P. 1
Világgazdasági integrációk 2007

Világgazdasági integrációk 2007

|Views: 1,017|Likes:
Published by Vivien Kantor

More info:

Published by: Vivien Kantor on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Világgazdasági integrációk

Radics Zsolt

2006/2007 1.félév

1

1.Előadás
Általános áttekintés, fogalmak Világgazdaság: Az egyes nemzetállamok által előállított gazdasági termelés, termelékenysége és a köztük lezajló kereskedelem. 2. világháború után:  változás, 1 világháború után 45-50 volt a független országok száma, a 2 világháború után elkezdett nőni a számuk, mára több mint 200 van. Gazdasági folyamatokban nemzetköziesedés figyelhető meg, vagyis egy termék előállítását már nem lehet csak 1-1 országhoz kötni. Adott országba érkező termék több határt lép már át. (Pl.: gyapotból kész farmernadrág  min 7 ország.) a termelés egy- egy szakasza olyan helyre kerül ahol a legkedvezőbb áron folytatható. A nemzetköziesedés mellett a másik legfontosabb a kapcsolatok elmélyülése. Egyszerre, közösen osztoznak az országok az adott terméken. Szervezetek jönnek létre, pl. multinacionális cégek. Termelésüket és értékesítésüket az egész világon végzik. Legelőször ez a bányában jelent meg. Ma már mindenhol megfigyelhető, pl.: élelmiszeripar. Megnövekszik azon gazdasági tevékenységeknek szerepe, amelyek nehezen köthetők helyhez.  kereskedelem, kommunikáció. Tehát a világgazdaság több, mint az egyes országok összes termelése. A világ országainak olyan nemzetközi rendszere, melyben az egyes országok a nemzetközi munkamegosztásban vesznek részt, s a világpiacon fonódnak össze. Lényeg: 1. az összes országra kiterjed 2. nemzetközi munkamegosztás 3. világpiac A világgazdaság megjelenésének formái: 1. országok közötti külkereskedelmi kapcsolatok intenzitásának és mértékének növekedése. Oka • a termék előállításának egyre több helyszíne van • országok számának növekedése 2. a termelési kooperációk számának növekedése egyre kevesebb az olyan termék, amely egy telephelyhez, céghez, egy országhoz tartozik csak. Egyre több a kooperáció  együttműködés  új vállalti formák jönnek létre  transznacionális vállalatok alakulnak lásd farmer. 3. tőkeáramlás felélénkülése tőkekereskedelem, szolgáltatáskereskedelem, munkaerő-kereskedelem. A tőke – és hitelkapcsolatok is határokon átlépők lesznek. 4. nemzetközi munkaerő-áramlás évente tízszeresére nő a nemzetközi munkaerőáramlásban résztvevők száma. Több százmillió ember vesz részt benne napjainkban. 5. technológiai információk, fejlesztések áramlása tehát az áramlások a legfontosabbak, ezekből kimaradni nem lehet. Ebből következik  kölcsönös függőségek  a Föld egyetlen térsége sem tudja függetleníteni magát.

2

 így minél olcsóbban kell termelni és minél drágábban kell értékesíteni. de. 1944. A tagok egységesítik piacaikat. General Motors. akkor ez valamelyest elválik / leválik az országokról. ellenőrzésére. o ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete fő célja a béke megóvása. • Globális szervezetek: második világháború után jelennek meg a világgazdaság befolyásolására. Például: Lengyelországban. hogy akár az országokkal is fel tudják venni a versenyt. Főleg mozgalmak ezek. Fellépés ellene: a „nem fogyasztás”. embercsoportok  ők működtetik a világgazdaságot. egyensúly megteremetése. Ezek az alapító országok érdekeit szolgálják. hogy erősebben tudjanak fellépni. transznacionális vállalatok ők az első új szereplők.Védekezés a gazdasági folyamatok hátrányai ellen: • gazdasági összefogás • domináns folyamatok megcsapolása a leghatásosabb (tőke. A nemzetközi stratégiai kérdések nem igazán foglalkoztatják őket. amikor az integrációnak létrejön az önálló intézményrendszere. Céljuk: minél versenyképesebb. pl. Pl.  ehhez az egész világ a rendelkezésükre áll. Például: Exxonmobile. • • 3 . 1944-ben jött létre o Nemzetközi Valuta Alap (IMF). McDonald’s.: EU Ember. Hatásaik: országokhoz való kötődésük már kisebb. A ’90-es években: globalizáció vagy TNV-k nem mozgalmak. A TNV-k gazdasági szerepe már akkorára nőtt. o Világbank Nemzetközi Befektetési– és Újjáépítési Bank. munkahely szolgáltatások áramlása) A világgazdaságok szereplői: • az adott országok • állandó együttműködések. nemzetközi tőkemozgások ellenőrzése o Világkereskedelmi Szervezet 1994-ben jött létre Gazdasági integrációk vagy regionális gazdasági integrációk. Miért engedik ezt az államok? Azért mert rá vannak szorulva.: Danone. mint Lengyelország. fő célja a világban zajló pénzügyi folyamatok kordában tartása. mivel több értéket állít elő a TNV.  ebben igen nagy különbségek vannak. termelékenyebb termelés. gazdaságaikat.

folyamatok) a Föld más részeiben is éreztetik társadalmi. a pénz –és tőkepiacokra. hogy Földünk (glóbusz) egyik földrajzi helyén /térségében bekövetkezendő események (döntések. Másrészt értelmezhető állapotként is: gazdasági egységesedés és fejlődés egy fokozataként. Ez a hatás kihat a gazdaságra (az áruk és a szolgáltatások. Érdekérvényesítő képessége. Előadás A globalizáció fogalmát az elmúlt évtizedek során többször újraértelmezték. A globalizáció alapvető ismérve. Század világgazdaságának jellemzője A globalizáció gazdaságelméleti mozgatórugója a klasszikus illetve neoklasszikus közgazdaságban A kereskedelem liberalizációját. ökológiai hatásaikat. Véget nem érő cselekménysor. 4 . amely egy egységesedési folyamat a kisebb egységek újra egésszé való alakulása. gazdasági. a világ-és a nemzeti kultúrkörökre. a politikai intézményrendszerekre.2. a termelési folyamatok majd a tőke nemzetközeledése követi A világgazdaság kulcsszereplői a nagy tőkekoncetrációjú transznacionális cégek A globalizáció mögött álló gazdasági és politikai erők hatására hatalmi és pénzügyi centrumok jöttek létre A globalizálódó világban csökken a nemzetállamok szerepe. miközben maga a lényeg nem változott. A gazdasági globalizáció jellemzői 6 pontban foglalhatóak össze: • • • • • • A globalizáció tipikusan a XX. Az integráció egyrészt egy folyamat. a tudományos kutatásokra) és a társadalmakra (az életmódra.

A regionális gazdasági integrációk földrajzilag lehatárolt csoport érdekeit artikulálják. a nemzetgazdasági korlátok és különbözőségek megszüntetésére. Az integráció tehát az önálló nemzeti áru-és tényezőpiacok egyesítésére. jószágok és erőforrás piacok egyesítésére irányuló. A fenti definícióból 4 lényegi következtetés vonható le: • • • • A regionális gazdasági integrációk nem azonosak a nemzetközi együttműködések hagyományos formáival. Integráció az idő során egyre több területre és nemzetállamra terjedhet.Regionális gazdasági Integráció A regionális gazdasági integráció alatt adott földrajzi térségen belül elhelyezkedő két. A gazdasági integráció állapotként és folyamatként egyaránt értelmezhető: • • Tagállamok közötti gazdasági összefonódás mértéke. egységes regionális piac létrehozására irányul. intézményesített kapcsolatát értjük. Nemzeti piacok hagyományos kapcsolatai: A ország nemzeti piaca B ország nemzeti piaca C ország nemzeti piaca ↑↓ ↑↓ Világpiac ↑↓ Nemzet piacok kapcsolatainak módosulása regionális integrációt követően: A ország B ország regionális belsőpiac C ország ↑↓ Világpiac 5 . vagy több nemzetállam független döntésén alapuló. A piacok egyesítése kölcsönös alkalmazkodással és áldozatvállalással jár.

Fajlagos árak csökkenése Költségvetési hatás 1. Munkaerőpiac verseny 2. piaci méretek növekedése. Adóbevételek növekedése 2.Gazdasági integráció pozitív hatásai: Termelői hatás 1. Költségvetési bevételek és kiadások változása  6 . Erőforrásokhoz való hozzáférés javulása Fogyasztói hatás 1. verseny növekedése 3. vállalkozói eredménynövekedés 2. Vámbevételek csökkenése 3. Belső piacvédelem megszűnése. Minőségjavulás. választék bővülése 3. fajlagos költségek csökkenése.

Előadás Integrálelméleti irányzatok Alapvető integrációs elméletek: Funkcionalizmus Alapvetően gazdasági. Létrejönnek az integráció Az egyéni érdekek közös gazdasági és igazgatási (központi) elveknek szervezetei. a gazdasági és társadalmi kérdések kezelhetőbbek nemzetközi. • Az integráció elkerülhetetlen és tovagyűrűző hatású • Nemzetállamok jelentősége csökken Integráció motívuma Integráció eredménye Azonosságok Regionális gazdasági integrációk jellemzői: 1.3. Integrációban résztvevők alapján • Azonos fejlettségű országok 1. Föderalizmus Alapvetően politikai. Integráció formája alapján (Béla Balassa modell) • • • • • Szabadkereskedelmi övezet Vámunió Közös piac Gazdasági unió Pénzügyi unió 2. A gazdasági egymásra utaltság legjobban integrációs körülmények között kezelhető. hálózatai alárendelve érvényesülnek. A nemzetközi szervezetek csak részben képesek feladataikat ellátni (biztonsági dilemma) ezért szövetségi államformát kell létrehozni. Fejlődő országok Eltérő fejlettségű országok 7 • . a békefeltételek a nemzetállamok hatalmának korlátozása. Fejlett országok 2. mint nemzeti keretek között. (pókháló modell) amelynek alapja egy nemzetállamok feletti szerződés.

Szabadkereskedelmi övezet 2. működtetése mobilitásának bevezetése szabályozása Egységes pénzügyi politika bevezetése x x x x x x x x x x Gazdasági integrációs formák jellemzői 6. Pénzügyi unió x x x x x Közös külső Termelési Egységes vám tényezők gazd. pol. szint: egységes társadalompolitika +egységes gazdaság 0.3. Gazdasági unió 5. Vámunió 3. Résztvevők száma szerint • • Bilaterális Multilaterális 4. szint: Preferenciális vámövezet: belső kereskedelem nem szabad teljesen  8 . Közös piac 4. Integráció jellege alapján • • Negatív Pozitív Protekcionizmus leépítése 1.

amelyen belül önálló. 1929-Briand-terv (francia miniszterelnök): Közösen határozzák meg a kereskedelmet. 1867-Románia csatlakozik 1873-Görögország csatlakozik 1874-Szerbia csatlakozik 1871-Egységes Németország létrejövetele Franciaország gazdasági helyzete határozta meg a többi ország gazdasági helyzetét. Egységes nemzetállam létrehozása a cél a vámhatárok lebontásával. Egyes pénzeszközöket 1-1 arányban rögzítették (azaz 1svéd korona=1 dán korona) A 3 ország gazdaságpolitikáját is összehangolták. 1867-1868-tól kezdve megszűnik a vámhatár. Előadás Integráció Az 1800-as évek első feléig az államok létrejöttét tekintették integrációnak. Skandináv pénzunió: 1827-ben jött létre: Svédország. Az 1830-as években már az Egyesült Királyság. Hitler és A. amelyben 4 latin nyelvű ország (Franciaország. Speer támasztotta alá Hitler elképzeléseit gazdasági szempontokkal. jön létrenagy gazdasági növekedésvámunió szintjét érte el az OMM.4. Az integrációs folyamatok elindulásának a jelképe a nemzetállamok létrejötte volt. 1944-Benelux Unió létrehozatalának terve 1946-Megvalósul a terv 1958-Hágai nyilatkozat 9 . Vámok eltörlése a cél. 1922-Egységes gazdasági rendszer létrehozásának elképzelése vámhatároktól mentesen. megegyezésen alapulva az áruk árát megállapítják. Dánia közreműködésével. Belgium) egységes pénz és pénzügyi politika létrehozását határozza el. Liszt német közgazdász dolgozta ki a vámhatároktól mentes államok létrehozásának elméletét. Svájc. szabályzó eszközöket. Norvégia. 1854-Német Vámszövetség létrejötte (Zollverein): egymástól elszigetelt német tartományok egységes gazdasági szervezetbe való vonása. 1929-A. Speer: Egységes Európát kell létrehozni katonai módon. azaz belső kereskedelem vámmentességének a létrehozása a cél. Osztrák-Magyar Monarchia: Egyrészt integrációnak is tekinthető. Itt jelenik meg a konvertibilitás fogalma. 1865-Latin pénzunió létrejötte. Olaszország. 1868ban létrejön egy egységes vámrendszerlegnagyobb területű közös gazdasági terület. 1927ben szüntették meg. 1830-ban F. Spanyolország kialakult.

(nem védekező jelleg). gazdasági területként működnek. Amely 1983-2000-ig tart. Franciaország.1960-Benelux államok elkülönült. hanem lehetőség szerint a világ össze országa között. 1994 GATTWTO kereskedelemszabályozás nemcsak a tagállamokban. Benelux államok. Integráció második szakasza ez. 1983-84-től kezdődően integráció újraindulása. amelyet védelmi jelleggel hoztak létre NYEU (6 ország. Anglia. de 1960-ban már csak 6 működött. vámcsökkentésvámmentes kereskedelem elérése a cél. 15 év alatt kb. szakasza. 1948-OECD 23 ország hozza létre. Fontosabb szabadkereskedelmi szervezetek NAFTA (1992) CEFTA BAFTABalti államok Szabadkereskedelmi Társulása AFTAÁzsia államok Szabadkereskedelmi Társulása FTAAAmerikai együttműködés CUFTA MERCOSUR  10 . Szovjetunió befolyása alá került országok gazdasági együtt működését „koordinálta” (7 alapító tagállam) 1951-Montánunió 1957-Európai Gazdasági Közösség 1960-EFTA Ezzel lezárul az integráció 1.60szerződés jött létre. 1948-GATT 27 ország hozza létre. 1960-1985-ig az integráció jelentősen lelassul. Ez már nem kifejezetten Európához kapcsolódik. vámtarifák egységes megállapításának elfogadása egységes kereskedelmi és vámtarifa-kedvezmény. gazdasági tevékenységek összehangolását tervezik el. Olaszország) 1949-NATO létrejötte szintén biztonsági céllal és 12 alapító tagállammal 1949-KGST. különböző integrációs szervezetek alakulnak. amely így 1944-1960-ig tartott. 1948-Nyugat Európai Unió.

12. Szenegál. politika összehangolása. Svédország Izland. Hollandia. Szovjetunió. Niger. Szlovénia (1995) Korlátozott kereskedelmi övezet. Kongói Köztársaság. Liechenstein. Görögország. Közép afrikai köztársaság. Vietnam (1978). Csehszlovákia. Belgium. Egyenlítői Guinea. a frank árfolyamhoz kötött pénz működik.5. Ausztria. Románia (1997). Luxemburg. 212007 19942004 Csehország. Litvánia 1992. Gibon. Közép-afrikai Montánunió 6 tagja (Csád. Magyarország. Norvégia. Szlovákia. NSZK. Albánia (19491961). Bissau-Guinea. 9 millió fő (1999) 1957 1960 Szabadkereskedelmi övezet. 5 millió (1999) Balti kereskedelmi övezet Népesség: 7. Mali. Státusz és célok Közös. Dánia. nemzetközi munkamegosztás. Spanyolország. Korlátozott szabadkereskedelmi övezet Észtország. Népesség 66. Portugália. NDK (1950). Togo. Előadás Európai regionális integrációk (1999): Megnevezés CFA frank övezet Alapítás Tagjai éve 1948 Nyugat afrikai Montánunió 8tagja (Benin. 371 millió (1999) Európai Szabadkereskedelmi megállapodás EFTA Közép-európai szabadkereskedelmi megállapodás CEFTA. Burkina Faso. Mongólia (1962). Lettország. Magyarország. A 2 szervezet tagállamainak további célja a közös piac megteremtése és a gazd. Kamerun. Finnország. Olaszország. Elefántcsontpart. Cél: tagországok felkészítése az EU tagságra 11 . Nagy Britannia. Gazdaságpolitika összehangolása (államok közti multilaterális rendszer. Svájc Európai Unió Népesség: kb. Lengyelország. Írország. Franciaország. Közös piac és gazdasági unió KGST 19491991 Bulgária. Lengyelország. Kuba (1972).

Grúzia. 10-évente vizsgálják felül a szerződéseket. 12 . Balassa modellbe nem helyezhető el.EFTA tagja (1999): 1959 Ausztria Dánia Norvégia Portugália Svédország Svájc Egyesült Királyság 1991 Ausztria Finnország (1974) Izland (1978) Liechtenstein (1974) Norvégia Svédország Svájc 1998 Izland Liechtenstein Norvégia Svájc Cél: egységes vám elérése egységes gazdasági rendszer létrehozásával. CEFTA: EFTA mintájára hozták létre. Bulgária. kereskedelem összehangolása. Szabad kereskedelem a tagállamok között. Kambodzsa. Franciaország mind a kétszer megvétózza a tagfelvételt. Gazdasági növekedés igen jelentős. Svédország „átigazol” az EGK-ba az EFTA-ból.(Magyarországon a buszgyártásban: Ikarusz). Végül 1973-ban Dánia és az Egyesült Királyság kilépve az EFTAból lép át az EGK-ba. Portugália 1986-ban. EGT:(Európai Gazdasági Térség): 1993. 01. EFTA: Ipari kereskedelemi kapcsolat vámmentességének elérése a cél. Törökország. 2001) BAFTA: 1994-2002-ben megkétszerződik a kereskedelem. Kettős tagságra nem volt ekkor lehetőség. Ukrajna. Isztambul. EGK: 1961-ben és 1966-ban Anglia tagfelvételét kéri az EGK-ba de. Cél: országok közötti gazdasági együttműködés fellendítése. Örményország.Kijev. Székhelyek: Isztambul. (1993. Finnország. 1992-2007-ig összesen két év volt. 01. Vietnam. Európai Unió tagállamaivá kívánnak válni. amikor egyetlen tagállam sem sértette meg az alapszerződést. Termékszintű specializálódás jellemzi. Nem gazdasági szükségesség és indok miatt jött létre. Odessza. A Balassa-féle modellbe nehezen illeszthető be a KGST. KGST: Nem tagjai de együttműködési szerződést ír alá a KGST-el Koreai NDK. 2004-ben a tagállamok belépésével megszűnik a BAFTA. 1995-ben az EGK már az Európai Unió nevet viseli. EFTA+EGK közös piacot hoz létre. 1998-ban Oroszország „megfigyelő” tagállam lett. 1995ben pedig Ausztria. Laosz. BSEC: (Fekete Tengeri Gazdasági Együttműködés): 1992-ben hozták létre a KGST megszűnése után Románia.

 13 . Bosznia. Cél: Egységes befektetési tér létrehozása. Magyarország. Szlovákia. Görögország. Macedónia. Montenegró. Szerbia. Horvátország.SECI:(Dél-Kelet Európai Befektetési Együttműködés): Volt jugoszláv tagköztársaságok gazdasági stabilizálását akarja elérni. 2001-ben csatlakozik Románia. Bulgária.

6. Előadás Mercosur 4 amerikai ország alapította: Argentin Köztársaság: Főváros: Buenos Aires Terület: 2780092 km2 Népesség: 37 millió fő Hivatalos nyelv: Spanyol Pénznem: Peso Brazil Föderatív Köztársaság: Főváros: Braziliaváros Terület: 8511965 km2 Népesség: 177 millió fő Hivatalos nyelv: Portugál Pénznem: Real Uruguay Keleti Köztársaság: Főváros: Montevideó Terület: 176220 km2 Népesség: 3399237 fő Hivatalos nyelv: Spanyol Pénznem: Peso Paraguay Köztársaság: Főváros: Asuncion Terület: 406750 km2 Népesség: 6191368 fő Hivatalos nyelv: Spanyol Pénznem: Guarani 14 .

emberi jogokat. hogy a térségben demokrácia és a béke letéteménye. külső vám meghatározása. a terroristák és a kábítószer. a szegénység elleni hadjáratban.kereskedelem elleni közös fellépéséről is 15 .Mercosur alakulása: • • 1991 március 26. termékcsoportokat. szektorális és makroökonómiai politikák koordinálása révén. nemzeti identitás. A szolgáltatások kereskedelme területén a tagországok nem különböztethetik meg hátrányosan a többi ország szolgálatait Akkor született megegyezés a tőke szabad áramlásainak engedélyezéséről a tagországok között A munkaerő szabad áramlása sok problémát vetett fel: Nyugdíjrendszerek inkompatibilitása. a környezetvédelmet Támogatják a fenntartható növekedést Elkötelezték magukat a demokrácia erősítésében.útlevél kibocsátásának lehetőségét is A belső kereskedelemben használtak olyan termékeket. a gazdasági fejlődésben és társadalmi egyenlőség megteremtésében Ez a sok esemény egybeesése segített abban. amelyek előállításában nincs komparatív előnyök ezen országoknak A Mercosur elérte azt a célt. termelési tényezők szabad áramlása. A jog harmonalizálása (erős folyamat) Ösztönzők: Értékékek hasonlósága • • • • • Demokratikus és pluarista társadalmak Védik a szabadságjogot. hogy a szövetségesek keressenek lehetőségeket a nemzeti piacok bővítésére az integráció révén Az integráció fejlődése: • • • • • • • • • Belső vámok és nem vámjellegű kereskedelmi akadályok megszüntetésére 1995 közös külső vámok rendszerének létrehozása 1997 Montevideói jegyzőkönyv. közös kereskedelemi politika létrehozása.-án jön létre az Asuncion-i szerződés aláírásával Cél: tagországok integrálása a javak. szolgáltatások. a jogi biztonságban. elmozdítója. az egészségügyi ellátás kérdése. migrációs folyamatok eltérése 1998-ban indították meg a diplomák kölcsönös elismerése és kezdték vizsgálni a közös Mercosur. egyfajta garancia legyen Megegyezést írtak alá a bűnözők.

várhatóan átmeneti átrendeződések esetén védelmet lehetett volna biztosítani az érintett szektoroknak Olyan problémák kerültek felszínre. Központi Bankból származnak Feladatai: Tervek elkészítése és a Közös Piac Tanácsa által hozott döntések végrehajtása Mercosur Kereskedelmi Bizottság (CCM): • • A kereskedelmi politikáért felel a vámunió érdekében 3 országgal folytat kereskedelmi tárgyalásokat 16 .Problémák felszínre kerülése: • • • • • 1998-ban az ázsiai válság hullámai elérték a latin-amerikai régiót 1999 bekövetkezett a 40%-os brazil valutaleértékelés feszültségeket keltett a tagországok között. amelyeknek segítségével a piacokon hirtelen bekövetkező. a különböző szintű politikai és gazdasági vezetők rendszeres találkozóin keresztül Jó a rendszer. ezek a pénzügyi Külügyminisztériumból. mint: • Intézményrendszer fejlesztésének kérdése • A belső érdekellentétek kezelése • A világpiaci versenyképesség javítása • Az infrastruktúra fejlesztése Az intézményrendszer: • • • A tagországok minisztériumainak és kereskedelmi szervezeteinek keretén belül működik. mert nyugalmas. az Asoncion-i szerződésben foglalt célok megvalósítása. Közös piaci Csoport (GMC): • • Minden tagország 4 képviselőt küld. elsősorban Argentína és Brazília viszonyában A feszültség egyik oka a Mercosur legnagyobb sikere: az országok kölcsönös függése és ezért brazil válság érintette súlyosan Argentínát Az összehangolatlan versenypolitikák az egyes országok nemzeti szubvenciós rendszerei versenyeznek egymással A Mercosurban nem alakítottak ki olyan mechanizmusokat. Ez a protokoll meghatározza a Mercosur intézményének struktúráját Közös piaci Tanács (CCM): Integrációs folyamatok vezetése. de bizalomra van szükség a felek között 1994 Quro petro protokoll.

ami bebizonyítja. Bolívia 2004. 06. Peru. az érintett országok leadták a termékek listáját A két blokk közötti kereskedelem megközelíti a 6 millió dollárt. 08. pert indíthat és perelhető A Mercosur és a CAN: • • • • • • CAN tagországai: Kolumbia. amelyben a CAN tagországai negatív kereskedelmi mérleggel rendelkeznek Hogy a megállapodás valósággá váljon szükség. hogy nincs kritériumi eltérés a blokkok között  17 . Ecuador.Közös Parlamenti Bizottság (CPC): • • • Részt vesz a jogharmonizálásban Feladat: A parlamentben gyorsítja a Mercosur szervei által létrehozott szabályok hatályba lépéseit Minden parlament választja 4 képviselőjét • • Minden ország 4 képviselőt küld Havonta 1x ülésezik Gazdasági és Szociális Fórum (FCES): • • A gazdasági és a szociális szektor képviselői vesznek részt a Fórumban Javaslatot tesz a Közös Piac Csoportjának Az Quro preto protokoll elfogadása után a Mercosur Nemzetközi Jogi személységet kap. hogy a közel jövőben a gazdasági együttműködés teljesen kialakuljon Montevideó városában zajlott találkozón. van Latin-amerikai integrációs Szövetségnek az elfogadására és egy olyan elemzésre. Jogokat szerezhet. a CAN és a Mercusor tagországai Montevideó városában megállapodást írnak alá. kötelezettséget vállalhat. hogy lehetségessé váljon a két kereskedelmi blokk között az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása Ezzel a megállapodással megteremtődtek az alapok arra vonatkozóan. Venezuela.

Földrajzi kapcsolódást is tudják biztosítani (kisebb szervezetek: MERCOSUR. Brazília. Nem túl sikeres. MERCOSUR: • • • • • • • • • Asuncioni Szerződés 1941 1995-ig kereskedelem-liberalizálás 1995-től vámunió Argentína. ANDOKI csoport). Vámmentesség létrehozása. 1967-1969 kisebb szervezetek alakulnak. Belső közlekedési hálózat nagyon fejletlen. igen kis földrajzi kapcsolatokkal jellemezhető. Minden országnak a saját kereskedelme volt a fontos. Paraguay A 4 ország Latin-Amerika GDP-jének és lakosságának 50%-át adja Brazília adja Mercosur termelésének 2/3-át.7. Andoki csoport (Andean Group) Egységes integráció létrehozása nem sikerül az első 20 évben! LAFTA: Szabadkereskedelmi övezet. MERCOSUR 2. CACM (Central American Common Market) 3. CACM.American Free Trade Agreement) 1960 1980 Montevideói szerződés 3 regionális blokkból áll 1. Előadás LAIA (Latin-American Integration Association) • • • Alapja LAFTA (Latin. Nagy távolságot átölelő. lakosságának 4/5-ét 1999-re intenzív kereskedelem a tagállamok között Szervezői szint szerint ez jut legmesszebb Fejlett intézményrendszer jön létre 18 . Uruguay.

Az egyik legerősebb gazdasági ország ekkor. Évente egyszer üléseznek. Székhelye San Domingo. spanyol. Ecuador. Costa Rica. Hanem kisebb lépések útján. Kuba is tagállam. Bolívia Cél: 1980-ra létrehozni egy vámuniót. kevés ásványanyag. Amerikai Államok Szervezete (OAS) • • • • • • • • Organisation of American States Eredetileg International Union of American Republics. Honduras. való kapcsolatok erősítése Belső piac kialakulása 1980-ra az áruk szabad áramlásának elérése a cél Nem érnek el nagy sikert 1969-1980 térségbe érkező amerikai tőke nem érte el a 8 milliárd dollárt. alapítva 1890 USA hegemónia 1893Montevideoi Konferencia: jósszomszédsági politika 1938 Conference: államok szuverén egyenlősége 1947 Riói Konferencia: Az amerikai kontinens kollektív biztosítási rendszere 1948 Alapokmány 1949 Miami csúcs FTAA 19 . Egyéb dél-amerikai Társulás: • • CARICOM: 1993. 1980-ra kialakul egy korlátozott szabad kereskedelemtermékek 95%-az amerikai. ANDOKI CSOPORT: • 1969 Cartegnai megállapodás: Kolumbia. Salvador 1969: a tényleges megalakulás éve Cél: Egyesült Államokkal. Egységes gazdaság és politika létrehozása a cél CARIFTA: Egységes piac kialakítása a cél. angol tulajdonban lévő cégek gyártják.A többi LAIA Térség: CACM: (Central-American Common Market) • 1960: Guatemala. Venezuela. Intézményrendszert nem kapcsoltak a szervezethez. de nem azonnal. Nicaragua. Peru. Ennek fő oka a kevés megművelhető terület. politikai változások. Gyárak nyeresége 5-6 %.

1.Észak-Amerika: • • • • • • CUFTA: Kanada&USA NAFTA: 1993. politikai biztonság Kanada és Mexikó érdeke: Biztos hozzáférés USA piacához. GDP 85%-át és a népesség 2/3-át USA. Brazília és Mexikó adja  20 . Mexikó. CUFTA+(US-MEX)+(MEX+KAN) Cél: 2004-2005 re szabad kereskedelem létrejötte. USA USA érdeke: 1. Bilaterális mezőgazdasági megállapodások.&3. FTAA: • • • Free Trade Area of Americas Miami csúcs 1994összes amerikai ország aláírja Santiagói csúcs. 1994 Kanada. 34 ország 2. legfontosabb kereskedelmi partnerei. Ez teljesül.

1990-es évek:nagy fejlődés minden földrészen Integrálódó fejlődő országok Főbb indokok: 1.8. új lendület: fejlődők és fejlettek körében is Globalizációs folyatok-új indokok Értékelés 1. Ázsia-Afrika Új integrációs hullám • • • • 1970-es évek kedvezőtlen légköre 1980-as évek: korábbi kapcsolatok fejlesztése. Kormányközi megállapodások keretében kívánatos új üzemek. Előadás Regionális integrációk Európán kívül. a fejlődők esetében sikeres kezdeményezés 3. Szabadkereskedelmi övezetek létrehozása • Pl. ágazatok megteremtése • Ágazatok közötti szektorális együttműködések Ázsia és Csendes-Óceáni Térség 21 . Importhelyettesítő gazdaságpolitika segítése • Nyereséges regionális specializáció 2. Vegyes kép: pozitív és negatív példák 2. LAFTA 3.

Heterogén csoport. Szingapúr és Thaiföld+3 később 1. Fülöp szigetek. stratégiai. március 22. de hasonló a globális orientáció és a kereskedelemtől függő gazdasági fejlődés ASEAN Free Trade Area (AFTA) 1992. Fő cél: Az Asean—termékek nemzetközi versenyképességének növelése. Malajzia. Indonézia. ipari projektprogramok 1992 ASEAN Free Trade Area (AFTA): egymásnak nem fontos partnerei APEC • • • • • • • Asian-Pacific Economic Coperation (APEC) 21 ország. 15 év alatt szabad kereskedelem (10-re módosult) 2. Szingapúr. 1950 közös védelemről és együttműködésről van szó 1962 Arab Gazdasági Egység Tanács 22 . 18 ország) Cél: a régió gazdasági növekedésének és haladásának segítése.• • • ASEAN APEC Arab Nemzetek Ligája Integrációs kezdeményezések Ázsiában • The Association of Southeast Asian Nations [ASEAN]-1967. Vietnám Politikai. a világgazdasági integráció fokozása. Eleinte politikai és biztonságpolitikai okok 2. biztonsági célok 1977 kereskedelmi preferenciák. a régión belüli közösség erősítése25 éven belül liberalizáció a kereskedelem és tőkeáramlások területén Kereskedelmi liberalizáció eltérő ütemben Heterogén összetétel-egységes piac? Japán kényes helyzete NAFTA-országok Kína szerepe: eltérő sebességű integráció Arab Liga • • • Kairó 1945. Malajzia. • ASEAN • • • • • Indonézia. Fülöp-szigetek. Thaiföld 1967 Később Brunei. Laosz. alapítva: 1989 (teljes Csendes-óceáni régió. Később kereskedelmi és ipari megállapodások 3. 1.

Its mission is the promote economic integration in „all fields of economic activity. particularly. natural resources. telecommunitons. monetary and financial matters. gyenge katonai együttműködés.• • • 1965 Arab Közöspiac Irak. 1969/1910: legrégibb vámunió 3. transport. energy. Szíria Főtanács. 15 ország (1975): korábbi brit és francia gyarmatok 2. industry. Nigéria a meghatározó 4. Dél-Afrikai Köztársaság vezető szerepe 4. Bevételek elosztása és gazdasági diverzifikáció West African Economic and Monetary Union (UEMOA) 1. West African Economic Community (CEAO) 1. agriculture. Titkárság. Regionális integrációk Afrikában The Economic Community Of West African States (ECOWAS) 1. Kuvait. egyetlen sikeresen működő afrikai vámunió 2. Egyiptom. 7 ország (1974) 2. social and cultural issues… 3. Southern African Customs Unoin (SACU) 1. commerce. heterogén politikai rendszerek. Arab Kéziratok Intézete. megszűntUEMOA 3. Arab Tanulmányok Intézete. Jordánia. 1990/1994: UEMOA-vámunió és egységes piac megteremtése (EU mintára) • • • •  23 . Egykori francia gyarmatok összekapcsolódása UEMOA és CEAO1990 előtt megszűntek 2. Menekült Iroda Rossz hatékonyság.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->