P. 1
Szerb Antal-A Pendragon Legenda

Szerb Antal-A Pendragon Legenda

|Views: 1,773|Likes:
Published by Angéla Török

More info:

Published by: Angéla Török on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és õ csak tudta, mi illik, ha elõkelõ

angolokról van szó. Végeredményben minden történetem ott kezdõdik, hogy megszülettem Budapesten, és rövid idõ múlva már az volt a nevem, ami most is: Bátky János. Ezt akkor még nem tudtam. De a rövidség okáért elmellõzöm, ami megszületésem és az Earl of Gwyneddel való megismerkedésem közt lejátszódott, a harminckét esztendõt, közben a világháborúval. Elmellõzöm, mert hiszen rendkívüli történetemnek nem én vagyok a hõse, hanem õ.

Rátérek ismeretségünk történetére. A szezon vége felé, a nyár kezdetén, Lady Malmsbury-Croftnál voltam esti öszszejövetelen. A hölgy nagy jóakaróm volt, még abból az idõbõl, amikor Donald Campbell tudományos titkára voltam. Mert foglalkozásomra nézve az a foglalkozásom, hogy rendelkezésére állok idõsebb angoloknak, akiknek az a rögeszméjük, hogy valami szellemi munkát akarnak végezni. De nemcsak ebbõl élek. Van egy kis vagyonom, az édesanyám után, szerényen megélhetek abban az országban, amelyikben akarok. Választott hazám sok éve Anglia. Szeretem az angol táj úriságát. Az est folyamán a háziasszony megragadott, és odaevezett velem egy csodálatos fejû, magas, õszhajú úrhoz, a hallgatagon mosolygott egy karosszék fenekén. Earl mondta , ez az úr Bátky János, aki középkori angol rovarevõkkel foglalkozik, vagy ókori olasz cséplõgépekkel, most nem emlékszem pontosan. De szóval, valamivel, ami önt nagyon érdekli. És ezzel otthagyott bennünket. Mi egy ideig jóindulatúan mosolyogtunk egymásra. Az earl feje rendkívül vonzó volt. Régi könyvek elsõ lapján látni ilyen fejet, de babérkoszorúval. Mainapság ilyen fejek nemigen teremnek. Egyben roppantul szégyelltem magam, mert úgy éreztem, hogy a nemes lady pontatlan megjelölése enyhén komikus színben tüntet fel. Ha nem haragszik mondta végre az earl , engedje meg, hogy megkérdezzem, mit akart háziasszonyunk tulajdonképpen mondani? Milord, a szomorú az, hogy a ladynek bizonyos fokig igaza volt. Bölcsészdoktor vagyok, a fölösleges tudományok tudora, és mindennel foglalkozom, ami rendes embernek nem jut az eszébe. Így próbáltam elszellemeskedni egy komolyabb téma felmerülését, például, hogy mivel foglalkozom. Jól tudtam, hogy az angolok nagyon rossznéven veszik, ha valaki intellektuális érdeklõdést árul el. De az earl furcsán elmosolyodott.

Kérem, velem még komolyan is beszélhet. Én nem vagyok angol. Walesi vagyok, és az, mondjuk, ötven százalékig olyan, mintha kontinentális volnék. Egy angolsosem kérdezné meg Öntõl, hogy mive lalkozik, nem is

illik. De én most már a saját szellemi önérzetem miatt ragaszkodom ehhez a kérdéshez. Olyan értelmes feje volt, hogy megmondtam az igazat.

Most XVII. századi angol misztikusokkal foglalkozom. Igazán? kiáltott fel az earl . Akkor Lady Malmsbury Croft megint csodálatosan ráhibázott. Mindig így szokta. Ha egymás mellé ültet két urat, abban a hiszemben, hogy együtt jártak Etonban, akkor biztos lehet benne, hogy az egyik német és a másik japán, de mind a ketten a libériai bélyegekre specializálták magukat. Tehát Milord is ezzel a tárggyal foglalkozik? Foglalkozni, erõs szó a mi szigetünkön. Maguk tanulmányoznak valamit, nekünk csak vesszõparipáink vannak. Csak úgy foglalkozom az angol misztikusokkal, mint egy nyugalmazott tábornok, amikor nekiül a családja történetének. Mert nálunk a miszticizmus hozzátartozik valahogy a család történetéhez. De mondja, doktor. . . a miszticizmus nagyon tág fogalom. Magát mint vallási jelenség érdekli? Nem, ahhoz nincs sok érzékem. Engem a miszticizmusból az érdekel, amit általában misztikusnak neveznek: a titokzatos agyrémek és operációk, melyekkel a régiek úrrá akartak lenni a természeten. Az aranycsinálók, a homunkulusz titka, az univerzális gyógyszer, az ásványok és amulettek hatása. . . Fludd természetfilozófiája, ahol a barométerbõl bebizonyítja Isten létezését. Fludd? Az earl felütötte a fejét. Fluddot nem lehet a sok bolonddal együtt emlegetni. Fludd, uram, sok képtelenséget írt, mert meg akart magyarázni dolgokat, amiket akkor nem lehetett. De a lényegben, a lényegrõl sokkal többet tudott, mint a mai tudósok, akik már csak nemis nevetnek a teóriáin. Nem tud om, Önnek mi a véleménye, de ma nagyon sokat tudunk a természet apróka részleteirõl; akkor az emberek többet tudtak az egészrõl. A nagy összefüggésekrõl, amiket nem lehet mérleggel mérni és felvágni, mint a sonkát. A szeme élénkebb volt, mint amennyit a fegyelmezett Angliában megengednek a szemnek. A téma az õ legtémább témája lehetett. Azután elszégyellte magát, elmosolyodott, és könnyedre váltotta hangját: Igen, nekem Fludd a vesszõparipám. Ekkor egy bájos, fiatal hölgy közbelépett, és hosszú idõn keresztül hülyeségeket beszélt. Az earl gavallérosan aszszisztált hozzá. Tûkön ültem, szerettem volna folytatni a beszélgetést. Semmi a világon nem érdekel annyira, mint egy ember érzelmi viszonya valami absztraktumhoz : hogy miért meggyõzõdéses anglokatolikus X. úr, és miért foglalkozik Y. kisasszony a haslábúakkal. Ilyen izgató probléma volt, hogy miért lelkesedik egy earl az oly távoli, oly igen meghalt, oly joggal elfelejtett orvos és varázsló, Robert Fludd személye iránt. De Lady Malmsbury-Croft ismét lecsapott rám, és ezúttal igen rossz ráhibázása volt. Egy nagyon elõkelõ, muzeális külsejû hölgyhöz vezetett, aki a romániai állatvédelem iránt érdeklõdött nálam. Hiába tiltakoztam, örömet akart szerezni nekem, és elmondta, kutyászati téren mily szörnyû tapasztalatokat szerzett utolsó örményországi útja alkalmával. Kiderült, hogy számos ebnek nincs is gazdája, abból él, amit

úgy talál. Szerencsére egy barátom, Fred Walker, egyszer csak ott állt elõttem, egy jól fésült fiatalembert vezetve. A fiatalembert leültette a hölgy mellé, engem pedig felemelt és elvitt. Az idõsebb hölgy nem vette észre a cserét. Ki ez az earl? kérdeztem Fredtõl. Nem ismered? Pedig ez az egyetlen érdekes ember ebben a gyülekezetben. Owen Pendragon, az Earl of Gwynedd. Nagyon érdekes bolond. Olyan magának való figura. Halljuk a történetét. Fred legjobb tulajdonsága a pletykálkodás volt. All right. Az earl évekkel ezelõtt feleségül akarta venni a barátnõjét, akinek a hírneve t kifogástalan, hogy úgymondjam. Állítólag a dublini utcákon kezdte a karrierjét, fel és alá sétálva. Már mindenki javában fel volt háborodva, amikor a hölgy gondolt egyet, otthagyta az earlt, és feleségül ment az öreg milliárdos Roscoe-hoz, aki az earl apjának a legjobb barátja volt. A mulatságos a dologban folytatta , hogy az earl egészen donkihótosan arisztokratikus ember különben. Róla mesélik, hogy oxfordi diák korában tagja volt egy egyesületnek, amely olyan elõkelõ volt, hogy egész Oxfordban csak három ember akadt, aki méltó volt, hogy a tagja lehessen. Idõvel a másik kettõ elment, és az earl egyedül maradt az egyesületben. Két évig gondolkozott, hogy kit vehetne maga mellé alelnöknek, de nem talált senkit. Végül õ is elment Oxfordból, és az egyesület megszünt. Hasonló meggondolások alapján sosem tette be a lábát a lordok házába. Sajnálom, Fred, de nem találok semmi rendkívülit a történetében. Máskor sokkal jobbakat szokott mesélni. Egy ilyen érdekes fejhez sokkal fantasztikusabb históriát vártam. Hogy egy arisztokrata elvesz egy nagyon mélyrõl jött nõt, az természetes. Az õ elõkelõségébõl kettõnek is jut. Igaza van, János. Nem is ezért mondtam, hogy az earl különös figura. Mert, hogy különös, azt mindenki megmondhatja Magának. De a többi história, amit hallottam róla, mind olyan marhaság és nonsense, hogy nincs sok kedvem elmesélni. Halljuk a nonsense-t. Well. . . például hova tegyem azt a történetet, hogy eltemettette magát, mint egy fakír, és azután kiásták teljesépségben két év vagy két hét múlva, már nem háború alatt. . . azt mondják, a gáztámadásokkor vígan sétált maszk nélkül, és semmi baja se történt. Olyan csodadoktorféle híre van. A leghihetetlenebb az a história, hogy õ gyógyította meg a Duke of Warwickot, am ikor azorvosok már egy napja halottnak hitték. Állítólag Walesben, a kastélyában, nagy laboratóriuma van, ahol mindenféle kísérleteket csinál állatokkal. Fel is talált valami új állatot, amely csak a sötétben él . . . de nem hozza a nyilvánosságra, mert utálja a tudományok demokráciáját. De ez mind nonsense. Annyit tudok, hogy ha az ember társaságban találkozik vele, nagyon kedves, és nem venni észre rajta semmi különöset. De nagyon ritkán látható. Hónapokig nem mozdul ki a kastélyából. Azzal közelhajolt hozzám, és a fülembe súgta: Futóbolond

de sokkal nehezebben mozgó ember vagyok. mert a búcsúzásnál azt mondta: A famíliám birtokában van történetesen néhány régikönyv abból a tárgykörbõl. annál kevésbé. jöjjön le egyszer kis falusi házamba. A nagy problémát nem oldottam meg. Walesbe. mellyel Ön f e van. a szemem emlékeztet egy XVII. de a beszélgetés nem volt eredménytelen. Éreztem. Így k dolog. Az earl szimpátiáját. Az est folyamán sikerült megint összeakadnom az earllel. Az illetõt meggyilkolták. Nagyon örültem a kitüntetésnek. mert fõképp én beszéltem. megnyertem. amíg átnézi a könyveket. Bizonyos Benjamin Avravanelre. 10 . hogy mit akar az earl Fluddtól. . melyben adátum is meg volt határozva. ha nem kapok néhány nap múlva egy írott meghívást.És otthagyott. és töltsön ott néhány hetet. úgy látszik. századi orvosra. semhogy komolyan vettem volna. . hogy én sem vagyok ellenszenves neki. Nem írom le hosszú beszélgetésünket. az earl kérdezett. Azt mondta. akinek a képe a kastélyában van.

De nyolcvanöt év óta. hogy szorgalmasan összegyûjtöm az anyagot egy nagy mûhöz. alakja. Nem vallottam be neki. Intuícióm azt mondta: íme. A kartársat hagytam irigykedni. bár. Bátky. ha lelkiismeretesen csinálom. századi misztika és okkultizmus történetében. Mondom. Rudolfnak a prágai várból. mert tudósi magaslatáról megvetett volna érte. amíg az idõ elérkezett mit tehet mást a helyzetemben magamfajta szellemi kalandkeresõ? tanulmányozni kezdtem a család történetét. úgy veszem észre. akit lefejeztetett az a bizonyos Edward király. . aranycsináló fõurak fajtájából. a ritka illusztráció. amikor meghallotta. Howard. és legteljesebb szimpátiájával találkozott. Maga lesz az elsõ szaktekintély a XVII. A családi hagyomány szerint utódai an. . a Pendragon-házat dicsõítették. akinek Fludd 1933-ban többet mond. és elkezdek mással foglalkozni. hogy elõreláthatólag nem fogok feldolgozni semmit. Maga fogja megírni Asaph Pendragon életrajzát. Gwynedd fejedelmétõl származtatják magukat. elsápadt. Arca. szakember nem juthatott be. aki fakó lován léptet Arany János óta a magyar ifjúság képzeletében. mint Einstein. nagyon örültem a meghívásnak. Az ember. a nagy hegyek közt.Elmeséltem a meghívást egy ismerõsömnek. az utolsó példány. és hasonló stúdiumokkal foglalkozik. Fred meséi elindították a képzeletemet. mint amennyire a könyv mágiája felidézi a múltat. és ezért bûnhõdtek.nak a Llewelyn ap Griffithnek. lénye. és mikor minden együtt van. Howardnak. hogy az élõ Earl of Gwynedd erõsebben foglalkoztatta fantáziámat a halott Robert Fluddnál. aki a British Museum tisztviselõje. a dolog nincs egészen tisztázva. nem csekélység. Az utolsó ivadéka II. A Pendragonok néhány századra visszamenõleg barátságtalan természetûek. az elsõ. és addig is. A kartársnak azt sem vallottam be. Amerikából üdvözlõ táviratokat fog kapni. A Dictionary of National Biography-ban bõséges anyagot találtam. és az utalások feldolgozása legalább egyhónapi munkát adott volna. De mindez homályos elõidõ. És mindentõl eltekintve. Valahogy történelmet éreztem benne. ha valaki vendége lehet Llanvygannak. Maga egy szerencsés kutya. gondosan bezárom az íróasztalomba. a meghívást is ennek köszönhettem. a titkokat kutató. Ha feldolgozza ezt az anyagot. akik oly balladai döbbenetességben dalolva mentek a lángsírba. ezek a középkori Pendragonok. félvad pásztornépükkel és harcukban az . hogy tanulmányaimnak semmiféle mû nem lesz az eredménye. Wales legszebb és legzárkózottabb kastélyának. hiszen a kartársak irigysége a tudós egyetlen földi jutalma. Cecil B. és Németországból évente öt doktorjelölt fog Magához zarándokolni tanácsokért. Az Earl of Gwyneddnek viszont elárultam a feldolgozástól való iszonyomat. Az earl tudta. Istenem sóhajtotta megtörten . Csak a külföldieknek van ilyen szerencséjük ebben az országban. A Pendragonkönyvtárról csodákat mesélnek. en. Azt hiszem. amióta Sackville Williams ott járt és katalogizálta. A Pendragonok Nagy Llewelyntõl. Még a francia szaklapok is meg fognak emlékezni Magáról néhány sorban. Hogy nekem az a természetem. Azok a walesi bárdok.

mikor a telefonhoz hívtak. De ki beszél ott? Nem fontos. Egy este a hotelem halljában pipáztam. . Fred Walker társaságában. Halló. Egy különös incidens zavart meg békés stúdiumaimban. Mit csinál most? Telefonálok. Bátky János beszél? kérdezte egy férfihang. Zárt fülkébõl beszél? Igen. Igen.angolok ellen van valami az indiánok meddõ küzdelmébõl.

Tanácstalanul folytattam sétámat. hogy nekem milyen kevés a praktikus érzékem. Ó. Meg akarja akadályozni. kiáltottam fel. . magával is megtörténhet még.. és elmondtam neki. . Doktor Bátky.Bátky János. . Ki az a McGregor? Az elõdje. . hogy az Earl of Gwynedd furcsa ember. Az elõdöm. hogy ne menjek el. Mondja kérdezte Fred . . Szégyelltem magam. Nem mindennap telefonálnak az embernek ebben a modorban. Ki lehet ez a dr. Csak annyit mondhatok: ne mozduljon el Londonból. De az ismeretlen már letette a kagylót. és nem felelt. Skócia egyes részein minden második embert McGregornak hívnak. és merengve ütötte pipájából a hamut a kandallóba. Uram. Sose dolgoztam senki ellen. . akik ellen dolgozik. . Well. Különös mondta. Tudom. és a skótok közt nagyon sok a doktor. okosabban tenné. Szakítson meg minden összeköttetést. kinek szólt arról. és minden különös. . De mégis. az Istenért. Ha nem tudja. Engem úgyis kihoz a sodromból minden utazás. . . nem értek egy szót sem. Ne felejtse el. tudományos féltékenységbõl. Szégyellném magam.. Fred. halló. miben? Nem beszélhetek nyíltabban. Mondjon valamit. annál jobb Önre nézve. a British Museumban. Minden különös. yen titokzatosan megfenyegetnek. Egy pillanatig sem jutna eszembe. Fred. . Howardnak? Biztosan az õ tréfája az egész. beszéljen világosabban . . légy férfi. . mirõl van szó. . aki beleütötte az orrát az Earl of Gwynedd kísérleteibe. hogy Llanvyganba készül? Csak Howardnak. . itt valami tévedés lesz a dologban. Maga mit tanácsol? Tudja. hogy lemenjek. McGregor? Hogy lehetne megtudni? Nehéz. Ismeri a Maga. és fel és alá rohantam. mi történt. Vagy talán. Llanvyganban bizonyára egészen rendkívüli dolgokat fog tapasztalni. hogy minden lépésérõl tudnak azok. Izgatottan mentem vissza Fred Walkerhez. ami vele van összefüggésben. Mondja. Felugrottam. Halló. . beszéljen! Mit? mondta. Nincs valami magyarázata? Well. kontinentális idegeit. És még valamit mondott. De miért? A walesi levegõ nem fog jót tenni Önnek. Hát még. ha nem avatkoznék más emberek dolgába. ami az earllel összefügg. ha ilyesmi befolyásolna. . Nyugodt lehet. . . megmondtam Magának. Maga elmenne ezek után Llanvyganba? Fred meglepetten nézett rám. Itt Bátky János beszél. . . ne legyen olyan angol. hogy eddig még mindenki szerencsétlenül járt. Doktor McGregor autóbaleset áldozata lett. Ha férfi vagy.

azt hiszem. Gwyn Pendragon ott küzdött a bosworthi síkon a fehérpáncélos Richmondnak. udvarhölgyekkel szerelmeskedtek. Ma a hölgy nem volt ott. és hajóhadakat vezettek. és most leendõ házigazdámat illeti. * Másnap folytattam tanulmányaimat a Museum olvasótermében. hogy a jobbra mellettem levõ széken egy teljesen lapos. újságot olvasott. A következõ Earl of Gwyneddek udvaroncok voltak VIII. az igazság bajnokának az oldalán. Mindenki a helyén volt: mindjárt a bejáratnál a keménykalapos. Hamar kész voltam a diagnózissal: ez az ember életében elõször van könyvtárban. amint üvöltve gyalog száguldott másnap a csatamezõn. amit áltudományos szeszélyem kiszemelt. és idõnként zavart arckifejezéssel nézett körül. öreg hölgy ül. Valószinûleg õ is így érzett volna irányomban. Az elsõ earl építette ki Pendragon várát. mindenesetre oly otthonosan mozgott a shakespeare-i jambusok által megszentelt hõsök és szörnyek közt. . Tovább olvastam. ha a golfpályán látott volna meg engem. és a primitív népek szerelmi életét tanulmányozza. Az olvasóteremben csendes járású fiatalemberek pléharccal hordták ki elém mind a könyvet. és birodalmát ígérte egy lóért . Hónapok óta megszoktam. és kolostorokat raboltak ki. Részvétet éreztem az ismeretlen sportember iránt és egyúttal kárörömet is. mint én a British Museum olvasói közt. Pendragon egyébként a walesiek nyelvén Sárkányfejet jelent. Megfogadtam a tanácsát. . Könyveimben a sziklából faragott várépítõ õsök után a szépségek kora következett. amint éjfélkor jóslatosan lengtek Richmond és III. miért sportember. Az óriási toronyban csak a lapozott könyvek édes zizegése hallatszott. és olasz mestereknél képeket rendeltek. De mégsem volt mindenki a helyén. ami azután év-századokon át a család otthona lett. de ha már sportember. A Pendragonok akkor léptek be Anglia történetébe. akik a világegyetem különbözõ könyvtáraiban tenyésznek. és igyekeztem elfelejteni a különös telefonbeszélgetést.Egy szakembertõl minden kitelik. Richard sátra között. Well. akit. Szolgálatai ju-talmául õ kapta 1490-ben az Earl of Gwynedd címét. öreg fiú. Henrik személyében walesi ember szállt az angol trónra. Egy elegáns. mit keres minálunk. Úgy kell neki. mikor VII. Talán látta a véres árnyakat. és diplomaták fényes és távoli latin reneszánsz-udvarokban. nyárson sütötték az ír felkelõket. és körös-körül az idõsebb csodabogarak. sõt még esernyõje sem szimbolizálta jelenlétét. és úgy érzi magát. és talán hallotta a szörnyûkirályt. a szûz királynõ elõtt . mint aki most tölti elsõ napját az õrültekházában. a kozmikus tavasz. kisportolt fiatalember ült a helyén. Verseket írtak. ez lesz az egész. bizonyos helytelenítõ kifejezéssel az arcán. még a megnyitáskor ültettek oda a múlt században. mely a-zóta öröklõdik a családban. Henrik és Erzsébet oldalán. Ne törõdjék vele. szakállas néger.

térdepeltek csodálatos bókokat faragva, és idõnként megmérgezték a feleségüket, a kor szokása szerint, ha ugyan az asszony nem elõzte meg õket. Ábrándosan néztem fel a könyvbõl. Elõttem már tíz könyv tornyosodott, sportiv szomszédom elõtt még egy sem, és zavara nõttön-nõtt. Végül is elhatározó mozdulattal hozzám fordult: Bocsásson meg. . . hogy csinálja, hogy Magának annyi könyvet hoznak? Egyszerûen felírom a címét és a helyszámát egy nyomtatványra, és beteszem az egyik kosárba a köralakú pultnál. Érdekes. A helyszámát mondja? Mi az? Az valami, ami itt minden könyvnek van. És azt honnan lehet tudni? Az ember megnézi a katalógusban. Azok az óriási fekete albumok a katalógusok. És milyen könyveket szoktak itt olvasni? Hát amit akar az ember. Amivel éppen foglalkozik. Ön például mivel foglalkozik? Családtörténettel, pillanatnyilag.

Családtörténet, nagyszerû. Például mondjuk, én is családtörténettel szeretnék foglalkozni, akkor mit kell csinálni? Kérem, beszéljen olyan csendesen, ahogy csak tud. A felügyelõ már néz minket. Attól függ, hogy melyik család érdekli. Ja? Öszintén megvallva, egyik sem. Már mint kisfiúnak sok bajom volt a családommal. Hát mi érdekli? kérdeztem részvétteljesen. Engem? Leginkább a sziklamászás. Jó. Akkor kihozatok Magának egy könyvet, ami biztosan nagyon fogja érdekelni. Legyen szíves, írja fel a nevét erre a cédulára. Felírta, nagyon gyerekes írással: George Maloney. Kihozattam neki Kipling Kimjét, és új ismerõsöm nagy érdeklõdéssel merült bele. Hosszú ideig békében hagyott. Minden, amit a Pendragonokról olvastam, valami titokzatos perspektívát kapott Fred Walker meséi, a telefon és az earl személyének a hatása alatt. I. Jakab koránál tartottam. A király a démonok természetrajzát tanulmányozta. Addig az emberek azt szerették, ami szép volt, és arcán hordta az értelmét; most a lelkek a rejtett dolgok felé fordultak, és aVégsõ Értelmet keresték. A hatodik Earl of Gwynedd, Asaph Christian, már nem volt udvari ember, szonetteket sem írt, és szerelmes sem volt, nem hagyott maga után tizenöt törvénytelen gyermeket, mint az ötödik earl, sõt törvényeset sem, és utána az earlség öccsének a fiára szállt. Asaph ifjúságát Németországban töltötte, a régi délnémet városokban, ahol a házak leselkedõn hajolnak rá a szûk utcákra, és a tudósok sosem alusznak, hosszú szobájukban, amelynek pókhálós sarkait sötéten hagyja a gyertyafény. Lom-bikok és furcsa kemencék között az earl a Magnum Arcanu-mot kereste, hogy a titkot, a Bölcsek Kövét megfejtse. Tagja volt a Rózsakereszt titokzatos confraternitásának, melyrõl már a kortársak sem tudtak sokat, de annál többet beszéltek róla. A rózsakeresztesek a rejtett tudományok utolsó nagy mesterei voltak, aranycsinálók és mágikus orvosok. A családi címerbe is belekerült az õ révén a kereszt, négy sarkában a titkos értelmû rózsával. Mikor hazatért Walesbe, a pendragoni vár boszorkányságok mûhelye lett. Lefüggönyözött kocsik hozták messze földrõl a hallgatag látogatókat. Eretnekek ide menekültek a máglya elõl, a hegyekbõl lejöttek vén pásztorok, akik a kelta nép õsi bölcsességét hordozták, görnyedt zsidó orvosok jöttek, akiket királyi udvarokból üldöztek el, mert többet látszottak tudni, mint amennyit embernek szabad és azt mondják, itt járt álruhában Anglia és Skótország királya is, a démon üldözte I. Jakab, hogy egy éjszakai beszélgetésben kilesse a vár urának titkait. Az elsõ angol rózsakeresztesek itt avatták fel híveiket, és ez a vár volt a második otthona Robert Fluddnak, a varázsló Paracelsus legnagyobb tanítványának. Ez a Fludd, akinek a révén az earllel összebarátkoztam. Tulajdonképpen neki köszönhettem a meghívást. Akkor még nem sejtettem, ezek a régi dolgok, ezek az egyelõre oly kevés

tartalmú nevek: Pendragon vára, Asaph Pendragon, micsoda szerepet fognak játszani az életemben. Egy népmese-gyûjteménybõl, mely Észak-Wales helyi mondáit tartalmazta, megtudtam, hogy Asaph Pendragon kevéssel a halála után legendává lett. A legenda mint éjféli lovasról beszél róla, mert nappal sosem járt ki a várából, csak éjszaka, különös kíséretével, hogy rejtett hatalmú növényeket szedjen a holdnak fényén. De a nép ilyen polgári elfoglaltsággal nem éri be. A monda szerint az éjféli lovas félelmetes igazságosztó volt, és ezt a tulajdonságát még a halála után is megtartotta.

A rablókat éjszaka meglepte rejtekhelyükön, amint zsákmányukon osztozkodtak, és a megrabolt reggelre csodálkozva látták, hogy a kincsek megkerültek. A hitszegõt váratlan éjszakai megjelenése annyira megrémítette, hogy másnap beváltotta minden ígéretét, és azután sietve meghalt. Leghátborzongatóbb a három gyilkos története, igaz, hogy a kezemben levõ gyûjtemény ezt nagyon ügyesen is adta elõ. Valahol a walesi hegyek közt, egy fogadóban, három fiatal nemesember meggyilkolt és kirabolt egy zsidó orvost, aki éppen az Earl of Gwyneddhez igyekezett Pendragon várába. A bíróság, melyet abban az idõben joggal lehetett antiszemitizmussal vádolni, a három nemesembert felmentette, és azok áthajóztak Franciaországba. Egy éjszaka a parasztok megdöbbenve látták, hogy az éjféli lovas kíséretével délnek veszi útját, fellovagol a zordon MoelSychre, és onnan továbblovagol a levegõben, dél felé. Másnap a pendragoni vár árkában megtalálták a három nemesembert, kicsavart nyakkal, összezúzott tagokkal. Az earl igazságot szolgáltatott a hozzá igyekvõnek. * Mikor tizenegy órakor kimentem kávézni, szomszédom velem tartott. Nagyon jó könyv mondta a Kímre , csoda jó könyv. Az az alak, aki írta, biztos járt ott. Nagyon ismeri a helyet. Maga is volt talán Indiában? Hogyne. Ott nõttem fel. Ott is nõttem. Meg Burmában. Aztán Dél-Afrikában, Rhodesiában. Nem rossz hely. Elfogott megint az a mély tisztelet, amit érezni szoktam, amikor átélem, hogy Brit Birodalom. Ezek az emberek úgy mennek Burmába, mint mi Egerbe. Csak kevesebb kíváncsisággal. Tudják, hogy a világon mindenütt egyforma angolok között lesznek. Tudniillik, az öregem õrnagy volt egy ír ezrednél foly19

tatta. Ide-oda helyezték. Azért is maradtam egy kicsit tanulatlan. Már ami az ilyen könyvdolgokat illeti. De azért a trópusokon mindig egész jól beváltam. Szintén katona? Nem, nem kerülhettem be a hadsereghez, mert az a rossz szokásom, hogy minden vizsgámon megbukom. Pedig volt olyan, aminek ötször is nekimentem . . . Nem volt szerencsém. De hagyjuk. Ami elmúlt, elmúlt. Mi, írek, a jövõ emberei vagyunk. Nem lettem katona, nem lehet mindenki katona. Csak a saját szakállamra csatangoltam a Birodalomban. Nem rossz hely. Hallott már a kelet-afrikai Uwinda-expedícióról? Igen, úgy rémlik. . . mondtam, hogy fenntartsam a tekintélyemet. Abban részt vettem. Kilencezer láb fölött voltunk. Csuda jó mászás volt. Volt egy hegyoldal, az kérem, olyan volt, mintha üvegbõl lett volna. Az ember mászott hármat, és visszacsúszott ötöt. Ott csúszkáltunk két napig, és nem jutottunk tovább. Azt mondom az ezredesnek: Nézze, uram, az ember vagy Connemarából való, vagy nem való Connemarából. Mert mivelhogy én odavaló vagyok mondta mély tisztelettel, és folytatta: Na jó , azt mondja az ezredes (igazi hülye angol volt) azért még onnan is jöttek épeszû emberek .

Well, majd megmutatom neked, hogy kinek van ép esze. A tábori macskára rákötöttem egy vékonyabb hegymászó kötelet, a derekára. A farkát pedig összeszorítottam az orvos csíptetõjével. A négereket sorba állítottam a síkos lejtõ alatt. A macska egyenesen felszalad a lejtõn, a macskák csuda ügyesek ilyesmiben. Fenn, a lejtõ fölött egy fa állt. A macska felszalad a fára, és ott összevissza tekereg az ágak közt. Aztán csak megáll, mert a kötél megakadt, és összegubancosodott az ágak közt, és nem engedte tovább. Kezdtem r a kötelet, látom, hogy szilárdan oda van erõsítve a fához. Akkor szépen felmászom a kötélen, leveszem a macska farkáról a csíptetõt, mert minek feleslegesen kínozni a szegény néma teremtményeket, azután felhúzom magam után az expedíciót. Csak néztem ezt a Münchhausent, és kezdtem kételkedni, hogy volt-e egyáltalán a trópusokon. De szimpatikus fiú volt. Egyáltalán nem volt álla, a karja rendkívül hosszú volt, és oly plasztikusan mozgott vele, mint egy állat. Közelebb volt az õstermészethez, mint az emberek általában szoktak lenni. Mikor visszaértünk a British Museum kertjébe, a közepén már ott állt az a bolond öreg nõ, aki a galambokat szokta etetni minden délben. Arcán megint az átszellemültek, a levegõbe emelkedõ franciskánus szentek kéjes mosolya ült, körülötte csupa galamb, és az egész nõ tele volt galambokkal, a fején három ült, minden vállán öt, és a ruháján megszámlálhatatlan. Tudtam, hogy most azt képzeli magáról, hogy olyan jó, mint Assisi Szent Ferenc, és rendkívül utáltam. Le tudnám lõni mondtam új barátomnak, amint felfelé mentünk a lépcsõn. .

Mintha a nagy earlnek. Bizonyára. Maloney a legnagyobb nyugalommal sétált tovább. tompasággal. akinek jó mondásai voltak a társaságban. hogy rajtam kívül senki se vehette észre. a galambok felszálltak. Illetve mégsem egészen. mint a többi ember. mint minden arisztokrata család. Az asszony egy hatalmasat sikított. amely 1708 óta a család lakóhelye. földre ejtette a galambtápszert. A hetedik és a következõ earlök. aki iszákos volt. A család története jobb kedvû lesz. században. mert nem Connemarából való. hogy amikor élete nagy jócselekedetét hajtja végbe. hogy ki volt a tettes. Asaphnak az árnya borult volna a családra. hogy mi benne a humor: Mikor egyszer kártyázás közben hírül vette. diplomatákat és dilettáns költõket adott a hazának. Nem szabad megfeledkeznünk a tizenharmadik Earl of Gwyneddrõl. és egy nagyobb kaviccsal észre se vettem. az egyetlen. õ hirtelen félfordulatot tett hátrafelé. Valószínûleg összeomlott benne az erkölcsi világrend. felépíttette a gyönyörûnek mondott llanvygani kastélyt. a legmulatságosabb és legemberibb jelenség a család történetében. csak annyit mondott: . Egy mondását a kortársak különösen szellemesnek találták. század folyamán. A XVIII. akkor üt belé a villám. Olvastunk megint egy darabig. megszökött egy vívómesterrel és a családi ékszerek egy tekintélyes részével. Hogyan? Hát Maga is mondta. A tizedik Earl of Gwynedd elköltözött az õsi Pendragonból. akinek színésznõ szeretõi voltak. amint felemelte orron dobta a jó ötven méterre álló asszonyt. amiket Maloney elõadott. a késõbbiek folyamán. csendes emberek voltak. és az egyetlen. Ez az earl. hogy szeretõje. mert nem számított arra. bár ma már nehéz megérteni.Alighogy ezt mondtam. mikor már bent voltunk a Museum elõcsarnokában. jeles admirálisokat. Ö volt az egyetlen Earl of Gwynedd. Beláttam. hajlandó voltam ötven százalékig elhinni a lehetetlen történeteket. és Asaph titokteljes árnya mintha elvonult volna a ház fölül. Mi volt ez? kérdeztem félájultan. négye asszír királyok szakálla árnyékában. a XVII. és a nõ összeesett. amint elszakad a zordon Pendragontól. akit narancsárusleányból emelt fel. hogy a connemaraiak mások. Ettõl kezdve. a szerencsétlen sorszám dacára. hogy le tudná lõni! De Maga csak mondja az ilyesmit. Az egész oly hirtelen történt.

a tizennyolcadikra vonatkozó igen szûkös adataimat a Who's Who dmû zsebkönyv szolgáltatta. Egyébként John Bonaventura volt a keresztneve. Ez a különös összetétel: John Bonaventura. akik Victoria királynõ végtelen uralkodása alatt békében és tisztességben virágoztak. A mostani earlre. Halálának oka valami tropikus betegség volt. hol amíg azután késõbb. és az volt az érzésem. Csuda meleg hely egyébként. a XIX. aki kiszabadul. Nincs semmi kifogásom a sárgák ellen. Uhh. és elindultam kifelé. ami az angolnak a legfontosabb: hogy mi az illetõ kedvenc szórakozása: az Earl of Gwynedd azonban.Minden jótett elveszi méltó büntetését. azokat. A mostani earl apját elfogta kortársainak az imperializmusa. Uram. Egyszer egy kaffer boyom nem tisztította ki rendesen a csizmámat. felhúztam a lábára egy gyerekcipõt. és mint Hátsó-India egyik tartományának a kormányzója halt meg 1908-ban. ha nem szemtelenek. a Madeleine College-ben nevelkedett. szívében tele jóindulattal. ha Magával ebédelnék? Úgy nem szeretek egyedül enni. visszafelelt. Egyébként. Mi. De volt Maloneyban valami megható. A többit csak futólag olvastam el. Harrowban. mely akkoriban járványként pusztított azon a vidéken. és mikor szóltam neki. teljes neve Owen Alastair John Pendragon of Llanvygan. milyen egy könyvtár. vagy minek nevezzem. hol ebédel? A Greek Streeten. mint egy csimpánzban. Örülni fogok mondtam. Egy jó kis mocsár mindenesetre kellemesebb. De be kell jelentenem. connemaraiak nem teszünk különbséget ember és ember között. és meg nem értve tévelyeg a londoni utcákon. Erre fogtam. Hát ezt is kitapasztaltam mondta Maloney. tíz éve nem ol astam ennyit. És tovább kártyázott. különbözõ gyarmati ezredeknél szolgált. Nagyon meglepett ez a kontinentális fogalmak szerint is szokatlanul gyors barátság. mennyire képes elviselni a sárga gentlemaneket. mert az anyja olasz volt. hogy egy kínai barátommal ebédelek. nagyon különös körülményekkel kapcsolatban. majd Oxfordban. tehát most negyvenöt éves. egy kínai vendéglõben. Nem tudom. eszembe jutott. nemigen élt otthon. és három napig abban kellett sétálnia a Kalahári-sivatagban. Visszaadtam a magam és Maloney könyveit. harmadik nap a kaffernek fele akkora lába volt. De nem tudtam rájönni. katona volt különbözõ gyarmati ezredekben. mint . század Pendragonjait. Most már tudom. erre a kérdésre nem adott felvilágosítást. úgy látszik. több rendjel tulajdonosa és számos club tagja. Csak ha szemtelenek. megállított. a színérzéke mennyire fejlett. majd magas tisztségeket töltött be a brit gyarmatbirodalomban. Nagyon káromkodnék. Elérkezett az ebédidõ. Született 1888-ban. A Who's Who ezenkívül azt is szokta közölni. hogy valamikor már találkoztam ezzel a névvel vagy valami nagyon hasonlóval.

mintha arról volna szó. kissé zavartan. .eredetileg. apróra vágott valami. Magyar? Magyar. avagy divatos marhát. Mikor az ég furcsa. doktorom? kérdezte ebéd után. hogy nemcsak szerette a kínai kosztot. S találkára mennek a lyányok. és azután megettem. Ugyan kérem. Románia. nemzet. amit hoztak. uram kérdezte útközben. Magyar vagyok. És hatalmas nevetésbe tört ki. Meg tudta különböztetni a chop-suey fõzelék tizenhét árnyalatát. Mondjon valamit magyarul. Én ú y ebédeltem a kínai vendéglõben. tavaszias borjúfilét egyék. hogy idegent hoztam. . Becsületszavamra. visszahúzódott legbarátságosabb sárga vigyora mögé. A szívemet megint megnyerte azzal. Megérkeztünk a vendéglõbe. . És milyen nyelven beszélnek a magyarok? Magyarul. boeuf il la mode. és nagyon hallgatagon viselkedett. anélkül hogy végül is rájöttem volna. hanem értett is hozzá. Csehszlovákia és Jugoszlávia közt. Amikor meglátta. Ezeket az országokat Shakespeare találta ki. Ó. Ausztria. Mondja. különösek Ezek a nyári délutánok . Mit vágna a fejemhez. De Maloney válo ott. amit eszem. és legteljesebb elismerésemet érdemelte ki. Ön ugyebár egy gaz német? Nem. Az mi? Az egy nemzet? Vagy Maga most kigúnyolja tudatlanságomat? Szó sincs róla. És hol laknak azok a magyarok? Magyarországban. Wu-Szei doktor már várt. Megmondtam az útirányt. hogy a rendelést Wu-Szeira bíztam. be titkosak. Merre megy. disznó-e vagy rózsalevél. Annál többet beszélt Maloney. hát szóval magyar. Mutogatni lehetett volna. hogy a jóízû. lila-kék. Nem rossz nemzet. Na jó.vagy bambusznád. . mintén. ha elkísérném egy darabon? Most már igazán meg voltam döbbenve.

Maloneyra is kezdtem más szemmel nézni. hogy sose beszéltem még eleven magyarral. Ötszótagos szavakat. Szép nyelv. olyan könnyen kimond. Ez itt a Honourable Osborne Pendragon mutatta be Maloney a barátját. És különben is hárman leszün fogok mutatni egy nagyon okos fiatalembert. Kérem. Rokona talán az Earl of Gwyneddnek? . Pendragon? kiáltottam fel. de azzal a kisportolt nõiességgel. . más is úgy voltvele. Nagyo n jó pofa. hogy Maloney a Savoyba hívott meg. Ha engem némileg hülyének talál. az összes istenek papucsban táncoljanak minél elõbb sírod fölött .szavaltam Adyt. Egyébként . Már mondták nekem. hogy nemes idegen. Vacsorázzék velem ma este. semhogy önszántamból és a magam költségén oda juthattam volna. értelmes arccal. aki most jött Oxfordból. nem kevéssé vonzott az. amiknek az ember a hírét se hallotta. És õszintén megvallva. tekintettel arra. kissé megrendülve. igen keskeny fiatalember volt. Magas. Ez hindusztániul volt. . . rendkívül megnyerõ. * Este a Savoy bárjában találkoztunk. Bolond. és valamilordnak az unokaöccse. gondoltam magamban. De engem nem csap be. Kissé nõies volt. mely az oxfordi diákokat oly érdekessé teszi. Maloneyt már ott találtam egy fiatalember társaságában. ami sokkal elõkelõbb hely. Évek óta alig szóltam egy-két szót magyarul. Idõvel meg fogja szokni. mélyítsük el már eddig is csuda jó barátságunkat. . Szeretek ismerkedni. és más dolgom úgyse volt. mintha azt mondaná: kalap. vacsorázzék velem. de úriember. az nem tesz semmit. és azt jelenti. finom. Némi habozás után elfogadtam a meghívást.

De ilyen csuda véletlen! Ott kezdõdik.Tulajdon nagybátyámat tisztelem az earlben felelte Osborne Pendragon furcsa. és mégsem találta fejbe. a szó végén felemelte a hangját. stilizált hanghordozással. hogy nemsokára együtt fogunk lakni. amirõl Nietzsche beszél. bizonyára idióta lettem volna. elfajult. és én éppen ezt a gentlemant kezdem molesztálni. Ember. Mainapság a véletlen is degenerálódott mondta. Én is odamegyek nemsokára. viccelõ korunkban. Ekkor Maloney óír hadiordításba tört ki. vontatott. Ott kisebb a közönség és választékosabb. . hogy fejlõdjék ki az emberben a legfõbb erény. a szálakat szövik a párkák. hogy két úriember együtt megy nyaralni. Csakugyan különös véletlen volt. tiltakozás gyanánt. ha valami humorista végzetrõl lehetne beszélni. Erre iszunk. A fiatal Pendragon teljesen nyugodt maradt. És az Ön cocktailja vajon melyik? De mit érdekelt most a cocktail! Talán Llanvyganban tölti a nyári szünidõt? kérdeztem. Luther korában például a véletlen abból állott. . Hát hová lehet még menni Észak-Walesben? Például Llanvyganba. Talán a Snowdont akarja megmászni? Nem. Talán Llandudnóba megy fürödni? Én jobb szeretem a fürdõszobámat. Vannak az embernek beszámíthatatlan pillanatai. Óriási. a reformáció. Engem valósággal megborzongatott. Mi a véleményük. Meg is volt az eredménye. És ott ül a teremben ötszáz torzszülött. A llanvygani kastély misztikus atmoszférája mintha idáig vetette volna hatalmát. Önnek a legmesszebbmenõen igaza van. Nem. a végzet. Holnapután átteszem székhelyemet Walesbe. és akkor kisül. Igen. ha jól emlékszem. De csak azért. Nos? Hisz akkor együtt utazhatunk! Engem meg Osborne hívott meg. az amor fati. legfeljebb. Tessék? Az Earl of Gwynedd kegyesen meghívott a llanvygani kastélyba. Kalandjai minden egyes pohár burgundi után színesebbek . Hol van itt az ananké. hogy a villám éppen az orra elõtt csapott le. Közben fõképp Maloney beszélt. és majd kirángatta a karomat. mert ez nem illik Angliában. hogy hogy kerülök én a British Museum olvasótermébe? . Mainapság a véletlen legfeljebb azt eredményezi. Ha franciák közé születem. és nem megyek le a nyakáról. De azután: a félbolond Maloney és az affektáló ifjú arisztokrata igazán nem hordták a végzet bélyegét a homlokukon. és megint elfogott az örökké üldözõ gy most. most valami készül köröttem és fölöttem. ember! ordította. Osborne csuda okos mondta Maloney. na hozzálátnánk szerény est-ebédünkhöz? A vacsora kitûnõ volt. végzetet éreztem.

a gyar . élete határozottan kalandosnak mondható. és végül is csomót kötött a királykobra farkára. de azután egész borneói falvakat gyújtott fel. hogy bebizonyítsa.lettek. tartotta a kígyó fejét. amit vacsora közben mesélni szokott. Ha csak a negyede igaz annak. szelídített mongusza. Vilmos. hogy a connemaraiak szélben is tudnak pipára gyújtani. Úgy látszik. Irigylem jeles barátunkat mondta Osborne. Elõször csaknem normális tigrisvadászatokról mesélt. mialatt hûséges.

Walesbõl teljesen kiveszne ababona. sosem kockáztattam meg a kísérletet. nem tapasztalt még ilyesmit? ? Nem. A nightclubok olyan helyek. hogy a könyvek közt töltöm a napjaimat. Valami egészen Isten háta mögötti gyarmatra. uram felelte kissé elpirulva. A nõkre gondolok. ahol a bennszülöttek még hittérítõkbõl élnek. az utolsó walesi kísértetet három évvel ezelõtt könnyfakasztó gázzal támadták meg. Ha én nem volnék. igen optimista hangulatban távoztam. Maloney indítványára egy night-clubba mentünk. . Uram. ugye? kérdeztem. Önnel talán már e Öszintén megvallva. így életemet nagyobbára majd Walesben kell leélnem. élni. a sok burgundi hatása alatt. Engedjen meg egy megjegyzést: azt kell hinnem. hogy London unalmas. amióta áldott emlékezetû nagyatyám egy egészen csodálatos gyarmati betegségben meghalt. Élni kellene. De nagy terveim vannak a nyárra. Nem tudom. hogy a tropikus levegõ nem jót tesz nekünk. Igen.matokon még történnek dolgok. Egy jó kis tigris vagy egy királykobra még belõlem is ki tudna csalni valami thrill -t. mindig kevesebb szódával. Ön kontinentális ember. meghalt. remélem. uram. ezért azelzárkózásért érzi Ön az életét an telennek. Én nem gondolok a nõkre. és gratuláltam magamnak. Nem is igaz. Az az érzésem. De ha közel jönnek. ahol egész éjjel szabad inni. . gondoltam. A Savoyból. lánccsörgést és hosszabb közép-angol imákat elõidézni. amit Villiers de l Isle Adam: Ami pedig az életet illeti. mi rejlik sima szavai mögött. valahogy szétmennén zem közt. Egyetlen vágyam. Oxfordban már óriási sikereket értem el kísértet-lemezeimmel és baby-gramofonommal. Az igazi kaland eltûnt. De mindez csak játék. nem emlékszem egy nõre sem. az alsóbbrangú hely atmoszférája nyilván kellemetlenül hatott . hogy ha megfognám õket. Osborne kissé mereven ült. Tulajdonképpen ostobaság. Egy nõ . A kontinensen tulajdonképpen a nõkkel való foglalkozást szokták életnek nevezni. Mi bõven éltünk is a jogunkkal. Önök is segíteni fognak. Ön tizennyolc éves most. valami kellemes borzongást. hogy két ilyen nagyszerû fiúval ismerkedtem meg. És az élet szót kontinentális módon értettem. És miért nem megy? Sajnos. hogy a gyarmatokra mehessek. Miért. . Messzirõl nagyon tetszenek nekem. ahonnan még a boldogult Victoria királynõ korában kiirtottak minden becsületes házi kísértetet. aki szétment volna akezem közt. villany-világításos sasfészkeinkben. Londonban is jó lenne olykor. Nem bírta el a benzin szagát. A kontinensen a fiatalemberek az Ön korában kaland alatt egészen mást értenek. majd a szolgáink elvégzik helyettünk. nagybátyámban az a nézet alakult ki. Egyik whisky a másikat követte. mint egy gyermek. A legvalószínûtlenebb helyeken tudtam nyöszörgést. Akkor azt kell mondanom. bizonyos enyhe iszonyodást érzek irántuk. . szegény öreg admirális szelleme úgy zokogott.

Megengednék az urak. Bánatosan néztem amint nagyon barátságosan csevegett a hölggyel: a hölgy valóban nagyon csinos volt. hogy azt kell hinnem. . Normális logikával teljesen érthetetlen tetteket. . hogy tegnap éjjel leütött valakit egy sötét utcában. Mert a szemem láttára csinált néha egészen be-és kiszámíthatatlan dolgokat. hogy a mai estét a férfiúi nemre korlátozzuk. és ezzel mindent megmondtam róla. . hogy egy maláji nõt odakötözött egy fához. Well. de valahogy az volt az eredeti elgondolásunk. Maloney éppen a közepén tartott egy történetnek. természetesen. Bár errõl nem illenék beszélnem. Mondja el mégis. ugye? mondta Osborne. Mit gondol. Megjegyzem. Furcsa fiú ez a Maloney. Miss Pat O'Brient? Ö is Connemarából való. kontinentális emberek oly indiszkrétek vagyunk. én rendkívül tisztelem az Ön honfitársait. odavágnám a könyvet. szokott igazat is mondani? Az a furcsa. . hogy egyesítse a hasznost a kellemessel. hogy velünk szemben az angol is megengedhet egy kis indiszkréciót. magam is kelta vagyok. hogy a connemaraiak tudnak a legtökéletesebben leütni valakit. . Nagyon boldog leszek mondtam spontánul. ez az egész mai este is olyan. Maloneynak tegnap még három és fél penny volt összesen a zsebében. . hogy idehozzam régi ismerõsömet. öö . nagy hullo-t kiáltott. Maloney visszajött. Azután elvette a pénzét. azt hiszem.rá. És ma ilyen úri módon megvendégel bennünket. igen. A többit nem tudtuk meg. Mi. Csuda egy mûvésznõ. Hetek óta. Hát nézze. . Minden különösebb megerõltetés nélkül hajlandó vagyok elhinni. Minden rossz szándék nélkül. rokonvér . semhogy gõgösségét elárulta volna. melynek a lényege az volt. Most az Alhambra kórusában van. Ha könyvben olvasnám a történeteit. mert a szomszéd asztalok valamelyikénél megpillantott egy hölgyet. de sokkal gõgösebb volt. Csak meg akarta mutatni. De Osborne arca még merevebb lett. nem volt több földi vagyona. és otthagyott bennünket. de a döntõ pillanatban megjelent a nõ tíz nagybácsija krisekkel hadonászva.

gondoltam. Szíven voltam döfve. mint aki kivette a részét a szellemességbõl. . Határozottan felélénkített. Ön a legokosabb ember a világon. Nem igaz. hogy nekem ilyen barátom van. ha Magát meglátják. abból a hamvasfehér és ártatlan fajtából. odahaza Connemarában . azt mondjuk: Imádlak. . Me glehetõsen kedvelem Önt. sokért nem adnám. Jöjjön velem a kontinensre mondtam elragadtatva. . Tanulmányokat? Hiszen Maga már doktor! Vagy van . . Az angol. Garantálom. . Osborne nem erõltette meg magát ennyire. Hanem ez az Osborne. valami szörnyû ír tájszólást beszélt. doktor? Szóról szóra. Csuda jó pofa Maga. én se nagyon értettem. Miss Franciaország ijedtében ikreket fog szülni. .I rather like you. de azért nem ártana Önnek. Maloney meg én komolyan neki ültünk a whiskynek. és naponta háromszor nagy uszállyal fel-és lemenni a patkólépcsõn. Maloney már jött is a lánnyal. De mit tud egy ilyen Connemara lassie . kellõképpen mosolyogtam a mondásán. hogy tanulmányokat végezzek a könyvtárában. Mi írek. az õ korában már három betegségen mentünk keresztül. Tekintettel arra. mert nagyon büszke vagyok az angol kiejtésemre. Mi. hogy nyár volt. most. Nagyon kedves fiú Maga. ha eszembe jut. Ferenc építtetett. Boldog karácsonyt és szerencsés újévet kívánok mondta a lány. Hát ha az urak ragaszkodnak hozzá. ha a nõ egy kicsit szimpatikus. És olyan érdekes kiejtése van. tulajdonképpen miért is megy Maga Llanvyganba? Az Earl of Gwynedd meghívott. De mondja. egy fõnyeremény. drága doktorom . Egy szót sem értek abból. hogy megismerkedtünk. amit I. A háromszáz éves pontyok a tóban átalaku gvérû állatokká. Maloney be volt csípve. az angol férfiak ilyen szempontból nem kényeztetik el a nõket. fiatalember mondta neki a lány. . ami a Brit Szigetek legfõbb ékessége a férfiak jelleme mellett. ha Pat elcsábítaná.Drága fiam mondta Maloney . Meg fogok tenni minden tõlem telhetõt jelentette ki ünnepélyesen Osborne. és egy kis dalt dalolt el. ha halálosan szerelmes. poharát emelve. Fontainebleau-ban kell Magának élnie. aminek ugyanez volt az alapeszméje. Hagytam. és leült. doktor. amit õ mondott. ha kéthónaponként egyszer tíz percet nõi társaságban töltene.. hogy meglepetések érnék. mialatt meztelen karját simogattam. . hogy már ilyen jó barátok vagyunk. . aztmondja: . szórakozzék Osborne-nal. . . Ezek az angolok nem emberek. mondta Osborne lemondó gesztussal. Kicsavart bókjaimat nagy tisztelettel hallgatta. A lány egyszerûen gyönyörû volt. mindig könnybelábad a szemem. és szavamra. Legyen egy kicsit jókedvû. mosolyogva. . Bolond ez az Osborne. amit mond.

akik titokban összejönnek. Mi az. És mit fog tanulmányozni? Alkalmasint a rózsakeresztesek történetét. hogy rózsakeresztesek ? Rózsakeresztesek? Hm. Érdekelnek egyes dolgok.valami vizsga azon túl is? Csuda okos ember Maga. . Hallott már a szabadkõmûvesekrõl? Igen. Azok olyan alakok. Amiket ott fog tanulmányozni? Úgy van. mit csinálnak. Nem vizsgára. Csak úgy. és nem tudom. . . különös tekintettel Robert Fluddra.

Örült jó. ez a helyes kifejezés. Mindjárt tudtam. nem úgy gondoltam. Lady Malmsbury-Croftnál ismerkedtem meg vele. hogy mit csinálnak. inkább azt mondja meg. mint egy pesti beszélgetés. és hallatlanul mulattunk ezen a gondolaton. Szép. Túlságosan sokáig éltem már akkor Angliában. Úgy nevettem. és mindjárt meg is hívott. A rózsakeresztesek abban különböztek a szabadkõmûvesektõl.Ez az. és még kevésbé lehetett tudni. Mesterséges úton akartak embert elõállítani. De hát mégis. Egy ökröt teszek a nyelvemre. és elszoktam attól. Már nagyon olyan volt. de ne mondja meg senkinek. Mind a ketten be voltunk csípve. Kikérdezzenek. De akkor már az egész beszélgetés valahogy nem tetszett nekem. Mondja meg. Hát még mit csináltak? Hajoljon közelebb. hogy Maga nagy disznó mondta. honnan ismeri Maga az Earl of Gwyneddet? Csuda barátságtalan egy ember. Maga biztos tudja. hogy kikérdezzenek. hogy még nagyobb titokban jöttek össze. Aranyat. Mi a csodát? Embert. hogy mit csináltak. Mivel tudta úgy megnyerni? Hát ezekkel az aranycsináló dolgokkal. Maloney hatalmasat nevetett és hátba vágott. mikor titokban összejöttek. Bolond. Mindjárt láttam. Maloney mindjárt másikat hozatott. hogy feldöntöttem az elõttem álló poharat. Nem vettem észre. Megsúgom Magának. Doktor. hogy vicc az egész. . Homunkuluszt. Szóval impotensek voltak.

de kétségtelenül van valami titkom. És a díványt. . Ezekbõl a rózsakeresztes micsodákból egy szó sem igaz. mint én. valami titkot akar kiszedni belõlem.. Maloney sem egészen józan. Hátha Maloney. hatalmas törzsfõnök: Csak az a baj. . Én? Azt se tudom. igaz. a gyanakvást. Könnyed mozdulattal megint feldöntöttem a poharamat. . hiszen a telefon ember is úgy kezelt. fel fogom találni a feldönthetetlen poharat. amit õ akar kiszedni belõlem. kissé dadogva: Ezek a poharak . mi az. most már ne is tagadja. felhasználva illuminált állapotomat. Csakhogy a dolgot meg is fordíthatjuk. nagy részeg nevetésre gyújtottam. . Ugyan. De még jobban érdekli az a hosszúnevû betegség. Stop. hogy nagyszerûen ért a tropikus bdegségekhez. Ne mondja. amiben az Earl of Gwynedd apja és a William Roscoe meghaltak. ami magától fogja teremni a nõket. hogy miféle titkot hordozok magamban. Az álomkór különösen szimpatikus nekem. hogy mindig halandzsázik. hogy Maga orvos. Hát. Ha nagy leszek. hogy doktor.Hirtelen valami gyanú támadt fel bennem.. és sokkal többet iszik. és azt mondtam. és a tse-tse légy. Határozott megelégedéssel nézett rám. Na látja. Maloney! kiáltottam fel. hiszen Maga mondja. Az ital az emberbõl mélyebb természetét váltja ki. Hátha ki tudom szedni belõle. . fogalmam sincs. Mibõl jött rá? Csak rá kell nézni. Bennem is meghatványozza legalapvetõbb tulajdonságomat. mi az a titok. Különben is. Figyeltem Maloneyt. Nagyon jól tudom. Csuda igaza van.

Valami készül. De az istenért. Maloney. mikor az illetõ úriember kormányzó volt valahol Burmában. . hogy Roscoe betegsége nem volt rendes dolog. mert azt sose értettem: mi köze van az Earl of Gwyneddnek az öreg Roscoe halálához? Azt persze nem kötik a Maga orrára. Úgy van. A különös iránt való mélységes vonzalmam elvezetett valami nagy rejtély elé. aki aztán. Ilyen végrendelet Angliában nincs. amiért egész életén át fúrta a lelkiismeret. Hiába csinál úgy. a milliárdos. a fiú határozottan unatkozott. Ja. Most már mindenre emlékszem. aki a mostani Earl of Gwynedd-del jegyben járt. . mert mivelhogy az egy hosszú nevû tropikus betegség. Helyben voltam. Ünnepélyes arccal ültek és hallgattak. ami. mintha sose hallotta volna ezt a nevet. én is megmondok Magának valamit. Felkeltem. És õszintén sajnáltam. csak most egy kicsit homályosan emlékszem. . aki aztán. Azt a Roscoe-t. Ja. szóval azt a Roscoe-t gondolom. Dehogy abszurdum. . Éreztem. persze. Ezért titokban így intézkedett. És miért kapnák a Pendragonok a vagyont? Hát mert az öreg Roscoe mindent az öreg earlnek köszönhetett. hogy mindenhez inkább értek. ha erõszakos halállal halna meg. és Pat mellé ültem. Roscoe a végrendeletében úgy intézkedett.Roscoe ? Roscoe. De miért nem iszunk. hogy megfejtsem. ki tudja. az Earl of Gwyneddnek vagy utódainak a birtokába. Hát mivel szórakoztatta Magát a Honourable? kérdeztem. Hát mit tagadjuk. Aki aztán feleségül vette azt a ladyt. Hajoljon közelebb. Majd egy kicsit emlékeztetem. talán engem vár. Eddigre Pat és Osborne között teljesen megakadt a társalgás. Az öreg Roscoe-nak az volt a rögeszméje. hogy a felesége meg akarja mér ezni. Csuda különös. De mert Maga õszinte volt. hogy Osborne ne hallja. mint a tropikus betegségekhez. A lány arca kissé bosszús volt. Maloney Osborne-nal kezdett beszélgetni. mindig. Roscoe. Hát. Aztán meghalt szegény. és hogy õt illeti a Roscoe-vagyon. hogy mindez a legszorosabban összefügg a telefonüzenettel. Tegye azt. ne mondja meg senkinek. ha iszom. ezért megyek Llanvyganba. És mert hogy elvette a mostani earl orra elõl a menyasszonyát. Szóval ezért érdekli az earlt a tropikus betegség. és így akarta jóvátenni. ugyanabban a betegségben amiben az öreg earl. A szálakat szövik a párkák. aki az öreg earl pénzügyi jobb keze volt. Feltételezi. ami nagyon különös. igen. és az öreg Roscoe elõzõleg már évek óta Angliában élt. Ez az. hogy a vagyona átmenjen jótevõjének. az öreg Roscoe-t gondolja? Persze. Csak azt mondja meg. ez abszurdum. Halljuk. .

megfogva a kezét. akirõl azt írta ez a Dante. nem is mondhatom. Elengedtem Patet. hiszen minden olyan rendesen indult. . Igen. De mi a fenének mondta Maloney ezt a hazugságot? Csak azért. így éjfél után. . mint a cheshire-i macska az angol mesében. Miért. hogy Maga nagyon kellemes lehet közelrõl. mindjárt láttam. el kell mennem. Ezek után már megcsókolhattam a vállát. hogy nõvel üljön egy asztalnál.Honourable vagy nem. Igen. a szemén látom. De hát ilyen barátai vannak ennek a fiatalembernek. Imádom a rendes lányokat mondtam. Én olyan vagyok. Én nem tudom. aki csodálkozva nézett rám. Maga milyen lehet közelrõl. amit mondanak neki? Vagy talán. és nem tudtam odafigyelni. mintha Maloney azt magyarázná. mert nem is érti meg. ez is hozzátartozik az összeesküvéshez. talán nem volt udvarias? De mennyire hogy nem. az angol nõk testének sodálatos. hogy mialatt ezekkel az erotikus testgyakorlatokkal voltam elfoglalva. hanem tettekkelfolytattam. azért félfüllel odafigyeltem. nagyon megdöbbentett. milyen jó egy angol lányt simogatni. Ó. hogy úszkált a . . miben. Meg egy Lais nevû kolléganõmrõl. Úgy hallottam. mint a vajaskenyér mondtam mély érzéssel. Maga rendes lány. emögött is valami szándék rejlik. annyit mondhatok. hogy az earl is ott lesz. Nyilván nem bírta ki tovább. Egész idõ alatt valami Dante nevû németrõl beszélt. csak udvarias legyen az ember. De olyan rossz természetem van. mert tudtam. A további udvarlást már nem szavakkal. Meg kellene próbálni. tartsunk össze ebben a gonosz világban. Ilyesmit nem szabad egy újságírónak egy rendes lán nia. és átfogtam a derekát. hogy Magának van szíve mondta Pat. villanyos rugalmassága! Csak versben lehetne kifejezni. Minek bizonyságául közelebb ültem. És kézfogás nélkül eltûnt. De közben Pat is mesélt valamit. És amit hallani véltem. . Lehet. aki mindenkit a pokolba kívánt. A viszontlátásra Llanvyganban. hogy egészen másról beszéltek. melynek a jelenlétét borzongva érzi az intuícióm? Osborne egykedvûen hallgatta Maloneyt. . Fütyülök a címekre. hogy nagyon különös úr. én rendes fiú vagyok. Hogy azért mentem Lady Malmsbury-Crofthoz. hogy Llanvyganba juthassak. azután felkelt. mirõl beszél Maloney és Osborne. és én csak képzelõdtem. Sorry. hogy mindent megtettem. mert képtelen igazat mondan i. érzékeny kis idegrendszeremmel.

Szereti a zenét? kérdeztem. hogy Maloney jeleket ad a lánynak. De úgy láttam. Maloney ide. Csudamód. amint elnyújtózik. Nem tudom. hogy táncolok. pofonütném. Látná. Csak fel kellett volna kelni és elmenni. menjünk most el innen. és táncolni fogunk. Gyönyörû fehér teste lehet. .Maloney átült egy másik mulatóasztalhoz. hogy ebben a pillanatban átnézzek Maloney asztalához. A dolog eddig rendben is lett volna. ezt a lányt mégis haza fogom vinni. képzelõdtem-e. nem tudok a kettõ közt mindig különbséget tenni. vagy igaz volt. Nem baj. ahol még Casanova is hat hétig szûzi életet élt. és én egyedül maradtam Pattel. Megiszik még nálam egy csésze teát. Maloney oda. gondoltam. Majd utólag kipótoljuk. Ha angol volna. Tudja mit. és egy szép éjszakám lett volna Londonban. Most sokan látják mondta biztatóan. Egy óra hosszat csak nézni fogom. Végtére a filológus is ember. Mit gondol? Hisz most látom elõször. De mert idegen vagyok. csókoljon meg. De balvégzetem azt akarta. És felhúzom a gramofonomat.

hanem valami eksztatikus. és az arkangyalok. hogy az ember jellemére leginkább a vizeletébõl lehet következtetni. bennem az is csak a fekete epét növeli. akkor jóvátehetetlenül belebonyolódom abba a sötét misztériumba. ami Llanvygant körülveszi: a telefonfenyegetés. és nem hagyott el az az érzés. melyben egy nagyon érdekes fejezetet szentel Fluddnak. õsvilági. De akkor már késõ volt. Valami homályos komplexumban úgy képzeltem. Elolvastam Craven fõdiakónus Fludd-életrajzát. És ha most hazaviszem. hogy majd az Earl of Gwynedd mindent megmagyaráz. de azt hiszem. az uromantia elvei szerint. az éjféli lovas és William Roscoe titokzatos halála mind benne voltak ebben a félelemben. Darling mondtam Patnek . . . Elõre meg volt rendezve. De ami késik. Nem is valami normális gyanakvás. Pat leplezetlen undorral nézett rám. Másnap persze rettenetesen bántam az esetet. és egy pillanatig sem kételkedtek a halhatatlanságban. . nem múlik. Újra lapoztam a fóliánsokat. szûkölõ félelem. akkor sem értettem volna sokkal többet belõle. Hogy meggyilkolnak és kirabolnak. A lány is nyilván hozzátartozik. Patet soha többé nem láttam. és nálam alszik. Továbbá. melyek Fludd hátrahagyott írásait tartalmazzák. És a félelem erõsebb volt nálam. De hát mi történik? Mitõl féltem? Hogy lehet egy ilyen szép. Minthogy vallásos keresztények voltak. * A következõ napokban tovább folytattam szellemi elõkészûleteimet a walesi kalandra. Átkoztam szerencsétlen gyanakvó természetemet. Csodálkozva vettem tudomásul Fludd Medicina Catholica címû könyvébõl. hogy egy vidéki unokaöcsém feljött hozzám. Szerinte Fludd. A félelem szenvedély. Milton és szellemi körzetük nem hittek a testtõl független lélekben. hogy minden betegséget a meteorok. Maloneyval kapcsolatban ezt is el lehetne képzelni. és újraolvastam Denis Saurat nagyszerû könyvét Miltonról és a keresztény materializmusról. hogy ha most beleesem ebbe a csapdába. Nehezen értettem meg a kabalisztikus héber szavakk l sûrûn teleiktatott latin szöveget. hogy a test halhatatlan. akik a szeleket fújják.És akkor a gyanakvás minden eddiginél erõsebben tört fel belõlem. és hazaballagtam. Mást az alkohol merésszé és könnyelmûvé tesz. hogy még találkozunk. találkozást beszélve meg másnapra. Ígérje meg. mi történik. egy külön tudomány. Most jut eszembe. ha magyarul olvastam volna. ma nem. de igazán ez volna a legkevesebb. Jegyzeteket csináltam. hogy itt találkozzunkvele. le kellett vonni azt a következtetést. Elbúcsúztam Maloneytõl. Isten tudja . törékeny kislánytól félni? Nem is tudtam teljesen tudatosítani. a szelek és a világtájak okoznak.

A legenda szerint az éjféli lovas meg is tette. hogy egyedül utazom majd. Már-már azt hittem. akik mindent szóról szóra értettek gondoltam magamban babonásan és megmagyarázhatatlan rossz érzéssel . amikor igazságot kellett szolgáltatnia a meggyilkolt orvosnak.Eszembe jutott a Pendragonok jelmondata: Hiszek a test feltámadásában. valami egészen közeli jövõben. Halló. Maloney lemondta a randevút. mit jelenthetett ez a mondat? Ki tudja. amikor az utolsó nap beállított hozzám. Vajon a régiek számára. megint kilépnek sírjaikból. melyen meg kellett volna állapítanunk elutazásunk pontos részleteit. úgy gondolták. doc! Hát megyünk Walesbe? .

és képzelje. hogy elvisz minket az autóján Corwenbe. így örömmel fogadtam az ajánlatot.Részemrõl feltétlenül. St. amitõl az Isten óvja. Maloney hazugságaiban mindig több volt a fantázia. De mégis. Nagyon köszönöm Mrs. megállapodtunk. hogy egy vadidegennel utazik? Sõt ellenkezõleg. Ezt Maga sose mondta nekem. hogy all right. hogy magyarok csakugyan vannak a világon. Mrs. Claire felajánlotta. ahol a hölgy lakik. A hölgy rögtön itt lesz. hogy Magyarországról beszélgessenek. Mikor másnap odamentem. mert a történetük nagyon hasonlít a mi népünknek. mégsem hagyhatom cserben Osborne-t. és véletlenül Skóciában lyukadna ki. És Maga? Pár napig haboztam. hogy másnap a Grosvenor House nevû elõkelõ hotelben találkozunk. és várjon. De aztán gondoltam. kicsoda az illetõ? Nem fogja zavarni. sõt kissé rossz volt a lelkiismeretem Maloney iránt. A történet eléggé valószínûnek hangzott. hogy jövünk. Claire-nek a kedvességét. mert nagyon hívtak Cuba szigetére. és Magát sem hagyhatom egyedül bolyongani a szemüvegével ebben a vad Angliában. Nem. Még eltévedne. holnap délben indulunk az egy-tizenötössel. Rendben van? A gyanakvási rohamom közben már elmúlt. . Szóval. St. valami nemzetközi kakas-olimpiász. Már meg is jött a válasz. Egy kedves ismerõsöm. Éppen ezt akarom mondani. Feltétlenül meg akar ismerkedni Magával. az írnek a történetére. ahol Osborne vár minket a kocsival. azt mondta. Meséltem neki Magáról. ahol valami szenzációs kakasviadal lesz. és õ nagyon szereti a magyarokat. Tegnap sürgönyöztem Osborne-nak. Maloney már várt a hallban. Augusztusban oda készül.

ami éppen a kezében volt: egy vásári mondta a hölgy mosolyogva. Ott ünnepeltünk a hotel közelében. hanem igazán szép. Thank you . Féltem. mindenki mindenkit ismert. Mint költõ. Claire elõtt. A Hotel de Ingleterre et de la France-ban laktunk. Többet senki se tudott róla. aki mellesleg a világ legszenzitívebb embere. hogy a hölgyet Eileen St. és engem sem hagyott aludni. Eileen St. Cristofoli egy pillanat alatt áttört a káromkodó tömegen. Az egész város az utcán volt.Csakugyan pár perc múlva egy magas. amikor egyszerre megláttuk Eileen St. Eileen St. Már tudta. amikor a tánc alkalmat fog neki szolgáltatni. hogy Cristofoli bele sem kezdhetett a prózai költemény elszavalásába. hogy bemutatkozzék. mindig egyedül. és szó nélkül tovább ment. Claire autója nem futhatott be. Csakugyan nagyon szép volt. Claire nem fog leereszkedni ehhez a népies ünnepélyhez. és hirtelen megrendültségében felajánlotta neki. gyerek-trombitát. és ne segítette volna ki a hölgyet a kocsiból. hogy szerelmes. melyet magában hordott napok óta. . Egy nap Cristofoli. Bejelentette. a maga saját módján. mint egy vadászat. hogy Cristofoli ne nyitotta volna ki az ajtaját. autóköpenyes hölgy közeledett felénk mosolyogva. az étkezéseknél. Claire nem jött le a táncterembe. Kezdtem ellenszenvet érezni a hölgy iránt A következõ napok izgalmasabbak voltak. aki archeológus volt és költõ. angol állampolgár. Amikor eléggé közel jött. Cristofoli leleményes volt és lerázhatatlan. Claire-nek hívják. hallatlanul elõkelõen szemben a parkkal. nem hasonlítva senkihez. és nagyon sok pénzem volt. már minden bolti lánnyal és minden négerrel jóban voltunk. Már elõzõ nap is láttam. furcsán ismerõs volt nekem. A választott hölgy nemsokára megjelent. már tudtam is. elegáns. Párizsból érkezett kocsin Fontainebleau-ba. Oly gyorsan és oly hidegen. napközben az erdõben hajtotta Hispanóját. Cristofoli szép fiú volt. hogy kicsoda. Claire barátságosan biccentett. a nemzeti ünnep szíveket összehozó felfordulása volt utolsó reménye. De Eileen St. és rendkívül vállalkozó szellemû. ott állt Eileen St. ivott. hogy rövidlátó szememmel fel tudtam ismerni arcának és alakjának különös. és erõs szívdobogást kaptam. felmentve érezte magát a társadalm venciók alól. Cristofoli egész éjjel nem aludt. és mire kezet ráztunk. mint egy filmangyal. és túlestünk a how do you do-n. nem korunk uniformizált szépsége szerint. Inkább csak az étkezéseknél lehetett látni. . Claire magas alakját. Cristofoli Petrarcát szavalva várta az estét. táncolt. megütõ szépségét. Három évvel azelõtt Fontaineblau-ban nyaraltam Cristofoli nevû barátommal. a szokottnál elevenebb volt. Akkoriban halt meg szegény Anna néni. egyedül. hogy Eileen St. A 14 Juillet.

Most már csak egy tûzvészben reménykedett. Biztosan orvosi vizsgálat szerencsétlen barátomat. Amikor a fõpincértõl megtudta. hogy a férfi orvos. próbáltam vigasztalni . Cristofoli magánkívül volt. bizonyos fokig megnyugodott. Eileen St. mint a saláta a bûvész kalapjából. Egy nap a hölgy nem volt egyedül. Egy zöld színû.és már el is tûnt csodálatosan. amikor a karjain kivihetné a lángokból. szörnyû degenerált külsejû ember ült az asztalánál. Cristofoli széttépte a nyakkendõjét. a nõ ingerülten hallgatta. Claire és az orvos a délutánt a nõ lakosztályában töltötték. Az ember halkan és gyorsan beszélt.

És most itt álltam szemtõl szembe Eileen St. és nem tudtam. mint a fiatal lány az elsõ báljára. Cristofoli érzékeny idegei felmondták a szolgálatot. hogy már ismerem. Azután mégis okosabbnak látszott. hogy Cristofoli bejön a szobámba. hogy közöljem vele kíméletesen. beszélni képtelen volt. Mikor meggyógyult. De nemrégiben mesélte valaki. Maloney a volánhoz. Ami azután történt. már tudtam a szörnyû hírt. megmondjam-e neki. csak szavalt és sírt. hogy ne mondjak semmit. és bevezette a saját szobájába. mi pedig hátul. és haboztam egy pillanatig. Velem is szakított. a rendõrségre. hogy vegyen be luminált. Mire lejött a reggelihez. és három hétig ápolták. a költészettel is. szó nélkül. Szanatóriumba kellett vinnem. csak Cristofoli zavaros. ahol õ a forradalmi kormány légügyi minisztere. és hagyjon aludni. A nõ erre szó nélkül kézen fogta. Nyomát vesztettem. Claire-rel. Claire-rel. mindenfelé. Claire korán reggel elutazott. Beültünk a kocsiba. az archeológiával is. Mondtam. Nagyon elfogult voltam. megállt és rábámult. de teljesen hiába. elejtett szavaiból tudtam valahogy összeállítani. A folyosón összetalálkozott Eileen St. Végre mégis meg kellett mondanom: Eileen St. Az arcán valami nem emberi boldogság ült. Egy félórával elõbb voltam kész. . Rögtön Párizsba mentünk. soha többé nem lett rendes ember. Tizenegy óra felé a táncterembõl felment a szobájába. Reggel öt órakor arra ébredtem. Reggel olyan gonddal öltözött. detektívirodákba. hogy öngyilkos lett. hogy találkozott vele Perzsiában. Az orvos az esti vonattal hazament.És aznap este megtörtént a váratlan és érthetetlen kibontakozás. és sokáig azt hittem. Kerestük a nyomát.

A Cristofoli-emlék csak mélyebb kontúrokat árkolt Eileen St. Claire vele született titokzatossága köré. . Nem sokat beszélgettünk, és a beszéd hangja is valahogy távoli volt, érdeklõdés nélküli. Rákerült a sor a témára, amit Maloney jelzett. Kifejtette nézetét a magyarok és az írek hasonlatosságáról. Mind a két nép az ügyesebb szomszéd fojtó gyámkodása alatt állt évszázadokon át. Mind a két nép nagy volt addig, amíg a zsarnok ellen kellett küzdenie, mind a két nép valahogy zavarba jött, elvesztette az útját abban a pillanatban, amikor megszerezte a függetlenségét. És azután beszélt az írek szerencsétlen századairól, mártírjairól, Kathleen-ni-Hoolihanról, a töpörödött, halhatatlan öregasszonyról, aki kísérteties módon szimbolizálja a kísértetjárta Írországot . . . Elmondta ezeket a szép és megható dolgokat, amiket már máskor is hallottam ír patriótáktól de olyan távolian mondta, mint valami leckét. És csodálkozva kérdeztem magamtól: vajon van valami a világon, ami nemcsak lecke neki, nemcsak kötelesség? Birminghamben könnyû lunchöt ettünk, és továbbhajtottunk. A személytelen témákat kimerítettük, és személyes kontaktus nem jött létre. Bevallom, szomorú voltam, de éreztem, hiába minden, nem tudok áthatolni belsõ megközelíthetetlenségén. Már nem jártunk nagyon messze Chestertõl, amikor hozzám fordult:

Szeretném megkérni egy szívességre. Maga most Llanvyganba megy, az Earl of Gwyneddhez. Az earl valamikor nagyon jó barátom volt, talán a legjobb. Azután valami félreértés következtében elszakadtunk egymástól, jóvátehetetlenül. Azért most is nagyon szeretem, és távolról a javát akarom. És nem tudom megállni, hogy vala módon ne figyelmeztessem a létezésemre, annyi év után. Íme, egy lírai vallomás. De a hang, ahogy elmondta, a dallam, hogy úgy mondjam, olyan volt, mintha arról beszélne, hogy nagyon meg van elégedve az új komornyikjával. Amikor megnyilatkozott ez a nõ, még titokzatosabb volt, mint mikor hallgatott. Arra szeretném megkérni, adja át neki ezt a gyûrût. Talán furcsának találja, hogy Magát kérem meg, és nem Maloneyt, aki régi ismerõsöm. . . de ismeri Maloneyt. Nagyon derék fiú, kitûnõ családból, de az ember valahogy nem mer két shillinget rábízni. Így hát Magát kérem meg, remélem, nem haragszik. Boldog vagyok, hogy a szolgálatára lehetek. És arra is megkérném, ne mondja meg az earlnek, hogy kitõl kapta a gyûrût. Mondja azt, hogy névtelen levélben érkezett Magához, és a levél írója arra kérte, hogy adja át. Bocsásson meg, de hiszen azt akarja, hogy a gyûrû Magára emlékeztesse!

Igen, de azt akarom, hogy magától találja ki, ki küldi a gyûrût. Ha nem találja ki, nem érdemli meg, hogy ennyit gondoljak rá. Kérem, adja a becsületszavát, hogy semmi körülmények közt sem fogja elárulni, hogy a gyûrût tõlem kapta. De ezt nem kérte, és nem is parancsolta, hanem ugyanazon a színtelen hangon mondta, mint ahogy eddig beszélt. Mint egyszerû megállapítását annak, hogy én most a becsületszavamat fogom adni. Úgy mondta, mint akinek eszébe sem jut, hogy valaki megtagadhatja az õ kérését. Becsületszavamat adtam.

Pedig valami hallatlanul tiltakozott bennem. Eltekintve attól a baljóslatú glóriától, amely Cristofoli révén fûzõdött alakja köré, nem felejtettem el, hogy õ Maloney ismerõse. Ki tudja, hátha minden elõre meg van ren ezve, összeesküvés. És minden, minden, ami gyanús, Llanvygan felé irányul, összecsomózódik egy kibonthatatlan titokká, most már Eileen St. Claire külön titokzatossága is csak része az Earl of Gwynedd titkának, a titoknak, amit intuícióm érez, keres a föld alatt, ami úgy vonz, és úgy taszít. És mégis becsületszavamat adtam. Miért? Eileen St. Claire nagyon szép volt, és én nagyon gyámoltalan vagyok. A gyûrût eltettem. Így érkeztünk el Chesterig. A vasútállomásnál Maloney meg én kiszálltunk és elbúcsúztunk. Hát megteszi, amire kértem, ugye mondta Eileen St. Claire. Ha visszajön Londonba, számoljon be, hogy mit szólt hozzá az earl. Isten vele. Rám nézett, azután elmosolyodott, és lehúzta a kesztyûjét. Igen. Megcsókolhatja a kezemet. . * Vonatra ültünk, és folytattuk az utunkat. Maloney megkért, hogy tegyek el a bõröndömbe egy csomagot, ami nem fér el az övében. Egyéb nevezetes a vonaton nem történt. A vonat szépen be szaladt az észak-walesi hegyek közé. Egyszer átszálltunk. A tájék egyre romantikusabb lett, és mikor már nagyon vadregényes volt, megérkeztünk Corwenbe. Osborne már várt minket. Rövid hullózás után elindultunk. Egy szûk völgyön ment keresztül az út, meredek hegyoldalak között. Osborne lassított. Itt balra visz fel az út Pendragon Pendragonok tanyáztak. Amint látják, állapotban van. Csak turisták mennek nem nagyon szeretik ezt a környéket. várába, hol az öreg az út igen elhanyagolt fel néha, a parasztok Még mindig félnek

Asaph papától, a hatodik Earl of Gwyneddtõl, aki ott fent boszorkánykodott. Kiértünk a szélesebb völgybe, ahonnan látni lehetett fent a hegycsúcson Pendragon romjait. Meredek és kopár sziklafal fölött állt, mintha maga is a sziklából nõtt volna ki. Csonka normann tornya körül nagy, fekete madarak keringtek. Maloney az én impressziómat is kifejezte, mikor megszólalt : Csuda kellemetlen lehetett ott fent lakni. Azután barátságosabb helyekre értünk, nemsokára átmentünk Llanvygan falun, és feltûnt a park gazdag vasrácsa. Hatalmas fasor futott a kastélyig. A kastély nagy, világos, hívogató épület volt, egyáltalán nem olyan, mint ahogy elképzeltem. Igaz, hogy belül a kevéssé világított termek, a régi bútorok és az óriási csend megint lehangolóak voltak. Magamban kisebb speechet gondoltam ki átöltözés közben az earl üdvözletére. Egy nagy terembe vezettek, ahol szembejött velünk az earl, sietõs lépésekkel, az oldalán egy fiatal lány, és mögötte három libériás szolga. Az egésznek olyan színezete volt, mint egy fejedelmi recepciónak. A merev, méltóságteljes arc egészen más kifejezésû volt, mint a barátságos fõúr-tudósé Lady Malmsbury-Croft estélyén. Nem is várta, hogy üdvözöljük, kezet fogott, és beszélni kezdett, mint aki napiparancsot ad ki.

Ön Maloney? Helyes. Érezzék jól magukat Llanvyganban. A hölgy az unokahúgom, Cynthia, Osborne nõvére. A fõkomornyik, Rogers, utasítást kapott, hogy holnapreggel bevezesse Önt a könyvtár a este, sajnos, nemvacsorázhatom Önökkel. Van valami kérdeznivalója, doktor? Igen. Egy névtelen levelet kaptam, ami ezt a gyûrût tartalmazta, azzal a kéréssel, hogy adjam át Önnek. Azt hiszem, helyesen teszem, ha mindjárt át is adom. Az earl átvette a gyûrût, és az arca még komorabb lett.

Azt mondja, nem tudja, kitõl kapta ezt a gyûrût? Nem tudom, Milord. Az earl sarkon fordult, és köszönés nélkül elment. Érdekes ember mondta Maloney. Én azonban nem tudtam magamhoz térni a megdöbbenéstõl. Kétségbeesés fogott el. Hiába, az elõérzetem nem csalt. Eileen St. Claire csak bajt hoz az emberre. Most bizonyára miatta veszítettem el az earl jóindulatát. Milyen õrült vagyok! Még mindig kellemetlenségem lett, ha valakinek szívességet tettem. Igaza volt John Bonaventura Pendragonnak: minden jótett elveszi méltó büntetését. Megfürödtem, átöltöztem, és lementem vacsorázni. Vacsora alatt a várkisasszony ült mellettem, pompás estélyi ruhában. Nem nagyon mulattattam: minden okom megvolt, hogy félénk legyek, és szerencsétlenül érezzem magam. Egyrészt nagyon szép volt. De ha nem is lett volna szép Ö a Pendragonok sarja, a kastély úrhölgye . . . úgy éreztem, nem vagyok méltó, hogy a szájamat kinyissam. Az olvasó hajlandó lesz azt gondolni, hogy sznob vagyok. Gondolja. Bevallom, titkos meggyõzõdésem az, hogy a gróf különb, mint más ember.

Amiket Maloneyvel beszélt, még jobban megfélemlített: két évvel ezelõtt mutatták be az udvarnál, a szezont Londonban tölti nagynénjénél, a Duchess of Warwicknál, aki a Belgraviában lakik, egy olyan elõkelõ utcában, hogymindig könnyes szemmel mentem végig ra ta. És gardenparty ennél a ladynél, és estély amannál és bazár egy harmadiknál . . . barátnõi, csupa könnyedén kimondott történelmi, név, úgy hullottak a fejemre, a mint kalapácsütések.

Egészen sovány leszek, gondoltam, ha minden étkezést ilyen fõúri miliõben kell elköltenem. Nem mondom, Angliában foglalkozásom révén sokszor voltam na jó társaságban. De többnyire mint fizetett titkár, és nem mint vendég. És aPendragonok a jó társaságnál is jobbak voltak. És last but not least, egy elõkelõ fiatal lány sokkal magasztosabb és félelmesebb a szememben, mint egy elõkelõ öregúr, például. Mindehhez hozzájárult az a nyomasztó érzés, hogy Eileen St. Claire intrikái következtében örök idõkre eljátszottam a jogot, hogy Llanvyganban valaha is szívesen látott vendég lehessek. Bánatomban sokat ittam a kastély nehéz borából, és azt reméltem, hogy jól fogok aludni. Így érkezett rám az elsõ éjszaka Llanvyganban, a kísérteties és megmagyarázhatatlan kalandoknak a kezdete. * Feküdtem a nyomasztóan történelmi ágyban (Queen Anne korából, alkalmasint), és olvastam és olvastam. Egy filozófiai mûvet, mert a filozófia nagyon meg szokott nyugtatni, attól alszom el a leghamarább. Talán mert tudatom az unalom elõl

visszatértem a szobámba. A szél beordított a kandalló nyílásán. tapp. Kibújtam az ágyból. Kihúztam az éjjeliszekrényem fiókját. Elõszõr azt mondta: tapp. Mint aki próbálkozva belép a hideg vízbe. huzatos és rendkívül barátságtalan. tudtam. Napóleont hátrakulcsolt kézzel fel és alá. hanem amikor eszébe jutott. A képzeletet semmi sem zárta üdvös korlátok közé. Rossz érzés. akár nem. A folyosó koromsötét volt. és megvizsgálom a dolgot. de mit csináljak. mikor a leghatározottabban felébredtem. . megszoktam. hogy sötét volt. Ismerem magam. Micsoda szél mondta Alany Tárgynak. vagy keskeny hölgyet a rokka mellett. És az egész úgy hárompercenként ismétlõdött. Nem baj. de nem sikerült. fuldokló. De nem szabályos idõközökben. Ezt az emberi. szörnyû látomásokközt bánva megnevezhetetlen bûnei ben ott kint egyre szólt ez a hang. a . nem-emberi. ijedt. Rágyújtottam. A szoba most még kétszáz évvel történelmibb volt. és halkan kinyitottam az ajtót. Talán egy õs halt itt meg. nyújtott sóhajtás. Ebben a szobában egyik faragott szekrényen sem lógott cédula. nem volna addig nyugalmam. mint mikor lefeküdtem. Azután tudtam. egy rosszul záródó ablak és a képzeletem. Kicsit m oziszerû. hogy az ember mit képzeljen hozzá. a szél a szélén van vigasztalta Tárgy Alanyt. Megjegyzem. És idõnként tapp. már kezdtek is emberi formát ölteni félálomban. hogy egy ablak vagy ilyesvalami adja ezt a hangot. rendkívül kellemetlen. Szeles éjszakákon már sokszor hadakoztak így egymással. meghatározhatatlan hangvalamit. már ahogy félálomban szokott az ember fejének a balfele a jobbfelével diskurálni. És azután jött egy emberi ábécével le írható. Londoni múzeumokban és francia kastélyokban láttam ilyen szobákat. . de ott feliratok és vezetõk gondoskodtak. Alany és Tárgy. különösen az én békességes életformám mellett. Egy folyosóra nyílott.az álomba menekül. ezért is tartom ezt a mûszert. Azután valami olyasmit. trii és a sóhajtás. Mindenesetre meggyújtottam a villanyt. és azt hittem. mint egy fékezhetetlen rádió-hangzavar. hogy tulajdonképpen már rég hallom ezt a zajt. és visszahúzza a lábát. A Gold Flake füstje táncolva járta be a szobát. melyeknek egymáshoz való sajátos viszonyáról olvastam. és megpróbálta barátságossá tenni. hogy trii. Most. semmi más nem létezett. Halálosan fáradt voltam. ha az ember töltött revolverrel alszik. trii és a sóhajtás. hogy akár akarom. magamra kaptam a reggeli köpenyemet. Ilyenkor revolverrel szoktam segíteni magamon. ki fogok menni. Mi ez? Most már tudtam. mit tudom én.

Ha azt mondom. A következõ lépéshez nem is kellett film-fantázia. Valaki kiszedte a töltényeket. . megnevezhetetlen kaland. mielõtt a fiókban felejtem. Ezek a régiek nem sokat törõdtek a világítással. . nem csodálkoztam volna jobban. hogy valaha is kilövök közülük egyet. hogy nem tetszett nekem a dolog. ahh . mikor kipróbáltam. Revolver hiányában magamhoz vettem a zseblámpámat. arra mentem. hogy több töltényem nem is volt. nagy lélegzetet vettem. Azóta öt van benne. ahová tettem. Közben pedig a külsõ zaj is idegállapotom crescendójával növekedett. Az ajtóval szemben levõ ablak be volt csukva. Tévedés kizárva. amikor megvettem. Revolver-töltényt még soha. közben a folyosó kanyarodott is egy kicsit. üvöltõ ablakokkal. A következõ ablak több mint tíz lépésre volt. trii. Ha revolver helyett teknõsbékát találtam volna. h . Üres volt. Sose számítottam rá komolyan. zsilett-pengéket és zsebkendõket. nagyon enyhe kifejezést használok. Szép kis vendégszeretet.szemem káprázik. A revolverbe egyszer beraktam hat töltényt. Most érkezett el a szörnyû. . . Most már olyan volt. Általában három dolgot szoktak lopni tõlem: cigarettákat. elég lesz egy életre. A szomorú az volt. az egyiket kilõttem. A hang inkább balfelõl jött. hanem a balban. Azt gondoltam. tíz évvel ezelõtt. Hiszen a cigarettáimat is megszámolom. Kinyitottam a revolvert. és kiugrottam a folyosóra. amire szorongásaim tíz éve készülnek fel. hh. Nem is ablak. A revolver nem a jobb sarokban volt. mintha a kastély hatvan szobájában hangszórók ordítanák : tap. .

Most értettem meg. látom. de csak a bennszülöttek látják õket. Az ajtó elõtt. hogy egyszer elolvastam egy kiváló szakmunkát a régi angol lakatosmesterségrõl. sir. hozzáláttam. Nem volt rendesen becsukva. Elveszített valamit? Elmagyaráztam a történetet az ablakkal. De a sors nem így akarta. de hallatlan megnyugvással imbolyogtam vissza szobámba. hogy kicsoda Ön? kérdeztem. az Earl of Gwynedd szolgálatában. amikor szaktudásomnak. praktikus hasznát vettem. A legkísértetiesebb a világon az. milyen okos volt. Úgy lengett ide-oda. Pesti ember még soha. hála bátorságomnak és kiterjedt szakismereteimnek. hogy nem volt kísértet. Haladéktalanul hozzáláttam a becsukásához. és az ügy el van intézve. . Az ablaknak nagyon ravasz. Örülök. csak én nem tudom. Félreértések elkerülése végett: egy pillanatig sem hittem. a keresztrejtvényektõl függetlenül. Mit csinál az ember. sir. és ijedtemben elvesztve földrajzi érzékemet. Az ablakot ragyogóan becsuktam. A fõ ellenséget legyõztem. hogy valami szellemjelenéssel van dolgom. Mindennek van értelme. John Griffith a nevem. Amint a folyosó kanyarulatához érek. Mondom. Két lépéssel közelebb megyek. A revolvertöltények ügyét holnapra halasztom. hogy nincs kísértet. fáklyával a kezében. az earl. Az ablak csak enyhe elõjáték volt. Mert ha egy õsi kastélyban éjszaka megjelenik egy öreg angol szelleme. Fáradtan. egy Shakespeare-korabeli szobalány se tudta volna jobban. egy óriási középkori alak állt. hogy valami világít a szobám ajtaja elõtt. . Új ismerõsöm . arra az ember irodalmilag fel van készülve. Gondolom. ha éjfélkor az ajtaja elõtt áll egy óriási középkori alak. Idegeim feszültsége véget ért. három nyelven kezdek kiabálni. történelmi zárja volt. nagyon is jó színben van. kissé barátságtalanul néz az emberre. de azért udvariasan megkérdi: Tán elveszített valamit? Volna szíves közölni velem. Az ember ígéretet tesz. Egyike volt a ritka eseteknek életemben. az még rendes dolog. Persze hogy az ablak volt. hová tegyem. és még aludni is fogok ma éjjel. Beveszek bromurált. Tény ugyan. A megdöbbentõ éppen az volt. mert a dolog nem volt olyan egyszerû. aki nem kísértet? Sõt. mint egy bánatos akasztott. h ogy egyházi temetésben részesíti a csontjait. hogy az angol kastélyok hemzsegnek a kísértetektõl. Yes.És aztán. mérhetetlen megnyugvásomra szemben álltam a tettessel.

. mint Shakespeare a késõbbi képeken. Az ablak. . hogy egy betût sem hisz el belõle. mint mindig feleltem. huzatosak. hogy az ajtónak van ugyan zárja. Hogy kerül ide? . Csak úgy mondom. és egy kosztümös óriás vigyáz rám. visszatérõ élettel. Azután újra.angol merevséggel hallgatta. ezzel szemben letagadhatatlan tény. Fekete buggyos ujjú zekében. Jó éjszakát. . Ön optimista. hogya revolverembõl kiszedték a töltényt. Egy ideig hallgattunk. . hogy helyreigazítottam magam. Az volt az érzésem. . lehajtott gallérral. Ezen lehet gondolkozni. John Griffith nem középkori ruhában volt. kissé kérdõ hangsúllyal. . amihez kikergetett idegzetem vak alarmja. Óvatosan behúzta maga után az ajtót. fáklyával a kezében. Szél fújt be. mint az este. de az ösztön dolgozott tovább: olyan voltam. Meggyújtottam a villanyt. lehet. inkább korai tizenhetedik századiban. a tudatos élet megszünt bennem. Visszatérve a szobámba. A szívverésem megállt. Be akartam zárni az ajtót. Hullo-ullo-ullo feleltem. amirõl mindjárt megállapítottam. a nevére nem emlékszem. uram. Ha én az Ön helyében volnék. A revolvert eltettem. mikor levágott fejével elsétált a Montmartre-ról. De hagyjuk. hanem amennyire kissé rendkívüli lélekállapotomban meg tudtam állapítani. a töltetlen revolvert ráemeltem az illetõre. úgy látszik. Olyan voltam. És elballagott. Hogy ebben a figyelmeztetésben valami fenyegetés volt. ráeszméltem. hogy csak én gondoltam. és valahogy sikerült magamban elnapolni a nyugtalanító dolgokat. Azután megnyugodva láttam. aki elindult megkere sni apja szamarait. hogy az ajtóban Maloney áll. elsõ dolgom volt. és az éjszaka minden veszedelme betódult. . Remélem. és most már nagyobb megrökönyödéssel. nagyon korszerûen. csak egy ablak volt. és azt mondtam: Stop. hogy sziklamászó öltözet lehet. mint a bibliai izraelita. . Fáradt voltam. és helyettük királyságot talált. Mindazonáltal lefeküdtem. hogy az ajtó kinyílik. és suttogva mondta: Hullo-ullo-ullo. inkább nem járnék ki éjszaka a folyosóra . mint Szent Dénes. Valami testhez álló fekete kosztüm volt rajta. Már eléggé közel jártam az elalváshoz. amikor egyszer csak hallom. bõ fekete bugyogóban. Bizonyos detektívi elegancia kezdett bennem kifejlõdni. de nincsen kulcsa. nem zavarom mondta. Ezek az öreg folyosók meglehetõsen . Azután azt mondta: Szóval rendben van.

Maloney. Well. amit látott. Fáklya van a kezében.. mialatt vacsorázott? Hát ami azt illeti. mit mondjak? Mondja. öö. ránéz az emberre és elmegy. Azzal dörgölöm be a kötelet. . hogy szellemességét élvezzem... hogy kísértetjárta hely. Ebben a pillanatban Maloney az ajtóhoz szaladt. a revolverembõl kiszedték a töltényeket. nincs idõnk. hogy megvan-e az a csomag. egy jelenéssel? Attól függ. ha szabad kérdeznem. . Hát mindenféle sziklamászó dolog. hogy én tüntettem el a csomagját? Mondja meg azonnal. kinyitottam a másik kofferemet. mielõtt használom.És fõképp mit csinál ebben a dresszben? Vagy Maga mindig kiöltözködik. Mit szól mindehhez? De én nem láttam a dolgot olyan egyszerûnek. Maga nem ért hozzá. De mit mászkál a mi szobánk körül? Fogalmam sincs. hogy valamit elvittek volna a kofferembõl. milyen jelenésre gondol? Egy óriási nagy alak. Nekem sincs. Szóval Maga kibontotta a csomagot. azt mondanám. És a Maga holmiját is átkutatták. Történetesen beszéltem is vele. Hm. John Griffithnek hívják. . és egy papírvágó késsel ütötte hozzá a taktust a poháron. mi volt a maga csomagjában? Maloney kutatva nézett rám. és minden átmenet nélkül énekelni kezdett: Happy days are here again . Ebben a kastélyban furcsa dolgok történnek. Errõl jut eszembe. Maloney visszajött a szoba közepére. Megint felébredt bennem a gyanú Maloneyval szemben. a neve nem túlságosan kísérteties. hogy mi volt a csomagban. A csomagnak nyoma sem volt. És más semmit sem észlelt? Például van Magának kulcsa a zárjában? Az nincs. nem pedig a revolvergolyóimat és Maloney titokzatos kis csomagját. olyan jó kedvem lett hirtelen. Mondja. akkor a pénzemet vitték volna el vagy legalábbis a cigarettatárcámat. ha ilyen krampuszok mászkálnak folyton a szobám körül. Megõrült? Még talán azt akarja mondani. olyan ruhában.. amit még nem csomagoltam ki. Irtó lármát csapott. A lépések eltávolodtak. mint a karácsonyi pantomimokban. amit áttettünk a Maga kofferjébe? Bár a feltevés valószínûtlennek hangzott. Ebben a kastélyban tolvajok vagy kísértetek járnak. mégis kibújtam az ágyamból. olyan gyantaporféle volt. Érdekes mondta Maloney. nem szeretem. hogy is mondjam?. Most már én is hallottam a közeledõ lépéseket. Ha nem volnék connemarai. Walesben minden második ember Griffith. ráfektette a fülét és hallgatózott. Valóban. Bocsásson meg mondta . kerestem. Nem tehetek róla. ha egészségügyi sétájára indul? Drága doktor.. De így nem tudom. nem nézné meg. Maga nem találkozott véletlenül. Az a por. Ha tolvajok jártak volna itt. Doktorom. Csuda kellemetlen alak. és kerestem.

amit a bolondság köntösével takar. Eszembe jut. valami szándék. Kimegyek. amikor a szobám elõtt elmentek. az igaz. ha azt megöli az ember. hogy Maloney azért kezdett az imént énekelni. A sziklamászás mindig jót tesz nekem. De most az egyszer nem volt türelmem megvárni Maloney történetének a végét. mint Brutus gimnáziumi olvasmányainkban. már mikor jöttünk. . akik a fejükön tartják a fölöttük levõ balkont. hogy alibit igazoljon. . hogy a sok szõrös pofa közül melyik az idõsebb lady? Mondom az õrnagynak. mikor egyszer Labuanban vagyok. hogy hogy került hozzám. Ez a kastély majdnem olyan jó hely. . amin olyan kõalakok vannak. és kimentem arra a balkonra. Mindjárt csuda gusztusom támadt. Gyanakvó vagyok. még egy szót sem szólt. bízza csak rám. észrevettem. és már három házat kiraboltak. hogy van itt éppen a mi emeletünkön egy balkon. És felmászott? Nem. Igen. Ó. hogy Maloney beszámíthatatlansága és hóbortjai mögött valami lappang.Az élet mégis szép. Micsoda? . Szépen felöltöztem. mint egy dzsungel. világosítson fel. Az éjszakai sziklamászás az én külön specialitásom. Van mindig egy anyamajom a társaság közepén. hogy az earl olyan utálatosan fogadott minket. . az egészen egyszerû. . És egyáltalán. Tudok én a nyelvükön. énekel . Legyen szíves. . hogy ott felmásszam. Hogy megmutassa. Az orangutánok csuda kellemetlenek. hát már ott állt a sok majom és vigyorgott. és nyugodtan pókerezek az õrnaggyal. egyszer csak bejön egy bennszülött rendõr. Sorry. hogy nálam van. semmi baja. Most már a leghatározottabban éreztem. mondtam az anyamajmot hagyjuk legközelebbre. de biztos voltam benne. . ha így összeállnak egyesületekbe. éppen ez az. hogy az egész kastély körül van véve. Még sose másztam szakállas kõalakokon. de honnan tudja az ember. Tudja. mind visszafordul. és azt mondja. Aztán nem tudtam aludni. semmi gonoszat nem készít elõ. egy szervezett orangután banda közeledik. Kimegyek a balkonra és látom. idegesített. miért vesz Maga sziklamászó dresszt éjszaka. . Mellesleg a filmeken a szállodatolvajok ilyesvalami egyenruhát szoktak hordani.

kimerülten. Az ablak elõtt. fekete ruhás lovas vágtatott el. jelenéssel. Maga olyan okos ember. Mit mondott? Nem tudom. tehetetlenül. egy vadonatúj világ fölött. Meglátott engem. semmirõl sem tudva. fáklyával. mit szól ezekhez a dolgokhoz. amit az ember elsõ éjszaka . Aludni nem tudtam. Gondoltam. De az az egy szó is kellemetlen volt. gondolat nélkül. Visszamentem ágyamba. Jó éjszakát. Azt mondják. . A szálakat szövik a párkák. kiszolgáltatottan. fáklyával és alabárddal. kíváncsi voltam. Fáradtan. és az ablakhoz rohantam. gondoltam. valami tompa nyugtalanságban. Hát mit szól? Mit szóljak? Több dolgok vannak földön és égen. olyan gyönyörûség. hogy megint hálát adtam Istennek. kijátszva. Budapestrõl. Maloney nem hazudott. Rém furcsa táj szólást beszélt. feküdtem. És azután? Azután a szobámba akartam menni. * Másnap reggel a nap olyan barátságosan sütött a park mesezöld pázsitjára. Angliában ritkán süt a nap. mint a hajótörött. amikor Osborne bejött a szobámba.Igen. Hát inkább visszamentem. de azt sem értettem. Valami történik. ahol ez a fiú ilyen jól érzi magát. hogy Angliában lehetek. Remélem. . bejövök Magához. Valami történik. mint a napsütés. de ha süt. És itt állok én. hogy szinte kirepültem az ágyamból. Mióta nevez engem Horatiónak? Az bók vagy gorombaság? Ahogy veszi.órák hosszat. és elkezdett kiabálni rám. vagy helyesebben itt fekszem. bele a sötétségbe. jól töltötte az éjszakát. úgy tûnik. ami a brit szigetlakók legfõbb kincse. a Pendragon-ház története megint egy súlyos fordulat elõtt áll. doktor. Kezdtem csudálkozni. Horatio. doktor. Egész lénye sugározta azt a máshol nem található fiatalságot. akit a hullám végre kivet a hagyományos lakatlan szigetre. és a folyosón találkoztam ezzel az izé. Nem lehet baj abban a kastélyban. A llanvygani kastély végzete ébren van valamelyik teremben. Maloney elvonult. félelmeimmel. mintha aznap sütne elõször. Ne álmodjék maskarás alakokról. Egyszer csak valami oly váratlan zajt hallottam. Bátky János. örökös elõérzeteimmel. Megjelenése a zordon éjszaka után majdnem olyan üdítõ volt. A kastély elõtt egy lovas áll. a történés kellõs közepén. Most pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok. ha van ilyen. Még borotválkoztam. be szokott teljesedni. Hullo. mintsem bölcselmetek álmodni képes. Tulajdonképp csak egy szót mondott.

Furcsa dolgok? Furcsa dolgok. hogy négyszemközt beszélhetek Magával. hogy az earl. Örülök.álmodik. ami azt illeti. Hát mondja el már kalandjait. Well. mit láttam ébren és mit m. kétszáz éve nem történnek Llanvyganban. nem találta. nagyon furcsa dolgok történtek. mikor még fent laktunk Pendragonban. különösen. Llanvygan a legnyárspolgáribb hely az Egyesült Királyságokban. sajnos. régebben. kissé kedvetlenül fogadott minket? . nagyon érdekes éjszakám volt. Hol kezdjem? Elõször is. Mondom. Nem mondom. hogy is mondjam. Nekem más fogalmaim vannak a nyárspolgáriságról. ésnem tudom.

hogy nem örült Magának jobban. tegnap megint rossz napja volt. az után az eset után. hogy nagybátyám kissé eltúlozta a dolgot. Hiszen tudja. uram. Nagybátyám valami olyan mûkedvelõ biológusféle. Úgyképzeltük. Úgy látszik. Néha kijön sétálni. amikor állítólag meggyógyította a Duke of Warwickot. Meg tudja valahogy magyarázni. miért? Hogyne. hogy otthon érezze magát. Bezárkózik a termeibe. Cynthia meg én valóságos ovációkkal fogadtuk ezt a hírt. hogy itt laktunk mind a hárman a kastélyban. Azután megint visszahúzódik. Angliában az az elv. . amennyire ez emberileg lehetséges. tudja. A második emelet az övé. egyáltalán nem. ahová nekünk nem szabad bemennünk. és Maga nagyon megnyerhette a tetszését. nem is ismeri meg az embereket. nem beszél senkivel. Ö teljes mértékben az. Azért bizonyos fokig Magának van igaza mondta. Lehet. amit a régiek melankolikus vérmérsékletnek neveztek. felkergetett egy fára. Néha nagyon kedves. ha a szobája elõtt éjszaka egy kosztümös óriás õrködnék. hogy meghívta. De nem szabad zokon vennie. Nagybátyám úgyszólván sohasem hív vendégeket. hogy a vendéggel a lehetõ legkevesebbet kell foglalkozni. és nem beszélt hozzánk hat hétig.Nem. Volt. Anélkül hogy haragudott volna. Osborne elnevette magát. Köszönöm. Érezze magát itthon Llanvyganban. aki meg akarta interjúvolni. egy újságírót. És mivel tölti olyankor az idejét? Azt hiszem. azt hiszem. Egyszer. Elgondolkozott. De errõl nem beszél senkinek. a csodaállataival dolgozik. mit szólna Ön ahhoz. hogy talán most felenged zár nket is meglepett. Nem is szabad szólni hozzá. De. a legkedvesebb ember a világon.

legfeljebb hóbortosságok. Cynthia Pendragon nagyon egyszerû sportruhájában nem volt olyan félelemkeltõ hatással rám. Nyugodtan megnéztem. Egy régi törvény elõírja. Thank you. A kastély körül éjszaka fáklyás lovas áll. Arról nekem is kellene tudnom. és soha még csak egy asztal sem kezdett tangózni a tiszteletemre. Bizonyos enyhe abnormitás kell ahhoz. mint a páncélosok. mint elõzõ este. Ezt Angliában minden elemista tudja. Anglia tele van ilyen régi hûbéri elõírásokkal. ha a király egy bizonyos fõúr szomszédságában vadászik. már nem emlékszem. akiket. aki egy szót sem szólt éjszakai együttlétünkrõl. és a szolgaszemélyze sem egészen normális. Az asztalnál találkoztam Maloneyvel. A homloka volt a legszebb. hogy estére a golyói mind a helyükön lesznek. de nem is töröm rajta a fejem. Kérem. . akkor is vonzó lett volna. Ha nem lett volna mögötte Pendragon és Llanvygan és a szép angol történelem néhány százada. Én már három éve lakom itt. Biztos lehet. Nem tudom. . Magas. A harminc alabárdos még mindig praktikusabb. Egyik bolond úgysem tudja kitalálni a másik bolond gondolatait. a bennlakónak folytatta . Nem felelt semmit. amíg nem unszoltam. tanítanak Maguknál földrajzot. Megnyugodott? Még nem. Már máskor is megtörtént. Ez már tradíció. hogy a walesiek mind bolondok. A lovast pedig álmodta. mi ütött nagybátyámba. Llanvyganban kétszáz éve nem történt semmi rendkívüli. A ruha is szabályozva van. A fõkomornyik is bolond. hogy valaki átléphesse Llanvygan küszöbét. A Maga helyében nem sokat törõdnék ezekkel az apróságokkal. És az earl engem. kezdem irigyelni magát. Amellett lehet. melyik lordnak kell állandóan készenlétben tartani. amit egy skót fõúrnak évente be kell szolgáltatnia az udvarhoz. A revolverembõl kiszedték a töltényeket. Akkor halkan és fontos arccal azt kérdezte: Mondja. Ebben nincs semmi rendkívüli. sokkal rendesebben. mint Angliában. Ez a külföldiek szerencséje. Valószínûleg a fõkomornyik valami fogadást kötött a szakáccsal. Nem is beszélve a marék hóról.Dear old man. Vagy mint a trombitás. hogy az Earl of Gwynedd köteles harminc alabárdos éjjeli õrt tartani a rezidenciáján. amiknek nem volt következményük. akinek szünet nélkül kell zengenie. amit Maloney rám bízott. Kissé megnyugodva mentem le reggelizni. Ha már benne vagyunk. Ezért mertem meghívni Maloneyt. Hát akkor tanulnia kellett volna. A bõröndömbõl eltünt egy csomag. Magyarországon? Hogyne feleltem ingerülten . hogy õ nem is tud ezekrõl a dolgokról. tiszta homlok dominálta . Ez mindennap így megy maguknál? Osborne mélyen elgondolkodott. A llanvygani szolgák éjszaka mind kosztümös óriások. doktor. elmondok mindent. higgye el nekem. Hát még egyéb szörnyûségek is történtek? Doktor. vegyen komolyan. szívem nagy bánatára. vagy mi? Kérem. Maga nagyon érzékeny.

Nem mondom. A könyvek a hobbym. . Isten ments mondtam. valamelyik faluban. Legjobb szeretnék ilyenkor henteregni. melyet egy earl unokahúgáról alkottam magamnak. És a walesi hagyományok. ami olyan jól állt volna hátteréhez. azt hiszi. De nagybátyám nem helyeselte. Ez a hobby nem felelt meg pontosan az elképzelésnek. fürödni a könyvekben. ami nem latin. hanem a néptanítóságot. magam a könyvtárba készültem. Inkább széles. Tulajdonképpen mindig néptanítónõ akartam lenni. a vesszõparipám. különösen a csinosakat. Nem a gyûjtést. Látom. hogy nem ismeri a helyesírást. ami mögött nincsen semmi. amit mindig érzek. szagolni a régi könyvek csodálatos porszagát. hogy õ fog engem kalauzolni. a felsõ ajak kecses arisztokratizmussal elõreállt az alsó fölött. mindjárt látja. Valahogy jobb szerettem volna. milyen munkát követel az ilyen kiadás? Öreg professzo oknak való az. amelyek sehol másutt nem találhatók. Legnagyobb meglepetésemre Cynthia nem ment a golfozókkal. hanem hozzám csatlakozott. Cynthia elpirult. Puszta jelenlétük által zavarnak az olvasásban. Szereti a könyveket? kérdeztem együgyûen. ez életfeladat lehetne nekem mondta. kék szemmel. Én a könyvtárból zárnám ki õket. Bejelentette. úgy látszik. és néprajzi adalékok gyûjtésével tölteni az életemet. hogy százpercentesen örültem. yes és no és tánc és egy gyönyörû mosoly. Keskeny és rendkívül hosszú terem. mint az angol lányok. nem fiatal és szép arisztokrata hölgyeknek. a hegyek közt. becsületes arc volt. A Ferenc József-szakállas fõkomornyik merev arccal várt rám. az illuminált walesi kódexeket. A kelta irodalomtörténetnek óriási nyereség lenne. ha bevallja. mely pikánsan húzódott meg a homlok alatt. A m ohamedánok is kizárták a nõket a paradicsomból. Látja. hogy olyan vagyok. minden pórusommal könyvet érezni. Ha az ember Magára néz. Elöntött a semmihez sem hasonlítható melegség. Kiadni és kommentálni ezeket a kéziratokat. értelmes.arcát. nagy. a falakon körös-körül rengeteg könyv. Reggeli után Osborne és Maloney golfozni mentek. De hát a Pendragon-ház sötét örökségéhez hozzátartozik. Beértünk a könyvtárba. az intelligencia is. Különösen arra a néhányra volt büszke. ha sok könyvet látok együtt. nagyobbá ra egyenruhában. milyen intelligens. hanem walesi nyelven volt. a rózsakeresztes Pendragon-címerrel. De el tudja képzelni. Cynthia õszinte büszkeséggel mutogatta a könyvtár fõ értékeit. Mindenesetre.

Cynthia áhítattai hallgatott. hogy intelligens. Nem gondoltam akkor még. De akkor nem gondolkoztam ezen. a Burlington House-ban. semhogy ilyesmit feltételezhettem volna. hogy valaki ilyen komoly és unalmas dolgokat mesélt volna neki. s egyik eksztázisból a másikba estem. hogy nagyon érdekelte az a sok technikai részletkérdés. amit összefecsegtem. milyen aktív szerepük lesz ezeknek a kéziratoknak saját személyes történetemben.Ezt mondván. nem is volt olyan sok. De hát. Ezekhez értettem valamit. de szemlátomást nagyon jól érezte magát. mikor a nagy perzsa kiállítás volt Londonban. Ami a számomra mindenesetre könnyebb. Vagy húsz perzsa kódex volt ott. mely a legszigorúbban tilt minden magyarázó hangot. mert foglalkoztam velük. Nem voltam józan. amit a perzsa könyvekrõl és illusztrációkról tudtam. mintha kizárólag a sportok érdekelnék. Belemelegedve a könyvörömbe. és most nagyon meg volt tisztelve. a bibliofília mámorában éltem. melyeket a múlt század végén gyûjtött egy tropikus Pendragon. Elõadtam Cynthiának mindent. errõl az oldalról kell udvarolni neki. nem törõdtem az angol jólneveltség alapszabályával. Valószínûleg ritkán fordult vele elõ. hazudtam. Megmutatta a perzsa kódexeket. Nem hiszem. Sokkal csinosabb volt. úgy látszik. csakugyan az a hobbyja. .

A gong ebédre hívott. szenvedély. és akkor látja. A feketénél és a konyaknál ültünk. amikor bejelentették a Rev. ideges. akik szerették a könyveket. a kolofont. Az earl az ebédnél sem jelent meg. a kontinentális õsnyomtatványokról nem is beszélve. Láttam már angolokat is. de nem fogad. . Maguk kontinentális emberek. és barátságunk oly hirtelen növekedett.Cynthia tündér volt valami csodaszigeten. . És nagyon elpirult. érik a búzakalász . üldözött tekintetû lény volt. Magukban van még. egy szót sem szól. mint nagy mulatságokon. egy pápa! Van-e ember. és különbözõ kirándulásokat vettünk tervbe. hogy egy Caxton van a kezében. egy fõherceg. aki ilyen tökéletességre tudja vinni a diszkréciót? A délelõtt elmúlt azzal. éjfél és pezsgõ után. és a két Aldináról. Azután az ember megnézi hátul. Nem arra gondolok. mert az õsnyomtatványoknak nincsen címlapjuk. Mert mi a pezsgõ egy õsnyomtatványhoz képest! Az egyik kezemben egy igazi Caxton-kiadás volt. és a másik kezemben két Wynkyn de World. . ül a polcon. . Milyen csodálatos dolog egy könyv ! Csak ül. Maguk olyan mások mondta ábrándosan. hogy érik a. hogy bemutatkoztam a legnevezetesebb könyveknek. és még mindig nem tud semmit. Boldogságomban elénekeltem Cynthiának. Dafyd Jonest. a falu lelkészét. Bocsássanak meg tolakodásomért. * Az ebédnél Maloney és Osborne golfról beszéltek. Tulajdonképpen az earllel szerettem volna beszélni. és nem látszik rajta semmi. . ami külön polcon trónolt. Azután az ember kinyitja. A lelkész rendkívül rozoga.

az komoly. . . Úgy látszik. népünk õsi ellensége. nem lehet kipusztítani honi hegyeink közül mondta hivatásosan. Azt hiszem. kérem. nagyon. Azt hittem. hogy az egész falu összefutott. Megint táncol az asztal a kedves nõvérénél? Az nem babona. Csak a babona. Örömmel hallom. Minden munka megállt. hogy ebédre visszajön. Ismeri Ön az öreg Pierce Gwyn Mawrt? A Habakuk prófétát? Hát hogyne. És nagy sóhajtással leült. Valami baj van Llanvyganban? kérdezte Cynthia. Az egész falu megbolondul. Reggel látták Pendragon felé sétálni mondta a lelkész. Nos. meghalt. Mindjárt megyek is. Nagyon helyes. Ön is megnézheti bármelyik este. dehogy. mert itt van a világ vége. . Ma reggel megint elkezdett prófétálni. Az utóbbi idõben nem hallottam róla. Osborne felfigyelt. és mind magukon kívül vannak. Mindjárt lemegyek meghallgatni. hogy tartsanak bûnbánatot. halljuk! Padre. méltóztasson hörpinteni egyet. Nem halt meg. nincs is idehaza mondta Osborne. ellenkezõleg. Baj . És mit mond Pierce? Hát fõképp azt. mi történt. tudományos kísérlet. Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartozik. baj nincs. tulajdonképpen.Magát sem? döbbent meg Cynthia. Hol itt a baj? A baj az. és adja elõ. Talán térjünk a részletekre. azt hittem. Más baj van. Nagyon sajnálom.

Ezeknek a mondáknak. Nagyon rossz éjszakája volt szegénynek. hogy eukaliptusok voltak. vagy mi? A dolog kezd érdekes lenni mondta Osborne felkelve. hogy az öreg Pierce mondókájában van valami. A lovasokat a doktor is látta. A nõvérem is hallotta a lódobogást . Osborne úr? Pillanatnyilag sehogy. De nagyon nehéz errõl beszélnem. valami központi helyen. hogy valaki lovagol Llanvygan körül? Szóval . hogy Londonban vagy Párizsban fognak elõször megjelenni. Milyen családra. a hatodik Earl of Gwynedd személyéhez fûzõdnek. Az apokaliptikus lovasok érkeztek meg. . . . amikor a németek megkezdték a tengeralattjáró-hadjáratot Nagy-Britannia ellen. olyasmire. ön is elismeri. mondákat és legendákat. akiben pedig a legcsekélyebb prófétai hajlamot sem lehet felfedezni.mondta a lelkész és meghajolt. . . valamint helyi hagyományokat. . . szóval dadogta a lelkész. ha az ország avagy a Pendragon-ház sorsa valami nagy fordulat elõtt áll. valamint. de nemsokára lesznek. tekintettel a családra. . hogy az apokaliptikus lovasok éppen Llanvyganban kezdjék meg európai turnéjukat? Már akkor sokkal valószínûbb. Miss Pendragon és én régóta gyûjtjük az összes rávonatkozó népköltészeti adatot. Az éjféli lovas! kiáltott fel Cynthia. Miért? Tekintettel . . . ami csak Llanvyganban történhetik meg. Igen mondta Cynthia . All right felelte Osborne . Igenis . melyek Asaph Christian. Nem tudom elképzelni. ha a szél fújt. Nem is arról van szó. ahol az Antikrisztus a pápai trónon ül. . Végre síri hangon belekezdett. egészen másra gondolok . De honnan lehet tudni. felugorva. Egész éjjel látta õket. mintha leckét mondana fel. amint a kastély körül keringtek.. A Pendragon-családra. Utoljára 1917-ben látták. de nem gondolja. . . Azthittem. mint mindig.. és azután ellovagoltak Pendragon felé. vagy pláne Rómában. még nincsenek. Én is láttam mondta Maloney. mire gondol mondta Osborne hosszabb hallgatás után. Az egyszerû nép babonás hiedelme szerint az említett nemes halott mindannyiszor megjelenik. .És honnan van az öreg Habakuk informálva? Talán jelek vannak a napban és a holdban? Azt mondja. Egyelõre csak. Ho magyarázza Ön mindezt. Well. csak képzelõdik . uram . Padre. hogy csak túlságos lokálpatriotizmussal lehetne feltételezni. . de azóta már körülbelül . . . . Mindnyájan ismerjük jól a családi. A lelkész a kezét tördelte. De tulajdonképpen mi különös van abban. megkapaszkodva székében . A lelkész sápadt arca egyre nyugtalanabb lett.

. Tíz éve. kipirosodva. . Végtelenül sajnálom . . útban a tengerpart felé. Olyan ideges vagyok mostanában. . Tisztáztuk mondta a Reverend elmélázva. Bocsássanak meg. amit láttak. És elsüllyedõ mozdulatokat tett szégyenében. . hogy egy lovas õrjárat lehetett.tisztáztuk. még nem tisztáztunk semmit. sõt. Ördögöt tisztáztuk! kiáltott fel hirtelen. Bocsássanak meg. amióta itt lelkészkedem.

amit megszoktam a Hyde P sarkán és az Üdv Hadsereg rendkivüli közgyûlésein. a Kutyával. úgy. körülötte sok ember. és a füle vérvörös. Nem tartanak velem? Lesétáltunk a faluba. . Fent jártam a Moel-Sych lejtõjén. A lovak feje oroszlán feje volt. amig meg nem változtatjátok azéletmódotokat. Egy fejezetet felolvasott. Owain Gwyn Mawrtól hallottam. két hete. Azután emlékezetbõl folytatta. Tizezren és tízezren járnak munka nélkül. egy karosszékben. csak a hófehér Húsvéti Bárány. a fején korona. * mondta A próféta a háza elõtt ült. És mikor felbontotta a pecséteket. A második lovas vörös lovon ül. De a beszéde nem volt a próféták nyugtalan. Elõvette zsebébõl a Bibliáját. . feszülten figyelve az aggastyán halk elõadását. Minden sziget elrepül. . . mint akármelyik más öreg paraszt. hogy elvegye a Földnek békességét. És akinek nincsen homlokán a jel. Nem mertem odamenni. mint a régi mesékben. Anglesea-ban a halászok egy tündérgyermeket fogtak ki. és nem találhatjátok a hegyeket. és hatalom adatott neki. És ez mindig is igy lesz. úgyis tudom. íj van a kezében. és eljönnek a lovasok. és esteledett. amiket a nagyapámtól. hogy már a tenger sem olyan. A negyedik lovas sápadt lovon ül. és felolvasta a Jelenések könyvét. akik a prófétálást jövedelmezõ üzletággá fejlesztették. Valaki itt járt Rhiulból. és a szájuk tüzet hányt és kénkövet. mit ás . csak a ti érdeketekben mondom. vagy száz lépésre tõlem. és mesélte nekem. . amelyet senki sem tud felnyitni. Csak ásott.Én mindenesetre megnézem az öreg Habakukot Osborne. De én még nem tudtam. nagyon sokan fognak meghalni Walesben és Angliában. De hát látjátok. . Tempósan beszélt. hogy hosszú életûek lesznek a földön. Szálljatok magatokba. . Sokan. addig: . hogy sírt ásott. Én nem haragszom s ire. mint azelõtt volt. . harsonájába fúj az angyal. akik most azt hiszik. . azt össze fogja morzsolni Isten haragjának rettenetes borprése. kezében mérleg. Egyszer csak látom. Ma éjszaka láttam a lovasokat. ásott. tudjátok jól. mint amerikai kollégái. Isten kegyelme . mit jelent mindez. kivonatosan. és nem beszélt nyelveken . A szõre hófehér volt. amikor elõadja élményeit. A harmadik lovas fekete lovon ül. Elkövetkezett az idõk teljessége. hogy fent a réten. A próféta külseje eléggé stílszerû volt: a nagy szakáll meg volt hozzá. amíg nincs késõ. ott áll a Kutya. valaki nagy embernek a sirját. Kihozzák a hétpecsétes könyvet. hogy éhinség lesz. és neked adom a hajnalcsillagot. hisztérikuskiáltozása. Az elsõ lovas fehér lovon ül. megnézni. amig magam nem találkoztam. . A szemét sem forgatta. és a neve Halál. Pembroke-ban és Carnarvon-ban becsukták a bányákat. milyenek az állapotok egész Walesben. Ültem egy sziklán. aki azt mondta. és a tétlenség az ördög párnája.

de most nem értem. és gondolataim határozottan kellemesebb irányba terelõdtek. Mostmár rajtam is erõt vett a nyugtalanság. Elõször fel voltam háborodva. Shakespeare-zekéje ki volt gombolva. és egyfolytában aludtam vagy éjfél után egy óráig. A ceyloniak bûnnek tartják egy alvó kutyát felverni. A zaj egyre erõsebb és nyugtalanabb lett. az elõbb angolul beszélt. de úgy tartotta. mint tegnap. Rám néztek. John Griffithet. jaj neked. Megálltunk egy nagy. Tovább halandzsáztak walesiül. Éppen az én szobám ajtaja elõtt kell népünnepélyt tartaniuk gondoltam félálomban. Mintha valaki imádkoznék. fejjel lefelé. ami nem volt nagyon mulatságos. TalánÖn megérti. walesiül beszéltek. innen jobban lehetett hallani. Wales népe. Kollégájának a kezében alabárd volt. * A második éjszaka jobban indult. meg vannak számlálva napjaid. olyan újonnan jött az életében. Ha valaki egy másnemû személlyel jó barátságban akar lenni. nép. Mi baj? kérdeztem. Én utánuk. A jelenetnek nem volt semmi idillikusan erkölcstelen jellege. Valahonnan messzirõl egészen különös hangok érkeztek. még két kosztümös óriással és két. és nem feleltek. éneklõsen. Felkeltem. mint az elsõ. férfiak és nõk. . inkább õ volt megijedve. és vacsora után nagy holdvilágos sétát tettem Cynthiával a parkban. John Griffith ma egyáltalán nem volt ijesztõ. beszélgetnek. de jó jelnek vettem. és bizonyos fokig felöltözködve kimentem a folyosóra. Jókor elaludtam. Arra ébredtem fel. hogy ne le yen olyan idegen. mint egy seprût. hogy zavarnak. egy szót sem értettem. Átmentünk a szomszéd szobába. és alatta a hálóinge látszott. John Griffith hozzám fordult: Uram. csaknem Üres teremben és füleltünk. De továbbalvásról szó sem lehetett.kimeríthetetlen. A szél nem fújt. azután elszaladtak. mit akar. Ezentúl Ceylonba megyek. akkor igyekszik megosztani vele a múltját. Mert ha nem. Ott találtam múlt éjszakai ismerõsömet. majdnem kosztümtelen lánnyal a személyzet körébõl. hogy a folyosón hangosan. Amint kivettem. Cynthia a gyermekkorát mesélte el.

amint a miséken szokás énekelni. Nem látni. avval az intonációval. Hirtelen közeledõ lépések hallatszottak. Et dimitte nobis debita nostra. Mi ez? Közben a zaj elhallgatott. hogy élvezi a rettenthetetlen amazon szerepét. Ki misézik itten? kérdeztem. Ezek új motívumok a család történetében. Panem nostrum quotidianum da nobis ho die. Az alabárdos fegyverét az ajtónak szegezte. és nyelveken beszél. . revolverrel a kezében. Leeresztettük. és zokogni kezdett. Megismert bennünket. és csakugyan megértettem. A Miatyánk volt latinul. Fel a kezekkel! kiáltott ránk. Így megy ez ma egész éjjel mondta Griffith. és bocsánatot kért. Kerestük mindenfelé.Jobban odafigyeltem. A lányok sikítva menekültek egy távolibb sarokba. A walesi metodisták a katolicizmust még mindig az ördög mûvének tartják. De ki? Nem látni. Maguk is hallják? kérdezte. Mindenesetre jegyezni kellene. hogy: És eldúdolta a Marseillaise-t. Feltettük. Misézik? Szent Isten! kiáltott fel az egyik lány. Az ajtó kinyílt. valami lovaglódresszben. Egyáltalán az észak-walesi folklórban ismeretlenek. Az elõbb meg elkezdett dúdolni. Imádkozik és nyöszörög. Belépett Cynthia. Látszott az arcán. Cynthia tanácstalanul nézett maga elé. Griffith Cynthiának is elõadta tapasztalatait. . Marseillaise-t énekel és misézik. Cynthia elpirult. .

Cynthia arca kissé ijedt volt és nagyon ünnepélyes.Megint sietõs lépések hallatszottak. egész biztosan. és azalatt a hasonmása berúgott az Elefánt kocsmában. és másnap neki kellett az egészet kifizetnie. ahogy a svábok magyarul: a b-t p-nek mondta. . hogy a hasonmása. hogy mirõl van szó. kicsit selypített. és az s hanggal bajok voltak. A könyvtárban van. De csak Cynthia és én mertünk bemenni. Hogy volna az öreg Pierce szelleme. Minden kapu be van zárva. Én akkor már sejtettem. íj van a kezében. A jelenés érces orrhangon beszélt. Csakugyan. hogy nyugodtan aludt az ágyában. . a hang rögtön elhallgatott. . A nagybátyámmal megtörtént. a szellem befér a kulcslyukon is. Meggyújtottuk a villanyt. Lehet. úgy. Ó. Az elsõ lovas fehér lovon ül. . harsonájába fúj az angyal. Mindenesetre menjünk be proponáltam. A könyvtárban van. egy csukott ajtó. a d-t t-nek. Griffith és társai megdöbbenve álltak meg az óriási tölgyfaajtó elõtt. és egy újabb inas rohant be. Istenem mondta az egyik lány . nem jöhetett be a kastélyba. de határozottan walesi kiejtéssel. . és eljönnek a lovasok. hiszen még él mondta a másik lány. A könyvtár felé siettünk. mint a walesi parasztok. a fején korona. amit a próféta! Lehetetlen mondta az alabárdos. Hiszen ez Pierce Gwyn Mawr kiáltott fel Griffith. Csakugyan ijesztõ. Most egészen tisztán lehetett hallani az éjszakai hangot: És mikor felbontotta a pecsétet. Szóról szóra azt mondta.

a közös titok. Megvan. a hang nem hallatszott. mondtam. Úgy intéztem. Lassanként a többiek is bejöttek és segítettek. Azután a haját simogattam. és zseblámpámmal alulról felvilágítottam. a többiek már eltávolodtak a folyosón. mely annyi intimitásnak s gyengédségnek az alapjává lett. hogy csendben legyen. Visszahúztam Cynthiát a könyvtárba. Menjünk mondtam . Cynthia ijedten a karomba kapaszkodott. aki lehetõvé tette számomra ezt az intim egy percet. mint egy embrió. hogy Cynthia meg én hátramaradtunk. és átkaroltam a jobb karommal. nem itt van. de hiába. nagy. Jelen lehet egy családi legenda születésénél. Pierce Gwyn Mawr hangján. hogy onnan jön a hang. és ölében a gramofon. Úgy volt. megvolt a közös emlék. azért hangzik úgy. Egy fél óra eltelt. intettem. és eloltottam a villanyt. védelmezõ férfinak éreztem magam. Most már összetartoztunk. Lehajoltam. Átkutattuk a könyvtárat. Azután Cynthiát kézen fogva. Ipics-apacs. Alig lett sötét. Ekkor hadicselt eszeltem ki. Folytatta a Jelenések Könyvét ott. Hagyta. . bátorítóan. én erõs. ahogy gondoltam. most már nem volt kétséges. Áldottam a derék házi kísértetet. A kéményben ott ült Osborne. Jöjjön le. mintha a könyvtárból jönne. lábujjhegyen a kandalló elé vezettem. Griffith és népe kisiettek a terembõl. Mire az ajtóhoz értünk. mely rendületlenül mesélte tovább az Apokalipszist. bebújtunk minden függöny mögé. hanem a felettünk levõ teremben. összekuporodva.Itt van a nagy pillanat mondtam. a szellem megszólalt. Osborne kisfiú. A hang lejön a kandallónyíláson át. ahol abbahagyta.

hogy szólalhatott meg a próféta a llanvygani kastélyban. kész a legenda. Aláírva: Hon. hogy a nõvérem milyen nevezetes folklorista. Nem helyeslem az eljárásodat. kormosan. Igyál. Ágy nem volt. Azt hiszem. de nagyon elégedetten. és száz év múlva az akkori Cynthia számára egy érdekes mondával több lesz. Ma délután felvettem az öreg beszédét. és micsoda a humbug. Osborne leakasztott a falról egy folyóiratot. te pedig följegyzed. melyet most láttam elõször. Már két cikke jelent meg. . Osborne egy tropikus bungalow-t akart utánozni. Cynthia. Ha most nem árulják el senkinek. Fantasztikus szoba volt. doktor? Különösen a prófétaszólóval nagyon meg vagyok elégedve. Tulajdonképpen m sak vagyunk. amit gyûjthet és beküldhet a Brythonba. The Brython volt a címe. tönkreteszed a folklór-kutatást. atestvéri szeretetre. hogy történt. Jó volt. Holnap a Reverend és a nõvére meg fogják magyarázni metapszichikai alapon. Ezentúl sose fogom tudni. Én csinálom a legendát. és nagyon büszke volt. csak függõháló. A fal mentén egy kis árok futott a szobán körül. Felmentünk Osborne szobájába. Fellapozott egy kis húszsoros cikket: Népies karácsonyi táncok Merionethshire-ben. benne víz. és minden a falra volt akasztva. Cynthia Pendragon of Llanvygan. Maga talán nem is tudja. mi. Osborne mondta komolyan.Osborne lemászott. Ha így folytatod. minden bútor nádból volt. Melegen gratuláltam. megiszunk egy Hennesyt az ijedelemre. Most jöjjenek fel hozzám. Hallgass! kiáltott Cynthia. Ilyenek a nõk. Cynthia nagyon szégyellte magát. A kígyók ellen mondta Osborne. Doktor. Bizonyára nem adta volna negyven õsért. micsoda az igazi monda.

Ebben a pillanatban egy dörrenés hallatszott. Közeledõ lépések. * Kisiettünk a folyosóra. . . pizsamásan. amely az earl lakosztályának . régente is így lehetett: a fele csoda.Ez a helyes mondta Osborne . aki a szobájából lépett ki. talán öngyilkos lett. A bútorok féloldalasan megnyúlnak. Kénytelenek vagyunk behatolni az earl lakosztályába. Most már mindnyájan azt kellett hogy gondoljuk . Leért melankóliájának a mélypontjára. Milyen mások a termek az éjszaka rémületében. Nincs kizárva. Az earl. mi történt. Az elsõ emeleten nem találtunk semmit. . Talán Maga volt az éjféli lovas is? kérdeztem. . . . . és mindenünnen ijedt cselédség ugrik elõ . Nem. Jöjjenek gyorsan. Cynthia halálsápadt volt. a fõkomornyik. . és átvette a parancsnokságot. a második emeleten. Maloneyval találkoztunk. és a fele móka. Felsiettünk a keskeny lépcsõn. ahonnan nincs tovább. . Maguk is hallották? Mintha valakit lelõttek volna. . A jóslatok és a sejtelmek jól jeleztek. és a szõnyeg alól fekete kampók kapkodnak a lábad után. Revolver! Ugyan mondta Osborne . hogy a lövés fenn történt. Legalább kétszázan vannak ma Llanvyganban. Mi ez? kiáltott fel Cynthia. nem. revolver Llanvyganban! Be csuktak egy ajtót. Tanácstalanul rohantunk keresztül néhány termen. nézzük meg. Megjelent Rogers. kócosan. ez pisztolylövés volt kiáltotta Cynthia.

Kísérteties lassúsággal keringenek a mesterséges sziklák közt. fehéres. egy fagyasztókamra. . A szobában nem volt sötét. És a sziklák közt. . a virágok közt.az egyetlen feljárata volt. Sir. és behatoltunk. De mikor két üres termen keresztülmentünk. Az asztalon szerszámok voltak. Egy méter hosszúak. a fejüknél. hogy mind ide csõdüljenek. hatalmas üvegmedencék álltak. Igen mondta az earl. és nincs szemük. mesterséges sziklákkal kirakva. nagyon színes bokréta nõ ki. éktelen hosszú. Rogers egy kulcsot vett elõ. és még rosszabb. ha mi bemegyünk. Csak két lábuk van. és kilépett az earl. csavarodó szárakon. Ebben a pillanatban kinyílt egy szemben levõ ajtó. Megálltunk egy nagy vasajtó elõtt. mint egy barlangban a víz alatt. . Azután elszégyellte magát. egészen színtelen. barlangban voltunk. ott úszkáltak azok a szörnyû állatok. és nem szólt egy szót sem. ha ébren jutnak az eszembe. Az earl az imént még itt dolgozhatott. Rendkívül barátságtalanul nézett ránk. A következõ szoba jéghideg volt. Rogers megállt. Kinyitotta az ajtót. mindig be van zárva. mint egy gyíknak. víz alatt. amelyeket azóta sem tudok elfelejteni. Olyan alakjuk volt. . A falak mentén. egy lövést hallottunk. körös-körül. A pén fehér operálóasztal. A falakon ólomszekrények. Milord . mûtõkések. elöl. A halántékukon valami fantasztikus. és csaknem mosolyogva így szólt hozzánk: . Ez az ajtó Az earl intézkedése folytán nekem be szabad mennem bármikor. A személyzet maradjon kint mondta. Álmaimban kísértenek. fehér operáló kabátban. És különben is. fiókokkal. Valami zöldes fény derengett benne. és nem volt szemük. Bocsásson meg. A következõ szoba már az earl titkos laboratóriumai közé tartozhatott. vízzel telt. és rajta három ilyen állat. gumikesztyûk. de sokkal nagyobbak voltak. a sötétben. rajta a Pendragonok rózsakeresztje. és akadt még nagyobb is. fecskendõk. üvegek. kocsonyásak. átlátszóak. Elég. A sziklák közt különös vízalatti növények nõttek. De ez még mindig nem ok. nagy állatok. mozdulatlanul. Végül is Rogers mert megszólalni. Puhatestü. Hogy megyünk be? kérdezte Osborne.

Rám lõttek. ha állva maradok. na. amelyet attitûdje ránk parancsolt. mindegy. Átkutattam az egész emeletet. * Másnap aztán mindent megtudtam. és valaki azon át belopakodott a kastélyba. Ez volt a második éjszaka. egy kapu nyitva maradt. De akkor már mindnyájan felugrottunk. De az lehetetlen. Milord felelte Rogers. és Önök. Ha nem haragszanak. Semmi baj sem történt. Cynthia meg én a könyvtárba mentünk. és még egyszer megnézünk mindent. megfeledkezve a tiszteletrõl. Az earl hozzálépett és megsimogatta. Csak nem gondolja. És leg . tanakodva. . Nem tudok semmit. . Talán jöjjenek át egy barátságosabb szobába. Nem aludtam eleget. és nem találtam senkit e volt zárva a vasajtó? Igen. én lefekszem. És azzal kegyelemben elbocsátott minket. hogy látogatókat fogadjak itt. A Pendragonoknak hét életük van . . Rogers és talán Han itt maradnak. Engedje meg. egyostromlott vár közepén voltam. És magamban lemondtam arról. nem szoktam meg. Nézegettük a könyveket. Ki? Hogy? Hol? Kérem. és összevissza kiáltoztunk az earlre. Hacsak nem a nyitott ablakon át lõtt be . nyugodjanak már meg. . fiam. . . . . Az egész történetet nem értem. melankolikus voltam és nyugtalan. és kifelé menet újra bezárta maga mögött. Menjetek aludni. Mi történt? kérdezte Cynthia. . Megállapították. még az épületben sem esett kár. De az Istenért! kiáltott Osborne hiszen a tettes biztosan itt rejtõzködik a második emeleten. ha nem tud repülni. tegnap. hogy jelentõségteljesen néz rám és Maloneyra. normálisan bútorozott szobába vezetett minket. belebonyolódtam egy sötét és veszedelmes kalandba. Látod. hogy mi is átkutassuka lakosztályt. Cynthia felsikoltott. . Vagy legalábbis sokat.Ne vegyék rossz néven. . Hát ami igaz. Egy szomszéd. . hogy jött volna oda. Nem. Most már semmi kétségem sem volt: helyesek voltak az elõérzeteim. Azt hiszem. hogy nem lehetetlen. amit leejtettem. azt nem lehet. úgy gondoltam. különösen Maloneynak voltak kitûnõ detektívötletei és párhuzamos tropikus históriái. és legyetek egészen nyugodtak. . üljenek le. hogy kialudjam magam Llanvyganban. hogy semmi bajom se történt. Éppen abban a pillanatban hajoltam le egy mûszerért. de nem azzal a lelkesedéssel. hogy mialatt a személyzet Osborne kísértet-gramofonjával foglalkozott. A vasajtót esetleg álkulccsal kinyitotta. hogy mi . Úgy megrémültem. . Amint ezt mondta. az igaz mondta az earl. Még órák hosszat fent voltunk. De Cynthia! . Maloney és Osborne átadták magukat a dilettáns detektív szenvedélyének. . Foglaljanak helyet. .

a könyvek háboríthatatlan nyugalmába. Cynthia ijedten visszahúzódott. Visszamegyek Londonba. . akiben megbízhatom. Szükségem van nekem. valakire. Nyilván õ sem örül a látogatásomnak . miben lehetek a segítségére. . . mintha meg akarnám simogatni. Egészen másról van szó. A folklórhoz tulajdonképpen nem sokat értek. ha úgy érzi. . nem tudom elképzelni. . Akkor itt maradok. Ugyan. amióta itt vagyok. De ne haragudjék . Vissza a British Museumba. Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák mondtam klaszszikusan. . hogy egészen õszinte legyek. . Hogy jövök én ahhoz. Az earl még rám se nézett. . de félek. ugye szabad így neveznem . mondjuk. Ha másért nem . nagyon rossz pillanatban jöttem Llanvyganba. Betolakodott idegen vagyok. megmaradna. . Önre most szükség van itt. . Úgy érzem. hogy a tanulmányaival foglalkozzék . .szerettem volna megszökni. . aki akaratlan tanúja a Pendragon-ház megpróbáltatásainak. hogy a jelenlétemben grófokra vadásszanak. maradjon itt még egypár napig az én kedvemért. mit bánom én most a folklórt. ha a mi kettõnk barátsága . nincs meg a kellõ atmoszféra. . Önkéntelenül valami olyan mozdulatot tettem. hogy félreért. amíg csak ki nem dobnak karhatalommal. A nagybátyám életérõl. Sajnálom. Csak azt szeretném. . ne menjen most el. Ha csakugyan a barátom mondta Cynthia . .

A legkülönösebb az volt folytatta . a Pendragon House-ban. szürkület volt. Maga nem tud semmit. hogy egy kiegészítõ rögeszméje szerint ez nem árt neki. hogy valahogy mérges gázt vezettek a szobájába. ahol az ember feje van. Azt nem tudom megmondani pontosan. Ezt a második esetet természetesen nem hittem el. Egyszer csak nagybátyám hirtelen rám kiált. éppen abban a magasságban. Sokkal elõbb. Miért? Well. az úton keresztbe. . Ö sem tudja megmagyarázni. hogy a tegnapi eset meg fog ismétlõdni? Nem gondolom. Hogy történt a második eset? kérdeztem. . amit akar. . Csak nekem árulta el. Hogy történt? Az elsõ esetben én is ott voltam. neki nem ártanak a gázok. gondoljon. Tudja. Ha tovább megyünk. hogy meg akarták ölni. a tengerparton. lemondta volna a meghívást. mikor autóban ül. Egy hónapon belül ez a harmadik kísérlet. századi misztikáról csevegni velem. hogy semmi kedve sincs a XVII. . a nagybátyám váratlanul hazajött. És még szerencse. én vezettem. . már a háborúban. mint ahol megálltunk. Azt mondja.. Nem is beszéltem volna soha ezekrõl a dolgokról. . Más ember. . hogy a nagybátyám így megérezte. a kötél lefejez minket. ez arögeszméje. És most már mást is megértek villant fel bennem hirtelen. de ezt csak tréfából mondja. folklorisztikus rögeszméimre célozva. De . hogy majd kiestünk belõle. A revolverembõl . Hazafelé jöttünk a nyitott Delage-on. Ide hallgasson. Vagy tíz méterrel tovább. Kiszálltunk. My dear . hanem Londonban. hogy a nagybátyámat meggyilkolják. a tündér. De olyan furcsa az egész. a családi Tylwyth Teg. Ilyen körülmények közt meg lehet érteni mondtam . aztán meg se várja. azt hiszem. két fára drótkötél volt kifeszítve. Összeborzongtam. Az earlnek. hogy mérges gázzal . . Nem itt történt. De itt tények vannak. . Pár nappal az után. hogy Maloney meg én állandó õrizet alatt állunk itt? Képzelõdik mondta Cynthia. Nagybátyám azt mondja. . . hogy Lady Malmsbury-Crof tnál megismerkedett Magával. Hogyne.. de most már el kell mondanom. Igaz ez? Igaz. Gyakran. Az nem lett volna gentlemanlike. . hogy is mondjam. . Mondom.Hogyan? Azt gondolja. Maga most még a tegnapi ijedtség hatása alatt áll. Nagybátyám meg én Llandudnóban voltunk. . õmaga lefékezi az autót úgy. abban az erõs tempóban. hogy történt. a kötelet a legjobb szemû ember sem láthatta volna. Biztosan tudom. Doktor. és engem is majdnem megöltek. . . mint sok beteg idegzetû embernek. mint tervezte. úgy látszik. hogy álljak meg.

a night-clubban Londonban. Doktor. amelyeket Maloneytõl hallottam. És mégis kérem. hogy nem tudtam átélni a valóság voltát. Érje be egyelõre azzal. Istenem. . Hogyan? Cynthia. milyen rendkívüli helyzet. Mégis. Nagyatyám barátja volt. maradjon itt folytatta. mely egyébként feleségét illetné. . hogy én. Hát a Roscoe-örökösök? kérdeztem hirtelen felderengéssel. . az Earl of Gwyneddre szálljon abban az esetben. és megad Magának minden elégtételt. Tudtam. ne hagyjon most magamra. és segíteni neki a titok kiderítésében. Meglátja. De kérem. Tulajdonképpen mindjárt el kellett volna utaznom. Doktor. hogy a felesége meg akarja ölni. Állítólag William Roscoe úgy intézkedett végrendeletében. a Duchess of Warwick egyszer figyelmeztetett. Tudom. . Nagybátyám elzárkózik. igen. de az én kedvemért. mi ilyen áldozatot jelent Magának. Nincs senkim. akik játszva bokszolják tönkre a New York-i alvilágot. De valahogy. . semmiféle gyanúja sincsen. sejtelmem sincs. . mit tud Maga? Mondja meg gyorsan. . hogy mellette maradok. . . felém nyújtva kezét nagyon. hogy nem nagyon hasonlítok az amerikai filmek hõs fiatalembereire. . . most emlékszem. ott dni valahol. a Pendragon-ház egyik tagja. . aki az earl életére tör? Sejtelmem sincs. Cynthia kétségbeesetten nézett rám. próbálja megérteni. ki lehet az. Osborne nem beszámítható. Hiszek az intuíciómban . azon a gyanakvó éjszakán. én félek a llanvygani kastélyban! Megsimogattam a kezét. Eszembe jutottak a homályos dolgok. Kicsodák? kérdezte csodálkozva. ugyanabban. csak egy beszámíthatatlan ember elejtett szavaiból. és nagyon gazdag ember. ha szívük hölgye veszedelemben forog . Cynthia kérdeztem . maga nem hallott William Roscoe-ról? De igen. . amelyben az Ön nagya pja. . a tizenhetedik . . Várjon csak . nagyon kérem. mondjon el mindent. Mert gyanakodott. ahol ilyen szörnyû gyanúval illethetik . miért. rossz ember nem lehet. nagynéném. de itt elsõsorban morális segítségrõl volt szó: nem hagyni egyedül Cynthiát a félelmeivel.kiszedték a golyókat. És? Késõbb William Roscoe egy gyarmati betegségben haltmeg. hogy ne említsem a nevét a nagybátyám elõtt. Kikutatták a bõröndömet. rövid idõn belül õ is tisztán fog látni. ez borzasztó. . és megígértem. minden olyan valószínûtlen volt. . . De addig is mondta. hogy vagyona. ha nem természetes halállal halna meg. . készséggel magára bíznám az életemet. Én igazán nem tudok semmit. És nagybátyám is mindig azt mondja: aki a könyveket szereti. az earl miféle veszedelmekrõl van már elõre értesülve. és ki tudja. . de már nem emlékszem.

Azt gondolják. Pierce Gwyn Mawr pusztulást prófétál. Sokkal magasabban áll az emberek fölött. amióta édesanyánk meghalt. De ha van a nemes vérnek valami mélyebb értelme. az egész összetett mágiát. amiért mindenki úgy tiszteli nagybátyámat. mi . Igaz. . az élet mibenlétével.Earl of Gwynedd. nem tudom elgondolni. mesterséges úton idézték elõ az örökösei. Csak azt tudom. semhogy valakivel súrlódása lehetne. ki mindenkire. ami él. bosszú. Az earl kísérletei tisztára elméleti biológiai természetûek. Az egész valószínûtlen. . hogy azt a tropikus betegséget. Nem tudom elképzelni. Vannak emberek. Osborne meg én csak három éve lakunk Llanvyganban. mi oka lehetne az earlnek. odaadás. hogy erõfeszítéseket tegyen vagyon a gyarapítása érdekében. hiszen mintha minden õsünk elõjött volna ezekben a napokban. akik azért születnek. . ami nem él. Mit lehet tudni. . Azelõtt nagyon ritkán láttam. és szalagot k em volna a . én is éppen olyannak éreztem az earlt. Ha kóbor lovag lettem volna. doktor. büntetõ igazság vagy tudja Isten. akkor õ testesíti meg. attól. mi az. Oly keveset tudok róla egyáltalán. meg nem tudom. És aztán vannak ilyen hûbéri szenvedélyek is az ember lelkében: szolgálat. És talán félelmükben törnek az earl életére. De nem tudom elképzelni. Egy Earl of Gwyneddhez egészen méltatlan volna. hogy meg akarja szerezni azt a vagyont? Hiszen nem vagyunk egészen szegény emberek. hogy õ a legnagyszerûbb ember a világon. hogy voltak. Cynthia elgondolkozott. volt benneszellemi kíváncsiság és egy kis s zerelem is. . . Volt benne sznobizmus. . Nehéz dolog az ilyesmit megmagyarázni. mint ahogy Cynthia leírta. és látták az éjféli lovast. és micsoda átmenetek lehetségesek a két állapot között. és csak rokonoktól. hogy valami különöset tettek vagy mondtak volna. Ostobaság mondta végre.. Esetleg más motívumok. mely William Roscoe-t megölte. anélkül. micsoda õsi vérbosszú. az egész óriási vagyon õt illetné. Igen. hogy mások boldogan szolgálják õket. Valami más titok lappanghat itt. Nagybátyám jellemével nem egyeztethetõ össze. Mármost az örökösök azt gondolják. Ha ezt be tudná bizonyítani. hogy van valami szebb élet az élet fölött. hogy ellenségei lennének. Az örökség a feleségére szállt. Nem lehet megmondani. . De ez még nem cáfolja meg a Roscoe-örökösök rettegését.. az ok nélküli szimpátiákat. hogy az Earl of Gwynedd ki akarja mutatni. felajánlottam volna szolgálataimat a vár urának. Egyszer elmagyarázta nekem. ami engem Llanvyganhoz vonzott. A biológia alapproblémájával foglalkozik. az earl titokzatos kísérletei a laboratóriumában erre irányulnak. Vagyon ni lehet. Ezért nincsenek barátai sem. Vannak az earlnek ellenségei? Nem tudom. Hogy miben különbözik az. . A régi nagy fõurak lehettek ilyenek: akik azáltal. megmutatták a kornak. tisztelet. .

mintha csak ki kellene nyitnom egy ajtót. Robert Fluddal. De megmarad a könyv és az ember örökös szomjúsága. hogy oly mulandók a pillanatok. hogy értetlenül bámuljak a mai emberekre. Ó. ha kóbor lovag lehetnék! Megcsókoltam Cynthia kezét. Különös érzéssel forgattam Simon Studion Naomachiáját. napoztam. Szerelmes nem szoktam lenni. mint ahogy a halálos magasságú havasok alatt szoktak a gazdagok. amikor az ember nemes és tiszta és az angyalokkal rokon hogy elfutnak. . veszendõ apró ember az óriási könyvespolcok árnyán. ahol egy fiatal lánnyal sétál az ember. * Csodálatosképpen a következõ napok nagyon nyugodtan és kellemesen teltek. várkisasszony. Kár. A nyár még mindig gyönyörû volt. Idõnként nagy gonddal összekomponáltam egy angol szonettet. és az összetett. Félig értelmes szavakat mondtam. Sokat teniszeztem. századi német könyv. Magamat éreztem csodálatosan öregnek. amelyeket csak bibliográfiai leírásokból ismertem. Mondjuk. és a régies gót betûk fölött felderengtek a természet mágikus titkai. Lassanként berendezkedtem a llanvygani könyvtárban és folytattam a tanulmányaimat ott. és nem Cynthiába. a gótikus ablakkeretbõl. Feltûnõen sok volt a XVII. és azon át Asaph Pendragon korába látnék. mint egy park. hogy pajzsomban viselhessem.várkisasszonytól. . lovagjára. semmilyenÉn marad. Olyan volt. amelyet ráhullattak az évek. Szóval lírai voltam. ezek fölött tûnõdhet l. Paracelsus. Johann Valentin Andreae eredeti kiadásait: ezeket a könyveket Asaph Pendragon hozhatta magával németországi fiatalkorából. fájdalmas boldogság fogott el. mintha itt felejtettek volna a fóliánsok korából. Mert nem voltam szerelmes. Weigel. ahol abbahagytam a British Museumban. és éjszakánként kialudtam magam. Semmi rendkívüli nem történt. leírom ezt: szerelmes voltam Cynthiába. fürödtem. aki megindulva nézett rám. a park olyan szép. kétszeres hazugság árán. A könyvtár csakugyan nagyon gazdag volt XVII. mint szerelmi vallomás: jobb részem boldog kiemelése a törmelékbõl. mint óvó gyengédséggel és enyhe iróniával. Az éjféli lovasokról nem beszéltek. Idõnként valami furcsa. Hol vannak a Stuartok. századi anyagban. csak egészen korai . Meghatva vettem a kezembe misztikus traktátusokat. visszafordult processzióban vonultak a századok. amelyekben több volt. szóval oly nyugodtan nyaraltam a veszedelmek árnyékában. mert a Museumban sem voltak meg. akirõl nem lehet máské p beszélni. Talán így közelítem meg leginkább a valóságot. Amint ültem a félhomályban. és hol van Cromwell immár?.

Öszintén és leplezetlenül örült. hogy szerelemnek nevezhetõ az a kellemes ünnepélyesség. A nõ értékét a háttere adja meg. hogy tanulmányaim mennyire lírai természetûek. Anyja nemrégen történt halála miatt csak késõn lépett be a társaságba. akkor sem Cynthiába voltam szerelmes. de mindig csak rövid idõre. de nem szenvedélyesen. Ez a barátság nagyon izgatta a fantáziámat. amint felhalmozva magam elé egy csomó régi könyvet. Cynthia tájéka Llanvygan volt. mert hiszen nõrõl volt szó. trance-szerû félálomban meredtem a bõrkötésen levõ rózsakeresztes címerre. egy asszonyt. hogy én Llanvyganban vagyok. A szerelem olyan. és én féltékeny voltam. a szerelem hangja volt. távol állt tõle az elkényeztetett fiatal lány nagyigényûsége. mire Cynthia. akit szeretünk és mögötte hegyek és folyók. Cynthia nem volt valami nagy véleménnyel leánypajtásairól. és pajtásságunk napról napra bensõségesebb lett. Közlékeny volt. Barátságukat valami romantikus titokzatossággal övezte. viszont éppolyan meggyõzõdéses gyalogló volt. és keveset járt emberek közé. vigyáztam a tekintélyemre. nagy tájék. Csak egy barátnõjét imádta. És a naiv Cynthia nem is tompította az érzelmeit. és Pendragon. az idegen ország. értelemteljes. amelyeken részt vett. valami távoli sógorságba kerül Shakespeare és Milton múlhatatlan jambusaival. ahonnan jött. . Többször felkeresett a könyvtárban is. meleg szívû és közvetlen. jó vagy rossz híre. mint egy régimódi tájkép: elõtérben egy kis figura. mint az igazi a ztokraták közelrõl. ahol annyi deprimált és magányos hónapot töltött. és mindent megtudtam a barátnõirõl. Llanvygan leányába. mint én. A valóságos Cynthia azonban nagyon egyszerû volt. Egyszer mégis rajtakapott. akinek a nevét nem mondta meg. és folklorisztikus ismereteinek csillogtatása közben roppant kedvvel mutogatta meg nekem a környék nevezetesebb pontjait. hanem a várkisasszonyba. mert a hang. gazdag. Aki Cynthiát feleségül fogja venni. Egyáltalán nem volt nagyvilági nõ. a walesi mesék és az angol történelem. a hölgy. amelyen Cynthia errõl a nõrõl beszélt. Szeretett sportolni. Lassanként kiismertem magam a gardenpartykon. Mit csinál? kérdezte kissé ijedten. amelyet a vérkeringésemben éreztem.ifjúságomban fordult velem elõ. akik nem foglalkoznak folklórral. hogy bosszantson. De feltéve. és én nem árultam el. Nem akart zavarni stúdiumaimban. még titkolózóbb lett. Joggal. volt szeretõi.

Casselbõl. Amellett lehet. a szabadkõmûvesek elõfutárai nevezték így magukat Németországban. ide kitettem magam elé azt a négy könyvet. hogy hamisítással vagy mesével van dolga. Ahol az ember azt hiszi. Doktor. . hogy egy titkos társaság. Más sem tud róluk sokkal többet. Németországból Angliába származott át a rózsakeresztesség. a XVII. században. már rég meg akartam kérni. hogy komolyan gondolta. doktor. és nem sikerült neki. 1614-bõl. Kedves. Az egyikrõl. Ez a vastag könyv a Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. hogy mesélj ezekrõla rózsakeresztesekrõl. Abban minden forrás egyetért. hogy most rájuk bukkan végre. amit legalább a kortársak autentikus rózsakeresztes dokumentumnak tartottak. hogy csak misztifikáció. Cynthia. Késõbb maga a szerzõje azt mondta róla. De biztosat nem lehet tudni. De Maga biztosan mindent tud róluk. hogy szatirikus irat. . és valami furcsa megközelíthetetlenség õrzi most is az emléküket. Hallatlanul értékesek. ez az elsõ kiadás. Dear me. a szerzõje mulatott a rózsakereszteseken és minden hasonlón. Asaph Christian. a hatodik Earl of Gwynedd voltak a vezérei. Láthatatlanoknak nevezték magukat. hogy az õseim azok voltak. bejárta egész Németországot. mint a szabadkõmûveseknek. egy halálfej van a címlapján. . Én csak anny k. Robert Fludd és a maga õse. a kortárs. Mi ez? Allegorikus regény. . csak az aranycsinálókat akarta kigúnyolni. . Nézze. Aranyat akartak csinálni.A rózsakereszt . hogy egy eleven rózsakeresztesre találjon. . . Descartes. De nekik még nem voltak emberbaráti és felvilágosodott célkitûzéseik. az Allgemeine Reformationról kétségtelen. És ez? Ebben két kis traktátus van egybekötve. mondtam. ott kiderül.

Engem nyugtalanít. és a fraternitas minden egyesének és még néhány férfiúnak a nevét viselték. a rózsakeresztes testvériség hírneve . Tudja. . és szabaddá tettük az ajtót. amelyek rézbõl voltak. Rózsakereszt halála után tanítványai vették át a Szentlélek Házát. alkalmasabb terembe. Hogy hol és mikor halt meg Rózsakereszt testvér. és eltemették. hogy a hobbym a legendák. magával húzott egy nagy követ a vékony falból. mikor élt. és hogy melyik országban van eltemetve. a Confessio Fraternitatis R. Ezeket a táblákat át akarta vinni egy másik. C. és az ajtó meglepetésünkre láthatóvá lett.Marad a másik. Arábiából magával hozta az összes rejtett bölcsességet. Mondja. Azután meghalt. De ez nem népmese. és nem tudom megmagyarázni. aki a Fama Fraternitatis szerint. és mi sem tudtuk. a Titkos Városból. Ezt komolyangondolták. a Fama Fraternitatis R. mire mi örömmel és vágyakozva lebontottuk a falat. és ott kezd a legenda izgató lenni. . ki is volt az a Rózsakereszt? Vagy már mondta? Csodadoktor és alkimista. miért. Mondja el. Valami egészen furcsa hangulata van. Sok év múlva az akkori nagymester javításokat akart végezni az épületben. de kik? És aztán itt y harmadik traktátus. Tudja mit. ha ugyan élt egyáltalán. ahol az arab tudósok éltek. a régiek elõtt titok volt. vagy incrustatiót. A táblából mármost egy nagy szög állt ki. Ide hallgasson. . Cynthia. . lefordítom Magának ezt a részt a német szövegbõl: . és mikor erõszakkal kihúzták. c. Ezt is komolyan gondolták.. ami egy rejtett ajtó fölött volt. vagyis Roseae Crucis. doktor. Azt se tudjuk. akkor ráakadt az emléktáblákra is. Nagy betûkkel rá volt írva: . De ez csak legenda. de csupa sületlenség. amelyet épített.

melyek a rózsakeresztesek végsõ bölcsességét õrzik és az eszközöket. Sejteti. De a nem autentikus rózsakeresztes írások úgy tudják. hogy még sokat tudna mondani. C.. és a szín közepén állt felül. minden oldala öt láb. melynek hét oldala és hét sarka volt. Egy termet találtunk. hogy a föld birodalmait. ami azonban nem való a be nem avatottak fülébe. magassága nyolc láb. és reggel kinyitottuk az ajtót. rajta az írás: A. és másról kezd mesélni. . . akinek a testén nem fogtak a századok. HOC UNIVERSI COMPENDIUM VIVUS MIHI SEPULCHRUM FECI (Ezt a sírt építettem élve magamnak a világmindenség hasonmására) . rajta egy kerek oltár. C.. miért fogja meg Magát ez a törté . melyek okkult mesterségük gyakorlásához szükségesek. egy hatalmas aggastyánt. mely az igazi naptól eltanulta fényét. hogy felnyitották a sírt. A középen volt azonban egy sírkõ.) Alatta a régi évszám. épen feküdt a sírjában. Mit jelent ez? A padló úgy volt beosztva. Aznap este annyiban hagytuk a dolgot. rézlappal befedve. Ebben a teremben.POST CXX ANNOS PATEBO (Százhúsz év múlva kinyílok. R. . és megtalálták benne mesterük holttestét. Ott találták a teremben a titkos könyveket. Azt hiszem. értem. mintha élne és aludnék. És? A Fama Fraternitatis elbeszélése itt megszakad. a mennyezet pedig az ég köreit ábrázolta. világos volt egy másik naptól. jóllehet a nap sosem sütött belé. .

Az akkori restaurant-okban és bistrókban vendégek jelentek meg. Istenem mondtam . . A párizsiak erre a sok szörnyûségre a szokott módon reagáltak: szidták az idegeneket. Mondja. hogy a halál. hogy különösen népszerûek voltak folytattam. halottnak lenni. Túlságosan kelta vagyok. . a testnek csak olyan átmeneti állapota. Fludd metafizikája nagyon hasonlít ehhez a kis kupac-állathoz. hogy helyenként meg is verték õket. Nem gondolok. Attól félek. mint egy kis kupac. hogy Isten. . Azt mondják. doktor. Ne nevessen ki: olyan walesi íze van. ez a téma nem tetszik Magának. Nekem is olyan. A clavellina egy átlátszó kis víziállat. hogy valaki meghal. és az üresen hagyott tér az anyag. tudja. Inkább mondja meg. Ha az életkörülményei nem kedvezõek. a clavellina újra kifejleszti a szerveit. a szíve. és az egész állatból nem marad más. doktor? Voltam. a mi jelmondatunk : hiszek a testnek feltámadásban. Volt Maga Franciaországban. olyan nehéz elképzelni. . mintha már hallottam volna. A walesi nép sohasem tudott belenyugodni abba. esetleg elmúlnék magától. . olyanfajta. Az anyag is úgy keletkezett. amíg megint felébred. egyszerûen eltûntek. Érdekes mondtam. A hozzájuk csatlakozóknak minden jót ígértek. lassanként visszafejleszti a szerveit: a feje. az aranya távozásuk után sárrá változott. Szerinte a szellem. és teljes fegyverzetben így készül Véreskezû Owain a csatára. vagy ha fizettek. . Amellett nem lehet azt mondani. . hogy egy nagy embere meghalt. hogy mit is akartak tulajdonképpen ezek a rózsakeresztesek? Hát a könyveikbõl nemigen derül ki. gyakran. amellyel minden titkot megfejthettek. mint angolul? Körülbelül. Miért nem? Mert nem tudom. mi az. És ha a körülmények újra megfelelnek. 1623-ban például Párizsban valóságos lelki epidémiává lett a rózsakeresztesektõl való félelem. hogy az élet visszavonul a test egy pontjába. az élet idõnként visszavonul az anyagból. Jámbor francia kis polgárok éjszaka arra ébredtek. . . . . mint a tengeri liliom. távoli dolgok látására és egy kabalisztikus módszerre. aki kezdetben az egész teret betöltötte. és amikor fizetésre került a sor. Különösen négy tudományukra voltak büszkék: az ásványok arannyá változtatására. mint a fiatalság. a kelta örök d a tények zsarnoksága ellen. hogy egy titokzatos idegen ül az ágyuk mellett. és a többi halottan fekszik. mint a betegség. Sok monda van a sírban tovább élõkrõl. . az élet tetszés szerinti meghosszabbítására. . akik felkelnek majd. Ugye? Hát nem lehet. . így alszik elvarázsolva Merlin a bokorban.net . . . . . hogyne. azután eltûnik. visszavonult önmagába. Gondoljon a clavellinára. mint az alvás. mondjuk. ha eljön a végzetes óra. . . Így vár Arthus király Avalon szigetén. hogy a testet konzerválni tudnák. De látom. . Franciául is úgy tud. nemcsak a walesiek. hogy. a gyomra mind visszanõnek. Magának még sosem jutott eszébe.

Rengeteget mondtam idegesen. De Cynthia elhitte. Doktor. Mindent tud. hogy Cynthia egyre növekvõ elragadtatással néz rám. Biztosan ismeri az orosz regényírókat is. mint az Encyclopaedia Britannica. Folyékonyan mondtam. Meséljen nekem valamit Dosztojevszkijról vagy Bartók Béláról. . De láttam. Van egy barátnõm. Biztosan szanszkritül is tud.Már sötétedett. Maga olyan. az mindig róluk beszél.

mint egy walesi mese Tündérországról. hogy odafigyel. Pedig még nem fordult elõ. Vannak pillanatok. mintha emberek lennének. miért hívják Aix-la-Chapelle-t németül Aachennek. Ilyenkor a magamfajta jámbor filológus odaáll. mint egy estélyi köpenyt. Nem tudok olyan nõhöz vonzódni. és gyakran járt hozzánk vacsorára.Bartókot sose láttam mondtam hazugul és megütõdve tájékozatlanságán. Felkeltem. A nõk mindig becsapnak. és elkezd magyarázni. De most. mint Pierce Gwyn Mawrnak. Maga biztosan azt is meg tudja mondani. hogy ilyen híres embereket ismert már gyerekkorában. és irtózatos dühös lettem magamra. amint letárgyaltam magamban Cynthia szellemi értékét. hogy tisztáztam hogy Cynthia is csak egy a sok drága libácska közül. Újra észrevettem. egyszerre valami felszabadult bennem. mert hirtelen beleláttam Cynthiába. amit mesél. hogy a nõt érdekli az. milyen szép és milyen fiatal. Valahogy úgy érzem. hogy egy nõt valami szellemi dolog önmagáért érdekelte volna. mintha homoszexualizmus volna. ábrándos és elõkelõ. Olyan szakálla volt. És akkor. Nem mondtam meg. Cynthia elmerengve nézett a karosszékébõl. és másrészt azért. ahová mindig visszavágyik az ember. Vagy a férfinak akar udvarolni azzal. és elhiszi. Az apámmal együtt járt elemibe. akit nagyon okosnak tartok. vagy pedig okulni akar. De az öreg Dosztojevszkijt nagyon jól ismertem. de azt is csak érdekbõl: hogy magára vehesse a mûvelt nõ attitûdjét. a másik tudományt. és az még rosszabb. . sürgõsen udvarlásra fordítottam a dolgot. és dühösen járkáltam fel és alá. a tekintete távoli volt. Egyrészt azért. amikor a nõk teljesen úgy viselkednek. Milyen jó Magának. mert nem tudtam. Az egyik nõ pénzt akar kapni. aki ott járt egyszer álmában.

amire vártam. . Cynthia elfogódott hangon megkérdezte: Ó. egyszer csak felnõtt lettem. Megcsókoltam. aki megértett volna. aztán azt mondta: Még mindig nem mondta meg. és magamhoz vontam. doktor. az ablak elõtt rendkívül hangulatos alkonyat vetítõdött az égi vászonra. Ragyogó tavaszi napok. Most már tudtam. Az öreg Goethe forgott a sírjában. marad meg semmi. Egy pillanatig roppant zavarban nézett rám. A szobában sötét volt már. Cynthia sokáig tiltakozás nélkül simult hozzám. Az élet mégis szép. Cynthia. akinek megmutathatom magam. A szentimentális kijelentéseknek ilyenkor dupla hatóerejük van. Ez volt a jeladás. Cynthia ábrándosan felkelt. Sose találtam senkit. mintha vonaton ülnék. A memóriám el fog romolni. hogy miért hívják Aix-laChapellet németül Aachennek? . Vissza fogok nézni az éveimre. De mielõtt összeszedve a bátorságomat. logaritmussal is tud számolni? Könyv nélkül mondtam. Végre kibontakozott. . hol történt. Maga az elsõ nõ. és mindent el fogok felejteni. kék egek siettek egymásra bennem. látja. és látnom kell majd. hogy nem fog pofonütni. mintha valamikor a nõvérem lett volna vagy a feleségem. áttérhettem volna a tettekre.Cynthia mondtam . ésegyszer csak öreg is leszek. hogy mindig egyedül voltam. amit könyvek közt töltöttem. amit olvastam. és odajött hozzám az ablakmélyedésbe. Olyan. az irodalom és a tapasztalataim szerint. anélkül hogy észrevettem volna. csillogó tavak. úgy sajnálom azt a sok idõt. Az ablaknál álltam. Most áttérek a személyes érvekre. Az élet elmegy.

hogy jöjjünk be. majd a bújj be felszólításra benyitottunk. . Most másról van szó. Már jövök hallatszott Malone hangja. kénytelen az ösztöneire bízni magát. mint aki megcsókolta a sarki fényt. . Egészen neki való dolog. Egy pillanat múlva a nyitott ablak keretében két láb jelent meg. holdistennõ. gondoltam. A villany égett. Kopogtattak. Öt is nagyon szerettem. Mi connemaraiak. Hiszen most mondta. Hol van ez az ember? kérdezte Osborne. valami meghatározhatatlan helyrõl. . az õsi úrfajta minden hegycsúcsos elõkelõsége. és azösztönök nem csalnak. de Maloneyt nem láttuk sehol. mindig éjszaka mászunk sziklát. hogy az öreg Habakuk próféta másnap eltûnt. . láttam. századok rejtelmei. . De mit beszéljek? Nemvolna kedve egy kis kirándulásra? Én n dok ugyanis a dolgon kiokosodni . Treníroztam mondta egykedvûen. hogy még világosság van Magánál. A Reverend csodálatos magyarázatokat fûzött hozzá. Valami baj van. . . Én megtaláltam az öreget. Bocsásson meg. hanem feküdtem inkább. Cynthia. hallottam. az Earl of Gwyneddek vére folyik benne. . a rózsakeresztesek és Cynthia . . felülrõl lefelé lógva. sarki fény. amelybõl itt-ott érthetetlen szikrák ijesztgettek: a llanvygani kastély századokkal ringató atmoszférája. majd a hozzá tartozó Maloney. Kopogtattunk. Gratuláltam magamnak. Üljön le mondtam. doktor. és Osborne lépett be. Már veszem is a kabátomat. nem is ültem. . talán szerelmem valamikor Angliai Erzsébetnek adták ezt a nevet a költõk: Cynthia . Ha ez sokáig így megy. még én is babonás leszek. Maloney szobájából világosság látszott. beugrott a szobába. fekete dresszében. És ha nincs fal is meg a fák. Ha az ember nem lát. A szobámban ültem. de kétségkívül nem a szobából. Szólok Maloneynak is ha még nem alszik. Lusta voltam lefeküdni. A láthatalanná váló rózsakeresztesek jutottak eszembe. hogy olyan komoly? Az Earl of Gwynedd . szórakozott voltam olvasni. .Este fél tizenegy volt. égi királynõ. De miért éjszaka? kérdeztem. az Earl of Gwynedd víziszörnyei. Nagybátyám napok óta nem mutatkozik. meseszerûen kényelmes angol easy-chair fenekén. Angliai Erzsébetet és a régi szonetteket. Azt tudja. miután kitört rajta az apokalipszis? Igen. új flörtöm. Az utóbbi napok eseményei összefolytak elõttem valami aranyló köddé. a parkban.

Jöjjön velünk és nézze meg. Osborne leállított. Vagy negyedóráig küszködtünk az ágakkal. Ez a romja annak a régi falnak mondta Osborne . Egy darabig továbbmentünk az országúton. Tegnap sem látott meg.All right. melynek az ormán Pendragon romjai álltak. Beültünk a Delage-ba. Osborne letért az országútról. nekivágtunk a bozótnak. . az ezüst holdvilág megfogott bennünket. Felettünk tornyosodott ijesztõ magasságban a szikla. Nem kell hogy észrevegyen bennünket. a távol sötétedõ óriás hegyek. szótlanul. Innen menjünk gyalog. nehogy megzavarjuk. Hozza magával a sziklamászó kötelét is. csúsztunk meredek lejtõkön. mit csinál az öreg Habakuk próféta. aztán egy magas kõfal elõtt álltunk. és vagy húsz percig mentünk a holdvilágos országúton. A nagy csend.

Mielõtt ráértem volna tûnõdni. hogy dobjunk be valamit a tóba. Egy meredek fal elé értünk. a tündért. A szikla alatt. mint Bõrharisnya. Alattam bizony folyton recsegtek az ágak. Talán a Tylwyth Teget várja. és felhúzott minket. Furcsa sipító aggastyán-hangja nem fûzte össze melódiává a hangokat. ami ennyire túlvilági lett volna. aki a tóban lakik. proponálta. furcsa teknõszerû kis csónakban. Egyszerre az öreg felemelte a két karját. Nézzék meg súgta Osborne . és minket nem láthatnak. Összefont k . ha az ember a Llyn-y-Castelhez a kastélytóhoz akart jutni. hogy ezt a rést nemrégiben bontották. Erre fel kell másznunk mondta Osborne. Nem tudom mondta Osborne. jobbra vagy balra? Egy idõ múlva megtaláltuk a nyílást. hogy az öreg felébredjen. Mintha az Andersenmesék egy megéledt illusztrációja lett volna.ami valaha egész Pendragont körülvette. Várjunk mi is. hanem ráéneklés. vagy menjünk el. mikor lopózkodik. karját elfödte nagy fehér szakálla. a falon látszik. Mozdulatlanul meredt maga elé. aztán jött a másik hang. mint távoli hegedûszó. nem tudtuk a szemünket levenni róla. Sokáig vártunk ott. ott ült azöreg Pierce Gwyn Mawr. A tó közepén. Osborne-t könnyen. és útitársaim gyilkosan néztek rám. De Osborne meg én önfeledten néztük a mondaszerû látványt. Magából is gyenge egy majom lenne mondta megvetõen. Leoldotta a derekán levõ kötelet. mint a mesebeli tavak. Maloney hangtalanul kúszott és gyorsan. Olyan volt a tó. az elõzõtõl függetlenül. Talán aludt. nesetre vár. a másik oldalon. egy-egy hang nyújtva felszakadt belõle. Körös-körül magas fák õrizték a habok nyugalmát. Maloney már fent is volt. és az egész rendkívül idegenszerû volt. szemben velünk az óriási kõszál Pendragon alatt. engem némi nehézségek árán. A szeme félig behunyva. Ki bonthatta ezt a rést és minek? És most jöjjenek olyan csöndben. melyeknek a fenekén a tündér korallkastélya áll. hogy is fogunk oda feljutni. Sosem láttam semmit sem. Maloney nyugtalankodott. a sziklán hanyatt fekve. De hol is van a nyílás. A szikláról kitûnõen látjuk az egész tavat. A hely különössége nyilván úgy hatott ösztönös természetére. nem is ének. A . mint a kísértet a kutyákra. csillogott a kis tó a hold fényben. Azelõtt meg kellett kerülni a falat. és énekelni kezdett. Mit csinál itt az öreg gentleman? kérdezte Maloney nyugtalanul. A gyermekkorom kelt fel bennem.

I say. Átvágtunk a bozóton. nehogy elárulja magát. walesiül volt. és nem akar beszélni. Az idegen tovább állt egy darabig. mintha látna minket. A vár öregtornyában. úgy tudom mondta Osborne. Mehetünk mondta Osborne. egy arc. kétségtelenül. Az idegen megfordult. és kezet csókolt az idegennek. és elõugrom. Sietve leereszkedett a szikláról. Egyszer csak egy fordulónál Osborne megállította a gépet. . vissza az országútra. és gyorsan a part felé hajtotta csónakját. Azután eltûnt a bozótban. Valaki kilépett a tó partjára.szöveget nem értettem. Csak a gallérja volt más. át a falon. Valami szörnyû feszültsége volt ennek a fedezékbõl való farkas szemnek. amely gyönyörú szép volt magasztos méltóságában. Látszott rajta. melyet a kastély éjszakai õrei viseltek. a holdvilág ráhullt. nézzük meg legalább. átható hangon. de nem volt benne semmi emberi. fekete. nagy fehér malomkõ-gallér. És akkor hirtelen. Az öreg abbahagyta az éneklést. a tó túlsó partján szétvált a bozót. és mélyen. Lassan a mi sziklánk irányába fordult. Maloneynak sehogy se tetszett a dolog. melyet innen jól lehetett látni. Hatalmas. csendes. szoborarc volt. Ki lakik ott fenn? kérdeztem. egy pillanat. hogy erõsen fel van indulva. Abban a ruhában. Kiszállt. . Az újonnan érkezõ most már kint állt egy kis kiszögellésen. Egy északi isten zordon. mi utána. Maloney rémült arccal kapaszkodott a karomba. a csónakot e erõsítette. Az idegen megszólalt. Azután mereven nézett mifelénk. a kísérteties öregek után oly megnyugtató volt az autó: a technika diadala. drága jó. testhez álló régi spanyol viseletben. . nagyon mélyen meghajolt ültében. és jól lehetett látni minden vonását. és felmutatott Pendragonra. hogy hová mentek. . s eltünt a nagy fák homályában. Úgy éreztem. idõtlen arc. valami õsi-õsi. és újra megindította a gépet. de rendkívül barátságosan várt minket az országúton. csaknem emberinél nagyobb aggastyán volt. a fal. szemben velünk. És az arca. . De Osborne leintette. Csendben értünk be a llanvygani kastélyba. Maloney furcsa. A kastélytó. Jöjjenek fel hozzám egy pohárra mondta Osborne. otthonos huszadik század. érzéstelen arca volt. csendes hangokat adott. világosság volt. mely egyedül. odafordult. Csaknem futólépésben siettünk a Delage-kocsi felé. minden optikai csalódást kizáró módon. Oda nézzenek mondta. Pierce elõvette evezõjét. Hazafelé hajtottunk erõs tempóban. Kétszáz éve nem lakik ott senki. walesiül.

Még sosem olvastam régi várról. Mert nézzék: tegyük fel. Tízet egy ellen. az a kérdés mondta Maloney. olyan. Hogy jutott eszébe tegnap. mintha látna minket. Valahogy hasonlítanak is egymáshoz. õk már fent voltak. A tó túlsó partjáról nem lehet sehová se jutni. Önnek több joga van ott tartózkodni. bármily nyárspolgárian is hangzik. Megnéztem a papírt. Maga ismeri a szép öregurat. Húsz lépéssel a tó mögött kezdõdik a szikla. Holnap világosságban megnézzük a tó túlsó partját. Sõt. Egyáltalán nem szeretem ezt a sportot. valami tiltakozik bennem ez ellen a terv ellen. miért. hogy gentleman. Hová mehettek? tûnõdött Osborne. Úgy nézett felénk. nem számítva az Earl of Gwyneddet. Mi. hogy ki lakik ott fent. Osborne feszültsége végre felengedett. Nem tudom. Ide nézzenek. hanem igazán volt. Well. Mármost akár ember. ha valaha láttam mondta Osborne. Ez tegnap reggel a kis Rover hütõjére volt ragasztva. Még inkább. hogy ott vagyunk. hogy megtalálom a titkos kijáratot. Mire mi a fordulóhoz értünk. Nem tudok mást elképzelni. Mit szól hozzá Maga. és kivett belõle egy kis papírdarabot. Van-e jogunk zavarni õt meghívás nélkül? Értem a felfogását mondtam. Hát mit szólnak mindehhez? kérdezte. és õk világítottak az öregtoronyban. akit ma a tó mellett láttunk. Legyen Jack Robinson a nevem. vagy pedig a boldogult nagypapájának a szelleme. Kinyitotta az íróasztalát. . My home is my castle. Különös régies írás volt rajta. Ez egyike a ritka eseteknek. mint hogy van valami titkos feljárat a várba. jól megérdemeltünk. Én azt hiszem. amelynek ne lett volna titkos kijárata. Éjszaka aludni szeretek. annyi kétségtelen. amit úgy éreztük. Még egy kérdés mondtam. Pedig az öregúr tudta valahogy.Miután vizes poharakból felhajtottunk egy háromszoros adag whiskyt. Alszom rá egyet. Üljenek le. hogy kedvenc sportja az éjszakai kirándulás. De viszont vegye tekintetbe. connemaraiak nagyon erõsek vagyunk ilyesmiben. Biztos egy nagybátyja. hogy meglátogassa a kastélytavat? Sosem említette. hogy Pendragon vára bizonyos fokig az Öné. Ez lehetséges mondtam. nemcsak a regényekben. Akkor a mi dolgunk egészen egyszerû mondta Maloney. amikor élet és irodalom közt bizonyos szerves összefüggés mutatkozik. well mondta Osborne . De annak is megvolt a maga története. amelynek a tetején van Pendragon. megnézni. mint a gwyneddi earlség várományosáé. ha valakinek a vár az otthona. Valami van benne mondta Osborne. hogy miért mentem el a Llyn-yCastelhez. Mindenesetre fel kell mennünk Pendragonba is mondtam . mint bárki másnak. akár kísértet az illetõ. de csuda rossz érzés volt. hogy ott lakik az a valaki.

amilyent a British Museumban látni a XVII. Nem nagyon. Nem vette észre. De lehet. amenynyire egyházi méltóságával és Angliával összeegyeztethetõ volt. Pendragon. Kért. vizionárius ember. sose tudtam megtanulni ezt a nyelvet. forte si vellis videre Petrum senem vade ad lacum castelli media nocte ubi et alium rerum mirabilium testis eris. vagyis inkább olyan régi. Ötletem butasága Maloneyt is felülmúlta.. Dehogy. és izgatottan siettem le a faluba. hogy ezt a levélkét a szép öregúr írta. azt kell gondolnom. tegnap csak Habakukot láttam. mert különben miért írna latinul. Hátha nem tud angolul mondta Osborne. Azután eszembe jutott a tegnap esti tó. ami csak filológusnak juthat az eszébe. Ez spanyolul van mondta Maloney . más csodálatos dolgoknak is a tanúja leszel. Ez állt a cédulán: Pendragon. kiáltottam fel hirtelen. hogy keressem fel tíz órakor a templom mögötti kis temetõkertben. Az a valaki nem jött. nem volt nehéz megtalálnom. és elnézésemet kérte. Vagy pedig. ha angolul írna. menj a kastélytóhoz éjfélkor. latinul van mondta Osborne és lefordította. A kis temetõt örök nyugalomra invitáló szép fáival. de azután elhallgattam. A Rev. hogy nem értenénk meg régies kifejezéseit. amellyel aggastyánokat lehet fogni. Ma már senki sem tud ilyen kanyargósan írni. hogy eljött. hogy jövök. Mindenesetre csuda nagyképû alak. Egy levelet adott át. legconnemaraibb módszer. a templom mögött. A kezünk azóta másképp alakult. mindenki a maga módján elmélkedve a történteken. hogy a reverend nagyon sürgõsen és fölötte bizalmasan akar beszélni velem. Nem felelte Osborne . az idegen a tó partján. Azt gondoltam. menekülõ. ancient. a vasárnapi prédikációjára készül. melybõl kiderült. * Másnap reggel egy kisfiú keresett a faluból. aki írta. hogy az illetõ foglalkozására nézve tanár lehet. cirkalmas módon. Az jutott eszembe: hátha az. de nagyon fontos dologról van szó. Azután aludni mentünk. az örök-egy nyelvet. És tegnap is látta már a szép öregurat? kérdezte Maloney. mi lehet. századi kéziratokon. . és én sajnos. A reverend már ott sétált fel és alá. Gesztikulált önmagának. ha látni akarod az öreg Pétert (vagyis Pierce-t). mint máma. melyik a legnagyszerûbb. De persze nem mondtam el ezt az õrültséget.. Azért választotta az idõtlen. Maloney bizonyára azon törte a fejét. csak úgy szelíden. Nem tudtam elképzelni. olyan öreg. éppúgy ült a teknõjében. csak én nem vártam meg. a latint. Dafyd Jones küldte. Feltéve mondta Maloney a fejét rázva . Miféle nemlétezõ rémek ellen kérhet tõlem segítséget ez az .

Az earl titokban tartja munkálkodását. hogy én is megijedtem. én nem vagyok híres orvos mondtam megdöbbenve. Uram. Zavaros és határozatlan körvonalú massza volt. Barátságtalan. Uram.Amikor megszólítottam. Ön híres orvos. Titok. és azon valami feküdt. Ami nem viseli el a napfényt. ami. élettelenül. Az earl egyik szörnyetege feküdt ott. tudja. mint aki leleplezett. Come along. Ezek összebeszéltek. úgy összerezzent. Értem mondta a lelkész. A sarokban egy kis asztal állt. anélkül hogy láttam volna. Uram. igen. Mert íme. Most nem volt átlátszó. és zseblámpájával rávilágított. Sietõs léptekkel bevezetett egy kis kunyhóba.. napfényre jutott. a kastély tóban? Mit? A reverend diadalmasan nézett rám. homályos és nyirkos hely volt. mit fogtak ma reggel a kastély tóban? Ú. hogy orvosnak néznek. egy oszlásnak induló kocsonya. De hiába. nagyon rossz érzéseket keltett bennem a félhomályban. Teljesen hiába. Egyszerûen förtelmes volt. Ezt fogták mondta a reverend. . igen hadarta. Igen. ahol a sírásó rosszindulatú szerszámai álltak. igen.

Orvosi erkölcse kötelezi. A hullámok kivetették . oldó és kötõ hatalmamnál fogva parancsolom Önnek. és még mindig él. Ön téved. Nem volt egyedül. azt kellett gondolnom . semmi közöm az egészhe . Ott sokkal kisebb. hagyjon fel szörnyû kísérleteivel. nem belekeveredni . mint amekkorára Isten teremtette. . De most már tudom. Ez a szörnyeteg elárulta.. Uram. De nem szóltam egy szót sem éjszakai tapasztalataimról. Ezen a hittételen . Ökörpajzsmirigy-kivonattal. Volt vele valaki. Hogy kerül ez a kastélytóba? Azt Magának kell tudnia. . vagyis inkább a Pendragonház átka: Hiszek a testnek feltámadásában. . Szörnyûség. Nem belekeveredni.. Az állat neve axolotl. . Ö rejtette el a szörnyeteget a kastély tóba. mint a kastély éjszakai õrei. hogy Pierce Gwyn Mawr eltûnt? Valaki. Hajnalban elmentünk a tóhoz. Én pedig mint a lelkek orvosa. mint az Earl of Gwynedd. Tudja. amelyik már tízszer halt meg. Budapestrõl. egy félõrült paraszt. Egy óriás. Megmérgezi õket. De nem volt az Earl of Gwynedd. felszólítom. miért teszi ezt az earl. Nem tévedek. Azután újra feltámasztja õket. Ön híres orvos kezdte el egyszerre a reverend. Elég iszonyat. megváltozott. Van olyan axolotlja. hogy az éjféli lovas. Ne fertõztesse meg Isten szabad tavait ezekkel a kimondhatatlan szörnyetegekkel. Miért szörnyûség? . . . Én mindenben az earltõl függök. Csodálatos! Azt is tudom. . . Mexikóban él. Ez így nem mehet tovább. hogy kicsoda volt. Hasonlított az earlre. azt mondja. . megragadva a karját. hogy ne ártson. de mégis egészen más volt. különös.. Magának kell valamit tennie. Hogy találták meg ezt a szörnyet? Megmondom azt is. . mondtam magamban. . . prédikálós hangon. Pusztán tudományos kíváncsiság. mit mûvel az earl ezekkel az állatokkal. hogy tegyen valamit. Ki volt? Hát ki léhetett más. amint a kastély tavon csónakázott holdvilágos éjszakán. azt mesélte. . Elõször azt gondoltam. . természetellenes módon tízakkorára növeli õket. Azt is tudom. A Pendragonok jelmondata. . Felfüggeszti az élettevékenységüket. az earl amerikai útjáról hozta magával. intem. Az earl egyik csodaállatja . Vagy ki tudja. igen. körülnézett. és suttogva folytatta. . Miért? kérdeztem. A reverend a karomba kapaszkodott. . Az earl valami titkos. hogy az earl a kastélyban ûzi istentelen kísérleteit. . mindent tudok. Megfagyasztja õket. . . . . Nekem? Én a Maga halhatatlan lelkéhez fordulok. Én nem szólhatok. Igen. Nem volt egyedül. hogy látta Pierce szellemét. fekete ruhában. Uram.Ismeri? kérdezte a lelkész. Bátky János. . hanem használjon a szenvedõ emberiségnek.

a halott earlöket. Most már biztos voltam benne. míg értelme el nem homályosult. hogy õrülttel van dolgom. Hogy lehet egy hittételen tönkremenni? Az earl addig rágódott ezen.mentek tönkre a ház legkiválóbbjai. Asaph Pendragon. hogy feltámassza a halottakat . Nem érti az összefüggést? Hatalmat akar magának. Bonaventura Pendragon és a mostani earl. . Owen Alastair. . akik Pendragon mélyében nyugosznak. .

Nem orvos? kérdezte a lelkész mély megdöbbenéssel. Részemrõl rendkívül. . . amit a titokzatos telefonáló mondott a túlsó kagylón. és segítet az earlnek a kísérleteiben. hogy valaki átléphesse Llanvygan küszöbét . a kísérleteitõl eltekintve. Ki volt az a dr. A reverend a fejéhez kapott. nagyon. De . . Kitõl? Dr. . Megálltunk egy kis beszélgetésre. hogy közbevágok. . McGregor? Nem tudja? Hát az a fiatal orvos. Újabb komplikációk . nagyon régen. . amíg nem késõ. Szent Isten. akkor miért hagyott ennyit beszélni? Ilyen szörnyûséges titkokról. Reverend . Meghalt. gondolja meg. Úgy éljek. Amint a falun áthajtottunk. . nagyon örültem a szerencsének. ez az a név. megértõ szívet hord . . * Délután csakugyan elindultunk Pendragonba. találkoztunk a Rev. . Nagy lélegzetet vettem és elsiettem. Mi közöm mindehhez. Mondja. Azt nehéz meghatározni. hogy valaki lakik most fent. kedves skót volt.. McGregortól. . nem vagyokorvos. hogy itt járt néhány archeológus. Honnan ismerem? Persze. de nem volt hozzá semmi tehetségem. ígérje meg . . McGregor. életemben nem láttam még boncolást. Padre. Az earlszokott Önnel beszélni kísérleteirõl? Az earl? Hová gondol? Az earl hülyének tart engem. aki itt volt pár hónappal ezelõtt. hogy Maga kérges külseje alatt emberi. a kastélytóhoz. becsületszavamra mondom. Még délután elutazom. Becsületszavamra.Valami enyhe abnormitás kell ahhoz. Okos papot nem viselne el a közelében. Már öt hónapja. bocsásson meg. Uram. számíthatok Önre? Látom a szemén. . Hát akkor honnan tudja ezeket a dolgokat? Dr. . Mondjuk egyszerûen. . mondta Osborne. Dafyd Jonesszal... Reverend. mikor volt fenn utoljára Pendragonban? kérdezte Osborne. . . Nagyon derék. . . gondoljon halhatatlan lelkére. Ugye. amint illett. Hát mi? Hm. . szerencsétlenül is járt. hogy orvos legyek. Az Ön elõdje. a romok között? . . A papám meg a mamám me a nagynénik ugyan azt akarták. . Ó. a kocsonyás dögökhöz. . hogy hisztorioszociográfus. Bocsásson meg. Autószerencsétlenség. Nem hallott róla. De semmi esetre sem orvos. Hisztoriomicsoda . McGregortóI. szegénytõl. hagyjon békében ez az õrült. Annak köszönhetem a parókiámat. Vagy valami hasonló. akiket felvezettem.

. hogy õ az. amit akar. Padre? Esetleg szükség lesz Magára. hölgybarátait olyan kietlen helyen vendégelné. aki ott lakik? Nem mondunk semmit. A Pendragonok a hölgyekkel legfeljebb házasság formájában foglalkoznak. Ó. Milyen vélemény alakult ki. mint Pendragon. egészen különös tehetségekkel van megáldva. Zavartan nézett maga elé.De igen mondta némi habozás után. hogy felmegyünk Pendragonba. Többen látták már. Mondja el bátran. Tudom. Mégis mondta Osborne . Well? Hogy Önt halálos veszedelem fenyegeti. Az utóbbi idõben az earl gyakrabban járt fel Pendragonba. ami majdnem az earl életébe került. a lelkész a kezét tördelte lehetetlen. amint tudja. hogy mit beszélnek. kérem. . Padre. ha Pendragonba megy. Éppen ma reggel mondta. az lesz a legjobb. . Mondja. . Nem tart velünk. jóságos egek. Osborne. hogy világosság van az öregtoronyban. . egy kis ördögûzés végett. nem látszik valószínûnek. lehetetlen. hogy valaki vendége van ott fent. Csakugyan fel akar menni Pendragonba? De igen. . akkor se szívesen. aki ott tölti az éjszakát. Szenzációs. idegesen. . hogy én odafigyelek a parasztok ostoba pletykálkodás ára dta elpirulva. . De nem illik kutatni utána. nem beszélhetnénk a dologról magával Miss Jonesszal? Dehogynem. és nem akartam felesleges riadalmat kelteni. drága nõvérem. az earl a vár tulajdonosa. Osborne elnevette magát. . És nem is tudom elképzelni. mo . Osborne . . ha felkeresik szerény hajlékunkat. Nem látom semmi akadályát. vagy babonásnak látszani. azt teszi. A lelkész elsápadt. Különben is. hogy azt a múltkori merényletet is elõre tudta. Nagyon meg leszünk tisztelve. Honnan tudja? Gondolja meg. ki az. . mint az earl. hogy a faluban ne kommentáljanak egy ilyen különös tényt. mert nem bíztam eléggé nõvérem képességeiben. hogy egy ilyen gentleman. Lehet. . Hölgybarátait? ! Az nem valószínû. . Bennünk az a terv fogamzott meg. csak nem gondolja. Eléggé fúrt is a lelkiismeretem azután kishitûségemért. De akkor nem szóltam. . Lehet.

Miss Jones.Leszálltunk. nagyon kíváncsivá tesz. drága Osborne. hogy nincs arca. drága. hogyhonnan tudja Ön ezt olyan határoz mintha az újságban olvasta volna? Az öreg hölgy nagyon nyugodt és komoly lett. Az öreg hölgy arca úgy eltorzult. Az egész Pendragonház egy szörnyû fordulat elõtt áll. Nagyon köszönöm. Én nem mondta Osborne. Az aprócska hölgy teljesen eltûnt a takarók tömege alatt. mint akit villanyos ütés ért. Ha hinnék bennük. ne menjen fel Pen-Annwnba. és bocsánatot kért. ha PenAnnwn területére lép. az a pokol feje. Pár lépésre voltunk a paplaktói. betértünk. mindannyian életveszedelemben forognak. De a valóságban még sohase csúsztam le egy lépcsõrõl sem. hogy ülve fogad minket. Azután. Miss Jones a hátsó szoba ablakában ült. hogy ennyire aggódik értem. rendkívül csúnya arca látszott ki. Nagyon sokszor álmodom egy hölgyrõl. Osborne fel akar menni Pendragonba. és mindig lecsúszom. Nagy nehezen visszanyerte beszélõképességét. hogy fel akarok menni egy lépcsõn. csak keskeny. Mert Pen-Annwn. hosszú. Szeme a rövidlátók és vizionáriusok intenzív. akirõl kiderül. és úgy is mint a jóslattudomány nagy barátját. Artikulátlan hangokat adott. De úgy is mint az érdekelt felet. és azt mondta: Drága. Hisznek Önök az álmokban? kérdezte. Jane mondta a lelkész nyugtalanul . Lám mondta az öreg hölgy. Magára különösen az végzetes. befelé forduló tekintetét hordozta. Én hiszek az álmokban mondtam. . akkor már rég ijesztõ tapasztalatok értek volna a hölgyek körül.

csak a legfontosabbat. nagyon rosszul teszik. Ismerték maguk Arthur Evanst? Nem. vörös fülû kutya. Kérem. és figyeljenek jól ide. Már akár hisznek. ha nem vennénk teljesen komolyan. .Pszichoanalitikus alapon. Engedelmet kérek milyen kutya? kérdezte Osborne. Húzzák közelebb a székeiket. hogy csak egészen fiatal lánykáknak érdemes elmagyarázni. Nem mertünk tovább tréfálni. igen szuggesztíven és szívhezszólóan. és kávét. de nem fogok mindent elmondani. Mindenestre nehéz volt elképzelni.. Miss Jones. akár nem mondta Miss Jones . Az elmúlt éjjel azt álmodtam. Az öreg hölgy köhögni kezdett. . Tessék? kérdezte a világtól elmaradott Miss Jones. lehajtott florentinkalap volt rajtam. Nagyon megijedtem. és azt kérdezte: Mit ettél ebédre? Karfiolt . Nagy. Az öreg hölgy arca megelégedett kifejezést öltött. hogycsak menjen nyugodtan. m indjárt jövök. ez angyal. A kutya állt ott. Well. és kint sétálok a folyó partján. és magyarázza is meg mondta Osborne. nem is ismerhették . Dehogy. mesélje el az álmát. De nem tudtam elszaladni. ez nem kutya. . Szóval. mikor Miss Jones kiköhögte magát. Ez itt? és rámutatott a félhalott pekingire a hölgy lábánál. hogy fiatal lány vagyok. Ja úgy. látszott. az olyan illetlen dolog. És Arthur Evans. Ja. És akkor egyszercsak ott állt mellettem a kutya. Értik? A kutya. Akkor a kutya rám nézett. meg egy kis epertorta is volt . mondtam. . azt mondtam Arthurnak.. ha nem hisznek. hogy a hölgy mélyen meg lenne sértve. . hát nem érti? A fehér szõrû.

Az álmok mindig walesiül beszélnek. . és beverik a fejed. És a kutya feje. akik szebb korokban éltek. azután a legnagyobb meglepetésünkre megígérte. hol vagyok én és Pendragon? Nem érti? Igazán nem érti? Pedig nem lehet világosabb. Ismerem az öreg hölgyet. . . És hol van a fiatal hajtás? A fejemben . Mondj igazat. Búcsút vettünk a lelkésztõl és nõvérétõl. mondta a kutya. Olyan volnék. az nagyon egészséges. ha most csakugyan meghalnék Pendragonban. Csak azt nem értem. mert pen fejet jelent walesiül. mert nem akartam becsapni. Osborne egy pillanatig habozott. . Egyébként . milyen szenzációs volna. Most már értem. Csakugyan a fejébõl valami zöld nõtt ki. és beszálltunk az autóba. a pokol kutyája. amit meg akarenni. hogy sose megy fel Pendragonba. walesi neve. az maga. drága Osborne. Hát mi lesz most kérdezte Maloney . ígérje meg nekem. szegény öreg léleknek. Fiatal hajtást kell enni . ugye. Erre úgy megrémültem. Úgyis három éve haldoklik már szegény. ne tettesse magát. a Cwn Annwn feje Pen-Annwn. a Cwn Annwn volt. a fiatal hajtás. Szenzációs. Osborne kihajtott a faluból Pendragon felé. tudja. . mint egy homéroszi hõs. . Osborne. A kutya. Nagyon érdekes és tanulságos történet mondta Osborne. Engem különösen szeret. Én ma azt eszem . az earl cs aládjának fiatal hajtása. Különösen a torta tetszett nekem. A jóslat beteljesednék: Legendává lennék. még meg is halna a nyugtalanságtól. hogy felébredtem. akinek a halálát mindig három énekkel elõbb bejelentik. hát nem megyünk fel? Dehogynem mondta Osborne. mondta a kutya. Hát akkor. Pen-Annwn Pendragon várának igazi. mint õseim.mondtam. . De meg kellett ígérnem.

és aztán váratlanul egy kis udvarba értünk. a tetõket. az emeleteket elmosták a századok. Végül a nyugati szárnyhoz értünk. szabálytalan távolságokban kicsiny ablakok néztek kifejezéstelenül . ez volt a vár leginkább épen maradt része. és zöld szõnyeget terített a fû. Csak közvetlenül a romok alatt kellett leszállnunk és rongálódott. a falak megokolatlanul meredtek. és haditanácsot tartottunk. mohos lépcsõkön továbbmennünk. és gerincben végzõdik. Szobákon haladtunk keresztül. de még mindig õrizték a gótikus vonalakat. Végül is az én álláspontom gyõzött: tekintettel arra. Itt a tetõ is megmaradt. melyen egykor a lovasok mentek fel Pendragonba. és elõttünk állt az öregtorony. A kocsi majdnem egészen fel tudott menni. nem volt túlságosan meredek. hogy a titkos feljáratokat a régiek úgy építették. Az öregtorony még teljesen ép volt. A várból csak a falak maradtak meg. amely felül meggondolja magát. Egyszerûbb. Csak az ablakrések alakja állt ellen az évek formabontásának : üveg nélkül. a szamárhátú csúcsívet. * Az elhagyott régi út. keressük-e meg a titkos feljáratot. denevéreket vertünk fel. hacsak véletlenül nem. ha a rendesúton megyünk fel.A fordulónál megállította a gépet. vakon. melyek sziklabarlangokhoz hasonlítottak. hogy megtaláljuk. mint színházi díszletek. Végigjártuk a visszhangos tereket. hogy titkosak legyenek. és az eltûnt mennyezet helyén leereszkedett föléjük az ég. Körös-körül. vagy pedig menjünk fel a rendes úton a várba. megfordul. Úgy is lett. nincs sok reményünk. melyek egykor a termek voltak. A kõpadlók fölé feljött a föld. az angol gótika speciális rajzát.

de azt bezárják az orrunk elõtt. mint a többi várban. A connemaraiaknak érzékük van ehhez. Igaz. és rövid keresés után egy ép állapotban levõ kõlépcsõre bukkantunk. Osborne vezetésével visszamentünk a nyugati szárnyba. Az öregtorony valószínûleg börtön volt itt is. és a másik végén van a feljárat mondta Osborne. Meg kellene próbálni. Olyan a závárzata. de azt hiszem. Lementünk. hogy mutatták nekem. Erre az ajtóra nem emlékszem mondta Osborne. és nincs tovább mondta Osborne. kell egy bejáratnak lennie a gyalog hétköznapok számára is. hogy ez nagyon komolyan néz ki. és egy folyosóra értünk. Ez az én sorsom. a maga õsei a levegõn át közlekedtek? Ünnepélyesebb alkalmakkor igen mondta Osborne . Régi vaspántok szegélyezték az ajtót. és azután meg kellett állnunk egy hatalmas tölgyfaajtó elõtt. Ez a folyosó átvezet az udvar alatt. figyelmesen szemügyre véve mindent. Homályosan emlékszem. hogy a toronyban emberi élet lenne. nem volt akkor. Az ajtó. Éppen falának alig megszakított kietlen tömege által váltott ki valami félelmes hatást a nézõbõl. Mi az mondta Maloney . Nyitottam már ki sok bezárt ajtót. Végigmentünk a folyosón. vagy nyitva volt. Most jönne az érdekes dolog. de semmi legcsekélyebb nyomát sem találtuk. Vagy Hát eddig.lefelé. mint a hét pecsét. hátha ki tudjuk nyitni indítványozta Maloney. mint egy régi óra belülrõl. amelyet a tetõn elhelyezett nyílások világítottak meg. Azonkívül: nem találtuk a torony bejáratát sem. Körüljártuk a kerek tornyot. amint gondoltuk be volt zárva. és belsejének világításával nem sokat törõdtek. .

valami ismerõs dolgot láttam meg a falon. . hátha. a rózsakereszt! A falból kidomborodott egy kõbõl faragott. arra számított. . Megindultunk lehangoltan visszafelé. mint egy betolható ajtó. Csak jöjjenek nyugodtan utánam. Bõséges házat épített az ivadékainak. négy sarkában stilizált kõrózsákkal. sorban. mint a falak? De igen mondtam. Bízzanak a sziklamászó ösztöneimben. és maga a kereszt is.Nem. a végét nem lehetett látni. odalépett a kereszthez. hogy ki tudná nyitni. Feltétlenül menjünk le. . . milyen óriási nagy volt ez a kripta! Aki építette. és visszahúzódott. Elõttünk volt a titkos bejárat szája. akörül keringtünk. a kereszt megmozdult. Amikor közelebb értünk. de hátha. . úgy tûnt. hogy ez a kõ. láttuk. Körüljártunk a falak mentén. koromsötét volt. hagyjuk mondta Osborne. még kincseket is találunk. és nem is magyarázta tovább. Amennyire a zseblámpa fényénél kivehettük. Hogy mi volt a megnyílt falon túl. Igen. nedves folyosón haladtunk keresztül. De végül is le értünk. Ó. Áhítattal szemléltük. azután ódon csigalépcsõhöz értünk. hogy kinyissuk. Hatalmas. Hátha találunk benne valami érdekeset. Természetesen. Lemenjünk? kérdeztük egymást. mondta Maloney. boltíves terembe. Ne legyünk indiszkrétek. órák hosszat. valószínûleg nem azért zárták be. rajtuk a Pendragonok címere. Nem valószínû. Maloney kis zseblámpát vett elõ. Egyszerre Maloney meg szólalt : Nem veszik észre. amikor hozzászokva a félhomályhoz. Szûk.és különben is . egy ideig próbálgatta. és íme. A sok rózsakereszt. nem lehetett látni.k a homályos. boltíves teremben voltunk. . Nézzük meg még ezt a szobát a lépcsõ mellett. másféle kõ. Maloney nagy lassan megfordította. üres. négyszögletes asztalok álltak. Bementün. Ugyanakkor a falnak egy darabja is megmozdult. Utólag illesztették a falra. finom mûvû kereszt. hogy mind elférjenek. amelynek a közepén a kereszt van. Kõkoporsók voltak. Nézzék. Ki tudja. hogy nem asztalok. a teremben hosszúkás. . amikor hazatérnek a vár anyaméhébe nyugovóra. Már-már ki is mentünk. hogy családja növekedni és sokasodni fog a századokon át. Ez relief. Megkezdõdött igalépcsõ közepén vastag kõoszlop állt. A kriptában voltunk.

hogy van. Nem is bántam. hátratántorodtam. és elestem volna. A csigalépcsõ és a kripta megviseltek. és alig vártam. Valami írás volt alatta. Nem. Nem is tudtam. Az elõbb. Hátha megint ajtó van mögötte. amint körülmentünk. A régi szorongás újra erõt vett rajtam. ha Maloney meg nem fog. . azt hiszem. A XVII. megint láttam a falon egy olyan kereszt. mint a fönti. ha kissé más is volt. vissza kell fordulnunk mondtam.Ezt a kriptát már nem használják? kérdeztem Osbornetól. hogya napvilágon legyek. Most. Megtaláltuk a rózsakeresztet. Várjunk csak mondta Maloney. Amint az írást elolvastam. Lehet. hogy ezek a régiek kilincs helyett kereszteket használtak. század óta a llanvygani parkba temetik a Pendragonokat. Az ilyen földalatti utazásokat sem nekem találták ki.

Maloney a nyakkendõmet kezdte kibontani. Mint Rózsakereszt sírja kapujánál. A terem padlójára titokzatos ábrák voltak rajzolva. Olvastam errõl a helyrõl. Megmutattam nekik az oltárt és rajta a felírást: A. a földalatti nap. Errõl van szó a könyvben kiáltottam magyarul. POST CXX ANNOS PATEBO Százhúsz év múlva kinyílok. HOC UNIVERSI COMPENDIUM VIVUS MIHI SEPULCHRUM FECI . . hogy nem értik meg. R. mindent tudokróla. melyrõl a régi könyvek beszélnek. minden úgy volt. az égbolt körei. A nyílásból világosság csapott meg minket. Nem. És a terem közepén ott lebegett fehér izzásban a meghatározhatatlan világító test. . mint a könyvben. C. hagyjon. Mind a hárman ijedten ugrottunk vissza. a föld országai. határozott lépésekkel a terem közepére vezettem társaimat. az örökkön égõ lámpa. . és az ajtó kinyílt. meg is találtuk az ajtó hasadékait a falon. A mennyezetet szintén ábrák díszítették. Maloney egy ideig manipulált a rózsakereszten. mit lát? kérdezték rémülten. Hétszögletes terembe léptünk. És azután. C. semmi bajom sincs. amint magamhoz tértem. és csodálkoztam. kell itt ajtónak lennie! És e van a csodálatosság! Ahogy jobban szemügyre vettük.Mi az. mintha erõs villany fénye lenne. . mondtam. erõsebb. a másik. Mint aki már járt itt.

. A mese. mint Asaph Christian Roseae Crucis. legerõsebb szenvedélyem. Mit gondolnak. Ez a felfedezés többet ért. amint aFama megírta. Osborne. mint ahogy megírták. mellyel megalapozom tudományos világhíremet. gyõzedelmeskedett babonás borzongásaimon. Hogy magyarázzam meg ezt a rejtélyt: ez a sír Rózsakereszt sírja. . Megtaláltam a történelmi alapját a rózsakeresztes mesének. nem jelenthet mást. itt volt az oltár. De értsen meg. Akkor az oltár alatt meg kell találnunk Rózsakeresztnek vagy annak a valakinek. . Az oltár alatt egy kõlap volt. . Osborne meg én nekifeszültünk az oltárnak. mert nem fogtak rajta a századok. talán a többi is igaz lesz. Segítsenek mondtam társaimnak. mintha az egész Pendragonkönyvtárat végigolvastam volna. De akkor. ne merjem? És akkor az intellektuális kíváncsiság. R. itt. Ha tovább is minden úgy van. C.melyen annyit gúnyolódtak a századok. Merjem-e. és odébb húzódott. Emeljük fel innen az oltárt. Az oltárfelirat négy betûje megerõsített feltevésemben : A. Maloney keresztet vetett. hogy jogunk van hozzá mondta Osborne. nem puszta kíváncsiságról van szó. és ez a sír Asaph Pendragon sírja is. Az igazi csodálatosság talán még mindig hátra van. a holttestét teljes épségben. akkor meg kell találnunk. . és nézzük meg a sírt.A legendás Rózsakereszt sírja felett álltunk. mint a sírokon. amint az egykorú könyvek. nem volt mese. Csak egy magyarázat lehetséges: Rózsakereszt ugyanaz a személy. C. . Egy pillanatig már láttam magam elõtt épülni a könyvet. Elértünk a Szentlélek Házába. az éjféli lovas sírja fölött. És fölötte ég égõ lámpa. rajta a felirat. hanem egészen más kíváncsiságról. intenzíven és elmerülten. . De azután megint eszembe jutott a sír és a holttest. Körülötte a család jelmondata: HISZEK A TESTNEK FELTÁMADÁSÁBAN És valamivel lejjebb a felírás: HERE LIETH ASAPH CHRISTIAN PENDRAGON THE SIXTH EARL OF GWYNEDD Álltam és gondolkoztam. Rajta kimetszve a Pendragonok rózsakeresztje. aki Rózsakeresztnek nevezte magát. mintha már várt volna minket. Puszta kíváncsiságból nem zavarhatjuk az õsöm nyugalmát. Az oltár olyan könnyedén mozdult ki a helyébõl. nem lehetne felemelni ezt a sírkövet? Nem hiszem. mint Asaph Pendragon.

de nem tudtam rájönni mibenlétére. hogy bizony Isten sajnálom. Keresztülmentünk a kriptán. Ha ki tudjuk nyitni. Nem szeretem az ilyen dolgokat. Azután olyan rossz érzésem volt. Végre . felpárnázva régi damasztpárnákkal. fel a végtelen csigalépcsõn. Még egyszer jól szemügyre vettem mindent Rózsakereszt sírboltjában. Szembekerültem a brit szigetlakók félelmeivel. és a csontokat elvitték mondta Maloney. amelybõl felkeltek már. A holttestnek semmi nyoma sem volt. hogy semmit sem lehet tenni. Mint az ajtók. Sápadt volt. Beláttam. diszkrécióérzékével és kíváncsisághiányával. Well. Nem emlékeztünk. Majd meggondoltam. Hiszen látják a vánkosoknak semmi bajuk sem történt. Az egész hely olyan különös. Vagy pedig a hatodik Earl of Gwynedd földi maradványait az idõk folyamán máshová helyezték. hogy a kijárat jobbra van-e vagy balra. Vagy csontokat találunk benne. Maloney közbelépett. . hogy itt fekszik teljes épségben. A kõlap helyén egy nagy szobaszerû. és megtaláljuk Asaph Pendragon holttestét. Jöjjenek innen gyorsan mondta. teljes épségben. és megrettent tekintettel nézett rám. Vagy igaz minden. négyszögletes verembe lehetett lelátni. Maloney az oltáron is talált egy rózsakeresztet. . Egyszer csak látom. mint egy ágy. de nem szeretném látni. amelyekrõ agyomány tud . doktor. és a halott halott. hogy ellessem a halottak titkát. sem pedig a híres gyûrûket. Amíg én Osborne-nal vitatkoztam. vagy még annál is rosszabbnak. Ha másnak nem. szélesen. . mintha elfelejt ttem volna eloltani a villanyt. vagy nem. A sírt kirabolták. a mellén összekulcsolt kezekkel. megvizsgáltam a világító testet. doktor mondta Osborne. a kezén a bûvös hatalmú gyûrûk. A sír sír. cinikusnak tartanának. Felérve a csigalépcsõ végére. De mint egy ágy. Hallgasson ide. Valami tiltakozik bennem az ellen. Maloney az oltárt tanulmányozta. ez a valószínûbb. egy ilyen elzárt helyen. hogy a sírt fedõ kõlap megmozdul és visszahúzódik. legjobb békében hagyni. Asaph Pendragon holttestét. Csontokat sem lehetett látni. Az ajtót gondosan becsuktuk magunk mögött. hogy idejöttem. mint az ajtókat nyitó rózsakereszteken. Vagy ki tudjuk nyitni a sírt. ne haragudjék. azután megindultunk kifelé. melyen át a csigalépcsõhöz értünk. hogy az a lámpa már háromszáz éve ég. .ez alatt a kõlap alatt. a gyûrûknek feltétlenül itt kellene lenniük mondtam. és továbbmentem. õ tudja majd mondta Osborne. ami a Maga könyvében van. Meg kell kérdezni az earlt. Ha tovább ragaszkodnék szándékomhoz. hogy a folyosó. De háromszáz éven át a csontok is meg szoktak maradni. láttuk. kétfelé vezet. új lehetõség elõtt állunk. A verem közepén egy ravatal állt. és azzal félig öntudatlanul ugyanazt a manipulációt végezte.

hogy egy ajtót nem szabad kinyitnom. hogy végtelen sötét folyosókon járok. De Maloneyt ösztönei oly sebesen vitték. és elindultunk. Rábíztuk magunkat Maloney ösztönére. minden szoba egyforma volt. A teljes sötétségben. Maloney idõnként kiáltott egyet.megállapodtunk abban. nagyon nehéz volt tájékozódni. hogy jobbra. Erre csak akkor jöttünk rá. de vannak jó napjaim. . Minden földalatti szobából számos más szoba nyílt. hogy tudjuk. hogy mindig. mikor már több földalatti helyiségen mentünk keresztül. és utunk oly kanyargós volt. Mert tudom. hogy lássunk valamit. Nem mondom. amit alig világított meg Maloney zseblámpája. mert valami mindennél rettenetesebb történik. Bízzák magukat az ösztönömre mondta Maloney. De tulajdonképpen balra kellett volna menni. Kellemetlen érzéssel vallottuk be egymásnak. Mi igyekeztünk közvetlenül mögötte menni. és egyre növekvõ félelemmel. merre menjünk. merre kell visszamenni. és csak fülemre bíztam magam. majd egy kanyarodónál valahogy tõle is elmaradtam. Maloney ment elöl a lámpával. Vakon botorkáltam Osborne mögött. egy szobába nem szabad bemennem. Ez a földalatti bolyongás olyan ismerõs volt: hányszor álmodtam. célom tudatlan. hogy Maloneyt elvesztettük a szemünk elõl és a lámpát is. hogy nem tudjuk. Connemarai ember lát a sötétben is.

aki elöl ment. . Eleinte nem láttunk semmi rendkívülit. . tudja. amint kiáltott. És azután nemsokára ki is értünk a világosságra. azt mondja: stop. Magát hallottam. nem hallott semmit? Nem. Osborne szokatlan komolysággalhallgatott. Vacsora közben elmeséltem Cynthiának. nem erre mentem. áthatva babonával és végzettel. milyen kimondhatatlanul borzasztó! . . Maga nem látott senkit. nehezen küzdve megdöbbenésével.. A csapóajtót becsuktuk. Közben világos lett. amelyikben mennünk kellett. abban az irányban. Úgy látszik. álljon meg ! Maloney megállt. Amint ideérek. kezdte átélni. hogy megtaláltam Rózsakereszt sírját. Van gyufája? Nincs. Úgy látszik. feltétlenül belezuhanunk a mélységbe. tanakodva. Hozzárohantam. de talán az öngyújtóm ég ma . aki a csapóajtót megtalálta és kinyitotta. Hogy lehet az. Aztán mégis. Pár lépéssel odább. legalábbis Osborne. Miért nem jönnek kiáltotta . mint akiben nagy lelki tus a megy végbe. Az Earl of Gwynedd visszaérkezett. Furcsa. Cynthia pedig belesápadt a történetbe. . .. honnan tudtam a létezésérõl. De mikor megérkeztünk Llanvyganba. A leesett állú kollégákat számûzte képzeletembõl ez a gondolat: Vajon nem Maloney volt az. Erre álltam meg. megdöbbenve. egy gondolat laborált bennem oly kellemetlen makacs sággal. Ha tovább megyünk. egy nyitott csapóajtó tátongott. aki vagy tíz lépéssel elõttem járt. Ugye mondtam. . Maga nem hallott semmit? kérdezte tõlem. hogy Maga nem esett be? kérdezte Osborne. hogy olyan walesi hangulata van Rózsakereszt sírjának a mondában . Az öngyújtó csekélyke fényénél körülnéztünk. és Osborne-nak megmagyaráztam. mi történt? . mi van itt? Álljon meg. egyszerre valaki megragadja a karomat. Miss Jonesnak igaza van. Mi az? Doktor.. Végre megindultunk. hogy Osborne lezuhanjon? * A kastélyban a szokottnál nagyobb mozgalmasságot találtunk. Sokáig álltunk ott.. hogy nem is tudtam örülni csodaszámba menõ felfedezésemnek. Megpróbáltam. Ez a connemaraiak ösztöne. Ha még három lépést megyek.. . hogy mégis különös atmoszférával van körülvéve. Maloney visszatért. hirtelen rémülten felkiáltott.Osborne. . Doktor. de milyen borzasztó.

Ahogy most itt ülünk. Aztán minden nyugtalanító dolog összefolyt egy egységes nyugtalanságba. Kettesben iddogáltam Maloneyval. . Miért mondja ezt. . de a látszat ellenem szólt. De mert hülye voltam és hallgattam. miért vagyok nyugtalan. doktor. Ki állította meg Osborne-t a sötétben? . hogy elárultam a titkaikat a kormánycsapatoknak. Ez a legrosszabb lélekállapot. Eileen St. Vacsora után az earl magához kérette Osborne-t. amit mondtam és otthagyott. ami annál kellemetlenebb volt. eszembe jut. egyáltalán kinek áll érdekében? . és várakozóan nézett rám. . mert már nem is tudtam. . 2. . Elhallgatott. Hallgasson ide. és kezdtem sorba felírni az okokat. Felkeltem. Egy ideig õrült tempóban járkáltam fel és alá. odahaza Connemarában a forradalmárok. 1. ahogy még sose láttam nézni. Valahogy mintha az idegvégzõdéseim kilógtak volna. és hová lett a holttest? Hová lett Asaph Pendragon holtteste? . ha én akkor okos lettem volna . . Ki lõtt rá az Earl of Gwyneddre. Most már csuda állásom volna Indiában. Neki a forradalmárok mindenben engedelmeskedtek. Gondolkozzék azon. Félóra választott el attól. hogy már két hete válaszolnom kellene egy hölgyismerõsöm levelére. A gazemberek azt állították rólam. és eszembe jutott. elárultam volna mindent a kormánycsapatoknak. Cynthia pedig visszavonult. Maloney tekintete általában határozatlan volt. A szoba. Beültem a karosszékbe. Roppant idegesség vett erõt rajtam. Maga is okos lehetne. a nadrágom nem volt rendesen kivasalva. . . ahol nem ért a rövid harisnya. amikor tíz évvel ezelõtt elfogtak. Claire mentette meg az életemet. amik nyugtalanítottak. Nem értem. szemét ide-oda jártatta. a ruhám nyers érintése a térdem körül. Hallgasson ide. hogy agyonlõjenek. jutalmul csak éppen hogy megmenekültem. a Civil Service-nél. .Micsoda? Nem tudom megmondani . Ki hagyta nyitva a csapóajtót ma délután? 3. oly feszülten nézve rám. mirõl beszél. ami volt. Maloney? Azért . . elõvettem a jegyzetblokkomat. amint ilyenkor szoktam. és felmentem a szobámba. Akkoriban az emberélettel nem nagyon takarékoskodtak minálunk. és minden bántott. Nem volt igaz. Maga nem érzi? Mintha nem is ma . . doktor mondta. .

az csak Maloney lehetett. amelyeket nyugodtan lehet csodának nevezni. De ennek ellene mond a lövés. . hogy nyitva volt háromszáz éve. Az ösztön figyelmezteti az embert a halálos veszedelemre. Mit írt? kérdezte. szintén azt lehetne mondani. . Ismertem valakit. A belsõ parancs oly intenzív volt benne. . miután elõzõleg perceken át tapogatta szíve helyét a bordái alatt. Egy pillanatig kutatva nézett körül a szobában. úgy látszik. ha meg nem halt: az orvosok szerint szive az utolsó percben félreugrott. és Maloney ott állt mellettem. De azt el tudom olvasni: Roscoe. nagyon kifejlõdött. hogy senki. és csodálatosképpen nem esett bele a mélységbe. Vajon összefüggnek-e ezek a dolgok az aggastyánnal a tó partján és az earl szörnyetegeivel? A harmadik kérdésre esetleg azt lehetne felelni. aki szíven lõtte magát. valaki megfogta a karját. És akkor a lövést. ami az earlnek volt szánva ezt nem lehet kétségbevonni. És ma is boldogan él. támaszpillérekkel szaggatott falakon. 5. Maloney úgy kúszik a régi berovátkolt. És a második kérdésre: ki hagyta nyitva a csapóajtót.4. mint egy macska. Ha valaki szándékkal hagyta nyitva a csapóajtót. . A Pendragonokban ez a szerv. Rózsakereszt sírja. . A létfenntartás ösztöne az emberben olyan dolgokat idéz elõ. . aki pár lépéssel elõttünk járt. Akkor az ajtó kinyílt. Aztán kitépte kezembõl a jegyzetblokkot. . hogy azt képzelte. és azt mondta: stop. Az earl megállította az autót pár lépésre a drótkötéltõl. Megõrült? kiáltottam rá felugorva. hogy senki. Valami fel nem fedezett szervünk reagál a halál közeledésére. Pillanatnyi tudathasadás. Nem tudok a Maga tájszólásán. és Osborne megállt a csapóajtó elõtt. hogy biztosan találjon. Magam is láttam. és a lámpához futott vele. Lehet.

Ha okos ember. amelyekben azt írja. minden pillanatban itt lehetnek. . megragadva a karomat . Az ajtóhoz rohant. Mondja. Láttam mondtam hirtelen elhatározással. Doktor. . ne haragudjék. És mi a véleménye? A véleményem mondtam zavartan. úgyis hogy csak pár percünk van. . . hanem Rózsakereszt. . mesterséges úton elõidézni. . Ide figyeljen. hogy ne adnánk meg. Az öreg Roscoe leveleit. . És az állítólagos bizonyítékokat. Gondolja meg jól. Maga olyan mindent tud . . kitartva szerepem mellett. .És rámutatott a papírra. . látta Maga az írásokat? Miféle írásokat? Ne tettesse magát. Nem Roscoe az. Nincs idõm sokat beszélni. . inkább velünk tart. . a Maga véleménye szerint? Lehet. lehet. Mit vár Maga a Pendragonoktól? Legfeljebb a rendes honoráriumát fogja megkapni. hogy meg akarják gyilkolni. doktor kérdezte lázas izgalommal. kinézett a folyosóra mi köze hozzá? csoda okos. Mi köze a véleményemhez? A véleményemet csak az earllel fogom közölni. De Maloney hirtelen hadarni kezdett. és visszajött. odaadom a címét. amelyben William Roscoe meghalt. Nem tud annyit kérni. miért kapna többet. Magának jobban kell tudnia. . Mit kockáztat. Egy pillanat alatt száz lehetõség szaladt át a fejemen. . Well . üljön le . Ha azt mondja. hogy elképzelhetetlenül sok pénzünk van. Tudja. . hogy igen. . Be tudja bizonyítani? Igen mondtam. melyre egymásba szaladó betûimmel felírtam : Rózsakereszt sírja. ha annyit megmond: lehet azt a betegséget. Lépjen érintkezésbe Morvinnal. .

Még valamit meg kell mondanom. amint a garázs felé futott. Gazember! mondta Osborne. . úgy látszik. hogy a Roscoe-ügyre vonatkozó iratokat nem tartja a kastélyban. sehogy se tudott nekikezdeni. aki ott járt. amilyent HátsóIndiában használnak. a kastélyban újabb különös dolgok történtek. Utána siettünk. . Zavara elmúlt. hogy egypár szót beszélhessek Magával négyszemközt. amint egy motorbicikli kikanyarodott õrült tempóban a park középsõ fasorába. Maloney felugrott. Talán jöjjön fel hozzám. . És mi közöm nekem mindehhez? Az Earl of Gwynedd megbízott.Ebben a pillanatban kopogtattak. Nekem nincs titkom a doktor elõtt. finom arca teljesen kipirulva. de azért észreveszi a nyomokat. Osborne lépett be. Mialatt nagybátyám távol volt kezdte végre . És most? kérdeztem. adjam át ezt. olyant. Csak nem akarja azt mondani. Halljuk. Azt mondja. Végre egyszer szóba áll velem a nemes lord. . És elvitték a pénzt? Nem. A doktor az én barátom. Azután hirtelen elhallgatott. ott felejtette. A következõ pillanatban már nem volt a szobában. hogy én . A nagybátyám üzenetét kell átadnom. Az a valaki csak az ablakon át mehetett be az earl lakosztályába. és ez volt a végszava. Stop! kiáltotta Maloney. Elég volt a sértegetésbõl! Öt perc múlva nem vagyok a kastélyban! És az earl felelni fog. Az ajtó be volt zárva. És azonkívül az earl megbízott. Nagyon kínos helyzetben vagyok mondta Osborne. A kést én is ismertem. rágyújtott. mondjam meg Magának. De amit mondanom kell. Maloney. Nagybátyámnál feltörték az íróasztalt és a szekrényeket. nagyon ügyes betörõ volt. Leült. . A kapus látta. Hallatlan zavarban volt. nem olyan természetû. és állandóan õrizték. Kénytelen vagyok arra kérni. Még láttuk. megint felállt. hogy kellemes volna Magának. láttam Maloneynál. Sose lesz ilyen jó motorbiciklim. Mármost az earl. . Ahogy gondolja. Damn! kiáltotta Maloney. Maloney mondta Osborne nyomatékkal. . akit Maloney feldöntött rohantában. halljuk. ism sziklamászó tehetségét . Sorry mondta Maloneynak. És átnyújtott egy kis hajlott kést. ha más is hallaná. Az earlnek nincs szándékában lépéseket tenni ellene. nem vittek el semmit. Hagyjuk futni. helyét valami zordon irónia foglalta el. a folyosón felsegítettük John Griffithet. Akkor nincs baj.

hogy felállt. lesve a szavait. szinte már nem is volt udvariasság. A portói sírnivalóan jó volt.Egy darabig még néztünk utána. hogy feltételezze. . Az earl tétovázva játszott egy kulccsal. nem mint kiállított muzeális tárgyak. és hisz az okság elvében. hogy Maloneyra gyanakodjam. Kóstolja meg ezt a portóit. felállt. hogy az egyik vendég nem jámbor szándékokkal közeledik. A könyvtárterem is végtelen nagy volt. Kényelmesen ül? Biztosítottam. Nem fáradt. hogy az ellenség táborából jön. bár feszesen és elõrehajolva ültem. régi déltengeri napsütések váltak ihatóvá benne. menjen talán be a könyvtárba. tiszteletre méltó aggok. A könyvek is másképp néztek le gondos polcaikról. hogy mentegetni kellene magát. Az earl felkelt és csengetett. Várakozásteljesen siettem a könyvtárba. doktor? kérdezte Osborne. hogy Maloney . kissé értelmetlenül. Lehet. hogy a tényeket módszeresen egymás mellé rakja. Milord. Azt hiszem. Tulajdonképpen örülök. mint egy ostromlott vár parancsnoka egy jó barátot. a hosszú olvasóasztalok. Ha nincs terhére. Mégis azt hiszem. most már látom. Milordnak bizonyára megvoltak az okai. Úgy fogadtam magát. A barátságunkra. Egy ritka évjárat. nem viselkedhetett volna másképpen. hogy így történt. De én mérhetetlenül tiszteltem az earlt. * Az earl az óriási íróasztal mögött ült. Egyszerre minden a helyén volt. aki lehet. a metafizikai helyén. Úgy gondolja? Feltétlenül. az 1851-es. vagy magam utaztam volna el. mint gyûjtõtermészet. és még sokkal magasabb volt. Egy ideig barátságosán hallgattunk. hanem mint jószág. akik szobor formájában gubbasztottak a szekrények fölött. Maga. meg fogja becsülni. Maga megszokta. mielõtt idejöttem. de most az egészet megtöltötte valami módon az earl jelenléte. Rogers egy tálcán pókhálós borospalackot hozott be és két régi metszésû poharat. Ami pedig engem illet. és én eltörp ellette mintha ez is monumentalitását akarta volna hangsúlyozni. aki elõtt tisztázni kellett tetteit. hogy igen. doktor. bocsánatot kellene kérnem. és szívesen belementem a szerepcserébe. Megvoltak az okaim. Mikor beléptem. hogy Maga úgyis mindent tud. Hát elment mondta végre. a hasonlat igen találó. ami a gazda szemén hízik. de inkább arra bízta a mentegetõzést. Nagybátyám nagyon szeretne beszélni Magával. Drága. Milordot két ízben akarták megölni. Én az Ön helyében vagy kidobtam volna a vendégeimet.Miért? Az earl módszere csakugyan királyi volt: úgy érezte. a földgömbök és a félmeztelen.

Tudom. be kell vallanom.. Idegesen köhögtem. Ó. De a becsületszavamat nem szeretem megszegni. hogy együtt jöhessen velem. Zavarba jöttem. az volt.ügyessége következtében olyan nagyszerûen felszerelve érkeztem ide. Az elsõ. akielmondta. Régóta ismeri Maloneyt? Nem. Másképp nem tudom megérteni. és addig a napig csak nagyon futólagos tudomásom volt Milord létezésérõl. El kellett volna mondanom Eileen St. Well. Az earl mosolygott. hogy Maloney révén ismerkedtem meg vele. hogy nem fogom elárulni. Talán menjünk tovább. miután Maga ilyen szépen védekezik az én nevemben. Csak azt. hisz ez gyalázatos mondta az earl elpirulva. Szóval. megérkeztem ide a kastélyba. hogy én Lady MalmsburyCrofthoz azért mentem el. Szabad valamit kérdeznem? vetette közbe az earl. . folytassa. nekem a Maga nevében kellene védekezni. a Maga tervezett idejövetelérõl? Fogalmam sincs. mirõl van szó. és azt mondtam: Nem mondhatom el. Én tudom. és nem tudom pontosan. Ne méltóztassék rossz néven venni. miért gyanakodtam volna? Már az is gyanús kellett hogy legyen. doktor. amit megérkezésemkor Milordnak átadtam. Bár az illetõvel akkor beszéltem elõször. hogy Ön nem is akart eljönn i az estélyre. honnan tudott Maloney vagy azok. Számot tudna adni. Hiszen Magát én hívtam meg. hogy a revolverembõl kivették a töltényeket. Pár napja. Becsületszavamat adtam annak. és nemigen tudom. hogy én meghívtam Llanvyganba? Igen. Milord még ki sem pihente magát a londoni merénylet után. de külföldi vagyok. hogy Maloneyval jó barátságban vagyok. egy kém van Llanvyganban. Ilyen körülmények közt kénytelen volt bizonyos óvintézkedéseket tenni vendégeivel szemben. A gyanús mozzanatokat aztán valahogy egységbe foglalta a gyûrû. Maloney azt mondta Osborne-nak. amit észrevettem. Claire-rel való találkozásomat. hogy megismerkedjem Milorddal. azóta beszéltem Lady Malmsbury-Crofttal. Én sem értem. hogy még gyanúsabb voltam. mint Maloney. Rendben van mondta az earl. Szinte tálcán hoztam a bombát. hogy megismerkedtem vele a British Museumban. hogy kicsoda. nagyon gyanús körülmények közt és nagyon rossz pillanatban. és meghívassam magam Llanvyganba. azt hiszem. Maloney biztosan azért varrta magát a nyakamba. Ki lehet az? De kérem. akik Maloneyt ide küldték. Bár a gyûrû történetét nem értem egészen. Végtelenül sajnálom. akitõl a gyûrût kaptam. hogy kicsoda. és az esetleges gyanút énrám háríthassa. Ami szintén nem volt igaz. Attól félek. Ti. én csak nagyon általános utasításokat adtam Rogersnek. hogy hogy került ez a gyûrû Magához. és Osborne valószínûleg továbbadta Milordnak. Hogyan? Tehát Maloneyval azután ismerkedett meg.

Addig is. folytassa. Nekem több töltényemezen a világon nincs. hogy igaza van. hogy nagyon gyanús voltam. felelek. és csak valami csodálatos akrobata-tehet zhatott fel a kariatidákon át a második emeletre. De vajon ezek a lélektani érvek elegendõk ahhoz. ha lehet. Azt hiszem. A Maga életformájával nem lehet összeegyeztetni egy kitervelt gyilkosságot. . amit minden rendes ember megtenne embertársai érdekében. de az ember néha megdöbben az érthetetlentõl. az intellektüelre nem húzhatók ezek a kategóriák: Maga képes önzésbõl és kényelemszeretetbõl nem megtenni olyan dolgot. aki ekrazitot hozott volna magával. hogy felmentsenek? Teljesen. Rogers bejött. doktor. és egy kis csomagot elvittek belõle. Milord. nem is rossz ember. Azt szeretném tudni. hogy a szomszédja zsebébõl ismeretlen tettes kihúzta az aranyórát. mert nem fért el az õ poggyászában. hogy mi volt a csomagban? Öszintén megvallva. Túlságosan passzív ahhoz. Maloney adta nekem a csomagot. Köszönöm a bizalmát.Ebbõl az apropos-ból talán megkérhetném a Milordot. Kérdezõsködtem Londonban. . és az earl utasítást adott. hogyan tisztázódott az én ártatlanságom. . Felkelt és csengetett. Egyébként már akkor is gondoltam. hogy flörtöl a könyvtárban. rászoktam. hogy Maloney bizománya. nem rejtõzött-e el valaki. hogy Maloney. a jövõben is kísérleteket fog tenni Milord élete ellen. ami homlokegyenest ellenkezik a természetével. Maloney barátunk sohasem fog neoskolasztikus teológiával foglalkozni. mindinkább világossá vált. nem z. Azonnal visszakapja a töltényeit. De szabad nekem is kérdeznem egyet-mást? Kérdezzen. és remélem. Nem tehetek róla. Az ember nemigen tesz olyant. Ezzel nem akarok Magáról jót mondani. De ebbõl még nem derül ki. és láttam. Mert elismerem. Cynthia és Osborne elbeszélésein keresztül. Szeretném tisztázva tudni magam. Ebbõl a felfogásból az is következik. . Még sose volt vendégem. Félek. ahelyett hogy neoskolasztikus teológiával foglalkoznék. Milord. A csomagban ekrazit volt. mint egy ideges ember. ami kiszámított módon árt más embernek. Köszönöm a diagnózist. és kutassák át a parkot. . hogy adják vissza a töltényeimet. Tessék? . annyira irtózik az erõszaktól. mikor meghallja. Well. Végtelenül sajnálom. Csak az ablakon át lõhettek rám. hogy adják vissza a töltényeimet. De nem lenne képes megtenni valamit. Osborne sohasem fogja rendesen megkötni a nyakkendõjét. fogalmam sincs róla. hogy én nem vagyok a cinkostársa. Maga nem jó ember. Idõvel jobban megismertem magát. a könyveimmel. Ugyanakkor kikutatták a bõröndömet. alszom ha a revolverem nincs megtöltve. . Tudja Ön. hogy Maloneynak rossz szándékai vannak. Cynthiából sose lesz hangversenyénekesnõ. még egy virágot sem szakítana le. És most olyan kényelmetlenül érzem magam. És rosszul.

nem a legérdekesebbek. kik azok. Ami igaz is volt. Láttam. Szóval. hogy elérkeztem a határig. Itt kivárom az idõmet. . Vagy ha nem Maloney.Feltétlenül. hogy még találkozom Maloneyval. ameddig csak maradhat. Ezek a könyvek. amikor itt akarom tartani. hogy megértem. Magát pedig arra kérem. akkor valaki más. Majd megállapítja a nyomozás a halálom után. Néha csaknem büszke vagyok rájuk. itt marad mondta az earl. akikkel szemben áll. amiket Maga átnézett. . Aki utoljára nevet. Meg vagyok gyõzõdve. Szóval. de a formulákkal mindig bajban vagyok. hogy mennyi önzés van kérésemben. Nagyon helyesen teszi. Maloney szökése után már nemigen fenyeget veszély Llanvyganban. Igyekszem félreállni a baj útjából. hogy kifejezzem. mint a Borgiák. hogy tovább beszéljen. hogy nem kímélnek költséget és fáradságot . . hogy derítse fel fogságom unalmát. hogy az idõ ne múljék haszontalanul a Maga számára. Milord tudja. amely a tulajdonképpeni ritka anyagot tartalmazza. és valami szép formulán gondolkoztam. Hogyan? Egyelõre várfogságra ítélem magam. És mit szándékszik tenni. milyen szívesen maradok ezek után Llanvyganban. doktor. Az ellenségeim türelmesek és sokoldalúak. mondtam. . És amennyire csekélyke tudásommal a segítségére lehetek. Zárkózottsága nem engedi meg. . de mindent meg fogok tenni. minden információt szívesen meg fogok adni. És olyan óriás van szó. Tudom. Eddig elzárva tartottam Maga elõtt a családi archívumot. Hogyne. Milord . hogy maradjon itt velem. hogy megvédje magát? Nem sokat. Most az is megnyílik Maga elõtt. William Roscoe örökösei? Hagyjuk ezt a témakört.

. a perzsa bölcsnek az értelmetlen. Azután elszégyelltem magam naivitásomért. A természet a természetet legyõzi. dörgés közt felemelkedik félelmes méltóságban a Föld szelleme. 'E physis te physei kratei. hogy ez is van. melyrõl a régi alkimisták és rózsakeresztesek annyit írtak. A természet a természetnek örül. Mi ez? kérdeztem az earltõl. Ez a könyv Rózsakereszt sírboltjában állott. végtelen boldogsággal az arcukon. a rejtett szent könyvek egyike ! Az earl furcsán mosolygott. Ez a T. betûtípusa nagyon régi volt. Az sincs kizárva. Mikor és ki írta ezt a könyvet? kérdeztem az earlt. A tartalom szerint lehetetlen lokalizálni a könyvet. amelyeket a kéziratok áttanulmányozásának fogok szentelni. . thyrsus helyett kezükben kéziratokat lengetve. és nem szólt semmit. Maga úgy rátalál a kincsre.Kinyitott egy tükrös szekrényt a háta mögött. De hiszen ez a könyv! . Mirõl szól? Amennyire ki lehet venni az értelmét. Errõl a könyvrõl említést tesz a Fama Fraternitatis. hogy csakugyan egy õsi arab könyv latin fordítása. Azt vártam. Én is egy kéziratot lengettem a kezemben. az ún. régi papírok kerültek az íróasztalra. Hogyan? Hát ez a könyv csakugyan létezik? A kezében van. mint megannyi tudományos bacchánsnõnek a táncos menete. Nem lehet tudni. mi volt. homályos mondataiból nem értettem semmit. Az elkövetkezendõ hetek és hónapok. és mohón olvasni kezdtem. mint a velencések varázspálcája. a különös liliomos kötés vagy a nagyszerû pergamen. félig tudatosan. amire írva volt? Valami rendkívül ünnepélyes volt a könyvben. könyv. de szép jelmondata: 'E physis te physei terpetai. hogy hogyan . Maga a példány valószínûleg a XIV. az angol rózsakeresztesek jegyzõkönyvei. arról. barát-gót betûk. A könyv olyan volt. megjelentek elõttem. Ez talán a legértékesebb könyv az egész könyvtárban. Csak az ismerõs görög szöveg ragadt meg tudatomban. Mint Faust a varázs könyvet. Itt volt Fludd levelezése Asaph Pendragonnal. Sárgult. századból való. felcsaptam a kódexet. . mint a többi könyv. amelynek tudományos értéke beláthatatlan. Fludd kiadatlan mûveinek a kézirata. hogy mindjárt valami csodálatos történik. anyag. A természet a természeten uralkodik. Ez tartalmazza a rózsakeresztesek végsõ bölcsességét. Egy kódexet. kiáltottam fel. eddig sose vettem észre. . Osthanesnek. Nem tudom. 'E physis te physei nika. itt-ott egy érdekes mondatot felolvasva egymásnak és értelmét megbeszélve. mely az alkimisták végsõ bölcsességét tartalmazza: allegorikus. a s elsötétül. Hosszú ideig olvasgattunk elmerült élvezettel.

És minden nagy gondolkozó úgy tudta. De Asaph Pendragon és Fludd még úgy tudták. aminek minden emberi tudomány csak a hígítása mondta csendesen. aki ezeket a misztériumokat megértette? Volt. valami õs-kinyilatkoztatás. Minden nép mitológiája egy törvénymondó bölccsel kezdõdik: Hamurabbi Babilonban. hogy a t est egy gépezet. ez ma már csaknem tudományos igazság. mint ahogy nem tudjuk megérteni a négerek babonáit. mind csalás és paródia. hogy ad utasítást azok számára. . ami azután elsüllyedt az emberek tudatában. Paracelsus és végül is a rózsakeresztesek. . annyian tudták az aranycsinálás titkát. És mindig voltak emberek vagy titkos társaságok folytatta . Mai gondolkozási formánkkal nem tudjuk felfogni ezeketa dolgokat. Azután következik a racionalizmus. mint a többi könyv? Az earl elgondolkozott. azután halkan válaszolt. a gnosztikusoktól a templomos lovagok. Hermes Trismegistos Egyiptomban. Van valami õsi bölcsesség. egy kérdés: mit gondol. okkult tudomány. Milord . . Asaph Pendragon is. Raimundus Lullus. az alexandriaiaktól a zsidó kabala és a gnosztikusok. lehet arra következtetni. Az egyiptomi papoktól átvették az alexandriai misztériumkultuszok. Úgy tudjuk. . egy nagy sziget. És a régi megismerés paradoxonná válik. tönkremegy. Kétségtelenül hazudtak. ami a tenger alá süllyedt. hogy õk õrzik a régi tudást. A természet uralkodik a természeten. Physis physei kratei. Cardano.lehet az emberi életet évszázadokra meghosszabbítani. . akik azt állították magukról. Pico della Mirandola. és senki . a kabalától a késõ középkori misztikusok. Fludd megértette õket. Ó. . Volt egy világ. St. õsidõkbõl kapták az emberek. a spiritiszták. hogy az emberi életet meg lehet hosszabbítani tetszés szerint. amint növekedett a képességük ogy racionálisan gondolkozzanak. . De vajo sok ember csak hazudja. . hogy ismeri a walesi herceget. Igen mondtam . és csak az álomban jelenik meg itt-ott. A rózsakeresztesek a lánc utolsó szeme. akik megértik. hogy sokezer évesek. szisztematikus eszünkkel meg sem értjük. . volt valaha valaki. hogy a walesi herceg létezése csak babona? . ami idõvel elkopik. . századi szabadkõmûvesek. Azt lehet mondani. Germain és Cagliostro azt állították magukról. És aztán? . . Egy ideig hallgatott. és kutatóan nézett rám. Gondoljon Platón Atlantis-meséjére a Timaiosban. Az elsüllyedt sziget talán csak szimbólum. Kitalálják a gõzgépet és a demokráciát. . a teozófusok. Az emberek elkezdenek módszeresen és természettudományosan gondolkozni.. Amit az emberek elfelejtettek abban a mértékben. . . Milord . Innen hozták magukkal a titkokat az egyiptomi papok. És ad valami konkrét utasítást. Megint felkelt. Trithemius apát. Ami azután jön. hogy az igazságot valahonnan messzirõl. A XVIII. és nagy lépésekkel átment a termen. szimbóluma a mágikus megismerésnek. A racionális ember álarcos bálja az irracionálisban.. vagy pedig csak allegorikus általánosságokban marad.

Az óriás axolotlok. Már akkor is úgy éreztem. . Azt is tudom. ami ma már nevetséges. Milord ugrottam fel hirtelen . Talán átvitték a llanvygani parkba. . . John Bonaventura. Nem is fontos. Úgy éreztem. Ak találtam. John Bonaventura! Ez a név már akkor is megütött. . Nem is a legjobb tanítvány. és azután feltámasztja õket. Tudja? Talán Ön akkor az öregtoronyban volt? Nem. Mintha valami olyasmit. Hirtelen eszembe jutott minden. hogy megvalósítsák? Az earl hangja valahonnan a roppant terem végébõl felelt: Honnan tudja. . hogy Asaph Pendragon nem is halt meg.. . Tudom mondta az earl. Asaph semmi vágyat nem érzett. melyeknek az életét évekre megszünteti. akik a hosszú élet titkát tudták. és az a mese. kinyitotta a sírboltot a pendragoni várban. úgy 1760 körül? Úgy van. Mit ír még a memoárjaiban? Nem emlékszem. hogy hol. Az earl hosszú ideig nem felelt. Ugye. közö rta azt. Lenglet de Fresnoy? Aki megírta az alkimisták történetét. . Minden közlés meghamisítja a valóságot. amit tudott. amikor a Museumban olvastam a család történetét. miért nem kísérelték meg soha. amint megmaradt százhúsz éven át. Hogy jutott maga Lenglet de Fresnoy memoárjaihoz? Hol vannak? A kézirat a Viscount of Braedhill hagyatékában volt. Azért írt annyi mindent. az az. A többiek csak tanítványok voltak. Egy évvel ezelõtt katalogizáltuk. hogy senki sem? . Azt is gondolom. . Kinyitotta a sírt. Most egyszerre eszembe jutott. . . Az igazi tudósok nem fogalmazzák meg a tudásukat. Rózsakereszt és Asaph Pendragon egy és ugyanaz a személy? Igen. Hol van Asaph Pendragon holtteste? A sír üres. Fludd is. hogy az earl ki akar térni a legfõbb kérdés elõl. . hogya fûszeresek értesüljenek felfedezéseirõl. ma délután Pendragon várában jártam. Asaph volt a mester. . hogy lenn voltak a sírboltban. Most már a British Museumban van. és kiásták . hogy eltemettette magát. Olvastam Lenglet de Fresnoy memoárjaiban. És akkor egy határtalan összefüggés kezdett derengeni bennem. A tizenharmadik Earl of Gwynedd. . Most én mondtam: Tudom. nem emlékszem. . hogy már olvastam róla valahol. hogy megfejtette Rózsakereszt személyazonosságát. .sem csinált aranyat. Vajon. Honnan tudja? kiáltott rám az earl megdöbbenve. de valami nagyon furcsát. Talán áttették máshová mondta végül. . Fludd nem volt igazán jó családból való. amit az earl kísérleteirõl tudtam.

Olyan az érzésem. valamit tennünk kell. Valamit tennünk kell. és beszélje meg vele a dolgot. mit gondol? Talán az egyik perzsa kódexet. doktor. Ezek a gengszterek. Mr. Most megértettem: a terem méretei az ilyen fel-és alájárások számára készültek. . . Mit ajánljunk neki. . Egy ilyen perzsa könyv. hogy mi van azokban a memoárokban. doktor. És különben is. mint egy vihar utáni nagy hullám. Nem tudom elviselni azt a gondolatot. . Szívesen. Alexander Setonhoz.Mit mond? A British Museumban? Hisz ez rettenetes. forduljon az ügyvédemhez. és egy csereajánlatot tesz. . a másikat a könyvtár igazgatójának. Milord. tízszer annyit ér. hogy szabadon választhatnak. hogy az õseim legõrzöttebb titkai most mindenki számára megközelíthetõk. a tiszteletre méltó félmeztelen aggastyánok rázkódva bólogattak a polcokon. De én most nem mehetek Londonba. Holnap reggel leltárat veszünk fel a perzsa kódexekrõl. Azt a kéziratot meg kell szereznünk . Megvan. A padló döngött. az Inner Temple-ben. És ha valami nehézség volna. Mindenesetre menjen el hozzá. Maga elmegy a könyvtár igazgatójához. . visszatért karosszékébe. mondja meg. sok érdekes könyvet ajándékoztam nekik. az egyiket neki. mint Lenglet de Fresnoy kézírása. A British Museum bizonyos fokig lekötelezettem. Mikor átvettem az earlséget. Az earl megnyugodott. Maga megy Londonba az én nevemben. mintha nyilvános sétateret rendeztek volna be a családi sírboltban. Az earl óriási lépésekkel járt fel és alá. tudnom kell. úgy képzelem. Most mindjárt megírom a leveleket. Nagyszerû gondolat. .

elkésett kertész. és jó volna felmenni hozzá. büszkén fogok felmenni a Museum lépcsõin. mint egy ping-pong labda. Tudjuk. díszletként ingó házfalak között? Vannak idõszakok. és aludni mentem.. hogy a konyhában még nagy élet van. nagyon távoli medvék bõrére iszunk. amikor mindennek mélyebb jelentõsége van. Ki tudna aludni ma. Átadta a töltényeimet. mint Llanvygan követe. . .Milord mondtam õszintén . óvatosan örülünk a holnapoknak. . Az összes kapukat nézze újra meg intézkedett az earl. szerelmeink megtört vonala grafikonszerûen elõttünk van. * A szobámban ültem. mennyi minden történt ma: Rózsakereszt sírja. és tíz kilométer körzetben meghallunk minden zajt. amit meggyújtanak. az ablak alatt valaki járkál. Szomorúak vagyunk tizenhat éves korunk szomorúságával. Ó. és a könyvek titkai. Rogers lépett be. Kopogtak. amikor az embernek eszébe sem jutna. Holnap Londonba megyek. Nem lehet tudni. Cynthia szobájában még világosság van. És állítson õrt a lépcsõházba. szalma-és istállószagot és valami keserût. A parkban semmi gyanúsat sem találtam jelentette. az Earl of Gwynedd megbízásával. Maloney hirtelen megvilágosodása és eltûnése. ami Cynthia és Osborne szobáihoz vezet. és nyugtalanul cigarettákat szívtam. . hogy a pipa milyen filozofikus békét ad az emberi arcnak. Minden második nap húszoldalas levelet ír titokzatos asszony-barátjának. Biztosan levelet gépel. Azután elbúcsúztam. a csapóajtó. Olyan éjszaka volt. megannyi földalatti folyosó. a csapóajtó históriája óta. a fák komoly illatát. amit nem tudok kielemezni. A nyitott ablakon át összetett szagokat hoz be a szél: virágágyak édességét.

és annál inkább rájuk gondol. Ha most egy axolotl kiszabadulna . mint. De tele voltam meg nem határozható félelemmel. Különös. Mindent szeretnék. mint a connemaraiak. a másikat. Talán Llanvygan õrangyalai tisztítják a falakat ragyogó másnapra. meg tudnám mondani. hogy Jennifer Andrews a tengerbe fulladt az egész kiránduló társasággal. Máskor négy hónap alatt nem történik ennyi. . És most ez a hang olyan. mielõtt az újságban olvastam. . amit most hallok. . hogy ilyen nagy állatok milyen csendben tudnak járni. De Doktor úr. Ezek a bársonyos lépések. . És ezek a tompa hangok. mintha valaki a fejemet ütögetné szivacsba burkolt póznával. a bernáthegyit. A fantáziám egyre visszatér az earl különös állataira. A hold olyan. a lelkünk hol végzõdik. ludni. Némelyik már tízszer is meghalt. ezt egy madár hallatta. . Ezt. Ezt a kiáltást . fehér testtel imbolyognak a hosszúszárú növények között. gondoltam. . Madách írta. valószínûleg egy bagoly. . amikor valaki meg szokott halni. . . Alvásról szó sem lehet. Meggyújtottam a nagyvillanyt. az óriás axolotlok. kettõ is van itt. Úgy látszik. gondolom. az egyiket Maximnak hívják. . mintha valaki a falat súrolná. Ezek a napok. Ha értenék valamit a madarakhoz. éjjel is lát. és intenzíven érzem. Éppen így éreztem magam azon az éjszakán.Nyár van. Valaki járkál fölöttem az earllakosztályában. olyan. Kocsonyás. Szeretnék korallszigetek zöld lagúniában hajózni. és fel és alá rohantam. mint. Ez a sejtelmes nyugtalanság. . . amikor a tea különösen ízlik. Talán elmegyek sétálni a parkba. . bejönne a szobámba. de ki tud ma egy új hasonlatot a holdról. ami eltölt. Az ember nem akar rájuk gondolni. idegzetem tûzijátékos reakciója a túlságosan gazdag nap után. . miután nem talált vevõt az írógépre. . mint a hold. milyen madár. nem emberi kiáltás töri darabokra az . alkalmasint valamelyik nagy kutya lehet. . Így éreztem magam aznap reggel. és vágyódásommal mindenben részes vagyok. hogy tél lesz. A hátborzongató képzetek vonzzák egymást. Ez a reccsenés egy nagy ág volt a szélben. amikor szegény Joe szublimátot ivott. Emírn k. amint riadtan felébredt. csakugyan súrolják a falakat! Azután egy irtózatos. . fehérruhás karácsony. A hold olyan. . Nem tudjuk. Ez a suhogás. Furcsa egy madár. . .

Vagy lebegett. Megismertük Maloneyt. És azután hirtelen. Ott állt az earl kócosan és hálóköpenyben. azonos önmagammal. és eltûnt. Az ablakhoz rohantam. Fekete ruhában. nagyon lenn. Lenn valami sötét test feküdt és vonaglott. . le a kertbe. lábak dobogtak. minden olyan valószínûtlen volt. Felettem pedig a balkonon. A boszorkányságoknak végük volt. A kertben ott álltunk a holttest fölött. Ajtók csapódtak. és a világosság felé fordította a fejét. . teljesen Bátky János. Osborne esõkabátban. . Valamelyikünk felemelte. végsõ mélységekben. Utána tompa ütõdés. valahol lenn. mit tudom én. és a malomkõ-gallért csak én képzeltem hozzá? Vagy az egész alak magam szülte fantom volt a titkos értelmû éjszakából? . Kisiettem a folyosóra. A kertben emberek szaladtak lámpákkal. nagyon furcsán mindenki. Egy pillanatig tartott a látomás. robbanásszerûen diadalmaskodott a realitás. emberi szavak kérdezõsködtek mindenfelé. valaki állt.éjszakát.

amit münchhausenes fecsegése mögé bújtatott. és lezuhant vagylelökték ismeretlen kezek. Az earlt kivéve mindenki nyugtalan volt. mint az elsõ éjszaka. amint elõzõ este tervbe vettük. Az earl ezért azt indítványozta. Osborne-t pedig megbízta. Dafyd Jonest is. ha valaki meghal. ami az illusztrációs anyag szempontjából a legrégibbnek és . Amíg élt. mint a varázslóké a Divina Comediában. Maloney hozzátartozóit egyikünk sem ismerte. sápadtságával. Engem pedig megkért az earl. mint a képeket. Regénybeli várkisasszony volt. Rögtön az ablakhoz rohantam. és az álmatlanság nyomait viselte. hogy hová vigyék a holttestet. Maloney milyen felekezethez tartozik az angol Egyház szertartásai szerint temettessék el. Különben is nagyon ébren alszom. sötét ruhában. Rogers szerint Maloney llanvygani tartózkodása alatt egyetlenegy levelet sem kapott. * Másnap az earl megjelent a reggelinél. be akart hatolni az earl lakosztályába. milyen furcsán zuhant le a szerencsétlen: az egész nyaka kifordult. ami az ágy másik felében feküdt. és nagy nyögéssel dobtam át magam az álomba. hogy a perzsa kódexeket nem tudjuk katalogizálni úgy. szörnyethalt. De mikor felemelték. a connemaraiak is meghalnak. akkor láttam. Három óra felé hallottam a lódobogást. és lezuhanva a második emeletrõl. de a nap izgalmai ezen az éjszakánállandó feszültségben tartottak. melyre meghívta a Rev. hogy tegye meg a szokásos intézkedéseket. Rá kellett eszmélnünk. különösen Cynthia. akit családjának különös balsorsa üldöz. Katonás volt és egykedvû. Aznap éjszaka megint lódobogást hallottam. Karikás szemével. és az arca hátrafelé nézett. Osborne-nal lassan felfelé ballagtam. akit valaha láttam. majd éjszaka lopva visszatért. Az earl megint a nagy parancsnok volt. tele volt ravaszsággal és hátsó szándékkal. A kódexekbõl nem értettünk mást. õ maga sohasem említett senkit. milyen súlyos gyanú terhelte Malone t. Most itt feküdt: visszajött. motorbiciklin szökött meg a kastélyból. Ötp ként felébredtem. és hallgattam a furcsa sírbeszédet. hogy ámbár nem tudták. amit Maloney fölött tartott: A legszimpatikusabb orgyilkos volt. Intézkedett. amit tegnap megbeszéltünk. aki védekezni nem tudván. mert egyikünk sem tud perzsául. aznap különösen tetszett nekem. haladék nélkül. még aznap. ha két emelet magasságból leesnek. Az earl elõadta a lelkésznek Maloney halálát. elvágtatni Pendragon felé. és láttam a fáklyás lovast. válasszam ki azt az öt kéziratot. miután motorbiciklis szökésével kellõ alibit szerzett magának. amikor intézkedett. Elmondta. hogy tegyem meg. be akart hatolni a falon át az earl lakosztályába.Olyan egyszerû és világos.

És mind a ketten olyan zavarban voltunk. és azokat vigyem magammal. . Kicsomagoltam. Ki is választottam az öt kódexet. és elbúcsúztam az earltõl. kissé meghatottan. ez volt az elsõ elbúcsúzásunk. azután becsomagoltam.legértékesebbnek látszik. Megebédeltünk. elfogódott hangon mondta: Remélem. Azután elbúcsúztam Cynthiától. megígérve. kis hotelembe. hogy elfogyasszam a szörnyû roastbeeft és a kegyetlen fõzeléket hozzá. hogy az minden ékesszólásnál többet ért. . Estére megérkeztem Londonba. Cynthia angolos tartózkodással. hogy a legrövidebb idõn belül visszajövök a kézirattal. kellemes idõt töltött minálunk. és lementem az étterembe. . a British Museum mögötti végtelen hotel-rengetegben.

rám öntött néhány csésze meleg teát.) Most is. Azok közé a nõk közé tartozott. (Mellesleg az angol újságok kezelését sose tudtam megtanulni. és megköszörülte . vagy kirepedt a blúzuk. és mindig óriási sikerei voltak a férfiaknál. A Times tüzet fogott. Naponta berontott kopogás nélkül mert mire jó a kopogás? a szobámba.Vacsora után búsan kavargattam a sárga folyadékot. Ö oltott el engem. az egész szoba tele volt Timesszal. két héttel mindig a legújabb szellemi fejlõdés elõtt. csupa nagytermetû szívjóság és áldozatkészség alapjában véve. inkább szép nõ volt. hogy az ember az angol sajtótermékeket olyan mikroszkopikus terjedelmûre tudja összehajtani. Felnéztem. hogy rendkívül lekötelez. tejet melegített nekem éjszakára. azután felcipelt a szobájába. és tönkremegyek. Bár én meglehetõsen féltem tõle. ami a szobában található volt. sõt. összetaposta az égõ újságot. Ti. hogy a British Museumban dolgozzék. vagy épp most szakad le egy gombjuk. mint az égõ csipkebokor. kit a porosz állam ösztöndíjazott Oxfordba. hogy vajon az is a puritán és metodista vallási gátlások szomorú következménye-e. hogy történelmi stúdiumokat végezzen. úgy látszik. mert hátha lepörkölõdött. és én olyan voltam. és nagy barátságot tartott fenn velem. A félelmet inkább a jelleme gerjesztette bennem. Gyûlölte a szentimentalizmust. Nem mintha csúnya lett volna. és õ sem vigyázott. mielõtt annyit mondhattam volna. mint ahogy õk szokták. ahhoz születni kell. amint lapoztam. Barátságunk is így kezdõdött. és rám adott valami nagyon férfias nõi ruhadarabot. levetkõztetett. és elmélkedtem. megmosdatott. nehogy utána velem jöjjön sörözni. Ettõl kezdve Lene fejébõl nem lehetett kibeszélni. a maga nagydarab módján. a page . úgy látszik. A részletekre nem emlékszem. De ugyanakkor abszolút modern nõ volt. Ilyenkor az én hotelemben lakott. Egy kõszobor keze. Lene Kretzsch Gemütsmensch volt. csak azt tudom. ha nem vigyáznak rám. az emberies limonádét. a hajamat cibálta. hogy állandó fizikai fejlõdésben vannak. A kis inasfiú. Határozottan mutatós volt. amikor meggyulladtam. Azután rettenetesen kiszidott. és rosszabb hangulataimban nem jöttem haza vacsorázni. ami nagyon bõ volt nekem és mindezt. amikor egy súlyos kéz nehezedett a vállamra. a Neue Sachlichkeit vérengzõ híve volt. sõt. éppen akkor tett a tûzre. és inkább örömmel állapítottam meg. hogy én határtalanul ügyetlen és élhetetlen vagyok. hogy Lene mindjárt fölöttem volt. és a saját gondnoksága alá helyezett. egyszer közvetlenül a kandalló mellett ültem egy Timesszal. hogy felvarrja a hiányzó gombokat. mint félig-meddig kollégával és mint Museum-beli olvasóval. hogy régi ismerõsöm tornyosodott fölöttem: Lene Kretzsch. A szünidõket rendszerint Londonban töltötte. akiknek a harisnyáján mindig épp most szalad le egy szem. hogy hogy lehetek ilyen ügyetlen. szétszórta a ruháimat. és így azt az érzést keltik az emberben. hogy az angolok képtelenek iható kávét fõzni.

Azonkívül Lene gyámkodása határozottan rosszat tett nekem. Közben pedig állandóan arról értekezett. Én pedig nem szeretem ezt a témát. Lassanként csakugyan olyan lettem. ha ugyan nem ragaszkodott hozzá. kifelé akartam kinyitni az ajtót. és elfelejtettem ebédelni. . elvesztettem a jegyzeteimet. mert tényleg nem tartozom az élelmesek közé. amilyennek beállított. ami a karomon volt. összecsomagolta a jegyzeteimet. ami befelé nyílt. hogy õ vigye hazáig. ha nem szólt nekem. Kezdtem megbotolni a szõnyegbe. hogy milyen élhetetlen vagyok. A Museumban odajött hozzám. mielõtt elmentünk. félóráig kerestem a karkötõórámat.a zsilettpengéimet. és a hónom alá dugta az attasé-táskámat.

német klasszikus filológusnak. megvette a vasútjegyemet. de ez a hallatlan sokoldalúság mégis megijesztett. Hosszasan elmagyarázta. nem is beszéltem volna róla ennyit. Szerencsére egy meleg nap Lenének eszébe jutott. Nem volt nehéz. Nem vagyok puritán. azután egy hétig egy kanadai farmerrel. mert én is híve vagyok bizonyos fokig az új tárgyilagosságnak. fennmaradt. Llanvyganból való megérkezésemkor megint Lene Kretzsch védõ szárnyai borultak fölém. mint õ. Sosem merészkedtem arra vállalkozni. és bár kevésbé viharos formákban. És mindegyik szerelmét elmesélte összes többi szerelmének és nekem. * Másnap elindultam. De menjünk sorjában. Az ötlet nem tavak körül. szörnyû tárgyilagosan. öreg. Néhány enyhébb gorombaságot mondott megjelenésemre vonatkozólag. Bizonyos enyhe melankóliával néztem a hatalmas fogyasztást. ami megdöbbentett Lene természetében: hallatlanul kiterjedt szerelmi élete. a Museum birtokát képezõ tárgyat kiadjanak. hogy annyi sört igyam. Az igazgató. aki kezdett költekezõvé lenni. hogy valami. szimultán. és tudom. hogy mit ért ezalatt) és tárgyilagosan. Két napig az ember egy kínai mérnökkel látta. hogy nem tesz jót nekem a londoni nyár. és nézetem szerint a szerelem mindenkinek a magánügye. És ez volt a második dolog. és annyi cigarettát szívjak. de tekintettel az Earl of Gwynedd érdemeire a . az érzelmek belekeverése nélkül. hogy teljesítsem küldetésemet. bár idõnként hangsúlyozva a das Moralisché -t. mennyire példátlan a British Museum történetében. nagyon szép túrát csináltam a és nem jöttem addig vissza. hajmeresztõ részletekkel. hogy katonás egyénisége milyen élannal fog bevonulni az én külön walesi kalandomba. és záróráig hallgattam a történeteit: hogyan h folyóból két oxfordi atlétát. és Lene nem ment vissza azontúl is találkoztunk a szünidõkben. aki negyvenöt éves koráig megõrizte ártatlanságát. de továbbra is Szerencsémre Lene szerette sûrûn változtatni a védenceit. És fogalmam sem volt róla. meg egy lengyel ping-pong bajnoknak. hogy Lene csak szívjóságból és áldozatkészségbõl volt olyan odaadó. már elõzõleg megkapta az Earl of Gwynedd levelét. De barátságunk. és hogyan csábított el egy teológiai professzort. amíg az egyetemi nem kezdõdtek. hogy helyet adjon egy átutazó. elõadások el Oxfordba.A helyzet valóban ijesztõ volt. akit viszont egy francia selyemfiú váltott fel. becsomagolta a holmimat. Amit ha meg nem tett volna. ami versteht sich von selbst (sose tudtam rájönni. hogy mentett meg az elzülléstõl egy gazdag skótot. És íme. és nem szeretem a henye epizódalakokat. volt rossz. és elküldött Skóciába. és elvitt sörözni. akihez fordultam.

hogy a kért kéziratot kiadhassa. már egy levél várt rám. Mire visszasétáltam a hotelbe. . és táviratban értesítettem az earlt. és a keleti szakértõk meg fogják állapítani. . Azután megnézte a kódexeket. addig meg fogja kapni fölötteseinek a felhatalmazását. azt gondolom. hogy melyik kódexet kérjék cserébe. két angol fõétkezést nem bírtam volna ki. Felbontottam. a Soho városrészben. milyen fantasztikus kincseket ajándékozott az earl a Museumnak. mert csak vacsorát ettem a hotelemben.gyûjtemények gyarapítása körül. Kedves doktor. és elmondta. mikor átvette az earlséget. . legyek türelemmel estig. Megebédeltem egy kis olasz vendéglõben. hogy másnap jövök a kézirattal. Claire levele volt. Elbúcsúztam. Eileen St. most már visszaérkezett. és megkért.

Elhatároztam. hogy abból csak baj lehet. Még csak azt sem mondta. És a vacsora a Grosvenor House-ban mégiscsak más lesz. hogy vele vacsorázzam. Ez a kódex testvérek közt is megér ötszáz fontot. azután elmentem a British Museumba. Egy szó nem hangzott. a kézirat pedig teljesen érdektelen badarság. Claire egy pillanatig sem vett magának fáradságot. Délután felkerestem egy-két ismerõsömet. hogy a tájékára sem megyek a Grosvenor House-nak. amit . amennyit jónak látok. hogy nem fontosak ezek. Talán azért. Claire-t. Körülötte a bennlakó. Magamban babonásan meg voltam gyõzõdve. És a különbözõ randevúim különbözõ barátaimmal na hangzottak. Nem volt semmi kedvem a hölgyet felkeresni. kényelmesen és flegmatikusan. Minden rendben volt. azt hiszem. hogy õ is hozzátartozik valamiképpen az Earl of Gwynedd ellen szõtt összeesküvéshez. A Museum tulajdonképpen nagyon jó cserét csinál -mondta az igazgató. ami Eileen St. mint akinek egészen természetes. De hát az earlt biztosan a családi vonatkozások érdekelték. hogy egy ilyen szép nõvel vacsorázhassam. Eileen St. Lementem a hallba. melyet a nõk a szépség iránt éreznek. Ellenállásom egyre gyengébb lett. Egyszerûen ragaszkodott hozzá. Zavartan és iskolás-fiúsan összehazudoztam egyet és mást. Mosolyogva fogadott. keressen fel a Grosvenor House-ban. mert annyira tetszett nekem. Van benne valami lehetetlen história egy earl of Gwyneddrõl. túlságosan sokat is mondtam. Okvetlenül velem kell vacsoráznia mondta. és a szakértõk kiválasztottak egy perzsa kódexet. még esetleg én is megtudhatok valamit. Biztos voltam benne. Eileen St. Végtére nincs mindennap alkalmam. mint ami a hotelemben leselkedik rám. Általában nem vagyok ügyes a hazugságban. mindenki Eileen St. amit eddig nem tudtam.Nagyon kérem. Sõt. A gyûrû története óta a legteljesebb bizalmatlanságot éreztem vele szemben. Amellett. Mikor hazaértem a könyvekkel. és ott találtam Eileen St. És mi történhet? Csak annyit mondok el a dolgokból. Az emberben vannak ilyen paradox tiltakozások az ellen. Cl. Claire-rel van összefüggésben. amennyire láttam. a portás jelentõs arccal nézett rám: Egy hölgy várja Önt a hallban. hogy ott van és vár rám. hogy beszéljek Magával. Nagyon fontos. Claire-t nézte azzal a mély megvetéssel. idõsebb új-zélandi hölgyek megdermedve ültek kézimunkájuk felett. hogy elhiggye. hogy a kéziratot kiadhatják. Hiszen húzódozásom okai elsõsorban nem is az ésszerû okok voltak. megjött az engedély.

A hangja egy árnyalattal természetesebb és közelibb lett. Vacsorai tete-a-tete-ünk úgy indult. csaknem barátságosan. Felvittem a könyveket a szobámba. mint akiknek nincsenek kicserélendõ titkaik. és a százegyedikrõl leesik. Maloneyval nem történhetett meg. Megérkeztünk a Grosvenor House-ba. és elgördültünk a Grosvenor House-ba. hogy keveset beszéltem. mint szép nõvel megvacsorázni. és nem beszélni másról. Szerettem volna Eileen St. hanem Eileen St. és akkor már titokban ott tartottam. Nyakkendõmet õ igazította meg a hallban. hogy Eileen St. Nem akartam azt mondani. Az ember száz sziklára baj nélkül felmászik. hogy kétségbeestem volna. a legképtelenebb. hogy éppen egy aránylag veszélytelenebbrõl. mint Maga. sõt jóétvággyal evett. De én régebben ismerem Llanvygan lakóit. hogy nem az étteremben vacsorázunk.leginkább kíván. Lelökték. Az autóban rögtön megkérdezte: Hogy történt ez a szerencsétlenség Maloneyvel? Úgy. Hallatlan vágyat éreztem. Végre mégis igent mondtam. örömmel és bizonyos szorongással vettem tudomásul. A jó vacsora és a bor megoldották a nyelvemet. Nem gyanúsítok senkit. Eileen St. Nem mondhatom. mint amirõl az ember egy szép nõvel szokott. és komolyan ivo És az ital mintha emberibbé tette volna. Claire is evett és ivott. Eileen St. amit neki mondtam. csak az estét akarják kellemesen elütni. és evéssé reagált arra. mint más ember. hogy egy balkonról leesett volna. Hogy gondolja? Ki lökte volna le? Nem tudom. Azután a lehetõ legrövidebb idõ alatt estére öltöztem és lesiettem. Voltam egyszer Svájcban vele. Bár Eileen St. mint azelõtt. mi történt vele? kérdeztem izgatottan. Hát mit gondol. ahogy az újságban olvashatta. Maga nem tudja. hogy mibe keveredett bele. sportszenvedélyének az áldozata lett. Claire-rel egyszerûen. Claire egyik Hispanója kinn várt bennünket. és bezártam a szekrényembe. Ö maga keveset beszélt. Claire-t szórakoztatni nagyon nehéz feladatvolt. Claire lakosztályában. doktor. Lehet. hogy tudom. Claire-t enni és inni lássam. Rettenetes. Nem tudom elképzelni. nem tudom elhinni. hogy Maloney és õ egy sötét összeesküvés részesei. Claire meggondolja magát. Lezuhant a második emeletrõl. ha Eileen St. Hogy tudom. a legrosszabb hírû sziklákra felmászott. szóval emberi megnyilvánulásaiban. de mindenese . Másokkal is megtörtént már. Meglepetéssel. és az ember szemébe nézett.

miért. magam sem értem. . . ami rá vonatkozott. hogy Lady Nichols orosz sofõrjének intim látogatását mindig orosz népviseletben fogadja. kiugrott belõlem: A gyûrûjét átadtam az Earl of Gwyneddnek. Lassanként a képzeletemnek megjött a bátorsága. mert minden nõ Alexandra királynõre emlékezteti. Claire-nél igazán nem lehet tudni. Azután egyszer csak. . ki tette azt? . . amit összefecsegek. ha nem lett volna úgyis minden határon felül vonzó. és Juan les Pins-i villája elõtt egy pálmafára felfüggesztette: Pour chiens seulement . A feketénél megkockáztattam. mire végre néhány kiadós közös ismerõst találtunk. Hogy Edwin Ponsonby azért szereti jobban a fiúkat. és túlságos respektust érez irántuk. Cristofoli sem gondolta volna akkor. szegény. hogy enyhítse a méla szláv honvágyát. és egy szót sem szól a gyûrûrõl és a többi kellemetlen dologról. Már a desszertnél tartottunk. Szóval nagyon jóban voltunk. megírta nekem. És a sötét titok. de mindig kisiklott a válasz elõl. És az earl. . Egy szót sem szólt és otthagyott. Valaki rálõtt az earlre. Mit gondolnak. hogy kitõl kapta a gyûrût? Hogy képzeli? Hiszen a szavamat adtam. Nem. . Eileen St. Itt-ott megpróbáltam egy-egy kérdést. . Hátha egyszer egészen jóban leszünk. Hogy Madame de Marignant nagyon bántotta honfitársainak némely piszkos szokása. Megmondta.nagyon vonzó módon. csak vonzóbbá tette volna. Gondolom. valószínûleg nem örült neki. amit alakjához sejtettem. Maloney. hogy szörnyû dolgok történtek Llanvyganban. hogy õszintén mulat azon. július tizennegyedikén. . Jó jel.

Ami igaz is volt. borzasztó. De nem akartam elárulni. úgy érzem. mikor Chesterbe mentünk. Már mondtam Magának. Mondja. távolian. aki a szövetségese volt. az Ear f Gwyneddet meg akarják gyilkolni. hogy jóban leszünk-e. És az utóbbi idõben. hogy megmentse az életét. hogy megmentsem. Megint elmondtam. tudom. hogy tudok Maloney machinációiról. Hát nem adtam át a gyûrût? A gyûrû. majd ha jobban fogom ismerni Magát. hogy az earl semmit sem tesz. amint lezuhant. gyakran fog alkalmat adni. és hosszabb elbeszélésbe kezdett. Eddig egyszer kértem Magától valamit. és mit nem mondok. Hogy Osborne-nal üzent neki. . Claire frontot változtatott. hogy fantasztikusnak fogja találni. hogy dolgok történtek. Hiszen Maga annyira tiszteli az earlt. hogy mit mondok. Másrészt azért. . ha Maga a segítségemre lenne. Mikor fog engem jobban ismerni? Remélem. Ide hallgasson. . Egyrészt azért. és hogy magam hallottam. miután õ nem tesz semmit. Senki sem ismeri olyan jól. A világ menete sokkal békességesebb lenne. amit mondok. és hogy ott álltam a holttest felett. hogy ki az. mindent megteszek. És azt szeretném. . határozottan tudom.Nekem nem mondták meg. nem az igazat. mert olyan szép volt. De egy pillanatig sem hittem neki. már el is felejtettem. Igen. Egyszer. Lehet. doktor folytatta Eileen St. Claire. Arra kértem. Lehet. Én. mondjon el mindent. hiszen Maga is tudja. nehogy elveszítsem az ellenõrzést afölött. az már régen volt. Mondja meg. hogy Maga is tud róla. ha betû szerint értjük. Az Magától függ. úgy tudom. hogy mirõl van szó. hogy megismertessem magammal. amit tudtam Maloney éjszakai tréningjeirõl. . és talán senki sem szereti anynyira. ami az earl biztonságát szolgálja. Eileen St. elmondok majd Magának egyet és mást a Pendragonokról. Valami szentimentális kifejezést adott arcának és testtartásának. és azt sem tette meg. Vagy ha meg is mondták. hogy én vagyok a legjobb fiú a világon. . mert megint olyan hangon beszélt. Meg fogja látni. az más lapra tartozik. embertelenül. Csak ketten tudják. mint egy automata. akkor sem hittem volna neki egy betût sem. ezt megelõzõleg nem volt semmi jelenet az earl és Maloney között? Nem. az én kötelességem. hidegen. Gyanakvó pesszimizmusomat semmi sem hívja ki annyira. félelmetes dolgok. aki az earl életére tör: õ és én. minden szép nõt becsukatnék. mint a nõi szépség. . hogy az Earl of Gwynedd valamikor a legjobb barátom volt. amit szegény Maloney haláláról tud. A kastélyban vagy a kastély . . mint én. Ha diktátor volnék. És a legrettenetesebb az. Ha nem tudtam volna mindenfélét Maloneyrõl. . hogy az earl egyetlenegyszer sem beszélt tíz szónál többet Maloneyval. hogy ne igyam sokat. Nagyon vigyáztam. .

mirõl van szó. Én láttam is egy pillanatra. mintha az Earl of Gwynedd érdekében kérné tõlem ezt a tanúvallomást. hogy a titokzatos éjféli lovas taszította le Maloneyt az erkélyrõl. hogy egy bûnszövetkezetnek a tagja. és ha nem szólít fel engem is a csatlakozásra. A csapda egész ügyesen volt megszerkesztve. ha az élete megmentésérõl van szó. . és elmondjam. Maloney írt nekem egy õrült parasztról. Doktor. Claire? Egy pillanatig a kísértés nagyon erõs volt. Igen. semmilyen írást nem adhatok. életének utolsó estéjén. Már késõ mondta Eileen St. . Ö az. aki ért hozzá. vagy valakinek. Nem tagadhatom. . De most már értettem. hogy tud róla. hogy higgyek neki. . . Valószínûleg el is hittem volna. valami egészen titokzatos és meghatározhatatlan jelenlétnek.környékén kell lennie valakinek. és egy különös aggastyánról. Hogyan? Hogy ártalmatlanná tehessük. De nem értem. . Ha el nem árulja. egészen biztos vagyok benne. amit magam tudok. én is úgy képzeltem. amelyrõl Maloney lezuhant. És én tudom. Honnan tudhatja Eileen St. Szegény Maloney akkor nem gondolta volna. hogy láttam. honnan tudja. . és az earl életére tör. . Most már elárulta. hogy azt a titokzatos aggastyánt én is láttam a kastélytó mellett. és meredtem rá Eileen St. hogy ki rejtõzködik e mögött a maszk mögött. Végtére mégis õ a legkompetensebb. hogy lenne összefüggésben mindezzel? Mert õ az. hogy õ ölte meg Maloneyt. . leleplezhetjük. Tökéletesen az volt a látszat. hogy Maga látta az álruhás valakit az erkélyen. hogy a babona egész kelléktárával titokzatossá és megközelíthetetlenné tegye magát. . De errõl senkinek a világon nem szóltam. ha Maloney. Sajnos. nem beszél olyan elhamarkodottan. Claire-re. Claire. akit egy éjszaka láttak. . anélkül hogy az earlt meg nem kérdezném. Kísérteties. De aztán legyõztem. Ha segít nekem. . aki Maloneyt megölte. a Maga tanúvallomására van szükség. és nem szóltam semmit. csak Cynthiának meséltem el. Csak ezt akartam. . Most már hiába vág ilyen buta arcot. Adja írásban és hitelesítse tanúk elõtt. aki prófétálni kezdett. Mély megdöbbenéssel toltam hátra a székemet. mely a Roscoe-féle örökségnek az earl kezébe való jutását akarja megakadályozni.

bízik bennem kérdezte. Becsületszavamra. . egy múmiából is barátságos érzelmeket váltott volna ki. és mindent elmondok. Talán érdekelni fogja Magát mondtam csörgõkígyósan . hogy a rendõrség beleavatkozzék az õ életébe. Ugye. Az earl nem fog beleegyezni. Melle csaknem arcomat súrolta. Eileen St. a gyûrûje miatt. hogy így. hogy megmentsük az életét. Tudom. Menjen haza mondta. nem vagyok detektív.Hátha nem akarja. Mindenrõl informálva vagyok. amit tettem. hogy mi az. Felkeltem. De bennem feltámadt az a kis paradox ördög. Olyan szelíd. De mégis. . mirõl beszéljünk. Fent említett múmia is kétségtelenül biztosította volna. Mit tud Maga arról? és nevetett. Az ijedt hang. a különös kéjérzést. vagy nem akarja. Egy ideig szótlanul néztük egymást. üljön ide mellém a díványra. hogy bízik. Ó. úrrá tett engem a szituáció fölött. és mégis meg kell menteni. Minden félénkségem elmúlt. Árthat nekem? Ha érdekli. . . nem volna okosabb nyugodtan kibeszélni magunkat. és annál nagyobb lendülettel használtam ki helyzetemet. az állatkerti fecskendõcsõ. azt hiszem. Nem tudom elképzelni. . Egy csöppet sem bízom Magában mondtam gyengéden. és mennyire árthatok Magának. mikor megtudta. ami a legkevésbé valószínû abban a pillanatban. Furcsa lehettem. hogy . Ki Maga tulajdonképpen? kérdezte egyszerre. hozzám lépett. A düh is határozottan jól állt neki. tágra nyílt szemmel. Claire megadó mozdulattal leült. Nem engedi meg. hogy csörgõkígyó. Testének közelsége. Magamhoz öleltem a derekát. és idõnként arra kényszerít. Maga miatt keveredtem bele. amit tudok. hogy Magát is a Roscoe-örökség érdekli. de tréfa nélkül. aki minden más ösztönömnél erõsebb. miközben éreztem. Menjen haza. Olyan lehettem. Bízzék bennem mondta. Sokkal gõgösebb . Eileen St. Mindenesetre elõbb beszélni fogok vele. Claire egy pillanatig zavarban volt. soha még emberben nem csalódtam így. A pszichológus valószínûleg sötét szadizmusnak fogja minõsíteni. mint Schlesinger. Claire ellökött magától. mert még sose fordult elõéletemben. hogy egy szép nõ félt volna tõlem. . hogy azt tegyem. Eileen St. ahogy kérdezte. Az élmény újsága csaknem kegyetlenné tett. és vállamra tette kezét. ha akarok. . Megyek mondtam. . hajamat simogatva. egyszerû lélekn látszott. Hogy mennyire vagyok beavatva. amint simogattam ezt a páratlan nõi testet. Felkelt. milyen szemtelen. és az egész dologhoz semmi közöm.

és nagyon jó barátok voltunk. Az ár. Claire nem fogja tõlem megkapni azt. és azt mondta: Well. Akkor ez a mindennek ellentmondó csók látszott a legkevésbé érthetõnek az egész. Úgy éreztem. homályban olyan gazdag llanvygani kalandban. bár szomjazó testtel. . Claire elmosolyodott. amit okvetlenül meg kell tudnia. vagy legalábbis az ár egy része. csak ki kell várni a megfelelõ pillanatot. hogy ezzel a jelenésem véget ért. amit tudtam.izmai megfeszülnek a fojtogató dühtõl. És miközben pezsgõztünk. hogy William Roscoe halálos betegségét erõszakosan idézték elõ. mert alaptalanul ijesztettem rá és terrorizáltam. Semmi. mikor elfulladva ültünk újra az asztal mellett. aki el akarta lopni az írásokat. már végtelen csókban kapaszkodtunk össze. hogy tudom. hogy õ volt az. hogy végeredményben mégis l het velem tárgyalni. de kénytelen tûrni. De nem így történt. mikor mindent lmondtam. . és mielõtt tudtam volna. Mikor elbeszélésem végére érve felkeltem. és Maloneyrõl elterelõdjék a figyelem. vagy mit tudom . õ maga. Claire is részes az összeesküvésben. komolyan. Eileen St. aki félévenként kollokvált az egyetemen a kanti etikából: Minthogy Eileen St. és nyugodtan el is mentem volna. csupafeltevés. melyek segítségével az earl bebizonyíthatja. . . és meg kell adni a megfelelõ árat. Eileen sajátságosan. de mint aki Eileen St. Claire-t elintézte. miután Eileen hirtelen kibontakozott. és pezsgõt hozatott. hogy flörtöljön velem. és egy pillanatig sem jutott eszembe. és a gyûrût azért adta nekem. hogy Eileen St. Claire ki fog dobni. Eileen St. hogy a sikert férfiúi sex-appealemnek tulajdonítsam. hogy én sá váljak. Hogy Maloney a Roscoe-örökösök megbízásából járt Llanvyganban. hogy a gonoszok mindenkit gonosznak tartanak. és nem simogatják tovább Eileent? Felém nyújtotta a kezét. Különben is Eileen nyilván nem tartozott abba a nõtípusba. és legszívesebben nekem ugrana gyönyörû macskaszerûségében. Tulajdonképpen nem volt semmi az elbeszélésemben. amelyiket ilyen céltalan érzelmek befolyásolnak. barátságosan megvacsorázom nála és kényszerítem. Nem. amivel Eileen St. mit teszek. Ösi igazság. hogy angol felháborodással Távozz. Csak késõbb. a tanúvallomásornat. törvényszék elõtt. hogy mirõl van szó. kezdett derengeni bennem. a cinkosságomat. amit vár. de érthetõ módon félremagyarázta viselkedésemet: hogy mikor ennyi rosszat tudok róla. Eileen magatartásomból arra következtetett. ahelyett. És elmondtam azt a keveset. csak nem akarok olcsó lenni. Nem vagyok hiú. kissé gúnyosan. aki a csapóajtót nyitva hagyta Pendragonban. elmondtam. aki rálõtt az earlre. egyszer csak megszólalt bennem az ember. mert különben nem tudja meg. kétszeres dühvel. Sátán -t kiáltanék. aminek bizonyító ereje lett volna. Claire-nak árthattam volna.

Eileen St. Claire ajándéka csakugyan értékes volt. aki utólag nem fizeti meg a vásárolt ölelést? De aztán megnyugtattam lelkiismeretemet. A test. Most menjen igazán haza mondta. Ilyen kedélyállapotban a lelkiismeret rendkívül megnyugtatható. Sosem volt szerelmes éjszakám. Chéri kérdezte fáradtan . és a következõ pillanatban már a szomszéd szobában volt. Felkeltem. De különben is. és írja meg. mintha csak feledékeny volnék. Máig sem értem. . aki felébredt a cigarettafüstre. Felálltam. . ami megközelítõleg ilyen gazdag. Odamentem. Eileen. és a cipõzsinóromat mindig összecsomózom ilyen ünnepélyes alkalmakkor. Csak nem kívánhatja. aki hazárdot játszik. hogy meg fogom írni. nekem nem ment ilyen hamar. Semmiféle írást ebben az ügyben nem írok. az ágyban. Well? Üljön le szépen az íróasztalhoz. . . Nem t gadom. és várakozóan mosolygott rám. mennyi tréningje lehetett a gyors levetkõzésben. amely karjaim közt kígyózott. . . . túlvilági kék pala-árnyalatokban derengett a Hyde Park. az ablakhoz mentem. és egészen biztos volna benne. olyan helytelen. csodát hordozó.. a Hyde Park harmatos pázsitján. rágyújtottam. most-felkelten. mint egy ember. jogom van-e elfogadnom az odaadását? Nem teszek-e éppolyan gyalázatosan. . az írásra. hogy idáig eljutott. ezer mozdulatot tudott. . chéri . változatos programmal rendelkezett volna. õ az. de inkább hazamegyek. olyan nem-lett-volna-szabad. most hazamenni a legvadítóbb dolog. . Magától függ. mint a tenger. bámulatos és kiismerhetetlen. chérie? Hát az írást. nem gondoltad meg magad? Mit gondoltam volna meg. De a szemével azt mondta: maradjon itt reggelig. Én nem ígértem neki semmit. hogy miket látott tegnapelõtt éjszaka Llanvyganban. a kanti etika feltornyosodott bennem újra. frissen. fejével jobb karjának amforás vonala alatt. ami férfival történhetik. Chéri mondta Eileen. .mit. Hát menjen mondta Eileen. hullámzott és vibrált. miután kiittuk a pezsgõt. amit akar. kegyetlen szépséggel aludt. . ne is számítson rám. mondta enyhe bosszankodással. . és szórakozottan csókolgattam a kezét. és minden mozdulatnál új volt. hogy szükségem van arra. kimerült álomból. hogy az hors d'oeuvre-rel befejezzem a vacsorát? Egész kiadós hors d'oeuvre volt. . A zöld rétek fölött ottfelejtett fehér ködcsomók imbolyogtaktanácstalanul. Ó. miért nem járok szabad homlokkal. Hajnal felé felébredtem rövid. A papok nevelte kisdiák rossz lelkiismerete együtt sopánkodott a neuraszténiás gyanakvóval: hogy kerülök ide. milyen nehézkes a férfi-toalett. És akkor minden volt. Az ablak elõtt. . Az asszony kifejezéstelen. tudod.

azután búcsúzásra került a sor. és szégyelltem magam éktelenül. Megreggeliztünk. .Meg tudtam volna ölni.

Minden nõben azt élveztem. aki arcán az üdvözültek ellenszenves mosolyával távozott tõle. akit elbûvöl a szép vonalaknak és a szerelem technikájának az a tökéletessége. ugye? So long! Taxiba ültem. . és a következõket spekuláltam ki. akit azért szerettem . mint Cristofoli. mert õ volt Svédország. Claire még egyszer a szeretõm lesz. mert többet nem láthatta. Nagyon jó volt. Eileen St. . . most már átéltem. ha az ember a hazugsággal és a gyilkossággal tölti az éjszakát. századra emlékeztetett törékeny Sevres-mivolta. azt hittem volna. és azt mondta: Nagyon kedves voltál. Holnap. mert senki se látta a taxiban. Eileen bízik erotikus mûvészetének ellenállhatatlanságában. csak ha történelemrõl vagy irodalomról van szó. hogy elhozod.Az ágyban ült. most már mindent tudtam. Die Weiber sind silberne Schalen. megõrült. Ha akkor valaki azt mondta volna. volt. de tovább nem érdekelt. Claire-t azért szerettem. nem tud többé meglenni nála nélkül. sohase fogok többet Eileen St. és enyhén megbolondult. De most már megtörtént. Cynthiát. akit azért. akinek édes tehénszerûségében svájci. barátságosan mosolygott. mint kényszerképzet. mert a XVIII. akiben az ezermellû ephesusi Dianát. Eszembe jutott a Cristofoli-eset. feleslegesen. Volt. akiben Jeanne d'Arc-ot álmodtam. hogy a szimbóluma volt valaminek. Bennem egy ilyen éjszaka után nem marad más. akármilyen áron is. Addig szóba sem állok veled. szégyenkezve esti ruhámon. és úgy éreztem. milyen körülmények közt. mint kellemetlen. mert õ volt a Vétek. kényszerszerelem. hogy Eileen St. ötödfeles jambusokban. Valamit. chéri. és máskor is szívesen látlak. nem ilyen olcsó dolgokat. bizonyára tapasztalat alapján. ami nincs is a nõkben. Ezt gondolva. megfejtettem Eileen St. Claire jelent. És ínyenc sem vagyok. nem a szerelem tudományát. Úgy gondolja. fanyar mosoly játszott az ajkaim körül . Volt nõ. rajtuk keresztül valami mást szeretek. in die wir goldene Apfellegen. Claire csókja után vágyódni. ha megcsókoltam. Volt. Hogy testének az emléke kísérteni fog bennem. Eileen nem ismeri az én természetemet vagy természetellenességemet. Nem vagyok lelkesedõ természet sem. kialudatlan érzés és egy nyugtalan bûntudat. milyen az. A taxiban elgondolkoztam. amit Eileen St. Valami egészen más az. Claire taktikáját. nem a vonalak mulandó harmóniáját. amit a nõkben keresek. hogy úgy mondjam. És biztos voltam benne. mert keveset aludtam. most az angol szonettekkel flörtölök. legalábbis hosszú ideig nem. Erotikus kíváncsiságom ki volt elégítve. Én nem vagyok olyan. és fázósan. De csak ha elhozod az írást. De úgyis tudom. alpesi réteket élveztem. hogy aki egyszer intimen megismerte. úgy éreztem. volt. kinevettem volna és ha elmondta volna. és vissza fogok térni hozzá.

Az egész város tele volt meztelen térdû. és nappaliruhát vettem. Felmentem a szobámba. ahol nyolcmillió ember él. virágok. és poros unalmukat itt-ott egy-egy olcsó pipa tarkítja. Azután tanácstalanul lerohantam a földszintre. és a toalett-holmik intim arca sugározza a nõi test melegét. és a szekrényemhez rohantam. Azt mondják. Mindenesetre értesíteni kell a rendõrséget. vagy hogy álmos voltam és fáztam bám csak úgy nyikorgot a barátságtalanságtól. Megszámoltam a perzsa kódexeket. A portás szerint egy kisfiú hozta negyedórával elõbb. és oly valószínûtlennek látszott. A géppel írt levélben a következõ állt: . Minden lapos helyen csúnya kötésû könyvek halmozódnak fel. egy levél várt rám a hallban. de nem tudott semmit se mondani. mert féláron jöhettek le az Anglia-Skócia rugby-mérkõzésre. De azután pesszimizmusom megint erõt vett rajtam: a kézirat semmi esetre sincs már a hotelban. . De a kézirat. de a De azért mindenesetre elmegyek a rendõrségre. miféle öntudatlan trükkel csinálom. megborotválkoztam. . A megvetett ágy. Talán minden értelmes rendbe fog jönni. megfürödtem. Mind megvolt. a szobám különösen kietlen volt. hogy minden szobám a legrövidebb idõn belül olyan otthontalan. a n ruha. terítõk. eltûnt. Különösen tegnap este. Hoteljében annyian fordulnak meg. Igen. Valami roppant kellemetlen: érzés fogott el. És azután felvillanás szerûen tudatosodott bennem. hogy mi ez az érzés. mi történt. Talán már az India Mail repülõgépén száll keleti vizekre. hogy megtaláljanak egy kéziratot Londonban. hogy nõ lakik a szobában: apróságok. Az apróságok eltûnnek. Ellopták. Az én szobámon valami fordított átalakulás szokott végbemenni. nippek jelennek meg. sõt lakatlan jelleget ölt. tette talán. Tam-o-Shanter sapkás skótokkal. És az is lehet. akkora területen. mint egy vármegye. A hoteltulajdonos kétségbeesett. megmutattam a feltört szekrényt. Mire lementem. hogy már nincs is Londonban a kézirat. rohanok a Scotland Yardra mondtam. amiben nem feküdtem. A szekrény zárja fel volt törve. egy egész csomó skót érkezett. Elmondtam. és a szoba cellává lesz. amiért Londonba küldött az Earl of Gwynedd. a hotel tulajdonos irodájába.* Nem tudom. hogy kiugrom az ablakon. a különösségek. mindjárt meg lehet látni. szerelmek és tolvajságok varázsa megtörik a puha galléron. És polgári lelkem felbuggyanó megnyugvással menekült a rendõrség kotlóstyúk-szárnya alá. Az elsõ érzésem az volt. mikor beléptem. ez jó. Úgy éreztem. Lenglet de Fresnoy memoárja. De most.

hogy a rendõrség nem fog nyomra akadni. és még most is érdekes közönsége van. és a székek oly kényelmetlenek. akit Fontainebleau-ban láttam Eileen St. a következõ szöveggel: Kéziratot ellopták. Az egyik asztal mellettünk üres volt. A feketét pohárban adják. a chasseur sapkáját. szomszédaink nem fogják megérteni. remélem. megkapom. és lefeküdtem aludni. levél megy. Ha közben értesítené a rendõrséget. vajon nyugodtan beszélhetünk? kérdezte az idegen és körülnézett. nemzeti viseletû indiai hölggyel. És az Earl of Gwynedd elveinek sem felelne meg. fõképp kis színésznõkbõl és értelmes külföldiekbõl. A Café Royal Londonnak úgyszólván egyetlen kávéháza. hogy az orvosa. legyen ma este kilenckor a Café Royalban. Majd megebédeltem. és az earl ettõl irtózik a legjobban. turbános indiai egy szokatlan nagytermetû. Ugyanaz az ember volt. a csészéket és a kanalakat babérágba foglalt nagy N betû ékesíti. és ideges várakozásba kezdtem. Ha vissza akarja kapni. Ha a világ összeomlik egyszer. . Gondolom. Ilyen kellemetlen.Ne tegyen elhamarkodott lépéseket. zöldesszürke. hullaszerû. Mindenben igyekszik franciás lenni. és feladattam expresszként. bromurált vettem be. Leültem a fal mellé. a másikhoz épp most ült le egy szakállas. és aki Cristofolinak olyan szívfájdalmat okozott. Well. beszéljünk németül mondta igen angolos német kiejtéssel. degenerált arcot nem mindennap látni. A kapubejáratot. Az idegen leült. ha a rendõrséget beleavatnám. Rögtön megismertem. Valamikor az angol intelligencia találkozóhelye volt. Claire-rel. Doktor Bátky? kérdezte. Hiszen másnap benne volna az újságokban. Negyed tízkor hozzám lépett egy idegen. fületlen. mintha Párizsban volna az ember. sosem kapja vissza! A levélírónak valószínûleg igaza van abban. a levegõ oly rossz. Tessék feleltem. de nyomon vagyok. Ha nincs kifogása ellene. Ezután mindent megírtam egy levélben. Igen. beárkolt szemû. Akire azt mondták. Intelligens embereknek nem kell sokat beszélniük mondta asztaltársam. Némi gondolkozás után feladattam a page-zsel egy sürgönyt az earlnek. mintha Napóleon építette volna. a romok alatt sem fogok lemondani délutáni álmomról.

aki mindent a legpontosabban tud. Ki az a mi ? Majd mindjárt rátérek. hogy a kéziratra voltaképpen nekem semmi szükségem nincs. Nem foghatom fel többé úgy. Honnan tudja? Olvassa el ezt. mint felizgatott idegeim látomását. És az ellenségei most ezt akarják felhasználni az earl ellen. rajtam kívül csak egy személy látta. De mindjárt figyelmeztetni akarom valamire. hogy nem vagyok orvos. De menjünk sorjában. Szóval. a nemes lord bogarai. amint Maloney kilépett a balkonra. Maloneyt valaki letaszította az erkélyrõl. Senki sem tett említést róla. Még meg sem érkezett Londonba. Egy géppel írott levelet adott át nekem összehajtva. . és az egészhez semmi közöm. Az óriást az erkélyen. A kézirat. Szóval. hogy látott valakit. Nem értem. Csak gratulálhatok mondtam.Meg kell adni. Uram. és Maloney lezuhant. vagy legalábbis dulakodott vele. hogy útlevelemmel igazoljam. Ugyanarra kérem Magát. Engedje meg. és felkúszott a fölötte levõ erkélyre. Bizonyos feltételek mellett hajlandó vagyok a kéziratot visszaadni. És az is kétségtelen. mikor Maloney lezuhant. Az Ön következõ mondata az lesz: Doktor Bátky. Annál kevésbé. ami minket érdekelne. . hogy valaki informátoruk van benn a kastélyban. Akkor az erkélyre kilépett egy fekete ruhás kosztümös férfi. Maloney élete árán. mert nem is láttam senkit sem az erkélyen. És ígymenekült meg az Earl of Gwyned d. hová gondol? Az Earl of Gwynedd hozzánk képest szegény ördög. és mi már tudtuk. Ugyan. . de semmi. nekem nincs pénzem. . Mi mindenrõl pontosan informálódunk. nemcsak én láttam a félelmetes jelenést az erkélyen. Én pedig egészen biztosan tudom. már halott volt. az én birtokomban van. Pár pillanatig dulakodtak. amiért Ön Londonba jött. és semmi szükségünk a pénzére. amint Maloney halálkiáltása elhangzott. hogy egy kéziratot keres. Nincs semmi okom. Mire leértek az emberek. hogy ne valljam meg: a kézirat nagy csalódást okozott nekem. abból a szobából. Forduljon talán közvetlenül az Earl of Gwyneddhez. meg akar zsarolni. ami az Earl of Gwyneddet nagyon érdekli. hogy bizonyos családi vonatkozások vannak benne. azt akartam mondani. Claire: adja írásba emlékeit Maloney haláláról. hogy csak ezeket olvashattam el belõle: Tisztán láttam. a rövidség okából. aki az erkélyen állt. Szóval. már megmondtam. Ön híres orvos. . Abban a pillanatban. már megjelent az ablakában. és megragadta Maloneyt. hogy a nyaka ki volt tekerve. Ezen a fázison már túl vagyunk. Uram. Ki lehet az? . hogy ezt nem tehetem. majd Maloney lezuhant az erkélyrõl. amire Eileen St. minden undoksága dacára határozottan intelligens arca volt. Magán fordul meg az egész. különös tekintettel arra. a magyar doktor. . Látom. Tudom. amelyben lakott a kastélyban.

Helyes. ez a valaki sokkal többet látott. mint én. a kézirat? Nem tehetek róla. hogy Magát vegye õrizet alá? Engem? Miért? Az earl ismer engem. hogy rajtam kívül még egy tanúja volt Maloney szerencsétlenségének. és tudja. Ha megkapom magától a tanúvallomást. hogy a rendõrség elsõ dolga lesz. minek nekem. nekem. igen ellenszenvesen.. A levélbõl úgy látom mondtam . hogy ellopták tõlem. holnap visszautazom Llanvyganba. Bátky Jánosnak. Abszolút biztos vagyok benne mondtam ingerülten. Maga megkapja tõlem a kéziratot. A mai interjúnk után legalább Önrõl is pontos személyleírást tudok adni. milyen ártatlan vagyok. és halkan nevetett magában. De nem mondaná meg. Kettõnk közül csak én vagyok az. Ha a kéziratot nem kapom meg. aki kérdezhet. és a többit a rendõrségre bízom. . Miért nem akarják inkább az õ tanúvallomását felhasználni? Maga túlságosan kíváncsi. De nem gondolja. De térjünk a tárgyra. Nagyon jó. Sõt. Olyan biztos ebben? kérdezte az utálatos idegen.

orvos. Egyébként. akirõl az Earl of Gwynedd azt hiszi. . nahát! Jobban van? kérdezte az idegen. gonosz arcán váratlan keserû vonások jelentek meg. hogy milyen ügyben jön maga Londonba. Már sok embernek tette tönkre a karrierjét. Miért? A Maga csodálatos naivitása következtében. a legóvatosabb skót. Most már megérti az összefüggést. másképp nem küldött volna engem a kéziratért. Szerencsére üres volt. hogy legalább kvittek legyünk. . Azt hiszem. És szenvtelen. hogy . hogy Eileen St. mikor az earl írt az ügyvédjének. Megkapaszkodtam az asztalban. Roscoe . Szentimentális okokból. hogy nem tudja. Csakugyan szükségem volt egy kis szíverõsítõre ez után a villámcsapás után. . mert Eileen St. Mrs. . Ide hallgasson. aki valaha kibújt a hegyek közül. de ki fogja Magának ezt elhinni. hogy a mai estét az én társaságomban töltötte. Értem mondtam. Maga azzal kezdte balfogásainak a sorozatát. hogy ilyen tisztalelkû emberek élnek a világon. És én . vendégszeretete miatt. . még most is szereti-e egykori menyasszonyát. Mindenesetre én is rendeltem két brandyt. és sikerült feldöntenem a feketekávés poharat. Azóta a helyzet megváltozott. Itt is egy Achilles-sarokról lehetett szó. Hogy jövök én ahhoz. hanem mindent megtett. Persze. Másrészt jobb. . mikor minden cipõtisztító tudja a Mayfairnegyedben. hogy érintkezésbe lépett Mrs. Claire a titokzatos Roscoeörökös. . Nincs szerencsém ehhez a hölgyhöz. Milyen öröm. Mármost folytatta . a Roscoe-család háziorvosa. hogy gyilkosok brandyt fizessenek nekem. Nem tudom. Roscoe-val. Claire-rel jóban voltak. a nemes lord egész életében gyûlölni fogja Magát. öö. Alexander Setonnak. Például? Alighogy a kéziratot megkapta. ugyanaz a Morvin. hogy Ön ártatlan. de mindenesetre ez az Achilles-sarka. Lehet. Mrs. Valószínûleg most is itt van egy embere. Roscoe? . hogy gyanússá tegye magát. De hát nem ment el. a taxiját szerencsétlenség érte volna. Egyébként most jut eszembe. Az odasietõ pincértõl a zöldarcú két brandyt rendelt. arról is jelentést fog tenni.Az earl maga mondta nekem. Nincs kétségem afelõl. Tehát Eileen St. hogy nem ment el: ha taxin ment volna. elsõ dolga volt. Még Maga ide sem érkezett Londonba. hogy elfelejtettem bemutatkozni. . James Morvin vagyok. ha Seton figyelteti magát. egy erõszakosan elõidézett tropikus betegséggel. akinek személyében találkoznak össze az összeesküvés szálai. hogy Setont nem kereste fel. de a látszat Ön ellen szól. . sõt az õ vendége volt az éjszaka folyamán. Maga mondhatja. Többek közt nekem is. . Setonnal volt egypárszor dolgom. ha másért nem. . hogy meggyilkolta William Roscoe-t. Claire William Roscoe özvegye. Nagyon rosszul éreztem magam. . egy isten bizalma kell ahhoz. Az tegnapelõtt történt. hogy megérkezése óta figyelteti Magát.

én Bátky János. fegyelmezze magát. valamelyik mammuth-vállalat igazgatója lehetne . mondhat fantasztikusabb dolgokat is rólam. Ne felejtse el. hogy valami képzete legyen: kiszámítottuk. Ebben a levélben beismeri. vagy meg akarta szöktetni a kis kékharisnya Cynthiát. hogy hová lett. ha okos. hogy Maga Londonban széltében-hosszában meséli. ha hajszát indít ellenem? Hogy jövök én mindehhez. Miután Londonba érkezett. hogy Maloneyt meggyilkolták. Nem is akarom elmondani a vállalatokat és a bányákat és az ingatlanokat . Llanvyganban magának nem terem virág. hogy belekapcsolódik ebbe a vagyonba. és énrám hallgat. és Maga nem tud róla számot adni. Akármi volt a szándéka. Budapestrõl? Inkább még holnap elutazom ebbõl az országból. Egy szép nap azonban az earl vissza fogja kapni a kéziratot az én barátságos levelem kíséretében. van-e fogalma Mrs. hogy egy írott bizonyíték van a kezemben. a leghazugabb rágalom is foltot hagy az ember jellemén. azt mondja meg nekem. Vagy hogy megesküdtem. mégis. de bizonytalanul. Uram. Mondja például azt. Roscoe vagyonáról és befolyásáról? Az ilyen tudományos gentlemaneknek a fantáziája nem elég gazdag ahhoz.Magát ne találják gyanúsnak. Az igazság még rosszabb látszatokon is diadalmaskodott mondtam méltóságteljesen. hogy Eileen St. ami ráadásul a Maga Royal Portable gépén van írva. Ezzel szemben váratlan perspektívák nyílnak meg Maga elõtt. ha Maga hazugság-és rágalomhadjáratot akar ellenem intézni. . mint az earl legfõbb ellenségeivel. Borzasztó . ahogy Maga akarja. hogy az earl sokat hinne Magának. Most már olyan ideges voltam. Mindenki azt fogja mondani. hogy levágom V. A dolog roppant egyszerû. György szakállát. hogy Maga írta. A dolog még nincsen lezárva. amit ma reggel kaptam. . mire jó az Magának. Mármost Magán múlik. Hogyan? Nem tudom. hogy a kézirat Magánál van. Mit tud azzal bizonyítani? Egy géppel írt névtelen levéllel. vagy szerelmes a fiatal Osborne-fiúba. Csak azt akarom bebizonyítani Magának: az earllel a Maga dolga végleg el van rontva. Ne idegeskedjék. Nem tudom. Olyan formában. De az istenért. mi volt a célja tulajdonképpen: pénzt várt az earltõl szolgálataiért (de úgy tudom. Ezt megelõzõleg az earl hallani fogja valakitõl. A levélben meg fogom jelölni az összeget. hogy már hároméves koromban karóba húztam a nagyanyámat. akinek feltétlenül hisz. A levél. . nincs rászorulva). Morvin percekig nem jutott szóhoz a nevetéstõl. még akkor is. mindegy. hogy alig tudtam a helyemen maradni. Ha aktív természet volna. Nem hiszem. Uram. Mindehhez hozzájárul az. De ez nem minden. nem beszélt senki mással. hogy el tudja képzelni. Hirtelen eszembe jutott valami. arról le kell mondania. amiért Ön a kéziratot eladta nekem. . hogy a kézirat csakugyan eltûnt. ha alszik. Claire percenként ötven fontot keres.

Ha Maloneyt megölték volna. hogy igent mond nekem. semmit. De rögtön el is múlt a kísértés. hogy megmentse az earl életét. akkor mi történik? A mi kezünkben bizonyítékok vannak. a gonoszság oly egyszerû. az earl. alapítunk egy folyóiratot. De annyi kötetet és azt vásárolhat ja meg. amit akar. Szóval semmi mást. földesúr lehet Magyarországon. . kap egy jachtot és minden költséget egy évre. hogy Maloneyt önvédelembõl . de kétségtelenülaz earlnek akarnak ártani. hogy könnyek között búcsúzzék el tõle. Hátha a Roscoe-örökösöknek van igazuk. mert Maga látta. Mondok még valamit. ahol reader akar lenni. Ha Maga úgy tesz.. Maga a koronatanú. Úgy éreztem magam. a pusztán. És mindehhez tette hozzá vigyorogva ráadásul biztosítja Magának Eileen St. Ha tudományos ambíciói vannak. Még forradalmi hadvezér is szívesebben lennék Dél-Amerikában. jóhiszemûen. hogy már máskor is látta ebben a maszkban. Ne tréfáljon. ezért senki sem felelõs. hogy mi tettük el láb alól William Roscoe-t. ahogy mondja. Mint egy lidércnyomás . Inkább nem. Íme. hogy az óriás nem volt más. ahogy mondom Magának. Az earl kezében bizonyítékok vannak. ami után kevésbé vágyódnék. Nos? De ha olyan abszolút könyvbolond. És mit kellene tennem cserébe? Semmi gonoszat. A fejemhez kaptam. . Maga azt mondja. C sak tanúskodnia kell. . semmi embertelent. és oly plauzibilis színben jelent meg: hiszen Maloneyt csakugyan megölték. De minden Magától függ: hogy mit mond és hogyan. amivel tönkreteheti az Egyesült Királyságok minden irodalmi megnyilvánulását. Roscoe Rainbow Head-i kastélyába. két évre. Gondoltam. Az egyetlen mód. Nincs foglalkozás. Esküvel bizonyíthatja. Nem érti? Kik tudnak a vádakról Maloney ellen és Maloney szökésérõl? Maga. És ez tulajdonképpen a legerõsebb érvem. nem. bizonyára nem azért. Ismeri a tényállást: Maloney erõszakkal be akart hatolni az earl lakosztályába . Így. akkor is jogos önvédelembõl ölték meg. és mondja meg. És így nem emmire. . . hogy Maloneyt megölték. . Ha esetleg valaki meg akarta akadályozni a betörést. De gondolkozzék. mint az Earl of Gwynedd. . Ha utazni szeret. Ha Maga is akarja. három évre. mit akar. kinevezzük fõkönyvtárosnak Mrs. be lehet bizonyítani. hogy ez nem felel meg a hajlamainak. Claire örök barátságát. amilyennek nézem. a két fiatal Pendragon és esetleg egy-két szolga. ha fontosnak tartja. ami ellenkeznék finom idegrendszerével. Ha inkább az irodalom érdekli. Ez a könyvtár ebben a pillanatban még nem létezik. Én mint koronatanú. Ez így van. mi a céljuk. hogy az earl meggyilkolta Maloneyt. Nem tudom mondtam . . Ha akarja. és közben Maloney szerencsétlenül járt. jelölje meg azt az angol egyetemet. mint az igazat megmondania. mint akinek egy hajó esett a fejére. álöltözetben. hogy megnyugtassam a Maga lojális és emberies lelkiismeretét.

és kihúzta a kéziratot. az ilyen aljasságokat csak pincében lehet elmondani. És kénytelen vagyok nyomatékosan figyelmeztetni folytatta . Azért választottam ki helyet Londonban. . Túlságosan fontos személy lett. ezentúl Maga mögött is ott fog leselkedni. . De még egy szót sem válaszolt az ajánlataimra. hogy az earlt megakadályozzák a bizonyítékok felhasználásában. Óvatosan messzire tartva tõlem. . Ha azonban ez nem történik meg. . semhogy ezentúl is nyugodtan olvashasson a British Museumban. De nem vetem rá magam . De az idõk folyamán. hogy a lapok ne írjanak róla. Morvin megint hangtalanul nevetett. . a nyilvánosság elõtt megjelennie. azontúl nem árthat egyikünk sem a másikának. hogy nem beszél a levegõbe? Morvin vigyorogva a zsebébe nyúlt. mindegy. Ál landóan figyelni fogják. Claire-rõl. Az earl minden áldozatra kész lesz. Ez nevetséges részletkérdés. Itt van Magánál? Igen. Anglia egyiklegnagyobb vagyonáról van szó. Mutassa meg. És ezeket a szörnyûségeket mind itt mondja nekem kiáltottam fel . . . petróleumlámpa mellett. Akik semmiféle eszköztõl nem riadnak viszsza. Legjobb lesz. hogy valaki meghallja? Csakugyan beszéljen egy kicsit csendesebben mondta mosolyogva Morvin. és szent a béke. Ön kelepcébe került. Akárhol beszélnék Magával. Doktor Morvin. kitenném magam. Istenem. ha harciasabb természet volnék. Máshoz semmi közöm.ölték meg. akik azonban egész idõ alatt izgatottan beszéltek egymással. még a kéziratot is visszakaphatja. Honnan tudjam. . ha egyebekben megegyezünk. A mi beszélgetésünket nem hallhatta senki. mint amilyen Maloney is volt. sajnos. . . hogy ezek után a Maga élete sincs biztonságban. ha szépen csendben ideadja a kéziratot és elmegy mondtam vérfagyasztó nyugalommal. legrosszabb esetben ez a két színes itt mellettünk. fényes este. . és nem is Eileen St. . ahol mindenki láthat. Nem is fogok. hogy ne kelljen a bíróság. Még délelõtt intézkedtem. Természetesen nem rólam van szó. Hirtelen zseniálisnak látszó ötletem támadt. most egy tigrisugrással . Kicseréljük a bizonyítékainkat. London kellõs közepén. olyan deszperádók keveredtek bele a dologba. Tudom. milyen feltételek mellett adja vissza a kéziratot. Itt én is szemmel tudom tartani az embereket. hogy Maga nem erõszakos természetû. . Bizonyára õk is titkos terveket szõnek India felszabadítására. . És? Egy becsületes csere történik. Hát nem fél. senki sem állhat jót az earl életéért. hogy Seton detektívjei kifúrták a falat és fülelnek. Csak barátságosan figyelmeztetem. Azt mondja meg. Az a veszedelem. . Ó. ami az earlt fenyegeti és Osborne Pendragont mint az örökösét. Azt hittem.

Szükség esetén ide telefonáljuk a British Museum igazgatóját. A két indiai már nem ült a szomszéd asztalnál. amióta visszaérkezett hoteljébe. nekünk. A középen egy húsztagú amerikai társaság. A terem lassanként ürülni kezdett. hogy onnan estig ki sem mozdult. . félrecsúszott szmokingnyakk dõsebb hölgyek. Addig is. Tudom. Nekem a kézirat kell mondtam mániákusan. hogy folytassuk az eszmecserét. jöjjön ide mondta az indiai hölgy. aki igazolni fogja. Feladatott egy sürgönyt és egy expresszlevelet. aludja ki magát. hogy maga lopta a kéziratot. hülye vagyok? Nagyon jó. Doktor Bátky most idehívja az egyik rendõrt. láttam. Nézze. a Piccadilly Circusról. Én tompa hülyeségben ültem még az asztalnál. Ott láttam az indiai urat és hölgyet. hogy nem kell azonnal. hogy elõbbutóbb az én álláspontomon lesz. hogy ne menjenek el. kedves doktor. ami magánál van. Ruhe mondta a hölgy. milyen tanácstalan. ha nem vagyok egészen biztos a dolgomban. A kapunál valaki a nevemen szólított. hogy milyen buta vagyok. hogy a két hatalmas indiai erõszakkal tartja a középen a kistermetû Morvint. mert árt a hírnevének. Csakugyan. hogy idejöttem volna tárgyalni. nem engem. . Itt is vannak. németül. gyakran elõfordul nagy tudósokkal is. és nem szólt. az absztrakt elme és a gyakorlati értelem közt néha megdöbbentõ távolság van. aki kétségbeesetten igyekszik szabadulni. Seton emberei Magát figyelik. Végre azt mondta: Hát azt hiszi. érces lármát csaptak. mind a kettõt Llanvyganba.hogy este két detektív jöjjön a Café Royalba. Abban a pillanatban. még intézkedhetem. Ruhe. Ön egy kicsit nehéz felfogású. A maguk kis page-je nem olyan nehezen megközelíthetõ. De mindezt a kellemetlenséget megtakaríthatja Magának. Nem kell szégyenkeznie. Az absztrakt elme és a gyakorlati értelem közt néha megdöbbentõ távolság van. vagy elmehetek? Miért olyan sürgõs? Magának kell igent mondani. karonfogva Morvinnal. Nincs kétségem. Doktor Bátky. hogy minden lépését figyeljük. mint egy szép lánynak. De én nem is értem. fáradt is. Majd találni fogok alkalmat. és . A kasszánál egy pillanat alatt fizetett és eltûnt. és fejlógatva kifelé ballagtam. Nem is telefonált. Amint közelebb mentem. gondolkozzék. Igaz. mint Maga. És a kijárat felé tartott. Nem nekem való ez a dolog mondtam. Csak nem gondolja. súlyosan. és futólépésben viszik a rendõrségre. Egyébként gondoskodás történt róla. én azt hiszem. Képzelheti. Felkaptam a fejemet. Ne csináljon utcai jelenetet. Morvin két percig nevetett hangtalanul. Szinte fájt. Menjen szépen haza. Hárman tanúsítjuk. mint Nagy Frigyesnek egy gránátosa. hogy a kéziratot a doktor vette át tõle. ahogy kilép a kapun. Van még valami mondanivalója. Kiváltottam a kabátomat. Nagyot sóhajtottam. azt hiszem. min gondolkozik annyit. le fogják fülelni. De ha ideadja a kéziratot.

* Erre iszunk mondtam. mire Osborne zavartan odább húzta a székét. Majd doktor Bátky kiveszi. Mit igyunk? kérdeztem. Ezzel az üzleti részt elintéztük mondta az indiai úr. És kettõnk nagy bánatára pezsgõt rendelt. mondtam önkívületben. és levette a szakállát meg a turbánját. ahol adnak inni késõ éjszaka. hogy a dolog elég egyszerû mondta Osborne. Morvin úr. aki a következõ pillanatban már egy taxiban ült. melynek olcsó. Lene Kretzsch vagyok. De Londonban tizenegy óra után inni nem tartozik a könnyû dolgok közé. Hogy adjam oda. hanem tûnjön el a legrövidebb idõ alatt. hogy jobb zsebemben revolver van. Semmi akadálya. . Jobboldalt nyögte Morvin. Tegnapelõtt. Helyet foglaltunk a négyemeletes tea-palota legközelebbi emeletén. ha fogják mind a két kezemet? Mondja meg. Szent Cliquot özvegyét. és zsebre vágtam. Az ünnepélyes Ó. hogy melyik zsebében van. és hosszasan beszélgettünk. Egy mozdulatot tett. Kéjesen vettem ki zsebébõl a kéziratot. nagybátyám magához hívatott. felhívom a figyelmét arra. harsogó zenekar alatt. Elengedték Morvint. mialatt Lene leplezetlen elragadtatással szemlélte. Sört dörmögte Lene meggyõzõdéssel. miután Maga elutazott. Bátky János. mikor egy kicsit magamhoz tértem. magyarul: az oroszlán sarokházába.fõképp a szegény. ártatlan múzeum-igazgatónak. Én pedig Banerjee Sadh Mukerjee Osborne Pendragon mondta az indiai. a szegényebb londoni polgár egy pillanatig illúziókat keres: abban a fényes világban él. Kénytelenek voltunk bemenni a Lyon's Corner House-ba. ahol a mozidrámák estélyei lejátszódnak. Maga most valószínûleg a mennyei segítséget látja bennem mondta Osborne . de kiabálóan dekoratív álmárványfalai közt. Ne csináljon semmi komédiát. Tisztában voltam a helyzettel. hogy röviden elõadjam. és eltûnt a színhelyrõl. ha az ember eszik is valamit. Osborne kényeskedõ mozdulattal igazította a haját és a nyakkendõjét. Hát körülbelül mondtam. én még életemben nem ittam abból az italból. ha a kéziratot ideadja. Örülök. aki reneszánsz-képeken olykor megjelenik a mártír jobb válla fölött. Az a különös. mintha át akarná karolni a nyakát. Tájékoztasson egy kicsit a gondviselés útjairól. . Talán tekintsünk el most is. ami ritkán szokott elõfordulni . alkalomra való tekintettel Lager-sört. Osborne elsápadt a barna festék alatt.

Ennyit én is tudtam mondtam. Kiindulási pontul szolgált a következõ. Ezekben a sorshordozó nyári napokban ráeszmélt történelmi hivatására. és leszámoltam a konvencionális morállal. Minthogy mindenre elszántam magam. Úgy beszél. a következõ mondatokat ajánlom figyelmébe: Ezerkilencszázharminchárom júliusának utolsó napjaiban sajátságos átalakulás ment végbe a Pendragon-ház legfiatalabb sarjában. hogy amennyiben rövidesen nem történik valami határozott dolog. de mindenképpen magasztos feladat. hogy egy egészen megdermesztõ nagyságú vagyon urává legyen. hogy felderítse a kísértetiességnek és a véteknek azt az áthatolhatatlan szövevényét. Így válik érthetõvé Maloney kétségbeesett kísérlete az utolsó éjszakán. mint egy déltengeri kalóz. mint egy nagy mondta a lány áhítattal. nem érkez levél a barátomnak. hanem egy biológiai felfedezés. Megkérdeztem. Nem látszott teljesen lehetetlennek. hogy ki vagyok. kinek lelkében kiirthatatlan kalandvágy égett. hogy ilyenkor leveleket is kap. nemcsak hogy meg fogják vonni tõle a további pénzeket. hogy nagybátyámnak csak a kezét kellene kinyújtania. Egy-két hónap óta folytatta kezében vannak azok a bizonyítékok. hogy már benõtt a fejem lágya. de mindig kint maradtam. rögtön felkerestem Setont. ez is olyan fejedelmi vonás benne.velünk. mint historikust. és saját leveleit mindig maga adta fel a corweni postahivatalban. önkeblét emésztette. mert elõször életemben komolyan beszélt velem. õrá vár a súlyos. helyesebben a kezét kinyújtani és ütni egyet. Ebben a gentlemanben. ki immár a pokol valamelyik körének polgára. melyek poste restante érkeznek. mindkettõnk õszinte sajnálatára. Mr. hogy Londonba jövök. A levélbõl kivettem. mely tápra nem lelvén. Kétszer is vele voltam ilyen alkalmakkor. Minthogy nekem úgyis az volt a szándékom. hogy keressem fel az ügyvédjét. hanem a rendõrség kezére fogják adni. Alexander Setont. Helyesebben nem is bizonyítékok. belsõ harc nélkül felbontottam a levelet. hogy nem ez volt az elsõ felszólítás. Maloney halálát még a titok fátyola leplezte. azt a benyomást keltettem. De Magát. Beszélgetésünk határozottan kinyilatkoztatás-jellegû volt a számomra. Érezte. aláírva nem volt. nyilván valami régebbi vétkéért. Elmentem tehát a corweni postára korán reggel. Londonba érkezve. mely a huszadik század második negyedének elsõ évtizedében családjának õsi fészkére borult. amelyet . Azzal fenyegette meg szegény ismerõsünket. mert ettõl emberfölöttien irtózik. megkért. habozás nélkül kiadta nekem a Maloney címére érkezett levelet. A postáskisasszony tudta. hogy William Roscoe-t az orvosa meggyilkolta. melyeknek segítségével nyilvánvalóvá válik. amit Maloney kapott. mint egy kezdõ pincérlány. a nagy események lélektani rugói is érdekelni fogják. valóban sherlockiánus vagy helyesebben holmesiánus megfi-gyelésem: Maloney sosem kapott leveleket a kastélyba. számomra érthetetlen módon. és nem volt nagyon kedélyes hangulatú. Gondolom meg akarta takarítani a levélírást. esetleg végzetes. Jobb szeret követeket küldeni. A levél géppel volt írva. Ha majd megírja családunk krónikáját. és mondjam el neki az utóbbi napok eseményeit. Tõle tudtam meg.

. és azt hiszem. de amelynek alapján kétségtelen. hogy gyilkosság történt. Seton sem.egyáltalán nem értek. Roscoe romantikus végrendelete értelmében az örökség az Earl of Gwyneddre száll. ha õ gyilkosság áldozata lenne.

hogy a hölgy ártatlan William Roscoe halálában. Roscoe tudott ezekrõl a merényletekrõl. vonakodik attól. hogy folytassa. aki Llanvyganba megy. Roscoe-t. A kísérleteket egy McGregor nevû orvossal együtt végezte. amennyire Setonból kivettem. és ha a végrendeletet végrehajtanák. . bármily valószínûtlenül is hangzik. még mindig rokonszenvezik vele. Azt hiszem. ellene történtek. hogy Roscoe özvegye tudott róla. Most már az egészet értem. De nagybátyám. akit nagybátyám az egyedüli bûnösnek tart. és tudott Maloney kiküldetésérõl. mert meg van gyõzõdve. hogy az earlt akcióra bírjuk. egy ismeretlen telefonon megfenyegetett. .Ezt is tudom. az autóbaleset is Morvin mûve volt. Morvinék is onnan tudnak a felfedezésrõl folytatta . Seton azonban biztosra veszi. melyek az utóbbi idõben. hogy férjét meggyilkolják. Nagybátyám valamikor. És úgy látszik. az ártatlant sújtanák vele. hogy én is úgy fogok járni. Az üzenetet Seton közvetítette. amit szegény McGregor elkezdett. Miért gondolja? Mert mielõtt Llanvyganba jöttem volna. hogy Mrs. hogy szakítson Morvinnal. Seton érthetõ kétségbeesésére. szerelmes volt abba a hölgybe. Szerinte az egyetlen mód. Eleinte Morvinék engem orvosnak néztek. az volna. Ezt kellene nekem bebizonyítanom. akimost William Roscoe özvegye és egyetlen örökö e. a biológiai bizonyítékok felmerülése óta. De miért nem akarja az earl ezeket a dolgokat nyilvánosságra hozni? Ennek a vonakodásnak. érzelmi okai vannak. innen tud õ mindenrõl. . hogy nagybátyám valami formában értesítette Mrs. de az orvos egy autóbaleset áldozata lett. hogy megbízza Setont a szükséges lépések megtételével. ezzel akarván elérni. ha meg tudnánk gyõzni.

Végigmentünk emlékezetünkben a filmen. becsületes lénynek. Nem szabad lemenni a nyakáról jelentette ki Lene. Az indiai ruha azért volt nagyon rokonszenves mondta Lene . elhelyezkedtünk Morvin háza elõtt. hogy hátha valami inspirációt nyerünk. hol gyalog. szóval igazi férfinak ismertem. Ennyit Seton is tudott. Rájöttünk. mint a nagy igazságok általában: addig mentek a kemén pos után. nem tudván. hogy a dolog oly egyszerû. hogy milyen szükségünk lesz rá az életben. Hiszen az események azt mutatják. hogy mit kellene tenni. pajtásom pedig a stílszerûség kedvéért. Gondoltunk arra. Well. hogy valaki mindenrõl pontosan tájékoztatja. Még a címét is megadta. S éppen ráért. anélkül hogy valami érdekes történt volna. Elhatároztam. Amint úgy is kell tennie egy módszeres gyilkosnak. mi is. Elmentem egy kis vendéglõbe a City egyik régi sarkában. de Lenét mindig okos. hogy álruhát öltünk. Azzal indultam útnak. azután a Maga hoteljébe. követtük hol taxin. Nyilván az lopta el a kéziratot. hogy áttanulmányozzuk Edgar Wallace hatalmas munkásságát. ha ilyen rendkívül vonzó fiatalemberrel lehetek mondta Lene. a Gustav mit der Hupe és a többi gyermek megfogja a keménykalapos urat. ami a Pendragon-házzal összefügg. De eszembe jutott folytatta Osborne . akit Oxfordból ismertem. ha Londonban vannak. De. hogy mit kellene csinálni. energikus. sajnos. Osborne zavartan fordította el a fejét és folytatta: Most már együtt gondolkoztunk. én. nehogy megismerjenek. Mire nem érnék rá. a múltban egyikünk sem volt nagy híve a detektívmûfajnak. közös emlékünk volt a detektív-mûfaj területérõl: az Emil és a detektívek címû német film. Nem volt a kezemben más. Morvin elõször is a Grosvenor Houseba ment. mint ez a név: Morvin. nem volt nehéz a ruhadarabokat összeszedni. mint a legkitûnõbb nõi atléták egyikét. Azután megebédelt az Elefánt és Kastélyban. Azután kint volt egy kémiai gyárban Southwarkban. mint egy erkölcsi axiómát. Van egy csomó indiai barátom és barátnõm. Itt találkoztam Lene Kretzsch-csel. legyen a munkatársam. de az ügy sürgõssége nem engedte meg. melyet a kollégiumom diákjai fel szoktak keresni. Szóval ragyogóan kimaszkíroztuk magunkat. és mikor kijött valaki. és tárgyalt egy skótruhás alakkal. amíg a dolgok ki nem alakultak. akiben Seton leírása alapján Morvinra ismertünk. hátha Morvin ismer engem. Azután még mindenfelé ment. elmaszkírozza az embert. Mindkettõnknek csak egy nagy. és kerestük a módszert.De hogy kezd hozzá az ember? Mikor a maximális ravaszságú Setonnak sincs fogalma róla. Elhatároztuk tehát. Igyekeztünk feleleveníteni magunkban olvasmányainkat és mozitapasztalatainkat. Délután a Grosvenor House lounge-jában teázott egy igen jó . hogy felkérem. és azonkívül nagyon dekoratív. mert itt nem okoz feltûnést. Ottan sokáig ólálkodott. nem akarok bókokat mondani. már ebédidõ volt. Mire útnak indultam. melynek segítségével a kis Emil.

Nem is volt semmi különös. Én nem félek. mint mi vagyunk. Maga pedig utazzék vissza holnap Llanvyganba. nem biztos. Roscoe ártatlan. kiugrott pap és az a szerencsétlen embertípus. hogy Mrs. Különben pedig.megjelenésû hölggyel. Roscoe. Nagybátyám sokkal okosabb. Roscoe részt vettMaloney kiküldetésében. Én annál tudom. mint a puszta tényállást: a kézirat ellopását és visszaszerzését. mint ma volt. Maga meg én most már tudjuk. ezúttal Mrs. Nem látszott az arcán. De hát mit csináljunk? Úgy érzem. Morvinnak igaza volt. az angol hölgyeknek teásszervizeket adtak be a vasúti fülkébe. Morvin a mai kudarc után bizonyára valami kétségbeesett eszközhöz fog nyúlni. amire Morvin : hogy tegyek vallomást Maloney erõszakos haláláról. . melyet késõbb keresõnek neveztek de a XVIII. Mondhatom. Azt hiszem. mert velük kettejükkel utaztam Chesterig. Tudja mit. Hallotta az ígéreteket. én nem tudom. Az igaz. De hát minden szót hallottunk. hogy én hosszabb ideig együtt voltam Mrs. Hátradõltem. Roscoe-val. Képzelheti. hát ez a nagybátyám ízlése. hogy Mrs. . * A réteken tehenek legeltek. amit az ösztönei diktálnak. be fogja bizonyítani a napnál világosabban. Borzasztó ellenszenves nõszemély mondta Lene. és az okos ember mindig be tudja bizonyítani azt. hogy csodálkoztam. Azt h mindnyájan veszedelemben forgunk. a dolog sürgõs. amiket ígért. mikor láttam. ne meséljen el többet. Remélem. Az volt valószínûleg Mrs. Roscoe nem ártatlan. és elolvastam újra Lenglet de Fresnoy kalandosan visszaszerzett memoárjait. õ is tisztában lesz vele. nem feledkezve meg az én bokros érdemeimrõl. Úgy. hogy milyen intim helyzetbe kerültem Mrs. és ott várja be a fejleményeket. hogy Morvin Magát keresi. hogy Mrs. Különben is. sõt az õ élete sincs tõle biztonságban. Roscoe nyomában. Hiába fogja mindezt elmondani neki. Arról. Hogy lehet valakinek olyan közönséges vörösesszõke haja? Így kerültünk este a Café Royalba. a Maga helyében nem mondanám el neki. vagy talán még aktuális érzelmeire. Mi még egy-két napig itt fogunk járni-kelni. ha mindezt elmondjuk az earlnek. Roscoe-val. Ha nem hallgatjuk ki a Maguk beszélgetését. nem volna tapintatos dolog. amikor õ élt. és ezalatt õ maga többször próbált rávenni ugyanarra. a keresõk . Lenglet de Fresnoy nyugtalan ember volt. . Hátha megint olyan buta szerencsénk lesz. században. amiket Morvin tett nekem? Honnan venné a pénzt ezekhez a dolgokhoz. Nem szabad lemenni a nyakáról mondta Lene. És ezzel a Maga missziója meg is van oldva mondtam. csak nagyon drágán volt öltözve mondta Lene érzékenyen. Tekintettel az õ egykori. hallhatták a párbeszédünkbõl. a látszat nagyon Maga ellen szólt volna. ami itt történt. jól megnézték mondtam. . . hogy helyesli-e. Holnap megint más álruhát fogunk ölteni. Hm. mondta Osborne elmerengve. ha nem állna mögötte a Roscoe-vagyon. .

a borzalommal. amelyek szükségesek ahhoz. Casanova. a rémület káprázatában megnövekedve látja a dolgokat. jelentéktelen rövidítésekkel. és egy mindmáig használatos könyvben megírta az alkímia történetét. és átsuhant a színen a század legigazabb fia is. De beszéljen Lenglet de Fresnoy. melyben õ mindig hitt. A szomszédom megmagyarázta.. Majd egy sánta hadfi lépett be. . Ekkor egy sárkány jelent meg a színen. aki a sánta hadfi láttára heves zokogásba tört ki. ha nem kellene azt gondolnom.. A templárius lovag . az éhhalál szélén áll. A testvérek munkája ezen az estén még ünnepélyesebb és felemelõbb volt.még nem hordtak szakállat. Emlékiratában a XVIII. Dobogó szívvel adtam meg a titkos kopogtatást. és nem gondolkoztak Isten létezésén. girlandok és lampionok alatt. melyben a természet legyõzi a természetet. melyek a forradalom vasát termették. Tehát máma . a régi szabadkõmûves páholyok szélhámosságból és színpadias emberszeretetbõl összeszõtt világa. hogy ok nélkül nem rázkódhatott meg ennyire. elveszti szavahihetõségét. és itt közlöm. melyre kora ifjúságod óta vágyakozol. A színpad közepén. Lenglet de Fresnoy az aranycsinálás titkát kereste. Mígnem e rre Lenglet de Fresnoy szembetalálkozik a hihetetlennel. . ennek a nekem mindennél kedvesebb kornak a bájosan zavaros szellemi élete bontakozott ki: az aranycsináló évek. Mindannyian meghatva szemléltük a tiszteletre méltóhõs szomorú állapotát. hogy a kincseket. a Reménységhez címzett szabadkõmûvespáholyba való felvételétõl kezdve. máma végre megteszed az elsõ lépéseket ama királyi ösvényen. és addig józanul naiv elbeszélése átcsap a legmélyéig megrendült ember staccatóiba. Hosszas sürgetésemre végre M. Mélységes valláserkölcsi és humanitárius eltökélések békésen simultak össze a kéziratban ma már megdöbbentõ sikamlós történetekkel. és ha legvalószínûtlenebb állításai nem egyeznének személyes és kétségbevonhatatlan élményeimmel. és a páholyhoz folyamodott segítségért. V. ajtaja elõtt. és zavartan nézte a bán hölgyet. mondottam Magamnak. mint a megelõzõkön.. . az iszonyattal való találkozásáig. hogy a legközelebbi munka után megkezdi majd az elõkészületeket. egy tört oszlop mellett egy bánatos hölgy ült. . melyeket a királyi mûvészet segítségével szerezni fogok. Llanvyganban hevenyészett fordítást készítettem a memoirnak fontos részébõl. melyet az ember a Varázsfuvolából és Cagliostro történetébõl ismer. majd egy teljes fegyverzetbe öltözött templárius lovag. a páholy nagyinkvizítora. hogy a sánta hadfi egy bizonyos Thibaud nevezetû invalidus. Ch. aki Rossbachnál megsebesülvén. megígérte. aki az emberiséget jelképezte. elvesztené. század második felének. mely a terem színpadszerûen felemelt részét elfedte.. Egyben fogadalmat tettem magamban. hogy a magasabb fokozatokat felvegyem. az emberiség javára fogom gyümölcsöztetni. amikor legközelebb jelentkeztem a Hotel V. A szokásos bevezetõ szertartások után szétgördült a kárpit. .

és átnyújtotta a hadfinak. Ismered a Kelet és Nyugat torkolatát? kérdezte a Nagy Választott. és a félelemnek semmi jelét nem árultam el. A koporsó oldalába ajtó volt vágva. Majd kis angyalok jöttek. páholyunk legmagasabb fokozata. hogy bánata nem volt õszinte. Mellette pedig egy másik férfiú állt. Egy terembe értünk. A Nagy is álarcot öltött. mert közben megcsalt egy ifjú mészárossal a rue St. állt. Denis-bõl. Zavaromban már-már azt mondtam. komoly arcú. Egyszer csak világosság lett. és buzdított bennünket. hogy rajtam kívül még többen vannak a koporsó belsejében. és hogy még senkit nem kaszaboltak le ebbõl az alkalomból. hogy három hete nem ettem húst. annál kevésbé. mert tudtam. csodálatos. hogy õ a Napkelet Lovagja. keblére ölelte a templomos lovagot. és rám is álarcot adott. Akkor kövess mondta a Nagyinkvizítor. de a Napkelet Lovagja oldalba lökött. hogy mondjam . A Nagyinkvizítor kérdõre vonván. Engem a pentagramma közepébe állítottak. A hadfi az igaz hála könnyûit öntötte. mire kívülrõl igen finom zeneszó hallatszott. Majd a lovag öve mellõl egy erszényt húzott ki. A testvérek könnyes szemmel ölelték meg egymást. hogy továbbra is munkálkodjunk az emberiség javára. Én azonban nem távoztam el. és a hölgy. hanem megkerestem a Nagyinkvizítort. nem ittam szeszes italt. és zeneszóra rendkívül kecses balettot lejtettek. A koporsó belsejében teljes sötétség volt. és vacsorázni mentek.dárdájával átszúrta a sárkányt. majd kardot rántottak. hogy sosem jártam arra. Azután a Nagyinkvizítor gratulált bátorságomhoz. melynek közepén egy hatalmas koporsó állt. ahol néhány álarcos úriember állt egy mágikus pentagramma körül. nem lehetett más. Majd õ és egy másik álarcos úr kézen fogtak. és Venustól is megtartóztattam magam (szegény Thérese nem kis bánatára). hogy ez a ceremónia minden fokozatot meg szokott elõzni. ezen át bementünk a koporsóba. Margójegyzet: Késõbb rájöttem. aki. és felém suhogtatták. melyre a nap és a hold szimbóluma volt rajzolva. és udvariasan figyelmeztettem az ígéretére. melyet a páholy testvérek elõzetes adakozása töltött meg. egy kis asztal elõtt álltam. hogy megtettem-e a szükséges elõkészületeket. aki az emberiséget ábrázolta. mint a Nagy Választott. Az asztal mögött egy férfiú. aki a felséges nagypáholyt jelképezte. melyen két pisztoly közt egy harisnyakötõ és egy kristályedény voltak láthatóak. és számos gyászkárpittal beborított folyosón keresztül egy szobába vezettek. itt álltunk a sötétségben egy darabig. Azután a nagymester megrendítõ szavakban adta elõ nekünk a szegény hadfi elõzetes nyomorát. amint a jelvényeirõl láttam. mondtam. Istennek ajánlottam lelkemet. néhány mágikus szót mormolt valamely keleti nyelven. miközben a lélegzetvételekbõl hallottam. akinek jelvényeirõl megismertem.

már látom. és meghívott vacsorára. fiatal hölgyet. hogy igen. Most megkérdezem a kristályban beszélõ Uriel arkangyalt. hogy erkölcsei folytán megérdemli-e a magasabb fokozatba való felvételt. ott volt a Nagyinkvizítor és a többi úr. mindnyájunk legfõbb céljával. a koporsó ekkor lassan a levegõbe emelkedett. csak Milord Bonaventura nem. A Nagy Választott kiterjesztette karját. amit meg is tettem. mint a Milord Bonaventura Pendragon nevû angol úriember. majd az asztalhoz vezette. hogy nézzen bele a kristályba. Akkor Ön nem is ártatlan mondta a Nagy Választott ingerülten. és a Napkelet Lovagja elégedetten mosolygott.azt. A hölgy sértetten erõsítgette ártatlanságát. a Nagy Választott elsütötte az egyik pisztolyt. A Nagy Választott átható tekintetét a lányra szegezte: Valóban ártatlan Ön? kérdezte. Látja Uriel arkangyalt? Látom. hogy megnyerte-e tetszésemet az ártatlan leányzó. majd azt mondta: Ajándékot ad egy icipici alaknak. Helyes mondta a Nagy Választott. a gömbökkel és a kétfejû cethallal a jobbjában? Nem látom felelte a leányzó. aki ugrál. Azután keblére ölelt. Milord Bonaventura karon fogott. és mindnyájan melegen gratuláltak. akik közben szintén levetették az álarcukat. és ismeretlen nyelven imát mormolt a leányzó fölött. Ezzel az aznapi munka véget is ért. Az icipici alak Malakius testvér. igen bájos. Hozzátok be az ártatlan leányzót. a Bölcsek Kövével. Rendkívüli kövérségérõl most már megismertem: nem volt más. a mérleggel. és felszólította. Kocsijában ülve azonnal megkérdezte tõlem. talán tizenhárom éves lehetett. Mit csinál? A leányzó egy ideig hallgatott. akit Uriel arkangyal meg fog ajándékozni a filozofikus Merkurral. és így szólt: De igen. mely kérdés engem nagyon meglepett. Két úr kézen fogva bevezetett egy fehér ruhás. és nem tartottam illõnek az . Látja Ön Uriel arkangyalt. Tudsz-e balról tengelyt forgatni és jobbról venyigét hegyezni? Miután erre is igenlõleg feleltem. A hölgy engedelmeskedett. Meggyõzõdtem róla. mi ott álltunk a szobában. A leányzó ekkor ismét a kristályba nézett. és megállt a mennyezeten. Ismered-e a hatszög oszlopokat és a gömböket és a bazaltfejû kis állatokat az elõcsarnokban? Igen feleltem rá. hogy Malakius testvér (mert ez volt a titkos nevem) ismeri az alsóbb fokozatok titkait mondta a Nagy Választott. kisasszony. aki eleven társalgásba mélyedt az ártatlan leányzóval.

hogy most már. a származását senki sem ismeri. némelyek azt mondják. hogy az özvegy spanyol királynõ gyermeke egy zsidó bankártól. mennyi aranyat kell ígérnie. és a kardot suhogtató urak felnyársalnak bennünket. de akkor is megõrzik megnagyobbodott térfogatukat. hogy õ már öregedõ ember. hogy a leányzó birtokába jusson. A Milord azonban. õ folytonosan a leányzóról fecsegett. hogy a következõ pillanatban megnyílnak a falak. hogy ezek a stúdiumok valamire vezetnének. melynek segítségével a gyémántokat meg tudja puhítani. Vacsora után. hanem csak úgy. megígértem. legalábbis õ így nevezteti magát. épületes titkokat fogok hallani. Igen titokzatos ember. ha maga Uriel arkangyal jönne hozzá az Úristen bizonyítványával. hogy mérhetetlen arany birtokába jutva. és faggatott. és terveket szõtt. azután St. A Milord nevetett. Féltem. így megpuhítva a gyémántok megnagyobbodnak. és a Bölcsek Kövét is csak azért kereste. a király órák hosszat bezárkózik vele. Ehhez semmi kétség sem fér.alkalom komolyságához. és elmondta. Tehát. Elragadtatással emlékeztem meg a Nagy Választott komoly. és megkörnyékezem. Lajos király udvaránál igen nagy tekintélye van. maga a Milord Bonaventura is látott ilyen megnagyobbított gyémántokat. akkor sem azért csal. Milord Bonaventura az Ile St. hogy a Nagy Választottat St. mert barátainak szívesen megmutatja ékszeres dobozát. Itt fogyasztottuk el estebédünket. de hogy kedvében járjak. az élvezeteit is mérhetetlenül megsokszorozza. és kora ifj gva keresvén a filozofikus Merkurt. De Milord Bonaventura igazi epikureus volt. nevében fel fogom keresni a leányzó nemesasszony-anyját. mikor már szemlátomást kellemes hangulatban volt. Louis-n bérelt magának egy kis palotát arra az idõre. hogy hogyan lépjen a leányzó nemesasszony-anyjával érintkezésbe. Megdöbbenve kérdeztem a Milordot. amit mindig magával hordoz. Ez nagy csalódás volt nekem. hogy tõle mint a Napkelet Lovagjától. hogy valami titka van. És míg én hasztalanul vártam. hogy XV. Annyi bizonyos azonban. . és alkimista stúdiumokkal foglalkozik. hogy a pénzünket elszedje. ügyesen az esti szertartásokra tereltem a beszélgetést. amíg Pá izsban tartózkodik. ha csaló is. annyi gaz csalóval találkozott már. mondta a Milord. hogy csaló volna. hogyan tételezheti fel a felséges skót anyapáholy Nagy Választottjáról. akik erszényét megnyirbálták. szokott széles mosolyával elmondta. Hanem annyi bizonyos. De a Milordnak nincs sok bizalma benne. Germain grófnak hívják. Azonkívül kétségtelen. mert akkor mégsem volna ekkora bajban a francia államháztartás. hogy nagy vagyon ura. élvezetbõl. Ezért nem is találta meg soha a Bölcsek Kövét. méltóságteljes magatartásáról. Germain visszakeményíti õket. mit gondolok.

és barátságuk esetleges megszûnte után ugyanannyi értékû ajándékot adni drágakövekben. hogy St. hogy több ezer éve él már. hogy egy ízben egy hölgynek adott egy fiolát. (Lenglet de Fresnoy korában egy tizenhárom éves leány már érett volt. és többen mesélik. hogy sohasem eszik. Másnap felkerestem a nemesasszonyt. A hölgy eleinte hallani sem akart a dologról. Germaint ismerték volt ötven évvel ezelõtt. Germain hintóját és St. a meleg anyai szív mégsem tudta megakadályozni lánya boldogságát. De a Milord visszatérve St. Germain grófra. hogy másnap a Palais Royal udvarában fognak sétálni. hogy a Milord hajlandó kétezer livre-t fizetni aranyban. A fiolát a hölgy harmincéves szobalánya itta meg torkosságból. Ki írhatja azonban le másnapi meglepetésünket. majd annak kocsijába szállván. Azt is mesélik. A Milord Bonaventura úgy káromkodott. A szelencét késõbb Lichfield közelében útonállók elrabolták tõlem. melynek tartalma a hölgyet huszonöt évvel megfiatalította volna. és a Milord ott megkezdheti udvarlását illedelmes formák között. melynek segítségével meg lehet tartani és vissza lehet nyerni az ifjúságot. A hölgyek háza elõtt ott találtuk St. Germain grófnak. és udvarias formák között elõadtam neki. Megdöbbenve hallgattam káromló szavait.) De mikor elõadtam neki. Most az Orsolya-apácákhoz jár iskolába szegényke. ezt mutatja Casanova elõszeretete ez iránt a korosztály iránt. Germain híres szolgáját. amint mozdulatlan komolysággal strázsált a ház elõtt.akkor sem lenne bizalma benne. hogy õ tulajdonképpen királyi. melynek emailján a Barátság Temploma volt látható. mondván. elmesélte. és igen ócsárlóan nyilatkozott a francia nemzetségrõl. és megmondja véleményét. anyjával együtt eltávozik. A Milord megköszönte fáradozásomat. mint most. és hogy a lánya még nagyon fiatal. hogy az ifjú hölgy karját nyújtja St. minket még üdvözlésre sem méltatván. midõn a Palais Royal udvarába érve. ezzel szemben a nõket nagyon szereti. Ez volt akkor a fiatal lány . . mert olyannyira megfiatalodott. hanem csak valami maga gyártotta folyadékkal tartja fenn magát. és abban állapodtunk meg. és akkor is ugyanannyiidõsnek látszott. és amikor úrnõje szólította. hogy azonnal a hölgyekhez hajtat. egy lógó felnõttruhákba bújtatott ötéves kisgyermek szaladt elõ zokogva. mely nem ismeri a szótartás erényét. Úgy l valóban birtokában van az elixírnek. kinek címét Milord Bonaventura megadta nekem. így nevezetesen egy öreg grófnõ. azt látjuk. Valois-vérbõl származik. mint egy angol. és a legkülönösebb állítása az. számos egyéb ékszeremmel együtt. Elhatározta. kinek neve már nem jut az eszembe. és egy értékes tubák-szelencével ajándékozott meg. hogy leánya mennyire megnyerte a nemes lord szívét.

a mûves Illés prófétának az eljövetelét várták. A gróf magát menteni jött. St. A Milord megköszönte St. nehogy szégyenben maradjon a hölgyek elõtt. és készségesnek nyilvánította magát a visszavonulásra. St. csak egy pillanatra vártak. Germain grófot. olyannyira. Germain gróf megajándekozta a Milordot egy itallal. annál is inkább. Germain udvariasságát. jó uram mondta a szolga. és tanítványa. hogy több ezer éves. egy misztikus pillanatra. hatalmas birtokai dacára túl a csatornán. Germain megígérte támogatását. Gazdám nagyon ravasz. St. Lám. a Mysterium Magnumot. úgymond. és három álmos utcalányt felszedvén a kapuk alól. Másnap a Milordnál ebédeltem. magával hozta õket. én már száz éve szolgálom. A Milord dühösen dörömbölni kezdett az ajtón. annál kevésbé. aki közben állandó vendége és kísérõje lettem. és mikor a szolgálatába léptem. hogy ámbár nagyon sokat tud. Germainnek. Bevallotta neki és nekem. minthogy õt a nõi nemhez amúgy is csak platonikus barátság szálai vonzották. és könyörgött St. ami rejtve van a halandók elõtt. de mégis a múlt századbeli rózsakeresztesek nagyon közel lehettek hozzá. Azt mondja magáról. hanem a felettünk levõ ablakban megjelent az anya. Nézete szerint senki ma élõ ember ezt a titkot nem tudja. Germain grófban. hogy most már csak az alkimisták titkában van reménysége. Egyben megkérte St. és így kezdõdött kettejük közt az a barátság. mely napról napra csökken. A múlt század nagy tudósai. és egy éjjeliedény tartalmát fejünkre öntve. mikor az inas St. amit õk úgy fejeztek ki. de kijelentette. legalább annyit áruljon el. amely oly csodálatos kalandokat eredményezett. vajon õ. Nem tudta. éjszakai beszélgetés alkalmából bevallotta. miután életének elsõ ötszáz évében elege volt a testi gyönyörûségekbõl. hogy a Mysterium Magnum teljes legyen. Germain. régebbi korok mûvesei sem tudták. segítsen rajta titkos panacaeáinak valamelyikével. hogy Elias Artistának. De Illés próféta nem jött el. és mindegyiknek megadta a szerelem adóját. mert három meglevõ barátnõje úgyis nagyon igénybe veszi férfiasságát. durva szavakkal szidalmazott bennünke A Milord jogos felháborodással távozott. amit azonban nem nyitottak ki. Ettõl kezdve a Milord vakon bízott St. hogy reggel barátnõjétõl távozván. St. hogy az ifjú hölgy Milord Bonaventurát lángra lobbantotta. hogy az õt ért sértés után nem érez semmi kedvet. Ne higgyen neki. . Germain gróf egy hosszú. a te urad csaló. az ásványok arannyá változtatásának a titkát nem ismeri. így nevezetesen a nagyhírû Theophrastus Bombastus Paracelsus Hohenheimbõl. ismeri-e a titkot. Robert Fludd. nem volt több háromszáz évesnél.Hallod-e mondta a Milord . még mindig nem volt megelégedve a szerelemmel. mely férfiúi erejét bámulatos módon megsokszorosította. Germain grófot jelentette be. hogy a mondott hölggyel belsõbb szövetségre lépjen. hogy vagyoni helyzete annyira megromlott.

hogy nem akarta. Majd a tengeri betegség mindinkább erõt véve rajtam. Germain némi gondolkodás után hajlandónak nyilatkozott. és szépségük láttán ismét bízni kezdtem az isteni gondviselésben. és bûnbánattal töltöttem. Germainre terelõdvén. ahol csak függhettek. mégis együtt megfejtenék a nagy titkot. De végre is felemelkedtek a tengerbõl Albion fehér partjai. az utat magambaszállással. mint egy olasz nagyúr külföldön: a ruhái a legrikítóbb színekben pompáztak. Ö maga azzal okolja meg szökését. hogy Angliába menjen. nem tudom. Sajnos. A szakítás nem ment minden nehézség nélkül. Germain a szabadkõmûvesek angliai fõmesterének a látogatására fordított. és ezért poggyászát hátrahagyva. és én is szívesen engedtem a Milórd meghívásának. és a hölgyeket szemléltük. Nem vagyok én már az. négy órát vett elõ és három tubákos szelencét. hogyan szakított Thérese-zel. én voltam-e a legnagyobb bolond. aranyláncok függtek róla. megszökött Párizsból. hogy St. Londonban csak egy napot töltöttünk. Amikor a tarajos hullá at megláttam. hogy Thérese szíve megszakadjon. És ha visszatekintek elmúlt életemre. . életemben elõször. vagy a legnagyobb bölcs. hogy most dek meghalni. de a szeme és arcjátéka olyan nagyfokú élénkséget árultak el. Arca egyáltalán nem volt szép. miközben sötét sejtelmek gyötörtek kalandunk kimenetelére vonatkozólag. ahol sok kedves ismerõse volt. egy titkot. és Arras-ban csatlakozott Bonaventurához. és kalandjairól kezdte kérdezni az olaszt. Érzem. amintérzékei megvénülve felmondják a szol atot. az az érzésem. és amíg együtt voltunk. mert Franciaországban semmi különösebb tennivalóm nem volt. ami családjában öröklõdik az earl címével együtt. hanem lassanként. De ehhez az szükséges. én pedig a Milord oldalán a londoni vendéglõket és kávéházakat látogattam. aki inkább Istenre bízza magát. St. A Milordot régi ismerõsként üdvözölte. Germain gróf sok titkot tud. amikor egy sajátságos megjelenésû úr lépett hozzánk. és talán. mert a titka helyhez van kötve. hogy Lenglet de Fresnoy bizonyos pénzösszeggel tartozott a derék Thérese-nek. az olasz úr óva intette a Milordot tõle. melyet St. aki már úgyis kezdte hidegen hagyni. semhogy bizonytalan hátukra szállt volna. hogy átmenjünk Angliába. amit rajta kívül senki sem. amikor tengerre léptem. és a beszélgetés rövidesen St. ami-lyent emberben még sose láttam. De a Milord tréfálkozva elütötte a tárgyat.Erre Milord Bonaventura azt mondta. ha titkukat ketten összetennék. Az úr úgy volt öltözve. (Azután Lenglet de Fresnoy hosszasan elmeséli. mert az ember nem egyszerre hal meg.) Szívem erõsen megdobbant. míg a hullámok szétváltak. akinek Párizsban ismert engem aMilord mondta. Estefelé egy Vauxhall nevû mulató-kertben sétálgattunk. igazat adtam Mózesnek. és megvárta. minden ujja gyûrûvel volt tele. de õ is tud egy titkot.

Germain . Germain megújítja az ember ifjúságát. mik a tervei. A Milord Llanvygan nevû kastélyában fejedelmi módon vendégelt meg bennünket. úgy tudja. Asaph Pendragon. A családi hagyomány. és Fludd. És mint aki teljesítette hivatását. Robert Fluddot. hogy a Milord a környékbeli urak és hölgyek látogatását fogadta. magához hívatta legjobb barátját. aki. Ö maga Seingalt lovagnak hívatja magát. a felelettõl félve. vajon mit kíván tõlünk. nem volt más. És búcsú nélkül távozott. Másnap elutaztunk Wales tartományba. A gúnyolódók mást nem érdemelnek. a walesiek ekszik a sirjában. a Milord azt felelte. mint hogy kigúnyoltassanak. azorvost. mondván. amikor magunkra maradtunk. a rózsakeresztes testvériség megalapítója. hogy a közelben. hogy õ Mme d'Urfénak örök fiatalságot ígért volna. hogy a Milord bizonyára célozni akar arra a történetre. mert életében is többet tudott. mellyel az életet az emberi testben meg lehet rögzíteni. melyet maga készített magának a világmindenség hasonmására. mint Medin. hogy Rózsakereszt még él a sírban. mely apáról fiúra száll. Ha ez igaz kiáltott fel St. végrehajtván a mágikus mûveleteket. Kérdésemre. szélhámosságáróle. vagy mint Véreskezû Owain. a próféta. és csak késõ éjszaka. a kandalló mellett. testvérét a rózsakereszt en. mikor az öregség hatalmát kezdte érezni magán. és többet tud. A Milord azt felelte. a Sárkányfej nevû régi vár romjai alatt van eltemetve õse. Az igazság több ennél súgta a Milord. és kérdeztük. kezdtünk el ismét a titkos dolgokról beszélni. melyek az élet természeten túli megõrzéséhez szükségesek. mint maga Rózsakereszt. Az ilymód haláltalanná vált test fekszik a sírban mozdulatlanul. amellyel St. hogy ki volt ez a különös úriember. amíg élt. még abban az esztendõben meghalt. Germain és én borzongva hallgattuk a Milord elbeszélését. hogy Rózsakereszt. St. hogy egy ilyen híres mindentudónak ismernie kellene azt a szert. közelebb hajolva Rózsakereszt még mindig él. A Milord izgatottságtól remegõ hangon mesélte el. ahol a Milord birtokai feküdtek. és most már százhúsz éve elmélkedik . mirõl nevezetesebb ez az ember. hogy kikeljen. vagy pedig megszámlálhatatlan szerelmeirõl. A következõ nap azzal telt el. Örá bízta a keletrõl magával hozott nagy titkot. de élve és elmélkedve ég és föld rejtelmeirõl. Erre az olasz lángvörös lett. bezárta a sírt és elment. majd felkiáltott: Ám maradjon ön St.A Milord erre tréfálkozva azt mondta. akkor a holtteste még most is teljes épségben kell hogy feküdjék a sírjában. nem tudja. Germain karmai közt. de az igazi neve Giacomo Casanova. és várja az idõt. mint minden halandó ember. Majd befeküdt a sírjába.

és igenlõ válaszomra rendkívüli öröm töltötte el. mikor elhagytam az egyházi rendet. Oly nyomasztó félelem lett úrrá rajtam. Germain. akkor rajtam a sor. Még ma éjszaka kell megtörténnie. mondván. Ezeken az éjszakákon szokott a mágia a legjobban sikerülni. Idõközben magára öltötte a szabadkõmûves jelvényeket. melyben eddig nem láttam mást. Akkor én térdre vetettem magam. mint a mérhetetlen epikureizmus inkább mulatságos következmé most a kandalló fényénél valami olyan ördögi jelleget adott neki. a Nagy Választott jeleit. melynek tetején egy félelmetes várrom meredezett. Magamra maradtam Milord Bonaventurával. Germain visszatért. Akkor arra kértem õket.bûvös meditációiban az ég és föld titkairól. Mert ha semmi sem segít. Ha õt fel lehetne ébreszteni. Ha St. hogy velük tartsak. a fekete mágia segíthet. boszorkányok és kísértetek tanyája. és a Vénusz a bak jegyében áll. valami rettenetes készül. mert ma újhold van. és visszavonult. hogy gondolkoznia kell. majd a Milord meggyújtotta a magunkkal hozott fáklyákat. ha tõle tanácsot lehetne kérni. ha valamit tenni akarunk. keresztüldöfne. és könyörögni kezdtem. Utunk egy magas hegyre kanyarodott fel. hogy vajon felszentelt pap voltam-e. hogy a mi hármunk üdvösségéért összesen sem adna egy rézpénzt. talán sikerülne megszólalásra birni az elevenen eltemetettet. és ahhoz felszentelt papra és felszentelt ostyára van szükség. Germain csodaszerei nem használnak. mintha õ maga volna a testet öltött Mammon ördög. Ilymód kényszerített. baglyok. majd felkelve. mert úgy érzem. Az udvarban már három megnyergelt fekete paripa várt minket. A Milord megkérdezte tõlem. Ha St. Lovainkat egy kidõlt fal megmaradt kapufélfájához kötöttük. mondta. De ekkor St. fordított rendben mondva el a mise megszentelt szavait. mint bárki más valaha. azt mondta. és a kezében egy pálcát és egy metszett üveget tartott. A Milord egy titokzatos mozdulatára megnyílt elõttünk egy . és házi szellemének az orákulumát megkérdezni. Germain hosszú ideig mit sem felelt. aki vissza tudja adni az elveszített ifjúságot. hogy a sír fölött az ördög miséjét celebráljam. Rendkívüli kövérsége. hogy tiltakozni sem mertem ez ellen a sátáni terv ellen. és Milord vezetésével villámse en nyargaltunk a sötét éjben. és behatoltunk a romok közé. amikor minden titkukat kilestem. tudományát teljes egészében igénybe venné. Erre a Milord kirántotta a kardját. St.. aki még õseit is kiássa a sírjából. Sietnünk kell mondta . mellyel eljátszhatják örök üdvösségüket. bizonyára közelebb volnánk a Mysterium Magnumhoz. hogyha elhagynám õket most. hogy legalább engem hagyjanak itthon maradni vagy elmenni máshová. de a Milord gonoszul kacagott. egy meztelen nõ testén. aki ettõl a pillanattól kezdve egyre növekvõ félelmet ébresztett bennem. úgymond. és megfenyegetett. hogy mondjanak le félelmes tervükrõl.

Borzadva kiáltottam a Milord felé. díszes ruhában. nagyon nagy feladat volt. Germain felkiáltott. már láza volt. és ajkán valami rettenetes kiáltás tört ki. és kilépni készül a sírjából. St. A terem közepén egy oltár állott. fáklyájával különös köröket írva le. Ugyanekkor a földalatti nap. mely a termet bevilágította. A félelemtõl félõrülten támolyogtam be a következõ terembe. sötétedni kezdett. Germain csodálatos machinációk segítségével kimozdított a helyébõl. talán már õ is visszavonult volna. Kõvé dermedve láttuk. és félrebeszélt. fejét felénk fordította. a gerenda azonban sátáni kacajjal elrepült. St. a kezén olyan gyûrûkkel. meg sem mozdult. és intve. A Milord meg én rémülten rejtõztünk el a félretolt oltár mögé. melyeknek ékköveihez hasonlókat még sose láttam. Úgy feküdt nyitott szemekkel. mely a tengeréhez volt hasonlatos. arca olyan kifejezést öltött. és nekem kellett támogatnom. majd ismét lezáródott. mikor egyszerre érzem. Nagy lassan felemelte a fejét. hogy ne menjünk tovább. süllyedni kezd alattam. majd üvegcséjének tartalmát a homlokára csöpögtette. A sírveremben ravatal állt. alatta megtaláltuk egy sír kõlapját. Akkor St. Talán egy hétig szenvedett. azon feküdt egy hatalmas aggastyán. mert a Milord alig tudott járni az ijedelemtõl. de szégyellte magát. és nem látott. Germain orvosságai nem használtak semmit. Meg akartam kapaszkodni egy gerendában. mint aki lát. Akkor az alvó megrázkódott. Mire visszaérkeztünk a kastélyba. Vesszejét végighúzta a sírban fekvõ fölött. és ki írhatná le rémületemet.sötéten ásító csigalépcsõ. majd karjára támaszkodott. hol minden eddiginél szörnyûbb iszonyat várt reánk. . amelyen állok. A terem koporsókkal volt tele. és kirohant a terembõl. Ott maradtunk a Milord betegágya mellett. Germain egészen . melynek véghetetlen távolba veszõ sarkaiból a tenger tompa zúgását véltem hallani vagy valami más zúgást. de mint egy vak. mint tátogató szájak. Egy óriási terembe értünk. harapásra készen. rohant elõttünk. és a terem oldalán látható harangok megszólaltak. ami hatalmas testsúlyára való tekintettel. azután meghalt. hogy a lépcsõfok. melyet St. régies. a végrendeletében megemlékezve mind a kettönkrõl . de a Milord. mi pedig a nyomában. és mindegyik koporsónak a fedele lassan felemelkedett. amint a sírban fekvõ lassanként feláll. A csigalépcsõn nagyon nehéz volt a felfelé haladás. Reszketõ térdekkel botorkáltam lefelé. . mint az õrült. ezt a Milord félretolta. * .

az atmoszféra. sötétedõ. az apa nélküli gyermek. Az állomások neve egyre idegenszerûbb. Sokáig hallgattunk. ahol a tündérek születtek és Medin. és el akartam rögtön mondani. Milord. Corwenben maga az earl várt rám kocsival. . mely lassan rágta be magát az észak-walesi hegység szívébe. Elmondtam mindent. Különszobában vacsoráztunk. majd így szólt: Maga csakugyan úgy látta. és most is õrzi hallgatagon csíráit egy új misztériumnak. hogy miért késlekedtem Londonban egy napot. Valaki hallgatózott volna? Mélyen elgondolkozott. a mesék földjén. csak annyit mondtam. . De itt maradtak a fák. hogy valaki volt az erkélyen. mely egykor csodákat termett. Elõször megvacsorázunk. ahol az earlt a hûbérúrnak kijáró tisztelettel fogadták. Csak fekete és konyak után kért meg. Ma már józanok a walesiek és gúnyosak . Nem is beszéltünk. Öt leginkább a levél döbbentette meg. . amelyrõl Maloney lezuhant? Igenis. Bent voltunk a kelta erdõben. amikor a kéziratot ellopták tõlem. amíg a hotelbe nem értünk. közben nem sokat beszélve. melybõl Morvin értesült. Az earl elfordította a fejét. kinek anyja a halottak hamvától termékenyült meg. hogy nem aludtam a hotelemben. De õ maga is fáradtnak és nyugtalannak látszott. misztikussá váló tájakon át.Rhiulban átszálltam egy kisebb vonatra. . hogy Maloney halálát egy óriással való dulakodása elõzte meg. a tavak. barbárabb és õsibb hangzású volt. mint Osborne és Cynthia . hogy Maga Londonba megy egy kéziratért. a varázsló. ami szorosabban véve a tárgyhoz tartozott. Most már bizonyos! Egy kém van Llanvyganban! kiáltott fel. hol töltöttem az éjszakát. hogy adjam elõ kalandjaimat. Valaki Morvinnak leveleket író így tudhatta Morvin. Maga most éhes és fáradt mondta az earl. Claire is titokzatos és meghatározhatatlan jelen204 . De ki lehet az? Hiszen más nem is tudott a Maga kiküldetésérõl. Átadtam neki a kéziratot. a sziklák. Eileen St. Azt nem mondtam el.

. Ez nobilis eljárás. hadd tudjam. egészséges lány. Vagy inkább: micsoda titkot vall be. Egyébként Lene Kretzsch szép. ami mindent megmagyarázna: a fáklyás lovast. Osborne csodálatos feltûnése nagyon mulattatta. Tovább meséltem. mert kettõnk közül az egyiknek feltétlenül meg kell nõsülnie. : . itt inkább csak a lány ízlésére lehet következtetni. a kicsavart nyakat. mely megállította Osborne-t a csapóajtó elõtt és Maloney legendás halálát. Hm. 205 . mint a görög szobroknak? Igen. Örülök. . És milyen a természete? Nagyon modern. Nõiszonya sok gondot okoz nekem. . az alakja nagyon tökéletes. Talán folytassa mondta hirtelen. Azt akarja mondani. hogy nagy keze és nagy lába van. . A titok-atmoszféra eloszlott valahogy. T-z-s-c-h! Öt mássalhangzó egy hang jelölésére. Hogy hívják a hölgyet? Lene Kretzschnek. értelem-megbontó kulcsot ad. és jobb szeretném. Legyen szíves betûzni. milyen az ízlése. a hangot Pendragon mélyén.létrõl beszélt. És Lenglet de Fresnoy emlékirata rettenetes. Betûztem. . Nagyszerû. a szó klasszikus értelmében. Azt hiszem. ha õ volna az. Milyen volt a lány. hogy Osborne nagyon passzív szerepet játszik a kettejük barátságában. Micsoda titkot õriz az earl hallgatása? . Az az impresszióm. hogy Osborne-t egy lány társaságában látta folytatta. . az aggastyánt a tó partján.

Modern nõ nincs. . Se modern szerelem. és tökéletlen fény jelekkel próbáljuk értesíteni egymást. hogy a nõk már nagyanyáink korában sem foglalkoztak felváltva kézimunkával és elájulással. . és mindegyik szebb volt. csak dühbe jövök. . Tárgyilagosság. mint amennyi nyilvánvaló bennük. csak kecsesebb formák közt. Neue Sachlichkeit. De Magának viszont kötelessége tudni. Akik pedig igazán mûvészei és bajnokai voltak a szerelemnek folytatta . . van olyasmi? Mindnyájan külön kis világot építünk magunknak a rögeszméinkbõl. .Szóval könnyû erkölcsû? Nem. . az újságírók és a regényírónõk nemzetközi megállapodása szerint ez a tárgyilagosság jellemzi a modern szerelmet. akik nem tudtak belevinni többet a szerelembe. Sofõr-típus. 206 . De hagyjuk. ahogy Maga mondja. az embert az különbözteti meg az állattól. Tárgyilagosság . Nem magyaráz bele romantikus érzelmi komplikációkat. Szóval. Tárgyilagos. ha a modern nõ legendájáról hallok. hogy képes a dolgokban többet látni. Bauhaus: Nachtkultur. A szerelemben nem lát többet. . aki szembejött vele az utcán. Régebben a szellemi fegyelem nagyobb volt. Ah. Ez is azok közé a dolgok közé tartozott. Ez volt az õ titka. És Maga ezt modernnek nevezi? Well. Sokkal aktívabbak és uralkodóbbak voltak. . Maga kísértéseken ment keresztül. sosem voltak tárgyilagosak. . mint a pszicho-fizikai tényt. mint összes elõdje. semhogy a szerelemnek ezt a degenerált formáját irodalmilag lehetett volna propagálni. Casanova számára mindig istennõ volt az a nõ. mint ma. Mindig voltak szellemi szegények. amirõl egy jól nevelt írónak nem volt szabad írnia. . de uralkodtak. Pompadour vagy Victoria királynõ nem pipáztak. mint a tárgyilagosságukat.

amely fojtogatja. . Claire is bûntársa volna. Morvin mindig fejedelmi többesben beszélt: Mi veszünk Önnek egy jachtot. Az ördög megjelent a Café Royalban.mint Szent Antal a pusztában. Csak arra vagyok kíváncsi. Magát megkísértette az ördög. . . . Hogy fedezze magát. Morvinnak minden szavahazugság. és becsengette a pincért. . hogy az earl elõtt évek óta senki sem merte említeni Eileen St. És most láttam. hogy az ördög a hazugság atyja. mintha beleszúrtak volna. aki a legravaszabb skót a világon. akkor már nyugodtan. Claire-t. . A gallérjához kapott és elsápadt. Hosszú-hosszú idõ múlva megszólalt. Eszembe jutottak elõbbi szavai: mindnyájan külön kis világot építünk magunknak a rögeszméinkbõl . Claire. mintha Eileen St. Az earl rettenetes szemmel nézett rám. Morvin mondta. . ha Maga elfogadja az ajánlatait? Honnan vette volna a pénzt? Hát Mrs. Csak engem nem. Roscoe sok tekintetben rend207 . Még Setont is.. Claire-t. Roscoe vagyonából szaladt ki a számon. Claire-rõl. és a mítoszt szereti. a gyilkosság. . és folyóiratot ígért. Honnan veszi? . mi nagyon hálásak leszünk Magának. Az earl költött egy mítoszt Eileen St. jól ismerem Eileen St. és most úgy érezte magát. Ne felejtse el. . Biztos vagyok benne. . Az earl egy idõ múlva folytatta: Eileen St. . mindent úgy tud feltüntetni. . Mindenkit félre tud vezetni. hogy a dühtõl lett sápadt. . Azután lehajtotta fejét. . mit tett volna Morvin. hogy fedezze magát énelõlem. Mrs. . Rögtön megbántam. . Mit mond? .. És a legszörnyûbb vétke ez. De már nem lehetett visszavonulnom. Whiskyt hozatott. Én. Szent Antal. ha a nõtõl már el is távolodott. De nem szóltam errõl.

hogy tévedett: hogy a nõ. . . nem az. . hogy tévedett. Hogy mer olyasmirõl beszélni. Az ember a párját több-mint-embernek. hogy látszatot keltsen Eileen St. . És ha valaki fel akarta ébreszteni ebbõl az állandó alvajárásból. mindig külsõ akaratoknak engedelmeskedett. . Miért? Milord Morvint nem szereti valami nagyon. Claire ellen. aminek a valóságban semmi alapja. Mintha homokba írnék. Hogy gondolhatja. Ha azt mondom. És ekkor. mint amennyi nyilvánvaló bennük. miért beszélek dolgokról. Roscoe is . akit kiválasztott magának. hogy az embert az különbözteti meg az állattól. holnap nincs. Az elõbb azt mondta. . . hogy esetleg Mrs. miért mondok el Magának ilyesmit. . valami. gõgjének ebben a nyers és spontán kitörésében. Milord. Valami automataszerû van benne. minden önfegyelmét elveszítve. mintha mindig hipnózisban járna. És ha valakinek a gõgje 208 . . csak azt akarom mondani: Morvinnak könnyû játéka van. mert a mellõztetés bántja. Sokkal rettenetesebb. Nem igaz! kiáltotta az earl. amirõl nem tud semmit. Miért? kérdezte az earl. akinek õ látta. amikrõl sosem beszélek. hogy megérti az én tetteim rugóit. . ha nem tartana tõle. És gõgös ember számára nem lehet szörnyûbb tévedés. megint nagyon ingerülten. hogy többet lát a dolgokban. azt meggyûlölte.kívül szerencsétlen természet. Az állat a párját csak állatnak látja. A szerelmi csalódás igazán nagygõgû embernek nem azért oly borzasztó. ez a látszat nagyon erõs lehet. Bizonyára átadta volna már a bizonyítékok alapján a büntetõ igazságszolgáltatásnak. mint elismerni. befolyásolható. az nagyon kevés. . Nem tudom. Sosem tette azt. Ma itt van. egyszerre igenis megértettem az Earl of Gwyneddet. talán mert idegen. Szóval. amit önmaga szerint tennie kellett volna. valami nem emberi. Hogy egy mítoszt épített. .

De talán induljunk. . A tettek úgy leválnak az emberrõl. hogyelõbb olyan heves voltam. és ezt nem értheti. És nem a tettek beszélnek. . Legyen elnézéssel. Az embert kell nézni. amint Isten látja. ha egy ártatlan fölött könnyedén ítélkeznek. vagy bebizonyítaná. Bátky. . . . . . a tettektõl függetlenül. Amíg távol volt. Ezért fogja el különben oly fegyelmezett lényét ez az emberfeletti düh. nekem kell bocsánatot kérnem fegyelmezetlenségemért mondta az eárl megint nyugodtan. . De ez egészen más történet. . hogy nem vagyok teljesen a magam ura. . hogy Eileen nem tehet róla. egészen másról van szó. vagy nem hinné el. elejtettem a havas lejtõn. akkor fenntartja a mítoszt minden cáfolat ellenére is. és lavina lett belõle. Bocsásson meg. ismét történtek dolgok. . . Nem tudom hallgatni. Die ich rief. ha valaki az Eileen-mítoszt támadja. Ne haragudjék. hogy hozzászóltam. Nem. nemcsak Maga. Nem. és most legördült. . hogy Eileen a szeretõm volt.olyan arányú. a Goethe Varázslóinasa . nem a tettek. sokan támadják Eileen St. Milord? . Egy értékes kõ volt a kezemben. csakugyan merészség volt. Milord mondtam . Az istenért. Hipnózis alatt volt. mint az Earl of Gwyneddé. die Geister. nehogy be kelljen ismernie önmaga elõtt. . hogy tévedett. Doktor. . aragszik rám? Ó. Ha most megmondanám neki. . Valami mindennél borzasztóbb történt. mint a levágott haja. . Hogyan? Újabb merénylet? . Claire-t. * 209 . . . Morvin bûne az egész. sok látszat szól ellene. .

Mire az autóba ültünk, már éjszaka volt. A szél türelmetlenül kutatott a fák közt, az útmenti erdõben, és az égen idõnként kitetszett a telehold vörösbe játszó, nagy arca. Ilyenkor látni lehetett a felhõket, amint vad hajszában, eksztatikusan és mégis oly hangtalanul ûzték egymást kelet felé. Az earl sziklásan hordozta magában tragikus konfliktusát. Úgy hallgatott, mint aki a legközelebbi hónapokban nem fog egy szót sem szólni. Az út pedig olyan gyorsan kanyargott, mintha eleven volna. Az egyik kanyarban az earl lassított. Nem hall semmit? kérdezte. Csak a szél zúgását. Továbbmentünk. De néhány száz méterre az earl megállította a kocsit, szó nélkül kiszállt, és legnagyobb megdöbbenésemre lefeküdt a földre. Csak lassan jöttem rá, hogy mit csinál. A földre tette fülét és hallgatózott. Azután kimondhatatlanul gondterhes arccal visszaült a kocsiba. Továbbmentünk, de csak néhány métert, azután az earl levezette a kocsit az országútról. Be a mezõre, és a mezõn lassan, zökkenve haladtunk visszafelé. Azután megint megálltunk. . Ne haragudjék ezért a kis késedelemért mondta és kiszállt. A mezõt, amelyen álltunk, egy sövény választotta el az országúttól. Az earl a sövény mögött megállt, feszülten nézve az országútra. A nedves nyugati szélben a mezõ, amelyben álltunk, nagyon kietlen volt. Itt-ott egy facsoport sötétellett megokolatlanul, vagy egy bokor fantasztikus alakja. Ez volt az a mezõ, amelyen az ember álmában áll, és minden oldalról kígyók közelednek. 210

Mit tehet ilyenkor az ember? Rágyújt. De alig szippantottam egyet, az earl odasietett hozzám és megkért, ne dohányozzam néhány percig. Eldobtam fájó szívvel a cigarettát. Lassanként én is hallottam, amire az earl figyelt. Tompa, ritmikus, ütésszerû zajt, majd megismertem: lódobogást. Ugyanakkor valami sebesen közeledett. Valami, mondom, mert nem lovasok közeledtek, hanem valami sûrû köd gurult, hallatlan sebességgel, mint szélkergette ördögszekér, az úton és az út két oldalán, gomolyogva, mint egy lokomotív megvadult füstje. Pár pillanat múlva elért bennünket a köd és beburkolt. Tulajdonképpen ekkor éreztem, nem is köd volt, hanem fojtó és szédítõ füst, melynek szaga távolról a tömjénre emlékeztetett. Az autótói nem láttam már a sövényig, amelynél az earl állt. Nem is tudom, hogy ott állt-e. Hogy volt-e egyáltalán valahol, abban a furcsa ködben. Kiugrottam a kocsiból, és bizonytalanul az áthatolhatatlan sötétben, odasiettem, amerre az earlt sejtettem. Kinyújtott karom beleütközött a sövény tüskézetébe. Megálltam. Ekkor a lódobogás közvetlen közelrõl hallatszott, és kimeresztett szemmel látni véltem, amint egy lovas nyaktörõ vágtában elzúgott mellettünk az országúton. Azután a köd elvonult. A hold kisütött, és látni lehetett, amint a köd továbbszaladvágtatva az országúton, óriási ördögszekér. A rózsakeresztesek láthatatlansága, gondoltam, íme, csak félig mese. Az earl megint a volán mellett ült. Ült, kezére hajtott fejjel, és nem mertem zavarni. Beültem, elindította a kocsit Llanvygan irányában. * 211

Másnap a reggelinél elmondtam Cynthiának röviden a történteket. Természetesen nem beszéltem Eileen St. Claire-rõl. Nem mondtam el Lenglet de Fresnoy látomását, vagy minek nevezzem. És nem mondtam el találkozásomat az éjféli lovassal. Vannak dolgok, amik csak éjszaka igazak. Képtelen voltam beszélni róla. Szégyelltem. Az ember szégyelli az érthetetlent, az irracionálist, mint valami lelki betegséget. Igyekeztem nem gondolni rá. És különben is, olyan szép nyári reggel volt. Csak Cynthia volt a világon, és a kis malacok a majorságban, Cynthia kedvencei. Felsétáltunk egy dombtetõre, leültünk és sütkéreztünk. Ha Cynthia hallgatott, gyönyörû volt. A domboldalon, a majorság fölött, ami az övé volt, a walesi nap alatt, ami az övé volt, Llanvygan tornyaival a háttérben, teljesen az volt, akinek képzeletemben láttam, és akit szerettem: a kastélybeli kisasszony, naiv és távol az emberek bajától. Csak a malacok, csirkék és tölgyfák értik meg igazán azt a megható, enyhén humoros és mégis oly fenséges misztériumot, ami a lány fiatalsága, a gazdag lány fiatalsága. A szegény lány nem fiatal igazán, és gondjai józanságában olyan, mint egy férfi. Oly szépen hallgatott Cynthia szõke hajával a napban, mint egy theokritoszi sor. Nyár volt, az a pillanat, amikor az ember elképzelheti, hogy megáll az idõ, és minden rendben van.

Látszott, hogy nem mozog a fejében semmi, átadja magátboldogan a bõre, a teste jó érzésének agyon jól éreztem magam. De nem tartott soká. Cynthia idegesen felült és kijelentette. Ne gondolja, hogy most nem gondolok semmire. Ki nem állhatom az olyan lányokat, akik csak úgy élnek a világba. 212

Mire gondol, Cynthia? Ma a reggeli lapban olvastam, hogy Dél-Walesben amunkanélküliek száma megint öt százalékkal emelkedett. Mégis rettenetes, hogy az ember itt ül ezen a dombon, és közben. . . Elég! kiáltottam udvariatlanul. Úgy éreztem magam, mint egy nyakon öntött. Minden érzelgést inkább elviselek, mint a gazdag ember jogosulatlanrészvétét a szegények iránt. Éppolyan ter tellenes és kellemetlen, mintha egy munkás azt mondaná, hogy nem irigyli a gyárostól a vagyonát. Az osztályok csak gyûlöljék egymást, így van ez rendjén, és engem hagyjanak békében a napfényben, amely úgyis olyan ritka a Brit-szigeteken. Ó, Cynthia! . . . Olyan kettõ volt belõle. A szavak, amiket mondott, egyáltalán nem álltak összhangban a lénnyel, akit én beléláttam. Az én Cynthiám olyan volt, aki elájul, ha szerelmesét rajtakapja, hogy virslit eszik, alkalomadtán azonban dagadtra pofozza a szobalányt várkisasszony, aki gõgösen trónol a lírai életben, és észre sem veszi, hogy közben nemzetek éhen halnak. Nem adtam fel a reményt, hogy Cynthia igazán olyan, amilyennek én látom, csak nem jól nevelték. Az édesanyja volt a hibás valószínûleg, õ taníthatta meg, ki tudja, micsoda csalódások hatása alatt, arra a középosztálybeli babonára, hogy az intelligencia érték, és hogy mindenki ember. Cynthia, a szegény ember legyen részvétteljes a többi szegény iránt, de Magának gõgösnek kell lennie és könyörtelennek. Ha én a Maga helyében lehetnék. . . az egész életem enyhén szadisztikus színmû volna, példaadás a nemtörõdésrõl, a távoliságról. Könyvet tévedésbõl sem vennék a kezembe, egész nap golfoznék, vagy ha van valami még elõkelõbb, még unalmasabb sport, azt ûzném. Utaznék, képeket 213

Most már nagyon sajnáltam. és elszontyolodva nézett maga elé. A tudománynak élhetni. hogy elõtte van a neo szótag így izgalmasabb. Maga cserélne velem? Én? Rögtön. mint akinek nincsenek eszményei. angolul dandelionnak hívják. hogy polgár volt. de a kötelesség teljesítése sose mulatságos . mondjuk a régi angol vaskovácsmesterség körül. hogy tudományos mûködésem. Nagyon keveset beszélnék. az igazság és az emberiség szolgálatában . 214 . hogy ennyit beszéltem. Én neofrivol vagyok. . Jó barátságunk kritikus pillanat elé érkezett. Miben különbözik ez a régi frivolitástól? Fõképpen abban. Nem értem. Nem mondom. Minek is beszél az ember szíve hölgyével? Abból csak kellemetlenség lehet. Cynthia egy pillanatig nagyon gyengéden nézett rám. a gõgöt sokkal könnyebb szép mozdulattal kifejezni. Én sokkal inkább lennék a Maga helyében. . Mert nincs igazság és nincs emberiség. Maga úgy beszél. aztán elkomolyodott és felállt. . . az én tudományom sosem állt az emberiség szolgálatában. és megállapítanám. Igaz. Cynthia gyermeki koszorút font valami sárga virágból. Hozzá kellett volna tennie. Félek. És mindig különös örömmel töltött el. mint ahogya színpadon hallhatta. hogy egész jól festett a Leonardo. Csak igazságok vannak és emberek.néznék. . . senkinek sem használt semmit. ahhoz képest. hogy mulatságos élet volna. Legyen nyugodt. hogy nem értjük meg egymást mondta absztrakt hangon. Bocsánatkérõen csókolgattam a kezét. hogy uram.

Bent voltam a háború kellõs közepén. Morvinék bizonyára megismerték Osborne-t. Hiszen Osborne élete ellen is törnek. sürgöny várt ránk. ha nem történt valami még rosszabb. alig vártam. És nagyon szerencsétlen tem magam. hogy már Londonban legyek. és érdeklõdtem Lene után. Az ebédnél nem látták. Visszaindultunk a kastélyba. Hátha még minden jóra fordul. . ha úgy érzem. nehogy elõre megrémítsem õket. mi t akkor. . Osborne-t elfogták stop ne szóljon senkinek fontos stop jöjjön azonnal kretzsch. Flegmatikus kutatás indult meg Miss Kretzsch után. Közben vacsoraidõ lett. Lenének nyoma sem volt. mit tehetek. mint mindig. Claire-t. hogy valami nagyon butátcsináltam. Végre a takarítónõ jelentésébõl kitûnt. Miss Kretzsch . ahotelembe rohantam. hogy milyen fontos nekem ez a kis rossz útra tért várkisasszony. vigasztaltam magam.És asszony-barátjáról kezdett mesélni nagy lelkesedéssel. Rajtam némasági roham vett erõt. hogy éjszaka sem volt otthon. Mikor beértünk a kastélyba. . . Az earlnek és Cynthiának nem jelöltem meg elutazásom okát. amint valami lehetetlen maszkban követte Eileen St. Csak most vettem észre. Sikerült elutaznom a délutáni vonattal. Rögtön becsomagoltam. . A reggelinél sem látták. az egyetlen lényrõl. Bár nem tudtam elképzelni. aki mégis megérti. .? Miss Kretzsch . Most ártalmatlanná tették. London még sosevolt olyan messze Észak-Walestõl. . Kilenc 215 . És mennyi felesleges város van közben! Londonba érkezve.

akkor az egyik kocsmában kell megtalálnom. aki felkeresi a tájakat. uram mondta udvariasan a portás. elmentem az összes kocsmába. kellemes sörbódultságom volt és kilátásom.órakor már nem gyõztem tovább várni. De igen. Azt mondta. hogy józan állapotban kétségkívül kõvé váltam volna. A portásnak meghagytam. Mint a gyengéd és gyászos szerelmes. Ha valami racionálisan megközelíthetõ helyen van. tizenegy után. hogy Lene nem tud lefeküdni a söre nélkül. 216 . Dörömbölni kezdtem. de mire hazaértem. ahol egykor halott szíve hölgyével járt. És boldogan rohantam felfelé. ahol valaha Lenével söröztem. Lenét nem találtam. Bekopogtam Lenéhez. A tulajdonosnõnek igen szigorú erkölcsi felfogása volt. mindenütt felhajtottam egy-két pohár sört. álöltözetben. Lene! Lene! Nyisson ki! Én vagyok. hogy egy hölgy ajtaján dörömbölök. Nem ismerte meg? Az Miss Kretzsch volt. Tudtam. hogy jól fogok aludni. németül. és kiabáltam. Bátky! No de nyisson hát ki! A barbár hangokra feljött a tulajdonosnõ. Egy úr. Biztosan fent van már a szobájában. hogy Mr. Lehet. Nem kerestek? kérdeztem bizonytalan kiejtéssel a portást. éjszakai öltözetben. ennek a Lenének milyen ötletei vannak! mondtam magamban. és úgy nézett rám. Setontól jön fontos üzenettel. Bánatomban és mert egész lényem Lenére volt beállítva. de senki sem felelt. és azt Angliában nagyon nehéz megõrizni. elsápadt. Hotelünk jó hírnévnek örvendett. hogy tizenegyre visszajövök. Nagyszerû. Amint meglátta.

hízik. Csak a címeket olvastam. gyorsan felöltöztem.. különösen nem ilyenkor. Sir. Majd az úrtól mindent megtudok. hogy valaki keresett elõtte való nap. Hiszen tegnap este a legfõbb mulasztásom az volt. Megreggeliztem. azokat is csak szórakozottan. Mr. Bizonyos fokig megnyugtatott ez a hír. És nagyon kérem. Tekintélyének a súlya alatt meggörnyedve visszatértem a szobámba. Homályosan derengett. Stewart! Hogy van? mondtam örömmel. És optimista voltam. hogy megint nem értesítettem Setont az eseményekrõl. költözzék el minél elõbb. Bátky! . bizonyos Mr. Lene bizonyára érintkezésbe lépett vele. De úgy látszik. Hízik.. De másnap korán és józanul felébredve. . De egy cím hirtelen megütött : 217 . Ki keresett engem? Egy gentleman. és látásom. hallásom elmosódott vonalakban vetítette vissza a világot.. és hamarosan elaludtam. Nem. Setontól jött. A fejem tele volt az intézkedésekkel. Az én hotelemben a hölgyek nem szoktak férfilátogatókat fogadni a szobájukban. Bátky. Hullo. amelyeket tegnap este elmulasztottam megtenni.Mr. De sörös voltam. Seton már tud róluk. és a portáshoz rohantam. . Mrs. Ó. És mit mondott? Azt mondta. és ideges újságolvasással töltöttem az idõt. Menjen le azonnal. milyen zordan tudta nyújtani az á-t nevem elsõ szótagjában. tessék okvetlenül megvárni. nem ismerek Önre. Miss Kretzsch nem jött haza? kérdeztem a portást. hogy ma reggel újra el fog jönni.

Ha csakugyan van. De miért? Nem gondolkoztam rajta. Maga az a tény. de az aggastyán eltûnt. szokatlan ruhája és fehér arca félelemgerjesztõ volt. Többre Prichards nem emlékszik.. De végre mégis rászánta magát és kilépett. éjfél után arra ébredt. De Prichardsot az egész falu jóravaló. Abersych talán tíz kilométerre van Pendragontól. mindent megértek. . Mikor magához tért. Prichards egy ideig habozott. Az aggastyán érthetetlen szavakat mormolt. még mindig ott állt az ajtó elõtt. farmer. Prichards elõadását a rendõrség érthetõ kételkedéssel fogadta. és vele együtt Prichards tízéves kisfia. Titokzatos lovas Abersychben) Tegnapról mára virradó éjjel megmagyarázhatatlan dolgok történtek Abersychben. Hiszen az egész valahogy kívül áll minden racionális elgondoláson. A rendõrség eddig a pillanatig teljesen tanácstalanul áll az esettel szemben.CHILD KIDNAPPED MYSTERY RIDER IN ABERSYCH (Gyermekrablás. Sian Prichards. 36 éves. józan embernek ismerte. hogy valaki a nevén szólítja a kapu elõtt. Gyermekének titokzatos nyomtalan eltûnése szavainak mindenesetre bizonyos fokig valószínûséget kölcsönöz. hogy elmebajossal állnak szemben. . A lovasnak semmi nyomát nem találták. Úgy éreztem. mert a hangot nem ismerte. akin soha semmi rendkívülit nem vettek észre. Merionethshire. Semmi kétségem. 218 . hogy kimenjene. és valami rossz sejtelem gyötörte. hogy ki a gyermekrabló. Eleinte azt gondolták. hogy van. Az ajtaja elõtt egy fekete ruhás aggastyán ült a lován. Prichardson kívül senki sem látta.. arculcsap minden logikus gondolkodást. Hatalmas alakja. Azután történelmi asszociációkhoz szokott tudatomban felmerült egy ijesztõ kép: a Kékszakállú Herceg.

Az utolsó fázisban azután áldozatainak a holttestét becstelenítette meg. aki kereste 219 mondta a portás. Itt van az úr. . Franciaország marsallja volt a XV. A sátán nem jóságos ura híveinek. Giles de Rais megbánta bûneit. Mindez nem használt. A sátán többször megjelent. Végül is elhatározta. hogy a sötét hatalmakat fogja szövetségül hívni. Egész tartomány néptelenedett el. aki a feleségeit ölte meg. Elõször csak megkínozta és feldarabolta a gyermekeket. és miután kiközösítették mint sátánimádót. Azután elõbb fajtalanságot ûzött velük. mint mikor a pestis átvonul. százával fogdosta öszsze és ölte meg a kisgyermekeket. hogy lassú tûzön égette el õket. A történelmi Kékszakáll igazi neve Giles des Rais volt. egy olasz alkimistát. hogy a legfõbb élvezete volt beülni áldozatainak felvágott testébe. átadták a világi törvényszéknek. Végül is Giles de Rais az inkvizíció fogságába került. szeretkezett velük. és könyörögtek.Nem a mesebeli Kékszakáll. Hogy a sátán jóindulatát megnyerje. században. . És amennyire a késõbbi inkvizíciós jegyzõkönyvekbõl kitûnik. azután késõbb áttért arra. és térden állva kérte a népet. az orléans-i szûz és a százéves háború idején. Egész óriási vagyonát rááldozta alkimista kísérletekre. egyre sátánosabbak lettek. de mindig ellenségesen viselkedett. És a csodálatos középkori nép megbocsátott gyermekei gyilkosának: zokogva kísérték el a marsallt a vesztõhelyre. hogy Isten irgalmazzon a lelkének. hanem a történelmi. hogy bocsássa meg neki vétkeit. ezek a gyilkosságok egyre borzalmasabbak. Egy alkalommal a sátán csaknem agyonkorbácsolta Giles de Rais legjobb barátját. eredmény nélkül. és õ maga bevallotta. . mely halálra ítélte. majd miközben halálra kínozta õket.

Setonnek minél több tanúra van szüksége. ott rejlik a Honourable. hogy már tegnap estefelé sejtettük. hogy a Hon. Osborne Pendragont James Morvin és társai elfogták. Ö maga és Miss Kretzsch már Southwarkban vannak. Most már kétségkívül nagy perre fog sor kerülni. felhasználva a vasárnapi munkaszünetet. melyet Angliában minden idegennek hordania kell. Seton nagyon szeretné. Egyes munkások elejtett szavai alapján azt kell gondolnunk. Igen. Önnek tudomása van róla. . és bemutattam a fényképes igazolványt. négy úr lépett hoz220 . Miss Kretzsch értesítette önt. Morvinnak van egy vegyészeti gyára Southwarkban. vasárnap volt. hogy kénytelen vagyok ilyen óvatos lenni. Igen. és áthajtottunk a Themze túlsó partjára. Az utcák teljesen néptele nek voltak. Ne vegye rossz néven. . Seton úr megbízásából tegnap dél óta keressük a Honourablet. detektívnek ígérkezõ gentleman várt. ha arra kérem. és várják Önt. Seton határozott óhaja. A Southwark-negyed teljes csúnyaságán keresztülrohantunk.Kisiettem a hallba. Parancsoljon mondtam. Hajlandó velünk tartani? Hogyne. ha Ön is velünk volna. igazolja személyazonosságát. Taxiba ültünk. Az ügy olyan fontos. végtelen gyártelepek között. Kiszálltunk. Ön Bátky János? kérdezte. Megálltunk egy kis utcában. Akkor talán induljunk. és a véletlen annyira a kezünkre játszott. Angliában. Egy szúrós szemû. Thank you. hogy hová vitték. Ma délelõtt feltûnés nélkül be fogunk hatolni a gyárba. Mr. Mr. és Mr.

És ezzel megragadtak. Mr. Egy magas. keménykalapos férfi kezet nyújtott. Az ajtó nem volt bezárva. és impozáns lendülettel leütötte a lakatot. Sheridan. õszbajuszú. és belöktek a helyiségbe. Mr. Parancsoljon intettem udvariasan Setonnek. Nem törtem ki semmimet. A nagy ajtó becsapódott mögöttem. Van revolvere? Igen. Seton. Csak Ön után mondta.zánk. . álkulccsal kinyitotta az ajtót. menjen és álljon õrt addig a kapunál. Seton a nevem. Az irodahelyiség három szobából állt. masszív és valahogy harapós külsejével az elsõ pillanattól kezdve gyanús volt nekem. ablaktalanul. Bátky a nevem. Pardon . Közöltem az érzésemet Setonnel. A detektívszerû úr. minden további udvariasság mellõzésével. Seton! 221 üvöltöttem. és fojtogatni kezdtek. . A detektívkülsejû úr egy fahasábot ragadott fel. De talán menjünk. Az elsõ épület az iroda volt. Behatoltunk az udvarra. akivel jöttem. . A zárat álkulccsal kinyitotta. Megragadtak. egyikben sem találtunk semmi nevezeteset. Hol van Miss Kretzsch? Azonnal itt lesz. De nem sok idõm volt tapogatni magam. Akkor indulhatunk. Az egyik sarokból két óriási néger rohant rám. Néhány lépcsõn gurultam le. A raktár kapuján lakat volt. Nézzük meg elõször ezt az épületet. Valószínûleg az egyik raktárban lesz mondta Seton. Egy kisebb gyártelep deszkakerítése elé értünk. Az egyik raktárépület. Helyes.

Hogyhogy én is? Hát Magát is megfogták! Még mindig nem ment a fejembe. Nagyon egyszerûen. Roscoe egész nap mondain életet élt. É ben már ájuldozom az éhségtõl. idõsebb gentleman. hiszen én Setonnel jöttem ide. Itt ülök ebben a lyukban tegnap dél óta. és néhány almát. és szociológiai eszmecserét folytatokOsborne-nal. ebbe a gyárba. Gondolja. és jöjjek azonnal. fehér fogakkal. Mi meg utána. ahová már láttuk egyszer Morvint bemenni. mint a medvéknek. mintha munkát keresnénk. Sorsunk mostohasága folytán nem jöttünk rá semmire. Mikor Mrs. Setonnel? Hogy nézett ki? Hát olyan õszbajuszú. hogy. Mrs.A négerek elengedtek. De hogy kerül ide? Miért jött el Llanvyganból? Hogy miért jöttem el Llanvyganból? Mert Lene sürgönyzött. . Roscoe-t. és bámultak rám. De hiszen.Mit képzelnek ezek rólam? De hogy kerültek Maguk ide? kérdeztem. Ellenben tegnap mindjárt reggel idejött. Osborne és Lene volt a két néger. Setonnek soha életében nem volt bajusza mondta Osborne. Maga is? kiáltották aztán és nevettek. az elválásunk utáni napon négereknek öltözve követtük Mrs. hogy mi is bejöhetnénk. Jó. szép. . Én? csodálkozott Lene. és ebbõl az alkalomból körülnézhetnénk itten. De nem lehet meggyõzni. Lenének az az ötlete támadt. Abban 222 . hogy éhhalállal akarnak elvesztenibennünket? Úgy látszik. Egész idõ alatt csak néhány sonkás és sajtos szendvicset dobtak be. hogy Magát elfogták. Roscoe ide bejött. Az ötlet kitûnõnek bizonyult mondta Lene. A programhoz híven. . .

ilyenkor a foglyok azon gondolkoznak. mielõtt annyitmondhattam volna. Istenem. Felmentem. Ebédidõ volt. Vajon mit akarnak? Egy kis éhhalálról lesz szó mondta Lene. Hát gondolkozzunk. tanakodtunk hosszú ideig. Nem valószínû. hogy lehetne kiszabadulni. Nem vájhatjuk ki körmünkkel a falat. látszott. És ez minden tette hozzá Osborne. törhetetlen jókedvük ellenére.a pillanatban. Olvasmányaim szerint mondtam . Az ajtó nyitva volt. Kinyílt. úgy látszik. hogy a fogság megviselte õket. És most Maga is itt van mondta Lene. . . A klasszikus receptek. És fõképp mit fogok csinálni uzsonna nélkül. Vagy pedig nagybátyámat akarják megzsarolni mondta Osborne. a savanyúkáposzta a Schmidtnél . Talán eszembe jut valami. így tanakodtunk. Ugyan nem értek semmit a modern technika vívmányaihoz. Társaim energiátlanok voltak. . Morvinék. sajnos. gondoltam. ahogy beléptünk az udvarra. nem segítenek sóhajtott Osborne. még a hotelbeli ebéd is milyen öröm lenne már estefelé. és tétován megnyomtam a kilincset. . Mélán elhallgattunk. és bedobtak minket ebbe a pincébe. De sokat foglalkoztam a régi angol vaskovácsmûvességgel. 223 . mert a föld alatt vagyunk. hogy Heil Hitler! És azóta itt ülünk. tíz ember ránk rohant. A detektív hivatása nem jár minden kockázat nélkül. A zárat kell megpróbálnunk mondtam. Ó. Talán fel tudjuk feszíteni az ajtót? mondta Lene. teljességre törekszenek.

hogy a kerítésen egy nagy tábla lóg: TO LET Kiadó. és az utcán voltunk. Elkezdtünk gondolkozni. ha már elfogtak? Nyilván azért engedtek ki bennünket. Ki tudja. és elmentünk ebédelni. Majd meglátják. Lene nem volt hajlandó elfogadni Osborne meghívását a Ritzbe. És most gondolkozzunk. Mikor a tésztánáltartottunk. 224 . És hallatlan nyugtalanság fogott el. mert megszûnt az ok. Az elsõ telefonállomásnál taxit rendeltünk. miért. Jobbra néztünk. gyorsan és szótlanul. ahol Lene és Osborne lemosták magukról a négerséget. Most láttuk. Sehol egy lélek sem. valami történt. De most nem sokat gondolkoztunk ezeken a rejtélyeken. Vajon miért? Avagy miért engedtek ki ilyen hamar. . majd balra néztünk. . Mi következik ebbõl? Hogy mialatt mi fogságban voltunk. hogy megint kiengedtek. És végigevett két ebédet. mi történt közben az earllel vagy esetleg Cynthiával . elhajtattunk a Pendragonok Eaton Square-i palotácskájába. Azután revolvert ragadtunk. és kirohantunk az udvarra. A kerítéshez rohantunk nagy lendülettel. Nem lehet. A rejtélyes az. A rejtélyes nem az. Azután hátradült a székén. Kinyitottuk a kaput. hogy elfogtak bennünket mondta Osborne szisztematikusan. Percekig álltam a nyitott ajtó elõtt és hápogtam.Ez a megoldás teljesen váratlanul ért. Lene még egy levest rende zután egy húst. amiért elfogtak mondtam. Egy kis vendéglõbe mentünk a Sohóba.

õ is. a laboratóriumában van. Ez valószínûnek hangzott. mert nem akarták. pajzsomban a szalagával. Közben Llanvygan jelentkezett. Roscoe. Well mondta Osborne . Szegény kis doktor. Megfogadtuk a tanácsát. Rogersszel beszéltem. és kifelé indultunk. . Egy sürgönyt kapott. Ellenben. Lene a fejére ütött. hogy elveszítsük a nyomukat. és még nem jött vissza. Nézze. hogy hová ment. Azért fogtak el bennünket. hogy valami baja történjék. Egy sürgönyt. amíg kijön a fülkébõl. Elszorult a szívem. Bizonyára õt istõrbe csalták egy fiktív hírrel. . Neki van a legkevesebb oka. Mialatt a postahivatalban az interurbán összeköttetésre vártunk. Egy napig fogságban tartottak. és megnézzük. .Azt indítványozom. bizonyára neki sem történt semmi baja. amint nekünk sem. . mit csinál Mrs. Fizettünk. . hogy nyomon kövessük õket. tegyük fel. felesküdt lovagja. tehetetlenül. Izgatottan vártuk. Rogers nem tudja. és nem volt hajlandó lejönni a telefonhoz. hogy telefonáljunk azonnal Llanvyganba. autón. A személyzet megkülönböztetett tisztelettel fogadott bennünket. 225 . én. bõrönddel. Nagybátyám jól van. Lene a fejemet simogatta. Nos? Cynthia tegnap délután elment. De azért ne essék össze. . Osborne beszélt. és azonnal a Grosvenor House-ba hajtattunk. õt is Morvinék hívták el. a világmindenség számos útja közül a számunkra csak egy lehetséges: hogy elmegyünk a Grosvenor House-ba. A Pendragonok címeres Delage-kocsijának meg volt a hatása. A dolog egyszerû.

hogy ne lássuk. mesebeli hölgyekkel. feltéve. Az elõkelõ autók sora siklott el mellettünk. 226 . Nyilván utasítása volt. miért hívták el Llanvyganból a doktor és Cynthiát. és megszólította az egyik ott található személyiséget. sorry. Egy fél órával ezelõtt az earl még teljes épségben dolgozott a laboratóriumában. hogy hová utazik. Hová ment? Azonnal megmondom. amint megérkeznek Llanvyganba. Kétségtelen. és azt akarták. és izgatott lépésekkel jártunk fel és alá a Park Lane-en. és ránk szólt: Mrs. hogy Llanvyganba készültek. magasabb termetû személyiség durván félretolta. Még egyelõre nem szörnyû. hogy õk hívták el Cynthiát. De ez nem magyarázza meg. akik laboratóriumukban dolgoznak. amint elmennek. hogy miért fogtak el engem és Osborne-t. De nem azt akarom mondani. Kimentünk. Hogy ne tudjuk a nyomukat követni. hogy ne lássák. Szeretem az embereket. hogy ó. Egyszer csak Lene megállt és felkiáltott: Hoi-hoi! Mi az? Megvan. akkor nem értem rá. Ha most elindulunk. London. A két dolog így függ össze: minket elfogtak. És keresgélni kezdett egy könyvben. és Magukat elhívták. még éjfél elõtt Llanvyganban lehetünk. . Figyelem: azt kiszámítottuk. London! De ezt most mondom. Mrs. Szörnyû! kiáltottam. Ó. Roscoe nem hagyta meg. Roscoe tegnap elutazott. hogy ne árulja el Eileen címét. hogy az earlt Maguk nélkül találják. De akkor egy másik. . Roscoe? Mrs. Ó.Osborne a portás pultjához lépett.

mint a lövészárok a katonáknak.. Osborne hirtelen ötlettel Rogershez fordult: I say. Mindjárt láttam a pofaszakállán. Queen Anne korából. Bebújtam a takaró-fedezékbe. . mialatt nem voltam itt? Csak a Rev. Egyszer korán 227 . lefeküdt. az állásommal játszanék. Bocsásson meg.. Rogers hazudott. Ismertük Rogers hajthatatlanságát. És a kastély körül járkál fák vas emlékezete. És visszatértem történelmi ágyamba. ahonnan Maloneylezuhant. hogy semmi körülmények közt se zavarjuk. Hosszú zörgetésre engedtek csak be minket. hogy csak másnap fogunk beszélni az earllel. A személyzet már mélyen aludt. Végtelenül sajnálom. Megbíztuk Rogerset. Kopogtattak. hogy senki sem kereste nagybátyámat. Ablakom elõtt pár lépésre az erkély.Az ötlet nagyon helyesnek látszott. Kétszer is itt járt már egy hölgy autón. A leírásból ráismertem Mrs. és beletörõdtünk. Osborne lépett be. Azonnal beültünk a Delage-ba. Az earl este chlorált vett be. Dafyd Jones. Sir. nem lehet mondta Rogers. Ez a szoba lassanként otthonom lett. Nem igaz. Roscoe-ra. és a legszigorúbban meghagyta. Hogyhogy? Felvertem Griffithet és kivallattam.. nem kereste senki az earlt. Fél tizenkettõkor Llanvyganban voltunk. Otthonom. de méltóztassék megérteni. és elindultunk nyugat felé. Nagyon sajnálom. hogy értesítse az earlt érkezésünkrõl. Nyugtalan otthon. Fejem fölött valahol úszkálnak az óriási axolotlok. Senki más? Nem. gondolom.

Lene elkésett. Félek. Oly leleményesek. Valósággal makacsnak mondhatók. . Mialatt rá vártunk. A köszvénye. Ezer veszélyben láttam Cynthiát. hogy este vissza fog jönni. megbénító félelemmel vegyes szomorúság hullt rám. 228 . hogy nagyon beteg. tájékoztattuk az earlt az eseményekrõl. Nyugodalmas jó éjszakát kívántunk egymásnak. Éjszaka sem aludt itthon. De most itt vagyunk mi. Illetve. egy érdekesen ízléstelen ruhában. Nénétek. * Másnap az earl is lejött a reggelihez. Majd vigyázunk.reggel. Telefonálok Doris néninek. gondolom. . Nem fogadta? Hisz ez nagyszerû! Hisz akkor elvonult fejünk felõl a veszedelem. Cynthia Londonba ment. Az én éjszakám nem volt a legnyugodalmasabb. és szeretné. Ekkor lépett be Lene. Illetve. Egykedvûen hallgatta. mintha valami egészen más gond bántaná. . hová ment Cynthia? Cynthia? felelt az earl szórakozottan. ha Cynthia ápolná. Egész nap kint járt valahol. mit lehet tudni. . a Duchess of Warwick sürgönyzött. Lene nagyon tehetséges a vigyázásban. és az earl nem fogadta. És képzelje. Elsietett. . . Ámde kérdezte Osborne . Osborne felugrott. Hirtelen eszembe jutott az eltûnt gyermek. visszajött. hogy egy szó sem igaz az egészbõl . hol az axolotlok karmai közt. hol Morvin. és nehezen hagyják magukat lebeszélni terveikrõl. de az earl nem volt itthon. és valami nyomasztó. A hölgy meghagyta. Olyan volt.

rendkívül sértette. Valami olyan súlyos gond terhelhette. Isten éltesse mondta Lene. Az earl a homlokát simogatta. Mit akar. 2. hiszen egészen értelmes tekintete van. hogy közben a legyeket nézte.9 . Ö is mindig úgy beszélt az emberrel. ha valaki nem néz az ember szemébe. hogy most már semmi újabb csapás nem érintette különösebben. akinek tárgyilagosságát ez a modor. Az earlre néztem. valami tévedés lehetett. Osborne visszajött. Osborne majd megmutatja a parkot. Az earl csodálatos távolságtartó.olyan elvi jelentõségû ruhadarabban. Én mindig azt hittem. eléggé csinos mondta az earl. Maga roppant emlékeztet szegény Ottó bácsimra jelentette ki. Általában. intelligens család a Maguké. egnap reggel. és mégis lekötelezõ kedvességgel fogadta Lenét. amikor beszél hozzá. és teájába temetkezett. úgy látszik. Ott aludt.2. most jobb. Az earl megdöbbenve nézett rá. azt mondja. hogy az ilyen régi családok teljesen idióták. hogy hazajön. Hol lehet? kérdezte színtelen hangon. amilyent a berliniek igen kedvelnek. azzal. A sürgöny. úgy látszik. Doris néni teljesen egészséges. Cynthia tegnapelõtt este érkezett hozzá. Így. amelyek az ember feje fölött mászkáltak a falon. sápadtan. amit Cynthia kapott. Igen? Abszolúte. Ki nem állhatom. Várjon csak. Baj van. És még ma sincs itthon. és másnap reggel korán elindult a WarwickHouse-ból.

Okvetlenül beszélnem kell Magával. Mit szól hozzá? kérdezte suttogva. feltámasztani. szótlanul és szokott rémült arcával. hogy hol lehet. Ugyan. Vagy ha nem az Earl of Gwynedd. Ugye. Ó. milyen boldog vagyok. Már mondtam. Ezek a kísérletek. De így van ez. mint máskor mindig. megmondtam magának. Már megunta a néma állatokat. Ugye. ki rabolta el? Az earl súgta a reverend. hogy ez nem vezet semmi jóra. Miért rabolta volna el az earl? Kísérletezni. Még Lenének sem volt megnyugtató gorombasága. Osborne elvitte Lenét. De mi köze Miss Cynthiának a kísérletekhez? A lelkész nem is figyelt rám. doktor. De mirõl beszél tulajdonképpen? Hát arról a gyermekrõl. Dafyd Jones feltûnt. Azután jön az ember. Én tudom. a gyermekrõl. A park egy távolabbi részére hurcolt. Az éjféli lovas az Earl of Gwynedd. összerázkódva. 230 .Tanácstalanok voltunk és kétségbeesettek. milyen kimondhatatlanul rettenetes? Rettenetes mondtam. a hasonmása. . Mert az így van. Megölni. akit elrabolt Abersychben. hogy itt találom. hogy megmutassa a parkot. mikor már nem látszott a kastély. Én a teraszon járkáltam fel és alá. Mit mond. amikor a Rev. Ja. így kellett történnie. uram. Magának olyan gazdag lelki élete van. Axolotlok mondta. Fogalmunk sincs. kísérletezni. . Elõször állatokkal. De hiszen a kisfiút egy fekete ruhás aggastyán rabolta el! Az éjféli lovas. uram.

Azóta sosincs itthon az earl. Ne higgyen annak. De mi majd meghaltunk a rémülettõl. Végeredményben mégis õ Llanvygan kegyura. Berohantam a kastélyba. És beteg. És éppenLlandudnóba készült. Valahol a hegyek közt. hogy ne vegye észre. hol volt maga? Cynthia megütõdve nézett rám. . Azt hittük . amit lát. ragyogóan mulattam. hogy a sürgönyt õ küldte. mióta ilyen kérdezõsködõs természetû maga? Bocsásson meg. azt hittük. doktor. . Kiderült. Nem itt rejtegeti a kisfiút. megmondom. Mit akarna tõlem Morvin? Kitûnõen vagyok. Kérem. és õ azt mondta. hogy nem is sürgönyzött Magáért. Otthon találtam. Otthagytam az õrült papot. . hogy 1 . Osborne telefonált a Duchess of Warwicknak. Cynthia. egyetlen. hogy Morvin csapdájába került. Próbálja beleképzelni magát az én helyzetembe . el kellene mondanom fölötte az ördögûzési imát. Ebben a pillanatban túlizgatott fülemmel távoli autótülkölést hallottam. Ha már olyan kíváncsi. . . Cynthia nevetett. mint még soha. hogy az earl és az éjféli lovas két különbözõ személy. Dehogy. Szó sincs róla. mert már nagyon hiányoztam neki. Doris nénitõl egyenesen az asszony-barátomhoz mentem. . amint reggelizett. Azt hiszem. a vasárnapra.Vagy egy másik Earl of Gwynedd mondtam én. és olyan gyönyörû volt. és a kastély felé szaladtam. Mert még megsértõdnék. ragyogó jókedvben. Csakugyan ott állt a feljárat elõtt a kis Rover. harsányan hullózva rám. és én teljesen tõle függök. bocsásson meg. Ott találtam Cynthiát. Bolyong. Én láttam. és hogy Maga már tegnap reggel elment. Úgy. De valahogy úgy. és mindenáron Londonba akart csalni. édes. A lelkiismeret.

nem tudránézni. állandóan fejlõdésben levõ és vitalitástól izzó masinát. És most itt vagyok. hogy legalább õ rendben van.tünk Llandudnóba. sehogy. Minek az oszlopok. most nem törõdtem a nyitott lehetõségekkel. szeretem a nõket. hogy hogy tetszik a kastély? kérdezte. önkínzó élvezetet okozott Lene harsánysága. . Cynthia egyik legfõbb hibája volt a szememben. Nem tehetek róla. minden igyekezete dacára. Röviden csak annyit mondhatok. . Most már boldog? Valami egészen minõsíthetetlen történt. Én. Még mielõtt a szája beszélõ helyzetbe kerülhetett volna. nem tartotta magához méltónak. odaszaladtam hozzá és összecsókoltam. . hogy olvasott egy tanulmányt Rettenetes Ivánról. kis pillangó. Láttam. ami magától értetõdik . ami a teste volt. árvák a viharban. Osborne és én behúzott nyakkal ültünk. A villa szinte véletlenül ment bele a szájába. . Ö nem evett. beszéltette. Olyan jó. úgy látszik. hogy az earl. Lene az ellenkezõ pólus volt. Nemsokára ebédidõ lett. és ott maradtam vele egy napig. hogy mikor fog rátérni szerelmeire. aki olyan óvatos vagyok. És mennyit ivott a kastély eszedelmesen nehéz délfrancia boraiból! Egyre hangosabb lett. hanem táplálkozott. mint egy rövidlátó mérnökember. már kijelentette. és reszketve vártam. hisz úgysem dõl 232 . Cynthia rémülten bontakozott ki. mert egyre kérdezte. akik sokat esznek és élvezettel. hogy mint szellemi lény. Még nem is mondta. éppúgy el is repülhetett volna. Mindig olyan szórakozott arccal evett. amint egyetemi élményeit adta elõ. De az earlnek. Lázas izgalommal fûtötte azt a hatalmas. hogy elmerüljön az evés gyönyöreibe. Mindjárt az az oszlopos kapufeljárat . mintha kézimunkáznék. és mikor jön a Moralische .

Cynthia. fiatalok lesétáltunk a faluba.mint a keleti királyok a feleségeikkel. minek Maguknak egy ekkora épület? Hatvan szoba . És mondja. mikor jószemû társaim megálltak. Hallatlan ésszerûtlenség. Eléje siettünk a különös közeledõnek. de rosszul mehet neki a sora. az öreg Habakuk próféta. ezen mentünk végig. a másik Chippendale. Az egyik szoba Queen Anne. Csak a dereka körül volt valami rongy. mint senki a Britszigeteken. És ez a rengeteg bútor. és utána a gyerekek mondta Lene. te talán tudod? Nincs ma valami walesi nemzeti ünnep? Ez itt a hamelni patkányfogó. Az egész épületnek nincs egy vezetõ motívuma. Miféle processzió ez? kérdezte Osborne. Ejha. A kezében egy vastag faág vándorbot gyanánt. lassan. . fényes nappal. Ruhája a pusztában kiáltók klasszikus öltözete volt. Nem azért volt háromszázhatvanöt feleségük.össze a ház. és tanakodni kezdtek. ijesztõen. hiszen ez Pierce Gwyn Mawr. hanem azért. összevissza. fenyegetõen. egy metafizikai magva. Csak akkor lettem figyelmes. egyébként olyan meztelen volt. És milyen egységtelenek. . Azt hiszem. Velünk szemben egy furcsa alak közeledett. fantasztikusan. ez úgy volt régente mondta az earl . És minden emeletnek más díszítése van. szakálla és õsz haja szálai sétáltak a szélrózsa minden irányában. A kastélyból a faluba hosszú fasor vezet. 233 . botjára támaszkodva. mifélék. és utána több apró figura. * Délután mi. Nem kiáltott fel Osborne . mint valaha. Sokkal prófétább volt szegény. Keresztelõ Szent János lehetett ilyen. Rövidlátó szememmel nem tudtam kivenni. mert királyok voltak. mert tényleg szükségük volt rájuk. Most már én is láttam a prófétát.

minden pillanatban készen. mit mondott neki. Semmit mondta Cynthia ijedten . Például el lehet még egy nyelvet képzelni. A gyermekek utána. nem sokat értek a szemek olvasásához. és visszaszaladt a falu felé. Pierce Gwyn Mawr kiáltott rá Osborne . Hiszen Pierce Gwyn Mawr 234 . Hej. és megismerve Cynthiát. Cynthia. mire a próféta csodálatos fürgeséggel megfordult. mi újság a nagyvilágban? A próféta nem felelt. ránk nézett. hogy így megrémült? kérdeztem. csak hogy nem éhese? Érdekes mondta Lene . Cynthia megint kérdezett valamit. hogy a próféta egy mozdulatára megforduljanak és elszaladjanak. de. Az Istenért. úgy hangzott. és valami nem emberi félelmet is véltem olvasni benne. Minden egész másképpen. Utána processzióban a falu gyermekei. Egyébként nem garantálom. eksztatikus volt. azt hiszem. A gyermekek és bolondok általános félelmét a démonlakta világgal szemben.Hajában pedig ott voltak a szalmaszálak. hanem ijedten. mintha a pokol beosztásáról érdeklõdött volna. A szeme réveteg. De nem csúfolódva. és megint nagyon nyugtalan lettem. De amikor Cynthia szólt hozzá valamit walesi nyelven. amiket Lear király óta minden jóravaló angol õrült hord. A walesi nyelv nagyon csodálatos mondta Osborne. nem látott minket. egészen túlvilágian hangzik. hogy cwrw ? Közben a gondolatok bennem gyorsan kapcsolódtak. kimondott rémület vett rajta erõt. Még mindig nem felelt semmit. a kötelezõ szalmaszálak. ahol a sört úgy hívják. a próféta megállt.

Amint a templom elõtt elhaladtunk. Mi is a falu felé igyekeztünk. Eleinte mintha nem látott volna semmit. Megdöbbentõ. Látták Pierce Gwyn Mawrt? kérdezte. Szembejött velünk a Rev.volt tudtommal az egyetlen és rajta kívül talán az earl. De a 235 . Az öreg ott ült az egyik templomszékben. . Megfogtam. de ott eltûnt. kimerülve. és diadalmasan integetett. hiszen a templomnak van egy bejárata a temetõ felõl. Az earl elindult a temetõ irányába. Kiszálltunk. amint átugrott a temetõ falán. mintha a sírok elnyelték volna. Az earl közeledésére tiszteletteljesen elhallgattak. lassan felemelte a fejét. aki háttal támaszkodott a templom becsukott kapujának. De nem gondoltam rá. Mikor a lelkész szólt hozzá walesiül. Eltûnt mondta . Azután a tekintete az earlre esett. mindenki izgatott volt. Igen. A kastélytó . Fele úton utolért bennünket az earl a túrakocsin. hogy nyitva legyen. A falu fõutcáján nagy csõdületet találtunk. és arca eltorzult. . mozdulatlanul. A temetõ felé siettünk. Ki látta az öreg Pierce Gwyn Mawrt? Mind láttuk mondta az egyik farmer. eltûnt. bement a faluba. lehajtott fejjel. megláttuk John Griffithet. és révetegen körülnézett. keresztülvetette magát néhány széken. Megvan kiáltotta. Beszálltunk az autóba. Dafyd Jones. Persze kiáltott fel a lelkész . Mindenki beszélt. és utat nyitottak. majomszerû gyorsasággal felugrott. Nem engedem ki. Láttuk. és kifelé igyekezett. aki beszélt az éjféli lovassal.

bejáratnál Lene nyakoncsípte, és nem engedte el, amíg a többiek is odaértek és körülvették. Fogjátok meg! mondta az earl Griffithnek és egy másik kastélyõrnek, akirõl csak most vettem észre, hogy ott van. A két legény megfogta a prófétát, kivitte a templomból, beemelte az autóba. Az earl is beszállt, és búcsút intve nekünk, visszahajtott a kastélyba. Mi a templom elõtt álltunk, és néztünk utána. Oly furcsa volt a próféta elfogatása, mint egy hûbéri maradvány. A többiek nem értettek az egészbõl semmit. De nekem megvolt a teóriám a dologról. Egy kis magyarázatért nem szoktam a szomszédba menni, és az utóbbi idõk állandó tréningjei következtében spekulatív hajlamom alaposan kifejlõdött. A próféta volt az utolsó ember, aki látta az éjféli lovast. Hiszen õ volt a szolgája, mikor Pendragonban lakott. És valami szörnyû történhetett, hogy Pierce Gwyn Mawr elhagyta õt, megbomlott lélekkel. Az elrabolt kisfiú, Giles de Rais . . . És Pierce iszonyata, úgy látszik, most kiterjedt az összes Pendragonra, még Cynthiára is. Mikor visszatértünk a kastélyba, hallottuk, hogy az earl útra készül. Miss Lene, végtelenül sajnálom, hogy el kell mennem, amíg Maga a mi vendégünk. Caerbrynbe kell mennem. A postát oda küldjétek utánam mondta Osborne-nak. Az öreg Mansfieldnél fogok lakni, az Oaklea Farmon. Kedves earl mondta Lene , fel vagyok háborodva, hogy csak ennyire hatnak Magára nõi bájaim. De ettõl eltekintve, a saját érdekében a legnyomatékosabban felszólítom, hogy ne menjen el Llanvyganból. Nézze, itt mégis hatvanszoba van. És harminc alabárdos nap lopó. És itt vagyok én. Itt vigyázunk Magára. De egy farmon . . . Kit visz magával? 236

Senkit. Az öreg Mansfield nagyszerûen kiszolgál. Sokszor laktam már nála. Puritán hajlamok. De hát nem fél, hogy az ellenségei fel fogják használni az alkalmat? Nem tudom, intelligenciahiány ez magában vagy közönyösség. Maga bámulatosan közönyös. Az earl elmosolyodott. Az ellenségeim elõl ott vagyok a legjobban elrejtve. Hacsak Maguk nem írják meg Morvinnak, sohasem fogja megtudni, hogy hol vagyok. Sõt olyan óvatos vagyok, hogy még Rogersnek sem mondom meg, hogy hová megyek. Ezek után elenged? Jó, menjen Isten hírével. De figyelmeztetem, hogy el fogok jönni ellenõrizni. Legyen szerencsém. Én gondoltam, mi az oka az earl gyors elutazásának. A prófétától megtudhatta, hol tartózkodik az éjféli lovas, melyik környéken, amióta elhagyta Pendragont. Elment, hogy megkeresse. Bizonyára a kis fiút akarja megmenteni. És ezért szembeszáll minden irracionális, kiismerhetetlen, kísérteties veszedelemmel. * A fiatalság magára maradt a kastélyban. Jól éreztük magunkat, Morvin, úgy látszik, elmúlt, és az a másik, titokzatos veszedelem oly irreális volt, hogy nem tudtam átélni, nem tudtam egész komolyan venni. Másnap reggel Osborne csatlakozott hozzám. Doktor, nem volna kedve egy kis autókirándulásra? Körül kellene néznünk a környéken. Bízzunk a buták szerencséjében, hátha rábukkanunk valahol Morvin nyomára. Abszolút valószínû, hogy rájuk bukkanunk, ha a környezõ falvak vala237

melyikében lappanganak. Ha ugyan még Walesben vannak. Igaz, hogy napok óta nem hallani róluk. Szívesen jövök mondtam. De nem kellene Lenét magunkkal vinni? Öö . . . Miss Kretzsch azt mondta, hogy ma késõn fog kelni. Talán menjünk kettesben. Bejártuk a környezõ helységeket. Voltunk Corwenben, a vasútállomáson, megfordultunk Abersychben is, ahol a gyermekrablás történt. Itt sok rendõrt láttunk, és azt a hírt kaptuk, hogy nyomában vannak a rablónak. Mi fog történni, ha csakugyan elfogják? Az abszurdumoknak olyan tömege zúdul a civilizációban ringatózó világra, hogy mindenki errõl fog beszélni. . . Az Earl of Gwyneddnek nyilatkoznia kell majd az eseményekrõl, Osborne-nak is, talán nekem is. Elõkerül Maloney halála. . . Az earl nem fogja túlélni, hogy ezek a dolgok autóbuszon hazasietõ családapák örömét szolgálják a londoni lapokban. Hazamentünk ebédre, anélkül hogy kirándulásunk valami eredménnyel járt volna. Mikor ebédutáni álmomból felébredve, lesétáltam a parkba, találkoztam Lenével. Nagyon jókedvû volt, és evett nagy õszibarackokat, melyek egy kosárban álltak egy kerti asztalon. Mikor táplálkozását egy idõre felfüggesztette, karon fogott, és elvitt a park egy távolabbi részére. Leültünk egy kis patak partján, igen hangulatosan. Nagyon szép itt mondta Lene. Illik a mai kedélyállapotomhoz. Olyan boldog vagyok. Ezt ritkán hallani. Miért, tetszik Magának itt Llanvyganban? Nagyon. Olyan kedves, komplikálatlan emberek. Az earl ugyan egy kicsit olyan fejére esett, de nagyon szép feje van. A lány nagyon aranyos, bár szörnyû konvenciózus. Csodá238

lom, hogy Maga nem unja. De nem errõl van szó. . . Tudja, hogy sohasem avatkoztam bele a Maga ügyeibe. Boldog vagyok. Megtörtént. . Micsoda? Hát mit gondol, mért jöttem én Llanvyganba? Hogy megmentse az Earl of Gwynedd életét. Azért is. De csak mellesleg. Végre is mi közöm nekem az Earl of Gwyneddhez, és egyéb agg arisztokratákhoz? Nem esetem. Szóval azt akarja mondani, hogy Osborne kedvéért jött? Na látja. Mégsem egészen hülye. És közlöm Magával, mint régi barátommal és pártfogómmal, hogy utazásom nem volt eredménytelen. Tegnap éjjel. . . Ó, Lene, gratulálok. Osborne-hoz képest a negyvenöt éves ártatlan teológus megvadult délolasznak minõsíthetõ. Ez vagyok én. Csodálatos! De vallja be: Osborne csak terrornak engedett. Bizonyára revolverrel kényszerítette. Hát annyira nem. De nehéz dolog volt. Ha érdeklik a részletek, ide hallgasson. Tudnia kell, hogy egészen tegnapig Osborne nagyon tartózkodóan viselkedett velem szemben. Illetve nem is tartózkodóan, hanem olyan udvariasan, mint ahogy férfipajtásaival szemben szokott. Ha sértõdékeny volnék, mint anyáink voltak, szíven lettem volna rúgva. De hál' Isten nem vagyok érzékeny természetû. Sõt örültem, hogy úgy kezel, mint egy férfit. Tudtam, hogy már az is nagy eredmény, hogy nem iszonyodik tõlem. Így is, ha megfogtam a kezét, elpirult, és sürgõsen a Shakespeare-kortársak drámai mûveirõl kezdett értekezni. No várj csak, gondoltam, jössz te még az én utcámba. Lassanként tisztába jöttem azzal, hogy a nõi fogások vele szemben nem használnak semmit. Egyszerûen nem veszi 239

annak idején. mindjárt gondoltam. a szívem milyen nehéz. És amikor tegnap este sikerült kihoznom a parkba. ó. mert a könyv a legjobb barát. amint ilyenkor szokás. De Osborne-nak aggodalmai voltak. Láttam az arcán. Mindenáron vissza akart vonulni. hogy meztelenül lásson. mosolyogva azt mondta. hogy engem még nem szeretett senki. cigarettára gyújtott és ottmaradt. hogy semmiféle férfias gondolat nem merül fel benne. Mondhatom. hogy érdekes német szokás. Osborne udvariasan hallgatott. hogy most kilátásaim vannak. hogy milyen szomorúak az estéim. Amikor meguntam. Indítványoztam. hogy nem zavar. és hogy. és amikor azt mondtam. hogy üljünk le a fûbe. Ennyi idõ alatt három mozitörzsfõnököt megfõzhettem volna és két nagykövetet. Minden jobb meggyõzõdésem ellenére megpróbálkoztam a szentimentalizmussal is. Hát csak egy padra ültünk. hogy mindenki olyan sznob. mondtam. mint õ). Elõadtam neki. és megígérte. szíve ártatlanságában. mikor különbözõ álruhákat öltöttünk. Pedig énbennem az õ ártatlansága annál több nõies gondolatot ébresztett. valószínûleg igenrégi eredetû. hogy nedves. amikor öltözködtem. A vállára hajtottam a fejem. Nagy részvéttel hallgatott. és elkezdtem a fülét csókolni. Nem tudom. hiába próbáltam meg lenge toalettekben mutatkozni elõtte. Ennyi idõ alatt már egy francia király mindenható maitresse-e lehettem volna. Érdekes. d yon jó. És így jutottunk Llanvyganba. és hogy addig is tanulmányozzam a modern angol regényeket. Annak idején Londonban. hogy Oxfordban a legjobb társaságba fog bevezetni (azt hiszi ugyanis. Attól kezdve természetesnek találta. Az angolok szeretik a szabad természetet. hogy milyen magányos vagyok. Már igazán szégyelltem magam. 240 .tudomásul õket. vinnyogtam és üvöltöttem. de csak magamban.

Azután nagy svungot vettem. Nagyon megütõdött. mire õ azt mondta. hogy azért nem kell búsulni. akkor a szeretõm lehet. és tovább gondolkozott. . és ráestem Osborne-ra. hogy szeretnék fára mászni. mondtam. És így nagy nehezen. azt kérdi. Szeretne férfi lenni. Azt mondja. hogy nem is lesz a szeretõm soha. hogy jó volt-e. Semmiféle kezdeményezést nem lehetett elvárni tõle. Osborne tartott. És azt mondta. nem jut eszébe. és homlokon csókolt. hogy lover . hogy segítsen. megkérdeztem tõle. Mind a ketten a földre estünk. de most már végre benne voltam az egyenesben. ha én ráesem valakire az alkatommal . hogy nagyon örül. ésazt mondta. hogy sorry. inkább a szájamat csókoltam volna meg. már m gvan az elsõ szeretõje. de láttam. Osborne erre megint elmélázott. hogy ezen a vonalon nemjutunk tovább. Ha én férfi volnék. Ezt belátta. Az oldalam szörnyen fájt. és megkértem. Fel is kapaszkodtam egy ágra. mondta udvariasan. Kijelentettem. mikor kissé szétgurultunk. Erre nagyon dühös lettem. Nem volna kedve megcsókolni. eljutottam a csókolódzásig. Egy félóra múlva. Végre is ráförmedtem. Megnyugtat241 . egészségtelen. és akkor még több élettapasztalata lesz. és mondtam. De ülve maradt. De megfogtam a kabátját a bibliai recept szerint. hogy mire vár. Sejtheti. és mondtam. És hogy íme. Hát Maga? kérdeztem.azt mondta elmélázva. ha szépen megkér. hogy az angolok neveletlen hülyék. Azt mondja. kérdeztem. És akkor zseniális öt adt. hogy ilyen kis semmiségek után már azt mondják az emberre. némi kék foltokkal. . és tudja meg. hogy Osborne ebben a helyzetben sem volt egyáltalán szemtelen. hogy határozottan. De igen. És készü felkelni. és ezt eléggé õszintén mondta. hogy egy élettapasztalattalgazdagabb lett. sikítottam egyet. Mondanom sem kell. hogy mit szoktak ilyenkor mondani.

mert látom az arcán. hanem a szobám. Se Hohenzollernnel. És õ is meg volt elégedve. Csak nem gondolja. mert nem jut eszébe semmi. . Mert kijelentette. olyan hülye nem vagyok. hogy a tettek beszélnek. még olyan fiatal vagyok. mondtam. Maga idióta. és nagyon megrázott. Megrémültem. gratulálok mondtam. Azért. . szabad a többit elképzelnem? Tessék. Hû maradok Osborne-hoz.tam. könnyekkel a hangomban. . Szegény earl . Egy ilyen degenerált arisztokrata-családba beleházasodni? Mit szólnának a barátaim Berlinben? És különben is. hogy rég nem mulatott ilyen jól. Még igazán nem me-hetek férjhez. egész éjszaka. Nem akarom most már tovább részletezni. elõször életemben. . Még annyi minden vár rám. Osborne nem volt csalódás. Még sose volt viszonyom tenoristával. Akkor jó. Csak ez hiányzott még a Pendragonok végzetéhez. és tovább ült. Ilyen mésalliance! Sznob szívem kimondhatatlanul vérzett. Ugyan. Még alig tapasztaltam valamit az életbõl. . Most már mindennek vége van. Nem. . Még Maga elõtt áll az élet. ember! Erre Osborne megragadott. Ó. hogy Maga Osborne helyében okosabban viselkedett volna. Direkt monogám napom van ma. Legyen már egy kicsit szenvedélyes. Well mondtam . A késõbbiek színhelye már nem a park. hogy vajon . Nagyon igaza van sóhajtottam megkönnyebbülten. mondta. Hát lássuk a tetteket. Csak azt szeretném tudni 242 mondta Lene . És nekem most Magával semmi kedvem. hogy nemsokára megtartjuk az esküvõnket. édes fiam. Négerrel is csak egyszer. hogy hozzá megyek? Miért? Nem rossz parti. És hogy reméli.

mint egy férfi? élettapasztalatnak Magával szemben igen mondtam . mint egy kutyáé. Osborne megállította az autót. Majd nagy néha. minden a régiben marad. Eszembe jutott valami. amíg nem jön egy másik Lene. és nem tovább. aki szégyelli magát. doktor. És ennek az emléknek fog élni a legközelebbi tíz évben. ahogy az angol fiúkat ismerem. . õ is el fogja mondani névemlítés nélkül. Eileen St. Mindenféle obszcén és egyben borzalmas dol 243 . Az utunk egy tiszta kis hegyi patak mellett vezetett el. . . És miközben dideregve felöltözött. ahol csak madarakkal és halakkal társalogna. hogy arca oly mélyen szomorú volt. amíg Maga akarja.Osborne meg fog-e egy kicsit változni ennek az a hatása alatt? Vajon ezentúl olyan lesz. . hogy voltegyszer egy barátnõje. . hogy van valami szép ebben a tisztalelkûségben? Nem feleltem. fõképp nõt nem. aki elcsábítja. egy erdõn át. legintimebb barátaival együtt éjszakázva. pedig inkább szeles idõ volt. ha nõkrõl fognak beszélni. milyen erkölcstelen. a délelõtti autókirándulásunknak egy mozzanata. és nem látna embert. aki utcalány volt a kikötõ-városban. milyen gátolt! És mégis. nem találja. aminek akkor nem tulajdonítottam semmi jelentõséget. . ha az ember elmehetne egy lakatlan szigetre . Clairerõl álmodtam. addig. . milyen buta. És visszaemlékeztem. levetkõzött és megfürdött. * Az éjszaka megint szorongással volt teljes. Ó. a világ végén valahol. . azt mondta: Ó. Istenem mondta Lene . akkor az ember meg tudná õrizni emberi méltóságát. De ha Maga elmegy. mint a franciskánus szentek. egy korallszigetre Polinéziában. és hogy ez csodála lt.

Claire-t. macskásan simulva. Nem ismeri. és mikor magunkra maradtunk Lene és Osborne elmentek fürödni . hozzám jött. Eileen St. milyen csodálatos angyal? Letettem a pipát és dadogtam. Claire-rõl álmodtam. Én? kérdezte. Magasabb. áruló! Hát ki? Nem ismeri. a reggelizõasztal mellett. Cynthia jó ideig szomorú volt. és maximálisan aranyszõke. Claire? Hiszen õ a legjobb barátnõm! Vele voltam a napokban Llandudnóban kiáltotta Cynthia kipirosodva. jutott eszembe hirtelen. Ó riadt vissza Cynthia . Cynthia jókedvû volt. ujjatlan ruhában. Milyen. Maga ismeri? Ugye. szóval nõ van a dologban? Bizony.gok történtek. miért búsulok. Sajnos. és azzal a furcsa érzéssel. Másnap reggel idegesen ébredtem. Ö az az asszony. Hûtlen. mint egy etruszk szobor. De biztos hallott róla. nem. Furcsát álmodtam mondtam. . . barna. azután mégis elszánta magát. szûzlányos karjának teljes virágdíszében. Eileen St. hogy az éjszaka megértettem. de már elfelejtettem. mint Maga. Teája fölött grimaszokat vágott rám. Mit mond? A legjobb barátnõje? Úgy van. akirõl annyit beszéltem Magá244 . Mondja meg hogy hívják. és az arca idõnként olyan. Ne kérjen tõlem ilyen illetlenségeket. mondja el. kitûnõ alakja van. Mesélje el. és megkérdezte. vörösesszõke. miért szereti az earl Eileen St. hogy miért vagyok olyan lógós fejû.

amit Eileennel töltöttem. Roscoe-val. hogy Eileen St.nak. semmi. És nagyon jó volt hozzám. Ö adta vissza a met. ír neki az earlrõl? Ja. az én nagy barátom. és nem akartam a nevét megmondani. mint a többi Pendragon. . a liba. Én meg csak mint Mrs. De nemcsak hozzám. . Roscoe-ról meséltem róla. Nem akartam az éjszakáról beszélni. a tragikus libácska! Ki tudja. mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges volt. megígértem. hát nem is mondtam többet. miket okozott már szíve ártatlanságában! Honnan ismeri? Két évvel ezelõtt a Bretagne-ban nyaraltam. Mit meséljek? Hiszen már mondtam. Claire azonos Mrs. Akkor még egészen összetört voltam azédesanyám halála miatt. Lassanként kezdtem mégis megérteni a dolgot. ami nagybátyámmal tör245 . Claire jól ismeri a nagybátyámat. milyen kiváló ember a nagybátyám. Kérem. semmit. és azóta. Ó. . hogy kicsoda Eileen St. érintkezik vele? Levelezik vele? Az ijedtségem egyre erõsebb lett. mint egy rendõrfõnök? Semmi. hogy milyen. És Cynthia ábrándos és csodaváró. Eileen szépsége mögé õ is odavetítette legkedvesebb fantomjait. Ó. Cynthiának fogalma sincs róla. Cynthiának senki sem mondta. Cynthia. Csak õ tudja igazán. meséljen még. és õ a mellettem levõ villában. Hogyolyan szép. hogy mennyire szeretem. Az earl elõtt senki sem merte kimondani ezt a nevet. hogy mindenrõl pontosan értesítem. De miért néz rám úgy. Hogy milyen fordulatot jelentett az életemben. Eileen St. Valamikor nagyon jó barátok voltak. azt még nem is mondtam Magának. . hogy ismerem. Claire. Nem mondtam el. Az én egyetlen igazi szerelmem. és a tabu kiterjedt a többi Pendragonra is.

aki mindenrõl értesítette Morvinékat. azt is megírta. hogy az earl elutazott? De miért. hogy akármit csinálok. Még mielõtt jött. Okvetlenül tudnunk kell. Hová? Llandudnóba. Sok rosszat írtam Magáról. my dear. . Mondjon akármit. 246 . . és meg is teszem azóta. a Palace Hotelba. hogy az earl hol van most? Hogyne. Számolni kezdtem. ha legközelebb találkozik vele. azt is megírtam. Mert akkor már a karját rángattam. hogy miért megy. És a telefonhoz vonszoltam. Cynthia. A levél már tegnap este ott lehetett Llandudnóban. hallja? Tegnap délelõtt írtam neki. legyek mindig pontos. Cynthia. . Mrs. és kétszer körülszaladtam a termet. hogy honnan ismeri. azt is megírtam. És most mesélje el Maga. Nincs veszteni való idõnk. Felugrottam. hogy ma már megkeresik az earlt. hogy jönni fog.ténik. És mikor elment Londonba. egész pontosan. mert Eileen lelkemre kötötte. Magáról is sokat írtam. Jöjjön. azonnal telefonáljon a barátnõjének. De mi van magával? Mi az? Ne tréfáljon. Tehát lehet. Mindent megírtam neki folytatta Cynthia ábrándosan és zavartalanul. Ha ugyan van még mit veszítenünk . . azt hiszem. hogy Maga egyesemény lesz. mi van magával. Éreztem. Pár perc múlva kapcsolták a llandudnói Palace Hotelt. hogy Llandudnóban van-e még. már megírtam. Szóval õ volt a kém. Majd meghallja. De miért? Majd mindent megmagyarázok. Most telefonáljon. Mikor írta meg.

a halál és az ördög. Nagy térképtanulmányozás következett. Egy félóra múlva mind együtt voltunk a recepciós teremben. Az earl két örvény között. Világok omlottak benne össze. Cynthia emlékezett. Valami eldugott kis hely. szisztematikus. miután megkapta Cynthia levelét. hogy azonnal jöjjenek fel.St. Tudtam. azonnal. bent a hegyek között. Azután beültünk a kocsiba. hogy megküzdjenek a halállal és az ördöggel. hogy behatoljon Llanvyganba. Azután a szobámba mentem csomagolni. hol van az a Caerbryn mondta Osborne a volán mellett. akit magukra hagytak felnõtteik. Claire (így volt bejelentve) nincs ott. és sírva fakadt. Azokban az idõpontokban. Csak tudnám. Alig ismertem magamra. és ki tudja. ahol Osborne és Lene fürödtek. Ha még nincs késõ. négy gyermek. egyedül. .. megosztva félelmeink és a sebesség mágiája közt. Csomagoljon be mondtam . és hogy hogy a legrövidebb odamenni. izgatottan és tanácstalanul. Cynthia elsápadt. és leszalasztottam a patakhoz. Most rögtön. Bizonyára. Szótlanul. A lovag. hogy aznap. hogy mirõl van szó. Eileen reggel és azután estefelé elment autón. Cynthiát az ismerõseivel hagyta. sátáni ördögidézõ vagy a számító. hogy eljutottunk a döntõ küzdelemhez. 247 . és intézkedjék a túrakocsi irányában. Ha ugyan még nincs késõ. . amikor Llandudnóban együtt voltak. Csupa tetterõ és acélosság voltam. Cynthia riadt arccal kisietett. Végre megtaláltuk a helyet. . hogy mikor jön vissza. Én becsöngettem az egyik page-t. melyik veszedelmesebb: a kísérteties. amikor megkísérelte. modern gyilkos. Tegnap este elment. . Elmondtam. De minden egyezett. Nem hagyta meg..

Félóra múlva már bent voltunk a hegyekben. amelyek már nem autóknak voltak szánva. és a kis nádas zúgott. Vagy nem jó helyen keresi mondta Lene. Mi nem vallottuk be egymásnak. A tó partján egy öregasszony ült. a Llyn-Coled kiáltott Cynthia. Az országútnak vége volt. Közben a reggel olyan barátságos ég kellemetlenül beborult. Ez a tó nincs a térképen mondta Osborne. Ó. Biztosan ott ült már az elsõ Earl of Gwynedd idejében is. Embernek. Néni. 248 . a tónak a tükre tintafekete volt. Fantasztikus alakú kopasz sziklákszegélyezték az utat. Nem is hittem volna. mohszakállú nagy fák között haladtunk. Látszott rajta. a hegyek alatt. a borulatban. Tudtam. Akkor ez a Llyn-Coled. hogy Walesben. az útnak a legvégére. amikor a térképet készítették. Az öregasszony felnézett. Valahová a világ végére. Elvétette az utat. és nem felelt semmit. erdõben. hogy valami monda jutott az eszébe. A térképet is egyre nézni kellett. Vissza kell fordulnunk. Kimondhatatlan bánatú fák nyújtották bele ágaikat. Az öregasszony nem is nézett fel ránk. hogy nem vesz rólunk tudomást. milyen rossz elõérzeteket keltett bennünk ez az idõtlen asszony a parton. Végre is kiértünk valahová. Itt lassítani kellett. Cynthia walesiül kérdezett tõle valamit. Egy tó mellett állt az autó. egy mérhetetlenül ócska hálót foltozott. ahol Maga gondolja. És idõnként egy-egy kavicsot bedobott a vízbe. háznak semmi nyoma sem volt. Nem ott vagyunk. és lassanként olyan utakra értünk. hogy NagyBritanniában ily elhagyatott. Talán még nem volt 1928-ban. vad óészaki helyek vannak. valami sötét. Türelmetlenek voltunk. és közben a vidék egyre kilátástalanabb lett. arra sem felelt. merre kell menni Caerbrynbe? kérdezte Osborne.

így megrövidítjük az utat. ahol talán tájékozódni is lehetett volna. Egy nagy lezuhant szikla elzárta elõttünk az utat. Én visszamegyek a Llyn-Coledhez. Egy idõ múlva a látóhatár szélén feltûnt egy dombon épült falu. rázta. Közben az esõ is megeredt. és nem akarja elmondani. és lassan sétálnunk az autó mellett. Azután jött Cynthia idegösszeomlása. Egyszer csak mind felrepültünk. és még így is az utolsó percben. mely hátrafelé vánszorgott ki a canonból. De Lene olyan volt. amennyire a megpuhult úton lehetett. ha az esõ el nem veszi a kilátást. Két meredek sziklafal kozött haladtunk.babonás ijedtség. és nemsokára egy aránylag barátságosabb fennsíkon voltunk. Egypár jól sikerült szeretetteljes gorombasággal Cynthiát lelki lábára állította. Nagyon rosszul sikerült kirándulás lett volna. és alighogy ki nem estünk az autóból elõre. menjenek zokogta. Ki kellett szállnunk. Végre kiértünk a canonból a rendes útra. Osborne. hagyjanak és toporzékolt. Hagyjanak. Osborne meg én tehetetlenül néztük. mint Isten angyala. Megállt a zuhogó esõ közepén. ha kirándulás lett volna. Jó háromnegyed órát vesztettünk mormogta Osborne. és továbbmentünk. . Most itt jobbra lekanyarodunk. Bennem minden babonás lehetõség átrohant. ahol lehetetlen volt megfordulnia. nagyon hirtelen fékezett. 249 . Megint teljes sebességgel haladtunk. . és kínos sejtelmeimet növelte. és a sírás rázta. Az Caerbryn kell legyen mondta Osborne. Menjenek csak. Visszafordultunk nagy üggyel-bajjal. csaknem sötétben és rettenetes zökkenések közt. Hagyjanak itt engem.

a nõvérem. Addig is egyenek valamit. Egy kis sajtot? 250 . Mansfield. ahol megszáradhatnának. Furcsa. és látható megdöbbenéssel szemlélte Osborne-t és Lenét. Mr. Még angolul is tudtak az emberek és megmutatták azt a különálló szép kis öreg cottage-t. jöjjenek beljebb mondta az öreg felragyogva. Nem baj mondta a másik . és a legtetején egy várrom ázott az örökösnek érzõdõ esõben. Mr. Osborne az autó alá bújt. nincs már három kilométerre. Minden ház a meredek hegyoldalnak lapult. Töredékes veszekedés hallatszott ki a gép alól. de majd készítek. hogy ebédeljünk. és ez a hölgy Cynthia. Négyre vizesen és halálosan fáradtan beérrunk a faluba. Sajnos. Odamegyünk gyalog. romantikus hegyi falu volt. mi a baja mondja az. ne adjon az ijesztõ látszatra. Egy negyedóra múlva mind a ketten kimásztak. ami John Mansfield háza volt. Mansfield? kérdezte Osborne. uram felelte. Nekiindultunk gyalog az útnak. és ezek itt a barátaim. Én mégis Osborne Pendragon vagyok. Egyet nyekkent és megállt. Nem tudom elképzelni. aki valamikor Osborne volt. a ráismerhetetlenségig mocskosan. és egy idõ múlva Lene is követte. ott van Caerbryn. De végre mégis emberlakta földön voltunk. Délután három volt. nincs tüzem. és eszünkbe sem jutott. Lassanként kibontakoztak Caerbryn vonalai. mûvész. Igen.Akkor Cynthia után az autó kapott idegösszeomlást. aki el tudja lopni. Ó. jöjjenek beljebb. de széparcú ember nyitott ajtót. Hosszas zörgetésünkre egy nagyon öreg. Az autót itt hagyhatjuk.

kérem. hogy mikor jön vissza. . Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Hátha csak egy barátságos megbeszélésre hívta Mrs. amikor az earlt egyedül találta. Egy hölgy jött érte autón. nagyon szép hölgy. nem mondta. hogy nem fogadja. Talán egy órája. Merre mentek? kérdezte Lene. Egy hölgy? Milyen volt a hölgy? Magas. mikor meglátta. Nem mondta. Ha barátságos megbeszelésról volna szó. Visszahúzódtunk tanácskozásra. Nem akartam mondani. Kelepcébe csalták. Fogalmam sincs róla. Mansfield kérdeztem . kérem. de Lene teóriája nem hangzott valószínûnek. Eileen St. tetszik tudni. fel volt indulva. Ó. Olyan londoni hölgy. Nem mondta. Elkéstünk mondta Osborne. vörösesszõke. Mr. Megelõztek. azzal ment el. nem mondta. Sõt mondhatom. hová megy? Nem. Itt az earl nem mondhatta. nem tudja. Hátha most békességesen megegyeznek az örökségre vonatkozólag. várta az earl ezt a hölgyet? Nem várta. mert így közelíthetett hozzá leginkább zavartalanul. Azért választotta ki ezt a pillanatot. hogy elment. Sir. Cynthia felsikított.Gyönyörrel mondta Osborne . Claire ! kiáltotta Cynthia. de elõször is hol van az earl? Az earl most nincs itt. . Roscoe az earlt. Nem tudom. De hát én nem tudhatom . Még nem tudunk semmit dörmögte Lene. miért 251 . Nagyon meg volt lepve. Lene támogatta. hogy hívják. Most már mindennek vége.

A rendõrség. és Lene tüntetõen evett. és Lene vígasztalta. meghalt az egyetlen. Csak azt gondoltam. Mi is ittunk egy kis almabort. A gonoszság elszabadult. Oda vetették be ötszáz walesi holttestét az angolok. Végre is mégis civilizált országban vagyunk. nyugodtan várni. . ki tudja kijavítani a kocsit? Várni kell mondta Lene . ahhoz nem fér semmi kétség. az ördögidézõ. Bementünk a házba. óriási gombák nõnek az erdõben. . Most mit csináljunk? kérdezte Osborne. az enyészet flórája lassan beborít mindent. egy szót sem tudtam kihozni. Haza nem mehetünk. tõrbe csalták.. mint aki belülrõl megbénult. aki szembeszállhatott volna vele. Hol van a legközelebbi rendõrség? 252 . És vártunk. Az earl nemsokára vissza fog jönni. A tó azóta is walesiül siránkozik. Akkor mindent meghallunk majd. . Én úgy éreztem magam. hogy most már késõ. Az esõ esik.nem maradtak itt? Nem. és leroskadtunk az öreg tölgyfaasztal köré. A Llyn-Coledba dobták mondta egyszer csak Cynthia. aki már nem tudott tovább várni. Végül mégis Lene volt az. . lezuhant az utolsó bástya. és nem egy Maeterlinck-kastélyban. mindig. Az öreg Mansfield sajtot és almabort hozott. Nem jutott eszembe semmi. A hegyek közt tovább fog kísérteni a gyermekrabló. hogy életkedvünket növelje. Llewelyn ap Griffith felkelése idején. Osborne elsüllyedt egy öreg székbe és hallgatott. a Lord Marsherek. Nem. Nem mintha sok reményünk lett volna. valamit mégis kellene csinálnunk. hanem mert nem jutott eszünkbe semmi okosabb. ivott. . Cynthia sírt. Most már mindenre késõ. .. szépen.

és találkoznánk Balában. Mr. Indítványomat elfogadták. Fel kell lármázni a rendõrséget és a katonaságot. Kocsin egy óra alatt ott lehetünk. De a legközelebbi hely? Mondom. de gyalog Betws-y-teg. Hogy lehet az? Úgy. Hát kocsi? Az még akad. Már elõbb is oda kellett volna menni. Most már csak arról kellett dönteni. hogy szegény Cynthia olyan állapotban van. a rendõrségen. Almásszekér. van valakinek automobilja a faluban? Nincsen. ha mind a két helyre elmennénk. És a két hely közül melyikben van automobil? Mind a kettõben. Mansfield. Csak nem így ülni. és Merionethshire nagyon nagy. nagyon régimódi falu ez felelte. De hogy megyünk oda? kérdeztem. aki a kocsinkat kijavítja? Hát az attól függ. amilyen a parasztoknak van. Milyen messze van a legközelebbi hely. hogy a kocsiút Betws-y-teg felé megkerüli az egész hegyet. De akkor eszméltünk rá. az attól függ. Igaz. Hát akkor biztonság okából legjobb volna. és ki menjen gyalog. Merionethshire nagyon gazdag ország. Valamelyikünk pedig gyalog átvág a hegyen Betws-y-teg-be. de a gyalogösvény egyenesen átvág rajta. ami elvisz bennünket Abersychbe. hogy ki menjen kocsin. Igen. Mr. oda kell mennünk. és Mr. hogy feltétle 253 . uram. uram. Gyalog másfél óra alatt ott van az ember. Sokféle hely van a világon. Mansfield szerez nekünk egy szekeret.Balában mondta Osborne. Kocsin a legközelebbi Abersych. uram. Mansfield mindjárt elsietett szekeret hozni. ahol automobilt találhatunk vagy mechanikust.

Az öreg elkísért a falu végéig. és nekivágtam az útnak. Végtére csak arról van szó. ha Osborne megy gyalog. és nem úgy érzi. és elindultam Mr. hogy a tetejérõl majd lesz valami kilátás. és Osborne elindult vele Abersych felé. Mr. a sarokban ült és reszketett. és tájékozódhatom. kora ifjúságomtól kezdve városlakó voltam. és a szellemtudományok kizárólagos híve. sajnos. tam. aki inkább tud tájékozódni. Mirefelértem.nül itt kell maradnia. A megbeszélés ben nem is vett részt. Búcsút vettem. Így Lenének vele kellett maradnia. hogy merre kell mennem. ott azután megmutatta az utat. amit egy nyírfaerdõ váltott fel. Azt gondoltam. Én is búcsút vettem Cynthiá-tól. Egyúttal Lene azt is vállalta. Idõközben Mr. Misszióm fontossága és kalandossága gyermekes önérzettel töltött el. és megmagyarázta. Nagy lépésekkel és fütyörészve haladtam fel a hegyre. Mansfield visszaérkezett a szekérrel. Már akkor nem tetszett nekem a dolog. Mansfield magyarázatának a lényege az volt. Maradtunk tehát Osborne és én. Ezt viszont nem mertem Mr. Eleinte minden egészen jól ment. Az okosabb az lett volna. De én. hogy erõt merítsünk. mintha képes volna másfél órát gyalogolni. hogy ha nem jönnénk vissza. Mansfieldnek megvallani. és Lenétõl. gondoltam. Ettünk egy kis sajtot. hogy idõnként egy bükkfaerdõn kellett keresztülmennem. Nem is lehetett egyedül hagyni. õ majd intézkedik a megrekedt automobil hazaszállításáról. mert õ volt egyedül megnyugtató hatással rá. hogy idefelé jövet megrándította a lábát. Sose tudtam két fát megkülönböztetni egymástól. De Osborne szégyenkezve bevallotta. mint sportember és mint walesi.hogy át kell mennem ezen a hegyen. és egy tölgyfaerdõ is nagy szerepet játszott. Mansfielddel. aki apatikusan meredt maga elé. hogy tulaj 254 . alaposan elfáradtam.

gondoltam. egy absztrakt fa. Elindultam. és átéltem a bizonytalan jelzõ nagyszerûségét. Nem sikerült. és ott fent megkeresni az ösvényt. és mégis kiérek valahova. Tudatom hátterében ott vibrált a dolgok általános bizonytalansága. és hogy felfelé vezetõ ösvénynek nyoma sincs. hogy a szemben levõ hegy sokkal meredekebb és sziklásabb. Legjobb volna visszamenni. hogy az ilyen természetû érzéseim megbízhatatlanok szoktak lenni. Nyilván elvesztettem az utat. Kicsit gyanakodva ugyan. De még mindig nyugodtan mentem. Talán ha ezt az ösvényt követem. Mentem. hogy egészen Betws-y-teg-ig rendes. Csak mikor leértem a hegygerincrõl a völgybe. és elindultam lefelé.donképpen nem egy hegyrõl van szó. mert tudtam. és csak alulról látszik úgy. De egy római sem fordul hátra. Ilyesmirõl itt szó sem volt. Fa volt. . jóllátható ösvény vezet. És azonkívül felmászni egy meredek hegyre. és megpróbáltam megállapítani. amirõl már szerencsésen lejött az ember. és vele néhány csillag. A kis völgyben. mintha egy hegyvolna. ami érzésem szerint az eddigi irány folytatása volt. És lassanként már sötéte Odamentem egy fához. a hold kiflialakban az égen volt. mert a felhõk eltisztultak. egy ösvény húzódott balfelé. kezdtem nyugtalan lenni. hanem több hegy van egymás mellett. Közben besötétedett. lélektani nehézségekbe ütközik. Nem volt koromsötét. Az öreg azt mondta. Rágyújtottam. De tulajdon 255 . csak egyenesen. Nem baj. bizonytalan fényén a holdnak . milyen fa. semhogy a megmászására gondolnom is lehetne. abban az irányban. meg tudom kerülni a hegyet. és láttam. . mi lesz kalandunknak a kimenetele. ahol álltam. hogy mi van az earllel. Hallatlanul bizonytalan volt minden. ahogy Vergilius mondja.

képpen nem tudtam másra gondolni. És nem volt ezen mit gondolkozni. csak menni az ösztönöm után. A Llyn-Coled volt. arra siettem. Az erdõ egyre barátságtalanabb lett. Hogy ismerjem ki magam a nagy kelta erdõben. A fák mondhatatlan bánattal fürdették benne ágaikat. Nyolc óra volt. Londonba jövetelemkor két héten át mindennap eltévedtem. De azután lassanként elmúlt a jókedvem. és megnéztem az órát. egy világító tisztás feküdt elõttem. hogy egy tó. és mi egymásra vigyorogtunk elkeseredetten. és kilenc volt. Végre valami megcsillanó világosságot láttam. láttam. . 256 . Csakugyan. melyben a holdfény tükrözõdik. táblákat írva tele. És aztán megnéztem az órát. Gyufát gyújtottam. amint fáradtságom és az éjszaka nõtt. mint az utam bizonytalanságára: hogy merre kellene mennem. Eszembe jutott. mikor a British Museumból haza igyekeztem a hotelembe. felkeltem. Mikor közelebb értem. Leültem. mint mikor gimnazista koromban a matematika tanár megvadulva vezette le egymásból a képleteket. Már egy órája mentem. bizonytalanul. a nádas olyan emberformán nyögött. vagy annak az ikertestvére. nyugtalanul. nyöszörgött. sóhajtozott a szélben. mentem konokul és kétségbeesetten. és hogy a tó éjszakánként walesiül siránkozik. . és az erdõ még mindig az erdõ volt. akit fekete vizébe vetettek Llewelyn ap Griffith idején. amit Cynthia mondott: az ötszáz walesiharcos. és fél kilenc volt. ami tíz percnyire volt. Ezt sem nekem találták ki. mert már a második lépést sem értettük. és megnéztem az órámat. és a kis nádas zúgott. Le kellett ülnöm egy kicsit egy fatörzsre. ahol sose jártam? Helyzetem olyan kínosan mulatságos volt.

és egy fennsíkon bolyongtam. Odább. sem ajtó. kelta temetkezési hely talán. fonta. Itt legalább nem volt erdõ. és sietve behatoltam az erdõbe. Ettõl kezdve utam minden kirándulásos kedve végleg elmúlt. ahol minden valószínûtlenség valószínûvé válik. Nem láttam rajta ablakot.A tó partján ott ült az öregasszony. olyan volt. Ami ezután jött. hogy meglát. Amikor közelebb értem a kõrakáshoz. háznak nem lehetett nevezni. de mindenfelé kis kõrakások voltak. Megfordultam. Nem voltak fák és baglyok. fekete patakok. Elõttem állt az épület. és sehol sem volt sem ablák. Csak félig-meddig örömmel. azok ilyenek a képeken. és bátor legyek. és nem láttam ajtót. Itt nem indulhat el a birnami erdõ Dunshinan felé. egy nagyobb kõrakás. Sõt megborzongtam attól a gondolattól. mint az érthetetlen. mintha a föld csontja átütött volna a bõrén. hanem inkább azon igyekeztem. láttam. mert ezen a fennsíkon nem barátságos öreg parasztpárt képzeltem az épületbe. a szélén. ami guggoló óriás embernek. mondhatatlan ijedtség fogott el. Eszembe sem jutott. egy óriási kocka. fonta a hálót. és a felröppenõ baglyok voltak a legijesztõbbek. hogy ne képzeljek semmit a sok fantom-lehetõség közül. szikla. Mikor a másik oldalon sem láttam semmit. Tizenegy óra volt. A fáradtság és az éhség nem kellemes eksztázisa elborította gondolkozásomat. mint a lidércnyomás. Volt bokor. csak holdvilág. Nincs félelmesebb. Tízpercenként újabb ijedelem. de amikor egészen megkerültem. akkor a harmadik oldalában bizakodtam. közben kavicsokat dobált a tóba. hanem menekültem. odvas fák. hogy egy épület. 257 . ami tökéletesen öregasszonynak látszott. Most már nem mentem. merre kell mennem. mintha a sors lett volna. félig-meddig örömmel. A kelta erdõben voltam. hogy megkérdezzem tõle.

hogy az esõben szokásom szerint meghûltem. És ebben a különös kalandban végleg elvesztettem a valóságérzékemet. szörnyû világos. A fal megmozdult. Honnan tudom. csak álltam. a fáradtság tette vagy a felizgatott fantázia. Például az kétségtelennek látszik. * A további emlékeim rendkívül zavarosak. magas. Apró körök villámgyorsan forogtak a szemem elõtt. mint ez az emberi rejtély De nem tudom. Normális körülmények közt is nagyon élénken szoktam álmodni. mikor az ember nem tud megmozdulni. talpig fekete. ami csakugyan meg történt. hogy szinte hallani lehetett. Négy fal közt voltam. csak tapogatózásból tudtam. mögötte teljes volt a feketeség: A feketeségbõl kilépett valaki. mert nem emlékszem. Lefeküdtem a kõpadlóra. és óvatosnak kell lennem azoknak az eseményeknek az elmondásában. és növekedtek. és összetévesztem idõnként az álmaimat azzal. Kimerültségemhez és iszonyatos lelki feszültségemhez még az is hozzájárult. Hipnotizáltan bámultam a meszelt falra. Olyan csend volt. Inkább a fák. A cenzúrám nagy kihagyásokkal mûködött.El akartam szaladni. csak a haja és a malomkõ-gallérja világító fehér. álomtalan alvásba hulltam. hogy éhségtõl vagy 255 . és egy kis pont egyre világosabb lett. Sötét volt. mint álmomban. hogy idõnként ettem és ittam valamit. hogy be vagyok zárva. amelyek most következnek. és kimerült. Retteneteset kiáltottam. és lázam volt. Nem akarok hazudni. és minden láz-képzet valóság-ízt kapott. lassan-lassan félrehúzódott. hogy még nem haltam meg? jutott eszembe. lilán és kárminvörösen.

mint ahogy a gnómokat elképzeltem magamnak. Az órám lejárt. mert összevissza aludtam. kellemetlen arca látszott. melyben bezárva tartottak. mint 259 . ami eszembe jut. groteszken változott. amelyek percekig tartottak. hogy mennyi ideje tart kísérteties fogságom. de keserûbb volt és szédítõbb. mert térfogata állandóan. Tudom. ami az egész épületet bejárta. Rikácsoló hangja volt még a legvalóságosabb. Az álmosság periodikus visszatérésébõl sem következtethettem arra. . egyáltalán nem maradt meg a fejemben. félálomban merengtem. Ezt a szagot éreztem akkor is. Bizonyos fajta füstnek a szaga. Érthetõ módon fogalmam se volt róla. A tömjénre emlékeztetett valamelyest. és percek. egy szag. De hogy mit és hogyan ettem. Mindenki tudja.szomjúságtól szenvedtem volna. ámbra talán. ha láza van. és nem vettem tudomásul a napszakok váltakozását. amelyek órákig. Olyan bányászruha-féle gúnyában volt. ha fogságomra gondolok. Minthogy csak olvastam róluk. és egy apró alak imbolygott elõttem. úgyhogy csak az okos. mirha. Nem tudom. hogy éjszaka van. hogy megváltozik az ember idõérzéke. nem volt ablaka. hogy a látogatóm nem test szerinti valóság. és emberfölöttien éber voltam. Annyit akkor is tudtam. Bizonyára valami olyasminek a szaga volt. . amikor az éjféli lovas elvágtatott elõttem az országúton. rosszindulatú. milyen volt ez a kis figura: olyan volt. nem tudtam azonosítani a szagot a nevével.Bizonyára voltak órák. karib-fû. A legállandóbb emlék és az elsõ. . pilótasapkaszerû valamivel a fején. Nehéz megmondani. A helyiségnek. A szobában különös zöldes fény derengett. aloé. amirõl sokat olvastam az okkult könyvekben: verbéna. hogy a mágikus szertartásokhoz mindenféle füveket füstölnek. ez a szag is valami ilyen liturgikus füstöléstõl eredhetett.

Megtisztelve éreztem magam. nem értek én ezekhez a dolgokhoz szabadkoztam. Önt szemelte ki erre a célra. és aztán egyszer csak megálltak jelentõségteljesen. és kukorékolt. Idõnként csapkodott a szárnyával. a csillagok. A Nagy Adeptus most készül a Nagy Mû végrehajtásához. és máskor nem volt szárnya egyáltalán. Benjamin Avravanel.egy láng. De ó. határozottan lobogott. tudós Benjamin Avravanel. Kérem feleltem beleegyezõleg . Mindjárt elhozom a ruháját ezzel kezdte. Üdvözlöm. ami lobog. Itt tévedés lesz a dologban mondtam. A gnóm leült valami bárszékre. Aránylag mégis többet. . És nem emlékszem. Különösképpen mindent láttam. Akkor ezt valahogy természetesnek találtam. mozgó karokból. A Nagy Mû egy ponton megakadt. Sosem hívtak Avravanelnek. jaj mondta a gnóm . légszeszlámpákból és medencékbõl . lombikokból. a csillagok. A Nagy Adeptusnak egy famulusra van szüksége folytatta a gnóm. amit mondott. Így rendelik a csillagok. De kérem. tisztelet és dicsõség. Mindegy mondta a gnóm. ha meggyújtják. A csillagok az égen egyre keringtek. aki itt tartózkodik Merionethshire-ben. . jaj ! És sisteregve lobogott. és kukorékolt. Nincs tovább! Megint láttam. mint a többi ember. A Nagy Adeptusnak tisztelet és dicsõség mondta. hogy ruhát rendeltem volna. és lobogott. ami azelõtt nem volt ott. A szerkezet üvegcsövekbõl. mint a nedves fa. amit mondott: egy hatalmas szerkezetet saját fényében derengeni. ó.

amely egy medencében állott. mint amilyent Pendragonban láttam a föld alatt. bölc r. itt az idõ. Ön a famulus. Benjamin Avravanel. Nem megy tovább. Rajtam fekete ruha volt. A Nagy Adeptus kénytelen a fekete mágiához fordulni. Itt. Egy szörnyû titkot kell önnek megsúgnom. és két nagy koncentrikus kört rajzoltam vele a padlóra. már milyen aranyszínû? De még nem arany. Az egyikbe beleállítottam egy füstölõ edényt. Itt az idõ. fekete ruhában. Keljen fel. ó. Látja. annak a végét bemártottam valami vérszínû folyadékba. a medencékben.volt különösen. Egy idõ múlva megint megjelent a gnóm. de az egész olyannak tetszõ látvány volt. és követtem a gnómot. melyet fentrõl egy világító test sugárzott be. És azonnal hozzá kezdtem a terem elõkészítéséhez. de nem koncentrikusakat. a körbe pedig egy háromszöget. minden szabás nélkül. amin aláfutottak az utolsó szemek. ujjak nélkül. Önnek is részt kell vennie a ceremóniában. Hajoljon közelebb. Mert a Legmagasabb nem segített. segítségül hívja most aLegmélyebbet. A háromszög belsejébe megint három kört. azt hiszem. és rajta asztrológiai jelképek. és készítse elõ a szentélyt. Aztán eltûnt a gnóm és a szerkezet. Nagyon ünnepélyes volt. hogy a Nagy Mû tovább haladjon. Felkeltem. A csövekben. mint egy szép állat teste. És egy homok órát láttam derengeni. ugyanolyan. Egy ötszögletû teremben voltunk. Nem arany. a másik ket261 . ólom lehetett. A lábamon nagyon nehéz cipõ. és a fejem rettenetesen fájt. Itt akadt meg a Nagy Mû mondta a gnóm. a szerkezet egy pontjára mutatva. Egy pálca volt ott. a lombikokban aranysárga folyadék úszott. rozogán összetéve.

Az egyik. Lehet. benne éltem. Azóta sokat gondolkoztam rajta. Közben a füstölõbõl kiáradó szag egyre nehezebb lett. feketével leterítve. Mármost Eliphas Lévynek ezt a könyvét egy-két évvel a walesi események elõtt olvastam. Hogy magyarázzam ezt a kalandot? Akkor sehogy se magyaráztam. amint Eliphas Lévy finoman mondja. Addigra már a szobámban egy kényelmes kerevet állott. hogy szuggesztió alatt állottam. hogy a különös környezet. Az ember álmában néha kívülrõl tud egész verseket.tõbe pedig egy-egy fekete. és oly magától értetõdõ volt minden. vagyis igaz nevén Alphonse Lous Constant abbé könyvében. amit gnómnak néztem. egy másik helyre egy koponyát. Az elõkészület részleteit. Azután a külsõ koncentrikus kör vonalának egyik pontjára odaszögeztem egy halott denevért. Lefeküdtem. cum quo puella concubuerit. hogy a gyertyáknak emberi verejtékbõl kell lenniök. . . és a koponya egy kivégzett apagyilkos koponyája kell legyen. és a részleteket természetesen elfelejtettem. A másik magyarázat az. és külön életet kezd élni 262 . a fantasztikus elõzmények álmomban felidézték emlékezetemben a könyvet. a fekete macskát elõzõleg öt napig emberi vérrel táplálták. az egyszerûbb. tudatalattim volt. Délre egy kecskebak feje került és keletre egy döglött fekete macska. pontos részletekkel. a rajzot. és rég elfelejtett. hogy álmodtam. a kellékeket késõbb mind pontosan leírva találtam Eliphas Lévy. azzal a fantasztikus kiegészítéssel. a denevér vérbefulladt. és visszatántorogtam a szobámba. és a bak olyan volt. mint az orgona. amiket rég olvasott egyszer. mintha egy új lakás berendezésérõl volna szó. félhold alakú gyertyatartót. akivel egy leányzó. Az egész ház zúgott. és két magyarázatot találtam. arra volt észak. amely a trance-ban elszabadul az énemtõl. Az a valami. arra volt nyugat.

Szobám fala megnyílt. nehéz tárgyakat húzogattak. Amint meglátott engem. és kiszakítva magát. és idõnként egy gong hangja rezegte be a helyet fekete lemondásával. nyüzsgõ élettel. biztos benne. . hogy. . . . . Az egész ház ébren volt a falakon túl. sikoltozni kezdett és kiáltozott: Eileen. és valami sípolt. hogy nem beszámítható. és hisztérikusa:n nevetett. ötven év múlva? Eileen kiáltottam fel . . ki ez az ember? Ki ez az ember? Akié ez a ház? Ez az aggastyán? Az az éj . rettenetes. Nem tudom. Eileen elhallgatott. és mit csinál itt? Eileen hozzám sietett. sikoltozott.a médium-állapottal járó én-hasadást a pszichológusok sokszor leírták. Én vagyok Bátky János. Lépések hallatszottak. arcához kapta kezét. a szoba másik sarkába menekült. mi van az Earl of Gwyneddel? 263 . hiszen ismer engem! Nézzen jólmeg. hiszen Maga az a kis tudós a kézirattal mondta. Ó. Nem tudom. Hogy kerül ide kérdeztem megint . Ó. belém kapaszkodott és rémülten súgta: Mondja. és fekete köpenybe burkólózva egy nõ lépett be. hogy nem az Earl of Gwynedd. Ne féljen mondtam . és sokáig figyelmesen bámult rám. Minden mozdulatán látszott. . mint egy boly. az a mag i elvitte a Maga gyûrûjét az Earl of Gwyneddnek. valami sistergett.

Azután kissé megnyugodott. . . ne húzódjon el . mi történt az Earl of Gwyneddel. . . Nem bírom a hideget. . De. mi történt vele? Nem tudom. . mert a pénzt akartam. Elhoztam ide. . . és zokogni kezdett. szegény kislány mit csináljon. De nem tudom. úgy fázom . Tízen voltunk testvérek. . Mikor gyermek voltam. . Akkor még nem tudtam. Már akkor gyûjtöttem a pénzt. . pedig nem volt hideg. arra is határozottan emlékszem. . . . vastagon befagytak a folyók. üljön közelebb. Mutassa a kezét. A pénz kellett. kérem. a Maga autóján ment el . 264 . akkor. . És Eileen elmondta. Úgy gondolom. nagyon kevés pénzünk volt. Úgy fázom. Kérem. hogy mire kellett a pénz. odahaza Connaughtban hadarta Eileen . Határozottan emlékszem arra. . . kérem. hogy ez azember nem az Earl of Gwynedd ?. Miért néz rám? Nem hiszi? Ne is higgye. .. didergett.Maga látta utoljára. pedig. hogy mi van azearllel. amit a gnóm mondott. . . am it tudott. . Biztos. . Csakugyan. amit mondott. hogy azután mi történt vele. hogy mennyi lesz egyszer. . . Mennyit akar? Hol a csekkönyvem? Szent Isten. . . a szavaira. Rengeteg pénzem van. Percenként ötven fontot keresek. . Nekünk. egészen közel mellém. hanem mert olyan hideg volt. és mégis így fázom . . Nem azért loptam el azt az öt fontot az öregembertõl. . üljön közelebb. . . . . Magának meleg vére van? Igen. Kérem. ahol már minden elõ volt készítve. úgy fázom. . kérem. Nem tudom. akkor volt egyszer ilyen hideg. . Ez nem lehet álom. Úgy fázom. üljön ide mellém. . hol a csekkönyvem? . hadarta egyre mechanisztikusabban. . és melegítsen. . megint faggatni kezdtem. a hanghordozására. . . . És akkor meggyóntam Fater Considine-nek.

ó. és képzelje. Kérem. Tudtam. . nagyon szép. . . mi lett . . most mégsem lesz jó. Úgy fázom. amit Párizsban vettem. hogy eljöjjön velem. A nyaka ki volt tekerve. egyszer 265 . hogy mesélj en tovább. hogy mögéje állok. így. azt a kicsit. Ezentúl nyugodtan fogok élni. ez az éjszaka. Eljöttünk ebbe a házba. . Leült egy székre. . . Akkor is nevettem. . Mondja. hogy hol van az earl. Miért nevet? Nevetnem kell. Elõvettem a revolveremet. Beült a Hispallóba. Mindent elhitt. hogy ha meglát. most látja. ó. És nevetni kezdett. mint a jég? Meséljen tovább. . De nem tehetett róla. és a kezébe vette az arcát. úgy gondoltam. . Gondoltam. . . és az arca felfelé nézett. Olyan furcsa volt. halott volt. a hasán feküdt. az earllel.Ezeket mondta: Mihelyt megtudtuk Cynthiától. . Maloney is éppen így halt meg. és hogy félek tõle. ha az ember teste olyan. . . nem lesz ereje kidobni. Maga doktor. hogy szükségem van a védelmére. hogy Morvin itt van. De én örültem. Pedig ez az ember. Gondoltam. hogy nem fogad. ne húzódjonel. Mitõl van az. . és gyanút fog. pedig nem lett volna szabad mutatkoznia. mint borjú a vágóhídra. és belelövök a fejébe alul.az earllel? mondtam a monomániás refrént. és jött. igazán van ördög? Kértem. . fehér emailból . Azt mondja. Most nem üzenhette. .. . Tudja. ha eszembe jut. hogy hogy nevethetek. Nem volt nehéz rávennem. rögtön elmentem hozzá. sokkal rosszabb.. vigyázzak. Most õ nyitott ajtót. mindjárt az elsõ szobában ott feküdt Morvin. most hát mind a kettõjüktõl megszabadulok. Hogy szakítottam Morvinnal.. . Igen. Az earl csak nézett rám. . ahol olyan puha az ember feje.

Úgy kellett dörzsölni. . . . Sok Earl of Gwynedd volt. elmegyünk együtt Marokkóba. és mégis egészen más. akit vízbõl húznak ki. Nagyon rosszul volt. és akitõl a tudatom reszketve iszonyodik. Miért gondolja? Az arca. és odabújt hozzám. jó? Hogy fogunk innen kimenekülni? Ó. . hogy õ is Earl of Gwynedd. . akihez a karom. Mi történt az earllel? kiáltottam rá. . ködbe borítva minket. Én mozdulni se tudtam. kérem. . Ugyanaz az arc. Mintha kívülrõl befordították volna. és olyan hideg. és sírógörcs. . hogy mi történt vele. Megint nagy lázam volt. Miben lehet az ember biztos mainapság. . ne kiabáljon. De Maga. még ez a bûnös. Felkapott. és bedobott egy szobába. Az ajtó elõtt. . Ne kiabáljon. Ó. Tizennyolc. . kérem. Akkor elaludt. . mint egy zsákot. és a füstölõ illata beszállt a szobába. Mint két állat a veszedelemben. a testem mágnesesen vonzódik. akinek szétlõtték a fejét. . minden eddiginél erõsebben. nem is tudtam. és azok a nõk a fátyolokkal . mint az. egy olyan szobába. . amit nem láttam. Biztos benne. mint valakit. Lehet. Lehet. az ajtó elõtt. Eileen nyöszörgött. hogy nem õ az Earl of Gwynedd? Nem vagyok benne biztos. . milyen jó meleg volt ott . amíg végre magához tért. Kint a sürgés-forgás még egyre tartott. bizonyára állt valaki és lesett minket. Lehet. az érzelmek összezavarodása! A karjaimban tartani és ölelgetni valakit. Ott állt az az ember. 266 . . Eileent újra reszketés fogta el. ó. gonosz nõ is sokkal inkább.láttam egy embert. . Marokkóban. . . . összekuporodtunk. Félelmem egyre nõtt. . hogy ez az egyik. . elvette a revolveremet. Nem tudom. és amin át Eileen bejött. hiszen õ is ember. a falon túl. hogy annyi szoba van ebben a kis házban. hogy õ az Earl of Gwynedd.

Szépsége rám borult. Nem maradt semmi más. a világ végén. És mindent 267 . hieratikus mozdulatokkal. ami értelmes. Végigsimítottuk mart arcunkat és felkeltünk. Egy pillanatig sem haboztam. . Mikor felébredtem. személytelenül.Megint elaludtam. a legigazabb rétegek felszínre vetõdtek ebben a misztikus földrengésben. az életemen túl. Tudom. végesvégig. mint egy parancsra. olyan szenvedéllyel. a minden-dolgok összeroppanása elõtt egy fél perccel. Utólag nehéz megmagyarázni. csillagmérföldekre mindentõl. fehéren feküdt a fekete takarón. Rávetettem magam. elengedtük egymást. mint a lepkék. Hogy nem volt más gondom? A félelem. az átélt rémségek.. Nem volt más gondom. Köpenye megnyílt. milyen jó meleg.. boldogan. Egyszer csak. úgy tettem. hátborzongató halálos szépségében. milyen jó meleg a szája mondta Eileen. Nem is én voltam már. megszûnte elõtt. lassan. Átkarolta a nyakamat és megcsókolt. és csókolni kezdtem a testét. mintha valaki parancsolta volna. Talán kárpótolni akartam magam minden percért. A láthatatlan ajtó kinyílt. A kikötõváros. Mindent. Eileen ott feküdt elõttem. . csak a test vonzódás a a testhez. az ajtó elõtt leselkedõ veszedelem nem fagyasztottak meg? Nem. Eileen. amit azután tettem. Szorosan összefonódtunk. növekvõ mámorral. amit nem a testemnek szenteltem. és mi elindultunk. Eileen is ébren volt. aki olyan csendesen szoktam szeretni. mint egy felhõ. én. amihez közelítõt sosem éreztem hideg és szabályozott elõéletemben. hogy kiáltoztam és hörögtem. A legmélyebb. dorombolva. Ó. A világ végén voltam. csak az életnek egy kiszakadt árama.

és a négy szimbolikus tárgy. hátracsavart arccal. ahogy elrendeztem vagy elrendezni véltem álmomban: a koncentrikus körök. Csak mentem. megszûntek. Minden úgy volt. Megálltunk. Tudtam. 268 . leeresztett karokkal feléje tartott. a dolgok összefüggését. Azután megbotlottam valamiben. hogy nem tudok megmozdulni. hogy az áldozat kedves legyen a Sátánnak. Üres termeken mentünk keresztül. Egy ember feküdt a lábamnál. mintha egy nagy kazán lett volna a közelben. Az érzelmeim megbénultak. A füst nagy volt. hogy nem féltem. A furcsa az volt. halottan. a szentélyben. Tudtam. és semmi sem mozdult. hogy James Morvin. a denevér. melyek valami meghatározhatatlan élettõl dübörögtek. mint egy esti tó fölött. Fekete köntös volt rajta és fekete süveg. hogy így volt: ki tudja. A szemben levõ fal megnyílt. Eileen lehajtott fejjel. és éreztem. Az arca olyan kifejezéstelen volt. a bak feje és a koponya. Utólag örülök. harapó csókokkal mocskolt testtel. a közlés valami ismeretlen. Pedig üresek voltak. idegmegrendülést hagyott volna hátra ezeknek a pillanatoknak a feszültsége. Átléptem rajta és továbbmentem. belsõ módján. és kissé lehajoltam. ködben mentünk.tudtam. Azt is tudtam. amit magam készítettem. mintha valaki elmondta volna nekem. amilyen ember arca nem is lehet talán. Teljesen kívül álltam minden emberin. halálos bûnben. a macska. hogy most és így kell meghalnia. a háromszög. Én egy oszlopnak támaszkodtam. benne a kisebb körök a füstölõvel és a gyertyatartókkal. kezében egy különös alakú kard. Beértünk az ötszögletû terembe. és kilépett a kísértet. micsoda traumát. hogy õ lesz az áldozat.

süstörgött a gnóm. egy megsebzett. nem tudom. kimondhatatlan fájdalmas groteszkséggel. hörgõ állat felkiáltása a kegyetlen csillagokhoz . öntötte a márványlapra. hogy elvesztette bátorságát. A sátánidézés szavai a fülembe vájtak. amit felidézett magában. de meg se mozdult. Azt is rögtön tudtam. olyan. ahol õ eltûnt. Vajon érezte? A mágus különös kardja a levegõbe emelkedett. mi történik a terem másik oldalán. . Hirtelen olyan józan lettem. Éjszaka volt. Eileen. A gnóm tenyerébe kiomló vért fogott fel. . Kirohantam a résen át. Menekült a rém elõl. A fennsíkon álltam. Abban a pillanatban a lázálom. Valaki megállt a két fekete kandeláber között. eldobta kardját és hatalmát. és menekült. ami az utolsó emlékem 269 . A gnóm a füstölõ fölött egyensúlyozott. . véget ért. egyik kezében a kard. mint egy kutya. hogy nevezzem . És hogy most nekem is menekülnöm kell. hogy az ördögidézõnek valami szörnyû látomás jelenhetett meg. A kísértet eldobta a kardot. és széttárta karját. . . és elrohant a megnyílt falon át. . mögöttem a épület. A füst egyre erõsebb lett. és öntötte. Azután egy irtózatos kiáltás. és néha akkora volt. lobogott. a vízió. most már alig láttam.Elõttem ugrált. a kard ábrákat írt a levegõbe. A sátános invokáció szavai barbár és értelmetlen szavak. Egy-kettõre kiértem a szabadba. mint az ember a végsõ veszély pillanataiban szokott lenni állítólag. Néha feje a Plafonig ért. Az arca mindinkább az én arcomhoz hasonlított. A kísértet a márványlap fölött széttárt karral.Két keze a gyertya lángjába ért. Az asszony hang nélkül összeesett. mint közeledõ farkasüvöltés.

Hál' Isten. doktor úr. hogy shillingek és pennyk voltak a zsebemben. hogy az épület lángban áll. Azután lefeküdtem aludni egy barátságos tisztás füvén. aki megtalálja. Megmutatta. hogy újra a pénz volt a dolgok közepe az ember. a ruhám szakadt. visszanéztem. Az egész személyzet és az egész környék doktor urat keresi.volt a külvilágról. és tovább mentem. Mikor a fennsík szélére értem. megismertem John. és az arcomat soknapos szakáll éktelenítette. megmenekültem * Nekivágtam az éjszakának. Tíz fontot kap az. Közelebb érve. és mentem boldogan lefelé. Mikor felébredtem. hogy merre vezet az út. Kimondhatatlan öröm fogott el. mint ahogy a könyvekben szokott. de jókedvû. . hogy megkerült! kiáltotta.Megmenekültem. gyûrött és piszkos volt. és bõven táplált sajttal és tejjel a pénzemért. hanem tetszett még mással találkozni. Griffithet. mikor egy hatalmas alak jött szembe velem. . rosszabb már nem történhetik.De azért jóindulatú asszony volt.. 270 . Vagyis most én kapom.Abersych felé. és elõbb-utóbb emberi emberek közt leszek. mindegy. A farmer felesége nagyon csodálkozva nézett rám. hogy merre. és nagyon integetett. szabad voltam. De szabad voltam. a nap már magasan állt az égen. A fennsík kihalt volt. aki középkori kosztümjében annyira megrémített az elsõ éjszakámon Llanvyganban. és láttam. Nagyon éhes voltam. Vagy egy órát mehettem a szép kényelmes. Nemsokára egy farmra értem. a sziklák fehérlettek mintha a föld csontja átütött volna a bõrön. . Behatoltam az erdõbe. Felkeltem. napsütötte úton.

271 . a rendõrségre. Ott fogjuk találni Osborneurat és a német kisasszonyt. Talán örömömben. Claire-rõl. idegláza van. Sir? Tudtommal semmi. De még csak a levesnél tartottam. Abersychben megborotválkoztam. Úgy is lett. Gratulálok a tíz fonthoz. fekszik. mert a kisfiút az earl rögtön elküldte az apjához. hogy keressék Magát. mielõtt valaki beszélhetett vele. azt mondják. Erre Osborne megnyugodva visszament Caerbrynbe. Otthon van Llanvyganban. És így értesült. Osborne egy parasztszekéren idejött Abersychbe és innen tovább Balába. Az earl magával hozta azt a kisfiút. hogy milyen éhes vagyok már megint kiáltott fel. mikor belépett Lene. Pedig már ebédeltem. hogy az earl éppen akkor érkezett haza teljes épségben. és szokása szerint bezárkózott a lakosztályába. és meleg ünneplésben részesített. Az earlt azóta nem láttuk. Roscoe-val való találkozása.Nem. Igaz. Az ügy egyáltalán nem lett világosabb. Ök is a dokt or urat keresik. De menjünk Abersychbe. aki olyan titokzatos módon eltûnt. Osborne-nak akkor kétségbeesésében az az ötlete támadt. és hazavitte Lenét. hogy Maga megkerült. hogy hazatelefonál Llanvyganba. Ez a legjobb találmány ebben az egész kísérteties tartományban. hogyan játszódott le Mrs. a legfurcsábbat még nem is mondtam. megeszem egy welsh rarebitet. Tõle megtudtam az eseményeket. De ha tudná. Természetesen senki sem tudja. Amikor én nekiindultam különös kimenetelû utamnak. Mi történt az earllel? Az earllel. de nagyon rossz idegállapotban. és leültem a fogadóban ebédelni. két napja járják a hegyeket Caerbryn mögött. Az egész környék talpon van. Intézkedtünk. akit egy lovas elrabolt. Griffith. A rendõrség nem tudott semmit Morvinról és Eileen St. Cynthyát és a kocsit. Mit egyem? Tudja mit.

hátamat ütögetve. . . mert lelövöm kiáltotta Lene. nyakkendõje minden eddigit felülmúlt viharos félrecsúszottságában. a vörösfülû kutya. Ma reggel két rendõr felment a fennsíkra. aminek nem volt se ajtaja. De nem ezt akartam mondani. Sápadt volt. Beszéljen már. Valahol Betws-y-teg közelében. rá ne ismertek volna Mrs. Ekkor lépett be Osborne. A munkások már akkor nagyon kényelmetlenül érezték magukat. és Lene alig gyõzött vigasztalni. Még a legracionálisabb. se ablaka. ha öngyilkosságra gondolunk: 272 . hogy Bátkytkeresse. Roscoe tartózkodási helyét. Lene. gyûrött. Beszéljen már. Az önfegyelem tette naggyá az angol birodalmat. hogy örültem Lene étvágyának. nem tréfálok. a ház l maradványok alapján a legutóbbi idõben történhetett. egy Isten háta mögötti fennsíkon felépítettek néhány nap alatt egy különös kis kalyibát. . Ó. A rendõrség ma reggel megtalálta Morvin és Mrs. hogy a munkások. mára virradó éjszaka. teste sugárzó. Roscoe-ra és Morvinra. mikor a házat építették azon a fennsíkon : állítólag a régi walesi királyok temetkeztek oda.És nagy étvággyal nekilátott a kenyérre olvasztott sajtnak. Tudják már. . mely a walesiek nagyszerû nemzeti eledele. idióta! förmedt rá Lene. Hogy történhetett? kérdezte Lene. Olyan kockaszerû épületet. A romok közt megtalálták egy férfi és egy nõ megégett holttestét. doktor! Hát megkerült? Hál' Istennek. . akiket azután felvittek. és ott szokott kísérteni a Cwn-Annwn. hogy mi történt? És leroskadt egy székre. Ide hallgassanak. kölykös egészségének! Amint négy harapásra bekapta az egész óriási eledelt. Halló. De nem voltak annyira elégve. És képzeljék. meglehetõsen aggódtam. megeredtek a könnyeim.

. De ne bántsuk a titkait. Csekélység. Lene. átöltöztem. hogy filozófiai doktor. Megfürödtem. akkor sem lehettünk volna ilyen gazdagok. amik igazak valahol itt bent. Ha Mrs. doktor? És egyáltalán. Osborne. Az én misszióm is véget ért. Akkor hát mondta Lene . Ha Magának semmi pénze se volna. Lene? Nem örülök mondta Lene. mikor csap át a bûn a lélekben le nem küzdhetõ bûntudattá? . Hm. Nem szólhatok. Osborne-t és Lenét a Chippendale-szalonban találtam. De oly különös. és a kis walesi nõt. hogy a kutatást szüntessék be. de a másik túl van a szavakon és rettenetes. . és izgatottan magyarázott: 273 . Llanvygan megszabadult. és õrültséggé válnak kimondva. Ki tudja. Osborne telefonon intézkedett. csakugyan rájött volna az aranycsinálás titkára. És ahhoz képest. és mindennek két értelme van: az egyiket mindenki megérti. Osborne egy szendviccsel a kezében nagy lépésekkel járkált fel és alá. Kár Magáért. a Roscoe-vagyon tudtommal automatikusan a Pendragon-házra száll. és értesítette Llanvygant. Osborne felütötte a fejét. Olyan élvezet volna Magát eltartani. még egy szót sem szólt arról. Azután autóba ültünk. Egyszerre két világban élünk. Maga ma filozofikus hangulatban van mondta Lene. Mit szól hozzá. . . Nem szabad magyarázni. olyan kedves fiú volna. Vannak dolgok. hogy hol csavargott ez alatt a két nap alatt? Valami kis walesi nõ? Nem is szólok semmit sem. és nemsokára feltûntek a kastély barátságos vonalai. Kívánni sem tudnék jobb férjet. és lementem teázni. eléggé dilettáns és banális bölcsességeket mond. Ha Asaph Pendragon. . Nem vagyok a nagytõke híve. hogy megkerültem.mondta Osborne. aki metafizikai halandzsázása mögött húzódik. Roscoe meghalt. a hatodik Earl of Gwynedd.

érte jött. Nagybátyám nem óhajt majd ilyen prózai dolgokkal foglalkozni. a földek. mi az az akció. Nagynénink. Teljesen össze volt törve. Most vettem észre. az erdõk. úgyszólván nem is volt magánál. Arra gondolt. amelybe kezdeni fogunk. de végül is az eredmény az lesz. és arca felragyogott. és az egész beláthatatlan vagyonkomplexum adminisztrációja gyenge vállaimra fog nehezedni. Hátsó-Indiában a gyártelepek és az egész mit-tudom-én a Pendragon-ház birtokába fog átmenni. aztán Lenére nézett. hogy a Roscoe-vagyon. hogy a stilizált. hogya titkárnõm legyen? Lene is elgondolkozott. amióta beléptem Llanvyganba. gyakorlati. kövér könnycsepp futott végig az arcán. nõies lárva mögött ott leselkedik már az aktív. De valami szerelmes szégyenkezés visszatartott. amellyel megjelölhetném. Lene bánatos képpel hallgatta. Roscoe haláláról. Lehet róla beszélni: De hol van Cynthia? Tulajdonképpen az elsõ pillanattól kezdve ezt akartam kérdezni. nagybátyám megbízásából Londonba utazom Setonhoz. * 274 . Sajnos. . Az arca átszellemülten ragyogott. nem vagyok birtokában a szakkifejezésnek. a bányák. .Mihelyt törvényes bizonyságunk van Mrs. Cynthia már Svájcban lehet mondta Osborne. Lene . és egyszer csak két nagy. ha szegény. Hiszen Maga közgazdász és lángész! Nem volna kedve. csupa-erõ angol férfi úr-arca. gyámoltalan kisfiú lett volna. gondterhesen. hogy tudta volna Osborne-t szeretni. a Duchess of Warwick. Osborne hirtelen megállt. Mindjárt másnap útnak indítottuk a caerbryni kirándulás után. és magával vitte.

Oly megdöbbentõ látvány volt. . Bátky. Mikor befejeztem. sivár. micsoda viharok átszántotta fekete sávokkal a szeme körül. a kísértetet? kérdezte végre. . Bátky János. Milord. sokáig. Nem. . Jöjjön a könyvtárba. Bátky mondta csendesen. én magam. minden vonása kiélezõdött. . és ott tornyosodott az Earl of Gwynedd. . hallgatott. . tengerfenékek mélyeibe. mint aki úgyis tudja. hogy még Lene sem mert megszólalni. Claire borzalmas halálához értem. amelynek része voltam. Azután megállt. Senki. Nem csodálkozott a legkevésbé sem. mereven rám függesztette a szemét. Nagy karosszéke mélyén szó nélkül hallgatta végig dadogva és meg-megbotolva elõadott történetemet.Ekkor az ajtó kinyílt. Ó. De csak önnek. Azután nem látta többé a . hogy így kellett lennie. És fel és alá kezdett járkálni. . hol volt Maga? Nagyon aggódtunk magáért. üdvözletül. Az earl rám nézett. és azután lehullott a tekintete. De elhallgattam. Mindent elmondok. némaságot parancsoló nagy lépésekkel. Idõnként bólintott. Itt nem lehet más. . jöjjön 275 . . Senki se látta. kopogó. és ránk nézett: Maguk is tudnak róla. . Lene és Osborne elõtt nem akartam beszélni a látomásos történetrõl. Én . mint a fájdalmas halottaké. . meteor. . Csak a kezének görcsöskapaszkodása a karfába árulta e mikor Eileen St. De milyen arccal. Milord. hogy meghalt. hogy meghaltak mind a ketten? Igenis. szemének eltûnt a nyugodt biztonsága.

ésa jól ismert úton nemsokára ott álltunk a romok elõtt. És most láttam. és közelednék az éjszaka. Még világosban felérünk. kinyitva a rózsakereszttel jelzett titkos ajtót. ahol a régi Pendragonok sírjai tátonganak. Fáradt vagyok mondta az earl. Germain és Lenglet de Fresnoy követték Bonaventura Pendragont. mintha tájjá lett volna a mulandóság. ahol egykor St. de ez a merevség már nem az északi isten tökéletes nyugalma volt. és leültünk egy mohos kõpad ra. Az egyiptomi papok járhattak így templomuk titkos. . Az earl szemébõl egy könny szivárgott ki. rajta a gyûrûk. Felmentünk a napvilágra. halott. A ravatalon ott feküdt a fekete ruhás alak. . Lefelé az úton. Feljöttek a csillagok. És az egész tájék oly us volt. és a barátságos hold. és a mértékeim megváltoztak. hanem keserû. . a színek élénkek lettek. Le a vár méhébe. mondhatatlan félelemben. Ott álltunk a rejtelmes világító test alatt. isten-és rémlakta termeiben. mérhetetlenül sötét. Én már szembetalálkoztam a Lehetetlennel. Keze összekulcsolva mellén. mint az áhítatos halottaké. völgyekkel. és felemelte a sír lapját. Pár perc múlva kocsiban ültünk. Én már nem féltem. vértelen. Azután becsukta a sírt. ha sietünk. melynek fénye az oltárra hullott.most fel velem Pendragonba. Az arca merev. Alkonyodott. Sokáig ültünk. Lefelé siettünk. hegyekkel. A haláltalan lovas megölte magát. az earl a legegyenesebben vezetett a cél felé. 276 . Az earl félretolta az oltárt. kínos. falvakkal a naplemente zengõ glóriájában ott feküdt alattunk a gwyneddi earlök szépségesbirodalma. . a mellében egy régi tõr arany markolata. Benéztünk az üregbe.

és mert már úgyis minden véget ért. És azután. és nem találtam. amirõl mi nem tudhatunk. melyet Morvin épített. Az asszonyt a sorsára bíztam. az ördögidézés. . és hozzák nyilvánosságra az eredményeket. Dolgozzák fel. az earl megváltozott. egy utolsó szívességre kérem. Talán a fáradtsága tette. Mikor beértünk a kastélyba. Az ördögidézéshez áldozat kell. Az idõpont egybeesett az én megpróbáltatásommal. Menjen el újra Londonba. az utolsó napok roncsoló izgalmai. mondta. hogy azintézetnek ajándékozom az óriás ax okat. melyet élve maga készített magának. vagy a kisfiút. . Az éjféli lovas. éppen most. Rettenetes harc volt. Jöjjön. megjelent elõtte a Sátán. De a Nagy Mû nem haladt. Csak a fekete mágia segíthetett. Végre. Elragadta a farmer kisfiát. . Máig sem tudom. a kisfiút választottam. A Nagy Mû pedig nem sikerült . és keresse fel Julian Huxley professzort a King's College zoológiai intézetében. . nyugodt és tárgyilagos hangon így szólt: Kedves barátom. kétségbeesve. Erre az idõre várt Asaph Pendragon. . de mindezt nem tudhatjuk. vagy az asszonyt áldozza fel. miért lépett ki zárkózottságából. Egy bizonyos idõpontra vártak mondta . a sírban.Az earl egyszerre mesélni kezdett. és el is érte. A statisztikai táblázataimat. a csillagok bizonyos nagyon ritka konstellációját talán. hogy kétségbeesve halt meg. az ártatlant. abban a házban. Meg kellett mentenem a kisfiút. amint maga mondja. a haláltalan igazság-osztó ismét megmentette utódainak az életét. és titkos tudományukat mosolyogva felejtette el a világ. amikor már rég nincsenek rózsakeresztesek. Az idõpont eljött. vagy valami más jelre. Választanom kellett. doktor Bátky. A mûves Illés próféta eljövetelének nevezték ezt az idõpontot. 277 . Napokon át kutattam a hegyekben. Ha úgy van. Mondja meg. találkoztam vele. ha akarják. . . Csak azt. És a mûszereimet. .

. Másnap az earl elutazott Skóciába. de nem árultam el neki azt a tervemet. mint egy alpesi táj. És hogy zik-e. akit már nem a feltámadás vigasztal. Új ismerõseim közül egy úr meghívott. . Rögtön írtam Cynthiának. az átélt históriai szörnyûségek után. Érintkezésbe léptem Julian Huxleyvel. Milord . mintha én találtam volna fel azaxolotlokat. Bátky János. egy nagyon öreg ember hónapjai és évei. ami a szemünk elõtt történt. amely a természet-tudományok történetével foglalkozik. és mint Aldous Huxleynek. akit annyira tiszteltem mint nagy biológust. a legszellemesebb regényírónak a rokonát. hanem az örök halál. az én történetem véget ért. Az amerikai utazás rendkívül csábított. . hogy kísérjem el Amerikába. Eddigi utazásaim mindig csak egy kontinensre szorítkoztak. ahhoz képest.Ó. . és melegen érdeklõdik utánam. hát abbahagyja a tanulmányait? Mit tanulmányozzak tovább? Az én kísérleteim úgyis oly nevetségesek ahhoz képest. amit a rózsakeresztesek tudtak. úgy ünnepeltek. * És ezzel véget is ért a walesi história. hogy levelet kapott Cynthiától. nem érdekel. hiszek atestnek feltámadásában. nagyon népszerû lettem biológusi körökben. Mint Llanvygan követe. Már túl van minden veszedelmen. és tartsak elõadást Lenglet de Fresnoyról és a XVIII. a természettudományok olyan üdítõen hatottak rám. hogy utána utazom Svájcba. Gyakran összejöttem Osborne-nal. Ami hátra van. Lene elutazott Oxfordba. századi szabadkõmûvesekrõl. Osborne és én pedig Londonba. Én is nagyon jól érez am. Egyébként ez az utazás egyre húzódott. . aki pár nap múlva közölte velem. 278 . egy kongresszusra. Én. .

egy ilyen polgári senkinek az élettársa legyen. Úgy szeretnék valami szép hasonlatot írni ezekrõl a svájci hegyekrõl. Mert Cynthia mint az én polgári feleségem. És ha valami csoda folytán mégis a feleségem lenne gondoltam . amit szeretek benne. nem lenne boldog házasság. A saját sznobizmusom tiltakozott az ellen a gondolat ellen. Cynthiát nem vehetem feleségül. elvesztené azt. Nagyon kellemes társaságom van. Fõképp francia könyveket olvasok. amilyen én vagyok. hogy nagyonjó barátja vagyok. és kijárok kisebb sétákra a hegyek közé. hogy egy leány. hogy felejtsem el Cynthiát. Yours Cynthia Pendragon . Itt van volt iskolatársnõm. Fitz William kapitány megkérte a kezemet. Most már egészen egészséges vagyok. de nem jut eszembe semmi. ha itt volna. egy levelet kaptam Cynthiától: My Dear Friend. históriás megközelíthetetlenségét. vagy minek nevezzem. ha részletesen megírná. hogy gondolt rám. Általában ne felejtse el. Nagyon szeretném. mert nagyon sokat olvasok. Nagyon kedves fiú. és ami talán nincs is meg benne: a várkisasszony magas. Olyan kilátástalan volt ez az egész szerelem.És a józan ész is azt mondta. Annál is inkább. Daphne Fitz William és a bátyja. aki Shakespeare és Milton korával rokonságban van. Szeretném. mert sok mindent nem értek. mik a tervei a közelövõre. Bizonyára nagyon jó barátok lennének. Ajánljon valami jó könyvet az engadini nép és általában a ladinok néprajzáról. és intelligens is. aki kapitány a haditengerészetnél. Írjon. és úgy szeretném a véleményét hallani ezekrõl a könyvekrõl. és az is fogok mar dni mindig. nagyon kedves Magától. és min dolgozik. gõgös. Amíg így haboztam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->