www.merlegkepestanoncok.hu A számviteli törvény 6.

számú melléklete szerinti CASH-FLOW KIMUTATÁS tényezőinek hatását mutatom meg a CF kimutatás felépítésének keretén belül.

Cash-flow kimutatás
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow) (1-13. sorok összege) Adózás előtti eredmény +, ha nyereség, -, ha veszteség Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés + Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +, ha eredményt csökkentő különbözet -, ha eredményt növelő különbözet Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +, ha eredményt csökkentő különbözet -, ha eredményt növelő különbözet Szállítói kötelezettségek változása +, ha az állomány nő -, ha az állomány csökken Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása +, ha az állomány nő -, ha az állomány csökken Passzív időbeli elhatárolások változása +, ha az állomány nő -, ha az állomány csökken Vevőkövetelések változása +, ha az állomány csökken -, ha az állomány nő Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz állomány nélkül) +, ha az állomány csökken -, ha az állomány nő Aktív időbeli elhatárolások változása +, ha az állomány csökken -, ha az állomány nő Fizetett adó Fizetett osztalék, részesedésBefektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok egyenlege) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok egyenlege)

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III .

www.merlegkepestanoncok.hu 17. Részvénykibocsátás bevétele + 18. Kötvénykibocsátás bevétele + 19. Hitelfelvétel + 20. Véglegesen kapott pénzeszköz + 21. Részvénybevonás 22. Kötvény visszafizetés 23. Hiteltörlesztés, visszafizetés 24. Véglegesen átadott pénzeszköz IV Pénzeszközök változása +/-I+/-II+/-III . Jó munkát kívánunk! Mérlegképes Tanoncok Oldala