P. 1
Weöres Sándor 11 szinfonia

Weöres Sándor 11 szinfonia

|Views: 688|Likes:
Published by Réka Barabás

More info:

Published by: Réka Barabás on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Weöres Sándor: Tizenegy szimfónia Tartalom: .........

Első szimfónia `(1932-1935)` Második szimfónia `(1935-1938)` Harmadik szimfónia `(1943)` Negyedik szimfónia `(1948)` Ötödik szimfónia `(1946-1951)` Hatodik szimfónia `(1938-1949)` Hetedik szimfónia `(1952)` Nyolcadik szimfónia `(1949-1960)` Kilencedik szimfónia `(1955-1960)` Tizedik szimfónia `(1958)` Tizenegyedik szimfónia `(1970)` ----------

>>> ELSŐ SZIMFÓNIA <<<

A NÉGY ÉVSZAK

*JUBILUS* Ti rengeteg fényben remegő vidékek, ti hallgatag erdők, hintái az égnek, ti párolgó rétek, kedvemet kék labdaként magasba vigyétek! Te szinarany torony, tavaszi szerelem! halavány százszorszép, mondd meg, mi lesz velem? kedvedet mint tegyem? Hánykolódom éjszaka, nem lelem a helyem. Ime, a madarak ismét dalba fognak, a százlábuak a kő alatt mozognak, paripák nyihognak, láncolt óriások is odvukban forognak.

A pecsenyesütő közeleg a nyárssal -siet a gazda a tavaszi szántással, vizek apadással. Proserpina kecsegtet kétszeres áldással. Emelkedj, tetőtlen jókedvem, te röpke, szánalommal tekints sziklákra, rögökre: mért vannak örökre, mikor csak a mulandó lelhet örömökre?

*HIMNUSZ A NAPHOZ* Lassú tűzzel guruló Nap, gabonával vemhes hónap templomában áldozópap! Mit tudsz a tünő örömről, ami a rügyön dörömböl, hőt-hűst váltó légbe bömböl? Vasárnap van: ládd, a réten lányok kergülnek középen, mint a hattyúk, habfehéren. Kebelükben lángok laknak. Hogy mit kapnak, hogy mit adnak, meg se kérdik. Igy mulatnak. Áldd meg őket, bizsergető arany-korbács, nedv-kergető legmagasabb égi tető! Csókold hajról-hajra őket s a lócán a vén ülőket és a tarka temetőket. Pondró ébred zöld ereken, görnyedt ember bottal megyen, csontváz kattog fönn a hegyen. Lompos farkú szél csatangol, por-gubát varr, ágat hangol. Tej csordul a nagyharangból. Nap, ős-éjü forró csónak, élettelen, maradj jónak, kötözőnek, oldozónak.

*VALSE TRISTE* Hüvös és öreg az este. Remeg a venyige teste. Elhull a szüreti ének.

Kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hüvös az árny, az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik. Egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt vagy nem-rég. Lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van. Lányok sírnak a házban. Hol a szádról a festék? kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem-rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya. Kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste. Hüvös és öreg az este.

*HALÁLTÁNC* Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Pőre Panni, szár Boriska, lyukas Jancsi, zörgős Miska, öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Mindenfelé csupa hó. Döcög a Hold, a fakó. A fagyos fák kérge pattan, a jég reccsen a patakban. Hé-hahó, hőhe! hó! kocog a Hold, a fakó. Nincs itt gyász, nincs itt láz, lábszárunkon, gerincünkön szerelem se citeráz. Nincs kikapós, nincs erényes, nincsen morcos, nincsen kényes, öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Amíg éltem, gazdag voltam, parádésan furikoltam. Osztozkodnak sok ruhámon, nincs egy veszett pityke rajtam. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta.

Amíg éltem, szegény voltam, répát faltam nyomorultan. Egyszer csak a répadombról az árokba legurultam. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Amíg éltem, leány voltam, kötényemben almát hordtam. Mind megették a legények, csupa váz és bőr maradtam. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Amíg éltem, legény voltam, leányokat csiklandoztam. Hegyes bajszom szálai közt giliszta túr a homokban. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Amíg éltem, kövér voltam, sokat ettem és szuszogtam. A lelkem mint nagy büdös szél szállt el, mikor megpukkadtam. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Amíg éltem, sovány voltam, vékony árnnyal bandukoltam. Mint a kidült komlókaró olyan voltam, hogy meghaltam. Öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta. Se szántások, se utak. Mind hidegek a kutak. Jégcsap lóg a kereszt-ágon. Álom tesped a tanyákon. Hé! Hó! Mindenfele mély hó. Pőre Panni, szár Boriska, lyukas Jancsi, zörgős Miska, öreg csont, ifju csont, rajta-rajta-rajta.

>>> MÁSODIK SZIMFÓNIA <<<

*ÉNEK A TEREMTÉSRŐL* Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az ujjára fagyott. Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne,

elcsuklik a térd. kemények: örök szeretetről beszélnek. szikrázva fuldokolt. mint aki sugarat többé se hint -de reggel visszatér az égre megint. rideg-meredek. szivében lüktet a vér s mindegy. A lánggömb kék útján végiggurult. rombol. aprók. aztán megint visszatérnek. Nem-változók. A világ világolt élettelen. Hogy legyen. És ahogy a Nap a hevét kifújta. fejében fényesség. hogy mi neve. Recsegtek a jegek. boldog-e. amint a tűz-gyerek fölfele tört.föléjük gyujtotta fönn a Napot. S ha burkot vonnak az égre a rémek: eltűnnek. S éledt a föld. Míg hajnal előtt szunnyad a színek csokra. Szikláin az űrbe fölértem. S fölkelt a Hold. Az örök szerelmet példázza ő: dagad és apad. aki épít. *ÁBRAHÁM ÁLDOZÁSA* Izsáknak hátán rőzseköteg s én hozom a lángot az éjben. ember készült hóból és koromból: szájában édesség. szelid helytartó a király helyén. fehér legyezőt terít a habokra. Uram. pirosan elhasadt. de mindig visszajő. S hogy fény legyen itt lenn ha a Hold kiapadt: kigyujtotta Isten a csillagokat. Szent bérced. Hiányzott mindenből az értelem. aztán a tükröző mélységbe hullt: habokra ráhajolt. szives-e. kinek a kedvese: elmegy és vissza se tér. a szinekbe-bomlott világra újra árnyék hajolt. Ujjasan elomló éjszakai fény. megroskad aki a csúcsra fölért . Kifullad a mell.

pernyén sercegjen a vére! Majd hajnalod újra fejemre hull s mint elszáradt fa magtalanúl tárúlok a sugaras égre. Ott fönn mindent beborít a halál. mivégre. Parancs-szavadat dördülte az ég: Izsákom. Nem hiszi még. de hol van az áldozat? édes apám. Elhoztam a kést és egy-fiamat. Tiéd a legbölcsebb akarat. de nem érthetem: im nyílik a mennyek boltja és éledez. pokolba. nagy kosarakkal -lobogó lomb közt. hogy törlődjék az adósság. Kérdezte Izsákom: "Édes apám. de nem értem. örvend. jótetteiden szeplő nem akad. zeng a szivem! gödölyét küldtél a bokorra: minket fölemelsz és áldozatúl értünk ártatlan gödölye hull vergődve a vérbe. hűs csillagod. kicsi cselédem áldozzam néked. Jó vagy -. koszorúshaju ifju leányok mennek az úton borral." Gyermekgyilkos mindannyi szülő: nem-lévőt létbe rántott és meghal aki e világra kijő -Te rended ez így: legyen áldott. Uram. állandóság. Parancsod.metsző nyilalás a szivében. Máglyámon a lángoszlop kifakad mint ágon a nyíló rózsák. Uram: kit egy éj gyönyörén megöltem már. ébren csak a hűség csillaga áll. Parancsod. itt vagy te a tűzzel. Nem kérdezem én. hogy atyja a gyilkosa légyen. azt vágom majd le a késsel. mit vágsz le a késsel?" Feleltem néki: "Gondos az Úr. puha-füvü völgyben . szentség nekem. *DÁVID TÁNCA* Könnyühaju. vallom. érzem. pengémet a gyönge torokra teszem. kit vágsz. mézzel. kis bárányt küld ide áldozatúl. másodszor is én öljem meg e gyermek Izsákot. a késsel.tudom én.

Az éjjel álmomban kicsi baba voltál. jónak dús szelleme. így táncolok én Előtted. a piros láng ime reszket. szívem értetek érett asztag. ujjuj. mézzel és Te babusgatsz busás gyönyörök közt és testemet önnön vérem édes tüzein Te égeted el és sok örömben az életemet így ringatod át az árnyak hajlékába! az árnyak hajlékába! amíg az uton könnyühaju. mennek -- *MÁRIA SIRALMA* Nem tudtam a búróJ. koszorúshaju ifju leányok. gazdag gyöngyház. Isten s megreszket a táncom mint a piros láng az éltető levegő iramában -táncom Előtted reszket. . igen elváltoztál. messzire távoztál. nagy kosarakkal mennek. Iszonyú vasszegek törik a csontodat. táncom Előtted reszket.könnyühaju. mert Te tanítasz boldogan-ifju dalokra és Te telítesz borral. koszorúshaju ifju leányok lobogó lomb közt. halványsággal belehel. facsarják izmodat. mézzel. puha-füvü völgyben borral. most a bú megölel. én fiam. mesebeli fáklya -így táncolok én. én fiam. égi virágszál. feketülő vérrel csombókos a hajad. Jaj nekem. kopogó kalapács. jaj én fiam. égő csillár. így táncolok én.

Négy áldott folyója a négy égtájba siklik szerteszét. Véred hullása szemeim sirása. gyere vissza. nem. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt. jaj én fiam. éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled. Ó szűz tetők! ó rég-járt sűrüségek! ó ős-titokról hallgató vidék! Ki egykor létet gyújtott az anyagba. halvány füst leng a szálerdő alól. fogjatok föl engem. jaj én fiam. szent bűnéért e tájon szenvedett: a láncolt Titán. Álmomban csókoltam apró dundi lábad. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve. csak hullt a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre. én fiam. nem. mind nyájas. kék szemed is kék volt. Jaj nekem. nem igaz. Szíved fárad. a völgyben barna pásztornép tanyázik. józan és csak néha szól. Törvénybontása törvény lett azóta: a formán lét gyúl és uralkodik. vért tajtékozva marta a hegyet. én fiam.fürdettelek téged egy nagy tekenőben. szép arcodnak hervadása szivem szakadása. én fiam. hadd menjek utánad. maradj anyád mellett. jaj én fiam. kit keselyű tépett. jaj én fiam. *ÚJSZÖVETSÉGI APOKRIF LEVÉL* Thorgom földjéről hoztam el tinektek a bércek közt lakók üdvözletét. karod is kiszárad. jaj nekem. mosolygott a csöpp szád. Ott volt az Éden. A csúcsokon a hajnal a Tűzlopó véréről álmodik. . hullt. megfulladok. Gida ugrál a hangos vizesésnél. A hegyi víz zúdulva őrli medrét tört ormokon zölden reped a jég. Nyugodt a táj.

Láttam: egyikre "Szeretet" van írva és a másiknak "Jóság" a neve. szeress egyformán mindent. . táncok. mondják. boldog áhitattal. azóta templom épült a hegyen. ki szenvedésre váltotta nyugalmát. És benn két agyaras angyal között dúl a mozdulatlan szobor-harc heve. Hol a Tilos Fa lombja ringatózott. állat-voltáért kínzó észt cserélt. madárka örül. áldás és átok onnan indult: az első ember. Az egyik így szól: "Szeresd a családod. Én ott voltam. veszned se szabad: a hályogos sürüség alatt vermed hasztalan ásod. dalok közt telt az életem. köröttük űr és félig-tört sötét. Mondják. míg piros gerendái közül néz a hatalmas -Küldd néki töretlen álmodat. dühhel fenekednek. a liget itt mind a tied. Kiáltom: minden jó! mindenhogyan jó! gonoszság nincs: a harc az Istené! a harc és mozgás: ugyanaz! mi mozgunk a mozdulatlan Újra-Egy felé! >>> HARMADIK SZIMFÓNIA <<< I Madárka sír. Önnön súlyával harcol ott a márvány s önnön ürével az íves terem. ottan élt. meg a vad. Kinyílik a táj. Most járom a világot és viszem Thorgama üdvözletét. mint az ég!" Igy marják egymást. de nem lelhetsz soha békét. míg magad vagy a vadász. nem szűnhet kerge futásod. Sípjuk kedves zenéjét olykor-olykor még fölidézi emlékezetem.Körükben csókkal. Győznöd se lehet. lehunyódik a táj -az üresség öntözi szélét! A rét. hogy legyen néki mindenből elég!" A másik: "Ne fűzzön bilincs a részhez.

A holt vadlúd. A mult se pihen: új percek méreg-csöppjeiben elomolva őrzi részét. mely sohasem pihen. átlódul a pályán s fönn sajog a menny hajnal-koronáján. lehunyódik a táj -az üresség öntözi szélét! Sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sirodat. a röpke! A szikla. de keserved álma szabad s igazad az álom. mint légen a pára. és vallat a fény. Ne kérdd a veremtől jussodat. s a két arc: az Igaz és a Van összefordul mámorosan. mint a Nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. mégsem lelhetsz soha békét. hogy a rögben alhass. Te vagy a vadász és te vagy a vad s távol. Ne hidd. előre arat: a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Madárka sír. Madárka sír. bár tolla se lebben.Az élettelen avar is röpül. néz a hatalmas. rab vagy. Ne hidd. míg piros gerendái közül néz a hatalmas -Kereplőként űzöd körbe magad. hogy a rögben alhass. madárka örül. és sorsba burkolt lénye idelenn rengés. röpül a zúgó szárnyu seregben s röptében üli fészkét. Te vagy a vadász és te vagy a vad s a pálya is. Szél körme kapar a sír körül. ha rávésed jajodat. a hatalmas: az is te magad. Küldd néki töretlen álmodat! mert szived éber-álma. Ő odafönn merev csillámu közöny. madárka örül. Az élettelen avar is röpül. minden te magad . többé nem szikla: élő te-magad s föllibben a fellegekbe! Kinyílik a táj. a hatalmas. A jövő nem vár.

Hét szín mozog itt és hang-özön: egyetlen. megosztják alvó-helyed. remeg a rózsa veled. mondd. sötétség a kalapácsa. lássa: habos örvény a lakása.madárka sír.-. vagy itt lenn jobb a helyed? . a fán -ki merne sírni igazán? Ki merne súgni neked arról. hogy mi lett veled? melyik ég rejti helyed? őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta. Csak a könny csorog a szirmon. Sír a liliom. fáradtan rád-hajlanak. fedelének éj az ácsa. elveszti nyúlt vonalát a futórózsa veled. a sáska is -hogyha lehetne. Rikolt a páva veled -rád-kúszó rózsa remeg. mindannyival oda futnál. Szinek közt gyúl a szemed. madárka örül -piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Tipeg a páva veled. Itt minden örömbe bogárka vész. arany csend volt odafönn. hangok közt zsong a füled -kivánsz-e bucsuzni. odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál -kikkel egy-éjbe jutottál. s a fájdalnm mélye tiszta méz. tipeg az éjbe veled. a mező nyers illata nedves csókjára pereg. szánna is. II Rikolt a páva veled.

Ide se lát! Ide se lát! Alszik és álmában épít ablaktalan tükör-palotát! Hasztalan üldözöm zajban. De néha meglátom -. bársonyos tereken át keresem szárnyának pille-porát. bennem szőtt szőnyegen odakinn keresem. míg ezer mintája szüntelen körbe kering. vézna. Lehelletét szél verte szét. a tücskök dobja pereg.igaz-e vagy álom -mikor a kerek táj télbe hajolt s a jeges réteken minden csak sírverem . mécsesem fénye az ő kicsi foglya. keresem: ápolná kegyesen sápadt kis mécsesem fénysugarát. fellegen. rád-kúszó rózsa remeg. a kinti sokszinü szőnyeget benn szövi mind. mégis beragyogja a végtelen tükör-palotát. Ormokon. lángja kormát vas-pohárban őrzi a sötét. kék vidéken siető léptemmel el nem érem: szivemben szövöget napokat. vad futásommal ő űzi magát. Rikolt a páva veled -- III Tűzhabos. Hegyekkel játszik az út. nem érem el soha: itt van bennem.Odafönn villámló kútnál remegó gyöngy közt aludtál -remegő gyöngy közt a kútnál tán már aludni se tudnál. csendben. Rögökön. éjeket. ijedt fény. csatakos völgyeken át kérlelem. kő-fokon kutatom fátyla nyomát. Jégszirmos hegyeken át.

s lenn fekszem. játszva szelid szűzet. villogó gyöngy-habot ont és megint elsimul. Alattuk a mélység végtelen örvénye horpad a homályba.. Búborék-alakok gyülekezve kelnek. lángja kormát vas-pohárban őrzi a sötét. Homályos tereken. holt. daliát. Jég alatt. S a fényben szüntelen szaladó éveken tű-fokon csókolom ujja nyomát. fodrosúl a fénybe. valóbb a valónál: lélek tiszta kedve. már őszül a tölgyfa. habjai a benső.. idegen egeken sebzetten bukdos a légen által és rekedt. szántás feketéllik. álomi tengernek. Míg álma fereszti. Szunnyad a vén bajnok. Jöszte. Lehelletét szél verte szét. hullámok lengedezve szállnak. beléje-karolva hétszínü szivárvány. színtelen víjjogással lezuhan a jég alá! lezuhan a jég alá! A mélység föllazul. arany dárda. nem-múló percemen át őrizem simuló pille-porát. testtelen imbolygás tág űrben lebegve. mit nem ád az élet. felhőn kiszögellő! Kergeti a záport kopó-inu szellő. és minden fekete. álmát a világnak tajtéka befesti. Zord homloka rémlik: halmon eke-hullám. Hullámok. >>> NEGYEDIK SZIMFÓNIA <<< `Hódolat Arany Jánosnak` 1 Elnyugszik a bajnok. földdé vált fekete holt. ázott busa bálvány. hajdanként mutatván. vad rémet. .

Eldől a láng. Alszik az ősz bajnok. méz-ölü róna! hej. cenk Ser bolgár! óvna tőled a szent oltár. fáklyák tűze ver rőt lyukat a fekete éjszakába. ami történt. mint ha fészek ejt fiókát... 2 Dőlve éji menny falára messze villog Rezi vára. szikla-csontváz koponyája: cenk Ser bolgár ottan mulat. új leventéd. cenk Ser bolgár maga ropja. törnek a telt társzekerek. húzva." Mind. csigázva. ital nincsen. de mégse. csizmák dobogása sellő-vigalomhoz csak dér kopogása. gyöngyözve. piheg. .. szinte a pokolba. álmának habjai zengőn feleselnek és palota épül a puszta beszédből. öblei homálynak.. rogy a korlát.. bukdosva rogyásig. tornya égig ér föl. bor-hasu hegylánc! soha táncot ehhez foghatót te nem látsz: rokolyák lengése. tej-képébe fut a vére: mennyi tudja. "Pedig. beledermed Rezi vára. forgószélben szénaboglya. Kapu alja mintha forrna: társzekerek. elfeledjük. vörös kakas kél a szirten.tükrei kékségnek.. iramlik a másik -Hej. pedig. Padka végén az `egérke` álmos. hogyha emberséged volna!" "Itt vagyok én. mint a gyermek. sötét minden. félig szúny. Suttogás száll hajnaltájra: "E vígságnak nagy az ára.. gyere önként. elalél az egyik. akár ha lába fájna. nem vonlak már." Deszka reccsen. lenn a vár-árok vet örvényt. tócsa terül. üszköt vet a fáklya széle. az `egérke` ott pityereg... tolva. egy se mondja: szakállak és kelyhek sorja.. szolgák dúlnak kinn a kincsen. döngnek. ráfészkel a napfény...

. ich spendiere dir poémám.És azóta Rezi vára téli szélvész citerája boszorkányok kéjtanyája. ah. úgy hiszem. 3 Tisztelt egybegyűlt közönség! -Vagy lám. S hogy ez explicatio vajjon invocatio. hogy dézsából rája-öntsék egy vers összes rímeit? Akkor hát: te szent magány! all inexportable et magne. senki sincsen itt. éji lidérc fenn ha gyúlad. 4 Fordul az ég maga fenségében. . ha perlője. mondanom is illenék. szülemény. mert én ugyan felteszem. mint a vízfolyás. vagy csak dedicatio: döntse el a ratio. hogy a tisztes és kopott szóknak éden-állapot. szú-vezér and as you like: nem bírsz nem figyelni énrám. Régi mese régi fátyla. lélek-sivatagba sejk. meg sülemény. kinek hátát egy se látja.hisz gondolat oly sok járt a toll alatt. cenk Ser bolgár ottan múlat. de hátha (gond biz' e') valaki még elolvassa s rám szól academice. fenkölt eszme-lángverés. szirma. De a sok szóból elég: valamit már. tarka-barka tünemény.. nyűg nekűl -. ha barátja. ha görögnek fel-alá s hasmánt. hogy a szédült szók evégett nem bánnák az ürességet. mint a szél a szélkakasra: inkább kezdem szép mesém. kezdeném. s közben elfütyült fejemből. fordul a föld maga inségében egy-virágnak kelyhe. jobban mondva. hetven horgú érvelés.

sár a párna.-. s olykor ujjam is bevérzem. A Teremtő egy élettel áldott. az emberfő téliebbre fordúl: üres tökhéj botra tűzve. langyos lomb közt fürge mécsek zenekara cirreg.-. mint oktondi asszony. merev orca. a temető száz égő kemence. barangolni. én az illatát ha érzem. a kövekkel. fönn a bíbor mennyei gálya kékbe-szegve. elszállni. ajkatlan száj. rög a dunna. jó nyujtózni és aludni.-. nap-hold-csillag kóborolni.-. mint egy gyermek kése karca vettetik a tűzre! Izzik a menny. jó meghalni néha.-Bandukolni. álmot lát a nagy folyó. rejtett kunyhók füstje érik. izzik a medence. tág rónán tigris-foltos vadvizekkel.-. fa levelén --. mellyel a szegény veszendő általfogni bírja. féreg indul nyírfahéjon útra messze. le nem tépem azt a szép virágot. jön az éjszaka vándorolni. szállni. hullámos uton könnyü szekerek kereke pattog. a tavakkal. lovagolni.-.-. a habokkal. Félszáz évig az idő ha zordúl.-. ám többre jusson.egy-törvénye az esztendő. jön a reggel. szerteszállni.-. aki bölcs. az erdőkkel megzendülni. vérző tetem a kereszten. >>> ÖTÖDIK SZIMFÓNIA <<< *AZ ÖRÖM* Hivogat a holdi síp. csillag evez a nád hegyén. dobol a fény. mégis mindnek örök álma a jóságos Isten.-. .

tükröm sugarából fakad a kéklő hajnali zápor. csillag-ködök árkaiban zúg az égi nád. Táncot lejt Mária: mozgásból szőtt ária inak és forgók közt születve száll a csillag-végtelenbe. Testből font jelbeszéd tölti a csarnok holt terét.-. szarvat döf tág homloka. fölveri lábak halk dobaja. át.-. míg a lég sok tarka szalagja gúzsba kötözi és kacagja. testén áthatol a kusza árnyék. meg át.-. lábol --.-. átlibeg a tornyaimon. hogy libegjen. kertemen új nyár. lábol. lebbenti hajnali szél. szétvagdalt tér tetemére forr lány-testek dús füzére. kő-fejü gyermek sír a hegyi hidegen át. nedves.-Föld. Göncöl. Ugrik a fal. éled a föld nehéz pora. dajkálva lágy dala kél: "Indulj. hol a hosszulábu lábol. távol a lápon. tűz. Hullócsillagként suhanva .túl a világvég görcsén.-. mint az álom. sok kicsi vendégem megüli a csoda-fát.-. gömbölyü pártában didereg a puha mécsláng. lég szunnyad a bölcsőn. víz. átsüti fény. kék petúnia.-. meg át. kristály hölgy suhan az álom sürüjén. bókol Júlia. szérümön ó-év. Ring.-.. és a sóvárgó pokol szomjuságtól fuldokol: röpke nimfát leskel a vén faun a hátgerinc tövén. mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe. csengős rúddal." *A TÁNC* Puszta fal. nyolc sarok: kristály belseje imbolyog. győzött minden izom-szálon.-.-. fehér bika. hegyeken túl.-..-.

szökken. nő ágyéka virágot hajtva kibomlik. mely a hat síkkal szegett űrbe üt rubin-sebet. míg zászlók közt jelszavak dörrenései hangzanak. Emeli a kő-fedelet. a mozdulat átüti szótlanul és hulláma tovább-vonul.sudaraz. s mint hegedü-vonó a remegő kényes idegre. föl nem épült városok híg toronyerdeje tántorog. dagadó lágy húsba harapva. *AZ ÁLMOK* Első álmod -. Második: a fekete áldozat édesanyádnak. Ime harmadik: a zugolyban. összefonódva mezítlen.még bölcsőfia-álom -két rózsás gyerek. inog a lomha redőkön. messzi fény siklik a forgó föld körén. s nem szól a homályból. a kitárult szirom-övbe lezúdul a bimbó. bútorok árnyán. és az iszapos húson látod felragyogni a valóságot. ember-erővel így teremt egy lépésből végtelent. Tiszta fény. hősök homlokán babér.. pajtások csüggnek fejjel le a légből. Testből. Mint agyban hő mánia. ívelő ajka élő drágakő. melynek nyűge átok.. percre látni az éjen át cápák bíbor fogsorát. csorog a vér. Ó jaj! tenger álom hullámzik. vörös alapon tarka szál: csillagsereg álom! villámló ábrák a vér-színü paláston! Emlékezz már: hím ágyékból sudarassá szökken a bimbó. Emlékezz már: .. majd a fekete éj-falak újra összehajlanak. megfeszül Rozália. nyílnak testtelen virágok. nem is élnek ezek tán. fenn az eszme. eszi egymást. mint vak lámpák. Mosolyog Klára.. lobban Anna.

lelsz valakit nyakig-állig kőbe temetve. forr a mélyben fájdalom és mámor kerekében. s az elásott: ez is. tenmagad áldozod: szemkendőd íve magára-tépi a lángot! Ó ha meglátod vérszínü palástod! *A CSILLAGOK* Tág tető láng-ormai nem átallnak a görcsös útnak díszt és rangot osztani. Kulcsos könyv betü-lelkei lóbálják a gyík-fejü lámpát. időn át bújj. bújj hozzám: pártos. táncolj.jársz kiveszett fennsíkon. S majd ha nem félsz. Fal-szegély fény-kútjai szállnak a lompos ballagásra: gyík-ujjak mindennapi zárulása és nyilása. ami vár ránk. mind az enyém is: gyermeki álmunk ugyanegy kút gyöngyeit issza. vad szívünk gyökere közös a földben. szikla-barázdán. lengd be a távolt: gyermeki éjed míly avatás volt: e világ üres egyszeme ült koponyádon. Mennyei csipke a rozsda-göröngyü határon: ábrák a vörös paláston! ágbogas álom! Táncolj. . ezer arca csontig hámlott a kis-ágyon. Párkányok fehér mosolya. Tág tető láng-ormai. Mind a te álmod. míg kézenfogva vezetnek. s a menő. Megcsap a fáklya-meleg. te magad vagy! A kiálló fejbe gorombán belebotlasz. amaz is. az eleven bőr villogását szüntelen teremteni. bontakozó csók bársonya függ a magasban. emlékezz már -Téren. lomhaságot ütem-vonulással nem szűnnek betölteni. Gondold: füstben jársz. Közös. de a másik fejnek fáj csizmarugásod. kulcsos könyv betü-lelkei lanyha port puha illanással. Szemedet bekötötték.

lassan. szegény. szárnyat.Hű bivalyként húz az ütem. sóvár hús nehéz dobogását. . Őrzik az eleven bőr varázsát kulcsos könyv betü-lelkei. Ó. aprón. Menny betűi. a kéjbe-borult ragyogásba. mint a tengeren. e télen-is-virág. kalap imbolyog lángrózsák lehelletében. tárd bóbitád! a fagy vad kürtjei zengnek s a dermedt tájon üveg-fuvolák bókolnak a távol ütemnek. lángrózsák lehelletében. *AZ EGYESÜLÉS* Üres levegő. mozdulatlan bontakozásban: zengő "mindig és soha". legtöbb alig olvad a nászba. ki a mátka szemébe lát. ara száz meg száz. szirmonként nyujtva magát új csókra a fény-elemnek. Míly nász-zene: hajnali dús szövevény! karmestere fölkel az égre -s a csapzott völgy suta lelke. aki érzi a hím rohamát. Párkányok fehér mosolya pőreség izzó havában. Tüzes gyík-fej füstöl a légben. Száz szív. mint halott. csillagok rezgő dajka-dalra kelnek: zöld sürüségben. élő bőrön fény-habok. hófehéren alszik a Gyermek. görcsös útnak rangot adnak.mekkora nász az emberi-nap foganása! egy vőlegény. kevés. kényesen veszti az éjszakát. vásznak imbolyognak a szélben. egy-fényben -. amint a port veri. égi év örök világa! Mélyén a ködös áradatnak ütem bodrai rejlenek. száz kendő. s egy sincs. mig a szív. a mindennap kirabolt halált. a fakó föld iszonyu láza! vázzá száradó virága! győzik e lázat ontani tág tető láng-ormai.

a fagyban. holt tájat ölelsz szakadatlan s repedt rögöket -. amig élek! Majd völgyi lakában. hogy a tűz párkányán kihajol. lány-ajakad. s mintha fentről tekintene szét. csupa nem te. nem bírsz égni magadban! Nem sejti a sok kusza völgyi gát s az igyekvő. te eszmélteted ős-nyomorukra. ahol te. mig a jégcsap gyöngy-ere csordul. a csókok után. lila. ha meghal is érte! Átfoglak-e végre. lágybodru arany könny-ködben a lány bágyadtan a fal fele fordul. öregember. melyet ciráda befon. Vak harc: fagy-csörgés. a hang a sugár ködkürtjeiben s a menyasszony bátor éneke lenn: ölelj szorosabban. mely a jégbe veszett el (csak egy szemcsés csomó a falon). s havon éjszín csipke a varjusereg -s e képtől nem véd párna-tömeg: a szem csövein besüvít a hideg! szív reggele! téli reggel! Élettelen lángrózsa lebeg . s a picinyke királylány úgy dalol. miként a ruhát. tudom: bennem foly az ostrom. a horpadt tájat. sárga. sötétje a fény-gomolyagba omol. kedvesem! dülj rám! kulcsolj. a tél mezejét rá-látja a falra bolondul. végtelen öblü edény. s a homály-bika vívja ágyadat. nád-csonk. szél-harapás -ráúszol e tompa habokra. Gazdag vagyok én veled -. mit bánva. kicsiny férc fűzi: az ének. te asszony: a lét szatir-feje szívja. bíbor. kék ragyogás áttetsző hajnali csokra! mindennek láng-övü párja te! mindennek örök magánya te! a mécseket. de szegény odalenn a télben.belezendül a messzi zenébe.ó. csupa lég. vad hermafrodita. Tó kérge. vaksi cselédek.s az óriás napkelte. a messzi eres suhanás csupa jég. asszonyod én. s odalenn én férfi. vőlegény. hallgatja szempillái neszét. de más! tűz. hogy a lenti hideg ne apasszon? e magasban uram vagy. tüske-köteggel. égre kitárva. hogy a mélyt s magasat.

`A Moira` Mind. sürög. kívül a tettek tüskéin cselekvés nélkül működünk. pusztulva és újjá-kelve önnön tüzünkben táncolunk. ime világot készítünk túl minden ívbe-foghatón. `Kar` Kristály-keblünk medencéin cikázva lecsorog a tőletek kelő élet a lenti hamuba. fényt vetünk a semmiségbe. az Egymásután völgyében százarcu forgó áradat. a teljesség hajlékában sajdúl az út s az úttalan -mind. száz alakban teremve titeket. túl a lehető párkányán bogozunk mozdulatlanul. a mindenség visszakondul gyürüzve habosan. s kívül az idő korlátján sok táncunk eggyé összeforr. `Kar` Ó mi tükrök. öröktől gondolt képei öltözzenek sokfélébe és bensőnkben daloljanak! `A teremtés mintái (kar)` Lángotokból szőtt ruhában. a sötét paripák már szúnynak. a nem-változás ágyában mozdul világos és sötét. örök Három-Egy. s a valóság felső ormán belénk mindannyi visszatér. Gáttalan teljességünkben nem-mozgók és osztatlanok. zengjetek! lemossa a Holdat az ének! a menyasszony kel. apasztjuk a homályt. mely kezünkből létet kap: mi vagyunk. fény és árnyék szétbomolva ide-oda kanyarog -`A Moira` Az azonosság kelyhében sejlik különbség és arány. amint hazaérnek. ihajja. mely a Korlátlan csúcsán bontatlan-egy. nem változó. képetekkel kékbe vonjuk a fekete habokat. a szerelmes csöndbe hangunk kinyújtja fonalát. s fönn. ragyogunk. egyet százként vetítve ragyogók. megfürdik benne az új világ! s a szívben. Teremtésünk szent mintái. >>> HATODIK SZIMFÓNIA <<< *A TEREMTÉS* `A három-egy Moira` Kívül az idő siklásán mozdulatlan orsó pörög. száz alakban létre-jöttök a durva hamuból: nyujtsátok ki értük óvó karotokat odalenn! . a nyugalom csészéjében látszik erő és bénaság. szeme tág. mi virágok.sárkány-taraján a térnek -sugár-ölü kürtök. lenn létezőkké osztódva küzdünk a teljesség felé.

. alva. mely fölfele száll. álomban sző-fon. nyugalma odavan -szenvedésbe és örömbe vetődik a világ. part-fogsor.. mozdulatlan orsó pörög.`A Moira` Korlátok közti voltunknak. lucskos szakáll: egybe-ölti a kis patak. lenti rengeteg. kacagás egyre-megy: mind áldott női jel. ősanyák szigoru csöndje. meleg hajlásai közt a betelt férfi-vágy pihen. tapadós vörösföld. Hömpölygés volt. fenti. takard be szemedet! ím a lélek kivetetten didereg a habokon. eleven zöld kard. vad vonulás alján. melyre rozsda nem forr. de hajdan folyam volt! tág-szemü! s elfeledte gőzét nyitja-zárja csak. galamb-szinü erdő száz odvából szikra-fény. s tán ha meglelik egykor. hol hajdan boglárka nyílt. halványpirosan remeg lenn az önfeledt patak. lankatag. fodrozódik. mint iszapba tűnt acél. Ime világot formálunk. remeg. búborék. *AZ ŐSIDŐ* Lágy fövény-bordákon. kék hegysor. s hol legkeskenyebb.. újra él. hazatérés szerszámául két szép arany-zsinórt adunk: a szenvedést. dús. Kristály hal. szakadatlan zeng bensőnkben szentséges mintáink dala. vándorolt dúsan. derekán tartó-öv legyen. Élő fonadék álma: áttetsző tábor a magasban! odafönn a szabad sereg! Odafönn szivacsos felhőn kocsonyás csillag -nedves vonulás mindenütt. mely változókká széthasad. pihegve. termő hallgatás. mélyben a rejtett ér-szalag hályoga. hogy erkélytől erkélyig kússzon általa. zöld csatak remeg. Lenn az önfeledt patak puha nő-testként. s az örömet. fölötte fény-árny-íveken a magasság áttetsző falkái tolongnak fürtösen. `Kar` Minden árad. újra kivillan.. ezüst gyapja rengett a messzeségben. általlépi egy madár -Rejtett ér. zsarnoki. Delejes zöld zivatar jön. széles iram. hinár-szövevény. hogy nyughasson. álomban szövi tiszta sodrát. gumó. csillagsor: vállas kamaszként csügg valamennyi a csöpp anyán. Jajszó. .

csengve. gyűlt a fakó tajték. most patak. csillagsor.de nem a párnás. nem volt Hold még. látták a csillagok. ágyék. Lássuk: boldog önámítás nélkül is ember az ember? csak ugy álmodta a célját? . lenti homály. zengtek: Ime a folyam! Jött a fény és rá-terült. Partok dültek. körbe-érve. önmagába ütközött s elájult. siető nő táncos halmai. vagy hengeregve. És az istenek is futottak! mert még mámorában is győzhetetlen-tiszta volt! Ki vaditotta? tán a Hold -tán a homály -. És szült fájdalomtalan. tág folyam-tekintetét föl nem nyitja már soha. asszony. üde. mely a rögben kezdettől éhezett. meddő homokján. csillogó.Tán a Hold messziről ide-szomjazott. Rejtve szunnyad. Bukdosó hullám-halmok. és úszott a bölcső és habba borult a virág. most is gyors. -. bőséges róna. gyönyör ég és föld között. telt meder ég és föld között. mint a kelyhek. nincs közel. Jámbor nőstény-farkasok idegen szagra figyeltek -"Folyam-hölgy! tenger legyél: áradj! kerekülj! mint magam!" Ekkor habja elhomályosult és mintha emelné sok vödör. kavarogva fölfelé. sem ég! Forrt a színtelen áradat.partján ég-föld csordái hevertek. kiben teljes-egy a szem. nem volt többé föld. hol titokra nem találsz -Mondják. ragyogó dísz halmaza. kék hegysor. és hegyek törtek pattogva. Nagy folyam volt. villámlón átlátszó rengés. most is legtisztább ital. ölelő éjszaka -a másik. fönn-lenn csillagok és napok. Termő iszap-katlanain túl. tépő görcs feszitette szét. kebel. Jött a homály és rá-terült. *A TÖRTÉNELMI KORSZAK* Üdv a Mostannak mely az eszmét levetette mint ragyogó burkát a kigyó ha hívja az új kikelet. mert sodrát sosem éri sár. hol nincs messze. Lett alvó. örökifjú ősanyák nézése. határtalan tájon ömlő. megdermedt a tenyészet illata. szelid patak. jámbor nőstény-farkasok. könyörgő férfi-zengés... áradat ég és föld között. a taraj. part-fogsor.

Üdv a Mostannak! Mi kibírjuk viharunkat. későbbi kor emberei. lángba borítja az életét. Röpül az idő csunya fejszéje. későbbi kor emberei. eléri a férfikort és többé nem az angyal őrzi a párnáját -Nézd. nincs az a múló kín. nem szépíti a gyilkot lágy-ködü félálom. ha lehulltunk. aki majd él. Sürü-legü barlangokból árnyak szövedékeiből kél a dalunk tifelétek. hazug és szép vigaszát. csontot és agyat őrölve vágtat az élet-időnkön. A fü sosem emlékszik rá honnan jön a zöldje. Két Tábláé meg a Krisztusé. melyre szivünk "nem"-et int. Aki már élt. Nem fukar marok áldoz ma: vesszen a legbecsesebb is. hogy a vad. tüzes puszta a nagy égbolt levegője: új-faju sárkányokkal örök harc csattog alatta tovább. meztelenül megy az ős csata. vagy örök kín.Ej-haj. Ó de fáj -. Vallja Herakles a meggyötört. föl nem mérheti szívvel. ám az eszme (az öldöklés istenivé-hazudója) együgyű. leve! tán ti se sejthetitek már. ez a múlás! Friss-vasu lólábakkal a végzet nyargal a földeken át. Ime Hellas utóda válik a kincseitől. buta Hajdan értetek ette magát. és aki kortalanul születik. ha betöltötte a dolgát s mint a lehullt avaron fü nő: kínunkból. .hogy fáj ez a válás. mennyire szenvedtünk. sarjad a más ember. álljuk az éle találatát. satnya ürügy ma. meg a nagy-könyvü Klio: semmi se lehet hiába. és vele a szár Arabföld s vörös-agyagos folyamú Kína s cédrusok és venyigék hona.

aztán elmosódnak és húnyt szemed csak a sötét űrt vetíti. emberibbet s még-titkosabbat. az ezerszemű. halvány. Ha sokat láttál. párába borult paripák dobognak. mind varázsosan keletkező. őszi éjeken. eltünő. pedig nem változik. kúszik a futóka ezer virága. bőrödet érinti a végtelen és sistereg és hártyát növel mint jégtől az olvadt acél. Most. hova porszem se fér a foghatóból. Mélyebben. örvénylik a láng. sok nyúlánk. színek visszája. szólj: mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege. De más teret is ismerek. de látod a közös jelet: ugyanegy gond szabta köntösüket. megvillan tajtékos tomporuk. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik: ajándék e perc: őszi nyitott ablak. ahogy fordul. mint boltozatos csarnokot. hol semminek sincs mérete. mind más. mondják új bölcseink. fényévek ezrei közt hajlik iszonyú karéja melyen vakon tör át a csillag -. Figyeld csak: ha szemed behunyod: pár pillanatig még rajta forr a seb. néha bizalmas-kicsiny. érezni szárnysuhogását. s hogy mekkora. a tünemények medrei.hullánkból új virulás szökik. parttalanul forog az eleven tűz. áthallik érc-patáik csattogása. ködben bolyong a harangkongás fojtottan mint hegedűszó és vélni a csillagok fém-illatát is.míg mi. . messze. kinyitva törpe ablakaink. csapongó. se rendje. kérge alatt minden dolognak. nem tudod. mint a gond fészke szivedben. e vén boglyas madár. foltok sövénye. s egy kedves. szál-erein bukdosók. máskor határtalan. vagy közel. vagy félelmes arc. füled mellett süvít a híg elem. hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával. nem tudni. az óriás koronát. mit a fény szúr. kerekszemü lányka. és láng gyúl benne olykor. s az emlékek híg vázai szállnak s a csodák üveges lényei suhannak -. bámuljuk az éjszakát. a világ eresztékei ragyognak. mely alatt nincsen homlok s megérint embertelen ragyogása.mondom: egy benső tér. *AZ ÁLLANDÓ A VÁLTOZÓBAN* Gyorsan repül a Föld. Párafényből. a fénytől mindjobban elvonva északi oldalát. míg iramodva merül a tér idegen redőibe. gondolatból égig-fonódó lugas felettünk.

száj-rés. a gyolcs. nem idegen! hogy eleven hullámzó szerelem! hogy rokonabb veled önmagadnál! >>> HETEDIK SZIMFÓNIA <<< MÁRIA MENNYBEMENETELE `Édesanyám emlékének` 1 Az árny. harmatba-merült tíz hattyuszárny. elrobogott paripák nyoma. világot szétfeszít az üszkös verejték-koszorú. a göröngy. a mész. fehér orcán az utolsó váltság ólom-pénze. az ín egyenes. a körmön violaszín sugár. méretlen kútba hull. viruló éj csukott virága.vagy képzeled? Ha arra riadnál. a kő. nem érheti útja végét! Keskeny nyak.Szólít -. alvadt ereit viasz fedi. a halálos pólya. Üdv néked. Üdv néked. Burkolt lábszárak alszanak. hétfájdalmu szív! A jajkiáltás. nem nézi: a test homálya mint emelkedik a végső láng fölé. imába-zárt kezek. Csíkos lepelből a láb kiáll. letiport akantusz ágboga. lehajtja zászlóit. kezdet óta. besüppedt szem körül az érzékek hült ráncvetése. szentély boruló fal-ívei. szakad. elbillent fej. Üdv néktek. dobozban két sor gyertyaszál. elszáradt anyaméh! Fal-résben páncélos bogár a vak meredély szélén kapar. amely kopog. . olajfák ösvény mentiben. fegyverét. a térd pihen. tapadt haj. a vánkos a koponyabolt alatt. nyakában kővel. hogy nem rideg. a vaslakat.

látta ő. ágaskodik. hegedű sikolt. sugár hasít. a csönd. harang kong. kövér juhokat legeltettünk. nosza gyapjunkat lenyírjuk. bárány-sereg. az éj.2 Az árny. fuvolák. felfülel -`Kórus` Híjja. föld festette homlokunk. rég arctalan. híjja övéit a homály szélén! Láttuk őt gyermekével csillag fényén. könyökére dől. híjja. csontot gyűjt. kik vagyunk. lassan úsztunk. kürt felel -Hamvában az ős. gyapjat nyírtunk. híjja. tüske tépte bocskorunk. recseg. partot ért csónakunk. tél közeledtén irhát nyúztunk. ragyogó tetőn szárny lebeg. hárfák. juhok is vagyunk. Pásztorok vagyunk. Övéit a homály szélén híjja. ha kikelet eljött. ösvényére ráborítjuk. póklábu parázs fut fölfelé. arany arca van. tüzes háló ereszkedik. rög repül. híjja! 3 . a hideg törik. por énekel -Az égen két újhold delel. kék víztükrön gyapju-hegyekkel mint a felhők. nosza bőrünket lenyúzzuk.

a harckocsi vörös kerekén. (Kit öltem? Mindig magamat öltem.. Hagyjanak veszteg az ölben. Senkise hajol le értünk. Kinek fáj? Nekem fáj. mely a gyümölcs-héj alatt sürüdve kigyúl a rejtett erekben.. a hidegség fekete szájüregén és este ő bontja fehér ágyad.. Mi éheztünk..) . tej-lombok eres suhanása. honnan színt kap a rózsa és fényt a szem. . zamat. ha kelyhed eltakarod. tízszeres zengés. ő benned térdepel. ujjak párás tető-sora.. s érzed őt.. a repedt szirom kinek kell.. Mást mit tehettünk? Folyton sírtunk. az asszony ünnepe él a világon. kedvesem. mely hangtalan. karéjos homályból kelő tekintet örökig telő holdja lebben. uszálya villog a habok iramán. (Kifordult torzsák.`Váltakozó kórusok` A végtelen. pára-híd. világos némaságot evező-párok zsongása betölti. az anya lángja ég a világon. láng-rév. szirom-tengerben mezítlen ujjak. minden poklon megy utánad s a fészek veszhet. vörösbor... királyi álom. kilökött a föld. a szem óriás kék hályogán. a homályos sárga égi sarlón. míg záporoz a tavaszi reggel?) . eleven csönd tíz anya-szárnya. (Virágok.. mosolygó könny a szivárványon.) . bodros lehelet-szín. ragyog. melyből kitüzesedve ittak a szakadék kóbor ködalakjai s a számlált századok dühöngő jelekkel homlokukon.. gyürük és fodrok a messzeségben. (De mi folyton sírtunk. a szív alatt meleg lugas árnyán csillagkoronás. a zöld szörnyeteg taraján.. és ő leszel. jóság feszülő pillérei. tele féreggel. sugártalan osztva fényét. árbóc-forgatag tárulása.... halvány bíbor habzik a tündöklő fehérben. vitorla-sereg gomolygása. forrón hulló fürt... arany bárka. ha elhagyod koszorúd. de visszahív. gyémánttükrön láz visszája. imába simulnak a szép kezek. gyökerünkkel fölfelé.) . repeső kicsinyek száguldása.

ő. köpenyünk összehúzzuk. gerle-vér. könyörülj rajtunk. a parazsat. eves vackukban a halottak féltett éjükbe burkolózva a sebző fényre hunyorognak. Boldogasszony... (Kenyerünkben a verejték sója.) 4 A forrás felett szétnyiló szárny pihéje pereg. folyton megtelik. mindent betölt a szárnyak hangja: `Kórus` Fényen át... mint édes csepp a bólongó sáson. mely kopárat színre-vált. puha meggybor teli kelyhe.. (Vedd le szivünkről a csepegő mérget. a sötétséget vedd le szivünkről. hallgat a föld láncos haragja. a kereszten tajtékzó világot bámulja riadt kék gyermek-szemmel. a fekete hernyót szivünkről vedd le. árnyat és éjszakát sose bontogat hevesebben ormon-medren a nézés tánca. ezer erkélyen ezer sereg... (Vacogunk.világosság. lángon át a sötét föld szüze lebben. csókként úttalan. gyenge hó száll. hol hegy-árny mélybe-ér. zerge-ünő vérgyöngye a hóban . ki a kereszt alatt állott s a nyomoruságtól nem esett el. a szűz békéje leng a világon. virág-szövevények ostrom-lánca.. a pokol küszöbén sírdogál. tündöklő gömb a változáson. Pecsenyénkben a halál íze.) . tükrözi a tér hajló pántja. könyörülj rajtunk. Koporsó-fal körülöttünk.. tág medencékben újbor pezseg. Rózsa-ér. az idő százmedrű futása.) . folyton leperdül. az örök remény szüretelte.. minden áramon áthatol a tiszta kék szem ragyogása. könyörögj érettünk.

édesanyánk. némíts el hatalmaddal. amerre kapaszkodó van. agyag-út nem vagyok. a bárd nem az én kezemben. elibéd hullámzik a szárnyunk. így kivánja. mely ütést. eléd gyűlve. forgást úgy mér. homályos nemzedékek. A csecsemő bepiszkol. hódítani sem. ifju aránk. híját nem érzi a duzzadó tenger.vadászt hív. vércseppjeim füzére buggyan. lágy tavaszunk. Édesanyánk. tűzforrás nem vagyok. aki az óriás ürességen által a csend szikrázó kristálya fölé a teremtmények sodrából fölmeredve háromfejü oszlopként magasúl és villámló tetőként beborít a hármas homlok glóriája. szállsz-e felénk? nézel-e ránk? mint szőnyeg borulunk az utadra. `Mária` Az itélet nem enyém. `Mária` Magasztalom őt. ha gyalázol. meg nem fejthetik a léptem redői alatt forgó tüzes hadak. csak etetni. csak kérni. ahogy rája mérik. s én szültem őt. éheztetni sem. szűk az ösvény. előtted vall: ha megcsorbul harang-ércünk. Kőfal nem vagyok. a mérleg. mely lépést. pára-torony rengedezve neked kondul. mely testet és űrt úgy mutat. sugár-kupola imbolyogva. úgy melenget. ütni nem tanultam. A zengő csendben. arcom el nem fordul. sebezni sem. a jeltelenben álcák és nászruhák virulnak rajtam. tág a tér. csak simogatni. . oroszlán és gida megosztja keblem. A gyilkos vérrel freccsent. aki méhemben fogant és felemelte holdsarlóm az égre és csillagfüzért illesztett homlokomra és az égi tej ösvényén viteti leplem és az édesség viharával fúvatja fátylam és eleven tüzekkel röpíti diadalszekerem és seregekkel népesíti győzelmi utam és örök dal tornyait építi köröttem. Kezdettől apám. ahogy eléje rémlik. én letörlöm. foltja nem marad. csak fészek: ahogy meleg. tengerként rendül sürü bodra. pirosarcu zsenge leányunk. csak sebesülni. emlőmbe karmol. `Kórus` Virágcsengők királynéja. köréd forrva ezer testben harang-szív ver. simítást úgy mér. ahogy rája mérik.

tűzhelyen hamu törmeléke. Aki hallottad ezt a dalt. a szárny hangja széttárt. *KÓDA* Csillag-pályák asszonya. mint neked. fejed rönkjét térdemre döntöd. örök. szememtől elszakadt útján ne érje bánat. de bíbor-özön fut a szürke mélybe. Lengedező rózsamező.Ki dicsőségben látsz pompázni engem. Mária. hallgat a rög tapadt ajka. ne félj. vigyáz rád a csend. Húrként feszül a változás: hült ős-parázs újjá hevül. új sorstól hajladoznak a bolygók. de békén szúnynak az örök mosolygók méz-cseppel az ajkuk végiben. gondold el: nem tőlem való. egyetlen kincsem a könnyem. lassan fordul uszálya. egy szilánkját annak a dalnak. függ az idő. a hegyen pirkadat árad. oltalmazd Máriát. `Kórus` Fénytelen mélybe lenn. örökös hajnalt hirdető. Ölemben az élet dús-lombu fája s ha leszakadsz és lehullsz alája. gyengeség és erő közös ujjakkal lakomát ad. édesanyámat. fiam sebe végtelen birtokom s e világ gyötrelme kaputlan kertem. áll a halál. kötényembe markol erőszakos öklöd. Lenn telő rózsatő. ő jön. sírtól sötét pátriárka betelt igét dong magába. a könny. meg én. leheletnyi lángok a szélben. csalogány fészke tövében tüske közt szív terem sürü sóhaj rengetegében. integető sok csecsemő rózsa-tengere kapdos utána. . sugaras szem bűvöletében.

>>> NYOLCADIK SZIMFÓNIA <<< `Krúdy Gyula emlékére` I Valaki ül magasban s nézi az itélet elfoszló képeit: felhő-kúp a hegyet idézi. mért fogadtál. nem gondolta.. óriási pók. Erkély lebeg mint léghajó ég-föld szabdalt ürében: tűzfalak. idegenül. ablak-sor a menny fényeit: mind nyujtózik valami másért s már postát küld a pusztulásért. s éjjel csatok-gombok ragyognak testén az égi állatoknak." Kondulnak a harangok sorba: "Ő nem gondolta. tarka udvarnépem feléd száguldott. pamut-fonál fut a kezében. sok kis emléket gombolyít a kémények zsúfolt terébe. mondd. Levegő alján. négy tornyán izzó fém-gumók. hisz jöttödnek örültem én míg ajtóm szinte feléd lépett vele én nyíltam volna néked s a sok virág apró cserépben mely a kékségnek integet. kék úsztató. Valaki mozdul az erkélyen." . én voltam. felhő-rovátkás messzeségbe: "Te karmazsin. a láthatatlan kötélzet-váz ott kapcsolódik. körötte virág. háztetők szögében zöld-barna domb. s tört sovány kőszobrok ülnek homlokán. magasból függ a székesegyház.. kő-kalit. mind tied.melytől a világ szíve szakad meg: aki hallottad ezt a dalt: ocsudj lomha szörnyeidből. a mennybolt ereszén drótok mögé bukó repedt tál.

mögötte lomb. bár szárnyam sose lesz. lapoz árnyék-bibliában hol egy zergeszív lakott. elfelejti. A halottak mint nagy babák vermükbe szúnynak láthatatlan. nem forognak a forgatagban. sivít a síp s a kismalac.és kő-sorok: ott már a temető suhog. belőlük nyílik a virág mely az erkélyre pirját ejti s hogy honnan fakadt. rajta állva a lenti nép mind föld pora.Felkacag lentről a piac: göröngyösen kent vegyes-lekvár. már érkezéskor eltünőben. de aki a határon túlra látna. . Magas az erkély. régen meghalt ifju lány bámul rája elhanyatlón ingaóra homlokán (és a vendég-hölgyek ott bizalmatlan keblükön megrázzák a lakatot uzsonnáznak illatot ezüst fényü kötőtűvel szemelgetnek bánatot) itt soká élek én fecskefészek ereszén pelyhek közt magányosan kísértet-vadonban egymagam bontogatva pecsétjét agg italoknak ama vízre lépőn mely a ház mögött ered kettényílva kéklőn mint szépasszony karjai s fejest ugró emberek csobbanását hallani: itt. II Régi táj rejtekén lombba hulló völgy erén a feltámadt álom ujja kószál ernyedt húru hangszerén. ódon patikában mér bengáli balzsamot ez a tornyos haju öregasszony. a sorompón túl rengeteg sár. a denevér-multban hagytam. mert ha van: nem fönn-lebegőben. itt nincs és nem lehet soha.

De te mikor jössz el értem? Két álom közt várok ébren.hátam tollakat növeszt s a víz elsűlyed alattam (kár hogy sose láthatom mi terem a hátamon: pulykafüggők pávafarkak szétterülnek sátoroznak) és a tollak közepén füstölő barna szén. pillantásom gömb-medrében tó és part és ég forog fogam közt kristály ropog mosolyom völgy-teknőjében szőke jegenyesorok . lentről függnek az egekbe. kettő. csengő érzékeny pohárra fonja hűvös ujjait. Míg az alkony rám-csattanna. félig-húnyva mosolyogva a ma behorpad alatta csupán a tegnapi szél kanyargat szén-füstöket fon belőlük felleget vágtató fodrokat (holdsütésre várnak) égi menyasszonyokat (elmeszesítik a vágyat) ó te messzi pára-lány és te kis arany köd-isten ki a szégyen alkonyán elolvadsz a fürdővízben! III De te mikor jössz el értem? Idegen test ijedt szárnya dong a négy fal közti térben. forrás zúdul ablakrésen. Habba fúlva fekszem itt s kinn a kék légen keresztbe ahol már a kora-este gyökér nélkül szétültette fülemüle-bokrait. zománcos doboz-fedél: megelőztem rárohanva. menny-ívemben szabadon leng a halvány Balaton rajta lebeg két kalács a Badacsony és Gulács szempilláim ernyőjében. már e forgás bennem él.

bármelyikből ihatom. már nem vagyok. mint ültessem el a fényben összeláncolt keringésben ezt az élő csont-magot melynek feszítése láng és hajtása e világ? Szivemből a Nap ragyog. hogy ez óceán felett borba dugd a nyelvedet. De te mikor jössz el értem? Úgy érzem. nincs szemernyi panaszom. mellkasomból csillagok. és kiömlött rózsa-vérben pihenjen táncos bokád. de nem nyugszol soha többet? Előttem az asztalod. villám-kárpitod alatt csepp hűsítse ajkadat.mosdanak az éj elé koponyámban befelé úsznak pára-szivarok s tarka bolyhos parazsat gyújt rájuk a pillanat s az égaljon egy motor mint túlérett gránátalma bíbor dühhel szétrobbanva messzi arcokat sodor tegnapokból e tág űrbe hol mind ujjá-melegűlne. tudom. hiába érzem. rajta minden italod. de te meg nem állsz. vad fűzvessző-táncodat ahogy suhog fülem mellett s fekete hátam mögött hol a sárkányt megölelted s fellökted az ördögöt. míg a telt kristályon át az ital vulkán-tüzében új szemem szemedbe lát -- . és tudom. kihalt szemgödröm előtt szesszel mosd hevült csipőd. nélküled is fölhevülni a belém-dobott világon? Érzem ajkamon a kebled és elsikló derekad. vagy ha élni nem lehet. a perc horgán fönnakadva egy zugolyban lógaszkodna pókhálósan mosolyogva. de széttágult a keret pillantásom hűs szelében. egyik édes másik mérges ez mint égő kút lobog az mint tenger hánytorog amaz mint a pára kényes. bizonyos a boldogságom. mért hagysz egyedűl örülni.

De te mikor jössz el értem? >>> KILENCEDIK SZIMFÓNIA <<< A SZÖRNYETEG KOPORSÓJA `Felajánlva mindnyájunk békéjéért és nyugodt munkájáért` *ANDANTE* `(Emlékezés a gázkamrákra és keretlegényekre)` Ha júliusban *HÓ JÉG* --42° hideg van: hálószobánkba lépek s a hirtelen sötétség fut szemközt mint a robbanás. érsekek a víz alatt. Halljátok. A fákon lomb helyett hasadt arcképek függenek alattuk zsandár áll üvegből törött cserepei benn a szobákban kúsznak szerteszét akár ocsmány beszéd s fölforgatják az ágyakat. bőrtelen koponyátokon hinár-fonat melletekben apró halak a korall-trónuson vihar-hajszolta baldachin tövében a rejtett áramlatban sebes futásotok ahogy a szentségtartót viszitek ti tengermélyi kardinálisok ahogy vágtattok a tömjénharanggal matracból tépett szürke hajjal melyben az elitélt hörög patkányt csókolva ó ti polip-süveges püspökök meg nem lelt vízi sárarany tapad sós szempillátokon: ti boldogabbak vagytok mint fönn a sok zengő rokon a hét testvér az elvett parlagon a koldus szél a kapualjban .

Fehér hattyúk déli égen sustorgó tollú ködbúborékok dallal úsztok messze túl a zöld csatornán. azt hiszitek. Ez forró sütemény amit anyám hozott egyszer húsvétkor s az első rózsa kibontakozott a fal melletti lugas melegén. azt hiszitek. VARIAZIONI `(Néger rabszolgák éneke)` Dölyfös címer-pajzsok zászlók amit tudunk nem tudjátok: Emberek az alkony-égen ruhátok selyem. azt hiszitek. félálmotok . arcotok márvány uralkodva vitorláztok zöld csatornán. az ördöggel megalkusztok a föld zsírján -amit tudunk nem tudjátok: korlát mögött állunk lenyírták szakállunk tovarepülnénk de nincsen szárnyunk elragadták mindenünket de ránk verték bűneinket.s a mindent fölfaló és mégis éhes ördögök meg a finom selyemmel bélelt nagy kapu hol kulcs és zár csörög. Ó a lengő szivárványszín selyem! Egyszer benn jártam én álmomban éberen ama tiltott helyen hol nem zizzenhet semmi más csak léptei raboknak kik fürészporral s rothadt vérrel teli talicskát tologatnak és tudják hogy minden hiába mégis szemükből a gyönyör kicsordul amint varancsicába harap az őr kislánya. szivárvány-bokrok sátoroztok messze túl a zöld csatornán. Gyöngyös pávák hajnal-égen eleven párnák. éneketek túlzeng árkok rothadásán -amit tudunk nem tudjátok: kötelek közt járunk malomban darálunk tovarohannánk de kötve lábunk elhordják a lányainkat eladják a fiainkat.

nézésük kancsal. Üvöltenek hogy ne is élhess éjjel-nappal dühöngenek. sok csecsemő és rádió szól s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. sértődő. szemük vér-pásztás és kerek. mind a becsületére kényes. mindegyik elmúlt hároméves. Senkise mondja imaháznak honnan elősündörgenek s csontot szemetet lakomáznak egymással-játszva rongyot ráznak mindtöbben a gázmesterek. Fülemülék éjszakában láthatatlan kis sötét csillagok csattogástok átcsendül a zöld csatornán. mind büszke. kapupénzt kapnak. azt hiszitek. útszélen daxlit nemzenek. bozontjukkal billentenek. mind vizsgázott gázmesterek. Karmuk tömpe. hasuk éhes. kés tölti kezünket saját kezünkkel szúrnak le minket ütnek ha nem felénk fordul kicserélik ha kicsorbul. farkuk sörényes. Orruk rücskös. gerincük szomjas. söpörnek a gázmesterek. *SCHERZO* `(Huizinga a nemzetiszocializmust a viceházmesterek forradalmának [nevezte)` Keménypapírból és zacskóból épülnek utcák és terek. Kaput nyitnak. csordákba verődve haraggal hosszú lógó bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. de hirtelen nyílik egy ablak . bíró büntet. elalhattok s ébredhettek lombok árnyán -amit tudunk nem tudjátok: fogva tart lázálmunk ösvényt nem találunk ketrecünk visszük ha szökve szállunk s ha zsinórunk tán lepattan béklyót hordunk önmagunkban. fölényes.harmatot hint az ég alján -amit tudunk nem tudjátok: hajcsár.

falánkok mint a pontyok. Húzódj a végső napsugárba bár a nyarat nem menti meg: pléh-majom mászik dinnyefára. fürgék.s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük: Csömbör. ők lesznek a gázmesterek. Vájnok. Szeretszke. kihal az emberek világa és élnek a gázmesterek. törmeléket rongyot rabolnak mohón hullahegyeket falnak vigadnak a gázmesterek. FINALE `(A szörnyeteg szétzúzódása)` torony üveghomloka fordul remeg te *NEKITÁMAD* mákospatkót millió teológiai sötét tábornok csördít indul a kolosszus csikorog dörög vonul a kolosszus cinóber szarvak kátrány szemek indigó szájak reng bőg a kolosszus kaucsuk szügyek felcsavart belek bádog gyomrok dalol a kolosszus a szerencsés leugrott kocsi állomás jelezve ablak föl és kiáltások rézhangszerek üvöltése paripák négy felesége csattogott fekete arany bátor mosollyal három a tengerészruhában ujjongva három öngyilkos repül recsegő rózsacsokor kábulttá kitörése alélt sikoltozó kidülledt pályaudvar piros mentőkocsi tülkölése hogy ne ablakból lássa édesem azonban és a üvegszemü futnak kospatkót millió te *NEKITÁ* . sosem éltek ílyen családok. mint a szatirok és najádok származnak a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfúlnak az emberek. kavargó füstből lett nevek. születnek orcátlan porontyok. Meg-nem-születettek kiontott magzatvízben fetrengenek.

2 Átlátszó drágaköveket ettünk a szentélyben.öröklétünk el nem vesző hullámgyürüit -értenénk szivünkben is. vagy értelemnek értelme volna. te lyukas tenyerű pazarló! Míg gondos gazdaként mindent betakar. ama kútban. nesztelenül. mint vaj mállott a fogunk alatt.kocsonyás hernyói vonulnak tábornok mosolyogva mehetnek fiaim csörömpöl a kolosszus tengelyen forgó kupola fordul gödör lehajló zászlója szétterül piros pikkelyek csillogó cserepek zománcos érmek füstöl tipor hengerel a kolosszus a földtekén van csapnivaló első olyan ebben az emelt arcképével emberből énekelték kommandók kövezethez világon még ital sörtermését hogy a táblához reggelizni abroszt döfödte fölemelkedett füstöl a tábornok csikorgó szekerecsegő kereköhögő menekürtöl a kolosszus a kolosszusnak a járda szélén belapult koponyája lehajolva keresgél millió te *NEKITÁMAD* mákospatkót miután kiloccsant eszméikkel frissítőt hölgyeknek holdvilágra fejét lehajtja. ha ott. >>> TIZEDIK SZIMFÓNIA <<< *LARGO* 1 Ifjú emlékezet. . oltárterítő felfűzött szegélyét. igére ige visszhangzana. megóv az ős feledés! Fukar jóságát -.

a folyam fehér görgetegbe göngyölte pajzsunkat. ügyeltünk. beleinket is kifacsarnák az évezredes gyémántokért. majdnem édesen. ezerkorbácsú fekete zuhatag. s a gyáva Mars itt edzi fegyverét. Mert nincsen. Varázslók kalibákat tákolnak fönn a tű-csúcsos hegyeken. Odatúl átderengő zöld háló ölén álmukban ölelkeznek a szeretők: ezek is mi vagyunk.De mindez árnyék. járok magam előtt és magam mögött. a Kalászos Szűz mozdulatlan alakja. makacsúl. s a csöndnél nem alacsonyabb. Csilingelő zsombék fölött kering sok lábatlan madár. hát több esztendő folyik egymás mellett? Aki egy-szál fűzként dalolt és sírdogált. emberre nem hasonló. hová pihenni tér a szomjas Nap s a hűtlen Hold. ránk ne törjenek a papok. semmi vesztenivalónk. mint a bolygók pályáikon. ez a villámló boltozat. A Szűztől nem remegtünk a lopásért: a géniuszoktól viharos templomi térben az ő cinkossága szinte bőrünkön pattogott. se megszokott bálványainkra: csillogó felhő rezes sisakban. Fölöttünk ragyogó szemmel. az egyházfiak: átadnának a poroszlóknak.engedékenyen. *ANDANTE* 4 Egyszerre itt meg ott gazdag birodalma! Csaknem és sehol lapátolatlan kincsei! Tegnap-ma-holnap közös kévéje. mint színtelen korallok lépdelünk. a szirteken édes szél terem. a tilosban -. szinte csengett! Hát ettől remegtünk? A holdvilági mérföldek között egy harcos állt. emlékeink. egy rezdülés el nem veszett. csak az aki kezdettől és nyilvánvalóan ott volt. a gólya ideszáll és jajveszékelő csecsemőt rabol. És Venus a hóban itt mossa meg tüzes haját. ott gyógyítják fekélyeik. nem tudjuk önmagunk nevét. De míg áhitattal lakomáztunk. sietek ezer alakban. A fákon csillagok fakadnak. elmennek s visszatérnek. a borsónyiakat mellettem térdeplő lepkémnek adtam. a Háromfejű Kutya. fenséges csöndbe tárja lombjait. 3 Mikor átléptünk az árkon. de szomjuság semerre. egy-szál idő helyett! Világ. özönölve örvénylő idők. de nézés nélkül. ott élnek számtalan szövevényes időn keresztül. A varázslókkal társalognak. és összecsapott felettünk. mint az elvérzés a csatamezőn: immár sok-szólamu néma orgona. eközben fekszem és nem is vagyok. akik odaát . pap nélkül. A szegény fekélyeseknek hirtelen felszökellve palota épül. rab erejű örvény. Fényes tavak mélyében dajkanép lakik. a formátlan gőzölgő folyón: hirtelen széledt el az üresség. s aki meggyógyult és fölemelkedett. de félelem sehol. ahol egyetlen lét helyén minden lehetőség egyszerre vándorol! -. nem félünk. A bizalmas percek mind hiányzanak. a világi törvénykezésnek. termetünket. Senki se jött. szerelmeink fehér zománcba vonva szúnynak ismeretlenül.az ökölnyi köveket én morzsoltam rovarállkapcsommal. Mégis zománcpólyáinkba temetve minden megvan. annak itt minden elolvad mint a jég. S akár mennyekző. Meg az öntelt Jupiter és a féllábú Saturnus. Egymásra nézünk: nem tudjuk társaink nevét. a névtelen hadaknak gőzbő1 vár emelkedik.

meg a hús. s akár a cserép. Nincs semmi. csak a teljes megsemmisülés. a szívben.élnek. meg a húst. belénk dögölnek és nyálkásan szétrohadnak. Az élő test fűtött kemence. A néma zengés. Állataim négyoldalt körülállnak s a fejüket elfordítják. izzottam a lángban: . csak a zengés. Szűz. és lángolunk és jajgatunk. saját húsukat lerágják. jussát hajtogatja nemvállalt önmagam serege. Nyeletlen fejsze vas nélkül: ez ahová nem döfhetik fúlánkjukat. kezükben fújtató. mint trágyából a légy. nem iszonyodom soha többé. naponta kikelő kísértetei bolyonganak. faragott pillérré porlik az eleven nyomoruságban. a sok-milliót. hogy megmozdítsák majdnem öröktől-fogva étlen sejtjeik. békák nyüzsögnek. a bort. nem vágyakozom soha többé. tánccá. már nem is valaki. ti szétrongyoltak! Míg jön és megy az ember. táruló csecsemő-pillantásomra lecsapnak. ha új kísértet-rajokat szülünk.s a tükröződő semmi börtöne alattunk. mely az emberkoponya fátyolán átszűrődve és lecsökkenve. s apró tapadókorongjaikról rámcsügg a sorsom rettenetes inge: "Te szőtted. de azok átzizegnek fölötte. Oltalmazd förtelmes családjainkat. Az ismeretlen partokon árnyékomban gubbasztanak hűségesen. vérünkbe bújnak és szaporodnak. akik mindenféle testben járnak-kelnek. Lepedőnkön láthatatlan gyíkok. A formátlan gőzölgő folyó az eszméletet elsodorja. *PRESTO* 6 Szárnyak a szívben. kis fegyveres bögöly-raj. velük egyesültek. az én mentségemre és az ő szabadulásukért? A kísértetek kísérnek. mikor már nem vagyok. Ó elhagyott alakjaink. léptem alatt üregesen kong a talaj és reng a föld: ott éhezik. epedő alakjaimat: jaj ahol maga Mária kitaszítja és eltemeti Máriát! Oltalmazd. kezüket összedörzsölik és fúlánkjukat hegyezik. hanggá. Kikelnek sóvár kínjainkból. mert ezek a hegyek nincsenek. felgyujtom a vázat. a szívben! A fekete viharokon át a világok arany kapujáig! Meztelen indultam s az utak örege csupa bíborba takart: nosza hordjátok magatok testén a pazar köntöst. teli bárkával jöttem: kirakom a mézet. akik alakjaimra fonódtak. A világ négy sarka lobog. a tiéd. Ha bármelyik világon még talán szemet nyitok." S ha csontom alá kopva. de tikkadásunk megkönnyebbül. esténként beléfekszünk. csakis énmiattam! Kinek és mit feleljek értük. mert testemet elvontam tőlük: mind átkozottak. ime csordultig bennem a méz. lázong. Nincs ellenük más. Suhannak elmaradt jövőmben a rejtett sikátorokban. a pokoltól! És oltalmazd elűzött. messzi ürességből érkezem sokszoros fagyon és izzáson keresztül. Körüldongják rohadékomat. Naponta visszatérő kísértetei gyötrik az embert. Oltalmazz. ágasbogasan lombosodnak: az egész teremtést! Akárhová vonulok. odaszállnak melegedni. a tüzes köntöst. meg a bor. szítják a tüzet. csak élettelen rideg meteor: ők rajtam tapadnak ős dermedtségben és várnak az enyhe sugárra. isznak belőle égetőn. 5 Fenn a semmi bástyái -. festett képpé. szemük éhségtől lyukas.

fűzd fel a csigolyáimat asszonyi dísznek. puszta helyemről űzd el a lelket. fejtsd ki az inaimat ostorszíjnak. >>> TIZENEGYEDIK SZIMFÓNIA <<< *CSILLAGZENE* végtelen vonalak hatalmas árama gomolygó benti éj örvénylő irama hatalmas gomolygó vonalak benti éj zárt kapcsú híd-ívek messzi kék karmai vonalak zárt kapcsú végtelen benti éj gomolygó messzi kék híd-ívek irama végtelen vonalak hatalmas árama eleven hulló kő tágra nyílt éneke híd-ívek gomolygó vonalak karmai zárt kapcsú tágra nyílt éneke végtelen messzi kék benti éj hulló kő irama gomolygó benti éj tágra nyílt éneke örvénylő irama hatalmas árama halálos nagy madár halovány árnyon át eleven híd-ívek örvénylő vonalak hulló kő messzi kék benti éj végtelen nagy madár tágra nyílt karmai eleven híd-ívek örvénylő irama karmai halovány nagy madár messzi kék éneke gomolygó benti éj hatalmas árama vezérlő csillagod kioltja mécsesét zárt kapcsú híd-ívek tágra nyílt éneke eleven hulló kő vezérlő csillagod kioltja mécsesét halálos nagy madár halovány árnyon át örvénylő végtelen zárt kapcsú hulló kő gomolygó mécsesét kioltja nagy madár eleven benti kék halálos hulló kő örvénylő irama vezérlő csillagod hatalmas árama *KÖRSÉTA* . ejtsd el a szivemet a kóbor ebeknek. Hántsd le a bőrömet ágytakarónak.végre kiégtem. idd meg a véremet. fald fel a húsomat. s a világok zsongva felelnek. 7 Mert valahányunkat hivogat egy ajk.

fut a fenyvesben meg a tisztáson -de te honnan kelsz? hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden. mögötte tölgyfa. emelkedik a tölgyfa. ahogy körbe halad a séta. odább a forrás és a tölgyfa. hova tűnsz? mi a szándékod rőzsetűzünkkel. jobbról az oszlop. se a sivatagi tér nem az árnyad helye. mögötte az oszlop és a forrás. könnyen álomba merít itt és bármikor. következik a tölgyfa. habon eltáncol. emberi a séta-forgás. elől a tajtékzó forrás. távolabb a tölgyfa és az oszlop. viszi lámpáját laza felhőben. az ég pőrén ragyog hiányzó fellegében. közel a forrás. mind napsugár-simogatásé.Lombos kékségben kering az éden. arrább a tölgyfa és a forrás. mit a víz megmart. mit a fény jár át. most közel a kéz-csiszolta oszlop. lassú lépések ütemében. . a hült pernyék hamupora. dús lomb közt mennyi madár. ha te megjöttél. elfordul a forrás és magasúl az oszlop. álomba vakít. ahogy pereg a séta. a soktól egyet se látni jól. előlép a fehér márvány oszlop. ime az örök forrás középen. mennyi virág és madár rikít. kavicsokon lépések íve csikordul. árnyékod sose vonul a habok pásztáin tova. csak az üszkök. e rózsák. erdei réten. mind napsugár-simogatásé itt és többször. itt és újból a fejsze nem érte tölgyfa. *IRAM* Suhan éjféltájt. és a levegő elrejti villámait. fedi rőtbársony s lila légfátyol. sem az alakod nyoma. a hely sátoroz a fényben és a pillanat tarka csillaga átüt a napsütésen. sem a parazsak. mindannyi egybe összefonódott a napos pillanat csillagává itt és most. se a part kúp-sora. kering az éden lombos kéken. ahonnan a láng foga lebegő lépteidig fel sosem ér. hol a tengerpart fordul a hegy alatt. csökken az oszlop. mennyi virág és fürt virít. míg a levegő behúzza karmait és lombos kékségben kering az éden. e tüzidarazsak. mennyei. mennyi madár surrog s dalol. balról a tölgyfa. mégis a völgyben a suta hajlékok szerelem-paloták. napsugár-simogatásé itt és mindig. mellette oszlop. míg kanyarog a séta. terük körben kibomolva s az idő alakot-öltő csillag. ahogy forog a séta. forrás buzog itt.

vágya segíteni áldatlan -. hol a felhőn túl. hol a fellegben. szeme álmatlan. a nagy istennő addig mostoha.csak a bánat. vágy.soha míg vaslánccal leszegik a bikafejet és patkány s csiga őrzi a kincseket és disznóvér eteti a gyerekeket. kegye akaratlan. lepi menny-katlan. szava mondatlan. neve sértetlen. szive befödetlen. tere bontatlan. heve hihetetlen. hova hívsz haza? halad éjfélben. fekete mohóság -meztelen égi való. *CSILLAGZENE FINALE* végtelen ragyogó fonalak árama ragyogó végtelen árama fonalak fonalak árama ragyogó végtelen benti éj forrongó zuhatag dallama forrongó fonalak dallama ragyogó zuhatag végtelen benti éj árama ragyogó dallama fonalak zuhatag végtelen árama forrongó benti éj kinti nap híd-ívek messzeség karmai híd-ívek zuhatag forrongó messzeség benti éj karmai kinti nap dallama végtelen kinti nap árama fonalak messzeség ragyogó karmai híd-ívek vezető csillagod oltja el sugarát csillagod forrongó ragyogó vezető fonalak sugarát messzeség oltja el zuhatag eloltja csillagod végtelen sugarát híd-ívek vezető karmai forrongó fonalak benti éj kinti nap ragyogó zuhatag benti nap kinti éj eloltja vezető sugarát dallama végtelen messzeség csillagod árama . maga rejtetlen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->