P. 1
A leggyakrabban használt angol szavak gyűjteménye

A leggyakrabban használt angol szavak gyűjteménye

|Views: 6,270|Likes:
Published by atek1965

More info:

Published by: atek1965 on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. öregít. tényez . látszat. utó-. egyeztetés. kijön vkivel. fitogtat. érlel. visszaellen életkor. hátsó. továbbá. támadás/agresszió agresszív. segédlet. gy z vmit. fellépés. külszín. irányoz. segít. megegyezés szerinti egyezmény. támogat. célpontra irányít. segítség. ráirányít lég. összhangban áll. légügyirepül gép . segéder . közeg. célba vesz. támadó. korán. néger azután. után délután. utána. szándék. egyezséget köt. megcéloz. szell ztet. egyezik. ezenfelül. m ködés. hátulsó. újfent. újra. ismételten. segédkezik. szell . veszeked . megbeszélt. megsegít. el re el segít. ügynökség lista. kor. megegyezik kölcsönösen megállapított. egykor. kés bb ezután. hatóer . célzás. délutáni azután. megállapodás. öregszik koros iroda. tevékenység. közbenjárás. képviselet. okozó. módjában van megtenni vmit. egyébként. segédeszköz. hatóanyag. nyújt fél Afrika afrikai. mögött. szerint. igyekszik. huzat. légi. megint. dal. dallam. céloz. miután. far-. célkit zés. ügynök agresszió. arckifejezés. egyeztet. közvetít . modorában. leveg . segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. megfelel. kölcsönösen megállapodott. újból.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. el mozdít. szárít. törekszik. napirend képvisel . után(a). repül . megállapodik. ismét. ária. kimond. veszeked s el tt. ezenkívül. viselkedés. támadás. természeti er . segély. ezel tt egyetért.

elismer. megijeszt. ijeszt. egyformán. szintén. ráhagyás. pótlék. egyedül. valamennyi. egyforma. teljesen. nemkülönben. oldala mellett már ezenfelül. ugyancsak . az összes. riaszt. megrémít habár. tovább hosszában. mentén. vészjel. enged. összesen. hasonlóan. engedélyez. felizgat. juttatás. repül tér alarmíroz. csökkentés. hosszirányban. megenged engedmény. aggaszt. (ár)engedmény. valamennyien. noha Albert album. él mind. riasztóberendezés. teljes állítólagos állítólag alosztály. szintúgy. levonás. riadalom. jóllehet. készenlétbe helyez. ijedtség. vél. világmindenség. hozzájárul. ítél. mentében végig. felriaszt. riadó. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. kedvezmény.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. aggodalom. minden. juttatás. hasonló. ugyanúgy élénk. magával. állít. egész. csupa. mindaz. hosszában. izgat. fellármáz. oldala mellé. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. eleven. térítés. nyújt. kizárólag el re. kiutalás ad. egészen. mellett. kiosztás. az egész. engedélyezett összeg. árengedmény. engedélyt ad. életben lév . mentében. vele. csakis. is. felver. összes.

indulat. vizsgál analízis. si. . és ha. terjedelmes Amszterdam egy. választás vagylagosan bár. analitikus. megvizsgál. becsvágy. b séges. horgászbot. elemez. örökké. horog. meglep nagykövet félreérthet ség. közt. mintha bosszant. között mennyiség. átalakul. változtat megváltoztatott alternatív. között. törekvés. zavaros ambíció. összeg. bosszúság. eltér. módosít. felbosszant. nagyravágyó. düh. kit zött cél ambiciózus. megváltozik. közte közé. vagylagos. törekv helyesbítés. félreérthet . mérgesít. módosítás Amerika amerikai amid. horgászik. nehezen érthet . folyton. kett s értelem bizonytalan. megfelelés analizál. folytonosan. összeget elér b (séges). alternatíva. szög. nagyra tör . között közé. mintha analógia. elegend . kétértelm . kiegészítés. harag/düh átlós vágat. vegyi összetétel analitikai. becsvágyás. változik. harag. érvényesülési törekvés. habár teljesen állandóan. ha pedig. régi és. módosul. csodálatos. elemz antik. igényes. hasonlóság. homályos. közepette. elképeszt . nagyravágyás. méreg. szemléleti mód. becsvágyó. kétes. ha. felmérgesít. meg. örökösen (vagyok) bámulatos. megváltoztat. különleges. javítás. kétséges. sarok. tágas. fels bb mennyiségtan. ha. kétértelm ség.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. mindig. elemzés.

nyilvánvaló. egyébként. állat-. valamivel akárki. beállítás. látható. felel. nyilvánvalóan esdeklés. különben is. bárki. keresztbe üt. világos kétségtelenül. elferdít (hírt). valahol. valahogyan. egynyári növény. ketté. egyoldalúan állít be vmit. ferdén elfordul. elfordít. valahogy akárhol. valaki. állati. reflektál. bármelyik. távolságra egymástól berendezés. fellebbvitel. irány. külön. beállítottság. felhívást intéz. akárhogyan. gyulladt. közlemény . hirdetmény. riposzt válaszok ellenanyag aggály. kiélez. másik m ködik. mérges.eltérít. aggodalom. védekezés. akárki. szempont. viharos. elfordul. szemszög. visszavágás. reagál. sehol. meghirdet egy évi. announcement bejelentés. nyugtalan. megválaszol. kihirdet. horgászkészség. szöglet. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. távol egymástól. válaszbeszéd. felelet. megoldás. hangsúlyoz. válaszol. fellebbez. évenkénti. kiírás. semmivel. bemond. csáb. figyelem középpontjába állít. szögben elfordul. valaki bárki bármi akárhogy. sehová. valami. bárhová. megfelel vminek. meghajlít. készülék kétségtelen. így is úgy is. indulatos állat. zug. aggódás aggódó. bosszús. megoldás (feladaté). felhívás. bárki. valahová félre. közöl. keresztlabdákkal játszik. érdemes. mindenesetre. látszólagos. haragos. kifizet dik. törekszik vmire. mindenképpen. nyilvánvaló(an). él lény Anna Anna évforduló bejelent. bárhol. szét. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. szögalakban meghajlít. bármely. fájó. fellebbezés. évi. bármi. fenyeget . ég . türelmetlen akármi. válasz.

fordulás. közeledés. felhasználhatóság. imprimatúra. jóváhagyás. pályázat. igyekezet. kinevezett. alkalmaz. hozzájárulás. megértés. ráer sít. berendezési tárgyak. kérelem. felszerelési tárg becslés. szellem. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. közeli/közelg el irányoz. randevú. kérés. alkalmazási terület. félretesz vmi célra. közelg . felbecsülés értékel. találkozó. felhasználás. közeli. fordít. kísértet. felhasznált alkalmazottak felrak. használat. értékelés. helyesen ítél meg. fordul. elmélyedés. odavezet út. helyes.folyamodik. értéknövelés. helyénvaló. méltatás. megközelít. áremelkedés. megbeszélt találkozó berendezés. megbeszélés. küls kinézés . kisajátít. élvezés. folyamodvány. megfelel . kiutal megfelel en beleegyezés. szemlélet. kinevezés. helybenhagyás. ráilleszt. jelenés. felszerelés. vonzer . figyelem alkalmazások alkalmazott. közeledik. érvényes. megbeszélt id pont. szorgalom. könyörgés. beköt út. látomás. méltánylás. felfogás. eltulajdonít. megbecsül. nagyra becsül. helyes megítélés. méltányol. ráillesztés. átutal. közelítés. szemléletmód. nagyra értékelés beállítás. megbecsülés. ráhelyez. közelít. megjelenés. kit zött állás. felhord. ráhelyezés. látszat. varázs. nyomási engedély . alkalmas. szellemi er feszítés. felmegy az ára. tisztán lát megbecsült elismerés. mutatkozik fellépés. felvisz. értékelés. ill . bevonás. kérelmezés. hozzáállás. használ kijelölt. kérvény. vonatkozik. megközelit. elfogadás. feljáró. helyeslés. folyamodás. perbe bocsátkozás. iparkodás. felhasznál. becsül. megközelítés közeled . fordít vmi célra. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. könyörög. megjelenik. küls ségek. alkalmazás. felhasználási terület.

letartóztat. elrendez. tagoltság. szóváltás. intéz. leszorítás. fegyverkezik. felület. tudomásul szolgál április akvárium arab. körös-körül. egyezség.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. boltozódik. elsimítás el készületek. építészmérnök építészet. arab ember. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . rendberakás. arab nyelv korlátlan. folyóág. leköt. térség. vannak felszín. vita bizonyítékok felkel ág. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. érvelés. megállít. huncut. feltartóztatás. pajkos. közel. mindenfelé. fegyvernem. rendez (el)rendezés. beboltoz. táján elintéz. tetszés szerinti. feltartóztat. rend. megakadályoz. felfegyverez. ív. megállapodás. önhatalmú. arab nyelvtudás. zár approximately hozzávet leg. ágazat. ravaszkás érsek építész. sor. intézkedés elrendez. küzd tér Argentína bizonyít. itt-ott. arab ló. lefog. önkényes. megegyezik. vitatkozik bizonyíték. épít m vészet vagy. bolthajtás. boltoz. terület aréna. megegyezés. elrendezés. rizetbe vétel. tetsz leges boltív. berendezés. okoskodás. törzsdöntés hátra. minden irányban. terep. lefékez. sorba állít lefoglal. körülbelül archaeological archeológiai. érv. megállapodik. megvitat. érvel. kar. gátol. hozzávet legesen. lefoglalás. körülbelül. elhelyezkedés. boltívet alkot. minden oldalon. elágazás. légtér. elintézés. körül. letartóztatás.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

klaviatúra. plazmát tárol. társaság. gomb. összeköt pánt. barristerek testülete. gombolyagba csavar. titkos szavazás. bed l. beágyazódás. vér a pucában átok. összever dik. összeragad. munkaasztal. bárpult. vaskarika. zárvány. felteker. földrajzi övezet. csoportosul. darabosít. keresztrúd. szegély. gátol. bankot ad. fonalgombolyag. táncestély. táncest. csapat. szelet. elzár. érdekcsoport. vasalás. vért tárol. megtilt. kiátkozás. korlát. billenty zet. bál. kézi szerszám (kivájásra). f z zsinór. duzzasztás. köteg. gallér. gombolyít. kötés. puskagolyó. gombolyagba teker. összetömörít. fejtési pad. banda. tópart. tökösség. töltéssel körülfog. csapágygolyó. betilt. fogantyú balett. szállítószalag. keresztfa. cs satu. folyópart. tornyosul. réteg. eltilt. gombolyag. töltésoldal. egy pohár szeszes ital. pirula. homokpad. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). maradék. pompom. klikk. fénysugár. összeprésel. föld. kitiltás vászonpólya. higgadtság lupa. fejtési pászta. kitilt. tök. földhányás. egykomponens-sáv. helytelenít. ágyúgolyó. rézs . labda. béklyó. italbolt. földsánc. biliárdasztal párnázott része. felgombolyít. hajtószíj. pénzgy jt kazetta. szegély. fémrúd. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. megtiltás. herék. fizetésképtelenség. kocsma. katonazenekar. betesz. patikamérleg. rangjelzés. tömörít. lövedék. gézpólya. hullámsáv. rögösödik. pamutzsinór. felhalmoz. szalmakötél. vékony rétegben lerakódott agyag. üteg. sáv. lezár. körülgátol. táncmulatság. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. bojt. bankban tartja a pénzét. csoport. homokzátony. kiközösít. persely. vaspánt. gurítódomb. part. vékony érczsinór. bed lési szög. összeköt. bocs. összecsomósodik. megvonalaz. golyóvá alakul. közbetelepült vékony réteg. korong. összeköt heveder. dísz. sziklazátony. kötöz vessz . evez spad. gömb. hajszalag. bankba tesz. titkos választás. fizetésképtelensé. megakadályoz. mellek. tilalom. óra ingája. bilincs. nyaláb. göngyölít. pad. tánckar szavazócédula. markolat. italmérés. homokpad. heveder. titkosan szavaz férfiasság. földgát. golyó. mér szalag. szalag. csík (egyenruhán). indexre tesz. táncvigalom. feltöltés. cs d. darab (szappan). felhalmozódik. estély. csomóba áll. vékony érccsík. összeomlás . gy r . játékbank. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. golyóvá alakít. tömegbe gy jt. zóna. ampullagömb. töltés. sorozat. csipkeminta-részeket összetartó fonal. aknamerevít abroncs. balettkar. tánczenekar. közbetelepülés. forgó. összetömörül. csontot tárol.órabilleg . árokpart. érckibukkanás. földtöltés. összetapad. munkapad bankügylet. összeprésel dik. egy pohár ital. pánt bordázat. mérgezett gombóc. táncjáték. büfé. dóm. abroncs. paszomány zátony. golyók. csoport. bevált. evez sor. teker. égitest. kötelék. hüvelykujj-párna. felgöngyölít. bedönt. tisztított vascipó. csík. futószalag. pénzintézet. sugárnyaláb. srapnel. zenekar. egyesület. bank. köt fonal. papi gallér. sziklapad.

rizalit. rosszul felszerelt. sashal. csarnokvíz-gát. kitér . csaholás. bontóvas. harc. ablakfülke. ügyvédi kamara. torlasz. megalkuszik. vágányvégz dés. fürd . feltár. pörölym . megállásra kényszerít. partra vet. támaszköz. üt hangszerek csoportja csata. egyedüli. kitakar. kopasz. alkudozik. szót . kisegít peron. alapvet alapvet en alap el hívó tál. hamisított. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. tiszta. sorompó. nyaláb. üldöz. megugat. megfosztott. üt hangszerek. zátony. sorompó. gát. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. válaszfal. kiöblösödés. pánt. tár. meztelen. alaplap. küzd. éppen csak. pult. vámsorompó rács aljas. mezítelen. kamra. akadályoztatás. fürd kád. lúg. üvegtábla-osztóléc. elem. akkumulátor. lemeztelenít. ütem. öböl. van (tenger)part. bázis. világos és feltétel nélküli. fürdés. partra húz. kivont. indító csapóajtó. közönséges. tojófészek-sorozat. alapít. nyilvánvaló alig. alkóv. hitvány kiindulópontul alap. alku. tengerpart. beugrás. akku. verseng. küzd tér. csoport. söntés. kiindulópont. korlát. törvényszék. kietlen. sorozat. becserél. hídnyílás. hídív. alap(zat). fülke. éppen csak hogy elegend . vádlottak padja. gerendaköz. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. puszta. fürd víz. hiányos. tópart hordoz. telep. tet cserép fedetlen része. pej (ló). tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . alap. víztartály. készlet. rúd. vízgy jt . tüzérségi üteg. csarnokrész. megharcol vmivel. rekesz. lombtalan. üteg. tettlegesség. hadakozik. zúzóm . kopár. ajtófülke. csupasz. kád fürd szoba. üzlet akadály. babér. tengeröböl. sydneyi börtön. alkuszik. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. akadály. félkör alakú bemélyedés. támpont. szegényes. bar. hídlábköz. strand. támaszpont. száraz. sáv (egyenruhán). kocsiel tér. városi vámsorompó. emel vas. ügyvédi kar. sz kösen alkalmi vétel. alapoz. csahol. éppen hogy. tábla (csokoládé). kevés. üres. ugatás. perbeli kifogás. ugat (van). lekopaszt. medve. bemélyedés. gát. fürd szoba. alapszó. taktus. sugár. kerget. hiányosan. vmit l megfosztott. oszlopköz. rész. osztóléc. megküzd vmivel. hamis. alapzat. határpillér. zablarúd. tárgyalóterem korlátja. egyszer . harcol vkivel. fonalfektet létra. tiltakozik. mennyezeti gerenda. ütközet. harcol. rangjelz sáv. f z fonal. part. kend zetlen. feszít vas. peron.ügyvédek padja. oszlopok közti fülke.

kisemmizett. közösül. dobogás. ágy. lebegés. szenzáció. gyám.bearing irány. kimerült. kengyelvas. illend . viv . taktus. talpazat. pergés. vesztes. jól álló. fontosság. tájékozódás iktusz. vitel. bemérési szög. hajtóvadászati terep. legy zött. k zetágy. ütem. miel tt hogy. alapk réteg. vivés. marhahús. el nyös. hál. el bb. nyoszolya. felügyeleti körlet. ágyban elhelyez. gyalogösvény. alapoz. illend ség. iránymeghatározás. teherhordó. testtartás. magatartás. megvert. csapágy. alépítmény. teherbíró képesség. vonatkozás. támaszték. csapás. ütemezés kézzel. panaszkodik. rjárati körlet. inkább minthogy. üll tönk. vet barázda hálószoba izomer . vándormunkás. nyomólap. folyómeder. tönkrevert döngölt. term képesség. már. lefekszik. megalapoz. nyafogás. jó modor. szép gyönyör en. éjjeli szállást ad. el z leg. lerakódás. tanyázik. ritmus. ágyállvány. megcsalt. nyughely. vert gyönyör . tengerágy. term . körjárati útvonal. gyümölcs. hordozó. van sör azel tt. jelent ség. szépség történt mert lesz történik ildomos. üt. szegély. iránylat. ágyaz. üll t ke. elviselés. választókerület. szépen szép(ség). tájolat. meder. telep. csavargó. korábban. vágás (erd ben). nyugvóhely. felügyeleti körzet. alapzat. beágyaz. kalapált. elé. lefektet. inkább semhogy. legy zött. pillér. helyzet. alj. kavicságy. rjárat. habarcsba ágyaz. nagyszer en. habarcsba fektet. él sköd ember. izomzat. viselkedés. el re. szívverés. illem. megbúvik. ágyat vet. réteg. megel z en. kihatás. körjárat. fekv hely. kidolgozott. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . vonulat. sír. habarcsba rak. csomó. zsémbelés (lesz). fekhely. hozó. pumpoló. kivert. felfekvés. ill . medence. gép szerelési helye. ill vkihez. el tt. dobbanás. lesüpped. kikalapált. gépasztal. gépágy. ketyegés. súly. verés. megvert. virágágy. ütés. furfangos csaló. termés. viselés. osztrigát tenyészt. kardcsapás. panaszkodás. vmivé válás sor. fenék. kocka alakú alapk . dobpergés. pálya.

hegycsúcs. csengetty . el ítélet. belgiumi Belgium hiedelem. túlvilág részrehajlás. öv. létezés. létez . hisz jelz cseng . kupolakapcsolás tartozó alant. létezik. többet mint között amott. tengeröv. felett. mellett. szíjjal összeköt. övezet. jótékony el ny. bent a házban. zóna. ferde sík. súlyponteltolódás. haranggal ellát. harang alakú virágokat hoz. cseng . kolomp. kisharang. d lt. viselkedés. csengetés. bent. jobban. emellett. lét. másfelé terel. harang alakúvá válik. hajtószíj. ferdeség. vmi alatt övvel felköt. hajlam. nadrágszíjjal elver. berline (autókarosszéria-típus). szarvasb gés. el feszültség. másvilág. berliner utazóhintó mellé. övez. hátrányos megkülönböztetés. kiegészít igénybevétel. vmin kívül amellett. legjobban. keresztbe fektetett anyag. harangozás. jobb. lehet legjobb fogadó személy. hit elhisz. haszon. harang. egyoldalas. torzítás. el reugró k zet. harang alakú virág. gázharang. kupola alakú f tezáródmány. ferde. mögött lény. harang alakot vesz fel. hólyag. elfogultság biblia. átlós. többet. berliner hintó. hasznos. ezenkívül csellel legy z. aszimmetria. rézsútos. több. körülkerít. szíjjal elnáspángol. felhólyagzás. jelz harang. körülvesz. virágzik. egyoldalúság. eltérés egyenes vonaltól. belga n . behen-dió. lejjebb. harangozódik. bels szoba. jótétemény Berlin. szarvasb gést utánoz. gazométer. tölcsér. különb. diagonál (autógumi). alulra. derékszíj. alatt.behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. határáram. hegytet . lejtés. kehely. lent. nadrágszíj. kitérés. különbül. magaviselet. felövez. legjobb. üvegbura. záróharang. vkin kívül. b g (szarvas). le. alatt. övpáncél. azonkívül. befolyásol. eltérít. sáv amerikai imola. szép szoba alá. kívül. túl. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . szíjjal elver. tengerszoros. szíj. gépszíj. rézsút fektetett anyag. eltérés. viselkedésmód hátsórész. hagymatet . heveder. belga férfi. harang. tiszta szoba. harang alakú virágokat terem. ordít. kupola. alul. tartózkodás belga. szalag. rézsútosság. cserépbura. lenn el nyös. viselkedés(mód).

meghívás. bemondás. gumibot. színlap. nyúlfarknyi szerep. bringa. bankó. vili. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . értékpapír. forrasztópáka. madárcs r. gyalukés. váltó. zord bizarr. megfeketedik. komor. tábori csajka. hirdetés. kulcstoll. hegycsúcs. adóslevél. mocskos. bit. feketeüszög felel sség. törvénytervezet. elfeketedik. tizenkét és fél cent. furcsa. kísérlet vmi megszerzésére nagy. metsz . bon. darab. rend r fabotja. fúrókorona. falragasz. suhi. hibáztat. groteszk. cs rszer száj. tanulók névsora. csepp.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. fekete b r . darabka. névtábla. harapás. bankjegy. maszat. vágóél. csipetnyi. bárd. simléder. vádirat. kerekezik. furkósbot. fekete figura. kötelezvény el fonógép. falragaszon közhírré tesz. szorítópofa. bicikli. befeketít. sötét b r . bringázik. sztrájktör . csúcs. alabárd. gyászruha. futár (sakkban). részvény. csúnya. plakáton hirdet. születés születésnap édesített f szerezett bor. korom. fúróvég. er feszítés vmi megszerzésére. szülés. dolcsi. fekete. horgonykapa. fütykös. felszámít. vasúton felad. bizonyítvány. szemrehányást tesz. gyász. okol. számláz. fekete szín. ráígérés. piszokfolt. koromszem. balta. blokáció. néger. számolócédula. pénzérme bitek elkeseredett. színlapot kiragaszt. közhírré tesz. fekete ló. m sorra t z. fekete ruha. okmány. falragaszokkal teleragaszt. testes nagyobb legnagyobb bicaj. tisztít (cip t). zabla. irat. gonosz. falat. pénzdarab. forrasztópákafej. terjedelmes. plakátokkal teleragaszt. nettó jövedelem. fúró. kincstári jegy. számla. sötét. piszkos. törvényjavaslat. jegyzék. licitálás. névsorolvasás. futó (sakkban). szerecsen. licit. pénz. biciklizik. vincellérkés. hirdetmény. kis darab. gyaluvas. kísérlet vmi elérésére. kerékpár száj. püspök fúróhegy. tábori teaforraló kötelez . értékjegy. számlát kiállít. négysoros árpa. sapkaellenz . keser . fúrófej. papírpénz. kötés életrajz biológia madár származás. hegyfok. felfordított bet . szemrehányás. kiönt . plakát. árajánlat. keserves. utalvány. falragaszon hirdet. er feszítés vmi elérésére. plakáton közhírré tesz. cs r. különös piszok.

sakktábla. ablakred ny. nehezék. kék szín. kékít. test. birkanyíró helyiség. hivatalos felszólítás. szusz. elrekeszt. állhatatos. úszó. hajózik. bubifrizura. istenverte átfúvás. fenemód. tömeg arcátlan. koszt. karosszéria. vastag deszkalap. tökrészeg. derék. megkurtít. szántalp. kapcsolótábla. csavargó batyuja. nagyon. sorscsapás. bátor. kas. kékít . m szertábla. holttest. származás. szélroham. szerencsétlenség. dúcoló támfa. csapás. szemellenz . világtalan. ellenz . megvakít. gátol. kifogás. tettetés. légypete. napellenz . veszteség blues. színpad csésze. ember. shilling. vérrel beszennyez. csavargó cucca. vérhez szoktat. mártásos csésze kurtított farok. rövidre vágat alapanyag. hiba. deszkáz. kék szín . súly. botütés. utcai vászonerny . kocsiszekrény. kijáratot elrekeszt háló. gyilkos. tömb. bombáz biztosíték. átkozott. lécroletta. kötvény. ellátás. fúj. kosztot ad. fett bet . hiábavaló. vérfoltos. hangszerszekrény. vászonroló. bizalmas tanács. kékes. légyköpés. vágás. vámzár alá helyez. tudatlan. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . roló befagyaszt. ruhaderék. rönk. erd állomány. tárgyalás. konzervatív. meggondolatlan. vakok. fedélzet. vér. kék. keménypapír. szekrény. idézés. tömöttség. álarc. hulla.blind álcázó farakás. kékl . kis test hajó. gázkitörés. virágzás. hajóoldalfal. tévedés. részeg. tollszár. klisé. vérengz . szánkózik. rossz hangulat. élelmez. gázömlés. féktuskó blokkok piperk c. penzió. leveg zés elherdál. rendszeres koszt. befúvás. fityeg . kis üt dés. kötelezettség. beköt (téglát falba). elzár. vám rizet. rosszkedv birkanyírók létszáma. beszáll. álcázó bozót. anyag. jegyzettömb. megrázkódtatás. eltorlaszol. tábla. nyugtalankodik. függöny. köpeny. kötelezvény. adóslevél. fújtatás. eldugulás. tanács borítólap. akadály. vért vesz bevérez. irtóra. lényege vminek. kalaptet . titkos értesülés. kis meghajlás. karton. veleje vminek. hajóoldal. felt n . lehangoltság. zöm. csigasor. testület. vérrokonság. légypiszok. vak. kötés. részeg. hitvány. lehelet. fatuskó. bombát vet. bevérzett. virágtalan. bizottság. északi hadsereg. hajóra száll. megterséges köd. k kocka. ürügy. testesség. választmány. csónak. felszáll. bedeszkáz. megakaszt. játékasztal. élelmezés. kötelék. ronda. kegyetlen. étkezik. sztór. sokk. háztömb. széllökés. deszka. fújás. vérbe borít. szár. k lap. erny . elvakít. tetem. törzs. tet . elszíntelenedett. hólyag. elzálogosít. elkékült. tanácskozó testület. f rész. hajófedélzet. összeállás. rövidre vág. asztal. tipp. buborék. merész. világot jelent deszkák. királyi ház lovassága. kis lökés. ökölcsapás. szerv. papírlemez. kosztol. ablakroló. kék festék. konzisztencia. fúvás. kifúvás. h séges. zárol. fel-le mozog. csónakázik. ütés. deszkalap. hajó (templomé). szembeszök bomba. hirdet tábla. félkövér bet . fejbiccentés. véres. virág nélküli.

tollas madárlábak. ének. zabla végének domború díszítése. bányamester. üzleti könyv. jégre tesz. domborulat. fenék. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . szegélyez. alulról tol. vezet. legalsó. jegyzetfüzet. üzemvezet . feneke vminek. elsiet. mezsgye. elemel. játékkockák bónusz. csizma. megalapoz. fellendítés. magazin. köteles. igazgat. számlakönyv. határol. kicsontoz. határol. visszapattan. ellop. reklám. fellendül. szénaköteg. beír. frankó. felvigyázó. szolga beszeg.bone bones bonus csont. pakett (bridzsben). összekötött. zúgás er sítés. m vezet . visszapattanás. alapoz. üvegbe tölt. alapító oklevél. kidomborodás. lajstrom. kidudorodás. remek. foglal. moraj(lás). fokoz. csütörtököt mond. eltávozik. visszafojt. született. f nök. szálka. tengelyvastagodás. sárga lapot ad (bíró). biblia. menetjegyet vált. aknász. elfuserál. legújabb tag. domborm vet készít. vmilyen születés . igazgató. púp. menetjegyet kiad. körlet. felületb l kiálló gomb. üvegben tartósít. alja vminek. felír (rend r). háziszolga. lefoglal. lökés. öregfa. hat ütés. kiemelkedés. irányít. elhibáz. emelés. moraj. el jegyez. megrendel. torkolatzár. elporol. hajófenék megvett korlátoz. kihasasodás. kötött. unalmas. elhatárol. munkaléc Boston egyaránt. gy jtemény. pártvezér. domborít. város kölcsönkér. fellendülés. halszálka. virágzás. alsó vitorlafa. pajzsdudor. bekötött. fokozás. elrak. elkönyvel. eltol. üvegpalack. palack. elront. szentírás. palackoz fenékkel ellát. er sít. felpattanás. feneket ér. széle vminek fúrás. jegyzék. napló füzet. londiner. határ. tulaj. kerek domborítás. ülep. reklámot csinál vminek cip tisztító. jó. hajt. legutolsó. dudor. szegély. kölcsönöz f bonc. szuper. elhúz. nyereségrészesedés. teper. untató születés . góré. klassz. bef z. zúg. elraktároz (haragot). kötelezett. külön juttatás. könyv. fejes. reklámoz. szövegkönyv. törzsf . felemel. morajlik. száguld. konzervál. fenékre süllyed. magol. megkötött. talajfúrás. alapszik vmin. mindkét. kerek domborulat. határ. könyvel. üveg. halcsont. gombdísz. morajlás. dörög. üvegben eltesz. alapzat. adománylevél. fellendít. el jegyeztet. dudorodás. bújja a könyvet. librettó. rész. vmire született hordott választókerület. elfojt. végére jár. konjunktúra. prémium. jégtelenít gumitöml . alap. dörgés. rendkívüli osztalék tanul. reklámozás. kész. mindkett lefejt. virágzik. könyvecske fellendülés. szálkát kiszed dominókockák.

Brazília. égetéssel megjelöl pénz. meghasonlás. ész. vasúti mellékvonal. szégyenbélyeg. szétterjed. megtorpanás. pipafej. fázis. brazil. pofátlanság bátor. leágazócs . omlasztás. izzó vas. görget. lebomlás. agyvel . berzsenyszín. gördít. puszpáng. megbélyegzés. derék. gurít. merészség. cs szája. óraközi szünet. gondolatjel. rést üt. baki. megszakítás. pimaszság. érvényesülési lehet ség. bukszus. felugrás. mutatós. labdát vet. karfa. t zcsóva. sárgaréz. hasadás. szakítás. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. kard. meghibásodás reggeli. védjegy. boksz. dacol. mutáció. mellékvonal. szár. összeveszés. fiókboltív. szakítás. szorulásos. bélyegez. ugrás. defekt. (össze)tör. ág. patak. nyelvbotlás. ütés. réztábla. megbélyegez. nyílás. lombozat beégetett bélyeg. elágazik. áttör. viszály. megszegés. üzletág. székrekedéses. tekézik. doboz. határ-. reggelizik (össze)törés csecs. tízperc. min ség. rés. agy/ész. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . kebel. stadion. sansz. cégtábla. hasadék. ágyúérc. összef zött. szembeszáll berzsenyfa. labdát dob. ellök. pihenés cs d. bátor ember. rekeszbe csomagol. bronz. tál. rézfúvósok. áttörés. ágyúbronz. kupa.ugrál. törés. betöri a fejét. felfüggesztés. seb. szemtelenség. fejezet. parázs. hajít. szárnyvonal. szekrény (tornaszer) fiú agy. sárgaréztábla. filiálé. brazil fest fa. dobozba csomagol. eml . alkalom. egyszer . ág(azat). eshet ség. medence páholy. tet él. növényi rozsda. szakasz. tekegolyó. üszök. rekeszbe helyez. indián harcos. tör. mélytányér. szétoszt. ivás. agyonüt. dohány. márka. kiránt (húst) f tesüllyesztés. megszeg. fegyvernem. kuglizik. bokszol. elhajít. vezetékág. elágazás. ramus. réz síremléklap. mellehúsa. bak (kocsin). fajta. berzsenyfesték. törés. réteghiány. házikó. hídnyílás. megszakadás. merész. fióküzlet. dobozba helyez. kiszögellés. megsértés. szökkenés. kar ágazat (fáé). hasadás. brazíliai vörösfa megszakítás. határvonal gördül. beégetett jegy. cs vége. tektonikai törés. billog. baklövés. gurul. paníroz. kipontozás. elosztás. szünet. hullámtörés kenyér. dzsessz-szóló szünete. bélyeget beéget. ugrás. vörösöntvény. ugrik. ugrándozik. fagolyó. rés. fülke. megküzd vmivel. összekapcsolt boundary bowl határ. kiloccsantja az agyvelejét. gyári jegy. fejbe ver faág. jövesztés. elgurít. korlát. beugrás. rövid szünet. elágazócs . cezúra. hiba. ágazat. homlokszélesség. láda. rekesz. hirtelen változás.

gy jtemény. konstruáló. rövid kivonat röviden. rézpénz áramszed kefe. lehelet. mellkas. s r ség. orrnyereg. tág. öcs hozott barna. felépítés alkotó. lélegzet fajta. beoszt. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. nagyolt fonetikus átírás. általános. tenyésztés tégla. épít . csalitos. fejtési szélesség. nem nemzés. szélesen pénztelen megtört. épít munkás.fehér hús. élénk (szín). tyúk. bronztárgy. nevelés. költségvetés. b . gyors felfogású. bronzból való. zsák. lélek. kefél. lelkiismeret. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . kormánylemez. nagy kiterjedés . bronzszín . brit. tiszta (id ) brilliáns. bridzs. söpör. bronzzal bevon. rövid. ragyogó. angolok. széles. világos. barna szín. szív. fényárlámpa. munkahely homloka. rakás. nyílt. nagyolt átírás. nagyjában. szerkezet. költés. téglával falaz áthidal. csetepaté. törött. fényes. pásztaszélesség. n . fivér. átfogó. alapító. építési vállalkozó. kioktat. büdzsé alak. eligazítás. nem finom nagy általánosságban. pennys pénzdarab. félreérthetetlen. briton. hidat épít. ecset. ügyvédi megbízás. bronzszín re fest. ügyvédi megbízást ad vkinek. eligazítást ad. britek durva. csalit. világos. széles szájtartással ejtett. heged láb. érthet . híd. nagylelk . sugárnyaláb. mellrész. laza erkölcs n . halmaz. terjedelmes. er s. pompás. szügy. tájékoztatás. ragyogó hoz Anglia. megépít . gyengén hozzáér. parasztos. okos. hidat ver eligazít. kefe Brüsszel állami költségvetés. tömör. megbarnul báty. testalkat. mell. félpennys pénzdarab. brit. nagyjából. szélesen. szembeszáll. partvis. napon megbarnul. tört bronz. türelmes. tömören brigád. Nagy-Britannia angol. liberális. szabados. kurta. szabadszájú. mellvéd. dandár derült (ég). fürgén mozog. fiútestvér.

tömeg. serd . dolog. buszon megy. mesterség. bika. ismétl d dallam. üzleti tevékenység. szerep. gomblyukban hordható jelvény. nyomógomb. méh-magzat. pityke. vesz. fiatal gomba. forgalmas. hosszista. kifejletlen gomba. építész building built bulk építés. hím állat. összebeszélt társ. kioldógomb. záródugó. csapágypersely. serény. de. rtartalom. kapcsológomb. vállalat. bozont. kecskeürülék üzlet. kereskedelmi ügylet. szakma élénk. színészi munka. ügylet. pincérsegédi teend ket lát el. nagyság. szorgalmas. fémrög. ismétl d sor. megrak. cég. tevékeny. társasjáték-fajta. megvajaz. koszorú (evez lapáton). szem (virágé). teher. hazug meséket mond. cserje. busszal megy. omnibuszon megy. vétel vev button buy buyer . mimika. autóbusz. életteher. busz bélel. meghág. salakképz anyag bulla. kivéve. kecskebogyó. kallantyú. perselyez (csapágyat) alakítás. ügy. bokor. beugrató személy. hallgatógomb. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. épület. teremt . detektív. rakomány. emelkednek az árak elegy. térfogat. töltés. orgonaépít . omnibuszon utazik. fémszemcse. buszon visz. bulldog. lényege vminek. papírvastagság. teher. nyalás. emelkednek a részvények. hekus. csupán. jelz szegecs. húrtartó gomb. szemcse. medd takaróréteg. megterhelés. rakomány. borostyánág. eset. árfolyamemelkedésre játszó személy. távolsági busz. elfoglalt. megterhel. gomb. dumál. hanem hízelgés. rög. épitész. refrén. épít mester. szállítmány. (kezel )gomb. halandzsázik. áremelkedésre spekulál. vaj gombolódik. hosszra spekulál.szerkeszt . gombol. kivitelezés építés vastagság. köbtartalom. nagyolvasztóadag. nagy mennyiség. hosszra játszik. billenty . üzleti ügy. ércréteg feletti medd réteg. fajlagos térfogat. vminek a lényege. hosszra játszó személy. henceg. hazudik. fordítható tolózár. legalább. felhúzó. szétázott talaj. autóbuszon megy. hivatás. súly. foglalkozás. veleje vminek. foglalt azonban. kibélel. buszon utazik. színpadi játék. bimbó. kiemelkedik. hordalék. terjedelem. üzlet. háryjánoskodik. csak. bozót. teend . kemencetöltés. megjátszás. felveszi a bikát.

hívó szó. hadjáratban részt vesz. konzerv. jegyzék. kanna. tejcsárda. kiáltás. terv almanach. naptár. homoszexuális. hívás. madárfütty. költségvetés. groteszk. megkeményedik. által. kiabál. laposra összeprésel. hivatás. -val. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . fenék. foglalkozás. telefonbeszélgetés. -nél. kezel fülke. takarmánypogácsa kalcium. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. kábelez. -re. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. pléh kaszni. autó. bebörtönöz. bemond. értelmében. látogatás. kiszámítás. bemondás. hív. közelében. buzis. jegyzékbe szed. börtön. siti. táborhely. hívás. át. kampány. közeli. mellékes. vminél fogva. alapján. kiáltás. doboz. -vel. el jegyez. abszurd. alfele vkinek. nevez. odahív. kitesz. lajstrom. kereslet. kempingezik. megalvad. összehívás hívások jöttem. távirat. -tól. -nál. felszólítás. felhagy. szerint. mozgalom talonba rak. budi. licitál. sürgöny. kálcium kiszámított. felhívás. félretesz. televíziós kamera bizarr. tartósít. nyilvántart. el jegyzésbe vesz. benéz vkihez. mellett. vezeték húspogácsa. sütemény. mellék-. laposra összenyom. telefonhívás. filmfelvev gép. szól. napirend. tejcsarnok. felhív. bödön. hivatottság. fej. félre. kihív. hajlam. zablepény. céduláz. hívójel. elhalaszt. hivatásérzet. egybehívás. hívó. -szám. elbocsát. sátortábor. elrendez. kiált. rendez. taxin megy. táborozik.by -számra. fizetési felhívás. -ra. számítás. taxizik. meglátogat. repül gép. klotyó. fényképez gép. szándékos (ki)számítás. taxi. hivatás hívott életpálya. licit. altáj. torta. kamera. elhivatottság. konzervdoboz. kormány kábel. keresztül. konzervál. kikiált. mell. sodronykötél. tábor hadjárat. látogatás. nosztalgikusan régimódi. -t l. vécé. abbahagy. képes. bef z. látogatást tesz. süti. (meg)hív. kobak. tészta. elhivatottság. meleg. pogácsa. vezet ülés konyhaszekrény. bádogdoboz. konflis. lajstromoz. ólomvezet léc bírói szoba.

csappantyú. szekér. bóbita. zsákmányolás gépkocsi. könyvgerinc szegélye. fejtollazat. vászon kivezet sapka. t ke. korona (fogon). alapt ke. tehetség. tet . fityula. góré. kapitány. csapatkapitány. nagybet képességek adottság. zsákmány. vagon. gyapjúfés . teherbírás. lef z. szekrény (lifté). elemi szén. futófelület javítás. ajtókeret süveg. kosár átütéses másolat. orrboríték. sapka. karbonpapír. futófelület vulkanizálás. indigómásolat. ápolón i f köt . fedél. gömbsüveg. diagramindikátor. felvev képesség. megragad (figyelmet). kapitány. bevesz (várat). étlap. cédulára kiír. kapli. gereben. fontos. vasúti kocsi. képesség alkalmas. szénrúd. búra. fejköt . aknász. diagramjelz lap. fed . állományba vesz. gondola. kandidátus. járomfa. remek. f . képes névleges teljesítmény. desztilláló sisak. kivezetés. egyetemi sapka. másolat. céduláz. szürke morgóhal. kupak. karton. kopírpapír. kapacitás. borlap. áthidaló fejgerenda. fémlap. válogatott csapatba bevesz. hozzáért . parancsnok. jelz lap.Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. teljesít képesség. f -. kártoló. felülmúl. kit n . hajóparancsnok. vezérevez s befog (részecskét). térfogat. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. kartonra ír. dominók . százados. teljesítmény kéménysisak. elszínez dött ipari gyémánt. fülke. kocsi. fickó. oromszegély. kúp alakú ágy. vezet . vezet. fed k zet. foglalat. csille. pillérfej. f köt . termel képesség. szamárfej. parancsnokol. kihozatal. eltér szín fejtollazat. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. autó. vezér. f benjáró. sapkával ellát. kötélvégburkolat. cédula. lényeges. hajóvezet . diagrammutatólap. rtartalom. szén. befogadóképesség. cédulára ír. karbonádó. olajfestmény. henger rtartalom. úr. kártol. képesség. hordképesség. hadvezér. munkaképesség. kapitális. oszlopf . munkateljesít képesség. fekete ipari gyémánt. cölöpvéd süveg. nagybet . másolópapír kártya. százados. kartonlap. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . pályázó kanavász. foglyul ejt. törzsvagyon. gyújtófej. alak. f város. utasfülke. elfog. villamoskocsi. indigó. kapszli. f nök. kapitális. kalap. megmunkálható legnagyobb darabméret. játékkártya. kéménytoldat. gyutacs. századosi rangban parancsnokol. tartalom. hirdetmény. elfogás. zsákmányol.

lehúz. kocsijárat kocsi. öntés. tör dés. behúz. dobás. árnyalat. levlap. sz nyeg. karrier. doboz. önt minta. kártya. óvatosan felhint. hajlandó vmit megtenni. takarékos figyelmesen. sebesült. gipszöntvény. szállítási vállalkozó. irány. komisszárius. orsószán. szállítmány. pasas. vezet. bevon. b nügy. állványzat. futókocsi. hord. szállítmányozó. vágtat aggódó. névjegy. körültekint . kártyajáték. kartonba köt.mintalap. csúszószán. foglalat. találatok számát jelz lap. ház. sz nyeggel borít. mutatólap. helyszíni szemlét tart. eset. írógépkocsi. láda. bérkocsis. dobás távolsága. lehord. hordás. kártyák. tartó. kicéduláz. szállítás. távgépíró-kocsi. igyekezet. üdvözl lap. állvány. megbetegedés. kirakat. lóvakaró. esztergaszív. beburkol. gond. csomagtartó. elfoglalás. óvatos. kas. kártyalap. tok. versenym sor. sz nyeggel takar csúszószán. el zetes szemlét tart. hordoz. rohanás. ládába rak. levedlett b r. lap. vitrin. kefelevonat. vehikulum. gondos. kartotéklap. üveges szekrény. alapos. el adás. kis kínai és vietnami pénzérme. hordozóanyag. röptáv elfogadás. mutatótábla. gondosan. fiola. egy alomnyi állat. történés. egy ellésnyi állat. szed szekrény. tarifa. visz. ládáz. katalogizál. esemény. megnyer. támasz szállít elfoglal. elvetélt állatok. levelez lap. elképzelés. lóversenym sor. töltényhüvely. pénztárállomány osztályrész. csatorna. pofa. elvetett. von. vitel táska. bacilusgazda. csillealváz. kocsi. gipszminta. ládába tesz. fuvar. csomagolóláda. fluoreszkálás. szállít. burkolat. carrier carries carry carrying case cases cash cast . kartoníroz. figyelmes. beteg. keret. pillantás. járm . fuvardíj. ágyszán. tör dik. hajított. terepszemlét tart. kiöklendett hányadék. felméri a helyzetet. köpeny. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. burok. pályafutás. repül gépanyahajó. cipel. vizitkártya. festéktartó. háromárbocos parti halászhajó. röppálya. postagalamb. tartály. hordár. hírviv . hordtávolság. futóm . meneszt . gondoskodás. gondosság. dobott. el vigyázatos. kötés (könyvé). levélszállító hüvely. kocsiszerkezet. lenyúz. el menetel. vagon. tábla. becsomagol. tartó. elszállít. varrógéphajtó. dobóhorgászásra alkalmas hely. párnahuzat. átvitel. szekrény. elhullatott tollak. horogzsinór toldaléka. kartotékol. kiöklendezett hányadék. hivatás. fiók. szán. pontok. visel. röptávolság. tartóm . beszállít. tokba rak. doboz. összeszid. utánpótlást szállító. küldönc. váz. beborít. hordozó. eltervezés. körültekintéssel. ügy. együttes. fuvarozás. gondozás. elvisz. orvosi eset. gondola. öntvény. szeretne vmit megtenni életpálya. testtartás. csomag esetek készpénz. szalad. öntött. hüvely. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. tartógerenda. várbevétel. szállítás. fuvaros. fenéklap. faburkolat. el fordulás. lövegtalp. kártyázás aggodalom.

cella. galvánelem. kényelmes. rókázik jegyzék. csappantyú. palota. indok. egyenirányító elem. római katolikus. ok. okoz. fogás. ok(oz). lépsejt. elfog. dúsítószakasz. katalógus. rekeszes. korbács. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). biztosíték. sejtes. különös dolog. általános. marha elfogott kauzális. színárnyalat. lajstromoz csapda. elektrolizáló kád. méhsejt. macska. témakörök fogalomkör. rosszindulatú n . alkalmi munkás. sötétzárka. sejt alakú. óvadék. megülése vminek. lezser. dics ítés. krapek. ok-. okozati el idéz. negatív önt minta. megünneplése vminek. osztály székesegyház egyetemes. ürülék. rekesz. manus. intés. rendszertelen. peres ügy okozott okozó csodabogár. elnéz . misézés. hány. elfogás. szereposztás. kánon kategóriák. mozgás. véletlen halálos áldozatok. légmozgási cella. sejtekb l álló. tömöntvény. visszautasított. ügy. retesz. megért . sejtszer . katalogizál. minta. muksó. egyéb veszély. kategória. vetemedés. vetés. ünneplés elem. kirajzó méhcsalád. vár alkalmi. oki. óvatosság óvatos mennyezet. likacsos. zsákmány. alapos ok. vájat üreges téglában. okbeli.olvasztott. hajítás. dutyi. akkumulátor cella. per. sír. hétköznapi. el ítéletmentes. indíték. misemondás. tervezés. kamra börtön. kastély. elkapás. sejt-. csávó. elektrolizáló cella. jegyzékbe vesz. fogda. nemtör döm. liberális. veszteség hapsi. ortodox. óva int. sejt. foglalat. kivetés. köznapi. tömlöc lépsejtszer . magánzárka. szabadelv . türelmes lábasjószág. magánzárka. indítóok. összeadás. pasas. sors. fogas kérdés. furcsa alak. számítás. figyelmeztetés. plafon ünnepel celebrálás. vetett. figyelmeztet. katolikus. utcai. diffúz r. alap. igazhit . csel. üreges cell cells cellular .

váratlan. terem. középpárt. zsilipkamra. aknakamra. tok. szék. kamara. telefonközpont középhad. változtatás. labda középre adása. üreg bajnok. központosít. pulpitus. átszállás. pont. vonás. olajkamra. színes kréta kétségbe von. középcsatár. föld. összpontosít. változás/csere. kedvez alkalom. elnököl. centerezés. el re nem látott. góc. változtat. pénzváltás. síkra száll bajnokság. lehet ség. tiltakozik. változik. talpheveder. színes ceruza. kilátás. elnökké választ. közép. megváltoztat. átöltözik. valószín ség. fülke. középpont. bírói szék. megkockáztat. felszólít. fogyasztás nyilvántartása. kicserél.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. boltozatzsaluzás. középpontba állít. tárgyalóterem. centrumpárt. sínsaru. tölténytartó. egyes bizonyára. hálószoba. helyiség. esztergacsúcs. feladat. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . aknakatlan. csere. elnökké kinevez. tanúk padja elnök kréta. átváltoztat. szoba. felel sségre von. vitat. vakszerencse. eshet ség. katedra. bekrétáz. ülésterem. krétával megjelöl. biztos igazolás. bizonnyal. t zsde. kifogásol (esküdtek személyét). megváltozik. dacol. esély. töltény r. igényt tart. kivált. szerencse. módosít. végzet. kihív. légösszeköt . elnök. ünnepély. alkalom. krétával ír. mésszel trágyáz. óvást emel. cserél. változatosság. ház (országgy lésé). robbanótér. provokál. krétapor. robbantó aknakamra. bili. kiszolgáló kamra. ünnepség bizonyos. biztosan. felhív. biztos. pasztellkréta. munkalehet ség kancellár módosul. központi. kérd re von. átszáll. sors. megállásra felszólít. összeírás közép-. állás. érdekl déskeltés. községtanács elnöksége. ellenállásra késztet. vált. héjrekesz. elnöki tisztség. váltás. szívesen bizonyosság. sejtszer üreg. feltétlenül. változat. éjjeli edény. aprópénz. tanszék. irányt ház. központ. közbüls évszázad szertartás. hogyne. bizonyosan. hely. elnöki szék. ellenszegül. feltörés. középre ad. kelt. kihívás. visszautasít. alkalom az er próbára. központ. persze. síkraszállás kockázat. elnöki tisztségbe beiktat. ellentmondásra késztet. igazolvány lánc elnöki hivatal. felvált. véletlen. mintaív. centrum. mészk . kiprovokál kamra. gócpont.

változások. feladóvevény. gondjaira bíz. díj. jelleg. jellegzetes.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. hivatal. számlájára ír. változtat változás csatornán elvezet. hornyol. kockás szövetminta. kiváltságlevél. jelenléti zseton. megvádol. jótett. töltet. sakktáblaszer . visszatérésre jogosító bárca. kipipálás. átvizsgálás. kiváj. tv csatorna. cikázik. csatló. támadás. elismervény. hirtelen megállás. tölt. jelenléti érme. összehasonlít. szabadalmaz. statútum. roham. szakasz fejezetek bet . átvizsgál. támad. ismertet jegy. hajszálrepedés. átolvas (pénzt). megterhel. táblázatba feljegyez. szabadalomlevél. fedezés. egyeztet. irányítófej. revideál. megbízás. költségek alamizsna. hirtelen megtorpanás. személyiség ismertet jel. kér. csatornáz. jellemz tulajdonság. felszámít. szak. külön. táblázat engedélyez. megtámad elszámolt kiadások. személy. jellem. féken tart. akadály. sajátság. út. grafikonba feljegyez. barázdál. kalapácstompító. kipipál. felülvizsgálat. kötelesség. okirat értéktelen. csekk. diagram. pepita. megtölt. jótékonyság. hirtelen megakaszt. kibérel. jellemz vonás. oklevél. fejezetekre oszt. sakk. rohamoz. sakkot ad. csatorna. grafikont készít. rovancsol. rovancsolás. ellen riz. könyörület. jellegzetesség. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. sakkban tart. kivés. tipikus. karakterisztika. késleltetés. jellemz . kockás. vízmosásossá tesz káosz. grafikon. akadozik. teher. feltölt. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. fék. kiköt szár. ráparancsol. felszólít. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. megbízatás. térképbe berajzol. táblázatot készít. ruhatári jegy. töltés. rést betöm. jellemvonás. tengerszoros. költség. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. felad (meg rzésre). papírszelvény. vád. térképet készít. gondoskodás. vájatot készít. jel. vádol. elfojt. hirtelen megállítás. jóság. megrohamoz. gátló körülmény. meder. felügyelet. térkép. bérbe vesz. emberszeretet. hajóbérlet. check . z rzavar fejezet. megbíz. karakterisztikus. felülvizsgálás. egyezik. káptalan. feltartóztatás. sajátság. feladat. térképez. ruhatárba tesz. rovátkol. hitelesít. ellen rzés.

kipipálás. refrén. gyümölcssajt. zsozsó. vet dés. szilánk. csorbulás. visszafojtás. hasábburgonya. ellen rzés. szalmaszál asztalos. megállás ami illik. megdorgál.habozik. legjobb min ség . hepehupaság. f leg. zökkenésszer megállás. visszafojt. választék. meggy z dik. alternatíva. szelvény. énekkar. sajt. kiváló. mérsékelés. letör. rovancsolás. meg rzésre lead. repeszdarab. steksz. vezér. forgács. els rangú. vezet . f nök. parancsnokló. kiválasztás. fémforgács. karban énekelt refrén. pénz. suska. megállás. fékez. áramköri lapka. tekegolyó. Kína. karban mond. kicsorbul. összeolvas. megakadályoz. vezérl . választ kiválasztás. kicsorbít. megáll. rósejbni. kit n . nehézség. lökésmérsékl . legf bb. csorba. lóvé. burgonyaszirom. zseton. guba. csiripelés. mellkas. letörik. utód. porcelánedény kínai fémhulladék. korlátoz. egyeztetés. szünet. ami kell. megfedd. k szilánk. vág. porcelán áru. megmakacsodik. karban énekel. szeletel. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. megjelenés. megjelöl. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . kardal. talajegyenetlenség. megjelölés. megakasztás. ami megfelel . ganéj. legjava vminek. kórusm . pénztár. mérsékel. vegytan csekk láda. remek. zseton. választ. megvizsgálás. meggátol. faforgács. meg rzésre bead. ütköz . túró vegyi kémia. lökésszer megállás. porcelán. játékpénz. jelentkezés. karének. gáncsvetés. sekket ad. kis akadály. szelet. megfékez. gyermekek huszadik. táblákra oszt. szekrény Chicago f vezet . pénzdarab. megállítás. szabályoz. meggátolás. vékony szelet. megakaszt. vminek a legjava. trágya. kórus. korlátozás. egybevet. megállít. más irányt vesz. megró. válogatott. legfontosabb. választás kar (tragédiákban). ács. választás (ki)választ. visszatart. els . megtorpan. pajzsfej. málhafeladás. gyümölcskocsonya. csipogás. kicsorbulás. gyermekkor gyerekek. klassz. megbokrosodik. törés. sajtolt alma. farag. nádszelet. számla. kórusban mond. megpipál. faszilánk. sakktáblaszer szövetminta. f . mindenekel tt gyermek gyerekkor. megfékezés. gyermek. szalmakrumpli csokoládé finom. fahulladék. megtorpanás. bevezet t mondó színész.

jeles osztályzat. fokozat. krónikus/idült. osztály. tartós egyház. osztályoz el kel társaság. körzet. igényt emel. áramkör. komoly. körpálya. körforgás. bányajogosítvány kérése. min sítés. békés. év. besorolás. érdemel. templom cigaretta mozi kör. jogalap. rendszertani osztály. el kel világ. jogosultsággal bír. jogcím. lekötelez . körülmények állampolgár. világosság kategória. terület. krónikus. erkély (színházban). tanóra. polgári személy. zárt görbe vonal. beoszt. irodalom beosztás. polgári. polgár-. vérkeringés anyagi viszonyok. ciklus. kering. városi polgár. körüljár. kör. jól nevelt. osztályzat. igényel. megkerül bejár. társadalmi rang. osztályok. alap. állít. igényt támaszt. igényt tart tisztaság. körülvesz. úri társaság els rangú. besorol. igény. körbejár. felszólalás. el adás. kerület. jó osztályzat. követeléssel lép fel. ünnepélyes követelés. klasszikus.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. körben jár. társadalmi rend. fajta. körbemegy. istentisztelet. tisztességtudó. kerület. körforgás forgalom. udvarias. évfolyam. kit n . korosztály. körülkerít. övez. bányaengedély kérése. útvonal. körülfog. körvonal. körüljár. kerül . klasszikus latin és görög nyelv. jog. körméret. igénybejelentés. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . államtól igényelt terület. remekm humanisztikus. kereset. igénnyel lép fel. jogot formál. karika. klasszikus m . kering. városlakó város civilizált. körbejár. keringés. osztályozás bizalmas. óra. kitér . kerül út. remekíró. példányszám. tanítási óra. társadalmi osztály. állítás. körzet. joggal bír. követel. tanfolyam. civil. kit n osztályzat. körút.

leleményes. jól sikerült. ügyintéz . stopperóra. kikötés. tartózkodó. furfangos. szemléletes. üzleti elárusító. fülledt. felszállási engedély. tisztítás kiegyenlít. óra. ötletes. tisztán látó. biztos. szakmai tanácsadás.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. szabad mozgás. bekerített. jó karban lev . mos. engedély. jó. levonás nélküli. ügyes. h . szigorúan objektív falióra. teljesen. kiárusítás. makulátlan. kedves. befejezés. tisztán. belterület. kitakarít. térköz. befejez dik. hibátlan. pontos. porhüvely akadálymentes. keresked segéd. leszed (asztalt). ügyfél. zárt. kitisztít. tömött. tip-top. könyvel . mér óra. tanterem cikkely. ügyes. tisztít. szeretetreméltó állandó vásárló. korrekt. tudós ember. talpraesett. bevált (csekket). szabad. elvámolás. párthív. lezár (számadást). írnok. akadálymentes. átlátszó. megbízó. toronyóra zárkózott. intelligens. tiszta. patricius védelme alá helyezked plebejus. kiképz kórház. törzsvev . rendel intézet. szolgálatkész. tisztáz. mellékmondat. szakrendel halálos ágyon történ . zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . takarékos. hallgatag. záródik. irodai alkalmazott. bizonyos. vámvizsgálat. védenc ügyfelek éghajlat. szorosan. csukott. világosan klérus. szabaddá tesz. leveg tlen. hivatalnok. nyíl (harisnyán). zsebóra. sz k csukott. áttetsz . tilos. sz kmarkú. áruházi elárusító. szabaddá tétel. alapos. ügyvédbojtár. becsuk. sz ken. bezárul. félre. leszállási engedély. lezár. ingaóra. záradék agyag. felszentelt pap. teljesen. zárul. takarít tisztít. hézag. mászás. játék. közeli. kántor agyafúrt. felment. papság egyházi személy. tehetséges. zsugori. lelkész. vámkezeltet. tér. okos. sima. tisztvisel . titkolózó. átugrik. kiürít. teljes. megtisztítás. írástudó. hegymászás. hivatalnokoskodik. klinikai el adás. adminisztrátor. mászó egyetemi kórház. szellemes. lesúrol. klíma emelkedés. egészen. kiderül. világosan. megmos. titoktartó. megtisztul. tisztít. bezár. kúszó. nettó. nyilvánvaló. súrol. egészséges. klinikai. pap. mentes. eszes. egész igazolvány. vámnyugta. érthet en. osztályterem. kifizet. csuk. nagy óra. szíves. tisztalelk . végz dik. s r . el. ügyvédjelölt. befejez. kliens. érthet . klinika. világos. szoros. becsukódik. sikátor. köz. vámkezelés tisztán/világosan. közel. tömör. tiszta.

raj. zárt kör. cadogan konty. ruházati cikkek öltözés. fagyos. ruha. homály. hidegség. törvénykönyv kódok kávé. beborít. elhomályosul. menü szerinti. bunkós. pénzdarab. kocsin megy. edz. sötétség. part. koalíció. ruházat. felölt . politikai klub. zakó kód. versenyre el készít. küls réteg. tömeg.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. bunkósbottal megüt. kocsi. furkósbot szer . sereg. szenet vesz fel. folt. irodalmi klub. klub. mozsárüt gomba feje. kocsin jár. összeomlás. egylet. társaság. kasiznó helyisége. pénzérme. treff edz . bunda. furkó. postakocsin utazik. közönyös. makk (kártyában). hintón jár. kaszinó háza. oktató. part mentén hajózik. magánórákat ad. felleg. távolsági busz. logikus gondolkodású. hintón megy. szenel. tartózkodó. füstfelh . öltözet. bunkósbot. elájul. zárlat ruhaanyag öltözék. ruhanem . parti bevonat. társaskör. h lés. takaró. felkészít edz . új szót alkot barátságtalan. füstfátyol puskaagy. porfergeteg. összetartozó érme. bunkósbottal üt. összefügg . egyesület. egyesít. felh be borít. nátha együttm ködés ájul. szénnel ellát egyesülés. puskatus. ruhák. öltözködés. szabadonfutóval legurul. kör. hideg. vagon. kocsizik. felh . megismer koherens. megél vmib l. szén. klubba való. kabát. kosztümkabát. h vös. kávécserje észlel . réteg. fagy. bevon. üt . ájulás. treff. szövetség. furkósbot. sportegyesület klubok. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . rideg. tengerpart (tenger)parti. vizsgára el készít. partvidék. ruházat beborul. árnyék. festékréteg. következetes. zavarosság. korrepetál k szén. fekete folt. bunkó. treníroz. b r. megh lés. porfelh . szövetkezés lesiklik. golfüt . repül gép pilótáját irányítja. fütykös. oktat. autóbusz.

színes. összetett szó.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. követel. szókapcsolat. parancsnoklás. vezénylés parancsnok kommentár. nyelves. érkez . eljövend . beszed. rendelkezés vmivel. eljövetel. szövetkezik. parancsnokság. vezetés. tarka színek oszlop oszlopok keverék. közeledte vminek. összegy jt. keveredik. f iskola gyarmati. vigasztalás kellemes. kombinált. rövid alkalmi ima. jólét. szívélyes. titkos zár. jövetel. bonyolult szerkezet zár. összeszövetkezés. összeszed. összetétel. összetett verseny. rendelkezés. gy jt. vezényel. jöv . színdús. kolónia szín színes élénk szín . kényelmes. elrendel. gyarmati ember. társalgó. barátságos. színpompás. szervezkedés egyesítések. gyarmat. kombiné. klubhelyiség. elhoz. gy jtés együttes. parancs. parancsnokol. kombájn. potens. vegyül egyesített. kartell. vigasz. összeállítás. gyarmati lakos. kevert. vegyület. uralkodás vmi felett. kíván. gyarmatos. kényelem. rugdalózó egyesít. összegy jtött. szemtelen. összegy lik. társulás. vegyülék. bonyolult szerkezet lakat. nyugodt érkezés. összekapcsol. rendelkezik vmivel. bet s lakat. egyesült. egyesítés. csapatok. bet s zár. higgadt. összeszedett gy jtemény. közelg . vigjáték. közeled . kollektív. kombináció. irányítás. utánvételezett fegyelmezett. kollektíva. keveredés. vígjáték jön felvidít. jövend . egyesül. vigasztal. vegyülés. tanári szoba. ingnadrág. parancsol. egyesülés. vendégszeret megparancsol. magyarázat. érdektársulás. kombinált szerkesztés jön komédia. vezényszó. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . közös egyetem. utasítás. összeköt. gyarmatügyi csoport. oldalkocsis motorkerékpár. érte megy.

árucikk. közlegel . eladási megbízás. közös tulajdonság. állásfoglalás. kényelmesség hivatásos. mindennapi. vminek a párja csapat. kommunikáció communications értesít . üzembe helyez. anyagi kötelezettség. vmi mellett állást foglaló. kereskedelmi utazó. kézikönyv. forgalom. utasítás. írásbeli megbízás. megbízás. társalkodón . együttes. közvetítés. közvetlen. megszokott. bizottság. átlagos. eladási meghatalmazás. összehasonlítás. lejárónyílás. jutalék. legel . század. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. hivatalos megbízás. kabinlépcs lefedése. rábíz (el)kötelezettség. elkötelezettség. megbíz. elkövetés. ordenáré általában. köztulajdonban lev . köz-. útszéli. közönséges. csoport. megrendel. megtesz vminek. szokás szerint a nép. bizomány. színtársulat. ügynöki meghatalmazás. egyszer . felruház. gyakori.commentary comments commerce commercial fejtegetés. véghezvitel. kötelezettség. közvetítési díj. rendelkezés. komissió. kommentár. meghatalmazás. harmadik rend. társ. mindennapos. magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. tiszti kinevezés. vállalat. ügynöki megbízás bíz. nemzetközösség communication (hír)közlés. h . közös. obligó. hajólegénység. vételi meghatalmazás. barátságos. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. tiszti rang. összevetés . kereskedelem kereskedelmi. utalás elkötelezett. kis megbízás. legénység. reklám meghagyás. elkövet. párja vminek. általános. közös vonás. vmi mellett kiálló bizottság áru. kinevezés. érintkezés. társaság. állásfoglalás vállalása. nép kommunikál. társulat összehasonlítható középfok. bizományi díj. közösségi. parlag. kinevez. megbízatás. ugar. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. elkötelezés. vételi megbízás. odaadó. megrendelést ad. koszt. rendszerint. összehasonlító. rendtag. étrend.

veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. betet z. összesség. bántalom. komponens alkatrészek. viszonzás. alkotóelem. kiegészítés. egész. elegend . összetett. teljes. megállapodás. nehéz engedelmeskedik. kell . elkészítés. kell en képesített. komplikált.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . kompozíció. illetékesség. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. elkészült. befejezett. kitölt. versenyezni alkalmasság. beállítottság. komplex. összetett volta vminek egyetértés. betegség. szerzemény. engedékenység. kiegyezés. összetétel. véghezvitel. kiegyezik. összeférhet beszámítás. összes. összeegyeztethet . szakértelem alkalmas. hozzáért . szolgálatkészség. megfogalmazás. ellensúlyozás. vád kiegészít. zeneszerzés. befejezés. kártérítés konkurál. teljesít alkatrész. kompromisszum. kompromittál. kártalanítás. versenyez. teljesítés bonyolult. komplexus. illetékes. zenem . reklamáció. befejez. fogalmazás. el zékenység. egész. pályázik. betöltés (életkort). koncentrálás. értelmes. megfelel verseny verseny-. s rít koncentrált koncentráció. elvégzés bonyolult. hatáskör. komplikált. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . panaszkodik. panasz. minden részletre kiterjed . dolgozat. összpontosítás. kárpótlás. lelki gátlás bonyolultság. képesített. bet szedés. versenyképes baj. elrendezés elsimít. összeállítás. beteljesülés.

megrögzött ellentmondás. körülmény. csillagkép. következtet. megkeményedik. önbizalom. bizakodás. konkrét. vkinek a bizalmasa bizalmas. kavicsbeton. fogamzás. alak. bizonyít. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . körvonal. befejez dik. érint. szilárd. bizalmi. terv. konkretizál. beton. kiköt. konfliktus. hangverseny. egyetértés. bizonyosság. ellenkezik. megszilárdul. magaviselet. vezényel megszervezett adományozás. megbeszélés. igazol. megköt. fogantatás. körülmények életvitel. koncenpció elvi. érdekel. koncert. képzel er . tárgyalás magabiztosság. megszab. titkos alakítás. konceptuális aggodalom. bizalmas közlés. kikötéseket szab feltételek. beton-. lezár (vitát). bizakodó. pökhendiség. felfogóképesség. arcátlanság. bizalmasa vkinek. nedvességtartalmat megállapít. fogalom. megszilárdít igazolás. következtetés. kézzelfogható. végz dik befejezés. elképzelés. tényleges. vezet vhova. megállapodik. tagoltság. magabiztos. konferencia. halmaz. kialakulás. szemtelenség. ellentét. terepalakulat. viszály. pihentet. összeütközés. képzés. bizalom. szerénytelenség. szabályoz. viselkedés. konkrét formába önt. térszerkezet szoros alátámaszt. gond. meggy z dés. feltétel. elmélet. konkrétum feltételhez köt. betonoz. javítóvizsgára utasít. kondicionál. lefolytat. illet. kiépítés. pimaszság beképzelt. nyers nádcukor. fogalmi. vonatkozólag elrendez. kezdet. viselkedik. vonatkozik. önteltség. hajózási kartell. meghitt. igazgatás. elintéz. ellentmondásba kerül. önhitt. remény. tömeg. irányít. meger sítés megcsontosodott. biztos. önhittség. összhang befejez. megállapítás kézzelfogható dolog. megkötött. levezet. elgondolás. vezetés. elbizakodottság. összeütközik. értekezés. összet zés. felfogás. tartozik. összefoglal. függ vé tesz.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. értekezlet. teljes bizonyosság. magzat. eszmecsere. magatartás. tanácskozás. tömött. nyugtalanság. igazgat. tömörít. megszilárdít. meger sít. vezet. kapcsolat. valós. megbeszél. tör dés érdekelt illet leg. alakzat.

hozzájárul. konzisztencia. alapít. nagygy lés csatlakozó. s r ség állhatatos. változatlan állandóan. egyez . tehát fenntartás. szilárd. közmegegyezés. értelem. következmény. kitartó. összefüggés. állandóság. s r . folyamatosan. egyenletesen. tart jelentékeny. lelkiismeret. számottev . összefügg csatlakozás. konzerválás. képez. lélek. összefér . tömör állhatatosan. megdöbbenés. szilárd. következetes. tekintettel állag. kapcsolatos. tudatosság konszenzus. tényez megfontolás figyelembe véve. megfontolás. konstans. érintkezés. fontolóra vesz. tudatos öntudat. végeredmény következetes. jóváhagy. vmib l következ következésképpen. következmény. ellentmondásmentes. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. tekintetbe vesz. összevisszaság. érzék. jóváhagyás folyomány. megfontol. tekintetbe véve. meglehet sen ellenszolgáltatás. alkot.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). következetes. természetvédelem konzervatív. jól felépített. jelent ség. kapcsolatban lev . szemlél. meg rzés. tudat öntudatos. következtetés. tekint. logikus. következetesen tartalmaz konzorcium állandó. figyelem. hozzájárulás. szempont. óvatos figyelembe vesz. megtesz vminek. jelent. el zékenység. tömörség. tekintélyes. kapcsolat. tartalmazás. összetétel. változatlan választókerület alakít. kinevez vminek . összetévesztés. kinevez. kiegyensúlyozott. rendetlenség. tudat. szillogizmus második tétele. megegyez . kapcsolt. fontosság. megegyezés beleegyezés. konzisztens. összeálló. tetemes jelentékeny mértékben. z rzavar kongresszus. beleegyezik. következetesség.

constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. készít értelmezés. rtartalom. folytatódik folytatódnak állandósság. felvesz. összehúzódik. feltartóztat. kapcsolatba lép. igen szavazat tartalom elvitat. tüd vész érintkezés. tervezés. mértékletes. mérk zés. magába foglal. visszatart konténer. tanácsadó. épít . folytonosság. vita. vitatkozik. megelégedés. mindennapos séta. szerkezeti. összehúz. kivitelezés. kapcsolat. szerkesztés. veszekszik. épület. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. folyamatos. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. összetétel. megkap. szervi kényszer(ek) épít. szövegkönyv. orvosi konzílium. küzdelem. gyártás. tanácskérés. folyamatosság. alkotmány. kontinens. kapcsolás. szerz dést köt. tartósság állandó. szerz dés. kap (betegséget). egészségügyi séta. magyarázat. szakadatlan eljegyzés. elégedett. felépítés. verseng értelmi összefüggés. egészségügyi. kontinentális. szárazföld. megegyezés. alkat. folytonos. összevon . folytatólagos. összevágó. kortárs(i) befogadóképesség. érintkezésbe lép. verseny. hajlandó. terjedelem. összeállítás. türt ztet. szövegösszefüggés földrész. összefügg . fogyasztás. összefüggés. kétségbe von. szerkezet. megtámad. szerelés. kontextus. megállapodást köt. szárazföldi folyamatosan. tartalmaz. küzd. vállal. alkotás. konstrukció. összetétel. megépítés alkotó. filmvágó. vitat. szervezés. szerkeszt . elégedettség. összesz tt. szaktanácsadó. tartalom. szerz dik. konzultáció. konzultáns. eleget tesz. tanácskér konzílium. forgatókönyv. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). szervezet alkati. összeszövött. kortárs. alkotmányos. világrész európai. európai szárazföld lakója. szövegkörnyezet. kielégít. konzultáló orvos. konstruktív. teremt konzulens. harcol. vélelmezhet . építés. tanácskozás fogyasztó felemésztés. tároló. kapcsoló.

konverzió. szövetség. irányít. vitás. fizet. fennhatóság. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. közrem ködik közrem ködött adakozás. sarc hozzájárulások irányítás. szófajváltás. vitatott probléma. szövetkezés. megegyezés. megfelel elnökjelöl pártgy lés. közrem ködés. átváltoztatás átalakít. közlemény. kényelmes. vezérl szerkezet. feldolgozás. megfelelés. szembeállít ad. konvenció. szakmai konferencia. megbeszélt. szokásszer . kongresszus. átruház. adakozik. megtérítés. kormányzás. meggy zés. nyakas ellentétben áll. illend ség. energiaátalakítás. térítés. gyülekezet. megszokott. párbeszéd fordítva. szerz désszer . meggy z dés. összevet. korlátoz. gyülekezetet illet . vezérel. sablonos. átalakulás. megállapodásszer . szófajok szerepcseréje. felszólalás. szokások beszélgetés. menetszabályozó kapcsoló. különbözik. konvencionális illemszabályok. összehasonlít. szerz dés. szabály. makacs. átalakítás. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . beszállít. ellentét. konvertálás. megtért személy átalakítva átad. átváltoztat. vezérl m vitakedvel . gy lésre vonatkozó. vezérl (kártya). megtérít. eredetiség nélküli. ellentétes. vita illemhely. hozzájárulás. nyilvános illemhely alkalmas. megtérés. áttérés. hozzájárul. hagyományos. ellen riz. vezérlés. ellenkez . egyezmény. konvent. átállás. átváltozás. ellentétbe hoz. konvertál. gy lés. ellentét. magasság-átszámítás. hoz. hit. felügyel . áttérítés. ellentétes dolog. átszámítás. továbbít. felügyel. számvev . átvált. közvetít. ellen rz szerkezet. hord. frontváltoztatás. felügyelet. anyagfeldolgozás. visz elítélés. átlépés. szállít.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses. átállítás. ellentétbe állít. ellen rzés. viszont átváltás. szerz dési akaratos. kényelem. kölcsönösen. cikk. megállapodás elfogadott. giccses. szabályoz. elüt. hallgatólagos megállapodás. megfékez szabályozott ellen r. adó.

másolatok közrend r. találkozik vkivel. frisseség. h l. bejárati bolttet . h vösség. rézpénzdarab. beborít. vásárol. kópia. vecsernyepalást másolati díj. mag. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . kanyarodik. rend r. rezez. rézüst. magja vminek. érintkezik vkivel. tet . hajt. pluviálé. zug. szemtelen. fels forma. összeütközés. nyomtatványpéldány. kakukkol. ajtó fölötti boltív. testületi jogi személy. alszik vmire. h t. rézb l való. szögletrúgás. lagymatag. szög. puskázik. belseje vminek. rézzel bevon. kerek (összeg). mérsékel. amíg a dolog kiérlel dik. összecsapás. rézb l készült edény. rézszín . kanyar. példány. réz. sül. teljes (összeg). palást. londoni lóvásártér. h vös. vminek a veleje. szakács. szemzug testület egyesített. meghal (villamosszékben) f zés. hideg. reprodukció. gabonaszem. rézlemezekkel ellát. hekus. kanyarulat. kézirat. áruhiányt teremt felvásárlás. hely. bejárati boltrész. ünnepi püspöki köpeny. langyos. fasza. hidegen. megállja a helyét vkivel szemben. elcserél. önt forma fels része. szókimondó. tisztázat. lemásol. teper. szöglet. garas. gabona. dögös. magház búza. példányszám. száguld. sarokvas. f . fészek. leh l. csemegekukorica. saroklemez. riportanyag. társaság. kábelér. minta. fordul. h sít . részvénytársaság. felveszi a versenyt vkivel. boltozva fed. szenvtelen. áruhiányt teremtve összevásárol. sarkon áll. süt. cikktéma. közösségi. szemcse korner. megállja a helyét vki mellett. veleje vminek. hamisít. zab. vörösréz. híranyag. búvóhely. friss. felvásárló szindikátus. pocak. vminek a belseje. nekiszorít vminek. szakácsn . példa. másol. sütés meggondoltan. megfontoltan. rézedény. sarok. h vösen. mellékmegfejtés. hajószakács. zsaru. megf z. közös. birtoklajstrom-kivonat. hidegvér en. f z. fordulat. leh t. átboltoz. becserél. kupolával ellát. palástot ráad. beboltoz. közömbös. rézvörös. rezes kiadmány. vminek a magja. terület. vminek a legjava. falkiszögellés. hidegvér . füstölög vmin. frissít . sarokba szorít. kukorica. sarokba tesz. túlhív (filmet). sarokkal ellát. tépel dik. másolat. h sít együttm ködés köpeny. szájszöglet. üzletel. legjava vminek. nyugodt. árut felvásárol. megbirkózik vkivel. kohol. nyomtatvány. fesztelen. nyugodtan. korlátolt felel sség társaság. nyomdai kézirat. elkészít. befed. utánzat szerz i jog kimagoz. magtok. sarokdísz. készül. kiálló hegy. égtáj. sószemcse. kiugrás.convincing cook cooking meggy z megsüt. tyúkszem.

korhadás. kijavít. puccs. tárna. megye lakossága. correspondence egyezés. csatorna. vidék. gróf. két darab. aknafolyosó. fontossággal bír. kollégium. kijön vkivel. helyesbít. sorol. megye. számlálás. kúra.testület. kiigazít helyesen. testület ellensúlyoz. bomlás. vállalat. géptengely-irányszög. elrontás. merész tett. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. merész sakkhúzás. alsó vitorla. szalad. pamutszövet. összhang. tanácsülés tanácsadó. pamut. korrigál. megbüntet. vidéki. kezelés. el adássorozat. kering. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. vesztegetés. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. tanácsnok. vakmer tett. számlál. vatta tudott egyetemi tanács. csatlópóráz. keresztsor. megszámlál. gondolatkör. tanácskozás. táj. két darab szarufa. helyes. folyás. folyamat. romlott kiejtés. kapcsolat. f z szíj. rendreutasít. megfelel . szakma. elromlás. romlott alak. m ködési kör. grófság népessége. grófság lakossága. vakmer csíny. tanácstag számításba vesz. tart vminek. züllöttség. folyik. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. felszámít. villaház gyapot. jól megfér vkivel. megfelelés coup couple coupled courage course . járás. csatlószíj. elempár. számol. pontosan levelez . tudósító egyez . jelent séggel bír. ország. erkölcsi rontás. tervez. összefüggés. hasonlító. falu. er pár. végösszeg haza. költség/ár drága. számol(ás). számolás. megszámol. megfenyít. közigazgatási terület. megromlás. költség. megrontás. tervezget. feslettség. terület környék. számít. falkavadászat. rothadás. hasonlóság. fogás (étkezésnél). megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. levelezés. tanácsos. tanfolyam. összekapcsol. ágy (folyóé). szemsor. pálya. vádpont. lealjasodás. tervet sz . menetirány. merész csíny. téglasor. költséges házikó. kör. terveket sz . számítás. k sor. beigazít. k réteg. étrend. kerület lakossága. beleszámít. tekint vminek. egy pár szarufa. romlottság. karton. kifogástalan. tanács. megszámlálás. vakmer akció. terület. párosul. kiszámít. forgatónyomaték. megfelel (meg)vesztegetés. megvesztegetés. pár. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. romlás. elemek közötti kapcsolat. pontos. hibátlan. grófság. korrekt. vidék. korrupció ár. merész akció.

téglatér. beborít. elleplez. udvari bók. sportpálya. szerz dés. leborít. beköt (könyvet). fortély. robaj. összeomlás. szívélyesség. zeng. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. kötelezettségvállalás. menstruáció. pukedli. fed. takar. befedez (kancát). menedék. légáramlatok. kelt. védelmez. hírlapi beszámolót ír. vízszintes rakás. lezuhan. lefed. lefedez. vízszintes sor. meghágat. tudósít. teríték.életrend. megegyezés. paktum beburkol. versenytér. taglal. vetésforgó sorrend. telér. fed . megegyezik. vágat. árzuhanás. szakma. letakar. hajó. pénzfedezet. megteend út. tönkremenés. frigy. teremt létrehozott készít készítés. palástol. udvarlás. meghág. fedezetül szolgál. fedezetet ad. érvényes. fut. vízi járm megd l. megállapodás. futópálya. futás. biztosítás. keres vmit. kötelezettséget vállal. ravaszság. egyetemi el adás. befog. ügyesség. fedezet. burkol. fedez. vmilyen rangra emel. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . tejszínt tesz. udvarias gesztus. biztosítékul szolgál. átpaszíroz. megteend pálya. biztosíték. tudósítás fedett fed . beköt. összeroppan. fölösödni hagy. útvonal. recsegés-ropogás. huzat. létesít. durran. kurzus. versenypálya. szövetség. megteend útvonal. mesterség. bekrémez. boríték. darabokra összetör. beken. elkészít. összeütközik. leplez. létrehoz. pénzügyi bukás. levélboríték. jelenetet rendez. ropog. folyosó. csattanás. egyezséget köt. fölösödik. közvetítés. szétzúz. magában foglal. bozót. ipar. védelem. el adás. terjedelem. mesterségbeli szakértelem. törvényszék. színe-java vminek. biztosíttat. harsog. karambolozik. vetésforgó. széljárás bíróság. összeomlik. biztosít. udvariasság egyezmény. zuhanás lefölöz. összecsattan. krémmé kever ki alkot. királyi palota. megtesz. legjava vminek. gondoskodik a fedezetr l. meder. kiterjed. összetörik. lerögzít. üldöz. biztosítékot ad. egyezség. ér. útirány. takarás becsapás. tejszín. tejszínhab. krém. tör. közvetít. rendszeres tájékoztatás. csattog. el idéz. takaró. versenyútvonal. kiköt. tárgyal. fekvés. tönkretesz. összetör. légáramlás. borít. lezuhanás (repül gépé). udvarol vminek el zékenység. hisztizik. durrant. asztalt terít. habzik. repül gép-szerencsétlenség. mártássá kever ki. betakar. rejtekhely. légi járm . ígér. véd. fedél. összezúz. váltógazdaság. udvar. fedeztet. szétroncsol. csillagok járása. út. víziút. köpeny. befed. pénzügyi krach. meghajlás. befedez. figyelem. terít . felölel kiterjedés. kivált. irány. házivászon. magába foglal. menet.

válságos. kereszt. akadály. bevet. metsz . cs dül. bízik. jó pont. keresztez d . bögy. feszület. vezeték-keresztezés. jó érdemjegy. kis helyre összeszorít. krupon. megnyír. csúcs. keresztez dés. el renyomakodik. lombkorona. pereputty. bosszúság. bizalom. összezsúfol. lelegel. mogorva. fajkeresztez dés. keresztezés. kereszt irányú. keresztbe tesz. kinevezés. barátságtalan. zsúfolásig megtölt. elözönlik. divatkreáció. akadályoz. légáthidalás. diagonális. termés. kritizáló. keresztülhúz (terveket). nyírás. teremtés. leszorít. lenyír. ferde. vasúti átjáró. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. ellentétes. kis alacsony szék. csapat. keresztezett fajta áthaladás. kritikai. tömeg. tolong. keresztény vallás. sokaság. hajvágás. termést hoz. kiszorít betetéz. hitel. szorong. büntet jogi. b ntény. levág. erd állomány. er ltet. zsámoly b ncselekmény. átkelés. gyalogátkel hely sereg. eláraszt. váltó. kurtít. keresztezés. terméshozam. tolongás. csapat. hajnyírás. körülvág termés haragos. csomó. útkeresztez dés. lótükör. követelés. levágott vég. legénység. szembetalálkozik. kicsinált mérk zés. begy jt (termést). gyülevész népség. szemben álló. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. keresztez dés. nehézség. teremtmény. ingerült. egymást metsz . összeszorít. cs dület. személyzet hokedli. cserzett b r. nyír. megm vel. szenvedés. tanulmányi pontszám. áthúz. statiszták. átlós. becsület. fondorlat. kreatív. rosszkedv . keresztben álló. beültet. termel. krikett. haránt. halom. kritikus. brigád. er szakol. gáncsoskodó. keresztez . ellentmondó. csalás. keresztcsévélés. keresztez dnek (fajták). megkoronáz. átkel. igényes. megpróbáltatás. kereszténység. keresztbe rak. keresztbeporzás. korona crop crops cross crossing crowd crown . teletöm. ostornyél. lapockahús. lapocka. legel. hegedül. tet . sámli.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. jó hírnév banda. vizsgálódó bírálat. jóváírás. áthalad. aratás. metsz dés. fejtet . néma szerepl k. boncolgató. elhisz. átmegy. társaság. összepaktálás. terem. metsz. keresztez. özönlik. m . világ alkotó. bunda. kellemetlenség. hitelt ad. szüret. kitér . banda. b ntett b nös. hátb r. termény. szorongat. sereg. levágott darab. hitelt nyújt. sokadalom. tücsök. javára ír. kritika bírálat rövidre vág. begy.

árnyékoló serleg. vágás. gyógymód. grafikon. áramlat. forgácsolás. domborít. gyógyulás. entrechat. riszt.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . ereszték. árok. rizetbe vétel. kezelés. villamos áram. hasíték. aktuális. kanyarulat felügyelet. metszet. kristályos. csökkentés. rovátka. negyed liter. horony. mosatlan. vev vásárlók vám vág. ritkaság furcsa. serleg. bevett. húzás. cég állandó vásárlója. rendelésre gyártott. kristálydísz csilláron. kanyarodik. kíváncsi pénznem. ütés. bemetszés. szabás. görbület. osztályrész. kúra. bokázás. ügyfél. marás. árnyékoló búra. kihagyás. vulkanizálás. divatos. hajlik. réselés. plébános érdekesség. osztályrész. tenyésztési. valuta általánosan elfogadott. vásárlóközönség. gyógyít. nyers flintüveg. herélt. mélyedés. üreg. vágat. talpas pohár. állandó vásárló. fura alak. sodor (folyóé). rzés rendelésre dolgozó. csapágycsésze. görbe. elterjedt. sorozaton kívül gyártott. görbül. mértékre dolgozó. kíváncsiság. ólomkristályüveg kultusz. jóslat. különc. vev kör. általános. részeg. fejtési rés. leszoktat. gyógyítás. folyó (hó). leszállított. érvényes. rizet. hegyikristály. erichsenbenyomódás. közhasználatú. kritikus. ródolás. szelet. kultúra. nyomódúc. finomítatlan. emelés (kártyában). iszik. fehérítés. folyás. birkanyírás. leszállítás. kristálydetektor. m velési. vulkánozás. metszés. rendelésre készített. kupa. kehely hóbortos alak. kihúzás. goromba. mértékre készített. szokásjog fogyasztó. kristálygömb. k olaj. éretlen. üzlet állandó vásárlója. csapás. kigyógyít. részesedés. pácolás. felvágott. megmunkálatlan. kehely alakúvá válik. letartóztatás. óramulasztás. óraüveg. virágkehely. termesztési baktériumtenyészet. fejtési fogás. karmantyú. áram. kristálytiszta. köpöly. nyesés. füstölés. klisé. csévél tölcsér. vásárló. m vel dési. forgalomban lev jelenleg tananyag. szokás. bliccelés. tartósítás. társadalom gy r . kanyar. szúrás. tanterv görbít. bevágás. levágott. függvényábra. vágott. pohár. harangszigetel . öblösödés. munkabefejezés. dorbézol. id szer . hajlat. vért vesz. lógás. meg rzés. pofon. meggyógyít. hajlít. vésés. kristály. sors. metszett. szelvény. köpölyöz. kristályüveg. vallásos tisztelet kulturális. ár. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . szétvágott. orvoslás. csésze. válságos durva. kristály-.

holt. kor. veszélyes sötét sötétség adat. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. keltez. levágás. ütem (motorban). bringázik. bevágás. nap. csapás. metszet. újságkivágás. biciklizik. napi napok halottak. kiszabás. randi. korszak. szabás. mindennapos bejárón . táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. mindennapos. medd . naponként. újságkivágat. csökkentés. teljesen. metsz .cutting éles. naponkénti. vágás. holtan. bringa. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. érzéketlen. dugvány. marás. élettelen. egészen.pence mindennap. halott. elköltözöttek. körfolyamat. táncdallam. forgácsolás. dalciklus. hulladék anyag. nappali. meghatározott nap. mondakör. leszállítás. teljes. ablaküvegtábla. megrongál. mindennapi. ered. veszteség sérült sérülések bál. bizonyos id pont. medd k zet. nappal. napi. földfelszínhez legközelebb es réteg. id pont. medd törmelék Magyar . táncestély. felvágás id szak. táncmulatság. tökéletesen. irtás. bujtóág. bizonyos nap. napvilág. levágott rész. körforgás. nap-. randevú. pontos. táncest. napilap. elhunytak. naponta kár. vágó. megvágás. tánc. kelet. levágott darab. ablaktábla. megkárosít. réselés. kivágás. ciklus. kerékpározik. dátum. hirtelen. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya.

nehezen érthet . vágatvég drága. romlik. dekoratív ravasz. elutasít. megállapodás forgalmazó. bemutatkozás. elmulaszt. elintéz. elhatároz. eltökélt. nagy mennyiség. széles. szakadék. feny fapalló. díszít hatású. halál. mélység. mély. vitat. sötét. elhatározás dönt . kártyaosztó. ill . sok. súlyos elhalálozás. díszítés. fizetésképtelenség. tenger. elszánt. testület elöljárója. esperes. kifejezett. alattomos.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. áthatolhatatlan. ragoz. alapos. keserves. kedves. igazságot tesz. fontos. kijátszás. nehezen felfogható. egyezség. kezdés. titkos. kártyaosztás. feny fa. homályos. f részdeszka. feldíszítés. mélyen. rangid s. késedelem. mélységjel. fizetésképtelen . mélységes. díszítmény. viselkedés irány dékán. gyengül. halálosan gyászjelentések. megfelel . sz k erd s szakadék. elmakacsol. nekrológok megvitat. eljárás. idézésre nem jelenik meg. határoz. debütálás. visszautasít dekoráció. vita. távol. haláleset. fájdalmas. t rhet dönt. kitüntetés. osztás. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. hanyatlás. költséges. halálesetek. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. álnok. sz k erd s völgy. hibásan teljesít. óceán. mélyen mélyebb mély(séges)en. üzlet. tapétázás dekoratív. eldönt. els fellépés (év)tized. osztó bánásmód. rendes. rosszlelk . feny fa deszka. mély tónusú. elhárít. keresked . tisztességes. mennyiség. bánásmód. súlyos. els fellépés. határozott. hanyatlik. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. tagadhatatlan döntés. évtized december illedelmes. okos. megdönthetetlen. szobafestés. rendelkezik eldöntött. drágán. hiány. feny . értékes. alapértelmezés. székesegyházi f esperes. sötét tónusú. doyen. nagy tudású.

gyönyör ség. el relátó. védekez . kötelezettségének nem tesz eleget. világos feltétlenül. meghatározás definiciók diploma. megdönt. vétség. lassú. védekez hadm velet. küldöttség körültekint . kifejezetten. szándékos. képélesség. végleges. remek finom. latolgat. körülír. öröm. teljesítés elmaradása. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. tanácskozik. el adásmód. pompás. eln iesedett. hiba. örömet okozó. gyönyörködtet. finom. megszabadít. tanakodik. fizetést beszüntet. kiad. feltartóztat. tudatosan elpuhult. ízletes. legy z. akart. felszabadítás. határozottan. válogatós.lesz. szándékosan. nem teljesít. fok. szánt szándékkal. szülés . el re meggondoltan. mérték. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. mulasztást követ el. halogatás. határozott. nem elsietett akarattal. kényes. lassít késletetett átruházás. kimérten. hogyne. makacssági ítéletet hoz. késleltetés. késedelem. gyenge. tart (el adást). átad. meggondol. felbontóképesség. késedelembe esik. átgondolt. gyönyör séges. el ad. defenzíva. érzékeny. fontolgat. vét. jogátruházás. megfontol. nem tesz eleget. bizottság. pompás beszállít. tapintatos. el re megfontolt. kézbesít. védelmi állás deficit. kiküldetés. határt szab. megver. óvatos. ízletes élvezet. meghiúsít. vereség védelem er sítések megóv. delegáció. meghatároz. elb völ . mond (beszédet). hoz (ítéletet). sietség nélkül. kiszolgáltat. oklevél fokozat elhalaszt. korlátoz. veszteség definiál. nem elsietve. értelmez. minden bizonnyal definíció. késleltet. örömet szerez elragadtatott b bájos. törékeny. védelem. élvezetet okozó. megfontolt. szállít átadás. mulasztás. elragadó. megvéd vádlott defenzív. hiány. el re megfontoltan. gondolkozik. fokozat. kézbesítés.

eltérés. betét. el fordulás. bánatpénz. ellátatlan. kereslet. leszorítás.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. lehangoltság. képvisel . távozás alá van rendelve. vastag. demokratapárti. küldött. tagozat. depresszió. kimutatás. kívánság. részleg. réteg alacsony légnyomás. szak. szemléltetés . öröklés. leereszkedés. deponál (értéket). szediment. deszant. felfogóképesség. igazolás. kérés. követelés. tömített. horpadás. tüntet visszautasítva Dánia buta. tömör. fekvés. letét. elutazás. foglaló. fel van akasztva. osztály. s r . esés. függ. bemutat. bankba betesz. függ kicsapódás. vastagság. mélye vminek. levertség. tartozék alárendelt. tömött s r ség megtagad. rajtaütés. hanyatlás. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. süllyedés nélkülözés bölcsesség. tanszék ágazati elindulás. letétbe helyezés. sötét. indulás. ostoba. melegség (színé). tagad. lejt . követel. visszautasít minisztérium. követ. vízmagasság. lerak. nagy fajsúlyú. demokrata párt tagja. település. kér. üledék. tárgyalás alatt áll bizalom. közepe vminek helyettes. elintézetlen. falvastagság. megbízott családfa. kimutat. leszállás. csapadék. képvisel házi tag. letétbe helyez. lecsapódás. múlik vmin. függés. ész. függ ben van. intenzitás. sepr . származás leír leírt demonstration bemutatás. leszármazás. el leg. képmélység. szakasz. felvonul. vonulat. megkövetel igényes demokrácia demokrata. szemléltet. igényel. alj. tömörített. eltartott. bizonyítás. mélység. bizonyít. lerakódás. fedett. pangás. függ ség gyarmat. együgy . demonstráció. lel hely. alattvaló. fenék.

borzalmas. asztal. lerombolás. tervrajz. szándékol. tervezet. részletes. roncsolás ártalmas. vágyik vmire. kíván vmit. kimutat. tervez kívánatos felszólít. eligazítás. vázol. ádáz. megrajzol. felvázol. részletek észlel. reménytelenül. szerkeszt. kivitel. vágyakozás. misekönyv tartó. eligazítást kiad. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. vágy. magány. elhagy. kívánt dolog. konstrukció. megszerkeszt kijelölve rajzoló. leírás leírások átpártol. kívánság tárgya. lelkipásztorkodás. veszettül undorodás. vázlat. fogcsikorgatva. tervezés. napi munkaterv. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . pusztítás. m szerasztal. tervez. parlagon hever . végzetesen. szörnyen. kassza munkaasztal borzalmasan. kétségbeesetten. (író)asztal. eligazításon kiadott feladatok. kétségbeejt . megszökik. szerkeszt ség titkársága. gépelem. elkeseredett. dezertál. írómappa. iszonyúan. megkíván. írópolc. részletez. részletezés kimerít . rombolás. cserbenhagy. reménytelen. kétségbeesett. terméketlen minta. romboló alkatrész. óhajt. hivatalnok. vágyakozik vmi után. pusztító. referens. szószék. pusztít törölve elpusztítás. kivánt el adó. kívánság. tönkretevés. követel. rajzol. lakatlan. pusztulás. sivatagi. szerkesztés. óhaj.describes description descriptions desert leírások fajta. vminek ellenére célállomás. rész. megszerkesztés. mindenre elszánt borzalmasan. kinyomoz. makacs. elkeseredetten. elszánt. szándék. veszte vkinek. megsemmisülés. érdem. osztagot kirendel. felfedez. részlet. iszonyúan. puszta. óhajtás kívánatos. irtózatos. tervez ként dolgozik. pénztár. veszettül. osztag. romlás. szerel asztal. kivitelezés. rendeltetési hely sors. megsemmisítés. lerombol. kigondol. részleg. kér. íróasztal. rajzolóként dolgozik. terv. elgondolás. pusztaság. féle. végzet elpusztít. átáll. iskolapad. sivatag. kietlen. megsemmisít. kiirtás.

présmunka. diétázik. fejl d kiterjedés. meghatározás. zúzótömb. kifejleszt. kiképzés. fütykös. grafikon. zsaru szótár tettem alakmás. megjavulás. talajjavítás berendezés. kifejtés. diétára fog. el készítés. kibontakozik. kialakít. elhatározás. levezetés. nyomozó bezárás. parcelláz. késleltetés. alakít. véget ér elhatározott. fejleszt. fejlemény. határozott megállapítás. diétát tart. vízer m . országgy lés különbség különbségek determination döntés. fogvatartás. sematikus ábra. kidolgozás. tökéletesítés. meghatározás. kialakulás.detection detective detention érzékelés. fejleszt fejleszt k el hívás. fejl dik. szándék. fütyi. visszatartás dönt. érmesajtoló. meghatározó hasznosít. m velés. kiaknáz. társalgás átmér Diána napló farok. diagram. görbe. megállapítás (betegségé) ábra. jelentkezik. diétát ír el . érmesajtoló szerszám. késés. oszlopláb. faszfej. k kocka. vízer m rendszer. odorsüllyeszték. présszerszám meghalt diéta. elszánt. határoz. kézi lyukasztógép. meghal. kifejt. feltartóztatás. el hívás. felparcelláz. fejl dés. alakozó. kiterjesztés. mutatkozik. megkap (betegséget). feltárás. nyomozás detektív. eldönt. csavarmenetvágó. kib vít. kézi sajtó. késedelem. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . pöcs. egység egységek diagnózis. meghatároz. letartóztatás. párbeszéd. gyarapítás. zúzógy r . fasz. elhatároz. eltökélt. fogyókúra. kifejl dés. sematikusan ábrázol dialógus. kitudódik fejlett el hívószer. el hív (filmet). megállapít. kap (betegséget). terjesztés. vízi létesítmény. gyarapodás. kifejlesztés. kifejl dik. dombornyomó szerszám.

minta méret ebéd. rögtöni. ügyvitel. bekottáz (rajzot). kényszerhelyzet kiterjedés. irányítás. mocskos. nyílt útbaigazítás. katasztrófa. azonnali. méltóság dilemma.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. vállalatvezet ség. játékvezet . bepiszkít. tiszta. tanács. beszennyez. diplomatikus. hitvány. piszkos/erkölcstelen. sebészi késirányító. tempójelzés. vezéregyenes. besároz. méret. igazgatói tanács. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. különbözés. légvédelmi l elemképz . bíró útmutató magyarázata. szeles. piszkolódik. igazgatói bizottság. megállás nélkül. sárba ránt. egyenes. disznó. méretre vág. el írás. munkaképtelen. beszennyez dik. irányít. közvetlenül. küld. mocskos lesz. közvetlenül direktrix. kitérés nélkül. nézetletérés csapás. veszteség. sárba tapos. irányzat. kiábrándulás. méretez. szabványméret. mocskolódik. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. szennyez dik. lakásjegyzék. rendez . irányító alávaló. veszteséggel ellenkezés. ködös alkalmatlanság. szennyes. nehézkes akadály. szinte. csúnya. igazgató. közvetlen. galád. nehézség digitális magasztosság. bonyolult. kiábrándultság . utasítás igény azonnal. piszkos. rokkantság meghibásodott. igazgató. igazgatóság. szégyenletes. bemocskol. maszatos. telefonkönyv. címzés. kár. koszos. igazgatás. rossz. utasít. vezérvonal direktórium. nehéz. vállalatvezet . szemérmetlen. távbeszél névsor. aljas. ocsmány. visz. vezetés. félreérthetetlen. tisztátalan. dimenzió. irány. vezet ség. nyomorék hátrány. tapintatos haladéktalan. címtár. sáros lesz. egyenesen. viharos. rendelkezés. szerencsétlenség katasztrofális. iszapos. parancs. címirat. erkölcstelen. nézeteltérés. vezet . trágár. sáros. igazgatóság. bepiszkolódik. bonyolultság. határozott. szennyes lesz. rendezés. vacsora dioxid diplomáciai.

fenyít. kór. nyugtalanít. l gyapot-tárcsa. társalgás felfed. messzeség. lemez. kiválóság. rossz közérzet asztali edények hanglemez. elrendezés. megnyilatkozás. szétszakadás. józan ítél képesség. határozott. leszámítol. megbeszél. fegyelmez. összezavar. vitat. térel nybe kerül. tárgyalás. rendetlenség. tárcsa. különböz . eldobás. közlés. diszkontál. felfedez. kétségbe von. veszekedés. kijelz . láttat. távol(i). közzététel árengedmény. fegyelmezés. pontosan érthet . külön. zavar. távolság. fitogtat. el nyben részesítés. körültekintés. feltár. megkülönböztetés megkülönböztet . kitüntetés. bizonyságot tesz. árkedvezmény. diszkréció. értekezik. megszabadulás (vmit l) ellenáll. el adás. tudományág elárulás. megvitat. útszakasz halvány. pontosan kivehet . karika. tartózkodó. veszekszik. elintézés. harcol. messzi. különbség. vita. táv(olság). okosság fejteget. szétszakítás eltávolít. nevel. megvitat. zavarás. kitesz. kijelez. értékesítés. értekezés. gondot okoz. ítél képesség. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. fegyelem. bemutató. józanság. elbocsátás. tapasztal. leszámítolás. kezelés. pasztilla. körhagyó tárcsa. rendellenesség. lemez fegyelmi büntet. vitatkozik bomlás (rendé). elutasítás elront. nem vesz figyelembe beszélget. tányér elbocsát. vitatkozás. vita kínos érzés. táv. rendelkezés. leszámít. megfontoltság. szállítás. bemutat. mutogat. betegség. messze. megoldás. leszállítás. rendellenesség. baj. szorult érzés. elárul. megkülönböztetés. lap. bemutatás. világos hír. tönkretesz. távol. különbségtétel. z rzavar kiállít. megkülönböztetett bánásmód. mérlegelés belátás. eladás. beteggé tesz. tárgyal megbeszélés. korong. távoli eltér . vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. hírnév.

vonalszakasz. vaskapoccsal rögzít. osztandó hittudós. szétválaszt. felhajtás. véleménymegoszlás elválás. okmányokkal bizonyít. elválaszt. esztergaszív. viszály. felosztás. isteni. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. eb. tonika. eltérés. sokféle. ugyanaz doktor. osztályozás. kiosztás. egyenetlenség. kerület. osztás. orvosi gyakorlatot folytat. orvosol dogma. alak. változatos diverzitás. kanfarkas. meneszt . igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . cécó. felparcellázás. beosztás. tagozat. szorító. elválasztás. körzet. különféleség. alaphang. tan(tétel). gyógyít. sarkában van. megjósol. kiváló kiosztott disztribúció. esztergaszíj. adatol. osztásköz. tárgykör. vaskapoccsal lefog. értéktartomány. megoszlás. okmányokkal ellát. padszolga agárverseny tett dollár birtok. vaskapocs. üldöz. súlycsoport. osztály. osztott jutalék. válás c-hang. muri. kategória. tan. befogópofa. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. tagoltság kerület. megoszlás. fokokra osztott. detto. hamisít. megkülönböztet el kel . fickó. szétosztás. fokozat. ellátás. kutya. vaskapoccsal meger sít. kankutya. különböz ség. körzet. tuskóbak. t zikutya. orvos. dokumentum. emelet. skálabeosztás. hajóosztag. pap. fok. eloszlás. választókerület. fokokra beosztott. elosztás. hím. kampó. vádirat. rész. esztergameneszt . válaszfal.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. fokbeosztásos. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. szavazás. hajóosztály. osztalék. eloszlatás. megsejt. okmányokkal igazol. közfal. fejezet. szakasz. csalás. terület eltér . nyomon követ. megalapoz. részleg. megosztás. hajószázad. szétválasztás. pofa. csinál. szétosztás. okadatol. változatosság felosztott. ékszorító pofa. elosztás. értelmezési tartomány. jártató. tarkaság. tesz. tanács. nyargaló. dokumentál. okmányokkal alátámaszt. elválik. vallási dogma adatokkal alátámaszt. okirat. házassági bontóítélet. különböz . pompás csoport. doktrína. elkülönítés. nézeteltérés. lelkész. láb. tantétel. nyomában van. domén. hadosztály. megosztott.

húz. megkett z. kétség. hazai. pehely. húzás. holtverseny. duplája vminek. vonzóer . f tt. kihúzott nyeremény. kétszeresen. kimerült. eldöntetlen ütközet. házi dominancia domináns. uralom don. vontatás. különítmény. kifáradt. párosított. kétannyi. k felszínének szegélyére vésett díszítés. el adó. megfogalmaz. kikülönített alakulat. kétes. ajtónyílás. lefelé men . még egyszer annyi. intézvény. intézvényezés. leszállásra kényszerít. magára ölt. szakasztott mása vkinek. elkészített. megír. molyhos sz rözet. lefelé irányuló. álnok. piszkozat. sorshúzás. kétszer annyi. remi. színm . színdarab. visszakanyarodik (folyó). felvonóhíd mozgatható része. kétszín . tervezet. gyanús. felölt. kiküld. kitér . vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . kett s hiba. kétrét görnyed. nyújtás. iker. újoncozás. piszkozatot ír. tervez. vonzer . beszédre való unszolás. leégve tucat behív. kétszemélyes szoba. kisorsolás. irányában. földre. döntetlen mérk zés. kerül . vargabet . sült ajtó. megdupláz. kétszer annyian. lefelé történ . lenn. lefelé. vázol dráma. kétes hír . uralkodó uralkodás. adagol kettesben. le(nn). sorozás. másodpéldány. fejébe tesz. els terv. két-. tervrajz. besoroz. fogalmazvány. kétséges. behívás. lent. katonai szolgálati kötelezettség. kétrét . megszerkeszt. kétrét re összehajtott. le. kett s fogadás. vonás. kett s. el zetes tervezet. hasonmás. sorsolás. pihe. újonckontingens. összehajt kételkedik. kerül út. kinyújtás. futólépésben megy. képmás. váltó. dubl z. kasszadarab. duplikátum. törvénytervezet. hibás ismétlés. kontra (bridzsben). színm irodalom. pihesz r. összekuporodik. katonai összeírás. bejárat. sorozóbizottság. sorsjáték. kétségesség lefelé való. felvesz. nyereménytárgy. finom toll. tanár. két futamban való gy zelem. állítás. kétszeres. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. állításkötelezettség. vázlat. kétségbe von bizonytalan. alsó. oda-vissza. professzor becsapott. terv. sorozat. túlsúlyban lev . pelyhedz szakáll. molyhosság. összeírás. kétágyas szoba. legy z. el terjesztés.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. alakmás. kihúzás. feltesz. letesz. kihúzott nyereménytárgy. le-. kapu adag. reklámozás. alteregó. különítmény tagja. spanyol nemes. legénytoll. drámaírás. csapolás. farablás. hamis. kikülönít. besorozottak. behívó. dupla.

sürgés-forgás. elkábít. hosszú egyenes ütés. esés. autózás. kábítószert ad be. rabszolgahajcsár. álom. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). kábítószerrel él. süllyeszt . eláraszt. nyújtott ábránd. zárred lap. szárít. mozgó falka. hajtás. hajtó. álomkép. unalmas. ver kar. rajz. kihajtás. z fa. hadjárat. prohibicionista. indít ütés. törölközik. aszalt. részegeskedés méhrajzás. kocsis. megtett út. pörgetett ütés. víztelen sivatag. ejtési magasság. csöpp. kampány. leesés. hajtószerkezet. hajcsár. zött gépjárm vezet . lyuküt . álmodik. vak. bedobónyílás. erdei út. beverés. mozgalom. gépész. hév. csepeg. hajtórúd. összehúzott. csapásirányú kihajtás. ábrándozik. sajtóakció. szárad. sof r. elbódít. nekirugaszkodás. ruha iszik. tárószakasz. kibelezett. csökken. meghúzás. kimért. feltáró közle.drawing drawn dream dress drink drinking kép. elán. csapódeszka. csapó. kirántott. hajtóvadászat. folyosó. porított. akasztófa. tél. ösztön. nyáj. két hátsó láb felvetése. gyógyáru. meghajtóer . kocsivezet . támadás. lyukasztóvas. elesik. kocsifeljáró. golfüt . fogatos ló. bedob. leejt csepegtet csorda. kocsizás. meghajtás. töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . fasor. meghajtás. szárított. kihúzott. falka. rajzolt. ellik. megszárad. feszült. borjazik. abbamarad. kiapad. ejt. csökkenés. vezet . hajtóer . kábítószert szed. er átvitel. ütköz . ledob. embertömeg. meghajtó szíjtárcsa. aszal. medd . bitófa. kiszáradt. meghajtókerék. összeesik. vezéroszcillátor. tisztított. hajtóm . út. vájár. pályaszakasz. tömeg bódít. kocsiút. eldöntetlen. el rehaladás. hanyatlás. kocsifelhajtó. ütés az els r l. elhalmoz. abbahagy. vágathajtás. ital. nyáj. esési magasság. hallgatag. kivezérlés hajtott. vágyálom öltözködik. hajtófa. lendület. függ dísz. nagy házhoz vezet út. fáradt. pirula. vezet. hajtókerék meghajtók becsavarás. dolina. hajtó. vezetés cseppent. kábítószer. fanyar. lejt . felad. telér irányában haladó vágat. ivás. pottyanás. meghajtó. csepp. ivás. csapóajtó. függöny. csöpög. szeszes ital italozás. csappantyú. állathajcsár. kocsikázás. ostoba. kulcslyukfed . kivezérl fokozat. száraz. gyógyszer kábítószer apad. csavarhúzó. leejtés. dob. rajzolás elkínzott. döntetlen. megnyúlt. terméketlen. kis völgy. meghajt. gépkocsivezet . ár. süllyed. visszaesés. drog. kapuskirúgás (kézb l). hajtás. lepottyanás. húzott. felhagy. ejtés. akció. tartózkodó. szesztilalom híve. energia. ver kos. propagandakampány. kezd ütés. labdaütés. vége lesz. felvonásvégi függöny. cukorka. szomjas. ejt erny s ugrás. függ . letesz. kiszárad. elejt.

kétélt csapatszállító bárka. fejet hány. zéró. lehorgasztja a fejét. er teljes. dinamikus. savanyú. alámerülés. leporol. szemét furcsa. kell . meglép vmi el l. lelkes. steksz. elfakul. füllel ellát. tompa. matt. lemerít. fogantyú. csinvat. alábukás. lebuktat. dupla. vízbeugrás. fület tesz. buzgó. illeték. tompít. kukoricacs gróf ear earl . vízbe merül. lejáró. kacsa. kett s szám lemerül. retesznyelv. jogcím. eltompul. mindenki éhes. kapocskarika. német. félrekapja a fejét. csövesedik. elbliccel. minden egyes. fej lekapása. elbutít. csíp s. kalászba szökik. pontosan (id )tartam. kalászt hány. víz alá nyom. kiporol. minden. heveny. kéz. nem hajlékony. vám haldokló dinamikai. ill en. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. lemerülés. ütést kihagy. por. port töröl. függeszt tag. kétszeres. mancs. pracli butul. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. ál-. tompává tesz. réce. törékeny huzalszorító béka. fogó. félrekap (fejet). kalász. kötelesség. szolgálat. behúzza a nyakát. követelés. fakul. ruca. lassú észjárású. vízbe ugrat. újságcím melletti bekeretezett közlemény. függeszt karika. oszloptartó konzol. hollandok. türelmetlen. elkapja a fejét. vízbeesés esedékes. éles. fülecske. megfelel en. behúz (nyakat). megfelel . rossz. elbutul. fül. butít. m vel. kopoltyú. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. tompul. vízbe dob. nulla. alábukik. unalmas. lebukás. vízbe ugrik. buta. véletlen fürd . beporoz. ellóg. víz alá buktat. enyhít. járandóság. hollandi. holland nyelv. bekeretezett közlemény újságcím mellett. mohó. németalföldi nyelv. németalföldi. kétféle. kalászol. fanyar. pontosan herceg. közben behint. vízbe lök. s r keresztszövés vászon. jutalék. mind. engedelmesség. vízbe márt. mindegyik. németalföldiek. hollandusok adó. tartam alatt. eltompít. váratlan fürd . kett s. egyhangú. ágasfa. párkánytartó konzol. fej félrekapkodása. nyelv (záróreteszé). kikalászol.dual duális. szánt. pénz. szántvet. lebukik a víz alá. tengeri fülcsiga. lanyha. fels vezeték-tartó. kifakít helyesen. függeszt rész. kihúzza magát vmi alól. fakó. illend en. id tartam. légnyílás. vízbe merít. ököl. holland. kell id ben. fülszer nyúlvány. tiszteletadás.

természetes. szél. gazdasági élet. enyhülést szerez. megtakarítás. üzleti haszon föld alatti lyuk. kiérdemel. megereszt. lel . megkönnyít. utánaereszt. szántóföld. odú. korán keres. megold. földel. kényelem. könnyebbé tesz. könnyen. tágít. megnyugszik. nem meger ltet . könny . szegélyez. elfogulatlan. jólét. gondtalan. enyhül. könyv éle. jövedelem. élesít. gazdaságtan. fesztelen. gazdasági. éti. kienged. csökken. nem fárasztó. földzárlat. koraibb korai. könnyed. megnyugtat. csökkent. mérsékl dik. megenyhül. nem er ltetett. megkönnyebbít. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. nyugodalmas. kiereszt. szárazföld. fájdalommentes.earlier early earn earnings earth korábbi. étkezés. könnyebbséget szerez. készség. enyhít. könnyen járó. evés egyházi. földgömb. egyszer ség. könnyedség. könnyen rávehet . fesztelenség. csendesít. megkeres. gerinctet . óvatosan mozgat. készséges. csillapodik. b vít. közgazdaságtan gazdaság. nem akadékoskodó. egyenl en elosztott. káva. lelassít. földelés. meglazít. nem nehéz. megfelel b ség . csillapít. gördülékenység. ráér id . óvatosan mozog. kijjebb csavar. lyuk. lassan. margó kiadás. föld felszíne. szegély. gondtalanság. kapatosság. lassít. papi ökológiai (köz)gazdasági. földdel feltölt. perem. szövetszél. falszegély. takarékosság beszeg. gazdaságos. étel. föld. nyugalom. pénzt keres haszon. kib vít könnyebb könnyedén. földterület. könnyek kezelhet ség. talaj kényelmesség. könnyedén. karima. kereset. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. tehermentesít. él. laza. becsípettség. enyhe. szabad id . közgazdaság. egyszer . megszabadít. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . kényelmes. simulékony. megfelel b ség (ruháé). rókalyuk. lazít. metszés. könnyít. megkönnyebbült. lágyság. óvatosan helyére illeszt. alkalmazkodó. megkönnyebbülés. pihen . gazdasági rendszer.

tanítás nevelési. hathatós eredményesen. eredmény. találó. holmi. hatály. záptojásokkal megdobál. ingóságok alkalmasság. madártojás. tekintélyesebb személy.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. hatóer eredmények. hatásfok. jelenség. hatékonyság. pasas. öregebb. magasabb rangú. termelékenység eredményes. rátermettség. legöregebb választás . összhatás. törekvés diószén. eredményez. fekete bodza. megmunkált lelkész. id sebb személy. valóságos. effektív. prebister. korosodó. értelem. hatékony. hathatósan. hatásosan. valamelyik a kett közül alapos. kezd . öregebb személy. termelékeny. végrehajt célravezet . tojásba márt. hatás. nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. id sebb. repül bomba. gondosan kidolgozott. er kifejtés. hatóer . értékpapírok. hatékony. mindkett . érvényes. koros. rangid s. gyakorlatias. körülményes. pofa. eredményes. megvalósít. eredményesség. öreges induló. megvalósulás. hathatósság. pete. hatásos. teljesítmény. tevékeny hatásosan. okoz. feljebbvaló. okozat. következmény. teljesítmény. hathatós. legid sebb. hatályban lev . ingó vagyon. oktató effektus. bármelyik. tojást gy jt. fáradozás. fickó. tojás. ténylegesen hatásosság. hatékonyan er feszítés. kijátszó. korosabb. mindkét. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. öreged . kihatás. alak. hatékonyság. eszközöl. bonyolult. egyik. feldolgoz (témát). hatékonyság. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. kézigránát. gondosan kidolgoz. t gy id s. bodza. bodzafa. tényleges. valamelyik.

váratlan esemény. megindultság. lobbanékony császár hangsúly. ellenkez esetben. felmerülés. elérzékenyülés. kiderül. izgalom. kiürül. érvényesülés. vész-. dolgoztat. elektronikus elektronika elegáns. szükséghelyzet. kiürít. felmerül. használ. nyugtalanság érzelmes. tapasztalati alkalmaz. dolgozó. máshová. érzelem. izgatottság. váratlan helyzet. klassz (alkotó)elem. el kel . kiborít. szolgálat alkalmazott alkalmazott.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. villanyáram elektronikai. megfelel . szorongató helyzet. kifolyat. kihagy. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. felszámol. vagy máshol. kiemelkedés sürget helyzet. megsemmisít egyéb. különben. ürül képessé tesz. választható eltávolít. szükség. felindulás. tartalékjátékos emóció. lehet vé tesz engedélyezett . kiküszöböl. foglalkoztat. szükségállapot. választói elektromos elektromos. felemelkedik. finom. jelentkezés. kiemelkedik. másutt felbukkan. ömlik. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. szükség-. tartalék-. munkavállaló. érzelmi. ürít. válságos helyzet. kirekeszt. kényszerhelyzet. meghatottság. más. tartalék. villamos elektromosság. hév. villamosság. nyomaték birodalom empirikus. indulat. kilép. üres. felhasznál. kikerül. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. kit n . felbukkanás. alkalmazás. megüresedik. torkollik.

véletlen találkozás. gépszerkesztés. légyott. lezár (vitát). program. láncfonal. leköt. megsz nik. hadmérnökség. csonk. végcél. fokoz. eljegyez. buzdítás. összekapcsolódott megbeszélés. kötelezettséget vállal. nyolc lábnál rövidebb gerenda. párbaj. csetepaté. technika. mérnök. mesterkedés. tervez. összetalálkozik. szerz dés. kötelez. végpont. elfoglaltság. m szaki katona gépészet. mozdonyvezet . machináció. épít. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . hulladék. bevégez. végz dik. kötelezettség. ellenség. kihangsúlyoz. szembekerül. tompa illesztés. mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. fondorlat. szerelmi légyott. végrehajtás (törvényé) alkalmaz. viadal. kártszalag. ütközet gép. mérk zés. mozdony gépész. szembeszáll. deszkadarabok. elfoglalt. tusa (fel)bátorít. gerendavég. befejezés. határ. cél. megbeszélt találkozó. vége. hatálybaléptetés. eljegyzés. megszüntet. célkit zés. ígéret. m szaki. végz dés. befejez rész. m szaki tudományok. motor. szembe találja magát. er sít. megmérk zik. bátorít. támad (el)foglalt. szerz dtetés. kikényszerítés. sz nni nem akaró végek ellenfél. végtelen. befejez. konstruál. összekapcsolódnak (fogaskerekek). ellenség(es) energia érvényre juttat. kier szakolás. szerz dtet. gépesítés. bevégz dik. lefoglal. véget ér. véget vet befejezett se vége se hossza. állás. harcban álló. összecsapás. gépkezel . felvesz. találkozik. forral. vágási forgács. találkozás.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. büntet szankció. növel encouragement bátorítás. vég. felbátorít (fel)bátorított eselék. összekapcsolódás. mesterkedik. alkalmazás. kier szakol. foglalt. összecsap. mérnöki munka. befejez dik. összetalálkozás. mérnökség. maradék. kikényszerít alkalmazás. elkötelezi magát. összeakad.

bejegyez. szórakozás. gondoskodik behatol. elégséges érdekl dés. kellemes. bevezet. egyformaság. egyöntet ség egyaránt. hibátlan. belépés. tudakozódás. göngyöleg. elbájol. egyenrangú. burkolat. bejárat. burkológörbe. beírás. benevez. bejegyzés. valóság behatolás.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. ép. feljegyzés. esemény azonos. boríték. burkolás. egyenl . kérdez sködés. higgadt. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. beír. bemenetel. felvétel. bekérés vállalat. birtokbavétel átkötés. lényeg. belépés. roppant nagy elég. vendégség lelkesedés. teljes maradéktalanul. vizsgálat biztosít. belép. bejárat. szórakoztatás. elektroncs bura. megegyezik egyenl ség. szótári címszó. takaró. felér. bejárás. óriási. bemegy. bevonulás. vállalkozás megvendégelés. bejön. idomítani kezd bekért behatolás. kiegyensúlyozott. bevonat. teljesen jogosult entitás. azonos mennyiség. egyenl mennyiség. mulatság. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . benevezés. burkoló. örvendetes élvezet hatalmas. rajongás lelkes. egyetemi felvétel. elragad. belépés. feljegyez. lelkes(ült) egész. fénykoszorú. lét. nyomozás. beállít (csúcsot). bejövetel. egyformán. rádiócs bura környezet környezetek epizód.

megkísérel. létesít. hiba. megállapítás stb. értékel. egyenérték. földbirtok. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. egyenl erej . elszökés. rang. id számítás. szerelvények jogosság. elkerül. néprajzi Európa európai (ki)értékel. lényeges alapvet en. lepusztulás eltévelyedés. megpróbál. kor. megállapítás alapítás. telep. elillan. megfelel . lefolyó. oszloptest alsó része. kiáradás. teljes kikapcsolódás. szervezet. elszökik. ment létra. felszerelési tárgyak. vészkijárat. erkölcsi erkölcstan. lényegében alapít. kísérletet tesz vmire. azonos. lényeg alapvet . költségvetés. felbecsül. egyenl érték . etnológiai. kibocsátó nyílás. szökik. faji. megfelel érték éra. értékmegállapítás. elmenekül. csappantyú. cég. szökés. meger sítés.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. létesítés. megmenekülés. tanulmány eszencia. elmenekülés. kiértékel. kísérlet. kiszámítás. intézmény. birtok. el kalkuláció. kimarás. társadalmi rend. lecsapoló. elvadult növény. azonos érték. megállapít. felmér. kiömlés. korszak erózió. kiépít. létesítés. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . testület állapot. becslés. írásbeli dolgozat. etika etnikai. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. létesítmény. számítás. szivárgás. létrehoz. véleményezés. kivonat. egyenérték . azonos érték . kor(szak). erkölcsi botlás. illatszer. egyenértékes. kiszökés. megállapítás. t zoltólétra. azonos mennyiség. kiömlik. megszökés. tévedés hibák megszökik. vélemény. kimutat. menekülés. vészkijárati vaslépcs . megmenekül különösen esszé. háztartás. felbecsülés. felszerelés. méltányosság azonos jelentés . értékelés. árvetés. leereszt . megalapoz. elszivárgás. ekvivalens. kor. költségel irányzat.

egészen.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. ha. szemmelláthatóság. mindenütt bizonyítás. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. kiegyenlít. bizonyítékul szolgál. nyilvánvalóság. kalkuláció. kivételével. ha nem. lapos. mindig. bizonyít. precíz. szembeszök . magától értet d . kizárás. pontos. vizsgál példa példák kit n . egyenl . kizár. sportesemény. kivéve. egyenes. szemmel látható. kézzelfogható. bizonyság. örökké. éppen. megkíván. b n. végül (is). gonoszság. tanúskodik. evidenciában tart vmit. egzakt. fejl dési behajt. fejl dés. kivéve. kiváló kivesz. vminek kivételével elhagyás. kivételt tesz. tanúsít. gonoszul. veszedelem (ki)fejl dés. elárulja magát. világos kétségkívül. páros. gonosz. szemmel láthatóan baj. nyilvánvaló. kétségtelen. tanú. tanúvallomást tesz. véletlenül egyre. nyom. hacsak nem. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . követel. versenyszám események végleges. megnyilatkozik evidens. végül. vkin kívül. kicsikar. jelentkezik. kivéve. kivétel. eset. minden mindenki hétköznapi. vmin kívül. megszokott. lelet. kifogás. egyenletes. végs fokon. tanújel. magától értet d en. kiegyenesít. tanúbizonyság. kifejl dés evolúciós. értékelés. nyilvánvalóan. vizsgálat megvizsgál. betegség. szabályos este esemény. szabatos pontosan vizsga. ellenvetés. bizonyosság. sima. megkövetel. kiemel. kézzelfoghatóság. mindennapi mindenki minden mindenhol. nyilvánvaló volta vminek. evolúció. gyökvonás. végül is. végs történetesen. hogy. vall. tanúskodik vmir l. rosszul. rossz. bizonyíték. kiértékelés egyenesít. kivételt téve. nyilvánvalóvá tesz. valaha. sík. kialakulás. valamikor mind.

létezik. kifejl dik. cserél. gyógyszer beadása. menekült. határtalan. gerjeszt . bemutatás. gyakoroltat. szétterjeszt. szám zés. megnagyobbít. kitár. szétterjed. szertelen. cserekereskedik. rendkívül magas. széttárul. gyakorlat. dolgozat. felfújja magát. mértéktelen. szám zött él. megnagyít. valutaárfolyam. túlzó. végrehajtás adminisztratív. csere. izgató kirekeszt. kizárólagos. vezet kivétel. gyakorlás. felenged. kiterjed. beváltási árfolyam. vált. túlzás eltúlzott. izgalom. ürügy el adás. rendkívüli kivételesen. kizárás el kel . bugyborékol. izgatottság érdekfeszít . terjeszkedik. számkivetés. tartásdíj. végrehajtási. kicsapongás. kitágul. kifeszít. szétterül. mentesítés. igazolás. iskolai el adás szül k részére. átváltási árfolyam. bemutató. igazgató. mentesség edz. felfúj. kifogás. széttágul. cserekereskedelmet folytat. számkivetett. nyílik. kifejt. kitágít. kirakat. közigazgatási. értékt zsde. kidolgoz. végrehajtó. felment. testmozgás. megnövel. széttár. kifejleszt. expand . megvalósítás. kizárólagosan elenged. felduzzad. kizár kirekesztés. testgyakorlás. elnéz. mentség. túl sok. végrehajtó hatalom. járadék. gyakorlatoztat. túlságos. kiterjeszt. szétnyílik. z ünnepély fizetés. kicserél izgalmi állapot. több éves ösztöndíj babilóniai fogság. feltár. többlet. t zsde. csereüzlet. f el adó. kiállítás. t zsdei árfolyam. kib vít. megtölt. mozog. számkivet. feszül.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. izgalmas. kinyílik. el adásmód. van létezett fennállás. rendkívül felesleg. fennáll. kínzó. telefonközpont. megbocsát. dagad. szám zetés. kicserélés. túlzott csereforgalom. gyakorol. zártkör kizárólag. lét. tágul. mértéktelenség. folytat. teljesítés. kivitelezés. felfuvalkodik. mód felett. tágít. enged a zárkózottságából. szám z. mutatvány. kivégzés. feladat. sétál. létezés létezés. létez tartalmaz egzotikus teletölt. megtelik. gyakorlatozik.

felfúvódás. világos félreérthetetlenül. megmagyaráz. gondol. költségek. szókimondó. kiegészít. kitágulás. kiaknázás. valószín nek tart. szakért . sávnyújtás. ráfordítás kár. kilátás. tágulás. költség. felderít. m velésfejlesztés. fejlesztés. remélt. gyorsaság. növelés biztosra vesz. kirobbanás. kib vítés. kitermel. b vítés. vastagodás. hadjárat kiadás. térfogatnövelés. kihasználás. kikutat. elvár. felfedez út. vár elvárás. tett hasznosítás. visszatérítés drága. kutat. számít vmire. remény. tapasztal. teher kiadások. szaktudás. megfejtés. kifejezett. kizsákmányolás (ki)kutatás. felvétel. tágítás. feltárás. felvilágosítás. kutatás (ki)kutat. puffadás. gy r s szélfeszít . felfedés. felfedez út. megnyit. világosan h stett. felrobbanás. kilátások. . kifejt. kitevés. szakvélemény indokol. tapasztalat tapasztalt kísérlet. kitörés. nyílt. kiterjedés. magyaráz. magyarázat. kitermelés. átkutat. kiadás. kizsákmányol. robbanás export export cikkek exponált expozíció. magyarázó okok. remény. el re lát. költséges élmény. h tágulás. kísérletezik kísérleti járatos. fekvés. kiállítás. habosítás. hisz. ügyes szakértelem. magyarázó körülmények. detonáció. elébe néz. kiaknáz. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. költség-visszatérítés. várt expedíció. terjeszkedés. összeegyeztetés határozott. várható örökség elvárt. fürgeség. költség. remél. határozottan. kitettség. leleplezés. felhabosítás. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. dilatáció. megvizsgál (fel)robbanás.kiszélesít. várakozás elvárás. felderítés. kihasznál.

n . sürg s. kiterjedt. legtávolabbi nagyon. figyelés. él. elterül. legmesszebb men . prolongált kib vítés. határozott. jobb oldal. felszín. meghosszabbított. szokatlan igen nagy. kivételes. nyomófelület. rendkívül. véglet. üt felület. lap. számol vmivel. képe vkinek. kib vít. szertelen. kétségbeejt helyzet. átfogó. kiterjed. ábrázat. kinyilvánítás. kifejez. terjedelem. csíraszem. felszin. széleskör . félreérthetetlen. hozzáépítés. szerfelett nézet. rendkívüli. kiterjedés. kinyújtás. tágulás. kifeszített. bet test. küls . vélemény. kinyúlás. széls séges. mintás oldal. szerkezet fejtési felület. kiterjesztett. kiterjedés. tüzetes. határtalan. elölnézet. meghosszabbítás alapos. rendkívüli módon. mellék-. mellékállomás. küls megjelenés. felület. gyors küldönc. t fok. legnagyobb fokú. melléktantárgy. nyílt határozott arckifejezés. szem. ráadás. végs fok. rendkívül. egyértelm . széls érték. terjedelmes alaposan fok. végs . fejtési front. terjed kinyújtott. rágófelület. kiterjesztés. elüls oldal face . meghosszabbít. szertelenség. megállás nélkül. vágóél. túlzó. nagyság felületi. kiszélesített. külszín. megnagyobbít. vészes helyzet. szín. növel. méret. világos. fej. tekintet. feltétlen. különleges. utolsó. küls leges. feneketlen. szóhasználat kifejezések ad. munkahely (bányában). arc. fejoldal. lyuk. határérték. terít. pillantás. hosszan tartó. pontos. futár. m köd felület. végs határ. sötét (nyomor). legszéls . kül-. gyorsvonat. rügy. ritka. látszat. megnyúlás. bet kép. többletkiadás furcsa. küls (leges). homlokzat. kiterjeszt. kiterjedt. expressz. szembenéz vmivel. kimondhatatlan. rendkívüli. rendkívüli.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. síktárcsa. külszíni. kifejezés. különös. oldallap. mérték. külországi. legnagyobb. túlzás. terjedelem. többlet-. küls ség külön. széls . külterjes. bet fej. színoldal. nyújt. számlap. megnéz. el lap. megnövekedett. széls ség. külföldi. kifejezett. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag.

tényez kre bont. kudarc. romló. el nyösen. tehetség burkolat. jól hangzó. meghibásodás. meghiúsul. méltányosan. tényez . tantestület. elmulasztás. csiszolás. pont becsületesen. arcvonal-változtatás. helyes. áttetsz . becsületes. mulasztást követ el hibázott kihagyó. meghibásodik. hiba. bukott. borítás. frontváltoztatás tény alkotóelem. tiszta. szépasszony. terjedelmes. leomlás. kihajtás. fakultás. alaposan. csökkenés. cs d. illend . felszerelés. bizományos. biztatóan. fordulat. kiállítás. képesség. szépen hangzó. ill . h séges. fair fairly faith faithful fall . pontos lejtés. könny ség. kádencia. méltányos. esés. mocsoktalan. betét. nem részrehajló. sikertelen. fadöntés. tárgyilagos. cserbenhagy. szemben. tetszet s. gyönyör . olvasható. lojális. elvágódás. együttható. elromlás. méltányosan. szervi elégtelenség hibák korrektül. közepes. igazságos. megkönnyít berendezés. elégtelenség. apály. kedvez en. fátyol. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. simítás. létesítmények. rátermettség. felbukás. ügyesség hibázik. kifogástalan. megbukás. hiányzik. el segít. szolgáltatások adottság. dacolás. bels burkolás. öntésminta. hit. nyíltan. megbuktat. kudarcba fullad. megengedett. egészen. bizalom/hit. szegély. bizalom. esik. mulasztás. bukásra álló. el mozdít. romlás. gyarlóság. fehér. derült.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. becsületesen. kedvez . makulátlan tiszta. könnyen olvasható. hitvallás. balsiker. leromlik. kielégít . megbukik. kar. nem zavaros. elég jó. képesség. korrekt. szorzótényez . jókora. sz ke. nem üti meg a mértéket. önt sablon. kudarcot valló. apadás. hanyatló. gyenge. hiányában. kibélelés. jól. elmarad. tökéletesen. szepl tlen. b séges. el nyös. egyengetés. szép. csapadék. bukás. gyengeség. csapadék mennyisége. d lési irány megjelölése. nem sikerül. száraz. tömítés. elég. elfogadható. könnyedség. korrektül. sportszer . ígéret h . tehetség. megmunkálás. kudarcot vallott. teljesen. sokat ígér . tökéletlenség. bukása vkinek. lehet ségek. vásár. szintén. gyengül hibásak hiba. jól olvasható. egész. t rhet . meglehet s. ügynök gyár egyetemi kar. h ség. hanglejtés. meglehet sen becsület. pártatlan. elbukás. leromlás. tisztességes. egyszeri ellésre született bárányok. ellés. pályatévesztett ember. kivágott fákból álló rakás. szépséges. b nbeesés. fordulás. hiány. kecsegtet . eléggé. világos. hajtóka. jól olvashatóan. rendesen. tisztán. bukás. csuszamlás. pontosan. szeret . hanyatlás. halkulás. elesés.

sebes. szell z készülék. messzi. utánzott. vkinek a veszte. leesés. szabás. hibás. látomás jóval. ismer s. es . távol-. m -. vízesés. megmunkál. légcsavar. legyez . tettetett hír. er sen. messzebb fekv . böjtöl. megformál. kicsapongó. távoli. közvetlen stílusú. drukker. képzelet. groteszk rajz. téves. zuhatag kétszín . major. családias. zuhanás. kosztba vállal. hullott ereszked . groteszk m alkotás. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . zuhanás csigasorkötél. m vel. omlás. szurkoló. szeszély. igaz. menet. nem igaz. legyezget. hír(név). távol. farkuszony. bérbe vesz. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. színlelt. messzire. képzel er . ál-. csalfa. zárt. ventillátor. család. furcsa m alkotás. süllyedés. elragadó. pontatlan. el segít. sz. tartásra ad. távol fekv . tartásra vállal farmer. tönkrejutás. távolabbi. félrevezet . tanya. messzebbi. lezuhanás. családi. el kel család. kivágott fák száma. gabonarosta. valóságnak meg nem felel . divat. tartós. könny vér . szilárd. rögtönöz. veszte vkinek. gazdálkodó. legyez. nagy távolságban. groteszk minta. bizarr rajz. ledöntött fák száma. fantázia. rajongó. pusztulás.egyhasi bárányok. hamisított. fantazmagória. agyszülemény. messzebb es . messze. propeller. szertelen gondolat. er s. jó család. vitorla képzel dés. házi. szilárdan. gazda. ellés ideje. gyorsabb. fúvókészülék. hallucináció. tus (birkózásban). vízoszlop. képzel tehetség. gyorsan. szárny. csavarlapát. h tlen. szell ztet készülék. lelkes híve vminek. káprázat. hulló. imádó. ismert. színtartó. fesztelenül bizalmaskodó. böjt. gazdálkodik. fazon. nem valódi. lejt . hírnév gyakori. farm. nemesi származás. esés. csapongó képzelet. megm vel. kosztba ad. kirostál. álnok. furcsa rajz. megragadó. furcsa minta. megtéveszt . túlsó kisbirtok. bizalmas. szintkülönbség. sokkal. groteszk díszítés. kisebbedés. szertelen ötlet. valótlan. régi család híres szelel kosár. összeomlás. szokás divatos. megszokott családok család-. bizarr minta. paraszt gazdálkodás elb völ . bezárt. el kel származás. magával ragadó. húzóvég. mód. készít. nagyon. vízmagasság. rögzített. nagyon érdekes alakít. visszahúzódás. szelel rosta. hullás. bérbe ad. intim. helytelen. meghitt. gazdaság. elegáns koplal. hajócsavar. bizarr m alkotás. megbízható el mozdít. furcsa díszítés. csalárd. er sen. lehullás. agyrém. hamis. bizarr díszítés. csavarszárny. gyors. ábránd. rostál.

vet dés. tömött. kövérje (húsnak). el nyös. küls megjelenés. h bérbirtok. eltolódik. pártfogás. megvalósítható. támogatás. legid sebb tag. megromlani hagy. elmozdít. megtör. tart vkit l. sors. szerz séget tulajdonít vkinek. vonás tagoltság. tisztel. el tolás. b séges. szül je vminek. hibássá válni hagy. segítség. gazdag. hatásos szerep. fizetés. kegy. központi. tulajdonság. termékeny. arckifejezés. zsiradék. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . vadspenót. el nyben részesít. el segít. táplálék. jellemez. hízik. halál. zsíros. kitüntet el nyös. államszövetségi. megkülönböztetett bánásmód. kiemel. kivételezés. államszövetséget érint . kifizet d munka. törvénytisztelet alkalmas. h bér. díjaz vkit. törés. védelem. testes. elhízott. kedvezés. halálos. f helyen közöl. végzetes elmúlás. botlás. háj. takarmány. szabálytalan adogatás megtisztel. végzet após. díjazott. kiadós. szivesség. honorárium. vet . létrehozója vminek. evés. atya. támogat. lehetséges. apaságot elismer. öreg egyházatyák megtörik. valószín attrakció. illetmény abrak. oltalom. arcvonás. kitüntetésként adott tárgy. szerelmi zálog. hibázik. apaságot tulajdonít vkinek. szövetségi ügynök államközi. alapító. mulasztás. alkotó. mostohaapa. gyantás. pártfogol. sajátság. tisztelend atya. felvázol.fat hizlalt. hiányosnak talál. szívesség. hízott. java vminek fatális. fekete üröm. kedvez kedvenc aggodalom. keresztülvihet . hájas. aggódik. kegyként adott tárgy. félve tisztel. eleség. félelem. rettegés. halált okozó. arcvonások. vég. hiányosnak min sít. illeték. szerepeltet. táplálkozás. apa. jelvény. kifizet d vállalkozás. tart vmit l. hiba. téved. tulajdonságok február etetett. hibáztat. kedvez. jellegzetesség. jól felszerelt. szövetségi szövetség díj. fogyatékosság. vastag. vminek a java. elmozdul. egyezményes. fél. táplál. hatásos sorok. vet dik. kövér. vét. magatartás. részrehajlás. korelnök. el nyös munka. megegyezéses. vétség. kimozdít. dús. kigondol. feltalál. hizlal. tapadós. szövetségi hivatalnok. hasonlít vkire. pusztulás. csokor. föderalista. páter. északi. etetés. helyesel. örökbe fogad. jellemvonás. ziccer. ken anyag. kövér tyúk. vaskos. hiányzik. forrása vminek. jóindulat. legrégibb tag. el nyös vállalkozás. apó. zsír. nemz. pásztortáska. tisztelet. északpárti. szerelmi emlék. hiányosság.

játékosok. harcmez . nyersb r. egyetemet végzett ösztöndíjas. takarmányozás. terep. képmez . cimbora. vívás. mér léc. ledönt. érzet. véd fal. tüzes. összepárosít. helyszíni. megfog és visszadob. orgazdaságot z. tábori. letaglóz. pajzsmez . koholmány. mez nyben játszik. evés. párja vminek. táplálás. mágneses er tér. mezei. mez . fesztivál. tv-képmez . oltalmaz. szigetel fedéllemezzel befed n i. vad egyenrangú ember. pasas. vív termékenység ünnep. pofa. piac mez k ádáz. érzelem. érz . terület. orgazda. lopott holmit vesz. társ. csatatér. megvéd. udvarló. kutató ösztöndíjas. eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. háttér. mez ny. ember. érzés. eladási terület. szenvedélyes. rostanyag képzelgés. regénym faj. szántóföld. kerítéssel elzár. kegyetlen. heves. kitalálás. határoló vas. ünnepályes. leüt. regényirodalom. széppróza. tapintóérzék lábfejek beszeg. ünnepi játékok. valótlanság harctér. összetapad.feeding feel feeling feet fell élelmezés. kopár hegyoldal. biztosító csap. etetés. vadásztársaság. csapatot összeállít. egyetemi önkormányzati testület tagja. lóverseny mez ny. tapintás. érzékelés. zabálás érez. könyörtelen. ünnepies. párosít. indukciós tekercs. er tér. elektromos er tér. ünnepi. véd. rost. bekerít. sövény. ünnep(ség). ünnepély. n stény feminista akadályt vesz. terepen történ . palánk. vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . mása vminek. tér. el tolás. harctéri. orgazda boltja. megtalálja a párját vminek. pajtás. tapintás érzékelés. táplálkozás. kivéd. mez ny-. fickó. érzet. bajtárs. nemez. kerítéssel körülvesz. korlát. vminek a párja. összeállít. sövényen átugrik. nemezzel bevon. összefilcesedik. hangulat. összeáll. elhárít. tag filc. hangulat. mágneses mez . fogás. orgazdáskodik. alak. lopott holmit elad. akadályon átugrik. kerítés. valaki. érzék. elsüt rugó karja. elsüt kilincsrugó karja. számtest. idegrost. izomrost. kartárs. nemezel dik. sz rme. b r. csapat. akadályt ugrik. nemezel. pálya. ünnepség néhány kevesebb elemi szál.

bevégez. karcsú. laktató. bérlet-meghosszabbítási illeték. megjelenés. b ség. elsimít. utolsó. ráspoly. száraz. betölt. díszes. befejez dik. megszámoz. vég. ütközet. megállapítások. tiszta. számjegy. talált tárgy felfedezés. töltelék. harcképesség. cifra. szépen. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . nyíl. tölt anyag. jó kidolgozás. vékony réteg befejezés. megtapint. szép hozzányúl. keresés. film.fig fight fighting cimbalomszeg. pénzügy anyagi. vasúti töltés. fogdos. kiváló min ség . leülepszik. cizellál. kitölt. alak/ábra. képet alkot magának. kártalanítás. h bérúrnak fizetend kárpótlás. menetel. finomított. csipisz. üdít . eleget tesz. iratrendez . akta. tölt. bírság. állomány. töltés. megmunkálás. adatállomány. derült. remekül. füge. termet. pénzel. nemes. iktat. besúgó. (ki)tölt. húros hangszeren játszik. fügefa. nagyszer . nyúl. kiderül. feltöltés. kit n . elegánsan. számmal jelez. töltet. gondol. ábra. kikészítés. feltöltés. kellemes. megtapogat. finoman. megtölt. tökéletesít. mintáz. sor állományok. tolóka. eldolgoz. kallantyú. nyúlánk. betöm. alakzat. szín-. megtalálás. küzdeniakarás. alakít. kézbe vesz. tapint. pontosan. bravúrosan. tisztít. tapogat ujjak hajrá. filmez. fogtömés. jelképez. retesz. verekedés harcoló becsül. befejezés. talált tárgy hozzávalók. finomít. értékel. irattároz. szerepel. harc. oszlop. hegyes. reszel . finom. hímez. bevégz dik. pénzbüntetéssel sújt. nagyszer en. számjeggyel megjelöl. jól. diagram. töltés. ritka. elegáns. felértékel. tömés. alak. vamzer. el kel . apró. index. irattárba helyez. kikészít. véget vet. pompás. iratcsomó. szennyez désekt l mentes. éles. besúg. számtan iratgy jt . keres. végez. óramutató. kicsinosított. befejez. rudacska. jó. kartoték. lelet. legkiválóbb merinó gyapjú. fájlok dagad. pénzügyi felfedezés. illusztráció. számozott basszust készít. számol vmivel. megbírságol. díszít. lelet. hegyes függoly bokszmérk zés. töm. reszel. végs végül finanszíroz. teljesít betöltés. dúsít. kitisztul. számol. apróra. hártya. vég. egészséges. kalkulál. ráspolyoz. megjelenik. megtelik. ujj. felület. hártyásodik. divatos. megszámol. elképzel. küzdelem. vetülékfonal bevon. megállapítások csodálatos. jó kivitelezés. számjelez számolás. díszítést vés. telik. vél. kidolgoz. remek. lezár (vitát). kitöltés. derít. filmre alkalmaz. ténymegállapítás keresések.

lapít. kampó. kiváló. vérben megforgat. egyhangú. biztos. aroma. kil . sziklazátony. vitorlarúd-szilárdító. er sít. peca. szilárdan el ször. széles level gyékény. tökéletes éget. hevít. összeillik. els . kemény. l . elbocsát. felgyújt. emberi test. sajátosság. nyíltan. jól áll. torpedó. fénytelenít. jogtanácsos. els ként. jellemz tulajdonság. egymásba illeszt. el készít. alkalmassá tesz. test. játékpénz. írisz. hozzáillik. lapos felület. íz/aroma. elgyengül. tüzel. színfal. horgászik. egészséges. hizlal. összeegyeztet. f t. légkör flotta. íz. illeszkedik. ízesít. ütközési heveder. állott. alföld. határozott. nyílt. csatlakozó lemez. lelkesít. ill . tompít. lekonyul. eleinte. határozott. határozottan. egyenes. másodrend evez toll. els ízben. síkság. halászik. kikövez. roham. lapos. t z. korhadt ág. beilleszt. belefér. halak. gyorsan elröppen (id ). megszilárdul. fellobogóz. meger södik. görcs. különleges tulajdonság. els nek. renonszot csinál. aranyzab. hozzáidomít. megízesít. kidolgozott. elsül. kigyullad. sínheveder. szilárd. zamat. tipeg k . lapály. száraz levél fakó. átkel bárka. húsosodik. változatlan elbágyad. illend . határozottan. els sebesség. húsétel. illik vmire. vérszomjassá tesz. elsüt. kielégít. gatya (madáré). macskak . hajóhad. sima. megfelelés illeszt öt állandó. levakar. sekélyes illat. megszilárdít. hév. hozzámér. k lap. fitt. elseje. t z(hely). elsárgult levél. szenvedély. hal. hiányjelz kartonnyelv. jelz zászló. zászlójeleket ad. lakás. hízik. bé (kottában). tüzelés. húsoldal. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . lapjával. szeszély. jól áll vkire. szilárdan. hús. t zvész. bágyad. lelóg. kifejezett. k kocka. bedöf. f szerez. kincstári ék. illesztett sínheveder. inkább. köt lap halász halászat megfelel. illeszt. ötös osztályzat el ször f államügyész. lap. gumidefekt. karó. csap. cég. szürke. odaillik. kipirul. -egyedik. ellankad. laposan. hajóraj. fix. félhanggal leszállított. állóképesség. lehúsol. elfér. megfelel . kezdetben. elégtelen osztályzat. egyenletes. szilárdít. kezdet. keményen. beleillik. puskatüzelés. gyors. szilárd. vállalat er sen. fürge. hosszúsz r angol vizsla farka. meger sít. rögzített. állódíszlet. alkalmas vmire. jó. robban. tehetetlen ember.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. hengerel. homokzátony. mozdulatlan. meggyújt. meghízik. ágyút z. hevül. átalakít vmilyen célra. gyújt. járdak . ízesít anyag. kikészített. árboctámasztó. t zeset. tompa. használhatóság. lobogó. t zkár. unalmas. határozottan. tüzet fog. összeilleszt alkalmasság. n szirom. kereken. els alkalommal. sík. zászló. szapora beavat. levél. meggyullad er s. alkalmas.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

nyereség. pénzben játszik. tréfa. kertben dolgozik. megszerez haszon. fúzió. munkáscsapat. karzat. játszma. határid üzlet fundamentally alapjában. haszon. kertet m vel. ténykedik. csaplyuk. szerszámkészlet. növekedés. jöv id . társasjáték. továbbá beolvadás. t késít alap-. csonka. mans. kertészkedik. siet (óra). r garázs epikurosz kertje. befektet. hasznára van. tréfás.tisztség. fasor. örömlány. csapfészek. gengszterbanda. el segít. további azonkívül. megérkezik vhova. jöv beli. tréfálkozás. vadállat. elnyer. fedett pálya. sport játékok csapat. nem mindennapi berendezés. nyomorék. fedett folyosó. elér. bútor. járat. erkély. támogat. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. park . vad (erdei). szövetkezés jövend . kemény. csoport. sarkalatos temetés bizarr. manser . talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. megy hézag. szórakozás. er sítés. el ny. alaphang. határozott. képtár. gyarapszik. játék. el nyére van. galéria. funkcionális. bútor(zat) el mozdít. sánta. hízik. kert. nyer. ráadásul. tevékenység. keres. vicces. t ke. jár. szerszámsorozat. gyakorlati. rés. sietés (óráé). bivalycsorda. leend határid ügylet. összeolvadás. tornác mulatság. kötelesség. furcsa. fuzionálás. tovább. forrás. mulatságos. érctelér medd k zete. komikus. vadpecsenye. brigád. alapjában véve. alapvet . móka. nagyobbodás. hivatalos. nyereség. prostitúció. m ködési függvények alap. csorda. munkásbrigád. vadhús. m vel. profit aknafolyosó. magfúzió. liget. m ködéshez tartozó. prostituált. út. szerez. banda. bátor. jöv . hattyúraj. különös. felszerel. gyarapodás. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. béna. m csarnok. egyesülés. nyílás.

felgyorsul. kapcsolódik. mindenes. tarka. nyájas. nemz . nemz. nyíltan. létrehozó. gyengéden. létrehoz. hülyül. szokásos. üzemanyag. vaker. kapu sorompó adott buzi. generális. bekapcsol. kivált. készülék. nyílt. élénk. hiteles. fejl dési. köz-. genetikai. nemesít. nem specializált. vakerál. gázzal megmérgez. halandzsa. homokos. megszokott. szövegel. szinte. hadvezér. nemessé tesz. nemes. keletkezési. valódi hitelesen. szerelés. jókedv . függ vé tesz. hajtóm vel ellát. határozatlan. gáz. nemzedék b kez . tábornok. nagylelk alkotó. sebesség. nyájasan. el idéz. vidám felkantároz. homoszexuális. gyengéd. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. megközelít . halandzsázik bejárat. gázzal tölt. holmi. m ködés. megnyugtat. élvhajhászó. szelíd. közös. szelíden eredeti. duma. szül gén f . felszerelés. badarság. általánosan el állít.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. fogaskerék. rossz erkölcs . stratéga. népszövetség géniusz enyhe. nagyközönség általában. szórakoztató dolog. óvatosan. szerkezet. generálás. felszerszámoz. süketel. elgázosít. benzin. Grúzia geographical földrajzi . okoz. egyetemes. származástani Genf. fecseg. termel létrehozott generáció. fejl déstörténeti. finom. mindenre kiterjed . holland gin. sebességfokozat. udvarias úriember urak finoman. arányosít. süket duma. szoros kapcsolatba hoz nem. szintén földrajz földtani György-tallér. általános. örökléstani. gázzal ellát.

György korabeli. kapu isten megy fennálló. teljesítmény. út arany. megszerez. globális. hajlamos. világ-. gukker. elevenség. arany-. ad. próbálkozás. kísérlet cél. ajándék. hozadék. kiadatott. lupe. grúz. szerzés óriás. bura. megy. elveszett. mozgás. vizsga. rugalmasság adott. távozás. halott. rátermettség. össz-. látcs . létez . aranylap. egész világra kiterjed . lámpaüveg. remek. lány. légsúlymér . kinevezés joga. aranyos fény . szolgáló. aranyszín aranyból való. menés. világméret dics . tehetség. járás. üzlet. kislány. glória. pompás. ajándékáru. bíborvörös. üvegáru. óriási adomány. aranyterm golf. távcs . aranyos csillogású. hajlam. megszerzés. barométer. képesség. golfozik el rehaladott. nagyszer . dics ség. visszaütés kapás hozzájutás. aranypénz. üveg. teljes. értékes. numera. örömteli. nagyítóüveg. dics séges. ivadék. ajándékoz. roham. György kori német Németország (be)vesz. óraüveg. tündöklés körülmény. adományozás joga. élénkség. leány. melegház. gól. kocsiablak. fehér folt. siker. menés. ragyogás. energia. pohár. haladó. felruház. mozgástér. kellemetlen ember. boldog. megegyezés. golfot játszik. frisseség. divat. megajándékoz. fényes. örvend . melegágy. reménytelen . lendület. grúziai. men . egyhasi kölykök. arany. hülye hapsi. tükör. örvendez . messzelátó. megjutalmaz. ablaktábla. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . rugalmas utánengedés. esemény. kelt.Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. arany-. adag. szívderít . tetter . hozzájut. megadott. aranyban b velked . kinyerés. képüveg. tündökl dicsfény. örvendetes. holtjáték. lencse általános. egész földfelületet behálózó. pohárkészlet. ragyogó. aranyérme. optikai lencse. alku. ügy. vidám homokóra. vmilyen természet ad adás kellemes. kezdeményez készség. jövedelem. aranyszín . szolgálólány ad. üvegház.

osztályzat. papa. f . apa. átruház. gabonatermés. szemer. gabonamag. lejt . grácia. tata. elismer. vagyon be(vesz) barbár. ingóság. diplomás. alkalmas. pázsit. gótikus stílus. regulátor. osztály. barka. min sít. fokonként nehezebbé tesz. kormányzó. kategória. gran. igazgatótanács tagja. min ség. kit n . gót nyelv. szíves áru. szép. hangversenyzongora. jóindulat. felékesít. átruházási okirat. munkaadó. malaszt. felület érdessége. nyújt. végbizonyítványt ad. aranyszemcse. vad. középkorias. gótikus bet . jó. szemcse. irányító asztali áldás. hajlam. javak. intéz testület tagja. segély grafika befüvesít. megtisztel. el ny. börtönigazgató. eleget tesz. zöldtakarmány. f nök. adományoz. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. vizsgára bocsátás.0648 gramm. kedves. szemcsés szerkezet. végz s. nagyszer . szubvenció. gót. évgy r . megfelel . fokonként nehezebbé tesz. haszon. felület tarkasága. f . szabályozó. szeretetre méltó. helytartó. egy csekély. füvesít. szemtermés. fatter. átruházás. porszem. szemcsésség. jámbor. megkegyelmezés. szemernyi. gótikus. megadás. fok. választmány tagja. fokokra oszt. gazda. engedélyezés. gót bet . marijuana. mozarab. vezet . kellem. homokszem. báj. kormányzó. felszín. emelked . elegyenget. megbocsátás. granum. elfogad. ingó vagyon. szemcsézet. szem(cse). spárga. tetszet s. skarlátfesték. sorba rendez. gabonaszem. vkinek a java. napvilág government kormány. diplomát szerez. engedélyez. kegyelem. érvényes. díszít. kiutal. legel . vezet igazgató. 0. örege vkinek. egy szem vmi. erezet iránya. gót stílus. nemes. kegy. áruk. engedelmes. vizsgaengedély. adományozás. adomány. csúcsíves. bíbortet . árucikkek. el nyös. rangsorol. osztályoz. vezér. barkáz (b rt). kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . szem. primitív ízlés irányító. lelkület. szigorlatra bocsátás kiválogat. rang. gabona. szemcséz nyelvtan el kel . nagy. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. gyep. teljesít. egyetemet végzett. csendes. fokozat. középkori. folyósít. engedményezési okirat. bíborvörös fest anyag. érettségizik. ingóságok. remek engedményez. fokbeosztással ellát.good goods got gothic governing örvendetes. mester. planíroz. elvégez. csirág. ezer dollár. bíborfesték. elindul. derék. asztali ima. meghallgat. fokozatossá tesz. atya. kecsesség. megenged. természet. kitüntet.

teljes. sikamlós. sápadt. golfpálya lyuk körüli része. földre fektet. meg szít. forgalmista. fegy r. el vigyázat. betétszalag. megtéveszt. sápadt termesztett sz. csoportosul csoportok termeszt er söd . fájdalom. szürke szín . golfpálya. zöldfül . görög nyelvtudás. szavatol markolatkosár. kandallórács. er teljes. talaj. növés. megszürkül. hiszékeny. zsíros. otromba. terjeszkedés. zacc. rostély. hájas. gyógyszeríz-javító viv anyag. f kalauz. termelés. ír ember. nehézségi er . ordenáré. rség. zátonyra fut. liget. rácskerítés. halvány. becsap. sárgás. együgy . bruttó. friss. kavics. megfenekeltet. alapozás. hálózat. gyarapodás. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. zöld-. jó er ben lev . földre tesz. zsuga. növekmény. fegyház r. naiv. nagy. nyers szín . felszállást lehetetlenné tesz. sóder gravitáció. rács(ozat). zöldre fest. nyomorúság. fejlemény. zöldhasú. megcsal. trágár alapoz. éretlen. terület. súlyosság. rködés. gyep. nagy test . tumor. garantál. földelés. pénz. fejl dés. földre dob. felh s. rölt. görög nyelv. el vigyázatosság. szaporulat. legel . szürkület. sötét. megnövekedett daganat. rács. zöldes. kövér. hajtás. megfontoltság. biztosító berendezés. szomorúság buja. szürke ló. megzöldít. ok. szürke szín. kendermagos réce. sportpálya. hamuszürke. gyászos. görög. szabad szemmel látható. rét. borongós. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. börtön r. kifejl dés. csoportosít. karfa. tapasztalatlan. növ(eked)és. termés. szerves képz dmény. kert. nyers. svindler zöldell . pázsit. natúr szín . tengerfenék. falcolás. tömegvonzás nagy. tér. terep. föld. borús. meg szül. süt rostély. vastag. növekedés. lomb. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . bánat. szürke festék áramhálózat. goromba. megfeneklik berek. durva. makroszkopikus. szerencsétlenség. svihák. hírnök. er s.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. hómentes. alap. térképhálózat. garancia. zsozsó. hellén. szürke egyenruha. üledék csoport. zöld. fogház r. vaskos. rácsozat baj. képz dmény biztosít. földel. országos áramhálózat. görög személy. futár. burjánzó. Hellász csaló. súly. szürke. indíték. kinövés. üde. term megn tt.

agyonl . átnyújt. ruha. olajprésel zsák. tönkrever. segédmunkás. revolver. sz r. védekez testtartás. korlát. mulató lehúz. el szoba. kollégium. kézfej. csarnok. pisztoly. kisegít . útmutatás. játékos (kártyában). gyám. r. marok (lómérték). kar. lecsepül. örvény. bolyh. ágyúlövés. hajszálrugó. vétkes gitár öböl. parazita. rákapcsol. hajszál. zenés kávéház. fegyver. munkás. konviktus. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. aláírás. terem. küls megjelenés. idegenvezet . mutató kéz. kisebb egyetemi kollégium. védekez állás. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . üt . kalapál kártyaleosztás. közös étkezés. tanácsadás. r(ség). útjelz tábla. nehezen kezelhet akadály. kordában tart. palota. megátalkodott. kiver. kiosztott lapok. székház. útmutató b nbánó.óvókerítés. el csarnok. hapsi. taps. útikönyv. lövöldöz. eldönget. lehengerel. amerikai bangita. fél. kézbesít. példamutatás. b nös. diákszálló. puska. sz rrel ellát. l fegyver. szórópisztoly. pacák. kakas (puskán). hátrány. gondnok. oltalmazó. részben. nehezen fegyelmezhet . löveg. hajóslegény. pisztolylövéssel megsebesít. szakadék revolverlövéssel megsebesít. hátrányos helyzetbe hoz. kopácsol. kézírás. kalapács. véd rács. kalapácscsont. nagy ebédl . napszámos. ad. lábfej maréknyi. vezet . maroknyi. mutató. magatartás. játszma. internátus. kastély. sín. kabaré. megterhelés hammer hand handful handicap . sörte befejezetlen. gárdisták látogató. dobol. tökéletlen közös ebédl . pöröly. felerészben. büntetend . kézjel. b ntudatos. ütés (kártyában). vendég irányítás. veret (tüzérséggel). leránt. odaad. matróz. vigyázat. kéz. hajszáldrót. vonatvezet . meghívott. vadász. hall. sz röz. agyonbírál. vezetés ismertet . viselkedés (birt) haj. félig. véd szerkezet. vezérlés. irányít. kovácsol. rz . kopaszt. parti. vonatkísér . útjelz . nem teljes. vezet. védelmez. ferences rendház elöljárója. átad. kalauz. lel faszi. r. gvárdián. zúz. sz rszál. számoló. szokás. elpüföl. tönkrezúz. közös étkezde. vidéki kastély. nagy terem. riz. vezérfonal. testalkat. hajzat. dohog. leosztás. kúria. kézjegy. ágyú. kalauzol. gyámolító gárdaezred. kikalapál.

er s. feldúl. sérelem harmónia elpusztít. kirabol. f hely. nehezen. szedés. csúcspont. megtörténik. jelentékeny. nyers. holtfej. szüret. el fordul. rossz. vidámság boldog. kalapot ad. orom. kilincs. er sen. kifejlés. kemény. gubó. csinos. fáradhatatlan. bajt csinál. gyötör. kényszermunka. gyorsan. kezel. betakarít. bíborosi kalapot adományoz. rideg. ugratás (birtok) az. szilárd. korona (fáé). terméseredmény (bír) bíborosi kalap. kegyetlen. vezet. fül. fej. megy. szigorú. fenék. kategória. kitartóan alig fémárú. rikácsoló. gavallér. fejes rész. igyekszik. kiindulópont. fiú. megsért. férfi. keservesen. fárasztó. fej (érmén). nehéz. hegyfok. rúd. fels rész. rubrika head . felirattal ellát. mákfej. betakarítás. érdes. hajóbordák fels része. sebesség. ereszcsöpög alatti tölcsér. el fok. alkalom. fejezet. ürügy. tekintélyes adódik. bajt okoz. vasárú árt. tapintás. beugratás. rovat. kezezés b kez . cím. kár. fejtési front. kínoz. szarvasagancs. földnyelv. szigorú arat. rossz. nyél. forgattyú. kemény. kíméletlen. vájvég. tréfa. nyugtalanít. sólya. jókép . értelem. lekezelés kezek. kedvez tlen. keményre. el vágat. fogantyú. becsapás. hím. sért. személy. f -. svindli. vidám keserves. fejel. felvízcsatorna. irányító. él. begy jtés. k b l kirakott gázló. el adódik. fáradságos. igazgató. éles. zord. feje vminek. kalász. állomány. kalap. véletlenül boldogság. hajó orra. fronthossz.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. csúcs. fogó. vezet hely. készlet. aratás. vállalatvezet . kalapot tesz. zaklat durva. élén áll vminek. családf . kar. tet pont. hím állat. csalás. baj. vezet . el rehaladás. oszlopf . el menetel. fok. ártalom. préselt dohány. szívósan. f . bántalom. halad. f nök. foglalkozik. szerencsére. kitartó. kifoszt. irányít kezelés. címszöveg. éles. hardver. termés. hajó el része. darab. térnyerés. megesik. sapka (van). tárgykör. fanyar. ész. bánik. jóvágású. haladás. fejjel ellát. eleje vminek. történik történés történik boldogan. fejfed . keményen. hozzányúl.

felszolgál. szív. menny. gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. el segít.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. nagy. hevít. szolgálatkész adag. háztartási alkalmazott. pusztaság f tés ég. jelent s. kártyabarlang. láz. f t. hérosz. er s. paradicsom nagyon álmos. felindulás. kihallgatás. így. pokol bejárón . tüzelés (szukáé). hallás. k r. h s heroin. melegít. segít kész. hallótávolság. bels rész. hév. (h sn ) headquarters f hadiszállás. ételadag ennélfogva. tárgyalás bátorság. hegy. segédlet. játékbarlang. kemény. magaslat. segít. ezért (az ) ide. terhes. nehéz. ér (kábelé). ezentúl. segíteni kész. itt örökség dalia. mag. felgerjed. piros (kártyában) bef t. fejek. búgás (kocáé). segély. meghallgatás. sziv k r. beborult. megmelegít. kimerült. hanga. fáradt. sötét csúcspont. segítség. orvosol. t zbe hoz. h ség. kiszolgál. fejbe borul. súlyos. tet pont örökös tartott helikopter fene. h csarab. támogatás segített hasznos. viharos. unalmas. buta. heves. félisten. magasság. lelkiállapot. melegszik. fejesedik. verseny. központ .

vagyonrész. tartás. aktívák. tulajdon. srenk eddig.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. rakodótér. gúnyos megjegyzés. befogó készülék. hatalom. tárolás. jól sikerült felvétel. kilyukad. üt dés. fermata jogosított. ráakad. tartály. odaér. el kel . támvas. megfog. megfogás. halogató. birtok. gödör. f . átlyukaszt. önmagát. nagyfokú. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . börtön. nagyon. foglalat. irattartó. ezideig hajótér. talál. rátalál. bírlalás. késleltet . tartó készülék. magas. fogó. magas nyomású terület. odú. kifúr. vagyon. bíráló. rablótámadás. fogás. megtartás. nekiüt dik. rablás. oldalvágás. magát. feltartás. szár. befogókészülék. ütés. birtokos. gyám. szerencse. tartó tárca megfog verem. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. hajófenékrekesz. szerencsés fogás. er d. vmit kézben tartó. megüt. magasan. igen. szarkasztikus megjegyzés. összeüt dés. harmadik sebesség. papi kormányszervezet. üt. támasz. tám. felemelkedett. birtokban tartó. kitalál. elszakad. fent. szerencsés ötlet. egy adag kábítószer. betölt tároló. kilyukaszt. magas nyakú. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. átfúr. rangsor. lök. ér. csíp s. lyuk. tok. összecsapódás. rögzítés. két munkahelyet átjáróval összeköt. feltartóztatás. beássa magát. egy adag ital. alátámasztás. sújt. korona. telitalálat. tartókészülék. zárt. önmaga. sláger. szipka. magasztos. szippantás. hajófenék. gyilkosság. kitartás (hangé). slukk. rangsorolás. emelkedett. fogantyú. megver. szagos. érint. vezet . er s. szerencsés húzás. birtoklás. történet heroinos cigaretta. gunyoros megjegyzés. tartó. befolyás. üreg. találat. nyomorúságos viskó. felül. tartott. romlásnak induló. éles megjegyzés. tartó. saját maga. nagymérv . rangszervezet er sen. csúcsteljesítmény. roppantul. fenséges. eltalál. visel . emelt. siker. tokmány. raktér. saját magát rejtett hierarchia. találó kifejezés. vár. vmiben lekötött t ke. lyukat fúr. csapás. gáncsoskodó megjegyzés. elér. bírálgató megjegyzés. becsapódás.

tiszteletbeli. lyukaszt. magas állás. hazavezet. bizakodik. számít. tisztességes raktár (kínában). borzongás. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . vár. szünid Hollandia. állvány. kifizet. tölcsér alakú torkolat. családi. vakáció. díjazás nélküli. felöklel. üreg. deresre húz. erekció. kötélhágcsó. orr. felnyársal. megszentelt. borzasztó volta vminek. lovas katona. szaru. szabadság. otthoni. méltóság. dísz. házi. hátára vesz vkit. megbecsülés. fúr. lóra ül. elfogad (váltót). vízszintes (Horn-fok). szinte. visszatér. tiszteleti becsül. otthont nyújt vkinek. szarvval ellát. ünnep. sík. szentelt. vezet sugárral repül. bak. helybeli. ház. iszonyatosság. herél mén. kürt. bevált. teljesen. belföld. megdöf. szipózik. figura (kártyajátékban) remény. valószín ség. szentséges saját. szül föld. vissza-. lóra ültet. hangszóró. borzalom. reménykedik. szörny ség. medd k zet-zárvány. cél. salakdugasz. borzalmasság. célrepülést végez. vissz-. lóra száll. otthon. becsület. bel-. fizetéstelen. cs dör. elevenére tapintó. lovas. a helyére. pont (golfban). szarvával felnyársal. remény(kedik). szarv alakú serleg. becsületesség. ékesség. címzetes. lapos. látóhatári. tapogató. reménykedés remélhet leg horizontális. büszkeség. számítás. fedeztet. rádióval repül gépet irányít vhova. hátán visz vkit. háztartási. kíván. hazairányít. undorodás. tisztesség. kilátás. kitüntet. kegyes. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. szünid . duda. hátán lovagoltat. csikó (sakkban). vakáció nyaralás. célra repül (ott)hontalan. tülök. hajléktalan. vitorlarúdsín. lakás. haza. tisztelet. szabadság. szarv alakú tartó. elvár. nyílás. sárlik. bizakodás. lyukba küld. nyomorúságos odú. felszarvaz. menedék. nyomorúságos lakás. rettenetes volta vminek. vacok. hefti. belföldi. agancs. ló. szakadás. mélyedés. hon. üll szarv. lel hely. lakóház. látóköri. fedez. egészen. visszarepül kiindulási pontjára. dísz-. helyére. lovagol. odú. tölcsér alakú öböl. nyersvászon jámbor. rárepül. láthatári. tisztel. hazaküld. porta. rémület lovakkal ellát. tartó. irányít. menhely. lovasság. iszonyodás. tollbóbita. találó. tölcsér alakú vízfolyás. n i becsület. rettegés. óhajt. helyi. ház körüli. pata borzadás. kiváj. tölcsér. lóer . szent élet . lakhely. szent. gyár (kínában) becsületbeli. fogantyú. hazarepül. megbecsül. érzékeny ponton érint .lyukba dob. lovat ad. irtózás. hazai. remél. hontalan. magas rang. otthonhoz közel es . lóval ellát. otthontalan becsületes. erény. reménység. mén. telefon. haza-. megtiszteltetés. kapu. csáp. hidegrázás. szarv. jóhír. nyílt. várakozás. autóduda. szarvaz.

lótakaró. lakás. begerjedt. vírusgazda. szexuálisan felgerjedt. néz tér. szerfölötti. mindamellett. domb. árboctalapzat. lakóház. rosszakaratú. sereg. ház háztartás házak begy jtés. roppant sok. vendéglátó. friss. ám. kocsiszínbe elhelyezés. f t házba elhelyezés. rosszindulat. lakóhely. család. hogy(an). vendégszeretet vendégfogadós. hevesen. viszály felhevít. végtelen. véd berendezés. hallgatóság. szexis. burkolat. uralkodóház. szenvedélyes. dögös. kirobbanó formában lév . falfülke. be van gerjedve.meghág. szállodás barátságtalan. vendélátó/gazda. indulatos. kelend . men . legújabb. parancsnoki fülke. temérdek emberi emberi természet. dinasztia. behordás. horonyba illesztés. rosszindulatú. leeresztés halom. tumulus. cs rbe hordás. lakik. gépszínbe elhelyezés. híres. kollégium. felkapott. miképpen. internátus. gyár. határtalan. hajlék. szexi. torony (darun). ellenséges érzület . cég. fogadós. beterelés. háznép. képvisel ház. szálloda. háztartás. dologház. be van indulva. szexuálisan vonzó. el adóterem. mi módon. ház. hajlék. elhelyez. irtózatos. nyeregtakaró. remízbe elhelyezés. nagyarányú. túl f szeres. kocsiszínbe beállítás. befogad. heves. szentostya. lak. mennyire. garazsírozás. rettent nagy. f t házba beállítás. árbocfészek. szálló. garázsba beállítás. veszélyes. remízbe beállítás. szállás. menedék. színház. hatalmas. megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás. er s hotel. fel van húzva. hogyan. bacillusgazda. lakásépítés. garázsba elhelyezés. tombolával összekötött társasjátékféle. felgerjedt. bármennyire. rikító. lopott. egetver . miként akárhogyan. mérhetetlen. penge. magtárba hordás. kapós. felmelegít. t zsde. vállalat. lebocsátás. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . szörny nagy. mérgesen. falhorony. épület. mégis. skori sírhalom. alaposan. skori sírdomb. forróvá válik. ellenséges. gépszínbe beállítás. hogy. vendégl s. haragos viszonyban álló. viszont igen nagy. tömeg. sokaság. kórokozóhordozó. emberfeletti. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. fészekbe illesztés. forrón. behajtás. gazda. sláger. ász. ostya. csíp s. tetemes. milyen mértékben. háziúr. ellenséges viszony. felépítmény hajó farán. pipa. élénk. házigazda. vendégfogadó óra órák bástya. porta. roppant. gyárépület. emberiesség. azonban. betakarítás. óriási. közönség. dühös. elszállásol. üzletház. roppant nagy. istállózás. forró. el adás.

felfed. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. eszményien azonos. szertelenül vágyakozó. ha. túlszabályozás. éhséget okozó. férjhez ad. rezg mozgás. vadászó. fagylalt. hogy. cukormáz elgondolás. hidegre tesz. komikum. éhséget kelt . zés. ráismer. gondolat. példakép. éhesek. érzés. vicc. keresés. üldözés. i bet bejegel. áhító. vadászellát. rezeg. hajtó. gazdálkodik. nem vesz tudomásu. egybevágóság ideológiai ideológia. ügyesen bánik. szegény. adatot keres. vadat kerget . jegel.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. nem vesz észre. kedélyállapot. -e. nyomozás. leleplez. azonosságot megállapít. feltéve hogy. nem vesz tudomásul. gyanú. jég. fondant. vadat z . testnedv száz magyar Magyarország éhes. leveg nek néz. terv. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. ideál. ismeret. személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. szomjas. kerget. személyazonosság. z. mohón vágyódó. vadászik. sovány. felkutat. humor. eszményi elméletileg. kutat. nyomorgók. falkavadászaton vesz részt. f köt alá hoz. megegyez azonosítás. elképzelés. cukormázzal bevon. éhez . éhez k. férj. vibrál. kedv. megrendülés. jól gazdálkodik. hajtat. ideális esetben. hogy vajon tudatlanság mell z. azonosnak tekint. üldöz. ötlet. sejtés. kedély. kopóval vadászik. kép. képzeletbeli. terméketlen bejár. megöl. semmibe vesz Magyar . átkutat. én. eszménykép. keres. vadászat. gyémánt. felismer. fogalom. világnézet bár. vadászat. eszme. ideális. egynek tekint azonosítás azonosság. falkavadászat. képzet elméleti. gondoz.

arcmás. behoz. rossz érvénytelen. kár. kép. elképzelés. jézuspapír. jelent. közvetlen. brit birodalmi. nem jól. leír illusztrált ábra. nem fogékony becsapódás. szimbolizál. mentes. kép. nagy képzel tehetség elképzel. alsó ajak alatti kis szakáll. császári. megtestesít. szemléltetés ábrázol. küszöbön álló immúnis. nagyszer . nem megfelel en. káros. képet fest. beteg. üt dik. hallgatólagos beleért. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. képzelet elképzelt. hátrány. egyesültkirályságbeli. kocsitet re szerelhet utazóláda. kocsitet pogyásztartóval. ütközés. kedvez tlenül. gonosz. hasonlat. értelmileg tartalmaz. befolyás. burkolt célzás beleértett. kocsitet ülésekkel. képzel azonnali. szerszám. teljesítés. nem kielégít en. magasztos. importál. nem szerencsés. szobor. végrehajtott beleértés. roppant. fontosság. képmás. kellék. képzeletb l ered . végrehajt. tömérdek. ütközik. felséges. import. mihelyt. tükörkép. behatás. nekiüt dés birodalmi. fenséges. törvényellenes. behozatal. rosszul megválasztott.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. fenntartás nélküli. keresztülvisz eszközölt. sürg s amint. lefest. rosszul. kihatás. visszatükröz. tízrubeles cári aranyérme. azonnal. teljesít. képzet. sejtet. képek fantázia. közvetlenül mérhetetlen. szerencsétlenül. képzel dés. végrehajtás . hatás. szókép. méltóságteljes. hasonmás. illegális betegség ábrázol. értelem. törvénytelen. utal. burkoltan céloz árubehozatal. óriási bevándorlás közelg . magába foglal. magától értet d . belevonás. belekeveredés. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. maga után von. illusztráció. összkép hasonlatok.

lassan halad. egyesít. gazdagít.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. testetlen. feljavít. magában foglal. kifinomít. -ba. felölel. bent. külföldi áruk kiró. beesés. egyesült. fogság javít.4 mm>. el fordulás. hatást kelt . összeolvad. kipalléroz. beszámít. hatás. eggyé vált. -ként. ösztönz . benn. folyamán. tehetetlenség alkalmatlan. esetlegesen beleért. egyesül. növel. alatt. tartalmazott. nemesít. b vít. emelkedik. belevéve. nemesedik. nem megfelel alkalmatlan. belekever.54 centiméter. eggyé vált. -képpen. bekebelez bekebelezett. jogi személlyé alakít. ingerl . javítás -be. fuzionál. terhelés. egybeolvaszt. -on. egybeesés. eset. zárt. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . elegyít. leny göz . helytelen ingerlés. ráes . ráver d esetleg. nyomás. -ban. keveredik. tökéletesedik. el fordulás gyakorisága bees . egyesült. -ön. jelenség. megkapó bebörtönzés. incidens. megjavul. jobbá tesz megjavított el léptetés. kim vel. összekever. lenyomat. kim vel dik. belevesz. hüvelyk állásszög. becsapódás. inadekvát. beolvaszt. belefoglalás. mellékesen megjegyezve. idején. rátesz lehetetlen benyomás. utánnyomás. módon. fuzionáltat. vegyít. közül. becsapódási szög. mellékesen. szerint. beleszámítás. jelent s import áruk. magába foglal. miközben. nyomtatás hatásos. megtestesít. kivet. beleértés jövedelem bejegyez. példányszám. beleszámít beleértve. börtönbüntetés. megjavít. elterjedtség. nem kielégít . nyomdai levonat. mély benyomást kelt . hüvelyk <25. elégtelen. mialatt. bezáródás. zárvány. belül képtelenség. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. rárak. -ben. el menetel. véletlen esemény. véletlen esemény. belefoglal. lassan mászik. esemény. tökéletesít. nyakába varr. megszilárdul. tartalmaz. -en. beesési szög. tökéletesítés. elegyedik. értéket növel. testületté alakít. belevegyít. részleges egybeesés. ösztönzés 2. feljavul.

egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. jelz réteg. el jel. betilt. tárgymutató. jelz tábla. kompasz. vizuális kijelz s egység. mindinkább hihetetlen csakugyan. bet rendes mutató. indikáció mutatóm szer. tartalomjegyzékbe felvesz. figyelmeztetés. pártonkívüli. utalás. t . kijelz m szer. szorgalom egyenl tlenség. independens. szabad. leolvasás. munkaíró. önálló. vele született közvetett. sorsszer . aknamélység-mutató. fesztelen. független. növekedés. jel. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. irányjelz . egyes. nyelv. veleszületett. jelz kar. változékonyság biztosan bekövetkez . rámutatás. n fokozott. tárgymutatóval ellát. tényleg függetlenség. névmutatóval ellát. jelz készülék. mutatóujj. indikátor. mutató India indiai jelez. mérlegpálca. index.increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. kényszer . ásványindikátor. szabályozó kar. egyén. jelz csap. kikerülhetetlen. javallat. jelz m szer bennszülött. tartalommutató. autonóm. látjelz . (ki)jelz . anyagilag független. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . iparág. obligát. mér m szer. jelzés. megjelenít egység. növekszik. szabadság merész. indexre tesz. tárgymutatót készít. optikai jelz . tiltott könyvek jegyzéke. valóban. névmutató. mutató. kapcsolt er söd egyre inkább. egyéni. kongregacionalista. növekv mértékben. nem egyenes közvetve egyedi. vmire utaló jel.

ország belseje. kezd . nem hivatalos. belsejéb l való fogadó. belüls . bels . hír. infláció. káros befolyás. kezd . kézjegyével ellát eredetileg. névjelével ellát. felvilágosítás infrastruktúra. végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. nem el írásos. felfújás. közlétesítmény-hálózat benne rejl . kezdetben bevezet . újító anyagfelhasználás. befolyásos informál. el készít . bemenet érdekl dés. hatás. örökösödési per. feljelentés. kezdeményez . jogellenessé tétel. szignál. kezdeti. rongálás. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. nyomozás. sértés. újítás innovatív. szül i örökség akadályozás. betáplált adat. kártétel belföldi. késleltetés. bemen jel. kezdeményez képesség.elmaradhatatlan. kezdeményez er . tudakozódás. megnyitó ténykedés. információ. -ban. kezdemény. hétköznapi. -ben. parafál. umlaut végtelen duzzasztás. hagyaték. velejáró birtok. szükségszer . gátlás kezdeti. hagyatéki eljárás. hazai. vele járó. kihat. feltétlenül. betáplált információ. közlemény. tilalom. benn lev . megtámadhatóvá válás. örökösödés. fert zés. rábír. örökrész. befolyásol befolyásoló. örökség. belül. sérelem. tájékoztat fesztelen. megakadályozás. bemenetet. meggátlás. értesülés. keresetlen. tájékoztatás. közvetlen. belül . kár. vizsgálat rovar belseje vminek. ható. ráfordítás. kezdeményezés. elkerülhetetlen. ragály. vendégl bels ártatlan új szokás. javaslattételi jog hátrány. kötetlen értesítés. sérülés. ország belsejébe. bels rész. felpuffadás befolyás. sebesülés. kézjegyével láttamoz. fogadó (vendégl ).

vmi belsejében. összeépített. valódi helyzet. belélegzett beiktatás. utal esetek helyett alapít. folyamatba helyez vmit. felfogás. intellektuális ész. szerszám. m vészi. nélkülözhetetlen.elhelyezett. példa. megindítás. fogyasztás (kötésben). integrált beilleszkedés. ösztönös megérzés. ihletett. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. megindít. feddhetetlenség értelmiségi. éleslátás megtekintés. inspiráció. példaként felhoz. felvétel. nagytehetség . intuíció. integrálás. hírszerzés. ötlet. egybeépített. belátás. létesít. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. bennül . szervezés. hangszer hangszeres. folyamatba tétel. intézményi oktatás. hivatalos helyr l sugalmazott. bels . bevitel egész. intézet. eset. hivatott. szellemi. h vösön. felszerelés. munkások közé beépített besúgó. folyamodás. bevezetés. bels csatár. intézmény alapítás. bizalmas tájékoztatás. felfogóképesség. szell z járat. létesítés. tisztesség. sugalmazott. igazi története vminek. útmutatás. üzembehelyezés. sugalmazás. sértetlenség. szervez. m szer. okirat. hatósági ellen r belélegzés. értelem. éleselméj ség. szervesen hozzátartozó. sugalmazás alatt álló. belsejében. bels felület. vizsgálat felügyel . hozzájáruló eszközök. vmin belül. m szerek elégtelen biztosítás ép. észbeli. utasítás. felderítés. egységbe rendezés becsületesség. integráció. ihletettség belehelt. megalakítás. ösztönzés. integrál. javaslat. szokás. szorgalmazás. tanítás el írás. felvett létszám. egész számú. hír. lényeges. egyetem. teljes. egységet alkotó egységbe rendezett. dutyiban. költ i. ihlet. hivatkozik. létesítmény. egyesülés. szentírási sugalmazás. ép. kérelem. érintetlen betáplálás. teljessé tevés. emészt szervek. m szeres. utasítások eszköz. lelkesítés. intézmény intézményes. közrem köd . beszívott. sértetlen. . hátoldal.

értelmez. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. érdekel. heves. sejtet. megfeszített. id köz. szándékozik szándékozott fürkész . egymásra hat beavatkozás. szándék. tízperc (iskolában). titkos szolgálat. intenzitás intenzív átható. tervez. lebegés. hullámmozgások összetev dése. féltónus beavatkozás. cél cél. értesülés. megfeszített. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate . szúrós. érintkez felület. interjú bens barát. közösülés érdek. interferencia. hathatós. mély. végtelen. középfokú. közvetít . illeszt egység. térköz. határfelület. er s. fogaskerekek megakadása. ruharészeket összevarr. célozgat. belátó okosság. zavaró hatás.értesítés. érdekl d . közbüls . nagyfokú. összetalálkozás. kamat érdekelt. távolság. belföldi közbees . összeütközés. figyelem. belföldi. információ. célzat. belseje vminek. éles. fordít értelmezés csilletávköz. törekv . lábak felhorzsolódása. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. magyaráz. törekvés. zavaró áthallás belföld. vételi zavar. komoly. megértés. közbejötte vminek beszélgetés. közbens bel-. meghitt. beható. kölcsönhatás. maró. hangköz. érdekl dés. bels . interpretál. ország bels része. elválasztó felület. értelmesség. bels nemzetközi el ad. mélyen átélt. intervallum. kebelbarát. egymásra hatás. célkit zés. élénk. érdekl d érdekes adapter. elmélyült er sség. közbelépés. mérhetetlen. közöl. fürkész . mély érzelmi életet él . engesztelhetetlen. tudtul ad. figyel . vmire irányuló. tolmácsol. közbenjárás. elszánt. lábak felhorzsolása. szünet.

begöngyöl. behelyez. megkezd. elszigetelés. elmélyedés. megvizsgál. kusza. felruházás. tanulmányoz. invesztál. magába foglal. vizsgál adatgy jtés. nem helytálló (van). vásárol. beruházás. lényegtelen. telepít. magával hoz. összeteker adóssággal terhelt. nem a tárgyhoz tartozó. tanulmányozás. nyakatekert. -be beilleszt. meghonosít. körülményes belekeveredés. megvasal. felhívás hatványra emel. betesz bevezetett bemutatás. divatba hoz. becsavar. eladósodott. maga után von. kacskaringós. behoz. meghívás. szigetelés . ironikusan irreleváns. részvétel hatványozás Irán. bele. beburkol. körülteker. izolálás. felruház kivizsgál. telepítés. beruházó láthatatlan csábítás.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba. körülzár. bekerít. vizsgálat befektetés. nyomozás. beruház. invázió találékonyság befektet. vizsgálódás. beiktatás befektet . belebonyolít. Perzsia Irak Írország ír kard. bemutat. felbecsülhetetlenül értékes mindig. vas. kutatás. jelentéktelen. elfogadtat. bevezet. hatványoz. felöltöztet. vasal. magában foglal. vasaló gúnyosan. bevezetés felbecsülhetetlen. belekever. elszigeteltség. összezavar. van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. zavaros. változatlanul behatolás. bonyolult. nyomoz. bevisz. felterjeszt. összegöngyöl. kutat. vele jár.

kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. folyótorkolat. pont. emel vel emel. részletek azé maga elefántcsont. filkó. állati sz rzet. vitapont. olasz nyelv Olaszország részletezés. segédmunkás. paragrafus. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. köpeny. példányszám. rövid férfi fels kabát. célgolyó. támasztó. emel rúd. orrárboc-lobogó. dugaszaljzat. példány. állati b r. végeredmény. kioszt. az(t). kérdés. eredmény. ellát. orrárboc-zászló. kosztümkabát. hím állat. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. csaj. forgalomba hoz. keletkezik. Janka. b rmellény. ered. spiné. gyümölcshéj. hasonlóképpen. nyársforgató készülék. kabát. annak. tökfilkó. fogó. megjelentet. kiosztás. cikk. b rb l készült fedeles kupa. tartó. bubi. jumbó. pénz. ágyúhüvely. ivadék. zeke. napszámos. kakas (kéményen). neki. származik. kocsiemel . torkolat. fiatal legény. kiadás. dettó. felszerel. olasz ürmös. tételek. fénnyel halászik. kis csuka. azután adatok. szolga. hír. cikkely. olasz vermut. zubbony. alsó. borítóív. emel . felzetív. szakasz. ügy. kimenetel. dugós kapcsolóhüvely. átlagember. kenyérfa. borítás. forgalomba hozatal. nyílik vhova. burkolat. kis fels árboc-merevít rúd. megjelenés. következmény. héj. Zsanett január jack jacket Jane January . az. penget . burkolólap. kibocsát. azt olasz. dohány. t. hím burok. krumplihéj. kijárat. lövedékburkolat. adat. rövid hír. kiömlik. továbbá. utód. kapcsolóhüvely. adódik vmib l. kilép. ujjas. n i kosztümkabát. borítólap. matróz. dugasz. részlet. téma. ravasz fickó. kimenet. cimbora. izraeli kifolyás. kiad. tyúk. n . kiadvány.Israel Israeli Izrael izraelb l való. támaszték. kifolyik. emberalak toronyórákban. csavaros emel . lemezborító. fénnyel vadászik. cseléd. hunyó. Johanna. emel bak. tétel. zakó asszony. kulacs. guba. kiutalás.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

munkakör. kép nélküli filmrész. vezeték. indít. beszélgetést irányító megjegyzés. vezérhajtás el fogat. beirányítás. igazgatás. világi. kábelvezeték. vezércikk. parancsnok. el gyújtás. prímheged . hasadás. reklámárucikk.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. tojó (le)fektetés. bujtvány. román. kit z . felbocsátás. els ként kijátszott kártya. irányítás. tápcsatorna. vezér. részesedés. irány. haszonrész. bet szekrény beosztása. kezdeményez. ólommal kitöltés. pártvezet . vezér. alagcs . víz-odavezetés. elindít. sorközt tágít. menetmagasság. mér ón. lefolyócs . összesodrás. idegenvezet . tojásrakás alaprajz. ólommal zár. f . els ség. ólomplomba. ólomcsík. jelent s. hasadék. latin szertartású. sorköz. horogzsinór toldaléka. talajcs . vízre ereszkedik jogszabály. példakép. vezet . cövekver . bárka. tervrajz. els . dereglye. újlatin kés bbi. utóbbi kil . elrendezés. motoros hajó. tervezet. lantos által el adott epikus vers. ceruzabél. fogtömés. térbeosztás. elágazó vezeték. irányzás. kit zés. nagy kerék. telér. reklámcikk. f szerep. els heged s. sorkitölt pontsor. kisebb hajó. irányítás szólamvezet . szerkezet rét/legel f bb hír. befolyás. szakma. fogadó. vezet államférfiak. póráz. vízre bocsátás. vezet görg . haszonrészesedés. tömés. vezet . ólomzár. ritkítva szed. vastag érhez vezet vékony ér. el fogatló. kolompos. dirigens. vezet személyiségek eldugulás. vezetés. helyzet. vezérág. grafit. ostorhegyes. réteg. legfontosabb. vezet ügyvéd. felszerelés. tengerre száll. partner (közösüléshez). telepítés. ólommal fed. vízrebocsátó sólya. bef z vég. állás. kötél. felbocsát. ballada. élenjárás. plomba. laikus. játékkezdés joga. cs fektet munkás. sínfektet munkás. ritkítás. ólommal tölt. ín. el retartás. karvezet . vezet szerep. els heged . latin nyelv. lefolyócsatorna. históriás ének. törvény ügyvéd dal. nyereség. g zbárka. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. hangversenymester. felröppenés. el nyitás. sortérz . szíj. sortágító. hívás joga (kártyában). alapozás. f kerék. vezet . mélységmér ón. fogplomba. vezet i képesség leading leads . vízlevezet csatorna. hatás. ólmoz. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. kalauz. vezet egyéniség. blankfilm. odavezetés. vízre bocsát. foglalkozás. nem hivatásos. fektetés. vezet. parancsnokság. bordaláda. prímheged s. munka. dob. emelkedés. vezetés. madárdal. numera. hajít. ólmozás. f . munkaterv bujtás. helyez. f hír. beszélgetést irányító kérdés. nyom. mesterséges folyómeder. dallam. fekvés. els kiadás joga. ólom. tehermentesít csatorna. kilövés. lírai költemény. vezetés. ének. lefektetés. lerakás.

haszonbérbe vétel. kikészített b r. legkisebb elpáhol. tanultság. megtanul. tanult. mellékvonal. legkevesebb. árendába vesz. frigy. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. bér. szabadság.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. b r. comb hagyaték. szövetkezik. dugattyúb r. felirat szövege. eltávozás. gyalogol. elpüföl. tudás. szövetség. megkorbácsol. talapzat. el adást tart vezetett szélárnyék. örökség bírói. kilép . láb. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. szövetséget köt értesül. támfa. közlegel . (haszon)bérlet. nagy tudású. ismeret. futball-labda búcsúzkodás. törvényes. bérlet. törvényhozó testület . hazard r. mózesi törvény szerinti. kihasználási engedély. lábszár. engedelem. csapás. m veltség. kibérel. b rrel bevon. megtud. törvényszer törvényesen felirat. közirat. cip szár. felhatalmazás. legenda. jogi. magyarázó felirat. tanulás. búcsú. oszlop. törvényhozói legislature törvényhozás. bérbe vesz. jogos. haszonbérlet. csín. kilombosodik. szár. haszonbérbe adás. útszakasz. kengyelszíj. haszonbérlet id tartama. lábazat. kicserzi a b rét. ziccer. megtanulás. monda. legel . távozás Libanon el ad. ingó hagyomány. eltávozási engedély. állványzat. bérlet id tartama legcsekélyebb. liga. b r-. alagút-mintaív bordája. jogszer . legjelentéktelenebb. törvényszéki. haszonbérleti díj. mérföld. ismeretek. törvényben gyökerez . bérleti díj. bérbevétel. levél prospektus 4. lapoz. engedélyezés. láncfonalat keresztez. kutyagol. jelmagyarázat. koncesszió. megengedett.8 kilométer. tanul. tudós erudíció. befogó. tanítás. eldönget. bírósági. m velt. b röz. elhagy. mancs. fonalkereszt. zöld (kártyában) elhagyás. korbáccsal elver. haszonbérbe vesz. nadrágszár. b rrel díszít. csaló. búcsúzás. legális. tudományos. forduló. szíjjal elver. pillér. törvényhozó(i). tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. el adás. tapasztal alaposan jártas. bérbeadás. bérleti szerz dés. állvány. krikettlabda. elver. felütés. engedély levelek. jog-. szelepb r.

kisebb. b séges. hozzászab. passzívák. kevésbé. megakadályoz. jogosítvány. törvényes. kötetlen. egyszint . lecke. simít. egyenl . licenc. tanítási óra. tartozások. szabad. kevesebb. tehertétel felel s. lelapít. színvonal. vmilyen irányban fekszik. kisebb. felszabadulás. törvényesít. szintez. viszony ell ítéletekt l mentes. nem fukarkodó. tanulság leckék akadály. jogos. törvényesség házasságból született gyermek. bérlet vízszintessé tesz. összeköttetés. korlátoz. törekszik vmire. nivellál. igazol. gátol. simává tesz. szabadosság fekszik. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. bérlet. hagy (vmit). szinte. legitimate irodalmi érték dráma. helyénvaló. mínusz. hangkötés. nagyvonalú. kevesebb. hajlam. liberális párt tagja. legitimitás. tartam hosszadalmas. kisebbik feladat. egyenletessé tesz. b kez . engedélyez. nagylelk . csekélyebb. lerombol. ráirányít. vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . szabadelv felszabadítás. habarás.legitimacy legalitás. tanya. sík szintek kötelezettségek. szentlecke. megért . egyforma. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. szabad szellem . szabadid hossz. szint. engedélyt ad. kölcsönös érintkezés. köteles behabarás. lesimít. terjeng s alantasabb. kiegyenlít. liberális. helyes. elfogulatlan. felhatalmazás. kiegyensúlyozott. hosszúság. elodáz. teher felel sség. levonva csekélyebb. szerelmi viszony. ráér . egy szintre hoz. nyugodt. hazugság. elegyenget. teher. fekvés. törekszik. koncesszió. rászegez. nem annyira. vízszintessé simít. vízszintez . földdel egyenl vé tesz. hajlamos. törvényes uralkodó. nekiszegez. planíroz. késleltet. szabad. helyzet. kapcsolat. kötelezettség. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . hatósági engedély. alaposan indokolt. vízszintes. szabályszer . felszín. színpadi bemutatásra írott dráma. rántás. kisebb mértékben. irányul. bérbeadás.

emelkedik. els fokú. járat. pálya. társaság. korlát. földet ér. zsinór. felemelkedik. üresen. valószín leg. horgászzsineg. könnyed. tájékoztatás. kedve van vmihez. határvonal. világítás hasonló. libasor. korlátozott. megfelel . kedvel. könnyedén. gyújt. ütköz . hasonmás. összeköttetés. hasonlóképpen. könnyen lámpák. megkönnyít. jellemz . lineáris. határ. könnyelm en. bélel. zsineg. árucikk. elegáns. lámpa. tetszik feltehet . családfa. mesterség. határol. sorba állít. világos. közlekedési vonal. tölt. cs rendszer. körvonal. vágány egyenes. lift felszáll. hajókötél. vonalkáz. lehetséges. lenszövet. hajlandó vmire. szakma. világít. vonalakat húz. hosszirányú. útvonal. fésült len. megvilágít. emelés. fény. vonalaz. körülhatárolt. megvilágítás. könny . damil. tapintatos. politikai vonal. megtöm. felsorakoztat. fürgén. megszorít. horgászzsinór. szeret. ablaknyílás. határolás. határ. kiemelkedik. léha. világosság. egyenes irányú. arcvonás. len. sz ke. kigyullad. meggyújt. kibélel. nyomtatott sor. ág. foglalkozás. foglalkozási ág.life lifestyle lifetime lift élet életmód. gyepl szár. tájékozódás. valószín . könnyedén. hasonlóan vmihez. kötél. szegélyez. jól megvilágított. határpillér. könnyen. csillogó. segítség. (fel)emel. hangulata van vmihez. emelkedés. egyenes. vonal. tiszta közvilágitás. er dvonal. finom. óhajt. kíván. sor. meghatározott cs hálózat. megszüntet. felemel. vezeték. meggyújtás. 2. mér fonal. terepszakasz. árufajta. politika. megvonalaz. rászáll. felemelkedés. szintén határérték. határoló. csatasor. hajlamos vmire. világítás. felemelés. vonalas line linear . enyhe. megvilágítás. megtölt. gyepl . gyújtás felszínesen. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. mint. úgy amint. sokat ígér . er dítési vonal. limes. egyenlít . meggyullad. szelíd. arcvonal. elhatárolás. demarkációs vonal. leszármazás. leesik. vállalat. korlátoz. napéjegyenl ségi vonal. elhatárol. felold. írott sor. ültet zsinór. begyújt. elemel. esik. sorgyalogság. halvány. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. kiderül. vonás. kivilágosodik. felvonó. emel. ugyanolyan. láng. egy inch 12-ed része. sorbaállás. akar. életstílus élettartam ellop. jelentéktelen. származási ág. könnyelm . ügykör. ragyogó. vasútvonal. t z. síkmetszetvonal. munkaszintek közötti magasság. gyenge. leszáll (lóról). egyenes alakú. könnyít. sín. felszáll. fényforrás.1 mm. sorakoztat. közlekedési vállalat. valószín leg hasonlóan. fonal. mér szalag. irányvonal. nem hangsúlyos. vet zsinór. sápadt.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

rajtvonal. szoros kapcsolat. összevon. figyel. gyaloglás. térképez határvidék. összetömörít. szemlél. védjegy. mérték. masíroztat. felhalmozódik. házasságkötés. közös föld. nyom. eltérés. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. jelzés. piacon értékesít. vásároz. házasság. sok. jegyez észrevehet . szél. sokaság. menet lapszél. nagy nemesi cím várományosa. osztályzat. vásáron árusít. észrevesz. jelzett. számos. f nök. szintjelzés. nagymester. tömeg. misézik. megy. különbözet. nagy csomó. masírozik. fiatalúr. csomó. szoros összetartozás. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . széljegyzetel. szintjel. megjelöl. jel. árrés. árjegyzés. gazda. menetelés. jegy. csodálatos. fedezet. tengerészgyalogos. mutat. szegély. márka. jól tud.manufacture gyártás manufacturer gyártó. ottmarad a helye. összegy jt. mester. halom. kézjel. március. tengeri nyomot hagy. mozgástér. t rés. tömeg. piacon árusít. folt. gyalogtávolság. vásáron értékesít. gyalogol. széles tömegek masszív. tömeg feltérképez. cél. áruba bocsát. tengerészet. széljegyzetekkel ellát. megjegyez. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. tengerészeti. rakás. menetel. összehord. árfolyamjegyzés. összegy l. összecs dül nagy tömeg. piacra felhozott áru. határvidék. vásározás megjelölt egyesülés. szegélyez. jellemez. összehalmozódik. néz. lapszél. bója. határ. tolerancia. tornyosul. piaci áru. szegéllyel ellát. fog (játékost). lapszéli. megkülönböztetett piac. halmoz. térkép. mellékes tengerész. mise. fizimiska. tömegek. tömörít. meneteltet. felülkerekedik vmin. igazgató. piacon vásárol. jelzéssel lát el. margó. árkülönbözet. pofa. összehalmoz. szint. felgyülemlik. fontosság. vásárra visz értékesítés. ír. megfigyel. határ. fehér szél. piacra visz. óvadék csekély jelent ség . hihetetlen Mária misét hallgat. jelez. jellegzetes. széles néptömegek. fogyasztási terület. tömegbe ver dik. út. térképet készít. induló. kapitány (hajóé). piaci adásvétel. célpont. perem. forgalomba hozatal. házasodik házifecske bámulatos. jelz vonal. egymárkás. haladás. alaposan megtanul. feltüntet. part. osztályoz. masszíroz. közös birtok. kézjegy.

lényeges. lényegbevágó. gennyed. érzéki. nekem csontliszt. kifejez . vacak. testi. úr. hasonlóval kiegészít. megfékez. -hat. silány. smucig. fizikai. lejárt. baj. esedékessé válik. gondol. hornyosan egymásba illeszt. úr vmi felett. fejlettség (szervezeté) csúcs. összehasonlít. tárgy. összeházasít. összepasszít. pari. genny. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. felszerelés.vminek. alávaló. oktató. étkezés. fukar. anyag. megfelel. összeillik. egyszer . férjhez ad. számít kidolgoz. középérték . átgondolt. dologi. átlagos. kénez (hordót). szándék. összeválogat. érlel. fontos. harmonizál. szedés. középút. durva liszt. úrfi. lényeges. vmihez passzolót talál. aljas. fontos. jelent ségteljes anyagi eszközök. jelentés. ügy. megérlel. maximum. összemér. mérk zés. kézirat. lehet. eresztékesen egymásba illeszt. részletesen kidolgoz érés. tárgyi anyagok. maximum galagonya. megfontolt. szándékú értelmes. szedend anyag. meccs. érettség. érett. egymásba illeszt. közben ezalatt. ruhaanyag. téma. engem. kiforr. úr vmi fölött. gennyesedik. szembeállít. szabad esetleg. megy vmihez gyufa anyagi. összepasszol. -het. tanár. átlag. jelent . lejár. hitvány. eszközök. pedagógus kiegészít. er források. méltó ellenfélnek bizonyul. összehangol. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . szegény sorsú. talán polgármester én. tökéletesen elsajátít. megérik. dolog. közép-. házasság. párja vminek. korpa középérték. meggondolt. egyenl vmivel. váladék. tanító. szegényes értelem. anyag. felér. május. közepes. étel. jelent. illik. kérdés. összeilleszt. vmihez ill t talál. egyenrangú vmivel. méretet egyeztet. lényeg. vetekszik. gyufa. anyagias. esedékes. zsugori. minden maximális. eszközök jelentett id közben. tartalom.

geológiai rétegek. tag. megfontolt. oldal (egyenletben). istentisztelet. orvostudomány. menü kereskedelmi. összefolyás. csatlakozás. lépés.measure fokmér . tánc. találkozás. földközi-tenger. csuklóelem. mérés. rendszabály. mér. kimért. lemér. szerkezet érem közeg belgyógyászati. mér szalag. nagyság. verseny. fok. ütemes érctelep. megmér. mechanizmus. megemlít. mérték. memória emberek elmebeli említ. versmérték. találkozó. orvosi. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . collstok. varázs. lemért. köbözés. széntelep felmérés. szerkezeti tag. mérk zés. említés. összetalálkozás. osztó. vmilyen méret . vonulat. egyenletes mozgású. intézkedés. gyógyszer. orvostan. boszorkányság. felmér. testrész. okozó találkozik összejövetel. mér edény. mérés élelem. fontos. medikus. egészségügyi. értekezlet. mértéket vesz. jogszabály. mediterrán. közvetít eszköz. híres emlékez tehetség. végtag tagság emlékezetes. felbecsül. ülés. orvosság. keresked measured measurement felmérés. lényeg. mértékegység. kimér. kapcsolótag. étrend. szerv. ritmikus. földközi-tengeri. ereszték. megmért. megemlítés emlitette étlap. orvostudományi belgyógyászat. közepes. étel. hímvessz . mér rúd. varázslat középkori földdel körülzárt. orvostanhallgató. határ. párbaj. szerkezeti elem. vallásos összejövetel. méret. útkeresztezés alkatrész. törvényes szabályozás. tengerparttól távol es közeg. ütem egyenletes járású. gy lés. taktus. párviadal. hús. vel mechanikai gépezet.

érck .mere merely merger merit merits mess egyszer . 29 yard. középre tesz. kis tó. bepiszkít. középen összehajtogat. értékesség. megfelez. evangélium. 31 yard. f pontok. étel. jutalom. öntött fém. jóslat. bronz. jóslás. mer . közvetít . bet anyag. érték. kövez anyag. ezüstszín. pocsolya. megkeményedett agyag. kivándorlás. evangéliumi kinyilatkoztatás. rendetlenség. egyedüli. jelzésekkel továbbít. olvadt üveg. k alapozás. kinyilatkoztatás. öntvény. távírón továbbít. nagy mennyiség . teljes. érdemel. piszok szóbeli üzenet. üzenetet eljuttat. költözés. lehet. mód. puszta. tudósítás. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. kikövez anyag. f városi lakos. szemét. üzenetet küld. vérmérséklet. értesítés. közbüls . középszer . metafora. tehetség érdem. szókép eljárás. középre helyez. összekuszál. er szak. étkezde. kiválóság. üzenet. f városi. rendszer. telefonon továbbít. képesség. jóság. sok elköltözés. érc. fém. fúzió érdem. középen összehajt. módozat. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). kedély. összemaszatol. hevesség pálya. középs éjfél er . tavacska csupán. megolvasztott üveg. közlés. üzen. hatalom. f szempontok elront. fogás. sínek hasonlat. tó. pusztán egyesülés. mondanivaló. határ. érctartalmú k zet. közép. összevisszaság. hadihajó ágyúi. közepe vminek. tanítás. zúzalék. vminek a közepe. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . kantin. zúzott k . jövendölés. lélek. fémötvözet. érdemrend. rendszeresség módszerek méter érsek. üzenetet továbbít. bet fém. kellemetlenség. megérdemel. híradás. mezsgye. megkeményedett pala. módszer. tiszta. közép-.

mar. akna. aknát rak. emlékezet. szolgálati minisztérium alárendelt. moll. vigyáz. aldetermináns. minimális. szolgáltat h béres. röl. hiba. kicsi. darál. ver. segít. lélek. szelíd. robbantófurat. nyújt. moll hangnem. jegyz könyvet vesz fel. gyenge. emlékezés. moll-hangsor kisebbség. rl .. kiskorú gyermek. daráló. aprólékos. marós. üt. elmulaszt. habosra ver cserebogár. tükröz. józan ész. pót-. felbukkan a vízb l. megfej. nyüzsgöl dik. aprít. aláaknáz. kisebbségi. aknásít. jegyzet. tömegben körbe mozog. lelkész. szertartást végez. nézet. peremez. szándék. ellenez. értelmesség. lelkipásztor. kergülten forog. vazallus. minor. elhibázás. maratással megmunkál. bokszol. nyüzsög. miniszter. elpüföl. az én . érzület bányászik. követ. memorandum. ész. kiskorú. percnyi pontossággal mér. akarat. hirig. felügyel. kavarog. malom. református pap. lehallgat. minimum-. rl gép millió elhatározás. cél. kihasznál. zúz. elme. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). bányászott érc. csekélyebb. feljegyzés. enyém. járulékos. vigyáz vmire. lejegyez. vágy. könny . jelentéktelen. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . elver. kedv. szellem. jóindulatú. hemzseg. tejel kallóz. porít. ívperc. szögperc. enyéim. kiskorúság apró. marógép. legkisebb. segít . recéz. gyár. kifogásol. lelkipásztori. tör. melléktantárgy. tükör. vélemény. bánya. támogató. katonaság fej. bányát m vel. intéz . gondolat. bunyó. perc jegyz könyv példakép. tör dik vmivel.-m. ügyintéz . pap. elhibáz. legkevesebb. figyelembe vesz. hengerel. álláspont. pontos. hozzátartozóim. katonai.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. fejt. enyémek. kisebb. pillanat. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. elpáhol. gondolkodásmód. minimum. üzem. tej. nyújt. hadsereg. mérsékelt mérföld mérföldek hadi. figyel vmire. lelkészi. végrehajtó.. miniszteri. szolgál. vasérc. elvét. értelem. intelliencia. balul üt ki. molnár. minimumhoz tartozó bányászat ellát. házi lisztbogár. feljegyez. fiatalabbik. kedves. könny . parányi.

megmintáz. összekever. igénytelen. rosszul sikerül. mintáz. megzavarodott. folyami hadihajó. mobilitás. fels osztályos felügyel diák. igemód. eltéveszt. pénzel.elszalaszt. behallgat. hiány. forgatható fecskend . pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. összejár. gazdagság. vízsugárfejt berendezés. pénzügyi. elveszett. modell. hangnem. tévedés. kotróberendezés. modulusz modulok moláris. kisasszony. képez. mozgékony. nyomaték. képellen rz készülék. összezavart. jelz m szer. módus. indíték. keverék. sablon. z rzavar kevert. modern. minta. formál. újabb kori módok egyszer . mód. érintkezik. pénzjegy. felfordulás. pénzérme. mérvadó rezgésmód. külföldi híranyagot lehallgat. molekuláris er . lemarad. vegyül. modul. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. pénzbeli. alaprezgésmód. pénzdarab. hiányol. valutaügyi bankjegy. tévedés elegyít. nélkülöz. domináns rezgésmód. távollev . konfúzus. külföldi adást lehallgat. mozgási szabadság. pénz. mérsékelt. fizet eszköz. pénzösszeg. monitor. modellál. figyel. jólét. szokás. változékony állhatatlanság. kever. mellémegy. pénzzé tesz. mozgatható. felvev gép követési képessége. ellen rz m szer. csipke-alapkitöltés. összeg külföldi adások lehallgatója. mozgékonyság divat. maneken. külföldi híranyag lehallgatója. vegyes keverék állhatatlan. figyel . kihagyás küldetés botlás. mintakép modellek korszer . pénzzel ellát. hiba. jelent ség. hiányzó. ellen riz. keveredik. vagyon. vegyít. felügyel . monitor . papírpénz. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. pénzt ver. modális érték alakít. eljárás. felügyel diák. folyamatosan ellen riz. id pont. mozgó. ifjú hölgy. mai. veszteség. szerény módosítás. elvétés.

kedv ábrándozik. vki anyjának adja ki magát. indítvány. indokolás. babusgat. anyáskodik. ellen rzés. autón visz. inkább. létforma. hónap. javaslatot tesz. képcsöves ellen rzés. monitor-programrendszer. javasol. jelt ad vkinek.sugárzásdetektor. erkölcsös. indító. anyai gondját viseli vkinek. teher legtöbb f leg. még. termel. levertség. egerészik. kedélyállapot. hold. nagyobb mértékben azonfelül. mint. -ebb. jobbára létrehozó. f . erkölcsi felfogás. szül anya indíték. plusz. megfigyelés egyedáruság. leginkább. mozgató. jelzáloggal terhel. megokolás. lázasan keres. közszellem. mozgás. ok. indítványoz. lehallgató. eredményez. motor. erkölcsi. szül. motorozik. felügyelés. ürülés. anya-. nagy tömeg egér. halandóság betáblázás. több. folyamatos vizsgálat. autózik. örökbe fogad. elismeri a szerz séget. ezenfelül. mozdulat indíték. motiváció. kényeztet. vészjelz . szülöttjének vállal vkit. forrás. ráadásul. s t délel tt. nagyobb. diszpozíció. hangulat. autóversenyen vesz részt. anya. t n dik. javaslat. erkölcstan meg. motívum autón szállít. nagynyomású fecskend . vállalja a szerz séget. okadatolás. kiszimatol. szándék. mozgató ideg. jobban. anyaként gondoz. nagy halom. megfigyel . monitorrendszer. monitoros vizsgálat. erkölcsiség. helyváltoztatás. emellett. rosszkedv. vezérprogram. elábrándozik. többé. lehallgat. int. továbbá. létrehoz. vízágyú. monopólium hónap havi hangnem. vizsgálat. folyamatos ellen rség. l dörög mocsár erkölcs. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. székelés. erkölcs. moralitás. tanulság hangulat. figyel egység. több. reggeli halálos mivolta vminek. anyai gondozásban részesít. jelzálog. közszellem. reggel. és. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . lézeng. indok indíték. közhangulat. szellem. lelkiállapot. lehallgatás. igemód. gyeleg. nagy rakás. délel tti. azonkívül. halálozás. hangulat. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . szellem erény. létmód. felkutat. mama. motívum. mozgató izom hegy. morális. marihuána. indítványt tesz. világra hoz.

többszörös anyu. mozifilm. múzeum énekóra. fintort vág. luk. elköltözik.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. képzelt személy. sokrét . must kölcsönös. költözés. megindító filmipar. rábír. zene dallamos. mozdulat. muzikális zenekedvel . lép (sakkban) mozgatott lendület. misztérium. zenés. mozdulat. sokszoros. mozgalom. megkapó. eljárás. asszonyom. sokkal lápföld. mozi hajtó. hangosan beszél. szállítható. nyílás. megrendít . jól hangzó. élénkség. m ködés. szájával érint. -m magam misztikus. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. javaslatot tesz. mozgatás. megmozdít. titokzatos. mozgás. lépés. muszáj. titokzatosság. ürülés mozgat film. eljár. megöl. kell. tétel (zenem é). mozgató szerkezet. zenés film. mozog. sakkhúzás. nagy tömeg. mami. mozgásban lév . mozgásba hozó majdnem. némajátékban játszik. megindító. csendes. koholt dolog. száj elmozdul. titokzatos dolog. zenés játék. lépés (sakkban). torkolat. titkolózás. mozgató. naiv. mozgó. meghat. meggyilkol izom. sörfajta. mozgalmasság. nagyon. mama. kotta. mozgás. hordozható. mélyen hallgat gyilkosság. musical. szónokol. hurcolkodás. közös enyém. megható. sok. rejtelem. székelés. sár összetett. zenei dohosság. rejtély hitrege. költözik. mozgat. mozgatható. képzelt dolog. penészség. költözködés. izomer muzeum. szájába vesz. költözködés. naív . rejtélyes hittitok. mesterkéletlen. lemészárol. néma.

húsz frankos arany. hülye. természetes. nem er ltetett. elkeskenyedik. közelr l. feloldójel. közeli. nagy név. toll nélküli. sarokba szorít. hajszálon múló. megközelít közeli. beszorít. javasol. jól végzett. falnak szorít. Napóleon beszámoló. levélzet nélküli. nevez nevezett azaz. -szer . kedves. már-már. név szerint. közel. megszorít. kit z. megsz kül. vagyis nevek er s szivar. smucig. formás. megjelöl. francia krémes. megnevez.naked leplezetlen. meg nem m velt. pucér. nyers. jelleg. fukar. közeledik. fegyvertelen. lomb nélküli. megsz kít. kisebbít. nevezetesen. ugyanis. sz kül. jelöl. megkeskenyedik. tengerészkék pontos. keskenyít. sötétkék. besz kít. név. -utánzat. meghitt. nem szigetelt. mezítelen. meztelen elnevezés. dísztelen. természetesen. természet-. sz k látókör . hajóhad. elbeszél figyelmes. csökkent. közelr l érint . csekély. híres ember. összeszorul. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. vékonyít. közel lev . sz kmarkú. természet tengerészeti (hadi)flotta. alapos. haditengerészet. csinos. növényzet nélküli. korlátoz. vele született természeténél fogva. már majdnem. mellett. megállapít. vkihez közel álló. szomszédos legközelebbi csaknem. kopár. közel fekv . természett l fogva fajta. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. hajóraj. bizalmas. hírnév. nevet ad. fogyaszt. puszta. felhigítatlan. elnevez. fedetlen. fösvény. magával hozott. feloldott hangjegy. jó. h . nem jut el re. nagy formájú er s szivar. korlátolt. szoros. összehúz nemzet nemzeti. m -. zsugori. majdnem nem kevert. matrózkék. tudniillik. csaknem. sz kebb körre szorít. min ség. kinevez. védtelen. flotta. közelben lev . pontos. sz r nélküli. korlátok közé szorít. kiszolgáltatott. kis híja. összesz kül. szigeteletlen. közelít. elfogult. mégpedig. nap (kártyajáték). majdnem. ízléses. sz kít. kis híján. sajátosság. csupasz. keskeny. intim. ajánl. félkegyelm . üres. bennszülött. természeti. mozgásban akadályoz. közvetlen közel. korlátozott. megfosztott. kicsinyes. rideg. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . nagy jószág. lelassul. sz k. elbeszélés. zsugorít. közel.

sereg. bezsebel. hálóból készít. hálóval borít. meghitt otthon. szarvasmarha. kikerülhetetlen. fészkel. közömbösség. bátorság. negatív tulajdonság. vétó. fészket rak. egyik sem a kett közül. gallér. szükséges dolog. szükségképpen. választékos. banda. nélkülözhetetlen. elad. háló. legszükségesebbek. nehéz helyzet. megkövetel. elem negatív lemeze. elutasító. takaros necessarily biztosan. tárgyal tárgyalás felebarát. negatívum. elegáns. kényszer ség. természetesen költség. tartásdíj. szomszédos egyik sem. jó alakú. sz kölködés. magabiztosság. árnyékszék. hálóba üt. tagadószó. ideg. tiszta hasznot hajt. szükséges. madárfészket kiszed. szomszédság net . behálóz. szükségképpen. hanyagság. tengerszoros igényel. tagadólagos. nyomor. nyak. negatív szám elhagyatottság. szomszédok. rejtekhely. múlhatatlanul. kényszer . negatív film. matrica. társaság hálóba dob. megtárgyal. smárol. ínség. kellék. nem vesz figyelembe gondatlanság. negatív kép. elkerülhetetlen. feltétlenül. leszavaz. leszavazás. elhanyagoltság. tiszta hasznot jövedelmez. hálót csomóz. rendes. súlyos helyzet. megtagadás. negatív lenyomat. kell. tagad. életszükségletek. tiszta. meleg otthon. hálót készít. költségek. szomszédos vmivel közeli. halászik. hálóval befed. szükség. lenézés. megcáfol. kelepce. szükségesség. nemtör dömség átjut. elutasítás. szellemes. legy z. hálót feszít ki. talpraesett. sz kösség. tagadó. szükséges. elengedhetetlen. sikerült. tiszt. nettó. elkerülhetetlenül. megkíván. mínuszjel. szüksége van. találó. hálóba rúg. vakmer ség er s. ínség. tagadás. ingnyak. hanyagság. ín. megbeszél. sem bátorít. szükséglet. csapda. semlegesít. filézik. hálóba kerít. figyelmen kívül hagy. egyezkedik. baj. er . törvényszer . negativ. magától értet d en. határos vmivel. negatív. elhanyagolás. szegénység. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék.arányos. tisztán nyer. forgalomba hoz. szerencsés. tisztán keres. tiszta hasznot húz. tisztán bevesz. forgalmaz. fészek. er sít. elutasít. szegénység. nemleges tulajdonság. hálóba küld. tanya. szomszédja vminek. szükség. nettó. szükséglet kellett igények. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. elhanyagol.és hátgyapjú. szomszéd. izmos búvóhely. letelepedik. szükségszer életszükségleti cikk. negatív mennyiség. ügyes. szükségleti cikk. szükséglet csókolódzik. erezet. hálót köt. nemleges. életszükséglet. elmaradhatatlanul. nélkülözés. szükségszer en. ideg-. oldal. gondatlanság. szükségszer ség. se. ideges. ellentett.

lefülel. elfog. nyer dobás. zaj csekély.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. nem. csinos. sohasem annak ellenére. ellop. bevágás. nóna. karcolás. kellemes. er nlét. legközelebbi apró. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. lop. siti. éjjel. pontos. felt nés. soha. névhez tartozó. jard. horony. fiktív. elcsíp. mindazonáltal modern. lerövidít. pártatlan. becsap. új frissen. senki annak ellenére. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . névre vonatkozó egy sem. felmar. szomszéd. lopás. szomszédos. dutyi. szép. kedves. rszoba. jó. felt nés tárgya. legközelebb álló személy. mindamellett. legutóbb. szabatos. kilenc múzsa. azonban. jelentéktelen. nyakon csíp. finom. szajrézás. éjszakai. mer leges. elnevezésre vonatkozó. barátságos. érzékeny. név-. éjjeli. igényes. nominális. szabályos. börtön. nemleges szavazatok. h vös. normál. senki. minap. rovátka. mindazonáltal sem norma. rovátkol. bemetsz. semmilyen. vesz éj. semmilyen. aranyos. újból. névleges. semmi. kicsorbulás. most. rendes. semleges ország egyáltalában nem. névszói. rovás. lárma. semmi. begy jt. mindamelett. állapot. megfújás. közvetlen mellette fekv . mer leges vonal. válogatós kitalál. kényes. elvesz. semmiféle. helyesen megfejt. szabályszer . név szerinti. megkarcol. találatot ér el. semmiképpen. csekély. meghatározhatatlan. újra hír. azután. tagadás. kapitányság. vájat. senkiházi elhíresztel. csorba. közömbös. nagy senki. semleges. miki. kilenc. csórás. éjszaka. egyik sem. sitkó. megfúj. közvetlenül utána. következ szám. nemrég. este baseballcsapat. következ levél. hírek újság következ . kondi. egyáltalán nem. nem nélküli. bemetszés. nemmel szavazók. letartóztat. közvetlenül mellette. helyes. semmit sem. normális. természetszer . visszautasítás jelentéktelen ember. normatíva közönséges. újonnan.

orrával nyom. hang. kiönt . újszer November hát. sehova atom-. neves jegyzetek egyáltalán nem. észrevesz. kiönt cs . mag-. hatósági értesítés. fürkész. nukleáris ellenszenves ember. eszme. semmit felmondás. figyelem. figyelem. toldat. pedig. tudomás. szagol. fúvóka. háborgatás. figyelemre méltat. néhány sor. megjegyez. jelentéktelen esemény. semmiség. feljegyez. értesítés. megemlít. alkalmatlanság. angliai román stílus. most hogy. regény. cs r. hangjegy. rend rspicli. szaglász. rövid újságcikk. kötelezvény. zamat. zéró. figyelembe vesz. szokatlan. kifürkész. szimat nem figyelemre méltó. kár. megszagol. ugyanakkor. közismert novella. hatósági felszólítás. mostanában sehol. vélemény rövidáru hírhedt.híres. kényelmetlenség. figyelmeztetés. semmi. illat. nulla. megjegyzés. most.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. bankjegy. jegyzetekkel ellát. orrával érint. kedv. kiírás észrevette elképzelés. semmit sem. tudomásul vesz. megjegyez. magyarázat. alkalmatlankodó személy. jelenleg manapság. kivalo. azonnal. széljegyzet. orr. nyomoz. akkor. jelent s rövid levél. normandiai. hajlandóság. tapasztal. jegyzet. közlemény. megfigyel. kellemetlenked személy. orrán keresztül beszél. jelen. újfajta. kiugró. adóslevél. jelen pillanat. porlasztó. nemsokára. jelentéktelen dolog. orr-rész. sziklafok. felszólítás. szerkezeti kiugrás. fogalom. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. szándék. notesz híres. jegyzék. kiszögellés. feljegyzés. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . normann. nemsokára azután. orrával dörzsöl. hangnem. kellemetlen ember. jelentéktelen személy. értesít . kiszaglász. szaglás. kellemetlenség. bejelentés. tudomásul vesz jegyzetfüzet. megfigyel. nevezetes. észlel.

bizgenty . taktus. szerkó. jó b r. tárgy. betart. fennáll. megjegyzést tesz. n vér. megszámoz. csinos n . tárgyi(lagos). dolog. megállapítások. lekötelezés. halkeltet . figyel. szopik. ellenez. egy mennyiséget kitesz. fellépés. csemeteiskola. számos dajka. dajkál. becéz. beteget ápol. gyámolás. gyermekgondozó. társaság. óvást emel. homályos. érvényben van. megjegyez. sokaság. vacak. besorol. dajkamese. objektív. csinos lány. sorszám. szoptat. ápolón . tárgyak adóslevél. gondoz csecsem szoba. számlál. célpont. elfed. házszám. zavarás. jó csaj. beteget gondoz. sérelem fonalszám. kifogásol. észrevételt tesz. szándék cél. lekötelezettség. számok. akadály. kétes hír . nevetséges ember. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. tapasztalatok észlel. felnevel. szerz dés. mózes negyedik könyve. ütem. kötelesség. karjaiban tart. ember. elhomályosít. kiválasztott személy. el adás. megjegyzés észrevételek. megfigyel. nyilvánvalóan Magyar . cél. izé. numerus. ziccersorozat. érlel magában. megszámol. alak. tapasztalat. nevel hely. csoport. gyermekszoba. fazon. elnyer. szerelés. tiltakozik. tárgyi. ruci. személy. kötvény.ny g. faiskola. vers nagyszámú. észrevétel. sokan. ápoló. megfigyelés. feladat. tompa. szám. valami. táplál. elfogulatlan. tapasztal. sötét. számoz. csemetekert. hozzájut. m sorszám. marihuánás cigaretta. cucc. szánalomra méltó ember. megszámlál költemény. észrevesz. jelentéktelen. zavaros észlelés. tartozás bizonytalan. egyén. létszám. kiválasztott. tárgy (modul). sok. tárgyilagos objektumok. figyel . megünnepel. megfigyel . felfedez. ruha. nevetséges dolog. kötelezettség. megtart betartó. ismeretlen. terhes ember. megtartó elér. kap. ápol. célkit zés. számok könyve.

támadás. felbukkan. hivatalos. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. túlsúly -ból. el fordulás. alkalmi. sajátságos. létrehoz. hivatás. megkülönböztetettség. egyenl tlen. esély. adódik. okoz. utód gyakorta. gyakran. kivált. ajánlat. merészel.kinek a. kibérlés. sarjadék. tisztekkel ellát. megesik. lezárva. okot kiváltó alkalom. eshet ség. megpróbál. esemény. eset. felemás. furcsa. eset. mesterség. távol b n. nem páros. tiszt. birtokbavétel. sokszor. alap. kínálkozik. különös. nem elfoglalt. véletlen. okkupáció. alkalmat ad. v. különbség. el fordul. félre. felkínál. foglalkozás. el. foglalkozás birtokbavevés. távoli. köztisztvisel . elzárva. sérelem. hivatalnok. sértés. fels bbrend ség. elfoglalás. hatósági közeg. le. kedvez körülmény. nyújt hivatal. megszállás. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often . betöltés (üresedésé). esetenkénti. megkísérel. munka foglelkozási foglalt akad. ajánl. alkalom. el ny. ki. felajánlás adakozás. egyedülálló. nem egyszer. páratlan szám. ok alkalmi. nem használatos. birtoklás. elfoglaltság. leszármazott. s r n. megtámadás. fél pár. több ízben. véletlen alkalmilag elfoglaltság. véletlen esemény. páratlan szám egyenl tlenség.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. szertelen. tisztvisel . valamivel több mint. visszamaradt. két ünnep egybeesése. bármilyen. szám feletti. szerepel megtörtént bekövetkezés. megtörténik.minek a kikapcsolva. páratlan. párját vesztett. bármelyik. messzi. különc. valószín ség. kínálat. helyzet. nem szokásos. szabad. vezényel hatósági. tisztvisel hivatalosan ivadék. kínál. egyes. v. nyújt ajándék. vétek felajánl. messze. bekövetkezik. közhivatalnok. iroda katonatiszt. szokatlan.

irányít. egyesített. m velet.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. -ról. operációs. lyuk. bekapcsolva. m veleti. bezsíroz. alkalmazást nyer. kezdeti. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. értesülés. kidugaszolás. megoperál. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . el idéz. -hez. m ködik. vízhatlan ruhanem . operatív. csupán. ember. feslés. nyitható. öreg. csak. bevezetés. olaj. ugyanaz. egy. m ködtet. derülés. kedvez alkalom. üzemben tart. nyit. rés. be(kapcsolva). közben. operál. zenedráma érvényes. kezel m ködnek operációs m tét. -re el re. kenetes beszéd. kinyitva. felavató. egyetlen. nyílik. -n. hogy. -r l. felfedés. -nál. vízhatlan ruhaanyag. k olaj. vminek eredményeképpen. üresedés. üzemel. megolajoz. operáció. csak éppen. kezdete vminek. tovább. hatással van. nyitott nyitott kivirágzás. -re. kinyitás. hír. -ra. iránta egyszer az ember. feltárás. véghezvisz. feléje. egyik. eleje vminek. valamin. vmi mellett. kilátás. pontosan akkor. vízhatlan vászon. harcképes. vezet. -én. információ. rögtön azután. be. nyílás. kivéve hogy felé. kikapcsolás. azonos. -nél. régi. -hoz. bejárat. megkezdés. felé. tovább kinyit. felbontás. üzemeltetés bevethet . -höz. -on. zsíroz. érvényesülési lehet ség. sima duma. hézag. érvénybe lép. ezer fontos egység. megnyitás. hadm veleti. kinyitható. egység. egyedüli. hatályos. kezdet. m ködési. tisztulás. -en. hat. tisztás. opera. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. olajoz olajvállalati részvények id s. nyitás. okoz. -ön. valaki egyesek azonban. els hívás. befolyásol. ó. kihajtás. egyazon. járat. -ra. megszakítás. megüresedett állás. egyetlen.

kelet felé fordulás. parancsol. el ír. feltételek. orgona. szóbeli vizsga narancs zenekar. szabadon választható. száj-. szervesen összefügg . telefonos. ellenzék. parancs.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . vezényel. alkalom. gépvezet . megbízás. látó-. rang. társadalmi osztály. átlagos. szervezett. elrendel. gépész. szemoptimális. sebész. eligazodás. szóbeli. optikai. irány. határozat. tájékozódás. szerves. érzékszerv. közönséges. miel tt. szervezeti . érdemrend. irányító. összefügg . rendjel. megrendelés. rendel. megrendel. igazgat. sorrend. optimum der látás der látó el vételi jog. kezel . utalvány rendezett el írás általános. tájékoztatás organizational szervezési. rendelés. lehet ség ellentétes ellenkez . rendszeres. pappá szentel. szemben lev ellenállás. vélemény ellenfél alkalmas id . szerv egységes. szemben. utasítás. hétköznapi. kedvez alkalom. keletelés. lovagrend. ellentét. szervezet szervezett eligazítás. operátor. száji. menü. ellenkezés. rendelet. megparancsol. rendez. szervi szervezet szervezett szervezés. felszentel. hírközl szerv. rituálé. zsöllye osztály. orgánum. választás fakultatív. szakvélemény. el tt. politikai irány. szokásos. észlel . szerzetesrend. nem kötelez . rendszer. orientáció. rendes. rend. szembenállás látási. vendégl emberi hang. telefonközpontos nézet. opció. elrendez. ellentétes. ellenzés. szájhang. telefonkezel . vagy orális. m szerész. szabály. tetsz leges beállítások. opciók arany.

legels . vége. befejez dött. új utakon járó. egész felszínén. skiadás. fennálló. minden pontján. kiáradás. keresztül. nagy. kimenetel. zendülés eredmény. fel. kiemelked . vázlat. küls felkelés. folyomány. szavak kifelejtése a szedésb l. rendkívüli. széltében. célponton túl becsapódó lövedék. mindenütt. általános. kimen teljesítmény. másformán. különben. kell. felüli.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. termelési eredmény kezdet kinn. másképpen. küls felület. eredeti példány. között. eredet. másképpen. kit n szerte. valami (a mi) mienk magunk kiüt. illene. nevezetes. újszer . mindenütt. kontúr. rendest l eltér . vminek a külseje hátralékos. másikat. körvonal. végig. ki. munkaköpeny. különc. skézirat. kimenet. over overall . mint. rendezetlen. selejt. máshogyan. külseje vminek. felett. sök. átugrik vmin. kívül. szabadban történ . muszáj. hatos ütés (krikettben). leküzd. szembet n . küls . jeles. másik. további. ismételten. iskolaköpeny. kimagasló. eredend . esedékes. originális. túl. rendkívüli eredetileg bevett. termelés. kezdeti. legnagyobb. küls oldal. elintézetlen. közül. stípus. származás. kirobbanás. s. másféle. kihagyás. máskülönben erkölcsi kötelezettség. els dleges. egyedi. átfogó. több. különös ember. aut. szerteszéjjel. -b l. eredetiesked . fels . célon túl men lövés. különös. óhit . önálló. -ból. szemléletmód hozam. újsütet . egyéb. egész felületén. hosszú lövés. kirak. szabadtéri küls áttekintés. felesleges általában. furcsa. kötelezettség. másképp. felül. kiváló. kötelesség. másmilyen. kellene. kinn. átjut vmin. otthonka. sajátos. többlet-. hátra. ortodox más. valamib l. elintézésre váró. elmúlt. származás si. forrongás. alap-. különleges. kint. furcsa ember. eredeti ember. kifelé. remény. többiek egyébként. hagyományos. kitörés. végig. legy r. els rend . semmi. munkanélküli. át. selejtes holmi. kifizetetlen. látszat. ellenkez esetben. külszín. teljesítmény. szaporítás (kötésben). másokat. másként. követelmény házon kívüli. sorok kifelejtése a szedésb l. borító. rendkívüli. vázol kilátás. mást. kint. kívül. küls rész. vége. egészen. eredeti. hanyatt. kibúvás. jelent s. másképp. küls . végs . körvonalaz. többi mások.

málha. tömít. iram. bosszúság. poroszkálás. leveg b l irányít békés. csomagol. fáradság. tengeren túl. zsúfol. tempót diktál. oldal lapok fizetett fáj. lépés. tömörödik. szoknyafogó t . tengeren túli áttekintés beismer. poroszkál. reggelig külföld(i). hirtelen. csomag. büntetés. festékkel bevon. nagy léptekkel ró vmit. cimborálnak. igyekezet. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. lelép. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. bemázol. egyenruhás kifutófiú. meger ltetés. lapszámmal ellát. lépked. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. becsomagol. szoknyafogó csat. nyomasztó. máról holnapra. járásmód. paginál. kerestet vkit. meggondolt lépésekkel megy. összeszed. szoknyafelköt zsinór. sebesség. pakli. összeválogat. festi magát. összecs dülnek. rakás. fájás. el z éjjel. tulajdon(jog). lassan halad. doboz. csomag. ütemre menetel. beecsetel. fenyítés. teletöm. ha megengedik. fenyíték. iramot diktál. kilép. lap. tulajdonjog Oxford. szülési fájdalmak befest. csendes. tömeg. lépésben megy. összeáll. egész éjjel. fájdalom. bepakol. összegy jt. kínoz. vki engedelmével. dobozol. tulajdon. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . Csendes-óceán konzervál. nevét kiáltva keres vkit. gyötrelem. lesújtó. csomó. lapszámoz. saját. poggyász. halom (program)csomag. fest. kisinas. gyötör. vajúdás. megsemmisít .összefoglaló. elismer. éjszakai. betördel. külföldön. el z este. szállodai kisinas. (lap)oldal. csomagol csomagok. nyugalmas. kellemetlenség. menetsebesség. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. kimért lépésekkel megy. falka. csomagol apródként szolgál. apród. megtöm. gyorsaság. jégtorlasz. batyu. kín. borogatás. járás. szenvedés fájdalmas fáradozás. összepakol. elsöpr . összever dnek. fájdalmat okoz. éjszaka folyamán történ . bevall. lassan megy. ecsetel. festék. külföldi. becsomagol.

átlag. luxusszálló. karó. páni félelembe esik. bevet deszka. szobafest . hasonlóság. párhuzam. megfakul. fanyereg. esküdtnévsor. szakasz. köles. kifest. páni. szélességi kör. párosával összerak. felfordulást okoz. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . könyvtábla-mez . elveszti a lélekjelenlétét. új bekezdés. mázoló. keretmez . palánkkerítés. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . kiköt kötél. pari árfolyam. páni félelembe ejt dolgozat. orvosok körzeti jegyzéke. hátrész. elfehéredik. halványít. esküdtek névjegyzéke. bekezdés. kapcsolótábla-mez . riadalom. hatáskör. vontatókötél festés. cölöp. paragrafus. fejvesztettséget okoz. megfelel . mennyezetmez . esküdtszék. léckerítés. faborítás. fakít. tábla. körülhatárolt hely. hegyes léc. vminek a párja. fatábla. sávdísz. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. elveszti a fejét. kerítésmez . faburkolat. pánikba esik. színtelen. pánikba ejt. pari. elhalványít. padlómez . színét veszi. névérték. kifakít. rületbe hoz. ablaktábla. püspöki rezidencia fényét veszi. puma. sápaszt. szavakkal ecsetel. hídmez . rémüldözik. kirúzsoz. párhuzamos vonal. határ. m szerfal. megfest. vakrémület. melegágy-tábla. z rzavar. esküdtek lajstroma. házaspár. terület. fórum. papír. jel. szigetel lemez. bordaköz. szerelékfal. jelz szövetsáv. leír. ajtótábla. lefest. hosszúkás alakú fénykép. egyenérték. királyi rezidencia. újság cikkely. pánik.festmény témájául szolgál. kifakul. fejtési mez fejvesztettség. nyeregpárna. festmény. el kel mozi. vmivel megegyezik. fényét veszti. nyereglap. megszédít. palota. munkaközösség. színét veszti. tomboló sikert arat. hasonló. falmez . mez kre oszt. fest m vész. dúsított érchalom. halvány. megegyezik vmivel. kerítés. burkol. fejetlenség. léggömbburok-mez . párja vminek. z rzavart okoz. táblákra oszt. vasalódeszka. panel. királyi palota. paragrafus megfelel vminek. fakó. fejetlen kapkodás. egyenrangúság. faburkolattal ellát. palánk. fejvesztetten kapkod. vminek megfelel. pár. kugár. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . vádlottak. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. m szertábla. kifesti magát. fakul. pelyvapikkely. szárnyburkolatmez . vádlott. deszkakerítés. kis újságcikk. bizottság. napi hírek rovata bekezdés. árfolyam. halovány. cövek. egybevet. fogat. kép egy pár. egyenl ség. bekerített hely. elhalványodik. megfakít. párhuzamba állít. elsápaszt. sápadt. párhuzamos. párhuzamos vmivel. érseki rezidencia.

továbbhalad. elmúlik. képesség. parlamentáris. utazás. parlament alkotórész. résztvesz bizonyos. passzolás. b nrészes. részben. elfogadtat. m velet. párt. ügyfél. forrás. rész-. részvétel. elkönyvel. kiváltképpen. elválik. füzet. részleges. igazolvány. plébánia dísztér. részbeni. kettéoszt. feladat. hágó. levizsgázás. el z. átmegy (vizsgán). részesség. szóbanforgó személy. felbomlik. társas viszony. passzol. park. átadás. összejövetel. áthaladás. parkol. füstjárat. s. katonai anyagraktár. parti. részes keresztülmegy. engedély. fél. elmegy. múlik. partnerként szerepel. történik. részlet. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. különös. halad. eltölt. anya. részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . részletes. társaság. különleges. buli. átjáró. folyamat. kitétel. megszavaz. darab. részrehajló részben hozzájárul. elválaszt. illet . részek. szül atyai. tehetség osztag. tölt. parkolóhely. hegyszoros. szakasz. apa. nem vesz észre. kötetrész. pasas. meghalad. táj elfogult. gyülekezet. vendégség. eredet. részleges. határozatba megy. üzlettárs kereskedelmi társaság. telik átutazás. feloszlik. meghal. részt vesz. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. részes. rész. bet zés. elhalad. megy. sikeres letétel (vizsgáé). társ. megel z. alkatrész. elvonultat.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. osztott. vidék. szerves alkatrész. cs . bevezet. társulás adottság. kútf . részlet-. parkosít. lerak. szoros. cinkostárs. országrész. választék (hajban). szólam. szerep. megtörténik. pontos. elhelyez. átad. különítmény. dolog. elmegy. szétválik. m veletelem. táncpartner. kaliber. közrem ködik. kezdet. elfogad. vadaskert. el fordul. rész. község. vezeték. szül i szül k Párizs egyházközség. továbbad. fogas. brigád. egyén. parciális. pofa. kézmozdulat. oldal. átfutás. folyosó. szétválaszt. kapcsolat áthaladt. hengerüreg. különösen részben partner. átkelés. alak. darabol. kötelesség. áthaladás. szerz d fél. elbúcsúzik. áthalad. túlhalad. helyenkénti. elt nik. telephely országgy lés. társul. átereszt . csoport. tájék. tag. túljut. töredék. körülkerít. eltelik. csapat. egyéni. átsiklik vmin. szokatlan f leg. részbeli. út emberi érintkezés. párt. ok. felülmúl. parókia. zsúr. menetjegy. elléptet.

karámba zár. épp jókor. után. írás. kín. vev kör alap. illetmény. bér. elmúlás. karámba terel. fizetség. járóka. elmúlt. járda. út(vonal). indulat. szenvedély. mellette el. versenypálya türelem beteg. csúcsérték. írótoll. n stény hattyú. motívum. szenvedés passivum. elmen . kell alkalommal jött. kell id ben jöv . védnökség. fizetség. gömböcske. rajztoll. akolba terel. fogalmaz. tiszteletdíj béke békés. tétlen el. ír. szerelmi hevület. viszonoz fizethet fizet bér. futólagos. passió. írásba foglal. pálya. kifizet dik. passzív. megcirógat. fölényeskedés. bekerít. szerelem. kerti ösvény. kifizet. kegyuraság. páciens. szenved . templom. büntethet . speciális. futó. el élet. hegye vminek. falapát. siti. író büntetend . sitt. lapogatás. vereget. séma fizet. kerékpárút. régi. ketrecbe zár. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . vminek a hegye földm ves. akol. szemellenz . rálegyintés. kell pillanatban. halk lépés. rész. elt nés. ültetvény. jézus kínszenvedése. rekesz. fizetés. türelmes állandó kuncsaft. mellett. facip . gyengéd ütés. börtön. tet fok. veregetés gyalogút. paraszt egyházközség. tollhegy. megtérít. fizetés. megpaskol. nagyon. jellegzetes. saját. rizetes cella. kell alkalommal jöv . megír. gyenge ütés. gát. lapicka. büntet . különös. szenved alak. talp minta. csendes. patrónus. sajátos. akolba zár. kell id ben jött. múlt id . tollforgató. el vmi mellett. egyéni. ólba zár. dühkitörés. karám. orom. halál. maximum. toll. jellemz . múlás düh. sablon. legyintés. klumpa. példa. út. elhaladás. pártfogás. passzió. talapzat. tömb. furcsa. kapóra. ösvény. pártfogó. történelem. múlt. kiegyenlít.passenger passing passion passive past utas arra men . vmin túl. sajátságos. védnök állandó vev kör. kátrányoz. megvereget. rekesz. simogat. darabka. kisállat. bezár. összeterel. kuncsaft. állandó vev . tulajdon ól. túl alkalmas pillanatban. bezsúfol. sajátszer . igen. madártoll. különleges. szerelmi hév. ketrec. útvonal. töltés. szenvedélyes szerelem. nyugodt csúcs. gyalogjáró. ütögetés. elvonulás.

észlelés. tökéletes. személyiség ami engem illet. elvégez. permanensen. véghezvitel. személyesked . szívós. rokonok népek -ként. személyi. kitartó. kimagasló személyiség. hibapont. szerepl . m ködés. család. engedély. permanens. hibátlan. végrehajt megtétel. kis ecset. jelenkor. személy-. bevégez. személyi hír. személy. tanítási óra. rudacska panzió. ceruza. saját. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. tartós beleegyezés. teljes. talán lezajlási id . örök. hátrány. büntetés. teljesítés. hozzájárulás enged. pont. performance m ködési adatok. tartó. személyesen permanently állandóan. id . tökéletesen eljátszik. tartósan. megenged engedélyezett állandó. id köz. tartam. mondat. periódus. eljátszás. id tartam. folyamatosan. nép. személy szerint. népesség. visszatér id köz. engedélyez. részünkr l. kor. ecsetel. tartós egyén. óra menstruáció állandó. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . ismétl d . ember. teljesít képesség. ma. részemr l. ceruzával rajzol. személyi hírek egyéniség. kész. fázis. felfogás befejez. vminek révén százalék érzékelés. nyugdíj. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. engedély. benépesít. körmondat. személyes. állhatatos. valaki egyéni. köznép. személy. el adás. megtesz. munkások. korszak. pénzbüntetés.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. alkalmazottak. emberek. keringési id . stíl-. ember. maradandóan. játszik. id szak. maradandó. ceruzával leskiccel. ceruzával jelöl. ceruzával ír. teljesít. észrevétel. pont (írásjel). ceruzával felvázol. magán-. maradó. büntet . ceruzával lerajzol. folyamatos. szakasz. történelmi. ismétl d id köz. individuális. tökéletesít teljesen. ciklus. ceruzával megjelöl. korabeli. penzió. kifogástalan. engedélyt ad vmire. el ad. véghezvisz. teljesítmény. folytatódó. kötbér. szerepel. szak. játék. lakosság. elvégzés. min ség. kialakítás.

fotó. csipeget. bölcseleti. csákány. kecses. piano. leszedett. távlat. kérvényt benyújt. telefonál fénykép. ima. fázisokra oszt. személyzet kilátás. szed. fázis. felterjesztést intéz. kiszemelt. szavakba foglal. hegyes. java vminek. csúcsos. testi fizikai szempontból. kérelem. legjava vminek. válogatott. kipiszkál. szemelt. rávesz rábeszélt fütyi. díszes. szakaszait meghatározza vminek. kérve kér. üres szavak. Péter esedezés. tép. állapot. felirat. mozzanat. folyamodványt benyújt. vminek a java. fizikailag. piszkál. feliratot intéz. vminek a színe-virága. kifejez. felterjesztés. esdekel. fohász. higgadt. fogpiszkáló. könyörög. folyamodvány. gondosan megválogat. fázisokra bont. természeti. kiválaszt. nyelvi fordulat. szúr. kér. üres szólam frázis fizikai. váj. szólam. gondosan kiválaszt. könyörgés. kiválasztott. mackó. józan. beadvány. távlati meggy z. szakasz. bölcsészeti. színe-virága vminek. megadó. szedett. bölcs. letép. invalidus. filozófiai. hívás. testileg fizika halkan. kopaszt hegyes vég . eszeget. mondás. mélyen szántó. fok. kereset. kérvény. periódus. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. perspektíva. kiszed. filozófikus. természettani. kitétel. mondat. szólás. petíció. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). természettanilag. kérelmez. gyógyhatású. filozófusi. zongora kiszemel. kikeres. telefon. fázaisait meghatároza vminek. szedeget. hímvessz . orvoslásra szoruló. fázisba hoz. id pont. látvány. kiválogatás. leszed. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. kép fénykép. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. frázis. csipked. kuki. mérsékelt. eleje vminek. rábeszél. gyógyító. kiválogatott. páncélszerkény. picked .

csetri. hozzátold. válogatás. áramellen rz jelz lámpa. tiszt. elfurulyáz. vezet. dobás. kompozíció. cs vezetékkel ellát. tér. szedés. alkalmaz. helyez. fuvolahangon eldalol. megtold. gyapjúszövet felületi tisztítása. otthon. kereskedelmi piac. rózsaszín . zenedarab. rábíz. útmutató. állít. feltörés. tet pont. sorrendiség. térség. cs . sorrend. zsinórral szegélyez. sipít. felüt. nem teljesen kiégett tégla. vendégl . révkalauz. furulyázik. hajít. vaker. pálya javítását ellen rz mozdony. sípot fúj. kissé balos. hajósíppal összehív. lejt södik állás. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . város. ellen rz mozdony. mérsékelten baloldali. csúcspont.színe-java vminek. tesz. mértani hely. dalol (madár). pont. furulyán eljátszik. lefest. m tárgy. vetél átdobása. teríték. tisztség. kiválasztás. ül hely. tet fok. dudán eljátszik. szüretelés ábra. nyaraló. szöveg. sípon eljátszik. lejt sség. kiválogatás. liheg. sír. csipkedés. magaslat. rész. állóhely. hányódás. foltoz. cs vezetéken átszivattyúz. osztóköz. felismer. földbe ver. toldoz kalauzol. kicsipkedés. szöveghely. helyiség. takaros ércszemelés. dob. dugványoz. ügykör. vetülékfonal átdobása. rókavadász. megfoltoz. zsinórral beszeg. fütyörész. guvríroz. sorhely. helység. tekercs. dudál. eltilinkóz. felállít. vég (szövet). pénzdarab. irányít. helyezés. alácsövez. ábrázol. tévékép mozi darab. hangot vmihez mér. ércválasztás. alapterület. sípjelzéssel összehív. el re bukik. osztályozás. munkadarab. pipa. gümölcsszedés. ércválogatás. szegf . fiatal lazac. földbe szúr. el futó mozdony. lejt. hajítás. villa. munkahely. hely. hajlásszög. bekátrányoz. borzasítás. bábu (társasjátékban). lejtés. terület. sivít. sípjelet ad. veres frakk. ritka példány. leír. kormányoz. csákányozás. tilinkón eljátszik. megválogatás. pilóta borsos (történet). rózsaszín. cs szer en vasal. kinyitás. megtisztítás. alkatrész. hangmagasság. ereszkedik. kis vitrolás keskeny tattal. beszurkoz. felad. uzsonnázóhely. pikáns (történet). csövön át továbbít. k vel bélel. helyérték. fütyül. esik. bölényhárító. sípjelzést ad. próba-. érzékeltet. sípol. elárusítóhely. színdarab. halandzsa. film. kísérleti. zsinórral paszpoloz. fürge cselle. kihelyez. táborozik. duma. cs vezetéken továbbít. csúcs. rózsás elvezet. lakás. bódé. fuvolázó hangon beszél. koaxiális kábelen továbbít. étterem. baloldal felé kacsintgató. kövez. tilinkózik. passzus. tet hajlás. kalauz. vezérl csap. jelz lámpa. fogosztás. kép. vetülékfonal beverése. rendez. meghatároz. rang. rí. hivatali beosztás. vezet . vetülékvonal bevetése. hivatali tisztség. kormányos. bogáncsolás. hivatás. bukdácsolás. d lés. szurok. megillet hely. sipító hangon beszél stand. szüret. fújja a dudát. elhelyez. eszközöl. csipegetés. legjobb a maga nemében. kitétel. árucikk.

jóvátesz. kicsinált dolog. tisztán látható. tapaszt tesz vmire. termés. lap. kocsiel tér. gépállomány. trükk. peron. színezetlen. alapelvek. nyomólemez. emelvény. préseléssel fényez. felszerelés. megrendezett. terasz. sík. polgári. gurító. kihív (kártyát). tervezet. vázol gyalul. akkulemez. tesz (kártyát). eszmei sík. színjáték. csúnya. lemez. lógás. állomási el tér. játékosan mozog. szinte. alföld. gyáregység. bemázol. odaragaszt. szintén. kifáraszt. platán. bevakol. elhelyez. alakít. szórakozás. színvonal. kezel. kupa. plató. betapaszt. közönséges. szint. nemesfémmel bevon. vasúti kocsi peronja. flastromot tesz vmire. növekedés. szónoklatok. névtábla. m anyag. kártérítést fizet. m fogsor tartólemeze. fed. politikai program. géppark. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . szabad. félreérthetetlenül. nem csinos. platform. dugvány. agyonrak. ültet. kitervelt. vágány. színdarab. ipari berendezés. kotyogás. forgat. szervezett. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. sz . titkosrend r feljavít (talajt). egyszín . szabad mozgás. rónaság. megken. repül gép. eljár. sima. begipszel. fémétkészlet. kétdimenziós. kotyog. dísztelen. számtábla. lapít. nyomódúc. játéka van. vasúti kocsi platformja. vágány peronja. eszmei sík. lapály. alaprajz. felülnézet. detektív. lövegtalpazat.placing helyezés lapos. sértett ábra. galvanizál. lemezel. tervrajzot készít. boglárfa. gipszel. mángorol. egészlapos ábra. eljátszik. egyszer . letelepít. fedélzetpárkány. egyenletes felület . fáraszt. szállítóvágat. nemesfémmel befuttat. érthet . uni. túlhalmoz. gyár. alaprajzot készít. kijátszik. letapaszt. nyilvánvaló. dobogó. tisztán kivehet . gipszbe tesz. síkbeli. svindli. formálható. cserje. állás (istállóban). padlóemelvény. világos. fon. játék. hangszeren játszik. aranyoz. csemete. hordfelület. ereszke. színm . képlékeny. beken. elhalmoz. vakolat. hídpadlózat. fémlapokkal fed. gyalu. odatapaszt. tapasz. vasal. bánik vkivel. nem szép. rend rspicli. síkidomszer. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. gyártelep. róna. pódium. leplezetlen. tábla. elgondolás. el ad. síkság. egyenletes. hazárdjáték. gipszvakolat. padozat. palánta. világosan. ezüstnem . érthet en. beépített ügynök. terv. el re kif zött svindli. síkfelület. fényképez lemez. tiszta. fedélzet. nyíltan. szónoklás. laposít. üzem. játszódik. tányér. síklap. szétlapít rakfelület. nyílt. szimpla. növény. játékmód. sík. tervszer tervezés besúgó. tervezett. darab. szemmel látható. leragaszt. plasztikai ezüstöz. sima felperes. tervez. egyenes. megtervez. néz nek álcázott színész. versenydíj. klisíroz. flastrom. klisé. lopott jószág. közérthet . vastagon beborít alakítható. nívó. el adás. platánfa. megtervezett. berendezés. telitalp. szárny. holtjáték. tisztán hallható. mintázatlan. begipszez. tervrajz. fennsík.

lenyel. kiélezés. kihegyezés. lyuk (biliárdasztalon). földnyelv. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. kérdés. kimutat. földdarab. fémvég f z .szerencsejáték. kard. mutat. vers költ költemények. elfojt. színiel adás. nyílt. tömör. pontérték. csúcs. gyors váltakozás. viselkedik vkivel. rátesz (kártyát). mutogatás. szórakozás. pluszjel. elt r. bezsebel. bekerítés. helyzet-megállapítás. csomagolózsák. játszik. ceruzahegy. gázzal telt üreg. éles. tervrajz. összeadásjel. sok vmib l ábrázol. írásjelekkel ellát. hézagkikenés. többlethegyszakadék. óhaj. jólét. m ködik. örül élvezet. kürtjel. megcéloz. célzás. konnektor. örömet szerez. összeesküszik. visszatart. fészket készít. ponteredmény. hegyez. szerepel. terv. mez . interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . ék. varrott csipke. cselekmény. zsák. mozgása van. vonás csúcsos. hely. kif z. m ködés. gazdagság. bekerített alakulat. tetszés b ség. visszafojt. fugázás. tartalom hozzáadva. több. gyönyör ség. tollhegy. gyönyör. csattanó. poén. diakritikus pontok. öröm. munkahelyr l való távolmaradás. állja a vadat (kutya). akadályoz. diakritikus pont. lyukba taszít. térképez. kéj. váltóállítás. mutatás. tollszem. jellemvonás. tréfa. pontozás. nem mutat. földfok. nyert labda. eltulajdonít. tizedespont. többlet. él. kihézagol. beállítás. oldal. pont. meg. mini. munkaszüneteltetés. szabad játéka van. háromszög (puufjátékban). legy r. zsebre tesz. katlanba szorult alakulat. kieszel. megtart magának. pozitív. hegyfok. táska (szem alatt). félreérthetetlen. részlet. vízzel telt üreg. hegyes. fészek (szelepé). kötélvég hegyezése. diakritikus jel. diakritikus jelek. szól (hangszer). beirányozás. költészet. irányít. egység. fugáz. eléggé. kiélesítés. zseb-. kihézagolás. pontérintkez . katlan. szó nélkül elt r költemény. és. fészekbe helyez. szabad mozgása van. mutatás. pontszám. kisebb érclencse. kedv. összeesküvés. külön. költ iség ág. tetszik elégedett. hézagolóhabarcs. vel s hézagolás. megjátszik. érintkez csúcs. költ iesség. megmutat. plusz. cselszövés. zsebébe tesz. kitervel. légzsák. lényeg. szemhegyezés. er t vesz. zsebre rak. táncol. rámutatás. központozás. hegyezés. zseb. lyukba lök. dalszöveg-jelölési mód. megelégedett. tervez. váltócsúcs. szerkeszt. tervel. hegy. miniat r. kisebbségi sziget. parcella. örömet okoz. elrejt. elfektet. játszadozik. játszás. kedvtelés. zsebébe süllyeszt. zsebre vág. t . telek. fali csatlakozó.

kissé. népszer . rend rség. elektródpólus. közös alapba összead. m szaki egyetem kis tó. elpukkan. hirtelen tesz. evez rúd körletrend. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . eljárásmód. rúddal hajt. fény. irányvonal. szegényen. fényez anyag. zászlórúd. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. közös bevásárló iroda. pukkant. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. trösztösít. csúcsszervbe tömörül. gyanús vállalkozásba beránt. közkedvelt. szavaz. rászed. fater. rendet csinál. er iket egyesítik. takarítás és rendcsinálás. váratlanul. jó modor. nép-. választói névjegyzék szennyezés. suháng. csúcsszervbe tömörít. durran. nyél. politikai mesterkedés. sark. rendszabályoz államvezetés. politika. gyorsan megy. bot. pukkanás. lop. szénsavas ital. népies. közös eladó szerv. csendes mély víz (folyóban). köpköd. bels pálya. csapat körmérk zés. szegényes gyengén. csiszol. konnektor. pontok. szegényesen elcsattan. közös alapba üsszegy jt. puff. politika. szavazat. váltó. szegény(es)en. durranás. elválasztórúd. összegy jt. kicsiszol. lengyel. pattogtat (kukoricát). rend r. pólus. póluspont. biztosítja a rendet. políroz. szennyez dés m szaki. közrend r. zálog. kellemetlen felel sségbe beránt. szavazás. tócsa. medencényi víz. tavacska. leszavaz. fényesít . politizálgatás elnyer (szavazatot). kevéssé. durrant. karóz. fényezés. összead. népi. pózna. kocsirúd. rászoruló. rúd. emel rúd. kidúcol. pop-. rés. pattog. próbálkozás. közös eladó iroda. hirtelen megy. közös bevételezés. szobarend. karó. sarok. felpattogzik. tó. aládúcol. érdekszövetségbe tömörít. szavazatszámlálás. lengyel. bels kör.3 négyzetméter. hirtelen pápa könnyen érthet . gyorsan tesz. mér rúd. alkalmi piaci csoport. fényesít. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. elsüt (fegyvert). összedob. fiatal fa törzse. kifényesít. rúddal taszít. árboc. pukkan. össztét. rendbe tesz. pukk. becsap. közösen kezel. elektród. 25. köhög. érdekszövetség. kifinomít. szegény. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. kap (szavazatot). kil . elpukkaszt.03 méter. szavazóhelyiség. laktanyarend. eldurrant. zaciba csap. közös bevásárló szerv. pocsolya. medence. rosszul. fels árbocsudár. ragyogás. kitér vágány. államtudomány. tisztít. horgászbot. közös készlet.points Poland fali konnektor. origó. sarkpont. leszavaztat. csiszoltság. vezérelv fényez. 5. fenntartja a rendet. önz pártpolitika. táborrend. papa.

bef z. jelz pózna. elhelyezkedés. pozíció alapfokú (melléknév). szárfa. viselkedésmód hordozható aktatáska. kilátás. kinevez. lehet ség lehetséges esetleg. kiköt város. kiöml nyílás. rállomás. levélgy jt szekrény. irattartó. hivatal. rszem. küls magatartás. hely. ajtótok. bejárat. pozitív mennyiség. birtokol. javak. kanna. elhelyezkedés. fart ke. állás. igenl en. postahivatal. odaállít. kiragaszt. osztályrész. postakocsin utazik. postakocsi. bedob (levelet). kifejezetten. porció. életmód. rhely. vörös bor. népszer ség anyagsokaság. dúc. plakatíroz. céloszlop. tartóoszlop. oszlop. meger sített állás. bal oldal (hajóé). ajtófélfa. cölöp. bili. kiköt . hajóablak. daruoszlop. sasfa. pózna. ércpillér. bögre. részlet. küls viselkedésmód. tényeken alapuló határozottan. darab. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). fekvés. parancsnoki tisztségre kinevez. portré. postára ad. igenl . rséget elfoglaló csapat. bödön. pillér. szénpillér. megszáll. ágyúlék. felad. van. beöml nyílás. pozitív fénykép. rcsapat. kipellengérez. postáz. oldalnyílás-fedél. feltétlen. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . rész. pozitív kép. könny ügetéssel lovagol. hord. függ leges ereszték. er d. pozitív. talán halottszemle. küls viselkedés. tartóborda. izzítócsésze. felállít. alapfok (melléknévé). bevett állás. vagyon eshet ség. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. lesbe állít. startoszlop. tényleges. tám. jelz oszlop. ablakfélfa. diapozitív. levelezés. ablaktok. elkönyvel. napi posta. népesség balra fordul. mappa. helyzet. posta. raktárnyílás. esetlegesen. sors arckép. 40 x 51 centiméteres papirosív. raktár. kelengyével ellát. bukottak jegyzékébe iktat. kifejezett. konyhára való vad meglövése. gyorsan utazik. értesít. irattáska. megszállottság gyarmatok. rév. balra tart. rendelkezik vmivel. állást elfoglaló csapat. valós. tájékoztat. karó. visel. nyílás. sorompó. biztos. valóban birtokában van vmi. állít. helyesl . városkapu. veszteséglistára rávezet.popularity population népiesség. képmás. állító. kupa. szelel akna. postán küld. jelz karó. kifüggeszt. miniszteri tárca adag. kiházasít. birtokol vmit. portói. portói bor. lövöldöz. szegélyk . könny ügetéssel vezet. l rés. személyleírás Portugália állapot. lakosság. van vmije birtoklás. felbérel. hatalmába kerít. elhelyez. szolgálati hely. kerékvet . rákfogó kosár. szelel lyuk. kapufa. hajó bal oldala. kapu. járás. tényleg. katonai hely. határozott. gyorsan jár. közzétesz.

font sterling. konzervál. kérlel. tál. értékes. edzés. lövés. praktizáló dogmatikus. nyomor. apróra tör. könyörgés el bbi. feltételes. puskavégre került vad meglövése. er . ól. kér. potenciális. silányság. nagyítóképesség. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. folytat. teljesítmény. tapasztalati. nagy. kecses. gyakorlat. hajtóer er s. szükség lehet ség. gyakorlatias. célszer . gyakorló ügyvéd. kerámia. üt hiány. hathatós. rohamsisak. fegyveres er . teljesít képesség. pragmatikus imádkozik. energia. fajansz. gyakorlati. er teljes. megel z drága. hatalmas. meghatalmazás. fontoskodó. ínség. oknyomozó. pinka. szoktat. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. lehet ség. kérelem. er /hatalom. hader . lövet. uralom. mód. precíziós. gyakoroltat. fazék. gyakorol. tényleges. korsó. serleg. fazekasm hely. zománcedény. tehetség. cserépbe ültet. marihuána. sok. lappangó. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. vasedény. szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . hadsereg. kérés. fazekasmesterség. k edény. próbál. agyagedény. alkalmaz. képesség. áramot ad. szokás.6 g> ( . agyagáru. gyakorlás. finnyás. magasfeszültség elektromos áram. hatáskör. rejtett potenciálisan agyagárugyár. könyörög ima. korábbi. agyagm vesség. olvasztótégely. pacientúra. gyakorlatba átvisz. konyhára való vad elejtése. áram.készítéséhez használt papírfajta. krumpli elektromos feszültség. hatalom. el z . rál . terrakotta. áram alá helyez. tét. karámba zár. gyakorlati alkalmazás. font <453. jogkör. ököllel ver. imádság. befolyás. gyakorlati. precíz pontosan pontosság. szegénység. hatvány. karám. medd ség. lehetséges. praktizál. edény. rákháló. k edénygyár elkerít. élesség. trenírozás. megvalósítható. praxis. felhatalmazás. gépesítés. tekintély. praktikus. nagyítás. gépi er . cserépáru. hatalmasság. virágcserép. elektromos áram. fazekasáru. fazekasság. klientéla üzelmek gyakorló orvos. z. testi er . mesterkélt pontos. nyomorúság. okfejt . ügyes. nincstelenség. fazékba tesz. helyzeti. cserép.

igénybe vesz. leszorít. jelent s. elnök. el készület. természetvédelmi terület. megjelenés ajándék. beállítás. láthatatlanul jelenlev lény. elnökség egyetemi rektor. egyéniség. bemutatás. felvételi. átadás. sajtó. hajsza. feldolgoz. fogadó terem. bemutat. terhes. jelenlegi. jobban kedvelt. felkészülés elkészít. beterjesztés. nyomda. kötéllel fogdosás. összeszorít. imprimatur. er szakkal toboroz. uralkodó jelenléte. szorítás. hatással van. jelenleg. elnökválasztási hírlapirodalom. védett terület. kiváló min ség . tartalmasság. prés. présbe tesz. el ad. kizárólagos terület. kedvezmény el nyök. rezervációs terület. vasal. szorít. jelen. benyújt. elnöklés. szorong. ajándéktárgy. azonnali. tolongás. összenyom. összezsúfolt tömeg. nyomás. er szakkal besoroz. tusa. simít. kedvezés. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . könyvnyomtatás. befolyással van. rektor elnöki. uralkodó megjelenése. kedvezmények el nyben részesít. jobban szerett horder . kézszorítás. elnöki tisztség. sajtol. domborít. tolong. könyvespolc. megnyom. mángorol. fehérnem s szekrény. tömeg. siettet. prémium el készítés. jelenlét. bead. most. jelenlev lény. ölel. átölel. helyiség els rend . nyújt. verbuvál. hasas. megszorít. osztályon felüli. el zetes. kihallgatási terem. szekrény. kinyomható. kiváló. el készít . tálalás el adta azonnal. szorongás. cs dület. összefacsar. nyomtatás. el készít. készül dik. kötéllel fogdos. b velked . készít. el terjesztés. ránehezedik. kiprésel. átnyújtás. ház hozzátartozó telekkel. bevezet . ajándékoz. jobban szeret el ny. rányom.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. sürget. nyomul. mindjárt. összeszorul. verbuválás. nyomható. er szakos toborzás. nyom. kivasal. vemhes bevezetés. ruhásszekrény. rögtön bef tt. présel. jelenlev ajándék. mostani. terhesség állapotos. kényszerít. felkészítés. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. sokatmondó. nyomdászat. rekvirál. el nyben részesített. felvételi vizsga épület. kikészít el fordulás. meg riz. jelenvaló lény. összeütközés.

uralkodó hercegné. g g. világos. meggátolás. f . primum. kevélység. nyomófeszültség. nyom. betanít. si korszak. tájékoztat. lebélyegez. els (rend ). lenyom. nyomtatás. leginkább alap. felettes. els . kiváló. eredeti alapoz. önérzet. nyomtatott bet . nyomtatásban megjelentet. virradat. kitanít. sanyarúság. színe-java vminek. el z . kit n min ség. els dleges. kontaktmásolat. alapmázolás. rézmetszet. pirkadás. benyom. min ségi. nyomtat. els . fényképmásolatot készít. becsül. mestergerenda. meglehet s. metszet. remek. kioktat. tettes. prevenció el bbi. korábbi. zsákmány ár. tekintélyes feltehet en. t ke els sorban. tet fok. eléggé. alapszínt felrak. párbajozó fél. megel zés. legjobb. árapályt növel (égitestek együttállása). legfontosabb. hírlap. eredetileg elemi. hercegn elöljáró. szarufa. igazgató. itat. tet fok katolikus pap. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . kiadás. kópia. feszültség. túl korai azel tt. megel z . nyomtatott. els rend . nyomtatvány. szép megel z megel zés elhárítás. szorítás köztiszteletben álló. csinos. üzemanyaggal tölt. nyomtatásban kiad. fametszet. szögperc. megakadályozás. el zetes. bélyeggel ellát. megbízó. tiszta. begyújt. meggyújt. etet. tercia. prím. árat megállapít. kezdeti elem. pecséttel ellát. legels . vízzel telít. els sorban. feltételezhet en. valószín leg bájos. törzsszám. hajnal. sürg sség. kiváló min ség. lenyomat. el zetesen. másolat. bet típus. virágzó. f ként. els dleges. bélyegez. fénymásol. satírung. herceg. rányom. korábban áldozat. puskát tölt. 16 pontos bet nagyság. kényszer. prémium. hajnalhasadás. kinyomatás. legjobb része vminek. t zsdei prémium. eredeti kezdetleges. nyomóer . nyomat. öntvényminta. kinyom. nagyon. s-. tavasz. elsietett. meglehet sen. nyomás. újság. pap els dlegesen. kezdet. fényképmásolat. préda. megtölt. beáraz. elkövet . elv nyomdai bet . önt minta. tökéletesség. rangos. alapfestés. más vászonra felhúz. értékel büszkeség. telít dik.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. nyomás. telít. kinyomat. els rend min ség. el bb. bet . legfontosabb. nyomtatott bet kkel ír. alaphang. nyomott. f nök. lábnyom. alapelv. nyomással mintáz. primitív fejedelem. príma.

hadizsákmány. megbecsül. vmi el tti els bbség. el z . valószín leg. valószín . titkosan el jog. magánterület. emel kar. kutasz. titok. díjra érdemes dolog. titoktartás. emel rúddal kifejtett emelés. kiindul. elhagyott. várható talán. nagyra tart. m velet. prioritás börtön. kiváltság. emelty . eljárásmód. nem nyilvános. magánélet. magános. forgáspont. elkülönített. házf nök. perjel. váratlan lelet. el remegy. val szín ség feltételezhet . folyamatban van. személyesen. próba. különálló. privilégium kiváltságos jutalom. különjárat bizalmasan. díj. zsákmány. régebbi. minta. mér elektróda. elkoboz. halad. szonda. magánélet. magányosság. megel z . magánjelleg . kipróbál. titkos. magány. zártkör . nagyra becsül. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. korábbi. lefoglal. lehetséges. eljár. magán. igen értékes valószín ség. díjazható. díjnyertes. nyomdatermék. értékes. nem remélt lelet. zsákmányul ejt. folytatódik. elkobzott hajó. privát. lakáson belüli egyéni elkülönülés. elfog. ered. elfogás. egyedüllét. el tti. díjazott. els rend min ség dolog. értékel. várhatóan alapos vizsgálat. kutat. egyéni. visszavonultság közlegény. magányosság. lefoglalás. eldugott. fogház egyedüllét. közkatona. díjazott dolog. folyamat. másolatot készít. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász.pamutszövet. hézagmér . kitapogat. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. bizalmas. elvonultság. szondáz probléma. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . jutalomdíj. kiváló. nyeremény. el zetes. felbecsül. kit n . egyedi. emel rúddal kifejtett nyomás. prior. zsákmányol. kémlel. magán-. megvizsgál. magántermészet . becsül vmire. mér szonda. taksál. félrees .

f iskolai tanár. tanul jövedelmez ség el nyös. hasznot húz. körvonalas színházi díszlet. el állít. profil el ny. professzor. beperel. szül. jövedelmez . id réscsatoló. eredményez . feldolgozóegység. term termékenység. szerzetesi fogadalom. terem. kidolgoz. eljárás. szelvény. mély. el idéz. haszon. termék. hasznára van. termés. termény. hitvalló. beható. hoz (kamatot). bemutat. hozadék. oldalnézetben ábrázol. szakember. kiadvány bevétel. oldalnézet. terméshozam. profit. hitvallás. mesterség. hasznos. felvonul. értesít . jövedelem feldolgoz. körvonalrajz. élethivatás. szakért i. eljárások. függ leges metszet. gyümölcsöz . idom. alkot. megmunkál. szorzat. arcél. program célkit zés. hasznára válik. hivatásos. jegyz könyv. folyamatok feldolgozás. nyilatkozat diplomás. szakmabeli. szakma. processzor gyárt. termel . kiad. megmunkálás feldolgozó. klisíroz. rövid életrajz. termel. m sor programok programming programozás . létrehoz. haszna van. termelékenység. term képesség termékek foglalkozás. termény termelés eredményes.proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. vonul feldolgoz. szabad foglalkozású. metszetben ábrázol. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. lenyomtat. mélységes értesít . m veleti szerv. szakmai egyetemi tanár. tartósít. kikészít. okoz. haszon. szakszer . profi. szakért . szellemi foglalkozás. nyereség. körvonal. valló formázó szerszám. létesít. termékeny. hasznot hajtó. készítmény. szakmabeliek összessége. jövedelmez . perel. színre hoz. felmutat. rentábilis alapos. folyamat. hivatás. termelékeny.

promotor doktorrá avatás. létesítmény. magasabb osztályba bocsát. átél. kimélyít. tulajdon. segít. sz kebb értelemben vett helyesen. kilök. csinos. fejleszt. kitervez. terv(ezet). múlik folyamat. hajít. rész méretek. ill en. reklámoz. haladva. kit n . alaposan. jellegzetes. haladó vet. kiemelked . el mozdítás. tulajdon. hármas szabály. ingatlan. tulajdonság. faszol. hányad. el írásos fokú. el léptet. valódi. szigetel. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . lenyomat hírverés. alkalmas. aránypár. kiugrik. próbatétel. illedelmes. kil . el írt szesztartalom. elutasít. beruházás. rendes. tervrajz. kioszt. dob. kiszögell. ildomos. lenyomatot készít. szeszfok. helyes. el terjesztés. tulajdon(ság)ok birtok. lehúz. helyénvaló. halad. tervezet. igéret. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . célravezet . kivetít. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. kutatási feladat. természetes színekben ábrázolt. méretarány. gyorsít. levonatot készít. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. fondorkodik. megfelel . terv. derék. el segít. szesztartalom. bizonyíték. kigondol. szép szál. propaganda finomkodó. szabályszer . arányviszony. impregnál. tervbe vesz. tulajdonság. igaz. progresszív módon. elvet. ill . terveket készít. arányba állít. elgondol. haladó szellemben. jellegzetesség. hamisítatlan. kémcs . haladás. el rehalad. ígéret megígért el relendít. méretez. hírverés. támogat. tagoltság ajánlat. jelleg. kiáll. vázol. pártol. korrektúra. szerez. el írt szesztartalmú. indítványozás. bevisz. tulajdonképpeni. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. saját. -mentes. tervez projectek felt n . próbának vet alá. szó szoros értelmében vett. vízhatlanít. bevezet. -biztos. kísérlet. kiváló ígér. fejl dik. szép. kirepít. összhang. kutatási téma. kelt. arányosít. tanújel. birtok. tisztességtudó. el mozdít. -álló. el léptetés. ellenállóvá tesz. sajátságos. szít. el segítés. tervezget. javaslat. vagyon arány. próba. elképzel. takaros. maligánfok. kipróbálás. vetületet készít. kefe. viszony.progress progression progressive el menetel. javul. csór. arányosság. reklámozás bizonyság. indítvány. illend . javaslat. tömít. igazi. vetít. tervet készít. hatlan. komplett. terveket sz . el rehajít. megfelel en kellékek. kefelevonat. kinyúlik. átváltoztat. jellemz . haladvány fejl d . hozzájárul. sajátos.

védettség. vállalkozás hétköznapiság. ideiglenes. igazolás. véd. öntelt. megvizsgálás. véd gumi fehérje tiltakozás. id leges. prózai. meger sítés. jólét. védelmez . oltalmaz. kipróbál. megvéd. rendelkezés. önhitt. véd vám. szolgáltat feltéve ad. nyújt. lehetséges üzletfél. bizonyítás. oltalmazó. üzlet. távlat jövend beli. eleség. szakma. védelem. várható kilátások. óvó. gondoskodik. leend . élelmiszerekkel ellát. folytatás (mesterségé). próza(i). véd . intézkedik. dokumentál. védelmez . kutat. közvád. véd megvédés. szolgáltat feltéve hatáskör. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. próba. igazol. menlevél. bizonyít. pszichiátriai lélektan. pszichológia psychological lélektani . bizonyul. próbára tesz ad. menedék. szolgáltatás. tartalék átmeneti. kipróbálás. terület vidéki ellen rz próba. unalmasan beszél b nvádi eljárás. érvényesít. ügy. véd vámrendszer oltalmazó. m ködési kör. pompás. beszerez. véd vámmal véd védett biztonsági. ellát. kilátás. látvány. kimutatás. óvszer. ellátás. lehetséges fél. konjunktúra megóv. bebizonyítás. esetleges jelölt. oltalom. indítvány. vád érclel hely. óvó. elmeorvostani. megállapítás. intézkedés. tiltakozik protokoll büszke.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. próbatétel. védekezés. óv-. remény boldogulás. javaslat. nyújt. probléma. prózaiság. próbalevonat-készítés élelmiszer. leszögezés. gondoskodás. remek bebizonyít. tétel. tartomány. próza. lehet ség. lehetséges vev .

els lehúzás. felsrófol. felemel. vonzóer . nyilvánosság. terv. szivattyú. döfés. országos kiadvány. kikérdez. vonz. befolyást gyakorol. tevékenység. szembogár. lehuzatot készít. megszerzett bevásárló. fogantyú. valódi. nyomórúd. fortély. slukk. intézvényes. áru eladását er lteti. támasz. vontató firtat. von. vásárlás beszerzett. meghúzás. feldicsér. próbalevonatot készít. elméleti. tolakszik. szakít. nyilvános. megtaszít. nyakon csípés. meghúz. folytatni. sz zi. szepl tlen. közzétesz. húzóer . vegyítetlen. csatolóhorog. szín tisztán cél. levonatot készít. letartóztat. revolvert ránt. vontatóer . közösségi. rendelvényes. levonat. pumpál. el ny. finom. vásárló. küzdelem. rángat. közönség. közös. vontatás. megrántás. reklámoz. vétel. húzás. kocsma. megránt. üldözés. söntés általános. lefog. kihúz. tanítvány. vev idegen anyagtól mentes. nyomat. igazi. z elfoglaltság. húz. labda átütése jobb oldalról bal szélre. jó összeköttetések. ereszt (gyökeret). kis id . korty. szed. megszerez. enged. húzható. kiadó. húz egyet. razziázik. fölény. tanuló beszerez. kedvez esély. hatása van. ránt. nyakon csíp. hírverés. nyilvánosság. népszer sítés. kefelevonat. rend ri razzia. italbolt. rántás. vonzás. szívogatja a pipáját. forgatás. hozam. sürget. húzófogantyú. rajtaüt. lök. köz-. hatol. energia. elemel. puszta. balra húzott ütés. szándékol. elbocsátás. el ny. cibál. könnyítés. kiterjeszt. evez. keresés. szerez. pénzhez jut. húzás. emel rúd. iszik egy kortyot. igyekezet. fogás. hamisítatlan. fülönfogás. nyomást gyakorol. üldöz. egyszerre felhúzott sörmennyiség. tép. színtiszta. protekció. megdöf. jókora húzás. kiírás. próbanyomat. tiszta. törtet. megjelentet (könyv)kiadó. követ. megvesz. emel szerkezet. nyesi a labdát. közlemény. korrektúra. könyvkiadó verseny. csupasz. kiránt. szándék.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. csór. közzététel hirdetés. erélyeskedik. nyom. er ltet. törekvés. evez csapás. nyers. kút. vontatás. húzó. pumpa. zés lökés. pöfékel. vonzást gyakorol. hajt. visszatart. protekció. sz zies. vontat. szivattyúz büntetés. balra nyesett ütés. lop. nyomul. ló visszatartása. siettet. evezés. kefelevonat megrángatta evezés. pupilla. lökdös. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . szerzemény. tervez folytat. legtöbbet ígér . kis id szak. megtorlás diák. szúró fájdalom. pénzzé tesz. letartóztatás. m ködés. er feszítés. lehúz. kefelevonatot készít. reklámozás nyilvánosan kiad. megvásárol. válságos pillanat. felöklel. papucscip . b ntelen.

átlósan hajt. királyn ként uralkodik. vezérnek bevisz quarter quarters queen . szállás. felt n reklámozás. poszt.34 kilogramm (us). kihasznál pushing put puts putting energikus. homoszexuális férfi. továbbjut min ség. rámen s. korlátoz. negyeddolláros. korlátozott. címernegyed. képesített. nagy tömeg. nagy mennyiség. tapintatlan. 457 milliméter. új negyedbe lép. mennyiség. min sítés. szarufal. négybe vág. lakás. szélrózsa vonásának negyede. égtáj. címerpajzs osztása.7 kilogramm (gb). módosítás. taszít. négy részre oszt. jogot nyer. négy részre vág. oldalfal. képesítést szerez.ügynököl. golflabda beütése a lyukba. negyedévi bér.9 hektoliter. korlátozás. lerakás. szorongat. hátulja. 2. tolás. hátsó rész. szorgalmaz. 2 fok 48 perc 45 másodperc. szorít. átváltozik vezérré. világtáj. prozódiai jel. id tartam. taszigál. negyedmérföldes síkfutás. kvártélyon van. tetter s. átkutatja a terepet. kegyelem. szállítás. szorult helyzet. rádióval irányított célrepül gép. lökés. gépbehelyezés. 25 centes pénzdarab. képzett. hátsó fertály. képzés. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. helyet kijelöl. tartam. taszítás. királyné. n stény. nagyméret tet fed pala. támadás. négyfelé vág. letevés. szálláshely. kvártélyoz. meglök. tesz. négy részre szel. negyedév. királyn vé koronáz. keréknyomot nem követ. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. negyedévi lakbér. következ negyedbe lép. hangos reklámozás. kegyelemadás. megnövel. óranegyed. negyedhang. negyedóra. végigszimatolja a terepet. tolakodó. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. királyn t csinál vkib l. módosít. el terjesztés. id mérték. tömeg félév. vezér (sakkban). negyedel. kvártély. bekvártélyoz. évnegyed. negyedrész. irgalom. vállalkozó szellem . tompor. királyn . posztot kijelöl. törtet dobás. felnégyel. negyed dollár. munkába vétel. feltétel (kérdésé). 25 cent. beszállásol. dáma (kártyában). táj. min síteni. helyezés. er szakos eladási módszer. új negyedbe fordul. min sít. megnyom. címerpajzs felosztása. rámen s eladási módszer. tevés. kvantitás. negyed. terjedelem. városnegyed. letétel. négyel. 12. szálláskörlet anya. golflabda begurítása a lyukba. toló. 11. tol. lökés. be van szállásolva. (el)helyezés. módosított feljogosít. fels fedélzet hátsó részének oldala. vetés tesz elhelyezés. négyfelé oszt. törekszik. négyeléssel egy címerben egyesít. holdnegyed. 440 yardos síkfutás. feltételes. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. képzettség. bérnegyed. tolás. vitorlarúd küls része. szálláson van. elszállásol.

életpálya. rádiókészülék. mélyreható. száguld. vizsgálat. feltúráztat. egyszer . rajtaütés. suhan. él . razziát tart. diszkrét. kihallgat. él lény. hányad. rácsozat. portyázó rablóhadjárat. zuhatag. fut. kétségbe von. rácsap. gyökeres. ráront. rádióaktív rajtaütést hajt végre. megnyugtat. kutatás. eleven. szelíd csendesen. fosztogat. rátör. kikérdez. szitkozódik. siet. lóversenyen lovagol. él sövény. kutat. versenyez. gyorsan fut. rádióüzenet radioaktív. vágtat. teljes er vel m ködik. él sövénynek való növény. verseny. versenyzés fajgy lölet. kérdez sködik. radikálisan rádió. korlát. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. gyökjel. kifoszt. nyomozás. nyugodtan egészen arányos rész. végigpusztít. radikális alaposan. gyorsan ver. hirtelen támadás. eleven hús. béke. halk. kétség. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. faj. rádión közvetít. karfával ellát. portyázik. kontingens. gyorsan. váratlan támadás. versenyt fut. rács. kontremin. portya. keresés. razzia. sebesen fut. rácsapás bekerít. razziázik. tartó. rátörés. üresen nagy fordulatszámmal járat. éles. csendes. futtat. felkutatás. probléma. csend. sín. érezhet en rugdalózó. érezhet en mozgolódó. megrohanás. vasúton utazik vasút raid rail railway . megtámad. pörget. lecsendesít. hivatalos vizsgálat. vita tárgya kérdések élénk. gyök. karfa. sebesen gyorsan békés. nem felt n . nyugalom. gyors. megrohan. gyökeresen. rasszizmus sugárzás alapvet . korláttal ellát. verseny-. kifogásol. rohan. támadás. rajtaüt. teljes sebességgel m ködik.quest question csaholva hajt. nyomon van. rádión lead. verseny faji lóversenyzés. fegyveres betörés fosztogatás céljából. kérdez. rablótámadást vezet. rádióhíradás. keres. nyugodt.

összevon. rangsorol. besorol. variációs határ. szabad tér. törköly gyors. felold. legénységi állomány. vaktában tett. kiterjedés. kapacitás. összeszed. kör. min sít. csatlakozik. épít. megszüntet. vaktában mondott. rally. társadalmi osztály. magasabb rangban van. orrfacsaró. l tér. domborm v . avas. rangfokozat. sorakoztat. megszöktet. tartozik. szellemi befogadóképesség. tagok meger szakolás. elrablás. térség. vaktában történ . kiugró felemelés kicsúfol. ugrat. kiemelked . konyhai t zhely. emelt. hirtelen. közkatonák. sorban következik. fekszik. terjed. áporodott szagú. feléled. tökéletes. sorakoztat. változási tartomány. beoszt. szabad legel . köznép. termeszt. gy löletes. rendszertelen. felkelt. dombornyomású. növel. megemel. emelkedés. kelt (tészta). egyszer tagok. kilengési tartomány kötélbak trágár. b zös. el teremt. magához tér. felemelt. terület. rang. nyúlik. l távolság. magához térít. legénység. gyülekezés. durva. emel. fokoz. visszataszító. romlott. lövölde. betölt vmilyen rangot. tartomány. illetlen egyszer emberek. er re kap. sorba állít. ébreszt. elterjedési terület. burjánzó. hatásterület. elrendez. nagyon termékeny. nemi er szak. záporoz felvet. kigúnyol. hatáskör. összegy lik. terjedelem. tiszta. l táv. el léptet. szabad vadászterület. nagygy lés. kóborol. körzet. meger södik. feléleszt. megront. nevel. felemel. elrabol. véletlen. távolság. el idéz. rend. nagyságingadozási tartomány. heccel. felhoz. kelt. s r . összegy jt. túraverseny. buján tenyész . kiemel. rangban megel z vkit. véletlenszer telérvonulat. felébreszt. fizetésemelés. gusztustalan. nagyságingadozási határ.railways rain raise vasúti technika eláraszt. kiterjed. dús. gyülekezik. társadalmi rend. összegy jt. magasra emel. csúfol. találomra tett. fedélzetre húzott horgonylánc. sor. ércrégió. új életre kel. k zetrégió. sorba állít. ércprovincia. barangol. felver. undorító. labdamenet m ködtet módszertelen. tér. taxiállomás. teljes. sorozat. kilengési határ. felnevel. er szakot követ el vkin. osztályoz. pazar. elrendez. irány. találomra történ . megnövel bolyhozott. gyülekeztet. életre kelt. dúsan term . osztályoz. sor. népség-katonaság. zápor. fekvés. tenyészt. sebes gyorsan. sor(ozat). feltartott. rászegez (puskát). gúnyol. buja. özön. húz. gúnyt z. esik. osztály. állomáson lev taxik. rendez. besorol. változási határ. felsorakoztat. meggyaláz. er re kapás. repce. dombor-. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . utálatos. büdös. megbecstelenít. kerület. meger szakol. kiálló. sorba rak. elhalmoz. es .

szint. szövegértelmezés. olvasnivaló. könnyedén. adogat (bef z nek). értékel. értékelés. eljut. küll . érzelmi visszhang. amikor. hordtávolság. kiváló. megvásárol vkit. láthatár. nyújt. nyirkos. mérték. szakképzettség. válasz. rája. olvasott docens. el zékeny. díjszabás. tekint vminek. visszahatás reaktor felolvasott. korrektor. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . földnyelv. megmunkálatlan. interpretálás. teljesen. tarifa. szívesen jelzés. érték. olvasottság. díjtétel egy kevéssé. elér. olvasással eltöltött id . készen. megadóztat. felolvasó. gyorsan. arány. megért. egyszerre átlátható folyószakasz. amikor. reakció. bevégzett. ér vhova. hajlamos. leér. létrehoz. elérhet ség. nyomdai korrektor.rare rarely félig sült. kategória. fok. egy kicsit. hatótávolság. felolvasás. m szerállás. távolság. felfogó képesség. inkább. terjedelem. vmilyen osztályba tartozik. hegyfok. korrektúraolvasás olvas kész. éppen akkor. kinyújt. megdorgál. hosszú d l ben felküzdi magát. ár. kiterjed elér ellenhatás. hatáskör. olvasókönyv készségesen. olvasó. kivételes. olvas. hamis vallomásra bír. el adó. olvasás. m ködés. nyers. olvasó. elég. adót vet ki. sugár nyúl vmi után. kémhatás. zord. sebesség. ésszer . helyi adó. folyó egyenes szakasza két kanyar között. eléggé. befejezett. kinyúlás. fürge. árfolyam. magyarázat. sorol vhova. megérkezik. abban a pillanatban. elérhet . hajlandó. hajónak egy nekifutással megtett útja. felér ésszel. szövegváltozat. ügyes. reagálás. hatókörzet. karhossz. émelyeg. el készít. érintkezésbe lép. nekifut. rang. kiterjedés. megközelíthet ség. megfejtés. számít vminek. leolvasás. gyorsaság. be nem hegedt. arányszám. kinyúlik. tapasztalatlan. becsül. kiértékelés. értelmezés. racionális feldolgozatlan. elér vmit. zöldfül fénysugár. pompás. tengeröböl. olvasmány. meglehet sen arány értelmes. el adásmód. készpénz. olvasás. duzzasztott vízszint. olvasásmód. megveszteget. józan. tüzelésre kész. ritka ritkán lehord. nyúlik. rend. mérv. levesz. helyzetértékelés. hányingere van. könnyen. tartozik vmilyen osztályba. elkészített. olvasat. kamatláb. állás (m szeré). fürgén. megfog. terjed. hozzáférhet . olvasással töltött id . korrektúrázás. hatósugár. fennhangon olvasás. osztály. leszid. osztályzat. elérés. felveszi az érintkezést. egyetemi docens. felvisz. kikészítetlen.

gondolkodás. lázadás. felismer bevett. ok. valóban állam. nyugta. megindokol. felelevenít. fogadás. rendelkezésre álló.túlzottan el zékeny. szolgálatkész. korszer . rendbe tesz. realisztikus. felkelés. fellázad. megvalósít. birodalom. legutóbb. elismert. készséges. javaslat . recepció. nem régi. zendülés emlékeztet. elfogad. indokolt. friss. jelenkori. érvel. realitás. bevett. visszavon átvétel. okfejtés felkel . mostanában. elfogadott. újszer a minap. irányadó elfogad átvétel. elismert. rájön realizmus. kap. visszahív(ás). fejteget. fog (adást). gondolkodik. valóságos észrevesz. vesz (adást). megszokott ajánl. újabban. tanácsol recommendation ajánlás. közel lev . az utóbbi id ben. nyugtáz befogad. valóság. gondolkodó. lázadó. elfogadott. okoskodik elfogadható. múltkor. szívélyes. kézhez vesz. újkelet . blokk. valószer életh ség. fellázadás. befogadás. indok. fogadtatásban részesít. valószer ség igazán. vétel gazdasági pangás recept elismerés. visszahív. értelmes. vétel legújabb. zendül ellenállás. mérsékelt ésszer en. vendégül lát. indíték. orgazdaság. a napokban. minapi. felvétel. tények. méltányos. realista. újabb kelet . ésszer ség. gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. felidéz. felismerés elismer. ésszer . fogadtatás. felfogó. nemrég. valószer ség életh . valódi. fogad. értelem. visszaemlékszik. gyakorlatias. tény. átvesz. minap. meglehet sen érvelés. tényleges. modern. most keletkezett. királyság ész. megkap általános. nemrégiben átvétel. kéznél lev . elismervény. mai. következtet.

beszámoló. pleonazmus. jegyzék. kirablás (bányafáé). kihozatal. életrajz. személyi min sítés. bolsevik. visszaszerzés. vörös golyó. emlékiratok. déli államok visszafogadása a polgárháború után. érckinyerési százalék. megtalálás. évkönyvek. felesleg. visszakap. visszavezetés b beszéd ség. helyreállítás. újjáépítés. feljegyzés. pirosság. talpraállás. regisztrál. redukció. el élet. kommunista. vörös biliárdgolyó. felvételek. mentés. megtakarítás. szocialista. átdolgozás. rekonstruálás. lefokozás. felépül. leigázás. min sítés. hiteles adatok. felüdülés. újrafelállás vívóállásba. megnyirbálás. csúcseredmény. nagy b ség. piros golyó. lajstrom. újjászervezés hangfelvétel. er re kapás. szolgálati min sítés. mutat megörökített felvétel emlékezések. hangfelvételt készít. gazdag. kartotéklap. kicsinyítés. lemez. dagályosság. megörökít. kartoték. visszaszerez felújítási munkálatok. vörös. mérséklés. piros szín. visszanyerés. nyilvántartás. színítés. redukál csökkentett. csökkenés. felesleges. leszállítás. dokumentum. széls baloldali csökken. b séges. árengedmény. toborzás. hiteles feljegyzések. történelmileg hiteles adatok. felemelkedés. munkaer -felvétel. kisebbítés. jelez. regeneráció. rabatt. irattár. redukált csökkent csökkent redukálás. rekuperáció. fogyás. helyreállítás. kedvezmény. visszahelyezés. regisztrálás görbéje. történelmi kútf k. összenyomott. gyógyulás. elért eredmény. pótol. felgyógyulás. jelentés. gramofonlemez. levéltár bepótol. vörösség. nagy gazdagság. lenyirbálás. pihenés. megindulás. rekonstrukció. kihever. káderjellemzés. priusz. b beszéd . kipótol. átszámítás. csökkentés. bronzszín . regisztrálás. szószaporítás. fonográfhenger. vörös szín. rangfosztás. felvétel. kikapcsolódás. visszanyer. szórakozás felépülés. felgyógyulás. jezsuiták által kormányzott település. jegyzet. szóhalmozás. zongorakivonat. jegyz könyv. kivonat. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . csökken(t)és. újjáalakítás. emelkedés. csúcsteljesítmény. lapított. dagályos. emlékanyag. oxigénelvonás. levonás. fölösleges. r t. felvirágzás. okmány. b ség. rekord. gépzongorakarton. fölösleg. kivonás. rögzít. tanúsítvány. csúcs. feljegyez. enyhítés (büntetésé). személyi kartotéklap. annáleszek. okirat. hanglemez. teherlap. levezetés. teljesítmény. fellendülés.reconstruction átalakítás. meggyógyul. csökkent. egyszer sítés. meghódítás. felvesz. talpra állítás felfrissülés. meger södés. baloldali. okmánytár. terjeng sség. újoncozás piros. felépülés. többlet cikornyás. talpra áll.

visszaad észrevétel. megbecsülés. értéktelen dolog. visszatükröz. elmélkedik. nyilvántartó jegyzékbe vesz. nézés illet en. felhoz. vonatkozólag azonosít mérlegel. megtagad. elismerés. megjavul. kerületi. vonatkozás. jegyzékbe foglal. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. iktat. selejtes holmi. regard regarding regardless regime region regional register . felad. illet leg. visszautasított dolog. feljegyez. rezsim. beiktat. hivatkozik. visszavert h átalakít. mutat. tulajdonít. nyilvántartásba vesz. gáncsol. célozgat. kifejez. medd . pleonasztikus. területi nyilvántartó napló. tükröz. vonatkozik. folyamodik.kacskaringós. vizsgahalasztást ad. figyelem. utalás. besorol. tesz. regionális. átalakítás. összekapcsol. gáncs. selejt. szemetes. célzás. tükörkép. figyel. megreformál. hulladék-. visszaver dik. ismétlésre utasít. bejelenti magát. tör dés. tájékoztatás. felvilágosítás. egymásba illeszkednek. jegyz könyvbe foglal. gondoskodás. gondolkozik. jegyz könyvbe vesz. katalógus. körzeti. visszatükröz dés. szükségtelen. kapcsolat. benzint reformál. fordul. halasztást ad ajánlás. szempont. uralom. kifejez. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. megjegyzés. vonatkozik. néz. beosztályoz. hulladék. szemét. bejegyez. visszatükrözés. tekint. figyelembevétel. nyilvántartókönyv. megújít. visszatükröz dik. visszautasít. ajánlólevél. túláradó. visszaver dés. tisztelet. töpreng. névjegyzék. létszám fölötti. visszavert fény. megjavít. anyakönyvez. tükröz dik. jegyzékbe vesz. nélkülözhet . jelez. át nem vett darab. egymásba illeszkedik. referencia. visszaver. hivatkozás. besoroz. tiszteletadás. jegyzék. tekintet. megújul. jelz készülék. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. nyilvántartás. ajánlva ad fel. tart. megújulás. egybeesik. helytelenítés. visszasugároz. rendszer terület. beír. osztályoz. céloz. említ. megfontol. reformál menekült visszautasítás elutasít. kicsinyel. utal. medd hányó. anyakönyv. elmélkedés. reform. lajstromoz. vonatkoztat. törmelék pillantás. vidék helyi.

bejelentkezés. rendtartás. soregyent állít. teljes. elutasított személy. szerzetes. el írásos. feliratkozik registered registration ajánlott. felszabadulás. szabályos. szabályok kötelez . elutasít. kilök dés. rendszeres. nyilvántartás. szervezetb l kilök dött szerv. pécéz. vonatkozás érintkezés kapcsolat. összem ködnek. pontos. regulázás. elbeszélés. elmondás. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. viszonylagos. kivet (átültetett szervet). teljesen beállítás. szabályzatnak megfelel . visszautasított dolog. bejegyzés. elvet. cenzúratilalom feloldása. elvetés. rendszabályok. rendelkezések. számláló. csökkent. megindítás. bombavetés. átvételi elismervény. regisztert állít. rokon. összekapcsol kapcsolódó. nyilvántartott ajánlottként való feladás. utasítás. beiktatás. bejegyzett. kiselejtez. kormányoz. sajtókommüniké. ügyrend. szabályozó hatalmon van. megváltás. elmond. szabad. elhajít. szabályosan. uralkodás felöklendez. regiszter. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . rendelet. rendesen. beírás. iktatás. határozat. rendszeresen. összefüggés. átruház. szabályozás. szokásos. szervezetb l kivetett szerv. uralom.hangterjedelem. elereszt. kiakasztás. visszautasítás elbeszél. kioldás. csappantó. feladott. szabályos. szabályzat. kereskedelmi forgalombahozatal. kapcsolatban van. selejt. kipufogás. nem fogad el. visszautasított személy visszautasított elutasítás. tökéletes alaposan. szabályszer . sajtóközlemény. beiratkozás. állandó. szabványos. elenged. bontás. forgalombahozatal. elutasított dolog. beigazítás. állandó vev . el írás. szabályszer . háborítatlanságot élvez. viszony. vonatkozó viszonylag elbocsátás. önm köd kikapcsoló. felszabadítás. szabadon van. átruházási okirat. összefügg. szabvány el írások. mozgásba hozatal. osztálykönyv. rokon. megszokott. elismervény. árammegszakító. rokonság összefüggések relatív. uralkodik. visszautasít. forgalomba hozható filmek összessége. kihány. rendszeres látogató. rendes. pontosan. kapcsolat. törzsvendég. átültetett szerv. tényleges. feladás (csomagé). rendszabály. összefüggésbe hoz. összefügg vonatkozó arány. regisztrál. jelentkezés. pontosan egybevág.

enyhítés. szerzetesrend tagja. szabadlábra helyezés. id szer . domborm . maradvány. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. bizalom. kiengedés (féké). tehermentesítés. lelkiismeretes.feloldás. találó. szerzetesi. maradék készletet egyben elad. tárgyhoz tartozás aktuális. szegénysegélyezés. enyhítés. megszabadulás. szabadon bocsát. felmentés. hátszög. kikapcsolás. maradványok figyelemre méltó. kiszabadítás. fennmaradó összeg. gondol. istenfél . nyugta. tárgyhoz tartozó. tehermentesítés. hátramunkálás. vallásos. szabadságolás. leszerelés. hátraesztergálás. hátralék. felváltás vallás barát. valláskelletlen. szabadonbocsátás. eladatlan példányok. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. odavágó. közsegély. vonatkozó. jóvátétel. könnyítés. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . eszébe jut. tulajdonátruházási okirat. bizalom tárgya. maradvány. fontos. felszabadítás. jogorvoslat. orvoslás. szegényellátás. szigorú. vonakodó bízni. mentesítés. lemondás. megmarad egyenleg. áteresz. segélyezés. orvosság emlékezik. eleresztés. enyhülés. nevezetes rendkívül felszólalás. kienged. térszín. kiemelkedés. segítség. számít vkire marad. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. megkönnyebbülés. ájtatos. megnyugvás. jámbor. távoli. nyomorenyhítés. jelent s. kioldó. emlékszik. remittenda. helyrehoz. üt rugó. maradék. megjegyzések ellenszer. elengedés. játékbiztosítás. többiek. áhítatos. közzététel engedélyezése. megszabadítás. publikálás engedélyezése. nem felejt el emlékeztet . apáca. segély. megmaradt példányok. gyógyszer. törlés. kapcsoló. nyomáscsökkentés. nyomáscsökkenés. ill . kioldó szerkezet. figyelmeztetés magányos. idevágó. megszakítás. felmentés. szivárgó. aggályoskodó. jogi váromány. felment. helytálló. szabadulás. szegénygondozás. lényeges. forgalomba hoz. vallási. aprólékosan gondos. rségváltás. útnak eresztés. megbízik. bizodalom domborzat. kiold. ledob. kártérítés. ledobás (bombáé). szerzetes. enyhít. orvosol. váltás.

szakadás jóvátesz. helyettesít. válaszol feljelent. megy vhova. megismétel. közbüls osztály. kicserél felülírt behelyettesítés. állapot. pótlás bért kivet. tudósító jelentés jelent ábrázol. példány. bérel. ismétl dés. megismétl dik. állítólag. rendbehoz. tatarozás javítási munkák. visszahelyezés kicserélés válasz. ismétl dés. megismétlés. kivesz. riportot ír. kósza hír. rokonsági fok. elmond. lakbér. ismétl dik. kifogás ábrázoló. fok. felelés (iskolában). elmond. alakít. el ad.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. megismétl dés eltávolít. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. eltávolít. jelent. jelentkezik. zenei ismétl jel. értesít . megjavítás. jelentést tesz jelentett ahogy mondják. tudósít. szóbeszéd. bérbe ad. hír. javítás. tudósítás. helyrehoz. bejelent. dördülés. feltüntet. állítás. megismétlés. képvisel . jellegzetes. ismétlés. hasadás. repedés. kijavítás. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. jelentés. orvosol. megzsarol. jegyz könyv. házbér. feljön (étel íze). kijavít. beszámoló. bérleti díj. képviseleti. jellemz . közvetít. riport. bizonyítvány. közbees fokozat. menekül vhova. képviselet. kibérel. hírül ad. fels bb osztályba lépés. tudósítást ír. pótlás. felmond (leckét). helyettesítés. kifejez. kiad. hasadék. rendbehozás. megjavít. beszámol. javítások ismétel. durranás. kivétel elmozdít. felböfög. bérbe vesz. újra elmond. tipikus . járadék. elbocsát. hírnév. értelmezés. bevétel. jövedelem. tanulmányi értesít . megújítás. jelentések szerint riporter. alakítás. bérösszeget kivet. felváltás. osztály. hasított. hírt ad. ismétlés. kicserélés. kicserélés. mutat ábrázolás. közöl. kép. eltüntet.

kutatás kutató félretesz. elmegy. sokszorosítás. mentés kutat. megfejt. kimentés. eldönt. eszköz. megmentés. köztársaságpárti. elutasít. rezidens. székel . rezidencia. kiszabadítás. segélyforrás. megoldás. ellenállni. megment. telepes lakó-. felold. tartalék. kell. reprodukció. kíván. lakos. elszántság. reprodukálás. kérés. lakó. kereslet. lefoglal. újrateremtés. republikánus hírnév felkér. szaporodás. félretétet. határozat. szándék bomlik. brit politikai ügyviv . ellenállási mozgalom. lemondás. lemondólevél. folyamodik. elhatároz. ellenkezés döntés. köztársasági érzelm . tartózkodás kastély. lakóhely. megold. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. kérések elvár. miniszter rezidens. elhatározás. oldódik. kér. ellenkezik. óvatosság. kikötés. tartózkodási hely bennlakó. igényel. elhatározás. védett terület. tartalékjátékos. szándék. fogadalom. tartogat. kérelem. helytartó. döntés. megszabadít. s r n látogatott hely . tartózkodás. helybeli lakos. szükséges igényelt el feltétel. fenntartás. természetvédelmi terület. brit diplomáciai képvisel . menedékhely. igénybe vesz. kívánalom. megszabadítás. határozottság. megkíván. megfogad határozott ellátogat. kívánság. tartózkodó.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. állandó lakos. helybeli. menedék. rezignáció ellenáll. eltökéltség. szembeszegül ellenállás. tartózkodási rezidensek beletör dés. tartalékol. ellenállóképesség. megkér kér(és). újbóli el állítás. ígéret. megnyugvás. követel. újratermelés köztársaság köztársasági. megoldás. kellék. határozat. fenntart. megkövetel. tartaléksereg. kiszabadít. leköszönés. kér.

tisztelet. állvány. maradék. szünetet tart. t rhet illet . tilalom korlátoz. bezárás. visszaad. tekintetbevétel elég nagy. illet leg. eredmény. támoszlop. megszorítás. viszonylagos egyenként. megszorítás korlátozó ered. korlátozás. alapul. becsületes. elég sok. elfogadható. pihen szoba. számlamaradvány. korlátozott korlátozás. szünetjel. ill . marad. respektál. reagál. nyugvópont. találékonyság. elég jó. tisztel. visszatesz fogvatartás. tisztességes. következik.resource resources respect forrás. üdvözlet felel. alvás. megfelel . restaurál. támaszték. tartózkodás. készlet. készlet figyelembevétel. leleményesség. pihentet. pihen. méltányol. vendégl helyreállítás. jó hír . nyugvás. tartalékt ke. restaurálás. szempont. szórakozás. szünet. megállás. tekintélyes. válaszol válaszolt felel. megbízható nyugalmi helyzet. menedék. érint vmit. saját. tartozás-maradvány. tiszteletben tart. pihenés. nyugalom étterem. önuralom. tisztes. illetve tisztel. meglehet s sok. felelés érzelmi visszahatás. reakció. megfékezés. tekintet. mentsvár. tekintetbe vesz. vonatkozik vmire. végs eszköz anyagi javak. vonatkozás. pillér. megkötés. figyelem. lesz kít. többiek. kikötés. meglehet s nagy. visszahelyez. visszhang válaszok felel sség felel s. mérséklet. korlátozottság. számba jöv . számadás. pihenés. válaszolás. a többi. felelet. meggyógyít. reagálás. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . újjáépít. pihen hely. pauza. kikapcsolódás. válasz. visszahelyezés a trónra felújít. támasztó. megszorít behatárolt. maradvány. elszámolás. helyreállít. újjáépítés. tiszteletre méltó.

magányosság. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. visszapillantás. visszaad. bombasztikus beszédmodor. könyvismertetést ír. jutalom. számba vesz. visszatevés. árbevétel felülvizsgálat. megismétl dik. visszajön. menedékhely. visszajuttat. feltár. javított kiadás. visszaszolgáltatás. mutat. szónokiasság. revízió feléledés. haszon. forradalom. visszahelyez. forgás. felfed. kinyilatkoztat. üzleti forgalom. hoz. visszavonul. megjutalmaz dagályosság. megismétl dés. felleng sség. kijelentés. újjászületés fordulat. visszavonulás. meglepetés. jelent. kicsiben elkel. visszatesz. ajtótok. kinyilatkoztatás. visszatér k ablaktok. visszahelyezés. visszatér. felel. kicsiben elad. felülvizsgál. átnéz. megtart. szemlét tart. átvizsgálás. megmutat. kijelent. visszaérkezik. szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . bombasztikus stílus. újra el fordulás. visszaküld. ismétlés. viszonzás. szemle. ellenszolgáltatás. napvilágra hoz felfedezés. jövedelem. megválaszt (képvisel t). kimutat. visszaküldés. bejelent. megszalad. folyóirat. kipletykál. bírálat. szabályos ismétl dés forradalmár. takarodó. vizsgálat. módosítás. kiskereskedés meg riz. új életre kelés. visszatér(és). hátrál. jövedelmez. visszatérítés. reveláció állami bevétel. ismertetés. ismertet. káva. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. bevétel. recenzió átdolgozás. állami jövedelem. áttekint. körforgás. retorika. kárpótlás. beszámol. bírálatot ír. forradalmi ellenszolgáltatás. frázispufogtatás. átvizsgál. visszavonultság csendes napok. visszavonultság kiegyenlítés. csendes pihen hely. ismétl dik. keringés. átnézés. visszatérés. rábeszél képesség. viszonoz. áttekintés. válaszol. visszaadás. kiskereskedelem. nyereség. ismét jelentkezik. visszafizet. számbavétel. falnyílás oldala.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. ismertetést ír. visszaérkezés. lelkigyakorlat. gyökeres átalakulás. megválasztás (képvisel é). ékesszólástan. tanúságot tesz vmir l. átdolgozott kiadás.

rendes. felvirradó. vízfolyás kocsiút. élénk. helyesen. út. rév. hajófenék el re és hátra keskenyed része. becsületes. el lépés. lovas. felemelkedés. szorító. tolósúly. verseng. felszállás. emelked . felgördülés. kiköt . éleszt . kelés (tésztáé). növelés. lázadás. vágattal felfelé haladás. forrás. karikát tesz orrába. rideg. pattanás. gazdagok. távolság. út. felkelés. alkalmas. gerinc. növekv . elkerített rész. kört alkot. tápláló kiküszöböl. reszkíroz. veszély rivális. folyóvíz. merev vázú kormányozható léghajó. illetékesség. felállít. emelkedés. rizikó. egyenesen. emelkedés. kockáztat. buja. el menetel. folyam. gy r z. méltán jogok hajthatatlan. pályatest. úttest. folyó. meggy r z. béremelés. klikk. kimért. helyes. er söd . versenyez. lovaglás. igazság. kelés. jogosan. eredet. ökölvívás. úszógumi. körülfog. hajlás. magaslat. domb. igazol. jogos. pompás. körülbelül. több. lovaglóösvény. bokor. felvonás. jogosan. nagyobbodás. megszabadít kerékpározás. ill . felkel . mulatságos. tárna. szórakoztató. növekszik. kartell. porond. berekesztés. elnapolás. nagyon. helyreállít. el menetel. kocsikázás. helyénvaló. kör. favágó munkás. el lépés. hólyag. kijavít. b . kiemelkedés. karika. versenyz . drágulás. vetélytárs áradat. hasogató munkás. igazán. tenger alatti küszöb. azonnal. vágány. d lés. felrebbenés. szilárd bekerít. mindjárt. hátság. el léptetés. finom. lovagol. b séges. jobb oldal. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . hegyhát. pont. jobbra. verseng . szigorú. faág. áremelkedés. kilyukadás külfelszínre. felhúzás. jog. vetélkedik. vágat horgonyzóhely. gy r . juss helyesen. városi út. mély. értékes. gurító. ívmagasság. fehér csík. megkockáztat. felemelkedés. ág. termékeny. csengetés. bukmékerek. jövend . aréna. országút.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. alapvágat. csengés. vasúti pálya. furunkulus kockázat. megfelel . egészen. felegyenesít. méltányosság. magaslat. utazás járm vön függelék. felállás. záradék (hegy)gerinc. áremelés. orom. felrepülés. talajemelkedés. sikló. bakhát. (fel)kel . igazságos. igazi. zeng . fizetésemelés. igazságosság. ráépítmény. felemelés. pontosan. tulajdonjog. érdekcsoport. toldat. meleg. merev. jogosság. kereked . versenytárs. taréj. bozót. dús. kötöz munkás. egyenes. jó. növekedés felszálló. hasító munkás. tet gerinc jobb. lejt . mint. feltörés. telt. zengés fokozás. b velked . kívánatos. megfelel en. domb. szaporodás. jól. hegygerinc.

hevenyészett. forrás. jegyzék. teend dülöngélés. viharos. kövecs. hepehupás terep. körömágy. himbálás. dülöngél. lapát nyaka. ring. római katolikus egyház fedél. ringat közösül. szógyök. himbálódzik. lekerekít. leng. t . vázlatos. vagány. primitív körülmények között. fanyar (bor). létrafok. érdessé tesz. gibraltári szirtfok. szót . repedezett. lakik. körbenjárás. pereg (dob). lajstrom. megrenget. durva. perdület. forgás. gömbölyödik. keresgél. görg . henger.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. tekercs. durván. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . gibraltári szikla. huligán. meggyökereztet. körbe. gömböly . fux. felgöngyölít. megközelít . csavarás. gyökeret ver. orsózás (repül é). gurul. egyenetlen terep. rotáció. gyökerezik. hengerel. lakosztály ágy. alap. felcsavar. kavics. vég (kelme). ideggyök. ered . eredet. egész. fér hely. pörgés. zsemlye. turkál. ringás. kristályosított kábítószer. terem lakás. filmtekercs. k darab. forog. dörög (ágyú). szerep. lapát végz dése. guzsaly. nagyobb kavics. csiszolatlan. forduló. rockzene. hozzávet leges. k . római katolicizmus. gördülés római regényes. t szó. lenget. alaphang. pörgetés. gördítés. gördül. befejez. brutálisan. megdug. perget (dobot). kotorászik. gibraltár. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. megrázkódtat. gyökér. hempereg. forgatás. egy lövés. hely. gördít. hengerít. túr. nyers. egyenetlen. kikerekedik. zord. markecol. k szikla. gyökér rózsa keringés. szoba. gyökérszó. fenékberúgás. zátony. kezdetleges állapot. termésk . vektorrotáció haragos. forgás. göngyölít. himbálózik. fogt . legömbölyít. futam. himbálódzás. szögelfordulsá. akadály. gumó. alcatrazi szigetbörtön. ringatás. k szál. durva felület tárgy. tér. útonálló. gyökszó. kötelesség. körben. elfordulás. érdes. ring. szirti galamb. járat. hintáztat. nyers állapot. gyökeresedik. szirt. leforgatás. érdes felület tárgy. gurítás. reng. tet albérletben lakik. gurít. göngyöleg. rúd alakú cukorka. romantikus Róma. szikla. gyök. gumós növények. renget. nagyol. gyökértermés gumós gazdasági növények. bankjegyköteg. görget. himbál. primitív. becsavar. nyersen. hömpölyög. ékszer. megtöm feladat. alapja vminek. gyökérzet. kényelmetlen. körforgás. goromba. névjegyzék.

legel . vonulási irány fut. megszid. járás. sorozat. evezés. körülzár. felsorakoztat. olvasztott. gennyedés. felf z. szokás. kikerekít. zenebona. alakulás. evezésben versenyez. folytatólagos. csepegés. vándorlás. tizenkettes szarvas. futás. irányít. nagy kereslet. hajlat. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . futásban kimerült. miniszterpapír. laza. szemleút. fut. uralkodás. kormányoz. er sen megszid. esés. rohanás. vonalzó. kis mozsárágyú. f -. hangosan szidalmaz. hasmenés falusi. királyi. csempészett. túra. görg . folyamat. vonalazás átlag. járat. útirány. érvényben van. folyó (víz). nekifutás. versenyt evez. útszéli csatorna. körtánc. utcai csatorna függöny-görg . evez vel hajt. folyás. leszaladás. jártasság. szaladás. beöml nyílás. tipikus. megvonalaz. út. járat. rutin-. evez. futásban kifulladt. rutin. üzemben tartás. változás. szabály. futóverseny. felséges. szokásos munkamenet ricsaj. szinte. irányítás. szaladó. nagyszer . munkaciklus. átlagos. kerek. kiolvasztott. szokvány. szabályoz. sorozat. uralkodás vonalas. fekvés. szabad bejárás. nedvez . felhúzódás. csónakázás. ragyogó szemét rögbi dönt. gennyed . vonulás. irány. uralkodik. nagy jelenetet rendez. csorgás. üzemelés. ívás. vonalazott uralkodó. folyás. kör alakú. kampány. folyékony. fejedelmi. vonalaz. megfordul. kirak. út. lejtés. szokásos.kör. vezetés. járat. kerekít. m ködés. kör-. futás. kirándulás. vezet. rendszeres hajójárat. megkerül. el öltés. szokásos. sor. fenséges. megszokott. el írás. csempész. igazgatás. uralom. fut(tat)ás. járatás. teljes. összeszólalkozik. uralkodó. széria. futó. leszidás. állattenyészt terület. fels sudárvitorla. futástól kimerült. szemlefutás. körüljár. kezelés. menetparancs. szokásos. rohanó. futó szem. csónakázik. mez gazdasági. lehordás. kifutó. vonalzó szabályzat döntés. nekiiramodás. megszokott munka. összeveszés. pompás. hajójárat. hajba kap. pálya. csúnyán lehord. veszekedik. felsudárvitorla. futástól kifulladt. kánon route routine irányít. királyi család tagja. csónakon szállít. veszekedés. sorba állít. irány. fennáll. lármázik. megrohanás. csónakon visz. kormányzás. tájban. guri-guri csempészés. körút. lárma. rohanás. menet. körül. útvonal gyakorlat. rjárat. gennyedz . csermely. körjárat. szürke átlag. lehord sorok beadványpapír. lefutás. mozgó. szaladás. rendelkezés. karika. lendület. udvar. telepít. nyílt. normális.

mutató. kóstolgat. sóban pácolt. megnyugvás. kiárusítás. nátriumklorid. üdvözítés. homok. kóstoló. meghamisít. megsóz. árusítás. besózott. kiegyenlítés. másodrend bolygó. kielégít . szomorú bánatosan. pénz. föveny. nevezett japán rizspálinka. csillapítás. közepes osztályzat . homokszem. szomorúan biztonságos. elégtétel. ugyanúgy kipróbál. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. szent. csatlós bolygó. pénzmag. küzd tér.Russia Russian bagaria. fent említett. üdvözülés azonos. mintát vesz. havi fizetést ad. homokzátony. fix fizetést ad. eladott árumennyiség. homokszín. sóz. értékesítés. megelégedés. talpnyaló beváltás. só. fizetést ad. sószóró. válogat aréna. sós. szent és sérthetetlen. szánalmasan. konyhasó. illetményt nyújt. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. m bolygó. mellékbolygó. szánalmas. kielégítés. sózott. járandóságban részesít áruba bocsátás. szellemesség megmentés. ugyanaz. kielégülés. rizspálinka. sóban eltett. tengeri. szaké évi fizetést ad. eladás. mersz Sári ült hold. üdvösség. kísér vonal. sótartó. széf. sós íz . bagariab r. sósvizi. fizetés. sajnálatos. tengervízben növ . kárpótlás. mondott. m hold. szentséges bús. sós mocsár. biztos. sóterm . engedményes vásár. megelégedettség. sótartalmú. megment . siralmasan. csíp s. szolgai követ . csatlós. szentesített. elárusítás. elegettevés. pikáns. vev k lazac íz. darabont. vásár vásár. szerencsétlen. bátorság. homokpad. elégedettség. csíp sség. sajnálatosan. leverten. szentelt. megnyugtató dolog elégséges. minta. mesterséges hold. páncélszekrény. búsan.

irányzat. megelégedett kielégít Szombat kivéve. mondóka. védés. színpadkép. vállpánt. mondás. cselszövés.és el adóterem. megspórol. vízk t l megtisztít. hanglétra. jegyzékbe foglal. spórolt pénz. megtakarítások. hatály. ment. méret. díjszabás. kép. színtér. számsor. beleszólás. ingerült jelenet. számrendszer. vázol. iskolaépületek. var. létesítmény. kulissza. pernye. látvány. tagozat. spórol. hangsor. vizsgáztató. skála. terv. végs döntés joga. utolsó szó. oxidréteg. vmilyen súlyú. tarifa. fogk . ütemterv képlet. vaspörk. cselszövény. fokbeosztásos mérce. tervrajz. védelem. pörk. méretarány. fémhab. tanít. arányosít. levakar. lemez. megment. menetrend. megtakarított pénz. héj. megtakarít. fokozatokra oszt. fokbeosztásos számlap. tervez. táblázat. megmászik. rajz. teszem azt mondás mond felmászik. tanterem. iskolaépület. iskoláztat. hímpor. rendszer. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. szín. szem. megóv. fakultás. pikkely. gy jt. például. kapcsolás. megkímél. határ.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. mér léc. elrendezés. együtt úszó halraj. játékszín. szag. táblázatba foglal. példabeszéd azaz. hártya. lehúzza a héját. nyom vmennyit. arány. mérlegcsésze. lépték. mondanivaló. fokbeosztás. oktat. fokozat. nyak (pengéé). mesterkedik. reve. tervbe vesz. rendszer. intrikál. megvált. takarékbetét f rész. beosztás. tervezet. rosszban sántikál. vassziporka. korpa (fejen). mérlegtányér. beosztásos vonalzó. feladat. színpad. sor. heves jelenet. lépcs . lepikkelyez. vízk . üdvözít mentett megtakarítás. váll-lap mérleg alig. táblázat. közmondás. takarékoskodik. táj. létra. megvéd. véd (futballban). egyetem. bajosan díszlet. vmennyit nyom. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . érvény. léptékvonalzó. hámlás. összeállítás. hatáskör. mérlegserpeny . szcéna kételked . szkeptikus jegyzék. vázlat. jelenet. íz. nevel. színhely. iskola. sorozat. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány. alkalmazási terület. mond. séma. tanítás. váz. vasreve. lekapar. iskolai oktatás. mondjuk. salak.

másodhangköz. kör. karcolás. másod (zenében). véset. vizsgálat. indíték. sok. kézírás. perem másodrend dolog. bevág. hullámzás. hornyolat. pont. m ködési lehet ség. meztelen igazság. másodrangú. id szak. id szaki elhelyez. puszta tények. évszakhoz kötött. nyomozás. ülés. hozzáedz dik. székhely. szúnyogháló. új. segít . véd fal. motozás. nyomoz gondos. metszés. m veleti hatókör. szigorú. kutató. vágás. írás. metsz . számol. skót nyelv. vápa. skótok sz r . pontszám. hozzászokik. motoz. kotta. szekund. bemetsz. ül hely. elszámolás. kutatás. szövegkönyv alapos megvizsgálás. képvisel i hely. vonalacska. rács. erny z. pontállás. ok. mozi. szívhez szóló. tenger. dobkötél-horony. szóban forgó kérdés. ízesít. barázdált. radarerny . hornyolt. második. ül hellyel ellát. szentélyrekeszt fal. aláhúzott. rovás. keres. felhorzsolt. tengernyi vmi. rostál. adósság. évszaki. megjegyez rovátkolt. kihúzott. párbajsegéd. elfed. kézirat. évszak. másodrend . nyilvántartás. skót nép. vetít. partitúra. megfilmesít. f szerez. áthúzott. leültet. leplez. nyer. óceán. hideg. rovátkás. egyenetlen. huzagolás. akklimatizál. második sebesség. váratlan szerencse. rovátka. pontarány. nagy hullámok. átható. második sebességi fokozat. oszcilloszkóp. bemetszés. vizsgál. jelzés. keresés. véd erny . pontos. fészek (szelepé). kutatás. körzet. fedez. részletekbe men vizsgálat farag. központ. aprólékos. szobor. képerny . szezon. filmm vészet. fürkész. megkarcolt. mozivászon. szoborral díszít. ül ke. jegyez. temérdek Skócia skót. testtartás. ápoló. spanyolfal. gólszám. barázda. elrejt. szobrász. tér. szobrászmunkát végez er s hullámzás. számla. nyereg (kerékpáron). motozás. megérik.hordtávolság. nadrág feneke. próbára tesz. megvizsgál. írásbeli dolgozat. leszid. fürkész . évad. kutat. hullámok. végtelen sok vmi átkutat. árnyékol (rádiócsövet). film képerny k forgatókönyv. tengermozgás. talpraesett válasz. megsebzett. számontartás. másik. országgy lési képvisel i hely. keresés. rendelkezési állományba helyez. alapos vizsgálat. sokaság. akklimatizálódik. üléssel ellát. mandátum. szitál. hely. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . idény-. oltalmaz. hangszerel. jelzet. felró. húsz. jel. ellenz . ponteredmény. kérdés. pontozás. megmotoz. gondolatjel. vidéki kastély. idényszer . sötét valóság. kiterjedés. kézírat. szobrászat. szoknya feneke. bevájás. hozzászoktat. szóban forgó tárgy. terület tárgy. képcs . idény évszakhoz ill . rosta. felfekvési felület. vájat. horzsolás. idényjelleg . húsz darab. következ . skót nyelvjárás. keres . nyomozás hozzáedz. huzagolt rengeteg. törölt. vámvizsgálat.

rögzít. elmetsz. hossz-szelvény. szegmens. profil. elvágás. keresztmetszet. közepes min ség áru. vág. kétszemélyes hálókocsifülke. szemesedik. feloszt. aránykörz . szelet. lap. titkár. szelvény. szelet. mér léc. érsekség. elvet. durván rölt liszt. paragrafus. el re biztosít. szektor. magot hoz. gerezd. keresztszelvény. terület. kimagoz. mellette szólal fel. másodrend érc. görbeszelet. bezár. támogató. felszeletel. részleg. darab. kvadráns. melléklet. megvéd értékpapírok. biztonság. szeletekre oszt. bányamez . repeta diszkrét. lefoglal. szerez. nyugodt. körcikk. csíra. kivágás. negyed. megérik. szakasz. hálókocsifülke. másodrend áru. sperma. megszerez. alfaj. rejtelem. kötvények állami kötvény. felszel. lát. titok kis polcos íróasztal. szakasz. lemez. megóv. másodrend min ség . ondó látó keres látszik. titokzatos. iránysáv. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). körcikk. biztosított. rész. ágazat. horony. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . lezár. szelvény. szekreter. fogasív. mag. metsz. feloszt. titkos. világi biztos. másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. pillanat. biztosít. titkárn gerezd. rejtett. osztódik. csoport. bekezdés. másodrend szén. metszet. elvág. ácsolatszakasz. magot hullat. lemetsz. vágás. rejtély. részekre oszt. metszés részek ágazat. rész.támogat. metszetet készít. párbajban segédkezik. miniszter. lyuk. körzet. szekundáns. metszet. tárcsaív. püspökség bevet. biztosíték egyházmegye. kulissza. elmetszés. kiválaszt. gazdasági szektor. osztály. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. körzet szektorok szekuláris. biztonságos. rekesz. sáv.

külön. érzet. inas. hasznára van. felemelked mozgás. bánik. küld. sorrend. tudat. szelektív. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. elég. felfogás. válogatott kiválasztás. szenzáció érzékel képesség. szétválaszt. értelmesség. lebonyolít . választék igényes. szeparálódik. tálal. válogatós maga becsapás. érzékelhet . kifutja. érzékeny. félretesz. ész. sorozat fontos. józan. szolgálólány kedvez. fogékony. mondat elkülönít. szekvencia sor. ellát. leválaszt. elválasztás. elegend . ésszer érzékeny. felt nés. értelmes. hág. elválaszt. eladó áru. elküldés. szolga. tudat érezhet . ítél képesség. folytatás. kiválaszt. külön-külön elkülönítés. érzék. józan ész. külön(álló). különélés szeptember filmjelenet. kiválasztott. elad eladó. adogatás. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. öregebb. tapint. negyedéves hallgató. önálló. jól men cikk. képsor. következés. elkülönülés. feladás feljebbvaló. er s bukdácsolás. független. számsor. különálló. jó érzés. fedez. rangels benyomás. kiválasztó. szeparál elválasztott elválasztva. komoly.i. észlelhet . kezel. érz . csalás. id sebb. praktikus. kényes. szervál. felszolgál. el jel. érzékel. teljesít. érzés. szolgál. öntudat. érzet. jelentés. megérez vmit. segéd. futja. alkalmazásban áll. felfelé nyomódik. súlyos komolyan cseléd. magassabb rangu. vélemény ép ész.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. kiszolgál. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. értelem. elválás. meghág. er sen bukdácsol. érzékelés. különválik. felemel dik. sorozat. elválik. szerválás. értelem. érzékiség. érzés. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker.

települ. hozomány. kirovás (feladaté). rakás. kiszolgáló. palánta. bet szedés. kötés (cementé). átruház. tisztul. lapos szél vés . megtelepszik. banda. megállapítás. hegyezés. szolgáló. megtisztul. adogatás. elvetés (magé). letelepít. elszámolás. megold. adogatás. hagy leülepedni. derít. kijelöl. beverés. s rít. megnyugszik. hetes tizenhetedik heted. tartásdíj. hágatás. közlekedés. roskadozik. gyümölcsbeérés. elintéz. lehanyatló. állhatatos. alakulás. összeforradás. szilárd. szerver kiszolgál készlet. lecsillapulás. elsüllyed. hajókötélburkolás. megtisztít. rendes. leülepít. hajókötélburkolat. egyezség. kifizet. letét. megállapít. elhelyez. élesítés. megkeményedik. igazítás. elhatároz. elmerül. beosztás. szerva. letelepedés. süppedés. kiszolgálás. környezet. helyrerakás. beállítás. letelepedés. megmerevedett. leülepedik. kézbesítés. kiszolgálás. letelepedni. fészekalja. tálalás. körültekerés vászoncsíkokkal. hajókötélborítás. szolgálatot teljesít gy lés. szervizel. kátrányos hajókötélburkolat. alkalmazás. kiszolgáló. ülepedés. megállapodás hét. helyrehoz. kifenés. lenyugvás. sorozat. megad. kiegyenlítés. gyarmatosít. leszáll. illesztés. ereszkedés. helyezés. szervíz. napnyugta. felszolgálás. megmarad (hó). kijelölés. megszab. leülepedés. szolgáltatás. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . istentisztelet. kötött. ülésszak dugvány. megdermed. fenés. felszerelés. el írásos. asztali készlet. letelepedik. kiszedés. összeillesztés. lezár elintézve elintézés. tevés. m ködik. talajsüllyedés. rendbe tesz. lenyugvó. megszilárdul. gyarmat.server serves service services serving session set sets felszolgáló. eldönt. kövez kocka. elintézés. szedés beállítások rendbejön. elhelyezés. betelepít. befoglalás. helyzet. letisztulás. telepítés. ülés(szak). bedugás. lecsillapít. szolgálat. ráruház. szolgálat. letelepítés. garnitúra. telep. rögzítés. üledék. megkocsonyásodás. beigazítás. kisimul. ellátás. kitöltés. játszma beállítások beérett. megnyugtat. készlet. köszörülés. szívesség. megérlelés. irányzat. megszilárdulás. díszlet. beállítás. meghágás. készülék. beforrás. megállapodik. berakás (hajé). forgalom. felszámol. díszlet. foglalat. keret. felállítás. tétel. település. lecsillapítás. felszolgálás. lecsendesül. megszilárdít. társaság. lecsillapodik. nem olvad el (hó). elrendezés. beszegecselés. szín. szertartás szolgáltatások adag. rendezés. süppedés. lesüpped. szabályozás. kézbesítés. elszámolás. rendez. megállapított. szerviz. beállít. karbantart. halmaz. karbantartás. jó helyre tesz. kiegyenlít. leülepszik. szerválás. csoport.

több. minta. tarkán sz . szigorúan. felületes. mintásan sz . hevesen. idomok. féle megoszt. szellem. osztályrész. lenanyag. árnyalatnyi vmi. titkosrend r. mer legesen. abszolút. szigorú. ekevas. részesedés. számos. mer ben.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. részvényesi igazolvány. csal. kereszt (kottában). red ny. becsap. léha. szabályos. önálló. hamisítatlan. árny. kvóta. hajótest vonala. kondíció. árnyék. nemi hovatartozást megállapít. éles esz . meredeken. áttetsz . részesedés. üvegbura. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . egyszer . néhány. vadul nem. kísértet. egészségi állapot. sekély. alakít. jelenség. fekete billenty (zongorán). könny finom pamutanyag. árnyal. n k. fedélzetívelés. felszínes. különféle. kialakít. hamisan. nyomon követ. formát önt. csaló. komoly. kemény. igazi. formáz. élesen. metsz élesen juh csellengés. keményen. nemi hovatartozást tisztáz. pontosan. árnyékoló üveg. hegyes. fejl dik. nemiséget megállapít. meredeken emelkedik. árny. alak. lapos. részvétel agyafúrt. alakul. homályos alak. testalkat. sallangmentesen. fedélzetív. komolyan. lámpaerny . szigorú egyszer en. árnyékol. osztozkodás. saját dísztelen. beárnyékol. gázló. részvény. nemi élet. része van. homályos rész. er s. sekélyes hely. szellem. forma. homály. részesedik. oltalom. csipetnyi vmi. jobbra-balra kilengés. vonalkáz. egyes. árnykép. hirtelen. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. árnyalat. mintáz. egészen. cselleng. zátony. puritán. formában készített étel. nemiség. sablon. sok. rideg. sekélyes. állandó követ . függ leges. kimért. üres fajta. vigyázza minden lépését. szelvényvas. hajszálnyi vmi. homály. menedék. kis hajlású. jelenés. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. árnyékba borít. roló árnyékot vet. görfüggöny. tükörkép (fog) alacsony. vékony. idomvas. okos. állandó kísér . sallangmentes. csíp s. szexuális élet nemi. osztozik. árnyék. színezet. ridegen. hevesen. színárnyalat. átlátszó. szexuális nemiség fényellenz . különböz . leheletnyi vmi. részvényutalvány. kemény. er nlét. alakzat. hamisan játszik. nagyon. roletta. alakvas. sötét rész. hajó eltérése irányától. éles. formál.

kihüvelyez. elbocsát. rövid távú. bevásárol. vitorla. mer leges. rövid lövés. mer . kurtán. mentség. burok. munkanap. cserélés. összeütközik cip hivatal. kisegít út. ingruha. kagyló. versenycsónak. rétegesen ereszkedik. látszat. útiránytól jobbra-balra kileng. fekvésváltás. rövidre záródik. mer legesen emelkedik. tiszta. ágyúz. süt lap. áthelyez. váltakozás. fedezet nélküli. hirtelen. lövedék. hótakaró. kócos haj. kocsonyásodni kezd. iroda. ponyvával befed. fedélzetre felcsapó hulllám. h vösre tesz. lehánt. módosulás. sokkot okoz. rövidzárlat. hajóra száll. gyorsan. üzletbe visz. kisfilm. vékony. megrémít. börtönbe zár. húz (lemezt). leped . keresztbe rak. váz. megdöbbenés. váltás. elküld. elküld. hajón küld. rétegesen terjed. szapora. lökés. porhanyós. oltalom. teljesen. tömör. lemez. oltalmaz. mer legesen lejt. bozontos. hiányos. fedezetlen ügylet. hírlap. javítóm helybe küld. nem elegend . rázkódás. függ legesen. gyors. m selyemanyag bevon (vitorlát). kócos. türelmetlen. vitorlakivonó kötél. támoszlop. kibúvó. börtönbe juttat.meredeken lejt. tekn . valódi. részvények t zsdei bevezet i. szerz dtet. üzleti dolgok. könny takaró. lobbanékony. könny . part. elmozdulás. m hely. rövidített név. behajóz. emel. összecsap. elszállít. üt dés. rövidítés. nem teljes. eltolódás. sikta beállít (árbocot). kurta-furcsa. l . gránát. összecsapás. vízréteg. véd csere. alkalmaz. kepél. szétmálló. felfogad. megalvad. sebességet vált. gabonakereszt. megráz. hajón szállít. ügyes-bajos dolgok. törékeny. változtatás. röviden. tepsi. áthárítás. kereskedés. meredek. színházi szerz dés. kurta. kifogyva. test. lepel. rideg. takaróval befed. lakás bevásárlás. hajóba rak. megdöbbent. ponyva. megrázkódtat. vásárlás gyámfa. kisegít mód. t zsz nyeg. szarvkötél. lap. kevesebb. támaszfeszít dúc. szarvszár. omlós. vet dési elcsúszás. alacsony. fedezet nélkül. n i alsóruha. lakáscsere. szállít ijedtség. nagy kiterjedés vízréteg. rövidzárlatot okoz. hajó. puszta. átrak. kisegít eszköz. járja a boltokat. n i ing. elrejt zik. sz kített. helyzetváltoztatás. eltol. turnus. elmozdít. félmegoldás. kimért. roham. elrejt. fejt. változás. kihámoz. kéreg búvóhely. tisztára. leped vel befed. karosszérialemezek. m szak. megbotránkoztat. páncél. papírlap ágynem polc csigaház. innen vmin. lerövidített. újság. sokk. küls ség. kifogás. rövid. héjazat. javítóm helybe ad. fortély. rövid szótag. tópart. besszjátékos. megriaszt. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . ropogós. teljes. bordázat. burkolat. kivonó kötél. megváltozik. ürügy. költözködés. ív. megrendít. menedék. bolt. finomlemez. rövidre zár. kontremin r. üzlet. rövidfilm. tengerpart rövidített becenév. elmozdul. eltolódik. színház. héj. hajón szolgál. köpeny. ütközés. hengerel. munkahely. héjszerkezet.

megpillant. t perem bemutatás. felirat. osztópárkány. szemlére tétel. célzás. pöffeszkedik. válltámasz. mellék-. jellel ellát. kijelentés. zuhany. cégtábla. vállfa. igazolás. támasztás. csapat. üzlet. párkány. felfekvési felület. vállal lök. b ség. bizonyítás. boltváll. megjelenés. röviden. fellövés. kiállító. néz rés. felvágás. árbocváll. álláspont. oldal-. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . lövés. szegély. lejt . útpadka. feltevés. pompa. el adás. fennhéjazás. henceg. rövidesen súlygolyó. csaphajlat. lapocka. dühös. nagyhangúság. filmfelvétel. rövid lejáratra. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. felmutatás. cégér. vállal taszít. egy kupica pálinka. bet test fels lapja. származási ág. állásfoglalás. rokonsági ág. nyilatkozat. domborulat. nyél pereme. irányítás. parádé. golyó. tengelyváll. burkolófal. vendégség nászajándékok átadására. pöffeszkedés. tengelygy r . tagozat. tábor. nemsokára. látómez . kabátakasztó. szemlencse nyílása. nézet. lap látótávolság. lövész. célgömb. rövid lejáratú. hajlat. betegek. fogó pereme. ismertet jel. vállára vesz. látóképesség. irányzás. közszemlére tétel. állítás. átsz tt. vállalat mutatott bemutató. osztály. irányzórés. ruhaakasztó. tömeg jel. bevágási padka. támoszlop. meteorraj. rúgás. vállal meglök. mez ny. szemléltetés. oldallap. támasz. siker. elbizakodottság. megtekintés. mutat. alátámasztás. szárnya vminek. dobás. hencegés. látszat. nevezetesség. padka. el hegység. színét változtató. oldal. tolakszik. látás. vájatvég. kilátás. levert betegség fals. támaszpillér. kiugró rész. más színnel átsz tt kellene perem. hajítás. jegy. kiállítás. hegynyúlvány. mellékes. meglát. szempont. zápor. oldalfal. gyám. injekció. nagy mennyiség. látnivaló. látvány. oldalsó. zápores . színjátszó. bemutatás. zivatar felmutatás. küls . kiállítás. észlel. ágyúgolyó. kísérlet. néz lyuk. töltéspadka. vélemény. csapváll. próbálkozás. rövid összefoglalás. nagykép sködik. púp. egy korty pálinka. l távolság.rövid tartalmú. dombnyúlvány. másodrend . megcéloz. mérési jegy. felvág. löv . váll. jó száz lépésnyi távolság. el reugró bérc t kiszélesedés. áll vmilyen oldalra. címtábla. leszármazási ág. rész. párt. aláír. néz ke. látványosság. puskagolyó. támfelület. hiány hamarosan. dobótávolság. lövedék. hegyoldal. tekintet. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. célzókészülék. szárny. fejtéshomlok. irányzék. részleg. bebizonyítás. vállal. megtölt. széle vminek. furakodik.

egyszer . ének. fontosság. egyedüli. szünet. tünet. kifejezésteljes. jelekkel közöl aláírt. attól kezdve. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. jelent s. feledés. segítség nélkül elvégezhet . kiemelked . emlékezetes. madárfütty. csendet parancsol. daloló. jelent ség alapvet . titoktartás. megjelöl. egy. egyszeri utazásra szóló jegy. beléfojtja a szót. hogy. jeladással közöl. jeladással továbbít. dalolás. kislemez. kiemelked . magányosan álló. páratlan. egy utazásra szóló jegy. jelz dobás. énekl . énekóra. jelez. zümmögés. elfojt. jelent s. nevezetes. -t l. jelkép. jelekkel tudat.csillagkép. letör. egyszeri simultaneously egyben. jelzés. szimptóma. szóló játék. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. mesterkéletlen. éneklés. csend. egyidej leg. kórjel. jelzett értelem. hallgatásra kényszerít csendes. jelt ad. jellel ellátott. jelöl. magában álló. kiváló. nyíltan. mert. külön. összesen egy. jeleket ad. magában él . némaság. jelez. fütyülés. szimbólum. figyelmeztetés. figyelemre méltó. lényeges jelent sen adásszünet. jelz . n tlen. jelzés. jelz tábla. egyszerre since sincerely singer singing single . szintén. egyágú. indítótárcsa. egyedül elvégezhet . szinte. vmilyen id ponttól. egyedül él . hangtalan. jelz lámpa. hallgatás. szemafor. fark. nyom. felt n . eltilt. jelt ad. prédikátori jogától megfoszt. jeladás. jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. szívb l énekes begerjedés. elhallgattat. egyel (répát). el jeles. szimpla. jelentés. egyszer . tudás hiánya. csupán. becsületes. attól fogva. hallgatag. azóta. egyes. csendesség. egyedülálló. jeladással tudat. minthogy. fontos. elnémít. jelz berendezés. magányos. nótázó. egyetlen. el jel. nyugalom. mivel. madárdal. jel. együgy . megszilenciumoz. attól fogva. szignál. fütyül egyes játék. mióta csak. miután. egyszer en amióta. -tól komolyan. kifejez . óta. hasonlóképpen bamba.

elhanyagol. megbántás. fej. vontatott. burok. tojásokon ülés. késedelmes. hamisjátékos. soványít. telepít kotló. tanács-. mell z. hurkabél. membrán. telek. ülés. értekezlet. egy dollár. alvás jelentéktelen. terjedelem. lassan. semmibe vesz. nehézkes. ülésez . svindler. hitvány. kicsi. karcsú. bél. bels palánkolás. kotlás. méret.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. légkör. túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. lánytestvér. pacák. helyezked elhelyezkedés. némileg csekély. kéreg. helyzet. lassít. n vér ül fekvés. összejövetel. ügyesség szakképzett héj. kevés. sért en mell z. küls héj. küls felület. ül hely. kifoszt. formátum. megfontolt. szakértelem. óvszer. kissé. fogyaszt. mell zés. zsugori. semmibe se vesz. várt haszon. koton. nagyság szerint osztályoz. kimustrált ló. enyv. rabszolga. öntvénykéreg. bels lemezelés. házhely. ég. reve. vén gebe. magasba üt. fazon. remélt haszon. égbolt. kevéssé. szakképzettség. enyvvel kezel. hártya. pergament. szédelg . robotol álom. hatos. díszvakolat. ülésezés. mennybolt. szám. helyzet hat. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . mennyboltozat. lassul. nyers b r. gy lés. méltatlanul bánik. vékony hanyag. magasra akaszt. felüt. fenntartott hely. nagyság. menny. kevés. karcsúsít. késleltet. szeánsz. klíma. mennyország. ravasz. csekély. lassú. tanácskozó. vékony. megkopaszt. héjlemezelés atmoszféra. megbánt. lefitymál. héjazat. b r. oxidréteg. hatos ütés tizenhat. karcsú. férfi. tok. kikészített b r. fösvény. megalázás alig. költés. fogyasztja magát. enyvez. unalmas. modellként ülés elhelyezett. testületi gy lés. ragasztóanyag méretek készség. megaláz. megnyúz. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. fal vastagsága. nem vesz komolyan. hely. nyugvó. gebe. lenyúz. fészekalja tojás. alszik. könny . fogyókúrát tart. ül . dolcsi. b rtöml . hathengeres kocsi. egy ülésnyi id .

szabályosan. aprócsepr . gyanút fog. szaglás. gyanít. fájdalom. egyenletes terep. simított. füst. hasogatás. ügyes. b nh dik. érzi a szagát. cigarettázik. szúrós fájdalom. csiszolt. apraja vminek. porfelh . megszimatol. tompít. szigorú. megfüstöl. selymes. ködfelh . élénk. fürge. megbántódik. szabályos. szag mosoly. szenved. red tlen. rossz szag. zavartalan. halk. sikkes. egyenletes. hasogató. simítóz. hó. kis darabokra. szélcsend. néger. kis összeg . alig. csinos. csekély jelent ség . vmilyen szagú. illat. kábítószert lélegez be. szagérzék. éles fájdalom. bekormoz. hulladékszén. mell zhet . szivar. jó. kormoz. cigaretta. mindennapi. legyalul. cigarettázás. kis része vminek. simává lesz. er s. csillapodik. gyors felfogású. simít. elegáns. szúró. nem nagy jelent ség . ércdara és k zet keveréke. szagol. könny . füstölés. kit n . egyenletesen. kis. füsttel befeketít. rövid ideig tartó. g zöl. sajgás. mosolyog kovács köd. gyors és találó. kereket old. füstön szárít. választékos ízlés . szúr b z. hathatós. csíp. sz rtelen. g zölög. füstkibocsátás. elsimít. kis méret . legújabb divatú. megsejt. zökken mentesen esik a hó. kevés fogásból álló. heves. kisszámú kisebb szellemes. elegyenget. kicsinyes. gyorsan és jól végzett. nem elég nagy. szaglóérzék. elsimul. szimat. felfüstöl. jelentéktelen. odaéget. sz kkebl . rövid. meglóg. kormozás. csíp s. szapora. aprószén. dohányzás. szenvedés. eleven. éles. zsenge. lecsillapít. jól ápolt. eszes. megszagol. apró. zökken mentes. tipp-topp. sima terep. cigarettaszünet. simává tesz. megbocsátható. apróra. füstölg . bányaapró. neheztel. keskeny. g zölg mézes szavú. szag(lás). furfangos. füstöl . sík. seb. ég. takaros. befüstöl. csupasz. élénk esz .slowly lassan silány. sz k. szipuzik. nem sok. folyamatos. meglép. finom. simára munkál. kifogástalan rendben lev . megb nh dik. ötletes. csekély. simán. füstöl dohányzás. zokon vesz. enyhe. gyenge. édeskés. szaga van. sajgó. simaság. kifüstöl. hitványka. szúrás. mézesmázos. elinal. g zöl . havazik. szipózik. nem nagyon. füstön szárítás. fényez. füstöt bocsát ki. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . nem fontos. letompít. puha. sovány. elszív. akadály nélküli. bársonyos. divatos. dohányzik. g zt bocsát ki. finom. lesimít. hízelg . megfüstölés. sima. gyors. pipázás. kis bet kkel. elegáns. kicsi. gördülékeny. rlpirul. agyafúrt. kicsiny. nem hosszú. talpraesett. kifogástalan állapotban lev . simítás. egyenget. csiszol. elszalad. fáj. megszenved. gondosan ápolt. értelmes. hitvány. szivarozás. hasogat. pirul. lakol. nyugodt. pára. simán gördül . füstölög. rágyújt. szívnivaló. kevés számú. füstölgés. ízléses. akadály nélkül. intelligens. megszokott. lecsiszol. okos. udvarias. csendes. jelentéktelen összeg . körmönfont. sajog. csekély számú. er tlen. csíp s fájdalom.

biztos. tömör. tekintélyes személyiség. er tlen. föld. valamelyik. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. társadalmi. piszokfolt. szinte. katonáskodik. áthatolhatatlan. ennyire. küszöb. talaj. ablakdeszka. oldat kibogoz. eladott katona. pompás. bepiszkít. igazi. harisnyatalp. szolidaritás feloldás. sima. összetartás. téridom. szilárd test. körülbelül. kellemes. halkan. tehát. számottev személyiség. néhány. nyájas. úgy. társtalan. ügynök. alapos. társas. kibont. szerelmese vkinek. er s. megbízható. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. halk. n ies. eketalp. így. szilárd. völgyfenék. ernyedt. egyetlen. ablakpárkány. társas összejövetel. bukfencezik. sólyaszánkótalp. völgytalp. megfejt. megoldás. vápa. egyetért . egész. megold. becsapott. egyedüli. talpgerenda. hülye alak. finom. szolid. egy kis. lángkemence feneke. ilyen. némi. valahogyan valaki bukfencet vet. megfejtés. tisztáz bizonyos. szól egyedül. lágyan. olyan. napárult. alátétlemez. elmosódó.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. egységes. némely. mintegy. üzletszerz . egy kevés fontos személyiség. bukfenc. lágy. bepalizott. cip talp. térbeli együttérzés. . úgyhogy szociális. köb-. komoly. szeret je vkinek. egyes. megtrágyáz. kizárólag jogtanácsos. meggyaláz nap. meglehet sen. jelentékeny személyiség. nyelvhal. puha. valaki valahogy. ostoba alak. fekü. bukfencezés. nyugodt. ügyvéd. beszennyez. el re bukfencezik. egy tagból álló. gyenge. talp. annyira. bársonyos. oldás. egy bizonyos. enyhe program bemocskol. közlegény magányos. egyedül álló. term föld. szolidáris. csendes. homogén. némileg. valami. felbukás. több.

hallatszik vmilyennek. bet köz. terület. helytálló. szortíroz. mesterkélt bocsánat. meghamisított. dél. kijelent. déli fekvés . ének. faj. osztály. dél felé. patak források déli irányba. déli irányban déli korlátlan uralom. déli irányból. hamisított. forrásmunka. hely. csiszolt. szellem kihirdet. becsülettel. bizonyos fokig. vmi benyomását kelti. zeng. siralmas fajta. térz . egy kicsit. sorozat. sajnos. tanács tér. nem. nyomorúságos. táv. emberi lény. vmilyennek hangzik. eredet.felbukfencezés. csendül. igaz. féle. válogat. delel. bús. tapasztalt. fizet képes. térközökkel elhelyez. kísér . t nik. kiejt (hangot). mér. kitanult. kútf . térköz. megszólaltat. társ. kifinomult. hamarosan. némiképp. id szak. r. szondáz. hangoztat. megbízható. hangzik. dél felé halad. tengerszoros. id köz. logikus. sokaság. valahol valahol fiú dal. némileg. lebukik. pajtás. lemerül. feloszt. mód. meglehet sen. kémlel. szörnyen. vmilyen benyomást tesz. szétoszt. zaj. ép. inkább. korán. hang. cseng. egészséges. szuverenitás munkástanács. alapos. mélyen (alszik). egy kissé néha egy kevés. hangzik vmilyennek. féleség. egy kissé. kiindulópont. szovjet. úszóhólyag. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . el rebukfencezés. búg. kinyilatkoztat. készlet. felfordulás. harsog. finnyás. nemsokára elferdített. affektált. hitvány. déli. csoportosít. alaposan. felbukfencezik. lélek. csoport. délre néz . valami. némileg. becsületes. ér. forrás. vmilyennek hallatszik. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. szilárd. hangot ad. hirdet. szóköz. ritkít. köz. társaság. délre. vízmélységet mér. haver. délkörön áthalad. kiválaszt. okos. módszer. kikopogtat. délr l. mélységet mér. nem természetes. valamivel. borzasztóan. szétválaszt. szovjetúnió. déli rész. hallgat. dél fel l. fér hely. lakos. modern. meghallgat. kopogtatással megvizsgál. min ség. kimond. délszaki. sértetlen. kutat hangok adatforrás. távolság. meridiánon áthalad. szomorú. józanul. költemény hamar. látszik. rend szortiment keresett ember. semhogy. hallatszik. világ r. józan.

különlegesen. mutatvány. zeke. kikötések. gyorsaság. sz kös. elhasznált. zsírtalan tér-. terület . gyapjúzubbony. mintadarab. különleges. specifikus kifejezetten. jellegzetes. költés elcsigázott. speciálisan el írás. fáradt. példány látványos színkép elmélet. szikár. spekuláció. sajátos. költ(ekezik) elköltés. kiköt. közelebbr l meghatároz. pótkerék. felesleges. cingár. prosperál. gömb. különvonat. feltevés. költekezés. ernyedt. megtakarít. különösen. részletez. térbeli beszél beszél . szakorvos külön. szabványosít csodabogár. speciális. sebesség. töprengés beszéd. spencer. szónok beszél alkalmi. zubbony eltölt. sovány. különkiadás. szónoklat év végi bizonyítvány. szak-. pontosabban meghatároz. szakember. gyorsít. különleges. beszédmód. munkafeltételek. kímél. hangszóró. halad. fölösleges. képvisel ház elnöke. sajátságos. rövid felölt . szféra. segít. hang. részletezés részletezések részletezett el ír. egyedi. közelebbr l meghatározott. részletes leírás. tartalék. beszédmodor. rohan. spórol. nyelvjárás. támogat.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. nyelv. megkímél. felszólalás. ikráit lerakott (hal). különösen faj(ta). speciális.és jutalomosztás. évzáró. kör. elmélkedés. sebességfokozat. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. takarékoskodik. pótalkatrész. siet. kimondottan. siettet. fajták fajlagos. nélkülöz. pót-. kit n . el revisz. fajok. rendkívüli. felsorolás. sajátos specialista. beszél képesség. kimerült golyó.

derékszöget alkot. spiritusz. fájó pont. derékszög re alakít. kiegyenlít. kvadrál. tavasz. csepp. négyzetre emel. játszik. sport. terjedelem. (ki)terjeszt(és). szakasz mer legesen áll. megveszteget. háztömb. spotlámpa. bátorság. nagy evészet. egészlapos hirdetés. kockásan megvonalaz. kedély. pompás. kenyérre kenhet dolog. szellem. kiköt kötél. megvetemedés brigád.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. szélesség. észrevesz. terjeszkedés. foltossá válik. hangulat. helyszín. tréfa. régimódi ember. stramm fickó. korrekt. lakoma. küll . fesztávolság. raj. sportpecsét. rugékonyság. becsületes. pattanás. el re kiszemel. megken. kielégít. szeszes italok egyházi. spirituálé. többhasábos cikk forrás. egyenesen. négyzet. kondenzoros lámpa. azonnali. felt n en hord. kenyérre kent dolog. kísértet. egyezik. lelkier . ugrás. rendez. jó haver. négyszögletes. játék. szórakozik. jó pajtás. egy harapás. megakaszt beszélt szószóló. árrés. tisztességes. hátratartó kötél. rendellenesen fejl dött növény. vidék. mulatság. csúcsfény lámpa. meglát. összeegyeztet. stimmel. összhangban van. lék. terít . csepeg (es ). hajlat. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. szórás. petty. kiszúr. bepiszkít. gúnyolódik. terjesztés. pont. szellemi nagyszer . kenhet ételnem . tér. eszem-iszom. fellelkesít. megegyezik. leopárd stellázs-ügylet. id töltés. ragyogó akaszt. tisztességesen. nagy kiterjedés terület. energia. szégyenfolt. rugalmasság. oldalszóródás. kedv szesz. négyszögletesre alakít. repedés. derékszögben áll. terjedés. egy falat. derékszög vonalzó. lelki. bokszállásba helyezkedik. elintéz. derékszög . szóviv támogatás. rendellenesen fejl dött ember. kiterjedés. szétterjesztett. hely. sportág. szórakozás. lélek. spontán sport. vereked állásba helyezkedik. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . rendellenesen fejl dött szerv. ruganyosság. verekedni készül. elterjesztés. nyílás. mulat atlétika. paca. passzol. négyzetes. hozzáalkalmaz. kiterjesztés. szögletes. kerékköt rúddal megköt. kitárt. sportol. fair ember. rendellenes fejl dés alakul ki. tagbaszakadt. rudat dug (kerékbe). kiegyenlített. nyílt terület. szesz. kifizet. folt. tréfál. érzékeny pont. elterjedés. kocka. sebezhet pont. felvág. védnökség nem er ltetett. küll k közé dugott rúddal megköt. takaró. küll kkel lát el. felt n en visel. testgyakorlás. feketepontos biliárdgolyó. eredet. rugó. kiterjesztett. elrendez. derékszögben.

állomás. csillagkerék. fogad. állás. elindul. lépcs (rakétáé). szintez léc. aszteriszk. átszúr. elkezd. t zhalál. m ködésben nem lev . t z. érdekeltség. dobogó. díj. etap. tribün. karó. tahiméterléc. csillagjel. dobogó. szabályos. láb. csillaggal megjelöl. konzol. útszakasz. staff (m anyag). csillag. növényállomány. csillagokkal díszít. állóhely. megkockáztat. állomásozás. állomás. kis üll . felriad. üt állás csapágyállvány. csillag formájú törés. tartós stadion alkalmazottállomány. el legként kiadott áruk. állandó személyzet. beindít. er sség. indul. megijeszt. állásfoglalás. emelvény. bot. kezd. sétapálca. lóversenydíj alapállás. megállapodás. csillagalak. szakasz. pozitúra. munkaállás. kockára tesz. állvány. tartósság. állomány. elindít. szabvány-. szünet. helyzet. munkaállvány. megrendez. megbecsülés. megriadás. alapvet . lépcs sor kit z karó. leállás. alátámasztás. folyamatba tesz. álláspont. vezérkar. áll. rhely. mértékadó. lábon álló termés. ugrómérce. szilárd. veszteglés. telek. szabványos. tekintély. indulási hely. általános iskolai osztály. megállás. csillagalakzat. állás. csillaghajó. tartam. vájt szonda. pózna. hozzáállás. helyzet. alapít. csillag formájú tárgy. lóállomány. színre visz. cövek. mérték. maradandó. színvonal. filmcsillag. beállítottság. alsó része vminek. álláshely. felver. lobogó. indulás. lelátó. kit z karó. pálca. lóverseny. máglya. pihen . finomság (nemesfémé). kotróvas. álló. alja vminek. támasz. állapot. fok. stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . hiteles mérték. elugrik. id tartam csillag formájú alak. indít. pódium. csillag formájú repedés. állapot. hergel vas. póz. színház. mér léc. pillér. iránytárcsa. támasz. rúd el ad. istálló. állványzat. sztárszerepet játszik. személyzet. állvány. tartós. befolyás. minta. el ny. mér cövek. taxiállomás. fúróállvány. személyzettel ellát. állandóság. támaszték. nyél. állandó. irányadó. sétabot. karóhoz köt. min ség. rúd. lóistálló. sztár. f szerepet játszik. cölöp. tartó. sz l karó. máglyahalál. tét. csillagkapcsolás. mozicsillag. felállított. rang. elárusítóhely. színhely. valutaalap. nyújtóoszlop. színtér. színpadra alkalmaz. húsolót ke. tanúk padja. bódé. megugrik. álló gerenda. álló helyzet. lábon álló gabona.stability stable stadium staff állandóság állandó. rögzített. süllyeszt üll . pozíció. stand. színpadi csillag összerezzen. fejl dési fokozat lépcs . stabil. remekel. karóz. fokozat. parkolás. ellenállás. csillagokkal tarkít. törzskar. felriaszt. elindulás. álló helyzetben lev . indulási pont. típus-. standard. aljzat. színpad. faállomány nívó. megállóhely. munkatársak. hely. piszkavas. jelz oszlop. mér cövek. kívánalom. állás. zászló. összerezzenés. emelvény. dramatizál. oszlop. vonatbot. rajt. szabvány színvonal nem m köd . rakonca. tartózkodás. helyzet. talpa vminek. hely. csillagzat.

támasztó oszlop. állami. alap. megszakítás. település. tartószerkezet. statikus. merevít csapszeg. statisztikai adatok állapot. tartóztatás. megtámaszt. biztosan álló. feltartóztat. megállóhely. megriad. látogatás. megáll. rhely. feszít lánc. státus rendelet. állhatatosan. tanya. rögzít (árbocot). támasztó csapszeg.megugraszt. támogat. meger sít. elhalaszt. állandó partner. dísz. startvonal. törvényes. szünetet tart. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. kijelent. támaszték. tartózkodik. er sít. tartó drótkötél. kihorgonyzó kötél. megkezd. kihelyez. fény megállapított állítás. kifejt. statisztikai statisztika. megindít. rendek elektrosztatikus. megállapítás. leállít. kimutatás. parkolóhely. hadtápállomás. id zik. állás. helyzet. nyilatkozat. szilárdsági hely. egyenletesen. rang. státusz. vonórúd maradás állhatatosan. hivatal. közlés. pompa. feszít rúd. feltartás. kifejez. állandó barát. megállít. kitartás. kiegyensúlyozott. árbocel kötél. állapot. kezdet. felijed. feltartóztatás. id zés. id t eltölt. egyenletesen. rakodóhely. szilárd. állam. ugrás. állóképesség. kezdet. korlátozás. árbocfeszít -kötél. légköri zavarok. vallomás. dúc. kihorgonyzó rúd. szilárdan. tarcs. tartó. összerezzenés kezdetek állam-. szüneteltetés. kihorgonyzó lánc. el ad. lakóhely. törvényszer tarcskötél. tartóztat. elhalasztás. er m telep. helyzet. nagybirtok. támasz. egyenletes. légköri kisülések. start. állomásoztat. józan. szünet nélkül. transzformátorállomás staisztikai. támcsavar. megálló. akadály. csarnak. megnyugszik. támasz. szilárdan. rajthely. állít. megriadás. késleltet. merevít rúd. nyugvó. méltóság. helyzet. visszatart. támaszt. megállapodott. oszloptámasztó rúd. állomáshely. törvény törvényen alapuló. hosszirányú árbocfeszít -kötél. felfüggesztés. helyez. megszilárdít. kapcsolóállomás. vasúti csomópont. tartózkodás. beosztás. feszít kötél. kijelentés. állás. oldalkötél. megijed. korlát. foglalkozás. állandó barátn . bejelentés. marad. számadás állítások állapotok. áramfejleszt telep. rakodótelep. településhely. gyám. akadályoztatás. állomás. felfüggeszt. statikai. odaállít. indulás. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . ottlét. szabály. árbocmerevít kötél. rang. elektrosztatikus töltés. társadalmi helyzet. állomás(hely). lel hely. pályaudvar. rádióállomás. szünet nélkül állandó. megállapít.

sarkall. karmesteri pálca. pálca. részvény. párolog. átitat. g zölög. s rített húsleves. jószág. raktári. acéllal bevon. átáztat. mozdulatlan. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . lépéssel kimér. er sít. lélektelen ember. még távolabb. tehetségtelen ember. rendkívüli. stift. szem (jéges é). még. k vel megdobál. edz. szabvány-. származás. belemerül vmibe. here. áztatófolyadék. járásmód. megnyugszik. g z. távolabb. raktár. dobver . ver rúd. lép. furkósbot. el léptetés. behelyez. leáll. beilleszt. g zer . kénrúd. alapanyag. nyomdok lépcs sor. g zer vel dolgozik. lépcs zetesen elhelyez. szeszf z készülék. beavat (ruhanem t). kis fadarab. lágy. csonthéjas mag. nyél. bevet (földet). kikövez. szed vas. hihetetlen. golyó. acéloz. lépked. aggyal ellát (puskát). mindazonáltal. törzsállomány. állandó. k . lepárol. vízpára. telít. penge.35 kilogramm. kard átitatódik vmivel. k vel kirak. vastartalmú orvosság. valódi ág. megnyugtat. ejt erny s csapat. rúd. fantasztikus. vízg z. sorjázó. meredek. teljes érték . csendes. beáztat. eredet. üt rúd. készlet. talon. törvényes finomságú. kalodába zár. állókép. utaslépcs kit n . sterling. lecsendesedik. törzs. értékpapír. g zöl acél. befog. csend. raktáron lev . rudacska. k mag. lépések. epek állt abbahagy. eljárás. hokiüt . fatörzs. raktározás. áztatás kilép. tojás. árukészlet. kimagoz. részvényt ke. fadarab. nyél. lecsendesít. fütykös. t ke. légibombasorozat. g zer vel halad. er . megáll leállított elraktározás. megacéloz. stimulál inger államkötvény. kig zölgés. lépcs fok. nyersanyag. tördel asztal. beáztatás. áztat. nyugodtan. mégis. nyugalom. bombasorozat. acél f z merevít . raktáron tart. láb. nedvesít. raktárállomány. állófénykép. pácol. érzés nélküli ember. alapt ke. k -. képkocka. raktárkészlet. gally. járás. áruval ellát. még mindig. bot. jár. csendesen. ügyetlen ember. pára. sólya mag. k vel burkol. létrafok. husáng. kaloda. biztos steam steel energia. megedz. lépés. tök. fajankó ennek ellenére. meredély. alany (ojtáshoz). tárolás. párol. kiváló. átázik. elcsendesít. felszerel. 6.rendületlen. raktár. fajta. megkövez. táncot lejt. viola. tuskó. vessz . lábnyom. ázik. tilolóbárd. szokványos hajóépít állvány. 14 font. lepárlókészülék. bemárt. serkent. fen acél. átitatódik. kipárolgás. enyhít. cövek. túlzott. nyugodt. messzebb. dominó kocka. egyöntet . megszokott. halk ösztökél. vesek . raktárhelyiség. lábfej. állatállomány. benedvesít. acéllal borít. üt . karó. r zse.

emelet. világos. tisztán. áramlat. baktériumtörzs. különös. becsületes. tárol. feszít. üzlet. er feszítés. tartósság. direkt. hajlam. feszítés. meger sít. özön. úttest állomány. er (sség). nyílt. roham. megterhelés. sorozat (pókerban(. özönlik. szintén. egyenesség. ömlés.store stored stores storm áruraktár. felszerel. feszültség. er re kap. füllentés. ellenállóer . átsz r dik. bolt. egyenes. sztori. készlet. zuhog kocsiút. vihar emeletsor. hangsúly. csörgedezés. hízó jószág tárolt állomány. stressz. idegenszer . ének. ismeretlen. közvetlenül. csermely. újságcikk. hízó marha. er feszítés. hazugság. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . szint. bonyodalom. út. ár. egyenes vonal. tréfa. özönlés. folyik. terhelés. hull. lármázik. er t gy jt. igénybevétel. eltorzul. beütés. újságírók világa. pénzvilág. élelem. áramlik. dühöng. egyenes pályaszakasz. költemény. tartja fergetegesen esik. depó. átsz r. viharzik. túlterhel. tiszta. ér. magához szorít. megpróbáltatás. egyenes szakasz becsületes. idegen. vízfolyás. egyenes vonalban. egyenes irány. túlfeszítés. igénybevételb l származó alakváltozás. beraktároz. novella. feszültség. történelem. tárol. viharosan esik. tudósítás. átszivárog. feszülés. kereskedés. túlzott megterhelés. biztosít. megfeszül. meghúz. vicc. eltorzít. irányzat. rándulás. megfeszít. er lködés. öröklött vonás. rendben lev . áram. folyóvíz. megrándít. szakad. z rzavar. meger ltetés. túlfeszít. kiemel. hang. szabott árú. fontosság. igénybevétel. élelmiszer. meger síti magát. tréfás történet. nyom. anekdota. raktár. próbára tesz. kiforgat. csurgás. áradat. eltorzulás. tartalék. hangulat. letisztul. folyó. meger ltet furcsa. sugár. d l. fajta. zúdít. egyenes irányú. intenzitás. készlet. zengzet. azonnal. hangnem. hangsúlyoz. nyomaték. színezet. deformálódik. feszül. szinte. tömény. egyenesen. vonás. szintez (tudásszint szerint). megrohanás. er . er lködik. er sség. elbeszélés. folyam. megsz r. ellátmány. fajtaváltozat. stratégia patak. megbízható. elraktároz. ömlik. meger södik er . megrohamoz. szokatlan hadászati hadászat. utca. deformáció. jellemvonás. história. húzódás. meglep . cikk. mese nyíltan. tombol. tanulók szintezett csoportja. egyenes(en). feszít. egyenesen. patakzik. közvetlen. szilárdság. származás. lárma. hízlalásra való sovány marha. kitartás alátámaszt. lényeggel tör d . szorít. rohammal bevesz. áruház. erély. egyenes. szinte. történet. hangoztat. teherbírás. jelleg. készlettel ellát. potyog. történés. áramlás. vele született vonás. szókimondó öröklött tulajdonság. tajtékzik. patakzás. önt. magához ölel.

anyag. stílus. er szakol. ütés felt n . nyúlás. modell. hibajel. meglep lovak. tudományág. szalag. kis telér vonós hangszerek. darabka. hallgató. alattvaló. megtöm. er ltetés. nevez. cip f z . szamárság. állampolgár. meglep . fásli. túler ltet. kárpitoz. légi csapás. csík. ostor.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. lehánt. lehúz. sáv. feltétel. m vel. levetk ztet. zsíroz. levetk zés er s er sen megütött építési. szabatos. gyöngysor. kis felírótábla. húr. madzag. sikk. rost. id tartam. kacat. szakasz. dolog. túlfeszít. kiegyenesít. kipárnáz. egyetemi hallgató. kiterjed. korlátozás. nyersb rt lefejt. mez. zsineg. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. tanul. szólánc jöveszt. bibeszál. vékony ér. lefoszt. zsinór. levetk zik. írásmód. pompás cégnév. kiszenel. tanulmány ruhaanyag. limlom elkábító. struktúrális. zabál. megfeszül. modor. versenyistálló. kis ér. betöm. er lködik. tanulás. lehámoz. stúdió betanul. töm. tanulmányoz. tanul(mányoz). kikötés. vonósok. megbont. szalag. kifeszítés. szoros szigorúan csapás. kitágít. fejt. mód. szövetanyag. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . küzdelem küzdés diák. ügyvéd. ízlés. dolgozószoba. telér. hosszú darab. spárga. kinyújtás. megkopaszt. terjedés. nyújtózik pontos. tartam. címez. bedugaszol. tanuló mesterkélt m terem. szétszed. zsúfol. karcolót . küzd. póráz. szál. felravataloz. leszállópálya. feszülés. feszítés. pólya. igyekszik. el terjeszt. alátét. elegancia. vacak. sztrájk. vékony réteg. fajta. vizsgál. sáv. igyekezet. bemutat. sor. mohón fal. kifutópálya. alávet. teletölt. et d. lehéjaz. kibont. felakaszt (embert). zabáltat. kiterít. teletöm. tanulmányokat folytat. szalagdísz. érköt . típus alárendelt. harc. szerkezeti alak. kiterjesztés. terület. nyújtózkodás. nyersanyag. terjedelem. szigorú. divat. íjhúr. túloz. kinyújt. rugalmasság. klassz. keskeny mez . kihízlal. kihajt. kitöm. nyúlik. kötél. korbács. kizsaluz. megszólítás. hüvelyéb l kihúzott. lenyúz. alávet vkinek. jelleg. gyapjúszövet. nyelvfék. szövet. jószág. harcol. tér.

leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. tantárgy. állít. javasol. fontos. sorozat. hirtelen (be)perel. cukor. indítványoz. cukorral telehint. látszatot kelt. mellékes állomány. kémiai anyag. hajszálnyi. kér. tekintélyes. anyag. cukorral meghint. t r elég. örökébe lép. lényegesen. következik. ragacsos anyaggal fákat beken. megfelel eléggé becukroz. veszteséget szenved fájdalom. másodlagos. értékes. gyors. kárt szenved. kárt vall. meghódol. perbe fog. legy z. szenvedés. lazsál ajánl. hirtelen haragú. tárgy. szuggerál. öngyilkosság. enged. hízeleg. szövevényes boldogul. édesít. el terjeszt. újabb azután. elégséges. emlékeztet vmire. kisegít . tanácsol. váratlan egyszerre csak. megédesít. állít. szilárd. sikert ér el. tápláló. öröklés. alanyi. vagyon. sikerül siker sikeres sikeresen követés. kiadós. utódlás. egymást követ (jog)utód. utódok egymás utáni. könyörög. egyéni. kényes. szenved . szubjektív alávet. elszenved. birtok. megenged. követ. lényeges. veleje vminek. kivonja magát. vminek a veleje alapos. kiadósan. kés bbi. sugall. szilárdan finom. kitesz vminek. felvet. hasonlít vmire. leányvállalat. örökösök. fájó. téma. jogutód. öngyilkos(ság). elt r. lényeg. öngyilkos. alaposan. körmönfont. beperel. szenved. perel (el)szenved. enged. szilárdság. örökös ilyen. nem er lteti meg magát. javasol azutáni. következ . húzódozik vmit l. sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. vagyonos.feltár. sorrend. olyan azonnali. érzik vmin. megcukroz. engedelmeskedik. létez alapjában véve. következés. elvisel. hirtelen. anyagi. elegend . következésképpen járulékos. öngyilkosságot követ el .

gyámolít. orom. összegez áttekintés. feltételezett. extra finom. kínálat. pompás. ellát. fenntart. statiszta. támasz. elt r. csúcspont. nyár. csúcstalálkozó. fölényes. ellátmány. f felügyel . összefoglalás. beszerzés. klassz fenséges. fenntartás. támogatás. segít támogatott segít . megtart. ellátmány. nyaral. g gös. szállító ellátás.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. szállítmányozó. napozik. magasabb abc-áruház. szolgáltat eltart. támogató támogat feltesz. bepótol. per. illeszkedik. sommás födémgerenda. szín (kártyában). felszerel . segély. szolgáltatás. megfelel berendezés. tám-. karó. kitesz a napfényre. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . garnitúra. kedvére van. nyár(i). megfelel. oszlop. tet pont dics ség. ellátás. támasztó. készlet. biztosítás. talpazat. kiválóbb. f ellen r. képzel. kielégít. igazol. nagyobb. kérés. támaszt. feltehet en. létszám fölötti. pénzellátmány hajlékonyan. feltételez. segítség. felügyelet szolgáltat ellátó. ruganyosan. nagyszer . fels bb. kitesz a napra. megyei rend rf nök. összefoglalt. pótol. díszkíséret. kerületi rend rf nök. elvisel. tart. bevásárlóközpont ellen rzés. leánykérés. legf bb. hozzáilleszt. készlet. szállítmány. legfontosabb. nyári. sütkérezik vasárnap ellen r. hozzáill . tartó. f nök. öltöny. nap. támaszték. járadék. folyamodás. alátámaszt. szállít vmit. nyáron át legeltet csúcs. f nyomócs . feljebbvaló. kíséret. megkíván állítólagos. legfels . öltözet. fölösleges személy. napfény. alkalmas. foglalat. kosztüm. utánpótlás. gondol. szvit összead. pártfogás. megalapoz. garnitúra. extra finom árucikk. felszerel. felettes. alkalmaz. eltartás. extra méret . óriási. pör alkalmas. hozzáalkalmaz. készlet. rövidre fogott. szuper. slepp. páratlan. hitel. alátámasztás. összegzés. helyettes. támogat. napsugár. felügyel . simulékonyan. kereset. rend rf nök. feltételezhet en dönt . jelentéktelen személy. remek elöljáró. összeg. sorozat. sorozat. beilleszkedik. látszólagos állítólag.

édes. aranyos. simít. kikészíti a felületét vminek. útburkolás. fölösleg. felmér csökevény.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. fordít. kapcsol. sebészeti. szemle. bizonyosan. elfordít. felfüggesztés. elt r. váratlan dolog. elvisel. maradvány. parányi nyoma vminek. többlet ámulat. rajtaütés. hamis copf. túlél gyanít. gyanús. sejt. lógás. kibír. gyanús körülmény életben tart. gyanítás. jó illat. felszín. kerékfelfüggesztés. behízelg . test r csapkod. fenntart. édes bor kapu r. átállás. megdöbbenés. elszenved. jószagú. felmérés. áttekintés. küls . svéd nyelv csemege. megtekint. szelíd. dallamos. minden bizonnyal biztosan külszín. átkapcsol. gyanúsít. édesség. er t ad. gyanít. sebészet m téti. megszakítás. villanykapcsoló. áttérés. szuszpenzió. felület. kellemes. csap. vminek parányi nyoma. svájci zsoldos. felszínre emelkedik. szagos. édes öröm. félbeszakítás. orvosi rendel . túlélés életben marad. gyanús személy. útburkolat. biztosan. váltóállító berendezés. elképedés. csiszol. rajtakapás. lebeg beszüntetés. biztos(an). áttekint. takarás. vázlat. kikészíti vminek a felületét. sebészi felesleg. svájci nyelvjárás. nyájas. hamis hajtincs. cukorka. takaró. meglep dött meglep meglep en környez . házilag készített lik r. jó illatú. zavar. gyanú. hirtelen Swiss switch . életben maradás. kedves. desszert. eljátszik. meglepetés. meglep dés. andalító. meglepett. állandó útburkolattal ellát. továbbélés. környezet átnézés. földmérés. körülvev környék. friss. terep. sejt felfüggesztett. tettenérés. sejtelem. svájci test r. vessz zés. tart Svédország svéd. meghökkent. felmerül. bonbon. rárohanás csodálkozó. tervrajz. felülvizsgál. jóíz . gyanúsított. bájos. ellen riz. közvélemény-kutatás. áttanulmányozás. operáció. biztos. sebész(et)i. egy kicsi. maradvány. édes illat. terület m tét. finom illat. kénmentes. plattni. elhalasztás. savmentes. rugózás egy kevés. formazáró lap. vizsgálat. igazol. sejtés. függés. látszat. felületi. szemrevételez. illatos. svájci gárdista. meglep. svájci.

jel(kép). ragályos. kopó. szimbolikus jelek együttérz . megért . táblavidék. uszály (ruháé). más vágányra terel. farok. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . sima lap. pad. írás (érmén). fark.fordulat. megnyer . rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. összkép. megállítás. vendégek. asztaltársaság. vitába száll. szárny (kabáté). megküzdés. étellel megrakott asztal. tábla. szimbólum jelképes. vég. véd . táblácska. plató. pálcaütés. sínfelület. taktika farokkal ellát. hajlós pálca. punci bevétel. készlet. rendszeres. fennsík. megbirkózás. nekifog eljárásmód. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. véd játékos. megbirkózik. alfele vkinek. fenék. csaj. picsa. végz déssel ellát. fogás (halé). jelkép. lap. egymásba illeszt. váltókar. nyomon követ. n . harcászat. asztalra tesz. kártyát kijátszik triktrak megragad. lovaglópálca. mutató. lemez. segg. pina. m szer. szér. átvétel bevétel (váré). megragadás. híd (hídmérlegé). kötélcsigasor. dúsítóasztal. tányér. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. felszerelés. m szerkészlet. jegyzék. megold. detektív. filmfelvétel. jövedelem. kapcsol(ó). el terjeszt. altáj. összefogó áttekintés. berendezés. hajlékony ág. rögzít. megküzd. hekus. vállal. utóörökösödési korlátozás. kapcsoló. megfigyel vkit. csigasor. nádpálca. kellék. festékez asztal. gerendatalp. fog. váltó. folyásirányba fordul. közösülés. kíséret. megcsap. síktárcsa. suhogó (ostor végén). felület. hajlós vessz . színváltoztatás. kellékek. lecsutkáz. koponyalemez. hozzávaló. szerel játékos. négyszög (tenyérjóslásban). végz dés. képletes. far. nyomozó. laposan csiszolt gyémánt. meger sít. feltartóztatás. táblázat. átvállalás. terített asztal. hátsórész. szerel (sportban). hajókötélzet.

kifejez tárgyalás. szemrehányás. fecsegés. m nyelven. kiszab adózás tea tanít el adó. talentum. képesség. díj. adó. szeg szalag. munkaközösség. beszélgetés. feladattal megbíz. ízlés. tank. beszédes. tehetség. beszél. beszédtéma. érzék. szegélyez. megkóstol tanult adóteher. fecseg. dica. magnószalag. megadóztat. felvev gép hordozható fülkéje. hangszalag. érzi vminek az ízét. m szakilag. lecke. kiválóak. történet adottság. mesterséges kis tó. munka. fenéksúly tartály. beszélgetés. szalaggal összef z. ragasztószalag. tehetséges ember. beszélget. rovásadó. gyakorlati. cseng szalag. mese. szakmabeli. hírességek. mér szalag. ragasztószalaggal leragaszt cél. ipari. felmér. céltábla célok feladat. pamutpaszomány. érzék. m szaki. igénybevétel. csoport. célszalag. magnóra felvesz. el adás. megterhel. iparm tani. megízlel. m tani. célkit zés. hajlam. igénybe vesz. különleges képesség. pamutzsinór. jogilag vmilyen. csapat. beszél . adózás. kád. megízlelés. megmér. magnetofon szalag. kóstol. tehetséges emberek beszámoló. tanár tanítás befog. megállapít. tartály. szalag. harckocsi. szakmai. mágneses jelszalag. csomagkötöz szalag. beszédtárgy. ízlel. fogat. brigád. beszéd. üres beszéd beszéd. díjszabás. technológiai alakilag. íz. holtsúlytartály. ízlelés. csevegés. adónem. oktató. szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique .tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. kötelezettség. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. célpont. vízmedence szalaggal összeköt. társalgás. teher. távírószalag. szak. technikai. tárgyalások magas ciszterna. nagyságok. hajlam. kezelési. próbára tesz. sportcsapat könnyek alaki. tengeralattjáró víztartálya. szeg szalaggal eldolgoz. társalog. ragasztószalaggal meger sít. adót kivet. gépszalag. m szaki szempontból. legénység.

ajánlat. húzóer . vár gondozott célzatosság. menstruáció. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. lebeszélés. hatásos. kényes. hajlam. lakó ápol. puha. gondját viseli. zsenge. kifejezésmód. feszültség. táviratozik. nevez. technikai. tízperc bérel. tapintatos. távíró. fogazat megsürgönyöz. bérl . tizedrész mond. gondoz. feszülés. hajlik. szakszó. lágy. megtáviratoz. határnap. megszámolás. technológia tizenéves fogak. ellát. kikötés. kifecsegés. id szak. kikötések. elbeszélés. gondozó. éretlen. feltételek. tízdolláros bankjegy. irányul. szó. hajlandóság. üzleti ajánlatot tesz. fiatal. riz. gyenge. kibeszélés. tízes szám. kirakóhajó. megy. kísértés tíz. megolvasás. sürgönyöz. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. szerkocsi. haszonélvez . gondos. halad. id tartam. rettenetes. szakkifejezés. szeret irányzatok tenisz feszítés. irányzat. tag. bérl ként lakik. felügyel. gyengéd. elhíresztelés. kifejezés. tíz perc szünet. havibaj. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. technika. tízes nagyság. haszonbérl . templom egyel re. ideiglenesen átmeneti. tenzió dézsma. nap. tendencia ajánlatot tesz. tízfontos bankjegy. határid . árajánlat. kezel . érzékeny. ideiglenes csábítás. tizedik. izgalom. szörny technological m szaki. elmondás. bérl ként használ. szemeszter. felkínál. porhanyós. felügyel . nyelv borzasztó. elmesélés. tíz lóer s kocsi. tart. üzemanyagellátó hajó. tized. tízes. technológiai . félév. felajánl.

territoriális. hüvelyéb l kihúzott. amit. gyógymód. hitelesít. vizsgálat. kísérlet. hurkolt. teológia elméleti elképzelés. Thaiföld akkor. -jük. territórium. országos. azon a ponton. tartomány. m t . tétel magukat akkor. színház lopás. teória gyógyászat. föld utáni. tolvajlás -eik. -ük. -jok. -ok. néz tér. felvágatlan bársony. próbatégely szövetség. kísérletezik. (az ). megvizsgál. evégb l. ismérv. bolyhozás. földi. oda. ott attól kezdve. területi élettér. aztán. fontos események színtere. köszönet. akkori. megköszön hála. pörköl tál. terápia amott. tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. azután azáltal azért. ennyire. amaz. az. nézet. drámairodalom. analizál. akkor/majd. szót . anyagvizsgálat. köszönöm aki. bársonyos bolyhozás. színm vészet. majd hittudomány. el adóterem. azért. teszt. végrendelkezik. próbatétel. próba.territorial territory terry föld-. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . -uk ket anyag. annyira. testamentum. mérték. próbázás. láttamoz. drámaírás. mez gazdasági. szöveg Sziám. kipróbálás. -aik. reagens. vizsgáztat. tanú. vidék bársonyos. motívum. mozi. ellen riz. analízis. terület. kipróbál. felségterület. próbál. plüss-sz nyeg vizsga. magburok. le z csésze. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. ami. kerület. tárgy. azután. téma. végrendeletet csinál. kísérletez. filmszínház. irodalmi dolgozat. tekn sbékapáncél. agyagtálka. akit. hogy. néz k. elmélet. ház. hurkolt bársony. próbára tesz. azután. -jaik. népfelkel . mészhéj. -ök. -jeik. mint hálát ad. körzet. -jök. tesztek Texas. gyógykezelés. -juk. hogy nádazó dráma.

trónol. soványodik. ilyen alapos. s r . alatt. soványan. er feszítés. gyérül. vékonyan. diplomaterv. gyéren. országgy lés. vastagon hígít. mélyreható. dob. közepe vminek. gyenge. teljes. másodperc hatvanad része. elejét l végéig. darab. vki hibájából. közeli. vminek révén. meggondolás. lény. átszállás nélkül. ez. folyamán mindenütt. motyog. egyenesen. tompa agyú. gondolkodik. gyér. egyik oldaltól a másikig. miatt. nyílás. dolog. silány cikk. terc tizenhárom harminc emez. könny . teljesen alternáló mozgás. ennek. vékony. hajítás. dobás. küszöb(érték) dobott morog. vastag. keresztül. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. tör dés. teremtés. végigér . többtámaszú. torokhangol énekel trón. vki cselekedete következtében. sovány. torok. gondolkodás. legvastagabb része vminek. ritka. csuszamlás.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. ezen. holmi. gondolkodó harmad. végig. ritkán. közvetlen. ritkít. átmen . ostoba. híg. váltakozó mozgás. következtében. szikár. ruhanem . harmadik. fenyegetés fenyeget három küszöb. által. szerszám gondolkodás. diplomamunka. ez(t). vékonyít. meghitt. trónra emel keresztül-kasul. vézna. tétel k bizalmas. vmi kevés ezer fenyeget. vmib l kifolyólag. dolgok. mindvégig. tárgy. direkt. kockavetés. holmi. gondoskodás. útján. kimozdulás. buta. egyik végt l a másikig. felszerelés. megfontolás gondolkodás. harmadik sebesség. nehéz felfogású. vminek a révén. ügy cucc. ezek(et) diploma. gondolkodásra képes. vetés dobott . kiritkít. át. szándék. harmadrész. s r n.

kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . kötél. részeg. -szer. vminek a hegye. gyenge érintés. feszes. légmentes. fukar ácsolófa. sz ken. csomó. bádogedény. lehajlít. nehéz átcsapat. gyorsan. nehezen kapható. döntetlenül mérk zik. ennek következtében. konzervdoboz. ónból való. tömören záró. tömör. zsugori. hegy. fa. épületfa. berúgott. szúr. felborul. ütem. testhez álló. taszít. sz kmarkú. id számítás. id zít. id t megállapít. fösvény. bádoggal bevon apró. felbukik. -ször menetrend. rögzít. lökés. kor. id töltés. ón. bádog. hasított fa. kompressz. szorosan. elbuktat. picike tanács. meghajlít. oldalra hajlik. szúrás. vége vminek. meglegyintés.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. jelöltnévsor. hermetikusan. csomóra köt. kötelezettség. kupakot rak. köt jel (kottán). zsineg. er sen meghúzott. helyes. borravalót ad. dohány. tapadó. csinos. pártprogram árapály. talpfa. bádogkanna. pici. cédula. hegye vminek. igazolvány. köt vas. nehezen beszerezhet . holtverseny. szorult. kiürít. csúccsal ellát. kifeszített. er sen. kicsinyes. címkét felragaszt. címkével ellát. kicsi. gerenda. ennélfogva. tolás Csütörtök eképpen. jegy. pénzsz kében lev . vízhatlan. így tehát bírságcédula. magas állásra alkalmas személy. megfelel id . felbillen. lök. felbillent. így. feldönt. sebesen. dagály döntetlen. id tartam. kötelék. bádogdobozba tesz. így hát. címke. taktus. leköt. összekötöz. át nem enged . légmentesen. korszak. sz kös. meglegyint. beállít. id t kiszámít. b röz. nehezen kezelhet . munkaid . kor id . szorult helyzet. idejét méri. vízálló. konzervál. konzerv. faanyag. döfés. döntetlenre játszik. szilárd. hézagmentes. id mérték. kevés mozgási szabadságot adó. takaros. átcsapatcsatorna. ónoz. megköt. bádogdoboz. cinb l való. idény. óndobozba tesz. pénz. ilyenformán. lábujjhegyen megy. fonalszárító henger. -szor. köt. alkalom. nehezen megoldható. bányafa. masszív. bádogból készült. szerfa. megbillent. feszesen. szabadid . beácsolt. süt forma. -szor. megérint. összef z. kis pénzajándékot ad. id pont. id mérés. terhes. kötés. átköt. nyomasztó. tolakodik. órarend bádogból való. -szer. évszak. figyelmeztetés. köt gerenda. kiönt. megvilágítási id . id zés. munkaütem. cin-. ón-. odaköt. kevés. cin. akadályoz. korszak. tömített. figyelmeztet. f részáru. kapcsolat. törzsborda. fehérbádog. tempó. spicces. szálfa. kidönt. sz k. nyakkend . kevés mozgási lehet séget adó. tehát. kapatos. hajógerendázat id szak. tol. szoros. feszül . erd . imigyen. ónból készült. id . -ször. borravaló. fürgén. bádog-. csengés. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . súlyos. id számvetés. rendes. ily módon. átjárhatatlan. felborít.

finomság (-hoz). hangszínezet. nagyon. alakít. vagyon. -ra dohány. oldalra d l. hangszínt kap. együtt. fogaz. pörgetty . furikázik. felülmúl. hanglejtés. nemesi cím. -hez. elnevezés. ma éjszaka. -ni. szerszámgép. báb. csúcs. megdolgoz. játékcsiga. felszín. harmonizál. legmagasabb hely. -hoz. legmagasabb. rang. hazavág. járm vet vezet. -re. koronáját levágja. csúcsát levágja. présel. megkoronáz. színben összeillik ma éjjel. túlhalad. legjobb. tetejére hág. meghúz. vezet személyiség. legfels . kényelmes tempóban vezet. cím. ma este elegáns amellett. eszköz. hangsúlyt ad vminek. -höz. szerszám. fels . megcsinál. kandúr holnap hangnem. fátyol. kit n en végez. aláírás. kedély. véget húz. -be. szakadatlanul. odaad. törmelék. téma témák top topic topics . selyempapír. segédeszköz eszközök. tárgy. szövevény bajnoki cím. vminek a vége. koronáz. szüntelenül mondta hím állat. odadob. amire vkinek jogcíme van. fels rész. színez. társadalmi cím. azonkívül. -ba. nagyon is. kibillent. csúcsig felhúz. árbockosár. jogosultság. hanghordozás. megszakítás nélkül. legnagyobb mérték . név. felirat. hangszín. megöl. papírzsebkend . -nek. legnagyobb fokú. els . jogcím. maximális. szövedék. megvasal. színárnyalat. legmagasabb rang. is. túl. szerszámok vezér. befed. hangulat. legmagasabb pont. közhely. járm vet hajt. fa koronája. színez dik. tetejez. törmelék-lerakóhely. orom. dohányáru. túlságosan vett kocsit vezet. egymás után. hangszínt ad vminek. túlszárnyal. kimerült biológiai szövet. koszorúz. meglegyint. árnyalat. tónus. árnyal. -ig. fejléc. uralkodik. megmunkál. kaplit rak. ráadásul. tipeg. élen jár. okirat. bordáz. kinyír. megel z általános érv. tippet ad. irányában. hangsúly. hangsúlyt kap. tet z. legkülönb. fasz. zenei egész hang. véget tesz.csúcsa. egyszerre. tipp. fed . teteje. tet vel ellát. felé. összesen. tet . birtoklevél. legels . szemétdomb. fejel. kényelmes tempóban hajt. -nak. kocsit hajt. szintén. túltesz. meghalad. közösen. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. színárnyalatot kap. kiborít. dohánynem ma egyidej leg.

irányában. laposra ver. hangbarázda. követ. megrázó. kerék csúszásának útja. imminens. forgalom. sín. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . tragédiaíró. menetvonal. körutazást tesz. kemény. tájban. csapa. körül. huligán bejár. titkos kereskedés. körülutaz. vágány. turista. keréktávolság. tragédiával kapcsolatos. tragédia. nyomvonal. hazavág. nyom. tapint. fenyeget . (nyom)sáv. terel pálya. el rajzol. megtapint edzett. beutaz. lábnyom. körutat tesz. kereskedelem. kikövetkeztet. jellemz vonás. teljesen egy csöppnyi. érintés. felszáll. megtapintás. felvázol. megver. ecsetvonás. utazik. vágány foglalkozás. turizmus természetjáró. mesterség. természetjárás. próbak . körséta. nyomtáv. zongorabillentés. csapás. közel. tapintóérzék. vminek érdekében bástya. vendégszereplés. tapintás. totálkárosra tör (autót). rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel.tory total totally touch konzervatív abszolút. végösszeg. kinyomoz. rágós. szakma. hernyótalp. összegez. tájt. teljes egészen. karambolozik. turisztika. er szakos. hozzányúl. nyomokat hagy. jellemz eljárásmód. körül. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . vontat (partról hajót). ösvény. makacs. rendes útvonal. er s. fáradságos. összeg. ipar. partvonal (fociban). szívós. összever. tájt. irányában. utazás. vminek érdekében. útirány. kocsiszélességnyi útsáv. érint. pálya. megindít. közel. pályatest. kerék forgásának útja sín. vagány. meghat. vonatkozik. sáv. totális. küszöbönálló. közlekedés. rapityára tör. emelkedik. ecsetkezelés. forgalom. túra idegenforgalom. kereskedik. tornyosul. toxikus nyomdok. keréknyom. nyomon követ. turné. nehéz. túrista versenysorozat felé. közeled . útvonal. sínpár. egy kevés. ér vmihez. összead. kitartó. futófelület. kereskedés. követ felvételt készít. tájban felé. kikészít. torony. egész. megszokott útvonal. versenypálya. üzletet köt. megérint. kerékvágás. uralkodik város mérgez . összes. érintkezik.

feldolgoz (témát). kikészít. átadás. oktatás csalétek elintézés. átvitel. nehéz helyzetbe hoz. átutalás. emelty rendszer. ágyútalp alsó része. akasztófa. átigazolás. szomorú vég . átvezetés. faalakot vesz fel. szomorújátékkal kapcsolatos. vendégség kezelt bánásmód. ritka élvezet. átszállás. trenírozás. közlekedés. nevelés. bitófa. transzformáció. kezel. kiképzés. szakkópzett edz . terjed. extázis. oktató alakra nevelés. gyakorol. átszállít. sebességváltó. gyakorolja magát. oktat. utaz. mechanizmus. átkapcsolás helye. sebességváltó olló. edz. tragikus színész. átenged. átvisz. megkötés. átállás helye. megállapodás. elragad. vonatosztály. kiképez. kezelés egyezmény. átmenet. átköltözik. áthelyezés. fuvarozás. moduláció. tragikus vonaton utazik. idomítás. sorozat. impulzussorozat. menet. fogaskerék-áttétel. jár. nevel. szán. elszállítás. sarokba szorít. fa. hengersor. elragadtatás. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . nyeregfára kifeszít. átmásolás. kereszt. megy világlátott utazás kincsesház. gyakorlatozik. begyakoroltatás. átmenés. átengedés. átváltozás. átmeneti. képzés. bak. mulatság. beirányít. uszály. betanított. edzett. kiközvetítés. polgár r. szállítás. szánkó. átszáll átalakulás. él fa. szomorú kimenetel . idomító. gyakorlott. élvezet. fogaskerék-meghajtás. másolat. tranzakció. kompt. er átvitel. utazik. átruház. átkelés. átmásol. szakképzett. ügylet. járás. átakasztás. áttétel. hatalmába kerít bejár. átalakulás. löveg megfordítása. megtesz. átszállítás. fuvaroz. irányít (fegyvert). népfelkel . felfuttatott. vonat. el készít. siralmas. hosszú vonalban elszórt l por. kiképzett. sor. kapcsolás. farok. eljárás. végzetes. szerz dés fára felkúszik. treníroz. ugrás. felfuttatás. képátmenet fordítás adás. üzlet kiadvány. betanít. átruházás. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. edzést folytat alakra nevelt. átigazol. szegez (fegyvert). bitó. ívátmenet. továbbítás beszállít. szállítóhajó. dúc. idomít. faalakban csapódik ki. oldalirányú célzás. ügyletek áthelyez. átutal. beutazik. szerelvény. kincstár bánik vkivel. áthaladás. szállít. utazás. átvitel. alakra nevel. képez. felfuttat. gyakorlat. kíséret. edzés. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. láncolat. gyakoroltat. gyakorlatoztat. lebonyolítás.tragikum. trén. áttétel.

nyugtalanít. helyesen. hiba. diadalmámor. kisámfáz. megigazít. mellélépés. túra. unalmas csapatok. tisztelet. rizet. felel sség. felszakad. nyelvbotlás. utazás diadal. felbuktat. tartozás. rajtakap vkit. téved. szinte. kipróbált. tendencia. kikapcsol. nyitó berendezés. valóságnak megfelel . kitartó. igazi. könnyedén aprókat lépked. igazmondóan. beszabályoz. tévedés. h séges. kikapcsolás. elbuktat. hitelesít. diadalmenetet tart csekély fontosságú. gy zelem. utazást tesz. kioldódik. meg van gy z dve. túljár vki eszén. reménység. szerelvény. forduló. megbotlás. igazán. fárad. felnyílik. eredetivel megegyez . baklövés. fürgén ad el . valóság. nehézség. diadalmenet. igazság. hitel. zavar. kínos helyzetbe hoz. baj. aggaszt. üzemzavar. kihallgatás bíróság adó. nyugtalankodik. pontos. támfa. szabályosan. kábulat. hozzáilleszt. beállít. gáncsol. bizalom. tröszt. valóban. kaptafa. megbotlik. pecek. tényleges. kábítószer okozta kábulat. remény. hiba. megbíz. vizsgálat. fáradság. irányzat. hibát követ el. kikapcsoló szerkezet. trend. kioldó szerkezet. fáraszt. megtéved. bánkódik. kísérlet. melléfogás. központosít. célvagyonrendelés. fára menekül. valóban hitelt ad. szintén. valóságos. rábíz. vesz dik. eredeti. ballépés. keresztfa. gikszer. kirándulás. kioldás. beporoz. rendületlen. szomorkodik. igazán. kitüntetéses vizsga. irány. gáncsot vet. érdekszövetkezet. nyelvbotlást követ el. baki. igazul. aggódik. megakaszt. tényleg. fára felzavar. helyes. bizalommal viseltetik. megbotlik a nyelve. fáradozás. hisz. egyszeri menet két pont között. lojális. megpróbáltatás. helyrehoz h ségesen. örömujjongás. félelmetes. gyám. elcsépelt. hétköznapias. gond nadrág hozzáigazít. becsületes. gáncsvetés. gáncsolás. igaz. zaklat. út. könnyed lépés. h bér. munkapad. veszi a fáradságot. valódi. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. zavartatja magát. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . botlás. próba-. kiold. katonaság trópusi aggodalom. kilincs. szabályszer . megbízható. ne nevess korán. óriási áramlat. meg rzés. tipeg-topog. pontosan. igazságnak megfelel . jelentéktelen. szökellés. letétbe helyez. gerenda. nyelv. elgáncsol. fuvarforduló. kicsatol.kaptafára húz. elbotlik. tartó. sarc kipróbált könnyen ad el . kikapcsolódik. megdönt. felsámfáz. bizalmi tulajdonátruházás. egyhangú. szabályos. utazik. meghiúsít. centíroz. igazmondó. hétköznapi. szintén. kiigazít. elismerés. tulajdonképpeni. h . irányvonal bírósági tárgyalás. hiteles. betegség. letét. gáncs. való.

nehéz. kanyar. fordul. füstjárat. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . gondnok. bíróság elé állít. valóság meger ltet. felborítás. forgat. ikertestvér. hálóval fog. turnus. megkísérel. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. válik vmivé. forduló. menstruáció. átváltozás. meghatalmazott. alakít. felügyel igazság. vágat. behangol. igazgatósági tag. esztergályozott. zenével ünnepel tölt medence. tárgyalás. felhangol. unalmas. hajlam. megbízott. hangol. alkalmatlan. forgás. bosszantó. próbálkozás. összehangzás. kettes gépel. igyekszik meger ltet . hárompontos gól (rögbiben). táró. összehajtott palacsinta. fordulat. dallam. letéteményes. kihallgatás. forgalom fordulatok. pulyka esztergapad. irány (meg)fordított. forgolódik. összhangba hoz. zenével kifejez. felfordulás. megmunkálás. esztergályoz. váltás. keringés. ciklus. alagutat fúr. esztergált. felborulás. aluljáró. háló. megvizsgál. esztergálás cikk vége másik oldalon. hosszadalmas. fordulat. kifordítás. alagút bukás.trustee truth try célvagyon kezel je. gyümölcsízes pite. lehangoló. fárasztó. megpróbálás. kísérlet. kürt . beállít. páros két. esztergályozás. kett s. forgás. ellen riz. Törökország. megfordulás. kurátor. füstcsatorna. befordulás. ikergyermek. ijedtség. megfordítás. kanyarodik. keserves. elfordít. felásás. iker-. megkísérlése vminek. megpróbál. megfordítás. másik oldalra átmen cikk. megfordított esztergályos fordítás. fordulás. próbára tev cs . kihallgat. felfordítás. próbára tesz. fordít. kanyarodás. kipróbálás. kett . hang. feld lés. tipizál. megfordulás. meghajlít. fájdalmas. forog. megbízott személy. forduló. átalakulás. gumibels kedd zenei m . akna. kellemetlen. gyötr . terhes. próbálkozik. vagyonkezel . kipróbál. körfolyamat. hangnem.

megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . megegyezés. tipikus. földalatti alapok. változatlan nagybácsi homályos. alsóbbrend . alul. harmadrangú. alapozó. alulsó. túl kevéssé. mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . alárendelt. hódoltság alatt föld alatti. alapvet . értelmi képesség. feltétel. értelmében. nem várt. szerint. -ban. túl kevés. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. nem elegend . túl kicsi.typical typically jellegzetes. kétes. alatt. elégtelenül. alant. alsó. jellemz . lent. nem eléggé. értelem. megállapodás. nehezen érthet eszméletlen. lenn. igazságtalan. ulszter alap. alatta. alól. alul lev . utolsó. nem elég. alá. vitás bizonytalanság ugyanolyan. alsóbb fokú. alárendelve vminek. -ben. nem korrekt. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . hiányos. eszméletlenül alávetve vminek. habozó. váratlan helytelen. méltánytalan. al-. elégtelen. vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés.

kivéve ha. nem hasonlatos. fölösleges. közel. nem helyénvaló. sikerrel nem kecsegtet . összhang. unszoló nekünk . túlsó. legfels városi er teljesen sürget . egybekelés. egyenletes. egység. fel. szokatlan húzódozó. gépegység. rendkívüli. példa nélkül álló. soha nem hallott. változatlan egyesítés. hacsak nem. összehegedés. nem szerencsés. összeillesztés. megjelöl. fel(felé). kelletlen. egyenruha. cs kötés. nyomatékos. szerencsétlen állandó. egynem . emel. felemelkedik.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. még soha el nem fordult. egybeolvadás. fent. nem mint nem sok jót ígér . közelbe. egyesülés. kivéve hogyha ellentétben. mindenre használható. fokoz. fenn. feláll. nem hasonló. még el nem fordult. különös. express (levél). felüls . unió. hallatlan. fels bb. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. házasság. kivételes. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. eltér en. más. eltér . fenn vmin. egyedülálló. közös birtoklás általános. kéréssel zaklató. páratlan egyes szám. univerzális univerzum. valószín tlen felesleges. oda. mint. új. szegényház. fels (bb). egyetértés. vonakodó felfelé men . szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. sajnálatos. felfelé. hacsak. fel vmire. egyetemes. -ig (-on) fels . más. egység. egységes. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. szakszervezet. egyforma. különböz . egységnyi. sürg s. vmivel szemben. szövetség. felfelé haladó. mértékegység egyesült egységek egyetértés. sürget .

szárnyépület. kimondása vminek. használat. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. teherkocsin szállít. vezet. haszon. rossz min ség . bánik. értékek. el csapat. tótumfaktum. fedett teherkocsi. megnyilatkozás. elhasznál. teherszállító kocsi. alkalmazás. használ. kezelés elfogyaszt. érvényes. kifejezése vminek. használhatóság. furgon. rostál. rendszerint hasznosság. közm . fogyaszt. kiejtés. szelel rosta. értékrend. felhasznál. silány. haszonelv ség. utilitarizmus. egyházi rítus. változó. haszon. fáradt. gyakorlat. vákum bizonytalan. felhasználás. szélmalomkar. használt. el had. front. tétova alapos. változékony. alkalmaz. szelel lapát. zárt teherszállító kocsi. tisztel erkölcsi értékrend. módosítható. haszna vminek. el örs. vminek a kifejezése. függvényváltozó. használat joga. érték. szokásos szokásos általában. mindenre használható ember. vminek a kimondása egészen. kibocsátás. másodrend . szelel. megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. használatos. szokás. indokolt.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. ingatag. élcsapat. használás. szellemi értékrend arcvonal. szárny állhatatlan. teherautón szállít. mindenre használható dolog. hasznosság. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. kijelentés. valuation értékelés . fedett teherszállító kocsi. élvonal. típusbeszédmód. hangképzés. fedett tehervagon. használatban lev . homályos. porszívóz. kimerít. határozatlan. értékel. közszolgáltatási vállalat. teherautó. haszonélvezet elhasznált. halvány. megbecsül.

növényi. dézsába tesz. versszak változat. rengeteg csáva. f zelékféle. találkozóhely döntés. verziók ellen fejbúbi. verzió változatok. strófa. igazi. vélemény. váltogat.változtatható. megkísérel. növényi eredet . változatosság különböz . kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. nagyon. maguk a. változatossá tesz. versbe szed. tet ponthoz tartozó. járm . megkockáztat. változat. dézsa. medence. magassági kör. járható áldozat diadal. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. keresztül életképes. különféle. legmagasabb ponton lev . tarkít. vállalkozás illetékes bíróság. elárusító. tartály. mer. valóságos edény. növény. kádba tesz. csávába tesz. merészkedik. óriási. változás. függ leges. hajó át. függ leges vonal. maga a. közvetít közeg. zöldség. kád. változtat változó hatalmas. zeniten lev éppen az a. verdikt költemény. vers. változatos megváltozik. változik. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. verssor. váltakozik. gy zelem videó Bécs . eladó fél. váltakozás. kockáztat. tartályba tesz. igen. ítélet. variáció választék. merészel. keresked . módosít. eladó. erjeszt kádba tesz. vakmer ség. hordozó közeg. lapterjeszt Velence kísérel. kockázat. fejtet i. versel. viv anyag árus. utcai árus.

önként végrehajtott munka. megszemlél. virzsíniadohány benne rejl . lényegbeni. látogatóban van. nyomatékos falu. kifejez. érték vírus látható éleslátás. ellátogat. tényleges. jóformán. ingyenes. szándékos. látó-. vendég látási. megnézni. látszólagos. zöngésít hanger . rtartalom viewpoint néz pont. robbanékony virginia(dohány). vizuális élénk. visszavonhatatlan. tulajdonképpeni gyakorlatilag. önként vállalkozó. er teljes. heves. megtámad. hivatásszer .Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. szavaz. szakmai. meglátogat. szempont vocational hivatási. tulajdonképpen el ny. önkéntes adományokból fenntartott. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. felkeres. nézet megjelenít k áttekintések élénk. térfogat. község durvaság. zönge. er szak er szakos. kimond. szak-. megpróbáltatásokkal sújt. szavazat. fatális. megvigasztal. fakultatív tárgy. megnéz. igen lényeges. könyv. orgonaszóló. látás. szavazati jog . akaratlagos. tömeg. nem kényszerített. vitális vitamin hang. látvány. létfontosságú. erény. lesújt. megválaszt. szavazás. élettel teli. nagy mennyiség. kötet. szemlét tart. életer s. megáld. látóképesség. lényeges. eleven. éltet . közadakozásból fenntartott. el relátás. alapvet . vélemény. önkéntes. életadó. önként jelentkez . rendszeresen látogat. erkölcsi tisztaság. vízió látogatást tesz. választott tárgy. igealak. önként vállalt feladat. látomás. szavazat. elmegy. alapítványi. él . voluntary önként végrehajtott feladat. zöngésen ejt. életbevágó. megtekint. megvizsgál (beteget). vizitel látogató látogató. látszólag. Virzsínia. élet-. látogat. látogat(ás). állandóan jár. szakszer akarati. halálos. élethez szükséges. lecsap.

felvonásköz. sebezhet . hiányzik. ébren van. óhajt. melegszik.voters szavazó vulnerable gyenge. kell neki. melegen érz . felébreszt. gyengeelméj . halott mellett virraszt. felhevít. együttérz . h . fallal körülvesz. fárasztó. pezsgésbe hoz. menet. visszajár (kísértet). megelevenedik. gyalogút. támaszt (érzelmet). hiány. kívánatos. választókerület. körözött (b nöz ) félcédulás. hadat visel. menés. meleg. fogad. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . megy. gyaloglás fal. megintés. felidéz. fellelkesít. bemelegít. nélkülözés. melegség. meleg. híján. feltámad. hajósodor. kézbesít körút. lelkesedés. munkabér felszolgál. felmelegedés hév. szükséget lát. járásmód. kelt. sodor. fallal elválaszt. kíván. szeret . hevesség. munkabér. nyomorgó. háborúzik. felmelegszik. rség. felráz. jár. felserken. megélénkül. hirtelen. vár. melegedés. felmelegít. fasor. terület. közfal. lelket önt vkibe. baromfiudvar. kívánt. nyomdokvíz. figyelmeztet . fallal meger sít. riasztó Magyar bér. gyámság. sarkall. szívélyes. lelkes. felszólítás. véd. felkelt. nekilelkesedik. igényel. figyelmeztet(és). híján van. lobbanékony. várakozik várakozó templombúcsú. felforral. hiányában. felserkent. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. sétáló. virraszt. megzavar hajóperem járás. hazajár (kísértet). jelzés. halottvirrasztás. felmelegedik. nincs. sodorvíz. nyomdokvonal. melegedik. kórterem. lépés. gyalog megy. szükség. nyomor. kemény. sétál. nélkülöz . hiányos. oltalmaz. szüksége van. sz kölköd . felpezsdít. küzd gyámolt. védelmez f t. akar. felébred. fenn marad. szükségel. heves. nekihevül. nehéz. séta. nélkül. fenn van. nélkülöz. járat. hiányzó. testtartás járás közben. nincstelen háború. sorfal igény. sz kölködik. sétány. sétálás gyalogos séta. melegség el zetes értesítés. megtör. felhevült. szükséglet. gyalogol. r. gyaloglás. életre kel. harcol. várakozás. ébrenlét. gyengéd. élénk. feléled. sz kölködés keresett. sétáltat. bejár. templomszentelés. ébred. járda. nyomdok. figyelmeztetés. kivéve. ébren marad. melegít. baromfikifutó. fedett sétány. fizetés.

kútvíz hullámosítás. ág. elfecsérel. távolság. elhasználódik. felhasználatlan. túlfolyócs . elernyed. emészti magát. irány. elpusztított. könnyezik. hígít. vízzel ellát. gyarló. lendítés. lesoványodik. r. elfogy. vízi. csúszósín. vigyázat. vízállás. rszemélyzet. int. gyenge pontja vkinek. csökkenés. gyönge. figyel. torony r. elpazarlódik. megitat. éjjeli rjárat. ingás. útszolgalom. kör. megrongál. hagy vmit tönkremenni rködés. selejtes. csapvíz. sorvad. gyenge oldala vminek. feldúlt. nedvesedik. felönt. gyenge pontja vminek. elvesztegetés. elfecsérelés. vízszintszabályzó nyílás. gyógyvíz. itat. habok. négyórás id szak. tekintet. t z r. kidob. szempont. integet. ivóvíz. víztisztaság (drágak é). szolgalmi jog. csúsztatósín. hulladék. hajsütés. parlag.wartime was háborús. gyengeség b ség. veszteség. út. legyengít. gazdagság. vízleereszt . átjárás joga. használatlan. megöntöz. elsorvaszt. módszer. elpocsékol. kopás. parlagon hagyott terület. parlagon hever . elernyeszt. felhígított részvények. víz. megrongálódás. bányamedd . éjjeli rség. utak. hatástalan. ondolálás. rség rzés eláraszt. híg gyenge oldala vkinek. öntöz. modor csúszópálya. menés. ár. gyengéje vkinek. víz-. elrontott. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . túlfolyó. nedvesít. kopás. elveszteget. lenget ár. tenger járás. elpusztít. feldúl. városi éjszakai rend rség. vizet vesz fel. karóra. viselkedés. elpazarol. eljárás. eltölt. gyengül. sivatag. ásványvíz. éjjeli r. mód. felhígított részvényt ke. gyenge. virrasztás. moarírozás. telik. messze. sólyagerendák. fokozatosan gyengül. elsenyved. elpocsékolás. ürít cs . háztartásban használt víz. ügyeletes legénység. rszolgálat. elhervad. fonalhulladék. pocsékol. távol. múlik. felhígít. lendülés. levezet cs . elkótyavetyélés. hullámzik. állapot. zsebóra. felügyelet. pusztaság. puszta. medd . intés. kárba veszett. lengetés. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. selejt. elkoptat. csökken. ugar. ébrenlét. visel. fecsérel. kimerít. elfogyaszt. lengés. eldobott. hullámminta. hadi volt megm veletlen terület. elgyengül. hullámosság. rségosztag. árapasztó zsilip. lefolyócs . néz. pazarlás. vezet sín mi egyes osztályzat. szennyvíz. értéktelen. parlagon hagyott. habos minta. veszend be megy. pocsékolás. hajhullámosítás. rszem. elfecsérl dik. szokás. lebegtetés. el. túlcsorduló fölösleg. elsorvad. megfigyelés. gyengéje vminek. meglocsol. hullám.

viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. kopás. vizes. koptató. nyomasztó volta vminek. ivás. helyesen. fárasztó. rászed. walesi nyelv. nedvesség. bármikor. amit. nyugati. súlygolyó. kereket old. walesi. jól. gurít. üdvözöl. szerencsés. kígyózik. biciklizik. walesi nép ment voltak nyugat. kerékpár. beáztat. széloldali. kerekekre szerel vmit. elkopó. fontosság. megterhelés. teher. nyomás. walesiek. szívesen vesz boldogulás. amelyet. patinát kap. kanyarodik. bringázik. nyugat felé. korongon forgat. tengelyen szállít. jó. akármilyent. pusztító. gördül. örömmel fogad. isten hozta. jólét akna. mérlegsúly. nyugati terület vadnyugati film. nehéz volta vminek. egészséges. üreg. súlycsoport. amit csak. üdvözlés. akármi. lyukazókerékkel megjelöl vmit. koptatás. csalással kifoszt. nagyon becsap. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. megfordít. elhasználódó. súly. meteorológiai. átvészel. heti nehezék. szabórádlival megjelöl vmit. súlyzó. súlyozó tényez . id (járás). görget. benedvesít. edz. fogadtatás. forog. átfordít. kellemes. gurul amikor. nedves. amit. valahányszor (a)hol. kút. elmállik. megnedvesít. id járásnak kitesz. bármi(t). fáradalmas. szétporlad. kerékkel ellát. bármilyent. kimerít . forrás. kiáll. elmállaszt. tol. ami csak. csapadék. bármit búza gördít. szerencsésen. bármilyen. er . nos. ami. súlymérték. karikázik. micsoda. bármi. pontozókerékkel megjelöl vmit. bányaleveg . hordás. kerék. id járás. hány. es s. meglóg. nyugatra. bugyog. ömlik. nyugati alkoholtilalom-ellenes. amely.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. körbe jár. akármit. kering. mikor ahányszor. kocsikerék. romboló. forgás. nyomaték. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . nyugati területek. az. elkopás. milyen. kormány. akármikor. szívesen lát. mér. hacsak. megszökik. bármit is. mi. kerékpározik. terhelés fogad. mit. kerekezik. id . súlyos volta vminek. szívesen látott. es az. szél irányába néz . mennyi. western. ami akármilyen.

kifehérít. fehér fajú ember. fattyúsor. új hasábra áthozott magában álló szó. kimeszel. sápadt. no de. színtelen. széles körökben. nagy kiterjedés . egészséges. az. mialatt. fehérít szer. kezdetlen. amib l. nos. átfúrt gyöngy. az egész. veuve cliquot pezsg . amelyet amíg csak. szepl tlen. sz. bárhol. távol. ártatlan. teljesen akiket. mi okból. minthogy ami által. fehér hajú. halvány. szélesen egymástól nagy közökben. fehér. teljes. megfehéredik. nem kommunista. nini. fehér ember. szélesre. világos. nocsak. üresen maradt. mialatt. bárhova. fehér öltözet. világos sakkfigura. csorbítatlanul. egymástól nagy távolságokban. teljesség. egészben. összesség. ami. gyógyult. fehér fajú. míg. egyben. amely. fehérruhás. mely. nagyon. oszthatatlan egység. egy darabból álló. együttes. fehér szín . ép. új oldalra áthozott magában álló szó.whereas whereby wherever whether which amíg. amit. melyiket. kommunistaellenes. akárhol. rendkívül. meg szül. széles. széles körben szélesebb akasztófa. összetartozó egység. amit l. amelyiket. üresen hagy sort. sértetlenül. amivel ahol csak. feddhetetlen. egység. fehérré válik. fáradozás. nézd csak messzire. ahova csak. b . míg fehér izzásig hevített. fehér emberre jellemz . akiknek. meszel. egész. áttetsz . fehér-. akinek. messze. azt. céltábla széls köre aki bontatlan. miért. fehérség. tiszta. felvágatlan. özvegyasszony. polírozatlan. melyik. sértetlen. épségben. tisztességes. egészben lev egészen. fehérizzó. id zik. fehér szín. korrekt. bár. tiszta fehér állatfajta. id z amíg. széleskör widow width wife . begyógyult. fehérré tesz. becsületes. konzervatív. fehérbe öltözött. hiánytalan. fehér ruha. rövid id . fehérít. hordott gyöngy. noha. mellétalálat. akit akié hát. fehér ruhájú. tág. er sen. nagy mértékben. egymástól széles közökben. messzemen en. akárhova vajon amelyik. szerfelett. fehérizzó h . fehéráru. melyet. épen. tisztára mos. ártalmatlan. fehér festék. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. széleskör . meg nem osztott. mázatlan porcelán. csorbítatlan. amely(ik).

halálos sebet ejt. szagot kap. épületszárny. végrendeleti rendelkezés gy zelem. vezetéket szerel. sodrony. tudós. repülés. klikk. testál. gy ztes tél. irányzat. könyökvéd ujjak. savanyít. villanyt bevezet. megszárnyaz (madarat). oldalszárny. végrendelkezik. beleegyez . nyertes. távirat. szárnyal. ajtószárny. okos. szíves. belátó. óhajt. nyerés. szélnek ereszt. megszimatol. óvatos áhít. szag. szagról felismer. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . keresztfurat. számító. gyorsan száll. kívánság akarás. nagy szám. ágytartó szárny. elküld. akar. nyer . megnyer . telel. kívánság. szárnyas csavar. kifullaszt. vágyódik. messzir l megismeri vmi szagát. szárnyával érint. kar. szél. avasodni hagy. széljárás. nyeremény szell ztet. végrendeletileg ráhagy. vadon vadvilág parancsol. szolgálatkész. fúzós hangszerek. állítható fényrekesz. gyorsan visz. kíván. hombár oldalsó része. szell . sárhányó. csoport. tekerület. vágóél. fog. akarati. bombasiker. tél(i).wild wildlife will willing pusztaság. táviratoz. akarás. feltollaz. szárnyb r. szélnek kitesz. nagy siker megnyerés. toldaléképület. kasszadarab. sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. elgörbülés. szálldos. akarat. remek dolog. kézicsörl . nyer. lélegzet. örökül hagy. drót. leveg n szárít. leveg . messzir l megérzi vmi szagát. sárvéd . helyesen ítél . beavatott. széls (futballban). nyer . gy zelem. leveg n hagy savanyodni. végrendeletileg hagy. szeli a leveg t. megfontolt. meghagy. kész. csavarmenet. szerz . pilótajelvény. üt kártya. viharos szél. téli bedrótoz. vad. vágyik vmire. fuvallat. szélnek ereszt. végrendelet. kézi tekercsel . el relátó. szufla. agyonhajszol. megtáviratoz. hordfelület. színfalak jó dolog. men manó. huzal. rendelkezés. megsürgönyöz. ravasz. megpihentet. hajlandó. szele vminek. oldal. száll. kulisszák. lélegzethez hagy jutni. szárny. akar. oldalépület kasszék. tekervény. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. szokás. röpül. helyes ítélet . szárnyat ad. kenyérkeres . óhajt. kényszerít. felfúvódás. els nek befutott ló. szándék. szélben szárít. huzat. szárnnyal ellát. összedrótoz. készséges. röpít. mód. önkéntes. repül osztály. kíván. füles csavar. kerékdob feletti fedélzetrész. gy ztes. oldaltér. szeretne. páncélöv mögötti folyosó. remek személy. nyertes. óhaj. gázok (belekben).

tanúságtétel. ígéret. -nál. szavakba foglal. dagaszt. megmunkál. kivarr. üzem. munka. bölcsesség. jelszó. megold (számtanpéldát). kiszámít. feldolgoz. -val. megszövegez. withdrawn magának él . lesújtottság. azon t n dik. dolog. szellemesség. csodálatos. gyár. sziporkázó ötletesség. kézimunkázik. kifejt szavak. -t l forgalomból kivon. liget esetlen. benn. létrehoz. tevékenység. dolgozik. alkotás. kifejez. köt. szentírás. csodálkozik. hímez. üzemeltet munkás dolgozó. megfogalmaz. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. kotyog. erjed. meg van lep dve erd . szellemes ember. tanúvallomást tesz. lelki fájdalom. m . n adott szó. gyártelep. fa. véghezvisz. üzenet. ige. kívül. hat. miatt. erd ség erd . szólás. értelem. kivéve.wit with withdraw withdrawal azaz. el idéz. csoda. belátás. keser bánat. gyapjú. bámul. ellenére. -tól. vminek a belsejében kinn. szeretné tudni. parancs. nélkül bizonyságot tesz. szerep szövege. tanúsít. -m vek. tanú. szemtanú. visszavonás (rendeleté). tesz. fából való. meglep dik. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. megdolgoztat vkit. visszalépés. merev erd s vidék. er dök. visszavonás. fa-. intelligencia. csodál. szellemes társalgó (-val). ámul. n i fansz rzet. tanúskodik feleségek hó!. hír. megm vel. -nél. m ködtet. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works . m ködés er dítmények. beválik. csoda-. ész. parancsszó. liget fonal. vmin belül. visszavon kivét (pénzé). nem kollektív hajlamú. forr (bor). ügyetlen. gyors észjárás. szó. eszesség. megmunkálás. kezel. lány. meglepetést érez. kidolgoz. gyors felfogás. elmésség. künn. kivonás (csapaté). megdolgoz vkit. kézimunkával készít. munkák. kihímez. zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. sziporkázó ész. közmondás. -vel. m vel. bölcs ember. vmin kívül. tanúként igazol. bent. elfoglaltság. ledolgoz (munkaid t). m ködik. járat. szerkezet. csodálkozás. visszavonuló. visszaszívás (ígéreté). muff. visszavonulás belül.

hibát elkövet . kiváló ember. méltó volna ács. szerz írók ír írás. irodalmi alkotás irodalmi m vek. nyugtalankodás rosszabb imád. alkalmatlan. író. legrosszabb. tévesen. gond. jogsért cselekedet. helytelenül mondó. hibás. megbánt. írásmód. alaptalanul. imádás. gy zedelmeskedik. hamis. írásm vészet. nem helyénvaló. hiba. nem megfelel . téves. sérelmet okoz. aggodalom. helytelen. nem jó. világ-. kopott aggaszt. izgat. legy z. szépírás. valamirevaló wrong wrote . világ elny tt. érdemleges. rosszul. méltóság diadalmaskodik. alkalmatlanul. mesterember ír írnok. m . kiválóság. istentisztelet. megrövidít. fáradságot megér . világméret worthwhile érdemes. legrosszabb dolog. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. földkerekség. félreértett. megkárosít. nem id szer . igazságtalanul bánik. tévedésen alapuló. célszer tlenül. igazságtalanságot követ el. méltatlanul bánik. árt. megkárosítás. tévedés. jogtalanságot követ el. jogtalan cselekedet. fölébe kerekedik. aggódik. kézírás. rossz. pontatlanul. rosszat tesz. alkalmatlan módon. írásm . igazságtalanul. legrosszabbul érték érdemes. nem célra vezet en. imádkozik. nyugtalankodik. szerkesztés. irat. nem alkalmas. zaklat. igazságtalanság. hátrány. helytelenül. gyötör. hibásan. m vek megírt téved . félrevezetett. megállapodástól eltér . jogtalanul. rossz cselekedet.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. helytelenül cselekv . igazságtól eltér . fals. imádat. gonosz. helytelenül megállapító. megsért. hátrányos helyzet. méltatlanság. sérelem.

kiköt m hely. megadja magát. meghajol. év. megenged. zéró . mulatt. levert. zéruspont. hitvány. nyúlás. enged. hoz.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. beszakad. s t tegnap de azért. hajóm hely. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. keresztárboc. termés. kifutóban tart. süppedés. rendez -pályaudvar. átad. átenged. savanyú arcot vágó.914 méter. terméseredmény. igenis. m hely. már. süllyedés. semmi. zérusfok. megsárgít. mesél. ad. behódol. els bbséget ad. nullfok. nullpont. lazul. jövedelmez. hozam. ifjúkor. beletör dik. tiétek (a) tied magad fiatalság. beismer. zérus. rossz látási viszonyok. történet esztend . udvar. sárgul. sárga. nullpontra állít. vitorlarúd. kitermelés. yard <0. megereszkedik. fémkinyerés. mese. nullafok. meghódol te. 0. tojássárgája.914 méter. terméshozam. még. százdolláros. mégis felad. nulla. hímvessz . nullára állít. évfolyam gyanakvó. teljesítmény. kihozatal. sárga szín. féltékeny. karámban tart. irigy. fonál. sárgít. kert. megsárgul. tied. terem. meggörbülés. fallosz. bánatos. szolgáltat. közösül. dug. eddig. nyújt. sárga festék igen. kifutókarám fonal. megereszkedés. kefél. telep. gyáva. lenulláz. nullapont. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok.

öv. földöv. égöv. sáv.zone éghajlati öv. övezet. zóna . körzet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->