk. és egy bűvész mó­ rikált mozdulatával tárta szét a karját. ha össze tudjuk szedni az alapanyagokat.” Rangjelzés. aki nem közéjük való volt. ahogy Szakamocsi mond­ ta. Ki a franc tudna ilyet leírni?! „Az egyenruháján a rangjelzéséből tudtam meg. és elég.

de már megint nem tudta az írásjegyet. amint úgy adódott. de itt a hegy oldala és az iskola túloldalán lévő sík terület még oké. de mivel nincs több gyújtószerkezet. Megint visszafordította. „Egyszóval kötélpálya. és megmutatta Jutaká­ nak. Sindzsi bólintott. hogy az állandó számítógépezés káros hatása… Na mindegy. ezért találhatta ki Jutaka. Csinálunk egy nagy csúzlit (flippert) valami fából?” Sindzsi nevetett. De az­ zal és benzinnel tudjuk megcsinálni a bombát. Azt se biztos. Jutaka összeráncolta a szemöldökét a műtrágyára.” Jutaka elgondolkodott. Igaz. „A nagybácsid?” Sindzsi kínjában mosolyogva bólintott. Azután írni kezdett.” Sindzsi elővette a zsebéből a kést és a rajta lógó kis hengert. Csakhogy azzal nem lehet pontosan célozni.nük benzin. és le akarta írni a trágya nevét.” Sindzsi a színére fordította a térképet. [328] . Azután Jutaka írt még. és megmutatta Jutakának. hogy az iskola környékére már nem mehetünk. „Ebben van a detonátor – a robbanószerkezet. A lényeg. nem is lenne rossz. Az bőven elég. A vegyjelét tud­ ja. Egyfolytában a bácsi­ ról beszélt. hogy van. Ha nem csak egyet lőhetnének. „De hogy dobjuk rá az iskolára? Oda sem tudunk menni. Ez lehet. hogy találunk. csak egy esélyük van. „Kötéllel és csigával. azt túl hosszadalmas lenne elme­ sélni. Hogy miért hordok magamnál ilyesmit. Legrosszabb esetben gázolaj is jó.” Jutaka a száját tátotta. Kell még műtrágya is. mindenesetre keresünk. „Ammónium-nitrát kell.

„És a munkálataink szempontjából is jobb. lehet. hogy Szakamocsit. – Könnyebb keresni. „Ha minden jól megy. bőven elég. elvágjuk a kötelet. – „Ezzel nem szívhatjuk meg többet. és a katonák nagyját is elintézzük egyben. fordítva. Kihasználjuk a dagályt. – Aha… Igen. – És nem tudunk elég gyorsan úszni. nem.” Jutaka megint megilletődötten bólogatott többször egymás után. megsérül­ tek az adataik. és ő maga kezdett írni. ha elérjük. Magyarán egy speckó zsákolás. Úgy emlékszem. „De nem tudunk jobbat. hogy…” Sindzsi félretolta Jutaka kezét. és a hegyről lecsúsztatjuk a csigára sze­ relt bombát. kevesebb mint húsz perc alatt elérjük a legközelebbi szige­ tet. Kell vagy jó háromszáz méter. írtam. „Ma telihold van. Amikor az iskola felé ér.” [329] . Hogy van-e olyan hosszú kötél. de Jutaka sietve írni kez­ dett. a síkról a hegy felé kihú­ zunk egy kötelet. De ahogy az előbb mondtam. Benzint gyűjtünk a kocsik­ ból. Ha ugyanakkor teljes gőzzel úszunk is.„A hegyről a síkra. Vagy kilazítjuk. ha nappal indulunk neki. „De én nem tudok olyan jól úszni – nézett Sindzsire elbi­ zonytalanodva.” Egy pillanatig csend nehezült rájuk. És könnyebb. akkor óránként hat-hét kilométeres sebes­ séggel sodor el minket. hogy azt képzeljék. Úgy számoltam.” „Utána a tenger felé menekülünk?” Sindzsi bólintott. hogy ha jól jön ki. Azután gyorsan kifeszítjük. És akkor…” – Saját nyakörvére mutatott. mint valakire rátalálni. csigát láttam valahol egy kúton. vagy igen? Álljunk neki!” Sindzsi bólintott és folytatta. A gond csak a kötél meg a trágya. és folytatta az írást.

Az már nem jelent majd nagy problémát. hol va­ gyunk. hogy felfedeznek. A hajók is csak puszta szemmel kereshetnek minket. ha elszáll a számítógépük. Ellenkező irányt. majd a megfelelő helyen hajómentést kérünk. Majd segít rajtunk egy hajó. „Sindzsi! Eszméletlenül nagy vagy!” Erre Sindzsi a fejét rázva nevetett. És ha kiértünk a tengerre. este annak sem sokat ér a kamerája. „Természetesen fennáll a veszély. nem tudják majd. a hajóknak valószínű­ leg lankadt a figyelmük. „És mi lesz az őrhajókkal?” Sindzsi bólintott.” „De akkor sem lesz könnyű dolgunk. és a fejét rázva mutatta ki elragadtatását. – Na.” Jutaka arca sugárzott. mint amerre szökünk. Négy óra múlt. Már az is könnyelműség. Ezt is az egyik házból szerezte. – Öt perc múlva indulunk. „Ezt megpiszkálom. És nem kell félnünk. Külön leírta. Hogy felborult egy halászcsónak vagy valami.Jutaka most nem érte be a szeme elkerekítésével. akkor – megnézte az óráját. hogy szétrob­ bantják a nyakörvünket.” „Ezzel kapcsolatban van egy másik ötletem.” Sindzsi most a hátizsákjába nyúlt. Ha meg véletlenül műholdakat is használnak. Erre pályázunk. Annyit még a kormány is ki bírna találni. [330] . Így pedig van esélyünk a menekü­ lésre. és jeleket fogunk leadni vele. Ezért kamu helyet adunk meg. De mivel mindig a komputerekre hagyatkoznak. hogy csak egyet-egyet tettek a négy égtáj felé.” Sindzsi a fejét rázta. és egy kis adó-vevőt sze­ dett elő belőle. Minden­ esetre. „Akkor megmenekülhetünk.” Jutaka megint csak a fejét rázta. „Nem.

aki ráért ilyesmire. Ha Jutaka tudna gépelni. Jutaka kedvesen mosolyogva írt vissza. kétszáz méterre volt attól a helytől. ahol Nanahara Súja szemtanúja volt. tisztára. úgy hatszáz méterre északnyugatra lehetett. élesen kivehető volt a délutáni napban fürdő kilátó. hogy túl jó terv. Ez a fiú rendkívül fontosnak tartotta a saját ápoltságát. a sűrű növény­ zettel borított lejtő egyik szegletében egy fiú ült. ahol az előbb még Mimura Sindzsi és Sze­ to Jutaka rejtőzködtek. mint egy számítógépes log fájlban. de ez nem is olyan meglepő.” Megrántotta a vállát. Az északi hegy déli oldalán. szemben azzal. jó lett volna a 150-es is. ezért Sindzsi fárad­ tan dobta le a ceruzáját. bár az osztályban szinte senki nem tudta az elnevezés valódi okát. ez a fiú.” [Maradt 22 fő] 44 Meleg volt. akit barátai Cukinak hívnak.– Jó. használhatták volna a billentyűze­ tet. és különben is. ahol Sújáék trió­ ja lapult. ahol [331] . de nem jut más eszembe. és visszaírt. „Meg kell próbálnunk. amit turcsi arca alapján várhatnánk.) De még egyszer kézbe vette a ceruzát. hogy ép bőrrel megússzuk. Igazából a játék kez­ dete óta. miközben a másik kezével az elöl feltupírozott. hogy Simizu Hirono lelőtte Minami Kaorit. a bal kezében tartott kis tükörbe bámult. Az orvosi rendelőtől. ha már írni kezdtek. Normális esetben nem nagyon írt kézzel. a lányokat is beleszámítva. pontosabban hívtak ed­ dig. szóval ez a fiú… A fiú légvonalban majdnem pont nyugatra. kacsafarokba simított frizuráját igazgatta a fésűjével. Azaz pont a ház felett. Ha felemelte a tekinte­ tét. Kevés az esélye. ő lehetett az egyetlen a 3/b-ben. „Nem mondanám. és Jutaka arcába nézett. (Igaz. A térkép hátulján egy nagy rakás betű sorakozott.

14. csak fintorogva mormogott a bajsza alatt. Ki-ri-ja-mács-ka. Cuki! A Főnököt nevezd Fő­ nöknek” meg hasonlók. A fiú fésűt tartó jobb keze kisujjával lesöpörte a hajába tapadt levéldarabot. Csak nem el-a-lud-tál? Vaskos ajkait mosolyra kanyarította. De úgy látszik. Kuszaka Jumiko és Kita­ no Jukiko holttestét és Minami Kaoriét is látta. aki most a haját simítgatta. még a rettenthetetlen Micuru sem tudta helyretenni magában ezt a „férfinőt”. Só újra a tükörben lévő önmagára nézett. akit elszalasztottál meg­ ölni. Illetve nem csak az övékét. hogy mennyit civakodtak ezen a szintén csa­ ládtag Numai Micuruval. én. de nem feszegette tovább az ügyet. ame­ lyet látott. és miközben azt vizsgálta. „Hé. Ha csak egy pillanatra le­ teszem a fejem. Kirijama Kazuo volt. Ez a fiú. Jaj… Már megint egy levél a hajamban. így mostanra a „család” egyetlen túlélője lett. Minami Kaori holtteste volt a hetedik. hogy itt figyellek. amelyet Kirijama Kazuo kije­ lölt. ahova lenézett.). úgy húsz méterre lefelé a bozótba.Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko holtteste hevert még min­ dig. Ő volt Cukioka Só (fiúk. eszébe jutott a Kirija­ mácska névről. Megúszta hát a mészárlást. Már két órája nem mozdult onnan. „Jaj. Igen-igen. pont ez a fésűs-tükrös meleg srác volt az. Hát nem vagy te egy kicsit elővigyázatlan? Még neked sem jutna eszedbe. mert amikor Só egy flegma oldalpillantással közölte vele. [332] . és a tükörben látszódó saját arcán messze túl­ nézett. aki nem jelent meg a gyülekezőhelyen. máris itt a baj. aki a játék kezdete óta már hat embert elintézett. mennyire száradt ki a bőre. A bozót­ ban pedig. most meg mit szőrözöl ilyen piszlicsáré dolgokon?! Nem va­ lami férfias”.

Igen. hanem a tengerparttól kicsit beljebb vezető útvonalon vágott át a fák között. Ennek a „játéknak” a legesélyesebb „versenyzője” minden kétséget kizáróan Kirijama Kazuo. hogy mit beszélt Micuruval. ez megdönthetetlen tény. amikor arra gondolt. De hát téged ez a Főnök in­ tézett el. Mire pedig Kirijama Kazuo elindult onnan. mint amennyire Micuru közvetlenül a halála előtt. Emiatt valamivel több idejébe került odajutni. de attól a pillanattól fogva. hogy ő. ahova nem ért a holdfény. ami­ kor elhagyta az iskolát. Szörnyűség. Kirijama Kazuo ül csendesen magában. ez a világ már csak ilyen”. elmondhatjuk. Nem látta annyira tisztán Kirijama Kazuo természetét. hogy Kirijama beszállt a játékba. A tengerpartra néző vegyes erdő fái közül látta. és a szikla egy be­ mélyedésében. a tengerbe nyúló sziklán három di­ ákegyenruhás és matrózblúzos alak hever. viszont Cukioka Só általában úgy volt vele. Nemsokára megjelent Numai Micuru. és ő a nyomába eredt. már kész terve volt a továbbiakra. de még így is legfeljebb tíz perc plusz útja volt. Ráadásul mini­ mum egy géppisztoly (vajon Kirijama fegyvere volt egyálta­ lán. hogy ő vajon tudta-e előre. vagy a három közül valamelyiküké. hogy „Árulók mindig vannak. Mert olyan hülye vagy. hogy a ho­ mokos partot kettészelve. hiszen kiskora óta bejáratos volt apja meleg­ bárjába. Ebben neki a nagy bunyós Numai Micurunál valószínűleg több volt az élettapasztalata. ahol Só volt). akiket megölt?) és [333] . Nem hallotta. Ő nem indult el egyenesen a megbeszélt déli csücsökbe. majd ő is a géppisztoly áldozata lett… Ajajaj – gondolta Só. míg szemét egy­ más után megvizsgálta a tükörben. ahol bepillantást nyert a felnőttek világába. Cukioka Só némileg óvatosabb volt Numai Micurunál. Két-három szót váltott a csurom vér sziklán (a vér szaga elért addig a helyig.Most hívjam Főnöknek? – gondolkozott Só.

Az még benne sem merül fel. aki embereket öl. aki elsinkófáltam a gyülekezőt az elején. ha én Kirijamácska nyomában maradok a végéig. Már hogyan tudnám megállítani. vagy mondjuk Mimura Sindzsivel (Na. ha szemtől szembe próbálkozik. hogy pont én követem. Még véletlenül sem azért. így közelről feltehetőleg ha­ lálos sebet lehet vele okozni.Micuru pisztolya volt nála. akkor biztosan meg is se­ besül majd. Ha pontosan a nyomában halad. csak nem akart senkit megölni. hogy hiába halad Kirijama szélse­ besen a győzelem felé. én csak a nyomában me­ gyek. Volt egy másik haszna is annak. Csakhogy Cukioka Só egy különleges képességgel büszkél­ kedhetett. mert olyan nagy mo­ rális ellenérzései voltak. amikor ő elintézte az utolsó valakit. Vélhetőleg senki nem nyerhet Ki­ rijamával szemben. nem nagyon kell aggód­ [334] . Főleg. és a legeslegvégén lelövöm hátulról? Abban a pillanatban. Valahova belopózni. ha van fegyverük. ha ő meggyilkol valakit a szemem előtt? Iszonyúan veszélyes lenne. kihasználni a másik fél figyel­ metlenségét és meglopni vagy titokban követni valakit mondjuk (ha talált egy fiút. ahol sorban meg kell ölni az osz­ tálytársakat. nem szállt le róla). aki tetszett neki. a Mimurácska. Ezért aztán Só kigondolta. hogy őt magát is követik. Akkor pedig… Nem az a legjobb. nem valami elegáns! Kirijama az. hogy beszennyez­ ze a kezét ebben a játékban. és elvileg meglógtam? Ezzel a módszerrel egyben elkerülte azt is. az az én esetem ). ő ölne meg engem… Szó­ val nagyjából így járt az agya. És a harc fáradalmai is felhalmozódnak előbb-u­ tóbb. Magnum lőszerek voltak hozzá. Majd a végén jogos ön­ védelemből megölöm őt. Mi­ csoda dolog megölni ezeket az ártatlan gyerkőcöket. röviden szólva a suttyomban settenkedés minden vál­ faját ismerte. hogy Kirijama Kazuót követ­ te. időközben szükségszerűen szembe fog kerülni valaki hozzá méltó ellenféllel – talán Kavada Só­ góval. Ha nem tenném. Ennek tetejébe a hátizsákjából előkerült fegyver egy kétlövetű 22-es kaliberű High Standard Derringer volt. de tűzpárbajra nem való. és elengedte ma­ gát.

hogy nincs-e tiltott zónában. Délelőtt még egyszer hallatszott egy lövés messziről. Ha Kirijama előremegy. Amikor megállnak. Bár akkor nem tudja tovább követni Kirijamát. De a fegyver hangját követő Kirijama (és így Só) csak Minami Kaori holttestét látta egy ház szerszámraktáránál. mert utána Kirijama fog majd lépni. de talán a távol­ ság miatt végül nem mozdult el. és a követési távolságot húsz méterben álla­ pította meg. Ha véletlenül mégis. akkor ő is. de ott volt még a tiltott zóna problémája. mily csodás. Reggel. Kirijama valószínűleg azért ereszkedett le odáig. Utána pedig a hegy északi lejtőjén ereszkedett le. és ott megpihent. arrafelé figyelt. Megnézte Kaori holttestét. hogy bújjanak el. ő is megy. Kirijama elhagyta a sziget déli csücskét. Aztán épp az előbb. így jobb lenne elkerülnie az ilyesmit. Biztos Jumikót és Jukikót akarták vele leállítani. és miután bement két-három házba a településen (biztos beszerzett valami szükséges eszközt). amikor a hegy­ nek ezen a felén lehetett lövéseket hallani. és az ellenséget majd Kirijama elin­ tézi neki. És a helyzet úgy is alakult. tehát alapvetően ezzel a követési távval nem tévedhet beléjük. Viszont nemsokára Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko épp felettük a kilátóban kezdték el a felhívást a hangosbemondóval. de úgy látszik. majd Kirijama le­ lőtte őket. hogy a cso­ magot ellenőrizze. ha pedig megáll. hogy végül senki nem válaszolt a hívásra (Igaz. amikor messziről fegyverropogás hallatszott. Kirijama is nyilván gondol vele. Végiggondolta. ki tudja milyen okból. ha lehetséges. kivárta. ezúttal az északi hegy felé fordult. ha az első lövést elkerüli. ahogy Só elképzelte. De éppen csak meghatódott). és akkor azonnal odaindult. elég.nia. és megbizonyosodik róla. hogy valaki rátámad. ak­ kor egy másik fegyverropogás hallatszott. ezt is nyugtázta. három órája. vannak még humanisták – ható­ dott meg Só. Csak időben fel kell szívódnia. és biztos kis ráhagyással el­ kerüli a zónákat. Ó. megint nekiindult. ellenőrzi a térké­ pet. és csődöt mond a terve. és figyelmezetni őket. [335] .

hogy hol van. ennyi idősen mégse halhatok meg. bal kézbe fogta a tükröt. A szenvedést inkább az okozta. Azután megint haladt egy kicsit… Most pedig itt van a közvetlenül alattam lévő bozótban. nagyon egyszerű Kirijama módszere. odamegy. A cigaretta füstje. de nem kell őt félteni. Úgy tűnik. És itt vagyok én. Sót ugyan egy hangyányit taszította az a kí­ méletlen eljárás. Én nem halhatok meg. mint egy művé­ szé. Só előhúzta a zsebéből az im­ port Virginia Slim Mentholt (Szerette a nevét. aztán amit csinálsz. Halványan ér­ ződött a dohány és a különleges mentol illata. és bekapta a vékonyka cigarettát. és csillapította az elvonási tüneteit. Igazából legszívesebben teleszívta volna a tüdejét. nem megyünk semmire. és szitává lövi. Kirijama békésen pihent. Hogy elterelje saját figyelmét. Most mindenesetre annak kell örülnie. Emiatt persze ő egy szemhunyásnyit sem tud aludni. akkor pedig már csak el kell lopni – nagy készletet halmozott fel belőle la­ kásukban). hogy Kirijama egyáltalán nem vette még észre őt. ahogyan Kuszaka Jumikót és Kitano Jukikót megölte (Furcsa. micsoda középszerű név. hogy téged Kirijama Kazuónak hívnak. de ha ilyen apróságokkal szőrö­ zünk. Legalábbis egyes könyvek ezt ál­ lítják. az nem éppen szokványos. Cukioka Só. A nőknek nagyobb az állóké­ pessége. Amint megtudja valakiről. tisztára olyan a nevem. hogy láncdohányos volt. Lehet. Lévén. Pontosabban már az elektromos ön­ gyújtó kattanása az életébe kerülne. hogy aludt. Kicsit oldalra for­ [336] . ott van. hogy közvetlenül Kirijama mellett tartózkodik. tippelte Só. Ebben az or­ szágban nehéz hozzájutni. cigivel a szájában.addigra már elvitte valaki a holmiját. és megnézte benne magát. legalábbis jelenleg. de ahol van. és milyen átlagos vagyok). de nagy nehezen lebeszélte magát róla. mint a férfiaknak. Még annyi izgi dolog vár rám. Ez természetes. illetve szaga a széltől függően elárulhatja a hollétét Kirijamának.

hogy megmozdul lent a bozót.dította a fejét. Só sietve kikapta a szájából a cigarettát. letérdelt a földre. mint én! És még okos is vagyok. kicsit fel­ húzta a szemöldökét. hogy ellenőrizte az alját. ami nem illett százhetvenhét centis. és előrekémlelt. Miközben ezt figyelte a rózsaszín azáleák közül. és saját oldalirányú pillantását szemrevételez­ te. Csak a szépek maradnak életben. A hátizsákot a bal kezébe fogta. Ekkor Só is felkelt. Hamar elérte azt a magasságot. hogy én nyerjem ezt a játékot. Bal vállára kapta a hátizsákját. azután észak felé – pont Só­ tól balra. és még feljebb ment. Ahol sűrű volt a növényzet. jobb vállára lógatta a géppisztolyt. Viszont… [337] . Mi történhetett?… Fegyverropogást nem hallott. de semmi különösebb mozgást nem fedezett fel. a lejtő irányába – tekintett. Mi lehet arrafelé. Kirijama egész testével kijött a bozótból. Néha megállt egy-egy fa mögött. helyette pedig felvette a Derringert. Ko­ mótosan szétnézett jobbra-balra. ahol Só volt. És az elöl haladó Kirijama mozgása is módszeres és gyors volt. Só mozgása macskaszerűen rugalmas volt. viszonylag nagydarab testéhez. és csak azután ment tovább. Cikcakkban indult felfelé a lejtőn a fák között. amerre Kirijama néz? Odapillantott. Ebben a tekintetben volt is alapja az önbizalmának. és a nyomába eredt. Más zörej sem hallatszott. Ponto­ san tartotta a húsz méter távolságot Kirijama fák között felfelbukkanó fekete egyenruhájával. és a tükörrel együtt zsebre tette. Ezt az isten… A szeme sarkából látta. Hogy lehet valaki ilyen szép. és kézbe fogta a markolatát. Ké­ zenfekvő. A bozót szélén megjelent Kirijama Kazuo hátranyalt haja.

Akkor Ki­ rijama kilépett az útra. hogy ne legyen hangja. [338] . rajta egy pad meg egy bézs színű mobil vécé. mert ez nem olyasmi. Milyen kis édi. Igaz. vagy ta­ lán akkor intézte el. de ő persze addigra elrejtőzött a bokrok közé. amit az előbb láthatott. burkolatlan út futott keresztbe. Most pedig biztos eszébe jutott ez a vécé. hogy néha pisil­ nie kelljen. ha épp elfért rajta egy kocsi. (Só így tett. Megint körbenézett. nem zárta be teljesen. Az ajtó pont Só felé nyílt. Még ő sem kerülheti el. amióta követte. amikor erre jártak. hogy bármikor elmenekül­ hessen. Talán azért. egy kisebbfajta tér. Hihi. amerre most Kirijama tekintett. és visszajött miatta idáig. Ó! Csak nem…? Azután továbbra is ott kuporogva igyekezett elfojtani a neve­ tését. Előtte megszakadt a fák sora.Szabadon hagyod a hátadat. és egy keskeny. amikor a bozótban kuksolt. ahogy a folyadék a vécécsé­ szét érte. sőt hátra is fordult arrafelé. Balra felfelé pont a kilátó lát­ szott a hegy tetején. Két méter széles sem volt. Na igen… Ez természetes. Ó… Ez az út felvisz a hegytetőre… Az előbb is keresztülmentünk rajta. épp egy pihenő­ hely volt a hegytetőre vezető emelkedőn. hogy még hajnal előtt az egyik házban használta a vécét.) Viszont nem így volt. kitárta és bement. hanem ha­ gyott egy kis rést rajta. ahol Só volt. ha történne valami. mielőtt megnéztük Minami Kaori holttestét… És jobbra. amit vissza lehetne tartani kerek egy napig. Akkor Kirijama megállt. hogy Kirijama a dolgát végezte volna. egyszer sem lehetett tanúja. Kirijama körbenézett. Só megint kénytelen volt elnyomni a kuncogását. Megdolgozott azért. Kirijama Kazuo azért mégiscsak egy milliomos család fiacskája. Elképzelhető volt. és csend­ ben behúzta az ajtót. ezek szerint nem rendes vécén el sem tudja végezni a dolgát. jó. és odafutott a vécéhez. Kirijamácska? Így haladtak vagy száz métert. Nemsokára csurgás hallatszott.

hogy Kirijama Kazuo. azt jelenti. és öntudatlanul a nyakához. ami az égen lebegő két-három felhőcske sze­ gélyén különösen élénken virított. Só megint elmosolyodott kissé. De csak az utat jelö­ lő pontvonal volt rajta. hogy öttől tiltott zóna lesz. Ha itt most alaptalanul eluralko­ dik rajta a félelem. És Só most legalább harminc méter­ re nyugatra van a vécétől. amerről jött… Odanézett a vécére. mielőtt elindult a rej­ tekhelyéről. Tehát Kirijama közelebb tartózko­ dik a zónához. Valószínűleg azért nézett errefelé olyan figyelmesen. és a szájába tette. de az ég kissé sötétebbre váltott kékjébe narancsszínű fény ve­ gyült nyugatról. és ezért eltávolodik Kirijamától. hogy ott van. (Szakamocsi hangosbemondósához volt igazít­ va.Azután eszébe jutott valami. Ez a környék a D8-as közelében volt. Ilyentájt még legalább két óra van hátra a naplementéig. ezért ez volt a pontos idő. befuccsol a terve. il­ letve a fém nyakpánthoz emelte a kezét. A csurgás még mindig tartott. ne ellenőrizte volna a saját tartózkodási helyét. és az. [339] . Mint én. és nagy késztetést érzett. sem belül nem jelölték a pihenőhelyet és a közvé­ cét. hogy azonnal visszavonuljon arra.) Só gyorsan elővette a térképet. és vállat rántva könnyedén sóhajtott. és az órájára nézett. és végignézte az északi hegy környékét. Megint elővette Virginia Slimjét. Az elegáns. Azután felnézett az égre. benne van-e a vécé a D8-ban vagy sem. ahol még mindig folytatódott a csurgás. amelyre Szakamocsi azt mondta. Nem fordulhatott elő. dőlt betűs női óra délután négy óra ötvenhét per­ cet mutatott. hogy ő is biz­ tonságban érezheti magát. hogy szemmértékkel eldöntse. és a D8-as zóna határvonalai mellett sem kívül. „a” Kirijama Kazuo. amely nemsokára szürkülni kezd majd. Kirijamácska. bármennyire sürgesse is a természet hívó szava. Szép volt. Még mindig tartott. Só egy pillanatra ideges lett. megfordította a bal kezét. Jó sokáig tartogattad.

Biztosan egy késsel vagy valamivel kilyukasztották. és miköz­ ben kortyolgatnám. és meresztgette a szemét. vagy párnába nyomják. Zuhanyoznék. Só ekkor végre eljutott odáig. Majd messze lent a fák között egy egyenruha hátát látta távo­ lodni.Jaj. A vécében egy vizespalack volt madzaggal a plafonra kötve. De elszívnék egy szállal. Ne pisilj már ennyit. vastag szemöldökét. A hátulról is összetéveszthetetlen. mély puffanás ütötte meg. mielőtt elsütik. Hasonlított arra. nyugodtan élvezném a dohányfüstöt… Még mindig tartott. A hang még mindig nem hagyta abba. éppen akkor támadt egy fu­ vallat. legyen már vége. A bokrokon keresztül kicsit közelebb ment a vécéhez. Kivette a szájából a cigit. ami­ kor egy pisztolyra hangtompítót szerelnek. hogy jól időzítve. Só fülét egy tompa. rendbe tenném a kör­ meimet. Jaj. gyorsan munkára fel. ahogy Kirijama hagyta az előbb. és fel­ emelkedett a földről. és azt lengette a befújó szél. És az ajtó résnyire nyitva van. mert vékony vízsugár folyt belőle. és az ajtó nyikorogva kitárult. és a szél ütemére csurgó hangot hallatott. hogy összeráncolta lefelé gör­ bülő. Mondhatjuk. furcsán hátranyalt hajat. Mi? Hogy? Kirijamácska? Mi? Ezt hogy… Hogy? Mi? De hát én… Amikor Kirijama eggyel arrébb eltűnt a bozótban. csinálnék magamnak egy fincsi vodka-narancsot. Sónak tágra nyílt a szeme. Ide hogy az a kormány által speciá­ lisan a Programra kifejlesztett nyakpántba épített bombából [340] . Pánikban nézett körül. Csakhogy… még mindig tartott.

Este hét is elmúlt. Már az előbb is meggyőződött róla. – Aha – mondta Noriko. A fáradtság miatt. majd Sújára tekintett maga mellett. azután visszafordult Sújához. mert lassan bólintott. Bő száz méterrel lejjebb Kirijama Kazuo vissza sem tekintett arrafelé. csak a karórájára pillantott. – A lázad már lement. vagy a robbanás vert visszhangot a testében. – Most… hány óra van? – Hét múlt. [341] . Biztos csak egy nagyon dur­ va nátha. és levette No­ riko homlokáról a nedves törülközőt. Kavada azt mondja. – Én… Súja rábólintott. azt nem lehetett tudni.származott-e. Jól aludtál. Súja felemelkedett az ágy mellé húzott székről. és megtartotta Norikót. való­ színűleg nem vérmérgezés volt. hogy ennyi gondot okoztam. Súja gyor­ san odanyújtotta a kezét. hogy a láz már lényegé­ ben lement. [Maradt 21 fő] 45 Noriko megmoccant. – Ne haragudj. Súja felsóhajtott magában. és lassan felült az ágyon. – Tényleg?… – Noriko maga is megkönnyebbülhetett. Jaj de jó! Tényleg na­ gyon jó! – Súja! – még egy kicsit álomittas volt Noriko hangja. Éppen délután öt óra múlt hét másodperccel. és kinyitotta a szemét. és a szoba teljesen szürke­ ségbe borult. Álmosan járatta a szemét a plafo­ non. A kezét Noriko homlo­ kára tette. úgy tűnik.

Képzeld. igazi rizs! Noriko bólintott. már teljesen belesüllyedt a szürke­ ségbe. mire Kavada csak annyit vá­ laszolt röviden: – Várj öt-tíz percet. amelyet egy másodpercre sem tett volna le. Súja kiment a szobából. sőt majdnem indigószínű fénynyalábok voltak. – Kicsit várj. – Köszönöm – mondta Súja. – Van itt mosdó? – kérdezte aztán. (Ő és Súja már beburkolták a maguk mi­ szólevesét és rizsadagját. Kavada csinálta. és odabólintott Norikónak. [342] . Újra leült az ágy mellé. Levette a gáztűzhelyen álló lábos fedelét. Kavada be fogja hozni. – A láza? – Már nincs baj. – Noriko felébredt? – kérdezte. Bár a leves sűrűjét csak a ház körül talált ismeretlen levélfélék képezték. – Nem te vagy a hibás. Majd beviszem. de a szeglet. hogy Kavada a falnak támaszkodva ül. Nem ment vissza. A konyhaajtóban látta. ahogy meglátta Súját. – Kihűlt a kaja? – kérdezte Súja. Súja bólintott. kezében a shotgunnal. ahol Kavada volt.– Hogy mondhatsz ilyet? – rázta Súja a fejét. Azután megkérdezte: – Kajálni bírsz? Van rizs! Noriko elkerekedett szemmel meredt Sújára. várj egy kicsit. Kavada biccentett és felállt. Az ablakon még beférkőztek a nap utolsó sugarai – igazá­ ból kék. – Rizs? – Aha. és visszament a rendelőbe.

Noriko Súját nézegette. Ezenkívül még a G1 este héttől. ha pihensz. mert… Súja bólintott. Súja rákanyarította a vál­ lára a takarót. és megszólalt. Mivel nem lehet pontosan tudni. [343] . Ezt az információt Szakamocsi este hatos híradásából tudják. mint egy hülye gyerek… Súja Noriko vállára tette a kezét. és elve­ zette a váróterem szemközti oldalán nyíló vécéig. Tizenegytől ez is tiltott területté válik. Ahogy Noriko leült az ágy szélére. Noriko a térdkalácsa tájára sütötte a szemét. – Azért. – Ha ettél… – mondta Súja a takaró szélét húzkodva – még egy kicsit aludnod kéne. Jobb.– Van… Gyere erre! Segített leszállni az ágyról Norikónak. Bólintott. és megkérdezte: – Kaorin kívül még valaki… meghalt? Súja összeszorította a száját. Noriko még remegett. hol kezdődnek valójában a zónák. – Ne mondj ilyet! A legjobb. De Noriko Sújára kapta a szemét. A sziget délnyugati partja és a déli hegy déli lejtője. de a korábbiakkal összevetve már sokkal job­ ban volt. A szemében még maradt egy kevés homályosság. – Igen. Cukioka és Niida haltak meg. ahogyan kiskorában az Áldott Szeretet Házá­ ban Anno tanárnő tette vele. az I3 kilenctől lesz tiltott. – Elaludtam. utána a homlo­ kára. amit tehetsz. ha alszol. – Csigusza. Amikor Noriko visszaért az ágyba. karon fogta. Innen tizenegyig el kell mennünk. a haja alá tette a jobb kezét. Súja megint mellé ült. Még ke­ vés is volt. a sziget délnyugati partvonala lényegében megközelíthetetlen lesz.

Csupán tizennyolc óra telt el a játék kezdete óta. és visszatette Noriko vállára a takarót. de meglát­ ta. mint egy tésztaétteremben. és Cuki­ oka barátunk fennakadt egy tiltott zónán. és lerobbantották a fejét. mint egy pincér. A „Kirijama család” Cukija tagbaszakadt teste és arca ellené­ re igen nőiesen viselkedett. Súja nevetett. amely addig rajta volt. A bal kezével a válla magassá­ gában egy kerek tálcát tartott a tányérral. de a Siroivai Középiskola 3/b osztálya már megfeleződött. és inkább lemondott róla. Kis idő múlva bejött Kavada. – Komolyan… – szólt csendesen Noriko. – Mindent köszö­ nök – mondta aztán. hogy hol halt meg Cukioka. Súja fontolgatta. – Rajtad maradhat. a családfőt hátrahagyva. És még egy… Szakamocsi fontoskodva közölte: „Ja. és a pokróc alatt elkezdte levenni magá­ ról Súja zakóját. Súja átvette a kabátot. – Tisztára. Most meg figyelmetlenségből be­ leszaladt egy tiltott zónába. – Köszönöm a türelmét – mondta.Igen. Ezzel a „család” minden tagja. hogy hallott volna a délután folyamán na­ gyobb. Szakamocsi hírei szerint a déltől eltelt hat óra alatt halt meg ez a négy ember. míg leeresztette a tálat. – Már nem kell. elhagyta a küzdőteret. így már csak huszonegyen maradtak. hogy ezt is elmondja Norikónak. robbanásnak vélhető hangot. milyen fájdalmas arcot vág. köszi. Vajon megfelel-e a kisasszonynak? [344] . Nem lenne jó hatással a félig felgyógyult Norikóra a leszag­ gatott fejű fiú története. de Súja nem emlékezett rá. Viszont Szakamocsinak sincs semmi oka hazudni. Vigyázni kell ám!” Azt nem mondta. A tányérból pára szállt fel. – Sajna nem tészta.

a két fiú ezt iszogatta. Ilyennek születtem. Igen. Kavada a szeme sarkából látta Súja arcát. Én a lányoknak szoktam kedvezni. [345] . – Az előbb. Kezében a tá­ nyérral evett egy falatot.Kavada tálcástul letette a tányért az ágyra Noriko mellé. – Volt egy ház. a hűtőben minden nyers élelmi­ szer megrohadt. Súja ekkor Kavadára nézett. Kaja nélkül eléggé le voltak strapálva szegények. A tea egy leheletnyit édes volt. – Köszönöm – emelte fel Noriko a kanalat. Míg Noriko evett. – A francba – nyögött fel Súja. Nyilván a sziget összes többi házában ugyanez a helyzet. Súja fülében tökéletes angol kiejtésként csen­ gett. Súja túlzó mozdulattal rázta a fejét. nem is volt benne tojás. hogy a kormány jó korán kizavarta innen a lakókat. Kavada finomkodó szavaira Súja megkérdezte: – Ezt meg hol találtad? – Amiatt. – Rizsfőzelék? – kérdezte. – Csak egy volt. – Eszméletlenül békésnek tű­ nik minden. Noriko belenézett. és elmosolyodott. ezúttal zöld teá­ val tért vissza. és az illata régi emlékeket ébresz­ tett. hölgyem. – Yes. ahol tartottak tyúkokat. – Finom – szólt. ahogy így hárman üldögélünk. – Üzletünk specialitása. Kavada felhúzta a szemöldökét. Ma’am! – válaszolta Kavada. Súja hangosan felnevetett. – Tojás is van ben­ ne. amikor mi ettünk. Kavada megint fordult egyet a konyhában.

Ezek szerint az antibiotikum egy kicsit túlzás volt. hogy furcsán hangzik. mire Súja oda is nyújtotta. – Noriko. Lehet. de Kavada csak a vállát rántotta meg rá. Kavada pe­ dig elvette a tányért. Ma’am. – Nem nagyon illik ez egy rockerhez. hogy még egy kicsit pihenj. Nanahara. Lehet. Súja is és Noriko is. _ Kavada! – szólt Noriko. Tisztára. és a cseresznyevirá­ gokat nézegetjük. – Alhatok én is egy kicsit? – Fáradt vagy? [346] . – Már tök jól vagyok. – Majd egyszer teáz­ zunk így hármasban. Kiülünk a teraszra. Kavada megint mosolygott. Persze változatlanul a gyil­ kos játék kellős közepén voltak. te inkább fekete teát kérsz? Noriko a kanállal a szájában mosolyogva bólintott. És bocsánat. hogy ez örökre álom marad. Szabad kezével intett Sújának. Kavada kicsit mosolygott. de talán attól lett ilyen beszédes. – Köszönöm szépen – fejezte be Noriko az evést. – Hallod. A lé­ nyeg. hogy adja oda a teáscsészét. – Mondják néha. Erre Kavada nevetett. – Nem. Tényleg kö­ szönöm. Kavada – folytatta Súja. Azután Sújához fordult. Ne erőltesd magad. – Hát. hogy ennyi gondot okoztam.– Később odateszek egy kávét is – mondta nevetve. ez tény. – You’re welcome. még nem múlt el egészen a vérmérgezés esélye. hogy Noriko felépült. mint egy vénember. de amiatt tudtam nyu­ godtan aludni.

de van benne valami. – Alhatnál itt is. Mimura Sindzsire. nincs-e valami mód. Ahogy az is. Nemsokára hallani lehetett a félig nyitott aj­ tón. majd én virrasztok éjszaka. sokkal élénkebbnek tűnt az arca. hogy visszatér a konyhából a szomszédos váróterembe. amíg még lehet. hogy Noriko elvörösödik a félhomályban. De Kavada csak az arcát fordította vissza az ajtóból. – Egyáltalán nem is beszél­ tem vele korábban. Ha elmen­ tünk innen. Az úgy jó? – Jó. Talán az étel miatt. – Jé – bólintott Noriko. de mégis hihetetlenül jó feje volt. – Félrehajtotta a fejét. és elindult a tálcával kifelé a szobából. Észrevette. ami hasonlít Mimu­ rára. Utána félhangosan azt mormogta: – Hol lehet most Mimura? Súja mély lélegzetet vett. Kavada – mutatott Noriko a mellette lévő ágyra. Csend lett. hogy távol állt az éltanulóságtól. Itt a másik szobában alszom a heverőn. Végig azon gondolkozott. de kicsit fölényes és flegma beszéde ellenére poénkodó stílusa valóban emlékez­ tette őket a Harmadikra. csak addig akarok aludni. amikor szerelmeskedtek. hogy felvegyék vele a kapcsolatot. de Norikó­ nak a mostani állapotában erre nem futotta. Kavada biccentett. – Nem zavarom a párocskát. rendben.– Nem. Ez tényleg igaz. A testfelépítése és az arca egészen más. – Tényleg. Noriko vidáman szólalt meg. és hozzátette: – Legyetek te­ kintettel a szomszédokra. és visszautasítón mosolygott. Kavada kiment. – Jó fej ez a Kavada. és lehetett rá számítani. – Szerintem is – nevetett Súja is. [347] .

Kinyújtotta a kezét. Nem lenne félnivalójuk. Amikor nyertünk.– Na igen. aki pedig különben olyan visszahúzódó. mutató.és kisujját rázta felé. Amikor Súja odanézett. és harminc ponttal le vol­ tunk maradva. de az ünneplések közül Súja ennek a gesztusnak örült a legeslegjobban. Súja is emlékezett erre. – Emlékszem… – nézett fel Noriko a plafonra – az osztálybaj­ nokság… nem az idei. Jukiéékkel sikítozva ugrabugráltunk. Noriko is milyen beszédes lett – gondolta Súja. – Hát volt ilyen is – fejezte be. nálunk meg csak ő. és megérintette Noriko takaróba bugyo­ lált vállát. hogy Noriko lehajtott fejjel sír. de a d osztályban négyen is voltak a kosárcsapatból. Jositoki a jobb keze hüvelyk-. Mivel Noriko kiabált a leghangosab­ ban. – Ja. amikor észrevette. És akkor befutottál a szoftballmeccsről. Ha ő is itt lenne… Ha őt hozzávennék még Kavadához. verhetetlenek lennének. [348] . – Aha. Jositoki… Sújának Norikóra tévedt a tekintete. de ennek örülni kell. még a tavalyi döntőjére. És ha nem is annyira. meg­ fordítottátok az állást. Mimura egyes-egyedül küzdött. mint Akamacu Josio. de azért a tesiből elég nagy an­ titalentum Kuninobu Jositoki egy kicsit távolabb állt Norikó­ éktól. – Mi baj? – kérdezte. és nem is valami kedves Norikóval és a többi kiáltozó lánnyal szem­ ben. maga lenne a tökély. – Én teli tüdőből szurkoltam. miközben bó­ lintott. Nem volt nagy dolog. Ha még… Szugimura is itt lenne. és nyertünk.

mi? Noriko Sújára emelte a tekintetét. Eszembe jutott. azt hiszem. Beletelt egy kis idő. Idővel Noriko megtörölte a szemét.– Semmi – hüppögte Noriko halkan. Súja eről­ tetetten mosolygott. hogy megdermed az arca. hogy bomlanak utánad a lányok? Mivel hirtelen nagyot ugrott a beszélgetés menete. hogy sírjak. Azután így szólt: – Gondoltam. hogy milyen jó osztály volt… Súja bólintott. Érezte. nehogy a szívedre vedd… – Micsodát? Noriko Súja szemébe nézett. mire kipréselte magából: – Komolyan? [349] . de eszembe jutott. hogy hallgatok róla.” – Ők… – Ebben az esetben megfelelő-e vajon az „ők” kifeje­ zés?… – Ők ketten. és halkan közölte: – Mindketten szerelmesek voltak beléd. A kezét a vállán nyugtatta. könnyebben elragadják az érzelmei. Talán a benne bujkáló láz vagy a gyógyszer miatt úgy tűnik. Súja kérdőn hajtotta oldalra a fejét. Már mindketten „elhagyták a pályát. – Ne haragudj. – Meg akartam állni. amíg abba nem hagyta a sírást. – Tudtad. Etó Megumi és Kitano Ju­ kiko. – Ez meg hogy jön ide? De Noriko komoly arccal folytatta: – Megumi és Jukiko is.

– Komolyan?… – fújta ki a szavakat a sóhajjal együtt. – Nagyon kérlek – mondta –. kihunyóban lévő napfény alig-alig észrevehető négyszögletű fényfoltot vetít Noriko pupillájára. és jobb kézzel megmarkolta Noriko bal csuklóját. Utána Súja kezdett bele. – Tényleg? Pont belém? – kérdezte naivan. de ilyet ne is feltételezz! Hal­ lod? Mi végig együtt leszünk.– Igen. hogy a lefüggönyözött ablakon át beszűrődő. Ezúttal Noriko szeme kerekedett el egy kicsit. – Hallod… – Igen? – Én ismerek valakit. Azután így szólt: – Jobb lett volna. – Ne haragudj. aki beléd szerelmes. soha nem tudod meg. ha a szökés után mondod el. És együtt maradunk életben. és bólintott. – A lá­ nyok egymás között tudják valahogy az ilyesmit. Noriko meglepődött Súja haragos tekintetén. Félrehajtotta a fejét. és még valamit hozzátett. Sokkolt? – Aha. Fejenként egy fél kávéskanálnyit. Súja felkapta a fejét. Direkt csak egy kicsit. – De ha meghalok – Noriko megint félrehajtotta a fejét –. és még egyszer bocsánatot kért. – Bár nagyképűnek tűnhet az én mostani helyzetemben ilyet mondani. Ezért ne fe­ lejtsd el őket. Súja felidézte egy kicsikét Etó Megunni és Kitano Jukiko ar­ cát. – Noriko levette a szemét Sújáról. [350] . egy kicsit. Súja látta. de ez az arckifeje­ zése újra el is tűnt.

Súja a fejét rázta. és így szólt: – Ki az? Nem vagyok tagja egyik klubnak sem. kíváncsi szemek jártak a fejében. és a pla­ font bámulta. – Elmondhatom. aztán Súja felemelte a fejét. de észrevehető volt. mi erről a véleményem? – Szívesen meghallgatom. aki tíz éve a legjobb barátom. – Nem. ha szerelmi háromszög miatt gyötrődhet­ nék azzal. ahogy vagy. Bár ha lehetett volna is. A rohadt életbe! Milyen boldog is lennék. Noriko kérdő tekintettel nézett rá. de ott méltatlan módon egy csupa por ernyőjű neon lógott le. csak nem lehetett használni. kedves uram. megmondom. és csak annyit mondott: – Tényleg? Azután megint felnézett. A fiúk olyan ingatagok. – Nem mondom meg.– A mi osztályunkba jár? – kérdezte Noriko. de nem szólt többet. Ha kiszabadultunk. Noriko félrehajtotta a fejét. Egy darabig csend volt. Miközben azok a szeretetre mél­ tó. soha többé. [351] . Nem. De ez már nem fog problémát jelenteni. – Tényleg… – mondta – Etó szan és… – hozzátette a tisztelet­ teljes „szan” szócskát. Egy rendelőnek elvileg makulátlannak kéne lennie. és nem is is­ merek senkit a többi osztályból. lesütötte a szemét a térdére. – Te úgy. nem lett volna okos felkapcsolni. Súja lassan megrázta a fejét. mindenestül jó vagy. – Kitano szan? Ha igaz… Vajon mi tetszett bennem nekik? Már szinte koromsötét volt. Mintha Noriko egy kicsit megkönnyebbült volna a válaszra. hogy Noriko elmosolyodik.

Vállig érő haja Súja arcához és füléhez ért. hogy még ilyenkor is az egy ilyen téma. és összezárta a száját. és tétovázott. Valami ilyesmi. – Tényleg? Akkor is jólesik. de azért őszintén kimond­ ta: – De megértem azt. és Sújára nézett. aki szerelmes beléd. Noriko egy kicsit elnémult. de nem tudni.Súja nevetve rázta a fejét. hogy igazat mond. Súja Noriko arca irányába nézett. – De te is így vagy azzal a lánnyal. mintha mókás lenne. – Noriko furcsamód komoly hangsúllyal mondta. Súja kérdő tekintettel nézett vissza rá. ha nem igaz. de úgy döntött. hogy kell-e ezt tovább feszegetni. és el is kuncogta magát. Megdöntötte a felsőtestét. ahonnan már szinte egyál­ talán nem lehetett kivenni az arckifejezését. – Ha nem így van. amennyire tőle telik. Noriko felemelte a fejét. nem? Súja felidézte magában Sintani Kazumi arcát. ke­ zét a szemben ülő Súja felkarjára tette. és fejét a vállára haj­ totta. És a szája bánatos mosolyra fordult. hogy Noriko látta-e ezt a pillantást. hogy egy kicsit…? – mondta aztán. Tényleg. Amíg a kinti [352] . – Mert igazán nagyszerű lány vagy! Mintha Noriko határozott ívű szemöldöke megmozdult vol­ na. – Mi az? – Pocsék egy érzés. – Megkérhetlek. – Jaj. ne mondd már! – Szeretni valakit pont ilyen. Naná. akkor hazugság az egész. – De igaz – mondta Súja. Habozott. – De igen. Gondolkodott. Noriko úgy mondta.

A lövedék keresztülhatolt a karján. mintha perzselő sivatagban járna. Egész testét elön­ tötte a forróság.pislákoló fényt fel nem váltotta a hold csillogása. (Ezt azóta nagyon megbánta. az igazi vérmérgezés tünetei kezdtek mutat­ kozni. így maradtak. 10. Ezzel persze ő maga nem volt tisztában.) Azóta már majdnem két óra eltelt. hogy megnézze. majd elbújt a bozótban. Leszakította a csurom vér matrózblúza ujját. miután kötés gyanánt rátekerte a blúza leté­ pett ujját. Miután lelőtte Kaorit. már az összes vizet megitta. [Maradt 21 fő] 46 Víz. elég hosszú ideig. Akkor egy csomó vizet elhasznált. ami nála volt. A kezdeti hidegrázás idővel émelyítő forrósággá változott. Főleg ott szakította szét a bőrt. ahol kiment. A seb azonban felmelegedett. olyan érzés volt. Simizu Hirono (lányok. Már nem bírta tovább elviselni. hogy lemossa a sebét. Vízre volt szüksége. és mivel nem fertőtlenítette a sebét. Egy darabig ömlött róla az izzadság a matrózblúz alatt. [353] . Tehát Simizu Hironón. Mielőtt a délutáni szürkület teljes sötétséggé változott volna. de most már nem. és mire meghallotta Szakamocsi este hatórai híradását. Nakagava No­ rikótól eltérően.) elindult nyugat felé a rejtekhelyéül szolgáló bozótból. Csak… Vizet. de éppen elkerülte a nagyobb ereket. el­ menekült Nanahara Súja elől. rendkívül gyorsan rosszabbodott az állapota. így hamarosan elállt a vérzés. futott vagy kétszáz métert. Vagyis köze­ ledett a kiszáradáshoz. Minami Kaori a bal karja felső részét lőtte meg. és ez fokozatosan ki­ terjedt az egész testére.

Ha a közéjük ékelődött Szugimura Hiroki indulását átvészeli. de azért az emberölés tabu volt számára. és nemsokára a vezetőjük (aki ennyi idősen egy gengszterbanda tagjának a szeretője volt) súlyosan meg­ sebesült. amennyire csak lehet. hogy megölje osz­ tálytársait. De ettől függetlenül még húzódozott attól. de csupa olyanokat. akiben meg tudna bízni. nem számítana bűncselek­ ménynek. de lehetett tudni. amikkel nem ártottam senkinek. Elképzelhetetlennek tartotta. Persze a játék szabályai szerint szabad lenne. A másik bandatag. de azokhoz [354] . meg folyton veszekedett a szüleivel. és kipróbálta a drogokat is. de ezt nagyon is jól tud­ ta. Bár kurválkodott. El is adta magát. Még csak tizenöt évet élt. hogy megbízik Micukóban (Igaz. de nem tette. Persze ő végig Szóma Micuko barátnője volt. a lány pedig kis híján belehalt. akiknek már elegük volt be­ lőle. míg a növényzettel borított hegyoldalon óva­ kodott. hogy ő bízta meg ezzel egy haverját. Simizu Hirono senkiben nem akart megbízni ebben a játék­ ban. Micuko biztosan kihasználná. Pont azok tapossák szét ilyenkor szívbaj nélkül az embert. Az egész testét átható forróság és a szomj csak felpör­ gette a gondolatait. Pontosan tudta. a kicsit egocentrikus Jahagi Josimi lehet. de… Sok rosszat csináltam eddig. ő már meghalt. például… Egyszer összecsaptak egy másik iskola hasonló ke­ mény csajaival. hogy Micuko ölhette meg). aztán a végén kíméletle­ nül hátba lőné. hogy mennyire félelmetes lány. mennyire gyűlöli Minami Kaorit. csak az járt az agyában. könnyedén csatlakozhatott volna akár Micukóhoz. hogy lenne más az osztályban. Micuko nem mondott semmit. Hirono úgy sejtette. amikor elütötte egy kocsi. Az autó továbbhajtott. és a sor­ száma is eggyel az övé előtt állt a lányok névsorában. Bőven akad olyan pasi. Igen. akiknek különben olyan jógyerekfejük van. de ő még véletlenül sem esne ilyen hibába.Ennek ellenére. aki bármit megtenne a kedvéért… Ha véletlenül csatlakozott volna is hozzá.

A golyó Hiro­ no karját találta el. szinte kiesett miatta az ablakon.képest. ha ha­ zamenne és pezsgőt bontana? Vagy ha lejárna az idő. és néha kinézett az ablakon. Nem volt hátsó kijárat. Miután ellenőrizte. pont akkor. nem? Mi baja lesz egy áruház­ nak. Ez az egy biztos. amikor egy pillanatra felbukkant egy árny a házzal szemközti raktárban. mi­ vel nem amatőrök. A lényeg hogy én… Nem vagyok olyan. akkor is mindenki tisztában van vele. és kész. Végig abban a házban rejtőzött. ő legalább profi helyre lépett be Szóma Micuko közvetítésével. hogy valaki ott legyen közvetlenül a közelében. csak…. na mindegy. ezért kimászott a raktárra néző leg­ szélső ablakon… És akkor. ha em­ bert kell ölnie. akkor nincs mit tenni. ha volt valami tenyérbe mászó az illetőben. Aztán van olyan. Aztán az iskolai szívatásokban is benne volt. pedig ő nem csinált semmit. A félelemtől és az izgatottságtól hangosan dörömbölt a szíve. lehorgonyzott ott. Ez azért sokkal tisztább ügy. Akkor riadt meg. de csak olyankor. Csak. miközben simán vállalnak telefonon megrendelt randikat (tudta. hogy Tendó Majumi például ezt csinálta). Nem bír­ ta elviselni. ahol aztán Minami Kaorival lövöldözni kezdtek. akik jó kislánynak teszik magukat. Azért va­ [355] . ha egy-két dolgot lenyúlnak a sminkosztályáról? Úgyis akkora tőke van mögötte. És váratlanul rálőtt. És ha annak eredményeképpen életben ma­ radna ebben a játékban… Nem azt tenné a legjobban. Meg amikor összeugranak egy másik iskolával. és meg­ halna – ezt az egyet nem volt képes okosan végiggondolni –. hogy nincs bent senki. hogy kedve támad az embernek kipróbálni valamilyen szert. hogy megsérülhet. szóval akkor az van. Kaori kidugta a fejét a raktár ajtaján. Néhány percig vívódott. A jogos önvédelem. magától kimegy (hiszen úgyis specialitása az otthonról való lelépés). Ha valaki meg akarja ölni. az más. aztán úgy döntött. magánügy. aki meg sem rezdül.

Vagy az is lehet. A koromfekete égen csak a telihold vi­ lágított zavaróan fényesen. és először tartotta célra a fegyverét. mint együtt lenni valakivel ilyen helyzetben. ki tudja… Ha az egyikük megmarad. (Pont azért tudta kényelmesen lelőni Kaorit. de ha igaz a sztori. és kékes színre festette a szigetet. együtt van Nakagava Norikóval. amikor megjelent Nanahara Sú­ ja. a legfontosabb… A víz. nincs is annál nagyobb hülyeség. amely az előbb még az ég nyu­ gati felén megmaradt. Nanahara Súja nemsokára meg fogja ölni Nakagava Norikót. mint tegnap éjjel. akkor ő sem lehet kíméletes. A ház sarkában a falhoz tapadva lecöve­ kelt. Egy szó. Az esküdtszék tuti. szaladt a bozó­ [356] . Meg akarnak szökni kettesben? Hirono öntudatlanul a fejét rázta. mint száz. erre gátlástalanul meg akart ölni. a játék kezdete­ kor.lahogy kiegyenesedett. Nakagava Norikót nem látta. Nanahara Súja és Nakagava Noriko… Ezek ketten vajon együtt jártak? Nem úgy néztek ki.) Azt is mondta. aki sztárokért eped. akkor lehet. Na de ez most nem számít. amikor visszalőtt. hogy Nakagava Noriko fogja megölni Nanahara Súját. Aztán úgyis képte­ lenség megszökni. Micsoda egy kétszínű liba! Teszi itt a jó kislányt. Ő legalább nem fo­ gott Hironóra fegyvert. Ha csoportosul az ember. őt el tudta intézni (Ez jogos önvédelem volt. hogy neki majd meg kell vele küzdenie. Már nem lehetett látni azt a halvány fényt sem. amellyel lelőtte Kaorit – egy Smith & Wesson Military & Police 38-assal –. Micsoda barmok. és ha a többiek is így visel­ kednek. Azután Nanahara Súján gondolkodott. Hirono. ne lepődjön meg. el sem tudott mozdulni. hogy tizenkettő a nullához így döntene). Időközben elég nagy távolságot megtett. ha hátba lövik. markában a revolverrel.

mint az előzőnek. Volt még egy kismotor és egy bicikli is. nem lehetett használni a vizet. Balra néhány szántó. földszintes földművesház volt. Abban a házban. A térkép alapján a hegy előtt egy vi­ szonylag szélesebb ínnak kell lennie.tosban. és nagy zajt csapott. és a szé­ lén leesett a földre. Úrrá lett a szomjúságán. Semmi különös. hogy esetleg ott megbújt valaki. egy darabig a szeme előtt lévő házat figyelte. Behúzta a fejét. A hegy helyzetéből ítélve Hirono már közel járhatott a nyugati parthoz. Kopogva legurult a cserepeken. mint a szántóföld. Rúdja is van a vödörhöz. A bal kezét nem tudta használni. de alul nem nőttek ágaik. tele levéllel. a bekötőút felől nézve a kert legmélyén volt… Kút. előbb szétnézett a háta mögött. nem úgy. A ház kicsit magasab­ ban volt. és matatni kezdett a földön a hold fénye mellett. ahogy kell. Kikukucs­ kált a bokorból. és azokon túl még két hasonló ház látszott. így nem kell aggódni. Volt körülötte néhány vékony. és. Hirono az északi hegy oldalában volt. Csak a teteje volt cserépfedelű. és visszafojtotta lélegzetét. Azokon is túl a déli hegy domborodott. Felfelé irányítva dobta el. A kő ívesen pottyant a ház tetejére. Ahogy az in­ dulás előtt is megbizonyosodott róla. A környéken semmi nesz. szépen. Burkolatlan út vezetett be bal kéz felől. a ház túloldalán pedig egy alacsony domb emelkedett. jelenleg nem kell tiltott zónától tartania errefelé. ezért a szoknyájába tűzte a pisztolyt. azután újra figyelni kezdte a házat. A kis szántóföld túloldalán magányos ház állt. ahol elbújt. ahol először elbújt. Görnyedten vágott át a szántóföldön. és a ház előtt egy kisteherautó parkolt. [357] . régi. Itt is biztos hasonló a helyzet. Talált egy megfelelő méretű követ. Tompán puffant. mandarinszerű fa. amely kelet-nyugati irányban szeli keresztül a szigetet. Hirono jobbra-balra kap­ kodta a tekintetét… Az a dolog jobbra. Hirono megállt a szántó szélén.

Bő hat-hét méterrel lejjebb egy kis. Még egy kicsit várt. vagy koszos sárszínű…). A körben pedig önmaga sziluettje tükröződött. Mivel a bal keze olyan zsibbadt volt. Ilyenkor mit szá­ mít. és a kúthoz futott. és kész. Egy icike-picike béka úszott benne. és két vödörrel felváltva lehetett vizet húzni. a kút betonperemé­ hez szorította a kötelet a térdével. Hi­ rono a jobb kezét pisztolyostul rátette a peremére. …Víz. Hirono újra betűzte a revolvert a szoknyájába. holdfénnyel telt kör lát­ szódott. A keresztrúdon ősrégi csiga függött. biztosan gusztustalan fluoreszkáló zöld lenne. hogy nemigen tudta használni. és le­ tette a kút szélére. A szomjúságtól és a láztól kóválygott a feje. A szervezetemnek most vízre van szüksége. és így ügyeskedte fél nagy nehezen. és nyálkásan fénylett. Végigfutott a hátán a hideg. Telis-tele van vízzel. Meghúzta a kötelet. Leesett a földre. hogy elrontja-e vele a gyomrát vagy akármi. Ránézett az óramutatóra.Hirono megmarkolta a fegyverét. Víz. nem egy kiszáradt kút. A kút egy nyolcvan centiméter magas betonhenger volt. elkapta a vödör fülét. Undorító kis fekete sze­ me és a háta visszaverte a Holdfényt (ha napfényben nézné. amint egy kicsit feljebb húzta. és felsikított. Hirono idegei közvetítet­ ték agyába a legeslegjobban utált élőlény sajátos bőrének ta­ pintását. Teljes erejéből rángatni kezdte. Meg egyszer utoljára megtartotta a kötelet a térdével. és várt egy ideig. De észrevett valamit. mire egy kis vödör bukkant fel a víz fel­ színén. Meg­ markolta az elvásott kötelet. Eltelt öt perc. és jobb kézzel levette fájós bal válláról a hátizsákot. amely a tartóoszlopon fekvő ke­ resztrúdról lógott a kútba. [358] . Hú. sem a bejáratnál nem buk­ kant elő senki. Sem a ház ablakán. Felkaptatott a házhoz. Végre felért a vödör a kút kávájáig.

4. ala­ csony. És ez… Meg akar ölni engem! [359] . egy hosszú madzagszerűséget tartott a ke­ zében. Kinyírom. Hirono háttal volt a háznak. apja egy vállalat igazgatója.). és a béka távozásának irányába meredt. de az árny mögött mintha nyitva lett volna a kerti konyhaajtó. Oda Tosinori (fiúk. csobbanás és vége… Hirono felnyüszített. ha az „ördög” hátrafordul – futott át öntudatlanul. de komoly termé­ szete volt. mondhatnánk békaképű fickó. de a jobb kezével eleresztette a vöd­ röt. aztán… Eközben a béka felmászott a vödör peremére. hogy az egy öv. Legyen akár élet-halál kérdése. ami utálatos. hogy az a girhes. Az árny az imént állhatott meg mentében. az utálatos. és Hirono agyá­ ban egy gyerekkori emlék – az a játék. Valahogy kiebrudalja onnan azt a békát. Hirono halkan felsikkantott. és elhúzódott tőle. elnagyolt arcú. Nem volt annyi ereje. Jól hegedült (valami tartományi versenyen díjat is nyert egy­ szer állítólag). de ez most nem számított. Csörgés.Elnyomta magában az undort. és elugrott on­ nan Hirono felé. és megjátszotta az előkelőt. A probléma az. A békát ugyan elkerülte. kinyírom. amely így feltartóztathatatlanul visszazuhant a kútba. amikor tilos megmoz­ dulni. Mindig is teljesen átlagos fiú volt. Nézzétek csak! Oda Tosinoriék a város egyik luxuslakásában laknak. hogy még egyszer felhúzza a vödröt. szétmarcangolom! Csakhogy… valami máson akadt meg a szeme. Alig négy-öt méterrel távolabb egy fekete diákegyenruhás alak állt dermedten. Egy pillanat múlva Hironóban tudatosult. Már az elviselhetetlenségig erősödött a szomjúsága.

és előkapta a revolverét. A legfontosabb most a víz. Odaguggolt. aztán nem mozdult többet. és arccal lefelé elesett. Hirono térden állva levette a félig telt kupakját. Megpördült. Tos­ inori hirtelen megmozdult. a má­ siknak még a fele megvolt… Szerencse. Az egyiket még ki sem nyitotta. Kis lépés egy embernek. de most nem foglalkozhat ilyesmivel. Felemelte a saját hátizsákját. ilyenekkel csak valahol nagyon messze foglalkoznak. de már száz százalék. Habozott. bekapta az üveg száját. és csak jobb kézzel nagy nehezen kinyitotta a cipzárt. amihez már annyira hozzászokott. A nagyobbacska övcsat egy pillanat­ ra fénycsóvát húzott a holdfénytől. mintha a megállított videofilm újra elindulna. meglendítette a jobb kezében tar­ tott övet. Ott volt a vizespalack.Kábé úgy. Hirono visszatette a revolvert a szoknyájába. A távolság csupán négy mé­ ter… Elég volt! Jobb kezét a teste elé vonta. és aki ráadásul már halott. az tuti. Tenyeré­ ben érezte a markolatot. Ezúttal hármat egymás után. ahol a zászlót belepte a hó. látszott. A forró töltény­ hüvelyek eltalálták a hasát. Mind a három lövedék Tosinori hasába talált. mondjuk az Egyenlítőnél vagy a sarkponton. Lőtt. és nekitámadt. de… [360] . Itt Armstrong beszél. hogy nincs ott senki. ahogy kireped az egyenruhája. aki meg akarta ölni. hogy elővegye-e a kormány zseblámpáját. Ha egy ilyennel megüt­ nek. A fiúval. Kevés por szállt fel. és bement a házba. Vagy a Holdon. Meggondo­ latlanság volt hátat fordítani a háznak. de könnyedén megtalálta Tosinori hátizsákját bent az ajtó mel­ lett. közvetetten csókolózik?… Tökmind­ egy. Tosinori már közvetlenül előtte volt. ez fájt egy kicsit. kiszakad a húsod. és megdöntötte. És biztos megtalálja Tosinori vizét.

azért igen-igen szép lány volt. Jó néhány másodpercbe beletelt. tisztára jeges víz­ nek érződött. de miért… de miért él ez a fickó még? A szeme előtt elvileg a sötét lakásnak kellett volna lennie. de a kép egyre pirosabbá változott. De miért. jobb keze ujjairól sorban szakadtak le a körmök. Pont az osztályban mindenkinek egyenlően felcsatolt nyakörv felett. az imént meghalt fiú arcát! Teljes erejéből szorította a nyakát. Kifogástalanul finom. hogy a nyakára az az öv csavaro­ dik. és közben elfordította a fejét. Csapkodni kezdett a használható jobb kezével. majd bal karja is érzéketlenné vált. és volt benne valami felnőttes vonzerő. Finom volt. Még soha nem ivott ilyen finom vizet. Abban a rövid pillanatban az öv meglazult. De karját egy minőségi bőrcipőt viselő láb rúgta el. ha nem is annyira. csak idétlenül deformálódott jobb ke­ zével hadonászott. Hirono már nem is tudta markolni az övet sem. de miért. amitől nem középiskolásnak. Egy lendülettel kiürítette a palackot. és megérkezett a gyomrába. mint Csigusza Takako vagy Szóma Micuko. Finom volt. Ja igen. Hirtelen valami rátekeredett a nyakára. hogy odanyúljon a szoknyájába tű­ zött fegyverért. amíg megértette. Próbálta elhúzni az övet. és előbb Hirono jobb.. de. A keze leha­ nyatlott. Vér csurgott rajtuk. …Rögtön újra erősödött a szorítása. hogy a torká­ ra szoruló valamit eltávolítsa. de ahogy lecsú­ szott a torkán. Hirono.Vedelte a vizet. A testéből kiszállt az erő. Langyos volt. Öklende­ zett. Valami roppant. és páraként fröccsent szét a szájában maradt víz. Közvetlenül jobbra a saját arcától egy aszott fiúarcot látott – Oda Tosinoriét. amely az előbb Tosinori kezében volt. és nagyot sóhajtott. a pisztolyt… Hironónak eszébe jutott. hanem inkább gimnazistának vagy [361] . Csupán tizenvalahány másodperc műve volt.

de majdnem telihold volt. ahogy a mellékelt használati utasítás ígérte. és beleolvadt a sötétségbe.egyetemistának látszott. és az a szürke. és a szobába vezető lépcsőfokra zuhant. amelyen szívesen elmereng. amikor kinyitotta a hátizsákját.) Több mint öt perc eltelt. Csak a matrózblúza gallérjából kivillanó tarkója és bal karja. Egy golyóálló mellény. világított fehéren a sötétségben. hogy Hirono valamelyik arccsontja tört el. merev. Ettől Oda Tosinori csak még makacsabbul szorongatta to­ vább Hirono nyakát. így az északi hegy kis dombot formáló lábától messzire el lehetett látni a tengeren. nem nagyon értette. Bár ez nem igazán az az emlék. de nem annyira. mire Tosinori végre levette az övet Hirono nyakáról. Le­ het. Na igen. de úgy szuperált. Punkosan fel­ tupírozott haja most aztán összevissza állt. Már látta ezt a képet. Most azonban arca nagyra puffadt a feltóduló vértől. A víz feketéjén a Szeto-beltenger szigetei le­ begnek. Oda Tosinori egy darabig hangosan zihálva cövekelt ott. Nem volt semmi. Már nem lélegzett. [362] . Igen. (Persze nem felejtett el időnként körbe­ nézegetni. [Maradt 20 fő] 47 A környék már teljes sötétségbe borult. mert nem lehet meg­ állapítani a helyüket. furcsa mellény került elő belőle. amelyről leszakadt a ruha ujja. Az őrhajók is le­ kapcsolt lámpákkal horgonyozhatnak. amikor kilépett az iskolából. csak akkor sokkal alacsonyabbról. és a szokásosnál kétszer nagyobbra dagadt nyelve lefelé csüngött a szája közepéből. Tompa reccsenés hallatszott. de a közelben egy szál hajó fényét sem lehet látni – nyilván a kormány hajózási tilalma miatt. előredőlt. Még fájt a hasa.

távolabb pedig halo­ vány fénypont látszott. Amíg még világos volt. akinek a bomba feltehetőleg leszakította a fejét. Hol mehetett bele egyáltalán? És az is nyomta a szívét. Szugimura… Te meg hol a fenébe vagy? [363] . Az is­ kola a G7-en belül az F7-es zóna határvonalához volt közel. hogy valaki hirtelen rájuk támad a sötét­ ben. hogy Csigusza Takako meghalt. az F7 és a H7 egyike sem volt benne. Természetesen a G7es mezőt. igazából Hiroki és Takako nem jártak (ezt magától Hiro­ kitól hallotta). ahol az iskola van. A térkép alapján a zónahatártól minimum nyolcvan méterre volt. felka­ paszkodott a sziklára. mert ő az én esetem). mert az ablakokat fémlapok fedik. de itt még bőven biztonságos a közlekedés. Több mint száz méter a távolság. Ő volt a legszebb lány legalábbis az osztályban (jó. és felsegítette Jutakát. nem randiznál velem?”). A hegymászás meg a félelem miatt. erre! – mondta Sindzsi.– Oké. ahol Szakamocsi van. Sin­ dzsi a térkép és az iránytű segítségével. de még inkább azért. Felülmúlhatatlan. ahol most Sindzsiék voltak. Az iskola. azonnal meghalnak. övébe tűzte a pisztolyát. azért nem áraszt magából több fényt. Jutaka kifogyott a szuszból. Szemük előtt fák sorakoztak sötéten. a hatos híradásában Szakamocsi említette. de Sindzsi kezébe kapasz­ kodva nagy nehezen felkecmergett a sziklára. de azért sajnálta is Cukioka Sót. már tiltott zónává nyilvánítot­ ták. mert Szugimura Hiroki gyerek­ kori jó barátja volt. hogy Cu­ kioka Só fennakadt egy tiltott zónán. Bár a legtöbben félreértették a b osztály­ ban. Azután mindketten hason fekve néztek ki a szikla túlsó felén. Hülye kis buzi volt („Mimura. Az este hatos híradásban elhangzott újabb tiltott területekben az iskolát közrefogó két mező. tehát ha oda belépnek. háromszögeléssel majdhogynem tökéletesen behatárolta a zóna területét. hogy Hirokit megviselte a dolog. de attól még biztos. és most nem a legalkalma­ sabb másokkal foglalkozni. Tényleg.

De Sindzsi úgy döntött, hogy a jelenlegi feladatra összponto­ sít. Lenézett az iskolára, és alaposan tanulmányozta a körü­ lötte lévő domborzatot. Innen kell kifeszíteni egy kötelet az iskola felett, a szemközti zónáig. A gyakorlatban ez azonban igen nagy távolság volt. Nézte a távolban a fémlapokkal fe­ dett ablakokból kiszűrődő gyenge fényt, és arra gondolt, hogy a rohadt életbe. Ott vannak Szakamocsiék. Most van va­ csoraidő, ki tudja, lehet, hogy élik világukat, és gazdagon megrakott sült tésztát esznek a rohadékok. (Hogy miért pont azt? Mert a nagybátyja néhányszor vendégül látta rá szűk kis albérleté­ ben, és azóta szereti, most pedig iszonyúan megkívánta.) Már minden szükséges eszköz náluk volt. A térképen nem jelölték (ellenőrizte, sima lakóháznak tekin­ tették, csak kék pont mutatta), de Sindzsiék találtak az isko­ lától kissé délre, a szigetet kelet-nyugati irányban kettészelő út közelében egy mezőgazdasági boltot. Kockaépület volt, a bejáratán felirat: Észak-takamacui Mezőgazdasági Áruház Oki-szigeti Kirendeltsége (Sindzsi már rég tudta, hogy ez itt a Takamacu város partja közelében található Oki-sziget, de Jutaka elcsodálkozott), és nem hasonlított arra, amit az em­ ber elképzel egy ilyen boltnak. Nem volt rendes irodája, de még egy árva pénzautomatája sem. Elég gagyi hely volt, olyan, mint egy raktár, csak belezsúfoltak a traktortól kezdve a kombájnon vagy a cséplőgépen át mindent, és csupán egy sarkot kerítettek le az irodai asztalnak. Viszont könnyedén rátaláltak az ammónium-nitrátra. Szerencsére szinte új volt, és nem szívta meg magát a levegő párájával. A benzint sem kellett kocsikból összegyűjteni, mert egy tele tömlővel akadt. Csigát pedig a bolttól keletebbre találtak, annak a háznak a kútján, ahol Sindzsi a játék elején beszerezte a Macintosh Po­ wer Bookot. Az ammónium-nitrát mellett a kötél jelentette a másik nagy problémát. Ahhoz, hogy a szeme előtt elterülő G7-es zónát átíveljék, legalább háromszáz méternyi kötélre volt szükség. Ráadásul, hogy az utolsó pillanatig ne vegyék észre Szaka­ mocsiék, eléggé lazára kell fogni, így igazándiból nem árta­
[364]

na, ha még ennél is hosszabb lenne. Akkora kötelet szerezni pedig már nem tűnt olyan egyszerűnek. A boltban volt ugyan kötél, de jó, ha megvolt kétszáz méteres, és az üveghá­ zak nejlonjához való lehetett, mert három milliméteres sem volt az átmérője, és félő volt, hogy nem elég erős. Szerencsére a településsel együtt már tiltott zónává alakult kikötőtől délre, a tengerparton, egy magánhalászszerszámraktárra bukkantak. Ott pedig egy halászathoz használt kö­ télre, amelyet egy kicsit megtépázott ugyan a dagály és az időjárás, de több is volt, mint háromszáz méter, minek követ­ keztében iszonyúan nehéz és terjedelmes volt, de ketten vala­ hogy elvonszolták a boltig, és elrejtették. Azután az összes alapanyagot otthagyták, és idejöttek. Sindzsi a sötétséget fürkészte. Az északi hegy lába, ahol most ők vannak, az iskola innenső felén, azaz északi oldalán és tőle jobb kézre, azaz nyugatra terül el. Az iskolától bal kézre, tehát keletre egy erdő van, és egészen a település északi vé­ géig, illetve a tengerpartig folytatódik. És az iskola túloldalán szántóföldek vannak. Itt-ott facsoportok, köztük néhány ház fedezhető fel. Azon túl pedig a bolt épülete, ahol a holmit hagyták, szintén kivehető. Onnan balra rögtön már egyre sű­ rűsödnek a háztetők, és a tiltott zóna határát átlépve folytató­ dik a település. Jutaka megveregette a vállát, ezért Sindzsi odafordult hozzá jobbra. Jutaka elővette a zsebéből az ellenőrzőjét, és egy üre­ sen álló jegyzetlapra írni kezdett. Igen, mielőtt munkába fogtak, megegyeztek, szintén papíron, hogy semmi olyat nem ejtenek ki a szájukon, ami elárulhatja őket. Lévén, hogy ha Szakamocsiék rájönnek, hogy Sindzsi megint valami „helytelen dologra” készül, ezúttal már biz­ tos, hogy egy percig nem haboznak majd távirányítással fel­ robbantani a nyakörveiket. Vajon miért nem tette ezt meg Szakamocsi már korábban mindkettőjükkel? Ezen is gondolkodott, de valószínűleg azért, mert a játék célja alapvetően, hogy hacsak lehet, a diá­
[365]

kok egymással küzdjenek meg. Ezzel kapcsolatban Sindzsi­ nek eszébe jutott valami. Volt egy pletyka, miszerint a kor­ mány magas rangú hivatalnokai fogadásokat kötnek erre a játékra. Ha ez tényleg igaz, akkor ha Jutakát nem is, de a Si­ roivai Középiskola védőzsenijét, a Harmadikat, azaz Mimura Sindzsit minden bizonnyal a legesélyesebbek egyikeként tart­ ják számon. Emiatt pedig Szakamocsi nem ölheti meg őt olyan könnyedén… Ez volt a tippje. Akkor viszont akiket az indulás előtt meggyilkolt, Kuninobu Jositoki és Fudzsijosi Fumijo, feltehetőleg nem voltak érintettek a fogadásban, vagyis pontosabban fogalmazva, biztos nem fogadott rájuk senki. Csakhogy ettől még, ameddig Szakamocsi (a francba, az a sa­ kamocho kinpati…) uralja az egész játékot, ez bármikor bekö­ vetkezhet. Ami viszont annyit tesz, hogy ameddig nem sike­ rül rádobni a bombát az iskolára, csak imádkozhatnak, hogy ne történjen meg. Ez persze nem tetszett Sindzsinek. Ő a nagybátyja hatására mindenben maga döntött, és nagyon nem feküdt neki, hogy élete-halála egy másik ember kezében legyen. Sindzsi lenézett az iskola fényeire, és a fejét rázta. Semmire nem megy, ha ezen rágódik. „Ha tehetetlen vagy valamiben, ne foglalkozz vele! Azt kell csinálni, amit tudsz, Sindzsi.” A nagybátyja szavai visszhang­ zottak a fejében. „Még akkor is, ha az esélyed kevesebb, mint egy százalék.” Jutaka befejezte a jegyzetelést, és megint megböködte a vál­ lát. Sindzsi visszafordult hozzá, és megnézte. A sötét miatt egy kicsit nehéz volt olvasni, ezért beletartotta a holdfénybe. „Hogyan feszítjük ki a kötelet? – állt a papíron. – Képtelen­ ség innen eldobni odáig egy ekkora kötelet. Ráadásul ott is hagytuk, nem? Mit fogunk csinálni?” Ja igen, ezt még nem magyarázta el neki. Arra már nem fu­ totta, mert totál el volt foglalva azzal, hogy a „kötélpálya”

[366]

hozzávalóit összeszedje. Sindzsi biccentett, ő is elővette a ce­ ruzáját, és írni kezdett az ellenőrző jegyzetrészébe. „Hoztunk madzagot. Azt fogjuk kifeszíteni, és a túloldalon rákötjük a kötelet. Később visszajövünk ide, és a madzaggal idehúzzuk a kötelet. Közvetlenül a megvalósítás előtt.” Átadta Jutakának. Jutaka kibogarászta, és megnyugodhatott, mert Sindzsire nézett és bólintott. Azután írt. „Rákötjük, mondjuk, egy kőre, és áthajítjuk, ugye?” Sindzsi a fejét rázta. Jutaka nem értette, gondolkozott, azután megint írt. „Csinálunk egy íjszerűséget? Nyílvesszőre kötve lőjük át?” Sindzsi megint a fejét rázta, átvette az ellenőrzőt, és írni kez­ dett. „Ez sem rossz ötlet. Mert még én sem tudok háromszáz mé­ tert dobni a kislabdával. Viszont nem szabad célt téveszte­ nünk. Mi van, ha elrontjuk, és eltaláljuk az iskolát egy kővel vagy egy nyílvesszővel? De még ha azt nem is, csak fenn­ akad valahol, és elszakad a madzag, amikor vissza próbáljuk ráncigálni, nincs helyette másik. Ennél biztosabb módszert alkalmazunk.” Jutaka most nem vette kézbe a ceruzát, csak kérdőn nézett Sindzsire. Erre Sindzsi megint elvette az ellenőrzőt, és folytatta. „Itt rákötjük a madzagot valamelyik fára, és a másik végével lemegyünk a hegyről. Kifeszíteni csak azután fogjuk, hogy átértünk.” Jutaka elolvasta, de ezúttal azonnal kétkedőn rán­ colta a szemöldökét, és sietve visszaírta: „Ezt nem tudjuk megcsinálni. Tuti, hogy fennakad a fákon útközben.” Erre Sindzsi elmosolyodott. Nem volt nagy csoda, hogy Jutaka lehetetlennek tartotta. Ugyanis mondani sem kell, hogy amerre eljöttek idáig, sűrűn sorakoztak a kisebb-nagyobb fák. Hiába húzzák meg a zsine­
[367]

get, miután az iskola G7-es mezőjét kikerülve átvezették, mert fennakad a fákon, és csak egy nagy körívet rajzol majd a hegyen. Kicsit szokatlan kültéri művészet. Maga a mű ha­ talmas, de már öt méterről sem látszik, így nem lehet az egé­ szet egyben megtekinteni. Ezzel a természet és az ember kap­ csolatának kényes egyensúlyát… Ráadásul a G7-ben sincs változás, dugig van fával, az iskola közvetlen közeléig. Egy százméteres óriás még csak-csak boldogulna. (Tényleg, a nagybátyjánál látott videók között volt egy ilyen régi trükk­ film. Amíg a hős a Föld védelmében a szörnyekkel harcol, széttapossa a városokat. Mostanában már nem nézett ilyes­ mit.) Hacsak nem vágják ki az összes fát, nem fogják tudni fennakadás nélkül elvinni a kötelet az iskoláig. Ez magától értetődik, pont ezért kérdezte először Jutaka, hogyan dobják át a kötelet. De Sindzsi elegánsan – bár hason fekve nem volt túl hatásos – széttárta a karját, azután írta: „Reklámlufit eregetünk, Jutaka.” Jutaka megint csak a szemöldökét ráncolta, miután elolvasta, de Sindzsi intett neki, hogy másszanak le a szikláról, és meg is tették. A szikla aljában leültek, és Sindzsi beletúrt a háti­ zsákjába. Kiszedegette a tartalmát, és sorba rakta a földön. Fél tucat rovarirtó nagyságú spray, egy kupac százméteres, vékony sárkányeregető fonal (az összes, amit felleltek a bolt­ ban), szigszalag és fekete háztartási szemeteszsák. Sindzsi felvett egy spray-t, és megmutatta Jutakának. Kék alapon feltűnő piros betűkkel rá volt írva, hogy Voice conver­ ter. (Rögtön alatta biztatás: „A bulin ezzel Öné a főszerep!” – Nahát! – A Felirat alatt pedig az amerikai Walt Disney egyik figurájáról másolt kacsa képe.) A palackra pedig sípszerű fú­ vóka volt ráerősítve. „Igazából azért döntöttem úgy, hogy megvalósítható ez a terv, mert eszembe jutott, hogy ezeket láttam korábban abban a házban, ahol rátaláltam a Power Bookra. Ismered, hogy működik, nem?” – írta Sindzsi.
[368]

Mielőtt megszerezték a csigát, Sindzsi tényleg beugrott a szomszéd házba ezekért a palackokért. De vajon mire készül­ hetett az itt lakó, hogy ebből ennyit magánál tartott?… A vá­ lasz egy részét talán ki lehet következtetni a Power Book me­ revlemezén hagyott fájlokból. Mert az „Ötödikesek, környe­ zetismeret” meg „Harmadik harmadév értesítő” és ehhez ha­ sonló címek arra utaltak, hogy a gép eredeti tulajdonosa va­ lószínűleg általános iskolai tanár lehet. Feltehetőleg az itteni iskolában dolgozott. Jutaka a torkára tette a kezét, és kissé kinyitotta a száját. Mindisi bólintott. „Igen. Úgy lehet vele gágogni, mint a kacsák. A lényeg, hogy héliumgázzal van töltve. Ráadásul ez selejtes, leállították a gyártását. Baromi sok gáz van benne.” Jutakának még nem esett le, de Sindzsi úgy vélte, gyorsabb, ha megmutatja a gyakorlatban, feltépte a szemeteszsák zacs­ kóját, és kivett egyet. Szétnyitotta, beledugta a gázpalack fú­ vókáját (eredetileg szívóka ugyan), és szigszalaggal rögzítet­ te. Légmentesen lezárta a zacskót. Azután megnyomta a pa­ lack gombját, mire a zsák hirtelen dagadni kezdett. Tartotta a gombot, és azon gondolkozott, hogy mennyivel viccesebb lett volna óvszerrel. De azt hiába fújnák fel, túl ki­ csi lenne sajna. Mi? Hogy van-e nálam egyáltalán? Hát, ez isko­ lai kirándulásnak indult, szóval… Ki tudja, mi történik az út so­ rán. Mit, hogyhogy magamnál tartottam, ha eldobtam a váltás ru­ hát meg mindent? jaj, hát ilyesmi mindig van az embernél, sose le­ het tudni, hátha hasznát vehetem. A részleteket hagyjuk. A zsákot teletöltötte gázzal, majd megcsavarta közvetlenül a palack fölött, és szigszalaggal lezárta. Elővett egy tekercs zsi­ nórt, a végét rákötözte, és még szorosabban összehúzta. Azu­ tán alulról leszedte a ragasztót, és elvette a palackot. A biz­ tonság kedvéért visszahajtotta a zsák szélét, és még egyszer körbetekerte a ragasztószalaggal. Elengedte.

[369]

A szemeteszsák felszállt. Engedte emelkedni, amíg a zsinór kifeszült, és a kezét is elkezdte kinyújtani, de megállt a keze szemmagasságban. – Na? Sindzsi ezt hangosan kimondta. Jutakának már menet köz­ ben leeshetett, mert bólogatott. Sindzsi azután a léggömbről lelógó zsinórra rákötött egy má­ sik tekercsről legombolyított madzagot. A biztonság kedvéért szigszalaggal erősen rögzítette. És a két lecsüngő fonalat a két kezében tartva megmozgatta, mint egy lépkedő ember lá­ bait. Azután egy közeli fára mutatott. Megint megmozgatta a zsinórokat. Igen, ezek tehát egy óriás lábai. Bár egy város szétta­ posásához túl nyamvadtak, és egyelőre még az enyémeknél is rövi­ debbek. Jutaka már teljesen megérthette, mert két nagyot bólintott. Azután hang nélkül mozgatta a száját. „Hű, de baró, Sindzsi!” – lehetett róla leolvasni. De lehet, hogy inkább „Hülye barom, Sindzsi”. Mindegy, ez most nem számít. Sindzsi megint kézbe vette az ellenőrzőt, és írni kezdett. „Csinálunk még egyet vagy kettőt, és hozzákötjük. De nem tudom, mennyire lehet megereszteni a zsinórt. És ott a szél is. Mindegy, próbáljuk meg!” Jutaka elolvasta és bólintott. Sindzsi felpillantott az égre. A zsák fekete, és a hold irányá­ ból ítélve sem valószínű, hogy Szakamocsiék észrevehetik. Egyelőre a szél sem olyan erős. De feljebb ki tudja. Azután megszólalt: – Na, gyorsan kezdjünk bele! Sindzsi a kezével jelezte Jutakának, hogy fogja meg az első léggömböt, és előhúzott még egy szemeteszsákot. [Maradt 20 fő] 48 Este tíz után hallotta, hogy Kavada felkelt.
[370]

Súja eddig az ágyban fekvő Noriko mellett volt, s most tapo­ gatózva evickélt ki a szinte koromsötét szobából a szomszé­ dos váróterembe. – Főzök egy kávét – szólt Kavada, amikor meglátta Súját, és elsietett a folyosón. Ezek szerint elég jól látott a sötétben. Amikor visszaért az ágyához, Noriko már kitakarózva ült. – Még fekve maradhatsz egy kicsit – mondta Súja, mire Nori­ ko nemet intett, aztán kissé motyogva megszólalt: – Megkérnéd Kavadát, hogy ha már vizet forral, tegyen hoz­ zá nekem még egy kicsit? Elég egy bögrényi. Az ablakfüggönyön át halványan beszűrődött a holdfény, Noriko pedig az ágy szélén ült, kezét a lába mellett nyugtat­ va. Fejét kicsit előredöntve oldalra fordította. – Jó, de mit akarsz vele? – kérdezte Súja. Noriko habozni lát­ szott, de azért válaszolt. – Csak megizzadtam, és szeretném letörölgetni magam… Túl nagy igényeim vannak? – Ja, nem – mondta Súja, és gyorsan bólintott. – Oké, akkor megyek, és megmondom neki. Kiment a szobából. Kavada a koromsötét konyhában forralta a vizet. A lábos alatti szén parazsa és a Kavada szájából lógó cigaretta vége vörös párként izzott, mint egy különleges szentjánosbogárraj és egy elkószált csapattag. – Kavada! – szólította meg Súja, mire Kavada hátrafordult, és a cigaretta parazsa helyet változtatott. Súja egy vastag fény­ csíkot látott, amely rögtön el is tűnt. – Noriko kérdezi, hogy nem forralnál-e neki egy kis pluszvi­ zet – folytatta. – Azt mondja, elég egy bögrényi… – Jó.

[371]

Nem is kellett végigmondania, mert Kavada félbeszakította. A cigaretta eltávolodott a szájától, és az ablakon beszűrődő csekélyke holdfény mellett látni lehetett, hogy nevet. – Oké. Nekem ugyan mindegy, hogy egy bögrényi vagy egy lavórnyi. Lehajolt, egy csészével vizet mert a földre tett vödörből, és beleöntötte a lábasba. Vagy ötször megismételte. Úgy látszik, a parazsat kis lángra állítva végig melegen tartotta a lábos­ ban lévő vizet, mert gőz szállt fel belőle, és alig érezhetően Súja bőréhez ért. Kavada később azt mondta: – Hát ő is csak lány. Úgy tűnik, Kavada nem volt olyan mamlasz, mint Súja, és rá­ jött, hogy miért volt szüksége Norikónak vízre. Súja nem szólt semmit, és rendkívüli módon Kavada magától folytatta: – Szép akar lenni, mert veled van. Kifújta a füstöt. Súja egy pillanatig hallgatott, aztán megkérdezte: – Nem tudok segíteni valamiben? – Most nem. – Kavada biztos a fejét rázta. Ha eléggé jól kime­ resztette az ember a szemét, láthatta, hogy az asztalon már készenlétben van három csésze és egy csepegtetős kávéfőző szűrőpapírral. És – valószínűleg Noriko kedvéért – egy teafil­ ter is ki volt rakva. – Figyelj csak – szólt hozzá Kavada, mire Súja felhúzta a szemöldökét. – Mi van már, mitől lettél hirtelen ilyen szószátyár? Kavada elvigyorodott. Folytatta: – Az addig rendben van, amit Kuninoburól mondtál, de tö­ rődj azért Noriko érzéseivel is.

[372]

Súja megint elhallgatott egy időre. Azután megszólalt. Ki tudja, mi okból, mintha némi elégedetlenség vegyült volna a hangjába. – Tudom. – Egyébként van csajod? – folytatta Kavada a kérdezőskö­ dést, Súja pedig megrántotta a vállát. – Nincs. – Akkor meg miért is ne, akár? Kavada változatlanul az ablak felé nézett, és szívta a cigaret­ táját. – Nem rossz dolog, ha szeretik az embert. Súja megint rándított egyet a vállán. Azután megkérdezte: – Neked nincs barátnőd? A cigaretta vége felparázslott. Nem szólt egy szót sem. A füst komótosan terjengett a sötétségben. – Titok? – Nem, csak… Kavada belekezdett a mondandójába, de hirtelen kikapta a cigarettát a szájából, és belehajította a vizesvödörbe. – Húzd be a fejed, Nanahara! – suttogta, miközben ő maga is lekuporodott. Súja gyorsan úgy tett, ahogy mondták. Támadás? A testén végigfutott az idegesség. – Hozd ide Norikót! Ne csapj zajt! – suttogta megint Kavada. Sújának nem is kellett mondani, már el is indult a rendelő felé, ahol Noriko volt. Noriko még kábán üldögélt az ágy szélén. Rögtön megérthet­ te, amikor Súja mutatta neki, hogy bukjon le, mert visszafoj­ tott lélegzettel szállt le az ágyról. Súja tartotta neki a karját, és kitámogatta a konyháig. Útközben visszanézett az előszoba felé, de nem látott emberi árnyat az üvegajtón túl.
[373]

Kavada már újratöltötte a vizespalackokat, összerakta a há­ rom hátizsákot, és kezében a sörétessel térdelt a konyhaajtó­ nál. – Mi az? – kérdezte Súja suttogva, de Kavada felemelte a bal kezét, és leintette. Erre Súja elhallgatott. – Van kint valaki – súgta Kavada. – Ha bejön, a másik irány­ ban megyünk ki. A sötétségben csak a lábos alatti szén parazsa vöröslött. Vi­ szont a mosogató helyzetéből ítélve ez kívülről valószínűleg nem látszott. Egy halk kattanás ütötte meg végre Súja fülét. Az előszoba felől jött. Az ajtót kitámasztották egy bottal, nem fog kinyílni. Be van törve az üvege, szóval arra biztos rájön a kint lévő valaki, hogy bejöttek ide. És arra is, hogy nagy valószínűséggel még bent is vannak. Kattogás hallatszott, de rögtön abbamaradt. Az illető feladta, hogy kinyissa a bejárati ajtót. – A fenébe! – jajdult fel Kavada. – Megszívtuk, ha felgyújtja. Lélegzet-visszafojtva vártak, de csend volt. Viszont Kavada jelezte, hogy menjenek az előszoba felé. Lehet, hogy az ő füle érzékelt valami halk hangot. Megindultak hárman, szinte a padlón kúszva. Közben Kavada, aki leghátul haladt, előrenyúlt a legelöl má­ szó Súja karjához, és megállította. Súja hátrafordította a fejét, és a vállán át Kavadára nézett a sötétségben. – Megint visszament előre. – Hátrafelé intett a karjával. – Menjünk ki hátul! Ezzel megint elindultak visszafelé a folyosón a konyha irá­ nyába. Mielőtt még beértek volna a konyhába, Kavada megint meg­ állt.

[374]

– Ne már, hogy a francba? – szitkozódott visszafojtott han­ gon. Nagyon úgy tűnt, hogy a kinti valaki megint visszatért a hát­ só ajtóhoz. A csend folytatódott. Kavada feltartotta a vadászpuskáját, és Súja is megmarkolta a Sig Sauerjét, amely eredetileg Minami Kaorinál volt (a Smith & Wessont odaadta Kavadának, hogy hozzá olyan kerüljön, amelyben minél több lövedék van), így fogták közre Norikót. Csakhogy ez a csend egy szempillantás alatt megtört. A konyhaablak felől hang hallatszott: – Szugimura vagyok. Nem akarok harcolni. Válaszoljatok mindhárman, kik vagytok egyáltalán? Semmi kétség nem fért hozzá, ez Szugimura Hiroki (fiúk, 11.) hangja, azon kevés fiúk egyikéé, akikben – Mimura Sin­ dzsi mellett – Súja a legjobban megbízott. – Na ne… – ujjongott Súja. – Ez nem lehet igaz! Ebben még reménykedni sem mert. Nem hitte volna, hogy találkozhatnak. Összenézett Norikóval. Rajta is látszott a megkönnyebbülés. Súja azonnal felállt volna, de Kavada visszafogta. – Mi van már? – Pszt! Csendben! Súja belebámult Kavada komoly arcába, eltúlozva megrán­ totta a vállát, és nevetett. – Semmi gáz. Érte kezeskedem. Megbízható. De Kavada a fejét rázta. – Honnan tudta, hogy hárman vagyunk? Ez ekkor tűnt fel Sújának először. Kavada arcába nézve gon­ dolkodott. Nem tudta. Nem tudta, de azzal a ténnyel szem­ ben, hogy Hiroki most itt van a közvetlen közelében, nem is

[375]

A lábánál hevert a hátizsákja és valami rejté­ lyes okból egy másfél méteres bot. majd feltartott puskával kirántotta a támasztékot. kik vannak itt… A lényeg. amíg rászánta magát. – Kavada vagyok. Szugimura. Kavada a bejárat előtt lehajolt. aggodalomra semmi ok. és a törött üvegen keresztül kinézett. de Hiroki rögtön válaszolt: – Meg. mint Sújának. Kavada még akart volna valamit mondani.tartotta lényegesnek. – Nanahara… – szólt a megkönnyebbült válasz. Mindenesetre mihamarabb látni akarta az arcát. Súja Norikót támogatva követte. Szugimura Hiroki tarkóra tett kézzel állt. – Nanahara vagyok. – Biztos az tartott neki sokáig. Kavada szólalt meg. hogy bejövünk ide. Kavada Sógo és Nakagava Noriko van velem. és ne mozdulj! Megértetted? – Kavada… – kezdett bele Súja rosszallón. de Súja nem törő­ dött vele. [376] . hogy kik vagyunk. – Engedj be! Honnan lehet bemenni? Mielőtt Súja válaszolhatott volna. Ugyanúgy hullámos a haja. és kinyitotta az ajtót. csak kiszólt az ablakon. Menj előre a bejárathoz! Kezedet a tarkód­ ra. Kavada állt fel elsőnek. de sokkal szikárabb benyomást kelt. – Akkor meg miért mostanra ért ide? Súja megint elgondolkodott. A tejüveg ablakon Szugimura felsőtestének árnya suhant át. hogy Szugimurában megbízhatunk. és pont a homloka felét takarja el. hogy el­ lenőrizze. Csak azt már nem tudta kivenni. – Biztos látta messziről. és az előszobába ment. Csak egy kicsit ma­ gasabb Kavadánál.

Bólin­ tott. és visszatette Hiroki zsebébe. Hiroki mögé sétált. és elsőnek a tarkóján tartott kezét vizsgálta meg. mint egy vastagabb notesz. Erre Hiroki leeresztette a kezét. Kezében a tárggyal egy kicsit arrébb mozdult. Erre Hiroki vidáman elmosolyodott. Súja. Kavada körbefigyelt. – Ez meg mi? Hiroki tarkóra tett kézzel válaszolt. majd annyit mondott. – Ne haragudj. Kavada egy darabig nézegette. hogy még egyszer megszemlélhesse a lapját a holdvilágnál. jobbra-bal­ ra csóválta a fejét. Akkora és olyan formájú holmi volt. és felvette a lába mellől a há­ tizsákját és a botját. majd be­ zárta az ajtót. – Gyere be! Van kávénk. hogy „aha”.Tényleg ő volt. [377] . hogy az egyik oldalát borító sima előlap visszaveri a hold fényét. Csak ne vedd el. a shotgun­ nal a kezében előrelépett. Úgy tűnik. Azután a szabadon lévő bal kezével végigsimította az egyenruháját. egyúttal a hátizsákját is ellenőrizte. Ne mozdulj! – Kavada. Kavada előhúzta. mint aki nem akarja elhinni. ne… Kavada nem törődött Súja elkezdett mondatával. de az anyaga műanyag vagy acél lehe­ tett. de Sújáékkal együtt belépett az előszobába. Súja is látta. – Megmotozlak. – Szugimura! – Súja arca megkönnyebbülésről tanúskodott. A zsebénél megállt a keze. Azután a nadrágja aljáig alaposan végigmotozta. hogy oké. – Kiveheted. a botot fegyver gyanánt tar­ totta magánál. Leengedheted a kezed. kérsz? Hiroki bólintása nem volt egészen egyértelmű. majd végre közölte.

Amennyire én ismerem. de Hiroki nem tud mit kezdeni azzal. Hiroki újra végignézett Súja és Noriko arcán. bőven vannak hülyeségei. de Súja kicsit elkedvetlenedett. fordult. hogy elfelejtett megmondani neki valami na­ [378] . Ekkor Súja észrevette. így még azt sem mond­ hatom. A Remingtonja csövét ugyan leen­ gedte. hogy az ujját még mindig a ravaszon nyugtatja. papu­ csokkal teli cipős szekrénynek támasztotta a hátát. – Csak különös összeállításnak találtam. de még van azért időnk. majd Kavadáé­ ra pillantott. Továbbra sem vette le az ujját a ravaszról. Ezúttal Noriko szólalt meg: – Gyere beljebb! Nem az én lakásom. amikor észrevette. Nanahara nem lenne ve­ led. hogy elnézést a rendetlenségért. – Hiroki azt akarja tőle­ tek kérdezni. és Kavadához. aki az ellenséghez áll. de ezzel befejezettnek lehetett tekinteni Hi­ roki és Kavada bemutatkozását. – Gyere be! Nemsokára tovább kell mennünk. hogy ő Kavadával van. – Ha olyan ember lennél. Mégis úgy döntött. Sújának eszébe jutott. így a jobbal intett befe­ lé. – Nanahara! – Kavada hozta szóba. Súja bal kezére Noriko támaszkodott. viszont nem akaródzott elmoz­ dulnia az előszobából.Hiroki ott megtorpant. de annyira azért mégsem… Kavada válaszul elnevette magát. – Nem. hogy egyelőre nem foglalkozik ezzel. és Hiroki­ ra szegezte a tekintetét. Bulizunk egyet a tiszteletedre! Ennek ellenére Hiroki továbbra is csak álldogált ott. hogy biztos oké-e. Hiroki mosolyt biggyesztett a szájára. ha velem vagytok. ennyi az egész – mosolygott és folytatta. hogy bár Noriko nem számít ebből a szempontból. – Micsoda alak vagy! – nevetett Súja Szugimurára. Erre Hiroki elnevette magát. dehogyis… – mondta. Kavada a Hiroki mellett lévő.

Persze nem kétséges. Kotohiki Kajokót? Lá­ nyok. hogy Kotohiki Kajoko is ezen a szigeten tartózkodik. – Vagy úgy – bólintott Hiroki. végül összejöttünk Kavadá­ val. – Én nem láttam… Kavadára nézett.gyon fontosat. Hiroki kisvártatva lehajtotta a fejét. Hirokinak elkerekedett a szeme. hogy a „bulizás” szótól döbbent meg Hiroki. – Szugimura. –. Mivel Szakamocsi még nem olvasta be a nevét a [379] . aztán megkérdezte: – És Koto­ hikit nem láttátok? – Kotohikit? – kérdezett vissza Súja. aztán… Aztán eszébe jutott a reggel. de rögtön fel is emelte. Lehet. – Minden­ esetre gyere beljebb… Hiroki erre nem válaszolt. aztán sok minden történt. Hosszú idő után élénken ciká­ zott át az agyán újra Óki Tacumicsi kettéhasadt feje. nyolcast? Aki teaceremóniát tanul. és megint letaglózta. csak visszakérdezett: – Végig hármasban voltatok? Súja gondolkodott egy kicsit. – Bocs… – rázta a fejét. – Én sem láttam – mondta. – De van még egy kis elintéznivalóm. meg tudunk szökni. – Elintéznivalód? – ráncolta Súja a szemöldökét. inkább szeleburdi? – Nem… – rázta Súja a fejét. – Komolyan? Súja bólintott. – Nem… Én és Noriko igen. aztán a fejét rázta. Kavada segít nekünk. de ahhoz képest nemhogy kifinomult lenne..Hát. de ő is a fejét rázta.

hacsak este hat óta nem halt meg. Bocs. hogy ha velünk maradsz. szokás szerint kissé ci­ nikus. – Kajoko? – kérdezte Noriko. ami a hátizsákomban volt – mondta. játékos fény. Ez magától értetődőn ott volt Kuninobu Jositoki (a néhai Jositoki. nem? Veszélyes. nem? Hiroki visszapillantott Sújára. meg­ csillant az ezüstszínű nyakkarika. Akikre ezt rárakták – kezében a géppel a saját nyakára mutatott. Azután kivette a zsebéből az előbbi palmtophoz hasonló tárgyat. – Várj már. nincs is normális fegyvered. A képernyőn [380] . Ilyen körülmények között annál közelebb ke­ rülsz a halálhoz. Mi le­ het ilyenkor elintéznivaló? Mindenesetre Súja beszélni kezdett. – Köszönöm. És különben is. – Ez a „fegyver”. Ha elég közel vagy hozzájuk. és megmutatta Sújának. Sújának újra eszébe jutott. amilyen Sújának is. de azért ott volt a rá oly jellemző. – Hová mész? Most mondtam. a rohadt életbe!). – Bár azt hiszem. és ettől sötét lett a kedve. hogy egy csomó osztálytársának készül kivárni a halálát. és sarkon fordult. intett a szemével Ka­ vadának is.híradójában. de Mimura Sin­ dzsi. – Várj már! Hiába mennél. ami miatt feltétlenül találkoznom kell Kotohikivel. egyszóval Súja összes jó barátja – sőt Kavada – szemé­ ben is egyaránt. Ezért most elmegyek – mondta. de nekem mennem kell – mondta. Elintéznivaló. minél többet változtatsz a helyeden. – Van egy elintéznivalóm. Igen. Szugimura! – állította meg Súja. A szemében szomorúság buj­ kált. megmenekülsz. Nori­ kónak is és Kavadának is volt –. hogy keresed meg? Hiroki beharapta az alsó ajkát. – Akkor nem érdekes… – rázta Hiroki a fejét. Kavada mester már képben van vele. azoknak ezzel meg lehet tudni a helyét. elvileg életben is van.

és aggódott is Hiroki miatt. – Nem. de Hiroki pedig több mint száznyolcvan centi magas. Azt viszont már nem lehet tudni. – Ő belement a játékba. De egyszer csak úgy rákérdezett. én bőgtem el magam. azt már nem lehet tudni. amerre ők mozogtak. hogy együtt járnak. de Takako… Csigusza Takako mondta.” Ez úgy hangzott. mint valami vicc. és van néhány övfoko­ [381] . Kétségtelen. Ha veszekedtünk. de most annyira boldog volt. Egy időben Súja még meg is volt róla győződve. Hiroki eltette a szerkentyűt a zsebébe. ez is be tudja tájolni a nyakörvet viselők helyzetét. hogy Csigusza Takako már ha­ lott. hogy vele járhat­ nék. amikor meglátta. Igaz ugyan. Sújának ekkor eszébe jutott. hogy egészen ki is ment a fejéből. Hiroki és Csigusza Takako igen-igen jóban voltak. mint Hiroki is mondta. Ezzel Sújának végre leesett a válasz az iménti kérdésre. – Szóma Micukóval vigyázzatok! – szólt. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk. – Na. és emiatt tudott mindig arra kerül­ ni. és Sújáról Kavadára emelte szigorú tekintetét. Takakót Szóma ölte meg. de ez az egy biztos. mielőtt meghalt. amelyiken a hollétüket ellenőrzik.mutatja egy pont. Szakamocsi hatórás híreiben hallotta. mire Hiroki nevetve válaszolt: „Nem vagyok én olyan jó pasi. A többiek­ ről nem tudok semmit. hogy Csigusza Takako kiemelkedő sporttehetség a lányok között. sokat bújócskáz­ tunk együtt meg minden. hogy kit jelöl. de hirtelen megtor­ pant. akkor én megyek is – indult neki. Kavada megkérdezte: – Összetalálkoztál vele? – Nem – rázta Hiroki a fejét. En­ nek a szerkezetnek köszönhetően találhatta ki Hiroki. hogy hárman vannak a házban. és nagyon erős személyiség volt. Na igen. hogy ki az illető. Tehát hasonlóan az iskolában lévő számítógéphez.

) Ám Csigusza Takako már halott volt. Nem fér hozzá kétség. Súja bólogatott. hogy ez veszélyes volt. Amikor idáig jutott. hogy mennyire fontos volt Takako Hiroki számá­ ra. és Hiroki sok nyaggatásra megmutatta. mert Szór­ na Micuko elintézte. Csak már késő volt. de úgy döntött. és vártam Takakót… De Akamacu visszajött. hogy elmondja-e. – Köszönöm. lesütötte a szemét. elbújtam az is­ kola előtt. Vajon Hiroki szavai azt jelentik. elvesztettem a lehetőségét annak is. a tenyere élével a vastag cédrusdeszkát. Nanahara. és amíg vele voltam elfoglalva. igen. Akamacu Josio azután megölte Tendó Majomit. Hiroki a fejét rázta. – Csak a legvégén. hogy mire megtalálta Takakót. – Viszont… – folytatta Hiroki – megtaláltam Takakót. De azt is mutatja. és Mimurával találkozzak. Hiroki az iskola előtt tartózkodott. szem elől tévesztettem Takakót. és ő maga is kis híján ottmaradt. hogy töri el egy csapásra a csuklóhoz legközelebb eső résszel. amikor haldoklott? – Együtt voltatok? – kérdezte Noriko halkan. egyszer Súja volt nála fent. hogy veled. Én… miután elindultam. [382] . Nem kellett végigmondania. hogy megfelelő kifejezés-e… – mondta Nori­ ko. anélkül is tudták. addigra már haldoklott. hogy nem lett volna sok értelme. (Valamikor régen. Amíg Akamacu Josio vissza nem jött. – Nem tudom. És aztán amíg Takakót kerestem. Fejét jobbra-balra in­ gatta. hogy ott volt vele.zata kung-fuból. – Mindenesetre fogadd részvétem. Súja fontolgatta. Elrejtőzhetett az erdőben vagy valahol. Hiroki mosolyogva bólintott. Már Akamacu Josio is halott volt.

A szájához vette. és talán haldoklik. – Ha most elválunk. Hiroki odafordult. Ha egyszer elválnak. Amennyiben Hiroki még addig szándékozik találkozni Kotohiki Kajokóval. hogy amíg itt beszélgetnek. Kavada pedig a szabad kezével egy kis tárgyat vett elő a zsebéből. Rigó vagy cinege vagy va­ lami hasonló. – Nakagava megsérült. Miután megbeszéltük. hallatszott egy madárcsiripelés. aztán meg­ szólalt: – Ha már ennyire eltökélt vagy… – Hiroki szemébe nézett és folytatta: – Mi is keressük veled Kotohikit. Csipcsirip. ráharapott az egyik végén lévő fémfogantyúszerűségre. Rápillantott Kavadára. nem kérhetek ilyet tőletek. sőt virgonc füttyszó volt. – Szugimura! – Még nem tette le a shotgunt. – De megmenekülhetnél… – Súján úrrá lett a tehetetlenség. nem? Veszélyes lenne. [383] . Hirtelen Kavada szólította meg. Norikóra bökött az állával. amíg mindketten élnek. Igen élénk és hangos. Ám Hiroki határozottan megrázta a fejét. Hiroki mintha megérezte volna Súja gondolatait. sem lesz… Késő. de már nem volt az ujja a ravaszon. újra találkozni szinte… Hát igen.– Inkább – szólt Súja – gyere be. Még ha nem számítjuk is Csigusza Takakót. viszont az is biztos. Súja megnyalta az ajkait. és megtekerte. mondta volna. megint hal­ ványan elmosolyodott. de megakadt. Kotohiki Kajoko össze is csaphatott akár valakivel. akkor is rejtély. már most is mindenképpen késő. nem lesz könnyű még egy­ szer összetalálkozni. hogy mi­ ért keresi Hiroki Kotohiki Kajokót.

hogy hol halt meg Csigusza. Per­ sze azonnal távolodj el onnan. bármikor felszállhatsz rá. köszönöm. Hiroki bólintott. mire Hiroki megállt az írásban. de írd be. ide. a jobb lábát húzva indult meg befelé. hogy ez a Kavada kezében lévő tárgyból származó mesterséges hang. Ha kedved lesz. én pontosan negyedóránként meg fogom ezt szólal­ tatni mindig tizenöt másodpercig. Hiroki kissé felhúzott szemöldökkel vette át őket. Így lesz. hogy rablom az idődet. – Ne haragudj. hogy ne gyulladjon be a környék. ha nem – mondta Kavada –. A ceruzával együtt odanyújtot­ ta Hirokinak. És vi­ gyázz. és kisimította. – Hozok kávét – mondta Noriko. gyújts valahol tüzet friss gallyakból. – Ha találkozol Kotohikivel. hogy Szómánál gépfegyver lett volna? – kérdezte Kavada. és elővette a saját térképét. Egymás mellett álltak neki a jelölgetésnek. mert nagyon feltűnő. ahova besütött a holdfény az ablakon át. – Említette Csigusza. – Te is add ide a térképedet! Beírjuk neked a holttestek álta­ lunk ismert helyeit – mondta Kavada. hogy miért van Kavadánál ilyesmi. – Jó. légyszi. és megmarkolta a ceruzát. Amikor észre­ vesszük. majd letet­ te a cipős szekrényre. miközben folytatta a munkát. Akkor füst fog felszállni. – És még valami. – Ennek a hangja lesz a jegyed a vonatunkra. Ennek segítségével megta­ lálsz minket. és Sújának leesett. Két máglyát csinálj. Ha mással is ta­ lálkoztál. [384] . és elengedte Súja karját. Ez a madárhívó nevezetű eszköz vajon? Arról most ne is beszél­ jünk. akkor annak a helyét is.Kavada elvette a kezét a szájától. A falnak támaszkodva. amint találkozni akarsz velünk. Felmutatta a madárhívót Hirokinak. – Kavada kivette a zsebéből az összehajto­ gatott térképet.

Szinte rögtön le is tette a padlóra. – Ezt vidd magaddal. Aztán meglepő módon közölte: – Én is találkoztam Minamival. Súja mellettük állva elmesélte. – Azt nem kér­ deztem. Noriko kilépett a folyosóra a csészével. – Na. A markolatát nyújtotta Hiroki felé. Súja odament. de azért vi­ gyázz Simizuval. Még a nagyja megvolt. Elővette a zsebéből a tartalék tárakat is. hogy önvédelem volt. füttyentett és elvette. és kicserélte Hirokival a térképeket. Kavada befejezte az írást. akkor megyek. utána pedig Sújához került. és át­ vette a bizonytalanul álló Noriko kezéből. Megköszönte Norikónak. ami eredetileg Motobucsi Kjóicsié volt. Odanyújtotta Hi­ rokinak. csökken a csapat harci ereje. Viszont Hiroki a fejét rázta. Kavada bólintott. – Lehet. de Kavada nem szólt semmit. aki megszagolta. Nem csak egy volt. Hiroki bólintott. A Smith & Wesson. Motobucsi Kjóicsivel. Minden előzmény nélkül rám lőtt. Ne­ künk a shotgunon kívül van még egy pisztolyunk. de szerintem össze volt zavarodva. – Várj! Súja kihúzta az övéből a Sig Sauerjét. – Ma délelőtt. Hiroki írás közben bólogatott. és megmutatta Hirokinak a térké­ pet. [385] . – Megmutatta a térképen. Nanahara látta Simizut elmenekülni – magyarázta. ha Súja odaadja a Sig Sauerjét. – Itt ölték meg Minamit. Miközben ők ketten folytatták a műveletet.– Nem – felelt Hiroki. most Kavada nadrágjába volt tűzve. ha már mindenképpen elmész. – Aha. De több lövést kapott a hátába. és ivott egy kortyot. fel sem emelve a fejét. mi volt Akamacu Josióval meg Óki Tacumi­ csivel. Akárhogy is nézzük.

Halkan beszélt. Nektek is sok szerencsét! – Szugimura! – Súja szófogadatlan. – Vi­ gyázz magadra! – Jó. Én nem fogadhatom el. A szoba padlóján hagyott csészéből felszálló gőz még halványan látható volt. fel a hegyre. és a lakás belseje felé fordult. Ígérd meg! Hiroki bólintott és kiment. – Félrebillentette a fejét. Kavada szó nélkül visszaterelte Súját és Norikót. – Szugimura! – szólította meg Noriko. Védd meg Nakaga­ vát. Nanahara. Csak ennyit mondott. köszönöm. hogy igen. és eltakarta a csillagokat. [386] . Jól vagy? – kérdezte Súja. és most megállt. hogy ti miért nem jártok. Ha ideadnád is.– Erre neked szükséged van. könnyedén elmosolyodott és hozzátette: – Régóta cso­ dálkoztam. végigpillantott Súja és Noriko arcán. vékony hártyát képző fehér fényt bocsá­ tott ki. akkor sem aka­ rom. és eltűnt a szemük elől. Súja sóhajtott. [Maradt 20 fő] 49 Magasan járt a hold az égen. A hold majdnem teljesen kerek volt. és a távolodó Hirokit nézték. majd sorban odabólintott Sújának. – Megint találkozunk. amely beborította az eget. Ő rögtön jobbra ment. – Noriko. majd be­ csukta az ajtót. Egyetlenegy fel­ hő sem volt. Szíja Norikót támogatva lelépett a szobaszintről a bejárathoz. No­ rikónak és Kavadának is. merev állkapcsából nagy nehezen kipréselt még néhány szót. Noriko pedig bólintott egy aprót. Kavada ment elöl. Viszont Súja határozottan érezte a kar­ ján. hogy még egész testében remeg. mire karján Norikóval Súja is megtorpant. és halkan kihúzta a bejárati ajtót.

Kavada hátrafordult. – Nem lehetne megint az egyik házban megpihennünk? – Egy házban?… – Kavada elvette a tekintetét Sújáról. Neki valami vágóeszközzel elvágták a nyakát. Kavada mosolygott. Etó Megumi. Csigusza Takako halála helyének közvetlen közelében Niida Kazusi holtteste. a nyugati partra visz. A vállán lévő hátizsák fölé volt kötve Noriko számára egy összetekert pokróc. amelyiken jöttek. amely már tiltott zóna lett. amelyeket Szugimura Hi­ roki írt bele a térképébe. hogy hol legyen az új pihenőhelyük. hogy Megumi szerelmes volt belé. Az északi hegy lábánál jártak a ritkásan álló fák között. – Alapvetően nem túl jó ötlet. és mindenki házat keres magának. de már elhagyták a tiltott zónává vált G9-est. Egyre kisebb a terü­ let a zónák miatt. a sziget keleti partján lévő településtől a déli hegy [387] . Kint is jó ne­ kem. A településen. és némán elnézett a mező felé. Nem csak a szemét nyomták ki. (Mivel Noriko elmondta Sújának. mit csinálunk? – kérdezte. hogy az illetők hogyan haltak meg. hol látott holttestet. kajára vagy bármire. A következő kérdés. hogy azokon a jeleken elmélkedik. és hu­ nyorított. és egyre kevesebb a használható ház. és a síkság nyugat felé legyezőszerűen egyre keskenyedik. Lehet. hanem valamivel átdöfték a torkát is. – Én már jól vagyok. A le­ gyező szárán fut keresztül a szigetet kettészelő út. Bal kéz felől már­ is feltűnt a sziget keleti partján fekvő település melletti kis síkság. A szántóföldek között itt-ott egy ház bújik meg. Ha továbbmennének még egy darabig. Elmúlt tizenegy. annak a helynek a köze­ lébe jutnának. ahol Minami Kaori meghalt. – Na.) Onnan viszony­ lag keletre. és ha min­ den igaz. hanem azt is részletezte. amint szüksége van valami­ re. Egyelőre visszafelé mentek azon az úton.Az órájára nézett. Hiroki nemcsak azt írta oda. így igencsak mellbe vágta a dolog. – Én… – mondta Noriko.

mert nem hitte el. én úgy látom. Azok végeztek velük. – Nem – rázta Kavada a fejét. Nu­ mai Micuru egy kupacban haltak meg. Persze nem azért. és Kavada visszafordult hoz­ zá. meg is kérdezte. – Kavada! – szólította meg Súja. akik nem csinálnak semmi rosszat. Amikor Kusza­ ka és Kitano meghalt. nem számítva Cukioka Sót. és a fejét rázta. mert úgyis mindjárt meghalt volna. – Egyszer úgyis találkozunk vele. hogy Szó­ ma és a gépfegyveres nem ugyanaz. Ez nem vall túl nagy alaposságra. viszont másrészt furcsamód mélyen benne volt a tudatában. Sújának eszébe jutott még valami zavaró. Sújának eszébe jutott a reggel kilenc előtt hallott géppisztoly­ ropogás. hogy azért hagyta magára. Jódzsi nyakán szúrás­ nyom volt. [388] . Tehát Kirijama embereiből három egy helyen halt meg. Ak­ kor majd megtudjuk. lehet. aki fennakadt a tiltott zónán. De miután Csi­ guszát meglőtték.felé. Súja még mindig úgy érezte vala­ hol. még élt. Kuronaga Hirosi. – Nem hinném. a géppisztoly után hallatszott még két egyes lövés hangja. Rá­ adásul azután nem sokkal. Szaszagava Rjúhei. Az vajon Szóma Micukótól származott? – Az pedig… Kavada mosolyra igazította a száját. mintha ennek egy cseppnyi realitása sem lenne. – Szerinted Szóma ölte meg Kitanót és Kuszakót? Noha feltette ezt a kérdést. hogy a lányok már csak olyasfélék. Jó. Josimit lelőtték. hiszen Szugimura Hiroki saját szájából hallotta. Nagy valószínűséggel. messziről egy másik fegyver hangja is hallatszott. amíg Szugimura megtalálta. Viszont ha hoz­ závesszük az időt és a helyszíneket. Az illető kétségkívül még ezen a szigeten köröz. Ezenkívül a sziget déli csücské­ ben Kanai Izumi. Numai Micuruba be­ lelőttek négyet-ötöt. a másik háromnak késsel elvágták a nya­ kát. Kuramoto Jódzsi és Jahagi Josimi.

de azért mégis gyilkolnak. odamennek. hogy összetalálkozzunk valakivel. – Akik belemennek ebbe a játékba. amellyel Norikót tartotta. így nem nagyon van módjuk aludni. hogy jártukban-keltükben ölnek. Ráadásul arrafelé lakóház sem nagyon van. Hacsak nem merül fel a huszon­ négy órás időkorlát problémája. azt is jelenti. – Ő nem ment olyan messzire. általában azt a taktikát szokták választani. és cse­ tepatéba keveredünk. Óki és Motobucsi. hogy va­ lahol zűr van. És az. hogy mi együtt vagyunk. ahol először voltunk – mondta. Kavada szemével a síkságot pásztázva válaszolt: – Igen. hogy mer­ re járunk. tehát céljuk a villámháború. Mert ha összeakadunk egy zavarodottal. És azt is. ahol nem botolhat belénk senki. ha pedig csatározás folyik. hogy amint meghallják. Válaszolt: – Dehogy. és csak nevetett ezen. hogy egyedül vannak. amikor csak tehetik. nem kell nagyon erőlködni­ ük. és a síkságra bökött a hüvelykujjával. hogy bízd csak ide! Kavada aztán megint a síkságot nézte. hogy akkor Sza­ kamocsi tudja. ha olyan helyre megyünk. Ha az eredeti helyünkön vagyunk. – Mégiscsak menjünk vissza oda. odamennek. Egyáltalán nem gond. nem sok az esélye. ahol mi először voltunk. végignézik. Mondom. – És ez nem befolyásolja károsan a menekülésünk esélyét? Kavada továbbra is a hátát mutatta. és megigazította a karját.– Szugimura szerkentyűjéről jutott eszembe. Ha a közelben vannak. hogy akik az elején oda­ bújtak. és elintézik a túlélőt… Ezért jobban tesszük. – De [389] . már nincsenek. legközelebb egy nagyágyú kerül elő. Nem volt rá semmi oka – mondta Kavada. Lévén. – De Simizu arrafelé menekült. Súja megmozgatta a vállát.

így hát az ilyen kis szántóföldek is be­ szállnak a dologba. hogy ő itt van. Ahogy azt elhagyták. Kellemes illat volt. és jólesőn izgatta Súja orrát. és a lábuk füves részen taposott. – Nem lesz gáz abból. Súja bólintott. A szántó peremén haladtak. hogy talán nem is eladásra termelnek. szépen körbekerítették egy betonkocka ke­ rítéssel. De attól még a búza friss illata áradt a szinte nyári éjszaka levegőjében.azért elkerüljük ezt a hegyet. mint a bozóttal teli hegyen át. amióta a szigetről eltűntek az emberek. Súja újra az elöl haladó Kavada háta felé fordult. Inkább biztonságosabb is. A fák eltünedeztek. Mondjuk egy Banana Home vagy egy Sekitsui House vagy va­ lami hasonló házgyári tömegtermék. mert előfordulhat. és talán ami­ att. Utána szántóföld következett. Valami megzavarta a gondolatmenetét. [390] . Azon túl nem sokkal pedig egy ház volt. hogy minimum két-három nap eltelt. Súja pedig jól megmarkolta a Sig Sauert a jobbjával. kicsit száraznak tűnt a föld a sportcipő­ ik talpa alatt. különösen. – Akármennyire világítson is a hold. Súja felhúzta a szemöldökét. és Norikót tá­ mogatva utána indult. amelyen sütőtököt termesztettek. Olyan kis sziget ez. búzamezőre értek. viszonylag új. A haladási irányuktól bal kéz felé egy elhagyatott traktor állt. mint nappal. hogy sík területen haladunk? Kavada mosolyogva rázta a fejét. Inkább érdektelen. hogy hozzászokott a vér szagá­ hoz. Más útvonalon megyünk. Azután. kétszintes épület volt. Kavada előrement az enyhe lejtőn lefelé. A Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság kormánya különben is az önellátás arányának növelését forszírozza. azért nem ugyanaz. Bár egy szántóföld kel­ lős közepén épült.

Visszakapta a tekintetét. A bal vállához húzódva gyalogló Noriko feje felett jóval, magasan az égen, megakadt a szeme valamin. Valamin, ami megcsillant a hold fényében. És az körívet raj­ zolva repült hármuk felé. [Maradt 20 fő]

50

Hogy mi tette Súját híres játékossá kölyökligás korában? Nem más, mint a jó dinamikus látá­ sa. A képessége, hogy meglássa a mozgó tár­ gyakat. Még gyatra fény mellett is érzékelte, hogy ami most feléjük repül, egy konzervdobozhoz hasonlít. Természetesen itt ezen a békés Szeto-beltenger menti vidéken ez nem lehe­ tett forgószél, és miért is pottyanna le az égből egy üres üdí­ tősdoboz? Legalábbis az az egy biztos, hogy nem üres alumí­ niumdoboz volt. Csak nem?… Abban a pillanatban Súja kihúzta a bal kezét Noriko jobb karja alól. Sajnálta az időt arra is, hogy Kavadának szóljon, így nem mondott semmit, de mintha Kavada megérezte vol­ na, hogy valami nincs rendben, mert hirtelen hátrafordult. Noriko Súja támasza nélkül egy kicsit bizonytalanul állt. Súja három-négy lépésnyi nekifutás után magasra ugrott. Le­ szögezhetjük, hogy nagyszerű lendületvétel volt. Mint anno a Kölyökligával a tartományi bajnokság elődöntőjében, ami­ kor a búcsúütésnek szánt labdát az ő shortstop helyzetéből bravúros technikával állította meg a tizenegyedik inningben. Súja a labdát… nem, a dobozt bal kézzel kapta el a levegő­ ben. Átvette a jobb kezébe, meglendítette, és teljes erejéből messzire hajította. Még mielőtt Súja földet ért volna, fehér fény árasztotta el az éjszakát. Rögtön utána mintha kitágult volna a levegő, és egy dörrenés feszült neki a dobhártyájuknak. Súja lába még le sem ért a ta­
[391]

lajra, a légnyomás már arrébb repítette, majd leejtette a szán­ tóföldre. Persze ha megvárta volna, hogy ez a kézigránát le­ érjen a földre, mindhárman felvételt nyerhettek volna a da­ rált húsok közé. Ebben ugyan némileg csökkentették a pus­ kapor mennyiségét, nehogy valaki bedobhassa az iskolába Szakamocsiékhoz, de ahhoz bőven elég ereje volt, hogy em­ bert lehessen vele ölni. Gyorsan felemelte a fejét. Észrevette, hogy néma csend van. Valami történt a fülével. Ebben a hang nélküli térben látta, hogy Noriko hever a balján. És amikor felnézett, hogy Kava­ da felé forduljon… Látta, hogy még egy doboz repül felé. Még egyszer! Még egyszer meg kell ismételni… de hát hogy is lett volna rá ideje? Funkcióját vesztett fülébe ezúttal határozott, de viszonylag kisebb lövés hangja jutott el, amellyel szinte egy időben megint robbanás rázta meg a levegőt. Ezt a hangot is kissé halkabban hallotta, mindenesetre most valamivel távolabbról jött, így megúszta újabb repülés nélkül. Közvetlenül mellette Kavada térdelt, kezében a shotgunnal, amellyel ezek szerint, akárcsak egy agyaggalambot, leszedte vagy legalábbis még a robbanás előtt ellőtte a kézigránátot. Súja Norikóhoz rohant és felkarolta. Noriko elhúzta a szája szélét. Biztos kiáltott, de nem hallotta. – Súja! Vissza! – Kavada a bal kezével széles mozdulatokkal integetett neki, miközben a jobb kezében tartotta a shotgunt, és lőtt. Egy másik fegyver ropogása hallatszott, majd közvetlenül Súja előtt szétrepdestek a megtépázott búzakalászok. Kavada ezúttal kettőt lőtt egymás után. Súja fel sem fogta, mi törté­ nik, csak kivonszolta Norikót a szántókat elválasztó töltés fe­ dezékébe. Lehasaltak. Azonnal becsúszott melléjük Kavada is lövöldözve. Megint lőtt. Lövések érkeztek válaszul, az or­ ruk előtt lévő töltés földje szertefröccsent, és néhány homok­ szemcse a szemükbe is került.
[392]

Súja elővette a Sig Sauert, és kikukkantott a töltés mögül. Ész nélkül lőni kezdett abba az irányba, amerre Kavada célzott. És akkor meglátta, hogy alig harminc méterre innen, a ház kockakerítésének réséből az a sajátos hátranyalt frizurájú fej húzódik vissza. Kirijama Kazuo (fiúk, 6.) volt az. És annak ellenére, hogy a hallásával nem stimmelt valami, Súja megismerte ezt a fegy­ verropogást. Az a hang volt, amelyet Kuszaka Jumiko és Ki­ tano Jukiko halálakor hallott messziről, az északi hegy csúcsa felől. Persze nem kizárt, hogy többeknek is van gépfegyvere, na de akkor is, ez a Kirijama itt most minden figyelmeztetés nélkül akarta őket legyilkolni, a tetejébe kézigránáttal! Biztos volt benne, hogy Jumikót és Jukikót Kirijama ölte meg. Eszébe jutott a kettejük halála, és a elöntötte a méreg. – Na ne! Hogy merészeli! – Ne kiabálj, csak lőj! – adta át Kavada Sújának a Smith & Wessont. Ő maga éppen újratöltötte a shotgunt. Súja mindkét markában pisztollyal a kerítés felé célozva so­ rozatosan húzogatta a ravaszokat. (Dupla pisztoly! Tiszta gáz!) Először a Smith & Wesson, majd a Sig Sauer töltényei fogytak el. Újra kell töltenie! Kirijama kihasználta ezt a szünetet, és felemelkedett. Fegy­ verropogás kíséretében tűzijátékot lövellt a keze. Súja behúz­ ta a fejét, Kirijama pedig elkezdett kimászni a kerítés fedezé­ kéből. Ezúttal Kavada sörétese szólalt meg. Kirijama teste újra el­ tűnt. A shotgun sörétfelhője elvitte a kerítés egy szakaszát. Súja kiejtette a tárat a Sig Sauerből, előszedett a zsebéből egy előre betöltöttet, és behelyezte. Kinyitotta a Smith & Wesson cilinderjét, benyomta a közepében lévő pöcköt, és kivette a lövéstől megnövekedett átmérőjű hüvelyeket. Az egyik a fegyvert markoló jobb keze hüvelykujjának ujjbegyéhez ért, és majdhogynem égési sérülést okozott. Nem törődött vele,
[393]

csak gyorsan betöltötte a harmincnyolc milliméteres lövedé­ keket, amelyeket Kavada gurított át neki. Visszafordult a ház felé. Kavada még egyet lőtt. Megint elszállt a kerítés egy darabja. Súja is lőtt kettőt-hármat a Sig Sauerből. – Noriko! Minden oké? – kiáltotta Súja, Noriko válaszolt mel­ lette, hogy igen. Mivel maga is hallotta, Súja tudta, hogy helyreállt a hallása. Ugyanakkor a szeme sarkából észrevette, amint Noriko lefelé hajolva a Sig Sauer üres tárjába, amelyet ő hajított el az imént, éppen a kilenc milliméteres lövedéke­ ket töltögeti. A játék kezdete óta ezt látva érezte leginkább, hogy beleszédül. Hogy egy olyan lány, mint Noriko, segítsen egy összecsapásnál?! Egy kéz bukkant elő a betontégla kerítés mögül. A kézben pedig egy géppisztoly volt. Újra ratatázni kezdett, mire Súja és Kavada behúzták a fejüket. Abban a pillanatban Kirijama felkelt. Folytatta a lövöldözést, és könnyed mozdulatokkal futott feléjük. Hamarosan a trak­ tor fedezékébe ért. A távolság egyre csökkent. Kavada még egyet lőtt. A traktor műszerfala, amely Sújáék felől oldalnézetből látszott, megsemmisült. – Kavada! – szólította meg Súja, miután kettőt lőtt egymás után. – Mi van? – Kavada a shotgun újratöltése közben válaszolt. – Hány másodperc alatt futod a százat? Kavada lőtt még egyet (porrá zúzta a traktor hátsó lámpáját), majd válaszolt. – Lassú vagyok. Megvan vagy tizenhárom másodperc. De a hátizmom jó. Miért kérdezed? Abban a pillanatban Kirijama karja előbukkant a traktor mö­ gül.

[394]

Hangosan dörgő tűzijátékot lövellt. A feje is kilátszott egy másodperc töredékéig, de újra visszahúzta, amint Súja és Ka­ vada egyszerre odalőttek. – Csak a hegy felé menekülhetünk, nem? – hadarta Súja. – Én alig több mint tizenegy másodperc alatt megfutom. Menj elő­ re Norikóval. Addig én ott tartom Kirijamát. Kavada Sújára pillantott. Csak ennyi volt. Megegyeztek. – Az eredeti helyünk, Nanahara. Ahol a rockról beszéltünk. Csak ennyit mondott röviden, Súja kezébe nyomta a puská­ ját, és összehúzódva hátrálni kezdett. Norikóhoz ment Súja baljára. Súja beszívta a levegőt, és hármat lőtt egymás után a traktor­ ba a shotgunból. Mintha csak ez lett volna a jel, Kavada és Noriko felálltak, és nekiiramodtak arra, amerről jöttek. Súja csak egy pillantást váltott Norikóval. Kirijama felsőteste kiemelkedett a traktor mögül. Súja megint lőtt egy sorozatot a shotgunnal. Kirijama már célba vette Ka­ vadát és Norikót, de erre visszahúzta a fejét. Súja nyugtázta, hogy kifogyott a lövedék a puskából, ezért áttért a Smith & Wessonra, és folytatta a lövést. Az öt töltény hamar elfogyott. Felvette a Sig Sauert, és újra lőtt. Szinte egyből kiürült, ezért berakta a tartalék tárat, amelyet Noriko újratöltött, és tovább lőtt. Fontos volt, hogy ne hagyja abba. Tudta, hogy Kavada és Noriko eltűntek szem elől a hegyen. A Sig Sauer újra kiürült. Több tartalék tár nincs, nem marad más, mint újratölteni… Abban a pillanatban Kirijama újból kitette a kezét, most a traktor elején lévő villa felől, amivel a földet szokta megfor­ gatni. Feldübörgött az Ingram géppisztoly hangja. Ugyanaz, mint az előbb. Kirijama erre fut! Súja már nem törődött a tűzharccal. Csak a kiürült Sig Sauer­ jét markolta (a zsebében még maradt hét adag kilenc milli­ méteres lövedék), megpördült és nekilódult. Ha odaér a
[395]

hegyre, ahol eltakarják a növények, Kirijamának sem lesz könnyű dolga, ha a nyomába akar érni. Csakhogy Súja egy hirtelen döntéssel kelet felé indult. Norikónak és Kavadának nyugat felé kell tartania, hogy az eredeti helyükre érjenek. Minél távolabb akarta tudni Kirijamát kettejüktől. Minden azon múlt, hogy mennyire tud sprintelni, mivel rö­ vid időn belül a lehető legtávolabbra kellett kerülnie Kirija­ mától. A géppisztoly lövése tulajdonképpen nem más, mint egy golyózápor, és kis távolság esetén mindenképpen talál. Csak azon múlik minden, hogy mennyire tud eltávolodni tő­ le. Futott. Annyi előnye volt, hogy az osztályban neki volt a leg­ gyorsabb lába. (Elvileg, mert egy tizedmásodperccel volt gyorsabb Mimura Sindzsinél. Remélhetőleg Kirijama nem fogta vissza magát azon a felmérésen.) Öt méter maradt csak, hogy elérje a fákat, amikor a háta mö­ gül felhangzott a fegyverropogás. Súja bal oldalába belehasí­ tott a fájdalom, mintha jól megütötték volna. Súja felnyögött, és majdnem elvesztette az egyensúlyát, de nem hagyta abba a futást. Befutott egy magas fasor fái közé, és elkezdett felfelé szaladni az enyhe emelkedőn. Megint hal­ latszott a géppisztoly hangja, és most a bal karja lendült fel akarata ellenére. Érezte, hogy közvetlenül a könyöke felett találta el a lövedék. Csak azért is futott tovább. Keletnek fordult… Nana, az ott tiltott zóna ám!… Majd észak felé váltott irányt. Újra lövés a háta mögött. Súja mellett jobbra egy vékonyka fa kettétört, és néhány gyufa nagyságú szilánk repült szerteszét. Megint egy lövés. Ezúttal nem talált. Illetve lehet, hogy igen. Már nem tudta eldönteni. Csak az járt a fejében, hogy még mindig követi. Oké, ezzel legalább Noriko és Kavada időt nyer. Fák és bokrok között vágott át, lejtőn fel, lejtőn le – Súja egy­ re csak futott. Arra egyáltalán nem is gondolt, hogy megtá­

[396]

madhatja valaki más, aki a sötétben lapul. Már azt sem tudta, mennyit futott. Abban sem volt biztos, hogy merrefelé tart. Időnként mintha hallotta volna is meg nem is a géppisztoly ropogását. Nem tudott különbséget tenni, talán a robbanás utóhatásaként csupán a füle csöngött. Mindenesetre még nem nyugodhatott meg. Messzire. Messzire kell mennie. Hirtelen kicsúszott a lába alól a talaj. Egy ideje már egy dom­ bon futott, és most rájött, hogy a lejtőnek egyszer csak vége lett. Pont úgy, mint amikor Óki Tacumicsivel verekedett, le­ gurult a meredek lejtőn. A teste visszapattant, amikor leért az aljára. Tudta, hogy a Sig Sauer nincs a kezében. Fel akart állni… Ráeszmélt, hogy nem bír felállni. A vérveszteség miatt – gon­ dolta kábán. Nem is… Megütötte a fejét? Na ne már! Az nem lehet, hogy ennyi sérüléstől ne bírjak felállni… Vissza kell mennem Norikóhoz és Kavadához, mert meg kell véde­ nem Norikót, mert megígértem neki, mert én. Elkezdett felemelkedni, de előrebukott. Súja elvesztette az eszméletét. [Maradt 20 fő]

51

Szinte teljesen sötét volt, csak kevéske hold­ fény szűrődött be az ablakon. Sindzsi még egyszer földhöz vágta a kezében lévő tárgyat. A padlóhoz csapódás hangja alig volt kivehető. A vastagon összehajtott, leterített takarónak köszönhetően, csak egy halk sziszegést lehetett hallani, mintha valami leeresztene, ugyan­ akkor egy sípoló hang is megszólalt. Sindzsi rögtön felkapta a földről a tárgyat, és az egyik végébe belenyomta a kis műanyagdarabot, amely a takaró mellé esett. A hang abbamaradt.
[397]

– Jaj, siessünk már! – mondta a mellette figyelő Jutaka, de Sindzsi leintette, és még egyszer megismételte a próbát. Sziszegés, sípolás megint. Sindzsi felvette, és a hang meg­ szűnt. Most már minden rendben lesz vajon? Igen ám, csak ha ez nem működik tökéletesen, az egész eddigi munkájuk kárba vész. Csak még egyszer… – Hallod, sietnünk kell… – mondta még egyszer Jutaka, mire Sindzsi már-már vicsorogni kezdett az idegességtől. Vala­ hogy uralkodott magán, és annak ellenére, hogy érezte, még nem tett meg mindent, válaszolt: – Jó – és abbahagyta a tesztelést. Kihúzta az akkumulátort és a teszthez használt kis motort összekötő zsinórt, és elkezdte leszedni a ragasztószalagot, amellyel a motort az elemre rög­ zítette. Sindzsi és Jutaka most újra az Észak-takamacui Mezőgazda­ sági Áruház Oki-szigeti Kirendeltségén voltak. Ez volt talán a legnagyobb a sziget összes épülete közül, az iskola és a kikötőben lévő Halászbolt mellett. Persze világítás itt sem volt, és a sötétbe burkolózott helyiségben teljes egé­ szében elfért volna egy kosárlabdapálya. Itt-ott különféle me­ zőgazdasági gépek, egy traktor vagy egy kombájn kuksolt benne. Volt egy szerelés alatt álló kisteherautó is, kerekek nélkül egy emelőn. Az egyik sarokban mindenféle műtrágyát halmoztak fel zsákszámra. (Csak a veszélyes ammónium-nit­ rátot őrizték eggyel beljebb, egy nagy, zárt tárolószekrény­ ben, amelyet Sindzsi feltört.) A palából készült fal biztosan megvolt vagy öt méter magas. Az északi falhoz illesztett ga­ lériaszerűségen szintén műtrágyák és permetezőszerek sora­ koztak, meg mindenféle kisebb áru. A galériára a Sindzsiék­ kel szemközti oldalon, tehát a keleti fal mentén egy vaslépcső vezetett, és a lépcső mellett volt a bejárat nagy tolóajtaja. A lépcsővel átellenben, az ajtót közrefogva, a délkeleti oldal csücskében választották le az irodát, és a nyitva hagyott ajtón át íróasztal és fax elmosódott körvonalait lehetett látni.
[398]

Elég sok vesződség volt az iskola G7-es mezőjén keresztülve­ zetni a sárkányeregető zsinórt. Először a zsinór egyik végét felkötötték a szikla mögötti magas fa tetejére, azután fogták a másik végét, és elindultak vele a fák között. Csakhogy felet­ tük igen erősen fújt a szél, így nem volt egyszerű maguk után húzni a szemeteszsák-léggömböt. Sindzsi több mint tízszer volt kénytelen felmászni egy-egy fára és kiszabadítani a be­ akadt zsinórt. Ráadásul sohasem tudhatta, hol lapul ellenség a sötétség mélyén, ezért munka közben vigyáznia kellett még Jutakára is, így a végére teljesen kimerült. A lényeg az, hogy jó három óra alatt nagyjából készen lettek a zsinór átvezetésével, és épp kifújták magukat, amikor igen­ csak közelről heves lövöldözés hangja hallatszott. Tizenegy után történt. Még egy robbanásféleséget is hallottak, de nem voltak abban a helyzetben, hogy foglalkozhattak volna vele, ezért gyorsan visszajöttek ide. Azalatt pedig elhallgattak a fegyverek. Azután Sindzsi belekezdett végre az elektronikus gyújtószer­ kezet készítésébe, de ezzel is a tervezettnél többet kellett pe­ pecselnie. Mert nem elég, hogy nincsenek megfelelő szerszá­ mai, a masinának rendkívül kiegyensúlyozottnak is kell len­ nie. Az iskolába ütközés hatására kell az áramnak megindul­ nia, annyira viszont nem szabad érzékenynek lennie, hogy a kötélpálya korábbi szakaszán – például a rázkódástól, ami­ kor a csiga áthalad egy csomón – bekapcsolódjon. Ezt is megoldotta valahogy – robbanószerkezet helyett egy motort kapcsolt rá (egy borotvából szerelte ki), és amint azt elkezdte tesztelni (tehát az előbb), közbeszólt az éjféli híradó. Csak egy halott volt, Simizu Hirono (lányok, 10.), akit Sin­ dzsi közvetlenül a játék kezdete után látott. Az is felmerült benne, hogy köze lehet a tizenegy után hallott heves tűzharc­ hoz, de Szakamocsi mondott ennél lényegesen fontosabbat is – legalábbis Sindzsi és Jutaka számára. Azaz, hogy a sziklá­ juk alatti terület, az F7-es mező, hajnali egytől tiltott zónává válik.

[399]

Nem csoda, hogy Jutaka sürgette. Ha oda nem tudnak belép­ ni, a tervüknek lőttek. Az egésznek annyi. Sindzsi sem akart egy jó játék után, amikor már közel járt ahhoz, hogy mattot adjon, végzetes csapdába esni. Gyors mozdulatokkal kivette az elektromos gyújtószerkezetet a késére kapcsolt tokból. A sötétben összerakta a két, tompán fénylő fémdarabot, és le­ szedte a műanyag borítást a végén kilógó drótról. Aztán előbb ragasztószalaggal rögzítette az elektromos szerkezet kapcsolójául szolgáló rugós műanyagdarabot, és a belőle ki­ lógó drótot összeillesztette a gyújtó drótjával. Körbetekerte ragasztóval, hogy semmiképpen se eshessen szét. Majd egy fényképezőgép vakujából a nyomtatott áramkörrel egyetem­ ben kölcsönvett kondenzátort elhelyezte az akkumulátor ol­ dalán a kijelölt helyre. Ahhoz, hogy feltétlenül berobbanjon a gyújtószerkezet, nagy mennyiségű magasfeszültségű áramra van szükség. Ezeket megint alaposan egymáshoz kötözte. A gyújtószerkezet másik vezetékét csak a hegyre érve szándé­ kozta kezelésbe venni (nehogy véletlenül idő előtt felrobban­ jon), ezért csak a műanyag borítást távolította el, és a végét hozzáragasztózta az elem oldalához. – Jó – mondta Sindzsi, és felállt, zsebre tette az elkészült gyújtószerkezetet. – Siessünk, készülődj! Jutaka bólintott. Sindzsi a biztonság kedvéért a fogót és a tar­ talék drótokat meg egyebeket is behányta a hátizsákjába, és a vállára emelte a zsinórokra osztott kötelet. A lába elé nézett. Egy benzin és ammónium-nitrát keverékével töltött petróle­ umtartály állt mellette. Az oxigén pótlására kitalálta, hogy egy levegővel töltött légpárnát töm bele ernyőszerűen elhe­ lyezve. A szája most be van fedve, de az oldalán egy másik gumikupak lóg le egy nejlonmadzagon a tartály fogójáról, előkészítve a gyújtószerkezetnek. Azután az órájára nézett. Nulla óra kilenc perc volt. Bőven van elég idejük. Oké. Enyhe izgatottságot érzett, míg gondolkodott. Nem volt könnyű, de mostanra legalább összeszedtek minden alap­ anyagot. Egybecsomózták az összes kötelet, amit találtak, az
[400]

egyik végét a H7-es zónában fogják rögzíteni a fára, amelyet kinéztek maguknak a hegyről. Azután a másik végét rákötik a sárkányeregető zsinórra, amelyen most egy kő van, hogy ne mozduljon el. Kibontják a kötelet, és otthagyják, megkerü­ lik az iskolát, és a hegy felőli oldalára mennek, az F7-be. Le­ veszik a fa tetejére kötött zsinórt, és maguk felé húzzák. Vele együtt jön majd a kötél a túloldalról, azután a gyújtószerke­ zettel felszerelt petróleumtartályra rászerelik a csigát, akár­ csak egy gondolára, és átvezetik rajta a kötelet. Egy mozdu­ lattal kifeszíteni a suli fölé a kötelet, odarögzíteni egy fához vagy valamihez, aztán… Utána buli van! Have fun! Yeah, we gonna make it! Ha az iskolai számítógépet vagy az áramköreit vagy akár a vezetékeinek egy részét sikerül legalább megrongálniuk, és elültetik a gyanút, hogy valami hiba csúszott a rendszerbe, ennyi robbanóanyaggal nem csak a számítógépet, illetve de­ hogy csak azt, a fél iskolát a levegőbe fogják repíteni. Amint ez megtörténik, az F7 sziklája mögé rejtett kerékbelső-úszó­ gumikkal futásnak erednek, és a terv szerint a sziget nyugati partjáról a tenger felé menekülnek. Egy adó-vevővel hamis segélykérő jeleket küldenek, összezavarják a kormányt, és ha jól számolt, szűk félóra alatt eljutnak a szomszédos Tojo-szi­ getig, ahol pedig hajóra szállnak. (Egy jachtot még el tud ve­ zetni. Nem tud eleget hálálkodni a bácsi emlékének.) Onnan pedig valószínűleg. Ha Okajama felé indulnak, és ki tudnak kötni egy rejtettebb tengerparton, nyert ügyük van. Fellóg­ nak egy vidéki áruszállító vonatra, vagy lekapcsolnak egy arra járó autót. Végül is van fegyverük. Kocsieltérítés. Ragyo­ gó. Ekkor Sindzsi lepillantott a nadrágjába tűzött Beretta M92Fre. Az átalakított adó-vevővel elterelő hadműveletre készült, de arra az esetre, ha mégis felfedeznék őket a tengeren, am­ mónium-nitrátot és benzint töltött néhány kólásüvegbe, ala­ posan lezárta őket, és eltette a hátizsákjába. De mivel gyújtó­ szerkezet nincsen rajtuk, lényegében egyik sem több egy jól égő Molotov-koktélnál. Ha úgy áll a helyzet, hogy már-már felfedeznék őket, a legjobban teszik majd, ha elébe mennek a
[401]

dolognak, és akár a vízen keresztül megközelítve a hajót, ön­ szántukból felmásznak rá, és harcolnak. Ha elég ügyesek, még fegyvert is szerezhetnek maguknak, és ha be tudják in­ dítani a hajót, el is szökhetnek vele. Csakhogy ennek elen­ gedhetetlen feltétele a pontos célzás. Ez egy icipicit aggasztotta. Ezzel a Berettával járt-kelt eddig a szigeten, de ha belegondol, még egyet sem lőtt vele. És hiába volt bácsi a bácsi, fegyvere azért még neki sem volt, sőt lőni sem tanította meg. De Sindzsi a fejét rázta. Mimura Sindzsi a Harmadik. Min­ den rendben lesz. Hát nem bement az a súlyos labda a kosár­ ba annál a büntetőnél is, amikor életében először vette kézbe? – Sindzsi! – hallotta, ahogy Jutaka hívja, és felemelte a fejét. – Kész vagy? – Nem. – válaszolt Jutaka szerencsétlen hangon, majd elővet­ te az ellenőrzőjét, és valamit gyorsan körmölni kezdett. Sindzsi az ablak mellett olvasta el a hold fénye mellett. „Nincs meg a csiga” – állt a papíron. Hirtelen Jutakára nézett. Lehet, hogy félelmetes volt az arca, mert Jutaka visszahőkölt. A kötél felét és a csigát elvileg Jutakának kellett volna vinnie. Ő volt a csigafelelős, már attól fogva, hogy megszerezték a kútnál. Ide is hozta, biztos letette valahova… Sindzsi megint letette a kötelet és a hátizsákot a vállairól. le­ térdelt a padlóra, és elkezdett körbenézni. Jutaka is követte a példáját. A kezükkel tapogatóztak, még a traktor mögött, a munkaasz­ tal alatti koromsötétben is, de nem találták. Sindzsi felállt, és újra megnézte az óráját. A mutató közelebb járt tnár nulla óra tizenöthöz, mint tízhez. Erre elővette a hátizsákjából a kapott zseblámpát. A világító részét körbeölelte a kezével, és bekapcsolta.
[402]

Felemelte a petróleumtartályt. Jelentőségteljesen Jutakára nézett. ezért Jutaka tisztára úgy nézett ki. hátán a páncéljával. beáradt rajta a sápadt holdfény. És a tetejébe még sietnek is. A kötelet csak félútig kell vinni. és egy keskeny útra nézett. mint amennyi szükséges. Ne törődj vele. a fal mellett. burkolatlan parkoló terpeszkedett. de ez a két csomag azért egy kicsit nehéz volt. Látta Jutaka arcán a pánikot. de ebben Sindzsi sem különbözött tőle). Mindig is büszke volt az erejére. Sindzsi – mondta Jutaka bűnbánón. hogy ne szivárogjon ki több fény. ahol Jutaka hátizsákja volt. kapd össze magad. Jutaka sietve felkapta a csigát. Jobbra volt a bejárata. – Ne haragudj rám. de a húszkilós tartályt fel kell cipelnie a hegy tete­ jére. és kinyitotta. az üres padló árnyékos részén. – Ne haragudj. Egy méterre sem onnan. egy kicsit délebb­ re volt. aztán a háta mögött rögtön meg is ta­ lálta a csigát. Sindzsi – ismételte Jutaka.Vigyázott ugyan. ahova nem ér el a holdfény az ablak­ ból. A szigetet kelet-nyugati irányban kettészelő szélesebb út messzebb. Jutaka is felvette a kötelet (nem kispályás adagról van szó. és az épület keleti oldalán lévő tolóajtóhoz mentek. A bejárat közelében egy kombi gépkocsi állt. Az asztal mögött hevert. de ebben a Gazdabolt névvel dicsekvő raktárszerű helyiségben szétcsordogált a sárgás fény. A kékes fénysáv ki­ szélesedett. Az épület előtt egy nagy. – Hékás. jobb kézzel nyúlt a nehéz vasajtóhoz. Jutaka! Azután újra vállára vette a hátizsákot és a kötelet. Sindzsi átvette a petróleumtartályt a bal kezébe. Inkább mostantól figyelj oda rendesen. mint egy teknős. – Semmi baj. és egy hosszít csíkot rajzolt ki. Sin­ dzsi pedig mosolyogni próbált. Körülbelül tíz centire nyitva volt. majd gyorsan lekapcsolta a lámpát. [403] .

azok közül a legmagasabbikra fogja felkötni a kö­ telet. a mögött pedig. Tu­ lajdonképpen abból sem lehet baj. Azon túl volt a település. rajta itt-ott néhány lakóházzal. – Jutaka…! [404] . Balra tőle Jutaka felnézett rá. De szinte rögtön válaszolt: – Igen. hogy sűrűn so­ rakoznak a házak. Balra fordulva az udvar legmélyén egy kis raktár.A tolóajtótól. – Oké. hogy meg fogunk halni. az iskola állt. mert a szeme sarkából meglátott va­ lamit. – Tessék? – Lehet. Egyáltalán ki fogyja bírni az a zsinór anélkül. Tehát a zsinór elhalad az iskola mellett. Előtte pedig egy egyemeletes ház mellett néhány fa látszik. Sindzsi és Jutaka annak a bal oldalára. és mosolyogni készült. Azért fagyott az arcára. én sem vagyok semmi. majd kis gondolkodás után megszólalt. még így éjjel is lehetett látni. – Jutaka. rögtön a szántó csatornája mellé rögzítették a hegyről lehúzott sárkányerege­ tő zsinór végét. a kicsit alacsonyabban fekvő szántóföld­ ből egy ember feje bukkant ki. ha lehallgatják. Na. Felkészültél rá? Jutaka egy pillanatig néma volt. egye­ nesen a hegyoldalban lévő kőig. Sindzsi megigazította a kezében a petróleumtartály fogóját. hogy elszakadna. körbeölelve egy dombbal. Felkészültem. viszonylag magasabban. A parkolótól keletre. hogy felhúzza a kötelet a hely tetejéig? Sindzsi sóhajtott. Több mint háromszáz méte­ ren át. illetve a parkolótól keletre rögtön egy szántó­ föld következett.

és fellépett a bolt udvarára. mert már első óta egy osztályba jártak). Az árnyék megszólalt: – Ne lőj! Mimura! Ne lőj. en­ gem is vegyetek be! A lehallgatás miatt Jutaka összeráncolt szemöldökkel nézett Sindzsire. Jutaka egy pillanatra megingott. Keita lassan felemelkedett. hogy megkeresse a csigát. Bal kezében lógott a hátizsákja. ha más is csatlakozik hozzájuk. hogy Sindzsi nem engedte le a fegyvert. A szeme elkerekedett. és bekapcsolta azt a lámpát. a palafalú mezőgazdasági boltba. és szusszant egyet. légyszi! Én vagyok. Sindzsi. A fenébe. mi lesz. már meg is markolta Jutaka karját. hogy egy baráttal többen vannak. hogy rá annyira nem jellemző módon elsiette a dolgot. 2. Inkább „Hű de nagy gáz van!” érzé­ se volt. Nyilván arról a fényről van szó. – Ídzsima az. Ídzsima! Sindzsi ekkor vette észre. Meg­ bánta. Most tűnt csak fel neki.Ahogy kimondta. Félénken szólt: – Megláttam a fényt. Amikor beért az ajtó mögé. ahonnan épphogy csak kiléptek. – A háttérből Jutaka lelkes hangja hallatszott. de Sindzsit most nem a megkönnyebbülés töltötte el. Észrevette. Keita folytatta: – Aztán… idejöttem és láttam. hogy ti vagytok azok… Mit csináltatok? Mit cipeltetek ki az előbb? Kötél? Engem is. Sindzsi dühös volt. talán mert nála volt a nehéz kötélhalom. hogy eddig nem is gondolko­ dott el rajta.). Ő még viszonylag jóban volt Sindzsivel és Jutaká­ vai (főleg azért. amit egyetlenegyszer felkapcsolt. és visszafutott vele a tolóajtón túlra. [405] . hogy az árnyék Ídzsima Keita (fiúk. és a jobbjában valami kést tartott. Hallod? Ídzsima. ami Sindzsi szerint nagyon nem il­ lett a helyzethez. ad­ digra Sindzsi már az árny felé fordította a fegyverét. de azért követte. miért kellett ennek épp ilyenkor. pont most.

Sindzsi Takama­ cuba ment moziba Ídzsima Keitával (mivel Siroivában nem volt mozi). vegyetek be engem is! Sindzsi felhúzta a Berettája kakasát. év vége felé történt. Keitával megnézték a filmet. utána könyves. – Veled nem közösködünk. de megfázott. Jutaka. Remegett a hangja. – Mi az. nem? Sindzsi szótlanul megrázta a fejét. Jó vásár volt. Mimura? Sindzsi nagy levegőt vett. hogy Jutaka is jön. mi bajod? Sindzsi a szabad jobb kezét feltartotta. Ídzsima Keita halálra vált arccal. – Sindzsi. mert külföldi könyvekből az állami ellenőrzés szigora miatt még a műszaki témájúakat sem [406] . – Miért célzol rám. Érezte. Egy mellékutcában. Úgy volt. mi van már? Meg sem ismersz. egy lépést tett előre. – Ne mozdulj! – fordult Keitához. hogy Jutaka ne jöjjön előrébb. Második márciusában. három nagymenő gimnazistába ütközött. Jutaka felnyögött mellette. (Sindzsi egy külföldi számítógépes könyvet vett antikvá­ riumban. és ott­ hon feküdt. Mimura? Légyszi. amely az árkádos főutcáról ágazott le. Ne mozdulj! – Na! – mondta Keita.– Sindzsi… Sindzsi. ne csináld már! Megbízhatunk benne. hogy Jutaka moz­ dulatlanná dermed mellette. te nem is tudsz róla. sőt inkább jelentéktelennek nevezhető.és lemezboltokban lófrál­ tak. Tényleg. – Jutaka. Még jó hét-nyolc méter volt köztük a távolság. amely még a holdfényben is kivehető volt. Nem volt valami nagy esemény. – Ne gyere közelebb! – szólt még egyszer Sindzsi tagoltan. Ídzsima Keita megállt.

Sindzsi megfeszítette a hasizmát. hogy ez különösebb energiát igényelt volna. Rápillantott a másik kettőre. Vagy szipuzott. – Add elő mindet! Ne húzd az időt! – sürgette megint. elkapta Sindzsi vállát. mert elfelejtett megvenni egy képregényt. mint aki nagyon meglepődött. Aztán Sindzsi füléhez hajolt. nem? Úgy látom. Hülye kre­ tén. mert a fogínye összement. Ezek tuti. Mindenesetre nagyon rossz szag áradt a szájából. amikor a másik kettőre pillantott. és beletérdelt a gyomrába. és felfogta az ütést. hogy a saját korosztályuk­ kal szemben nem mennének semmire. – Te még csak középiskolás vagy. csak nem orosz ölelés? – kérdezte higgadtan. – Hé. Ahogy kimondta. – Ha úgy van. – Ti csak nem afféle csavargók vagytok? – kérdezte Sindzsi olyan arcot vágva. – Mi volt ez. te ott! Van pénzed? – támadta le az egyik gimnazista. [407] . és a fogai között rés tátongott. vagy valami mostaná­ ban divatos szerre lehetett ráállva. de Keita visszament a könyvesboltba. Ez igen kellemetlen volt. – Kétezer-ötszázhetven jen van nálam – vonta meg a vállát Sindzsi. Kerítésfog arcán a felháborodás tükröződött. Különben akkor ad­ nék nektek. hogy megijedjen egy kis hasba rúgástól. azok meg csak vigyorogtak.könnyű beszerezni. A kérdező arcára volt írva. aki a maga százhetven­ két centijével alacsonynak számított a kosárcsapatban. hogy „Hát ez tök csóró”. Igazából nem is volt az akkora. Csak azt akarták. legalább fogat moshatna – gondolta Sindzsi. valami nem stimmel azzal. ahogy a nagyobbakkal beszélsz. akkor elégedjetek meg húsz jennel. Jó tíz centivel volt magasabb Sindzsinél.) Éppen a megállóhoz indultak volna. ha térden állva pitiznétek érte. Sindzsi ellökte magától a gimnazistát.

amint Keita arca felbukkant. Találkozott a tekintetük Kerítésfoggal. végül felemelte a fejét. Épphogy csak fájt. Persze ez nem jelenti azt. A nagy­ bátyja. bocs. Abszolút nem jelentett problémát az ilyesmi. de közben halványan elmosolyodott. Hát ezt még túl fogja élni. Amikor kivette az ujját. – Te kezdted! – vidámodott fel Sindzsi. Csak téblábolt ott céltalanul. majd rögtön el is tűnt az utcasarkon.Pedig biztosra vette. A probléma inkább mással volt. Ez is elég kispályás ütés volt. aki viszont elég szerencsétlen arcot vágott. amikor Sindzsi megszólította. – Na. hogy megkeresse Keitát. menjünk! – zárta le az ügyet Sindzsi egy vállrándítás­ sal. hogy mi történt a szájával. eszembe jutott egy másik könyv is. Aztán elkerekítette a sze­ mét. véres volt. hátrahagyva az összegörnyedt gimnazistákat és a tá­ volról odasandító járókelőket. a vereke­ dést sem felejtette ki a tananyagból. de azért érezte. – Na. gyorsan pakolj már ki pénztárcástul! Sindzsi nem nézett fel. aki a képregény-részlegnél volt. – Bocs. hogy a szája felrepedt belül. hogy ezek nem is ismerik ezt a kifeje­ zést. Fogtörés hangja hallatszott. – Hát ez meg…! Ököllel ütött Sindzsi arcába. és megkérdezte. hogy nem látta. amikor [408] . és Kerítésfog hátrabukott. Ujjával megtapogatta a sebet a szájában. bolti zacskóban. visszament a könyvesboltba. Kerítésfog hosszúkás és jellegtelen arcán fintor jelent meg – bár feltehetőleg csak a modorán akadt fönn. amit meg akartam venni… – magyarázko­ dott. Sindzsi. csak ahogy itt nézelődtem. akinek Sindzsi minden tudását köszönheti. Már a kezében volt a keresett könyv. Azzal egy jel irányzott horogként belenyomta Kerítésfog mocskos szájába a kezében tartott keményfedelű könyvet. A maradékot röpke tíz másodperc alatt elintézte.

mi? De ez jó volt így mindkettőjük számára. „Ha olyan végeredményt kapunk. nem valami nagy büntetés. hiszen azt azért mégsem mondhatta.” Ezek után Sindzsi azzal büntette meg magában Ídzsima Kei­ tát. mivel a rendőr­ ség buzgóbban fogdossa a hétköznapi embereket. Csak hogy levezessük va­ lamivel a feszültségünket. ami nem tetszik nekünk – mondta gyakran a nagybátyja –. ha egy könyv elszakad vagy összekoszolódik. talán rendőrt hív (noha nem sok haszna lett volna belőle. Senki sem a saját hibájából olyan. Kell egy kis a hazugság. amilyen. megbüntetjük azt. Hát még szép.) A félénkek és a gyávák nem önhibájukból azok. hogy „örök harag”. hogy a továbbiakban tudta. Aztán érthető. (Ezt a nagybátyja is gyakran mondta. ha kihívja a rendőrséget. hogy simán menjen tovább a világ. ha a gimnazisták megjegyzik maguknak az arcát. Ídzsima. Ez van. Ráadásul a szélén ott éktelenkedett Kerí­ tésfog fogának és nyálának a nyoma. hogy nem fekszik neki a bocsánatkérés sem a tettéért. de így már minden világos! Szóval eszébe jutott egy másik könyv… Vagy úgy! Ennek köszönhetően Siroiva felé a vonaton nem volt túl jó a hangulata.Sindzsit azok hárman körbevették. Keita biztos azt gondolta. Persze. de Sindzsi újonnan vett szakkönyvének el­ szakadt a borítója. Ez így is van. mint a dedóban. Igen ám. mint a bű­ nözőket). aki annak az egésznek az oka volt. mindig az a gusztustalan pofája fog eszébe jutni. Ez nagyon nem tetszett Sindzsinek. Amikor olvasott. [409] . És biztos nem akart verekedésbe keveredni és megsérülni. Meg annak sem örült volna. mihez tartsa magát a barátsá­ gukban. Azt hitte. Különben is – bár ő maga is túlzott pedantériának tartotta – ki nem állhatta. hogy Sindzsi simán elbánik három gimnazistával. Amikor csak előveszi majd a könyvet. nehogy baja essék. mindig eltávolította a borítót. Sindzsi. Na.

Tűnj innét gyorsan! Keita arcára kiült a harag. – Bocsáss meg. Csak semmi levezetés.Szóval tényleg szóra sem érdemes. Itt igenis örök harag van. és végül ledobta a kést a földre. amiről olyan gyakran beszéltél ne­ kem. ami történt. ha nem foglalkozol ilyen jelentéktelennek tűnő eseményekkel. – Nem megy. Sindzsi megrázta a fejét. Mimura! Ne haragudj rám. – Nézd. Keita egyre inkább elszontyolodott Sindzsi viselkedése miatt. nem? Sindzsi továbbra sem eresztette le a fegyvert. te fogd be! Akkor hirtelen nagyon feszültnek tűnt Keita arca. én nem akarok semmi rosszat! Ebből most láthatod – mondta. Ez most a Valóság. – De! – tárta ki a karját Keita. Viszont ebben a játékban meghalsz. és nem mondott semmit. Mi­ mura! [410] . Már majdnem sírt. Nem is mondta el még Jutakának sem. – Hát barátok vagyunk. – Amiatt?…Amiatt. – Miért? Miért nem lehetek veletek? – Sindzsi! – Jutaka. Jutaka szavaira válaszolva. – Mimura… – Keita hangja megint könyörgőre fordult. A jobb kezében a kés visszatükrözte a holdfényt. bácsi. Mimura? Mondd meg! Mert akkor elme­ nekültem? Azért nem bízol bennem? Sindzsi továbbra is célra tartotta a fegyvert. Elhallga­ tott… Aztán remegő hangon megszólalt.

hogy mi lehet az. mint egy félresikerült felhúzható bábu. És egyre közelebb van a hajnali egyórás határidő. egyáltalán mit… Sindzsi jobb kézzel megálljt intett Jutakának. A lövés hangjával egy időben a töl­ tényhüvely sápadt nyomot húzott maga után a holdfényben. – Állj! Állj már meg! – Vegyetek be! Kérlek! Keita újra lépett egyet. De azután megint elindult. hogy most vajon őszintén beszél Keita. ahol a nemzetbiztonságiaknál alapszabály. Nem sodorhatta Jutakát veszélybe. Célba tudja venni? Ez már nem csak ijesztgetés lesz. Ídzsima Keita szája sírásra görbült. Nem volt egyedül. Bal. hogy a másik fél szándékai helyett inkább a képességeit mér­ jük fel. mint egy ritka kémiai kísérle­ tet. amely kizárólag csak előre tud haladni. Újra meghúzta a ravaszt. – Sindzsi. és most először húzta meg a ravaszát.Sindzsi összeszorította a száját. Már nem tétovázott. ugye? Menni fog pontosan. Egy pillanatra megingott. De elűzte a kételyeit. – Légy szíves! Félek egyedül. azt jobb kézzel tenné. Jobb. Sindzsi lefelé fordította a pisztoly csövét. Sindzsi összeszorította a fogait. [411] . Keita olyan érdeklőd­ ve szemlélte. Jobb. és még egy lépést tett. Ha Keita előhúzna valamit a nagy késen kívül. megrázta a fejét. Keita előrébb lépett. Van egy ország. Hadd legyek veletek! – Ide ne gyere! – üvöltötte Sindzsi. tévesztés nélkül? Természetesen. Egyre közelebb került hozzájuk. majd Keita lába előtt felporzott a talaj. vagy csak színészke­ dik.

Úgy érezte. Mimura Sindzsi. Nagyszerű. Mimura Sindzsi egy reggel arra ébredt. de pont úgy visszhangzott. – Arra gondoltam. A karjára céloztam. De ez is csak egy pillanat volt. Hát nem ő volt a Harmadik. mint amikor fürdés közben magában beszél. Jutaka szúrósan nézett fel rá. mert a teste kicsavarodott. Lassan odasétált Ídzsima Keita testéhez. Nem akartam megölni. aki soha nem téveszt célt? Siroiva legtehetségesebb védője.Úgy érezte. úgy válaszolt. Arca hirtelen kifejezéstelenné vált. de égő!” – ez a hang visszhangzott a fejében. Ez egy pillanatra tudatosult benne a tompa lövés előtt. Jutaka az oldalához térdelt. Nehéz volt a teste. és rátette a kezét. Még a sötétben is látható volt. – Sindzsi! Mi a fenét csinálsz? – kiáltotta Jutaka. „Hú. majd a következő pillanatban térdre bukott. Mi­ mura Sindzsi? Felállt és előrelépett. és odafutott Keitához. Nem mintha számítana valamit is. de ez nem így volt. Izzadság. ahogy a mellkasa jobb feléből egy kis szökőkút bugyog a fel­ színre. ha van nála még valami a konyhakésen kívül is. mint egy diszkoszvető dobás előtt. Szánalmas volt. De égő. Ídzsima Keita felsőtestének jobb oldalát ér­ hette a lövés. mintha megcsúszott volna a ravaszra tett ujja. hogy nem gondol semmire. Izzadok az idegességtől. hogy Terminátorrá változott. Keita szája nagyra volt tátva. [412] . Sindzsi! Miért ölted meg? Sindzsi állva maradt. még a fegyvert sem eresztette le. – Miért. és hanyatt dőlt. Kitárta a karját. – Meghalt! Sindzsi egy darabig mozdulni sem bírt. majd egy kis habozás után megta­ pogatta a nyakát. mintha váratlanul át­ alakult volna valami gépemberré. hogy szívás.

Sindzsi a szemöldökét ráncolva bámult Jutaka arcába. Csakhogy… Igen… Sietni kell. Azután szólalt meg. Igazából. – Még véletlenül sem volt nála semmi! Nem vagy normális. ezért szándé­ kosan lőttem le Ídzsimát? Ez… Csakhogy Jutaka hevesen megrázta a fejét. ugye nem hibáztam? Ugye? Sindzsi szótlanul nézett le az ő arcába bámuló Jutakára. Sindzsi nem értette. A szája reszketett. majd még egy lépést hátrálva válaszolt.Jutaka erre végigtapogatta Ídzsima Keita testét. Remegő ajkáról újabb szavak bugyogtak elő. – Micsodát? – kérdezte. Igazából. Sindzsi! Miért nem hittél neki? Sindzsi érezte. valami átfu­ tott Jutaka arcán. Erősen megmarkolta a jobb kezében lógó Berettát. a hátizsákját is kikutatta. Egy. Jutaka egyszer csak hátraugrott. De muszáj volt megtennie. hogy villámsebesen száll ki belőle az erő. Most nem lehet fennakadni egyetlen tévedésen… Pont azelőtt. – Azt akarod mondani. „Távolságot tartott Sindzsi­ től. Bácsi. ugye nem direkt… Igazából… Sindzsi szorosan összezárta a száját. hogy sajnáltam az időt. – Sindzsi. Jutaka. mi van? Miről beszélsz? – …Igazából… Igazából… Megszökni nem is… Igazából nem is… [413] . Mintha csak Sindzsinek akarná megmutatni. ugye nem… – mondta. Nem. – Csak nem… Sindzsi. – Nem. mielőtt Sindzsi ezt kimondta volna.

mondjuk. hogy mire gondol Jutaka. ekkor már megtalálta a választ arra. Sindzsi arca eltorzult a döbbenettől. – Ne mondj ilyen hülyeségeket! Akkor mi szükségem lenne veled maradni?! Jutaka hevesen rázta a fejét. szóval csak kihasználja Jutakőt. én a számítógéppel is mindent megtettem. – Az csak. mert nálam van az ész. de álljunk meg egy pillanatra. Na várj csak egy kicsit. mennyit dolgoztunk az új előkészületekkel. Hogy legyen. mivel lezárták a telefonvonalakat a szigeten. hogy életben maradjon – biztos ezt akar­ ja mondani.Jutaka szavai nem álltak össze értelmes egésszé. hogy „Bocs. és a benzint meg a műtrágyát is csak azért szereztem. De rögtön kiabálni kezdett. Ennél nem mondott többet. és igazából nincs is kedve megszökni. a robbanószer biztos hatásos fegyver lesz a győzelmemhez? Közvetlenül az iskolarobbantás tervének megva­ lósítása előtt azt mondtam volna. hogy szembeszálljak Szakamocsival. hogy megnyerjem ezt a játékot. játszani akar. hogy Sindzsi belement ebbe a já­ tékba. hogy mentsem a bőrömet. de természe­ tesen Sindzsi. és miután az befulladt. akinek a koponyájában található CPU sebessé­ ge nem marad el másokétól. amíg alszik. Tehát Jutaka arról beszélt. Ezek mind csak azért voltak. inkább mégse csiná­ lom”? Mint ahogy azt mondtam. Az csak. mit jelentsen ak­ kor az iskola mellett végigvezetett zsinór? Azt akarod mondani. Ezért lőtte le Keitát. ez lett volna a rejtett szándékom? Mivel csak egy pisztolyunk van. Nehogy már… De csak ez az egy lehetséges válasz létezett. Lehet. hogy a szája is ki­ nyílt. én majd egy zsinórte­ [414] . de Sindzsi ebből is megértette. aki őrködik. hogy megbízzál bennem. és a számítógépet meg a telefont is csak azért piszkáltam. amikor befuccsolt a hackelés? No igen. „Nem megy’.

De csakis azért bukkanhatott elő. Jutaka habozott ugyan. Nem lehet. Egy leheletnyi kétkedés vele szemben. fektetett. Bomba üzlet. Hasonló kategóriás erőtlenségeket tekintve lenyűgöző mértékű. – Ha nem bízol bennem. Lőj le nyu­ godtan! Jutaka tágra nyílt szemmel meredt Sindzsire. akkor lőj le most. Tiszta hülyeség. És ha szépen sorban elmondaná. hogy a szeme előtt halt meg egy igen közeli barátja. de azért átvette a fegyvert. inkább egy egyedi tervem van vele. hogy egy kicsit begolyóztál a fáradtságtól? Az esze így diktálta. te meg elbőgted magad. A testében hirtelen elhatalmasodott az előbbi erőtlenség. ami neked meg sem fordulna a fejedben? De… de hát azt mondtad. hogy megszedjem magam? Vagy az is csak egy ügyes átverés? Nem is. akkor bármit kétségbe vonhat. Jutaka. Tur­ bós. és Jutaka felé lódí­ totta. Sindzsi továbbra is lefelé nézve folytatta: – Meg akartalak védeni. bosszút állsz Kanai Izumiért. Még a te poénjaidnál is jobb vicc.lefon-társaságot alapítok. mert ott volt. meg­ törten a térdére támasztotta a kezét. hogy Jutaka nem gondolta vé­ gig. Különben is. a fenébe is! [415] . Őszintén szólva nevetséges. tizenkét hengeres. nem? Az is csak egy trükk volt a részemről? …Nem túlzás ez egy kicsit. csak egysze­ rűen a felszínre törhetett hirtelen a szíve mélyén eltemetett gondolat. uram! Sindzsi visszaeresztette a Beretta kakasát. De nem kell annyit gondolkodni. Pedig magában Sindzsiben egy fikarcnyi gyanú sem merült fel Jutakát illetően. mielőtt Sindzsihez vágta ezeket a dolgokat. Ídzsima Keita. Jutaka? Mert ha egyszer gyanakodni kezd az ember. a fáradtság és a sokk miatt. én meg azt mondtam. azért lőttem meg Ídzsimát. Jutaka is biztosan megértené. Sindzsi megszólalt. lehet. Hirtelen kiszállt a tagjaiból az erő. mekkora hülyeségek a gyanúi mind egy szálig. segítek.

Mögötte. és… Jutaka Sindzsi vállára tette a kezét. Csak sírt. de a fájdalomtól Sindzsi visszatért a valóságba. amely tisztára olyan volt. az erőtlenség és a megbánás egyvelegének vegyes érzelmei közepette Sindzsi kopogó. a fáradtság és a sokk. Hékás. A szomorúság. Ebből megtudta. hogy Jutaka kételkedett benne. Egyszer csak érezte. hogy azok a valamik – persze go­ lyók. A kezében fegyvert tartott – egy pisztolynál nagyobb lőfegyvert. nincs jobb dolgod most. először Jutaká­ én hatoltak keresztül. hogy az ő szemét is könnyek áztatják. Sérülése lényegében halálos volt. hogy meghalt Ídzsima. Csakhogy a lestrapált idegei. Egy pillanattal később a teste különböző részein úgy érezte. Azután sírásra fancsalodó arccal felnyögött. nézz az órádra! Már nincs is idő… A nagybátyja hangjára hasonlított. Jaj. Micsoda dolog volt ké­ telkedned bennem? Pedig én megbíztam benned. mintha piszkavasakat szurkáltak volna belé. Jutaka Sindzsi vállára tett kézzel állt eddig. mint egy süteményes­ doboz. és a föl­ det bámulta. az istenit! –. Sindzsi? Micsoda hülyeség civakodni. a tudata alatt megszólalt egy hang. – Bocsáss meg! Bocsáss meg nekem. és hangosan zokogni kez­ dett. Megbízol valakiben. Odafutott. Sindzsi! Én egy kicsit meglepődtem. de lehet. A lelkében valahol. hogy ezzel Ídzsima Keita is ugyanígy volt. Sindzsi változatlanul a térdén tartotta a kezét. de most a teste a földre zuhant. hogy ellenséggel vagy körbevéve? Meg egyálta­ lán. Szörnyű dolgot tettem. amelyek a testébe fúródtak.Jutaka egy pillanatig bambán meredt előre. [416] . elnyomták ezt a hangot. nem? Elfelejtetted. Jutaka. a bolt parko­ lójának legtávolabbi pontján egy diákegyenruha árnya lát­ szott. régi írógépre em­ lékeztető hangot hallott. amely így el sem jutotta tudatáig. Én meg akartalak védeni. aki nem bízik benned.

Semmiképpen sem. Ettől az előzőnél kétszer nagyobb fájdalom hasított a jobb ol­ dalába. Lőtt egy sorozatot. Érezte. még szép!). Vagy ha esetleg mégis. Kirijama Kazuo már azelőtt elhúzódott jobbra. de lehajolva nekiiramodott. lényegében csak a bal karjával és a jobb lábával húzva magát. a Beretta pedig kicsúszott a kezéből. az elvitte a jobb lábán az edzőcipő orrát. Perdült egyet a föl­ dön. 6. A jobb kezével a tartályt von­ szolta. hogy a szájából ömlik a vér. amelyet Jutaka elejtett. a bal vállába és a mellkasa bal felébe. És vetett egy pillantást az élettelenül lecsüngő jobb lába ujjaira. hogy onnan tört fel a legélesebben a fájdalom. Most járta csak át a fejét az igazi fájdalom. Én már nem fogok tudni kosarazni. és Sindzsi összeszorította a fogait. de reflexszerűen elhasalt balra. megúszta. és amikor azt hitte. tehát te belementél ebbe a játékba. Egy pillanatra megingott. Több mint tíz lövedék le­ het a testében. és felvette a Berettát. Soha. Jutaka… Vajon léleg­ zik még? Kirijama… a szája szélén bugyogott kifelé a vér. Akkor viszont gyere utánam! Jutaka már nem bír megmozdulni. Felkapta az ajtó mögé tett petróleumtartályt. és elkezdett visszavonulni a traktorok és kombájnok között a sötétben. A lövéssorozat követte. felállt. és egy lendülettel be­ vetődött a tolóajtó mögé. de én igen. De ehelyett is inkább Jutakára gondolt. A hasába. annak ellenére.A testében forróság áradt szét. De ekkor már meglódult a bolt épülete felé. nem leszek többé sztárjátékos. [417] . Az újabb ko­ pogó hanggal egy időben a keze szikrákat szórt. Pompás. valahogy olyan merevnek érezte magát (ólomgolyókkal végzett sebészeti beavatkozá­ son esett át. Csakhogy nem pihenhetett meg. A védőzseni legendája ezzel véget ért. ahol már nem volt semmi a cipőben.). mint a tűzi­ játék. és megcélozta az árnyat – Kirijama Kazuót (fiúk.

a traktor alól látszott. és el­ dobta balra. A következő pillanatban vakuvillanással kísért kopogó hang ismétlődött megint. És a bejárattól odavezető vaslépcsőé [418] . Iszonyúan figyelt. Kifogyott a tár. Abbamaradt. Már tudja. Tudta. és csak imádkozott. aztán leesett a betonpadló­ ra. hogy ő itt van a sötét­ nek ebben a részében. és az épület tele lett szerteszét repülő lö­ vedékekkel. Sindzsi körbenézett. Ja. Itt vagyok. hogy Kirijama is fejét behúzva a szerszámok és a sze­ relés alatt álló kisteherautó vagy akármi más alá nézeget be. Sindzsi megfogott egy keze ügyébe eső csavarhúzót. hogy a tolóajtóban és az onnan benyúló kékes fénysávban egy árny jelenik meg. és feltette a hasá­ ra. Kirijama biztos oda fog lőni – gondolta. És… Kirijama már az épületen belül volt. Persze Kirijama sem süket. Gyere csak ide…! Jobb kézzel megemelte a petróleumtartályt. és megint hátrálni kezdett a bal karjával és a bal lábával. nehogy zajt csapjon. megkerülte és továbbhaladt. utánam gyere! Mintha csak Sindzsi gondolataira vála­ szolt volna. most engem kövess! Kér­ lek. Valaminek nekiütközött. de Kirijama inkább legyező alakban szórta szét a lövedékeket. Persze Kirijama biztos rögtön újratölti. úgy közeledik. hogy ne találjon. Az épület túlsó felén halványan látszot­ tak a galéria körvonalai. koppant. Egyenként ellenőrzi őket.később is ráérsz Jutakávai végezni. Sindzsi lebukott. Plusz a patakzó vér nyomát sem lehet nem észrevenni. Valamelyik szerszám egy darabja elrepült. Valami kemény doboz­ szerűségnek ütközött a háta. a szemben lévő ablak pedig ripityára tört. Sindzsi felemel­ te a fejét. igen… Sindzsi nevetésre húzta csupa vér ajkait. Elmúlt.

rögtön mellette pedig egy kijárat volt. És mö­ götte már a helyiség sarkában az a leválasztott iroda. Ez természetes. Azt… Tényleg. amely nejlonmadzaggal volt ráló­ gatva. csak rávetette magát az ajtó kilincsére. de ezen át csak az emberek közle­ kedtek. Belenyomta a középen ki­ lyukasztott gumidarabot. Mennyi időbe telhet elfordítani a kulcsát? Nem volt ideje gondolkodni. Ha fizikailag jó erőben lenne.is. amikor belép. és Kirijama felé gurul. onnan ráugorhatott volna Kirijamára. Az ajtó zárva volt. Emiatt a gyújtóból kiálló két drót egyike lekonyult. meghallgatta. A cséplőgéptől jobbra megjelent Kirijama lába. Erre vártam. ahogy a kondenzátor vékonyka. Kivette a zsebéből a gyújtószerkezetet. Különleges ajándék neked. lerántotta az elektromos szerkezet kapcsolójáról a ragasztót. [419] . és a sérülései miatt ügyetlenül mozgó ujjaival azért nagy nehezen leszedte a ra­ gasztószalagot az elemről. Csomagszállításra használt. Azt én zártam be. Levette a kupakot a csőréről. halkan letette rá a petróleumtar­ tályt. Azt és a kondenzátorvezetékbe futó drót végét összeillesztette. Kirijama. négy kis kerékkel ellátott tologatós járgány. és amikor mellé ért. az elem tokját meg az áramköröket mind a pet­ róleumtartály tetejére pakolta. fülcsen­ géshez hasonló magas hang kíséretében sebesen feltöltődik. és meg se bizonyosodva róla. és mélyen benyomta a tartály gumikupakjába. A keleti fal mentén egy kis kézikocsi állt. Csakhogy ez már lehetetlen. Az elektromos szerkezetet. Az elem tokjából kivette a szigetelőfil­ met. de már nem volt ideje rende­ sen rögzíteni őket. hogy az utat tör magának a sok lom között. Odavonszolta magát a kéziko­ csihoz. Ha a tolóajtót teljesen kitárják. Sindzsi bal lábbal teljes erejéből megrúgta hátulról a kéziko­ csit. Csakhogy Jutaka is meg én is megsé­ rültünk. és most már fel sem tudnánk mászni a hegy tetejére.. Ezért. az autók is befértek rajta. az összes többi ablakkal és min­ dennel együtt.

Zuhogtak a szilánkok lefelé.meg mindenféle szilán­ kok. így újra egészen tótágast állt és megállt. Azon a tájon. A galéria pedig a füstön át teljes egészében láthatóvá vált. mivel az emelőn volt. és félig le­ szakadt. mert két-három helyen fényes tűz­ nyalábok látszottak. hogy miszlikre szakadt a dobhártyája. a bent lévő mezőgazdasági eszközök és egyebek fel-alá gurultak. beton. Lényegében nekivetődött az ajtónak. amelyek előzőleg a le­ vegőben szétszóródtak).2 másodperc alatt fordult el a zár. Sindzsi arra gondolt. a homlokáról lejött a bőr. ahol eredetileg az épület falai álltak. hogy feketére színe­ ződött. és az egészről még a koromsötétben is egyértelműen meg lehetett állapítani. és a kisteherautó lassan megfordul­ va egy nagy ívű parabolát írt le. pala-. A leve­ gőt betöltötték az üveg-. majd az oldalaival lefelé be­ csapódott a parkoló közepébe. A háta mögött a bolt palafalai egy pillanatra kitágultak. és mégis a magasba emelkedett. Valószínűleg a robbanás nagy nyomást préselt be alá. Az ajtónak. A tető déli részének nagyja is elszállt. Még kilencven fokot elfordult oldalra. és az Észak-ta­ kamacui Mezőgazdasági Áruház Oki-szigeti Kirendeltségé­ ből mostanra már csak a váza maradt meg. Valami éghetett. amelyet Kirijama dobott Sújára. mint egy portörlő rongy. amelyen Sindzsi kirohant. Többszörösen durvább volt annak a kézigránátnak a hangjánál. Még az ujjavesztett jobb lábát is sikerült használnia. hogy elrugaszkodhasson a föld­ ről. ahol a galéria volt. és kirohant az épü­ letből. Hason fekve csúszott valamennyit a földön a légnyomástól. fel-feltört a füst. az [420] . a testébe is beleállt néhány. hanem azokból kapott néhányat. Csupán az északi oldalon maradt némi fal. a szerelés alatt álló kisteherautó fejjel lefelé lebegett a levegő­ ben. és körülötte mindenütt szilánkok és törmelékek repkedtek.0. és amitől egy idő­ re lebénult a hallása. gumi nélküli kerekei pedig körbeforogtak. Úgy tűnt. A hátsó cso­ magtere kicsavarodott. de ennek dacára Sindzsi rögtön hátra­ nézett. majd a szigetet borító éjszakai levegőt egy iszonyatos dörrenés ráz­ ta meg. de nem közvetle­ nül.

A leválasztott iroda is nyomtalanul eltűnt. hogy vissza­ tért a hallása. Felsőtestével kiemelkedett belőlük. vér buggyant elő a fogai közül. Letámasztotta mind­ két kezét. hogy csak most ért földet. és semmi nem maradt a helyén. és ki­ felé dőlt. amelyik megúszta az összeomlást. mintha csak hajlongana.és egyéb törmelékek. egy tompa kattanás kíséretében kinyílik. Sikerült legalább a testközelben lévő ellenséget legyőznie. ahol Jutaka feküdt… És meglátta. hogy az iskolát is el tudta volna tüntetni. de meghallotta – lehet. Arra eszmélt.alsó sarokvasa nem bírt megválni a fal maradványaitól. Odapillantott a parkoló mélyére. Furcsál­ lotta. Amint kinyitotta a szá­ ját. mert hülye időzítéssel magas. a mellkasától a hasáig iszonyatos fájdalom nyilallott. hogy a felfordult kisteherautó ajtaja. Igaz. és mint várható volt.) Kirijama Kazuo leereszkedett a talajra. Úgy tartotta a süte­ ményesdoboz-géppisztolyát a jobbjában. (Halkan ugyan. [421] . Valami nagyon-nagyon magasra repülhetett. amely biz­ tos szintén be volt krepálva. és nagy nehezen felállt. Felkenődött arra a falra. aztán kinyújtotta a bal lábát. a házi készítésű petróleumtartály-bomba jól működött. hogy még egyáltalán életben van. fémes koppanás hal­ latszott a füst belsejéből. Illetve az íróasztal valamiért mégis ragaszkodott a létezéshez. az épület maradványaira meredt és megszólalt: – Hű! Igen. miközben végre feltápászkodott. Sindzsi lényegében meg sem hallotta. és jobb lábbal beletérdelt a törmelékbe. azu­ tán is. Viszont ennél is inkább… – Jutaka…! – suttogta. hogy megbillentette a légnyomástól arrébb csúszott kombájn. letette a jobb sarkát. De az ügy már le volt zárva. A rombolás mértékéből ítélve kétség nem fér hozzá. mintha semmi sem történt volna. hogy mindent elleptek körülötte a fal.

A bátyád… Még egyszer tüzet okádott Kirijama Kazuo Ingramja. és bár a nagyja az autó belsejébe zúdult. Közvetlenül mellette pedig Ídzsima Keita. apró. Most aztán Sindzsi tényleg telibe kapta a kilenc milliméteres Parabellum-zuhanyt. A feje mellett betört a már amúgy is teljesen repedt kocsiablak. Kirijama! Mi a franc. és azzal Sindzsi gondolatainak vége szakadt. [422] . a hason fekvő Jutakőt lehetett látni. hogy kiderítse. hogy az ott parkoló kombi kocsi eleje volt. minek. de visszaverte az épületben égő máglyák fényét. de sejtette. ugye? Addigra már Kirijama lőtt. Azután Sindzsi lassan előrehanyatlott. Szeretett nagybátyja hagyatékát – a bá­ csi régi szerelmének fülbevalóját – bemocskolta a bal füléből kiömlő vér. és élénkvörösen csillogott. Ikumi. A háta nekiütközött vala­ minek. félig bete­ metve a törmelékkel.Hé… Sindzsinek nevetni lett volna kedve. és hátraszé­ dült a törmelékkel borított földre. egy pillanatra elkalandoztam. A lég­ nyomástól az is nekifarolt a mögötte lévő villanyoszlopnak. Egy lövedék széttépte Sindzsi beszédközpontját. a szélvédője pedig valami nekive­ rődött szilánktól úgy nézett ki. amíg meghalt az agya többi része is. én most vesztettem ellened?! Jutaka. egy kicsit meg is döntötte. Semmi szükség nem volt rá. ködszerű szilánkok szálltak Sindzsi amúgy is porral borított testére. légy boldog a szere­ lemben! A bátyád már soha nem tapasztalta meg az igazi szerel­ met. Így halt meg a Harmadik. ő a hátán feküdt. és az arcát Sindzsi felé fordította. Harminc másodpercbe sem telt. Illetve meglehet. …Ez vicc. Néhány törmelékda­ rab felpattant. Mimura Sindzsi. Az épületbeli tűzoszlopok tarkabarka fényeitől körbeölelve Kirijama Kazuo csak csendesen álldogált. mint egy pókháló. Mögötte. hogy tényleg nevetésre görbültek friss vérrel borított ajkai.

[Maradt 17 fő] [423] .

Harmadik fejezet – A végső küzdelem [424] .

Éppen egy íjat vagy nyilat faragott késsel. de megállítot­ ta a kezét. Rögtön visszajött. nem volt érintett. Azután még egyszer vagy kétszer. aki – Noriko maga ugyan ezt nem láthat­ ta – megölte Minami Kaorit.) nevét. És nem mondták be Súja nevét sem. De mielőtt ezt elmondhatta volna Kavadának. és már utol is érte. Noriko a térdét átkarolva ült. Ez minden kétséget kizáróan Kirijama Kazuo géppisztolyá­ ból származott. Ha nem számítjuk. mint egy utolsókat pislogó neon­ cső. meg­ szólalt Szakamocsi éjféli híradója. vállán a pokróccal. majd elmenekült Súja elől. Egy órától az F7-es. A hang nem maradt abba. és kiment a bozótból. [425] . Sűrű volt a sötétség. iszonyatos robbanás hangja hallatszott. megint visszaállt a csend. ahol Noriko és Kavada tartózkodott. háromtól a G3-as és öttől az E4-es. hogy Kirijama ül­ dözőbe vette Súját. és csak lógatta a fejét. aztán vége lett. és bejelentette: Keletre ég vala­ mi épület. de… Alig tíz vagy húsz perccel azután megint fegyverdurrogás és annak a géppisztolynak a hangja hallatszott messziről. Bemondta Simizu Hirono (lányok. 10. hiába is próbálná kiverni a fejéből. Sza­ kamocsi bejelentett három újabb tiltott zónát. Úgy tűnt. és a mélyén valamilyen bogár zümmögött halkan. És eh­ hez kapcsolódott egy félelmetes rémkép. hogy másnak is lehet ugyanolyan fegyvere. A Kirijama Kazuóval vívott csa­ tájukban megismert kézigránát a nyomába sem ért ennek. Rögtön azután. hogy végre visszaértek ide Kavadával. mondhatni. Ne mozdulj innen! – mondta.52 A bozótosban. mi az. azon a hangon még Kavada is meglepődött egy ki­ csit. – Megnézem. szinte halkan megszólalt a géppisztoly. A C3-as zóna. és szorította össze Noriko szívét.

mint valami varázsszertartást. a szü­ netben elénekelte neki az Imagine című dalt („Mérföldkő a rockban” – mondta róla Súja): a szája félig nyitva. amely úgy terjed szét Súja arcán. Nanaharának a hegy felé kellett menekülnie. és felhúzott jobb térdére tá­ masztotta a jobb csuklóját. [426] . kijátszva a tanár figyelmét. nem ő az – mondta. Ezzel Noriko is megkönnyebbült egyelőre. Egy borzasztó kép futott át a fején. hátát csend­ ben egy fatönknek támasztva. Aztán befúrta az arcát a térde közé a szoknyájába. Mellette feküdt egy saját készí­ tésű íj és néhány nyílvessző a földbe szúrva. Súja arca. onnan csörgedezik elő a vér. A nagy pont igazából egy iszonyúan sötét és mély lyuk. csakhogy azóta már majdnem egy óra eltelt. Mint amikor egyszer a zeneteremben. Mögötte ott az agya. Hajnali egy óra tizenkét perc volt. – Jóval délebbre van attól. fekete pont virít a homlo­ kán. ahol mi Kirijamával találkoztunk. hogy elhessegesse ezt a látomást. – Mi az? – Túl sokat késik Súja. Súja nem jött vissza. – Kavada! A sötét miatt lényegében Kavadának csak a körvonalait lehe­ tett látni. és az órájára nézett. hogy megvárjuk. aki mellette ült cigarettázva. Noriko a növényzet résein besütő hold pénzérme nagyságíj fényfoltjába tartotta a csuklóját. ahogy a repedések szaladnak végig egy üvegen… Noriko megrázta a fejét. Mostanra már jó néhányszor meg­ ismételte ezt a mozdulatsort. – A lényeg. Minden előjel nélkül egyszer csak piros folyadék kezd ömleni belőle.– Az… – kezdett bele Noriko a kérdésbe. De nagy. mint egy hindunak. de Kavada megráz­ ta a fejét. Felnézett Kavadára. Kivette a szájából a cigarettát. és a szeme valahova a távolba tekint.

Ha­ csak nem köröz még egy ugyanolyan. A cigaretta para­ zsa arrébb mozdult. Kavada arca megint visszabújt a sötétségbe. Kavada higgadt válasza is bosszantó volt. de életveszélyesen megsérült. Megint lepergett a fejében a képsor Súja félig kitátott szájú. akkor meg fog halni. Vagy ha nem is. és elnyomta ma­ gában a mérget. – Hát igen. és füst gomolygott elő a szájából. megtámadhatta valaki más. A parázsló cigaret­ tavég halványan megvilágította az arcát. hogy valószínűleg…? Kavada sziluettje mindkét kezét felemelte. És a robbanás ott azt jelenti. – Várj csak! Az előbbi géppisztoly tutira Kirijama volt. amíg a hegyen futott… Nem. hogy mennyiszer segített Kavada neki és Sújának. Nanahara mindenesetre el tudott menekül­ ni előle. – Valami történt… – Hát valószínűleg… – Mi az. Noriko a fejét rázta. hogy ahova Súja esetleg menekülhetett. Ettől Noriko felidegesí­ tette magát. hogy megsérült. hogy elmenekült ugyan Kirijama elől. hanem valaki más­ sal ütközött meg. vagy még inkább… Végigfutott a hátán a hideg. de akkor Súja miért nem… – Hát… – szakította félbe Kavada – valahol meghízza magát. De felidézte. Igen… Bemondták. és nem jött ki ennél több a szá­ ján. és már haldoklik. és ha az a hely közben tiltott zónává válik. [427] . hogy eltévedt.Kavada visszatette a cigarettát a szájába. nem. – Lehet. Lehet. ami már nem is le­ hetett volna ennél kifejezéstelenebb. elveszthette az eszméletét. piros pókhálóval borított arcáról. az az egy biztos. gondolom. Lehet. hogy Kirijama nem Napaharával. – Jó.

tiszta. de az is lehet. amelyikben a cigit tartotta. és idegesen rápillantott az órá­ jára. Noriko megfordította a kezét. és rá­ csapott. haj­ nali egy órától tiltott zóna lesz.az északi hegy lábánál. ártatlan. És már elmúlt egy. Noriko kezét pedig visszatette Noriko térdére. azt sem engedem. ha egy lány így néz az em­ berre. hogy nem. Ilyen ember nem halhat meg. Ak­ kor hiába bízott volna rám Nanahara téged. légy szí­ ves! Kavada nem szólt egy szót sem. Mert… mert Súja olyan. akár egy gitáros szent. – Egyébként te szereted Nanaharát. hogy mi előremehes­ sünk. – Azt nem lehet. Mindenkihez kedves. – Ne nézz így rám! Nyomasztó. csak lassan felemelte a bal kezét. Két kézzel megszorította Kavada balját. Az nem lehet. És hiába tette volna ki ő magát a veszélynek. Egyenes. Noriko a száját harapdálva bámult Kavada arcába. Az nem fordulhat elő. Aztán megmozgatta fájós lábát. mint a sajátján. de soha nem veszíti el azt a határozott mosolyát. és odahúzódott Kavadá­ hoz. mint egy védőszent. ugye? [428] . Tehát akkor… Noriko megint a fejét rázta. Nem mehetnénk el megkeresni Súját? Nem jönnél velem? Én egyedül nem tudok. de erős szívű. – Kérlek! Nem mehetnék el. amelyet a tér­ dén nyugtatott. Súja nem halhatott meg. Kavada megvakarta a fejét azzal a kezével. mások bánatán úgy szomorkodik. az iskolától északra fekvő F7-es. Azután szólalt meg. Ha egyedül mennél. kislány. De… Kavada halkan megszólalt: – Lehet. és számomra olyan.

Aztán lesütötte a szemét. Bocs. ugye? Mindegy. ami nem egyértelmű. semmi károm nem származik belőle. Kavada? Kavada elnyomta a földön a cigarettáját. – Akkor meg képzeld magad a helyzetébe. megértettem. – Illetve. hogy egy kicsit hiszel benne. Én egyáltalán nem hiszek benne – válaszolta aztán. Noriko némán figyelte Kavada arcát. – Nem. hogy minden ok nélkül meg vagyok győződve valamiről.Noriko bólintott. és el­ kerekítette a szemét. te hiszel a hatodik érzékben? Noriko eléggé meglepődött a hirtelen felhozott témán. azt mondtad. – Mindenesetre? – Mindenesetre időnként van olyan. Hosszabb szünet után Kavada kérdezett: – Noriko. – Te hi­ szel benne. – Jó. [429] . ha figyelmen kí­ vül hagyom. Kavada viszonozta a bólintást. akik hülyék ahhoz. Vajon el akarja terelni a figyelmét vala­ mi mással? – Hát egy kicsit. hogy ez az én külön bejáratín vé­ leményem. Erre Noriko megint az ajkát harapdálta. vedd úgy. És ér­ dekes módon még nem történt meg. Határozottan bólintott. Inkább ezek segítségével elmenekülnek a való­ ság elől. – Hát igen – bólintott Kavada. Nem tehetünk jobbat. Mindenesetre… Noriko Kavada szeme tájékát fürkészte. Igazából nem is tudom – válaszolta. mint hogy várunk. hogy a gyakorlatban reagálja­ nak valamire. hogy ne lett volna iga­ zam. és bólintott. természetfeletti képességek és társaik azok­ nak valók. Kísértetek meg túlvilág meg kozmikus erő meg hatodik ér­ zék vagy a jóslás.

Noriko arcvonásai egy csapásra ellazultak. Aztán hozzátette: – Jó lehet Nanaharának. Meglehet. [430] . Noriko egy kicsit. hogy elmesélte neki. csak egy egészen kicsit nevetett. Megértem. – Csak kimondom. és Kavadára nézett. Kavada vállat vont. De akkor is örült. – Nagyon jól néz ki. Egy olyan nagy­ szerű lányt. hogy Sújának tetszik. akivel engem össze sem lehet hasonlítani. Kavada. és megint meggyújtott egy cigarettát. amit érzek. és bólintott. – Félreérted. ezért nagyon szép. hogy Kavada története elejétől végig kitaláció. Súja mást szeret. – Köszönöm – mondta. de pocsék érzés. Hogy is mondjam. A részemről. Visszajön.Kavada folytatta: – Nanahara él. Valamiért én erről most megint meg vagyok győződve. Kétszer-háromszor megforgatta az öngyújtó kerekét. Kavada oldalra hajtotta a fejét. – Mit? – Egyoldalú. – Tessék? – Hogy ennyire szeretik. – Milyen kedves vagy. Noriko odakapta a pillantását. – Nanahara most már téged szeret szerintem – tette hozzá. – Az nem lehet. Noriko megrázta a fejét. – Biztos? Noriko lehajtotta a fejét. – Hát nem tudom – mondta. Olyan tisztának tű­ nik.

Kavada kifújta a füstöt. Már csak húsz ember maradt. Amikor az iskola északi részén lévő F7-be lépett. aludj nyugodtan. miközben válaszolt: – Feküdj csak le. Ahányszor csak meghallot­ ta Szakamocsi hatóránkénti híreit. Miután eljött az orvosi rendelőből. és rögtön annak a bizonyos géppisztolynak a hangja válaszolt rá megint. Tizenegy után valami­ vel heves tűzpárbaj hangját hallotta. a hang el­ hallgatott. és megint egyenként végig akarta őket nézni. – Jó – bólogatott Noriko vidáman. Noriko megint nevetett egy kicsit. Mimura Sindzsi halott volt. mintha egy óriási hegyre mászna. De aludni nem tudott. [Maradt 17 fő] 53 Szugimura Hiroki elgyötört volt. én egész éjjel ébren leszek. szidd csak le jól. a sziget északnyugati partja felé vette az irányt. Persze egy­ folytában járkál a játék kezdete óta. amerre addig még nem járt. akkor majd tisztán fogsz látni. Szeto Jutakával és Ídzsima Keitával együtt. így nem csoda. még nem gyógyultál meg teljesen. Aztán ha elálmosodsz. Azután az éjféli hír­ adásban megtudta. és emiatt visszatért a sziget közepétől viszonylag keletre. hogy puszival éb­ resszen. Mire odaért. azaz ahányszor csak beje­ lentették a halottak számát. Azért még vagy tíz percet üldögélt és várakozott.– Ha visszajön – mosolygott Kavada –. és végül semmit sem talált. ha visszajön. ahol Nanahara Sújáék hármasával találkozott. [431] . amely egytől lett tiltott terü­ let. majd be­ burkolózott a takaróba. egy lövés hangja hallatszott. – Köszönöm. és lefeküdt. ez az elgyötörtség egyre erősö­ dött. hogy melyek az újabb tiltott zónák. Megmondom Nanaharának. ha elfáradt. hogy izgulnod kellett miatta. illetve tudomása szerint már csak tizenhét.

de az ilyesmi végül is csak tanulás kérdése. Óvatosan át­ vágott a szántók között. Számára. És miközben odaindult lefelé a hegyről. Keresztülment a szigetet kelet-nyugati irányban átszelő úton.Mivel a hegyen volt. amikor rátalált Mimura Sindzsi holttestére. Tetőtől talpig tele volt a teste golyókkal. mert egy nagy. Igaz. hogy a géppisz­ tolyos ellenség még ott lehet. a nyomába sem ért volna. de Hiroki belegondolt. Hü­ lyén hangzik. ezért sür­ gősen elhagyta a terepet. hiába van ő hozzászokva a kung-fu szabályaihoz. aki Sindzsivel csapott össze a jelek szerint. ahonnan lenézhetett a síkságra. a tele­ püléstől nyugatra fekvő szántóföldön többször is látott felvil­ lanni egy fényt – feltehetőleg egy lőfegyver torkolattüzét. A fák közül elő-előbukkanó égbolt egy pillanatra ki­ világosodott. Nem ér fel Sindzsi veleszületett testi képességeivel. hogy ő maga például a város harcművészeti csarnokába járt kungfuzni. raktárszerű épület teljesen szétment. egy épület lángolt azon a tájon. nem volt könnyen hihető. ahol a fényelvet látta felvillanni. mint Etó Megumi esetében. aki akkor sem hal meg. hogy esetleg más „játékos kedvű” egyén is előkerülhet. bevetette magát a déli hegy lábánál a sűrűbe. hogy ezen is törte a [432] . Nem bukkant fel az a géppisztolyos valaki. de olyan fiú volt. Még ha nem sikerült is kimenekül­ nie ebből a játékból (bár igen valószínű. Tényleg bomba lehetett az. és… Még égett a tűz. Ráadásul Sindzsinek sokkal több esze volt. és ott újra eszé­ be jutott. mint mondjuk neki. Közvetlenül mellette hevert Szeto Jutaka és Ídzsima Keita holtteste. ha megölik – ilyen képet őrzött magában róla. Felmerült benne. Mindig azt gondol­ ta. aki vi­ szonylag jól ismerte Sindzsit. Amikor leért a hegyről. muszáj volt bizonyosságot szereznie. hulla­ dékkal temetve. hogy Mimura Sindzsi meghalt. de ugyanúgy. és egy kombi autó előtt Sindzsi feküdt előre­ borulva. Aztán megint egy sorozat hangja. mellette a parkoló tele volt kisebb-nagyobb törmelékekkel. fülsiketítő dörrenés hal­ latszott. hogy ha versenyre kelnek. és hiába maga­ sabb jó tíz centivel.

ha tudsz… Azután megint másvalaki jutott az eszébe. És a G3 felé menet a hegyoldal közepe táján. illet­ ve Takigucsi Júicsirót (fiúk. És ezt a Sindzsit ölte meg az a géppisztolyos. Hiro­ ki arra vette az irányt. Jutaka sorszáma Hirokié után következett. amely három órától tiltott zónává válik. és a géppisztolyos keze közé kerül… Annak egy másodperc sem kell hozzá. 13. Az a terület még nem tiltott. 12. az azért mégsem fordulhat elő. ahonnan jól látja a kijáratot. El sem temethette. és a következő Tanizava Harukát (lányok. (Mégis hiába volt ilyen óvatos. úgyis épp a déli hegy tetejének északi oldalát jelentette. Takako. bocsáss meg nekem. Még van tennivalóm. De ő is halott volt már Sindzsivel együtt… [433] .amikor a G3 felé tart. Jutaka már eltűnt.).fejét). hogy megölje. Ha nem talál rá mihamarabb. milyen rémes alak ő. Valószínűleg most is csak el­ halad majd mellette.) Úgy tűnik. hogy megtalálja Kotohiki Kajokót. Ezen a hegyen is már többször járt. hogy Juta­ kának sikerült valahogy a barátaival. Kérlek. hogy mellette marad. Hiroki óvatosan haladt a sötétben. Most Koto­ hiki Kajokóval kell találkoznom. így kettővel utána jött ki az iskolából. Mire feleszmélt. Nem volt ideje Sindzsit gyászolni. Ne haragudj rám. Hiroki elhatározta.) is elengedte. Még a legkedvesebb gyerekkori barátjának sem teszi meg. és alaposan elrejtőzzön egy olyan helyre. hogy csakis Takakóra össz­ pontosít. Sindzsivel és Ídzsima Keltával összetalálkoznia. csak lezárta a szemét. Most az volt a fő. de akkor Hiroki még azzal volt elfoglalva. mert Akamacu Josio felbukkanása elterelte a figyelmét. a H4-es zónában fekszik még most is Csigusza Takako holtteste. Szeto Jutaka. hogy ellenőrizze a terepet. Mivel a G3-as mező. hogy valaki elintézze. és elszalasztotta Takakót. és keresztbe tette a karját a mellén. és azon mélázott.

hogy őt megtámadja vala­ ki. mert nem volt rajta háttérvilágítás. Csigusza Takakónál már elkésett. Meg aztán ha kiabál. Még az is előfordulhat. és egy ritkás fákkal pettyezett enyhe emelkedőhöz ért. de ha Kajoko előjönne a hívásra. Hiroki halkan felsóhaj­ tott. és kicsit igazgatta. sokkal nehezebb dolga volna. Először is. Tehát csak a kormánytól kapott kis radarjára számíthat. azzal ő is céltáblává vál­ na. A holdfényben nehéz volt le­ olvasni a folyadékkristályos képernyőt. hogy el­ menekül. hogy ez ne is­ métlődjön meg? Nem. Hiro­ ki gyűlölte a kormányt. de ezért az egyért hálás volt. [434] . Megint eszébe jutott. ha inkább kiáltozva szólongatná Ko­ tohiki Kajokót? Megint rágódni kezdett ezen a kérdésen. Lehet. Persze a képernyő nem változott. még hagyján. amelyet már többször feltett magában. Megállt egy fa mellett. fáradt lehetek. hunyorogva silabizálta a kristályos molekulák által létrehozott apró árnyakat. öröm az ürömben? Elhagyott egy fűvel benőtt alacsony dombot. amely Hirokit magát jelöli. Azt akarta.Sietni kell. ha hívja. A képernyő közepén duplán mutatkozott a csillagjel. Nem lehet. nem biztos. Nemsokára belép a H4-es zónába. ahol Takako pihen. és ha az nem lenne. amikor megtalálta. amely őt magát jelölte. Ajaj. Hiroki megint felemelte a radarját. hogy jobb lenne. amely belehajszolta őket ebbe a ro­ hadt játékba. de mint eddig is. csak azt az egyetlen pontot mutatta. amelyen alig volt már ág. Mi tegyen. Hogy is mondják az ilyesmit. hogy legalább Kotohiki Kajoko ne haljon meg. már begolyózott a szemem. Az nem lenne jó. és újra el­ lenőrizte a radart a bal kezében. Na igen. hogy Kajoko reagál. hogy a hold fénye jól essen a fo­ lyadékkristályos képernyőre.

Hiroki a feje elé len­ dítette a botját. csak a torna­ udvar sarkában lapult. Ingadozva hátrált. 11. – Kérlek! Csak meg akartalak szólítani! Nekem eszembe sem jutna bárkit megöl­ ni.) arcát. akárcsak egy angyalé… Nem le­ het eltéveszteni.. hogy át tudta vágni a másikat. Utána pedig a hold tiszta fényében fürdő gyö­ nyörű arcot… Azt a szeretetre méltó arcot. és a szeme alig láthatóan nevetett. és fenékre ült. Azzal egy időben megpördült. és az árny megtorpant. az árny feljajdult. ne ölj meg! – kiáltotta. közvetlenül indulás után. És Hiroki meglátta. a rakott szoknyája alól majdnem combtövig kivil­ lant fehér lába. először azt. Ez a valaki fegyverrel a kezében. Persze nem győze­ lemittasan. Szó­ ma Micuko (lányok. Könnyáztatta arcára sütött a fény. Micuko talán úgy értelmezte a némaságát. de még így is hátrálni próbált. Hirtelen Micuko mindkét kezét az arca elé kapta. Megszédült. Egy megszeppent kis állatka szemével nézett Hirokira. És szemében könny csillogott. A tanult technikának megfelelő­ en szép mozdulata határozott körív nyomát hagyta a levegő­ ben. és hátrálni kezdett. a rögtön utána induló lány arcát. Hiroki látta már. – Hiszel nekem? – kérdezte. hanem a lelke mé­ [435] . mert lassan leengedte az álla alá a ke­ zét az arca elől. hogy nincsenek ellenséges szándékai. be­ húzta a fejét. amikor még nem is tudott rendesen elrejtőzni. hogy ez nem így van. a pillanat törtrésze alatt egészen Hiroki háta mögé ért. Az árny a földre esett fegyverhez futott. – Ne ölj meg! Kérlek. amikor rájött. amíg nem figyelt.Abban a pillanatban. kérlek! Segíts! Segíts rajtam! Hiroki csak szótlanul nézett le Micukóra. hogy a lecövekelt valaki mat­ rózblúzt visel. és elővillantotta a jobb kezében tartott botot. A bor ügyesen megfogta a háta mögött álló árny karját. Mozdulatai el­ ragadók voltak a hold sápasztó fényében. és leejtette a kezében lévő tárgyat – egy pisz­ tolyt.

és mintha csak most venné észre. – Arra gondoltam. annak a legkisebb jele sem mutatkozott az arcán. – Találkoztam Takakóval. hogy még Hiroki is. Szóma! – mondta Hiroki. Vagy ha nem is hisz neki. – Ó… köszönöm…! – nyúlt érte Micuko bizonytalankodva. és én féltem. hogy nem adta meg a kegyelemdöfést Takakó­ nak. Nincs kizárva. amit Micuko mond. ha erre a szeretni való arcra kiül a bánat. Csak az a rettegő arckifejezés. bal kézzel lesimította a szoknyáját. hogy meg­ teszi. mint hogy nagyszerű. aki ne hinne neki. – Öö… én… – kezdett bele. és a markolatával előre odanyújtotta ne­ ki. és felvette a fegyvert. végig egye­ dül… Hogy mi lett ebből az egészből… Félelmetes… Hiroki hallgatott. legalábbis elhatározza. Megtorpant. Ha bánta is. Nem eresztette le a pisztolyt. És mivel a csöve egyenesen Micuko két szemöldö­ ke közé irányult. Mivel Hiroki megperdítette a fegyvert a kezében. nincs az az ember (főleg ha férfi). nagy szemét rebegtetve nézett fel Hirokira. [436] . hogy kilóg a combja. – Elég volt. Csak a körülmények egy kicsit speciálisak voltak most az ő esetében. fél kézzel visszatolta. Szugimura?… Micuko arcát eltorzította a döbbenet és a félelem – vagy leg­ alábbis ránézésre úgy tűnt. – Mi… mi az? Mit csinálsz. Látta. röviddel a halála előtt. odament a lányhoz. – Hm… Micuko szép ívű. Erre komolyan nem lehetett mást mondani. A megértésért és védelemért esdeklő vonások. hogy a kakasa fel van állítva. amelyet Micuko leej­ tett. hogy benned megbízhatok.lyéből feltörő megkönnyebbülés miatt. csak kissé kihúzta magát. és ő mar­ kolta meg. Szugimura. Hiába hallotta is a Micukó­ ról szóló rengeteg pletykát.

[437] . – Takako nem az én nőm. Felnézett Hirokira. hogy akarattal embert öljön. Lassan kezdte hátrafelé húzni. ugyanakkor még inkább kiemelte Micuko szépségét. – Én jól ismerem Takakót. Felnézett Hiroki arcára. Legyen az ennek a rohadt játék­ nak a kellős közepe! Hiroki szavaira Micuko egy kicsit visszahúzta az állát. – Igaz. amint nem figyelsz. Aztán Micuko ültében a bal keze hüvelyk. érthető. én nem voltam végig egyedül. Csak amikor összetalálkoztam Takakóval… Ő kezd­ te. Komolyan. hagyom magam. és az ajkai mosolyra fordultak. Nem vagyok ám rossz. Takako rögtön meghalt – mondta. Nem olyan lány ő. Megint láthatóvá vált a szexis. ő akart engem… engem megölni… Az a pisztoly is erede­ tileg az övé volt… Ezért… ezért én… Hiroki újra felkattintotta a Colt Government kakasát. Micuko hunyorított. Egyenesen belenézett Micuko szemébe. aki megölte a ti­ édet. – Mit szólsz? Ha nem bántasz. csak mozdulatlanul célra tartotta a Governmentet. – Nem kellek? – mondta Micuko. Hiroki továbbra is feltartotta a fegyvert. azu­ tán félrehajtotta a fejét.– Tévedés. és még akkor sem lövöldözik összevissza akár­ kire. Hiroki nem szólt semmit.és mutatóujjával váratlanul felemelte a szoknyája szegélyét. Különben sem bírsz lefeküdni azzal a nővel. ame­ lyet az imént tolt vissza. Az baleset volt. Bár kirázta a hideg az embert ettől a mo­ solytól. Beszéde inkább lazának tűnt. hiszen megölnélek. és nem mozdult. ha meg van zavarodva. fehér lába. – Azt hittem. Halkan kuncogott.

ahogy rekedtes hang hagyja el a saját torkát – hogy bírsz te gond nélkül megölni valakit? – Ó. – De nem mindenki tartja be. szeretetre méltó. Ezt Hiroki nem tudta hova tenni. mintha nem is zavartatná magát. Szugi­ mura. hogy így nézne ki. ám végtelenül hűvös. te biztosan jó ember vagy – mondta. csak a szemöldökét ráncol­ ta. Olyan hangnemben. és a napközis foglalkozás kezdete előtt ő előhozakodna valami témával. aki tetszik neki. – Ja. Egy idő múlva to­ vábbra is mosolyogva szólította meg Szugimurát. gyermeki. Micuko megint oldalra hajtotta a fejét. Hiroki folytatta: – De a legeslegjobb barátom volt. de hülye vagy! – mondta Micuko. A hold fé­ nye mellett a szemében fagyos tekintet bujkál. Takako olyan volt. az viszont biztos. barátságosan beszélt. Hiroki majd­ nem beleszédült. – Akkor meg miért nem lősz? – kérdezte aztán. mint egy görög-római mítoszokból előlé­ pett háborúistennő. aztán nem tudnál rálőni egy nőre? Micuko önbizalommal telt arca változatlanul szép volt. mint Csigusza Takako határozott vonalú arcáé. Ha létezne tizennégy-tizenöt éves bo­ szorkány. nem? Hiroki hunyorított. – Feminista vagy. – Ez a játékszabály. hogy szóba elegyedhessen vele – olyan egy­ szerűen. bocs – emelte fel Micuko a szemöldökét. Más­ féle szépség volt ez. Mintha csak véletlenül mellé ült volna a teremben egy fiú. hogy egy fegyvert szegez­ nek a homlokára. Könnyelmű. – Szugimura.Erre Micuko megint Hiroki szemébe fúrta a tekintetét. [438] . – Hogy… – hallotta. és a fejét rázta.

Nem azt mon­ dom. Hiroki pedig el­ képedve figyelte a lány szünet nélkül vidáman mosolygó ar­ cát. ha ilyen perverz tatákkal csinálom. Bár ezek bácsik voltak. és megrázta a fejét. – Ez teljesen mindegy. mint egy bot.Lehet. hogy olyan vagy. Ami­ kor sírni kezdtem. Ez a borzalmas történet letaglózta. Ugyanolyan férfiak. Biroki szája öntudatlanul remegni kezdett. mintha csak énekelne. direkt bőgök nekik egy sort. Azután megszólalt: – Kilencéves koromban megerőszakoltak. az egyik négyszer. – Miért? Micuko megint elmosolyodott. a lábam is. Ez… Lehet. hogy az a jó vagy a rossz. Ja. hogy Hiroki akart volna valamit mondani. Micuko olyan könnyedén folytatta. hogy a lány jobb keze [439] . De még azelőtt egy ezüstszínű fény csillant Micuko kezében. Nekem akkor még tök lapos volt a mellem. helyes vagy helytelen. Csu­ pán én így akarom. Nyiszlett egy kisgyerek voltam. De ha nagyon akarom. akkor egy in­ dokot fel tudok hozni. hogy inkább a rablókhoz állok. Micuko elkapta a szemét Birokiról. az kellett nekik. hogy van. fejenként háromszor. Vagy lehet. Hárman. – A jó ember az jó ember. csak még jobban felizgultak. Micuko egy lendülettel mondta el mindezt. felváltva. de úgy látszik. – Nem tudom. semmint a megrablottakhoz. mint te. Te is lehet. nem. Bizonyos tekintetben. na igen. Erre aztán Hirokinak végre feltűnt. Ezért most is. De én úgy vagyok vele. hogy a szája is kinyílt egy kicsit. aki az egész éle­ tét jóként éli le. De bármikor rossz emberré válhat. Egyenesen belefúrta a tekintetét Hiroki szemébe.

hogy megbökkentse. még Kotohiki Kajoko is a keze közé kerülhet. amikor Oda Tosinori (fiúk. és Hiroki mellett elhaladva a háta mögött berohant a fák közé. (Természetesen a kormány által eredetileg Etó Meguminak osztott fegyver volt. Persze lehet. hogy Micuko története csak kitaláció volt. hogy egy beteg gyermekével? A zakója ujjában lecsurgó vér eljutott a jobb kezében a Colt Governmentig. Tudta. Cso­ dálkozott rajta. ahol Micuko eltűnt. és a sötétségbe me­ redt. hogy ez a ház az E4-es mezőben lehet. és bár a fegyvert azért nem eresztette el. hogy egy hozzá hasonlóan harmadikos lány mitől lehet ennyire hidegvérű. [440] . Vagy nem is? Helyesebb lenne azt monda­ ni. és a vékony patakocska elkezdett csöpögni a cső végén.időközben a háta mögé került. nagyjá­ ból kikövetkeztette. a fájdalomtól hátratántorodott. mégsem tudott utána eredni.) elhagyta a házat. de rögtön el is tűnt előle az éjszakában. ahol addig rejtőzött. de hát nincs ebben semmi kü­ lönös. hogy Micuko igazat beszélt. miután ott meghúzódott. Ahogy Hiroki sietve hátrafordult. de akkor már mélyen benne járt egy kétélű búvárkés a jobb vállában. felkelt. hogy az E4 öt órá­ tól tiltott zóna lesz. Hiába tudta. Egy beteg felnőttével. hogy ha most nem végez Szóma Micukóval.) Hiroki száján kicsúszott egy kiáltás. Ráadá­ sul annak is… valószínűleg csak egy részét mondta el. még láthatta egy pillanatra hátulról. de Szakamocsi bemondta a közleményeiben. [Maradt 17 fő] 54 Hajnali fél négy múlt. Hangtalanul szívódott fel a lábainál az avarban. Csak szorította a kés mellett a baljával a jobb vállát a vérrel átitatódó egyenruhában. 4. Micuko nem szalasztotta el az alkalmat. Már rögtön. Csakhogy Hiroki nem volt képes ilyen könnyedén venni. Micuko egy felnőtt mentalitásával rendelkezett.

nem vetemedett volna olyan alantas cselekedetre. majd fullextrás felszerelésében átvágott a kerten. Síkság létére azért voltak rajta itt-ott szintkülönbségek. hogy a bozótban húzza meg magát. Vívódott egy kicsit. Attól jobbra. Veszélyes volt ugyan be­ menni egy házba. de Tosinori ezt biztosan nem is­ merte el). vetett egy pillantást Simizu Hirono hason fekvő holttestére. amint meglátta. Ha ő így. hogy keletre indul. Balra. hogy hová helyezze új búvóhelyét. ráadásul… A házban felfedezett motoros-bukósisak is a fején volt. de olyan nagyon nem aggódott emiatt. Azokon túl valamiért meg­ [441] . amelyeket a sötét és világos foltok halvány váltakozása jelzett a terület nagyját kitevő szántókon a holdfényben. én is úgy. Ez a játék vérre megy. megint csak körülbelül száz méterre. az északi hegy lába mentén. hátrafelé még kettő. hanem nála volt a Simizu Hirunótól szerzett revolver. a település felé. és elé-elé úsztak a felhők. A kerek hold már elég alacsonyan járt. még egy. De éppen csak rápillantott. Lévén. Tosinori még egy­ szer ellenőrizte a bukósisak állán a kapcsot. Nem is sajnálta különösebben. úgy száz méterre Tosinoritól. Időben elég rátar­ tással hagyja el a területet. Onnan rálátott a keleti partig tartó sík egészére. ame­ lyet behúzott a szobába vezető lépcsőfok mellé. Mivel jelenleg már nem­ csak a golyóálló mellény (minőségi bizonyítvánnyal!) volt rajta. Onnan kissé balra. Habár ő meg azért lopózott Hi­ rono háta mögé. egy ház állt. Az égen felhőfoszlányok jelentek meg. és lement a szomszédos kis szántóföld szélére. aztán eldöntötte.Mielőtt kiment volna a konyhából a kertre nyíló ajtón. hogy megfojtsa. A térkép sze­ rint minden zóna körülbelül kétszázszor kétszáz méter terü­ letű. Mert Simizu Hirono kímélet­ lenül rálőtt. ahol már megbújhatott valaki más is. A sziget keleti szélén lévő településhez csatlakozó kis síkságon itt-ott házakat jelölnek a szántón. hogy ő volt Siroivában az egyik leggazdagabb család fiacskája (a leggazdagabb Kiri­ jama Kazuo családja volt. és ott már csak el kell rejtőznie megint egy megfelelő házban.

Elvileg.szakadt a házak sora egy darabig. mert most már arrafelé is teljes a sötétség. és három-négyszáz méter múlva megint csak a szántó közepén tünedeztek fel újabbak. Rögtön Szakamocsi éjféli híradója után ha­ talmas robbanás hallatszott. Először is. amelyet Simizu Hirono (az a ringyó. hogy ha odaér. vagyis in­ kább az északi hegy lába dombként nyúlt el a sziget nyugati partja mentén. fent a hegyen van még egy-kettő. kelet felé elmehet a har­ madikig vagy a negyedikig. így még véletlenül se vehette a szájára) kelljen együtt csúsznia-másznia a földön? Ha most eltekintünk attól a kérdéstől. és ő maga is szívesen alkalmazta az „átlagosok” lekezelő elnevezéseként. fejét behúzva indult meg óva­ tosan. Biztos elaludt már a tűz. Az északi hegyből kilógó domb és egy kis erdősáv miatt in­ nen nem lehetett jól látni. Ezt még fokozta a tompa fájdalom a hasában. és azzal kiér a tiltott zónából. legalábbis a térkép szerint. tovább kell menni.) lövése okozott a golyó­ álló mellényen keresztül. Miért kényszerítették őt egy ilyen alantas játékba. érdemes megemlíte­ [442] . hogy Oda Tosinorinak volt-e joga így gondolkodni és beszélni. a déli oldalon is állt két ház egymás mellett. Vi­ szont nem árt számításba venni. Tosinoritól jobbra előre. Mindenesetre Tosinori elindult arrafelé. és házat nem látott arra. A szántók közötti töltés szélén. aki a tar­ tomány keleti részének legnagyobb élelmiszercégét igazgat­ ta. De ha hinni lehet a térkép lakóházakat jelölő kék pontjainak. hogy hitvány helyen a söpredék gyűlik össze. hogy az osztályból mindenféle hitvány senki­ házival (gyakran használta otthon ezt a szót az apja. és túlságosan mocskos és közönséges a hely. Hacsak nem nézte félre a térképet. mert ki nem állhatja a piszkos lakásokat. mert általában el kellett játszania az úrifiút. de ezek elméletileg a keleti telepü­ lésig folytatódtak. ezek már az E4 és az F4 határára esnek. A háta mögött pedig a déli és az északi hegy érintkezett. de mélységes undorral töltötte el a lábára tapadó mocskos föld. de csak magában. és a felcsapó lángokat ennek a dombnak a jobb széle mellett lehetett látni. másodszor pedig kézenfekvő.

és olyan nagyon sokat nem látott még a világból. aki értékesebb a többinél. és igényes pénzemberekkel fog összejárni. csak tizenöt éves. és a jövő­ ben feltehetőleg legalább a tartományi szimfonikus zenekar karmesterségéig viszi… Dióhéjban talán ennyit érdemes róla megemlíteni. mint az osztály többi senkiházija. hogy milyen a zenészek élete. de azt ponto­ san tudja. értékes ember. mostanra pedig tar­ tományi szinten is kiemelkedő zenésznek számított a közép­ iskolások között. ráadásul még egy meleg is volt az osztályban. a züllöttek mindkét nembeli vezéregyéniségei. nem? Persze a játék kezdetén. hogy egy híres tokiói magán­ gimnáziumban tanul tovább. rossz ember nem lehet? Ilyet csak az amatőrök mondanak. de most már volt fegyvere. Ha azok meghalnak. nem tehetett jobbat. Tessék? Hogy aki a zenét szereti. a természetben is az marad életben. Igaz. (A céget bátyja. az egész csak protekció és pénz kérdése. de kilógott az átlagos kate­ góriából. Őt zeneművészként fogják tisz­ telni. hogy nem kegyelmez. ahol van zenetagozat. Elhatározta.) Ő teljesen más lapra tarto­ zik. amikor megkapta a golyóálló mel­ lényt. Tadanori fog­ ja tovább vinni. elvesz majd egy kéznél lévő szép úrilányt. mint hogy meghúzta magát. de Tosinori úgy volt vele. (Már meg is halt – rendkívül ordináré egy buzeráns volt…) Szóval a sokféle képességgel és tulajdonsággal bíró osztálytársai közül. Négy­ évesen kezdett magánórákon hegedülni. És hogy mennyire tudnak más tehetségeket tönkretenni. mert micsoda alantas dolog egy élelmiszercég. Természetesen vonzó volt a jól fizető igazga­ tói poszt is. És ha csak a biológiára gondolunk. az egész Siroivai Középiskola diákjai közül Tosinori egyedülálló tudásával tűnt ki. Adják csak a semmirekellő bátyjának. hogy neki ugyan nem kell. Ha a zseniket nem számítjuk. Nem volt zseni.ni. róla valami mást. Ezért aztán – legalábbis a saját véleménye szerint – ő nem halhatott meg ilyen helyen. na bumm. A 3/b tele volt különleges emberekkel: ide jártak a sportcsapatok legjobbjai. azok számára. de ő egy tehetséggel megáldott. illetve [443] . Lényegében eldőlt. mi több. akikbe nem szorult egy géniusz te­ hetsége.

bonyolult zenei hangne­ mek ismerete és zenei képzettség tekintetében jócskán Tosi­ nori volt fölényben. az osztály mihaszna kis nőstényei ujjongva sipítoznak egy csap­ nivaló hangtól. Ennek ellenére és mindezek dacára. Gyerekszülésre való eszközök (ó. ahova a „különösen hitvány senkiháziak” jártak. hogy ezek után nem volt közeli barátja a 3/b „senkiházijai” között. hogy a nőstény senkiháziaknak fo­ galmuk sincs az előkelő klasszikus zene értékeiről. És nekem elegendő tehetségein van ahhoz. amikor a zeneóra előtti rövid szünetben Nanahara Súja előadását hallgatják. hogy mindez így van-e vagy sem. Mintha csak a homlokukra lenne írva extra vastag betűkkel. Ennek egyik oka az lehet. Egyértelmű. jók dísznek is egy sikeres férfi oldalán. a másik pedig. Ebből következik. egészen kicsit tapsolnak csak az illendőség kedvéért. Tosinori nem volt tagja a Siroivai Középiskola zeneszakkö­ rének. ha Nanahara Súja lefog a gitárján egy óvodás­ hoz illő akkordot. a kérdés csupán… a pénz és a pro­ tekció.) Igen. téged akarlak. amikor csak kedve tartja!). mint a többi állat. (Állítólag még a törvénytelen importzenék kottái is keringenek közöttük.mennyire bírnak talpon maradni a többiekkel szemben. hogy… [444] . Hagyjuk is. Különben sem többek. hogy érdemes le­ gyen pénzt és kapcsolatokat áldozni rá.) Amikor viszont Tosinori a zenetanár felszólításá­ ra gyönyörűen eljátszik egy operarészletet. Azok aztán megállás nélkül csak azt a közönséges popzenét játsszák. és különösen Nanahara Súja… Kisgyerekkortól fogva edzett hallás. és ha elég jól néznek ki. ennek egyik oka Nanahara Súja volt. egyszerűen csak annyi. itt helyben!”. Oda Tosi­ nori mindenesetre így gondolta. A nők már csak ilyenek. de mélylélektani szinten nagyon utálta a saját csúnya ábrázatát. hogy „Ó. Sőt még gyűlölte is a „hitvány” osz­ tálytársait. (Elképesztő a nők arca. Főleg… Na igen. (Tosinoriban soha nem tudatosult. most azonnal. na igen. hogy Nanahara Sújá­ nak helyes arca van. de ő.) Így is jó. Igen. Nanahara. és természete­ sen a férfi korlátlanul örömet tud szerezni magának velük.

Az pedig… Egy ember feje! – Mire erre ráeszmélt. és előtte. hogy jó régi ház. A sisak elején lévő négyszögletes ab­ lakra korlátozódó látómezejében nem volt gyanús mozgás. [445] . míg lassan továbbhaladt. Soha nem lehet tudni. és a magassága is úgy hét-nyolc. Úgy tűnt. A kezében fekvő Smith & Wesson Mili­ tary & Police famarkolatán át kellemes bizsergést érzett. és ahogy a gyenge lövéshanggal egy időben narancssárga tűz­ nyelv nyúlt ki a csőből. és ott volt mindenekelőtt az az iszonyú nagy robbanás. megállapította róla. A válla fölött hátranézett. de most sö­ tétségbe burkoltazik a sziget. ha­ nem a fára is figyelt. Persze nem fe­ lejtett el néha megállni és minden irányba körbetekingetni. és ez meg itt kó­ borol. már egészen kö­ zelről látszott. amelyet kinézett magának. A harmadik ház. amíg túlhaladt a házon. a nyugati oldalán egy különösen nagy fa tárra szét a koronáját. mintha a ház körüli fák között. Hiába látta csak a körvonalait. …Rendben. Tosinori zsibbadást érzett a hátában. Tosinori még egyszer hátranézett. A tör­ zse kerülete lehetett vagy négy-öt méter. Tosinori nemso­ kára kikerülte és elhagyta az első házat. Ott… annak a fának a tetején csak nem bújt meg valaki… Tosinori megszorította a fegyverét. Meghúzta a ravaszt. és még egyszer megnézte a kisebb-nagyobb fák­ kal körbevett épületet. ki lehet ez egyáltalán…? Persze nem volt érdekes.Nekem kell életben maradnom. honnan bukkan fel a söpredék. Mindjárt tiltott zóna lesz ez a terület. Jó öt percbe is beletelt. már célzott is a fegyve­ rével. Körbe volt ültetve fikkal. Az éjszaka során hallatszott időnként fegyverdörgés. és csend van. Jó pél­ da erre a csótány. és közeledett a má­ sodikhoz. a talaj közelében egy kerek feketeség mozgott volna. és nemcsak a házra.

) nevét ejtette ki. nem bír megmozdulni. egy nem éppen finom. kö­ zönséges bizsukkal teleaggatott Csigusza Takakóval járt… Ja. Tosinori egy pillanatig törte a fejét. – Várj! – szólt egy hang. 13. már lőtt volna. Amit utált: 1. 3. hogy rászántad magad az öngyilkosságra. ha len­ ne lőfegyvere. az a valaki pedig lebukott. Ő csak százhatvankét centi magas volt. ez igazi! Igazi fegyverrel lőttem. Na persze. Ezért húzhatta meg ő most nyugodtan a ravaszt. [446] . hogy ki nem állhatta a hitvány sen­ kiháziakat. az szép volt. Abból megtudta.Hát igen. így valódi fegyver ravaszát most húzta meg először. de egyszer sem engedte még meg. a hozzá hasonló méretű­ ek közül Takigucsin kívül csak Szeto Jutaka van még életben. összességé­ ben a fiú csőcselék). aki azzal a közönségesen festett hajú. és úgy tűnt. tényleg. – Én nem akarok harcolni! – folytatta Hiroki hangja. Az apjának volt néhány vadászpuskája. Nem is lőtt vissza. Ez valami csel? Akkor is. magas fiúk. Leengedte a fegyvert. hogy taktikát változtat. hogy hozzájuk nyúljon. ha nincs nála fegyver… Úgy döntött. 11.). Kuronaga Hirosi meg már rég meghalt. ő már halott! Az arca. amikor ő még hátat fordított neki. helyes arcú fiúk. …Azt a mindenségit. Szeto Jutaka után ő volt a legalacsonyabb. – Te ki vagy? Takigucsi? Hiroki a Tosinori után legalacsonyabb fiú. A bukósisak állrészének védőjét bal kézzel lenyomta egy ki­ csit. Hát igen. Tosinori lassan közelített az árnyhoz. az azt jelenti. Tosinori kettőt lőtt. a hegedőművészettől távol álló hobbija volt: gyűjtötte a fegyvermaketteket. Takigucsi Júicsiró (fiúk. hogy az árny Szugimura Hiroki (fiúk. Hogy nem akar játszani? Ki hallott már ilyet? Ha ebbe a játékba nem akarsz beszállni. 2. Azt a vacak karateszerű micsodát tanuló égimeszelő (Tosi­ nori különben a magas fiúkat is utálta. annak ellenére.

[447] . Aztán majd viszek neked egy extra hitvány virágot. Hiroki szeme nagyra nyílt. ha dadogok egy kicsit. hogy hitvány módon halj meg. Épp egy fél pillanattal azelőtt. Még el sem halt az „m” hangja. és elő­ rehaladt. ő már feltartotta a jobb kezét. bocsi. Késő. vagy letépte. Ne-nem sebesültél meg? Erre Hiroki lassan felemelte megtermett testét. kilógott a jobb karja. hitvány koporsó­ ba tegyenek. Oké. Olyan volt. A vállára egy fehér rongyot tekert. jobb kezében valami bot. nyavalyás kis karate­ bajnok! Elintézem. A távolság öt méter. Jaj. Hiroki kissé oldalt hajtotta a fejét. Nem lehet eltéveszteni. Honnan is tudhatta volna Tosinori. egy váratlan mozdulattal balra – Tosinori felől nézve jobbra – dőlt. – Semmi baj. Tosinori már a válasz közben a szántó földjét taposta. mindenesetre… Hihetetlenül gyors volt. – Tö-tökre fé-féltem. és hitvány sírba kerülj. Azután Tosinori fejét figyelve mondta: – Bukósisak? – Ja. késő. és az alatta lévő ing is hiányzott. – Ó. Az egyenruhája jobb ujja leszakadt. Bal vállán a hátizsák.– Én Oda vagyok – mondta. aha. Csakhogy a Smith & Wesson Military & Police-ból kilövellő tűz útjában nem volt ott Hiroki teste. még három lépés. Egy hitvány bennszülötté. jobb lesz. mintha a botot tartó csupasz jobb karja egymagában átváltozott volna egy civilizálatlan benn­ szülött karjává. mint Tosinorinak. hogy ez egy kung-fumozdulat alkalmazása volt.

A sisakban csurom víz lett az arca a hirtelen gyöngyözni kezdő izzadságtól. Saját fegyvere a lábánál hevert. és megtudta. Hiába a golyóálló mellény. Két térdére esett. de eredetileg balkezes volt. hiszen a sisak viselésével volt egy olyan szándéka is. ha az ujjai védtelenek voltak. ez nem. hogy az ellenfél ne a fejére célozzon. ő kivárja az alkalmat. Ez nem igaz. – Hát igazán lelkesen játszol – mondta Hiroki. zavarodott tekintettel meredt elő a si­ sak mélyéről. de azért még nem veszett el teljesen. hiá­ ba a bukósisak. és rettegő. – Nem szíve­ sen lövök. és iszo­ nyú fájdalmai is voltak. amivel a vonót kezelem finom mozdulatokkal. mivel a pisztoly csöve a mellére irányult. a ravaszt meg tudja húzni… Nyerhet. hogy ezt végiggondolja. (Azt honnan is tudhatta volna Tosinori.És ebből a megdöntött testhelyzetből a botjával ellentétes irányban. Abban a pillanatban a jobb kezéből eltűnt a fegyver. hogy nincs meg a gyű­ rűsujja. Bezzeg a filmekben csak a pisztoly repül el.) Ha meg volt nála fegyver. Tosinori szorította a jobb kezét. A követ­ kező másodpercben iszonyatos fájdalom hasított a jobb keze gyűrűsujjába. hogy Hiroki Mimura Sindzsivel el­ lentétben át volt ugyan szoktatva. hanem a testére. akkor miért nem használta kezdet­ től fogva? Ez tiszta hülye. Az ujjaimat. Nem értette ezeknek a szavaknak az igazi értelmét. és visszaszerzi a fegyverét… A mutatóujja működik. Magától értetődik. Áá. mert egy aprócska tűzcsóvát vett észre. de lőnöm kell mindenképpen. az ujj nem! Hiroki a pisztolyt rászegezve közelített. és felkiáltott. A jobb kezem ujját. Bal kézzel szorí­ totta a fájdalom forrását. Tosinori izzó szeme előtt Szugimura Hiroki néhány pillana­ tig várt… [448] . Szinte arra sem volt ideje. bal kézzel kirántott egy pisztolyt. hiszen a sisak golyóálló. Szökellt belőle a vér. Az egyenruhája alatt pedig ott van a mellény. A mellény megfogja a lövedékeket.

Hiroki eltűnt a hegy lábának fái között. de valahogy azért mégiscsak megfogta a pisztolyt. és nyugodt tekintettel meghúzta a ravaszt. Az előbb még oly jóleső visszahatás a fegyverből most mintha a sebesült kezébe hatolt volna. te karatebajnok! Ez a lövedék befulladt. és meghúzta a ravaszt. Nem tudta kellőképpen megtarta­ ni a markolatot. Egészen addig Tosinori emlékezetébe idézte a Simizu Hiro­ nóval való összetűzését. de nem esett el. A másik megsérült. Hiroki fegyvere csak egy kis fémes kattanást hallatott. Torz mosoly jelent meg Tosinori sisak mögé bújtatott szája szélén. és azon elmélkedett. sarkon fordult. hogy utána menjen-e vagy sem. Ez sem talált. A francba! Néhány másodpercig habozott. így nem találta telibe: Hiroki jobb combját – a fenekéhez közeli részen – érte a lövés. Tosinori lecsapott a saját fegyverére. És ha Hiroki beért a sűrűjébe. de ezzel ő is így van. A pisztoly markolata tocsogott a leszakadt gyűrűsujjából ki­ ömlő vérben. Hiroki meglepett arcot vágott. gyorsan felállította még egy­ szer a kakast. Na. Lőtt. ahonnan hiányzott egy ujj. Hiába lőtte meg a lábát. amitől egyre jobban feldühödött. De egyszerűbben végződött a dolog. Ezúttal nem talált. és a ház mögé – a hegy felé – menekült. ezzel ugyan nem lősz. Tosinori felvette a fegyverét. Még egyet. mint képzelte.Összeszorította a száját. Megint csak a kattanás. és lőtt még egyet. Hiroki egy pillanatig mintha a botját akarta volna lendíteni a jobbjában… Talán a távolság miatt tett le róla. de letett róla. Továbbfutott. még egyszer el kell húzni a závár­ zatot és újratölteni. Lüktető fájdalmat érzett a ke­ zén. ez alkalommal hogyan tudna valósághűen meghalni. amely a lábánál hevert. Tosinori maga is nekilódult. Automa­ ta. Hiroki még így is gyorsabb volt nála. biztos újra fogja [449] . Csak súrolta vajon? Hiroki teste megbicsaklott.

ha ráközelítenek például. Jaj. A rohadt élet. Legsürgőseb­ ben a kezét kell ellátni. óriási fájdalomba. A halántékon túl hosszúra hagyott. amikor bemegy. Még egyszer hátra­ nézett. hogy Kirijama Kazuo (fiúk. és Tosinori felsőtestét jókora adag találat érte. ez az ujjatlan kéz az előadásokon. legyűrte magá­ ban a fájdalmat. A háta súrolta a földet. A jobb keze fájdalmai miatt nem markolta elég erősen a Smith & Wesson Military & Police-át. Utána jöhet a harci helyzet felülvizs­ gálata. Mennyire szembetűnő lesz! Ezzel én is beállhatok a fogyatékosok bagázsába. És meglátta. hogy Hiroki meglássa. Főleg a tévé élő közvetítéseiben. És nem szabad. Amikor megállapította. és abba az irányba vánszorgott. Utána a bukósisakos feje is leért. 6. Hátrarepült. hátrafésült haj és hidegen csillogó szem. Gyorsan lekupo­ rodott. mintha a földből nőtt vol­ na ki. Amíg átvá­ gott a töltések között. és veszélyes védtelenül kiállnia. és visszalő. még ha képes leszek is újra hege­ dülni a rehabilitáció netán. nem kö­ vet Tosinori visszafordította a fejét a ház irányába. amelyet először kinézett magá­ nak. a tatarázó hanggal egy időben heves tűzeső záporozott felé a keze közül. elejtette. Tosinori fegyverestül szorította a jobb kezét. viszont.) volt az (már megint egy olyan típus. Minden rendben. hogy a célba vett ház előtt. és a hátára esett. hogy jobbra nekicsapódik valaminek. ame­ lyik Szugimura Hirokit takarhatta. a fenébe is.tölteni a fegyverét. helyes arcú fiúk). Kifinomult dallamok a fogyaték legyőzésével. Meresztgette a szemét. Abban a tér­ ben az előbb még nem volt semmi. Mindenekelőtt ez a kéz. az innen csupán öthat méterre lévő szántóföld töltésén egy fiú áll. és hallotta. de nem látott egy árnyat sem. majdnem beleszédült az egyre erősö­ dő. El kell… el kell jutnia a házig. Ha belegondol. [450] . ez tisz­ tagáz! A kinézett ház már ott volt az orra előtt. akit utál: első kategória. nincs is hova elrejtőzni.

keresve sem ta­ lálsz még egy ilyen tökéletes halottat. a szélesvásznú filmekhez hasonló látómezejének szélén látta a Smith & Wes­ sont halványan megcsillanni a holdfényben. hogy nevetni kezdjen. Közben le sem vette azt a hideg tekin­ tetét Tosinoriról. hogy hirtelen megtámadta egy első kategóriás fiú: a limbikus rendszere táján már nagy volt a káosz. amibe az élét csa­ varta. Nos. nekem mindegy. hanem egyenesen Tosinori felé vette az irányt. miért. megspékelve az afölöt­ ti haraggal. válassz gyorsan. Kirijama nem ment oda a Smith & Wessonhoz. az idegesség. és próbálta elnyom­ ni magában a késztetést. [451] . a jobb kezében érzett heves fájdalom. Na gyere. egy moccanás nélkül feküdt. akárcsak korábban Simizu Hirono. Épp csak egy résnyire nyitott szemhéján át. én már meghaltam! Nézz csak meg. ahol megölte Simizu Hironót) most is nyomta még.A fegyverropogás visszhangja elhalt az éjszakában. És minden bizonnyal azt hiszi. de a teste a jobb gyűrűsujját leszámítva teljesen rendben volt. az a változatlanul sű­ rűn gyöngyöző izzadság. Visszafojtott lélekzettel. Egy másodpercbe sem telik levenni a rongyot. Vagy hátat fordítsak és elmenjek? Ne­ tán eredjek Szugimura Hiroki nyomába?Akkor pedig felszedem én azt a fegyvert. De természetesen Oda Tosinori nem halt meg. ott van! Akkor majd én kikanyarintom azt az alá­ való légcsövedet a késemmel. Csakhogy ki tudja. Tényleg jó ötlet volt ez a sisak. Újra a csend lett az úr. hogy futni hagyta Szugimura Hirokit. mint amikor Simizu Hirono támadását zsebelte be. hogy Tosinori már halott. vedd fel a fegyveremet. És a nadrágja hátuljába betűzött konyhakés (amelyet abból a házból szer­ zett. Egyenesen arra tartott. Amin hiába is próbált volna úrrá lenni. Ez a perverz öröm. és nyitok egy szellőzőnyílást abba a hitvány tarkód­ ba. Kirijama a golyóálló mel­ lénnyel védett felsőtestére célzott. …Miért? Hé. ugyanúgy. melyik. Közben járt az agya.

A közvetlen közelről leadott lö­ vedékek némelyike súrolta a sisak üvegszálas műanyagának felszínét.) [452] . mint a kegyelemdöfés. A sisak teljesen olyanná vált. (Teste különös táncot járt. néhányuk pedig keresz­ tülhatolt Tosinori koponyáján. majd a sisak belsejében patto­ gott. ezért a feje sisakostul billegett. aki őt megölte. ez a mondhatni buta fiú. már meghaltam! Miért?! Egyre hangosabb lett a puha földet taposó lépések zaja. megfeledkezett magáról.vagy szószostál. nem sokkal ez­ előtt a siroivai házukban. Egy lépés. el­ hunyt. de neki ehhez nem volt elég jó a tanulási képessége. és alábecsülte Kirijama Kazuo hidegvérét. ahol a nyakkal érintkezik. …! Hirtelen elhatalmasodott Tosinorin a félelem és a pánik. Csak jött nyílegyenesen. (Utána pedig behajította a hegedűjét a szemetesbe. hogy létezik olyasmi. Kirijama Kazuo. patakzott kifelé a vér. a teraszon mutatta be a Tosinoriénál messze kifino­ multabb hegedűtudományát. de egészen biztosan fogalma sem volt róla. Most aztán nem csak megjátszotta a halált: már meg sem moccant. mint egy leveses. És ugyan már nem sok köze van hozzá. és Kirijama egyszer csak kitöltöne a látómezejét. és a szélén. Minden bizonnyal ő maga nem díjazott volna egy ilyen hitvány táncot. Ha eléggé figyelt volna az előző nap reggelén Kusza­ ka Jumiko és Kitano Jukiko halálára. kettő… Mondom.) És természetesen mire véget ért… Tosinori feje péppé zúzódott a sisakban. amely még Tosinoriékénál is na­ gyobb. és színes szikrákat vetett. tudnia kellett volna. túlbecsülte a golyóálló mel­ lény értékét. aki gyűlölte a hitvány senkiháziakat.Kirijama nem állt meg. hogy a fiú. hogy Oda Tosinori. Abban a pillanatban a sisakos fejére irányulva újabb tűzcsóva nyúlt Kirijama Ingramjából. Így történt. és kinyitotta a szemét.

ami megfogalmazódott benne. amikor meghallotta Jahagi Josimit és Kuramoto Jódzsit vitatkozni. aki épp túlesett a Niida Kazusival folytatott párbaján. Vagy a hasztalan visszafojtani próbált lélegzetvétel nesze is jó lett volna. Annak a géppisztolynak a hangját alig félórával ezelőtt megint hal­ lotta. Ebből megtudta. és szépen szerzett magának fegyvert. Így viszont nem muszáj azon munkálkodnia. 11.) Ám most fegyvertelen. amely Etó Me­ guminál volt. hogy lőfegyverre van szüksége. aki Kuszaka Jumikót és Kitano Jukikót megölte.) Amikor volt fegyvere. megölte őket.[Maradt 16 fő] 55 Beszédhang. hogy nem végzett vele teljesen. Az Etó Megumival való találkozá­ sa tulajdonképpen baleset volt. hacsak nincs mond­ juk kutya ezen a szigeten. ha nem megy közelebb. hogy csökken­ jen az osztálylétszám. (Na igen. Amikor éj­ fél után felhangzott a géppisztoly ropogása. hogy egy egészen közeli bo­ korban valaki a dolgát végzi. és könnyen végzett Csigu­ sza Takakóval is. hogy sor­ ban elintézze a kijövőket. felpillantva látta. Erre figyelnie kell. rábízhatja arra az illetőre. hogy kék szín kezdte halványan átfesteni az ég korom­ feketéjét. A helyváltoztatással együtt járó hang. (Viszont nagy hülyeség volt. Micuko úgy ítélte meg. (Ha kezdettől fogva lett volna fegyvere. az első. Pisztoly a gépfegyverrel szemben – [453] . és csak nagy nehezen sikerült elmenekülnie. de utána. és neki elég akkor intézkednie. hogy jobban teszi. visszatérhetett volna az iskolához. nyugodtan mozoghatott valamivel bátrabban. ha megerőltetés nélkül teheti. Mindenáron fegyverhez kell jutnia újra.) Közeledett a hajnal. amit először osztottak neki. így csak a sarlója van már meg. Elhasználta a kést.) fűre csöpögő folyadék hangjára lett figyelmes. mert nem csak ő akar játszani. Miután találkozott Hirokival. ott van még az a géppisztolyos va­ laki. Szóma Mi­ cuko azonban (lányok. majd egy robba­ nás követte.

Megállapította. észrevette Szugimura Hirokit. Az a fiú nem véletlenül tanul kung-fuzni vagy mit. hogy nem lenne könnyű visszaszerezni tőle a pisztolyát.) az. A csurgó hang még folytatódott. Balra a sarokban egy egyenruhás fiú áll háttal. és követni kezdte. keménykötésű. amint meglátja. hogy Hatagami Ta­ dakacu (fiúk. majd elment az északi hegyig. Azóta eltelt körülbelül három óra… Most végre megütötte a fülét valami zörej. Még mindig zsibbad a jobb keze. van neki olyan egyáltalán? Fogalmam sincs. amelyet elkapott a bot­ jával. Nyilvánvalóan nagyon izgul. átlagos fiú. ne­ hogy megtámadja valaki. A bozót megszakadt. de… Mindenesetre nagy az esélye. Egy kis – jó. de volt egy olyan érzése. Hiroki most már biztos kíméletlenül le­ lőné. Még csak nem is pisztoly a gépfegyverhez. és az alak nyugtalanul kap­ kodta a fejét jobbra-balra. ahonnan messziről megnézheti. De azért vigyázott. Szemben és jobbra is bozót. És különben is. mi a helyzet. A baseballcsapat tagja. A hobbija… Hát. Viszonylag magas. Az lett volna csak a megerőltetés nélkül elvégezhető feladat. hogy a végén kénytelen lesz összecsapni azzal a géppisztolyossal. 18. Most meg már minek is kérdez­ ném meg tőle.mindenképpen az előbbi húzza a rövidebbet. és elkezdte keresni a többieket. Persze titokban Hiroki nyomába is eredhetett volna. [454] . Akkor pedig egyértel­ műen hátrány. igazán semmi különös. ha négy és fél tatami mére­ tű – tisztás bújt meg a növényzet között. hanem sarló a géppisztolyhoz – ebből még harc sem lenne. Neki nem szabad zajt csapnia. ha nincs fegyvere. Így aztán Micuko a sziget közepén futó kelet-nyugati út mentén haladt nyugatra. Micuko a hang alapján haladva törte maga előtt a bozótot. az arca pedig tizenkettő egy tucat. Miközben egy olyan helyre tartott.

A nadrág cipzárjának felhúzásakor Tadakacunak mindkét kezét használnia kell majd. hogy ők ketten együtt voltak. Akkor pedig véged lesz. hogy Júicsiró felbukkanásán nem lepődött meg. hogy „A franc!”. és a lányra emelte a fegyverét. Még akkor is jó alkalom. Meghallotta. Lehet. de Micuko sem ijedt meg kevésbé. Egész nagy. Micukó­ ra meredt. forgótáras. Ha azt vesszük. ha netán egy kézzel kísérelné meg. Tadakacu fel­ nyírt hajú tarkója közvetlenül a szeme előtt volt. majd végleg megszűnt. Továbbra is jobbra-balra teker­ gette a nyakát. Már-már fel­ emelte a sarlót jobb kézzel. egy fém baseballütőt tartott. Micuko szája szélé­ re megint kiült egy ördögi mosoly. nagyon úgy néz ki. Tadakacu még mindig nem fejezte be a pisilést. hogy valaki a háta mögött azt mondja: – Ó! – Erre Tadakacu ijedtében megfordult. hogy „Ó!”. Egy időre abbamaradt… Megint csurgott. azután. hogy ne csapjon zajt. Tadakacu ismét körbené­ zett. hogy kiürüljön a húgyhólyagja. aranyos gyerekarcú fiúcska volt. Takigucsi Júicsiró (fiúk. akit a dolga végzése közben öltek meg. Addigra Micuko már a háta mögé lopózott. hogy nagyon sokáig tartotta vissza. lassan elővette a sar­ lóját jobb kézzel. Egy pisztoly volt. aztán mindkét kezét maga elé húzta. és hátranézett a hang irányába. kisapám. A sarlót (magától értetődőn) nem emelte tovább. Micuko csikorgatta a fogát. 13. A jobb kezében. Ő Tadakacunál egy fok­ kal kisebb. Micuko vigyázva. Egy régi rendőr-filmsorozatban volt egyszer valaki. valószínű. A csurgás ritkulni kezdett. [455] . és várt. és várta. és a száját tátotta. biztos fegyver gyanánt.) állt ott. Tadakacu csak egy kicsit távolodott el Júicsirótól.Ennél sokkal inkább megragadta a figyelmét a tárgy. Tadakacu Micuko jelenlétére szintén úgy reagált. amelyet Tadakacu még a dolga végzése közben is a markában szoron­ gatott.

– Ezért… Tadakacu nem engedte le a fegyvert. – Ne hazudj! Meg akartál ölni! A pisztolyt markoló kéz remegett. hogy. hogy pisilsz. Jól nyissák ki a szemü­ ket! – Én. Micukóra tartotta a fegyvert. Szórna Micuko színművésznő fő attrakciója. hogy meghúz­ za a ravaszt. – Hatagami! Tedd le! Júicsiró. ahol vannak! De nem ez volt a legfőbb gond. És máris itt a főszereplő. Biztosan fél igazából meg­ lőni egy embert. hogy a szeme előtt akarnak megölni egy embert. vékonyka hangon szólalt meg. ezért a kezében tartotta. és nem felejtette el hozzá a testét is ijedten összehúzni. ha nála marad. de természetesebben hat. és Júicsiróra nézett. Tadakacu revolverének csöve (lényegtelen. de egy Smith & Wesson M19 357-es Magnum volt) egyenesen Micuko mellére irányult. mekko­ ra hülye vagyok! Ez nem igaz. csak az tarthatja még vissza. – Micuko kissé lehajtotta a fejét. hogy leesett volna a kakas. félreértesz! – préselte ki Micuko elfúló hangon a tor­ kából. Gondolkozott. – Miért? Ez meg akart engem ölni! Nézd. Hogy erre nem számítottam előre. hogy eldobja-e a sarlót. Amikor az előbb meglátta Micukót. és elpi­ rult. nézd csak meg! Egy sarló? Egy sarló van nála! – Nem. de talán a milli­ méter töredék részével azelőtt megállt az ujja. valószínűleg a helyzet miatti zavarodottsága meg a pánik miatt. fiúk egymás között igazán pisilhet­ nének ott. és akkor észrevettem. azon nyom­ [456] .amíg elvégzi a dolgát. én. A szó végét megremegtette. – Csak meg akartalak szólítani. Tadakacun látszott. És. hogy bár­ melyik pillanatban meghúzhatja a ravaszt.

Még lőfegyvere sincs. kicsit eltátotta a száját. – Nincs is nála géppisztoly. [457] . – Ne-nem! Én. – Gondolj csak bele. Micukót is meglepte. de ez a kijelentése igen megfontolt gondolko­ dásra vallott. hogy csak elfogyott a töltény. Sose tudhatjuk. nyil­ ván azért akart megszólítani téged Szóma. így ma­ radt ideje gondolkodni.ban képes lett volna lelőni. és el­ dobta. Tadakacut ez készületlenül érte. de nemsokára meg­ szólalt: – Hatagami. ő volt a fő-fő otaku a har­ madik bében. Júicsiró a fejét rázta. nem ő ölte-e meg Kuszakát és Kitanót. Júicsiró minden tehetségét bevetette. mondhatni. – Meg­ mondtam neked az előbb. de Júicsiró feltartóztatta. Nem szabad hangosan beszélni! Az eddigiektől eltérő. – Honnan tudod?! Lehet. hogy társakat kell még szerez­ nünk… – Ne szórakozz már! – rázta Tadakacu a fejét. És az pedig… Azt jelenti. mert megbízott benned. nyugodt. – Asszed. – Tedd le. békés hang volt. haj­ landó vagyok együtt lenni egy ilyen nővel? Te is jól tudod. – Különben sem szabad valakit bizonyítékok nélkül meggya­ núsítani – folytatta a prédikációt. hogy vesztettél. én… Olyat soha… – Micuko könnyeket erőlte­ tett a szemébe. milyen nő ez. Takigucsi Júicsiró odavolt az animékért és hasonló dolgokért. Hatagami! – Júicsiró könyörögve folytatta. Erre Júicsiró egy pillanatra elhallgatott. ezért kezdett habozni. és Júicsiróra me­ redt. – Akkor.

Továbbra is Micukóra tartotta a fegyvert. és a meglepetéstől tág­ ra nyílt szemet produkált. Majd Júicsiróra nézett. – Dobd el azt a sarlót! – mondta Tadakacu. És utána-meg kell találnunk a módját. Mert most hiába mondanánk neki. akkor ügyeljünk rá felváltva. hogy valahogy elmeneküljünk innen. te nem nyugodnál meg. hogy Júicsiró is fellélegzett. aki döbbenten álldogált ott. vagy sem – taglalta tovább Júicsiró a bizton­ ság kedvéért. amit mond. amit el akar érni. (Tett is ér­ te. – Motozd meg. de az ujja engedett valamit a szorításból a rava­ szon.) Bal kezével megtörölgette könnyáztatta szemét. [458] . nem? Hátha csak az alkalmat les­ né.) Tadakacu megnyalta az ajkát. hogy jó ötlet-e. Aztán nyugtalanul pislogott a két fiúra felváltva. Micuko pedig gyorsan ledobta a földre. hogy menjen el. és jól is érvel. A pisztolyt még mindig Micukóra sze­ gezte. Micuko visszaemelte a tekintetét Tadakacura. Azt most hagyjuk. ha most lelőnétek engem. hogy megbíz­ hatsz-e benne. Tadakacu végre bólintott. el tudod majd dönteni. Takigucsi! – folytatta Tadakacu. Látta. Micuko egész testén látszott a megkönnyebbülés. – Akkor meg mit csináljak szerinted? – Ha semmiképpen nem bízol meg benne. vagy ilyesmi… Micukónak egyre jobban tetszett a dolog. – Hallod?! Társakat kell még szereznünk. Ha elegen vagyunk együtt. Tadakacu még egyszer mondta.Tadakacu a homlokát ráncolta. (Jobban tennétek. bár még bizalmatla­ nul tekingetett Micukóra. Nem is csinálja rosszul ez a kis fiúcska. Fáradt hangon szólalt meg: – Jól van. Logikus.

Júicsiró letette az ütőt a földre. jó. és elvette a kezét. csak nehogy eleredjen az orra vére szegénykémnek. – De… – Siess! – Öö. – Siess már! – sürgette Tadakacu. – Öö… lennél szíves felemelni egy kicsit a szoknyádat? Ó. épp csak a bugyija vonaláig felemelte a szoknyáját. majd megint szégyellősködve. jaj. milyen édes – gondolta Micuko. Amikor Júicsiró befejezte. Ettől Júicsirónak még pirosabb lett az arca. és Micukóhoz for­ dult. tisztában vagy vele?! – Aha. A hajnali szürkeségben is látni lehetett. – Jó. Igen. Nyoma sem volt már az iménti megfontolt viselkedésének. Szóma. Nem szívesen teszek ilyet – mond­ ta Júicsiró. – Nem a piszkos fantáziám miatt mondom. Megállt Micuko mellett. és gyengéden végigjártatta a kezét Micuko testén. Micuko egy picikét bólintott. Csak nem akarok meghalni. hogy tűzvörös lett az arca.– Gyorsan! Mit szégyellősködsz! Az életünkről van szó. Ó. gon­ dolom. ne haragudj. Ezt kapjá­ [459] . Tadakacu meg­ szólalt: – A szoknyája alatt is ellenőrizd! – Hatagami…! Júicsiró rosszallóan nézett Tadakacura. de természetesen nem felejtett el közben ő maga is szégyellősködni egy kicsit. de ő csak a fejét rázta. Juicsiró visszavedlett a jól ismert szerencsétlenkedő otaku-fiú­ vá. és tétován előrelépett.

és megkötözte a lány kezét. tisztára. Ekkor Micuko szólította. Júicsiró kapkodta a szemét Takigucsiról Micukóra és vissza. Na jó.tok ki. de Júicsiró úgy tett. hogy még azelőtt fedez­ tek fel. – Bocsáss meg. – Takigucsi! Én nem bánom. Micuko előrenyújtott kézzel gondolkozott. Júicsiró megint vetett egy rosszalló pillantást Tadakacura. most azonnal le­ lövöm. Kösd össze a kezét az öveddel! – mondta. végeztem – mondta. Nagy mák. Aztán: – Takigucsi. és hajthatatlan volt. Júicsiró egy pillanatig Micukóra bámult. Tadakacu változatlanul Micukóra tartotta a pisztolyát. – Jó – bólintott Tadakacu. – Mit udvariaskodsz vele? – kérdezte. – Ez a kikötésem. mielőtt felemeltem volna a sarlót (és a vért is letöröltem róla). kihúzta az övét. majd megnyalta a száját. Játszott is már olyanban. mint egy „Extra válogatás! Valódi középisko­ lás lány szereplésével!” feliratú pornófilm kezdete. – Jó. de az feltartotta a fegyvert. tedd. amit mond! – biztatta. Nagy szerencse volt a szerencsétlenségben. hogy Micuko nem rejteget semmit. Júicsiró megbizonyosodott róla. Takigucsi. Szóma. mintha meg se hallotta volna. csak szótlanul tekergette rá az övet lazán Micuko csuklójára. És akkor most hogyan tovább? [Maradt 16 fő] [460] . Ha nem tetszik. majd kicsit később bólintott.

Más volt a neveltetése.” Júicsiró beleegyezett. ha nem engedi ki a kezé­ ből a fegyvert. vagyis mérföldekkel inkább megkérdőjelez­ hető lenne. Szóma csak azután” – mondta Tadakacu.56 – Ezért azt gondoltam. Akkor Tadakacu a fegyver­ rel a kezében (elvileg át kellett volna adnia Júicsirónak. sőt egy zseb­ kendővel még hozzá is kötötte a kezéhez. Tompul az ítélőképességünk. mint Júicsiróé. A fegyvert magánál tartotta.) Júicsiró és Micuko egy darabig hallgattak. és biztosan még azután sem bírt. (Persze Micuko sem aludt semennyit. hogy mindenképp mu­ száj találnom még valakit – mondta Júicsiró. hogy Júicsiró esetleg megtámadja álmá­ ban. amíg Tadakacu alszik. hogy társakat keresünk. Végig talpon voltunk mindketten. ők ketten tudják egymást figyelni. hogy Micuko csatlakozott. hogy az arca csupa föld. és egy kicsit éber. és egy fél perc alatt elaludt. Valószínűleg – Micuko simán el tudta képzelni – Tadakacu egy szemhunyásnyit sem aludt a játék kezdetétől fogva a Júi­ csiróval való találkozásáig. és Micukóra pillantott. és a sarlóját Júicsiró tűzte be saját nad­ rágja hátuljába. Takigucsi. Tada­ kacu felvetette. majd elhallgatott. De előbb aludjunk. „Először vagy én. nyugodtan alhat… Vala­ hogy így gondolkodhatott Tadakacu. mi történt vele. „Nekem jó később is” – fe­ lelte Júicsiró. vagy te alszol. mint ezeknek a tejfelesszájú középiskolá­ soknak. de ez nem jelentett neki problémát. de aztán Júicsiró elmesélte. és Júicsiró sem szólt miatta) lefeküdt. Micuko kezére továbbra is rá volt tekerve az öv. [461] . mielőtt Tadakacuval találkozott. Hatagami Tadakacu egy kissé távolabb szu­ szogott álmában. hogy felváltva aludjanak: „Az rendben van. de fel se hozta a témát. Már egészen kivilágosodott. így a sorrend eldőlt. akinek a viselkedé­ se ugyan sokkal. Egymás mellett ültek a bozótban. Annyira félhetett. Miután Micuko végül csatlakozott ehhez a csapathoz. aki őrködött. Ezért aztán. így jól látszott. De azzal.

és megszólalt: – Hatagami magánál tartotta a pisztolyt. Akkor együtt gondolkoztak. Megint elkapta a te­ kintetét. (Ez csak ízlés dolga. – Hát. mire Júicsiró aggódni kezdett. De azért miközben beszélt. Ki tudja. – Eleinte féltem. Este tényleg nehezebben vesznek észre mások. – Igen – bólintott Júicsiró. amikor Jumiko és… Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko meghalt. Nem lehetsz [462] . Elég jól ismerem őt. de túl sokáig tartott. Júicsiró itt abbahagyta a mondanivalóját. amikor beszél. ugyanakkor te is kevésbé látod meg őket. hogy Micuko belé­ jük botlott. – De most sem engedi ki a kezéből. – De… – szedett elő Micuko egy sápadt arckifejezést – láthat­ tad. Bár ha gáz van. egyrészt legalább nem lőtt rám… A pisztolyt nekem szegezte. hogy nincs-e valami mód a szökésre. Ott meg rátalált Micukóra… Röviden ennyi. – Tőle nem féltél? – Most. A 3/b fő otakuja. Erre Micuko is úgy tett. miért.) Így naplemente után indult neki óvatosan. Megváltozott a véleményem. nem tűnt úgy. és odament megnézni. Júicsiró sem akart nappal helyet változtatni.Úgy látszik. mintha nagyon tar­ tana Micukótól. elmenekülni tényleg könnyebb éj­ jel. az igaz… Meg aztán egy osztályba jártunk még ál­ talánosban. Júicsiró nevetett. és rápillantott Mi­ cukóra. aki belement a játékba. Azt hittem. Takigucsi Júicsiró nem szokott az emberek szemébe nézni. de nem jutott eszükbe semmi jó… Tadakacu arrébb ment egy kicsit a dolgát végezni. senkiben sem fogok tudni meg­ bízni. De biztos a legtöbben hozzám hasonlóan meg akarnak szökni. hogy így megnyugodtunk. és épp csak két órával azelőtt találkozott Tadakacuval. jöhet a ri­ zsa. Van. de az éjszakát biztonságosnak ítélte. mintha egy kicsit megnyugodott vol­ na. mi volt.

hogy apránként valahogy társakat szerezhetnék. hogy mindig is be­ felé forduló volt. – Ezért… ezért nem tudnád megbocsátani Hatagaminak. – Én? – nézett Júicsiró a szeme sarkából Micukóra. Erre Júicsiró megint restelkedve sütötte le a szemét. ez a szó már tényleg nagyon vicces volt. ahhoz meg végképp nem volt hozzászokva. Azután egy kis sóhajtással fűszerezve beszélni kezdett. Épphogy csak egy pillanatra belenézett Micuko szemébe. Azután folytatta. mint amit Kuszaka és Kitano tett. – Épp ezért gyanakszik rám is. hogy Hatagami nem válik meg a pisztolyától. Mizantróp. – Jaj. Olyasmire nem va­ gyok képes. hogy kételkedik benned? Biztosan csak fél. Lerítt róla. Biztos iszonyúan fél. Idegesen simította le jobb kézzel kócos haját. Micuko oldalra hajtotta a fejét. dehogy – mondta. – Ez igaz. [463] . Micuko el is mosolyodott.benne biztos. Mizantróp lett. de arra gon­ doltam. – Ahogy befejezte. Júicsiró kissé összeszorította a száját.) – Különben meg lehet érteni. Akkor meg már jobb próbálkozni. majd megint lehajtotta a fejét. Micuko mosolyogva folytatta: – Mert ilyen bátor vagy. lehajtotta a fejét. és mert ilyen körülmények között is bele tudsz gondolni mások érzéseibe. és elmosolyodott. De akkor is csak meghalsz. és néhányszor bólintott. (Ez tényleg így lehetett. ha nem csinálsz sem­ mit. hogy közvetlen közelről lássa egy lány arcát. A tetejébe pedig pont egy ilyen páratlan szépséget fogott ki. hogy ő nem olyan. – Milyen jó ember vagy. változatlanul nem nézve Micuko felé. Takigucsi.

ha kételkednek bennem. – Szerintem te nem vagy annyira rossz ember. aki különben mindig jól viselkedett. és úgy folytatta: – Ha már itt tartunk. Nedves volt a hajnali párától. Még te is gyanúsnak tartasz. Micuko félrehajtotta a fejét. Előfordulhat. akkor Hatagami is gyanús. Én csupa olyasmit tettem. Szóma. – Hát… a szemed miatt. hogy szélsőséges helyzetben pont az veszti el a mércét. Azután megszólalt. megint a földre szegezte tekintetét. nem? Júicsiró egy pillanatnyi szünet után elfordította a fejét. Majd azt mondta: – Nem. hogy… – Letépett egy fűszálat a lába mellől. A széttépkedett füvet leszórta a lábához.– Nem csoda. Júicsiró gyorsan el­ kapta a tekintetét. – Mindig olyan félelmetesen nézel. – Hát az lehet. hogy rólad nem sok jót lehet hallani. Meg én is. és Mi­ cukóra nézett. Elkezdte két kézzel apró darabokra tépkedni. Miután kimondta. de nem ment. De mindannak a mostani körülmények között semmi jelentősé­ ge. Az igaz. Most egy kicsit hosszabban szemügyre vette. Meg akarta rántania vállát. mert az öv rajta volt a csuklóján. – Miért? Talán mert Micuko egyenesen ránézett. Micuko ránevetett a fiúra. – A szemem? Júicsiró még mindig lefelé nézve megint a füvet kezdte tép­ desni. [464] . Megint Micukóra nézett. ami miatt nem meg­ lepő. – Az igaz.

de nagyon kedves a tekinteted. Maga is megle­ pődött. hogy milyen kedves hangon szólt. de attól is féltem. – Néha szomorú. hogy megszólítsam-e vagy ne… Gondoltam. ha megszólítom. Tehát nem te vagy a rossz. Persze… milyen naiv vagy. és csendben hallgatta. A közelemben volt. Micuko Júicsiró profilját szemlélte. még ha csinálsz is valami rosszat. Hozzátette: – Én legalábbis nem akarok olyan férfi lenni. hogy egyedül maradjak… Akkor ott azon hezitáltam. amiről még ő is úgy vélte. – Köszönöm – mondta Micuko mosolyogva. a fűre telepedett pára átitatta a szoknyáját. ami miatt azt teszed. Szóma? Mielőtt velünk találkoztál volna? – Hát. Bár ez csupán ennyi volt csak. van valami ok. hogy pisztoly dörrent. Micuko magában sóhajtott egyet. mint ahogy mindenki mondja. talán. Biztos. – Végig bujdostam.– De… – Előbb négy. túl jó. – Ezért… – megint leszórta a füveket. aki tetszik neki. Persze rá is ját­ szott. Olyan szégyenlős és feszült volt a hangja. – jól megnyújtotta az á betűt. vagy ha nem… [465] . Egy idő múlva Júicsiró megkérdezte: – Te mit csináltál. majd nyolc darab lett a fűből.. féltem ugyan. Ahogy megmozdult. aki ezt nem érti meg. Hatagamitól nem kell félnem. és folytatta – én már régóta úgy vagyok vele. Takigucsi. de talán azért válhatott ez olyan alakítássá. mintha legalábbis szerelmet vallana a lánynak. mert egy leheletnyi valódi érzelem is ve­ gyült a szavaiba. Ezért… ezért ami­ kor rátaláltam Hatagamira. hogy te nem lehetsz olyan rossz. de azért mégis… Tényleg nem tudtam. Ennyit is csak nagy nehezen bírt kinyögni. hogy mi a jobb.

anélkül hogy ránézett volna Micukó­ ra. ugye? Már jó rég nem ihattál. így inkább vissza az egész? De Júicsiró szó nélkül megfogta Micuko kezét.) – Nem lesz ebből baj? Hataga­ mi haragudni fog! [466] . Bólintott. ahol Szugimura Hiroki­ val találkozott. majd a felbontat­ lant megtartotta míg a másikat visszarakta. Kinyitotta az újat. szerencsére. – Egy kicsit… Kaphatok egy kicsit? Júicsiró visszabólintott. mint aki meglepődött. – Ja. de hirtelen megállt mozdulat közben. összehasonlította őket. Azután letette az üveget a lába mellé. és odanyúlt a közelében letett hátizsákjáért. – Egymásra néztek és összenevettek. Újra Micuko szemébe nézett egy pillanatra. A hátizsákját azon a helyen hagyta. – mondta Micuko. és a rátekert övhöz nyúlt. Elkezdte kibontani. fel se tűnt. – Végül is nem lett baj. Kivett belőle két vizespalackot. Odapillantott az alvó Tadakacu felé. Nocsak. majd megint lefelé. Nem vagy szomjas? Elvesztetted a csomagod. Visszaemelte a tekintetét a kezében tartott műanyag palackra. tényleg! – mondta aztán Júicsiró. Hatagami őrmester úr megharagszik.. kissé felemel­ te. – Takigucsi. Júicsiró odanyújtotta neki a palackot. Micuko mosolyogva válaszolt: – Nem. (Tény­ leg meg is lepődött egy kicsit.Júicsiró megint bólintott. Valóban szomjas volt. nocsak. Micuko előrenyújtotta az övvel összekötözött kezét. Mégsem adsz nekem inni? Ha elkényezteted a fog­ lyot. – Bocs.

miközben válaszolt. Micuko megszólított: – Takigucsi! Júicsiró felemelte a fejét. Júicsiró odanyújtotta az üveget Micukónak. Miután visszatette a hátizsákjába. Lazán volt rajta az öv. – Ja. ha összekötözött kézzel iszod. És különben sem finom a víz. – Ihatsz még nyugod­ tan. majd szerzünk valamelyik házból. így különösebb baja nem esett. és úgy mondta ki a szavakat. jó. Az övet levették. – Nem. Micuko egymás után megdörzsölgette a két csuklóját. – Te-tessék? Micuko megint elmosolyodott. Visszaadta a palackot. Szép formájú száját elkerekí­ tette. [467] . de természete­ sen nem azért. A hú megszeppent. már elég volt. hanem mert egy lány megfogta a kezét. nem? Júicsiró megint felnézett egy kicsit Micukóra. Micuko megrázta a fejét. és becsatolta az övét. és megfogta Júicsiró jobbját. Így van. hogy Micuko forral valamit. – Köszönöm! – mondta Micuko vidáman. és lesütötte a szemét.Júicsiró Micuko csuklójára irányította a tekintetét. Ha elfogy. megint a derekához nyúlt. – Nem baj. Micuko kinyújtotta a kötelékeitől megszabadult kezét. mire a fiúnak megint az arcába szökött a vér. – Ennyi elég is? – kérdezte félbeszakítva a mozdulatát. és épp csak kettőt kortyolt belőle aranyos mozdulattal. mert épp az övét fűzte vissza a nadrágjába. ahol van kút. Júicsiró átvette az üveget. mert félt. ő átvette. A fegyvered nálam van.

– Köszönöm. újra kezébe vette a fegyvert. majd odaült Micukóék­ hoz. Ezúttal egyáltalán nem nézett Micukóra. de Micuko nem eresztette. Tényleg? Júicsiró néhányszor fel-le mozgatta az állát. hallod. Alig két órát aludt csak. Vagy legalábbis nem sok. hogy ellenség vagy. de ha megnyugszik. és eléggé feszengve.– Szerencsém volt. Eközben Júicsiró. Boldog vagyok. Júicsiró egyre pirosabb lett. Micuko mosolygott. Végig féltem és reszkettem. elég annyi. Júicsiró felajánlotta Micukónak. hogy aludjon ő először. mint aki mihamarabb vissza akarja húzni a kezét. Meg ott van Hatagami is. mint inkább a túlzott idegesség miatt remegett. ha akadozva is. – Ööö. [Maradt 16 fő] 57 Tadakacu végül Szakamocsi reggel hatos hír­ adójára ébredt. Úgy tűnt. majd végül válaszolt: – Minden. de azt mondta. de most már minden rendben lesz. Te tényleg nagyon szép vagy. Micuko felhúzta a szemöldökét. hogy ebben a mosolyában nem volt semmi rossz szándék. Nem is annyira bólogatott. És akkor majd hárman megkeressük a többieket. hogy veled találkoztam. ő se fogja azt gondolni. amin Micuko megint jót mulatott. Júicsiró zavarban volt. A szája széle megremegett néhány­ szor. hogyan szökhetünk meg. És kigondoljuk. Szóma. – Ne már. amikor beszélt. [468] . Most egy kicsit ideges. leoldotta a zsebkendőt a kezéről. Neki magának is feltűnt. Erőt vitt a fiúét szorongató kezébe. de kimondta: – Én majd megvédelek. és a tekintete megint csak elkalandozott valahova.

hogy el sem bírok aludni – mondta nevetve Júicsi­ ró Micukónak.de a lány nem egyezett bele. Tadakacu fintorgott. ő csendben szuszogott. ha rajta marad. aki fel-felhorkantgatott. úgyse csinálok semmit. majd Tada­ kacuhoz fordult. – Azt én honnan tudjam? [469] . Mintha csak ki akarná mutatni a szándékát. hogy a háttal errefelé fekvő Júicsiró alszik. Tadakacuval. miért őgyelgett fel-alá egyáltalán? Társakat ke­ resett vajon. Ídzsima Keita. Nos… Nem igazán volt lehetősége választani a módszerek között. hátát egy fának támasztva. de Júicsiró győzködésére valahogy elsi­ mult az ügy. mert Micu­ kónak szándékában állt levetetni. Tadakacu Micukótól balra. Ha netán felbukkanna itt Szugimura Hiroki. Oda Tosinori. de öt perc sem telt belé. – Én lehet. hogy bár­ melyik pillanatban képes elsütni. Szeto Jutaka és Mimura Sindzsi halt meg. mint Júicsiró és Tadakacu?) És nem ment ki a fe­ jéből az a géppisztolyos illető sem. Az otakuk fizikai állapota soha nem a legjobb. És a szeme el nem mozdult volna Micukóról. már mélyen aludt. mint egy csecsemő. A tiltott zónák nem érintették a helyet. így Júicsiró feküdt le. Biztosan elfáradt.) Tadakacu nehezményezte. az arccsontja felett egy kevés pattanás. ahol most Micu­ kóék voltak. az egésznek lőt­ tek. hogy Micuko ke­ zéről eltűnt az öv. A jobb kezében lévő revolver csövét most nem irányította Micukóra. hogy négy új ember. Micuko várt még félórát… Még egyszer megbizonyosodott róla. Szemben Tadakacuval. amikor meglátta. jó három méter távolságra ült le. (Egyéb­ ként a híradásból megtudták. és csendben megszólalt: – Nem kell annyira nézned. de az ujját határozottan a ravaszon tar­ totta. Nem lett volna nagy gond ugyan. (Tényleg. Rövidre vágott haj.

csak Micuko arcába bámult. de Micuko máshova kalan­ dozott a tekintetével. [470] . Micuko elvette szomorkás szemét Tadakacuról. Így a rakott szoknyája felcsúszott a combján. Egy ideig ebben a pózban maradt. hogy Tadakacura nézett volna.Tadakacu éles hanghordozására válaszként Júicsiró moco­ rogni kezdett. mintha belefáradt volna a mozdulatlan ülésbe. és úgy tett. A jobbjával letérdelt a földre. Tadakacu hirtelenében felkapta a fejét. Azért tartalak szemmel. Természetesen addig Micuko combjára tapadt a tekintete. Egy darabig Micuko. a hátán nyugtatta a szemét. – Nagyon félek. Tadakacu megint felmordul. Micuko most sem mutatta jelét. és szinte telje­ sen szabadon hagyta fehér lábát. Azután lassan Tadakacu felé fordította a fejét. hogy észrevette volna. felsó­ hajtott. hogy Tadakacu egész testében egy kis feszültség támadt. rózsaszín selyem. és megmozdította a lábát. – Te nem félsz. Hihihi. Azt hitte. Hamarosan visszatért a ko­ rábbi békés álmába. Hatagami? Tadakacu egy kicsit ráncolta a homlokát. és megszólította: – Figyelj. de nem szólt egy szót sem. Tadakacuval egyetem­ ben. Ezúttal Micuko anélkül. Megfigyelte. Hatagami! – Mi van? Tadakacu láthatóan igyekezett megőrizni félelmet keltő fellé­ pését. mintha nem venné észre. de most egy csipetnyi bizonytalanság vegyült a hang­ jába. Kilóg a bugyim széle is? Szexis. a bal térdét pedig felhúzta maga elé. de egy idő múlva kibökte: – Félek hát.

– Már mondtam. – Ezért? Mostanra Tadakacu hangjából. Micuko visszakapta a tekintetét Tadakacura. Kicsit nyomaté­ kosan válaszolt: – Ezzel én is így vagyok. Nem akarok meghalni. hogy nem akarok meghalni. Húúú. de a hangja már jócskán vesztett az éléből. mint akit megbűvöltek. igen – bólintott Tadakacu. mint egy film címe! – Te-tessék? – Már az előbb is mondtam. arckifejezéséről mindennemű ellenségesség és gyanakvás eltűnt. – Ne vedd rossz néven – mondta Tadakacu. – Figyelj csak. de… Micuko elmosolyodott. szép formá­ jú piros ajka széleit megemelve – nem úgy. Egyenesen a fiúra nézett. jó. Micuko félrehajtotta a fejét. mint a Takigucsi Júicsiróval folytatott idilli párbeszéd során. [471] . – Hát. – Ezt értem. képtelenség együttműködnünk. Váltogatta arcait: a szűz és a szajha. De ha nem bízol bennem. mintha elvarázsolták volna. – Ezért… – Megint egyenesen Tadakacura nézett. annyi az egész. Ezúttal a Szóma Micuko-féle egyedülálló ördögi mosolyt alkalmazta. – De hát most is azt. – Ja. és megkérdezte: – Nem beszélhetnénk egy kicsit? – Beszélni? – húzta össze Tadakacu értetlenkedve a szemöl­ dökét. a nappal és az éjszaka. hogy iszonyúan félek.– Még mindig nem hiszel nekem. tisztára. Tadaka­ cu szeme elhomályosodott. hogy megta­ láljuk a megoldást a szökésre. Hatagami! Micuko visszatért a „gyámoltalan kislány”-arckifejezéshez.

[472] . félrebillentette a fejét. Tadakacu ar­ cába nézett azzal az ördögi mosolyával. még a cipőt is le kell venni. hanem veled. Nem Takigucsival szeretnék beszélni. Utána leoldotta a sálat a nyakából. Micuko rátett még egy lapáttal. a pisztoly még mindig nála van. Miután a sportcipőjét is ledobta a lábáról. ahol Júicsi­ ró aludt. Viszont. Jaj. – Itt nem tudunk. azután megint Micukóhoz fordult. és úgy ítél­ te meg. Hasonlóan az eddigi helyükhöz. Úgy húsz méterre állt meg Micuko attól a helytől. akik trikót hordanak a blúz alatt. és felállt. Hm? Egy kicsit arrébb. Kótyagos szemmel.Micuko a szavába vágott. és Tadakacu bukkant fel. itt is bokrokkal körbevett kis tér tárult eléjük. – Hülye. Ne kényszeríts már. és Júicsiró felé bámult mélán. Hatagami. és fehér combját megvilágította a még tompa reggeli fény. gyagya. Micuko rögvest lehúzta a cipzárt a szoknyája oldalán. Odasé­ tált Tadakacu elé. Min­ den azon múlt. hogy a Tadakacu háta mögötti bozótos jó lesz. körbepillantott. Anélkül hogy Tadakacu tekintetét elengedte volna. bár talán nem szándékosan. és levette a matrózblúzát. hogy igen. a bozót szétnyílt. – Jó? – mondta Micuko. Hallatszott. hogy végigmondjam. Tadakacu résnyire kinyitotta a száját. ahogy Tadakacu nyelt egy nagyot. mint más közép­ iskolás lányok. Ezért. így ezzel már csak a fehérnemű maradt rajta. ne. de nemsokára hallani lehe­ tett. és előrement. hogy utána jön-e. Rakott szoknyája lecsúszott a földre. Nem viselt olyan lehangoló ruhadarabokat.. Júicsiró felé bökött az állával. – Szo-Szóma…! – csúszott ki Tadakacu idegességében félig nyitott száján. Amikor hátranézett. – Félek.

de amatőr vagy! Hát az ilyesmi csak később jön. rögtön rátapadt. mintha csak most vette volna észre. – Azt tedd le oda valahova. és telt keblét markolászta. Micuko. A lány mosolyogva nyújtotta ki a kezét. Egy idő múlva elengedték egymás ajkát. A mondat végén megremegett a hangja. Továbbra is úgy tett. viszonylag hátul matatott. Micuko levegőért kap­ kodva alkalmazkodott. először csó­ kolózni kell még egy kicsit. Ujjai egy kemény. Micuko felnézett Tadakacu szemébe. vékony tárgyat tapintottak ki. Tadakacu türelmetlenül a melléhez nyúlt. Újra közelebb ment Micukóhoz. – Ááá. Óóó. de hangosan csak egy „ááá” hagyta el az ajkát. de a jobb keze a saját alsóneműjében a csípőjé­ nél. Tadakacu a lapátkezével arrébb csúsztatta Micuko melltartóját. azután gyorsan letette egy kicsit távolabb a földre. és bámulta. Majd a fejét is lehaj­ totta oda. túlzón). Ekkor lefeküdtek a fűvel benőtt földre. mintha élvezné (kicsit pornófilmesre véve. – Most csinálod először. ugye? – Semmi közöd hozzá! – mondta Tadakacu. Tadakacu nyaka köré fonta. Tadakacu jobb kezére pillantott. Erre Tadakacu egész testében megremegett. …Jaj. ám amikor Mi­ cuko az ajkát kínálta.Tadakacu néhány esetlen lépést tett előre. Erre gondolt Micuko. Tadakacu felemelte a jobb kezét. Micuko került alulra. mint akinek csak most tűnik fel a revolver léte. [473] .

természetesen… Annak tudható be. ugatásszerű hangon felkiáltott. ezért nem is bánod. de attól függetlenül meghúzta a borotvát. nem hagyhatom. jó kis reflexek! Nem véletlenül baseballozik itt valaki. Bal kézzel a lány lába közé nyúlt. és nagyra nyitott szemmel meredt a földön támaszkodó Micukóra. a tarkóját mutatva neki. közvetlenül az arca előtt. Tadakacu felállt. Erre Tadakacu felkapta a fejét. Felkárogott egy madár.és a középső ujja között tartotta. Csupáncsak egy madár károgott. hogy végigcsináld. Úgy látszott. Azt a…! Ennek is miért pont most kellett megszólalnia – gondolta Mi­ cuko. de a seb távol­ ról sem volt elég mély ahhoz. ugye? Hát. Micuko fel­ sikkantott. de Tadakacu látószöge Micuko mellére korlátozó­ dott. amelyeket el tud rejteni a bugyijába. sajna. így az.Feltehetőleg a mai rossz kislányok már nem használnak ilyen útszéli és filléres holmikat. hogy életveszélyes legyen. hogy Tadakacu sze­ me elkerekedett. Bocs. de nem találja a szavakat. Hatagami. és odanézett. akarna mondani vala­ mit. Micuko lassan Tadakacu nyaka mellé vonta a jobb kezét. [474] . De így a végén szép emlékeket szereztél. A borotva súrolta a nyakát. hogy meglátta Micuko kezében a borotva­ pengét. és elhú­ zódott Micukótól. Ráadásul… Micuko felől nézve jobb­ ról. Hűha. De Tadakacu rövid. de Micuko már régóta szívesen alkalmazta. A jobb keze gyűrűsujjával Tadakacu nyakához ért. Döntő helyzetekben semmi nem ér fel az olyan apró tárgyak­ kal. A tárgyat a mutató. Tadakacu eszét vesztetten gyömöszölte a mellét.

majdnem meztelen vagyok. nem? Szóma Micuko egész estés show ja. Ja. Utol fogja érni. Tadakacu beugrott elé. Hallotta. hogy még nem vette le a nadrágját. Ott állt Takigucsi Júicsiró. talán frissen ébredt fejjel még nem tudta jól átlátni a helyzetet. hogy Tadakacu fogja meg­ kaparintani a fegyvert. Micsoda kiszolgálás. Hát ezzel a Siroivai Középiskola baseballcsapata is nyugodtan al­ hat. A háta mögött el­ durrant a pisztoly. ő pedig befutott a bozótba. hogy még Micuko is hallott róla. – Menj onnan! – Vá-várj már! – Kapkodva szólt. megpördült és feltérdelt. pe­ dig akkor még másik iskolába járt). Ez termé­ szetes. A beállós pozíciójában. Micuko már Júicsiró háta mögött állt. felébredt. és körbe-körbenézelődött. Kiért a bozótból. csupaszon még­ sem lett volna ildomos… Ezt félretéve. és futva nekiindult jobbra a revolver irányába. de nem talált. felpattant. Micuko hátulról bele­ [475] . bocs. amit Nanahara Súja végig megtartott az általánosban (Súja. irányt változtatott.Micuko nem foglalkozott vele. Meghal­ lotta a fegyverdörgést. és a pisztolyt feltartva üvöl­ tött. Felkapta a pisztolyt a földről. reggel van?) – Takigucsi! – kiáltott Micuko. Tisztára. mi tör… Amikor Hatagami Tadakacu előbukkant a kettényílt bozót­ ban. – Takigucsi! – Tadakacu megállt. hogy Tadakacu jön utána. most Tadakacu játszott. amint Micuko rájött. és odafutott hozzá. (Még jó. Alig négy-öt centi­ vel volt csak magasabb a lánynál. észrevette. – Szo-Szóma. ezért teljesen nem tudta el­ rejteni. hogy nincs meg Tadakacu és Micuko. akit a Kölyökligában zseninek nevez­ tek. elkerekedett a szeme. Nem felej­ tett el elkámpicsorodott arcot vágni hozzá. de azért a semminél jobban. mint a fejjel előre becsúszás a baseballban. annyira híres volt. Szerencse. Amikor meglátta Micukót.

– Hogyhogy?! – hördült fel Tadakacu mérgesen. és le akart lőni… A borotvát már rég elhajította a bozótba. – Mi történt? – Szóma meg akart ölni! Megmondtam előre! Micuko Júicsiró háta mögül erőtlen hangon szólt: – Nem. – Add ide nekem azt a pisztolyt! Azután megnézzük. hogy melyikőtök hazudik. de Júicsiró meg sem rezdült rá. – Menj arrébb. elkeseredett arckifejezése volt.kapaszkodott a vállába. – Én… na most én nem tudom. és alulöltözött testét odanyomta hoz­ zá. Attól meg… Hatagami megharagudott. [476] . Ő a fejét rázta. Takigucsi. nézz ide! Szabad bal keze ujjaival a nyakára mutatott. – Nem ez. – Várj! – próbált valahogyan nyugodt hangot előszedni Júi­ csiró. A keskeny sebet épp csak befutotta a vér. Tadakacu grimaszolt. melyikőtök hazudik. (Felülmúlhatatlanul aranyosan. – Lelövöm. segíts! Tadakacu arca megnyúlt. Még ha lemeztelení­ tenék is. csak kinyújtotta elé a jobb kezét. Takigucsi! – kiáltotta. nem találnak bizonyítékot. hogy végigmotozzák (bár már most is szinte mezte­ len). Már-már sírásba forduló. mint aki nem akar hinni a fülének. Tadakacu arca a méregtől sötétvörösre változott. Most jön a kis ártatlanka jelenete. és a szeme sarkából Micukóra né­ zett. nem igaz! Hatagami engem… meg akart… Azzal a pisztollyal fenyegetett. Ezzel az arccal kiáltott. Rettegőn. nem így volt.) – Kétségbeesésemben belekarmoltam. Takigucsi! Té-tényleg. – Borotvával vágott meg! Júicsiró elfordította a fejét.

Takigucsi. majd leeresztette a pisztolyt. A ravasz védőjénél fogva megperdítette. Segíts rajtam. a fegyver újra megfordult Tadakacu kezében. Micuko szeme nagyra nyílt. ha nem intézzük el most! – De borzasztó – kezdett sírni Micuko. Ugyanaz a mutatvány volt. és visszakapta a tekintetét Micukóra. ami­ kor Júicsiró megfogja a pisztolyt. Azzal. Tadakacu arca megint grimaszba fordult. az egész teste szabadon maradt. Mint egy bűvésztrükk­ nél. Júicsiró a szemével végigkövette a cső meghosszabbított vo­ nalát. hogy a válla is vele mozdult. téged is meg fog ölni. A pisz­ toly csöve Júicsiró bal válla mellett egyenesen Micukóra irá­ nyult. de a szeme felcsillant. Júicsiró kitartóan tartotta előre a kezét. és a markolatával előre lemondón nyúj­ totta oda Júicsirónak. Kétszer.– Nincs időnk ilyesmivel pepecselni! Téged is. Dörrenés. Csakhogy. Csak az a kérdés. Micuko természetesen még megőrizte a sírásba hajló arckife­ jezését. milyen módszert alkalmaz­ zon. Tőle már nem lesz olyan nehéz elszedni. hogy eltávolodott Júicsiró hátától. Júicsiró bólintott és előrelépett. Ezt megszívtam… Tadakacu azon melegében meghúzta a ravaszt. [477] . Hatagami! Hacsak nem te voltál az. amit Szugimura Hiroki mutatott be Micukónak a Colt Governmenttel. segíts! – szorongatta Júicsiró vállát. – Add ide. – Én soha nem tennék olyat. Azzal egy időben a jobb lábára térdelt. Ám egy kis idő múlva akkorát sóhajtott. Az lesz a döntő pillanat. aki hazudik. és megdöntötte a testét.

tessék! Itt a jól ismert ütőd. az ezer csapás! Na most figyelj. Forogva repült a levegőben. a fülé­ ből is széles vérpatak ömlött. és a teste mellett mindkét keze ökölbe szorult. Tadakacu egész arcát vér borította. és sprintelni kezdett. Júicsiró teste kezdett lehanyatlani. és felvette a revolvert a bal oldalán. Micuko eldobta az ütőt. Meg vagy elégedve? Az ütő vége telibe találta Tadakacu fejét. a következő középre megy! Ettől az ütéstől fröcskölni kezdett a vér Tadakacu orrából. Akkor már Micuko kezében volt a sarló. Átugrotta a hasára esett Júicsirót. Az orrporca eltört. ezúttal megint az orra feletti részt vette célba. mire ő feljaj­ dult. Abban a pillanatban. Na. Eltorzult orrához hasonlóan. Megvédte Micukót. és kiejtette a fegyvert a kezéből.Micuko szeme előtt. most a homlokára célozva. [478] . A fű között vér tört utat magának Júicsiró teste alatt. és néhány fogat magával rántva leesett az állkapcsa. Micuko leengedte a baseballütőt. Mögötte pedig Tadakacu kétségbeesett arcát látta. Azután odasétált a hason fekvő Júicsiróhoz. A szeme félig kiugrott. és már nem élt. odafu­ tott Tadakacuhoz. Tadakacu homloka behorpadt. mint egy lassított felvétel. Tadakacu megszédült. és lendületből. Szóma Micuko speciális tréningje. Még egy csapás. banán alakú pengéjével gyönyörűen belehasított Tadakacu jobb vállába. amelyet Júicsiró al­ váskor maga mellé tett. teljes erővel megsuhintotta a jobb vállát szorongatva támolygó fiú feje felé. Eldobta. és ott helyben elesett. Micuko késlekedés nélkül felkapta most a baseballütőt. Micuko érezte az ütőn keresztül. Micuko azonnal lesújtott újra.

Júicsiró tekintete egy kis bolyongás után Micuko arcára sze­ geződött. a magyarázat nem volt éppen logikus. – Megijedt. mert alig látha­ tóan bólintott. és észrevette. – Szo-Szóma… – mondta.Micuko odatérdelt mellé. hogy még lélegzik. Valószínűleg kilyukadt a tüde­ je. én már nem tu-tudlak me-megvédeni. – Hata-Hatagami…? Micuko megrázta a fejét. ? – A két szeme nem egy helyre fókuszált. Erre Júicsiró felnyögött. Azután hozzátette: – Megmen­ tettél. és a fekete anyag beszívta a kibugyogó vért. Kis gondolkodás után úgy helyezkedett. Micuko átkarolta a fiú felsőtestét. Aprókat lélegzett. hogy Tadakacu vagy Micuko hazudott-e. Elmenekült. majd a vállánál fogva a hátára for­ dította. ütemesen. de Júi­ csiró agya már nem foroghatott tökéletesen. Az egyenruhája bal mellén és oldalán egy-egy luk tátongott. – Ne h-hara-gudj. – I-igen. Én. – Nem sé-sérül­ tél m-meg? – Nem… – bólintott Micuko. hogy Júicsiró ne lát­ hassa Tadakacu holttestét. és homályban hagyta a problémát. hogy Micukót is már csak homályosan látja. [479] . hogy meglőtt téged. Odahajolt. Júicsiró mintha mosolygott volna. mintha a szívveréséhez igazíta­ ná. Mivel Tadakacu mindenekelőtt Micukót akarta megölni. Lehet. én már nem tu-tudok meg-mo-mozdul-ni… A szája szélén vérhab tört elő. és kábultan kinyitotta a szemet.

A nap sugarai végre eljutottak az északi hegy nyugati lejtőjé­ re is. hogy mi történt. Csak ennyit mondott. – Tudom. és még egyszer. és a vége összemázoló­ dott a sebből kijövő vértől. Előrehajolt. Három tompa puffanás hallatszott. azután még egyszer átölelte a fiú testét. És akkor már.– Tudom – mondta Micuko. De ezeket a sugarakat Micuko feje akadályozta meg. Júicsiró kábultan megint kinyitotta a szemét. Júicsiró élettelen ajkára tette a sajátját. de rögtön újra lecsukódott. Elvette a száját. – Én már. Természetesen még meleg volt. a fiú szeme megrebbent egy pillanatra. mint az imént Tadakacunak adott szajhacsók. de akkor is. és valószínűleg nem is sejtve. és megölelte. Mielőtt Micuko ráillesztette volna az ajkát Júicsiróéra. – Sa-sa-sajnálom – mondta. szívből adott csók volt. Dús fe­ kete haja ráhullott Júicsiró mellére. halott volt.) hirtelen felébredt. Nem foglak elfelejteni. behunyta a szemét. – Nagyszerű voltál. Örültem neked. [Maradt 14 fő] 58 Nanahara Súja (fiúk. Puha és meleg. Micuko lassan elvette a füstölgő csövű revolvert Júicsiró ha­ sától. és Júicsiró szeme nagyra nyílt. szemét Micukón nyugtatva. Véríze volt ugyan. amely már nem látott semmit. hogy Jú­ icsiró rohamosan táguló pupillájához érjenek. [480] . Micuko rámosolygott. mintha nehéz lenne elszakadnia tőle. Ez nem olyan volt ám. Belenézett a szemébe. 15..

Mint máskor is.A kék ég tárult a szeme elé. friss zöld fűvel keretezve. Csurom vizes lett a keze. Itt szokott időnként szunyókálni ebédszünetben vagy az ellógott órák alatt. és futva indult az is­ kola felé. tornaórájuk le­ hetett. Mindenestül. Okazaki Kazuko is [481] . Akkor meglátta a körülötte burjánzó füvön túl. Az egyenruhájára fűdarabkák tapadtak. Már elkezdődtek a délutáni órák. Elaludta! Súja sietve kikászálódott a füves részről. ahogy megtörölte a nya­ kát. Az ott az udvaron torna­ óra? Az órájára nézett. Megrázta még mindig kába fejét. Az egész álom volt. Az udvaron néhányan tornaruhában voltak. le­ söpörte őket. Ettől egy kicsit meg­ nyugodott. és végignézett saját magán. Álom volt. – futás közben megnézte az óráján – csütörtök van. Súja a kert szélén elterülő füves részen feküdt. A csütörtök délutáni első óra irodalom. Álom. Milyen… milyen borzalmas álom volt! Még hogy öldöklés! Még hogy őket választották volna ki a Programra?! Akkor hirtelen ráeszmélt valamire. szoftballoztak. Most tudatosult benne csak igazán. meg a jegyei sem voltak rosszak belőle. Ezt a tárgyat szerette is. a Siroivai Középiskola megszokott épületét. Ma… ma. A feje fölött egy datolyapálma terjesztette ki nagy leveleit. Felállt. és rekedt kiáltások hallatszottak felő­ lük. Sehol egy sérülés. így az irodalom-tanárnő. Gyor­ san felült. amikor rosszat álmodott. a kellemes napsütésben. most is iszonyúan megizzadt.

másrészt viszont szigorúak és erőteljesek. [482] . ahogy Súja úgy ál­ talánosságban elképzeli őket.. Ekkor újra eszébe jutott. Jegyek. A dalszövegekről pedig. Az az egy biztos. egy az egyben szavakká váltak volna. Tényleg szerette az irodalmat. én sem vagyok sem­ mi. Gondolatai ellenére érezte. hogy Jositoki él. Hiába voltak telis-tele a tan­ könyvben szereplő novellák és esszék a Köztársaságot dicsőí­ tő szlogenekkel és vacak „izmusok” hitvallásaival. a sorok között Súja rálelt a neki tetsző kifejezésekre. mint Sújának. engem azonfelül is érdekelt egy kicsit. hogy az álmában megvolt ennek a maga magyarázata… Akkor ez azt jelenti. Okazaki tanárnő. Talán megússza egy bocsánat­ kéréssel. Még hogy Jositoki meghalt. Irodalom. mint a zene. Szelídek és kedvesek. de futás közben majdnem elsírta magát a megkönnyebbüléstől. Na tessék. hogy Noriko Kuninobu Jositokinak tetszik. Micsoda hülyeség. aki nagy gyötrődések árán eszkábálta a szövegeket a saját szer­ zeményű számaihoz. Illetve Noriko-szannal. hogy kedvelem a verseit? Ajaj. mióta nevezem én őt csak az utónevén? Pofátlan vagyok… Szóval Noriko-szannal voltunk együtt az álmomban? Úgy rémlett. Mert a rock sem nélkülözheti a szöveget. Sokkal találóbb és szebb kifejezései voltak. Tantárgy. Igen. mintha a lányok. sorakoz­ tak fel a fejében. A szavak ugyan­ olyan fontosak voltak számára. Hát. hogy ilyen eszement álmot látok! Ebben az idióta álomban miért Norikóval. Nakagava Noriko volt iroda­ lomból a legjobb az osztályban. nagy veszekedés lesz ebből Jositokival. mint régen látott kedves ismerősök.elég jó véleménnyel volt róla. és gyönyörű verseket írt. és most felejtsük el. hogy ebben a nagy boldogságá­ ban a szája mosolyra fordul. és ugyan hülyén érezte magát miatta. Ezek a szavak. hogy Súját legalábbis megragadták.

Szeto Jutakáék arról fognak pusmogni. [483] . Levette a szemét Hajasida tanár úr holttestéről. Egész testére kivetítette a bűnbánatot. Nem a megszokott rend szerint való volt viszont az. És Nori­ ko rámosolyog. és… Nem. hogy pont ővele történik ilyen. Szugimura Hiroki pedig karba tett kézzel ül. amikor fel akart állni – ez jobb. Azt vette észre először. Hajasida Ma­ szao tanár úr. Kettesével vette a fokokat. jó lesz ez így. és elkezdte kihúzni az ajtót. Ahogy szoktak.Mentek az órák. Rosszul lett. ahogy ő a fejét vakarja. A katedra felé fordulva tisztelettudón fejet akart hajtani. Felért a másodikra. milyen in­ dokot mond majd Okazaki tanárnőnek. Egy pillanatra megállt az ajtó előtt. de az arcán látni lehet majd. Egy kis égés nem árt. hogy a katedrán fekszik valaki. Ezért pihent egy kicsit. hogy biztos elaludt. és a terem másik része felé fordult. Felsietett a lépcsőn. És… Hiányzott a feje. Mimura Sindzsi az orra hegyét vakargat­ va néz rá. Felrántotta az ajtót. jobbra fordult a folyosón. A szemüvegkeretének csak a fele hevert ott. hogy jól szórakozik a dolgon. Oké. Átható szag terjengett. A második te­ rem az osztályuké. Felkapta a fejét. Okazaki tanárnő… Nem Okazaki tanárnő volt. ezért néma csend fogadta az iskolában. ami­ kor belépett. aki majd kicsattan az egészségtől? Jositoki nagyot ránt majd a vállán. elszédült. vele. ami­ kor az orrát megütötte valami gyanús szag. És… A padlót vér borította. Ahol a fejének kellett volna lennie. Vajon elhiszi majd neki. A 3/b osztályterme a máso­ dikon van. Székek és asztalok sorakoztak. és kigondolta. hogy az osztálytársai egytől egyig az asztalukra borultak. egy vér­ rög képződött. Az osztályfőnökük.

Kavada Sógo – a rossz hírű antiszociális fiú. A test félre­ dőlt. hogy egy ezüstszínű nyílvessző áll ki a hátából. Csodálkozó szeme a plafonra me­ redt. Kazusi szeme vörös üreggé változott. Óki Tacumicsi fejében egy fej­ sze volt. Felüvöltött. Mindenki elterült a padon. mire Josito­ ki feje hátrafelé konyult. és csurom vér volt. majd gyorsan odanyúlt a hoz­ zá legközelebb ülő Tendó Majumihoz és észrevette. és tátott szájából kilógó nyelve akkora volt. A Harmadikat. Zavarodottan körbenézett. és az arca két fele elcsúszott. Motobucsi Kjóicsi hasa olyan volt. mint egy megkez­ dett dinnye. Hatagami Tadakacu arca péppé volt verve. Súja szeme megakadt valamin. Megrázta Niida Kazusi testét. Kuramoto Jódzsi fejéből egy sarló állt ki. arccal Súja felé fordult. A szemét félig lehunyta. Egyszóval mindannyian… meghaltak. Szoknyája aljáról pedig vér csöpögött a földre. Súját kirázta a hideg. A hegye kijött a hasán. Súja továbblépett. Jositoki…! Súja felkiáltott. vér és zselés tojásfehérjeszerűség keveréke csurgott belőle. Ogava Szakura feje megrepedt. és a padló felé nézett… [484] . mint egy antenna. Jahagi Josiminak hiányzott a fél feje. aki egy másik iskolából érkezett – melléből egy tövig beszúrt kés állt ki. Etó Megumi torkát elvágták. Az egyenruhája hátán három nagy lyuk tátongott. és odafutott Kuninobu Jositoki padjához. és mindegyik­ ben egy-egy vérvirág bontott szirmot. mint egy tengeri uborka. Mimura Sindzsit szitává lőtték. mint egy kettészedett földimogyoró.Egy pillanatig dermedten állt. mint egy kolbászgyár szemetese. Simizu Hirono arca sötétvörösen felpuffadt. Felkarolta. vagy félig leesett a földre. olyan volt. A szájába pedig egy vastag nyelű ár vagy mi volt beleszúrva. és a matrózblúztól le a szoknyájáig. mint egy túlérett gyümölcs.

Akkor jött rá. le­ koppant a földre. Nagyon szerettelek. Feltűnt neki rendszertelen légzése. majd mél­ tatlankodó szemmel felnézett Sújára. hogy a matrózblú­ zos. és továbbgurult a vértócsában. jobbra. és Nakagava Noriko padja felé tekin­ tett. még egy neonlámpa is volt. leszakadt a feje. megmen­ tesz. így igazán észrevehette volna hamarabb is. Kis híján meg­ őrült.Nem látott semmit. Pedig szerettelek. [485] . Hátrahagyva a matrózblúzos testet. hogy a teste a földhöz képest víz­ szintesen helyezkedik el) és a látvány összekapcsolásával végre rájött. Ucumi Jukie (lányok. Súja nem tudta levenni a szemét Noriko fejéről. Hirtelen valami fehér került a látómezejébe. Nanahara. – Jaj de jó. Abban a pillanatban a teste különböző részeibe erős fájdalom nyi­ lallt. így gyorsan visszafeküdt.) mo­ solyog rá csendesen. 2. hogy szépen kisimított lepedővel borított puha ágyon fek­ szik. Súja erre nagyot nyelt. fonott copfos osztálytitkár. és felkarolta. és meglátta. hogy magadhoz tértél! – mondta Jukie. hogy kiáltás tör fel a hasa mélyéből. Valamiért a padok a holttestekkel együtt forogni kezdtek. de végigjáratta a szemét a kézfejtől a karon át a vállig. Valaki óvatosan megérintette a mellkasát. Puff. közben Súja végre felfedezte Norikót. és kitátotta a száját. Meghaltam. Érezte. Súja odafutott hozzá. A látótere szélénél. Azt mondtad. Két kezét a halántékára szorította. [Maradt 14 fő] 59 Súja fel akart pattanni. Közvetlenül Jositoki mögött ült. Az egyensúlyérzéke (rájött. hogy az a plafon. Noriko a padjára borult.

Az emlékei egyszeriben összeil­ lesztődtek a jelennel. Ebből legalább megtudta. Súja még félig kábult volt. Nakagava Noriko? Kavada Sógo? Súja nagyot nyelt. mert tompán besüt rajta a fény. Már… lássuk csak – meg­ nézte az óráját a bal csuklóján – tizenhárom órája. Él­ nek még? Jukie kissé csodálkozva nézett Sújára. aztán válaszolt: [486] . de azonkívül más berendezés lényegében nem is volt benne. De… ez itt… micsoda egyálta­ lán? – Furcsa – mondta Súja. – Nem szabad. minden rendben? Sújának nem tellett rendes válaszra. hogy bejelentkeztem volna veled egy szállodába. de Jukie megkönnyebbülten sóhaj­ tott. majd előbb elmosolyodott.Jukie megint hozzáért a mellkasához. és kitölti a szobát. Mindenekelőtt. Azután Súja arcát vizsgálgatva hozzátette: – Egyfolytában aludtál. hogy a lábánál van az ajtó. mire eddig eljutott a mondandójában. A takarón át látta. be­ csukva. ne erőltesd meg magad! Súlyosan megsebe­ sültél… Nagyon rosszat álmodhattál. Tizenhárom órával ez­ előtt én… Súja elkerekítette a szemét. csak forgatta a fejét kör­ be-körbe. és a bársonyos takarót felhúzta a nyakáig. Tizenhárom órája? Tizenhárom órája. – Noriko. Kicsike szoba volt. – Nem emlékszem. hogy van hangja. Megnyugtattál. és kuncogni kezdett. Az ágya mellett közvetlenül bal­ ra olcsó tapétával bevont fal. A Fényből ítélve kint felhős lehet az ég. és most aztán igazándiból felébredt. jobbra pedig. A kerete eléggé régimódi. Nanahara. Feje fölött egy ablak lehet. – Tipikus Nanahara. titkár. Jukie mögött még egy ágy. Meg kellett valamit kérdeznie.

Súja a homlokát ráncolta. Azután megkérdezte: – Kirijama sebzett meg téged? Súja bólintott. Hatan vagyunk. akinek a vezetékneve megegyezik Norikóéval. Súja nagyot sóhajtott. Kiri­ jama… Súja erre megint felnézett Jukiére. ha téged nem szá­ mítunk. és elvesztette szem elől Norikóékat. Kirijama az! – A hangjába zaklatottság vegyült. majd folytatta: – Itt biztonságban vagy. Ne aggódj. Noriko és Kavada el tudott menekülni. nagyon veszélyes! Jukie megfogta Súja jobb kezét. Kirijama őt követte. – Nyugodj meg. amely kicsúszott a takaró alól.– Noriko is… Kavada is épségben vannak szerintem. Az előbb volt a déli híradó. titkár? Vigyázni kell. – Megtámadott minket. A többiek őrt állnak. mindannyian jó ba­ rátnőim. Ta­ nizava Haruka. És Szakaki Júko. – Hol vagyunk? Egyedül vagy. – Tényleg? Jukie bólintott. Folytatta: – Noda Szatomi és Macui Csiszato. Súja megnyalta egy kicsit az ajkát. Hatan? – Kik azok? – Nakagava Juka természetesen – kezdte Jukie annak a len­ dületes lánynak a nevével. Az arckifejezését látva Ju­ kie megkérdezte: – Mi baj? Nem bízol bennük? Kiben? Egyikükben sem? [487] . de egyikük neve sem szerepelt ben­ ne. Egészen belevetette magát a játékba. – Kirijama.

és tíznél alig maradtak többen. De hat lány. Szeto. ahogy az it­ teni iskolában nyugalomra intette őt. halott volt. Sindzsi nem halhat meg. titkár. meg Hatagami Tadaka­ cu miatt is. Hatagami és Mimura. megbízom. de rögtön érezte is. hogy történjék bármi. Nehéz volt elhinni. Jukie végigpillantott rajtuk. Ismerős volt a hajtása és a rajta lévő sárfoltok. hogy furcsamód annyira nem ütötte szíven. hogy ez a saját egyenruhája zsebéből került elő. hogy ezt mondtad. mert a játék ment to­ vább. Úgy volt vele. Valószínűleg. ma hatkor és dél­ ben? A három híradóban? Haltak meg mások is? Jukie összeszorította a száját. egy nulla-. ráadásul mind barátok. Jukie némán bólintott. de… – Mimura… A Harmadik. Erre már Súja is mosolygott. Aztán Ídzsima. Meg az a komoly kifejezés az arcán. Oda. és megszólalt: – Simizu. [488] . rájött. Takigucsi. Hoz­ zászokott. Még mindig volt mit kérdeznie. egy hat. és a mellette lévő kis polcról kézbe vette a papírokat. Mimura Sindzsi. hogy a mo­ soly eltűnik az arcáról. El­ szalasztott három híradót. Sindzsi ravaszkás mosolya jutott csak eszébe. akivel régen együtt játszott a Kölyökligában. hogyan tudtak így össze­ gyűlni? Jukie boldogan mosolygott.és egy tizenkét órásat. Súja eltátotta a száját. és megszorította Súja kezét. Egy térképet és egy osztálynévsort. Persze azért is.– Nem az… – rázta Súja a fejét. Észrevette. – A te barátaidban. – Örülök. Megkérdezte: – Ki… halt meg? Én szóval tegnap éjfélkor.

Nem arra gondolsz? – Hát… Ja. És lövések hangját is. Kinyitotta a térképet. – Lehet… Éjjel tizenkettőkor még élt Sindzsi. igen. Aki őrt állt. – Ídzsimáét és Szetóét is reggel. „Ahol a rockról beszélgettünk. a Harmadiknak nem láthatjuk többé a játékát… Ez járt csak a fejében.A Siroivai Középiskola védőzsenijének. Tényleg. amikor átvette tőle. mint a tizenegy kö­ rüliek.” Az a hely… A sziget nyugati szélén fekvő. tengerparthoz kö­ zeli C3-as zóna. gondolta Súja. A térképet is bejelöltem. hogy együtt voltak. Éjfél után. végül is barátok. Lehet. de sokkal nagyobbat szólt. hogy félbema­ radt a beszélgetésnek a leglényegesebb szála. De nem azokról beszélek. néhány más mezővel együtt ferde ceruzavo­ [489] . Mielőtt megkérdezhette volna. Nanahara. hogy hol van­ nak most. – Robbanás? Sújának eszébe jutottak a kézigránátok. és összeszo­ rult a szíve. Jukie odanyújtotta neki az osztálynévsort és a térképet. És lehet. azt mondta. Lehet. Súja összecsücsörítette a száját. hogy az volt az. Eszébe jutott. a sziget közepe táján kivilá­ gosodott az ég. Kirijama kézigránátot használt. hogy téged behoztunk ide. hogy együtt volt Szeto Jutakávai és Ídzsima Keitá­ val. Sokkal. ahogy Jukie mondja. – Hmm. – Mimurának… hánykor mondták be a nevét? – Reggel – válaszolta Jukie. Azok a tizenegy utániak. amelyeket Kirijama Kazuo dobott rájuk. ott van még a tiltott zónák problémája is. Ez azután volt. – A tiéd. – Éjjel – fűzte hozzá Jukie – egy iszonyúan nagy robbanást le­ hetett hallani.

ahogy Jukie mondta. Súja megnézte újra a térképet. Már semmit nem értett. viszont eszébe jutott. Sújának ekkor tűnt csak fel. lehet. aki fölöslegesen erőlteti az agyát. és ott is maradt). ha déltől mostanáig nem haltak meg. A torony előtt egy szakadék van. és a bal vállának az a része. tiltottá vált. be van kötözve (az érzésből ítélve a golyó a lapockájába ment. Súja összeszorította a száját. Persze ez csak akkor igaz – tért vissza a gondolatmenete a normális kerékvágásba –. de. – Ez a világítótorony. Körülötte még szinte nem volt tiltott terület. Felnézett Jukiéra. hogy álmában Jositoki és Sindzsi holtteste mellett Kavadáét és Norikóét is látta. [490] . Csupa vér voltál. a sziget északkeleti kiszögellésén. aztán felnézett az ablakra. hogy ma délelőtt tizenegy órakor. Életben kell lenniük! Most muszáj hinnie ebben. Mivel pedig nincs egyedül. – És te meg tegnap este. Se Noriko. gondolta. nem éled túl. Ott a jele a térképen. a C10-es zónában volt. 11”. on­ nan estél le. se Kavada nincs már ott. hogy elkezdődött. hogy lesz valami módja. Ami természetesen annyit jelent. titkár? Hogy kerültem ebbe az ágyba? Jukie bólintott. A világítótorony. Ilyen körülmények között hü­ lye. Mindenekelőtt infor­ mációk kellenek. At­ tól fogva. A sziget északkeleti végében. csak a hideg fut­ kosott rajta egyfolytában. Az őrünk talált rád… Aztán behoztunk. – Világítótorony? – Igen. mi végig itt voltunk. amíg Súja aludt.nalakkal volt átsatírozva. Azt hittem. hogy a felsőteste meztelen. Rajta a pontos jelzés. Nem halhattak meg. De hogyan fog egyáltalán csatlakozni hozzájuk? A mellére borította a térképet.. ahol baromira fáj. „23. Súlyo­ san megsérültél. – Hol vagyunk most egyáltalán.

Egyfelől a gyors észjárás és a rendkívüli figyelmesség. Annyira véres voltál. Ügyetlenül megmozdította ép jobb kezét. ezért elég gáz. – Aha – bólintott Jukie. Tessék – nyújtott át Jukie egy bögre vizet. Tétszenek nekem az olyan pörgős csajok”. már akkor ilyen volt. – Semmi baj – mosolygott Jukie. hogy alaposan be van kötözve. Még le is vetkőztethettelek. Tényleg. vagy az ínt kaphatta el. – Tetszett. – Volt itt egy elsősegélycsomag. és megállapította. de vagy a csontot. a hely­ használaton alkudoztak a lány röplabdaklubbal.) Aztán a bal könyöke felett. Súja felől nézve holt térben volt egy kis polc. Visszatette a takarót. egyszer mondta is Jositokinak. mert lényegében nem bírja mozgatni. igen. talán. de nem volt jobb ötletem. amikor egyszer egy esős napon. – Ja. másrészt pedig az ilyesfajta jóleső beszólások is jellemzők voltak az osztálytitkárra. benne maradt a golyó. Éppen szomjas volt. A válladon lévőben. amelyen a víz szépen elő volt készítve. – Bocs. Persze most nem a legalkalmasabb az idő elmerülni az emlé­ kekben. [491] . és ott is érezte a kötést. vérátömlesztésre lenne szükséged. és megjegyezte: – Elláttátok a sebeimet. a Kölyökliga edzésén. Súja füttyentett. Talán ke­ resztülment rajta a lövedék. az álta­ lános iskola tornatermében. Nem értek hozzá. azt hiszem.) Ezenfelül pedig a bal oldalán keresztülment egy lövedék. hogy „Egész jó nő az Ucumi a kettes csoportból. hogy egy fiú tes­ téhez nyúlhatok. Né­ melyik sebedet összevarrtam. hogy ennyi gondot okoztam. Azt hittem. de belső szer­ vet nem ért.A nyaka jobb fele – közvetlenül a nyakörv alatt – is égetett. Erre Súja is nevetett egy kicsit. meg a tű és a cérna is a varrókészletből volt. (Itt valószínűleg csak súrolta a golyó. (Ez súlyos sérülés lehet. felemelte kissé a takarót. És tényleg.

[492] . titkár. Amikor kortyolt. – De én meggyőztem őket. illetve jó nő. hogy én vagyok a főnök. hogy fáradnod kell miattam – nyújtotta vissza a poharat –.Jellemző rád. hogy volt azért olyan is. és megint mosolygott. mert fájt a seb a nyakán. mindenkit rávettem. – Azt tudom. – Ne vedd rossz néven. és ivott. ha nem. felemelte a fejét. de mindet megitta. Biztos jó feleség lesz belőled. hogy jó csaj vagy… Átvette. Meg hát… Belenézett Súja szemébe. hogy az osztálytitkár több-kevesebb jelen­ tőséget tulajdonított az általános iskolai tornatermi eset óta tartó „kapcsolatuknak”? De Súja visszatért előbbi sejtéséhez. – Ez azt jelenti tehát. – De jó. – Hálás lehetsz. és huncutul nevetett. Súja megtörölte a száját. akkor azt is kérek szépen. Bármi megteszi. – Ne haragudj. Ez azt jelenti tehát. aztán megint kérdezett. Jukie bólintott. már talán most is az vagy. – Jó. hogy mindenki beleegyezett. de még rengeteget meg bírnék inni. – Rólad volt szó. ha akarták. Ilyenkor nem lehet nemet mondani. Vagyis igazából már elég régóta úgy gondolom. – Jukie felemelte a fejét. Ilyen helyzetben… – Jukie lesütötte a szemét. Lehettem volna ellenség is. mindenki össze van zavarodva. fintorgott. Csak hogy megnyugodjak egy kicsit. – Ühüm – bólintott Súja. És ha van valami fájdalomcsillapító. – A szemük előtt haldoklott egy ember. Jukie a fejét rázta. Lévén. hogy engem behozza­ tok ide. aki nem akart beleegyezni? – Még jó. Hozok. Nem is.

sőt egyre keve­ sebben vannak életben. na igen. „halálosan” szeretett fiává váljon. mit jelent ez? Hogy miért akartalak mindenáron megmenteni. a játékszabály szerint elkerülhetetlen.Súja bólintani akart. azután kez­ dett beszélni: – Meséld csak el! Az előbb elkezdtél valamit Norikóval és Ka­ vadával kapcsolatban. Együtt volta­ tok? Lehetséges? Súja bólintott. Most mit tegyek. Köszönöm. Súja meglepetten nézett vissza rá. tudod miért? Mélyen Jukie könnyes szemébe nézve Súja lassan bólintott. – Igen. Sőt eleve nem tudott volna megbízni Sújában. Nem. Hacsak nem szerette őt tényleg. Jukie megtörölgette a szemét a jobb tenyerével. mégsem lehetett így. ilyen körülmények között előfordulhat. – Tudod te. akit „kicsit” szeretett az általános is­ kola tornatermének sarkában valaha váltott párbeszéd óta. „minket”. de észrevette. hogy va­ laki is életben maradjon a győztesen kívül). eb­ ben az istenverte Programban még nem fordult elő. Azután kezdett gondolkodni. Jukie tovább beszélt: – Mihez kezdtem volna. Azt mondtad. Ilyen feltételek mellett. [493] . nem tudta volna a barátai tiltakozása ellenére megmenteni. Azt hittem. Vajon miért? Jukie egyenesen ránézett és folytatta: – Aggódtam miattad. hogy hamarosan meghalhatnak (illetve. meg fogsz halni. hogy a hír. hogy Jukie imént még ne­ vető szemébe könnyek gyűltek. hogy meghaljanak. Szabad nekem ennyire jó csávónak lennem? Persze ez a lelkiállapot fakadhat az összezártságból is. ha te meghalsz? Közben már elsírta magát.

semmi alapja nem volt a történetnek. elmagyarázza az elejéről. hogy megmeneküljünk. Kavada csak ki akarja használni őket. hiszen ő nem volt ott velük. Ja. Megmentett engem. Persze ő bízott Kavadában. hogy meg kellett küzdenie Óki Tacumicsivel. Hogy az induláskor megtámadta Akamacu Josio. hogy arra gondol majd. hogy a legvégéig nem árulhatja el. Lehet. Elmesélte. hogy Noriko lázas lett. hogy most is vigyáz Norikóra. Jukie elhiszi-e neki.Jukie összeráncolta a szemöldökét. – Komolyan? Tényleg? Hogyan? Itt Súja elakadt. hogyan lehet megszökni innen. ahogy Kavada maga is többször mondta Sújáéknak. – Fellelkesülve folytatta: – El is felejtettem: van rá mód. és azután végig együtt maradtak Norikóval. Szóma Micukóval vigyázni kell. és aztán Szugimura Hirokiról is. Tudja. – Megmeneküljünk? Súja nagyot bólintott. de Kavada megmentette. – Noriko még rendben. mire utal Jukie. Hogy Hiroki azt mondta. Neki kö­ szönhetően maradhattunk Norikóval mostanáig életben. és hogy mentek el a rendelőig. – Kavada segít. [494] . hogy Kavada a tavalyi Program túlélője. de… komolyan együtt voltatok Kava­ dával? Súja megértette. és attól fogva már hárman voltak. és utána majdnem lelőtte őt Mot­ obucsi Kjóicsi. Súja mégis úgy döntött. – Kavada nem rossz ember. hogy menet közben megtámadta őket Kirijama Kazuo. és nem csak erről van szó. Jukie szeme elkerekedett a csodálkozástól. Kavada azt mondta. hogy ha elmeséli. és elmondta. Beszélt a szökésről is. Biz­ tos. Ha belegondol. titkár. És. de kétséges volt.

Az előbb is mondtam. – Ti hogy találtátok meg egymást? Mind a hatan? – Ja – bólintott Jukie. Annyit biztos megér. a homlokát ráncolva Jukiéra meredt. és inkább rátért a Jukie által felvetett kérdésre.– Ókival az… – Amikor végighallgatta. hogy dupla vagy semmi alapon próbáljunk-e megszökni. – Baleset volt. hogy ezt mondom. Illetve azt nehéz elhinni. Beszéltük. – Én visszamentem az indulás helyére. de őszintén szólva így hirtelen ne­ héz elhinni Kavadának. vagy jobb. [495] . ugye? – Igen. ha ezt gondolod. Ekkor Sújának eszébe jutott. értem. hogy még valamit elfelejtett megkérdezni. –Türel­ metlenül rázta használható jobb kezét az arca mellett. és rögtön témát váltott. hogy miért kérdezett rá Jukie Tacumicsire. Nem tudom jól elmagyarázni. Súja csodálkozott. Súja egy darabig Jukiét nézte. De szerintem megbírhatunk benne. – Már felhagytunk szinte minden reménnyel. Miután válaszolt. te is megtudod. Aztán megszólítottam a többieket. – Mit akartatok csinálni? Jukie vállat rántott. de nem tartotta olyan fontosnak. ha itt várakozunk. Jukie valamiért Óki Tacumicsi nevét hozta föl legelőször. – És? – Semmi – rázta Jukie a fejét. de nem rossz ember. Jukie az ujját a szája elé tette. – Jó. – Ha együtt lesztek. de nem tudtunk döntést hozni. – Nem szép. hogy van mód a menekülésre. ezért ejtette. Más lehetőségünk úgysincs. – Nem csoda. hogy meghallgassam.

hogy ő maga a se­ besült Norikót támogatta. hogy nem volt más megoldás. Igazából úgy akartam visszaérni. láttam. nem? Jukie a fejét rázta. Súja nem tudott mit mondani. hogy Csigusza Takakót várta. mint Akamacu? – Hát. – Akamacu csak az eszméletét vesztette el. hogy te meg Noriko elmenekülte­ tek. – Akkor Niida. a bejáratnál lévő erdősávban. hogy több olyan is lehet. – Hát igen. az is felmerült bennem. Vagy ha mégis. hogy téged még megtaláljalak. csak a meneküléssel törődött. Igaz. minden jel arra mutat. Láttam Niidát elfutni. Gondoltam. a lényeg az. de. [496] . Halottnak tűnt akkor már. titkár! Jukie mosolygott. hogy ketten holtan fekszenek az iskola kijáratánál… Súja felhúzta a szemöldökét. – Norikót az utónevén szólítod. – Nem néztem meg közelről. akkor ez van… Súja őszinte szívéből csodálta ezért.. ha meghúzom magam. rólad van szó. nem vesznek észre. Na mindegy. – Mikor? – Ezek szerint pont azután. Mindenképpen össze akartam hozni egy csoportot még ott. Szugimura Hiroki is mondta. de a többieket hagyta a francba.Súja megdöbbent. Azután Súja megkérdezte: – Nem féltél? Nem gondoltál rá. – Hihetetlen. Jukie bólintott. de ő mégiscsak fiú. Nem véletlen. engem meg titkározgatsz. A nyakából egy nyílvessző állt ki. ráadásul kung-fuzik.

hogy ketten együtt vannak. és ő elein­ te nem akart. – Ezt hogy érted? – Csak annyi. hogy meg lehet bennük bízni. és odahívtam. de… Súja befejezte a mondatot. Harukával. 18. – Beszéltem vele. hogy a fiúk kivételével. Kissé szomorkásan. hogy menjünk vissza. – Ő már nem. – Rögtön oda is ment? Hát. Jukie megint elmosolyodott. Jukie bólintott. még nem biztos. téged na­ gyon sokan kedvelnek. akkor marad még Szatomi. hogy ő a legjobb barátnőm.) még az indulás előtt meghalt. nem azért. Súja gondolkodott egy kicsit. hogy a fiúkat inkább hagyjuk. Aztán foly­ tatta: – Akkor kijött Nakagava Juka.– Nem. mint Jukie. Bocs. Súja bólintott. Szóval. Fumijo… – Jukie félbehagyta a mondatot. és visszafelé menet találkoztam. Tudod. Fudzsijosi Fumijo (lányok. nem kell ezt erőltetni. és az sült ki. ha a fiúkat nem számítjuk. mondtam. Ezzel már megvoltunk öten. – De ebben a játékban attól. De mindenképpen vissza akartam menni. csak… öö. – Nem baj. tit… titkár. Juka is job­ ban megbízott bennünk. – Nem egyedül mentem vissza. Minami Kaorinak is szóltunk. de megvitattuk a dolgot. Tanizava Haruka is röplabdás volt. De volt fegyverünk is… Az én csomagomban volt egy pisztoly. Az elején össze voltam zavarodva. és Csiszato. totál véletle­ nül. Így mivel ketten szólongattuk. meg minden… – Na igen – bólintott Jukie. – Na igen. – Elfutott? [497] . aztán felhozta azt a bizonyos szabályt. Így is történt.

– Hogyhogy? Jukie sóhajtott. mint Minamival? Egymás után kimondta Minami Kaori és a lányok névsora végéről Jahagi Josimi nevét. Jahagi Szóma bandájába tartozik.– Igen. Jukie keserűen mosolyogva sóhajtott. lám csak. Jukie visszaemelte rá a sze­ mét. Ő maga is tudta. Mert tudod. Mind a kettő. el. Nanahara. így nem sok értelme lenne. Már-már belekezdett volna. Senki sem hibás benne. – Jukie elkapta a tekintetét Sújáról. és ráharapott az ajkára. hogy szemtanúja volt Minami Kaori halálának. – Van olyan. hogy valami csak úgy megtörténik. Simizu Hirono. hogy halottakról beszélgetve szúrják el az idejüket. de néhányan ellenezték. de nem engedhetik meg maguknak. Súja ráeszmélt. Hunyorított. – Jahagival is ugyanúgy jártatok. [498] .” – Nem. – Ez nem így van – mondta Súja. nem is mondta el Jukiénak. amikor hirtelen kirázta a hideg. „No lám csak. Meg különben sem jó em­ lék számára. Aki megölte. mind a kettő meghalt! Hosszú idő óta először megint felbukkant a fejében annak a fekete ruhás férfinak a mosolya. Sorsára hagytuk. Halottak nevei. hogy ez nem túl logikus. – Az más tészta. de azért elmondta. szintén halott. Jukie oldalt fordulva folytatta: – Már halott. Jesszusom. hogy szóljunk neki. Súja hallgatott. de aztán inkább hagyta. Ezért nem tud­ nak megbízni benne. Végül pedig nem szép ilyet mondani. – Én mondtam. Maga még életben van? Micsoda kitartás.

Te mindig olyan kedves vagy. Ha valaki népszerű volt a lányok között. mert volt benne valami playboyos. Az igaz. Így még Jamamotónak sem szóltunk. amit Sújának ve­ zetett le Kavada. hogy Jukie története alapján ezzel az öt emberrel véget ért a csoportépítés. és jóképű volt. De Jukiéék őt is ejtették. hogy Súját behozták ide. [499] . Jukie felhúzta a vállát. – Mindegy. Az osztálynévsor végéről legalább Mimura Sindzsinek (bár most már ő is halott) tudtak volna szólni Jukiéék. és tovább fűzte a beszélgetést. hogy rendes volt. tényleg. akkor az Jamamoto Kazuhiko. ki mondta. Jukie bólintott. aki Ogava Szakurával járt. ami egyeseket megri­ aszt. hogy azt csinálhatta számí­ tásból is. Sújának akkor tűnt fel. Nanahara. hogy fiúkat nem hí­ vunk oda. Jukie megint sóhajtott. Ha ebből indulunk ki nem meglepő. – Mimurára… lehetett volna számítani. de melegszívű és kicsit sem mesterkélt. – Szakaki? Ebben nem volt még benne Szakaki. de Mimura nem annyira… Nem volt annyira népszerű a lányok között. már az elején megegyeztünk. ha volt némi fe­ szültség abból. Ez egy az egyben az a gondolatmenet volt. amikor Noriko megsebesült. És túlságosan okos.– Milyen kedves vagy. amikor Súja talált egy fo­ gódzót. Ja. Már-már rájuk telepedett a csend. Mimura elment. Tudod. de már nem is tudom.) neve nem került elő. – Én is úgy gondoltam. 9. – Mialatt vitatkoztunk. Szakaki Júko (lányok. és megint Sújára nézett. aki szintén látta Sindzsit. – Mimurát bevehettétek volna.

– Júkóval is véletlenül találkoztunk. de nem tette. Mi sem nagyon értettük. Hiroki él. talán nyolc óra körül járt az idő… Júko pont erre járt. Mintha még akart volna mondani valamit. azon töp­ rengett. Megtámadta valaki. de… Miközben beszélt. mi lehet Hirokival. amikor Súja felnézett. igen. mi? Tegnap este pedig. – Még egy kérdés maradt – mondta Jukie. Sietett. de ő elmenekült. – Júkót mindannyian jól ismertük. vagy szemtanúja volt. Na­ gyon meg volt ijedve. „Ennek a hangja lesz a je­ gyed a vonatunkra. – Nem olyan fon­ tos. egyszer csak valami szöget ütött a fejébe. Ha kedved lesz. Vagy akár meglátott egy borzalmas állapot­ ban lévő holttestet… Súja bólintott néhányat. de… – folytatta. hogy mit. történhetett vele valami szörnyű dolog. Jukie itt félbeszakította a mondandóját. és Kotohiki Kajoko is él. – Értem. ugye? Mi lehet az? Súja a fejét rázta. Súja meg akarta kérdezni. Kajokóval akar találkozni. Súja szívesen kérdezett vol­ na még Júkóról. – Nem kérdeztük meg tőle. Tegnap reggel már itt voltunk… Nem semmi erőd ez. Vajon összetalálkozott már Szugimura Hiroki és Kotohiki Kajoko? Ha igen. elintéznivalója van. akkor… Fülében csengtek Kavada szavai. Ezzel Jukie befejezte a történetet. Már az előbb. – Ugye Szugimura azt mondta. amikor sebtében elmesélte Jukiénak. bármikor felszállhatsz rá!” [500] . Ha tegnap estig egyedül volt. Vajon Hiroki megtalálta már Kotohiki Kajokót? – Azt mondta. de Jukie még azelőtt újra beszélni kezdett. ahogy ketten legyil­ kolták egymást. így nem volt probléma. és nem csatlakozott a ti csapatotokhoz sem.

hogy még ha felébredsz is. – Várj már! – csillapította Jukie. – Mi? Súja Jukiéra nézett. – Mondom. A magyarázat ráér később is. addig akár. hogy várj. – A madárhívó! – suttogta. – Nem lehet. Ezért egyezhetett bele a többi lány is. – Mikor behoztunk téged ide. amit meséltél. – Van egy módszer. – Pihenned kellene. túl veszélyes. Kü­ lönben hiába akarnál kapcsolatba lépni Norikóékkal. És elmondom Kavada ügyét is. Igaz. hogy benned meg lehet bízni. Aztán hozzátette: – Tudsz enni? [501] . hogy csatlakozhassunk Norikóhoz és Ka­ vadához. azt gondoltuk. és hun­ cutul mosolygott. Legalább az érted epekedő lányt hall­ gasd végig. hogy Jukie egyedül legyen itt. Jukie kicsit belepirult. Aztán mozgolódni kezdett. Meg újra elmagyarázom. úgysem bírsz majd megmozdulni. Mennem kell.Súja elkerekítette a szemét. – Komolyan? Súja határozottan bólintott. ha ilyen friss vagy. Jukie folytatta: – Szóval egy darabig maradj csak itt. Én most elmondom mindenkinek. de csak azért is végigmondta. Ezt is megbeszélem. aki megijed tőled. Súja szeme elkerekedett. úgysem engednélek egyedül. ebben lehet valami. Lesz. Amíg én itt lébecolok. – Fel kell vennem a kapcsolatot velük. Tehát várj.

A csukott ajtó túlsó feléről kattanás hallatszott. – Miért? – Ne haragudj. Aggódott Noriko és Kavada miatt. titokzatos állat farka. mint valami Súja ál­ tal ismeretlen. ha adnátok egy kicsit. – Hihetetlen – mondta Súja. de rád zárom – mondta. hogy kint­ ről ne lehessen bejönni. Várj egy kicsit. nincs semmi erőm. pont nekem. de van olyan lány. Felhozom. Egy nagy rakás alapanyagot találtunk itt. Jukie mosolygott. és kiment. csak mosolygott. Konzervek és instantok ugyan. Jukie elvette a kezét az ágy széléről. Jukie nem mondott többet. Két fonott copfja követte. Természetesen annak a középkorú fér­ [502] . Tényleg éhes volt. Bal keze szinte mozgásképtelen ujjai akaratlanul pengettek valamit a takaró alatt. kinyitotta az aj­ tót. Úgy érzem. Főzelék talán. csak nem direkt az ő kedvéért csinálták? Súja addig erőlködött. az jó lesz? – Főzelék? – kérdezett vissza Súja. így tudunk főzni. hogy a szoknyájába hátul egy pisztoly van betűzve. Persze ez elsősorban arra szolgálhatott. – Pont most készítik elő az ebédet. De víz és tüzelőanyag is volt. hogy egyen valamit. és felnézett az ablakra. és a réseken jött be a fény. amíg feltámaszkodott a jobb könyöké­ re.– Igen. – Bocs. akit különben nem lehet megnyugtatni. A zár egy re­ tesz lehet. – Fantasztikus. de most mindenesetre jó ötletnek tűnt. de Súja számára most egy rácsos bör­ tönt jelentett. Be volt deszkázva. – Megköszönném. – Aha. miközben az ajtó felé ment. Egy pillanatra látni lehe­ tett. A lőtt sebeinek is jót tenne.

és az ebből fakadó kimerültséget még egy éjszaka eltelté­ vel sem tudta igazán kipihenni. a tornya tizen­ hét méter magas volt. hosszú hajú Csiszatóval egymás mellett egészen úgy néznek ki. 9. hogy az összes többi lány jobban teszi. a mellette lévő kerek székek egyikén pedig Sza­ kaki Júko (lányok. A másik öt lánynál sokkal tovább bolyongott a szige­ ten. 12. mint egy [503] .) ült. ki­ sebbik hálószobában feküdt. Még délebbre. de Jukie úgy ítélte meg. hogy el­ ment volna tanteremnek is. Nem csoda. A kis termetű. akitől Súja a gitárt kapta: Dancin’to the jailhouse rock. Egyik sarkában egy kis asztalka árválkodott. és híres kettőst alkot a feladó Jukiével. Már ennyi mozgástól is hasogatott az oldalán lévő seb. amelyeket az épület nyugati oldalán futó folyosó kötött össze. a bejárat felé egy kisebb és egy nagyobb hálószoba. és visszafeküdt az ágyba.) és Macui Csiszato (lányok. rock. 19. [Maradt 14 fő] 60 Az Oki-szigeti világítótorony régi. amelyben a nem működő gáz helyett az itt talált tüzelőanyag lángja égett. ha együtt marad. Százhet­ venkét centi magas. illetve még egy kamra sorakozott.finak a kedvenc slágerét. haja rövid. Közvetlenül a torony déli oldalán volt a konyha. Ezt a szobát Jukie csapata hálószobaként és nappaliként is használta. Északra nézett. Sóhajtott. attól délre pedig egy kamra és a fürdőszoba vécével. Júko háta mögött közvetlenül Tanizava Haruka (lányok.) A nappalival egybeépített konyha olyan tágas volt. és az asztal fehér lapjára borulva aludt. Haruka ütő a röplabda­ csapatban. Szükség volt őrt állítani a torony tetejére. de masszív falú épület volt. egyben nappali. rock.) sürgölődött a tartós étel elké­ szítésén a tűzhely előtt. (Súja a bejárathoz legközelebb lévő. és ezt délről ölelte körbe a téglából készült földszintes lakórész. hiszen egy bizo­ nyos okból éjjel sem jött a szemére álom.

azon keresztül engedték be Júkót is. mert álmosan dörzsölgeti a szemét fémkeretes szemüvege alatt. bár összevissza szögezték a kamrá­ ban talált fadarabokkal. nehogy valaki behatoljon kintről. most itt ebben a világítótoronyban. A menü pedig instant főzelék. 16. 17. Az a véráztatta fejsze. ahol Nanahara Súját szállásolták el. Júkóba újra visszatért a félelem. Attól a kanapétól is balra. Júkótól jobbra a másik. Olyan jó tanuló volt. aki a kezében tartotta azt a baltát.) ült.párocska. Azzal egy időben átszaladt a fején az a képsor. de a készletből az asztalkát beépítették a bejárati barikádba. belülről lezárták az épület összes nyílását. A fenti szobában most Nakagava Juka (lányok. ezért Ucumi Jukie szerint nem olyan nehéz munka őrködni. Előttük a füstüveg ablak beengedi a kinti felhős ég tompa fényét. de azóta visszapakolták elé az asztalokból és szekrényekből álló barikádot. Nanahara Súját.) állt őrt. amint bejöttek ide. Onnan látszik a torony tetejére vezető vaslép­ cső néhány alsó foka. rajta faxos telefonnal és számítógéppel. Attól bal­ ra volt eredetileg egy vendégek fogadásira berendezett sarok. És a fiú. A fal mellett megmaradt kanapén Noda Szatomi (lányok. néhány zöldségkon­ zervvel feljavítva. vele egy fedél alatt van. és mindig higgadtan vi­ selkedett. Ju­ kiéék. a konyha szélénél lévő ajtó nyílik a bejárathoz vezető folyosóra. Az a kettéhasadt fej. de most fáradt lehet. a Júko felől jól látható sarokban egy író­ asztal van. A világí­ tótorony mögött rögtön a tenger. azon kívül pedig hegyek védik a tornyot.) A szoba túlsó felén. Júko maga még nem őrködött. amelyet ki­ húztak belőle. Ez… [504] . (Az egyetlen közlekedőnek a főbejáratot jelölték ki. és elöl is csak egy keskeny út torkollik ide a kikötőből. amelyet már soha életében nem fog elfelej­ teni. Jukie most a bejárathoz legközelebbi szobában van. kicsivel beljebb elhelyezkedő ajtó közvetlenül a torony aljával köti össze a szobát. Az a fiú pedig… Nanahara Súja. mint Jukie. Vérfagyasztó emlék volt.

Valaki megütögette a vállát. Már nem volt az. egy kicsit – válaszolta.Nem. – Igen. Már rendben volt. Per­ sze hogy nincs mitől tartani. semmi baj. Igen. hogy nem fog felébredni. Haruka arcára nehezen értelmezhető mosoly ült ki. ha csak eszébe jutott az a jelenet. Csak… Igen… Nanahara Súja többé nem tér magához. Júko. Igen. Semmi baj. Tanizava Haruka a szomszédos széken ült. – Ja! – mosolygott Júko. Macui Csiszato mintha a készítés módját tanulmányozná. – hozta szóba Haruka. Még most is piros a szeme. – Hát. Júko igen határozottan til­ [505] . mert a hajnali hatos híradóban bemondták Mimura Sindzsi halálát. Hiába szól ez a nyugalom csupáncsak az időkorlát végéig. és gondolkozott. A zsigereiből tört rá a remegés. Csakhogy… – Figyelj csak. és rá nézett. – Az már nem érdekes. akkor jó. amit tegnap mondtál. Nincs baj. és annyi vért vesztett. Itt nyugalomra talált. Igazából nem is akart rágondolni. hogy Csiszato szerelmes volt Mimura Sindzsibe.) Júko mosolyt erőltetett az arcára. hiszen Súja lényegében haldok­ lik. Tanizava Haruka suttogta. akkor minden rendben van. amíg hatan együtt vannak lányok. Júko akkor tudta meg. – Tudtál aludni egy kicsit? – kérdezte. Ha pedig nem. ezért felnézett. hogy legyőzze magában a kis híján rátörő reszketést. amikor az eszméletét vesztett Nanahara Súját tegnap megtalálták a világítótorony előtt. farkasszemet nézett az ins­ tant étel csomagolásával. az asztal fehér lapjára szögezte a szemét. Ott tudta hagyni a főzést ezek szerint. Olyan sérülései vannak. hogy azért. akik jól ismerik egymást. Vé­ gigfutott rajta a hideg. ha nem. (Csiszato ma reggel még csendesen sírdogált a sarokban.

s így végül behozták ide Nanahara Súját. sápadtan figyel­ te. nem? Valóban. Abból a kikötéséből nem engedett.takozott az ellen. ahogy a többiek bevonszolják a csurom vér fiút. de valahogy lecsillapította magát. így is volt. hogy mit látott. De… Akárhányszor mondja is el neki ugyanazt Haruka meg Jukie. És már majdnem komolyan összeveszett Ucumi Jukiéval. meggyőzte magát. hogy magához térjen. Hát. amely a baltát bo­ rította. hogy Súja szobáját zárni kell. Persze még úgy sem volt kellemes. hogy tudta. A vért. Fennáll az esélye. Nanahara Súja mégis­ csak haldoklik. haldoklik. biztos mindenkit meg akar majd ölni. és csupán annyit látott. Mi az. ahol rejtőzött. Tegnap már feltették neki néhányszor ezt a kérdést. Nanahara Súját. ahogy Nanahara… megölte Ókit. hogy Nanahara Súja kihúzza Óki Tacumicsi fe­ jéből a baltát. hogy jogos ön­ védelem volt. kezében a baltával. hogy fennálló esély? Ő látta azt a kettéhasadt fejet. Hogy ha életben hagyják. [506] . Haruka folytatta. hiszen nagyon komolyan megsebesült. (Helyesebben nem mesélte. láttad. Ő akkor rögtön elment onnan. Nem fordulhat elő. hanem kiáltozta. nem tudta felfogni. Ahogy telt az idő. Tehát. ahogy Haruka mondja (és mert Júko maga mesélte így). Júko egy kicsit távolabbról. Csepegett. de jogos önvédelem is lehetett. Mintha meghívná magához vendégségbe rémálmai rejtélyes ször­ nyetegét. Júko csak a végét látta. – Azt mondtad. hogy mégsem le­ het egy haldoklót sorsára hagyni. hogy behozzák. Hogy Nanahara Sújával vigyázni kell. Helyesebben az esze nem bírta befogad­ ni.) Hogy Óki Ta­ cumicsi kettéhasadt fejéből Nanahara Súja kihúzta a szeker­ cét. Elmesélte. kidugta a fejét. amikor meghallotta azt a tompa reccsenést néhány méterre a bokortól. amikor Haruka és a többi lány közbeszólt.

A bátyja. aki annyira megijedt. Golfütővel (szegények voltak. Ez némiképp hasonlított egy árvízre vagy egy forgószélre vagy valami más természeti katasztrófára. de nem volt egy nagy szám. Az apa nélküli családba beköszöntött a nyuga­ lom. Máig nem kérdezte meg az anyjától sem. hogy nem. meg minden. Bár lehet. a belek. Nem tudni. és bevitték az orvosi szobába. hogy Nanahara Súja veszélyes. Viszont amikor az apját halálra szúrták egy hazárdjátékkal összefüggő ügy kapcsán. (Az anyja megint verést kapott. alig folytak ki. aki kis híján megvakult a hozzávágott ha­ mutartótól. Néha még ma is látja álmában. Mert vissza sem akart rá gondolni. [507] . de lehet. rosszul lett. de ez bezzeg egy jó drága holmi volt) fejbe vert anyjának vér­ ző alakja. amikor meg akarta védeni. És saját maga. hahaha…”). Már a barátaik is feljöhet­ tek hozzájuk. Előfordult vele.) Lehet. ez a jelenet. Amikor valamit végig akar gondolni. hogy amikor hallotta egy osztálytársát egy horrorfilmről beszélget­ ni a teremben (Az az osztálytárs talán Nakagava Juka volt. Júko akkor az általá­ nos iskola első osztályába járt. Ebben talán szerepe volt az apjával kapcsolatos emlékeinek. Akkor még nagyon kicsi volt. és igen. Mindenesetre Júko fejében csak az járt. a félelem elsöpör minden egyéb gondolatot. Attól kezdve béké­ ben éltek az anyjával és a bátyjával. Csak a meggyőző­ dés marad hátra. Ennek is megvolt a maga oka.Ez a jelenet megtapadt a fejében. és olyankor bántotta őket. és nem tudta az okát.amikor az apja elnyomott rajta egy cigarettát. szomorkodás helyett inkább teljes szívéből megkönnyebbült. nem bírta elviselni. bátyját és Júkót magát is. hogy egyáltalán nem is volt különösebb oka. de gyakran ivott. Nem a mostohaapja. „Persze vicces volt. Júko anyját. hogy… Nanahara Súja veszélyt jelent rá. hogy egy hang sem jött ki a torkán. legalábbis Nanahara Sújával kapcsolatban. és képtelenné vált a logikus gondolkodásra. Mondhatni. aminek Sújához köze van. a vér szerinti apja volt. hogy emiatt. Júko ki nem állhatta az erősza­ kot.

amitől megint kétkedő lett az arckifejezése. Ám Júko fejéből mostanra még az emléke is kitörlődött mindannak. az itt lévő hat lány holtan fek­ szik. amelyek­ kel meggyőzheti Harukát. Ez már nem számít. – Igen – emelte fel-a fejét. Túlságosan ki vagyok merülve. semmi szükség rá. – Tényleg… Nem is tudom. és így szólt: – Tök rendes ez a Nanahara. hogy megbolygassa a csoport békéjét. mintha egy múzeumban közszemlére helyezett múmiát bámulna. Nem. Amennyiben Nanahara Súja nem éled fel többé. mi történt velem. Illetve helyesebb azt mondani.– Ugye? Hallotta. Igazából egy kuk­ kot nem értett abból. amit korábban gondolt. Kimondta. Nanahara Súja nem kel fel többé. hogy az emlék eltűnt valahol a kettéhasadt fejű fiú képe mögött. Saját magát is beleértve. Kereste a szavakat. nem? Szerintem ritka. Erre Haruka kissé megnyugodott. és nevetve áll felettük Nanahara Súja. Sőt kifejezetten helyesnek tartotta. amit Haruka mondott. néhány különc vonását leszámítva. de a tudatáig nem jutott el. alapjában véve igen szimpatikus fiú. kezében a baltával… Nem. Haruka? Még hogy rendes fiú! Honnan veszed? Haruka Júko szemébe nézett. de folytatta: – Szóval ha netán felébredne is. Júko olyan arccal nézett Harukára. Na igen. hogy Nanahara Súja. Micsoda? Hogy mondod. fejük szétnyílva. és vizionálni kez­ dett. majd bólintott. mostanáig Júko is úgy gondolta. hogy egy fiú ilyen rendes legyen. Nehogy nekem felébredjen! Ha… ha ez bekö­ vetkezik… [508] . Rájött a hideglelés. hogy Haruka a biztonság kedvéért rákérdez. ne veszekedj majd vele! Júko megdermedt.

hang­ szórót formált a szája elé a kezével. – Hű. mintha már nagyon rég nem látta volna ilyen vidámnak Jukiét. Csiszato hátranézett. és Ucumi Jukie lépett be rajta. A tegnapi levesnél legalábbis jobb lesz talán. de Júko ennyire nem gondolt bele. majd ülté­ ben Csiszatóhoz fordult. és megszólította. Azután megszólalt: [509] . mintha hernyók mász­ káltak volna rajta. Rájellemző egyenes tartás és gyors lép­ tek. de vékonyka hangján válaszolt: – Aha. (Pontosabban a Sújával való találkozás felett érzett öröme és a halálosnak tűnő sebesülése miatt érzett aggodalom kevere­ dett ebben az arckifejezésben. Sugárzott az arca. Azóta. és végigjártatta a szemét a lányokon. megnyugodtam – bólintott vissza Haruka. mindkét kezét csípőre tette. – Na jó. micsoda illa­ tok! A tűzhelyen lévő lábosból főzelék illata szállt fel a fehér gőz­ zel együtt. egyre komorabb lett valamiért az arca. de valahogy fáradtnak tűnt. Abban a pillanatban kinyílt a folyosóra vezető ajtó.De a megmaradt ép eszére hallgatott. Nem fog ilyesmi előfordulni. – Jó. bólintott és válaszolt. Csakhogy… Júko olyan bizsergést érzett a hátán.) Ezért most úgy tűnt. de most úgyahogy rendben volt. hogy Nanahara Súját behurcolták ide. Csiszato rengeteget sírt Mimura Sindzsi miatt. Rossz előérzete támadt… Jukie megállt. és a szokásos komoly. Ennyit még Júko is meg tudott róla álla­ pítani. Majd kicsit viccesre véve a dolgot. Jukie Júko érkezése után is nagyszerűen összetartotta a csapatot. Természetesen ennek láttán normális esetben ő is felélénkült volna. Nem lesz rossz.

azon ugye senki nem lepődik meg? Mosolyt erőltetett az arcára (igyekezett. – Ne már… Akkor minek zártam be az ajtót? – Júkóra moso­ lyogva folytatta. Egyfelől biztos volt benne. Már nem kételkedem Nanaharában. és a fejét rázta. Csak közölte. hogy megtette. amit vezetőként meg kellett tennie. valódi mosoly legyen belőle). ame­ lyet a szaglószervében érzett. Na igen. – Igen. Szatomi is felemelkedett a ka­ napéról. Il­ letve az éjszaka folyamán már többször is végiggondolta ezt a dolgot. Épp most van kajaidő. Baleset. de mosolyát megőrizve bólintott. De ettől függetlenül Júko egy pillanat alatt döntést hozott. Ezt hallván Jukie megkönnyebbülten sóhajtott. és mellettük… Júko elsápadt. És ha egy haldokló pasinak hirte­ len romlik az állapota. de ha mégis? Kigondolta a teendőket arra az esetre. Bezártam az ajtót. Óki Tacumicsi nevére megint felidéződött benne az a jelenet. hogy tegnap hülyén viselkedtem. Nanahara mondta. Pont jókor. És elégedetten nyugtázta a finom illatot. Óki Tacumicsi számára igen-igen nagy baleset lehetett valóban. – Sajnálom. – Tényleg baleset volt az Ókival. hogy ne kelljen iz­ gulnod.– Nanahara felébredt! Haruka és Csiszato éljeneztek. Nem gúnyos megjegyzés volt. majd Júkóra pillantva hozzátette: – Semmi baj. – Én nem izgulok – mondta. hogy egy tökéletes. És enni is akar – bólintott Jukie. [510] . és megfagyasztotta az ereiben a vért. hogy Nanahara Súja nem ébred fel többé. [Maradt 14 fő] 61 – Komolyan? Tud beszélni? – kérdezte Haruka.

Júko a zsebé­ ben. amiről azt gondolná az ember. A főzelékkel teli gőzölgő fazék mellett néhány fehér porcelán mélytányér volt egymásra rakva. Júko furcsamód nyugodt volt. és odament a mosoga­ tóhoz. – Úgyis le van zárva az épület. Valaha otthon az apja képében tomboló viharnak egy vélet­ len esemény vetett véget. Akkor újra visszatér a nyugalom. csak a fél kezét használva. és eltűnt a torony alatti szobában.Jukie azután Harukához szólt. Haruka bólintott. Haruka visszakérőezett. Egy kis időre nem probléma. Csiszato és Haruka vették őket elő a konyhaszekrényből. És ezúttal Júkónak magának kell megállítania őket. egy másik vihar felhői gyülekeztek. Hallat­ szott a vaslépcső kongása. A hátizsákjában talált fegyver egy speciális összecsukható gumibot volt. nem lesz semmi baj. [511] . hogy ebben a játékban nem lesz módja használni. ami benne volt. Miután befogadták ide. Haruka. – Nem is kell addig őr? – Nem – helyeselt Jukie. és megmarkolta. hogy nem is szükséges megemlíteni a többieknek. Olyasvalamit. Nem kell majd félnie többé.Meg bírja enni ugyanazt. Júko feltűnés nélkül felállt. És hozzájuk visszatért a nyugalom. ahogy feltrappolt. Most itt. nem hívnád le Jukát? Evés közben meg akarok valamit beszélni veletek. Nanahara Súja felbukkanása után pedig kigondolt valamit. Nem tépelődött. mint amit mi?”. kihúzta egy iciri-piciri üveg­ cse dugóját. – Hallod. Júko jobb kézzel a szoknyája zsebébe nyúlt. Míg Szatomi és Csiszato egymás után kérdezgettek Jukiétól. „. és emiatt végül senkinek nem árulta el a „fegyver” létezését. szintén úgy gondolta. ezen a helyen. de „rendkívüli mellékletként” még valamit adtak hozzá. hogy „Hogy érzi magát?”.

kivennéd? Az étellel együtt kell bevinni Napaharának. – Ekkor Júko letette a tányért. Júko folytatta: – Nem visszük be előbb Nanaharának az ételt? Jukie elmosolyodott. olyan. ez jó ötlet. Nakagava Juka vállán egy rövid csö­ vű fegyver lógott. Júko még tovább folytatta. – Tudod. – Igen… Ja. Júko megke­ rülte a másik asztalt. Nanahara felébredt? Kérdezte a tőle megszokott vidám hangon. ahogy nekiütő­ dött a mosogatónak. amelynek megnyújtották a hátulját. – Jó. aki Szato­ mival és Csiszatóval beszélt. mintha mi sem történt volna: – Úgy látom. Koppant. – Tudom. Asszem. Azt a tányért. kimerjem neki? Megfogta a tányért. tényleg – szólt. és erre felemelte a fejét. így mindig az őr tar­ totta magánál. Telt alkatú volt. Kongani kezdett a vaslépcső. miután letette az UZI-t az asztalra.) – Hallom. ott az asztalfiókban volt a gyógyszeres doboz. (Egy kilenc mil­ liméteres UZI géppisztoly volt. A szobának a mosogatóval átellenben elhelyezkedő sarkában volt az íróasztal a számítógéppel és a telefonnal. már kész a főzelék. – De. Eredetileg Noda Szatomi kapta. volt benne fájdalomcsillapító. mint egy nagyra nőtt automata pisztoly. de ez tűnt a leghatékonyabbnak. és Haruka meg Nakagava Juka jelent meg a szobában. és a teniszklub szabadtéri [512] . mint akinek eszébe jutott valami. és odament hozzá.[Maradt 14 fő] 62 – Jukie! – szólt oda Júko Jukiénak. várj egy kicsit.

tényleg. megvan. ugyan. hogy javítson a hangulaton. Csiszatóra nézett. Ha majd ennek vége lesz. és egy kicsit megrázta a fejét. mert abból majdnem az egészet rátekerték Nanahara Sújára. Azt még el kell mondanod – hallatszott Haruka hangja. nincs értelme. Majd utá­ na beveszem. hogy ezúttal egy ki­ csit érdesebb hang. Csiszato. Fájdalomcsillapító. ahogy Juka ezt mondja. igen. ugye. és kikapta az asztalfiókban talált nagyobbacska. és befogta a száját. Letette az asztalra. [513] . Ezt is elengedte a füle mellett. micsoda illat! – Júko is hallotta. Na. Szatomié kérdezősködött Jukiénál. Azzal Jukának leesett. ha ennek vége lesz.pályáinak köszönhetően szépen lebarnult. Úgyis fájt egy kicsit a hasam. – Igen – bólintott Jukie boldogan. lehajtotta a fejét… Júko elengedte a füle mellett ezt a beszélgetést. Mindenféle gyógyszer és géz. ez az! Javallott fejfájás. Jaj. borogatások voltak belezsúfolva. aki elvesztette a szerelmét. – Miért pont én? – Ajajaj… Pedig hogy örülsz neki! Jukie összeráncolta a szemöldökét. hogy miről van szó. – Hú. – Ja. menstruá­ ciós fájdalom. fából készült gyógyszeres dobozt. honnan is kezdjem? – vágott bele Jukie. titkár? Juka célozgatására Jukie elpirult egy kicsit. Mert… – Hű. fogfájás. Mi­ mura Sindzsit. Csak a kötszer hiány­ zott. és kinyitotta. Fájdalomcsillapító. Júko Juka hangjára kapta fel a fejét. Melyik lehet a fájdalomcsillapító?… Persze ér­ telme az nincs. Ő még ilyen kö­ rülmények között sem vesztette el a jókedvét. – És mit akartál megbeszélni? – Hallotta. – Micsoda öröm ez.

amelyikbe beleszórta azt az áttetsző port. Ránézésre meg lehetett állapítani. Juka a torkát fogta. és még egyszer vért hányt. és a csörrenéssel egy időben szét­ fröccsent a főzelék a földön. [514] . hogy Juka a mosogató előtt áll. mintha ki akarna ugrani. a kör alakból sugár­ irányban szerteágazó vörös vonalak a Nagy Kelet-ázsiai Köz­ társaság zászlójának mintáját rajzolták ki. Juka összegörnyedve feküdt az oldalán. Júko elsápadt. és kiöklendezte az előbb lenyelt főzeléket. A szeme a lehető legnagyobbra nyílt. ami a fehér asztalon fröcskölt szét. de Jukának már csak a vérhab bugyo­ gott a szája szélén. megkóstolom! Megfordult. – Juka! Juka! Mi történt? Jukie megrázta a testét. Ez vörös színű volt. Abból. fél kezében a főzelékes tányérral. és Juka feje már-már egészen olyan volt. és Jukához szaladtak. vagy kirepedhettek a hajszálerei. és a fehér része is vörösre színező­ dött. Napbarnított arca pillanatok alatt elfehéredett. de még azelőtt bekövetkezett. A fehér asztalon. és éppen beleeszik. Szólni akart. Egyértelmű volt. erre neki pont abból a tányérból kell. mert a sápadt arcán is sötétpiros pöttyök keletkeztek. mint egy groteszk szörnyé. Kóstolni lehetne a merőkanálból is. Valamilyen okból hirtelen vérbőség léphetett fel. A szája szélé­ ről vörös vérhab kezdett folyni. És Juka egy pilla­ nat múlva a főzelék áztatta padlóra rogyott. Juka már nem lélegzett. Hevesen hányt még egyet. És meglátta. Juka leejtette a tányért. – Juka! Mindannyian – a szavát vesztett Júkót leszámítva – felkiáltot­ tak. Mindenki szeme Jukára szegező­ dött.– Na lássuk csak.

Honnan tudhattam volna. Júkóval együtt. Noda Szatomi felvette az UZI géppisz­ tolyt az asztalról. Szatomi kiabálni kezdett.. hogy a keze egy pillanat alatt a szoknyája hátuljába tűzött pisztoly (egy kilenc milliméteres Browning Highpower. Egész testében remegett.Senki sem mondott semmit. Jukie reszkető kézzel a nyakához ért. Mindannyian (pontosabban Júkót leszámít­ va mindannyian. mi lett ebből. de a többieknek ez nem tűnt fel) egymásra néztek. Semmi nem volt… Ez nem… Haruka vette át a szót: – Valamilyen méreg…? Ez volt a végszó. (Ezzel valószí­ nűleg a többi négy lány is ugyanígy volt. Mereven tágra nyílt a szeme a szemüveg mögött. mind a négyen ösztönösen oldalra és hátrahúzódtak Juka holttestétől. – Ki volt az?! Melyikőtök volt?! Ki rakta bele a mérget? Ki akart minket megölni?! – Hagyd abba! – kiáltotta Jukie. Mire Csiszato: – Én… az előbb kóstoltam meg. A Juka mellett ülő Jukie és Haruka háta mögött kicsivel Júko álldogált sápadtan.) Jaj. és vé­ [515] . Mi lett… Tévedés. ezt ő maga kapta. hogy ilyen erős?… Ilyen… Ez tévedés… Megöltem… Meg… Véletle­ nül… Én nem akartam… Én nem őt akartam… – Ez nem ételmérgezés.. és a többiekre szegezte. Tévedés történt… Igen… De hát csak egy falatot evett belőle. Júko látta. ugye…? – folytatta Jukie reszkető hangja. Kattanás hallatszott. Ennyit mondott: – Meghalt.

Hát kell ennél jobb bizonyíték? – Haruka! Hagyd már abba! – mondta még egyszer Jukie. – Az előbb mondták be a híradóban. – Egyébként is. mit akadsz ki ennyire pont te? – Haruka! Jukie rászólt. aki eddig úgy tett. te ébren voltál. Haruka élénken rázta a fejét. Nem meglepő. és visszatért az eredeti helyére. Különben is… – Egy kicsit tétovázott. mintha a barátunk lenne. most kimutatja a foga fehérjét. – Nem tévedés – rázta Szatomi a fejét. – Mit játszod itt a főnököt?! Így akarod eltussolni. vagy igen? Észrevettem.gül is ő volt a csapat vezetője. – Hogy mondtad? – Jól hallottad – folytatta Haruka. Utána Harukára pillantva mondta: – Te főzted. Ez annyit tesz. Máskor mindig hig­ gadt volt. de megállt. Csiszato… – Kösz – mondta Csiszato. de most elborult az agya. – Tedd le a fegyvert! Valami tévedés történt. hogy kudarcot vallottál a megmérgezésünkkel? Igen? – Szatomi… – Jukie megdöbbenten tátotta el a száját. Torkaszakadtából üvöltött. – Szatomi! Ereszd le a fegyvert! – Mi van? – Szatomi Jukiéra emelte az UZI-t. hogy már csak tizennégyen maradtunk. Már alig vagyunk. [516] . de kimondta: – Szatominak és Júkónak is volt ideje beletenni a mérget. de már késő volt. hogy nem bízol bennünk. – Nem csak én. Amikor éjjel felébred­ tem. – Egy szemhunyásnyit sem bírtál aludni. – Nem én voltam. Keserű volt a hangja. Szatomi arca színt váltott. – Igen – fordult vissza Haruka Szatomi felé. úgyhogy magánál tartotta) felé mozdult. hogy valaki.

végigcsúszott lefelé az oldalán. A hangja elvékonyodott. Meg kell mondani… El kell magyarázni az igazságot. A szekrénykére borult. Jukiéra irányult. Júko úgy látta Jukie profilján. A teste lebénult a pillanat leforgása alatt bekövetkezett események hatására. A matrózblú­ za mellén nyílt lyukakból vér szökött elő. Ő volt a hibás. A következő pillanatban a keze a szoknyája hátuljába tűzött browningon volt. Bármelyik pillanatban meghúzhatta a ravaszt. és Csiszato hátán három lyuk keletkezett.. aki Jukié­ ra nézett szúrós tekintetével. mert ha nem. Biztos… Jukie egy sor ví­ vódás után Szatomi karját akarta célba venni. Szatomi arrébb kapta az UZI csövét. valami… vala­ mi nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lesz. – Meg akarta kaparintani a fegyvert. mintha valami fájdalmat pró­ bálna legyűrni. és csak állt ott dermedten. két-három lépést hátrált. [517] . Fegyverdörgés visszhangzott a szobában. Hirtelen Csiszato mozdult meg. – Jukie! Lődd le Szatomit! Szatomi Harukára irányította az UZI-t. Nem is kellett ellenőrizni… Meghalt. – Szatomi! Mit csinálsz?! – kiáltotta Jukie tágra nyílt szem­ mel. De. – Te is fegyvert fogtál! – kiáltotta Haruka. Ott volt egy másik lőfegyver a hatuknak osztottak közül… Egy cseh gyártmá­ nyú CZ75 (amit eredetileg Juka kapott). Az arca már teljesen elsötétedett. a fal melletti szekrényke irányába. ő pedig a hátára esett.Júko a szája elé tette a kezét. A mosogató felé fordulva jobbra. – Mér’? – Az UZI még füstölgött Szatomi kezében. és hasmánt elterült a padlón. A dörrenésekkel egyidejűleg Jukie hátrarepült.

ahol öt osztálytársa hevert. hogy szándékosan-e vagy izomrángás miatt. Vérpára terjengett. mint egy rendhagyó múzeumba keveredett gyerek tekintete. Júko is követte Szatomi tekintetét. a föl­ det pásztázta. hogy Haruka erőlködve felült fektéből. Haruka tes­ te végigcsúszott a földön. Odaszólt neki: – Te?… Te nem vagy olyan. A homlokán lévő lyukból ömleni kezdett a vér. Pont Nakagava Juka holttestére esett arccal lefelé. Szatomi UZI-ja követte és eldördült. Haruka feje pedig félig leszakadt a nyak­ örv felett. Júko egyes-egyedül maradt a szobában. Szatomi homlokának bal felén egy puffanással kísérve egy lyuk keletkezett. Kőkeménnyé merevedett teste remegett. Szeme pedig. ugye? Júko csak reszketett.Haruka egy pillanatig dermedten állt. [Maradt 9 fő] [518] . Nem tudni. és csak reszketett. A szája kinyílt… Balra nézett. de a szemüvege mögött a szeme sarkánál elakadt. Reszketett. és közben Szatomi arcába nézett. gépiesen elfordította be­ rozsdásodott nyakát. de a következő pilla­ natban már a browning felé futott. Ezután Szatomi az asztal túloldalán álló Júkóra szegezte az UZI-t. és a darabjaival együtt vér fröccsent szét. amely erre elfordult. és arrébb repült. amelyet Jukie ejtett el. De a lövések a padlón való nekifutás után keresztülhaladtak Haruka testén. Onnan megint elindult lefelé. Kiszakadt a matrózblúz oldala. és nem mozdult többé. Aztán Szatomi teste lassan előredőlt. de a browningot jó szorosan tartotta a jobbjá­ ban. és meglátta. Szatomi UZI-ja felhördült.

ám utána vitatkozás zaja követke­ zett. Megint fegyverropogás. A vita folytatódott. és a kilincsgombra tette a kezét. és már-már feladta volna. Csakhogy az ajtó makacsul ellenállt a rúgásnak. de ez most tényleg nem annak az ideje. Sújának olyan békés gondolatai támadtak. Ahogy Jukie mondta. Felismerni vélte Jukie kiáltását. Sóhajtott. és fenékre huppant. hogy egy fadarabot tettek rajta keresztbe. és kicsúszott belőle [519] . És megint csak fegy­ verropogás. de ép jobb keze segítségével valahogy kikászálódott az ágyból. A bal oldalába és a vállába belehasított a fájdalom. Egyúttal rájött. beakadt valamibe. hogy pisilnie is kell. Támadás… Ahhoz képest. Sebesült testét nagy nehezen egyensúlyozva felemelte jobb lábát. ezért felpattant az ágyból. és a valaha Szugimura Hirokitól tanult maegeri techni­ kával – egyenes rúgással – meztelen talpát az ajtónak lendí­ tette. de ahogy megnyomta. Az ágy egy csattanással az oldalára dőlt. de ki tudja. hogy biztos vala­ melyik ügyetlen lány elejtette a tányért az ebéd előkészületei közben. mert egyáltalán nem tudta a fát eltolni. Súja el­ vesztette az egyensúlyát. Az egycentis résen át látta. egy sietve összeeszkábált reteszt szereltek rá. és jobb kézzel megemelte az ágy vas csővázát. egy zárat. Az oldalán lévő sebbe belehasított a fájdalom. Súja jobb kézzel néhányszor megrázta az ajtó gombját. és mezítláb a padlóra ereszkedett. Elfordult. Megpróbálta az ujját benyomni az ajtórésbe. amikor az ajtórésen át fegyverropogás – megszokott hang – ütötte meg a fülét. Elment az ajtóig.63 Amikor a csörrenést hallotta. Több sikoltás követte. de en­ nél tovább egy tapodtat sem mozdult. amelyben eddig fe­ küdt. Felnyö­ gött. valami nagyon nem stimmel. Mindegy. Súja elsápadt. hogy rögzíthették. felállt. és nem nyílt to­ vább. Hátrakapta a fejét az ágyra. Az egyenruhájából csak a nadrág volt rajta.

Súja fél kézzel elrántotta az ágyat. vagy…? Óvatosan közelített az ajtóhoz. Ratatatata – az írógéphez hasonlatos hang most már élesen kivehető volt a nyitott ajtón át. aki Sújának háttal cövekelt le – ha jól látta –. Még egyet lőtt. Ezúttal szimpla lövés. mö­ göttük Nakagava Juka (Mitől ilyen az arca?). és meglátta. Súja kiment a folyosóra. mivel az a viszonylag nyúlánk. A bedeszkázott ablakokon még a re­ dőnyök is le voltak engedve kívül. Jukiéék teste között néhány fegyver hevert. Szakaki Júko volt. Mi történhetett? Valaki rájuk támadt. és eldöntötte a földre az ajtó elől. amely egy reccsenéssel ketté­ tört. a pillanatig mindenen eluralkodó bénaság. amikor meglátta Tendó Majumi holttestét. így elég sötét volt.a takaró meg az ágynemű. és az ajtó kilazult. Ugyanaz az érzés volt. és az asztal takarásában még valaki ha­ sal. a középső asztal mellett Ucumi Jukie és Tanizava Haruka. majd a másikvégéhez ment. A legtávolabbi ajtó volt csak résnyire nyitva. és teljes erejéből nekitolta. vállig érő kibontott hajú lány. hogy a konyhabútorokkal berendezett szobában. Az a valaki pedig Noda Szatomi kell hogy legyen. Súja felvette a törött fadarab hosszabbik. és kinyílt a folyosó felé. és három ajtó sorakozott. Súja teste kővé vált a döbbenettől. Fegyverdörrenés. és a kiszűrődő vi­ lágosság egy hideg fénypocsolyának tűnő foltot vetett a fo­ lyosóra. és a lámpák természete­ sen nem működtek. jobbra hosszan elnyúlt a folyosó. A résre szegezte a szemét. Megcsapta az or­ rát a padlót borító vér szaga. jobbra a fal mel­ lett Macui Csiszato. egyméteres felét az ajtó elől. mint az iskola előtt.. és sajgó testét vonszolni kezdte a folyosón. Csat­ tant. Az egyik végét az ajtóhoz húzta. Már semmiféle hang sem hallatszott. [520] . Balra volt a bejárat. Az ágy behorpasztotta a faajtót.

Súja szinte félálomban. és elhajította a fadarabot a kezé­ ből. lassan megfogta az ajtógombot. Megfeszítet­ te épen maradt jobb kezét. itt fekszik előtte… Meghalt? Halott? Júko. ahol öt kézből hármat hasz­ nálnak a baseballhoz. Súja odafutott a fegyverhez.Mi ez egyáltalán? Mi történhetett itt? Jukie… Ucumi Jukie. Azonban a játék legvégén külön enge­ délyezik a farok alkalmazását). csak még jobban összekuszá­ lódik minden. aki azt mondta Sújának. az arca eltorzult. egy olyan országban történt mindez. majd rávetette magát a földön Jukie és Haruka kö­ zött heverő pisztolyra. és belépett a szobába. Júko felsikoltott. amikor teljes erejéből hajított. megállt. és hátrálni kezdett. Erre Júko megpördült. de inkább Ucumi Jukiéhoz futott előbb oda. Ugyanekkor Súja is magához tért a döbbenetből. Júko mindkét kezét az arca elé kapta. és a labda nyílegyenesen szállt a dobódombról. Abban az egyben biztos volt. fegyvertelen volt. mint egy Mars-lakó. de a fa Júko orra előtt ért földet. és fenékre esett a véráztatta padlón. hogy létezett-e ilyesmi egyáltalán a Föl­ dön. majd a szoba túlsó vége felé iramodott. Messze-messze. aki háttal állt Sújának. Mint az egykori Kölyökligában (Lassan már az is meg­ kérdőjelezhető volt. és visszapattant. akit egyszer csak kitettek a Plútóra. felemelkedett és megfor­ dult. „Legalább az érted epekedő lányt hallgasd végig!”. Fé­ mes döngés hallatszott. Csak állt ott. [521] . A teste beleroppant. és eltűnt a mögötte lévő másik nyitott ajtón. Letérdelt mellé. Véreres szemmel meredt egy pillana­ tig Sújára. be­ nyitott. Lépcső? Súja egy pillanatig Júko hűlt helyét méregette. Elfutott az asz­ tal mellett. hogy ha ebben a feje tetejére állt. kibogozhatatlan helyzetben Júko megkaparintja a pisztolyt. az Androméda-köd környékén.

hallatszott. és fo­ nott copfjai Súja karjához értek. Ahogy megemelte. Azután a lényegében érzéketlen bal kezét a jobbal segítve. Nakagava Juka arcának színe elváltozott. Mert épp csak néhány perce beszélt vele? Vagy mert… „Mihez kezdtem volna. – Khh… – Összeszorította a száját. Lehet.” Az a könnyező. de Sújának muszáj volt megtennie. és szétfolytak Jukie matrózblúzán. Macai Csi­ szato hátán lyukak tátongtak.Látta a lyukakat a matrózblúzán. és érezte. és a szeme békésen csukva volt. Résnyire nyitva volt a szája… Már nem lélegzett. hogy a játék kezdete óta először könnyek gyűlnek a szemébe. magához ölelte Ucumi Jukiét. engem meg titkározgatsz. „Tudod te. ha te meghalsz… Érted. Hogy… hogy lehet… Súja újra Jakiéra nézett. hogy ennek nem volt semmi értelme. Az a magányos arc. Nem is kellett ellenőriznie. a szájából pedig vérhab folyt. de megkönnyebbült arc. És most itt a szeme előtt ez a rejtélyes módon nyugodt arc. hogy a vér a földre bugyog a mellétől a hátáig tartó sebekből. és leeresztette Jukie testét a földre. hogy mit je­ lent ez? Fel tudod fogni?” „Norikót az utónevén szólítod. A teste alatt vértócsa terjen­ gett. amiért Júko indult az előbb. majd felvette a browningot. Súja körbenézett. A ha­ sán fekvő Noda Szatomi feje alatt vértócsa volt. A feje hátrahanyatlott. [522] . – Á… Súja kinyújtotta ép jobb kezét a békés arc felé. mintha csak aludna. mit jelent ez?” Súja szeméből patakzottak a könnyek. Tanizava Harukának pedig majdnem leszakadt a feje.

hogy el lehessen férni. Júko jobbra indult. mint egy szőttesre. [Maradt 9 fő] 64 Szakaki Júko kifogyott a szuszból. Sokkal nehezebbnek érezte a testét. azt pedig egy vas csigalépcső ölelte körül. erősebben fújt. talán a magasság miatt. Lehet. és meggyorsította a lépteit fölfelé. A borús idő miatt tompa sötétkék színe volt. Júko kétségbeesett mozdulattal felrántotta és kiment. Ez a torony. mert mintha kezdene átázni a kötés. De akkor Szakaki Júko siko­ lyát verte vissza a világítótorony belseje. mint gondolta. – Szakaki! – kiáltotta Súja. közepén egy Fresnel-lencsével. mintha valami óriási egyszemű szörny lenne. előtte pedig. Az oldalán lévő sebe sajgott a fájdalomtól. amelyben a browningot tartotta. és magával hozta a tenger illatát. a formális kapu mellett. Az ajtón túl egy henger alakú helyiség volt. Világítótorony. mint amennyire a sebe­ sülései indokolnák. amely körül épp csak annyi a hely.Odament a szemközti ajtóhoz. A szél. Szakaki?! Nem látta Júkót a lépcső tetején. és a fehér hullámok mintákat rajzoltak rá. Abla­ ka nem volt. Ruhátlan jobb karjával. Balra egy alacsony ajtó vezetett a keskeny erkélyre. hogy újra vérezni kezdett. Súja a szemöldökét ráncolta. a félhomályba csak felülről jutott be némi fény. Középen egy vastag vas­ oszlop volt. egy fehér kisteherautó állt magára hagyatva. megtörölte a szemét. amely mögött a lány eltűnt. és közben elindult felfelé a lép­ csőn. Körben. Rögtön szemközt látszott a tenger. – Mi történt itt. Kis­ sé balról. A toronyszoba. és a világítótorony előtt egy kis tér terült el. mire felért a világítótorony tetejére. Kartávolságra volt az északi hegy. a hegy lábát körbefutva nyúlt be a burkolatlan út. [523] . csupasz betonfa­ lakkal. a szél ellen védő ablakokon át látni lehetett a borús eget.

de a dolog. Leguggolt. és erőt vitt a kezébe. Ha nincs létra. de még mi­ előtt alaposan mérlegelhette volna. És nincs több ideje. A korlát mentén meg­ kerülte a toronyszobát. ahonnan ilyesmit meg lehetne csinálni. Ez magas. Alatta terült el a világítótoronyhoz csatlakozó földszintes épület teteje. mi van a tornyon kívül. és írná lett félelmén. és a kerítés alján megfogta a vékony vasrudak egyikét. benne a szobával. Vagyis igazából nem az a magas­ ság volt. nem volt ott. De nagyot nyelt. A kerítésbe kapaszkodva óvatosan kiállt az erkély alig több mint tízcentis párkányára. Felfröccsenő vér. a lábszára oldala az er­ kély betonjához ért (érezte. és a teste a levegőben táncolt. A rakott szoknyája alatt. Ő még nem állt őrt itt. ahol mostanáig volt. Ezúttal most csak ő egyedül. de összeszorította a fogait. Kifért. A vérben arcát fürösztő Nanahara Súja. és nem tudta pontosan. hogyan szálljon szembe Nanahara Sújával. Hogy is lehetne erről leugrani… Magas ez túlságosan… Ebben a pillanatban a szeme előtti látvány megingott. hogy felhúzza magát. Nem volt tovább. de ahogy lenézett a lába alá. Mindenáron. Magas volt. Ettől a tény­ től egy pillanatra pánikba esett.Júko megkapaszkodott az erkély vaskorlátjában. Utána ki kell találnia. El kellett mene­ külnie. A fő. Felsikoltott. mintha közvetlenül a talajig ugra­ na. és kibújt az igencsak elnagyolt kerítés vasrudai közti széles résen. Markolta a korlátot. a fő. és visszamásszon a korlát túloldalára. csak leugrani lehet. Már csak ezt… [524] . Kis híján… kis híján meghalt. igen. megint rátört az a vízió. de akkor is elég magas. amiről azt gondolta. Rövidebb út. és lihegett. Nem maradhatott itt semmiképpen. a lába megcsúszott. Odakapott a kezével. elszédült. Júko az erkély pereméről csüngött alá. kettéhasadt fejjel. hogy lehorzsolódik a bőre). Nagyzihálás közepette tért vissza végül a kiindulási pontra. hogy ott kell lennie – egy vaslétra –. Behajtott egy égnek álló zsákutcába. és újra lenézett.

és a keze már épphogy csak az erkély peremé­ be kapaszkodott. – Neeeeeeeeeem! Igen. ja tényleg. ha elengedik a kezét. És most a bal keze is… – Áááááááááááááááááá! – A kiáltással egy időben egész testé­ ben érezte. és ezzel annyi volt…). miért pont ilyenkor kell nekem izzadni? A kezem. mint egy álomban. Utána rögtön már az egész jobb keze lecsúszott a peremről (a mutatóujja körme majdnem fenn tudta tartani magát. miért. de a következő má­ sodpercben sikítani kezdett. hogy Nanahara Súja teste kilóg a korlát mögül. A félelem és a kétségbeesés miatt pánikba esett. Miért. A pillanat törtrészéig Súja arcába bámult. és a bal kezével a forgáspontban meg­ ingott a teste. amellyel elvileg szorosan fogta a rudat. közben pedig gondolkodott. Felfelé nyúló bal karján ingaként himbálózva álmatagon emelte fel a fejét. így van. Megcsúszott a tenyere. ugye? A saját kezével akar megölni engem! [525] . – Ááá! – sikított Júko. A gyűrűsujja következett. Sikoltott.Egy erős szélfúvás megingatta a testét. természetesen meghal. és kiabált. Miért? Miért akar engem megmenteni? Fel akar használni valamire az életben maradásához? Vagy. Hirtelen egy rándulás futott végig a karjától a válláig. és meglátta. de nem volt értelme. de aki a kezét fogja. mint Nanahara Súja! – Nem! Nem! Szeme tágra nyílt. Már a vasrúdig sem bírta kinyújtani. És a tenyere hihetetlen módon izzadni kezdett. de a köröm levált. Csúszik a kezem… A jobb keze kisujja lecsúszott a betonpárkányról. jobb kezét kinyújtja. a haja összekócolódott. és a zuhanás néhány arasz után megszűnt. hogy lefelé zuhan. és az ő csuklóját fogja. nem más.

nem is csak a nyaka. Szakaki? Nem vagy valami jó színben”. Júko eltátotta a száját. ahogy Kuninobu Jositokival és Mimura Sindzsiékkel viccelődik. és a tetejébe még fel is akarja húzni. alig két napja még abban a teremben voltak) 3/b osztálytermének emléke. A komoly arc. és még erősebben szorította Júko kezét. „Tornaórán a lányok a tornateremben röplabdáztak. és ami­ kor Júko véletlenül kinézett az udvarra. majd gyorsan félbeszakította Jamamoto tanár úr olvasásgya­ [526] . az egész teste tele volt sebesülésekkel. amely az elméjét borí­ totta. kedvesen odaszólt neki a szomszéd padbál: „Mi baj. kezé­ ben a véres baltával. Visszatért a valamikori (na igen. letekint Óki Tacumicsi holttestére. amely Júko testét ostromolta most). akkor bizo­ nyára iszonyatosan fájhatnak a sebei. Lassacskán végighömpölyög a karján. Tényleg. és eléri Júko bal kezét. eloszlott a sötét köd. mint a tenger felőli szél. és a második bázison pózolt örömében. Izzadt az arca. hogy a nyaka jobb oldalán lévő sebnél.– Ne! Eressz el! – kiáltotta. amelyen Súja. benne Súja kedves arcával. amikor a ze­ neteremben egy bonyolult dallamot ismételget a gitárján. és a meztelen vállára folyik. Már a maradék ép esze is elment. Ez a szél magával vitte a képsort. Mintha csak szél fújta volna el (éppen olyan. Mi… miért? Ekkora fájdalom ellenére mi­ ért akar engem… engem megmenteni? Ez… Érdekes módon hirtelen jött rá. Súja elsőre gyönyö­ rűen elütött a harmadik bázisvonalig. mint hogy te ölj meg! Engedj el! Engedj el! Ennek hallatán mit gondolt vagy nem gondolt Nanahara Súja. az ezüstszínű pánt alatti kötést átáztatta a vér. A nevető arc. mindenesetre rezzenéstelen arccal üvöltött rá: – Maradj veszteg! Erre Júko megint bambán felbámult Sújára és észrevette. és ha most fél kézzel megtartja őt. – Uhhhh…! – nyögött fel Súja. – Nem akarom! Még mindig jobb itt meghalni. És amikor órán Júko sápadtan ült a menst­ ruációs fájdalmai miatt.

És csak a tettes. Jaj. Utána egy másik gondolatsor tört magának utat. hogy milyen helyes. hogy Súja jogos önvédelemből tette. hogy meg­ ölje… Amit véletlenül Nakagava Juka evett meg… Mindenki gyanúsítgatni kezdte a másikat. Az akkori aggódó arca. hogy meg kell ölnöm Nanaharát? Miért gondoltam ilyesmire? Pedig Nanahara az Nanahara. Azt pedig már nem. Júko valahonnan egy közeli bozótból látta. az egészség­ ügyi felelőst. Ez Nanahara Súja. Júko folytatta: – Én azt hittem. tényleg. Azt a jelenetet. nem is rossz. amire vezetett. Júko újólag elsápadt. te ölted meg Ókit… Azt láttam és féltem… Nagyon féltem. – Nanahara! – kiáltotta. és odahívta neki Fudzsijosi Fumijót. amikor megjelent utána Motobucsi Kjóicsi és Kavada. Én… én el voltam tévelyedve… És emiatt mindenki… Elsírta magát. könnyes szemét felfelé fordító Júkóra. ha nem fél Sújától. – Én… én voltam! Meg akartalak té­ ged ölni! Súja egy kissé meglepetten nézett a karja végén lógó. És mérget akartam tenni az ételedbe… Juka ette meg… Erre a többiek mind… Súja ebből mindent megértett. amikor ő az Óki Tacumicsivel való küzdelem után kiszedte Tacumicsi fe­ jéből a baltát. En­ gem… Miért? Miért hittem én.korlatát. Júko most fogta fel végre pontosan. akiről hányszor is gondoltam én. Persze értelmezhette volna úgy is. Ez az a Nanahara. Látta. Nanahara Súja megakar engem menteni. hogy az lett volna a csoda. vagy bal­ eset volt. A saját tetté­ ről és az eredményről. Csak ezt az egyet nem látta. hogy ki tette a főzelékbe a mérget. hogy Súja értetlenül néz rá. És mérget tett az ételbe. Júko maradt… [527] . De Júko már annyira rettegett. mi is történik körülötte.

– Mindegy. hogy megfeszíthesse a hátizmait. Júko Súját néző arca távolodott… Csattanás hallatszott. Sújának úgy tűnt. minden létező sebében egy csapásra felerősödött a fájdalom. Csak­ hogy… Júko jobbra-balra rázogatta könnyáztatta arcát. kétségbe­ esetten próbálta jobban fogni. mint aki le akarja rázni Sújáét. Az oldalán. a bal vállán. a feje furcsán eltávolodott a testé­ től. El­ kezdelek húzni! Ekkor Súja már hason feküdt az erkélyen. de nem tudott megkapaszkodni. A többiek miattam… A többiek… Ahogy kimondta. és a korlát résén lógatta ki a testét. az erkélyről kicsüngő jobb karját vissza sem húzva. és Júko elterült lent a földszintes épület tetején. inkább egy trükkfelvétel segítségével került volna oda hirtelen. a nyaka jobb oldalán. Hiába markolta Súja erősen. úgy mozgatta a kezét. mintha nem is az ő kezéből esett volna le. – Ah… Súja. A Súja karjára nehezedő nyomás hirtelen megszűnt. egy darabig csak ezt nézegette. Fészkelődni kezdett. Júko keze elvált Sújáétól. és végül be tudta húzni maga alá a jobb térdét. Emiatt úgy tűnt. És a teste. piros paca kezdett kialakulni. [Maradt 8 fő] [528] . a kezük megcsúszott a véren. mert a bal keze használhatatlan volt. Erősen tartotta Júko csuklóját. csak ne mozdulj. Nem. és erőlködni kez­ dett. amely Súja nyakából csurgott le.– Mindegy! – kiáltotta Súja. kilazult. a matrózblúzba és rakott szoknyába öltöztetett tes­ te kezét-lábát széttárva feküdt… A nyaka szokatlan szögben fordult el. – Nem. Felülről jobboldalt hosszúkásan deformálódott juharfale­ vél alakú.

Messziről is látszott a piros szín a feje alatt… Tudta. Hogy itt volt-e egyáltalán a fegy­ verdörgés forrása… Mindegy. amely egyben konyhaként is szolgált. akinek nem lehet látni… [529] . mint amikor Etó Megumi holttestére talált rá. de úgy volt vele. a világítótoronyhoz. de a hang alapján gyorsan keletre indult. Már néma csend honolt. Mögöttük sötétre színeződött arccal Nakagava Juka. Akkor az északi hegyen kóborolt. Tudta. Ekkor lecsúszdázott a szakadék szélén. A nyitott ajtón túl asztalok és székek voltak összevissza halomba rakva. már falfehér arcát errefelé fordítja. amikor a világítótornyot ölelő szakadékból lenézett. hogy a torony­ hoz tartozó téglaépület tetején egy lány fekszik. amikor meg­ érkezett a sziget északkeleti csücskébe. Jobbra a szekrényke előtt Macui Csiszato előreborulva. És még valaki. már elvesztette szem elől a tetőn lévő holttestet. A szobában. Körülbelül tíz perccel ezelőtt hallotta meg a heves lövöldözés hangját. Hiroki óvatosan továbblépegetett… És most a vértócsás szobában állt dermedten. és reagálni kezdett a szerkentyűje. Mintha valaki épí­ tett volna egy barikádot. így eddig meg sem nézte. Hat. Lát­ ta a bedeszkázott ablakokat. Tőle jobbra félig leszakadt fejjel (!) Tani­ zava Haruka. Ahogy csúszott lefe­ lé. szintén ha­ son fekszik a véráztatta asztal takarásában.65 Szugimura Hirokinak (fiúk. annyit rögtön észrevett. A rövid haj és a viszonylag kis termet miatt megint hasonlónak vélte Kotohiki Kajokóhoz. 11. de valamilyen okból lebontotta. Odament a világítótorony bejáratához. öt lány he­ vert. és az ajtaja valamiért ki volt törve). egyértelműen halottak voltak.) elállt a lélegzete. hogy jelzi a térkép. ugyanúgy. hogy halott. míg óvatosan haladt a folyosón (rögtön a bejárat mellett egy szoba volt. akiknek lehetett látni az arcát. ággyal. A középső asztal mellett a lány osztálytitkár. Jukiéék négyen. hogy ilyen feltű­ nő helyre csak nem fog elbújni egymagában Kotohiki Kajoko. De az az egy. Ucumi Ju­ kie fekszik a hátán.

De Hiroki most nem foglalkozott a fáj­ dalommal. Ahogy megemelte. de nagyon úgy tűnt. amelyet Szóma Micukótól szerzett. Hiroki visszafektette a holttestet. jobb kezéből letette a földre a botját. Hiroki újból készenlétbe helyezte a fegyverét. Arra volt a torony. a fegyvert is visszatette a nadrágja hátuljába. és nem is fájt annyira. Jobb kezében tartotta a szerkentyűjét a bottal együtt. hogy ki az. Ekkor visszatette a bal kezéből a fegyvert a nadrágja hátuljá­ ba. Különösen. az nem is vérzett. amíg felért a toronyszobába. miközben haladt felfelé. Kétség nem fér hozzá. amikor elesett – eltört… Ter­ mészetesen halott volt. Hall­ gatózott a szoba másik oldalán nyitva álló másik ajtó felé. Ott lehet felmenni a világítótorony tetejére. elment Nakagava Jukáé mellett is. visszatartotta a lélegzetét. de ellenőriznie kell. Leereszkedett az arccal lefelé fekvő valakihez. hogy más már nem rejtőzködik itt. keresztülment Ucumi Jukie és Tanizava Haruka holtteste között. de lehetőleg hang nél­ kül lopakodott fel rajta. és kiment azon az ajtón. csak megfordította a testet. és megkerülte az asztalt. [530] . majd egy lendülettel kinézett. de azért még rajta levő szemüve­ gének bal lencséje – talán akkor. természetesen az a tetőn fekvő valaki volt. Végül nem volt új jel. és figyelte. Rátette a kezét a vaskorlátra. Noda Szatomi volt. A gépet zsebre tette. iszonyúan megfájdult a jobb vállán a seb. és két kézzel megfogta a testet. és a szoba túlsó felén lévő nyitott ajtóra tekintett. Egy vaslépcső volt ott. Sietve. és kiment a szobát körbeölelő erkélyre. A cipője talpa cuppogott a padlót lépten-nyomon be­ borító vértől. Oda Tosinori lövése csak súrolta a combját. hogy ő is ha­ lott már. és a félrecsúszott. hogy valaki még van fönt. A szerkentyűjén megjelenő még egy jel.Hiroki még egyszer alaposan körülnézett a szobában. mert ha­ sonlított Kotohiki Kajokóra. A homloka bal oldalán egy piros lyuk tá­ tongott. Elképzelhető volt.

Felismerte. mert leesett és meghalt. És a támadó pedig már elment. de valaki megtámadta őket. hogy Szakaki Júko volt. Szakaki Júko fel tudott menekülni idáig. A félhomályos toronyban elindult a vas csigalépcsőn lefelé. nem ment vele semmire. amikor megjelent a támadó? Vagy a támadó bontotta el. és feltehetőleg minden nyílást lezártak. És még egy dolog: Nakagava Juka halála nem tűnt lőfegyver általi halálnak. azért ez mégsem. amikor kiment. hogy a lányok összegyűltek itt valahogyan. de… [531] . még egyszer lenézett a tetőre. hogyan jutott be közéjük. Hat lány halt meg itt egyszerre. Nem látott fegyvert a szobában. amely mentén mozgott. Persze ez lehetett a fáradtság miatt. Hogy kerül oda ennyi vér? És más is van még.Meglátta a matrózblúzos holttestet. Lehetséges. A bejárat melletti szoba ajtaja. illetve padlóba vájt lyukakból ítélve biztosra vehető. vagyis inkább megmutatta a valódi énjét? Nem. elmerengett a tenger felé. könnyed szédülésfélét érzett. de ez a holttest nem Ko­ tohiki Kajoko volt. mire Hiroki ideért… Csakhogy a bejárati barikád… Ha be voltak deszkázva az ab­ lakok. Miért törték össze? Hiába gondolkozott. akkor miért bontották ki a barikádot. benne hagyta volna a nyomát a testében. Forgatókönyvként pedig… Reálisnak tűnt. Megrázta a fe­ jét. és egyikük hirtelen elárulta őket. és visszament a toronyszo­ bába. bezárkóztak. Mintha megfojtották volna vagy va­ lami hasonló… Az asztal tetejére ömlött vérre sincs magyará­ zat. de a táma­ dónak be sem kellett avatkoznia. közben a falat nézte jobb híján. és a feje alól vér folyt ki. Először lent végzett ötökkel. Mintha a csigavonal. De akkor is… Érezte a sóillatú szelet az arcán. A nyaka furcsán ki volt tekeredve. de a sebekből és a falra. és gondolkozott. hogy igazá­ ból a lányok heten voltak. hogy annak a lövöldö­ zésnek a hangját innen hallotta. de akkor ez nem magya­ rázza meg.

Maradt nyolc ember vagy még kevesebb. de azért Sindzsi tudta. Persze másféle szövege volt. Hármójuk nevét sem ol­ vasták még be a híradóban. mademoiselle? Hű. de Kajokót mindenképpen fel szerette volna ültetni arra a vonatra.” Hirokinak mintha derengett volna valami. mindenféléről beszélge­ tett vele. miközben ment a kerületi kor­ mányhivatalnok unalmas beszéde. Tehát így most nyolc. Igen. Vajon él még Kotohiki Kajoko? Nem halt meg netán dél óta valami számára ismeretlen helyen? De Hiroki azt gondolta. talán két éve. és biztos Koto­ hiki Kajoko is él. szállj fel majd a vonatunkra!” Tényleg van vajon mód a menekülésre? És ő el tud majd menni Kajokóval együtt addig a pályaudvarig? Ezt még nem tudta. szinte biztos volt benne. hogy Sindzsi jóban volt Szeto Jutakával. Parancsolja a kezemet. az új év előtti félévzáró ünnepségen. Túl sok idő. hogy rajta kívül nincs is más utunk a me­ nekülésre. persze. hogy a nevetés fontos tényező a harmónia el­ érésében. hogy biztosan él még. Érted. Kavada Sógo azt mondta: „Ha úgy hozza kedved. A déli hírekben azt mondta Szakamocsi.Ezzel mínusz hat fő. mint amit Mimura Sindzsi monda­ na ilyenkor. sokkal cinikusabb. mert még túlságosan gyerek volt. Egyszer. Szugimura? Én még nem na­ gyon bírom felfogni. De [532] . Talán azért. Ez is meggyőződése volt. Maxi­ mum. ez tisztára olyan volt. mit jelent ez. Sindzsi gyakran viccelődött. Viszont ő él. mint Jutakának. hogy tizennégy ember maradt. De biztos rá fog találni. Bár nem volt semmi alapja. és lehet. de azért teljesen ő sem értette. és időnként csípős humorú. kerek másfél nap telt el a játék kezdete óta. milyen fontos nevetve felülkerekedni a dolgokon. és ő még nem tudott rátalálni Kotohiki Kajokóra. és akkor mesélte neki Sindzsi: „A nagybátyám mondta régen. meg tudta érteni. Azután Nanahara Sújáékra gondolt.

[533] . Gyorsan elmenni innen. amelyik megelőzte. Újból körbe­ tekintett a vérben úszó szobán. egy ház kútjából szerzett újabb ada­ got). már nem égett a tűz a lábos alatt. becsapta az ajtót. oldalt ugrott. Az a hang volt. de a gáztűzhelyen egy lábos volt. Éjjel. Sindzsi kérdésére már nem tudnak válaszolni. Bizonytalanul állt a lábán. Nem először hallotta már ennek a fegyvernek a ropogását. A félhomály miatt annak a valakinek csak a körvonalai látszottak. Vagy ez volt az a hang. Amíg kábult fejjel ilyesmiken gondolkozott. a bejáratnál valaki állt.akárhogy legyen is. majd követte azt az iszo­ nyatos robbanást. mögöt­ te a kintről bejövő fénnyel. Idegességtől eltorzult arccal pattant fel. és újra bependerült a konyhába. amelyet Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko halálakor is lehetett hallani. Ugyanakkor a sziluett keze tá­ jékáról heves tűzcsóva lövellt elő. le­ kuporodva elkapta az ajtó gombját. mert már hosszú ideje nem aludt. a háta mögül hallotta – tehát ez végzett vele. Persze a gáz ki volt kapcsolva. ahol az öt holttest hevert. A hosszú folyosó végén. de megrázta a fejét. és elvette a szemét a fazékról. ezért éhes is volt. Mimura Sindzsi is és Szeto Jutaka is ha­ lott már. Az átható vérszag miatt nem vette észre. és finom illat áradt felőle. de a benne lévő főzelékféle még gőzölgött. A játék kezdete óta csak a kormány által kiutalt kenyeret ette (a vize is elfogyott már. és a lövedékek sora közvet­ lenül Hiroki folyosón maradt lába előtt haladt el. egyszer csak visszaért a konyhába. Megnézte. Kinek van kedve enni egy ilyen helyen? Inkább gyorsan el kell jutnia Kotohiki Kajokóhoz. Hiroki. amikor elmenekült Oda Tosinoritól a küzdelmük után. és bezárta. még mielőtt elcsodálkozott volna. valami előre gyártott tüzelőanyaggal főzhettek. Kitámolygott a folyosóra.

Amíg azzal fog­ lalatoskodna.) A következő pillanatban egy feketeség ugrott be a szobába. míg azokat le­ szedi és kiugrik. Micuko hátrahagyott hátizsákjából előkerül­ tek a töltények. és már lőtt is. és megfogta a piszto­ lya markolatát. Hajaj… Most az a valaki mit szándékozik tenni vajon? Halk léptekkel közelít az ajtó túloldalához. Ha ilyesmivel próbálkozik. Időbe telik. neki sem lehet annyi ideje. Single Action Automatic. Nem lesz ideje újratölteni. A toronyba vezető ajtóra is rápillantott. Csak hét plusz egy lö­ vedék van benne. Biztos – mint Hiroki – meghallotta a fegyver­ dörgést. aki meghallot­ ta a mostani fegyverdörgést. vagy kint várako­ zik Hirokira? Nem. Nem. csak a tartalék tár nem volt meg. az Micuko zsebében maradhatott. Szerencsétlenségére az abla­ kok belülről be voltak deszkázva. Colt Government. és most telire is volt töltve. bal kézzel hátranyúlt. ahol a lányok holtteste hevert. A kilinccsel a középpontban szétrepült az ajtó. mi történt. aki megölte Ucumi Jukiéékat? Vagy netán maga a tá­ madó tért vissza? A padlón térdelt. és idejött megnézni. a géppisztolyos – lehet. az sem menne. Az ajtó oldalához tapadva Hiroki végignézett a konyhán. Vagy a támadóra va­ dászik. esélyt ad valakinek. a legjobb esetben is csak kifeküdhet a tetőre Szakaki Júko mellé napozni. Ez tehát az a valaki volt. Rá se hederített a szobában lévő halottakra. mert ha nem zárja le gyorsan az ügyet. hogy más fegyvere is van – könnyedén elintézi. egyenruhában. semhogy le lehetne róla ugrani.Még ezeken az eseteken kívül is hallotta néhányszor. Amikor egy bukfenc után felállt. hogy őt magát hátba támadhas­ sa… Így is volt.) az. hogy Kirijama Ka­ zuo (fiúk. csak egyenesen az ajtó melletti holt térre irá­ nyította a géppisztolyát. kiderült. [534] . (Egyúttal az ajtón keresztülment lövedékek némelyike meg­ tépázta a pont szemben fekvő Macui Csiszato holttestének vállát és oldalát. 6. A torony túl magas.

Hiroki kihasználta az alkalmat. az asztal előtt. a bot túlsó vége célba vette Ki­ rijama arcát. Mozgása minden bizonnyal még Kirija­ mát is meglepte. és szaltót ug­ rott. Sorozatütés! Egy menetre kiejtelek a játékból. és csupán nyolcvan centi távolságot hagyott maguk között. Akkor már egy re­ volver volt a jobb kezében. felnézett. hogy ne hagyja lőni a má­ sik felet – mint már megtudta: Kirijamát. és a lövések zaja abbama­ radt. hogy Oda Tosi­ nori pisztolya volt. és harmadszor is kiverte Kirijama kezéből a fegyvert. és fe­ lülről támadt Kirijama Kazuóra. megpördült. de Hiroki a földet érése után már készenlétben állt. A kilenc milliméteres Ingram M10es leesett. Lemondott a számára szokatlan pisztolyról. Kirijama a nadrágjából előhúzott még egy fegyvert (egy nagy automata pisztoly volt. de a Hiroki kezében lévő egykori seprűnyél még az­ előtt eltalálta a csuklóját. Az imént egy pillanat alatt döntött. amelyet Oda Tosinorinál látott Hiroki). és fel akarta emelni a fegyvere csövét. és azt is kiverte a kezéből. Csak arra van szükség. hogy az újabb ütés elől kitérjen. és a levegő­ ben táncolt. azonnal bevetette a botját. A következő pillanatban a bot egyharmad része súrolta a fejét. és máris a szoba közepén állt. Hiroki egy pillanat alatt nyomult előre. meglendítette a botját. és mi­ előtt még leért volna a földre. Noda Szatomi holttesténél állt meg. és az asztal túlsó felén. Kirijama észrevette. és felmászott az ajtó melletti magas. Ám a bot néhány centivel az orra előtt megállt. Hiroki furcsa­ [535] . Mögötte volt az asztal. A reccsenést. végigcsúszott a földön. Már nem tud hátrálni. Hiroki felismerte. Csakhogy Kirijama hátradöntötte a felsőtestét. ahogy a bot eltört. Kung-fu-filmbe illő ele­ ganciával ugrott át Ucumi Jukie holttestén. de nem az a revolver. és újra eltette. Mert nem volt ott senki. Egy kiáltással megforgatta a botját. Az felrepült a levegőbe.Öt-hat lövedék a falba fúródott. beépített szek­ rény tetejére.

hogy abból lassan kimegy az erő. A lényeg. Akkor a bot híján szabad két kezé­ vel elkapta a csuklóját. hogy valószínűleg még Mimura Sindzsinél és Nanahara Sújánál is nagyobb testi erő­ vel büszkélkedhet. Azt mondták róla. Ahogy elkapta. és elgurult. mintha valami furcsa táncot járna. De Hiroki egy darabig csak állt szemben Kirijamával. Addig húzogatta. és csodával határos módon megúszta. hátracsavarva megtar­ totta. A szemét vette célba. Azzal a Kirijama Ka­ zuóval szemben. A következő pillanatban Kirijama jobbja nukite kéztartással egyenesen Hiroki arca felé tartott. a jobbjával pedig már előhúzta a pisztolyát. A hátrafésült hajú Kirija­ ma feje lekókadt. Ugyanakkor jobb lábbal teljes erejéből hasba térdelte. Hiroki érezte a bal kezén át. Győztem. de egy rövidet köhin­ tett. Lehajtotta a fejét. amivel Kirijama jobb karját fog­ ta. és le fog rogyni a földre. és hallatszott. Hiroki bal kézzel tartotta Kirijama karját. Min­ den lövésnél megremegett Kirijama teste. Rájött. Kirija­ ma arca teljesen kifejezéstelen maradt. ahogy összekoccannak. hogy Kirijama az arca elé emelt bal tenyere élével törte el a botot. és felhúzta a kakast. Győzött.mód csak késve hallotta meg. hogy megúszta. a Kirijama Kazuóval szemben. A végén kinyílt a pisztoly závárzata. Ezt a Kirijamát én… [536] . és a válla is mozgott a zihálásától. Ha Hiroki elengedi a kezét. Beleütközött a korábban ki­ esettekbe. hogy még soha nem vesztett csatát. Fé­ lelmetesen gyors ütés volt. amíg el nem fogyott az összes töltény. akiről azt tartották. a teste végig­ csúszik majd az asztal élén. a nyolcadik hüvely le­ koppant a padlóra. A gyomorszá­ ja tájára nyomta a csövét és meghúzta a ravaszt.

lövés hangját hallotta. Feljajdult. Derékszögben hajlított jobb kezével belekönyökölt Kirijama állkapcsába. de hideg szemmel meredt rá. Volt nála egy negyedik – talán a nadrágja alatt. mert Oda Tosinori golyóálló mellényét viselte. [537] . Kirijama hátrarepült. Hogyhogy… még mindig él? Természetesen azért. Ebben a pil­ lanatban különben sem lett volna értelme ezen gondolkodni. Alig lépett ki az ajtón. és az ajtókeret­ ből letört egy darab. Hiroki felnyögött. Hiroki arról a kézről lassan visszaemelte a tekintetét Kirijama arcára. amellyel Kirijama jobb csuklóját tartotta. Kirijama Kazuo változatlanul gyönyörű. És a bal keze. Ugyanakkor a Hiroki hasába szúrt kés kikanyarított belőle vagy harminc gramm húst. Töltény nélküli fegyverével együtt felemelte a jobb ke­ zét. Jaj… Ez gáz. Hirokiból mélyről jövő sóhaj szállt fel. esetleg a bokájára rögzítve. Kirijamának nem lehetett annyi ideje. és vért fröcskölt szét. de erről Hirokinak fogalma sem lehetett. és a folyosóra vezető ajtó felé futott. Nagy gáz. Engedett a bal keze szorítása. a kést markoló bal keze Hiroki hasába nyomódott. és nagyot nézett. A következő pillanatban viszont már sarkon is fordult. De Hiroki összeszedte minden erejét.Ebben a pillanatban éles fájdalom nyilallt a jobb oldalába. hogy felvegyen egy fegyvert a földön heverők közül. és újra rászorított a ke­ zével. A Nagy Kelet-ázsiai Köztársaság zászlójához ha­ sonlatos vérfolt most az Egyesült Államok lobogójára módo­ sította a mintáját. és végigcsúszott a vértől mocskos fehér asztalon. Kirijama megcsavarta a kést. Kirijama Kazuo nézett fel rá.

egyenruhája és cipője volt már rajta. és pont. A szigetet borító zöld megtisztul. így a lövés nem találta el. de összegörnyedt. a többször felzendülő fegyverropo­ [538] . és lógott az eső lába. A browning pedig az összegyűjtött töltényekkel együtt a hátán lévő zsákban volt. A vállán az UZI géppisztoly lógott.Nem foglalkozott a lövésekkel. amelyet meg­ talált Jukiéék szobájában. és szép sötét színben pompá­ zik a vaskos felhők meg a vízcseppek között befurakodó erőtlen fényben. Jobbra nem takarta el semmi a kilátást. A nadrágja elejébe tűzte a CZ75öt. Rögtön elhagyta a világítótornyot. egy szirt tetején éppen elkezdett gallyakat gyűjteni a tűzra­ káshoz. amikor a sziget északi végén. Lélekszakadva futott a kisteherautón és a kapun túli bozóto­ sig. A ruhája elázott a fákról lehulló esőcseppektől. de számára de­ rültnek tűnt az idő. látszott a tenger. de már bevette magát a bozótba. még meghallotta a jól ismert géppisztolyt. futott tovább. Kint felhős volt az ég. Az esőcseppek fehér függönyén át a tenger tompa szürke színű volt. Saját inge. Súja ebben a zöld növényzetben cikázva haladt lassan előre. mielőtt kiért volna. Hi­ ába történt zárt helyen. és ahogy – mondhatni – várható volt. Nem mintha ott megpihenhetett volna… [Maradt 8 fő] 66 Szemerkélni kezdett az eső. Átugrált a bejáratnál összevissza dobált asztalokon és széke­ ken. lövöldözés hallatszott a világítótorony irányából. negyedóra múlva. és jobb kézzel tartotta a markolatát. Megint hallotta a géppisztoly hangját. A fehér földön vérpöttyök maradtak a nyomában.

Akkor kezdett el esni az eső.gás hallatára nyilván ketten is odamentek. hogy a másik Szugimura Hiroki. úgy fél három körül. hogy mégsem tér vissza a világítótoronyba. amikor a szirt sziklás részén be­ fejezte a két farakás előkészítését. Súja kis vívódás után elindult visszafelé a világítótoronyhoz. A C3-as mező tiltott. Öngyújtót hozott magával a világítótoronyból. Súja pedig felhagyott a próbálkozással. Azt azért nem gondolta. nekiindult. Súja megint meggondolta a dolgot. A tűzgyújtás ráér akkor is. és úgy tűnt. és elment onnan. mintha tényleg annyi ideig hallotta volna. amikor a halk csiripelés elhallgatott. Biztos arrafelé vannak valahol. hogy Noriko és Kavada direkt odasietnének a lövöldözés helyszí­ nére. Hozzávette azt az időt. De ennek a lövöldözésnek is hamar vége lett. amikor éppen nyugatra akart fordulni a sziget északi partjánál. de az eső miatt nem nagyon akart meg­ gyulladni a tűz. Még ha az egyik Kirijama is. Hiába menne vissza. Alig hallhatóan messziről madárcsiripelés ütötte meg a fülét. de a mellet­ te lévő D3 és C4 még nem. hogy az egyikük Szó­ ma Micuko. Legalábbis a játék kezdete óta napközben egyszer-egyszer hallott madarak egyike sem csiripelt. Bár annak is megvan az esélye. könnyen előfordulhat. A másodpercmutató hét rovátkát mozdult előre. ha a közelükbe ért. tizenöt má­ sodperc. Vagy talán vár rá még egy újabb holttest. már biztos nem talál ott senkit. Úgy tűnt neki. hogy az a túlságosan is ismerős hang Kirijama Kazuo géppisztolyából ered. [539] . Remélhetőleg Noriko és Kavada nem tettek meg olyan nagy távolságot. Egy darabig hegyezte a fülét. Ahogy ezt kigondolta. és végül úgy döntött. és azután össze­ csaptak. Az eső felerősödött. Kavada azt mondta. és gyorsan ránézett a karórájá­ ra. amíg rá nem nézett az órájá­ ra. de nem maradt már olyan sok játékos. Meg különben sem lehet túl gyakori az esőben éneklő madár.

Jó. és eléggé benne jár már a nyugati part vonalában. és felemelte vele a karját. A számlapon az üvegére esett cseppek miatt eltorzult mutatók délután három óra öt percet jeleztek. hogy annyi vért vesztett. De már csak egy kicsi. Ritkultak a fák. A madárhang mintha nem annyira a tenger felől. az UZI csövét a bal csuklója alá tolta.Súja továbbment a sziget északnyugati partja mentén. Már csak egy kicsi. ebből megtudta. de sokat számított. mint megszok­ ta. Zóna szerint Súja a B6-ból tartott a B5 fe­ lé. Nem azért. és újra meghallotta ugyanazt a madárfüttyöt. De ilyes­ mivel már nem volt energiája foglalkozni. Felnézve lát­ ta. hanem mert azon a szűk területen valami furcsasá­ got látott. [540] . Ha úgy történne… csak meghúzza a kezében lévő UZI géppisztoly ravaszát. Annyira fájtak a testét borító sebek. Persze most is bármikor… megtámadhatja valaki egy tisztáson. hogy szinte hány­ nia kellett (igazából nyugton kellett volna maradnia). Kavada az. inkább a hegy irányából hallatszana. mert ott állt valaki. mintha hiába erőlködnie izom­ ból. és a bozót megszakadt. Súja megtorpant. bokrok ágai. Amikor beért a bozótosba. így megtöbbszöröződtek a kínjai. és fegyvert sze­ gezett rá. Az előbbi óta pontosan tizenöt perc telt el. hogy megkerülte a hegy lábát. hogy az északi hegy alakja egy kicsit más. Súja még egyszer rápillantott a tengerre. Nem is kel­ lett segélyhívó füstöt eregetnie. és le volt gyen­ gülve. Most már határozot­ tan. és kereken ti­ zenöt másodperc múlva abbamaradt. szét kellett hajtogatnia a növénye­ ket maga előtt. Még egy kicsi. ha másfél kilométert gyalogolt idáig. Kavada megszólaltatta neki a madárcsalogatót. És alig három perce harmadszor is csiripelt az álmadár. és elindult felfelé a lankás emelkedőn. Megállt. Könnyebb volt. Már közelről hallatszott.

Méghozzá az ütő­ vel. A madarak erre nagy szárnysuhogással elrepültek a holttes­ tektől. hogy… Tadakacut agyonverték. A szürke kupacból egy kis pirosság került elő. hogy Tada­ kacu arca. amely megmenekült a madarak csőrétől. Utána meg kettesével-hármasával [541] . és a szájához kapta a jobb kezét. hogy az eső lemosta. és egy madár szállt vissza Súja lá­ bához. amely különösen durva volt. hogy mindkettőből fekete nadrágos-cipős lábak kandikálnak ki. Az orra. és rávette magát. majd megállapította. annak ellenére. Odalépett. Rátört a hányinger. Ráadásul mocorogtak. Megállt az esőben ez előtt a két holttest előtt. Ehhez képest Júicsiró arca még szép volt. hogy megnézze őket. Persze… az ajka és a szemgolyói mintha már hiányoztak volna… Szárnysuhogás hallatszott. Valahogy uralkodott a hányingerén. Mindkettejüknek szabadon volt az arca. de mégsem lőtt. és a ravaszra tette az uj­ ját. Tadakacu fejével összevetve. ez arra utal. amely nélkül nincs baseball. hanem eleve a csontozata kegyetlenül deformáló­ dott. Körbenézett. Tadakacu fejére. hogy az egy gém nagyságú madár volt. és minden csurom vér volt. és rögtön mellettük a fűben talált egy a base­ ballütőt. a madarak pedig csipkedni kezdték. amelynek pirosra mázolódott a feje. és sér­ tetlenül megmaradt. észrevette.Először két gyűrött. nem a madaraktól lett olyan. szürke kupacnak látszottak. a vörös hús több helyen kilógott a bőr alól. A vége. benne az UZI-val. Holttestek. Aztán észrevette. Rettenetes látvány volt. Ahogy meresztgette a szemét. hogy Hatagami Tada­ kacu és Takigucsi Júicsiró volt. és rikácsolt egyet. halvá­ nyan pirosra színeződött. Két fiú halt meg itt. Madarak za­ bálják a holttesteket! Önkéntelenül rájuk emelte az UZI-t. szintén össze volt törve. Erre Súja végre felfogta.

megfeszítette… Nem húzta meg. Az a két szétcsócsált arcú holttest. Nagy szemű esőcseppek hullottak az arcára. hogy meghalnak az emberek. Madarak… Pfuj. ha az énekesmadarak­ kal kivételt tennék? Megint hajszálra abbahagyta tizenöt másodperc múlva. és közben megint rájött a hányinger. Továbbgyalogolt. Az enyhe emelkedő mentén végig tart a bo­ zót. Súja mozdulatlanul állt. mert ez itt a tengerpart? Elverte a szemét a két holttestről. biztos úgy ítél­ ték meg. kiújult a visszatartott hányin­ gere. és bement szemben a bozótba. hogy egy darabig még csirkét sem aka­ rok majd enni. Súja felemelte a fejét.visszajött a maradék. Norikónak és Kanadának már itt kell lenniük a közvetlen közelében. émelyegve megkerülte őket. Azt már megszokta. Most az a legfontosabb. de… [542] . Még több madár jött vissza. soha többé nem fogom a saját számaimba beleírni a tengeri madarakat. Súja körbenézett. Egészségünkre! Nem lett volna szabad hánynia. hogy nyugodtan? Ne szórakozzatok velem! Súja megint az UZI ravaszára tette az ujját. gusztustalan madarak kajálják… Soha többé nem fogom a tengerparton üldögélve békésen nézegetni a madarak táncát. Jaj… A madarak undorítóak… De mi lenne. Talán… talán errefelé. De… hol? Mielőtt gondolkozhatott volna. Most már nagyon közelről hallatszott. A szigeten heverő többi holttestet is ugyanígy zabálják a ma­ darak? Vagy ez csak amiatt van. És puha húsuk a ma­ darak délutáni lakomájává válik. hogy visszatérjen Kavadához és Norikóhoz. A háta mögül rikácsolást hallott. …Még. hogy nyugodtan jöhetnek. lehet. de hogy ma­ darak. Ám akkor megint megszólalt az a csiripelés. csak még jobban elgyengül tőle.

Persze végig nem evett semmit. – Súja… Súja… de örülök… de örülök… – Sírt. de ez most nem számított. és hányt. és a jobbal éppen leengedte a nyílvesszőt. Kavada volt. hogy ő biztos elszakította a zsinórt. A vásári mutatványos arc nézett rá a bokorból. – Másnapos vagy. Akkor jött rá. Egy vadiúj hányás kellős közepén találkoztak újra. hogy ő is mindjárt elbő­ gi magát. Túl sok halál… Ebben a játékban már túl sokan hal­ [543] . és Noriko jelent meg a háta mögött. és lábát húzva-vonva oda­ futott Sújához. A hűvös esőben hozzábújó Noriko teste meleg volt. amelyet Kavada kife­ szített. Reflexszerűen az UZI-t is arra fordította. Csuromvizes volt a haja az esőtől. Megint hányt. belehasított az oldalába a fájdalom. amelyet majdnem kilőtt. de most ez sem számított. Súja megtörölte a száját. Elengedte az UZI-t. Megzörrentek az ágak.. így csak gyomorsavat. De a csöve lassan újra leereszkedett a földre. és csak a jobb kezével ölelte át Norikót. A poénkodó szövegével ellentétben a hangja nagyon kedves volt. A sárga folyadékba valami rózsaszín is kevere­ dett. Ömlöttek a könnyek a szeme sarkából. Szinte eltolta az útjából Kavadát. – Nanahara! Súja felkapta a fejét.Letérdelt a földre. vagy mi? – kérdezte Kavada. Szemét Sújára szegezte. hogy már a gyomra is tök kész van. Savanyú szag csapta meg az orrát. és összekeveredtek az arcát ver­ deső esőcseppekkel. mintha festék csöppent volna bele. Lehet. és feltápászkodott. és a szája széle remegett. Súja rámosolygott. Noriko felemelte a fejét Súja karjában. Ahogy Noriko teste nekiütközött. Bal kezében egy fából eszkábált íjat tartott. Aztán észrevette.

Súja először nem értette. Kavada az üres alumíniumdobozzal és szénnel megint vizet forralt. ez mindennél fontosabb. hogy sok embert összeszed­ jen. Súja erőtlenül csóválta a fejét. – Jó.tak meg. – Fordítva sült el Ucumi terve. hogy nála legyen. mi történt a világítótoronyban. egyet sóhajtott. – Nem egyszerű valakiben megbízni… [544] . amelyet Kavada hozott el a rendelőből. Az ágak széléről csepe­ gett az eső. és kezet fogott vele. [Maradt 8 fő] 67 Kicsit lejjebb a part felé. Nagy. Kavada kifújt egy kevés füstöt. és kivette a szájából a cigijét. azokra pedig sűrű levelű gallyakat halmoztak. annak a bugyogása keveredett az eső zajába. vaskos keze volt. A lába között feküdt az UZI géppisztoly. egy helyen kilógott a szikla a növényzet alól. Norikóhoz pedig a browning. Súja keserűen bólintott. Kavada odasétált. Kavada meg­ gyújtotta a cigarettáját. és a jobb kezét nyújtotta. hogy újra látunk! Üdvözöllek! – szólt Kavada lágy han­ gon. hogy ők ketten épségben vannak. és a szá­ jába vett egy szál Wild Sevent. Kavada végighallgatta. Két nagyobbacska ág volt nekitámasztva ennek a falnak. és egy tengerre néző alacsony falat képezett. hümmögött. Végül úgy döntöttek. Sújához került a CZ75. Súja először is bevette azt az erős fájdalomcsillapítót. hogy tetőként védjen az esőtől – bizto­ san Kavada barkácsolta össze késsel. aztán leesett neki. – Borzalmas volt. majd elmesélte. de szerencse. Noriko testén keresztül kinyújtotta a jobbját.

hogy ennie kell. hogy te élsz. Nanahara. Mintha valamin törné a fejét. Súja elvette. Ahogy már rágni kezdte. a sebei fájtak. és odaadta Sújának. Ucumi Jukie és Tanizava Haruka halálát. – Egyél csak szépen. – Súja. és a homlokát ráncolta. – Kavada is lesütötte a szemét. bírsz enni? – kérdezte Noriko. és bólogatott. El volt keseredve. Norikóra nézett.) Szóval nagyon nem volt étvágya. Végül pillanatok alatt beburkolta az egészet. – Nehéz. (Erről nem beszélt nekik. de épp az előbb pakolt csak ki a gyomrából… Plusz fel­ villant a fejében az egész okozója. Súja pedig bólintott. Noriko odanyújtott neki egy kenyeret. Súja a balján ülő Norikóra pillantott. cigarettával a szájában. és érezte. mint gondolta volna. Kavada zsebkendővel fogta meg a doboz szélét. a Hatagami Tadakacut és Takigucsi Júicsirót körberajzó gyűrött. hála Ucumi Ju­ kiééknak. Súja ránézett erre az arcra. ami­ kor meghallotta a barátnői. felemelte. [545] . amelyen megnőtt a borosta. szótlanul dohányzott. De Jukiéék már kiszálltak a „játékból”. Tudta. és kettőt beledobott az alumíniumdobozba. szürke kupac képe. Ő él. meglepő módon csúszott is. A lelkieket le­ számítva… a teste igencsak megéhezhetett. hogy forr a víz. Sújának eszébe jutott Ucumi Jukie arca. Nem volt olyan rossz ér­ zés.– Hát nem. Instant leves szaga kezdett terjengeni. ő elvette és belehara­ pott. – Egy kis repetát? – kérdezte Noriko. attól hányt. Majd megszólalt: – De a lényeg. Mi már ebédeltünk Norikó­ val – mondta Kavada. és végül bólintott. töltött egy műanyag pohárba a levesből. Azok a kupacok alig száz méterre innen mocorognak még… Azt mondta. hogy a forró folyadék a nye­ lőcsövén át levándorol a gyomrába. A kockaleves íze szétterjedt a szájában. de amint megállapította. elővette a szintén Kavada-féle leveskockákat. nagyon nehéz. és lassan a szájához emelte. él.

szájában a ciga­ rettával. Igazából nem volt minden rendben. de ezek szerint arra nem volt szükség.– Még egy kis levest kérek. hogy egyszerűen túl szoros a könyöke felet­ ti kötés. – Felemelte az üres poharát. Profilból lehetett látni. Ivott még egy korty levest. – Biztos. Egyre merevebbnek érezte a bal karját. Visszafordult Norikóhoz. és Sújára nézett. hogy a vállán lévő vagy a könyöke fölötti seb mi­ att-e. majd letette a poharat a lábához. Már minden rendben. Súja Kavadára nézett. Oda sem fordult. Noriko felpillantott. Nem tudni. Noriko utána megismételte a kérdést. a fél szemöldökét felhúzva nézett Sújára. miközben átvette a po­ harát. – Tessék? – Te már jól vagy? – Igen – nevetett Noriko. csak bólintott. hogy minden rendben van a sebeiddel. Azután Kavadát szólította. amelyet már többször feltett. Nori­ ko töltött neki. Súja? – Igen – bólintott. de mi mást válaszolha­ tott volna? A zakója ujjából kilógó bal keze színe kissé eltért a jobbtól. Kavada hozott ma­ gával a rendelőből egy antibiotikumot is. Az is lehet. – Akkor jó. – Noriko! – szólt Súja. – A megfázás elleni gyógyszert az­ óta is szedem. és ránevetett. – Mi van? – Kirijamával kapcsolatban… [546] . Kavada épp az UZI-t vizsgálgatta.

Akik Sújával megüt­ köztek. hogy nem Kirijama Kazuo az egyetlen. És ott van még az a fegyverropogás. és rágyújtott. Súja úgy tippelte. Kavada lesütötte a szemét. ahogy végiggondolta a tegnap óta történteket. akkor Szóma Micuko is azok közé való. hogy elvált volna Kavadától és Norikótól. hogy megint ezt fogja hallani tőle.Igen. és ez az érzés ebben a játékban a végsőkig felerősödött. és nem tétovázik. – Az előző játékban? – Nem. amikor eljött a világítótoronyból. – Láttam én már hozzá hason­ lót. amit Szugimura Hiroki mondott. hogy valami nem stimmel vele. amelyet az imént hallott. amit akkor kiáltott: „Hát ember ez?” Szóval milyen ember ez a Kirijama egyáltalán? Természetesen megállapítható. ami azelőtt foglalkoztatta. és folytatta: – Szerintem ő egy üres ember. – Na igen – emelte fel az arcát. és ha igaz. Megint eszébe jutott a géppisztoly csövéből kilövellő tűz és mögötte a hideg tekintet – és kirázta a hideg. Arra gondolt. Megint cigarettát vett elő. megta­ pasztalsz ezt-azt. Ha az orvos fia vagy a nyomornegyedben. nem ott – rázta Kavada a fejét. De Kavada nem ezt válaszolta. és az ujjával birizgálta az automa­ ta-félautomata kapcsolót az UZI biztonsági zárján. Hidegvérű és higgadt. ezért folytatta: – Miféle fajzat szerinted? Én sehogyan sem tudom megérteni. Óki Tacumicsi vagy akár Akamacu Josio is. De Kirijama nem ismer kegyelmet. Egészen máshol. hogy nem is kell megérteni. [547] . és föléjük tornyosult. megint előjött a kérdés. Igaz. Sújának mindig az volt az érzése. Kifújta a füstöt. – Máshol. aki „beszállt” ebbe a játékba. Kavada nem szólt semmit. Kavada még régebben megmondta.

Ráadásul ennek valószínűleg… nincs oka. mert nem láttuk. úgyis nem­ sokára szar lesz belőle. vagy megszedtem magam. – Szugimura megemlítette Szóma Micukót. Kirijamá­ nak nincs oka. hogy így született? Akkor az… Kavada megint beleszívott a cigarettájába. Ilyen típus. Súja is és Noriko is bólintott. Ez a különbség pedig nagyon nagy. mint én. és itt jön a de. amikor reggel felkelek? Hiába eszem bármit. De Szóma csak lerázza magáról az elveket és az érzelmeket. hogy eh­ hez a szaros országhoz ez az értelmetlenség dukál. tudunk [548] . Vagyis bármire rámondhatjuk. Nincs oka. de semmi ér­ telme nem volt. Teljességgel értelmetlen. Mert számunkra még lehet valami élvezetes. – Gondolj bele! Talán nem is az ő hibája. ha ő soha nem fogta fel. egy­ szer úgyis meghalok. hogy mi. – Igen. Viszont Kirijama eseté­ ben nincsen ok. Súja törte a fejét. hogy senki sem tehet róla. – Még az olyan átlagemberek is. Nincs is félelmetesebb ennél. – Elég félelmetes – suttogta Súja. Jó ruhákat hordtam. mert nincs hova. – Hogy tényleg rákattant-e a játékra. majd kifújta a füs­ töt. változatlanul Kavada arcát figyelve. Neki biztos megvan rá az oka. Tehát… – folytatta aztán Kavada. Szómá­ ban és Kirijamában van hasonlóság. Miért kajálok én. hogy ez azt jelenti-e vajon. Bár lehet. időnként mindent értelmetlennek találnak. azt nem tudjuk.– Üres? – kérdezte Noriko. De. – Az elvek és az érzelmek. illetve semmiféle értékítélet nem tud gyökeret ereszteni a szívében. ha valaki ember formájában jött a világra. – Igen – bólintott Kavada. de mi van. kiérdemeltem az emberek irigységét. Ha egy kicsit is megnézted az osztályt. nem? Minek megyek be az iskolába tanulni? Még ha véletlenül sikeres lennék is a jövőben. Bár azt nem tudom. hogy mit is je­ lent bizonytalannak lenni a jövőben. az – értett egyet Kavada.

és ivott egy kortyot. Idáig egy szuszra mondta el. hogy azt választja. hogy eljött a világítótoronyból. Az vezette ide. Csend telepedett rájuk. Kavada a megrövidült cigarettájából szívott egy utolsót. hogy piti kis dolgok ezek. Csak választ. De úgy választott. Az is. de persze most sem hagyta nyugodni a dolog. Súja megint fel­ emelte a leveses poharát. ahogy esik. de Noriko megelőzte. meg ott a többi érzelem. hogy mi egy ilyen emberrel állunk szemben. úgy puffan alapon… Most is si­ mán megtörténhetett volna. azután hozzáfűzte: – Igen. Azután felnézett a borús égre a Kavada által készített faágte­ tő szélénél. hogy mit fog csinálni. Kétségtelen. Néha ellenőrizzük. Nincs fix mércé­ je. Ez az elméletem. Innen meglátjuk. Kirijamánál valószínűleg hiányoznak ezek az ér­ zelmek. – Szugimura épségben van vajon? Norikóékkal is beszélt a lövésekről. félelmetes. Így nincs nála értékmérő. nem megy bele a játékba. Ebből következőleg egy­ szerűen csak választ. és az is. Súja Kavadára nézett. ha nem az ilyesmik töltik ki ben­ nünk az űrt? Én legalábbis nem ismerek más magyarázatot ezenkívül. hogy igen. Erről Sújának eszébe jutott a madárhívó. akárhol füstöl is a szigeten. – Biztos nincs semmi baja – mondta Noriko. hogy létezhet ilyen élet. de miért hord magánál Kavada ilyen furcsa holmit? Ezt akarta megkérdezni. De mi más.örülni. amelyeket azután hallott. észrevesszük egyáltalán? Kavada bólintott. – Szugimura rátalált már vajon Kajokóra? [549] . – Ne aggódj. és elnyomta a földön. – Ha füstölni kezd.

hogy… Súja egy kukkot nem értett belőle. 8. és Súja rá figyelt. Kavada kibontott egy újabb csomag cigarettát. – Mi az? – Nem tudom – rázta Noriko a fejét. majd suttogni kezdett. [Maradt 8 fő] 68 Kotohiki Kajoko (lányok.) a térdét átkarolva egy bozótban ült. Súja felemelte a fejét. Közeledett a naplemente. Zónák szerint az északi hegy oldalában. – Mivel róla van szó. csak felváltva nézegetett a másik kettőre. mint akkor. – Hát… – Súja most is úgy válaszolt. Ehhez a rohadt játékhoz. – De… – Noriko tovább mondta. de a bozótba elérő fény nem muta­ tott különösebb változást. hogy? – Ő túlságosan… – szólt közbe Kavada. megtudjuk a füstből – válaszolta Ka­ vada.– Ha összetalálkoztak. Délutántól [550] . Súja összehúzta a szemöldökét. a déli lejtőn fekvő E7-ben. Noriko bólintott. – Mi lehetett az az elintéznivalója Kajokóval? Már akkor is beszéltek erről. és fel sem néz­ ve folytatta: – Szentimentális. Viszont Noriko akkor azt mondta: – Ja! – mintha valamire rájött volna. Csak éppen sötét volt. hogy… A „hogy”-ot elnyújtotta. – Lehet. lehet. – Nem tűn­ tek különösebben közeli barátoknak. amikor még a rendelőben vol­ tak. – De lehet.

hogy az osztálytársai két­ ségbevonhatatlanul fogyatkoznak. Délben már csak tizennégyen voltak. és két órával ezelőtt el is kezdett esni az eső. Mert egytől a hegycsúcs déli oldala. a D7-es is tiltott te­ rület lett. Mostanra már csak… Tizenkét vagy tíz ember? Kajoko letette a jobb kezében lévő nehéz pisztolyt (Egy Smith & Wesson M59-es automata használati utasítással. Kajoko zsebkendőt tett a fejére. Végig azt a pisztolyt markolászta. hogy még veszélye­ sebb lenne mozognia. Csupán a hatóránkénti hírek adták tudtára. Először az északi hegy tetejétől rögtön keletre bújt el – a C8as zónában. Fázott. [551] . de Kajoko csak lapult. Így persze… Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko meggyilkolását is majdhogynem testközelből látta. és a markolat formája élesen. És vissza­ fojtott lélegzettel gubbasztott. meg még egy robbanást is. Tudta. rögtön dél után ment ar­ rébb. anélkül hogy bárki megtámadta volna. hogy ott van mellette az a valaki. Megfordította a tenyerét. És azután is lövések hangja. pirosan rajzolódott ki rajta. de azért a matrózblúza válla már csuromvizes volt. már elgémberedtek az izmai. Másodszor ma. Messziről és időnként eléggé közelinek vélt helyekről többször lövéseket hallott. aki megölte őket. és eltelt a nap. Azután a bejelentett tiltott zónáknak megfelelően kétszer he­ lyet változtatott. de megérezte. úgy védekezett az eső ellen. eltelt az éjszaka. A feje feletti fakoronának köszönhetően nem verdesték köz­ vetlenül az esőcseppek. Megkérdőjelezhetetlenül leszűkült a moz­ gástér.vastag felhők gyülekeztek. és a bal keze segítségével hátra­ hajtva kinyújtogatta a jobb keze ujjait. Így az északi hegy tetejének környékét lefedte há­ rom tiltott zóna. Eddig még nem találkozott senkivel. de termé­ szetesen Kajokót kevéssé foglalkoztatta a fegyver nevének megfogalmazása) a lábához. Meghúzta magát. És természetesen még annál is job­ ban… félt.

Kajokóékat főleg csak az ülőhelyek elrendezésével. de ilyesmivel persze nem tudta enyhíteni az egész lényét kínzó szomjúsá­ got. hiszen azok­ ban már lehet valaki. a teasütemény kiké­ szítésével és hasonló apróságokkal bízták meg. Egyrészt nem aludt szinte semmit. A szer­ tartáson ténylegesen csak felnőttek vettek részt. és alig több mint egy litert ivott meg a játék kezdetétől mostaná­ ig. [552] . Jóképű volt. hogy vizet gyűjtsön. Egyetemistának tűnt. Ez a rendezvény a helyszínéül szolgáló Kormány-park meg­ rendelésére készült. vállig érő haját önkéntelenül a füle mögé tette. Hány­ szor és hányszor megjelent már előtte a játék kezdete óta! Nem állt ugyan annyira közel hozzá.Az egész testén úrrá lett a kimerültség. de a fiú elnézést kért a késésérc Kajoko vendéglátók között helyet foglaló tanárnőjétől (egy majdnem negyvenkét éves néni). Kajoko eltompult agyában újra felderengett egy kép. mert így be kellett érnie a kapott kenyérrel és vízzel. mint a rendezvény kezdete. de azért nagyon fontos volt számára. majd helyet cserélt vele. mint a szintén eszébe jutó szülei és húga arca. annak a teaiskolá­ nak a rendezvényén. úgy dél körül. Még nemrég kezdett csak odajárni. ő is egy segítő. de még nem vedlette le teljesen a gyerek­ arcát. Tompának érezte ma­ gát. Spórolni akart a vizével. Ő pedig a vendéglátók között volt. Erőtlenül sóhajtott. és újra megmarkolta az M59-est. A folya­ dékfelvétele nem volt elégséges. és benedvesítette kiszáradt ajkait. Néha levette fejéről a zsebkendőt. és munkához látott. Kajoko azt hitte. de az még az egyharmadáig sem telt meg. Jóval később érkezett. hogy a korábban kiürült palackját egy csöpögő ág vége alá tehette. és egy szabadtéri teaceremónia volt tu­ risták számára. másrészt félt bemenni a házakba. Az eső egyetlen előnye. Egy őszi ünnepnapon rendezték meg. ezért ott volt az éhség és a szomjúság is. A középiskola első évében látta először őt. ahova Kajoko tanodája tartozott.

Ennyi idősen azért mégsem festhette magát. hogy vele találkozhassak. hogy nem­ csak helyes volt. Azért járok a tanodába.” A barátnője elmesélte. hogy ellátogat az ő tanodájukba.Nagyszerűen csinálta. amikor megtudta. és a gim­ názium elvégzése után máris helyettes tanárként több tanít­ ványa is van. hanem okos is. amikor hátulról megveregették a vállát. Fiatal kora ellenére egyáltalán nem állt rajta furcsán a hagyo­ mányos öltözet. de gyönyörűen eligazgatva vette fel a kimonóját. hogy még jobban be­ lebolonduljon a fiúba. lendületes. hogy a fiú tizenkilenc éves. olyan volt. szépen megfésülködött. aki ere­ detileg elrángatta Kajokót a tanodába. gyönyörű testtartása. és tökéletes helyre tűzte be a kedvenc sötétkék hajcsatját… Egyenes szemöldök. megemelkedett a percek száma. határozott körvonalú száj. Ahogy az edénytörlővel bánt. tucatáru. amit Kajoko a tükör előtt töltött. vagy a teahabosítót kezelő friss kézmozdulata. „Az iskola nagymeste­ rének unokája. (Mások szemszögéből valószínűleg nem tűntek volna nagy dolognak. széles. Megfordult. Pontosabban a szeretőjéé. Kajoko akkor csak arra gondolt. De volt azért Kajokónak két különleges emléke vele kapcso­ latban. hogy mennyire más világban él az az ember és hogy vannak ilyen emberek is. lapos. Egy jó darabig elhanyagolta a saját feladatát. ugyanakkor nem feledkezett meg a körülötte lévőkről. és csak őt nézte. akinek a kislányoktól kezdve a nénikig megszámlálhatatlanul sok rajongója volt. Lévén. Hát. Egy fel­ sőbb éves volt a Siroivai Középiskola teaszakköréből. de nem rossz formájú orr.) [553] . És a tetejébe még állítólag nem is járt senkivel. de azért elég felnőttesen nézek ki… Talán nem is lett volna szükség okokra. szóval hihetetlen. illetve nagy ritkán. de… A teaiskola rendezvényei előtt. Én is odavagyok ér­ te. de azért szépen elnyúló szem. mint egy ideális férfi. nem olyan nagy.

Ettől a fiútól kitelik. akadt egy probléma. és akkor pedig még odáig is fajulhat a dolog. hirtelen kifo­ gásolni kezdte a szervezést. miután fennakadás nélkül lezajlott a ceremónia. tavasszal történt. A Siroivához közeli Sidóban. elintézi. A kormány területi kultu­ rális megbízottja. a hivatalnok pedig most azt bosszulta meg. ám nem sokkal azután. a rendrakás közben kifigyelte. hogy elkezdődött. mert a hivatalnok úgy ve­ zeti le a feszültségét. És ez az akkor tizenki­ lenc éves fiú elsimította az ügyet. de mindketten csak szerencsétlenkedtek. és ezt a sötét üzletet a nagymester udvariasan visszautasította. hogy a nagymester nem tartózkodott ott. Szép tiszta tekintetével ránézett Kajokóra. és há­ tulról megszólította.Az egyik eset második év elején. A fia és annak a fia helyette­ sítette. A fiú kezében az ülőpárnákkal megállt és visszafordult. De Kajokót nem hagyta nyugodni a dolog. hogy beleírja a jelentésébe… Ezért. hogy határozottan magára vállalta az egész fe­ lelősséget. az isko­ la központjában rendezték meg. A problémás hivatalnokot bevezette egy különterembe. mikor marad egyedül a folyo­ són a fiú. aki maga is az elsők között tevékenykedett az ülő­ párnák és egyebek elpakolásánál. Végül eloszlott a haragja. Utána békésen folyt tovább a ceremónia.” Ezenkívül nem mondott semmit. „A megvesztegethetetlenségünkkel szolgáljuk a hazát…” és hasonló szózatokat zengő államhivatalnokok közül sokan csak a haszon érdekében éltek befolyásukkal. Összeszedte magát. a teaiskola szokásos ceremóniáján. pedig az is­ kola megszüntetése forgott kockán. így önöknek sem kell aggódniuk. hogy többet kapjanak a Köztársaság hagyományos kultúrát támogató pénzeiből. majd nemsokára egyedül tért vissza. Még az is lehet. és az iskola jelen lévő feje­ sei sem kérdezték. „A kormánytisztviselő úr eltávozott. Gyakran előfordult az ilyesmi. hogy kormányellenes tevékenység gyanújával letartóztatják (úgy­ nevezett átnevelő táborba küldik). mert éppen kórházban ápolták. hogy részesedés fejében felajánlotta. mi történt. akit vendégként hívtak meg. A probléma az volt. [554] .

csak a füle cseng. és a tea útja is arrafelé vezet minket. Nincs semmi baj”. „Az a hivatalnok rosszin­ dulatúnak tűnt. ezúttal egy régi templomban. Mindenesetre emlékezhetett rá a fiú. Aztán meg­ fordult és elsietett. hogy gondoltál rá. amit tesz. de ebben az országban ez nagyon ne­ héz. de különösképpen ennek az országnak a berendezkedése torzítja el az embere­ ket. Mindannyian a harmóniára törekszünk. Aggodalom ide-oda. és egy nagyon picit kioktató hangon egy nehezen érthető dolgot mondott. mert attól kezdve min­ dig rámosolygott.” Nevetett. Kiment a kertbe. ameddig csak lehet. [555] . „Kö­ szönöm. mondta. és elmosolyodott. De attól még nem rossz dolog. és folytat­ ta: „A teának nincsen hatalma. hogy végre sikerült rendesen szót vál­ tania vele. Kajoko égő arccal álldogált ott még egy darabig. A fiú hig­ gadt viselkedésétől meg is könnyebbült… Noha nem értette meg százszázalékosan. Kajoko ismét egy rendezvényen volt. és a ka­ méliafa virágait nézegette (igazándiból akkor is őrá gondolt…). amit hallott. Először fordult elő. „Az a kor­ mánytisztviselő sem önszántából teszi. de teljesen el volt ragad­ tatva. Azért még tovább ment.aki izgult ugyan. ha alkalomadtán találkozott a tekintetük. hogy minden rendben volt-e. Az a találkozásuk. hogy hihetetlen ugyan. hogy a fiú mennyire felnőtt. hogy megkérdezd. Kajoko szá­ mára döntő fontosságú volt. amikor hirtelen hátulról a jól ismert. Azután megint visszaemelte a tekintetét Kajokóra.” A fiú megértette. Hát élvezd te is. Persze a vi­ lág más részein is biztosan ugyanígy van. de azért folytatta. amely második telén történt. mire gondol Kajoko. tiszta hang szólította meg: „Milyen szép!” Egy pillanatig azt hitte. de az a fiú áll ott. „Csak azt szeretném kér­ dezni. Kajokóval már attól ma­ darat lehetett fogatni. és ha…” A fiú félbeszakította Kajokót. és Kajokóra mosolyog. de visszafordulva látta.” A végét mintha csak magának mondta volna már.

amikor csinálod. kedvesen mosolygott. hogy még csak gyerek. csak találkozott volna vele. és a fiú talán csak bókolt egyet az iskolája egyik szadó-rajongójának. hogy milyen szépen tar­ tod magad. amiből észrevette. Miért kellett ennek így történnie? Egyszerűen csak arra vágyott. Beletemette az arcát a rakott szoknyájába. De az sem megle­ pő. Olyan feszes valahogy. Az igaz. Igen… Pont. – Hogy tetszik a teázás? Szereted? – Igen. Elég lett volna neki egy röpke pillanat. a hú huszonnégy. mert igaz. hogy még csak gyerek. hogy majd ő megmutatja. de amikor tizennyolc éves lesz. hogy találkozzon azzal a fiú­ val. Jól összeil­ lenek… Ilyen emlékei voltak. és felnézett a kaméliára. Természetesen ő még gyerek volt. hogy sír. hogy komolyan beleszeressen valakibe. és szépnek [556] . Valahogy határozottnak tűnsz. Életében először fordult elő vele. (A csettintgetve ujjongást elhalasztotta későbbre. amikor egyedül maradt a mosdóban. Beszélgettek egy kicsit. de ez a szép benne. – Tényleg így gondolom. hogy Kajoko attól még sikernek tudta he. Pisztolyt markoló keze remegett. Amikor a szertartásról beszélgettek. – Én? Á. forró folyadék itatta át a szoknyáját a térdkalácsán.hogy nem a teaszertartás magyarázata vagy valami hivatalos intéznivaló miatt szólítja meg.) Ettől kezdve egyre elszántabban gyakorolt. Én… nem egyszerűen csak az egyenes hátra gondolok. De a maga módján akkor is igazán szerette őt. már hogy lennék én… A fiú a ruhaujjában tartotta a kezét. Csak nem megy olyan jól. nagyon. mint ez a virág. dehogyis. hogy ezt meg­ mondja neki. Arra gondolt. Az esőcseppektől eltérő. – Úgy érzed? Pedig mindig örülök.

meg hogy a rajtuk felgyülemlett esőtől csuromvizes lesz. És a kezében egy pisztoly volt.” Valahogy így. Felfelé biztosan utolérné. meg akarta mondani: „Én még gyerek vagyok. és teljes erejéből kapkodta a lábát. inkább dzsoggingolok vagy valami. Megzörrent a bokor. de lefelé talán… A háta mögül ágzörgést hallott. Az egyenruhájának és az ingé­ nek hiányzott a jobb ujja. egy lépést hátrált a hanggal ellentétes irányban. Hiroki szája tátva maradt. – Kotohiki! – szólt Hiroki hangja. de Kajoko figyelmét ehelyett in­ kább a sáros arcán ülő két szeme vonzotta magára. Mintha villogott volna. eszem ágában nem lett volna teázgat­ ni. Nem számított. de azt hi­ szem. és kilátszott a karja. A vállára tekert fehér anyagon átázott a piros vér. milyen érzés szeretni valakit.nevezte őt. és kilépett belőle. Jaj ne már. amely az eső miatt rózsa­ színen folyt szét. hogy én szeretlek téged. Miért nem vette észre. és sarkon fordult. mielőtt ilyen közel ért volna? Miért?… – Kotohiki… Kajoko felsikoltott. 11. hogy lefelé fog futni azon az úton. Bevetette magát a bo­ zótba.) dugta ki a fejét és a felsőtestét. Csak menekült. hogy az ágak belekapnak az arcába és a hajába. ha én ezt tudom. Utánam jön! Hajszolta kimerült testét. Bal kézzel megtörölte a szemét. megölik! Széthúzta a bozótot. ezért nem tudhatom. és Kajoko felemelte a fejét. és felemelkedett. Nagyon szeretlek. A bozótból egy egyenruhás fiú – Szugimura Hiroki (fiúk. Kajoko egy pillanat alatt eldöntötte. Egy két méter széles hegyi út kanyargott arra. A lábai maguktól mo­ zogtak. Kajokón úrrá lett a rémület. – Kotohiki! Várj meg! Kotohiki! [557] . Ha nem sikerül elmenekülnie.

Meg akarják ölni. és a keze megugrott a visszahatástól. és ő pattogatott kukoricát majszolva nézi a színészek játékát. elég csak a ravaszt meghúzni. minden bizonnyal esdeklő hangszínnek tartja. hogy nem várt. Csak­ hogy Kajoko számára természetesen ex most így hangzott: „Kotohiki! Megállni! Kinyírlak!” Még szép. hogy a lejtős úton. Ha addig eljutna… Lehetetlen – gondolta. Egy durranás hallatszott. A selyemfátyolszerű esőn ke­ resztüljövő tompa fényben egy mandarinföld lépcsői sora­ koztak. Kajoko összeszorította a fogait. tehát ez mondjuk egy film jelenete lett volna. Nem akarta megtenni. [558] . Azon túl megint kis fákból álló. ahol nyu­ godtan odafigyelhet. Látta. azt hitted. és a fegyver csövéből egy kis tűz­ nyelv nyúlt ki. hogy olvasta a haszná­ lati utasításban. A balt választotta. mintha elütötték volna. hogy nem kell felállítani a kakast. Amikor visszafordult. és golyót repít a hátába a pisztolyából. Amíg ő a rendszertele­ nül nőtt mandarinfákat kerülgetve botladozik arrafelé. Reménytelen távolság volt. és meghúzta a ra­ vaszt. De nincs más választása. Szemben pedig Hiroki megtermett teste megpördült. A jobb lábát megfeszítve lassított az iramon. hogy tényleg képes-e ilyesmit használni. A bizton­ sági závár nevű izé azóta nyitva volt. két kézre fogta a pisztolyát. Az út kétfelé ágazott előtte. A hátára esett. Legalább ötven méterre volt innen az az erdő. alig hét-nyolc méterre innen. Balra fordult és megpördült. Már csak az a kérdés.Ha ezt olyan körülmények között hallotta volna. Már késő. Szu­ gimura Hiroki beéri. Szugi­ mura Hiroki tágra nyílt szemmel megáll. Az volt beleírva. Baloldalt kitárult előtte a táj. nem bírlak lelőni? Kajoko határozottan kinyújtotta a karját. sűrű növésű vegyes erdő következett.

aztán az oldalára borult. Illetve magát a helyzetet nem értette. és körülötte kezdett sötétebb színűre változni az anyag. de nem értette. Végeznem kell vele. végeznem! Hogy ne keljen fel többé! Úgy két méterre tőle megállt. ki érti ezt. Aztán a madárhang felé. Megértetted? – Mi?… Hogy? Hiroki mintha halványan mosolygott volna. Mert Hiroki eldobta a pisz­ tolyát. A fejét. Viszont a földön heverő kezében még mindig fogta a pisztolyt. és a fegyvert két kézre fog­ va csak állt egy helyben. Kitartóan megis­ mételte még egyszer. – Figyelj! – Hiroki feküdt ezen az ócska úton. Hiroki egyenruhájának bal mellén (bár a hasára célzott) egy kis lyuk volt. és a ravaszt… Az ujja megállt mozdulat közben. Nanahara Súja és… Nakagava Noriko és Kavada vár rád. A pisztoly egyszer megpördült. Húú. Megmentenek.Kajoko fegyverrel a kezében közelebb futott hozzá. de egyenesen Ka­ jokóra tekintve beszélni kezdett. a fejét kell megcélozni! Hiroki megfordította a fejét. amelyen már itt-ott pocsolyák keletkeztek. Kajoko rövid haját áztatta az eső. a ravaszt is meghúzhatta volna. Pedig ha ennyi ereje van. és erőlködve. miről be­ szél. Kajoko lefelé fordítva rátartotta a fegyverét. Még előfordul­ hat. Két… tüzet rakj. – Két tűzrakás. és Kajokóra nézett. Akkor… valahonnan madár hangját hallod. [559] . Hiroki szavai elértek Kajoko fülébe. – Égess friss ágakat. hogy felemeli. Hiroki folytatta: – Menj a madár hangja után. A zsebemben van öngyújtó.

– Szugimura! Szugimura! Mit tettem…! Ömleni kezdtek a könnyek a szeméből. mene­ külj! Szánalmas volt. Kajo­ ko. hogy Szugimura Hirokiban min­ dig volt valami félelmetes. és kiabálni kezdett. – Á… á!… Leejtette a pisztolyát. De… – Nem baj. és az egyenruhája zsebéből elővett egy százjenes öngyújtót. Egyrészt vad benyomást keltett azzal. mint egy sokdarabos kirakójátéknál. – Ha megértetted. akkor egy ki­ csit félelmetes pali kell neki. hogy kung-fu vagy milyen edzésre jár. ha pedig mégis. Amikor a fiúkkal dumált… Igen. gyorsan menekülj el. Ezúttal helyesen. amikor az osztálytársai kétségbevonhatatlanul fogyatkoznak. Azután fájdalmában lehunyta a szemét. hogy erre Kajokónak hirtelen összeállt a kép. – Hogy? Hiroki hirtelen kinyitotta a szemét. akkor nagyon nyersen. bár nem nagyon értette Takako ízlését. másrészt meg alig beszélt néha. Hallotta. Mimura Sindzsivel meg Nanahara Sújával például. Végre átlátta a helyzetet. hogy ilyen kép élt benne róla. hogy ezek szerint ha valaki ilyen szép. Mosolygott. állítólag Csigu­ sza Takakóval jár. annyival letudta a dolgot. – Én már úgyis mindjárt meghaltam volna. majd Kajoko felé dobta. hogy jóban vannak. – Gyorsan menj innen! Meghallhatta valaki a lövést. – Hiroki megint lecsukta a szemét. meg látszott is. hogy lehorzsolódik a térde. olyankor néha nevetett is. de azonkívül általában mogorva volt. anélkül hogy tudato­ sult volna benne. Az tény.Nehézkesen mozgásra bírta a jobb kezét. Szóval tagadhatatlan. Térdre rogyott Hiroki mellett. Nagyon boldognak tűnt. nagyon félt Szugimura Hirokitól. Érezte. [560] . És ilyen körülmények között. de nem ez volt a problémája.

vagy lehet. hosszan kifújta a leve­ gőt. – Ha megmondom. amelyet ő lőtt az előbb. Mi van már. Hallod? Állj fel! Hiroki kinyitotta a szemét. ez nekem elég. Teljesen könnyedén. Mindvégig szerettelek. – Nekem már elég volt – mondta. és gyengéden Hiroki nyakához ért. Kajoko már megint nem értette. hogy egy nagy sóhajtás volt inkább. – Mi? Miről van szó? Válaszolj. de nem az esőtől. miről beszél ez itt? Hiroki folytatta.Kajoko akkor vette észre. Hiroki zakójának jobb oldala középtájtól lefelé teljesen elázott. – Tessék? Kajoko könnyáztatta szeme tágra nyílt. Gyorsan… menekülj! Szinte öntudatlanul tolultak Kajoko ajkára a szavak. – Gyere. – Szeretlek. – Mondom… Menekülj el gyorsan!… Kérlek! Kajoko felzokogott. – De hát… te… Takakóval… [561] . ahonnan az eső esett. hogy azon a seben kívül. Tessék? Mi… mit mondtál? – Ezt… ezt meg hogy… Kajoko hangja remegett. A tekintete az égre meredt. elmenekülsz? – kérdezte. – Csak ezt akartam mondani. Kotohiki. hallod?! Hiroki megmondta. Mintha mo­ solygott volna. hogy miről beszél Hiroki. Hiroki mintha a fájdalmát próbálná legyőzni. menjünk együtt. – Találkozhattam veled. és ránézett Kajokóra.

Erre végre talán megértette a szavait. így már nem is bánom. ezért Kajoko lassan kinyújtotta a kezét Hiroki egyenruhája felé. – Kajoko… – Úgy mondta ki Kajoko utónevét. mint a köd. mégis végeláthatatlanul peregtek a könnyei. – Semmi baj – szólt Hiroki kedvesen. Mert ha nem? Hiroki nem mondott semmit. Például „Mert ha n…” vagy ilyesmi. Valószínűleg most szólította először így. Valami fejbe kólintotta Kajokót. Iszonyú nagy ütés volt. – Szugimura! Szugimura! A filmekben ha meghal valaki. mire végre ki tudta nyögni: – Szugimura!… Szugimura! – Siess! A beszédtől Hirokinak köhintenie kellett. és Kajoko arcára telepedett. gyorsan menekülj el innen. Ezért… kérlek. De Hiroki.Hiroki még egyszer mélyen Kajoko szemébe nézett. mindig félbemarad egy szava. Olyan volt. Csendben behunyta a szemét. mert ha nem… Kajoko szeméből záporoztak a könnyek. A hangja néhányszor fenn­ akadt. Hogy engem szeretsz? Hogy ezt akartad mondani?… Engem ke­ restél? Komolyan? Akkor viszont… Mi a fenét csináltam? Kajoko zihálva vette a levegőt. Kajoko. Az lehet ilyen érzés. és várta Hiroki kö­ vetkező szavait. Megfogta a vállát. – Szugimura… én… én… Alig ivott vizet. és meg­ rázta. és elvileg a szervezete teljesen ki volt szárad­ va. Hiroki megint kinyitotta a szemét. – Én téged szeretlek – mondta. és vért prüszkölt. ha az­ zal a daruról lecsüngő óriás vasgömbbel vernek fejbe. mint valami drága kincset. ame­ lyikkel régi épületeket szoktak lerombolni. – Hogy te öltél meg. ha nehezére [562] .

Amint ezt megállapította. és azon nyugtatta a karba tett kezét meg az állát. és el­ vette tőle a rongyot. Hogy megtalálja Kajokót. amely visszatartotta érzelmei áradatát. aki ennyire szerette. amit nem ért el… És ennek ilyenkor kell eszébe jutnia. és keres­ te őt. de nem érte el a tetejét. Nem… Nem is. végig kimondta: „Mert ha nem…” Kellett lennie foly­ tatásnak is. ahogy ő annak a fiúnak akart elárulni valamit. És mégse… Még­ se… Hirtelen eszébe jutott vele kapcsolatban valami. Mennyire nehéz feladat lehetett ez. Hiroki éppen lógott. „Milyen kis töpszli vagy. Volt az osztályában egy fiú. hogy Hiro­ ki már halott. Ha belebotlasz valakibe. Kajoko zokogása egy pillanatra abbamaradt. majd letörölte. lehet. Kotohiki” – mondta. ráborult Hiroki testére. Mert ha nem…? – Szugimura! Mondom. átszakadt benne a gát. [563] . és megint sírt. ami­ kor végre elérte a célját. Hiroki is biztos emiatt kereste őt végig. hogy rád támad. mikor nem tudni.esett is. aztán végre rájött. Szerette Kajokót… Ezt az egy érzést követte Hiroki. Szugimura! Még egyszer megrázta a vállát. Illetve… Az oldalán lévő seb… A vállán lévő… Mind pontosan emiatt keletkeztek. Hiszen ő maga is rátámadt Hirokira. felállította a seprűt. Szerette Kajokót… Ugyanúgy. – Ááááááááááááááááááááááááá! Térdelt a földön. ki tá­ mad rád. ilyen veszély kellős közepén. A legeslegvégén. Szorosan lehunyta a szemét. Egyszer a kötelező napi takarítás idején Kajoko nedves ronggyal töröl­ gette a táblát. Kiáltást hallott feltörni a sa­ ját torka mélyéből. és sírt.

megteszi rögtön a nála lévő fegyverrel. Hiroki mellettük állt.Miért… miért nem hittam én meg ennek a fiúnak a jó oldalát? Mi­ ért nem vettem észre valakinek az érzéseit. tényleg hülye. de igaza volt. meneküljön el. és ömlöttek a könnyei. egyre csak folyt elő és tovább az arcára. öngyilkos leszek. és kifelé nézett az ablakon. Amikor arról a fiúról lelkendezett a barátnőinek egyszer nagy hévvel. Ak­ kor nagyon felhúzta magát rajta. – Csak rajta! – mondta valaki. Igen. és Kajoko jobb halántékán két lyuk keletkezett. Arcán érezte Hiroki arca me­ legét. aki szeretett engem (jaj. 11. de hogy is lett volna ilyesmire képes? Sírok tovább a fiúért. aki pedig ennyire szere­ tett engem? Ha egy kicsit gondolkozott volna. Szugimura irántam érzett szerelmével és a saját butaságommal együtt. hogy szép hosszú fe­ kete haját áztatva az esőben. Még ha ez ebben a játékban egyenlő is egy öngyilkossági kísérlettel. hogy ha Hiroki meg akarja ölni. Kettős szerelmi öngyilkosság? – suttogta egy hang a fejében. Nem tudta abbahagyni a sírást. Aztán a Kajoko fején lévő lyukakból csordogálni kezdett a vér. és pisztoly van a kezében. hogy mindvégig őt szerette.) néz le rá. amely le akarja mosni. És látta. öngyilkos leszek. Mekkora egy hülye liba vagyok ért… Egy másik eset jutott eszébe. És mégis… mégis azt mondta Szugimura ennek a hülye csaj­ nak. itt sírok tovább. De ő nem jött rá. Teste Szugimura Hirokiéra dőlt. Mintha szembeszállna az esővel. „Ha nagyon nyomulsz. nincs ennél nagyobb érték…). Két száraz puffanás hallatszott. nem volt képes felismerni. rájön. hülyének néznek” – közölte kurtán. Összerezzent és hátrafordult. [564] . és a saját butaságomért (tényleg gyerek voltam. Hiroki azt mondta. Szóma Micuko (lányok. hogy is il­ lettem volna ahhoz a fiúhoz?) sírok tovább.

amelyet Hiroki dobott el. ennek ellenére mégis meg­ fordult. Kajoko! Miért nem értetted meg őt? Elfordította tekintetét. és a Colt Governmentet. amely félig rálógott az M59-esre. – Mit is mondott?… Jelzőtűz? Megint kissé megcsóválta a fejét. hogy ilyen latyakban ne hallja meg. amelyet Kajoko ejtett le. és azonnal elkezdett terjedni a forróság a testében. A matróz­ blúza elején kiszakadt az anyag. és vér szökött elő.Micuko leeresztette a Hatagami Tadakacutól szerzett Smith & Wesson M19 . és az ajkára tette az ujját. ha a háta mögé lopózik valaki! Már bőven elég lövedéket kapott. [565] . és Hirokira nézett. – Szugimura. hogy… Ez nem lehet igaz! Nem lehet igaz. és megszólalt: – Hát te tényleg nagy hülye vagy. mintha égő fadarabo­ kat szurkáltak volna belé. De még a fájdalomból eredő sokknál is intenzívebben mun­ kált a fejében a gondolat. A lábával eltolta Kajoko szoknyáját. majd sétálni kezdett. (Ez volt ko­ rábban Micukónál. Meg vagy elégedve? Együtt hal­ hattál meg a szerelmeddel. ki akarta nyúj­ tani a kezét érte. és egy régi írógép kattogásához hasonló hangot hallott. Érezte. hogy fel­ szedje a Smith & Wesson M59-et.357 Magnumot. [Maradt 6 fő] 69 Ugyanakkor több ütés érte a hátát. Lesajnálón csóválta a fejét. hogy meginog a lába.) Lenézett a két egymáson fekvő holttestre. rég láttalak.

Micuko megszorította az M19-est a jobb kezében. Mikor lett ő ilyen? Ahogy Hirokinak mondta. jel­ legzetes hátrasimított haj. hogy a külváros egy mocskos szegletében. hogy az izmai felmondták a szolgálatot. és nem felejtette el rablásnak beállítani a történteket? Vagy attól a naptól fog­ va. és kiment a szobából. Akkor annak dacára. és ő is megerőszakolta? Abban a sötét kis szertárban. kedvesen beszédbe elegyedett vele. akiben megbízott. aki elvitte abba a lakás­ ba (apja eleve nem is volt). hogy ellenkezett az anyjával. ahol befogadták utána. hogy csak egy pillanatig tartott. Persze lehet. hogy az egyetlen tanár az általánosban. hogy egyedül hintázott a parkban. Hátul hosszúra hagyott. amikor az három hónapra rá megint el akarta vinni abba a lakásba. hir­ telen megváltozott a tekintete. átvett egy vastag borítékot a férfi­ aktól (egyébként nem is volt különösebben vastag). hogy egy életre-halálra menő ütközet kellős közepén volt. azóta. amikor az addig szerzett súlyos lelki sérülései miatt szinte kihaltak belőle az érzelmek… Végül pedig. nemhogy vigasztalta volna. hogy a távoli rokonuknál. hogy amikor a legjobb barátnője ezt látta (vagy legalábbis egy részét látta). abban az ócska la­ kásban megerőszakolták azok a videokamerás férfiak? Vagy inkább azóta. Micuko gondolatai hirtelen egészen más irányba kezdtek ka­ landozni. miu­ tán tökéletesen eltüntette a bizonyítékokat. mielőtt elkezdődött volna? Azóta? Vagy… Azóta. a gye­ rek rendszeresen szívatta. csak éppen hide­ gen csillogó szem… Kirijama Kazuo (fiúk. ahogy mindent elmondott neki.) volt. de összeszedte a ma­ radék erejét. iskola után? Vagy azóta. Amit ennek a lába előtt heverő fiúnak. és véletle­ nül megölte? Azóta. Szugimura Hirokinak mesélt… „Én a rablók közé akartam állni” – mondta neki.Egy diákegyenruhás fiú állt ott. hogy az iszákos anyja. 6. hogy ki­ lencévesen három férfi megerőszakolta? Attól a naptól fogva. szabályos arcél. hogy felemelje a fegyvert. hanem kipletykálta a dolgot (aminek köszönhetően a tanárt legalább áthelyezték)? Vagy attól a naptól. Érezte. és araikor véletlenül leesett egy [566] .

az anyja azt mondta. hogy ő ölte meg? Az apa akkor valahogy elrendezte az ügyet. Teste néhány másodperccel azelőtt. mintha hozzávágtak volna egy epres pitét. Micuko egykor szép arca szétment. A tárban maradt négy lövedék kétségtelenül Kirijama Kazuo mellébe hatolt. a következő pillanatban pedig az ázott földnek csapódott a háta. függőleges sorban négy lyuk keletkezett félig leszakadt a felső ajka. Amikor leért.régi épület tetejéről. és Micuko mellétől az arca közepé­ ig. Kirijama Kazuo lassan odasétált. jó nagy adagokban rabolta meg Micukót. Nem fogok veszíteni semmiképpen. A matrózblúza ujjánál. Erő gyűlt a karjába. Azóta? Vagy… Mindegyikük apránként – dehogyis! –. Csakhogy… Kirijama épp csak megremegett bele. Igazam van. mintha meg se kottyant volna neki. tisztára olyan lett. ám nemsokára ő is elkezdett vele szórakozni. Illetve lehet. És Micuko kiégett. Visszaült. De Micuko még így is vigyorgott. hogy már korábban meghalt. És a ravaszt… Még egyszer ropogva tüzet okádott a Kirijama Kazuo kezé­ ben lévő Ingram M10-es. vége volt. és meghúzta a ravaszt. Sorozatban. Felemelte a Szugimura Hiroki kezé­ nél heverő Colt Governmentet és az M59-est is. a csukóján úgy kidagadtak az erek. Micuko nem tudhatta az okát. És Kirijama Ingramja még egyszer utoljára tüzet okádott. Most aztán igazándiból hátrarepült. és vér szökött elő a szájából… A felsőteste hátrabo­ rult. Adni senki nem adott neki. Illetve… Mindegy volt. Az esőben ázó három holttestre rá se hederített. lelke pedig már nagyon régen. amelyet Kajo­ ko dobott el. és felemelte a fegyvert. mint a hegedű húrjai. [567] . és részvétlenül elvette Mi­ cuko kezéből a fegyvert.

fáradt is volt. Természetesen. TISZTÁBAN VAGY A KÜLDETÉSEDDEL. – Saját szememmel láttam. Kirijama Kazuo két hegyet készített faágakból. És most követtem őt idáig. Inada Mizuho (lányok. ha követem az utasításaidat. l. és formára rendezgeti. FELKÉSZÜLTÉL. PREXIA DIKIANNE MIZUHO? Kérdezte a fejében a fény istene. Ahuramazda. Annak is eső áztatta a hátrasimított haját. Azután szem elől tévesztettem. most az egyik előtt guggol. valójában üvegből volt. És láttam.) volt. Nincs semmi félnivalóm. ahogy az Ördög elhagyja a helyszínt. Megállás nélkül esett az eső. Megkaptam az üzenetedet ott a jósdában. Szóma Micukót. A hangja a matrózblúza alatt viselt orsó alakú misztikus kristályból (ka­ talógusból vásárolta. [568] . Fázott is. de épp az imént újra felfedeztem.) kidugta a fejét a bo­ zót árnyékából. Mert hát teljesíteni tudta a számára legnagyobb küldetést mint űrbéli harcos. és a homlokához tapasztotta szépen levágott Szemben vele egy kis szántóföld terült el. Mizuho pedig a légzését rendezgette. Hogy ne­ kem egyszer harcolni kell majd a gonosszal a Föld érdekében. Akkor nem nagyon értettem az értelmét. miután Kuszaka Jumiko és Kitano Jukiko meghaltak. de nem nagyon zavarta. hogy kristály) szólt hozzá. 6. De most már pontosan megértet­ tem. de Mizuho el­ hitte. Kiri­ jama Kazuo (fiúk. LÁTOM. aki végzett Kotohiki Kajokóval Ezzel az ellenség­ gel végképp le kell számolni. közepén pedig egy diákegyenruhás alak látszott hátulról az eső vékony hártyá­ ján keresztül. NEM FÉLSZ? Nem.[Maradt 5 fő] 70 haját. JÓL VAN. Természetesen – válaszolta Mizuho. JÓL VAN. amint megöli a másik ördögöt.

TE MÁS VAGY. és legalább egy méter hosszú legendás karddá [569] .JÓL VAN. ÉS GYŐZÖL. és Kirijama felé futott. Igen. HIGGY AZ ŰRBÉLI FÉNYBEN. hogy a másik harcos. Ahuramazda. ahányszor csak Mizuho azzal jött neki. MIZUHO. hogy ez aztán a harcosnak való fegyver) kihúz­ ta a tokjából. Meleg. Teljesen szabadon volt. Csak az. titokban minden egyes alkalommal ásítozott. Azután a kétélű kését (amikor megtalálta a hátizsákjában. Az arca elé tartotta két kézre fogva. OKÉ. Igen. AKKOR RENDBEN VAN. HÁT. (Bár annak idején az osztályteremben Minami Kaori. mindent magá­ ba ölelő. igen. IGEN. arra gondolt. és Mizuho ezen a fényen át nézett Kirijamára. UGYE? Igen. ŐÉRTE IS HARCOLSZ. Igen. Most. A FÉNYBEN. A gonosszal szemben. Megnyugodva bólintott még egyszer. Lorela Lausasse Kaori meghalt. A GYŐZELEM FÉNYE FOG ÖVEZNI TÉGED…. MIZUHO. aki valamennyire barátkozott Mizuhóval. kilépett a bozótból. nagy űrerő. HM? VALAMI… ? Nem. Itt az alkalom. Alig tizenöt centi élű kését körbera­ gyogta a fény. hogy „te vagy Lorela harcos”. Csak… csak ő elbukott. semmi. DE HÁT Ő CSUPÁN KÖZNÉPI SZÁRMAZÁSÚ VOLT. TE A SZENTDIKIANNE TÖRZS TÚLÉLŐJE. hogy csapást mérjek az ellenségre! Igen! Mizuho vigyázva. Kirijama hátát látta. A kék pen­ gét kitöltötte a fehér fény. Mizuho egész lényét kitöltötte a fény. AZ APRÓSÁGOKKAL NE TÖRŐDJ. Ú. KIVÁ­ LASZTOTT HARCOS VAGY. na de mindegy…) Ő… Ő AZ UTOLSÓ PILLANATIG HARCOLT. hogy ne csapjon zajt. AMELY KÖRBEÖLEL TÉGED. FÉNY.

A fénykard egyenesen keresztüldöfi majd a gonosz szörnyeteget. miközben a hátára zuhant. A sebből enyhén ívelt piros vonalat hízott az égre. Egy nagy esőcsepp csúszott végig a „tető” egyik levelén. eltette a fegyvert. hogy jóban volt Csigusza Ta­ kakóval. Kirijama Kazuo továbbra is hátat fordított Mizuho holttesté­ nek. a második pontosan keresztülhatolt a fején. és sárral kevert esővizet csapott fel rá.” Tényleg így van vajon? Hiroki szerelmes volt Kotohiki Kajo­ kóba? Hogy lehet… Hogy lehet. jobbal pe­ dig előhúzta a Beretta M92F-et. „Ha én lennék a helyében. És öt perce pedig még egyszer. – Sújára pillantott. akit szeretek. a Keds sportcipő­ je mellé pottyant. Talán… az északi hegyen valahol. Körülbe­ lül húsz perccel ezelőtt lövések sorozata hallatszott. hogy Szugimura szerelmes Kajokóba” – mondta ko­ rábban Noriko. [Maradt 4 fő] 71 Az eső nem állt el. majd leesett.változott. az osztály legszebb lányával. azt tenném. ahol Sújáék is vannak. ezúttal két lövés hangja jutott el hozzájuk. Az eső azonnal mosni kezdte a vérét. meg sem fordult. és kétszer meghúzta a ravaszt. de feltehetőleg nem is annyi­ ra távol. és tovább tevékenykedett az ágak ren­ dezgetésével. Súja a nedves sziklafalnak döntötte a hátát. Prexia Dikianna Mizuho harcos lelke útra kelt a Fény Országa felé. Kirijama Kazuo bal kézzel az ágakat rendezgette. csak a kezét nyújtotta hátra. – Megkeresném. és ő mégis egy Kotohi­ [570] . és megállította. Az első mellen találta Mizuhót. Pont Súja kinyújtott jobb lába. Egyik sem volt közel. „Lehet. és a faágakból készült tető szélén lecsöpögő esőcseppeket nézte.

dél óta már (leszámít­ va Ucumi Jukiéék lövöldözését) háromszor szóltak a fegyve­ rek. Csak Noriko nem. de Noriko a tenyerét Súja felé fordítva mindkét kezét az arca elé emelte. Az iménti kétszeri lövöldözésnél ki kivel csapott össze egyál­ talán (habár a másodiknál nagyon úgy nézett ki. Lehet. Azután túlzó mozdulattal a melle elé emelte a jobb kezét. hogy valaki egyszerűen lelőtt egy másikat)? Ha hozzávesszük azt. csak mindkét fél elmenekült. aki annyira semmilyen. Én úgy szeretlek. Súja visszaemelte a tekintetét kettejük fe­ lé. hogy ez már csak így működik. – Nem alszol egy kicsit? – Á! – nevetett rá Súja. – Én oké vagyok. amit Súja a világítótoronyból eljövet hallott. Súja újra Noriko arcába nézett. Ez alapján… nem lenne meglepő. hogy csak bóbiskoltam. Billy Joel énekli. aki meghalt? Vagy senki sem halt meg. hogy át­ lagos vagy. In­ kább Kavada nem aludt miattam egy percet sem. Nanahara? Egymás mellett ültek mind a hárman. Téged várt. és szinte semmit nem aludt egész végig. amilyen vagy”. hogy „Nem kell bemagyaráznod magadnak. és megvannak még mind a nyolcan? – Fáradt vagy. mint a zsák.ki Kajokóba lett szerelmes. Sújáról Kavadára emelte a tekintetét. ha már legalább hár­ man meghaltak volna. Akkor maradtak öten? Ki az a három. hogy csak na? De lehet. és nevetve rázogat­ ta. Inkább nektek lehet alváshiányotok. – Nem is igaz. és így szólt: [571] . Kavada vállat vont. Kavada nevetve rángatta a vállát. ez a szerelem. de azt igen. – Délig aludtam. Amikor ezt mondta. és Kavada Noriko túl­ oldaláról szólt oda.

hogy előt­ te egy közös barátjuk temetésén találkoztak újra. Nagyon jól szórakozott. A homlokát ráncolva tette a bennfentest. Noriko és Kavada egymáshoz olyan közel állónak tűntek. [572] . de csak nevetett vele. Persze kitörölhetetlenül benne van a hangulatban. mire Ka­ vada röhögni kezdett. Mert hogy is mondják. – No nézd csak. – Látod. Súja szemöldökét kissé megemelve figyelte ezt a párbeszé­ det. Kavada ujjal mutatott Sújára. valamelyik bejá­ ratott cukrászdájukban régi barátok között esett volna meg. és rátette a bal kezét Kavada jobbjára. mintha iskola után. Nanahara féltékeny. Kavada. hiszen amíg Súja távol volt. Rögtön elvigyo­ rodott. Elkezdődött a játék. mert mi ilyen jóban va­ gyunk. Erre Noriko is elnevette teagát. Noriko. hercegnőm.– Mindig megvédelek. Hát ez talán természe­ tes. találkoztak Kavadával. – Már miért lennék én féltékeny. Mert szeret. Noriko elkerekedett szemmel nézett Sújára. – Hűha. Noriko is vidám volt. megbízik benned. – Tényleg nagyon köszönöm. de most már máshogy volt. Miről beszélsz? Kavada vállat vont. Nagyon boldog pillanat volt. ők több mint fél napig kettes­ ben voltak. kettes­ ben is nagyszerű csapatnak látszottak. Súja kinyitotta a száját. és azután Noriko szinte csak Súján keresztül kommunikált Kavadával. Súja minden bizonnyal szívesen mondott volna valamit. Súja egy kicsit zavartan válaszolt. Ez a beszélgetés és ez a vidám­ ság egészen olyan volt. de a szavak bennszorultak.

és együtt mentek odáig. ahol Kavada állt. és azt mondta volna. Súja mosolygott. hogy féltékeny voltam”. – Füst – mondta. – Kavada mindenből viccet csinál. És Kavada tekintetét követve az északi hegy pont ellentétes oldalánál élesen kirajzolódott két fehér füstoszlop. Ép jobb kezével segített Norikónak fel­ állni. Az időbe telik. és szállt tova a szigetet áztató esőbe. Borostás arca ázott az esőben. – Hát igen. Lehet. hogy „Lehet. De… Súja az eget bámulta. Azután Sújáékhoz fordult.Kavada tovább mosolygott. Kavada figyelte az órá­ ját. és rögtön visszafordult. hogy féltékeny voltam? Megint Norikóra nézett. hogy megtudja. megnézte az óráját. Erre Noriko biztos megint nevetet volna. Eléggé közel kell jönnie. – Szugimura épségben van! Kavada elővette a zsebéből a madárhívót. Az eső lanyhult valamennyire. nem jelzett-e már Szugimura Hiro­ ki. a füst felé fordult és megszólaltatta. Ha alaposan megfigyelték. valóban füstös volt az ég. Majdnem elkezdett viccelődni. hogy meghallja ezt a hangot. Jókedvű kismadár csiripelése zendült fel. hogy „Hűha…” Kavada visszaért a tetőhöz. [573] . – Yeah! Súja akaratlanul is rock’n’rollosan kiáltott fel. Súja is gyorsan felállt. aki szintén boldogan mosolygott. és hajszálra tizenöt másodperc elteltével abbahagyta. és kiment a tető alól. – Várjunk még ott egy darabig. Találkozott a tekintete Norikóéval. Noriko mosolyogva fordult Sújához.

hogy kétnapi keresés után Hiroki holtan ta­ lálta Kotohiki Kajokót. mindenesetre imádkozzunk. Kavada rágyújtott. Nem tudni. majd folytatta: – Hát. de észrevette. Csak arra gondoltam. hogy ez nem olyan biztos. hogy Kotohiki megbízik Hirokiban. és Súja is bólintani akart. Kavada bólintott. Noriko is visszafogta a mosolyát. Déli tizenkettőig még biztosan életben volt. – Hogy? De hát… – Súja üres jobb tenyerét felfelé mozgatta. [574] . Félbehagyta. – Egészen más eshetőség is van. – Nincs rá garancia. aki csak úgy feladja. – Semmi. – Nem olyan ő. hogy a holttestét találta meg Kotohikinek. Sújának elkomorodott az arca. miközben a zsebéből cigarettás­ dobozt vett elő. Megtörténhetett. az­ tán megrázta a fejét. – Megtalálta Kajokót! – mondta Noriko.Mindhárman visszamentek a tető alá. hogy Kavada összeszorítja a száját. – Micsoda? – kérdezte Noriko. Épp az előbb ért el hozzájuk azoknak az egyes lövéseknek a hangja. hogy Kotohikivel együtt van-e vagy sem. – Vagy… – folytatta Kavada. – Kavada… – mondta Súja. Súja is és Noriko is elhallgatott megint. – Az lehet. többször is hal­ lottak lövéseket. Kavada félvállról válaszolt. és elvette a szemét Sújáékról. Természetesen ez így volt. mire Kavada felemelte a fejét. – De lehet. hogy Szugimura el tud­ jon jönni idáig. így inkább nem tette.

Nem kellett neki mondani, Súja anélkül is imádkozott. Hogy Hiroki Kotohiki Kajokóval együtt jöjjön vissza. Akkor pedig öt ember. Öten szökhetnek meg. Csak öten. Ekkor jutott eszébe Sújának, hogy Inada Mizuho még életben van, vagy legalábbis délben még élt. – Kavada! Kavada csak a szemét fordította Súja felé. – Inada még él. Nem tudjuk felvenni vele valahogy a kapcso­ latot? Kavada megrántotta a vállát. – Már többször mondtam, hogy jobban jársz, ha ebben a já­ tékban nem nagyon bízol meg az emberekben. Őszintén szól­ va én még Kotohikiben sem bízom, bár Szugimura nem ven­ né tőlem jó néven. Súja a szájába harapott. – Jó, de… – Hát, ha a körülmények engedik, kitalálhatjuk a módját, ho­ gyan vegyük fel Inadával a kapcsolatot. Viszont… – kifújta a füstöt – ne felejtsd el, mi sem biztos, hogy élünk addig. Igen, Kavada megmondta. „A legvégén. Amikor már min­ denki más meghalt, akkor van mód a menekülésre.” Ez azt jelentette, hogy bárhogy legyen is, Sújáéknak még egyszer szembe kell szállniuk Kirijamával és esetleg Szóma Micukó­ val is. Micukóval még nem biztos, de… Kirijamával minden­ képpen össze fognak csapni, az a fiú nem hal meg egy­ könnyen. És akkor nem biztos, hogy az ő triójuk minden tag­ ja baj nélkül megússza. Kavada tovább szívta lerövidült cigarettáját, s azt mondta: – Még egyszer tisztázzunk valamit, Nanahara!

[575]

Széles sávban fújta ki a füstöt, közben Súja szemébe nézett és folytatta: – Még ha sikerül is Szugimurának csatlakoznia hozzánk, még egyszer meg kell ütköznünk Kirijamával, és lehet, hogy Szómával is… Kíméletlen leszel, ugye? Erről van szó. Ha valamilyen formában magukhoz hívhatják is Inadát, az azután lesz majd, hogy végeztek Kirijamával és Szómával. Legyenek akármilyenek a körülmények, viszoly­ gott saját magától, hogy ennyire hozzászokott az osztálytár­ sai megölésének gondolatához. De… – Tudom – mondta és bólintott. [Maradt 4 főj

72

Kavada megszólaltatta a madárhívót. Ez volt a harmadik. Az eső kissé alábbhagyott, és a tető széléről ritkábban hullottak a vízcseppek… Már elmúlt öt óra. Súja a negyedik madárhang után tudott csatlakozni Kavadá­ ékhoz, de ő akkor nagyjából tudta, merre járhatnak. Szugi­ mura Hirokinak nincs meg ez az előnye, így lehet, hogy neki még eltart egy ideig. Kavada visszatért a tető alá, megint a szájába vett egy Wild Sevent, és meggyújtotta. Kifújta a füstöt, majd hirtelen megszólalt: – Hova akartok menni? Súja a Noriko másik oldalán ülő Kavadára nézett. Kavada odafordult. – Elfelejtettem elmondani, hogy van egy összekötőm. Ha in­ nen kijutunk, elsőnek nála fogunk elbújni. – Összekötő? – kérdezett rá Súja, mire Kavada bólintott. – Az apám barátja. Folytatta.
[576]

– El fogja intézni a külföldre szökésünket… Ez ellen ugye nincs ellenvetésetek? Ha itthon maradsz, úgyis elkapnak egyszer. Kinyiffantanak, mint egy egeret. – Külföldre szökés… – lepődött meg Noriko. – Komolyan si­ kerülhet ilyesmi? Súja is kérdezett: – Ki az? Az apád barátja? Kavada bal kézzel a szájában lévő cigarettáért nyúlt, és kette­ jükre meredt, mintha gondolkozna valamin. Rögtön ki is vet­ te a szájából. – Ezt, asszem, jobb, ha nem mondom meg – folytatta. – Ha a meneküléskor valamiért szétszóródnánk, és a kormány kezé­ be kerültök, nagy haj