P. 1
A leggyakrabban használt angol szavak gyűjteménye

A leggyakrabban használt angol szavak gyűjteménye

|Views: 6,465|Likes:
Published by atek1965

More info:

Published by: atek1965 on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

A leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye

NYELVVIZSGÁZÓK ÉS KÜLFÖLDRE VÁGYÓK FIGYELEM! Íme a leggyakrabban használt angol szavak gy jteménye ABC rendbe csoportosítva. Itt megtalálhatod azt a szókincset, amire a leginkább szükséged lehet és aminek az ismeretével már nem hoz zavarba majd egy angol nyelven feltett kérdés.

A
Angol a abandon abandoned abbey ability able abolition abortion about above abroad absence absent absolute absolutely abstract absurd egy, egy bizonyos elhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmir l elhagyatott, elhagyott apátság, apátsági templom, kolostor képesség, tehetség alkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés körös-körül, fel l, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelít leg, mindenfelé, nem messze, táján felül, fent, el bb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti házon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában hiány, távollét hiányzó, távollév abszolút, feltétlen, korlátlan, teljes teljesen absztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat abszurd, képtelen szemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi er szak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, er szakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, er szakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sért beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed Magyar

abuse

academic academics accept acceptable acceptance accepted access accessible accident

akadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, f iskolai tanár, elméleti, f iskolai, hagyományos, egyetemi el adó, egyetemi tanár, f iskolai el adó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott álokoskodás, el írásos f iskolai viselet, tudományos sz rszálhasogatás elfogad elfogadható átvétel, elfogadás, elfogadvány elfogadott dühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhet ség, roham elérhet , hozzáférhet , megközelíthet baleset, szerencsétlenség, véletlen helyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, fér helyet biztosít, helyrepofoz, fér helyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít alkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér ennek megfelel en, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelel en, tehát beszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, el ny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelent ség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék elszámolási kötelezettség, felel sség, felel sségre vonhatóság, számadási kötelezettség könyvelés, könyvel i munka, könyvel i szakma, könyvel ség, könyvvitel könyvelés, könyvvitel felhalmozódás hitelesség, pontosság, szabatosság pontos, szabatos pontosan terhelt, vádlott elér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít eredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel fanyar, sav, savanyú, savas beismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz

accommodate

accommodation accordingly

account

accountability accounting accounts accumulation accuracy accurate accurately accused achieve achievement acid acknowledge

acquire acquired acquisition across act acting

elsajátít, megszerez, szert tesz szerzett megszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongy jtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány át, keresztben, keresztül, odaát, túl hat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, m ködik, m vel, megjátszik, törvény aktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezet , színjátszás, m köd eljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadm velet, járás, hatás, óram , rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, m velet, közbelépés, m ködés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat események hatékony, cselekv , élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, m ködésbe hoz, m köd , radioaktívvá tesz, tevékeny tevékenységek aktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység színész tettek folyamatban lev , tényleges, valódi, valóságos valóban, valójában éles, átható, éget , agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, id szer , heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürg s, ravasz, kínzó, körmönfont hirdetés alkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt alkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés egybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead adott, hozzáadott, hozzáadta hozzáadva, összeadás összeadás, összegzés pótlólagos, további beszéd, el adás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld címzett címek

action actions active activities activity actor acts actual actually acute ad adapt adaptation add added adding addition additional address addressed addresses

adds adequate adjacent adjustment administration administrative admission admit adopt adopted adoption adult advance advanced advantage adventure adverse advertisement advertising advice advise advised adviser advisory aesthetic affair affect affected affecting affection

hozzáad adekvát, kielégít , megfelel határos, közeli, mellette fekv , szomszédos beállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés beadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás adminisztratív, közigazgatási beengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belép díj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj bebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged alkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad örökbe fogadott adoptálás, elfogadás, örökbefogadás feln tt el re jut, el rehaladás, el rehoz, el nyomul, el nyomulás, el retart, el léptet, el leg, el legez, el ad, el bbre jut, el mozdít, haladás/fejl dés, felemel, rangban el lép, kölcsön, kölcsönad, el zetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejl dés, emel, el segít, el terjeszt haladó el ny kaland, merész vállalkozás ártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvez tlen hirdetés, reklám értesítés, hirdetés, hirdet , közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás értesítés, javaslat, tanács ajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad bölcs, helyeselhet , józan, megfontolt, meggondolt, okos tanácsadó tanácsadó, tanácskozási esztétikai, esztétikus dolog, esemény, eset, ügy befolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet mesterkélt megindító ragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom

napirend képvisel . légi. szárít. veszeked . kor. leveg . modorában. után délután. egykor. szerint. külszín. továbbá. természeti er . korán. fitogtat. ezenfelül. után(a). hátsó. kijön vkivel. visszaellen életkor. szándék. megint. közbenjárás. gy z vmit. törekszik. tényez . célba vesz. célpontra irányít. ráirányít lég. arckifejezés. viselkedés. hátulsó. ismételten. ária. megállapodik. megsegít. képviselet. egyezséget köt. megegyezik kölcsönösen megállapított. délutáni azután. el re el segít. érlel. ügynök agresszió. veszeked s el tt. célzás. kimond. dal. támadó. hatóer . nyújt fél Afrika afrikai. megállapodás. támadás/agresszió agresszív. segít. segély. segéder . dallam. segédeszköz. légügyirepül gép . összhangban áll. újra. okozó. repül . megfelel. közvetít . céloz. támogat. szell . utána. el mozdít. far-. szell ztet. miután. segítség. célkit zés. látszat. ezel tt egyetért. egyeztet. módjában van megtenni vmit. közeg. ezenkívül. néger azután. támadás. mögött. megegyezés szerinti egyezmény. öregszik koros iroda. egyébként. egyeztetés. ismét. egyezik. kés bb ezután. segít társ szerzett immunhiányos megbetegedés cél. fellépés. hatóanyag. újból. igyekszik. ügynökség lista. segédlet. kölcsönösen megállapodott. újfent. megegyezés mez gazdasági mez gazdaság elöl. megcéloz. segédkezik. huzat. utó-. öregít. tevékenység.affects afford afraid Africa African after afternoon afterwards again against age aged agency agenda agent aggression aggressive ago agree agreed agreement agricultural agriculture ahead aid aids aim air aircraft befolyásol ad. m ködés. megbeszélt. irányoz.

árengedmény. nagylemez alkohol Sanyi Sándor egyaránt. ítél. tovább hosszában. felizgat. valamennyien. felriaszt. mentében. eleven. hasonlóan. kiutalás ad. egyedül. riadó. mentén. teljesen. egyforma. egész. oldala mellett már ezenfelül. t rés megengedve megengedve megenged majdnem csak. mindaz. jóllehet. ijeszt. juttatás. ijedtség. engedélyt ad. ugyancsak . (ár)engedmény. összes. aggodalom. vészjel. kedvezmény. az egész. ráhagyás. vél. engedélyez. csupa.airline airport alarm albeit Albert album alcohol Alex Alexander alike alive all alleged allegedly alliance allied allies allocated allocation allow allowance allowed allowing allows almost alone along alongside already also légitársaság reptér. repül tér alarmíroz. mentében végig. elismer. juttatás. megrémít habár. engedélyezett összeg. teljes állítólagos állítólag alosztály. vele. az összes. nemkülönben. él mind. hosszában. magával. térítés. nyújt. szintúgy. enged. egyformán. kiosztás. világmindenség. életben lév . csakis. is. hozzájárul. riasztóberendezés. hasonló. szintén. állít. ugyanúgy élénk. felver. megijeszt. izgat. aggaszt. minden. egészen. csökkentés. riadalom. megenged engedmény. összesen. készenlétbe helyez. noha Albert album. hosszirányban. pótlék. mellett. levonás. riaszt. fellármáz. oldala mellé. szövetség szövetséges szövetségesek (le)foglalt elhelyezés. valamennyi. kizárólag el re.

ha. düh. felbosszant. törekv helyesbítés. horog. fels bb mennyiségtan. szög. között közé. nagyravágyó. nagyra tör . mindig. elemez. kiegészítés. terjedelmes Amszterdam egy. harag. közepette. érvényesülési törekvés. közte közé. elemzés. mérgesít. kit zött cél ambiciózus. szemléleti mód. vegyi összetétel analitikai. ha. nehezen érthet . harag/düh átlós vágat. módosítás Amerika amerikai amid. félreérthet . b séges. különleges. vagylagos. összeg. változik. javítás. analitikus. megváltoztat. megfelelés analizál. elképeszt . felmérgesít. törekvés. régi és. becsvágyás.alter altered alternative alternatively although altogether always am amazing ambassador ambiguity ambiguous ambition ambitious amendment America American amid among amongst amount ample Amsterdam an analogy analyse analysis analytical ancient and anger angle átalakít. csodálatos. összeget elér b (séges). habár teljesen állandóan. nagyravágyás. megvizsgál. módosul. közt. . megváltozik. bosszúság. kétértelm . elemz antik. indulat. tágas. vizsgál analízis. eltér. becsvágy. zavaros ambíció. módosít. mintha analógia. horgászbot. kétséges. változtat megváltoztatott alternatív. meglep nagykövet félreérthet ség. örökösen (vagyok) bámulatos. ha pedig. átalakul. és ha. si. elegend . alternatíva. kétértelm ség. folytonosan. méreg. meg. igényes. folyton. hasonlóság. választás vagylagosan bár. között. homályos. örökké. becsvágyó. mintha bosszant. között mennyiség. kétes. horgászik. kett s értelem bizonytalan. sarok.

bosszús. felhívás. válaszbeszéd. látható. évenkénti. irány. mindenképpen. kiélez. fellebbvitel. fenyeget . válaszol. mérges. keresztlabdákkal játszik. zug. állat-. külön. valaki bárki bármi akárhogy. valahová félre. keresztbe üt. felhívást intéz. megoldás (feladaté). elfordít. fájó. látszólagos. riposzt válaszok ellenanyag aggály. aggodalom. évi. meghajlít. évkönyv évenkénti névtelen egy másik. állati. valami. kiírás. szögvas angry animal Ann Anne anniversary announce annual annually anonymous another answer answers antibody anxiety anxious any anybody anyone anything anyway anywhere apart apparatus apparent apparently appeal dühös. távolságra egymástól berendezés. bármelyik. szempont. ferdén elfordul. indulatos állat. mindenesetre. bármely. világos kétségtelenül. figyelem középpontjába állít. hangsúlyoz. törekszik vmire. így is úgy is. nyilvánvaló. közlemény . aggódás aggódó. kihirdet. szét. valahol. válasz. viharos. bárhol. kifizet dik. bárki. védekezés. nyilvánvaló(an). egyoldalúan állít be vmit. reflektál. nyilvánvalóan esdeklés. bármi. él lény Anna Anna évforduló bejelent. valahogyan. távol egymástól. ég . akárki. szemszög. érdemes. készülék kétségtelen. bemond. szögben elfordul. felel. visszavágás. szögalakban meghajlít. reagál. valaki. valamivel akárki. meghirdet egy évi. bárhová. csáb. megoldás. valahogy akárhol. felelet. szöglet. akárhogyan. beállítás. gyulladt. másik m ködik. elfordul. bárki. elferdít (hírt). türelmetlen akármi. egyébként. egynyári növény. horgászkészség. sehol. fellebbez.eltérít. announcement bejelentés. megfelel vminek. különben is. megválaszol. közöl. nyugtalan. sehová. beállítottság. semmivel. hirdetmény. fellebbezés. ketté. haragos.

átutal. közeli. ráhelyezés. közeledés. kérelem. megbeszélt id pont. közeli/közelg el irányoz. nyomási engedély . helyes. használ kijelölt. felhasznál. felmegy az ára. élvezés. közelg . megfelel . varázs. jelenés. értéknövelés. vonatkozik. méltányol. könyörgés. szellem. kérelmezés. felhord. szemléletmód. helyénvaló. áremelkedés. alkalmazási terület. tisztán lát megbecsült elismerés. kísértet. bevonás. ráilleszt. megértés. alkalmas. felfogás. perbe bocsátkozás. jóváhagyás. értékelés. megbeszélt találkozó berendezés. szemlélet. igyekezet. megbecsül. alkalmazás. küls ségek. folyamodás. találkozó. megbeszélés. félretesz vmi célra. külsej megjelenik melléklet alma alkalmazható alkalmazhatóság. megbecsülés. szellemi er feszítés. randevú. ráillesztés. használat. helyeslés. felhasználhatóság. mutatkozik fellépés. megközelít. hozzájárulás. fordul. kisajátít. ill . méltatás. alkalmaz. kinevezés. kiutal megfelel en beleegyezés. fordít vmi célra. ráhelyez. iparkodás. figyelem alkalmazások alkalmazott. berendezési tárgyak. felhasznált alkalmazottak felrak. felbecsülés értékel. megközelit. kérés appear appearance appearing appears appendix apple applicable application applications applied applies apply appointed appointment appointments appraisal appreciate appreciated appreciation approach approaching appropriate appropriately approval felt nik. fordít. felszerelési tárg becslés. eltulajdonít. vonzer . könyörög. hozzáállás. látomás. kérés. kinevezett. felhasználás. helyes megítélés. beköt út. nagyra értékelés beállítás. elmélyedés. becsül. érvényes. felszerelés. felhasználási terület. küls kinézés . értékelés. megközelítés közeled . felvisz. ráer sít. pályázat. megjelenés. odavezet út. fordulás. helybenhagyás. elfogadás. közelítés. imprimatúra. kérvény. látszat. helyesen ítél meg. nagyra becsül. megjelenik. közeledik. szorgalom. folyamodvány.folyamodik. méltánylás. kit zött állás. feljáró. közelít.

sor. lefoglalás. intézkedés elrendez. mindenfelé. lefog. arab ember. huncut. tagoltság. megállapodik. boltívet alkot. itt-ott. megakadályoz. boltoz. hozzávet legesen. lefékez. elrendezés. gátol. építészmérnök építészet. intéz. elintézés. régészeti archbishop architect architecture are area arena Argentina argue argument arguments arise arm armed armies arms army arose around arrange arrangement arrangements array arrest . megegyezik. körülbelül. folyóág. bolthajtás. boltozódik. megvitat. beboltoz. tetszés szerinti. elsimítás el készületek. kar. terület aréna. vita bizonyítékok felkel ág. ravaszkás érsek építész. épít m vészet vagy. zár approximately hozzávet leg. letartóztatás. leköt.approved April aquarium Arab arbitrary arch engedett. arab nyelvtudás. körös-körül. ruhaujj fegyveres hader k fegyver hadsereg keletkezik felé. légtér. egyezség. megállít. felület. közel. fegyverkezik. sorba állít lefoglal. tetsz leges boltív. leszorítás. arab nyelv korlátlan. érv. szóváltás. táján elintéz. érvel. ív. terep. feltartóztatás. megegyezés. fegyvernem. megállapodás. vitatkozik bizonyíték. körül. térség. rizetbe vétel. tudomásul szolgál április akvárium arab. arab ló. elágazás. feltartóztat. körülbelül archaeological archeológiai. minden irányban. küzd tér Argentína bizonyít. pajkos. érvelés. minden oldalon. vannak felszín. önkényes. rend. elhelyezkedés. elrendez. berendezés. okoskodás. törzsdöntés hátra. rendez (el)rendezés. letartóztat. rendberakás. felfegyverez. önhatalmú. ágazat.

alá vétel, rizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt arrival arrive art article articles artificial artist artistic arts as Asia Asian aside ask asks aspect assault assembly assess assessment asset assets assigned assist assistance assistant befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány megérkezik, megérkezni m -, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, m vészi, rajz, m vészet, m vészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség ágazat (hité), cikk, újságcikk bekezdés er ltetett, mesterséges, szintetikus fest m vész, m vész m vészi bölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, m vészetek, rajzóra, széptudományok amennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint amin Ázsia ázsiai el, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés (meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez kérdez aspektus, fekvés, küls forma, küls megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, küls , igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, néz pont, szemlélet, megvilágítás, kép er szakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés gyülekezet, gy lés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó el ír, felbecsül, kivet, megállapít értékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó birtok, el ny, nyereség, vagyon, vagyontárgy aktívák, cselekv vagyon, hagyatéki vagyon, kintlév ségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, t ke, vagyontárgyak kijelölt el segít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat segédlet, segély, segítség, támogatás alkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegít , pót-, segéd, tanársegéd, segéd-

associated association assume assumed assuming assumption assurance at Athens Atlantic atmosphere atomic attached attachment attack attainment attempt attempting attempts attend attendance attention attitude attract

összekapcsolt egyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás magának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz ál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett feltételezve feltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, el feltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, sz z mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség bizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás -kor, -nál, -nél Athén Atlanti-óceán atmoszféra, légkör atom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló bekötött, együttjáró, er sített, felkötött, hozzáer sített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen min ségben m köd , vminek szolgálatában álló, rögzített csatlakoz(tat)ás, egybef zés, függelék, hozzáer sítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet elhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás elérés, megszerzés, szerzemény kísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet kísérletezés kísérletek eljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat látogatottság, érdekl dés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlev k, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvev k figyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés vonz

attraction attractive auction audience audit August Australia Australian Austria authentic author authorities authority authors automatic automatically autonomous autonomy autumn availability available average aviation avoid award awards aware

vonzás bájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyer , vonzó, szemrevaló, kellemes, el nyös árverés, aukció, elárverez hallgatóság, kihallgatás, közönség revízió, ellen riz, átvizsgál, egyetemi el adásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás augusztus, magasztos Ausztrália ausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv Ausztria autentikus, hiteles, hitelt érdeml , igazi író, okozó, szerz hatóság, hatóságok fennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásm , hatóság, meghatalmazás, szakért , szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom szerz k automata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önm köd , önm köd fegyver automatikusan, gépiesen, önm köd en autonóm, önkormányzati, önrendelkezés autonómia, önkormányzat, önrendelkezés sz, sz(i) elérhet ség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhet ség, lehet ség, használhatóság beszerezhet , elérhet , érvényes, felhasználható, megszerezhet , rendelkezésre áll, igénybe vehet , kapható, rendelkezésre álló átlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária légi közlekedés, repülés elkerül, kitér vmi el l díj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél díjak el vigyázatos, felkészült, körültekint , óvatos, tájékozott, tájékozott vmi fel l, vmi fel l tájékozott, vmir l tudomással bíró, vmit ismer , vminek tudatában lev

awareness away awful

tudatosság el, messzire, rendületlenül, távol, tovább áhítattal telt, áhítatos, áhítatot kelt , borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörny , tiszteletet kelt , ijeszt , félelmes, rémít , rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztó

B
Angol babies baby Magyar alacsony névérték részvények, újonnan kibocsátott részvények apró, baba, n ies férfi, csecsem , bébi, bébi-, gyerek-, kisgyermeki, gyerekes, kisbaba, gyermeki, pólyásbaba, rögeszme, pólyás, kicsi, ledobható üzemanyagpóttartály, miniat r, vessz paripa visszafelé m ködtet, kitölt, hátlappal ellát, hátulja, megfordul (szél), hátlappal meger sít, hát, hátlap, hátrafelé, hátfallal ellát, hátirattal ellát, hátrafelé hajt, hátoldalt nyomtat, fogad (lóra), fényudvarmentesít réteggel ellát, finanszíroz, farol, elmaradt, ezel tt, felkasíroz, gömbölyít, vmi mögött van, régen, visszatolat, hátsó, hátulsó, hátrál, hátul, vmi mögött elterül, visszahúz, visszafelé megy, hátvéd, pártfogol, megcímez, kasíroz, visszakoztat, vissza, visszaforgat, visszatol, visszafelé hajt, támla, tolat, törekv , támogat, segít, szubvencionál, régi, hátráltat, hátrafelé megy, hátrahúz másolt fogadás, hátlap, támogatás, támogatók, tét hátvédsor behajthatatlan, beteg, erkölcsileg rossz, alkalmatlan, gonosz, beteges, csúnya, helytelen, hibás, kellemetlen, nem megfelel , súlyos, szerencsétlen, rossz, min ségileg rossz nagyon, rosszul csúnya n , dagadozik, bezsebel, asztala vkinek, banya, b rönd, tarisznya, kedvtelése vkinek, szatyor, tasak, amiben vki utazik, sarlóval vág, kidudorodó rész, kondom, lazán csüng, flúg, elejt, ellop, kidagad, elcsen, elcsór, kedvenc területe vkinek, retikül, leterít, ráteszi a kezét, szipirtyó, lebernyeg, ronda vén szatyor, hepp, mánia, megkaparint, erszény, zsák, zsebre tesz, zsebre vág, zsákba rak, táska, vadászzsákmány, zacskó, t gy pék, süt ipari dolgozó, süt iparos, szárítókemence kiegyensúlyozó nehezék, ellensúly, hátralev rész, kiegyensúlyozottság, egyensúlyba hoz, egyenletes, egyensúly, egyenleg, egyensúlyi helyzet, mérleg, maradvány, szabályozókészülék, szimmetria, mérlegel, könyvelési mérleg, meggondoltság, mérlegszámla, megfontoltság, nehezék, többlet, szilárdság,

back

backed backing backs bad badly

background háttér

bag

baker balance

tökösség. golyóvá alakít. csík. keresztfa. beágyazódás. kiközösít. összetömörül. töltésoldal. bed lési szög. sziklapad. folyópart. bankban tartja a pénzét. szegély. egykomponens-sáv. hajtószíj. golyóvá alakul. f z zsinór. bed l. homokpad. összeköt heveder. bárpult. bank. gombolyagba csavar. sorozat. összeomlás . táncest. evez sor. köt fonal. kézi szerszám (kivájásra). bál. bedönt. fémrúd. szállítószalag. tánczenekar. zóna. fizetésképtelenség. lezár. herék. darabosít. felgöngyölít. zenekar. összever dik. tilalom. pánt bordázat. felhalmoz. patikamérleg. vékony érccsík. sziklazátony. plazmát tárol. betilt. hajszalag. összeprésel. billenty zet. csík (egyenruhán). kocsma. csoport. tömegbe gy jt. réteg. banda. csapat. összeragad. munkaasztal.órabilleg . táncestély. óra ingája. persely. összeköt. markolat. betesz. földgát. ampullagömb. mérgezett gombóc. eltilt. gömb. zárvány. bankot ad. kötés. gombolyagba teker. felteker. földsánc. összeköt pánt. körülgátol. megtilt. papi gallér. aknamerevít abroncs. csapágygolyó. kiátkozás. bojt. pad. rézs . összetömörít. bilincs. klikk. homokzátony. kitilt. bankba tesz. földhányás. pirula. egy pohár szeszes ital. vér a pucában átok. csoportosul. göngyölít. társaság. vaskarika. evez spad. közbetelepülés. felgombolyít. feltöltés. pénzgy jt kazetta. rögösödik. hullámsáv. fejtési pászta. felhalmozódik. golyó. nyaláb. italmérés. katonazenekar. italbolt. gurítódomb. csoport. abroncs. megvonalaz. klaviatúra. elzár. töltés. mér szalag. biliárdasztal párnázott része. fizetésképtelensé. mellek. pénzintézet. labda. megakadályoz. futószalag. gézpólya. táncvigalom. sugárnyaláb. tisztított vascipó. munkapad bankügylet. föld. gátol. szalmakötél. földrajzi övezet. üteg. összecsomósodik. lövedék. gomb. puskagolyó. összeprésel dik. béklyó. feltöltés partvidék tiltott hordalékpad. vaspánt. vékony rétegben lerakódott agyag. bevált. gy r . heveder. indexre tesz. bocs. kitiltás vászonpólya. dóm. árokpart. maradék. köteg. gallér. megtiltás. táncmulatság. egyesület. titkos szavazás. csontot tárol. tánckar szavazócédula. estély. pamutzsinór. tópart. tornyosul. egy pohár ital. sáv. szegély. vasalás. töltéssel körülfog. fénysugár. srapnel. földtöltés. ágyúgolyó. tömörít. keresztrúd. gombolyag. barrister rangú ball ballet ballot balls ban band bands bank banking banks banned bar bankruptcy bukás. vékony érczsinór. cs d. pompom. vért tárol. korlát. kötelék. titkos választás. táncjáték. büfé. golyók. kötöz vessz . csipkeminta-részeket összetartó fonal. rangjelzés. titkosan szavaz férfiasság. szalag. forgó. égitest. part. golyót biliárdasztal párnázott széléig lök. párna (emberi talpon a lábujjak mögött). helytelenít. korong. cs satu. hüvelykujj-párna. csomóba áll. paszomány zátony. teker. higgadtság lupa. balettkar. dísz. gombolyít. érdekcsoport. homokpad. barristerek testülete. összetapad. fogantyú balett. szelet. tök. játékbank. közbetelepült vékony réteg. darab (szappan). érckibukkanás. fonalgombolyag. duzzasztás. fejtési pad.

hídív. rúd. viaskodik erd k közé beékelt préri terület. meztelen. sz kösen alkalmi vétel. ablakfülke. emel vas. harcol vkivel.ügyvédek padja. kamra. alapszó. tiszta. pánt. feltár. akku. megállásra kényszerít. ütközet. akadályoztatás. ügyvédi kar. alap(zat). sugár. tart bare barely bargain barrier bars base based basic basically basis bath bathroom battery battle bay be beach bear . kopár. csahol. van (tenger)part. hídnyílás. lemeztelenít. hiányosan. nyilvános vécé hizlalóketrec-sorozat. verseng. sáv (egyenruhán). készlet. megugat. rizalit. megalkuszik. vámsorompó rács aljas. lombtalan. fürd víz. alku. kitakar. tengeröböl. korlát. törvényszék. hamis. félkör alakú bemélyedés. kitér . hamisított. üldöz. oszlopköz. tengerpart. mezítelen. közönséges. zúzóm . zablarúd. harcol. világos és feltétel nélküli. hídlábköz. alkuszik. bemélyedés. éppen hogy. alap. kevés. fürd . tár. kiindulópont. kopasz. tábla (csokoládé). válaszfal. part. gát. fülke. csoport. hitvány kiindulópontul alap. éppen csak hogy elegend . lekopaszt. pörölym . medve. partra vet. küzd. kocsiel tér. feszít vas. tiltakozik. üt és elkapó játékosok együttese baseballban. hiányos. zátony. taktus. pult. kád fürd szoba. alkudozik. víztartály. alaplap. beugrás. kietlen. kivont. indító csapóajtó. megharcol vmivel. fürdés. tüzérségi üteg. elem. alapít. bontóvas. alapzat. üzlet akadály. ügyvédi kamara. sydneyi börtön. nyilvánvaló alig. peron. tojófészek-sorozat. hadakozik. fürd kád. határpillér. csarnokrész. nyaláb. babér. osztóléc. városi vámsorompó. bázis. kerget. becserél. támpont. tárgyalóterem korlátja. rosszul felszerelt. csarnokvíz-gát. vízgy jt . támaszpont. sorompó. kisegít peron. rész. üt hangszerek. üt hangszerek csoportja csata. rangjelz sáv. alapoz. sorompó. tópart hordoz. vádlottak padja. puszta. akkumulátor. csaholás. moszkitóháló Barbara Barbara lecsupaszít. szót . fürd szoba. üvegtábla-osztóléc. küzd tér. üres. alkóv. megküzd vmivel. sorozat. harc. üteg. tettlegesség. ugatás. egyszer . támaszköz. pej (ló). alapvet alapvet en alap el hívó tál. lúg. szegényes. ugat (van). éppen csak. rekesz. mennyezeti gerenda. strand. torlasz. egyedüli. oszlopok közti fülke. bar. kend zetlen. kiöblösödés. partra húz. perbeli kifogás. ütem. ajtófülke. tet cserép fedetlen része. söntés. megfosztott. száraz. öböl. f z fonal. akadály. fonalfektet létra. csupasz. vágányvégz dés. sashal. gát. telep. gerendaköz. vmit l megfosztott.

ill vkihez. ütem. ágyaz. megel z leg kezdett kezd dik kezdet kezd dik kezd dött beat beaten beautiful beautifully beauty became because become becomes becoming bed bedroom beef been beer before began begin beginning begins begun . kimerült. telep. nyafogás. súly. kisemmizett. választókerület. alapk réteg. ágyban elhelyez. meder. term . rjárat. réteg. testtartás. körjárat. vándormunkás. csapás.bearing irány. kavicságy. megcsalt. ágy. fontosság. pumpoló. alapzat. inkább semhogy. osztrigát tenyészt. dobpergés. lebegés. pergés. csavargó. tájékozódás iktusz. nyugvóhely. hozó. ill . ritmus. közösül. teherbíró képesség. üll t ke. vágás (erd ben). kocka alakú alapk . tönkrevert döngölt. alj. vmivé válás sor. vonulat. felügyeleti körzet. elé. lefektet. legy zött. megbúvik. lerakódás. él sköd ember. habarcsba ágyaz. gépágy. jól álló. körjárati útvonal. fenék. nagyszer en. teherhordó. viv . már. van sör azel tt. vert gyönyör . jelent ség. marhahús. tanyázik. jó modor. termés. nyughely. furfangos csaló. izomzat. legy zött. ütés. éjjeli szállást ad. lesüpped. talpazat. kardcsapás. panaszkodik. illem. szép gyönyör en. dobbanás. üll tönk. gyalogösvény. korábban. szegély. elviselés. kalapált. kikalapált. pillér. megvert. alapoz. gépasztal. habarcsba rak. el tt. beágyaz. el re. üt. iránylat. felügyeleti körlet. ágyállvány. gyümölcs. k zetágy. vesztes. verés. hál. inkább minthogy. sír. gép szerelési helye. bemérési szög. el bb. iránymeghatározás. rjárati körlet. viselés. felfekvés. fekv hely. dobogás. panaszkodás. csapágy. ketyegés. nyoszolya. megalapoz. medence. vitel. szenzáció. el z leg. pálya. ágyat vet. term képesség. el nyös. helyzet. tájolat. folyómeder. illend . habarcsba fektet. taktus. fekhely. megvert. illend ség. miel tt hogy. gyám. zsémbelés (lesz). csomó. kivert. ütemezés kézzel. szépen szép(ség). kidolgozott. kihatás. vet barázda hálószoba izomer . lefekszik. viselkedés. szépség történt mert lesz történik ildomos. kengyelvas. szívverés. virágágy. megel z en. hordozó. alépítmény. tengerágy. magatartás. vonatkozás. hajtóvadászati terep. nyomólap. támaszték. vivés.

többet mint között amott. kívül. szentírás bell belonging below belt ben beneath beneficial benefit Berlin beside besides best better between beyond bias Bible . rézsútos. legjobb. különb. hólyag. haszon. csengetés. derékszíj. mellett. jobban. kiegészít igénybevétel. szép szoba alá. viselkedés. ferde. különbül. lejjebb. lent. jelz harang. eltérít. harang. záróharang. hátrányos megkülönböztetés. vmin kívül amellett. cserépbura. vkin kívül. torzítás. hegycsúcs. vmi alatt övvel felköt. aszimmetria. túlvilág részrehajlás. mögött lény. rézsút fektetett anyag. emellett. heveder. kisharang. harang alakú virágokat terem. tengerszoros. harangozás. eltérés egyenes vonaltól. befolyásol. létez . körülkerít. kehely. lenn el nyös. övezet. felett. el feszültség. határáram. gépszíj. öv. másvilág. szíjjal elnáspángol. keresztbe fektetett anyag. ezenkívül csellel legy z. hit elhisz. haranggal ellát. bent a házban. elfogultság biblia. körülvesz. többet. csengetty . tölcsér. egyoldalas. lejtés. gazométer. nadrágszíj. nadrágszíjjal elver. diagonál (autógumi). kupola. hasznos. magaviselet. harang alakot vesz fel. hajtószíj. sáv amerikai imola. szarvasb gés. behen-dió. tengeröv. harang alakúvá válik. eltérés. szalag. zóna. túl. lehet legjobb fogadó személy. virágzik. hajlam. ferdeség. jobb. legjobban. hagymatet . alul. súlyponteltolódás. szíjjal elver. szíjjal összeköt. rézsútosság. egyoldalúság. övez. harang alakú virágokat hoz. jótétemény Berlin. lét. alulra. d lt. viselkedés(mód).behalf behaviour behind being Belgian Belgium belief believe helyett magatartás. le. másfelé terel. harangozódik. viselkedésmód hátsórész. belgiumi Belgium hiedelem. belga férfi. alatt. felövez. kitérés. harang alakú virág. el ítélet. berliner utazóhintó mellé. bels szoba. övpáncél. azonkívül. tartózkodás belga. berline (autókarosszéria-típus). belga n . kupolakapcsolás tartozó alant. hegytet . tiszta szoba. el reugró k zet. ferde sík. szíj. létezik. bent. üvegbura. gázharang. több. létezés. b g (szarvas). átlós. szarvasb gést utánoz. kupola alakú f tezáródmány. felhólyagzás. hisz jelz cseng . alatt. cseng . kolomp. harang. jótékony el ny. ordít. berliner hintó.

pénz. színlap. dolcsi. pénzérme bitek elkeseredett. bárd. terjedelmes. groteszk. vágóél. számlát kiállít. m sorra t z.Biblical bid big bigger biggest bike bibliai ajánlat. gumibot. püspök fúróhegy. kötelezvény el fonógép. gyászruha. tábori teaforraló kötelez . szemrehányást tesz. hibáztat. futó (sakkban). csepp. kerekezik. alabárd. koromszem. csúnya. suhi. felszámít. irat. színlapot kiragaszt. metsz . fekete figura. bon. piszokfolt. kiönt . bankjegy. befeketít. kísérlet vmi elérésére. darab. névtábla. sztrájktör . forrasztópákafej. balta. hegycsúcs. bringa. harapás. fekete szín. korom. adóslevél. vasúton felad. gonosz. fekete ló. simléder. számláz. gyaluvas. keserves. ráígérés. hirdetés. vili. licitálás. rend r fabotja. négysoros árpa. gyász. okol. bemondás. forrasztópáka. blokáció. törvénytervezet. er feszítés vmi megszerzésére. madárcs r. fúró. számolócédula. szemrehányás. utalvány. árajánlat. er feszítés vmi elérésére. értékpapír. sapkaellenz . névsorolvasás. kerékpár száj. falragaszokkal teleragaszt. plakát. meghívás. fúrófej. plakáton közhírré tesz. falat. papírpénz. feketeüszög felel sség. futár (sakkban). fütykös. születés születésnap édesített f szerezett bor. törvényjavaslat. falragasz. furcsa. okmány. számla. piszkos. vincellérkés. nettó jövedelem. közhírré tesz. zord bizarr. csúcs. falragaszon hirdet. fekete. fekete ruha. felfordított bet . furkósbot. fúróvég. szülés. bizonyítvány. vád bill billy binding biography biology bird birth birthday bishop bit bits bitter bizarre black blame . kulcstoll. cs r. vádirat. biciklizik. tanulók névsora. cs rszer száj. kincstári jegy. értékjegy. tisztít (cip t). tábori csajka. néger. jegyzék. sötét b r . kísérlet vmi megszerzésére nagy. szerecsen. kötés életrajz biológia madár származás. bringázik. darabka. tizenkét és fél cent. részvény. különös piszok. zabla. hegyfok. elfeketedik. horgonykapa. csipetnyi. pénzdarab. bankó. megfeketedik. szorítópofa. fekete b r . bit. váltó. fúrókorona. testes nagyobb legnagyobb bicaj. gyalukés. sötét. komor. bicikli. keser . mocskos. hirdetmény. maszat. plakátokkal teleragaszt. nyúlfarknyi szerep. kis darab. licit. plakáton hirdet. falragaszon közhírré tesz.

shilling. veszteség blues. rövidre vág. tárgyalás. kosztot ad. lécroletta. választmány. penzió. fúj. kalaptet . h séges. sorscsapás. rövidre vágat alapanyag. szántalp. fújás. konzervatív. lehangoltság. élelmezés. elzár. vért vesz bevérez. fújtatás. nehezék. álcázó bozót. beszáll. karosszéria. irtóra. tettetés. tömeg arcátlan. csavargó cucca. légypiszok. f rész. hirdet tábla. étkezik. nyugtalankodik. vérbe borít. napellenz . törzs. háztömb. tet . koszt. kék szín . kékít. szusz. csónakázik. ökölcsapás. bubifrizura. ruhaderék. fityeg . lehelet. hajó (templomé). zárol. állhatatos. vérhez szoktat. vérrel beszennyez. tetem. úszó. kékl . test. köpeny. vérfoltos. m szertábla. ellenz . csapás. fejbiccentés. bedeszkáz. meggondolatlan. k lap. akadály. fenemód.blind álcázó farakás. testület. szekrény. roló befagyaszt. megakaszt. rosszkedv birkanyírók létszáma. erd állomány. kötvény. szerencsétlenség. felt n . testesség. hólyag. szerv. gázkitörés. kékes. kas. kifogás. megvakít. buborék. vastag deszkalap. vér. elkékült. játékasztal. rönk. szánkózik. megrázkódtatás. hivatalos felszólítás. ürügy. rendszeres koszt. felszáll. vak. légypete. tökrészeg. bevérzett. kékít . mártásos csésze kurtított farok. holttest. világot jelent deszkák. északi hadsereg. féktuskó blokkok piperk c. tömöttség. kapcsolótábla. színpad csésze. virág nélküli. függöny. gázömlés. tanács borítólap. adóslevél. tipp. csavargó batyuja. gátol. megkurtít. kifúvás. megterséges köd. kijáratot elrekeszt háló. tollszár. eltorlaszol. kis meghajlás. súly. istenverte átfúvás. ember. derék. vámzár alá helyez. csigasor. bizottság. asztal. tömb. hajóoldal. világtalan. fel-le mozog. elszíntelenedett. kék szín. kegyetlen. beköt (téglát falba). szemellenz . eldugulás. kis test hajó. kék. bombáz biztosíték. papírlemez. virágtalan. vászonroló. ellátás. tévedés. dúcoló támfa. kötelezvény. kötelék. utcai vászonerny . szélroham. származás. kék festék. zöm. bombát vet. hiábavaló. vágás. keménypapír. csónak. klisé. szár. nagyon. konzisztencia. átkozott. botütés. kocsiszekrény. hajófedélzet. deszka. titkos értesülés. fedélzet. anyag. hitvány. félkövér bet . kötelezettség. birkanyíró helyiség. ütés. veleje vminek. fatuskó. tábla. virágzás. ablakred ny. merész. kosztol. hajóra száll. hangszerszekrény. elvakít. ronda. részeg. királyi ház lovassága. hulla. elrekeszt. sokk. vérrokonság. deszkáz. sakktábla. sztór. élelmez. légyköpés. erny . fúvás. fett bet . hajózik. kis üt dés. részeg. leveg zés elherdál. jegyzettömb. gyilkos. óvadék block blocks blood bloody blow blue blues board boards boat bob body bold bomb bond . véres. ablakroló. idézés. vám rizet. tudatlan. karton. bátor. összeállás. elzálogosít. befúvás. lényege vminek. hiba. kötés. deszkalap. hajóoldalfal. vérengz . szembeszök bomba. vakok. bizalmas tanács. rossz hangulat. széllökés. tanácskozó testület. k kocka. kis lökés. álarc.

üzemvezet . alja vminek. alapító oklevél. visszapattanás. remek. morajlik. kidomborodás. virágzik. irányít. reklámozás. született. virágzás. nyereségrészesedés. öregfa. moraj. mezsgye. visszapattan. igazgat. tollas madárlábak. emelés. dudorodás. talajfúrás. kötött. unalmas. gy jtemény. zabla végének domború díszítése. elhúz. teper. mindkett lefejt. m vezet . szegélyez. kölcsönöz f bonc. száguld. körlet. klassz. el jegyez. munkaléc Boston egyaránt. csizma. kicsontoz. háziszolga. legújabb tag. alapzat. foglal. szentírás. konzervál. góré. felemel. játékkockák bónusz. fokozás. üzleti könyv. hajt. reklámoz. alap. számlakönyv. elhatárol. határ. törzsf . sárga lapot ad (bíró). domborít. elsiet. felvigyázó. elraktároz (haragot). kész. púp. librettó. lökés. napló füzet. morajlás. lefoglal. halcsont. menetjegyet vált. jégre tesz. külön juttatás. szolga beszeg. biblia. elemel. könyv. feneke vminek. er sít. halszálka. üveg. fellendítés. üvegben tartósít. el jegyeztet. szegély. zúg. kerek domborítás. elhibáz. konjunktúra. elront. elporol. bef z. felpattanás. vmire született hordott választókerület. legalsó. jó. határ. alapoz. ének. igazgató. fenék. vezet. domborulat. alsó vitorlafa. feneket ér. jegyzék. dörög. jégtelenít gumitöml . megkötött. kiemelkedés. köteles. kidudorodás. visszafojt. torkolatzár. tengelyvastagodás. adománylevél. palackoz fenékkel ellát. bújja a könyvet. frankó. pártvezér. rendkívüli osztalék tanul. f nök. magazin. jegyzetfüzet. hajófenék megvett korlátoz. londiner. kihasasodás. eltávozik. palack. moraj(lás). ellop. összekötött. megalapoz. mindkét. eltol. rész. csütörtököt mond. vmilyen születés . beír. zúgás er sítés. széle vminek fúrás. hat ütés. prémium. reklámot csinál vminek cip tisztító. fenékre süllyed. lajstrom. elfuserál. kötelezett. aknász. végére jár. dudor. szálka. alapszik vmin. felír (rend r). felületb l kiálló gomb. magol. domborm vet készít. határol. elfojt. határol. könyvecske fellendülés. fellendít. megrendel. book booklet boom boost boots border boring born borne borough borrow boss Boston both bottle bottom bought bound . fellendülés. könyvel. legutolsó. üvegpalack. város kölcsönkér. üvegben eltesz. ülep. szövegkönyv. fellendül. fokoz. gombdísz. menetjegyet kiad. pakett (bridzsben). szálkát kiszed dominókockák. elkönyvel. bekötött. bányamester. untató születés . szénaköteg. alulról tol. szuper. pajzsdudor.bone bones bonus csont. fejes. elrak. üvegbe tölt. reklám. kerek domborulat. tulaj. dörgés.

üszök. ellök. mellékvonal. áttörés. hasadás. áttör. cs szája. berzsenyszín. gurul. bokszol. pihenés cs d. t zcsóva. védjegy. görget. ág(azat). rést üt. szégyenbélyeg. kebel. ugrás. pipafej. megszeg. sansz. megbélyegzés. dacol. ugrándozik. mélytányér. fejezet. doboz. omlasztás. fagolyó. korlát. meghibásodás reggeli. kiránt (húst) f tesüllyesztés. viszály. ágazat. tekézik. lombozat beégetett bélyeg. szemtelenség. réztábla. megszakítás. elágazócs . szétterjed.ugrál. beugrás. hirtelen változás. határvonal gördül. brazil. megszegés. seb. felugrás. összeveszés. rekeszbe csomagol. márka. dobozba csomagol. sárgaréz. tör. ramus. megküzd vmivel. brazil fest fa. ágyúbronz. fiókboltív. parázs. mellehúsa. izzó vas. szakítás. kipontozás. kiszögellés. cégtábla. tízperc. növényi rozsda. rekeszbe helyez. rés. pofátlanság bátor. boksz. hasadás. hídnyílás. felfüggesztés. vezetékág. ugrás. baki. pimaszság. fázis. agyonüt. láda. box boy brain branch branches brand brass brave Brazil breach bread break breakdown breakfast breaking breast . ugrik. berzsenyfesték. fülke. rés. beégetett jegy. ágyúérc. Brazília. szakasz. eshet ség. megtorpanás. sárgaréztábla. réteghiány. merészség. ág. szünet. kard. határ-. karfa. megbélyegez. paníroz. bak (kocsin). házikó. filiálé. bélyegez. rövid szünet. agyvel . nyelvbotlás. egyszer . hasadék. homlokszélesség. bronz. nyílás. hajít. labdát vet. elgurít. eml . elágazás. betöri a fejét. fióküzlet. vetésforgóba tartozó szántófölddarab. tektonikai törés. meghasonlás. vörösöntvény. szétoszt. defekt. réz síremléklap. megsértés. törés. hullámtörés kenyér. bukszus. ütés. tekegolyó. bélyeget beéget. labdát dob. medence páholy. merész. dzsessz-szóló szünete. (össze)tör. összekapcsolt boundary bowl határ. dobozba helyez. szembeszáll berzsenyfa. szökkenés. leágazócs . szekrény (tornaszer) fiú agy. elágazik. óraközi szünet. kuglizik. patak. kiloccsantja az agyvelejét. elhajít. reggelizik (össze)törés csecs. hiba. gyári jegy. égetéssel megjelöl pénz. szár. rézfúvósok. gondolatjel. cezúra. fegyvernem. baklövés. ivás. puszpáng. tál. gurít. brazíliai vörösfa megszakítás. min ség. agy/ész. fajta. billog. rekesz. székrekedéses. üzletág. ész. érvényesülési lehet ség. megszakadás. törés. stadion. mutatós. szorulásos. összef zött. alkalom. szárnyvonal. mutáció. dohány. fejbe ver faág. szakítás. bátor ember. vasúti mellékvonal. kupa. gördít. tet él. elosztás. indián harcos. derék. lebomlás. kar ágazat (fáé). jövesztés. cs vége.

fiútestvér. világos. broadcasting rádió-televízió broadly broke broken bronze brother brought brown brush Brussels budget build builder . okos. sugárnyaláb. megépít . testalkat. szélesen. fényárlámpa. nagy kiterjedés . tenyésztés tégla. felépítés alkotó. dandár derült (ég). rövid kivonat röviden. csetepaté. munkahely homloka. fürgén mozog. rövid. nevelés. szerkezet. költés. gyors felfogású. kurta. türelmes. barna szín. ügyvédi megbízás. nagyjában. mell. mellmedence breath breed breeding brick bridge brief briefly brigade bright brilliant bring Britain British broad fuvalom. ügyvédi megbízást ad vkinek. lehelet. nagylelk . orrnyereg. félpennys pénzdarab. kefél. tájékoztatás. öcs hozott barna. megbarnul báty. angolok. szélesen pénztelen megtört. briton. törött. napon megbarnul. gy jtemény. bronzszín re fest. nyílt. Nagy-Britannia angol. pennys pénzdarab. liberális. széles. kefe Brüsszel állami költségvetés. csalit. parasztos. eligazítást ad. tömör.fehér hús. mellvéd. kioktat. heged láb. félreérthetetlen. rézpénz áramszed kefe. mellkas. szembeszáll. tiszta (id ) brilliáns. pásztaszélesség. szabadszájú. szív. bronztárgy. zsák. terjedelmes. lélek. épít . híd. széles szájtartással ejtett. bronzból való. konstruáló. ragyogó. épít munkás. brit. s r ség. hidat épít. érthet . n . halmaz. pompás. nagyolt átírás. nem nemzés. er s. tömören brigád. lélegzet fajta. britek durva. brit. tört bronz. bridzs. rakás. világos. fivér. laza erkölcs n . fejtési szélesség. tág. kormánylemez. nagyjából. ecset. szügy. mellrész. átfogó. b . lelkiismeret. bronzszín . téglával falaz áthidal. gyengén hozzáér. alapító. eligazítás. élénk (szín). nem finom nagy általánosságban. költségvetés. partvis. beoszt. ragyogó hoz Anglia. nagyolt fonetikus átírás. csalitos. általános. bronzzal bevon. tyúk. építési vállalkozó. söpör. büdzsé alak. hidat ver eligazít. szabados. fényes.

cég. ügylet. hazudik. tevékeny. épület. bokor. cserje. buszon utazik. vállalat. összebeszélt társ. bika. perselyez (csapágyat) alakítás. refrén. kecskeürülék üzlet. bulldog. szem (virágé). épít mester. csapágypersely. foglalt azonban. szorgalmas. szemcse. pincérsegédi teend ket lát el. csupán. elfoglalt. hordalék. életteher. gomblyukban hordható jelvény. nagy mennyiség. serény. szállítmány. borostyánág. megterhel. autóbusz. kifejletlen gomba. színészi munka. záródugó. dumál. buszon visz. tömeg. kioldógomb. fajlagos térfogat. emelkednek az árak elegy. bozont. koszorú (evez lapáton). ismétl d dallam. teremt . gomb.szerkeszt . felveszi a bikát. orgonaépít . felhúzó. hím állat. lényege vminek. jelz szegecs. hallgatógomb. serd . építész building built bulk építés. medd takaróréteg. pityke. veleje vminek. bimbó. fémszemcse. húrtartó gomb. busszal megy. buszon megy. épitész. hosszista. rakomány. töltés. de. kivéve. vminek a lényege. gombol. fémrög. megterhelés. autóbuszon megy. eset. nyomógomb. súly. csak. szétázott talaj. billenty . bozót. térfogat. kallantyú. hazug meséket mond. dolog. hosszra játszik. mesterség. szerep. nehéz sors iroda bull burden bureau bureaucracy bürokrácia bureaucratic bürokratikus burial buried bus bush business busy but butter temetés eltemetett autóbusszal megy. vaj gombolódik. vesz. megjátszás. omnibuszon megy. beugrató személy. kecskebogyó. fiatal gomba. kiemelkedik. legalább. társasjáték-fajta. foglalkozás. hosszra spekulál. üzleti ügy. papírvastagság. teher. rög. távolsági busz. meghág. szakma élénk. detektív. vétel vev button buy buyer . nyalás. méh-magzat. hosszra játszó személy. üzleti tevékenység. kibélel. megrak. fordítható tolózár. emelkednek a részvények. megvajaz. köbtartalom. busz bélel. kapcsológomb. teend . salakképz anyag bulla. rakomány. henceg. hekus. nagyság. kivitelezés építés vastagság. ügy. ismétl d sor. ércréteg feletti medd réteg. kemencetöltés. terjedelem. kereskedelmi ügylet. forgalmas. hanem hízelgés. teher. háryjánoskodik. nagyolvasztóadag. üzlet. (kezel )gomb. mimika. halandzsázik. omnibuszon utazik. rtartalom. hivatás. áremelkedésre spekulál. színpadi játék. árfolyamemelkedésre játszó személy.

telefonbeszélgetés. hívójel. taxizik. sürgöny. kikiált. tészta. kanna. fenék. hivatottság. vminél fogva. nevez. kiszámítás. mellett. süti. -vel. bádogdoboz. bödön. szerint. televíziós kamera bizarr. kampány. fej. számítás. hivatás. repül gép. -tól. el jegyez. bemond. kiabál. benéz vkihez. jegyzékbe szed. kamera. nyilvántart. ólomvezet léc bírói szoba. elhivatottság. taxin megy. felhív. által. napirend. közelében. -val. át. autó. laposra összenyom. börtön. -nél. hivatásérzet. buzis. telefonhívás. vezeték húspogácsa. kálcium kiszámított. -szám. szól. filmfelvev gép. tábor hadjárat. félreállít Kanada call called calling calls came camera camp campaign can Canada . elhalaszt. alapján. homoszexuális. madárfütty. elbocsát. pogácsa. megkeményedik. látogatást tesz. kihív. sütemény. kiáltás. elhivatottság. bebörtönöz. kiált. félre. sodronykötél. torta. meglátogat. megalvad. tartósít. -re. jegyzék. felhagy. félretesz. bef z. -t l. összehívás hívások jöttem. táborozik. hív. konflis. hadjáratban részt vesz. lajstrom. nosztalgikusan régimódi. hívó. hívás. pléh kaszni. odahív. mellék-. foglalkozás. konzervdoboz. konzerv. naptár. hívás. (meg)hív. siti. terv almanach. hajlam. kábelez. alfele vkinek. kitesz. budi. közeli. kormány kábel. képes. licitál. egybehívás. osztályoz Kalifornia függöny elé szólítás. céduláz. kobak. meleg. sátortábor. költségvetés. abbahagy. fizetési felhívás. távirat. rendez. kiáltás. hívó szó. másodlagos C Angol cab cabinet cable cake calcium calculated calculation calendar California Magyar bérkocsi. el jegyzésbe vesz. mellékes. abszurd. kereslet. groteszk. mozgalom talonba rak. klotyó. licit. elrendez. hivatás hívott életpálya. tejcsárda. keresztül. kezel fülke. altáj. kempingezik. felhívás. táborhely.by -számra. -nál. -ra. látogatás. bemondás. fényképez gép. vécé. takarmánypogácsa kalcium. zablepény. vezet ülés konyhaszekrény. szándékos (ki)számítás. felszólítás. konzervál. doboz. mell. lajstromoz. tejcsarnok. értelmében. taxi. laposra összeprésel. látogatás.

tet .Canadian canal cancer candidate canvas kanadai csatorna rák jelölt. céduláz. futófelület javítás. gyutacs. képesség alkalmas. másolópapír kártya. f benjáró. vagon. aknász. törzsvagyon. bóbita. fityula. vezérevez s befog (részecskét). hordképesség. parancsnok. cédulára ír. rtartalom. hozzáért . fejköt . kártoló. f . kandidátus. termel képesség. fejtollazat. futófelület vulkanizálás. szürke morgóhal. ajtókeret süveg. henger rtartalom. pályázó kanavász. kapitány. állományba vesz. diagramjelz lap. fed k zet. karbonpapír. fülke. kartonlap. csille. járomfa. elemi szén. dominók . f város. f nök. cap capabilities capability capable capacity capital capitalism capitalist captain capture car carbon card . fickó. pillérfej. százados. karbonádó. kihozatal. kapitány. kéménytoldat. kapitális. fémlap. kapacitás. cédulára kiír. megmunkálható legnagyobb darabméret. csapatkapitány. úr. egyetemi sapka. kopírpapír. gyújtófej. hirdetmény. legf bb kapitalizmus t kés bányamester. csappantyú. teljesítmény kéménysisak. elszínez dött ipari gyémánt. ápolón i f köt . fekete ipari gyémánt. kocsi. indigómásolat. vezet . játékkártya. nagybet . hajóparancsnok. gondola. gyapjúfés . olajfestmény. lényeges. fed . századosi rangban parancsnokol. sapkával ellát. orrboríték. fontos. desztilláló sisak. szekér. hajóvezet . megragad (figyelmet). teherbírás. kosár átütéses másolat. vasúti kocsi. meghatalmazás közgy lésen való képviseletre. kit n . foglalat. remek. foglyul ejt. korona (fogon). cédula. szén. diagramindikátor. parancsnokol. felvev képesség. étlap. befogadóképesség. hadvezér. munkaképesség. teljesít képesség. kalap. eltér szín fejtollazat. tehetség. másolat. alapt ke. kivezetés. munkateljesít képesség. oromszegély. tartalom. zsákmány. könyvgerinc szegélye. búra. utasfülke. oszlopf . százados. sapka. jelz lap. alak. vászon kivezet sapka. elfog. kapli. szamárfej. gömbsüveg. válogatott csapatba bevesz. kapszli. indigó. fedél. autó. elfogás. vezér. villamoskocsi. góré. nagybet képességek adottság. karton. cölöpvéd süveg. bevesz (várat). diagrammutatólap. lef z. szénrúd. kupak. t ke. vezet. felülmúl. zsákmányolás gépkocsi. áthidaló fejgerenda. f köt . kötélvégburkolat. borlap. térfogat. képes névleges teljesítmény. kapitális. gereben. szekrény (lifté). kártol. zsákmányol. kartonra ír. f -. kúp alakú ágy. képesség.

el zetes szemlét tart. fuvarozás. öntött. csillealváz. ház. gondos. röppálya. tokba rak. visz. röptávolság. küldönc. önt minta. helyszíni szemlét tart. gondoskodás. tartógerenda. hordozóanyag. levelez lap. meneszt . beburkol. tábla. gipszöntvény. kártyalap. hajlandó vmit megtenni. öntvény. foglalat. burok. együttes. kocsi. mutatótábla. b nügy. csomagtartó. katalogizál. szeretne vmit megtenni életpálya. lap. vakaró cards care career careful carefully carpet carriage kartotékok. hord. csomagolóláda. hordár. gond. tok. vagon. fuvar. felméri a helyzetet. lóvakaró. lövegtalp. összeszid. pasas. bacilusgazda. öntés. postagalamb. cipel. irány. kocsiszerkezet. eltervezés. kiöklendett hányadék. tartóm . el fordulás. kiöklendezett hányadék. kicéduláz. utánpótlást szállító. fenéklap. el adás. keret. elhullatott tollak. elvisz. kártyázás aggodalom. futóm . kártya. komisszárius. kötés (könyvé). behúz. tarifa. egy alomnyi állat. elvetélt állatok. repül gépanyahajó. szállít. karrier. kas. szállítási vállalkozó. üveges szekrény. támasz szállít elfoglal. gondosság. bevon. lóversenym sor. rohanás. pillantás. gondosan. hordás. megbetegedés. csúszószán. állvány. röptáv elfogadás. tartály. hordtávolság. szállítás. találatok számát jelz lap. fosszilis ásványi anyaggal kitöltött állatnyom. beteg. doboz. lehord. kirakat. óvatos. lenyúz. tör dik. körültekint . sz nyeg. ágyszán. ládáz. esemény. figyelmes. óvatosan felhint. szalad. varrógéphajtó. takarékos figyelmesen. névjegy. pályafutás. carrier carries carry carrying case cases cash cast . fiola. terepszemlét tart. elszállít. fluoreszkálás. futókocsi. esztergaszív. pofa. hordozó. elfoglalás. versenym sor. történés. levlap. pénztárállomány osztályrész. tör dés. kártyajáték. gondozás. láda. igyekezet. fuvaros. beszállít. hírviv . horogzsinór toldaléka. szállítás. vitel táska. megnyer. köpeny. gipszminta. hüvely. háromárbocos parti halászhajó. hivatás. dobás. szállítmányozó. ládába rak. vitrin. levedlett b r. hordoz. bérkocsis. alapos. kefelevonat. testtartás. szekrény. átvitel. von. festéktartó.mintalap. elképzelés. kartotékol. ládába tesz. orsószán. távgépíró-kocsi. árnyalat. burkolat. mutatólap. hajított. tartó. várbevétel. körültekintéssel. el menetel. kártyák. doboz. dobás távolsága. egy ellésnyi állat. ügy. írógépkocsi. vehikulum. sebesült. váz. orvosi eset. vezet. járm . kartotéklap. kis kínai és vietnami pénzérme. kartonba köt. töltényhüvely. sz nyeggel borít. eset. sz nyeggel takar csúszószán. elvetett. dobóhorgászásra alkalmas hely. kocsijárat kocsi. dobott. állványzat. el vigyázatos. csatorna. vágtat aggódó. szállítmány. beborít. visel. fuvardíj. üdvözl lap. gondola. szán. kartoníroz. becsomagol. faburkolat. pontok. fiók. levélszállító hüvely. szed szekrény. tartó. párnahuzat. csomag esetek készpénz. lehúz. vizitkártya.

köznapi. dutyi. alapos ok. méhsejt. ok(oz). indítóok. rekeszes. összeadás. rendszertelen. vetés. nemtör döm. elektrolizáló kád. sejtes. különös dolog. osztály székesegyház egyetemes. minta. kényelmes. biztosíték. óvatosság óvatos mennyezet. liberális. per. elfogás. plafon ünnepel celebrálás. ürülék. magánzárka. ünneplés elem. katalógus. szabadelv . jegyzékbe vesz. alkalmi munkás. kirajzó méhcsalád. elektrolizáló cella. okozati el idéz. tömöntvény. zsákmány. oki. kastély. óva int. sejtszer . kivetés. indíték. fogda. palota. misemondás. vár alkalmi. vájat üreges téglában. csel. cella. megünneplése vminek. egyenirányító elem. kategória. intés. veszteség hapsi. ügy. negatív önt minta. okoz. pasas. rosszindulatú n . lépsejt. sejt. csappantyú. kánon kategóriák. színez dés castle casual casualties cat catalogue catch categories category cathedral Catholic cattle caught causal cause caused causing caution cautious ceiling celebrate celebration bástya (sakkban). hétköznapi. misézés. lajstromoz csapda. katalogizál. foglalat. el ítéletmentes. figyelmeztet. diffúz r. vetett. akkumulátor cella. tervezés. általános. igazhit . alap. figyelmeztetés. ok-. kamra börtön. római katolikus. sejt-. szereposztás. sejt alakú. macska. üreges cell cells cellular . témakörök fogalomkör. manus. véletlen halálos áldozatok. óvadék. magánzárka. légmozgási cella. tömlöc lépsejtszer . hajítás. számítás. sejtekb l álló. elnéz . elkapás. mozgás. fogás. okbeli. marha elfogott kauzális. egyéb veszély. korbács. fogas kérdés. dúsítószakasz. krapek. retesz. peres ügy okozott okozó csodabogár. galvánelem. katolikus.olvasztott. hány. likacsos. ok. dics ítés. visszautasított. sötétzárka. színárnyalat. ortodox. utcai. megért . rókázik jegyzék. vetemedés. indok. rekesz. türelmes lábasjószág. furcsa alak. elfog. sors. sír. lezser. megülése vminek. csávó. muksó.

munkalehet ség kancellár módosul. mintaív. ellenszegül. pénzváltás. központ. feltétlenül. éjjeli edény. centerezés. elnökké kinevez. középpárt. színes ceruza. tanszék. központosít. gócpont. kedvez alkalom. kivált. tok. középre ad. mésszel trágyáz. elnök. robbantó aknakamra. megváltozik. ünnepély. érdekl déskeltés. ház (országgy lésé). középpont. összpontosít. óvást emel. irányt ház. ülésterem. igazolvány lánc elnöki hivatal. sínsaru. ellenállásra késztet. központi. krétával ír. felel sségre von. terem. változat. középpontba állít. alkalom az er próbára. esztergacsúcs. vakszerencse. hely. biztos igazolás. sejtszer üreg. góc. átváltoztat. elnökké választ. valószín ség. dacol. föld. fogyasztás nyilvántartása. vonás. provokál. összeírás közép-. kicserél. kihív. alkalom. átszáll. bekrétáz. színes kréta kétségbe von. vitat. elnöki tisztségbe beiktat. aknakatlan. bírói szék. igényt tart. közbüls évszázad szertartás. biztosan. kiszolgáló kamra. kihívás. olajkamra. módosít. elnöki szék. lehet ség. elnöki tisztség.census central centre century ceremony certain certainly certainty certificate chain chair chairman chalk népszámlálás. hogyne. telefonközpont középhad. tölténytartó. mészk . bizonyosan. aprópénz. átszállás. hálószoba. légösszeköt . töltény r. végzet. elnököl. robbanótér. felvált. katedra. pont. változtatás. középcsatár. tárgyalóterem. helyiség. bili. felhív. községtanács elnöksége. síkra száll bajnokság. boltozatzsaluzás. változtat. átöltözik. esély. feltörés. egyes bizonyára. tiltakozik. biztos. eshet ség. ünnepség bizonyos. kiprovokál kamra. zsilipkamra. sors. aknakamra. krétával megjelöl. persze. kilátás. szerencse. szoba. tanúk padja elnök kréta. t zsde. krétapor. pasztellkréta. változatosság. feladat. centrum. változik. központ. visszautasít. bizonnyal. vált. változás challenge chamber champion championship chance chancellor change . felszólít. megváltoztat. kifogásol (esküdtek személyét). el re nem látott. közép. váratlan. pulpitus. ellentmondásra késztet. szívesen bizonyosság. csere. váltás. üreg bajnok. állás. kamara. változás/csere. kelt. síkraszállás kockázat. kérd re von. megkockáztat. szék. fülke. talpheveder. héjrekesz. véletlen. centrumpárt. megállásra felszólít. labda középre adása. cserél.

diagram. jellegzetesség. jellegzetes. felülvizsgálat. kiváj. térképbe berajzol. karakterisztika. rovancsolás. sajátság. hitelesít. hirtelen megakaszt. hajszálrepedés. vádol. elfojt. barázdál. csatorna. külön. jóság. csatornáz. roham. felszólít. megvádol. kalapácstompító. támadás. rohamoz. felszámít. felügyelet. jótékonyság. sakkot ad. statútum. kipipál. költségek alamizsna. személyiség ismertet jel. sakkban tart. grafikonba feljegyez. könyörület.changed changes changing channel chaos chapter chapters character characteristic characteristics characters charge charged charges charity charming chart charter cheap cheaper változtatott cserék. cikázik. vájatot készít. kockás szövetminta. felülvizsgálás. olcsó olcsóbb elveszti a nyomot. hivatal. táblázatba feljegyez. bérbe vesz. okirat értéktelen. egyezik. ellen riz. sakktáblaszer . emberszeretet. jel. gondoskodás. jellemz vonás. jelenléti érme. megrohamoz. hirtelen megtorpanás. feltölt. szabadalmaz. revideál. kockás. tölt. sakk. tv csatorna. kötelesség. akadozik. papírszelvény. töltet. irányítófej. jellem. feladat. díj. rést betöm. táblázat engedélyez. személy. grafikont készít. gondjaira bíz. szak. teher. fejezetekre oszt. káptalan. feladóvevény. kivés. út. grafikon. szakasz fejezetek bet . kiköt szár. féken tart. rovancsol. változtat változás csatornán elvezet. könyörületesség bájos grafikonosan ábrázol. akadály. ráparancsol. feltartóztatás. fedezés. átvizsgál. gátló körülmény. tipikus. szabadalomlevél. tengerszoros. jótett. megbízás. rovátkol. támad. kipipálás. sajátság. ruhatári jegy. késleltetés. töltés. csatló. térkép. táblázatot készít. jellemz tulajdonság. jellemvonás. hirtelen megállítás. vád. pepita. ellen rzés. megtölt. karakterisztikus. sajátságosság jellemz jelek szolgálat. elismervény. ismertet jegy. kibérel. jelenléti zseton. fék. költség. check . megbízatás. csekk. négyzetes kukoricaültet géppel dolgozik. ruhatárba tesz. számlájára ír. megbíz. kér. megterhel. vízmosásossá tesz káosz. meder. visszatérésre jogosító bárca. jelleg. átvizsgálás. térképez. hornyol. kiváltságlevél. hirtelen megállás. felad (meg rzésre). megtámad elszámolt kiadások. térképet készít. jellemz . z rzavar fejezet. oklevél. hajóbérlet. összehasonlít. egyeztet. változások. átolvas (pénzt).

korlátozás. kipipálás. burgonyaszirom. legfontosabb. gyermekkor gyerekek. lökésmérsékl . letörik. szilánk. visszafojtás. megró. karban énekelt refrén. pénzdarab. kórusban mond. ganéj. remek. rovancsolás. szalmaszál asztalos. Kína. választ kiválasztás. bevezet t mondó színész. megmakacsodik. vezet . megállít. kórusban énekel chip chips chocolate choice choose choosing chorus . megáll. legf bb. legjobb min ség . kicsorbul. szalmakrumpli csokoládé finom. tekegolyó. megtorpan. vezérl . mérsékel. táblákra oszt. megállás. kiválasztás. játékpénz. pénztár. karének. zseton. málhafeladás. fémforgács. meg rzésre lead. fahulladék. szeletel. k szilánk. kit n . guba. parancsnokló. kórus. vet dés. csipogás. nehézség. gyümölcssajt. faszilánk. egyeztetés. megvizsgálás. megpipál. meggátol. választás kar (tragédiákban). utód. szünet. megfékezés. alternatíva. kardal. repeszdarab. lóvé. hepehupaság. mérsékelés. kicsorbulás. els rangú. kórusm . sakktáblaszer szövetminta. válogatott. karban mond. suska. kudarc checking cheese chemical chemistry cheque chest Chicago chief child childhood children China Chinese átvizsgálás. gyermek. vékony szelet. faforgács. megjelöl. forgács. sekket ad. f nök. csorba. gáncsvetés. nádszelet. talajegyenetlenség. els . megakasztás. megfedd. mellkas. pajzsfej. f . refrén. ellen rzés. megállítás. zsozsó. f leg. csiripelés. visszatart. trágya. letör. pénz. áramköri lapka. rósejbni. porcelán. kiváló. zökkenésszer megállás. énekkar. összeolvas. szekrény Chicago f vezet . megjelölés. vminek a legjava. megfékez. korlátoz. meg rzésre bead. megjelenés. gyermekek huszadik. megakaszt. jelentkezés. fékez. sajtolt alma. számla. sajt. más irányt vesz. törés. megtorpanás. választ. porcelán áru. meggátolás. klassz.habozik. vezér. zseton. meggy z dik. megbokrosodik. szabályoz. vegytan csekk láda. csorbulás. vág. steksz. karban énekel. ami megfelel . porcelánedény kínai fémhulladék. szelet. mindenekel tt gyermek gyerekkor. visszafojt. ami kell. választék. ütköz . farag. megdorgál. ács. legjava vminek. hasábburgonya. gyümölcskocsonya. megállás ami illik. megakadályoz. túró vegyi kémia. kis akadály. kicsorbít. választás (ki)választ. szelvény. egybevet. lökésszer megállás.

igénnyel lép fel. civil. városlakó város civilizált. jogot formál. igényel. ünnepélyes követelés. besorolás. rendszertani osztály. jogcím. kereset. jogalap. társadalmi rend. erkély (színházban). békés. igényt támaszt. körforgás forgalom. tanítási óra. fokozat. kit n . körforgás. körbemegy. polgári személy. kerül . társadalmi rang. államtól igényelt terület. remekíró. körülkerít. igényt tart tisztaság. alap. felszólalás. igény. korosztály. el kel világ. körvonal. kör. udvarias. osztály. terület. körüljár. tanóra. övez. városi polgár. kerület.chose chosen Christ Christian Christianity Christmas chronic church cigarette cinema circle választott válogatott Krisztus keresztény kereszténység Karácsony idült. óra. titkos circuit circulation circumstances citizen city civil claim clarity class classes classic classical classics classification classified . ciklus. vérkeringés anyagi viszonyok. körbejár. osztályozás bizalmas. istentisztelet. megkerül bejár. állítás. év. kering. áramkör. irodalom beosztás. tartós egyház. krónikus/idült. igénybejelentés. jó osztályzat. példányszám. bányajogosítvány kérése. jogosultsággal bír. állít. társadalmi osztály. körút. kit n osztályzat. körpálya. tisztességtudó. keringés. klasszikus latin és görög nyelv. kering. besorol. joggal bír. követeléssel lép fel. osztályok. lekötelez . érdemel. bányaengedély kérése. beoszt. kerül út. zárt görbe vonal. jog. templom cigaretta mozi kör. körméret. karika. polgár-. osztályoz el kel társaság. jeles osztályzat. jól nevelt. kitér . világosság kategória. körbejár. remekm humanisztikus. követel. körben jár. fajta. körüljár. klasszikus. körülvesz. klasszikus m . körzet. tanfolyam. kerület. körülfog. polgári. el adás. útvonal. évfolyam. körzet. min sítés. úri társaság els rangú. krónikus. komoly. körülmények állampolgár. igényt emel. osztályzat.

kiképz kórház. világosan. lezár. intelligens. akadálymentes. zsugori. kúszó. tudós ember. világos. sikátor. zárt. végz dik. szabaddá tesz. kitakarít. nyilvánvaló. szabad mozgás. ügyvédbojtár. teljesen.classroom clause clay clean cleaning el adóterem. közeli. tömör. kiderül. becsukódik. stopperóra. tér. bizonyos. vámkezeltet. eszes. ötletes. súrol. titkolózó. teljes. kántor agyafúrt. hivatalnok. ügyintéz . felment. kiárusítás. papság egyházi személy. befejez dik. átugrik. adminisztrátor. jó karban lev . lelkész. fülledt. el. klinikai. tartózkodó. tisztáz. tömött. ingaóra. bezárul. áttetsz . lesúrol. záródik. tisztít. leszed (asztalt). alapos. mos. makulátlan. okos. megmos. nettó. vámnyugta. h . írástudó. belterület. szakrendel halálos ágyon történ . irodai alkalmazott. szigorúan objektív falióra. közel. köz. mellékmondat. kliens. egész igazolvány. toronyóra zárkózott. hibátlan. zárt clear clearance clearly clergy clerk clever client clients climate climbing clinic clinical clock close closed . klinika. leleményes. bevált (csekket). törzsvev . tisztán. tehetséges. osztályterem. könyvel . mentes. tisztítás kiegyenlít. mászó egyetemi kórház. ügyes. pontos. szellemes. szorosan. bekerített. biztos. egészen. üzleti elárusító. becsuk. érthet en. szabaddá tétel. s r . szolgálatkész. befejezés. szabad. nagy óra. tisztalelk . kiürít. kikötés. leveg tlen. kedves. ügyvédjelölt. klíma emelkedés. pap. tisztvisel . félre. átlátszó. érthet . felszállási engedély. áruházi elárusító. teljesen. mászás. titoktartó. sz kmarkú. tisztán látó. klinikai el adás. zárul. szoros. tiszta. záradék agyag. védenc ügyfelek éghajlat. kitisztít. csuk. ügyes. világosan klérus. bezár. lezár (számadást). ügyfél. óra. tanterem cikkely. levonás nélküli. tisztít. jó. befejez. játék. megbízó. zsebóra. elvámolás. patricius védelme alá helyezked plebejus. felszentelt pap. korrekt. sima. egészséges. vámkezelés tisztán/világosan. furfangos. párthív. szíves. tilos. megtisztítás. hegymászás. írnok. takarít tisztít. kifizet. hivatalnokoskodik. hézag. nyíl (harisnyán). engedély. takarékos. rendel intézet. talpraesett. tip-top. szemléletes. sz k csukott. keresked segéd. porhüvely akadálymentes. vámvizsgálat. leszállási engedély. jól sikerült. tiszta. megtisztul. sz ken. szeretetreméltó állandó vásárló. csukott. szakmai tanácsadás. hallgatag. mér óra. térköz.

rideg. part. összeomlás. kocsi. ruházat beborul. menü szerinti. korrepetál k szén. porfergeteg. társaskör. ruházati cikkek öltözés. bunkós. sportegyesület klubok. puskatus. oktató. szén. réteg. festékréteg. felh . furkó. klub. folt. felh be borít. makk (kártyában). kasiznó helyisége. tömeg. nátha együttm ködés ájul. hidegség. repül gép pilótáját irányítja. fagy. törvénykönyv kódok kávé. öltözködés. szövetség. kaszinó háza. fagyos. felölt . közönyös. kocsin jár. felkészít edz . pénzérme. b r. oktat. kávécserje észlel . politikai klub. ruhák. ruhanem . h vös. ruházat. furkósbot szer . sereg. koalíció. felleg. összefügg . treff. raj. füstfelh . társaság. ájulás. szenel. tartózkodó. takaró. bunda. szabadonfutóval legurul. megh lés. klubba való. postakocsin utazik. öltözet.closely closing closure cloth clothes clothing cloud szorosan záró bezárás. vagon. beborít. zárlat ruhaanyag öltözék. porfelh . árnyék. egylet. zárt kör. zavarosság. kosztümkabát. kocsin megy. cadogan konty. vizsgára el készít. pénzdarab. part mentén hajózik. szénnel ellát egyesülés. elájul. treff edz . edz. bunkósbot. hintón megy. elhomályosul. partvidék. összetartozó érme. távolsági busz. sötétség. összeomlik kolléga club clubs coach coal coalition coast coastal coat code codes coffee cognitive coherent coin cold collaboration collapse colleague . homály. hideg. kabát. szövetkezés lesiklik. kör. bevon. bunkósbottal megüt. irodalmi klub. parti bevonat. megismer koherens. furkósbot. megél vmib l. üt . új szót alkot barátságtalan. versenyre el készít. füstfátyol puskaagy. bunkó. mozsárüt gomba feje. küls réteg. fütykös. magánórákat ad. bunkósbottal üt. logikus gondolkodású. h lés. hintón jár. kocsizik. egyesület. szenet vesz fel. zakó kód. treníroz. autóbusz. golfüt . egyesít. fekete folt. tengerpart (tenger)parti. következetes. ruha.

jöv . színes. érdektársulás. kombináció. vegyület. közelg . egyesítés. összeköt. gyarmatügyi csoport.collect collected collection collective college colonial colony colour coloured colourful colours column columns behajt. közeled . kíván. utasítás. összetétel. kollektíva. követel. egyesült. potens. összetett szó. keveredés. vezényel. csapatok. vegyülék. összetett verseny. ingnadrág. irányítás. parancs. bet s lakat. rugdalózó egyesít. szívélyes. kartell. vezényszó. gy jtés együttes. összegy jt. kolónia szín színes élénk szín . oldalkocsis motorkerékpár. eljövetel. színdús. vezénylés parancsnok kommentár. rendelkezik vmivel. kevert. összekapcsol. magyarázat. rendelkezés vmivel. tarka színek oszlop oszlopok keverék. bonyolult szerkezet lakat. kombájn. parancsnokság. színpompás. klubhelyiség. higgadt. bonyolult szerkezet zár. elhoz. vigasz. gyarmat. f iskola gyarmati. kényelem. összeszövetkezés. összeszed. vegyül egyesített. beszed. elrendel. gyarmati ember. tanári szoba. szervezkedés egyesítések. összeállítás. titkos zár. eljövend . érte megy. közeledte vminek. jövend . gy jt. rövid alkalmi ima. parancsol. összegy lik. gyarmati lakos. keveredik. kollektív. nyugodt érkezés. vigasztal. kombiné. érkez . nyelves. szemtelen. vigjáték. parancsnoklás. jövetel. vegyülés. utánvételezett fegyelmezett. társulás. bet s zár. vendégszeret megparancsol. megjegyzés combination combinations combine combined combining come comedy comes comfort comfortable coming command commander comment . vigasztalás kellemes. barátságos. kombinált szerkesztés jön komédia. parancsnokol. kényelmes. egyesül. gyarmatos. közös egyetem. egyesülés. szövetkezik. rendelkezés. szókapcsolat. uralkodás vmi felett. vígjáték jön felvidít. összegy jtött. összeszedett gy jtemény. jólét. kombinált. vezetés. társalgó.

rábíz (el)kötelezettség. kézikönyv. anyagi kötelezettség. komissió. kommunikáció communications értesít . színtársulat. ügynöki meghatalmazás. utalás elkötelezett. közlegel . összehasonlítás. vételi megbízás. reklám meghagyás. barátságos. távközlés communist community companion company comparable comparative comparatively compare comparison kommunista közösség élettárs. vállalat. üzembe helyez. legel . összehasonlító. meghatalmazás. forgalom. étrend. útszéli. kinevez. odaadó. mindennapi. kommentár. együttes. koszt. kabinlépcs lefedése. árucikk. állásfoglalás vállalása. közös vonás. írásbeli megbízás. elkötelezettség. obligó. bizományi díj. megbízás. jutalék. kereskedelmi utazó. ügynöki megbízás bíz. eladási megbízás. szokás szerint a nép. felruház. gyakori. kinevezés. általános. elkövet.commentary comments commerce commercial fejtegetés. megrendel. megbízatás. társalkodón . kötelezettség. elkövetés. mindennapos. hivatalos megbízás. közvetítés. közöl commission commit commitment committed committee commodity common commonly commons communicate commonwealth közösség. egyszer . ugar. párja vminek. elkötelezés. véghezvitel. társaság. közvetlen. közös tulajdonság. kis megbízás. csoport. hajólegénység. rendtag. átlagos. tiszti rang. közönséges. megrendelést ad. század. vminek a párja csapat. megbíz. köztulajdonban lev . közösségi. lejárónyílás. rendszerint. vmi mellett kiálló bizottság áru. társ. bizottság. utasítás. vételi meghatalmazás. közvetítési díj. állásfoglalás. nép kommunikál. legénység. ordenáré általában. viszonylagos viszonylag összehasonlít egyeztetés. nemzetközösség communication (hír)közlés. rendelkezés. tiszti kinevezés. megtesz vminek. harmadik rend. érintkezés. bizomány. h . parlag. kényelmesség hivatásos. társulat összehasonlítható középfok. kereskedelem kereskedelmi. összevetés . magyarázó szöveg megjegyzések érintkezés. megszokott. vmi mellett állást foglaló. eladási meghatalmazás. köz-. közös.

koncentrálás. versenyezni alkalmasság. s rít koncentrált koncentráció. szakértelem alkalmas. befejezés. megfogalmazás. lelki gátlás bonyolultság. kiegészítés. összeállítás. véghezvitel. versenyképes baj. kártérítés konkurál. nehéz engedelmeskedik. teljesít alkatrész. megfelel verseny verseny-. komponensek zeneszerz írásbeli dolgozat. hozzáért . kiegyezik. illetékes. összeegyeztethet . elegend . komplikált. kell en képesített. panaszkodik. kompromittál. fogalmazás. bántalom. komplexus. értelmes. széleskör compromise compulsory computer computers concentrate concentrated concentration . betet z. alkotóelem. kell . zeneszerzés. beteljesülés. összetétel. ellensúlyozás. egész. összetett. el zékenység. befejez. befejezett. beállítottság. elrendezés elsimít. elvégzés bonyolult. komponens alkatrészek. megállapodás. pályázik. egész. összeférhet beszámítás. tökéletes készen van teljesen beteljesedés. illetékesség. bet szedés. kompozíció. elkészült. reklamáció. teljes. szolgálatkészség. zenem . kárpótlás. összetett volta vminek egyetértés. minden részletre kiterjed . teljesítés bonyolult. engedékenység. hatáskör. panasz. kártalanítás.compatible compensation compete competence competent competition competitive complaint felcserélhet . veszélyeztet kötelez számítógép számítógépek koncentrál. s rítés complementary kiegészít complete completed completely completion complex complexity compliance complicated comply component components composer composition comprehensive átfogó. kiegyezés. összes. dolgozat. komplex. elkészítés. betegség. vád kiegészít. betöltés (életkort). kitölt. képesített. versenyez. komplikált. összpontosítás. összesség. viszonzás. szerzemény. kompromisszum.

arcátlanság. kapcsolat. megbeszélés. megszilárdul. bizalmi. tagoltság. bizalmas közlés. meghitt. beton-. felfogás. meger sít. következtet. tanácskozás. önbizalom. tömörít. igazol. konfliktus. igazgat. érint. terv. kialakulás. hajózási kartell. lefolytat. függ vé tesz. levezet. önteltség. bizalom. tényleges. vonatkozik. irányít. következtetés. lezár (vitát). tör dés érdekelt illet leg. összet zés. kondicionál. befejez dik. szabályoz. csillagkép. beton. alak. magatartás. képzés. megszilárdít. pimaszság beképzelt. vonatkozólag elrendez. körvonal. elképzelés. megszab. megállapodik. nyugtalanság. önhitt. felfogóképesség. gond. illet. egyetértés. kiépítés. koncert. teljes bizonyosság. összhang befejez. koncenpció elvi. fogalom. elbizakodottság. tömeg. konkrét formába önt. vkinek a bizalmasa bizalmas. javítóvizsgára utasít. ellentét. megkötött. fogalmi. konceptuális aggodalom. körülmények életvitel. meggy z dés. pihentet. konkrétum feltételhez köt. bizakodó. megbeszél. bizonyosság. kezdet. titkos alakítás. ütközik condition conditions conduct conducted conference confidence confident confidential configuration confined confirm confirmation confirmed conflict . viselkedik. kiköt. konferencia. tartozik. kavicsbeton. konkretizál.concept conception conceptual concern concerned concerning concert conclude conclusion concrete fogalom eszme. konkrét. megrögzött ellentmondás. érdekel. fogantatás. térszerkezet szoros alátámaszt. biztos. igazgatás. végz dik befejezés. képzel er . alakzat. ellentmondásba kerül. hangverseny. megkeményedik. értekezés. magzat. vezet. remény. összeütközés. fogamzás. halmaz. kézzelfogható. betonoz. körülmény. összefoglal. ellenkezik. értekezlet. elmélet. nedvességtartalmat megállapít. pökhendiség. tömött. bizalmasa vkinek. önhittség. viszály. megköt. nyers nádcukor. tárgyalás magabiztosság. magaviselet. szilárd. megállapítás kézzelfogható dolog. terepalakulat. kikötéseket szab feltételek. bizonyít. szemtelenség. vezetés. valós. feltétel. bizakodás. magabiztos. szerénytelenség. elgondolás. vezényel megszervezett adományozás. megszilárdít igazolás. összeütközik. elintéz. eszmecsere. meger sítés megcsontosodott. vezet vhova. viselkedés.

közmegegyezés. alapít. következetesség. el zékenység. következmény. következetes. fontolóra vesz. érintkezés. összeálló. szillogizmus második tétele. összetétel. végeredmény következetes. tartalmazás.confrontation confusion congress connected connection connections conscience conscious consciousness consensus consent consequence consequent consequently conservation conservative consider considerable considerably consideration considerations considering consistency consistent consistently consists consortium constant constantly constituency constitute szembesítés bomlás (rendé). számottev . összefér . tényez megfontolás figyelembe véve. kitartó. tudat öntudatos. tudatosság konszenzus. megdöbbenés. megegyez . szemlél. kapcsolt. összetévesztés. tekintetbe véve. szilárd. rendetlenség. hozzájárulás. megfontol. jelent ség. kapcsolatban lev . konzerválás. változatlan választókerület alakít. összeköttetés kapcsolatok elmélkedés. óvatos figyelembe vesz. tetemes jelentékeny mértékben. alkot. tudat. lélek. kiegyensúlyozott. kinevez. meglehet sen ellenszolgáltatás. egyenletesen. megegyezés beleegyezés. tehát fenntartás. tudatos öntudat. tekintélyes. s r . jóváhagy. kapcsolatos. tekint. összefüggés. szilárd. szempont. jól felépített. következetes. nagygy lés csatlakozó. ellentmondásmentes. s r ség állhatatos. képez. kapcsolat. tömör állhatatosan. lelkiismeret. összevisszaság. következmény. tekintettel állag. figyelem. jelent. összefügg csatlakozás. jóváhagyás folyomány. folyamatosan. fontosság. logikus. hozzájárul. kinevez vminek . következetesen tartalmaz konzorcium állandó. értelem. tart jelentékeny. megtesz vminek. meg rzés. vmib l következ következésképpen. tömörség. beleegyezik. megfontolás. következtetés. tekintetbe vesz. konzisztencia. konzisztens. z rzavar kongresszus. állandóság. érzék. konstans. természetvédelem konzervatív. változatlan állandóan. egyez .

kapcsoló. kontextus. konstruktív. hajlandó. kortárs. tartalom. egészségügyi. épít . vitat. eleget tesz. orvosi konzílium. összehúz. gyártás. összevágó. tartály tartalmazás tartalmaznak korabeli. épület. teremt konzulens. terjedelem. szerkezet. összefügg . megtámad. magába foglal. szerz dik. világrész európai. szárazföldi folyamatosan. mértékletes. magyarázat. építés. kétségbe von. szervezet alkati. tartalmaz. mérk zés. egészségügyi séta. tüd vész érintkezés. tároló. alkat. folytatólagos. konzultáció. összetétel.constitution constitutional constraints construct construction constructive consultant consultation consumer consumption contact contacts contain container containing contains contemporary content contents contest context continent continental continually continuation continue continues continuity continuous contract alapszabály. szakadatlan eljegyzés. kap (betegséget). mindennapos séta. szervi kényszer(ek) épít. szerkezeti. tanácsadó. konzultáns. folytonosság. feltartóztat. folyamatos. igen szavazat tartalom elvitat. szerkeszt . tanácskozás fogyasztó felemésztés. vitatkozik. összetétel. készít értelmezés. konstrukció. tanácskér konzílium. összesz tt. verseng értelmi összefüggés. szárazföld. rtartalom. kapcsolás. megállapodást köt. elégedett. folytatódik folytatódnak állandósság. felvesz. kortárs(i) befogadóképesség. összefüggés. folytonos. szervezés. küzdelem. küzd. megegyezés. vélelmezhet . alkotás. türt ztet. kapcsolat. alkotmányos. fogyasztás. kivitelezés. vállal. kielégít. folytatólagosan folytatás folytat(ódik). kontinens. szövegkörnyezet. verseny. forgatókönyv. vita. felépítés. érintkezésbe lép. megépítés alkotó. megkap. kontinentális. filmvágó. európai szárazföld lakója. tanácskérés. összevon . harcol. szövegösszefüggés földrész. szerz dés. villanykapcsoló kontaktlencse fékez. szövegkönyv. szerkesztés. kapcsolatba lép. tartósság állandó. összeszövött. visszatart konténer. összehúzódik. folyamatosság. alkotmány. tervezés. szerelés. összeállítás. veszekszik. elégedettség. megelégedés. szerz dést köt. szaktanácsadó. konzultáló orvos.

hozzájárulás. ellentét. nyilvános illemhely alkalmas. vezérlés. átalakulás. szokásszer . visz elítélés. szófajváltás. vitatott probléma. vita illemhely. vezérel. hoz. szembeállít ad. gyülekezetet illet . ellen riz. átalakítás. szerz dés. anyagfeldolgozás. vezérl (kártya). térítés. beszállít. összehasonlít. vitás. konvertál. átváltozás. egyezmény. gy lés. átállás. ellentétes. szövetség. párbeszéd fordítva. közrem ködik közrem ködött adakozás. ellen rz szerkezet. ellen rzés. energiaátalakítás. meggy z dés. megállapodás elfogadott. átállítás. szerz désszer . ellenkez . szófajok szerepcseréje. giccses. makacs. hagyományos. szakmai konferencia. átvált. fennhatóság. meggy zés. áttérés. rábizonyítás meggy z conventional conventions conversation conversely conversion convert converted convey conviction convince . konvenció. kényelmes. gyülekezet. magasság-átszámítás. eredetiség nélküli. közrem ködés. felügyel . megegyezés. ellentétbe állít. konvent. kormányzás. fizet. megtérít. viszont átváltás. felszólalás. megbeszélt. hozzájárul. szerz dési akaratos. hallgatólagos megállapodás. konvencionális illemszabályok. megfelel elnökjelöl pártgy lés. menetszabályozó kapcsoló. kölcsönösen. megfelelés. megszokott. számvev . továbbít. ellentét. felügyel. különbözik. szövetkezés. szokások beszélgetés. közlemény. szabályoz. vezérl szerkezet. ellentétbe hoz. kényelem. átszámítás. hit. felügyelet. szállít. nyakas ellentétben áll. megtérés. vezérl kapcsoló ellen rzés vezérl berendezés. elüt. frontváltoztatás. irányít. adó. hord. összevet. vezérl m vitakedvel . megtérítés. gy lésre vonatkozó. áttérítés. átlépés. konvertálás. megtért személy átalakítva átad. sablonos. átváltoztatás átalakít. szabály. kongresszus. konverzió. megfékez szabályozott ellen r. átruház. adakozik. cikk. sarc hozzájárulások irányítás. feldolgozás. korlátoz. átváltoztat. megállapodásszer . ellentétes dolog. közvetít. illend ség.contractual contrary contrast contribute contributed contribution contributions control controlled controller controlling controls controversial controversy convenience convenient convention szerz déses.

szenvtelen. fesztelen. kerek (összeg). kanyarodik. rézüst. mérsékel. rézszín . h t. pocak. búvóhely. sarkon áll. magház búza. szájszöglet. mag. kakukkol. sütés meggondoltan. szakácsn . zug. mellékmegfejtés. szöglet. kiugrás. bejárati bolttet . amíg a dolog kiérlel dik. legjava vminek. birtoklajstrom-kivonat. befed. kupolával ellát. rézb l készült edény.convincing cook cooking meggy z megsüt. áruhiányt teremtve összevásárol. kópia. sarokba tesz. rézedény. kanyar. ünnepi püspöki köpeny. megállja a helyét vkivel szemben. pluviálé. rezes kiadmány. megf z. rézpénzdarab. süt. zsaru. szókimondó. vörösréz. rezez. korlátolt felel sség társaság. felvásárló szindikátus. kukorica. közömbös. hamisít. árut felvásárol. falkiszögellés. leh l. fordul. sószemcse. égtáj. megfontoltan. réz. fészek. riportanyag. vecsernyepalást másolati díj. fasza. f . példány. saroklemez. rézzel bevon. sarokkal ellát. másol. lagymatag. bejárati boltrész. utánzat szerz i jog kimagoz. leh t. összeütközés. kábelér. nekiszorít vminek. elcserél. rézb l való. szög. magtok. ajtó fölötti boltív. hidegvér en. vásárol. hajt. gabonaszem. másolat. h l. cikktéma. fordulat. nyomtatvány. garas. testületi jogi személy. közösségi. szemcse korner. nyugodt. fels forma. reprodukció. sarok. nyugodtan. összecsapás. példa. találkozik vkivel. közös. üzletel. zab. h vösség. önt forma fels része. rend r. nyomtatványpéldány. palástot ráad. részvénytársaság. elkészít. szemzug testület egyesített. f z. magja vminek. tépel dik. friss. beboltoz. füstölög vmin. rézvörös. beborít. meghal (villamosszékben) f zés. h vös. híranyag. puskázik. teljes (összeg). sarokdísz. másolatok közrend r. felveszi a versenyt vkivel. kiálló hegy. becserél. tyúkszem. túlhív (filmet). megállja a helyét vki mellett. h sít . sarokvas. példányszám. tisztázat. vminek a belseje. frisseség. érintkezik vkivel. dögös. teper. készül. rézlemezekkel ellát. gabona. minta. kézirat. cool cooperation cope copies copper copy Copyright core corn corner corp corporate corporation . nyomdai kézirat. boltozva fed. szakács. tet . lemásol. csemegekukorica. áruhiányt teremt felvásárlás. palást. hideg. hidegen. langyos. vminek a magja. londoni lóvásártér. megbirkózik vkivel. h sít együttm ködés köpeny. hidegvér . hekus. alszik vmire. h vösen. frissít . szemtelen. kohol. veleje vminek. belseje vminek. hely. átboltoz. sarokba szorít. vminek a legjava. sül. társaság. száguld. vminek a veleje. szögletrúgás. terület. kanyarulat. hajószakács.

költség/ár drága. menetirány. vádpont. terület környék. merész sakkhúzás. gondolatkör. kijön vkivel. romlott kiejtés. egy pár szarufa.testület. csatorna. aknafolyosó. f z szíj. correspondence egyezés. villaház gyapot. költséges házikó. vállalat. számítás. számolás. csatlópóráz. erkölcsi rontás. szemsor. elempár. megszámlál. bomlás. számlálás. tanácskozás. táj. pamut. kering. keresztsor. gróf. falu. összekapcsol. beigazít. városi tanács corps correct correctly correspondent corresponding corruption cost costly cottage cotton could council councillor count country countryside county alakulat. megszámlálás. er pár. járás. pamutszövet. tudósító egyez . kollégium. korrekt. párosul. tanácsülés tanácsadó. kiigazít helyesen. hibátlan. csatlószíj. tanácsnok. megfelel . ország. helyesbít. vakmer sakkhúzás egy pár keresztgerenda. grófság népessége. merész csíny. megszámol. megye lakossága. kijavít. hasonlító. romlott alak. kezelés. züllöttség. pár. grófság. k réteg. végösszeg haza. tervez. kifogástalan. romlottság. kerület lakossága. vesztegetés. számít. számlál. tervezget. pontos. folyamat. elemek közötti kapcsolat. elrontás. merész tett. megye népessége golyó lyukba küldése másik golyó érintése nélkül. beleszámít. tervet sz . tanács. kör. pontosan levelez . el adássorozat. két darab. vakmer akció. közigazgatási terület. vakmer csíny. két darab szarufa. folyás. alsó vitorla. helyes. vidéki. korhadás. sorol. feslettség. étrend. kiszámít. tanácsos. pálya. karton. megfenyít. levelezés. vakmer tett. ágy (folyóé). vidék. romlás. helyzetteremtés ütésel ny megszerzésére. fogás (étkezésnél). tárna. géptengely-irányszög. megromlás. korrupció ár. grófság lakossága. vidéki táj gróf fennhatósága alá tartozó terület. téglasor. megbüntet. párosít csatolt bátorság befutandó pálya. vidék. számol(ás). jelent séggel bír. merész akció. puccs. vatta tudott egyetemi tanács. megye. hasonlóság. költség. összefüggés. kapcsolat. megfelelés coup couple coupled courage course . rendreutasít. forgatónyomaték. megvesztegetés. falkavadászat. tart vminek. terület. számol. testület ellensúlyoz. tanfolyam. szalad. szakma. kúra. rothadás. felszámít. jól megfér vkivel. tekint vminek. folyik. m ködési kör. tanácstag számításba vesz. megrontás. megfelel (meg)vesztegetés. összhang. k sor. terveket sz . fontossággal bír. elromlás. korrigál. lealjasodás.

köpeny. versenyútvonal. telér. sportpálya. zeng. recsegés-ropogás. meder.életrend. gondoskodik a fedezetr l. szívélyesség. levélboríték. udvariasság egyezmény. szétroncsol. létesít. vetésforgó sorrend. borít. frigy. kiterjed. közvetít. út. rejtekhely. összezúz. kötelezettségvállalás. megtesz. biztosíttat. biztosítékot ad. kötelezettséget vállal. útirány. összetör. szétzúz. fedezetet ad. tejszín. pénzügyi krach. kreálás cover coverage covered covering craft crash cream create created creates creating . ér. udvarias gesztus. ügyesség. lerögzít. véd. összeroppan. durrant. tejszínt tesz. burkol. szerz dés. menedék. fedezet. felölel kiterjedés. el idéz. figyelem. menstruáció. fölösödni hagy. csattog. terít . házivászon. darabokra összetör. boríték. szövetség. egyetemi el adás. huzat. fedél. törvényszék. karambolozik. takarás becsapás. befog. ropog. ravaszság. magában foglal. csillagok járása. magába foglal. folyosó. teríték. megteend útvonal. kiköt. biztosít. befedez (kancát). ipar. tudósít. palástol. fedez. tejszínhab. rendszeres tájékoztatás. pénzügyi bukás. legjava vminek. letakar. fut. krém. lefedez. megegyezés. menet. versenytér. tárgyal. lezuhan. vetésforgó. futás. irány. árzuhanás. vízi járm megd l. taglal. pénzfedezet. udvarlás. hisztizik. hajó. lefed. légáramlatok. bozót. vágat. tönkretesz. paktum beburkol. beborít. elkészít. megállapodás. habzik. el adás. ígér. váltógazdaság. fedeztet. légi járm . fed. mesterségbeli szakértelem. érvényes. királyi palota. asztalt terít. szakma. pukedli. útvonal. udvarol vminek el zékenység. mártássá kever ki. beköt. átpaszíroz. keres vmit. betakar. védelem. takaró. bekrémez. megegyezik. színe-java vminek. biztosíték. vmilyen rangra emel. légáramlás. befedez. összeütközik. vízszintes rakás. téglatér. fedezetül szolgál. biztosítékul szolgál. elleplez. beken. durran. harsog. kelt. leborít. robaj. udvari bók. kurzus. védelmez. udvar. beköt (könyvet). fed . fekvés. összeomlik. mesterség. megteend út. megteend pálya. fortély. leplez. lezuhanás (repül gépé). jelenetet rendez. repül gép-szerencsétlenség. összeomlás. közvetítés. takar. egyezség. krémmé kever ki alkot. lefolyás courses court courtesy covenant havibaj. fölösödik. széljárás bíróság. tör. meghajlás. befed. terjedelem. meghág. víziút. teremt létrehozott készít készítés. versenypálya. zuhanás lefölöz. csattanás. tönkremenés. futópálya. tudósítás fedett fed . létrehoz. üldöz. vízszintes sor. kivált. hírlapi beszámolót ír. meghágat. egyezséget köt. biztosítás. összetörik. összecsattan.

összezsúfol. bevet. sokadalom. termés. tücsök. levág. jó pont. világ alkotó. b nvádi válság ismérv kritikus bíráló. egymást metsz . ferde. kereszténység. összeszorít. mogorva. sokaság. levágott darab. keresztez dnek (fajták). keresztben álló. csalás. er szakol. begy jt (termést). krupon. korona crop crops cross crossing crowd crown . keresztülhúz (terveket). vizsgálódó bírálat. kiszorít betetéz. keresztezett fajta áthaladás. társaság. keresztezés. válságos. legel. lapockahús. keresztez d . nehézség. lenyír. körülvág termés haragos. szüret. lótükör. lombkorona. bosszúság. hajvágás. termést hoz. bögy. elözönlik. begy.creation creative creativity credibility credit crew cricket crime criminal crisis criterion critic critical criticism critique alkotás. vezeték-keresztezés. barátságtalan. eláraszt. személyzet hokedli. útkeresztez dés. hitelt nyújt. hitel. bizalom. szorongat. fejtet . metsz. kitér . átmegy. teremtmény. diagonális. csomó. kinevezés. kreatív. gyalogátkel hely sereg. váltó. szenvedés. keresztbe tesz. bunda. igényes. gáncsoskodó. néma szerepl k. keresztbeporzás. hátb r. banda. metsz . csapat. áthalad. teletöm. termel. kis alacsony szék. keresztez. cs dület. tolong. jóváírás. bízik. b ntett b nös. kritikai. terem. kritizáló. kereszt irányú. jó hírnév banda. fajkeresztez dés. keresztez . haránt. kereszt. cs dül. átkel. m . akadály. termény. keresztezés. teremtés. sámli. statiszták. csapat. megm vel. keresztez dés. krikett. lapocka. zsúfolásig megtölt. aratás. terméshozam. kellemetlenség. hegedül. boncolgató. kritikus. nyírás. szorong. kurtít. javára ír. leszorít. szemben álló. kicsinált mérk zés. becsület. keresztény vallás. cserzett b r. áthúz. megpróbáltatás. kis helyre összeszorít. pereputty. átlós. fondorlat. tömeg. ellentétes. ingerült. hitelt ad. brigád. keresztcsévélés. metsz dés. megnyír. özönlik. keresztez dés. er ltet. teremt kreativitás hihet ség erkölcsi hitel. levágott vég. nyír. követelés. hajnyírás. szembetalálkozik. tanulmányi pontszám. kritika bírálat rövidre vág. vasúti átjáró. akadályoz. ellentmondó. ostornyél. tet . sereg. összepaktálás. gyülevész népség. b ntény. elhisz. rosszkedv . lelegel. jó érdemjegy. tolongás. divatkreáció. csúcs. megkoronáz. légáthidalás. feszület. el renyomakodik. büntet jogi. erd állomány. zsámoly b ncselekmény. átkelés. legénység. beültet. halom. keresztbe rak.

iszik. villamos áram. gyógyítás. bevett. vev kör. leszállított. kúra. tanterv görbít. vulkanizálás. ritkaság furcsa. ólomkristályüveg kultusz. folyás. tenyésztési. görbület. hajlít. kezelés. öblösödés. meg rzés. kehely hóbortos alak. cég állandó vásárlója. talpas pohár. kanyarulat felügyelet. m velési. osztalék cup cure curiosity curious currency current currently curriculum curve custody custom customer customers customs cut . vért vesz. érvényes. nyesés. finomítatlan. munkabefejezés. árnyékoló búra. entrechat. metszet. serleg. karmantyú. hajlik. részeg. nyomódúc. szétvágott. felvágott. csökkentés. szokás. kíváncsiság. rovátka. üzlet állandó vásárlója. hajlat. ereszték. bemetszés. harangszigetel . vágás. vágott. forgácsolás. pohár. kristály-. horony. nyers flintüveg. húzás. ár. rzés rendelésre dolgozó. görbül. szúrás. id szer . szelet.crucial crude crystal cult cultural culture dönt . kristálytiszta. gyógyít. szelvény. m vel dési. kristály. kristályüveg. goromba. fura alak. kritikus. pácolás. válságos durva. mértékre dolgozó. kehely alakúvá válik. szokásjog fogyasztó. termesztési baktériumtenyészet. k olaj. erichsenbenyomódás. fejtési fogás. herélt. kristálygömb. vágat. közhasználatú. forgalomban lev jelenleg tananyag. marás. pofon. kristálydetektor. valuta általánosan elfogadott. üreg. különc. áramlat. hegyikristály. rendelésre készített. kanyarodik. vásárló. részesedés. dorbézol. megmunkálatlan. emelés (kártyában). kupa. füstölés. éretlen. mértékre készített. kíváncsi pénznem. társadalom gy r . csévél tölcsér. elterjedt. plébános érdekesség. kanyar. vallásos tisztelet kulturális. áram. óramulasztás. vulkánozás. csésze. görbe. kihagyás. kristályos. meggyógyít. sorozaton kívül gyártott. negyed liter. ügyfél. leszállítás. bevágás. domborít. orvoslás. hasíték. fehérítés. sodor (folyóé). metszés. kigyógyít. riszt. óraüveg. folyó (hó). függvényábra. divatos. grafikon. osztályrész. birkanyírás. rizet. kultúra. lógás. réselés. kristálydísz csilláron. rizetbe vétel. fejtési rés. leszoktat. mélyedés. jóslat. árnyékoló serleg. ütés. bliccelés. mosatlan. szabás. ródolás. gyógyulás. köpölyöz. gyógymód. letartóztatás. vásárlóközönség. köpöly. állandó vásárló. csapás. kihúzás. bokázás. árok. osztályrész. aktuális. sors. általános. levágott. vésés. rendelésre gyártott. klisé. vev vásárlók vám vág. metszett. csapágycsésze. tartósítás. virágkehely.

medd törmelék Magyar . élettelen.cutting éles. bevágás. dalciklus. ciklus. mindennapi. dátum. szabás. levágás. táncol tánc(olás) veszély veszedelmes. teljes. naponkénti. metsz . vágás. napi. napi napok halottak. statisztikai adatok adatbázis adatbázisok datolya. levágott darab. randi. táncest. földfelszínhez legközelebb es réteg. dugvány. megrongál. halott. újságkivágat. megkárosít. kör cycle Czechoslovakia Csehszlovákia D Angol d daily damage damaged damages dance dancing danger dangerous dark darkness data database databases date dates dating daughter day days dead penny. nappal. teljesen. irtás. tökéletesen. napilap. bujtóág. újságkivágás. elköltözöttek. meghatározott nap. nap. ablaküvegtábla. levágott rész. biciklizik. medd . marás. naponként. nappali. tánc. bringázik. csökkentés. bringa. táncmulatság. mindennapos bejárón . körfolyamat. nap-. randevú. hulladék anyag. veszélyes sötét sötétség adat. holt. kelet. kivágás. vágó. naponta kár. kor. találka dátumok dátumozás lány ablakszárny-osztás. mindennapos. megvágás. mondakör. metszet. keltez. kerékpározik. körforgás. hirtelen. pontos. felvágás id szak. ablaktábla. táncdallam. bizonyos id pont. táncestély. ütem (motorban). forgácsolás. csapás. medd k zet. egészen. kiszabás. érzéketlen. bizonyos nap. korszak. holtan. id pont. veszteség sérült sérülések bál. ered.pence mindennap. réselés. napvilág. elhunytak. leszállítás.

vitat. halálesetek. kedves. óceán. mélység. tenger. fizetésképtelenség. esperes. késedelem. feny fa deszka. mélységes. osztó bánásmód. t rhet dönt. ill . doyen. elmulaszt. mélyen mélyebb mély(séges)en. nagy mennyiség. haláleset. testület elöljárója. sötét tónusú. visszautasít dekoráció. nehezen érthet . értékes. költséges. nehezen felfogható. sz k erd s völgy. mennyiség. megállapodás forgalmazó. mély tónusú. feldíszítés. kártyaosztó. kitüntetés. kártyaosztás. fájdalmas.deaf deal dealer dealing deals dean dear death deaths debate debt debtor debut decade December decent decide decided decision decisive declaration declared decline decoration decorative deep deeper deeply default süket alku. alapos. f részdeszka. álnok. bánásmód. rendelkezik eldöntött. elintéz. mélységjel. feny fa. kifejezett. els fellépés. viselkedés irány dékán. székesegyházi f esperes. díszít hatású. idézésre nem jelenik meg. szobafestés. súlyos. elszánt. feny . rangid s. mélységesen mulasztási ítéletet hoz. határozott. homályos. halálosan gyászjelentések. keresked . titkos. tisztességes. díszítés. nagy tudású. eldönt. egyezség. els fellépés (év)tized. alapértelmezés. tagadhatatlan döntés. gyengül. vitatkozik adósság adós bemutatkozás. bemutatkozás. súlyos elhalálozás. sok. széles. hanyatlik. hibásan teljesít. sötét. dekoratív ravasz. alattomos. kijátszás. rendes. fizetésképtelen . megdönthetetlen. ragoz. okos. igazságot tesz. elhárít. mélyen. szakadék. elutasít. drágán. határoz. elmakacsol. hiány. fontos. romlik. eljárás. elhatározás dönt . osztás. rosszlelk . feny fapalló. keserves. debütálás. mély. elhatároz. áthatolhatatlan. távol. sz k erd s szakadék. vita. eltökélt. díszítmény. vágatvég drága. halál. üzlet. tapétázás dekoratív. kezdés. meghatározó nyilatkozat deklarált csökkenés. megfelel . nekrológok megvitat. évtized december illedelmes. hanyatlás.

finom. válogatós. átad. felbontóképesség. minden bizonnyal definíció. oklevél fokozat elhalaszt. szándékos. késleltetés. gyenge. meghatároz. hogyne. megfontolt. meggondol. kifejezetten. vereség védelem er sítések megóv. határozottan. halogatás. tanakodik. tart (el adást). meghiúsít. küldöttség körültekint . fontolgat. el relátó. pompás beszállít. nem teljesít. öröm. pontosan meghatároz meghatározott bizonyos. elragadó. nem elsietve. védekez . hiba. vétség. fizetést beszüntet. gondolkozik. elb völ . szánt szándékkal. élvezetet okozó. kiszolgáltat. tapintatos. mulasztás. megdönt. mérték. nem elsietett akarattal. megver. késleltet. hiány. defenzíva. ízletes élvezet. gyönyörködtet. kiküldetés. legy z. védekez hadm velet. szülés . óvatos. körülír. lassít késletetett átruházás. fok. kényes. delegáció. védelem. átgondolt. szándékosan. meghatározás definiciók diploma. értelmez. akart. remek finom. kézbesít. ízletes. kézbesítés. határozott. sietség nélkül.lesz. világos feltétlenül. lassú. el adásmód. el re megfontolt. gyönyör ség. latolgat. teljesítés elmaradása. védelmi állás deficit. kimérten. vét. szállít átadás. érzékeny. jogátruházás. határt szab. eln iesedett. megszabadít. fokozat. kötelezettségének nem tesz eleget. tanácskozik. gyönyör séges. nem tesz eleget. tudatosan elpuhult. mond (beszédet). el re meggondoltan. felszabadítás. feltartóztat. örömet szerez elragadtatott b bájos. veszteség definiál. mulasztást követ el. makacssági ítéletet hoz. örömet okozó. nem teljesítés defeat defence defences defend defendant defensive deficit define defined definite definitely definition definitions degree degrees delay delayed delegation deliberate deliberately delicate delicious delight delighted delightful deliver delivery kudarc. bizottság. késedelem. végleges. megfontol. késedelembe esik. képélesség. kiad. korlátoz. hoz (ítéletet). pompás. törékeny. el ad. el re megfontoltan. megvéd vádlott defenzív.

leszorítás. eltartott. függ ben van. függ. ész. el leg. fedett. tagozat. részleg. vonulat. képvisel házi tag. igazolás.demand demanding democracy democrat democratic demographic demonstrate denied Denmark dense density deny department departmental departure depend dependence dependency dependent deposit depression deprivation depth deputy descent describe described igény. tüntet visszautasítva Dánia buta. sötét. együgy . származás leír leírt demonstration bemutatás. mélység. függ kicsapódás. függ ség gyarmat. közepe vminek helyettes. osztály. szakasz. demokrata párt tagja. falvastagság. demokratapárti. pangás. esés. deponál (értéket). tárgyalás alatt áll bizalom. tömött s r ség megtagad. kereslet. megbízott családfa. lehangoltság. leereszkedés. eltérés. deszant. demonstráció. ostoba. felfogóképesség. réteg alacsony légnyomás. sepr . kívánság. kérés. elintézetlen. intenzitás. letétbe helyez. követ. képmélység. bizonyítás. hanyatlás. lerakódás. tanszék ágazati elindulás. szemléltetés . felvonul. horpadás. település. süllyedés nélkülözés bölcsesség. lerak. vízmagasság. szemléltet. lejt . fel van akasztva. kér. tömített. visszautasít minisztérium. leszállás. megkövetel igényes demokrácia demokrata. vastag. szediment. kimutatás. tartozék alárendelt. követelés. bankba betesz. múlik vmin. tagad. bizonyít. kétkerek könny kocsi egymás mögötti ülésekkel demokratikus demográfiai bebizonyít. alj. távozás alá van rendelve. lecsapódás. vastagság. kimutat. elutazás. fekvés. melegség (színé). levertség. fenék. küldött. bánatpénz. üledék. letét. foglaló. letétbe helyezés. szak. lel hely. mélye vminek. tömör. betét. leszármazás. képvisel . csapadék. s r . alattvaló. ellátatlan. nagy fajsúlyú. öröklés. bemutat. igényel. követel. indulás. függés. depresszió. el fordulás. rajtaütés. tömörített.

veszettül undorodás. tervrajz. lerombol. kétségbeesetten. tervezés. írómappa. vázlat. iszonyúan. vágyakozik vmi után. féle. szószék. követel. kigondol. végzet elpusztít. kassza munkaasztal borzalmasan. óhajtás kívánatos. roncsolás ártalmas. iskolapad. magány. vágyik vmire. eligazítást kiad. pusztítás. leírás leírások átpártol. rendeltetési hely sors. lelkipásztorkodás. konstrukció. napi munkaterv. makacs. részletek észlel. óhaj. parlagon hever . részletezés kimerít . szerel asztal. írópolc. kér. megszökik. elhagy. puszta. terméketlen minta. lerombolás. felvázol. osztag. rész. kivánt el adó. megkíván. szerkesztés. elszánt. szörnyen. részletez. kivitel. kíván vmit. megrajzol. irtózatos. rajzolóként dolgozik. óhajt.describes description descriptions desert leírások fajta. szerkeszt ség titkársága. vágy. kimutat. elkeseredett. szándékol. referens. kiirtás. pénztár. eligazítás. borzalmas. tervez ként dolgozik. misekönyv tartó. vágyakozás. kinyomoz. pusztaság. hivatalnok. cserbenhagy. lakatlan. kívánság tárgya. kívánság. kivitelezés. megszerkeszt kijelölve rajzoló. rombolás. megsemmisülés. osztagot kirendel. (író)asztal. tervezet. pusztít törölve elpusztítás. reménytelen. eligazításon kiadott feladatok. megszerkesztés. vminek ellenére célállomás. végzetesen. sivatag. részletezett eligazításon elrendelt feladatok. asztal. vázol. leleplez felfedezett design designed designer desirable desire desired desk desktop desperate desperately despite destination destiny destroy destroyed destruction destructive detail detailed details detect detected . romlás. tervez. elkeseredetten. kietlen. elgondolás. átáll. sivatagi. romboló alkatrész. veszettül. kétségbeejt . terv. részletes. szerkeszt. pusztító. mindenre elszánt borzalmasan. részleg. dezertál. érdem. m szerasztal. megsemmisít. szándék. felfedez. tönkretevés. rajzol. iszonyúan. részlet. íróasztal. kívánt dolog. kétségbeesett. veszte vkinek. reménytelenül. fogcsikorgatva. pusztulás. ádáz. megsemmisítés. tervez kívánatos felszólít. gépelem.

diétázik. oszlopláb. zúzógy r . jelentkezik. kiaknáz.detection detective detention érzékelés. kialakulás. nyomozás detektív. grafikon. fütyi. kialakít. fejl dés. kézi lyukasztógép. gyarapodás. fejl d kiterjedés. véghatározat determine determined determining develop developed developer developers developing development device devices diagnosis diagram dialogue diameter Diana diary dick dictionary did die died diet difference differences . fogvatartás. kibontakozik. társalgás átmér Diána napló farok. fejl dik. párbeszéd. sematikusan ábrázol dialógus. késés. fogyókúra. megállapítás (betegségé) ábra. feltárás. meghatározás. meghatározás. kifejtés. diétát tart. k kocka. meghatározó hasznosít. kiképzés. vízi létesítmény. odorsüllyeszték. egység egységek diagnózis. el készítés. szándék. el hív (filmet). fejlemény. letartóztatás. határozott megállapítás. érmesajtoló szerszám. zsaru szótár tettem alakmás. kifejl dés. késedelem. alakozó. présmunka. véget ér elhatározott. kifejt. vízer m rendszer. mutatkozik. késleltetés. parcelláz. meghatároz. felparcelláz. gyarapítás. megállapít. présszerszám meghalt diéta. kifejleszt. érmesajtoló. megjavulás. kifejlesztés. nyomozó bezárás. dombornyomó szerszám. talajjavítás berendezés. tökéletesítés. levezetés. kib vít. kap (betegséget). diétára fog. eltökélt. eldönt. feltartóztatás. kifejl dik. terjesztés. diagram. fejleszt. fütykös. faszfej. alakít. elhatároz. pöcs. görbe. vízer m . el hívás. fejleszt fejleszt k el hívás. kidolgozás. m velés. meghal. sematikus ábra. csavarmenetvágó. kitudódik fejlett el hívószer. diétát ír el . visszatartás dönt. megkap (betegséget). elszánt. elhatározás. kézi sajtó. országgy lés különbség különbségek determination döntés. zúzótömb. határoz. kiterjesztés. fasz.

katasztrófa. aljas. el írás. trágár. nehéz. piszkolódik. játékvezet . iszapos. méltóság dilemma. erkölcstelen. nyílt útbaigazítás. szennyes lesz. igazgatói tanács. beszennyez dik. tanács. irányít. bekottáz (rajzot). távbeszél névsor. tisztátalan. félreérthetetlen. kár. nyomorék hátrány. sárba ránt. végzetes direction directive directly director directory dirty disability disabled disadvantage disagreement disaster disastrous disappointment csalódás. igazgató. kitérés nélkül. azonnali. vezéregyenes. sáros. csúnya. irányítás. koszos. légvédelmi l elemképz . diplomatikus. nehézkes akadály. tapintatos haladéktalan. szennyez dik. parancs. közvetlenül direktrix. küld. tiszta. bepiszkít. vállalatvezet ség. vezetés. ügyvitel. kiábrándultság . bonyolultság. szabványméret. vacsora dioxid diplomáciai. megállás nélkül. viharos. disznó.different differently difficult difficulty digital dignity dilemma dimension dimensions dinner dioxide diplomatic direct különböz különféleképp bajos. mocskos. mocskos lesz. egyenes. beszennyez. munkaképtelen. szennyes. ködös alkalmatlanság. vezet . rossz. sáros lesz. galád. határozott. bíró útmutató magyarázata. igazgatói bizottság. igazgató. veszteség. vezérvonal direktórium. nézetletérés csapás. minta méret ebéd. rögtöni. tempójelzés. dimenzió. piszkos. kényszerhelyzet kiterjedés. vállalatvezet . rendelkezés. irányító alávaló. címzés. bonyolult. szerencsétlenség katasztrofális. bepiszkolódik. közvetlenül. maszatos. mocskolódik. visz. igazgatóság. méret. besároz. utasít. szeles. rokkantság meghibásodott. kiábrándulás. lakásjegyzék. utasítás igény azonnal. címirat. vezet ség. sárba tapos. igazgatóság. szégyenletes. ocsmány. irány. hitvány. méretez. szemérmetlen. magas fokú radioaktív szennyez dést tartalmazó. irányzat. sebészi késirányító. piszkos/erkölcstelen. bemocskol. méretre vág. nézeteltérés. rendezés. nehézség digitális magasztosság. szinte. címtár. egyenesen. igazgatás. rendez . veszteséggel ellenkezés. telefonkönyv. különbözés. közvetlen.

térel nybe kerül. távolság. nem vesz figyelembe beszélget. lap. tapasztal. messzeség. diszkréció. távoli eltér . kitesz. vitatkozás. zavar. táv(olság). rendetlenség. leszámítolás. különbség. bemutat. hírnév. távol(i). tárgyalás. fegyelem. diszkontál. kijelz . eldobás. bemutató. veszekedés. összezavar. fitogtatás kijelzett kijelzi ket intézés. elrendezés. körültekintés. megbeszél. eladás. értekezés. beteggé tesz. vmilyennek tapasztal felfedezés belátás. ítél képesség. messze. láttat. okosság fejteget. különböz . kijelez. világos hír. távol. tartózkodó. felfedez. mérlegelés belátás. el adás. kór. közzététel árengedmény. megvitat. megszabadulás (vmit l) ellenáll. tönkretesz. útszakasz halvány. l gyapot-tárcsa. karika. józanság. szétszakítás eltávolít. fegyelmez. elutasítás elront. szállítás. értekezik. közlés. rendellenesség. zavarás. betegség. határozott. körhagyó tárcsa. tudományág elárulás. megkülönböztetés. különbségtétel. megfontoltság. szorult érzés. rossz közérzet asztali edények hanglemez. kitüntetés. feltár. korong. vitatkozik bomlás (rendé). külön. tányér elbocsát. kiválóság. leszámít. józan ítél képesség. bizonyságot tesz. pontosan kivehet . fitogtat. megkülönböztetett bánásmód. kétségbe von. vita. pontosan érthet . elbocsátás. vita kínos érzés. bemutatás. nyugtalanít. leszámítol. pasztilla. mutogat. lemez fegyelmi büntet. megnyilatkozás. nevel. messzi. gondot okoz. rendellenesség. el nyben részesítés. fenyít. táv. megvitat. megoldás. baj. veszekszik. elárul. lemez. tárgyal megbeszélés. vitat. értékesítés. z rzavar kiállít. leszállítás. társalgás felfed.disc disciplinary discipline disclosure discount discourse discover discovery discretion discrimination discuss discussion disease dishes disk dismissal disorder display displayed displays disposal dispute disruption distance distant distinct distinction distinctive korong. elintézés. szétszakadás. tárcsa. kezelés. fegyelmezés. rendelkezés. árkedvezmény. megkülönböztetés megkülönböztet . harcol.

szétválasztás. felparcellázás. nyomában van. okirat. pap. elválik. különféleség. szétosztás. gyógyít. vaskapocs. muri. megkülönböztet el kel . fokokra osztott. tarkaság. tagozat. megalapoz. részleg. körzet. kiosztás. esztergaszíj. tárgykör. tagoltság kerület. hajóosztály. adatol. kanfarkas. vádirat. megosztás. szorító. tan(tétel). cécó. egyenetlenség. osztályozás. detto. értéktartomány. fokokra beosztott. osztalék. orvosi gyakorlatot folytat. tan. kategória. osztás. isteni. hamisít. elkülönítés. sokféle. meneszt . dokumentál. szavazás. fokozat. tanács. közelg vihart jelz fény a látóhatár szélén. tonika. különböz . megjósol. eloszlatás. súlycsoport. hajószázad. okmányokkal igazol. terület eltér . okmányokkal bizonyít. nézeteltérés. okmányokkal alátámaszt. dokumentum. fok. osztásköz. megoszlás. fokbeosztásos. vaskapoccsal rögzít. fejezet. okmányokkal ellát. tuskóbak. tantétel.distinguish distinguished distributed distribution district diverse diversity divided dividend divine kitüntet. igazolás (okmányokkal) documents does dog dogs doing dollar domain . elválasztás. körzet. sarkában van. eloszlás. eb. kerület. kampó. nyargaló. befogópofa. pompás csoport. ugyanaz doktor. megsejt. csinál. jártató. osztály. skálabeosztás. alaphang. házassági bontóítélet. elválaszt. viszály. láb. orvos. változatosság felosztott. különböz ség. szakasz. hadosztály. doktrína. változatos diverzitás. t zikutya. csalás. vaskapoccsal meger sít. vaskapoccsal lefog. nyomon követ. választókerület. lelkész. fickó. elosztás. közfal. felhajtás. esztergaszív. válaszfal. pofa. osztandó hittudós. válás c-hang. megoszlás. ellátás. orvosol dogma. alak. osztott jutalék. vallási dogma adatokkal alátámaszt. domén. esztergameneszt . padszolga agárverseny tett dollár birtok. felosztás. eltérés. hím. hajóosztag. szétválaszt. vonalszakasz. kutya. kankutya. tesz. kiváló kiosztott disztribúció. emelet. okmányokkal felszerel dokumentumok tesz flótás. szétosztás. véleménymegoszlás elválás. megosztott. rész. ékszorító pofa. beosztás. terület division divorce do doctor doctrine document documentation dokumentáció. okadatol. értelmezési tartomány. üldöz. elosztás.

kerül . felvonóhíd mozgatható része. besorozottak. le. le-. kasszadarab. váltó. sorsolás. oda-vissza. intézvény. sorozóbizottság. álnok. tervrajz. alsó. vonás.domestic dominance dominant domination don done door dose belföldi. legy z. megír. szakasztott mása vkinek. döntetlen mérk zés. k felszínének szegélyére vésett díszítés. még egyszer annyi. behívó. beszédre való unszolás. kétségesség lefelé való. kétségbe von bizonytalan. alakmás. eldöntetlen ütközet. húz. duplája vminek. kétrét re összehajtott. kétszín . fogalmazvány. megszerkeszt. színm irodalom. különítmény tagja. kihúzott nyereménytárgy. molyhosság. színdarab. behívás. földre. állításkötelezettség. színm vészet drámai drámaian döntetlen játék. felölt. leégve tucat behív. letesz. kétannyi. lefelé történ . piszkozatot ír. kétséges. kinyújtás. farablás. húzás. hasonmás. pihe. feltesz. újoncozás. alteregó. vonzer . kihúzás. kétes hír . hamis. terv. dubl z. kétszeresen. kett s fogadás. sült ajtó. vonszolás double doubt doubtful down dozen draft drama dramatic dramatically draw . lent. holtverseny. adagol kettesben. lefelé men . kiküld. els terv. dupla. két-. tervez. pelyhedz szakáll. remi. felvesz. piszkozat. f tt. lenn. professzor becsapott. sorsjáték. visszakanyarodik (folyó). tervezet. uralkodó uralkodás. állítás. nyújtás. kisorsolás. finom toll. kétszemélyes szoba. vargabet . kimerült. irányában. túlsúlyban lev . molyhos sz rözet. le(nn). kétszer annyi. hibás ismétlés. megfogalmaz. megdupláz. sorozás. magára ölt. tanár. vázol dráma. elkészített. házi dominancia domináns. ajtónyílás. nyereménytárgy. másodpéldány. törvénytervezet. párosított. katonai összeírás. katonai szolgálati kötelezettség. vontatás. spanyol nemes. leszállásra kényszerít. kifáradt. kitér . színm . kétrét . pehely. különítmény. el terjesztés. kétágyas szoba. összekuporodik. duplikátum. lefelé. sorozat. lefelé irányuló. kétrét görnyed. kerül út. kett s. besoroz. legénytoll. vázlat. gyanús. kapu adag. vonzóer . kétes. megkett z. kikülönített alakulat. újonckontingens. kétség. csapolás. összehajt kételkedik. reklámozás. kihúzott nyeremény. fejébe tesz. kétszer annyian. hazai. futólépésben megy. kikülönít. összeírás. két futamban való gy zelem. pihesz r. képmás. kett s hiba. el adó. bejárat. intézvényezés. iker. uralom don. el zetes tervezet. drámaírás. sorshúzás. kontra (bridzsben). kétszeres.

döntetlen. ruha iszik. vájár. lendület. csökkenés. telér irányában haladó vágat. függ . szárít. süllyeszt . részegeskedés méhrajzás. medd . kivezérl fokozat. kocsifelhajtó. hadjárat. kiapad. süllyed. pirula. elejt. törölközik. függ dísz. tél. zárred lap. függöny. aszal. nyújtott ábránd. álmodik. csepp. rajz. fanyar. lejt . állathajcsár. akasztófa. hajtó. felhagy. ábrándozik. ejtési magasság. kocsis. z fa. sof r. ver kar. kiszárad. dob. pörgetett ütés. csöpp. szomjas. tisztított. nyáj. hajtás. ledob. esési magasság. kábítószert szed. kocsikázás. kábítószert ad be. kezd ütés. vezéroszcillátor. fogatos ló. indít ütés. kocsifeljáró. elkábít. hajtóm . rajzolás elkínzott. hajtás. kiszáradt. propagandakampány. vezet. sürgés-forgás. támadás. kulcslyukfed . ejtés. tartózkodó. meghajtás. hallgatag. elbódít. esés. gépkocsivezet . víztelen sivatag. csökken. gépész. hajtókerék meghajtók becsavarás. fáradt. kocsizás. kirántott. leejtés. lyuküt . bitófa. megnyúlt. rajzolt. gyógyszer kábítószer apad. összeesik. lyukasztóvas. el rehaladás. hév. két hátsó láb felvetése. ital. meghajtóer . csapódeszka. eldöntetlen. bedobónyílás. unalmas. szeszes ital italozás. kimért. akció. ár. gyógyáru. borjazik. száraz. ütés az els r l. letesz. vége lesz. hajtórúd. csappantyú. kis völgy. ösztön. megtett út. kivezérlés hajtott. vágathajtás. terméketlen. ver kos. tárószakasz. ejt. elán. kocsiút. ivás. rabszolgahajcsár. kábítószerrel él. húzott. ellik. drog. energia. embertömeg. kocsivezet . töltés nélküli drive driven driver drivers driving drop dropped drove drug drugs dry . vak. álom. kapuskirúgás (kézb l). leesés. ivás. dolina. autózás. megszárad. kihúzott. falka. csöpög. bedob. meghajtó. hajcsár. aszalt. szárított. felvonásvégi függöny. mozgó falka. hajtófa. leejt csepegtet csorda. álomkép. pályaszakasz. szesztilalom híve. meghajt. nekirugaszkodás. hanyatlás. kibelezett. labdaütés. ejt erny s ugrás. prohibicionista. vezetés cseppent. zött gépjárm vezet . hajtó. meghajtókerék. eláraszt. csapóajtó. feszült. fasor. csapó. nagy házhoz vezet út. hajtóvadászat. szárad. mozgalom. ütköz . cukorka. csapásirányú kihajtás. sajtóakció. ostoba. hajtóer . csavarhúzó. kampány. abbamarad. folyosó. meghajtó szíjtárcsa. er átvitel. erdei út. visszaesés. csepeg. hajtószerkezet. elesik. beverés. meghúzás. porított. nyáj. tömeg bódít. meghajtás. elhalmoz. kábítószer. er s izgalmi állapot (kábítószer hatására). kihajtás. hosszú egyenes ütés. vágyálom öltözködik. vezet . pottyanás. golfüt . abbahagy. felad. feltáró közle.drawing drawn dream dress drink drinking kép. út. összehúzott. lepottyanás.

újságcím melletti bekeretezett közlemény. fakul. pracli butul. vízbe merít. eltompít. nulla. kihúzza magát vmi alól. függeszt tag. ágasfa. elbliccel. alámerülés. beporoz. réce. csinvat. hollandusok adó. dupla. pontosan herceg. fület tesz. vám haldokló dinamikai. félrekap (fejet). jutalék. retesznyelv. meglép vmi el l. mind. éles. fogó. szemét furcsa. légnyílás. vízbe ugrik. kifakít helyesen. vízbe merül. szánt. vízbe márt. fakó. nyelv (záróreteszé). kötelesség. bekeretezett közlemény újságcím mellett. zéró. unalmas. vízbeesés esedékes. váratlan fürd . fülecske. ál-. ruca. fej lekapása. alacsonyabb érték kártyát ad ki magasabb helyett. megfelel en. víz alá nyom. tartam alatt. türelmetlen. függeszt karika. lemerít. fülszer nyúlvány. behúz (nyakat). függeszt rész. por. ütést kihagy. m vel. lassú észjárású. kétélt csapatszállító bárka. vízbe ugrat. kalászt hány. heveny. butít. kalász. leporol. s r keresztszövés vászon. buta. párkánytartó konzol. kalászol. kett s. kett s szám lemerül. csövesedik. hollandok. holland nyelv. enyhít. steksz. kétszeres. füllel ellát. mohó. hollandi. kacsa. lemerülés. csíp s. németalföldi. kell . tompává tesz. vízbe dob. mancs. egyhangú. mindegyik. lanyha. közben behint. alacsonyabb kártya kiadása magasabb helyett. vízbe lök. savanyú. ellóg. jogcím. fogantyú. németalföldiek. elbutít.dual duális. tiszteletadás. lebuktat. mindenki éhes. fels vezeték-tartó. illeték. dinamikus. követelés. kell id ben. minden. német. elfakul. er teljes. elbutul. kikalászol. pontosan (id )tartam. eltompul. port töröl. lejáró. alábukás. alábukik. kétféle. matt. tompít. lelkes. járandóság. vízbeugrás. szolgálat. oszloptartó konzol. kukoricacs gróf ear earl . engedelmesség. fej félrekapkodása. víz alá buktat. véletlen fürd . buzgó. lebukik a víz alá. megfelel . id tartam. tompul. kiporol. holland. szántvet. kopoltyú. tetter s duck due duke dull duly duration during dust Dutch duty dying dynamic E Angol each eager Magyar ki-ki. kalászba szökik. fanyar. behúzza a nyakát. pénz. ököl. félrekapja a fejét. kapocskarika. ill en. rossz. németalföldi nyelv. törékeny huzalszorító béka. fejet hány. tompa. kéz. minden egyes. fül. elkapja a fejét. nem hajlékony. lehorgasztja a fejét. tengeri fülcsiga. illend en. lebukás.

földelés. nem fáradságos eszik ebédelt ennivaló. nem akadékoskodó. szövetszél. éti. könnyen járó. káva. készség. megkönnyebbít. nem er ltetett. egyszer ség. kiérdemel. nem fárasztó. könnyen kelet Húsvét keleti könnyen kezelhet . elfogulatlan. fesztelen. lágyság. kapatosság. jólét. meglazít. nem nehéz. közgazdasági gazdaságilag gazdasági helyzet. közgazdaság. kienged. egyszer . talaj kényelmesség. lelassít. lel . gazdasági. könnyebbséget szerez. simulékony. könnyed. megkeres. evés egyházi. csillapodik. enyhül. szántóföld. könnyedség. lassan. csillapít. nyugodalmas. könnyen rávehet . földdel feltölt. közgazdaságtan gazdaság. megfelel b ség . korán keres. él. étkezés. földzárlat. nem meger ltet . pénzt keres haszon. becsípettség. csökken. lazít. készséges. gazdasági rendszer. könnyek kezelhet ség. pihen . gazdaságos. könnyít. fesztelenség. kib vít könnyebb könnyedén. csökkent. takarékosság beszeg. könnyen. megfelel b ség (ruháé). szárazföld. kijjebb csavar. gazdasági élet. gondtalanság. könnyedén. étel. kényelmes. karima. gazdaságtan. tehermentesít. lyuk. gerinctet . lassít. kényelem. laza. óvatosan mozgat. megszabadít. csendesít. földel. gondtalan. óvatosan helyére illeszt. kereset. fájdalommentes. élesít. óvatosan mozog. b vít. könny . papi ökológiai (köz)gazdasági. margó kiadás. perem. földterület. megold. egyenl en elosztott. természetes. könyv éle. utánaereszt. megnyugszik. alkalmazkodó. rókalyuk. odú. koraibb korai. jövedelem. szegélyez. enyhe. mérsékl dik. megereszt. földgömb. szél. megnyugtat. ráér id . megkönnyebbült. megkönnyebbülés. nyugalom. kiereszt. megenyhül. metszés. enyhít. föld felszíne. tágít. gördülékenység. enyhülést szerez. föld. megtakarítás. üzleti haszon föld alatti lyuk. könnyebbé tesz.earlier early earn earnings earth korábbi. falszegély. kiadás (könyvé) ease easier easily east Easter eastern easy eat eaten eating ecclesiastical ecological economic economically economics economy edge edition . szabad id . megkönnyít. szegély.

pete. teljesítmény. mindkét. ingó vagyon. er kifejtés. rangid s. feldolgoz (témát). okoz. t gy id s. hathatós eredményesen. következmény. effektív. hathatós. gondosan kidolgoz. bodza. valóságos. kézigránát. madártojás. kezd . legöregebb választás . záptojásokkal megdobál. jelenség. oktató effektus. fáradozás. termelékenység eredményes. tekintélyesebb személy.editor editors educated education educational effect effective effectively effectiveness effects efficiency efficient efficiently effort egg eggs Egypt eight eighteen eighteenth eighth eighties either elaborate elder elderly eldest election szerkeszt szerkeszt k tanult oktatás. bonyolult. korosabb. korosodó. hatás. tojásgránát ikra Egyiptom nyolc. eredményez. tanítás nevelési. eszközöl. gyakorlatias. egyik. értékpapírok. értelem. valamelyik. bodzafa. eredményesség. tojásba márt. hatékony. okozat. hatékonyság. legid sebb. tevékeny hatásosan. repül bomba. találó. magasabb rangú. végrehajt célravezet . teljesítmény. hatásfok. eredményes. pofa. gondosan kidolgozott. hatékonyság. ingóságok alkalmasság. hatályban lev . bármelyik. id sebb személy. hatóer eredmények. ténylegesen hatásosság. öreges induló. prebister. körülményes. megmunkált lelkész. eredmény. kijátszó. nyolcas tizennyolc tizennyolcadik nyolcad. tojás. összhatás. hatásosan. koros. hatály. termelékeny. hatásos. hatóer . megvalósít. öreged . mindkett . nyolcadik nyolcvanas évek akármelyik. feljebbvaló. kihatás. pasas. megvalósulás. alak. hathatósan. hatékonyság. valamelyik a kett közül alapos. törekvés diószén. id sebb. fekete bodza. holmi. tojást gy jt. érvényes. hatékonyan er feszítés. rátermettség. hatékony. öregebb személy. fickó. tényleges. öregebb. hathatósság.

kikerül. villamos elektromosság. kihagy. váratlan esemény. nyomaték birodalom empirikus. felemelkedik. kiürít. kiderül. máshová. szükség. izgalom. elektronikus elektronika elegáns. ürít. kiküszöböl. indulat. felhasznál. megüresedik. kényszerhelyzet. tartalék-. ellenkez esetben. kiborít. lehet vé tesz engedélyezett . felmerülés. különben. jelentkezés. érvényesülés. üres. kiemelkedés sürget helyzet. kit n . kiemelkedik. felszámol. más. dolgoztat. felindulás. váratlan helyzet. elem alapfogalmak elefánt tizenegy alkalmas. ömlik. torkollik. munkavállaló. érzelem. szükséghelyzet. klassz (alkotó)elem.electoral electric electrical electricity electronic electronics elegant element elements elephant eleven eligible eliminate else elsewhere emerge emergence emergency emotion emotional emperor emphasis empire empirical employ employed employee employer empty enable enabled választási. választói elektromos elektromos. felbukkanás. villamosság. meghatottság. másutt felbukkan. dolgozó. érzelmi. izgatottság. tartalék. elérzékenyülés. tisztvisel munkáltató elnéptelenedik. finom. kifolyat. villanyáram elektronikai. lobbanékony császár hangsúly. vész-. szükségállapot. hév. kilép. vagy máshol. alkalmazás. tartalékjátékos emóció. el kel . nyugtalanság érzelmes. foglalkoztat. felmerül. szükség-. szorongató helyzet. választható eltávolít. megindultság. tapasztalati alkalmaz. kiürül. nyilvánvalóvá válik el bukkanás. válságos helyzet. szolgálat alkalmazott alkalmazott. megsemmisít egyéb. ürül képessé tesz. kirekeszt. megfelel . használ.

végrehajtás (törvényé) alkalmaz. mozdonyvezet . összecsap. motor. mesterkedés. szembeszáll. épít. felbátorít (fel)bátorított eselék. szembe találja magát. támad (el)foglalt. technika. deszkadarabok. fokoz. befejez. nyolc lábnál rövidebb gerenda. befejezés. kártszalag. támogatás end ended endless ends enemy energy enforce enforcement engage engaged engagement engine engineer engineering engineers engines England English enhance . mérnöki tudomány mérnökök hajtóm Anglia angol emel. határ. er sít. szembekerül. szerelmi légyott. összekapcsolódnak (fogaskerekek). véletlen találkozás. kötelez. maradék. elfoglaltság. mesterkedik. láncfonal. mérnöki munka. befejez rész. büntet szankció. m szaki. megbeszélt találkozó. kier szakolás. ígéret. bátorít. gépesítés. végcél. végz dés. hulladék. machináció. mérnök. tervez. összeakad. elfoglalt. szerz dés. összetalálkozik. forral. felvesz. szerz dtet. viadal. összetalálkozás. ellenség(es) energia érvényre juttat. m szaki katona gépészet. kikényszerít alkalmazás. gépszerkesztés. összekapcsolódott megbeszélés. konstruál. végtelen. kikényszerítés. kötelezettség. gerendavég. vége. vágási forgács. lezár (vitát). vég. mérk zés. megszüntet. cél. célkit zés. összekapcsolódás. párbaj. leköt. mérnökség. bevégez. végpont. fondorlat. megsz nik. kihangsúlyoz. növel encouragement bátorítás. hatálybaléptetés. csonk. harcban álló. eljegyzés. állás. lefoglal. ütközet gép. buzdítás. gépkezel . mozdony gépész. tusa (fel)bátorít. találkozás. véget ér.enables encounter encourage encouraged képessé tesz összeütközés. bevégz dik. hadmérnökség. eljegyez. kötelezettséget vállal. elkötelezi magát. csetepaté. tompa illesztés. légyott. véget vet befejezett se vége se hossza. találkozik. program. végz dik. befejez dik. alkalmazás. megmérk zik. ellenség. szerz dtetés. m szaki tudományok. kier szakol. foglalt. sz nni nem akaró végek ellenfél. összecsapás.

feljegyzés. szórakozás. egyformaság. bemegy. benevez. teljes maradéktalanul. bejövetel. óriási. feljegyez. elégséges érdekl dés. belépés. burkolás. bejön. bejegyzés. fénykoszorú. lét. idomítani kezd bekért behatolás. birtokbavétel átkötés. bejárás. örvendetes élvezet hatalmas. tudakozódás. teljesen jogosult entitás. egyenl mennyiség. bevonat. belép. szótári címszó. hasonlóképpen egyenlet environmental környezeti . megegyezik egyenl ség. egyenrangú. kiegyensúlyozott. bemenetel. ép. elektroncs bura. bejegyez. rádiócs bura környezet környezetek epizód. bejárat. elbájol. takaró. hibátlan. vizsgálat biztosít. egyenl . vendégség lelkesedés. bejárat.enhanced enjoy enjoyable enjoyment enormous enough enquiry ensure enter entered entering enterprise entertainment enthusiasm enthusiastic entire entirely entitled entity entrance entries entry envelope environment environments episode equal equality equally equation er sített élvez élvezetes. hajótestnek a víz vonalán lev els része belépések behatolás. belépés. szórakoztatás. gondoskodik behatol. nyomozás. roppant nagy elég. beállít (csúcsot). bevezet. boríték. burkoló. lelkes(ült) egész. felér. elragad. kérdez sködés. göngyöleg. belépés. higgadt. egyetemi felvétel. felvétel. egyformán. beírás. valóság behatolás. kellemes. vállalkozás megvendégelés. bekérés vállalat. lényeg. esemény azonos. mulatság. bevonulás. azonos mennyiség. benevezés. burkológörbe. rajongás lelkes. beír. burkolat. egyöntet ség egyaránt.

méltányosság azonos jelentés . létesít. elmenekülés. elvadult növény. néprajzi Európa európai (ki)értékel. vélemény. csappantyú. lecsapoló. megfelel . megállapítás stb. szerelvények jogosság. felbecsülés. költségvetés. felbecsül. árvetés. korszak erózió. birtok. id számítás. leereszt . létesítés. szervezet. létesítés. cég. kivonat. elillan. megalapoz. tanulmány eszencia. azonos érték. felszerelés. lényegében alapít. meger sítés. létesítmény. intézmény. elszökik. kibocsátó nyílás. megállapítás alapítás. írásbeli dolgozat. egyenértékes. szökés. kísérlet. elszivárgás. rang. elmenekül. hiba. faji. oszloptest alsó része. lefolyó. szökik. kimarás. azonos. értékelés. megbecsül escape especially essay essence essential essentially establish established establishing establishment estate estimate etc ethical ethics ethnic Europe European evaluate . kísérletet tesz vmire. véleményezés. megkísérel. kiértékel. számítás. illatszer. t zoltólétra. felszerelési tárgyak. egyenérték . költségel irányzat. megállapít. felmér. értékmegállapítás. kiszámítás. megmenekül különösen esszé. telep. egyenl erej . kor. teljes kikapcsolódás. kiömlik. kiszökés. megmenekülés. kor(szak). szivárgás. megpróbál. egyenl érték . testület állapot. el kalkuláció. háztartás. elkerül. egyenérték. megfelel érték éra. ekvivalens. kiáradás. erkölcsi botlás. vészkijárat. ment létra. becslés. etnológiai. azonos érték . kimutat. vészkijárati vaslépcs . megszökés. értékel. tévedés hibák megszökik. meghonosít megalapozott elhelyezkedés. azonos mennyiség. etika etnikai.equilibrium equipment equity equivalent era erosion error errors egyensúly berendezés. lényeges alapvet en. elszökés. földbirtok. lényeg alapvet . kor. vagyon államháztartás költségvetési el irányzata. erkölcsi erkölcstan. kiömlés. megállapítás. kiépít. létrehoz. lepusztulás eltévelyedés. társadalmi rend. menekülés.

megkövetel. kifejl dés evolúciós. tanúvallomáson alapuló bizonyíték. végül (is). tanúvallomást tesz. nyom. szabályos este esemény. ha. kivételt tesz. bizonyíték. megnyilatkozik evidens. kiegyenlít. szemmelláthatóság. nyilvánvalóan. véletlenül egyre. ha nem. kifogás. szembeszök . éppen. kicsikar. végül is. vizsgál példa példák kit n . sima. egyenl . értékelés. világos kétségkívül. kézzelfoghatóság. lapos. végs történetesen. nyilvánvaló volta vminek. kalkuláció. magától értet d . bizonyítékul szolgál. kiváló kivesz. szabatos pontosan vizsga. kézzelfogható. örökké. versenyszám események végleges. kiegyenesít. tanújel. elárulja magát. kivéve. vkin kívül. precíz. sportesemény. mindenütt bizonyítás. vizsgálat megvizsgál. nyilvánvalóvá tesz. eset. rossz. jelentkezik. gonoszság. megszokott. evolúció. bizonyít. tanúsít. vminek kivételével elhagyás. ellenvetés. végs fokon.evaluation even evening event events eventual eventually ever every everybody everyday everyone everything everywhere becslés. hacsak nem. egyenes. vall. egzakt. egyenletes. hogy. bizonyosság. kétségtelen. tanú. páros. kizárás. lelet. valamikor mind. evidenciában tart vmit. mindig. szemmel láthatóan baj. nyilvánvaló. tanúskodik vmir l. valaha. végül. tanúskodik. kivéve. egészen. b n. szemmel látható. betegség. bizonyság. nyilvánvalóság. kivételt téve. rosszul. sík. kiemel. kizár. fejl dési behajt. minden mindenki hétköznapi. kivétel. kialakulás. kivételével. mindennapi mindenki minden mindenhol. magától értet d en. védekezés evidence evident evidently evil evolution evolutionary exact exactly examination examine example examples excellent except exception . megkíván. gonosz. vmin kívül. kivéve. tanúbizonyság. pontos. követel. gyökvonás. gonoszul. veszedelem (ki)fejl dés. fejl dés. kiértékelés egyenesít.

van létezett fennállás. terjeszkedik. expand . megvalósítás. kitágul. cserekereskedik. megtelik. kínzó. széttár. kifejt. iskolai el adás szül k részére. mentség. szám zött él. rendkívül magas. feladat. kizár kirekesztés. kiállítás. kizárólagosan elenged. zártkör kizárólag. tágul. kicserélés. szétterül. gyakorlat. végrehajtási. el adásmód. kitár. szétterjeszt. mentesítés. felfúj. gyakorlatozik. rendkívül felesleg.exceptional exceptionally excess excessive exchange excitement exciting exclude exclusion exclusive exclusively excuse execution executive exemption exercise exercises exhibition exile exist existed existence existing exists exotic kivételes. számkivet. kizárás el kel . széttágul. sétál. megbocsát. megnagyít. t zsdei árfolyam. felment. mozog. létez tartalmaz egzotikus teletölt. kib vít. gyakorol. csere. testmozgás. szám zés. széttárul. kifeszít. kiterjed. megnagyobbít. cserekereskedelmet folytat. járadék. mértéktelen. közigazgatási. kifogás. valutaárfolyam. szertelen. végrehajtó hatalom. mértéktelenség. túlságos. feszül. szétnyílik. t zsde. kicsapongás. enged a zárkózottságából. izgalom. átváltási árfolyam. túlzott csereforgalom. bugyborékol. feltár. felfuvalkodik. nyílik. végrehajtás adminisztratív. tágít. izgalmas. értékt zsde. igazgató. túlzó. kivitelezés. vált. f el adó. kizárólagos. bemutatás. dolgozat. beváltási árfolyam. mutatvány. gyakorlatoztat. igazolás. számkivetett. kivégzés. kitágít. telefonközpont. ürügy el adás. mód felett. szám zetés. gyakoroltat. felduzzad. végrehajtó. lét. kifejleszt. bemutató. csereüzlet. határtalan. tartásdíj. felenged. túl sok. szétterjed. kinyílik. gerjeszt . z ünnepély fizetés. testgyakorlás. mentesség edz. túlzás eltúlzott. izgató kirekeszt. cserél. felfújja magát. gyógyszer beadása. gyakorlás. teljesítés. kirakat. számkivetés. kidolgoz. izgatottság érdekfeszít . több éves ösztöndíj babilóniai fogság. szám z. fennáll. kiterjeszt. létezik. kifejl dik. rendkívüli kivételesen. többlet. vezet kivétel. megtölt. megnövel. kicserél izgalmi állapot. folytat. dagad. menekült. létezés létezés. elnéz.

puffadás. kihasználás. nyílt. kutatás (ki)kutat. kitermel. vár elvárás. kitettség. h tágulás. költség-visszatérítés. fürgeség. kísérletezik kísérleti járatos. teher kiadások. detonáció. leleplezés. kitágulás. megfejtés. kizsákmányol. felfedez út. tágulás. szókimondó. felfúvódás. felvilágosítás. kifejezett. összeegyeztetés határozott. kutat. szaktudás. fekvés. magyarázó okok. remény. felfedez út. remény. felvétel. . robbanás export export cikkek exponált expozíció. ráfordítás kár. kizsákmányolás (ki)kutatás. visszatérítés drága. hisz. kitermelés. világos félreérthetetlenül. tapasztalat tapasztalt kísérlet. megnyúlik expansion expect expectation expectations expected expedition expenditure expense expenses expensive experience experienced experiment experimental expert expertise explain explained explains explanation explicit explicitly exploit exploitation exploration explore explosion export exports exposed exposure expanzió. kiaknázás. kikutat. dilatáció. magyarázat. költség. b vítés. kiterjedés. kiállítás. kitevés. világosan h stett. szakvélemény indokol. felderítés. határozottan. számít vmire. térfogatnövelés. felrobbanás. növelés biztosra vesz. felfedés. várakozás elvárás. el re lát. kifejt. megvizsgál (fel)robbanás. kilátás. tágítás. gy r s szélfeszít . elvár. felhabosítás. felderít. habosítás. magyaráz.kiszélesít. kib vítés. kilátások. kihasznál. kiadás. gondol. kiaknáz. várható örökség elvárt. magyarázó körülmények. szakért . terjeszkedés. elébe néz. feltárás. költséges élmény. gyorsaság. m velésfejlesztés. fejlesztés. sávnyújtás. kirobbanás. megnyit. megmagyaráz. várt expedíció. vastagodás. költségek. átkutat. tisztáz megmagyarázott megmagyaráz értelmezés. tapasztal. ügyes szakértelem. remélt. kiegészít. remél. költség. kitörés. valószín nek tart. hadjárat kiadás. tett hasznosítás.

kifejezés. nyílt határozott arckifejezés. végs határ. szertelenség. végs . pontos. szerkezet fejtési felület. küls ség külön. rágófelület. méret. egyértelm . nagyság felületi. kifeszített. pillantás. feltétlen. külföldi. küls (leges). megnyúlás. kinyúlás. bet fej. terjedelem. szemmel tart extreme extremely eye F Angol fabric Magyar ruhaanyag. kinyilvánítás. kiterjeszt. el lap. mellék-. kül-. számol vmivel. homlokzat. szokatlan igen nagy. sötét (nyomor). kiterjedt. tágulás. külszín. kiterjedt. m köd felület. felület. vágóél. megnövekedett. rendkívüli. n . tekintet. rendkívüli. tüzetes. legnagyobb. különös. elölnézet. gyors küldönc. felszín. kifejez. ábrázat.megvilágítási id express expressed expression expressions extend extended extension extensive extensively extent external extra extraordinary gyors. félreérthetetlen. mintás oldal. fej. kivételes. véglet. melléktantárgy. meghosszabbít. expressz. felszin. kétségbeejt helyzet. prolongált kib vítés. mérték. ráadás. többletkiadás furcsa. meghosszabbított. szembenéz vmivel. kiszélesített. széls . többlet-. rendkívüli. megállás nélkül. fejtési front. képe vkinek. futár. terjedelmes alaposan fok. gyorsvonat. színoldal. figyelés. elüls oldal face . széls séges. külterjes. végs fok. hozzáépítés. széleskör . küls . megnagyobbít. küls leges. különleges. átfogó. nyomófelület. rügy. arc. kiterjesztés. él. látszat. terjedelem. világos. hosszan tartó. külszíni. munkahely (bányában). kinyújtás. túlzó. legnagyobb fokú. széls ség. jobb oldal. szóhasználat kifejezések ad. sürg s. oldallap. t fok. kifejezett. ritka. kib vít. vészes helyzet. külországi. határtalan. küls megjelenés. feneketlen. megnéz. növel. kiterjedés. terjed kinyújtott. határozott. rendkívül. fejoldal. bet kép. szem. határérték. kiterjed. üt felület. legmesszebb men . kimondhatatlan. rendkívül. utolsó. számlap. kiterjesztett. terít. lyuk. nyújt. csíraszem. bet test. síktárcsa. szerfelett nézet. vélemény. szertelen. legszéls . szín. meghosszabbítás alapos. rendkívüli módon. mellékállomás. kiterjedés. lap. legtávolabbi nagyon. túlzás. széls érték. elterül.

cs d. bizalom/hit. hajtóka. fakultás. elmarad. mocsoktalan. lehet ségek. szépen hangzó. alaposan. elesés. bukásra álló. felszerelés. szervi elégtelenség hibák korrektül. pontosan. tehetség. egész. nem zavaros. pártatlan. el mozdít. simítás. kihajtás. meghiúsul. meglehet sen becsület. romlás. könnyedség. pont becsületesen. sokat ígér . megmunkálás. kudarc. jól hangzó. bukása vkinek. hiba. lojális. romló. áttetsz . felbukás. bukott. olvasható. elmulasztás. gyengül hibásak hiba. elbukás. korrekt. kudarcba fullad. pontos lejtés. hiányában. tehetség burkolat. elég jó. elfogadható. megkönnyít berendezés. kedvez . gyönyör . b nbeesés. nem részrehajló. mulasztást követ el hibázott kihagyó. h ség. balsiker. elromlás. megengedett. esés. tetszet s. szegély. rátermettség. helyes. meglehet s. nyíltan. megbuktat. borítás. gyengeség. méltányosan. rendesen. kiállítás. kibélelés. szeret . hitvallás. teljesen. bizományos. becsületes. apadás. leromlik. csapadék mennyisége. száraz. kivágott fákból álló rakás. egyengetés. ellés. bukás. megbukik. létesítmények. szemben. szepl tlen. sikertelen. tényez . sportszer . közepes. biztatóan. szépasszony. sz ke. fátyol. csökkenés. esik. szépséges. világos. kudarcot vallott. terjedelmes. szép. derült. leomlás. hanyatlás. méltányosan. könny ség. jól olvasható. halkulás. cserbenhagy. meghibásodik. kielégít . csapadék. gyenge. kecsegtet . képesség. ügyesség hibázik. másik alkatrészhez illeszked megmunkált felület. leromlás. d lési irány megjelölése. hit. h séges. nem sikerül. apály. tisztességes. igazságos. bukás. fordulás. t rhet . fehér. el segít. frontváltoztatás tény alkotóelem. el nyös. önt sablon. hanglejtés. kádencia. jól. ill . tökéletesen. tiszta. gyarlóság. megbukás. tökéletlenség. szolgáltatások adottság. arcvonal-változtatás. elégtelenség. vásár. együttható. egyszeri ellésre született bárányok.facilitate facilities facility facing fact factor factory faculty fail failed failing fails failure failures (meg)könnyít. csuszamlás. dacolás. hanyatló. fadöntés. bels burkolás. becsületesen. ígéret h . jól olvashatóan. betét. hiányzik. tárgyilagos. öntésminta. mulasztás. kedvez en. jókora. makulátlan tiszta. ügynök gyár egyetemi kar. nem üti meg a mértéket. csiszolás. tömítés. kar. méltányos. elég. illend . szintén. egészen. tisztán. b séges. el nyösen. tényez kre bont. hiány. kudarcot valló. szorzótényez . bizalom. eléggé. korrektül. kifogástalan. meghibásodás. tantestület. könnyen olvasható. fordulat. fair fairly faith faithful fall . képesség. pályatévesztett ember. elvágódás.

csalfa. bizarr rajz. es . pontatlan. igaz. házi. hajócsavar. fantázia. bizalmas. ál-. hír(név). er sen. ismert. furcsa rajz. drukker. zuhanás csigasorkötél. lehullás. nemesi származás. szell ztet készülék. zuhatag kétszín . bérbe vesz. agyrém.egyhasi bárányok. böjtöl. helytelen. messzebbi. m vel. gazdálkodik. csapongó képzelet. vízoszlop. messze. gabonarosta. nagyon. h tlen. ismer s. könny vér . szokás divatos. hullás. kicsapongó. színlelt. elragadó. bizarr m alkotás. el kel származás. megm vel. hamis. böjt. m -. család. fúvókészülék. megtéveszt . paraszt gazdálkodás elb völ . gazdaság. rostál. utánzott. fesztelenül bizalmaskodó. major. visszahúzódás. látomás jóval. groteszk m alkotás. gyors. tettetett hír. tartásra vállal farmer. zuhanás. megformál. légcsavar. divat. megragadó. szeszély. megmunkál. gyorsan. hírnév gyakori. hibás. szintkülönbség. színtartó. el kel család. hullott ereszked . vízmagasság. távol. sz. magával ragadó. el segít. lejt . tartós. szurkoló. gazda. leesés. téves. támogat fantasy far farm farmer farming fascinating fashion fashionable fast faster . lezuhanás. elegáns koplal. jó család. messzebb es . omlás. szertelen gondolat. gazdálkodó. távolabbi. imádó. kosztba ad. messzi. zárt. régi család híres szelel kosár. hamisított. fantazmagória. nagy távolságban. távol-. tanya. furcsa m alkotás. képzel er . farkuszony. esés. kirostál. intim. közvetlen stílusú. valótlan. szilárdan. félrevezet . sokkal. nem igaz. agyszülemény. ábránd. kétváll fallen falling falls false fame familiar families family famous fan elesettek. kivágott fák száma. csavarlapát. ellés ideje. csavarszárny. szilárd. groteszk rajz. képzel tehetség. mód. süllyedés. er s. legyezget. szell z készülék. távoli. legyez. lelkes híve vminek. nem valódi. vitorla képzel dés. propeller. furcsa minta. ventillátor. furcsa díszítés. bizarr díszítés. groteszk minta. sebes. hallucináció. szárny. tönkrejutás. valóságnak meg nem felel . bezárt. fazon. kosztba vállal. ledöntött fák száma. groteszk díszítés. vkinek a veszte. képzelet. hulló. messzire. tus (birkózásban). legyez . nagyon érdekes alakít. megszokott családok család-. rögzített. készít. rögtönöz. szertelen ötlet. álnok. összeomlás. er sen. csalárd. családi. gyorsabb. vízesés. káprázat. veszte vkinek. bérbe ad. rajongó. kisebbedés. tartásra ad. messzebb fekv . farm. családias. bizarr minta. szabás. menet. meghitt. húzóvég. távol fekv . szelel rosta. pusztulás. megbízható el mozdít. túlsó kisbirtok.

nemz. kövérje (húsnak). h bér. félve tisztel. vet . kimozdít. helyesel. gyantás. kitüntetésként adott tárgy. alapító. szerz séget tulajdonít vkinek. valószín attrakció. védelem. hájas. örökbe fogad. szabálytalan adogatás megtisztel. feltalál. tisztelend atya. kedvezés. dús. mulasztás. apaságot tulajdonít vkinek. küls megjelenés. kövér. fizetés. vet dés. arcvonások. el nyös vállalkozás. tapadós. hibázik.fat hizlalt. jelvény. felvázol. zsíros. szerelmi emlék. honorárium. atya. korelnök. rettegés. tart vmit l. hasonlít vkire. fél. táplálás visszacsatolás fatal fate father fathers fault favour favourable favourite fear feasible feature features February fed federal federation fee feed feedback . kedvez. vadspenót. öreg egyházatyák megtörik. szövetségi szövetség díj. el nyös munka. kifizet d munka. halál. kiemel. elhízott. törvénytisztelet alkalmas. szövetségi ügynök államközi. szivesség. lehetséges. jellemvonás. kegyként adott tárgy. hibássá válni hagy. apó. vet dik. törés. háj. díjazott. halálos. északi. alkotó. kitüntet el nyös. végzetes elmúlás. oltalom. hizlal. apa. vétség. tisztel. hiányosság. vaskos. el segít. gazdag. legid sebb tag. létrehozója vminek. kiadós. megtör. államszövetségi. jól felszerelt. sors. b séges. aggódik. páter. kövér tyúk. el nyben részesít. megromlani hagy. h bérbirtok. vonás tagoltság. kifizet d vállalkozás. mostohaapa. sajátság. szül je vminek. jóindulat. föderalista. forrása vminek. hatásos szerep. botlás. termékeny. központi. zsír. pásztortáska. tart vkit l. szívesség. el nyös. illeték. hízik. vminek a java. táplál. megegyezéses. el tolás. etetés. halált okozó. támogatás. téved. eltolódik. megvalósítható. tulajdonságok február etetett. java vminek fatális. illetmény abrak. északpárti. tisztelet. egyezményes. zsiradék. hiányosnak talál. apaságot elismer. vég. hatásos sorok. magatartás. fogyatékosság. pártfogás. részrehajlás. végzet após. vét. vastag. támogat. kigondol. szerepeltet. elmozdít. fekete üröm. testes. államszövetséget érint . takarmány. segítség. elmozdul. pártfogol. eleség. hiányosnak min sít. hízott. tömött. f helyen közöl. hibáztat. kegy. csokor. kivételezés. keresztülvihet . kedvez kedvenc aggodalom. szövetségi hivatalnok. legrégibb tag. félelem. ziccer. tulajdonság. díjaz vkit. táplálkozás. szerelmi zálog. evés. megkülönböztetett bánásmód. táplálék. hiba. jellemez. arckifejezés. pusztulás. jellegzetesség. ken anyag. hiányzik. arcvonás.

kerítéssel körülvesz. pasas. mezei. megtalálja a párját vminek. kopár hegyoldal. fesztivál. bajtárs. kutató ösztöndíjas. akadályon átugrik. letaglóz. rost. összeállít. ünnepies. korlát. terep. koholmány. idegrost. vív termékenység ünnep. valaki. csatatér. pálya. pofa. vad egyenrangú ember. nyersb r. mása vminek. véd fal. akadályt ugrik. kitalálás. érz . kerítéssel elzár. evés. orgazdáskodik. nemezzel bevon. palánk. elsüt rugó karja. harctéri. orgazdaságot z. elhárít. hangulat. hangulat. ünnepi. elsüt kilincsrugó karja. játékosok. határoló vas. rostanyag képzelgés. sövény. egyetemet végzett ösztöndíjas. szigetel fedéllemezzel befed n i. zabálás érez. fickó. indukciós tekercs. ledönt. vadásztársaság. nemez. fogás. lopott holmit vesz. széppróza. tér. pajtás. társ. alak. érzékelés. el tolás. sz rme. oltalmaz. bekerít. könyörtelen. regénym faj. érzet. lóverseny mez ny. tapintóérzék lábfejek beszeg. elektromos er tér. mér léc. tapintás érzékelés. összepárosít. regényirodalom. ünnepályes. ünnepély. kerítés. kartárs. ünnepség néhány kevesebb elemi szál. összetapad. sövényen átugrik. háttér. tüzes. egyetemi önkormányzati testület tagja. helyszíni. mez . csapatot összeállít. képmez . eljárást annak akadályozása megtiltásával megnyit. párosít. izomrost. valótlanság harctér. nemezel dik. tapintás. tábori. b r. párja vminek. heves. mágneses er tér. vminek a párja. ember. összeáll. vívás. terület. táplálás. pajzsmez . n stény feminista akadályt vesz. mez ny. megfog és visszadob. orgazda. szántóföld. leüt. harcmez . vad tizenöt ötödik ötven fellow felt female feminist fence fertility festival few fewer fibre fiction field fields fierce fifteen fifth fifty . szenvedélyes. er tér. udvarló. mez ny-.feeding feel feeling feet fell élelmezés. biztosító csap. cimbora. kegyetlen. összefilcesedik. véd. mez nyben játszik. érzet. érzék. érzelem. megvéd. számtest. eladási terület. piac mez k ádáz. ünnep(ség). csapat. nemezel. tag filc. orgazda boltja. mágneses mez . érzés. lopott holmit elad. táplálkozás. ünnepi játékok. tv-képmez . takarmányozás. kivéd. etetés. terepen történ .

küzdeniakarás. finoman. töltés. elegánsan. b ség. megszámol. keres. reszel. számozott basszust készít. mintáz. megjelenés. (ki)tölt. jó kivitelezés. befejezés. hártya. hegyes függoly bokszmérk zés. fogtömés. gondol. bérlet-meghosszabbítási illeték. kártalanítás. megtapogat. cizellál. akta. teljesít betöltés. éles. küzdelem. kellemes. sor állományok. fogdos. számtan iratgy jt . vél. ráspolyoz. megtelik. eleget tesz. számmal jelez. elsimít. ráspoly. harc. besúgó. rudacska. filmre alkalmaz. pénzel. egészséges. kiderül. filmez. füge. pénzügyi felfedezés. megtapint. pénzügy anyagi. elegáns. ábra. kitölt. értékel. kézbe vesz. tisztít. besúg. tapogat ujjak hajrá. tömés. képet alkot magának. nyúlánk. apró. jó. iktat. remek. lelet. töm. apróra. irattárba helyez. tolóka. kicsinosított. vasúti töltés. megállapítások csodálatos. laktató. talált tárgy felfedezés. iratcsomó. bírság. nyíl. számjeggyel megjelöl. h bérúrnak fizetend kárpótlás. kidolgoz. simaság figure figures file files fill filling film final finally finance financial find finding findings finds fine finger fingers finish . befejez dik. megállapítások. számjelez számolás. vég. retesz. feltöltés. verekedés harcoló becsül. felértékel. bravúrosan. karcsú. befejez. számjegy. harcképesség. elképzel. jelképez. bevégz dik. telik. betölt. remekül. szerepel. lezár (vitát). megtölt. töltet. tölt. finomít. tökéletesít. hímez. talált tárgy hozzávalók. betöm. kit n . díszít. feltöltés. index. pontosan. alak. oszlop. utolsó. tiszta. hártyásodik. végez. vég. üdít . töltés. állomány. megmunkálás. szép hozzányúl. kiváló min ség . nyúl. derült. díszes. cifra. finom. számol. ritka. alakít. vetülékfonal bevon. nagyszer . alak/ábra. tapint. dúsít. véget vet. irattároz. díszítést vés. lelet. pénzbüntetéssel sújt. diagram. vékony réteg befejezés. kitöltés. szín-.fig fight fighting cimbalomszeg. kartoték. el kel . kikészítés. adatállomány. termet. kallantyú. kalkulál. ténymegállapítás keresések. megjelenik. illusztráció. hegyes. keresés. ujj. ütközet. kitisztul. megbírságol. nemes. megtalálás. film. bevégez. számol vmivel. jól. reszel . iratrendez . töltelék. fügefa. megszámoz. felület. szennyez désekt l mentes. száraz. jó kidolgozás. kikészít. vamzer. pompás. eldolgoz. leülepszik. finomított. legkiválóbb merinó gyapjú. menetel. óramutató. alakzat. derít. végs végül finanszíroz. csipisz. divatos. tölt anyag. szépen. nagyszer en. fájlok dagad. húros hangszeren játszik.

vérben megforgat. másodrend evez toll. csap. kemény. húsoldal. szapora beavat. gyújt. meggyullad er s. n szirom. zászló. els nek. egyenes. kigyullad. színfal. hiányjelz kartonnyelv. keményen. kielégít. kidolgozott. els ízben. alkalmas. szilárdít. kezdet. ízesít anyag. lapos felület. tompít. átalakít vmilyen célra. nyíltan. er sít. els ként. macskak . renonszot csinál. ízesít. levél. kikövez. tompa. hízik. tehetetlen ember. horgászik. lapít. lobogó. t zeset. inkább. hevül. hús. k kocka. egymásba illeszt. megszilárdít. l . széles level gyékény. lapály. szilárd. belefér. tüzelés. robban. fellobogóz. t zvész. köt lap halász halászat megfelel. aroma. peca. unalmas. kikészített. emberi test. hajóhad. k lap. járdak . sekélyes illat. el készít. f szerez. meger sít. összeegyeztet. f t. elsül. elfér. jó. állott. jogtanácsos. els . laposan. nyílt. sajátosság. játékpénz. száraz levél fakó. határozottan. zamat. egészséges. meger södik. alföld. íz. félhanggal leszállított. zászlójeleket ad. ötös osztályzat el ször f államügyész. jól áll. sima. torpedó. összeillik. ellankad. sínheveder. kifejezett. megszilárdul. beilleszt. fürge. gatya (madáré). hevít. hozzáidomít. hozzámér. egyenletes. els sebesség. egyhangú. korhadt ág. szeszély. használhatóság. íz/aroma. -egyedik. odaillik. változatlan elbágyad. kipirul. bedöf. kiváló. kereken. lehúsol. roham. sziklazátony. karó. meggyújt. gumidefekt. fix. vitorlarúd-szilárdító. fénytelenít. alkalmas vmire. megízesít. rögzített. t zkár. fitt. átkel bárka. szilárdan.finished fire firm firmly first firstly fiscal fish fisher fishing befejezett. t z. tökéletes éget. lekonyul. elgyengül. elseje. meghízik. gyors. vállalat er sen. határozott. jellemz tulajdonság. tüzet fog. lelóg. biztos. hengerel. kampó. csatlakozó lemez. tipeg k . határozottan. eleinte. hizlal. szilárdan el ször. kezdetben. els alkalommal. test. elégtelen osztályzat. szürke. lapos. megfelelés illeszt öt állandó. bé (kottában). levakar. elsárgult levél. ill . illik vmire. lap. húsosodik. tüzel. síkság. illend . lakás. felgyújt. jól áll vkire. húsétel. mozdulatlan. légkör flotta. hal. határozottan. állódíszlet. illeszkedik. megfelel . határozott. fit fitness fitted five fixed flag flat flavour fleet flesh . hajóraj. összeilleszt alkalmasság. sík. cég. halászik. homokzátony. puskatüzelés. elbocsát. ágyút z. írisz. görcs. halak. t z(hely). alkalmassá tesz. aranyzab. gyorsan elröppen (id ). különleges tulajdonság. árboctámasztó. állóképesség. vérszomjassá tesz. elsüt. lapjával. hév. bágyad. beleillik. hozzáillik. hosszúsz r angol vizsla farka. kincstári ék. illesztett sínheveder. ütközési heveder. jelz zászló. szilárd. illeszt. kil . szenvedély. lelkesít.

t zkeresztség alá vet flew flexibility flexible flight flood repül hajlékonyság, hajlíthatóság hajlékony, hajlítható, rugalmas láncoscsúszda vonszolója, emelet, lépcs forduló, lépcs köz, megfutamodás, menekülés, repülés, repül járat, terel lapát, vonszoló, vonszolótag ár, árvíz, dagály, eláraszt, kiárad, kiönt padlóz, ledöbbent, hajófenék, földhöz vág, lesújt, két vállra fektet, földhöz teremt, hajt, emelet, dönget, elhallgattat, fenék, földre teper, burkol, dobogó, kifektet, leültet, földhöz csap, legy r, legalacsonyabb ár, kibuktat, talp, meglep, leteper, leterít, letesz, legy z, tengerfenék, torkára forrasztja a szót, ülésterem, száguld, szint, parkettáz, padló,emelet, padlót megy, padló, megbuktat, megdöbbent, lever áramlik, áradat, áramlás, áramló folyadékmennyiség, mocsaras terület, ár, áradás, pálya, keringés, ömlik, kering, hömpölyög, irány, hullámzás, folyás, dagály, ered, folyik, mocsár, mocsaras vidék, ömlés, megmunkálási folyamat, menstruáció, lobogás, havi vérzés, hömpölygés, futóhomok, süpped s terület, széles folyótorkolat, szétterjeszkedés, származik, sodor, sugár dísze-virága vminek, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, színe-java vminek, virág, virágdísz, virágzás havibaj, menstruáció gombolás, gyorsvetél , pehely, eresz, egylovas kocsi, ellensúly, bolyh, agyafúrt, billeg , cip fels rész szegélye, fortélyos, pihe, kanál, ravasz, hasíték, légy, hasítékpánt, himbakar, ívkirakó, ívkirakó munkás, gomblyukfed lebeny, himba, próba, lapát, karos leng keret, slicc, Musca csillagkép, konflis, szélrózsa, véd fedél, szárny, szárnyasfék, szabályozó kar, repülés, röpte, sátorlap, röppálya, rejtett gombolás, repül lebeg , menekülés, kifüggesztés, futó, kibontás, kit zés, útnak indítás, menekül , elrepülés, aviatika, eliramodás, felröppenés, libeg , gyors, múlás, repülés, repül , rövid, szökés, szök , sziporkázás, rohanó, röpke, robbantás, lobogó, leveg ben úszó fókusz, fókuszol, gyújtópontba állít, koncentrál, konvergál, összefut, összpontosít, összpontosul emberek, nép, népi adódik vmib l, folytat, követ, következik, utána jön, utána megy, z követett alábbi, hajszolás, hivatás, hívek, kíséret, követés, következ , követ k, párthívek, utána következ , üldözés követett élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék

floor

flow

flower flowers

fly

flying

focus folk follow followed following follows food

foot football for force

láb, lerakódás amerikai futball, foci, futball-labda, labdarúgás -ért, részére, számára er szak, er ltet, er sség, er feszítés, energia, er , er kifejtés, er szakkal felnyit, er szakot követ el, kényszer, er szakkal feltör, érvényesség, kényszerít, hatalom, er szakol, meger szakol, üvegházban nevel, üvegházban termeszt, rohammal bevesz, kényszerítés, kikényszerít, megejt, kier szakol, érvény er ltetett, hajtatott, kényszerb l megtett, kényszerített, kier ltetett, kikényszerített, mesterségesen siettetett kényszerít átgázol (folyón), gázló külföldi erd , erd ség erdészet, erdészeti, erd gazdaság, erd m velés, erd ség örökre elfelejt elfeledett alak, alakít, forma, formál, kialakít, osztály el írásos, formai, formális, hivatalos, szabályszer el írásosan, formailag, hivatalosan alak, formátum, ívnagyság alakulat, alakzat, alapítás, harcrend, keletkezés, képz dés, képz dmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás formázott el z , korábbi korábban, régebben félelmetes, ijeszt , rettent képz , megmunkálás alakok, formák képlet készítmény, kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás -ból, -b l, el -, el re, ki, tovább bekövetkez , készséges, következ , közeled , közelg , rendelkezésre álló kedvez , szerencsés szerencsére sors, szerencse, vagyon, végzet

forced forces ford foreign forest forestry forever forget forgotten form formal formally format formation formed former formerly formidable forming forms formula formulation forth forthcoming fortunate fortunately fortune

forty forum forward fossil found foundation foundations founded founder four fourteen fourth fox fraction fragile fragment fragments frame frames framework France

negyven fórum elküld, el mozdít, buzgó, arcátlan, csatár, el segít, el re, el re haladó, elüls , hajtat, szállítmányoz, tovább, haladó szellem , korai, pimasz, koraérett, továbbít kövület, maradi ember, skori lelet alapít, elolvaszt, alapoz, életre hív, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját, létesít, megolvaszt, önt, támaszt, talál, olvaszt alap, alapítvány alap megalakult elsüllyeszt, lesántít, elmerül, beszakad, beomlik, adományozó, alapító, beroskad, bicegni kezd, elsüllyed, olvasztómunkás, lesántul, olvasztár, leszakad, megrokkan a lába, mellkasgyulladás, megfeneklik, összeroskad, sántikálni kezd, túlterhel, patagyulladás, önt -, önt munkás négy tizennégy negyedik ellensasszeg, els éves, csaló, becsap, ellenék, fortélyoskodik, gólya (egyetemen), kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravasz ember, ravaszkodik, róka, vitorlaköt zsinór, vitorla-f z szál frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám beteges, gyenge, mulandó, törékeny darabokra hullik, szétreped, töredék részek alkot, képez, hamisan megvádol, formál, gerendázat, filmkocka, bekeretez, bordázat, forma, képmez , ráma, állványzat, alváz, keret, keretbe foglal, keretez, hamisan meggyanúsít, test, szervezet, tervez, tartószerkezet, szerkeszt, szerkezet, rendszer, készít, megszerkeszt, összeállít, váz, megalkot keretek szerkezet, váz Franciaország bérmentesség ellenjegyzése, bérmentességet ellenjegyez, bérmentesített levél, becsületes, bérmentesít (levelet), bérmentesít jelzés levélen, ingyen utazást biztosít, egyenes, frank, költségekt l mentes, kötelezettségekt l mentes, megkötöttségekt l mentes, nyílt, szinte, portómentes levél, nyilvánvaló, mentesít, megkönnyít, portómentességet ellenjegyez, szabad b kez , akadálytalan, felszabadít, független, ingyenes, kiszabadít, megszabadít, mentes, mentesít, nem elfoglalt, nem foglalt, szabad, szabaddá tesz, nyílt

frank

free

freedom freely freight French frequency frequent frequently fresh Friday friend friendly friends friendship from

mentesség, szabadság b ségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül árut szállít, bérbe ad, árut fuvaroz, bérbe vesz, fuvaroz, kibérel, megrak, megterhel, rakomány, teheráru, nyomaszt francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság frekvencia, gyakoriság, rezgésszám gyakori, gyakran ellátogat vhova, ismétl d , jár vhova gyakran, s r n friss péntek barát, barátja vkinek, jóakaró, pártfogó, pártolója vkinek, kvéker alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvez , nyájas ismerkedés barátság -ból, -ról, -r l, -t l, -tól szembenéz, fed névül szolgál, fed szerv, fed szervül szolgál, el re, arcvonalba sorakoztat, eleje, fed név, els vonal, viselkedés, arcvonalba fejl dik, arcvonal, arcvonalba fejleszt, arc, arcvonalba sorakozik, parti sétány, szembeszáll, kiállás, falaz (zsebtolvajnak), eleje vminek, elüls rész, els , elüls , el részét képezi vminek, el rész, mells , homlokzat, palatalizál, szembenáll, néz vmire, mozgalom, ínyhangú színezetet as, magatartás, jésít, homlokzatot tataroz, id járási front, homlokzatot kiképez, felsorakoztat, harcvonal, homlok, front határ, határterület, országhatár buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, termény, könny zsákmány (n ), következmény, könny préda (n ), gyümölcs csalódottság, kielégítetlenség, meghiúsulás f t anyag, tüzel anyag, üzemanyag, üzemanyaggal ellát bevált (reményt), eleget tesz, elvégez, teljesít, végrehajt kimerít , kövér, nagyon, egészen, buggyos, egész, b re varr, b , b séges, éppen, kövérkés, molett, legalább, puffosodik, pont, puffos, full (pókerben), hiánytalan, kallóz, kavicszátony, pontosan, teljesen, zátony, ványol, telt, teli, tet pont, testes, teljesség, teljes, teljes egész, telik (hold), kiadós, csúcspont, puffosra készít, red kbe rak, tele, ráncokba rak kimerít en, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljesen, teljes terjedelemben móka, tréfa funkció, estély, feladat, függvény, ellátja hivatalát, gy lés, m ködés, összejövetel, rendeltetés, m ködik, jár (gép), szerep, üzemben van, tevékenység,

front

frontier fruit frustration fuel fulfil

full

fully fun function

szerez. leend határid ügylet. csonka. különös. m ködési függvények alap. m ködéshez tartozó. szerszámsorozat. jöv id . vadpecsenye. jöv beli. csoport. alaphang. alapvet en G Angol gain gains gallery game games gang gap garage garden gardens Magyar hasznot húz vmib l. jár. talajt üt jével lesimítja (krikettben) fás utca. fuzionálás. játék. kemény. mans. elér. brigád. hivatalos. hasznára van. gyakorlati. móka. örömlány. határid üzlet fundamentally alapjában. keres. képtár. furcsa. szórakozás. nyomorék. felszerel. funkcionális. továbbá beolvadás. bivalycsorda. nyereség.tisztség. megszerez haszon. sánta. er sítés. nagyobbodás. kötelesség. el segít. siet (óra). bútor. megérkezik vhova. támogat. nyílás. manser . pénzben játszik. el ny. érctelér medd k zete. karzat. vad (erdei). tréfás. alapvet . fúzió. növekedés. szövetkezés jövend . játszma. vadállat. társasjáték. tevékenység. banda. nyereség. csorda. kertben dolgozik. tornác mulatság. hivatás functional functions fund fundamental funeral funny furniture further furthermore fusion future futures formai. munkásbrigád. hattyúraj. csapfészek. ténykedik. prostituált. sport játékok csapat. fedett pálya. további azonkívül. el nyére van. prostitúció. park . kertet m vel. egyesülés. komikus. hízik. tréfa. járat. galéria. gyarapodás. liget. szerszámkészlet. ráadásul. r garázs epikurosz kertje. m vel. sarkalatos temetés bizarr. munkáscsapat. kert. csaplyuk. mulatságos. jöv . alapjában véve. magfúzió. t késít alap-. forrás. összeolvadás. profit aknafolyosó. m csarnok. vadhús. haszon. vicces. út. rés. gengszterbanda. gyarapszik. nyer. sietés (óráé). béna. befektet. fasor. bátor. bútor(zat) el mozdít. tréfálkozás. t ke. fedett folyosó. tovább. megy hézag. kertészkedik. erkély. elnyer. határozott. nem mindennapi berendezés.

generális. létrehozó. népszövetség géniusz enyhe. termel létrehozott generáció. fejl déstörténeti. Grúzia geographical földrajzi . felszerelés. homoszexuális. hülyül. sebesség. benzin. nemes. sebességfokozat. kapcsolódik. általános. gáz. halandzsázik bejárat. fejl dési. süket duma. szinte. kapu sorompó adott buzi. hadvezér. szül gén f . nemz . hiteles. szelíden eredeti. bekapcsol. nem specializált. mindenes. valódi hitelesen. származástani Genf. mindenre kiterjed . egyetemes. fecseg. rossz erkölcs . nagyközönség általában. szerelés.gas gate gates gave gay gear gender gene general generally generate generated generation generous genetic Geneva genius gentle gentleman gentlemen gently genuine genuinely geography geological George Georgia gázzal világít. általánosan el állít. nemessé tesz. megszokott. megközelít . nemzedék b kez . függ vé tesz. fogaskerék. nyílt. finom. köz-. udvarias úriember urak finoman. vaker. arányosít. gázzal tölt. létrehoz. tarka. kivált. homokos. óvatosan. készülék. közös. élénk. duma. el idéz. szelíd. üzemanyag. gázzal megmérgez. felszerszámoz. vidám felkantároz. nyájasan. tábornok. gyengéd. gyengéden. stratéga. szoros kapcsolatba hoz nem. genetikai. m ködés. örökléstani. szövegel. megnyugtat. elgázosít. nyájas. gázzal ellát. nemesít. szokásos. nemz. szerkezet. keletkezési. jókedv . élvhajhászó. okoz. határozatlan. hajtóm vel ellát. holmi. halandzsa. nagylelk alkotó. nyíltan. generálás. felgyorsul. szintén földrajz földtani György-tallér. holland gin. szórakoztató dolog. badarság. vakerál. Sárkányöl Szent György rendjel Georgia. süketel.

megajándékoz. grúz. örömteli. vidám homokóra. egész földfelületet behálózó. melegágy. aranylap. remek. megszerzés. látcs .Georgian German Germany get gets getting giant gift gifts girl give given gives giving glad glass global glorious glory go goal god goes going gold golden golf gone georgiai. leány. esemény. lendület. szolgálólány ad. fényes. teljesítmény. értékes. megszerez. képesség. üvegáru. ügy. egyhasi kölykök. gukker. örvendetes. ajándék. felruház. messzelátó. rugalmas utánengedés. pompás. nagyítóüveg. aranyban b velked . szerzés óriás. vizsga. elevenség. bura. aranyérme. dics séges. optikai lencse. arany-. légsúlymér . világ-. ajándékoz. ragyogó. lány. óriási adomány. próbálkozás. járás. kellemetlen ember. tündökl dicsfény. kislány. alku. visszaütés kapás hozzájutás. kísérlet cél. üvegház. menés. megadott. megáld vmivel ajándéktárgyak elárusítón . üzlet. elveszett. ajándékáru. golfozik el rehaladott. üveg. tükör. rátermettség. út arany. tehetség. lámpaüveg. össz-. megjutalmaz. ad. aranypénz. energia. élénkség. men . aranyos csillogású. boldog. gól. lencse általános. glória. létez . teljes. arany-. kinyerés. kapu isten megy fennálló. pohár. frisseség. tetter . hozadék. numera. fehér folt. világméret dics . menés. aranyos fény . reménytelen . megy. megegyezés. nagyszer . távozás. barométer. örvendez . adag. melegház. hozzájut. ragyogás. örvend . halott. mozgás. egész világra kiterjed . arany. kiadatott. globális. ivadék. aranyszín aranyból való. ablaktábla. aranyszín . divat. György korabeli. adományozás joga. kezdeményez készség. siker. hajlamos. mozgástér. haladó. kelt. grúziai. távcs . tündöklés körülmény. holtjáték. dics ség. kocsiablak. hülye hapsi. hajlam. roham. jövedelem. pohárkészlet. szolgáló. szívderít . kinevezés joga. György kori német Németország (be)vesz. rugalmasság adott. lupe. aranyterm golf. képüveg. golfot játszik. óraüveg. vmilyen természet ad adás kellemes. bíborvörös.

kormányzó. derék. bíbortet . szem. vad. árucikkek. el nyös. remek engedményez. szemtermés. megbocsátás. papa. évgy r . mozarab. fokbeosztással ellát. gót bet . elvégez. felékesít. teljesít. diplomás. adományoz. alkalmas. szigorlatra bocsátás kiválogat. igazgatótanács tagja. ingóságok. szubvenció. primitív ízlés irányító. érvényes. eleget tesz. szem(cse). nagy. megfelel . füvesít. pázsit. diplomát szerez. ingóság. asztali ima. fatter. skarlátfesték.0648 gramm. választmány tagja. felszín. csirág. tata. egyetemet végzett. báj. marijuana. f nök. gót. kormányzó. szemer. fokonként nehezebbé tesz. kegy. meghallgat. középkori. rangsorol. min ség. különválaszt fokozatos fokozatosan diplomát ad. egy szem vmi. természet. bíborfesték. hajlam. vkinek a java. áruk. erezet iránya. kit n . folyósít. szemcsésség. átruházási okirat. helytartó. szemcséz nyelvtan el kel . gót stílus. fokonként nehezebbé tesz. vezet . középkorias. zöldtakarmány. osztályoz. vagyon be(vesz) barbár. gyep. csendes. barkáz (b rt). szeretetre méltó. planíroz. adományozás. ezer dollár. lejt . megtisztel. munkaadó. átruház. osztályzat. felület érdessége. gabonatermés. homokszem. apa. jámbor. börtönigazgató. porszem. kategória. kecsesség. ingó vagyon. felület tarkasága. javak. végbizonyítványt szerez egy szemernyi. napvilág government kormány. vezér. spárga. engedélyez. engedelmes. vizsgára bocsátás. jó. kedves. hangversenyzongora. nyújt. tetszet s. adomány. csúcsíves. gótikus. gabonamag. elismer. érettségizik. fokokra oszt. grácia. elfogad. elindul. gótikus stílus. vizsgaengedély. f . mester. fokozat. engedményezési okirat. gótikus bet .good goods got gothic governing örvendetes. kitüntet. egy csekély. sorba rendez. díszít. gót nyelv. nemes. gazda. örege vkinek. kellem. nagyszer . haszon. rang. szemcsés szerkezet. szemcse. kegyelem. aranyszemcse. kormányzat governor grace grade gradual gradually graduate grain grammar grand grammatical nyelvtani grandfather nagyapa grant graphics grass . el ny. kiutal. min sít. gabonaszem. átruházás. elegyenget. megadás. szíves áru. végz s. segély grafika befüvesít. megenged. jóindulat. regulátor. irányító asztali áldás. vezet igazgató. emelked . gran. szép. barka. legel . fokozatossá tesz. 0. malaszt. atya. engedélyezés. szabályozó. intéz testület tagja. f . granum. gabona. lelkület. szemernyi. megkegyelmezés. fok. osztály. szemcsézet. bíborvörös fest anyag. végbizonyítványt ad.

naiv. hájas. f kalauz. rács(ozat). tér. term megn tt. otromba. zsuga. szürke egyenruha. megfeneklik berek. sikamlós. rácskerítés. ordenáré. becsap. megnövekedett daganat. nyomorúság. karfa. szomorúság buja. görög személy. svindler zöldell . föld. tumor. legel . együgy . golfpálya lyuk körüli része. gyászos. meg szül. szavatol markolatkosár. csoportosul csoportok termeszt er söd . vaskos. szürke ló. megzöldít. szerves képz dmény. fogház r. hálózat. földel. gyógyszeríz-javító viv anyag. rácsozat baj. er teljes. el vigyázatosság.grateful gravel gravity great greater greatly Greece Greek hálás föveny. görög nyelvtudás. fegy r. nehézségi er . rölt. zöld. görög. hiszékeny. nyers. terep. térképhálózat. kavics. zöldhasú. pénz. görög nyelv. termés. sportpálya. csoportosít. garancia. natúr szín . goromba. földre dob. szürke. hírnök. makroszkopikus. zöldre fest. szürkület. teljes. növekedés. termelés. országos áramhálózat. zátonyra fut. súlyosság. sárgás. kandallórács. szürke szín . üde. zacc. zöld-. nyers szín . el vigyázat. rség. zsíros. zsozsó. forgalmista. görög bet kr l elnevezett diákszövetség tagja. alapozás. gyarapodás. talaj. földre fektet. halvány. hajtás. green grew grey grid grief gross ground grounds group groups grow growing grown growth guarantee guard . rács. növekmény. tömegvonzás nagy. liget. kinövés. sápadt termesztett sz. fájdalom. nagy(szer ) nagyobb nagymértékben Görögország. nagy. betétszalag. er s. megszürkül. megfontoltság. rostély. borús. börtön r. tapasztalatlan. borongós. friss. hómentes. garantál. kendermagos réce. terület. súly. szaporulat. földelés. szabad szemmel látható. növés. képz dmény biztosít. földre tesz. gyep. szürke szín. alap. növ(eked)és. megtéveszt. meg szít. fejlemény. ír ember. üledék csoport. fejl dés. futár. terjeszkedés. indíték. sóder gravitáció. kifejl dés. sápadt. felszállást lehetetlenné tesz. bánat. lomb. ok. kert. zöldes. vastag. kövér. fegyház r. sötét. falcolás. durva. hellén. megfenekeltet. zöldfül . süt rostély. golfpálya. burjánzó. megcsal. éretlen. bruttó. hamuszürke. trágár alapoz. pázsit. svihák. szerencsétlenség. rködés. szürke festék áramhálózat. felh s. biztosító berendezés. nagy test . jó er ben lev . tengerfenék. Hellász csaló. rét.

gárdisták látogató. diákszálló. napszámos. ad. kastély. vigyázat. kéz. átad. viselkedés (birt) haj. veret (tüzérséggel). szakadék revolverlövéssel megsebesít. sz rrel ellát. felerészben. oltalmazó. kézbesít. kopaszt. nem teljes. hall. ütés (kártyában). útmutató b nbánó. amerikai bangita. kézfej. parazita. vezet . vonatkísér . kiosztott lapok. b ntudatos. véd szerkezet. tanácsadás. pöröly. kar. megterhelés hammer hand handful handicap . ágyú. sz r. közös étkezde. puska. ágyúlövés. lábfej maréknyi. kikalapál. l fegyver. agyonl . megátalkodott. kézírás. olajprésel zsák. odaad. vezérfonal. védekezés guardian guards guest guidance guide guilty guitar gulf gun guy felügyel . taps. munkás. segédmunkás. kordában tart. útjelz tábla. útmutatás. vezérlés. löveg. példamutatás. zenés kávéház. mutató kéz. közös étkezés. védelmez. tökéletlen közös ebédl . ferences rendház elöljárója. nehezen fegyelmezhet . csarnok. dobol. büntetend . pisztoly. átnyújt. terem. nehezen kezelhet akadály. küls megjelenés. vezetés ismertet . agyonbírál. parti. kúria. matróz. hajzat. szokás. marok (lómérték). vezet. rákapcsol.óvókerítés. konviktus. hátrány. kollégium. ruha. idegenvezet . sín. vendég irányítás. rz . r. vadász. kisebb egyetemi kollégium. r. bolyh. útjelz . mutató. székház. el szoba. gondnok. meghívott. palota. tönkrever. leosztás. nagy terem. kovácsol. elpüföl. nagy ebédl . védekez állás. számoló. kalapácscsont. pisztolylövéssel megsebesít. sz rszál. mulató lehúz. pacák. kopácsol. kalauz. kézjel. sz röz. korlát. örvény. r(ség). vétkes gitár öböl. zúz. félig. irányít. gyám. hajszálrugó. részben. kézjegy. játékos (kártyában). gvárdián. eldönget. hapsi. aláírás. hajszál. lel faszi. maroknyi. testalkat. üt . útikönyv. kiver. játszma. kabaré. fegyver. hajszáldrót. tönkrezúz. internátus. leránt. vidéki kastély. lehengerel. kalapál kártyaleosztás. kalapács. riz. hátrányos helyzetbe hoz. vonatvezet . hajóslegény. kisegít . szórópisztoly. pasas H Angol habit had hair half hall Magyar habitus. revolver. kakas (puskán). b nös. véd rács. sörte befejezetlen. fél. dohog. el csarnok. magatartás. gyámolító gárdaezred. kalauzol. védekez testtartás. lövöldöz. lecsepül.

fáradhatatlan. kár. halad. hozzányúl. ártalom. címszöveg. hajó el része. sebesség. ürügy. bánik. vidámság boldog. alkalom. f nök. baj. korona (fáé). nyers. hajóbordák fels része. él. kalapot ad. kedvez tlen. préselt dohány. éles. személy. aratás. darab. vezet. tet pont. fels rész. rossz. szarvasagancs. hím. térnyerés. zaklat durva. kényszermunka. fejel. nyugtalanít. szüret. megtörténik. tapintás. felirattal ellát. oszlopf . értelem. csinos. megy. fáradságos. keményen. fronthossz. csúcs. vezet . vidám keserves. tekintélyes adódik. kar. hím állat. er s. élén áll vminek. rúd. el adódik. el rehaladás. nehezen. hajó orra. fejjel ellát. szigorú arat. fogantyú. begy jtés. férfi. beugratás. keményre. keservesen. bajt csinál. kíméletlen. kilincs. szilárd. kemény. terméseredmény (bír) bíborosi kalap. fej (érmén). csalás. szívósan. kifejlés. gavallér. gyötör. kalap. éles. rubrika head . állomány. hegyfok. irányít kezelés. fej. irányító. foglalkozik. kalapot tesz. jelentékeny. gyorsan. igazgató. f . el menetel. vezet hely. eleje vminek.handle handling hands handsome happen happening happens happily happiness happy hard hardly hardware harm harmony harry harsh harvest has hat have having he fogás. történik történés történik boldogan. feldúl. vájvég. kegyetlen. rovat. ugratás (birtok) az. kezezés b kez . el vágat. megsért. rikácsoló. f hely. szerencsére. kitartóan alig fémárú. el fok. forgattyú. fül. er sen. igyekszik. fiú. jóvágású. fejtési front. cím. svindli. termés. mákfej. gubó. bántalom. kitartó. érdes. tárgykör. csúcspont. holtfej. fogó. k b l kirakott gázló. sólya. zord. rideg. szedés. bíborosi kalapot adományoz. sért. lekezelés kezek. hardver. haladás. tréfa. fejes rész. rossz. kemény. felvízcsatorna. fenék. el fordul. kezel. orom. fanyar. f -. sérelem harmónia elpusztít. fejfed . feje vminek. kirabol. jókép . készlet. kategória. családf . betakarít. fárasztó. nehéz. vállalatvezet . fok. fejezet. földnyelv. ereszcsöpög alatti tölcsér. ész. véletlenül boldogság. betakarítás. szigorú. kalász. becsapás. kiindulópont. kifoszt. kínoz. vasárú árt. megesik. sapka (van). nyél. bajt okoz.

segíteni kész. láz. paradicsom nagyon álmos. magaslat. tet pont örökös tartott helikopter fene. hév. viharos. hérosz. központ . ezentúl. támogatás segített hasznos. felgerjed. így. f t.headed headings heads health healthy hear heard hearing heart hearts heat heath heating heaven heavily heavy height heir held helicopter hell help helped helpful helping hence her here heritage hero heroin fejes fejlécek dústermék. súlyos. menny. tárgyalás bátorság. felindulás. (h sn ) headquarters f hadiszállás. jelent s. ezért (az ) ide. ételadag ennélfogva. er s. verseny. beborult. terhes. heves. pusztaság f tés ég. sötét csúcspont. tüzelés (szukáé). gazdag koncentrátum egészség egészséges hall hallott bírósági tárgyalás. kiszolgál. kártyabarlang. bels rész. orvosol. játékbarlang. fáradt. segély. kihallgatás. nehéz. felszolgál. hevít. kimerült. sziv k r. magasság. itt örökség dalia. fejbe borul. meghallgatás. h s heroin. unalmas. segédlet. megmelegít. h csarab. pokol bejárón . szív. ér (kábelé). hanga. félisten. k r. hallás. piros (kártyában) bef t. nagy. hallótávolság. fejesedik. fejek. hegy. mag. búgás (kocáé). segít. melegszik. melegít. h ség. t zbe hoz. háztartási alkalmazott. kemény. segít kész. el segít. segítség. szolgálatkész adag. buta. lelkiállapot.

önmaga. nyomorúságos viskó. oldalvágás. tulajdon. szerencsés fogás. saját magát rejtett hierarchia. nagyon. rablótámadás. beássa magát. telitalálat. támvas. börtön. bírálgató megjegyzés. szár. üreg. foglalat. szerencse. fogó. tárolás. bírlalás. üt dés. magasztos. vmiben lekötött t ke. becsapódás. igen. talál. hit hitherto hold holder holding holdings holds hole . magas nyomású terület. rangsorolás. korona. hatalom. irattartó. megtartás. elér. srenk eddig. összecsapódás. kitartás (hangé). nekiüt dik. összeüt dés. megver. hegy t nmaga (az ) történész történelmi történelmi történelem. befolyás. lök. birtok. slukk. találat. hajófenékrekesz. tartó. vezet . gunyoros megjegyzés. felül. tokmány. vagyonrész. sújt. tartó. kifúr. alátámasztás. roppantul. ráakad. halogató. papi kormányszervezet. zárt. éles megjegyzés. csapás. tartott. gyilkosság. szarkasztikus megjegyzés. raktér. vagyon. fermata jogosított. nagyfokú. szerencsés húzás. befogó készülék. fogantyú. rögzítés. kilyukad. csúcsteljesítmény. tartó tárca megfog verem. lyukat fúr.herself hidden hierarchy high higher highest highly hill him himself his historian historic historical history maga. odaér. felemel magasabb legmagasabb nagyon domb. átlyukaszt. er s. betölt tároló. magas. érint. ezideig hajótér. rangsor. tartály. tám. sláger. el kel . átfúr. emelkedett. kitalál. szerencsés ötlet. magát. befogókészülék. birtokban tartó. emelt. megfogás. gyám. romlásnak induló. ér. gúnyos megjegyzés. ütés. birtokos. üt. szagos. késleltet . egy adag kábítószer. harmadik sebesség. magasan. csíp s. két munkahelyet átjáróval összeköt. tok. vmit kézben tartó. rangszervezet er sen. egy adag ital. önmagát. feltartás. saját maga. hajófenék. visel . nagymérv . er d. szippantás. elszakad. megüt. szipka. tartás. jól sikerült felvétel. felemelkedett. odú. aktívák. bíráló. fenséges. lyuk. birtoklás. találó kifejezés. fent. fogás. vár. eltalál. tartókészülék. történet heroinos cigaretta. siker. rátalál. rakodótér. gödör. f . feltartóztatás. támasz. magas nyakú. rablás. tartó készülék. megfog. gáncsoskodó megjegyzés. kilyukaszt.

elfogad (váltót). bak. haza-. nyomorúságos odú. szarv. borzalmasság. szipózik. tölcsér alakú vízfolyás. tisztelet. kötélhágcsó. kegyes. szentelt. hangszóró. otthoni. lakás. autóduda. nyílt. felszarvaz. iszonyatosság. hajléktalan. hefti. szarvaz. kíván. iszonyodás. vitorlarúdsín. megszentelt. számít. óhajt. menedék. fúr. remél. elevenére tapintó. kürt. felöklel. vissza-. haza. Hollywood Hollywood home homeless honest hong honorary honour hope hopefully horizontal horn horror horse . házi. szent. dísz. herél mén. szentséges saját. lóra ül. borzasztó volta vminek. figura (kártyajátékban) remény. otthont nyújt vkinek. mén. szent élet . lel hely. becsületesség. hon. helybeli. tartó. szaru. célra repül (ott)hontalan. látóhatári. rémület lovakkal ellát. lapos. lakóház. otthontalan becsületes. felnyársal. háztartási. odú. ház. nyílás. találó. láthatári. vízszintes (Horn-fok). tapogató. tölcsér. látóköri. rádióval repül gépet irányít vhova. szarvával felnyársal. bizakodik. hátán lovagoltat.lyukba dob. rettenetes volta vminek. fedez. helyére. fizetéstelen. reménykedés remélhet leg horizontális. visszatér. állvány. ház körüli. szarv alakú tartó. undorodás. várakozás. rárepül. telefon. pont (golfban). tölcsér alakú öböl. megbecsülés. agancs. lovagol. rettegés. csikó (sakkban). hazarepül. kifizet. szabadság. cél. hazai. belföldi. ló. vakáció nyaralás. nyersvászon jámbor. vakáció. irtózás. lóra ültet. reménykedik. a helyére. csáp. hazairányít. szünid . érzékeny ponton érint . célrepülést végez. díjazás nélküli. vezet sugárral repül. visszarepül kiindulási pontjára. medd k zet-zárvány. üll szarv. bevált. magas állás. tiszteletbeli. bizakodás. bel-. tölcsér alakú torkolat. hazavezet. hazaküld. n i becsület. erekció. becsület. méltóság. magas rang. kapu. lyukba üt (golflabdát) holiday holidays Holland holy munkaszüneti nap. büszkeség. megbecsül. lovasság. lyukaszt. helyi. tisztel. gyár (kínában) becsületbeli. tisztesség. hátára vesz vkit. jóhír. deresre húz. hátán visz vkit. borzongás. lóval ellát. mélyedés. kilátás. remény(kedik). porta. címzetes. fedeztet. üreg. lóer . tisztességes raktár (kínában). fogantyú. ünnep. belföld. szörny ség. számítás. reménység. kiváj. családi. kitüntet. tollbóbita. szabadság. vár. lakhely. dísz-. ékesség. hidegrázás. menhely. szarv alakú serleg. szünid Hollandia. hontalan. pata borzadás. cs dör. egészen. borzalom. szarvval ellát. erény. nyomorúságos lakás. elvár. szinte. lóra száll. otthonhoz közel es . szül föld. duda. megtiszteltetés. lovas katona. lyukba küld. lovas. teljesen. salakdugasz. orr. lovat ad. irányít. vacok. sík. valószín ség. otthon. megdöf. tiszteleti becsül. tülök. sárlik. vissz-. szakadás.

gépszínbe beállítás. forró. dögös. végtelen. lakóház. pipa. szexuálisan felgerjedt. ellenséges. el adás. lakásépítés. garazsírozás. mindamellett. házigazda. ostya. lakóhely. híres. friss. porta. dologház. lakás. bármennyire. parancsnoki fülke. vendégfogadó óra órák bástya. túl f szeres. fészekbe illesztés. penge. hajlék. mi módon. szállás. miként akárhogyan. t zsde. kedvez tlenül elfogult ellenséges érzelem. skori sírdomb. sláger. istállózás. forrón. rosszakaratú. tetemes. behordás. vállalat. mérhetetlen. roppant. roppant nagy. nagyarányú. sokaság. gépszínbe elhelyezés. néz tér. ház háztartás házak begy jtés. képvisel ház. vendégl s. dinasztia. alaposan. háznép. ász. kocsiszínbe beállítás. hatalmas. ellenséges érzület . szentostya. felgerjedt. nyeregtakaró. remízbe elhelyezés. internátus. remízbe beállítás. lak. egetver . bacillusgazda. men . felmelegít. tumulus. leeresztés halom. ellenséges viszony. vendéglátó. emberiesség. emberfeletti. üzletház. óriási. lótakaró. színház. el adóterem. elhelyez. indulatos. hogyan. uralkodóház. skori sírhalom. hajlék. hogy(an). vírusgazda. sereg. legújabb. szexi. roppant sok. milyen mértékben. kollégium. rosszindulat. be van indulva. szexis. tombolával összekötött társasjátékféle. rettent nagy. heves. gyárépület. kelend . torony (darun). be van gerjedve. tömeg. kirobbanó formában lév . cs rbe hordás. hallgatóság. árboctalapzat. garázsba beállítás. lebocsátás. közönség. azonban. forróvá válik. begerjedt. elszállásol. cég. fel van húzva. hevesen. irtózatos. viszály felhevít. hogy. ház. f t házba beállítás. kocsiszínbe elhelyezés. menedék. rosszindulatú. szexuálisan vonzó. felépítmény hajó farán. szállodás barátságtalan. falhorony. beterelés. szenvedélyes. élénk. magtárba hordás. temérdek emberi emberi természet. rikító. fogadós. kapós. lopott. háziúr. behajtás. gazda. veszélyes. viszont igen nagy. dühös. mennyire. árbocfészek. csíp s. haragos viszonyban álló. mégis. ám. véd berendezés. befogad. er s hotel. határtalan. horonyba illesztés. szálló. falfülke. miképpen.meghág. szerfölötti. felkapott. szálloda. garázsba elhelyezés. kórokozóhordozó. háztartás. f t házba elhelyezés. család. domb. szörny nagy. betakarítás. gyár. burkolat. épület. lakik. mérgesen. vendégszeretet vendégfogadós. vendélátó/gazda. emberiség hot hotel hour hours house household houses housing how however huge human humanity . megkorbácsol hospital hospitality host hostile hostility kórház vendéglátás.

nem vesz észre. eszme. jegel. i bet bejegel. ha. üldözés. áhító. z. nem vesz tudomásul. felkutat. kopóval vadászik. éhez . ismeret. vadászat. azonosságot megállapít. vadászat. megegyez azonosítás.humour hundred Hungarian Hungary hungry hunt hunting husband hypothesis hangulat. egynek tekint azonosítás azonosság. felfed. leleplez. eszményien azonos. adatot keres. személyazonosság. eszménykép. példakép. megrendülés. vadászellát. gyémánt. azonosnak tekint. -e. megöl. vadat kerget . személyazonosság megállapítása azonosított azonosít. kutat. keres. éhez k. rezg mozgás. cukormáz elgondolás. gyanú. gazdálkodik. hajtat. nem vesz tudomásu. vadat z . fondant. jég. szegény. humor. eszményi elméletileg. hajtó. vibrál. éhesek. vadászó. ügyesen bánik. gondolat. kerget. cukormázzal bevon. üldöz. világnézet bár. érzés. m vel hipotézis I Angol I ice idea ideal ideally identical identification identified identify identifying identity ideological ideology if ignorance ignore ego. semmibe vesz Magyar . rezeg. kedélyállapot. sejtés. férj. vicc. hogy vajon tudatlanság mell z. sovány. leveg nek néz. komikum. ideális. ideális esetben. képzeletbeli. hidegre tesz. keresés. feltéve hogy. zés. éhséget kelt . átkutat. éhséget okozó. túlszabályozás. hajtóvadászaton vesz részt hajtás. ráismer. kép. képzet elméleti. f köt alá hoz. én. falkavadászat. felismer. fogalom. kedély. ideál. férjhez ad. szomjas. hogy. jól gazdálkodik. szertelenül vágyakozó. gondoz. nyomorgók. terv. mohón vágyódó. elképzelés. falkavadászaton vesz részt. kedv. terméketlen bejár. fagylalt. egybevágóság ideológiai ideológia. vadászik. testnedv száz magyar Magyarország éhes. ötlet. nyomozás.

üt dik. szemléltetés ábrázol. leír illusztrált ábra. kihatás. szimbolizál. képet fest. szerszám. képzet. képmás. burkoltan céloz árubehozatal. fenntartás nélküli. képzel azonnali. kép. ütközés. behatás. fenséges. teljesítés. végrehajt. lefest. törvényellenes. behoz. képzeletb l ered . káros. nem szerencsés. befolyás. rosszul megválasztott. mihelyt. egyesültkirályságbeli. elképzelés. végrehajtott beleértés. beteg. képzel dés. küszöbön álló immúnis. illusztráció. rossz érvénytelen. képzelet elképzelt. törvénytelen. teljesít. hasonlat. kocsitet re szerelhet utazóláda. képek fantázia. azonnal. megtestesít. nagyszer . keresztülvisz eszközölt. nem megfelel en. nagy képzel tehetség elképzel. mentes. kár. nem fogékony becsapódás. import. szerencsétlenül. kép. belekeveredés. illegális betegség ábrázol. közvetlenül mérhetetlen. nem jól. utal. hallgatólagos beleért. hasonmás. jézuspapír. brit birodalmi. nem kielégít en. nagy formátumú nyomdai papír eszköz. horder fontosság imperial implement implemented implication implicit imply import importance implementation kivitelezés. óriási bevándorlás közelg . császári. nekiüt dés birodalmi.ignored ill illegal illness illustrate illustrated illustration image images imagination imaginative imagine immediate immediately immense immigration imminent immune impact nem vett tudomásu kellemetlen. magasztos. visszatükröz. értelmileg tartalmaz. összkép hasonlatok. felséges. hátrány. fontosság. rosszul. jelent. szobor. tízrubeles cári aranyérme. közvetlen. kedvez tlenül. alsó ajak alatti kis szakáll. tömérdek. méltóságteljes. belevonás. gonosz. magától értet d . behozatal. értelem. burkolt célzás beleértett. arcmás. sürg s amint. kellék. roppant. importál. kocsitet pogyásztartóval. magába foglal. végrehajtás . sejtet. tükörkép. maga után von. ütközik. szókép. kocsitet ülésekkel. hatás.

tökéletesedik. belevegyít. mialatt. zárt. incidens. elegyít. hüvelyk állásszög. beesési szög. esemény. benn. zárvány. kivet. belül képtelenség. nemesedik. -ba. el fordulás. felölel. magában foglal. mellékesen megjegyezve. belekever. nemesít. hüvelyk <25. megtestesít.4 mm>. hatást kelt . nem kielégít . el fordulás gyakorisága bees . beleértés jövedelem bejegyez. értéket növel. belefoglal. kifinomít. bekebelez bekebelezett. belevéve. el menetel. -képpen. nyomás. kipalléroz. szerint. ösztönzés 2. tartalmazott. elégtelen. megkapó bebörtönzés. egyesült. inadekvát. feljavul. elterjedtség. helytelen ingerlés. nyakába varr. eggyé vált. egyesített improvements újítások in inability inadequate inappropriate incentive inch incidence incident incidentally include included includes including inclusion income incorporate incorporated . -ban. megjavít. egybeolvaszt. alatt. bezáródás. hatás. jelent s import áruk. részleges egybeesés. véletlen esemény. folyamán. terhelés. -ként. belefoglalás. ingerl . ráver d esetleg. nem megfelel alkalmatlan. ráes . egyesül. lassan halad. egyesült. emelkedik. rárak. b vít. beleszámít beleértve. jobbá tesz megjavított el léptetés. egyesít. leny göz . jogi személlyé alakít. rátesz lehetetlen benyomás. kim vel. megszilárdul. egybeesés. vegyít. börtönbüntetés. véletlen esemény. közül. javítás -be. beleszámítás. belevesz. nyomdai levonat. megjavul.54 centiméter. példányszám. lenyomat. becsapódási szög. beleszámítva tartalmaz beleértve beékel dés. magába foglal.important imports impose impossible impression impressive imprisonment improve improved improvement fontos. bent. mély benyomást kelt . beszámít. fuzionál. gazdagít. eset. elegyedik. utánnyomás. idején. miközben. nyomtatás hatásos. -ön. kim vel dik. eggyé vált. külföldi áruk kiró. tartalmaz. -ben. -on. módon. ösztönz . fuzionáltat. beolvaszt. feljavít. összekever. növel. becsapódás. -en. tökéletesítés. tökéletesít. esetlegesen beleért. keveredik. lassan mászik. jelenség. összeolvad. tehetetlenség alkalmatlan. testetlen. beesés. testületté alakít. mellékesen. fogság javít.

increase increased increasing increasingly incredible indeed independence independent kib vít. mutat jelzett jelez kijelzés feltüntetés. leolvasás. veleszületett. egyes. szabadság merész. ásványindikátor. anyagilag független. szorgalom egyenl tlenség. jelz készülék. indikáció mutatóm szer. munkaíró. (ki)jelz . vele született közvetett. obligát. iparág. betilt. kényszer . kapcsolt er söd egyre inkább. vmire utaló jel. szabályozó kar. jelz réteg. egyén. vizuális kijelz s egység. mérlegpálca. index. tiltott könyvek jegyzéke. mutatóujj. indexre tesz. index India Indian indicate indicated indicates indicating indication indicator indigenous indirect indirectly individual individually Indonesia indoor industrial industry inequality inevitable . indikátor. párton kívüli tartalomjegyzékbe iktat. tárgymutató. tartalommutató. mér m szer. valóban. jelz kar. névmutató. t . mindinkább hihetetlen csakugyan. független. jelz tábla. szabad. aknamélység-mutató. optikai jelz . önálló. kijelz m szer. nyelv. egyéni. növekv mértékben. nem egyenes közvetve egyedi. tárgymutatóval ellát. jel. mutató. kikerülhetetlen. rámutatás. sorsszer . pártonkívüli. látjelz . independens. figyelmeztetés. tartalomjegyzékbe felvesz. jelz m szer bennszülött. növekedés. javallat. irányjelz . autonóm. jelzés. növekszik. egyén(i) gyénileg Indonézia szobai ipari ipar. bet rendes mutató. n fokozott. névmutatóval ellát. kongregacionalista. tárgymutatót készít. tényleg függetlenség. mutató India indiai jelez. jelz csap. utalás. kompasz. fesztelen. megjelenít egység. el jel. változékonyság biztosan bekövetkez .

sebesülés. örökrész. megakadályozás. umlaut végtelen duzzasztás. befolyásos informál. keresetlen. bemen jel. kötetlen értesítés. szükségszer en csecsem elkobozhatóvá válás. tudakozódás. közlétesítmény-hálózat benne rejl . ország belseje. hétköznapi. nyomozás. ható. meggátlás. -ben. újítás innovatív. bels rész. szignál. velejáró birtok. kezdeményezés. kezdemény. bels . kártétel belföldi. tájékoztat fesztelen. kihat. felpuffadás befolyás. befolyásol befolyásoló. bemenet érdekl dés. sérülés. káros befolyás. gátlás kezdeti. újító anyagfelhasználás. értesülés.elmaradhatatlan. kezdeményez er . nem el írásos. hagyaték. sérelem. hatás. benn lev . el készít . végzetes inevitably infant infection infinite inflation influence influential inform informal information infrastructure inherent inheritance inhibition initial initially initiative injury inland inn inner innocent innovation innovative input inquiry insect inside elkerülhetetlenül. tilalom. belül . tájékoztatás. kezd . örökség. szül i örökség akadályozás. ország belsejébe. fert zés. kezdeményez képesség. fogadó (vendégl ). jogellenessé tétel. örökösödési per. betáplált információ. belüls . feltétlenül. ragály. -ban. javaslattételi jog hátrány. kézjegyével láttamoz. infláció. felvilágosítás infrastruktúra. hazai. vendégl bels ártatlan új szokás. sértés. vizsgálat rovar belseje vminek. megnyitó ténykedés. szükségszer . kézjegyével ellát eredetileg. megtámadhatóvá válás. ráfordítás. információ. felfújás. közvetlen. kezd . hír. hagyatéki eljárás. betáplált adat. feljelentés. nem hivatalos. kezdeményez . parafál. névjelével ellát. örökösödés. késleltetés. belül. bemenetet. belsejéb l való fogadó. rábír. vele járó. elkerülhetetlen. közlemény. kezdeti. kár. kezdetben bevezet . rongálás.

egyetem. hatósági ellen r belélegzés. bevitel egész. költ i. bels . szervez. lelkesítés. inspiráció. ihletettség belehelt. sugalmazott. nélkülözhetetlen. hivatalos helyr l sugalmazott. folyamatba tétel. közrem köd . intuíció. megindít. beszívott. sugalmazás alatt álló. . m szerek elégtelen biztosítás ép. tanítás el írás. munkások közé beépített besúgó. példaként felhoz. hangszer hangszeres. szell z járat. eset. hírszerzés. felvétel. bevezetés. fogyasztás (kötésben). m szeres. ösztönzés. szervesen hozzátartozó. intézményi oktatás. üzembehelyezés. hivatkozik. éleselméj ség. összeépített. m vészi. szervezés. bennül . belélegzett beiktatás. megalakítás. vizsgálat felügyel . kérelem.elhelyezett. hivatott. egységbe rendezés becsületesség. teljes. utal esetek helyett alapít. integrál. egész számú. szerszám. felszerelés. ihlet. folyamatba helyez vmit. értelem. ép. intézmény alapítás. szellemi. tisztesség. hír. ösztönös megérzés. érintetlen betáplálás. bels felület. okirat. ötlet. intellektuális ész. létesítmény. feddhetetlenség értelmiségi. folyamodás. h vösön. szentírási sugalmazás. dutyiban. hozzájáruló eszközök. bizalmas értesülés insight inspection inspector inspiration inspired installation installed instance instances instead institute institution institutional instruction instructions instrument instrumental instruments insufficient insurance intact intake integral integrated integration integrity intellectual intelligence bepillantás. belátás. felfogás. sértetlen. ihletett. szorgalmazás. sugalmazás. észbeli. belsejében. egybeépített. szokás. útmutatás. igazi története vminek. emészt szervek. megindítás. nagytehetség . javaslat. berendezés üzembehelyezett bírói fokozat. utasítások eszköz. felvett létszám. példa. hátoldal. lényeges. felfogóképesség. integráció. bels csatár. létesít. intézmény intézményes. teljessé tevés. utasítás. integrált beilleszkedés. felderítés. éleslátás megtekintés. m szer. egyesülés. valódi helyzet. vmin belül. bizalmas tájékoztatás. egységet alkotó egységbe rendezett. integrálás. létesítés. vmi belsejében. intézet. sértetlenség.

bels . cél cél. intelligencia intelligent intend intended intense intensity intensive intent intention interaction interactions interactive intercourse interest interested interesting interface értelmes szán. megértés. szünet. interjú bens barát. figyelem. hangköz. vételi zavar. tervez. mélyen átélt. lábak felhorzsolódása. összeütközés. lebegés. mérhetetlen. élénk. közbelépés. tolmácsol. intervallum. zavaró hatás. célkit zés. szándék. célozgat. bizalmas interference interior intermediate internal international interpret interpretation interval intervention interview intimate .értesítés. féltónus beavatkozás. érdekel. titkos szolgálat. belföldi közbees . id köz. érdekl d . fogaskerekek megakadása. ruharészeket összevarr. vmire irányuló. tízperc (iskolában). megfeszített. zavaró áthallás belföld. érdekl dés. értelmez. fordít értelmezés csilletávköz. fürkész . végtelen. megfeszített. szándékozik szándékozott fürkész . értesülés. sejtet. elválasztó felület. közvetít . kölcsönhatás. elmélyült er sség. közbüls . lábak felhorzsolása. közösülés érdek. belföldi. kamat érdekelt. interferencia. interpretál. határfelület. elszánt. er s. távolság. közbejötte vminek beszélgetés. heves. mély. kebelbarát. ország bels része. mély érzelmi életet él . közbenjárás. szándék kölcsönhatás kölcsönhatások párbeszédes üzemm érintkezés. belátó okosság. komoly. figyel . érdekl d érdekes adapter. középfokú. magyaráz. egymásra hatás. tudtul ad. beható. értelmesség. nagyfokú. célzat. közbens bel-. hathatós. maró. hullámmozgások összetev dése. törekv . törekvés. térköz. közöl. összetalálkozás. meghitt. éles. bels nemzetközi el ad. szúrós. engesztelhetetlen. információ. érintkez felület. belseje vminek. illeszt egység. intenzitás intenzív átható. egymásra hat beavatkozás.

beruházó láthatatlan csábítás. bele. meghonosít. bevisz. behoz. maga után von. becsavar. magába foglal. kutat. ironikusan irreleváns. elfogadtat. vas. telepítés. vizsgálódás. telepít. beiktatás befektet . van sziget sziget elszigetelt elkülönítés. vasal. bonyolult. nem a tárgyhoz tartozó. bevezet. nem helytálló (van). magában foglal. elszigetelés. zavaros. vizsgál adatgy jtés. felruházás. belebonyolít. beburkol. összegöngyöl. felterjeszt. felruház kivizsgál. jelentéktelen. betesz bevezetett bemutatás. invesztál. beruházás. Perzsia Irak Írország ír kard. megvizsgál. belekever. nyomozás. változatlanul behatolás. lényegtelen. kacskaringós. vásárol. körülteker. -be beilleszt. szigetelés . kusza. vizsgálat befektetés. hatványoz. begöngyöl. behelyez. felöltöztet. vele jár. körülzár. megvasal. megkezd. nyomoz. elszigeteltség. divatba hoz. összeteker adóssággal terhelt. bekerít. felhívás hatványra emel. tanulmányoz. beruház. vasaló gúnyosan. meghívás. tanulmányozás. invázió találékonyság befektet. körülményes belekeveredés. kutatás. részvétel hatványozás Irán. eladósodott. összezavar. felbecsülhetetlenül értékes mindig. elmélyedés. magával hoz. nyakatekert. bemutat. bevezetés felbecsülhetetlen. izolálás.into introduce introduced introduction invaluable invariably invasion invention invest investigate investigation investment investor invisible invitation involve involved involvement involving Iran Iraq Ireland Irish iron ironically irrelevant is island isle isolated isolation -ba.

burkolat. adódik vmib l. következmény. olasz ürmös. emberalak toronyórákban. szolga. kapcsolóhüvely. célgolyó. kibocsát. kibocsátás kibocsátott kibocsát érvényesülési képesség. ágyúhüvely. dugaszaljzat. kakas (kéményen). ujjas. kiadás. Zsanett január jack jacket Jane January . dettó. kenyérfa. olasz nyelv Olaszország részletezés. n . támaszték. rövid hír. részletek azé maga elefántcsont. emel . zubbony. emel bak. végeredmény. fénnyel halászik. azután adatok. hasonlóképpen. az(t). téma. orrárboc-zászló. megjelenés. kiömlik. olasz vermut. krumplihéj. kioszt. penget . tartó. kifolyik. támasztó. cikk. fiatal legény. t. ügy. borítólap. tyúk. kiadvány. borítás. köpeny. alsó. kocsiemel . ellát. neki. fénnyel vadászik. cimbora. emel rúd. forgalomba hozatal. testhez álló térdig ér ujjas férfiruha. segédmunkás. származik. megjelentet. eredmény. Janka. borítóív. állati sz rzet. fogó. utód. forgalomba hoz. burkolólap. hím állat. napszámos. annak. filkó. hunyó. kijárat. csaj. pénz. izraeli kifolyás. Johanna. kulacs. héj. zakó asszony. hím burok. kimenet. felszerel. példány. gyümölcshéj. lemezborító. tétel.Israel Israeli Izrael izraelb l való. rövid férfi fels kabát. kiutalás. részlet. állati b r. orrárboc-lobogó. szakasz. kiad. adat. spiné. kilép. példányszám. torkolat. kimenetel. tételek. cikkely. ivadék. dugós kapcsolóhüvely. továbbá. vitapont. n i kosztümkabát. kosztümkabát. kérdés. bubi. nyílik vhova. kis fels árboc-merevít rúd. csavaros emel . nyársforgató készülék. elefántcsontszín issue issued issues it Italian Italy item items its itself ivory J Angol Magyar minden hájjal megkent fickó. emel vel emel. ravasz fickó. b rb l készült fedeles kupa. kiosztás. folyótorkolat. hír. ered. azt olasz. felzetív. az. kabát. matróz. átlagember. lövedékburkolat. cseléd. dugasz. dohány. paragrafus. guba. keletkezik. b rmellény. kis csuka. pont. jumbó. zeke. tökfilkó.

Japan Japanese jazz Jerusalem Jesus

fényez, japán, japán lakk, japán porcelán, lakkal bevon, lakkoz, szigetel lakk japán, japán ember, japán nyelv, japán(i) melléduma, diszharmonikus, dzsessz, halandzsa, hanta, hazugság, dzsesszzene, dzsessz-stílusban játszik, dzsesszt játszik, falduma, mai, tarka szövet, rikító, rossz duma, rizsa, modern, nagy lárma, kamu, korszer , zajos összevisszaság, zenebona, zsivaj, zajos zenebona Jeruzsálem Jézus öntvénysorja, nagy kanál, gagát, folyadéksugár, fúvóka, fecskend , csapolóvályú, dobás, fekete borostyánk , gázég , sugárhajtású repül gép, bet sorja, lökhajtásos repül gép, sugárban kilövellés, sugár, rakétasugár, kilövell, légsugaras meghajtású, sugárban kiáramlás, önt fej, kiszökken, h légsugár, kiszögellés, gázsugár, gázsugárhajtású, gázsugárhajtóm , gagátfekete, kibocsát, holtfej, hajítás, vízsugár, g zsugár, locsoló, kiáramló nyílás, locsolófej, lökhajtásos, hajólocsolófej, zsettfekete, zsett, szurokfekete, szurokszén, sugárhajtóm , kiugrás, sugárban kilövell anyag, sugárhajtású, sugárhajtású géppel repül, sugárban kiszökkenés, koromfekete ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt zsidó emigráns, feszít vas, feszít vassal feltör, pájszer befolyással való üzérkedés, dolog, állás, apró vegyes nyomdai munka, jogosulatlan mellékkereset, kínos feladat, munkalehet ség, feladat, foglalkozás, jób, munka, nehéz feladat, nehéz munka, síbolás, üzérkedés, panama, munkafeladat, korrupció, leány árnyékszék, budi, klotyó, vécé egybeköt, egyesít, beletorkollik, belép, csatlakozik, illesztési pont, illeszt, illesztés, kapcsolódik, összeforr, összekapcsol, összekapcsolódik, összeilleszt, követ, találkozik (ösvények), kapcsol csatlakozás kapcsolódó, hegesztési varrat, görcs, hegesztés, helyiség, egymásba illeszt, eresztés, hézag, együttes, egyesített, egymásba ereszt, egybesült bélszín, csukló, csuklós csatlakozás, egybesült vesepecsenye, ereszték, bütyök, ácsolatkötés, becsapolás, csomó, hasadék, kapcsolt, simító gyaluval meggyalul, kétes hír ház, könyvgerinc széle, kötés, ízekre bont, felbont, felvág, két ízület közötti rész, kapcsolás, társ-, összekapcsol, összeköt, ujjíz, ízület, összeillesztési hely, kapcsolódás, ízköz, ujjperc, repedés, társas, tag, ízel, falcnyílás, illesztés, illesztett, internódium, illesztési hely, hézagol, közös, összeilleszt, összeillesztés, lebuj, illeszked együttesen, közösen móka, mókázik, tréfa, tréfál, vicc(el) b n i lovaglókabát, József, sz z férfi

jet

jewellery Jewish jimmy job john join joining

joint

jointly joke Joseph

journal journalist journey joy judge judgment judicial July junction June junior

napló újságíró út, utazás, utazik öröm, vidámság becsül, bíró, gondol, ítél, ítélkezik, kívül, következtet, szakért döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény bírói, bírósági, igazságos, jó ítél képesség , jó kritikai képesség , jogászi, jogi, törvényszéki, pártatlan július csomópont, elágazás, érintkezés, összeillesztés, összekapcsolás, útkeresztezés, vasúti elágazás június alárendelt, alsóbb fokú, fiatalabb, fiatalabb rangú, gyerek, harmadéves középiskolai tanuló, harmadik évfolyambeli f iskolai hallgató, ifjabb, kés bbi, öcsi, kicsi, ifjúsági esküdtbíróság, esküdtszék, ideiglenes, rögtönzött, versenybíróság, zsüri éppen, egészen, csak, alig, becsületes, csaknem, épp, éppen most, ésszer , igaz, igazságos, jogos, nem régen, pártatlan, pont, pontosan, majdnem, helyes bíró, igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, törvényszéki bíró igazol, egyenget (bet ket), felment, felold, feloldoz, indokol, megokol, tisztáz (személyt), véd, megvéd, kizár (sort nyomdában)

judgement döntés, ítélet, ítél képesség, megítélés, nézet, vélemény

jurisdiction hatáskör, igazságszolgáltatás, illetékesség, jogrendszer, törvénykezés jury just justice

justification igazolás, indoklás, megokolás, mentség, nyomdai sorkizárás justify

K
Angol keen keep keeping keeps kelly ken Magyar élénk, buzgó, csíp s, éles, hegyes, heves, intenzív, lelkes, szúró, metsz öreg torony, eltartás, élelem, élelmezés, ellátás, ellátás költsége, eltett takarmány, halastó, hússzekrény, tárolt takarmány, tart, rögzít , kapocs, tartó, víztározó, vártorony, koszt élelmezés, rzés, táplálás, tartás kasszék, tart keménykalap ismer, ismeretkör, lát, látóhatár, látókör, tud

Kenya kept key keyboard keys kill

Kenya tartott csap, csapoz, megoldások, billenty , összefogaz, felhangol, feltüzel, hangol, felcsigáz, felékel, csapszeggel rögzít, felajz, jelmagyarázat, hangnem, kulccsal bezár, korallsziget, megoldás, kiékel, kulcs, kipeckel, kapcsolatba hoz, pecek, rögzít, kapocs billenty zet, klaviatúra, kulcstartó tábla billenty k ér, elejtett vad, elsüllyesztés, csermely, agyonüt, elejtés (vadé), gyilkol, hatástalanít, lecsapás, leszavaz, megölés, öl, patakocska, meggyilkol, semlegesít, üt, vadászzsákmány, teríték, megbuktat, megöl elragadó, halálos, elb völ , ellenállhatatlan, halálosan nevetséges, iszonyúan mulatságos, ölés, halálosan fárasztó, halálosan mulatságos, kínzó, levágás, öl , pukkasztó, gyilkos, gyilkolás, megölés, pokolian kacagtató, pokolian mulatságos faj, fajta, jelleg, kedves, szíves, válfaj fajták király királyság favödör, cókmók, fabödön, galambraj, bödön, bagázs, banda, cica, katonai felszerelés, könny vér n , halaskosár, kismacska, felszerelés, készlet, matrózzsák, szerelvény, szerszámláda szerszámokkal, poggyász, macskakölyök, málhazsák, utazózsák, zsebheged konyha könyökcs , térd tudott átmegy, átszel, kés, leszúr, megkésel tud értelmes, felfogó, intelligens, megértés, megismerés, ravasz, sikkes, tájékozott, ügyes, szemfüles ismert tud Korea

killing kind kinds king kingdom kit kitchen knee knew knife know knowing

knowledge ismeret, tudás, tudomás known knows Korea

L
Angol label Magyar címke, besorol, cimke, címkét ragaszt, címkével ellát, címkével megjelöl, címkéz,

elnevez vminek, elnevezés, feliratoz, kikiált vminek, megcímez, megjelölés, min sít, megjelöl, osztályoz, felirat labels cimkék munkás, szülési fájás, er kifejtés, dolog, dülöngélés, dolgozás, dolgozik, fáradozik, munkásmozgalom, nagy m , kínlódik, munkáspárt, hánykolódás, küszködés a hullámokkal, megmunkál, kidolgoz, nagy teljesítmény, nagy munka, munkálkodik, munkásosztály, szülési fájdalmak, vajúdás, vajúdik, munka, nehezen mozog, szenved, szülés, nehezen m ködik, munkaer hiány, hiányérzet, hiányzik, híja vminek, híján van vminek ami hiányzik, hiányzó hölgyek hölgy feküdt tó leereszt, lerak, leszáll, kirak, kifog, kiköt (hajó), landol, hajóból kirak, föld, földsáv, birtok, bérház, bevon, esik, hoz, átfedés, átlapolás, kiszáll, juttat, talaj, köz, sáv, vidék, szárazföld, tábla, visz, terület, táj, kirak a partra, letesz, partot ér, partra tesz, ráesik, partra száll, ország, oszt (ütést), vmilyen helyzetbe juttat, mez , földbirtok háziúr átjáró, keskeny út, köz, pálya, sáv, sikátor nyelv felvágós, felvágósan, b séges, b , b kez , er s, nagyvonalú, nagy terjedelm , nagyszabású, kövér, átfogó, messzemen , nagy, megtermett, fennkölt, kegyes, nemes, nagyszámú, nagykép en, részletekbe men , nagylelk , nagykép , tág, terjedelmes, terjeng s, tágas, széles, széleskör , szabadelv , kiterjedt, nagy mennyiség , nagy méret f leg, jórészt, nagymértékben nagyobb lézer legfrissebb, legmagasabb, legf bb, kaptafára húz, fennmarad, dönt , hajósúly mértékegysége, eltart, elég, elmúlt, fennáll, kitart, tart vmeddig, tartós, kaptafa, laszt, legutolsó, megmarad, múlt, maradandó, legújabb, legutóbbi, utolsónak, végleges, végül, vég, utoljára, utolsó kései, azel tti, egykori, késleltetett, kés , kés i, kés n, legújabb, legutóbbi, néhai, utóbbi, volt, utóbbi id ben, újabb kés bb, kés bbi laboratory labor, laboratórium

labour

lack lacking ladies lady laid lake land landlord lane language

landscape parkosít, táj, tájba illeszt, tájkép, terepet rendez, vidék

languages nyelvek

large

largely larger laser last

late later

prímheged . bordaláda. igazgatás. latin nyelv. ólommal tölt. ín. kezdeményez. ólmozás. parancsnokság. élenjárás. mér ón. ólomzár. els heged s. újlatin kés bbi. motoros hajó. sorkitölt pontsor. cövekver . vezet. lírai költemény. irányítás. kép nélküli filmrész. f kerék. vezet i képesség leading leads . tehermentesít csatorna. nyom. g zbárka. vezet . vízre bocsát. tervezet. világi. játékkezdés joga. beszélgetést irányító kérdés. munkaterv bujtás. nem hivatásos. prímheged s. lefolyócs . el gyújtás. lefektetés. helyzet. ólommal fed. reklámcikk. lefolyócsatorna.latest latin latter launch law lawyer legutolsó latin. térbeosztás. el retartás. fektetés. részesedés. nagy kerék. foglalkozás. beszélgetést irányító megjegyzés. vezetés. vezércikk. hasadás. menetmagasság. felbocsát. vezet görg . fogadó. lerakás. vezet személyiségek eldugulás. szakma. hívás joga (kártyában). reklámárucikk. tápcsatorna. plomba. ólom. f hír. hangversenymester. vezér. tervrajz. hajít. vezetés. irány. blankfilm. vezet szerep. ólommal zár. indít. kilövés. munka. emelkedés. kábelvezeték. kisebb hajó. ballada. hatás. ólomcsík. lantos által el adott epikus vers. mesterséges folyómeder. nyereség. kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésére. felszerelés. ostorhegyes. legfontosabb. vezeték. sorközt tágít. vízlevezet csatorna. vezet . ceruzabél. felröppenés. kalauz. kit zés. jelent s. beirányítás. befolyás. vízrebocsátó sólya. latin szertartású. odavezetés. bárka. felbocsátás. szerkezet rét/legel f bb hír. els heged . f . sorköz. haszonrész. vezet egyéniség. vezérág. munkakör. helyez. telér. f . sínfektet munkás. dereglye. ólmoz. bet szekrény beosztása. vezet ügyvéd. elágazó vezeték. ének. pártvezet . parancsnok. póráz. irányzás. törvény ügyvéd dal. utóbbi kil . ólomplomba. dallam. tojó (le)fektetés. ólommal kitöltés. réteg. dirigens. tömés. vezet államférfiak. román. ritkítás. laikus. els . vízre ereszkedik jogszabály. vezér. sortágító. vezérhajtás el fogat. haszonrészesedés. bef z vég. idegenvezet . elrendezés. talajcs . bujtvány. madárdal. mélységmér ón. vezet . els kiadás joga. kit z . históriás ének. szíj. numera. alagcs . tojásrakás alaprajz. el nyitás. elindít. partner (közösüléshez). els ként kijátszott kártya. kötél. víz-odavezetés. el fogatló. irányítás szólamvezet . vastag érhez vezet vékony ér. összesodrás. tengerre száll. cs fektet munkás. vízre bocsátás. alapozás. els ség. kolompos. állás. dob. hasadék. vezetés. példakép. ritkítva szed. horogzsinór toldaléka. fekvés. telepítés. fogtömés. karvezet . fogplomba. parancsnoklás vezet lay layer laying layout lea lead leader leaders leadership vezérlet. f szerep. sortérz . grafit.

talapzat. liga. legális. jog-. levél prospektus 4. törvényhozó(i). haszonbérlet id tartama. fonalkereszt. m veltség. mózesi törvény szerinti. ismeret. távozás Libanon el ad. ingó hagyomány. pillér. elver. koncesszió. lapoz. törvényszer törvényesen felirat. bérbeadás. tanult. mellékvonal. b rrel bevon. szövetséget köt értesül. csapás. láb. törvényben gyökerez . bérbe vesz. megtanulás. eldönget. bérlet. megengedett. láncfonalat keresztez. dugattyúb r. állvány. frigy. jogos. tudomány tanult haszonbérleti szerz dés. állványzat. engedelem. legel . korbáccsal elver. engedély levelek. oszlop. elpüföl. kutyagol. kihasználási engedély. eltávozás. megtud. közirat. haszonbérleti díj. engedélyezés. bérlet id tartama legcsekélyebb. befogó. jogszer . m velt. b r. nadrágszár. b rrel díszít. legenda. el adást tart vezetett szélárnyék. bírósági. monda. lábszár. haszonbérlet. gyalogol. tanul. tapasztal alaposan jártas. tanítás. búcsúzás. megtanul. felhatalmazás. kicserzi a b rét. el adás. hazard r. tanultság. örökség bírói. jogi. útszakasz. legjelentéktelenebb. csín. tanulás. jelmagyarázat.leaf leaflet league learn learned learning learnt kilevelesedik. szövetkezik. tudományos. szélt l mentes hely bal harisnyaszár. kilép . zöld (kártyában) elhagyás. bérbevétel. szelepb r. szövetség. felirat szövege. haszonbérbe adás. kikészített b r. nagy tudású. comb hagyaték. kibérel. szíjjal elver. (haszon)bérlet. kilombosodik. búcsú. ismeretek. rege lease least leather leave leaves leaving Lebanon lecture led lee left leg legacy legal legally legend legislation törvényhozás legislative törvényhozó. árendába vesz. elhagy. krikettlabda. szár. mancs. szabadság. felütés. eltávozási engedély. haszonbérbe vesz. törvényes. közlegel . haszonbérbe vétel. legkisebb elpáhol. b r-. alagút-mintaív bordája. csaló.8 kilométer. bérleti szerz dés. tudás. kengyelszíj. megkorbácsol. bér. mérföld. futball-labda búcsúzkodás. bérleti díj. magyarázó felirat. legkevesebb. forduló. b röz. lábazat. tudós erudíció. törvényhozó testület . törvényszéki. törvényhozói legislature törvényhozás. ziccer. cip szár. támfa.

hagy (vmit). szabadosság fekszik. liberális. törvényesség házasságból született gyermek. színvonal. kevesebb. vízszintez . b séges. kapcsolat. egyenl . egyenletessé tesz. semmis ütés levél irodalom bérbeadás. szabad. helyes. kisebb mértékben. hozzászab. felszín. nem fukarkodó. egy szintre hoz. vízszintes. levonva csekélyebb. kisebbik feladat. kevesebb. hajlam. simává tesz. szabadid hossz. kiegyenlít. jogosítvány. lecke. csekélyebb. passzívák. vmilyen irányban fekszik. legitimate irodalmi érték dráma. viszony ell ítéletekt l mentes. hazugság. törvényes. tanya. kiegyensúlyozott. földdel egyenl vé tesz. liberális párt tagja. mínusz. elfogulatlan. ráér . vacok level levels liabilities liability liable liaison liberal liberation liberty libraries library licence lie . lesimít. nem annyira. kölcsönös érintkezés. nivellál. planíroz. elodáz. köteles behabarás. kevésbé. jogos. fekvés. engedélyez. alaposan indokolt. törekszik. felhatalmazás. kötelezettség. simít. tanulság leckék akadály. engedélyt ad. nagyvonalú. megszabadítás szabadság könyvtárak könyvtár engedély. szabadelv felszabadítás. törvényes gyermek leisure length lengthy less lesser lesson lessons let letter letters letting pihen . vízszintessé simít. hosszúság. összeköttetés. teher felel sség. törvényes uralkodó. szentlecke. szint. elegyenget. szintez. szinte. tanítási óra. megért . lerombol. b kez . irányul. licenc. szabad. nagylelk . szerelmi viszony. egyforma. kisebb. hajlamos. kötetlen. kisebb.legitimacy legalitás. nyugodt. megakadályoz. tartam hosszadalmas. hatósági engedély. törvényesít. sík szintek kötelezettségek. egyszint . gátol. habarás. tartozások. korlátoz. tehertétel felel s. bérlet. igazol. bérbeadás. teher. helyénvaló. rántás. bérlet vízszintessé tesz. rászegez. ráirányít. szabályszer . hangkötés. terjeng s alantasabb. legitimitás. szabad szellem . lelapít. nekiszegez. helyzet. koncesszió. felszabadulás. színpadi bemutatásra írott dráma. késleltet. törekszik vmire.

zsinór. árucikk. felemelkedik. gyújtás felszínesen. egyenes alakú. könnyít. gyepl szár. hosszirányú. mér szalag. lámpa. ütköz . kedve van vmihez. sorgyalogság. világosság. határt szab light lighting lightly lights like likelihood valószín ség likely likewise limestone mészk limit limitation elévülés. rászáll. politikai vonal. mint. körvonal. kiemelkedik. er dvonal. lehetséges. vezeték. kíván. jellemz . határol. könnyelm en. emelés. arcvonal. sorakoztat. bélel. emelkedik. fény. hasonlóan vmihez. irányvonal. közlekedési vonal. határpillér. határolás. vállalat. 2. sor. életstílus élettartam ellop. esik. ügykör. felold. meghatározott cs hálózat. családfa. ragyogó. ugyanolyan. cs rendszer. szelíd. napéjegyenl ségi vonal. kigyullad. korlátozott. politika. könnyedén. világítás. felemelkedés. sorbaállás.1 mm. elhatárol. szeret. tiszta közvilágitás. tapintatos. lift felszáll. leszáll (lóról). sz ke. arcvonás. begyújt. határ. vonalkáz. enyhe. vonalas line linear . hangulata van vmihez. mesterség. munkaszintek közötti magasság. kötél. egy inch 12-ed része. damil. összeköttetés. szegélyez. tölt. írott sor. demarkációs vonal. világít. elhatárolás. vonal. gyenge. járat. vonalakat húz. korlát. egyenlít . megszorít. foglalkozási ág. emelkedés. kivilágosodik. meggyullad. hajlandó vmire. megvilágít. korlátoz. hasonmás. elemel. felemelés. óhajt. kedvel. gyepl . fürgén. els fokú. leszármazás. egyenes irányú. fényforrás. valószín . tájékoztatás. vágány egyenes. jól megvilágított. valószín leg. (fel)emel. felvonó. leesik. könnyen. vonás. megvilágítás. felszáll. vet zsinór. limes. síkmetszetvonal. lineáris. útvonal.life lifestyle lifetime lift élet életmód. tetszik feltehet . üresen. jelentéktelen. úgy amint. sorba állít. megfelel . emel. zsineg. finom. megtölt. akar. t z. fonal. er dítési vonal. fésült len. határ. meggyújtás. hajlamos vmire. könny . pálya. csillogó. megvonalaz. körülhatárolt. láng. léha. sokat ígér . sápadt. származási ág. ültet zsinór. hajókötél. világos. könnyelm . határoló. felsorakoztat. megszüntet. csatasor. ablaknyílás. lenszövet. segítség. horgászzsineg. ág. árufajta. világítás hasonló. megkönnyít. nyomtatott sor. valószín leg hasonlóan. könnyedén. társaság. vonalaz. terepszakasz. megtöm. hasonlóképpen. szintén határérték. vasútvonal. határvonal. meggyújt. szakma. libasor. elegáns. egyenes. kiderül. mér fonal. közlekedési vállalat. kibélel. sín. földet ér. foglalkozás. horgászzsinór. tájékozódás. nem hangsúlyos. gyújt. könnyen lámpák. felemel. megvilágítás. könnyed. korlátozás limitations behatárolás limited korlátolt. halvány. len.

lines linguistic link linked linking links lion liquid

gyepl , er dítési vonal, er dvonal, gyepl szár, írásbeli büntetés, írásbeli kitüntetés, kantár, kantárszár, költemény, vers, vonalak, szerep nyelvészeti, nyelvi, nyelvtudományi csukló, fáklya, ízület, kézel gomb, láncszem, összef z, összeköt, összeköt kapocs, összeláncol, összekapcsol összef zött kapcsolat, kapcsolódás, összekapcsolás golfpálya aranypénz, aranyérme, aranypénz-darab, híresség, kiemelked egyéniség, oroszlán, oroszlán címer, oroszlán pajzs, oroszlános címer, oroszlános pajzs, pillanatnyi híresség cseppfolyós állapotban lév , folyadék, átlátszó, cseppfolyós, folyósítható, híg, kellemes, sima, tiszta, likvid, változékony, folyékony besorol, berukkol, besoroz, jegyzékbe vesz, névsor, katalogizál, kiálló rész, jegyzék, kimutatás, el sorol, kedvére van, korláttal körülvesz, katonának áll, hallgat, felsorol, hall, bevonul, bevarr, bevon (posztóval), durva posztócsík, feltüntet, oldalirányú megd lés, összeír, párkány, posztószél, szegély, lista, oldalra d lés, szegélyez, meghallgat, oldalra d l, megfeneklés, meghall, listára vesz, elzár, lajstrom, légelzáróval szigetel, zátonyra futás, zátonyra jutás, leltár, lajstromoz, szövetszegély, tetszik listázott figyel, hallgat hallgatózás bajvívótér, küzd tér, listák, lovagi tornára kijelölt zárt pálya m veltség szó szerint, szó szoros értelmében irodalmi irodalom bírósági eljárás, per, pereskedés kicsi, csekély mértékben, apró, csekély, egy kicsit, kicsiny, kevés, egy kissé, gyenge, kevéssé, kicsinyes, kicsi mennyiség, kis, pici, silány, kis mértékben, nem sok, kis mennyiség , gyenge min ség élénk, egyenesben, egyenes adás, él, eleven, él , lakik, létezik, megél vmit, m köd , tartózkodik, valódi, megér vmit, él ben élénk, eleven, fürge, vidám életek életben lev , élet, élet(mód), egyházi javadalom, élénk, életer s, életfenntartás, életmód, eleven, él emberek, él k, él , életszer , megélhetés, plébánia javadalma, életh

list

listed listen listening lists literacy literally literary literature litigation little live lively lives living

load loan lobby local locally located location lock

betöltés, berakodik, betölt, eláraszt, megrak, elhalmoz, meghamisít, megterhel, nyomás, rakomány, nehezebbé tesz, nyom, terhelés, töltet (fegyveré), megtölt, súly, teher kölcsön, kölcsönad, kölcsönadás, kölcsönöz befolyásolni igyekszik, el csarnok, érdekvédelmi csoport, hall, lobbizik, nyomást gyakorol, protekciót keres helybeli, helyi, helyi fiók, helyi hír, legközelebbi kocsma helyileg helyhez kötött elhelyezés, fekvés, hely, helymeghatározás, helyszín, helyzet, telepítés, terület csukódik, elakadás, bezárul, becsuk, bezár, bezsilipel, átzsilipel, hajfürt, kormányozhatósági szög, lakat, elzár, gyapjúpihe, hajózsilip, rögzít, zárul, zsilipel, zsilipen áthalad, závárzat, zár, záródik, zsilippel elzár, torlasz, elreteszel logika, logikai, logikai hálózat ésszer , logikai, logikus, logikus gondolkodású, módszeres gondolkodású London egyedüli, elhagyatott, elhagyott, magányos egyedülálló, elhagyatott, elhagyott, magányos hosszadalmas, hosszan tartó, hossz, akarna, hossza vminek, hosszú id tartam, hosszasan, hosszú id köz, hosszú, hosszú ideig, nyári szünid , hosszú id n át, nyári vakáció, tartós, vágyódik, terjedelmes id tartam, sokáig, szeretne, sok id , hosszú ideje, hosszú id hosszabb leghosszabb, leghosszabban, legtávolabbra arckifejezés, küls , látszik, megjelenés, megnéz, néz, pillantás, tekint, tekintet, tekintetével kifejez, t nik nézett lászó néz bukfenc (m repülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurkol, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, összehurkol, méhhurok mozgatható, ömlesztett, nem pontos, kibont, lötyög , ingó, feslett, felold, felszabadult, lebeg , elszabadult, elold, elsüt (fegyvert), billeg , b , erkölcstelen, kiold, tág, ritka, szétes , laza, kivehet , különálló, könnyelm , szabad, ömlesztett állapotú, nem összefügg , összefüggéstelen, pontatlan, mozgó, meglazul, megold, mértéktelen, meglazult, megereszkedett, meger sítetlen, természetben szabadon el forduló, zavaros fejedelem, földesúr, lord, mágnás, úr

locomotive (g z)mozdony logic logical London lone lonely long longer longest look looked looking looks loop

loose

lord

lose losing loss lost lot Louis love lovely lover lovers low lower lowest loyal loyalty luck lucky lunch lung lying

elveszt elvesztés, vesztes, vesztés, vesztésre álló, veszt csökkenés, elkallódás, elveszés, elvesztés, kár, veszteség elvesztett árutétel, juss, nagy mennyiség, osztályrész, parcella, sors, sorshúzás, telek, tétel Lajos, Lajos-arany élvezetet talál vmiben, semmi (teniszben), szerelem, szerelmes vkibe, szeret, szeretet bájos, csinos, csinos n , finom, kedves, nagyszer , pompás, remek, szép lány, szeretetre méltó, szép barát, kedves, szerelmes, szeret , udvarló szerelmesek, szerelmespár lehangolt, aljas, alacsonyrend , alantas, alacsony, alacsonyan, alsó, csekély, alsóbbrend , b g (tehén), csendes, halk, halkan, mély hangon, mélyen, mély, gyenge, gyengén, er tlen, kis, közönséges, rossz, tehénb gés, rosszkedv csökken, alacsonyabb, alsó, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged, leereszt, lehalkít, megaláz, süllyed, mélyít, lesüllyeszt legalsó h , kitartó, lojális h ség, lojalitás szerencse, jószerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen anyó, anyóka, szerencsét hozó, talizmán, szerencsetárgy, mázlis, szerencsés ebéd, löncs, ebédel, löncsöl tüd hazugság

M
Angol machine machinery machines mad made magazine Magyar gép berendezés, gépezet, mechanizmus, szerkezet, szervezet gépek rült (el)készített, beérkezett, befutott, elkészült, idomított, kész, kitalált, mesterségesen el állított folyóirat, áruraktár, fegyverraktár, árulerakat, heveder, katonai raktár, képes folyóirat, képeslap, lerakat, l szerraktár, töltényöv, tölténytár, magazin

magic magnetic magnificent magnitude mail main mainland mainly mainstream maintain maintained maintains maintenance major majority make maker makes making male man manage management manager managerial managing mankind manner manpower manual

b vészet, b vös, mágia, mágikus, varázslat, varázslatos elragadó, mágneses, vonzó fönséges, nagyszer , pazar, pompás fényrend, fontosság, jelent ség, nagyság, terjedelem felad (postán), páncél, páncéling, páncéloz, posta, vértezet f vonal, f -, er , f , f árboc, f csatorna, f vezeték, gy jt sín, leglényegesebb, szárazföld, tápcsatorna, majna, legfontosabb, nyílt tenger szárazföld f leg f áram gondoz, folytat, eltart, fenntart, gondoskodik, karbantart, képvisel, kezel, meg riz, megvéd, támogat, visel, tanúsít karbantartott karbantartás gondoskodás, ellátás, eltartás, fenntartás, gondozás, gyerektartás, karbantartás, kezelés, tartásdíj, védelem, szerviz, támogatás ágazat, dúr hangnem, fontosabb, f -, f tantárgy, id sebb, nagykorú, nagyobb, rnagy, szaktárgy nagykorúság, rnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség áramkör zárása, csinál, fajta, gyártmány, készítmény, kivitel, márka alkotó, gyáros, gyártó, készít , kivitelez , okozó, teremt csinál, készít elkészítés, készítés, kivitelezés, gyártás férfi, hím, hím növény ember, legénységgel ellát, meger sít boldogul, gazdálkodik, igazgat, intéz, irányít, kezel, megbirkózik, sikerül, vezet intézés, vezetés beosztó ember, edz , igazgató, impresszárió, intéz , jó gazda, menedzser, osztályvezet , pártvezér, takarékos ember, ügyvezet igazgatói vezet emberiség, férfiak magatartás, mód, mód(szer), módszer, viselkedés él er , emberi er , munkaer , munkásanyag, munkáslétszám kézi

manipulation kezelés, manipuláció, manipulálás, mesterkedés

nagymester. felgyülemlik. védjegy. árfolyamjegyzés. piacon vásárol. észrevesz. menetel. szintjelzés. part. pofa. különbözet. széljegyzetekkel ellát. gyalogol. halom. határ. induló. haladás.manufacture gyártás manufacturer gyártó. megy. tömeg feltérképez. misézik. masírozik. sok. fontosság. tornyosul. folt. lapszél. mestere mark marked market marketing marks marriage married marry martin marvellous Mary mass masses massive master . fehér szél. fizimiska. vásároz. árrés. piacon értékesít. ír. megfigyel. tengerészgyalogos. bója. forgalomba hozatal. igazgató. szegéllyel ellát. eltérés. mise. mellékes tengerész. tömegbe ver dik. szegélyez. piacon árusít. osztályoz. felhalmozódik. nyom. összegy jt. fogyasztási terület. térképez határvidék. közös birtok. cél. tömegek. csomó. megjelöl. összehalmoz. jel. ugyanabból a színb l király és dáma együtt házas férjhez megy. célpont. figyel. összevon. házasodik házifecske bámulatos. szoros összetartozás. széljegyzetel. határvidék. felülkerekedik vmin. mérték. jellegzetes. ottmarad a helye. gazda. tolerancia. térképet készít. termel manufacturing gyári many map march margin marginal marine nagy mennyiség. t rés. nagy csomó. házasság. széles néptömegek. összetömörít. rajtvonal. f nök. tömeg. hihetetlen Mária misét hallgat. nagy nemesi cím várományosa. szegély. házasságkötés. gyalogtávolság. vásáron értékesít. jellemez. jegy. rakás. feltüntet. fiatalúr. alaposan megtanul. lapszéli. összecs dül nagy tömeg. tömeg. összegy l. piaci áru. szemlél. áruba bocsát. jegyez észrevehet . vásáron árusít. jelzett. meneteltet. térkép. tengerészeti. mutat. masíroztat. jelz vonal. szint. piacra visz. jelez. tömörít. piacra felhozott áru. mester. halmoz. vásározás megjelölt egyesülés. néz. út. fog (játékost). jól tud. tengerészet. kézjegy. gyaloglás. margó. kézjel. piaci adásvétel. márka. árjegyzés. csodálatos. szél. óvadék csekély jelent ség . összehalmozódik. osztályzat. perem. szintjel. megkülönböztetett piac. összehord. megjegyez. szoros kapcsolat. vásárra visz értékesítés. jelzés. számos. menetelés. kapitány (hajóé). sokaság. tengeri nyomot hagy. menet lapszél. jelzéssel lát el. közös föld. határ. egymárkás. masszíroz. mozgástér. március. széles tömegek masszív. árkülönbözet. fedezet.

ruhaanyag. maximum galagonya. jelent . -het. gyufa. anyag. fukar. aljas. tartalom. összeilleszt. méretet egyeztet. felszerelés. zsugori. úr. összeillik. étkezés. érlel. összeválogat. egyenrangú vmivel. középérték . engem. fontos. lejár. szegény sorsú. jelentés. durva liszt. fontos. pedagógus kiegészít. hozzávalók matematika mátrix gennyezik. nekem csontliszt. jelent ségteljes anyagi eszközök. maximum. kérdés. harmonizál. vacak. korpa középérték. testi. párja vminek. meggondolt. egymásba illeszt. átgondolt. hasonlóval kiegészít. lejárt. egyszer . gennyesedik. id közben match matches material materials mathematics matrix matter mature maturity max maximum may maybe mayor me meal mean meaning meaningful means meant meantime meanwhile mathematical számtani . anyag. összehasonlít. váladék. úr vmi fölött. illik. megfelel. genny. tárgyi anyagok. érettség. méltó ellenfélnek bizonyul. egyenl vmivel. gondol. szedés. eszközök jelentett id közben. esedékes. dolog. összepasszít. téma. összeházasít. ügy. tanító. szembeállít. számít kidolgoz. megy vmihez gyufa anyagi. kiforr. dologi. eresztékesen egymásba illeszt. úrfi. közép-. szabad esetleg. összepasszol. étel. tanár. közben ezalatt. felér. eszközök. részletesen kidolgoz érés. érett. szegényes értelem. er források. kézirat. érzéki. hornyosan egymásba illeszt. silány. talán polgármester én. szándékú értelmes. gennyed. megérik. vetekszik. lehet. úr vmi felett. lényeges. kénez (hordót). lényeges. összemér. esedékessé válik. mérk zés. szedend anyag. oktató. baj. fizikai. smucig. lényeg. alávaló. férjhez ad. közepes. hitvány.vminek. megérlel. tárgy. -hat. középút. meccs. május. jelent. átlagos. szándék. fejlettség (szervezeté) csúcs. vmihez ill t talál. összehangol. kifejez . vmihez passzolót talál. tökéletesen elsajátít. megfontolt. minden maximális. házasság. anyagias. lényegbevágó. átlag. megfékez. pari.

felbecsül. tánc. összetalálkozás. ütem egyenletes járású. csuklóelem. kimért. mérés. fok. verseny. párbaj. mér szalag. orvosi. megemlítés emlitette étlap. istentisztelet. megfontolt. oldal (egyenletben). lényeg. méret. tengerparttól távol es közeg. mértéket vesz. vonulat. gy lés. törvényes szabályozás. megemlít. összefolyás. mérték measures measuring meat mechanical mechanism medal media medical medicine medieval mediterranean medium meet meeting member membership memorable memory men mental mention mentioned menu merchant . nagyság. mérk zés. lépés. földközi-tengeri. étel. köbözés. mértékegység. széntelep felmérés. közepes. végtag tagság emlékezetes. keresked measured measurement felmérés. találkozás. mechanizmus. orvostanhallgató. mérés élelem. felmér. orvostudomány. orvostan. versmérték.measure fokmér . vallásos összejövetel. kimér. hímvessz . hús. mérték. vmilyen méret . vel mechanikai gépezet. boszorkányság. taktus. szerkezet érem közeg belgyógyászati. szerkezeti elem. megmért. menü kereskedelmi. említés. rendszabály. medikus. csatlakozás. ereszték. mér. intézkedés. memória emberek elmebeli említ. szerkezeti tag. varázs. egyenletes mozgású. osztó. egészségügyi. jogszabály. ritmikus. határ. útkeresztezés alkatrész. orvosság. okozó találkozik összejövetel. közvetít eszköz. testrész. szerv. varázslat középkori földdel körülzárt. ülés. collstok. találkozó. gyógyszer. értekezlet. földközi-tenger. párviadal. mediterrán. megmér. lemért. ütemes érctelep. kapcsolótag. tag. geológiai rétegek. mér rúd. híres emlékez tehetség. fontos. mér edény. orvostudományi belgyógyászat. lemér. étrend.

üzenetet továbbít. értesítés. bet anyag. megérdemel. szókép eljárás. megfelez. közép. tiszta. tó. f városi lakos. f városi. ezüstszín.mere merely merger merit merits mess egyszer . közbüls . kedély. öntött fém. fém. érc. képesség. középs éjfél er . olvadt üveg. er szak. rendszeresség módszerek méter érsek. módozat. költözés. jóslás. összemaszatol. kellemetlenség. k alapozás. vérmérséklet. hadihajó ágyúi. híradás. kövez anyag. étkezde. metropolita Mexikó egerek Mihály közép(s ) derék (testrész). pusztán egyesülés. bronz. kiválóság. érck . üzenetet eljuttat. érték. megkeményedett pala. középen összehajtogat. kis tó. határ. mezsgye. lélek. fúzió érdem. 31 yard. vándorlás mikrofon message messages met metal metals metaphor method methods metre metropolitan Mexico mice Michael mid middle midnight might migration mike methodology módszertan . pocsolya. közép-. középen összehajt. vminek a közepe. jóság. telefonon továbbít. egyedüli. 29 yard. zúzalék. értékesség. f szempontok elront. üzenetet küld. kinyilatkoztatás. megolvasztott üveg. lehet. bepiszkít. tehetség érdem. középre helyez. hatalom. mondanivaló. fémötvözet. összekuszál. öntvény. közlés. kantin. üzenet. hevesség pálya. érdemrend. jövendölés. tudósítás. kivándorlás. szemét. tavacska csupán. középszer . teljes. üzen. távírón továbbít. zúzott k . tanítás. mód. közvetít . érdemel. rendszer. rendetlenség. puszta. jutalom. étel. érctartalmú k zet. fogás. kikövez anyag. evangélium. f pontok. sok elköltözés. piszok szóbeli üzenet. bet fém. összevisszaság. módszer. metafora. jelzésekkel továbbít. jóslat. nagy mennyiség . mer . evangéliumi kinyilatkoztatás. sínek hasonlat. ráüzen üzenetek találkozott aranyszín. megkeményedett agyag. középre tesz. közepe vminek.

mérsékelt mérföld mérföldek hadi. akarat. hiba. aprólékos. csekélyebb. álláspont. felbukkan a vízb l. bunyó. melléktantárgy. elvét. tej. miniszter. kihasznál. figyel vmire. gyár. percnyi pontossággal mér. kedv. röl.-m. gyenge. moll. járulékos. ver. vasérc. bányát m vel. kifogásol. enyémek. üt. parányi. akna. nyújt. emlékezet. aprít. támogató. ellenez. lejegyez. elver. könny . szolgál. végrehajtó. kergülten forog. elaknásít ásványvíz minimális legalacsonyabb. hozzátartozóim. lehallgat. könny . értelem. pillanat. elpüföl. figyelembe vesz. jelentéktelen. legkevesebb. porít. segít. darál. kedves. habosra ver cserebogár. jegyz könyvet vesz fel. pót-. daráló. elhibáz. elhibázás. tömegben körbe mozog. szögperc. zúz. katonaság fej. miniszteri. perc jegyz könyv példakép.mild mile miles military milk mill miller million mind enyhe. recéz. nyüzsgöl dik. kiskorú.. maratással megmunkál. kiskorúság apró. moll-hangsor kisebbség. minimumhoz tartozó bányászat ellát. tükör.. visszatükröz félrevezet nem talál (lövedék). katonai. pap. aláaknáz. nyüzsög. mar. ész. követ. felügyel. érzület bányászik. bokszol. kisebb. segít . intéz . nyújt. robbantófurat. ügyintéz . intelliencia. hirig. cél. minimum. szándék. memorandum. szellem. malom. feljegyez. aknát rak. elpáhol. enyéim. emlékezés. vélemény. marógép. minor. lélek. szertartást végez. jegyzet. hadsereg. rl . tör dik vmivel. lelkész. szolgáltat h béres. kavarog. gondolat. megfej. bánya. szelíd. aldetermináns. kicsi. lelkipásztor. vágy. balul üt ki. vigyáz vmire. marós. vigyáz. minimális. lelkipásztori. fejt. házi lisztbogár. mine minerals minimal minimum mining minister ministerial ministry minor minority minute minutes mirror misleading miss . feljegyzés. tükröz. hemzseg. szolgálati minisztérium alárendelt. értelmesség. az én . vazallus. enyém. kisebbségi. peremez. jóindulatú. fiatalabbik. elmulaszt. lelkészi. bányászott érc. üzem. gondolkodásmód. molnár. minimum-. hengerel. józan ész. aknásít. rl gép millió elhatározás. pontos. tejel kallóz. moll hangnem. legkisebb. elme. tör. nézet. kiskorú gyermek. református pap. ívperc.

megmintáz. mozgékonyság divat. forgatható fecskend . újabb kori módok egyszer . pénzügyi. mozgatható. mérsékelt. papírpénz. képellen rz készülék. pénzdarab. figyel. vegyít. szerény módosítás. hiány. pontosabb meghatározás módosított közepes vízszolgáltatás. veszteség. nélkülöz. összekever. hiba. felügyel . vagyon. érintkezik. kever. pénzel. monitor . modul. mérvadó rezgésmód. pillanat mozzanat monarchia hétf pénz-. összejár. eltévesztés missing mission mistake mix mixed mixture mobile mobility mode model models modern modes modest modification modified module modules molecular moment momentum monarchy Monday monetary money elt nt. távollev . tévedés elegyít. figyel . modell. pénzérme. maneken. behallgat. csipke-alapkitöltés. mobilitás. pénzzé tesz. összezavart. modális érték alakít. mozgó. elvétés. jelent ség. rosszul sikerül. keveredik. minta. fizet eszköz. külföldi híranyag lehallgatója. hiányol. folyami hadihajó. domináns rezgésmód. hangnem. mozgékony. vegyül. tévedés. mintáz. pénzjegy. szokás. pénz. fels osztályos felügyel diák. formál. jelz m szer. modulusz modulok moláris. pénzzel ellát. kihagyás küldetés botlás. folyamatosan ellen riz. megzavarodott. konfúzus. mellémegy. jólét. képez. lemarad. elveszett. mai. külföldi adást lehallgat. valutaügyi bankjegy. felügyel diák. ifjú hölgy. vegyes keverék állhatatlan.elszalaszt. molekuláris er . összeg külföldi adások lehallgatója. eljárás. ellen riz. felfordulás. monitor. felvev gép követési képessége. keverék. mód. igemód. modern. igénytelen. mozgási szabadság. modellál. változékony állhatatlanság. sablon. indíték. alaprezgésmód. pénzbeli. mintakép modellek korszer . vízsugárfejt berendezés. nyomaték. hiányzó. ellen rz m szer. kisasszony. eltéveszt. módus. külföldi híranyagot lehallgat. pénzösszeg. id pont. gazdagság. z rzavar kevert. kotróberendezés. pénzt ver.

monitoros vizsgálat. halandóság betáblázás. közszellem. továbbá. javasol. erkölcstan meg. plusz. kiszimatol. erkölcsi. indokolás. mint. teher legtöbb f leg. örökbe fogad. vizsgálat. szül anya indíték. erkölcsiség. okadatolás. rosszkedv. létmód. lehallgat. mozgató izom hegy. indító. emellett. vki anyjának adja ki magát. nagy halom. s t délel tt. vízágyú. autózik. és. int. tanulság hangulat. vezérprogram. egerészik. képcsöves ellen rzés. vállalja a szerz séget. felkutat. erkölcsi felfogás. diszpozíció. kedv ábrándozik. ráadásul. anya. helyváltoztatás. motor. lehallgatás. nagyobb mértékben azonfelül. monopólium hónap havi hangnem. lázasan keres. motorozik. nagy tömeg egér. létrehoz. erkölcsös. létforma. morális. halálozás. megfigyel . szellem. ürülés. motívum. -ebb. termel. monitorrendszer. lehallgató. anyaként gondoz. autóversenyen vesz részt. kedélyállapot. mozgató ideg. ellen rzés. elismeri a szerz séget. forrás. ok. hónap. l dörög mocsár erkölcs. jelzálog. szül. megfigyelés egyedáruság. ezenfelül. nagynyomású fecskend . szellem erény. mama. inkább. autón visz. anya-. folyamatos ellen rség. monitor-programrendszer. jelt ad vkinek. délel tti. eredményez. anyai gondozásban részesít. indítvány. reggel. szándék. jobban. lelkiállapot. megfigyel monitoring monopoly month monthly mood moon moore moral morale morality more moreover morning mortality mortgage most mostly ellen rz . javaslat. motiváció. mozgás. még. igemód. levertség. indítványoz. több. moralitás. székelés. indok indíték. figyel egység. leselkedik mother motion motivation motive motor mountain mouse . közhangulat. hangulat. leginkább. hold. folyamatos vizsgálat. marihuána. lézeng. nagy rakás. kényeztet. hangulat. nagyobb. megokolás. több.sugárzásdetektor. azonkívül. motívum autón szállít. anyai gondját viseli vkinek. f . indítványt tesz. gyeleg. vészjelz . erkölcs. anyáskodik. felügyelés. vállalja vminek az értelmi szerz ségét. javaslatot tesz. jelzáloggal terhel. t n dik. babusgat. mozgató. jobbára létrehozó. világra hoz. szülöttjének vállal vkit. közszellem. többé. mozdulat indíték. elábrándozik. reggeli halálos mivolta vminek.

lépés (sakkban). megöl. fintort vág. mozgás. megindító filmipar. zenés játék. lemészárol. némajátékban játszik. titokzatos dolog. mami. titokzatos. asszonyom. sokkal lápföld. sakkhúzás. meggyilkol izom. penészség. mozi hajtó. luk. mozifilm. mozgalmasság. hurcolkodás. torkolat. titkolózás. szájába vesz. szájával érint. szállítható. mítosz N Angol naive Magyar gyermeteg. mozgatható. közös enyém. mozgat. mozdulat. kell. tétel (zenem é). megmozdít. naiv. nagyon. mozgásban lév . rejtély hitrege. mozdulat. székelés. mélyen hallgat gyilkosság. képzelt személy. muzikális zenekedvel . megindító. eljárás.mouth move moved movement moves movie movies moving much mud multiple mum murder muscle museum music musical must mutual my myself mysterious mystery myth bejárat. sár összetett. izomer muzeum. zene dallamos. koholt dolog. költözködés. sokszoros. hangosan beszél. rejtelem. hordozható. mozgatás. meghat. sokrét . muszáj. múzeum énekóra. megható. sok. megrendít . szónokol. mozgató. mozgásba hozó majdnem. mozgó. csendes. rejtélyes hittitok. zenés film. költözés. titokzatosság. lépés. mesterkéletlen. költözik. néma. sörfajta. száj elmozdul. ürülés mozgat film. javaslatot tesz. mama. musical. mozgás. költözködés. nagy tömeg. -m magam misztikus. képzelt dolog. eljár. megkapó. jól hangzó. mozog. must kölcsönös. nyílás. misztérium. m ködés. naív . mozgató szerkezet. élénkség. lép (sakkban) mozgatott lendület. többszörös anyu. kotta. rábír. zenei dohosság. zenés. mozgalom. elköltözik.

jelöl. ízléses. csekély. hírnév. összeszorul. bennszülött. jó. sz r nélküli. név szerint. fedetlen. húsz frankos arany. üres. sarokba szorít. smucig. tudniillik. pucér. Napóleon beszámoló. elnevez. falnak szorít. fukar. beszorít. kiszolgáltatott. nevez nevezett azaz. sz kmarkú. korlátozott. közelben lev . természett l fogva fajta. tengerészkék pontos. alapos. közel. összehúz nemzet nemzeti. természeti. mellett. lomb nélküli. nap (kártyajáték). elfogult. nagy név. ajánl. híres ember. kis híján. nevezetesen. mozgásban akadályoz. mégpedig. nagy formájú er s szivar. toll nélküli. vele született természeténél fogva. sz kül. formás. közel fekv . -utánzat. szoros. megnevez. kisebbít. flotta. megsz kül. majdnem nem kevert. slakó el jegyzés nélküli hangjegy. közelr l érint . sz k. meztelen elnevezés. sajátosság. name named namely names napoleon narrative narrow nation national nationalism nationalist native natural naturally nature naval navy near nearby nearest nearly neat . megkeskenyedik. m -. francia krémes. feloldójel. csökkent. besz kít. természet tengerészeti (hadi)flotta. elkeskenyedik. már-már. hajóraj. pontos. vkihez közel álló. korlátoz. dísztelen. természet-. hülye. jelleg. zsugori. közvetlen közel. kopár. védtelen. közelít. megközelít közeli. nem er ltetett. felhigítatlan. keskenyít. növényzet nélküli. félkegyelm . haditengerészet. min ség. kedves. vagyis nevek er s szivar. szomszédos legközelebbi csaknem. nyers. országos nacionalizmus nacionalista belföldi. h . hajszálon múló. meg nem m velt. csinos. megállapít. vékonyít. nem szigetelt. meghitt. közel lev . természetesen. sz k látókör . szigeteletlen. megfosztott. lelassul. fösvény. fegyvertelen. már majdnem. majdnem. feloldott hangjegy. természetes. puszta. közeledik. keskeny. sötétkék. megsz kít. ugyanis. intim. kis híja. zsugorít. megjelöl. bizalmas.naked leplezetlen. közelr l. javasol. csaknem. korlátolt. levélzet nélküli. megszorít. név. rideg. hajóhad. közeli. magával hozott. kinevez. -szer . nem jut el re. korlátok közé szorít. mezítelen. matrózkék. elbeszélés. elbeszél figyelmes. kicsinyes. jól végzett. fogyaszt. kit z. közel. összesz kül. csupasz. nagy jószág. sz kít. nevet ad. sz kebb körre szorít.

bátorság. forgalomba hoz. hálót csomóz. leszavazás. hálóval fog necessary necessity neck need needed needs negative neglect negligence negotiate negotiation neighbour neighbouring neither nerve nervous nest neighbourhood környék. takaros necessarily biztosan. közömbösség. elem negatív lemeze. tagadó. tisztán keres. hálót feszít ki. baj. szükségképpen. nemleges tulajdonság. nemtör dömség átjut. szükség. választékos. legy z. ínség. semlegesít. figyelmen kívül hagy. szüksége van. szomszédok. szükségletek bebizonyítja az ellenkez jét. szegénység. szükségszer életszükségleti cikk. kell. bezsebel. negatívum. elkerülhetetlen. feltétlenül. lenézés. negatív szám elhagyatottság. matrica. tagadólagos. elhanyagolás. jó alakú. szomszédos egyik sem. gondatlanság. nélkülözhetetlen. se. tengerszoros igényel. negatív. elutasítás. szomszéd. ideg. életszükségletek. behálóz. tagadószó. ideg-. kikerülhetetlen. szegénység. madárfészket kiszed. izmos búvóhely. elutasító. sz kölködés. szükséges. nettó. negatív kép. hanyagság. mínuszjel. nyomor. er . szomszédja vminek. nettó. szükséglet kellett igények. leszavaz. törvényszer . kellék. szükséglet. negatív mennyiség. megtárgyal. kényszer . ínség. életszükséglet. tisztán nyer. tartásdíj. egyik sem a kett közül. hálót készít. tagad. filézik. hálóval befed. szükségképpen. társaság hálóba dob. sem bátorít. szükségleti cikk. szerencsés. szükségszer en. vétó. elutasít. tisztán bevesz. tiszta hasznot hajt. költségek. nélkülözés. er sít. sikerült. elegáns. kelepce. tiszta hasznot jövedelmez. szükségesség. szarvasmarha. erezet. fészek. letelepedik. tiszt. elhanyagol. nem vesz figyelembe gondatlanság. megtagadás. súlyos helyzet. ügyes. negativ. elkerülhetetlenül. meghitt otthon. szomszédság net . negatív tulajdonság. smárol. elengedhetetlen. találó. vakmer ség er s. kényszer ség. szomszédos vmivel közeli. oldal. hálót köt. forgalmaz. szellemes. fészkel. elad. hanyagság. szükséglet csókolódzik. tárgyal tárgyalás felebarát. magabiztosság. szükséges dolog. ín. sereg. sz kösség.arányos. halászik. talpraesett. tiszta hasznot húz. tiszta. banda. hálóból készít. nemleges. szükségszer ség. hálóval borít. tagadás. ingnyak. hálóba rúg.és hátgyapjú. hálóba küld. negatív film. megbeszél. meleg otthon. ellentett. megcáfol. nehéz helyzet. tanya. megkövetel. fészket rak. szükséges. határos vmivel. háló. nyak. elmaradhatatlanul. legszükségesebbek. hálóba üt. negatív lenyomat. magától értet d en. elhanyagoltság. rendes. csapda. megkíván. egyezkedik. szükség. rejtekhely. ideges. természetesen költség. múlhatatlanul. árnyékszék. gallér. hálóba kerít.

semmiképpen. névre vonatkozó egy sem. közvetlenül mellette. újonnan. természetszer . letartóztat. érzékeny. nemmel szavazók. begy jt. kedves. csorba. barátságos. vájat. becsap. helyes. bemetsz. mer leges. rovátka. mindamelett. nemleges szavazatok. normál. igényes. következ levél. találatot ér el. vesz éj. nagy senki. nemrég. sohasem annak ellenére. miki. normatíva közönséges. kapitányság. név szerinti. er nlét. elnevezésre vonatkozó. sitkó. szabályszer . felt nés tárgya. éjszaka. lerövidít. új frissen. szabatos. éjjel. semmiféle. senki annak ellenére. szép. nyer dobás. helyesen megfejt. jelentéktelen. felt nés. mindamellett. legutóbb. azután. rendes. nem nélküli. pontos. szabványos nick night nine nineteenth no nobody noise nominal none nonetheless nor norm normal . kellemes. névszói. legközelebbi apró. azonban. most. elvesz. névleges. kilences szám tizenkilencedik egyáltalán nem. soha. kicsorbulás. semmilyen. közvetlenül utána. ellop. szajrézás. válogatós kitalál. rovás. semmit sem. szomszéd. állapot. megfújás. egyik sem. név-. mer leges vonal. lop. kilenc múzsa. nem. rovátkol. névhez tartozó. lárma.Netherlands network networks neutral never nevertheless new newly news newspaper next nice Hollandia hálózat hálózatok homályos. elcsíp. újból. bemetszés. aranyos. horony. szabályos. jard. fiktív. este baseballcsapat. semleges. börtön. egyáltalán nem. h vös. jó. lefülel. bevágás. normális. rszoba. semmilyen. megkarcol. dutyi. közvetlen mellette fekv . nyakon csíp. legközelebb álló személy. éjjeli. csinos. karcolás. nóna. szomszédos. semmi. mindazonáltal sem norma. minap. finom. hírek újság következ . lopás. újra hír. mindazonáltal modern. meghatározhatatlan. semmi. visszautasítás jelentéktelen ember. zaj csekély. kényes. közömbös. siti. tagadás. éjszakai. semleges ország egyáltalában nem. nominális. csórás. csekély. felmar. elfog. senki. következ szám. kondi. pártatlan. megfúj. kilenc. senkiházi elhíresztel.

fúvóka. háborgatás. nulla. adóslevél. bankjegy. kiszaglász. kiugró. újfajta. akkor. kellemetlen ember. semmiség. szándék. fogalom. közlemény. bejelentés. kedv. jelen pillanat. hajlandóság. megemlít. figyelemre méltat. alkalmatlanság. sehova atom-. szaglás. figyelem. hatósági értesítés. orrán keresztül beszél. vélemény rövidáru hírhedt. semmit felmondás. jelentéktelen dolog. megjegyzés. tudomás. mag-. jelentéktelen esemény. normann. megszagol. tudomásul vesz jegyzetfüzet. orr-rész. cs r. jelenleg manapság. semmi. kifürkész. kellemetlenség. zamat. kötelezvény. jelen. szimat nem figyelemre méltó. nevezetes. kár. megjegyez. neves jegyzetek egyáltalán nem. ugyanakkor. regény. figyelem. jegyzetekkel ellát. angliai román stílus.híres. rövid újságcikk. notesz híres. figyelembe vesz. szokatlan.normally Norman north northern Norway nose not notable note notebook noted notes nothing normálisan angliai román építészet. újszer November hát. jelent s rövid levél. kiszögellés. mostanában sehol. orr. hatósági felszólítás. pedig. normannfranci nyelv észak északi Norvégia ékorr. észrevesz. értesítés. jegyzet. széljegyzet. jegyzék. hangjegy. kiönt cs . kivalo. közismert novella. felszólítás. rend rspicli. szerkezeti kiugrás. illat. megfigyel. sziklafok. notice noticed notion notions notorious novel November now nowadays nowhere nuclear nuisance . megjegyez. megfigyel. feljegyzés. azonnal. alkalmatlankodó személy. most hogy. tudomásul vesz. nyomoz. nemsokára azután. kiírás észrevette elképzelés. semmit sem. normandiai. figyelmeztetés. kellemetlenked személy. jelentéktelen személy. eszme. néhány sor. most. hangnem. fürkész. szagol. kényelmetlenség. orrával nyom. orrával dörzsöl. szaglász. nukleáris ellenszenves ember. észlel. nemsokára. toldat. tapasztal. orrával érint. porlasztó. hang. zéró. feljegyez. kiönt . értesít . magyarázat.

táplál. társaság. nevetséges ember. felfedez. megjegyzés észrevételek. tiltakozik. megtartó elér. zavarás. megfigyel. szám. vacak. célpont. hozzájut. ember. gondoz csecsem szoba. kifogásol. ruci. fennáll. megkap elnyert nyilvánvaló nyilvánvaló(an). nyilvánvalóan Magyar . házszám. ruha. gyermekszoba. kap. fellépés. tapasztalatok észlel. akadály. beteget ápol. egyén. megtart betartó. jelentéktelen. személy. tapasztal. numerus. észrevesz. tárgy. figyel . tapasztalat. szándék cél. felnevel. cél. szoptat. tartozás bizonytalan. fazon. mózes negyedik könyve. szerkó. kötelesség. szerz dés. gyermekgondozó. elfed. elfogulatlan. létszám. halkeltet . tárgyilagos objektumok. elnyer. besorol. betart. sérelem fonalszám. elhomályosít. sorszám. megállapítások. alak. óvást emel. csinos n . dajkamese. célkit zés. vers nagyszámú. terhes ember. szánalomra méltó ember. számlál. észrevétel.ny g. m sorszám. kötelezettség. homályos. csinos lány. el adás. cucc. ápolón . sokan. faiskola. számok könyve. számok. taktus. tárgyak adóslevél. kiválasztott. kétes hír . lekötelezettség. dolog. csoport. tárgyi. ismeretlen. megfigyelés. becéz. valami. egy mennyiséget kitesz. kiválasztott személy. megfigyel . szerelés. ütem. megszámlál költemény. számos dajka. ellenez. beteget gondoz. zavaros észlelés. izé. megjegyzést tesz. figyel. tárgy (modul). marihuánás cigaretta. gyámolás. sokaság. n vér. megünnepel. jó csaj. dajkál. érlel magában. számoz. érvényben van. csemeteiskola. sötét. ápoló. nevetséges dolog. tárgyi(lagos). nevel hely. feladat. jó b r. kötvény. ziccersorozat. megjegyez. m kertészet number numbers numerous nurse nursery O Angol o object objective objects obligation obscure observation observations observe observer obtain obtained obvious obviously o dolog. bizgenty . sok. észrevételt tesz. ápol. megszámoz. objektív. karjaiban tart. megszámol. csemetekert. tompa. lekötelezés. szopik.

v. egyes. messze.occasion occasional occasionally occasions occupation occupational occupied occur occurred occurrence occurs ocean October odd el idéz. alkalmi. párját vesztett. lezárva. gyakran. megkísérel. alkalmat ad. furcsa. támadás. esetenkénti. sérelem. nem használatos. megszállás. hivatalos. szabad. eset. ajánl. felemás. messzi. el ny. különc. túlsúly -ból. el fordulás. foglalkozás. fél pár. betöltés (üresedésé). szerepel megtörtént bekövetkezés. iroda katonatiszt. megkülönböztetettség. kínál. alap. eset. sokszor. okkupáció. utód gyakorta. tisztvisel hivatalosan ivadék. sértés. v. ajánlat. szokatlan. felbukkan. nem egyszer. adódik. létrehoz. félre. le. valószín ség. elfoglalás. elzárva. hivatás. szám feletti. hivatalnok. megpróbál. távol b n. közhivatalnok. esemény. visszamaradt. alkalom. kínálkozik. vezényel hatósági. nyújt ajándék. kínálat. el. helyzet. ok alkalmi. hatósági közeg. nem elfoglalt. távoli. valamivel több mint. birtokbavétel. leszármazott. kibérlés. különbség. páratlan szám egyenl tlenség. több ízben. felkínál. sarjadék. kivált. páratlan. okoz. el fordul. sajátságos. két ünnep egybeesése. megtörténik. páratlan szám. munka foglelkozási foglalt akad. bármilyen. eshet ség. megesik.minek a kikapcsolva. kedvez körülmény. megtámadás. s r n. nem szokásos. bármelyik. ki. bekövetkezik. vétek felajánl. véletlen alkalmilag elfoglaltság. köztisztvisel . elfoglaltság. nyújt hivatal. esély. merészel. megtörténés megtörténik óceán Október mellékes. egyenl tlen. nem páros. szertelen. tisztvisel . mesterség. különös. véletlen. okot kiváltó alkalom. egyedülálló. tisztekkel ellát. többször odds of off offence offer offering offers office officer official officially offspring often .kinek a. felajánlás adakozás. véletlen esemény. birtoklás. fels bbrend ség. foglalkozás birtokbavevés. tiszt.

els hívás. hadm veleti. ezer fontos egység. k olaj. hogy. feslés. üzemel. rögtön azután. nyitott nyitott kivirágzás. be. feléje. egyesített. -hez. derülés. kezdet. értesülés. kihajtás. -re. bezsíroz. tovább kinyit. kidugaszolás. rés. hatással van. nyílás. megolajoz. kilátás. harcképes. ó. megnyitó nyíltan megnyit daljáték. sima duma. felbontás. irányít. m ködtet. üzemeltetés bevethet . egyedüli. felavató. egyazon. véghezvisz. valamin. lyuk. eleje vminek. vezet. el idéz. -ra. egység. feltárás. operál. zenedráma érvényes. nyitható. bejárat. hat. hézag. -hoz. kezel m ködnek operációs m tét. tisztás. régi. ember. öreg. valaki egyesek azonban. közben. kedvez alkalom. befolyásol. hír. bekapcsolva. be(kapcsolva). érvénybe lép. csak éppen. -nál. -n. m ködési. vízhatlan vászon. üzemben tart. -ra. felé. kezdeti. megkezdés. olajoz olajvállalati részvények id s. nyit. kivéve hogy felé. iránta egyszer az ember. bevezetés. operációs. -en. opera. ugyanaz. -én. kikapcsolás. vízhatlan ruhaanyag. egy. -on. vén öregebb legöregebb olimpiai -án. tisztulás. -nél. járat.oil oils old older oldest Olympic on once one ones only onto onwards open opened ken. -r l. hatályos. kinyitható. okoz. megüresedett állás. -ról. -re el re. nyitás. kinyitva. alkalmazást nyer. pontosan akkor. megnyitás. üzemeltetési m veletek opening openly opens opera operate operates operating operation operational operations . m veleti. kezdete vminek. egyik. egyetlen. érvényesülési lehet ség. zsíroz. vmi mellett. csupán. kinyitás. vízhatlan ruhanem . kenetes beszéd. azonos. megszakítás. m velet. információ. operatív. olaj. nyílik. csak. megoperál. felfedés. vminek eredményeképpen. egyetlen. -höz. operáció. -ön. tovább. m ködik. üresedés.

átlagos.operator opinion opponent opportunity opposed opposite opposition optical optimal optimism optimistic option optional options or oral orange orchestra order ordered orders ordinary organ organic organisation organised organization organized orientation gépkezel . el tt. érzékszerv. zsöllye osztály. határozat. rendelés. rendel. parancsol. eligazodás. összefügg . miel tt. igazgat. nem kötelez . szervezeti . rang. szervesen összefügg . szóbeli. irány. elrendez. utalvány rendezett el írás általános. társadalmi osztály. kezel . megrendel. menü. rituálé. opció. optimum der látás der látó el vételi jog. szerv egységes. vezényel. szemben lev ellenállás. vélemény ellenfél alkalmas id . sebész. szabály. ellentétes. közönséges. szemoptimális. lovagrend. orgánum. szervezett. telefonkezel . szabadon választható. tájékozódás. operátor. kelet felé fordulás. érdemrend. telefonos. felszentel. szervezet szervezett eligazítás. rend. hírközl szerv. gépvezet . el ír. választás fakultatív. tetsz leges beállítások. alkalom. kedvez alkalom. száji. szóbeli vizsga narancs zenekar. ellenzék. szokásos. utasítás. rendszer. szakvélemény. ellentét. vagy orális. orgona. irányító. parancs. optikai. sorrend. szerves. ellenkezés. m szerész. opciók arany. szervi szervezet szervezett szervezés. politikai irány. tájékoztatás organizational szervezési. gépész. rendes. szerzetesrend. száj-. rendelet. telefonközpontos nézet. hétköznapi. vendégl emberi hang. megparancsol. pappá szentel. rendszeres. megrendelés. feltételek. észlel . látó-. szembenállás látási. szemben. megbízás. elrendel. orientáció. ellenzés. keletelés. rendez. szájhang. lehet ség ellentétes ellenkez . rendjel.

rendkívüli. különös. kibúvás. általános. körvonalaz. vázol kilátás. originális. iskolaköpeny. eredet. egészen. újsütet . végig. sorok kifelejtése a szedésb l. esedékes. célponton túl becsapódó lövedék. kezdeti. forrongás. hagyományos. fel. kint. szerteszéjjel. küls . -ból. hatos ütés (krikettben). selejt. új utakon járó. -b l. selejtes holmi. másféle. kimagasló. másképp. muszáj. eredeti. sajátos. további. között. els rend . kimen teljesítmény. alap-. vminek a külseje hátralékos. kívül. illene. leküzd. folyomány. nevezetes. másképpen. elintézésre váró. vázlat. rendest l eltér . szemléletmód hozam. küls . borító. minden pontján. felül. kihagyás. szabadban történ . mindenütt. eredetiesked . ismételten. át. felesleges általában. furcsa. többlet-. valamib l. mást. ortodox más. legels . kinn. másokat. követelmény házon kívüli. szabadtéri küls áttekintés. származás. kiáradás. kívül. remény. kirak. elmúlt. végs . ki. mindenütt. keresztül. over overall . kint. nagy. eredeti példány. skézirat. furcsa ember. elintézetlen. küls rész. eredeti ember. egyedi. jeles. stípus. széltében. kellene. sök. kifizetetlen. másmilyen. újszer . többiek egyébként. különc. fennálló. küls oldal. önálló. másképpen. hanyatt. másképp. skiadás. rendkívüli eredetileg bevett. egész felületén. kimenet. másként. szavak kifelejtése a szedésb l. átugrik vmin. végig. átfogó. rendezetlen.origin original originally orthodox other others otherwise ought our ours ourselves out outbreak outcome outdoor outer outline outlook output outset outside outstanding eredet. különleges. otthonka. mint. els dleges. kit n szerte. különös ember. hosszú lövés. kimenetel. vége. hátra. kontúr. körvonal. kitörés. legy r. közül. többi mások. eredend . s. fels . szaporítás (kötésben). kiváló. máskülönben erkölcsi kötelezettség. máshogyan. rendkívüli. kötelezettség. óhit . kötelesség. termelési eredmény kezdet kinn. látszat. szembet n . kifelé. munkanélküli. egyéb. teljesítmény. átjut vmin. küls felkelés. kell. ellenkez esetben. kiemelked . másik. valami (a mi) mienk magunk kiüt. külszín. több. külseje vminek. jelent s. felett. különben. munkaköpeny. termelés. egész felszínén. felüli. zendülés eredmény. semmi. kirobbanás. befejez dött. küls felület. célon túl men lövés. legnagyobb. aut. származás si. másikat. vége. túl. másformán.

ha megengedik. el z éjjel. csomag. elismer. poroszkálás. kínoz. kilép. lassan halad. gyötör. menetsebesség. kisinas. járás. éjszakai. lesújtó. tömít. csomag. nyugalmas. meggondolt lépésekkel megy. elsöpr . kín. lassan megy. iram. nagy léptekkel ró vmit. becsomagol. éjszaka folyamán történ . csomagol csomagok. saját. tengeren túli áttekintés beismer. cimborálnak. kerestet vkit. nyomasztó. batyu. hirtelen. kellemetlenség. lépés. tömeg. külföldön. zsúfol. dobozol. összever dnek. poroszkál. szoknyafogó t . fájdalmat okoz. tulajdon(jog). iramot diktál. festi magát. festék. lépésben megy. összecs dülnek. lépked. nevét kiáltva keres vkit.összefoglaló. szenvedés fájdalmas fáradozás. büntetés. megtöm. lapszámmal ellát. sebesség. beecsetel. tengeren túl. csomó. lap. teletöm. csomagol. becsomagol. járásmód. poggyász. leveg b l irányít békés. szülési fájdalmak befest. csendes. gyorsaság. megsemmisít . borogatás. tulajdonul bír tulajdonos tulajdon. teljes overcome overnight overseas overview own owner ownership Oxford oxygen legy z éjszaka folyamán. tempót diktál. ütemre menetel. máról holnapra. tömörödik. egyenruhás kifutófiú. gyötrelem. fenyítés. bepakol. külföldi. fájdalom. lapszámoz. Csendes-óceán konzervál. vajúdás. festékkel bevon. igyekezet. csomagol apródként szolgál. lelép. tulajdonjog Oxford. kimért lépésekkel megy. el z este. pakli. fenyíték. (lap)oldal. doboz. összeáll. reggelig külföld(i). ecsetel. betördel. jégtorlasz. bosszúság. vki engedelmével. bevall. apród. egész éjjel. pace Pacific pack package packages page pages paid pain painful pains paint . fest. Oxford inganyag oxigén overwhelming ellenállhatatlan. összeválogat. bemázol. szoknyafelköt zsinór. fáradság. összegy jt. meger ltetés. tulajdon. rettenetes P Angol Magyar lépésben halad. fájás. falka. halom (program)csomag. összepakol. szállodai kisinas. paginál. összeszed. málha. rakás. oldal lapok fizetett fáj. szoknyafogó csat.

házaspár. halványít. körülhatárolt hely. burkol. szakasz. kifakít. hídmez . elfehéredik. vminek a párja. fakó. vmivel párhuzamos paraméterek pale Palestine Palestinian panel panic paper par paragraph parallel parameters . cövek. hegyes léc. papír. mázol painter painting pair pairs Pakistan palace fest . luxusszálló. színét veszti. palota. párhuzamos vmivel. pánik. deszkakerítés. felfordulást okoz. határ. páni félelembe ejt dolgozat. kerítés. bevet deszka. fest m vész. párja vminek. rületbe hoz. faburkolattal ellát. fényét veszti. püspöki rezidencia fényét veszi. léggömbburok-mez . kapcsolótábla-mez . esküdtek lajstroma. kiköt kötél. vminek megfelel. újság cikkely. faburkolat. fejvesztettséget okoz. szobafest . fejvesztetten kapkod. elveszti a lélekjelenlétét. vmivel megegyezik. sápadt. sávdísz. napi hírek rovata bekezdés. páni félelembe esik. megfest. párhuzamos vonal. fakul. jelz szövetsáv. kifest. hátrész. szigetel lemez. köles. vakrémület. párhuzam. fatábla. esküdtszék. tomboló sikert arat. fejetlenség. kugár. vontatókötél festés. szárnyburkolatmez . paragrafus. pelyvapikkely. tábla. fanyereg. mez kre oszt. lefest. egyenérték. kifakul. falmez . terület. sápaszt. pánikba ejt. elhalványít. palánk. vasalódeszka. színét veszi. elsápaszt. bekezdés. kis újságcikk. névérték. padlómez . pari árfolyam. faborítás. párhuzamos. halovány. szélességi kör. halvány. hatáskör. kép egy pár. orvosok körzeti jegyzéke. z rzavart okoz. árfolyam. elsápad Palesztina Palesztinai kiemelt szedési mez . hasonló. királyi rezidencia. vádlott. esküdtek névjegyzéke. melegágy-tábla. színtelen. egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban. m szerfal. ablaktábla. léckerítés. kifesti magát. királyi palota. egyenrangúság. elveszti a fejét. panel. párhuzamba állít. riadalom. munkaközösség. fejetlen kapkodás. megegyezik vmivel. dúsított érchalom. megfakít. fakít. pánikba esik. pár. ajtótábla. vádlottak. megszédít. bekerített hely. esküdtnévsor. érseki rezidencia. táblákra oszt. fórum. nyereglap. hasonlóság. rémüldözik. pari. cölöp. fogat.festmény témájául szolgál. mázoló. leír. mennyezetmez . elhalványodik. kerítésmez . könyvtábla-mez . egybevet. bordaköz. hosszúkás alakú fénykép. karó. szavakkal ecsetel. kirúzsoz. el kel mozi. paragrafus megfelel vminek. jel. bizottság. puma. szerelékfal. egyenl ség. fejtési mez fejvesztettség. m szertábla. z rzavar. párosít kettes Pakisztán fény z en berendezett tágas szórakozóhely. párosával összerak. keretmez . megfelel . festmény. páni. megfakul. átlag. új bekezdés. nyeregpárna. palánkkerítés.

részlet-. parkosít. táncpartner. megy. katonai anyagraktár. részt vesz. füstjárat. alkatrész. igazolvány. párt. társaság. szerz d fél. fogas. fél. továbbhalad. forrás. részes keresztülmegy. kézmozdulat. pofa. részlet. parkolóhely. község. megtörténik. cs . túlhalad. kötelesség. rész. helyenkénti. tudomásul szolgál parliamentary országgy lési. kettéoszt. menetjegy. parciális. múlik. elfogad. társulás adottság. elmúlik. pontos. közrem ködik. feloszlik. részbeli. eltelik. elvonultat. cinkostárs. elmegy. vezeték. rész-. nem vesz észre. szólam. részek. passzol. egyén. részben. parkol. táj elfogult. elválaszt. elkönyvel. egyéni. részes. parlament alkotórész. eltölt. hegyszoros. levizsgázás. átadás. átfutás. engedély. elhelyez. kapcsolat áthaladt. üzlettárs kereskedelmi társaság. felbomlik. részvétel. m veletelem. szakasz. füzet. átsiklik vmin. összejövetel. gyülekezet. szétválaszt. ok. átad. el z. zsúr. kiváltképpen. csoport. szül atyai. pasas. elmegy. passzolás. társul. tájék. meghalad. megszavaz. partnerként szerepel. folyosó. plébánia dísztér. vadaskert. szerep. történik. átmegy (vizsgán). részvétel particular particularly partly partner partnership parts party pass passage passages passed . kötetrész. továbbad. park. határozatba megy. apa. különös. illet . elfogadtat. átkelés. út emberi érintkezés. országrész. elléptet. részesség. körülkerít. csapat. osztott. oldal. megel z. tölt. különösen részben partner. hengerüreg. s. átjáró. képesség. b nrészes. sikeres letétel (vizsgáé). meghal. különítmény. felülmúl. választék (hajban). rész. brigád. túljut. vidék. szétválik. részleges. parlamenti part partial partially participate participation részesedés. tag. telephely országgy lés. m velet. darabol. párt. szül i szül k Párizs egyházközség. szerves alkatrész. részrehajló részben hozzájárul. átereszt . kaliber. elt nik. áthaladás. áthalad. alak. telik átutazás.parent parental parents Paris parish park parliament alapító. anya. bet zés. parlamentáris. dolog. társas viszony. lerak. részletes. töredék. buli. feladat. eredet. utazás. résztvesz bizonyos. részbeni. szoros. kitétel. darab. elbúcsúzik. vendégség. parókia. halad. részleges. szóbanforgó személy. ügyfél. kezdet. áthaladás. kútf . el fordul. parti. szokatlan f leg. elválik. elhalad. folyamat. társ. tehetség osztag. hágó. különleges. bevezet.

szerelmi hév. sablon. toll. el vmi mellett. töltés. séma fizet. karám. rajztoll. gömböcske. darabka. passió. múlt. pálya. szenved alak. szenved . állandó vev . szenvedély. járóka. elt nés. karámba terel. patrónus. passzív. csendes. páciens. motívum. védnökség. tollforgató. fizetés. megpaskol. kerékpárút. múlás düh. kátrányoz. tet fok. rálegyintés. sajátos. elmen . gyengéd ütés. vereget. egyéni. fizetség. jézus kínszenvedése. kerti ösvény. n stény hattyú. tétlen el. ír. facip . pártfogó. fizetés. kell pillanatban. türelmes állandó kuncsaft. kell id ben jöv . kiegyenlít. megvereget. törvénybe ütköz pat path patience patient patron patronage patten pattern pay payable paying payment peace peaceful peak peasant peculiar pen penal . bezár. bezsúfol. rész. akolba terel. vminek a hegye földm ves. versenypálya türelem beteg. kuncsaft. rekesz. veregetés gyalogút. különös. futólagos. nagyon. rizetes cella. ólba zár. szemellenz . halk lépés. furcsa. mellette el. pártfogás. viszonoz fizethet fizet bér. jellegzetes. bekerít. tiszteletdíj béke békés. után. vev kör alap. különleges. út(vonal). indulat. szenvedés passivum. túl alkalmas pillanatban. hegye vminek. simogat. elvonulás. klumpa. mellett. járda. el élet. sitt. elmúlt. író büntetend . talapzat. lapogatás. kell alkalommal jöv . tömb. akol. megír. akolba zár. kegyuraság. igen. régi. paraszt egyházközség. kisállat. sajátságos. ösvény. megtérít. dühkitörés. sajátszer . múlt id . passzió. rekesz. kell id ben jött. maximum. összeterel. madártoll. talp minta. futó. épp jókor. templom. orom. halál. írás. fizetség. börtön. példa. kifizet dik. bér. út. kapóra. ütögetés. elmúlás. nyugodt csúcs. saját. útvonal. írótoll. ketrecbe zár. speciális. jellemz . tulajdon ól. történelem. illetmény. fölényeskedés. elhaladás. írásba foglal. lapicka. büntethet . vmin túl. csúcsérték. tollhegy. büntet . legyintés. megcirógat. gát. kifizet. kín. ketrec. gyenge ütés. falapát. fogalmaz.passenger passing passion passive past utas arra men . védnök állandó vev kör. szerelmi hevület. siti. szenvedélyes szerelem. gyalogjáró. ültetvény. kell alkalommal jött. karámba zár. szerelem.

maradandóan. állhatatos. véglegesen personalities személyeskedés personality personally . ceruzával rajzol. folyamatos. hibátlan. tökéletes. folytatódó. észlelés. kor. teljesít képesség. elvégzés. tartósan. ismétl d . id köz. ma. el ad. permanensen. család.penalty pencil pension people peoples per percentage perception perfect perfectly perform bírság. korszak. ceruzával jelöl. tökéletesen eljátszik. szerepl . ceruzával lerajzol. alkalmazottak. végrehajtás performed perhaps period periods permanent permission permit permitted persistent person personal végrehajtott esetleg. ceruzával ír. periódus. maradó. emberek. pont (írásjel). tartó. keringési id . népesség. rudacska panzió. örök. fázis. penzió. ceruzával megjelöl. személyiség ami engem illet. lakosság. szak. személyesked . személyi. szívós. kialakítás. maradandó. teljes. hátrány. ismétl d id köz. személy. id . benépesít. büntet . részünkr l. folyamatosan. személyesen permanently állandóan. teljesítmény. tartós egyén. óra menstruáció állandó. teljesítés. játék. talán lezajlási id . engedély. bevégez. felfogás befejez. ceruzával felvázol. kifogástalan. performance m ködési adatok. permanens. valaki egyéni. büntetés. tanítási óra. kötbér. véghezvisz. engedélyez. kitartó. hozzájárulás enged. nyugdíjban részesít vkit alárendeltek. ember. el adás. tizenegyes beír a fogadókönyvbe. szerepel. megtesz. magán-. engedélyt ad vmire. individuális. végrehajt megtétel. kész. köznép. ecsetel. észrevétel. id szak. megenged engedélyezett állandó. m ködés. személyes. játszik. elvégez. ember. stíl-. ceruzával leskiccel. munkások. vminek révén százalék érzékelés. eljátszás. min ség. ciklus. szakasz. mondat. visszatér id köz. személyi hírek egyéniség. körmondat. ceruza. jelenkor. pont. kis ecset. engedély. véghezvitel. saját. személy-. rokonok népek -ként. kimagasló személyiség. részemr l. tartam. teljesít. id tartam. korabeli. hibapont. nép. személy szerint. tökéletesít teljesen. pénzbüntetés. tartós beleegyezés. személyi hír. történelmi. személy. nyugdíj.

petíció. kiválasztott. mondás. rábeszél. hívás. kérés benzin egymásutánját meghatározza vminek. fázisokra bont. legjava vminek. könyörög. fok. perspektíva. Péter esedezés. válogatott. nyelvi fordulat. bölcs. bölcsészeti. eleje vminek. természeti. szúr. könyörgés. csúcsos. id pont. üres szavak. fázis. folyamodványt benyújt. mondat. kér. gondosan kiválaszt. csákány. felirat. fázisokra oszt. gyógyhatású. kipiszkál. feliratot intéz. leszedett. kérvényt benyújt. fohász. tép. telefon. kuki. orvoslásra szoruló. kérve kér. állapot. természettani. kiválaszt. filozófusi. kép phenomenon jelenség philosophical philosophy phone photo photograph photographer fényképész photographic fényképez photography fényképészet phrase phrases physical physically physics piano pick állandósult szókapcsolat. kifejez. páncélszerkény. folyamodvány. szakaszait meghatározza vminek. piano. kecses.personnel perspective persuade persuaded peter petition petrol phase phenomena alkalmazottak. kikeres. fotó. fizikailag. kopaszt hegyes vég . felterjesztést intéz. testi fizikai szempontból. kiválogatás. felterjesztés. csipked. színe-virága vminek. szed. személyzet kilátás. picked . szemelt. periódus. látvány. zongora kiszemel. beadvány. díszes. kiszemelt. ima. kérelmez. esdekel. kép fénykép. hímvessz . fázaisait meghatároza vminek. frázis. invalidus. piszkál. gyógyító. kereset. szedeget. távlat. szedett. fázisba hoz. kitétel. szólam. sorrendjét megállapítja vminek jelenség bölcs nyugalmú. mérsékelt. hegyes. szakasz. kérvény. vminek a színe-virága. letép. kérelem. rávesz rábeszélt fütyi. józan. váj. filozófiai. csipeget. kiválogatott. mozzanat. testileg fizika halkan. szavakba foglal. telefonál fénykép. üres szólam frázis fizikai. mackó. szólás. leszed. mélyen szántó. fogpiszkáló. kiszed. filozófikus. gondosan megválogat. mélyen járó bölcsészet felhív (telefonon). bölcseleti. higgadt. java vminek. természettanilag. távlati meggy z. megadó. vminek a java. eszeget.

bábu (társasjátékban). kormányoz. tekercs. rí. szegf . rózsás elvezet. hajósíppal összehív. hajít. kormányos. sorhely. vaker. megtold. hányódás. csúcs. vezet . k vel bélel. cs vezetékkel ellát. ábrázol. állóhely. tér. bekátrányoz. lakás. hivatali tisztség. ércválasztás. nem teljesen kiégett tégla. elárusítóhely. tilinkózik. feltörés. csetri. dudál. helység. dudán eljátszik. passzus. lejt södik állás. gyapjúszövet felületi tisztítása. helyiség. dalol (madár). beszurkoz. pilóta borsos (történet). csákányozás. munkahely. furulyán eljátszik. révkalauz. osztóköz. fürge cselle. sorrendiség. kísérleti. csövön át továbbít. pénzdarab. sipító hangon beszél stand. elfurulyáz. rózsaszín . kinyitás. kitétel. megfoltoz. sivít. film. ház lerakott helyez picking picture pictures piece pilot pink pipe pitch place placed places . tisztség. leír. megtisztítás. ereszkedik. helyez. sípjelzést ad. tet pont. gümölcsszedés. étterem.színe-java vminek. szöveghely. kereskedelmi piac. vezet. mérsékelten baloldali. fuvolázó hangon beszél. sípot fúj. legjobb a maga nemében. eszközöl. bukdácsolás. kép. sír. zsinórral beszeg. rész. m tárgy. kis vitrolás keskeny tattal. próba-. helyezés. hajítás. tesz. lejt sség. sorrend. esik. szüretelés ábra. tiszt. vetülékfonal beverése. hivatali beosztás. csúcspont. mértani hely. állít. csipkedés. dugványoz. meghatároz. koaxiális kábelen továbbít. színdarab. fütyörész. földbe szúr. áramellen rz jelz lámpa. hozzátold. duma. munkadarab. ritka példány. el futó mozdony. ércválogatás. fújja a dudát. vetülékfonal átdobása. szurok. felad. irányít. válogatás. vetülékvonal bevetése. fogosztás. földbe ver. kiválasztás. veres frakk. vég (szövet). vezérl csap. terület. megválogatás. cs . szüret. vendégl . guvríroz. bölényhárító. kiválogatás. fiatal lazac. felállít. város. ügykör. helyérték. lefest. rókavadász. lejt. dob. baloldal felé kacsintgató. érzékeltet. pipa. foltoz. szöveg. sípjelzéssel összehív. kissé balos. cs vezetéken továbbít. takaros ércszemelés. ül hely. jelz lámpa. zsinórral paszpoloz. borzasítás. cs vezetéken átszivattyúz. kövez. eltilinkóz. alkatrész. halandzsa. liheg. cs szer en vasal. el re bukik. otthon. alácsövez. pikáns (történet). hivatás. osztályozás. zsinórral szegélyez. sipít. felüt. fuvolahangon eldalol. hangmagasság. vetél átdobása. bogáncsolás. uzsonnázóhely. szedés. sípjelet ad. magaslat. pálya javítását ellen rz mozdony. teríték. zenedarab. csipegetés. kalauz. hajlásszög. sípon eljátszik. tilinkón eljátszik. felismer. bódé. rózsaszín. tévékép mozi darab. rábíz. lejtés. alapterület. tet hajlás. hangot vmihez mér. toldoz kalauzol. hely. tet fok. kompozíció. furulyázik. kicsipkedés. ellen rz mozdony. rendez. alkalmaz. sípol. útmutató. térség. d lés. nyaraló. táborozik. elhelyez. rang. pont. dobás. villa. kihelyez. árucikk. megillet hely. fütyül.

gépállomány. el re kif zött svindli. lapály. lógás. egyszer . hazárdjáték. közérthet . egyenletes. klisé. begipszel. alföld. akkulemez. m fogsor tartólemeze. fennsík. aranyoz. peron. nyíltan. játékosan mozog. politikai program. versenydíj. begipszez. odatapaszt. tervrajzot készít. letelepít. ereszke. róna. padozat. alakít. gyár. vasúti kocsi peronja. lap. csúnya. tapasz. lapít. vasúti kocsi platformja. nyomólemez. plasztikai ezüstöz. boglárfa. egyenletes felület . megtervez. m anyag. tábla. sima felperes. szintén. gipszel. termés. padlóemelvény. beépített ügynök. növény. szónoklatok. fed. eszmei sík. síklap. játszódik. laposít. sík. fényképez lemez. elhalmoz. alapelvek. platánfa. lövegtalpazat. színm . elgondolás. játéka van. síkfelület. egészlapos ábra. platform. néz nek álcázott színész. odaragaszt. vasal. agyonrak. tisztán látható. szállítóvágat. svindli. kifáraszt. kotyog. tiszta. síkbeli. lemez. vakolat. fáraszt. berendezés. darab. alaprajzot készít. túlhalmoz. siklórepüléssel száll bolygó el re megrendezett. nemesfémmel bevon. bánik vkivel. detektív. eszmei sík. közönséges. vastagon beborít alakítható. nem csinos. sértett ábra. holtjáték. jóvátesz. világos. nemesfémmel befuttat. kétdimenziós. letapaszt. színvonal. fémétkészlet. vázol gyalul. csemete. nyomódúc. titkosrend r feljavít (talajt). kotyogás. kihív (kártyát). mintázatlan. nyílt. tervrajz. forgat. állomási el tér. rónaság. kezel. terv. egyszín . plató. szabad mozgás. tesz (kártyát). cserje. eljátszik. hangszeren játszik. növekedés. fon. fedélzetpárkány. rend rspicli. tervezett. állás (istállóban). trükk. tapaszt tesz vmire. alaprajz. bemázol. szemmel látható. tisztán hallható. el ad. szórakozás. gyalu. szónoklás. hídpadlózat. szint. galvanizál. lopott jószág. klisíroz. nyilvánvaló. polgári. számtábla. szimpla. formálható. vágány. hordfelület. síkság. plain plaintiff plan plane planet planned planning plant plaster plastic plate platform play . megtervezett. tányér. játék. szinte. képlékeny. kitervelt. elhelyez. emelvény. sz . kupa. betapaszt. vízszintes rész ferde k zetben ráirányít. fedélzet. tisztán kivehet . dobogó. ipari berendezés. vágány peronja. flastromot tesz vmire. préseléssel fényez. üzem. felülnézet. uni. fémlapokkal fed. nívó. szervezett. ültet. el adás. dísztelen. játékmód. leragaszt. repül gép. gyártelep. géppark. ezüstnem . nem szép. palánta. kicsinált dolog. bevakol. dugvány. szabad. tervszer tervezés besúgó. síkidomszer. kártérítést fizet. szárny. sík. terasz. szétlapít rakfelület. kocsiel tér. világosan. színezetlen. telitalp. lemezel. gipszvakolat. sima. félreérthetetlenül. pódium. megrendezett. gipszbe tesz. egyenes. kijátszik. platán. színjáték. felszerelés. érthet en. névtábla. mángorol. gurító. megken. gyáregység. leplezetlen. színdarab. flastrom. tervezet.placing helyezés lapos. eljár. érthet . beken. tervez.

vel s hézagolás. lyukba taszít. külön. kiélezés. varrott csipke. állja a vadat (kutya). fészket készít. összeesküvés. írásjelekkel ellát. mini. hely. hegyezés. örömet okoz. szemhegyezés.szerencsejáték. csattanó. kihézagol. hézagolóhabarcs. kisebb érclencse. fugáz. megelégedett. sok vmib l ábrázol. háromszög (puufjátékban). mutatás. hegy. örül élvezet. ponteredmény. hegyez. szabad mozgása van. kisebbségi sziget. kihézagolás. kürtjel. óhaj. pozitív. kimutat. fészek (szelepé). fészekbe helyez. kif z. miniat r. bekerítés. játszadozik. fali csatlakozó. mozgása van. elt r. kéj. táncol. összeadásjel. oldal. parcella. tervez. gazdagság. elfektet. földfok. gyors váltakozás. érintkez csúcs. nyert labda. zsebre vág. elrejt. elfojt. csúcs. összeesküszik. szó nélkül elt r költemény. tervel. tollhegy. fugázás. fémvég f z . rámutatás. célzás. tréfálkozás player playing pleasant please pleased pleasure plenty plot plus játékos játszás kellemes kérem. kedv. kitervel. mutat. gázzal telt üreg. kiélesítés. vízzel telt üreg. színiel adás. többlet. interpunkció pocket poem poet poetry point pointed pointing . éles. részlet. beirányozás. zsák. hegyfok. több. költészet. bekerített alakulat. és. kötélvég hegyezése. tetszés b ség. er t vesz. megcéloz. hegyes. földnyelv. költ iség ág. vers költ költemények. zsebre tesz. megmutat. hézagkikenés. tartalom hozzáadva. mutatás. zsebébe süllyeszt. szórakozás. játszik. térképez. egység. diakritikus jelek. cselekmény. terv. kihegyezés. m ködik. helyzet-megállapítás. pontérték. lyuk (biliárdasztalon). akadályoz. csomagolózsák. ceruzahegy. kard. lyukba lök. visszatart. szabad játéka van. rátesz (kártyát). mez . eltulajdonít. él. beállítás. viselkedik vkivel. pontozás. költ iesség. legy r. megjátszik. t . cselszövés. tizedespont. poén. zsebébe tesz. központozás. zseb. szerkeszt. dalszöveg-jelölési mód. konnektor. vonás csúcsos. tréfa. munkaszüneteltetés. pontérintkez . lenyel. tömör. örömet szerez. lényeg. telek. zseb-. diakritikus jel. kedvtelés. pont. táska (szem alatt). többlethegyszakadék. félreérthetetlen. játszás. munkahelyr l való távolmaradás. nem mutat. gyönyör. kieszel. tervrajz. jólét. irányít. katlanba szorult alakulat. meg. váltócsúcs. mutogatás. öröm. diakritikus pontok. visszafojt. plusz. kérdés. tollszem. megtart magának. nyílt. katlan. m ködés. szerepel. bezsebel. zsebre rak. eléggé. ék. váltóállítás. tetszik elégedett. pluszjel. jellemvonás. földdarab. diakritikus pont. szól (hangszer). pontszám. gyönyör ség. légzsák.

csapat körmérk zés. szegényesen elcsattan. durran. kitér vágány. hirtelen megy. zászlórúd. karóz. népszer pole police policy polish political politician politics poll pollution polytechnic pond pool pools poor poorly pop pope popular . politikai mesterkedés. m szaki egyetem kis tó. nyél. szavazat. fels árbocsudár. kevéssé. csiszoltság. fater. leszavaz. politika. fényesít . laktanyarend. csúcsszervbe tömörül. váltó. közös bevásárló szerv. tó. népies. közkedvelt. érdekszövetség. 25. evez rúd körletrend. fényezés. karó. választói névjegyzék szennyezés. köpköd. lengyel. próbálkozás. közös bevásárló iroda. rúd. elsüt (fegyvert). elektródpólus. rászed. fény. kissé. pocsolya. kitisztít politikai politikus aljas politikai játékok. rászoruló. közös eladó szerv. népi. táborrend. rúddal taszít. elválasztórúd. fenntartja a rendet. szénsavas ital. hirtelen pápa könnyen érthet . mér rúd. sarkpont. felpattogzik. szegény(es)en. biztosítja a rendet. tócsa. népszer . összegy jt. er iket egyesítik.points Poland fali konnektor. szegény. bot. közrend r. csendes mély víz (folyóban). aládúcol. szakaszhatárok Lengyelország borbélycégér. szegényes gyengén. suháng. kicsiszol. kap (szavazatot). vezérelv fényez. lengyel. váratlanul. leszavaztat. emel rúd. csúcsszervbe tömörít. rend rség. szobarend. eldurrant. kocsirúd. gyorsan megy. kifinomít. gyanús vállalkozásba beránt. politizálgatás elnyer (szavazatot). papa. szavazás. szavaz. összead. rosszul. durranás. sark. 5. szennyez dés m szaki. pattog. közösen kezel. szavazóhelyiség. alkalmi piaci csoport. póluspont. érdekszövetségbe tömörít. políroz. pukk. pukkanás. pattogtat (kukoricát). zálog. közös bevételezés. kidúcol. eljárásmód. elpukkaszt.03 méter. össztét. szegényen. bels kör. elpukkan. hirtelen tesz. trösztösít. medence. tavacska érdekszövetkezetbe tömörül. tisztít. rúddal hajt. közös alapba összead. pop-. szavazatszámlálás. origó. köhög. elektród. puff. zaciba csap. árboc. kifényesít. medencényi víz. közös alapba üsszegy jt. kil . konnektor. fiatal fa törzse. rend r. összedob.3 négyzetméter. rendszabályoz államvezetés. pózna. pólus. sarok. közös készlet. pukkan. pukkant. irányvonal. pontok. kellemetlen felel sségbe beránt. közös eladó iroda. ragyogás. rendbe tesz. önz pártpolitika. közösen üzemeltet totó egyes osztályzat. becsap. rés. lop. nép-. tavacska. durrant. horgászbot. gyorsan tesz. fényez anyag. államtudomány. fényesít. rendet csinál. jó modor. csiszol. bels pálya. politika. takarítás és rendcsinálás.

karó. sasfa. kiházasít. igenl . tám. ablakfélfa. rév. helyzet. személyleírás Portugália állapot.popularity population népiesség. raktárnyílás. küls magatartás. bal oldal (hajóé). jelz oszlop. állító. miniszteri tárca adag. rhely. járás. elhelyezkedés. valóban birtokában van vmi. oldalnyílás-fedél. postáz. startoszlop. népesség balra fordul. meger sített állás. hatalmába kerít. hivatal. hely. talán halottszemle. raktár. esetlegesen. kiragaszt. gyorsan jár. ágyúlék. rendelkezik vmivel. fart ke. közzétesz. kilátás. rákfogó kosár. irattáska. daruoszlop. vörös bor. tényeken alapuló határozottan. mappa. bukottak jegyzékébe iktat. nyílás. kapufa. vagyon eshet ség. hord. bögre. állít. kipellengérez. kanna. ajtótok. porció. izzítócsésze. népszer ség anyagsokaság. kupa. portói. ajtófélfa. tényleges. van vmije birtoklás. lakosság. postahivatal. veszteséglistára rávezet. pozíció alapfokú (melléknév). kinevez. plakatíroz. könny ügetéssel lovagol. meger sített katonai állás lyukba lök (biliárdgolyót). feltétlen. gyorsan utazik. bedob (levelet). dúc. osztályrész. fekvés. tartóoszlop. portré. rállomás. állás. szelel lyuk. bödön. balra tart. postán küld. pillér. 40 x 51 centiméteres papirosív. birtokol vmit. szénpillér. odaállít. kerékvet . kiöml nyílás. kapu. kifejezetten. biztos. képmás. céloszlop. pózna. igenl en. viselkedésmód hordozható aktatáska. életmód. sors arckép. küls viselkedésmód. darab. szegélyk . kelengyével ellát. ablaktok. napi posta. hajó bal oldala. diapozitív. javak. birtokol. felad. tájékoztat. bevett állás. elhelyez. szárfa. tényleg. l rés. postakocsi. rcsapat. jelz pózna. szelel akna. határozott. kiköt . hajóablak. könny ügetéssel vezet. függ leges ereszték. felbérel. kifüggeszt. elkönyvel. alapfok (melléknévé). lehet ség lehetséges esetleg. posta. megszáll. postára ad. értesít. postakocsin utazik. oszlop. irattartó. részlet. van. küls viselkedés. szolgálati hely. pozitív. bef z. sorompó. katonai hely. szivárgásmentesen elzárható hajóablak. rséget elfoglaló csapat. parancsnoki tisztségre kinevez. bili. cölöp. pozitív fénykép. pozitív mennyiség. lesbe állít. elhelyezkedés. pozitív kép. portói bor. helyesl . ércpillér. rszem. konyhára való vad meglövése. kiköt város. rész. beöml nyílás. kifejezett. felállít. jelz karó. városkapu. bejárat. tartóborda. levélgy jt szekrény. lövöldöz. visel. állást elfoglaló csapat. levelezés. játékkártyák port portable portfolio portion portrait Portugal position positive positively possess possession possessions possibility possible possibly post pot . valós. megszállottság gyarmatok. er d.

krumpli elektromos feszültség. klientéla üzelmek gyakorló orvos. imádság. kérelem. gyakorlás. finnyás. valóságos gyakorlatilag gyakorlatot folytat. okfejt . gyakorol. teljesítmény. gyakoroltat. befolyás. font sterling. folytat. olvasztóöv potato potential potentially pottery pound poverty burgonya. fazekasáru. elektromos áram. könyörgés el bbi. edzés. ínség. energia. tehetség. uralom. nyomós földöntúli hatalmak alkalmazott. karám. praktizál. sok. cserépbe ültet. vasedény. rákháló. k edény. praktizáló dogmatikus. rál . hadsereg. üt hiány. próbál. tényleges. korábbi. silányság.készítéséhez használt papírfajta. trenírozás. serleg. virágcserép. hatalmas. hader . lehetséges. lappangó. gépi er . agyagedény. pacientúra. hajtóer er s. korsó. kerámia. lövet. kérlel. fajansz. magasfeszültség elektromos áram. kér. el z . szabatosság power powerful powers practical practically practice practices practitioner pragmatic pray prayer preceding precious precise precisely precision . testi er . medd ség. áram. k edénygyár elkerít. nincstelenség. felhatalmazás. teljesít képesség. fazékba tesz. gyakorlati. rejtett potenciálisan agyagárugyár. ól. kérés. célszer . szokás. fazék. oknyomozó. hathatós. tapasztalati. képesség. áramot ad. er . ügyes. pragmatikus imádkozik.6 g> ( . precíz pontosan pontosság. mesterkélt pontos. szoktat. nyomor. z. lehet ség. terrakotta. élesség. gyakorlatba átvisz. font <453. olvasztótégely. zománcedény. tál. pinka. fontoskodó. potenciális. szegénység. agyagáru. fazekasmesterség. cserépáru. lövés. rohamsisak. edény. precíziós. megel z drága. puskavégre került vad meglövése. gyakorlati. praxis. könyörög ima. gyakorlatias. meghatalmazás. agyagm vesség. tét. nagyítóképesség. gyakorló ügyvéd. fazekasm hely. helyzeti. megvalósítható. mód. fazekasság. marihuána. áram alá helyez. er teljes. nyomorúság. nagy. tekintély. jogkör. fegyveres er . hatalmasság. gyakorlati alkalmazás. hatvány. apróra tör. karámba zár. praktikus. konzervál. hatalom. alkalmaz. ököllel ver. gyakorlat. értékes. kecses. cserép. hatáskör. nagyítás. er /hatalom. feltételes. gépesítés. konyhára való vad elejtése. szükség lehet ség.

kézszorítás. meg riz. vemhes bevezetés. el készít. jelenvaló lény. terhesség állapotos. tartalmasság. terhes. szorong. azonnali. kisajtol preservation meg rzés preserve presidency president presidential press . vasal. verbuvál. szorít. tolongás. osztályon felüli. befolyással van. nyújt. tömeg. présel. mostani. hajsza. sürget. kötéllel fogdosás. domborít. átölel. könyvespolc. kedvezmények el nyben részesít. nyomtatás. sajtó. összefacsar. kedvezés. bevezet . kötéllel fogdos. présbe tesz. uralkodó megjelenése. kényszerít. tusa. ránehezedik. kivasal. sajtol. elnöki tisztség. felvételi vizsga épület. prémium el készítés. igénybe vesz. összeszorít. elnökválasztási hírlapirodalom. hasas. kiváló. el terjesztés. összezsúfolt tömeg. tálalás el adta azonnal. bead. prés. er szakkal besoroz. sokatmondó. felkészülés elkészít. rögtön bef tt. beterjesztés. jelenlev ajándék. jobban szerett horder . ajándéktárgy. helyiség els rend . védett terület. mindjárt. nyom. láthatatlanul jelenlev lény. feldolgoz. védettnek nyilvánít elnöki méltóság. összenyom. tolong. összeütközés. jelent s. jobban kedvelt. jelenlev lény. kedvezmény el nyök. el ad. uralkodó jelenléte. leszorít. fehérnem s szekrény. bemutat. ház hozzátartozó telekkel. szorongás. nyomda. nyomul. jelenlegi. el készület. kihallgatási terem. imprimatur. nyomdászat. ölel. jobban szeret el ny. nyomás. rányom. el zetes. felkészítés. bemutatás. egyéniség. szorítás. rekvirál. megjelenés ajándék. b velked . átnyújtás. kinyomható. jelenlét. kikészít el fordulás. készül dik. hatással van. készít. kizárólagos terület.predecessor predict prefer preference preferences preferred pregnancy pregnant preliminary premises premium preparation prepare presence present presentation presented presently el d megjósol el nyben részesít. er szakkal toboroz. természetvédelmi terület. most. kiváló min ség . cs dület. fogadó terem. kiprésel. megnyom. elnöklés. el készít . megszorít. ajándékoz. átadás. siettet. felvételi. simít. nyomható. jelen. összeszorul. el nyben részesített. er szakos toborzás. verbuválás. rektor elnöki. könyvnyomtatás. benyújt. rezervációs terület. szekrény. elnökség egyetemi rektor. beállítás. mángorol. jelenleg. elnök. ruhásszekrény.

becsül. korábban áldozat. megtölt. üzemanyaggal tölt. eredetileg elemi. nyomtatott bet kkel ír. nyomtatvány. primum. nyomtatásban megjelentet. uralkodó hercegné. párbajozó fél. sürg sség. nyomtatásban kiad. el bb. megbízó. meggátolás. 16 pontos bet nagyság. nyomott mintás prime primitive prince princess principal principally principle print . tercia. kontaktmásolat. nyomás. kényszer. nyomat. fénymásol. legjobb. virágzó. tekintélyes feltehet en. s-. kiadás. legfontosabb. legels . nyomófeszültség. nyomott. tiszta. törzsszám. benyom. bet . nyomtatás. t zsdei prémium. tet fok katolikus pap. tájékoztat.pressure prestigious presumably pretty prevent preventing prevention previous previously prey price pride priest primarily primary átnyomódás. túl korai azel tt. mestergerenda. csinos. pecséttel ellát. fényképmásolat. satírung. tettes. nyomás. herceg. kópia. szarufa. pirkadás. préda. etet. kioktat. nyomtatott. kitanít. feszültség. el zetes. árapályt növel (égitestek együttállása). nyomóer . megakadályozás. más vászonra felhúz. lenyomat. leginkább alap. metszet. eredeti alapoz. bélyeggel ellát. árat megállapít. lebélyegez. megel z . tökéletesség. prevenció el bbi. tet fok. hajnalhasadás. prémium. értékel büszkeség. els . eredeti kezdetleges. els dleges. kinyom. fényképmásolatot készít. t ke els sorban. alaphang. nyomtat. vízzel telít. sanyarúság. itat. kiváló. kezdet. valószín leg bájos. alapelv. színe-java vminek. remek. legjobb része vminek. els . el z . legfontosabb. el zetesen. meglehet sen. g g. si korszak. szögperc. nyomással mintáz. alapmázolás. kiváló min ség. korábbi. megel zés. világos. szép megel z megel zés elhárítás. meglehet s. pap els dlegesen. kit n min ség. feltételezhet en. els (rend ). bélyegez. els sorban. kinyomat. fametszet. eléggé. rányom. nyom. rézmetszet. újság. min ségi. rangos. önérzet. lenyom. lábnyom. felettes. els rend . hercegn elöljáró. príma. zsákmány ár. elv nyomdai bet . nagyon. igazgató. öntvényminta. telít. kinyomatás. kezdeti elem. els rend min ség. puskát tölt. betanít. szorítás köztiszteletben álló. alapfestés. hírlap. meggyújt. els dleges. hajnal. f nök. begyújt. tavasz. elsietett. beáraz. primitív fejedelem. f . bet típus. elkövet . f ként. telít dik. kevélység. másolat. önt minta. nyomtatott bet . prím. alapszínt felrak. virradat.

értékel. jutalomdíj. közkatona. igen értékes valószín ség. nyomdatermék. díjazható. perjel. elfog. házf nök. el z . díjra érdemes dolog. m velet. mér szonda. régebbi. magány. halad. zsákmányol. eljár. egyedüllét. kiváló. emel rúddal kifejtett emelés. magánélet. forgáspont. díj. magányosság. kipróbál. elhagyott. értékes. másolatot készít. ered. elkülönített. valószín . bizalmas. el tti. magántermészet . kiváltság. privát. kutasz. egyéni. felbecsül. nagyra tart. nyeremény. szonda. titok. valószín leg. próba. hézagmér . elkobzott hajó. els rend min ség dolog. ügyrendi szabályzat eljárások adódik vmib l. várható talán. félrees . személyesen. mér elektróda. kémlel. hadizsákmány. val szín ség feltételezhet . emel kar. magánterület. nyomdok printed printer printers printing prints prior priority prison privacy nyomtatott nyomdász. várhatóan alapos vizsgálat. megbecsül. szondáz probléma. magánélet. privilégium kiváltságos jutalom. titkosan el jog. emel rúddal kifejtett nyomás. korábbi. díjazott. elvonultság. titkos. magán-. titoktartás. kiindul. taksál. magányosság. minta. számtanpélda kérdéses problémák eljárás. nem nyilvános. magán. díjnyertes. kutat. el remegy. elkoboz. folyamat. folytatódik. lefoglalás. lefoglal. vmi el tti els bbség. megel z . egyedi. zártkör . kitapogat. folyamatban van. zsákmányul ejt. el zetes. becsül vmire. lehetséges. kit n . visszavonultság közlegény.pamutszövet. díjazott dolog. váratlan lelet. eldugott. nem remélt lelet. megvizsgál. magános. elfogás. különjárat bizalmasan. prior. magánjelleg . fogház egyedüllét. tovább megy private privately privilege privileged prize probability probable probably probe problem problematic problems procedure procedures proceed . zsákmány. különálló. nagyra becsül. emelty . lakáson belüli egyéni elkülönülés. eljárásmód. prioritás börtön. nyomtató nyomtatók nyomtatás nyomtat el bbi.

proceedings proceeds process processes processing processor produce produced producer produces producing product production productive productivity products profession professional professor profile profit profitability profitable profound program programme programs eljárás. m veleti szerv. klisíroz. beható. nyereség. kidolgoz. színre hoz. profit. létesít. m sor programok programming programozás . haszon. szakszer . term képesség termékek foglalkozás. gyümölcsöz . jövedelmez . hasznot hajtó. arcél. hitvallás. szül. nyilatkozat diplomás. hoz (kamatot). folyamatok feldolgozás. szelvény. megmunkálás feldolgozó. jegyz könyv. szellemi foglalkozás. felvonul. profi. mesterség. tartósít. szabad foglalkozású. haszna van. program célkit zés. hivatásos. vonul feldolgoz. készítmény. terméshozam. folyamat. hasznos. valló formázó szerszám. szorzat. kiad. mély. jövedelem feldolgoz. eljárások. körvonalrajz. termelékenység. perel. professzor. termel . terem. szakmabeliek összessége. élethivatás. termék termelt gyártásvezet termel okozó gyártmány. hasznára válik. körvonalas színházi díszlet. processzor gyárt. oldalnézet. tanul jövedelmez ség el nyös. id réscsatoló. értesít . szerzetesi fogadalom. metszetben ábrázol. oldalnézetben ábrázol. szakmabeli. hasznot húz. felmutat. termék. termény termelés eredményes. haszon. profil el ny. jövedelmez . beperel. term termékenység. eljárás. idom. eredményez . hitvalló. hasznára van. kiadvány bevétel. szakért . termés. f iskolai tanár. bemutat. körvonal. szakmai egyetemi tanár. el idéz. hivatás. termel. termény. el állít. termékeny. megmunkál. feldolgozóegység. szakma. rövid életrajz. függ leges metszet. alkot. mélységes értesít . hozadék. rentábilis alapos. kikészít. szakért i. okoz. lenyomtat. szakember. termelékeny. létrehoz.

sajátságos. tisztességtudó. komplett. hozzájárul. jelleg. helyes. elképzel. vetít. összhang. kirepít. kilök. levonatot készít. sz kebb értelemben vett helyesen. javaslat. valódi. hajít. haladás. lenyomat hírverés. maligánfok. tulajdon(ság)ok birtok. tanújel. -mentes. -álló. létesítmény. fels bb osztályba bocsát kezdeményez . dob. tömít. elgondol. haladó szellemben. hányad. átél. el mozdít. kémcs . fejleszt. tervrajz. terv(ezet). el rehalad. bevezet. elutasít. természetes színekben ábrázolt. pártol. viszony. el segítés. jellemz . aránypár. hármas szabály. megfelel en kellékek. sajátos. lehúz. múlik folyamat. méretez. jellegzetesség. kimélyít. saját. derék. vagyon arány. szép. helyénvaló. javaslat. próbának vet alá. kipróbálás. ellenállóvá tesz. el írásos fokú. javul. terveket sz . el írt szesztartalmú. kil . alkalmas. igaz. illedelmes. lenyomatot készít. átváltoztat. tervez projectek felt n . elvet. indítvány. próbatétel. kelt. korrektúra. tervbe vesz. arányviszony. terv. haladó vet. ingatlan. propaganda finomkodó. birtok. próba. kiáll. el léptet. célravezet . ígéret megígért el relendít. kiszögell. tulajdonság. kiugrik. el léptetés. tulajdonképpeni. el segít. kefe. magasabb osztályba bocsát.progress progression progressive el menetel. hírverés. kit n . csinos. tervezget. fejl dik. arányosság. tervet készít. progresszíve project projects prominent promise promised promote promoter promotion proof propaganda proper properly properties property proportion proportions proposal proposed . reklámoz. alaposan. szigetel. hamisítatlan. tulajdon. kutatási téma. bevisz. arányosít. jellegzetes. illend . tervezet. halad. impregnál. fondorkodik. kivetít. el terjesztés. reklámozás bizonyság. terveket készít. szesztartalom. vetületet készít. ildomos. támogat. tagoltság ajánlat. szabályszer . igéret. kiemelked . igazi. méretarány. el rehajít. kefelevonat. promotor doktorrá avatás. kigondol. tulajdon. hatlan. segít. gyorsít. leánykérés tervezett progressively fokozatosan. rendes. beruházás. csór. hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma. kutatási feladat. ill . haladvány fejl d . szép szál. szít. vázol. haladva. kiváló ígér. indítványozás. kioszt. kinyúlik. -biztos. arányba állít. megfelel . ill en. hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja. rész méretek. kitervez. szó szoros értelmében vett. kísérlet. vízhatlanít. bizonyíték. tulajdonság. szerez. progresszív módon. takaros. el írt szesztartalom. el mozdítás. faszol. szeszfok.

üzlet. lehetséges vev . óvszer. bebizonyítás. unalmasan beszél b nvádi eljárás. védekezés. lehet ség. dokumentál. provizórikus élemiszerek elmegyógyászati. bizonyít. bizonyítás. prózaiság. tiltakozik protokoll büszke. jólét. oltalom. véd vám. meger sítés. beszerez. tétel. élelmiszerekkel ellát. rendelkezés. távlat jövend beli. esetleges jelölt. kilátás. menlevél. ügy. lehetséges üzletfél. óvó. leszögezés. várható kilátások. tartomány. próbalevonat-készítés élelmiszer. védelmez . véd vámrendszer oltalmazó. eleség. oltalmazó. közvád. érvényesít.proposition prose prosecution prospect prospective prospects prosperity protect protected protecting protection protective protein protest protocol proud prove provide provided provides providing province provincial proving provision provisional provisions psychiatric psychology feladat. megvizsgálás. pompás. ideiglenes. véd . konjunktúra megóv. védettség. óv-. látvány. oltalmaz. indítvány. gondoskodás. véd. folytatás (mesterségé). öntelt. szolgáltat feltéve ad. véd gumi fehérje tiltakozás. önhitt. igazol. prózai. m ködési kör. próza(i). szakma. próza. terület vidéki ellen rz próba. elmeorvostani. próbatétel. ellát. menedék. pszichológia psychological lélektani . szolgáltat feltéve hatáskör. leend . próbára tesz ad. nyújt. óvó. tartalék átmeneti. pszichiátriai lélektan. kutat. vállalkozás hétköznapiság. védelem. védelmez . bizonyul. megállapítás. szolgáltatás. remek bebizonyít. javaslat. véd megvédés. nyújt. remény boldogulás. gondoskodik. igazolás. probléma. lehetséges fél. megvéd. intézkedik. próba. vád érclel hely. intézkedés. kipróbál. kipróbálás. véd vámmal véd védett biztonsági. id leges. ellátás. kimutatás.

rángat. z elfoglaltság. népszer sítés. cibál. italbolt. finom. közönség. folytatni. kedvez esély. köz-. húzás. üldöz. balra húzott ütés. vétel. befolyást gyakorol. korty. vonz. intézvényes. húzható.pub public publication publicity publicly publish publisher büfé. közösségi. küzdelem. szín tisztán cél. szembogár. vonzóer . felsrófol. b ntelen. közzétesz. felemel. söntés általános. vásárló. puszta. lehuzatot készít. megtorlás diák. protekció. nyesi a labdát. levonat. próbanyomat. razziázik. igazi. tolakszik. ereszt (gyökeret). feldicsér. ló visszatartása. kút. lop. revolvert ránt. levonatot készít. kefelevonat. korrektúra. szerzemény. kiterjeszt. evez csapás. vev idegen anyagtól mentes. terv. húzófogantyú. valódi. evezés. tevékenység. húz egyet. ránt. hatol. húzóer . megdöf. elemel. közlemény. vontatás. szándékol. er feszítés. országos kiadvány. emel rúd. kis id . igyekezet. csatolóhorog. tervez folytat. vonzást gyakorol. el ny. lehúz. rendelvényes. húzó. er ltet. vontatás. fölény. emel szerkezet. törtet. m ködés. hozam. támasz. fogantyú. siettet. lefog. rántás. hajt. tanítvány. nyomat. húzás. kikérdez. sz zi. vontat. kefelevonatot készít. rend ri razzia. nyomórúd. közös. kiránt. fülönfogás. üldözés. tanuló beszerez. elbocsátás. vegyítetlen. tiszta. jókora húzás. megszerzett bevásárló. döfés. egyszerre felhúzott sörmennyiség. vontatóer . kiadó. enged. vonzás. rajtaüt. kábítószerrel pull pulled pulling pump punishment pupil purchase purchased purchaser pure purely purpose pursue pursuit push . törekvés. csupasz. nyers. felöklel. legtöbbet ígér . megránt. válságos pillanat. pumpál. szivattyúz büntetés. megvásárol. pupilla. szivattyú. közzététel hirdetés. balra nyesett ütés. nyilvános. megszerez. fogás. megrántás. kefelevonat megrángatta evezés. letartóztat. visszatart. nyom. elméleti. kocsma. szerez. letartóztatás. vásárlás beszerzett. papucscip . zés lökés. megtaszít. kiírás. sürget. nyakon csípés. szakít. labda átütése jobb oldalról bal szélre. pöfékel. tép. jó összeköttetések. lökdös. vontató firtat. meghúz. reklámoz. kis id szak. könnyítés. sz zies. pénzhez jut. pénzzé tesz. nyomul. evez. fortély. pumpa. kihúz. könyvkiadó verseny. von. meghúzás. protekció. húz. els lehúzás. szed. forgatás. követ. próbalevonatot készít. erélyeskedik. lök. megjelentet (könyv)kiadó. hatása van. szándék. szúró fájdalom. reklámozás nyilvánosan kiad. szepl tlen. nyakon csíp. hamisítatlan. iszik egy kortyot. nyilvánosság. szívogatja a pipáját. nyomást gyakorol. áru eladását er lteti. csór. megvesz. el ny. hírverés. nyilvánosság. színtiszta. keresés. slukk. energia.

királyn . kvártély. támadás. negyed dollár. letevés. min síteni. táj.9 hektoliter. továbbjut min ség. dáma (kártyában). min sítés. tartam. tolás. korlátozott. kvártélyoz. óranegyed. tesz. keréknyomot nem követ. min sít. szállás. be van szállásolva. vetés tesz elhelyezés. terjedelem. kihasznál pushing put puts putting energikus. törekszik. évnegyed. rámen s eladási módszer. holdnegyed. kvártélyon van. négy részre vág. negyedóra. négyeléssel egy címerben egyesít. kegyelem. tol. bérnegyed. szélrózsa vonásának negyede. szorult helyzet.ügynököl. tapintatlan. képesített. poszt. felnégyel. négyfelé vág. szorgalmaz. képzettség. munkába vétel. fels fedélzet hátsó részének oldala. rádióval irányított célrepül gép. meglök. címernegyed. megnyom. nagy mennyiség. nagy tömeg. tetter s. bekvártélyoz. feltétel (kérdésé). 440 yardos síkfutás. szarufal. letétel. rámen s. feltételes. vitorlarúd küls része. következ negyedbe lép. szálláskörlet anya. hátsó fertály. megnövel. irgalom. taszít. negyedrész. királyn t csinál vkib l. átváltozik vezérré. négybe vág. er szakos eladási módszer. 2 fok 48 perc 45 másodperc. királyn ként uralkodik. királyné. vezér (sakkban). képzés. kvantitás. hátsó rész. királyn vé koronáz. korlátozás. negyeddolláros. negyedmérföldes síkfutás. átlósan hajt. végigszimatolja a terepet. id tartam. címerpajzs osztása. négy részre szel. hátulja. címerpajzs felosztása. új negyedbe fordul. négyfelé oszt. gépbehelyezés. taszítás. képesítést szerez. felt n reklámozás. végzettség qualified qualify quality quantitative quantity alkalmas. módosít. prozódiai jel. szorongat. 11. 12. képzett. oldalfal. negyedév. homoszexuális férfi. tömeg félév. (el)helyezés. lakás.34 kilogramm (us). jogot nyer. szorít. rátétel Q Angol Magyar qualification képesítés. új negyedbe lép. vállalkozó szellem . négy részre oszt. nagyméret tet fed pala. tevés. 2. golflabda beütése a lyukba. törtet dobás. helyet kijelöl. id mérték. helyezés. korlátoz. egymársa mer legesen helyez el kijelölt hely. szálláson van. átkutatja a terepet. negyedhang. módosítás. módosított feljogosít. lerakás. szállítás. beszállásol. 25 centes pénzdarab. égtáj. el terjesztés. toló. tolakodó. szálláshely. posztot kijelöl. mennyiség. kegyelemadás. világtáj. hangos reklámozás. vezérnek bevisz quarter quarters queen . lökés. négyel. tompor. városnegyed. 25 cent. 457 milliméter. tolás. elszállásol.7 kilogramm (gb). negyedévi lakbér. tulajdonság mennyiségi hangmennyiség. n stény. negyedévi bér. negyedel. negyed. lökés. taszigál. golflabda begurítása a lyukba.

sín. lóversenyen lovagol. rajtaütés. eleven hús. rádión lead. sebesen gyorsan békés. gyorsan. suhan. megtámad. rácsap. verseny faji lóversenyzés. faj. kikérdez. siet. rohan. gyökjel. gyors. rádióüzenet radioaktív. kérdez sködik. razziát tart. váratlan támadás. futtat. hivatalos vizsgálat. fegyveres betörés fosztogatás céljából. rácsapás bekerít. tartó. probléma. kutat. nyugodtan egészen arányos rész. keres. verseny-. rádión közvetít. portyázik. nyomozás. gyökeres. nyugalom. fosztogat. rasszizmus sugárzás alapvet . rádiókészülék. ráront. portya. csendes. pörget. lecsendesít. hirtelen támadás. gyorsan ver. zuhatag. végigpusztít. kontingens. rács. korlát. él sövénynek való növény. eleven. kifoszt. béke. nyomon van. vizsgálattal megbízott közeg kérdés. kvóta questionnaire kérd ív questions quick quickly quiet quietly quite quota R Angol race racial racing racism radiation radical radically radio radioactive Magyar fajta. támadás. sebesen fut. csend. kérdez. éles. szitkozódik. rádióaktív rajtaütést hajt végre. rátör. vita tárgya kérdések élénk. gyorsan fut. él lény. száguld. érezhet en rugdalózó. rátörés. portyázó rablóhadjárat. vizsgálat. verseny. teljes er vel m ködik. versenyzés fajgy lölet. korláttal ellát. vasúton utazik vasút raid rail railway . versenyt fut. diszkrét. él sövény. feltúráztat.quest question csaholva hajt. kifogásol. kihallgat. halk. rácsozat. fut. rajtaüt. életpálya. mélyreható. kontremin. nyugodt. kétség. gyök. rádióhíradás. megrohan. érezhet en mozgolódó. nem felt n . felkutatás. megnyugtat. karfával ellát. egyszer . vágtat. karfa. megrohanás. gyökeresen. radikális alaposan. él . versenyez. razzia. keresés. hányad. razziázik. teljes sebességgel m ködik. üresen nagy fordulatszámmal járat. kutatás. rablótámadást vezet. kétségbe von. radikálisan rádió. szelíd csendesen.

osztályoz. kóborol. magához tér. osztályoz. sorba rak. meggyaláz. felemel. er re kapás. buja. durva. népség-katonaság. orrfacsaró. szabad legel . sorba állít. l táv. er re kap.railways rain raise vasúti technika eláraszt. összegy jt. kelt (tészta). csatlakozik. tagok meger szakolás. kiemel. burjánzó. fizetésemelés. szabad tér. magasra emel. undorító. besorol. összegy lik. közkatonák. emelkedés. megbecstelenít. fekvés. dombor-. körzet. emel. rangsorol. megnövel bolyhozott. tartozik. osztály. tökéletes. rendez. szellemi befogadóképesség. rally. véletlenszer telérvonulat. megront. terjed. feltartott. változási tartomány. taxiállomás. terjedelem. domborm v . elrabol. l tér. heccel. magasabb rangban van. összeszed. magához térít. épít. összevon. legénység. hatáskör. repce. besorol. rangfokozat. ébreszt. megemel. özön. pazar. rangban megel z vkit. nyúlik. el léptet. kerület. rend. rang. variációs határ. visszataszító. gyülekezés. kiálló. sorban következik. esik. felsorakoztat. felkelt. dúsan term . fokoz. gyülekeztet. felold. találomra tett. nagyon termékeny. sor(ozat). összegy jt. kilengési tartomány kötélbak trágár. irány. illetlen egyszer emberek. szabad vadászterület. rászegez (puskát). véletlen. dús. fekszik. gusztustalan. tartomány. tenyészt. életre kelt. kör. b zös. felnevel. buján tenyész . sorozat. állomáson lev taxik. ércprovincia. hatásterület. elhalmoz. megszöktet. felhoz. romlott. kiterjed. el teremt. sorakoztat. sor. lövölde. feléled. gúnyt z. rendszertelen. l távolság. barangol. felébreszt. feléleszt. vaktában mondott. távolság. növel. megszüntet. beoszt. kiugró felemelés kicsúfol. túraverseny. ugrat. elrendez. gyülekezik. labdamenet m ködtet módszertelen. gy löletes. min sít. el idéz. dombornyomású. új életre kel. áporodott szagú. nagyságingadozási tartomány. felemelt. kigúnyol. társadalmi rend. es . nemi er szak. meger södik. csúfol. hirtelen. kapacitás. nagygy lés. találomra történ . elrablás. elterjedési terület. zápor. k zetrégió. elrendez. kiemelked . terület. gúnyol. törköly gyors. tér. sor. emelt. teljes. egyszer tagok. térség. avas. nagyságingadozási határ. utálatos. változási határ. termeszt. sebesen raised raising rally ran random range ranges rank ranks rape rapid rapidly . társadalmi osztály. köznép. kiterjedés. sorba állít. s r . vaktában történ . legénységi állomány. nevel. záporoz felvet. konyhai t zhely. kelt. meger szakol. betölt vmilyen rangot. er szakot követ el vkin. felver. tiszta. vaktában tett. büdös. ércrégió. kilengési határ. fedélzetre húzott horgonylánc. húz. sebes gyorsan. sorakoztat.

kamatláb. hordtávolság. el adó. árfolyam. eljut. hányingere van. ritka ritkán lehord. adót vet ki. pompás. tüzelésre kész. elkészített. magyarázat. olvasó. szövegváltozat. megért. vmilyen osztályba tartozik. levesz. folyó egyenes szakasza két kanyar között. megdorgál.rare rarely félig sült. hajónak egy nekifutással megtett útja. helyi adó. kiterjedés. osztály. olvas. adogat (bef z nek). állás (m szeré). mérv. létrehoz. kinyújt. olvasókönyv készségesen. olvasás. elég. sebesség. fennhangon olvasás. számít vminek. m szerállás. korrektúraolvasás olvas kész. készpénz. díjtétel egy kevéssé. visszahatás reaktor felolvasott. érintkezésbe lép. egyszerre átlátható folyószakasz. terjedelem. rate rather ratio rational raw ray reach reaches reaction reactor read reader readily reading reads ready . kiváló. láthatár. felolvasó. nyirkos. sugár nyúl vmi után. duzzasztott vízszint. könnyen. szint. kiterjed elér ellenhatás. felér ésszel. kiértékelés. érték. fok. be nem hegedt. leszid. hatósugár. kivételes. szövegértelmezés. megfejtés. értelmezés. el adásmód. tengeröböl. rája. nyomdai korrektor. kinyúlik. olvasásmód. hozzáférhet . megmunkálatlan. teljesen. tapasztalatlan. racionális feldolgozatlan. szakképzettség. el készít. leolvasás. amikor. amikor. küll . elérhet . megadóztat. nyújt. mérték. kategória. befejezett. éppen akkor. bevégzett. olvasás. abban a pillanatban. nyúlik. olvasó. arányszám. elér. felveszi az érintkezést. gyorsan. rang. értékelés. émelyeg. hajlandó. távolság. válasz. ésszer . megvásárol vkit. földnyelv. fürgén. elér vmit. megközelíthet ség. megveszteget. el zékeny. egyetemi docens. felfogó képesség. értékel. hegyfok. zöldfül fénysugár. arány. olvasnivaló. készen. tartozik vmilyen osztályba. ügyes. elérés. kikészítetlen. karhossz. meglehet sen arány értelmes. interpretálás. becsül. olvasat. tekint vminek. korrektúrázás. hosszú d l ben felküzdi magát. szívesen jelzés. könnyedén. felolvasás. eléggé. olvasottság. terjed. m ködés. hajlamos. józan. sorol vhova. reakció. rend. kémhatás. tarifa. reagálás. zord. kinyúlás. díjszabás. hatótávolság. ér vhova. egy kicsit. ár. osztályzat. korrektor. felvisz. olvasással eltöltött id . hatáskör. érzelmi visszhang. nyers. hamis vallomásra bír. hatókörzet. inkább. elérhet ség. megfog. nekifut. olvasott docens. megérkezik. olvasással töltött id . helyzetértékelés. fürge. olvasmány. leér. gyorsaság.

vétel legújabb. elfogad. blokk. ésszer ség. vendégül lát. elismert. nemrég. orgazdaság. realisztikus. újszer a minap. tények. gondolkodik.túlzottan el zékeny. fogadtatásban részesít. recepció. minapi. királyság ész. minap. vesz (adást). nyugtáz befogad. méltányos. tény. elismert. irányadó elfogad átvétel. gondolkodó. mostanában. lázadó. indíték. gondolkodás. meglehet sen érvelés. valódi. felismer bevett. fellázadás. kézhez vesz. tanácsol recommendation ajánlás. újabb kelet . valószer ség életh . gyors real realise realism realistic reality really realm reason reasonable reasonably reasoning rebel rebellion recall receipt receive received receives receiving recent recently reception recession recipe recognition recognize recognized recommend igazi. zendül ellenállás. mérsékelt ésszer en. fogadtatás. realista. fellázad. felismerés elismer. okoskodik elfogadható. fog (adást). mai. múltkor. valóban állam. realitás. közel lev . lázadás. felkelés. ésszer . szívélyes. kéznél lev . korszer . gyakorlatias. fogad. átvesz. rájön realizmus. valószer életh ség. visszaemlékszik. befogadás. nem régi. megszokott ajánl. jelenkori. bevett. okfejtés felkel . készséges. felvétel. most keletkezett. újabban. szolgálatkész. felidéz. modern. megvalósít. birodalom. valóság. elismervény. ok. a napokban. valóságos észrevesz. legutóbb. nyugta. felelevenít. rendbe tesz. indokolt. valószer ség igazán. értelmes. felfogó. visszavon átvétel. fejteget. újkelet . következtet. értelem. nemrégiben átvétel. rendelkezésre álló. megkap általános. kap. visszahív. elfogadott. zendülés emlékeztet. az utóbbi id ben. friss. fogadás. megindokol. javaslat . indok. elfogadott. vétel gazdasági pangás recept elismerés. visszahív(ás). érvel. tényleges.

újjáépítés. visszanyerés. átszámítás. fölösleg. többlet cikornyás. oxigénelvonás. újjáalakítás. színítés. munkaer -felvétel. megtakarítás. irattár. kikapcsolódás. vörösség. felgyógyulás. b beszéd . baloldali. kipótol. jelez. visszakap. csúcs. jelentés. kartotéklap. személyi kartotéklap. felüdülés. er re kapás. érckinyerési százalék. el élet. szóhalmozás. record recorded recording records recover recovery recreation recruitment red reduce reduced reduces reducing reduction redundancy redundant . történelmileg hiteles adatok. rekord. mutat megörökített felvétel emlékezések. redukált csökkent csökkent redukálás. dokumentum. b séges. kisebbítés. lefokozás. pihenés. emlékiratok. lapított. szószaporítás. redukál csökkentett. regeneráció. déli államok visszafogadása a polgárháború után. fogyás. újrafelállás vívóállásba. gramofonlemez. vörös. árengedmény. nagy b ség. fonográfhenger. széls baloldali csökken. hanglemez. jegyzet. kedvezmény. meger södés. átdolgozás. életrajz. csúcsteljesítmény. enyhítés (büntetésé). talpra áll. talpraállás. rögzít. csökken(t)és. felépül. rangfosztás. annáleszek. felépülés. megörökít. levéltár bepótol. kihozatal. kartoték. teherlap. leigázás. elért eredmény. kihever. nagy gazdagság. lajstrom. tanúsítvány. dagályos. káderjellemzés. hiteles feljegyzések. csökkenés. felvétel. gazdag. rekonstrukció. megtalálás. jezsuiták által kormányzott település. felvirágzás. visszanyer. beszámoló. felvételek. visszaszerzés. felemelkedés. feljegyzés. felgyógyulás. lemez. regisztrálás görbéje. visszahelyezés. zongorakivonat. jegyzék. hangfelvételt készít. összenyomott. bronzszín . teljesítmény. fölösleges. priusz. újoncozás piros. vörös biliárdgolyó. regisztrálás. pótol. szocialista. levonás. csökkentés. mentés. kommunista. feljegyez. rabatt. regisztrál. rekuperáció. min sítés. talpra állítás felfrissülés. felesleges.reconstruction átalakítás. csúcseredmény. helyreállítás. leszállítás. történelmi kútf k. dagályosság. hiteles adatok. jegyz könyv. meghódítás. emelkedés. meggyógyul. szórakozás felépülés. kicsinyítés. piros szín. egyszer sítés. redukció. levezetés. vörös golyó. gyógyulás. emlékanyag. kirablás (bányafáé). okirat. rekonstruálás. kivonat. b ség. mérséklés. személyi min sítés. okmánytár. visszaszerez felújítási munkálatok. toborzás. visszavezetés b beszéd ség. piros golyó. felesleg. terjeng sség. fellendülés. nyilvántartás. kivonás. okmány. évkönyvek. vörös szín. r t. pleonazmus. lenyirbálás. megnyirbálás. megindulás. bolsevik. újjászervezés hangfelvétel. pirosság. gépzongorakarton. szolgálati min sítés. csökkent. helyreállítás. felvesz.

szemetes. uralom. egybeesik. halasztást ad ajánlás. jegyz könyvbe vesz. vizsgahalasztást ad. tiszteletadás. bejelenti magát. bejegyez. megújulás. reform. visszatükröz. figyelem. kifejez. jelez. elmélkedés. értéktelen dolog. túláradó. megbecsülés. folyamodik. tör dés. ajánlva ad fel. átalakítás. kicsinyel. felad. illet leg. reformál menekült visszautasítás elutasít. katalógus. medd hányó. nézés illet en. nyilvántartás. töpreng. tulajdonít. felhoz. néz. vonatkozik. nyilvántartókönyv. visszaver dik. visszautasított dolog. pleonasztikus. vonatkozik. jegyzékbe foglal. ismétlésre utasít. selejt. jegyz könyvbe foglal. gáncsol. vidék helyi. visszavert h átalakít. visszasugároz. kifejez. besorol. elmélkedik. hulladék. jelz készülék. anyakönyvez. kapcsolat. jegyzékbe vesz. referencia. egymásba illeszkednek. mutat. vonatkozólag azonosít mérlegel. visszatükrözés. megtagad. iktat. benzint reformál. visszatükröz dik. rezsim. nélkülözhet . utal. összekapcsol. nyilvántartásba vesz. megjavít. rendszer terület. ajánlólevél. lajstromoz. regionális. névjegyzék. helytelenítés. kerületi. vonatkozás. szemét.kacskaringós. gondoskodás. elismerés. tükröz. megfontol. célozgat. anyakönyv. feljegyez. vonatkozás referenciák népszavazás azonosított vinatkozólag. hivatkozás. területi nyilvántartó napló. beír. hivatkozik. tekint. egymásba illeszkedik. tükröz dik. tájékoztatás. létszám fölötti. visszavert fény. át nem vett darab. terjeng s ref refer reference references referendum referred referring refers reflect reflection reform refugee refusal refuse játékvezet azonosít. selejtes holmi. vonatkoztat. visszaad észrevétel. medd . körzeti. besoroz. gondolkozik. hulladék-. visszautasít. felvilágosítás. megújít. említ. tart. szükségtelen. gáncs. figyel. szempont. megújul. fordul. céloz. célzás. nyilvántartó jegyzékbe vesz. figyelembevétel. visszaver dés. beiktat. megreformál. beosztályoz. visszaver. tesz. jegyzék. tisztelet. tekintet. tükörkép. osztályoz. utalás. törmelék pillantás. visszatükröz dés. megjegyzés. megjavul. vonatkozólag figyelmetlen rendszer. regard regarding regardless regime region regional register .

feladás (csomagé). visszautasított dolog. elhajít. rokon. osztálykönyv. visszautasítás elbeszél. regisztrál. rendszabályok. pontos. felszabadulás. tényleges. uralkodik. összem ködnek. szabályos. iktatás. rendszeres. regiszter. szabad. ügyrend. kormányoz. cenzúratilalom feloldása. átvételi elismervény. kapcsolatban van. szerzetes. összefügg. viszony. feliratkozik registered registration ajánlott. pontosan. szabályos. elvet. rendelet. megváltás. utasítás. szabályszer . soregyent állít. forgalomba hozható filmek összessége. kihány. uralom. forgalombahozatal. csökkent. bontás. összekapcsol kapcsolódó. átültetett szerv. nyilvántartásba vétel hivatásos katona. összefügg vonatkozó arány. összefüggés. regular regularly regulation regulations regulatory reign reject rejected rejection relate related relating relation relations relationship relationships relative relatively release . szabályszer . megindítás. mozgásba hozatal. rokon. el írás. elutasít. csappantó. nyilvántartott ajánlottként való feladás. önm köd kikapcsoló. sajtóközlemény. teljesen beállítás. szabályok kötelez . el írásos. szokásos.hangterjedelem. szabályozás. selejt. beiktatás. pontosan egybevág. bombavetés. regulázás. elmondás. sajtókommüniké. elmond. szervezetb l kilök dött szerv. bejelentkezés. szabályzat. rokonság összefüggések relatív. szabályozó hatalmon van. rendelkezések. kilök dés. kipufogás. elutasított személy. vonatkozó viszonylag elbocsátás. vonatkozás érintkezés kapcsolat. nyilvántartás. háborítatlanságot élvez. kioldás. rendszabály. átruház. regisztert állít. pécéz. feladott. rendszeresen. elenged. tökéletes alaposan. árammegszakító. szabályosan. szabadon van. beigazítás. felszabadítás. kiselejtez. szabvány el írások. szabványos. bejegyzés. visszautasít. kereskedelmi forgalombahozatal. rendes. rendtartás. viszonylagos. állandó. beírás. kivet (átültetett szervet). teljes. visszautasított személy visszautasított elutasítás. elismervény. elbeszélés. beiratkozás. szervezetb l kivetett szerv. elutasított dolog. jelentkezés. bejegyzett. állandó vev . törzsvendég. határozat. megszokott. nem fogad el. rendszeres látogató. szabályzatnak megfelel . rendesen. uralkodás felöklendez. kiakasztás. elereszt. számláló. összefüggésbe hoz. kapcsolat. átruházási okirat. elvetés.

forgalomba hoz. többiek. szegénygondozás. áteresz. helyrehoz. eladatlan példányok. kártérítés. hátraesztergálás. megszabadulás. kioldó. kiold. találó. nyomáscsökkentés. megbízik. felszabadítás.feloldás. bizalom. aggályoskodó. könnyítés. lelkiismeretes. maradványok figyelemre méltó. vonatkozó. nyomáscsökkenés. fontos. kiemelkedés. szegénysegélyezés. távoli. áhítatos. térszín. segítség. játékbiztosítás. szabadon bocsát. gondol. helytálló. vonakodó bízni. domborm . elengedés. szabadonbocsátás. enyhülés. törlés. üt rugó. hátszög. maradék készletet egyben elad. gyógyszer. emlékszik. kapcsoló. istenfél . eszébe jut. kiszabadítás. figyelmeztetés magányos. számít vkire marad. felment. hátralék. segélyezés. segély. rségváltás. kienged. nem felejt el emlékeztet . enyhítés. maradvány. megszakítás. publikálás engedélyezése. megmaradt példányok. szigorú. jogi váromány. apáca. maradvány. kioldó szerkezet. aprólékosan gondos. megmarad egyenleg. bizalom tárgya. idevágó. szabadságolás. maradék. id szer . közzététel engedélyezése. enyhítés. tulajdonátruházási okirat. felváltás vallás barát. lemondás. mentesítés. jámbor. valláskelletlen. megnyugvás. szegényellátás. megkönnyebbülés. szerzetesrend tagja. lényeges. jogorvoslat. tárgyhoz tartozás aktuális. leszerelés. szabadlábra helyezés. odavágó. orvoslás. megjegyzések ellenszer. tárgyhoz tartozó. nyugta. szabadulás. váltás. tehermentesítés. ledob. orvosság emlékezik. vallásos. kiengedés (féké). hátramunkálás. útnak eresztés. orvosol. nyomorenyhítés. tartozó megbízhatóság megbízható bizakodás. vallási. fennmaradó összeg. jóvátétel. felmentés. remittenda. eleresztés. bizodalom domborzat. ledobás (bombáé). kikapcsolás. nevezetes rendkívül felszólalás. jelent s. kiáradás relevance relevant reliability reliable reliance fontosság. szerzetesi. megszabadítás. felmentés. visszamaradt példányok maradt megmaradó maradék. tehermentesítés. zárkózott relief religion religious reluctant rely remain remainder remained remaining remains remarkable remarkably remarks remedy remember reminder remote . közsegély. szivárgó. szerzetes. enyhít. ájtatos. ill .

megjavítás. példány. tatarozás javítási munkák. elbocsát. jelentések szerint riporter. jelentés. megismétl dés eltávolít. szóbeszéd. tanulmányi értesít . kibérel. lakbér. hírnév. bérbe vesz. képvisel . kiad. helyrehoz. ismétl dés. zenei ismétl jel. feltüntet. megy vhova. tudósítást ír. kicserélés. el ad.removal remove removed removing Renaissance renewal rent repair repairs repeat repeated repeatedly repetition replace replaced replacement replacing reply report reported reportedly reporter reporting reports represent representation representative eltávolítás. állapot. repedés. kivesz. hasadás. tipikus . jelentést tesz jelentett ahogy mondják. jellegzetes. felböfög. alakítás. szakadás jóvátesz. helyettesítés. bérbe ad. megismétl dik. kép. felelés (iskolában). rendbehoz. visszahelyezés kicserélés válasz. távolság elmozdított elmozdítás reneszánsz felújítás. válaszol feljelent. javítás. közbees fokozat. rendbehozás. járadék. menekül vhova. beszámoló. kósza hír. bizonyítvány. orvosol. hasított. fok. bejelent. állítólag. osztály. kifogás ábrázoló. újra elmond. közbüls osztály. ismétl dés. megújítás. kijavít. képviselet. kicserél felülírt behelyettesítés. kivétel elmozdít. riportot ír. hírül ad. helyettesít. tudósít. többször szavaz ismételt ismételten (meg)ismétlés. pótlás bért kivet. feljön (étel íze). alakít. riport. bevétel. dördülés. megjavít. pótlás. megismétel. kifejez. jelent. hír. durranás. jövedelem. ismétl dik. jelentkezik. bérösszeget kivet. bérleti díj. jellemz . hasadék. megismétlés. elmond. ismétlés. mutat ábrázolás. értesít . hírt ad. javítások ismétel. beszámol. kicserélés. kijavítás. állítás. elmond. bérel. jegyz könyv. megzsarol. fels bb osztályba lépés. felmond (leckét). megismétlés. képviseleti. tudósító jelentés jelent ábrázol. rokonsági fok. közvetít. értelmezés. eltüntet. ismétlés. házbér. felváltás. eltávolít. tudósítás. közöl.

oldódik. újratermelés köztársaság köztársasági. brit diplomáciai képvisel . megkíván. kér. telepes lakó-. állandó lakos. óvatosság. elhatároz. ígéret. követel. védett terület. elhatározás. köztársaságpárti. újrateremtés. megszabadítás. megmentés. megnyugvás. menedékhely. lakos. kikötés. fenntart. elhatározás. s r n látogatott hely . brit politikai ügyviv . ellenkezés döntés. megfogad határozott ellátogat. ellenkezik. kellék. kell. kíván. határozat. tartaléksereg. lakó. lefoglal. szándék. megold. rezidencia. reprodukció. ellenállóképesség. tartózkodás kastély. szándék bomlik. eszköz. elutasít. megkövetel. kér. köztársasági érzelm . lakóhely. rezignáció ellenáll. igényel. megment. republikánus hírnév felkér. határozat. szembeszegül ellenállás. kutatás kutató félretesz. mentés kutat. igénybe vesz. határozottság. folyamodik. ellenállni. elszántság. fenntartás. segélyforrás. újbóli el állítás. követelmény követelmények igényel szükséges kiment. megoldás. félretétet. eltökéltség. szaporodás. reprodukálás. eldönt. megszabadít. helybeli. helytartó. tartózkodó. tartalék. tartózkodási hely bennlakó. szükséges igényelt el feltétel. tartózkodás. megoldás. fogadalom. kimentés. tartogat. megkér kér(és). természetvédelmi terület. kérések elvár. tartalékjátékos. lemondás. lemondólevél. kívánalom. rezidens. székel . elmegy.represented represents reproduction republic Republican reputation request requests require required requirement requirements requires requiring rescue research researcher reserve residence resident residential residents resignation resist resistance resolution resolve resolved resort ábrázolt ábrázol másolat. helybeli lakos. sokszorosítás. kereslet. megfejt. tartalékol. kérés. kiszabadítás. döntés. kérelem. felold. tartózkodási rezidensek beletör dés. kiszabadít. menedék. kívánság. leköszönés. ellenállási mozgalom. miniszter rezidens.

tisztel. elég jó. tekintélyes. készlet. válaszolás. pillér. tisztességes. visszhang válaszok felel sség felel s. visszatesz fogvatartás. mérséklet. megfelel . illet leg. támasztó. restaurálás. elég sok. tiszteletben tart. pihenés. leleményesség. következik. vendégl helyreállítás. kikapcsolódás. saját. számba jöv . visszahelyezés a trónra felújít. visszaad. reagál. szórakozás. maradék. tisztes. tekintet. szünetjel. lesz kít. üdvözlet felel. reagálás. elszámolás. méltányol. meglehet s nagy. korlátozott korlátozás. bezárás. helyreállít. pihen. becsületes. tilalom korlátoz. felelet. önuralom. újjáépítés. vonatkozik vmire. pihen szoba. reakció. kikötés. szünetet tart. találékonyság. korlátozás. számadás. többiek. menedék. alapul. származik eredményezett eredményezés eredmények respectable respective respectively respects respond responded responding response responses responsibility responsible rest restaurant restoration restore restraint restrict restricted restriction restrictive result resulted resulting results . tartalékt ke. megfékezés. nyugalom étterem. támaszték. megbízható nyugalmi helyzet. pauza. állvány. újjáépít. jó hír . válasz. támoszlop. megszorít behatárolt. tisztelet. tiszteletre méltó. ill . tartózkodás. viszonylagos egyenként. illetve tisztel. elfogadható. megkötés. pihen hely. számlamaradvány. pihentet. megszorítás. alvás. respektál. korlátozottság. mentsvár. nyugvás. maradvány. végs eszköz anyagi javak. érint vmit. a többi. szünet. restaurál. válaszol válaszolt felel. eredmény. tekintetbe vesz. vonatkozás.resource resources respect forrás. készlet figyelembevétel. nyugvópont. visszahelyez. tartozás-maradvány. meggyógyít. t rhet illet . megállás. tekintetbevétel elég nagy. meglehet s sok. figyelem. pihenés. marad. szempont. felelés érzelmi visszahatás. megszorítás korlátozó ered.

visszatevés. visszatesz. könyvismertetést ír. újból jelentkezik visszatért visszatér statisztikai adatok. megtart. kipletykál. hátrál. folyóirat. visszaszolgáltatás. falnyílás oldala. vizsgálat. kiskereskedés meg riz. retorika. nyereség. megismétl dik. visszavonultság kiegyenlítés. megszalad. ékesszólástan. visszatér. viszonoz. kárpótlás. ismétlés. frázispufogtatás. bírálatot ír. revízió feléledés. káva. megmutat. visszaküld. megismétl dés. számbavétel. átdolgozott kiadás. beszámol. kiskereskedelem. gyökeres átalakulás. mutat. ajtótok.retail retain retained retired retirement retreat hírt elmond. bombasztikus beszédmodor. visszahelyez. ismét jelentkezik. kimutat. meglepetés. válaszol. megválasztás (képvisel é). ellenszolgáltatás. menedékhely. megjutalmaz dagályosság. visszavonul. átnézés. bejelent. jutalom. szemlét tart. visszatérítés. visszavonulás. új életre kelés. kicsiben elad. felleng sség. visszatér(és). felel. haszon. visszajuttat. átvizsgál. visszaadás. forradalom. megválaszt (képvisel t). szónoklattan ritmus return returned returning returns reveal revelation revenue review revision revival revolution revolutionary reward rhetoric rhythm . árbevétel felülvizsgálat. csendes pihen hely. számba vesz. visszaküldés. szabályos ismétl dés forradalmár. szemle. visszavonultság csendes napok. kijelentés. visszaad. visszapillantás. rábeszél képesség. bombasztikus stílus. módosítás. áttekintés. jelent. visszahelyezés. reveláció állami bevétel. hoz. visszajön. visszatérés. takarodó. viszonzás. átvizsgálás. bírálat. kijelent. forgás. körforgás. jövedelmez. újra el fordulás. tanúságot tesz vmir l. bevétel. jövedelem. üzleti forgalom. javított kiadás. ismertetés. ismertetést ír. lelkigyakorlat. felülvizsgál. visszaérkezés. visszafizet. kinyilatkoztatás. keringés. ismertet. felfed. ismétl dik. szónokiasság. visszatart meg rzött nyugdíjas nyugdíjazás. kicsiben elkel. átnéz. magányosság. visszatér k ablaktok. újjászületés fordulat. visszaérkezik. feltár. áttekint. állami jövedelem. forradalmi ellenszolgáltatás. kinyilatkoztat. napvilágra hoz felfedezés. recenzió átdolgozás.

utazás járm vön függelék. illetékesség. felgördülés. helyénvaló. folyó. merev vázú kormányozható léghajó. hegyhát. magaslat. domb. kötöz munkás. érdekcsoport. igazságosság. élénk. alkalmas. veszély rivális. áremelés. emelked . emelkedés. igazságos. nagyobbodás. csengetés. talajemelkedés. ág. vágattal felfelé haladás. szaporodás. helyreállít. azonnal. sikló. kelés. felkel . út. lovaglás. felkelés.rice rich rid ride rider ridge rizs gazdag. meleg. versenyez. dús. juss helyesen. értékes. domb. béremelés. igazán. felvirradó. toldat. lovagol. rendes. megkockáztat. gy r . rév. berekesztés. felállás. hajófenék el re és hátra keskenyed része. finom. merev. verseng . felszállás. bokor. buja. furunkulus kockázat. jobbra. út. d lés. faág. hátság. emelkedés. feltörés. gerinc. megszabadít kerékpározás. jogosság. távolság. egyenesen. kiemelkedés. el menetel. megfelel . taréj. városi út. tolósúly. kívánatos. pályatest. pattanás. felrebbenés. hasogató munkás. ráépítmény. felhúzás. kimért. rizikó. drágulás. fizetésemelés. bakhát. jobb oldal. tet gerinc jobb. hegygerinc. jogosan. el menetel. csengés. növekedés felszálló. kelés (tésztáé). jogosan. b velked . felvonás. jogos. felemelés. el lépés. pompás. jó. reszkíroz. kör. nagyon. vízfolyás kocsiút. (fel)kel . tulajdonjog. több. pontosan. karika. fehér csík. kocsikázás. szórakoztató. vetélkedik. felemelkedés. lázadás. szilárd bekerít. ökölvívás. felrepülés. felegyenesít. folyam. elkerített rész. favágó munkás. lejt . pont. alapvágat. úttest. vetélytárs áradat. kartell. becsületes. folyóvíz. zengés fokozás. felemelkedés. helyes. lovas. növekv . eredet. gurító. aréna. kereked . igazság. áremelkedés. szorító. gazdagok. hajlás. vasúti pálya. növelés. termékeny. kockáztat. mulatságos. tápláló kiküszöböl. kilyukadás külfelszínre. jog. orom. megfelel en. lovaglóösvény. körülfog. kört alkot. meggy r z. karikát tesz orrába. körülbelül. verseng. b . országút. versenyz . bozót. jól. felállít. méltán jogok hajthatatlan. forrás. kiköt . tenger alatti küszöb. hasító munkás. méltányosság. klikk. mindjárt. szigorú. rideg. jövend . egyenes. mély. er söd . b séges. igazol. telt. tárna. mint. igazi. ívmagasság. magaslat. ill . vágány. kijavít. elnapolás. növekszik. versenytárs. éleszt . el lépés. helyesen. gy r z. vágat horgonyzóhely. úszógumi. zeng . hólyag. egészen. bukmékerek. el léptetés. porond. tengeri kiköt right rightly rights rigid ring rise rising risk rival river road roads . záradék (hegy)gerinc.

alap. gurít. egész. renget. rock roger role roll Roman romantic Rome roof room rooms root roots rose rotation rough roughly round . durván. érdes. lakosztály ágy.Robert robin Róbert vörösbegy k zet. pörgetés. dörög (ágyú). görg . szoba. ring. rúd alakú cukorka. henger. gömbölyödik. himbálózik. hintáztat. kristályosított kábítószer. guzsaly. leng. lajstrom. körömágy. fér hely. keresgél. lekerekít. egyenetlen. görget. hozzávet leges. göngyölít. futam. dülöngél. ringatás. egyenetlen terep. forog. elfordulás. durva felület tárgy. gumó. himbálódzás. rockzene. gurul. gyökér rózsa keringés. névjegyzék. primitív körülmények között. hengerít. kezdetleges állapot. érdes felület tárgy. gördítés. akadály. meggyökereztet. szerep. ideggyök. gyökerezik. hömpölyög. kövecs. körbe. csiszolatlan. t szó. rotáció. primitív. nagyobb kavics. vázlatos. szikla. himbálás. római katolikus egyház fedél. ringás. lapát nyaka. gibraltári szirtfok. turkál. forgás. alaphang. túr. fogt . járat. gyökérzet. érdessé tesz. szirt. eredet. gördülés római regényes. forrás. hevenyészett. csavarás. gyökeret ver. hely. megrenget. vég (kelme). forgatás. gördül. lenget. tet albérletben lakik. pereg (dob). gömböly . filmtekercs. repedezett. alapja vminek. ékszer. k szál. gyökértermés gumós gazdasági növények. nyersen. fenékberúgás. brutálisan. kikerekedik. nagyol. körforgás. viharos. létrafok. útonálló. kényelmetlen. hepehupás terep. megrázkódtat. markecol. k darab. ered . alcatrazi szigetbörtön. legömbölyít. jegyzék. lapát végz dése. kavics. gyökér. gurítás. gibraltári szikla. leforgatás. fanyar (bor). gördít. megtöm feladat. körben. lakik. huligán. egy lövés. nyers állapot. zord. megmunkálatlan nagyjából hágcsó. teend dülöngélés. forgás. orsózás (repül é). termésk . kötelesség. kotorászik. goromba. nyers. megközelít . k szikla. szógyök. bankjegyköteg. becsavar. gyök. perget (dobot). perdület. zsemlye. durva. ring. fux. római katolicizmus. pörgés. szót . t . szögelfordulsá. hempereg. gyökeresedik. megdug. gumós növények. forduló. ringat közösül. tekercs. befejez. reng. romantikus Róma. felgöngyölít. himbál. gyökszó. göngyöleg. hengerel. terem lakás. zátony. felcsavar. tér. himbálódzik. szirti galamb. vagány. vektorrotáció haragos. gyökérszó. k . gibraltár. körbenjárás.

szemleút. uralom. csúnyán lehord. fut. normális. csepegés. csónakon visz. összeveszés. körút. út. kis mozsárágyú. kerek. felsorakoztat. el írás. kampány. vonalzó. szokásos. versenyt evez. szabályoz. lendület. körüljár. beöml nyílás. rohanó. evez. futásban kimerült. szaladó. megszid. szaladás. sorba állít. pompás. fennáll. f -. tipikus. pálya. sor. járat. er sen megszid. miniszterpapír. uralkodás. teljes. útirány. megrohanás. futástól kifulladt. üzemben tartás. uralkodik. királyi család tagja. jártasság. mozgó. szinte. megvonalaz. hajójárat. rohanás. udvar. fejedelmi. útvonal gyakorlat. hajba kap. út. csónakon szállít. vonalazás átlag. körülzár. hangosan szidalmaz. szokásos. sorozat. nagyszer . fut(tat)ás. szaladás. alakulás. összeszólalkozik. folyás. evez vel hajt. csempészett. lejtés. legel . tizenkettes szarvas. szokás. felséges. nagy jelenetet rendez. uralkodó. irányít. olvasztott. csermely. kezelés. kiolvasztott. karika. kirak. gennyedz . vonulás. tájban. járat. hajlat. kormányoz. futóverseny. futó. laza. rjárat. lárma. gennyedés. fekvés. irány. lefutás. túra. szabály. folyékony. járatás. szokásos. rohanás. megkerül. fenséges. folyó (víz). uralkodás vonalas. kánon route routine irányít. megszokott. csempész. rutin. vidéki row rows royal rubbish rugby rule ruled ruler rules ruling run runners running runs rural . lármázik. futásban kifulladt. járat. folytatólagos. nedvez . kör alakú. vonalaz. evezésben versenyez. gennyed . sorozat. szürke átlag. vonalzó szabályzat döntés. körtánc. rutin-. utcai csatorna függöny-görg . zenebona. leszidás. futás. görg . szokvány. lehord sorok beadványpapír. mez gazdasági. futástól kimerült. vezet. királyi. csónakázás. lehordás. kör-. járás. futás. érvényben van. nagy kereslet. fels sudárvitorla. vezetés. változás. munkaciklus. körjárat. rendelkezés. csorgás. evezés. veszekedik. nekiiramodás. esés. nyílt. szabad bejárás. átlagos. felhúzódás. igazgatás. vonalazott uralkodó. el öltés. szokásos munkamenet ricsaj. ragyogó szemét rögbi dönt. felf z. csónakázik. guri-guri csempészés. ívás. felsudárvitorla. irányítás. kirándulás. útszéli csatorna. rendszeres hajójárat. szemlefutás. menet.kör. üzemelés. futó szem. kifutó. kikerekít. körül. m ködés. veszekedés. kerekít. állattenyészt terület. vándorlás. menetparancs. megszokott munka. hasmenés falusi. telepít. széria. leszaladás. vonulási irány fut. nekifutás. folyás. folyamat. megfordul. irány. kormányzás.

sós íz . szentesített. kóstolgat. szomorú bánatosan. illetményt nyújt. fix fizetést ad. küzd tér. pénz. konyhasó. siralmasan. szánalmasan. árusítás. fizetést ad. üdvösség. vásár vásár. mutató. kiegyenlítés. mersz Sári ült hold. szentséges bús. besózott. homokzátony. mesterséges hold. homokszín. csíp sség. kárpótlás. sószóró. kielégítés. szent és sérthetetlen. talpnyaló beváltás. megnyugtató dolog elégséges. búsan. föveny. sótartó. csillapítás. tengervízben növ . másodrend bolygó. széf. megelégedés. sótartalmú. páncélszekrény. csatlós bolygó. közepes osztályzat . bagariab r. darabont. szent. szaké évi fizetést ad. elégedettség. ugyanúgy kipróbál. só. homokszem. kóstoló. üdvözítés. járandóságban részesít áruba bocsátás. mellékbolygó. megment . szánalmas. leverten. engedményes vásár. csíp s. meghamisít. kiárusítás. m hold. elárusítás. pikáns. kielégít . fent említett. mondott. sósvizi. megelégedettség. elégtétel. szellemesség megmentés. ugyanaz. havi fizetést ad. szolgai követ . sóterm . homok.Russia Russian bagaria. sós mocsár. veszélytelen biztosan biztonság el bb említett. sós. vev k lazac íz. homokpad. szomorúan biztonságos. tengeri. Oroszország orosz S Angol sacred sad sadly safe safely safety said sake salary sale sales salmon salt salvation same sample sand Sarah sat satellite satisfaction satisfactory Magyar megszentelt. szerencsétlen. értékesítés. minta. biztos. mintát vesz. sóz. sajnálatosan. eladás. sóban pácolt. sóban eltett. fizetés. elegettevés. rizspálinka. nátriumklorid. megsóz. megnyugvás. kielégülés. kísér vonal. eladott árumennyiség. pénzmag. bátorság. nevezett japán rizspálinka. sajnálatos. sózott. válogat aréna. m bolygó. üdvözülés azonos. csatlós. szentelt.

hímpor. megóv. vállpánt. menetrend. vaspörk. hártya. mondóka. iskola. táblázatba foglal. lepikkelyez. megelégedett kielégít Szombat kivéve. vízk . megtakarított pénz. szcéna kételked . fokozat. mér léc. íz. utolsó szó. megspórol.és el adóterem. lépcs . nevel. számsor. megment. iskolaépület. színtér. méret. tarifa. tanítás. ingerült jelenet. táblázat. mondanivaló. mesterkedik. kulissza. korpa (fejen). határ. héj. táblázat. jelenet. pernye. jegyzékbe foglal. létesítmény. táj. érvény. osztály tudomány tudományos tudós érvényességi tartomány.satisfied satisfy Saturday save saved savings saw say saying says elégedett. véd (futballban). fakultás. tervezet. intrikál. lekapar. sorozat. vízk t l megtisztít. séma. lehúzza a héját. rosszban sántikál. rajz. váll-lap mérleg alig. mérlegtányér. példabeszéd azaz. nyom vmennyit. fokbeosztásos számlap. pikkely. mérlegserpeny . hanglétra. szem. beosztásos vonalzó. például. vizsgáztató. kép. cselszövés. tervrajz. teszem azt mondás mond felmászik. méretarány. tervbe vesz. kapcsolás. szkeptikus jegyzék. mérlegcsésze. bajosan díszlet. vmennyit nyom. skála. lépték. színpadkép. védés. irányzat. levakar. fokbeosztásos mérce. iskolai oktatás. szín. tanít. sor. vmilyen súlyú. reve. megtakarít. terv. oxidréteg. megmászik. színpad. nyak (pengéé). hangsor. alkalmazási terület. megvált. vassziporka. spórol. számrendszer. iskoláztat. végs döntés joga. takarékoskodik. beosztás. közmondás. színhely. együtt úszó halraj. mondás. rendszer. gy jt. megkímél. scale scales scarcely scene sceptical schedule scheme schemes scholarship school science scientific scientist scope . heves jelenet. szag. arányosít. vázol. var. ment. oktat. táblázat vázlatok ösztöndíj halraj. hatály. takarékbetét f rész. elrendezés. létra. rendszer. mondjuk. megtakarítások. feladat. játékszín. hatáskör. vasreve. mond. hámlás. váz. üdvözít mentett megtakarítás. védelem. egyetem. spórolt pénz. tagozat. összeállítás. cselszövény. iskolaépületek. lemez. látvány. tanterem. léptékvonalzó. megvéd. beleszólás. fokbeosztás. salak. ütemterv képlet. pörk. fogk . díjszabás. fémhab. fokozatokra oszt. arány. tervez. vázlat.

üléssel ellát. számla. pontos. hideg. új. szoborral díszít. pontarány. leszid. aprólékos. megvizsgál. rosta. jelzés. írás. nadrág feneke. következ . radarerny . nyer. elszámolás. vetít. pont. hangszerel. váratlan szerencse. egyenetlen. központ. évad. vápa. ponteredmény. vizsgálat. skótok sz r . szitál. megmotoz. óceán. részletekbe men vizsgálat farag. temérdek Skócia skót.hordtávolság. tengermozgás. évszak. hornyolat. elrejt. sokaság. bevájás. fészek (szelepé). nyomozás. indíték. nyomoz gondos. másodhangköz. körzet. szóban forgó tárgy. ül hellyel ellát. szigorú. vájat. ülés. másod (zenében). átható. bemetszés. hozzászoktat. felhorzsolt. kérdés. végtelen sok vmi átkutat. kotta. m veleti hatókör. nyereg (kerékpáron). pontszám. huzagolt rengeteg. perem másodrend dolog. kutató. spanyolfal. kézírás. gólszám. megsebzett. számol. évszakhoz kötött. fedez. idényszer . keresés. elfed. tenger. szezon. kiterjedés. ellenz . kutat. kör. hozzáedz dik. hornyolt. véd erny . barázdált. hullámok. dobkötél-horony. jelzet. felfekvési felület. f szerez. adósság. évszaki. kihúzott. score scored scores Scotland Scottish screen screens script scrutiny sculpture sea search searching season seasonal seat second . rendelkezési állományba helyez. mandátum. metszés. szekund. szövegkönyv alapos megvizsgálás. szentélyrekeszt fal. motozás. képvisel i hely. sötét valóság. ok. oltalmaz. skót nép. metsz . képerny . számontartás. nyilvántartás. pontozás. hely. huzagolás. rovátka. vonalacska. testtartás. leültet. megfilmesít. karcolás. rács. véset. aláhúzott. országgy lési képvisel i hely. idény évszakhoz ill . árnyékol (rádiócsövet). szoknya feneke. talpraesett válasz. alapos vizsgálat. akklimatizálódik. filmm vészet. fürkész . mozivászon. szobrászat. húsz darab. rostál. második sebesség. oszcilloszkóp. rovás. megkarcolt. gondolatjel. vágás. puszta tények. írásbeli dolgozat. terület tárgy. segít . mozi. partitúra. húsz. kutatás. kézirat. skót nyelvjárás. vizsgál. sok. áthúzott. fürkész. tér. barázda. második. jel. másodrangú. kézírat. leplez. székhely. film képerny k forgatókönyv. törölt. id szak. megjegyez rovátkolt. megérik. nyomozás hozzáedz. meztelen igazság. keres. erny z. id szaki elhelyez. motozás. szúnyogháló. keresés. motoz. idény-. horzsolás. vidéki kastély. pontállás. szívhez szóló. második sebességi fokozat. keres . képcs . idényjelleg . hozzászokik. párbajsegéd. rovátkás. ápoló. bevág. próbára tesz. jegyez. szobrászmunkát végez er s hullámzás. ízesít. akklimatizál. tengernyi vmi. nagy hullámok. szobrász. ül ke. felró. kutatás. véd fal. hullámzás. másodrend . vámvizsgálat. skót nyelv. másik. m ködési lehet ség. szóban forgó kérdés. szobor. ül hely. bemetsz.

mellette szólal fel. gerezd. el re biztosít. kiválaszt. titok kis polcos íróasztal. iránysáv. másodrend szén. gazdasági szektor. megérik. durván rölt liszt. részleg. csoport. körzet szektorok szekuláris. lezár. rész. szakasz. felszel. válogat section sections sector sectors secular secure securities security see seed seeing seek seem seemingly seems seen sees segment seldom select . szemesedik. keresztmetszet. vágás. másodrend áru. körzet. aránykörz . megszerez. ácsolatszakasz. szekreter. másodrend min ség . másodperc secondary secondly seconds secret secretary másodlagos másodszor derce. szegmens. bekezdés. megóv. osztály. körcikk. biztosít. biztosíték egyházmegye. rész. érsekség. szekundáns. lemetsz. kvadráns. metszetet készít. magot hoz. ágazat. mag. osztódik. ondó látó keres látszik. horony. szelvény/rész ritkán (ki)választ(ás). metszet. darab. szakasz. szelvény. püspökség bevet. biztonságos. elvágás. elmetszés. metszés részek ágazat. magot hullat. szektor. biztosított. kulissza. részekre oszt. támogató. pillanat. bányamez . repeta diszkrét. kivágás. sáv. kétszemélyes hálókocsifülke. biztonság. t nik látszólag úgy t nik látott lát feloszlik. fogasív. lap. felszeletel. titokzatos. lefoglal. hálókocsifülke.támogat. lemez. rejtett. közepes min ség áru. keresztszelvény. terület. szelvény. szerez. görbeszelet. miniszter. profil. melléklet. hossz-szelvény. elvet. paragrafus. metszet. szelet. titkár. lyuk. alfaj. megvéd értékpapírok. csíra. elvág. lát. titkos. párbajban segédkezik. negyed. nyugodt. metsz. sperma. rejtély. feloszt. mér léc. másodrend érc. körcikk. kötvények állami kötvény. szeletekre oszt. kimagoz. rögzít. vág. bezár. rekesz. titkárn gerezd. tárcsaív. rejtelem. elmetsz. világi biztos. szelet. feloszt.

negyedéves hallgató. kényes. sorrend. kelend áru eladás jelentéstani szeminárium emel hatás. tudat érezhet . kiválaszt. értelmesség. elválik. önálló. jól men cikk. praktikus. felszolgál. érzék. bánik. kiválasztott. érzékeny. kiválasztó. fogékony. érzékelhet . hág. megérez vmit. külön(álló). számsor. csalás. különálló. érzet. meghág. válogatott kiválasztás. rangels benyomás. független. el jel. leválaszt. teljesít. lebonyolít . öntudat. feladás feljebbvaló. ésszer érzékeny. felt nés. vélemény ép ész. értelmes. következés. felfelé nyomódik. ítél képesség. ellát. értelem. elad eladó. magassabb rangu. külön. elválaszt. érzékel. elegend . súlyos komolyan cseléd. szeparálódik. elkülönülés. elég. felfogás. fedez. tálal. orr irányában való er s himbálás (el)küldés. észlelhet . öregebb. válogatós maga becsapás. szerválás. hajókötelet vászoncsíkokkal körülteker. érzékiség. túlérzékeny érzékenység küldött elítél. érzet. szolgálólány kedvez. ész. érz . adogatás. sorozat.i. mondat elkülönít. futja. szeparál elválasztott elválasztva. kezel. inas. érzés.selected selection selective self sell seller selling semantic seminar send sending senior sensation sense senses sensible sensitive sensitivity sent sentence separate separated separately separation September sequence series serious seriously servant serve els rangú. szekvencia sor. érzés. jelentés. szétválaszt. szolgál. er sen bukdácsol. tudat. tapint. elküldés. szolga. folytatás. szervál. hasznára van. felemelked mozgás. külön-külön elkülönítés. érzékelés. szelektív. képsor. elválasztás. különélés szeptember filmjelenet. eladó áru. elválás. felemel dik. segéd. szenzáció érzékel képesség. küld. választék igényes. komoly. józan ész. alkalmazásban áll. er s bukdácsolás. kifutja. jó érzés. sorozat fontos. félretesz. id sebb. értelem. kiszolgál. különválik. józan.

kátrányos hajókötélburkolat. letét. elintézés. megnyugszik. megállapodás hét. leülepít. megtisztul. tétel. elhelyezés. beállít. illesztés. hetes tizenhetedik heted. roskadozik. m ködik. süppedés. jó helyre tesz. napnyugta. letelepedni. letelepedés. üledék. beverés. állhatatos. irányzat. lenyugvó. megold. lecsillapulás. asztali készlet. szervíz. készülék. megkocsonyásodás. összeforradás. elhatároz. lenyugvás. fenés. szerva. szerver kiszolgál készlet. település. hajókötélborítás. berakás (hajé). s rít. bedugás. derít. megszab. kifizet. letelepít. felállítás. kitöltés. kiszolgáló. élesítés. ülepedés. megkeményedik. lecsillapít. összeillesztés. felszolgálás. adogatás. körültekerés vászoncsíkokkal. megszilárdul. ülésszak dugvány. el írásos. helyrerakás. szertartás szolgáltatások adag. köszörülés. tartásdíj. lapos szél vés . szolgáltatás. beállítás. tevés. elhelyez. megszilárdít. rendez. megállapított. szerviz. fészekalja. kiszedés. kézbesítés. kötött. megtisztít. elintéz. alkalmazás. bet szedés. készlet. szilárd. letisztulás. leülepszik. rögzítés. telepítés.server serves service services serving session set sets felszolgáló. felszerelés. gyarmatosít. ellátás. szolgáló. adogatás. átruház. halmaz. helyrehoz. szívesség. települ. palánta. szín. kiszolgálás. felszolgálás. ráruház. elsüllyed. beforrás. rakás. rendbe tesz. csoport. hegyezés. lecsillapítás. megtelepszik. kifenés. lehanyatló. megmerevedett. garnitúra. elvetés (magé). megmarad (hó). szolgálatot teljesít gy lés. megállapodik. süppedés. megad. gyarmat. kötés (cementé). leszáll. eldönt. kisimul. hágatás. letelepedés. kiegyenlít. megdermed. díszlet. helyzet. megállapítás. egyezség. hozomány. banda. kiegyenlítés. forgalom. keret. hajókötélburkolás. elszámolás. elrendezés. hajókötélburkolat. telep. alakulás. megnyugtat. istentisztelet. nem olvad el (hó). játszma beállítások beérett. szolgálat. rendezés. hagy leülepedni. közlekedés. kirovás (feladaté). karbantartás. kiszolgáló. tisztul. talajsüllyedés. szolgálat. befoglalás. gyümölcsbeérés. ereszkedés. lezár elintézve elintézés. megállapít. elmerül. szervizel. karbantart. beszegecselés. sorozat. letelepedik. leülepedés. felszámol. szabályozás. lecsillapodik. letelepítés. helyezés. beigazítás. szedés beállítások rendbejön. ülés(szak). igazítás. díszlet. társaság. megérlelés. lecsendesül. betelepít. lesüpped. elszámolás. kézbesítés. leülepedik. meghágás. hetedik setting settings settle settled settlement seven seventeenth seventh . kiszolgálás. foglalat. kövez kocka. rendes. kijelöl. szerválás. beállítás. környezet. tálalás. megszilárdulás. kijelölés. beosztás.

gázló. formál. sablon. n k. lapos. saját dísztelen. árnyal. hevesen. árnyék. titkosrend r. sekély. komolyan. árnyalatnyi vmi. ridegen. shadow shall shallow shape share shared shareholder shares sharing sharp sharply she sheep sheer . kialakít. sekélyes. részvény. árnyék. abszolút. egyes. minta. forma. több. szellem. részesedik. sallangmentesen. komoly. felületes. alakvas. üvegbura. nemi hovatartozást tisztáz. fejl dik. szigorúan. szigorú egyszer en. csíp s. beárnyékol. meredeken. árnykép. alak. kis hajlású. csal. tükörkép (fog) alacsony. vadul nem.several severe severely sex sexual sexuality shade egyéni. árnyékba borít. vigyázza minden lépését. fedélzetívelés. nemiséget megállapít. sok. szexuális élet nemi. rész megosztott részvényes megosztások osztozás. féle megoszt. nagyon. puritán. különféle. kimért. osztozik. meredeken emelkedik. csipetnyi vmi. osztályrész. sekélyes hely. homály. árnyékol. színárnyalat. leheletnyi vmi. pontosan. rideg. színezet. lámpaerny . szelvényvas. részvétel agyafúrt. vékony. egyszer . roló árnyékot vet. formát önt. sötét rész. jelenés. vonalkáz. jobbra-balra kilengés. felszínes. részvényutalvány. cselleng. zátony. mer ben. csaló. menedék. alakít. szabályos. éles esz . hamisan játszik. igazi. oltalom. számos. metsz élesen juh csellengés. alakul. hamisítatlan. áttetsz . kísértet. léha. árny. részesedés. mer legesen. élesen. függ leges. tarkán sz . éles. ekevas. kemény. testalkat. idomok. árnyalat. hajszálnyi vmi. szigorú. átlátszó. egészségi állapot. néhány. sallangmentes. nemi hovatartozást megállapít. homályos rész. okos. kemény. kereszt (kottában). része van. szellem. formáz. alakzat. becsap. fekete billenty (zongorán). fedélzetív. mintáz. idomvas. er nlét. jelenség. részvényesi igazolvány. görfüggöny. árny. mintásan sz . nemiség. önálló. különböz . egészen. keményen. osztozkodás. red ny. er s. hegyes. hevesen. homályos alak. roletta. nyomon követ. lenanyag. nemi élet. hamisan. szexuális nemiség fényellenz . homály. kvóta. hajófedélzet hosszirányú felhajlása. hirtelen. állandó követ . kondíció. hajó eltérése irányától. hajótest vonala. üres fajta. állandó kísér . árnyékoló üveg. könny finom pamutanyag. formában készített étel. részesedés.

útiránytól jobbra-balra kileng. kontremin r. kevesebb. teljesen. megalvad. költözködés. váltakozás. ív. összecsapás. fekvésváltás. hajón szolgál. sokkot okoz. járja a boltokat. rövid távú. lakás bevásárlás. ponyvával befed. kisegít mód. rövidített név. burkolat. m hely. rövidfilm. roham. színház. rövidzárlatot okoz. rövidre záródik. kihüvelyez. megbotránkoztat. ponyva. versenycsónak. lap. hírlap. kifogyva. összeütközik cip hivatal. kepél. páncél. rövidzárlat. megriaszt. kifogás. lemez. elrejt. kibúvó. rideg. elküld. átrak. leped vel befed. helyzetváltoztatás. kéreg búvóhely. nagy kiterjedés vízréteg. könny . látszat. eltolódás. megdöbbent. héjazat. megrendít. lövedék. cserélés. iroda. bozontos. javítóm helybe küld. vet dési elcsúszás. elmozdulás. szétmálló. lökés. színházi szerz dés. röviden. héj. vitorlakivonó kötél. köpeny. kisegít eszköz. megváltozik. szállít ijedtség. türelmetlen. áthárítás. hirtelen. tópart. kócos. rázkódás. burok. törékeny. fedezet nélkül. elmozdul. ágyúz. kivonó kötél. kereskedés. teljes. mer legesen lejt. keresztbe rak. m szak. vásárlás gyámfa. javítóm helybe ad. kimért. puszta. felfogad. elszállít. hajón szállít. mentség. szerz dtet. kihámoz. innen vmin. tisztára. hiányos. félmegoldás. test. véd csere. omlós. tepsi. kurta.meredeken lejt. elrejt zik. hajóra száll. rövidre zár. szarvkötél. kagyló. húz (lemezt). lerövidített. tiszta. mer legesen emelkedik. eltol. fedezet nélküli. munkahely. behajóz. lobbanékony. függ legesen. turnus. vékony. héjszerkezet. ropogós. szapora. változtatás. váltás. bevásárol. alkalmaz. sebességet vált. módosulás. ürügy. rövid szótag. váz. elküld. kurta-furcsa. kocsonyásodni kezd. bolt. börtönbe juttat. rétegesen ereszkedik. gyorsan. újság. üt dés. tömör. részvények t zsdei bevezet i. takaróval befed. hengerel. leped . támaszfeszít dúc. ütközés. kócos haj. gyors. valódi. t zsz nyeg. karosszérialemezek. besszjátékos. lakáscsere. emel. könny takaró. meredek. börtönbe zár. ügyes-bajos dolgok. kisfilm. h vösre tesz. vitorla. oltalom. szarvszár. sikta beállít (árbocot). hajóba rak. mer leges. lepel. alacsony. fedezetlen ügylet. oltalmaz. sheet sheets shelf shell shelter shift ship shock shoes shop shopping shore short . üzleti dolgok. süt lap. megrázkódtat. fortély. tengerpart rövidített becenév. munkanap. n i alsóruha. nem elegend . hótakaró. sz kített. menedék. tekn . üzlet. hajó. áthelyez. sokk. gabonakereszt. változás. összecsap. mer . megráz. hajón küld. üzletbe visz. l . m selyemanyag bevon (vitorlát). fejt. rétegesen terjed. megrémít. rövid. n i ing. megdöbbenés. eltolódik. fedélzetre felcsapó hulllám. vízréteg. kisegít út. finomlemez. part. kurtán. bordázat. rövidítés. porhanyós. papírlap ágynem polc csigaház. elmozdít. nem teljes. lehánt. elbocsát. támoszlop. küls ség. ingruha. rövid lövés. gránát.

fennhéjazás. célzókészülék. hajlat. zivatar felmutatás. irányzás. más színnel átsz tt kellene perem. egy kupica pálinka. vállal meglök. irányzék. bevágási padka. tömeg jel. boltváll. szárny. támfelület. filmfelvétel. el hegység. rövid lejáratra. párkány. felfekvési felület. támaszpillér. felmutatás. szárnya vminek. felvágás. látvány. támasztás. oldal. mellék-. kinyilatkoztatás mutatott mutat beteg. tengelygy r .rövid tartalmú. zuhany. lejt . másodrend . ágyúgolyó. zápores . injekció. gyám. tagozat. mez ny. lövész. puskagolyó. ismertet jel. színét változtató. pöffeszkedés. látnivaló. lövedék. vájatvég. cégtábla. bizonyítás. elbizakodottság. fellövés. bet test fels lapja. látás. kiállítás. bemutatás. kilátás. zápor. állásfoglalás. oldal-. mérési jegy. t perem bemutatás. kiállítás. nyilatkozat. látványosság. látóképesség. el reugró bérc t kiszélesedés. vendégség nászajándékok átadására. vélemény. vállal taszít. rész. pompa. jó száz lépésnyi távolság. jegy. mutat. részleg. támasz. b ség. vállfa. púp. átsz tt. közszemlére tétel. rövid összefoglalás. betegek. igazolás. üzlet. látszat. fogó pereme. domborulat. levert betegség fals. rövidesen súlygolyó. válltámasz. hegyoldal. shoulder shoulders show showed shower showing shown shows sick sickness side sight sign . próbálkozás. szegély. hiány hamarosan. fejtéshomlok. dombnyúlvány. kísérlet. csapváll. szempont. mellékes. célzás. megtölt. célgömb. hajítás. alátámasztás. osztópárkány. áll vmilyen oldalra. padka. nagy mennyiség. oldallap. dühös. bebizonyítás. dobótávolság. ruhaakasztó. meglát. nemsokára. nézet. aláír. burkolófal. lövés. szemlére tétel. tengelyváll. vállal lök. észlel. dobás. el adás. vállal. árbocváll. felvág. megcéloz. furakodik. töltéspadka. nagykép sködik. széle vminek. parádé. címtábla. színjátszó. vállalat mutatott bemutató. oldalsó. rövid lejáratú. golyó. röviden. rövid hangzó shortage shortly shot should elégtelenség. egy korty pálinka. megpillant. csapat. néz ke. néz rés. nevezetesség. kabátakasztó. útpadka. támoszlop. néz lyuk. váll. osztály. szemlencse nyílása. megjelenés. irányzórés. vállára vesz. lapocka. meteorraj. látómez . állítás. tekintet. cégér. feltevés. nyél pereme. l távolság. párt. szemléltetés. kijelentés. nagyhangúság. felirat. küls . lap látótávolság. csaphajlat. kiugró rész. rokonsági ág. álláspont. jellel ellát. rúgás. megtekintés. leszármazási ág. oldalfal. hegynyúlvány. tábor. hencegés. kiállító. tolakszik. pöffeszkedik. henceg. löv . származási ág. siker. irányítás.

egyetlen. hallgatás. elfojt. fütyül egyes játék. jelz . jelel (süketnéma) signal signed significance significant significantly silence silent silk silver similar similarity similarly simple simpler simplest simplicity simply el jel. jelent s. szóló játék. mióta csak. jeleket ad. tudás hiánya. tünet. egyidej leg. jelzett értelem. jel. vmilyen id ponttól. attól fogva. kiemelked . figyelemre méltó. együgy . zümmögés. titoktartás. egyes. fontos. miután. azóta. -t l. egyedülálló. egyel (répát). egyszerre since sincerely singer singing single . énekóra. letör. jelt ad. minthogy. egyszeri simultaneously egyben. attól fogva. hallgatag. jelekkel tudat. fontosság. jelentés. jeladással közöl. óta. szimptóma. jelez. nyíltan. zajtalan selyem ezüst hasonló hasonlóság hasonlóan. daloló. n tlen. szinte. jelent s. jellel ellátott. jeladás. magányosan álló. kiváló. egyszer . csendet parancsol. jelz dobás. szimpla. attól kezdve. jelz berendezés. becsületes. prédikátori jogától megfoszt. elhallgattat. valóságos egyszer bb legegyszer bb egyszer ség csak. jelez. jelzés. jelz lámpa. jelekkel közöl aláírt. emlékezetes. madárfütty. jelzés. csupán. nevezetes. jelt ad. csendesség. lényeges jelent sen adásszünet. madárdal. feledés. fütyülés. mesterkéletlen. egyedül él . szívb l énekes begerjedés. dalolás. szimbólum. magában él . figyelmeztetés. kiemelked . egy. nyom. egyedüli. kifejezésteljes. indítótárcsa. szemafor. magában álló. szignál. kislemez. el jeles. megszilenciumoz. egyedül elvégezhet . hasonlóképpen bamba. külön. elnémít. beléfojtja a szót. éneklés. egyszeri utazásra szóló jegy.csillagkép. kórjel. nótázó. összesen egy. jelkép. jeladással tudat. hangtalan. eltilt. magányos. egy utazásra szóló jegy. szünet. kifejez . egyszer . egyágú. némaság. mivel. megjelöl. -tól komolyan. felt n . el jel. nyugalom. segítség nélkül elvégezhet . ének. jelöl. szintén. fark. páratlan. jeladással továbbít. hogy. hallgatásra kényszerít csendes. jelz tábla. énekl . csend. egyszer en amióta. jelent ség alapvet . mert.

vontatott. házhely. fogyókúrát tart. formátum. megaláz. semmibe vesz. kicsi. lassan. ravasz. enyv. ül . helyezked elhelyezkedés. megkopaszt. mennybolt. méltatlanul bánik. tanácskozó. karcsú. várt haszon. küls felület. némileg csekély. nehézkes. modellként ülés elhelyezett. égbolt. b r. fazon. kevés. megbántás. fej. unalmas. klíma. kotlás. mennyország. tizenhat(os) tizenhatodik hatodik hatvanas hatvan alak. pergament. vékony. enyvvel kezel. szakképzettség. kikészített b r. hely. szakértelem. kifoszt. héjazat. gy lés. megfontolt. rabszolga. megalázás alig. zsugori. hatos. kissé. kevéssé. robotol álom. alvás jelentéktelen. nagyság. enyvez. helyzet hat. egy ülésnyi id . gebe. csekély. mell zés. fösvény. hurkabél. héjlemezelés atmoszféra. megbánt. pacák. szeánsz. kevés. késedelmes. hamisjátékos. mennyboltozat. értekezlet. ülés. nagyság szerint osztályoz. légkör. membrán. nem vesz komolyan. karcsúsít. ülésezés. lefitymál. öntvénykéreg. óvszer. késleltet. egy dollár. soványít. ég. fészekalja tojás. b rtöml . szám.sir sister sit site sitting situated situation six sixteen sixteenth sixth sixties sixty size sizes skill skilled uram húg. szédelg . sért en mell z. kéreg. lenyúz. helyzet. tanács-. telepít kotló. díszvakolat. reve. bels lemezelés. svindler. felüt. kimustrált ló. ostoba skin sky slave sleep slight slightly slim slow . túlságosan magasra akaszt agyondolgozza magát. n vér ül fekvés. vén gebe. hatos ütés tizenhat. magasra akaszt. ragasztóanyag méretek készség. koton. fenntartott hely. férfi. vékony hanyag. hitvány. ül hely. magasba üt. nyers b r. remélt haszon. tok. ügyesség szakképzett héj. terjedelem. tojásokon ülés. nyugvó. lassít. karcsú. bels palánkolás. fal vastagsága. semmibe se vesz. mell z. hathengeres kocsi. menny. hártya. lassú. megnyúz. összejövetel. oxidréteg. bél. dolcsi. költés. lassul. küls héj. alszik. fogyasztja magát. méret. lánytestvér. könny . testületi gy lés. telek. ülésez . elhanyagol. fogyaszt. burok.

nem sok. éles fájdalom. csíp s. halk. megszagol. gyanút fog. kis. megszenved. szélcsend. szivarozás. kis része vminek. szipózik. cigarettázik. csillapodik. finom. nyugodt. talpraesett. szigorú. éles. gyorsan és jól végzett. elszalad. sima. kormoz. eleven. élénk. jól ápolt. egyenletesen. er s. szenved. szagérzék. szaglás. ügyes. kicsinyes. csiszol. sajog. sz rtelen. nem nagy jelent ség . kifüstöl. füstkibocsátás. megbocsátható. hulladékszén. gyenge. neheztel. megfüstölés. dohányzás. hó.slowly lassan silány. keskeny. gyanít. sima terep. aprócsepr . alig. lakol. füstölgés. simán. simítóz. meglóg. füstön szárít. megbántódik. cigaretta. csekély számú. tipp-topp. kicsiny. fürge. vmilyen szagú. zavartalan. divatos. elegáns. füstöt bocsát ki. rossz szag. illat. g zölg mézes szavú. selymes. mosolyog kovács köd. simít. apró. kisszámú kisebb szellemes. aprószén. havazik. enyhe. lecsillapít. seb. szivar. sík. kereket old. elsimít. udvarias. füstölés. simává lesz. finom. g zölög. kifogástalan rendben lev . simaság. szúró. simított. szimat. furfangos. érzi a szagát. megszimatol. csíp. elsimul. tompít. legújabb divatú. szívnivaló. hathatós. szúrós fájdalom. eszes. cigarettázás. mézesmázos. jelentéktelen. gyors felfogású. takaros. fáj. ködfelh . sikkes. egyenget. porfelh . megsejt. akadály nélkül. jó. füsttel befeketít. zokon vesz. hitványka. letompít. szagol. apróra. gyors és találó. mell zhet . kevés számú. jelentéktelen összeg . kis bet kkel. meglép. kormozás. ércdara és k zet keveréke. rágyújt. szipuzik. választékos ízlés . er tlen. dohányzik. gördülékeny. füstöl dohányzás. heves. kit n . könny . füst. gyors. füstölög. akadály nélküli. nem elég nagy. élénk esz . zökken mentes. elinal. apraja vminek. körmönfont. nem hosszú. hasogatás. csekély jelent ség . sz k. nem fontos. rlpirul. puha. simán gördül . simává tesz. csendes. b nh dik. befüstöl. folyamatos. hitvány. szenvedés. bársonyos. megszokott. intelligens. szúr b z. csinos. füstölg . sovány. kevés fogásból álló. szaga van. bekormoz. kis összeg . fényez. egyenletes. ég. pára. cigarettaszünet. g zöl . hasogat. kifogástalan állapotban lev . csekély. kis méret . felfüstöl. bányaapró. elegyenget. kábítószert lélegez be. lesimít. okos. megb nh dik. sajgó. édeskés. zsenge. kis darabokra. hízelg . elegáns. értelmes. fájdalom. szabályos. kicsi. gondosan ápolt. elszív. szag mosoly. lecsiszol. szag(lás). pirul. g zöl. simára munkál. füstön szárítás. pipázás. legyalul. rövid. szaglóérzék. ízléses. csíp s fájdalom. nem nagyon. kokain small smaller smart smell smile smith smoke smoking smooth snow . hasogató. red tlen. szúrás. g zt bocsát ki. egyenletes terep. megfüstöl. füstöl . zökken mentesen esik a hó. szabályosan. néger. csupasz. ötletes. mindennapi. odaéget. agyafúrt. simítás. szapora. rövid ideig tartó. csiszolt. sajgás. sz kkebl .

komoly. megold. valahogyan valaki bukfencet vet. hülye alak. sima. meggyaláz nap. szól egyedül. némely. köb-. jelentékeny személyiség. körülbelül. úgy. egyedüli. egy bizonyos. halkan. puha. igazi. ernyedt. társas összejövetel. gyenge. kibont. tehát. . enyhe program bemocskol. pompás. alátétlemez. néhány. szinte. ostoba alak. egy tagból álló. term föld. egyes. megbízható. lángkemence feneke. völgytalp. sólyaszánkótalp. szolidáris. megfejtés. szolidaritás feloldás. szerelmese vkinek. ügyvéd. egyetlen. fekü. megfejt. összetartás. ilyen. olyan. lágy. oldás. n ies. közlegény magányos. beszennyez. valaki valahogy. téridom. bepiszkít. egységes. talaj. bukfenc. nyelvhal. elmosódó. szolid. városi tiszti ügyész háromdimenziójú. mintegy. meglehet sen. egész. becsapott. felbukás. er tlen. szeret je vkinek. kizárólag jogtanácsos. bársonyos. lágyan. tekintélyes személyiség. napárult. egyetért . vápa. szilárd test. talpgerenda. talp. csendes. finom. oldat kibogoz. bukfencezik. üzletszerz . ablakpárkány. úgyhogy szociális. némi. ügynök. annyira. társadalmi. nyájas. katonáskodik. ablakdeszka. társasági szocializmus szocialista társadalmilag társadalom szociológiai szociológia nátrium effeminált. egy kis. piszokfolt. több. cip talp. áthatolhatatlan. így. megtrágyáz.so social socialism socialist socially society sociological sociology sodium soft software soil solar sold soldier sole solely solicitor solid solidarity solution solve some somebody somehow someone somerset akként. alapos. ennyire. némileg. számottev személyiség. tömör. eladott katona. szilárd. eketalp. el re bukfencezik. valami. biztos. halk. harisnyatalp. egy kevés fontos személyiség. kellemes. megoldás. térbeli együttérzés. homogén. társas. bepalizott. egyedül álló. bukfencezés. társtalan. tisztáz bizonyos. föld. valamelyik. nyugodt. völgyfenék. küszöb. er s.

finnyás. lakos. bizonyos fokig. sajnos. lemerül. id köz. korán. szétoszt. kifinomult. szondáz. felbukfencezik. hangot ad. kimond. vízmélységet mér. patak források déli irányba. költemény hamar. féleség. inkább. mér. sokaság. mesterkélt bocsánat. délre néz . kutat hangok adatforrás. eredet. sértetlen. ének. igaz. szortíroz. déli irányból. valamivel. világ r. megbízható. távolság. kinyilatkoztat. mélységet mér. mód. hitvány. szilárd. lebukik. csendül. hamisított. féle. kijelent. r. sorozat. déli. délszaki. hely. hangzik. forrás. megszólaltat. szétválaszt. délr l. meridiánon áthalad. szomorú. búg. hamarosan. borzasztóan. szóköz. helytálló. társ. némileg. józan. forrásmunka. bús. dél felé. térz . táv. egy kissé. szuverenitás munkástanács. nem természetes. délre. valahol valahol fiú dal. siralmas fajta. vmilyennek hangzik. meghamisított. csiszolt. nyomorúságos. fizet képes. lélek. osztály. társaság. meghallgat. kiválaszt. egy kicsit. dél. hangoztat. logikus. okos. csoportosít. hallgat. térköz. felfordulás. köz. csoport. szellem kihirdet. min ség. mélyen (alszik). nem. cseng. hang. józanul. terület. vmilyennek hallatszik. déli irányban déli korlátlan uralom. szovjet. módszer. kiterjedés sound sounds source sources south southern sovereignty soviet space . vmi benyomását kelti. zaj. harsog. kiejt (hangot). látszik. modern. hallatszik. kitanult. délkörön áthalad. id szak. el rebukfencezés. tengerszoros. tanács tér. ép. szörnyen. némileg. dél felé halad. alapos. úszóhólyag. semhogy. dél fel l. valami. egészséges. kikopogtat. feloszt. affektált. déli rész. alaposan. zeng. hangzik vmilyennek. kísér . kopogtatással megvizsgál. delel.felbukfencezés. készlet. becsületes. fér hely. hallatszik vmilyennek. kémlel. meglehet sen. nemsokára elferdített. pajtás. válogat. bet köz. déli fekvés . némiképp. kútf . t nik. haver. becsülettel. emberi lény. ér. ritkít. felfordul something sometimes somewhat somewhere son song soon sophisticated sorry sort sorts sought soul bizonyos mértékben. hirdet. rend szortiment keresett ember. vmilyen benyomást tesz. egy kissé néha egy kevés. faj. térközökkel elhelyez. tapasztalt. szovjetúnió. kiindulópont.

rövid felölt . zsírtalan tér-. beszédmód. évzáró. költés elcsigázott. mutatvány. nyelvjárás. sz kös. cingár. szabványosít csodabogár. nyelv. pótkerék. zeke. felesleges. szikár. sebességet szabályoz csonka csúcsvitorla. felszólalás. sebesség. gyorsaság. siettet. kimerült golyó. segít. kiköt. jellegzetes. siet. szakember. rohan. prosperál. hang. ikráit lerakott (hal). mintadarab. takarékoskodik. hangszóró. közelebbr l meghatározott. tartalék. specifikus kifejezetten.és jutalomosztás. különleges. spencer. ernyedt. kikötések. el revisz. szféra. sovány. képvisel ház elnöke. különkiadás. fajták fajlagos. felsorolás. gömb. különösen faj(ta). töprengés beszéd. spórol. sebességfokozat. halad. megkímél. részletes leírás. beszédmodor. speciális. szónoklat év végi bizonyítvány. különvonat. részletezés részletezések részletezett el ír. megtakarít. nélkülöz. fölösleges. pótalkatrész.spaces Spain Spanish spare spatial speak speaker speaking special specialist specially species specific specifically specification specifications specified specify specimen spectacular spectrum speculation speech speeches speed spencer spend spending spent sphere üres helyek Spanyolország spanyol nélkülözni tud. közelebbr l meghatároz. gyorsít. költekezés. elmélkedés. pót-. részletez. térbeli beszél beszél . spekuláció. elhasznált. gyapjúzubbony. példány látványos színkép elmélet. sajátos. szakorvos külön. speciális. pontosabban meghatároz. zubbony eltölt. munkafeltételek. fajok. költ(ekezik) elköltés. tanévzáró ünnepély fényérzékenység. beszél képesség. kör. szónok beszél alkalmi. kit n . sajátságos. feltevés. különlegesen. kimondottan. rendkívüli. terület . kímél. támogat. különösen. fáradt. sajátos specialista. különleges. egyedi. speciálisan el írás. szak-.

észrevesz. jó pajtás. tagbaszakadt. megakaszt beszélt szószóló. repedés. tréfa. négyzetes. rendellenesen fejl dött növény. megveszteget. egy csepp fizetés ellenében azonnal szállított áru. spontán sport. derékszöget alkot. becsületes. rendez. szórakozás. hátratartó kötél. kvadrál. spiritusz. rugékonyság. tréfál. összhangba hoz sport sports spot spots spread spring squad square . hozzáalkalmaz. felvág. küll kkel lát el. lék. korrekt. megegyezik. küll . energia. foltossá válik. mulatság. derékszögben. lakoma. szesz. egészlapos hirdetés. eszem-iszom. négyszögletesre alakít. hely. kísértet. tisztességes. terjedelem. lélek. pont. négyzet. kiszúr. kiterjesztett. szórakozik. felt n en visel. rudat dug (kerékbe). elrendez. vereked állásba helyezkedik. pompás. rendellenes fejl dés alakul ki. szögletes. játék. csepeg (es ). vidék. (ki)terjeszt(és). feketepontos biliárdgolyó. kiegyenlít. régimódi ember. érzékeny pont. fellelkesít. derékszög re alakít. bepiszkít. nyílt terület. árrés. fájó pont. rendellenesen fejl dött ember. megken. kitárt. bátorság. kondenzoros lámpa. bokszállásba helyezkedik. stimmel. nagy kiterjedés terület. elterjesztés. sebezhet pont. szeszes italok egyházi. stramm fickó. kiegyenlített. ugrás. összhangban van. terjeszkedés. sportág. sportol. szórás. folt. szellemi nagyszer . leopárd stellázs-ügylet. verekedni készül. kockásan megvonalaz. nagy evészet. petty. rugó. raj. tér. paca. csúcsfény lámpa. hajlat. passzol. többhasábos cikk forrás. csepp. szakasz mer legesen áll. derékszög vonalzó. meglát. egyezik. szóviv támogatás. védnökség nem er ltetett. el re kiszemel. takaró. id töltés. hangulat. négyzetre emel. jó haver. egy harapás. testgyakorlás. kenyérre kent dolog. spirituálé. sportpecsét. kiterjedés. tisztességesen. spotlámpa. összeegyeztet. szellem. játszik. tavasz. szélesség. terít . helyszín. terjesztés. ragyogó akaszt. háztömb. kiköt kötél. kifizet. kerékköt rúddal megköt. kiterjesztés. ruganyosság. kenyérre kenhet dolog. mulat atlétika. elintéz. egy falat. rugalmasság. megvetemedés brigád. fair ember. azonnali. gúnyolódik.spirit spirits spiritual splendid spoke spoken spokesman sponsorship spontaneous alkohol. négyszögletes. oldalszóródás. fesztávolság. pattanás. kocka. lelkier . lelki. eredet. derékszögben áll. szégyenfolt. felt n en hord. kielégít. rendellenesen fejl dött szerv. nyílás. egyenesen. terjedés. derékszög . kedv szesz. elterjedés. küll k közé dugott rúddal megköt. kedély. sport. szétterjesztett. kenhet ételnem .

megbecsülés. tahiméterléc. színház. parkolás. felállított. indulás.stability stable stadium staff állandóság állandó. etap. máglya. rúd. csillag formájú repedés. mozicsillag. tekintély. lóverseny. felriad. emelvény. hely. hely. el legként kiadott áruk. személyzettel ellát. helyzet. kívánalom. megállapodás. megállás. alapvet . karó. tartó. tartózkodás. befolyás. érdekeltség. valutaalap. láb. nyél. fúróállvány. stabil. dramatizál. alátámasztás. süllyeszt üll . zászló. csillagzat. szilárd. lábon álló termés. m ködésben nem lev . stage stairs stake stance stand standard standards standing star start . irányadó. pozitúra. pálca. támasz. taxiállomás. t z. kockára tesz. hiteles mérték. állás. remekel. t zhalál. lóistálló. mértékadó. standard. szabvány színvonal nem m köd . rhely. csillagjel. vezérkar. tét. hozzáállás. elindulás. lóállomány. póz. áll. jelz oszlop. megrendez. szintez léc. sztárszerepet játszik. minta. színvonal. felver. álláshely. szabályos. pillér. sz l karó. oszlop. lábon álló gabona. szünet. finomság (nemesfémé). rang. átszúr. tartam. csillag. támaszték. személyzet. karóz. fok. munkaállvány. színre visz. maradandó. id tartam csillag formájú alak. felriaszt. dobogó. fokozat. beállítottság. színpad. pihen . csillagkapcsolás. állásfoglalás. csillagokkal tarkít. sztár. megriadás. álló helyzetben lev . szabvány-. kit z karó. csillagokkal díszít. helyzet. törzskar. színhely. állandó személyzet. filmcsillag. veszteglés. lóversenydíj alapállás. tartós stadion alkalmazottállomány. állvány. lobogó. csillagalakzat. állapot. konzol. szakasz. emelvény. csillag formájú törés. folyamatba tesz. elárusítóhely. rögzített. lelátó. stand. nyújtóoszlop. álló helyzet. mér cövek. el ny. alsó része vminek. mérték. állandó. lépcs sor kit z karó. indulási pont. útszakasz. beindít. állandóság. állomány. istálló. min ség. talpa vminek. hergel vas. pozíció. megijeszt. vájt szonda. elindul. megugrik. általános iskolai osztály. rakonca. indul. állomásozás. fogad. vonatbot. elkezd. ugrómérce. dobogó. piszkavas. csillaggal megjelöl. álló. pódium. elindít. húsolót ke. sétabot. munkaállás. színtér. aszteriszk. rajt. elugrik. csillag formájú tárgy. faállomány nívó. állás. cölöp. rúd el ad. ellenállás. állás. staff (m anyag). bot. díj. megkockáztat. támasz. színpadra alkalmaz. állvány. máglyahalál. csillaghajó. összerezzenés. kotróvas. sétapálca. állóhely. kis üll . üt állás csapágyállvány. típus-. tartós. telek. helyzet. álló gerenda. állomás. f szerepet játszik. állomás. mér cövek. munkatársak. alja vminek. er sség. színpadi csillag összerezzen. álláspont. pózna. alapít. csillagkerék. iránytárcsa. tribün. tanúk padja. tartósság. lépcs (rakétáé). kezd. állapot. karóhoz köt. bódé. indulási hely. cövek. fejl dési fokozat lépcs . megállóhely. leállás. állványzat. szabványos. aljzat. indít. mér léc. növényállomány. csillagalak.

er sít. kihorgonyzó kötél. tartózkodás. tartó. elhalasztás. feszít kötél. tarcs. hadtápállomás. méltóság. törvény törvényen alapuló. légköri kisülések. kijelentés. el ad. nagybirtok. státusz. állomáshely. felijed. ugrás. állás. megnyugszik. megállapítás. rhely. nyilatkozat. megindít. megálló. id zik. akadályoztatás. állam. megijed. station statistical statistics status statute statutory stay staying steadily steady . rajthely. id zés. megriad. megkezd. áramfejleszt telep. támasz. meger sít. feszít rúd. látogatás. megszakítás. fény megállapított állítás. felfüggesztés. kifejt. hosszirányú árbocfeszít -kötél. állhatatosan. rajtvonal started starting starts state stated statement statements states static indult elindulás. állami. feltartás. nyugvó. állomásoztat. foglalkozás. támasztó csapszeg. állít. állapot. szilárd. kitartás. oszloptámasztó rúd. szabály. tartó drótkötél. statikus. tanya. alap. akadály. állandó barátn . start. állandó partner. dísz. felfüggeszt. parkolóhely. megriadás. megállít. kapcsolóállomás. statikai. szüneteltetés. törvényszer tarcskötél. vonórúd maradás állhatatosan. tartóztatás. merevít csapszeg. megáll. szilárdan. feszít lánc. társadalmi helyzet. rang. rendek elektrosztatikus. helyzet. támaszték. kihorgonyzó rúd. gyám. késleltet. transzformátorállomás staisztikai. törvényes. kiegyensúlyozott. státus rendelet. csarnak.megugraszt. településhely. település. kihelyez. kihorgonyzó lánc. közlés. állomás(hely). szilárdan. rakodótelep. indulás. megállapít. rakodóhely. állás. bejelentés. rádióállomás. leállít. kezdet. tartózkodik. feltartóztatás. szünet nélkül. kimutatás. támasz. józan. szilárdsági hely. beosztás. feltartóztat. pompa. visszatart. kezdet. biztosan álló. startvonal. támasztó oszlop. támaszt. állóképesség. oldalkötél. helyez. árbocfeszít -kötél. egyenletesen. elhalaszt. rögzít (árbocot). megtámaszt. támcsavar. helyzet. számadás állítások állapotok. szünetet tart. megállapodott. egyenletesen. egyenletes. tartószerkezet. megállóhely. állomás. korlát. statisztikai statisztika. lel hely. id t eltölt. dúc. árbocel kötél. összerezzenés kezdetek állam-. rang. lakóhely. vallomás. pályaudvar. statisztikai adatok állapot. odaállít. támogat. er m telep. helyzet. megszilárdít. korlátozás. tartóztat. légköri zavarok. marad. szünet nélkül állandó. merevít rúd. állandó barát. hivatal. árbocmerevít kötél. kifejez. ottlét. vasúti csomópont. elektrosztatikus töltés. kijelent.

k vel kirak. tárolási díj steep step steps sterling stick still stimulate stimulus stock stocks stone stood stop stopped storage . üt . penge. ver rúd. képkocka. mozdulatlan. er sít. szem (jéges é). lecsendesít. behelyez. raktáron lev . csendesen. légibombasorozat. stimulál inger államkötvény. raktár. átáztat. dominó kocka. árukészlet. leáll. er . cövek. halk ösztökél. alany (ojtáshoz). hokiüt . pára. serkent. bombasorozat. 6. vízg z. átázik. rendkívüli. megnyugtat. fadarab. lépcs fok. dobver . viola. sólya mag. állatállomány. áruval ellát. k mag. edz. szed vas. áztatás kilép. bevet (földet). raktárállomány. lépéssel kimér. g zölög. még. kimagoz. áztatófolyadék. állókép. párolog. láb. el léptetés. készlet. bemárt. nyugodtan. meredély. még távolabb. párol. g zöl acél. here. lágy. r zse. beáztat. megszokott. részvény. 14 font. g zer . lábfej. telít. rúd. ázik. megacéloz. raktári. érzés nélküli ember. járás. megáll leállított elraktározás. alapanyag. ügyetlen ember. biztos steam steel energia. utaslépcs kit n . egyöntet . kard átitatódik vmivel. acél f z merevít . szeszf z készülék. üt rúd. alapt ke. elcsendesít. talon. beavat (ruhanem t). törvényes finomságú. tuskó. lépcs zetesen elhelyez. raktár. karmesteri pálca. vastartalmú orvosság. ejt erny s csapat. lepárol. túlzott. átitatódik. hihetetlen. enyhít. stift. pácol. áztat. nyomdok lépcs sor. jár. messzebb. benedvesít. g z. megkövez. valódi ág. vesek . nyél. nedvesít. raktározás. mégis. tördel asztal. s rített húsleves. raktáron tart. csend. értékpapír. acéllal bevon. törzsállomány. fantasztikus. aggyal ellát (puskát). megnyugszik. kis fadarab. távolabb. lélektelen ember. fütykös. fajta. pálca. csendes. sorjázó. eljárás. megedz. sterling. lepárlókészülék. k vel megdobál. lép. beáztatás. belemerül vmibe. lépések. beilleszt. tehetségtelen ember. nyugodt. t ke. járásmód. állófénykép. tilolóbárd. származás. g zer vel halad. kaloda. husáng. kipárolgás. mindazonáltal. acéloz. nyugalom. még mindig. nyél. fatörzs. törzs. vízpára. epek állt abbahagy. golyó. k . részvényt ke. lábnyom. acéllal borít. rudacska. nyersanyag. raktárkészlet. eredet. tök. kiváló. fen acél. meredek. befog. sarkall. vessz . kikövez. jószág. lépked. raktárhelyiség. teljes érték . furkósbot. létrafok. tojás. kénrúd. k -. g zer vel dolgozik. bot. felszerel. szokványos hajóépít állvány.35 kilogramm. lépés. csonthéjas mag. k vel burkol. táncot lejt. kalodába zár. fajankó ennek ellenére. tárolás. karó. gally.rendületlen. kig zölgés. állandó. szabvány-. lecsendesedik. átitat.

fontosság. mese nyíltan. kiemel. patakzik. viharosan esik. dühöng. megrohanás. feszülés. feszítés. átsz r dik. túlfeszítés. zuhog kocsiút. vicc. meger ltetés. szokatlan hadászati hadászat. folyó. egyenes irányú. áramlik. újságcikk. tréfás történet. igénybevétel. megfeszül. zengzet. feszültség. igénybevétel. áradat. tárol. rándulás. teherbírás. ellenállóer . z rzavar. szabott árú. beraktároz. er sség. emelet. egyenes vonalban. áramlás. potyog. egyenes(en). jelleg. költemény. er re kap. becsületes. rendben lev . próbára tesz. hang. vele született vonás. szorít. meghúz. áramlat. tartalék. nyomaték. egyenesen. feszül. jellemvonás. nyomás kiemelt story straight straightforward strain strange strategic strategy stream street strength strengthen stress stressed . szinte. megfeszít. készlettel ellát. világos. készlet. tárol. viharzik. történelem. novella. zúdít. egyenes pályaszakasz. elbeszélés. újságírók világa. ömlés. meger södik er . önt. nyom. biztosít. pénzvilág. eltorzulás. lármázik. patakzás. egyenes. er feszítés. út. származás. sztori. er t gy jt. kitartás alátámaszt. azonnal. nyílt. ismeretlen. felszerel. hangsúlyoz. tiszta. rohammal bevesz. lárma. bonyodalom. egyenes szakasz becsületes. egyenesen. letisztul. vízfolyás. hangoztat. er feszítés. megrohamoz. feszít. készlet.store stored stores storm áruraktár. idegenszer . közvetlen. csurgás. szintez (tudásszint szerint). sorozat (pókerban(. meger ltet furcsa. tudósítás. különös. szint. szinte. erély. lényeggel tör d . meglep . megbízható. túlterhel. meger síti magát. ellátmány. deformáció. áruház. hízlalásra való sovány marha. tréfa. átsz r. baktériumtörzs. húzódás. üzlet. magához szorít. történés. roham. igénybevételb l származó alakváltozás. intenzitás. tartja fergetegesen esik. vihar emeletsor. élelmiszer. színezet. megrándít. özönlés. tombol. hangnem. meger sít. öröklött vonás. er lködés. áram. direkt. átszivárog. tisztán. egyenes. szintén. megterhelés. ár. depó. eltorzul. ömlik. folyóvíz. egyenes irány. megsz r. kiforgat. hízó marha. er . szilárdság. beütés. stratégia patak. história. hull. szakad. cikk. fajtaváltozat. ér. megpróbáltatás. d l. er lködik. kereskedés. anekdota. folyam. szókimondó öröklött tulajdonság. özön. egyenes vonal. tartósság. ének. csörgedezés. élelem. túlfeszít. füllentés. hajlam. hízó jószág tárolt állomány. hazugság. túlzott megterhelés. sugár. idegen. úttest állomány. tömény. tanulók szintezett csoportja. feszít. eltorzít. elraktároz. feszültség. hangulat. bolt. egyenesség. tajtékzik. deformálódik. történet. irányzat. raktár. vonás. özönlik. folyik. er (sség). csermely. magához ölel. közvetlenül. stressz. hangsúly. utca. terhelés. fajta.

betöm. alattvaló. szál. telér. korbács. kiegyenesít. gyapjúszövet. kifeszítés. mohón fal. tanulmányokat folytat. túloz. darabka. vékony réteg. tanuló mesterkélt m terem. nyújtózkodás. levetk zik. teletölt. fajta. egyetemi hallgató. hüvelyéb l kihúzott. kárpitoz. zsíroz. nyúlik. kizsaluz. tanulás. kitöm. alátét. nyújtózik pontos. tanul(mányoz). szerkezeti alak. zsineg. sor. kinyújt. alávet vkinek. vonósok. állampolgár. lehámoz. megszólítás. nevez. megkopaszt. modor. lenyúz. ízlés. ütés felt n . ügyvéd. terjedelem. küzd. felakaszt (embert). struktúrális. jószág. dolog. megtöm. tartam. kihízlal. tanulmány ruhaanyag. kikötés. et d. vékony ér. feszülés. modell. terjedés. limlom elkábító. kiterjesztés. tér. bedugaszol. er szakol. harc. érköt . zsinór. keskeny mez . megfeszül. lehéjaz. légi csapás. felravataloz. el terjeszt. kacat. tanulmányoz. szoros szigorúan csapás. feltétel. teletöm. húr. igyekszik. versenyistálló. cip f z . címez. leszállópálya. tudományág. kiszenel. kibont. póráz. nyersb rt lefejt. spárga. stúdió betanul. töm. sáv. rugalmasság. írásmód.stretch strict strictly strike striking string strings kifeszít. szigorú. kötél. lefoszt. hallgató. kihajt. m vel. pompás cégnév. alávet. levetk ztet. strip strong strongly struck structural structure structures struggle struggling student studied studio study stuff stunning style subject . pólya. kipárnáz. kitágít. klassz. kinyújtás. szólánc jöveszt. nyersanyag. jelleg. szabatos. mez. vacak. lehánt. zsúfol. levetk zés er s er sen megütött építési. bibeszál. nyelvfék. er lködik. mód. meglep lovak. megbont. vizsgál. kis felírótábla. tanul. fejt. szerkezet struktúrák erejét megfeszíti. elegancia. szalag. gyöngysor. íjhúr. szövet. anyag. zabáltat. feszítés. hosszú darab. er ltetés. madzag. csík. stílus. hibajel. szétszed. szakasz. id tartam. korlátozás. sáv. fásli. sikk. terület. meglep . nyúlás. szamárság. túler ltet. szövetanyag. rost. túlfeszít. kis ér. kis telér vonós hangszerek. igyekezet. szalag. kiterjed. dolgozószoba. bemutat. lehúz. karcolót . zabál. sztrájk. kiterít. ostor. divat. szalagdísz. küzdelem küzdés diák. kifutópálya. típus alárendelt. harcol.

kémiai anyag. emlékeztet vmire. tápláló. jogutód. érzik vmin. szenved. szenvedés. örökébe lép. legy z. hirtelen. kitesz vminek. utódlás. következik. állít. lényeg. következés. édesít. elt r. sikerül siker sikeres sikeresen követés. t r elég. egyéni. beperel. lényeges. kés bbi. kárt vall. szilárdan finom. váratlan egyszerre csak. hízeleg. megfelel eléggé becukroz. cukorral telehint. újabb azután. felvet. leigáz subjective submit subsequent subsequently subsidiary substance substantial substantially subtle succeed success successful successfully succession successive successor such sudden suddenly sue suffer suffering sufficient sufficiently sugar suggest suggested suggestion suicide alany. következ . kárt szenved. utódok egymás utáni. elszenved. vminek a veleje alapos. könyörög. elvisel. hasonlít vmire. örökösök. el terjeszt. perbe fog. veleje vminek. meghódol. engedelmeskedik. körmönfont. követ. megenged. enged. sorozat. látszatot kelt. tekintélyes. öngyilkosságot követ el . sugalmaz javasolt javaslat megöli magát. vagyonos. szövevényes boldogul. perel (el)szenved. szilárd. gyors. másodlagos. szubjektív alávet. javasol azutáni. lazsál ajánl. megédesít. kényes. elegend . olyan azonnali. öngyilkosság. kivonja magát. sikert ér el. hajszálnyi. elégséges. húzódozik vmit l. szilárdság. sugall. tárgy. állít. ragacsos anyaggal fákat beken. tanácsol. téma. enged. szuggerál. fájó. cukor. örökös ilyen. értékes. egymást követ (jog)utód. mellékes állomány.feltár. fontos. öngyilkos. kiadós. megcukroz. szenved . leányvállalat. sorrend. létez alapjában véve. anyag. alaposan. tantárgy. lényegesen. öröklés. veszteséget szenved fájdalom. hirtelen (be)perel. öngyilkos(ság). következésképpen járulékos. anyagi. birtok. alanyi. cukorral meghint. hirtelen haragú. kér. javasol. kiadósan. kisegít . nem er lteti meg magát. vagyon. indítványoz.

pótol. csúcspont. támogat. nap. képzel. óriási. megfelel. illeszkedik. bepótol. leánykérés. igazol. szállítmány. rend rf nök. orom. f ellen r. támasz. f nök. megalapoz. összegzés. fenntart. per. fölösleges személy. megyei rend rf nök. díszkíséret. látszólagos állítólag. összeg. szolgáltatás. feltételezett. helyettes. végs support supported supporting supports suppose supposed supposedly supreme . sütkérezik vasárnap ellen r. sorozat. felszerel . utánpótlás. g gös. kiválóbb. öltözet. garnitúra. kosztüm. alkalmaz. ellátás. beilleszkedik. magasabb abc-áruház. fels bb. talpazat. megfelel berendezés. pártfogás. felszerel. napfény. kitesz a napra. segít támogatott segít . sommás födémgerenda. járadék. szállító ellátás. hozzáill . elt r. tet pont dics ség. ellátmány. oszlop. támaszték. rövidre fogott. jelentéktelen személy. kíséret. pör alkalmas. fenntartás. slepp. hitel. nyár(i). készlet. feltehet en. elvisel. öltöny. pompás.suit suitable suite sum summary summer summit sun Sunday super superb superior supermarket supervision supplied supplier supplies supply illeszt. szín (kártyában). készlet. tartó. összefoglalt. kerületi rend rf nök. pénzellátmány hajlékonyan. klassz fenséges. legfels . csúcstalálkozó. kérés. segély. alátámasztás. kereset. kielégít. megkíván állítólagos. ellát. alátámaszt. folyamodás. készlet. hozzáalkalmaz. nagyszer . foglalat. szolgáltat eltart. tart. összegez áttekintés. szállít vmit. támogató támogat feltesz. támaszt. gondol. feljebbvaló. bevásárlóközpont ellen rzés. legfontosabb. nyáron át legeltet csúcs. sorozat. létszám fölötti. felettes. remek elöljáró. f nyomócs . hozzáilleszt. támasztó. páratlan. ruganyosan. összefoglalás. ellátmány. napsugár. nyári. kínálat. felügyelet szolgáltat ellátó. garnitúra. statiszta. gyámolít. nyár. szvit összead. extra méret . kitesz a napfényre. segítség. feltételezhet en dönt . f felügyel . biztosítás. alkalmas. nyaral. beszerzés. extra finom. felügyel . eltartás. simulékonyan. megtart. feltételez. támogatás. nagyobb. fölényes. karó. szuper. tám-. legf bb. kedvére van. napozik. szállítmányozó. extra finom árucikk.

vázlat. földmérés. édes bor kapu r. andalító. rajtakapás. svéd nyelv csemege. hamis hajtincs. felületi. illatos. rajtaütés. sejtelem. szuszpenzió. kellemes. átállás. simít. gyanúsít. er t ad. elvisel. orvosi rendel . igazol. felülvizsgál. kapcsol. váltóállító berendezés. küls . biztos. elt r. csap. sejtés. savmentes. meglep. behízelg . tart Svédország svéd. elképedés. felmér csökevény. gyanítás. plattni. áttanulmányozás. gyanús körülmény életben tart. fenntart. áttérés. gyanú. látszat. finom illat. takarás. áttekint. útburkolat. maradvány. felület. függés. hirtelen Swiss switch . svájci nyelvjárás. túlélés életben marad. aranyos. meghökkent. sebészeti. édes illat.sure surely surface surgery surgical surplus surprise surprised surprising surprisingly surrounding surroundings survey survival survive suspect suspended suspension suspicion sustain Sweden Swedish sweet bizonyos. édesség. test r csapkod. operáció. tettenérés. sebészet m téti. fordít. váratlan dolog. felmerül. jó illatú. sebész(et)i. svájci. csiszol. eljátszik. svájci test r. meglep dés. ellen riz. felszín. továbbélés. sebészi felesleg. útburkolás. meglepetés. formazáró lap. maradvány. sejt felfüggesztett. állandó útburkolattal ellát. biztos(an). fölösleg. meglep dött meglep meglep en környez . áttekintés. vessz zés. környezet átnézés. hamis copf. terület m tét. házilag készített lik r. bonbon. szagos. villanykapcsoló. vminek parányi nyoma. többlet ámulat. megdöbbenés. biztosan. kerékfelfüggesztés. édes. kikészíti a felületét vminek. friss. kibír. svájci zsoldos. takaró. életben maradás. szemrevételez. szemle. jó illat. jóíz . közvélemény-kutatás. körülvev környék. bizonyosan. felszínre emelkedik. megszakítás. gyanús személy. átkapcsol. cukorka. megtekint. vizsgálat. jószagú. gyanít. kénmentes. kikészíti vminek a felületét. túlél gyanít. parányi nyoma vminek. egy kicsi. félbeszakítás. gyanús. rárohanás csodálkozó. tervrajz. édes öröm. lógás. dallamos. kedves. meglepett. szelíd. felmérés. lebeg beszüntetés. elfordít. sejt. minden bizonnyal biztosan külszín. rugózás egy kevés. zavar. elszenved. bájos. elhalasztás. nyájas. felfüggesztés. terep. gyanúsított. svájci gárdista. desszert.

kötélcsigasor. kellékek. átvállalás. mutató. sima lap. kopó. táblácska. koponyalemez. megfigyel vkit. végz déssel ellát. altáj. terített asztal. más vágányra terel. megállítás. jegyzék. megnyer . átvétel bevétel (váré). rendszeres. nyereség foglalt állami tulajdonba vétel. rokonszenvez együttérzés tünetek rendszer módszeres. szisztematikus rendszerek T Angol Magyar asztal. festékez asztal. lap. harcászat. rokonszenves table tables tackle tactics tail take taken takeover taking . megbirkózás. készlet. étellel megrakott asztal. kapcsoló. véd . véd játékos. lemez. hekus. sínfelület. segg. farok. suhogó (ostor végén). síktárcsa. megold. meger sít. négyszög (tenyérjóslásban). asztaltársaság. felület. megküzd. fennsík. vendégek. írás (érmén). kíséret. megküzdés. közösülés. színváltoztatás. jelkép. jövedelem. asztalra tesz. nádpálca. egymásba illeszt. hajlós vessz . szimbolikus jelek együttérz . utóörökösödési korlátozás. jel(kép). végz dés. hozzávaló. szárny (kabáté). tányér. feltartóztatás. kellék. fenék. far. n . alfele vkinek. laposan csiszolt gyémánt. hajlékony ág. összefogó áttekintés. váltókar. rögzít. pálcaütés. felszerelés. lecsutkáz. megbirkózik. nyomon követ. plató. detektív. fogás (halé). megcsap. berendezés. kapcsol(ó). dúsítóasztal. híd (hídmérlegé). uszály (ruháé). csaj. kitér be irányít Switzerland symbol symbolic symbols sympathetic sympathy symptoms system systematic systems Svájc jel. vállal. gerendatalp. ragályos. nyomozó. vég. csigasor.fordulat. picsa. pina. tábla. hajókötélzet. fog. megért . váltó. megragadás. szerel játékos. szér. szimbólum jelképes. m szer. táblavidék. vitába száll. összkép. m szerkészlet. szerel (sportban). taktika farokkal ellát. képletes. nekifog eljárásmód. fark. lovaglópálca. folyásirányba fordul. el terjeszt. pad. filmfelvétel. punci bevétel. hátsórész. kártyát kijátszik triktrak megragad. táblázat. hajlós pálca.

érzi vminek az ízét. fecseg. vállalkozás feladatok csipeget vmib l. szeg szalaggal eldolgoz. rovásadó. pamutpaszomány. beszél. adózás. hírességek. feladattal megbíz. mágneses jelszalag. csevegés. igénybevétel. talentum. magnetofon szalag. tehetséges emberek beszámoló. íz. m szaki szempontból. adó. m nyelven. m tani. felmér.tale talent talk talking talks tall tank elbeszélés. harckocsi. megízlelés. magnószalag. beszédes. beszédtéma. dica. szemrehányás. történet adottság. technológiai alakilag. különleges képesség. beszél . szaknyelven módszer tape target targets task tasks taste taught tax taxation tea teach teacher teaching team tears technical technically technique . lecke. oktató. munkaközösség. kötelezettség. érzék. ipari. kiválóak. célpont. szak. ragasztószalaggal meger sít. megmér. iparm tani. hajlam. hangszalag. beszéd. holtsúlytartály. m szakilag. pamutzsinór. csapat. tengeralattjáró víztartálya. beszélgetés. kiszab adózás tea tanít el adó. szeg szalag. szegélyez. céltábla célok feladat. jogilag vmilyen. üres beszéd beszéd. beszélgetés. megadóztat. ízlelés. célszalag. díjszabás. tehetség. nagyságok. ragasztószalag. távírószalag. mér szalag. brigád. társalog. megterhel. szalag. fogat. gyakorlati. technikai. kifejez tárgyalás. m szaki. tartály. kád. adónem. ragasztószalaggal leragaszt cél. fecsegés. megízlel. ízlel. el adás. megállapít. gépszalag. társalgás. ízlés. munka. érzék. szalaggal összef z. megkóstol tanult adóteher. mese. kezelési. tanár tanítás befog. legénység. igénybe vesz. tehetséges ember. tárgyalások magas ciszterna. beszédtárgy. teher. sportcsapat könnyek alaki. tank. szakmai. csomagkötöz szalag. vízmedence szalaggal összeköt. mesterséges kis tó. beszélget. próbára tesz. csoport. hajlam. célkit zés. kóstol. díj. képesség. felvev gép hordozható fülkéje. fenéksúly tartály. cseng szalag. szakmabeli. magnóra felvesz. adót kivet.

határid . félév. megolvasás. feszülés. szakkifejezés. felajánl. riz. zsenge. tizedrész mond. feszültség. ideiglenesen átmeneti. távírókészülék telefon televízió elmond átszámolás. gondját viseli. id tartam. lebeszélés. bérl ként lakik. hatásos. gondos. kezel . vár gondozott célzatosság. sokatmondó elmond h mérséklet halánték. tízfontos bankjegy. kibeszélés. tíz lóer s kocsi. fiatal. haszonbérl . nap. nevez. tizedik.techniques technology teenage teeth telegraph telephone television tell telling tells temperature temple temporarily temporary temptation ten tenant tend tended tendency tender tends tennis tension tenth term terminals terms terrible módszerek m szaki tudományok. árajánlat. tízes szám. feltételek. gondoz. éretlen. elbeszélés. ideiglenes csábítás. fogazat megsürgönyöz. táviratozik. technika. menstruáció. határnap. megy. bérl . technikai. húzóer . halad. tart. ajánlat. tapintatos. tized. irányul. szó. megtáviratoz. szerkocsi. technológiai . templom egyel re. ellát. szeret irányzatok tenisz feszítés. érzékeny. havibaj. hajlam. id szak. kifejezésmód. felügyel . technológia tizenéves fogak. kifecsegés. tízdolláros bankjegy. tízes. tenzió dézsma. porhanyós. hajlandóság. távíró. kényes. puha. kikötések. megszámolás. kirakóhajó. sürgönyöz. felügyel. szörny technological m szaki. üzemanyagellátó hajó. tízperc bérel. irányzat. gyenge. elhíresztelés. gondozó. nyelv borzasztó. tízes nagyság. haszonélvez . lágy. üzleti ajánlatot tesz. elmondás. ülésszak célállomási kezelési költségek feltétel. elmesélés. tíz perc szünet. szemeszter. hajlik. felkínál. lakó ápol. kikötés. tag. izgalom. bérl ként használ. gyengéd. rettenetes. tendencia ajánlatot tesz. kísértés tíz. kifejezés. szakszó.

analizál. azután azáltal azért. színház lopás. tárgy. oda. felségterület. körzet. terület. fontos események színtere. teória gyógyászat. néz k. bolyhozás. tanú. Thaiföld akkor. reagens. -jük. próbázás. vizsgáztat. területi élettér. kerület. -ok. megvizsgál. azon a ponton. próbára tesz. azért. kísérlet. (az ). tiszti étkezde és kabinok folyami g zhajón kiírás. magburok. végrendeletet csinál. az. -ök. tartomány. végrendelkezik. drámaírás. ennyire. el adóterem. amit. tekn sbékapáncél.territorial territory terry föld-. territórium. ami. próbatégely szövetség. le z csésze. köszönet. népfelkel . akit. kísérletezik. evégb l. gyógykezelés. azután. plüss-sz nyeg vizsga. terápia amott. -aik. végrendelet vizsgálat folyamata próbázás. bársonyos bolyhozás. akkor/majd. tétel magukat akkor. szöveg Sziám. megköszön hála. nézet. aztán. testamentum. színm vészet. szót . agyagtálka. mez gazdasági. tesztek Texas. láttamoz. hitelesít. mint hálát ad. mozi. ismérv. territoriális. -jök. motívum. gyógymód. -ük. próbatétel. vizsgálat. -juk. -uk ket anyag. föld utáni. hurkolt bársony. földi. próba. ott attól kezdve. annyira. teológia elméleti elképzelés. -jeik. hogy. irodalmi dolgozat. néz tér. kísérletez. mészhéj. kipróbálás. felvágatlan bársony. hogy nádazó dráma. teszt. tolvajlás -eik. ennek következtében test testament testing tests Texas text Thailand than thank thanks that thatcher theatre theft their them theme themselves then theology theoretical theory therapy there thereafter thereby therefore . -jok. majd hittudomány. elmélet. ház. téma. hurkolt. analízis. -jaik. vidék bársonyos. akkori. országos. köszönöm aki. anyagvizsgálat. kipróbál. próbál. mérték. azután. ellen riz. pörköl tál. amaz. hüvelyéb l kihúzott. drámairodalom. m t . filmszínház.

egyik végt l a másikig. trónra emel keresztül-kasul. közepe vminek. tétel k bizalmas. ügy cucc. alatt. tárgy. vastag. váltakozó mozgás. mindvégig. ez. harmadik. buta. küszöb(érték) dobott morog. tör dés. ritkít. diplomaterv. meghitt. gyérül. vastagon hígít. egyik oldaltól a másikig. lény. dolgok. nehéz felfogású. vékony. keresztül. közeli. ilyen alapos. terc tizenhárom harminc emez. kiritkít. torokhangol énekel trón. gondoskodás. tökéletes teljesen azok(at) noha gondolat. ennek. folyamán mindenütt. silány cikk. végigér . vmi kevés ezer fenyeget. kockavetés. er feszítés. gondolkodásra képes. meggondolás. vminek a révén. következtében. dob. ezek(et) diploma.these thesis they thick thin thing things think thinking third thirteen thirty this thorough thoroughly those though thought thousand threat threatening three threshold threw throat throne through throughout throw thrown ezek. nyílás. dobás. vmib l kifolyólag. gyenge. vékonyan. átszállás nélkül. ez(t). gondolkodó harmad. vminek révén. legvastagabb része vminek. szándék. mélyreható. kimozdulás. átmen . gondolkodik. gyér. vézna. diplomamunka. teremtés. s r . országgy lés. ruhanem . vékonyít. csuszamlás. közvetlen. motyog. miatt. híg. által. vetés dobott . könny . többtámaszú. vki hibájából. ezen. harmadik sebesség. soványodik. ritka. ritkán. gyéren. szerszám gondolkodás. útján. harmadrész. gondolkodás. át. fenyegetés fenyeget három küszöb. torok. teljesen alternáló mozgás. holmi. sovány. direkt. végig. egyenesen. megfontolás gondolkodás. dolog. szikár. vki cselekedete következtében. holmi. elejét l végéig. teljes. s r n. másodperc hatvanad része. soványan. darab. ostoba. trónol. tompa agyú. hajítás. felszerelés.

felbillen. tömör. fürgén. erd . leköt. pici. nehezen kezelhet . meglegyint. sz k. csinos. sebesen. faanyag. beállít. konzervdoboz. id zés. órarend bádogból való. ón-. súlyos. hézagmentes. szilárd. bádoggal bevon apró. döntetlenre játszik. -szer. kiürít. vége vminek. csengés. pénzsz kében lev . bádogkanna. korszak. cinb l való. csomóra köt. vminek a hegye. cin. ennek következtében. nehezen beszerezhet . id mérték. id t kiszámít. átjárhatatlan. pénz. feszesen. berúgott. kicsinyes. feszül . b röz. rendes. elbuktat. dohány. szabadid . hermetikusan. óndobozba tesz. bádogból készült. igazolvány. ily módon. magas állásra alkalmas személy. fa. bányafa. kifeszített. címkével ellát. csomó. köt gerenda. döfés. törzsborda. testhez álló. taktus. er sen. bádogedény. szorult. sz ken. összekötöz. bádog. címke. -ször. borravaló. ónoz. kevés. fehérbádog. ütem. hegy. nehezen megoldható. kevés mozgási szabadságot adó. tolás Csütörtök eképpen. zsugori. oldalra hajlik. kompressz. lábujjhegyen megy. ónból való. masszív. kicsi. akadályoz. szorosan. gerenda. átcsapatcsatorna. megfelel id . köt. nyakkend . f részáru. idejét méri. lehajlít. felborul. dagály döntetlen. nyomasztó. er sen meghúzott. szúrás. így. felbillent. spicces. konzervál. taszít. fonalszárító henger. cin-. jegy. ón. döntetlenül mérk zik. -ször menetrend. id pont. borravalót ad. felborít. id zít. konzerv. vminek a tight timber time times timetable tin tiny tip . figyelmeztetés. tempó. id számvetés. meglegyintés. részeg. köt jel (kottán). jelöltnévsor. -szor. tehát. tömören záró. fösvény. megbillent. cédula. talpfa. ennélfogva. így tehát bírságcédula. gyorsan. kor. így hát. vízhatlan. légmentesen. bádogdoboz. picike tanács. összef z. feszes. kidönt. id számítás. feldönt. kapatos. beácsolt. megérint. id t megállapít. szerfa. kötél. átköt. tapadó. évszak. ónból készült. kevés mozgási lehet séget adó. lökés. id mérés. imigyen. megvilágítási id . helyes. kötés. munkaütem. meghajlít. alkalom. holtverseny. süt forma. fukar ácsolófa. terhes. -szor. kor id . kiönt. kötelezettség. épületfa. takaros. id tartam. rögzít. id . nehezen kapható. kis pénzajándékot ad. kötelék. -szer. idény. sz kmarkú. tömített. hasított fa. szorult helyzet.thrust Thursday thus ticket tide tie tied döf. köt vas. csúccsal ellát. hegye vminek. kapcsolat. lök. megköt. odaköt. bádog-. át nem enged . légmentes. bádogdobozba tesz. pártprogram árapály. szúr. szálfa. tolakodik. id töltés. munkaid . sz kös. kupamérk zés megkötött nehezen megszerezhet . tol. kupakot rak. korszak. figyelmeztet. szoros. hajógerendázat id szak. nehéz átcsapat. zsineg. gyenge érintés. címkét felragaszt. felbukik. ilyenformán. vízálló.

csúcs. báb. -höz. szövedék. orom. ma éjszaka. kandúr holnap hangnem. legmagasabb pont. koronáz. közösen. -be. tippet ad. furikázik. legnagyobb fokú. meglegyint. túlhalad. fogaz. törmelék. birtoklevél. közhely. megdolgoz. vminek a vége. árnyalat. oldalra d l. is. árnyal. tet z. hangsúly. teteje. hangszínt kap. tetejez. kiborít. járm vet hajt. -ba. -hez. bordáz. szüntelenül mondta hím állat. megvasal. nemesi cím. szintén. tipp. dohánynem ma egyidej leg.csúcsa. felszín. irányában. összesen. túlságosan vett kocsit vezet. papírzsebkend . legmagasabb rang. odadob. fátyol. koszorúz. okirat. kimerült biológiai szövet. alakít. tárgy. présel. legfels . színárnyalatot kap. szakadatlanul. fa koronája. kényelmes tempóban vezet. legjobb. pörgetty . túltesz. legmagasabb hely. szemétdomb. hanglejtés. fejléc. meghalad. hangszín. -ni. vezet személyiség. megszakítás nélkül. vagyon. legels . legkülönb. rang. szövevény bajnoki cím. amire vkinek jogcíme van. cím. csúcsát levágja. -ig. finomság (-hoz). tónus. odaad. kinyír. név. színez. színárnyalat. ma este elegáns amellett. fels rész. befed. koronáját levágja. fed . túlszárnyal. szerszámok vezér. megmunkál. megkoronáz. járm vet vezet. felé. -nek. harmonizál. megcsinál. játékcsiga. szerszámgép. hazavág. téma témák top topic topics . elnevezés. véget tesz. tet vel ellát. kibillent. színez dik. túl. azonkívül. maximális. élen jár. dohányáru. fels . csúcsig felhúz. hangszínezet. aláírás. els . kényelmes tempóban hajt. színben összeillik ma éjjel. zenei egész hang. eszköz. uralkodik. törmelék-lerakóhely. legmagasabb. fasz. nagyon. meghúz. kit n en végez. megöl. hanghordozás. megel z általános érv. -ra dohány. egyszerre. felülmúl. együtt. tetejére hág. jogcím. felirat. -hoz. hangsúlyt kap. -re. hangszínt ad vminek. kaplit rak. tet . nagyon is. egymás után. fejel. hangulat. csúcsa vminek tired tissue title to tobacco today together told tom tomorrow tone tonight tony too took tool tools fáradt. ráadásul. segédeszköz eszközök. tipeg. kedély. szerszám. -nak. véget húz. selyempapír. társadalmi cím. hangsúlyt ad vminek. legnagyobb mérték . árbockosár. kocsit hajt. jogosultság.

vminek érdekében. vágány. tragédiaíró. sín. nehéz. rendes útvonal. kereskedés. er szakos. keréktávolság. kerék csúszásának útja. ösvény. irányában. kitartó. versenypálya. megtapint edzett. menetvonal. hazavág. kerékvágás. körutat tesz. nyomon követ. hernyótalp. sáv. küszöbönálló. felvázol. meghat. emelkedik. végösszeg. hozzányúl. toxikus nyomdok. körül. kereskedelem. pálya. tragédiával kapcsolatos. tájt. útirány. lábnyom. turné. jellemz vonás. vontat (partról hajót). ér vmihez. közlekedés. kemény. zongorabillentés. megszokott útvonal. túra idegenforgalom. sínpár. forgalom. vonatkozik. csapás. utazás. mesterség. útvonal. üzletet köt. nyomokat hagy. tapintóérzék. keréknyom. felszáll. nyomtáv. fenyeget . közeled . totálkárosra tör (autót). utazik. megindít. rendszeresen vásárol passzátszelek kereskedelmi hagyomány hagyományos adásvétel. tornyosul. ecsetkezelés. beutaz. körül. érintés. ecsetvonás. rapityára tör. körülutaz. vágány foglalkozás. rágós. kocsiszélességnyi útsáv. imminens. követ felvételt készít. megver. teljes egészen. vagány. turista. követ. partvonal (fociban). (nyom)sáv. összever. turizmus természetjáró. természetjárás. csapa. ipar. laposra ver. tájban. vendégszereplés. hangbarázda. egész. fáradságos. kereskedik. futófelület. irányában.tory total totally touch konzervatív abszolút. közel. el rajzol. összegez. megérint. vminek érdekében bástya. turisztika. titkos kereskedés. tapint. üzérkedés tragédia gyászos kimenetel . jellemz eljárásmód. összeg. tapintás. közel. kinyomoz. uralkodik város mérgez . összes. egy kevés. nyomvonal. terel pálya. megtapintás. torony. makacs. próbak . karambolozik. kikészít. totális. teljesen egy csöppnyi. kerék forgásának útja sín. huligán bejár. kikövetkeztet. szívós. érintkezik. nyom. tragédia. er s. összead. tájban felé. túrista versenysorozat felé. forgalom. körutazást tesz. szakma. megrázó. körséta. tájt. pályatest. tough tour tourism tourist tournament toward towards tower town toxic track tracks trade trades trading tradition traditional traffic tragedy tragic . érint.

átkapcsolás helye. átmeneti. utazik. beirányít. átutalás. vendégség kezelt bánásmód. élvezet. szán. extázis. siralmas. tranzakció. szánkó. sebességváltó. megtesz. kezel. szállítóhajó. él fa. képzés. utaz. nehéz helyzetbe hoz. impulzussorozat. moduláció. eljárás. elragad. átvezetés. átszállás. transzformáció. átigazol. emelty rendszer. el készít. train trained trainer training trains transaction transactions transfer transformation átalakítás. megy világlátott utazás kincsesház. áttétel. ritka élvezet. utazás. átmásolás. közlekedés. végzetes. gyakorlat. átvitel. oktat. átalakulás. löveg megfordítása. ívátmenet. jár. edz. láncolat. gyakorlatoztat. szállítás. alakra nevel. kincstár bánik vkivel. vonatosztály. kiközvetítés. üzlet kiadvány. átakasztás. bitófa. ügylet. oktató alakra nevelés. szállít. felfuttat. elszállítás. uszály. szegez (fegyvert). ügyletek áthelyez. vonat. fogaskerék-meghajtás. transzformálás transition translation transmission transport travel travelled travelling treasury treat treated treatment treaty tree . menet. bak. átszáll átalakulás. mechanizmus. tragikus színész. ágyútalp alsó része. átmenés. sor. szomorú vég . akasztófa. szakkópzett edz . szerz dés fára felkúszik. gyakoroltat. kezelés egyezmény. er átvitel. mulatság. dúc. faalakban csapódik ki. átvisz. kikészít. átruház. szakképzett. kiképzett. kereszt. begyakoroltatás. bitó. oldalirányú célzás. ugrás. átköltözik. áthelyezés. gyakorlott. nevelés. szomorú kimenetel . nyeregfára kifeszít. átutal. átvitel. átadás. tragikus vonaton utazik. megkötés. gyakorlatozik. hengersor. edzett. kiképzés. megállapodás. feldolgoz (témát). átruházás. idomít. fogaskerék-áttétel. áthaladás. fa. kíséret. edzés. idomítás. másolat. edzést folytat alakra nevelt. népfelkel . gyakorol. átigazolás. fuvarozás. kapcsolás. betanít. szerelvény. terjed. átállás helye. betanított. trenírozás. átváltozás. áttétel. treníroz. oktatás csalétek elintézés. sorozat. átszállítás. átengedés. kiképez. gyakorolja magát. irányít (fegyvert). képátmenet fordítás adás. átmenet. lebonyolítás. hosszú vonalban elszórt l por. beutazik. átmásol. felfuttatás. kompt. sebességváltó olló. együtt dolgozó fogaskerekek csoportja. nevel. trén. fuvaroz. felfuttatott. polgár r. képez. továbbítás beszállít. elragadtatás. átenged. farok. járás. szomorújátékkal kapcsolatos. idomító. faalakot vesz fel. átszállít.tragikum. átkelés. sarokba szorít. hatalmába kerít bejár.

kioldódik. bánkódik. szökellés. nyitó berendezés. rábíz. gyám. bizalommal viseltetik. fáraszt. helyrehoz h ségesen. megpróbáltatás. utazik. keresztfa. kipróbált. kiold. könnyedén aprókat lépked. aggódik. elbuktat. kikapcsolás. melléfogás. igazmondóan. gikszer. felel sség. trend. megtéved. kikapcsolódik. ne nevess korán. felszakad. becsületes. egyhangú. tartó. utazás diadal. fürgén ad el . fára menekül. veszi a fáradságot. tényleges. beállít. kaptafa. hitelesít. hiba. baj. h bér. igazmondó. pecek. kicsatol. kisámfáz. gerenda. tulajdonképpeni. fára felzavar. valódi. zavartatja magát. valóságnak megfelel . bizalom. hisz. túljár vki eszén. félelmetes. megbízható. nyelvbotlást követ el. remény. igazul. sarc kipróbált könnyen ad el . gáncsolás. rendületlen. vizsgálat. fuvarforduló. fára kerget tremendous trend trial tribunal tribute tried borzasztó. kábítószer okozta kábulat. megbíz. kitartó. igazán. szerelvény. vesz dik. egyszeri menet két pont között. próba-. hitel. hétköznapi. nyelvbotlás. irányzat. fáradság. fáradozás. fárad. megdönt. meghiúsít. diadalmenet. elgáncsol. beszabályoz. valóban. gáncsol. lojális. igazi. forduló. betegség. megakaszt. meg rzés. diadalmenetet tart csekély fontosságú. kikapcsol. jelentéktelen. üzemzavar. botlás. igaz. szomorkodik. helyesen. igazságnak megfelel . túra. óriási áramlat. kirándulás. kábulat. valóban hitelt ad. központosít. h . könnyed lépés. kilincs. utazást tesz. elbotlik. mellélépés. tartozás. valóság. nehézség. megbotlik. szintén. elcsépelt. célvagyonrendelés. tényleg. gáncs. igazság. irány. kihallgatás bíróság adó. nyugtalankodik. kínos helyzetbe hoz. szabályszer . szinte. megbotlás. zavar. elismerés. tipeg-topog. gond nadrág hozzáigazít. nyelv. gy zelem. pontos. h séges. nyugtalanít. kioldás. érdekszövetkezet. baki. tröszt. kísérlet. kitüntetéses vizsga. út. letétbe helyez. megbotlik a nyelve. pontosan. hozzáilleszt. kiigazít. aggaszt. ballépés. eredetivel megegyez . gáncsvetés. felnyílik. szabályosan. gáncsot vet. szintén. zaklat. tévedés. diadalmámor. hétköznapias. munkapad. tendencia. letét. rajtakap vkit. felbuktat. megigazít. támfa. valóságos. reménység. eredeti. helyes. baklövés. igazán.kaptafára húz. hiba. rizet. bizalmi tulajdonátruházás. katonaság trópusi aggodalom. örömujjongás. hibát követ el. irányvonal bírósági tárgyalás. centíroz. meg rzésre átad trip triumph trivial troops tropical trouble trousers true truly trust . téved. beporoz. kioldó szerkezet. kikapcsoló szerkezet. tisztelet. hiteles. felsámfáz. unalmas csapatok. szabályos. meg van gy z dve. való.

elfordít. valóság meger ltet. körfolyamat. hangnem. dallam. esztergálás cikk vége másik oldalon. kürt . felügyel igazság. felborítás. gondnok. megfordítás. füstjárat. ikertestvér. zenével kifejez. megbízott személy. megfordítás. forduló. fárasztó. fordulás. kett s. Törökország. aluljáró. pulyka esztergapad. megvizsgál. alagút bukás. próbálkozás. hajlam. kísérlet. felásás. hálóval fog. próbálkozik. forgalom fordulatok. megbízott. menstruáció. felborulás. turnus. kihallgatás. megpróbálás. lehangoló. esztergályozás. próbára tesz. kurátor. hang. beállít. forgás. igyekszik meger ltet . ciklus. terhes. vagyonkezel . gumibels kedd zenei m . keringés. hangol. háló. kihallgat. összhangba hoz. esztergályozott. alakít. gyümölcsízes pite. kipróbálás. próbára tev cs . akna. behangol. átváltozás. kett . megpróbál. alkalmatlan. váltás. forog. vágat. unalmas. megfordított esztergályos fordítás. válik vmivé. típus nyomtat trying tube tuesday tune tunnel Turkey turn turned turner turning turnover turns tutor twelve twentieth twenty twice twin two type types . tipizál. keserves. nehéz. irány (meg)fordított. feld lés. átalakulás. esztergályoz. táró. összehangzás. zenével ünnepel tölt medence. füstcsatorna. összehajtott palacsinta. páros két. hosszadalmas. kifordítás. kanyar. forduló. meghajlít. másik oldalra átmen cikk. bíróság elé állít. kettes gépel. befordulás. felfordulás. kanyarodik. iker-. kanyarodás. kellemetlen. forgás. ikergyermek.trustee truth try célvagyon kezel je. forgat. fordul. felfordítás. kipróbál. ijedtség. havibaj oktató tizenkett huszadik húsz kétszer iker. ellen riz. felhangol. alagutat fúr. megkísérel. hárompontos gól (rögbiben). gyötr . megfordulás. esztergált. megkísérlése vminek. fordulat. forgolódik. megfordulás. bosszantó. megmunkálás. fájdalmas. fordulat. igazgatósági tag. tárgyalás. meghatalmazott. letéteményes. fordít.

túl kevéssé. túl kicsi. -ben. nem elég. elégtelen. alapozó. változatlan nagybácsi homályos. tisztességtelen Magyar unemployment munkanélküliség unfortunately sajnos . megegyezés. nem elegend . alatta. al-. értelem. megállapodás. hiányos. méltánytalan. alapvet . mintaképül szolgáló tipikusan U Angol Ukraine ulster ultimate ultimately unable unacceptable uncertain uncertainty unchanged uncle unclear unconscious under underground underlying understand understanding understood undertake undertaken undoubtedly unemployed unexpected unfair Ukrajna hosszú b felölt . harmadrangú. alulsó. értelmi képesség. alul lev . tipikus. nehezen érthet eszméletlen. nem várt. lenn. utolsó. alul. nem korrekt. váratlan helytelen. elégtelenül. értelmében. ulszter alap. -ban.typical typically jellegzetes. igazságtalan. alant. alsóbbrend . habozó. lent. nem eléggé. vitás bizonytalanság ugyanolyan. alól. alárendelt. hódoltság alatt föld alatti. alárendelve vminek. alsóbb fokú. alsó. kétes. alá. alatt. végs végül képtelen elfogadhatatlan bizonytalan. feltétel. szerint. megértés értette elvállal elvállalt kétségtelenül munkanélküli meglepetésszer . vminek alapjául szolgáló (meg)ért egyetértés. jellemz . túl kevés. eszméletlenül alávetve vminek. földalatti alapok.

nem hasonlatos. még soha el nem fordult. különböz . felfelé haladó. megjelöl. sajnálatos. közös birtoklás általános. fölösleges. emel. még el nem fordult. kivéve hogyha ellentétben. fenn. soha nem hallott. -ig (-on) fels . változatlan egyesítés. fel vmire. szükségtelen kellemetlen el zmény nélkül álló. nem hasonló. rendkívüli. valószín tlen felesleges. legfels városi er teljesen sürget . univerzális univerzum. kelletlen. egyforma.unhappy uniform union unionist unique unit united units unity universal universe university unknown unless unlike unlikely unnecessary unpleasant unprecedented unrest unsuccessful until unusual unwilling up upon upper urban urgent us boldogtalan. összhang. világegyetem egyetem ismeretlen ha nem. egységes. nem mint nem sok jót ígér . sürg s. egyedülálló. példátlan nyugtalanság sikertelen amíg furcsa. egyetemes. fenn vmin. egybekelés. vonakodó felfelé men . új. nem helyénvaló. unió. egybeolvadás. sikerrel nem kecsegtet . fokoz. mindenre használható. eltér . felüls . nem szerencsés. összeillesztés. fel(felé). közelbe. közel. kivéve ha. egyenletes. feláll. hacsak. szegényház. gépegység. unszoló nekünk . felemelkedik. egységnyi. mint. kéréssel zaklató. cs kötés. oda. fent. fels bb. egység. vmivel szemben. más. szerencsétlen állandó. hacsak nem. páratlan egyes szám. egynem . hallatlan. express (levél). példa nélkül álló. túlsó. egység. egyesülés. különös. felfelé. egyetértés. összehegedés. házasság. eltér en. szövetség. összeforradás szakszervezeti ta egyedi. kivételes. más. nyomatékos. fel. szokatlan húzódozó. fels (bb). sürget . szakszervezet. egyenruha. mértékegység egyesült egységek egyetértés.

kezelés elfogyaszt. értékrend. hangképzés. egyházi rítus. használ. módosítható. furgon. elhasznál. szokásos szokásos általában. haszonelv ség. teljesen utterance utterly V Angol vacuum vague valid validity valley valuable value values van variable Magyar kiporszívóz. rendszerint hasznosság. hasznosság. mindenre használható ember. mindenre használható dolog. ingatag. szélmalomkar. kifejezése vminek. szelel. használás. tisztel erkölcsi értékrend. szárnyépület. szelel rosta. hozzászokott hasznos felhasználó felhasználók használ használni. élvonal. front. teherszállító kocsi. alkalmazás. közszolgáltatási vállalat. fedett teherszállító kocsi. felhasználás. fedett teherkocsi. valuation értékelés . megalapozott érvényesség völgy értékes becsül. határozatlan. függvényváltozó. közm . fáradt. tétova alapos. változékony. kimondása vminek. el örs. el had. érték. használatban lev . fogyaszt. használat. szárny állhatatlan. vminek a kimondása egészen. bánik. típusbeszédmód. vminek a kifejezése. megbecsül. gyakorlat. tótumfaktum. használat joga. porszívóz. kiejtés. rostál. megnyilatkozás. fedett tehervagon. indokolt. értékek. alkalmaz. szelel lapát. változó. utilitarizmus. haszon. vezet. élcsapat. el csapat. halvány. teherautó. használhatóság. szellemi értékrend arcvonal. vákum bizonytalan. érvényes. használt. silány. rossz min ség . haszna vminek. másodrend . használatos. kijelentés. felhasznál. kibocsátás. teherautón szállít. kimerít. homályos.usage use used useful user users uses using usual usually utility használat. értékel. teherkocsin szállít. haszon. szokás. haszonélvezet elhasznált. zárt teherszállító kocsi.

óriási. f zelékféle. növény. különféle. maga a. módosít. strófa. vakmer ség. vélemény. viv anyag árus.változtatható. igazi. változtat változó hatalmas. függ leges. változatos megváltozik. versbe szed. igen. rengeteg csáva. változatosság különböz . merészel. megkísérel. fejtet i. változatossá tesz. növényi. váltogat. medence. változás. növényi eredet . kockázat. zöldség. versszak változat. dézsába tesz. kádban erjeszt variations változatok vegetable f zelék. lapterjeszt Velence kísérel. legmagasabb ponton lev . verziók ellen fejbúbi. függ leges vonal. kádba tesz. tarkít. eladó fél. kockáztat. versel. eladó. megkockáztat. ítélet. nagyon. közvetít közeg. csávába tesz. verzió változatok. variáció választék. változat. merészkedik. járm . hordozó közeg. keresztül életképes. dézsa. erjeszt kádba tesz. váltakozik. vers. gy zelem videó Bécs . maguk a. keresked . tet ponthoz tartozó. valóságos edény. utcai árus. tartályba tesz. kád. zeniten lev éppen az a. hajó át. elárusító. magassági kör. változik. találkozóhely döntés. mer. vállalkozás illetékes bíróság. váltakozás. zöldségféle vegetables zöldség vegetation növényzet vehicle vendor Venice venture venue verdict verse version versions versus vertical very vessel via viable victim victory video Vienna eszköz. verssor. verdikt költemény. járható áldozat diadal. variálható variables variation variety various vary varying vast vat változók ingadozás. tartály.

község durvaság. lesújt. tulajdonképpeni gyakorlatilag. tömeg. szándékos. szakszer akarati. önként vállalt munka volunteers önkéntes csapatok vote megszavaz. erkölcsi tisztaság. lényeges. érték vírus látható éleslátás. él . megvigasztal. látszólagos. önként végrehajtott munka. jóformán. önként vállalkozó. megválaszt. kifejez. zönge. kötet. megszemlél. kimond. szavazás. orgonaszóló. szavaz. látogat. vizitel látogató látogató. nagy mennyiség. életadó. er szak er szakos. önkéntes. el relátás. élettel teli. megnéz. zöngésít hanger . megáld. igen lényeges. rendszeresen látogat. közadakozásból fenntartott. erény.Vietnam view viewers views vigorous village violence violent virginia virtual virtually virtue virus visible vision visit visiting visitor visual vital vitamin voice volume Vietnam kilátás. vizuális élénk. rtartalom viewpoint néz pont. meglátogat. hivatásszer . éltet . visszavonhatatlan. lecsap. voluntary önként végrehajtott feladat. tulajdonképpen el ny. zöngésen ejt. életer s. nézet megjelenít k áttekintések élénk. önként jelentkez . er teljes. könyv. látszólag. megvizsgál (beteget). ingyenes. nem kényszerített. élethez szükséges. szempont vocational hivatási. önkéntes adományokból fenntartott. tényleges. szakmai. látó-. választott tárgy. halálos. létfontosságú. látóképesség. elmegy. látomás. látás. látogat(ás). virzsíniadohány benne rejl . térfogat. szavazat. megtekint. akaratlagos. lényegbeni. állandóan jár. alapítványi. robbanékony virginia(dohány). Virzsínia. látogatóban van. megnézni. megpróbáltatásokkal sújt. felkeres. önként vállalt feladat. élet-. szavazati jog . eleven. vélemény. szemlét tart. látvány. szavazat. megtámad. igealak. fakultatív tárgy. vendég látási. fatális. heves. alapvet . szak-. vízió látogatást tesz. nyomatékos falu. ellátogat. életbevágó. vitális vitamin hang.

felvonásköz. szüksége van. hevesség. terület. felébreszt. gyengéd. lelket önt vkibe. nélkülözés. nekihevül. templomszentelés. járat. szívélyes. lobbanékony. melegség. baromfikifutó. felhevült. megtör. kézbesít körút. hirtelen. vár. véd. r. munkabér. feltámad. melegen érz . rség. megy. felszólítás. bejár. ébren marad. szeret . felébred. megintés. hadat visel. sz kölködés keresett. fallal meger sít. jelzés. felmelegedik. gyalogol. harcol. sorfal igény. szükséget lát. nekilelkesedik. sodorvíz. sarkall. felmelegszik. halottvirrasztás. jár. sétáló. felráz. riasztó Magyar bér. ébren van. hazajár (kísértet). meleg. várakozás. pezsgésbe hoz. nehéz. sebezhet . felforral. h . felidéz. támaszt (érzelmet). küzd gyámolt. melegedik. oltalmaz. együttérz . felserkent. nyomdokvíz. felmelegít. fasor. kíván. várakozik várakozó templombúcsú. gyámság. nélkül. figyelmeztet . körözött (b nöz ) félcédulás. melegít. virraszt. menet. melegedés.voters szavazó vulnerable gyenge. megzavar hajóperem járás. lelkesedés. menés. nincs. sétálás gyalogos séta. melegszik. nyomdok. hajósodor. kórterem. gyaloglás. akar. hiányában. sz kölköd . megélénkül. melegség el zetes értesítés. kell neki. heves. fedett sétány. kemény. fenn marad. baromfiudvar. sodor. halott mellett virraszt. fenn van. fogad. járda. sétál. sétány. munkadíj wake wales walk walker walking wall want wanted wanting war ward warm warmth warning . hiányzó. hiányos. óhajt. sétáltat. fizetés. támadható W Angol wage wages wait waiting kereset. feléled. gyalogút. kívánt. figyelmeztetés. kívánatos. munkabér felszolgál. hiány. séta. kivéve. nyomorgó. felserken. ébrenlét. háborúzik. fárasztó. sz kölködik. felmelegedés hév. figyelmeztet(és). gyalog megy. testtartás járás közben. nélkülöz. fallal elválaszt. lelkes. igényel. lépés. nélkülöz . védelmez f t. felpezsdít. felhevít. gyengeelméj . járásmód. felkelt. nyomdokvonal. ébred. nyomor. szükség. szükségel. fellelkesít. meleg. választókerület. híján van. megelevenedik. híján. gyaloglás fal. szükséglet. bemelegít. fallal körülvesz. hiányzik. közfal. kelt. élénk. nincstelen háború. visszajár (kísértet). életre kel.

fonalhulladék. elsorvad. r. elfecsérel. ingás. csökken. felügyelet. pocsékol. gyógyvíz. itat. négyórás id szak. gazdagság. elkótyavetyélés. távol.wartime was háborús. éjjeli r. hullámosság. telik. elfecsérl dik. parlagon hagyott terület. parlagon hever . habok. kör. elernyed. feldúlt. kimerít. rszemélyzet. csúszósín. elhervad. gyenge pontja vkinek. elsorvaszt. útszolgalom. vízleereszt . elvesztegetés. selejt. szolgalmi jog. sorvad. elgyengül. háztartásban használt víz. pazarlás. lenget ár. veszteség. megöntöz. használatlan. messze. hígít. integet. vigyázat. elfogy. gyenge pontja vminek. ondolálás. intés. hajsütés. parlagon hagyott. lengés. éjjeli rség. kárba veszett. hatástalan. felhígított részvények. sólyagerendák. megitat. elpocsékolás. távolság. zsebóra. ivóvíz. eljárás. feldúl. víz-. lebegtetés. tenger járás. szennyvíz. elveszteget. hullámzik. levezet cs . pusztaság. vezet sín mi egyes osztályzat. csapvíz. felhígított részvényt ke. túlfolyócs . gyengéje vminek. csökkenés. legyengít. túlfolyó. bányamedd . híg gyenge oldala vkinek. árapasztó zsilip. éjjeli rjárat. elkoptat. fokozatosan gyengül. medd . megrongálódás. ásványvíz. viselet waste watch watching water wave waves way ways we weak weakness wealth wealthy weapon weapons wear . elpusztít. vízállás. eltölt. mód. ugar. felhígít. rszolgálat. gyenge oldala vminek. városi éjszakai rend rség. elernyeszt. szempont. nedvesedik. módszer. állapot. elpazarol. elpusztított. gyönge. megrongál. víztisztaság (drágak é). sivatag. elhasználódik. túlcsorduló fölösleg. rség rzés eláraszt. nedvesít. gyengéje vkinek. könnyezik. lengetés. elrontott. habos minta. kútvíz hullámosítás. virrasztás. elfogyaszt. pocsékolás. hullám. gyengeség b ség. ügyeletes legénység. felhasználatlan. elsenyved. gyarló. felönt. múlik. figyel. rszem. vízzel ellát. megfigyelés. fecsérel. ár. lesoványodik. irány. vízszintszabályzó nyílás. elpocsékol. átjárás joga. hadi volt megm veletlen terület. viselkedés. víz. néz. hullámminta. kopás. elfecsérelés. karóra. szokás. hajhullámosítás. utak. út. hulladék. t z r. rségosztag. csúsztatósín. kopás. öntöz. puszta. menés. lendülés. értéktelen. visel. ág. kidob. int. lefolyócs . modor csúszópálya. ürít cs . lendítés. parlag. torony r. vagyon gazdag fegyver fegyverek használat. hagy vmit tönkremenni rködés. vízi. gyengül. selejtes. elpazarlódik. eldobott. tekintet. emészti magát. ébrenlét. el. gyenge. vizet vesz fel. moarírozás. meglocsol. veszend be megy.

mennyi. forrás. kering. csalással kifoszt. bármilyent. gördül. kormány. forgás. nyugat felé. walesi nép ment voltak nyugat. patinát kap. id járásnak kitesz. amit csak. kút. western. id járás. nyugatra. kerék. görget. széloldali. nedvesség. jólét akna. helyesen. walesiek. er . id (járás). mi. lyukazókerékkel megjelöl vmit. súlyzó. walesi nyelv. ömlik. elmállik. viselés baj nélkül elmegy vmi mellett. amelyet. ami csak. kerékpár. bármikor. megnedvesít. súlymérték. szerencsés. nedves. heti nehezék. egészséges. koptató. az. körbe jár. elhasználódó. tol. biciklizik. amely. milyen. fárasztó. fogadtatás. szívesen lát. fontosság. súlycsoport. gurul amikor. hordás. isten hozta. bármi(t). szabórádlival megjelöl vmit. ami akármilyen. üreg. micsoda. id járási esküv hét hétvége het(enként)i. teher. súlygolyó. gurít. üdvözlés. szerencsésen. szél irányába néz . elkopás. amit. bringázik. akármilyent. edz. amit. meteorológiai. fáradalmas. walesi. nos. jó. nagyon becsap. súlyozó tényez . nyomás. kellemes. súlyos volta vminek. ivás. es s. kopás. elmállaszt. nyugati területek. beáztat. nyomasztó volta vminek. nyugati alkoholtilalom-ellenes. karikázik. pontozókerékkel megjelöl vmit.wearing weather wedding week weekend weekly weight welcome welfare well Welsh went were west western wet what whatever wheat elhasználódás. bármit is. megterhelés. akármit. forog. elkopó. akármikor. nyugati terület vadnyugati film. átvészel. kerékkel ellát. korongon forgat. kanyarodik. bugyog. meglóg. jól. kiáll. csapadék. átfordít. súly. tengelyen szállít. kerekekre szerel vmit. kerekezik. örömmel fogad. kereket old. ami. kimerít . romboló. üdvözöl. nehéz volta vminek. szétporlad. bármilyen. hacsak. hány. hol Wednesday szerda wheel when whenever where . pusztító. nyugati. kocsikerék. rászed. mér. koptatás. mit. mikor ahányszor. vizes. megfordít. valahányszor (a)hol. akármi. es az. bármi. nyomaték. bármit búza gördít. id . kígyózik. terhelés fogad. benedvesít. mérlegsúly. bányaleveg . megszökik. kerékpározik. szívesen látott. szívesen vesz boldogulás.

egyben. no de. szélesen egymástól nagy közökben. kifehérít. bárhova. messzemen en. üresen hagy sort. színtelen. amelyiket. fehér szín. amelyet amíg csak. bár. polírozatlan. korrekt. távol. kezdetlen. mázatlan porcelán. céltábla széls köre aki bontatlan. sápadt. nézd csak messzire. új hasábra áthozott magában álló szó. halvány. akiknek. szepl tlen. b . noha. messze. fehérré tesz. kimeszel. ártatlan. széleskör widow width wife . nagy mértékben. új oldalra áthozott magában álló szó. mi okból. ahova csak. oszthatatlan egység. áttetsz . melyik. egy darabból álló. teljes. fehér szín . akit akié hát. míg fehér izzásig hevített. átfúrt gyöngy. amib l. ártalmatlan. konzervatív. fehér öltözet. egész. tisztára mos. fehér ruhájú. épségben. fehérít szer. tisztességes. széleskör . feddhetetlen. veuve cliquot pezsg . akinek. összesség. széles körben szélesebb akasztófa. bárhol. ép. fehér. megfehéredik. mely. meszel. fehér emberre jellemz . szerfelett. meg szül. nos. egészséges. fehér-. fehéráru. együttes. üresen maradt. melyiket. ami. rendkívül. világos. fattyúsor. fehérít. hiánytalan. nem kommunista. sz. kommunistaellenes. felvágatlan. fehér festék. fehérizzó h . szélesre. csorbítatlan. begyógyult. fehérruhás. egészben. világos sakkfigura. egészben lev egészen. egymástól nagy távolságokban. rövid id . épen. mellétalálat. nagy kiterjedés . egymástól széles közökben. mialatt. nagyon. fehérség. teljesen akiket. fehér fajú. az egész. özvegy szélesség feleség whichever bármelyik(et) while whilst white who whole wholly whom whose why wide widely wider widespread elterjedt. az. minthogy ami által. amit l. tiszta. er sen. nini. összetartozó egység. teljesség. fehér ruha. széles. meg nem osztott. fehérbe öltözött.whereas whereby wherever whether which amíg. id z amíg. fáradozás. id zik. azt. fehérizzó. fehér hajú. miért. amivel ahol csak. amely. melyet. tiszta fehér állatfajta. akárhol. amely(ik). nocsak. hordott gyöngy. amit. özvegyasszony. fehérré válik. akárhova vajon amelyik. egység. míg. becsületes. tág. fehér ember. gyógyult. sértetlenül. mialatt. széles körökben. sértetlen. csorbítatlanul. fehér fajú ember.

fuvallat. megsürgönyöz. szeretne. fog. szél. kifullaszt. oldaltér. szélnek ereszt. repülés. savanyít. beleegyez . viharos szél. vágyódik. beavatott. megszimatol. repül osztály. huzat. toldaléképület. ravasz. halálos sebet ejt. bombasiker. vad. sárvéd . lélegzethez hagy jutni. nyer . megpihentet. gy ztes. szokás. kényszerít. gy zelem. széls (futballban). megfontolt. téli bedrótoz. akarás. szándék. végrendelkezik. avasodni hagy. kerékdob feletti fedélzetrész. füles csavar. nyer. csoport. szárnyal. üt kártya. távirat. könyökvéd ujjak. épületszárny. szálldos. oldalépület kasszék. leveg . kézicsörl . lélegzet. hordfelület. akar. kulisszák. testál. messzir l megérzi vmi szagát. vágóél. belátó. tél(i). szárnyat ad. telel. menet ablak ablakok fúvósok bor érdekcsoport. szolgálatkész. röpít. leveg n hagy savanyodni. els nek befutott ló. kész. óvatos áhít. remek dolog. keresztfurat. hombár oldalsó része. szeli a leveg t. sárhányó. vágy willingness hajlandóság win wind window windows winds wine wing wings winner winning winter wire wisdom wise wish . irányzat. felfúvódás. mód. nagy szám. kívánság akarás. megnyer . sodronnyal odaer sít bölcsesség bölcs. helyesen ítél . röpül. páncélöv mögötti folyosó. megszárnyaz (madarat). remek személy. ágytartó szárny. nyeremény szell ztet. gyorsan visz. villanyt bevezet. el relátó. szele vminek. csavarmenet. leveg n szárít. nyertes. tekervény. vágyik vmire. tudós. végrendeletileg ráhagy. kasszadarab. kenyérkeres . oldalszárny. szerz . szufla. helyes ítélet . szag. drót. fúzós hangszerek. nyer . száll. ajtószárny. szélnek ereszt. szárnyas csavar. óhajt. pilótajelvény. oldal. óhajt. men manó. állítható fényrekesz. szagról felismer. kívánság. örökül hagy.wild wildlife will willing pusztaság. akar. kíván. készséges. széljárás. kézi tekercsel . kar. gyorsan száll. meghagy. akarat. akarati. szárnyával érint. nyerés. szell . sodrony. szélnek kitesz. színfalak jó dolog. összedrótoz. végrendelet. nyertes. elgörbülés. feltollaz. óhaj. agyonhajszol. vadon vadvilág parancsol. vezetéket szerel. szárnnyal ellát. tekerület. gy ztes tél. megtáviratoz. táviratoz. szíves. okos. hajlandó. messzir l megismeri vmi szagát. rendelkezés. szagot kap. elküld. végrendeletileg hagy. szárny. gázok (belekben). számító. klikk. huzal. kíván. önkéntes. szárnyb r. szélben szárít. végrendeleti rendelkezés gy zelem. nagy siker megnyerés.

beválik. nélkül bizonyságot tesz. kotyog. csodálkozik. merev erd s vidék. meg van lep dve erd . munka. m ködik. tevékenység. -tól. ámul. szellemes társalgó (-val). lesújtottság. kézimunkával készít. kézimunkázik. erjed. vmin belül. létrehoz. nem kollektív hajlamú. gyapjú. szellemes ember. tanúsít. kivarr. liget esetlen. tanú. kivonás (csapaté). szeretné tudni. üzenet. szó. kiszámít. sziporkázó ész. azon t n dik. visszavon kivét (pénzé). megm vel. visszavonás (rendeleté). forr (bor). szentírás. kifejt szavak. belátás. dolgozik. lány. visszalépés. gyár. parancsszó. értelem. elfoglaltság. tanúskodik feleségek hó!. csodálkozás. gyors felfogás. szerkezet. liget fonal. csodálatos. köt. sziporkázó ötletesség. n adott szó. fa. künn. erd ség erd . dagaszt. tesz. bent. ígéret. jelszó. bölcsesség. kidolgoz. kívül. fa-. gyors észjárás. munkák. -val. megfogalmaz. közmondás. megmunkál. visszavonás. kihímez. parancs. megold (számtanpéldát). m vel. visszaszívás (ígéreté).wit with withdraw withdrawal azaz. visszavonuló. ész. ellenére. járat. -nál. tanúságtétel. dolog. hír. szöveg (dalé) visel/hord megdagaszt. ige. gyártelep. -t l forgalomból kivon. bámul. visszavonulás belül. hat. alkotás. benn. m . megmunkálás. fából való. el idéz. kezel. szólás. miatt. er dök. -vel. feldolgoz. kivéve. szerep szövege. csodál. szavakba foglal. megszövegez. üzem. tanúként igazol. ledolgoz (munkaid t). m ködés er dítmények. ügyetlen. szemtanú. muff. csoda-. zárkózott within without witness wives wo woman women won wonder wonderful bámulatos. tanúvallomást tesz. megdolgoztat vkit. meglepetést érez. eszesség. kifejez. -nél. -m vek. vmin kívül. intelligencia. véghezvisz. hímez. vminek a belsejében kinn. szomorúság asszony asszonyok nyert csodálat. keser bánat. elmésség. bölcs ember. withdrawn magának él . csoda. üzemeltet munkás dolgozó. szellemesség. n i fansz rzet. megdolgoz vkit. meglep dik. lelki fájdalom. m ködtet. csodás wood wooden woodland woods wool word words wore work worker working works .

zaklat. igazságtalanság. világ-. legy z. megbánt. rosszul. m vek megírt téved . kézírás. m . nyugtalankodás rosszabb imád. imádás. írásmód. tévedés. aggodalom. helytelen. földkerekség. sérelmet okoz. helytelenül cselekv . nyugtalankodik. rosszat tesz. igazságtalanul bánik. helytelenül mondó. írásm vészet. író. téves. megrövidít. kiváló ember. tévedésen alapuló. imádat. jogsért cselekedet. tévesen. rossz. megkárosítás. kiválóság. alkalmatlan módon. hibásan. jogtalan cselekedet. nem id szer . hibás. fals. árt. rossz cselekedet. érdemleges. imádkozik. szerkesztés. mesterember ír írnok. jogtalanságot követ el. izgat. gyötör. hátrány. világ elny tt. írásm . méltatlanul bánik. legrosszabb. igazságtalanságot követ el. félrevezetett. gond. megállapodástól eltér . istentisztelet. nem jó. hiba. nem helyénvaló. jogtalanul. irat. legrosszabbul érték érdemes. megsért. alkalmatlanul. célszer tlenül. megegyezést l eltér írt workstation munkaállomás worldwide egész világon elterjedt. méltóság diadalmaskodik. gonosz. sérelem. irodalmi alkotás irodalmi m vek. helytelenül megállapító. nem alkalmas. aggódik. valamirevaló wrong wrote . hibát elkövet . gy zedelmeskedik. igazságtalanul.m tárgyak workshop world worn worry worse worship worst worth worthy would wright write writer writers writes writing writings written m hely föld. pontatlanul. nem megfelel . félreértett. hamis. alkalmatlan. világméret worthwhile érdemes. fáradságot megér . méltatlanság. hátrányos helyzet. alaptalanul. szerz írók ír írás. legrosszabb dolog. kopott aggaszt. szépírás. megkárosít. nem célra vezet en. igazságtól eltér . helytelenül. fölébe kerekedik. méltó volna ács.

mulatt. süllyedés. kiköt m hely. terméseredmény. telep. beismer. 0. termés. hímvessz . terméshozam. zéruspont. mese. hoz. év. hitvány.914 méter. fonál. m hely. tiétek (a) tied magad fiatalság. zérusfok. rendez -pályaudvar. nyúlás. behódol. már. dug. vitorlarúd. süppedés. semmi. keresztárboc. kihozatal. sárga festék igen. gyáva. megereszkedés. féltékeny. nullafok. els bbséget ad. eddig. sárga. tojássárgája. megsárgul.914 méter. meghódol te. ifjúkor. megenged. levert. átenged. udvar. kifutókarám fonal. ti fiatal fiatalabb legfiatalabb öné. zérus. yard <0. terem. nullpontra állít. közösül. sárgít. zéró . százdolláros. tied. nyújt.X Angol Magyar Y Angol yard yarn year yellow yes yesterday yet Magyar raktár. savanyú arcot vágó. megadja magát. beletör dik. fémkinyerés. megsárgít. nulla. bánatos. sárgul. még. hozam. igenis. nullára állít. irigy. szolgáltat. meggörbülés. karámban tart. hajóm hely. enged. kert. meghajol. beszakad. kefél. történet esztend . nullpont. mégis felad. teljesítmény. fallosz. évfolyam gyanakvó. jövedelmez. megereszkedik. ad. sárga szín. mesél. lenulláz. nullfok. lazul. kifutóban tart. s t tegnap de azért. ifjúság yield you young younger youngest your yours yourself youth Yugoslavia Jugoszlávia Z Angol zero Magyar gyenge látási viszonyok. kitermelés. rossz látási viszonyok. átad. nullapont.

öv. égöv. zóna .zone éghajlati öv. körzet. sáv. földöv. övezet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->