P. 1
Szerb Antal-A Pendragon Legenda

Szerb Antal-A Pendragon Legenda

|Views: 1,695|Likes:
Published by Angéla Török

More info:

Published by: Angéla Török on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és õ csak tudta, mi illik, ha elõkelõ

angolokról van szó. Végeredményben minden történetem ott kezdõdik, hogy megszülettem Budapesten, és rövid idõ múlva már az volt a nevem, ami most is: Bátky János. Ezt akkor még nem tudtam. De a rövidség okáért elmellõzöm, ami megszületésem és az Earl of Gwyneddel való megismerkedésem közt lejátszódott, a harminckét esztendõt, közben a világháborúval. Elmellõzöm, mert hiszen rendkívüli történetemnek nem én vagyok a hõse, hanem õ.

Rátérek ismeretségünk történetére. A szezon vége felé, a nyár kezdetén, Lady Malmsbury-Croftnál voltam esti öszszejövetelen. A hölgy nagy jóakaróm volt, még abból az idõbõl, amikor Donald Campbell tudományos titkára voltam. Mert foglalkozásomra nézve az a foglalkozásom, hogy rendelkezésére állok idõsebb angoloknak, akiknek az a rögeszméjük, hogy valami szellemi munkát akarnak végezni. De nemcsak ebbõl élek. Van egy kis vagyonom, az édesanyám után, szerényen megélhetek abban az országban, amelyikben akarok. Választott hazám sok éve Anglia. Szeretem az angol táj úriságát. Az est folyamán a háziasszony megragadott, és odaevezett velem egy csodálatos fejû, magas, õszhajú úrhoz, a hallgatagon mosolygott egy karosszék fenekén. Earl mondta , ez az úr Bátky János, aki középkori angol rovarevõkkel foglalkozik, vagy ókori olasz cséplõgépekkel, most nem emlékszem pontosan. De szóval, valamivel, ami önt nagyon érdekli. És ezzel otthagyott bennünket. Mi egy ideig jóindulatúan mosolyogtunk egymásra. Az earl feje rendkívül vonzó volt. Régi könyvek elsõ lapján látni ilyen fejet, de babérkoszorúval. Mainapság ilyen fejek nemigen teremnek. Egyben roppantul szégyelltem magam, mert úgy éreztem, hogy a nemes lady pontatlan megjelölése enyhén komikus színben tüntet fel. Ha nem haragszik mondta végre az earl , engedje meg, hogy megkérdezzem, mit akart háziasszonyunk tulajdonképpen mondani? Milord, a szomorú az, hogy a ladynek bizonyos fokig igaza volt. Bölcsészdoktor vagyok, a fölösleges tudományok tudora, és mindennel foglalkozom, ami rendes embernek nem jut az eszébe. Így próbáltam elszellemeskedni egy komolyabb téma felmerülését, például, hogy mivel foglalkozom. Jól tudtam, hogy az angolok nagyon rossznéven veszik, ha valaki intellektuális érdeklõdést árul el. De az earl furcsán elmosolyodott.

Kérem, velem még komolyan is beszélhet. Én nem vagyok angol. Walesi vagyok, és az, mondjuk, ötven százalékig olyan, mintha kontinentális volnék. Egy angolsosem kérdezné meg Öntõl, hogy mive lalkozik, nem is

illik. De én most már a saját szellemi önérzetem miatt ragaszkodom ehhez a kérdéshez. Olyan értelmes feje volt, hogy megmondtam az igazat.

Most XVII. századi angol misztikusokkal foglalkozom. Igazán? kiáltott fel az earl . Akkor Lady Malmsbury Croft megint csodálatosan ráhibázott. Mindig így szokta. Ha egymás mellé ültet két urat, abban a hiszemben, hogy együtt jártak Etonban, akkor biztos lehet benne, hogy az egyik német és a másik japán, de mind a ketten a libériai bélyegekre specializálták magukat. Tehát Milord is ezzel a tárggyal foglalkozik? Foglalkozni, erõs szó a mi szigetünkön. Maguk tanulmányoznak valamit, nekünk csak vesszõparipáink vannak. Csak úgy foglalkozom az angol misztikusokkal, mint egy nyugalmazott tábornok, amikor nekiül a családja történetének. Mert nálunk a miszticizmus hozzátartozik valahogy a család történetéhez. De mondja, doktor. . . a miszticizmus nagyon tág fogalom. Magát mint vallási jelenség érdekli? Nem, ahhoz nincs sok érzékem. Engem a miszticizmusból az érdekel, amit általában misztikusnak neveznek: a titokzatos agyrémek és operációk, melyekkel a régiek úrrá akartak lenni a természeten. Az aranycsinálók, a homunkulusz titka, az univerzális gyógyszer, az ásványok és amulettek hatása. . . Fludd természetfilozófiája, ahol a barométerbõl bebizonyítja Isten létezését. Fludd? Az earl felütötte a fejét. Fluddot nem lehet a sok bolonddal együtt emlegetni. Fludd, uram, sok képtelenséget írt, mert meg akart magyarázni dolgokat, amiket akkor nem lehetett. De a lényegben, a lényegrõl sokkal többet tudott, mint a mai tudósok, akik már csak nemis nevetnek a teóriáin. Nem tud om, Önnek mi a véleménye, de ma nagyon sokat tudunk a természet apróka részleteirõl; akkor az emberek többet tudtak az egészrõl. A nagy összefüggésekrõl, amiket nem lehet mérleggel mérni és felvágni, mint a sonkát. A szeme élénkebb volt, mint amennyit a fegyelmezett Angliában megengednek a szemnek. A téma az õ legtémább témája lehetett. Azután elszégyellte magát, elmosolyodott, és könnyedre váltotta hangját: Igen, nekem Fludd a vesszõparipám. Ekkor egy bájos, fiatal hölgy közbelépett, és hosszú idõn keresztül hülyeségeket beszélt. Az earl gavallérosan aszszisztált hozzá. Tûkön ültem, szerettem volna folytatni a beszélgetést. Semmi a világon nem érdekel annyira, mint egy ember érzelmi viszonya valami absztraktumhoz : hogy miért meggyõzõdéses anglokatolikus X. úr, és miért foglalkozik Y. kisasszony a haslábúakkal. Ilyen izgató probléma volt, hogy miért lelkesedik egy earl az oly távoli, oly igen meghalt, oly joggal elfelejtett orvos és varázsló, Robert Fludd személye iránt. De Lady Malmsbury-Croft ismét lecsapott rám, és ezúttal igen rossz ráhibázása volt. Egy nagyon elõkelõ, muzeális külsejû hölgyhöz vezetett, aki a romániai állatvédelem iránt érdeklõdött nálam. Hiába tiltakoztam, örömet akart szerezni nekem, és elmondta, kutyászati téren mily szörnyû tapasztalatokat szerzett utolsó örményországi útja alkalmával. Kiderült, hogy számos ebnek nincs is gazdája, abból él, amit

úgy talál. Szerencsére egy barátom, Fred Walker, egyszer csak ott állt elõttem, egy jól fésült fiatalembert vezetve. A fiatalembert leültette a hölgy mellé, engem pedig felemelt és elvitt. Az idõsebb hölgy nem vette észre a cserét. Ki ez az earl? kérdeztem Fredtõl. Nem ismered? Pedig ez az egyetlen érdekes ember ebben a gyülekezetben. Owen Pendragon, az Earl of Gwynedd. Nagyon érdekes bolond. Olyan magának való figura. Halljuk a történetét. Fred legjobb tulajdonsága a pletykálkodás volt. All right. Az earl évekkel ezelõtt feleségül akarta venni a barátnõjét, akinek a hírneve t kifogástalan, hogy úgymondjam. Állítólag a dublini utcákon kezdte a karrierjét, fel és alá sétálva. Már mindenki javában fel volt háborodva, amikor a hölgy gondolt egyet, otthagyta az earlt, és feleségül ment az öreg milliárdos Roscoe-hoz, aki az earl apjának a legjobb barátja volt. A mulatságos a dologban folytatta , hogy az earl egészen donkihótosan arisztokratikus ember különben. Róla mesélik, hogy oxfordi diák korában tagja volt egy egyesületnek, amely olyan elõkelõ volt, hogy egész Oxfordban csak három ember akadt, aki méltó volt, hogy a tagja lehessen. Idõvel a másik kettõ elment, és az earl egyedül maradt az egyesületben. Két évig gondolkozott, hogy kit vehetne maga mellé alelnöknek, de nem talált senkit. Végül õ is elment Oxfordból, és az egyesület megszünt. Hasonló meggondolások alapján sosem tette be a lábát a lordok házába. Sajnálom, Fred, de nem találok semmi rendkívülit a történetében. Máskor sokkal jobbakat szokott mesélni. Egy ilyen érdekes fejhez sokkal fantasztikusabb históriát vártam. Hogy egy arisztokrata elvesz egy nagyon mélyrõl jött nõt, az természetes. Az õ elõkelõségébõl kettõnek is jut. Igaza van, János. Nem is ezért mondtam, hogy az earl különös figura. Mert, hogy különös, azt mindenki megmondhatja Magának. De a többi história, amit hallottam róla, mind olyan marhaság és nonsense, hogy nincs sok kedvem elmesélni. Halljuk a nonsense-t. Well. . . például hova tegyem azt a történetet, hogy eltemettette magát, mint egy fakír, és azután kiásták teljesépségben két év vagy két hét múlva, már nem háború alatt. . . azt mondják, a gáztámadásokkor vígan sétált maszk nélkül, és semmi baja se történt. Olyan csodadoktorféle híre van. A leghihetetlenebb az a história, hogy õ gyógyította meg a Duke of Warwickot, am ikor azorvosok már egy napja halottnak hitték. Állítólag Walesben, a kastélyában, nagy laboratóriuma van, ahol mindenféle kísérleteket csinál állatokkal. Fel is talált valami új állatot, amely csak a sötétben él . . . de nem hozza a nyilvánosságra, mert utálja a tudományok demokráciáját. De ez mind nonsense. Annyit tudok, hogy ha az ember társaságban találkozik vele, nagyon kedves, és nem venni észre rajta semmi különöset. De nagyon ritkán látható. Hónapokig nem mozdul ki a kastélyából. Azzal közelhajolt hozzám, és a fülembe súgta: Futóbolond

Nem írom le hosszú beszélgetésünket. semhogy komolyan vettem volna. de sokkal nehezebben mozgó ember vagyok. megnyertem. Az est folyamán sikerült megint összeakadnom az earllel. de a beszélgetés nem volt eredménytelen. Walesbe. századi orvosra. a szemem emlékeztet egy XVII. . Az earl szimpátiáját. amíg átnézi a könyveket. Így k dolog. hogy mit akar az earl Fluddtól. ha nem kapok néhány nap múlva egy írott meghívást.És otthagyott. az earl kérdezett. mert a búcsúzásnál azt mondta: A famíliám birtokában van történetesen néhány régikönyv abból a tárgykörbõl. 10 . Éreztem. A nagy problémát nem oldottam meg. Bizonyos Benjamin Avravanelre. és töltsön ott néhány hetet. úgy látszik. mellyel Ön f e van. Az illetõt meggyilkolták. mert fõképp én beszéltem. annál kevésbé. hogy én sem vagyok ellenszenves neki. Nagyon örültem a kitüntetésnek. melyben adátum is meg volt határozva. . akinek a képe a kastélyában van. Azt mondta. jöjjön le egyszer kis falusi házamba.

nak a Llewelyn ap Griffithnek. Istenem sóhajtotta megtörten . amíg az idõ elérkezett mit tehet mást a helyzetemben magamfajta szellemi kalandkeresõ? tanulmányozni kezdtem a család történetét. mert tudósi magaslatáról megvetett volna érte. elsápadt. Hogy nekem az a természetem. Bátky. lénye. ezek a középkori Pendragonok. Az utolsó ivadéka II. hogy az élõ Earl of Gwynedd erõsebben foglalkoztatta fantáziámat a halott Robert Fluddnál. A Pendragonok néhány századra visszamenõleg barátságtalan természetûek. a Pendragon-házat dicsõítették. Cecil B. A kartársat hagytam irigykedni. . Az Earl of Gwyneddnek viszont elárultam a feldolgozástól való iszonyomat. Amerikából üdvözlõ táviratokat fog kapni. mint Einstein. hiszen a kartársak irigysége a tudós egyetlen földi jutalma. A Pendragonok Nagy Llewelyntõl. . gondosan bezárom az íróasztalomba. amióta Sackville Williams ott járt és katalogizálta. és Németországból évente öt doktorjelölt fog Magához zarándokolni tanácsokért. aranycsináló fõurak fajtájából. De mindez homályos elõidõ. Howardnak. Mondom. szakember nem juthatott be. Howard. Csak a külföldieknek van ilyen szerencséjük ebben az országban. az utolsó példány. és elkezdek mással foglalkozni. az elsõ. a dolog nincs egészen tisztázva. nagyon örültem a meghívásnak. nem csekélység. Az earl tudta. Rudolfnak a prágai várból. a ritka illusztráció. Intuícióm azt mondta: íme. en. akinek Fludd 1933-ban többet mond. A Pendragonkönyvtárról csodákat mesélnek. amikor meghallotta. úgy veszem észre. Maga egy szerencsés kutya. hogy szorgalmasan összegyûjtöm az anyagot egy nagy mûhöz. és legteljesebb szimpátiájával találkozott. és addig is. Azok a walesi bárdok. aki fakó lován léptet Arany János óta a magyar ifjúság képzeletében. A Dictionary of National Biography-ban bõséges anyagot találtam. századi misztika és okkultizmus történetében. Gwynedd fejedelmétõl származtatják magukat. Fred meséi elindították a képzeletemet. a meghívást is ennek köszönhettem. Maga lesz az elsõ szaktekintély a XVII. aki a British Museum tisztviselõje. és hasonló stúdiumokkal foglalkozik. mint amennyire a könyv mágiája felidézi a múltat. alakja. Valahogy történelmet éreztem benne. Még a francia szaklapok is meg fognak emlékezni Magáról néhány sorban. ha valaki vendége lehet Llanvygannak. és ezért bûnhõdtek. A kartársnak azt sem vallottam be. Azt hiszem. Az ember. akik oly balladai döbbenetességben dalolva mentek a lángsírba. a nagy hegyek közt. bár. akit lefejeztetett az a bizonyos Edward király.Elmeséltem a meghívást egy ismerõsömnek. hogy elõreláthatólag nem fogok feldolgozni semmit. és az utalások feldolgozása legalább egyhónapi munkát adott volna. és mikor minden együtt van. Ha feldolgozza ezt az anyagot. A családi hagyomány szerint utódai an. Arca. ha lelkiismeretesen csinálom. És mindentõl eltekintve. Maga fogja megírni Asaph Pendragon életrajzát. félvad pásztornépükkel és harcukban az . Nem vallottam be neki. De nyolcvanöt év óta. Wales legszebb és legzárkózottabb kastélyának. hogy tanulmányaimnak semmiféle mû nem lesz az eredménye. a titkokat kutató.

Halló. . Mit csinál most? Telefonálok.angolok ellen van valami az indiánok meddõ küzdelmébõl. De ki beszél ott? Nem fontos. Egy este a hotelem halljában pipáztam. mikor a telefonhoz hívtak. Fred Walker társaságában. Egy különös incidens zavart meg békés stúdiumaimban. Igen. Bátky János beszél? kérdezte egy férfihang. Zárt fülkébõl beszél? Igen.

Nyugodt lehet. . . megmondtam Magának. . . hogy nekem milyen kevés a praktikus érzékem. annál jobb Önre nézve. hogy eddig még mindenki szerencsétlenül járt. mirõl van szó. Izgatottan mentem vissza Fred Walkerhez. és minden különös. Vagy talán. . De mégis. Maga mit tanácsol? Tudja. Ha férfi vagy. miben? Nem beszélhetek nyíltabban. aki beleütötte az orrát az Earl of Gwynedd kísérleteibe. hogy lemenjek. . . . De az ismeretlen már letette a kagylót. kontinentális idegeit. yen titokzatosan megfenyegetnek. ha nem avatkoznék más emberek dolgába. . ami vele van összefüggésben. beszéljen világosabban . tudományos féltékenységbõl. Minden különös. és fel és alá rohantam. Felugrottam.. Ó. a British Museumban. Fred.Bátky János. Fred. . . . Az elõdöm. Sose dolgoztam senki ellen. . és elmondtam neki. Tudom. hogy az Earl of Gwynedd furcsa ember. ha ilyesmi befolyásolna. . . Mondja. Nincs valami magyarázata? Well. De miért? A walesi levegõ nem fog jót tenni Önnek.. Maga elmenne ezek után Llanvyganba? Fred meglepetten nézett rám. és nem felelt. Egy pillanatig sem jutna eszembe. ne legyen olyan angol. Meg akarja akadályozni. akik ellen dolgozik. Doktor Bátky. és a skótok közt nagyon sok a doktor. okosabban tenné. Llanvyganban bizonyára egészen rendkívüli dolgokat fog tapasztalni. Skócia egyes részein minden második embert McGregornak hívnak. Szakítson meg minden összeköttetést. itt valami tévedés lesz a dologban. . Well. . Ismeri a Maga. . Csak annyit mondhatok: ne mozduljon el Londonból. Halló. kiáltottam fel. Howardnak? Biztosan az õ tréfája az egész. hogy Llanvyganba készül? Csak Howardnak. . kinek szólt arról. hogy minden lépésérõl tudnak azok. hogy ne menjek el. Itt Bátky János beszél. és merengve ütötte pipájából a hamut a kandallóba. Ki lehet ez a dr. Mondjon valamit. ami az earllel összefügg. Hát még. beszéljen! Mit? mondta. Doktor McGregor autóbaleset áldozata lett. magával is megtörténhet még. Ne felejtse el. légy férfi. Tanácstalanul folytattam sétámat. nem értek egy szót sem. Különös mondta. Mondja kérdezte Fred . halló. mi történt. McGregor? Hogy lehetne megtudni? Nehéz. Szégyellném magam. Nem mindennap telefonálnak az embernek ebben a modorban. És még valamit mondott. Ki az a McGregor? Az elõdje. Szégyelltem magam. . Uram. . az Istenért. Engem úgyis kihoz a sodromból minden utazás. Ha nem tudja.

Egy elegáns. újságot olvasott. Részvétet éreztem az ismeretlen sportember iránt és egyúttal kárörömet is. ha a golfpályán látott volna meg engem. és a primitív népek szerelmi életét tanulmányozza. Talán látta a véres árnyakat. és idõnként zavart arckifejezéssel nézett körül. amint éjfélkor jóslatosan lengtek Richmond és III. szakállas néger. Henrik és Erzsébet oldalán. amint üvöltve gyalog száguldott másnap a csatamezõn. azt hiszem. Az elsõ earl építette ki Pendragon várát. mit keres minálunk. Megfogadtam a tanácsát. A következõ Earl of Gwyneddek udvaroncok voltak VIII. és birodalmát ígérte egy lóért . Ma a hölgy nem volt ott.Egy szakembertõl minden kitelik. Az óriási toronyban csak a lapozott könyvek édes zizegése hallatszott. Az olvasóteremben csendes járású fiatalemberek pléharccal hordták ki elém mind a könyvet. akit. ez lesz az egész. akik a világegyetem különbözõ könyvtáraiban tenyésznek. Tovább olvastam. és igyekeztem elfelejteni a különös telefonbeszélgetést. Szolgálatai ju-talmául õ kapta 1490-ben az Earl of Gwynedd címét. Hamar kész voltam a diagnózissal: ez az ember életében elõször van könyvtárban. Úgy kell neki. Richard sátra között. mint aki most tölti elsõ napját az õrültekházában. öreg hölgy ül. még a megnyitáskor ültettek oda a múlt században. nyárson sütötték az ír felkelõket. Ne törõdjék vele. mely a-zóta öröklõdik a családban. Hónapok óta megszoktam. és olasz mestereknél képeket rendeltek. és úgy érzi magát. öreg fiú. és most leendõ házigazdámat illeti. Henrik személyében walesi ember szállt az angol trónra. . Mindenki a helyén volt: mindjárt a bejáratnál a keménykalapos. a kozmikus tavasz. mindenesetre oly otthonosan mozgott a shakespeare-i jambusok által megszentelt hõsök és szörnyek közt. amit áltudományos szeszélyem kiszemelt. sõt még esernyõje sem szimbolizálta jelenlétét. De mégsem volt mindenki a helyén. az igazság bajnokának az oldalán. a szûz királynõ elõtt . és körös-körül az idõsebb csodabogarak. * Másnap folytattam tanulmányaimat a Museum olvasótermében. Pendragon egyébként a walesiek nyelvén Sárkányfejet jelent. miért sportember. kisportolt fiatalember ült a helyén. . de ha már sportember. és talán hallotta a szörnyûkirályt. bizonyos helytelenítõ kifejezéssel az arcán. Könyveimben a sziklából faragott várépítõ õsök után a szépségek kora következett. ami azután év-századokon át a család otthona lett. Gwyn Pendragon ott küzdött a bosworthi síkon a fehérpáncélos Richmondnak. mint én a British Museum olvasói közt. és kolostorokat raboltak ki. Valószinûleg õ is így érzett volna irányomban. udvarhölgyekkel szerelmeskedtek. és diplomaták fényes és távoli latin reneszánsz-udvarokban. Well. hogy a jobbra mellettem levõ széken egy teljesen lapos. és hajóhadakat vezettek. mikor VII. Verseket írtak. A Pendragonok akkor léptek be Anglia történetébe.

térdepeltek csodálatos bókokat faragva, és idõnként megmérgezték a feleségüket, a kor szokása szerint, ha ugyan az asszony nem elõzte meg õket. Ábrándosan néztem fel a könyvbõl. Elõttem már tíz könyv tornyosodott, sportiv szomszédom elõtt még egy sem, és zavara nõttön-nõtt. Végül is elhatározó mozdulattal hozzám fordult: Bocsásson meg. . . hogy csinálja, hogy Magának annyi könyvet hoznak? Egyszerûen felírom a címét és a helyszámát egy nyomtatványra, és beteszem az egyik kosárba a köralakú pultnál. Érdekes. A helyszámát mondja? Mi az? Az valami, ami itt minden könyvnek van. És azt honnan lehet tudni? Az ember megnézi a katalógusban. Azok az óriási fekete albumok a katalógusok. És milyen könyveket szoktak itt olvasni? Hát amit akar az ember. Amivel éppen foglalkozik. Ön például mivel foglalkozik? Családtörténettel, pillanatnyilag.

Családtörténet, nagyszerû. Például mondjuk, én is családtörténettel szeretnék foglalkozni, akkor mit kell csinálni? Kérem, beszéljen olyan csendesen, ahogy csak tud. A felügyelõ már néz minket. Attól függ, hogy melyik család érdekli. Ja? Öszintén megvallva, egyik sem. Már mint kisfiúnak sok bajom volt a családommal. Hát mi érdekli? kérdeztem részvétteljesen. Engem? Leginkább a sziklamászás. Jó. Akkor kihozatok Magának egy könyvet, ami biztosan nagyon fogja érdekelni. Legyen szíves, írja fel a nevét erre a cédulára. Felírta, nagyon gyerekes írással: George Maloney. Kihozattam neki Kipling Kimjét, és új ismerõsöm nagy érdeklõdéssel merült bele. Hosszú ideig békében hagyott. Minden, amit a Pendragonokról olvastam, valami titokzatos perspektívát kapott Fred Walker meséi, a telefon és az earl személyének a hatása alatt. I. Jakab koránál tartottam. A király a démonok természetrajzát tanulmányozta. Addig az emberek azt szerették, ami szép volt, és arcán hordta az értelmét; most a lelkek a rejtett dolgok felé fordultak, és aVégsõ Értelmet keresték. A hatodik Earl of Gwynedd, Asaph Christian, már nem volt udvari ember, szonetteket sem írt, és szerelmes sem volt, nem hagyott maga után tizenöt törvénytelen gyermeket, mint az ötödik earl, sõt törvényeset sem, és utána az earlség öccsének a fiára szállt. Asaph ifjúságát Németországban töltötte, a régi délnémet városokban, ahol a házak leselkedõn hajolnak rá a szûk utcákra, és a tudósok sosem alusznak, hosszú szobájukban, amelynek pókhálós sarkait sötéten hagyja a gyertyafény. Lom-bikok és furcsa kemencék között az earl a Magnum Arcanu-mot kereste, hogy a titkot, a Bölcsek Kövét megfejtse. Tagja volt a Rózsakereszt titokzatos confraternitásának, melyrõl már a kortársak sem tudtak sokat, de annál többet beszéltek róla. A rózsakeresztesek a rejtett tudományok utolsó nagy mesterei voltak, aranycsinálók és mágikus orvosok. A családi címerbe is belekerült az õ révén a kereszt, négy sarkában a titkos értelmû rózsával. Mikor hazatért Walesbe, a pendragoni vár boszorkányságok mûhelye lett. Lefüggönyözött kocsik hozták messze földrõl a hallgatag látogatókat. Eretnekek ide menekültek a máglya elõl, a hegyekbõl lejöttek vén pásztorok, akik a kelta nép õsi bölcsességét hordozták, görnyedt zsidó orvosok jöttek, akiket királyi udvarokból üldöztek el, mert többet látszottak tudni, mint amennyit embernek szabad és azt mondják, itt járt álruhában Anglia és Skótország királya is, a démon üldözte I. Jakab, hogy egy éjszakai beszélgetésben kilesse a vár urának titkait. Az elsõ angol rózsakeresztesek itt avatták fel híveiket, és ez a vár volt a második otthona Robert Fluddnak, a varázsló Paracelsus legnagyobb tanítványának. Ez a Fludd, akinek a révén az earllel összebarátkoztam. Tulajdonképpen neki köszönhettem a meghívást. Akkor még nem sejtettem, ezek a régi dolgok, ezek az egyelõre oly kevés

tartalmú nevek: Pendragon vára, Asaph Pendragon, micsoda szerepet fognak játszani az életemben. Egy népmese-gyûjteménybõl, mely Észak-Wales helyi mondáit tartalmazta, megtudtam, hogy Asaph Pendragon kevéssel a halála után legendává lett. A legenda mint éjféli lovasról beszél róla, mert nappal sosem járt ki a várából, csak éjszaka, különös kíséretével, hogy rejtett hatalmú növényeket szedjen a holdnak fényén. De a nép ilyen polgári elfoglaltsággal nem éri be. A monda szerint az éjféli lovas félelmetes igazságosztó volt, és ezt a tulajdonságát még a halála után is megtartotta.

A rablókat éjszaka meglepte rejtekhelyükön, amint zsákmányukon osztozkodtak, és a megrabolt reggelre csodálkozva látták, hogy a kincsek megkerültek. A hitszegõt váratlan éjszakai megjelenése annyira megrémítette, hogy másnap beváltotta minden ígéretét, és azután sietve meghalt. Leghátborzongatóbb a három gyilkos története, igaz, hogy a kezemben levõ gyûjtemény ezt nagyon ügyesen is adta elõ. Valahol a walesi hegyek közt, egy fogadóban, három fiatal nemesember meggyilkolt és kirabolt egy zsidó orvost, aki éppen az Earl of Gwyneddhez igyekezett Pendragon várába. A bíróság, melyet abban az idõben joggal lehetett antiszemitizmussal vádolni, a három nemesembert felmentette, és azok áthajóztak Franciaországba. Egy éjszaka a parasztok megdöbbenve látták, hogy az éjféli lovas kíséretével délnek veszi útját, fellovagol a zordon MoelSychre, és onnan továbblovagol a levegõben, dél felé. Másnap a pendragoni vár árkában megtalálták a három nemesembert, kicsavart nyakkal, összezúzott tagokkal. Az earl igazságot szolgáltatott a hozzá igyekvõnek. * Mikor tizenegy órakor kimentem kávézni, szomszédom velem tartott. Nagyon jó könyv mondta a Kímre , csoda jó könyv. Az az alak, aki írta, biztos járt ott. Nagyon ismeri a helyet. Maga is volt talán Indiában? Hogyne. Ott nõttem fel. Ott is nõttem. Meg Burmában. Aztán Dél-Afrikában, Rhodesiában. Nem rossz hely. Elfogott megint az a mély tisztelet, amit érezni szoktam, amikor átélem, hogy Brit Birodalom. Ezek az emberek úgy mennek Burmába, mint mi Egerbe. Csak kevesebb kíváncsisággal. Tudják, hogy a világon mindenütt egyforma angolok között lesznek. Tudniillik, az öregem õrnagy volt egy ír ezrednél foly19

tatta. Ide-oda helyezték. Azért is maradtam egy kicsit tanulatlan. Már ami az ilyen könyvdolgokat illeti. De azért a trópusokon mindig egész jól beváltam. Szintén katona? Nem, nem kerülhettem be a hadsereghez, mert az a rossz szokásom, hogy minden vizsgámon megbukom. Pedig volt olyan, aminek ötször is nekimentem . . . Nem volt szerencsém. De hagyjuk. Ami elmúlt, elmúlt. Mi, írek, a jövõ emberei vagyunk. Nem lettem katona, nem lehet mindenki katona. Csak a saját szakállamra csatangoltam a Birodalomban. Nem rossz hely. Hallott már a kelet-afrikai Uwinda-expedícióról? Igen, úgy rémlik. . . mondtam, hogy fenntartsam a tekintélyemet. Abban részt vettem. Kilencezer láb fölött voltunk. Csuda jó mászás volt. Volt egy hegyoldal, az kérem, olyan volt, mintha üvegbõl lett volna. Az ember mászott hármat, és visszacsúszott ötöt. Ott csúszkáltunk két napig, és nem jutottunk tovább. Azt mondom az ezredesnek: Nézze, uram, az ember vagy Connemarából való, vagy nem való Connemarából. Mert mivelhogy én odavaló vagyok mondta mély tisztelettel, és folytatta: Na jó , azt mondja az ezredes (igazi hülye angol volt) azért még onnan is jöttek épeszû emberek .

Well, majd megmutatom neked, hogy kinek van ép esze. A tábori macskára rákötöttem egy vékonyabb hegymászó kötelet, a derekára. A farkát pedig összeszorítottam az orvos csíptetõjével. A négereket sorba állítottam a síkos lejtõ alatt. A macska egyenesen felszalad a lejtõn, a macskák csuda ügyesek ilyesmiben. Fenn, a lejtõ fölött egy fa állt. A macska felszalad a fára, és ott összevissza tekereg az ágak közt. Aztán csak megáll, mert a kötél megakadt, és összegubancosodott az ágak közt, és nem engedte tovább. Kezdtem r a kötelet, látom, hogy szilárdan oda van erõsítve a fához. Akkor szépen felmászom a kötélen, leveszem a macska farkáról a csíptetõt, mert minek feleslegesen kínozni a szegény néma teremtményeket, azután felhúzom magam után az expedíciót. Csak néztem ezt a Münchhausent, és kezdtem kételkedni, hogy volt-e egyáltalán a trópusokon. De szimpatikus fiú volt. Egyáltalán nem volt álla, a karja rendkívül hosszú volt, és oly plasztikusan mozgott vele, mint egy állat. Közelebb volt az õstermészethez, mint az emberek általában szoktak lenni. Mikor visszaértünk a British Museum kertjébe, a közepén már ott állt az a bolond öreg nõ, aki a galambokat szokta etetni minden délben. Arcán megint az átszellemültek, a levegõbe emelkedõ franciskánus szentek kéjes mosolya ült, körülötte csupa galamb, és az egész nõ tele volt galambokkal, a fején három ült, minden vállán öt, és a ruháján megszámlálhatatlan. Tudtam, hogy most azt képzeli magáról, hogy olyan jó, mint Assisi Szent Ferenc, és rendkívül utáltam. Le tudnám lõni mondtam új barátomnak, amint felfelé mentünk a lépcsõn. .

Az egész oly hirtelen történt. A tizedik Earl of Gwynedd elköltözött az õsi Pendragonból. hogy le tudná lõni! De Maga csak mondja az ilyesmit. Nem szabad megfeledkeznünk a tizenharmadik Earl of Gwyneddrõl. aki iszákos volt. hajlandó voltam ötven százalékig elhinni a lehetetlen történeteket. században. mert nem Connemarából való. Hogyan? Hát Maga is mondta. megszökött egy vívómesterrel és a családi ékszerek egy tekintélyes részével. földre ejtette a galambtápszert. diplomatákat és dilettáns költõket adott a hazának. a XVII. a szerencsétlen sorszám dacára. a legmulatságosabb és legemberibb jelenség a család történetében. amiket Maloney elõadott. Mintha a nagy earlnek. hogy amikor élete nagy jócselekedetét hajtja végbe. amely 1708 óta a család lakóhelye. Olvastunk megint egy darabig. Mi volt ez? kérdeztem félájultan. akit narancsárusleányból emelt fel. csendes emberek voltak. amint felemelte orron dobta a jó ötven méterre álló asszonyt. tompasággal. Ez az earl. a késõbbiek folyamán. A XVIII. a galambok felszálltak. akkor üt belé a villám. mert nem számított arra. hogy szeretõje. és a nõ összeesett. felépíttette a gyönyörûnek mondott llanvygani kastélyt. Egy mondását a kortársak különösen szellemesnek találták. és az egyetlen. Beláttam. század folyamán. csak annyit mondott: . Ettõl kezdve. Maloney a legnagyobb nyugalommal sétált tovább. akinek színésznõ szeretõi voltak. és Asaph titokteljes árnya mintha elvonult volna a ház fölül. hogy mi benne a humor: Mikor egyszer kártyázás közben hírül vette. Bizonyára. A család története jobb kedvû lesz. õ hirtelen félfordulatot tett hátrafelé. mikor már bent voltunk a Museum elõcsarnokában. A hetedik és a következõ earlök. Valószínûleg összeomlott benne az erkölcsi világrend.Alighogy ezt mondtam. mint minden arisztokrata család. amint elszakad a zordon Pendragontól. hogy rajtam kívül senki se vehette észre. jeles admirálisokat. és egy nagyobb kaviccsal észre se vettem. az egyetlen. bár ma már nehéz megérteni. Asaphnak az árnya borult volna a családra. hogy ki volt a tettes. mint a többi ember. hogy a connemaraiak mások. négye asszír királyok szakálla árnyékában. Illetve mégsem egészen. Ö volt az egyetlen Earl of Gwynedd. akinek jó mondásai voltak a társaságban. Az asszony egy hatalmasat sikított.

Örülni fogok mondtam. A mostani earl apját elfogta kortársainak az imperializmusa. hogy valamikor már találkoztam ezzel a névvel vagy valami nagyon hasonlóval. aki kiszabadul. és mint Hátsó-India egyik tartományának a kormányzója halt meg 1908-ban. mennyire képes elviselni a sárga gentlemaneket. szívében tele jóindulattal. Erre fogtam. azokat. Egyszer egy kaffer boyom nem tisztította ki rendesen a csizmámat. egy kínai vendéglõben. De volt Maloneyban valami megható. Nem tudom. Harrowban. Csak ha szemtelenek. majd magas tisztségeket töltött be a brit gyarmatbirodalomban. hogy egy kínai barátommal ebédelek. visszafelelt. teljes neve Owen Alastair John Pendragon of Llanvygan. és meg nem értve tévelyeg a londoni utcákon. Halálának oka valami tropikus betegség volt. Született 1888-ban. Nincs semmi kifogásom a sárgák ellen. akik Victoria királynõ végtelen uralkodása alatt békében és tisztességben virágoztak. a Madeleine College-ben nevelkedett. Visszaadtam a magam és Maloney könyveit. Nagyon meglepett ez a kontinentális fogalmak szerint is szokatlanul gyors barátság. megállított. a színérzéke mennyire fejlett. majd Oxfordban. Most már tudom. vagy minek nevezzem. A többit csak futólag olvastam el. milyen egy könyvtár. mint egy csimpánzban. Csuda meleg hely egyébként. Nagyon káromkodnék. a tizennyolcadikra vonatkozó igen szûkös adataimat a Who's Who dmû zsebkönyv szolgáltatta. Egyébként.Minden jótett elveszi méltó büntetését. és három napig abban kellett sétálnia a Kalahári-sivatagban. mert az anyja olasz volt. Egy jó kis mocsár mindenesetre kellemesebb. harmadik nap a kaffernek fele akkora lába volt. eszembe jutott. ha nem szemtelenek. nemigen élt otthon. És tovább kártyázott. katona volt különbözõ gyarmati ezredekben. felhúztam a lábára egy gyerekcipõt. különbözõ gyarmati ezredeknél szolgált. connemaraiak nem teszünk különbséget ember és ember között. Mi. Ez a különös összetétel: John Bonaventura. ha Magával ebédelnék? Úgy nem szeretek egyedül enni. Egyébként John Bonaventura volt a keresztneve. és elindultam kifelé. és mikor szóltam neki. A mostani earlre. ami az angolnak a legfontosabb: hogy mi az illetõ kedvenc szórakozása: az Earl of Gwynedd azonban. tíz éve nem ol astam ennyit. hol ebédel? A Greek Streeten. század Pendragonjait. Uhh. tehát most negyvenöt éves. és az volt az érzésem. mint . Uram. több rendjel tulajdonosa és számos club tagja. Elérkezett az ebédidõ. Hát ezt is kitapasztaltam mondta Maloney. hol amíg azután késõbb. De be kell jelentenem. a XIX. erre a kérdésre nem adott felvilágosítást. úgy látszik. A Who's Who ezenkívül azt is szokta közölni. De nem tudtam rájönni. mely akkoriban járványként pusztított azon a vidéken. nagyon különös körülményekkel kapcsolatban.

és legteljesebb elismerésemet érdemelte ki. Na jó. Mondjon valamit magyarul. hogy a jóízû. kissé zavartan. hogy idegent hoztam. avagy divatos marhát. mintén. . Nem rossz nemzet. És hol laknak azok a magyarok? Magyarországban. mintha arról volna szó. Mit vágna a fejemhez. uram kérdezte útközben. Meg tudta különböztetni a chop-suey fõzelék tizenhét árnyalatát. és nagyon hallgatagon viselkedett. hogy nemcsak szerette a kínai kosztot. Én ú y ebédeltem a kínai vendéglõben. és azután megettem. S találkára mennek a lyányok. lila-kék. Becsületszavamra. De Maloney válo ott. boeuf il la mode. Ugyan kérem. amit hoztak. Magyar? Magyar. hanem értett is hozzá. nemzet. Ó. Az mi? Az egy nemzet? Vagy Maga most kigúnyolja tudatlanságomat? Szó sincs róla. Megérkeztünk a vendéglõbe. visszahúzódott legbarátságosabb sárga vigyora mögé. Ön ugyebár egy gaz német? Nem. Merre megy.eredetileg. Mikor az ég furcsa. Ausztria. disznó-e vagy rózsalevél. . . Magyar vagyok. ha elkísérném egy darabon? Most már igazán meg voltam döbbenve. És milyen nyelven beszélnek a magyarok? Magyarul. apróra vágott valami. Csehszlovákia és Jugoszlávia közt. Mutogatni lehetett volna. A szívemet megint megnyerte azzal. doktorom? kérdezte ebéd után.vagy bambusznád. Megmondtam az útirányt. Amikor meglátta. anélkül hogy végül is rájöttem volna. be titkosak. Románia. amit eszem. És hatalmas nevetésbe tört ki. hát szóval magyar. Wu-Szei doktor már várt. különösek Ezek a nyári délutánok . Annál többet beszélt Maloney. . tavaszias borjúfilét egyék. Ezeket az országokat Shakespeare találta ki. hogy a rendelést Wu-Szeira bíztam. Mondja.

de úriember. Ez itt a Honourable Osborne Pendragon mutatta be Maloney a barátját. mely az oxfordi diákokat oly érdekessé teszi. Kérem. vacsorázzék velem. Kissé nõies volt. mélyítsük el már eddig is csuda jó barátságunkat. aki most jött Oxfordból. Ötszótagos szavakat. Évek óta alig szóltam egy-két szót magyarul. . mintha azt mondaná: kalap. olyan könnyen kimond. az nem tesz semmit. hogy sose beszéltem még eleven magyarral. értelmes arccal. Egyébként . de azzal a kisportolt nõiességgel. Pendragon? kiáltottam fel. rendkívül megnyerõ. amiknek az ember a hírét se hallotta. és valamilordnak az unokaöccse. Nagyo n jó pofa. gondoltam magamban. kissé megrendülve. Bolond. tekintettel arra. finom. és azt jelenti. Ez hindusztániul volt. hogy nemes idegen. Már mondták nekem. hogy Maloney a Savoyba hívott meg. Némi habozás után elfogadtam a meghívást. És különben is hárman leszün fogok mutatni egy nagyon okos fiatalembert. semhogy önszántamból és a magam költségén oda juthattam volna. Vacsorázzék velem ma este. Maloneyt már ott találtam egy fiatalember társaságában. . nem kevéssé vonzott az. Magas. Maloneyra is kezdtem más szemmel nézni. De engem nem csap be. Szeretek ismerkedni. az összes istenek papucsban táncoljanak minél elõbb sírod fölött . * Este a Savoy bárjában találkoztunk. és más dolgom úgyse volt. Ha engem némileg hülyének talál. És õszintén megvallva. ami sokkal elõkelõbb hely. . . Rokona talán az Earl of Gwyneddnek? . igen keskeny fiatalember volt.szavaltam Adyt. más is úgy voltvele. Idõvel meg fogja szokni. Szép nyelv.

Közben fõképp Maloney beszélt. De ilyen csuda véletlen! Ott kezdõdik. hogy két úriember együtt megy nyaralni. A llanvygani kastély misztikus atmoszférája mintha idáig vetette volna hatalmát. Hát hová lehet még menni Észak-Walesben? Például Llanvyganba. és mégsem találta fejbe. Talán Llandudnóba megy fürödni? Én jobb szeretem a fürdõszobámat. Mainapság a véletlen is degenerálódott mondta. na hozzálátnánk szerény est-ebédünkhöz? A vacsora kitûnõ volt. vontatott. . legfeljebb. Hol van itt az ananké. De azután: a félbolond Maloney és az affektáló ifjú arisztokrata igazán nem hordták a végzet bélyegét a homlokukon. stilizált hanghordozással. és majd kirángatta a karomat. Nem. Tessék? Az Earl of Gwynedd kegyesen meghívott a llanvygani kastélyba. Talán a Snowdont akarja megmászni? Nem. amirõl Nietzsche beszél. Engem valósággal megborzongatott. A fiatal Pendragon teljesen nyugodt maradt. végzetet éreztem. ha jól emlékszem. hogy fejlõdjék ki az emberben a legfõbb erény. most valami készül köröttem és fölöttem. Én is odamegyek nemsokára. Óriási. a reformáció. és akkor kisül. Ekkor Maloney óír hadiordításba tört ki. hogy a villám éppen az orra elõtt csapott le. és nem megyek le a nyakáról. Önnek a legmesszebbmenõen igaza van. Vannak az embernek beszámíthatatlan pillanatai. És az Ön cocktailja vajon melyik? De mit érdekelt most a cocktail! Talán Llanvyganban tölti a nyári szünidõt? kérdeztem. Csakugyan különös véletlen volt. bizonyára idióta lettem volna. a végzet. Kalandjai minden egyes pohár burgundi után színesebbek . mert ez nem illik Angliában. hogy hogy kerülök én a British Museum olvasótermébe? . Mainapság a véletlen legfeljebb azt eredményezi. és én éppen ezt a gentlemant kezdem molesztálni. Igen. hogy nemsokára együtt fogunk lakni. Nos? Hisz akkor együtt utazhatunk! Engem meg Osborne hívott meg. Ha franciák közé születem. és megint elfogott az örökké üldözõ gy most. ember! ordította. Ott kisebb a közönség és választékosabb. a szó végén felemelte a hangját. ha valami humorista végzetrõl lehetne beszélni. tiltakozás gyanánt. Meg is volt az eredménye.Tulajdon nagybátyámat tisztelem az earlben felelte Osborne Pendragon furcsa. Luther korában például a véletlen abból állott. az amor fati. elfajult. viccelõ korunkban. . És ott ül a teremben ötszáz torzszülött. Erre iszunk. De csak azért. Holnapután átteszem székhelyemet Walesbe. a szálakat szövik a párkák. Osborne csuda okos mondta Maloney. Ember. Mi a véleményük.

Ha csak a negyede igaz annak.lettek. és végül is csomót kötött a királykobra farkára. Úgy látszik. tartotta a kígyó fejét. szelídített mongusza. hogy a connemaraiak szélben is tudnak pipára gyújtani. élete határozottan kalandosnak mondható. amit vacsora közben mesélni szokott. Elõször csaknem normális tigrisvadászatokról mesélt. a gyar . Irigylem jeles barátunkat mondta Osborne. mialatt hûséges. Vilmos. hogy bebizonyítsa. de azután egész borneói falvakat gyújtott fel.

sosem kockáztattam meg a kísérletet. a sok burgundi hatása alatt. gondoltam. így életemet nagyobbára majd Walesben kell leélnem. Osborne kissé mereven ült. Egyetlen vágyam. nem emlékszem egy nõre sem. Miért. Nem is igaz. Önnel talán már e Öszintén megvallva. hogy a gyarmatokra mehessek. Élni kellene. remélem. . Tulajdonképpen ostobaság. Nem tudom. uram. ahonnan még a boldogult Victoria királynõ korában kiirtottak minden becsületes házi kísértetet. aki szétment volna akezem közt. élni. A kontinensen tulajdonképpen a nõkkel való foglalkozást szokták életnek nevezni. Én nem gondolok a nõkre. hogy két ilyen nagyszerû fiúval ismerkedtem meg. Az igazi kaland eltûnt. Messzirõl nagyon tetszenek nekem. nagybátyámban az a nézet alakult ki. . Akkor azt kell mondanom. De mindez csak játék. valahogy szétmennén zem közt. bizonyos enyhe iszonyodást érzek irántuk. mindig kevesebb szódával. valami kellemes borzongást. De nagy terveim vannak a nyárra. ahol egész éjjel szabad inni. Ön kontinentális ember. nem tapasztalt még ilyesmit? ? Nem. És az élet szót kontinentális módon értettem. Ha én nem volnék. Nem bírta el a benzin szagát. szegény öreg admirális szelleme úgy zokogott. az alsóbbrangú hely atmoszférája nyilván kellemetlenül hatott . Egy jó kis tigris vagy egy királykobra még belõlem is ki tudna csalni valami thrill -t. Mi bõven éltünk is a jogunkkal. A nightclubok olyan helyek. Önök is segíteni fognak. Igen. amióta áldott emlékezetû nagyatyám egy egészen csodálatos gyarmati betegségben meghalt. meghalt. mi rejlik sima szavai mögött. hogy a könyvek közt töltöm a napjaimat. ugye? kérdeztem. . A Savoyból. ahol a bennszülöttek még hittérítõkbõl élnek. Londonban is jó lenne olykor. ezért azelzárkózásért érzi Ön az életét an telennek. Egy nõ . A kontinensen a fiatalemberek az Ön korában kaland alatt egészen mást értenek. De ha közel jönnek. lánccsörgést és hosszabb közép-angol imákat elõidézni. hogy a tropikus levegõ nem jót tesz nekünk. És miért nem megy? Sajnos. Maloney indítványára egy night-clubba mentünk. A nõkre gondolok. Egyik whisky a másikat követte. hogy London unalmas. az utolsó walesi kísértetet három évvel ezelõtt könnyfakasztó gázzal támadták meg. villany-világításos sasfészkeinkben. Valami egészen Isten háta mögötti gyarmatra. mint egy gyermek. Uram. majd a szolgáink elvégzik helyettünk. hogy ha megfognám õket. A legvalószínûtlenebb helyeken tudtam nyöszörgést. amit Villiers de l Isle Adam: Ami pedig az életet illeti. Oxfordban már óriási sikereket értem el kísértet-lemezeimmel és baby-gramofonommal. . uram felelte kissé elpirulva. igen optimista hangulatban távoztam. Ön tizennyolc éves most. és gratuláltam magamnak. Az az érzésem.matokon még történnek dolgok. Engedjen meg egy megjegyzést: azt kell hinnem. Walesbõl teljesen kiveszne ababona.

Nagyon boldog leszek mondtam spontánul. Mondja el mégis. hogy a connemaraiak tudnak a legtökéletesebben leütni valakit. mert a szomszéd asztalok valamelyikénél megpillantott egy hölgyet. odavágnám a könyvet. kontinentális emberek oly indiszkrétek vagyunk. azt hiszem. Bár errõl nem illenék beszélnem. Furcsa fiú ez a Maloney. . hogy idehozzam régi ismerõsömet. hogy egy maláji nõt odakötözött egy fához. A többit nem tudtuk meg. öö . Bánatosan néztem amint nagyon barátságosan csevegett a hölggyel: a hölgy valóban nagyon csinos volt. Maloney éppen a közepén tartott egy történetnek. Mit gondol. melynek a lényege az volt. de sokkal gõgösebb volt. . De Osborne arca még merevebb lett. hogy egyesítse a hasznost a kellemessel. magam is kelta vagyok.rá. nem volt több földi vagyona. de a döntõ pillanatban megjelent a nõ tíz nagybácsija krisekkel hadonászva. ez az egész mai este is olyan. Megjegyzem. Hetek óta. de valahogy az volt az eredeti elgondolásunk. Most az Alhambra kórusában van. hogy velünk szemben az angol is megengedhet egy kis indiszkréciót. én rendkívül tisztelem az Ön honfitársait. . Mert a szemem láttára csinált néha egészen be-és kiszámíthatatlan dolgokat. nagy hullo-t kiáltott. ugye? mondta Osborne. és otthagyott bennünket. Well. . igen. és ezzel mindent megmondtam róla. hogy azt kell hinnem. . Minden különösebb megerõltetés nélkül hajlandó vagyok elhinni. Megengednék az urak. És ma ilyen úri módon megvendégel bennünket. Normális logikával teljesen érthetetlen tetteket. természetesen. Ha könyvben olvasnám a történeteit. . . hogy tegnap éjjel leütött valakit egy sötét utcában. rokonvér . hogy a mai estét a férfiúi nemre korlátozzuk. Csak meg akarta mutatni. Miss Pat O'Brient? Ö is Connemarából való. szokott igazat is mondani? Az a furcsa. Maloneynak tegnap még három és fél penny volt összesen a zsebében. Hát nézze. Maloney visszajött. semhogy gõgösségét elárulta volna. Csuda egy mûvésznõ. Mi. Azután elvette a pénzét. Minden rossz szándék nélkül.

. Maloney már jött is a lánnyal. Kicsavart bókjaimat nagy tisztelettel hallgatta.Drága fiam mondta Maloney . De mit tud egy ilyen Connemara lassie . doktor. mint aki kivette a részét a szellemességbõl. abból a hamvasfehér és ártatlan fajtából. gondoltam. az õ korában már három betegségen mentünk keresztül. . és egy kis dalt dalolt el. Ferenc építtetett. . Hát ha az urak ragaszkodnak hozzá. kellõképpen mosolyogtam a mondásán. de azért nem ártana Önnek. és leült. hogy meglepetések érnék. mosolyogva. . Maloney be volt csípve. fiatalember mondta neki a lány. . Bolond ez az Osborne. doktor? Szóról szóra. Miss Franciaország ijedtében ikreket fog szülni. . Ezek az angolok nem emberek. De mondja. Tanulmányokat? Hiszen Maga már doktor! Vagy van . ha Magát meglátják.I rather like you. Meg fogok tenni minden tõlem telhetõt jelentette ki ünnepélyesen Osborne. . odahaza Connemarában . én se nagyon értettem. Hagytam. ha a nõ egy kicsit szimpatikus. Nem igaz.. aztmondja: . ha Pat elcsábítaná. amit mond. Boldog karácsonyt és szerencsés újévet kívánok mondta a lány. tulajdonképpen miért is megy Maga Llanvyganba? Az Earl of Gwynedd meghívott. És olyan érdekes kiejtése van. . ami a Brit Szigetek legfõbb ékessége a férfiak jelleme mellett. azt mondjuk: Imádlak. . ha halálosan szerelmes. Szíven voltam döfve. . mert nagyon büszke vagyok az angol kiejtésemre. Tekintettel arra. mondta Osborne lemondó gesztussal. Határozottan felélénkített. Nagyon kedves fiú Maga. ha eszembe jut. szórakozzék Osborne-nal. Hanem ez az Osborne. sokért nem adnám. Maloney meg én komolyan neki ültünk a whiskynek. mindig könnybelábad a szemem. A háromszáz éves pontyok a tóban átalaku gvérû állatokká. Csuda jó pofa Maga. aminek ugyanez volt az alapeszméje. és naponta háromszor nagy uszállyal fel-és lemenni a patkólépcsõn. hogy már ilyen jó barátok vagyunk. Fontainebleau-ban kell Magának élnie. Legyen egy kicsit jókedvû. hogy nyár volt. Mi írek. Osborne nem erõltette meg magát ennyire. Az angol. egy fõnyeremény. Egy szót sem értek abból. hogy megismerkedtünk. Mi. Ön a legokosabb ember a világon. és szavamra. valami szörnyû ír tájszólást beszélt. az angol férfiak ilyen szempontból nem kényeztetik el a nõket. Garantálom. ha kéthónaponként egyszer tíz percet nõi társaságban töltene. mialatt meztelen karját simogattam. poharát emelve. amit I. . Me glehetõsen kedvelem Önt. drága doktorom . most. A lány egyszerûen gyönyörû volt. . amit õ mondott. Jöjjön velem a kontinensre mondtam elragadtatva. hogy nekem ilyen barátom van. hogy tanulmányokat végezzek a könyvtárában.

Mi az. különös tekintettel Robert Fluddra. . Érdekelnek egyes dolgok. Csak úgy. akik titokban összejönnek.valami vizsga azon túl is? Csuda okos ember Maga. . Nem vizsgára. hogy rózsakeresztesek ? Rózsakeresztesek? Hm. mit csinálnak. Hallott már a szabadkõmûvesekrõl? Igen. Amiket ott fog tanulmányozni? Úgy van. Azok olyan alakok. és nem tudom. . És mit fog tanulmányozni? Alkalmasint a rózsakeresztesek történetét.

Úgy nevettem. honnan ismeri Maga az Earl of Gwyneddet? Csuda barátságtalan egy ember. Aranyat. Maga biztos tudja. Lady Malmsbury-Croftnál ismerkedtem meg vele. Mondja meg. De hát mégis. inkább azt mondja meg. de ne mondja meg senkinek. Mi a csodát? Embert. Maloney hatalmasat nevetett és hátba vágott. és hallatlanul mulattunk ezen a gondolaton. Mindjárt láttam. A rózsakeresztesek abban különböztek a szabadkõmûvesektõl. hogy még nagyobb titokban jöttek össze. hogy mit csinálnak. Egy ökröt teszek a nyelvemre. Bolond.Ez az. Mesterséges úton akartak embert elõállítani. nem úgy gondoltam. De akkor már az egész beszélgetés valahogy nem tetszett nekem. és mindjárt meg is hívott. mint egy pesti beszélgetés. Maloney mindjárt másikat hozatott. Mind a ketten be voltunk csípve. ez a helyes kifejezés. Túlságosan sokáig éltem már akkor Angliában. Hát még mit csináltak? Hajoljon közelebb. Szép. Nem vettem észre. hogy mit csináltak. és elszoktam attól. Már nagyon olyan volt. Mivel tudta úgy megnyerni? Hát ezekkel az aranycsináló dolgokkal. Megsúgom Magának. hogy vicc az egész. és még kevésbé lehetett tudni. Doktor. hogy Maga nagy disznó mondta. Homunkuluszt. mikor titokban összejöttek. hogy kikérdezzenek. Kikérdezzenek. Örült jó. Mindjárt tudtam. . hogy feldöntöttem az elõttem álló poharat. Szóval impotensek voltak.

Na látja.. hiszen Maga mondja. mi az a titok. .. Ha nagy leszek. Hát. . Mibõl jött rá? Csak rá kell nézni. hogy miféle titkot hordozok magamban. Maloney sem egészen józan. . és sokkal többet iszik. Én? Azt se tudom. hatalmas törzsfõnök: Csak az a baj. ami magától fogja teremni a nõket. felhasználva illuminált állapotomat. mi az. Csuda igaza van. hogy Maga orvos. Ezekbõl a rózsakeresztes micsodákból egy szó sem igaz. de kétségtelenül van valami titkom. Nagyon jól tudom. Ne mondja. valami titkot akar kiszedni belõlem. Határozott megelégedéssel nézett rám. hogy nagyszerûen ért a tropikus bdegségekhez. Csakhogy a dolgot meg is fordíthatjuk. Az ital az emberbõl mélyebb természetét váltja ki. kissé dadogva: Ezek a poharak . és a tse-tse légy. hogy mindig halandzsázik. . De még jobban érdekli az a hosszúnevû betegség. És a díványt. Maloney! kiáltottam fel.Hirtelen valami gyanú támadt fel bennem. fel fogom találni a feldönthetetlen poharat. Hátha Maloney. Hátha ki tudom szedni belõle. fogalmam sincs. Az álomkór különösen szimpatikus nekem. . Ugyan. hogy doktor. Könnyed mozdulattal megint feldöntöttem a poharamat. amit õ akar kiszedni belõlem. a gyanakvást. Stop. Figyeltem Maloneyt. Különben is. mint én. és azt mondtam. igaz. amiben az Earl of Gwynedd apja és a William Roscoe meghaltak. nagy részeg nevetésre gyújtottam. most már ne is tagadja. hiszen a telefon ember is úgy kezelt. Bennem is meghatványozza legalapvetõbb tulajdonságomat.

És miért kapnák a Pendragonok a vagyont? Hát mert az öreg Roscoe mindent az öreg earlnek köszönhetett. az öreg Roscoe-t gondolja? Persze. aki aztán. De miért nem iszunk. hogy mindenhez inkább értek. mint a tropikus betegségekhez. Tegye azt. Eddigre Pat és Osborne között teljesen megakadt a társalgás. hogy Roscoe betegsége nem volt rendes dolog. és hogy õt illeti a Roscoe-vagyon. A különös iránt való mélységes vonzalmam elvezetett valami nagy rejtély elé. Roscoe. mindig. Szóval ezért érdekli az earlt a tropikus betegség. Maloney. Maloney Osborne-nal kezdett beszélgetni. a fiú határozottan unatkozott. Felkeltem. Feltételezi. mert azt sose értettem: mi köze van az Earl of Gwyneddnek az öreg Roscoe halálához? Azt persze nem kötik a Maga orrára. Hiába csinál úgy. És mert hogy elvette a mostani earl orra elõl a menyasszonyát. ami. ezért megyek Llanvyganba. szóval azt a Roscoe-t gondolom. Az öreg Roscoe-nak az volt a rögeszméje. ki tudja. mintha sose hallotta volna ezt a nevet. Úgy van. De az istenért. Ünnepélyes arccal ültek és hallgattak. Hát mit tagadjuk.Roscoe ? Roscoe. Ezért titokban így intézkedett. aki a mostani Earl of Gwynedd-del jegyben járt. ez abszurdum. . . Csak azt mondja meg. az Earl of Gwyneddnek vagy utódainak a birtokába. De mert Maga õszinte volt. a milliárdos. Aki aztán feleségül vette azt a ladyt. mert mivelhogy az egy hosszú nevû tropikus betegség. Éreztem. Ja. hogy a felesége meg akarja mér ezni. igen. mikor az illetõ úriember kormányzó volt valahol Burmában. Ilyen végrendelet Angliában nincs. Hát. aki aztán. . és Pat mellé ültem. Azt a Roscoe-t. aki az öreg earl pénzügyi jobb keze volt. ha erõszakos halállal halna meg. talán engem vár. hogy mindez a legszorosabban összefügg a telefonüzenettel. hogy megfejtsem. ha iszom. ami nagyon különös. Hajoljon közelebb. A lány arca kissé bosszús volt. Majd egy kicsit emlékeztetem. amiért egész életén át fúrta a lelkiismeret. csak most egy kicsit homályosan emlékszem. hogy a vagyona átmenjen jótevõjének. és így akarta jóvátenni. . és az öreg Roscoe elõzõleg már évek óta Angliában élt. ugyanabban a betegségben amiben az öreg earl. Halljuk. És õszintén sajnáltam. Roscoe a végrendeletében úgy intézkedett. én is megmondok Magának valamit. . persze. ne mondja meg senkinek. Helyben voltam. Aztán meghalt szegény. Csuda különös. Dehogy abszurdum. Ja. Valami készül. Ez az. hogy Osborne ne hallja. Most már mindenre emlékszem. Hát mivel szórakoztatta Magát a Honourable? kérdeztem. A szálakat szövik a párkák.

nem is mondhatom.Honourable vagy nem. hogy egészen másról beszéltek. hogy nagyon különös úr. mert képtelen igazat mondan i. hogy mindent megtettem. azután felkelt. villanyos rugalmassága! Csak versben lehetne kifejezni. megfogva a kezét. . mint a vajaskenyér mondtam mély érzéssel. el kell mennem. De közben Pat is mesélt valamit. milyen jó egy angol lányt simogatni. aki mindenkit a pokolba kívánt. hogy Magának van szíve mondta Pat. érzékeny kis idegrendszeremmel. . ez is hozzátartozik az összeesküvéshez. melynek a jelenlétét borzongva érzi az intuícióm? Osborne egykedvûen hallgatta Maloneyt. Ilyesmit nem szabad egy újságírónak egy rendes lán nia. Miért. hogy mialatt ezekkel az erotikus testgyakorlatokkal voltam elfoglalva. mirõl beszél Maloney és Osborne. így éjfél után. Én olyan vagyok. hogy Maga nagyon kellemes lehet közelrõl. amit mondanak neki? Vagy talán. tartsunk össze ebben a gonosz világban. és átfogtam a derekát. De mi a fenének mondta Maloney ezt a hazugságot? Csak azért. miben. Hogy azért mentem Lady Malmsbury-Crofthoz. mindjárt láttam. Egész idõ alatt valami Dante nevû németrõl beszélt. mint a cheshire-i macska az angol mesében. Maga milyen lehet közelrõl. én rendes fiú vagyok. hogy az earl is ott lesz. hogy nõvel üljön egy asztalnál. . Ó. azért félfüllel odafigyeltem. De olyan rossz természetem van. hiszen minden olyan rendesen indult. mintha Maloney azt magyarázná. mert nem is érti meg. A további udvarlást már nem szavakkal. talán nem volt udvarias? De mennyire hogy nem. a szemén látom. Úgy hallottam. Igen. és én csak képzelõdtem. hogy úszkált a . Lehet. hanem tettekkelfolytattam. Meg egy Lais nevû kolléganõmrõl. . . nagyon megdöbbentett. Igen. Maga rendes lány. Elengedtem Patet. Én nem tudom. A viszontlátásra Llanvyganban. Ezek után már megcsókolhattam a vállát. az angol nõk testének sodálatos. hogy Llanvyganba juthassak. és nem tudtam odafigyelni. annyit mondhatok. Meg kellene próbálni. És kézfogás nélkül eltûnt. Fütyülök a címekre. csak udvarias legyen az ember. aki csodálkozva nézett rám. Imádom a rendes lányokat mondtam. És amit hallani véltem. Sorry. emögött is valami szándék rejlik. Minek bizonyságául közelebb ültem. mert tudtam. Nyilván nem bírta ki tovább. De hát ilyen barátai vannak ennek a fiatalembernek. akirõl azt írta ez a Dante.

De úgy láttam. És felhúzom a gramofonomat. hogy ebben a pillanatban átnézzek Maloney asztalához. képzelõdtem-e. Egy óra hosszat csak nézni fogom. gondoltam. vagy igaz volt. Mit gondol? Hisz most látom elõször. Maloney ide. Szereti a zenét? kérdeztem. hogy Maloney jeleket ad a lánynak. . ezt a lányt mégis haza fogom vinni. Csak fel kellett volna kelni és elmenni. Maloney oda. Ha angol volna.Maloney átült egy másik mulatóasztalhoz. Csudamód. De balvégzetem azt akarta. ahol még Casanova is hat hétig szûzi életet élt. A dolog eddig rendben is lett volna. Nem tudom. Nem baj. és én egyedül maradtam Pattel. Majd utólag kipótoljuk. csókoljon meg. és táncolni fogunk. menjünk most el innen. amint elnyújtózik. hogy táncolok. Megiszik még nálam egy csésze teát. nem tudok a kettõ közt mindig különbséget tenni. Tudja mit. Most sokan látják mondta biztatóan. De mert idegen vagyok. és egy szép éjszakám lett volna Londonban. Gyönyörû fehér teste lehet. Végtére a filológus is ember. Látná. pofonütném.

szûkölõ félelem. hogy itt találkozzunkvele. Átkoztam szerencsétlen gyanakvó természetemet. hogy még találkozunk. De ami késik. . Elõre meg volt rendezve. hanem valami eksztatikus. Most jut eszembe. és hazaballagtam. Pat leplezetlen undorral nézett rám. hogy az ember jellemére leginkább a vizeletébõl lehet következtetni. de azt hiszem. Milton és szellemi körzetük nem hittek a testtõl független lélekben. . Elolvastam Craven fõdiakónus Fludd-életrajzát. bennem az is csak a fekete epét növeli. találkozást beszélve meg másnapra. Isten tudja . Patet soha többé nem láttam. Nem is valami normális gyanakvás.És akkor a gyanakvás minden eddiginél erõsebben tört fel belõlem. melyben egy nagyon érdekes fejezetet szentel Fluddnak. akkor sem értettem volna sokkal többet belõle. mi történik. Szerinte Fludd. az uromantia elvei szerint. Darling mondtam Patnek . hogy minden betegséget a meteorok. ami Llanvygant körülveszi: a telefonfenyegetés. És ha most hazaviszem. A félelem szenvedély. és újraolvastam Denis Saurat nagyszerû könyvét Miltonról és a keresztény materializmusról. Csodálkozva vettem tudomásul Fludd Medicina Catholica címû könyvébõl. de igazán ez volna a legkevesebb. A lány is nyilván hozzátartozik. és az arkangyalok. nem múlik. és nem hagyott el az az érzés. Másnap persze rettenetesen bántam az esetet. õsvilági. De hát mi történik? Mitõl féltem? Hogy lehet egy ilyen szép. és nálam alszik. egy külön tudomány. akkor jóvátehetetlenül belebonyolódom abba a sötét misztériumba. ma nem. és egy pillanatig sem kételkedtek a halhatatlanságban. Jegyzeteket csináltam. Hogy meggyilkolnak és kirabolnak. le kellett vonni azt a következtetést. . Elbúcsúztam Maloneytõl. hogy a test halhatatlan. hogy ha most beleesem ebbe a csapdába. Nehezen értettem meg a kabalisztikus héber szavakk l sûrûn teleiktatott latin szöveget. De akkor már késõ volt. az éjféli lovas és William Roscoe titokzatos halála mind benne voltak ebben a félelemben. Minthogy vallásos keresztények voltak. melyek Fludd hátrahagyott írásait tartalmazzák. Ígérje meg. Továbbá. ha magyarul olvastam volna. Maloneyval kapcsolatban ezt is el lehetne képzelni. hogy majd az Earl of Gwynedd mindent megmagyaráz. Mást az alkohol merésszé és könnyelmûvé tesz. hogy egy vidéki unokaöcsém feljött hozzám. a szelek és a világtájak okoznak. akik a szeleket fújják. * A következõ napokban tovább folytattam szellemi elõkészûleteimet a walesi kalandra. És a félelem erõsebb volt nálam. törékeny kislánytól félni? Nem is tudtam teljesen tudatosítani. Újra lapoztam a fóliánsokat. Valami homályos komplexumban úgy képzeltem.

amikor igazságot kellett szolgáltatnia a meggyilkolt orvosnak. akik mindent szóról szóra értettek gondoltam magamban babonásan és megmagyarázhatatlan rossz érzéssel . amikor az utolsó nap beállított hozzám. megint kilépnek sírjaikból.Eszembe jutott a Pendragonok jelmondata: Hiszek a test feltámadásában. Halló. Maloney lemondta a randevút. A legenda szerint az éjféli lovas meg is tette. valami egészen közeli jövõben. doc! Hát megyünk Walesbe? . melyen meg kellett volna állapítanunk elutazásunk pontos részleteit. úgy gondolták. hogy egyedül utazom majd. mit jelenthetett ez a mondat? Ki tudja. Már-már azt hittem. Vajon a régiek számára.

hogy magyarok csakugyan vannak a világon. ahol valami szenzációs kakasviadal lesz. Meséltem neki Magáról. De aztán gondoltam. St. Mrs. Ezt Maga sose mondta nekem. Maloney hazugságaiban mindig több volt a fantázia. az írnek a történetére. Mikor másnap odamentem. . amitõl az Isten óvja. sõt kissé rossz volt a lelkiismeretem Maloney iránt. Feltétlenül meg akar ismerkedni Magával. Még eltévedne. Nem. Augusztusban oda készül. Nagyon köszönöm Mrs. hogy egy vadidegennel utazik? Sõt ellenkezõleg. A történet eléggé valószínûnek hangzott. hogy elvisz minket az autóján Corwenbe. Tegnap sürgönyöztem Osborne-nak. mert nagyon hívtak Cuba szigetére. ahol Osborne vár minket a kocsival. hogy másnap a Grosvenor House nevû elõkelõ hotelben találkozunk. De mégis. St. holnap délben indulunk az egy-tizenötössel. és õ nagyon szereti a magyarokat. hogy Magyarországról beszélgessenek. ahol a hölgy lakik. És Maga? Pár napig haboztam. Egy kedves ismerõsöm. Éppen ezt akarom mondani. Claire-nek a kedvességét. hogy jövünk. Rendben van? A gyanakvási rohamom közben már elmúlt. azt mondta. mert a történetük nagyon hasonlít a mi népünknek. valami nemzetközi kakas-olimpiász. és várjon. mégsem hagyhatom cserben Osborne-t. így örömmel fogadtam az ajánlatot. Maloney már várt a hallban. kicsoda az illetõ? Nem fogja zavarni.Részemrõl feltétlenül. Claire felajánlotta. és képzelje. A hölgy rögtön itt lesz. Már meg is jött a válasz. megállapodtunk. és véletlenül Skóciában lyukadna ki. hogy all right. Szóval. és Magát sem hagyhatom egyedül bolyongani a szemüvegével ebben a vad Angliában.

Ott ünnepeltünk a hotel közelében. Kezdtem ellenszenvet érezni a hölgy iránt A következõ napok izgalmasabbak voltak. napközben az erdõben hajtotta Hispanóját. Három évvel azelõtt Fontaineblau-ban nyaraltam Cristofoli nevû barátommal. és túlestünk a how do you do-n. már minden bolti lánnyal és minden négerrel jóban voltunk. ott állt Eileen St. amikor a tánc alkalmat fog neki szolgáltatni. Cristofoli Petrarcát szavalva várta az estét. hogy a hölgyet Eileen St. az étkezéseknél. és erõs szívdobogást kaptam. már tudtam is. táncolt. Claire nem fog leereszkedni ehhez a népies ünnepélyhez. Eileen St. hogy bemutatkozzék. és nagyon sok pénzem volt. gyerek-trombitát. hogy rövidlátó szememmel fel tudtam ismerni arcának és alakjának különös. a nemzeti ünnep szíveket összehozó felfordulása volt utolsó reménye. ivott. mindig egyedül. és szó nélkül tovább ment. Amikor eléggé közel jött. hogy Eileen St. hogy Cristofoli bele sem kezdhetett a prózai költemény elszavalásába. Többet senki se tudott róla. a maga saját módján. Féltem. amikor egyszerre megláttuk Eileen St. mint egy vadászat. hanem igazán szép. Claire-nek hívják. Claire barátságosan biccentett. Claire autója nem futhatott be. ami éppen a kezében volt: egy vásári mondta a hölgy mosolyogva. Párizsból érkezett kocsin Fontainebleau-ba. . Bejelentette. hogy kicsoda. Cristofoli szép fiú volt. Egy nap Cristofoli. Akkoriban halt meg szegény Anna néni. hogy szerelmes. Inkább csak az étkezéseknél lehetett látni. Cristofoli leleményes volt és lerázhatatlan. Már elõzõ nap is láttam. Thank you . angol állampolgár. aki archeológus volt és költõ. . nem hasonlítva senkihez. aki mellesleg a világ legszenzitívebb embere. melyet magában hordott napok óta. Claire magas alakját. A választott hölgy nemsokára megjelent. a szokottnál elevenebb volt. Csakugyan nagyon szép volt. mint egy filmangyal. Claire elõtt. és engem sem hagyott aludni. megütõ szépségét. mindenki mindenkit ismert.Csakugyan pár perc múlva egy magas. Mint költõ. hallatlanul elõkelõen szemben a parkkal. furcsán ismerõs volt nekem. és rendkívül vállalkozó szellemû. Cristofoli egy pillanat alatt áttört a káromkodó tömegen. Cristofoli egész éjjel nem aludt. Oly gyorsan és oly hidegen. De Eileen St. és ne segítette volna ki a hölgyet a kocsiból. hogy Cristofoli ne nyitotta volna ki az ajtaját. Már tudta. felmentve érezte magát a társadalm venciók alól. A 14 Juillet. elegáns. és mire kezet ráztunk. Claire nem jött le a táncterembe. autóköpenyes hölgy közeledett felénk mosolyogva. nem korunk uniformizált szépsége szerint. Az egész város az utcán volt. A Hotel de Ingleterre et de la France-ban laktunk. és hirtelen megrendültségében felajánlotta neki. Eileen St. egyedül.

Az ember halkan és gyorsan beszélt. próbáltam vigasztalni . Amikor a fõpincértõl megtudta. Biztosan orvosi vizsgálat szerencsétlen barátomat. Egy zöld színû. Eileen St. Cristofoli széttépte a nyakkendõjét. Claire és az orvos a délutánt a nõ lakosztályában töltötték. Egy nap a hölgy nem volt egyedül.és már el is tûnt csodálatosan. mint a saláta a bûvész kalapjából. Most már csak egy tûzvészben reménykedett. hogy a férfi orvos. bizonyos fokig megnyugodott. Cristofoli magánkívül volt. szörnyû degenerált külsejû ember ült az asztalánál. a nõ ingerülten hallgatta. amikor a karjain kivihetné a lángokból.

Beültünk a kocsiba. ahol õ a forradalmi kormány légügyi minisztere. Azután mégis okosabbnak látszott. Végre mégis meg kellett mondanom: Eileen St. Claire-rel. Az arcán valami nem emberi boldogság ült. a rendõrségre. és hagyjon aludni. hogy Cristofoli bejön a szobámba. A nõ erre szó nélkül kézen fogta. mint a fiatal lány az elsõ báljára. elejtett szavaiból tudtam valahogy összeállítani. A folyosón összetalálkozott Eileen St. hogy vegyen be luminált. és bevezette a saját szobájába. Nagyon elfogult voltam. Szanatóriumba kellett vinnem. Claire korán reggel elutazott. Rögtön Párizsba mentünk. megmondjam-e neki. hogy már ismerem. hogy öngyilkos lett. hogy közöljem vele kíméletesen. és haboztam egy pillanatig.És aznap este megtörtént a váratlan és érthetetlen kibontakozás. de teljesen hiába. hogy ne mondjak semmit. soha többé nem lett rendes ember. Claire-rel. detektívirodákba. és három hétig ápolták. hogy találkozott vele Perzsiában. Ami azután történt. Nyomát vesztettem. mi pedig hátul. Az orvos az esti vonattal hazament. Mondtam. . Egy félórával elõbb voltam kész. Reggel olyan gonddal öltözött. De nemrégiben mesélte valaki. Reggel öt órakor arra ébredtem. és nem tudtam. csak Cristofoli zavaros. a költészettel is. és sokáig azt hittem. mindenfelé. már tudtam a szörnyû hírt. És most itt álltam szemtõl szembe Eileen St. szó nélkül. Tizenegy óra felé a táncterembõl felment a szobájába. Mire lejött a reggelihez. megállt és rábámult. Maloney a volánhoz. Cristofoli érzékeny idegei felmondták a szolgálatot. Mikor meggyógyult. Velem is szakított. csak szavalt és sírt. Kerestük a nyomát. az archeológiával is. beszélni képtelen volt.

A Cristofoli-emlék csak mélyebb kontúrokat árkolt Eileen St. Claire vele született titokzatossága köré. . Nem sokat beszélgettünk, és a beszéd hangja is valahogy távoli volt, érdeklõdés nélküli. Rákerült a sor a témára, amit Maloney jelzett. Kifejtette nézetét a magyarok és az írek hasonlatosságáról. Mind a két nép az ügyesebb szomszéd fojtó gyámkodása alatt állt évszázadokon át. Mind a két nép nagy volt addig, amíg a zsarnok ellen kellett küzdenie, mind a két nép valahogy zavarba jött, elvesztette az útját abban a pillanatban, amikor megszerezte a függetlenségét. És azután beszélt az írek szerencsétlen századairól, mártírjairól, Kathleen-ni-Hoolihanról, a töpörödött, halhatatlan öregasszonyról, aki kísérteties módon szimbolizálja a kísértetjárta Írországot . . . Elmondta ezeket a szép és megható dolgokat, amiket már máskor is hallottam ír patriótáktól de olyan távolian mondta, mint valami leckét. És csodálkozva kérdeztem magamtól: vajon van valami a világon, ami nemcsak lecke neki, nemcsak kötelesség? Birminghamben könnyû lunchöt ettünk, és továbbhajtottunk. A személytelen témákat kimerítettük, és személyes kontaktus nem jött létre. Bevallom, szomorú voltam, de éreztem, hiába minden, nem tudok áthatolni belsõ megközelíthetetlenségén. Már nem jártunk nagyon messze Chestertõl, amikor hozzám fordult:

Szeretném megkérni egy szívességre. Maga most Llanvyganba megy, az Earl of Gwyneddhez. Az earl valamikor nagyon jó barátom volt, talán a legjobb. Azután valami félreértés következtében elszakadtunk egymástól, jóvátehetetlenül. Azért most is nagyon szeretem, és távolról a javát akarom. És nem tudom megállni, hogy vala módon ne figyelmeztessem a létezésemre, annyi év után. Íme, egy lírai vallomás. De a hang, ahogy elmondta, a dallam, hogy úgy mondjam, olyan volt, mintha arról beszélne, hogy nagyon meg van elégedve az új komornyikjával. Amikor megnyilatkozott ez a nõ, még titokzatosabb volt, mint mikor hallgatott. Arra szeretném megkérni, adja át neki ezt a gyûrût. Talán furcsának találja, hogy Magát kérem meg, és nem Maloneyt, aki régi ismerõsöm. . . de ismeri Maloneyt. Nagyon derék fiú, kitûnõ családból, de az ember valahogy nem mer két shillinget rábízni. Így hát Magát kérem meg, remélem, nem haragszik. Boldog vagyok, hogy a szolgálatára lehetek. És arra is megkérném, ne mondja meg az earlnek, hogy kitõl kapta a gyûrût. Mondja azt, hogy névtelen levélben érkezett Magához, és a levél írója arra kérte, hogy adja át. Bocsásson meg, de hiszen azt akarja, hogy a gyûrû Magára emlékeztesse!

Igen, de azt akarom, hogy magától találja ki, ki küldi a gyûrût. Ha nem találja ki, nem érdemli meg, hogy ennyit gondoljak rá. Kérem, adja a becsületszavát, hogy semmi körülmények közt sem fogja elárulni, hogy a gyûrût tõlem kapta. De ezt nem kérte, és nem is parancsolta, hanem ugyanazon a színtelen hangon mondta, mint ahogy eddig beszélt. Mint egyszerû megállapítását annak, hogy én most a becsületszavamat fogom adni. Úgy mondta, mint akinek eszébe sem jut, hogy valaki megtagadhatja az õ kérését. Becsületszavamat adtam.

Pedig valami hallatlanul tiltakozott bennem. Eltekintve attól a baljóslatú glóriától, amely Cristofoli révén fûzõdött alakja köré, nem felejtettem el, hogy õ Maloney ismerõse. Ki tudja, hátha minden elõre meg van ren ezve, összeesküvés. És minden, minden, ami gyanús, Llanvygan felé irányul, összecsomózódik egy kibonthatatlan titokká, most már Eileen St. Claire külön titokzatossága is csak része az Earl of Gwynedd titkának, a titoknak, amit intuícióm érez, keres a föld alatt, ami úgy vonz, és úgy taszít. És mégis becsületszavamat adtam. Miért? Eileen St. Claire nagyon szép volt, és én nagyon gyámoltalan vagyok. A gyûrût eltettem. Így érkeztünk el Chesterig. A vasútállomásnál Maloney meg én kiszálltunk és elbúcsúztunk. Hát megteszi, amire kértem, ugye mondta Eileen St. Claire. Ha visszajön Londonba, számoljon be, hogy mit szólt hozzá az earl. Isten vele. Rám nézett, azután elmosolyodott, és lehúzta a kesztyûjét. Igen. Megcsókolhatja a kezemet. . * Vonatra ültünk, és folytattuk az utunkat. Maloney megkért, hogy tegyek el a bõröndömbe egy csomagot, ami nem fér el az övében. Egyéb nevezetes a vonaton nem történt. A vonat szépen be szaladt az észak-walesi hegyek közé. Egyszer átszálltunk. A tájék egyre romantikusabb lett, és mikor már nagyon vadregényes volt, megérkeztünk Corwenbe. Osborne már várt minket. Rövid hullózás után elindultunk. Egy szûk völgyön ment keresztül az út, meredek hegyoldalak között. Osborne lassított. Itt balra visz fel az út Pendragon Pendragonok tanyáztak. Amint látják, állapotban van. Csak turisták mennek nem nagyon szeretik ezt a környéket. várába, hol az öreg az út igen elhanyagolt fel néha, a parasztok Még mindig félnek

Asaph papától, a hatodik Earl of Gwyneddtõl, aki ott fent boszorkánykodott. Kiértünk a szélesebb völgybe, ahonnan látni lehetett fent a hegycsúcson Pendragon romjait. Meredek és kopár sziklafal fölött állt, mintha maga is a sziklából nõtt volna ki. Csonka normann tornya körül nagy, fekete madarak keringtek. Maloney az én impressziómat is kifejezte, mikor megszólalt : Csuda kellemetlen lehetett ott fent lakni. Azután barátságosabb helyekre értünk, nemsokára átmentünk Llanvygan falun, és feltûnt a park gazdag vasrácsa. Hatalmas fasor futott a kastélyig. A kastély nagy, világos, hívogató épület volt, egyáltalán nem olyan, mint ahogy elképzeltem. Igaz, hogy belül a kevéssé világított termek, a régi bútorok és az óriási csend megint lehangolóak voltak. Magamban kisebb speechet gondoltam ki átöltözés közben az earl üdvözletére. Egy nagy terembe vezettek, ahol szembejött velünk az earl, sietõs lépésekkel, az oldalán egy fiatal lány, és mögötte három libériás szolga. Az egésznek olyan színezete volt, mint egy fejedelmi recepciónak. A merev, méltóságteljes arc egészen más kifejezésû volt, mint a barátságos fõúr-tudósé Lady Malmsbury-Croft estélyén. Nem is várta, hogy üdvözöljük, kezet fogott, és beszélni kezdett, mint aki napiparancsot ad ki.

Ön Maloney? Helyes. Érezzék jól magukat Llanvyganban. A hölgy az unokahúgom, Cynthia, Osborne nõvére. A fõkomornyik, Rogers, utasítást kapott, hogy holnapreggel bevezesse Önt a könyvtár a este, sajnos, nemvacsorázhatom Önökkel. Van valami kérdeznivalója, doktor? Igen. Egy névtelen levelet kaptam, ami ezt a gyûrût tartalmazta, azzal a kéréssel, hogy adjam át Önnek. Azt hiszem, helyesen teszem, ha mindjárt át is adom. Az earl átvette a gyûrût, és az arca még komorabb lett.

Azt mondja, nem tudja, kitõl kapta ezt a gyûrût? Nem tudom, Milord. Az earl sarkon fordult, és köszönés nélkül elment. Érdekes ember mondta Maloney. Én azonban nem tudtam magamhoz térni a megdöbbenéstõl. Kétségbeesés fogott el. Hiába, az elõérzetem nem csalt. Eileen St. Claire csak bajt hoz az emberre. Most bizonyára miatta veszítettem el az earl jóindulatát. Milyen õrült vagyok! Még mindig kellemetlenségem lett, ha valakinek szívességet tettem. Igaza volt John Bonaventura Pendragonnak: minden jótett elveszi méltó büntetését. Megfürödtem, átöltöztem, és lementem vacsorázni. Vacsora alatt a várkisasszony ült mellettem, pompás estélyi ruhában. Nem nagyon mulattattam: minden okom megvolt, hogy félénk legyek, és szerencsétlenül érezzem magam. Egyrészt nagyon szép volt. De ha nem is lett volna szép Ö a Pendragonok sarja, a kastély úrhölgye . . . úgy éreztem, nem vagyok méltó, hogy a szájamat kinyissam. Az olvasó hajlandó lesz azt gondolni, hogy sznob vagyok. Gondolja. Bevallom, titkos meggyõzõdésem az, hogy a gróf különb, mint más ember.

Amiket Maloneyvel beszélt, még jobban megfélemlített: két évvel ezelõtt mutatták be az udvarnál, a szezont Londonban tölti nagynénjénél, a Duchess of Warwicknál, aki a Belgraviában lakik, egy olyan elõkelõ utcában, hogymindig könnyes szemmel mentem végig ra ta. És gardenparty ennél a ladynél, és estély amannál és bazár egy harmadiknál . . . barátnõi, csupa könnyedén kimondott történelmi, név, úgy hullottak a fejemre, a mint kalapácsütések.

Egészen sovány leszek, gondoltam, ha minden étkezést ilyen fõúri miliõben kell elköltenem. Nem mondom, Angliában foglalkozásom révén sokszor voltam na jó társaságban. De többnyire mint fizetett titkár, és nem mint vendég. És aPendragonok a jó társaságnál is jobbak voltak. És last but not least, egy elõkelõ fiatal lány sokkal magasztosabb és félelmesebb a szememben, mint egy elõkelõ öregúr, például. Mindehhez hozzájárult az a nyomasztó érzés, hogy Eileen St. Claire intrikái következtében örök idõkre eljátszottam a jogot, hogy Llanvyganban valaha is szívesen látott vendég lehessek. Bánatomban sokat ittam a kastély nehéz borából, és azt reméltem, hogy jól fogok aludni. Így érkezett rám az elsõ éjszaka Llanvyganban, a kísérteties és megmagyarázhatatlan kalandoknak a kezdete. * Feküdtem a nyomasztóan történelmi ágyban (Queen Anne korából, alkalmasint), és olvastam és olvastam. Egy filozófiai mûvet, mert a filozófia nagyon meg szokott nyugtatni, attól alszom el a leghamarább. Talán mert tudatom az unalom elõl

hogy az ember mit képzeljen hozzá. hogy sötét volt. És idõnként tapp. nyújtott sóhajtás. Kihúztam az éjjeliszekrényem fiókját. hanem amikor eszébe jutott. hogy akár akarom. Ismerem magam. hogy tulajdonképpen már rég hallom ezt a zajt. És azután jött egy emberi ábécével le írható. Alany és Tárgy. Micsoda szél mondta Alany Tárgynak. megszoktam. a . A szoba most még kétszáz évvel történelmibb volt. nem-emberi. semmi más nem létezett. tapp. és azt hittem. magamra kaptam a reggeli köpenyemet. hogy egy ablak vagy ilyesvalami adja ezt a hangot. . A képzeletet semmi sem zárta üdvös korlátok közé. És az egész úgy hárompercenként ismétlõdött. mint egy fékezhetetlen rádió-hangzavar. Megjegyzem. Kibújtam az ágyból. Most. A Gold Flake füstje táncolva járta be a szobát. trii és a sóhajtás. Nem baj. tudtam. Egy folyosóra nyílott. de ott feliratok és vezetõk gondoskodtak. és visszahúzza a lábát. Ilyenkor revolverrel szoktam segíteni magamon. Napóleont hátrakulcsolt kézzel fel és alá. ki fogok menni. ijedt. Halálosan fáradt voltam. Mi ez? Most már tudtam. Talán egy õs halt itt meg. meghatározhatatlan hangvalamit.az álomba menekül. Londoni múzeumokban és francia kastélyokban láttam ilyen szobákat. rendkívül kellemetlen. hogy trii. Ebben a szobában egyik faragott szekrényen sem lógott cédula. a szél a szélén van vigasztalta Tárgy Alanyt. Szeles éjszakákon már sokszor hadakoztak így egymással. Mindenesetre meggyújtottam a villanyt. Ezt az emberi. akár nem. de mit csináljak. ezért is tartom ezt a mûszert. Elõszõr azt mondta: tapp. A szél beordított a kandalló nyílásán. különösen az én békességes életformám mellett. már ahogy félálomban szokott az ember fejének a balfele a jobbfelével diskurálni. szörnyû látomásokközt bánva megnevezhetetlen bûnei ben ott kint egyre szólt ez a hang. trii és a sóhajtás. és halkan kinyitottam az ajtót. mikor a leghatározottabban felébredtem. A folyosó koromsötét volt. és megpróbálta barátságossá tenni. huzatos és rendkívül barátságtalan. Rossz érzés. visszatértem a szobámba. Kicsit m oziszerû. mint mikor lefeküdtem. melyeknek egymáshoz való sajátos viszonyáról olvastam. és megvizsgálom a dolgot. ha az ember töltött revolverrel alszik. egy rosszul záródó ablak és a képzeletem. De nem szabályos idõközökben. vagy keskeny hölgyet a rokka mellett. fuldokló. Azután valami olyasmit. Azután tudtam. de nem sikerült. nem volna addig nyugalmam. . már kezdtek is emberi formát ölteni félálomban. Rágyújtottam. mit tudom én. Mint aki próbálkozva belép a hideg vízbe.

A hang inkább balfelõl jött. és kiugrottam a folyosóra. elég lesz egy életre. ahová tettem. Most érkezett el a szörnyû. A szomorú az volt. Sose számítottam rá komolyan. . Most már olyan volt. . Ha revolver helyett teknõsbékát találtam volna. Valaki kiszedte a töltényeket. Általában három dolgot szoktak lopni tõlem: cigarettákat. Az ajtóval szemben levõ ablak be volt csukva. mielõtt a fiókban felejtem. üvöltõ ablakokkal. Revolver-töltényt még soha. megnevezhetetlen kaland. Ha azt mondom. amikor megvettem. nagy lélegzetet vettem. arra mentem. hanem a balban. . A következõ lépéshez nem is kellett film-fantázia. Nem is ablak. Üres volt. hogy valaha is kilövök közülük egyet. hh. hogy több töltényem nem is volt.szemem káprázik. . A következõ ablak több mint tíz lépésre volt. A revolver nem a jobb sarokban volt. mikor kipróbáltam. az egyiket kilõttem. nagyon enyhe kifejezést használok. A revolverbe egyszer beraktam hat töltényt. Revolver hiányában magamhoz vettem a zseblámpámat. h . Közben pedig a külsõ zaj is idegállapotom crescendójával növekedett. Tévedés kizárva. Szép kis vendégszeretet. amire szorongásaim tíz éve készülnek fel. Azóta öt van benne. nem csodálkoztam volna jobban. ahh . hogy nem tetszett nekem a dolog. Hiszen a cigarettáimat is megszámolom. Kinyitottam a revolvert. Azt gondoltam. mintha a kastély hatvan szobájában hangszórók ordítanák : tap. tíz évvel ezelõtt. . Ezek a régiek nem sokat törõdtek a világítással. zsilett-pengéket és zsebkendõket. trii. közben a folyosó kanyarodott is egy kicsit.

Yes. Az ablak csak enyhe elõjáték volt. A megdöbbentõ éppen az volt. és az ügy el van intézve. Úgy lengett ide-oda. amikor szaktudásomnak. Mit csinál az ember. Az ember ígéretet tesz. Amint a folyosó kanyarulatához érek. Elveszített valamit? Elmagyaráztam a történetet az ablakkal. Félreértések elkerülése végett: egy pillanatig sem hittem. mint egy bánatos akasztott. sir. hála bátorságomnak és kiterjedt szakismereteimnek. Idegeim feszültsége véget ért. Az ajtó elõtt. hová tegyem. Mert ha egy õsi kastélyban éjszaka megjelenik egy öreg angol szelleme. Fáradtan. Beveszek bromurált. . . Az ablakot ragyogóan becsuktam. kissé barátságtalanul néz az emberre. Haladéktalanul hozzáláttam a becsukásához. mert a dolog nem volt olyan egyszerû. az Earl of Gwynedd szolgálatában. hogy az angol kastélyok hemzsegnek a kísértetektõl. A legkísértetiesebb a világon az. hozzáláttam. de csak a bennszülöttek látják õket. a keresztrejtvényektõl függetlenül. mérhetetlen megnyugvásomra szemben álltam a tettessel. és ijedtemben elvesztve földrajzi érzékemet. fáklyával a kezében. hogy valami szellemjelenéssel van dolgom. hogy valami világít a szobám ajtaja elõtt. sir. arra az ember irodalmilag fel van készülve. A revolvertöltények ügyét holnapra halasztom. Mondom. hogy nem volt kísértet. egy Shakespeare-korabeli szobalány se tudta volna jobban. hogy egyszer elolvastam egy kiváló szakmunkát a régi angol lakatosmesterségrõl. egy óriási középkori alak állt. hogy nincs kísértet. John Griffith a nevem. Persze hogy az ablak volt. de azért udvariasan megkérdi: Tán elveszített valamit? Volna szíves közölni velem. Mindennek van értelme. hogy kicsoda Ön? kérdeztem. történelmi zárja volt.És aztán. Új ismerõsöm . az earl. Két lépéssel közelebb megyek. ha éjfélkor az ajtaja elõtt áll egy óriási középkori alak. A fõ ellenséget legyõztem. Nem volt rendesen becsukva. Pesti ember még soha. milyen okos volt. nagyon is jó színben van. három nyelven kezdek kiabálni. az még rendes dolog. praktikus hasznát vettem. Most értettem meg. Az ablaknak nagyon ravasz. aki nem kísértet? Sõt. Egyike volt a ritka eseteknek életemben. Örülök. De a sors nem így akarta. Gondolom. de hallatlan megnyugvással imbolyogtam vissza szobámba. h ogy egyházi temetésben részesíti a csontjait. csak én nem tudom. Tény ugyan. és még aludni is fogok ma éjjel. látom.

de az ösztön dolgozott tovább: olyan voltam. mint a bibliai izraelita. Az volt az érzésem. inkább nem járnék ki éjszaka a folyosóra . Csak úgy mondom. mikor levágott fejével elsétált a Montmartre-ról. és helyettük királyságot talált. ráeszméltem. hogy az ajtóban Maloney áll. úgy látszik. uram. Fekete buggyos ujjú zekében. hogya revolverembõl kiszedték a töltényt. Ön optimista. a tudatos élet megszünt bennem. hogy az ajtó kinyílik. fáklyával a kezében. lehajtott gallérral. lehet. amikor egyszer csak hallom. mint Szent Dénes. Szél fújt be. . csak egy ablak volt. a nevére nem emlékszem. Már eléggé közel jártam az elalváshoz. Bizonyos detektívi elegancia kezdett bennem kifejlõdni.angol merevséggel hallgatta. mint Shakespeare a késõbbi képeken. hogy az ajtónak van ugyan zárja. és azt mondtam: Stop. Ezen lehet gondolkozni. Ha én az Ön helyében volnék. . amihez kikergetett idegzetem vak alarmja. . Egy ideig hallgattunk. és valahogy sikerült magamban elnapolni a nyugtalanító dolgokat. . ezzel szemben letagadhatatlan tény. Fáradt voltam. amirõl mindjárt megállapítottam. Azután újra. de nincsen kulcsa. Remélem. Az ablak. Óvatosan behúzta maga után az ajtót. mint mindig feleltem. hogy helyreigazítottam magam. mint az este. hanem amennyire kissé rendkívüli lélekállapotomban meg tudtam állapítani. inkább korai tizenhetedik századiban. De hagyjuk. . bõ fekete bugyogóban. hogy csak én gondoltam. John Griffith nem középkori ruhában volt. és suttogva mondta: Hullo-ullo-ullo. nagyon korszerûen. hogy egy betût sem hisz el belõle. Valami testhez álló fekete kosztüm volt rajta. . Olyan voltam. A revolvert eltettem. Ezek az öreg folyosók meglehetõsen . Azután megnyugodva láttam. . visszatérõ élettel. Jó éjszakát. és egy kosztümös óriás vigyáz rám. Hogy kerül ide? . És elballagott. Be akartam zárni az ajtót. . aki elindult megkere sni apja szamarait. és az éjszaka minden veszedelme betódult. hogy sziklamászó öltözet lehet. Azután azt mondta: Szóval rendben van. a töltetlen revolvert ráemeltem az illetõre. Mindazonáltal lefeküdtem. Visszatérve a szobámba. elsõ dolgom volt. Hullo-ullo-ullo feleltem. Hogy ebben a figyelmeztetésben valami fenyegetés volt. A szívverésem megállt. Meggyújtottam a villanyt. és most már nagyobb megrökönyödéssel. huzatosak. nem zavarom mondta. kissé kérdõ hangsúllyal.

Megint felébredt bennem a gyanú Maloneyval szemben. Errõl jut eszembe. Maloney. De így nem tudom. . Ebben a kastélyban furcsa dolgok történnek. A csomagnak nyoma sem volt. Csuda kellemetlen alak. hogy is mondjam?. amit látott. De mit mászkál a mi szobánk körül? Fogalmam sincs. Szóval Maga kibontotta a csomagot. mit mondjak? Mondja. hogy szellemességét élvezzem. Mit szól mindehhez? De én nem láttam a dolgot olyan egyszerûnek. azt mondanám. A lépések eltávolodtak. Ebben a pillanatban Maloney az ajtóhoz szaladt. milyen jelenésre gondol? Egy óriási nagy alak. Azzal dörgölöm be a kötelet. hogy valamit elvittek volna a kofferembõl. és egy papírvágó késsel ütötte hozzá a taktust a poháron. Érdekes mondta Maloney.. Irtó lármát csapott. Nekem sincs. nem pedig a revolvergolyóimat és Maloney titokzatos kis csomagját. Megõrült? Még talán azt akarja mondani. Az a por.. mégis kibújtam az ágyamból. Doktorom. a neve nem túlságosan kísérteties. . nem szeretem. és minden átmenet nélkül énekelni kezdett: Happy days are here again . amit még nem csomagoltam ki. hogy kísértetjárta hely.. ha ilyen krampuszok mászkálnak folyton a szobám körül. hogy én tüntettem el a csomagját? Mondja meg azonnal. nincs idõnk. öö. Bocsásson meg mondta . Fáklya van a kezében. Mondja. ráfektette a fülét és hallgatózott. hogy mi volt a csomagban. Valóban. ha egészségügyi sétájára indul? Drága doktor. egy jelenéssel? Attól függ. Ha nem volnék connemarai. mint a karácsonyi pantomimokban. Maga nem találkozott véletlenül. nem nézné meg. Nem tehetek róla. ránéz az emberre és elmegy. . Hát mindenféle sziklamászó dolog. kinyitottam a másik kofferemet. John Griffithnek hívják..És fõképp mit csinál ebben a dresszben? Vagy Maga mindig kiöltözködik. És a Maga holmiját is átkutatták. olyan gyantaporféle volt. Történetesen beszéltem is vele. olyan ruhában. mi volt a maga csomagjában? Maloney kutatva nézett rám. Most már én is hallottam a közeledõ lépéseket. amit áttettünk a Maga kofferjébe? Bár a feltevés valószínûtlennek hangzott. ha szabad kérdeznem. Hm.. Ha tolvajok jártak volna itt. És más semmit sem észlelt? Például van Magának kulcsa a zárjában? Az nincs. mialatt vacsorázott? Hát ami azt illeti. kerestem. olyan jó kedvem lett hirtelen. akkor a pénzemet vitték volna el vagy legalábbis a cigarettatárcámat. Well. Maloney visszajött a szoba közepére. mielõtt használom. Maga nem ért hozzá. a revolverembõl kiszedték a töltényeket. hogy megvan-e az a csomag. Walesben minden második ember Griffith. Ebben a kastélyban tolvajok vagy kísértetek járnak. és kerestem.

De most az egyszer nem volt türelmem megvárni Maloney történetének a végét. . amit a bolondság köntösével takar. . Szépen felöltöztem. És egyáltalán. . A sziklamászás mindig jót tesz nekem. Mellesleg a filmeken a szállodatolvajok ilyesvalami egyenruhát szoktak hordani. . hogy van itt éppen a mi emeletünkön egy balkon. ha így összeállnak egyesületekbe. és kimentem arra a balkonra. ha azt megöli az ember. Gyanakvó vagyok. hát már ott állt a sok majom és vigyorgott. Ó. semmi baja. észrevettem. mint Brutus gimnáziumi olvasmányainkban. Hogy megmutassa. de honnan tudja az ember. semmi gonoszat nem készít elõ. Még sose másztam szakállas kõalakokon. hogy a sok szõrös pofa közül melyik az idõsebb lady? Mondom az õrnagynak. Kimegyek a balkonra és látom. És felmászott? Nem. mikor egyszer Labuanban vagyok. éppen ez az. . . mondtam az anyamajmot hagyjuk legközelebbre. . Micsoda? . akik a fejükön tartják a fölöttük levõ balkont. mint egy dzsungel. Most már a leghatározottabban éreztem. Kimegyek. és nyugodtan pókerezek az õrnaggyal. hogy alibit igazoljon.Az élet mégis szép. és azt mondja. hogy hogy került hozzám. Eszembe jut. . Az éjszakai sziklamászás az én külön specialitásom. miért vesz Maga sziklamászó dresszt éjszaka. hogy Maloney azért kezdett az imént énekelni. hogy az egész kastély körül van véve. az egészen egyszerû. hogy ott felmásszam. Legyen szíves. Igen. bízza csak rám. amin olyan kõalakok vannak. énekel . mind visszafordul. egy szervezett orangután banda közeledik. Ez a kastély majdnem olyan jó hely. amikor a szobám elõtt elmentek. az igaz. Mindjárt csuda gusztusom támadt. Tudok én a nyelvükön. egyszer csak bejön egy bennszülött rendõr. Tudja. világosítson fel. Van mindig egy anyamajom a társaság közepén. még egy szót sem szólt. hogy nálam van. de biztos voltam benne. Sorry. idegesített. és már három házat kiraboltak. hogy Maloney beszámíthatatlansága és hóbortjai mögött valami lappang. valami szándék. hogy az earl olyan utálatosan fogadott minket. már mikor jöttünk. Az orangutánok csuda kellemetlenek. Aztán nem tudtam aludni.

és elkezdett kiabálni rám. Jó éjszakát. * Másnap reggel a nap olyan barátságosan sütött a park mesezöld pázsitjára. Budapestrõl. . Ne álmodjék maskarás alakokról. semmirõl sem tudva.órák hosszat. Mióta nevez engem Horatiónak? Az bók vagy gorombaság? Ahogy veszi. mint a hajótörött. egy vadonatúj világ fölött. jól töltötte az éjszakát. mintha aznap sütne elõször. amit az ember elsõ éjszaka . Valami történik. feküdtem. Maloney elvonult. . de azt sem értettem. hogy szinte kirepültem az ágyamból. mint a napsütés. jelenéssel. ahol ez a fiú ilyen jól érzi magát. mintsem bölcselmetek álmodni képes. A szálakat szövik a párkák. Horatio. gondoltam. kiszolgáltatottan. hogy megint hálát adtam Istennek. Maga olyan okos ember. Maloney nem hazudott. úgy tûnik. kimerülten. Valami történik. de ha süt. tehetetlenül. Meglátott engem. Egyszer csak valami oly váratlan zajt hallottam. és a folyosón találkoztam ezzel az izé. amikor Osborne bejött a szobámba. Remélem. valami tompa nyugtalanságban. Angliában ritkán süt a nap. be szokott teljesedni. Aludni nem tudtam. De az az egy szó is kellemetlen volt. A kastély elõtt egy lovas áll. Kezdtem csudálkozni. Hát inkább visszamentem. a Pendragon-ház története megint egy súlyos fordulat elõtt áll. Fáradtan. doktor. Rém furcsa táj szólást beszélt. Azt mondják. Egész lénye sugározta azt a máshol nem található fiatalságot. gondolat nélkül. Visszamentem ágyamba. és az ablakhoz rohantam. Nem lehet baj abban a kastélyban. hogy Angliában lehetek. Még borotválkoztam. Hullo.Igen. Bátky János. akit a hullám végre kivet a hagyományos lakatlan szigetre. Most pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok. És itt állok én. fekete ruhás lovas vágtatott el. Megjelenése a zordon éjszaka után majdnem olyan üdítõ volt. Mit mondott? Nem tudom. örökös elõérzeteimmel. bejövök Magához. kijátszva. vagy helyesebben itt fekszem. a történés kellõs közepén. bele a sötétségbe. fáklyával. ha van ilyen. fáklyával és alabárddal. olyan gyönyörûség. És azután? Azután a szobámba akartam menni. Az ablak elõtt. Tulajdonképp csak egy szót mondott. Gondoltam. Hát mit szól? Mit szóljak? Több dolgok vannak földön és égen. kíváncsi voltam. ami a brit szigetlakók legfõbb kincse. mit szól ezekhez a dolgokhoz. A llanvygani kastély végzete ébren van valamelyik teremben. félelmeimmel. doktor.

Furcsa dolgok? Furcsa dolgok. hogy az earl. Well. Nem mondom.álmodik. kissé kedvetlenül fogadott minket? . mit láttam ébren és mit m. kétszáz éve nem történnek Llanvyganban. régebben. nagyon érdekes éjszakám volt. Llanvygan a legnyárspolgáribb hely az Egyesült Királyságokban. nem találta. Örülök. Hol kezdjem? Elõször is. különösen. sajnos. hogy is mondjam. mikor még fent laktunk Pendragonban. ami azt illeti. ésnem tudom. Nekem más fogalmaim vannak a nyárspolgáriságról. hogy négyszemközt beszélhetek Magával. Hát mondja el már kalandjait. Mondom. nagyon furcsa dolgok történtek.

ahová nekünk nem szabad bemennünk. az után az eset után. Meg tudja valahogy magyarázni. azt hiszem. Néha nagyon kedves. hogy itt laktunk mind a hárman a kastélyban. amikor állítólag meggyógyította a Duke of Warwickot. ha a szobája elõtt éjszaka egy kosztümös óriás õrködnék. amennyire ez emberileg lehetséges. A második emelet az övé. hogy meghívta. . nem is ismeri meg az embereket. Angliában az az elv. Nagybátyám valami olyan mûkedvelõ biológusféle. Hiszen tudja. hogy nagybátyám kissé eltúlozta a dolgot. És mivel tölti olyankor az idejét? Azt hiszem. Nem is szabad szólni hozzá. uram. egy újságírót. a csodaállataival dolgozik. Anélkül hogy haragudott volna.Nem. Volt. nem beszél senkivel. és nem beszélt hozzánk hat hétig. Cynthia meg én valóságos ovációkkal fogadtuk ezt a hírt. aki meg akarta interjúvolni. Néha kijön sétálni. tegnap megint rossz napja volt. De errõl nem beszél senkinek. amit a régiek melankolikus vérmérsékletnek neveztek. Úgy látszik. Lehet. Érezze magát itthon Llanvyganban. Nagybátyám úgyszólván sohasem hív vendégeket. felkergetett egy fára. Egyszer. mit szólna Ön ahhoz. hogy a vendéggel a lehetõ legkevesebbet kell foglalkozni. a legkedvesebb ember a világon. és Maga nagyon megnyerhette a tetszését. Azért bizonyos fokig Magának van igaza mondta. tudja. hogy otthon érezze magát. Köszönöm. Azután megint visszahúzódik. Osborne elnevette magát. Úgyképzeltük. hogy talán most felenged zár nket is meglepett. Elgondolkozott. miért? Hogyne. De nem szabad zokon vennie. egyáltalán nem. De. Ö teljes mértékben az. Bezárkózik a termeibe. hogy nem örült Magának jobban.

A bõröndömbõl eltünt egy csomag. már nem emlékszem. hogy az Earl of Gwynedd köteles harminc alabárdos éjjeli õrt tartani a rezidenciáján. Akkor halkan és fontos arccal azt kérdezte: Mondja. Maga nagyon érzékeny. hogy õ nem is tud ezekrõl a dolgokról. Amellett lehet.Dear old man. Egy régi törvény elõírja. Nem is beszélve a marék hóról. higgye el nekem. vegyen komolyan. Thank you. . Ha már benne vagyunk. ha a király egy bizonyos fõúr szomszédságában vadászik. Ezért mertem meghívni Maloneyt. hogy estére a golyói mind a helyükön lesznek. Ebben nincs semmi rendkívüli. A fõkomornyik is bolond. amiknek nem volt következményük. legfeljebb hóbortosságok. Magas. vagy mi? Kérem. . Magyarországon? Hogyne feleltem ingerülten . Megnyugodott? Még nem. Arról nekem is kellene tudnom. hogy a walesiek mind bolondok. amit Maloney rám bízott. Ezt Angliában minden elemista tudja. akkor is vonzó lett volna. Ez már tradíció. aki egy szót sem szólt éjszakai együttlétünkrõl. melyik lordnak kell állandóan készenlétben tartani. Kérem. mint Angliában. Valószínûleg a fõkomornyik valami fogadást kötött a szakáccsal. akiket. szívem nagy bánatára. a bennlakónak folytatta . amíg nem unszoltam. elmondok mindent. A ruha is szabályozva van. A llanvygani szolgák éjszaka mind kosztümös óriások. Ez a külföldiek szerencséje. Egyik bolond úgysem tudja kitalálni a másik bolond gondolatait. Vagy mint a trombitás. A revolverembõl kiszedték a töltényeket. A kastély körül éjszaka fáklyás lovas áll. sokkal rendesebben. kezdem irigyelni magát. A harminc alabárdos még mindig praktikusabb. Ez mindennap így megy maguknál? Osborne mélyen elgondolkodott. tiszta homlok dominálta . Nyugodtan megnéztem. Hát még egyéb szörnyûségek is történtek? Doktor. Én már három éve lakom itt. és a szolgaszemélyze sem egészen normális. Biztos lehet. Az asztalnál találkoztam Maloneyvel. Nem tudom. A homloka volt a legszebb. Már máskor is megtörtént. A Maga helyében nem sokat törõdnék ezekkel az apróságokkal. Kissé megnyugodva mentem le reggelizni. mint a páncélosok. hogy valaki átléphesse Llanvygan küszöbét. akinek szünet nélkül kell zengenie. Anglia tele van ilyen régi hûbéri elõírásokkal. A lovast pedig álmodta. Ha nem lett volna mögötte Pendragon és Llanvygan és a szép angol történelem néhány százada. amit egy skót fõúrnak évente be kell szolgáltatnia az udvarhoz. tanítanak Maguknál földrajzot. doktor. Nem felelt semmit. és soha még csak egy asztal sem kezdett tangózni a tiszteletemre. Hát akkor tanulnia kellett volna. de nem is töröm rajta a fejem. És az earl engem. mi ütött nagybátyámba. Llanvyganban kétszáz éve nem történt semmi rendkívüli. mint elõzõ este. Bizonyos enyhe abnormitás kell ahhoz. Cynthia Pendragon nagyon egyszerû sportruhájában nem volt olyan félelemkeltõ hatással rám.

A könyvek a hobbym. A kelta irodalomtörténetnek óriási nyereség lenne. Nem mondom. De hát a Pendragon-ház sötét örökségéhez hozzátartozik. Nem a gyûjtést. minden pórusommal könyvet érezni. amit mindig érzek. hanem walesi nyelven volt. Kiadni és kommentálni ezeket a kéziratokat. hanem a néptanítóságot. Inkább széles. Cynthia õszinte büszkeséggel mutogatta a könyvtár fõ értékeit. Én a könyvtárból zárnám ki õket. És a walesi hagyományok. Elöntött a semmihez sem hasonlítható melegség. A m ohamedánok is kizárták a nõket a paradicsomból. Keskeny és rendkívül hosszú terem. a rózsakeresztes Pendragon-címerrel. Látom. hogy százpercentesen örültem. a hegyek közt. amelyek sehol másutt nem találhatók. szagolni a régi könyvek csodálatos porszagát. yes és no és tánc és egy gyönyörû mosoly. . ami olyan jól állt volna hátteréhez. és néprajzi adalékok gyûjtésével tölteni az életemet. az illuminált walesi kódexeket. milyen intelligens. Mindenesetre. fürödni a könyvekben. A Ferenc József-szakállas fõkomornyik merev arccal várt rám. hogy õ fog engem kalauzolni. Látja. Isten ments mondtam. mely pikánsan húzódott meg a homlok alatt. nagyobbá ra egyenruhában. értelmes. a falakon körös-körül rengeteg könyv. Ha az ember Magára néz. mindjárt látja. ha bevallja. Tulajdonképpen mindig néptanítónõ akartam lenni. hogy olyan vagyok. mint az angol lányok. De el tudja képzelni. nem fiatal és szép arisztokrata hölgyeknek. úgy látszik. milyen munkát követel az ilyen kiadás? Öreg professzo oknak való az. a felsõ ajak kecses arisztokratizmussal elõreállt az alsó fölött. hogy nem ismeri a helyesírást. kék szemmel. ez életfeladat lehetne nekem mondta. melyet egy earl unokahúgáról alkottam magamnak. ami nem latin. ami mögött nincsen semmi. Valahogy jobb szerettem volna. Reggeli után Osborne és Maloney golfozni mentek.arcát. Puszta jelenlétük által zavarnak az olvasásban. becsületes arc volt. Különösen arra a néhányra volt büszke. Cynthia elpirult. De nagybátyám nem helyeselte. ha sok könyvet látok együtt. Ez a hobby nem felelt meg pontosan az elképzelésnek. az intelligencia is. nagy. Legnagyobb meglepetésemre Cynthia nem ment a golfozókkal. azt hiszi. Bejelentette. Beértünk a könyvtárba. Legjobb szeretnék ilyenkor henteregni. Szereti a könyveket? kérdeztem együgyûen. különösen a csinosakat. a vesszõparipám. magam a könyvtárba készültem. valamelyik faluban. hanem hozzám csatlakozott.

De hát. Ezekhez értettem valamit. Vagy húsz perzsa kódex volt ott. Nem gondoltam akkor még. Nem hiszem. úgy látszik. De akkor nem gondolkoztam ezen. . mikor a nagy perzsa kiállítás volt Londonban. a bibliofília mámorában éltem. a Burlington House-ban. semhogy ilyesmit feltételezhettem volna. de szemlátomást nagyon jól érezte magát. mert foglalkoztam velük.Ezt mondván. Ami a számomra mindenesetre könnyebb. Megmutatta a perzsa kódexeket. melyeket a múlt század végén gyûjtött egy tropikus Pendragon. Nem voltam józan. csakugyan az a hobbyja. Cynthia áhítattai hallgatott. és most nagyon meg volt tisztelve. Sokkal csinosabb volt. hogy valaki ilyen komoly és unalmas dolgokat mesélt volna neki. amit a perzsa könyvekrõl és illusztrációkról tudtam. s egyik eksztázisból a másikba estem. amit összefecsegtem. milyen aktív szerepük lesz ezeknek a kéziratoknak saját személyes történetemben. hogy intelligens. mely a legszigorúbban tilt minden magyarázó hangot. hazudtam. Belemelegedve a könyvörömbe. mintha kizárólag a sportok érdekelnék. nem törõdtem az angol jólneveltség alapszabályával. nem is volt olyan sok. Valószínûleg ritkán fordult vele elõ. hogy nagyon érdekelte az a sok technikai részletkérdés. errõl az oldalról kell udvarolni neki. Elõadtam Cynthiának mindent.

Milyen csodálatos dolog egy könyv ! Csak ül. Mert mi a pezsgõ egy õsnyomtatványhoz képest! Az egyik kezemben egy igazi Caxton-kiadás volt. Boldogságomban elénekeltem Cynthiának. Azután az ember kinyitja. a kontinentális õsnyomtatványokról nem is beszélve. Dafyd Jonest. ami külön polcon trónolt. A gong ebédre hívott. érik a búzakalász . Magukban van még. a kolofont. Láttam már angolokat is. Maguk kontinentális emberek. . éjfél és pezsgõ után. * Az ebédnél Maloney és Osborne golfról beszéltek. és akkor látja. . és a két Aldináról. A feketénél és a konyaknál ültünk.Cynthia tündér volt valami csodaszigeten. amikor bejelentették a Rev. és különbözõ kirándulásokat vettünk tervbe. Nem arra gondolok. egy szót sem szól. hogy bemutatkoztam a legnevezetesebb könyveknek. aki ilyen tökéletességre tudja vinni a diszkréciót? A délelõtt elmúlt azzal. egy fõherceg. szenvedély. mint nagy mulatságokon. És nagyon elpirult. ideges. hogy érik a. és még mindig nem tud semmit. . Bocsássanak meg tolakodásomért. mert az õsnyomtatványoknak nincsen címlapjuk. és a másik kezemben két Wynkyn de World. Az earl az ebédnél sem jelent meg. egy pápa! Van-e ember. üldözött tekintetû lény volt. hogy egy Caxton van a kezében. . Maguk olyan mások mondta ábrándosan. Azután az ember megnézi hátul. akik szerették a könyveket. de nem fogad. és nem látszik rajta semmi. . és barátságunk oly hirtelen növekedett. a falu lelkészét. Tulajdonképpen az earllel szerettem volna beszélni. A lelkész rendkívül rozoga. ül a polcon.

halljuk! Padre. Nos. hogy tartsanak bûnbánatot. dehogy. nagyon. Hol itt a baj? A baj az. népünk õsi ellensége. hogy ebédre visszajön. Örömmel hallom. Az egész falu megbolondul. mi történt. kérem. azt hittem. Csak a babona. ellenkezõleg. Talán térjünk a részletekre. Nagyon helyes. . Más baj van. az komoly. Azt hittem. . meghalt. Azt hiszem. Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartozik. Nagyon sajnálom. És mit mond Pierce? Hát fõképp azt. . tudományos kísérlet. Mindjárt lemegyek meghallgatni. és mind magukon kívül vannak.Magát sem? döbbent meg Cynthia. Úgy látszik. És nagy sóhajtással leült. Nem halt meg. Baj . Ön is megnézheti bármelyik este. Ma reggel megint elkezdett prófétálni. nem lehet kipusztítani honi hegyeink közül mondta hivatásosan. Mindjárt megyek is. baj nincs. Reggel látták Pendragon felé sétálni mondta a lelkész. Minden munka megállt. Ismeri Ön az öreg Pierce Gwyn Mawrt? A Habakuk prófétát? Hát hogyne. Valami baj van Llanvyganban? kérdezte Cynthia. Az utóbbi idõben nem hallottam róla. méltóztasson hörpinteni egyet. mert itt van a világ vége. Osborne felfigyelt. Megint táncol az asztal a kedves nõvérénél? Az nem babona. nincs is idehaza mondta Osborne. és adja elõ. hogy az egész falu összefutott. tulajdonképpen.

ahol az Antikrisztus a pápai trónon ül. A Pendragon-családra. . hogy az öreg Pierce mondókájában van valami. A lelkész a kezét tördelte. ön is elismeri. megkapaszkodva székében . Miss Pendragon és én régóta gyûjtjük az összes rávonatkozó népköltészeti adatot. hogy valaki lovagol Llanvygan körül? Szóval . De honnan lehet tudni. ha a szél fújt. akiben pedig a legcsekélyebb prófétai hajlamot sem lehet felfedezni. Azthittem. mint mindig. hogy eukaliptusok voltak. amint a kastély körül keringtek. . vagy pláne Rómában. Az egyszerû nép babonás hiedelme szerint az említett nemes halott mindannyiszor megjelenik. . . . . mire gondol mondta Osborne hosszabb hallgatás után. Egész éjjel látta õket. . . mintha leckét mondana fel. . hogy csak túlságos lokálpatriotizmussal lehetne feltételezni. . hogy Londonban vagy Párizsban fognak elõször megjelenni. mondákat és legendákat. Az apokaliptikus lovasok érkeztek meg. . vagy mi? A dolog kezd érdekes lenni mondta Osborne felkelve. ami csak Llanvyganban történhetik meg. . Ezeknek a mondáknak. Mindnyájan ismerjük jól a családi. melyek Asaph Christian. Igenis . De tulajdonképpen mi különös van abban. Padre. felugorva. amikor a németek megkezdték a tengeralattjáró-hadjáratot Nagy-Britannia ellen.. csak képzelõdik . szóval dadogta a lelkész. Well. All right felelte Osborne . A lovasokat a doktor is látta. A nõvérem is hallotta a lódobogást . . a hatodik Earl of Gwynedd személyéhez fûzõdnek. Milyen családra. . de azóta már körülbelül . hogy az apokaliptikus lovasok éppen Llanvyganban kezdjék meg európai turnéjukat? Már akkor sokkal valószínûbb. . és azután ellovagoltak Pendragon felé. Nagyon rossz éjszakája volt szegénynek. de nem gondolja. Egyelõre csak. Utoljára 1917-ben látták. Én is láttam mondta Maloney. még nincsenek. Igen mondta Cynthia . Nem is arról van szó. Miért? Tekintettel .. . ha az ország avagy a Pendragon-ház sorsa valami nagy fordulat elõtt áll. valamint helyi hagyományokat. Nem tudom elképzelni. Ho magyarázza Ön mindezt. tekintettel a családra. . olyasmire. A lelkész sápadt arca egyre nyugtalanabb lett.mondta a lelkész és meghajolt. valami központi helyen. valamint. egészen másra gondolok . Végre síri hangon belekezdett. De nagyon nehéz errõl beszélnem.És honnan van az öreg Habakuk informálva? Talán jelek vannak a napban és a holdban? Azt mondja. uram . Az éjféli lovas! kiáltott fel Cynthia. de nemsokára lesznek. . Osborne úr? Pillanatnyilag sehogy.

még nem tisztáztunk semmit. kipirosodva. . Bocsássanak meg. Tíz éve. .tisztáztuk. Olyan ideges vagyok mostanában. Tisztáztuk mondta a Reverend elmélázva. Végtelenül sajnálom . Bocsássanak meg. És elsüllyedõ mozdulatokat tett szégyenében. . hogy egy lovas õrjárat lehetett. . amióta itt lelkészkedem. útban a tengerpart felé. . amit láttak. Ördögöt tisztáztuk! kiáltott fel hirtelen. sõt.

. Isten kegyelme . . Minden sziget elrepül. Tizezren és tízezren járnak munka nélkül.Én mindenesetre megnézem az öreg Habakukot Osborne. * mondta A próféta a háza elõtt ült. amig meg nem változtatjátok azéletmódotokat. mint a régi mesékben. hogy éhinség lesz. És mikor felbontotta a pecséteket. . megnézni. És ez mindig is igy lesz. vagy száz lépésre tõlem. amig magam nem találkoztam. tudjátok jól. feszülten figyelve az aggastyán halk elõadását. úgyis tudom. Sokan. kivonatosan. amit megszoktam a Hyde P sarkán és az Üdv Hadsereg rendkivüli közgyûlésein. hogy sírt ásott. és nem találhatjátok a hegyeket. A második lovas vörös lovon ül. mit ás . harsonájába fúj az angyal. íj van a kezében. és felolvasta a Jelenések könyvét. amíg nincs késõ. csak a hófehér Húsvéti Bárány. hisztérikuskiáltozása. Elõvette zsebébõl a Bibliáját. . aki azt mondta. hogy hosszú életûek lesznek a földön. De hát látjátok. Ma éjszaka láttam a lovasokat. De én még nem tudtam. Kihozzák a hétpecsétes könyvet. mint akármelyik más öreg paraszt. Pembroke-ban és Carnarvon-ban becsukták a bányákat. és a szájuk tüzet hányt és kénkövet. A próféta külseje eléggé stílszerû volt: a nagy szakáll meg volt hozzá. Ültem egy sziklán. A lovak feje oroszlán feje volt. kezében mérleg. addig: . . és neked adom a hajnalcsillagot. mint azelõtt volt. Én nem haragszom s ire. két hete. és esteledett. És akinek nincsen homlokán a jel. nagyon sokan fognak meghalni Walesben és Angliában. Elkövetkezett az idõk teljessége. amikor elõadja élményeit. . A harmadik lovas fekete lovon ül. Nem mertem odamenni. és a neve Halál. a fején korona. mint amerikai kollégái. körülötte sok ember. ott áll a Kutya. és mesélte nekem. . ásott. Az elsõ lovas fehér lovon ül. hogy már a tenger sem olyan. mit jelent mindez. A szõre hófehér volt. és a füle vérvörös. egy karosszékben. valaki nagy embernek a sirját. és nem beszélt nyelveken . amiket a nagyapámtól. és a tétlenség az ördög párnája. . De a beszéde nem volt a próféták nyugtalan. Fent jártam a Moel-Sych lejtõjén. milyenek az állapotok egész Walesben. úgy. hogy fent a réten. Csak ásott. Valaki itt járt Rhiulból. . a Kutyával. Egy fejezetet felolvasott. Azután emlékezetbõl folytatta. és eljönnek a lovasok. és hatalom adatott neki. Anglesea-ban a halászok egy tündérgyermeket fogtak ki. . Owain Gwyn Mawrtól hallottam. amelyet senki sem tud felnyitni. akik a prófétálást jövedelmezõ üzletággá fejlesztették. akik most azt hiszik. hogy elvegye a Földnek békességét. csak a ti érdeketekben mondom. Tempósan beszélt. Nem tartanak velem? Lesétáltunk a faluba. Egyszer csak látom. azt össze fogja morzsolni Isten haragjának rettenetes borprése. A negyedik lovas sápadt lovon ül. Szálljatok magatokba. A szemét sem forgatta.

jaj neked. Átmentünk a szomszéd szobába. mint egy seprût. walesiül beszéltek. Cynthia a gyermekkorát mesélte el. csaknem Üres teremben és füleltünk. és bizonyos fokig felöltözködve kimentem a folyosóra. Megálltunk egy nagy. olyan újonnan jött az életében. Mintha valaki imádkoznék.kimeríthetetlen. fejjel lefelé. mint az elsõ. hogy zavarnak. A ceyloniak bûnnek tartják egy alvó kutyát felverni. John Griffithet. hogy a folyosón hangosan. egy szót sem értettem. John Griffith hozzám fordult: Uram. hogy ne le yen olyan idegen. Kollégájának a kezében alabárd volt. Amint kivettem. azután elszaladtak. de úgy tartotta. Jókor elaludtam. A jelenetnek nem volt semmi idillikusan erkölcstelen jellege. de most nem értem. meg vannak számlálva napjaid. és alatta a hálóinge látszott. és egyfolytában aludtam vagy éjfél után egy óráig. mit akar. A zaj egyre erõsebb és nyugtalanabb lett. De továbbalvásról szó sem lehetett. beszélgetnek. innen jobban lehetett hallani. és vacsora után nagy holdvilágos sétát tettem Cynthiával a parkban. Arra ébredtem fel. és gondolataim határozottan kellemesebb irányba terelõdtek. Valahonnan messzirõl egészen különös hangok érkeztek. akkor igyekszik megosztani vele a múltját. Tovább halandzsáztak walesiül. Elõször fel voltam háborodva. nép. Éppen az én szobám ajtaja elõtt kell népünnepélyt tartaniuk gondoltam félálomban. Mostmár rajtam is erõt vett a nyugtalanság. Rám néztek. * A második éjszaka jobban indult. Ha valaki egy másnemû személlyel jó barátságban akar lenni. Felkeltem. A szél nem fújt. Mert ha nem. Wales népe. Mi baj? kérdeztem. . még két kosztümös óriással és két. Ott találtam múlt éjszakai ismerõsömet. éneklõsen. és nem feleltek. Ezentúl Ceylonba megyek. Shakespeare-zekéje ki volt gombolva. ami nem volt nagyon mulatságos. inkább õ volt megijedve. John Griffith ma egyáltalán nem volt ijesztõ. férfiak és nõk. TalánÖn megérti. mint tegnap. de jó jelnek vettem. az elõbb angolul beszélt. Én utánuk. majdnem kosztümtelen lánnyal a személyzet körébõl.

Az ajtó kinyílt. Griffith Cynthiának is elõadta tapasztalatait. Ezek új motívumok a család történetében.Jobban odafigyeltem. hogy: És eldúdolta a Marseillaise-t. Az elõbb meg elkezdett dúdolni. Megismert bennünket. Marseillaise-t énekel és misézik. Nem látni. A Miatyánk volt latinul. Hirtelen közeledõ lépések hallatszottak. Fel a kezekkel! kiáltott ránk. Cynthia tanácstalanul nézett maga elé. hogy élvezi a rettenthetetlen amazon szerepét. Leeresztettük. Feltettük. avval az intonációval. Így megy ez ma egész éjjel mondta Griffith. Egyáltalán az észak-walesi folklórban ismeretlenek. és nyelveken beszél. Mi ez? Közben a zaj elhallgatott. és bocsánatot kért. Cynthia elpirult. Imádkozik és nyöszörög. és zokogni kezdett. Maguk is hallják? kérdezte. revolverrel a kezében. és csakugyan megértettem. valami lovaglódresszben. Mindenesetre jegyezni kellene. De ki? Nem látni. Ki misézik itten? kérdeztem. Kerestük mindenfelé. amint a miséken szokás énekelni. Belépett Cynthia. . Az alabárdos fegyverét az ajtónak szegezte. . Et dimitte nobis debita nostra. Misézik? Szent Isten! kiáltott fel az egyik lány. Panem nostrum quotidianum da nobis ho die. . A lányok sikítva menekültek egy távolibb sarokba. A walesi metodisták a katolicizmust még mindig az ördög mûvének tartják. Látszott az arcán.

Meggyújtottuk a villanyt. amit a próféta! Lehetetlen mondta az alabárdos. hogy a hasonmása. a d-t t-nek. ahogy a svábok magyarul: a b-t p-nek mondta. Ó. Én akkor már sejtettem. és az s hanggal bajok voltak.Megint sietõs lépések hallatszottak. . Griffith és társai megdöbbenve álltak meg az óriási tölgyfaajtó elõtt. Csakugyan ijesztõ. Istenem mondta az egyik lány . Hiszen ez Pierce Gwyn Mawr kiáltott fel Griffith. egész biztosan. Cynthia arca kissé ijedt volt és nagyon ünnepélyes. . Lehet. a hang rögtön elhallgatott. mint a walesi parasztok. A könyvtárban van. Most egészen tisztán lehetett hallani az éjszakai hangot: És mikor felbontotta a pecsétet. A könyvtárban van. . Csakugyan. a szellem befér a kulcslyukon is. és másnap neki kellett az egészet kifizetnie. De csak Cynthia és én mertünk bemenni. harsonájába fúj az angyal. Minden kapu be van zárva. . Mindenesetre menjünk be proponáltam. és egy újabb inas rohant be. a fején korona. íj van a kezében. és eljönnek a lovasok. és azalatt a hasonmása berúgott az Elefánt kocsmában. hogy mirõl van szó. nem jöhetett be a kastélyba. úgy. egy csukott ajtó. A könyvtár felé siettünk. Az elsõ lovas fehér lovon ül. Szóról szóra azt mondta. hogy nyugodtan aludt az ágyában. Hogy volna az öreg Pierce szelleme. kicsit selypített. hiszen még él mondta a másik lány. . de határozottan walesi kiejtéssel. A jelenés érces orrhangon beszélt. A nagybátyámmal megtörtént.

A kéményben ott ült Osborne. Alig lett sötét.Itt van a nagy pillanat mondtam. védelmezõ férfinak éreztem magam. mely annyi intimitásnak s gyengédségnek az alapjává lett. A hang lejön a kandallónyíláson át. én erõs. Megvan. a közös titok. Ipics-apacs. mondtam. lábujjhegyen a kandalló elé vezettem. Hagyta. ahol abbahagyta. és ölében a gramofon. Menjünk mondtam . hanem a felettünk levõ teremben. Úgy intéztem. bebújtunk minden függöny mögé. Folytatta a Jelenések Könyvét ott. hogy onnan jön a hang. Griffith és népe kisiettek a terembõl. ahogy gondoltam. . Cynthia ijedten a karomba kapaszkodott. de hiába. Áldottam a derék házi kísértetet. bátorítóan. és átkaroltam a jobb karommal. mely rendületlenül mesélte tovább az Apokalipszist. összekuporodva. Visszahúztam Cynthiát a könyvtárba. Mire az ajtóhoz értünk. megvolt a közös emlék. Lehajoltam. Osborne kisfiú. és eloltottam a villanyt. Átkutattuk a könyvtárat. Pierce Gwyn Mawr hangján. nem itt van. Egy fél óra eltelt. most már nem volt kétséges. és zseblámpámmal alulról felvilágítottam. a hang nem hallatszott. mintha a könyvtárból jönne. a többiek már eltávolodtak a folyosón. intettem. nagy. Úgy volt. mint egy embrió. Jelen lehet egy családi legenda születésénél. Jöjjön le. Azután a haját simogattam. Lassanként a többiek is bejöttek és segítettek. hogy csendben legyen. hogy Cynthia meg én hátramaradtunk. azért hangzik úgy. Azután Cynthiát kézen fogva. Most már összetartoztunk. Ekkor hadicselt eszeltem ki. aki lehetõvé tette számomra ezt az intim egy percet. a szellem megszólalt.

Bizonyára nem adta volna negyven õsért. Felmentünk Osborne szobájába. kormosan. . Cynthia nagyon szégyellte magát. hogy szólalhatott meg a próféta a llanvygani kastélyban. csak függõháló. Azt hiszem. Fellapozott egy kis húszsoros cikket: Népies karácsonyi táncok Merionethshire-ben. hogy történt. és micsoda a humbug. Maga talán nem is tudja. tönkreteszed a folklór-kutatást. Igyál. Jó volt. Melegen gratuláltam. Én csinálom a legendát. micsoda az igazi monda. Fantasztikus szoba volt. Doktor. A kígyók ellen mondta Osborne. Hallgass! kiáltott Cynthia. Már két cikke jelent meg. Osborne mondta komolyan. Osborne egy tropikus bungalow-t akart utánozni. hogy a nõvérem milyen nevezetes folklorista. Ma délután felvettem az öreg beszédét. Cynthia Pendragon of Llanvygan. Nem helyeslem az eljárásodat. Ilyenek a nõk. de nagyon elégedetten. megiszunk egy Hennesyt az ijedelemre. és nagyon büszke volt. A fal mentén egy kis árok futott a szobán körül. Tulajdonképpen m sak vagyunk. The Brython volt a címe. mi. és minden a falra volt akasztva. atestvéri szeretetre. te pedig följegyzed. Most jöjjenek fel hozzám. Ha most nem árulják el senkinek. minden bútor nádból volt. doktor? Különösen a prófétaszólóval nagyon meg vagyok elégedve. Ágy nem volt. Ezentúl sose fogom tudni. Osborne leakasztott a falról egy folyóiratot. Aláírva: Hon. Ha így folytatod. Holnap a Reverend és a nõvére meg fogják magyarázni metapszichikai alapon. benne víz. kész a legenda. és száz év múlva az akkori Cynthia számára egy érdekes mondával több lesz. melyet most láttam elõször.Osborne lemászott. Cynthia. amit gyûjthet és beküldhet a Brythonba.

kócosan. Milyen mások a termek az éjszaka rémületében. . és a fele móka. Talán Maga volt az éjféli lovas is? kérdeztem. .Ez a helyes mondta Osborne . hogy a lövés fenn történt. * Kisiettünk a folyosóra. Nem. Maloneyval találkoztunk. Közeledõ lépések. Felsiettünk a keskeny lépcsõn. . régente is így lehetett: a fele csoda. amely az earl lakosztályának . A jóslatok és a sejtelmek jól jeleztek. Most már mindnyájan azt kellett hogy gondoljuk . és a szõnyeg alól fekete kampók kapkodnak a lábad után. Az elsõ emeleten nem találtunk semmit. . nézzük meg. . pizsamásan. revolver Llanvyganban! Be csuktak egy ajtót. Mi ez? kiáltott fel Cynthia. a második emeleten. . ez pisztolylövés volt kiáltotta Cynthia. Jöjjenek gyorsan. . és mindenünnen ijedt cselédség ugrik elõ . Az earl. . ahonnan nincs tovább. Cynthia halálsápadt volt. aki a szobájából lépett ki. talán öngyilkos lett. Maguk is hallották? Mintha valakit lelõttek volna. . . Tanácstalanul rohantunk keresztül néhány termen. nem. Ebben a pillanatban egy dörrenés hallatszott. és átvette a parancsnokságot. Kénytelenek vagyunk behatolni az earl lakosztályába. A bútorok féloldalasan megnyúlnak. Revolver! Ugyan mondta Osborne . Megjelent Rogers. mi történt. a fõkomornyik. Legalább kétszázan vannak ma Llanvyganban. Nincs kizárva. Leért melankóliájának a mélypontjára.

Ez az ajtó Az earl intézkedése folytán nekem be szabad mennem bármikor. Álmaimban kísértenek. Rogers megállt. Sir. és kilépett az earl. fehéres. elöl. gumikesztyûk. hogy mind ide csõdüljenek. Elég. A személyzet maradjon kint mondta. üvegek. A következõ szoba jéghideg volt. és még rosszabb. egy lövést hallottunk. Egy méter hosszúak. és nincs szemük. Az asztalon szerszámok voltak. Bocsásson meg. Olyan alakjuk volt. A falak mentén. fehér operáló kabátban. De ez még mindig nem ok. Megálltunk egy nagy vasajtó elõtt. A szobában nem volt sötét. Kísérteties lassúsággal keringenek a mesterséges sziklák közt. átlátszóak. ha mi bemegyünk. de sokkal nagyobbak voltak. A pén fehér operálóasztal. . . Igen mondta az earl. nagy állatok. és rajta három ilyen állat. víz alatt. És különben is. A halántékukon valami fantasztikus. Valami zöldes fény derengett benne. a virágok közt. mûtõkések. éktelen hosszú. körös-körül. és csaknem mosolyogva így szólt hozzánk: . nagyon színes bokréta nõ ki. A sziklák közt különös vízalatti növények nõttek. Ebben a pillanatban kinyílt egy szemben levõ ajtó. Azután elszégyellte magát. mindig be van zárva. mint egy gyíknak. Végül is Rogers mert megszólalni. . hatalmas üvegmedencék álltak. Csak két lábuk van. Az earl az imént még itt dolgozhatott. mint egy barlangban a víz alatt. egy fagyasztókamra. ha ébren jutnak az eszembe. ott úszkáltak azok a szörnyû állatok. és nem volt szemük. és behatoltunk. rajta a Pendragonok rózsakeresztje. Rendkívül barátságtalanul nézett ránk. a fejüknél. A falakon ólomszekrények. fecskendõk. Puhatestü. Hogy megyünk be? kérdezte Osborne. A következõ szoba már az earl titkos laboratóriumai közé tartozhatott. Rogers egy kulcsot vett elõ. amelyeket azóta sem tudok elfelejteni. De mikor két üres termen keresztülmentünk. és nem szólt egy szót sem. csavarodó szárakon. Kinyitotta az ajtót. barlangban voltunk. kocsonyásak. mozdulatlanul. vízzel telt. . egészen színtelen. és akadt még nagyobb is. fiókokkal. És a sziklák közt.az egyetlen feljárata volt. mesterséges sziklákkal kirakva. a sötétben. Milord .

hogy semmi bajom se történt. nyugodjanak már meg. Nézegettük a könyveket. És azzal kegyelemben elbocsátott minket. . Egy szomszéd. Azt hiszem. És magamban lemondtam arról. . Engedje meg. úgy gondoltam. . nem szoktam meg. Úgy megrémültem. De az Istenért! kiáltott Osborne hiszen a tettes biztosan itt rejtõzködik a második emeleten. megfeledkezve a tiszteletrõl. hogy jelentõségteljesen néz rám és Maloneyra. én lefekszem. . egy kapu nyitva maradt. Hacsak nem a nyitott ablakon át lõtt be . Éppen abban a pillanatban hajoltam le egy mûszerért. azt nem lehet. De az lehetetlen. ha nem tud repülni. De akkor már mindnyájan felugrottunk. melankolikus voltam és nyugtalan. Hát ami igaz. . amit leejtettem. Rám lõttek. Látod. és valaki azon át belopakodott a kastélyba. különösen Maloneynak voltak kitûnõ detektívötletei és párhuzamos tropikus históriái. . . Csak nem gondolja. Menjetek aludni. . Amint ezt mondta. az igaz mondta az earl. Nem. belebonyolódtam egy sötét és veszedelmes kalandba. . Még órák hosszat fent voltunk. egyostromlott vár közepén voltam. és összevissza kiáltoztunk az earlre. hogy mi is átkutassuka lakosztályt. . fiam. Talán jöjjenek át egy barátságosabb szobába. Maloney és Osborne átadták magukat a dilettáns detektív szenvedélyének. Az egész történetet nem értem. amelyet attitûdje ránk parancsolt. tanakodva. hogy látogatókat fogadjak itt. mindegy. de nem azzal a lelkesedéssel. . Nem tudok semmit. Cynthia felsikoltott. na. normálisan bútorozott szobába vezetett minket. hogy mialatt a személyzet Osborne kísértet-gramofonjával foglalkozott. Most már semmi kétségem sem volt: helyesek voltak az elõérzeteim. De Cynthia! . Ki? Hogy? Hol? Kérem. ha állva maradok.Ne vegyék rossz néven. . és nem találtam senkit e volt zárva a vasajtó? Igen. . * Másnap aztán mindent megtudtam. Az earl hozzálépett és megsimogatta. és legyetek egészen nyugodtak. Cynthia meg én a könyvtárba mentünk. hogy nem lehetetlen. tegnap. Nem aludtam eleget. Rogers és talán Han itt maradnak. Ez volt a második éjszaka. Átkutattam az egész emeletet. . A vasajtót esetleg álkulccsal kinyitotta. Semmi baj sem történt. . . hogy jött volna oda. és Önök. még az épületben sem esett kár. A Pendragonoknak hét életük van . Ha nem haragszanak. És leg . Milord felelte Rogers. Vagy legalábbis sokat. hogy mi . Mi történt? kérdezte Cynthia. és kifelé menet újra bezárta maga mögött. Megállapították. és még egyszer megnézünk mindent. Foglaljanak helyet. üljenek le. hogy kialudjam magam Llanvyganban.

Nyilván õ sem örül a látogatásomnak . Hogy jövök én ahhoz. ugye szabad így neveznem . . mit bánom én most a folklórt. . Egészen másról van szó. akiben megbízhatom. Cynthia ijedten visszahúzódott. nincs meg a kellõ atmoszféra. Csak azt szeretném. A folklórhoz tulajdonképpen nem sokat értek. Visszamegyek Londonba. hogy egészen õszinte legyek. . De ne haragudjék . . hogy a tanulmányaival foglalkozzék . Ugyan. . . . Az earl még rám se nézett. . A nagybátyám életérõl. miben lehetek a segítségére. . hogy a jelenlétemben grófokra vadásszanak. amióta itt vagyok. hogy félreért. . Betolakodott idegen vagyok. valakire. Sajnálom. Ha csakugyan a barátom mondta Cynthia . ne menjen most el. nagyon rossz pillanatban jöttem Llanvyganba. aki akaratlan tanúja a Pendragon-ház megpróbáltatásainak. . . Úgy érzem. Szükségem van nekem. . Ha másért nem . a könyvek háboríthatatlan nyugalmába. de félek. Vissza a British Museumba. ha úgy érzi. mintha meg akarnám simogatni. Önkéntelenül valami olyan mozdulatot tettem. . ha a mi kettõnk barátsága . Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák mondtam klaszszikusan. . megmaradna. Akkor itt maradok. maradjon itt még egypár napig az én kedvemért. nem tudom elképzelni. Önre most szükség van itt. mondjuk. amíg csak ki nem dobnak karhatalommal.szerettem volna megszökni.

Miért? Well. Hogyne. . . Az earlnek. õmaga lefékezi az autót úgy. De . mikor autóban ül. Sokkal elõbb. Maga nem tud semmit. hogy Lady Malmsbury-Crof tnál megismerkedett Magával.. Biztosan tudom. Hogy történt a második eset? kérdeztem. Más ember. Vagy tíz méterrel tovább. hogy álljak meg. éppen abban a magasságban. már a háborúban. . Azt mondja. ahol az ember feje van. De itt tények vannak. És még szerencse. hogy valahogy mérges gázt vezettek a szobájába. hogy történt. ez arögeszméje. hogy semmi kedve sincs a XVII. . századi misztikáról csevegni velem. Gyakran. hogy meg akarták ölni. . hogy a nagybátyám így megérezte. Ilyen körülmények közt meg lehet érteni mondtam . mint sok beteg idegzetû embernek. . az úton keresztbe. hogy a tegnapi eset meg fog ismétlõdni? Nem gondolom. a nagybátyám váratlanul hazajött. Kiszálltunk. Igaz ez? Igaz. hanem Londonban. Egy hónapon belül ez a harmadik kísérlet. de ezt csak tréfából mondja. szürkület volt. hogy a nagybátyámat meggyilkolják. a kötél lefejez minket. Összeborzongtam. Nem itt történt. A legkülönösebb az volt folytatta . két fára drótkötél volt kifeszítve. a tengerparton. És most már mást is megértek villant fel bennem hirtelen. hogy Maloney meg én állandó õrizet alatt állunk itt? Képzelõdik mondta Cynthia. a kötelet a legjobb szemû ember sem láthatta volna. . a Pendragon House-ban. Maga most még a tegnapi ijedtség hatása alatt áll. azt hiszem. neki nem ártanak a gázok. abban az erõs tempóban. Nagybátyám meg én Llandudnóban voltunk. hogy is mondjam. hogy egy kiegészítõ rögeszméje szerint ez nem árt neki. hogy majd kiestünk belõle. Mondom. aztán meg se várja. lemondta volna a meghívást. . mint tervezte. de most már el kell mondanom. Ezt a második esetet természetesen nem hittem el. .. Ha tovább megyünk. . a tündér. Hazafelé jöttünk a nyitott Delage-on. Pár nappal az után. a családi Tylwyth Teg. Nem is beszéltem volna soha ezekrõl a dolgokról.Hogyan? Azt gondolja. mint ahol megálltunk. Ö sem tudja megmagyarázni. . Tudja. és engem is majdnem megöltek. . Ide hallgasson. Hogy történt? Az elsõ esetben én is ott voltam. Doktor. A revolverembõl . . gondoljon. De olyan furcsa az egész. Nagybátyám azt mondja. My dear . Csak nekem árulta el. hogy mérges gázzal . én vezettem. folklorisztikus rögeszméimre célozva. . Az nem lett volna gentlemanlike. Azt nem tudom megmondani pontosan. Egyszer csak nagybátyám hirtelen rám kiált. úgy látszik. . amit akar. .

akik játszva bokszolják tönkre a New York-i alvilágot. . Tulajdonképpen mindjárt el kellett volna utaznom. igen.kiszedték a golyókat. És mégis kérem. . hogy nem nagyon hasonlítok az amerikai filmek hõs fiatalembereire. hogy mellette maradok. én félek a llanvygani kastélyban! Megsimogattam a kezét. és ki tudja. de az én kedvemért. ugyanabban. hogy a felesége meg akarja ölni. . rövid idõn belül õ is tisztán fog látni. a Pendragon-ház egyik tagja. Én igazán nem tudok semmit. és megad Magának minden elégtételt. Nagyatyám barátja volt. . mely egyébként feleségét illetné. . próbálja megérteni. hogy vagyona. . most emlékszem. miért. maga nem hallott William Roscoe-ról? De igen. aki az earl életére tör? Sejtelmem sincs. Doktor. ez borzasztó. amelyeket Maloneytõl hallottam. ha nem természetes halállal halna meg. Hát a Roscoe-örökösök? kérdeztem hirtelen felderengéssel. nagyon kérem. a Duchess of Warwick egyszer figyelmeztetett. Várjon csak . De addig is mondta. hogy nem tudtam átélni a valóság voltát. Kicsodák? kérdezte csodálkozva. . És nagybátyám is mindig azt mondja: aki a könyveket szereti. és nagyon gazdag ember. az Earl of Gwyneddre szálljon abban az esetben. mondjon el mindent. . Nagybátyám elzárkózik. de itt elsõsorban morális segítségrõl volt szó: nem hagyni egyedül Cynthiát a félelmeivel. Nincs senkim. Osborne nem beszámítható. . felém nyújtva kezét nagyon. Érje be egyelõre azzal. Tudom. . . a night-clubban Londonban. amelyben az Ön nagya pja. . Istenem. és segíteni neki a titok kiderítésében. és megígértem. . Meglátja. hogy ne említsem a nevét a nagybátyám elõtt. Doktor. De kérem. csak egy beszámíthatatlan ember elejtett szavaiból. . azon a gyanakvó éjszakán. sejtelmem sincs. Hogyan? Cynthia. rossz ember nem lehet. . Eszembe jutottak a homályos dolgok. ott dni valahol. maradjon itt folytatta. ki lehet az. Cynthia kérdeztem . ahol ilyen szörnyû gyanúval illethetik . minden olyan valószínûtlen volt. Hiszek az intuíciómban . készséggel magára bíznám az életemet. semmiféle gyanúja sincsen. mi ilyen áldozatot jelent Magának. ha szívük hölgye veszedelemben forog . ne hagyjon most magamra. Kikutatták a bõröndömet. És? Késõbb William Roscoe egy gyarmati betegségben haltmeg. Mert gyanakodott. Állítólag William Roscoe úgy intézkedett végrendeletében. De valahogy. Cynthia kétségbeesetten nézett rám. de már nem emlékszem. . . hogy én. nagynéném. . . Mégis. Tudtam. az earl miféle veszedelmekrõl van már elõre értesülve. mit tud Maga? Mondja meg gyorsan. . a tizenhetedik . milyen rendkívüli helyzet.

Hogy miben különbözik az. Az egész valószínûtlen. bosszú. És talán félelmükben törnek az earl életére. Esetleg más motívumok. mint ahogy Cynthia leírta.. Ostobaság mondta végre. Cynthia elgondolkozott. Ezért nincsenek barátai sem. nem tudom elgondolni. Valami más titok lappanghat itt. Nehéz dolog az ilyesmit megmagyarázni. . Csak azt tudom. mi az. Ha ezt be tudná bizonyítani. mely William Roscoe-t megölte. Oly keveset tudok róla egyáltalán. ki mindenkire. Pierce Gwyn Mawr pusztulást prófétál. . amiért mindenki úgy tiszteli nagybátyámat. Sokkal magasabban áll az emberek fölött. megmutatták a kornak. mi . A régi nagy fõurak lehettek ilyenek: akik azáltal. hogy valami különöset tettek vagy mondtak volna. és szalagot k em volna a . én is éppen olyannak éreztem az earlt. Igen. Vagyon ni lehet. Igaz. hogy azt a tropikus betegséget. és látták az éjféli lovast. ami él. anélkül. . . az élet mibenlétével. Mármost az örökösök azt gondolják. De nem tudom elképzelni. odaadás. amióta édesanyánk meghalt. Nem tudom elképzelni. . hogy erõfeszítéseket tegyen vagyon a gyarapítása érdekében. Nem lehet megmondani. Osborne meg én csak három éve lakunk Llanvyganban. és csak rokonoktól. Egy Earl of Gwyneddhez egészen méltatlan volna. Volt benne sznobizmus. attól.. mi oka lehetne az earlnek. az egész összetett mágiát. akik azért születnek. Egyszer elmagyarázta nekem. tisztelet. hogy ellenségei lennének. hogy mások boldogan szolgálják õket. ami nem él. Az örökség a feleségére szállt. hogy van valami szebb élet az élet fölött. és micsoda átmenetek lehetségesek a két állapot között. doktor. hogy voltak. . . az earl titokzatos kísérletei a laboratóriumában erre irányulnak. az ok nélküli szimpátiákat. . Vannak emberek. meg nem tudom. Azt gondolják. . . ami engem Llanvyganhoz vonzott. volt benneszellemi kíváncsiság és egy kis s zerelem is. És aztán vannak ilyen hûbéri szenvedélyek is az ember lelkében: szolgálat. hiszen mintha minden õsünk elõjött volna ezekben a napokban. mesterséges úton idézték elõ az örökösei. A biológia alapproblémájával foglalkozik. hogy az Earl of Gwynedd ki akarja mutatni. hogy õ a legnagyszerûbb ember a világon. semhogy valakivel súrlódása lehetne. Nagybátyám jellemével nem egyeztethetõ össze. Azelõtt nagyon ritkán láttam. Az earl kísérletei tisztára elméleti biológiai természetûek. akkor õ testesíti meg. Vannak az earlnek ellenségei? Nem tudom. De ha van a nemes vérnek valami mélyebb értelme. Ha kóbor lovag lettem volna. micsoda õsi vérbosszú. hogy meg akarja szerezni azt a vagyont? Hiszen nem vagyunk egészen szegény emberek. az egész óriási vagyon õt illetné. De ez még nem cáfolja meg a Roscoe-örökösök rettegését.Earl of Gwynedd. büntetõ igazság vagy tudja Isten. Mit lehet tudni. felajánlottam volna szolgálataimat a vár urának.

századi német könyv. mint ahogy a halálos magasságú havasok alatt szoktak a gazdagok. a park olyan szép. visszafordult processzióban vonultak a századok. hogy pajzsomban viselhessem. Olyan volt. és nem Cynthiába. és azon át Asaph Pendragon korába látnék. Weigel. Különös érzéssel forgattam Simon Studion Naomachiáját. mint szerelmi vallomás: jobb részem boldog kiemelése a törmelékbõl. * Csodálatosképpen a következõ napok nagyon nyugodtan és kellemesen teltek. ezek fölött tûnõdhet l. Magamat éreztem csodálatosan öregnek. mintha csak ki kellene nyitnom egy ajtót. Idõnként nagy gonddal összekomponáltam egy angol szonettet.várkisasszonytól. A könyvtár csakugyan nagyon gazdag volt XVII. szóval oly nyugodtan nyaraltam a veszedelmek árnyékában. Szerelmes nem szoktam lenni. és a régies gót betûk fölött felderengtek a természet mágikus titkai. csak egészen korai . ahol egy fiatal lánnyal sétál az ember. ha kóbor lovag lehetnék! Megcsókoltam Cynthia kezét. mint egy park. Johann Valentin Andreae eredeti kiadásait: ezeket a könyveket Asaph Pendragon hozhatta magával németországi fiatalkorából. Mert nem voltam szerelmes. kétszeres hazugság árán. lovagjára. várkisasszony. ahol abbahagytam a British Museumban. A nyár még mindig gyönyörû volt. Sokat teniszeztem. amelyet ráhullattak az évek. . Robert Fluddal. Kár. Mondjuk. mert a Museumban sem voltak meg. Idõnként valami furcsa. Az éjféli lovasokról nem beszéltek. fürödtem. akirõl nem lehet máské p beszélni. semmilyenÉn marad. és hol van Cromwell immár?. amelyekben több volt. Meghatva vettem a kezembe misztikus traktátusokat. leírom ezt: szerelmes voltam Cynthiába. Lassanként berendezkedtem a llanvygani könyvtárban és folytattam a tanulmányaimat ott. aki megindulva nézett rám. Szóval lírai voltam. és éjszakánként kialudtam magam. mint óvó gyengédséggel és enyhe iróniával. hogy oly mulandók a pillanatok. amelyeket csak bibliográfiai leírásokból ismertem. De megmarad a könyv és az ember örökös szomjúsága. mintha itt felejtettek volna a fóliánsok korából. napoztam. és az összetett. hogy értetlenül bámuljak a mai emberekre. Félig értelmes szavakat mondtam. századi anyagban. Amint ültem a félhomályban. a gótikus ablakkeretbõl. veszendõ apró ember az óriási könyvespolcok árnyán. Ó. amikor az ember nemes és tiszta és az angyalokkal rokon hogy elfutnak. Paracelsus. Talán így közelítem meg leginkább a valóságot. Semmi rendkívüli nem történt. fájdalmas boldogság fogott el. . Feltûnõen sok volt a XVII. Hol vannak a Stuartok.

mert a hang. Egyáltalán nem volt nagyvilági nõ. távol állt tõle az elkényeztetett fiatal lány nagyigényûsége. Szeretett sportolni. értelemteljes. de mindig csak rövid idõre. Egyszer mégis rajtakapott. Lassanként kiismertem magam a gardenpartykon. Ez a barátság nagyon izgatta a fantáziámat. Öszintén és leplezetlenül örült. amint felhalmozva magam elé egy csomó régi könyvet. akinek a nevét nem mondta meg. trance-szerû félálomban meredtem a bõrkötésen levõ rózsakeresztes címerre. és Pendragon. és keveset járt emberek közé. de nem szenvedélyesen. meleg szívû és közvetlen. Aki Cynthiát feleségül fogja venni. ahonnan jött. hogy tanulmányaim mennyire lírai természetûek. Mit csinál? kérdezte kissé ijedten. volt szeretõi. nagy tájék. De feltéve. valami távoli sógorságba kerül Shakespeare és Milton múlhatatlan jambusaival. mint én. viszont éppolyan meggyõzõdéses gyalogló volt. mire Cynthia. és én nem árultam el. A valóságos Cynthia azonban nagyon egyszerû volt. Anyja nemrégen történt halála miatt csak késõn lépett be a társaságba. Cynthia tájéka Llanvygan volt. gazdag. A szerelem olyan. a walesi mesék és az angol történelem. . akit szeretünk és mögötte hegyek és folyók. hogy szerelemnek nevezhetõ az a kellemes ünnepélyesség. és pajtásságunk napról napra bensõségesebb lett. A nõ értékét a háttere adja meg. mint az igazi a ztokraták közelrõl. és én féltékeny voltam. hanem a várkisasszonyba. Közlékeny volt. Többször felkeresett a könyvtárban is. Csak egy barátnõjét imádta. Barátságukat valami romantikus titokzatossággal övezte. Cynthia nem volt valami nagy véleménnyel leánypajtásairól. az idegen ország. vigyáztam a tekintélyemre. jó vagy rossz híre. amelyeken részt vett. a szerelem hangja volt. és folklorisztikus ismereteinek csillogtatása közben roppant kedvvel mutogatta meg nekem a környék nevezetesebb pontjait. hogy bosszantson. Nem akart zavarni stúdiumaimban. akkor sem Cynthiába voltam szerelmes. és mindent megtudtam a barátnõirõl. amelyen Cynthia errõl a nõrõl beszélt. mint egy régimódi tájkép: elõtérben egy kis figura. hogy én Llanvyganban vagyok. még titkolózóbb lett. Joggal. Llanvygan leányába. ahol annyi deprimált és magányos hónapot töltött. mert hiszen nõrõl volt szó. egy asszonyt.ifjúságomban fordult velem elõ. a hölgy. akik nem foglalkoznak folklórral. És a naiv Cynthia nem is tompította az érzelmeit. amelyet a vérkeringésemben éreztem.

Ahol az ember azt hiszi. Más sem tud róluk sokkal többet. ez az elsõ kiadás. hogy most rájuk bukkan végre. Hallatlanul értékesek. az Allgemeine Reformationról kétségtelen. De nekik még nem voltak emberbaráti és felvilágosodott célkitûzéseik. De Maga biztosan mindent tud róluk. Dear me. Doktor. Kedves. amit legalább a kortársak autentikus rózsakeresztes dokumentumnak tartottak. már rég meg akartam kérni. Az egyikrõl. hogy az õseim azok voltak. . Descartes. Asaph Christian. Láthatatlanoknak nevezték magukat. a hatodik Earl of Gwynedd voltak a vezérei. hogy egy titkos társaság. a kortárs. bejárta egész Németországot. Robert Fludd és a maga õse. a szerzõje mulatott a rózsakereszteseken és minden hasonlón. Abban minden forrás egyetért. Ez a vastag könyv a Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. . hogy szatirikus irat. Cynthia. a szabadkõmûvesek elõfutárai nevezték így magukat Németországban. a XVII. doktor. És ez? Ebben két kis traktátus van egybekötve. Amellett lehet. hogy csak misztifikáció. hogy egy eleven rózsakeresztesre találjon. hogy mesélj ezekrõla rózsakeresztesekrõl. Én csak anny k. mondtam.A rózsakereszt . mint a szabadkõmûveseknek. Aranyat akartak csinálni. hogy hamisítással vagy mesével van dolga. hogy komolyan gondolta. Nézze. században. Németországból Angliába származott át a rózsakeresztesség. De biztosat nem lehet tudni. ott kiderül. Mi ez? Allegorikus regény. egy halálfej van a címlapján. és valami furcsa megközelíthetetlenség õrzi most is az emléküket. és nem sikerült neki. Késõbb maga a szerzõje azt mondta róla. csak az aranycsinálókat akarta kigúnyolni. . ide kitettem magam elé azt a négy könyvet. . . . . Casselbõl. 1614-bõl.

Hogy hol és mikor halt meg Rózsakereszt testvér. de kik? És aztán itt y harmadik traktátus. Engem nyugtalanít. és hogy melyik országban van eltemetve. Tudja mit. Azután meghalt. De ez csak legenda. és az ajtó meglepetésünkre láthatóvá lett. akkor ráakadt az emléktáblákra is. C. Azt se tudjuk. aki a Fama Fraternitatis szerint. a Titkos Városból. Ezeket a táblákat át akarta vinni egy másik. Tudja. magával húzott egy nagy követ a vékony falból. Sok év múlva az akkori nagymester javításokat akart végezni az épületben. a régiek elõtt titok volt. és szabaddá tettük az ajtót. a Confessio Fraternitatis R. Cynthia. a Fama Fraternitatis R. .. és nem tudom megmagyarázni. és a fraternitas minden egyesének és még néhány férfiúnak a nevét viselték. ki is volt az a Rózsakereszt? Vagy már mondta? Csodadoktor és alkimista. mire mi örömmel és vágyakozva lebontottuk a falat. Arábiából magával hozta az összes rejtett bölcsességet. De ez nem népmese. ami egy rejtett ajtó fölött volt. amelyet épített. . és mi sem tudtuk. c. Mondja el. amelyek rézbõl voltak. Mondja. doktor. lefordítom Magának ezt a részt a német szövegbõl: . de csupa sületlenség. hogy a hobbym a legendák. a rózsakeresztes testvériség hírneve . Nagy betûkkel rá volt írva: . Ide hallgasson. . Ezt komolyangondolták. miért. Valami egészen furcsa hangulata van. és eltemették. Rózsakereszt halála után tanítványai vették át a Szentlélek Házát. mikor élt.Marad a másik. és mikor erõszakkal kihúzták. és ott kezd a legenda izgató lenni. ha ugyan élt egyáltalán. A táblából mármost egy nagy szög állt ki. Ezt is komolyan gondolták. vagy incrustatiót. alkalmasabb terembe. . vagyis Roseae Crucis. ahol az arab tudósok éltek.

Azt hiszem. és megtalálták benne mesterük holttestét.. És? A Fama Fraternitatis elbeszélése itt megszakad. A középen volt azonban egy sírkõ. hogy a föld birodalmait. minden oldala öt láb. rézlappal befedve. HOC UNIVERSI COMPENDIUM VIVUS MIHI SEPULCHRUM FECI (Ezt a sírt építettem élve magamnak a világmindenség hasonmására) . világos volt egy másik naptól. egy hatalmas aggastyánt. mely az igazi naptól eltanulta fényét. . akinek a testén nem fogtak a századok. Sejteti. Aznap este annyiban hagytuk a dolgot. Egy termet találtunk.. . melyek okkult mesterségük gyakorlásához szükségesek. jóllehet a nap sosem sütött belé. és a szín közepén állt felül. Ebben a teremben. melyek a rózsakeresztesek végsõ bölcsességét õrzik és az eszközöket. hogy még sokat tudna mondani. Ott találták a teremben a titkos könyveket. értem. C. De a nem autentikus rózsakeresztes írások úgy tudják. R. mintha élne és aludnék. és reggel kinyitottuk az ajtót. magassága nyolc láb. . épen feküdt a sírjában. C. miért fogja meg Magát ez a törté . és másról kezd mesélni. rajta egy kerek oltár. a mennyezet pedig az ég köreit ábrázolta.POST CXX ANNOS PATEBO (Százhúsz év múlva kinyílok.) Alatta a régi évszám. melynek hét oldala és hét sarka volt. hogy felnyitották a sírt. rajta az írás: A. ami azonban nem való a be nem avatottak fülébe. . Mit jelent ez? A padló úgy volt beosztva.

Jámbor francia kis polgárok éjszaka arra ébredtek. hogy Isten. Istenem mondtam . doktor? Voltam. a gyomra mind visszanõnek. hogy. Franciául is úgy tud. Volt Maga Franciaországban. és a többi halottan fekszik. . . hogy a halál. mint egy kis kupac. . ha eljön a végzetes óra. Miért nem? Mert nem tudom. és teljes fegyverzetben így készül Véreskezû Owain a csatára. távoli dolgok látására és egy kabalisztikus módszerre. a clavellina újra kifejleszti a szerveit. amellyel minden titkot megfejthettek. Magának még sosem jutott eszébe. Fludd metafizikája nagyon hasonlít ehhez a kis kupac-állathoz. az aranya távozásuk után sárrá változott. a testnek csak olyan átmeneti állapota. amíg megint felébred. hogy helyenként meg is verték õket. Az anyag is úgy keletkezett. . mint a fiatalság. hogyne. azután eltûnik. A walesi nép sohasem tudott belenyugodni abba. Attól félek. Nem gondolok. hogy egy titokzatos idegen ül az ágyuk mellett. olyanfajta. doktor. . hogy a testet konzerválni tudnák. Mondja. hogy valaki meghal. mintha már hallottam volna. a kelta örök d a tények zsarnoksága ellen. Ha az életkörülményei nem kedvezõek. visszavonult önmagába. nemcsak a walesiek. egyszerûen eltûntek. Nekem is olyan. mi az. De látom. Túlságosan kelta vagyok. a szíve. . . Érdekes mondtam. a mi jelmondatunk : hiszek a testnek feltámadásban. . mint a tengeri liliom. . . és az üresen hagyott tér az anyag. Sok monda van a sírban tovább élõkrõl. hogy egy nagy embere meghalt. ez a téma nem tetszik Magának. esetleg elmúlnék magától. így alszik elvarázsolva Merlin a bokorban. mint angolul? Körülbelül. mint az alvás.net . gyakran. . A hozzájuk csatlakozóknak minden jót ígértek. . . vagy ha fizettek. 1623-ban például Párizsban valóságos lelki epidémiává lett a rózsakeresztesektõl való félelem. mondjuk. Gondoljon a clavellinára. olyan nehéz elképzelni. hogy az élet visszavonul a test egy pontjába. . Az akkori restaurant-okban és bistrókban vendégek jelentek meg. . mint a betegség. . hogy különösen népszerûek voltak folytattam. . és az egész állatból nem marad más. az élet tetszés szerinti meghosszabbítására. . Ugye? Hát nem lehet. . halottnak lenni. Azt mondják. Szerinte a szellem. hogy mit is akartak tulajdonképpen ezek a rózsakeresztesek? Hát a könyveikbõl nemigen derül ki. lassanként visszafejleszti a szerveit: a feje. A clavellina egy átlátszó kis víziállat. . akik felkelnek majd. És ha a körülmények újra megfelelnek. az élet idõnként visszavonul az anyagból. Így vár Arthus király Avalon szigetén. és amikor fizetésre került a sor. Amellett nem lehet azt mondani. Különösen négy tudományukra voltak büszkék: az ásványok arannyá változtatására. A párizsiak erre a sok szörnyûségre a szokott módon reagáltak: szidták az idegeneket. Inkább mondja meg. Ne nevessen ki: olyan walesi íze van. aki kezdetben az egész teret betöltötte. tudja. .

az mindig róluk beszél. Biztosan szanszkritül is tud. Biztosan ismeri az orosz regényírókat is. Maga olyan. De láttam. Mindent tud. Doktor. Rengeteget mondtam idegesen.Már sötétedett. Van egy barátnõm. Folyékonyan mondtam. . De Cynthia elhitte. hogy Cynthia egyre növekvõ elragadtatással néz rám. mint az Encyclopaedia Britannica. Meséljen nekem valamit Dosztojevszkijról vagy Bartók Béláról.

hogy ilyen híres embereket ismert már gyerekkorában. és gyakran járt hozzánk vacsorára. miért hívják Aix-la-Chapelle-t németül Aachennek. Pedig még nem fordult elõ. aki ott járt egyszer álmában. és irtózatos dühös lettem magamra. a másik tudományt. De most. ahová mindig visszavágyik az ember. Ilyenkor a magamfajta jámbor filológus odaáll. és elhiszi. sürgõsen udvarlásra fordítottam a dolgot. mint egy walesi mese Tündérországról. Az apámmal együtt járt elemibe. Vannak pillanatok. vagy pedig okulni akar. és másrészt azért. amint letárgyaltam magamban Cynthia szellemi értékét. akit nagyon okosnak tartok. hogy tisztáztam hogy Cynthia is csak egy a sok drága libácska közül. milyen szép és milyen fiatal. mint Pierce Gwyn Mawrnak. de azt is csak érdekbõl: hogy magára vehesse a mûvelt nõ attitûdjét. ábrándos és elõkelõ. Az egyik nõ pénzt akar kapni. A nõk mindig becsapnak. mintha emberek lennének. hogy egy nõt valami szellemi dolog önmagáért érdekelte volna. hogy a nõt érdekli az. És akkor. a tekintete távoli volt. . De az öreg Dosztojevszkijt nagyon jól ismertem. egyszerre valami felszabadult bennem. Nem tudok olyan nõhöz vonzódni.Bartókot sose láttam mondtam hazugul és megütõdve tájékozatlanságán. Maga biztosan azt is meg tudja mondani. amit mesél. Olyan szakálla volt. Milyen jó Magának. mert nem tudtam. és az még rosszabb. mert hirtelen beleláttam Cynthiába. Nem mondtam meg. Újra észrevettem. Valahogy úgy érzem. Felkeltem. Vagy a férfinak akar udvarolni azzal. amikor a nõk teljesen úgy viselkednek. és dühösen járkáltam fel és alá. és elkezd magyarázni. Egyrészt azért. mintha homoszexualizmus volna. mint egy estélyi köpenyt. Cynthia elmerengve nézett a karosszékébõl. hogy odafigyel.

egyszer csak felnõtt lettem. amit olvastam. . amire vártam. amit könyvek közt töltöttem. De mielõtt összeszedve a bátorságomat. Cynthia ábrándosan felkelt. A szentimentális kijelentéseknek ilyenkor dupla hatóerejük van. akinek megmutathatom magam. marad meg semmi. Cynthia. Most már tudtam. logaritmussal is tud számolni? Könyv nélkül mondtam. látja. Az élet mégis szép. Vissza fogok nézni az éveimre. Maga az elsõ nõ. Megcsókoltam. csillogó tavak. hogy miért hívják Aix-laChapellet németül Aachennek? . Ragyogó tavaszi napok. Az öreg Goethe forgott a sírjában. kék egek siettek egymásra bennem. az ablak elõtt rendkívül hangulatos alkonyat vetítõdött az égi vászonra. Végre kibontakozott. és magamhoz vontam. Az élet elmegy. . hogy nem fog pofonütni. Egy pillanatig roppant zavarban nézett rám. aztán azt mondta: Még mindig nem mondta meg. doktor. Cynthia sokáig tiltakozás nélkül simult hozzám. A memóriám el fog romolni. Cynthia elfogódott hangon megkérdezte: Ó. hogy mindig egyedül voltam. az irodalom és a tapasztalataim szerint. Ez volt a jeladás. anélkül hogy észrevettem volna. Sose találtam senkit.Cynthia mondtam . Az ablaknál álltam. mintha vonaton ülnék. és odajött hozzám az ablakmélyedésbe. hol történt. áttérhettem volna a tettekre. és mindent el fogok felejteni. aki megértett volna. úgy sajnálom azt a sok idõt. mintha valamikor a nõvérem lett volna vagy a feleségem. A szobában sötét volt már. ésegyszer csak öreg is leszek. Olyan. és látnom kell majd. Most áttérek a személyes érvekre.

Treníroztam mondta egykedvûen. . Ha ez sokáig így megy. és azösztönök nem csalnak. hogy az öreg Habakuk próféta másnap eltûnt. De miért éjszaka? kérdeztem. A szobámban ültem. Angliai Erzsébetet és a régi szonetteket. Kopogtattak. Nagybátyám napok óta nem mutatkozik. . Ha az ember nem lát. A láthatalanná váló rózsakeresztesek jutottak eszembe. Mi connemaraiak. Üljön le mondtam. nem is ültem. a rózsakeresztesek és Cynthia . Most másról van szó. . az õsi úrfajta minden hegycsúcsos elõkelõsége. gondoltam. . talán szerelmem valamikor Angliai Erzsébetnek adták ezt a nevet a költõk: Cynthia . Maloney szobájából világosság látszott. Lusta voltam lefeküdni. de kétségkívül nem a szobából. meseszerûen kényelmes angol easy-chair fenekén. mindig éjszaka mászunk sziklát. Kopogtattunk. . Én megtaláltam az öreget. Hiszen most mondta. még én is babonás leszek. Már veszem is a kabátomat.Este fél tizenegy volt. Az utóbbi napok eseményei összefolytak elõttem valami aranyló köddé. szórakozott voltam olvasni. . Cynthia. A villany égett. de Maloneyt nem láttuk sehol. majd a bújj be felszólításra benyitottunk. majd a hozzá tartozó Maloney. A Reverend csodálatos magyarázatokat fûzött hozzá. . Egészen neki való dolog. mint aki megcsókolta a sarki fényt. Valami baj van. . Öt is nagyon szerettem. új flörtöm. hogy olyan komoly? Az Earl of Gwynedd . Már jövök hallatszott Malone hangja. hallottam. hogy jöjjünk be. Azt tudja. Szólok Maloneynak is ha még nem alszik. hogy még világosság van Magánál. a parkban. kénytelen az ösztöneire bízni magát. láttam. holdistennõ. amelybõl itt-ott érthetetlen szikrák ijesztgettek: a llanvygani kastély századokkal ringató atmoszférája. fekete dresszében. miután kitört rajta az apokalipszis? Igen. sarki fény. Bocsásson meg. beugrott a szobába. . Egy pillanat múlva a nyitott ablak keretében két láb jelent meg. az Earl of Gwynedd víziszörnyei. De mit beszéljek? Nemvolna kedve egy kis kirándulásra? Én n dok ugyanis a dolgon kiokosodni . valami meghatározhatatlan helyrõl. doktor. Gratuláltam magamnak. az Earl of Gwyneddek vére folyik benne. és Osborne lépett be. századok rejtelmei. hanem feküdtem inkább. felülrõl lefelé lógva. . . És ha nincs fal is meg a fák. Hol van ez az ember? kérdezte Osborne. égi királynõ.

melynek az ormán Pendragon romjai álltak. Beültünk a Delage-ba. Egy darabig továbbmentünk az országúton. aztán egy magas kõfal elõtt álltunk. A nagy csend. . a távol sötétedõ óriás hegyek. Tegnap sem látott meg. mit csinál az öreg Habakuk próféta. Innen menjünk gyalog. csúsztunk meredek lejtõkön. és vagy húsz percig mentünk a holdvilágos országúton. nekivágtunk a bozótnak. Vagy negyedóráig küszködtünk az ágakkal. Ez a romja annak a régi falnak mondta Osborne . nehogy megzavarjuk. szótlanul. Nem kell hogy észrevegyen bennünket. Jöjjön velünk és nézze meg. Felettünk tornyosodott ijesztõ magasságban a szikla. Osborne letért az országútról. az ezüst holdvilág megfogott bennünket. Hozza magával a sziklamászó kötelét is. Osborne leállított.All right.

karját elfödte nagy fehér szakálla. Magából is gyenge egy majom lenne mondta megvetõen. engem némi nehézségek árán. Összefont k . aki a tóban lakik. Mozdulatlanul meredt maga elé. A szeme félig behunyva. furcsa teknõszerû kis csónakban. Várjunk mi is. ami ennyire túlvilági lett volna. Sosem láttam semmit sem. vagy menjünk el.ami valaha egész Pendragont körülvette. mint Bõrharisnya. A tó közepén. Leoldotta a derekán levõ kötelet. és útitársaim gyilkosan néztek rám. proponálta. Alattam bizony folyton recsegtek az ágak. Maloney nyugtalankodott. hogy is fogunk oda feljutni. mint távoli hegedûszó. Osborne-t könnyen. Sokáig vártunk ott. Nem tudom mondta Osborne. Körös-körül magas fák õrizték a habok nyugalmát. Talán aludt. a tündért. szemben velünk az óriási kõszál Pendragon alatt. Erre fel kell másznunk mondta Osborne. Egyszerre az öreg felemelte a két karját. melyeknek a fenekén a tündér korallkastélya áll. az elõzõtõl függetlenül. nem is ének. A gyermekkorom kelt fel bennem. De hol is van a nyílás. nesetre vár. Ki bonthatta ezt a rést és minek? És most jöjjenek olyan csöndben. nem tudtuk a szemünket levenni róla. mint a kísértet a kutyákra. Nézzék meg súgta Osborne . Egy meredek fal elé értünk. Azelõtt meg kellett kerülni a falat. Maloney már fent is volt. mint a mesebeli tavak. a másik oldalon. és énekelni kezdett. hogy az öreg felébredjen. csillogott a kis tó a hold fényben. jobbra vagy balra? Egy idõ múlva megtaláltuk a nyílást. A . a falon látszik. Mintha az Andersenmesék egy megéledt illusztrációja lett volna. A szikla alatt. Furcsa sipító aggastyán-hangja nem fûzte össze melódiává a hangokat. hanem ráéneklés. hogy ezt a rést nemrégiben bontották. ha az ember a Llyn-y-Castelhez a kastélytóhoz akart jutni. A hely különössége nyilván úgy hatott ösztönös természetére. Maloney hangtalanul kúszott és gyorsan. a sziklán hanyatt fekve. Olyan volt a tó. és minket nem láthatnak. mikor lopózkodik. aztán jött a másik hang. Talán a Tylwyth Teget várja. hogy dobjunk be valamit a tóba. és felhúzott minket. ott ült azöreg Pierce Gwyn Mawr. De Osborne meg én önfeledten néztük a mondaszerû látványt. Mit csinál itt az öreg gentleman? kérdezte Maloney nyugtalanul. A szikláról kitûnõen látjuk az egész tavat. és az egész rendkívül idegenszerû volt. Mielõtt ráértem volna tûnõdni. egy-egy hang nyújtva felszakadt belõle.

melyet innen jól lehetett látni. és kezet csókolt az idegennek. egy arc. walesiül volt. Úgy éreztem. nagy fehér malomkõ-gallér. érzéstelen arca volt. át a falon. vissza az országútra. Csaknem futólépésben siettünk a Delage-kocsi felé. Abban a ruhában. kétségtelenül. nézzük meg legalább. Egy északi isten zordon. és újra megindította a gépet. és elõugrom. De Osborne leintette. Az öreg abbahagyta az éneklést. fekete. hogy erõsen fel van indulva. A kastélytó. otthonos huszadik század. Kiszállt. valami õsi-õsi. csendes. És az arca. és felmutatott Pendragonra. Valaki kilépett a tó partjára. szoborarc volt. . . Pierce elõvette evezõjét. szemben velünk. . és jól lehetett látni minden vonását.szöveget nem értettem. Csendben értünk be a llanvygani kastélyba. a tó túlsó partján szétvált a bozót. minden optikai csalódást kizáró módon. a holdvilág ráhullt. Hazafelé hajtottunk erõs tempóban. Maloney furcsa. walesiül. . A vár öregtornyában. Ki lakik ott fenn? kérdeztem. a kísérteties öregek után oly megnyugtató volt az autó: a technika diadala. Az újonnan érkezõ most már kint állt egy kis kiszögellésen. Maloney rémült arccal kapaszkodott a karomba. Azután mereven nézett mifelénk. odafordult. Hatalmas. de nem volt benne semmi emberi. hogy hová mentek. mely egyedül. egy pillanat. amely gyönyörú szép volt magasztos méltóságában. Kétszáz éve nem lakik ott senki. I say. idõtlen arc. Az idegen megszólalt. Az idegen megfordult. . csaknem emberinél nagyobb aggastyán volt. testhez álló régi spanyol viseletben. és nem akar beszélni. a csónakot e erõsítette. Valami szörnyû feszültsége volt ennek a fedezékbõl való farkas szemnek. Az idegen tovább állt egy darabig. melyet a kastély éjszakai õrei viseltek. Mehetünk mondta Osborne. és gyorsan a part felé hajtotta csónakját. Egyszer csak egy fordulónál Osborne megállította a gépet. nagyon mélyen meghajolt ültében. a fal. Azután eltûnt a bozótban. Lassan a mi sziklánk irányába fordult. mi utána. úgy tudom mondta Osborne. mintha látna minket. Jöjjenek fel hozzám egy pohárra mondta Osborne. csendes hangokat adott. Átvágtunk a bozóton. de rendkívül barátságosan várt minket az országúton. s eltünt a nagy fák homályában. és mélyen. Csak a gallérja volt más. Látszott rajta. És akkor hirtelen. Sietve leereszkedett a szikláról. nehogy elárulja magát. drága jó. átható hangon. Maloneynak sehogy se tetszett a dolog. Oda nézzenek mondta. világosság volt.

amikor élet és irodalom közt bizonyos szerves összefüggés mutatkozik. Megnéztem a papírt. Mire mi a fordulóhoz értünk. Különös régies írás volt rajta. connemaraiak nagyon erõsek vagyunk ilyesmiben. Legyen Jack Robinson a nevem. Éjszaka aludni szeretek. olyan. Még sosem olvastam régi várról. Húsz lépéssel a tó mögött kezdõdik a szikla. bármily nyárspolgárian is hangzik. hogy gentleman. mint a gwyneddi earlség várományosáé. Üljenek le. valami tiltakozik bennem ez ellen a terv ellen. Önnek több joga van ott tartózkodni. és õk világítottak az öregtoronyban. Nem tudom. vagy pedig a boldogult nagypapájának a szelleme. Én azt hiszem. Ez lehetséges mondtam. Van-e jogunk zavarni õt meghívás nélkül? Értem a felfogását mondtam. Mindenesetre fel kell mennünk Pendragonba is mondtam . Pedig az öregúr tudta valahogy. De annak is megvolt a maga története. A tó túlsó partjáról nem lehet sehová se jutni. mint hogy van valami titkos feljárat a várba. Mármost akár ember. Kinyitotta az íróasztalát. hogy Pendragon vára bizonyos fokig az Öné. Sõt. Ez tegnap reggel a kis Rover hütõjére volt ragasztva. Még egy kérdés mondtam. hogy megtalálom a titkos kijáratot. ha valaha láttam mondta Osborne. akár kísértet az illetõ. de csuda rossz érzés volt. hogy miért mentem el a Llyn-yCastelhez. Nem tudok mást elképzelni. well mondta Osborne . mintha látna minket. az a kérdés mondta Maloney. De viszont vegye tekintetbe. Akkor a mi dolgunk egészen egyszerû mondta Maloney. megnézni. hanem igazán volt. ha valakinek a vár az otthona. Osborne feszültsége végre felengedett. Well. hogy ott vagyunk. Alszom rá egyet. My home is my castle. Mit szól hozzá Maga. Ide nézzenek. Valahogy hasonlítanak is egymáshoz. Egyáltalán nem szeretem ezt a sportot. Hogy jutott eszébe tegnap. Maga ismeri a szép öregurat. és kivett belõle egy kis papírdarabot. Valami van benne mondta Osborne. annyi kétségtelen. nem számítva az Earl of Gwyneddet. Ez egyike a ritka eseteknek. Mert nézzék: tegyük fel. jól megérdemeltünk. . Még inkább.Miután vizes poharakból felhajtottunk egy háromszoros adag whiskyt. Biztos egy nagybátyja. hogy meglátogassa a kastélytavat? Sosem említette. Holnap világosságban megnézzük a tó túlsó partját. õk már fent voltak. hogy ki lakik ott fent. Mi. hogy kedvenc sportja az éjszakai kirándulás. amelynek a tetején van Pendragon. hogy ott lakik az a valaki. amit úgy éreztük. Tízet egy ellen. Hová mehettek? tûnõdött Osborne. nemcsak a regényekben. miért. akit ma a tó mellett láttunk. Úgy nézett felénk. Hát mit szólnak mindehhez? kérdezte. mint bárki másnak. amelynek ne lett volna titkos kijárata.

mert különben miért írna latinul. ha angolul írna. De persze nem mondtam el ezt az õrültséget. aki írta. Miféle nemlétezõ rémek ellen kérhet tõlem segítséget ez az . az idegen a tó partján. Ez állt a cédulán: Pendragon. és izgatottan siettem le a faluba. a vasárnapi prédikációjára készül. hogy az illetõ foglalkozására nézve tanár lehet. mint máma. A reverend már ott sétált fel és alá. a latint. Hátha nem tud angolul mondta Osborne. hogy a reverend nagyon sürgõsen és fölötte bizalmasan akar beszélni velem. Vagy pedig. Feltéve mondta Maloney a fejét rázva . csak úgy szelíden. amenynyire egyházi méltóságával és Angliával összeegyeztethetõ volt. hogy keressem fel tíz órakor a templom mögötti kis temetõkertben. Maloney bizonyára azon törte a fejét. A kezünk azóta másképp alakult. Azután aludni mentünk. hogy jövök. Nem vette észre. az örök-egy nyelvet. amellyel aggastyánokat lehet fogni. Ez spanyolul van mondta Maloney . melybõl kiderült. . És tegnap is látta már a szép öregurat? kérdezte Maloney. legconnemaraibb módszer. Egy levelet adott át. vizionárius ember.amilyent a British Museumban látni a XVII. A Rev. tegnap csak Habakukot láttam. vagyis inkább olyan régi. melyik a legnagyszerûbb. Azután eszembe jutott a tegnap esti tó. Mindenesetre csuda nagyképû alak. olyan öreg. századi kéziratokon. Azért választotta az idõtlen. Gesztikulált önmagának. Ma már senki sem tud ilyen kanyargósan írni. Az a valaki nem jött. * Másnap reggel egy kisfiú keresett a faluból. menekülõ. más csodálatos dolgoknak is a tanúja leszel. A kis temetõt örök nyugalomra invitáló szép fáival. Dehogy. Kért. Pendragon. ha látni akarod az öreg Pétert (vagyis Pierce-t). Azt gondoltam. Nem nagyon. De lehet. ami csak filológusnak juthat az eszébe. nem volt nehéz megtalálnom. latinul van mondta Osborne és lefordította.. hogy ezt a levélkét a szép öregúr írta. ancient. sose tudtam megtanulni ezt a nyelvet.. de nagyon fontos dologról van szó. mi lehet. cirkalmas módon. a templom mögött. hogy nem értenénk meg régies kifejezéseit. hogy eljött. csak én nem vártam meg. forte si vellis videre Petrum senem vade ad lacum castelli media nocte ubi et alium rerum mirabilium testis eris. azt kell gondolnom. Ötletem butasága Maloneyt is felülmúlta. kiáltottam fel hirtelen. Nem tudtam elképzelni. de azután elhallgattam. éppúgy ült a teknõjében. és én sajnos. Dafyd Jones küldte. Nem felelte Osborne . menj a kastélytóhoz éjfélkor. és elnézésemet kérte. Az jutott eszembe: hátha az. mindenki a maga módján elmélkedve a történteken.

Most nem volt átlátszó. anélkül hogy láttam volna. mit fogtak ma reggel a kastély tóban? Ú. Come along. ami. a kastély tóban? Mit? A reverend diadalmasan nézett rám. igen. napfényre jutott. én nem vagyok híres orvos mondtam megdöbbenve. és azon valami feküdt. Az earl titokban tartja munkálkodását. Zavaros és határozatlan körvonalú massza volt. Uram. ahol a sírásó rosszindulatú szerszámai álltak. igen. Mert íme. Értem mondta a lelkész. A sarokban egy kis asztal állt. Barátságtalan. Igen. De hiába. és zseblámpájával rávilágított. Az earl egyik szörnyetege feküdt ott.. Uram. Ezek összebeszéltek. Ami nem viseli el a napfényt. élettelenül. igen hadarta. úgy összerezzent.Amikor megszólítottam. Sietõs léptekkel bevezetett egy kis kunyhóba. egy oszlásnak induló kocsonya. Uram. homályos és nyirkos hely volt. Egyszerûen förtelmes volt. nagyon rossz érzéseket keltett bennem a félhomályban. tudja. mint aki leleplezett. Ezt fogták mondta a reverend. Ön híres orvos. hogy én is megijedtem. Teljesen hiába. Titok. . hogy orvosnak néznek.

mit mûvel az earl ezekkel az állatokkal. azt kellett gondolnom . Az earl valami titkos. Az earl egyik csodaállatja . hanem használjon a szenvedõ emberiségnek. Én nem szólhatok. Szörnyûség. különös. . Pusztán tudományos kíváncsiság. . .Ismeri? kérdezte a lelkész. felszólítom. Nekem? Én a Maga halhatatlan lelkéhez fordulok. De nem volt az Earl of Gwynedd. Nem volt egyedül. és még mindig él. . . Nem tévedek. hogy kicsoda volt. azt mondja. . hogy látta Pierce szellemét. . Ön téved. Az állat neve axolotl. Megmérgezi õket. Vagy ki tudja. . . mint amekkorára Isten teremtette. Budapestrõl. nem belekeveredni . Megfagyasztja õket. Hogy kerül ez a kastélytóba? Azt Magának kell tudnia. A reverend a karomba kapaszkodott. oldó és kötõ hatalmamnál fogva parancsolom Önnek. az earl amerikai útjáról hozta magával. . Felfüggeszti az élettevékenységüket. De nem szóltam egy szót sem éjszakai tapasztalataimról. Ez így nem mehet tovább. Ott sokkal kisebb. hogy az earl a kastélyban ûzi istentelen kísérleteit. . A Pendragonok jelmondata. Csodálatos! Azt is tudom. hogy ne ártson. A hullámok kivetették . Ö rejtette el a szörnyeteget a kastély tóba. miért teszi ezt az earl. . . . Miért? kérdeztem. Tudja. Én pedig mint a lelkek orvosa. . egy félõrült paraszt. természetellenes módon tízakkorára növeli õket. megváltozott. . hogy az éjféli lovas. Uram. Ökörpajzsmirigy-kivonattal. azt mesélte. megragadva a karját. Hogy találták meg ezt a szörnyet? Megmondom azt is. Magának kell valamit tennie. . hagyjon fel szörnyû kísérleteivel. . igen. . Ne fertõztesse meg Isten szabad tavait ezekkel a kimondhatatlan szörnyetegekkel. vagyis inkább a Pendragonház átka: Hiszek a testnek feltámadásában. hogy tegyen valamit. Bátky János. Volt vele valaki. Azután újra feltámasztja õket. Ki volt? Hát ki léhetett más.. Én mindenben az earltõl függök. Elõször azt gondoltam. Miért szörnyûség? . De most már tudom. Orvosi erkölcse kötelezi. Azt is tudom. Ezen a hittételen . Hasonlított az earlre. semmi közöm az egészhe . mint az Earl of Gwynedd. Nem volt egyedül. . körülnézett.. Van olyan axolotlja. hogy Pierce Gwyn Mawr eltûnt? Valaki. mint a kastély éjszakai õrei. Uram. és suttogva folytatta. Ez a szörnyeteg elárulta. Elég iszonyat. Nem belekeveredni. Hajnalban elmentünk a tóhoz. Igen. . Ön híres orvos kezdte el egyszerre a reverend.. de mégis egészen más volt. prédikálós hangon. . amint a kastély tavon csónakázott holdvilágos éjszakán. Egy óriás. intem. Mexikóban él. amelyik már tízszer halt meg. mindent tudok. . fekete ruhában. mondtam magamban.

a halott earlöket. Bonaventura Pendragon és a mostani earl. akik Pendragon mélyében nyugosznak. Nem érti az összefüggést? Hatalmat akar magának. míg értelme el nem homályosult.mentek tönkre a ház legkiválóbbjai. hogy feltámassza a halottakat . . Hogy lehet egy hittételen tönkremenni? Az earl addig rágódott ezen. Most már biztos voltam benne. hogy õrülttel van dolgom. . Asaph Pendragon. Owen Alastair. .

Dafyd Jonesszal. hogy Maga kérges külseje alatt emberi. kedves skót volt. . . gondolja meg. hagyjon békében ez az õrült. . Ki volt az a dr. . a romok között? . .. McGregortól. Meghalt. Az earlszokott Önnel beszélni kísérleteirõl? Az earl? Hová gondol? Az earl hülyének tart engem. . mondta Osborne. bocsásson meg. Autószerencsétlenség. nagyon. Mondjuk egyszerûen. Nem orvos? kérdezte a lelkész mély megdöbbenéssel. Megálltunk egy kis beszélgetésre. szegénytõl. Okos papot nem viselne el a közelében.. Nem hallott róla. Annak köszönhetem a parókiámat. A reverend a fejéhez kapott. De semmi esetre sem orvos. megértõ szívet hord . ez az a név. nagyon régen. Azt nehéz meghatározni.. és segítet az earlnek a kísérleteiben. nem vagyokorvos. . amit a titokzatos telefonáló mondott a túlsó kagylón. Honnan ismerem? Persze. . Nagyon derék. . a kísérleteitõl eltekintve. McGregor. . találkoztunk a Rev. Kitõl? Dr. Az Ön elõdje. Hát akkor honnan tudja ezeket a dolgokat? Dr. Hisztoriomicsoda . Becsületszavamra. . gondoljon halhatatlan lelkére. hogy valaki lakik most fent. számíthatok Önre? Látom a szemén. a kocsonyás dögökhöz. akkor miért hagyott ennyit beszélni? Ilyen szörnyûséges titkokról. akiket felvezettem. Mondja. hogy hisztorioszociográfus. életemben nem láttam még boncolást. ígérje meg . McGregor? Nem tudja? Hát az a fiatal orvos. Bocsásson meg. de nem volt hozzá semmi tehetségem. A papám meg a mamám me a nagynénik ugyan azt akarták. . Mi közöm mindehhez. Uram. Úgy éljek. Szent Isten. mikor volt fenn utoljára Pendragonban? kérdezte Osborne. nagyon örültem a szerencsének. Ó. hogy orvos legyek. a kastélytóhoz. szerencsétlenül is járt. aki itt volt pár hónappal ezelõtt. . Amint a falun áthajtottunk. . . Még délután elutazom. hogy itt járt néhány archeológus. . . amíg nem késõ. Padre. . Reverend . Újabb komplikációk . . . Hát mi? Hm. Nagy lélegzetet vettem és elsiettem. McGregortóI. amint illett. De . Már öt hónapja. Vagy valami hasonló. Ugye. . * Délután csakugyan elindultunk Pendragonba. hogy valaki átléphesse Llanvygan küszöbét . hogy közbevágok.Valami enyhe abnormitás kell ahhoz. . becsületszavamra mondom. Részemrõl rendkívül. Reverend.

hogy õ az. Tudom. Bennünk az a terv fogamzott meg. Szenzációs. Zavartan nézett maga elé. Nagyon meg leszünk tisztelve. hogy mit beszélnek. aki ott tölti az éjszakát. A lelkész elsápadt. Lehet. nem beszélhetnénk a dologról magával Miss Jonesszal? Dehogynem. mert nem bíztam eléggé nõvérem képességeiben. Milyen vélemény alakult ki. . . hogy én odafigyelek a parasztok ostoba pletykálkodás ára dta elpirulva. csak nem gondolja. amit akar. hogy felmegyünk Pendragonba. . . hogy egy ilyen gentleman. hölgybarátait olyan kietlen helyen vendégelné. De nem illik kutatni utána. és nem akartam felesleges riadalmat kelteni. egy kis ördögûzés végett. ha felkeresik szerény hajlékunkat. A Pendragonok a hölgyekkel legfeljebb házasság formájában foglalkoznak. hogy világosság van az öregtoronyban. az lesz a legjobb. ki az. azt teszi. Hölgybarátait? ! Az nem valószínû. .De igen mondta némi habozás után. akkor se szívesen. Osborne. Mondja el bátran. . És nem is tudom elképzelni. egészen különös tehetségekkel van megáldva. hogy valaki vendége van ott fent. jóságos egek. idegesen. lehetetlen. Többen látták már. ha Pendragonba megy. mint az earl. drága nõvérem. Az utóbbi idõben az earl gyakrabban járt fel Pendragonba. Osborne elnevette magát. De akkor nem szóltam. Lehet. Well? Hogy Önt halálos veszedelem fenyegeti. aki ott lakik? Nem mondunk semmit. Nem látom semmi akadályát. . Honnan tudja? Gondolja meg. Padre? Esetleg szükség lesz Magára. nem látszik valószínûnek. vagy babonásnak látszani. . . Padre. hogy azt a múltkori merényletet is elõre tudta. . . Osborne . hogy a faluban ne kommentáljanak egy ilyen különös tényt. kérem. Mondja. Ó. . . ami majdnem az earl életébe került. Mégis mondta Osborne . Különben is. a lelkész a kezét tördelte lehetetlen. . Eléggé fúrt is a lelkiismeretem azután kishitûségemért. mint Pendragon. mo . Csakugyan fel akar menni Pendragonba? De igen. Nem tart velünk. Éppen ma reggel mondta. az earl a vár tulajdonosa. amint tudja.

Nagy nehezen visszanyerte beszélõképességét. Lám mondta az öreg hölgy. betértünk. ha PenAnnwn területére lép. és bocsánatot kért. befelé forduló tekintetét hordozta. Én hiszek az álmokban mondtam. Az egész Pendragonház egy szörnyû fordulat elõtt áll. Én nem mondta Osborne. drága Osborne. hogy ülve fogad minket. akirõl kiderül. Nagyon köszönöm. mint akit villanyos ütés ért. Pár lépésre voltunk a paplaktói. mindannyian életveszedelemben forognak. hogy ennyire aggódik értem. akkor már rég ijesztõ tapasztalatok értek volna a hölgyek körül. Azután. Artikulátlan hangokat adott. De a valóságban még sohase csúsztam le egy lépcsõrõl sem. drága. Magára különösen az végzetes. Miss Jones. nagyon kíváncsivá tesz. hosszú. és mindig lecsúszom. Miss Jones a hátsó szoba ablakában ült. Szeme a rövidlátók és vizionáriusok intenzív. Az öreg hölgy arca úgy eltorzult. Jane mondta a lelkész nyugtalanul . rendkívül csúnya arca látszott ki. Osborne fel akar menni Pendragonba. . De úgy is mint az érdekelt felet. az a pokol feje. ne menjen fel Pen-Annwnba. és úgy is mint a jóslattudomány nagy barátját. Ha hinnék bennük. Az aprócska hölgy teljesen eltûnt a takarók tömege alatt.Leszálltunk. hogy fel akarok menni egy lépcsõn. Mert Pen-Annwn. Hisznek Önök az álmokban? kérdezte. Nagyon sokszor álmodom egy hölgyrõl. hogy nincs arca. hogyhonnan tudja Ön ezt olyan határoz mintha az újságban olvasta volna? Az öreg hölgy nagyon nyugodt és komoly lett. és azt mondta: Drága. csak keskeny.

látszott. Engedelmet kérek milyen kutya? kérdezte Osborne. ez nem kutya. hogy fiatal lány vagyok. mondtam. Az öreg hölgy köhögni kezdett. hogycsak menjen nyugodtan. azt mondtam Arthurnak. akár nem mondta Miss Jones . és figyeljenek jól ide. mikor Miss Jones kiköhögte magát. A kutya állt ott. Akkor a kutya rám nézett. Kérem. és kint sétálok a folyó partján. nem is ismerhették . Az elmúlt éjjel azt álmodtam. és magyarázza is meg mondta Osborne. Tessék? kérdezte a világtól elmaradott Miss Jones. . Mindenestre nehéz volt elképzelni. ez angyal. csak a legfontosabbat. meg egy kis epertorta is volt . És Arthur Evans. Nagy. .. hogy csak egészen fiatal lánykáknak érdemes elmagyarázni. de nem fogok mindent elmondani. . Dehogy. .. Well. hát nem érti? A fehér szõrû. Az öreg hölgy arca megelégedett kifejezést öltött. Nagyon megijedtem. Húzzák közelebb a székeiket. Ja úgy. és kávét. Értik? A kutya. mesélje el az álmát. Nem mertünk tovább tréfálni. Miss Jones. Ja. vörös fülû kutya. lehajtott florentinkalap volt rajtam.Pszichoanalitikus alapon. nagyon rosszul teszik. De nem tudtam elszaladni. és azt kérdezte: Mit ettél ebédre? Karfiolt . ha nem hisznek. . ha nem vennénk teljesen komolyan. m indjárt jövök. És akkor egyszercsak ott állt mellettem a kutya. Ez itt? és rámutatott a félhalott pekingire a hölgy lábánál. Már akár hisznek. az olyan illetlen dolog. Szóval. igen szuggesztíven és szívhezszólóan. Ismerték maguk Arthur Evanst? Nem. hogy a hölgy mélyen meg lenne sértve.

az earl cs aládjának fiatal hajtása. . mondta a kutya. Ismerem az öreg hölgyet. mert nem akartam becsapni. azután a legnagyobb meglepetésünkre megígérte. mint õseim. milyen szenzációs volna. Hát mi lesz most kérdezte Maloney . még meg is halna a nyugtalanságtól. Búcsút vettünk a lelkésztõl és nõvérétõl. A kutya. ne tettesse magát. tudja. Csak azt nem értem. mint egy homéroszi hõs. . De meg kellett ígérnem. hát nem megyünk fel? Dehogynem mondta Osborne. akik szebb korokban éltek. Én ma azt eszem . a fiatal hajtás. mert pen fejet jelent walesiül. ugye. mondta a kutya. és beverik a fejed.mondtam. Nagyon érdekes és tanulságos történet mondta Osborne. . drága Osborne. . a Cwn Annwn feje Pen-Annwn. szegény öreg léleknek. Úgyis három éve haldoklik már szegény. Osborne. Egyébként . . . Fiatal hajtást kell enni . Engem különösen szeret. walesi neve. Osborne egy pillanatig habozott. Különösen a torta tetszett nekem. A jóslat beteljesednék: Legendává lennék. Olyan volnék. a pokol kutyája. amit meg akarenni. . Hát akkor. hogy felébredtem. hol vagyok én és Pendragon? Nem érti? Igazán nem érti? Pedig nem lehet világosabb. a Cwn Annwn volt. az nagyon egészséges. Mondj igazat. hogy sose megy fel Pendragonba. ha most csakugyan meghalnék Pendragonban. az maga. Most már értem. ígérje meg nekem. Csakugyan a fejébõl valami zöld nõtt ki. akinek a halálát mindig három énekkel elõbb bejelentik. Erre úgy megrémültem. Osborne kihajtott a faluból Pendragon felé. és beszálltunk az autóba. És hol van a fiatal hajtás? A fejemben . Szenzációs. És a kutya feje. Pen-Annwn Pendragon várának igazi. Az álmok mindig walesiül beszélnek.

mint színházi díszletek. ha a rendesúton megyünk fel. vagy pedig menjünk fel a rendes úton a várba. hogy titkosak legyenek. Végül is az én álláspontom gyõzött: tekintettel arra. Itt a tetõ is megmaradt. és elõttünk állt az öregtorony. A kocsi majdnem egészen fel tudott menni. nem volt túlságosan meredek. keressük-e meg a titkos feljáratot. * Az elhagyott régi út. és zöld szõnyeget terített a fû. melyek sziklabarlangokhoz hasonlítottak. melyen egykor a lovasok mentek fel Pendragonba. hogy megtaláljuk. és aztán váratlanul egy kis udvarba értünk. Az öregtorony még teljesen ép volt. Végül a nyugati szárnyhoz értünk. nincs sok reményünk. Körös-körül. és haditanácsot tartottunk. vakon. melyek egykor a termek voltak. A kõpadlók fölé feljött a föld. és az eltûnt mennyezet helyén leereszkedett föléjük az ég. a tetõket.A fordulónál megállította a gépet. amely felül meggondolja magát. az angol gótika speciális rajzát. megfordul. hogy a titkos feljáratokat a régiek úgy építették. Csak közvetlenül a romok alatt kellett leszállnunk és rongálódott. Szobákon haladtunk keresztül. szabálytalan távolságokban kicsiny ablakok néztek kifejezéstelenül . A várból csak a falak maradtak meg. és gerincben végzõdik. hacsak véletlenül nem. Egyszerûbb. mohos lépcsõkön továbbmennünk. Végigjártuk a visszhangos tereket. Csak az ablakrések alakja állt ellen az évek formabontásának : üveg nélkül. ez volt a vár leginkább épen maradt része. Úgy is lett. a falak megokolatlanul meredtek. de még mindig õrizték a gótikus vonalakat. a szamárhátú csúcsívet. denevéreket vertünk fel. az emeleteket elmosták a századok.

lefelé. és nincs tovább mondta Osborne. hogy mutatták nekem. és azután meg kellett állnunk egy hatalmas tölgyfaajtó elõtt. Most jönne az érdekes dolog. Körüljártuk a kerek tornyot. hátha ki tudjuk nyitni indítványozta Maloney. és a másik végén van a feljárat mondta Osborne. nem volt akkor. Erre az ajtóra nem emlékszem mondta Osborne. Éppen falának alig megszakított kietlen tömege által váltott ki valami félelmes hatást a nézõbõl. Nyitottam már ki sok bezárt ajtót. kell egy bejáratnak lennie a gyalog hétköznapok számára is. de azt bezárják az orrunk elõtt. Régi vaspántok szegélyezték az ajtót. figyelmesen szemügyre véve mindent. és egy folyosóra értünk. és belsejének világításával nem sokat törõdtek. hogy a toronyban emberi élet lenne. de azt hiszem. . Olyan a závárzata. A connemaraiaknak érzékük van ehhez. Végigmentünk a folyosón. mint a hét pecsét. Vagy Hát eddig. Meg kellene próbálni. amint gondoltuk be volt zárva. Azonkívül: nem találtuk a torony bejáratát sem. Az öregtorony valószínûleg börtön volt itt is. a maga õsei a levegõn át közlekedtek? Ünnepélyesebb alkalmakkor igen mondta Osborne . amelyet a tetõn elhelyezett nyílások világítottak meg. Ez a folyosó átvezet az udvar alatt. Osborne vezetésével visszamentünk a nyugati szárnyba. Lementünk. mint a többi várban. Homályosan emlékszem. Igaz. vagy nyitva volt. Mi az mondta Maloney . mint egy régi óra belülrõl. Ez az én sorsom. Az ajtó. hogy ez nagyon komolyan néz ki. de semmi legcsekélyebb nyomát sem találtuk. és rövid keresés után egy ép állapotban levõ kõlépcsõre bukkantunk.

Hatalmas. Bízzanak a sziklamászó ösztöneimben. valami ismerõs dolgot láttam meg a falon. amikor hozzászokva a félhomályhoz. Természetesen. Ó. . Egyszerre Maloney meg szólalt : Nem veszik észre. Elõttünk volt a titkos bejárat szája. boltíves terembe. Bõséges házat épített az ivadékainak. A sok rózsakereszt. a teremben hosszúkás. üres. azután ódon csigalépcsõhöz értünk. négyszögletes asztalok álltak. Lemenjünk? kérdeztük egymást. Nézzük meg még ezt a szobát a lépcsõ mellett. akörül keringtünk. nem lehetett látni. hogy mind elférjenek. boltíves teremben voltunk. odalépett a kereszthez. koromsötét volt. úgy tûnt. és nem is magyarázta tovább. Bementün. és maga a kereszt is. Ugyanakkor a falnak egy darabja is megmozdult. Amennyire a zseblámpa fényénél kivehettük. amikor hazatérnek a vár anyaméhébe nyugovóra. és íme. Ez relief. Kõkoporsók voltak. Megkezdõdött igalépcsõ közepén vastag kõoszlop állt. Maloney nagy lassan megfordította. Körüljártunk a falak mentén. Feltétlenül menjünk le. hogy családja növekedni és sokasodni fog a századokon át. Csak jöjjenek nyugodtan utánam. Utólag illesztették a falra. arra számított. egy ideig próbálgatta. órák hosszat.k a homályos. hogy nem asztalok. Már-már ki is mentünk. láttuk. . a végét nem lehetett látni. mint egy betolható ajtó. Szûk.és különben is . . hátha. Ki tudja. amelynek a közepén a kereszt van. hogy ez a kõ. még kincseket is találunk. nedves folyosón haladtunk keresztül. . Áhítattal szemléltük. De végül is le értünk. . mint a falak? De igen mondtam. a kereszt megmozdult. Megindultunk lehangoltan visszafelé. milyen óriási nagy volt ez a kripta! Aki építette. Nézzék. Nem valószínû. de hátha. Hátha találunk benne valami érdekeset. mondta Maloney. valószínûleg nem azért zárták be. . Ne legyünk indiszkrétek. és visszahúzódott. hagyjuk mondta Osborne. sorban. . Hogy mi volt a megnyílt falon túl. rajtuk a Pendragonok címere. Igen. négy sarkában stilizált kõrózsákkal. hogy ki tudná nyitni. A kriptában voltunk. finom mûvû kereszt. hogy kinyissuk.Nem. a rózsakereszt! A falból kidomborodott egy kõbõl faragott. Amikor közelebb értünk. másféle kõ. Maloney kis zseblámpát vett elõ.

és alig vártam. vissza kell fordulnunk mondtam. hogy van. Nem. Amint az írást elolvastam. Most. hátratántorodtam. amint körülmentünk. Nem is bántam. Az ilyen földalatti utazásokat sem nekem találták ki. Lehet. Megtaláltuk a rózsakeresztet. Várjunk csak mondta Maloney. Hátha megint ajtó van mögötte. Az elõbb. azt hiszem. hogy ezek a régiek kilincs helyett kereszteket használtak. ha Maloney meg nem fog. és elestem volna. A régi szorongás újra erõt vett rajtam. Valami írás volt alatta.Ezt a kriptát már nem használják? kérdeztem Osbornetól. A csigalépcsõ és a kripta megviseltek. A XVII. megint láttam a falon egy olyan kereszt. . mint a fönti. hogya napvilágon legyek. század óta a llanvygani parkba temetik a Pendragonokat. ha kissé más is volt. Nem is tudtam.

C. és csodálkoztam. Mint aki már járt itt. a föld országai. hagyjon. a földalatti nap.Mi az. A mennyezetet szintén ábrák díszítették. Maloney egy ideig manipulált a rózsakereszten. . amint magamhoz tértem. R. mindent tudokróla. Mind a hárman ijedten ugrottunk vissza. melyrõl a régi könyvek beszélnek. meg is találtuk az ajtó hasadékait a falon. És a terem közepén ott lebegett fehér izzásban a meghatározhatatlan világító test. határozott lépésekkel a terem közepére vezettem társaimat. HOC UNIVERSI COMPENDIUM VIVUS MIHI SEPULCHRUM FECI . . . A nyílásból világosság csapott meg minket. A terem padlójára titokzatos ábrák voltak rajzolva. POST CXX ANNOS PATEBO Százhúsz év múlva kinyílok. erõsebb. . hogy nem értik meg. Megmutattam nekik az oltárt és rajta a felírást: A. és az ajtó kinyílt. semmi bajom sincs. mint a könyvben. az égbolt körei. És azután. Hétszögletes terembe léptünk. Nem. mintha erõs villany fénye lenne. minden úgy volt. kell itt ajtónak lennie! És e van a csodálatosság! Ahogy jobban szemügyre vettük. C. a másik. mit lát? kérdezték rémülten. az örökkön égõ lámpa. Mint Rózsakereszt sírja kapujánál. mondtam. Olvastam errõl a helyrõl. Maloney a nyakkendõmet kezdte kibontani. Errõl van szó a könyvben kiáltottam magyarul.

mintha az egész Pendragonkönyvtárat végigolvastam volna. . . R. amint aFama megírta. gyõzedelmeskedett babonás borzongásaimon. nem jelenthet mást. talán a többi is igaz lesz. És fölötte ég égõ lámpa. Emeljük fel innen az oltárt. Merjem-e. Ez a felfedezés többet ért. Az oltár olyan könnyedén mozdult ki a helyébõl. mellyel megalapozom tudományos világhíremet. Segítsenek mondtam társaimnak. mint ahogy megírták. C. De azután megint eszembe jutott a sír és a holttest. De akkor. Hogy magyarázzam meg ezt a rejtélyt: ez a sír Rózsakereszt sírja. és nézzük meg a sírt. mert nem fogtak rajta a századok. hogy jogunk van hozzá mondta Osborne.melyen annyit gúnyolódtak a századok. nem volt mese. Osborne meg én nekifeszültünk az oltárnak. A mese. Az oltárfelirat négy betûje megerõsített feltevésemben : A. C. . mint Asaph Pendragon. Osborne. Megtaláltam a történelmi alapját a rózsakeresztes mesének. . aki Rózsakeresztnek nevezte magát. Egy pillanatig már láttam magam elõtt épülni a könyvet. ne merjem? És akkor az intellektuális kíváncsiság. nem lehetne felemelni ezt a sírkövet? Nem hiszem. . és odébb húzódott. és ez a sír Asaph Pendragon sírja is. mint a sírokon. De értsen meg. az éjféli lovas sírja fölött. intenzíven és elmerülten. nem puszta kíváncsiságról van szó. Ha tovább is minden úgy van. a holttestét teljes épségben. . hanem egészen más kíváncsiságról. Rajta kimetszve a Pendragonok rózsakeresztje. Az igazi csodálatosság talán még mindig hátra van. itt volt az oltár. Maloney keresztet vetett. Csak egy magyarázat lehetséges: Rózsakereszt ugyanaz a személy. Akkor az oltár alatt meg kell találnunk Rózsakeresztnek vagy annak a valakinek. akkor meg kell találnunk. Körülötte a család jelmondata: HISZEK A TESTNEK FELTÁMADÁSÁBAN És valamivel lejjebb a felírás: HERE LIETH ASAPH CHRISTIAN PENDRAGON THE SIXTH EARL OF GWYNEDD Álltam és gondolkoztam. Mit gondolnak.A legendás Rózsakereszt sírja felett álltunk. . rajta a felirat. itt. Puszta kíváncsiságból nem zavarhatjuk az õsöm nyugalmát. amint az egykorú könyvek. Elértünk a Szentlélek Házába. mint Asaph Christian Roseae Crucis. Az oltár alatt egy kõlap volt. mintha már várt volna minket. legerõsebb szenvedélyem.

. legjobb békében hagyni. de nem tudtam rájönni mibenlétére. mintha elfelejt ttem volna eloltani a villanyt. . hogy idejöttem. ez a valószínûbb. hogy ellessem a halottak titkát. A kõlap helyén egy nagy szobaszerû. De háromszáz éven át a csontok is meg szoktak maradni. Azután olyan rossz érzésem volt. felpárnázva régi damasztpárnákkal. Well. sem pedig a híres gyûrûket. Hiszen látják a vánkosoknak semmi bajuk sem történt. Még egyszer jól szemügyre vettem mindent Rózsakereszt sírboltjában. doktor. A sír sír. cinikusnak tartanának. a mellén összekulcsolt kezekkel. a kezén a bûvös hatalmú gyûrûk. Majd meggondoltam. hogy az a lámpa már háromszáz éve ég. Beláttam. Vagy csontokat találunk benne. A holttestnek semmi nyoma sem volt. diszkrécióérzékével és kíváncsisághiányával. Sápadt volt. Jöjjenek innen gyorsan mondta. Maloney közbelépett. Vagy igaz minden. Meg kell kérdezni az earlt. Ha tovább ragaszkodnék szándékomhoz. Végre . Maloney az oltárt tanulmányozta. hogy itt fekszik teljes épségben. négyszögletes verembe lehetett lelátni. vagy nem. Ha ki tudjuk nyitni. Egyszer csak látom. Az ajtót gondosan becsuktuk magunk mögött. Nem szeretem az ilyen dolgokat. és megtaláljuk Asaph Pendragon holttestét. A verem közepén egy ravatal állt. mint egy ágy. Mint az ajtók. Az egész hely olyan különös. amelyekrõ agyomány tud . hogy a sírt fedõ kõlap megmozdul és visszahúzódik. De mint egy ágy. a gyûrûknek feltétlenül itt kellene lenniük mondtam. új lehetõség elõtt állunk. doktor mondta Osborne. és megrettent tekintettel nézett rám. A sírt kirabolták. ne haragudjék. láttuk. teljes épségben. és a halott halott. hogy a folyosó. Szembekerültem a brit szigetlakók félelmeivel. ami a Maga könyvében van. . szélesen.ez alatt a kõlap alatt. Ha másnak nem. hogy bizony Isten sajnálom. Asaph Pendragon holttestét. Hallgasson ide. kétfelé vezet. hogy a kijárat jobbra van-e vagy balra. azután megindultunk kifelé. és továbbmentem. . Vagy ki tudjuk nyitni a sírt. Csontokat sem lehetett látni. fel a végtelen csigalépcsõn. õ tudja majd mondta Osborne. és azzal félig öntudatlanul ugyanazt a manipulációt végezte. vagy még annál is rosszabbnak. Nem emlékeztünk. Felérve a csigalépcsõ végére. egy ilyen elzárt helyen. mint az ajtókat nyitó rózsakereszteken. Keresztülmentünk a kriptán. Maloney az oltáron is talált egy rózsakeresztet. Amíg én Osborne-nal vitatkoztam. Vagy pedig a hatodik Earl of Gwynedd földi maradványait az idõk folyamán máshová helyezték. hogy semmit sem lehet tenni. melyen át a csigalépcsõhöz értünk. megvizsgáltam a világító testet. Valami tiltakozik bennem az ellen. amelybõl felkeltek már. és a csontokat elvitték mondta Maloney. de nem szeretném látni.

hogy nem tudjuk. hogy végtelen sötét folyosókon járok. Minden földalatti szobából számos más szoba nyílt. Maloney idõnként kiáltott egyet. A teljes sötétségben. Kellemetlen érzéssel vallottuk be egymásnak. hogy lássunk valamit. Bízzák magukat az ösztönömre mondta Maloney. és egyre növekvõ félelemmel. Vakon botorkáltam Osborne mögött. mikor már több földalatti helyiségen mentünk keresztül. egy szobába nem szabad bemennem. hogy jobbra. nagyon nehéz volt tájékozódni. De tulajdonképpen balra kellett volna menni. . amit alig világított meg Maloney zseblámpája. merre kell visszamenni. és csak fülemre bíztam magam. minden szoba egyforma volt. és utunk oly kanyargós volt. Rábíztuk magunkat Maloney ösztönére. hogy tudjuk. hogy mindig. majd egy kanyarodónál valahogy tõle is elmaradtam. hogy Maloneyt elvesztettük a szemünk elõl és a lámpát is. célom tudatlan. Mi igyekeztünk közvetlenül mögötte menni. Nem mondom. merre menjünk. Erre csak akkor jöttünk rá. De Maloneyt ösztönei oly sebesen vitték. Ez a földalatti bolyongás olyan ismerõs volt: hányszor álmodtam. hogy egy ajtót nem szabad kinyitnom. Maloney ment elöl a lámpával. Connemarai ember lát a sötétben is.megállapodtunk abban. de vannak jó napjaim. mert valami mindennél rettenetesebb történik. és elindultunk. Mert tudom.

Cynthia pedig belesápadt a történetbe.. nem erre mentem. Hozzárohantam. Sokáig álltunk ott. Maloney visszatért. . A leesett állú kollégákat számûzte képzeletembõl ez a gondolat: Vajon nem Maloney volt az. mi történt? . Van gyufája? Nincs. mint akiben nagy lelki tus a megy végbe. egy nyitott csapóajtó tátongott. Megpróbáltam. Ha tovább megyünk. Ha még három lépést megyek. . hogy nem is tudtam örülni csodaszámba menõ felfedezésemnek. . Erre álltam meg. Maga nem látott senkit. amint kiáltott. nem hallott semmit? Nem. áthatva babonával és végzettel. . Eleinte nem láttunk semmi rendkívülit. Magát hallottam.. Úgy látszik. De mikor megérkeztünk Llanvyganba. Közben világos lett. hogy olyan walesi hangulata van Rózsakereszt sírjának a mondában . Az Earl of Gwynedd visszaérkezett. Miért nem jönnek kiáltotta . honnan tudtam a létezésérõl.Osborne. Osborne szokatlan komolysággalhallgatott. Mi az? Doktor. megdöbbenve.. milyen kimondhatatlanul borzasztó! . aki vagy tíz lépéssel elõttem járt. mi van itt? Álljon meg. Doktor. Amint ideérek. Ugye mondtam. Vacsora közben elmeséltem Cynthiának. Miss Jonesnak igaza van. Aztán mégis. Furcsa. de milyen borzasztó. álljon meg ! Maloney megállt. amelyikben mennünk kellett. Végre megindultunk. A csapóajtót becsuktuk. . legalábbis Osborne. aki elöl ment. és Osborne-nak megmagyaráztam. És azután nemsokára ki is értünk a világosságra. tudja. hogy megtaláltam Rózsakereszt sírját. . hogy Maga nem esett be? kérdezte Osborne. abban az irányban. . .. kezdte átélni. hirtelen rémülten felkiáltott. de talán az öngyújtóm ég ma . azt mondja: stop. tanakodva. Hogy lehet az. hogy Osborne lezuhanjon? * A kastélyban a szokottnál nagyobb mozgalmasságot találtunk.. Az öngyújtó csekélyke fényénél körülnéztünk. hogy mégis különös atmoszférával van körülvéve. nehezen küzdve megdöbbenésével. Maga nem hallott semmit? kérdezte tõlem. egy gondolat laborált bennem oly kellemetlen makacs sággal. Pár lépéssel odább. feltétlenül belezuhanunk a mélységbe. Úgy látszik. egyszerre valaki megragadja a karomat. aki a csapóajtót megtalálta és kinyitotta. Ez a connemaraiak ösztöne.

Gondolkozzék azon. és hová lett a holttest? Hová lett Asaph Pendragon holtteste? . elárultam volna mindent a kormánycsapatoknak. elõvettem a jegyzetblokkomat. Beültem a karosszékbe. és eszembe jutott. és várakozóan nézett rám. hogy agyonlõjenek. Ahogy most itt ülünk. Most már csuda állásom volna Indiában. és minden bántott. . hogy elárultam a titkaikat a kormánycsapatoknak. Nem értem. Claire mentette meg az életemet. . doktor. Ki állította meg Osborne-t a sötétben? . Vacsora után az earl magához kérette Osborne-t. a ruhám nyers érintése a térdem körül. . Nem volt igaz. Felkeltem. amit mondtam és otthagyott. . . Kettesben iddogáltam Maloneyval. Neki a forradalmárok mindenben engedelmeskedtek. miért vagyok nyugtalan. odahaza Connemarában a forradalmárok. ami volt. Maloney? Azért . egyáltalán kinek áll érdekében? . . ami annál kellemetlenebb volt. a nadrágom nem volt rendesen kivasalva. Hallgasson ide. oly feszülten nézve rám. ha én akkor okos lettem volna . ahogy még sose láttam nézni. . amik nyugtalanítottak. . Cynthia pedig visszavonult. hogy már két hete válaszolnom kellene egy hölgyismerõsöm levelére. . . Valahogy mintha az idegvégzõdéseim kilógtak volna. A gazemberek azt állították rólam. és felmentem a szobámba. Akkoriban az emberélettel nem nagyon takarékoskodtak minálunk. a Civil Service-nél. szemét ide-oda jártatta. és kezdtem sorba felírni az okokat. Hallgasson ide. . mirõl beszél. ahol nem ért a rövid harisnya. mert már nem is tudtam. . Ki lõtt rá az Earl of Gwyneddre. doktor mondta. Aztán minden nyugtalanító dolog összefolyt egy egységes nyugtalanságba. De mert hülye voltam és hallgattam. Miért mondja ezt. Maga nem érzi? Mintha nem is ma . Eileen St. A szoba. 1. de a látszat ellenem szólt. Ez a legrosszabb lélekállapot. Maloney tekintete általában határozatlan volt. Egy ideig õrült tempóban járkáltam fel és alá. Ki hagyta nyitva a csapóajtót ma délután? 3.Micsoda? Nem tudom megmondani . Félóra választott el attól. Maga is okos lehetne. Elhallgatott. amikor tíz évvel ezelõtt elfogtak. Roppant idegesség vett erõt rajtam. amint ilyenkor szoktam. 2. eszembe jut. jutalmul csak éppen hogy megmenekültem.

hogy senki. Ismertem valakit. Akkor az ajtó kinyílt. ami az earlnek volt szánva ezt nem lehet kétségbevonni. . . Egy pillanatig kutatva nézett körül a szobában. szintén azt lehetne mondani. A létfenntartás ösztöne az emberben olyan dolgokat idéz elõ. 5. És akkor a lövést. és Maloney ott állt mellettem. Ha valaki szándékkal hagyta nyitva a csapóajtót. A belsõ parancs oly intenzív volt benne. úgy látszik. Maloney úgy kúszik a régi berovátkolt. Magam is láttam. De azt el tudom olvasni: Roscoe. nagyon kifejlõdött. Rózsakereszt sírja. . és Osborne megállt a csapóajtó elõtt. Nem tudok a Maga tájszólásán. és azt mondta: stop. és a lámpához futott vele. mint egy macska. aki pár lépéssel elõttünk járt. Aztán kitépte kezembõl a jegyzetblokkot. És a második kérdésre: ki hagyta nyitva a csapóajtót. És ma is boldogan él. az csak Maloney lehetett. Pillanatnyi tudathasadás. . Vajon összefüggnek-e ezek a dolgok az aggastyánnal a tó partján és az earl szörnyetegeivel? A harmadik kérdésre esetleg azt lehetne felelni. Az ösztön figyelmezteti az embert a halálos veszedelemre. ha meg nem halt: az orvosok szerint szive az utolsó percben félreugrott. . Valami fel nem fedezett szervünk reagál a halál közeledésére. A Pendragonokban ez a szerv. . . és csodálatosképpen nem esett bele a mélységbe. De ennek ellene mond a lövés. támaszpillérekkel szaggatott falakon. hogy senki. hogy azt képzelte. aki szíven lõtte magát. hogy biztosan találjon. Mit írt? kérdezte.4. hogy nyitva volt háromszáz éve. Megõrült? kiáltottam rá felugorva. Az earl megállította az autót pár lépésre a drótkötéltõl. miután elõzõleg perceken át tapogatta szíve helyét a bordái alatt. amelyeket nyugodtan lehet csodának nevezni. valaki megfogta a karját. Lehet.

Mondja. hogy meg akarják gyilkolni. kinézett a folyosóra mi köze hozzá? csoda okos. Egy pillanat alatt száz lehetõség szaladt át a fejemen. hogy ne adnánk meg. . . És az állítólagos bizonyítékokat. .És rámutatott a papírra. . Az ajtóhoz rohant. . És mi a véleménye? A véleményem mondtam zavartan. . kitartva szerepem mellett. Gondolja meg jól. ne haragudjék. . inkább velünk tart. üljön le . Mi köze a véleményemhez? A véleményemet csak az earllel fogom közölni. Nem tud annyit kérni. amelyben William Roscoe meghalt. . ha annyit megmond: lehet azt a betegséget. . Az öreg Roscoe leveleit. lehet. . Maga olyan mindent tud . látta Maga az írásokat? Miféle írásokat? Ne tettesse magát. melyre egymásba szaladó betûimmel felírtam : Rózsakereszt sírja. . Nem Roscoe az. miért kapna többet. . amelyekben azt írja. Well . Mit kockáztat. doktor kérdezte lázas izgalommal. a Maga véleménye szerint? Lehet. úgyis hogy csak pár percünk van. Ha okos ember. Lépjen érintkezésbe Morvinnal. Ide figyeljen. és visszajött. mesterséges úton elõidézni. hogy elképzelhetetlenül sok pénzünk van. Láttam mondtam hirtelen elhatározással. hogy igen. odaadom a címét. . . . Tudja. . De Maloney hirtelen hadarni kezdett. hanem Rózsakereszt. Ha azt mondja. minden pillanatban itt lehetnek. Nincs idõm sokat beszélni. megragadva a karomat . Magának jobban kell tudnia. Doktor. . Be tudja bizonyítani? Igen mondtam. Mit vár Maga a Pendragonoktól? Legfeljebb a rendes honoráriumát fogja megkapni.

És átnyújtott egy kis hajlott kést. hogy kellemes volna Magának. amint egy motorbicikli kikanyarodott õrült tempóban a park középsõ fasorába. olyant. helyét valami zordon irónia foglalta el. . amint a garázs felé futott. Ahogy gondolja. Elég volt a sértegetésbõl! Öt perc múlva nem vagyok a kastélyban! És az earl felelni fog. sehogy se tudott nekikezdeni. És mi közöm nekem mindehhez? Az Earl of Gwynedd megbízott. Utána siettünk. Stop! kiáltotta Maloney. A kapus látta. És azonkívül az earl megbízott.Ebben a pillanatban kopogtattak. Sose lesz ilyen jó motorbiciklim. . finom arca teljesen kipirulva. nem vittek el semmit. Hallatlan zavarban volt. Az ajtó be volt zárva. Akkor nincs baj. Leült. És most? kérdeztem. . nem olyan természetû. És elvitték a pénzt? Nem. aki ott járt. Gazember! mondta Osborne. ism sziklamászó tehetségét . Damn! kiáltotta Maloney. hogy én . Zavara elmúlt. halljuk. De amit mondanom kell. Azt mondja. ha más is hallaná. . hogy egypár szót beszélhessek Magával négyszemközt. láttam Maloneynál. a kastélyban újabb különös dolgok történtek. hogy a Roscoe-ügyre vonatkozó iratokat nem tartja a kastélyban. A következõ pillanatban már nem volt a szobában. Nagybátyámnál feltörték az íróasztalt és a szekrényeket. és állandóan õrizték. ott felejtette. Mármost az earl. Nagyon kínos helyzetben vagyok mondta Osborne. nagyon ügyes betörõ volt. A doktor az én barátom. . megint felállt. a folyosón felsegítettük John Griffithet. Talán jöjjön fel hozzám. Kénytelen vagyok arra kérni. Maloney felugrott. Mialatt nagybátyám távol volt kezdte végre . Még láttuk. Sorry mondta Maloneynak. rágyújtott. Azután hirtelen elhallgatott. akit Maloney feldöntött rohantában. Hagyjuk futni. és ez volt a végszava. Maloney mondta Osborne nyomatékkal. adjam át ezt. amilyent HátsóIndiában használnak. Osborne lépett be. úgy látszik. Még valamit meg kell mondanom. Végre egyszer szóba áll velem a nemes lord. A kést én is ismertem. Nekem nincs titkom a doktor elõtt. Halljuk. de azért észreveszi a nyomokat. Maloney. . Csak nem akarja azt mondani. A nagybátyám üzenetét kell átadnom. mondjam meg Magának. Az a valaki csak az ablakon át mehetett be az earl lakosztályába. Az earlnek nincs szándékában lépéseket tenni ellene. .

az 1851-es. a hosszú olvasóasztalok. Tulajdonképpen örülök. nem viselkedhetett volna másképpen. Egy ideig barátságosán hallgattunk. Ha nincs terhére. Nagybátyám nagyon szeretne beszélni Magával. Úgy fogadtam magát. most már látom. Várakozásteljesen siettem a könyvtárba. Maga megszokta. Ami pedig engem illet. De én mérhetetlenül tiszteltem az earlt. aki lehet. Milordnak bizonyára megvoltak az okai. hogy felállt. kissé értelmetlenül. Milord. aki elõtt tisztázni kellett tetteit. Megvoltak az okaim. Lehet. hogy a tényeket módszeresen egymás mellé rakja. lesve a szavait. A könyvek is másképp néztek le gondos polcaikról. hogy mentegetni kellene magát. Azt hiszem. Drága. Hát elment mondta végre. Az earl felkelt és csengetett. de inkább arra bízta a mentegetõzést. mielõtt idejöttem. Az earl tétovázva játszott egy kulccsal.Egy darabig még néztünk utána. Mégis azt hiszem. hogy Maloney . Mikor beléptem. és én eltörp ellette mintha ez is monumentalitását akarta volna hangsúlyozni. a metafizikai helyén. bocsánatot kellene kérnem. Egy ritka évjárat. mint gyûjtõtermészet. hogy Maga úgyis mindent tud. és hisz az okság elvében. bár feszesen és elõrehajolva ültem. a hasonlat igen találó. akik szobor formájában gubbasztottak a szekrények fölött. szinte már nem is volt udvariasság. hanem mint jószág. Kényelmesen ül? Biztosítottam. meg fogja becsülni. A barátságunkra. nem mint kiállított muzeális tárgyak. és még sokkal magasabb volt. Maga. de most az egészet megtöltötte valami módon az earl jelenléte. vagy magam utaztam volna el.Miért? Az earl módszere csakugyan királyi volt: úgy érezte. hogy Maloneyra gyanakodjam. hogy az egyik vendég nem jámbor szándékokkal közeledik. hogy az ellenség táborából jön. felállt. * Az earl az óriási íróasztal mögött ült. A portói sírnivalóan jó volt. Én az Ön helyében vagy kidobtam volna a vendégeimet. Egyszerre minden a helyén volt. hogy igen. és szívesen belementem a szerepcserébe. Nem fáradt. Úgy gondolja? Feltétlenül. mint egy ostromlott vár parancsnoka egy jó barátot. ami a gazda szemén hízik. tiszteletre méltó aggok. . hogy így történt. régi déltengeri napsütések váltak ihatóvá benne. A könyvtárterem is végtelen nagy volt. Kóstolja meg ezt a portóit. doktor? kérdezte Osborne. hogy feltételezze. menjen talán be a könyvtárba. Milordot két ízben akarták megölni. doktor. a földgömbök és a félmeztelen. Rogers egy tálcán pókhálós borospalackot hozott be és két régi metszésû poharat.

ügyessége következtében olyan nagyszerûen felszerelve érkeztem ide. Csak azt. akielmondta. doktor. nagyon gyanús körülmények közt és nagyon rossz pillanatban. és nemigen tudom. hisz ez gyalázatos mondta az earl elpirulva. azóta beszéltem Lady Malmsbury-Crofttal. hogy kicsoda. Bár a gyûrû történetét nem értem egészen. Becsületszavamat adtam annak. de külföldi vagyok. Az elsõ. hogy együtt jöhessen velem. egy kém van Llanvyganban. hogy megismerkedjem Milorddal. Ne méltóztassék rossz néven venni. Én tudom. és azt mondtam: Nem mondhatom el. honnan tudott Maloney vagy azok. akik Maloneyt ide küldték. hogy megismerkedtem vele a British Museumban. Ami szintén nem volt igaz. . én csak nagyon általános utasításokat adtam Rogersnek. mirõl van szó. Bár az illetõvel akkor beszéltem elõször. Hogyan? Tehát Maloneyval azután ismerkedett meg. Pár napja. Zavarba jöttem. hogy én Lady MalmsburyCrofthoz azért mentem el.. Maloney azt mondta Osborne-nak. hogy Ön nem is akart eljönn i az estélyre. amit megérkezésemkor Milordnak átadtam. A gyanús mozzanatokat aztán valahogy egységbe foglalta a gyûrû. Rendben van mondta az earl. El kellett volna mondanom Eileen St. a Maga tervezett idejövetelérõl? Fogalmam sincs. Ilyen körülmények közt kénytelen volt bizonyos óvintézkedéseket tenni vendégeivel szemben. Ó. hogy még gyanúsabb voltam. Claire-rel való találkozásomat. Szabad valamit kérdeznem? vetette közbe az earl. miután Maga ilyen szépen védekezik az én nevemben. Számot tudna adni. hogy hogy került ez a gyûrû Magához. Hiszen Magát én hívtam meg. Végtelenül sajnálom. nekem a Maga nevében kellene védekezni. Talán menjünk tovább. hogy a revolverembõl kivették a töltényeket. és az esetleges gyanút énrám háríthassa. hogy én meghívtam Llanvyganba? Igen. De a becsületszavamat nem szeretem megszegni. és nem tudom pontosan. az volt. hogy Maloneyval jó barátságban vagyok. hogy kicsoda. be kell vallanom. megérkeztem ide a kastélyba. akitõl a gyûrût kaptam. hogy nem fogom elárulni. Szinte tálcán hoztam a bombát. mint Maloney. és meghívassam magam Llanvyganba. Régóta ismeri Maloneyt? Nem. és Osborne valószínûleg továbbadta Milordnak. miért gyanakodtam volna? Már az is gyanús kellett hogy legyen. Az earl mosolygott. Tudom. Én sem értem. folytassa. Ti. Maloney biztosan azért varrta magát a nyakamba. Milord még ki sem pihente magát a londoni merénylet után. és addig a napig csak nagyon futólagos tudomásom volt Milord létezésérõl. Idegesen köhögtem. Másképp nem tudom megérteni. azt hiszem. hogy Maloney révén ismerkedtem meg vele. Ki lehet az? De kérem. Well. amit észrevettem. Attól félek. Szóval.

. és kutassák át a parkot. Nem tehetek róla. de az ember néha megdöbben az érthetetlentõl. és láttam. Köszönöm a diagnózist. Idõvel jobban megismertem magát. Végtelenül sajnálom. mindinkább világossá vált. hogy igaza van. hogy a szomszédja zsebébõl ismeretlen tettes kihúzta az aranyórát. . Azt hiszem. Maga nem jó ember. És most olyan kényelmetlenül érzem magam. hogyan tisztázódott az én ártatlanságom. folytassa. Nekem több töltényemezen a világon nincs. . Köszönöm a bizalmát. De ebbõl még nem derül ki. hogy Maloneynak rossz szándékai vannak. nem z. Csak az ablakon át lõhettek rám. Mert elismerem. Cynthia és Osborne elbeszélésein keresztül. De nem lenne képes megtenni valamit. hogy adják vissza a töltényeimet. amit minden rendes ember megtenne embertársai érdekében. aki ekrazitot hozott volna magával. Ugyanakkor kikutatták a bõröndömet. Tudja Ön. és egy kis csomagot elvittek belõle. nem is rossz ember. ahelyett hogy neoskolasztikus teológiával foglalkoznék. . A Maga életformájával nem lehet összeegyeztetni egy kitervelt gyilkosságot. ami kiszámított módon árt más embernek. Egyébként már akkor is gondoltam. Cynthiából sose lesz hangversenyénekesnõ. doktor. Osborne sohasem fogja rendesen megkötni a nyakkendõjét. A csomagban ekrazit volt. Az ember nemigen tesz olyant. Milord. hogy Maloney bizománya. hogy felmentsenek? Teljesen. Well. Szeretném tisztázva tudni magam. Félek. De szabad nekem is kérdeznem egyet-mást? Kérdezzen. hogy Maloney. mert nem fért el az õ poggyászában. Felkelt és csengetett. és az earl utasítást adott. . És rosszul. hogy én nem vagyok a cinkostársa. . Addig is. Maloney adta nekem a csomagot.Ebbõl az apropos-ból talán megkérhetném a Milordot. az intellektüelre nem húzhatók ezek a kategóriák: Maga képes önzésbõl és kényelemszeretetbõl nem megtenni olyan dolgot. ami homlokegyenest ellenkezik a természetével. még egy virágot sem szakítana le. hogy adják vissza a töltényeimet. a jövõben is kísérleteket fog tenni Milord élete ellen. mikor meghallja. a könyveimmel. ha lehet. Rogers bejött. Azt szeretném tudni. és remélem. és csak valami csodálatos akrobata-tehet zhatott fel a kariatidákon át a második emeletre. De vajon ezek a lélektani érvek elegendõk ahhoz. annyira irtózik az erõszaktól. rászoktam. Ebbõl a felfogásból az is következik. fogalmam sincs róla. Maloney barátunk sohasem fog neoskolasztikus teológiával foglalkozni. Kérdezõsködtem Londonban. felelek. hogy mi volt a csomagban? Öszintén megvallva. alszom ha a revolverem nincs megtöltve. nem rejtõzött-e el valaki. mint egy ideges ember. Még sose volt vendégem. hogy flörtöl a könyvtárban. hogy nagyon gyanús voltam. Ezzel nem akarok Magáról jót mondani. Túlságosan passzív ahhoz. Tessék? . Milord. Azonnal visszakapja a töltényeit.

hogy még találkozom Maloneyval. Hogyan? Egyelõre várfogságra ítélem magam. Szóval. Maloney szökése után már nemigen fenyeget veszély Llanvyganban. mint a Borgiák. de a formulákkal mindig bajban vagyok. . Zárkózottsága nem engedi meg. És mit szándékszik tenni. hogy az idõ ne múljék haszontalanul a Maga számára. Meg vagyok gyõzõdve. Ezek a könyvek. hogy mennyi önzés van kérésemben. Ami igaz is volt. hogy tovább beszéljen. Milord . Láttam. akkor valaki más. Hogyne. És amennyire csekélyke tudásommal a segítségére lehetek. nem a legérdekesebbek. Aki utoljára nevet. Majd megállapítja a nyomozás a halálom után. hogy megvédje magát? Nem sokat. doktor. és valami szép formulán gondolkoztam. Nagyon helyesen teszi. . Néha csaknem büszke vagyok rájuk. hogy maradjon itt velem. . hogy megértem. ameddig csak maradhat. William Roscoe örökösei? Hagyjuk ezt a témakört. Igyekszem félreállni a baj útjából. Itt kivárom az idõmet. amely a tulajdonképpeni ritka anyagot tartalmazza. mondtam. Magát pedig arra kérem. hogy elérkeztem a határig. Az ellenségeim türelmesek és sokoldalúak. hogy nem kímélnek költséget és fáradságot . Vagy ha nem Maloney. Szóval. milyen szívesen maradok ezek után Llanvyganban. de mindent meg fogok tenni. Milord tudja.Feltétlenül. kik azok. Most az is megnyílik Maga elõtt. És olyan óriás van szó. hogy derítse fel fogságom unalmát. itt marad mondta az earl. akikkel szemben áll. . hogy kifejezzem. Tudom. minden információt szívesen meg fogok adni. Eddig elzárva tartottam Maga elõtt a családi archívumot. . amikor itt akarom tartani. amiket Maga átnézett.

félig tudatosan. végtelen boldogsággal az arcukon. a perzsa bölcsnek az értelmetlen. Errõl a könyvrõl említést tesz a Fama Fraternitatis. Mikor és ki írta ezt a könyvet? kérdeztem az earlt. mint megannyi tudományos bacchánsnõnek a táncos menete. a s elsötétül. az angol rózsakeresztesek jegyzõkönyvei. de szép jelmondata: 'E physis te physei terpetai. Az sincs kizárva. hogy mindjárt valami csodálatos történik. Csak az ismerõs görög szöveg ragadt meg tudatomban. 'E physis te physei nika. mi volt. amelyeket a kéziratok áttanulmányozásának fogok szentelni. dörgés közt felemelkedik félelmes méltóságban a Föld szelleme. Hosszú ideig olvasgattunk elmerült élvezettel. Azután elszégyelltem magam naivitásomért. mint a velencések varázspálcája. a rejtett szent könyvek egyike ! Az earl furcsán mosolygott. amelynek tudományos értéke beláthatatlan. mely az alkimisták végsõ bölcsességét tartalmazza: allegorikus. Hogyan? Hát ez a könyv csakugyan létezik? A kezében van. Itt volt Fludd levelezése Asaph Pendragonnal. Egy kódexet. barát-gót betûk. . . eddig sose vettem észre. az ún. arról. Mint Faust a varázs könyvet. amire írva volt? Valami rendkívül ünnepélyes volt a könyvben. Mi ez? kérdeztem az earltõl. századból való. és nem szólt semmit. Mirõl szól? Amennyire ki lehet venni az értelmét. Nem tudom. Maga a példány valószínûleg a XIV. hogy csakugyan egy õsi arab könyv latin fordítása. itt-ott egy érdekes mondatot felolvasva egymásnak és értelmét megbeszélve. . betûtípusa nagyon régi volt. Az elkövetkezendõ hetek és hónapok. . Ez a T. Sárgult. A könyv olyan volt. könyv. 'E physis te physei kratei. De hiszen ez a könyv! . hogy hogyan . melyrõl a régi alkimisták és rózsakeresztesek annyit írtak. Azt vártam. kiáltottam fel. Én is egy kéziratot lengettem a kezemben. anyag. A tartalom szerint lehetetlen lokalizálni a könyvet. homályos mondataiból nem értettem semmit. Osthanesnek. Ez a könyv Rózsakereszt sírboltjában állott. Nem lehet tudni. A természet a természetet legyõzi. felcsaptam a kódexet. Ez talán a legértékesebb könyv az egész könyvtárban. A természet a természetnek örül. hogy ez is van. A természet a természeten uralkodik. mint a többi könyv. a különös liliomos kötés vagy a nagyszerû pergamen. Ez tartalmazza a rózsakeresztesek végsõ bölcsességét. Maga úgy rátalál a kincsre.Kinyitott egy tükrös szekrényt a háta mögött. megjelentek elõttem. thyrsus helyett kezükben kéziratokat lengetve. és mohón olvasni kezdtem. Fludd kiadatlan mûveinek a kézirata. régi papírok kerültek az íróasztalra.

tönkremegy. akik megértik. Azt lehet mondani. lehet arra következtetni. és senki .. Úgy tudjuk. A rózsakeresztesek a lánc utolsó szeme. Amit az emberek elfelejtettek abban a mértékben. Az emberek elkezdenek módszeresen és természettudományosan gondolkozni.lehet az emberi életet évszázadokra meghosszabbítani. szimbóluma a mágikus megismerésnek. . hogy ismeri a walesi herceget. aki ezeket a misztériumokat megértette? Volt. És ad valami konkrét utasítást. A racionális ember álarcos bálja az irracionálisban. a spiritiszták. ez ma már csaknem tudományos igazság. . De vajo sok ember csak hazudja. hogy ad utasítást azok számára. És aztán? . . a gnosztikusoktól a templomos lovagok. Ami azután jön. hogy õk õrzik a régi tudást. hogy a t est egy gépezet. De Asaph Pendragon és Fludd még úgy tudták. ami a tenger alá süllyedt. ami idõvel elkopik. . . Innen hozták magukkal a titkokat az egyiptomi papok. Kétségtelenül hazudtak. Megint felkelt. aminek minden emberi tudomány csak a hígítása mondta csendesen. . mint a többi könyv? Az earl elgondolkozott. hogy az igazságot valahonnan messzirõl. Cardano. szisztematikus eszünkkel meg sem értjük. egy kérdés: mit gondol. És minden nagy gondolkozó úgy tudta. Fludd megértette õket. Germain és Cagliostro azt állították magukról. És mindig voltak emberek vagy titkos társaságok folytatta . A természet uralkodik a természeten. akik azt állították magukról. Azután következik a racionalizmus. Kitalálják a gõzgépet és a demokráciát.. . . . Gondoljon Platón Atlantis-meséjére a Timaiosban. Raimundus Lullus. századi szabadkõmûvesek. amint növekedett a képességük ogy racionálisan gondolkozzanak. és csak az álomban jelenik meg itt-ott. . Egy ideig hallgatott. okkult tudomány. hogy sokezer évesek. Milord . Trithemius apát. egy nagy sziget. St. volt valaha valaki. Paracelsus és végül is a rózsakeresztesek. Az egyiptomi papoktól átvették az alexandriai misztériumkultuszok. Mai gondolkozási formánkkal nem tudjuk felfogni ezeketa dolgokat. A XVIII. valami õs-kinyilatkoztatás. Van valami õsi bölcsesség. õsidõkbõl kapták az emberek. Milord . az alexandriaiaktól a zsidó kabala és a gnosztikusok. mint ahogy nem tudjuk megérteni a négerek babonáit. mind csalás és paródia. Igen mondtam . a kabalától a késõ középkori misztikusok. annyian tudták az aranycsinálás titkát. hogy a walesi herceg létezése csak babona? . Az elsüllyedt sziget talán csak szimbólum. Asaph Pendragon is. . . Pico della Mirandola. . Physis physei kratei. és kutatóan nézett rám. Ó. azután halkan válaszolt. Hermes Trismegistos Egyiptomban. ami azután elsüllyedt az emberek tudatában. És a régi megismerés paradoxonná válik. hogy az emberi életet meg lehet hosszabbítani tetszés szerint. . és nagy lépésekkel átment a termen. vagy pedig csak allegorikus általánosságokban marad. Volt egy világ. Minden nép mitológiája egy törvénymondó bölccsel kezdõdik: Hamurabbi Babilonban. a teozófusok.

hogya fûszeresek értesüljenek felfedezéseirõl. melyeknek az életét évekre megszünteti. Az igazi tudósok nem fogalmazzák meg a tudásukat. A tizenharmadik Earl of Gwynedd. hogy senki sem? . hogy az earl ki akar térni a legfõbb kérdés elõl. Most én mondtam: Tudom. . Talán átvitték a llanvygani parkba. miért nem kísérelték meg soha. amikor a Museumban olvastam a család történetét. Most egyszerre eszembe jutott. Asaph volt a mester. hogy megvalósítsák? Az earl hangja valahonnan a roppant terem végébõl felelt: Honnan tudja. . hogy hol. Már akkor is úgy éreztem. . Honnan tudja? kiáltott rám az earl megdöbbenve. Nem is a legjobb tanítvány. Minden közlés meghamisítja a valóságot. Az earl hosszú ideig nem felelt. Fludd nem volt igazán jó családból való. hogy megfejtette Rózsakereszt személyazonosságát. És akkor egy határtalan összefüggés kezdett derengeni bennem. Milord ugrottam fel hirtelen . Fludd is. hogy eltemettette magát. Vajon. Lenglet de Fresnoy? Aki megírta az alkimisták történetét. . Azt is tudom. Rózsakereszt és Asaph Pendragon egy és ugyanaz a személy? Igen. . hogy Asaph Pendragon nem is halt meg.. John Bonaventura. Hol van Asaph Pendragon holtteste? A sír üres. . . Tudja? Talán Ön akkor az öregtoronyban volt? Nem. Mit ír még a memoárjaiban? Nem emlékszem. . Talán áttették máshová mondta végül. . . akik a hosszú élet titkát tudták. Azért írt annyi mindent. Azt is gondolom. . és azután feltámasztja õket. hogy lenn voltak a sírboltban. ma délután Pendragon várában jártam. kinyitotta a sírboltot a pendragoni várban. Mintha valami olyasmit. A többiek csak tanítványok voltak. amit tudott. Nem is fontos. . Kinyitotta a sírt. . amint megmaradt százhúsz éven át. közö rta azt. az az. . úgy 1760 körül? Úgy van. . Hogy jutott maga Lenglet de Fresnoy memoárjaihoz? Hol vannak? A kézirat a Viscount of Braedhill hagyatékában volt. és kiásták . Asaph semmi vágyat nem érzett. . Hirtelen eszembe jutott minden. amit az earl kísérleteirõl tudtam. hogy már olvastam róla valahol. Olvastam Lenglet de Fresnoy memoárjaiban. Egy évvel ezelõtt katalogizáltuk. és az a mese.sem csinált aranyat. ami ma már nevetséges. Tudom mondta az earl. Most már a British Museumban van. Ak találtam. John Bonaventura! Ez a név már akkor is megütött. nem emlékszem. de valami nagyon furcsát. Úgy éreztem. Az óriás axolotlok. Ugye.

mint egy vihar utáni nagy hullám. Most mindjárt megírom a leveleket. Az earl megnyugodott. És különben is. . Alexander Setonhoz. . és beszélje meg vele a dolgot. Mr. De én most nem mehetek Londonba. . mint Lenglet de Fresnoy kézírása. mintha nyilvános sétateret rendeztek volna be a családi sírboltban. . mit gondol? Talán az egyik perzsa kódexet. hogy az õseim legõrzöttebb titkai most mindenki számára megközelíthetõk. Maga elmegy a könyvtár igazgatójához.Mit mond? A British Museumban? Hisz ez rettenetes. Mit ajánljunk neki. az egyiket neki. visszatért karosszékébe. és egy csereajánlatot tesz. az Inner Temple-ben. Azt a kéziratot meg kell szereznünk . És ha valami nehézség volna. tízszer annyit ér. Nagyszerû gondolat. tudnom kell. a másikat a könyvtár igazgatójának. doktor. forduljon az ügyvédemhez. Szívesen. Valamit tennünk kell. Holnap reggel leltárat veszünk fel a perzsa kódexekrõl. Egy ilyen perzsa könyv. . sok érdekes könyvet ajándékoztam nekik. hogy szabadon választhatnak. Az earl óriási lépésekkel járt fel és alá. Olyan az érzésem. Mikor átvettem az earlséget. . úgy képzelem. Maga megy Londonba az én nevemben. Milord. Nem tudom elviselni azt a gondolatot. hogy mi van azokban a memoárokban. Most megértettem: a terem méretei az ilyen fel-és alájárások számára készültek. Mindenesetre menjen el hozzá. Ezek a gengszterek. valamit tennünk kell. . a tiszteletre méltó félmeztelen aggastyánok rázkódva bólogattak a polcokon. A British Museum bizonyos fokig lekötelezettem. mondja meg. Megvan. doktor. A padló döngött.

* A szobámban ültem. nagyon távoli medvék bõrére iszunk. mint Llanvygan követe. . mennyi minden történt ma: Rózsakereszt sírja. Biztosan levelet gépel. Ó. . és tíz kilométer körzetben meghallunk minden zajt. . mint egy ping-pong labda. amikor az embernek eszébe sem jutna. hogy a konyhában még nagy élet van. Nem lehet tudni. megannyi földalatti folyosó. óvatosan örülünk a holnapoknak. Maloney hirtelen megvilágosodása és eltûnése. Cynthia szobájában még világosság van. büszkén fogok felmenni a Museum lépcsõin. ami Cynthia és Osborne szobáihoz vezet. .Milord mondtam õszintén . az Earl of Gwynedd megbízásával. hogy a pipa milyen filozofikus békét ad az emberi arcnak. És állítson õrt a lépcsõházba. Tudjuk. szerelmeink megtört vonala grafikonszerûen elõttünk van. Rogers lépett be. amit meggyújtanak. a csapóajtó. Holnap Londonba megyek. a fák komoly illatát. és jó volna felmenni hozzá. elkésett kertész.. és aludni mentem. Ki tudna aludni ma. díszletként ingó házfalak között? Vannak idõszakok. az ablak alatt valaki járkál. A parkban semmi gyanúsat sem találtam jelentette. Olyan éjszaka volt. amikor mindennek mélyebb jelentõsége van. A nyitott ablakon át összetett szagokat hoz be a szél: virágágyak édességét. a csapóajtó históriája óta. szalma-és istállószagot és valami keserût. amit nem tudok kielemezni. Minden második nap húszoldalas levelet ír titokzatos asszony-barátjának. Szomorúak vagyunk tizenhat éves korunk szomorúságával. Átadta a töltényeimet. és a könyvek titkai. Azután elbúcsúztam. Kopogtak. Az összes kapukat nézze újra meg intézkedett az earl. és nyugtalanul cigarettákat szívtam.

. Ezt. Talán Llanvygan õrangyalai tisztítják a falakat ragyogó másnapra. mielõtt az újságban olvastam. Ha értenék valamit a madarakhoz. . . Furcsa egy madár. . és intenzíven érzem. Ez a reccsenés egy nagy ág volt a szélben. A hold olyan. . mintha valaki a falat súrolná. amikor valaki meg szokott halni. idegzetem tûzijátékos reakciója a túlságosan gazdag nap után. ezt egy madár hallatta. mint a hold. gondolom. Ezek a bársonyos lépések. És most ez a hang olyan. . ludni. mint. éjjel is lát. . A hold olyan. . bejönne a szobámba. a bernáthegyit. fehérruhás karácsony. És ezek a tompa hangok. kettõ is van itt. olyan. valószínûleg egy bagoly. . miután nem talált vevõt az írógépre. Kocsonyás. Ezt a kiáltást . Ezek a napok. amint riadtan felébredt. . Ha most egy axolotl kiszabadulna . mint a connemaraiak. a lelkünk hol végzõdik. Máskor négy hónap alatt nem történik ennyi. . De tele voltam meg nem határozható félelemmel. amikor a tea különösen ízlik. A fantáziám egyre visszatér az earl különös állataira. . Valaki járkál fölöttem az earllakosztályában. a másikat. . ami eltölt. és fel és alá rohantam. Szeretnék korallszigetek zöld lagúniában hajózni. Úgy látszik. Némelyik már tízszer is meghalt. hogy Jennifer Andrews a tengerbe fulladt az egész kiránduló társasággal. . Mindent szeretnék. alkalmasint valamelyik nagy kutya lehet. és vágyódásommal mindenben részes vagyok. . csakugyan súrolják a falakat! Azután egy irtózatos. De Doktor úr. . és annál inkább rájuk gondol. Nem tudjuk. Különös. meg tudnám mondani. nem emberi kiáltás töri darabokra az . . Emírn k. A hátborzongató képzetek vonzzák egymást. gondoltam. hogy ilyen nagy állatok milyen csendben tudnak járni.Nyár van. az óriás axolotlok. Talán elmegyek sétálni a parkba. Alvásról szó sem lehet. . Az ember nem akar rájuk gondolni. milyen madár. az egyiket Maximnak hívják. Madách írta. Ez a sejtelmes nyugtalanság. amikor szegény Joe szublimátot ivott. mintha valaki a fejemet ütögetné szivacsba burkolt póznával. de ki tud ma egy új hasonlatot a holdról. hogy tél lesz. Így éreztem magam aznap reggel. fehér testtel imbolyognak a hosszúszárú növények között. Meggyújtottam a nagyvillanyt. . mint. amit most hallok. Ez a suhogás. . Éppen így éreztem magam azon az éjszakán.

Kisiettem a folyosóra. . robbanásszerûen diadalmaskodott a realitás. . A kertben ott álltunk a holttest fölött. És azután hirtelen. lábak dobogtak. nagyon furcsán mindenki. Az ablakhoz rohantam. Osborne esõkabátban. A kertben emberek szaladtak lámpákkal. emberi szavak kérdezõsködtek mindenfelé. . és a világosság felé fordította a fejét. Megismertük Maloneyt. Felettem pedig a balkonon. Ajtók csapódtak. teljesen Bátky János. A boszorkányságoknak végük volt. végsõ mélységekben. valahol lenn.éjszakát. azonos önmagammal. le a kertbe. Egy pillanatig tartott a látomás. és a malomkõ-gallért csak én képzeltem hozzá? Vagy az egész alak magam szülte fantom volt a titkos értelmû éjszakából? . nagyon lenn. minden olyan valószínûtlen volt. Valamelyikünk felemelte. Ott állt az earl kócosan és hálóköpenyben. Lenn valami sötét test feküdt és vonaglott. Vagy lebegett. és eltûnt. mit tudom én. valaki állt. Utána tompa ütõdés. Fekete ruhában.

sápadtságával. Intézkedett. és az álmatlanság nyomait viselte. Rogers szerint Maloney llanvygani tartózkodása alatt egyetlenegy levelet sem kapott. amint elõzõ este tervbe vettük. Maloney hozzátartozóit egyikünk sem ismerte. Aznap éjszaka megint lódobogást hallottam. mint az elsõ éjszaka. õ maga sohasem említett senkit. és lezuhanva a második emeletrõl. és nagy nyögéssel dobtam át magam az álomba. Maloney milyen felekezethez tartozik az angol Egyház szertartásai szerint temettessék el. hogy tegye meg a szokásos intézkedéseket. amit tegnap megbeszéltünk. sötét ruhában. amit münchhausenes fecsegése mögé bújtatott. és hallgattam a furcsa sírbeszédet. akkor láttam. A kódexekbõl nem értettünk mást. Dafyd Jonest is. milyen furcsán zuhant le a szerencsétlen: az egész nyaka kifordult. * Másnap az earl megjelent a reggelinél. Osborne-t pedig megbízta. majd éjszaka lopva visszatért. mint a varázslóké a Divina Comediában. akit valaha láttam. milyen súlyos gyanú terhelte Malone t. Különben is nagyon ébren alszom. aki védekezni nem tudván. Az earl elõadta a lelkésznek Maloney halálát. Elmondta. Az earl megint a nagy parancsnok volt. aznap különösen tetszett nekem. és az arca hátrafelé nézett. még aznap. tele volt ravaszsággal és hátsó szándékkal. haladék nélkül. amit Maloney fölött tartott: A legszimpatikusabb orgyilkos volt. a connemaraiak is meghalnak.Olyan egyszerû és világos. Rá kellett eszmélnünk. Karikás szemével. mint a képeket. ami az ágy másik felében feküdt. ha két emelet magasságból leesnek. Ötp ként felébredtem. ha valaki meghal. akit családjának különös balsorsa üldöz. és lezuhant vagylelökték ismeretlen kezek. mert egyikünk sem tud perzsául. hogy hová vigyék a holttestet. Osborne-nal lassan felfelé ballagtam. Regénybeli várkisasszony volt. Az earlt kivéve mindenki nyugtalan volt. Amíg élt. de a nap izgalmai ezen az éjszakánállandó feszültségben tartottak. Katonás volt és egykedvû. válasszam ki azt az öt kéziratot. Most itt feküdt: visszajött. hogy a perzsa kódexeket nem tudjuk katalogizálni úgy. Az earl ezért azt indítványozta. elvágtatni Pendragon felé. szörnyethalt. ami az illusztrációs anyag szempontjából a legrégibbnek és . De mikor felemelték. hogy ámbár nem tudták. melyre meghívta a Rev. miután motorbiciklis szökésével kellõ alibit szerzett magának. hogy tegyem meg. és láttam a fáklyás lovast. be akart hatolni a falon át az earl lakosztályába. Három óra felé hallottam a lódobogást. motorbiciklin szökött meg a kastélyból. amikor intézkedett. Rögtön az ablakhoz rohantam. különösen Cynthia. Engem pedig megkért az earl. be akart hatolni az earl lakosztályába.

Ki is választottam az öt kódexet. . azután becsomagoltam. Megebédeltünk. kis hotelembe. kissé meghatottan. és azokat vigyem magammal. És mind a ketten olyan zavarban voltunk. ez volt az elsõ elbúcsúzásunk. kellemes idõt töltött minálunk. elfogódott hangon mondta: Remélem. Estére megérkeztem Londonba. hogy az minden ékesszólásnál többet ért. és lementem az étterembe. hogy a legrövidebb idõn belül visszajövök a kézirattal. megígérve. a British Museum mögötti végtelen hotel-rengetegben. Kicsomagoltam. . Cynthia angolos tartózkodással. Azután elbúcsúztam Cynthiától.legértékesebbnek látszik. és elbúcsúztam az earltõl. . hogy elfogyasszam a szörnyû roastbeeft és a kegyetlen fõzeléket hozzá.

Bár én meglehetõsen féltem tõle. mielõtt annyit mondhattam volna. és én olyan voltam. egyszer közvetlenül a kandalló mellett ültem egy Timesszal. De ugyanakkor abszolút modern nõ volt. úgy látszik. és rosszabb hangulataimban nem jöttem haza vacsorázni. hogy Lene mindjárt fölöttem volt. A részletekre nem emlékszem. sõt. a maga nagydarab módján. tejet melegített nekem éjszakára. A Times tüzet fogott. azután felcipelt a szobájába.) Most is. és megköszörülte . Ti. levetkõztetett. amikor meggyulladtam. hogy én határtalanul ügyetlen és élhetetlen vagyok. Ettõl kezdve Lene fejébõl nem lehetett kibeszélni.Vacsora után búsan kavargattam a sárga folyadékot. és a saját gondnoksága alá helyezett. mint ahogy õk szokták. vagy épp most szakad le egy gombjuk. Barátságunk is így kezdõdött. vagy kirepedt a blúzuk. Naponta berontott kopogás nélkül mert mire jó a kopogás? a szobámba. Egy kõszobor keze. sõt. rám öntött néhány csésze meleg teát. hogy vajon az is a puritán és metodista vallási gátlások szomorú következménye-e. mint félig-meddig kollégával és mint Museum-beli olvasóval. hogy állandó fizikai fejlõdésben vannak. ami a szobában található volt. mert hátha lepörkölõdött. szétszórta a ruháimat. hogy rendkívül lekötelez. Azután rettenetesen kiszidott. csak azt tudom. A szünidõket rendszerint Londonban töltötte. amint lapoztam. nehogy utána velem jöjjön sörözni. megmosdatott. hogy az ember az angol sajtótermékeket olyan mikroszkopikus terjedelmûre tudja összehajtani. Határozottan mutatós volt. és elmélkedtem. kit a porosz állam ösztöndíjazott Oxfordba. akiknek a harisnyáján mindig épp most szalad le egy szem. és nagy barátságot tartott fenn velem. a page . Felnéztem. hogy felvarrja a hiányzó gombokat. úgy látszik. amikor egy súlyos kéz nehezedett a vállamra. és így azt az érzést keltik az emberben. két héttel mindig a legújabb szellemi fejlõdés elõtt. a hajamat cibálta. és õ sem vigyázott. hogy a British Museumban dolgozzék. ha nem vigyáznak rám. az emberies limonádét. A félelmet inkább a jelleme gerjesztette bennem. hogy hogy lehetek ilyen ügyetlen. és inkább örömmel állapítottam meg. és rám adott valami nagyon férfias nõi ruhadarabot. A kis inasfiú. Ilyenkor az én hotelemben lakott. inkább szép nõ volt. és tönkremegyek. az egész szoba tele volt Timesszal. hogy történelmi stúdiumokat végezzen. éppen akkor tett a tûzre. összetaposta az égõ újságot. hogy régi ismerõsöm tornyosodott fölöttem: Lene Kretzsch. ami nagyon bõ volt nekem és mindezt. Nem mintha csúnya lett volna. mint az égõ csipkebokor. (Mellesleg az angol újságok kezelését sose tudtam megtanulni. és mindig óriási sikerei voltak a férfiaknál. Lene Kretzsch Gemütsmensch volt. hogy az angolok képtelenek iható kávét fõzni. ahhoz születni kell. csupa nagytermetû szívjóság és áldozatkészség alapjában véve. Azok közé a nõk közé tartozott. Ö oltott el engem. a Neue Sachlichkeit vérengzõ híve volt. Gyûlölte a szentimentalizmust.

ha ugyan nem ragaszkodott hozzá. ha nem szólt nekem. ami befelé nyílt. összecsomagolta a jegyzeteimet. hogy milyen élhetetlen vagyok. . kifelé akartam kinyitni az ajtót. Közben pedig állandóan arról értekezett. Azonkívül Lene gyámkodása határozottan rosszat tett nekem. amilyennek beállított.a zsilettpengéimet. ami a karomon volt. Kezdtem megbotolni a szõnyegbe. hogy õ vigye hazáig. és a hónom alá dugta az attasé-táskámat. félóráig kerestem a karkötõórámat. mielõtt elmentünk. és elfelejtettem ebédelni. Lassanként csakugyan olyan lettem. mert tényleg nem tartozom az élelmesek közé. elvesztettem a jegyzeteimet. Én pedig nem szeretem ezt a témát. A Museumban odajött hozzám.

és annyi cigarettát szívjak. És fogalmam sem volt róla. Llanvyganból való megérkezésemkor megint Lene Kretzsch védõ szárnyai borultak fölém. és elküldött Skóciába. De menjünk sorjában. hogy nem tesz jót nekem a londoni nyár. hogy mentett meg az elzülléstõl egy gazdag skótot. hajmeresztõ részletekkel. Sosem merészkedtem arra vállalkozni. öreg. hogy annyi sört igyam. az érzelmek belekeverése nélkül. hogy valami. és elvitt sörözni. szimultán. hogy teljesítsem küldetésemet. és tudom. de továbbra is Szerencsémre Lene szerette sûrûn változtatni a védenceit. hogy katonás egyénisége milyen élannal fog bevonulni az én külön walesi kalandomba. de ez a hallatlan sokoldalúság mégis megijesztett.A helyzet valóban ijesztõ volt. a Museum birtokát képezõ tárgyat kiadjanak. akit viszont egy francia selyemfiú váltott fel. Az igazgató. szörnyû tárgyilagosan. és Lene nem ment vissza azontúl is találkoztunk a szünidõkben. mert én is híve vagyok bizonyos fokig az új tárgyilagosságnak. Szerencsére egy meleg nap Lenének eszébe jutott. és hogyan csábított el egy teológiai professzort. megvette a vasútjegyemet. Néhány enyhébb gorombaságot mondott megjelenésemre vonatkozólag. ami versteht sich von selbst (sose tudtam rájönni. És íme. aki kezdett költekezõvé lenni. aki negyvenöt éves koráig megõrizte ártatlanságát. és nem szeretem a henye epizódalakokat. * Másnap elindultam. nagyon szép túrát csináltam a és nem jöttem addig vissza. és nézetem szerint a szerelem mindenkinek a magánügye. nem is beszéltem volna róla ennyit. Amit ha meg nem tett volna. mint õ. Nem vagyok puritán. Nem volt nehéz. azután egy hétig egy kanadai farmerrel. már elõzõleg megkapta az Earl of Gwynedd levelét. Két napig az ember egy kínai mérnökkel látta. ami megdöbbentett Lene természetében: hallatlanul kiterjedt szerelmi élete. Az ötlet nem tavak körül. hogy mit ért ezalatt) és tárgyilagosan. Hosszasan elmagyarázta. meg egy lengyel ping-pong bajnoknak. És ez volt a második dolog. becsomagolta a holmimat. hogy helyet adjon egy átutazó. de tekintettel az Earl of Gwynedd érdemeire a . akihez fordultam. fennmaradt. és záróráig hallgattam a történeteit: hogyan h folyóból két oxfordi atlétát. elõadások el Oxfordba. Bizonyos enyhe melankóliával néztem a hatalmas fogyasztást. volt rossz. hogy Lene csak szívjóságból és áldozatkészségbõl volt olyan odaadó. És mindegyik szerelmét elmesélte összes többi szerelmének és nekem. és bár kevésbé viharos formákban. amíg az egyetemi nem kezdõdtek. bár idõnként hangsúlyozva a das Moralisché -t. mennyire példátlan a British Museum történetében. De barátságunk. német klasszikus filológusnak.

Felbontottam. és megkért. már egy levél várt rám. hogy a kért kéziratot kiadhassa. Eileen St. Mire visszasétáltam a hotelbe. azt gondolom. Elbúcsúztam. és táviratban értesítettem az earlt. Claire levele volt. két angol fõétkezést nem bírtam volna ki. és elmondta. a Soho városrészben. Kedves doktor. milyen fantasztikus kincseket ajándékozott az earl a Museumnak. Megebédeltem egy kis olasz vendéglõben.gyûjtemények gyarapítása körül. . Azután megnézte a kódexeket. legyek türelemmel estig. mikor átvette az earlséget. . hogy melyik kódexet kérjék cserébe. . hogy másnap jövök a kézirattal. mert csak vacsorát ettem a hotelemben. addig meg fogja kapni fölötteseinek a felhatalmazását. most már visszaérkezett. és a keleti szakértõk meg fogják állapítani.

Zavartan és iskolás-fiúsan összehazudoztam egyet és mást. Lementem a hallba. hogy nem fontosak ezek. kényelmesen és flegmatikusan. Mosolyogva fogadott. még esetleg én is megtudhatok valamit. hogy õ is hozzátartozik valamiképpen az Earl of Gwynedd ellen szõtt összeesküvéshez. És mi történhet? Csak annyit mondok el a dolgokból. idõsebb új-zélandi hölgyek megdermedve ültek kézimunkájuk felett. hogy elhiggye. a kézirat pedig teljesen érdektelen badarság. és ott találtam Eileen St. mint akinek egészen természetes. Minden rendben volt. Okvetlenül velem kell vacsoráznia mondta. Elhatároztam. azután elmentem a British Museumba. Magamban babonásan meg voltam gyõzõdve. A gyûrû története óta a legteljesebb bizalmatlanságot éreztem vele szemben. amennyit jónak látok. keressen fel a Grosvenor House-ban. hogy ott van és vár rám. Claire-rel van összefüggésben. azt hiszem. mindenki Eileen St. hogy vele vacsorázzam. Claire-t nézte azzal a mély megvetéssel. Amellett. hogy beszéljek Magával. Claire egy pillanatig sem vett magának fáradságot. Ellenállásom egyre gyengébb lett. De hát az earlt biztosan a családi vonatkozások érdekelték. A Museum tulajdonképpen nagyon jó cserét csinál -mondta az igazgató. megjött az engedély. Nem volt semmi kedvem a hölgyet felkeresni. Nagyon fontos. Eileen St. Cl. Biztos voltam benne. amit . És a különbözõ randevúim különbözõ barátaimmal na hangzottak. amit eddig nem tudtam. Claire-t. Van benne valami lehetetlen história egy earl of Gwyneddrõl. hogy abból csak baj lehet. Általában nem vagyok ügyes a hazugságban. amennyire láttam. mint ami a hotelemben leselkedik rám. és a szakértõk kiválasztottak egy perzsa kódexet. hogy egy ilyen szép nõvel vacsorázhassam. melyet a nõk a szépség iránt éreznek. És a vacsora a Grosvenor House-ban mégiscsak más lesz. ami Eileen St. Az emberben vannak ilyen paradox tiltakozások az ellen. Körülötte a bennlakó. Eileen St. Ez a kódex testvérek közt is megér ötszáz fontot. Hiszen húzódozásom okai elsõsorban nem is az ésszerû okok voltak. a portás jelentõs arccal nézett rám: Egy hölgy várja Önt a hallban. hogy a tájékára sem megyek a Grosvenor House-nak. mert annyira tetszett nekem. túlságosan sokat is mondtam. Mikor hazaértem a könyvekkel. Délután felkerestem egy-két ismerõsömet. Végtére nincs mindennap alkalmam. hogy a kéziratot kiadhatják. Talán azért. Egyszerûen ragaszkodott hozzá.Nagyon kérem. Sõt. Egy szó nem hangzott. Még csak azt sem mondta.

Voltam egyszer Svájcban vele. Eileen St. Meglepetéssel. és bezártam a szekrényembe. sõt jóétvággyal evett. hogy keveset beszéltem. mint amirõl az ember egy szép nõvel szokott. szóval emberi megnyilvánulásaiban. Felvittem a könyveket a szobámba. mint azelõtt. ha Eileen St. és elgördültünk a Grosvenor House-ba. hogy egy balkonról leesett volna. hogy Maloney és õ egy sötét összeesküvés részesei. Claire egyik Hispanója kinn várt bennünket.leginkább kíván. csaknem barátságosan. Szerettem volna Eileen St. Hogy gondolja? Ki lökte volna le? Nem tudom. Bár Eileen St. örömmel és bizonyos szorongással vettem tudomásul. hogy kétségbeestem volna. és nem beszélni másról. hogy Eileen St. De én régebben ismerem Llanvygan lakóit. Nem tudom elképzelni. hogy tudom. de mindenese . a legrosszabb hírû sziklákra felmászott. és akkor már titokban ott tartottam. Azután a lehetõ legrövidebb idõ alatt estére öltöztem és lesiettem. mint akiknek nincsenek kicserélendõ titkaik. Nem gyanúsítok senkit. Hallatlan vágyat éreztem. Lezuhant a második emeletrõl. hanem Eileen St. Másokkal is megtörtént már. Az ember száz sziklára baj nélkül felmászik. Claire is evett és ivott. A jó vacsora és a bor megoldották a nyelvemet. doktor. Hogy tudom. ahogy az újságban olvashatta. Vacsorai tete-a-tete-ünk úgy indult. mint szép nõvel megvacsorázni. hogy nem az étteremben vacsorázunk. Az autóban rögtön megkérdezte: Hogy történt ez a szerencsétlenség Maloneyvel? Úgy. Végre mégis igent mondtam. és a százegyedikrõl leesik. Lehet. és evéssé reagált arra. hogy mibe keveredett bele. Eileen St. és az ember szemébe nézett. Rettenetes. mint más ember. és komolyan ivo És az ital mintha emberibbé tette volna. hogy éppen egy aránylag veszélytelenebbrõl. Nem mondhatom. Megérkeztünk a Grosvenor House-ba. csak az estét akarják kellemesen elütni. Nyakkendõmet õ igazította meg a hallban. Maloneyval nem történhetett meg. mint Maga. Claire-rel egyszerûen. nem tudom elhinni. Nem akartam azt mondani. Hát mit gondol. mi történt vele? kérdeztem izgatottan. Lelökték. Ö maga keveset beszélt. A hangja egy árnyalattal természetesebb és közelibb lett. Claire meggondolja magát. sportszenvedélyének az áldozata lett. a legképtelenebb. Claire-t szórakoztatni nagyon nehéz feladatvolt. amit neki mondtam. Claire lakosztályában. Claire-t enni és inni lássam. Maga nem tudja.

megírta nekem. . Eileen St. ki tette azt? . hogy szörnyû dolgok történtek Llanvyganban. ha nem lett volna úgyis minden határon felül vonzó. mire végre néhány kiadós közös ismerõst találtunk. Jó jel. hogy kitõl kapta a gyûrût? Hogy képzeli? Hiszen a szavamat adtam. valószínûleg nem örült neki. mert minden nõ Alexandra királynõre emlékezteti. . . és túlságos respektust érez irántuk. magam sem értem. Azután egyszer csak. . Megmondta. Mit gondolnak. És az earl. és egy szót sem szól a gyûrûrõl és a többi kellemetlen dologról. Claire-nél igazán nem lehet tudni. Nem. amit alakjához sejtettem. Valaki rálõtt az earlre. hogy õszintén mulat azon. . . amit összefecsegek. . Lassanként a képzeletemnek megjött a bátorsága. ami rá vonatkozott. Egy szót sem szólt és otthagyott. Cristofoli sem gondolta volna akkor. Maloney. hogy Lady Nichols orosz sofõrjének intim látogatását mindig orosz népviseletben fogadja. szegény. csak vonzóbbá tette volna. miért. És a sötét titok. hogy enyhítse a méla szláv honvágyát. A feketénél megkockáztattam. Itt-ott megpróbáltam egy-egy kérdést. de mindig kisiklott a válasz elõl. Szóval nagyon jóban voltunk. Hogy Edwin Ponsonby azért szereti jobban a fiúkat. Hátha egyszer egészen jóban leszünk. kiugrott belõlem: A gyûrûjét átadtam az Earl of Gwyneddnek.nagyon vonzó módon. és Juan les Pins-i villája elõtt egy pálmafára felfüggesztette: Pour chiens seulement . Már a desszertnél tartottunk. Hogy Madame de Marignant nagyon bántotta honfitársainak némely piszkos szokása. . Gondolom. július tizennegyedikén.

. ezt megelõzõleg nem volt semmi jelenet az earl és Maloney között? Nem. borzasztó. Lehet. Hogy Osborne-nal üzent neki. . hogy fantasztikusnak fogja találni. akkor sem hittem volna neki egy betût sem. A világ menete sokkal békességesebb lenne. Másrészt azért. és mit nem mondok. ha betû szerint értjük. A kastélyban vagy a kastély . amit tudtam Maloney éjszakai tréningjeirõl. és talán senki sem szereti anynyira. Vagy ha meg is mondták. Egyszer. távolian. mint a nõi szépség. Az Magától függ. hogy Maga is tud róla. mindent megteszek. embertelenül. hogy dolgok történtek. Ha nem tudtam volna mindenfélét Maloneyrõl. majd ha jobban fogom ismerni Magát. hogy az earl semmit sem tesz. hogy ne igyam sokat. hogy én vagyok a legjobb fiú a világon. . amit szegény Maloney haláláról tud. Hiszen Maga annyira tiszteli az earlt. hogy az Earl of Gwynedd valamikor a legjobb barátom volt. és hosszabb elbeszélésbe kezdett. Hát nem adtam át a gyûrût? A gyûrû. . mikor Chesterbe mentünk. elmondok majd Magának egyet és mást a Pendragonokról. Arra kértem. . tudom. . Ami igaz is volt. De egy pillanatig sem hittem neki. . Valami szentimentális kifejezést adott arcának és testtartásának. Meg fogja látni. amint lezuhant. Egyrészt azért. hogy az earl egyetlenegyszer sem beszélt tíz szónál többet Maloneyval. Claire. az már régen volt. . gyakran fog alkalmat adni. hogy megmentse az életét. az Ear f Gwyneddet meg akarják gyilkolni. Senki sem ismeri olyan jól. Én. úgy érzem. amit mondok. Lehet. Mikor fog engem jobban ismerni? Remélem. hogy jóban leszünk-e. Eddig egyszer kértem Magától valamit. Gyanakvó pesszimizmusomat semmi sem hívja ki annyira. úgy tudom. aki az earl életére tör: õ és én. hogy megismertessem magammal. félelmetes dolgok. Mondja. . mint egy automata. hogy tudok Maloney machinációiról. Ha diktátor volnék. minden szép nõt becsukatnék. hogy mirõl van szó. és azt sem tette meg. És az utóbbi idõben. . Csak ketten tudják. mert olyan szép volt. hidegen. Igen. mondjon el mindent. aki a szövetségese volt. Ide hallgasson. és hogy magam hallottam. az én kötelességem. mint én. hiszen Maga is tudja. miután õ nem tesz semmit. Nagyon vigyáztam. hogy megmentsem. hogy mit mondok. ami az earl biztonságát szolgálja. nem az igazat. Mondja meg. Claire frontot változtatott. Már mondtam Magának. De nem akartam elárulni. És azt szeretném. Eileen St. már el is felejtettem. És a legrettenetesebb az. az más lapra tartozik. határozottan tudom. doktor folytatta Eileen St. nehogy elveszítsem az ellenõrzést afölött.Nekem nem mondták meg. ha Maga a segítségemre lenne. mert megint olyan hangon beszélt. Megint elmondtam. hogy ki az. és hogy ott álltam a holttest felett.

Claire-re. Claire. hogy a babona egész kelléktárával titokzatossá és megközelíthetetlenné tegye magát. . csak Cynthiának meséltem el. hogy tud róla. Szegény Maloney akkor nem gondolta volna. hogy a titokzatos éjféli lovas taszította le Maloneyt az erkélyrõl. Ha el nem árulja. . és az earl életére tör. semmilyen írást nem adhatok. ha az élete megmentésérõl van szó. . életének utolsó estéjén. nem beszél olyan elhamarkodottan. De aztán legyõztem. Végtére mégis õ a legkompetensebb. . én is úgy képzeltem. Claire? Egy pillanatig a kísértés nagyon erõs volt.környékén kell lennie valakinek. hogy Maga látta az álruhás valakit az erkélyen. leleplezhetjük. hogy azt a titokzatos aggastyánt én is láttam a kastélytó mellett. Már késõ mondta Eileen St. Doktor. Adja írásban és hitelesítse tanúk elõtt. aki prófétálni kezdett. . Hogyan? Hogy ártalmatlanná tehessük. A csapda egész ügyesen volt megszerkesztve. Csak ezt akartam. és ha nem szólít fel engem is a csatlakozásra. mely a Roscoe-féle örökségnek az earl kezébe való jutását akarja megakadályozni. Valószínûleg el is hittem volna. hogy láttam. hogy õ ölte meg Maloneyt. Ha segít nekem. Nem tagadhatom. a Maga tanúvallomására van szükség. . . Most már elárulta. . Most már hiába vág ilyen buta arcot. hogy ki rejtõzködik e mögött a maszk mögött. De most már értettem. aki Maloneyt megölte. Mély megdöbbenéssel toltam hátra a székemet. Kísérteties. Ö az. és nem szóltam semmit. Maloney írt nekem egy õrült parasztról. . és elmondjam. akit egy éjszaka láttak. amelyrõl Maloney lezuhant. és egy különös aggastyánról. Tökéletesen az volt a látszat. És én tudom. mirõl van szó. Én láttam is egy pillanatra. aki ért hozzá. vagy valakinek. hogy lenne összefüggésben mindezzel? Mert õ az. mintha az Earl of Gwynedd érdekében kérné tõlem ezt a tanúvallomást. egészen biztos vagyok benne. De nem értem. . De errõl senkinek a világon nem szóltam. és meredtem rá Eileen St. Igen. anélkül hogy az earlt meg nem kérdezném. valami egészen titokzatos és meghatározhatatlan jelenlétnek. honnan tudja. hogy egy bûnszövetkezetnek a tagja. hogy higgyek neki. . . . Sajnos. Honnan tudhatja Eileen St. amit magam tudok. ha Maloney.

. azt hiszem. Fent említett múmia is kétségtelenül biztosította volna. milyen szemtelen. egy múmiából is barátságos érzelmeket váltott volna ki. Testének közelsége. mint Schlesinger. hogy . és mennyire árthatok Magának. Egy ideig szótlanul néztük egymást. De bennem feltámadt az a kis paradox ördög. Furcsa lehettem. Ugye. Mit tud Maga arról? és nevetett. ami a legkevésbé valószínû abban a pillanatban. Felkelt. egyszerû lélekn látszott. A düh is határozottan jól állt neki. Mindenrõl informálva vagyok. Megyek mondtam. az állatkerti fecskendõcsõ. mirõl beszéljünk. Sokkal gõgösebb . és idõnként arra kényszerít. hogy a rendõrség beleavatkozzék az õ életébe. amint simogattam ezt a páratlan nõi testet. Eileen St. Eileen St. Az ijedt hang. a különös kéjérzést. Claire megadó mozdulattal leült. Nem engedi meg. nem vagyok detektív. úrrá tett engem a szituáció fölött. amit tudok. Az earl nem fog beleegyezni. Melle csaknem arcomat súrolta. Ó. hajamat simogatva. Menjen haza. Hogy mennyire vagyok beavatva. Egy csöppet sem bízom Magában mondtam gyengéden. Eileen St. soha még emberben nem csalódtam így. Becsületszavamra. amit tettem. aki minden más ösztönömnél erõsebb. hozzám lépett.Hátha nem akarja. A pszichológus valószínûleg sötét szadizmusnak fogja minõsíteni. hogy Magát is a Roscoe-örökség érdekli. és vállamra tette kezét. hogy így. hogy megmentsük az életét. üljön ide mellém a díványra. . és mégis meg kell menteni. . hogy egy szép nõ félt volna tõlem. Az élmény újsága csaknem kegyetlenné tett. Claire egy pillanatig zavarban volt. és annál nagyobb lendülettel használtam ki helyzetemet. Olyan szelíd. vagy nem akarja. . és az egész dologhoz semmi közöm. mert még sose fordult elõéletemben. . és mindent elmondok. hogy azt tegyem. tágra nyílt szemmel. Olyan lehettem. Maga miatt keveredtem bele. nem volna okosabb nyugodtan kibeszélni magunkat. bízik bennem kérdezte. miközben éreztem. Talán érdekelni fogja Magát mondtam csörgõkígyósan . ha akarok. Nem tudom elképzelni. Bízzék bennem mondta. Menjen haza mondta. a gyûrûje miatt. Tudom. Ki Maga tulajdonképpen? kérdezte egyszerre. Magamhoz öleltem a derekát. hogy bízik. Felkeltem. . Claire ellökött magától. Mindenesetre elõbb beszélni fogok vele. de tréfa nélkül. hogy mi az. mikor megtudta. Árthat nekem? Ha érdekli. Minden félénkségem elmúlt. ahogy kérdezte. hogy csörgõkígyó. . . De mégis.

de mint aki Eileen St. kissé gúnyosan. Akkor ez a mindennek ellentmondó csók látszott a legkevésbé érthetõnek az egész. törvényszék elõtt. hogy tudom. és nagyon jó barátok voltunk. amelyiket ilyen céltalan érzelmek befolyásolnak. Eileen sajátságosan. elmondtam. csupafeltevés. mert alaptalanul ijesztettem rá és terrorizáltam. homályban olyan gazdag llanvygani kalandban. Sátán -t kiáltanék. De nem így történt. Mikor elbeszélésem végére érve felkeltem. és nyugodtan el is mentem volna. õ maga. Csak késõbb. Ösi igazság. amit tudtam. . És elmondtam azt a keveset. csak nem akarok olcsó lenni. hogy William Roscoe halálos betegségét erõszakosan idézték elõ. Claire nem fogja tõlem megkapni azt. hogy végeredményben mégis l het velem tárgyalni. mit teszek. kétszeres dühvel. miután Eileen hirtelen kibontakozott. Semmi. csak ki kell várni a megfelelõ pillanatot. hogy a gonoszok mindenkit gonosznak tartanak. a cinkosságomat. de érthetõ módon félremagyarázta viselkedésemet: hogy mikor ennyi rosszat tudok róla. Úgy éreztem. Eileen St. aki a csapóajtót nyitva hagyta Pendragonban. de kénytelen tûrni. barátságosan megvacsorázom nála és kényszerítem. . Claire ki fog dobni. aminek bizonyító ereje lett volna. vagy mit tudom . vagy legalábbis az ár egy része. kezdett derengeni bennem. hogy mirõl van szó. ahelyett. aki félévenként kollokvált az egyetemen a kanti etikából: Minthogy Eileen St. aki el akarta lopni az írásokat. hogy Eileen St. és nem simogatják tovább Eileent? Felém nyújtotta a kezét. Claire-t elintézte. bár szomjazó testtel. mert különben nem tudja meg. hogy õ volt az. és mielõtt tudtam volna. és legszívesebben nekem ugrana gyönyörû macskaszerûségében. és a gyûrût azért adta nekem. Claire elmosolyodott. amivel Eileen St. és Maloneyrõl elterelõdjék a figyelem. hogy angol felháborodással Távozz. amit okvetlenül meg kell tudnia. Claire-nak árthattam volna. Claire is részes az összeesküvésben. Különben is Eileen nyilván nem tartozott abba a nõtípusba. a tanúvallomásornat. mikor mindent lmondtam. hogy a sikert férfiúi sex-appealemnek tulajdonítsam. és azt mondta: Well. és meg kell adni a megfelelõ árat. aki rálõtt az earlre. komolyan. Az ár. hogy ezzel a jelenésem véget ért. melyek segítségével az earl bebizonyíthatja. mikor elfulladva ültünk újra az asztal mellett. Nem vagyok hiú. Hogy Maloney a Roscoe-örökösök megbízásából járt Llanvyganban. hogy flörtöljön velem. amit vár. Eileen magatartásomból arra következtetett. már végtelen csókban kapaszkodtunk össze. Nem. És miközben pezsgõztünk. egyszer csak megszólalt bennem az ember. és pezsgõt hozatott. .izmai megfeszülnek a fojtogató dühtõl. . hogy én sá váljak. Eileen St. és egy pillanatig sem jutott eszembe. Tulajdonképpen nem volt semmi az elbeszélésemben.

és a cipõzsinóromat mindig összecsomózom ilyen ünnepélyes alkalmakkor. rágyújtottam. Nem t gadom. és szórakozottan csókolgattam a kezét. Claire ajándéka csakugyan értékes volt. olyan nem-lett-volna-szabad. hogy szükségem van arra. aki felébredt a cigarettafüstre. . miután kiittuk a pezsgõt. ami megközelítõleg ilyen gazdag. . aki utólag nem fizeti meg a vásárolt ölelést? De aztán megnyugtattam lelkiismeretemet. . Sosem volt szerelmes éjszakám. . . Csak nem kívánhatja. nem gondoltad meg magad? Mit gondoltam volna meg. kegyetlen szépséggel aludt. hogy meg fogom írni. most hazamenni a legvadítóbb dolog. Ó. õ az.. Eileen St. Most menjen igazán haza mondta. túlvilági kék pala-árnyalatokban derengett a Hyde Park. olyan helytelen. frissen.mit. chéri . . Chéri kérdezte fáradtan . az írásra. fejével jobb karjának amforás vonala alatt. mennyi tréningje lehetett a gyors levetkõzésben. a Hyde Park harmatos pázsitján. de inkább hazamegyek. amely karjaim közt kígyózott. nekem nem ment ilyen hamar. és minden mozdulatnál új volt. . ami férfival történhetik. miért nem járok szabad homlokkal. chérie? Hát az írást. mint egy ember. milyen nehézkes a férfi-toalett. és várakozóan mosolygott rám. hogy az hors d'oeuvre-rel befejezzem a vacsorát? Egész kiadós hors d'oeuvre volt. Máig sem értem. . hullámzott és vibrált. Magától függ. és egészen biztos volna benne. Eileen. ne is számítson rám. Felkeltem. És akkor minden volt. Semmiféle írást ebben az ügyben nem írok. ezer mozdulatot tudott. hogy miket látott tegnapelõtt éjszaka Llanvyganban. . kimerült álomból. és írja meg. De különben is. változatos programmal rendelkezett volna. bámulatos és kiismerhetetlen. A papok nevelte kisdiák rossz lelkiismerete együtt sopánkodott a neuraszténiás gyanakvóval: hogy kerülök ide. . Well? Üljön le szépen az íróasztalhoz. mintha csak feledékeny volnék. . hogy idáig eljutott. Ilyen kedélyállapotban a lelkiismeret rendkívül megnyugtatható. A test. Odamentem. . . csodát hordozó. mint a tenger. az ablakhoz mentem. az ágyban. Hajnal felé felébredtem rövid. most-felkelten. a kanti etika feltornyosodott bennem újra. tudod. Én nem ígértem neki semmit. amit akar. Felálltam. és a következõ pillanatban már a szomszéd szobában volt. Hát menjen mondta Eileen. . Az asszony kifejezéstelen. Chéri mondta Eileen. mondta enyhe bosszankodással. A zöld rétek fölött ottfelejtett fehér ködcsomók imbolyogtaktanácstalanul. De a szemével azt mondta: maradjon itt reggelig. . jogom van-e elfogadnom az odaadását? Nem teszek-e éppolyan gyalázatosan. aki hazárdot játszik. Az ablak elõtt.

és szégyelltem magam éktelenül.Meg tudtam volna ölni. . azután búcsúzásra került a sor. Megreggeliztünk.

legalábbis hosszú ideig nem. nem a vonalak mulandó harmóniáját. fanyar mosoly játszott az ajkaim körül . sohase fogok többet Eileen St. mert többet nem láthatta. mint kellemetlen. és máskor is szívesen látlak. csak ha történelemrõl vagy irodalomról van szó. akármilyen áron is. mert senki se látta a taxiban. hogy elhozod. rajtuk keresztül valami mást szeretek. volt. nem a szerelem tudományát. Hogy testének az emléke kísérteni fog bennem. nem ilyen olcsó dolgokat. úgy éreztem. mint kényszerképzet. A taxiban elgondolkoztam. Minden nõben azt élveztem. barátságosan mosolygott. kialudatlan érzés és egy nyugtalan bûntudat. századra emlékeztetett törékeny Sevres-mivolta. chéri. in die wir goldene Apfellegen. Claire csókja után vágyódni. bizonyára tapasztalat alapján. Volt. Nagyon jó volt. Holnap. mert õ volt Svédország. . Én nem vagyok olyan. akiben az ezermellû ephesusi Dianát. kényszerszerelem. De úgyis tudom. megfejtettem Eileen St. volt. de tovább nem érdekelt. milyen körülmények közt. Claire taktikáját. De most már megtörtént. és azt mondta: Nagyon kedves voltál. nem tud többé meglenni nála nélkül. Addig szóba sem állok veled. hogy úgy mondjam. Ezt gondolva. mert õ volt a Vétek. Claire-t azért szerettem. megõrült. De csak ha elhozod az írást. Eileen St. Ha akkor valaki azt mondta volna. amit Eileen St. és úgy éreztem. ha az ember a hazugsággal és a gyilkossággal tölti az éjszakát. Valamit. ami nincs is a nõkben. Nem vagyok lelkesedõ természet sem. Valami egészen más az. akit elbûvöl a szép vonalaknak és a szerelem technikájának az a tökéletessége. alpesi réteket élveztem. most már mindent tudtam. Volt. Die Weiber sind silberne Schalen. Úgy gondolja. aki arcán az üdvözültek ellenszenves mosolyával távozott tõle. Claire jelent. és vissza fogok térni hozzá. Erotikus kíváncsiságom ki volt elégítve. amit a nõkben keresek. Volt nõ. ugye? So long! Taxiba ültem. és fázósan. akiben Jeanne d'Arc-ot álmodtam. és enyhén megbolondult. Eileen nem ismeri az én természetemet vagy természetellenességemet. Claire még egyszer a szeretõm lesz. akinek édes tehénszerûségében svájci. mert keveset aludtam. És biztos voltam benne. kinevettem volna és ha elmondta volna. . hogy Eileen St.Az ágyban ült. és a következõket spekuláltam ki. És ínyenc sem vagyok. akit azért szerettem . Cynthiát. Eszembe jutott a Cristofoli-eset. ötödfeles jambusokban. szégyenkezve esti ruhámon. mert a XVIII. Bennem egy ilyen éjszaka után nem marad más. Eileen bízik erotikus mûvészetének ellenállhatatlanságában. milyen az. akit azért. ha megcsókoltam. azt hittem volna. hogy aki egyszer intimen megismerte. feleslegesen. mint Cristofoli. . most az angol szonettekkel flörtölök. hogy a szimbóluma volt valaminek. most már átéltem.

rohanok a Scotland Yardra mondtam. hogy minden szobám a legrövidebb idõn belül olyan otthontalan. terítõk. és a szekrényemhez rohantam. Talán minden értelmes rendbe fog jönni. amiben nem feküdtem. Megszámoltam a perzsa kódexeket. mert féláron jöhettek le az Anglia-Skócia rugby-mérkõzésre. és a szoba cellává lesz. Ellopták. hogy mi ez az érzés. És azután felvillanás szerûen tudatosodott bennem. De azután pesszimizmusom megint erõt vett rajtam: a kézirat semmi esetre sincs már a hotelban. akkora területen. hogy már nincs is Londonban a kézirat. sõt lakatlan jelleget ölt. Úgy éreztem. hogy nõ lakik a szobában: apróságok. És az is lehet. De a kézirat. és oly valószínûtlennek látszott. Felmentem a szobámba. de nem tudott semmit se mondani. Minden lapos helyen csúnya kötésû könyvek halmozódnak fel. Mire lementem. A géppel írt levélben a következõ állt: . mindjárt meg lehet látni. Az egész város tele volt meztelen térdû. nippek jelennek meg. A hoteltulajdonos kétségbeesett. vagy hogy álmos voltam és fáztam bám csak úgy nyikorgot a barátságtalanságtól. A megvetett ágy. amiért Londonba küldött az Earl of Gwynedd. hogy kiugrom az ablakon. Hoteljében annyian fordulnak meg. de a De azért mindenesetre elmegyek a rendõrségre. Az elsõ érzésem az volt. mikor beléptem. egy levél várt rám a hallban. szerelmek és tolvajságok varázsa megtörik a puha galléron. tette talán. A portás szerint egy kisfiú hozta negyedórával elõbb. egy egész csomó skót érkezett. Azután tanácstalanul lerohantam a földszintre. a hotel tulajdonos irodájába. Mind megvolt. Valami roppant kellemetlen: érzés fogott el.* Nem tudom. Mindenesetre értesíteni kell a rendõrséget. De most. Az én szobámon valami fordított átalakulás szokott végbemenni. és poros unalmukat itt-ott egy-egy olcsó pipa tarkítja. Talán már az India Mail repülõgépén száll keleti vizekre. eltûnt. és a toalett-holmik intim arca sugározza a nõi test melegét. Tam-o-Shanter sapkás skótokkal. Az apróságok eltûnnek. Igen. És polgári lelkem felbuggyanó megnyugvással menekült a rendõrség kotlóstyúk-szárnya alá. és nappaliruhát vettem. Különösen tegnap este. mi történt. a n ruha. Elmondtam. ez jó. a szobám különösen kietlen volt. hogy megtaláljanak egy kéziratot Londonban. megborotválkoztam. a különösségek. Lenglet de Fresnoy memoárja. virágok. megfürödtem. A szekrény zárja fel volt törve. miféle öntudatlan trükkel csinálom. . Azt mondják. mint egy vármegye. ahol nyolcmillió ember él. . megmutattam a feltört szekrényt.

Igen. és még most is érdekes közönsége van. mintha Párizsban volna az ember. A kapubejáratot. a következõ szöveggel: Kéziratot ellopták. A Café Royal Londonnak úgyszólván egyetlen kávéháza. de nyomon vagyok. Doktor Bátky? kérdezte. és az earl ettõl irtózik a legjobban. Claire-rel. hullaszerû. Ugyanaz az ember volt. Ha nincs kifogása ellene. a romok alatt sem fogok lemondani délutáni álmomról. Ilyen kellemetlen. nemzeti viseletû indiai hölggyel. mintha Napóleon építette volna. Intelligens embereknek nem kell sokat beszélniük mondta asztaltársam. Akire azt mondták. beszéljünk németül mondta igen angolos német kiejtéssel. Némi gondolkozás után feladattam a page-zsel egy sürgönyt az earlnek. Gondolom. és ideges várakozásba kezdtem. fületlen. és lefeküdtem aludni. szomszédaink nem fogják megérteni. hogy az orvosa. és feladattam expresszként. és aki Cristofolinak olyan szívfájdalmat okozott. a csészéket és a kanalakat babérágba foglalt nagy N betû ékesíti. bromurált vettem be. vajon nyugodtan beszélhetünk? kérdezte az idegen és körülnézett. Tessék feleltem. megkapom. A feketét pohárban adják. Ha közben értesítené a rendõrséget. turbános indiai egy szokatlan nagytermetû. . Leültem a fal mellé. sosem kapja vissza! A levélírónak valószínûleg igaza van abban. Negyed tízkor hozzám lépett egy idegen. Ezután mindent megírtam egy levélben.Ne tegyen elhamarkodott lépéseket. Az idegen leült. ha a rendõrséget beleavatnám. levél megy. Az egyik asztal mellettünk üres volt. Majd megebédeltem. és a székek oly kényelmetlenek. Rögtön megismertem. degenerált arcot nem mindennap látni. a másikhoz épp most ült le egy szakállas. akit Fontainebleau-ban láttam Eileen St. legyen ma este kilenckor a Café Royalban. Ha vissza akarja kapni. a chasseur sapkáját. Ha a világ összeomlik egyszer. fõképp kis színésznõkbõl és értelmes külföldiekbõl. Valamikor az angol intelligencia találkozóhelye volt. Hiszen másnap benne volna az újságokban. zöldesszürke. És az Earl of Gwynedd elveinek sem felelne meg. a levegõ oly rossz. Mindenben igyekszik franciás lenni. hogy a rendõrség nem fog nyomra akadni. beárkolt szemû. Well. remélem.

és az egészhez semmi közöm. Mire leértek az emberek. mikor Maloney lezuhant. Forduljon talán közvetlenül az Earl of Gwyneddhez. Ugyan. Ugyanarra kérem Magát. aki az erkélyen állt. Magán fordul meg az egész. hová gondol? Az Earl of Gwynedd hozzánk képest szegény ördög. különös tekintettel arra. Az óriást az erkélyen. és Maloney lezuhant.Meg kell adni. abból a szobából. Maloneyt valaki letaszította az erkélyrõl. és mi már tudtuk. hogy csak ezeket olvashattam el belõle: Tisztán láttam. . hogy ne valljam meg: a kézirat nagy csalódást okozott nekem. . nekem nincs pénzem. már megmondtam. Uram. De mindjárt figyelmeztetni akarom valamire. Ön híres orvos. . És ígymenekült meg az Earl of Gwyned d. amint Maloney kilépett a balkonra. amint Maloney halálkiáltása elhangzott. rajtam kívül csak egy személy látta. hogy útlevelemmel igazoljam. majd Maloney lezuhant az erkélyrõl. És az ellenségei most ezt akarják felhasználni az earl ellen. amire Eileen St. ami minket érdekelne. ami az Earl of Gwyneddet nagyon érdekli. de semmi. Uram. . Ki lehet az? . Tudom. meg akar zsarolni. Szóval. Nem értem. Engedje meg. Akkor az erkélyre kilépett egy fekete ruhás kosztümös férfi. Pár pillanatig dulakodtak. a rövidség okából. hogy egy kéziratot keres. Ki az a mi ? Majd mindjárt rátérek. azt akartam mondani. már megjelent az ablakában. hogy bizonyos családi vonatkozások vannak benne. nemcsak én láttam a félelmetes jelenést az erkélyen. hogy ezt nem tehetem. a magyar doktor. Annál kevésbé. aki mindent a legpontosabban tud. Szóval. A kézirat. és semmi szükségünk a pénzére. minden undoksága dacára határozottan intelligens arca volt. már halott volt. a nemes lord bogarai. mert nem is láttam senkit sem az erkélyen. Szóval. hogy a kéziratra voltaképpen nekem semmi szükségem nincs. Csak gratulálhatok mondtam. és felkúszott a fölötte levõ erkélyre. Az Ön következõ mondata az lesz: Doktor Bátky. hogy nem vagyok orvos. Nem foghatom fel többé úgy. Én pedig egészen biztosan tudom. Egy géppel írott levelet adott át nekem összehajtva. Nincs semmi okom. Honnan tudja? Olvassa el ezt. Claire: adja írásba emlékeit Maloney haláláról. Látom. Abban a pillanatban. amelyben lakott a kastélyban. Ezen a fázison már túl vagyunk. amiért Ön Londonba jött. . Maloney élete árán. És az is kétségtelen. hogy valaki informátoruk van benn a kastélyban. Mi mindenrõl pontosan informálódunk. az én birtokomban van. vagy legalábbis dulakodott vele. Senki sem tett említést róla. hogy a nyaka ki volt tekerve. . Bizonyos feltételek mellett hajlandó vagyok a kéziratot visszaadni. De menjünk sorjában. és megragadta Maloneyt. mint felizgatott idegeim látomását. hogy látott valakit. Még meg sem érkezett Londonba.

. mint én. hogy a rendõrség elsõ dolga lesz. és halkan nevetett magában. holnap visszautazom Llanvyganba. Olyan biztos ebben? kérdezte az utálatos idegen. és tudja. a kézirat? Nem tehetek róla. minek nekem. Maga megkapja tõlem a kéziratot. aki kérdezhet. Helyes. Abszolút biztos vagyok benne mondtam ingerülten. Ha a kéziratot nem kapom meg. De nem mondaná meg. hogy Magát vegye õrizet alá? Engem? Miért? Az earl ismer engem. Bátky Jánosnak. A mai interjúnk után legalább Önrõl is pontos személyleírást tudok adni. milyen ártatlan vagyok. és a többit a rendõrségre bízom. De nem gondolja. Miért nem akarják inkább az õ tanúvallomását felhasználni? Maga túlságosan kíváncsi. ez a valaki sokkal többet látott. hogy ellopták tõlem. hogy rajtam kívül még egy tanúja volt Maloney szerencsétlenségének. Ha megkapom magától a tanúvallomást. Kettõnk közül csak én vagyok az.. De térjünk a tárgyra. Nagyon jó. nekem. A levélbõl úgy látom mondtam . Sõt. igen ellenszenvesen.

hogy ilyen tisztalelkû emberek élnek a világon. Setonnal volt egypárszor dolgom. ha másért nem. gonosz arcán váratlan keserû vonások jelentek meg. Értem mondtam. hanem mindent megtett. a legóvatosabb skót. Mrs. mikor minden cipõtisztító tudja a Mayfairnegyedben. egy erõszakosan elõidézett tropikus betegséggel. öö. vendégszeretete miatt. Szentimentális okokból. Lehet. a Roscoe-család háziorvosa. arról is jelentést fog tenni. Tehát Eileen St.Az earl maga mondta nekem. sõt az õ vendége volt az éjszaka folyamán. másképp nem küldött volna engem a kéziratért. aki valaha kibújt a hegyek közül. De hát nem ment el. Roscoe? . . de ki fogja Magának ezt elhinni. egy isten bizalma kell ahhoz. Nem tudom. Például? Alighogy a kéziratot megkapta. Megkapaszkodtam az asztalban. Szerencsére üres volt. Claire William Roscoe özvegye. hogy Ön ártatlan. hogy gyilkosok brandyt fizessenek nekem. Claire a titokzatos Roscoeörökös. ugyanaz a Morvin. elsõ dolga volt. Nincs szerencsém ehhez a hölgyhöz. . Hogy jövök én ahhoz. James Morvin vagyok. mert Eileen St. Másrészt jobb. . Az tegnapelõtt történt. hogy érintkezésbe lépett Mrs. Valószínûleg most is itt van egy embere. . Csakugyan szükségem volt egy kis szíverõsítõre ez után a villámcsapás után. Azt hiszem. hogy milyen ügyben jön maga Londonba. hogy megérkezése óta figyelteti Magát. Most már megérti az összefüggést. És én . Nincs kétségem afelõl. Maga mondhatja. . hogy Setont nem kereste fel. a taxiját szerencsétlenség érte volna. hogy . . Persze. . Claire-rel jóban voltak. Többek közt nekem is. Roscoe . Miért? A Maga csodálatos naivitása következtében. de mindenesetre ez az Achilles-sarka. ha Seton figyelteti magát. Roscoe-val. és sikerült feldöntenem a feketekávés poharat. . hogy Eileen St. hogy gyanússá tegye magát. Nagyon rosszul éreztem magam. Alexander Setonnak. Egyébként. . Azóta a helyzet megváltozott. hogy legalább kvittek legyünk. Még Maga ide sem érkezett Londonba. Itt is egy Achilles-sarokról lehetett szó. Mármost folytatta . hogy nem ment el: ha taxin ment volna. hogy a mai estét az én társaságomban töltötte. hogy nem tudja. . még most is szereti-e egykori menyasszonyát. Az odasietõ pincértõl a zöldarcú két brandyt rendelt. a nemes lord egész életében gyûlölni fogja Magát. akirõl az Earl of Gwynedd azt hiszi. Ide hallgasson. . akinek személyében találkoznak össze az összeesküvés szálai. hogy elfelejtettem bemutatkozni. Milyen öröm. . És szenvtelen. Mrs. de a látszat Ön ellen szól. nahát! Jobban van? kérdezte az idegen. Mindenesetre én is rendeltem két brandyt. mikor az earl írt az ügyvédjének. Maga azzal kezdte balfogásainak a sorozatát. Egyébként most jut eszembe. Már sok embernek tette tönkre a karrierjét. orvos. hogy meggyilkolta William Roscoe-t.

vagy szerelmes a fiatal Osborne-fiúba. én Bátky János. A dolog roppant egyszerû. . mindegy. amiért Ön a kéziratot eladta nekem. Nem hiszem. mégis. Csak azt akarom bebizonyítani Magának: az earllel a Maga dolga végleg el van rontva. mi volt a célja tulajdonképpen: pénzt várt az earltõl szolgálataiért (de úgy tudom. hogy alig tudtam a helyemen maradni. Akármi volt a szándéka. mondhat fantasztikusabb dolgokat is rólam. hogy a kézirat Magánál van. Ne idegeskedjék. ha hajszát indít ellenem? Hogy jövök én mindehhez. Hogyan? Nem tudom. a leghazugabb rágalom is foltot hagy az ember jellemén. De ez nem minden. nincs rászorulva). Mindenki azt fogja mondani. hogy Maga Londonban széltében-hosszában meséli. hogy Eileen St. amit ma reggel kaptam. . mint az earl legfõbb ellenségeivel. hogy egy írott bizonyíték van a kezemben. de bizonytalanul. hogy belekapcsolódik ebbe a vagyonba. ha okos. és énrám hallgat. Ebben a levélben beismeri.Magát ne találják gyanúsnak. Uram. . Az igazság még rosszabb látszatokon is diadalmaskodott mondtam méltóságteljesen. De az istenért. arról le kell mondania. mire jó az Magának. Nem tudom. és Maga nem tud róla számot adni. valamelyik mammuth-vállalat igazgatója lehetne . azt mondja meg nekem. Claire percenként ötven fontot keres. Morvin percekig nem jutott szóhoz a nevetéstõl. hogy Maloneyt meggyilkolták. A levélben meg fogom jelölni az összeget. ha alszik. vagy meg akarta szöktetni a kis kékharisnya Cynthiát. hogy hová lett. Ezzel szemben váratlan perspektívák nyílnak meg Maga elõtt. akinek feltétlenül hisz. hogy a kézirat csakugyan eltûnt. Egy szép nap azonban az earl vissza fogja kapni a kéziratot az én barátságos levelem kíséretében. Budapestrõl? Inkább még holnap elutazom ebbõl az országból. Mondja például azt. nem beszélt senki mással. Nem is akarom elmondani a vállalatokat és a bányákat és az ingatlanokat . Vagy hogy megesküdtem. Borzasztó . Ne felejtse el. ahogy Maga akarja. Llanvyganban magának nem terem virág. Ha aktív természet volna. Mindehhez hozzájárul az. hogy el tudja képzelni. Roscoe vagyonáról és befolyásáról? Az ilyen tudományos gentlemaneknek a fantáziája nem elég gazdag ahhoz. hogy valami képzete legyen: kiszámítottuk. hogy Maga írta. Ezt megelõzõleg az earl hallani fogja valakitõl. Uram. fegyelmezze magát. . György szakállát. Hirtelen eszembe jutott valami. A levél. hogy már hároméves koromban karóba húztam a nagyanyámat. Mit tud azzal bizonyítani? Egy géppel írt névtelen levéllel. még akkor is. ami ráadásul a Maga Royal Portable gépén van írva. Olyan formában. Most már olyan ideges voltam. Miután Londonba érkezett. A dolog még nincsen lezárva. hogy az earl sokat hinne Magának. hogy levágom V. ha Maga hazugság-és rágalomhadjáratot akar ellenem intézni. van-e fogalma Mrs. Mármost Magán múlik.

De minden Magától függ: hogy mit mond és hogyan. És így nem emmire. De gondolkozzék. Úgy éreztem magam. ahogy mondom Magának. . Nos? De ha olyan abszolút könyvbolond. . semmi embertelent. kap egy jachtot és minden költséget egy évre. bizonyára nem azért. De annyi kötetet és azt vásárolhat ja meg. Az earl kezében bizonyítékok vannak.. akkor is jogos önvédelembõl ölték meg. . mit akar. És mindehhez tette hozzá vigyorogva ráadásul biztosítja Magának Eileen St. . Szóval semmi mást. a pusztán. . amivel tönkreteheti az Egyesült Királyságok minden irodalmi megnyilvánulását. Claire örök barátságát. Így. alapítunk egy folyóiratot. Ha utazni szeret. ahogy mondja. hogy könnyek között búcsúzzék el tõle. két évre. mi a céljuk. Inkább nem. Ha Maga is akarja. Maga a koronatanú. Íme. Ez így van. hogy igent mond nekem. ezért senki sem felelõs. mert Maga látta. Ne tréfáljon. hogy az óriás nem volt más. hogy megnyugtassam a Maga lojális és emberies lelkiismeretét. Ha inkább az irodalom érdekli. Ha Maga úgy tesz. és mondja meg. mint az igazat megmondania. de kétségtelenülaz earlnek akarnak ártani. hogy Maloneyt önvédelembõl . És mit kellene tennem cserébe? Semmi gonoszat. amit akar. Ha tudományos ambíciói vannak. hogy ez nem felel meg a hajlamainak. Az egyetlen mód. . Nem érti? Kik tudnak a vádakról Maloney ellen és Maloney szökésérõl? Maga. Még forradalmi hadvezér is szívesebben lennék Dél-Amerikában. Esküvel bizonyíthatja. és oly plauzibilis színben jelent meg: hiszen Maloneyt csakugyan megölték. hogy megmentse az earl életét. álöltözetben. jelölje meg azt az angol egyetemet. Ez a könyvtár ebben a pillanatban még nem létezik. De rögtön el is múlt a kísértés. Maga azt mondja. Ha Maloneyt megölték volna. három évre. hogy már máskor is látta ebben a maszkban. a gonoszság oly egyszerû. Mondok még valamit. Gondoltam. akkor mi történik? A mi kezünkben bizonyítékok vannak. ahol reader akar lenni. ami után kevésbé vágyódnék. hogy Maloneyt megölték. . a két fiatal Pendragon és esetleg egy-két szolga. be lehet bizonyítani. . mint az Earl of Gwynedd. Ismeri a tényállást: Maloney erõszakkal be akart hatolni az earl lakosztályába . hogy mi tettük el láb alól William Roscoe-t. Én mint koronatanú. És ez tulajdonképpen a legerõsebb érvem. Nem tudom mondtam . és közben Maloney szerencsétlenül járt. ami ellenkeznék finom idegrendszerével. kinevezzük fõkönyvtárosnak Mrs. Hátha a Roscoe-örökösöknek van igazuk. ha fontosnak tartja. az earl. semmit. hogy az earl meggyilkolta Maloneyt. C sak tanúskodnia kell. mint akinek egy hajó esett a fejére. A fejemhez kaptam. jóhiszemûen. Mint egy lidércnyomás . Nincs foglalkozás. Ha esetleg valaki meg akarta akadályozni a betörést. földesúr lehet Magyarországon. amilyennek nézem. Roscoe Rainbow Head-i kastélyába. nem. Ha akarja.

. . Honnan tudjam. . . Ön kelepcébe került. . Még délelõtt intézkedtem. ezentúl Maga mögött is ott fog leselkedni. Anglia egyiklegnagyobb vagyonáról van szó. Máshoz semmi közöm. Itt van Magánál? Igen. Istenem. ha szépen csendben ideadja a kéziratot és elmegy mondtam vérfagyasztó nyugalommal. azontúl nem árthat egyikünk sem a másikának. hogy nem beszél a levegõbe? Morvin vigyorogva a zsebébe nyúlt. Morvin megint hangtalanul nevetett. De nem vetem rá magam . mint amilyen Maloney is volt. És ezeket a szörnyûségeket mind itt mondja nekem kiáltottam fel . mindegy. Csak barátságosan figyelmeztetem. Legjobb lesz. hogy valaki meghallja? Csakugyan beszéljen egy kicsit csendesebben mondta mosolyogva Morvin.ölték meg. Hirtelen zseniálisnak látszó ötletem támadt. Hát nem fél. . Ha azonban ez nem történik meg. Nem is fogok. És kénytelen vagyok nyomatékosan figyelmeztetni folytatta . Kicseréljük a bizonyítékainkat. Azt mondja meg. és nem is Eileen St. fényes este. akik azonban egész idõ alatt izgatottan beszéltek egymással. és kihúzta a kéziratot. hogy Seton detektívjei kifúrták a falat és fülelnek. ha egyebekben megegyezünk. senki sem állhat jót az earl életéért. . . hogy a lapok ne írjanak róla. most egy tigrisugrással . Bizonyára õk is titkos terveket szõnek India felszabadítására. London kellõs közepén. az ilyen aljasságokat csak pincében lehet elmondani. Ez nevetséges részletkérdés. sajnos. . ahol mindenki láthat. Itt én is szemmel tudom tartani az embereket. Azt hittem. Mutassa meg. Akárhol beszélnék Magával. És? Egy becsületes csere történik. De még egy szót sem válaszolt az ajánlataimra. Az earl minden áldozatra kész lesz. legrosszabb esetben ez a két színes itt mellettünk. Azért választottam ki helyet Londonban. hogy ezek után a Maga élete sincs biztonságban. semhogy ezentúl is nyugodtan olvashasson a British Museumban. ami az earlt fenyegeti és Osborne Pendragont mint az örökösét. . . olyan deszperádók keveredtek bele a dologba. milyen feltételek mellett adja vissza a kéziratot. hogy ne kelljen a bíróság. a nyilvánosság elõtt megjelennie. és szent a béke. Akik semmiféle eszköztõl nem riadnak viszsza. Tudom. Túlságosan fontos személy lett. De az idõk folyamán. Természetesen nem rólam van szó. hogy az earlt megakadályozzák a bizonyítékok felhasználásában. . Az a veszedelem. Óvatosan messzire tartva tõlem. hogy Maga nem erõszakos természetû. még a kéziratot is visszakaphatja. . A mi beszélgetésünket nem hallhatta senki. Claire-rõl. . kitenném magam. petróleumlámpa mellett. Ó. Doktor Morvin. . ha harciasabb természet volnék. Ál landóan figyelni fogják.

Hárman tanúsítjuk. Nem is telefonált. érces lármát csaptak. A terem lassanként ürülni kezdett. gyakran elõfordul nagy tudósokkal is. jöjjön ide mondta az indiai hölgy. Nem nekem való ez a dolog mondtam. De én nem is értem. gondolkozzék. és . vagy elmehetek? Miért olyan sürgõs? Magának kell igent mondani. . milyen tanácstalan. Seton emberei Magát figyelik.hogy este két detektív jöjjön a Café Royalba. Abban a pillanatban. Van még valami mondanivalója. mint Nagy Frigyesnek egy gránátosa. aki kétségbeesetten igyekszik szabadulni. aki igazolni fogja. Nincs kétségem. nem engem. De ha ideadja a kéziratot. . Csakugyan. Tudom. amióta visszaérkezett hoteljébe. Nézze. félrecsúszott szmokingnyakk dõsebb hölgyek. Végre azt mondta: Hát azt hiszi. Ruhe mondta a hölgy. és nem szólt. A középen egy húsztagú amerikai társaság. az absztrakt elme és a gyakorlati értelem közt néha megdöbbentõ távolság van. Az absztrakt elme és a gyakorlati értelem közt néha megdöbbentõ távolság van. Doktor Bátky most idehívja az egyik rendõrt. Nem kell szégyenkeznie. De mindezt a kellemetlenséget megtakaríthatja Magának. Képzelheti. hogy folytassuk az eszmecserét. ahogy kilép a kapun. Ott láttam az indiai urat és hölgyet. Addig is. Doktor Bátky. ami magánál van. A két indiai már nem ült a szomszéd asztalnál. Egyébként gondoskodás történt róla. hogy elõbbutóbb az én álláspontomon lesz. Ruhe. Felkaptam a fejemet. hogy a két hatalmas indiai erõszakkal tartja a középen a kistermetû Morvint. súlyosan. hogy a kéziratot a doktor vette át tõle. hogy onnan estig ki sem mozdult. Feladatott egy sürgönyt és egy expresszlevelet. Nagyot sóhajtottam. mind a kettõt Llanvyganba. Majd találni fogok alkalmat. A maguk kis page-je nem olyan nehezen megközelíthetõ. fáradt is. Kiváltottam a kabátomat. mint Maga. kedves doktor. Csak nem gondolja. láttam. Ne csináljon utcai jelenetet. hogy nem kell azonnal. le fogják fülelni. és fejlógatva kifelé ballagtam. aludja ki magát. azt hiszem. hogy idejöttem volna tárgyalni. Én tompa hülyeségben ültem még az asztalnál. én azt hiszem. Amint közelebb mentem. és futólépésben viszik a rendõrségre. németül. Szinte fájt. nekünk. Menjen szépen haza. mint egy szép lánynak. hülye vagyok? Nagyon jó. a Piccadilly Circusról. Szükség esetén ide telefonáljuk a British Museum igazgatóját. Ön egy kicsit nehéz felfogású. hogy ne menjenek el. hogy maga lopta a kéziratot. min gondolkozik annyit. És a kijárat felé tartott. Nekem a kézirat kell mondtam mániákusan. hogy milyen buta vagyok. hogy minden lépését figyeljük. még intézkedhetem. Itt is vannak. A kasszánál egy pillanat alatt fizetett és eltûnt. karonfogva Morvinnal. Morvin két percig nevetett hangtalanul. ha nem vagyok egészen biztos a dolgomban. A kapunál valaki a nevemen szólított. Igaz. mert árt a hírnevének.

Bátky János. És kettõnk nagy bánatára pezsgõt rendelt. ha a kéziratot ideadja. Mit igyunk? kérdeztem. Ezzel az üzleti részt elintéztük mondta az indiai úr. mire Osborne zavartan odább húzta a székét. mikor egy kicsit magamhoz tértem. aki a következõ pillanatban már egy taxiban ült. Osborne kényeskedõ mozdulattal igazította a haját és a nyakkendõjét. Semmi akadálya. ártatlan múzeum-igazgatónak. és eltûnt a színhelyrõl. nagybátyám magához hívatott. mialatt Lene leplezetlen elragadtatással szemlélte. mondtam önkívületben. magyarul: az oroszlán sarokházába. Sört dörmögte Lene meggyõzõdéssel. ahol a mozidrámák estélyei lejátszódnak. hogy jobb zsebemben revolver van. ami ritkán szokott elõfordulni . mintha át akarná karolni a nyakát. Szent Cliquot özvegyét. alkalomra való tekintettel Lager-sört. hogy röviden elõadjam. melynek olcsó. miután Maga elutazott. a szegényebb londoni polgár egy pillanatig illúziókat keres: abban a fényes világban él. Osborne elsápadt a barna festék alatt. * Erre iszunk mondtam. Kéjesen vettem ki zsebébõl a kéziratot. Elengedték Morvint. Tisztában voltam a helyzettel. ha az ember eszik is valamit. . aki reneszánsz-képeken olykor megjelenik a mártír jobb válla fölött. Helyet foglaltunk a négyemeletes tea-palota legközelebbi emeletén. Örülök. Hát körülbelül mondtam. hogy melyik zsebében van. Az a különös.fõképp a szegény. harsogó zenekar alatt. Tájékoztasson egy kicsit a gondviselés útjairól. Egy mozdulatot tett. hanem tûnjön el a legrövidebb idõ alatt. ahol adnak inni késõ éjszaka. felhívom a figyelmét arra. Morvin úr. Majd doktor Bátky kiveszi. Maga most valószínûleg a mennyei segítséget látja bennem mondta Osborne . Jobboldalt nyögte Morvin. én még életemben nem ittam abból az italból. de kiabálóan dekoratív álmárványfalai közt. Tegnapelõtt. Lene Kretzsch vagyok. Talán tekintsünk el most is. Én pedig Banerjee Sadh Mukerjee Osborne Pendragon mondta az indiai. De Londonban tizenegy óra után inni nem tartozik a könnyû dolgok közé. ha fogják mind a két kezemet? Mondja meg. . és zsebre vágtam. Az ünnepélyes Ó. Hogy adjam oda. és hosszasan beszélgettünk. hogy a dolog elég egyszerû mondta Osborne. Kénytelenek voltunk bemenni a Lyon's Corner House-ba. és levette a szakállát meg a turbánját. Ne csináljon semmi komédiát.

habozás nélkül kiadta nekem a Maloney címére érkezett levelet. Mr. Úgy beszél. megkért. és leszámoltam a konvencionális morállal. hogy William Roscoe-t az orvosa meggyilkolta. Londonba érkezve. de mindenképpen magasztos feladat. aláírva nem volt. Egy-két hónap óta folytatta kezében vannak azok a bizonyítékok. hogy nem ez volt az elsõ felszólítás. de mindig kint maradtam. Minthogy mindenre elszántam magam. Jobb szeret követeket küldeni. hogy ilyenkor leveleket is kap. Megkérdeztem. Ezekben a sorshordozó nyári napokban ráeszmélt történelmi hivatására. amit Maloney kapott. helyesebben a kezét kinyújtani és ütni egyet. nyilván valami régebbi vétkéért. nem érkez levél a barátomnak. mely tápra nem lelvén. ez is olyan fejedelmi vonás benne. A levélbõl kivettem. kinek lelkében kiirthatatlan kalandvágy égett. Azzal fenyegette meg szegény ismerõsünket. belsõ harc nélkül felbontottam a levelet. hogy Londonba jövök. mint egy déltengeri kalóz. hanem egy biológiai felfedezés. mint historikust. A postáskisasszony tudta. és mondjam el neki az utóbbi napok eseményeit. Ennyit én is tudtam mondtam.velünk. Beszélgetésünk határozottan kinyilatkoztatás-jellegû volt a számomra. Minthogy nekem úgyis az volt a szándékom. valóban sherlockiánus vagy helyesebben holmesiánus megfi-gyelésem: Maloney sosem kapott leveleket a kastélyba. hogy ki vagyok. õrá vár a súlyos. Nem látszott teljesen lehetetlennek. mindkettõnk õszinte sajnálatára. A levél géppel volt írva. hogy egy egészen megdermesztõ nagyságú vagyon urává legyen. Kétszer is vele voltam ilyen alkalmakkor. melyeknek segítségével nyilvánvalóvá válik. mely a huszadik század második negyedének elsõ évtizedében családjának õsi fészkére borult. számomra érthetetlen módon. mert ettõl emberfölöttien irtózik. hanem a rendõrség kezére fogják adni. esetleg végzetes. Gondolom meg akarta takarítani a levélírást. mert elõször életemben komolyan beszélt velem. önkeblét emésztette. a következõ mondatokat ajánlom figyelmébe: Ezerkilencszázharminchárom júliusának utolsó napjaiban sajátságos átalakulás ment végbe a Pendragon-ház legfiatalabb sarjában. Alexander Setont. azt a benyomást keltettem. Érezte. hogy már benõtt a fejem lágya. mint egy nagy mondta a lány áhítattal. Ha majd megírja családunk krónikáját. ki immár a pokol valamelyik körének polgára. hogy nagybátyámnak csak a kezét kellene kinyújtania. amelyet . mint egy kezdõ pincérlány. Kiindulási pontul szolgált a következõ. Helyesebben nem is bizonyítékok. hogy amennyiben rövidesen nem történik valami határozott dolog. Tõle tudtam meg. a nagy események lélektani rugói is érdekelni fogják. és saját leveleit mindig maga adta fel a corweni postahivatalban. De Magát. Ebben a gentlemanben. nemcsak hogy meg fogják vonni tõle a további pénzeket. rögtön felkerestem Setont. és nem volt nagyon kedélyes hangulatú. hogy felderítse a kísértetiességnek és a véteknek azt az áthatolhatatlan szövevényét. Maloney halálát még a titok fátyola leplezte. Így válik érthetõvé Maloney kétségbeesett kísérlete az utolsó éjszakán. Elmentem tehát a corweni postára korán reggel. hogy keressem fel az ügyvédjét. melyek poste restante érkeznek.

egyáltalán nem értek. Seton sem. és azt hiszem. Roscoe romantikus végrendelete értelmében az örökség az Earl of Gwyneddre száll. . ha õ gyilkosság áldozata lenne. hogy gyilkosság történt. de amelynek alapján kétségtelen.

ellene történtek. az volna. innen tud õ mindenrõl. hogy férjét meggyilkolják. amit szegény McGregor elkezdett. hogy folytassa. De miért nem akarja az earl ezeket a dolgokat nyilvánosságra hozni? Ennek a vonakodásnak. Roscoe tudott ezekrõl a merényletekrõl. szerelmes volt abba a hölgybe. érzelmi okai vannak. Ezt kellene nekem bebizonyítanom. hogy én is úgy fogok járni. az autóbaleset is Morvin mûve volt. . . hogy megbízza Setont a szükséges lépések megtételével. hogy Roscoe özvegye tudott róla. hogy nagybátyám valami formában értesítette Mrs. aki Llanvyganba megy. mert meg van gyõzõdve. Az üzenetet Seton közvetítette. akit nagybátyám az egyedüli bûnösnek tart. az ártatlant sújtanák vele. vonakodik attól. melyek az utóbbi idõben. hogy az earlt akcióra bírjuk. hogy szakítson Morvinnal. De nagybátyám. Most már az egészet értem. hogy Mrs. amennyire Setonból kivettem. Eleinte Morvinék engem orvosnak néztek. Miért gondolja? Mert mielõtt Llanvyganba jöttem volna. ha meg tudnánk gyõzni. akimost William Roscoe özvegye és egyetlen örökö e. és tudott Maloney kiküldetésérõl. Nagybátyám valamikor. de az orvos egy autóbaleset áldozata lett. ezzel akarván elérni. Azt hiszem. Seton azonban biztosra veszi. Seton érthetõ kétségbeesésére. egy ismeretlen telefonon megfenyegetett. bármily valószínûtlenül is hangzik. és ha a végrendeletet végrehajtanák. . A kísérleteket egy McGregor nevû orvossal együtt végezte.Ezt is tudom. És úgy látszik. hogy a hölgy ártatlan William Roscoe halálában. a biológiai bizonyítékok felmerülése óta. még mindig rokonszenvezik vele. Morvinék is onnan tudnak a felfedezésrõl folytatta . Roscoe-t. Szerinte az egyetlen mód.

amíg a dolgok ki nem alakultak. akit Oxfordból ismertem. Azután még mindenfelé ment. és mikor kijött valaki. Mindkettõnknek csak egy nagy. mi is. melynek segítségével a kis Emil. elhelyezkedtünk Morvin háza elõtt. hogy mit kellene csinálni. én. hogy a dolog oly egyszerû. hol gyalog. de Lenét mindig okos. Szóval ragyogóan kimaszkíroztuk magunkat. és tárgyalt egy skótruhás alakkal. akiben Seton leírása alapján Morvinra ismertünk. elmaszkírozza az embert. Elmentem egy kis vendéglõbe a City egyik régi sarkában. mint ez a név: Morvin.De hogy kezd hozzá az ember? Mikor a maximális ravaszságú Setonnak sincs fogalma róla. szóval igazi férfinak ismertem. ha Londonban vannak. hogy áttanulmányozzuk Edgar Wallace hatalmas munkásságát. ami a Pendragon-házzal összefügg. Nyilván az lopta el a kéziratot. nem akarok bókokat mondani. mert itt nem okoz feltûnést. a Gustav mit der Hupe és a többi gyermek megfogja a keménykalapos urat. De eszembe jutott folytatta Osborne . ha ilyen rendkívül vonzó fiatalemberrel lehetek mondta Lene. Délután a Grosvenor House lounge-jában teázott egy igen jó . S éppen ráért. anélkül hogy valami érdekes történt volna. pajtásom pedig a stílszerûség kedvéért. Mire nem érnék rá. mint a legkitûnõbb nõi atléták egyikét. hogy álruhát öltünk. de az ügy sürgõssége nem engedte meg. hogy milyen szükségünk lesz rá az életben. becsületes lénynek. a múltban egyikünk sem volt nagy híve a detektívmûfajnak. Gondoltunk arra. Elhatároztuk tehát. Amint úgy is kell tennie egy módszeres gyilkosnak. Van egy csomó indiai barátom és barátnõm. legyen a munkatársam. Morvin elõször is a Grosvenor Houseba ment. Azzal indultam útnak. Nem volt a kezemben más. Ottan sokáig ólálkodott. Végigmentünk emlékezetünkben a filmen. Azután megebédelt az Elefánt és Kastélyban. Rájöttünk. energikus. nehogy megismerjenek. Mire útnak indultam. Itt találkoztam Lene Kretzsch-csel. Azután kint volt egy kémiai gyárban Southwarkban. melyet a kollégiumom diákjai fel szoktak keresni. közös emlékünk volt a detektív-mûfaj területérõl: az Emil és a detektívek címû német film. mint a nagy igazságok általában: addig mentek a kemén pos után. Még a címét is megadta. követtük hol taxin. Az indiai ruha azért volt nagyon rokonszenves mondta Lene . azután a Maga hoteljébe. nem tudván. mint egy erkölcsi axiómát. Hiszen az események azt mutatják. hogy hátha valami inspirációt nyerünk. Osborne zavartan fordította el a fejét és folytatta: Most már együtt gondolkoztunk. sajnos. hogy mit kellene tenni. már ebédidõ volt. Well. Nem szabad lemenni a nyakáról jelentette ki Lene. Igyekeztünk feleleveníteni magunkban olvasmányainkat és mozitapasztalatainkat. hogy valaki mindenrõl pontosan tájékoztatja. nem volt nehéz a ruhadarabokat összeszedni. és kerestük a módszert. hogy felkérem. De. és azonkívül nagyon dekoratív. hátha Morvin ismer engem. Ennyit Seton is tudott. Elhatároztam.

mert velük kettejükkel utaztam Chesterig. Maga pedig utazzék vissza holnap Llanvyganba. hogy Mrs. és elolvastam újra Lenglet de Fresnoy kalandosan visszaszerzett memoárjait. . mint a puszta tényállást: a kézirat ellopását és visszaszerzését. hogy milyen intim helyzetbe kerültem Mrs. Roscoe nyomában. Roscoe. az angol hölgyeknek teásszervizeket adtak be a vasúti fülkébe. õ is tisztában lesz vele. melyet késõbb keresõnek neveztek de a XVIII. Hiába fogja mindezt elmondani neki. Nem látszott az arcán. . kiugrott pap és az a szerencsétlen embertípus. nem biztos. a látszat nagyon Maga ellen szólt volna. mint mi vagyunk. hogy helyesli-e. Ha nem hallgatjuk ki a Maguk beszélgetését. hát ez a nagybátyám ízlése. ha mindezt elmondjuk az earlnek. Én nem félek. ne meséljen el többet. Morvinnak igaza volt. ami itt történt. Nagybátyám sokkal okosabb. Mi még egy-két napig itt fogunk járni-kelni. ha nem állna mögötte a Roscoe-vagyon.megjelenésû hölggyel. amiket Morvin tett nekem? Honnan venné a pénzt ezekhez a dolgokhoz. hogy Mrs. Lenglet de Fresnoy nyugtalan ember volt. . Borzasztó ellenszenves nõszemély mondta Lene. és ott várja be a fejleményeket. Mondhatom. Tekintettel az õ egykori. Roscoe-val. De hát minden szót hallottunk. hogy Morvin Magát keresi. amire Morvin : hogy tegyek vallomást Maloney erõszakos haláláról. Azt hiszem. jól megnézték mondtam. Roscoe-val. Hm. Remélem. Az volt valószínûleg Mrs. hogy Mrs. Roscoe részt vettMaloney kiküldetésében. Különben is. De hát mit csináljunk? Úgy érzem. vagy talán még aktuális érzelmeire. Roscoe ártatlan. sõt az õ élete sincs tõle biztonságban. Hallotta az ígéreteket. nem feledkezve meg az én bokros érdemeimrõl. Különben pedig. Én annál tudom. mikor láttam. hogy csodálkoztam. hogy én hosszabb ideig együtt voltam Mrs. Hogy lehet valakinek olyan közönséges vörösesszõke haja? Így kerültünk este a Café Royalba. amit az ösztönei diktálnak. Tudja mit. És ezzel a Maga missziója meg is van oldva mondtam. . csak nagyon drágán volt öltözve mondta Lene érzékenyen. mint ma volt. és az okos ember mindig be tudja bizonyítani azt. Képzelheti. . a keresõk . a dolog sürgõs. Úgy. . Hátradõltem. mondta Osborne elmerengve. Az igaz. amikor õ élt. Roscoe nem ártatlan. be fogja bizonyítani a napnál világosabban. ezúttal Mrs. amiket ígért. hallhatták a párbeszédünkbõl. Maga meg én most már tudjuk. * A réteken tehenek legeltek. században. én nem tudom. Nem is volt semmi különös. Nem szabad lemenni a nyakáról mondta Lene. Arról. Hátha megint olyan buta szerencsénk lesz. Holnap megint más álruhát fogunk ölteni. Morvin a mai kudarc után bizonyára valami kétségbeesett eszközhöz fog nyúlni. és ezalatt õ maga többször próbált rávenni ugyanarra. a Maga helyében nem mondanám el neki. nem volna tapintatos dolog. Azt h mindnyájan veszedelemben forgunk.

melyeket a királyi mûvészet segítségével szerezni fogok. Mígnem e rre Lenglet de Fresnoy szembetalálkozik a hihetetlennel. a borzalommal. A színpad közepén. és itt közlöm. aki Rossbachnál megsebesülvén. jelentéktelen rövidítésekkel. a páholy nagyinkvizítora. elvesztené. mint a megelõzõkön. ajtaja elõtt. Ekkor egy sárkány jelent meg a színen. Egyben fogadalmat tettem magamban. a régi szabadkõmûves páholyok szélhámosságból és színpadias emberszeretetbõl összeszõtt világa. a Reménységhez címzett szabadkõmûvespáholyba való felvételétõl kezdve. aki az emberiséget jelképezte. Mindannyian meghatva szemléltük a tiszteletre méltóhõs szomorú állapotát. az éhhalál szélén áll. és addig józanul naiv elbeszélése átcsap a legmélyéig megrendült ember staccatóiba. és zavartan nézte a bán hölgyet. Casanova. melyben õ mindig hitt. máma végre megteszed az elsõ lépéseket ama királyi ösvényen. Lenglet de Fresnoy az aranycsinálás titkát kereste. Tehát máma . az emberiség javára fogom gyümölcsöztetni. . ha nem kellene azt gondolnom. A szomszédom megmagyarázta. girlandok és lampionok alatt. melyben a természet legyõzi a természetet. . és átsuhant a színen a század legigazabb fia is.. és egy mindmáig használatos könyvben megírta az alkímia történetét. . A testvérek munkája ezen az estén még ünnepélyesebb és felemelõbb volt. Dobogó szívvel adtam meg a titkos kopogtatást. amelyek szükségesek ahhoz. hogy ok nélkül nem rázkódhatott meg ennyire. aki a sánta hadfi láttára heves zokogásba tört ki. Llanvyganban hevenyészett fordítást készítettem a memoirnak fontos részébõl. és a páholyhoz folyamodott segítségért. hogy a legközelebbi munka után megkezdi majd az elõkészületeket. melyet az ember a Varázsfuvolából és Cagliostro történetébõl ismer. melyek a forradalom vasát termették. De beszéljen Lenglet de Fresnoy. a rémület káprázatában megnövekedve látja a dolgokat. hogy a kincseket. majd egy teljes fegyverzetbe öltözött templárius lovag. Ch.még nem hordtak szakállat. és ha legvalószínûtlenebb állításai nem egyeznének személyes és kétségbevonhatatlan élményeimmel. ennek a nekem mindennél kedvesebb kornak a bájosan zavaros szellemi élete bontakozott ki: az aranycsináló évek. . az iszonyattal való találkozásáig. és nem gondolkoztak Isten létezésén. A templárius lovag .. melyre kora ifjúságod óta vágyakozol. hogy a sánta hadfi egy bizonyos Thibaud nevezetû invalidus. megígérte. hogy a magasabb fokozatokat felvegyem. egy tört oszlop mellett egy bánatos hölgy ült. Mélységes valláserkölcsi és humanitárius eltökélések békésen simultak össze a kéziratban ma már megdöbbentõ sikamlós történetekkel. Emlékiratában a XVIII. Majd egy sánta hadfi lépett be.. elveszti szavahihetõségét. V. amikor legközelebb jelentkeztem a Hotel V.. A szokásos bevezetõ szertartások után szétgördült a kárpit. Hosszas sürgetésemre végre M. . mondottam Magamnak. század második felének. mely a terem színpadszerûen felemelt részét elfedte.

és udvariasan figyelmeztettem az ígéretére. A Nagy is álarcot öltött. amint a jelvényeirõl láttam. aki a felséges nagypáholyt jelképezte. és buzdított bennünket. Zavaromban már-már azt mondtam. mert tudtam. Az asztal mögött egy férfiú. Majd õ és egy másik álarcos úr kézen fogtak. hogy bánata nem volt õszinte. akinek jelvényeirõl megismertem. csodálatos. melynek közepén egy hatalmas koporsó állt. aki az emberiséget ábrázolta. keblére ölelte a templomos lovagot. de a Napkelet Lovagja oldalba lökött. A testvérek könnyes szemmel ölelték meg egymást. Egy terembe értünk. miközben a lélegzetvételekbõl hallottam. Ismered a Kelet és Nyugat torkolatát? kérdezte a Nagy Választott. A koporsó belsejében teljes sötétség volt. és számos gyászkárpittal beborított folyosón keresztül egy szobába vezettek. Engem a pentagramma közepébe állítottak. állt. és a hölgy. és felém suhogtatták. hogy mondjam . mondtam. nem lehetett más. hogy megtettem-e a szükséges elõkészületeket. néhány mágikus szót mormolt valamely keleti nyelven. komoly arcú. annál kevésbé. Egyszer csak világosság lett. ezen át bementünk a koporsóba. hogy három hete nem ettem húst. aki. hanem megkerestem a Nagyinkvizítort. hogy ez a ceremónia minden fokozatot meg szokott elõzni. mire kívülrõl igen finom zeneszó hallatszott. és Venustól is megtartóztattam magam (szegény Thérese nem kis bánatára). Majd a lovag öve mellõl egy erszényt húzott ki. páholyunk legmagasabb fokozata. Azután a nagymester megrendítõ szavakban adta elõ nekünk a szegény hadfi elõzetes nyomorát. melyen két pisztoly közt egy harisnyakötõ és egy kristályedény voltak láthatóak. hogy sosem jártam arra. A Nagyinkvizítor kérdõre vonván. és zeneszóra rendkívül kecses balettot lejtettek. ahol néhány álarcos úriember állt egy mágikus pentagramma körül. Margójegyzet: Késõbb rájöttem. melyet a páholy testvérek elõzetes adakozása töltött meg. nem ittam szeszes italt. Azután a Nagyinkvizítor gratulált bátorságomhoz. A hadfi az igaz hála könnyûit öntötte. hogy továbbra is munkálkodjunk az emberiség javára. és átnyújtotta a hadfinak. majd kardot rántottak. hogy õ a Napkelet Lovagja. hogy rajtam kívül még többen vannak a koporsó belsejében. és hogy még senkit nem kaszaboltak le ebbõl az alkalomból. mert közben megcsalt egy ifjú mészárossal a rue St. Én azonban nem távoztam el.dárdájával átszúrta a sárkányt. A koporsó oldalába ajtó volt vágva. Denis-bõl. Akkor kövess mondta a Nagyinkvizítor. Istennek ajánlottam lelkemet. Majd kis angyalok jöttek. és rám is álarcot adott. és vacsorázni mentek. és a félelemnek semmi jelét nem árultam el. melyre a nap és a hold szimbóluma volt rajzolva. egy kis asztal elõtt álltam. itt álltunk a sötétségben egy darabig. mint a Nagy Választott. Mellette pedig egy másik férfiú állt.

csak Milord Bonaventura nem. a Nagy Választott elsütötte az egyik pisztolyt. a mérleggel. mindnyájunk legfõbb céljával. aki ugrál. Mit csinál? A leányzó egy ideig hallgatott. hogy Malakius testvér (mert ez volt a titkos nevem) ismeri az alsóbb fokozatok titkait mondta a Nagy Választott. Rendkívüli kövérségérõl most már megismertem: nem volt más. mi ott álltunk a szobában. A hölgy engedelmeskedett. A leányzó ekkor ismét a kristályba nézett. és meghívott vacsorára. Az icipici alak Malakius testvér. Látja Ön Uriel arkangyalt. majd az asztalhoz vezette. Helyes mondta a Nagy Választott. akik közben szintén levetették az álarcukat. Akkor Ön nem is ártatlan mondta a Nagy Választott ingerülten. és mindnyájan melegen gratuláltak. Azután keblére ölelt. mint a Milord Bonaventura Pendragon nevû angol úriember. hogy igen. amit meg is tettem. majd azt mondta: Ajándékot ad egy icipici alaknak. A hölgy sértetten erõsítgette ártatlanságát. Látja Uriel arkangyalt? Látom. Két úr kézen fogva bevezetett egy fehér ruhás. Ismered-e a hatszög oszlopokat és a gömböket és a bazaltfejû kis állatokat az elõcsarnokban? Igen feleltem rá. hogy nézzen bele a kristályba. és megállt a mennyezeten.azt. Tudsz-e balról tengelyt forgatni és jobbról venyigét hegyezni? Miután erre is igenlõleg feleltem. akit Uriel arkangyal meg fog ajándékozni a filozofikus Merkurral. Ezzel az aznapi munka véget is ért. kisasszony. A Nagy Választott kiterjesztette karját. és így szólt: De igen. hogy erkölcsei folytán megérdemli-e a magasabb fokozatba való felvételt. Hozzátok be az ártatlan leányzót. már látom. A Nagy Választott átható tekintetét a lányra szegezte: Valóban ártatlan Ön? kérdezte. Most megkérdezem a kristályban beszélõ Uriel arkangyalt. Meggyõzõdtem róla. Milord Bonaventura karon fogott. hogy megnyerte-e tetszésemet az ártatlan leányzó. ott volt a Nagyinkvizítor és a többi úr. a gömbökkel és a kétfejû cethallal a jobbjában? Nem látom felelte a leányzó. és felszólította. a Bölcsek Kövével. és a Napkelet Lovagja elégedetten mosolygott. igen bájos. és ismeretlen nyelven imát mormolt a leányzó fölött. mely kérdés engem nagyon meglepett. Kocsijában ülve azonnal megkérdezte tõlem. talán tizenhárom éves lehetett. fiatal hölgyet. és nem tartottam illõnek az . aki eleven társalgásba mélyedt az ártatlan leányzóval. a koporsó ekkor lassan a levegõbe emelkedett.

és kora ifj gva keresvén a filozofikus Merkurt. Ez nagy csalódás volt nekem. hogy valami titka van. amit mindig magával hordoz. mit gondolok. némelyek azt mondják. hogy az özvegy spanyol királynõ gyermeke egy zsidó bankártól. De Milord Bonaventura igazi epikureus volt. amíg Pá izsban tartózkodik. az élvezeteit is mérhetetlenül megsokszorozza. a származását senki sem ismeri. Louis-n bérelt magának egy kis palotát arra az idõre. megígértem. és elmondta. akkor sem azért csal. Milord Bonaventura az Ile St. hanem csak úgy. Elragadtatással emlékeztem meg a Nagy Választott komoly. és alkimista stúdiumokkal foglalkozik. Germain grófnak hívják. Annyi bizonyos azonban. Ehhez semmi kétség sem fér. és terveket szõtt. mondta a Milord. épületes titkokat fogok hallani. Megdöbbenve kérdeztem a Milordot. élvezetbõl. mennyi aranyat kell ígérnie. a király órák hosszat bezárkózik vele. és faggatott. ha maga Uriel arkangyal jönne hozzá az Úristen bizonyítványával. azután St. hogy hogyan lépjen a leányzó nemesasszony-anyjával érintkezésbe. Vacsora után. Féltem. Ezért nem is találta meg soha a Bölcsek Kövét. Tehát. õ folytonosan a leányzóról fecsegett. nevében fel fogom keresni a leányzó nemesasszony-anyját. és megkörnyékezem. hogy csaló volna. akik erszényét megnyirbálták. hogy XV. mikor már szemlátomást kellemes hangulatban volt. és a Bölcsek Kövét is csak azért kereste. Igen titokzatos ember. de hogy kedvében járjak. méltóságteljes magatartásáról. de akkor is megõrzik megnagyobbodott térfogatukat. . Hanem annyi bizonyos. De a Milordnak nincs sok bizalma benne. hogy mérhetetlen arany birtokába jutva. hogy a pénzünket elszedje. melynek segítségével a gyémántokat meg tudja puhítani. hogy most már. Germain visszakeményíti õket. így megpuhítva a gyémántok megnagyobbodnak. annyi gaz csalóval találkozott már. és a kardot suhogtató urak felnyársalnak bennünket. szokott széles mosolyával elmondta. hogyan tételezheti fel a felséges skót anyapáholy Nagy Választottjáról. hogy a következõ pillanatban megnyílnak a falak. A Milord nevetett. ha csaló is. Azonkívül kétségtelen. legalábbis õ így nevezteti magát. Lajos király udvaránál igen nagy tekintélye van. Itt fogyasztottuk el estebédünket. ügyesen az esti szertartásokra tereltem a beszélgetést. hogy õ már öregedõ ember. mert barátainak szívesen megmutatja ékszeres dobozát. hogy nagy vagyon ura. hogy tõle mint a Napkelet Lovagjától. hogy a leányzó birtokába jusson. maga a Milord Bonaventura is látott ilyen megnagyobbított gyémántokat. A Milord azonban. hogy ezek a stúdiumok valamire vezetnének. mert akkor mégsem volna ekkora bajban a francia államháztartás. És míg én hasztalanul vártam. hogy a Nagy Választottat St.alkalom komolyságához.

A hölgyek háza elõtt ott találtuk St. mely nem ismeri a szótartás erényét. és egy értékes tubák-szelencével ajándékozott meg. ezzel szemben a nõket nagyon szereti. azt látjuk. hogy az ifjú hölgy karját nyújtja St. mint egy angol. hogy több ezer éve él már. így nevezetesen egy öreg grófnõ. és igen ócsárlóan nyilatkozott a francia nemzetségrõl. A fiolát a hölgy harmincéves szobalánya itta meg torkosságból. melynek tartalma a hölgyet huszonöt évvel megfiatalította volna. és többen mesélik. (Lenglet de Fresnoy korában egy tizenhárom éves leány már érett volt. mondván. A szelencét késõbb Lichfield közelében útonállók elrabolták tõlem. és akkor is ugyanannyiidõsnek látszott. kinek neve már nem jut az eszembe. Úgy l valóban birtokában van az elixírnek. anyjával együtt eltávozik. és hogy a lánya még nagyon fiatal. és a legkülönösebb állítása az. hogy St. egy lógó felnõttruhákba bújtatott ötéves kisgyermek szaladt elõ zokogva. A Milord Bonaventura úgy káromkodott. Germain híres szolgáját. hogy másnap a Palais Royal udvarában fognak sétálni. hogy egy ízben egy hölgynek adott egy fiolát. hogy a Milord hajlandó kétezer livre-t fizetni aranyban. Valois-vérbõl származik. Ez volt akkor a fiatal lány . A hölgy eleinte hallani sem akart a dologról. számos egyéb ékszeremmel együtt. hogy leánya mennyire megnyerte a nemes lord szívét. és barátságuk esetleges megszûnte után ugyanannyi értékû ajándékot adni drágakövekben. midõn a Palais Royal udvarába érve. minket még üdvözlésre sem méltatván. mint most. és a Milord ott megkezdheti udvarlását illedelmes formák között. amint mozdulatlan komolysággal strázsált a ház elõtt. Germain grófra. Germain hintóját és St. Elhatározta. és abban állapodtunk meg.) De mikor elõadtam neki. Most az Orsolya-apácákhoz jár iskolába szegényke. hogy õ tulajdonképpen királyi. Germain grófnak. elmesélte. hogy azonnal a hölgyekhez hajtat. ezt mutatja Casanova elõszeretete ez iránt a korosztály iránt. melynek segítségével meg lehet tartani és vissza lehet nyerni az ifjúságot. kinek címét Milord Bonaventura megadta nekem. Azt is mesélik. mert olyannyira megfiatalodott. De a Milord visszatérve St. A Milord megköszönte fáradozásomat. és megmondja véleményét. Megdöbbenve hallgattam káromló szavait. melynek emailján a Barátság Temploma volt látható. Germaint ismerték volt ötven évvel ezelõtt. . Másnap felkerestem a nemesasszonyt. Ki írhatja azonban le másnapi meglepetésünket. hogy sohasem eszik. a meleg anyai szív mégsem tudta megakadályozni lánya boldogságát. hanem csak valami maga gyártotta folyadékkal tartja fenn magát. és amikor úrnõje szólította. és udvarias formák között elõadtam neki.akkor sem lenne bizalma benne. majd annak kocsijába szállván.

St. éjszakai beszélgetés alkalmából bevallotta. csak egy pillanatra vártak. Germain megígérte támogatását. de mégis a múlt századbeli rózsakeresztesek nagyon közel lehettek hozzá. és mikor a szolgálatába léptem. hogy Elias Artistának. Germain gróf megajándekozta a Milordot egy itallal. egy misztikus pillanatra. Egyben megkérte St. Germain udvariasságát. Robert Fludd. hogy reggel barátnõjétõl távozván. Ettõl kezdve a Milord vakon bízott St. hogy a mondott hölggyel belsõbb szövetségre lépjen. A Milord dühösen dörömbölni kezdett az ajtón. miután életének elsõ ötszáz évében elege volt a testi gyönyörûségekbõl. durva szavakkal szidalmazott bennünke A Milord jogos felháborodással távozott. és három álmos utcalányt felszedvén a kapuk alól. hogy az õt ért sértés után nem érez semmi kedvet. hanem a felettünk levõ ablakban megjelent az anya. St. Lám. és készségesnek nyilvánította magát a visszavonulásra. Germain grófban. mikor az inas St. a mûves Illés prófétának az eljövetelét várták. jó uram mondta a szolga. Nézete szerint senki ma élõ ember ezt a titkot nem tudja. a Mysterium Magnumot. mely napról napra csökken. Bevallotta neki és nekem. A múlt század nagy tudósai. olyannyira. mert három meglevõ barátnõje úgyis nagyon igénybe veszi férfiasságát. A gróf magát menteni jött. és könyörgött St. Ne higgyen neki. amely oly csodálatos kalandokat eredményezett. aki közben állandó vendége és kísérõje lettem. annál kevésbé. amit azonban nem nyitottak ki. De Illés próféta nem jött el. én már száz éve szolgálom.Hallod-e mondta a Milord . hogy a Mysterium Magnum teljes legyen. hogy ámbár nagyon sokat tud. . Germain. hogy vagyoni helyzete annyira megromlott. még mindig nem volt megelégedve a szerelemmel. és így kezdõdött kettejük közt az a barátság. úgymond. annál is inkább. és tanítványa. hatalmas birtokai dacára túl a csatornán. és mindegyiknek megadta a szerelem adóját. amit õk úgy fejeztek ki. Germain gróf egy hosszú. hogy az ifjú hölgy Milord Bonaventurát lángra lobbantotta. de kijelentette. Azt mondja magáról. nem volt több háromszáz évesnél. és egy éjjeliedény tartalmát fejünkre öntve. magával hozta õket. régebbi korok mûvesei sem tudták. minthogy õt a nõi nemhez amúgy is csak platonikus barátság szálai vonzották. A Milord megköszönte St. hogy több ezer éves. segítsen rajta titkos panacaeáinak valamelyikével. így nevezetesen a nagyhírû Theophrastus Bombastus Paracelsus Hohenheimbõl. Nem tudta. vajon õ. St. nehogy szégyenben maradjon a hölgyek elõtt. Másnap a Milordnál ebédeltem. Germain grófot. legalább annyit áruljon el. az ásványok arannyá változtatásának a titkát nem ismeri. Germainnek. Germain grófot jelentette be. St. ismeri-e a titkot. Gazdám nagyon ravasz. mely férfiúi erejét bámulatos módon megsokszorosította. ami rejtve van a halandók elõtt. hogy most már csak az alkimisták titkában van reménysége. a te urad csaló.

én pedig a Milord oldalán a londoni vendéglõket és kávéházakat látogattam. hanem lassanként. hogy St. Ö maga azzal okolja meg szökését. És ha visszatekintek elmúlt életemre. míg a hullámok szétváltak. ahol csak függhettek. amikor egy sajátságos megjelenésû úr lépett hozzánk. St. és talán. nem tudom. hogy Thérese szíve megszakadjon. ami-lyent emberben még sose láttam. és Arras-ban csatlakozott Bonaventurához. amit rajta kívül senki sem. akinek Párizsban ismert engem aMilord mondta. Arca egyáltalán nem volt szép. hogy most dek meghalni. (Azután Lenglet de Fresnoy hosszasan elmeséli. ahol sok kedves ismerõse volt. melyet St. aki inkább Istenre bízza magát. de õ is tud egy titkot. hogy Lenglet de Fresnoy bizonyos pénzösszeggel tartozott a derék Thérese-nek. hogy átmenjünk Angliába. hogy nem akarta. egy titkot. mégis együtt megfejtenék a nagy titkot. és megvárta. igazat adtam Mózesnek. mert az ember nem egyszerre hal meg. Germain a szabadkõmûvesek angliai fõmesterének a látogatására fordított. aki már úgyis kezdte hidegen hagyni. De végre is felemelkedtek a tengerbõl Albion fehér partjai.) Szívem erõsen megdobbant. én voltam-e a legnagyobb bolond. Germain gróf sok titkot tud. mert a titka helyhez van kötve. az olasz úr óva intette a Milordot tõle. és bûnbánattal töltöttem. mint egy olasz nagyúr külföldön: a ruhái a legrikítóbb színekben pompáztak. Majd a tengeri betegség mindinkább erõt véve rajtam. minden ujja gyûrûvel volt tele. Sajnos. mert Franciaországban semmi különösebb tennivalóm nem volt. ami családjában öröklõdik az earl címével együtt. semhogy bizonytalan hátukra szállt volna. az az érzésem. és kalandjairól kezdte kérdezni az olaszt. és ezért poggyászát hátrahagyva. Érzem. hogyan szakított Thérese-zel. vagy a legnagyobb bölcs. A Milordot régi ismerõsként üdvözölte. Nem vagyok én már az. miközben sötét sejtelmek gyötörtek kalandunk kimenetelére vonatkozólag. De a Milord tréfálkozva elütötte a tárgyat. Germainre terelõdvén. négy órát vett elõ és három tubákos szelencét. amintérzékei megvénülve felmondják a szol atot. Germain némi gondolkodás után hajlandónak nyilatkozott. hogy Angliába menjen. életemben elõször. amikor tengerre léptem. és a beszélgetés rövidesen St. és amíg együtt voltunk. az utat magambaszállással. Londonban csak egy napot töltöttünk. és én is szívesen engedtem a Milórd meghívásának. aranyláncok függtek róla. Estefelé egy Vauxhall nevû mulató-kertben sétálgattunk. A szakítás nem ment minden nehézség nélkül. és szépségük láttán ismét bízni kezdtem az isteni gondviselésben. és a hölgyeket szemléltük.Erre Milord Bonaventura azt mondta. ha titkukat ketten összetennék. Amikor a tarajos hullá at megláttam. de a szeme és arcjátéka olyan nagyfokú élénkséget árultak el. Az úr úgy volt öltözve. megszökött Párizsból. . De ehhez az szükséges.

akkor a holtteste még most is teljes épségben kell hogy feküdjék a sírjában. és kérdeztük. Kérdésemre. magához hívatta legjobb barátját. Germain megújítja az ember ifjúságát. a walesiek ekszik a sirjában. szélhámosságáróle. mikor az öregség hatalmát kezdte érezni magán. de az igazi neve Giacomo Casanova. és Fludd. mik a tervei. melyet maga készített magának a világmindenség hasonmására. A Milord izgatottságtól remegõ hangon mesélte el. A következõ nap azzal telt el. aki. mirõl nevezetesebb ez az ember. mely apáról fiúra száll. és most már százhúsz éve elmélkedik . mint minden halandó ember. a próféta. mondván. A Milord Llanvygan nevû kastélyában fejedelmi módon vendégelt meg bennünket. Germain . bezárta a sírt és elment. hogy kikeljen. Örá bízta a keletrõl magával hozott nagy titkot. testvérét a rózsakereszt en. melyek az élet természeten túli megõrzéséhez szükségesek. mint maga Rózsakereszt. de élve és elmélkedve ég és föld rejtelmeirõl. A családi hagyomány. amíg élt. mint Medin. még abban az esztendõben meghalt.A Milord erre tréfálkozva azt mondta. Erre az olasz lángvörös lett. hogy ki volt ez a különös úriember. közelebb hajolva Rózsakereszt még mindig él. Másnap elutaztunk Wales tartományba. A Milord azt felelte. És mint aki teljesítette hivatását. ahol a Milord birtokai feküdtek. hogy a Milord bizonyára célozni akar arra a történetre. Az igazság több ennél súgta a Milord. hogy õ Mme d'Urfénak örök fiatalságot ígért volna. nem tudja. Robert Fluddot. hogy Rózsakereszt még él a sírban. mint hogy kigúnyoltassanak. úgy tudja. Majd befeküdt a sírjába. hogy a közelben. végrehajtván a mágikus mûveleteket. majd felkiáltott: Ám maradjon ön St. mert életében is többet tudott. Ha ez igaz kiáltott fel St. a felelettõl félve. Az ilymód haláltalanná vált test fekszik a sírban mozdulatlanul. kezdtünk el ismét a titkos dolgokról beszélni. azorvost. és várja az idõt. Asaph Pendragon. a kandalló mellett. És búcsú nélkül távozott. és csak késõ éjszaka. amikor magunkra maradtunk. Ö maga Seingalt lovagnak hívatja magát. mellyel az életet az emberi testben meg lehet rögzíteni. amellyel St. a rózsakeresztes testvériség megalapítója. hogy egy ilyen híres mindentudónak ismernie kellene azt a szert. St. a Milord azt felelte. vagy pedig megszámlálhatatlan szerelmeirõl. és többet tud. a Sárkányfej nevû régi vár romjai alatt van eltemetve õse. hogy a Milord a környékbeli urak és hölgyek látogatását fogadta. Germain és én borzongva hallgattuk a Milord elbeszélését. vagy mint Véreskezû Owain. nem volt más. vajon mit kíván tõlünk. hogy Rózsakereszt. Germain karmai közt. A gúnyolódók mást nem érdemelnek.

Ilymód kényszerített. és a Vénusz a bak jegyében áll. hogy vajon felszentelt pap voltam-e. Utunk egy magas hegyre kanyarodott fel.bûvös meditációiban az ég és föld titkairól. Ha õt fel lehetne ébreszteni. melynek tetején egy félelmetes várrom meredezett. azt mondta. talán sikerülne megszólalásra birni az elevenen eltemetettet. Az udvarban már három megnyergelt fekete paripa várt minket. úgymond. mintha õ maga volna a testet öltött Mammon ördög. Sietnünk kell mondta . és ahhoz felszentelt papra és felszentelt ostyára van szükség. hogy mondjanak le félelmes tervükrõl. Ha St. és behatoltunk a romok közé. és házi szellemének az orákulumát megkérdezni. a Nagy Választott jeleit. hogy a sír fölött az ördög miséjét celebráljam. Magamra maradtam Milord Bonaventurával. és megfenyegetett. mondván. De ekkor St. aki vissza tudja adni az elveszített ifjúságot. boszorkányok és kísértetek tanyája.. hogy legalább engem hagyjanak itthon maradni vagy elmenni máshová. egy meztelen nõ testén. Erre a Milord kirántotta a kardját. aki ettõl a pillanattól kezdve egyre növekvõ félelmet ébresztett bennem. Germain csodaszerei nem használnak. Oly nyomasztó félelem lett úrrá rajtam. és a kezében egy pálcát és egy metszett üveget tartott. és Milord vezetésével villámse en nyargaltunk a sötét éjben. mint bárki más valaha. ha valamit tenni akarunk. hogy a mi hármunk üdvösségéért összesen sem adna egy rézpénzt. Ezeken az éjszakákon szokott a mágia a legjobban sikerülni. mikor elhagytam az egyházi rendet. Germain visszatért. hogy gondolkoznia kell. valami rettenetes készül. baglyok. Germain hosszú ideig mit sem felelt. majd a Milord meggyújtotta a magunkkal hozott fáklyákat. tudományát teljes egészében igénybe venné. és visszavonult. St. és könyörögni kezdtem. keresztüldöfne. A Milord megkérdezte tõlem. Még ma éjszaka kell megtörténnie. Rendkívüli kövérsége. Akkor én térdre vetettem magam. Ha St. hogy velük tartsak. mint a mérhetetlen epikureizmus inkább mulatságos következmé most a kandalló fényénél valami olyan ördögi jelleget adott neki. aki még õseit is kiássa a sírjából. Germain. hogy tiltakozni sem mertem ez ellen a sátáni terv ellen. majd felkelve. a fekete mágia segíthet. amikor minden titkukat kilestem. Mert ha semmi sem segít. Akkor arra kértem õket. hogyha elhagynám õket most. bizonyára közelebb volnánk a Mysterium Magnumhoz. akkor rajtam a sor. mellyel eljátszhatják örök üdvösségüket. Lovainkat egy kidõlt fal megmaradt kapufélfájához kötöttük. melyben eddig nem láttam mást. Idõközben magára öltötte a szabadkõmûves jelvényeket. de a Milord gonoszul kacagott. és igenlõ válaszomra rendkívüli öröm töltötte el. mert úgy érzem. ha tõle tanácsot lehetne kérni. mondta. mert ma újhold van. fordított rendben mondva el a mise megszentelt szavait. A Milord egy titokzatos mozdulatára megnyílt elõttünk egy .

és ajkán valami rettenetes kiáltás tört ki. Germain csodálatos machinációk segítségével kimozdított a helyébõl. és félrebeszélt. mikor egyszerre érzem. hogy a lépcsõfok. nagyon nagy feladat volt. mely a tengeréhez volt hasonlatos. Úgy feküdt nyitott szemekkel. Talán egy hétig szenvedett. majd ismét lezáródott. melyeknek ékköveihez hasonlókat még sose láttam. majd üvegcséjének tartalmát a homlokára csöpögtette. azután meghalt. Akkor St. majd karjára támaszkodott. és ki írhatná le rémületemet. mint aki lát. amelyen állok. és kirohant a terembõl. talán már õ is visszavonult volna. a gerenda azonban sátáni kacajjal elrepült. de a Milord. ami hatalmas testsúlyára való tekintettel. és mindegyik koporsónak a fedele lassan felemelkedett. Ugyanekkor a földalatti nap. és nekem kellett támogatnom. A terem közepén egy oltár állott. de szégyellte magát. hogy ne menjünk tovább. hol minden eddiginél szörnyûbb iszonyat várt reánk. Meg akartam kapaszkodni egy gerendában. Borzadva kiáltottam a Milord felé. ezt a Milord félretolta. a kezén olyan gyûrûkkel. St. Reszketõ térdekkel botorkáltam lefelé. díszes ruhában. mint tátogató szájak. A sírveremben ravatal állt. Akkor az alvó megrázkódott. melynek véghetetlen távolba veszõ sarkaiból a tenger tompa zúgását véltem hallani vagy valami más zúgást. és a terem oldalán látható harangok megszólaltak. * . mely a termet bevilágította. Germain orvosságai nem használtak semmit. A csigalépcsõn nagyon nehéz volt a felfelé haladás. azon feküdt egy hatalmas aggastyán. fejét felénk fordította. és intve. régies. Egy óriási terembe értünk. a végrendeletében megemlékezve mind a kettönkrõl . fáklyájával különös köröket írva le. Nagy lassan felemelte a fejét. mint az õrült. sötétedni kezdett. alatta megtaláltuk egy sír kõlapját. Kõvé dermedve láttuk. és nem látott. már láza volt.sötéten ásító csigalépcsõ. Vesszejét végighúzta a sírban fekvõ fölött. Germain egészen . meg sem mozdult. Mire visszaérkeztünk a kastélyba. A terem koporsókkal volt tele. mert a Milord alig tudott járni az ijedelemtõl. és kilépni készül a sírjából. süllyedni kezd alattam. Germain felkiáltott. amint a sírban fekvõ lassanként feláll. . melyet St. A félelemtõl félõrülten támolyogtam be a következõ terembe. arca olyan kifejezést öltött. Ott maradtunk a Milord betegágya mellett. St. harapásra készen. A Milord meg én rémülten rejtõztünk el a félretolt oltár mögé. rohant elõttünk. . mi pedig a nyomában. de mint egy vak.

Maga most éhes és fáradt mondta az earl. hogy miért késlekedtem Londonban egy napot. misztikussá váló tájakon át. ahol a tündérek születtek és Medin. az apa nélküli gyermek. a varázsló. melybõl Morvin értesült. Ma már józanok a walesiek és gúnyosak . De õ maga is fáradtnak és nyugtalannak látszott. . Különszobában vacsoráztunk. Elmondtam mindent. a tavak. Nem is beszéltünk. Sokáig hallgattunk. Claire is titokzatos és meghatározhatatlan jelen204 . és most is õrzi hallgatagon csíráit egy új misztériumnak. kinek anyja a halottak hamvától termékenyült meg. hogy Maloney halálát egy óriással való dulakodása elõzte meg.Rhiulban átszálltam egy kisebb vonatra. . . Valaki hallgatózott volna? Mélyen elgondolkozott. és el akartam rögtön mondani. amikor a kéziratot ellopták tõlem. Az állomások neve egyre idegenszerûbb. a mesék földjén. sötétedõ. mely egykor csodákat termett. Öt leginkább a levél döbbentette meg. Bent voltunk a kelta erdõben. majd így szólt: Maga csakugyan úgy látta. hogy valaki volt az erkélyen. hogy nem aludtam a hotelemben. csak annyit mondtam. ami szorosabban véve a tárgyhoz tartozott. az atmoszféra. mely lassan rágta be magát az észak-walesi hegység szívébe. a sziklák. De ki lehet az? Hiszen más nem is tudott a Maga kiküldetésérõl. Elõször megvacsorázunk. Eileen St. amíg a hotelbe nem értünk. Valaki Morvinnak leveleket író így tudhatta Morvin. ahol az earlt a hûbérúrnak kijáró tisztelettel fogadták. Csak fekete és konyak után kért meg. Most már bizonyos! Egy kém van Llanvyganban! kiáltott fel. közben nem sokat beszélve. Azt nem mondtam el. mint Osborne és Cynthia . Átadtam neki a kéziratot. Az earl elfordította a fejét. amelyrõl Maloney lezuhant? Igenis. hogy Maga Londonba megy egy kéziratért. barbárabb és õsibb hangzású volt. hogy adjam elõ kalandjaimat. Milord. De itt maradtak a fák. . Corwenben maga az earl várt rám kocsival. hol töltöttem az éjszakát.

a szó klasszikus értelmében. T-z-s-c-h! Öt mássalhangzó egy hang jelölésére. Osborne csodálatos feltûnése nagyon mulattatta. Milyen volt a lány. Tovább meséltem. Vagy inkább: micsoda titkot vall be. . Hogy hívják a hölgyet? Lene Kretzschnek. és jobb szeretném. Nõiszonya sok gondot okoz nekem. Talán folytassa mondta hirtelen. mint a görög szobroknak? Igen. Micsoda titkot õriz az earl hallgatása? . hogy nagy keze és nagy lába van. egészséges lány. . mely megállította Osborne-t a csapóajtó elõtt és Maloney legendás halálát. Azt hiszem. Egyébként Lene Kretzsch szép. ami mindent megmagyarázna: a fáklyás lovast. 205 .létrõl beszélt. értelem-megbontó kulcsot ad. Ez nobilis eljárás. . hadd tudjam. Azt akarja mondani. a hangot Pendragon mélyén. : . . mert kettõnk közül az egyiknek feltétlenül meg kell nõsülnie. Az az impresszióm. ha õ volna az. Betûztem. az alakja nagyon tökéletes. . Nagyszerû. Örülök. hogy Osborne-t egy lány társaságában látta folytatta. itt inkább csak a lány ízlésére lehet következtetni. A titok-atmoszféra eloszlott valahogy. Legyen szíves betûzni. . hogy Osborne nagyon passzív szerepet játszik a kettejük barátságában. milyen az ízlése. És Lenglet de Fresnoy emlékirata rettenetes. a kicsavart nyakat. az aggastyánt a tó partján. Hm. És milyen a természete? Nagyon modern.

Ez is azok közé a dolgok közé tartozott. akik nem tudtak belevinni többet a szerelembe. Tárgyilagos. csak dühbe jövök. . ha a modern nõ legendájáról hallok. mint összes elõdje. mint amennyi nyilvánvaló bennük. Se modern szerelem. mint a tárgyilagosságukat. az újságírók és a regényírónõk nemzetközi megállapodása szerint ez a tárgyilagosság jellemzi a modern szerelmet. . Neue Sachlichkeit. és mindegyik szebb volt. De hagyjuk. Akik pedig igazán mûvészei és bajnokai voltak a szerelemnek folytatta . Pompadour vagy Victoria királynõ nem pipáztak. ahogy Maga mondja. Tárgyilagosság . De Magának viszont kötelessége tudni. amirõl egy jól nevelt írónak nem volt szabad írnia. Modern nõ nincs. . Régebben a szellemi fegyelem nagyobb volt. . Maga kísértéseken ment keresztül. 206 . Nem magyaráz bele romantikus érzelmi komplikációkat. Bauhaus: Nachtkultur. sosem voltak tárgyilagosak. . Ah. csak kecsesebb formák közt. mint ma. az embert az különbözteti meg az állattól. . . de uralkodtak. semhogy a szerelemnek ezt a degenerált formáját irodalmilag lehetett volna propagálni. Sofõr-típus. hogy képes a dolgokban többet látni. És Maga ezt modernnek nevezi? Well. Casanova számára mindig istennõ volt az a nõ. hogy a nõk már nagyanyáink korában sem foglalkoztak felváltva kézimunkával és elájulással. Szóval. Tárgyilagosság.Szóval könnyû erkölcsû? Nem. . és tökéletlen fény jelekkel próbáljuk értesíteni egymást. Sokkal aktívabbak és uralkodóbbak voltak. van olyasmi? Mindnyájan külön kis világot építünk magunknak a rögeszméinkbõl. Ez volt az õ titka. Mindig voltak szellemi szegények. . A szerelemben nem lát többet. mint a pszicho-fizikai tényt. . aki szembejött vele az utcán.

a gyilkosság. mindent úgy tud feltüntetni. Roscoe sok tekintetben rend207 . Hogy fedezze magát. . De már nem lehetett visszavonulnom. és most úgy érezte magát. Csak arra vagyok kíváncsi. Claire. . hogy a dühtõl lett sápadt. mi nagyon hálásak leszünk Magának. akkor már nyugodtan. . Biztos vagyok benne. Morvinnak minden szavahazugság. Azután lehajtotta fejét. és becsengette a pincért. . ha a nõtõl már el is távolodott. . Honnan veszi? . . Az ördög megjelent a Café Royalban. jól ismerem Eileen St.. Rögtön megbántam.. hogy az earl elõtt évek óta senki sem merte említeni Eileen St. Ne felejtse el. A gallérjához kapott és elsápadt. Az earl egy idõ múlva folytatta: Eileen St. és a mítoszt szereti. Claire-t. mintha beleszúrtak volna. aki a legravaszabb skót a világon. Claire is bûntársa volna. Roscoe vagyonából szaladt ki a számon. . . Mindenkit félre tud vezetni. Eszembe jutottak elõbbi szavai: mindnyájan külön kis világot építünk magunknak a rögeszméinkbõl . Morvin mondta. Claire-rõl. És most láttam. Claire-t. Hosszú-hosszú idõ múlva megszólalt. . . ha Maga elfogadja az ajánlatait? Honnan vette volna a pénzt? Hát Mrs. . Morvin mindig fejedelmi többesben beszélt: Mi veszünk Önnek egy jachtot. és folyóiratot ígért. De nem szóltam errõl. mintha Eileen St. Mit mond? . mit tett volna Morvin. Az earl költött egy mítoszt Eileen St. . . . Én. Magát megkísértette az ördög. Szent Antal. És a legszörnyûbb vétke ez. amely fojtogatja. Csak engem nem. .mint Szent Antal a pusztában. Mrs. hogy az ördög a hazugság atyja. . Még Setont is. Whiskyt hozatott. Az earl rettenetes szemmel nézett rám. hogy fedezze magát énelõlem.

. amirõl nem tud semmit. hogy többet lát a dolgokban. ez a látszat nagyon erõs lehet. holnap nincs. valami. Sokkal rettenetesebb. aminek a valóságban semmi alapja. hogy megérti az én tetteim rugóit. Miért? Milord Morvint nem szereti valami nagyon. És ekkor. ha nem tartana tõle. . megint nagyon ingerülten. Roscoe is . Nem igaz! kiáltotta az earl. hogy esetleg Mrs. miért beszélek dolgokról. mintha mindig hipnózisban járna. mindig külsõ akaratoknak engedelmeskedett. Az elõbb azt mondta. amikrõl sosem beszélek. . hogy tévedett. az nagyon kevés. És ha valakinek a gõgje 208 . Valami automataszerû van benne. . . . Ha azt mondom. . Hogy gondolhatja. . Miért? kérdezte az earl. mint amennyi nyilvánvaló bennük. csak azt akarom mondani: Morvinnak könnyû játéka van. befolyásolható. Milord. Mintha homokba írnék. egyszerre igenis megértettem az Earl of Gwyneddet. . mint elismerni. azt meggyûlölte. Az állat a párját csak állatnak látja. hogy az embert az különbözteti meg az állattól. akinek õ látta. . amit önmaga szerint tennie kellett volna. Az ember a párját több-mint-embernek. Nem tudom. gõgjének ebben a nyers és spontán kitörésében. hogy tévedett: hogy a nõ. És ha valaki fel akarta ébreszteni ebbõl az állandó alvajárásból.kívül szerencsétlen természet. És gõgös ember számára nem lehet szörnyûbb tévedés. . Sosem tette azt. Hogy mer olyasmirõl beszélni. nem az. Bizonyára átadta volna már a bizonyítékok alapján a büntetõ igazságszolgáltatásnak. talán mert idegen. Claire ellen. hogy látszatot keltsen Eileen St. minden önfegyelmét elveszítve. . akit kiválasztott magának. valami nem emberi. Szóval. Hogy egy mítoszt épített. mert a mellõztetés bántja. A szerelmi csalódás igazán nagygõgû embernek nem azért oly borzasztó. miért mondok el Magának ilyesmit. Ma itt van.

Nem. . nem a tettek. . Nem. hogy nem vagyok teljesen a magam ura.olyan arányú. Az istenért. Doktor. . . csakugyan merészség volt. ha valaki az Eileen-mítoszt támadja. Morvin bûne az egész. Bocsásson meg. Nem tudom hallgatni. Ha most megmondanám neki. Valami mindennél borzasztóbb történt. sok látszat szól ellene. és ezt nem értheti. nekem kell bocsánatot kérnem fegyelmezetlenségemért mondta az eárl megint nyugodtan. . hogyelõbb olyan heves voltam. . De talán induljunk. die Geister. . Milord? . aragszik rám? Ó. * 209 . ha egy ártatlan fölött könnyedén ítélkeznek. Amíg távol volt. Bátky. amint Isten látja. a tettektõl függetlenül. Egy értékes kõ volt a kezemben. . hogy hozzászóltam. Hipnózis alatt volt. . hogy tévedett. És nem a tettek beszélnek. A tettek úgy leválnak az emberrõl. a Goethe Varázslóinasa . és lavina lett belõle. Claire-t. mint a levágott haja. sokan támadják Eileen St. . mint az Earl of Gwyneddé. hogy Eileen a szeretõm volt. . ismét történtek dolgok. nehogy be kelljen ismernie önmaga elõtt. nemcsak Maga. . . . . Az embert kell nézni. Ne haragudjék. Die ich rief. . hogy Eileen nem tehet róla. Ezért fogja el különben oly fegyelmezett lényét ez az emberfeletti düh. . . akkor fenntartja a mítoszt minden cáfolat ellenére is. és most legördült. vagy bebizonyítaná. egészen másról van szó. . Hogyan? Újabb merénylet? . Milord mondtam . De ez egészen más történet. elejtettem a havas lejtõn. . Legyen elnézéssel. vagy nem hinné el.

Mire az autóba ültünk, már éjszaka volt. A szél türelmetlenül kutatott a fák közt, az útmenti erdõben, és az égen idõnként kitetszett a telehold vörösbe játszó, nagy arca. Ilyenkor látni lehetett a felhõket, amint vad hajszában, eksztatikusan és mégis oly hangtalanul ûzték egymást kelet felé. Az earl sziklásan hordozta magában tragikus konfliktusát. Úgy hallgatott, mint aki a legközelebbi hónapokban nem fog egy szót sem szólni. Az út pedig olyan gyorsan kanyargott, mintha eleven volna. Az egyik kanyarban az earl lassított. Nem hall semmit? kérdezte. Csak a szél zúgását. Továbbmentünk. De néhány száz méterre az earl megállította a kocsit, szó nélkül kiszállt, és legnagyobb megdöbbenésemre lefeküdt a földre. Csak lassan jöttem rá, hogy mit csinál. A földre tette fülét és hallgatózott. Azután kimondhatatlanul gondterhes arccal visszaült a kocsiba. Továbbmentünk, de csak néhány métert, azután az earl levezette a kocsit az országútról. Be a mezõre, és a mezõn lassan, zökkenve haladtunk visszafelé. Azután megint megálltunk. . Ne haragudjék ezért a kis késedelemért mondta és kiszállt. A mezõt, amelyen álltunk, egy sövény választotta el az országúttól. Az earl a sövény mögött megállt, feszülten nézve az országútra. A nedves nyugati szélben a mezõ, amelyben álltunk, nagyon kietlen volt. Itt-ott egy facsoport sötétellett megokolatlanul, vagy egy bokor fantasztikus alakja. Ez volt az a mezõ, amelyen az ember álmában áll, és minden oldalról kígyók közelednek. 210

Mit tehet ilyenkor az ember? Rágyújt. De alig szippantottam egyet, az earl odasietett hozzám és megkért, ne dohányozzam néhány percig. Eldobtam fájó szívvel a cigarettát. Lassanként én is hallottam, amire az earl figyelt. Tompa, ritmikus, ütésszerû zajt, majd megismertem: lódobogást. Ugyanakkor valami sebesen közeledett. Valami, mondom, mert nem lovasok közeledtek, hanem valami sûrû köd gurult, hallatlan sebességgel, mint szélkergette ördögszekér, az úton és az út két oldalán, gomolyogva, mint egy lokomotív megvadult füstje. Pár pillanat múlva elért bennünket a köd és beburkolt. Tulajdonképpen ekkor éreztem, nem is köd volt, hanem fojtó és szédítõ füst, melynek szaga távolról a tömjénre emlékeztetett. Az autótói nem láttam már a sövényig, amelynél az earl állt. Nem is tudom, hogy ott állt-e. Hogy volt-e egyáltalán valahol, abban a furcsa ködben. Kiugrottam a kocsiból, és bizonytalanul az áthatolhatatlan sötétben, odasiettem, amerre az earlt sejtettem. Kinyújtott karom beleütközött a sövény tüskézetébe. Megálltam. Ekkor a lódobogás közvetlen közelrõl hallatszott, és kimeresztett szemmel látni véltem, amint egy lovas nyaktörõ vágtában elzúgott mellettünk az országúton. Azután a köd elvonult. A hold kisütött, és látni lehetett, amint a köd továbbszaladvágtatva az országúton, óriási ördögszekér. A rózsakeresztesek láthatatlansága, gondoltam, íme, csak félig mese. Az earl megint a volán mellett ült. Ült, kezére hajtott fejjel, és nem mertem zavarni. Beültem, elindította a kocsit Llanvygan irányában. * 211

Másnap a reggelinél elmondtam Cynthiának röviden a történteket. Természetesen nem beszéltem Eileen St. Claire-rõl. Nem mondtam el Lenglet de Fresnoy látomását, vagy minek nevezzem. És nem mondtam el találkozásomat az éjféli lovassal. Vannak dolgok, amik csak éjszaka igazak. Képtelen voltam beszélni róla. Szégyelltem. Az ember szégyelli az érthetetlent, az irracionálist, mint valami lelki betegséget. Igyekeztem nem gondolni rá. És különben is, olyan szép nyári reggel volt. Csak Cynthia volt a világon, és a kis malacok a majorságban, Cynthia kedvencei. Felsétáltunk egy dombtetõre, leültünk és sütkéreztünk. Ha Cynthia hallgatott, gyönyörû volt. A domboldalon, a majorság fölött, ami az övé volt, a walesi nap alatt, ami az övé volt, Llanvygan tornyaival a háttérben, teljesen az volt, akinek képzeletemben láttam, és akit szerettem: a kastélybeli kisasszony, naiv és távol az emberek bajától. Csak a malacok, csirkék és tölgyfák értik meg igazán azt a megható, enyhén humoros és mégis oly fenséges misztériumot, ami a lány fiatalsága, a gazdag lány fiatalsága. A szegény lány nem fiatal igazán, és gondjai józanságában olyan, mint egy férfi. Oly szépen hallgatott Cynthia szõke hajával a napban, mint egy theokritoszi sor. Nyár volt, az a pillanat, amikor az ember elképzelheti, hogy megáll az idõ, és minden rendben van.

Látszott, hogy nem mozog a fejében semmi, átadja magátboldogan a bõre, a teste jó érzésének agyon jól éreztem magam. De nem tartott soká. Cynthia idegesen felült és kijelentette. Ne gondolja, hogy most nem gondolok semmire. Ki nem állhatom az olyan lányokat, akik csak úgy élnek a világba. 212

Mire gondol, Cynthia? Ma a reggeli lapban olvastam, hogy Dél-Walesben amunkanélküliek száma megint öt százalékkal emelkedett. Mégis rettenetes, hogy az ember itt ül ezen a dombon, és közben. . . Elég! kiáltottam udvariatlanul. Úgy éreztem magam, mint egy nyakon öntött. Minden érzelgést inkább elviselek, mint a gazdag ember jogosulatlanrészvétét a szegények iránt. Éppolyan ter tellenes és kellemetlen, mintha egy munkás azt mondaná, hogy nem irigyli a gyárostól a vagyonát. Az osztályok csak gyûlöljék egymást, így van ez rendjén, és engem hagyjanak békében a napfényben, amely úgyis olyan ritka a Brit-szigeteken. Ó, Cynthia! . . . Olyan kettõ volt belõle. A szavak, amiket mondott, egyáltalán nem álltak összhangban a lénnyel, akit én beléláttam. Az én Cynthiám olyan volt, aki elájul, ha szerelmesét rajtakapja, hogy virslit eszik, alkalomadtán azonban dagadtra pofozza a szobalányt várkisasszony, aki gõgösen trónol a lírai életben, és észre sem veszi, hogy közben nemzetek éhen halnak. Nem adtam fel a reményt, hogy Cynthia igazán olyan, amilyennek én látom, csak nem jól nevelték. Az édesanyja volt a hibás valószínûleg, õ taníthatta meg, ki tudja, micsoda csalódások hatása alatt, arra a középosztálybeli babonára, hogy az intelligencia érték, és hogy mindenki ember. Cynthia, a szegény ember legyen részvétteljes a többi szegény iránt, de Magának gõgösnek kell lennie és könyörtelennek. Ha én a Maga helyében lehetnék. . . az egész életem enyhén szadisztikus színmû volna, példaadás a nemtörõdésrõl, a távoliságról. Könyvet tévedésbõl sem vennék a kezembe, egész nap golfoznék, vagy ha van valami még elõkelõbb, még unalmasabb sport, azt ûzném. Utaznék, képeket 213

Bocsánatkérõen csókolgattam a kezét.néznék. ahhoz képest. és elszontyolodva nézett maga elé. . . Maga cserélne velem? Én? Rögtön. És mindig különös örömmel töltött el. hogy egész jól festett a Leonardo. Most már nagyon sajnáltam. Én neofrivol vagyok. de a kötelesség teljesítése sose mulatságos . hogy uram. . hogy polgár volt. Félek. . hogy nem értjük meg egymást mondta absztrakt hangon. az igazság és az emberiség szolgálatában . A tudománynak élhetni. mondjuk a régi angol vaskovácsmesterség körül. hogy mulatságos élet volna. angolul dandelionnak hívják. mint akinek nincsenek eszményei. Mert nincs igazság és nincs emberiség. senkinek sem használt semmit. . mint ahogya színpadon hallhatta. a gõgöt sokkal könnyebb szép mozdulattal kifejezni. Hozzá kellett volna tennie. . Nagyon keveset beszélnék. Cynthia egy pillanatig nagyon gyengéden nézett rám. Maga úgy beszél. Nem mondom. Jó barátságunk kritikus pillanat elé érkezett. Cynthia gyermeki koszorút font valami sárga virágból. Csak igazságok vannak és emberek. az én tudományom sosem állt az emberiség szolgálatában. Legyen nyugodt. Miben különbözik ez a régi frivolitástól? Fõképpen abban. és megállapítanám. 214 . Én sokkal inkább lennék a Maga helyében. Nem értem. hogy ennyit beszéltem. hogy elõtte van a neo szótag így izgalmasabb. Minek is beszél az ember szíve hölgyével? Abból csak kellemetlenség lehet. aztán elkomolyodott és felállt. Igaz. hogy tudományos mûködésem.

És asszony-barátjáról kezdett mesélni nagy lelkesedéssel. Mikor beértünk a kastélyba. Claire-t. Visszaindultunk a kastélyba. ahotelembe rohantam. mint mindig. Osborne-t elfogták stop ne szóljon senkinek fontos stop jöjjön azonnal kretzsch. Most ártalmatlanná tették.? Miss Kretzsch . . . . hogy milyen fontos nekem ez a kis rossz útra tért várkisasszony. sürgöny várt ránk. hogy már Londonban legyek. aki mégis megérti. Hátha még minden jóra fordul. vigasztaltam magam. Morvinék bizonyára megismerték Osborne-t. És nagyon szerencsétlen tem magam. Rajtam némasági roham vett erõt. . . ha nem történt valami még rosszabb. nehogy elõre megrémítsem õket. Csak most vettem észre. Kilenc 215 . ha úgy érzem. hogy valami nagyon butátcsináltam. Hiszen Osborne élete ellen is törnek. mi t akkor. Bent voltam a háború kellõs közepén. London még sosevolt olyan messze Észak-Walestõl. Sikerült elutaznom a délutáni vonattal. mit tehetek. Lenének nyoma sem volt. hogy éjszaka sem volt otthon. Flegmatikus kutatás indult meg Miss Kretzsch után. alig vártam. amint valami lehetetlen maszkban követte Eileen St. Az earlnek és Cynthiának nem jelöltem meg elutazásom okát. Bár nem tudtam elképzelni. Rögtön becsomagoltam. az egyetlen lényrõl. . A reggelinél sem látták. . Miss Kretzsch . Az ebédnél nem látták. és érdeklõdtem Lene után. Közben vacsoraidõ lett. És mennyi felesleges város van közben! Londonba érkezve. Végre a takarítónõ jelentésébõl kitûnt.

Nem kerestek? kérdeztem bizonytalan kiejtéssel a portást. Hotelünk jó hírnévnek örvendett. hogy jól fogok aludni. de mire hazaértem. álöltözetben. Bánatomban és mert egész lényem Lenére volt beállítva. akkor az egyik kocsmában kell megtalálnom. A portásnak meghagytam. Lehet.órakor már nem gyõztem tovább várni. éjszakai öltözetben. Biztosan fent van már a szobájában. Nem ismerte meg? Az Miss Kretzsch volt. Egy úr. elsápadt. hogy Mr. hogy tizenegyre visszajövök. Tudtam. ahol egykor halott szíve hölgyével járt. kellemes sörbódultságom volt és kilátásom. És boldogan rohantam felfelé. Bátky! No de nyisson hát ki! A barbár hangokra feljött a tulajdonosnõ. Lenét nem találtam. és kiabáltam. hogy egy hölgy ajtaján dörömbölök. elmentem az összes kocsmába. tizenegy után. Lene! Lene! Nyisson ki! Én vagyok. ennek a Lenének milyen ötletei vannak! mondtam magamban. Ha valami racionálisan megközelíthetõ helyen van. németül. mindenütt felhajtottam egy-két pohár sört. ahol valaha Lenével söröztem. Bekopogtam Lenéhez. és azt Angliában nagyon nehéz megõrizni. aki felkeresi a tájakat. Mint a gyengéd és gyászos szerelmes. hogy Lene nem tud lefeküdni a söre nélkül. A tulajdonosnõnek igen szigorú erkölcsi felfogása volt. 216 . és úgy nézett rám. hogy józan állapotban kétségkívül kõvé váltam volna. Nagyszerû. Azt mondta. uram mondta udvariasan a portás. De igen. Amint meglátta. Setontól jön fontos üzenettel. de senki sem felelt. Dörömbölni kezdtem.

bizonyos Mr. De másnap korán és józanul felébredve. Mrs. nem ismerek Önre. és látásom. Az én hotelemben a hölgyek nem szoktak férfilátogatókat fogadni a szobájukban. Homályosan derengett. Nem. Ó. Bizonyos fokig megnyugtatott ez a hír. . milyen zordan tudta nyújtani az á-t nevem elsõ szótagjában. Seton már tud róluk. Csak a címeket olvastam. és ideges újságolvasással töltöttem az idõt. De sörös voltam. amelyeket tegnap este elmulasztottam megtenni. . Miss Kretzsch nem jött haza? kérdeztem a portást. Ki keresett engem? Egy gentleman. és a portáshoz rohantam. különösen nem ilyenkor. Hiszen tegnap este a legfõbb mulasztásom az volt. hogy ma reggel újra el fog jönni. De egy cím hirtelen megütött : 217 . Stewart! Hogy van? mondtam örömmel. Bátky. tessék okvetlenül megvárni. Megreggeliztem.. És optimista voltam. gyorsan felöltöztem. azokat is csak szórakozottan. Bátky! . Sir. Hízik. hallásom elmosódott vonalakban vetítette vissza a világot. Lene bizonyára érintkezésbe lépett vele. Menjen le azonnal. De úgy látszik. Hullo. És mit mondott? Azt mondta. hogy valaki keresett elõtte való nap... A fejem tele volt az intézkedésekkel. költözzék el minél elõbb. Tekintélyének a súlya alatt meggörnyedve visszatértem a szobámba. Majd az úrtól mindent megtudok. és hamarosan elaludtam. hogy megint nem értesítettem Setont az eseményekrõl.Mr. És nagyon kérem. hízik. Mr. Setontól jött.

. . farmer. Hiszen az egész valahogy kívül áll minden racionális elgondoláson. hogy ki a gyermekrabló. akin soha semmi rendkívülit nem vettek észre. józan embernek ismerte.. Hatalmas alakja. Maga az a tény. és vele együtt Prichards tízéves kisfia. A rendõrség eddig a pillanatig teljesen tanácstalanul áll az esettel szemben. Prichardson kívül senki sem látta. Prichards egy ideig habozott. mert a hangot nem ismerte. Prichards elõadását a rendõrség érthetõ kételkedéssel fogadta. Azután történelmi asszociációkhoz szokott tudatomban felmerült egy ijesztõ kép: a Kékszakállú Herceg. Az aggastyán érthetetlen szavakat mormolt. mindent megértek. és valami rossz sejtelem gyötörte. hogy valaki a nevén szólítja a kapu elõtt.CHILD KIDNAPPED MYSTERY RIDER IN ABERSYCH (Gyermekrablás. hogy elmebajossal állnak szemben. Abersych talán tíz kilométerre van Pendragontól. 36 éves. De Prichardsot az egész falu jóravaló. Semmi kétségem. Ha csakugyan van. 218 .. de az aggastyán eltûnt. szokatlan ruhája és fehér arca félelemgerjesztõ volt. De végre mégis rászánta magát és kilépett. Sian Prichards. De miért? Nem gondolkoztam rajta. Gyermekének titokzatos nyomtalan eltûnése szavainak mindenesetre bizonyos fokig valószínûséget kölcsönöz. hogy van. éjfél után arra ébredt. Többre Prichards nem emlékszik. Mikor magához tért. Titokzatos lovas Abersychben) Tegnapról mára virradó éjjel megmagyarázhatatlan dolgok történtek Abersychben. Úgy éreztem. Merionethshire. Eleinte azt gondolták. A lovasnak semmi nyomát nem találták. hogy kimenjene. Az ajtaja elõtt egy fekete ruhás aggastyán ült a lován. arculcsap minden logikus gondolkodást. még mindig ott állt az ajtó elõtt.

és térden állva kérte a népet. aki a feleségeit ölte meg. és miután kiközösítették mint sátánimádót. században. A sátán többször megjelent. Az utolsó fázisban azután áldozatainak a holttestét becstelenítette meg. mely halálra ítélte. azután késõbb áttért arra. hogy lassú tûzön égette el õket. Egész tartomány néptelenedett el. A sátán nem jóságos ura híveinek. Franciaország marsallja volt a XV. Mindez nem használt. egy olasz alkimistát. Itt van az úr. . ezek a gyilkosságok egyre borzalmasabbak. majd miközben halálra kínozta õket. . Azután elõbb fajtalanságot ûzött velük. Elõször csak megkínozta és feldarabolta a gyermekeket. Végül is Giles de Rais az inkvizíció fogságába került. Hogy a sátán jóindulatát megnyerje. egyre sátánosabbak lettek. . Egész óriási vagyonát rááldozta alkimista kísérletekre. szeretkezett velük. százával fogdosta öszsze és ölte meg a kisgyermekeket. hogy a sötét hatalmakat fogja szövetségül hívni.Nem a mesebeli Kékszakáll. hogy a legfõbb élvezete volt beülni áldozatainak felvágott testébe. A történelmi Kékszakáll igazi neve Giles des Rais volt. de mindig ellenségesen viselkedett. hogy bocsássa meg neki vétkeit. És a csodálatos középkori nép megbocsátott gyermekei gyilkosának: zokogva kísérték el a marsallt a vesztõhelyre. az orléans-i szûz és a százéves háború idején. eredmény nélkül. és õ maga bevallotta. hanem a történelmi. átadták a világi törvényszéknek. és könyörögtek. Giles de Rais megbánta bûneit. aki kereste 219 mondta a portás. És amennyire a késõbbi inkvizíciós jegyzõkönyvekbõl kitûnik. mint mikor a pestis átvonul. Végül is elhatározta. Egy alkalommal a sátán csaknem agyonkorbácsolta Giles de Rais legjobb barátját. hogy Isten irgalmazzon a lelkének.

Az ügy olyan fontos. Ne vegye rossz néven. hogy kénytelen vagyok ilyen óvatos lenni. Parancsoljon mondtam. detektívnek ígérkezõ gentleman várt. és bemutattam a fényképes igazolványt. Az utcák teljesen néptele nek voltak. felhasználva a vasárnapi munkaszünetet. Önnek tudomása van róla. vasárnap volt. Egyes munkások elejtett szavai alapján azt kell gondolnunk. Setonnek minél több tanúra van szüksége. Seton nagyon szeretné. Osborne Pendragont James Morvin és társai elfogták. Mr. Ma délelõtt feltûnés nélkül be fogunk hatolni a gyárba. és áthajtottunk a Themze túlsó partjára. Angliában. négy úr lépett hoz220 . igazolja személyazonosságát. Mr. Akkor talán induljunk. ha Ön is velünk volna. Seton úr megbízásából tegnap dél óta keressük a Honourablet. hogy a Hon. Miss Kretzsch értesítette önt. Kiszálltunk. és Mr. . hogy már tegnap estefelé sejtettük. Ö maga és Miss Kretzsch már Southwarkban vannak. hogy hová vitték. Seton határozott óhaja. Megálltunk egy kis utcában. Igen. Thank you. ott rejlik a Honourable. Morvinnak van egy vegyészeti gyára Southwarkban. végtelen gyártelepek között. A Southwark-negyed teljes csúnyaságán keresztülrohantunk. ha arra kérem. Hajlandó velünk tartani? Hogyne. és várják Önt. melyet Angliában minden idegennek hordania kell. és a véletlen annyira a kezünkre játszott. Taxiba ültünk. . Ön Bátky János? kérdezte. Most már kétségkívül nagy perre fog sor kerülni.Kisiettem a hallba. Igen. Egy szúrós szemû.

Seton! 221 üvöltöttem. Hol van Miss Kretzsch? Azonnal itt lesz. Az elsõ épület az iroda volt. és fojtogatni kezdtek. Bátky a nevem. Az egyik raktárépület. Nem törtem ki semmimet. akivel jöttem. Akkor indulhatunk. és belöktek a helyiségbe. Helyes. Az irodahelyiség három szobából állt. Parancsoljon intettem udvariasan Setonnek. keménykalapos férfi kezet nyújtott. Az egyik sarokból két óriási néger rohant rám. . és impozáns lendülettel leütötte a lakatot. Közöltem az érzésemet Setonnel. ablaktalanul. A raktár kapuján lakat volt. A zárat álkulccsal kinyitotta. Egy magas.zánk. Az ajtó nem volt bezárva. Pardon . Nézzük meg elõször ezt az épületet. És ezzel megragadtak. Behatoltunk az udvarra. Sheridan. Seton. Van revolvere? Igen. De nem sok idõm volt tapogatni magam. masszív és valahogy harapós külsejével az elsõ pillanattól kezdve gyanús volt nekem. A detektívkülsejû úr egy fahasábot ragadott fel. Egy kisebb gyártelep deszkakerítése elé értünk. minden további udvariasság mellõzésével. A nagy ajtó becsapódott mögöttem. Csak Ön után mondta. álkulccsal kinyitotta az ajtót. Seton a nevem. Megragadtak. Néhány lépcsõn gurultam le. A detektívszerû úr. Mr. egyikben sem találtunk semmi nevezeteset. De talán menjünk. Mr. õszbajuszú. menjen és álljon õrt addig a kapunál. Valószínûleg az egyik raktárban lesz mondta Seton. . .

Roscoe egész nap mondain életet élt. az elválásunk utáni napon négereknek öltözve követtük Mrs. idõsebb gentleman. hogy Magát elfogták. . Ellenben tegnap mindjárt reggel idejött. mintha munkát keresnénk.Mit képzelnek ezek rólam? De hogy kerültek Maguk ide? kérdeztem. fehér fogakkal. és jöjjek azonnal.A négerek elengedtek. hogy mi is bejöhetnénk. szép. Setonnek soha életében nem volt bajusza mondta Osborne. Osborne és Lene volt a két néger. és néhány almát. és szociológiai eszmecserét folytatokOsborne-nal. Itt ülök ebben a lyukban tegnap dél óta. De nem lehet meggyõzni. . Jó. Sorsunk mostohasága folytán nem jöttünk rá semmire. Mi meg utána. Gondolja. Roscoe ide bejött. és bámultak rám. hiszen én Setonnel jöttem ide. hogy. Abban 222 . É ben már ájuldozom az éhségtõl. Én? csodálkozott Lene. Mrs. Setonnel? Hogy nézett ki? Hát olyan õszbajuszú. hogy éhhalállal akarnak elvesztenibennünket? Úgy látszik. Nagyon egyszerûen. Hogyhogy én is? Hát Magát is megfogták! Még mindig nem ment a fejembe. De hogy kerül ide? Miért jött el Llanvyganból? Hogy miért jöttem el Llanvyganból? Mert Lene sürgönyzött. Mikor Mrs. A programhoz híven. . Lenének az az ötlete támadt. Roscoe-t. . Egész idõ alatt csak néhány sonkás és sajtos szendvicset dobtak be. és ebbõl az alkalomból körülnézhetnénk itten. ahová már láttuk egyszer Morvint bemenni. ebbe a gyárba. mint a medvéknek. Az ötlet kitûnõnek bizonyult mondta Lene. Maga is? kiáltották aztán és nevettek. De hiszen.

Nem valószínû. Morvinék. még a hotelbeli ebéd is milyen öröm lenne már estefelé. Talán fel tudjuk feszíteni az ajtót? mondta Lene. A zárat kell megpróbálnunk mondtam. hogy a fogság megviselte õket. . És fõképp mit fogok csinálni uzsonna nélkül. Felmentem. mielõtt annyitmondhattam volna. hogy Heil Hitler! És azóta itt ülünk. gondoltam. és tétován megnyomtam a kilincset. sajnos. Az ajtó nyitva volt. Ebédidõ volt. És most Maga is itt van mondta Lene. a savanyúkáposzta a Schmidtnél . Vagy pedig nagybátyámat akarják megzsarolni mondta Osborne. A klasszikus receptek. nem segítenek sóhajtott Osborne. . . hogy lehetne kiszabadulni. Talán eszembe jut valami. tíz ember ránk rohant. Istenem. 223 .a pillanatban. törhetetlen jókedvük ellenére. Kinyílt. és bedobtak minket ebbe a pincébe. De sokat foglalkoztam a régi angol vaskovácsmûvességgel. teljességre törekszenek. Társaim energiátlanok voltak. látszott. . úgy látszik. mert a föld alatt vagyunk. Ugyan nem értek semmit a modern technika vívmányaihoz. tanakodtunk hosszú ideig. Nem vájhatjuk ki körmünkkel a falat. Hát gondolkozzunk. Ó. Vajon mit akarnak? Egy kis éhhalálról lesz szó mondta Lene. így tanakodtunk. Olvasmányaim szerint mondtam . ilyenkor a foglyok azon gondolkoznak. És ez minden tette hozzá Osborne. Mélán elhallgattunk. ahogy beléptünk az udvarra. A detektív hivatása nem jár minden kockázat nélkül.

Egy kis vendéglõbe mentünk a Sohóba. ahol Lene és Osborne lemosták magukról a négerséget. És most gondolkozzunk. Elkezdtünk gondolkozni. És végigevett két ebédet. Azután hátradült a székén. elhajtattunk a Pendragonok Eaton Square-i palotácskájába. Majd meglátják. A rejtélyes nem az. Lene nem volt hajlandó elfogadni Osborne meghívását a Ritzbe. És hallatlan nyugtalanság fogott el. 224 . . Lene még egy levest rende zután egy húst. . Mikor a tésztánáltartottunk. Vajon miért? Avagy miért engedtek ki ilyen hamar. miért. amiért elfogtak mondtam. A kerítéshez rohantunk nagy lendülettel. hogy elfogtak bennünket mondta Osborne szisztematikusan. és az utcán voltunk. A rejtélyes az. valami történt. Azután revolvert ragadtunk. Sehol egy lélek sem. gyorsan és szótlanul. Most láttuk. Percekig álltam a nyitott ajtó elõtt és hápogtam. mert megszûnt az ok. Mi következik ebbõl? Hogy mialatt mi fogságban voltunk. Jobbra néztünk. Ki tudja. Az elsõ telefonállomásnál taxit rendeltünk.Ez a megoldás teljesen váratlanul ért. és kirohantunk az udvarra. hogy a kerítésen egy nagy tábla lóg: TO LET Kiadó. mi történt közben az earllel vagy esetleg Cynthiával . Nem lehet. Kinyitottuk a kaput. és elmentünk ebédelni. ha már elfogtak? Nyilván azért engedtek ki bennünket. hogy megint kiengedtek. majd balra néztünk. De most nem sokat gondolkoztunk ezeken a rejtélyeken.

Szegény kis doktor. A személyzet megkülönböztetett tisztelettel fogadott bennünket. mert nem akarták. . Nos? Cynthia tegnap délután elment. Ez valószínûnek hangzott. A dolog egyszerû. amint nekünk sem. Közben Llanvygan jelentkezett. a világmindenség számos útja közül a számunkra csak egy lehetséges: hogy elmegyünk a Grosvenor House-ba. bizonyára neki sem történt semmi baja. hogy nyomon kövessük õket. . pajzsomban a szalagával. Lene a fejére ütött. Roscoe. tegyük fel. A Pendragonok címeres Delage-kocsijának meg volt a hatása. Azért fogtak el bennünket. felesküdt lovagja. és azonnal a Grosvenor House-ba hajtattunk. Lene a fejemet simogatta. bõrönddel. Egy sürgönyt kapott. Izgatottan vártuk. . . Bizonyára õt istõrbe csalták egy fiktív hírrel. Nézze.Azt indítványozom. õt is Morvinék hívták el. és kifelé indultunk. 225 . a laboratóriumában van. tehetetlenül. én. De azért ne essék össze. . Egy sürgönyt. Mialatt a postahivatalban az interurbán összeköttetésre vártunk. Rogersszel beszéltem. hogy elveszítsük a nyomukat. Elszorult a szívem. Fizettünk. Rogers nem tudja. hogy valami baja történjék. Megfogadtuk a tanácsát. autón. és megnézzük. Neki van a legkevesebb oka. mit csinál Mrs. hogy telefonáljunk azonnal Llanvyganba. Well mondta Osborne . . õ is. Ellenben. és nem volt hajlandó lejönni a telefonhoz. Egy napig fogságban tartottak. Osborne beszélt. Nagybátyám jól van. amíg kijön a fülkébõl. hogy hová ment. és még nem jött vissza.

De ez nem magyarázza meg. hogy õk hívták el Cynthiát. még éjfél elõtt Llanvyganban lehetünk. Hová ment? Azonnal megmondom. amint elmennek. Hogy ne tudjuk a nyomukat követni. Egy fél órával ezelõtt az earl még teljes épségben dolgozott a laboratóriumában. De akkor egy másik. Az elõkelõ autók sora siklott el mellettünk. hogy hová utazik. akkor nem értem rá. és ránk szólt: Mrs. Kétségtelen. Ó. De nem azt akarom mondani. és megszólította az egyik ott található személyiséget. Figyelem: azt kiszámítottuk. hogy ne árulja el Eileen címét. Nyilván utasítása volt. Roscoe tegnap elutazott. És keresgélni kezdett egy könyvben. miért hívták el Llanvyganból a doktor és Cynthiát. A két dolog így függ össze: minket elfogtak. . Ha most elindulunk. hogy ne lássuk. magasabb termetû személyiség durván félretolta. hogy ó. és azt akarták. akik laboratóriumukban dolgoznak. London! De ezt most mondom. Egyszer csak Lene megállt és felkiáltott: Hoi-hoi! Mi az? Megvan. Roscoe nem hagyta meg. . feltéve.Osborne a portás pultjához lépett. 226 . amint megérkeznek Llanvyganba. Ó. és izgatott lépésekkel jártunk fel és alá a Park Lane-en. és Magukat elhívták. Kimentünk. Mrs. London. sorry. Roscoe? Mrs. hogy az earlt Maguk nélkül találják. mesebeli hölgyekkel. hogy Llanvyganba készültek. Szörnyû! kiáltottam. Még egyelõre nem szörnyû. hogy ne lássák. hogy miért fogtak el engem és Osborne-t. Szeretem az embereket.

ahonnan Maloneylezuhant. és elindultunk nyugat felé. mint a lövészárok a katonáknak. nem lehet mondta Rogers. gondolom. és a legszigorúbban meghagyta. hogy csak másnap fogunk beszélni az earllel. Sir. . lefeküdt. hogy semmi körülmények közt se zavarjuk.. Nyugtalan otthon. A személyzet már mélyen aludt. Ismertük Rogers hajthatatlanságát. Kopogtattak. mialatt nem voltam itt? Csak a Rev. Az earl este chlorált vett be. Roscoe-ra. Queen Anne korából..Az ötlet nagyon helyesnek látszott. Rogers hazudott. hogy értesítse az earlt érkezésünkrõl. És a kastély körül járkál fák vas emlékezete. hogy senki sem kereste nagybátyámat. Egyszer korán 227 . de méltóztassék megérteni. A leírásból ráismertem Mrs. és beletörõdtünk. Ablakom elõtt pár lépésre az erkély. Bocsásson meg. Nem igaz. Ez a szoba lassanként otthonom lett. Kétszer is itt járt már egy hölgy autón. Megbíztuk Rogerset. Mindjárt láttam a pofaszakállán. Osborne lépett be. Bebújtam a takaró-fedezékbe. És visszatértem történelmi ágyamba.. Hogyhogy? Felvertem Griffithet és kivallattam. Fejem fölött valahol úszkálnak az óriási axolotlok. Azonnal beültünk a Delage-ba. Fél tizenkettõkor Llanvyganban voltunk. Nagyon sajnálom. Senki más? Nem. Otthonom. Végtelenül sajnálom. Dafyd Jones. Hosszú zörgetésre engedtek csak be minket. nem kereste senki az earlt. az állásommal játszanék. Osborne hirtelen ötlettel Rogershez fordult: I say.

Egész nap kint járt valahol. hogy nagyon beteg. 228 . Oly leleményesek. és nehezen hagyják magukat lebeszélni terveikrõl. visszajött. Illetve. Egykedvûen hallgatta. Hirtelen eszembe jutott az eltûnt gyermek. A hölgy meghagyta. hol az axolotlok karmai közt. egy érdekesen ízléstelen ruhában.reggel. ha Cynthia ápolná. és valami nyomasztó. Illetve. megbénító félelemmel vegyes szomorúság hullt rám. . Éjszaka sem aludt itthon. Ekkor lépett be Lene. Olyan volt. hová ment Cynthia? Cynthia? felelt az earl szórakozottan. Osborne felugrott. És képzelje. Majd vigyázunk. Mialatt rá vártunk. a Duchess of Warwick sürgönyzött. Félek. Az én éjszakám nem volt a legnyugodalmasabb. . hogy egy szó sem igaz az egészbõl . és az earl nem fogadta. Valósággal makacsnak mondhatók. Ámde kérdezte Osborne . Ezer veszélyben láttam Cynthiát. A köszvénye. Nyugodalmas jó éjszakát kívántunk egymásnak. hogy este vissza fog jönni. Nénétek. és szeretné. Cynthia Londonba ment. Lene nagyon tehetséges a vigyázásban. . tájékoztattuk az earlt az eseményekrõl. . Lene elkésett. mintha valami egészen más gond bántaná. . de az earl nem volt itthon. mit lehet tudni. Nem fogadta? Hisz ez nagyszerû! Hisz akkor elvonult fejünk felõl a veszedelem. gondolom. De most itt vagyunk mi. hol Morvin. Elsietett. Telefonálok Doris néninek. . * Másnap az earl is lejött a reggelihez.

amelyek az ember feje fölött mászkáltak a falon.2. Ott aludt. Isten éltesse mondta Lene. Én mindig azt hittem. és másnap reggel korán elindult a WarwickHouse-ból. rendkívül sértette. hogy most már semmi újabb csapás nem érintette különösebben. 2. Baj van.9 . A sürgöny. Cynthia tegnapelõtt este érkezett hozzá. Valami olyan súlyos gond terhelhette. és teájába temetkezett. hogy az ilyen régi családok teljesen idióták. Hol lehet? kérdezte színtelen hangon. valami tévedés lehetett. hogy közben a legyeket nézte. és mégis lekötelezõ kedvességgel fogadta Lenét. úgy látszik.olyan elvi jelentõségû ruhadarabban. Ö is mindig úgy beszélt az emberrel. Általában. amikor beszél hozzá. úgy látszik. ha valaki nem néz az ember szemébe. most jobb. Igen? Abszolúte. Így. Az earl csodálatos távolságtartó. Az earl megdöbbenve nézett rá. Mit akar. intelligens család a Maguké. sápadtan. eléggé csinos mondta az earl. egnap reggel. hogy hazajön. hiszen egészen értelmes tekintete van. amit Cynthia kapott. azzal. Az earl a homlokát simogatta. És még ma sincs itthon. Ki nem állhatom. akinek tárgyilagosságát ez a modor. Doris néni teljesen egészséges. Osborne majd megmutatja a parkot. Az earlre néztem. azt mondja. Maga roppant emlékeztet szegény Ottó bácsimra jelentette ki. Osborne visszajött. amilyent a berliniek igen kedvelnek. Várjon csak.

Már mondtam. Már megunta a néma állatokat. Okvetlenül beszélnem kell Magával. a gyermekrõl. Miért rabolta volna el az earl? Kísérletezni. De mirõl beszél tulajdonképpen? Hát arról a gyermekrõl. doktor. De így van ez. uram. Én a teraszon járkáltam fel és alá. Ó. szótlanul és szokott rémült arcával. kísérletezni. megmondtam magának. milyen boldog vagyok.Tanácstalanok voltunk és kétségbeesettek. mint máskor mindig. Ugyan. milyen kimondhatatlanul rettenetes? Rettenetes mondtam. akit elrabolt Abersychben. Azután jön az ember. hogy itt találom. Vagy ha nem az Earl of Gwynedd. mikor már nem látszott a kastély. hogy ez nem vezet semmi jóra. Magának olyan gazdag lelki élete van. Mit szól hozzá? kérdezte suttogva. Megölni. a hasonmása. Még Lenének sem volt megnyugtató gorombasága. Osborne elvitte Lenét. . ki rabolta el? Az earl súgta a reverend. Az éjféli lovas az Earl of Gwynedd. Én tudom. Axolotlok mondta. Mert az így van. feltámasztani. Ugye. Dafyd Jones feltûnt. így kellett történnie. 230 . Ja. hogy hol lehet. amikor a Rev. De mi köze Miss Cynthiának a kísérletekhez? A lelkész nem is figyelt rám. hogy megmutassa a parkot. De hiszen a kisfiút egy fekete ruhás aggastyán rabolta el! Az éjféli lovas. A park egy távolabbi részére hurcolt. összerázkódva. Fogalmunk sincs. . Mit mond. Ugye. Ezek a kísérletek. uram. Elõször állatokkal.

és mindenáron Londonba akart csalni. Otthon találtam. hogy 1 . . hogy Morvin csapdájába került. hogy az earl és az éjféli lovas két különbözõ személy. Berohantam a kastélyba. Doris nénitõl egyenesen az asszony-barátomhoz mentem. mint még soha. De valahogy úgy. hogy a sürgönyt õ küldte. doktor. azt hittük. Azt hittük . megmondom. Kérem. mert már nagyon hiányoztam neki. Csakugyan ott állt a feljárat elõtt a kis Rover. Mert még megsértõdnék. Otthagytam az õrült papot. De mi majd meghaltunk a rémülettõl. Kiderült. Nem itt rejtegeti a kisfiút. a vasárnapra. Dehogy. Azóta sosincs itthon az earl.Vagy egy másik Earl of Gwynedd mondtam én. ragyogó jókedvben. mióta ilyen kérdezõsködõs természetû maga? Bocsásson meg. Végeredményben mégis õ Llanvygan kegyura. Ebben a pillanatban túlizgatott fülemmel távoli autótülkölést hallottam. és olyan gyönyörû volt. és õ azt mondta. és hogy Maga már tegnap reggel elment. Osborne telefonált a Duchess of Warwicknak. édes. Én láttam. bocsásson meg. és én teljesen tõle függök. hogy ne vegye észre. És éppenLlandudnóba készült. Ha már olyan kíváncsi. harsányan hullózva rám. És beteg. Úgy. amit lát. Szó sincs róla. . hol volt maga? Cynthia megütõdve nézett rám. és a kastély felé szaladtam. Azt hiszem. Ott találtam Cynthiát. amint reggelizett. Cynthia. Cynthia nevetett. hogy nem is sürgönyzött Magáért. Bolyong. Próbálja beleképzelni magát az én helyzetembe . egyetlen. . . Ne higgyen annak. Valahol a hegyek közt. el kellene mondanom fölötte az ördögûzési imát. . A lelkiismeret. ragyogóan mulattam. . Mit akarna tõlem Morvin? Kitûnõen vagyok.

Lázas izgalommal fûtötte azt a hatalmas. Mindig olyan szórakozott arccal evett. Osborne és én behúzott nyakkal ültünk. amint egyetemi élményeit adta elõ. már kijelentette. Én. minden igyekezete dacára. és reszketve vártam. árvák a viharban. Olyan jó. És most itt vagyok. Röviden csak annyit mondhatok. Még mielõtt a szája beszélõ helyzetbe kerülhetett volna. hogy olvasott egy tanulmányt Rettenetes Ivánról. beszéltette. és ott maradtam vele egy napig. nem tudránézni. Cynthia egyik legfõbb hibája volt a szememben. Nemsokára ebédidõ lett. ami a teste volt. ami magától értetõdik . állandóan fejlõdésben levõ és vitalitástól izzó masinát. mert egyre kérdezte. önkínzó élvezetet okozott Lene harsánysága. aki olyan óvatos vagyok. sehogy. nem tartotta magához méltónak. hisz úgysem dõl 232 . hogy mint szellemi lény. úgy látszik. Mindjárt az az oszlopos kapufeljárat . mintha kézimunkáznék. hogy elmerüljön az evés gyönyöreibe. éppúgy el is repülhetett volna. Nem tehetek róla. A villa szinte véletlenül ment bele a szájába. hanem táplálkozott. De az earlnek. és mikor jön a Moralische . akik sokat esznek és élvezettel.tünk Llandudnóba. És mennyit ivott a kastély eszedelmesen nehéz délfrancia boraiból! Egyre hangosabb lett. szeretem a nõket. mint egy rövidlátó mérnökember. Most már boldog? Valami egészen minõsíthetetlen történt. hogy az earl. Cynthia rémülten bontakozott ki. Lene az ellenkezõ pólus volt. hogy legalább õ rendben van. . Minek az oszlopok. Láttam. Ö nem evett. hogy hogy tetszik a kastély? kérdezte. Még nem is mondta. most nem törõdtem a nyitott lehetõségekkel. hogy mikor fog rátérni szerelmeire. odaszaladtam hozzá és összecsókoltam. kis pillangó. . . .

de rosszul mehet neki a sora. . Sokkal prófétább volt szegény. És ez a rengeteg bútor. és utána a gyerekek mondta Lene. egyébként olyan meztelen volt. És milyen egységtelenek. mint valaha. Nem azért volt háromszázhatvanöt feleségük. Miféle processzió ez? kérdezte Osborne. minek Maguknak egy ekkora épület? Hatvan szoba . összevissza. . hanem azért. fényes nappal. mert tényleg szükségük volt rájuk. A kezében egy vastag faág vándorbot gyanánt. és tanakodni kezdtek. a másik Chippendale. fiatalok lesétáltunk a faluba. És minden emeletnek más díszítése van. ijesztõen. Az egyik szoba Queen Anne. fenyegetõen. mint senki a Britszigeteken. * Délután mi. egy metafizikai magva. Az egész épületnek nincs egy vezetõ motívuma. Velünk szemben egy furcsa alak közeledett. Csak a dereka körül volt valami rongy. Azt hiszem. És mondja. Eléje siettünk a különös közeledõnek. botjára támaszkodva. Cynthia. hiszen ez Pierce Gwyn Mawr. ezen mentünk végig. Nem kiáltott fel Osborne . szakálla és õsz haja szálai sétáltak a szélrózsa minden irányában. mifélék. mert királyok voltak. és utána több apró figura. Ruhája a pusztában kiáltók klasszikus öltözete volt. Csak akkor lettem figyelmes. az öreg Habakuk próféta. Rövidlátó szememmel nem tudtam kivenni. A kastélyból a faluba hosszú fasor vezet. 233 . ez úgy volt régente mondta az earl . Ejha. fantasztikusan. Hallatlan ésszerûtlenség. Most már én is láttam a prófétát. te talán tudod? Nincs ma valami walesi nemzeti ünnep? Ez itt a hamelni patkányfogó. lassan.össze a ház.mint a keleti királyok a feleségeikkel. Keresztelõ Szent János lehetett ilyen. mikor jószemû társaim megálltak.

mit mondott neki. hogy a próféta egy mozdulatára megforduljanak és elszaladjanak. a kötelezõ szalmaszálak. és valami nem emberi félelmet is véltem olvasni benne. egészen túlvilágian hangzik. nem sokat értek a szemek olvasásához.Hajában pedig ott voltak a szalmaszálak. A walesi nyelv nagyon csodálatos mondta Osborne. Cynthia megint kérdezett valamit. és megismerve Cynthiát. De amikor Cynthia szólt hozzá valamit walesi nyelven. Még mindig nem felelt semmit. és megint nagyon nyugtalan lettem. úgy hangzott. hogy cwrw ? Közben a gondolatok bennem gyorsan kapcsolódtak. Minden egész másképpen. Egyébként nem garantálom. minden pillanatban készen. eksztatikus volt. azt hiszem. Utána processzióban a falu gyermekei. és visszaszaladt a falu felé. ránk nézett. mire a próféta csodálatos fürgeséggel megfordult. a próféta megállt. Az Istenért. Pierce Gwyn Mawr kiáltott rá Osborne . csak hogy nem éhese? Érdekes mondta Lene . amiket Lear király óta minden jóravaló angol õrült hord. hogy így megrémült? kérdeztem. nem látott minket. Hiszen Pierce Gwyn Mawr 234 . A gyermekek és bolondok általános félelmét a démonlakta világgal szemben. Semmit mondta Cynthia ijedten . kimondott rémület vett rajta erõt. Hej. de. mi újság a nagyvilágban? A próféta nem felelt. ahol a sört úgy hívják. hanem ijedten. Például el lehet még egy nyelvet képzelni. De nem csúfolódva. A gyermekek utána. Cynthia. A szeme réveteg. mintha a pokol beosztásáról érdeklõdött volna.

De nem gondoltam rá. Dafyd Jones. és arca eltorzult. Eltûnt mondta . De a 235 . mintha a sírok elnyelték volna.volt tudtommal az egyetlen és rajta kívül talán az earl. Mindenki beszélt. Az öreg ott ült az egyik templomszékben. Az earl elindult a temetõ irányába. lassan felemelte a fejét. Megfogtam. A temetõ felé siettünk. Kiszálltunk. aki beszélt az éjféli lovassal. Szembejött velünk a Rev. Mi is a falu felé igyekeztünk. megláttuk John Griffithet. majomszerû gyorsasággal felugrott. Ki látta az öreg Pierce Gwyn Mawrt? Mind láttuk mondta az egyik farmer. Eleinte mintha nem látott volna semmit. Beszálltunk az autóba. Látták Pierce Gwyn Mawrt? kérdezte. keresztülvetette magát néhány széken. hogy nyitva legyen. hiszen a templomnak van egy bejárata a temetõ felõl. Mikor a lelkész szólt hozzá walesiül. amint átugrott a temetõ falán. . Fele úton utolért bennünket az earl a túrakocsin. mindenki izgatott volt. kimerülve. és révetegen körülnézett. Igen. bement a faluba. Persze kiáltott fel a lelkész . Megdöbbentõ. de ott eltûnt. Az earl közeledésére tiszteletteljesen elhallgattak. aki háttal támaszkodott a templom becsukott kapujának. Megvan kiáltotta. lehajtott fejjel. mozdulatlanul. A falu fõutcáján nagy csõdületet találtunk. Amint a templom elõtt elhaladtunk. eltûnt. . A kastélytó . Nem engedem ki. és diadalmasan integetett. Azután a tekintete az earlre esett. Láttuk. és utat nyitottak. és kifelé igyekezett.

bejáratnál Lene nyakoncsípte, és nem engedte el, amíg a többiek is odaértek és körülvették. Fogjátok meg! mondta az earl Griffithnek és egy másik kastélyõrnek, akirõl csak most vettem észre, hogy ott van. A két legény megfogta a prófétát, kivitte a templomból, beemelte az autóba. Az earl is beszállt, és búcsút intve nekünk, visszahajtott a kastélyba. Mi a templom elõtt álltunk, és néztünk utána. Oly furcsa volt a próféta elfogatása, mint egy hûbéri maradvány. A többiek nem értettek az egészbõl semmit. De nekem megvolt a teóriám a dologról. Egy kis magyarázatért nem szoktam a szomszédba menni, és az utóbbi idõk állandó tréningjei következtében spekulatív hajlamom alaposan kifejlõdött. A próféta volt az utolsó ember, aki látta az éjféli lovast. Hiszen õ volt a szolgája, mikor Pendragonban lakott. És valami szörnyû történhetett, hogy Pierce Gwyn Mawr elhagyta õt, megbomlott lélekkel. Az elrabolt kisfiú, Giles de Rais . . . És Pierce iszonyata, úgy látszik, most kiterjedt az összes Pendragonra, még Cynthiára is. Mikor visszatértünk a kastélyba, hallottuk, hogy az earl útra készül. Miss Lene, végtelenül sajnálom, hogy el kell mennem, amíg Maga a mi vendégünk. Caerbrynbe kell mennem. A postát oda küldjétek utánam mondta Osborne-nak. Az öreg Mansfieldnél fogok lakni, az Oaklea Farmon. Kedves earl mondta Lene , fel vagyok háborodva, hogy csak ennyire hatnak Magára nõi bájaim. De ettõl eltekintve, a saját érdekében a legnyomatékosabban felszólítom, hogy ne menjen el Llanvyganból. Nézze, itt mégis hatvanszoba van. És harminc alabárdos nap lopó. És itt vagyok én. Itt vigyázunk Magára. De egy farmon . . . Kit visz magával? 236

Senkit. Az öreg Mansfield nagyszerûen kiszolgál. Sokszor laktam már nála. Puritán hajlamok. De hát nem fél, hogy az ellenségei fel fogják használni az alkalmat? Nem tudom, intelligenciahiány ez magában vagy közönyösség. Maga bámulatosan közönyös. Az earl elmosolyodott. Az ellenségeim elõl ott vagyok a legjobban elrejtve. Hacsak Maguk nem írják meg Morvinnak, sohasem fogja megtudni, hogy hol vagyok. Sõt olyan óvatos vagyok, hogy még Rogersnek sem mondom meg, hogy hová megyek. Ezek után elenged? Jó, menjen Isten hírével. De figyelmeztetem, hogy el fogok jönni ellenõrizni. Legyen szerencsém. Én gondoltam, mi az oka az earl gyors elutazásának. A prófétától megtudhatta, hol tartózkodik az éjféli lovas, melyik környéken, amióta elhagyta Pendragont. Elment, hogy megkeresse. Bizonyára a kis fiút akarja megmenteni. És ezért szembeszáll minden irracionális, kiismerhetetlen, kísérteties veszedelemmel. * A fiatalság magára maradt a kastélyban. Jól éreztük magunkat, Morvin, úgy látszik, elmúlt, és az a másik, titokzatos veszedelem oly irreális volt, hogy nem tudtam átélni, nem tudtam egész komolyan venni. Másnap reggel Osborne csatlakozott hozzám. Doktor, nem volna kedve egy kis autókirándulásra? Körül kellene néznünk a környéken. Bízzunk a buták szerencséjében, hátha rábukkanunk valahol Morvin nyomára. Abszolút valószínû, hogy rájuk bukkanunk, ha a környezõ falvak vala237

melyikében lappanganak. Ha ugyan még Walesben vannak. Igaz, hogy napok óta nem hallani róluk. Szívesen jövök mondtam. De nem kellene Lenét magunkkal vinni? Öö . . . Miss Kretzsch azt mondta, hogy ma késõn fog kelni. Talán menjünk kettesben. Bejártuk a környezõ helységeket. Voltunk Corwenben, a vasútállomáson, megfordultunk Abersychben is, ahol a gyermekrablás történt. Itt sok rendõrt láttunk, és azt a hírt kaptuk, hogy nyomában vannak a rablónak. Mi fog történni, ha csakugyan elfogják? Az abszurdumoknak olyan tömege zúdul a civilizációban ringatózó világra, hogy mindenki errõl fog beszélni. . . Az Earl of Gwyneddnek nyilatkoznia kell majd az eseményekrõl, Osborne-nak is, talán nekem is. Elõkerül Maloney halála. . . Az earl nem fogja túlélni, hogy ezek a dolgok autóbuszon hazasietõ családapák örömét szolgálják a londoni lapokban. Hazamentünk ebédre, anélkül hogy kirándulásunk valami eredménnyel járt volna. Mikor ebédutáni álmomból felébredve, lesétáltam a parkba, találkoztam Lenével. Nagyon jókedvû volt, és evett nagy õszibarackokat, melyek egy kosárban álltak egy kerti asztalon. Mikor táplálkozását egy idõre felfüggesztette, karon fogott, és elvitt a park egy távolabbi részére. Leültünk egy kis patak partján, igen hangulatosan. Nagyon szép itt mondta Lene. Illik a mai kedélyállapotomhoz. Olyan boldog vagyok. Ezt ritkán hallani. Miért, tetszik Magának itt Llanvyganban? Nagyon. Olyan kedves, komplikálatlan emberek. Az earl ugyan egy kicsit olyan fejére esett, de nagyon szép feje van. A lány nagyon aranyos, bár szörnyû konvenciózus. Csodá238

lom, hogy Maga nem unja. De nem errõl van szó. . . Tudja, hogy sohasem avatkoztam bele a Maga ügyeibe. Boldog vagyok. Megtörtént. . Micsoda? Hát mit gondol, mért jöttem én Llanvyganba? Hogy megmentse az Earl of Gwynedd életét. Azért is. De csak mellesleg. Végre is mi közöm nekem az Earl of Gwyneddhez, és egyéb agg arisztokratákhoz? Nem esetem. Szóval azt akarja mondani, hogy Osborne kedvéért jött? Na látja. Mégsem egészen hülye. És közlöm Magával, mint régi barátommal és pártfogómmal, hogy utazásom nem volt eredménytelen. Tegnap éjjel. . . Ó, Lene, gratulálok. Osborne-hoz képest a negyvenöt éves ártatlan teológus megvadult délolasznak minõsíthetõ. Ez vagyok én. Csodálatos! De vallja be: Osborne csak terrornak engedett. Bizonyára revolverrel kényszerítette. Hát annyira nem. De nehéz dolog volt. Ha érdeklik a részletek, ide hallgasson. Tudnia kell, hogy egészen tegnapig Osborne nagyon tartózkodóan viselkedett velem szemben. Illetve nem is tartózkodóan, hanem olyan udvariasan, mint ahogy férfipajtásaival szemben szokott. Ha sértõdékeny volnék, mint anyáink voltak, szíven lettem volna rúgva. De hál' Isten nem vagyok érzékeny természetû. Sõt örültem, hogy úgy kezel, mint egy férfit. Tudtam, hogy már az is nagy eredmény, hogy nem iszonyodik tõlem. Így is, ha megfogtam a kezét, elpirult, és sürgõsen a Shakespeare-kortársak drámai mûveirõl kezdett értekezni. No várj csak, gondoltam, jössz te még az én utcámba. Lassanként tisztába jöttem azzal, hogy a nõi fogások vele szemben nem használnak semmit. Egyszerûen nem veszi 239

hogy nem zavar. hogy most kilátásaim vannak. és elkezdtem a fülét csókolni. Minden jobb meggyõzõdésem ellenére megpróbálkoztam a szentimentalizmussal is. hogy engem még nem szeretett senki. Attól kezdve természetesnek találta. d yon jó.tudomásul õket. hogy meztelenül lásson. és hogy addig is tanulmányozzam a modern angol regényeket. Amikor meguntam. Nagy részvéttel hallgatott. szíve ártatlanságában. hogy üljünk le a fûbe. hogy milyen magányos vagyok. annak idején. 240 . Pedig énbennem az õ ártatlansága annál több nõies gondolatot ébresztett. És amikor tegnap este sikerült kihoznom a parkba. és megígérte. hogy mindenki olyan sznob. Már igazán szégyelltem magam. Ennyi idõ alatt három mozitörzsfõnököt megfõzhettem volna és két nagykövetet. amint ilyenkor szokás. a szívem milyen nehéz. hogy Oxfordban a legjobb társaságba fog bevezetni (azt hiszi ugyanis. mikor különbözõ álruhákat öltöttünk. A vállára hajtottam a fejem. mindjárt gondoltam. ó. Hát csak egy padra ültünk. hogy semmiféle férfias gondolat nem merül fel benne. cigarettára gyújtott és ottmaradt. Indítványoztam. Ennyi idõ alatt már egy francia király mindenható maitresse-e lehettem volna. Érdekes. amikor öltözködtem. Nem tudom. Az angolok szeretik a szabad természetet. és hogy. De Osborne-nak aggodalmai voltak. hiába próbáltam meg lenge toalettekben mutatkozni elõtte. és amikor azt mondtam. mosolyogva azt mondta. Mindenáron vissza akart vonulni. de csak magamban. Elõadtam neki. Annak idején Londonban. mondtam. hogy nedves. És így jutottunk Llanvyganba. Láttam az arcán. hogy milyen szomorúak az estéim. mint õ). mert a könyv a legjobb barát. Mondhatom. hogy érdekes német szokás. vinnyogtam és üvöltöttem. Osborne udvariasan hallgatott. valószínûleg igenrégi eredetû.

hogy jó volt-e. mondtam. és ráestem Osborne-ra. És hogy íme. Nem volna kedve megcsókolni. akkor a szeretõm lehet. hogy azért nem kell búsulni. Azután nagy svungot vettem. De ülve maradt. Nagyon megütõdött. . Végre is ráförmedtem. hogy mire vár. és mondtam. Ezt belátta. egészségtelen. Erre nagyon dühös lettem. hogy mit szoktak ilyenkor mondani. Azt mondja. hogy sorry. és ezt eléggé õszintén mondta. némi kék foltokkal. Azt mondja. hogy Osborne ebben a helyzetben sem volt egyáltalán szemtelen. Szeretne férfi lenni. Fel is kapaszkodtam egy ágra. Ha én férfi volnék. De megfogtam a kabátját a bibliai recept szerint. sikítottam egyet. . és homlokon csókolt. hogy segítsen. Osborne erre megint elmélázott. hogy az angolok neveletlen hülyék. ha szépen megkér. eljutottam a csókolódzásig. És akkor zseniális öt adt. Mondanom sem kell. És készü felkelni. megkérdeztem tõle.azt mondta elmélázva. azt kérdi. hogy nagyon örül. és mondtam. Mind a ketten a földre estünk. ha én ráesem valakire az alkatommal . hogy határozottan. hogy egy élettapasztalattalgazdagabb lett. hogy szeretnék fára mászni. Megnyugtat241 . mire õ azt mondta. És azt mondta. Az oldalam szörnyen fájt. hogy ezen a vonalon nemjutunk tovább. és tudja meg. És így nagy nehezen. Hát Maga? kérdeztem. és akkor még több élettapasztalata lesz. ésazt mondta. hogy lover . hogy ilyen kis semmiségek után már azt mondják az emberre. De igen. Osborne tartott. inkább a szájamat csókoltam volna meg. Egy félóra múlva. de láttam. de most már végre benne voltam az egyenesben. Kijelentettem. hogy nem is lesz a szeretõm soha. Semmiféle kezdeményezést nem lehetett elvárni tõle. és tovább gondolkozott. Sejtheti. nem jut eszébe. kérdeztem. már m gvan az elsõ szeretõje. mikor kissé szétgurultunk. mondta udvariasan. és megkértem.

ember! Erre Osborne megragadott. Még annyi minden vár rám. Hát lássuk a tetteket. hogy rég nem mulatott ilyen jól. Még sose volt viszonyom tenoristával. mert nem jut eszébe semmi. Csak azt szeretném tudni 242 mondta Lene . . Mert kijelentette. mondtam. mondta. Maga idióta. Ugyan. Nem. és tovább ült. És nekem most Magával semmi kedvem. hogy vajon . és nagyon megrázott. Négerrel is csak egyszer. És hogy reméli. mert látom az arcán. . Még Maga elõtt áll az élet. még olyan fiatal vagyok. Well mondtam . szabad a többit elképzelnem? Tessék. Szegény earl . A késõbbiek színhelye már nem a park. Hû maradok Osborne-hoz. Még alig tapasztaltam valamit az életbõl. . Se Hohenzollernnel. hogy nemsokára megtartjuk az esküvõnket. egész éjszaka. Ó. . Csak ez hiányzott még a Pendragonok végzetéhez. . Egy ilyen degenerált arisztokrata-családba beleházasodni? Mit szólnának a barátaim Berlinben? És különben is. És õ is meg volt elégedve.tam. hogy hozzá megyek? Miért? Nem rossz parti. Ilyen mésalliance! Sznob szívem kimondhatatlanul vérzett. Akkor jó. Csak nem gondolja. Nem akarom most már tovább részletezni. könnyekkel a hangomban. elõször életemben. gratulálok mondtam. Megrémültem. Legyen már egy kicsit szenvedélyes. hogy Maga Osborne helyében okosabban viselkedett volna. . édes fiam. Most már mindennek vége van. Direkt monogám napom van ma. hanem a szobám. Nagyon igaza van sóhajtottam megkönnyebbülten. Osborne nem volt csalódás. Azért. olyan hülye nem vagyok. Még igazán nem me-hetek férjhez. hogy a tettek beszélnek.

Eileen St. legintimebb barátaival együtt éjszakázva. nem találja. hogy van valami szép ebben a tisztalelkûségben? Nem feleltem. milyen gátolt! És mégis. hogy voltegyszer egy barátnõje. õ is el fogja mondani névemlítés nélkül. ha nõkrõl fognak beszélni. Mindenféle obszcén és egyben borzalmas dol 243 . amíg Maga akarja. és hogy ez csodála lt. És visszaemlékeztem. ha az ember elmehetne egy lakatlan szigetre . aki szégyelli magát. Eszembe jutott valami. pedig inkább szeles idõ volt. a világ végén valahol.Osborne meg fog-e egy kicsit változni ennek az a hatása alatt? Vajon ezentúl olyan lesz. De ha Maga elmegy. Istenem mondta Lene . azt mondta: Ó. . egy erdõn át. hogy arca oly mélyen szomorú volt. a délelõtti autókirándulásunknak egy mozzanata. . . Majd nagy néha. mint a franciskánus szentek. minden a régiben marad. Az utunk egy tiszta kis hegyi patak mellett vezetett el. fõképp nõt nem. milyen buta. . És ennek az emléknek fog élni a legközelebbi tíz évben. akkor az ember meg tudná õrizni emberi méltóságát. És miközben dideregve felöltözött. és nem látna embert. mint egy kutyáé. . Clairerõl álmodtam. ahogy az angol fiúkat ismerem. addig. egy korallszigetre Polinéziában. milyen erkölcstelen. aki elcsábítja. doktor. aminek akkor nem tulajdonítottam semmi jelentõséget. . mint egy férfi? élettapasztalatnak Magával szemben igen mondtam . Osborne megállította az autót. * Az éjszaka megint szorongással volt teljes. . és nem tovább. ahol csak madarakkal és halakkal társalogna. Ó. . levetkõzött és megfürdött. amíg nem jön egy másik Lene. aki utcalány volt a kikötõ-városban.

szóval nõ van a dologban? Bizony. ujjatlan ruhában. Eileen St. . Ó riadt vissza Cynthia . de már elfelejtettem. kitûnõ alakja van. áruló! Hát ki? Nem ismeri. Claire-t. Sajnos. Teája fölött grimaszokat vágott rám. Maga ismeri? Ugye. jutott eszembe hirtelen. mint egy etruszk szobor. barna. nem. Másnap reggel idegesen ébredtem. . és megkérdezte. miért búsulok. mondja el. Magasabb. Nem ismeri. Mesélje el. hogy miért vagyok olyan lógós fejû. és mikor magunkra maradtunk Lene és Osborne elmentek fürödni . Ö az az asszony. milyen csodálatos angyal? Letettem a pipát és dadogtam. szûzlányos karjának teljes virágdíszében. Hûtlen. Ne kérjen tõlem ilyen illetlenségeket.gok történtek. mint Maga. Cynthia jó ideig szomorú volt. Én? kérdezte. és azzal a furcsa érzéssel. vörösesszõke. Claire-rõl álmodtam. és az arca idõnként olyan. akirõl annyit beszéltem Magá244 . miért szereti az earl Eileen St. Claire? Hiszen õ a legjobb barátnõm! Vele voltam a napokban Llandudnóban kiáltotta Cynthia kipirosodva. a reggelizõasztal mellett. Mit mond? A legjobb barátnõje? Úgy van. és maximálisan aranyszõke. macskásan simulva. De biztos hallott róla. azután mégis elszánta magát. hogy az éjszaka megértettem. Mondja meg hogy hívják. Milyen. Eileen St. Cynthia jókedvû volt. hozzám jött. Furcsát álmodtam mondtam.

és õ a mellettem levõ villában. Az én egyetlen igazi szerelmem. . Nem akartam az éjszakáról beszélni. hogy mennyire szeretem. Roscoe-val. és azóta. Én meg csak mint Mrs. Ö adta vissza a met. megígértem. Valamikor nagyon jó barátok voltak. milyen kiváló ember a nagybátyám. Mit meséljek? Hiszen már mondtam. a tragikus libácska! Ki tudja. És nagyon jó volt hozzám. azt még nem is mondtam Magának. hát nem is mondtam többet. . Cynthiának senki sem mondta. a liba. Az earl elõtt senki sem merte kimondani ezt a nevet. érintkezik vele? Levelezik vele? Az ijedtségem egyre erõsebb lett. hogy mindenrõl pontosan értesítem. ami nagybátyámmal tör245 .nak. Roscoe-ról meséltem róla. Claire azonos Mrs. hogy milyen. hogy Eileen St. Claire jól ismeri a nagybátyámat. és nem akartam a nevét megmondani. semmi. De miért néz rám úgy. Akkor még egészen összetört voltam azédesanyám halála miatt. Claire. hogy ismerem. Csak õ tudja igazán. Cynthiának fogalma sincs róla. az én nagy barátom. Eileen St. mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges volt. Kérem. Nem mondtam el. Lassanként kezdtem mégis megérteni a dolgot. meséljen még. hogy kicsoda Eileen St. semmit. Ó. . mint a többi Pendragon. Eileen szépsége mögé õ is odavetítette legkedvesebb fantomjait. amit Eileennel töltöttem. Cynthia. Hogyolyan szép. És Cynthia ábrándos és csodaváró. Hogy milyen fordulatot jelentett az életemben. és a tabu kiterjedt a többi Pendragonra is. ír neki az earlrõl? Ja. mint egy rendõrfõnök? Semmi. miket okozott már szíve ártatlanságában! Honnan ismeri? Két évvel ezelõtt a Bretagne-ban nyaraltam. De nemcsak hozzám. Ó. .

Mindent megírtam neki folytatta Cynthia ábrándosan és zavartalanul. hogy Maga egyesemény lesz. Még mielõtt jött. hogy honnan ismeri. . . Jöjjön. azt hiszem. Hová? Llandudnóba. De mi van magával? Mi az? Ne tréfáljon. Szóval õ volt a kém. mert Eileen lelkemre kötötte. azt is megírtam. a Palace Hotelba. Cynthia. hogy jönni fog. legyek mindig pontos. és kétszer körülszaladtam a termet. . Mondjon akármit. hogy ma már megkeresik az earlt. azt is megírta. És a telefonhoz vonszoltam. Felugrottam. 246 . Számolni kezdtem. hogy az earl hol van most? Hogyne. hogy Llandudnóban van-e még. hallja? Tegnap délelõtt írtam neki. Okvetlenül tudnunk kell. Éreztem. mi van magával. egész pontosan. Cynthia. hogy miért megy. Ha ugyan van még mit veszítenünk . my dear.ténik. hogy akármit csinálok. Tehát lehet. hogy az earl elutazott? De miért. azonnal telefonáljon a barátnõjének. Nincs veszteni való idõnk. Majd meghallja. De miért? Majd mindent megmagyarázok. Sok rosszat írtam Magáról. aki mindenrõl értesítette Morvinékat. A levél már tegnap este ott lehetett Llandudnóban. És mikor elment Londonba. . Mikor írta meg. ha legközelebb találkozik vele. Mrs. Most telefonáljon. azt is megírtam. Pár perc múlva kapcsolták a llandudnói Palace Hotelt. és meg is teszem azóta. És most mesélje el Maga. már megírtam. Mert akkor már a karját rángattam. Magáról is sokat írtam.

Csomagoljon be mondtam . Világok omlottak benne össze. amikor Llandudnóban együtt voltak. Cynthiát az ismerõseivel hagyta. hogy mirõl van szó. hogy behatoljon Llanvyganba. hogy eljutottunk a döntõ küzdelemhez. izgatottan és tanácstalanul. Csak tudnám. Azután a szobámba mentem csomagolni. és ki tudja. Szótlanul. Cynthia elsápadt. a halál és az ördög. Csupa tetterõ és acélosság voltam. Végre megtaláltuk a helyet. Azokban az idõpontokban. hogy aznap. bent a hegyek között. . és leszalasztottam a patakhoz. Ha még nincs késõ. Nem hagyta meg. Nagy térképtanulmányozás következett. modern gyilkos. hogy azonnal jöjjenek fel. A lovag.St. 247 . . Most rögtön. . Tudtam. és intézkedjék a túrakocsi irányában. azonnal. akit magukra hagytak felnõtteik. hogy megküzdjenek a halállal és az ördöggel. Bizonyára. és hogy hogy a legrövidebb odamenni. Ha ugyan még nincs késõ. Cynthia riadt arccal kisietett. miután megkapta Cynthia levelét. . megosztva félelmeink és a sebesség mágiája közt. Claire (így volt bejelentve) nincs ott. négy gyermek. Elmondtam. egyedül. Cynthia emlékezett. Én becsöngettem az egyik page-t. Alig ismertem magamra. és sírva fakadt... szisztematikus. Az earl két örvény között. melyik veszedelmesebb: a kísérteties. ahol Osborne és Lene fürödtek. Tegnap este elment. Eileen reggel és azután estefelé elment autón. sátáni ördögidézõ vagy a számító. Azután beültünk a kocsiba. Valami eldugott kis hely. hol van az a Caerbryn mondta Osborne a volán mellett. hogy mikor jön vissza. Egy félóra múlva mind együtt voltunk a recepciós teremben. De minden egyezett. amikor megkísérelte.

Fantasztikus alakú kopasz sziklákszegélyezték az utat. Ó. Mi nem vallottuk be egymásnak. Közben a reggel olyan barátságos ég kellemetlenül beborult. egy mérhetetlenül ócska hálót foltozott. amikor a térképet készítették. Vissza kell fordulnunk. És idõnként egy-egy kavicsot bedobott a vízbe. és a kis nádas zúgott. Ez a tó nincs a térképen mondta Osborne. Végre is kiértünk valahová. A térképet is egyre nézni kellett. Valahová a világ végére. Nem is hittem volna. Egy tó mellett állt az autó. Néni. hogy Walesben. az útnak a legvégére. hogy valami monda jutott az eszébe. Látszott rajta. merre kell menni Caerbrynbe? kérdezte Osborne. amelyek már nem autóknak voltak szánva. vad óészaki helyek vannak. hogy nem vesz rólunk tudomást. Itt lassítani kellett. Talán még nem volt 1928-ban. Az országútnak vége volt. 248 . Türelmetlenek voltunk. és lassanként olyan utakra értünk. Embernek. a tónak a tükre tintafekete volt. és közben a vidék egyre kilátástalanabb lett. Biztosan ott ült már az elsõ Earl of Gwynedd idejében is. arra sem felelt. Nem ott vagyunk. erdõben. és nem felelt semmit. Cynthia walesiül kérdezett tõle valamit. milyen rossz elõérzeteket keltett bennünk ez az idõtlen asszony a parton. a Llyn-Coled kiáltott Cynthia.Félóra múlva már bent voltunk a hegyekben. hogy NagyBritanniában ily elhagyatott. Az öregasszony nem is nézett fel ránk. a hegyek alatt. ahol Maga gondolja. Tudtam. A tó partján egy öregasszony ült. mohszakállú nagy fák között haladtunk. Az öregasszony felnézett. Vagy nem jó helyen keresi mondta Lene. háznak semmi nyoma sem volt. Elvétette az utat. valami sötét. Akkor ez a Llyn-Coled. a borulatban. Kimondhatatlan bánatú fák nyújtották bele ágaikat.

így megrövidítjük az utat. Én visszamegyek a Llyn-Coledhez. ahol talán tájékozódni is lehetett volna. ha az esõ el nem veszi a kilátást. Azután jött Cynthia idegösszeomlása. . De Lene olyan volt. Egyszer csak mind felrepültünk. és alighogy ki nem estünk az autóból elõre. és lassan sétálnunk az autó mellett. Osborne meg én tehetetlenül néztük. mint Isten angyala. Osborne. 249 . Hagyjanak. Jó háromnegyed órát vesztettünk mormogta Osborne. Menjenek csak. és kínos sejtelmeimet növelte. nagyon hirtelen fékezett. Megállt a zuhogó esõ közepén. . Hagyjanak itt engem. amennyire a megpuhult úton lehetett. ha kirándulás lett volna. Egypár jól sikerült szeretetteljes gorombasággal Cynthiát lelki lábára állította. Végre kiértünk a canonból a rendes útra. Egy idõ múlva a látóhatár szélén feltûnt egy dombon épült falu. Ki kellett szállnunk. Nagyon rosszul sikerült kirándulás lett volna. Megint teljes sebességgel haladtunk. Két meredek sziklafal kozött haladtunk. hagyjanak és toporzékolt. rázta. csaknem sötétben és rettenetes zökkenések közt. Az Caerbryn kell legyen mondta Osborne. ahol lehetetlen volt megfordulnia. Visszafordultunk nagy üggyel-bajjal. Egy nagy lezuhant szikla elzárta elõttünk az utat.babonás ijedtség. és nem akarja elmondani. Most itt jobbra lekanyarodunk. és nemsokára egy aránylag barátságosabb fennsíkon voltunk. menjenek zokogta. mely hátrafelé vánszorgott ki a canonból. Közben az esõ is megeredt. és még így is az utolsó percben. Bennem minden babonás lehetõség átrohant. és továbbmentünk. és a sírás rázta.

romantikus hegyi falu volt. és eszünkbe sem jutott. Nekiindultunk gyalog az útnak. ahol megszáradhatnának. De végre mégis emberlakta földön voltunk. Sajnos. Ó. Igen. Furcsa. Mansfield? kérdezte Osborne. Egy kis sajtot? 250 . hogy ebédeljünk. és egy idõ múlva Lene is követte. Nem tudom elképzelni. nincs tüzem. Az autót itt hagyhatjuk. ami John Mansfield háza volt. Hosszas zörgetésünkre egy nagyon öreg. és ez a hölgy Cynthia. Mr. ott van Caerbryn. Egyet nyekkent és megállt. Odamegyünk gyalog.Akkor Cynthia után az autó kapott idegösszeomlást. jöjjenek beljebb mondta az öreg felragyogva. nincs már három kilométerre. de majd készítek. Lassanként kibontakoztak Caerbryn vonalai. ne adjon az ijesztõ látszatra. Töredékes veszekedés hallatszott ki a gép alól. Négyre vizesen és halálosan fáradtan beérrunk a faluba. mi a baja mondja az. Még angolul is tudtak az emberek és megmutatták azt a különálló szép kis öreg cottage-t. Nem baj mondta a másik . jöjjenek beljebb. aki valamikor Osborne volt. a ráismerhetetlenségig mocskosan. mûvész. de széparcú ember nyitott ajtót. Osborne az autó alá bújt. Mr. a nõvérem. aki el tudja lopni. és látható megdöbbenéssel szemlélte Osborne-t és Lenét. Délután három volt. Én mégis Osborne Pendragon vagyok. uram felelte. Minden ház a meredek hegyoldalnak lapult. Mansfield. Egy negyedóra múlva mind a ketten kimásztak. és a legtetején egy várrom ázott az örökösnek érzõdõ esõben. Addig is egyenek valamit. és ezek itt a barátaim.

Eileen St. amikor az earlt egyedül találta. hogy hívják. Megelõztek. de elõször is hol van az earl? Az earl most nincs itt. Claire ! kiáltotta Cynthia. . Egy hölgy? Milyen volt a hölgy? Magas. Mansfield kérdeztem . mert így közelíthetett hozzá leginkább zavartalanul. fel volt indulva. Elkéstünk mondta Osborne. Olyan londoni hölgy. Ha barátságos megbeszelésról volna szó. kérem. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Sõt mondhatom. hogy nem fogadja. Még nem tudunk semmit dörmögte Lene. Visszahúzódtunk tanácskozásra. Nem mondta. Most már mindennek vége. Nagyon meg volt lepve. Hátha most békességesen megegyeznek az örökségre vonatkozólag. De hát én nem tudhatom . nem mondta. kérem. nagyon szép hölgy. hová megy? Nem. Nem mondta. Kelepcébe csalták. Nem tudom. de Lene teóriája nem hangzott valószínûnek. nem mondta. Egy hölgy jött érte autón. . Talán egy órája. Sir. Azért választotta ki ezt a pillanatot. tetszik tudni. Itt az earl nem mondhatta. Mr.Gyönyörrel mondta Osborne . Hátha csak egy barátságos megbeszélésre hívta Mrs. Merre mentek? kérdezte Lene. Roscoe az earlt. hogy mikor jön vissza. Lene támogatta. Cynthia felsikított. Fogalmam sincs róla. nem tudja. Nem akartam mondani. mikor meglátta. vörösesszõke. Ó. hogy elment. miért 251 . azzal ment el. várta az earl ezt a hölgyet? Nem várta.

Most már mindenre késõ. egy szót sem tudtam kihozni. . Hol van a legközelebbi rendõrség? 252 . Az öreg Mansfield sajtot és almabort hozott. Osborne elsüllyedt egy öreg székbe és hallgatott. A tó azóta is walesiül siránkozik. és Lene tüntetõen evett. Akkor mindent meghallunk majd. Mi is ittunk egy kis almabort. és Lene vígasztalta. Az esõ esik. A gonoszság elszabadult. .. és leroskadtunk az öreg tölgyfaasztal köré. Cynthia sírt. Llewelyn ap Griffith felkelése idején. Nem jutott eszembe semmi. A hegyek közt tovább fog kísérteni a gyermekrabló. Az earl nemsokára vissza fog jönni. tõrbe csalták. Végre is mégis civilizált országban vagyunk. valamit mégis kellene csinálnunk. . Én úgy éreztem magam. Oda vetették be ötszáz walesi holttestét az angolok. A rendõrség. ki tudja kijavítani a kocsit? Várni kell mondta Lene . Most mit csináljunk? kérdezte Osborne. lezuhant az utolsó bástya. a Lord Marsherek. hogy életkedvünket növelje. mint aki belülrõl megbénult. . Nem mintha sok reményünk lett volna.. szépen. hogy most már késõ. meghalt az egyetlen. az ördögidézõ.nem maradtak itt? Nem. óriási gombák nõnek az erdõben. Végül mégis Lene volt az. az enyészet flórája lassan beborít mindent. Csak azt gondoltam. hanem mert nem jutott eszünkbe semmi okosabb. aki szembeszállhatott volna vele. . A Llyn-Coledba dobták mondta egyszer csak Cynthia. ivott. aki már nem tudott tovább várni. Bementünk a házba. És vártunk. és nem egy Maeterlinck-kastélyban. . nyugodtan várni. Nem. Haza nem mehetünk. ahhoz nem fér semmi kétség. mindig.

Hogy lehet az? Úgy. Sokféle hely van a világon. Igen. Hát akkor biztonság okából legjobb volna. Mr. Igaz. ha mind a két helyre elmennénk. nagyon régimódi falu ez felelte. hogy szegény Cynthia olyan állapotban van. amilyen a parasztoknak van. Merionethshire nagyon gazdag ország. Indítványomat elfogadták. az attól függ. oda kell mennünk. Milyen messze van a legközelebbi hely. és ki menjen gyalog. De a legközelebbi hely? Mondom. De akkor eszméltünk rá. hogy ki menjen kocsin. Kocsin a legközelebbi Abersych. Már elõbb is oda kellett volna menni. Kocsin egy óra alatt ott lehetünk. Mansfield szerez nekünk egy szekeret. ahol automobilt találhatunk vagy mechanikust. Almásszekér. de gyalog Betws-y-teg. uram. És a két hely közül melyikben van automobil? Mind a kettõben. Hát kocsi? Az még akad. aki a kocsinkat kijavítja? Hát az attól függ. ami elvisz bennünket Abersychbe. Mr. Gyalog másfél óra alatt ott van az ember.Balában mondta Osborne. és Mr. uram. Mansfield. van valakinek automobilja a faluban? Nincsen. Valamelyikünk pedig gyalog átvág a hegyen Betws-y-teg-be. hogy a kocsiút Betws-y-teg felé megkerüli az egész hegyet. Most már csak arról kellett dönteni. de a gyalogösvény egyenesen átvág rajta. és Merionethshire nagyon nagy. uram. Csak nem így ülni. és találkoznánk Balában. hogy feltétle 253 . Mansfield mindjárt elsietett szekeret hozni. De hogy megyünk oda? kérdeztem. a rendõrségen. Fel kell lármázni a rendõrséget és a katonaságot.

sajnos. Ezt viszont nem mertem Mr. ha Osborne megy gyalog. és tájékozódhatom. és megmagyarázta. hogy tulaj 254 . Az öreg elkísért a falu végéig. De Osborne szégyenkezve bevallotta. Végtére csak arról van szó. De én. alaposan elfáradtam. Azt gondoltam. hogy idõnként egy bükkfaerdõn kellett keresztülmennem. hogy ha nem jönnénk vissza. Sose tudtam két fát megkülönböztetni egymástól. Búcsút vettem. és elindultam Mr. Mr. hogy a tetejérõl majd lesz valami kilátás. ott azután megmutatta az utat. és nem úgy érzi. Idõközben Mr. mint sportember és mint walesi. Ettünk egy kis sajtot. Egyúttal Lene azt is vállalta. Nagy lépésekkel és fütyörészve haladtam fel a hegyre. Én is búcsút vettem Cynthiá-tól. Az okosabb az lett volna.nül itt kell maradnia. mert õ volt egyedül megnyugtató hatással rá. hogy merre kell mennem. a sarokban ült és reszketett. A megbeszélés ben nem is vett részt. Eleinte minden egészen jól ment. Már akkor nem tetszett nekem a dolog. hogy idefelé jövet megrándította a lábát. és a szellemtudományok kizárólagos híve. és Osborne elindult vele Abersych felé. és Lenétõl. Mansfielddel. Misszióm fontossága és kalandossága gyermekes önérzettel töltött el. és nekivágtam az útnak. õ majd intézkedik a megrekedt automobil hazaszállításáról. Maradtunk tehát Osborne és én. Mirefelértem. Így Lenének vele kellett maradnia.hogy át kell mennem ezen a hegyen. Mansfieldnek megvallani. kora ifjúságomtól kezdve városlakó voltam. hogy erõt merítsünk. gondoltam. Nem is lehetett egyedül hagyni. amit egy nyírfaerdõ váltott fel. Mansfield magyarázatának a lényege az volt. aki inkább tud tájékozódni. Mansfield visszaérkezett a szekérrel. mintha képes volna másfél órát gyalogolni. tam. és egy tölgyfaerdõ is nagy szerepet játszott. aki apatikusan meredt maga elé.

milyen fa. meg tudom kerülni a hegyet. hogy az ilyen természetû érzéseim megbízhatatlanok szoktak lenni. Tudatom hátterében ott vibrált a dolgok általános bizonytalansága. hogy egészen Betws-y-teg-ig rendes. A kis völgyben. mert tudtam. Kicsit gyanakodva ugyan. Rágyújtottam. jóllátható ösvény vezet. és vele néhány csillag. . mi lesz kalandunknak a kimenetele. De még mindig nyugodtan mentem. hanem több hegy van egymás mellett. De egy római sem fordul hátra. Ilyesmirõl itt szó sem volt. Elindultam. és láttam. amirõl már szerencsésen lejött az ember. és ott fent megkeresni az ösvényt. és elindultam lefelé. ahol álltam. És lassanként már sötéte Odamentem egy fához. Legjobb volna visszamenni. Csak mikor leértem a hegygerincrõl a völgybe. Hallatlanul bizonytalan volt minden. Nem volt koromsötét. Nem baj. egy ösvény húzódott balfelé. bizonytalan fényén a holdnak . és mégis kiérek valahova. a hold kiflialakban az égen volt. és csak alulról látszik úgy. ahogy Vergilius mondja. mert a felhõk eltisztultak. és megpróbáltam megállapítani. Közben besötétedett. . csak egyenesen. hogy a szemben levõ hegy sokkal meredekebb és sziklásabb. Nem sikerült. mintha egy hegyvolna. abban az irányban. gondoltam. Talán ha ezt az ösvényt követem.donképpen nem egy hegyrõl van szó. és hogy felfelé vezetõ ösvénynek nyoma sincs. lélektani nehézségekbe ütközik. Az öreg azt mondta. kezdtem nyugtalan lenni. És azonkívül felmászni egy meredek hegyre. egy absztrakt fa. és átéltem a bizonytalan jelzõ nagyszerûségét. Nyilván elvesztettem az utat. Mentem. semhogy a megmászására gondolnom is lehetne. hogy mi van az earllel. De tulajdon 255 . ami érzésem szerint az eddigi irány folytatása volt. Fa volt.

felkeltem. A fák mondhatatlan bánattal fürdették benne ágaikat. Nyolc óra volt.képpen nem tudtam másra gondolni. . láttam. akit fekete vizébe vetettek Llewelyn ap Griffith idején. Hogy ismerjem ki magam a nagy kelta erdõben. mint az utam bizonytalanságára: hogy merre kellene mennem. és megnéztem az órát. nyöszörgött. Eszembe jutott. Le kellett ülnöm egy kicsit egy fatörzsre. Az erdõ egyre barátságtalanabb lett. hogy egy tó. Leültem. Csakugyan. ahol sose jártam? Helyzetem olyan kínosan mulatságos volt. és hogy a tó éjszakánként walesiül siránkozik. mert már a második lépést sem értettük. és mi egymásra vigyorogtunk elkeseredetten. De azután lassanként elmúlt a jókedvem. Már egy órája mentem. táblákat írva tele. Mikor közelebb értem. . A Llyn-Coled volt. arra siettem. Londonba jövetelemkor két héten át mindennap eltévedtem. amint fáradtságom és az éjszaka nõtt. nyugtalanul. és fél kilenc volt. egy világító tisztás feküdt elõttem. vagy annak az ikertestvére. ami tíz percnyire volt. és a kis nádas zúgott. mint mikor gimnazista koromban a matematika tanár megvadulva vezette le egymásból a képleteket. Ezt sem nekem találták ki. és megnéztem az órámat. csak menni az ösztönöm után. mentem konokul és kétségbeesetten. bizonytalanul. És nem volt ezen mit gondolkozni. sóhajtozott a szélben. és az erdõ még mindig az erdõ volt. 256 . a nádas olyan emberformán nyögött. amit Cynthia mondott: az ötszáz walesiharcos. melyben a holdfény tükrözõdik. Végre valami megcsillanó világosságot láttam. És aztán megnéztem az órát. Gyufát gyújtottam. mikor a British Museumból haza igyekeztem a hotelembe. és kilenc volt.

257 . mondhatatlan ijedtség fogott el. Volt bokor. A fáradtság és az éhség nem kellemes eksztázisa elborította gondolkozásomat. mert ezen a fennsíkon nem barátságos öreg parasztpárt képzeltem az épületbe. egy óriási kocka. a szélén. és sehol sem volt sem ablák. Most már nem mentem. kelta temetkezési hely talán. Sõt megborzongtam attól a gondolattól. és nem láttam ajtót. háznak nem lehetett nevezni. ahol minden valószínûtlenség valószínûvé válik. hogy ne képzeljek semmit a sok fantom-lehetõség közül. hanem menekültem. Tizenegy óra volt. Odább. merre kell mennem. hanem inkább azon igyekeztem. odvas fák. Itt nem indulhat el a birnami erdõ Dunshinan felé. Ami ezután jött. egy nagyobb kõrakás.A tó partján ott ült az öregasszony. Ettõl kezdve utam minden kirándulásos kedve végleg elmúlt. Amikor közelebb értem a kõrakáshoz. de amikor egészen megkerültem. A kelta erdõben voltam. Megfordultam. hogy megkérdezzem tõle. Elõttem állt az épület. félig-meddig örömmel. Tízpercenként újabb ijedelem. akkor a harmadik oldalában bizakodtam. ami tökéletesen öregasszonynak látszott. és a felröppenõ baglyok voltak a legijesztõbbek. mintha a sors lett volna. Nem voltak fák és baglyok. és bátor legyek. de mindenfelé kis kõrakások voltak. fekete patakok. hogy meglát. olyan volt. Nem láttam rajta ablakot. hogy egy épület. Csak félig-meddig örömmel. Mikor a másik oldalon sem láttam semmit. sem ajtó. fonta a hálót. mint az érthetetlen. Nincs félelmesebb. és sietve behatoltam az erdõbe. láttam. mint a lidércnyomás. mintha a föld csontja átütött volna a bõrén. Itt legalább nem volt erdõ. Eszembe sem jutott. és egy fennsíkon bolyongtam. csak holdvilág. ami guggoló óriás embernek. azok ilyenek a képeken. szikla. közben kavicsokat dobált a tóba. fonta.

Például az kétségtelennek látszik. Honnan tudom. mögötte teljes volt a feketeség: A feketeségbõl kilépett valaki. csak tapogatózásból tudtam. És ebben a különös kalandban végleg elvesztettem a valóságérzékemet. mikor az ember nem tud megmozdulni. Kimerültségemhez és iszonyatos lelki feszültségemhez még az is hozzájárult. Hipnotizáltan bámultam a meszelt falra. és kimerült. Lefeküdtem a kõpadlóra. és egy kis pont egyre világosabb lett. lassan-lassan félrehúzódott. lilán és kárminvörösen. a fáradtság tette vagy a felizgatott fantázia. hogy még nem haltam meg? jutott eszembe. hogy idõnként ettem és ittam valamit. Retteneteset kiáltottam. Inkább a fák. Sötét volt. hogy az esõben szokásom szerint meghûltem. mert nem emlékszem. ami csakugyan meg történt. csak álltam. hogy be vagyok zárva. és óvatosnak kell lennem azoknak az eseményeknek az elmondásában. és összetévesztem idõnként az álmaimat azzal. A cenzúrám nagy kihagyásokkal mûködött. Apró körök villámgyorsan forogtak a szemem elõtt. és lázam volt. A fal megmozdult. Nem akarok hazudni. csak a haja és a malomkõ-gallérja világító fehér. hogy éhségtõl vagy 255 . hogy szinte hallani lehetett. és növekedtek. mint ez az emberi rejtély De nem tudom. * A további emlékeim rendkívül zavarosak. talpig fekete. Normális körülmények közt is nagyon élénken szoktam álmodni. mint álmomban. amelyek most következnek. és minden láz-képzet valóság-ízt kapott. álomtalan alvásba hulltam.El akartam szaladni. Négy fal közt voltam. Olyan csend volt. magas. szörnyû világos.

mint ahogy a gnómokat elképzeltem magamnak.Bizonyára voltak órák. Nehéz megmondani. de keserûbb volt és szédítõbb. ha láza van. Nem tudom. mert összevissza aludtam. úgyhogy csak az okos. rosszindulatú. ami az egész épületet bejárta. melyben bezárva tartottak. amelyek percekig tartottak. és percek. mint 259 . és emberfölöttien éber voltam. mirha. pilótasapkaszerû valamivel a fején. karib-fû. Mindenki tudja. és nem vettem tudomásul a napszakok váltakozását. ez a szag is valami ilyen liturgikus füstöléstõl eredhetett. ha fogságomra gondolok. amelyek órákig. Érthetõ módon fogalmam se volt róla. hogy a látogatóm nem test szerinti valóság. amikor az éjféli lovas elvágtatott elõttem az országúton. Annyit akkor is tudtam. nem volt ablaka. aloé. félálomban merengtem. A helyiségnek. Bizonyára valami olyasminek a szaga volt. Az álmosság periodikus visszatérésébõl sem következtethettem arra. hogy mennyi ideje tart kísérteties fogságom. Az órám lejárt. A tömjénre emlékeztetett valamelyest. mert térfogata állandóan. A szobában különös zöldes fény derengett.szomjúságtól szenvedtem volna. nem tudtam azonosítani a szagot a nevével. egy szag. groteszken változott. ami eszembe jut. De hogy mit és hogyan ettem. kellemetlen arca látszott. amirõl sokat olvastam az okkult könyvekben: verbéna. . és egy apró alak imbolygott elõttem. Minthogy csak olvastam róluk. A legállandóbb emlék és az elsõ. Ezt a szagot éreztem akkor is. Bizonyos fajta füstnek a szaga. egyáltalán nem maradt meg a fejemben. hogy megváltozik az ember idõérzéke. . milyen volt ez a kis figura: olyan volt. ámbra talán. hogy éjszaka van. hogy a mágikus szertartásokhoz mindenféle füveket füstölnek. Olyan bányászruha-féle gúnyában volt. Tudom. Rikácsoló hangja volt még a legvalóságosabb. .

amit mondott. Mindegy mondta a gnóm. és aztán egyszer csak megálltak jelentõségteljesen. Így rendelik a csillagok. Mindjárt elhozom a ruháját ezzel kezdte. ami azelõtt nem volt ott. ó. A csillagok az égen egyre keringtek. és kukorékolt. amit mondott: egy hatalmas szerkezetet saját fényében derengeni. A Nagy Adeptus most készül a Nagy Mû végrehajtásához. ami lobog. Akkor ezt valahogy természetesnek találtam. mozgó karokból. lombikokból. és kukorékolt. Nincs tovább! Megint láttam. De kérem. tudós Benjamin Avravanel. mint a többi ember. tisztelet és dicsõség. és lobogott. jaj ! És sisteregve lobogott. A Nagy Mû egy ponton megakadt. . Különösképpen mindent láttam. Kérem feleltem beleegyezõleg . A Nagy Adeptusnak egy famulusra van szüksége folytatta a gnóm. nem értek én ezekhez a dolgokhoz szabadkoztam. Sosem hívtak Avravanelnek. aki itt tartózkodik Merionethshire-ben. jaj mondta a gnóm . De ó. Megtisztelve éreztem magam. ha meggyújtják. Aránylag mégis többet. . Idõnként csapkodott a szárnyával. hogy ruhát rendeltem volna. És nem emlékszem. Benjamin Avravanel. a csillagok. és máskor nem volt szárnya egyáltalán. Üdvözlöm. légszeszlámpákból és medencékbõl . Itt tévedés lesz a dologban mondtam. a csillagok. A Nagy Adeptusnak tisztelet és dicsõség mondta. A szerkezet üvegcsövekbõl. Önt szemelte ki erre a célra. A gnóm leült valami bárszékre. határozottan lobogott.egy láng. mint a nedves fa.

Önnek is részt kell vennie a ceremóniában. hogy a Nagy Mû tovább haladjon. annak a végét bemártottam valami vérszínû folyadékba. Egy ötszögletû teremben voltunk. bölc r. Rajtam fekete ruha volt. és követtem a gnómot. ólom lehetett. ó. A Nagy Adeptus kénytelen a fekete mágiához fordulni. és a fejem rettenetesen fájt. Mert a Legmagasabb nem segített. Egy pálca volt ott. Nagyon ünnepélyes volt. a lombikokban aranysárga folyadék úszott. Felkeltem. A csövekben. azt hiszem. Itt az idõ. mint amilyent Pendragonban láttam a föld alatt. és készítse elõ a szentélyt. itt az idõ. ujjak nélkül. Aztán eltûnt a gnóm és a szerkezet. Nem megy tovább. segítségül hívja most aLegmélyebbet. ugyanolyan. de az egész olyannak tetszõ látvány volt. a medencékben. A lábamon nagyon nehéz cipõ. És egy homok órát láttam derengeni. Itt akadt meg a Nagy Mû mondta a gnóm. a körbe pedig egy háromszöget. Egy idõ múlva megint megjelent a gnóm. Hajoljon közelebb. Egy szörnyû titkot kell önnek megsúgnom. melyet fentrõl egy világító test sugárzott be. már milyen aranyszínû? De még nem arany. és két nagy koncentrikus kört rajzoltam vele a padlóra. A háromszög belsejébe megint három kört. rozogán összetéve. minden szabás nélkül. de nem koncentrikusakat. Nem arany. Az egyikbe beleállítottam egy füstölõ edényt. a szerkezet egy pontjára mutatva. Látja.volt különösen. És azonnal hozzá kezdtem a terem elõkészítéséhez. Ön a famulus. és rajta asztrológiai jelképek. mint egy szép állat teste. Itt. Benjamin Avravanel. fekete ruhában. amely egy medencében állott. Keljen fel. amin aláfutottak az utolsó szemek. a másik ket261 .

amely a trance-ban elszabadul az énemtõl. amint Eliphas Lévy finoman mondja. A másik magyarázat az. Lefeküdtem. a rajzot. és visszatántorogtam a szobámba. Mármost Eliphas Lévynek ezt a könyvét egy-két évvel a walesi események elõtt olvastam. Addigra már a szobámban egy kényelmes kerevet állott. Az egész ház zúgott. . Az ember álmában néha kívülrõl tud egész verseket. pontos részletekkel. amit gnómnak néztem. Közben a füstölõbõl kiáradó szag egyre nehezebb lett. és külön életet kezd élni 262 . feketével leterítve. és két magyarázatot találtam. a denevér vérbefulladt. . hogy szuggesztió alatt állottam. azzal a fantasztikus kiegészítéssel. Azóta sokat gondolkoztam rajta. és a bak olyan volt. benne éltem. a fekete macskát elõzõleg öt napig emberi vérrel táplálták. vagyis igaz nevén Alphonse Lous Constant abbé könyvében. a kellékeket késõbb mind pontosan leírva találtam Eliphas Lévy. mint az orgona. félhold alakú gyertyatartót. Azután a külsõ koncentrikus kör vonalának egyik pontjára odaszögeztem egy halott denevért. cum quo puella concubuerit. és rég elfelejtett. mintha egy új lakás berendezésérõl volna szó. tudatalattim volt. Délre egy kecskebak feje került és keletre egy döglött fekete macska. amiket rég olvasott egyszer. egy másik helyre egy koponyát. és oly magától értetõdõ volt minden. és a koponya egy kivégzett apagyilkos koponyája kell legyen. Lehet. hogy álmodtam. az egyszerûbb. Az egyik. Az a valami. Hogy magyarázzam ezt a kalandot? Akkor sehogy se magyaráztam. hogy a gyertyáknak emberi verejtékbõl kell lenniök. arra volt észak. akivel egy leányzó. és a részleteket természetesen elfelejtettem.tõbe pedig egy-egy fekete. arra volt nyugat. a fantasztikus elõzmények álmomban felidézték emlékezetemben a könyvet. Az elõkészület részleteit. hogy a különös környezet.

. hiszen Maga az a kis tudós a kézirattal mondta. . az a mag i elvitte a Maga gyûrûjét az Earl of Gwyneddnek. . hogy. nyüzsgõ élettel. Ó. Nem tudom. arcához kapta kezét. ki ez az ember? Ki ez az ember? Akié ez a ház? Ez az aggastyán? Az az éj . rettenetes. mi van az Earl of Gwyneddel? 263 . Ó. és fekete köpenybe burkólózva egy nõ lépett be. és hisztérikusa:n nevetett. Minden mozdulatán látszott. hogy nem az Earl of Gwynedd. Amint meglátott engem. Én vagyok Bátky János. ötven év múlva? Eileen kiáltottam fel . hogy nem beszámítható. Az egész ház ébren volt a falakon túl. és mit csinál itt? Eileen hozzám sietett. mint egy boly. belém kapaszkodott és rémülten súgta: Mondja. sikoltozott. valami sistergett. Nem tudom. Szobám fala megnyílt. és valami sípolt. Lépések hallatszottak. és idõnként egy gong hangja rezegte be a helyet fekete lemondásával. . és kiszakítva magát. nehéz tárgyakat húzogattak. . . biztos benne. a szoba másik sarkába menekült. Eileen elhallgatott. Hogy kerül ide kérdeztem megint .a médium-állapottal járó én-hasadást a pszichológusok sokszor leírták. Ne féljen mondtam . . hiszen ismer engem! Nézzen jólmeg. és sokáig figyelmesen bámult rám. sikoltozni kezdett és kiáltozott: Eileen.

. . kérem. . arra is határozottan emlékszem. Úgy fázom. . . . És Eileen elmondta. És akkor meggyóntam Fater Considine-nek. . didergett. . . . . Elhoztam ide. . hogy mire kellett a pénz. szegény kislány mit csináljon. pedig nem volt hideg. hogy mennyi lesz egyszer. . Kérem. . . úgy fázom. Úgy fázom. odahaza Connaughtban hadarta Eileen . Magának meleg vére van? Igen. . vastagon befagytak a folyók. . . és zokogni kezdett.Maga látta utoljára. pedig. és melegítsen. .. megint faggatni kezdtem. nagyon kevés pénzünk volt. . kérem. akkor volt egyszer ilyen hideg. Nem azért loptam el azt az öt fontot az öregembertõl. Percenként ötven fontot keresek. . . üljön közelebb. . . Tízen voltunk testvérek. Nekünk. . Ez nem lehet álom. Csakugyan. hogy mi van azearllel. 264 . . Mutassa a kezét. hogy azután mi történt vele. mi történt az Earl of Gwyneddel. . Akkor még nem tudtam. . ne húzódjon el . akkor. . . Úgy gondolom. amit mondott. üljön ide mellém. Már akkor gyûjtöttem a pénzt. . . hadarta egyre mechanisztikusabban. . kérem. . a szavaira. A pénz kellett. hogy ez azember nem az Earl of Gwynedd ?. egészen közel mellém. Nem tudom. a Maga autóján ment el . amit a gnóm mondott. am it tudott. a hanghordozására. Miért néz rám? Nem hiszi? Ne is higgye. . Határozottan emlékszem arra. Rengeteg pénzem van. . . Azután kissé megnyugodott. Mikor gyermek voltam. . mi történt vele? Nem tudom. De. Biztos. üljön közelebb. hol a csekkönyvem? . és mégis így fázom . ahol már minden elõ volt készítve. . hanem mert olyan hideg volt. Mennyit akar? Hol a csekkönyvem? Szent Isten. Nem bírom a hideget. . . úgy fázom . Kérem. mert a pénzt akartam. De nem tudom.

hogy eljöjjön velem. nem lesz ereje kidobni. Pedig ez az ember. . . . pedig nem lett volna szabad mutatkoznia. egyszer 265 . hogy hol van az earl. . Mindent elhitt. most látja. Maga doktor. és a kezébe vette az arcát. hogy ha meglát. . . De én örültem. . a hasán feküdt. . sokkal rosszabb.az earllel? mondtam a monomániás refrént. Maloney is éppen így halt meg. Mitõl van az. Beült a Hispallóba. és jött. ne húzódjonel. Eljöttünk ebbe a házba. most mégsem lesz jó. ó. De nem tehetett róla. Most õ nyitott ajtót. mint borjú a vágóhídra. Az earl csak nézett rám. Leült egy székre. nagyon szép. .. ahol olyan puha az ember feje. . Tudtam. . és az arca felfelé nézett. Nem volt nehéz rávennem. . ó. . ez az éjszaka. Hogy szakítottam Morvinnal. az earllel. Most nem üzenhette. hogy nem fogad. mint a jég? Meséljen tovább. Tudja. azt a kicsit. fehér emailból .. . Olyan furcsa volt.. . . Azt mondja. . hogy hogy nevethetek. Miért nevet? Nevetnem kell.Ezeket mondta: Mihelyt megtudtuk Cynthiától. úgy gondoltam. hogy mögéje állok. Gondoltam. így. most hát mind a kettõjüktõl megszabadulok. mi lett . és képzelje. és belelövök a fejébe alul. hogy Morvin itt van. Úgy fázom. mindjárt az elsõ szobában ott feküdt Morvin. ha az ember teste olyan. . Igen. igazán van ördög? Kértem. Gondoltam. Elõvettem a revolveremet. rögtön elmentem hozzá. Kérem. . és gyanút fog. Mondja. hogy mesélj en tovább. És nevetni kezdett. hogy szükségem van a védelmére. vigyázzak. halott volt. és hogy félek tõle. amit Párizsban vettem. Ezentúl nyugodtan fogok élni. Akkor is nevettem. A nyaka ki volt tekerve. . ha eszembe jut. .

. . akihez a karom. a testem mágnesesen vonzódik. Tizennyolc. Úgy kellett dörzsölni. Ott állt az az ember. . és a füstölõ illata beszállt a szobába. . . Eileent újra reszketés fogta el. . elmegyünk együtt Marokkóba. . 266 . ködbe borítva minket. Félelmem egyre nõtt. a falon túl. hogy õ az Earl of Gwynedd. hogy annyi szoba van ebben a kis házban. Ugyanaz az arc. Mint két állat a veszedelemben. mint egy zsákot. . hogy mi történt vele. . hiszen õ is ember. Biztos benne. . . mint az. még ez a bûnös. minden eddiginél erõsebben. Nagyon rosszul volt. az ajtó elõtt. Mintha kívülrõl befordították volna. amit nem láttam. és amin át Eileen bejött. Marokkóban. az érzelmek összezavarodása! A karjaimban tartani és ölelgetni valakit. összekuporodtunk. Akkor elaludt. Miért gondolja? Az arca. és bedobott egy szobába. és olyan hideg. Lehet. Ne kiabáljon. hogy ez az egyik. . . . kérem. elvette a revolveremet. és akitõl a tudatom reszketve iszonyodik. . . jó? Hogy fogunk innen kimenekülni? Ó. és mégis egészen más. . Az ajtó elõtt. Lehet. . akit vízbõl húznak ki. Sok Earl of Gwynedd volt. Kint a sürgés-forgás még egyre tartott. kérem. ne kiabáljon. nem is tudtam. . Felkapott. . Én mozdulni se tudtam. mint valakit. Lehet. . Megint nagy lázam volt. ó. egy olyan szobába. milyen jó meleg volt ott . bizonyára állt valaki és lesett minket. Ó. Nem tudom. hogy õ is Earl of Gwynedd. akinek szétlõtték a fejét. hogy nem õ az Earl of Gwynedd? Nem vagyok benne biztos. Mi történt az earllel? kiáltottam rá. és azok a nõk a fátyolokkal . és sírógörcs. amíg végre magához tért.láttam egy embert. és odabújt hozzám. . Eileen nyöszörgött. De Maga. Miben lehet az ember biztos mainapság. gonosz nõ is sokkal inkább.

Egy pillanatig sem haboztam. csak a test vonzódás a a testhez. aki olyan csendesen szoktam szeretni. olyan szenvedéllyel. Szorosan összefonódtunk. csillagmérföldekre mindentõl. elengedtük egymást. A világ végén voltam. A legmélyebb. dorombolva. hátborzongató halálos szépségében. Ó. mintha valaki parancsolta volna. Egyszer csak. Hogy nem volt más gondom? A félelem. úgy tettem. mint egy parancsra. lassan. Nem volt más gondom. mint egy felhõ. Mikor felébredtem. . Végigsimítottuk mart arcunkat és felkeltünk. megszûnte elõtt. hogy kiáltoztam és hörögtem. A láthatatlan ajtó kinyílt. Eileen. az átélt rémségek. milyen jó meleg a szája mondta Eileen. Rávetettem magam. Átkarolta a nyakamat és megcsókolt. amit nem a testemnek szenteltem. csak az életnek egy kiszakadt árama. és mi elindultunk. És mindent 267 . személytelenül. mint a lepkék. végesvégig. Mindent. és csókolni kezdtem a testét. Eileen is ébren volt. a minden-dolgok összeroppanása elõtt egy fél perccel. Köpenye megnyílt. amihez közelítõt sosem éreztem hideg és szabályozott elõéletemben. Utólag nehéz megmagyarázni. Eileen ott feküdt elõttem. a legigazabb rétegek felszínre vetõdtek ebben a misztikus földrengésben. hieratikus mozdulatokkal. a világ végén. ami értelmes.. én.Megint elaludtam. Nem is én voltam már. Nem maradt semmi más. .. boldogan. fehéren feküdt a fekete takarón. Tudom. A kikötõváros. növekvõ mámorral. Talán kárpótolni akartam magam minden percért. az ajtó elõtt leselkedõ veszedelem nem fagyasztottak meg? Nem. milyen jó meleg. az életemen túl. amit azután tettem. Szépsége rám borult.

ahogy elrendeztem vagy elrendezni véltem álmomban: a koncentrikus körök. hogy James Morvin. ködben mentünk. Megálltunk. idegmegrendülést hagyott volna hátra ezeknek a pillanatoknak a feszültsége. a szentélyben. Azután megbotlottam valamiben. mintha valaki elmondta volna nekem. és a négy szimbolikus tárgy. Fekete köntös volt rajta és fekete süveg. Egy ember feküdt a lábamnál. mint egy esti tó fölött. a közlés valami ismeretlen. micsoda traumát. hogy nem tudok megmozdulni. a denevér. hogy most és így kell meghalnia. a háromszög. a macska. és kilépett a kísértet. melyek valami meghatározhatatlan élettõl dübörögtek. Teljesen kívül álltam minden emberin. és semmi sem mozdult. Utólag örülök. és kissé lehajoltam. mintha egy nagy kazán lett volna a közelben. halálos bûnben. hogy az áldozat kedves legyen a Sátánnak. Csak mentem. A furcsa az volt. kezében egy különös alakú kard. Az arca olyan kifejezéstelen volt. Én egy oszlopnak támaszkodtam. a bak feje és a koponya. benne a kisebb körök a füstölõvel és a gyertyatartókkal. Tudtam. Minden úgy volt. Átléptem rajta és továbbmentem. amit magam készítettem. hátracsavart arccal. A füst nagy volt. és éreztem. Azt is tudtam. hogy nem féltem. Pedig üresek voltak. Eileen lehajtott fejjel. Tudtam. leeresztett karokkal feléje tartott. 268 .tudtam. a dolgok összefüggését. harapó csókokkal mocskolt testtel. Az érzelmeim megbénultak. amilyen ember arca nem is lehet talán. Beértünk az ötszögletû terembe. hogy így volt: ki tudja. belsõ módján. hogy õ lesz az áldozat. Üres termeken mentünk keresztül. halottan. A szemben levõ fal megnyílt. megszûntek.

Két keze a gyertya lángjába ért. amit felidézett magában. egyik kezében a kard. mi történik a terem másik oldalán. A sátánidézés szavai a fülembe vájtak. . hogy nevezzem . hörgõ állat felkiáltása a kegyetlen csillagokhoz . Néha feje a Plafonig ért. A sátános invokáció szavai barbár és értelmetlen szavak. nem tudom. A fennsíkon álltam. ami az utolsó emlékem 269 . . véget ért. olyan. Azt is rögtön tudtam. hogy elvesztette bátorságát. és öntötte. A gnóm a füstölõ fölött egyensúlyozott. egy megsebzett. . öntötte a márványlapra. mint egy kutya. mint közeledõ farkasüvöltés. A kísértet eldobta a kardot. Hirtelen olyan józan lettem. Vajon érezte? A mágus különös kardja a levegõbe emelkedett. Egy-kettõre kiértem a szabadba. ahol õ eltûnt. süstörgött a gnóm. és széttárta karját. és néha akkora volt. A gnóm tenyerébe kiomló vért fogott fel. kimondhatatlan fájdalmas groteszkséggel. hogy az ördögidézõnek valami szörnyû látomás jelenhetett meg. .Elõttem ugrált. de meg se mozdult. Az asszony hang nélkül összeesett. Abban a pillanatban a lázálom. Eileen. mint az ember a végsõ veszély pillanataiban szokott lenni állítólag. A füst egyre erõsebb lett. most már alig láttam. . Menekült a rém elõl. lobogott. Az arca mindinkább az én arcomhoz hasonlított. . Azután egy irtózatos kiáltás. a vízió. A kísértet a márványlap fölött széttárt karral. mögöttem a épület. Valaki megállt a két fekete kandeláber között. Éjszaka volt. a kard ábrákat írt a levegõbe. Kirohantam a résen át. És hogy most nekem is menekülnöm kell. és menekült. és elrohant a megnyílt falon át. eldobta kardját és hatalmát.

aki megtalálja. mint ahogy a könyvekben szokott. hogy az épület lángban áll. visszanéztem. Behatoltam az erdõbe. Felkeltem. gyûrött és piszkos volt. Mikor felébredtem. megmenekültem * Nekivágtam az éjszakának. Nagyon éhes voltam. A fennsík kihalt volt. és az arcomat soknapos szakáll éktelenítette. napsütötte úton. Tíz fontot kap az. Vagyis most én kapom.Megmenekültem. hogy shillingek és pennyk voltak a zsebemben. hanem tetszett még mással találkozni. Megmutatta. és bõven táplált sajttal és tejjel a pénzemért. szabad voltam. a sziklák fehérlettek mintha a föld csontja átütött volna a bõrön.volt a külvilágról. Griffithet. és tovább mentem. és láttam. a nap már magasan állt az égen. 270 .Abersych felé. megismertem John. Mikor a fennsík szélére értem. Közelebb érve. Kimondhatatlan öröm fogott el. és elõbb-utóbb emberi emberek közt leszek. Azután lefeküdtem aludni egy barátságos tisztás füvén. mikor egy hatalmas alak jött szembe velem. De szabad voltam. hogy merre vezet az út. és mentem boldogan lefelé. . . Nemsokára egy farmra értem. doktor úr. hogy merre. hogy megkerült! kiáltotta. Hál' Isten. Vagy egy órát mehettem a szép kényelmes. hogy újra a pénz volt a dolgok közepe az ember. A farmer felesége nagyon csodálkozva nézett rám.. Az egész személyzet és az egész környék doktor urat keresi. és nagyon integetett. mindegy.De azért jóindulatú asszony volt. . de jókedvû. a ruhám szakadt. aki középkori kosztümjében annyira megrémített az elsõ éjszakámon Llanvyganban. rosszabb már nem történhetik.

idegláza van. azt mondják. megeszem egy welsh rarebitet. hogy az earl éppen akkor érkezett haza teljes épségben. hogyan játszódott le Mrs. De ha tudná. két napja járják a hegyeket Caerbryn mögött. a rendõrségre.Nem. De menjünk Abersychbe. És így értesült. Griffith. és szokása szerint bezárkózott a lakosztályába. Gratulálok a tíz fonthoz. mikor belépett Lene. Amikor én nekiindultam különös kimenetelû utamnak. Osborne egy parasztszekéren idejött Abersychbe és innen tovább Balába. Az egész környék talpon van. Claire-rõl. Az ügy egyáltalán nem lett világosabb. Abersychben megborotválkoztam. Roscoe-val való találkozása. Tõle megtudtam az eseményeket. akit egy lovas elrabolt. Ott fogjuk találni Osborneurat és a német kisasszonyt. a legfurcsábbat még nem is mondtam. Intézkedtünk. hogy Maga megkerült. Osborne-nak akkor kétségbeesésében az az ötlete támadt. Mit egyem? Tudja mit. A rendõrség nem tudott semmit Morvinról és Eileen St. mielõtt valaki beszélhetett vele. Otthon van Llanvyganban. Mi történt az earllel? Az earllel. 271 . hogy keressék Magát. hogy hazatelefonál Llanvyganba. hogy milyen éhes vagyok már megint kiáltott fel. és meleg ünneplésben részesített. és leültem a fogadóban ebédelni. Ez a legjobb találmány ebben az egész kísérteties tartományban. Úgy is lett. és hazavitte Lenét. Igaz. Ök is a dokt or urat keresik. Erre Osborne megnyugodva visszament Caerbrynbe. aki olyan titokzatos módon eltûnt. fekszik. Pedig már ebédeltem. Cynthyát és a kocsit. Sir? Tudtommal semmi. de nagyon rossz idegállapotban. Az earl magával hozta azt a kisfiút. Talán örömömben. De még csak a levesnél tartottam. Az earlt azóta nem láttuk. mert a kisfiút az earl rögtön elküldte az apjához. Természetesen senki sem tudja.

hogy mi történt? És leroskadt egy székre. és ott szokott kísérteni a Cwn-Annwn. a vörösfülû kutya. Beszéljen már. rá ne ismertek volna Mrs. hogy örültem Lene étvágyának. nyakkendõje minden eddigit felülmúlt viharos félrecsúszottságában. se ablaka. hogy a munkások. .És nagy étvággyal nekilátott a kenyérre olvasztott sajtnak. És képzeljék. . Ekkor lépett be Osborne. A munkások már akkor nagyon kényelmetlenül érezték magukat. Tudják már. akiket azután felvittek. Ó. Valahol Betws-y-teg közelében. mára virradó éjszaka. Olyan kockaszerû épületet. és Lene alig gyõzött vigasztalni. megeredtek a könnyeim. . Ma reggel két rendõr felment a fennsíkra. egy Isten háta mögötti fennsíkon felépítettek néhány nap alatt egy különös kis kalyibát. Sápadt volt. hátamat ütögetve. gyûrött. idióta! förmedt rá Lene. a ház l maradványok alapján a legutóbbi idõben történhetett. aminek nem volt se ajtaja. Még a legracionálisabb. Ide hallgassanak. mert lelövöm kiáltotta Lene. De nem ezt akartam mondani. Halló. mikor a házat építették azon a fennsíkon : állítólag a régi walesi királyok temetkeztek oda. teste sugárzó. hogy Bátkytkeresse. Roscoe tartózkodási helyét. Lene. mely a walesiek nagyszerû nemzeti eledele. nem tréfálok. ha öngyilkosságra gondolunk: 272 . . doktor! Hát megkerült? Hál' Istennek. Hogy történhetett? kérdezte Lene. meglehetõsen aggódtam. A romok közt megtalálták egy férfi és egy nõ megégett holttestét. . Az önfegyelem tette naggyá az angol birodalmat. Roscoe-ra és Morvinra. Beszéljen már. kölykös egészségének! Amint négy harapásra bekapta az egész óriási eledelt. A rendõrség ma reggel megtalálta Morvin és Mrs. De nem voltak annyira elégve.

átöltöztem. hogy filozófiai doktor. és nemsokára feltûntek a kastély barátságos vonalai. olyan kedves fiú volna. mikor csap át a bûn a lélekben le nem küzdhetõ bûntudattá? . Osborne-t és Lenét a Chippendale-szalonban találtam. . és lementem teázni. de a másik túl van a szavakon és rettenetes. hogy hol csavargott ez alatt a két nap alatt? Valami kis walesi nõ? Nem is szólok semmit sem. csakugyan rájött volna az aranycsinálás titkára. és a kis walesi nõt. Vannak dolgok. És ahhoz képest. és õrültséggé válnak kimondva. Nem szólhatok. hogy megkerültem. Az én misszióm is véget ért. Azután autóba ültünk. Roscoe meghalt. és értesítette Llanvygant. a Roscoe-vagyon tudtommal automatikusan a Pendragon-házra száll. Nem vagyok a nagytõke híve. amik igazak valahol itt bent. Akkor hát mondta Lene . Ki tudja. Osborne telefonon intézkedett. Kár Magáért. Lene. Kívánni sem tudnék jobb férjet. Egyszerre két világban élünk. Ha Magának semmi pénze se volna. hogy a kutatást szüntessék be. doktor? És egyáltalán. Ha Mrs. Megfürödtem. és izgatottan magyarázott: 273 .mondta Osborne. De ne bántsuk a titkait. Osborne. eléggé dilettáns és banális bölcsességeket mond. a hatodik Earl of Gwynedd. Nem szabad magyarázni. De oly különös. Csekélység. . . Ha Asaph Pendragon. Llanvygan megszabadult. és mindennek két értelme van: az egyiket mindenki megérti. aki metafizikai halandzsázása mögött húzódik. Osborne egy szendviccsel a kezében nagy lépésekkel járkált fel és alá. még egy szót sem szólt arról. Osborne felütötte a fejét. akkor sem lehettünk volna ilyen gazdagok. Olyan élvezet volna Magát eltartani. Lene? Nem örülök mondta Lene. Mit szól hozzá. . Maga ma filozofikus hangulatban van mondta Lene. Hm. .

és egyszer csak két nagy. kövér könnycsepp futott végig az arcán. Most vettem észre. hogy tudta volna Osborne-t szeretni. Hátsó-Indiában a gyártelepek és az egész mit-tudom-én a Pendragon-ház birtokába fog átmenni. amióta beléptem Llanvyganba. Lene bánatos képpel hallgatta. mi az az akció. gondterhesen. Teljesen össze volt törve. * 274 . Az arca átszellemülten ragyogott. amellyel megjelölhetném. a Duchess of Warwick. hogy a stilizált. Lehet róla beszélni: De hol van Cynthia? Tulajdonképpen az elsõ pillanattól kezdve ezt akartam kérdezni. gyakorlati. de végül is az eredmény az lesz. . Osborne hirtelen megállt. Sajnos. Mindjárt másnap útnak indítottuk a caerbryni kirándulás után. és magával vitte. nagybátyám megbízásából Londonba utazom Setonhoz.Mihelyt törvényes bizonyságunk van Mrs. Nagynénink. aztán Lenére nézett. ha szegény. a földek. úgyszólván nem is volt magánál. nõies lárva mögött ott leselkedik már az aktív. Cynthia már Svájcban lehet mondta Osborne. nem vagyok birtokában a szakkifejezésnek. Roscoe haláláról. érte jött. De valami szerelmes szégyenkezés visszatartott. hogya titkárnõm legyen? Lene is elgondolkozott. Nagybátyám nem óhajt majd ilyen prózai dolgokkal foglalkozni. a bányák. Lene . és arca felragyogott. Arra gondolt. amelybe kezdeni fogunk. . Hiszen Maga közgazdász és lángész! Nem volna kedve. és az egész beláthatatlan vagyonkomplexum adminisztrációja gyenge vállaimra fog nehezedni. gyámoltalan kisfiú lett volna. csupa-erõ angol férfi úr-arca. hogy a Roscoe-vagyon. az erdõk.

Bátky. De csak önnek. Az earl rám nézett. . . mint aki úgyis tudja. Claire borzalmas halálához értem. . Nagy karosszéke mélyén szó nélkül hallgatta végig dadogva és meg-megbotolva elõadott történetemet. Bátky mondta csendesen. . Oly megdöbbentõ látvány volt. . jöjjön 275 . hogy meghaltak mind a ketten? Igenis. . . némaságot parancsoló nagy lépésekkel. Milord. hogy így kellett lennie. meteor. Nem csodálkozott a legkevésbé sem. Bátky János. Azután megállt. üdvözletül. . hogy meghalt. amelynek része voltam. . Lene és Osborne elõtt nem akartam beszélni a látomásos történetrõl. szemének eltûnt a nyugodt biztonsága. Senki se látta. Jöjjön a könyvtárba. sokáig. micsoda viharok átszántotta fekete sávokkal a szeme körül. És fel és alá kezdett járkálni. mereven rám függesztette a szemét. Én . és ott tornyosodott az Earl of Gwynedd. Mikor befejeztem. Idõnként bólintott. a kísértetet? kérdezte végre. hogy még Lene sem mert megszólalni. kopogó. hol volt Maga? Nagyon aggódtunk magáért. . Azután nem látta többé a . én magam. tengerfenékek mélyeibe. De elhallgattam. Itt nem lehet más. . Milord. hallgatott. sivár. De milyen arccal. mint a fájdalmas halottaké. és azután lehullott a tekintete. és ránk nézett: Maguk is tudnak róla. Senki. Mindent elmondok. .Ekkor az ajtó kinyílt. Nem. Ó. Csak a kezének görcsöskapaszkodása a karfába árulta e mikor Eileen St. minden vonása kiélezõdött.

276 . hegyekkel. de ez a merevség már nem az északi isten tökéletes nyugalma volt. . . Én már nem féltem. és felemelte a sír lapját. A ravatalon ott feküdt a fekete ruhás alak. Sokáig ültünk. Az egyiptomi papok járhattak így templomuk titkos. falvakkal a naplemente zengõ glóriájában ott feküdt alattunk a gwyneddi earlök szépségesbirodalma. Lefelé az úton. Fáradt vagyok mondta az earl. Keze összekulcsolva mellén. mint az áhítatos halottaké. mondhatatlan félelemben. Még világosban felérünk. Én már szembetalálkoztam a Lehetetlennel. Az arca merev. hanem keserû. és a mértékeim megváltoztak. Az earl félretolta az oltárt. melynek fénye az oltárra hullott. És most láttam. Azután becsukta a sírt. Lefelé siettünk. Ott álltunk a rejtelmes világító test alatt. és leültünk egy mohos kõpad ra. Feljöttek a csillagok. A haláltalan lovas megölte magát. kinyitva a rózsakereszttel jelzett titkos ajtót.most fel velem Pendragonba. ahol egykor St. isten-és rémlakta termeiben. a mellében egy régi tõr arany markolata. kínos. mérhetetlenül sötét. és közelednék az éjszaka. Germain és Lenglet de Fresnoy követték Bonaventura Pendragont. vértelen. és a barátságos hold. Pár perc múlva kocsiban ültünk. És az egész tájék oly us volt. Az earl szemébõl egy könny szivárgott ki. mintha tájjá lett volna a mulandóság. völgyekkel. Le a vár méhébe. halott. ha sietünk. az earl a legegyenesebben vezetett a cél felé. . a színek élénkek lettek. Benéztünk az üregbe. Alkonyodott. . rajta a gyûrûk. Felmentünk a napvilágra. ahol a régi Pendragonok sírjai tátonganak. ésa jól ismert úton nemsokára ott álltunk a romok elõtt.

. A mûves Illés próféta eljövetelének nevezték ezt az idõpontot. és mert már úgyis minden véget ért. . Csak a fekete mágia segíthetett. hogy azintézetnek ajándékozom az óriás ax okat. Az ördögidézéshez áldozat kell. Az idõpont eljött. Elragadta a farmer kisfiát. az ördögidézés. kétségbeesve. Dolgozzák fel. hogy kétségbeesve halt meg. találkoztam vele. Menjen el újra Londonba. Talán a fáradtsága tette. az ártatlant. Ha úgy van. Végre. Jöjjön. Az éjféli lovas. Egy bizonyos idõpontra vártak mondta . Mondja meg. abban a házban. Rettenetes harc volt. a kisfiút választottam. És a mûszereimet. az earl megváltozott. vagy az asszonyt áldozza fel. Az asszonyt a sorsára bíztam. Napokon át kutattam a hegyekben. Mikor beértünk a kastélyba. . a csillagok bizonyos nagyon ritka konstellációját talán. ha akarják. és el is érte. egy utolsó szívességre kérem. vagy valami más jelre. Máig sem tudom. és keresse fel Julian Huxley professzort a King's College zoológiai intézetében. melyet Morvin épített. A statisztikai táblázataimat. amint maga mondja. éppen most. és nem találtam. a sírban. A Nagy Mû pedig nem sikerült . miért lépett ki zárkózottságából.Az earl egyszerre mesélni kezdett. És azután. melyet élve maga készített magának. Csak azt. vagy a kisfiút. de mindezt nem tudhatjuk. . Az idõpont egybeesett az én megpróbáltatásommal. Meg kellett mentenem a kisfiút. . és titkos tudományukat mosolyogva felejtette el a világ. . nyugodt és tárgyilagos hangon így szólt: Kedves barátom. De a Nagy Mû nem haladt. 277 . Erre az idõre várt Asaph Pendragon. mondta. amikor már rég nincsenek rózsakeresztesek. a haláltalan igazság-osztó ismét megmentette utódainak az életét. megjelent elõtte a Sátán. doktor Bátky. az utolsó napok roncsoló izgalmai. . és hozzák nyilvánosságra az eredményeket. amirõl mi nem tudhatunk. Választanom kellett. .

Másnap az earl elutazott Skóciába. hogy levelet kapott Cynthiától. És hogy zik-e. Bátky János. Már túl van minden veszedelmen. nagyon népszerû lettem biológusi körökben. hogy utána utazom Svájcba. mint egy alpesi táj. hát abbahagyja a tanulmányait? Mit tanulmányozzak tovább? Az én kísérleteim úgyis oly nevetségesek ahhoz képest. * És ezzel véget is ért a walesi história. amit a rózsakeresztesek tudtak. . az átélt históriai szörnyûségek után. akit már nem a feltámadás vigasztal. Mint Llanvygan követe. . . Én. és mint Aldous Huxleynek.Ó. mintha én találtam volna fel azaxolotlokat. és melegen érdeklõdik utánam. és tartsak elõadást Lenglet de Fresnoyról és a XVIII. 278 . akit annyira tiszteltem mint nagy biológust. Milord . egy kongresszusra. Én is nagyon jól érez am. Érintkezésbe léptem Julian Huxleyvel. századi szabadkõmûvesekrõl. Ami hátra van. hogy kísérjem el Amerikába. ami a szemünk elõtt történt. Egyébként ez az utazás egyre húzódott. a legszellemesebb regényírónak a rokonát. hiszek atestnek feltámadásában. Lene elutazott Oxfordba. . Gyakran összejöttem Osborne-nal. nem érdekel. Új ismerõseim közül egy úr meghívott. Az amerikai utazás rendkívül csábított. Eddigi utazásaim mindig csak egy kontinensre szorítkoztak. de nem árultam el neki azt a tervemet. egy nagyon öreg ember hónapjai és évei. az én történetem véget ért. . úgy ünnepeltek. Osborne és én pedig Londonba. ahhoz képest. aki pár nap múlva közölte velem. Rögtön írtam Cynthiának. . hanem az örök halál. amely a természet-tudományok történetével foglalkozik. a természettudományok olyan üdítõen hatottak rám.

Cynthiát nem vehetem feleségül. nagyon kedves Magától. mert sok mindent nem értek. ha itt volna. Daphne Fitz William és a bátyja. de nem jut eszembe semmi. Amíg így haboztam. A saját sznobizmusom tiltakozott az ellen a gondolat ellen. gõgös. egy levelet kaptam Cynthiától: My Dear Friend. és kijárok kisebb sétákra a hegyek közé. és min dolgozik. mik a tervei a közelövõre. ha részletesen megírná. és ami talán nincs is meg benne: a várkisasszony magas. nem lenne boldog házasság. és az is fogok mar dni mindig. Annál is inkább. aki Shakespeare és Milton korával rokonságban van. amilyen én vagyok. Nagyon kellemes társaságom van. Fõképp francia könyveket olvasok. Olyan kilátástalan volt ez az egész szerelem. És ha valami csoda folytán mégis a feleségem lenne gondoltam . Itt van volt iskolatársnõm. hogy nagyonjó barátja vagyok. Úgy szeretnék valami szép hasonlatot írni ezekrõl a svájci hegyekrõl. vagy minek nevezzem. Nagyon kedves fiú. Írjon. Mert Cynthia mint az én polgári feleségem. Ajánljon valami jó könyvet az engadini nép és általában a ladinok néprajzáról. hogy egy leány. Nagyon szeretném. és úgy szeretném a véleményét hallani ezekrõl a könyvekrõl. Yours Cynthia Pendragon . és intelligens is. amit szeretek benne. Fitz William kapitány megkérte a kezemet. hogy felejtsem el Cynthiát. Általában ne felejtse el. Most már egészen egészséges vagyok. elvesztené azt. hogy gondolt rám.És a józan ész is azt mondta. Bizonyára nagyon jó barátok lennének. mert nagyon sokat olvasok. Szeretném. egy ilyen polgári senkinek az élettársa legyen. históriás megközelíthetetlenségét. aki kapitány a haditengerészetnél.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->