Barbara és Peter Theiss

Erdó'k, mezó'k
patikája
A család, az orvos, a gyógynövények
- együtt az egészségért
Mikrotrade'" Kft. Eger
Készült a: Barbara & PeterTbeiss
ű leben mit Heilkrá utern
c. könyv fordításával
Copyright C 1989 b)' Wilhelm Heyne
Verlag GmbH & Co. KG. ű
ő Dorsich látyás gyógys7erész
Dr. Végh gyógyszerész
Fordította: Kemény
N. László Gab riella
Za hernszky Lá!lzló
Lektorálta: Dr. Czcnte BOlond
Dr. lI ekli József
ISBI' 963-85035·0-5
Kiadj a: MIKROTRAIJ E" Keres kedelmi Kft.
ő kiadó: Gömöry Cyörgy
A kötet kiadásában részt "ett: KFT.
Fe lel és ő dr. ő Lajos
19ívterjedelemben
Egri . 'yomda, Eger
ő ő Kopka László igazgat ó
Tartalomjegyzék
Elószó
I. Fejeze t Amit ez a könyv el akar érni 16
Az öngyógyílás növényi gyógyanyagai 18
Gyógynövények a család mindennapi életében 20
2. Fej ezet Személyes találkozásaink a gyógynövényekkcl 22
Barbara története 22
Péter története 24
:1. Fejezet A két felfogás: természet vagy vegyészet? 30
.1. Fejezet Hogya n bánjunk helyesen
a gyógynövén yekkel ? 40
Gyüj tsük magunk és így ismerjük meg
a gyógynövényeket l 40
A növények hasznosítható részei és a
ű ideje 42
Növénytani nevek 43
A saját ű nehézségei 44
Gyógynövénytermesztés a kertben 45
A gyógynövények szárítása és tárolása 46
A gyógynövények felhasználási módjai 48
ő alkalmarási mód: a gyógyt.a 49
ő alkalmazás: ő borogat ások,
inhalálás, nedtes kö/iuk 55
Tinktúrák 56
A növényi tinktúrák és a homeopatikus tinktúrák
közötti különbség 57
Alkohol a term észetes gyógyszerekben? 59

5. Fej ezet ő lépés a gyógyuláshoz :
tisztulás, salaktalanítás, méregtelen ítés 61
Gyógydiéta 62
Tavaszi kúra 63
Nagy csalán 63
Betsóalkalmazás 65
ő alkalmazás 66
ű 66
Bdsóalkalmazás 67
Mezei zsurló 69
Belsó alkalmazás 71
ű ő alkalmazás 71
További vértisztító gyógynövények 74
Teareceptek a tavaszi kúrához 74
6. Fej ezet Az ellenáll óképesség növel ése 79
Az emberi test immunrendszere SO
ű és lángvörös kasvirág 81
Bdsóalkalmazás 83
Saját tapasztalataim 84
További módszerek az immunrendszer
aktivizálására 85
Kiilso7eg alkalmazható modszerek 86
Kis- és ű hárs 86
Bodza 88
A hársfa- és bodzavirágbetsóalkalmazása 88
A kerti ű 90
Külsófelhasználás 90
Lázcsökkentés természetes úton 92
A lábse árborogatás 93
Folyadékpótlás lázas állapotban 94
Táplálkozás akut fertózéses meg betegedések
esetén 95
Táplálkozás a lábadozási szakaszban 95
Javallatok a testhómérséklet emelésére 95
A Schlenz-félejiirdó 96
7. Fej ezet Meghúl éses betegségek természet es kezel ése 98
Nátha 98
A kémiai orrspray]: kockázatai 98

Természetes anyagokból ű kenócs
nátha ellen 99
ő ő és kenócsös kötés 101
Inhalálás 101
Homl ok- és orrme lléküregek gyulladása 102
Bronchitis (hörghurut) és köhögés 103
A hiirghurut kezdeti stádiuma 103
Mart iiapu 104
Belsóalkalmazás 104
Bronchitis progesszív stádi umban 106
Ökörfarkkóró 106
A teljesen kijeJlódD'u bronchitis 109
Lándzsás ű 109
Belsóalkalmazás I II
Krónikus hörghurut 112
Torokgyulladás, rekedtség, gégegyulladás 112
Nyakborogatás 11 3
Zsálya 113
Belsóalkalmazás 113
M ál yva 115
Belsóalkalmazás 117
Középftilgyulladás 117
A természetes út 119
II. Fej ez et Svédkeserú-gyógynövényelixír:
gyógynövénye kból készült gyógyít ószer,
amelynek története van, s amely szinte
"mindent gyógyít" 120
Túl kevés ű és túl sok édeset eszünk 120
A ű anyagok hagyománya 121
A ű anyagok serkentik a máj múkDdését 122
A ű 123
A svédkestrÚtörténete 123
A svédkestrÚDJszetéúle 124
Angyalgyökér 124
ő alkalmazás 126
A svéd ű egyéb alkotórészei 126
Elkészitési mód 128
Hogyan segíthet a svédkescrú? 128
Belsóf elhasználás 128

Kiilsofelhasználás 131
Hogyan csináljuk a ű 133
A ű az állatokon is segít 135
9. Fej ezet Az idegrendszer gyógynövényei 137
Neurotikus panaszok 138
ű 139
Belso alkalmazás: ű 139
ő alkalmazás: a ű 141
Macskagyök ér (Valeriana) 141
Belso alkalmazás 142
A komló 145
A neh éz elalvás okai 145
A gyógyfiives "álompárna" 146
Egyéb mddssrrek 147
ű 148
Belso alkalmaz ás 150
ű ISI
ő alkalmazás ISI
ő alkalmazás 152
10. Fej ezet A fejfájás. Mi okozza a fejfájást és hogyan
segíthetnek a gyógynövén yek? 154
A fej fáj ás különféle okai 155
Gyomorron/ás 155
Bélfer/ozés 155
ű megbetegedések 156
Magas vérnyomás 156
Krónikus székrekedés 156
Allergiák 157
Kémiai gyógyszerek 157
Szempanaszok 158
Panaszok a menstrudci át ő ő ő 158
Stressz 158
Gyógykoplalás, vértisztítás, a táplálkozás
átállitása 159
A migr éncs típusú ember 160
Kamillas há/borogatás 161
Migrén elleni tea 164
Oszi margitvirág 165

Rozmaring 165
Kiilsofelhasználás 165
ő 166
Kombinált felhasználás 166
Fájdalomcsillapítók nélkül - dc akkor hogyan' 168
ll. Fejezet A szfvre és a vér ker ingésre ható
gyógynövények 169
Szívbetegségek 169
Visszaélés a szívgyógyszerekkel 170
Galagonya 170
A jótékony galagonya/ea 170
Ma gas vérnyomás 174
Fagyöngy 175
Pásztortáska 177
Alacsony vérnyomás 179
Keringési zavarok 179
Vérellátási zavarok 180
Rozmaringbor 181
Levendula 182
12. Fej ezet Az emés ztésre ható gyógynövények 18j
Az emésztés i zavarok leggyakori bb okai 186
A panaszok négy csoportj a 187
Hányás és hasmenés 188
A gyermek hasfájása 189
Pontos diagnózis 190
A panaszok ő csoportj a : gyomorbetegségek 190
Gyomorégés és gyomorhurut (gastritis) 190
A gyomorfekély 192
A lenmag ha tásá ról szerzett tapasztalatok 194
A házi len 195
Az emésztési panaszok más odik csoportja :
a gyenge emésztés 195
Kis ű 197
A borsment a 201
ő 202
Epeko 202
Go'rcso's epefájdalmak 204
Az ő ő megelozése 204

Puffadás (szélgo·rcs) 205
Puff adás kezelése ő 209
A panaszok harmadik csoportja : a hasmen és 210
A panaszok negyedik csoportja: a székrekedés 211
A hashajtógyógynövények veszélyei 211
Hashaj tó tea 212
Rostos ésballasztanyagok bélrenyheség ellen 212
A lenmag - hashajtószer mellekhatasok nélkiil 213
Egyéb gyógyhatású szerek 214
Személyes "élmények" 214
\3. Fejezet A prosztata-, hól yag- és veseprobl émák
orvos lására ha sznált növények 216
Prosztata-megnagyobbodás 216
ű 216
Cyógynöoény-terápia kisvirágúfúzi kével 217
Kisvirágú ű 219
A vesék és a húgyutak gyulladásai 219
Az átöblítém terápiagyógyno·vényei 221
Nyírfa 223
ő alkalmazás 223
ő 225
;Zsurwfiives ő 227
ő ő 227
Hólyag- és vesekoiJek 228
ő ő reuma esetén 229
Diuretikus (vízhaj tó) élelmiszerek 230
14. Fej ezet A ő bajok at orvosló gyógynövé nyek 231
Egy kis módszertan 232
Cickafark 233
A cickafark kombinált alkalmazása 233
Kamilla 235
A kamilla kombinált alkalmazása 237
ű 238
Pásztort áska 240
Fehér árvacsalán 242
Tavaszi kankalin 244
ő alkalmazás 246
Az egyénekre szabott ő 246
..
Túl ő havi vérzés 247
Menstruációs görcsök 248
Menstruáció ő tün etek 248
Fehérfolyás 248
A változás éveinek problémái 249
Segítség aszülésnél 250
Szoptatás 250
l.'i . Fejezet Két j ó hatású szer sürgós ese tben :
a fekete ő és az árnika 252
A fekete ő 252
ő alkalmazások 254
Fiirdó, oblités vagy borogatás aJekete
ő ő 254
Borogatás aJekete ő ő késziilt
péppel 255
Kombinációhomeopátiásf ekete ő
kivonatlal 257
Fekete ő ő 258
Kombinált kezelés 258
A ő alkalmazás nehézségei 258
Az ámika 259
ő alkalmazása veszélyeslehet 261
ő alkalmazás 262
Esetleírások 263
Az alkalmazások kombinálása 266
Homeop átids kivonat sériiliseknél 266
ő 267
Ili. Fej ezet Amit a körömvirágról tudni kell 268
A körömvirág 268
ő alkalmazása 271
Kozmetikai alkalmazása 271
Természetesanyagokból készült szappanok 272
A körömvirágkenócs 272
Néhány tanu lságos eset 274
ő sebgyógyításra 274
Segítség Mrpanaszok eseten 275
Svédkeserú-borogatás 276
ő 276
17. Fej ezet
Függel ék

276
278
Aranyir 278
Feifekvi s 279
Gyógynövények a magunk gyönyiirúségére
A család házi teája 282
Gyermek- és ő cukor nélkül 284
Szederlevél 285
zamócalevél 287
zomj oltó te ák 2 7
Csipkebogyótea 289
Adventi és karácson yi italok 289
A forró évszak ital ai 291
Latin növénynevek 297
Tárgymutat ó 300
281
ő
»Boldogságunk kilenc tierd risz e
kizárólag nyugszik.
Ha egiszség van,
az minden jlViZel forrásává válik,
de ha nincs, az egyébjavak,
a irtikt k mn boldogítanak,
mert a szellem, a hangulat,
a temperamentum szárnyalását is
itcsökkenti, t /nyomorítja a bt ttgmig."
ARTHL"RSCIIOPE:,\,IAL"ER
Mindenki áhítja az egészséget és ha azt elvesztette, arra
törekszik, hogy mi elöbb helyreáll ítsa. Nem csoda há t, ha
a vegyészet nagyon rövid ő alatt olyan szokatlanul na gy
ő tet t szert a gyógyászatban, hiszen segítségé-
vel a ő panaszai t gyorsan enyhíteni lehetett.
De valóba n egészséggel aj ándé koz-e meg be nnünket a
kemoterápia ? Ezt a kérd ést újabban egyr e gyakrabba n
teszik fel és a válasz csak ritka esetekben ű igen.
fgy aztán egyre gyakrabban for dulu nk a természet vi-
lágából származó természetes gyógyítószerekhez, a
gyógynövényekhez, amelyeket az emberiség csaknem
két emberöltóre ű a gyógyítás kelléktárából. A
gyógynövények végre a legjobb úton vannak afelé, hogy
ismét azzá váljanak, amikvoltak- enyhe, de mégis biz-
tos hatású ő ő egészségünk fenntartására és
helyreállítására. Mentesek ugyanis a nemkívánatos
mell ékhat ásoktó l és nem j elentenek megterhelést szer-
vczetünk számára. De tudj uk-e még, mi ként kell
velük bánni, tudunk-e eleget alkalmazásukról , ismer-
jük-e azokat a határokat, me lyek között felhasználhat ók,
ne hogy önmagunk gyógykontárjaivá válj unk. Ez a kér-
dés is csa k ritkán válaszolható meg világos igenne!.
Dédanyáink számára, akik még kiismerték ma gukat a
gyógynövények terén, alkal mazásuk mindennapi cse-
mény volt. Ezzel szemben a fiatal abb nemzedéknek újra
meg kell tanulni a, hogy miként alkalmazza a természet
gyógyító eróit, hogyan alkalmazza azokat a célnak meg-
felelden teaként, kenóesként, kivonatk ént , fLirdóként
vagy inhalálószerként. A fiatalabbaknak tapasztalatokat
kell ű és különl eges, személyes kapcsolatot kifej-
leszteni ehhez a gyógyítási módhoz. Aki erre nem képes,
aki a gyógynövényben csak egy bizonyos hat óanyag hor-
dozóját látja, mintha az egy tabletta lenne, annak kudar -
cot kell vallania, rnert a gyógynövényeket egészükben
kell néznünk.
Bár a gyógynövény alkalmazása azonnal i segítséget
nyúj that az egészség megórz éséh ez, annak telj es hel yre-
állításához azonban egészen más be állított aágra van
szükség. Optimális hatást csak akkor érhetünk el, ha sze-
mél yes viszonyt alakítunk ki a természet gyógyító ő
ha építünk rájuk és bízunk bennük. Kezdó számára ez
nem egyszeru dolog, segító kézre van szüksége. Ezt a segí-
tó kezet nyújtják Önnek, tisztel t Olvasó, a jelen kön yv
szerz öi, Barbara Theiss természetgyógyász és dr. Peter
Theiss. Az elmondott ak megjelenítése, a személyes ta-
pasztalatok átadása megkönnyítik Önnek, hogy bel eélje
magát a gyógynövények világába. A szerzók
névtelenségüket és személyesen mutatkoznakbe Onnck,
olyannak amilyenek, ahogy és akkor éreznek, am ikor
gyógynövényekkel foglalkoznak.
A gyógy növényekról áttekinthetó választékot nyúj ta-
nak. Tudván, hogy laikusokhoz szólnak, a szerzók nyel-
vezete ő de amit a ő és azok hatá-
sáról állítanak, az tapasztalat ukon alapszik. Ez nem beve-
ő a kuruzslásba és nem is üres ígéretek gyújteménye
még akkorsem, ha itt-ott a tudomá ny még nem is adta ál-
dását rá.
Ezt a könyvet elóször végig kell olvasni; talán még egy-
szerés harmadszoris. Addigrame gtöri k a "hét pecsét"és
a. gyógynövénytudomány alap ismeretei nyitva állnak
On ő [gy válik majd ez a könyv házi tanácsadónkká,
amelyben bánni kor utánanézhetünkannak, amit tudni
szeretnénk. Ennek a könyvnek minden anya kézikönyv-
tárában helye van és olyan gyakra n kellene forgatn i, mi nt
például a családi szakács könyvet .
Mannfried Pahl ow
1. Fej ezet
Amit ez a könyv el akar érni
orvosság kg/oob alapja a
PARACF..U;CS
Ez a könyvahhoz szeretne hozzájárulni, hogya gyógynö-
vények napi egészségápolásunkban és a ő
zés terén ismét szilá rd helyet kapjanak. Még 100 évvel ez-
cl öu is magától ő Európában, hogy a háziasz-
szony saját kertje vagy a környék ű készítette azo-
kat a gyógyszereket, amelyekre a családnak az év [olya-
mán szüksége volt. í gy szedett például h ársfavirágot és
megszárította azt a téli, meghúléses ő A friss ő
römvirágból pedig nyáron ő ő hogy azt bór-
sérülései és sebei gyógyítására felhaszn álhassa. Ő
keserú gyökereket ástak ki és azokat gyümölcspálinkába
téve ő elixíreket állítottak ő Az, hogy a
körn yezet ükben található gyógy növényeket gyújtsék és
helyes elkészítéssel tartósítsák, éppoly magát ól ő
volt, mint a ő és a kert gyümölcseinek ű
értékesítése, vagy esetleg tartósítása.
Az utóbbi 100év változásai során, amelyeken emberi
munkánk, családszerkezet ünk, táplálkozásunk, egész
életünkátalakult, a gyógynövények hasznosítását és elké-
szítését teljesen a gyógyszerészeknek és a gyógyszergyár-
tóknak engedtük át. A saját tevékenység, saját tudás és ta-
pasztalat területét csaknem telje sen [eladtuk és elveszitet-
tük. De még a terület sza kemberei, a gyógyszerészek és a
gyógyszergyártók is - az iskolában tanított orvoslás adta
ő fólött érzett ő - nemcsak hogy
elfeledkeztek a gyógynövénye król , hanem talán még le is

Elfel ej tett
tudás
hl ,i zített
méreg-
bomba
S".•·mlélet-
változás
ü-r mészetes
szerek
nézték azokat. Cs ak amikor évtizede k múltán széles kör -
ben bebizonyosodo ll, hogya vegyi-gyógyszerészeti ipar
termékei ő méregbombák, akkor j ut ottak újra
eszü nkbe az ártatlan, de hatásosan ő gyógynö-
vények.
Alexander Tschirch, a gyógyszerészet gyógynövé-
nyekkel foglalkozóágának a gyógyszerészeti biológiának
egyik megalapítój a már 1909-ben kijelen tett e : . Ha az or-
voslás a vegyi szintézis gyógyszereivel majd alaposan el-
rontotta mára gyomrát és az állatokvalamennyi szervén
kísérlet ezett, akkor fog visszatérni az emberiség leg-
ő gyógyszereihez, a gyógynövényekhez és azo k ható-
anyagaih oz." Ma ta rtunk ott, hogy ezt a fordulatot meg-
valósítsuk.
Ma már nem veszünk be gondolkodás nélkül egy vér'
kerin gésjavító szert, egyaltatót vagy egyfájda lorncsillap í-
tót. Ha mégis megtesszük, biztos, hogy rossz miatta a lel-
kiismeretünk. A "normális", azaz az iskolában tanultak
alapj án gyógyító orvossal szemben fenntart ásokka l visel-
lel ünk, mert magunkon, szüleinken és családtagjainkon
éltük meg, hogy sok betegség vegyi-szintetikus gyógysz e-
rekkel ő tüneti kezelése csak átmeneti segítséget
nyúj t , súlyos mellékhat ásokkalj ár és a test ő ere-
jét és reag ál öképess égét tartósan aláássa, esetleg szét-
rombolja. Bátra n fogjunk hozzá, hogy növényi ő
úzzük el ismét ná thánkat, vérkeri ngésünket forró ű
dókkel hozzu k lendületbe, ízületei nket saját készítésú or-
ű dörzsöljük be és elalvás ő igyunk egy
nyugtat ó teá t a szokásos édesség helyett . Meglepetésünk-
re azt is ű majd, hogy mind ez nemcsak segít ,
hanem örömöt is okoz, sót kifejezetten érdekes. Végül is
saját testünkról van szó, amelyért mindenki maga ő
Ez a könyv különösen azo khoz a családokhoz, apák-
hoz és anyákhoz szól, akik gyermekeik és családtagjaik
egészségi gondjaira és mi ndennapos pa naszaira olyan
természetes szerekkel keresi k a megoldást, amilyenekkel
csak lehetséges. Ez egyáltal án nem azt jel enti, hogy ke-
rü lj ük az orvost mindenáron, de azt igen, hogy az ember
kül önféle közérzet i zavarait elóbb az anyatermészet sze-
líd eszközeivel igyekezzék megszüntetni , húen LevTolsz-
..
toj egyik mondásához: "Addig oltsd a tüzet, amíg csak iz-
zik" (és ne akkor, amikor már lobogó lángokkal ég).
Bár a könyv tartalmazza a szemünkben legfont osabb-
nak ű ő gyógynövényekpontos leírását ésábrázolását, a
cél mé gsem az volt, hogy tankönyv legyen , ő az
egyes gyógynövények ő és meghatározha-
tók. Ez a könyv nagyon is gyako rlati úton szeretné a kez-
ő bevezetni a gyógynövényekkel való gyógyításba.
Hogy tudj a mi a leghel yesebb tennivaló, ha a lányának
hólyaggyulladása van, az apja megégette az ujj át a kony-
hában és a gyerek sír, mert sebes a popsija.
Hogy a ő ne ijcsszük cl, az ismertetést
csak 40 gyógy növényre, az úgynevezett alapgyogyno
v
?-
nyekre korlátoztuk. Ez a 40 gyógynövény
gon is honos. Könnyen megta lálhatók, magunk I S gyuJt -
hetj ük ő haesak egy kissé is értü nk hozzá. ,: kár is
vásárolhatj uk ő a gyógyszertárakban, gyogy noveny-
szaküzletekben. De kaphatók a nemzetközi gyógy nö-
vénypiacon is. Ajavallt területen ezek a legjobban bevált ,
legalaposabban tanulmányozott és saját
szerint is a leghatásosabb gyógynövények. A gyogynove-
nvek leírását színes fényképpel egészített ük ki. Felh asz-
leír ás án ál az óseinktól reánk hagyott tudást,
a legmodernebb kutatási ered ményeket és személyes ta-
pasztalatai nkat ő egybe. Az alapnövén yeket úgy
válasz tottuk ki, hogy azokkal a családban fellépó kisebb
egészsé gzavarok többsége ő legyen . Ezeket ki-
egészíti egy sor-további gyógynövénYl amelyeka recepni-
rák tc1jessé tételéhez szükségese k és hasznosak.
Az öngyógyítás növényi gyógyanyagai
A gyógynövények kiválóan alkalmasak öngyógyításra.
Tévedés és ő lenne azt állíta ni, hogya gyógy-
növényeknek nincs mel lékhatásuk. A leh etséges kor ká-
zatokat azo nban a tudósok nagy lelkiismeretességgel
vizsgá lták és ezek rendszerint messze nem olyan nagyok.
mi nt a vegyi -szinte tikus anyagoké. Ezenkívül a gyógynö-
vényeket nemcsak bizonyos klinikákon vizsgálták né-
..
Hazai
gyogy-
növények
'1Ijn;p :c:lek
I\ nlll ikus
p.umxzok
(')rq.;kori


zavurok
1\
K\ '1
hány éven át, hanem szó szerint az évszázado kvizsgáJatá-
nak is ki voltak téve. Az egyes növén yeknek és azok alkal-
mazásának leírásakor ne mcsak az összes mcll ékhatást
soroltuk fel és emel tü k ki szélj egyzetekkel, han em egyéb
fontos utalásokat is tet tünk ezen a módon.
A gyógynövé nyek alkalmazása akkor ideál is, amikor
nátha van kialakul óban, ha az embemek kapar a torka,
ha egy túlterhelt ín megfájdul, amikor a felfúvódás
emészt ési zavarokra utal, vagy ami kor az álmatlanság
st resszállapotot jelez. Nem lenne azo nban helyénval ó eb-
b,óI arra következtetni , hogy a gyógynövények csakj elen -
tektelen betegségekné l "vethetók be." Ol yan hosszan tar-
tó betegségek, mint az izületi gyulla dás vagy szívgyenge-
ség és kiújuló ő fun kcionális panaszok, mint a
hólyaggyu llad ás vagy a gyomorh urut, sikeresen kez élhe-
tók gyógynövényekkel. Ilyen esetekben gyakran a hosszú
idón át tartó gyógymód aeélszerú.
A civilizációnkra annyira ő öregkori megbete-
gedés ek, mint az ű reuma , a magas vérnyo más szin-
tén jobban gyógyíthatók a természet orvoss ága ival. mint
szintetikus gyógyszerekkel, mivcl az ő emberek szerve-
aZ,élclmiszerekból és gyógyszerekból olyan meny-
nyisegu karos anyag gyüleml ik fel, bogy az már egyma-
gában scm teszi lehet évé a szervek normális múködését.
A gyógynövények kül önösen alkalmasa k vegetatívza-
varok megszüntetésére, amelyek száma az ipari orsz á-
ga kban a term észetellenes és hektiku s életmód rniatt ál-
landóan növekszik. A gyógynövények éppen ill bizon yít-
hatják be legjobban harmoni záló ha tásu kat.
Nem utolsósorban ő gyógy módnak is kivál ó-
an alkalmasa k, mivel általában minden más terápiával
kombin álható a gyógynövénygyógymód. Egyes eset ek-
ben nagyon is ű valamely erós bat ású vegyi gyógy-
szc:nekvértisztító tc áva l, vagy e1ixírrel való kombinálása,
ami a szervezetet arra készteti, hogy az idegen és ő
ő anyagokat a ő leggyorsabban kiválassza.
A gyógyászati ő mellett ne m lehet eléggé
a gyógy növények hat ékonyságát a ő
zesben. A rendszeres salaktalanítás ő cive itt igen
fontos szercpet játszik. Végül is ez azon keveseknek a tit-

ka, akik testben és lélekben egészségesen, és tevékenyen
öregsze nek meg.
Gyógynövények a csal ád mindennapi
életében
Ez a könyv a gyógynövényeknek a család életében törté-
ő gyakorlati felhasználását tárgyalja. Az alatt a 12 év
alatt , amióta egy család vagyunk, magunk is sok mindent
kipr óbáltunk és tapasztaltunk, különösen fontosnak ta-
láljuk, hogya családokban a régi gyógynövényismeret új -
ra ő váljék. Hi szen a gyerekeken - feltéve, hogy
egészségese n születtek - a természet szereivel mindig le-
het segíteni. Az ő betegségc ik még nem olyan , megálla-
podouak", mint a ő szervezetük sokkal érzéke-
nyebben reagál finoman adagolt ingerekre és mint ma-
gának a természetnek, nekik is csaknem kifogyhatatlan a
regenerálódó képességük. Ez természetesen ő esccse-
ő vonatkozi k, a növényi gyógyító szerek azonban,
magától ő ő nemcsak a gyermek megszületése
pillanatától használhatók, hanem már akkor is, ő a
világra j ön. Ha pedig gyermekeink már otthonukban
megtanulják, hogyan kell a gyógynövényekkcl bánni és
mi ként tud az ember azokkal magán segíteni, akkor mint
ő is ezt fogják tenni, és talán tovább is adjá k t udá-
sukat és tapasztalatai kat utódai kna k.
Természetesen ugyanezek a tanácsok és felhasználási
útmutat ások az egyedül álló számára is hasznosak. A kü-
lönb ség csak annyi, hogy a ma gán yosok rendszerint csak
önmagukról gondoskodna k és így nem szembesülnek a
panaszok olyan sokféleségével, mint pl. egy családanya.
Az embemek a gyógynövényekkel való foglalatosko-
dása során annyi sikerélménye lesz, hogy egyre kíván-
esibb áválik mind maguk at a növényeket, mindjellegze-
tességeiket és gyógyító tulajdonságaikat ő Egyszer
csak eljön az az ő is, amikor egyéb gyógynövényköny-
veket szeret nének tanulmányozni , hogy pontosabban
megismerjék a természetes anyagok hatásmecha nizmu-
sát, vagy, hogy biztosa n felismerjék a gyógynövényeket a
ű ő ő
gye rmekek-
nek j ó
Minden-
kinek
hasznos
A növény-
világ

szabad természet ben is. Egy másik módj a a gyógynövé-
nyekkel való beha tóbb foglalkozásnak a saját ű - a
helyes ő - , szárítás és feldolgozás. Egy továb-
bi ő j elent a gyógynövények termesztése sajá t
kertben. Ezzel kapcsolatban j ó és ő irodalom áll
rendelkezésre. A természetgyógyászat hagyományairól
és különösen a gyógynövényekkel való gyógyításról az in-
formációk a növényvilágnak mégis csak elenyészócn kis
részére terjednek ki: Földünkön kb. 380000 növényfaj
létezik, ő 260000 számítható az ún. maga-
ű növények közé és ő edd ig legfeljebb tíz
százaléknyit analizál tak többé-kevésbé. igy a természet-
gyógyászat hagyományai ról és a gyógynövényekkel való
gyógyításról szerzett ismereteink a növényvilág csekély
részére terjednek ki. Ajövóben tehát még tudósok nem-
zedékei foglalkozhatnak a gyógynövénykutatással.
Bárcsak ne menne ő rnindaz, amit az emberi-
ség a gyógynövényekról tud !
2 . Fej ezet
Személyes tal álkoz ásaink
a gyógynövényekkel
nA kgnagyobb törtini"k ntm iktlink kgha ngoJabb,
hanemannak kgcsö·ndtrtbb órái."
FRIEDRICH XIF.TI.SC!I[
Barbara tört énete
Akkor kezdtem gyógynövénye kkel foglalkozni, amikor
életembe n a visszavonulásnak és meditációnak egy kor-
sza ka következett be. Az ére ttségit ragyogó eredménnyel
tettern le és mert az irodalom és a filozófia iránti lelkese-
désem nagy volt, elhat ároztam, hogy germani sztikát ta-
nulok. A száraz, lélektelen és tájékozódást nem nyújtó
egyetemi tanulmányaim akkora csalódást okoztak szá-
mom ra, hogy test i-lelki szü kségleteim teljesen új irá nyba
sodortak, olyan irányba, amelyre eddig nem is gondol-
tam. Megtanultam. hogyan gyógyítsam önmagamjógá-
val és légzésgyakorl atokkal. Elkezdtem tudatosan táplál-
kozni. Ez rövidese n annyira magával ragadott, hogy el-
határoztam ta nu lmányaim feladását és hogy ő
semet a gyógyításnak (annak legteljesebb értelmében)
szentelem. A ő szakemberekné1tanultam
a helyes l élegzéssol való gyógyítást. Kiképeztem magam
term észetgy ógyásznak . letettem a vizsgát és megkaptam
a múködési engedélyt.
Ennek az ő a kezdetén a hétvégeket a bajor
Al pok lan kás vidé kén, Kóchel am See-ben üdüléssel és

gondolkodással tölt öttem. Apám vadászkunyhójában,
amely a ő elhagyat ottl áp vidéken állt közvet -
lenü l a hegyek lábánál, hossz ú órákat töltöttem csönd-
ben, magamba szállva. A természetnek ebben a csodála-
tos, érintetlen sarkában felébredt bennem a ő
nyek iránti érdeklódés.
1\ legvettem élete m ő vastag gyógynövénykönyvét és
magammal vittern minden magá nyos s ét árnra és hegyi
útjaimra. Gyújtöttem, összehasonlítottam, szago ltam,
ízleltem. szedtem és jegyeztem, cl voltam ragadtatva a
növények szépségétő sokaságától és boldogan hi nni
kezdtem a be nnük ő gyógyító ő Ezen a vidéken
a gyógyszer a ő ő és ahova csak lép tem, Isten
gy ógyszert árá nak értékes szereinjártam. Ez a felismerés
annyira fellelkes ített, hogy egyre többettanultam és vé-
gül is megismerkedtem az ott ő gyógynövénye k
nagyobb részével, ami talán né há ny százat j elentett .
Gyúj töttem, szárítottam a növényeket, kísérleteztem ű
ő ő ő receptekkel és gyógynövény elkészítési módok-
kal, amelyeket magamon, családornon és a hozzá m for-
dulókon próbáltam ki. Az, amit itt felfedeztem, hallatla-
nul nagy tapasztalati anyagDl jelentett. ő
eközben pedig ő ő
1972 nyarán egyszer megint kedven c hel yemre vonu l-
tam vissza, hogy kéthetes koplal ókúrát ta rtsak. A kopl a-
lás mindig nagyon érzékennyé tesz és nyitottabb szem-
mel nézemél világot. tgy aztánminden ilyen alkalommal
kissé közele bb kerü lök az Éghez. Ez alkalommal egészen
világosan j elent meg ő annak víziój a, hogy hogyan
tudj ák az em berek magukat gy ógynövényekkel igazán
meggyógyítani. Látomásom megmutatta, hogyan kell a
betegne k a növén yt megtal ál nia, amely ő meggyógyítja.
Milyen alázattal és tisztelettel kell viseltetnie vele szem-
ben, és mintegy megkérni . hogy meggyógyítsa. Azt is lát-
tam, hogyan adja Ic a novény az energiáját a betegnek.
Xlagarnat ő ő láttam, aki megmutatja a beteg-
nek, mit kell tennie.
Enneka könyvnek a megírása minden bizonnyal része
annak a ő ő tevékenységnek. amelyet továbbra is
felada tomnak érlek.
EJ
Világosan megércztem, hogy ő ő életeimben mindezt
egyszer már isme rtem és tudtam. Igen, bizonyára több-
ször voltam .javasasszony" és llcsodadoktor" is.
Péter története
Amikor Barbarával az élet összehozott, "kész"gyógysze-
rész voltam, aki éppen doktori di sszert ációj án dolgozott.
Szerencsémre gya korlati tudásomat Frankfurt egyik
nagy és sokoldalú gyógyszertárában szerezhettem meg,
ahol még a régi patikus hagyományo k szellemében min-
denféle ő tablettát, drazsét és k úpot a gyógysze-
részek maguk állítottak ő A gyógysz erész szakmát te-
hát a lega lsó ő kezdve tanultam meg. Tudás-
szomjam arraösztönzött, hogy a kutatás terén tevékeny-
kedjem. Azt szerette m volna pontosan megtudni, hogy a
gyógyszerek és különösen a ká bítószerek hogyan hatnak
az emberi szervezetben. Ezért ő legnagyob b részét a
müncheni Max Planck Pszichiátriai Intézet laboratóriu-
mában töltött em, ahol morfiumból tablettákat készítet-
tem, azo kat patkányo k ő alá varrtam és azt vizsgá l-
tam, hogy ez a fájdalomcsillap ító, eufóri át ő ő
anyag hogyan hat az állatok magatartására. Elmélyül-
tem egy ő sej tjének szervi ű
publikációkon dolgoztam és ne mzet közi kon gresszuso-
kon vettem részt. Legjobb úton voltam, hogy sikeres tu-
dós váljék ő
Amikor Barbara magával vitt a hegyekbe gyógynövény-
expedícióira, csodálkozással kellett megállapítanom,
hogy bár tanulmányaim során hall ottam ő a növé-
ő és talán valamelyik vizsgám alkalmával , szárított
részecskék alapján, egyiket· másikat fel is kellett ismer-
nem, latin nevük nél többet nem tud tam ról uk. A gyógy-
hatások sokasága, a ő receptek és keverékek sok-
oldalúsága ő ben nagy lelkesed ést vált ott ki.
Most már együtt élveztük a hegyek vad világát, a kiszá-
radt lápvidéket és a helyi ő gyógyító ű fúveik-
kel és egyetlen utunkról sem tértünk vissza anélkül, hogy

egy-egy illatos gyógy növénycsokrot ne hoztunk volna
magunkkal.
Di plomamunkám elkészítésének utolsó évében egy
kis müncheni cég ő lettem. Ez a cég ő
nyi gyógyszerek széles skálájá t állítot ta ő Ha most visz-
szatekintek, ez az ő fontos ő volt számomra,
mert ő helyen, közvetlen ő ismerked hettem
meg a ő nyert szerek ő An-
nak idején életem fárasztó és vége t érni nem akaró szaka-
szának éreztem ezt az ő
Amikor ő gyerekünk,jonas megszületett , ez az ese-
mény nagy változásokat hozott családi életünkben, új
helyzetet teremtett! Életünk e szakaszában apám újra
megismételte , hogy vegyem át gyógyszertárát ő
somban, Homburg/ Saar-ban.
Volt egy nagy dilemmánk. Ne m tudtuk lelkiismeretünk-
kel összeegyeztetn i, hogy bá rkine k is vegyi gyógyszert ad-
junk el, pl. fájdalomcs illapítót, altatót vagy ant ibiotiku-
mot, ame nnyiben életveszély nem állt fenn. Másrészt vi-
szont a gyógyszertárak üzemeltetésére vonatkozó rende-
let megkövetel te, hogy mindezek az ő szerek raktáron
legyenek, és hogy azo kat az orvosi vényre a betegnek ki-
adj uk. Gondos vizsgá lódás és éjszakába nyú ló vitatkozá -
sok után ő aggályainkat és elha tározt uk, hogy át-
vesszük az üzletet. Úgy gondoltuk, még mindigj obb, ha
mi vesszük kezün kbe a dolgot és a gyógys zertárunkat úgy
alakítj uk, ahogy az t mi hel yesnek találjuk - akkor is,
mégha ezen közben anyagi vonatkozásban engedménye-
ket kell tennünk és kompromisszu mokba kényszerül ünk
- mint ha továbbra is csak álmo kat kerget ünk és követ el-
ményeket állítunk fel, de a terepet átengedj ük a gyógy-
szerészeti iparnak és az iskolában tanított medicinának.
Nehezünkre esett megválni müncheni életforrnánk-
tól, baráta inktól és a sza kmai ő A Saar- vid éken
úgy éreztük magunkat mint magányos ő Az ő
hat hónapot átvészelt ük s karácsonyra gyógyszertáru nk
ő egy üveget ajándékoztunk tele ű vel, raj ta
egy felírással : , Gyúj tsunk gyertyát és ne panaszkodjunk
a ő Barbara pedig , aki ű kirakatmegol-

dásaival a kisvárosban ő fogva ű keltett ,
valóban meggyújtott három gyertyát a patika kirakatá-
ban. Ez volt az indulás. Amikor az ember valami újhoz
fog, ő be kell bizonyítania, hogy képes a régi dolgok
feladására. Xlivel állásomat ű mint gyártás-
ő egy darabig még me gtartottam, a kis családnak
néhány héti g me g kellett tennie azt a 400 km-t , amely
l\ l ünchc nt Hamburgtól elválasztja. Új, megbízhat ó au-
tóra volt szükség, ame lyben sok hely van a csomagok és a
gyerek számá ra. ő szívvel ad tam el kis városi autó-
mat és fiata lságom álmát , az öreg rendórmotorke-
ő hogy azok árából egy hasz nál t Mercedes 200-ast
vegyek.
A homburgi gyógyszertárba n mindent felújítot tunk,
ű újjászerveztunk. Ah ogy ott álltam nap
mint nap a gyógyszertár pultja mögött, ön magammal fo-
gadtam sikerü l-e, hogy est ére 2000 márka legyen a kasz-
szában. Eddigi rejtett üzleti adottságomat igyekeztem
mi nden eszközzel kifejleszteni. Mi ndeukit , aki hozzám
fordul t, komolyan vettem és legjobb tudásom és lelkiis-
me retem szerint látt am el tanácsokka!. Tanácsaim min-
dig a kevésbé ő szcrek, a gyógynövények és a ho meo-
páti a irányába tereltek, - amit a vevék értékelt ek. A
gyógyszerész nemcsak azon volt, ho gy a drága recepteket
elkészítse, hanem ő ő a problémák
iránt , meghallgatta a gon dokat, panaszokat ő a gyógy-
szerek mell ékhatásai ról tett észrev éte leket is.
Barbara a hátt érben dolgozott, újabb dekoráci óka t
gondolt ki, tájékoztat ó füzeteket állított össze és vásá rlási
akciókat szcrvezct t. amelyeket aztán egyes ült ő meg
is valósitottun k. Közös numkával érdekes ő ál-
lított unk össze a ő képekkel illusztrál-
va, én me g zárás ut án nyakamba vettem a vidék et, hogy
egyesületekben, vidé ki asszonyoknak és ho bbykert észek-
nek ő tartsak a ő 1\ li ntegy
két évelteltével ott tarto ttunk, hogy az embere k ő
ő a ő a hamburgi piactér re, hogy ott , a pa ti-
kába n dr. T hciss növényi ű gy ögyszcrcíból vásúrol-
j anak. Barbar a tavas szal és nyáron ű ő
kirándulásokat szcrvczcu. 1\ ő sora iból sok lel-

kes ő és -használó került ki. Lassan ki-
alak ult kör ülöttünk olyasvalami, am it táb ornak nevezhe-
tünk, a lelkes vevdk és tanítván yok tábora.
1976 farsangján. amikor mind en bar át unk elmerü lt a
karnevál öröme ibe n, ellenáll ta m a kísért ésnek és a mula-
tozás helyett kitaláltam 25 ő gyógyteakeveréket
a hashaj tó teatol a visszérteáig . Ezeket aztá n, mint gyógy-
szertárunk különiegességcit ű és forgalmaz-
tuk.
Egy szép napon ő hölgy lépett be az üzletbe , kezé-
ben egy foszladozó papírra írt régi recept ur ával. Az volt a
kérésc, ho gy készítsük cl számára a felírt ű ami
elég nehéz volt, me rt na gyon ri tka drogokról volt szó.
(Drognak nevezi a gyógysze rész a növényi gyógyszere-
kct .) Haj tott a becsvágy, s nagy nehézségek árán össze-
szedtem az alkotórészeket és megkevert em a gyógyfúc li-
xírt a hölgy számára. Amikor ér te jö tt, azt mondta: "Ké-
rem, készítsene k mindj árt mé g egy litert a szomszédn6m
számá ra. Ez rcn dkívülj ó szer, ő mé g sokat fognak el-
adni." Igaza lett , mert a receptúra nem volt más, mint él
híres Svéd ű összetét ele, amely me galapozta a ter-
mészetes gyógyszere k ő nagy sikerét.
Né gy év múltán a gyógyszertár forga lma megkétszere-
ő és míg régebben a kasszarece ptek tet ték ki a forga -
lom 80(Xl-át, ez most már csak scn: )lett. A forgalom másik
fele az ún . szabadon eladható gyógyszerekból állt, ami-
hez test ápol ók. kozmetikai cikkek és diétás szere k mcllctt
gyógyteá k és növényrecept úrák is ta rtozta k. Ez az 50-50
százalékos ar ány né met gyógyszertárná l nagyon szekat-
lan , mert ezek a gyógysze rtárak rendszerint ő
az orvosok által felírt recepteket készítik el. A vcvók ezzel
be bizonyították, h06'Y a gyógynövények hatóanyagait ré-
szesítik ő annak ellené re, hogy azok árát maguk-
nak kell kifizetni. Inkább azoka t veszik, mint az orvosok
által felírt és a be tegbi ztosítási intézet nél teljes ár ba n
megt. érített vegyi gyógysze reket.
A ű ő a régi reccptúrák és cl természetes
gyógymódok iránti ő további tanulásra
ösztönzött ben nünket. 1\ hajdani alkimisták tudása nagy
hatást gyakorolt ránk és ez vitt bennünket clsd ízben

Amerikáb a. Érdekes módon éppen az Újvilágban talál-
tunk rá arra a tanítóra, Fratus Albertusra, aki bevezetett
bennünket a régi körök gyógyítási titkaiba. Ennek egyik
ered ménye volt Barbara elsó füzete a gyógynövények és a
csillagok befolyása közti ő azaz hogy mel y
növény melyikégitesthez tartozik. Paracelsus-szal is éve-
kig foglalkozott , külön ösen a ő vallott
n ézeteivel, ő j elzéstani teóriáj ával.
Vállalkozó kedvem nem csillap ult. Terjeszkedni vágytam
és kiakartamszélesíteni tevékenységi körömet. Ezértmég
1979-ben me gal ap ított uk a Természetes Áruk Kft.-j ét,
amely növényi gyógyszerek elóáll ításá val foglalkozott és
amelynek termékeit nemcsak a mi üzletünkben, hanem
más gyógyszertárakban is árus ították. Barbara szépérzé-
ke ő fogva megkövetelte, hogy minden csomago-
ló- és reklámanyag gondosan tervezett és ő legyen.
A gyógynövények ismeretének ű egyre
inkább elótérbe kerül t. Mari a Treben több mill ió pél-
dányban eladott ő sokan megismerték és ki is
próbálták a növények gyógyerejét.
Érdekes, hogy a növén yi gyógyszerek di adalát a nép, a
bet eg, a szenvedó emberek serege segítette eló és egyálta-
lán nem a gyógyászat hi vatalos ű ő az orvosok és
gyógyszerészek. Sót , gyógyszerés zeink makacsul és kitar-
tóan ellenálltak az új hullámnak. Végül is az egyetemen
azt ta nulták, hogy a homeopátia egy humbug és attól ha-
tást várni olyan, mintha a Bod eni tóba egy csöpp festéket
öntené nk és attól valami változást remél nénk. És azt is ta-
nullák, hogy a gyógynövénytan nem más, mint tud o-
mánytal an tapasztalat halmaz, amely a sötét középkorba
vezet vissza be nnünket. igy aztán a gyógyszerészek -
egy-két dicséretes ő elt ekintve - általában na-
gyon elut asítók volta k j elszavunkkal : "Növényi gyógy-
szereket a gyógyszertárból". Csak évek múl tán , amikor a
sajá t bevétel ükön tapasztalt ák, hogy a gyógynövények-
ő nyert szerek elad ása kifizetódik , akkor változtattak
lassan -lassan a régi felfogásukon .
Ebben az ő ismert ük meg mi is - majdhogy-
ne m elkerülhetetlenül - Maria Treben-t , a sikeres és he-

vesen vitatott "bes tseller": "Egészség Isten ő c.
könyv szerzójét. Jól megértettük egymást és társaságá-
ba n jól szórakoztunk. Kül önösen nagy élvezet volt vele
egy-egy elóad ása után, ah ol százakhoz beszélt , valahova
betém i, ahol aztán csak úgy ontotta a tréfás történeteket
és vicceket. Ó és férje révén ű helyeket ismertünk
meg Ausztriában, ahol a legcsodálatosabb és legri tkább
gyógynövénye k találhatók. Ha négyesben gyógy növé ny-
tú r ára mentünk pl. árnika- vagy ű az
mindig egészen különleges élmény volt, mert nemcsak a
természet ű élvezetét fokozta kedves tár-
saságuk, hanem menet közben [aria Treben hosszú és
érdekes történeteket mesélt . Beszélt fiatalságáról, arról,
hogyan vészelte át a háborús ő füvek, bogyók és
gombá k segítségével, hogyan fedezte fel ó maga a gyógy-
ű növényeket , mi kén t ismerte meg ő egyre j obban
és ű a velük kapcsolatos tapasztalatokat. Mi volt
az, ami a hosszú évek során összetartott bennünket? A
természet iránt érzett mély szeretetiink, a természet ado-
mányai iránt érzett tisztel etünk, amelyeket csak szelg ála-
tunkba kell állíta ni, hogy hiányosságain kat és fogyat é-
kosságainkat kiküszöbölj ük és egészségesek, vidámak le-
gyünk.
Bár tulajdonképp mi nem tanúsított unk nagy érde kló-
dést Amerika iránt , sót, mind szellemünk, mi nd filozófi-
ánk inkább a Kelet felé fordított bennünket , valami má-
gikus eró mégis Ameri kába vonzott mindkettónket. Ha-
mar felismertük, hagy ott , Európ ához, vagy Németor-
szághoz képest , nagy hiány mutatkozik a gyógynövé nyek
és felhasználás uk ű mivel a hagyomán yokat ha-
tározottabban utasított ák el, mint Európában. Az ameri-
kaiak közmondásos nyíltságukkal és lelkesedni tud ásuk-
kal fogadtáka ő mondott akat. 1984-ben
megalapítottuk "Nature \ Vorks" nevú amerikai cég ün-
ket, mi nt vállalkozási ked vünk újabb bizon yítékát.

3. Fejezet
A két felfogás:
természet vagy vegyészet?
"A;; Úr a Fii!dbó! buzogtatja az orvosságot
és az okos nem veti meg azt."
Krisztus ő a 6. évszáz adban, Buddha Cantama idejé-
ben élt Indi ában egyJ ivaka ű ember. Hét éve tanította
már mestere, cgy orvos-gyógyász, amikor egy napon
megkérde zte tan ít ój át, mikor gyógyíthat már ő is embe-
reket . Válasz hel yett a mc ster egy feladatot adott ne ki :
ki a természetbe és hozzál el nekem min dent , ami-
be n gyógyító ő van." J ivaka útrakelt . Ami kor három
nap m úlva visszatért , így szólt mesteréhez : "A feladat
nem oldható úgy meg, ahogy rám róttad. Xcm vagyok
képes mindazt elhozni, amit ű találtam.
H iszen minden gyógyí tóe rej ű a természetben, minden nö-
vény gyógynövény és minden állat és minden ásvá ny is
gyógyító hat ásu leh et. " Ez a fel fede zés volt az, amelyet
t udnia kellet t, mint j öven d6 gyógyásznak. Fel is avatt ák
ót és ő nagyon híres orvos let t.
Ehh ez a felismeréshez min den ő és minden kultúr-
ő nagy természetgyógyásza eljutott . l\1indegyikük
ő bízik a természetben. Tudatában vannak an-
nak, hogya kozmoszban minden mindennel bölcsen ő
szefügg és az egyes ember t úgy l átj ák mint en nek a koz-
mosznak részét és ké pmását. Ha a betegs éget úgy fogjuk
fel, hogy az diszh armónia, vagy valamilyen rendetl en ség
kézzelfogható lecsapódása a szervczetben, akkor azt is fel-
tételezn ünk kell, hogy valahol megva n azoknak az ő
nek és energiáknak is a kézzelfogható lecsapód ása, amely
ezt a rendetlenséget ismét renddé és har móni ává alakítja .
A kozmoszt ő analógiák ő megértése érvé nyes -
sé teszi az ön számára is azt , amit Paracelsus, a 16. század
nagy orvosa és alkirnis t ája híres mondat ában kifejez:
baj ra terem ű Paracel sus, min t sok más
természet gyógyász, aki ő és ut ána élt, arról is meg
volt ő hogyaho l a baj keletkezik, ott terem a gyó-
gyításá ra alka lmas orvosság is.
A régeb bi ő a gyógyász egyszersmind pap is volt. Ez
azzal magyarázha tó, ho gya bölcsnek, mágusnak, rni szti-
kusnak vagy sámánnak a világ finomabb dolgaihoz való
kapcsolat a révén nagyobb áttekintése volt azon j elenség
ő ő amelyet embertársai betegségként éltek me g. 6 is-
merte ki magát a növények közt is és ó segí tett a be tegek-
nek, hogy egy-egy növény gyógyító ene rgiáját hogyan
használj ák fel be tegségük gyógyí tására. Természete sen
mi ndig akadtak asszo nyok is, akik ezt a szerepct vállal ták.
1\ ő ismertek az olyan nevek, mint Hip-
pokrates, Galenus, Bingeni Hildegard , Albertus Mag-
nus, Pa rac elsu s, Kneipp lelkész, Kiinz le lelkész, ho gy
esak néh ányat sorol junk fel a helyben és ő ű
körü lhat árolt európai ő ugyanakkor a vilá-
gon minden természeti né pnél megszámlálhatatlan em-
ber szolgálta övéi t mint sámán vagy ő
A vallásos vagy filozófiai ala pokon nyugvó mély biza-
lom a természetben véleményünk szcrint még ma is ő
feltétele annak, hogy vala ki a természet es gyógyítás mé-
lyére hatolhasson. Ott, ahol az ember elvesztette az élet
iránti tiszteletet, nem csodálkozik el egy virág szépségén,
vagy egy magszem lát hat atl an erején, ott hi ányzik az alap
ahhoz, hogy bízzon a gyógynövények gyógyító erej ében.
Azok, akik a mai roh anó világ természetellenes életrnód-
ja miatt nemjut ottak CI odáig, hogy érzel mi világukban
ezt a bizalmat kifejlesszék, talán olvassák cl Peter Tomp-
kins és Christopher Hird könyvé t "A növények titokzatos
életé" -t . Ez a könyv, legalá bbis intellektuális szinten, ért-
ő fogja tenni , mil yen csodálatosan érzéke nyek és in-
telli gensek a nö vények.

Nekünk, mai embereknek, akik lassacskán felébre-
dünk vegyszerek uralta "test-gépezet ünkkel " együtt an-
nak a termé szetellenes környezetnek a lidércnyomásos ál-
mából, amelyet az emberek hoztak létre és kezdjük meg-
érteni, mit j elent számunkraa Föld és mivel tartozu nkne-
ki, számunkra ugyanolyan érvényesek az író és tudós Pa-
racel sus mondásai, mint a 15. és 16. századi kortársai szá-
mára : "Rétjeitek és ő legyenek gyógyszert árai-
tok" valamint "Az egész világ egye tlen gyógys zertár".
Minden kor szaknak megvannak a gondjai és felada-
tai. A mai kor emberének egyik feladata, hogy a Föld
(vagy egy kontinens) növénye inek ismeretét, amelyet
ő rá hagytak, felülviz sgálj a, ahol kell , kiigaz ítsa és
ahol lehetséges, ő A gyógyászat fent említett ben-
ő kap csolata a vallással és a lilozófiával lehetetlen-
né teszi számunkra, hogy a régi tanokból mi ndent meg-
ért sünk. Ugyanakkor szükséges, hogy tisztogatást végez-
zünk a babo nák, misztifikálások és pontatlanságok terén .
Teljesen helyén való, ő nem is ma rad más választá-
sunk, mint hogy a ma rendelkezésünkre áll ó eszközökkel
megvizsgáljuk a növények gyógyerejét. Ez azt jelenti,
hogy természettudományos vizsgá latoknak vetjük ő
alá, aminek során komplikált ű eszközöket és ké-
szülékeket alkalmazunk" Van ennek az elj árásnak egy
nagy korl átja, Természettudományos kutató eljár ásaink
ugyanis materialisztikus-mechani sztikus-logi kus-kauzá-
lis gondolkodási konce pción alapszanak és akarva nem
akarva bizonyítékul szolgál nak arra, hogy bár az abszt ra-
hált premi sszák keretében ű mé gis sok tekin-
tetben azt nem t udj ák, amit tu lajdonképp tudniuk kelle-
ne , vagyis egy növény, vagy akár emberi szervezet egyéni
komplexieitásának felmérését. A tudósok, akik a gyógy-
növények kutatásáva l foglalkoznak , minden technikai
felszereltségük és szakt udásu k ellenére nap mint nap el-
j utnak ő határáig. Ennek ajéghegynek a cs ú-
csaként elég az állat kísérl etek ű gyakorlatát
említeni, amely nélkü l a mai gyógysz erészeti tudo mány
életképtelen len ne, bár felettébb kétséges, hogy annak
eredményei az emberi szervezetre vonatkoztathatók-e ,
vagy sem.

Állat -
kísérletek
\1I ;di tikus
lllllllllkocl ás

va ló
»udulkodé s
Az új, tudományos növényi gyógyítás, amely a kiszolgált ,
régi es és nem pontos "niivénytan"-t és "népi gyógyÍ1ás"-t
van hivatva helyettesíteni, a fitoterápia nevet kapta
(phyton=nc>vény, ő tehát betegsé-
gek és panaszok kezelése és gyógyítása növényckkcl).
A fitoterápi án belül alapvct ócn két felfogás áll szem-
ben egymással : a szigonían analit iku sari gondolkodó
természettudományi irányzat a gyógynövényt egy tulaj -
donkép p többé-kevésbé tisztátalan terméknek tartj a,
amelynek ható an yagát me gkell találni, me g kell határoz-
ni és ki kell ő Célj a az, hogy ezta hatóanyagot
vagy izol álja a ő vagy, mintegy a növénybe cso-
mago lva, gyógyszerként alkalmazza. E felfogás szerint
csak így nyerhet ökgyógyszerészet ileg tárgyilagos adatok
és így ő el ő eredmények. Egyik célj a a
hatóanya gok szabványosítása vagy standardizálása
mind ma gában a növényben , mind a gyógyszerben. En-
nek gátat vet az a tény, hogy a gyógynövények hatóanya-
gai több oknál fogva változó mennyiségben lehetnek a
növényben.
A má sik, ezzel szembenálló irányzat a nö vényt mint a
ható- és ő komplexjel enségét fogja fel és fel-
tételezi, hogy az egé sz nö vény több , mint alkotórészeinek
ő növénynek egyes anyagokra való redukálá-
sát a ő ű és a rendelkezésre álló
gyógyítópotenciál értékcsökken tésén ek tartja. Nézetc
sacrint az egész testet ő gyógyításnál a nö -
vényt ő telje sségében kell "bevetni".
1\ kizárólag a hatóanyagra vonatkozó anal fzisek mel-
lett ez az irányzat inkább a gyakorlat tapasztalati értékeit
fogadja el mint bizonyítékat egy-egy növény hatékonysá-
gára vonatkozó lag. A gyakorlati tapasztalat eredményei
alapján a ű ő ő gyógynövé nye k keverését is helyesli .
Nem kívánjuk eltitkolni, hogy mi az "egész"gyógyításá-
nak az ő állunk és ennek megvilágítására szfvesen
használjuk a "hatóanyagszimfónia"képletes megjelö lést,
amelyhez gyógyszerészkollegá nk, Mannfried Pa hlnw, a
ő magyarázatot ű Mint a nagy zenekam ál .
amely egy szimfóniát játszik, ő minden hang-

szer, még a legjel ent éktelenebb is, a ő pillana tba n
megszóla!. A gyógynövény hatása szempontjá ból ugyan -
csa k fontos, ho gy minden ő anyag hozzáj árul-
jon a nagy "összecsengés"-h ez - még akkor is, ha esetleg
(még) ne m is tudj uk, mirejó egyik vagy másik anyag. Az
analizáló , felaprózó természett ud ományos gondolkodás
véleményünk szerint ugyanis korl át oltságával odaj ut,
hogy tagad dol gokat, csak mert nem tudja megmagya-
rázni azokat, vagynem tud eleget róluk. Nincs-e számta-
lan utalás arra, hogy kíséróanyagok, mi nt ásványo k,
nyomelemek, vitaminok, enzimek, aminosavak, kloro-
fill, aroma- és színezéanyagok az úgyne vezett hatóanyag-
gal kapcsolatban mint katalizát or ű és így teszik
egyá lta lán lehet övé, hogy az hasson ? Ne m bölcsebb-e a
természet az összetett biokémiájával mint rni , akik össze-
ő titokzatos ű csak töredékesen
értj ük?
Más kérdés az, hogy egyáltal án fennáll- e annak ű
.ségessége, hogy egy gyógy növény hat ásmeehanizmusát
pontosan ismerjük. i\ szigorú természetgyógyász erre
igenn el fog válaszolni, hiszen számára csak az létezik, .
amit be tud bizonyítani , kísérletileg igazolni. Dc hát rni-
ért nc volna a tapasz talati gyógyításnak, mint az empiri-
kus alapon ű adatok tárházának saját létjogosult-
sága? Úgy gondoljuk, hogy eze k a ő
nem lényegesek a gya korlat szá mára, hiszen ahol embe-
rek szenvednek és segítséget keresnek, a ő elv még
mindig az, hogy "annak van igaza, aki gyógyít" .
A felfogások és eljárások sokasága közepett e szeret-
nénk saját álláspont unkat megismert etni olvasóinkkal :
Mi komolyan vesszük azt a hagyományt, amely évszáza-
dok, sót évezredele tapasztal at ain nyugsz ik. T isztelett c1
viseltetünk azzal a me gérz éssel szemben, amely a nö-
vényben felismeri az ember mágikus partnerét. Igénybe
vesszük a tudományt, a modern gyógyszervegyészeti elj á-
rásokat, hogy a törvén y és a piac követelményeinek meg-
feleljünk. Minden eljá rás arra szolgál nálunk, hogy egy
másik eljárás hc1yességét felülvizsgálj uk vele, mert soha
nem hagyatkazunk egy ő hanem mindi g a leg-
j obbat igyekszünk megtalálni.
..
Ta paszt al ati
gyógyítás
Az elm úl t 100 év iparosításának ő tudj uk,
hogy értékes élel miszerek egészségkárosító élvezeti sze-
rc kk é válha tnak, ha megfosztjuk ő természetes anya-
gai kt öl, "denaturálj uk", "iparilag feldolgozzuk" azo kat.
Ugyanez vonatkozi k a gyógy ító anyagokra is. Egy vegyü-
let izolált formában ő másképp hat, mint am ikor
egy növényi szervezet természete s környezetébe van be-
ágyazva. T öbbnyire pontosabb a hat ása ; másképp kife-
jezve egyolda lúbb és sokkal ő viszont ilyen formá-
ban nagyobb adagokban is adj ák , mint ah ogy az a nö-
vényben lenne. Ezáltal toxiku s hat ás lép fel, amely gyak-
ran megszokáshoz, ő szenvedélyhez vezet , miáltal az
eredetileg elérni kíván t gyógyhatás ő fordul.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ember
ezen a planétánjóban-rosszban össze van kötvea növény-
világgal és több mi llió év ideje volt rá, hogy kifej lessze
együttélését a növényekkel. A növények anyagcseréj e so-
rán ő vegyi anyagok nagyon hasonlóak azo khoz,
amelyek az emberi és állati szervezet ben kel etkeznek,
ezért szelvezetünk nagyon j ól viszonyul hozzájuk. Ezzel
szemben az emberne k csa k pár évtized idej e volt arra,
hogy a tudomán yos vegyésze t term ékei hez hozzászokj ék
és ennek a kísérletnek az eredményei enyhé n szólva két-
ségesek.
Régen minden orvosságot a term észet ad ott . A fó for-
rás a növényvilág volt. A legrégebbi írásos bizonyí ték a
gyógynövények felhasználásáról Shen Nung kínai csá-
szár és orvos ű ő amelyben megörökítette tudá-
sát az akkori növénygyógyászatról. A hosszú évezredek
során kialakult a gyógyn övények ha szn álat ának folya-
matossága. Ma i szemmel nézve a dolgot, az ember gyak-
ran teszi fel magán ak a kérdést, bogyan j utott a korábbi
ő "primitív" embere a növények áldásos hatásának
nyom ára, Elképzeljük magu nknak, amint a tompaérzé-
ű neandervöl gyi típusú ósemberek, az éhség tól és fáj-
dalomtól ű vak kísérletek és tévedések során lassan-
lassan megtanulták, melyek azok a növények, amelyeket
megehetn ek. melyek ártana k nekik, melyek gyógyító és
mel yek ő hatásúak, amíg számtalan ismeretet ösz-
szegyújtöttek és azt generációról gene rációra tovább ad-
..
ták. Lehet, hogy ez az eljárás talán j cllcmz6 mai tudomá-
nyos ő ű dc a növényvilág megismerése biz-
tosan nem ebben a forrn ában történt. A legr égibb írásos
bizonyítékok és az et nológusok dsembe r-kurat ásai sok-
kal inkább ar ra engednek követ keztetni , hogy a ő ő ő
ő m inden tör" ben vagy népben voltak bölcse k,
akika látszat ő lel tudt ák ismerni az érzé kek felettit ,
a szellemi t mind a tárgyakban mi nd az ő Ez
a feli smerés természetesen a növényekre is vonatkozot t.
Fegyel mezett életvitel lel és tuda tosan elóidézell extázi-
so k révén képesek voltak a rra, h0!n' min tegy lel ki beszél-
getés t folytassa nak a niivén yekkel. fb'Yezek az ósemberek
adott esetben sokkal többet tudtak a gyógynövényekr<Íl,
mi, mai ernberek.
/l.z új kor beköszöntévcl átformálódott a gyógynövény-
ismeret, mivel az általános iparosítással ő a tu-
dományos vegyészet, amely a gyógynövényeket már nem
mi nt szellemiséggel ő éló1ényeket nézte , ha-
nem csak vegy i felépítésüket vizsgálta . Elemezték a
gyógynövények vegyületesoportj a it, izol ált ák a f<Í bató-
anyagokat és el kezdték a természet ő utánozni ,
sót megmásítani. A 20. században sikerült a mol ekul á.k
átcsoportosításával teljesen új anyagokat létrehozni. Uj
korszak született és "megajándékozott" ben n ün ket az
élet minden területén mesterségesen elóáll ított gyógysze-
rek kel és ű /l.z utóbb i évszázadig az összes
gyógyszer 90(X, -a növényi ű volt. Nem egészen 100
évre rá a vegyipar szinte áttekinthe tetlen nagyhatalom-
má ő ki magát, elhalmozva bennünket 60000 ű ő
féle ű 50000 ő ellen i szer rel és ű
gyával és min tegy 30000 gyógyszervegyésze ti term ékkel .
Csak a legutóbbi évtizedben jutottunk igazán tudatára
anna k, hogy menn yi veszélyt és beláthatatlan kock ázatot
rejtene k magukban ezek az élctünkrc és egészségünkre
nézve egyaránt kártékony hatások.
Az orvostudományban a ő kemoterápia
alapján kifejl éd ön az ún. "klasszikus orvoslás" . Kezelési
módj a lényegében tüneti kezel és (azaz a panaszok meg-
szüntetésé rc törekszik anélkül, hogy a kiváltó okot ma-
gukban rej t<Í nagyo bb ő kutarn á), amely

Kl asszikus
orvosl ás
ő

\ I\ olldol·
1111 1:1, mcg-
\ .I ltu z.. i sa
I ;'Il tl)'c zc ti
I..11 .1 ''1. 1 ő
végeredményben fantasztikus ű indokolatlan
gyógyszerfogyasztáshoz vezetett , s amel ynek hossz út áv ú
következm ényei az ipari országok lakosságának egészsé-
gét komolyan fenyegctik. Bár igaz, hogy nagyon sok sú-
lyos betegséget és j árványt szüntettek meg a szintetikus
vegyi gyógyszerck, mégsem tudunk megszabadulni attól
a ő hogya könnyebb betegs égeken. az idült
és funkcion ális panaszokon, a vegetatív idegrendszer sz á-
mos zavarán nem tudunk úrrá lenni , sót azok még foko-
zottabba n jelentke znek. Egy ébként pedi g hogy állun k
kor unk új nagy be tegsége ivel, a rá kka l és az AIDS-szel ?
Komoly hátrá nyna k ő a klasszikus orvos lás
kemolerápi ájánál a so kféle mellék hatás. Ennek a foga-
lomnak a segítségével felosztják a vegyi !n'ógyszerek hat á-
sait "szándékosak"-ra és "ncmkívánatosak"-ra. Az utób-
biak ugyanúgyjel en vann ak, mint az ő A "nem-
kívánatos" ő szi nte veszélytelennek akarják ő
fe!tüntetni , ped ig egyáltalán nem azok.
Ennck a ő a csúc sán most egy ún. "új raát-
gondolás" zaj lik és a ő szóló tanítás,
amely a klasszikus orvoslás fellcndül ésén ek id ején hátt ér-
be szorult, s megvetóen szóltak róla, most új ra az általá-
nos ő homlokterébe kerül t. Ez ugyanis - k áros
mel lékha tások nélkül - megoldást lud az említett rnin-
dennapos betegs égekre, a funkcionális, idült és vegetatív
zavarokra. ő intézet ei nk figyel emre
rn éltd eredményt közöltek. a nyugat- európai ipari orszá-
gokban a megkérdezettek fele betegség ő ha teheti,
inkább ő ű gyó gys zert választ. Csak 20%
go ndolja úgy, hogy egy lombikb ól kikerült vegyi gy<Így"
szerrcl j obban tudna segíteni ma gán. Amcgváltozott be-
állítous égot - "El a technikát ól és a ő több
természetet !" - közvetlen múltunk környezeti kat aszt-
ő (Csernobil, atomszennyezési bot rányok, mérgezett
folyók, állatok és növények pusztulása ) váltolták ki. Az
ű életfel fogás, a megváltozott beállítottság feltar-
tózta tha tatl a n.
Ez az a korszell em, amelynek e könyv ő el kötelezték
magukat és ez az az irányzat, amelynekérdekében Maria

Treben is olyan elévülhetetlen munkát végzett a gyógy-
növények ű terén. Németországban és a né-
metül ő országokban lvi ari a ' Ir eben egyrészt híres
könyveivel - "Gyógynövények Isten ő és
"Egészség Isten pati káj ából" - másrészt misszionárius i
hittel tartott ő sok mi nde nt mozgásba hozott,
bár a lelkesedés és siker lavináj a és az azt ő felhá-
bo rodás és tiltakozás vihara néha majdnem ót is elso-
dorta.
J ó kapcsolatunk és barátságunk ellenére szeretnénk
megjegyezni, hogy Maria Treben bizon yos növények
gyógye rejét ő néha túl messzire ment kijelentései-
vel, Dicséretes, hogy kivál ó személyes ta pasztalatokra tett
szert, az már azonban ő ő hogy egy-két,
vagy mondjuk inkább több esetben túl ő kö-
vetkezteté seket vont le ő Hitelessége ezáltalj oggal
vált kérdésessé. Ha viszont azt nézzük, hogy egyes tudó-
sok évekig egyetlen növénnyel foglalkoznak, hogy annak
hatását és alkalmazási területeit kikut assák, nem cso da,
ha a gyógyszerészet szakemberei és egyes orvosok Maria
Treben kinyilatkoztatásaira ő ellenérzéssel reagálnak.
Szemére vetették, hogy súlyos betegekben (rák, sklerosis
mu ltiplex ) hiú reményeket keltett és becsapta a ő
leményt.
Mint minden vitában, ebben is, mindegyik félnek van
egy kis igaza. Vitathatatl an, hogy fantasztikus eredmé-
nyek születt ek a gyógynövénye kkel való gyógyításban.
Az is természetes, hogy a gyógyítás egyik ő a be-
teg hite a gyógyu lásban. Mari a 'Ir eben tehát egy sorban
áll a történe lem híres s ám ánj aival. mert amit ó hirde t a
növények gyógyercj éról, szintén ő és vallásos
ő ő alapszik.
Ha a j elenlegi ő kissé eltávolodunk és azt úgy
szemléljük, mint azt a történészek teszik, rá kell jönnünk,
hogya gyógynövényekhez és a természetes gyógymódok-
hoz való visszatérés magától ő ő reakcióvolta klasz-
szikus orvoslás t úlkap ásaira. ő tehát, hogy ez
az irányzat is, mint mi nde n történelmi tendencia, mi-
helyt siker ül teljesen kibo ntakoznia, egy ellenreakciót in-
dít be.

Szükséges
bírál at
ő ő hogy a gyógyászat és a természet-
tudományok ő egyre finom abb módszerek kidol-
gozásához és alkalmazásához vezet és talán - remélhe-
ő - a 21. század embere visszatalál ahhoz a felisme-
réshez, hogy clsósorban a Természet - Isten patikája -
menti meg ő a baj októl, a betegs égektól.
4 . Fej ezet
Hogyan bánjunk helyesen
a gyógynövényekkel?
".NmI csak tudnunk ktll, hanema tudtist alkalmazni is.
PmI csakakarnunk kt l4 hanemcselekedniink is.»
(;() F,TH E
Ami bennünket a gyógy növénygyógyászatba n a kezdet
kezdetén a legjobban megragadott, két ségkívül a növé-
nyek saját ű ű volt. l Ia magunk ű j ük a nö-
vényeket, ne mcsak azt tanuljuk meg, hogya n lehet egyi-
ket megkülönböztetni a másikt ól. Ennél sokkal ő ő
van szó.
ű magunk és így ismerjük meg
a gyógynövényeket !
A saját ű arra kén yszerít bennünket, bogya ő
legpontosabban érzé keljük és megfi gyeljük a természe-
tet. Mindcn gyógynövényne k megvan a maga tipi kus
ő hel ye, a mely a ő az ásványi
anyagok ő a ő és szárazságtól, a
ten gerszint feletti magasságtól , a fény- és árnyékviszo-
nyoktól, a terül et hasznosí tásától és egyéb ő ő
függ, A gya pj úsás például - amel y hagyományos köhö-
gés ellen i szer - ő 6si, érintetlen l ápvid éken ő
A közvetlen mellcttc ő szántóföldön már nem ta-
lálja meg a ő létfeltételeket és nem tenyészik. A
sárga tárn icsot - kiváló máj betegség elleni szer - csak
az 1500- 2000 m magasan ő hegyi réteken leh et meg-

Tanuljunk
meg látni
T ipikus
. llIloll luhí si
1•el yek
találni . 1\ ű szintén magas fekvésű hel yeken bur-
jánzik, dc kizárólag ű ű ő ahol a vastag nl -
ruházat sok á rnyékot ad. Mi bclyt kopaszra irtan ak egy
ő tcrületet és II napsugarak akadá lytalanul érik il ta-
lajt, a korpafil azonnal ű Ennek a növénynek a tö-
kéletes ellentéte a ű amelyjó l bevált köhögés el-
leni szer. Sok napfén yt igénye l. Jlycnkor dúsan virágzikés
intenzíven ontja illat át. A legtöbb nab'Y illóolaj tart al mú
ű ő növény; mind illa tu k, mind
gyógy hatásuk lén yegében az illóolaj ban rej lik és csa k in-
tenzív napsug árz ás hatására rcj16dik ki. Akadnak olya n
növények is, amelyek még azt is elviselik, ha ember vagy
állat lábbal tapos rajtuk. Ilyen például a lándzsás ű
amely kimondottan az emberj árta uta kon nó, de megta-
lálható a házak ő kertekben és a kaszálókon is. A me-
zei ka tán g gyakra n a poros útszéleken tenyészik. Mind-
két növény a német elnevczését az emberhez közeli ő
fordulási ő kap ta .
Minden gyógyniivényne k megva n a maga j ellegzetes
ő ha tehát magunk ű a növénye ket,
megta nuljuk , hogy a táj at ilyen szemszögból is nézzük.
Magaslat ok és ő völgyek, vízfolyáso k, ercszked ók,
hegyoldalak, ő ő mezsgyék , faesoportok -
mindez él hozzáé rtónek már ő elárulja , hogy mi-
lyen gyógy növényeket tal álhat ott . Ha ismerjük ő
még a mozgó autóból is megáll apít hatj uk , hol, milyen
növény tenyészik.
A természet ilyen intuitívátélése és érzékelése minden
bizonnyal az élet legszebb és legért ékesebb dolgai közé
tartozik. A növényzetet te rmészetesen nem elszigetelvc
érzékeljük , hanem a vado n ő álla tokkal, rovarokkal. kö-
vekkel , vizekkel együtt. Ha a szabadbanjá rkálunk. szintc
úgy érezzük mintha állandó ő úton lennénk: va-
lamit mindi g rncgtapinthat unk, megszago lhat unk, meg-
ízlelhetünk és ez soha nem válik unalmassá.
l la valaki maga ű él növényeket, sajá t tap asztalatai
alapj án tanulja meg a velük való bán ásmódot is. Egy nö-
vényt minden érz ékszervünkkel érz ékelünk és ezáltal in-
tuitívcfogju k fel tulajdonságait, karakicr ét. így kialakul a
gyógynövények iránti érzék, amelynek a gyógynövények

A kczd ó gyógynövénygyújt önek azonban semmi esetre sem
szabad szakmai irányítás nélkül, ű és meggondo-
latlanul megkóstol n; és ű a növényeket! Sok mérgezó
bogyó van, amelyek nagyon csábítóan néznek ki, s persze vall -
nak olyan virágok és gyökerek is, amelyek halálosan ő
ek. Tehát igen biztosnak kell lennünk a dolgunkban, ha a ter-
mészethen vadon tenyészó gy<ígyniivényeket b'Yújteni akarjuk.
elméleti tanul mán yozása mellett olyan gyakorlati haszna
is van, hogy ő a konkrét személy esetébe n hel yesen
tudjuk a ű számára kiválasz tani, vagy össze tu-
dunk állítani egy receptur át.
Minden ál talunk vezetett gyógynövénygyújtó túra al-
kalmával azo n fáradeztunk. hogy az embereket a termé-
szet intenzív megfigyel ésére ű Az utunkba ke-
ő növényeket mi nden érzékszerviinkkel érzékelnünk
kell: ű orrunkkal , kezünkkel, ő ű nyel -
vünkkel (ez persze veszélyes lehet, ha nem vagyunk bizto-
sak a dolgunkban). Sok ember márteljesen elfelejtett e ezt.
Különösen az Egyesült Államokban döbbentünk meg
gyakran, sót csodálkoztunk is, hogy az embereknek rni-
lyen kevés kapcsolatukvan al <i ket ő természettel.
Nem ismerik a természetet, hi szen soha nem járnak gya-
log, még kevésbé utaznak falura, vidékre. JIogy is szerot-
hetnék akkor a természetet ? Mi , ném etek, szerencsére át-
vettük ő azon jó szokásá t, hogy sokat sétálunk az
ő a folyópart okon. 1\ túrázás, úgy mi nt valami-
kor, most is népi sport öregnek és fiatalnakegyaránt.
A növények hasznosítható részei
és a ű idej e
Nagyon fontos tudnun k azt is, hogy a növény mcly részei
gyógyhatásúak, ennélfogva melyik a megfeleló begyújté-
si ő
Sok gyógynövénynél az egész növényt [elhaszn álj ák,
vagyis az összes föld felett i részt. A pat iku sok ezt "herba"
néven ismerik, ami "növényt"jelent. Ha tehát a ő
Az egés z
noveny

Leve le k
( :)"iikc re k
és
) li lIIii lcsii k
fej ezetek receptj eiben fagyöngyról vagy közönséges
ő ő lesz sze, ezen mindi g a "herba" ő
Ha nincs megadva, hogy levél vagy virág, akkor minden
ese tben a "herbát", (az egész fóld feletti részt) értj ük.
Sokféle gyógynövénynek csa k a virágait szü reteljük. A
gyógyszerész szaknyelvben ezt "nos" vagy "flores"néven
ismerjük, Mindkét esetben az optimális szedési ő ak kor
van, amikor a növény éppen hogy elkezd virágozni.
Ugyanis ekkor éri el vita litásának cs úcspontjá t. Ilyen kor
tartal mazza a legtöbb batóanyagot.
Igen gyakran a gyógynövé nyeknek csa k a levelei t hasz-
nálják fel. A lati n el nevezés: "folium" vagy "folia". Sok ta-
vaszi növén ynek pl. a gyermekláncfúnek, a nagy csalán-
nak vagy a nyírnek, amelyek salá tá nak, fúszcrnövénynek
vagy vértisztítókúrára is alkalmasak, a friss új levélkéit
szedj ük le, amikor még ő teh át nem fej lód tek ki
telj esen. Ekkor finom és gyönge az ízük, de már tartal-
mazzák mindazokat a fontos anyagokat , amelyekkel
szervezetünket kitiszt íthatjuk és salakta lan íthatjuk.
Ha a gyógynövények gyökereit (latinul "radix") kell
fel haszn álnunk. nagyon óvatosan kell elj árnunk. Gondo-
sa n kell kiás nunk ő ő úgy, hogy ne sérüljenek
meg. A gyökér egy darabját hagyj uk meg, hogy a növény
tovább éljen és szaporodjon. A legjobb idópont erre az
ő vagy a kora tavasz, ami kor a növén y tenyészereje a
fóld alatt, a ő koncentrálód ik.
i\ magokat és a gyümölcsöket (latinul "semen"és . Jruc-
tus") akkor szüretelj ük, ha azok telj esen érette k. Ha valaki
ismeri a kül önbséget az érett és az éretlen körte ő ő
könnyen el tudj a képzeln i, mekkora lehet a különbség pl. a
csipkebogyó hat óan yagai nak és hat ásának esetében, attó l
függóen, hogy az érés i ő vagy túl korán szedték le.
Növénytani nevek
A növén yek népi elnevezése gyakran félre ért ésekhez ve-
zet, mert azok nemcsak országról országra, ő
nyelv re változnak, hanem még egy adott körzeten bel ül is
változ batnak. A köt et végén megtalálj ák a könyvben em-
lített összes növén y magyar és latin el nevezését.
Elengedhe tetlenül font os tudnunk egy hi vatal os
nevét sza kkifejezésl-t . Hiszen csa k a latin
elnevez ések t'gzaktak ő ilcg elfogadonak.
A saját ű nehézségei
Eltekint ve azo n pontoktól, melyeket feltétJenül tu dn i és
ismern i kell, manapság a gyógynövén yek saj át kezú gyúj -
tése nagyon problematikus. Az ismert gyógynövények
közül sokat fenyeget a kipusztul ás veszélye. Számukat
még inkább növeli az ő tömeges ű
Ezért nagyon sok ritka növény - küJönös cn a havasi és n
mocsári növények - természetvédelem alatt állnak és
ezért egyáltalán nem szabad ő ű Természete-
sen " óránk ő faj esökkenésének okát nem ő
sorban a ű ő nagy számába n kell keresnünk. Az igazi
ok sokkal inkább abban rej lik, hogya civilizáeió ő a
még érintetlen hegyi ő ő füves puszták, l ápvi-
d ékek, folyóvölgyek, rétek eld ugo tt zugaiba is. Sok nö-
vény faj élettere ezáltal ű így semmi tú lélési lehe-
ő nem maradt. Ugyanez vonatkozikazokra az álla-
tokra is, amelyeknekélete a szükségleteik számá raintakt
növén yvilágt ól függ.
Növényvilágunk drámai átalakulásának és ő
nyedésének ő oka azonba n az, hogyfóldj einket év-
tizedeken keresztül ű és kémiai ő
szetekkel kezelt ék. ő hogy ott , ahol ilyen
szcrckkcl folyt a fiildmúvelés, ű a gyógyhatású nö-
vénye k.
Az igazi veszély ma abban rej lik, hogy a gyógynövé-
nyeke t alkalmatl an hel yeken ű olyan helyeken ,
amelyeket ő szerck, a közlekedésból származó
neh ézféme k. a folyókba és patakokba jutó kernikáli ák és
egyéb mérgek szennyezik. Man apság már csak az egé-
szen ő vidé keken és a magasabb hegy s égekben le-
het veszélytel enül növényt ű egyébként pedig
nagy szívességet teszünk magun knak, ha a gyógy növé-
ő
gy<igy-
növények
ű
és bioxidok
Hol
ű
l I ti .. I.n it·).
mi
It t II lf ' \ zl i-s
nyeket patik ában vagy szaküzletben ű be, hiszen
Olt már csak ő növényeket kapunk.
A ma gyógyászatilag alkalmazolt gyögyniivények je-
ő részét kereskedelmi célból termes ztik. Ennek per.
sze megvan az a hátránya. hogy az ilyen ő haló.
anyagai nak minósége nagy ű eltér vadon
ő ő rnert ezek, mi m már kífejren ük , függnek
az ő ő és a természetes ado ttságoktól.
í ásrészt viszont a nc>vény a termeszt ésben kontrollált
körülmények közölt ő és - ame nnyiben ű
és biológiai eszközö kkel ű - ő meg.
ő a ő szennyezódések hatásaitól. A7. ilyen
ű során néha sikerül különösen nagy hatóanyag-
ta rta lm únövényt kinemesíteni s ezáltal megközelí teni a
standart iz áh drog ideáUát. (A gyógyszerész a szárított és
felaprított n övényr nevezi drognak. Valamikor léteztek
úgynevezett drogéri ák, ahol mi ndenféle b'Yógynövényt
árusítottak - ma abban a néhány drogériában, amely
még létezik, máralig kapható gyógyn övény.) Az elvi vit ár,
hogy vajon ez az ő vagy az a hátrány kerül -c túlsúly-
ba, nem is olyan egyszerueldönteni és a kérdés még bizo.
nyára hosszú ideig foglalkoztatja majd a gy ögv n övény-
ő és a b'Yógyszeripart. Mindazon álta l nem
minden ma alkalmazott gyógynövé nyt lehet termeszteni .
hiszen közülükjó néhányesak nagyon nehezen ű
tó "hiizi" körülmén yek ő ő Ezeket úgy mi nt egyko-
ron , vado n kell összegyújt enünk. A ű
nek mint foglalkozásnak tehát jó esélyei vannak arra,
hogy újra ő iránta a kere slet.
Cyógyniivénytermeszt és a kertben
A gyóbF)'növények saját kertünkben való tcrmesztése na.
gyon jó módj a annak, hogy alaposan foglalkozzunk ve-
lük. magunkszürcteljükés szaporí tsukóket. Term észete-
sen a növényeknekcsakCh')' relatíve korlátozott száma al-
kal mas ilyen ű ű Ezeket legin kább kony-
hakeni növényekk érnismerjük, hololt közülük igen sok-
nak igen ő gyágyhatása van. Ez is, mi ni oly sok
mi nden más az életben, csak kérdésfeltevés dolga: hív-
j unk egy növényt fúszer- vagy konyhanövénynek, a kkor
ezt úgy értjük, hogy az olyan valami , ami ételeinknek egy
bizonyos ízkomponenst kölcsönöz (pl. a kömény, a petre-
zselyem, a citro mfú). Nevezzünk egy másikat gyógynö-
vénynek, akkor ennek a definíciója : olyan növény, amely-
ne k orvosi vagyis gyógy ha tása van (pl. az or bá ncfú). Ha
egy növényt gyomnövé nynek titul álunk. akkor az valami
nem kívánatost, kellemetlent, megsemmisíteni valót je-
lent (pl. a nagy csa lán) . Hívj unk egy növényt zöldségfélé-
nek, rnáris beépíti ük az t, például a fehér fejes káp osztát,
az étrendünkbe.
Sok növény azonban lényegében egyszerre mind-
egyi k: fúsze mövény, gyógy növény, gyom és zöldség. J ó
pé lda erre a csal án : megszárítva, por alakban a csalánle-
velek rafinálta n fanya rízt kölcsönöznek a salátaöntetnek.
Az egész növén y tea ként vizele thaj tó és salaktalanító ha-
tású. A ő készül t fózelé k nagyon jó ízú,
egy úttal kivál ó vesegyógyító. A kertészek kitépi k a csa-
lánt , mert az a kert gondozatlan részében múvelés nélkül
is burj ánzik, A gyerekek gyúlölik, mert megcsípi a lábu-
kat , ha nyá ron a réten futká rozn ak. Ugyanakk or éppen
ez az ége tó fáj dal om, a me lyet a csa lánlevelek a bórön
okoznak, gyógyító hat ás ú, Régebben helyi terápiaként
igen hat ásosan alkalmazták reumatikus fájdalmak eseté-
ben: a fáj ó végtagot csa lánnal dörzsölték és ő
Amelyik növény alkalmas kerti termesztésre, azt az egyes
növények leí rásán álj elölni fogjuk.
A gyógynövények szár ítása és tárolása
Tegyük ő hogy az érintetlen természet ben csodálatosan
illatozó növényeket gyújtött ünk. Mit kezdj ünk velük ez-
után? Ha nem használt uk fel ő frissen, akk or ren dsze-
rint megszántjuk a növényeke t. Ez a legkíméletesebb
konzerválási eljárás, a melyet évezredek óta alkal maznak.
Bár a szántással a ő kivonjuka vizet, a hat é- és
ő többsége mé gis megórzódik. Magát ól ér-
tetódik, hogy a növén yek he lyes szá rítása nem is olyan

ű
növé nye k
Gyógy-
növények
Gyom-
növé nyek
Zöl dség-
növények
' UI ilóixi
ll jójnis
Ell a rl-


I'l l('nyek
I I I"jhiik el
I 1II 11an )'3g
.1.. 1UI"t.oka t!
ű eljárás. A növényeket mindi g száraz állapot-
ban, tehát nem esós idóben vagy ő nedvesen kell
ű és árny ékba n, ő (szellós) helyen, 40 "C-nál
nem magasa bb hómérsékleten kell szá rítani. A közvetlen
napsugá rzás a növé nye ket kifakitja és a hatóanyagokat
szétroncso lja, ezért a szárít ási eljárás be fejezése után a
növényeket fényt át nem ő söté t üvegekben és tart á-
Iyokban kell tárolni.
A növények legjobban egy kifeszített lenvászon kendó
föléhel yezett, fából készül t rostán szárad nak. A növén ye-
ketlazán elteregetj ük és legalább két nap onta óvatosan
átforgatjuk. Ez a mód szer elónyösebb, mintha nyalábba
kötve felfúggeszt enénk ő Ez eset ben ugyanis a szárak
és a levelek kissé mindig megnyomódnak, ezáltal sokkal
lassa bban száradnak, gya krabban penészednek vagy na-
gyon csúnyák lesznek. Ha a növény már ..zörgósre"szá-
radt és érintésre könnyen széttörik, akkor kézzel, ollóval
vagy késsel kb. 1centis da rabokra aprítjuk. Az apró virá-
gok és levelek esetében ez a múvelet elmaradhat, ugyan-
akkor a sz árakat, amelyek nagyon gyakra n igen kemény-
nyé válna k, igen gondosan kell feldara bolni. Természet e-
sen a papírvékony, gyönge virágszirmokgyorsabbanszá-
radnak mint a húsos levelek, gyümölcsök és a gyökerek.
A gyökereket ajánlatos s7.árítós zekrényekben vagy sütó-
be n kezel ni, ellen kezó esetben a szárítás i folyamat több
hétig eltarthat és nó a pe nész edés veszé lye.
A szárított növén yek rendszerint két évig tarthat ok el,
ennyi ide ig lehet óket frissnek nevezni. Il a vélet lenül
mégsem fogyott el az egész készletünk , a régebbi füvek-
ból még kivál ó gyógynövényfü rdót lehet készíteni .
A drogokat (-szárított és felaprított gyógynövények)
száraz állapotban, ő légmentesen záródó edé-
nyekb en kell tárolni. A poreelánból, fából és ő ké-
szült dobozok a legal kalmasa bbak erre a c élra, A legjob-
bak azonban a sötét üvegtart ályok. A múan yagból készült
edényeket nem aján ljuk, ugyanis az illóolajok reakcióba
lépnek velük. Az aromatartó, többrétegú papírzacskók,
amelyekben pl. a fekete teát, a kávét vagy a gyógyteákat
árulják, szintén alkal masak rövid idej ú tárolásra. Ezeket
azonban minden al kalommal igen gondosan le kell zámi.

i\ magunkgyt1jtülle gyógynövények kezclésekorsoha
ne felej tsük CI il ő dobozokra ráírni cl növény il-
letve cl ő nevét, valamin t a "szavatossági ő lej ár-
tál. Egy gyógyszerész val ós ággal halálos bún t követ el, ha
elfelejti rá írn i egyedényre vagy dobozra, hogy az mi t is
tartalmaz. Aki tehát hizonyos mértékig önmaga gyógy-
szerésze akar lenni, mindi g tartsa szem ő ezt az alapvc-
tó sza bályt !
l Ia mérlegelj ük az idó- és ű a hely-
ű a ta pasztalatsz érzésre fordított energiát, ak-
kor kiderü l, hogy a magunk álta l ű szíirc telt
gyógynövények szárítása , feldolgozása házilag nem kifi -
ő ő De ez is olyasvalami. amit az ember azé rt csinál ,
me rt örömét leli benne, ő
Természetesen.sokat lehet tan ulni is eközben . Ha csak
feliil etes ismereteket akarunk szcrczni a gyógynövények
haszn álat át. alkalmazását ő akkor mindez való-
ban ..nem éri me g"a fáradtságot , hiszen mindenhol van-
nak kiváló gyógyniivény-sz.1küzletek . A pa tikákban, d ro-
gériákban biztosan a legjobb ő szerezhetd hc. Az
ill forga lmazott gyógyniivényeket ugyanis a legszigorúb b
ő vetik alá mi nd a ő mind a tárolás
tekintet ében. Emellett a hryógyszcrészek ű tanács-
adással is szolg álnak, s fel hívj ák a figyelmet az esetleges
mellékhatások ra is.
A gyligynövények felhasználási m ódjai
HAr él gyógy tea a legismertebb ő él gyógynövények
alkalmaz ás ának. távol ról scm ez az egyetlen és minden
esetben legjobb fel használ ási ő A további fej eze-
tekbe n azt tá rgyalj uk, hogy mi lyen sok módj a van a
gyógynii véoyek felhasználásának , alkal mazásána k. A te-
rápia sikere a helyes választástó l nagyon sok gyógy-
ő tin ktúra (a7, 17. alkoholos extrak tum) formában a
leghatásosabb (pl. a hegyi árnika),
Egyes növények ő vagy inhalálás formáj áha n hat-
nak ő kivált képp a nagy illóolaj tartalmú
gyób'Yniivények (pl. a ű .
..
Fel jratczti-,
Gyá gyt eák
Tinktúra
Fünló,
in halálás
e-nocs,


Friss
11l1\"' IIYl' k
lnf uzum
Ismét más növények küls ólcg alkalmazha tók a legha-
t ásosabban. ken öcs vagy gyógyír (pl. a körömvirág) vagy
olajos kivonat (1'1. az ű formában. Vannak ő
nyek, a melye k ő alka lmazva veszélyesek, ű
viszont gyób'Yító ha t ás úak (pl. az árnika).
l ás gyób'Yniivények akkor fejtik ki legjobban hatásu-
kat , ha vizes borogat ásként alkalmazzuk <i ket (pl. a svéd-
ű ismét mások pedigszáraz borogatás fonnáj ában
(pl. a kamilla).
Va nnak olyan gy ógynövények is, amelye k ak kor a leg-
hat ásosabbak . ha frissen fogyasztjuk óket: sal át ának,
(friss) fózeléknek (pl. a csalán ). ő hogy egy és
ugyanazon növény az cxtraktá lást ól ő más és más
hatással bí r: másként hal , ha pl. vízzel teak ént. megint
másként, ha alkoho l-víz elegyével tinkt úrakém. megint
másként, ha ő olajjal kivonatolják (pl. az orbánc-
ű :'\Iindcz a gyógyniivénygyógyászat évezredes tradí-
cióiból szerzctt tapasztalat. Aki a gyógyniivénye kkel kap-
csolatban esa k a tc ákra gondo l, csak felületesen it éli meg
azokat.
ő alkalmazási mód: a gyógytea
Kezdj ük a ű a továbbiakban a teakészítés
néhány alapszabályával ismerked ünk meg. Gyógyszeré-
szetileg a tea ő részekból álló hígított extraktum-
na k (kivona tnak) ő amelyben a hatóan yagokat
igen pontos adagolásban forró vízben kioldjuk. Ami kor
én a növénycimet lobogó forró vízzel leforrázom , a
gyó gyszerész ezt forrávíz-infúziumnak nevezi. Amikor a
ő hideg vízzel ő ő le, néhán y órá ig vagy egy
éjsza kán át állni hagyom, majd iha tó ű fel-
mcl egítcm, él gyógyszerész számára ez a hidcgvíz-infúzum.
Bizonyos növények ese tében kívánatos, hogy ezen a kissé
hosszadalmasabb módon ő az ext rahálás (kivo-
nat olás), nehogy a túlzott ő bizonyos, erre érzé-
keny anyagok szétronesolódjanak (pl. a papsajt nyálka-
anyagai , lsd. 115. old. ). Il y módon alkal masi nt el kerülhe-
ő hogya ő vagy nem kívánatos hatóanyagok ki-
..
olelodjanak (pl. a fagyiingyból a viscot ixin). Néh a a ke-
mény részeket (gyökercket, kérget, fás részeket) kell cxt-
rahálni. Ilyen esetben ő hideg vízben rrrcgpuhítjuk,
majd felforraljuk ezeket. Ez az eljárásmód ő
Könyvünk ő recepti énél és a felhasználási módok-
nál mindig az adon eset ben ű elkészítési for-
mát adju kmeg. Azokban az esetekben, amclyckné l nincs
különfeltüntetveazc1készítési utasítás, mindigazegysze-
ru forrávíz- infúzumot alkalmazzák.
Agyógynövényeket friss vagy száriton formában hasz-
náljuk tcak észít éshez, ahol is érvényesül az ala pszabály:
minél vékonyabb és puhább a növényi rész, annál rövi-
ő
Ext rahálás!
ő
debb az extra hálási ő minél kem énye bb, át ha tolhatat-
lan abb a növényi rész, anná l hossza bb és/vagy annál for-
róbb a kivonat.
Ha pompás illatú bodzavirágteát akarunk kapni, ele-
ő lobogó vízzel leforrázni a növényt, majd három
percig állni hagyni . A mezei zsúrlóból és bo rókabogyó-
ból ő vesc-, és h,ígyhólyagtea ő ext ra há lá-
sához már tíz perei g kell állni hagyni a ő lefor-
rázás után . l ia c.sipkebogyóból akar-unk ő teá t készí te-
ni, akkor a bogyókat tíz percen keresztül kell a vízben for-
ralni , hiszen a növény magja rendkívül kemény. Ez eset-
ben a magas ő fokozza az extrakciót. I la ha tá-
2
For r óviz infúzum
2
3
I 2 teáskaná l gyógynövényt a
"'''Iszúrooc teszünk, a hálót a
l l ógatjuk, lefor r ázzu k.
Id...íve ülepedni hagyjuk,
, I l cxtrah ál ási idóletelte után
. 1 h,ólót a növényekkel együn
kit'rnelj ük.
A növényeket ű hálóiJ. I
tesszük, a hálót a kan uába
lógatjuk, forró vízzel
leforrázzuk,
lefedve állni (ü leped ni)
hagyj uk,
az extrah álasi idó letelte után
a hálót a növényekkel együtt
kiemeljük.
1
2
3
:l

nyeket hálóstól kiemeljük él ő A "teatqjás" haszná-
latát nem tanácsolj uk, mert ebben a növények túl szoro-
san ő össze, s a víz okozta t érfogatn öveked és
következt ében a hatóanyagok nem képesek ő kiol-
ő ;"\emcsaka tea ő van szó, hanem inkább ar-
ról, hogy a leg fontosabb hatóanyagok kerüljen ek az ol-
dat ba, A sötét szín az tjelenti, hogy a ő sok ha-
tóanyag kinldódott, de nem felt étlen ül azok, amelyekre
az adott terápiához szükség van.
Tov ábbi fonlos alapszabály, hogy a teá t amíg ülepszik,
egy ő vagy egy kistányérral ta karj uk le. Az illóolaj ok
és egyéb hat óanyagok különösen illékonyak, de lefed ve
nehezebben ő el. A fedé l aljára kicsapódott csöp-
peket leszúrvc adjuk hozzá a kivc narhoz .
Az al apszabály: egy csésze vízhez (-150 ml) egy-két
ű teáskanálnyi növényt számítunk, A víz a tea
esetében hármas szerepet já tszik: ő víz az ext·
ra kciós alany, másod sor ban ez a hordozóanyag (vagyis a
víz .szállítja· a kioldódott a nyagokat), harmadsorban az
emberi test ben mint ő A bélbolyhok a
teaoldatot hatóanyagaival együtt igen könnyen és gyor-
san asszi milálják, olya n betegségstádiu mban is, amikor a
táplálékfelvét el neh ézségekbe ütközik. Egyébként ismert
tény a természcgyágyászatban az is, hogy a legtöbb em-
ber túl kevés folyadékot vesz magához. Hogy biztosíta ni
lehessen az ő és ő állandó átrnosásá t,
naponta legalább 2-3liter fol yadékot a jánlatos fogyasz-
tani. A gyógyteákat kb. tizenöt perces idciközönként -
forr ón vagy melegen - kort yonként ű inni. Ily
ő a test negyedórá nként reagál egy-egy korty teára
és ezáltal arra kényszerül , hogy a káros hatásokat saját
ő ű ő ő ki. A ű ha reggelen ként
meghatározott ű teát elkészítünk és azt nap-
közben termoszban t árolj uk .
Mivcl minden egyes gyógynövény más össze tétel ú és
ő ű ű a ő növényeket a tcakeveré-
kek készítésekor kombinálni. Mindcn egyes növén y ű
ő módon hat a szervezet meghatározott funkci ó-
zavarai ra. Egy hagyományos köhögés elle ni tea csupa
olyan ő tartalrnaz , amely a ő a ő és a
"Ii'aiv;is
" I(";it
l. djiik
Tea·
L. \t'ri'kek
El készm- ,
Hidegv íz infúzum
2
A növén yeket egy fazékban hi-
d eg vízzelleiintjük, egy
éjszakán át állni hagyjuk,
2 másnap reggel a vizet a
növények kel eb'Yüttb'Yengén
felforralj uk,
3 átszúrjük és már fogyaszt hat ó
IS.
3
sos máj- , epeteára van szükségünk, amely nagyrészt kesc-
ű ő ő - ő és lándzsás ű ő
- készül, ajánlatos a teát egy éjszakán át áztatni és reggel
gyorsan újra felforraini. Ebben a példában az extrakció
ő ő A kész teakever ékeket rendszerint kemé-
nyebb és l ágy abb, azaz könnyeb ben ill. nehezebben ki-
vonható ő állítják ő ezé rt közepes extrah ála-
si ő kell választanunk.
A teá t ű egy pamutból ő
háló segítségével k ész íth etj ük el. A ő szerelt há-
lót a csészébe vagy karm ába lógatjuk, s azt néhányszor
mcgmártj uk a vízben. Az extrakciós ő leteltével a ő

nyál ka hártyára is hat , dc az egyik alkotórész nyálkaoldó,
a másik ingercsillap ít ó. a harmadik ő a negyedik
nyugt ató, az ötödik imm unfokozó, a hatodi k ő ő
hatású. Itt mutatkozik meg a gyógyszerész vagy a gyógy-
növényszakemb er ű az opt imá lis recept úra ő
szcállításában. Egy jó tanács a gyakorlati felhasználás-
hoz: a keveréket hasz nálat elót t ő rázzák össze vagy
ll keverj ék" meg.
Még ha a gyógyító hatás ő is élvez, tö reked-
j ünk arra, hogy a ő ké pe st kelle mes ízt ad -
j unk teánknak. Mit érünk vele , ha a tea ugyan hatásos, de
förtelmes az íze és az ember nem képes ráverini magá t a
rendszeres fogyasztásra. Egy epe - vagy máj tea esetében a
sok ű anyagot tartalmazó fózetet ki kell egészíteni
nagyobb élvezeti ű kevésbé "célzott"hatású alkotó-
részekkel (pl. szeder- vagy málnalevé llel) . Lsd . ő a 17.
fejezetet. Nem közö mbös a ő színe sem, ezé rt a
ő színhatá s elérése érdeké ben úgynevezett szfnezd-
dro gok at (körömvirág- és búzavirágszirom) adna k hozzá.
Minden teát ízlés szerint lehe t édesíteni. kivéve azokat,
am elyeknél ezt különjelzik. M int egészségüket ő kor-
társaink többsége, a cukorral szemben mi is ő ré-
szesítj ük a mézet , ajuharszirupot vagy a gyümö lcslevet.
Gyakran egy -két cse pp fr issen kifacsart citrom- vagy na-
rancslé adja meg a ő ízt. Mi ért is ne tegyünk meg
mind ent annak érdeké be n, hogy mindcnnapi gydgvszc-:
riinket ő tegyük?
Mi nden, a kön yvben megadott tea receptet 100 gr
mennyi ségre szá mítottuk ki. Ez megfelel egy normál rné-
ű teászacskó térfogatának és általába n ez a mennyiség
szükséges egy rövi d távú ter ápiahoz. ű teáka t
ajánl unk, amelyek egy- , két-, legfelj ebb háromféle
gyógynövény b61 ő Ilyenk or felesleges a recept.
Keverj ék össze a megadott növényeket ő arány-
ban. Ha már megfelel6 tapasztalat ot szcreztek, egy ő
múlva ízlés üknek és szükségletei knek megfelelden saját
maguk is változtathatják a men nyiségeket .
Mi általába n a természetes en összeállított recepturá-
val dol gozt unk. De sok ember számára ő az
instant teák használata. A gyorsan oldódó tea nem igé-
..
Ízj avítás
A te a
ő
Recep tek
Nestcák
11 1' \lI hiiz()
liin ll)k
f IMii rd á k
nyel hosszas ő a forró vagy hideg vizet egy-
ű rá kell önt eni a teapor ra . I Iossz úévekig kerültük
az ilyen ű ins tant-tc ákat, mcrt eze k mostanáig cu-
korbáz isúak voltak. Az utób bi ő azonhan sikerült
Sváj cban kifejleszteni egy semleges fehérje hordozot az
instant tcák számára. Egy speciál ls eljárással a növényext-
raktumot erre az új ho rdozóanyagra viszik. Az anyagok-
nak nincs semmi ízük, és nem tartalmaznak kal óriát, te-
hát a cukorbetegek is ihatják ané lkül, hogy feles leges
szénhidrátot vinnének be szervezetükbe. A gyorsan oldó -
dó teáknak a ő ő az, hogy utazás közb en vagy
a m unkahelyen pillanatok alatt ő
ő alkalmazás: ő borogatások,
inhalálás, nedves kötések
Sok panasz esetében a ő a leghatásosabb keze-
lési m ód. Apa naszok ő ő egyszer a teljes il-
letve ő máskor a ő (p l. ű kéz- vagy
ő aj ánlatos. Az el készít és módja elvben ugyanaz ,
mi nt a teák esetében, mindössze a víz és a gyógynövények
mennyiségét kell növeIni és nagyon ő ext ra ktumot ké-
szíte ni. A ő vagy ő nagyságától ű ő
en egy -h árom teli maré k növényt teszünk egy-három li-
ter vízbe. Ez esetben is kell forró vagy hideg víz segítségé-
vel infúziót vagy ő készí teni, hosszabb-rövidebb áz-
tatási ő számolva. Az extra há lási idd letelte után a
növényi kivonatot ű és ő a ő
vagy edé nybe öntjük. Vigyázzunk, ne hogy leforrázzu k
magunkat! Ha nincs a közelben valaki, aki segít a ű ő
tartani,j obb, ha a növényi kivonatot ő egy más ik fa-
zékba ű s csak utána ő ű a kádba. Ezután a tö-
mény (koncentrált) növényi kivonatot folyóvízzc1megfe-
ő ő ű állítj u k be (ahol ezt a kezelési módot
ajánl juk, megadjuk a mennyiségeket és az extrahálás
m édj át is).
Az ő ő rendkívül hatásosnak bizonyult nemcsak
hasi és altest i görcsök esetében, hanem krónikus vese-
gyulladás vagy ő gyógyításában is. A leg-

jobb hatást egy spcciális ő segítségével érhetjük
el. 1\ kádban ülve csak a hasat és az ülepet - a vesetájék
magasságáig - mosogatj uk forró vagy meleg vízzel) mi-
közben a ő a lábszár és a lábfej kieme lkedik a víz-
ő egy ilyen régimódi darab, mint az ő ő
a mai háztartásokban má r ritkán ő fel, sok ember-
nek talán mégis mcg érné , hogy beszerezzen egyet. ő
ő egyé bként a normál ő is lehet venni,
ilyenkor azo nban csak beleü lünk a meleg vízbe, az ő
vázolt módon.
Másikspeci ális alkalmazási mó d a növényi zuhany, va-
lamint egyes testrészek lemosása vagy leöblítésc. Az cxt-
ra kturnot a"már ismert módon készítjük el. 1\z 5. fejezet-
ben a 73. olda lon a képeken látható a seb lemosás módj a.
A gyógynövény-in ha lálás esetében ugyanúgy j árun k
el , mint az ű infúzu mnál (lsd. a 7. fejezet 102. ol-
dalát). Ez esetben ű íontos , hogy gyorsan dolgoz-
zunk és mi nden szükségcs dolog a kezünk ügyében le-
gyen. E módszern él ugyanis kizárólag az illóolaj ok hat-
nak, amelyek a ő oldó dnak. Ha az inhal álás ő
akár csak tíz percet is várnak, az illóolaj ak "elszöknek
JJ

A fentieken kívül a gyógynövénycknck van még né-
hány speciális alkalmazási mó dja pl. a száraz vagy nedve s
borogatások, kompressziók. Ha valahol ezt ajánljuk, ak-
kor egyúttal leír juk az eljárás fázisai t és gyakran képekkel
is illusztrálj uk mi ndezt. Így nem kell tartan iuk attól ,
hogy rosszul csinálnak valamit.
Tinktúrák
A gyógyn övénytinktúrák mi ndi g szárított vagy fri ss növé-
ő készült 40- 70% alkoholta rtal mú szesz es kivo-
natok. Az alkoho l-extrakció re ndsz erint 10 nap múl va fe-
ő be . A tinktú ráka t ő és ő egyaránt le-
het alkalmazni. A tinktúrával ő vagy helyettesite-
ni lehet a gyógynövény tea-kezclés t, ha pl. gyors csiliapi-
t ásra van szükség vagy a teakészítés nehézségekbe ütkö-
zik (pl. utazás közben, kórh ázban stb.). Mivel a tinktúrát
cseppenként kell bevenni, ezért nagyon pontosan kell

Inhal álás
Speciális
alkalmazási
módok
1I1IId ti ra
1101Ip'
\ l ill l.hira

Nii"(" nyi
ri uk t úra
l lomco-
pnti kus
tinktrira
ad agolni . A száríto tt gyógynövényekkel szemben meg-
van az a nagy ő is) hogy azo knál könnyebben tárol-
ható és nem romlandó. M i után a tinktúrát az alkohol tar-
tósítja, ezért évekig felhasználható.
1\ gyógyszertárakban vásárolt ű tinktúrák-
nak másik ő az, hogy minden esetben megreleinekél
szabványnak. Ez azt jelenti, hogy az aktív hatásu gyógy-
anyagtartalom nem változi k üvegen ként , hanem mindig
állandó. A szárított n övények vagy a növényi leever ékek
eseté ben ez az állandóság nem valósítható meg, hiszen a
növényeka leggondosabb rmlvelési mód mell ett is ki van-
nak téve a ő természetes ingadoz ásai-
nak. Ez utóbbinak oka lehet a ő adottsága, a
ő vagy ő ő a napsugárzás stb. A
gyágynövénytinktúrák gyártásakor ezeket a természetes
ingadozásokat ki lehet ű ő ő
A ő ő gyógynövénytinktúrát köz-
vetlenil l a nyelvre kell esöpögtetni vagy vízben, gyümölcs-
lében, gyógyteában fel lehet hígítani. A tinktúrák és alko-
holos kivon at ok ő al kalmazása kor mindig pon-
tosan tartsák magukat a mindenkori ő hoz (hígí tva
vagy hígítás nélkül, ő ű ő vagy ő
A növényi tinktúrák és a homeopat ikus
tinktúrák közötti különbség
Még mindi g nagy vita folyik arról, mi a kül önbség a
gyógynövény- vagy növényi tinktúra és a homeopatikus
tinktúra között?A kett6 lényegében nemcsak az alapgo n-
dola tot, hanem az ő módját ő is külön-
bözik egymástól. A növényi tinktú rát 1: 10arányban állít-
j ák ő tehát egy rész növényt vesznek 10 rész víz/alkohol
elegy hez. A homeopatikus tinktúra Iriss ő ké-
szül I : 1 vagy 1:2 arányban, vagyis egy rész növény, egy
vagy két rész alkohol/víz. Ezt az extraktumot nevezik"ós-
tinktúrának''. ő kiind ulva hígítják tovább a homeo-
pat ikus tinktúrát 1: 10 ará nyban . A Dl tehát (a D a dilu-
ő helyett áll) egy rész ő híg ítva, vagy
ahogyan a ho mcopatá k rnondj ák, összerázva 10 rész al-

kohol/ vízzel, a D2 egy rész Dl tinktú ra összerázva 10rész
alkohollal!vízzel st b. A hígítás tovább folyt atható, így az
eredeti kivonat rendkívül felhígul. Ezért ő hogya
homeopátiában anyag i értele mben
ról alig beszél het ünk.
Ennek ellenére a homeopatikus gyógyszerek hat áso-
sak, mint ahogyan azt önök közül bizonyára többen ta-
paszta lták már. Amiót a Samuel Hahnemann ( 1755-
1843), német orvos feltalálta a homeopátiát, az mindig is
ő volt a "materialisták"számára, akiktagadták
ennek bá rminemú hatását (a pla eeb o-efTektuson kívül).
ő maga Hahnemann és több nemzedéknyi
képze tt homeopata kiváló gyógyered mé nyeket ért el ép-
pen a magasabb hígításók kal. Hál' Istennek a tudomány
ma már eljutott arra a pontra, hogy komplikált múszaki
berendezések segítségével bebizonyít hatja. hogy az
anyagok elképzel hetetlenül kicsi hígítással . hatni" képe-
sek. Ilyen csodák naponta mcgtört énnek a saját testünk-
ben is! A hypophi sishormonok például a milli gramm
egy ezrednyi mennyiségével még képesek hatni, az adre-
nalin a melIékvese "stressz-honnonja" még egy az egy
trilli ón yi (1: I 000 00000( 000) hígításban is szabályozóan
hat szcrveinkre és szöveteinkre.
Mi ért ne len ne tehát lehetséges, hogy növények vagy
ásván yok testünknek ugyanilyen mód on ő
gyógyimpu lzusokat ?
Bár a homeopátia és a gyógynövén ygyógyászat gyak-
ran ugyanazon gyógynövényeket alkalmazza, azonban
kül önbség van az alkal maz ásukban . Ennek az az oka,
ho gy a homeopátia egészen más ő határozza
meg egy növén y gyógyhatását. A diagnózis felállítása is
. másképp történik. A fentebb leírt nagyfokú hígítás alap-
ján a homeopátia ő ő növényeket, állati és
ásványi anya gokat is a gyógyítás szolgálat ába tud állítani.
A ph yth ote rápia még inkább anyagi (materiális) hat ó-
an yagokkal dolgozik, tehá t a homeopátiával összevetve
durvább anyagokkal, ezért elsaj át ítása távolról sem olyan
nehéz, mint a klasszikus homeopátia komplex tcrii letéé .
l\li ndazonáltal a két terület közötti határ elmosód ik, ki-
váltképpen, rnivel manapság már ismerünkolyan finom-

, ,llI li,.iiloi s
l "Ipi két
1'1l11.ír bor
ő növényi felhasználást, mint a Bach-féle vir ágre-
rápia.Jogos talán, ha a Bach-féle virágtcrápiát a homco-
pát ia továbbfejlesztésének tekintj uk. A korábbi ő
a gyógynövényeket másképpen, sokkal intuitívebben
ítélték me g; gyakran csak úgy alkalmazták azo kat, !lOgy
be!etették a beteg ágyába vagy a ruhája alá dugták.
Alkohol a természet es gyógyszerekben?
Végezetü! m ég egy szó az alkohol alkal mazásáról az
olyan term észetes gyógyszerck esetében rnint a tink t ú-
rá k, gy ögynövényclixírck, ürmösbor. Al koholt különbö-
zó koncent rációban már évszázadok óta alkalmaztak,
mint optimál is közegel a növényi ű gyógyszerek
készítésekor. A gyógyszerészek szemében az alkohol
nemcsak a halóanyag kinyerésének eszköze, hanem sta-
bili zál ásának egyik ő is. Az al koho lnak megvan
az a tulaj do nsága, hogy képe s megakadályozni a rni kro-
bák tevékenységét, valamint a növényi extraktumokban
az enzim- és hidroli tiku s reakciókat . Ezen funkci ók me l-
lett (oldó- és konzerválószer) az alkoho l mint a ha tóan yag
száll ítója a szervezetben is szerepet j áts zik. ' Iudom ányo-
san bizonyított téma az is, hogy az alko hol növeli a gyo-
mornyálkahártya ő és ő kis-
mennyiségú, kémiai lag labilis növényi anyagok felvételét
(reszo rbcióját) a bél falba.
Kísérletileg bizonyított továbbá, hogy az alkohol kis
mcnnyis égbcn javúja az immunrendszer védc kczóké-
pességét és képes megvédeni a szervczctct a koszor úérel-
ő és a szívi nfarktus veszélyéról. Átfogó j ár-
ványtan i vizsgálatok egyébkén t igazo lták , hogy az abszti-
nens emberek között többen halnak meg szívinfarktus-
ban , és hogy na pi egy-negyven gramm ő
sen csökkenti az in fark tus kock ázatát. Ez a mennyiség kb.
napi két pohár bornak fele! meg. - Alkoh oltartal mú
gyógyszere k bevételekor az adag olás soha nem lépi túl a
napi n égy , ő nyolc gra mmnyi mennyiséget. (1\
tinkt úrakat csöppen ként adagolják. a tonikumokat, az
ő ő szereket teá skanálnyi mennyi ségben). Manfred

Köhnlehner szcrint egy eg észs éges fcln6tt férfinak napi
50-60 gr, egy egészséges ő ő 20- 30 gr alko-
hol j ót tesz . (50-60 gr alkohol kb. 1,5 l sör vagy egy üveg
bo r).
A "Hogyan használjuk il ő címú té-
ma általános ő után j ó ötlet lenne, ha ezután az
utolsó fej ezetet olvasnák el. A 17. fejezet ugyanis arról
szel, hogyan találjunk örömet a gyógynövényekben , ho-
gya n élvezzü k öket , mi mindent lehet ő készíteni.
És ha egyszer fel fedezik il gyógynövények világát, ér dek -
ő kezdenek irántuk, tapasztalatokat szereznek, s
megl átj ák mi lyen sok örömet lel het nek bennük'

5. Fejezet
ő lépés a gyógyuláshoz :
tisztulás, salaktalanítás,
méregtelenítés
"A z egészséget az emberek a;;; istenektil kérik;
ám arra nemgondolnak, hogy ő modja
az ókez ukben van,
ő azáltal, hogy mértéktelenségiik kouetkeelében
az ő érik ei,
élvezeteik révén
iinniin egészségük áruíoi lesznek."
DE),10 KRI TOSZ
Dr. Otto Buchinger. a gyó gydiéta német ő ő szerint
a diéta a "gyógyítás királyi útja". Egy másik természet-
gyógyász, dr. Xaver Mei er , a "l'vleier-kúra" fcltalálója, ezt
1l .ll i, zlitás mondja : ,,1\ Hndcn betegség a bélben keletkezik."Mind-
ketten az emberiség azo n ő tapasztalatára utalnak,
hogy egészségünk ő attól függ, mit eszünk, to-
vábbá emésztü nk. ő anyagcserénk mennyi re egé sz-
séges vagyis ő tisztasági fokunkt úl'' . Az utóbbi tíz
az' Egyesült Álla mokban az úgy nevezett eolonie-
ok ő révén ű eredményeket ér tek
el. Ehhez egy olyan gyógyászati eszközt haszn álnak,
amely a ő hasonlóan az egész vastag bélrend-
szert átöblíti, és fokról fokra megtiszt ítja az összes mcgszi-
lárd ult , megkeménye dett étel- és bélsármaradván yt ól. E
radikális béltisztítás helycsségét nemcsakaz elj árás alkal-
mazása ut áni megkönnyebbü lés szubjektív érzése bizo-
nyítja, hanem az allergiák, a fejfájás, reumatikus fájda l-
..
mak és a neuraszténiás állapotok stb. esetében Icllépö,
objcktíven kimutatható többszörös javulás is.
Gyógydiét a
Istennek hálaa kopla lók úrák ő formái ma ismét
igazán ű számítanak. Skáláj uk az ötnapos
ő a három-n égy hetes gyógydiétá ig
terjed. Adiétázó minden esetben megtart óztat ja magát a
szil árd tápl ál ékokt ól , csa k zö ldség- és gyümölcslevet és
mindcnckel ótt ő készült teát fogyaszt.
Számos . fogyókúrás" kli ni ká n megfigyelt ék. hogy az
olyan ő panaszok, mint a túl magas vagy túl al a-
cso ny vérnyomás, a migrén, az aranyér, a szabálytal an
menses, a pattan ások, a depressziók vagya krónikus ízü-
leti reuma (csúz ) "ma guktól"mcgszú nnek, ha a test mi n-
denféle ő és lerakódástól megtisztul . A fogyók úra
után rendszerint javul a test általános ő
ge, ezáltal a szervezet fiziológiai, szabályozó mechaniz-
mu sai ismét érvényrc juthatnak.
Ak i életében val aha is aláve tett e magát egy to tális fo-
gyókúrának, az tudj a , hogy érzel mei nket és go ndolkodá-
su nkat is milyen ő rn ért ékbcn meghat ározza a fo-
gyásunk. És az is ő milyen könnyednek, ű
nek, frissnekés vidámnakérzi magát az ember, haátesett
egy ilyen radikáli s mcgtisztul áson . Bárki megtapasztal-
hatja, hogy ilyenkor mily ő harmóniában forr
össze test és lélek!
A fogyókúra során ő a salaktalanító és vér-
tisztító teakeverékeket reklámozzák, de velükegyütt azo-
kat is, amelyek a máj- és vesemúködést és a vérkeringést
serkenti k. Így a kú ra során ő kisebb krízi sek ki-
ő és a fogyókúra hatásfoka a sokszorosára
ő
' Ierm észetesen fennáll a ő annak is, hogy a fo-
gyást a normál vag y inká bb a túln yomórészt vegetá riá -
nus táplálkozás m ell ett valósíts uk meg .

Koplal ás
di csérete
Gyógyfü\"t"'
tiszt ító
ű
Ilo 1)11 ' 1('11
I ld llllid
Tavaszi kúra
A hagyomá nyos term észetgy ógy ászat ban a rég kip róbált
tavaszi kúrd fontos helyet foglal el. Régebben , amikor az
emberek többsége paraszt és ő munkás
volt , és ő kifolyólag túlnyomórészt fizikai munk át vé-
gezvén közelebb érezte magát a természethez, a tél az el-
mélkedés, a nyugalom és a pihenés ő volt. Mi-
helyt ő ő ő a tavasz, az emberekújból aktívak, se-
rények lett ek. Addigra a testet is fel kell ett készí teni az új
tevékeny szakaszra. Ehhez mindig rt füvek, fák és vadon
ő zöl dség félék clsd zsenge haj tásai t haszn álták fúl, s
ő hatásukat "többszöri sza un áz ással és
ő fokozták.
- mai emberek - már al ig igazujuk életmód un-
kat a természet ritmus ához. Akár tél van, akár tavasz, a
rnen edzscr, a ő és a ő az irodában ül, és
egyaránt mozgásszegén y életmódot fol ytat. A munkások
és szakemberek azonos ő kezdik a ű
függetlenül attól, m ikor kel fel a nap. Testünk vegetatív
rendszereazonban érzékenyenreagál az ő és azév-
szakok vált ozásai ra . Ekkor j óval érzéken yebbek , és fogé-
konyabbak vagyunk a ű betegségekre. Tehát mind-
az t a segítséget meg kelJ adni testünknek, ami megköny-
nyíti számára, hogy hozzáidomuljon az új évszakhoz.
Nagy csalán
( Urtica dioica)
Nézetünkszerint a nagy csalána ő "vértisztító"
növény, Ki úzi a ő a rn érgckct , ug yani s feloldj a az
anyagcseréból származó salakanyagokat, és ezzel egyide-
ű a vesét fokozott abb vízkiválas zt ásta ser kenti. ő
követ kezik , hogy a friss vagy szá n tott ő ő tea
a teljes ő is tisztúja és fokozza a szervezct
ő erejét. H osszú t áv ú alapterápiaként allergiák
és ő ő terápiaként pedig ű
reumatikus megbetegedés és köszvény kezelésére ajánl-
juk. Több olyan esetet ismerünk, amikor a szénanátha


:'\agy csalán
Urtica dioica
( ".l!:i. n·
lo/,di'k
l ,it,,:riik
llll/.í..ha!
I<: l k n-
111\'all at :

egy-két év alatt teljesen elmúlt, csupánazáltal, hogya pá-
ciens ő áprilisig napont a csalánteát ivott.
Hogya csal ánre ána kdiurctikus (vízhajtó) hatásavan, azt
magunkon is könnyen ű az alkalmazás
ő napjaiban a vizelet is gyakran sötétebh ű és ő
szag ú. A ő haj lamos emberek igyana k rend-
szeresen csal ánte át. hogy idejében kiválasszák a veseho-
mokot. A vizelethajtó ha tás kap csán megernlíthetj ük,
hogy a kifej lett növénynek enyhe húgyszaga van.
ő alkalmazás
Felüdüléstjele nt ű ha tava sszal a csalán
zsenge , fiatal leveleit ő fogyasztjnk. Akkor még
nem csíp, s a spenóthoz hasonlóan hasábburgonyával
vajban megpárolhatj uk , s egy kis tejszínnel ízesíthetjük.
Burgonyával tálalva nemcsak ű ő íze van, hanem az
emésztószcrvcknck is ő jót tesz. Azonban sem-
mi esetre scm szabad túlIóni a célon. Ismerünkegy fiatal-
embert, aki a tavaszi csalánkúra nyomán érl ett eufóriá-
jábanöt napon keresztülcsalánfózcléketevett, mireheves
vesegörcsöt kap ott . Nyilvánvaló a tú ladagolás! Csal ánfö-
zeléket csak hetenként egy alkalomma l szaba d fogyaszta-
ni, és azt is csaktavasszal, amíga zsenge levelekne k nincs
"csípás"ízük.
A re ának kevésbé intenzív a hatása, ezért nyugodtan
ihatjuk naponta egy fél éven kereszt ül, hacsak nem ödé-
mát (vizcny6 t) akaru nkvele kezelni, amely elégtelen szív-
és vcscm úköd és következt ében keletkezett. M indcncset-
rc itt is ügyelni kell a helyes adagolásra: 3- 5 csésze na-
porira.
Volt egy állandó vcvónk, aki cgy napon arcán és egész
testén csúnya, piros kiütésekkel jel ent meg gy6gyszertá-
runkban . ű hogy milyen gyógyszereket szed,
büszkén válaszolta: "Semmi egyebet, csakcsa l ántc át." A
ő kérdésre, hogy mennyit iszik ő naponta,
azt felelte : "Három liter t." Ez ismét a túladagolás nyil-
vánvaló esete! M ég ha szervezet iinket a csalántea-kúrá-
val mércgkiválasztásra is kívánjuk serkenteni, ez soha-
scm történhet ő nélkül, hanem csak lassan, lé-
pésr61 lépésre.
Acsalán sokvasat is tartalmaz, ezért ő él vérkép-
zést. ő ű ű kombinálva (lásd a
8. fejezetet) a csalántea igen hatásos fegyver mindcnnc-
ű méreggcl szemben, ami a táplálkozás és a környezet-
ő során jut a testünkbe.
ő alkalmazás
A csalán ő is alkalmazható. ő gyökeréból
alkoholos kivonással haj vizet lehet ő amely fo-
kozza a ő vérellátottságát és mcgszünteti a korp áso-
dás t. lásodszor : ő böles dolog ízületi és izomfáj -
dal makat, valamint izomgörcsöket csalánnal bedörzsöl-
ni vagy csalánköteggel csapkodva kezelni . A hal ás ugyan-
olyan, mint a természetgyógyászat más ő m öd-
szereinek esetében (pl. a spanyollégy-tapasznál vagy a dr.
Karl Baunschcidt ( 1809-1874) által j avasolt ő
lési elj ár ásn ál. amikor az akupunktúrás szúrások hel yét
ő olajjal - Baun scheidt-olajj al - dö rzsöli k be) : a
bór ő ég, miközben ideiglenes en kipirosodik és
megduzzad. Ilyenkor a b órszdvet sok vért kap, és a reu-
matikus fájdalmakat kiváltó esetleges lerakódások és
gyulladás ok ű szüntethe tók meg. Noha ez a terá-
pia nem mindenkinél alkalmaz ható, a tcrmészctgyógyá-
szalban az ilyen biológiai ő és átalakító eljárások
fontos szerepet játszanak.
ű
( Taraxacum offi cinale)
A gyermek láncfüvet mi nt gyógynövényt, máraz ókorban
nagyra érté kclték. A közép kori ű pedig
részletesen leírj ák. A 13-14. században Herba urinaria
néven került a ő Vizelethaj tó tulajdonságain
túl hatékon y eszköz emésztési pa naszok - tclítcttség i ér-
zés és felfúvódás - esci én. T öbb gyógynövény-szakem-

A csa lán
mint
vérképzei
Levezeti)
ő
Ep(' és
máj
Tea
) ;ilu:rból
, ő
ber véleménye szerint különleges hatása van a hasnyál-
mirigyre.
Április végén, máj us elej én, ő a fák virágozni
kezdenének, a ő ellepi a ű világos-
sárga virága. Különösen a ő gazdag Bajoror-
szágban ű ő a sárgára pettyezett ő látványa.
ő alkalmazás
A ű általános sala ktalanító hatását tekintve
alig marad el a csalántól. Szintén azon tavaszi növények
közé tartozik, melyek gyógyító ereje frissen fogyasztva a
legint enzívebb. Az a szokás, hogy a ű friss
hajtásail salátaként egyék, Franciaországból származik ,
ahol az ínyencek e vadon ő saláta érdekes, kesernyés
ízét mind ig nagyrabecsülték. Hogy vízhaj tó hatását is is-
merték, azt a ő népi es francia neve - Pissenlit - is
bizonyítja. Saarvid éki német szomszédaik is "ágybahu -
gyozó na k" hívják. A termeszten ű ma már
két változa tban is kaph ató a piacon . A vadon ő
mindenesetre ő és ű az íze.
Többek ő ő azt is kim utatták, ho gy a gyerme klánc-
ű serkenti az epenedvtermel ést és elh árítja az epekivá-
lasztás zavarait.
A svéd ű ról szóló 8. fejezetben részletesen kifej t-
j ük, hogy minden ű anyag izgatja a májat. Jó pél-
da erre a ű mivel az ő ű
anyagokat tartalmaz.
Szcrvezct ünk méregtelenítésében a m ájnak kulcssze-
rep e van : itt dól el, me ly an yagokat kell kiválasztani, el-
raktáro zni , átalakítani vagy új ra felép íteni. Máj unk alap-
ő meghatározó, ha diétás kúrát tartunk, mi vel bizo-
nyos mértékig az a feladata, hogy szervezet ünk mi nden
elhanyagolt , szennyezett "zegét-zugát kitakarítsa".
Ehhez bizonyos támogatásra van szükségc, például
egy ű vagy annak gyökeré ból fózön tea
révén. Mivcl e tea íze nem éppen kelleme s, azt ajá nljuk,
hogy vegyítsékmás füvekkel, és így "fokozzák"vértisztító,
valamint máj- és ű serke ntó tulajdon s ágait.

I l két fajt ája van ; az Equise t um a rvense a ő ő
l ll . ,'" A nagyobb Equisetum pa lustre mocsarak-
l I l II , ru-elves rét eken terem és ő Tehát rendkíviil fontos,
a fajokat j ól megk ü!önböztessük egymástól!

ű
Taraxacum officinnll
. l inden
rvxze
I I )' li a (;,i.sú
1\ ű hatása ő anyagcsere-ser-
ő és -átalakí tó, ezér t a teát ő terápi aként hasz-
nálják ischias, de rékfáj ás, reuma és arth rit is (izületi gyul-
ladás) esetén.
A népi tudatban elterjedt , hogy a ű szára és
virága ő Ez nem igaz, de tal án azzal magyarázha-
tó, hogy a növény szára, ha letépik ra gacsos, tej ű fe-
hér nedvet válasz t ki, ami barna foltot hagy a ruhán és a
kézen. Val ój ában a növény minden része - levél, szár , vi-
rág és gyö kér - gyógyha tás ú és nagyon hasznos.
Mezei zsurló
( Equisetum aruense)
A nagy vértisztítók csa ládjában a harmad ik növény a m e-
zei zsurló.
A mezei zsurló nagyon elterjedt a Földön. Ivartal anul,
speráva l szapo rodik, virága nincs . Érde mes ala posabban
szemügyre venni és megtapoga tn i, mivel merev, kemény
szerkezete révén el árulja képességeit. T öbb ásványt tar-
talmaz, mint a legtöbb növény, és külön ösen gazdag szili-
ciurn ba n (..... kovasav), amelyre testünknek nagymért ék-
ben szü kségevan a csontok, porcok, körmök és a haj fel-
építéséhez . A kovasavabór szá mára vala mint sebg yógy í-
tásban is font os. A növény szára és levelei csupa egym ás-
ba búj ó rövid tokokból állna k, amelyek egy csukló és egy
arra szorosan ráborul ó hüvely révén kapcsolódnak egy-
máshoz. A levél bizon yos m értéki g a középs é ő re-
dukále dik. Ez a saj átos nö vény szemmcl lát hatóan ha-
sonlít az emberi testnek szil árd, formát adó vázához, a
csontvázhoz. A sok apró - ű révén öss zekapcsolt

l\ Iezei zsurló
Equisetuma rot1l \ /
I I Ull ilUl .,
'lIu l'tas·
/('1"\' 1
II l" 11"\ ,:("-
Ili'M'k
I ur hiu-u
I Ilc- nj a-
vallai :
1. 1,·'m;ik
I I" lii n l(j a
\n.i· knek
és
., . ,""lilések
- ő álló gerincoszlopnak, valamint általá-
ban az ízületnek az utánza ta. Kell-c hát csodálkozni
azon, hogy ez a gyógynövény olyan szcrvc krc is hat, ame-
Iyek a cso ntrendszerrel a legszorosa bb kapcsolat ban áll-
nak: a vesékrc?Ahol a csontokés ű túlzott gyenge-
sége következt ében degen eratív folyamatok zaj lana k Ic, a
megbetegedés kiinduló pontja a vesék energiah iányában
ő t\ gye nge vesék pszichikailag a félel emmel áll-
nak kapcsola tban , és a félel em "megláb'Yítja" az ember
csontjai t.
ő alkalmazás
.I Tem haladunk tehát rossz úton, ha a krónikus mo zg ás-
szervi megbetegedéseket - reuma, köszvény, art hrit is
(ízüleli gyulladás ) és art hrozis (nem gyulladásos izül eti
betegség) - ő és vizelethajtógyógynövények-
kel kezelj ük , még ha a mai orvos tudomány ezeket a be-
tegségeket önimmunizációs folyamatokraés anyagcsere-
zavarokra vezeti vissza,
A zsurl ótea ideális szer a vesék és a kivczctó húgyutak
átöblítésére baktériumos és gyulladásos megbetegedé-
sek valamint vesehomok esetén. A zsurl óte át a sérülések
következtében fellép" vizenyák me gszünt ctésérc is hasz-
nálják, amennyiben ezek az ödérnák nem elégtelen sz ív-
és vesemúködés következményei.
ű alkalmazás
,1\ gyu llad t vagy a ő hajl amos vesékre gyakorolt
hatás tovább fokozható, hahetenként két szer zsurló- ő
ő veszünk. ( l. eírása a 13. fejezetben , a 227. oldalon.)
1\ zsu rlófózet ő alkal mazása, ő kezelés-
ként , a nehezen ő sebek eset ében is elismert
módszer. Kül önösen nagy ű ő ek-
céma valamint az örege kné l oly gya kori gennyes lábszár-
fekélyek ese tén a zsu rlóva l ő lemosások, borogatá-
sok és ű ő remekül beváltak .
Mi nd cn eset ben ő egy marék zsúrkit egy-két li-
ter vízben tíz perci g ő Azt án a ő saitán
ű ű át és tcsth6mérséklctú rc ű le. 1\ sebes testré-
szeket ű ő ű ő boroga tjuk a ő ( ugyan úgy,
ahogy az árnikás boroga tással kapcsol atban a 15. fej ezet
263. oldalá n és a 8. fej ezet 134. oldalán bemutatl uk), vagy
ű illetve lemossu k. E célb ól a pácien s a lábát egy
nagy mosd ótál ba teszi - vagy az ado tt testrészét a mos-
dókagyló fülé tartj a - , miközb en egy másik személy ő
rös ő nagyon lassan a sebre önti a gyógynövény-
ő
t
2
-
2
Gyógyfüves ű ő
ő ő
A gyógynövényt hideg vízzel
ő ű több órá ig vagy egy
éjszakán át á llni hagyjuk,
2 felforralj uk és lefedve állni
hagyj uk,
3 ű majd a ő a
ő öntj ük és
tcstmc1cg vizet adunk hozzá.

r tuu osás ő ő ő
,\ 1. extrah álas i idd eltelt ével a
llízetct ű és
lcsthómérsékl et úre ű
Ilagyon lassan a sebre ő ű
il sebet és a sebszeleket
ő ő ő készült
ő
ű vagy ő
bekent mull pólyát teszünk rá,
a sebet új ra bekötözzük.
3
"

Ila minden folyadékot c1használtunk, a sebet óvato-
san ő ő ű körömvirágból készült ő ő
nö sen a sebsz éleket ( lásd a 1(,. fejezetet is). Xl égjobb ha
egy kis ő g ézdarabra kenünk és azzal befedjük él
sebet. Ezután új k öt ést teszünk rá.
A nedves borogatás vagy seb mosás kombinálása a ő
ő ő kezcléssel már sok hosszadalmas és
reménytelen esetben scgücu.
További vértisztító gyógynövények
A vértisztítás három ismertetett "klasszikus"példája mel-
lelt van még néhány gyógynövény, a mely has onló hatás-
sal rendel kezik és a Icakeveréket kellemes ű teszi : a
mcdvehagyma, a nyírfalevél, a tavaszi kankalin és a bod-
zavirág. A két utóbbi a tavasz pompásan illatozó bájos
hírnöke. Fri ssen csa k ápri lis-május ban ő né-
hány hé tig ( lásd . a 6. és 13. fejezete t). A nyírfalevel ek is
csakaddig haszn álhatok, amíg egészen zsengékés világos-
zöldek. A medvehagyma a fokhagyma vadon ő roko-
na (szaga ugyanolyan intenzív! ) ; megjelenési idej e
ugyancsak máj us és június e1cjc.
A nyírfalcvclet apróra vágva a salátahoz keverik. A
medvehagyma tisztító és ő hatása igazán csodála-
tos.
Természetesen e hel yen sem feled kezhet ünk meg a
svédkcser ú-elixírrd l, a vértisztítás és a salakt alan ít ás szer-
fólött hatékony ő amelyet legjobb egy csésze
gyógyleában felh ígirva fogya szt ani. (A ő bd-
vcbben a 8. Iejezetbcn. )
Medve -
hagy ma.
ny írfalr-v I,
tavasz i
kankal in,
bodzavime
I' iijl iis
l ea
1I1 "ísih)
k a
A ő ő tea olyan ő amit ő ő aj ánlun k
bármel y gyógydiétához. Iivel koplaláskor a vérnyomás
ésa vérkeringés sokszor átmenetileg kissé labiliss áválik, a
keverékhez galagonyát adtunk, hogy kiegyenlít sük ezt a
hatást.
Ebhdl a ő napont a öl ő kell fogyasztani.
Böj tös lea
galagonyalevél virággal 21 g
csalánlevél 19 g
zsurló 18g
feket eszedcr-l ev él 16 g
máriatövismag 13g
ő II g
búzavirá gszirom 2 g
Fogyókúrázók szá márd speciális teát alakítottunk ki,
a mely ő mind en súlycsökkent<Í di ót ával kombi-
nálható. Xagym ért ékbcn és természetes módon mcntc-
síti a szervczctct a ő anél kül, hogy a legkevésbé árta-
na neki, ami kémi ai készitmények esetében gya kran ő
fordul. Különösen akkor, ha a fogyn ivágyók visszaél nek a
használ atukkal. A ő tea fogyasztása során is gon-
doljanak arra, hogy ez sem ő fogyókúrás csoda-
szernek. Nem lehet me gkerülni azt a pszichológiai lényt,
hogy a lest r sa k akkor bontja le lerakódott zsírfölösleg ét,
ha kevesebb táplálékot vesz fel, mi nt amennyit lelhasznál.
Fogyókúrás kíséró tea
Tearecept ek a tavaszi kúrához
A tisztításról, salaktalanításról és méregtclenítésról szóló
fejezetet néh ány á ltalunk legjobbnak tartott "tavaszi k ú-
ra"-recepttel zárj uk. Természetesen bölcs dolog ezeket a
teákat az év bármely szakában fogyasztani, ha az ember
úgy érzi , hogy szüksége van rájuk.

nyírfale vél
má lnal evél
kökényvirág
ő
articsóka
ő
csipkebogyó
körömvirágszirom
20 g
20 g
15 g
15 g
lOg
lO g
5 g
5 g

ő a ő is nap on ta öt csészényi fogyasz-
tandó.
Akik szemé lyes vagy egészségügy i okokból szeretné -
nek ő megszab ad ulni . azok számá ra el -
engedhetetlen, hogy a ű segítsenek abban,
hogy az ne csaka felhalmozott zsírscjttömegckct, hanem
a bennük lerakódott mérgeket és anyagcscrc-salakanya-
gokat is lebonthassa és kiválaszt hassa . Óvatos, ám haté-
kony, állandó serkentés nélküla renyhévé váltanyagcsere
nem képes ezt a munkát elvégezni . Közismert , ho gya fo-
gyókúra sikere lényegében attó l ftigg, sikerül-e a szerve-
zet álta lános megtisztítását, áthangolását és felélénkítésé t
és ezzel pszichikai Icllcnd ít ését is elérni.
A ő lea mindazok sz ám ára ideális, akik ő V
ségüknek érzik szervezetük állandó tisztítását. Adagolá- tea
sa: 3- 5 csésze naponta.
Vér tisztító tea
I"" "l"" lan bórne k és a ő b6rbctegségeknek ő okai
, lI" " i vanna k, és a ő használt ő ő révén legfelj ebb
lI'a ő de nem gyógyítha tók. A b órmegbeteged és
ön mag ában az anyagcsere koros állapo tának szimptó-
májaként foghat ó rel, és gyakran gyógyul a kivál asztó
szervek - a má] és a vesék - serkentése révén .
lIór bel egségek és li sztátalan bór elleni lea
csalánlevél 15 g
zsu rló 15 g
aranyvcsszó 15 g
ű (gyökér és levelek) 15 g
fehér árvacsalán virága 10 g
réti ő ű 10 g
közönséges galaj IQ g
csipkebogyó , g
körömvirágszi rom J g
ű (gyökér és levelek)
málnalevél
csalánlevél
nyírfal evél
bodzavirág
kör émvir ágszirom
búzavirágszirom
26 g
21g
19 g
18 g
l3g
2 g
1 g
l ' II 1.1II;Í,..;
• Il. Il i tr-n
ő a teá ból több héten keresztül napi három-öt cs é-
szényi t kell inni .
A pa ttan ás a tisztátalan ő egyik gyakori jele, ám any-
nyiban különl eges ese t, hogy a hormonháztartás ki-
egyensúlyozatlanságán alapul. Ezért a kamaszkor elmúl-
tával ugyanúgy fokozatosan ű ő M égis
szeretnénk c fcj czetbcn erre is egy teakcvcréket ajánlani :
Ez a pompás tavaszi tea ő ő akkor hatásos ű
ha friss ő állítjuk össze.
Minclhárom fentneve zett teakeveréknél ügyelni kell arra, hog)'
nem alka lmasak elégtelen szív- vagy ű ő ő
ben ő ő cl mulasztására.
A tisztátalan bór is a vértisztítás javallati körébe tartozi k.
Ismeretes, hogy intenzív kölcsönhatás van ő a ve-
sék, ő a ő és a nyál kahárt yák ő ő A liszlála-

Pattan ás e lle ni tea
ű 40 g
fehé r árvacsalán virága 30 g
vad árvácska 30 g
Ha több héten keresztül napi két-három ő isznak
eteából, ű állapota szemmel láthatóan javulni
fog.
A ő és a ő zavarainak legtöbb
cselében lényeges j avulás ő el, ha táplálkozásunka t

létfontosságú friss növény- és gyümöl csfogyasztásra állít-
juk át, vagy ha hosszú lej árat úvértisztító kúrát tartunk.
Azoknak a szerenesés embereknek, akik ő
ő me ntes kerttel rendelkeznek, azt ajánljuk, hogy az
ű tavaszi növényeket tcrmcsszék. ő ő
ő ha ő hagyják ő mint a "gyomot", és az-
tán friss állapotban használják fel a vértisztító teák készí-
téséhez. Gyakorlatilag ez azt jelent i, hogy májusban és
júniusban mc njc nek ki reggel a kertj ükbe, tépjenek itt-
ott leveleket a csalá nból ( kcsztyúben !), a nyírfáról, a sze-
dcrcscrj éról, szakítsanak le néhány galagonya- és bodza-
virágot. A ő naponta kissé változhat. "Termésüket"
tegyék egy korsóba, öntsék le forró vízzel, és hagyj ák há-
rom, max imum öt percig állni . Ezután pompásan illato-
zó, aromás teát nyernek, ami valóban ő "megtisz-
tirja" és megliatalítja önöket.

1111ihio-
.,lll llllll\kal
\,;l l t)
I U , I.-.t ,: S
, II H I \"( 'ze t
' ld..lu·úi -

G. Fej ezel
Az ellenállóképesség növelése
. Addig oltsd a liizel, amíg mig pislákol"
LEY TOLSZTOJ
Hosszú ő keresztül azt hitték az orvoso k, hogy a meg-
húléses megbe teged éseknek és általában a ő ő beteg-
ségeknek a bak té ri umok és víru sok elszaporodása az oka.
Ennek következmé nye lett az antibiot ikumokkal való visz-
szaélés. amely az ipadlag fejlett nemzet ekn él, mindenek-
ő azonban az ame rikai népnél helyreh ozhatatlan
egészségkárosodást okozot t - pl. a Candi da albicans el-
terjedését (ezek sarj adzó gombá k, a ő ő szájpenész
ő k órokoz ói) valamint ő az al-
lergiás megbetegedések túlzott elszaporodását.
Az ellenséges mi kroorgan izmusok elpusztításán ak és
távoltartásának olthatatlan vágya sokorvos és p áciens tu-
datában mé g mindig az antibiot ikumokkal való vissza-
éléshez vezet. Ped ig ma már tudjuk, hogy távolról scm a
baktériumok és vir usok jelenl éte, hanem szervezetünk
ő dön ti cl azt , hogy ű és
me gbelegedünk-e vagy scm. Claude Bernard francia ku-
tat ö, fiziológus egyébként már 100 évvel ő azt mo nd-
ta: "A kórokozó semmi, a környezet a rninden." Ami azt
j elenti , hogy a kórokozó nem fontos, a talaj számít, ahol
elbu rj ánozha i.
AzAIDS és a rák korában végre elj ut ottunk anna k fel-
ő hogya tart ós egészségi állapot immunrend-
szerünk rcakcicí képességétól függ.

Az emberi test immunrendszere
ű immunrendszere egy pont osan ű "elhá-
ő , amely biztosít ja, hogy a szervezetet ne
árasszák el tartósan"idegen testek és kórokozó csírák{bak-
tériumok} virusok. gombák, élós ködók). Az "ellenség"
nem csak ő támad: a test helsejében is vannak el-
halt vagy elöregede tt sej tek (ráksejtek), amelyeket az im-
munrendszernck ki kell küszöbölni c. Immunrendsze-
rünk nélkül nem tudnánk él ni és nem lenne a gy6gyulási
és felépülési folyamat sem. Éppen ez az oka, hogy karunk
legfenyeget öbb betegségei éppen azo k, amelyeknél a
szervezet saját "el hárítórendszere " ő meggyön-
ű megrendül vagy telje sen elpusztul.
Immunrendszerünk specifikus és nemspecifikus részre
oszlik. A specifikus immunrendszer j ellegzetes antitestet
termel egy pont osan meghatározott "betolakodó" ellen.
Mivel az immunrendszer sajá tos "emlékezettel" bír és ké-
pes arra, hogy egy sejtet mint testidegen ellenséget azono-
sítso n, az ugyanazon kórokozó által okozott ő ő fer-
ő esetében azonnal ártalmatlanná tudja azt tenni. Ez
az oka anna k, hogy például a gyermekbe tegségeket csak
egyszer kapj uk me g életünk sor án . Az oltások is ilyen me-
chani zmus alapján hatnak. Az úgynevezett aktív oltáskor
legyengített kórokozókkal szándékos ő okozunk, s
ennek hatására me ghatározott antitestek ő
Tudnunk kell azonban, hogy a kórokozók gyak ra n változ-
tatni képesek szerkezetüket, így a mai kialakult antitestek
"emlékezet híján" hat ástalan ok maradnak. Ez azonban
megint nem olyan ű dolog, hiszen a betegségek
kórokozói között nemcsak azonnal ő
nák"vannak, hanem "kémek"és különleges "ügynökök"
is. Ez utóbbiakhoz tartoznak a vírusok, ame lyek megvál-
toztatj ák ű azaz mintegy új ölt özetbenjelennek
meg . Igen, a vírusok a testsaját sejteket trój ai falóként
használják, hogy bele pakod janak a testbe és ott clszapo-
rodj anak. Ezekkel a kórokozók kal szemben a specifi kus
immunrendszer tehetetlen. fifég egy ő hátránya
van: nagyo n lassan ű ő ő esete n teljes
hatását csak az öt öd ik - tizennegyedi k nap után fejti ki.

Specifi l. u-
IID Ill Ul 1
rendsze-
lIl i IITi fi·
.et nun u u-
" 1I1I"'1:l'[
Ha azon ban a testet olyan virusok vagy kórokozó csí-
rák fenyegetik, amelyek - mint a ű me gbete-
gedésekesetében - a betegséget csak a ő után 18-
48 órával robbantj ák ki, akkor .villámh ábor út" kell elle-
nük indítani . Ez esetben kerül ő a nems pecifikus
immunrendszer. ő "ügynökei"a kiképzett"
fehérvérsejtek, az úgynevezett makrofágok. Ezek mint ál-
landó ő úgyszólván szemme l tartják a kór-
okozó cs írá k behatolását és rövid úton felfalják azokat .
Minél gyorsab ban leküzdik a betolak od ókat, annál ki-
sebb a megbetegedés veszélye, aza z a gyulladás, fáj dalom
és egyéb panaszok j elentkez ése.
ű és lángvörös kasvirág
(Echinacea angustifolia és purpurea)
A gyógynövénygyógyász at egy sor olyan gyógynövényt
ismer, amely pont osan a szervezet ő funkci ójá-
nak ő eredményezi. A legismertebb ilyen gyógy-
növény a kasvirág (Echinacea purpurea és Echinacea an-
gust ifolia). A legúj ab b kutatások ere dményei alapj án az
Echinacea palli ola-t is alkalmazzák. Bár ezek a növények
nem tartoznak a népi gyógyászat ha gyományos gyógy-
növényei közéj mivel csak viszonylag rövid ő óta ismer-
tek, mégis sok mindent tudunk hatásmechani zmusuk-
ról. Az utóbbi évtizedekben ugyanis nagyon intenzív ku-
tatások folynak az Eehinaeeaval kapcsolatban,
A kasvirág Észak-Amerikából származik. Levelei t és
gyökereit már az indiánok is felhasznált ák a legkülönbö-
ő sérülése k gyógyítására. Európában a kasvirág va-
don nem terem, ezért sok kertben szépés mutatós dísznö-
vényként nevelik. Virágai hosszú hó na pokig díszlenek.
Gyógyászati célokra is nagy mennyiségben termesztik.
Hol a gyökerét, hol az egész növényt ("he rba") ha sználj ák
fel, ő alkoholos kivona tot készítenek (a hfgított ki-
vonat - tea - ehhez viszonyítva nem ad ő ered-
ményt).
..
..
Ill ilárs Ez a tinktúra nagyon j ó szolgálatot tesz távoli ut azások
alkalmával is, mivel az idóeltérés, az alváshiány a vegeta-
tív idegrendszert kiváltképpen mcgter beli, emellett a
I l a az Echinacea-tinknir át profilaktikus szerként vesszük
he, az adagolás napi háromszor 20 csepp.
ő alkalmazás
A kasvirág a nemspecifikus immunrendszert képes akti-
vizálni és ő Mind az állatkísérletek, mind a klini-
kai vizsgálatok bebizonyított ák, hogy az Echin acea gyö-
ő és az egész ő készített frisskivonat fokoz-
za a fehérvérsejtek ű Ezáltal gya kran siker ül a
betegséget megakadályozni vagy legalábbis az ő
mátj elentósen lerövidíteni ill. a tünetek hcvességét eny-
híteni. Természetes hatású immunstimul ánsként ű
dik, amely indi rekt módon hat a ű ő
és megbetegedések esetében, mi közben aktivizálja a test
saj át ő Éppen ezért fontos, hogy inlluenzás ő
zés esetében ugyanolyan gyorsan reag áljunk, mint "gyil-
kos sejtjeink", és azonnal vegyünk be Echinacea cseppe-
kel. M égj obb. hogy ha közvetlenül a ő ő ő
"csúcsformába" hozzuk a nems pecifikus imrnunrend-
szert. Il a az irodában vagy a körn yezetünkben szipognak
és prüszkölnek, ha az iskolából sok gyermek biányzik
vagy valamelyi k családtagunk hirtelen ő
különöscn Icvcrtnek érzi magát, a tiszta Echinacca-tink-
túrát ajá nljuk. Igen gyakran keverik a kasvirág-kivona tot
más növényi tinktúrákkal és azt alkalmazzák egyé b ho-
meopatikus készítmény-kombinációkban is.
,.b p-
l! "lpi a:
11111. 11 r-a-
lllll\híra
l II lUl'gfáZ,tsel S{; jelei t észleljük, ne várjunk q,')' percet sem
I uhbl Lcgcl tisziir is vegyünk be 50 cse pp Echinacca-tinktú -
l , lII ajd órá nként tová bbi 10 cse ppet, napon ke-
' liii, amíg a sximpt ómák ő nem enyhíilne k. Ezután
.lflait0' napi háromszor 20 cse ppre lehet csökkenteni egészen
nun-te k telj es megszúnéséig. Tartós szedése eset én sincs sem-
H uu-llékhatása.
11l1l1l1 'llz.í s
l. llli zi's
Lángvörös kasvir.ra
Echinacea éspurp1l1"j
ű e llen i lea J.
További módszerek az immunrendszer
aktivizálására
A II. szá mú ű ellen i tea különlegesen finom és
ezért gyermekek szá mára nagyon alka lmas. Egy teáska-
nál méz még fokozza a hatást. A tea gyulla dásgátló és iz-
zasztó hat ás ú,
..
20g
20 g
20 g
20 g
20 g
esip kebogyó (maggal együtt) 20 g
bodzavirág 15 g
kamill avirág 15 g
há rsfavirág 15 g
földiszeder-levél 10 g
zsályalevél 10 g
fúzfakéreg 10 g
hibiszkuszvirág 5 g
A meghúl éses betegségcket és influcn z ás ő ál-
talában nátha, torokfáj ás, rekedtség , köhögés, vala mint
általános fáradtság - és levert ségérzés jelzi. Különösen a
gyerckeknél ehhez még fü lfáj ás ő isj á-
rul ; gyakran kíséri az ő tüneteket alacsonyabb _
magasabb láz. Az ellen áll óképesség fokozására az Echi-
nacca -csep pek mellet t még sok egyéb gyógynövény és ke-
zelési mód is lehet , amely ugyanezt a c élt szolgálj a. Mi n-
ő a teakeverékeket ajánljuk , de a ő
gyógynöv én yflirdók is jótékony hatásúak.
ű ellen i te a II .
hársfavirág
ökörfarkkóró-virág
bodzavirág
esipkebogyó
ű
\ 1o n,,:ílcJ
u-rik
ll , "
1111 1'111 111 •• k
Le lki
immun ira
Az utóbbi évekb en egyre nagyobb sikereket ért ünk el a
gyerekeinknél az Echinacea-készítmén yek használatá-
val. I l a a rról beszélt ek, hogy az iskolában és az óvodában
sok gye rmek köhög vagy náthás, ő
adtu nk be nekik. Ennek ő az elmúlt évek be n
nem is volt ő ű a család unkban.
Korá bban én (Péter) nagyon fogék ony voltam ű
léses megbetegedések re, ő ha st ress zes álla po tban
voltam. Mi nden alkalommal, amikor hosszú külfóld i üz-
leti útra indu ltam, és még sok ő ő volt, j e-
lent keztek a megfázás tünetei: lázhólyagok az aj ka kon,
ő ő nátha fejfáj ással, ő és hid egr ázás,
ő leverts ég érz és. Az ő m úl ás ával egy rejohban meg-
tanultam. hogyan kezeljem ezt az állapotot. Eleinte még
egy egész hétre volt szükségem, hogy a kr izi st leküzdjem,
ő már, amikoraz Echinacea-tinktúrát használtam,
mindössze két-négy nap, végül pedig má r csak egy nap
kellett a stressz-következmények kiküszöböléséhez. Az
állandóan kéznél ő Echinacea-escppek segítségével az
intenzív st res szá llapottal is j ól boldogulok, anél kül, hogy
az immunrendszerem "benyúj taná a számlát".
Ilyen megfigyel éseket azo nban nem csak magunkon
tehetünk: amerikai pszichológusok - immáron sokad-
szor - tudo mányosan bebizonyították, hogy létezik egy
ún. pszichoimmunitás is. ő azt bizonyítottákbe
ű hogy az in tenzív pszichikai vagy érzelmi
stressz a test ő ő befolyásolja. A
további kísérletek azt mutatták, hogy egy rosszul ű ő
"inaktív" immunrendszer is - pl. egy rákbetegé - vitali-
zálható és mozgósít ható, ha valaki naponta meghatáro-
zott agy mun kát végez és pozitív érzel mek hatnak rá . Ezek
a lelki immunológia m ödszerei , amelyek igen hatéko-
nyak . Agyógynövény ekkel még inkább fokozhat ó a hatás.
szervezetre igen ő hat a hómérséklctingadozás és a
kl írnav áltozás, kö nnyen megfázhatunk. De ha kéznél van
az Echinacea-tinkt úra , ezekellen is fcl vagyunk vértezve.
Saját tapasztalataim

ő alkalmazható módszerek
Ha valakinek hideg ő átnedvescdika lába s úgy érz i,
hogy teljesen átfagyott, ő ő megborzong, nos,
ebben az esetben egy forró h ársfavir ág- vagy bodzavir ág-
ő valóságosjótétemény. A ő a két növényt ösz-
szekeverjük és ebhól egy csészényi t lobogva forró vízzel le-
forrázunk. 10 percig állni hagyjuk; a növényi infúzumot
mosdótálba vagy l ábrnoso-medenc ébe öntj ük és meleg
vízzel addig ő fel, hogy a víz lábikrá ig érje n. Ezu tá n
tíz-tizenöt percre a lábunkat a ő tesszük. :\ lajd
láb unkat megszántjuk és meleg gyapjúzoknit húzunk rá.
A ő tudjuk, hogy a talpunkon rend-
kívül érzékeny pontok találhatók, az úgynevezett reflex-
zóná k, amelyeket tal pmassz ázzsal és ő
stimulálni, s amelyek energetikailag a test összes szervé-
vel szoros kapcsolatban állnak. Ezért aztán nem csodál-
ható, hogy az immunrendszert stimuláló növényeka tal-
pon keresztül igen effekt íven hatnak a szervezctrc, gyak-
ran hatásosabban, minta tea. Az ideális a kcttókombiná-
ciója: ő közben igyunk meg két csésze mézes bod-
zavirág-hársfavirág teát. Mindkét növény ő izzasz-
tó hatású. Ennél a két módszernél a term észetes kiválasz-
tómec hanizmus (izzadás) ösztönzése a ő ű
ket a ő és a tea után tehá t helyezzük nyugalmi álla-
pot ba.
Kis- és ű hárs
( Tilia cordata és Tilia platyphyllos)
A hárs nál unk is közismert és kedvelt fa, számtalan ro-
ma ntikus dal, költemény, népmonda ű ő hozzá. A
pogán y ő ő kezd ve fennmara d t ennek a fán ak szi rn-
bolikusjellege. Gyógyító ereje ő virágába n rej-
lik, amelyet mindkét nál unk ő há rsfaj ról (kisle-
ű hárs - Tilia eordata -, ű hárs - T ilia
platyphyllos) lehet ű lia magunk akarunk hársfa-
virágot szedni, nagyon ügyelj ünk az ő helyes meg-
választására: ha a virágok többsége éppen hogy kiny ilt,
••

ell l'lI i
láhfiu d..
L ábn -Il• •
ter ápi«
Izzaszr. .« . 1
1"\('lú hárs
/,f"lyphylJos
akkor tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. II hársvirágjel-
lcgzetes ő jelei afinom, mézesillat, és apergamen-
ű fellevél.amelyminden virágcsomóhoz hozzátartozik.
Bodza
(Sambucus nigra: fekete bodza)
II cse rje vagy kisebb fatermetú fekete bodza ósidók óta is-
mert , legen dákkal övezett házi növény. Néha kél-három
métermagas fává is ő hozza
nagy, lapos álemyóit, amelyeket piciny feh ér virágok al -
kotnak. Igenj ell egzetes, sajátos illata van. Ha nemszedj ü k
le a virágokat, hogy izza sztó leát vagybodzavi rág-szirupot
fózzünk ő ő a virág okból fényes, fekete bogyók
fej lódnek, a madarak legnagy obb örömére. Nyersen fo-
gyasztva a bogyók hashaj tóként használhatók . ő
viszont már nem. A ő szilvával készít ett
bodzakompót pompás, egészséges, ásványi anyagokban
gazdag desszert . A régi idókben a bodzacserje a házi iste-
neklakhelye volt, ezérta mai napig is szívesen ültetika pa-
rasztudvarokban az istáll ó vagy a esúr oldalfalához.
A hársfa- és bodzavirág ő alkalmazása
II hársfa- és bo dzavirágot szinte mindi g együtt használ-
juk. Megh úléses betegségek ellen kivál ó szer. A szcrvczet
ő erej ét is fokozzák és a testet nagyobb izzadság-
kiválaszt ásta késztetik. H.. F. VVciss klasszikusnakszámító
gyógynövény-könyvébe n <, A fitotcr ápia kézi könyve")
egy érdekes kísérl etról szá mol be, amelyet két chicagói
gyer mekorvos, dr. Traisrnann és d r. Hard y végeztek. Ö sz-
szehasonlító ő volt szó, amelyben ..55 influen-
zás tünetekkel jclen tkezó gyermeket kezeitek kizá rólag
fcktct éssel, h ársfavir ágt e ával és legfelj ebb egy -két ta blet-
ta aszpiri nnal. Ha rminchét gyermek a fentieken kívül
még szulfonamidot is ka pott . Tová bbi hatvanhetel pedig
kizá rólag an libiotikumokkal kezeltek. A szerzók legna-
gyobb ám ulatá ra kiderült, hogy a hársfavirágtcával és
Te a
Ö ssze-
hasonlu»
kísérlel
I . t
"", II I nigra
A kerti ű
( Thymus vulgaris)
A ű az egyik legósibb gyógynövény. A Földközi-
tenger mellékéról származikés a sok napfény mellett a szá-
raz, sziklás talajt kedveli. Már az ókori görög orvosok, Hip-
pokrates, Theophrastos és Dioskorides is nagyra tartották
gyógyító hatását. A középkorban az alkimista Albert us
Magnus és Szent Hildegard von Bingen is dicsóítették írá-
saikban a ű Évszázadokon át nagy gondosság-
gal termesztett ék a kolostorkertekben. Nyálkaoldó és köp-
ő hatását köhögés és ő esetében a mai tudo-
mányiselismeri. Köhögési ingercsillapítóésgörcsoldóha-
tása még a szamárköhögés esetébe n is elfogadott. Fürd ö-
ként idegerósító hat ása van és pozitívan befolyásolja a
gyulladásos bórelváltozásokat is. A ű egyúttal
kedvelt, az emésztést ő ő konyhai fúszernövény.
fektetéssel kezelt gyerme kek lényegesen hamarabb meg-
gyógyu ltak. Nál uk alig j elent keztek komplikáeiók (kö-
zépfülgyullad ás és hasonlók). Akemoterá piás és a ntibio-
tikumos kezelés során a gyerckeknek hosszabb idórc volt
szükségük a fert ózés leküzdésér e és náluk gyakrabba n
lépt ek fel komplikációk.
Aszerz6k végül is mcgállapítou ák, hogya kísérlet 10: I
arányban a hársfavirágtea javára ő cl.
A hársfavirágból és bodzavirágból készített teát olyan AdagoL"
forrón kell inni, amilyen forrón csak bírjuk . Az izzasztó
hatást mindamellett csak a második-harmadik csész e
után érezzük. A ű mézzel édesített tea ő
hasznos kisgyermekek és ő számára.
A szauna izzasztó hatását is fokozza, ha ebból atcáb ól
ncgyed-, félórával ő két csészényit mcgiszunk.

" ' k.• ű
t""" l'Ulgaris
l\I egfázá.
elleni ű
ő felhasználás
A ű ő az a régóta ismert szer, amellyel a meg-
ű még a kezdeti határon lehet kezelni. Az ilyen

ű elleni ő vagy a kész ő ki-
vonatot használjuk vagy ő infúzumot készítünk két
csészén yi sz árított ű ő és két liter lobogva forró Elk ésvu «
ő A növé nyt leforrázzuk. tíz percig (lefedve) állni
hagyjuk, ű és a ő öntjük, majd mel eg
vízzel ő ű hogy a ő ő ű legyen .
A ő után ne törölközzünk meg, hanem ő
penybe vagy ő ő burkolózva bújj unk ágyba
és nya kig takarózzunk be!
A szer-vezetnek Iél - ill. óra nyugalomra van szükség(' . 11
uniizzad áshoz. Ez fontos, mert ené lkül a második Lil i
nélkül az egész pr oced úra nem sokat ér. , _
Mivel a ű ő között ő h a!.o·
sú, ügyclnünk kell arra is, hogy semmi esetre se aludj unk d
ő ű a ő után. ő naponta csak sza b.« l
venn i.
1 111 1111
"I.lpilli
I .l11, 'll a!
j a. /\ ő t, 2vagy 3 ő ő emelkedé-
se megsemmisíti a vírusokat és a bak t ériumokat és ezzel
mintegy bei nd ítja a gyógyulási folyamatot. Éppen ezért
telj esen fonák dolog a láz "lenyomása" ! A biológiai rák le-
rápiában gya kran mesterségesen hoznak létre lázas álla-
potot , hogy az immunrendszert aktivizálják. Gyógysze-
részként sokszo r <Ítéltem , hogy az éjszakai ügyelet alkal-
mával izgat ott apák és anyák követeltek lázas gyermekeik
számára ő hatású lázcsillapító szert. Ezzel azonban in-
kább csa k a maguk dol gát ő meg, (éj szakai nyu-
galmuk zava rta la nabb lesz.) a gyermeknek nem teszn ek
ezzeljót ! Az ilyen szer csa k há tba tá madj a a gyer mek vé-
ő rendszerét, hisze n pl. a ő és a kisgyere-
kek még éppen ő erej ük megszerzésének folya-
matában vannak.
A !ábszárborogatás
A ű ő folyamán a forró víz hatásá ra az ő
olajok felszabadulnak és a pórusokon kere sztül a ő
abszo rbeálódna k. ű a gyógyító ő a ő
légutakon kereszt ül az orr- és garatüreg be gyull adt nyál-
kah ártyájáraj utnak és ott fejtik ki antib akteriális hat ásu-
kat. Az akut nát hát is ily módon enyhíti a ő Köhögés
és bronchitis esetében nyál ka- és göreso ldó hat ásu.
Gyakran megfigyel tük, hogy a bronchiti sben , kruppos
köhögésben vagy aszt rn ában szcnvcdó gyerekek nagyon
j ól reagálnak a ű ő Mivel a test a ható-
anyago kat nem az cm észtdszerveken keresztül (a ő
ges alkalmazástól cltérócn) veszi fel, hanem az egész ő
felü lett el abszorbeálja, egy ilyen ő hi hetetlenül
hatásos (lsd. a ű ő 9. fejezet, 141. oldal)
Lázcsökkentés természetes úton
Légút i
terápia
( »1 \'osi
Il l;í l;ís
Ha a láz 40"C fólé emel ked ik, feltétlenül orvos t kel l hívni,
rnivel a nagyon magas láz az egész sze rvezet számára túl-
s ágosa n ő ő A régi módszer segitségével, a láb-
szá rborogatással ő a lázat ané lkül, hogy a
szervezct ő képességet akadályoznánk. Két ki-
sebb ő langyos (állott ) vízzel bene dvesí -
tünk és ő jó szél esen (bokától a tér di g) becsavar-
juk vel ük a "páci ens" lábát. Erre egy száraz vászonken-
ő majd egy Frouir- vagy ő teker ünk. /\
beteg ne mozgassa a lábát eközben. /\ borogatást hagy-
jukh úsz perciga lábon - ennyi ő alan rendszerint meg
is szárad - maj d az eljá rás t ismételjük me g. A l ábsz árbo-
ű mindkét lábon alkalmazni kelJ. Ha a
láz lecsökken 38,5 "C-ra, abba lehet hagyn i a ű
A 94. olda lon a képek ő lépésre bemutatj ák, ho-
gyan kell a boro gat ast elvégezni.
Ha az alapos ű láz is kiséri, ezt az inaktív elh árí-
tórendszer pozit ív jeleként kell érté kel ni. Hiszen a láz a
test egyik legfontosabb és legha tásosabb elhárító reakció-
Gyógyul:" ,
fol yama t,
lá z
, \ r-h-m! Aborogatás megkezdésekor a láb mindig legyen meleg.
oh.. Ill' alkalmazzunk hideg vizes kezel ést hideg testrészeken!
Ami az akut ő alatti táplálkozást illeti, hosszú ideig
ta rtotta magát az az elv: "együnk, hogy ismét ő kap-
junk". Ma már tudjuk, hogy az étvágytalanság szcrveze-
tünk egyik igen bölcs reakciója. A test ugyanis minden
erejét a betegség leküzdésére koncentrálj a és ön magától
"böj tre" kapcsol. Akkor vagyunk okosak, ha ezt az ét-
vágytalanságot mint a szervezet energiamegtakaritó in-
tézkedését fogjuk fel és nem terheljük fólöslegesen olyan
feladatokkal, mint pl. az ételek megemésztése.
romlével és m ézzel dúsítottcsalánteát. vagy Csvitaminb an
gazdag gyümölcslevet ő meggy-, narancsle-
vet). Melegen ajánlható mégazegy- két pohárnyi frissen ki-
facsart reteklé, eéklalé vagy karotta(sárgarépa)lé is. (A ka-
rottaléhez tegyünkegycsöppnyi tej színt vagyolajat , hogya
karotint a zsír megkösse és így könnyebben felszívódjon).

Táplálkozás akut ő
megbetegedések esct éri
Ha egy ű láz nélkül zajlik, nem árt, ha a szerveze-
tet átmeneti túlmelegítéssel tárnogatj uk a kórokozók el-
Táplálkozás a lábadozási szakaszban
Ha a szervezet már túlju tott a legsúlyosabb állapoton,
magától kezdi kívánni a friss salátát , gyümölcsöt, zöldsé-
get. Ezek az élelmiszerek tartalmazzák mindazokat a vi-
taminokat és ásványi sokat, amelyekreaszervczetnck fel-
tétlenü l szüksége van; ezek serkentik ballasztanyagaikkal
az emésztést. Mihelyt a beteg általános közérzete javul,
rögtön adjunk ő teákat (lsd. az 5. fej ezet).
Egy kis darab valódi lépesméz elfogyasztása is fontos
anyagokat (enzimekct, vitaminokat, hormonokat)juttat
a szervezetbe.
Javallatok a ő emel ésére
2
Lábszárborogatás láz eseréu
l Két kisebb lenvászon kend..,
langyos (állott) vízbe máll " "\
kicsavarj uk.
2 simán és szélesen mindkr
lábszárra rátekerjük,
3 száraz ő
átte kerjük , efólé kerül eg)
száraz ő
3

Alázas betegnek nincs étvágya, viszont sok folyadékot kí-
ván.A már ajánlott teakeverékeken kívül adju nk a beteg-
nek mézzel ízesített csipkebogyóteát, egy pár csepp cit-
Folyadékpótlás lázas állapotban
A lábszárborogatás ű formáj a a ned ves zokni:
pamut- vagy gyapj úha risnyát langyos vízbe mártunk és
felhúzzuk a lábra, majd húzzun k rá egy nagyobb ű
szárazharisnyát. Ilamárnem hút anedves zokni, vegyük
Ic, és ismét elj ük meg az eljárás t.
len vívott harcában. Eh hez háromj ó mód szer kínálkozik :
a sza una vagy ő ő az ún . Schl enz-féle ő és a fris-
SílÓ ű ő A külö nféle gyógynövényadalékos szaun át
és ő ő már évezredek óta ismerik a ő né-
pek (eszkimók, finn ek, indiánok, j apánok stb.), Manap -
ság, ugyanúgymint egykoron, alest edzésércésa ű
l éses megbeteged ések ő kezelésére alkalmazz ák.
Ha a szaunában használt fózel et a ű zsálya, fe-
ő ű ő ű illóolaj aival gazdagítj uk . akkor
eze k az illóolajok közvetl en ül halnak a felsó légu ta k
"meggyötör t" ny álkah árty áj ára,
A Schlenz-féle ő
A nevét a feltalálójáról , Maria Schl enzról kapott "tú lme-
legító" ő tul ajd on kép pen az ő már leírt ka-
ű fokozása. A ő ő ő
csak 36,5 · C és csak fokozat osan melegitjük ő forró víz
hozzáadásával 39 · C-rd. A ő 30-60 perc ő
lehet, gyerckekné l rövidebb. Nagyon fontos, hogy ne
hagyj uk a ő ő esö kkenni. Kefével
vagy ű addi g dörzsöljü k a ő amíg vö-
rös nem lesz. A ű ő ő és a dörzsölés együlte-
sen kilúgozóan ha t a ő mi ált al ő felgyorsulnak
a kiválaszt ási folyamat ok. A fürdés utáni eljárás ugyan az,
mi nt a ű ő esetében: ágyba fekü dni, pih enni
és izzadni ! A hat ást mégfokozza egy adag ű
nat vagy ő
Akinek a szervezetét túlságosan ő az ilyen
ő (a vérkeringes t igen eros en megterheli), az ugyan-
ilyen ő készíthet ún. ő ő A h érnér-
sékletet itt is folyamatosan kell növeIni és nem szabad
hagyn i, hogy az csökkenj en. A fürd és ideje 10- 15 perc.
Ezut án ta rtsukmel egen a lábat, feküdjünk le ésizzadj un k.
Abban az esetben, ba ezek a ő ő fokozan dó in-
tézkedések ne m ő és valahol Önök mégis ala-
posan ű olvassák el a ő fejezetet,
amelyben leírjuk. hogyan kezel heti k természet es szerek-
kel a ő ű ő tüneteket.
Át m l"I H '11
túlm(·I"t.: 11l
ogyclj ii " I,
a ű
hömi·r'l"l.
let ére
Frissíhi
ű
III t.( l' t;y fontos megjegyzés:
ndh.llu JlI ingcrlc#rápia csak telj esen egészséges
t , .C-I a!kalmazha lo. Szívbe tege k, zava -
"küz(](j"betegek csak az or.
erért és ével, engedelyeve1 alkalmazhatják!
7. Fejezet
Meghúléses bet egségek
természetes kezelése
• Gymgt ingmk serkentik a ik/- i J
óngyógyí/ó "óil; "ÓJ ingmk hinílják,
anagyan "óJtk prdíg mtgJtTnmuí/ik. "
Rt.:OOLFAR:XDT és IIUGO SCIIUI.7. bin\óKiai alaptörvénye
Nátha
Az akut nátha többnyire a ű ő szimptómáj a,
sok esetbe n pedig az egyetl en is marad. E betegségnél az
orr, a homlok és az orrmelléküregek nyálkahártyáinak
gyull adásával van dolgunk.
A nyálkahártyák megduzzadnak és túl sok vál adékot
termelnek. Az orr eldugul, a légzés nehezebbé válik, a fej-
ben nyomás keletkezik. Az eddig leírt által ános kezelési
eljárások kiegészítéséül ajánlat os gyenge orrkenóesöt al-
kalmazni , amely az irritált nyál kahártyákatl egalább ide-
iglenesenmegnyugtatja, ésazorrjáratokat szabaddáteszi.
A kémiai orrsprayk kockázatai
Fel tétlenül kerüljék a kémiai ű nátha elleni spray-
ket , amelyekne k gyak ran drasztikus mellékhatásaik van-
nak. Ezek olyan hatóanyagkomplexumot tartalmaznak,
amely helyi ű idéz eló, és ennek a mechaniz-
musnak a segítségével állítja le a mértéken felüli kiválasz-
ő A probléma azonban az, hogy az orrspray által ki-
vált ott ű a gyakorl atb an nem csak az orrnyálka-
hártyára korl átozódik.
I , lIl·k·
l. tl .•, uk
111\'11.0; ·
I If.!II III ,íilY

I. 1 1111" :1. (' ( -
' I I )'.í,;r.;lt
li ll II I, z('rc
A kémiai hatóanyagok elker ül hetetlenül bekerül nek a
légutakba, a gyo mo r- és b élcsatornarendszerbe is, ahon-
nan a vérkeringésbe jutva a véredények szerkezeti, azaz
az egész testre kiterjedó ű idézik e1ó. Emelkedik
a vérnyom ás, szaporább lesz a pulzus , ez pedig súlyos
ű bet egségek esetében lázzal kombinálva ki-
mondottan végzetes lehet. További lehetséges mellékha-
tások: kül önbözó ingertünetek és nem ritkán az orrny ál-
kahártyák túlzott ű kiszáradása.
Láttunk eseteket. amikor az elóbbiek következtében a
szaglás és az ízlelés hosszabb idóre nagymértékbe n káro-
sodott , és a normális állapotot csak sok fáradságot igény-
ló mál yvainfúzumos öblítéssel lehetett hel yreállítani.
Jó példa ez a hivatalos orvostudomány mechanikus,
rövidlátó gond olkodásmódjára : nátha eset éri az orrnyál-
kahártya fokozott mért ékben termeli a váladékot, tehát
olyan kémi ai anyagot alkalmaz nak lokálisan, amely a ki-
választástcsökkenti. Azt, hogy a lokális korlátozás gyakor-
latilag lehetetlen, nem veszik figyelembe, és ártalmatlan-
nak minósítik (ugyanez érvényes az antibiotikumokra is).
A természetgyógyászatban ezzel szemben sohasem kí-
séreljük meg a szervezet önszabályozó mechanizmusait
gúzsba kötni , hanem inkább támogatjuk ű
Jelen esetben az orr nyálkatermelése a baktériumoktól és
vírusoktól való megti sztulást segíti eló. A ő
gyászat kész kisebb-nagyobb kerü lóutakat ten ni (azaz
nem specifikus ingert erápiákat al kalmazni) annak érd e-
kében, hogy a testet a neki megfeleló ellen reakcióra ő
ő
A drasztikus szereket alkalmazó gyorsított elj árások
ugyan rendszerint közvetleneb bül és hamarabb rnutat-
kozó eredményre vezetnek, hosszú t ávori azonban gyen-
gítik a szervezet ellen ál l ök épess égét.
Természetes anyagokból készült
ő nátha ellen
Egy j ó, természetes anyagokból készült, nátha elleni ke-
nócsnek az eukaliptusz, a me nta, a fenyótú , a törpefenyó
illóolaj ait és esetleg kámfort kell tartalmaznia.Jó ha tással
használhat ó, ha a gyermekek nehéz légzés miatt nem
tudnak elaludni. Csecsemók eset ében, amikor a súlyos
nátha különösen drámai következményekkel járhat, hi-
szen scm aludni, scm szopni nem tudnak, azt ajánlj uk,
hogy néhány csepp eukaliptuszolaj at csöpögtessenek a
gyermek fejpámájára, lepedójére és takarójára. Az is jó
megoldás, ha a gyermekágy közelében elhel yezett páro-
logt at ób a teszik az eukaliptuszolaj at.
2
Se1{i h l"lol
a ....
ő "
a
I t un-ke- k-
nek
Mellbedörzsölés és ő kötés
Gyermekeket kb. féléves koruktól kezdve lehet gyenge
mellkenócesel bedörzsölni . Az orrkenócshöz felhasznált ,
fent felsorolt illóolajokon kívül a mellbcdörzsölésn él al-
kalmazott kenóes mé g ciprus-, kerti zsálya- és levendula-
olajat tartalmazhat. Alvás közben az illóolaj ok mérséklik
az orrban a szekréciót, dc baktériumöló hat ást kifejtve
mélyen behatolnak a ő is, és át melegítik az egész
mellkast. A mell bedörzsöl és alkalmazása a legegysze-
ű ám nagyon hat ékony eszköz köhögés és bro nch itis
eset én: a páciens mell ét és hátát ő vastagon
bekenjük, aztán elómelegített froltírtörü lközóvel szoro-
san beburkoljuk, vagy meleg gyapjúinget húzunk rá. A
köt ést éjszakára a hetegen hagyjuk. Gyermekek és eseese-
ő esetében ez a köhögés és a nátha egyik leghatéko-
nyabb kezelési módja. lásnap reggel a gyermek lénye-
gesen jobban érzi magát. (Lásd a k épeket.)
A ő és kisgyermekek keze lése során nagyon
Ionto sna k tartj uk, hogy ne csak természetes és hel yesen
adagolt hatóanyagokat alkalmazzunk, hane m hogy a ke-
nócs ő és mcll ékanyagai is tiszta és term észet es anya-
gok legyenek. Erre a méhviasz és a növényi olajok a legal-
kalmasabbak.
Inhalálás
Mellkasi borogat ás
A mellet vastagon
bedörzsöljük a ű
ell eni ő
2 bedörzsöljük a hát at is,
3 e1ómelegít ett nagy frottír- \.ou
gyapj út örülközóvel
körültekerjük a fels ótestet.
majd rögzítj ük a törül közlII
3
1I111lmaú is Nátha, köhögés és ő esetén a fent említett rnell-
ő nagyon halásos inhalálószer is lehel. Egy tál forró
vízben feloldun k egy teáskanálnyit a fent i gyógyí rból, fe-
jünkre Iürdélcpcddt terftve a tál elé ülünk, és belélegez-
züka gózüket. Szemünket csukj ukbe, hogy a forró ő ne
ingerelje. Az inhal álás ne tartson tovább Hl-25 pe rcnél.
Kapon ta két alkalommal ismételjük meg.l\leglepóenj ó-
tékony hat ásu.
A nátha ugyan banáli s be tegség , mégis nagyon elfajul -
hat, ha azt nem gyógyították meg ő Számos
tengerentúli utazásunk során tapasztaltuk, hogy a ki nem
kezelt melléküreggyull adás rettenetes fejfájást válthat ki
..
a ő éréskor, rni vel a fcj üregei ben nem t ört énik meg a
nyomáskiegyenlítódés. A ho ml ok- és az orrüregek krd ni-
kus izgalmi állapota vagy a fej ezen üregeiben végbeme-
nó gennyképzódés a nyirok- és immunrend szer állandó
zavaró tényczói vé válhatnak, és hosszú t ávon ő fejfájást
okozhat nak. Ezért feltétlenül érdemes egy hosszan elhú-
zódó náthát a ő leggon dosabban kikúrálni.
A homlok- és orrmelléküregek gyulladása
Homloküreggyulladás esetén kipróbált ő a ka-
mill ás gózölés. Ehhez egy marék kami llát egy tálban le-
Kamill."
gÓ7. (i!«·"
\ I ',h al !
forr ázu nk. ő ő borítunk a fej ünkre, és e "sátor-
ban" belélegezzük a forró gózt. Ügyeljenek arra, hogy az
inhalálás kezde tén ne menj enek közel a ő edény-
hez, nchogy mcgégessékaz arcukat. Aszem ingerlésének
elker ül és e céljából ajánlatos inhalálás alatt a szemüket
csukva tartani. Tessék óvatosa n kipróbál ni ! Egy ébként
pontosan ugyan<.. "Zaz ideális arctisztítási eljárás a tisztáta-
lan és pattanásos bór cserén is. A ő megnyitja
az arcból' prilusait, elpuszt ítja a ba ktériumokat és !''YÓ!''Yí-
tó hatást gyakorol a kisebb bórgyull adásokra és pörsené-
sekre (lásd: 5. fejezet 77. old.), A képek pontosan meg-
mut at ják, hogyan kell elvégezni a múveletet. A kamillá-
nak ezenkívül nemcsak görcsoldó, hanem eros gyulla-
dásgátló hatása is van, különösen a nyálkahártyá k gyul -
ladása esetén.
z
Kamillás fürdó,
kami11ás inhalál ás
A kamilla virágát tegyük
egy tálba és forrázzuk
le,
Z tegyünk a fejünkre
rúrdólepedót és csukott
szemmel lélegezzük be
a forró gózt .
c.) 1IL: )' i h'i
1111 \
Bronchitis (hörghurut) és köhögés
A meghúléses betegségek sorában gyakran hosszad al-
mas gondotjelent a bronchitis és a köh ögés. O rvosl ásuk-
ra a természetgyógyászat egész sor j ól bevált növényt is-
mc r; ilyen a marti lapu. az ökörfarkkóró, lándzsás útifú,
zsálya, mályva, fehérmályva, ű édesgyökér, ta-
vaszi kankalin, izlandi zuzmó, szilfakércg. Mivel ma már
tudj uk, milyen hat óanyagokat tartalmaznak, pontosan
megállapíthatiuk felhasználásuk körét.
A hörghurut kezdeti stádiuma
A hörghurut kezdeti stádiumában olyan gyógynövénye-
ket kell alkalmazni, amelyeknek baktériumöló és gyulla-
dásgátl ó hatásuk van és t ulaj don nyálkaanyagaik segítsé-
gével a gyulladásbajött nyál kahártyákat beborí tj ák és ol-
talmazzák. Ezáltal csillap ítj ák a gyakran kínzó köhögési
ingert .
Kezdódó hörghurut esetén nagyon aj ánlatos a köhö-
géscsillapító teakever ék:
A martiIapu az egyik legkorábbi tavaszi növény, élén k-
sárga virágzara gyakran már februárban és márciusban
kikukucskál az utol só hófolt ok közül. Pikkelyes szára na-
gyon rövid, a növény gyakran fel sem ű a még barnás
ű Nagy, szivalak ú, durván fogazott levelei, melye k
fonákj a ezüstfehér, csak sokkal ő fejl ódn ek ki. Ked-
veli az agyagos talajt , s többnyire omladékos helyeken,
parlagfolde ken . vasúti töl téseken vagy szántok m er. ' .
földutakon terem. Virágát (februá r-m árciusban) és leve-
lét ( máj us-j úniusban) szintc kizárólag a vado nte rrnó ál-
lomán yból ű
Botanikai neve - tussilago - a latin tussis - köhö gés
szóból cred, minth ogy a legrégibb idókt ól kezdve köhö-
gési panaszok ellen használtá k. A növén y ű és nyál- Összell' ,..!,
kaanyagai együt tesen hatnak. Az utóbbiak az ő köhö-
gési ingert csillapítj ák, mégped ig úgy, hogy bebo r ítj ák és
védik a hörgók gyulladt nyál kah ártyáit. A martiIap u a Hat ása
nyál k át is oldja, ezáltal oldja a króni kus hörghurut és
egyéb légúti me gbetegedések (pl. pneumokoniosis) ese-
tében felIépcígörcsös köhögést is. Száj- és garatü reggyul-
ladás, garathurut ellenszere k ént is ajánlható.
ő alkalma zás
A marti iap u levelét és virágát a teakeveré kekben többn yi-
re más gy ógynövények társa ságában tálalj uk. Ez hel yes,
rnivel bizonyos körülmények között - különösen tartós
alka lmazás csetén - fennáll a túl adagolás veszélye. A ő
vénygy ógyszerta n tud ósai és a német ű rni-
nisztérium szakemberei ép pen a közelmúltban folytattak
l tII ptI
, l ',,/m/ ara
Teához
levél és
vi rág
40 g
20 g
20 g
20 g
lándzsás ű
martilapu-virág
fehé rmályva-gyökér
mályva
Martiiapu
( Tussilago[arfara)
heves vitát arró l, hogy elképzelhetetlen a martiIapuban
ta lálhat ó bi zonyos hatóanyagok (az ón. pyr rholi zidi n al-
kaloidák ) felhaszná lása . Ugyanezen hatóanyagokkal
vanna k prob lémák a feket e ő ő alkalmazásá-
nál is (lásd 15. fej ezet , 252. old.). Noha nincs rá klini kai
bizonyíték, hogy amart ilapu szokásos ad agolása ese-
tén ezek az alkaloidák valamilyen káros hat ást fejt ettek
volna ki, a fenti figyclm eztetésnek nagy visszhangja volt.
Mint mindig, eb ben az esetben is a helyes adagolás a
ő
Bronchitis progresszív stádiumban
Itt ő a nyá lka feloldásárál és fellazításárál van
szó, hogy ezáltal könn yebb legyen a váladék felköhögése.
Ne feledjük, hogy a köhögési inger istestü nk bölcs reakci-
ója fiziológia i szempontból. A bronchiol ék (a ő
igen finom szétágazás ai) és a ő ű ös sze-
húzódásai révén távozi k testünkból a nyálka. Tehát a kö-
högési ingert itt scm szaba d ő kod eintartalmú gyógy-
szerrel elfojtani, hanem segíteni kell szervezetünket a b-
ban, hogy végigjárja a természetes gyógyulás útját ! E cél
elérésére a ő gyógyteát állítsuk össze :
Sel11 II II
kodr-i II
tar tal ll l ll
gY()I-: >" I I ti II .ll :í sa
zik. A német népnyelvben ha sznált elnevezése - gyapjú-
virág - ő ő levelei rc utal (ezt jelzi a magyar
népnyelvi ökörfarkkóró" név is), amclycknck
bolyhos vagy ű a felületük. A levelek ő
zsaként simulnak szorosan egymás mellett a fóldhöz, fel-
j ebb a vaskos, egyenesen a ma gasba ő szintén ő
szá ron már csak egyenként fordul nak ő
Az ökörfarkkórót angolul ű hívj ák ; egy-
részt valóban úgy néz ki, mint egy fákl ya, másrészt rége b-
be n fáklyának használták : a tél folyamán kiszáradt szárát
viaszba vagy szurokba mártották.
Öt karéjra osztott, sárgavirágai szorosanegymás rnel-
lelt állna k az egyetlen vagy olykor csak legfel ül szétág azó
száron , és nem mi nd egyszerre nyílnak ki, hanem sor-
rendben alulról felfelé, egyi k a másik után.
ő termóhelyi viszonyok között augusztusban
és szeptemberben virágait.
Az ökörfarkkóró ő nyálkaanyagokat tartal-
maz, amelyek a nyálkahártyák gyulladását és ezálta l a
köhögési ingert csillapítj ák. A sza poninok ő a
ő be n felgyú lt nyálka feloldását és megkönnyítik a
váladék felköhögését.
A teakeveré kekben az ökörfarkkóró virágait remekül
kiegészítik más, hason ló gyógy növé nyek.
Köhögéscsill a pító te a progresszív bron chi tis eset ért
Az ökörfarkkóró a széles körben ismert és alkalmazott ő
högésesillap ító és nyálkaoldó gyógy növénye k közé ta rto-
..
Jóka tapasztalataink az alábbi köhö géscsillapító teak éve-
r ékkel, amely gyulladásgátló és nyálkaoldó hatásán túl a
rekcdtséget is orvosolja :

30 g
20 g
12 g
12 g
lO g
Bg
Bg
martilapu-levél
izlandi zuzmó
eukaliptuszlevél
kamillavirág
ánizsmag
ökörfarkkóró-vi rág
ű
Köhiigésesillapító tea
30 g
20 g
20 g
20 g
lO g
V. phlomoides)
Ökörfarkkóró
( Verbascum densiflorum,
ű
ökörfarkkór ó-virág
ánizs
tavaszi kankalin-gyökér
édesgyökér
Ökörfarkk ört .
Vtrbascum derul/l.""
I »r uhinált
kezel és
"il lkr étú
hatás
A telj esen ő bronchitis
Heves köh ögéssel j áró teljesen kifej lett bronchi tis esetén
ű és szükséges többféle terápiás módszert kombi-
nálni : pl. kasvirágbó l készült cseppeket venni be órán-
kén t, köhögéscsi llapító teá t inni egész napon át, köhögés
elleni szirupot fogyasztani kétóránkén t, lefekvés ő ka-
kukkfüves ő venni, éjszakára ő mellkötést al-
kalmazni. Ennyi gondos kezelés révén gyors enyhülés és
teljes gyógy ulás ő el, s közben nem zavaljuk meg a
test természetes reakcióit.
Lándzsás útifú
( Plantago lanceolata)
A legfontosabb köhögés elleni gyógynövények egyi ke.
Sokoldalú gyógyító hat ásári kívül érdekes a történet e is. A
dél-eu rópai né pek és a gennánok emberemlékezet óta
használják gyógyszerként. Latin nyelvú verses füvész-
könyvében egy Maeer ncvú orvos már a 11. században
leírja gyógyító hatását. T öbbek között megeml íti, hogy
friss, péppé zúzott leveleit vérzéscsillapí tásra és ő
gyítás ra használj ák. Hogy ez megfelel a ténye knek, azt
számunkrama a növény tudományos elemzése igazolja:
egyéb hatóanyagok mellett kovasavat , karot inoidokat
és aucubint tartalmaz. A népi gyógyászatban a friss,
összemorzsolt útifúleveleket sebe k és sérülések ő
gélyszerú ellátására használj ák a sza ba dba n, ha fert ötle-
nító eszköz, tapasz, kötszer vagy sebvatta nincs kéz-
nél.
Amikor az eu rópaiak meghódították az Új világol, az
észa k-ameri kai indiánok a ő útifúfajokat a . fe-
hér ember nyomának"kezdték nevezni, mivel ezeka nö-
vények mi nd enüvé kövellék a telepeseket. Ned vesen ra-
gacsos magjai rátapadtak cipóre, patkóra, kocsiker ékre.
és így a "sápadtarcúak" útitársai lett ek,
A lándzsás útifú gyökerei képesek a kemén yre döngölt
. tal aj on is áthatolni, ezért a növény olyan helyeken is meg-
él, ahol sok ember és kocsi megfordul; levelei rendkívül

!
Széles
körben
használt
sz er
ő nem egykönnyen lehet sz éuaposni eiket. Több-
ször láttunk olyan útifüvet . amely aszfaltozott vagy Icbc-
tonozott utak ő ő ő ki, és olyan helyeken törl
magának utat a fény felé, aho l más növény nem tudott
gyökeret ereszteni.
ő alkalmazás
Az útifú széles körben használ t köh ögés elleni szer, mivel
nyálkahá rtyaóvó, köh ögéscsillapító, nyálkaoldó, bakté-
ő és gyulladásgátló hat ású. Gyakran köhögés elle-
ni levet készítenek ő ilyen kor viszonylag nagy kon-
ccntrációjú ű kell felhasználni. Term észe-
lesen ügyelnünk kell a rra , hogy az ű ne
ha sználj un k iparilag ő cukrot , hanem telj esért é-
ű ő pl. méz vagy cu korrépalé - ízesít-
sük. A növény gyógyító erejét akkor haszn álj uk ki opti-
málisan, ha az útifúteát az ű esetleg az
útifú frissen kin yoma lt levével kombinál va fogyaszt-
juk.
Az útifú levet j ó íze folytán kü lön ösen a gye rmekek sze-
retik. 1Ia csa ládunk ban valamelyik gyerek köhög, soha
sincs úgy, hogy csa k enne k az egynek adun k ű a
többi is szcret né mi ndig megkapni a maga részét, egy tel i
kanálla l.
ő ő fed eztü k fel azt is, hogy az össze-
morzsolt ű azo nmód segít, ha az embert meg-
csípi a csalán. Két éves kislányunkat valahányszor a
kertünkben futkározott, mindig megcsípte a csalán.
Ilyenkor azorinal húsító ű ő ű sz ét a
csa lá ncs ípte ő És láss csodál: lányu nk
minden alkalommal legott felhagyott a sírá ssa l, és ő
r61 két pe rcen bel ül ű a csú nya pirosság a hólyagocs-
kák kal egy ütt. Ha kisgyermekekkel vagyu nk kint a ter-
mészetben, sok ő fájdalomt ól és bosszúságt ól kí-
ű meg magunk at, ba ismerj ük és al kalmazzu k
ezt a kis trü kköt . Az ű pedig mindenütt megtalál-
hat ó.
Krónikus hörghurut
A bronchitis is könnyen krón ikus betegségge válhat , ha
nem kúráljá k ki alaposan. Az olyan gyermekeknek, akik
éveken keresztül haj lamosak a köhögésre, többnyire j e-
ő j avulást eredményez, ha huzamosabb ideig a he-
gyekben vagy a tengernél tartózkodnak. Az ő
és persze különösen a dohányosokat gyakran krón ikus
bronchitis - az ún. ..öregkori köhögés" - kínozza. Az
ilyen páciens minden reggel hosszú ő
rendez: addigköhög , amíga nagyon ű nyálka fel nem
oldódik, és az ember "tisztára" nem köhögi a tüdejét.
Ezekbe n az esetekbe n kül önösen j ól bevált a tavaszi
kankal in virágából és ő készített tea, vagy az
ánizsmagból és izlandi zuzmóból összeállított kever ék,
Az utóbbi teánál az ánizs ter mését forrázás ő fel kell
törni (lásd : 12. fejezet, 206. old.). Akan kal inteáh oz egy ká-
véskanálnyi virágot egy csésze ( 150 ml) hideg vízben ő
ű majd a keveréket felforraljuk. Öt pereig áll-
ni ha gyjuk , ezután rögt ön iható. Csak a kankalinra aller-
giások nem fogyaszthatják. Mindkét ő napi két-há-
rom cs észévcl kell inni .
"Dohán)"! "
köhögés"
öregkori
köhögés
Special is
tea
Kankali lll . 1
al1ergiáM.1\
nem
fogyaszt-
hatj ák
Orvosi
felü gyel et
a s áncon feltartóztatják és ő akkor mcgszúnik a
veszélye annak, hogy azok má s szervekbe behatoljanak.
A ő ű ű tehát nagyon fontos feladatot lát el.
Nyakborogatás
Ha a torokgyulladást izzad ás és láz kíséri, a nyakboroga-
tást ajánlhatjuk. ő hideg vízzel benedve-
sítünk majd kicsavarj uk és ő nem túl szorosan a
nyak köré tekerjük. Efólé meleg gyapj úsálat teszünk.
Húsz-harminc perc múlva levesszük a megszárad t kö-
tést. Az elj árás pontosan ugyanaz, min t a lábszárboroga-
tás esetében, amit a 134. oldalon pontosan bemutatunk.
Ezeka borogat ások nagyo n hatásos ingerterápiák, s nap-
jában többször alkalmazhatók. Mi nd azonáltal súlyos
angina eseté n fel tétlenül szigorú orvos i fel ügyeletre van
szükség.
Zsálya
(Salvia officinalis, Salvia mon/ana)
Torokgyulladás, rekedtség,
gégegyulladás
A ű betegségekés ő gyakori kísé- An gin a
ő az angina, amely - különöse n nyeléskor - torokfá-
j ásban nyilván ul meg. A garatmandulák pírj a és meg-
duzzadása, esetenként gennyesedése jel zi a tünete ket.
ő tü netei: nyomásérzékenység, az állkapocsszeglet-
ben ő nyirokcsomók megnagyobbodása és megkemé-
nyedése, gyakran láz is. A fáj dalom gyakran át sugárzik a
fülekbe, és nem rit kán középfúlgyulladás kíséri. A fúl, az
orr és a garat amúgy is a legszorosabb kapcsolat ban van
egymással, hiszen a fej - és nyaktáji nyirokcsomókkal
együtt az ún. ő ő alkotják. A szó szoros ért el-
mében ezt úgy kell elképzelnünk, mint egy ő
ő sáncát : ha a támadókat - a betegség esíráit - ezen

A zsályának több faja van, gyógyászati célokra ő
ban az orvosi vagy kerti zsálya (Salvia offi cinal is) és a he-
gyi zsálya (Salvia montana) alkalmas. Ezt a régi gyógynö-
vényt ű még a rómaiak hozták a földköz i-ten-
geri országokból, az Alpokon át Közép-Eur öpába. Már a
középkorban termesztetlék és nagyra becsülték gYógy-
hatása mi att. lóSS-ban egy 414 oldalas vastag könyvje-
lent meg Eur6 pá ban, amely kizárólag a zsályáttárgyalta.
ő alkalmazás
A rekedt ség és a torokgyulla dások ő válfaj ainak
(laryngitis, pharyngitis, angina ) gyógyítására választott
ű az orvosi vagy kerti zsálya (Salvia offieina!is).
Szórj uk forró vízbe a zs ályalevelet. s hagyjuk öt percig áll-
ni. Ha leh últ kissé, egy csészényi teával öblögessük a tor-
III
I
"
Zsál ya
Salvia OfflCl ll.,/1I
Száj - és
I(aratüreg
,\ . lagolás
kunkat (gargarizálás) . Agaratban fellépó kellemetlen ő
szchúzó érzés (amire különösen a gyermekek panaszkod-
nak) ő ha a t e át fele-fele arányban zsályalevél-
ból és kamillavirágból készítjük. A toroköblögetés t egy-
két óránké nt meg kell ismételni , kül önben nem haszná!.
Még ű ha a zsálya és kami lla kivonatából ő
lított kész ő oldatot használjuk. A toroköblögetések
közepette zsályapasztillák is enyhít hetik a fájdalmat.
A ő akik azért már mégsem félnek egy radiká-
lis kúrát ól , hígítatl an vagy csupá n kissé hígított svéd kesc-
ű gargarizálhatnak. Eza kúra gyorsan segít. Ut azása-
ink alkalmával, amikor nem volt nál unk zsályatea , a
ű több alkalommal rögt ön segített a bajban .
(Vesd össze : 8. fejezet, 132. old. )
Az orvosi zsálya ő illóol aj a révén fejt ki gyul-
lad ásgátl ó, ő és ő ő hat ást. Aszáj ba n
és a ga ratba n ő nyálkahártyák gyulladásainak, vala-
mint a fogíny gyu lladásának ellen szere. A foghús vérzése,
a foghússebe k és a protézis nyomása alatt keletkezett fel-
dörzsölések zsályateás öblítéssel gyógyíthatók.J ó szolgá -
latot tesz a zsályás szájvíz a kellemetlen szájszag meg-
szüntetésében is.
Emellett a zsályát gyomor- és bélhurut eset én felfúvó-
dásgátl ó és görcsoldó szerként is használj ák. A fél órával
az étkezés ő naponta több alkalommal fogyasztott
csészényi zsályateanagyonhatásosésgyorsansegít. Min -
denesetre csak szükség esctén szabad inni , máskor nem
ajánlatos. Fonr os szerepe van a gasztronómiában is. A
friss zsályalevéllel készült olasz spagetti kü lön legesség,
házu nk kedvenc étele. A zsálya nagyon jól meghonosít-
ható a kertben .
Mályva
(Malva neglecta, Malva syloestris)
A kerekl evelú mályvát népiesen papsaj tna k is hívják, rni-
vel bimbói és termése kis kerek sajtra hasonlítanak. T öbb
mályvafaj kedvelt kerti dí sznövény. Vadon ő fajai is
szép rózsa pi rosa k. s gya kran keresik az ember közelségét ,
\ r: infúzum c1készít ésénél arra, hogy ne forró vizet
1a ."z náljullk, hanem a level eket és a virágo kat egy éjszakán át
1.1I1L.,f)·US vízbe n áztasvuk, hogy a gyógyha tású növén yi nyálk ár
lit ' puszt ítsuk el!

Ma/vasy//' ,..
Gége-

I .. v.i bbi fel-
huszn ál ási
ű
mivel táp an yagokban gazdag talaj t igényelnek. Könnyen
ű ő leveleit és virágát (alkalma nként az egész nö-
vényt ) használjuk fel.
ő alkalmazás
A mályva olyan gyógynövény, amely a száj- és garatüreg,
valamint a ő légu tak nyálkah ártyáit gyógyítja. Sok
nyálkaanyagot tartalmaz és ezzel mint egy ő
bevonj a a gyu llad t ő Ha csak mályvateát iszunk
magában , j ól érezz ük ennek a száj- és garatüregünkre
gyakoro lt ő hatását. Önmagunknál és másoknál
gyakra n tapasztalt uk, milyen csod álatosa n segí t a mály-
va megvastagod ott hanggal és rekedtséggel kom bin ált
gégegyulladások esct éri. A mályvat ea fogyasztása és a
mályvateás öblítés különösen akkor nyúj t gyors segítsé-
get, ha ezeket a tüneteket a hangszalagok túlero1tetése
váltotta ki. Ez ért mindazok, akik hosszabb ideig sok em-
ber ő beszélnek, valamint az énekesek fellépései k
ő fogyasszanak mindig m ályvate át.
Hasonl ó hat ást fejt ki a mályvate a a gyomo r és a belek
gyulladás ba j ött ny álkahányáira (gyomornyálkahártya-
gyulladás nál, bé lgyu lladásná l, gyomor- és nyom bélfe-
kélynél ő alkalmazható; lásd 12. fej ezet,
193. old. ) Xl éga kemény székrekedés is ő a
ny álkaanyage r tart almazo tea segí tségével.
Középfülgyulladás
A ű következ tében ő fúlfájás a legtöbb eset-
ben középfúlgyull adástól (Otitis me di a) ered. Érdekes
megemlíteni , hogy azt ő mindig az ágyban érezzük,
amikor nyu godt an fekszünk, vagy elalvás ő néha az
éjszaka ő közepén. A fájdalmak oly hevesek lehet-
nek, hogy nem kell csodá lkozni azon, ha a gyermekek ke-
servesen panaszkodnak, a ő pedig ide-oda
hányj ák-vet ik a fejüket. Ilyen panaszok esetében több al-
kalommal egészen ő sikereket ért ünk el rnikor a
fájó fület svédcseppekkel borogattuk. Az ő ilyen éjsza-
kai szükséghelyzetben magunk is ő ő kételkedtünk
abban, vajo n derék svédkeserunk képes lesz-e most is
segíteni ? ő gyógyszer hij án (mert az ilyesmi
persze mindi g utazáskor történik, szállodában vagy kem-
pingben ! ) nem volt más választás unk, mint a svédcsep-
pet kipróbálni . Másnap reggelre ő ű volt a siker. A
fájdalmak egész egyszeruen elmúltak. Agyulladás persze
még nem ű meg telj esen , a heves fájdalmakkal j áró
állapoton azo nban úrrá lettünk. (A svédcseppes boroga-
tás elkészítésén ek leírását a 8. fejezet 134. oldal án olvas-
hatj ák.)
A középfülgyulladás hagyományos házi szere a hagy-
más zacskó, amit finomra vágott hagymával megtöltve a
fülre hel yezünk vagy a frissen ő és szétnyomott burgo-
nyából készült "krumplis borogatás". No ha ő
nagyon hatásos, de miután a svédcseppes borcgat ást lé-
nyegesen ű elkészíteni, ezért azt részesítjük
ő
A középfü lgyu llad ás további kezelése céljából a boro-
gatásokat az éjsza ka folyamán ajá nlatos többször megis-
mételni.Jó, ha na pközben néh ány csepp orbáncfúolajat
csepegtetü nk a fül be. A gyulladást ő ő
kell gyógyítani kasvirágcseppek, gyógyító ő stb . ré-
vén. (A szervezet általános ő fokozó el-
járásokat lásd a 6. fej ezetben ). A fülfájást nem szabad fél-
vállról venni. Bár a házi gyögynövénypatika segít, mind-
azonáltalorvossal is meg kell tanácskozni a dolgot, és az
orvosi ő legalább addig biztosítani kell, míg a
gyulladás komplikáci ók nélkül meg nem ű
III
Svédcsepp....
boroga tás
Hagymás
zacskó

borogatás"
Tová bbi
terápiák
Orvosi
ő
A t ermé szete s út
Az a tapasz talatunk, hogy az ebben és a 6. fej ezetben is-
mertetett természetes eljárásokkal vagy teljesen meg-
ű a ű vagy- maka cs esetekbe n -
három napon belül ű Másrészt sokszor meg-
figyeltük, hogy az antibiotikummal gyógy ított betegek-
nek többnyire hosszabb ő van szükségük ahhoz,
hogy közérzet ük bi zonyos mért éki g új ra normális le-
gyen. Az is gya kran megesik, ho gy az emberek gyógyulá-
sukat nem saját ű védekezóképcsségének tulaj-
don írják. Ezért fennáll anna k a veszélye, hogy a követke-
ő ő alkalmával nyomban újra megb etegednek.
a
8. Fejezet
ű gyógynövény-elixír:
ő készült
gyógyítószer, amelyne'!'
története van, s amely
szinte "mindent gyógyít"
. A term észettudomdnynak
igaza van abban,
amit kimond, is nincs igaza abban,
amil elhallgal."
CARl . \ VEIZS)i c KER
A természet azzal a képességgel látra el az embert, hogy
négy ő ízt tudjon érzékelni: az édeset, a sava-
nyúl, a ő és a ű Az ízérzékelés a nyelv fel ül etén
ő különféle ő segítségével tört é-
nik. Ezek négy ízzóná ra osztha tók. Az édes ízt például a
nyelvhegyével érzékeljük, a ű a nyclvtóben. Aszag-
lóérzék a legszorosabb kapcsolatban áll az ízleléssci.
Túl kevés ű és túl sok édeset eszünk
Ha táplálkozásun kat eleme zzük, meg álla pí thatjuk , hogy
bár sósat, sava ny út, éde set fogasztunk, a ű íz azon-
ba n szinte telj esen hiányzik. ő táplálkozá-
sunkból valósággal ű a ű anyagokat és
édes anyagokkal helyettesítettük ő
ő szempontból ez a tény igen figyelemre
méltó. Egy 18. századi Kína társadalmi ő szóló tu-
" cukor
mint
I h"zl"ti cikk
I I \ c'ni anyag
lilrt almú
saláta
dósításban leí rj ák, hogy mi lyen erkölcstelen és romlott
dolog a cukorevés, és mi lycn amorális és szemérmetlen
mindezt a nyílt utcán tenni. Az édessé gfogyaszt ás követ-
kezményei - a szerzö szerint - az erkölcsi hanyatlás, az
cl tunyulás, az eró elvesztése, a dekadencia. Ezzel szem-
ben a ű táplálék a férfiembernek ő és bátorságot
kölcsönöz. Az észak-amerikai indi ánok is lustító hatást
tulaj donítanak az édes ételeknek.
Ha belegondolunk, hogya ma társada lmá ban acukor
ű élvezéti eikké vált, megéri, hogy tüzeteseb-
ben nagyító alá vegyük ennek következményeit. Nem
kétséges, hogy bizonyos, több generáción keresztül kiala-
kult táplálkozási szokások ő befolyással bírnak egy
nép fizikai és pszichikai konti nuitására. Németország-
ban a Szöve tségi Statisztikai Hivatal adatai szerint min-
den polgár naponta 100gramm cukrot fogyaszt.
Egészen biztos, hogy önök közt is mindenkin ek van
kedvenc édessége, egy sütemény vagy egy desszert, való-
ű akad egy pikáns, kifej ezetlen sós kedveneük is,
sót lehet olyan savanyú étel is, amit különösen kedvelnek.
De vajon van-e kedvenc ű ű Mai táplálkozá-
sunkban még igen kevés kesernyés ű zöldségféleés salá-
ta található: ide tartozik a vízitorma, a ű és
a cikória is.
A ű anyagok hagyománya
A ű íz hajdanán soktermészeti nép táp lálkozásána k
szerves része volt. A zsidó ű alkalmából, a
régi ő szokásait követve, ű gyökereket esznek. Az
indiánok nagyon sok extra ű gyökeret ettek, ame-
Iyek olyan dr asztikusan ű és erósek voltak, hogy
mi mai emberek egyáltalán nem t udnán k elfogyasztani
azokat. ő ű már mé regként hatná-
nak. A régi természeti népek körében persze teljesen is-
meretlenek voltak az anyagcsere-zavarok.
Az európai gyógynövénygyógyászatba bekerült tava-
szi kúra, amikor ű és fanyar ű növényeket - gycr-
ű medvehagymát - fogyasztunk, tulaj don-

képpen a régi ízlésminták rcmine szcenciájának tekinthe-
ő Franciaországban még ma is szokás egy kiadós, kelle-
mes étkezés után a "digesztiv" (emésztést ő fogás),
amely ű ő készü l (kálmosgyökér, enci -
ángyökér, angel ikagyökér). Át került az európai gyógy-
szerkin esbe j ó néh án y ű szer is. (Például a ű pá-
linkák, ű formájában. ) Ezek a növényi sze-
;ek igen fontosak egészségünk szá mára, hiszen ő
az anyagcsere normális múködését. Hiszen a tartós kese-
ű hi ánya az anyagcserefolyamatok felborulásá-
hoz vezethet .
A ű anyagok serkentik a máj ű
A ű anyagokáltalában véve hat nak a máj ra. Egy ő
szefügg ésbi ztosan ő mégpedig az, hogya máj
termeli az epét, amely viszont kimondott an ű ű fo-
lyad ék. Ha valakinek hán yni kell és a hányási inger akkor
sem ű meg ha a gyomor már t eljesen kiü rült, akkor
epét há ny. Rögtön ő milyen hi hetetlenül ű
ez a zöldes ű emésztónedv. Az ókínai medicinában is
az epéhez kapcsolódott a ű íz, ugyanígy az asztr ó-
medi cinában, amely a korábbi évszázadokeurópai orvo-
sainak és alkimistái nak gond olkodásában ő hel yet
foglalt el.
A máj fontos szerv egészségünk szernpontjá bél. A máj
termeli az epét, mely az epeh ólyagba kerül, ott ű
likés onnan meg határozott ritmusban, igény szerint a vé-
konybélbe ürül. Feladat a az, hogyatáplálékból a zsír-
anyagokat e1bontsa és emuigá lja. A máj bo nyolult és sok-
oldalú funkci óihoz tartozik még a glykogen (-vércu-
kor) tárolása, a vércukorszintj ének biztosítá sa, a feh érjék
lebontása, a vérképzéshez szükséges vas és egyéb nyom-
elemek tárol ása, a sejtek újraképzése, a ő anyagok
leépít ése. A környezeti mérgek a táplálékkal és ivóvízzel
bekerült nehézfémek, kemikáliák, a szintetiku s gyógy-
szerek a máj ban bomlanak le.
Az anyag-
cse re
laborat ó-
riuma a m ;l j
Élet -
fontosságlí
funkciók
A svédkeser ú-gyógynövényelixír
Kb. 20 évejött ismét divatba a ű ez a gyógynö-
vények ő készült alkoholos kivonat , amely a
májat és az összes ő harmonikus módon
aktivizálja. Ezt az új ű ű ő
Maria Trcben asszonynak köszönheti, aki "Egészség Is-
ten patikájából" címú könyvében, továbbá számos,
gyógynövénye kkel foglalkozó ő ismét köz-
kinccsé tette a ű receptúráját . Ha néh a egy-egy
javallattal . amelyet az elixír j avára írt , túl is ő a célon,
feltétlenül hozzájárult a ű ő fajtáinak
váratlan ú,Üáéledéséhez.
A ű története
A gyógyszert örté netben már évszázadok óta ő a
ű receptúra ő változatainak nyomai.
Különféle nevek alatt, mint "Hiera jucra composita",
"TincturaAloes composita"vagy "Species ad Jongam vi-
tam' (-,A hosszú élet orvossága' ) már a középkortól
kezdve újra és új ra felbukkan a hi vat alos gyógyszerköny-
vekben. Paracelsus, a 16. század kezdetének nagy orvos-
reformere összeállított egy , Elixier ad longam vitam' re-
ecptúrát áloé, rnirha és sáfrány összetételben. Ez ő
fogva a ő ő (alkotórészeket) már
nem ő ű gyógyszerként, hanem alkoholos kivo-
nat formáj ában terj esztett ék. .
A 17. és IB. században állítólag dr. Samst svéd orvos
elevenítette fel és írta le új ra a családi hagyatékban talált
ű receptur át. Amint mondj ák, dr. Samst 104
éves korában halt meg, távolról sem végel gyengül ésben,
hanem lovag lóbaleset következtéb en. A , svéd' -kesem
név is dr. Samst-tól szá rmazik, s ő alkotta meg azt a 43
pontot összefoglaló . régi kéziratot " is, amelyben felsorol-
j a azokat a kül önféle bajokat, amelyekné l a ű
segítséget nyújthat.
Ez a kézirat 250 évvel ő kerül tTreben asszony ke-
zébe. Egy személyes élmény - a ű sc-
gítségévc1 gy ögyul. ki súlyos tífuszfertózésbó l - k észtette
arra, hogy a továbbiakban int enzíven foglalkezz on a nép- .
gyógyásza tban ismert gyógynövényrecept úrákkal.
A ű össze t é t el e
Az ósrece plúrák és mai változata ikjeliemzóje a kü lönbö-
zó gyógynövények és anyagok ismert kombinációj a. Itt
különösen érvényes az, hogy az egész több mint a részei ,
vagyis a kész gyógynövényoldat hatásosabb, mi nt egyes
különáll ó alkotórészei egyiittv éve. Hiszen a növényi
gyógyszerek esetében is abban van a ű hogy
olya n an yagokat kombinálj unk egymással, amelyek ő
nyös en kiegészítik egymás hat ását. A svédkeserú reeep-
túrájában a drogok összetétele évszázadok során ala kult ki.
Orvosi és erdei angelikagyökér
(angya lgyökér)
(Angelua arahangelica és Angelica silvestris)
A ű egyik legfontosabb összet evóje az angelika-
gyökér. Az angyalgyökér - ez a növén y másik elnevezése
- az ún . Arnara aromat ia csoport ba tar tozik. A gyógy-
szerészekazo kat a ű nevezik így, amelyek a
ű anyagok me llell illóol aj okat is tartalmaznak. Ezek
az anyagok, kivál tképp az angelikagyökér serkenti k a
cpe- és hasnyál mi rigynedvek tcrmcl ését és ki-
választását, s egyúttal étvágyj avüö hatásukvan. Ez a nö-
vény az ernyósvirágzat úakhoz tartozik ; ezeket a növé-
nyeket gyakran nagyon neh éz megkülönböztet ni egy-
mástól.
ő IlUgy az alkalmanként embermagass águra
ő angelikát a rendkívül hatá-
ű csomorik ával. Ezért nyomatékosan felhivjuk a figyelmüket:
ne szedjék ezt a növényt, még ha ismerik is azt!
Orvosi ő
Angelica archangelica
Ide kívánkozi k még, hogy gyökerének kiásása megleh e-
ő fáradságos mun ka; valamint nehézkes az angyal-
gyökérhosszú távú tárolása is, merta többi növényné1fo-
gékonya bb a kártevékre. A saját ki ás ást csak azoknak
ajánlj uk, akik az erós, csípós aromájú angelikaillatot sze-
retik és akik hajl andók naponta egy dara bka gyökeret el-
rágni az általános ő céljából - úgy, mint az ázsiai-
ak a ginsenggyökeret.
Az angyalgyökér hazáj a Európa és Ázsia ; fóleg az
észa ki régiókban nó. Bár vado n nálunk is fellelhetó folyó-
völgyekben, nyirkos erdókben és réteken , orvos i célú fel-
használásraés a likóriparszámára ű kese-
ő e1óállításához) a szüks égletet nagyipari ter-
rnesz téssel biztosítjá k. Magán kertekben is tenyészik ár-
nyékos, nedves helyeken.
ő alkalmazás
A rossz emésztés minden tüne te ő angyalgyökér-
teával vagy -tinktúrával. Az angelikagvomo rerósü ö, b él-
ő ő görcsoldó és felfúvódást ő hat á-
sú. A teát legjobb hi degen elkészíteni : csészénként egy
teáskaná l drogot hideg vízbe szóru nk, ő több
órán keresztül állni hagyju k, majd két pe rcen keresztül
ő két percig ül epedni hagyjuk, ő ű ű ű
Az angyalgyökeret gyakran keverik más, gyomorra és
emészt ésre ható növén yekkel.
Ha csak a gyökeret magában akarjuk felhasználni , vi-
gyázz unk, nehogy t úladagolj uk. Tartós felhasználásra
ugyan is alkalmatlan. A hel yes adagolás egy kú rához: na-
pi háromszor egy csésze lea étkezések ő vagy napi há-
romszor 20 csepp tinktú ra.
A svédkeser ú egyéb alkotórészei
Az angelikagyökérhez hasonló hat ás úa szá rta lan b ába-
kal ács (Carlina acaulis) gyökere, a ű kivonat
másik fontos összetevóje. Baktériumgátló tul ajdon-

Tea
Adagolás
Bábakal ács-
gyijké r
Citvor-
ő
Rebarbara
Mirha
Áloé
Manna
Szennale vé l
Sáfr ány
Ther-ink
. Kámfnr
ság ú és a gyomorra hat. Emellett vizelethaj tó hat ása is
van.
Acitvorgyö kér, másképpen ku rkuma (Curc uma zedo-
aria), is a gyomo rsav és az epe kiválasztását serkenti.
Másik igen fontos kescrúnövén y a rebarbara (Rhcum
palmatum). Gyökerei t gyomor- és bélgyu llad ás eseté-
ben használj ák, ezcnkívül enyhe hashajtóként is használ-
hat ó.
A mirha egy afri kai fafaj (Commipho ra mo lmol) leve-
ő megszárított gyantája. Belsól eg bél ő és puf-
fadás eset én ha t. Külsóleg vérzéscs illapító és ő ő
sze rként alkalmazható.
A tövises áloénak (Aloe capens is és ferox) a ő
nye rt besúrúsödött levét használj uk. Ilyen formájában a
béltevékenységet serkenti .
A manna a virá gos ő (Fraxinus ornus) nyert
nedv, amely a fri ss ő megszárítva hasonlít a kana-
daijuhar levére. Ajuharlevet abehasított kércgból nye-
rik. A manna igen enyhe hash ajt ószer, amelyet még a kis-
gyerekek és a ő isj ól túrnek. Csökkent i a folya-
dék felszívódását a vékonybé lbe és így serkent i a b élmoz-
g ást.
Egy másik hashajt ó hatású drog a hagyomán yos svéd-
keserú-receptúrában a szenna levél ( Fólia sennae). A has-
hajtó drogok hat ása keserú anyagokkal kombi ná lva csak
viszonylag kis mért ékben érvényesül.
A sáfrány inkább fúszernövényként ismeretes. Rend-
kívül drága fúszer, mert a Crocus sativus (jóféle sáfrá ny )
virága inak csupá n a bibéj ét gyúj tik. Mi ndcn egyes virág-
bdl egyenként tépik ki (cgy kg sáfrányhoz 70 000-
80 OOO virág ra van szükség). Agyomo rra nyugtatóként és
görcsoldóként hat. .
A svédkese rú-elixír tová bbi komponense a thcri ak
( Electuarium theri aeale ). Ez .egy olyan porkcvcr ék,
amely hétféle drogból és ő készü l (angyalgyökér,
cimicifugagyökér, macskagyökér, fahéj , citvorgyökér,
kardamomum, mirha).
A kámfort a mannához hasonlóan a ká mforfa (Ci nna-
momum camphora) törzséból nyerik és vérkeringést fo-
kozó hatása van.

A vért isz tí tást úgy leh etne definiálni, mint a szervezet megsza-
badítását a fiili isleges anyagesere- mellékte r méke klól és sal ak-
anyagoktól azá ltal: hatást gyakurl unk az
a testnedvek, sz()vetek, sej tek any ageserefunkeHJlra, osszckap-
esulva mindezt a nagy kivál asztószervek , a vesék , a máj és a be-
lek ű se rkent ésével .
Elkészítési mód
Mind czckct a növényeket és természetes anyagokat ösz-
szekeverj ük és legalábh HO'\{,-os alkohollal kivonj uk. 1\
tíznapos cxtrahálási ő letelte után vízzel kb. 40
1
Yc >alko-
holt art almú kivonatt á hí gítjuk. Németországban a ha-
gyomán yok következtében széles körben elt erjedt. Sok
embermagakészíti CI agyógynövény-clixírt. Vagyis mcg-
vásá rolják a por alakban kaph at ó gyó!' 'Ynövénykeveréket
és gabonapálinkával iisszevegyítik. Naponta alaposan
felr ázva. tíz nap után a növényekctleszúrik és a kivonat
máris fogyaszth at ó.
Hogyan segíthet a svédkese r ú?
ő fel használás
A tapa sztalat azt mutatj a, hogy a ű hatá-
sos, régi értelemben vett "vértisztító" amclyo,ck f?r-
galmazása hosszú ideig tiltott volt a
ügyben és gyógyászatban, mert . nem fert bel e a gyo-
gyítá s modem értelmezésébe. Gyakorlatilag azonban
ugyanolyan ő van ma is, mi nt régen.
Azok a gyógynövények, amelyeket a népi gyógyászatban
vértisztító szerekkent ismernek, pontosan megfelelnek
ezeknek a felad atoknak . Akti vizálják az an yagcserefolya-
matokat , fokozott méregtelcnító tevéken ységre serkenti k
a máj at és ű fokozzák a vesék és a belek kivá-
lasztó múködését. Asvéd ű kivonat tökél etesen
felel ennek a sokoldalú elvárásnak. Ez világosa n kiderül
alkotórészeine k és azo k hatásainak fclsorolásából is.
Vértisz títá!'l
Hatás-
spekt rum
A kúraszcr ú
szedés
ha tása
A kúra
tartama
Emésztés i
zavarok
Klinikai
vizsgálat
Adago lás
Útitárs
i\ gyakorlat azt is bebizonyíto tta, hogy a ű
ű szedésévclj clentósen csökke nteni lehet mind a
reumatikus fájdal makat, mind a levertséget , kedvetlensé-
get, fáradtságot. Nem véletle nül kezdte él ű új
karrierjét ő szerként, - vagyis olyan gyógy-
szerként amelyet a páciens maga vásárol, bízva abban,
hogy jó tapasztalatokat szerez és azokat továbbadh atj a,
- s nem pedig gyógyszerként, amelyet az orvos ír ról. Re-
umat ikus fájd almak esetében, általános salaktalan ít ás-
hoz és allergiás tünetekkor a szervezet "áthangolásához "
évente két alkalommal hat-nyolc het es kúrát aj ánlunk.
i\ ű használatával az emésztési zavarok tüne-
tei is elma radnak vagy csak enyhén jel entkeznek. Ezek a
tünetek: telíteuségérzés, puffadás, nyomásérzet a has-
ban, hasgörcsök. szoru lás. émelygés, gyomorégés , ét-
vágyta lanság, bizonyos ő való undorod ás (pl. a
zsírtól), alkalma nként heves fejfáj ás étkezések ut án. Mi-
vel a gyomor, a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a vé-
kon ybél és a vastagbél igen szoros köl csönhat ásban van-
nak, minden emésztószerv és miri gy eseté benj elentkez-
hetn ek ilyen panaszok. Egy szerv ű ő zavara
rn áris hatással van a többi re. Ezen szervek tökéletlen ű
ködé se következtében keletkeznek a panaszok, a táplá-
lékkínálattói ű ő váltakozó ő és súllyal. Az
eredmény végü l is az emésztóenzimek nem ő
mennyisége és min ásé ge. ő ténycz6 még
a pszichi kai igénybevétel és a stressz, amely a nókné l sok-
kal gyakrabban okoz panaszokat miut a férfiaknál.
Az emésztési zavarok ű való kezeléséról
készült egy klinikai tanulmány. Ez nemcsak azt igazolta,
hogy az említett tünetekkel ő diszpepsziát
ő zavar) a ű kivona ttal ő
lehet, hanem azt is, hogyakészítménynek nincs me llék-
hatása ésjól ő A hel yes ada golás: reggel , dél-
ben és este étkezés ő egy teáskanál nyi mennyi ség. lIa
valaki nehéz ételt fogyasztott vag)' túl sokat evett,
nem árt bevenni étkezés után egy-két teáskanálnyi
elixírt.
Utazásaink során számunkra már nélkülözhetetlenné
vált a svédkcscrú, hiszen gyakran csak ő este tudunk
&1
A ő alkalmazá s egye tle n elle njavalla in ( kon tr a ind iká ció ) a
hasmenés. Ebben az esetben va ló ban font os, azon nal a b-
baliagyjuk a ű sze d ésér, ő a hasmenés csa k
fokozódhar. A h asmcnésre egyéb kén t is e mberek le-
gyenek óvatosa k az a dagolássa l. Ad ott esetben a n api
egy tcá skanálnyi kivona t az op timális számukra.
enni , akkor is sze katla n ételeke t és "nagy vacsor ákat ",
Egy korty svéd ű garantálja az éjszakai nyugal-
mat.
A ű nevéhez híven, valóban extrém módon
ű " német Gyógyszerkön yv irányel vei ala pján a
ű 1000. Ö sszehasonlításképpen : a frisse n
kifacsa rt articsó kalé "keseru értékc" ő 30. Ép-
pcn czért ta nácsos a ű egy csésze gyógyteá-
val, vízzel vagy gyümöleslével hígíta ni.
A j avasla tunk: egy pohá r narancslé két teáskanálnyi
ű Ez olyan ű mint a Campari-Orangc - a
pompás longdrink !
Anagysz ámu tudományos ku tatások alapj án sok min-
dcnt tudunk má r a ű ő Mi-
közben hossz úid ei g azt hitték, hogy a fokozo tt nyál- és
gyomorsavelvála sztás a vegetatív idegrend szer stimulá lá-
sa révén , vagyis reflekt örikus úton in dul meg, ma már
tudj uk, hogy a gyomornyálka hártyát pont a ű
gokkal való éri ntkez és készteti ő savké pzésre.
Ezá lta l bizonyos mértékig láncreakció indul meg, a mely
azonnal i hatásként jobb táplál ékfelhasznál ást és fokozot-
tabb felszívódást ered ményez. Ennek a har ásmccha niz-
mus naka relismerése azért ő mert választ ad a rra a
kérdésre , hogy meg kell- e k ösrolni a ű hogy
hassanak , vagy pe dig akko r is segíte nek, ha valaki pl. kap-
szu lábanj u ttatj a ezeket agyomorb a. Aválasz : igen. A ke-
seníanyagok akkor is ha tnak , ha nem izlelj ük meg (iket.
Bár gyanítható, hogy a hatás ő az ő esetben.
Az olyan páci ensek számára , akik nem képesek ű ki-
vonatot fogyasztani, a ű az ideális al-
ternat íva. A ka pszulák a porrá szá rított ő teljes
kivon át át tarta lmazz ák. Asvéd kcse rú-ka pszulák a táplál-
kozás modern kicg észú ói, a melye k a kesení anyagok
ő hatását összeka pcs olják az ű
komplikáci ómentes bevitel ő Sok embe r sz á-
mánt az sem ő ő ő hogy n kapszulás készítmény
ne m ta rtal maz al koholt. Teh át azoknak scm kelI lemon-
dani nk a svéd filvék ő akikrick egészségi vagy
más személyes okokbó l tartózkodni kell a legkisebb alko-
h olmen nyiségtól is.

"Long-
dr ink"
A ű
a nyagok
h at ás-
m édjai
Lokál is
gy ulladások
Bár ány-
ő
Rova r-
cs ípések
ő fel használás
A ű ő is alkalmazható. Mi magu nk is hi-
he tetlen sikereket értünk cl ilycn módszer ekkel ; minden-
hol, aho l loká lis behatárolt gyulladást kell kezelni , a svéd-
ű beválik: Icszárítás form áj ába n vagy boro-
gatásként alkalmazva. Szúnyog- vagy rovarcsípés ő
lenítésére és ű ő a csípés helyét egy kevés
kivona ttalleszári tuni . Ugyanezt az eljárást alka lmazzu k
az ajkakon ő lázhólya gok vagy gennyes ő ő
ladás, ge nnyes ő ű esetében is. Egynap leforgása
alatt ű a hó lyagok. A ő is azt ta-
pasztaltuk, hogy ét ű ő kezel és után a
hólyagocskák gyo rsabhan hevarasodtak.
Legjobb barát aink lányai is megkapták a b árányhím-
lót. Saj á t gyermckeink gyógyí tása sorá n szerz ett tapasz-
ta lataink ala pj án azt tanác soltu k, hogy naponta többször
kenegessék ű a ki üt ésckct. Az egyes kiüté-
sek "élctla rla ma'" ét . mcgszokou" három ő egy nap-
ra zsugorodott, s így az akut b órkíüt és Icfolyásajelent6-
sen ő ű (1\ bárányhim16 ne m egyszerre "tör ki",
hanem a kiíi tések egymás ut án .vi r ágozna k" ki. Így a ke-
zel ést több na pon á t ismételni kel l. )
A svéd kesenl-boroqaráe ét mi család unkban szó sze-
ri nt .,mindt' n t gyógyító" szcr ré vált. l\ Iindannyian em-
lékszünk például a rra az esetre, amikor öt éves lányunk
egy kaliforniai uszod ába n rá lépe tt egy rnéhecskérc és az
rögtön a talpába szúrt. Rögtön a svéd kcscrúhöz nyú]-
tunk, és ű vele a szúrás hel yét. Egy vattada rabkát
- dc me gteszi egy ő is - gyorsan átita t-
tunk a kivonatr al és az enyh én feld uzzadt hel yre nyom-
tu k. A kicsi ő abbahagyta a sirá st. Tíz perccel ké-
ő már ismét vidáman játszott a többiekkel, a d uzza-
dás már ali g-alig látszott . A kislánynak szemmel látható-
lag nem voltak fájdalmai. Láthat ó, hogy a ű
ilyen gyorsan és hat ásosan segíthet, hi szen egy méhcsípés
legalább két napig szokott fájni és a szövetek is csúnyán
megduzzadnak. ő egy amerikai nyári tá borozás al-
kalmával tucatnyi darázs csípést kezeltünk ű
kivonat tal: az eredmén y sohasem maradt el.
:-'legfigyel ésein k alapján rájöttünk, hogy a rovarcsípé-
sek esetében igen font os a gyors reagálás . A ű
nyomóköt ést a ő Icggyorsabban kell a szúrás hel yére
rögzíteni. Haa méreg már széuerjcdt a szövetekben és az
fájdalmas duzzadást okozott , tovább tart ugyan a felszí-
vódás, de a folyamat abbamarad.
személyesen beszélt ünk két nagyon ked-
ves hölggyel, akik egy hi het etl en történetet mesélt ek el.
Az anya megmentette a gyermeke élet ét, akit a kert be n
váratlan ul több lódarázs megcsipet t. Volt annyi lélekj e-
len léte az asszo nynak, hogy lányát azo nnal lelocsolta
ű Megszúntek a lány fájdalmai, s utokeze-
lést sem kellett alkalmazni. Rövid ő múlt ával mindket-
ten elfelejtett ék a ,.kínos '" történetet.
A 7. fejezetbe n már említettük, hogy torokgyulladás
vagy rekedtség esetén gargali zál ni kell a kivonattal. Az
adagolás: 3 ő elixír egy po hár vízhez. Aki haj -
landó hígítatlan svéd kese rúvel ő az bí zhat a
gyulladás gyorsabb mcgszúnésébcn.
A 10. fejezet ben a fejfájás ő okairól írunk.
T öbbek ő ő szó lesz a me gerólt etett ő is. Ha
véletlenül önöknek is ilyen problémájuk van, prcibálkoz-
zanak meg egy svédkcscrús szemborogatással. feküd-
j enek a h átukra (a mikor lehetóségük ad ódik) és hel yez-
zenek két ő ő tiszta ű átitatott
vat tacsom ót alezártszemekre. Gyengéden nyomjákráés
hagyj ák tíz percig hatni . pere múl va érezni fogják
a borogatás ő hatását.
A mand ula- és rúlgyulladásnál alkal mazott borogatáso k-
ról rövidebben már a 7. fejczethen említést tettünk.
Gargal izálú.
ő ő
VI Z
Szem-
borogatás
Mand ula-
gyulladás
Sér ül ések
Véglagfáj-
dalmak
Hasfáj ás
Fej fáj ás
Hígítatl an
Idhasznál ás
ő ő

kenocs
Kisebb fcrt6zii ll, gyakran megduzzadt sérü léseket . és ne-
hezen gy ögyul ösebeket is remekül leh el gyógyítani svéd-
ű Reumatikus végta gfáj dalmak ese-
tében is bizonyított a svédkeserú-borogatás gyu llad ás-
gáll ó hatása.
Ha valamelyik gyermekünk hasfájásra pa naszkod ik,
az ő tén ykedésünk mindi g egy éjszakai svéd ke-
seru-borogatás legyen. Reggelre rendszerint minden
ő
lia valaki fejfáj ásra panaszkodik, a nna k tizenöt perere le
kell feküdnie: tegyünk egy ű átita tott rnos-
ű a homlokára - ha a fájdalom inkább h átul j c-
lentkczik - a larkój ára.
ő felhas ználás esetén a ű a vérei-
látást serkenti és így képes az érgörcsöt vagy érszúküle tet
oldani (a fejfáj ás különbözó okairól a 10. fejezetben is ő
lunk).
Hogyan csinálj uk a svédkeserú-borogatást?
A borogat ás ű (lsd. : képek ). ő felhasz-
n ál ásra az e1ixírt (kivonatot) rendszerint hígítatlanul al-
kalmazzuk. l\li vel az alkoholtartalmú folyadék - ha so-
káigalkalmazzuk- abórt kisz ántan á. ezért fontos, hogy
védekezzünk ellene . Ezért a befed endó bórfelületet e1ó-
ször vastagon bekenjük körömvirágkcnáccsel (balzsam-
mal ). (lsd. a 16. fejezetet.) A ő folytán a b ór
nem károsul még akkor scm, ha a borogatás t öbb óráig
tart . Ezu tán vegyünk egy, a kezelendó testfelüle t nagy-
ságának ő vattadarabet. és itassuk át a kivo-
nattal.
A vatta csupá n nedves legyen. Ezt a ű kötést
helyezzük fái a bekent felületre és egy nagyobb darab
háztart ási folpaekkal fedj ük le.
Végül a borogatást egy mel eg ő borítsuk be, és
egy sál vagy kötés segítségével rögzítsük.
III
Figyel em! M ivel a sö tétbarna fol yadék ő ő hat ásu,
gondos ő akadályozzuk meg, hogy r uhánkal vagy az
ágynelnút ő 1-1 a ez mégis megtörténi k, nincs nagy baj ,
mert a folt mos ássa l ehávolít ható.
Van egy remek öt let ün k a borogatás megkönnyítésére :
különöscn, ha nagyobb testfclü1etról van szó, megteszi a
baba pele nka-, vagy pól yabel ét ( Libcrol ). A bel ét egy pu-
ha, nedvszívó eellu ő áll, amely egy vékony, ned-
vességet át nem ő múanyagfóliával van egybe-
hegesztve.
Borogatás.
lipp
A borogat ás
hatása
lIa a köt ést arra használjuk, hogy a kivona tot felvi-
gyük, ű van a Iöli ára.A borogatásnak legal ább
egy órán át kell tartania. Az esete k többségében azonban
jobb, haegész éjszakánátraj tunkvan. Alvás közben nem
zavaró.
ő alkalmazva a svédkeserú-borogatás ő
gyulladásgátló, összehúzó , fert ótlcn ít ó és lokál is vérke-
rin gésfokozó hat ású .
A svédkeserú az állatokon is segít
A ű hatásosságát bizonyítandó, a vi-
lág minden ő kaptunk kül önfélejelzéseket , köztük
5
2
Svédkeserú boroga tás
Az érintett ű
vastagon bekenjük
körömvirágkenáccsel,
2 egy darab ő nagy" '" ''
vatt át a növényi kivonattai
átncdvcsítünk,
3 a vattát rá helyezzük a bór...
4
·1 Egy valamivel nagyobb darab
fol packot rátesz ünk ,
'i ő nagyságú vászon-
vagy ő bcfedj ük,
fl kötéssel rögzítjük.
(,
olyanokat is, ő kiderült: a ű segítsé-
gével lovakat, kut yákat és macskákat is kigyógyítaltak s ú-
Iyus ő
A ű gyógyn övénykivonat reneszánsza és elierje-
désc vil ágszerte egészen saj átos j elenség . Németország-
ba n h áziszerként kapha tó gy ógyszert árakban. Fran cia-
országba n, Hollandiában és Belgiumban több ezer em-
be r fogyasztja napi tonikumként. Az USA-ban, többek
közölt egy che rukce-indián (Észak-Karolina) . gyÓgyítÓ-
ember" ezt aj ánlja minden pácien sének. Malaysi ában
lelkesen kézról-kézre adj ák. Indiában ezt rendelik a ter-
mészctgyógyászok betegeiknek.
A sv éd -
ű
vi..
nepsze r u
A ű fent emlí tett receptj ének az általános emésztés-
ő hatása mellett hashajt ó hat ása is va n, amely az arrtra-
chinn ntar talmú drogok hozzákeverésén alapszik. Nem minden
ember nek van azon ban szüksége erre a laxáns ( hashaj tó) ha-
t ásr a, még ha egyébké nt szükséges is az emésztés segítése. Ne m
is tanácsos a megn evezett antrachinontartalmú hashajtó dro-
gok tart ós terápiás alkalmazása; a 12. fej ezetben rés zletesen ki -
fejtjük ennek okait. Ezér t a hagyományos ő ő
állilott unk e!-,'Y mod ern vált ozatot, amelyne k hat ása sainte tel-
j esen azonos a "régi" recept ével. nem tart almazza azonba n a
már elavult alkotórés zeket. Az új var iáns az alábbi gyógyn()vé-
ő ő ő ő ő manna, b á-
bakalácsgyc)kér, angelikagyökér, fah éj, kardamomum, sáfrány
és kámfor. Ennek a redukált növénykeveréknek a szeszes kivo-
nata ugya núgy tar talmazza a legfontosabb általános hashajt á
hat ású keserúan yagok at és csak eny hé n laxán s hatású . Ezt a kli -
nikai vizsgá lato k is bi zonyítj ák. A teszt elt betegeknél a bélser-
kent ó hat ás töké letesen ő volt.

9. Fej eze t
Az idegrendszer gyógynövényei
. Ami a testben
nema legfontosabb;
agyógyításképessége több,
mint csupána ő szerzrtt tudás."
'r HCXI >ER ROlJJ:,\(; indián fJl"\'05
Napjainkban sokkal nagyobb szükségünk van természe-
tes gyógyszerekre az évente több milliós tételben fagyasz-
Nyugtatók tou kémiai ű ő nyugtatók helyettesítésérc, mint
bá rmikor ő A stresszérzékenység, túl baj szoltság és
inge rlékenység ugyanis hosszú t ávori nem ő
meg nyugtatókkal. A nyugalmat és az alvást nem lebe t
narkotikummal hel yettesíteni. Ma már senki sem vitatja,
hogy a szintet ikus nyugtat ök ő basználatával to-
rális zsákutcába jutottunk.
A természetgyógyászat ezekre a problémákra is meg-
találta a választ: a stressz, az idegi ű nyugtalanság,
ingerlékenység és az alvászavarok többn yi re együtt je-
lentkezne k, és más betegségeknél nyilvánvaló bba n lelki
és szellemi okokra ő vissza.
Eddigi ő talán már ű hogy abe-
tegségekke l kapcsolatban általába n ő azt vall-
Lelki okok j uk, hogy kivétel nélkül minden betegség lelki okokra ve-
ő vissza. A légzési terápia, ajóga, az energ iarnasz-
százs stb. alkalmazása során szerzett többéves tapasztala-
taink megtanítottak arra, hogy minden rossz érzés, inge-
rültség és szoro ngás ellenállást, feszültséget vagy görcsös
állapotot idéz ő a testben. Minél tartósabban hatnak a

lélekre a rossz hangul atok, ű érzések és
szo rongások, illetve minél álla ndei bba n ,.termel i ki"eze-
ket a lélek, annál inkább ő a testben a re-
szültségek. Bizonyos szervekben vagy szcIVrendszcrek-
ben energiahiányt okozna k, ennek végül fun kcion ális za-
var, szcrvi ű betegség az eredménye. I [ogy az ener-
getikai kiegyensúlyozatlanság gyomorrekélybcn, l".!lYen-
gült ellenállóképességben, vagy
j ut-e kirejezésre, annak ő
ge. Az tény és az is mardd, hogy minden md lvlduun: on-
maga hozza létre a betegségeit, és csak ó maga tudja le-
küzdeni azokat . ő célunk csak az lehet, hogy éppé,
egészségessé tegyük magunkat.
Neurotikus panaszok
Fiatal, középkorú és öreg embereknek egyaránt vannak
neu rotikus panaszai , még a gye rme kekés ő scm
képeznek kivételt. Afiat al ember, aki úgy érzi,
kahel yén túl sokat kévet elnek ő fol yton visszaterc he-
ves rej ráj ásról panaszkodik. Az egyedül álló anya pénz-
ügyi "rágódásai" folytán telj esen elveszti étvá gyá t,
minden étkezésnél összeszorul a gyomra. " nagypapa-
nál aki rendszeresen felizgatj a magát a szomszédék ku-
tyája miatt, ideges szívpanaszok ,:"z
gyereknek, aki a dolgozatok terhe alatt ő megfáj -
dul a hasa, a ő pedi g, ha úgy érzi , hogy nem fi-
gyelnek rá és nem veszik fol, minden elalvás ő görcsös
sírással muta tja ki nemtetszését. Noha, természetesen,
egyetlen gyógyszer sem pótolhatja a lelki konlliktusok
reloldását, a reszül tségoldó és nyugtat ó hat ásu gyógynö-
vények segítségével mégis van rá mód, hogy termé szetes
úton enyhítsük azokat.
Ebben a ű a macskagyökér és az ű a
ő de közkedveltségnek örvend még a
komló, a golgotavirág, a zab és a levendula is.
..
Minden
élet kor ra
ő
ő
gyógy-
növények
Gyújtés
Adagol ás
Stressz
Nyugtat ó
halás
ű
(M elissa officinalis)
A ű nemcsakjótékony hatású, hanem kellemes il-
latú és jÓÍZú növény is. Illata rniatt nevezik ű
Vadon is terem, dc kerti növényként is termesztik napos
helyen és tápdús talajon. " virágz ó ű hatal mas ra-
j okban vonzza a méheket. Ha magunk gyújtiük, fontos,
hogy virágzás ő szedjük le a leveleit, mert virágzás
ut án már nincs olyan kellemes illa ta. Friss levele kivál6
ő sa lát ákhoz, rn árt ásokhoz, levesekhez és ő ő
l ékckhcz, s már csak ez ért is érdemes a kertben ennek a
sokolda lú növénynek helyet biztositani. A gyógyászat-
ban a leveleit haszná lják rel. ő illóolajat , cser- és
keserúanyagokat, valamint k ávésavai tartalmaznak.
ő alkalmazás : ű
A ű teát , tinkt úr át és Iiird ót készíthetünk .
Ideggyengeség és idegi ű alvászavarok esetén a eit-
ű seg ü, amelyet kivételesen, a többi gyógynö-
vényn él nagyobb mértékben kell adagolni: egy csészéhez
három teáskanál ű használ un k fel. Ne re-
ledj ék, hogy míg a teát öt pereig állni hagyj ák, a csészét
vagy a teáskann át redjék le, aztán a ő lecsapódott
cseppeket öntsék vissza a teába ! A nyugtató és görcsoldó
hatást ugyanis ő az ő biztosítja, ame lytúl-
forrázás cselén azonnal kivonódi k, ígyazonnal CI is páro-
loghat .
ő ő hatásos a citrornfútca, ha a stressz a gyo-
morra vahry az emésztószervekrc hat. Ol dj a a szorító ér-
zést és az esetenként i görcsös fájdalmakat, serkenti az ét.
vágyat. Ezért ilyen panaszok esetén napont a többször
egy-két csésze ű ajánlott inni. Levelei nagyon
jól kombinálhatók más nyugtató növényekkel, ezért
egyetlen nyugtató- vagy ő sem hiányozhat-
nak. Gyermekeknél gyakran má r egy csészényi is elegen-
ő elalvás ő ahhoz, hogy a nyugtalanság vagy a vizs-
gadrukk könnyú álomma l oldódj ék.
ő alkalmazás : a ű ű
Nem lehet lebecsül ni a ű hatásfokát scm.
Gyakor is ág Akineklehct6ségc van rá, élvezze hetenként legalább két-
szer-háromszor, lefekvés ő I-la Önök nem is szcnved-
nek a fentnevezett tünetekben, hanem csupán egy külö-
ő feszített munkana p vagy idegborzoló autóút után
ismét rend be akarják tenni magukat, akkor a ű
ű igazán j ót tesz. Ugyancsak ű ő módon
nyugtatj a me g a mozgékony, fickándozó kisgyerm eke-
ket, akik - ha túl ságosan fáradtak - ő
gyakran "bcpörögnek".
Fiunkn ak cgy iddben komoly neh ézségei voltak az is-
kolában. Nagyon nyomasztották rossz oszt ályzata i, ál-
landóan szorongott. Gond terhe lt arcca l járkált , ideges
volt és ingerült. Amikor aztán term észetes étvágyát is el-
vesztette, s est énk ént nem tudott elal udni, akkor már mi
is nyugtalankod ni kezd tünk. Sokat beszélgett ünk vele és
tanáraival. s végül egy citrom- és orb áncfüves teakúrára
fogtuk. Nap onta töb b ő kellett innia, kivált képp
este. Úgy két hét múlva ű ő észleltü nk
nála, ismét ű ő ő probl émák nélkül CI tudott alud-
ni, ugyanúgy, mint kor ábban . Lassanként felemelkedett
a han gulati mélypontról ; azóta tudj a, ha ideges és izga-
tott egy másnapi dolgozat rniau, a . teája" majd segít raj ta.
l\l ég ő hatásu nyugta tú a rég kipróbált macska-
gyökér. Ha az ember túl so kat dolgozott vagy stressz álla-
potban érzi magát, a macskagyökér úgy nyújt testi és
szellemi en yhülést, hogy közhen nem okoz fáradtságot és
kábaságot. Nem kelt mcsrers éges, euforiás érzést, drog-
fiiggáségc l scm okoz, ell entétben a szintetikus pszichikai
gy<Ígysz erckkd . Könnyen ő és t úl izgulékony
emberekél nap folyamán tiibbsziir szedhe tnek idegnvug-
ő
( Valeriana officinalis)
Nincs mel-
lékhatása

ű
Melissa off icinain
III
Legjobb, ha a növényeket eb'Yéjszakán át langymcieg víz- Elkészít é,
ben ázn i hagyjuk. Reggel ihat ó ő ű állapotha
hozzuk, végül ű ű ő ű ő
tatóként macskagyökeret. nem l épnek fel káros mel lék-
hatások !
AValeriana offici nal is botani kai elnevezés a latin vale-
re >t iól érl i magát, ő egészséges" ű ő ő sz ár-
mazik, és arról él nagyrah ccsül ésrúltanúskodik, amellyel
min dig is viselte ttek c gyógynövény iránt ; ezt j elzi angol
neve is: allhca le-c mindcnt gyógyító' (. esodaszer'). A
ő másfél m étcrre is ő levelei szár-
nyasan összetettck, fchér vagy hal ványr ózsaszín virágai
ű A ned ves talaj t kedveli, ő patak- és
folyópart okc n, ritka ő terem. Kertben is
ő ilyenkor él gyökereit csa k a második vagy
harmadik évben ássuk ki. Tapasztalt kerlészek tudj ák.
hogy a zöldségfélék jobban n ének, ha macskagyökeret
ültetnek közéjük.
Saj átesjelen ség, hogy intenzív 51.aga ő vonzza és
ő izgalomba hozza a rnacsk ákat.
ő alkalmazás
Manapság a macskagyökérlea kissé hátt érbe szcrult, rni-
vel elkészítésekor a növény gy ökerei ol yan extrém illatot
árasztanak, hogy a szag még sokáig megmarad a lakás-
han. Az íze is nagyon saj áts ágos, és az ernbernek márj ó
tapasz talato kat kell szerczn i a reával kapcsolatban, hogy
ehhe ő ő ő ő fino-
mító ő összeállítása a ő
Nyuglató tea
ő 40 g
koml óvirág (. komI61OilOz') 30 g
rncnt alevél IS g
hibi szkuszvirá g 15 g
ml
Tanács a
kertészek-
nek
Macska-
b'Yökér tea
izj avít ás

' d. bbekesetében akiknekidegi ű szívbántalma-
I ose l iik ' lik
ik orvoslására nyugtatóra van szu scgu .
.. k ... "... nyugtató teakeveréket vacsorára
1\ kovct ezo JOIZU, . , . . ' . .
vagy Id ekvés ő az egész csal ád logyaszth'lt)3.
Nagyon ű a macskagyökér-tinktúra
dédnagyanyáink korában mindig a a
l
. t nél külözhetetlen kellék.l- lcrthogy a szep
vo l , mm k rucn el-
ő a nók, ha felizgatt ák magu. ". _
lk
"1 ő a macskagyoker-lInkturas meg
ájultak; eztc crucn l ,
csét mindig magukkal hordták . .. -
Az alvászavarok kiküszöböl ésére a
. k . áb ól ő nagy adagot kell fogyasztam:
tm tu ra . - ' f'I h - vízben fel -
ld ekvés ő egy teáskanálllnkturat e po ar
szívpanaszoknál naponta 3-szor 30 cSC\Jp, a
f
_I ő adag. I- Iint már említet tük, a macskagyoker-
meg e e ' t tobbszor
tinktúrát különleges izgalmak eseten napon a
lehet alkalmazni. " Ici -
f\ m
acskagyökérnek az a különlegessege, hogy Ugy deJ
.• h - ' t h gy egYI c-
. ki Itató és feszültségenyhILo atas a l o

okoz tompulást és ne m korlátozza a
[vik . tikus nyugtatoro
rálóképességct. Ugyan me Yt szmte l
mondható el ugyanez?
Altatótea
orbándú
eitromfúlevél
málnalevél
galagonya (levele és virága)
me ntalevél
macskagyökér
golgotavirág , ,
komlóvirág (,koOIlotoboz )
levendulavirág
20 g
20 g
lO g
10 g
lO g
5 g
j g
5g
5g
Maeska-
gyökér-
tinktúra
Adagol ás
Sziv-
gy<igyszer
Álta lános
nyugtat 6
Hamis
kii lijdések
A koml ó
( Humulus lupulus)
A koml ótobozokat mi nd a népi gyógy ászat, mind a tudo-
mány általános nyugtatónak tart ja, és idegi ű
nyu gtalanság, valamint alvászavarok esetére ajá nlj a.
Iskolai problémákkal ő gyermekeknél, az ún .
vege tatív dystónia (az izomtónus rcndcllcncssége), vala-
mint a változás ő panaszok eset én küJö-
ő j ól bevált a ő ő
(, komlólobozból' ) és golgotavirágból készül t tcakcvc-
rék:
Alta tótea
ő gyermekekne k)
ű 40 g
komlóvirág ("komlótoboz' ) 30 g
golgotavirág 30 g
A neh éz ela lvás okai
Vajon mi megy végbe bennü nk amikor nem
tudunk elaludni? Nyilvánvaló, hogy mindannyian vala-
mi meghatározott dologhoz kötódünk. Patikánk vásár-
lói, akiket karáesonyra gyógyfüves .,álompárnával"aján-
dékoztunk meg, például ahhoz a téveszméhez ő
hogy altalótab letta nélkül nem tudnak elaludni . Csak
amikor valami ,jobbal" aj ánlottunk nekik, akkor voltak
képesek feladni hamis elképzelésüket. Élénken emlék-
szü nk egy beszélgetésre, melynek során pszichológu s ba-
rátunk nagyon szórakozta tóa n írta Ic egy krónikus alvás-
zavarban ő férfi reakcióit. Barátunk megpróbálta
ecs etélni ő az éjszakai ébrenlét szép oldalait ; ezzel
akarta megakadályozni, hogy a páciens bosszankodjék
álmatlansága miatt. ű lehete tlen volt.
Jelentkezzenek báraz alvászavarok akár rövid ő is,
egyet rögtön tisztázzunk magunkban : mindössze arról

Az elalvás zavarai esetén szerfölött eredmén ..
szugges t' ' d' , '. , yes az on-
z 10, a me rt acr ö es az egész test elJazításának
na k, ez legtöbbször attól van hogy has - "agy ' rs : ,
' b k ' , ' IOg,aJas vagy
egye ellemellen érzés gyötri <iket. Ilvcnko .
kot t k l ' I ' , r a poeira ra-
" om ova es kamillával megtölt ött pá . k
csoda r tesz. ma g}a ran
Sok évvel eze létr azt talált uk ki hogy kará ' ..
d ' k I ' . , . ucsonyi "Jan-
,u adun k gyógyszel1árunk
,asadamak. Kcsóh b tobbcn elmondták ' .' ,
nekik abb ' . a parna segHett
I d' . . an , hogy egyszer altatótablcttá k nélkül
a u, el, Ez anny,ra fellelkesített bennünket h .
gyogyfuves,párnát felvett ük gyá/1mányfejlcsztési'
munkba. Osszeállít ása a következó : p g
van szó, hogy nagyon belel ovaltuk magunkar egy gondo-
latba, érzésbe, egy félelembe, egy kívánságba, egy cl-
képzclésbe, és már nem tudunk szabaduln i ő
Gyakran ő hogya ,váltókat' már a kisgyer-
mekkor kezdet én rosszul ű be, A ő " gya az
abszolút biztonság helye kell hogy legyen , és az anyá nak
mindent el kell követnie, hogy kiiktassa az ol yan zavaró
ő mint a zaj, él túl éles fény, a ncganv en cr giarne-
ő (ide ta rtoznak a vízerek is) stb, A kissé nagyobb gyer-
mek számára úgy tesszük vonzóvá a lefekvést, hogy rnin-
dig valam i sz éppcl kombinálj uk : felolvashal unk vab'Y
mesélhet ünk nek i, altatódalt éne kelhe tü nk, gyertyát
gyújtha tunk, együ n imádkozhat un k, esetleg nézhetjük a
holda t és a csillago kat. Ezált al szertart ássá tesszü k a dol-
got , ésa gyermek tíz percig élvezheti az egyedül csa k neki
szemelt figyelmet. Ostobaság lenne a gyermeket bá rmi -
kor is azzal fenyegetni, hogy , ágyba dugjuk' , ha nem csi-
nálja ezt meg azt. Ezzel a lefekvés és az alvás bümetéssé
deg radálódi k.
A gyógyfüves , álompárna'
A alkalmazásána k régi hagyománya az
nálomllárna". Sohaa tudomány sokáig ncm vette komo-
lyan, ma az felfedezett aromaterápiával kapcso lat-
ban ismét ráirányul 01 fi gyelem. Amennyiben ugyanis
igaz az, hogy a ű a kom ló ( "komlótoboz") és
él levendulavir ág ő az ő révén fcj ti ki
ő hat ás át, akkor egyenesen ideáli s. haezeketél ha-
tóanyagokal bel égzés li tj án fogadjuk magunkba. A való-
ban hat ásos gyógyfüves párnát tehát ű
koml ó- és levendul avir ággal és ű kell megtelte-
ni. Ezután azt a fej párna alá vagy a fejpárnára hel yezzük
vagy az ágyba , a fej közelébe.
Ami kor l átogat óba mentünk, gyakran aj ánd ékoztunk
barátainkna k gyógyfüves párn at . ő többször hal-
lottuk, hogya házaspárok azon civakodtak, ki aludjon
rajta. Ezért ő mindcn családtag na kvitt ünk egy-egy
p árn ái. Ha a ő nem tudnak elaludni és sokat sir-
, ..
Fontos a
bi zt onság
Aroma-
terápi a
I
I
Gyógyfüves
"álompárna"
Az illóolajak
és az illat
megnyugtatiák
az idegeket
Gyógyflivcs
som kóró
citromfúJevéJ
narancsvirci g
kamillavirúg
levendulavirág
rózsaszirom
Egyéb módszerek
20 g
20 g
15 g
15g
15 g
15 g
módszere. Ugyanis a tuléticl on légzésünk a legcl s6 és
legegyszeru b b nyugtató. ű sza bá lyozását a
gyermckek is könnyen clsaj áutják, ha megt.anítj uk rá
ő
ű
( Hypericumper/ora/um)
Az ű szá raz fiives helyeken, napos ő és rit-
ka ő terem. Világossárga. csillag alakú virágai a
nyár közepén Szent Ivánkor. azaz Virágus jános napjá-
nak (j únius 24.) t áj án nyílnak (erre utal német eln evezé-
se : j ohanniskraut), vagyis akkor. amikor a legmagasab-
ban áll él nap az égcn és leghosszabb a nappal. Latin neve
az lIátfúrt"jclcntésú perforatum szó azokra az apró fekete
pontocskákra utal. amelyek ű ű beborítj ák leveleit és
virágait (ez egyébként a növény magyar népnyelvi elnc-
vezésébcn is ű ő hiszen ű fúnck is hív-
j á k). Am itt nem "átfúrásokról" van szó (ahogyan egyéb-
ként rége bben hi tt ék), hanem apró mirigyeknTI , amelyek
a hypcricin ű vörös festóanyaggal vannak töltve. Ha
mi magunk ű az ű úgy tudj uk bi ztosan
azonosíta ni, hogy ha a virágát vagy bimbóját hüvelyk- és
mutatóujj unk ő ő szétrnorzsolj uk, ujjainksötétvörös-
re színczódnck.
Az ű az idegrend szer gydgyítására használt
egyiklegfontosabb növény. Hár nyug tató hatása is van -
ezért b ós égesen használjuk nyugtató- és alta tótcákhoz -
hatásánakfóiránya az egész idegrcndszererósítésc. A lcg-
új abb ku ta i ások ered ményei alapjá n j oggal ő
depresszió elleni növényi gyógyszernek. A hypericin, az
ű f6 hatóanyaga hasonló hatást fej t ki, mi nt az
ún. ő az ő pre paráru-
mokban, mindeneset re az utób bi ak á ltal, a központi
idegrendszerre gyakorolt tompító hatás nélkül. Ismer e-
tes, a hypericiri sej tlégzés az egyik ő anyag-
csere-folyamat; ahol múködési zavara támad. mint pél-
dául egy rákos sej tnél, ott az egészség nagy veszé lyben fo-
rog.
..
A feszül tség
enyhítésé nek
tÍtjai
Depr esszio
e lle ni

l 'd'd l l l III
"1/'"'' sun fwrforatum
ben, ha a páciensünk rendszeresen jár szoláriumba. Az
orbá nrfú-tea kúra ala tt j ob b ezt ő
A ő recept egy idegerdsító ő amely
nagyon alkalmascsalfldi re ának. Ám azoksz ám ára is cld-
nyös a fogyaszt ása, akik hivatásuk gyakorlása során ő
strcsszhatásnak és különösen nagy megterhel ésnek van-
nak kitéve. Azt javasoljuk , hngy ezt a teá t igyák az idege-
ket fokozottabba n "koptató" kávé helyeit.
és tinkt úrához az egész növényt, ha pedig orbánc-
akaru n_k nyerni , csa k a friss virágokat használjuk
fill. ..' obb marek frissen szedett ű meg-
tohunk egy po harat vagy öblös nyakú üveget , ésj 6 ő
ű olíva- vagy szój aolajjal fcliintj ük úgy, hogy az olaj el-
lepje a növényt, majd lezárj uk az edényt. Töbh héti g a
tartjuk, ő a napon . a növény-
ból,kivont hyperiein pirosra festett e az olaj at, kisajt oljuk a
vir ágokar.A pi rosodás, azaz il hypericin kivonása, saj átos
mó do n, n..em megy végbe mesterséges fényn él, han ern
csak napfenyben .
ő alkalmazás
Pszichovegetativ zavarok, depressziós hangul atv áltoza-
sok, szoro ngásos állapot és ideges nyugtalanság esetében
az orbáncfútea és -tinknira a megfclcl ó szer. Hogy érez-
ő javulást érjünk el, ahhoz természetesen az szüksé-
ges, hogy a teát vagy a tinktúrát több h éten vagy hónapon
keresztül napj ában több alkalommal is fogyasszu k. Oc
mi csoda ál dás ez a szcr az élénkít ónek szán t szint etikus,
pszichikai gvégyszcrckhez képest, amelyek belát hat atl an
mellékh atásokat okoznak a központi idegrendszerben.
Azok ban az esetekben, amikor az embemek súlyos
veszteséget (haláleset a családba n, válás stb.) kell átélni és
ezálta l de presszióra hajl a mossá válik, az ű ideális
orvosság. Ekkor igyu nk naponta 3- 6 csész e teá t és szed-
jünk be háromszor 20 csepp tinkt úrát. A vált ozás (klí-
max) korában ő hormon ális zavarok és hangul at -
ingadozások ellenszereként ű aj á nlha tó, még-
pedig ő arányban komlóval és ű keverve.
Az idójárásra érzéke ny embereknél a növény seg íti a ve-
getatív ingadozások ő Tart ós ű
lca-terápia visszaadhalj a az életkedvét azoknak az ő
geknek is, a kik úgy érzi k, hogy az élet peremére szoru l-
tak, és magán yosn ak érzik magukat. Ebben az esetben az
ű akkor alehat ásosabb, ha ű ésga la-
gonyával kombinálj uk (lásd a II. fejezetet ). Koncentrálá-
si zavarokkal ő gyermekek és ő szá mára is
j ól bcv ált az ű ő és ű ő összeáll ított tea-
ő Jóíze rniatt ideáli s a rogyasztása reggel tanít ás
elótt és vizsga id ósaa kban.
Tca,
tinktú ra
Hosszú
id ei g kell
alkalmazni
Deprcsszi ók
1II I'.L: (TiisítÖ
If·alu·\"t.' rék
(), h;incfú-
olaj

Idegerii síl ó tea
ű
cit romfú1evél
golgotavirág
levendulavirág
Orbáncfúolaj
50g
25 g
20 g
)g
Az ű azonban van eg)' lehets éges mcllékhatása, ami-
re fel kell h ívnunk a lib')'clmet : fokozza a fényérzékenységct ,
vagyis a f ényre nagyon é rzé kcny személycknél - ő
a fchér ű embereknél - ha a terápia alatt ő napsugárzás-
na k va nnak kitéve, esetenk ént bórgyulladás léphe t fel.
Bár még sohas em hallottunk ilyen ő mégi s ű
gesnek érezz ük a figyc!me-Ltet ést például a bba n az eset -
Illi rnH.'gbe_
Iq.:t·<iések
ő alkalmazás
Az ű j ót ékon y hat ású ű égési seb ek és
felégés esetében. ő ued örzsölés!'e is jól bevált szer
ol yan bórbetegségeknél, - ő ő ő és króniku s ck-
cémáknál, - amel yek a napsugarakra pozitívan reagál-
nak. Ezekbe az összefúggésekbe logikusan beleillik. hogy
az ű fényre érzéke ny embereknél egyrészt bdrki-
iu és ekct idézhet eló, másrészt .. ű CI dep ressziókat ,
amelyek bor ús, cs ós ő és napfényszegény évszakok-
han közismerten sokkal hamarabb j elentkeznek, mint a
napfényes nyári ő é gy ű mintha az ű a
napfény hordozója és ő lenne.
Az ű többek között sebgyógyító írként,
súlyos ű kezelésére használják. Krónikus izom-
keményedés, isiász és lumbágó esetében is igenjó tapasz-
talatokat szcrcz tíink, amikor forró orbá ncfúolajos boro- Boroga t ás
gat ásokat alkalmaztunk, Idcggyulladásoknál , tová bbá
ha azember elmereved ett nya kkal éb red, az orbáne fúola-
j os pa kolás na gyon gya kra n hatásos . ő egy Elkészítése
kis lábasban pár evdkan ál ű felmelegítü nk
(s emmi esetre scm szadad ő l ), aztán átitatunk vele
egy darab vattát és azt a fájó test részre rakjuk, Figyelem:
óva tosan kell kipróbálni, nehogy túl forró legyen az olaj;
aztán a levegliben legvczgctve lehútjü k. A vat ta ő kis
ő helyezünk, és a beteg testrészt meleg ken -
ő vagy sállal bcbugyoláljuk, nya knál és vállnál szoro-
Sém tapadó alsóinget húzunk rá.
ő alkalmazás
Paracelsus. a j el es orvos, alkimista és gyógyászati refor-
mer sza kirány ú ű dicshimnuszt zengett az or-
ű és m ár abba n az ő fclvázolta dep resszió-
gátló ha t ását, s leí rta elkészítésének és a lka lmaz ásá nak
m édj ai t is.
Ha az ember azt olvassa, hogy rnicsoda lelkesedéssel
Pa ra celsus a 1.1- 16. százltdhan az ű
j at , legott kedve táma d arra, hogy maga is kipróbálja.
Gyomorront ásn ál. valarnint gyomor- és b élhurutn ál bel-
ő is eredményesen alkalmazható. a makacs
sz ékrekedés is megszii nte thet ó orbánd úolaj használatá·
val, mi vel az olaj fellazítj a a megkeményedett b éltartal-
ma L Gyomor- és nyomb élnyálkah ártya-irri t áci óesct éri
több alkalomma l is bevált mint gyógyító és fáj dalomcsil-
ő szer, ht csupá n az él .. szépséghi ba", hogy az or-
bánd úolaj nak saj átos íze és szaga van, és ha te áskanalan-
ként szedj ük, még soká ig nagyon kellemetlenül ő
fen", Ezért ő ha szn álatra az ű kapszut á-
kat ajánljuk, amelye k csak a vékonybélben oldódnak fel,
és ezáltal elkerülhetjüka kellemet len iZI és a .böfógéseke.".
Az ű három gyerme künk születésekor isjó
szelgálatot lett nekün k (lásd a 14. fej ezetet " ő baj ok-
ő
Gyomor-
b élp anaszo k
ű
olajos
kapszul ák
EJ
10. Fej ezet
A fejfájás.
Mi okozza a fejfájást és
hogyan segíthetnek
a gyógynövények?
"A Föld nagyon turelmes taniui nd,
s egyik leginkább megsúvlelendó
tanítása az, hogy
türelmesnek kel/ lennünk.'
WABl ':'\, Sun Bcar Chippewa Icnn6.zc['tp il, ')'ás7. munkat ársn éj e
Ha a fejfáj ás ról beszélünk, azt kell megért en ünk, hogy itt
nem egy ő hanem egy tünetról van szó. Tcr-
mészctgyógyászként tehát nem arra törekszünk, hogya
tüneteket , elnyomj uk' , ha nem hogy ezek okait felderít-
sük. l\ !i ndenkit lebeszélünk ar ról, hogy a fejfájást fájda -
lomcsillapítókkai szünt esse me g. íme egy kis történet fel-
fogásunk illusztr ál ás ára :
' Iegyük fel, hogy van ott hon egy fagyasztószckrényü k.
Egyik nap kigyullad ra jta a ő kis piros
lámpa. Kihívj ákaszerel ót, aki rögtön nekilátmegj avítani
a készülékeI. Végül kinyitja a lámpa dobozát és kicsavar-
ja az ő Ezek után kijelenti , hogy megjavította a fa-
gyaszt öt , hiszen a kis lámpa már nem világít. Meg lenné-
nek elégedve az ilyesfajta j avítással ? Biztos, hogy nem.
Ugyanez történ ik akkor is, ha a fejfáj ás ellen fáj dalomcs il-
lapítót vesznek be vagy az alvászavarokat alt atókkal pró-
bálj ákmegszüntetni. Csaka piros cl1cn6rzólámpát, a tü-
neteket "kapcsolják" ki. ;\ fájdalomariaszt ójelz és, aszcr-
vezet ő kiáltása, hogy "segítség, baj van". Ha a
III
Nem
betegség,
tünet
A fájdal om
- ő
Gyógyító
hányás
ő
keze lés
test nem kapja meg a ő ő és figyelmet, ha
minden új abb kérést, azaz minden új abb fáj dalmat fáj-
dalomcsillapítóval hárítunk el, a szervezet hosszan tartó
fáj dalommal reagál. Egyedül Németországban mintegy
három és fél- hét és fél millió cmber szenved állandó fej -
fáj ásban.
A fejfájás különfél e okai
Gyomorrontás
Ha a fejfájás csak ű vagy ritkánjelent kezi k,
ez egyértel múen a más megbetegedésekkel való össze-
fúggésre utal. Az émelygéssel és hányingerrel kísért gyo-
morro ntást gyakran heves fej fáj ás isj elzi. Az aIapbetegsé-
get kell tehát kezelni , s azza l együtt a fej fáj ás is elmúlik.
Igyanak tehát borsmentateát vagy "gyomorteát' , vegye-
nek be ű vagy ű és/vagy csi-
ná lj anak egy ű a ő (lsd. 8.
fej ezetet és a 134. oldal képeit. )
A természetgyógyászat szellemében egyébként ha
hányinger ünk van, hibás lépés a hányás megakadályozá-
sa. ő ez egy spontán és természetes .I evezeté-
si" mód, és a hányás egész sor reflckt öri kus ő
mechanizmust vált ki a napfonatban (Plexus solaris ) és
az ő A legtöb b ő számára a há-
nyás maga a borzalom, mi közben a gyerekek rend szeri nt
könnyedé n túlteszik magukat rajt a. A tapasztalat azt bi-
zonyítja, hogy gyomorpro blémák, ő görcsök és
különöscn migrénrohamok eset ében ő ű a há-
nyás után lényegesen enyhülnek a panaszok.
Bélfertózés
A ő is válthat ki fej fáj ást. Ez eset ben segít a
m ályvat ea. a zsályat ea. a lenmagok és a svédkeserú-bo-
rogatás (l sd. 12. fejezet "Emészt ési zavarok' ).
Im
Megh úl éses megbetegedések
:\ és komoly nátha esetében az általános levert-
s égérz ést b'Yakran kíséri fejfáj ás; mindenekelólt a hosz-
sza n el húzódó homloküreg- és mell éküreggyulladásj ár-
hal egész napos, heves Közvetlen meaköny-
ű hozha. a homlok ő a halánték eukaliptusz-
i.>orsmentaolajjal való ő ő illet ve ezeknek
az illóolaj oknak orron át ő in hal ál ása . vagy a forró
arcgózfúrdó. lindazon intézked ések, melyeket a 7. feje-
zetben a ű mcguetcgcdésekkcl kapcsolat han
említettünk, alkal mazhatók most is. tehát az ech inacea-
cseppek bevétele, ű kamil lás g<Ízlürdó és a
hom lokra helyezett ű
Magas vérnyomás
A magas vérnyomás is okozhat fejfáj ást és fúlzú gást vagy
fül cscng ést ; a tünet itt is fokozatosan ű ha a
vérnyomást csökken tjü k egy hosszasabb fagyöngykúr.í-
val vat,'Y a táplál kozás ár állü ás ával (lsd. 11. fejezet , A szív-
re és a vérkeringésre ható gyógyn iivények' ).
Krónikus székrekedés
A t ápl álkozással összefü ggésben, mint a fejfájá st kiváltó
okot nevezhetjük meg a krónikus székrekedést. Termé-
szetesen ajavulás dont óténycz6jc aballaszt anyagokb an
gazd ag leljes ű tá plálék. :-.i e prdhálják meg a pon tos
széklctürítést drasztikusan ható kémiai vagy növényi has-
ő rendszeres haszn álat ával kikényszeríteni
(ls d. 12. fej ezet, 211. old. ). Ennek komoly mel lékhat ásai és
me sszcmen ó következm ényei lehetne k. Azok az ernbc-
rek, akika hiányos táplálkozá s miatt knín ikus bélrenyhe-
ségben és az általa kivált ott tompa fcjfájásban szcnved-
nek, rendszeri nt túl keveset mozognak. Ennek eredmé-
nye az egész anyagcsere lelassulása, a túlsúly, a tel jesít-
ményesökkenés, a lustaság stb...
..
Kombinált
alkal mazási
ő
Fagyi;ng)'-
kúra
Semmi
hash ajtó
Biológiai

terápia
It-lIék-
hauisok
' 1\a1 , I,·tt a-
f
Val a hol ezt az ördög i kiirt át kell ő és az ilyenjelle-
ű fej f'ijások talán elég komol yan figyelmezlelnek
arra, hogy nem árt változtatni életmód unkon, szok ása-
inkon.
Allergiák
Az a llergiás megbetegedések ka pcsán el ég gya kra n meg-
Iigyclhcuük, hogy a fej fáj ást al a llergé nek (olya n anya-
gok, amelyek allergiás ő váltana k ki ) okozz ák. /\
fej fáj ásl töb bnyire más ű is kísérik, pl. ny álkahar-
tyad uzza nat, légszomj , b órki üt és st b. , ezek azonban nem
igényeln ek kül ön kezelést. li a a fej fájás min t bizonyos
élclmiszcrben ő anyagokkal szembeni allergiás rca k-
ci ö, vagy a légszomj egyet len j elek ént mutatkozi k, fel tét-
lenül fel kell derí ten i az összefüggéseket.
Xlindencsctrc meg kell próbálni, hogy ,gyógykop la-
l ással " vagy biológiai ,átá llító' terápiával (svéd keserú ,
csal ántea vagy vértisztítótea) a szervezerer sa laktalan ít-
suk és dcszenzib ilizálju k (lsd. 5. fej ezet 62. oldal , ill. 76.
oldal).
Kémiai gyógyszerek
Azt hiszem ű megeml íteni , hogy a kémiai
gy ögyszerek rncll ékha t ása nagyon gyakr an fej fájás, il!. al-
lergiás reakci ók formáj ában jelen tkezik. /\ sors kü liinös
ir óni ája, hogyvan olyan típusú ő fejfájás, amelyet él Iej-
fáj ás ellen i tabl et t ák váltanak ki. Ez esetben sza bá lysze rú
mérgezésról van szd. U, H, Pet crs és Kurt Poll ak ,,/\
ő meg lehet szabadulni " ű könyv ő több
ilyen, a klini kájukon megfordult ő tesznek emlí-
tést. Ez egy ci rculus vitios us, rnivcl a fájdalomcsillapítók
fogyasztása totál is rászok áshoz és ő
vezethet. Az egyetlen j á rha tó út a fáj dal omcsilla pító k
radikális megvanása és egy gondosan végi gvitt , á than-
golás" idegserkcntó szerek és pszichoterápia segítsé-
géve!.

Szempanaszok
Sok esetben n fejfáj ás okozója a rossz látás vagy a nem
ő ő kontaktlen ese vagy szemü veg. A
fej fájást a szemizmo k túlter heltsége okozza. lJyenkor eél-
ű akár a mun kahelyen (ha a körülmények lehet övé
teszik), akár ottho n tíz percre hanyatt feküdni és svédke-
ű tenni a szemre. Ez akkor isjótékony ha-
tású , ha a kontaktl en cse irrit álj a [izgatja) a szemet és ez
bizonyos körü lmények között fejfáj ást okoz(lsd. 8. fejezet
134. oldal).
ű
borogatás
A gyógyten
mindig segít
Az alábbinkban egy ig " k •
k 'I'" k E • enjo lea everek recCf>yét mellé-
. za teake\'er ek segí tséget nyújt ahh h
a stabil és vitális
zteben n szokasos stresszt le tudiuk ű d . ' I
gyan kimeruJtnckI., ,CI , U l CnI. J a na-
I y k magukat es mar nem tudn ak kel-
o eppen onccntralm, tartsanak c k' " "
szítsék el az alá bb I " gy IS szunetet es ké-
két cs ' : . crrt rear , Igyanak is rögtön ő egy-
eszenyu :
Vitá i-t ea
Ez az aromás tea regg 1 k' •
lcl'csítök . oe en en r es napkéizbcn is fokozza a
k ;J · bbepesseget, friss étesz, helyett esíti a fekete teát és a
ave t a an az esel ben ho ki •
szüks o . k - . . .1 egy lS ..lzgatOSlcrrc" van
egun ukgcmk kámsítása nélkül.
Panaszok a menstruációt ő ő
ő
Azoknak a ő akik a premenstruációs szakaszban,
vagyis a menstruáció ő napokban ő fej fáj ásban
sze rived nek. nagyon ajánlha tó a kankalinvirágból ké-
szült tea. A teát nemcsak a panaszok megléte alatt, ha-
nem hón apokon keresztül lehe t fogyasztani , na ponta há-
romszor. Ha n fejfáj ás n változás korában (klimax) gyak-
rabban és másjeJlegzetes tünettel együtt j elentkezik, j a-
vasolj uk az ű ű koml ó és pal ástfil egyen-
ő arányú ő készül t tea fogyasztását.
Stressz
Gyógytea
A változás
kora
(klimax)
kocsord
damianalevél
ga.'agonya lcvél és -virág
cs' pkebogyó magostól
rozmaringlcvéJ
hibiszkuszvirág
/lex paraguayensis
gyömbérgyökér
gi nscnggyiikér
20 g
15g
15 g
15 g
I3g
JOg
5g
5g
2 g
A negat ív stressz okoz leggyakrabban fejfájást ; ugyanak-
kor ami az egyik ember számára stressz, a másik ember
számára pozitív élmény t j elenthet. Mi nden individuum-
nak megvan tehát a saját ..külön bej áratú"stresszc. A sze-
mélyes és az általánosan elismert stressz, amit a munka-
helyi feszült ség, az eros forgalomban való koncen trált au-
ő a bosszúságok, a teljesíunényd rukk vált ki, re-
dukálhat ó az idegserkentést és nyugtarási szolgáló int éz-
kedések révén (lsd. a 9. fej ezetet ). A ő macska-
ő vagy levendulából készül t ellazító hatású Gyógyfü n l..
ő meghozza az ő ő
GyógykoplaIás, vértisztítás a tripl álk -
a
' t ' ll 't - ' " ozas
l a I asa
A súlyos alkal ké .
• ) _:' rnan eri t VISS7.c1 -vissZ3léró rcJ° f.-íiást (m , 'o
fent VIszonyJal7 k" ':; ",, -
k o onnyen meg lehel ű tel -,
opJaJas, rnt enzfv vértisltltó kdra va .'11 o n pras
h ' . ' k ' , gy" ali ű fc-
.teyes ű ill. zöldségtáplá l_
. res segJlsegevel (lsd. 5. fc]'ezer) A t. .. r c : ,
UgyaOlS gy' k . ,eJ,aJas
k 'd •. I az anyagesererendszerben fellé!Jó blo-
a ot Je ZI , arnu-arn é k é J k "
volításá val illetve a.nyagok gon dos eltá-
k ' ásva nyí an yagok e . k
lorofill ő bevitclével ki lehet küszöböl " nZ"m: '
01 0 "t tap-
mi grénes. agyi erek szúküle té ben j elentkezik és
tuncte a fényre va ló érzé kenység, a szem-
k.ipr áz ás, az emelygés, a hányinger és a heves hát - tark ó-
k
· . .. ' ,
It )' a rzom zatr gor es.
l álkozást át kell állítani:' - ezt nagyon ű kimon-
da ni és leírni, dc bizton állítható, hogy ez az il terápiás
ő amelye t a legnehezebb végrehaj tani. Hi szen a
régen megszokott ő ő és ízekról lemondani nem-
csak racionális önmcgfigyclést és analízist kíván az em-
ő han em azt az eltökéltséget is, hogy alávetjük ma-
gunkat a ha tékony "c1vom\ si" reakcióknak (mint a doh á-
nvosok, amikor leszoknak a cigar ettá ról). Ez bizony aka-
ő és a biológiai összefüggések figyelembevétel ét kö-
veteli meg ő
A "Typus Migrenicus" -
a mi gr énes típusú ember
A s úlyos, kr ónikus fej fáj ás és a tipikus migr énes rohamok min-
tapéld ái a pszichoszo ma tikus zavarolumk, amel yeket ugyan le-
het enyhíteni és javít ani fizikális és gyúgyn()vény ter ápiával, de
addig nem amíg ő
lelki problémákat nem tudatosítpk es n em fel:
ű ki kell tal álni , mi az oka a hasogalO l111gr enes feJfaJas-
nak.
A mainzi klin ika pszichiáter e, d r. Peter s úgy j ellemzi a
"typus migrenicust'\ mint olyan embert, aki rendkívül
pon tos, ő lel kiismeretes , a hivatásában átla-
gon felül ő és ő Az ilyen páciens-
nek nagyon nagy szüksége van a bi zton ságérzetre és m in-
den bi zonytala nságot fenyeget" jelenségnek fog ő s
ezért megpníbálja ezeket a ő szerint "kikap-
csol ni".
Érdekes rmid c n a mi grén es rohamokat gyakran a tár-
sada lmi elvárásoknak való megfelelés igénye vált ja ki .
i\ "typus migre nicus" nem az ideális ő személyi-
ség, ugyanakkor ő lehet a minde nkori vezet" igaz i ,jobb
keze". Az ilyen emberek pr obl émája a lazítás, a na pi fe-
szülts ég "szabadj ára engedése". Nem véletlen, hugy a
migrénes roha mok rendszerint hétvégeken, ünnepnapo-
kon, a sza badság elején lépnek ő ő ezek az embe-


lom
11,,0, '1. alka-
hu nma l
ki ; kapesolni", a tudat alattijukból rej tett és
mel y !?Ielmek lepnek ő ezeket azo nban rögtön el is
rnigrenicu s" egész egz iszten ci ája kizá-
rolag g? nd?lkodáson alapul , olya nnyira, hogy
semmi félel meke t ) nem enged
A felelem cs az az energia, amely ahhoz
az érzelmeket új ra és újra clfoj tsa ,
vegul ISheves faJ dalomrohamokba n jelentkezik újra.
Rendszerint ezek az izomgörcsök a mi gr énes roh am lé-
nyegi kiváltó okai. l la rendszeres kezelésben ű
a.. görcsök, a rohamok gya koriságát csökken teni lehet,
függetlenül a pszichi kai "kioldómecha nizmustól".
Kamillás hátborogatás
Az izomköt egek és -csomók fáj dal mas görcsei nek oldásá-
ba.n ű a forró kamillás borogatás:
elaszal"IS ű egy csésze kami llavirágból és két li-
ter ő ő kam illa te át, amelyet lefedve hagyj unk kb.
10pe rcIg állni, majd szú rjük le. Fektessilk a pácienst has -
ra, és készí tsünk mindent ő amire majd szükségünk
lesz: egy nagy fazekat a ű két kisebb mé-
ret,ú frouírt örülközót, egy üveg orbá ncfúolaj at. Ezután
martsu k az egyik ő a tcába, csavaljuk ki és ami-
lyen forrón csak lehe t, borítsuk a páciens ta rk ój ára. vállá-
ra és hát ára. A ő lép ésbcn a második ő
itatj uk át a kami llainfúziummal, kicsavarj uk, kisimítva ráte-
az ő és a megford ítjuk. Tehát az új ,
forra boro gat ás kerul a borrc. Most vegyük le a ő ép-
pen hogy lehúlt ő ű be új ra, csavarjuk ki
hel yezzük a mási kra, fordítsuk meg. Ezt a ű
mé telj ük meg legalább hússzor. Az scm baj , ha ennél is
..
4
5
Ka millas horogalás (h át r a)
2
3
4
/\ kamillavirágot forró vízzel
ld orrázzuk, lefedve állni
hagyjuk,
a növényt leszúrj ük, az
infúzumot egy lap os tálba
állÖltjük,
egy kis frollírkendót
bc1emcrítünk, alaposan
kicsavarj ok,
elsirn üva a páciens h át ára
bontjuk.
ű
7
(,
a második töriilköz{l l
bemártj uk, kicsavarjuk, simán
az els<Íre lcktetj ük,
a kélrétcglÍ borogatást
megford ítj uk, hogy a másod ik.
még forró ő kerüljön a
oorfelülctre . A felsó réteget
levesszü k, bemártj uk,
kiesava rjuk, felül re borítjuk.
megfordítjuk stb. ..
Az orbándúolajat
bcmasszírozzuk a ő
többször végezzük a borogat ást, egészen addig, amíg a
páciens nem érzi a feszült ség j ótékony old öd ását (a gya-
kori mély sóha jtás is biztosjele az cllazul ásnak), Ez ut án a
kezelés ut ána bór ő ő ő ő ezért gondosan be
kell ő ő az orb ánc fúolajjal. Egy kis pihenés vagy
szundikál ásscm á rt. EI scm hinnék, hogy milyen kelle-
mesen lazító ésjótékony hat ása van az efTéle kezelésnek.
Az egyszeru, forróvizes borogatás is igenjótékony hatású
és ideális e1ókészítóje lehet a további kezel éseknek. mint pl.
a masszírozásnak (masszázs) vagy a kirotcrápiás ő
reknek. A kamillás adalék csak fokozza a görcsoldó hatást.
A migrénes páciens nemigen akar ő szakítani magá-
na k az ilyen profilaktikus ő ő borogat ások elvég-
zésére, sót . .. Ha azonban a partner, hozzátartozó vagy
ápoló képes ráven ni a beteget , aláves,se magát a pro-
cedúrának akeze1és márcsakazert IS hat ásos lesz, merta
páciens a másik ember
figyelmét. Számtalan esetbe n tapasztalt uk es klprobal-
tuk mindezt , igen pozitív eredménnyel. . .
Abbanazesetben, haa migrénes betegnekni ncs "seg1- Vörös fény
ő ,jól al kalmazható módszer a vÖrös
ő besugárzás a hát- és a tarkóizomzat gorcsenek old ásá-
ra. Nagyon ű egyedül is ő kezelés; a
hatása is ugyanolyan j ótékony. Némely esetben az
ű forróvizes borogatásis segít, arnikor abenedvesüett
foJTÓ ő a tarkónkra helyezzük.
A level ek
f :i.L: ('sálása
Úszi margitvirág
( Chrysanthemum parthenium)
Az ő mar gitvirág az utóbbi ő vál t igen ű
vé, Angliából indult hódító útj ára. Eddig csak olyan mig-
rénes ő akik napi egy-két margitvi-
ráglevél elrágása után a migrénes roh amok csökkenésé -
ő számoltak be, Az ut óbbi években Londonban elvég-
zett két ő ű vizsgálat alátámasztotta azt a
feltét elezést, hogya margitvirág leveléne k pro filakti kus
fogyasztása a migrénes rohamokat meggát olja ill. ő
A hatásmech anizm us azonban min d ez idáig nem
Ismerete s. A drogot külön teaként, vagy keverékben al-
kalmazzák.
Migr én elleni tea
Nagyonj ó eredményeket énünk el mi grénes betegek ke-
zelésében az alábbi tea keverékkel :
Migréntea
rozmaringlevél 30 g
bo rsmen talevél 20 g
ű 20 g
ibolya (az egész növény) 15 g
ő margi tvirág 13g
ibolyavirág 2 g
A kész tea kimondotl an ű és ezért több hónapon át
naponta fogyasztható. Á rozmaring illoolaja értágító,
vérkeringés-fokozó, ő és ő hatású, ,ezért a tC.3
reggelire , ő is ajá nlható. Paavo ';Irol: n,eve-
hez ű ő az a feUedezés, hogy az Ibolya egesz novenye
és virága mi grén ellen igen jó hat ású. és a
Paracelsus által meg fogal mazott gyogynoven ytan IS
megegyezikabban, hogy a kellemes illatú ibolya különle-
ges ellenszere a migrénnek. A ő beteg
scm képes elviselni az ő fényt, u,gyamgy az ke-
rül i a napot és a fényt, csak árnyekban erzi Jol magat.
Ibolya
Rozmaring
(Rosmarinus officinalis)
A rozmaring tipikus Földközi-tenger melléki növény,
amelyet már évezredek ót a alkalmaznak gyógyító szer-
ként ezekbe n az országokba n. Az örökzöld, ő aro-
más illatú rozmaringbokornak göcsönös, fás ága i és galy-
Iyai vannak. Fonákukon ezüstszürke levelei viszonylag
kemények, ű formájúak. A finom világoskék virágok sok
n; éhet vonzanak. A kertjeinkben csak akkor tenyészik, ha
telen véd vevan a fagyról. A frissen illatozó leveleket és fia-
tal haj tásokat használják fel, amelyek illóolaj at és egy, a
kámforhoz hasonló vérkeringés-fokozó anyagot tart al-
maznak.
ő felhasználás
A régi iratokban így írnak a rozmari ngról: "Ez a növény
az embe n ő kifelé melegíti". Ezt a tonizál ó hatást
aknázzák ki a rozmaringlevéllel vagy -olajjal adalékolt
ő A ő ő testi és szellemi lehan -
goltság esetén ő hatásu, ezén a fejfáj ásra hajlam os
emberek profilakti kus kezel ésében igen jól alkal mazha-
A rozmaring igen ű aromás ő is.
Terhes ő nem sza bad rozmaringteát inniuk, de al ka l-
mazhatj ák a ni ;vényt ű ő elkés zí téséhez.
tó. A ő vagy szappan adalékanyagaként a rozma-
ring már az illata miatt is ő aktivizáló hatású.
A drog ő alkalmazva ( teaként vagy borkivonat- Tea
ként - rozma ringbor) vérkeringés-fokoz ó, értágító, ser-
ő ő és ű hat ás ú(Iiird ókénr, ő
leg alkalmazva, úgyszintén ).
Dl
Rozmaring-
bor
Teák és
ű ő
A rozmaringbor segíts éget nyújt mindazoknak, akik in-
gerszcgénységben szcnvednck: alacsony vérnyomás ú
embereknek, lábadozóknak, ő keveset mozgó
emb ereknek. (lsd. 11. fej ezet 181. oldal). A tudomány elis-
meri a rozmaring ő felhasználásának hat ékony-
ságát az izom- és végtagreuma ő kezelésében. A
rozmaring ő a telts ég érz és, puffadás eseté ben, a
gyomor, bél, epehólyag könnyebb görcsszerú zavarainál
hat j ótékonyan .
ő felhasználás
Kombinált felhasználás
A fej fáj ásra haj lam os embe rek túl sok ő feszültséget
halmoznak fel, ezért nekik a migréruea mellett idegrend-
ő ő tc ákat , tinktúrákat és ő ajánlunk:
ő arány ban vett ő citromfúból és
komlóból készült teát vagy orbáncfúteát. A citromfúb61,
levendul áb ól vagy macskagyökér ból készített kád ő
jól clla zftja és kikapcsolja a szervezctct, még ő az a
túlfeszítettség és ezáltal a migrénroham állapotábaj utna.
A fejfájós emberek számára a dohányzás kész kat asztrófa ,
hiszen köztud omású, hogy a nikot in nemcsak az idege-
ket károsítja, hane m ű is okoz.

"lia nem vagy rá hajlando;
hogy vál/o<. /ass a<. ile/eden
nem lehel raj/ad segiteni. "•
1II I' püKR.-\Tt sz
ll. Fejezet
A szivre és a vérkeringésre
hato gyógynövények
Fájdalomcsillapítók nélkül, - de akkor
hogyan ?
I l a Ön, ked ves olvasó, migrénes fejfáj ásban szcnved, azt
a célt kell maga elé ű hogy fájdalomcsillapító tablet-
tá k nélkül bold oguljon. /\ fejfájás vagy a mi gr én akut sza-
kaszá ban is van egy egész sor természetes ő amely
megkönnyebbülést hozhat. Például : a friss ő való
séta, a homlok és a halánték borsmentaolajjal. eukalip-
tuszo laj jal vagy kámfortartalmú ő ő be-
dörzsöl ése, a homlokra és a tarkóra hel yezett ű ő svéd-
ű eset leg az a rc hideg vagy jeges
vízzel való lemosása, lezuhanyozása.
/\ fej fáj áscsillapító tablett ák helyett esítésén ek másik
altern atíváj a lehet a rozmaringból készített ő Egy
csészényi ő egy-két lite r vízzel forróv íz-
infúziót készí tünk. A növényi ő a kád ba ő ű és
vízzel kellemes ő ű feltöltj ük úgy, hogy a víz
még ellepje a bokáka t. Kb. 10 perc múlva a lá bakat ki-
emeljük és egy pillanat ra a már clókészített j éghidcg víz-
be dugjuk. Ezt a ő még egyszer megismétel-
het jük. Ezzel az eljárással az összes feszültség és blokkolt
energia lehúzód ik a fej ő a lába kba. Aku l mi grénes fáj-
dalom esetében is nagyon megkönnyebbül az ember, bá r
cl mód szer nagyon ű ű 1\ kamiJlás boro-
gat áshoz hasonl óan képes megakad ál yozni a roha m ki-
ő is. Az ő ő felhasználási mód a kkor éri
el céljá t, ha a fej környékét ű ű azon ban a roz marin-
gos hi deg-meleg ő a leghatásosa bb. Próbálják ki
ő és csak utána ítéljenek!
Bed iirzsiil és.
borogatás
ő
jII l1 lw r \'osi
lU'zd és
Szívbetegségek
a szív,bántalma k, - arterioszklerózis (az
art eri ák elmeszesedese) - szívinfarkt us k··1·· ·· k
T . II onosen a tu-
a, IS, infarktus az egyik leggya koribb ha-
Iálozási ok. :\ lJg a szazadford ulón a halálese tek 4 ' I'
ká k ' szazare-
at o szív.- és é,:endsz eri megbetegedések, addi g
ma ez a szam. t öbb m,Int SOszázalékra r úg !
akut sZlvbetegsegek veszélyessége folytán en nek a
teru letnek feltétlen ül az orvos hat áskörében kell marad-
ma.
- - - - - --J/
..
rvb.l utalma k eset én az csa k a kk '
I, I k N or van Jogo-
II . 1.1(01 , la a sza orvos egyértelmúen kizrirta a re k
I I " , a panaszo orga-
ill i ll ' C'r,l'( etjet. Ant e bben az összefüggés ben rnégi s naev fim"e'l_
II l f 'J ( eme n k ' '" O l
I I " e a gyogynovenyek mint olvan eszközök ame-
r , . 1 ,zlvlIlfa r kt ust eIóidé zó okok - vázvis a vérede" l
" I I . k ' cl ' , nyren, -
. " .1Il o üzo o ereI meszesecléses elváltozása' _ l -
II I 1( ' ,zolgálna k. l mege 0-
Visszaélés a szívgyógyszerckkcl
:-"I cg kell jegyczn ünk, hogy az orvosi mcgszokás és a
gyógyszeripar tlÍl kínálala jó voltáb ól gyakran veti k be a
szívtcrápia "nc hézfegyvcrcit", A Stem folyóirat 19H4. évi
14. számában li szeg ény gyógyszerfalók" címú cikk a
"nemzet lassú mcgmérgezésérór számol be, és megemlí-
ti , hogy a Német Szövctségi Köztá rsaságban 3 millió pol-
gá r szed szükségtelenül d igitc\ lis gyógyszcr készít ménye-
ket. Ez a betegsegélyezó pénztáraknak 217millió márká-
ba kerül. 1\ legrosszabb azonban az , hogy 90 czer "sze-
gény gyógyszerfalón ál" mérgezési tünet ek lépnek fel, s
közülük új abb 10 ezer kórházi kezelésre szorul , hogy
megszabaduljon a digitális készitmények által kiváltott
kórtünet ektól.
A szívizorngyengcség és a szívritmuszavarok ő
nycbb eseteire a tcrmészetgyógyászat mindenesetre egy
kitúnóen bcvált növényt tud ajánlani.
Galagonya
( Cralaegus oxyacantha és C. monogyna)
A galagon ya zsenge fehér virágaibóI és levelciból szíver ö-
sító teát készítenek, dc érett piros bogyói t is felhaszná lj ák
alkoholos kivonatok és egy sur egyéb gY9gyszer e\óál\ítá-
sához. A növény más német népnyelvi c1nc\"czésci ( ,.bo-
ő "sövénytövis"') arra utalnak, hogy a cserje több-
nyire kertekben vagy a szántóföldek mezsgyéin nó, vadon
vagy tcrm esztett formában. Ő a madarak kedvtelvc
fogyaszlják bogyóit.
Ajótékony galagonyatea
A galagonyát a nép a "szív kenyerének" is hí vj a, ami azt Szívcr ósí tés
fejezi ki , hogy olya n fontos a szívnek, mint a testn ek a
mindennapi kenyér, A róla írott növénymonográ lia rög-
zíti a természet gyógyászat azo n felismer éseit , hogy gyen-
ge ű ese tért a galagonya ő a szívct és cny-

galagon ya
t.mtaegus monogyna

Ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el , a galagonyateát hosz-
szabb ideig kell alkalmaznunk. Számos klinikai vizsgálat sze-
rint a tünetek ő javulása kb. hat hét rmilva követke-
zik be. A tea hónapokig és évekig iható anélkül, hogy bármiféle
negatí,' mell ékhat ások lépnének fel.
Erre a kever ékre az ún. ideges szív is nagyonjóJrcagál. l tt
olyan akiknél az ő
az Izgalom, cs tulfeszítettség ideges szívpanaszokat,
es heves szívdobogást vált ki. Nekikaj ánl-
M. Pah l,ow gr.ógyszerészkollégán k szíveseppreeept_
Jet, amely negy ő növényi tink túrából áll:
Stressz
i\ l enedzser
44 g
16 g
16 g
I3g
Bg
3 g
ő ha galagonyateával vagy galagonyacsep_
pe kkel kombinálják.
tehát ezen az úton csökkenten i lehet a nehéz sziv-
gyogyszerek mellékhat ásait , akkor ezt mindenképpen
meg kell tennünk.
, A nagy igénybevételnek kitett, ő stresszha-
tas allo. fiatalok számára is a galagonya a ő
orvossag a kesóbbi károsodások ő Az infark-
tusveszél y által leginkább fenyege tett 40 éven felüli me-
nedzser, ő áll ást tölt be, keveset rnozog,
folyton még cgyoldalúan is tápl ál ko-
ZIk, eelJabo l feltétlenül igya meg a maga napi
egy-ket csesze gal agonyateáj át !
lu kel: megjegyeznünk, hogy természelesen mi Semáll
tól un,k mint hogy helytelen élelvitel esetére a
t;rmeszetgyogyaszatnak alibifunkeiót tulaj donítsunk.
a Hippokralésszel énünk egyet,
aki martob? rnmt ketezeréwel ő azt mondta: "Ha
nem vagy ra hajlandó, hogy változtass az életeden nem
lehet Tajtad segíteni." '
.tresszre hajlamosoknak különösen ajánlh aló az a teake-
verek, a galagonyához gyöngyajakflivel és ideg-
nyugtat önovenyekct - citrom- és orbáncflivet _ adunk.
Szívtea
galagonya (levél és virág)
ű
fagyöngy
ű
cilromfúlevél
rózsaszirom
Szívgyógy_
sze re k
csökkentése
Ich'ges sz iv
S..:ín "Sc ppek
Homeo-
patikus
gyógyszer
Utó ke zelés
Magas
vérnyomás
Sziv-
szorongas
Szívgyengeség, öregkori csökkent ű szívrit-
muszavarok, angina pectoris, keringési és vérnyomásza-
varok esetén gyak ran alkalmazzák a galageny ár homeo-
pat ikus egyedi vagy kombinált gyógyszerként is. A szív
ő kiválóan alkal mazha tó a galago nya a lábado-
zás ő vagy ű után, a más módon kelet-
kezett szívkárosodásokná l is, például azo knál, amelyeket
súlyos ő ő betegségek váltottak ki. Aj ánljuk teh át
mindenk inek, akinek már volt infarktusa, hogy a gal ago-
nyat ea vagy -tinktúra ő legyen a "szívügye". Ilyen
esetekben a tea nemcsak az utó kezelés gyógyszere, ha-
ne m egyúttal a további infarktusok ő hat á-
sos eszköze is. Akkor is galago nyát kell szedni, ha elkerül-
he tetlen, hogy valamilyen szívglikozidot írjon fel az orvos,
mivel Wichtl "Teadrogok" ű - gyógyszerészek és or-
vosok számára írt - kézikönyve szerint empirikusan azt
figyelték meg, hogy a szívre ható glikozidok adago lása
híti a szívtáji nyomás és szorongás érzését. Kül önösen
ideális szer ő emberek szív- és vérkeringési pana-
szai esetén, amikor a szívkoszo rúerek mes zesedés folytán
ű a szívizom ne m kap ő ű
vért, aminek következtében ű válik.
Jel ei: alkalmankénti szívszorongás és szívidegess ég, szív-
dobogás, szorító érzés a mellbe n, nehéz légzés, gyors elfá-
radás fizikai igénybevétel csetén. Az ő ő szinte
mindig együtt járó további tünet a magas vérnyomás.
Napont a két-háro m csésze galagonyalcvélból és -virá g-
ból készül t tea ő ő az öreg szívet, és
ezzel párhuzamosan a vérnyomást is csökkenti. Ez az
annak, hogy számos geriat rikonban - az ő fizi-
kai és szellemi teljesítóképességét ő gyógyszerben
- megtalálh ató a galagonya.
III
. . .. kban a tcrmésze-
további baj , amely az ipart orszago • •
életmód következtében egyenese n. nepbetegseg
.. ő az ő sujtja, a magas
le,tt , es an:;e1(hipertónia) " Kialakulásában nyilvánva;óan
hel ytelen táplá lkozásjátssza a d? nto
E
' rt gyógyí tását nagyban ő asaszegeny,
repet. ze .. . .. .. :
" : lálkozasra vala atallas. "
vegetart us tap , d -k ndszerint telje-
émyomasban szenve o re
A mbagas nyomásért ékeiknek , és tökéletesen figyel-
sen ra ver .. . " J'b' nem
k
. "" I hagYJ" ák hogy a hiper tama onmag
a

men \VU " , ásik csodalatra-
bet
egség hanem a szervezetnek cg) mast
, ' h " A szervezet
me
' lto' kicg)'cns úlyozo me c .. .
"" k k hogy a ver a
. . den eszközzel arra ű SZl ,
ugyams rrun . .. .. cserél a kívána-
haj szálerek és a ő kozott az anyag. k t á l álko-
, ' kb nb"tztasítsa hogyaseJtekesszovete tap a
tos mcrte e ,
20 g
Fagyöngy
( Viscum album)
Afagyöngy nagyon sajátságos növény, melyet régi kult u-
szokról és mágikus ő szóló legendák fonnak
körül. Örökzöld ő ő ő lombos puhafá-
kon ő Magját a madar ak megeszik, majd kiválasztják, s
a mag így kerül át más fákra anélkül, hogy valaha is érint -

z ása és ű ő ne kerülj ön veszélybe. Ha a
hajszálerek sej tfalai "érelmeszesedés"következtében ke-
vesebb vért ereszten ek át és a vér ű ű ő a szcrve-
zet fokozza a vérnyomást. Ez életbevágóan szükséges és
bölcs intézkedés. l Ia ezt a folyamat ot a hipert óni a elleni
gyógyszerekkcl elért tüneti vérnyomáscsökkentés révén
megakadályozzuk vagy befolyásolj uk, akkor veszélyes
módonbelcavatkozunkacélirányos, életfenntartószabá-
lyozási folyamatakba" Eh hez járulnak még a szintetikus
vérnyomásesökkentók káros mellékhat ásai, amelyek a
ő és kábultságtól kezdve májkárosodásokon és
vérképelváltozásokon keresztül a fejfáj ásig és a göresös ál-
lapotakig terjednek.
A hipertónia nem ő és szelíde n gyógyító ellen-
szere a galagon ya és a fokhagyma. A galagonyá ná l a vér-
ő hatást a tudomány a növény cholin és
acetilcholin ű droganyagainak tulajd on ítja. Régen is-
meretes, hogy a zsenge fokhagy ma meg tudjaakadályoz-
ni az érelmeszesed és következtében ő elváltozáso-
kat és a vér ű Vadon ő rokona, a
medvehagyma is hasonló hat ásu, és mindkét növény na-
gyon ajánlható az ő számárd " Az eredmény
szempongából ő font osságú , hogy eleget fogyasz-
szunk ő Együnk naponta egy-két gerezd fokhagy-
mát ! Sok olyan készít mény van, melyek segítségével elke-
rülhetjük a kellemetlen fokhagymaszagot.
A fokhagymával ellentétben a fagyöngy és a pásztor-
táska viszont két olyan növé ny, melyek megítélésében a
tudomány és a népi gyógyászat vélemé nye ő ő mély
szakadék táto ng.
;\: CIU

vze re k
l l -r iiljiik a
u i ll lt'l i kus
, I l it -onui s-

l l i·s
,'t, til 'Li _,ka
Átáll ás a

táplálko1. ú"" . 1
Ell en-
javallat :
magas
vérnyomú!'o
Leve zc l(j
elj árások
Adagol ás
10 g
Magas vérnyomás
Spiritus lvlel issae Camp .
ű
Tinetura Valeri anae aet herae 10 g
(maeskagyökérolaj). .
T inetu ra Menthae p' pentae 10 g
(mentatinktúra) "
Ti netura Crataegl
(galagonyatinktúra)
, ' l 20 30 eseppet veszünk be
Szükség cselé n kevcs -. .
ő elj árások is
g
í;enek' benedvesített ű huvos
se . .Ó:» » • • lábunkat három percre 1-
tást rakunk a SZlvtaJra vagy a , d"" ű
k
. -sen szarazra orzs .
de vízbe helyezzü , aztan erD .. .
V g kezünket hideg víz alá tart juk, vagy haram
egy hi deg vízzel teli mosd.ó:álba;,",Ezekt .1-
" li á k mind nagyon frissit öhatasuak. t\ agas
degvízcs c Jaras
o
ik l
vérnyomás csetén nem alkalmazhato .
Szíveseppek
Fagyöngy
Viscum albus
\' ér nyom ás-
csökkentés
A tudomány
.illáspomj a
j\ IlHlnmány
,í ll,í spontj a
kezne a talajjal. Ma a karácsonyi fagyöngyhasználat
Angliából származó szokásá ba n a keil a Iagyöngykuhusz
nyom ait fedezhetj ük fel.
A tapaszta lat azt igazolja, hogy a ő készített
tea csökkenti a magas vérnyomást, sezáltal mcgszüntcti a
szédülést és a vér fej be lolulását.
A tudomány már 1907 óta számtalan gyógyszerészeti
és klinik ai vizsgálatot végzett a fagyönggyel kapcsolat-
ban, ám máig scm ta l ált ő magyarázatot a fa-
gyöngytea hatására. Xoha a fagyöngyben - Holzner
szerint - sok ő ő hatású anyag van, a
tudományálláspontiaszerint ezekcsakintravénás injek-
ciókban hatásosak, "mivel a szájonál történó bevitel cse-
tén a gyomor-, és bélcsatornában vagy nem reszorbe ál-
hatók, vagy elpusztulnak (viscotoxin és acetilcholin)",
Becker szerint a fagyöngy hatásmechanizmusait vizsgáló
kísérl etek arra mutattak, hogya . hatás a vegetatív ideg -
rendszer befo lyásolása révén következi k he."
Pásztortáska
{Capsella bursa pastoris)
Érdekes mód on ugyanez vonatkozik a pásztortáskára is.
A gyógyszerészet ennél a növénynél is úgy ta lálta, hogya
fó hat óan yagok olyan szcrves ű (cho-
lin, aeetilcho lin, tirami n), amelyek már igen csekély kon-
centrációban az idegrendszeren keresztül szabályozzáka
vérnyomást. A tudomán y jelenlegi álláspontja szcrint
ezek az anyagok csa k akkor hat ásosak, ha inj ekcióban
adják be ő nem pedig ha teá ba n kerülnek az emésztó-
csatornába. A népi gyógyászat viszont olyan képességet
tulajdon íl a pásztortáskának, hogy kiegyensúl yozó és
sz..abályozó hatást fejt ki az öreg szfvre és a vérnyorn ásra,
függetlenül attól, magas-e az, vagy ala csony.
Emellett ez a szerény kis növénykc kitúnó szer
mindennemú vérzés csillap ít ására. (A növényro1 és to-
vábbi alkalmazásáról részletesebben a 14. fejezetben ő
lun k).
ő gya korlatá ban j ó tapasztalaloka t sze-
I 1:')1 ' .. . . - f " re ával valarnint
ű a ő agyonbT)' .. 'b j) ké ,
, , k' b ' I 's ő o cszr-
egy galagon yából, paSZlOJ1aS a o c • ' : :' kk ' t 'se' re
' I . J vémyomas eSD cn c telt tea keverékké .arnu magas .. k
és alacsony vérnyo más növelésére hasznalt un .
V ő tea
galagonya
fagyön gy
pásztortáska
40 g
30 g
30 g
Ketl ós
hat ásu lea
lek elh árítására különbözó, komplikáltan e1óállíto tt fa-
gyöngykivonat ok váltak be, amelyekel inj ekcióként kizá-
rólag olvosok adnak be a belegeknek. Bizonyított na k ű
nik, hugy az ilyen fagyöngy-preparátumok az immun-
rendszerre gyakorolna k hat ást, mégped ig úgy. hogy akti-
vizálj ák a nyiroksej teket. Emel lett a fagyöngykivonatos
inj ckeiók úrcÍ t a degeneratív gyullad ásos mozgásszervi
megbetegedéseknél (reuma ) is eredménYl'Sen alkalmaz-
zák .
.... . k I , mind a mind a
ug}je!J
I
e ne , áztatással kell CI-
vérnyom ássza Ja )'OZO eve .
készíteni.
Ennek egyik oka, hogya fagyöngy nagyon -
. ' nt c ökér - , a másik pedig az. ogy a
ő rnellctt a fontos
rorrovizes a " . h dik meg az, hogy
droga nyagok elpusztulnanak , a arma ' d ' . k
me zint m ás a nya gok tú lzot t mértékben fcloldo na na .
1\ hfd egvi; es infúzu m el készítését a -t. fej ezetben aZ,52. ?I' Elkészítés
d I ut atluk be : egy negyed liter hi deg vízbe ket tca s-
a on m < .. ' .. k gy éj szakán ál (azaz 8- 12
kan ál gyógyfuvet teszun , e , , • , ' kl r '
órá ig) Alini ha gyju k, másna p .reggel ő ő et c
melcgítvc éhgyomo rra fogyaszij uk.
. .. r ,. . széles kórben elt e r -
• ' a pi két csésze az o pt nna, lS :' t "I fa-
j edi vé lemé nnye l ellente tben a o I ).: '. . . _
•• • t úlzot t ar asa azon bizonpthatoan nem mergcz ,
é':<t bélbá ntalmakat okozha t.
\
,
. ' ked véért meg kell j egyeznünk, hogy orvos-
I te Jesseg " . h . lia I \ Z
' . f' .: ő a rá k kezel és ére is ,
tudomany a ag} ongyo . ű ő t
ő t áni ut ókezel ésben fájdal omcsillapito ,
operaere u , • l iké 1\ áttétc-
rá kos da ga natok esetében növckedesgat o ent. z
Kávé és
lá et e tea
Alacsony vérnyomás
lim már eml üeu ük, a túl alacsony \'érnyomás ugyan-
azon grógynövények - a fagyön gy és pásztOrtáska _ se-
gítségé\-c1 szabályozható, mi nr a túl magas. Ez egy olyan
csodásj elenség, a mit eb') ' szintetikusan elóállított gyógy-
szer sohasem érhet cl. A hipot ónia (alacsony vérnyomás)
által kivált ott pa naszok eseten két csésze kávé vagy fekete
lea segíL ritkábban használjuk ezeket az élvezen
szereke t, annál er óseb b a halásuk. Úgy véljük, hogy a
hél közna pi életben igen j ól meglehe tünk fogyasztásuk
nélkül, szükség eset én azonban enyhe serke móként ész-
szcrú azalkaJmazásu k. 1\ tart os fizikai megterh elés, a sza-
bad ban úzöu Sport és a mozgásterápi a révén az alacs ony
vérnyomással kapcsolal os panaszok a legte rmészetesebb
ú ton megszúnnek. Alacsony vérnyomás eselén _ ha
nin cs kü lön ösebb pan aszunk - , nem kell aggódn unk,
rnen statiszlikailag kimuta tták , hogy alacsony vérnyo-
más mellett az em berek tovább élnek, rninr magas vér.
n yomással ,
Keringési zavarok
A la bilis vérkeringés stabilizálására olyan tea keveréket
ajánlunk, a mely a keri ngésI scrkcnt ö roz maringle\'elek
melleu elsósorba n megint csak a szívre ható gyógyfúve-
kel tart almaz.
Rozmaringbor
Rozmari ngbor
rozmaringlt'Vél
galagonyabogyó
mazsola
galagonya (levél és virág)
gyömbér
fahéj ,
cickafarkvirág
Tea keringési zavarok ellen
galagonya (levél és virág) 20 g
málnalevél 20 g
rozmaringlevél 20 g
ű 15 g
csipkebogyó (magvastól) 10 g
narancshéj ű 10g
körömvirágszirom 5 g
Ez a tca természetes módon segíti a keringés szabályozá-
sát, és akkor a leghatásosabb, ha a nap folyamán hat csé-
szével fogyasztunk ő Rozmari nglevél-ta rtalma mi -
att azonban állapotos nók nem ihatj ák.
Vérellá tási zavarok
Aperiférikus vérellátás i zavarok e1sósorban az idósebbek-
nél jel ent kezne k az alsó és felsó végtagokba n. Tüne tei : a
nevezett testrészek érzéketlensége és ű bizsergés,
valami nt merevs ég érzct, ami gyakran odavezet, hogy az
ember nem tudja a tagjait mozgat ni. Ezekre a panaszokra
a rozmari ngot és a levendulát ajá nlj uk, Ezeknek a növé-
nyeknek megvan az a képességük, hogy az egész testet
ő és ennek során nemcsak a vérkeringést gyorsít-
ják, hanemillóolajaikrévénazegészidegrendszerre isser-
ő hatnak. Már az illatuk is frissít és élénkít. Mind-
két gyógynövényból ű teát készíthetü nk, keringés-
élén kító lemosások, telj es fürdók, láb- vagy kézfürdók for-
májáb an történ ó külsó alkalmazásuk azo nban még na-
gyobb hatású. Ilyen alkalmazásuk fizikai vagy lelki kime-
rültség, valamint vémyomásingarlozás cseté n is ideális.
Az ő teljes fürdót úgy ű el, hogy másfél csé-
sze rozmaringlevelet és egy fél csésze levendulavirágot két
litervízben felforralunk, ezutá n 10-15 percig lcfedveállni
hagyj uk , majd ű és a fürdóvízbe tesszük. A rész-
fürdókhöz keveseb b gyógy növé nyt használunk fel. Ha
még ű akarj ák a fürd ót elkészíteni , használja-
nak rozmaring- és/vagy levendulakivonatot.
..
Áll a potos
nók
nem ihatj ák
Rozmar ing,
levendul a
Kül s"
alkalmazás
Kimerül ls.:t:
Telj es fiird..
' n lVá bbi
dj;ir ások
, A gYÓ!''Yuló betegek és az apa tikus, beteges gye k k
bamulatosa n . feldobva' érzik magukat a e
vagy lev d I fürd - , rozmanng-
en u a u o utan,jobb lesz az arcszínük h"
len megnó az aktivitás uk. Ha megfigyeHü k ezeket '
enseket vdá o . ' J'k ' , a paci-
.' ssa va l szamunkra) hogy az aktivizálódás
folyamat,a mmd a testre, mind a szellemre kihat
Az alkimISták felfogása szeri nt az ,'II ' 1 iok ' "
b . " 00 aJo - esetunk-
cn a rozmannge es a levenduJáé - képezik a " ,
I lk' ... novenyek
• e r crorr, amelyek rezdüléscikket megéri tik
ber lelkét . n l az em-
. ,A vérellátási zavarok esetében ezen kívül
olyan eljárás, amely ideiglen esen fo-
; ozz,a sza una, váltott hideg-meleg lábfürdó
OIT"O- zuhanyozás , kefével ő
rozas, l égz ési gyakorlatok, torna. J ó hat ásu' a vc' I
s I 11" rrc rosz-
zu e atot t testreszek rozmaringeszen el'a' s b d " " 1'
. k"I" .. e onso esc
IS, u ? nosen vagy fekvábete ek eseté-
ben (Iasd a 10. fej ezetet is, 165. oldal). g
G ' ,
yogysze l1ar unkba n rozmarin gbort is 1"11' k
I '-1 'd ' e oa Ilun
ame y . 0 eg l osebb vevóink kör ében ő d ' '
, , en nagy nep-
vérnyomás, lábadozás és korl át o-
zott eset én segít. Reggel és este egy-e
poha rka nemcsak a véredényeket han . ' gy
• W" • , emazegesz szerve-
zetet IS cros in. Ahasonl ó bOIJ' ű gyo'gy n'" ki
t kk 1k oveny ivona-
o a még egyszer rá kell mutatnunk a kis-
mennYlSegu alkohol hatására (4. fejezet , 59, oldal) ,
50 g
15 g
15 g
lOg
4g
3g
3g
Kell hozzá még két liter ő ő lik órbor, ese lleg 1-2 ő ..
kan ál m éz.
Tegyü k a felhasznált növényeket egy nagyobb ő
tesüvegbe. önt sük rá a bo rt. I Iagyj uk tíz nap ig állni, s na-
ponta jól rázz uk össze. Aztá n ű Ic, az elveszett folya-
dé kmennyiség pótlására pedig adjunk hozzá annyi UOI1.
hogy ismét két liter legyen.
A kész serkent" ita lt légment esen záréde barna üveg-
ben t ároljuk.
A roz maringbornak pompás íze van, és ha meg kell l á..
togat ni uk a nagypap át vagy na gymamát, akik már hosz-
szabb idej e gyengélkednek, esetleg ő akkor
ez az ital lesz számukra a ő ajándék! Azon
tú l, hogy a betege k ő fogják találni az ízét , a roz-
mari ngbor a ű is élénkíti majd, arc uknak
pedi g rózsásabb szí nt ő ő ő
Kncipp ő a 19. század i nagy né mel termé-
szetgyógyász az ő helyre teszi a rozma ringot, és mclcn-
getó, ő és ő ír ként ő (A növény
részletes leírása : 10. fej ezet , 165. oldal)
Levendula
(Laoandula angustifolia)
Alevend ula - miként a rozma ring is - a ő ő
ri országokból érkezett hidegebb tájainkra . EI6keló ő
gyck már az ókori Görögországban és Rom ában leven-
dulakivonatot használta k test ápol ásra . ő friss illata
rnintt mindmáig a szappanck, kozmeti kumok, restápoló-
szerek és parftimök kedvenc alkotórésze.
Sok kerthen szép és ű jó illat ü ő
kén t termesztik, kiváltk épp a napfényes helyeket kedvel i.
Dél-Franciaországban óriási telep ített lcvcndulamcz ók
találhatók.
ő ű leveleivel al acson y, ű bozólakat ké-
pez, ezek fö lé magasod nak a hosszú szá ra k, melyek ő
végét ű ű horitiá k a kis iholyakék virágok. Dúsan tc-
ő nyá ri ő virág át j úliusban és auguszt us ha n
szed ik, Ha a kertj ükbe n van levendula, akkor öröm lesz a
l l \ "lIdula
I rlt'fmdu/a angustifolia
ű és szá rítása, hogy késób b maj d fürdókhöz, tea-
keverékekhez, .álompá rn ákhoz," illatos párnákhoz vagy
.potpourri hoz' használh assák fel. <. Potpourrina k' ne-
vezzük azt az angol ű virá gokból, ő és fa-
ágakból álló "egyveleget', amelyet is illato-
sítva dlszvázákban helyeznek el, hogy a hideg évszakban
j ó illatukkal a nyarat varázsolják a lakásba.) Nagyanyá-
ink korában a levendula virágait kis szövetzac skókba töl-
tötték, hogy ő vele a szekrénycket,
és távoltartsáka molyokatés más rovarokata fehememu-
tól. Természetesen a levendulás zacskó mé g ma is ő
ben ő a meglehctósen mérgez á naftalint tar-
tal mazó molyirtókkal szemben, a melyek ráadásul még
szörnyen kellemetlen szagot is árasztanak. ,
Magas illóolajtartalma révén a levendul a nem uto ls ó-
sorban nagy gyógyhatással ő növény is. ő
nyugtatólag hatnak a központi e; ért a
vcndulavirág több nyugtat ótea és a gyogyfuves .alompar-
nák' alko tórésze. Az idegfeszültség és a vegetat ívidegrend-
szer zavarai cselén alkalmazott terápia során a levendulát
ugyanis gyakrabban használj ák ő mint
A levendulavirágnak azonban nemcsak nyugtato es fe-
szültségoldó, hanem ő ő ő és
hatásaisvan. Akiknek alacsony avérnyomásuk, azokrrun-
den este vegyenek levendul ás ő hogy mentesüljenek
az olyan kellemetlen tünetektól, mint például a szédülés , a
pesszimista hangulat és a fülzúgás. Az állapotos ő :-
akiknek már normál körül mények között is alacsony a ver-
nyomásuk- a terhesség alatti hormonális változások kö-
vetkeztében még alacsonyabb vérnyomás-értékeket m ér-
nek minden különösebb megfontolás nélkül vehetnek Ic-
vendulás fLirdóket, csak azok ne legyenek túl forrók.
Fekvóbetegeknek csodálatos felfrissül ést okoz, ha na-
ponta egyszer levendulás vízzel lemossá k ő A ő
vízhez vagy egy marék levendul avirágból készített ő
kell önteni, ű néhány csepp levendulaola-
j at illet ve levendulacszenciát hozzáadni. Szabad-e sajnál-
nunk azt az apró fárad tságot, ő ter-
mészetes fclfrissüléshez juttassuk, hi szen teljcsen a mi
odaadó ápolásunkra vannak szorulva?
Nyugtató
ő
ő
betegek
ő
12. Fej ezet
Az emésztésre ható
gyógynövények
" Táplálékod legyen a
ésa legyen a táplálékod."
PARA(:EL'SL'S
Emésztórendszerünk a ő szervck és szdvetek
pontos ű olyan csodálatos remeke,
amely mindenkit bá mulatba ej t, aki csak kicsit is be ha -
tóbban foglalkozik vele. Né hány statisztikai ad at az
ő ő akár a Rekordok Könyvébe is beke-
rülhctne: gyo mru nk naponta egy-két liter gyomorsavat
te,;"el. ételek a test bel sejében kb. n yolc-
hosszusagot tesznek me g. A vékonybél, amely a
feldarab?l ásának és felszívódásának tu laj don-
k éppcní helye, mmtegv hat, ha t és fél méter hosszú. Fe-
lülete nagyobb, mint egy teniszpál ya, mivel a vékonybél
ő falát több milli ó apró, ujj for májú bélb ojh borítja.
Ezáltal a vékonybél felül ete kb. 300 m'-re ő
A száj üregben 100 billió mikroorgan izmus él. A vé-
kony- és vastagbé lben olyan baktériumok telepedtek
meg, a melyck az em berrel valód i szimbiózisban ű
nek együtt a táplál ék megemésztésében. Az emésztési fo-
lyamatokbanjátszott fontos szerepüketcsakakkor ismer-
ték fel, amikor az ant ibiotikumok és su lfonamido k töme-
ges alka lmazásával radi káli san kipusztították ő Ezek-
nek a baktériumoknak hiánya okozza az összes ipari or-
szágban és különösen az USA-ban manapság ő
bcn eltcrjcdt és az egész szervezctre hat ással l évö megbe-
tegedést, a candidiasis-t. Ez eset ben arról ő h,ogy
az elpusztítolt bélbaktériumok belyelt - mmtegy "elet-
teret"nycIVe - a ű sarja dz ógomba
s,",porodot! el. legbízható eredményt csak a terrnesze-
tes baktériumok "új ratcl epítésévcl " érhetünk cl.
Az emésztési zavarok leggyakoribb okai
Teljesen ő hogy - az összes szervrendszer közül,-
az emésztócsatornát károsítj ák ő a helytel en tap-
lálkozás követkczményei. Az emésztési zavaroknak és az
ő megbetegedé seinek ő és tartós te-
rá pi á]a mindi g megkövetel i az étkezési és ivási
megváltoztatását is. Az ilyen átállás nemcsakaz
telen és helytelen élelmiszerkiválasztásra vonatkozik (te-
hát túl sok afeh érje, a cukor, a finomli szt, akonzerv, ade-
naturált tápl álék, és túl kevés a nyers étel, a tel ítetlen zsír-
sav, a hallasztanyag stb. ), hanem az evés hez való "hozz á-
állásra" is. Ha nem szakítunk kell d ő az étkezés re, ha
összevissza eszünk, mu nka, olvasás vagy tévézés közben ,
ha nem vagyunk képesek "kikapcsolni" (pihenni, feltöl-
ő ha rendszertelen ül, kap kodva, alapos rágás nél-
kül eszünk , ha - különösen a ő - . ki-
tör" rajtunk a "kalóriaszámolási ri:igeszme") akkor rnin-
dent hogy ő emésztési zavarok ke-
letkezzenek. Az erre haj lamos embernél az ő
torna igen hevesen reagál a stresszre és a pszichikai mcg-
terhelésre is. Az ő hat ásu kémiai gyógyszerek okozzák
az ő zavarok ő hányadát .
Azemésztési zavarokés az ő megbet egc-
déseinek három ő kiváltó oka van: a táplálkozási hibák,
az ő hat ásu gydgyszerek és a stressz. Az ilyen ű
kezelésekor a kémiai szerek szinte ön-
magukat negligálj ák (mivel egyenesen a májra, gyomor-
ra, bélre fej tenek ki káros A ross:, táp-
lálkozási szokások egyszerúen megvaltoztathatok. A
strcsszt ünetckct minden esetben eredmé nyesebben és
ártalmak nélkül lehet kezelni gyógynövényekkel, mint
kémiai gyógyszerekkel.
..
Bél nóra
T áplálkoz ás
Stressz
Kémiai
gy <igyszere k
·n.. ráp i ás
koplalás
A panaszok négy csoportja
A változatos és mi ndig egym ással összefon ód ó tünetekés
panasz oknagy általánosságban az alábbi négy csoportba
oszthatók: a díITúz hasfáj ás, a gyomorfájás, a bél, gyo-
mor, epehólyag göresszerú fájdalmai és kólikáj a. Ezekje-
lentkezhetnek mi nd egyszeri, mind krónikusan visszaté-
ő panaszok formáj ában. Az ilyen zavarokalal'j ául gyak- .
ran a túlzott izgalmi állapot , a gyulladások vagy fekély-
ő szolgálnak, s ezek miatt a megfelel6 szervek hi-
peraktivitást és ő érzékenységet rnutat nak (részlete-
sebben lásd a 190. - 195. oldal).
, \ második cso portot az étvágytalanság, a telts ég érz és,
a felfúvódás, a bizonyos ő való " utálkozás' , vagyis
összefog lalóan a gyenge emészlés képezi . Ez esetben túl
kevés az energiájuk (lsd. a 195. - 210. old.),
A ő csoport a .,gyomorrontás"területe, amel y
gyakran ő ő vissza, émelygéssel és hány-
ingerrelj ár. Ha az ilyen ő a gyomor helyett a bél-
ben zaj lik, a következmény igen gyakran bélkólika és
akut vagy krónikus hasmenés. Ezek a zavarok különösen
ű ű lépnek fel ő hatás következtében, vagyis
romlott élelmiszer, szokatlan étel, klimaváltoz ás és ha-
sonlók okozzák (lsd. 210. old.).
A negyedik, egyben ű legelterjedte bb
emésztési zavar a székrekedés ( ohstipáció) , amelyn ek
krónikus formáj áhan a lakosság kb. 10százaléka (a ő
ű ű mint a férfiak) szenved. (Lsd. 211. - 215. old.).
Az em észt érendszer megbetegedéseivel kapcsolat ban
elengedhete tlen, hogy ne utaljunk még egyszer a gyógy-
koplalás áldá sos hatásaira (lsd. az 5. fejezetet ). Az egy
vagy ő hétig tartó táplálkozási "mértéktartással" az
emésztószeJVeknek esélyük van arra, hogy »kipihenj ék"
magukat és tökéletesen rcgenerálódj anak, hiszen semmi
vagy igen kevés ntennivalój uk"akad. l' Iind az energiasze-
gény állapot, mind a ő energia állapota (lsd. fen-
tebb ) teljes m ért ékben pozitívan reagál a koplalási perió-
dusra. A kultúrtiirt énetból ismert egyébként, hogy a
szemek és a vallásos emberek a böj töt gyakran akkor al-
kalmazták, ha lelkileg aka rták "összeszedni" magukat ,

ruIII i eset re sem sza bad a gyomor -, bélzavarokkal ű ő
ti evésre kényszeríteni, amíg nincs étvágya.
vagy ha az ő felszentelésre vagy a
j esítményre (a misszióra ) szellemileg akartak felkészülni.
Még egyszer nyomatékosan fel hívjuk a hog: a
terápiás koplaláskor nem ű n a m ért éklctes ta p-
ő és nemcsaka ő van ő A"le-
vezetés"és "tisztítás"érdekében tett különféle intézkedé-
sek, valamint a helyes étrend összeállitása azért szüksége-
sek, hogy valóban egészs égesen éljünk illetve meggyó-
gyulj unk.
Hányás és hasmenés
A test öngyógyu lása szempontjából az emésztöcsatorna
spontán kiürítése, tehát a hányás és a hasme nés, üdvö..z-
ő reakciók. I la például romlott halat vagy avas zsí r t
fogyasztottunk és a gyomrunk ezeket a
heves há nyással kiüríti magából, csak hál ásak lehetunk
neki. I-la a vékony- és vastagbél a kórokozó baktériumok-
ra vagy méreganyagokra, amelyek a táplálékb?l o}dód-
tak ki, híg hasmenéssc1 reagál, a szervezet szamara ez
sainte ő "intézkedés".
Ezen okokból mind a korábbi generációk természet-
gyógyászai - gond oljunk csak Hufclandra (egy ideig
Goethe háziorvosa is volt 1762- 1836) vagy Aschnerr e - ,
mind az antik ő or vosai sok megbet egedés (pJ. lázzal
járó ű ő betegségek) kezdeti stádiumába n alkal-
mazták a "purgálást". Tehát szándékosan és tudatosan
idéztek eid hányást vagy hasmenést, hogy a szervezetet
ezáltal alapos kiválasztásra (kiürítésre) késztessék. Ezek a
terapeuták az orvosi gyógy ítás legnagyobb a
purg ál ás ő idópontjának elmulasztasat r ótt ák
fel. ha manapság az ilyenfajta ő
lanna k is véljük, legalábbi s tudomásul kell ven nunk,
hogy testünk ű reagál akkor, ami koraz
tetlent"ily módon semlegesíti . Nem kell c,s
sen közbcavatkoznunk; a hasmenést "meg fogm es a ha-
nyást visszafogni. I-I a olyan érzésünk támad, hogy valami
romlottatettünk(halat, kagylót, húst , kolbászt stb .), vagy
. mérgezé s lép ld, az egyetlen helyes megol dás a hányás,
B
'
o '
Gy (ígY1111
gyOll l l l l

I. rfu va n a
\ l 1I' IU'k-
l,,·'!
l I IUl lI cI :í s
11l 11l : Míl
l ti
II I lIhiillli
Egy alkalommal már emlí tett ük, hogy a gyerekek ilyer
szempontból sokkal természetesebben és ő
bül reagálnak, ezért az ilyen spontán ürítések után rend.
szerint igen gyorsan újra egészséges ek lesznek.
A kisgyermekek aggasztóan gyorsfogyása mi atti aggoda-
Iomból az anyuk ák gyakran súlyos hibákat követnek eJ.
Gyermekeink esetében, ha ilyen tünetek j elentkeztek
mindig tartottuk magunkat a szabályhoz: ő
tak teát, de nem kapt ak ételt egészen addig, amíg maguk
nem kívánták már a táplálékot. ő a ő kezdve
márgyorsanjavult az étvágyukés rendszerint fél napalatt
túl is voltunk az egészen.
Kisgyerme kek és különösen ő esetében le-
gyünk rendkívül óvatosa k. Hogy a gyakori és hosszan tar-
tó hányás és hasmenés következtében ő ő kiszá-
radást megakad ályozzuk, állan dóan itassunk velük bors-
mcn ta-, kamilla-, vagy édesköményteát. Tegyünka teába
egy csipet sót is (a só leköti a folyadékot a testben). Ha a
két-hároméves vagy az ő gyerek ezt a sóadalékot
nem fogadj ael, mclcgen ajánljuka homeopata ő
ő ellesett trü kköt : adjanak a gyereknek sós ropit, sós
pá1cikát, annyit, amennyit csakakar! Nemigen találkoz-
tunk még olyan gyerekkel, aki ne rágcsálná szívesen a ra-
pit. Ezzel egyútta l ő ű sót is fölvesz a
folyadékhoz. Az egészen pici esccserndk akut hasmcn é-
ses megbetegedés ét azonban feltétlenül orvossal kell ke-
zeltetni.
A gyermek hasfájása
Ha a családunk valamelyik gyerektagj a hasfájásra pa-
naszko,dik és önként az ágyba búj ik, ő kap
egyesesze borsmentateát és egy svédkeserú-borogatást
a hasára. Ha ő ő gyulladásról vagy emésztési pan a-


A panaszok ő csopo r tja:
gyomorbetegségek
Gyomorégés és gyomorhurut
(Gyomornyálkahártya-gyulladas)
' l ' kozza és azok
1\1' dk ett ót a gyo morsav tu tengesc o , ,
1 mindi g krónikusan ő panaszok. M ég
maj nem k á , k . elmúl
ha esetle hetekre, hónapokra, sót a ar eve,_ -
nak a az csetek 80 kulon.oscn, h,a
az ember j ob ban leterheIt , új ra a ke;
betegség mardosó, égetó vagy kólikaszeru faj dalomma
jelentkezik a felsóh asban. A gyomorégésben ; gy gyo-
morhuru tban ő bet egnek naponta ren
3- 5 csészényil kell in nia az alábbi A
mennyiség
e
t 1cgjobb egész nap ra eloszt am, meg akkor IS,
ha már ű a panaszok.
Saját tapasz talatomról szerét nék beszámolni (Barbara):
hasonló ű fájdalmak eset én beállítok egy fél- vagy
egész napos koplal ókúrát - úgy sincs sem étvágyam,
sem kedvem az evéshez - és csa ka három teakeverékva-
la melyikét iszom. Az ilyen kímél ókúra ut án a gyomor és
a bél újra rendbejön, A cickafark, borsmenta, ű
ű ő ű ő ból készült tea is igenj ó hatá-
sú. Ennek a keverékn ek megvan az az ő hogy na-
gyon ű és így a csa lád többi tagj ának is ( tehát nem-
csak gyo morb etegeknek) ajá nlhat ó ( pl. vacsora után).
Ez a keverék a citromfdle vél-adalék mi att az idegi alapo n
keletkezett zava rokra is ő hat. Ha a panaszokat
nyilvánvaló érzel mi problémák (stressz, bosszúság, bánat,
gyász ) váltott ák ki, j avasolj uk, hogy a re ához kiegészítés-
képpen napont a vegyenek be ű ( napon-
ta háromszor öt kapszula - lsd. a 9. fejezet 152. old. is).
Sú lyos gastritis (gyomorhurut ) és gyomorfekély esetében,
amikor a pácienst nemcsak a közvetlen fájdal om kínozza,
hanem gyakran rendkívüli kimerültségct is ércz, az egy-
ű kamill alea valóságos csodaszer. Az akut fájdalmakat
is lehet redukálni (csökkent eni) kami lla- és kalendula-
( köröm-)virág vagy kamillavirág és ű kcver é-
kéveI. A teakeverékeket langyosan, cukor né lkül igyuk .

20 g
20 g
20 g
15 g
lOg
lOg
5 g
20 g
20 g
20 g
20 g
Gyomortea l.
kamillavirág
ű
borsmentalevél
ang e1ikagyiikér
kömén y
édeskömény
fehér üröm
cickafark
borsmentalevél
ű
ci tromfúlevél
ű gyomortea II .
I 1.l lotlll hi -
I 111'''' .11 la
t , . Il u-a-
l , , . lt 'lu'k
Di ffcnr» 1•• 11
diagIlll:ll'"
Pontos diagn ózis
A gyomor- és bé\csato rna-megbetegedések pontos
" . , " . kran c eg
nakfeltárása - még az orvos szamara IS - , , / _
bo nyolult do log. Ez a probléma azonban az on gyogy, ;as
ban közel sem bír akkora mlvel: z ernesz-
tótraktus minden rész e így is - ugy IS a leheto legs zoro-
sabban kapcsol ódik egymáshoz. , "
É en ezért az ill bemutatott gyógynöv ényeket ugy
pp k " ho gy azok töb b szcrvrc ill. szovct re egy,deju-
totlU QSSZC,
leg hatnak .
' I ," miatt )
szokról van szó (s7.okatlan étel vagy
a k';rtyonként fogyaszt ott meg a huslto
híti k a rossz közénetel es rendszcnnt egy J..
rendbe is jön a gyerek. a
nek isjavasoljuk ezt a módszert (lsd, 8. fejezetet is),
Tudnunk kell ugyanis, hogy a cukor, egyéb .ICI
h
' llett ki"e' j" cze tten serkenti a ő l
at asa me" , : . d k é . k
Ezért a s3"uilt cngésben ő paclcns mm en epp( II
rülj c a cukorfogyasztásl.
S CI1I1I' I
cukor '
ű I
tUéq.': I·I, . l'
újra jelentkeznek, ő fokozddnak. Akinek ilyen j ellegú
panaszai vannak, feltét lenül forduljon orvoshoz. hogy a
gyomo rrák ő kizárják. A gyomorfekély eseté-
ben ű a baj t ő ő és az ő márl -
szerekkel is kezelni. :--l int ahogyan a 9. fejezet 137. oldalán
már kifej tett ük, a gyógy növények ugyan önmagukba n is
segítenek, de a probléma alanját ő érzelmi stressz
vab'Ya tudatalatti félelemokait nem képesek megszüntetni.
Egy, a hi vat alos gyógyászatba n is elismert kezelési
mód az ún. kamillateás "gurulókúra". Azért nevezikígy,
mert a betegnek szó szerint a saját tengelye körül kell .gu-
rulnia", hogy a ha tóanyagok a gyomorfal minden részére
eljussan ak. Ehhez ő is eros teát készítünk: három
teáskanálnyi kamillavirágot egy csészényi vízzel lelforra-
lunk. Ezt az egy csésze mel eg teát ő
leg még az ágyba n - éhgyo morra meg kell inni. Ezután
legal ább 10perere feküdj ünk a h átunkra. maj d a jobb 01-
dalu nkra. ezut án a baloldalra. végül pedig hasra.
A hasra hel yezett mel eg kamill ainfúzumos borogat ás
is igenj ó szer a gyomorfekélyes betegeknek. Ezzel a bo ro-
gatással a páciensnek legal ább fél órá ig kell az ágyban
maradnia. ő szerint ismételjék ezt az eljárást 10
na pon keresztül mind en reggel ! Nap közben kortyo n-
ként igyanak az I. és II. ő A "gurulókúra"
ugyanclyan j o hatásu, ha azt ő részre elosztott ka-
mill avirág és ű keverékéból készítik.
X émiképp más irányú hatást fejtenek ki ugyanilyen
ű panaszok esetében a nyálkatartalmú drogok, a
len mag és a mályva. Ezek lágyan és gyöngéde n beborít-
j ák a begyu llad t nyálkahártyát, ezált al a gyomor sav és a
táp lálék okozta inge rek ő redukálódnak.
' l hogy a lenmag, amirj elen esetben a Kastri-
I IIIt'r i l i !'> és a colitis (a b"yomor-, a vékonybél - és a vastagbél-
Ik.,h.irt Y" gyulladása ) kezel ésére alka lmazunk, másként
I IIl.i, kéll t is kell clk ész ite n i, ha a székreked ést (obst ipaci ó)
'I"k ...Ie kúr álni ( lsd. a 21:3. old . }. A készítményh ez a len-
II I kell órülni; két -három teáskanálnyi magot ő
l 'O csés ze forr ó vízze l vagy forró tejjel ,
\ ,.1 1\01 -
111 11.11Illi
Il'jjk
1l1l1l.l l c':í s
II I "Ic;-
kura"
f .. vosi
1lllllLi('ili
l IIl1i l!;is
I 1l1ll(.II:i s
Tipiku-

A gyomorfekély
A gyomorfekély tipikus menedzserbetegsé,g. J :lentkez-
het azonban háziasszonyoknál,
-k ' \ is hosszan tartó st ressz vagy lelk, feszultseg ko-
mo ne , , , h . f'
vetkcztében. Ugyanis nemcsak az ehseg, a e-
, , . k' . th t' bolygOIdeget
lelem vagy a bossz úság lS afra eszte e l a . l
hogy impulzusokat közvetítsen a k,;a-
lasztásának fokozására. Ez az
ő volt a második világhaboru
nagyon sok katona kapott gyomo rfekélyt . A sU,lyos I; gl.-
támadások hónapjaiban majdnem a nott a
kórházban ő gyomorfekélybetegek szarna.
' g a gyomor beteget inkább az elfojtott félelmek es az a,'
szorongatj ák, hogy egyszerre ötféle dolgot kell CSI-
nálnia. , - 1 ' -
A többi ő megbctegcdcslol c ,3
f
ke
' ly esetében a panaszok közvetl en ul az cvcs
gyomor e ' k ' '
után mcgszúnnck, dc fél vagy két órával az et czes utan
Az édes nyalánkságok pót lására
ő (dinnyét, ban án t , körtét stb .) vagy szantott
mo , ' 1 ' fi' ' ) pedig
mö1csöt (datolyát, mazsol át , SZl val, vagy ,
mézzel készített lekvárt és gyümölcspurel.
Magát ól ő hogy az érzékeny gyom,rú ember.ek-
k k
ülni ük kell a feketekávét , a fekete teat , a mkotmt ,
ne eru l "bb
. lk holt és mind enfélej' éghideg italt. A egto gyo-
az a o . . . ik l
morbetegnek van saj át tapasztalata l?Ytudj a, rru
het engedményeket tenn i az élvezell CIkkek fogyasztasa-
ban. Nem ennyire magától ő ő azonban fo-
gyasztásánakkiküszöbölése (sütemény, csokoladc, ed es-
ség, limonádé, kóla stb .).
Öt-tíz pere eltelt ével nyálkás pé p válik ő Ezt ke!1na-
ponta legalább háromszor étkezés ő bevenni. [ezzel,
de ané lkül is kellemes íze van .
A mályva alkalmazásakor a teát hideg ké-
szítj ük: két púpozott teáskanálnyi d rogot n,e-
gyed liter langyos vízzel , öt-tíz óra hosszan (egy eJszakan
át ) állni hagyj uk, ű és a teát vagy hi degen vagy
en yhén felmelegítve isszuk. (Semmi esetre sem
túlzottan felmele gíteni, net án íorralni , me rt a nyalka-
anyagok szétronesolódnak!)
A lenmag hatásáról szer zett tapasztalatok
A lenmag ő hatásának abszolút ő ő bizo-
nyítékát még liatal lányként szereziern meg, fran-
cia és német fiata lok egy esoportjával hat he tet tolt ottunk
Tunéziában. A csoport minden egyes tagja más-más tu-
néziai csalá dná l vendégesked ett. Én is gondtalanul ettem
az európai fogalma k szcrint :-sípós
ételeket és itt am az ottani vizet. Kb. negy het eltel level az
emé sztésem ő lett a nullával. azaz amit
teljesen emésztetlenül került ő a belek ő Eme: zto-
szervei m, nyil vánvalóan a szokatlan ű cs
mok ha tására telj esen elveszítették táplálékfeldarabolo es
asszimiláló képességüket. Miut án kezdtem magam meg-
lchetóscn rosszul érezni, ő lázam is volt, többet
kezdtem ő az egészségi állapotommal. Ajóindula-
tú tanácsok, hogy csak rizst egyek, nem eredményeztek
semmiféle javulást. Amikor véget ért a ő és
zaté rtem tele voltam él mé nnyel , dc a szcrvczetem k ép-
telen vol; b ármifél e ételt magában tartani. Ekkor már
esak meleg tej ő és ő és egy
ő készített pépel ettem. Ez volt az egyetlen t ápl ál ék,
amit a gyomrom és a bélrend szercm volt be-
fogadni . Néhány na p m úlva abbamaradt a híg hasme-
nés.
A lenmagnyákhoz nagyon sok j oghurtot
két hét mú lva ismét egészséges lettem. Csak evekkel ke-
ő tudatosult bennem, mi lyen veszélyessé válhatott
volna a hel yzet és milyen esodával határos módon gyó-
gyított meg a lenmag.
A házi len
(Linum usitatissimum)
A len nagyon imponáló kultúrnövény, évczredes társa az
emhernek. Gyön géd, világoskékbe n pompázó virágai
vékony, de ő száron ülnek. A levelei kesken yek,
landzsa alakúak. A ő ásatások során talált len-
magok elá rulták, hogy ő is fel használták a len t.
Az óko ri Egyiptomban már nagy fóldterületeken ter-
mesztett ék, Szárának rostjaibó l ű kézimunkával
készítettéka leglinomabb ő A régi görögök ő
szeretett el viselt ek ő készül t öltözé ket. A római ka to-
nákról is tu dj uk , hogy na gyon büsz kékvolt ak ő ő
. mellp áncé ljukra" , am i ű ő védel met nyújt ott neki k.
Az elmúlt évszázad ő az ért ékesebb gyapj úszövet
konkurrendája K öz ép-Eur ópában ő visszasz o-
ritotta a lent ermeszt ést ; manapság azo nban kezdi vissza-
hódíta ni régi helyét.
A növény botanikai neve "Li num usitatissirnurn" azt
jelenti : "a rendkívül hasznos len". A len magja az ember
számára nemcsak nagyért ék ü táplálék és gyógyítószer,
hane m ő nyerik a lenolajat is, amely sokféle fest ék és
lakk alapa nyagául szolgál. Ki hitt e volna , hogy a linóle-
um is lenolaj ból készül ? A len alkalmazását akut és kró-
ni kus székrekedés esetében a 213. olda lon tárgyaljuk.
Az emésztési panaszok második
csoportja : a gyenge emésztés
Térj ünk át az emésztési zavarok ő csoportjáról, - aho l
a savtúltengés, túlfeszített ség, gyulladás következtéb en
ű lép rel- azokra a megbetegedésekre, ame-
Iyekné l éppenséggel ű tapasztalható (hypo-
Iun ctio), a hol a ő hid egek és ernyedtek és csak las-
san reagálnak. Az ilyen betegs égek gyógy ítására ő
Az angelikagyökér részictcs leírását a 8. fej ezet 124. olda-
lá n tal álják .

Kis ezerj ófú
{Centaunum erythraea)
20 g
15 g
12 g
10g
lO g
lO g
8 g
8g
5g
2 g
borsmentalev él
angelikagyökér
kömény
kamillavi rág
ű
ű
ű
ű
lah éj
levend ulavir..íg
Az emésztést !'<Ocgítö tea
ban az ún... ű ő sze lgá lna k. ő ti 8.
fejezetben már ű A ő olyan fon-
tus csoportj áról van szó - a gyógyszerészekamaranéven
ismeri k azokal -, amelyeket még tovább leh el csoporto-
sítani tiszta ű és nyálkatartalmú, aromás
ű Az általános gyen ge emésztés, a kevés
savai ő ardniás gyomor gy ögyúásában játszanak
fontos szerepet, fokozzá k az összes egyéb cmésztóncdv
rcrrnel és ét és ő hatásúak. ő lók eb-
ben az cse lben az ű és az angelika (a ngyalgyökér) ,
amelyeket domin ál ó ű ű miau mindig keveriink
más gyógynövényekkel. Az alábbi tea keveré kel ajá nlj u k,
amely a ű ellenére nagyon ű
1\ gyógynövény él tiszta ű csoportj ába (ama-
ra pura ) tartozik. Senki nem gandolná ő a kisnövésú,
finom rózsaszín virágú ő amely sovány talajú
réteken , ő füves ő talá lható, hogy
mi lyen pokol ian ű tud lenni . Elég elrágni egy levél-
I I /l ' r -
I I I l . I Z
I H , Ii"-a
••
Az ezerj óftí ő hat az összes emésztómiri gyrc és
elósegíti, hogy .több nyál , gyomorsav és epe ő
Különösenj ól _stimulálja' (ösztönzi) a gyenge beleket és
a lanyha, "fáradt"', kevés savat ő gyomrot.
megéri egyszer a végére járni, hogy mi
is hián yzik a gyomornak. (A . túlsavas' gyomrot rendsze-
rint gya kori böfógés és gyomorégésjelzi, az ét kezések kö-
zött fáj a gyomru nk. Ugyanakkor az atóniás gyomor köz-
vetlenü l evés után fáj , mivel nincs elé g energiája, hogy
munkáját elvégezze, ezenkívül gyakori kíséróje a telített-
ség érzés és a puffad ás.) Az ű fokozza az érvá gyat és
ez érvényes , :\ Iannfried Pahlow szerint, az anorexi a ner-
vosa (kóros lesoványod ás) speciális esetében is. A fent
említet t betegség lel ki ű (pszichogén) ellensze nv
(averzió) az evéssci szemben, amely szinte kizárólag fiatal
lányoknál és nóknél jelentkezik. (Az Egyesült Államok-
ban az összes ő ű tinédzser kb. 200/0-a szcnved eb-
ben a be tegségben.)
Mínt minden kcscní drog, az ű a vegetatív ideg-
rendszeren keresztül hat és ezért serkenti a ű
és a vérkering ési is, ezáltal az idegi [áradts ág állapota
szinté n lényegesen javulha t .
Az ő is javall ha tó az ű meg-
nyugtatj a a felbolygatott epét és megakad ályozza a k öli-
k át, Az ű egyéb ű gyomo rra ható gyógy -
két , és rögtön ő ő róla, hogy az ezerj órú a
tárni esfélék csa ládjába tart ozik,
A nagy enci án ( tárnics) Centi ana pannoni ca, magyar
tárnics néven is ismert, a ű növény, amit csak
ismerünk.
Gyógyító célra az egész ű növényt felhasznál-
juk, bá r a ha tásos ű leginkább a virág okba n
koncentrálód nak.
II 1111,(' kell venni azonba n, hogy ez a gyógynövény ncm
""."ha tó gyomorsavtúltengés és még kevésbé gyomor fe-
I A savterme lés csak még inkább fokozódna és a
II l.. I -uk rosszabbodnának.
I I I.i n)'

II \ ' f'" a
llllk.. -
, 'flil
l 11111 1(" -

I I" I\iin's
I ti "'1I\(' k
Ezerjóf,j
Centauruou "./1t
·:
ellenére scm szabad ezeket a termé szetes g: ydlJ;yimyago-
kat túl adugolni. különben a mcgszok ás ép pen az ellenke-
ő hatást váltja ki. A máj- és cpete áb öl, valamint az
emész tést ő tcából naponta 3- 4cs észevel sz.. abad
inni. Emellettfontos az is, ű mindig
az üres gyomorra hassanak, tehát a tcát reggel, éhgyo-
marni , azaz mindig étkezése k ő kellinni . Akiknekiga-
zán ő ingerre van ű azokna k a ű
elixíraz ide ális szcr, Ez esetben minden csésze teához ad-
junk egy teáskanálnyi elixír! (lsd. H. fej ezel 128. old.).
"vc··d-
111 ·M·rli
l \ ' " ,lIlIk
• lu l.ula·
«Livru
, niivénveket azonban nemcsak krónikus, gyenge
.llII, ", ' 1r- (gastro-intestinális Insuffitientia), tartós kezel és ére
dlll .ll.hatjuk, hanem mint már többször említettük, által á-
llloiz.ilásra és serkenr ésre pl. lábadozó betegekn él. kiállt
l llll l " l ' k után, idós embereknél és azoknál, akiknek neureve-
, 11\ rendszere a kimcrültségtóllegyengüh és csak korláto-
11 .111 reagál.
ő és í;,;:javító droggal keverj ük. Azoknak, akiknem
irtóznak a tiszta ezedófútea ő netán szcrctik
azt,javasoljuk, hogy hagyják a [iivct hidegvízben egy éjsza -
kán ál állni, ma jd iható ű melegítsék fel.
Agyenge emésztés gyakran úgyj elentkezik, hogy a be-
teg nem képes e1visc1ni a zsíros étc1eket. Egyes páciensek Z sin lll
l
l, "
csak el lenszenvvel viseltetnek mindenféle zsírral szem-
ben. mások viszont egy zsírosa bb étkezés után tompa,
nyomó fájd almat érezne k a felsóh ashan vagy ő fel-
puffad a gyomru k. Ez eset ben a beteg rendszeresen igyon
étkezés ő ű máj- és epeteakeveré ket, amely kifej e-
zetten az epetermelést és -kiválasztást segíti ő
A máriatövis mag, a fehér üröm és a ű
gyökér - a már megncvczelleken kívül - a legfontosabb
drogok, amelyek ezt a célt szelg álják.
Bár a mi máj - és epere ánk lényegében csak ű nö-
vényekb61áll, más d rogok hozzáadásával azonban jól él-
ő
Máj- és epetea
ű és növé ny) 35 g
máriatövismag 15 g
málnalevél IS g
ezerjófú 10 g
cickafarkvir ág 10 g
útilapuvirág J g
an gelikagyöké r 5 g
bo ldolevél 5 g
:\láj -, epe- és hasnyálmi rigy-megbelegedéseknél jól al-
kalmazható még a gyermekláncfúgyökér és az egész nö-
vény önmagá ban is, tea, tinktúra, saláta vagy frissen pré-
selt lé formájában (lsd. S. fejezet 67. old.)
Az általánosan legyöngült embe rek a hosszabb ide ig
tartó keserúanyag terápiára rendszerint pozitívan reagál-
nak. A terápia serkenti él ű és fokozza a vérke-
ringést, enn ek eredménye a ő szervck, különösen a
gyomor- és bélnyálkah árl ya fokozott vérellátása. En nek
A borsmenta
(Mentha pipenta; »izimenta-r-Mmtha aquatica,
zöld menta r- Mentha spicata)
A gyomorra, bé lrc és epére hato ő ő ő
ő helyet foglal el a borsmenta. Fó ha tóa nyaga
az ill óolaj, amelyet izolál t (elkülönített) lorm áj ában a
ű megbetegedéseknél is alkalmazunk. Bár a
borsmenta csak enyhén kesernyé s íZli, mégis az ama rum
aromaticurn csoportba tartozik. ő epehaj t ó hatása
mcllett ezt bizonyiíja a ű növényekre j ellemzó gyo-
mor- és ű ő ő tulajdonsága is, i\ bors-
menta tea a gyerekek és az olyan betegek számára kínál
kedvez éválasztást, akikvonakodna kmcginni a ű te-
át vagy bere nni a ű gyógyszert. A borsmenta egyéb-
ként kifejezettcnjóízú, ő és ő hat ásu . Azért is
kiváló, gyomorra ható szer, mert az ilyen betegs égekn él
gyakori az émelygés , hán yinger vagy az akut hasmenés.
Gyomor fekély eset ében hatása azonba n vitatott.
II
ő felhasználás
ő
Az ő számára lenne még néhány j avasia-
tunk: epeköves betegeink új ra és újra ő hogya
ű ű tca mi lyen jó hatású. A ű ízt ű
tudomásul kell venni, mert minden, a tca édesítésére tett
kísérlet csak mé g rontana az ízhatáson.
-
-----
t l IIwlI la
ti 11I/1I1/llpm ta
G YOI1Il I1 •

Ttl lacl.•
gnl:i.'ol ;1

30 g
20 g
20 g
20 g
lOg
Epekó elle ni tea
bors mentalevél
ű
ű
füstike
fehér üröm
Görcsszcrúgyomo r· és bélpan aszok esetében, különösen
ha azokat puffadás és ű habos széklet kíséri, az eny-
hén meleg, kortyonként fogyasztott borsmentatea gyors
megkönnyehbülést hoz. Ugyanez érvényes a hasmenés
esetében is. Nem utolsósorban a ő ké-
szült tea fokozza az epekiválasztást és -terrnel ést, me g-
nyugtatja a "mcgbolygatott" epét és enyhíti az akut álla-
potban ő epekólikás fájdal ma kat. Ezért nem szabad
ezt a teát sem túlacl agolni. Sok ember borsmentateát
iszik pótlékként , ha a megszokott feketekávéjáról vagy te-
ájáról le kell mondania, egyszeruen azért, mert ez az
egyik legismertebb ű Tiszta formában azonban a
borsmentateát nem szabad mindennapos reggeli és esti
italként fogyasztan i. Egyéb teakeverék részeként azon-
ban napi adagja nem korlátozott (lsd. a házitea receptet a
17. fejezetbe n).
Az igazi borsme nta hi bridnövény, ami egyébként ér-
vényes a többi ért ékes mentafaj más tagjaira is. Saját ker-
tünkben is egyszerue n ő Xyáron sokféle
kellemes és ő finomságot lehet a mentafélék ő
ő (lsd. 17. fejezet).
Azok az emberek, akiknek idónk ént epekópanaszaik
vannak és kiváltképp azok, aki k már magu k mögött tud-
Az epehól yag-gyulladás ell en i lea
Görcsös epefájdalmak
Az ő ő ő
nak egy ű term észetesen keresik az ő
Ez a szer pedig a soko ldalú gye r-
meklancfu. mar a tudomány is elismeri a pit ypang
amely meggátolj aaz ő új rakép-
zodeset cs a ma r ő kövek mcgna gyobbodását. Az
azonban még nem tisztázott, hogy milyen módon is hat.
l\z. j . fej,;,e:ben (67. old. ) leírt , évi két alkalommal végre-
kura (friss pitypanglevélb ól vagy gyermekl ánc-
Igen haszn os az ő szá mára is. Iga-
zan hat ásos akkor lesz a kúra, ha 6-8héten keresztül na-
ponta 3 csészényi teát iszunk, s az egyikcsésze tartaimát
ű eg észítj ük ki . A ű
sa láta egyébként mind önmagában, mi nd egyéb zöld sé-
gekkel együtt igazi csemege!
A puffadás és az ét kezés utá ni telítettség-érzés problémá-
ja legal ább két dologra utal. Egyrészt lehet az emésztó-
általá nos gyengeségénekj e-
le, masreszt [elezheti , hogy a különbözó ő
ő ( nem optimáli s mód on) hangolód nak egy-
m áshoz, Errea tunetesoportra isvannakspeci állsa n ható
drogok, amelyeket rendszerint más, emésztószervekre
kevernek. i\ ű
mu rncllett a kömény (Caru m ca rvi), az édes-
komeny ( Foeniculu rn vulga rc ) és az ánizs ( Pimpinel la
anisu m) ezek a d rogok. ő esetében a
magok ő a gy6gyhatású. A kömény vadon is, ker-
tekben is terem, miközben az édeskömény és az ánizs
A három növény na gyon hason lít egy-
rnasra, ezert Igenkomoly botanikai ismeretek szüks égc-
sekmcgkii!önböztetésükhöz, hál még ha vadmurokis ta-
a k,özel ben. mind ernyósvirágú növények !)
Mi nd aharom magfaj ta ked velt ű is, és nem alapta-
lanul, hiszen a kenyeret, süteményt, burgonya- és zöld-
ségételeket kiváldan ízesítik . I la csak a puffadás elkerülé-
se a cél, készítsünk kömény-. édeskömény- és ánizsma-
gokból teá t.
EI
PulTadás ("szélgörcs")
( ; yermek-
ű
ő
gyu lladás
Lenmagos

20 g
20 g
20 g
20 g
ű
borsmentalevél
cicka fark
kamill avirág
..
Nagyonjó tapasztalatokat szereztünkaz akut epekólikás
fájdalmak csillapításába n, amikor a borsment al ea mellett
len magos borogatást alkalmaztu nk. A borogatáshoz egy
kis gézzaeskót vagy vékony vászonzacskót (lehet kispárna-
huzat is)meglölt ünk kb. 200 g órölt lenmaggal , gondosan
bekö tözzük és kb . tíz percre forrásban lévó vízbe lógatj uk.
kiveuük, kicsit lehútj ük és olya n forrón , ahogyan
csak a beteg elbírja, a legjobban fájó pontra hely",, "
Ezut án a testet egy széles ő átkötj ük s . . zcl
rögzítjük a ő A hatásideje kb. 30 pe re. A borogatás
jólesó melege, amely elég mé lyre hat , már sok esetben
megszünt eue a nagyon fájdalmas kólikát is.
láj gyull adás és máj duzzadás esetében isj ól kiegészíti
az alaptcrápiát a Icnmagos borogatás. Kisgyerekek és
ő hasfáj ását is remekül csilla pítj a ugyanez.
Az epebólyag és/vagy epeutak gyulladásának kezelé-
sére j avasolj uk az alábbi ala pteát :
Ezt az alapreceptet a panaszok alapján lehet változtatni :
ha pulTadás lép fel , tegyünk a keverékb e éde skömény t és
köményt; ha evés után rendszeres nyomásérLésjelentke-
zik, tárni esot és ű keverjunk hozzá
(a nvornáserzes az epeki választ ás blokádjára és a túl ke-
vés cpcszckréciórCi utal); bengekérget és szcnnalermést
( becdt ), ha ű székrekedés is fennáll.
I •
Szél haj tlÍ ( p uffadás ell en i)
lea gyerekeknek és ő
A ő számára puffadás és teltségé rzés cse lére egy
kissé ő ízú te át javaslunk, étkezés utánra.
A mag ő
készítése
A táplál k" " ,
"átállítÜ";l "
40 g
30 g
30 g
25 g
25 g
25 g
25 g
20 g
20 g
20 g
20 g
lOg
lOg
Puffadás elle n i lea
kömény
édeskömény
ánizs
édeskömény
kömény
kamilla
borsme nta
Xagvon fontos, hogy rövid idei gdarálj uk vagy törjük mo-
zsárban a magokat , hogy az illóolajak valóban csak a víz-
ben oldód ha ssan ak ki. Tízperces állás ut án (vigyázat : le-
fedve! ) ily módon eros és hat ásos kivorr ato t ka punk. lIa a
magokat nem törnén kö sze, az extrah álási ő hosz-
szabb lenne. Amennyiben más emésztést ő ő
nyeket és gyöker eket is keverii nk bel e, ű a három
fent eml ített magot ő külön-külön mcgtömi és csak
azutánkevernia többi növényhez, majdlcforrázni. Akel-
lemes és enyhe ű puffadás elleni tea , amelyet a gycrekek
és a csccs emók is szeretnek, az alábbi ő áll:
A fenti tünetekkel összefti ggésben még egyszer utalnunk
kell a friss és a ű éle lmiszerek helyes megválasz-
SzélhajtlÍ tea feln óucknck
édeskömé ny
kömény
cickafark
angelika gyökér
ánizs
ű
Ca rII lII ,"1' 1
S' I' lhaj l<í
tea
l 1'lImagos
IU lfl).J.ta tás
•...elves
IUI I'l )g-alás
1\ ;J mi llás
zacskó
t ás ára. Saj nos a már kárcsodott és lanyha ő
amel y évtizedeken át élvezhetetlenné tett, konzervált és
agyon ő ételekhez szokott , a szemcsés ebb t ápl ál ékra.
a nyers ételre a legtöbbször heves undorrdl és eros puffa-
dással reagál. Az ő kísérlet után a legtöbb ember fel-
hagy a próbá lkozással, ahelyett, hogy türelemmel és ki-
tart ással "átnevc!né"gyomrát, b élrendszer ét. em észtdmi-
rigyeit, A teljesél'lék,í tápl álék megemésztése több mun-
kát követel az ő és ez ért ő el kelljut-
tatni ő a vitalitás és aktivitás ezen magasabb fokára.
Puffadás kezelése csecsern ökn él
1\z egészen kis ő és (néha) egyéves korú ba-
bá knál ő pu ffadás ("szélgörcs") olyan pro bl éma,
amely a fiat al , tapasztalatl an ő gyakra n kétségbee-
sésbe kergeti. Ezeknek a szülóknek szeretnénk tanácsot
adni valam int továbbadni azo kat a modszereket. amelye-
ket saját ő ő ő és mások gyermekein is siker-
rel alkalmaztunk (a két lányunknak soha nem voltak
ilyen tünetei):
1.Szélhajt ó tea csecsemókne k és gyerekekne k(a recep-
tet lásd a 206. old.). A babá na k cukor nélkül , kanalan-
kén t vagy eumisüvegbó l adj uk.
2. 1\ lenmagos borogatás (1sd. a 204. oldalt ). Ha a gyer-
meknek nagyon ő hasfájása van, a bor ogat ást teával
együtt alkalmazzuk, így hatásosabb .
3, Ha a lenmagos borogatás el készítése túl körülmé-
nyesvagy más okbó l nem ő a forró vízzel vagy
kamillateával készített ű nedves borogatás is na-
gyon hatásos. Vigy ázzunk, hogy közben a gyerek ne láz-
zon vagy bo rzongjo n: a ő melegen kell tarta-
ni. i\ mama vagy a papa tehát gyorsan dolgozzon. Alter-
natív megoldás lehet a gyerme k hasára helyezett mc lcgí-
t öpala ck.
4. Egészen kicsi csecsemó knekgya kra n máraz is hasz-
nál, ha egy kis száraz, kamill avirággal töltött zacskót te-
szünk a hasára. A virágok illóolaja görcsold ó, nyugtató
hat ás úés a kisbaba szépen elalszik.
&I
l ia a beteg emellett semmi mást nem eszik, esak ő
sen fogyaszt meleg gyógyteát, ez ő diéta is,
ő rövid ő alatt talpra áll. lia végreel múlik
menés, pá r na pig még nyugodtan leh et koplalni es a
rendszeres étkezést almával, karottával, rizzsel kell foko-
zatosan újrakezdeni.
A szárított fekete áfonyá t tudományos sze mpontból a nemS!,1
eifi kus a kut hasmenéses megbet egedések gyógy ító szerek-r u
aján lják. Az a font os, hogy
szuk: há rom vagy négy, só t akár het evokanal bogyot egy II II k
naponta és ala pos a n r ágjuk meg! Hasonló a a .01
Illával is (csak bioalmát fogyasszunkl) : a hasmen ésben SZCII\ l '
d ó betegnek egész napra elosztva kb. egy kil ó almát ( !) h U
fogyasztania.
S. Jó módszer az is, ha a gyermek pocikáj át kömén y-
olajjal, ánizs-, vagy orbánefúolajjal dörzsöljük be . A
ő ha tás t a ő még csak fokozza.
, 6. Kilenc hónaposnál ő és fmeg 1- 5 éves korú
gyermekek számára hasfáj ás és szélgörcs ellen az egyik
legjobb terá pia a cicka fark hozzáadásával készített meleg
ű A gyermek igyon a kádban kamillából, borsrnen-
tából, cickafarkból készült teát vagy gyermekeknek való
szélhaj ló leá t.
A panaszok harmadik csopor tja:
a hasmenés
Amennyiben az a kut hasmenés fájdalommal és kólikával
együtt jelentkezik, a ő teák igenjó hatá.súak. Pl.
a kamilla- és a len lea, valamint - a csecsemókhoz hason-
lóan - a meleg testpakoláso k, borogatások ő
lack, ő nedves-forró gózborogatás, len-
magborogatás). Ha a hasmenés , megfogá,:,,' a cél,
gyasszunküvegreszelónfinomrareszelt almát vagyszan-
tott áfonyát.
Olaj os
ő ő
Cickafa r k
fürdö
Alma,
feke te
áfonya
j \ I'f almas

Ill' j n:II yek
h·llék·
hatás
I U'·lIj"val .
III : tvrhes
lI oplatós
" nyák
A pan aszok negyedik csoportja:
a székrekedés
Enneka fejezetnekaz utolsó részét a székrekedéstémájá-
na k szentelj ük. A széles körben elterjedt krónikus székre.
kedés és obstipáció (szoru lás) civilizációs betegség, ame-
lyet 990/0·o
ao
a kevés testmozgás és a hiányos, ű
táplál kozás okoz.
. Annak követ keztében, hogy bé lrenyheségnél rendsze-
nnt megtelepednek a bélben a sza profita baktériumok
az egész szervezetet elárasztiák a szaprofita mérgek. Ez ál-
lal fennáll a ő súlyos, krónikus megbetegedések
keletkezésének veszélye.
A hashajtó gyógynövények veszélyei
Egész drogvan a gyógynövények ő ő amely.
ne k tobbé·kevésbé drasztikus hashaj tó hatása van.
Min?egyik serkenti a bélperisztalt ikát, de az ásványi has-
haj to szerekhez hasonlóan mi ndegyiknek vannak káros
mellékhatásai , ő ha hosszabb ideig szedik ő Tar-
tós használat esetén ugyanis fennáll a megszakás ill. az cl-
Jenreguláció veszélye: a hashaj tó szer egyre ha tástala.
na bb vagy mindig nagyobb adagra van szükség. A b élte-
egyre inká bb elt ér az ideális önsza bá lyo-
zástril. A hogy a hashajt ó
szerek (a novénylek IS!) ta rtas alkalmazása követ keztében
z.avarok fel ez pedig _
lobbek - kahumhJanyhoz vezet . Ez pedi g me gint
hOZZajélrulhat a szívizomzat valamint az egész váz-
potenciális gyö ngüléséhez. Az ördögi kör azáll al
be, a káliumhián y miat t ism ét csak gyengül a
cs egyreJ obban el veszíti tónusát . Végül ehhez
j áru l meg az IS, hogy sokdrasztikus hat ású hashaj tó szer-u
bélnyálkahártyát is ingerli és ezzel krónikus gyulladásos
id.éz ő ő arra is figyel ni kell, hogy az
Jellegu hashaj tó szet ekenj elöljék: ter hesség és szop-
tatas alan alkalmazása nem javasolt.
Hashaj tó tea
i\ hashajtó tea receptúráját tehá t csak
sel bocsátjuk közre, ho gy csak a fentltenyek
vételével alkalmazható. Tehát csak alkalomszeruen Je-
ő szorulás, nem pedigkrónikus székrekedés keze-
lésére ha sználják.
Hash ajtó tea
szennabogyó 25 g
bengeké reg 25 g
szennalevél 20 g
málnalcvél 10g
édeskömé ny 10g
bo rsmenta lcvél 5 g
(körömvirág) kalendul a virág 5 g
Rostos és ballasztanyagok bélrenyheség ellen
i\ krónikus-alkati bélrenyheséget hatásosan lehet gyó-
gyítani a rost- és ballasztanyagok ő bevi telével
(még akkor is, haa betegség évtizede k óta i\
ű szer, amely kb .
rekedest rendbe ho z, a teljes ert eku korpapép ..Ezt
d Rruker K
O lIeede és dr. Bireherhosszu evek
a szert r, • ..
óta aj ánlják.
Müz li székrekedés ellen
Ellen -
javallat
Semmi
friss
l()'ii miil cs
A keveréket annyi hideg vízzel ő ű fel, hogy az ép pen
cllepje, és egy éjsza kán át hagyj uk "dagadni". Aki szereri,
aludt tejet , kcfirt.joghurtot vagy tcjsavót adhat hozzá. Ez-
után a pép, amely scm nem túl szilárd, scm ne m túl folyé-
kony már fogyasztható is reggelire. Hagyj ák el a gyakra n
ajá nlott friss gyümölcsöt! A gabonapép és a friss gyü-
möl cs keveréke ugyanis erjedési di szpcpszi ához vezet és
elviselhetetlenn é teszi a tá plálékot. A táplál kozá st tehát
teljes ű vegetáriánus "kosztra" kell átállítani és sem-
mi esetre scm szabad további hashajtó szereket bevenni.
lI a ezt a müzlip éper naponta fogyasztj ák reggeliként,
biztosnak látszik, hogy ő három nap rn úlva .be-
áll" a be teg alkatának és életmódjának adekvát rendsze-
res székletürít és. Az étkezés-átállítás szakaszában ne fo-
gyassza na k a rozskenyér és rozsból készül t péká ruhoz
semmiféle gyü mölcslevet (dr. Bruker számtalan ű
ben ut al is erre), rncrt különben puffad ássalj ár óerjed ési
folyamatok ind ulnak meg.
A lenmag - hashaj tó szer
mcllékhatások nélkü]
A len, a ő ny álkah ány ák ő a dagadóké-
pes rost- és ball asztanyagok csoportjá ba n a ma rend-
kívül ű búzakorpa (mint szorulás elleni gyógyító
szer) mel lett az abszolút ő l\ li nt ahogyan a 194.
oldalon be rnutatt uk. olajtart alma és nyálkaan yagai
segítségével nemcsakenyhíti és gyógyíqa amegviselt b él-
nyálkah ártyát. hanem csúszó képessé teszi a t ápl álékp é-
pel is.
2
2
2
2
ő frissen 6rölt gabona . .
(hogy milyen gabona, ízlés kérdé se, de a.J anlJuk
a válto7.atosságot)
evókanál lenmag (egyben)
ő apróra vágott dió
(mogyoró kivétel ével bármilyen fajta) ..
ő finomravágott szárított gyumolcs
(pl. füge, datolya, szilva, mazsola)
11\(,1a lenmag a bélbe n megdagad és ő kö-
tkezt ében a bé lfalat ő motorikus tevékenységre ser-
Illi , ezért it szé krekedés kezel ésekor a magokat nem kell fel-
111 1Ili . Naponta kéts zer-háromszor egy ő lenmagot
l "ybl'n! - kell teh át bevenni . Nagyon font os, hogy emellett
l II folya d ékot i!,')"unk !
Mindegy rnit iszunk, a lényeg az, hogy kb. 1/ 4 liter, azaz
két csésze folyadékot kell elfogyasztani, különben a len-
magpép a bélben kemény csomóvá állna össze. Különö-
sen azóta ügyelünk nagyon a bóséges folyadé kbevitelre,
amióta egy nöbeteget hajszál híján operálni kellett b élel-
záródás miatt (a hölgy a lenmaghoz szinte semmi folya-
dékot nem ivott!). Figyeljünk arra is, hogy az adagot na-
pont a háromszor egyenló mennyiségben fogyasszuk!
Egyéb gyógyhatású szerek
Alenmagmellett ű székrekedés esetébe n segít-
hetünk beáztatott aszalt szilvával és fügével is. Miut án a
gyümölcsöket egy csésze vízben egy éjszakán keresztül
áztatjuk, reggel éhgyomorra 1- 5 szcmet eszünk ő
és az áztatóvízból iszunk hozzá. Bárha minden gyógyszer
ilyen csábító lenne , mint ez az egyszeru háziszer!
Ha a ő akut, makacs , de nem krónikus(!)
székrekedése van, egy ű beöntés vagy lenmag-
nyákból készített tea ő hatást tehet. (Elkészítését
lsd. a 194. oldalon. A magokat a végén természetesen ki-
ő és csak a nyákos teát adjuk a kicsinek.)
Személyes "élmények"
A bél renyheség problémáj ával kapcsolatban saj át (Bar-
bara) tapasztalataimat szeretném még, mintegy escu a-
nu lmányként ű az elmondottakhoz: fi atal
lányként hosszú évekig szenvedtem a ő
Minden ő szert kipróbáltam és azt tapaszraltam.
hogy vagy nagyon gyenge vagy túl ő volt a hatásuk.
Egyetemista koromban a helyzet továb b rosszabbodott,
mi vel ő is teljesen rendsze rtelenül étkeztem, más-
részt pedig legtöbb ő hasonlóan, életem egy
szakaszában "kitört" rajtama fogyókúra-órület. Ha néha
napján engedélyeztem magamnak egy evészetet, ab-
ban bíztam, hogy "ez nem árthat meg". Igy vergódtem
egy ideig: hét közben magamra kényszerített abszt inen-
..
Inni !
Aszalt
szilva,
füge
CSeCSCtH I11..
cia és szigorú diéta meg a hét végi otthoni nagy zabálások
között. Egy szép napon világossá vált számomra, hogy
mekkora butaság és felelótlenséggyakran koplalni, más-
kor lakomát tartan i, bízva abban, hogy az étel nem is
olyan tápláló. Végül is megtanultam - persze nem rn á-
ról-holnapra - , hogyolyannakszeressem és fogadjamel
a testem, dc ez után nagyobb figyelmet szentel -
tem neki. Ugy kezdtem, hogy fóztem magamnakbioélel-
rniszereket, teljes ű ételeket vettem a "Reformkony-
ha"·boltban. Ettól kezdve soha többé nem volt székreke-
désem. Ha manapság valamilyen utazás során a bél mú-
ködésem egy napra el tér a megszokottól , nem ő
vele, rábízom magam a szervczetemre, Idegesség és
nyugtalanság nélkül kivárom, amígminden újra rendbe
j ön . Csakazé rt mondtam el ezt a történetet, rnert túl ságo-
san is tisztában vagyo k vele, mil yen ő ez a mai
gondolkodásmódra, kiváltképpen a fiatal lányok köré-
ben. Csak remélni lehel, hogy a túlzottan karcsú ideál 50
év múltán végre kimegy a divatból.
13. Fejezet
A prosztata-,_hó}yag- __
és veseproblemak orvoslasara
használt növények
Mind.. szellemi is intellektuális dolog fölölI,
.. ,
o is o teológiof o"lo'tt áll
az ember segitókisZJ"ége a másik ember iránt,
is o feladat, hogy ember embernek
tes/virt ILgym!"
,\ LBERI"st:IIWEITZF.R

Az ő fér fiakn ál ő prosztat a-megnagyobbo-
dás okára az orvostudomány eddig még nem tal ált ma-
gyarál.atot. Azt gyaní tják, hogy hormon ális egyensúlyhi-
ány lehet az alapja. Az mindenesetre tény, hogy a férfiak
hatvan százalékánál ötvenéves korukután prosziat a-adc-
nom (jóindulatú miri b'Ydaganat ) ő ki.
T ün etek
A panaszokat az váltja ki, hogy közvetlenül a hólyagnyí-
lás alatt a húgycsó köré rendezett mirigyek túlt engése kö-
vetkeztében a húgycsó beszúkül, és állandó nyomás alá
kerü l. Ez hólyagürítési zavarokhoz vezet, amelyek tartós
és fájdalmas vizel ési ingerben. gyakori vizelésben és -
ami kül önösen éjszaka kellemet len - a vizelés megind u-
lásánakkésedclmébcn, valamintvékonyvizeletsug árban
nyilván ulnak mc g.
..
Prosztata-
r ák
l.
III l'rgezo
) ' tL:.rszerrel
, .•1. ', keze l és
Normál körülmények között az évek során a tünetek
csak rossza bbodna k, úgyhogy a hólyag egy bizonyos
mértékig kitágul, és a vizeletvisszatartás s az aktívállapot
megszúnése következtében soha többé nem ürül ki telje-
sen. A visszamarad. vizelet maj dn em mindi g a hólyag, a
húgycsóés a prosztata krónikus ingerléséhez és gyulladá-
sához vezet. A betegség utolsó stádiumábana vizelet a ve-
sékbe visszatolulvaveseelégtelenséget okozhat, ez pedig a
szcrvezct lassú önmérgczéséve1 ő rnivela kiválasz-
ő anyagok elégtelen mennyiségben távoznak él test-
b61. Egyébk ént a prosztatarák a férfiakn ál fellépó rákbe-
tegség harmadik leggyakoribb [ajtáj a, ezért panaszok
esct éri minden alkalomma l igen bölcs dolog urológussal
megvizsgál tatni magunkat. A szakorvos egyszeru manu-
ális vizsgálattal meg tudja állapítani, rákos -e a prosztata
vagy sem, és rendszerint nem ellenzi a gyógyteák al kal-
mazását.
A fent bemutatott kórkép szokásos terápiáj a lényegé-
ben úgy történik, hogy szulfonamidokat, antibiot ikumo-
kat vagy hormonokatadunka betegnek, ami term észet e-
sen ncm lehet tartós kezelési elj árás. Gyakran az adenom
ű eltávolításasem képes a panaszokat teljesen meg-
szüntetni, és mi vel az örcgeknél minden ű proble-
matikus, csak akkor szabad elvégezni, ha nincs más me g-
oldás. Mimhogy ezek az egymással össze fonódó betegsé-
gek többnyire króni kussá válna k, az érint ett páciens arra
szorul, hogy nem mérgezó gyógyszerrel kezeljék.
Gyógynövény-t erápia kisvirágú ű
Mindcn elismerésünk Maria Trcbcn é, aki emlékeze-
tünkbe idézte a tárgyalt problémakör gyógyítására alkal-
mas növényt, amely hosszú idóre teljes feledésbe merült.
Ez pedig nem más, mi nt a fúzike ( Epilobium) nemzet-
ség. Nagyon nehéz óket me gkülön böztetni egymás tól; a
jelek ar ra rnutatnak, hogyakisvirágú [úzikefajok - Epi.
Jobium parvillorum (kisvirágú fúzike), Epilobium mo n-
tanum (erdei fúzike), Epilobium roseu m (rózsás fúzike),
Epilobiurn palustrc (mocsári fúzikc) - a leghatásosab-
EI
A niivény felhígított kivonat a kimurathat óan gyulla dásgá tló
hat ásu , gyógyítja az akut és krónikus prosztatagyull adást, az ela
'ö és második ő ő ő prosztatamirigy-daga-
nat ot ( van egy harmadi k, az ún. progressaiv stádi um is), a
és a króni kusan viss za téró hólyaggyull a-
da!\t. ű után pedig erós Ítóké nt hat.
bak gyógyáS7"' ti ő A különböz<Í fajok drog-
anyagairól tcrmészctcsen még'nincsenek pontos gyógy-
szerészeti ismereteink. Maria Trcbcn sikerkönyve óta a
ű drogja több ezer esetben kerü lt tisztán emp irikus
alkalmazásra, és szerfólött figyelemre méltó eredménye-
ket hozott . Végül a tudósoknak is állást kellett foglalniuk
a ,., divatossá" vált gyógymvel kapcsolatban, és teljesen
ő kezdeni a vizsgálódásaikat.
Ezért nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk
egy eddi g pu blikálatlan klinikai tanulmányról, ami azt
állítja, hogy a ű ő a teljes növényi kivo-
natot tartalmazó ű olyan hat ékony és
tökéletesen ártalmatlan orvosságra teltünk szert, amely
széles körben alkalmazható a prosztata mirigydaganatai-
nak és a ő ő ő betegségekneka gyógyítására. Ez
a min den mell ékhatástól mentes növény egyrészt olyan
prevent ívgyógyszer, amelyet minden SOéven túli férfinak
rendszeresen szednie kellene, másrészt a hosszabb ideig
tartó terápi ák ű ő eszköze, harmadrészt pedi g olyan
ő ő szer, amely komplikációmentesen kombinálható
a prosztataterápia egyéb formáival, a ű is bel e-
értve.
Atanulmány leszögezi, hogya kisvirágú ő ké-
szített tea és felhígított kivonat a (eseranyagokon), flavo-
noidokon és triterpensavon kívül Iöleg fitoszterinokat, -
az utóbbiak közül pedig ő b éta-szitoszterint
tartalmaz- és ez a fóhatóanyag. Ab éta-szit csztcrint tar-
talmazósok más növényközött a fúzikeegyike azon keve-
seknek, amelyek gyógyászati szempontból ő és
használható forrn ában rendelkeznek ezzel a hatóanyag-
gal.
A tünetek ő mértékben és viszonylag gyorsan
csökkennek; nem utolsósorban pedig sok esetben a
ű is ő ha a betegek ű isz-
nak, vagy -kapszul ákat szednek: a prosztata-megna-
gyobbodás folyamatát vagy lelassítják. vagy teljesen rel-
tartóztatják. Krónikus hólyaggyengeségben vagy aku t
hólyag- illetve ő szerivedé ő szá-
mára is ajánlatos a ű rnivel gátolj a a gyulladást és
megnöveli a vizeletmennyiséget.
Tudomá-
nyos
vizsgál ati
eredmé n)
Hossza bb
ideig tarl ll
terápi a
Tiikm ag

vízhaj tók
Kisvirágú fúzike
( Epilobiumparoiflorum)
A fúzike tipikus példáj a annak az értékes gyógynövény-
nek, amelyet évszázadokon keresztül gyomnak tartottak.
Erdei irtásokon, kóbányákban, az utakmentén és romos
ter ületeken nó. Ahol egyszer megvetett e a lábát, olt
számtalan ő magja révén úgy tenyészik, mint a
"gyom". Mivel rend szerint tüzek közelében ű föl a
népnyel v túzvirágnak is nevezi. Találkoztunk olyan ő
gekkel, akik elmondták, ű "romvirágként"
ismerik, mivela háboruutánezvoltaz ő növény, amely
a városokban ő a romok ő ő
A különbözó ű rendszeri nt nagy tömegben
fordu lnak ő ez nagyon megkönnyíti a ű
Mindenesetre ill ismét óva intün k mindenkit attó l, hogy
meggondolatlanul és szakszerútlenül szedje! Néhány
évej ó eredménnyel fol ynak a kísérletek, hogy a fúzikét a
kertekbe n is meg telep íts ék.
Prosztat a-megbetegedések esetén - kiegészítésül a
ű fúzikéhez - tökmag rogyasztását ajánljuk. Úgy
r ágcs álhatjuk. mint a diót ;ezazétel is hatékonyan hozzá-
járul a súlyos tün etek megszüntetéséhez.
A vesék és a húgyutak gyulladásai
Az ún. növényi diuretikumok (vízhaj tók) fó alkalmazási
területét a vesék és a húgyutak gyulladásos és ő ő be-
tegségei képezik. A leggyakrabban ő ő lép-
..
ű ItL d"
EpilobiumangUJ I II·,bljllt
Hólyag-
h u rut
I\,jvebb
vizelerki-
ű
(:iircsoldó
ha lás
nek fel, és viszonylag könnyen ő válhatnak, s
h ólyaggyengeségh ez vezethet ne k.
A betegség tünetei : gyakori vizelési inger ő a
vizeletkiválasztás kicsi), ő érzésvizelésnél, veset áji fáj-
dalmak, a vesemedence nyomásra való érzékenysége,
am it alkalmanként tévesen ,.derékráj ásnak" neveznek.
Sok szor heves görcsös fájda lmakjelent keznek, egyik-má-
sik húgyúti ő pedig láz is kiséri .
A gyermekek legtöbbször úgy ka pna k h ölyaghuru-
lot, hogy túl sokáig ülnek nedves ű ő vab'Y hi deg
kövön . Kisgyermekeknél különös en nagy a hólyag
ű veszélye, ha télen vab'Y ű ő
nedves nadrágban vagy pel enkában j á rnak. Itt ismét kü-
lönös súllyal esik la tba, hogy a betegség ellen ő
intézkedésekkel rögtön a kezde ti szakas zban vegyük fel a
harcot, ahe lyett, bogy heteken-hón apokon át hagynánk
ő amíg tényleg már csak vala mi lyen antibioti-
kummal állítha tó meg. A még kevéssé ő stá-
diumbanaz is ő ha gyógytcáksegítségével fokoz-
zuk a vizelet kiválasztás t. bogy ezálta l a h úgyutak ön tisztí-
tó folyamatá t ő a benyomul i kórokozókat ( külö-
nösen a kólibaeillusokat ) pedig természetes úton elt ávo-
lítsuk.
Az átöblítéses terápia gyógynövényei
i\ szintetikus gyógyszerekkel ellen tétben, a melyek alkal -
mazását gy akran sóveszteség kis éri, a legtöbb növényi
diuretik um (vízhaj tó) csupá n ő vizeletkiválasztást
okoz ;ezé rt kiválóan alkal masaka vesékés a húgyutaköb-
lítésérc.
E gyógyfüvek közü l n éh ány a vesé k fokozott abb vérel-
látását idézi ő scrkcmve ezzel az ún. primérvizelet kivá-
lasztását a ő ő folyadékból - ami ő ő
sebb korban kívána tos . Néhány növény pe dig , amely a
vesékre gyakorol hatást, a káli sók tekintélyes mennyisége
révén ozmózisos folyamatok segítségével végzi a viahaj -
t ást , s ezzel ű még ő és görcsoldó
hat ással is rendel kezi k.
Az alább felsorol t gyógynövények aká r magukban ,
akár tetszés szerinti kcver ékben haszn álhatok fel ő
téses terápiára:
Xy írfalev él, ű ( gyökérrel ű ő ő
vél ő igliccu\!ökér, csalán, zsú r ló, kisvirágú ű
, , O l
A terápia sikere sze mpontjából ő ő ű ha napon!..
legal ább I lit er, de mégj obb, ha 1,5-2Iiter teát fogyasztunk. , 'a
pi 6 csésze [kb. másfél lit er) nem sok, ha egész napra elosz tj uk
Mivcl mi nden gyógynövény másképpen hat és különbö-
ő mechanizmusokat indít be, azt aj ánljuk, hogy keverj ék
a fent nevezett drogokat. Altal ános vese- és hólyagteán-
kat, amellyel mind ő mind esaládunkba n egya-
ránt igen jó eredményeket értünk el, és aminek az íze is
ő ő kiváló, a ő recept szerint állúou uk ösz-
sze :
Vese- és hól ya gt ea
ILikbel egek Minden rákbetegnek, akit citostatikumo kkal (a sejtbur-
j ánzást gátló szintetikus rák elleni gyógyszerekkel) kezei-
nek, ő kell "ese- és hólyagtca-keverékeket fo-
gyasztania, hogy a szintetikus gyógyszerck m érgcz ö
bomlástermékei a ő leggyorsabban távozzanak a
szervezetból.
Nyírfa
Be/uta pendula (kiiziinséges nyír),
Be/uta pubescens (szóriis nyír)
Análunkszéles körben elterjedt nyírfa - amely Európá-
ban és Azsiá ban honos, ám Észak·Amerika mérsékelt z ó-
nái ban is megter em - az által unk isme rt egyik legkitú-
ő növényi diuretikumot (vízhaj tót) szolgáltatia szá -
mu nkra. Leveleit máju sban ésjúniusban gyúj tik, amikor
még halványzöldek, zsengék, és a ő szántják
meg.
ő alkalmazás
nyírfalevél 24 g
medveszólólevél 20 g
gyermeklánefú (gyökérrel együtt ) 15 g
csipkc bogy ö(magostól) 14 g
ő 14 g
veteményba b-h üvely 10 g
hibiszkuszvirág 3 g
Mi vel a ő ő sok cseranya gol tartalmaz, ezt a IC:;II
nem szabad hosszabb idón keresztül (azaz tiibb hónapon ál ) l..
gyasztani . lI úgyúti fertöz és kikeze1éséhcz erre nincs is SZÜkM
Egyébkén t is figyelembe ken venni, hogy a vesék és. a lu
húgyutak átöblí téses terápiáj a nem al kal mazhato el égtel-u
szív- és ű ő következtében kel etkezett viz enyo],
ő megszünt etésére.
írfalevél·
lea
S;o /aktala.
uihi ható.
anyagok
A nyírfalevéltea ő teszi a vizeletkiválasztást,
ez ért kiválóan alkalmas átöblítéses terápiára húgyszervi
ő ésgyulladások csetén. ő kifolyólag a "cse-
ő ő ő isajánlható. Enyhe vízhaj tó te-
vékenysége nem ingerli a veséket , úgyhogy semmiféle
mellékhat ástól nem kell tart an i. A teát forróvizes áztatás-
sal készítj ük, majd tíz percig állni hagyjuk.
A nyírlalevélben számos hatóanyag van ( fl avonoidok
illóolajak, ű és cseranyagok, szaponinok,
.' lb.), alkotórésze az általános vízhaj tó
es verttszuto teaknak. A salaktalanító tavaszi kúra a
gyógydiélák é.> fogyókúrák alkalmával használt
tekból , valamint a reuma ellen i teákból nem hiányozhat.
(Lásda teljes 5. fejezetet, valamint avértisztítótealeírását
a 76. oldalon! )
I I, akut vesegyull adás termész et esen ko moly betegség, ő
nii' ('n ha magas láz és vizelési zavar kíséri. Ebben az esetben
I IOl) hj fontosságú, az orvos helyesen állapítsa meg a gyul-
Iulils e redet ét.

...... -

./
Specialis
vese-
ő
(Solidago virgaurea)
Az ő is a legjobb hazai vese- és hólyagti sztít ó
gyógynövényeink közölt tartjuk számon. Az egy m éter
magasságot is ő növény Európában, Ázsiában,
Észa k-Amerik ában és Észak-Afrikában honos; szá raz fü-
ves helyeken és napfényes erdei tisztásokon terem.
ű virágbugái csak nyár végén j elenn ek meg, s
egész ő nyíl nak. A növénynek kellemes illata van, az
íze azonban ő ő Ha vadon gyújtiük az egész
növényt , clfásodon alsó részeivel szemben a zsenge ő
részeket és a virágot részesíti ük ő Az ő
számos kerti változata ismert dísznövé ny, orvosi célokra
azonban nem al kalmasak.
Az ő j avallara ugyanaz, mint a nyírfalevé-
lé; ödérná k (vizenyók) ű vese- és húgyúti
bakteriális ő átöblí téses kezelésére, vértiszt ít ás-
ra, a reuma és a köszvény gyógyítására, valamint ő
tegségek kezelésére használj ák. Ez a ű is ő a
vesehomok (a ő ő stádiuma) öblítés útj án tör-
ő eltávolítását és a ő rnegakad ályoz ását,
Az ő a hasonló hatású növényeknél sokkal
inkább alkalmas a vesebaj ok kezelésére. A klini kai kísér-
letek bebizony ították, hogy orvosolja az akut vagy króni -
kus vesegyulladást (e célból még a homeopáti ás gyógy-
mód is megkockáztatha tó).
ő ő 11\ II
Belulal""
(Gyakra n ő ugyanis, hogy a gyulladást az idézi
ő hogy vesekövek, daganatok vagy egyé b ű
teljesen elzárják a h úgyutakat . A vizeletkiáramlás bármi-
lyen a kadályát minden esetbe n meg kell ű ) A ve-
(\ dagolás segyulladás kezelése során az ő nagy
Zsurl ófüves ő ő
mennyiségben lehet fogyasztan i, ané lkül hogy tartanunk
kellene bármilyen ő
Alka lm azás A húgyutak akut, fájdalmas gyulladásai esetén a te ák ha-
tását zsurlófüves ő ő is fokozh atja. A 72. oldalon lát-
ható képek ő bemutatj ák elkészítését. Mi-
vel a zsurlónak viszonylag kemén y levelei és hajtásai van-
na k (vö. 69. old.) 2- 3 csészén yi friss vagy szárított nö-
vényt 2 liter vízben éjszakára be áztatu nk. másnapaz egé-
szet íclforralj uk, majd tíz percig állni hagyjuk. ű
után a kivonat ot beleöntjük a fürdókádba, s annyi test-
meleg vizet engedünk hozzá, hogy ellepj e az alt estünket
és a vesetájékot, a mellkas és a szív azo nb an ne kerüljön
víz alá. A ő ő hatású 10- 15 perces ő kétna -
ponként ő fogunk tapasztal-
ni ( Lásd. : 4. fejezet 55. olda l)
ű ő
EI
Kül önösen kisgyermekek és ő emberek kedvelik a
görcsoldó és gyulladásgá tló ő altesti
ő Ugyanúgy, ahogya kamill ás inhalálásnál (7. fe-
j ezet 103. old.) bi dében vagy ő nagyságú
ű egy csésze kamillavirágot kb. egy liter
forró vizzel leforráznak. Aztán a tálat beteszik a ű ő
bába vagy a WC-be, és kényelmesen helyet foglalnak raj-
ta. ( Egészségügyi szakboltokban kaphatók olyan speciá-
lis betét ck, amelyek pont osan beleillene k a WC- csészé-
be.) Ügyeljene karra, hogy a ő nelegyen túl forró! Ez az
igen kellemes ő né há ny percen belül oldja a vesében
és a h ólyagban ő görcsöket. ő gör-
csök esetében is nagyon hatásos. ( 14. fej ezet, 248.
oldal)
Altesli
ő
Hólyag- és vesekövek
Egy másik sú lyos húgyszervi be tegség a ő ponto-
sabban a ő (urolithiasis). Aki csa ládi adotts ág, ön-
megfigyelés, ő panaszok vagy orvosi diagnózis alap-
j án vagy tudja, hogy ő ő hajla-
mos, vagy már rendelkezik is ő annak rendsze-
resen kell innia a ő ő ő
iglicéból és csa lánból készült teá t. Még természetesebb
ez azok esetében, akik már korábban is szenvedtek akut
húgykóbajban, mivel az esetek 60-70 százalékában a
betegség kiúj ul.
A húgykövek úgy kelet kezn ek, hogy a vizeletben lera-
kódások és kristályos ő jelennek meg, ame-
lyek az évek és évtizedek folyamán olyan nagy kövekké
ő hogy ha a húgyvezetékekbe vagy a ő
nak, ott beszorulnak és igen fáj dalmas görcsöket okoz-
hatnak. Arra kell töreked ni - s a nevezett gyógynövé-
nyek segítségével ez el is ő - , hogy teljesen megaka-
dályozzuk a kövek ő vagy pedig még az ún. ve-
sehomok állapotu kban kimossu k ő vagyis akkor,
amikor csak homokszem nagyságúak és a vizelettel még
problémamentese n kijuthatnak a ő ( Lásd a
esalánt is, 5. fej ezet , 63. old. ) A hólyag- és vesekövek meg-
ő a hivatalos orvostudomány is számos növényi
eredetú gyógyszert használ fel. Hatásuk azon alap ul ,
hogy fokozottabb folyadékszáll itással nagymért ékben
felh ígítj ák a vizelet ét, s ígyjavul a vizeletára mlás dinami-
kája. A ő ő a ő teát aj á nljuk:
Hól yag- és ő elleni tea
ő
A h úgyk..
képzód("l I.
megaka-l-
lyozása (-v
kimosá... ;,
l-olyad ék-
bevit el
A húgykó
oka
ebben az összefüggésbe n a ő scm lehet
lemondani. A minden mellé khatástól rnentcs teakeve-
ő na ponta minimum 2-3 csészével kell fogyasztani
- bár mégjobb, ha 4-6 csészévcl iszun k- , mi vel h úgy-
ő esetén a ő folyadékbevitel ő ő az
eredmény szempontj áb ól.
Érdekes módon az derü lt ki, hogy ajelenlegi kalóriadús-
feh érj ékben, zsírban és cukorban gazdag - , másrészt
azo nban ballasztanyagokban szegény táplálkozásunk a
ő alkoholfogyasztással párosulva a ő oka a széles
körben elterjedt ő A húgykóben ő bete-
gek táplálkozásának elemzés e, vala mi nt azo n megfigyelés
alapján, hogy a vegetáriánusoknak sokkal ritkábban van
húgykövük, nagyon eredményes kísérletek történtek arra,
hogy korpakészítményekkel oldják meg a ő
mákkal ő páciens ek reh abilitációs kezelését.
Átöblítés reuma esetén
A vesék és a hólyag átöblítése magától ő ő nagyon
fontos a természetgyógyászatban, és nem csakaz ödémák
ő megszüntetését szolgálja. Ha meggondolj uk,
hogy a vizelettel változó koncentrációjú anyagcseretermé-
kek, toxinok és egyéb ő anyagok távozna k
ő elk épzelhetj ük, milyen ő egészség-
károsodást vonhat maga után a tisztítási folyamatokzava-
ra. Ezzel magyarázható adiuretikus ő gyógymó-
dok sikere az olyan akut és króni kus bet egségeknél, rnint a
migrén, asztma. keringési zavarok, reuma, köszvény stb.
Reuma ell e ni tea
iglicegyökér 25 g
csalán 25 g
ő 25 g
ű ő 25 g
A tudomány bebizonyított a, hogy az iglice, a csalá n és az
ő rendelkezik a fent nevezett képességgel , és
csa l ánlevél
ű ő
nyírfalevél
mál na levél
ű
hibiszkuszvirág
30 g
25 g
15 g
15 g
Sg
7g

Reumatikus fájdalmakban szenvedó be tegekne k ajá nl-
juk a fenti teát diuretikus kiegészítóként. .
Legjobb, ha napi 5-6 ő isznak ő egész
napra egyenletesen elosztva. Több hónapon keresztül
kell alkalmazni, hogy eredmé nyes legyen.
Ebben és több elózó receptben újra és újra megjelenik
a ű Eza gyógynövény egészen kü lönleges
mé nékbcn alkalmas a szervezet átalakítására, mivel bizo-
nyíthatöan mind a máj ra, mind a vesékre hat ással van.
(Pontos leírása : 5. fejezet, 66. oldal)
Diuretikus (vízhaj tó) élelmiszerek
A ter ápia
tarta ma
14. Fej ezet
A ő baj okat orvosló
gyógynövények
. A gyógyfiiIMk mindszellemi,
mindtesti állapotunkat b.folyáso/ják."
st;N BF.AR rhippewa ind ián javasember
Akad néhány olyan élelmiszer is, amely ő fo-
kozza a vizelet kiválasztást . ilyen péld ául a zellerg umó, a
petrezselyemgyökér, a spá rga és az ananás z.
Ha egészségügyi szempo ntból szükséges nek mutatko-
zik, bó mennyiségben vegyék fel e növényeket az étrend-
j ükbe.
I' szich ikai
li' nyezók
"/.(:xualitás
A nói baj ok - a 9-10. fejezetbe n tárgyalt idegi ű
zavarokhoz és a pszyehogén fej fájáshoz hason lóan -
olyan problémakört alkotnak, amelyikre közvetlen mó-
don pszichikai tényezók nyomj ák rá a bélyegüket. A mai
világban, ahol a nó ű félként áll a férfi mellett,
kevés helyj ut a fizikumának lényegéból fakad ó ritmikus
folyamatoknak. és kicsi az a tér, ahol a terjeszkedés és a
visszavonulás vál tozó fázisait átélheti. Ezért a mai ő
részben a hivat ásbeli kihívások, részben a harmoni kus
családi élet követelményei következt ében eros feszültsé-
gek kelet keznek, amelyek fizikai síkon jelentkezne k. A
nemi és a szaporodási szervek megbeteged ésein él meg-
ha tározó szerepetjátszika nónek a szexualit áshoz, a part-
nerkap csolatokhoz és az anyasághoz való viszonya is.
ez "zi jelen ti, hogy ha a panaszok egy h érnél tov ább
t.•rlanak, felt étl enül keressék rel a ő ő vizsgálrassák
és közösen tal álj ák meg a baj okát. A gyógyfüves
oll b'Y0gylt as csa k akko r hel yes út, ha önök ismerik az orvosi
,hogy bel eg. égük nem szervi ű pa-
nuszaik pedig l ényeg ében arra ő vissza, ami t az or-
\ flst udomány "vegeta t ív ő nevez. Ebben a vo nat-
kuaásban a mul aszt ások t úl komplikált következményekkel
j.im ának.
Ha a ő ban organi kus ű ő
van szó, diagnosztizálásuk és kezel ésük szakorvosi fel-
ad at.
Ami pers ze a medence vagy a meno pa uza ún . vegetatív
dystóniájából ő baj okat illet i, eset ükben a ű
vek egyenes en ideá lis szerek, hogy a dystóniát szelíd és
harmonikus mó don kiegyenl ítsék, anélkü l hogy a t úl
durva esz közök kel avatkoz nának bele a ő szervezet el-
képzelhetet lenül finom hormonszabályozási folyamatai-
ba. A kórkép többnyire a ő rend ellenességeket
mutatja: pcriodikusan ő meghatározatlan fizi-
kai fájdalmak, amelyek egészen a heves görcsökig terjed-
hetne k; derékfájás; a ő menstruációs za-
varok (túl ő tú l gyenge, késedelmes és fájdalmakkal
járá havi vérzés).
A felsorolt panaszok eseté ben gyakorlatilag a követke-
ő hat gyógynövény vált be: cickafark, kam illa, ű
pásztortáska, fehér árvacsa lán, tavaszi kankal in. Azt ta-
pasztaltuk, hogy alkalmazásuk ered ményessége -
gyógynövénytársaikhoz viszonyítva - nagyobb mérték-
be n múlik azon , megtalálj uk-e az adott személy számára
a ő gyógyfüvet - ez pedig csak a pácicnssel
való személyes kapcsolat és véleményesere révén lehetsé-
ges. Ezért most egy kissé részletesebben fogjukj ellemez-
ni ezt a hat fontos növényt, szeretnénk vezérfonalat nyúj -
tani önöknek ahhoz, hogy önmaguk, hozzátartozój uk.
ő j ük vagy ű számára megtalálják az opti -
mális gyógyfüves kezelési módot. (A legnehezebb önma -
gunkat helyesen megítélni.)
Egy kis módszertan
Tudatában vagyunk ann ak, hogy a jel en fejezet , metodi-
káját és növényieír ási módját teki ntve különbözik a töb-
ő mégpedi g annyiban, hogy itt több az int uitív
elem, és a szokásos nál többször fogu nk hivatkozni lelki ,
érzelmi és sze llemi összefü ggésekre. Arra a kérdésre ,
hogy miért van ez így, csak ezt a feleletet adhatjuk: mi -
után sok éven át külö nlegesen intenzíven foglalkoztunk a
11\

Bcva II

l1 {) \' C' Il \ ' l.

hatás
ő bajok ő az ő során felhalmo-
zott tapa sztalataink ezekhez a felismerésekhez vezettek el
bennünket.
Cickafark
(Achillea millefolium)
A ő bajokra jó hatást ő gyógyfüvek között a közön-
séges cickafar k áll az ő helyen. Gyakran ő szí-
vos, nagyon ellenálló, ő egyenesen el pusztíthatatlan
növény, amely Európában, Észak-Ázsiában és Észak-
Amerikában egyaránt honos. Nérnet népnyelvi elnevezé-
sei: ű ű ű ű Apró fehér vagy ró-
zsaszín virágai ő hason ló virágzatot alkot nak,
amelyen a legkülönfélébb rovarok nyüzsögnek. Ha fino-
man szeldelt leveleit szétmorzsoljuk,jellegzetesen fanyar
illatot áraszt anak. Ha beszívjuk ezt az illatot, el tudjuk
képzelni , hogy esetenként az érzékeny embereknél a cic-
kafar k ő vált ki, ha a szabadban megfogják,
vagy amikor gyógyításra használj ák.
A cickafark silány talaj ú ő ő utak és
szántófölde k mentén, száraz ő terem. Szárának,
levelein ek és virágainak szilárd szerkezetét, szárazság-,
forróság- és ű ő képességét tekint ve a sztyeppeöve-
zetj ellegzetes növénye. A tudományj ól ismeri droganya-
gait , amelyek csak együ ttesen fejtik ki komplex hatásu-
kat.
A cickafar k kombinált alkalmazása
ő alkalmazási területé t a gyomor- és bélbán talmak (pél-
dául gyulladás ok, hasmenés, felfúvódás , görcsök) alkot-
ják, melyek gyóg yítása során gyulladásgátló , baktéri um-
ő szélhajtó, ő és görcsol dó hatást fejt
ki (vö.: tearacept ek és cickafarkfüves ő - 12. fejezet ,
191,200,204,206,210. oldal). ő használva (boro-
gat ások, öblítésck, ő ő és nyálkahártya-me gbete-
gedés ek, sebgyógyító és gyulladás gátló szere. A nép i gyó-
II!
Közönséges <:il k il II
Achillea milkj fJ ltll lI/
gyászaiban ő bajokra. vérzéscsillapításra, rnens tru áci-
ós panaszok- ű ő ő agörcsösciklus-ésa változás
éveiben fellépdpanaszok orvoslására használják. Acicka-
fark azokhoz a szívós ő mérhetd, akik fájdalmukat
inkább eltitkolják, rnintsern dramalizálnák. Fájdalmuk
közepette is teszik a kötelességüket, és csakakkor panasz-
kodnak, ha már nagyon rosszul érzik magukat.
Kamill a
(Matncaria chamomil/a, Chamomil/a recutita)
Valamennyi gyógynövény közül a karnilla vagy orvosi
székfú a legismertebb. Gyógyhatása ű és átfogó,
amelyet ő és ő alkalmazá sa révén lehet kihasznál-
ni. Nagyon igyénytelen .gyom", Európában, Észak-
Amerikában és Ausztráliában mindenütt megtalálható a
szántókon, gabonaföldeken és aparl agokon. Mindene-
setre minél több ű használnak a földeken, a ka-
milla an nál kevésbé érzi magát jól. Az orvosilag használt
drogok legnagyobb része telepített kamillából szár-
mazik.
L. májustöl j úniusig magu nk gyúj ti ük a kamillavirágo t, Ielt ét-
Illii I meg kell tudnunk kü lönböztetni a valódi gyógyhatású,
Uli . német magya r kamillát az ún. ű kül i;n biizó fa-
ilfíl, amelyeknek nincs illatuk.
Az egyetlen biztos ő jegy, hogy a valódi karnill á-
nál a virágfészek belseje, a vacok - ha ő ket-
tévágjuk - üreges, míg a nem gyógyhatá sú Iaj oknál t ö-
mür. A hatóanyagok men nyisége szempontjából lénye-
ges a szedés helyes iddpontja (a virágok kinyílása utáni
3-5. nap) és a ű szárítás. Ha a virágát szétmor-
zsoljuk, a kamill a nagyonj ellegzetes illatot árasz t. Min-
den ű szerint ez az a gyógynövény, amelyet a
tudomány a legaprólékosabban kikutatott. Kémiai szer-
kezetének, klinikai hatásainak ű ő a dokumentác iója.
ő hatóanyaga az illóolaj, ez ő chamazulenból
Azoknál , akik érzékenyek a fészkesvirágzatú mivényekre, még
l -zel íd kamill a is allerpi ás tünet eket válthat ki, így ennél a nö-
\ " nynél is kerülni kell a tartós alkalmazás következtében
" I,j,illó túladagol ást!
Ilkalmazási
ű ő

Emésztó-
csatorna
és alfa-biszabololból ő össze, és izolált formában
kék ű
A kamill a kombinált alkalmazása
Népnyclvi elnevezései - szüzekanyja, anyafú - arra
rnutatna k, hogy a növényt a nógyágyászatban használ-
ták. :'- Ia is a ő és nyálkahártya-betegségek, különösen
a gyulladások ellenszere. ő kifolyólag a seb- és
ő ő ő szappa nok
és ő szerek gyakori alkotórésze. Fürdók,
ő és ő formájában ő bev ált az
anális és vaginális tartomány gyulladásai esetén. Mint-
hogy az illóolaj a ő gyorsan ű a ő
zös ő az altesti gyulladásoknál vagy az orr, a garat, a
homlok- és a mellékürcgek akut és króni kus nyálkahár-
tya-gyulladásainál járnak a legjobb eredményekkel (vö.
7. fejezet , 102. oldal és 13. fejezet 227. oldal). Ezen a mó-
don a görcsoldó hatás is nagyon jól érvényesül, ezt a
ő görcsök esei én fordít hatjuka magunkjavá-
ra (lsd. a 248. olda lt is). ő használva ő
szélhajtó és gyulladásgátló hatást fejt ki, amely ő
ba n gyomorindisz pozíciók, gyomornyálkahá rtya -gyul-
ladás és gyomorfekély esetén érvényesül (vö. 12. fejezet,
192. oldal .),
II kami llár a az ő hogy könnyedén old és eny-
bén nyugtat. Szelídsége ellenére azo nban - ugyan úgy,
mi nt a cickafark - bizonyíthatóan elpuszut]a a gombá-
kal és ő ő ő a bakteriális mérgeket.
A kamillát ő szenzibilis és félénk ű
ő ajá nlju k. Különösen jól reagálnak a kamill ára
azok a fiatal lányok, akik félnek a menstruációtól (anélkül
hogy akár önmaguknak is beva llanák), hasonlóképpen
azokhoz a ő akik ő félnek a szexualitástól,
ő ő igénylik a biztons ágot ,
Palástfü
(Alchemilia vulgaris)
Ez a növény a mi szemünkben ő az anyaságot
idézi fel.Jóllehet a tudomány- ő hi-
ányában - szkeptikusa n viszon yul hozzá, a népi gyógyá-
szat széles körben használj a, és a mi tapasztalataink sze-
rint is mindig ha tásosnak bizonyult.
Valahányszor ,gyógynövényt gyúj töttünk, gyermeke-
ink mindannyiszor különös örö mü ket lelt ék a ő és a
hegyi ő súm füvébe ő ő palást fúben. ő
szemen ő levelei közepén ugyanis nagyon gyak-
ran egy harmat csepp j eleni k meg, amely a levél ő ré-
szének ezüstös-selymes szórösségc következtében ő
lott kontraszt eredményeképpen úgy csillog, akár a
gyöngy. Azt mondtuk a gyerekeknek, hogy ő a csi-
nos ő ő isszák reggeli italukat, mire elra-
gadtatásukban ő is ut ánozni akartá k a törpéket. Ezt a
vízcseppet sok elbeszélésben elefántkönnynek nevezik.
Tudományos ő azt gyan ítj ák, hogy a levél közepén
ő csepp egyáltalán nem harmat, hanem a levél ő
koncentrált hatóanyagán ak kivál asztódása.
A palástfú rendkívül apró és zöldessárga színe folytán
egyáltalán nem ű ő virágai ő alkotva szo-
rosan egymáshoz lapulnak. Anövény májustól szeptem-
berig nyílik, ő fárad ságos rnunk ával akkor
ő Eur ópában, Észak-Amerikában és Ázsiában
terem.
Tekintettel arra, hogy a palástfú sok eseranyagot tar-
talmaz, a tudomány úgy véli, hogy hasmenés és vérz ések
esetében összehúzó hatást fejt ki. A népi gyógyászat la-
pasztal atai szerint azonban olyan gyógynövény, amely a
ő nemi szerveket - ő a méhet - ő
ígyaz anyaságra való felkészülés, valamint a szülés ő
és utáni kezelés folyamán alkalmazható haszonnal. Sze-
Ter hcswc , •
szülés { ·"dl II
alkalm.o.. ..L
rénysége ellenére cr dt sugá roz, ezért ide ális szcr az anya-
ságra odaadóan ő fiatalasszonyok számára.
A pal ástfú a szelídséget, kedvességet és a bájt nagy te-
kin téll yel ötvözi , s ha egy ő neh ézségeket okoz, hogy
beleélje magát az anyai szerepbe (magzatel haj tássa l kap-
csolatos gondolatok, hányás és egyéb terhességi pana-
szok, szülés utáni de pressziós hangula tok), ak kor a pa -
lást fú nyújt maj d nagy segítséget a számára. Hasznára
válik a ő gyermekekkel ő anyáknak is, akik
mártúlzottan belcélték magukat az anyaszerepbe, s ezért
nehezen találják meg újra a hely üket az életben. A palást -
fú a segítségükre lesz abban, hogy az anyaszerepból való
kilépés fordított folya matában ő problémáikat Ic-
ő
Pásztortáska
(Capseila bursapastoris)
A p ásztort áskanak sok közös vonása van a ű A
t udomány c növény gy ögyhat ás át is ő no-
ha mint vérzéscsillapító a népi gyógyászatban megkülön-
böztet ett hel yet foglal el, és különösen j ó szemek számít
ő vérzéssel járó me nstruác ió esetében. Tudjuk, hogy
már l Iippokr átesz haszn ált a a méh kezelé sére. A magas
vérnyomás eset én való alkalmazásáról a l l. fejezet ben ol-
vasha tt unk (177. oldal).
A pásztortáska ol yan "gyomnövény", amely szinte az
egész föl dön megtalálha tó. Mindig az ember nyomá ban
j elenik me g. Ami nt már a lándzsás útifúnél vagy a kisvi-
rágú füzikénél lcírruk, a pásztortáska is ő veszi
birtokba a szabad ő ű a szántókat, és a ker-
tekbe n, az utak ment én és az útburkoló kövek között is
me gtalálható. Érde kes nevét terméséról kapta. Ez a szíva-
lakú, feszesen tömött "tasa kocs ka " ő köze pén
varrat tal. T ölevelei a tal aj közelében rózsában állna k, fel-
j ebb a száron csak szeirta n fordulnak ő Ki csiny fehér vi-
rágai alig láthatók. Tavasztól ő ő ű lát-
hatjuk ő virágait, termését. Orvosilag a teljes nö-
vényt felhaszn álj u k.

V ér z és-
csillapua-
I',lli l.lortáska
I t/f1.ltlfa bursa pastons

1\ pásztort áska kü lönösen nagy probl émákat állít a tu-
dományos elemzés elé. Gyakori, hogy ű gom-
ba támadj a meg, amine k következtében droganyagai tel-
jes mértékben mcgváltozhatnak. Az a probléma, hogy a
ő már csak ő stádiumában ész-
ő azonban már addig is jelen lehet . Az is lehetsé-
ges, hogy a gomba fejti ki a gyógyhatást, vagy legalább va-
lami lényegeset hozzáad. További nehézséget j elent,
hogy nagyon ingadozó a növény ha tóanyagainak kon-
centrációja, amely az évszakoktöl, az ő viszonyok-
tóI és a ő függden ő lehet.
Ami a p ásztort áskána k a ő betegségek orvoslására
való felhasználását illeti, ebben a vonatkozásban teljesen
a népi gyógyászat hagyományaihoz tartjuk magunkat és
az erós és fájdalmas vérzések ellen ajánljuk, továbbá a
szaporodási szervek általános ő Haa medence-
fenék, a méh tartószalagjai vagya méh izomzatai nelkorr
nak" és elernyednek, vagyhaa ő egészszervezete és pszi-
chi kai rugalmassága kimerül, a p ásztortásk ábel készült
tea vagy tinktúra a legjobb segí tség. I\z ő és a ese-
lekvésvágy elvesztését a gyakori terhesség is okozhatja,
vagy az éjjel-nappal nem ő igénybevétel, amit a esc-
ő és kisgyermekek gondozása ró a ő
A "pásztortáska" t ípus ú ő alapjábanvéve ű
ek, optimisták, életvidámak és rendelkeznek azzal a ké-
pességgel, hogy hallatlanul gyorsan regenerálódjanak. A
pásztortáska segít nekik abban, hogy újból kijussanak a
telj es kimerült ség állapotából.
Fehér árvacsalán
(Lamium album)
A fehér árvacsalán is a népi gyógyászat szakterületéhez
tartozik. Gyógyszerként inkább a fehér árvacsalánt (La-
mium album) alkalmazzák; a sárga árvacsalánnak (La-
mium luteu rn), csak az ajakos virágait hasz nálják fel. Le-
velei hasonl ítanak a csalán éhoz . ám azoktó l eltéróen nem
csíp nek. Európá ban és Ázsiába n honos, a fák és bokrok
alatti árnyé kos helyeket kedveli a kert ekben, az útszé leken,
A t udomany
álláspontj .•
I"hér árvacsalán
I nmiumalbum
a sövényeken és omlad ékos helyeken tal álhat ó. Ugyan-
csak kedveli a nedves, ű klímát. ű ügyel-
j ünk arra, hogy számos más ajakosvirágú növény is léte-
zik, amelyekkel könnyen ő Felismerésé-
ben segítséget nyújt jellegzetes édeskés, fanyar illata.
Gyerme kkorunkban kedvenc foglalatosságunk volt,
hogy letépj ük az árvacsalán virágát és kiszívjuk ő az
édes nektá rt. Hil degard von Bingen nagy német laikus
gyógyító, a mi szticizmus híve (1098- 1179) igen nagy-
ra értékelte a "méhfüvct" ő így hívta az árvacsalánt).
Droganyagait eddig még nem határozták meg kielégí-
tóen.
Az árvacsalárit töb bek közöt t ő és köhögés-
csillapítónak használj ák. A ő baj ok közül ő a
szabálytalan és fájdalmakkal járó menstruáció, az altest i
gyulladások és a fehér folyás ellenszere. E problémák ese-
tében ő alkal ma zása is ajánlott ő A fehér árva-
csalán virágaibó! készül t, mézzel édesített tea nyugtató
hatású. Az "árvacsalán" típusú ő kiegyensúlyozott, és
alapjában véve nagyo n boldognak érzi magát. ő és
érzékeny, ám ugyanakkor szilárd és öntudatos . Tulaj-
donképpen mind en a legnagyobb rendben van nála -
csak ne lennének ezek a panaszok.
Az árvacsalántea a ő ő és a fia-
talkori patt anások ellenszere is. (Lásd az 5. fej ezet tcarc-
ceptjeit, 77. old.).
Tavaszi kankalin
(Primula ueris)
Magvar országon mi ndenütt, ő bokros, sziklás he-
lyeken ő sárga virágú növény. A tavaszi hóna-
pokba n virít.
,A kankalinállományt nagyon veszélyezteti a ű
gyázás, ezért Németországban védett növény.
KankalinaJlergiában ő ne m használh at -
ják!


ő
Alkalmazavi
terüle te i
Kankali"
aller gia
,
l avaszi kankalin
l'nmula ueris
,

111
ő alkalmazás
Szaponintartalma miatt a ka nkali n gyö keré t köhögés-
csillapítóké nt használjuk (lásd 7. fejezct, 103, 112. old.).
Emellett a nép i gyógyászatban neu ralgiák, migrének,
menstruációs és klimaxos panaszok el lens zerek ént nyert
po lgárjogot. A kanka lin virága és gyökere különösen a
kissé egzaltá lt, intellektuális ő segít, a kik haj lamo-
sak arra, hogy a külvil ág ingereirc hi sztérikusan reagálja-
nak. Ennek a ő ő hull ámzanak az érzel-
mei; érzékeny a szélre, gyakran van migrénes fej fájása.
M egfigyel ésein k szeri nt a kank alin kül önösen akkor ha-
tásos, ha a szédüléssel és a vér fej be to lu l ásával kísért fejfá-
jás a havi ciklus függvényeként szabályosan ő
Ezt az ún. ő szindrómát egy hossza bb
kankal inteás kúrával hatásosan kezelhetjük. A kúra a k-
kor is eredményes, ha a fenti tünetek a változás éveibe nj e-
lentkeznek.
A minden ű .gyerekessége· elle nére igen
ű kanka lin helyreáll ítj a a kissé egzaltált ő lel ki
egyens úlyá t.
Az egyénekre szabott teakeverék
A felsorolt hat ő ő mindegyike - jellem-
ő jegyeik egyezése fol ytán - egy magában vagy más nö-
vényekkel keverve alka lmaz ható reának vagy tinktúrá-
nak. Afentemlített panaszokcselén a ő bázisteá-
ból induJhatunk ki:
Bázistea nói bajokra
Alkal maz....,
ű
Kiegyensú-
lyozó tea
I'iísztor-tás-
ka-tinktúra
ul , ha a páciens félénk vagy aggályos kodó , 30 g citromfü-
vet adunk a b ázisre ához. ha depresszióra hajl amos,
30 g orbáncfüvet . ha á llapotos , ha ő ű szülés
eldtt vah'Y után van, a pásztortáska részarányát 50
gramm ra emeljük és még 10 g árvacsalánvirágot adunk
hozzá; ha a változás éveiben ő gyötri k, 30 g
kankal int keveriink a b ázisre ához . Hiba lenne, ha a meg-
ő keveréket csa k a panaszok eset én fogyaszt anák.
T öbb héten keresztül napi 2-3 csészényit kell megi nni
ő
A ő igen ű keverékj ótékony ű
z ö hatást gyakorol a nókre, akár van panaszuk, akár
nincs :
ű 25 g
ű 15 g
ű 15 g
fekete sárkánygyökér
(calla) 15 g
cickafa rkvirág 15 g
ga lagonya (levél és virág) 5 g
bodzavirág 5 g
búzavirág 3 g
körö mvirág 2 g
Túl ő havi vérzés
ő vérzésseljáró menstruáció escten azt aj ánlj uk, hogy
a fentebb javasolt teá k vaJameJyikének naponkénti fo-
gyasztá sa rnellctt szedj enek be naponta há romszor 15
cse ppet a pász[ortáskatinktúrából is.
Ez az ala precept a továb bi két ő gyógynövé nnyel' vagy
az ő és ny ugtató nö vén yek kel vari álható. Példá-
cicka fark
ű
kamilla
pásztortáska
30 g
30 g
20 g
20 g
A bázistc' ;1
vari álása
Ezeket a szereket ő héte n kere sztül kell szed ni. Ha a pana-
szok telj esen ű akkor a lovábbi akban az is ő
ha a cseppe kel és a leát a mindenkori menstruáció el ölt 2- 3
nappal kezdjük fogya szt ani , és ezt a ciklus b efej ezéséig folvtar -
juk. •
A változás éveine k problémái
sával készített ő ő feltéve, ha az orvos meg állapi-
totta, hogy a panasz nem bakteriális vagy gombá s Iert ö-
zés eredménye.
ő pácien seink egyé bként elmondták nekünk, hogy
sokkal könnyebben elviselték a hormonáli s vált ozásokat ,
ha évente egy-két alkalo mmal gyógydiétát iktattak be
élet rendj ükbe. Ez pedig újfent azt mutatja, hogy mi nél
tisztább és terheletlenebb a szcrvczet, annál könnyebben
t ud a különleges kihívásokra reagálni. A vált ozás éveiben
különösen gya kran ő heves verejtékezés t zsálya-
ő hirtelen verej tékezés, éj szakai izzadás, ide-
gesség, ingerl ékenység, fej fájás, alvászavaro k, fáradtság,
súlyos lelki feszül tség, levertség, teljesítménycsökkenés
- ezek a változás éveiben ő tipikus tünetek. J elen-
ő mértékben enyh ítheti ő a hat ő ő ő
szeá llított, egyénre szabott teake verék, amelynek azon-
ban nagyobb mennyiséget kell tartalmaznia a kan kalin-
ból, mint a töb bi ő Reggel és este egy csésze tea
fogyasztása a minimum. A keverék összetételét heten-
kén t variálhatjuk. hogy mi ndig más és más legyen az íze.
Ez a tea alkalmas az orvosi terápia ő is, feltéve,
hogy a súlyosabb panaszok esetén szü kség van ilyen ke-
zelési eljárásra.
Ha a változás éveivel kapcsolatos panaszok követ kezté-
ben a ő annyira feszült idegállapot ba kerül, hogy már
önmagát scm tudja elviselni, akkora ő keveréket
ajánlj uk:
30 g
30 g
20 g
20 g
Ideges nók teáj a
ű
ű
komló
pal ástfú
( Irvosi

( ;r ógyd iéta
KOlII lllll.•11
kezr- le-,
Ci d\ ;d,lI l.
tinkn u . 1
Cicl .d,lI
fi.in ·"111 11111
Az ún. premenstruációs szindróma tünetei - a mell ta-
pintásra való érzék enysége, ő érzés és fáj dalom a
mell ekben, idegesség, inge rlékenység, álmatlanság, fej-
fáj ás, teljesítménycsökkenés - hasonl óképpen kezelhe-
tók: a hat ő gyógyfúból" összeállított tea, eickafark-
ti nktúra (napont a háromszor tíz csepp), kiegészítésül pe-
di g het i egy alkalommal cickafarkfüves ő (a ő
hez ő kivonata t vagy csak cickafarkbó l, vagy cicka-
fark ból és ő vagy cickafarkból és fehér árvacsa-
lánból készítjük el).
Menstruáció ő tünetek
Menstruációs görcsök
Fehérfol yás
Feh érfolyás (Fluor albus) eset ében is a leghatásosabbak
a ciekafark, a fehér árvacsalán és a palástfú felhasználá-
Ha a me nstruáció kezdet éngörcsös fáj dalmak lépnek fel,
amelyek olykor még keringési kollap szust is ő
nek, akkor ebben az ak ut helyzetben ni ncs jobb egy cic-
kafarkfüves teljes- vagy ő ő Elkészítéséh ez ve-
gyünk egy teli marék eiekafa rkot, forrázzuk le 1-2 liter
vízzel , hagyj uk 10 percig ő alatt állni, majd szú rjük le.
Az így nyert kivonat ot öntsük a ű ő ő ő a
fele is ő Soha ne m tapasztaltunk olyant , hogy ez
a fiir dé 10-15 percen belül ne ű volna meg telje-
sen a ő Hatásosan oldja a menstruációs görcsö-
ket a ő ő is (vö. 13. fejezet , 227. old. ; a Iür-
ő elkészítésének képes illusztrációj a: 7. fejezet , 102.
old.). Ha egyik módszer alkalmazására sincs ő
akkor a forró ő is segít, vagy egy ő amit
15 percre az altestre kell hel yezni .
A görcsök elhárítására az egyéne kre szabott tea kúra
mellett ta rtós terápiaként a ciekafar ktinktúrát ajánljuk
(több hét en keresztü l háromszor 15 csepp na ponta).
..
teával lehet kiküszöbölni. A mértéktele n verej tékki vá-
lasztásgátlásáranagyon erós zsályateát kell készíteni:há-
rom teáskanál zsályalavelet egy ne gyed liter vízzel Iefa1'-
r ázunk, majd lefedve 7 percig lassú ű n ű M elc-
gen vagy hidegen két csészével igyunk ő Érzékeny
gyomrú emberek számára azonban túl nagy ez a zsálya-
adag. (A zsályáról ő a 7. fejezetben, 113. old. )
\'1'1 l lit l••
Ellrt ,
j,l\ ..11 .•1
szervezetnek, hogy nem terheli felesleges kalóriákkal.
Ezenkívül vitaminok és ásványi sók is vannak benne. Ize
tetszés szerint variálható.
Ha a szoptatós anyá naknincs elég teje, ezen egy speci-
ális tej szaporító reával könnyen segí thetünk.
Tej szaporító te a
linthogy ehhez a keverékhez csupa kemény magot haszná-
[un k fiil, forrázás ő apróra ke ll törnünk {iket.

A menstruáció alatt, valamint a terhesség ő és utáni
szakaszban a ő szervezetben lejátszódó rendkívül fi -
nom hormonális változás okra ideál is hatást gyakorolnak
a gyógynöv ények, mi vel a rcndellenességeket ű
tetik anélkül , hogy ű lerohannák a
sze rvezetet, ugyanol yan finom eszközökkel hatnak rá,
amint az a szokásos hormonális kezelések alkalmazása-
kor történik.
Ezt mo zsárral vagy olyan darálóval végezzük, amilyent
pé ldáu l a dió ő használunk. Nem szaba d saj nálni
ezt a csekély fáradtságot , mi vel a legjobb hatóanyagokat a
maghól lehet kivonni. Ám csak annyit készítsenek ő
ame nnyit az adott pillanatban felha sználn ak a teához,
mivel az aroma és az illóolaj ok hamar elpárolognak. A
droganyagokat aztán leforr ázzuk. maj d 5-10 percig áll-
ni hagyjuk. A ő szempontjából ő szerep
j ut ann ak a folyad ékmc nnvi ségnck , amit az anya napon-
ta magáh oz vesz.
20 g
20 g
20 g
20 g
20 g
ánizsmag
köménymag
kapor
édeskömény
ű
Bóséges
" ,lyadék.
li' h'Yasz tás
GyÓ!(yk .'
Or l». .« I II
ola j
PaLI '.l l ll l'
<Í r n i l",
Segítség a szül ésnél
Szoptatás
Néhán y szó a ő Azt aj ánlju k, ho gy az örvende tes
eseményre ő négy héttel ő kezdj enek el
rendszeresen palástfútinktúrát fogyasztani : naponta há-
romszor tíz csepp et vegyenek be ő Hasonló ha tást
érnek el akkor is, ha naponta háromszor egy csésze pa-
ű isznak.
Ezenkívül minden terhes asszony a szülés ő
tól számított tíz nappal ő kezdjen el nap i há romszor
tíz cseppet fogyasztani árnikatinktúrából, s folytassa ezt
egészen a szülésig. (vö. 15. fejezet, 266. old.)
Mindh árorn gyermekünk természete s szüléssci oda-
hazaj ött a világra. Minden alkalommal rendk ívüljól be-
vált az ű alkalmazása, ezért szívesen osztj uk
me g olvasóinkkal ezt a tapasztalatunkat. A szül és utol só
fázisában a szeméremaj kakat a szül észn6 b ós égesen
me glocsolta orbáncfúolajjal , úgyhogy rendkívül csúszós-
sá vált az az utolsó szúk szakaszis, amel yen az újszülött fe-
jének át kellett hal adnia, s így többé már nem képezett
akad ályt.
1\ szülés befejezése után a ő megismételte az
ű eljárást, hogy a szeméremaj kak gyorsab-
ban gyógyulj anak és rcgen erálódj anak. Az újszülött els"
lcfürdet ésekor is használtuk a gyógyító ű ű
Aszülést ő gyermekágyban és a szoptatás alatt ni ncs
ideál isabb ita l a gyógyteá ná l, amely úgy ad ő a
..
15. Fej ez et
Két jó hatású szer
ő esetben :
a fekete ő és az árnika
"j\1inden méreg és semmi nincs méreg nélkiil,
csupán a ő fiigg,
hogy valami méreg-e, vagy sem."
PARA(; ELSCS ( 1537)
A feket e ő
( Symphy tum offic inale)
A fekete ő mint gyógynövény, nagy múltra te-
kinthet vissza. Már Kriszt us után 50-ben dicséri Diosku-
ride s "l\' Jatcria medica" címú ű Bingeni Hildc-
gard és ő Paracelsus sebgyógyítás ra ajánlja, Leon-
ha rd Fuchs pedig már 1543-ban ő ismertetést közöl róla
"New Kreütcr buch" ű köny vében.
A 19. században némi leg csökkent ű de
századu nk 30-as éveiben ismé t magára vonta az emberek
figyeImét. A leguj abb vizsgálatok azonban eléggé két ség-
be vonják az elmúlt ő ne ki tu lajdonított hat ások
egy részét.
A növény t udomá nyos neve Symphytum officinaic,
amely görög eredet re uta l (3 "symphcin" azaz ő ő
szóból).
Német elnevezése, a "BeinweIl" utal gyógyhatás ára, rni-
vel a .Bein" a régi irodalmi német nyelvben "esont"-ot j e-
lent. Ennek a szóhasználatnak a maradványai még me g-
találhat ók a "Sehlüsselbein" (kulccsont) vagy a "Ge-
fil
\Iincl enfajta cson t-, in- vagy i zomtraumánál - rnint tiirések
üté.sek nyoma, ficam, rándulás, zúzódás vagy vé r..
. - a a fek ete nadál ytó ő készült pép-
pel ' .cgII.Ygyanez izom-, ideg- és ínhü\"clrgyul-
lad ásokn ál is ideál is ő
beinl'l (csont, v.ö. azangol "honel'l-nal) szavakban"Továb-
bi népi elnevezései: falgyökér, sebgyógyír, csont gyógyír
és fekete gyökér (ne ű össze az ugyanilyen ű
fózeléknövénnyel, a Seorzonera hispanica-val ). Az an-
golszász országokban használatos neve comfrey, mel y a
latin "confirmá"·ból (confírmarc - ő szá r-
mazik. Ezeknek a megjelölésekne k a többségébó! ű
ni k, hogya fekete nadálytó mind régebben, mind ma-
napság a csontok kal, illetve a csontrendszerrel összefüg-
gó betegségre j avasolt gyógy növény.
A fekete nad ályt ó d ús, ő ő filcesen szórös
szárakkal és levelekkel , liláspiros, néha sárgásfehér ha-
rangszerüen bó koló virágokkal és nagy, ő ágas-bogas
gyökérzettel rendelkezik.
Fény, ta laj nedvesség és tápanyag tekintetében nagyon
igényes. Vadon, folyóvizek pa rtjá n, árkokban, mered ek
vízpa rto kon és nedves réteken terem. Hatóanyagai legna-
gyobb mennyiségben a gyökerében hal mozód nak.
ő alkalmazások
A fekete nadálytó ű hatása a nehezen gyógy uló se-
bekre elsósorban fó hatóanyagában, az allantoi n-ban rej -
lik. Hám- és ő hatásánál fogva serkenti a seb gyá-
gyu lását . A fekete ő ő készült ő lemosva
vagy azzal át itatott kötéssel a sebek váladékozá sa és gen y-
nyesedése megszúnik, olyann yira, hogy elfekélyesedett
és krónikusan ő sebekis, mint pl. az Ulcus cruris
(az alsó lábszár begyógyul ni ne m akaró fekélye) is gyor-
san behe gednek.
ő öblítés vagy borogat ás
fekete ő ő
EIÓM"t.: 11 1
a sei )l" k
bez;:í r-od.I'I II
Öblítés
1" ,nJgatás
Kiiröm-
vIrag..
kenócs
nad álytó fózetb en áztatni, azzal öbl ítget ni, vagy a fózettel
átitatott borogatást tenni rá. (Lás d a zsurló alkalmazását
isaz 5. fejezetben és a rákövetkezóoldalo n lévó illusztráci-
ót.) Mind három alkalmazási mód hoz a fózetet a ő
Zóképp állítjuk eló : egy csészényi fekete nadálytövet két-
három liter vízbe n 10 percig fózün k, ugyan ennyi ideig
állni hagyj uk, majd ű Amikor a fózet testhómér-
séklet re ű meg áztatju k abban lábfejünket vagy láb-
szarunkat. Olyan testrészeknél, ahol ez nem lehe tséges,
kád, vödör vagy zuhanyozótálca fólött lassan-lassan a
sebre öntjük a fózetet. I la az ilyen öblítés fájda lmat okoz,
tiszta lenruhát átitatunk a fözeuel, rátesszüka sebre. be-
fedj ük száraz frottírtörülközóvel és az egészet átkötj ük.
Fél óra múl va a ű ű Ezut án a
sebet, dc kül önösen anna k széleit bekenjük körömvirág-
ő és új ra átkötj ük. Ha ez a kezelés viszonylag kö-
rülmén yesnek is ű mégis megéri a fáradságot, ha fi-
gyelembe vesszü k, hogy egy hosszú idón át nem gyógy u-
ló ő és az azzaljáró kellemetle nség ektó! szabadulha -
tunk meg.
T öbb pél da is ű hogy alsólábszár-fekélyek,
amelyek hónapokon, sót éveken át semmi féle kenócsre,
porra vagy egyéb szerre nem gyógyultak, ismételt fekete
nadálytó- és körömvirágken ócs-kezelés ha tására elmúl-
tak. (Lás d a 16. fejezetet is.)
Borogatás a fekete ő
ő készült p éppel
Az orvosi gyakorla t azt mutatja, hogy kr óniku s gennyese-
dések és nyílt fekélyek fó!eg ő mozgás ukban már kor- J avall a'
látozott embereknél és erós dohányo soknál lépnek fel.
Ilyen esetekben ajánlatos a sebet naponta kétszer fekete
Elkészít ése Ebben az esetben a porrá ő ő fekete nad álytövet hasz-
náljuk. Aszerint , hogy mekkora a ő felület, ve-
2
Fek et e
lI.ul;ílytó.
ő
:\ Inzgási
szer vek
, ('rülései
szünk 50-100 g fekete ő és egy kis tálban
lorrd vízzel és né há ny csep p salátaolajjal péppékeverj ük.
A pép ő sz álasodik, maj d megl chctóscn ragadós és
ű lesz. A pépet úgy ahogy van, mcleg cn r áken -
jük a be teg testr észre és ő egy len ruh ával . maj d egy
kis ő Az cgészet kötéssel rög-
zítjíik és egy-két órán át vagy egész éjjel hatni hagyjuk. A
pép könnyen elt ávol íthat ó. Utána a ő fekete ő
ő bckenj iik. (lásd 256. oldal)
A fekete nadálytóliszr ő készítet l boroga tás hi-
hetetlenül hatásos és naponta ismétel t al kalmazásától a
gerinc- és porckorongfájdalmak is elmúlnak.
Ugyancsakrcgcncrálódnak azerosenigénybe veu izü-
letek vab'Y a ő izmok és izomszalagok (pl. spor-
tolóknál az ugróízületek, a térd, teniszkönyök stb .), Terá-
piaként ugyanolyan hatásos mint ő céljából.
Kombináció horneop áti ás fekete
nadálytó-kivon attai
Ismerünkegy parasztembert . aki évekigdolgozott trakto-
ron és ő gerincbántalmakról panaszkodott. Olyan
oagy fájdalmai voltak, hogy nem tudott már dolgozni.
Fel esége mindennap bo rogatással kezelte : a fekete na -
ő ő késziilt péppel és fekete ő
csel. Eb'Y hónap múltával emberünk teljesen panasz-
mentcs lett. Gerince és hátizomzata annyira regeneráló-
do tt, hOb'Ytovább dolgozhat ott. ő hogy azóta nagy
linden gerinc·, porckoreng- és izületi bántalomnál vagy
I sontlui r tyagy ullad ásruil , arthri tis n él és b ármilven ő
ni'l az t ajánlj uk, hogy a ő alkal mazott b'Y,ib'Yításon nil
ő is segítsük ő a a Symphyt um D 10 elneve-
l ésü homeop áti áskivouaual (naponta háromszor 10 csepp).
Heumás pana szoknál , izülcti gyulladásnál, isiásznál és ő
,,<' nynél is nab'Y0n ajánlott az egyéb kezel és mell ett a hígít atl an
fekete ő val ó bedörzsöl és.
3
4
l.
A feke te ő lisz' ''' , .
t álban forró vízzel és 111'11. 111\
cse pp salátaolajja l
megkeverj ük.
2.
villáva l csomómentes 111 '111 l
készít ün k ő
/'
3.
a p épct közvctlenül a
fájdalmas részre, a bdrn
kenjük,
4.
tiszta ru hával letakarjuk
5. kötéssel rögzítjük és azt
5
hosszabb ideig rajta ha14) pd
Rendkivül hat ásos kezel ést nyújt a ő kombinácio .
fek et e nadál ytó ő készült p éppel va ló borogatás csl . 1\
ként, utókezel és a kenöccsei, bedörzsöl és a kivonatt ai (péld Iu l
reggelenké nt ) és homeopátiás eseppek szedése. Az ebben a I.
jezetbcn felsorolt minden súlyos és idült 1. 111
tos, ehhez a kezelési ő tartsuk magunkat é!'o ,I l
legalább 4-8 hét en át fol ytassuk.
Amikalégy A virág rejek gyúj tésé né l arra is ügyelni kell, hogy azokon
ne legyen rajta az ámi kalégy lárvája. Szerencsére nincs is
Ahomeopátiás kivonat ajánlott alkalmazásáta fenti meg-
gondoláso k nem érintik. ( Lásd ezzel kapcsolaiban a 4. fe-
jezet magyarázatait . )
ha úgy is túnik, hOh'Y e1,ivigyázatosságbólle kellene monda-
nunk a fekete ő vag} '.kivonat hosszú idón át tart ó bels ó
lkalmaz ás ár úl, a fekete nadály tó é rtékes szer marad az izületek,
Izmok, szalagok és mindenekelótt a mivel
hatásosan serkenti a scjtképzödést (új ő porcok).
Ugyancsak jó hat ásu egy másik növény, az árnika is,
amc1yet a természetgyógyászat ba n elsósegélyfú néven
emlegetünk. Összetéveszthetetlen, fanyar-aromás illatú,
igen eros hat ásu, olyannyira, hogy hanem megfeleJó mó-
don alkalmazzák. súl yos mérgezési tüneteket okozhat.
Az Arnica montana ő a hegyekben, 8üO- tó12500 m
magasságig, ő réteken és trágyázatian hegyi lege-
ő tenyészik. Né pi elne vezése: hegy i jórú - szintén
erre utal. Az árnika csak mészmentes, savanyú talajon,
nedves-hideg klim ában tenyészik, ezért termesztése kife-
jezetlen nehéz. Virágzási idej e a hegy magasságától ű
góen,június - augusztus. Árnikakivonat készítésé hez a
teljes virág fejel szedik Ic. ő horncop áti ás kivo-
natokat állítanak ciii.
Az árnika
(Amica mon/ana)
Ki vét el :
homeo-
p áti ás
ki von at
EJóször is sze re rn énk mindenkit lebesz élni arról , hogy maga
az ár uikat. mivcl az védett növén)' é.s a ho zz á nem ér[()
szedés csak további megtizedeléséhez vezetne. Egyébként a he-
l{Yi réteken a sárga I észekvir ágzaniak egész sora terem, ezekkel
pedig nagyon ő ő ő
Kisebb
baj ok
A ő alkalmazás nehézségei
A fekete ő ő alkalmazása óvatosságot igényel,
ugyanis az újabb vizsgálat ok során a fekete ő
pyrrolizidin-alkaloidát tal áhak, amely a m ájra nézve to-
xikus, ő és génvá ltozást idézhet ő l int általá-
ban mindig, ebben az esetben is a mértéktartás a fontos.
' Ibxikológiailag tehát csak a feket e na dálytób61 készü h
tea vagy kivonat gyakori ő alkalmazása szelgáltat
okot az alapo..abb megrontolásra. A ő alkalmazás ár-
talmatlan, mi vel a kérdéses anyagok a ő keresztül
úgyszólván egyált alán nem szivódnak rel és a kísérletek
során sem rnutatkozt ak negatív hatások.
Kombinált kezelés
A leketc ő ő készüh pé ppel való borogatás
pótolható a kevésbé koncentrált fekete ő
csel. Ennek ha sznál ata viszont sokkal ű Segít-
séget nyújt a kisebb bajoknál és rájdalmaknál , mint pél-
dául ő szer:leli kék folt (vérömleny) eset én, ha a szo-
katl an, talán ui lfeszítet t kerti munkától megfájdul a dere-
kunk, ha bútortologa tás közben mege mel tük magun kat,
vagy ha sportolás után izomlázunk keletkezett.
Fekete ő ő
ő a fekete nnd ályt ónck és lel kesen ajánlja azt má-
soknak is.
..
lIaaz árni ká t nagy ad agokban szedj ük, sokfél e mérgez ési tünet
jelentkezhet: a gyomor- és b élrendszerben ő nyálka-
hártyaizgalOIn következt ében hányás, hasmenés és vérzések
léphetnek fel. Emelletl szédülés, hidegrázás, ő szívdobogás,
szabálytalan pulzus és légzési nehézségek is bekövetkezhetnek.
ő esetben kollapszus. a vérkeringés zavarai és a lég-
zóközpont bénulása is bekövetkezhet.
Amica Irtl m l , P I I
Allergiás
reakciók
Sokféle
hat ás
nagy szükség arra, hogy az árnikavirágokat magunk
ű hiszen mi nd az ámikakivonat, mind a növény
homcopáti ás készítménye i mi nde n gyógyszertárban e1-
ő ő ka phatok.
Az európai kivánd orlók magu kkal vitt ék az ámikát az
Újvilágba, ahová sokáig- ő saját termés hiján -
Európábó l importált ák. Az Amerikában honos árnikafa-
jokat megvizsgáltá k hatástani szempontból és felvették
azokat az amerikai gyógyszerkönyvbe. Különösen az
egyik faj, az Arn ica cha misso nis bizonyult hat ásában
ű az Arnica rnontana-val , viszon t azzal a
nagy ő is rendelkezelt , hogy annál sokkal köny-
nyebb en lehetelt termeszten i. Ez a faj került vissza Euró-
pába és azóta, különösen Kelet-Európában, sikerrel ter-
mesztik gyógyászati céllal.
Mint sok más fészekvir ágzani növény, az árnika is ki-
válthat allergiát. Rendszerint avilágosbórú, ő
emberek nem bírják és az ő szerinti használatkor
ő ő is kaphatna k. Aki mártud ő
az allergiájáról, ő próbálja ki a kivona-
tot elóbb egy kisebb b órfelületen és ha azt rosszul viseli,
áu érhet a fekete nadály ő mi vel bizonyos esetekben
mindkét gyógynövény használh at ó.
Az árnika gyógyhatása ű ő alkalmazva
ő ő ő ő sebgyágyító, véröm-
lenyeknél pedig gyors ítja a ő használva a
szívre és a vérkeri ngesre hat, itt a helyes mennyiségen, az
adagol ásori múlik, hogy gyógyít-e, avagy mércgként hat.
ő alkalmazása veszélyes lehet
Mindezekre való tekintett el nyomatékosan felhívjuk
mindenki figyclmét arra, hogy ne használj on árn ikát bel-
sóleg szívgyógysze rként, annál is ink ább, mert sokkal ár-
tatl an abb gyógynövények is rendelkezésünkre állnak er- 1. ,
re a célra. Homeopátiás hígításban teljesen veszélytele- 1111\ ( 11\.
nül ő Ebben a formában ne mondjunk le kiváló
hatásáról !
Ilyenkor dijntó fontosságú, hUb']' azonnal , de leg al ábbis nal(}II I I
gyorsan borogatást készít sünk árnikakivonatból. Ennek (·lIu
szítésé nél két dologr a kell ügye lnünk:
1. A bOfogatást ne ű nyil t sebre, csak od a, ahol a b t')r ( II
(Ne m nplt sérülések!)
2. Mivel a gyógyszer tárakban kaphat ó kivonat általá ban hIJ
80% alkoholt tartalm az , az ár nika kivo natut soha nem
bad hígít ás nélkül alka lmazn i! A ki vo nat ot mindig h igit.OI 01
kell , mégpedig 1:5 arányban!
ő alkalmazása
Az árni ka legfon tosabb alkalmaz ási területe a külsó al-
kalmazás, példáu l a nem nyílt sérülésekné l, mint ütések
hel yei, izom- és ínrándulás, zúzódás, vérömleny és a szo-
vetek megduzzad ása. csonttörések után. Az a gyorsaság,
amellyel az árn ikakivona t megfeleló hígításban az ilyes-
Iajta sérüléseket gyógyítja, minden alkalommal ámulat -
ba ej tett bennünket.
Egy barát nónk görkorcsolyázás közben elesett és na-
gyon megütötte a csuklóját. Árnikaborogatás segítségé-
vel a duzzanat és a fájdalom fél nap alatt majdnem telj e-
sen elmúlt ; háromnapi boroga tás után az ízület ismét
ő
Ilyesfaj ta sérü lések nagy gyakorisággal fordulnak eló a
sport ban síclésné l, lóról vagy kerékpárról való lees ésn él.
aut óbalesete kn él. A háztartásban sót a munkahelyen
sem ri tkaság, hogy kisebb-nagyobb baleset törté ni k, pl.
leesik valaki a létrár ól vagy legurul a ő stb.
• ' (° 111 11\ III
!\i l·f ul. l L
Árnika
borogat ás
Ügyelj ü nk
. 1 higitásra
Árnika-
kendó
A gyakorlatba n ez a ő tiirt énik : egy cvóka-
nál árnikakivonatot összekeverünk 5 ő vízzel egy
csészében, megnedvesítünkbenne egy ő nagysá-
gú vattacsomó t vagy g ézt, kinyomkodj uk de csak annyi-
ra, hogy nedves maradj on és rátesszüka fájós részre. Erre
ű köt ést rak unk, amel ynek csak a rögzítés a felada-
ta. Ha a vatta vagy géz kiszárad, a kötés levétele nélkül,
azo n keresztül , újra megnedvesíthetjük azt a hígított ár-
nikaki von attal. egy figyelmeztet és: ha az árnikaki-
Vonatol h ígüatlanu l használjuk, majdnem biztos, hogy
fájdalmas ő kapu nk tóle!
Eselleírások
ő lányunk osztályában, tornaórán, az egyik
kislány meg üröue lábfej ét egy rúddal . llár a kislán y na-
gyon sírt és lábfej e rövid idó alatt vörösre- kékre változott
és megdagad t úgy, hogy cipójét sem tud ta felvenni , a ta-
ní tó nem tu lajd onított nagy ő az esetnek. Lá-
nyunknak iskolatáskáj ában volt egy ámikakendó (ned-
\ 'CS ámikakivonattal átitatott papírkendó, olyasmi. mint
a ő ő s azt rátette ő lábára, aki-
nek fájdalmai azo nna l enyhülni kezdtek. A tan ítás végére
a duzzanat annyira lelohadt , hogy a kislán y minden ne-
hézség nélkül fel tudta húzni a ő és saj át lábán me nt
haza.
Egy másik alkalomma l, éppen men tünk Amer ikába,
amikor legkisebbik lán yunk egyik uliára ráesap ódott az
autó ajtaja. A bór alig horzsolódott és bekötöt tük uj ját
ő - amely nélkül egyébkén t soha scm
kelünk útra. Kislán yunk ujj a nem dagadt fel és fájdalma
is gyorsan alábbhagyott. Szeren csére nem törött cl az uj-
ja, így néhány óra alatt el is felejtettük az egészet. Arra
azonban még ma is szívesen emlékszünk visszaj mi lyen
nagy hatást tett az eset amerikai ismcróseinkrc, akik ve-
lünk együtt élték át a baleset et.
Egyszer egyikünk tú leróltette magát egyjógatanfolya-
mon és a lótusz-üléstól ínhúzódás keletkezett a bokájá-
ban. Két napi pihe ntetés és többszöri árn ikaborogatás
ut án az ín rendbejött .
Sohasem fogj uk elfelejteni azokat az izgalmas órákat ,
amikor fiu n k 2-4 éves kora között ő ő lal éce-
ken, bútorsarkokon úgy megütötte a fejét, hogy percek
al aII hatalmasra dagadt üt ésn yomok keletkeztek rajta .
M indczckbcn az esete kben az árnikaborogatás t alka l-
maztuk, s legnagyobb á mulatunkra mintegy 15 perc alatt
ű a hatalmas duzzanatok.
Gyors
I wlekvés !
Megfi gyeléseink szeri nt ilyen eset ek ben az ő lil és he-
lyén véra láfutás nem keletkezik, ha az árn ikaborogatá st
néhány pe rcen belül él fáj ós részre tesszük. Úgyszólván
meg nem történtté Ichet tcnni egy ilyen sér ü lést, ha el ég
gyorsan cselekszünk.
/
2
Árnika-borogatás
6
esetleg leta ka rjuk egy vékony
ő és ő
jük kötéssel ,
öl borogatás felfrissít ésérc a vat-
tát és a köt ést ő a vizes
gyögynövénykivonaua l meg-
nedvesítj ü k.
1 ő árnikakivou.u. .r
5 ő vizet cl4YLI
tálk ában ő ű
ő nagyságLi
vattacsomót megnedv ,I H I U
benne,
a folyadékot ő
kinyomjuk,
a nedves vattát a fáj ós I ' ' I
tesszük,
2
3
4
5
,
..
Az alkalmazások komb inálása
Hogy Ön is megítélhesse meanyire nem túlzás az ár uika t elso l
ű nevezni , próbálja meg: a ő ő ő tartani III I
gát: minden említe tt, nem npl. sérülésnél ő ténykedés 31. 11
nikaborogat ás legyen. lépésként szedjünk ill. szcd e
sünk a homeop áti ás Arnika D4 ő míg a harm adik
tennivaló a borogatás fel újit ása, felfrissít ése (a borogatást n ;'I I HI
kon át , többsziir ism ételhctjii k}. A negyedi k fáz is az árnik.ikr
n ócs használata ut ókezel ésk énr , amely cse kély II
szi ntén tart almaz ár nikakivonatot. A ű ő ható árnikaki H
nat és a bevett homeop áti ás készítmény együttes hat ásakeru I
vériimlenyek (ké k folto k) re ndkívül gyo rsan felsz ívódnak.
Homeopátiás kivonat sérüléseknél
Bármi lyen traurna (sé r ülés) vagy sokkélmény u t án adj unk ••
Arnika D4, DG vagy DIO- es készílményból a sérühnek. It.•
a sokke t lelki "élmény" is idézi ő az ár n ika, homeopátiá III
gitásban, segít az "élmény" gyorsabb leküzdésében.
Sé r ülések
ő
Árni kakenócs
Az ő mint már utaltunk rá, különösen az
ütések, húzódások , zúzódások, véraláfutáso k, csonttöré-
sek és csont-, ín-, ízület - és izommútétek hosszú ő át
tartó utókezelésére alkalmas. J ótékony ő
bizonyul ezen kivül sebekn él. horzsolások n álés hórkiüté-
seknél. Pubert áskori pattanásokná l és egyé h nem kívána-
tos ő is segít. Rovarcsípésekn él például
enyhíti a viszketest.
Teljesjoggal áll íthatju k tehát, hogya fekete ő és az
ámika két olyan gyógynövény, amelyek egyetlen házi pa-
tikából sem hiányozhatnak. Ha a ő ő kü-
ő készitmények kéznél van nak, sok sérülésnél azon-
nal ő eredményt érhetünk el használatuk révén.
Ha mútét ő a beteg napont a egyszer-kétszer- tíz na-
pon át - Amika D4-et szed , a gyógyulás gyorsabb és
komplikációmentesebb lesz. Ugyanez ta pasztalható ű
léseknél is (lásd a 14. fejezetet ).
Nemcsaka Ii toter ápi ában, hanem a homeopáti ába n is
az árnika a legfontosabb és leghat ékonyabb szcrck ő
szá rn ít balesetekn él. sérülésekné l és sokkos állapotoknál.
Németül az árnikát ncsésfú"-nek is nevezik, ami ékes bi-
zonyitéka annak, hogy ezt a nö vényt kiválóan lehet hasz-
nálni balesetekné l és sérüléseknél. A horneop áti ával fog-
lalkozó szakemberek már sokszor hangozt at t ák. hogy
ő fájdalmas ficamokn ál , agyrázkódásnál,
dc nyílt sebeket is okozó balcsetekné l az Amika D4 ada-
golása ut án a fáj dalma k azonnal csillapodnak és gyors
gyógyu lás ő meg.
..

ő
Árnika III
16. Fejezet
Amit a körömvirágról
tudni kell
"Aledicus curat, natura sanct."
(Az orvos keul, a termésut meggyógyít.)
f IIPPOKlVU E.S
Még az ő ő tárgyalt árnikáná!és fekete nadály ő
nél is font osab b helyet foglal el családunk, háztartásunk
mindennapi használatában a körömvirág, olyannyira,
hogy egyenest elképzelhete tlennek tartjuk, hogy egy csa-
lád , ahol gyerekek is vanna k, meg tudj on lenni nélküle és
a ő ő készítmények nélkül.
A körömvirág
(Calendula officinalis)
A körömvirág kedves, dekoratív kertvirág. A talajjal
szemben nincsenek nagy igényei, szereti a napos helyet.
Nagy, ragyogóan sárga vagy narancssárga, többnyire
dússzirmú fészekvirágzatával és friss zöld ű levelével
minden kertnek vagy parknak kellemes színfoltja. Az év-
századok során minden hagyományos kiskertb en fellel-
ő volt. Egyszcní.j öraval övirág, egyfolytában virágzik
máj ust ól októberig, ő néha még novemberig is. Egye-
sek szerint e tu laj donsága miatt kapta a lati n . Calendu-
la"nevet, hiszen kimutatható, hogy már a rómaiak is is-
merték, akik a hónap ok ő napj ait .ealendae·-nek ne-
vezték. A középkorban a híres ő Bingen i Hil-
degard használt a és ún.•Iejkosz"-t és ő
Körömvirág
Calendula officinalis

kat kezel t vele. Val amivel ő Albertus Magnus (1193-
1280) sebgyógyitó hatását d icsért e. Az 1485-bcn megje-
lent híres gyógynövénykönyv, a "I[ortus sanitatis" és az
utána következóhason ló ű mind-mind megbízható
sebgyógyszerként emliti k. Sebastian Kneipp is ő
tette ezt és használatát visszé rfck élyek, sebek és rninden-
féle ő ok orvos lására ajá nlotta.
Sokfélek éppen nevezik a kö römvirágot, de a legérde-
kesebb tal án a "burjánzó virág" elnevezés, amelyet va ló-
ű hi hetetlenül erós élniakarása miatt kapott . M a-
gyarul gyúszúvirágnak is nevezik , azért, mert amikor ma-
got érlel, a magok sajátos ű helyezkednek
el és mag uk is ű ű hasonl íta nak. Hazáj a a Föld kö-
zi-tenger környéke. Napj ainkban ott ter meszti k nagy-
ban gyógyszerészet i célokra. Vagy az egész virágot, vagy
csak a szirmokat a virág kelyhe nélkü l haszn á lj ák fel. Sár-
ga-narancss árga színét a benne ő karotinoid anyagtól
kapj a , amel y ugyana hhoz a hatóanyagcsoporthoz ta rto-
zik, mint az A-vitamin. A karotinoidok viszonylag stabil
ű anyag okés nem vízben, hanem zsírban oldódnak.
1\ körömvirág-készitmények el óállításánál tehát nagyon
fon tos , hogy mil yen anyaggal vonj uk ki a hatóanyagat.
Nagyon sok közös tu lajdonsága van a sárgarépával , a ré-
pa is narancsszínú és az A-vitamin provitaminját, karo-
tint tartalmaz. Ezért a frissen kin yomott sá rgaré pa lével
olaj at vagy tej színt kell fogyasztani, rne rt ez e1ósegíti a fel-
szívódás t. Az A-vitamin és a karotin, illetve karotinaidok
a szervezet múködéséhez el engedhetctlcnül szükségesek,
legnagyobb hatással azonban a látásra és a bór regenerá-
lódó képességére vannak.
i\ körömvirágot ő teak ént . ű ő boroga-
tásadalékként, lemosáshoz, valamint kivonat és ke-
nócs lormá jában haszn á ljuk. Aszerint , hogy mit
akarunk ő m ás-más szerrel kell a hatóanya-
ga t ki vonni. Virág ját ma már csa k rit kán haszn álják
teának, legfelj ebb az ért , hogy szí ntelen gyó gynövényke-
verékeket kívánatosabbá tegyen szé p színével. Ped ig nem
hat ástal an a körömvirá g teáj a ! J ó görcsoldó, epehajtó
és vértisztító hatása van, ezért nem ő szok ás a
gyo mor- és epeteákhoz körömvirágot keverni.Men stru á-
Hatú-

Alkal ma»..•".
formái
Torok-
ő ő

lemosások
Kom b i n á lt
alkalmazás
ciós fáj dalm ak ű használt re ának is jó ki-
ő
ő alkalmazása
A Német Eg észségügyi Hivatal növénymonográfiáj a sze-
ri nt a virág szi rmai helyi gyulla dásesökkentó hat á súak a
száj és torok nyálkahártyájának gyulladásos elváltozásai -
nál. A ő készült fózett cl zúzódások, repedések és égé-
sek gyógyíthatók . Valóban, mind a fri ss s ér üléseknél.
mint a régi , nehezen gyógyuló sebeknél, a lábszár bez á-
r édni nem akaró sebénél. ő a körömvi-
rág fózetéból készült borogatás, vagy lemosások ő
t ik a ő és így a seb bezárótlását . A boroga-
táshoz két teáskanál körömvirágszirmot teszünk negyed-
liter vízbe és elkészí tj ük a Idaete t. A borogat ást úgy tesz-
ű fel, ahogy azt a IS. fejezetben leírtuk a feket e nadály-
tó használ atával kapcsolatban (lásd 8. fejezetet is: 134. -
135. oldal ábrá i). A kalendulak ivonatot hasonlóképp hí-
gítjuk: két teáskanál kivonatot teszünk negyedliter vízbe.
Aj ánlott szájöblítésre és sebek borogatásá ra .
Kozmetikai alkalmazása
A körömvirág ő és bórgyógyító tulajdonsága miatt
gyakori alkotóeleme aszépségápoló ő ő arcvi-
zeknek és bórregeneráló krémeknek. A körömvirág-kivo-
nattal dúsítot t ő hat ással van a ő Ha súlyt helye-
zünk arra, hogya testápolás természetes anyagokkal
történj ék, használjunk enyhe fürd 6vízadalékot a b ér re-
generálására. Nagyon érzékeny ő kezelésére és esccse-
ő is kiváloari alkalmas. A körömvirágkivonatot
tartalmazó samponok és hajápolószerek azért kcreseuek,
rnert jó hatás úak a hajra és a ő A ő ő
nal, bórnyugatató és bórá pol ó lulajdonságán ál fogva, ű
ő adalé k a természetes anyagokból készült szappanok-
hoz.
' l ő anyagokból készült szappanok
,\ s/.<l ppankészítéshcz általában állati és növén yi zsírok
kc'\c'r(' ki'l használják, ezt addi g f6zik hí ggal, amíg meg
l Will szappanosodik. azaz ű ű ű massza nem
!<' v ,l ll'lcílc. ő a masszából a víz nagy részét kivonj ák,
. 1/1;1 11 k-ldarabof j ák, a munkafolyamatok során illat esz-
Vf'lll"iilkkal ésszínezáanyagokkal keverik, majd végleges
ll ll lll;í jú!>an mcgszárítj ák.
.\ liszl;ín növényi olajokb ól készült szappan használata a
Ebbennemállati zsír van, hanema ő
uu-ru-njci ő tulajdonságokkal rendelkez épálma-
f ' " kokusxola] . A lúgmaraclványokat megkötik és ő
hozzáadása sem szükséges. Az ilyen hag yo-
1I1. III)'OS intidon ő szappan teljesen természetes
ln 1I1l"' k biológiailag HX)% -ban leépül.
i\ I indcn szappan lúgos ha tású. Ezért a savanyú plI - ér-
!c 'ldi (pl. pl 15) szintetikus szapp anok kivételével a sza p-
11,11111;11 vald mos akod ása beírt borító savas kémhat ású vé-
I egy részét feloldja. Az egészséges bór azonban ezt
. t \ I'SZln;(;gct rövid ő bel ü) - kb. húsz perc elteltével
pol olj a. Ez a regenerálódó képesség egy ik erénye bó-
I ű A szi ntetikus szappanok (ún. szindet-ek) huza-
111" " ; 1111. használatnál gyengítik a ő Ha a bórünket
Il llyl Oll csak óvjuk, az egyre sz áraza bb á és érzéke nyebbé
\ al ik, és elve szti reakcióképességét.
,\ ő ő
1\ használt és hatásában legmcggyózóbb kö-
,i 'Il 'lvirúgkészítmény a ő Készítésének nagy hagyo-
1l1. l lI y'a van és 31.e1Ótt minden h ázn ál otthon készítették,
" kiil'iilll virágkenócs di szn ózsírral készül, emberek és ál-
1.I IIIk gyógyítására egyaránt alkalmas.
megjegyezni, hogy a zsírnak ő szerepe
' "; 111: qwsze r mint ő - emlékeznek rá, a ka-
l fil innidok zsírban oldódnak - máskor mint ő
.IL. pallyag, más ő vívóanyag. Nagyon so k kritikát
SZapl'.1l 1
késú ll ·-,
Szinh-l iJdl"l
szappaII I .1,
Kenócs-
alapany.u;
Tud o-
mányos
igazol ás
A ő
soko ldalú
felhasználása
kaptunk amiatt, hogy tartottuk magunkat ehhez az ő
hagyományos ő módhoz. Emiatl aztán sokat kí-
sérleteztünk más alapanyago kkal és kivonatoloszerekkel.
Az eredmén y, mint már oly so kszor, ismét a hagyományt
igazolta. Bár sikerült a kivonatol ásori j avítanunk, dc a vi-
vóanyagon nem, mivel semmilyen más anyaggal nem hat
olyan jól a körömvirágkenóc s, rnint a disznózsírral. Azsír
azért olyan jó kenócsalapa nyag, mert az emberi zs írral
való hason lósága rniatt rendkívül jó l szívódik fcl a ő
és az értékes hatóan yagokat a mé lyebb rétegekbe is eljut-
taga.
1987-ben készítetlek Svájcban egy tanulmányt ő
táeiók tárgyában. Ez a tanul mány új bó l ő
hogya körömvirágkenócs ű ő hatása sebek és bórpa-
naszok gyógyításánál csakakkor érvényes ül, ha a virágki-
vonat és a zsír együtlesen hatnak. lIa külön alkalmazzák
a kivonatot vagy a zsírt, a kezelé s eredménytelen marad.
A körömvirágkivonat önmagában azért cseké ly hatású,
mert nem tud a ő behatolni. Azsír viszont önmagá-
ban hatástalan, bár rége bben mi nt természetes, baktéri-
ő sebkenóesöt használták. a mi pa tikánkban is
található egy régi állóedény "Adeps suiIlus" (disznóz sír)
feliratta l.
A körömvirágkenócs elsórangú szer sebek, bórpana-
szok, vénás pangások, visszerek és a betegápolás egyik
nagy problémáj ának, a felfekvésnek a kezelésére. Az ő
szes fent i j avallatnál bebizonyosodott, hogy a ő ő
ő gyors ítja a kisebb-nagyobb sebek gyógyulá-
sát, ő új ő ő fékezi a gyulladásos
folyam at okat , ugyanis ő tulaj dons ágokkal
rendelkezik a sztafilokokkuszok és a sztreptokokkuszok-
kal szemben.
A ő javítja a ő vérell áto tt s ág át, puhábbá és ez-
álta l ellenállóképe sebbé teszi mechanikai vagy vegyi be-
hatásokkal szemben. A ő hat ása ű ő gyorsaság-
gal következik be, a kezelés nagyon ű és nincs
semmiféle mellékhatása.
A körömv irágkc nócsöt tehátj ószívvcI tudj uk ajánlani,
hi szen mi is mindannyiszor elóvesszük, ahányszo r csak
egy seb ellátására sor kerül. Akár vágo tt seb, beszakadás,
III
1 1'l/líl ii lS, horzsolás, égés vagy forrázás ellátásáról van ő
csilla p úja a fiUdaimal. i\ kendcs megakadályoz-
/ ; 1ól sch ő gyuiladásá t, ge nnyesedését. Egyet-
k-n esetben sem fordult ő hogy ő
keze-lt sebn él ilyesfaj ta komplikáció l épert volna fel.
Ni' luí ny tanul ságos ese t
1\ számtalan kis baj mclleu, amelyeket gyerekeinknél és
ruauunkn á! ő ő ő kezdtünk, ő
kr! ő ő említésre méltó eset is: az egyik történet ró-
v C"l q )I('ije Péter fivére, aki egymotorkcr ékp ár-balescm él
1IJ('!-:sd)tosüh az alsó l ábsz árán és a nagy seb hete kig nem
" k ;111 Csak amikor a vörös, ő sebet
n-ndszcrcscn, naponta többször, vastagon bckente ő
I iim\ irágkenóccsel és minden alkalommal frissen átkö-
l iiII C', mutatkozott val amijavulás. Két hét múlva aztán a
-;1"1) iisszezáruh. Tanác sunkra még hosszabb ő át ken-
l l' a sebet a ő és ő a forradást is azzal rnasz-
,, " " zla. :'-la a hajdan nagy és mély ő alig látszik va-
l.uui .
a fent i esetben is, csodálatos eredmé nye ket ér-
niu k (,I és éltünk meg újraés újrasebek és ű forra-
. Lisninak kezel ésénéi, amelye ka kör ömvi r ágken öcs hatá-
-; ;"ra elt fintck, a bór ismét sima és puha lett.
1\ ű eset: egy asszonynak r ákos daganat volt a nya-
kúu {'s sugárkezel ést kapot t. Tenyérnyi rel ület en a beír
eltúnt és a nyers hús volt látható. Mi nt h ogy a
sd l ucm gyógyult, azt tan ácsol tu k. borogassa naponta
k' "I S/ cr ő és kenje állandóan körömvirág-
kr-mk-csel. Amilyen ő lát\'éÍ ny volt eleinte a seb,
l l IY<l11simán ő z árult ő a kezelés nyomán aránylag
ő ő bel ül.
Kiiriimvirágkenócs sebgyógyításra
EzI a kezelést ajánljuk minden rossz ul gyógyuló régi seb-
.... 1'1. az alsó lábszáron kifejl ód ó és begyógyulni nem
..

csillapu.r-,
Fo r radavol.
kezelé»
:'-Iakacs
sebek
Reped ések,
besza-
kadások
Ér des kéz
akaró "Ulcus cruris"-ra , amely rendszerint ő egyének-
nél fordul ő akiknél a végtagok vércllátottsága rossz,
amihez még vénás pangás is társul. De ajánljuka ken öcs-
kezel ést t ál yogokn ál, fekélyeknél és gennyes sebekné l is.
A kezelés kül önösen akkor eredményes, ha kombinálják
zsurló vagy fekete ő ő készült borogatás-
sal, vagy ilyen lemosással (lásd az 5. és 15. fejezeteket is).
Kevésbé sú lyos gyulladások, mint pl. körömágy-gyull a-
dás vagy ő az orr nyálkahártyáj án ugya ncsak
kellemet lene k és fáj dalmasak, de ezek is könnyen elrnu-
laszthato k a körömvi r ágkenöcs haszn álat áva l.
Egészen kis ő (Iissura, rhagas) az ajkakon,
a szemhéj sarkában, az ujj akon, a mellbimbón nagyon
fáj dalmasak, de gyorsan összezáródnak, ha körömvirág-
ő kenjü k ő Mindenfaj ta ba kteriális vagy
gombás ő pl. a száj körül, vagy a végb él-
nél, vagy egy helyre korl átozódó, ő kiütéseknél
hasznos a ő alkalmazása. Allergiás vagy
egyéb b órjelens égeknél a ő okokat (immunrendszer
hibás ....ezé rlése, anyagcserezavar) ugyan nem képes meg-
szüntetni, de ő enyhíti a feszültségérzést, a visz-
kct ést.
Segítség bórpa naszok esetén
M int már említettük, a ő ő karo-
ű a bór öngyógyulóképességé t. A köröm-
vir ágken öcs segít, ha az ember keze az ő ő és tisz-
títószerek használatától, vagy az arcbór vagy az aj kak a
szélsósége s idój árási befolyásokt ól szárazak vagy repede-
zette k lelt ek (ami síelésnél vagy na gy ő nem rit-
kaság).
Egyik ismerósünk lányának pl. a téli hidegtól teljesen
sebes lelt és vörösre dagadt a szája és nagyon fáj t. Mi ut án
a szokásos ajakír és bórtá pláló kr érn nem használt, kipró-
bált uk a körömvirágkenóesöt - amely gyors eredményt
hozot l.
ű
Az t azért meg kclljq., ')'czniink, hogy annál a néh ány e JUbt' r1 11 l,
akik a fésze kvi ntgzal úakra allergiásak, a ő ő I
elóidézhet b órreakciot.
Amikor üléseken vagy vásárokon veszünk részt, ami Túleróltd , ...
évente többször ő estére nagyon nehéz és
lesz a lábunk, esetleg egyes helyeken érz ékeny nyomódá-
A bdr védelme érdekéhen ajánljuk a körömvi rágkcnó- B() r vi'cll II III
csöt akkor is, ha alkalmaznak
(lásd a 8. fejezet et ). A ő a hel yes orvos-
ság bármilyen növényi bo rogatás ból ő vagy növényi
ű allergiás reakcióként fellépó b érirrit iáciéra.
sok és ő ő keletkeznek. Ilyenkor vegyünk me-
leg l ábvizet. utána öblítsük Ic lábunkat hideg vízzel és
masszí rozzunk a ő ő ő ő Másnap
reggelre úgy rendbej ön a lábunk ésolyan frissek leszünk,
rnintha semmi sem ő volna.
A statisztika szcrint a visszérbánt almak tól inkább a
ő szenvcd nek, mint a férfiak. Ennek ő a túl-
súly, az üt il életmód és a kevés mozgás (három rends ze-
rint egymással ő ő az oka. A terhesség
idej én a na gyrncdcnce-vén ákra gyakorol t küliinleges
nyomás és a terhesség utol só hóna pjainak ő
lábterhelése sokszor egészen fiatal asszonyokná l kiváltj a
az elsd ilyen ű panaszt.
Anaponta ő ő hosszú állás , különöscn, ha az il-
ő él már eleve véna- és ő áll fenn,
szintén ő a visszerek ő ő
ség).
Visszere k és pangások azért keletkeznek, mert a láb-
szár kisebb-nagyobb vénái elvesztik ru galmasságukat és
megv astagszik. Ezá ltal a ű ame-
lyek a zsilipe khez ha sonlóan ű ő nem zárnak tö-
kéletesen és így a vér nem továbbít ódik elég gyorsan a szív
felé. A gyenge áramlási sebesség miatt a lábszárban fel-
gyül emlik a szövet folyadé k, a vér ű ű és keringése
elakad, a rossz \'érellá lOttságú szövetek könnyen gyulla-
dásba jönnek és minél j obban romlik ez az állapot, annál
nagyobb a veszélye a trombózis, illetve vérrög (emb ólia)
keletkezésének.
i\ lehetséges komplikációk miatt mind az ő
dotr visszérbetegséget, mind a vénás gyullad ást, amely
még nagy Iftj da Jma kkal is jár, orvossa l kell kezel tet n ün k
és állapotunkat rendszeresen ű
.. rendellenesség else; jelei: a lábízület ek dagadtsága
(oderna), a ő nagyun érzékennyé válik nyomásra (ha -
risnyatartó, harisnyák vékony gumi széle stb. elviselhetet-
lenn ek ű de rnind cnekel órr nehéz, forró, feszült ér-
zés a Iáhhan, amely ő rosszabbodik. A körömvi-
rágkenócs nagyonj ól segít ezekben az esetekben is. Ken-
j ük be a lába kat rendszeresen, reggel és este. Ilyen pana-
szoknál napközben ű ő visel ését ajá lj uk,
Visszerek
Orvoshoz
fo rdulni

gyengesé g
Ren dsze res
kezelés
Pel enka
der marin
A körömvirágkcnócs számunkra mindig akkor bizonyí-
tott a ő ő ami kor legkisebb
lányunknak csccscm6korábansebes volt a popsija. ő
ő ő ő gyakran annyira fájt, ho gy aiig lehetell hoz-
záémi , - hát még lemosni. Abban a pillanatban azon-
ban, ahogy felkentiik az ő zsíros, lágy és síkos kö-
römvirágkenöcsöt, rendszerint márisjobban lett, a rákö-
ő reggelre ped ig csodával határos módon meg-
ű mi nden vörösség és fájdalom. A pelenka-dermat i-
tis egyfajta kiüt és, amelyet az ű ő dc ol ykor na-
gyobb ő is az eldobhat ó peleri k át ól ka pnak
- ugyanígygyorsanmegszüntethctó. Csecsemdápolásra
és sebes ő nem ismerün kj obb szert a körömvirágke-
nóesnél és a Van néhány kifej ezetl en
érzékeny ű ű akik a körömvirágkcnóesiit
borotválkozás után ő és gyógyítá-
sára használják.
Lábszárpanaszok
Csecsemóápolás
este térd ő Icfelé ő meleg vízzel, aztán hi deggel zu-
han yozzuk le a lábat , kenj ük be ő és
tartsuk egy ideig magasra poleo lva.
A vénás rendellenességek kezdet i szakaszában a ter-
mészetes ingerek, mint viztaposás. harmatos ű járás
vagy hideg zuha ny még jól hatnak és megakadályozzák
a vénák állapotána k további romlását. A legj obb szer vé-
nás panaszokra mégi scsak a rendszeres mozgás (napon-
kénti hosszú séta, kocogás stb.).
Visszérgyulladás
Vénás gyulladás ná l kü lönösen vastagon kenjük fel a ke-
ő és ő kössük át egy ő vagy könnyú
kötéssel. Ilyen esetcknél nagyon fontos, hogya ható-
anyag hosszan (egész éjj el) kifejthesse hat ás át, mivel igy
tud a mél yehben ő r étegekbe. szövetekbe is be ha-
tolni.
A körömvirágkenócs ő rugalmas-
ságot növeld és aj ó vérellátottságot ő ő hatása rend-
szeres használatt al nagyban csökkenti a ő vé-
nás pangásokból és vénagyulladásokból ő panaszo-
kat. Ezt számos bet egünk és ő j elezte, ő egyik
nagymamánknál szemé lyesen is ő ő a
hatásáról.
Ha az elégtelen vizkiválaszt ás következtében dagadt-
ság (ödéma) lép fel a lábfe jben és az alsó l ábsz árban, aján -
latos ő terápiaként vízha jt óteát inni. Erre a célra
legalkal masabbak a 13. fejezetben leírt gyógynövé nyek és
teareceptek. amelyek révén sikeresen eltávoIítható a le st-
ben felgyülemlett viz és használatukkal az egész szervezet
mintegy ő
Aranyér
Az aranyér gyakori panasz és ép pú gy a vénás véredénye k
gyengeségére ő ViSS7..a, mint az ő tár-
gyaltak.
II
fonto..!
Segít ség
az ágyban
ő
betegeknek
Kórházi
tapaszta-
latok
1\ ő min tegy 25%-ának okoz problémát, ndk-
nél pedigsokszora terhességaz c1óidéz<> lényczó, mivcl a
terhesség utolsó hónapjaiban a gyereknyomást gyakorol
a nagymedcncc-vénákra. A ő használa-
ta ebben az esetben is ajá nlatos, legalábbis akkor, ha a fá-
jós \'agyviszkeré aranyéra végbél szélén, tehát eléggé kí-
vül "an ahhoz, hogy nehézség nél kül hekenhessük a ke-
ő
Ha az aranyér fáj "agy vérzik, ügyelj ünk a széklet pu-
haságára. Ezzel kapcsolatban utalunk a 12. fej ezetben
közölt, székrekedés elleni szcrekrc.
Felfekvés
Azált al , bogy a körömvirágkenóesöt sokan basználj ák,
jutott el hozzánk új felhasználási ő szóló hire,
nevezet esen , hogyjól hat felfekvés (decubitus) ellen. Ez-
zel kapcsolatban ne künk nem volt tapaszta lat unk.
E6'Y nagy mün cheni kórház intenzív osztályán Birgit
ő aki lelkcs hívea tennészetgyógyászatnak, bevezet-
tc, hogy az osztályán a fehóbetegeket rendszeresen ken-
jék be ő .\ Iind Ó, mind a többi ő
me gáll apította, bogy ily mód on a felfekvéses esetek szá-
ma hihetetl en mért ékben csökkent. I\Iiut án Birgit ő
más osztályok, ő más kórházak ápolószemélyzetét is
ő a ő ha tásáról, több kórház-
ban és ő otthonában klinikai tanulmányt végeztek,
aminek eredményeképp kiderült, hogya ő ő
n ócs valóba n kiváldan alkalmas a felfekvés megakadályo-
zására.
A betegápol óktól meg tud tu k, milyen nagy és majd-
bogynem megoldhatatlan probléma a felfekvés mind az
int enzív osztá lyokon, mind az ő otthonában. Ami-
kor az ember alig, vagy már egyált alán nem képes rno-
zogni, fenn áll a veszélye an nak, hogy a test tipikus felfek-
vési pontj ai n (a fej há tsó fele, vállak, farkesont, medence,
sarkak) a rossz vérellátottságú b ór kisebesedik.
Ezekre a helyekre gyakorolt állandó nyomás következ-
tében nébány na p, olykor néhán y óra alatt sebes ő
letek keletkeznek, Ha egyszer nyiltakká váltak , nehezen
gyógyu lnak be és a betegnek nagy fájdalmat okoznak.
Az ápolószemélyzetnek ez az állapot elkerü lhetetl enül
töhbletmunkátj elent. Ezért a betegápolóknak érde kük-
ben állt, hogy új szcrcket próbálj anak ki, an ná l is inkább,
me rt az addigi ő ő légpá rna vagy tapasz
megoldások nem hoztak ő eredményt .
A több hónapon át folytat ott kísérlet ek szerint azok a
betegek, akiknek krit ikus testrészeit naponta kétszer ő
römvirágkenóccsel mcgmasszírozták, kevés esetben kap-
tak decubirust. Külön örömet jelentett a betegek számá-
ra a ő erosen zsíros hatása, mivela legtöbb ő be-
teg ő szárazés repedezett. ő a körömvirágkenács
hatására ismét puha és sima lett, míg a többi krémtúlsá-
gosan gyorsan bcszfvédon a ő
Minthogya ő a ő vérellátottságát is
javítja, feleslegessé válik az al koho lta rtalmú folyadékok-
kal ő bedörzsölés, amely ugyan javítja a ő vér-
ellátottságát, de ugyanakkor szárítja is a ő
Érdekes módon, más alapanyaggal (nem disznózsír-
ral) készült ő nem lehet ugyanezt az
eredményt elérni.
Azt ajánljuk tehát minden orvosnak, betegápolóna kés
magán személynek, akikne k nagyon beteg, mozgáskép-
telen vagy ágyban ő beteget kell ápolnia. a felfekvést
ő körömvirágkcnóccsel próbálja megakada-
lyozni , me rt e betegségre leginkább érvényes a mondás:
,J obb a ő mint a gyógyí tás".
..
17. Fejezet
Gyógynövények a magunk
.. .. -' , '"
gyonyorusegere
n lia lennének növinyek,
mi sem lenn énk ill.
amil ók
is kiiriil bmniinktl."
Anövények sok-sok gyógyítójellegú alkalmazása mellett
nem szabad megfeledkeznünk aITÓl sem, milyen jóízú
italokat lehe t segítségükkel készíteni, és milyen jó ízt le-
het velük adni a ő ételeknek.
A füvekhez tehát ne csak akkor forduljun k, ha gyógyí-
tani szeretnénk, hanem akkor is, hajóI érezzük magun-
kat. Tulajdonk épp ő az oldalról kellett volna az egész-
hez hozzáfogn unk. A füvekkel való foglal atoskodás és kf-
sérierez és nagyonj ó szórakozás, hiszen a természet legfi-
nomab b adományaiva l van dolgunk, amelyek illat ukkal.
színe ikkcl és ízük kel minden érzékszervünkre ha lnak.
ű ő ő télen, amikorkint zordaz idd", bcnt pedig kel-
lemes mele g van, a han gulat hoz nagyban hozzájárulhat
cgyjó, forró tea elfogyasztása. A teákazonban nyáron is
jól oltj ák szomjunkat, ha hidegen, vagy ha jéggel isszuk
ő
Az annyira elterjedt feketek évé és fckcte tea izgar észe-
rek, amelyek károsítj ák az idegeket és s úlyosan terhelik a
gyomrot. Ta pasztal ták már önök is, hogy annál kevésbé
él énküenck, minél gyakrabban fogyasztjuk <i ket? 1\ li n-
c1cnki, aki hosszabb ő át dolgozott velünk, vagymun-
katársainkkal, hálás volt, hogy tanácsunkra az állandó
ő áttért a gyógynö\'ény-tea ivásra.

:\ Iinclen család , amelyikad az egészségére, egyszer fel-
teszi él kérdést , mel yek is ő egészséges ita lok! A tiszta
víz nem elégít ki mi ndi g, az iparilag ő italok,
mint él cola és a kü lünbözó limon ád ék többnyire cuk rot,
vaU)' éppenséggel édesítúszert ta rtalmaznak és hossza bb
'"',
fogyosztásuk széndioxidtarta lmuknál fogva izgatj a a
gyomrot , a gycrc kckm:k elrontj ák ízlclóképcsségüket,
mint ahogy azt sokszor ű A gyümö!cs lc-
vek lú lsétgosan koncentr áltak ahhoz, hogy evéshez lehes-
sen fogyasztani ő az alkoholtartalmú italukat pedig
kizárólag kiilönlcgcs alkalma kra tansuk fenn. Rá kell
ő ű hogy él növényI gyógynö\"énytca az ideális meg·
ol dás az egész csa lád számára. A tea ízlés szcrint, j ófor-
mán a végtelens égig váhozta tható. Az évszaknak megfc-
lel óen iha tj uk forrón hidegen és mi nden ételhez ta -
lálhatunk olyan kever éket, amely illik hozzá. Azok szá-
mára. akik vigyáznak súlyu kra . különösen ő az
aromás ű ű mert rnint a víz. nulla kalóriát
tartal maz, dc vitaminok és ásványi sók is vannak benne.
A család házit eája
Ha Ön ez t ól csalridi teat ervet szereme ő ű okve tle-
nül vo nja be A gyereke k, egyéves koruktól kezelve
sz ívese n fogla lkoznak a n()vc: nyekkel , boldogan
ei ke t illat uknil é!'J ()r()mmel segítene k a szemel ésn él. a prít ásn:i!
és eltevésn él.
Az Ön családi házi teája aztán természetesen valami egé-
szen ű ő lesz! A kever éket karácsonykor szép kis
zacskdkba leher csomagolni és ajándékként adni , vagy il-
latos fúpámá t is lehet be löle készíteni. Figyeljünk azon-
han arra, hogy ű tavasz ig e1haszná!j uk, hiszen
akkor már friss tcánakvalo terem.
Van a család unknak egyjól sikerü lt teakever éke. ame-
lyet még akkor állítottunk össze , amikor elkezdtünk
gyóg)"növényckkel és fiivekkel foglalkozni. és amelyet
egyszeruen ház ireának nevezünk. Annyi év után még
mi ndig nagyon élvezzük! ő ő jó hat ásu, ha vacso-
rához vagy elalvás e1ótt fogyasztjuk.
Házitea
Ezz(.'iszemben ő ű inkább reggeli ital-
nak alkalmas, dc a nap bármelyik sza kában fogyasztha-
tó, amikor felfrissül ésre vágy unk. A ő mat e-fú tar-
talma teszi az embert ébe rré és aktívvá. Akár forró n akár
ű rnind két változatban nagyon ízlet es. '
Ime a re ceptje:
Ismeróseink és barát aink közül sokan magu k állitj ák ösz-
sze h ázireáj ukat. Egész éven át gyúj ti k kertjeikben a füve-
ket , virágokat, leveleket és tcrméscket , abban a sorrend-
ben, ah ogy egym ás után virágzanak és be érnek. ő
di k fl kan kalinvirággal. ihol yával , csalánnal , nyírfalcvél-
lel, bod zavirággal, szamócalcvéllcl, komlóval és h árstavi-
rággal. Azt án ő a sok nyári virág: rózsaszirom, ő ő
virág ű bor smenta- és ő szederhaj t ás.
zs u;16rú, ökörfarkkór ó, mál yva, levend ula- és
karni llavirág. rozmaring- és lándzsás ű kakuk k-
fú, cickafark és ő Utolsónak saiiretelik a csip-
kebogyót. A padl áson, ahol nyáron nagyon meleg van ,
széucr üjük az egészct ahogy szedj ük egymás ut án, tar á-
csokra, nagy tcrít ókrc vagy ű csomagokipa pír-
ra és a leveg én mcgsz árítjuk. Az évsza k végére csodálatos
együttes ű össze. CA növények száritásáról és tárola-
sárói lásd a 4. fejezetet is.)
ű
kakaóhéj
borsmentalevél
hihiszkuszvirág
kamillavil'ág
fah éjkél'cg
kiirömviJ'.tg-virág
lní zavir.ig
36 g
20 g
14 g
14 g
7 g
4 g
3g
2 g
ő tea
matelevél 25 g
csipkebogyó maggal együtt 25 g
hi biszkuszvirág 20 g
málnalevél 15 g
szederlevél 15 g
Gyermek- és ő cukor nélkül
Gyermeklea
édeskömény
csipkebogyó maggal
bibiszkuszvirág
citromfúlevél
körömvirág virágja
borsmentalevél
kömény
kamilla
20 g
20 g
15 g
IS g
15 g
7g
5g
3 g
Mint már többször is említettük, egyik ű
hogy a gyerekek ízlésé l más irányba tereljük, mint abogy
azt ma általában teszik. Hiszen még mindig az a "sza-
bály", bogy a ő megszülelése pillanatától
kezdve cukrosteát kell adni . Ez egyébként néhány évvel
ő nagy bo trányhoz vezetett az NSZK·ban, amikor
közismert té vált, hogy a euclisgumival ellátott teás-
üveg rendszeres szopogat ása - azonnal oldódó cukro-
zott gyere kteával - elképzelhet etlen ül nagy fogromlás-
hoz vezet. Pedig akkor még nem is volt szó aITÓl, hogy a
tej fogak elromlásán mcssze ő következményei is
vanna ka cukrozott tea szopogatásának. ő a cukro-
zott te ákt ól ugyanis a ő ízlése óhatatlanul az
édesre áll be, ő ő biztonsággal állíthat-
j uk - egy életen át nem tud megszabadulni.
Az elmond ottakból következik, hogy a ő
szomjúsága oltásáracsakis cukorme ntes teát szabad adni .
Az a kcver ék, amelyet gyerekeknek j avaslunk, friss ű és
ő ugyanakkor mint a gyerek- és csccscmdtcák álta-
lában, szélhajtó ű (ca rrn inativa) is tartalmaz. Ez a tea
bármilyen korú gyermeknek és ő is adható.
Az olyan ő számára is van ma már me goldás, akikaz
azo nnal oldódó reákat kedvelik . A legújabb fejlesztések
eredményeképpen ma már vízben oldódó, protein ala-
pon értékes, azo nn al oldódó reákat lehet ő (lásd
a 4. fejezetet) .
l la a gyerek édes t e át szeretne inni, édesítsiink mézzel.
Bizonyosese tekben a méz még fokozza is a tea hatását, pl.
a ű ellen adott hársfa- és bodzavirágból ű tcá nál.
til
Kever ékek
sokasága
ű ű Önnek az eddig megadott teareccp-
tek alapján, hogy egyes növények kiválóan alkalmasak él-
vezeti célra. Em: ő a citromfúlevél, hibiszkusz-
virág, ű bodzavirág, borsmentalevél . hárstavi -
rág, ő málnalevél, szederlevél és a csipkebo-
gyó alkalmas. Bizonyos aromák ő narancsvi-
rágot , kakaóhéjat, fahéjkérget, kankalinvirágot, ű
és galajt is használh at un k. Alapj ában véve ezek rnind-
egyike tetszés szer ím ő egymással, az ember még
akarva sem csinálhat semmit rosszul.
Szederlevél
Aszederbo kor (Rubus fruticosus) elhagyatott kert sar-
kokban, kerítések és sövények mentén, rnczsgy ékcn és er-
ő burj ánzik - és ű ő alapul szolgál minden-
fajta teakeverékhez..Jól ő ű ű levelé-
ő gyakran méterhosszúságú ő ő tüskéiról ,
amelyek segítségével sokszor át hatolhatatlan bozótot ké-
pez. A szederbo kornak nincs pon tos virágzási ideje. Egy-
szerre hoz virágot, éretlen és érett termést. i\ begyúj tés ta-
vasszal és nyáron történik, jóval a szederérés ő és csak
a fiata l, gyenge haj tásokat és a friss világoszöld leveleket
ű I [a a megszárított leveleket leforrázzuk. a fekete
tea ízéhez hasonlító, fi nomari fanyar italt kapunk. Ré-
gcbben, amikora fekete tea még nagyon drága volt, a sze.
de rleveleket ugyanolyan eljárásnak vetett ék alá mi nt a
tea ő és siker ült olyan pot te át ő
amely még látszatrais alig ű ő ő ő az ő Asze-
derlevélból kiváló tea ő esctleg kevés citrommal
[zesirvc, de alkalmazásaakko ris hatásos, havalamely tea-
ő egyik kirívó ízél kívánjuk enyhíteni , vagy harma-
nikusabbá 'enni (pl. ű komponensek tompít ása).
Teljesen ha tástala nnak még a szederbokorlev él sem
ő Cse rsavtart a lm án ál fogva összehúzó hatású,
miáltal fékezi a hasmenést. Ugyanerrea célraa málnale-
M álnalev él vél is használhat ó.
Szamóca levél
t\ szarnoc át (Fra garia vcsca) nemcsak ízes gyümölcséért
kedvelik. Tavaszi , fia tal , ő level ébél szinrén j ó-
ű házitea készíthetó. Az alacsonyan nön> levélr ózs ás
cserj e hosszú indákka l sza porod ik, amelyek a ő ő
kii szva új gyöke re' vernek. A ki s ő ő
kia húsos termés, amely a népi gyógyászatszerint cl pana-
szokegészsorátenyhíti. A ő készült tea összehúzó
hatása folyt án jól hat hasmenés el len. A szarn ócalev él,
ugyanúgy mint a málna- és szcderlcvél.jd ízt kölcsönöz a
semleges ű szánt házireának.
Szomjoltó teák
l iaa leánakfri ssítóensavanykás ízt szeretnénkadni, clsó-
sorban a hibiszkuszvirág és a csipkebogyó jön számítás-
ba. A tiszta hib iszku szre án ak méiypiros színe van és kel-
lemesen üdít. Xlelcg nyári ő ajánlott a szomjúság
olt ás ára , ak ár hidegen, akár mclegen ihatjuk.
Ha kirándulni, \'agyhegyet mászni indulunk, az enni-
való és gyümölcs mellé vigyunk magunkkal egy termoszt
is lele hibiszkuszvirágbél . csipkebogyóból és citro mfüle-
ő készült re ával. Kevés citroml ével és rnézzel ízesítve
a lehe td legjoLb szo mjoltó ital. Aktívsport olók számára is
ez a Icgmegfelelóbb ital szomjúság ellen.
Csipkebogy<Í lca
Ádventi és karácsonyi ital ok
Minden évben kigondol unk valami kis karácsonyi aján-
dékot ő Néhány évvel ezel ótt rend kívül aro-
más gyümö!cstea-keveréket ad tunk, amely azó ta is nagy
közkedveltségnek örvend. Ünnepi teá na k neveztük el.
Igazi téli tea, átmelegíti az em bert és íze él karácsonyi ű
tcményckre és a forralt borra eml ékeztet.
Receptje a következ6:

20 g
15 g
15 g
15 g
lOg
lO g
5g
4g
3g
3 g
A csipkebogyó a vadrózs a (Rosa ca nina) áltermése. A
harsánypiros, ő keményhéjú bogyókat
gyakra n megt aláljuk ő az olykor magasrd ő ő
zsabokrokon, amelyek különben kopaszon, levelüket
vesztve állnak már ott. Ha a termés vékony
húsos rélcgét, ott találjuk ű ű egymás mellerr a ke-
mény, fellúnóen ő magocsk ákat.
A csipkehogyót egészben, vagy félbevágva szárítju k, a
magokat tetszés szerint chávolíthati uk, vagy bennhagyhat-
j uk. el kell a magokat távolítani - és ez fárad -
ságos munka - ha a csipkebogy6 vékony húsos ő
lekvárt ő A lekvárban sok a C-vitamin, csakúgy mint
a esipkebogyótcában. En nélfogva a csipkebogyó gyakori
a ű elleni teáknak. '!crmészctcsen ennek
ő is alkalmas. sokféle teakeverékhez adunk
csipkebogyótJ ő kellemesen savanykásÍze miatt.
Ünne pi tea
almadara bká k
csipkebogyóhéj
cilromfúlcvél
hibiszkuszvirág, aprnon
kakaóhéj
ceyloni fah éj
narancsvirág, aprnott
narancshéj
citromhé]
ű dar álva
.-
-
Az ád venti - karácsonyi ő illik alkoholmentes
"ünnepi puncs"találmányunk is. Alapját az ünnepi tea
képezi, amelyhez még ő gyü mö lcsleveket és fú-
szere ket adunk és ő ű Vend égeink megszámlál-
hatatl an alkalommal itták elragadtatva. A kül önleges
benne az, hogyez a forróital igazi puncsnak ű még-
sincs benne alkoho l. Ezért éppúgy fogyaszthatj ák a gye-
rekek ű mint a ő a szilveszteri
bá lon .
Íme a recep t:
Alkoholmentes ünnepi puncs
l I ünnepi tea
3/4 I ribizlilé
3/4 I sötét szólólé
3 narancs leve
1/2 citrom leve
I permetezetlen narancs lereszelt héja
1 permetezetlen narancs héja lehámozva
3 fahéj ru dacska
20 egész ű
l késhegynyi ő szcrecsendi ö-virág
l késhegynyi ő ő csillagánizs
1 késhegyn yi ű
3 evékan ál ű almalé
l\li nd en folyadékot öntsünk össze egy nagy edénybe és
adjuk hozzá a ű Hevítsük forrásig, aztán vala-
mivel a forr áspont alatt 15 pereig hagyju k állni, hogy az
ízek kijöjjenek. Miel öu a vendégek elé ű ű
A forró évszak italai
' Ierrnészetescn a nyár is sok alkal mat kínál ahhoz , hogy
növényi ízekból finomat varázsoljunk ő Amikor ünne-
pi összejövetel van nálunk, mindig azon igyekszünk,
hogy a gyerekeknek és azo knak, akik nem szereti k a bort
sg ót ő t udj unk valami kül önlcgessel
vagy a pez , . " , I "1
kedveskedni . Így ű meg a zsályabole. Hibetet enu
ű és még jót is tesz.
A receptje
Zsálya bólé
2- 3 I zsályatea 2 marék frissen szedett ő
2 doboz konze rvmandar in gerezdekbe n, (Ie ne lkul)
2-3 ő rnéz .
I üveg alkoholme ntes ő (vagy ha tetszi k, alko-
holos)
A . sályateát forrázzuk le néhány órával elóbb, ki
z ' h' " Keverj ük el a
' .. k ű ő ne any orara, .,
adjuk hozzá a gyümölcsöt ésa ő hut-
ve kínáljuk.
Egy másik ő családunk ked venc nyári itala, mi egy-
ű nyári leának nevezzük:
Nyár i tea
21teát készítünk a borsmenta és a ű friss!eveléból
és hibiszkuszvirágból úgy, hogy.
ma mennyiséget veszünk. JOa ag.
zavirágsz irupot (lásd az alábbiak ban) es egy eltrom
levét. . ' 11' m íz ű te-
A teát forrázzuk le és hagyjuk a m a ?, "
gyünk hozzá szirupot és citromlevet. ű
tálaljuk. 11 I . _
A bodzasziru p olyan különleges ame ye
denfaj ta ű teá nakjobb ízt lehet adni. Fn ss
rágból készül és ma gában hordozza annak enyhen fusze-
res aromáj át. .. .. l" . aro-
Édes ételeket - fagylaltot, gyumolcssa ata t - IS
másabbá tehet ün k vele.
Ilodzavir ágszirup
kb. SO db ő
3 I víz
l 1/2 kg cukor
Cukor hel yett újabban árulnak a drogéri ákban egy má-
sik ű ű anyagot , amel yet a eukornád levé-
nek megszárításával nyernek. A frissen szedett bodzavi-
rágokat berakjuk egy nagy edény vízbe, és 24 órán át állni
hagyjuk. Ennyi ő után a víz j ól átveszi a bodza ízét.
ű ki a virágokat és a bodzás vizet még egy ruhá n is
szúrjük át, hogy ne maradjanak benne növényi részek.
Ezután már csak tart ósítani kell cu korra l, vagy cu kor-
nád-kristályokkal: a eu krot vagy eukornádkristályokat
belcönüük az edénybe és felforraljuk. Azonnal, nagyon
forrón, tiszta poh arak ba vagy üvegekbe töltj ük. Ez a szi-
rup egy évig eltart ha to, ha megkezdése ut án ű ő
rényben tároljuk. Megpróbáltuk, hogy a cukrot rn ézzel
hcl yettesítsük, dc ennél az összeté tel nél saj nos ez nem si-
került. ő a bodza teljesen elnyomja a méz virágil-
latát, másodszor ped ig a szirup nem lesz tartós.
A bodzavírágot tavasszal nagyon sokfélekép pen lehe t
felhasznál ni. Lét e-zik egy évszáza do k óta ő
nemzedékre szálló recept a bodzamust készítéséhez. A
családunkban ő bodzal imonádé lett , kellemesen
ő és élénkító ital, elkészítése és tart ósítása minden-
esetre némi tapasztalal ot igényei.
Bodzal imonádé
10 I víz
30-50 ő
1000 g cu kor vagy cukornádkristály
3 permetezetlen citrom karikák ra vágva
I citrom leve
A vizet, virágot és citromkarikákat egy nagy ő
tesszük és 24 ór án át állni hagyjuk. ű a virágokat

és hozzáadjuk a cukrot vagy cukomádkristályt és a
citrom levét. J ól elkeverjük és me gint 24 óra hosszat
állni hagyjuk. Eközben a limonádé átesett egy kisebb
erjedési folyamaton és már iható, kellemesen frissít és
oltja a szomjat is. Üvegekbe töltj ük és állítva tároljuk
a palackokat a pincében. Három- négy hét múlva sok
szénsav ő be nne és ő ű olyan mi nt a
ő
Szintén ő maradt ránk és csak me llékesen említ-
jük meg, hogy a lapos ő pal acsintatésztába
mártva és kisütve ű különlegesség.
Egyik legkellemesebb ű ital a friss borsmen-
ő készült tea. Ízlés szerint iható tisztán, vagy
citrommal ízesítve, eset leg még egy ő j u-
harszirupot , ű ű körte- vagyalmalevet is adhatunk hoz-
zá.
Némi fantáziával ezeket az egészséges italokat ugyan-
olyan kívánatosan díszíthetjük, mint a rafin ált alkoholos
kokt élokat szoktá k. Ha gyümölcsöt teszünk a pohár szé-
lére, vagy ha néhány rózsaszirom vagy mentalevél úszik
az ital tetejé n, mindjárt vonzóbb a ő készült
"drink".
Egy-egy nyári étkezésre "Menta j éghegy" ű kre áci-
ónk valósággal felteszi a koronát. Egy vagy két labda ké-
szenvett citromsörbetet beteszünk a pezsgóspohárba és
ű borsmentateával. Amentalevél d í-
szítés természetesen erró1sem hiányozhat. A borsmentá-
ból sörbetet is készít hetünk, amely fenségesen ű
nyári ő
A ő ű növényeket természetesen ételek
ízesítésére is haszn álhatjuk. Hi hetetlen ül nagy a növényi
ű ő ek, ő és desszertek száma. Gondol-
junk csak az olaszok klasszikus spagettij ére friss zsályá-
val, vagy a rozmaringos csirkére sáfrányos rizottóval. És
hogy ízlenék az egyszeru sültkrumplí kakukkfúvel , vagy a
nagyon is különleges desszert a "zsályalevél sárgabarack·
ízzel", a ű ő - ínyenceknek" címúcsoda-

szép ő ő azonban a füvekkel ízes:
tett ételek kifinomult fogásaiban elmerülnénk, j obb h
abbahagyj uk, me rt az újabb könyvrevalóttenne ki.
Sok sikert a receptek kipróbál ásához!
Tudatosan természetbarát, modern gondolkozású csa
ládban a gyógynövények és a füvek ű az élet ré
szét képezik. Mi ndenféle formában el lehet készíteni ő
és az életben számos hel yzetben felhasználhatók: meg
elózésre, gyógyításra, élvezetre. Reméljük, ez a köny
hozzáj árul ahhoz, hogy ez ismét magát ól érte tód öv
váljék.

Latin növénynevek

(a családról készült felvén-h
Achill ea milIcfoIium
Alchcmilla vulgaris
Aloe capcnsis"
Aloe ferox
Angelica archangcl ica
Angelica silvestris
Arni ca chamissonis.
Arn ica rnont ana
Bet ula pendula
Betula pu bescens
Cal endula officinalis
Capsella bu rsa-pastoris
Carlina acaulis
Carum carvi
Ccntaurium eryt hraca
Chamomilla recutita'
Chrysanthemum
parthenium
Cinnamomum camph óra
Ca mmi phora malmol
Cratacgus monogyna
Cratacgus oxyacantha
Crocus sativus
Cureurna zedoaria
Eehinacea angustifolia
Echinacea palliola"
Echinacea purpurea
Epil obium ang ustifolium
Epil obium montanurn
Epil obium pa lustre
Epil obi um parvi florurn
közön séges cicka fark
közönséges ű
tövises ( szúrós) áloé
orvosi angyalgyökér
erdei (vízpart i)
ő
hegyi ámika
közöns éges (bibircses)
nyír
ő nyír
orvosi körömvirág
pá sztortáska
szárta lan bábakalács
kömény
kis ezerjófü
ő margitvirág
kámforfa
mirha
egybib és galago nya
csere galagonya
jóféle sáfrány
zedoária; gyömbér
ű kasvirág
lán gvörös kasvirág
ű ű
erdei füzike
mocsári fúzike
kisvirágú füzike
III
A -gal jelzett faj ok nál unk nem honosak, részben e _
zotikusak, ezért magyar nevük nincs. g
..
Epilobiu m roscum
Equisetum arvensc
Focni cul um vulgare
Fólia sennae
Fragariavesca
Fraxinus ornus
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Lamium album
Lamium luteum
Lavandula angustifolia
Linum usitatissimum
Malva neglccta
Malva sylvestris
Mat ricaria chamomilla
Meli ssa officinalis
Mentha aquatica
Mentha piperita
Mentha spica ta
Pimpinella anisum
Plantago lanceolata
Primula vcris
Radix cosolidac ld.
Symphyt um officina1e
Rhcum palmatum
Rosa canina
Rosmarinus offici nalis
Rubus fruticosus
Salvia montana•
Salvia officinalis
Salvia triloba'
Sambucus ni gra
Solidago virgaurea
Symphytum offi cina!e
Taraxacum officinale
Thymus vulgaris
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

rózsás fúzike
mezei zsurló
édeskömény
szennalevél
erdei szamóca
virágos ő
koml ó
közönséges ű
fehér árvacsalán
(erdei) sárga árvacsa lán
levendula
házi len
papsajt mál yva
erdei mályva
orvosiszékfú
citromfú
VÍzi menta
borsmenta
zöld menta
illatos ánizs
lándzsás ű
tavaszi kankalin
fekete ő
rebarbara
ű (csipkebogyó,
vadrózsa)
rozmaring
fekete (fóldi) szeder
kerti (orvosi) zsálya
fekete bodza
közönséges aranyvesszó
fekete ő
pongyolapitypang
ű
kerti ű
ű hárs
ű hárs
Tussilago farfara
Urtica dioica
VaJerianaofficinalis
Verbascum densiflorum
Verbascum phl omoides
Viscum al bum
marti iapu
nagy csalán
orvosi (mezei)
macskagyökér
dú svirágú ű
ökörfarkkóró
szöszös ökörfarkkóró
fagyöngy
102,
Tárgymutató
A, A
Allergiák 61, 129, 1,7
Altatótea 144
Alvászavarok 145- 147
Angina (torokgyulla-
dás) 112
Angina pectoris 172
Aranyér 62, 278
Artritisz (izületi gyulla-
dás ) 69,71, 257
Art rózis 71, 2,7
Amika-borogat ás 262
ő 267
Ámi katinktúrd 266
B
ő 13_1
Bélinnuenza IS:>
Bélfert özés 155
Béltisztitás 61
Bodzalimonádé 293
Bodzavirág-szirup 293
Borogatások 56
Bór, tisztátalan 103,
131, 225, 244,267
ő 1,1,237,
244
ő 271 _
Bórpanaszok 27';) _
ő 267,27,
ő 276
Bronchiti s (vö. ő
90, 92, un. 102- 112
Burgonyás boroga-
tás 118
C
ő 141
CÍlromfútca 139
cs
Csalánból készült haj-
szesz 66
ő 6,
Csalánl ea 65
Csontt örés 2, 7, 262, 266
Csúz ő reuma) 71, 152
D
Depresszió 62, 148
Disztónia (vegeta-
tív) 144, 232
E, É
Ekcéma 71, 152
Electuarium thcriacale
(vö. Teriak) ! 27 . •
Emésztés; --t el ósegít ó
tea 197
Emésztés; gyenge - 187,
195- 210
Emésztési pan aszok 66,
129, 186-21,
Epe, az _ múködési zava-
rai 71, 166,187, 199
Epe- és májtea 200
Epehólyag-gyulla-
dás 204
Epckólika 204
ő 202
- elleni tea 202
Égési sérülések 151 ,
271,274
Étvágytalan ság 187
F
Fagyöngy-extrdk-
tum 179
Fárad tság 129
Fehérfolyás 244, 248
Fej fáj ás 61, 132, 154-168
Fekete nadály ő
ő 258
Fekete ő
_ borogatás 255
Fcl fekvések 273, 279
Foghúsvérzés, -sorva-
dás 115
Fülzúgás 1, 6
G GY
a - gyulladá-
sa 104, m
Gastritis (vö. gyomorhu-
rut ) 190, 237
Gerincoszlop-kérc sod á-
sok 257
Gégehurut , heveny 11 2,
l17
Gózftirdó %
"Guruló" kúra 193
Gyenn ckláncfú-salá-
ta 67
ű 67
Gyomor-, bélrendszer, a
-emegbctcgedé -
sei 116, Jl7, 152, 166,
187, 197-195
Gyomor, savtúltengés a
--han 190
Gyomorégés 190, 199
Gyo morfájás 187
Gyomorfekély 192, 237
Gyomorhurut (vö. gastri-
tis) 190, 237
Gyomorrontás 152, 155,
187,237
Gyomortea 191
Gyógykoplalás (terápiás
- ) 62, 159,249
Gyogvnövény-Jür-
ő 55
Gyógynövény-tea 49-55,
281-29,
(; yógynövényes .,álom-
párn a" 146
Gyulladás, lokális 131,
237, 257
H
11asfájás 133, 187, 189
Hashaj tó tea 212
Hashajtó szer 211 -215
Hashártyagyul la-
dás 237
Hasmenés 188, 210, 238
Ilasnyálmirigy, -mcgbe-
t éged ések 200
Havi vérzés (vö. mensrru-
áció)
Hányás 188, 201
Hányinger 187, 201
Homlokürcggyulla-
d ás 102, 151>, 237
Hólyaggyulladás 219- 230
Hólyaghurut 219, 221
ő 217,
223
ll úgyhajtó és vese-
tea 222,228
ő 228
ll úgyutak, a -1.3Va-
rai 71,219-230
l , j
Idegesség, ideges pana-
szok ő neuraszté-
nia) 62,137-153
Ideggyulladás 152
Idegrendszer, az ő
se 148
- tea az --re 151, 159
ő változásaival
szembeni érzékeny-
ség 150
Immunrendszer, az-
ő 80-86, 179
Inhalálás 101
Influenza 83
lnfluenzás tünetek 84
Isiász 69, 152
Izomfájás 161
Izomgörcsök 66, 11>1
Izomkeményedés 152
Izomláz 258
Izomrándulás 262
Izomreuma 166
Izomsérülések 257
fzülcti bántalm ak 257
ízülcli fáj dalom 66
izületi gyulladás (vö. an-
ritis) 1>9,71,257
ízülcli reuma, króni-
kus 62, 71
fnrándulás 255, 267
K
Kamill és
227, 237
Kcdvétlensé g 129
Kendcsborogatás 101
Keringési zavarok 172, 179
-elleni tea 180
ű 121
Kimerültség 129
Klimax v. a változás
kora 145, 150
- panaszok a
- -ban 158, 246, 249
- tea a panaszok el-
len 249
Koncentrálóképesség
gyöngü lése ISO
Koplaló (. böj tös") tea 75
Kor pa 66
Kóros lesoványodás 199
Köhögés 90, 92, 101,
102-112,244,246
Köhögés elleni tea 104,
106, 107, 112
ő 272-
280
ő ű 117,
132
Köszvény 63, 71,225
ő gyenge-
ség 277
L
LábfUrd ó %
. - ő ő
ű 96
Lábszárborogatás 93
Láz 92
- folyadékfogyasztás láz
esetében 94
Leégés . 151
Leforrázás 274
Lenmag 195
- <borogat ás 209, 213
ő (vö. bron-
chit is) 90,92, 101,
102-112
M
Macskagyökér-tea 142
Mandulagyull ad ás 132
Máj
- a ű serken-
tése 122
- a ű zava -
rai 67,200
Májduzzadás 204
..
Máj- és epetea 200
Máj gyulladás 204
ű mcghúléscs
megbetegedések 83,
84-93, 98-119, 156
ű ellen i ű
dei 86, 90
ű elleni tea
85
Mellborogat ás 100
ő 101
Mell éküreg-gyulla-
dás 102, 156, 237
Menstru áci ö, ő
242,244, 247
Menstruáció ő tü-
ne tek 158, 248
.Menstruációs panaszok
232, 235,237, 246,248
ő
dó 71, 227,
Migrén 62, 160-168,246
- typus migrenicus 160
Migrén elleni tea 164
N, NY
Nátha 92, 98-102, 156
- elleni ő 99
Ne uraszté nia ( vö. ideges-
ség) 62, 137-153
ő panaszok 231-251
-eelleni tea 246
Nyál kahártya-gyulla-
dás 237
Nyugtalanság, ő
173
Nyugtatótea 142
0 ,
Orrspray, kémiai 98
Q,
üdéma 225
p
Periódus, rendszertelen 62
Poreke rong károsodás 257
Prosztata-megnagyobbo-
dás 216-219
Puffadás 166, 187, 205-
210,237
Puffadás ell eni tea (vö.
szélhajtó tea) 206
II
Rák 178,223
Reked tség 112-117,
132
Reuma (vö. cs úz) 71,
152
Reuma elleni tea 229
Reuma, reumatikus fáj-
dalmak 62, 63, 71,
129, 133, 178,225
Rosszullét 187, 202
Rovarcsípés 131, 267
Rozmaringbor 181
S
Salaktalanítás 128
Schlenz-féle Iiirdd 96
Sebek 71, 133,254,267,
273
- nyIlt - 271, 273
69,274
Sérülések 152
Stressz 158, 173
Svédkescrú-gyógynö_
vényelixír 66, 74, 118,
120- 136
- borogatás -e-vcl 134
SZ
Szalagsérül ések 257
Szappanok 272
Szaun a 96
Szájüreg, a - gyulladá-
sa 104, 11 5
Száj szag 11 5
Szemfájás 132
Szemproblémák 158
Székr eked és 117, 187,
211-214
- krónikus - 156
Szélhajtó tea (vö. puffa-
dás elleni tea ) 206
Szénanátha 63
Szí vdobogás 173
Szívcsöppek 174
Szív- és érrendszeri pana-
szok 169- 184
Szívgyengeség 170
SzívpanaS' .lok, idegi ere-
ű 144, 173
Szfvrc haló tea 173
Szívritmu szavarok 172
Szo ptatás; tej képzést fo-
kozó tea szoptat ás-
kor 250-251
ő ő t03,
131,244,267
ő ő ellen i
tea 77
Szülés, felkészül és a
-r-re 250
T
Táplál kozás
- ő ő be tegségek ese-
tében 95
- lábadozás idej én 95
- a - átállítása 159,
174
Tel!ségéi .lés 66, 166,
187,205
Teriak ( vö. elcctua rium
theriacale) 127
Tink túr ák 56-59
Torokgyulladás (vö. ang i-
na) 112
Tul mel egedé, 95
V
Változás kora ( vö. kl i-
max) 145, 150
Ves e, vesezavarok 71,
219-230
Vesegyull adás 225
Vesehomok 71,225
Vese- és hóJyaglea 222 ,
228
Vesckd 223, 225, 228
Verejt ékezés 250
Vénagyenges ég 277
Vénagyulladás 278
Vénás pangás 273, 277
Vérkeringési zavarok( pe-
riferiális) 180
Vérképzés 66
Vérnyomás
- magas 62, 156, 172,
174- 179,240
EID
172
258,262,
Vérzés, vérzéscsi llapí-
tás 177, 235, 240
Visszerek 273, 277
ő ő -ezsákocs-
ka 118
- alacsony 62, 179, 184
- - -t szabályozó
tea 17M
- a <zava ra i
Vérömlcnyck
267
Vértisztítás 63,69,74-
78, 128, 159, 225
Vért isztító lea 76
Z, ZS
Zúzóclások
Zsályabólé
262,267,274
292

Tartalomjegyzék

Elószó
I. Fejeze t

Amit ez a kön yv el akar érni 16 Az öngyógyílás növényi gyógyanyagai 18 Gyógynövények a család mind enn api életében

20 22

2. Fej ezet

Személyes találk oz ásaink a gyógynövényekkcl Barbara története 22 Péter története 24 A két felfogás: természet va gy vegyészet? H ogya n bánjunk helyesen a gyógyn övén yekkel ? 40 Gyüj tsük magunk és így ismerjük meg a gyógynövényeket l 40
A növények hasznosítható részei és a
begy űj tés

:1. Fejezet
.1. Fejezet
Készült a: Barbara & Peter Tbeiss Ges űnde r leben mit Heilkrá utern c. könyv fordításával Copyright C 1 989 b)' Wilhelm H eyne Verlag GmbH & Co. KG. M ű n ch en Sza k é rtők: Dors ich ~ látyás gyógys7erész Dr. Végh M ik ~ó s gyógyszerész
Fordította: Kemény E ~ OIm é N. László G ab riella Za hernszky Lá!lzló

30

ideje

42
43

N övén ytan i nevek

A saját g yűj té s nehézségei 44 Gyógynövénytermesztés a kertben

45
46

Lektorálta : Dr. Czcn te BO lond Dr. lI ekli József

A gyógynövények szárítása és tárolása

ISBI' 963-85035·0-5
Kiadj a : MIKRO TRAIJ E" Keres kedelmi Kft.

kiadó: Gömöry Cy örgy A k ötet kiadásában rész t "ett: EG E.R-SCA ~ L>Ir..IPtX KF T. F lel és szcrkeszt ő : dr. Csőke Lajos e
~ I ('gj d en t 19 ív terjedelemben

Fele lős

A gyógynövények felhasználási módjai B.lső alkalmarási mód: a gyógyt.a 49 Külső alkalmazás: ji irdők, borogat ások, inhalálás, nedtes kö/iuk 55 T inktúrák 56 közötti különbség 57 Alkohol a term észete s gyógyszerekben ?

48

A növén yi tin ktúrák és a homeopatikus tinktúrák

Egri . 'yomda, Eger Fel el ős vez ető: Kopka László igazgat ó

59

5. Fej ez et

lépés a gyó gyu lá sh o z : tisztulás, salaktalanítás, méregtelen ítés Gyógydiéta 62 Tavaszi kúra 63 Nagy csalán 63

Első

61

65 66 Gyerm ekl áncfű 66 Bd só alkalmazás 67 M ezei zsurló 69 Belsó alkalmazás 71 Kűlső alkalmazás 71 További vértisztító gyógynövénye k 74 Teareceptek a tavaszi kúrához 74
Külső alkalmazás

Betsóalkalmazás

6. Fej e zet

Az ellenáll óké pesség növel ése 79 Az emberi test immunrend szere SO Keskenyl evel ű és lángvörös kasvirág 81 Bdsó alkalmazás 83 Saját tap asztalata im 84 További mód szerek az immunrend szer aktivizálására 85

Kiilso g alkalmazható modszerek 86 7e Kis- és na gylevel ű hárs 86 Bodza 88 A hársfa- és bodzavirág betsóalkalmazása 88 A kerti kakukkfű 90 Külsófelhasznál s 90 á Lázcsökkentés természetes úton 92 A lábse árborogatás 93 Folyad ékpótlás lázas állapotban 94 Táplálkozás akut fertózéses meg beteged ések
esetén

Természetes anyagokból készűlt kenócs nátha ellen 99 M cllbed ő rzső l é s és kenócsös kötés 101 Inhalálás 101 Homl ok- és orrme lléküregek gyu lladása 102 Bronchitis (hörghuru t) és köhögés 103 A hiirghurut kezdeti stádiuma 103 M art iiapu 104 Belsó alkalmazás 104 Bronchitis pro gesszív stádi um ba n 106 Ökörfarkkóró 106 A teljesen kije JlódD bronchiti 109 'u s Lán dzsás ú ti fű 109 Belsó alkalmazás I II Krónikus hörghurut 112 Torokgyulladás, rekedtség, gégegyu lladás 112 Nyakborogatás 11 3 Zsálya 113 Belsó alkalmazás 113 M ál yva 115 Belsó alkalmazás 117 Középftilgyulladás 117 A természetes út 119
II. Fej ez et Svédkeserú-gyógynövényelixír: gyógyn övé nye kbó l készült gyógy ítószer, amelynek története van, s amely szinte "m in dent gyógyít" 120 Túl kevés kes erűt és tú l sok édeset eszünk 120 A keserű anyagok hagyománya 121 A keserű anyagok serkentik a máj múkDdését 122 A svédkeserű-gyógynövényelixír 123 A svédkestrÚ története 123 A svédkestrÚ DJszetéúle 124 An gyalgyökér 124 Belső alkalmazás 126 A svéd keserű egyéb alkotó részei 126 Elkészitési mód 128 Hogyan segíthe t a svéd kescrú? 128 Belsóf elhasználás 128

95

T áp lálkozás a lábad ozási szakaszban 95 Javallato k a testhómérséklet emelésére 95 A Schlenz-félejiirdó 96 7. Fej ez et M eghúléses b e tegségek természet es ke zel és e Nátha 98 A kémiai orrspray]: kockázatai 98 98

Fejezet A szfvre és a vér ker ingésre ható gyógynövén yek 169 Szívbetegségek 169 Visszaélés a szívgyógyszerekkel 170 Ga lagonya 170 A jótékon galagonya/ea 170 y Ma gas vérnyomás 174 Fagyöngy 175 Pásztortáska 177 Alacsony vérny om ás 179 Keringési zavarok 179 Vérellátás i zavarok 180 Rozmarin gbor 181 Levendula 182 10. vértisztítás. Fej e zet 12. Fej ez et Az idegrendszer gyógy növényei 137 Neurotikus panaszok 138 Ci tromfű 139 Belso alkalmazás: citromfűtea 139 Kiilső alkalmazás: a ci/ro mfűfiirdo 141 M acskagy ök ér (Valeriana) 141 Belso alkalmazás 142 A kom ló 145 A neh éz elalvás okai 145 A gyógyfiives "á lompárna" 146 Egyéb mddssrrek 147 O rb án cfű 148 Belso alkalmaz ás 150 O rb áncfűo laj ISI Kiilső alkalmazás ISI Bels ő alkalmazás 152 A fejfájás. Fej ezet Az emés ztésre ható gyógynövények 18j Az emésztés i zavarok leggyakoribb okai 186 A panaszok négy csopo rtja 187 Hán yás és has me nés 188 A gyermek hasfájása 189 Pontos diagnózis 190 A panaszok e lső csop ortja : gyomorbetegségek 190 Gyomorégés és gyomorhurut (gastritis) 190 A gyomorfekély 192 A lenmag ha tásá ról szerzett tapasztalatok 194 A házi len 195 Az emésztési panaszok más od ik csop ortja : a gye ng e emésztés 195 átállitása 159 A m igr éncs típusú em ber 160 Kamillas há/boroga tás 161 M igrén elleni tea 164 O szi m argitvirág 165 Kis ez e rj ó fű 197 A borsment a 201 Belsőfelhasználás 202 Epeko 202 Go 's epefájdalmak 204 'rcso Az epekőkipződés megelozése 204 .Kiilsofelhasználás 131 H ogyan csiná ljuk a svédkeserű.b orogatást ? A sv é dkese rű az állatokon is segít 135 Rozmaring 165 133 9.dc akkor hogyan ' Belsőfelhasz nálás Kiilsofelhasználás 168 ll. a táplálkozá s 165 166 Kombinált felhasználás 166 Fájdalomcsillapítók nélkül . Mi okozza a fejfájást és hogyan segíth etn ek a gyógynövén yek ? 154 A fejfájás különfé le okai 155 Gyomorron/ás 155 Bélfer/ozés 155 Megh űléses megbetegedések 156 Magas vérnyomás 156 Krónikus székrekedés 156 Allergiák 157 Kémiai gyógyszerek 157 Szempanaszok 158 Panaszok a menstrudciát megelőző időszakban 158 Stressz 158 Gyógykoplalás.

. hól yag.Zsurwfiives üli fürdő 227 Kam illagőzfi irdő 227 Hólyag.és veseproblémák o rvos lására ha sznált növények 216 Prosztata-megnagyobbodás 216 Tűnetek 216 Cyógynöoén y-terápia kisvirágúfúzi kével 217 Kisvirágú fűzi ke 219 A vesék és a húgyutak gyulladásai 219 Az átöblítém terápia gyógyno·vén yei 221 Nyírfa 223 Belső alkalmazás 223 Ara nyv essző 225 . Feje ze t A pros ztata -. Fejezet \3. Fejezet . nadálytőJőzetével 254 Borogatás aJekete nadály tő lisztjéből késziilt péppel 255 Kombináció homeopátiás f ekete nadálytő­ kivonatl l 257 a Fekete nadálytő ken őcs 258 Kombinált kezelés 258 A belső alkalmazá nehézségei 258 s Az ámika 259 Belső alkalmazása veszé lyes lehet 261 Külső alkalmazás 262 Esetleírások 263 Az alkalmazások kombinálása 266 Homeo á kivonatsé i liseknél 266 p tids ri Árnikakenőcs 267 Amit a köröm virágról tudni kell 268 A körömvirág 268 Külső alkalmazása 271 Kozmetikai alkalmazása 271 Természetesanyagokból készült szappanok 272 A körömvirá gkenóc 272 s Néhány tanu lságos eset 274 Körömvirágkenőcs sebgyógyításra 274 Segítség Mrpanaszok eseten 275 Svédkeserú-borogatás 276 Csecsemőápo lás 276 14. .Puffadás (szélgo·rcs) 205 Puff adás kezelése csecsemőknél 209 A panaszok harmadik csoportja : a hasmen és 210 A panaszok negyedik csoportja: a székrekedés 211 A hashajtógyógynövények veszélyei 211 Hasha tó tea 212 j Rostos és ballasztanyagok bél enyheség ellen 212 r A lenmag .'i . Fejezet K ét j ó h atású szer sürgós ese tbe n : a fekete nad álytő és az árnika 252 A fekete nadá lytő 252 Külső alkalmazások 254 Fiir oblités vagy borogatás aJekete dó.és vesekoiJek 228 Arőbl ít ő s reuma esetén 229 Diuretikus (vízhaj tó) élelmiszerek 230 A n ői b ajok at orvosló gyógy növé ny ek Egy kis módszertan 232 Cickafark 233 A cickafark kom binált alkalmazása 233 Kamilla 235 A kamilla kombinált alkalmazása 237 Palá stfű 238 Pásztortáska 240 Fehér árvacsalá n 242 Tavaszi kankalin 244 Belső alkalmazás 246 Az egyénekre szabott teakever ők 246 231 Ili.hashajtószer mellekhatasok nélkil 213 i Egyéb gyógyhatású szerek 214 Személyes "élmények" 214 T úl erős havi vérzés 247 Menstruációs görcsök 248 Menstru áció előtti tün etek 248 Fehérfolyás 248 A változás éveinek problémái 249 Segítség aszülésnél 250 Szoptatás 250 l.

De tudj uk-e m ég. De valóba n egészséggel ajándé koz-e m eg be n nünket a kemoterápia ? Ezt a kérd ést újabban egyr e gyakrabba n teszik fel és a válasz csa k ritka esetekben egyértelmű igen . t /nyomorítja a bt ttgmig. ism er- . hiszen segítségével a szenved ők panaszai t gyorsan enyh íteni lehetett.\." ARTHL" R SCIIOPE:. a rra törekszik.és csecsem őteák cukor nélkül 284 Szed erle vél 285 za mócalevé l 287 zo mj oltó te ák 2 7 Csipkebogyótea 289 Ad ven ti és kará cson yi ita lok 289 A forró évszak ital ai 291 Latin növénynevek 297 T árgymu tat ó 300 281 Ha egiszség van. Nem csoda há t. az minden jlViZel forrásává válik. mert a szellem. Men tesek ugya nis a nemkívána tos mell ékh at ásoktó l és nem j elen tenek megterhelést szervczetünk szá mára. de ha nincs. hogy mielöbb helyreállítsa. de mégis biztos hatású seg ít óesz k őz ő k egészségünk fenntartására és helyreállításá ra.enyhe.IAL"ER Függel ék Mindenki áhítja az egészsé get és ha azt elvesztette.Ltíbs~árpanas~ok 276 Viss~irgyulladás 278 El ősz ó »Boldo gságunk kilenc tierd risz e kiz árólag tgis~sigünkön nyugszik. fgy aztán egyre gyakrabban for d ulu nk a természet világából származó természetes gyógyítószerekhez. a hangulat. Fej ezet G yógynövények a magunk gyönyiirúségére A család házi teája 282 Gyermek. A gyógynövények végre a legjobb úton vannak afelé. tudunk-e eleget alkalmazásuk ról . hogy ismét azzá váljanak. a gyógy nö vény ekh ez. mi ként kell velük bánni. amelyeket az emberiség csaknem két em beröltó re száműzött a gyógyítás kelléktárából. a s~ubjektív irtikt k mn boldogítanak. amik voltak . ha a vegyészet nagyon rövid idő alatt olyan szoka tla nul na gy jelentőségre tet t szert a gyógyászatban. a temperamentum szárnyalását is itcsökkenti. Aranyir 278 Feifekvi s 279 17. az egyébjavak.

an nak teljes hel yreállításához azonb an egészen más be állított aágra van szükség. ho gy laikusokh oz szólnak. [gy válik majd ez a könyv házi tan ácsad ónkká. a jelen kön yv szerz öi. rnert a gyógynövényeket egészükben kell néznü nk. fLirdóként vagy inhalálószerk ént. Az elm ondott ak megjelenítése. a szerzók nyelvezete é rt hető. hogy bel eélje m agát a gyógynövények világába. hogy mik ént a lkalmazza a természet gyógy ító eróit. m intha az egy ta bletta lenne. M annfried Pahl ow . Ezzel szemben a fiatalabb nemzedéknek újra m eg kell tan ulni a . Ennek a könyvnek minden a nya kézikönyvtá rá ban helye van és olya n gyakra n kellene forgatn i. de amit a gy ógy nö v é nye k ről és azo k hatásá ról állítanak. Ez nem bevezető a kuruzslásba és nem is üres ígéretek gyújtemé nye m ég akkorsem . az tapasztalat ukon a lapszik. Aki erre nem képes. ha itt-ott a tudomá ny még nem is ad ta á ldását rá. kenóesként. tisztel t Olvasó. amit tudni szeretnénk. alkal mazásu k minden napi csemény volt. Addigra me gtöri k a "hét pecsét"és a. a szem élyes tapasztalatok átadása megkönnyítik Önnek . segító kézre van szüksége.jük-e azokat a határokat. ne hogy önmagunk gyógyko ntárjaivá válj u nk. Déd anyáink számára. Optimális hatá st csak akkor érhetünk el. Peter Theiss. A gyógy növényekró l áttekinthetó választé kot nyúj tana k. Barbara Theiss természetgyógyász és dr. szem élyes kapcsola tot kifejleszten i ehhez a gyógyítás i m ódhoz. Kezdó számára ez nem egyszeru dolog. gyógynö vény tudomány alap ismeretei nyitva állnak On előtt. Ezt a kön yvet elóször végig kell olvas ni. olyan nak am ilyenek. A fiatalabbaknak tapasztalatokat kell gy űj te n i és kü lönl eges. am ikor gyógyn övényekkel fogla lkozna k. h a építünk rájuk és bízu nk bennük. me lyek között felh asználhatók . akik m ég kiismerték ma gukat a gyógynövények terén. Bár a gyógy növény alkalmazása azo nnali segítsége t nyúj that az egészség m egórz éséh ez. ha személ yes viszonyt alakítunk ki a természet gyógyító er őivel . talán m ég egyszerés harmadszor is. Ezt a segító kezet nyújtják Önnek. annak kudar cot kell vallania. A szerzók l e~~tették névtelenségüket és személyesen mutatkoznak be O nnck. ho gyan alkalmazza azokat a célnak megfelelden teaként. Tudván. amelyben bánni kor utánanézhetünk annak. ahogy és akkor éreznek. kivonatk ént . aki a gyógy növényben csa k egy bizonyos hat óanyag hordozóját látja. mi n t például a csa ládi sza kács könyvet . Ez a kérdés is csa k ritk án válasz olható meg világos igenne!.

éppoly m agát ól értetódő volt. a gyógyszerészek és a gyógyszergyártók is .1. a melyekre a család nak az év [o lyamán szüksége volt. Fej ez et hl ." M a ta rtu n k ott. H a az or- voslás a vegyi szintézis gyógyszereivel majd alaposan elrontotta mára gyomrát és az állatok valamennyi szervén kísérlet ezett.A~ orvosság kg/oob alapja ~onban a s~mttt· PARACF. sót kifejezetten érdekes. A saját tevékenység. hogy azt bórsérülései és sebei gyógyítására felhaszn álhassa. amelyért m inde n ki m aga felel ős . Végül is saját tes tü n król van szó . hogy sok betegség vegyi-szintetikus gyógysz erekkel történő tüneti kezelése csak átmeneti segítséget nyúj t. a gyó gynövényekhez és azo k hatóanyag aih oz. hogy kerü lj ü k az orvost mindenáron. De m ég a terület sza kemberei. sú lyos m ellékhat ások kalj ár és a tes t véd ekező erejét és reag ál ö képess égét tartósan aláássa. kiismeretünk. H a m égis m egtesszük. apákhoz és anyákhoz szól. Bátra n fogjunk hozzá. am ilyen ekkel csak lehetséges. hogy az ember kül önféle közérzet i zavarait elóbb az anyatermészet szelíd eszköz eivel igyekezzék megszüntetni . M eglepetésü n kre az t is Iel fedezz ű k m ajd. vérkeri ngésü n ket forró l ábf űr­ dókkel hozzu k lendületbe. M ég 100 évvel ezcl öu is magátó l értetődött Euró pában . ízületeinket saját készítésú o rb án c fűol ajj al d örzsöljü k be és ela lvás el őtt igyu n k egy nyugtat ó teá t a szo kásos éd esség helyett . hogy m ind ez nemcsak segít. mert magunkon. S" léle t. hogy rossz m iatta a lel- Ez a könyv ahhoz sze retne hozzájá ru lni. í gy szedett például h ársfavirágot és megszárította azt a té li. hogy a körn yezet ü kben ta lálh ató gyógy növényeke t gyújtsék és helyes elkészítéssel tartósítsák .CS méregbomba nézték azokat. biztos.U. értékesítése. egész életün k átalakult. de hatá sosan segítő gyógynövények. akko r j ut ottak újra eszü n kbe az ártatlan. hogy ezt a ford ulatot m egvalósítsuk. Cs ak a mikor évtizede k m últán széles kör ben bebizonyosodo ll.. hogya vegyi-gyógyszerészeti ipa r termékei időzített méregb om bák . esetleg szétrombolja. M a m ár nem veszü n k be gondolkodás nélkül egy vér' kerin gésjavító szert. Alexander Tschirch. hogy a háziaszszony saját kertje vagy a környék fűveiból készítette azo kat a gyógyszereket.•·m változás Elfel ej tett tud á s Az utóbbi 100 év változásai során. szüleinken és családtagjainkon éltü k meg . A friss kő­ römvirágból pedig nyáron kenőesöt főzött.. Ez a kö nyv külön ösen azo khoz a csa ládokhoz. saját tudás és tapasztalat területét csaknem telje sen [eladtuk és elveszitettük. hogy növényi gőzöléssel úzz ü k el ismét ná thán kat. akkor fog visszatérni az emberiség legős i b b gyógyszereihez. egyaltatót vagy egy fájda lorncsillap ítót. a gyógynövények hasznosítását és elkészítését teljesen a gyógyszerészeknek és a gyógyszergyártóknak engedtük át. A "normális" .nem csa k hogy elfeled keztek a gyógynövénye król. d e az t igen. m egh úléses id őszakra. akik gyermekeik és családta gjaik egészségi go ndjaira és mi ndennapos pa naszaira olyan természetes szerekkel keresi k a megoldást. vagy esetleg tartósítása. hanem ta lá n m ég le is hanem örömöt is okoz. azaz az iskolában tanultak alapj án gyógyító orvossa l szem be n fenntart ásokka l visellel ünk. .az isko lában tanított orvoslás adta l eh etőségek fólött érzett eu fő ri áju kban . tá plálkozásu n k.i zített Amit ez a könyv el akar érni . Ő sszel keserú gyökereket ástak ki és azokat gyümölcspálinkába téve étvágygerjesztő elixíreket állítottak elő. mint a m ező és a kert gyümölcseinek l csz űretel ése . amelyeken emberi m u n ká nk. családsze rkezet ünk. h úen LevTolsz- ü -r m észetes sze re k . Az. hogya gyógynövények napi egészségápo lás unkban és a betegségmegelő­ zés terén ismét szilá rd helye t kapjanak. a gyógyszerészet gyógynövényekk el foglalkoz óágának a gyógyszerészeti biológiának egyik m egalapítój a már 1909-be n kijelen tett e : . Ez egyáltalán nem azt jel enti.

Ilyen esetekben gya kran a hosszú idón át tartó gyógymód aeélszerú. m int szin tetikus gyógyszerekkel. haesak egy kissé is értü n k hozzá . A gyógyászati l eh etőségek m ellett ne m leh et eléggé h~ n gsú l yozn i a gyógy növények hat ékonyságát a m egelő­ zesb en . gyogy novenyszakü zletekbe n . m ivcl az id ős emberek szervezeté~e~ aZ .{ck \ " '. A gyogy novenvek leírását szín es fén yképpel egészített ü k ki.. vagy e1 ixírrel való kombinálása. hogy azokkal a csa ládban fellépó kisebb egészsé gzavarok töb bsége kezelh et ő legyen .óI arra követk eztetni.p :c:lek ?- I\ n lllikus p. De kap hatók a nem zetkö zi gyógy növénypiacon is." Ol yan hossza n tartó betegségek. ha a lányának hólyaggyullad ása van . hogy ta n könyv legyen . mint a hólyag gyu llad ás vagy a gyom orh uru t..~( ' la t ív zavurok rák tc1jessé tételéhez szükségese k és hasznosak.n övények hetj ük őket. Az egyes növén yeknek és azo k alka lm azásának leírásakor ne mc sak az összes m cllékhatást soro ltu k fel és emel tü k ki szélj egyz etekkel. Az ön gyógyítás növén yi gyógyanyagai A gyógynövények kiválóan alkalmasak öngyógyításra.k szerint is a legh atásosab b gyógynö vén yek. amíg csak izzik" (és ne akko r.élclm iszere kból és gyógyszerekból olyan m en ynyiseg u karos anyag gy üleml ik fel. bogy az m ár egym agában sc m teszi lehe t év é a szervek no rmá lis m úködését. Felh asz11 ~lásu k leír ás án ál az óseinktól reánk hagyott tudást. A rendszeres salaktalanítás ősrégi cive itt igen fontos szercpet já tszik. mi nt a vegyi -szinte tikus anyagoké.alat~ n. hanem szó szerin t az évszá zado k vizsgáJatának is ki volta k téve. am i a szervezetet arra készteti.'i(.l. az ism ertetést t~dat~ :a~ H azai csa k 40 gyógy növény re. m int az izü leti gy ulla dás vagy szívgyengeség és kiújuló ( vissza térő) fun kcion ális pan aszok. A gyógynövé nyek alkalmazása akkor id eál is. ko ri I lI'lt · . ha az embemek kapar a torka. K ön n yen megta lálhatók . Ez a 40 gyógy növény 1I 1agy~rors:a­ gon is honos. Bár a kö nyv tartalmazza a szemünkben legfont osab b- nak t ű nő gyógynövények pontos leírását és ábrázolását. A civilizációnkra annyira j ell em ző öregkori m egb etege dés ek. Az ala p növén yeket úgy válasz tottu k ki. T évedés és felel őtl en ség lenn e azt állíta n i. Nem u tolsósorban kiegészítő gyógy mód nak is kivál óan alkalmasa k.: ká r . vagy a mi kor az álmatlanság st resszállapotot jelez. há ny éven át. Eze nkívül a gyógynö v ényeke t nemcsak bizonyos klinikákon vizsgá lták né- 1 i ( · ~ t:. legalaposab ban tanu lm ányozott és saját tapasz. A gyógy növén yek éppen ill bizon yíthatják be legjob ban harm oni zá ló ha tásu kat. Ez a kön yv nagyon is gyako rlati úto n szeretné a kezdőt bevezetni a gyógynövényekk el való gyógyításba. am ikor a felfúvódás emészt és i zavaro kra utal.toj egyik mondásához: "Ad d ig oltsd a tüz et.~ . am ely ből az egyes gyógynövények felismerhetők és meghatározhatók. Ezeket kiegészíti egy so r-továb bi gyógynövénYl amelyek a rece pni- '1Ijn .. . az úgyn evezett alapgy ogyno v gyogynyekre korlátoztu k. magunk I S gyuJt. mer t sebes a popsija. A gyógynövény ek különösen alka lmasa k vegeta tív zavarok megszünteté sére. miv el általában minden más terápiával kom bin á lható a gyógynövénygyógymód . hogy a gyóg ynövén yek csakj elen tektelen betegségekné l "vethetó k be.umxzok (')rq . m int az fz űlet i reuma . A javallt terü lete n ezek a legjobban bevált .'i zít Ó \ K\ '1i ~yrn ód . a m agas vérnyo má s szintén jobban gyógyíthatók a természet orvoss ága ival. am elyek szám a az ipari orsz ága kban a term észetellenes és hek tiku s életmód rnia tt álland óan növekszik. Nem len ne azo n ban helyén val ó eb b. Végül is ez azo n kevesekne k a tit- . amikor nátha van kialakulób an. ha egy túlte rhelt ín m egfájdu l. az apja m egégette az ujj át a kon yhában és a gyerek sír.m~g is vásá ro lhatj uk őket a gyógyszertárakban. amikor m ár lobogó lá ngo kkal ég ). A leh etséges kor k ázatokat azo nban a tudósok nagy lelkiisme retességgel vizsgá lták és ezek rendszerin t messze nem olyan nagyok. hogya gyógynövén yeknek nincs mel lék hatásuk . H ogy tudj a mi a leghel yesebb tenniva ló . Egyes eset ekbe n nagyon is ésszerű va lamely erós bat ású vegyi gyógyszc:n ek vértisztító tc áva l. hogy az ide gen és er ősen m érgező anyagokat a Ich ető leggyorsabban kiválassza. sikeresen kez élhetók gyógynövényekkel. a legm od ernebb kutatási ered m én yeket és személyes tapasztalatai nk at ö tv ő zt ü k egybe . a cél mé gsem az volt. han em egyéb fontos utalásokat is tet tünk ezen a módon . Hogy a k ezdőt ne ijcsszü k cl.

Egy további előrelépést j elen t a gyógynö vények termesztése sajá t kertben. szervezetük sokkal érzékenyebben reagál finoman adagolt in gerek re és mint magának a természetnek. Bárcsak ne menne veszendőbe rnindaz. Ezzel ka pcsolatban j ó és bőséges irod alom áll rendelkezésre. Természetesen ugyanezek a tanácsok és felhasználási útmutatások az egyedül álló számára is hasznosak .ka . Egy másik módj a a gyógynövényekkel való beha tóbb foglalkozásn ak a saját gyűj tés .a helyes i d őpontban . amióta egy család vagyunk. magunk is sok mindent kipr óbáltunk és tapasztaltunk. nekik is csaknem kifogyhatatlan a regenerálódó képességük. igy a természetgyógyászat hagyományai ról és a gyógynövényekkel való gyógyításról szerzett ism ereteink a növényvilág csekély részére terjednek ki. 380000 növényfaj létezik. hanem már akkor is. Hiszen a gyerekeken . mint pl. hogy pontosabban megism erjék a természetes anyagok hatásmecha nizmusát. mint a felnőttekéi . és tevékenyen öregsze ne k meg. A természetgyógyászat hagyományairól és külön ösen a gyógynövényekkel való gyógyításról az információk a növényv ilágnak mégis csak eleny észócn kis részére terjednek ki: Földünkön kb. A jövóben tehát még tudósok nem zedékei foglalkozhatnak a gyógynövénykutatással. mindjellegzetességeiket és gyógyító tu lajdonságaikat illetően. Gyógynövénye k a család m indennapi életében Ez a könyv a gyógynövényeknek a család életében történő gyako rlati felhasználását tárgyalja. Ez természetesen főleg esccsem őkre vonatkozik. szárítás és feld olgozás. mielőtt a világra jön . amit az emberiség a gyógynövényekról tud ! K űl őn ő sen gye rme ke kn ek j ó Mindenkine k hasznos .. megállapodouak". egy családanya. hogy egészségese n születtek . Az alatt a 12 év a latt . Egyszer csak eljön az az idő is. nemcsak a gyermek megszületése pillanatától használhatók. magától értetődően.feltéve. vagy. Ha pedig gyermekeink már otthonukban megtanulják. a melyekből 260 000 számítha tó az ún .a természet szereivel mindig lehe t segíteni. hogya n kell a gyógynövényekkcl bánni és mi ként tud az em ber azo kkal magán segíteni. a növényi gyógyító szerek azo nban. Az embemek a gyógynövényekkel való foglalato skodása so rán annyi sikerélménye lesz. hogy a családokban a régi gyógynövényismeret újra élővé váljék. különösen fontosnak találjuk. Az ő be tegségc ik még nem olyan . akkor mint felnőtte k is ezt fogják tenni. A különb ség csak annyi. h ogy a ma gán yosok rendszerint csak ön magukról gondoskod na k és így ne m szembesülnek a pa naszok olyan sokféleségével. hogy egy re kívánesibb á válik m ind maguk at a növényeket. és talán tovább is adjá k tud ásu kat és tapasztalatai kat utódai kna k. magasabbrendű növények közé és ezekből edd ig legfeljebb tíz százaléknyit analizáltak többé-kevésbé. amikor egyéb gyógynövényköny veket szeret nének tanulmányozni . hogy biztosa n felism erjék a gyógynövényeket a A növén y- világ ~aZ(lagsága szabad term észet ben is. akik testbe n és lélekben egészségesen.

lélektelen és tájékozódást ne m nyújtó egyetemi tanulmányaim akkora csalódást okoztak szám om ra .2 . Gyúj töttem . és mintegy megkérni. kísérleteztem kű­ Iőnb őz ő receptek kel és gyógynövény elkészítési m ód okkal.SC!I[ Barbara tört énete Akk or kezdtem gyógynövénye kkel foglalkozni. elhat ároztam . A kopl ay lás mindig nagyon érzékennyé tesz és nyitottabb szem- mel nézem él világot. Gyújtöttem. érintetlen sa rkában felébredt bennem a gy ögyn ővé­ nyek iránti érdeklódés. M egtan ultam . maga mba szállva. összehasonlítottam. letettem a vizsgát és megkaptam a múködés i engedélyt. Xlagarnat k ő zvc t it ők é n t láttam. Az ére ttségit ragyogó eredmén nyel tettern le és mert az irodalom és a filozófia iránti lelkesedésem nagy volt. M ilyen alázattal és tisztelettel kell viseltetnie vele szemben. mit kell tennie. 1972 nyarán egyszer megint ked ven c hel yemre vonu lta m vissza. am elyre eddig nem is gond oltam . szedtem és jegyeztem. amikor élete mbe n a visszavonulásnak és meditációnak egy korsza ka következett be. Fej eze t Személyes tal álkoz ásaink a gyógynövényekkel nA kg nagyobb törtini"k ntm iktlink kgha ngoJabb. K óch el am See-ben üdü léssel és go ndolkodással tölt öttem . Isten gy ógyszert árá nak értékes szerein járta m. amelye t továbbra is felada tomnak érlek." FRIEDRICH XIF. amely a m egl eh et ősen elhagyat ottláp vidéken állt k özvet lenü l a hegyek lábánál. Ez a felismerés annyira fellelkes ített. hogyan gyógyítsam önmagamjógával és légzésgyak orl atokkal. amelyeket magam on. családo rnon és a hozzá m fordu lókon próbáltam ki. Ennek az id ősza knak a kezdetén a hé tvégeket a bajor Al pok lan kás vidé kén. hogy egyre többettan ulta m és végül is megismerkedtem az ott előfordu ló gyógynövénye k nagyobb részével. olyan irányba. Ezen a vidéken a gyógyszer a fóldből n őtt és ahova csak lép tem . Azt is láttam. hogyan adja Ic a novény az energ iáját a betegnek. Apám vadászku nyhójában . Elkezd tem tud atosan táp lálkozni. szago ltam . amely őt meggyógyítja. EJ . hogy elhatároztam ta nu lmányaim feladását és hogy érdeklődé­ semet a gyógyításnak (an na k legteljesebb értelmében) szentelem. Érdeklődésem eközben pedig nőttön nőtt. Ez alka lomma l egészen világosan j elen t me g előttem annak víziój a. Látom ásom megmu tatta. am it itt felfedez tem . hogy meggyógyítsa. A száraz. Kiképeztem magam term észetgy ógyásznak . Az. Ez rövidese n annyira magával ragadott. A természetnek ebben a csodálatos. hanem annak kgcsö·ndtrtbb órái. ízleltem . hogy hog yan tudj á k az em berek magukat gy ógynövényekkel igazán me ggyógyítani. halla tla nul nagy tapasztalati anyagDl jelentett. hogyan kell a be teg ne k a növén yt m egtalál nia . 1\ legvettem élete m első vastag gyógynövénykönyvét és magam mal vittern minden magá nyos s ét árnra és hegyi útja im ra . hogy germ ani sztikát tanu lok. sokaságától és bo ldogan hi n ni kezdtem a be nnü k rej lő gyógyító erőben.TI. A legk ülön bözőbb szakemberekné1tanultam a helyes l élegzéssol való gyógyítást. aki megmu tatja a betegnek. Enneka könyvnek a megírása minden bizonnyal része annak a k őzvcnt ő tevékenységnek. tgy aztán minden ilyen alkalommal kissé közele bb kerü lök az Éghez. hogy test i-lelki szü kségleteim teljesen új irá nyba sod ortak. hog kéthetes kop lalók úrát ta rtsak . ami talán né há ny százat j elentett . cl voltam ragadtatva a növén yek szépségét ől. hossz ú órákat töltöttem csö ndben. szárítottam a növényeket.

egy-egy illatos gyógy növénycsokrot ne hoztunk volna mag un kkal. hogy bár tan ulm ányaim sorá n hallottam ezekről a növényekről és ta lá n valam elyik vizsgám alkalm ával . Amikor első gyerekünk. hogy ez a fájdalomcsillap ító. csodálkozással kellett m egá llapítanom. publikációkon d olgoztam és ne m zet közi kon gresszu sokon vettem részt. ame nnyiben életveszély nem állt fenn.akkor is. T udásszomjam arra ösztönzött. Gyúj tsu n k gyertyát és ne panaszkodjunk a ső t éts égröl . aho l még a régi patikus hagyományo k szellemében m indenféle kenőcsöt.vid éken úgy érez tü k m agunkat mint magányos úttörők. hogy vegyem át gyógyszertárát szülőváro­ somban. Elm élyültem egy id egvégződ és sej tjének szervi működ ésében . szárított részecskék alapján. Ú gy gond oltu k. pl. Nehezünkre esett m egválni müncheni életforrnánktól. A gyógysz erész szakmát tehát a lega lsó lépcsőfoktól kezdve tanultam m eg. hogy előző életeimben mindezt egyszer má r isme rtem és tud tam. de a terepet átengedj ü k a gyógy szerészeti iparnak és az iskolában tanított med icinának. közvetlen közelből ism erk ed hettem meg a gyógynövényekből n yert szerek el őáll ításáva l.m int ha továb b ra is csak álmo ka t kerget ü n k és követ elm ényeket állítu n k fel. új helyzetet teremtett! É letü nk e szakaszában apám újra megism ételte . bizonyára többszö r voltam . ak i m ű v észi kirak atmegol- Amikor Barbara magával vitt a hegyekbe gyógynövényexpedícióira . Volt egy nagy dilemmán k. ez az esem ény nagy változásokat hozott családi életünkben. egy iket· m ásika t fel is kellett ism ernem. és hogy azo kat az orvosi vény re a betegn ek kiadj uk. ahogy az t mi hel yesnek találjuk . a kü l ö nböző receptek és keverékek sokoldalúsága mindkettőn k ben nagy lelk esed ést vált ott ki." Barbara pe dig . An nak idejé n életem fárasztó és vége t érni nem akaró szakaszána k éreztem ezt az i dőszakot . Legjobb ú ton voltam. tablettát. alta tót vagy ant ibiotiku mot. Azt szerette m volna po ntosan megtudni. latin nevük nél többet nem tu d tam ról u k. hogy a kutatás terén tevékenykedjem. A gyógyhatások sokasága. Ne m tud tu k lelk iismeretünk kel összeegyeztetn i.jonas m egszü letett . fájdalo mcs illa pítót. m ég mind ig j ob b. Szerencsém re gya korlati tudásomat Frankfu rt egy ik nagy és sokoldalú gyógyszertárában szerezhettem m eg. hogy a gyógyszerek és külö nösen a ká bítószerek hogyan hatnak az emberi szervezetben. Igen . M ost már egy ütt élveztü k a hegyek vad világát. "kész" gyógyszerész voltam . ha mi vesszü k kezün kbe a do lgo t és a gyógys zertáru n ka t úgy ala kítj u k. hogy átvesszük az üzletet. a kiszára dt lápvid éket és a helyi l egel őket gyógyító erejű fúveikkel és egye tlen u tun kró l sem tértü n k vissza ané lkü l. A Saar. azo kat patkányo k bőre alá va rrta m és azt vizsgá ltam .javasasszony " és llcsodadoktor" is. m ert fel elős helyen . hogy mindezek az erős sze rek raktá ron legyen ek. eufóri át előidéző anyag h ogyan hat az álla tok m agatartására. ba ráta in któl és a sza kmai köröktől . Az első hat hónapot átvészelt ü k s karácson yra gyógyszertáru n k vevői nek egy üveget ajándé koz tu n k tele gyógyfű vel. P éter története Amikor Barbarával az élet össze hozott. a ho l morfiu mból tablettákat készítettem.Világosan meg ércztem . aki ép pen doktori di sszertációj án d olgozott. hogy . Másrészt viszont a gyógyszertárak ü zemeltetésére vonatkozó rend elet megkövetelte. Di plom am u nk ám elkészítésének u tolsó évéb en egy kis mü ncheni cég gyá rtásvez etője lettem. Gondos vizsgá lódás és éjsza ká ba nyú ló vitatkozá sok u tán l egyőztü k aggályain kat és elha tá rozt u k. raj ta egy felírással : . Ez a cég n ő v é ­ nyi gyógyszerek széles ská lájá t állítot ta el ő . drazsét és k úpot a gyógyszerészek maguk állítottak elő. H a m ost viszszatekintek. H om b urg / Saar-ban . m égha ezen közben an yagi vonatkozásban en gedményeket kell ten n ü n k és kom promisszu m okba kén yszerül ünk . hogy bá rkine k is vegyi gyógyszert adjunk el. Ezért időm legnagyob b részét a münch eni M ax Planck Pszich iátriai Intézet laboratórium ában töltött em. h ogy sikeres tud ós váljék belőlem . ez az idő fontos ta nu l ó id ő volt számo mra.

hogy azok árát magu knak kell kifizetni. amely l\ l ünchc nt H am b urgtól elválasztja. szabadon eladható gyógyszerekbó l állt. A gy ögyfű k őnyvck .dásaival a kisváro sban kezdettől fogva feltűnést keltett . Ta nácsaim m in d ig a kevésbé erős szcrek. készítsene k m indj árt mé g egy litert a szomszédn6m számá ra. m ert a receptúra ne m volt más. újabb d ek o ráci óka t gond olt ki. a lelkes vevdk és tanítván yok tábora. tájékoztat ó füzeteket állított össze és vásá rlási akciókat szcrvezct t. am it táb ornak nevezhe tü nk. h0 6'Y a gyógynövénye k hatóanyagait részesítik előnyb en . am ihez test áp ol ók. hanem őszi ntén érdeklődött a problémák iránt. amelye ket az tá n egyes ült erővel m eg is valósitottun k. Ah ogy ott állta m nap m in t nap a gyógysz ertár pultja m ögött. hogy képes a régi dolgo k feladására. újjászerveztu n k. 1976 farsa ngjá n. a pa tikába n dr. Új. hogy ott . Barbar a tavas szal és nyá ron gyögy n övénygyűj tő kirándulásokat szcrvczcu. hogy az em bere k seregestől j őuck a k ö rnyékről a hamburgi piactér re. a kis családnak néhány héti g me g kellett ten nie azt a 400 km-t. Amikor ér te jö tt. Inká b b azoka t veszik. A hom burgi gyó gyszertárba n m indent felújítot tunk. a gyógy növények és a ho m eopáti a irá nyába te reltek. áté p ített ű n k . Lassan kialak ult kör ülöttünk olyasvalam i. Ez az 50-50 százalékos ar ány né met gyógysz ertárná l nagyon szekatlan . ön magam mal fogadtam sikerü l-e. A vcvók ezzel be bizonyították. A gyógyszerész nemcsak azon volt. képekkel illusztrá lva. valóban m eggyújtott három gyertyá t a patika kirakatában. amely me galapozta a te rmészetes gyógysz ere k k é sőbbi nagy sikerét. ak i hozzám fordul t." Igaza lett . mint él híres Svéd kes erű összetét ele. Ez rcn dkívülj ó szer. 1\ lintegy két év elteltével ott tarto ttu nk . 1\ kir ánd u l ők sora ibó l sok lel- kes gyógynövénygyújtő és -használó került ki. az öreg ll ~I\V rendórmo to rker őkp á rt . előbb be kell bizonyítania.érített vegyi gyógysze reket. kezéb en egy foszladozó papírra írt régi recept ur ával.am it a vevék értékeltek. én me g zárás ut á n nyakamba vettem a vidék et. 1\ hajdani alkimisták tudása nagy hatást gyakorolt rá nk és ez vitt bennün ket clsd ízben . m eghallgatta a gon do ka t. Né gy év m últán a gyógyszertár forga lma m egkétszerezddőtt és m íg régebben a kasszarece pte k tet ték ki a forga lom 80(Xl-át. hogy egyesületekben.) H aj tott a becsvágy. A forga lom m ásik fele az ún . ho gy készítsük cl szám ára a felírt űlkc ve r éket. mert ezek a gyógysze rtárak ren dsz erint els ősorban az orvosok által felírt recepteket készítik el. m int gyógyszertá run k kü löniegességcit b ejelent e tt űk és forgalm aztuk. ebből mé g sokat fognak elad ni. ez m ost m ár csak scn:)lett. azt mondta: "Kérem . . am ikor m ind en bar át unk elm erü lt a karnevál örö me ibe n. Ez volt az indulás. Barbara a hátt érb en dolgozott. kom olyan vettem és legjob b tudásom és lelkiisme retem szerint látt am el ta nácso kka!. mint az orvosok álta l felírt és a be tegbi ztosítási intézetnél teljes ár ba n m egt. hogy azo k árából egy hasz nál t M ercedes 200-ast vegyek. Közös numkával érdekes el őad á sokat állított unk össze a gyógynövé nyekről. ame lyben sok hely van a csomagok és a gyerek szá má ra . Edd igi rejtett üzleti ado ttságom at igyekeztem mi nden eszközzel kifejleszten i. Az volt a k érésc. ami elég nehéz volt. a régi reccptúrák és cl term észetes gyógymódo k irán ti érd ek lődésü nk továb b i tan ulás ra ösztö nzött ben n ünke t. Egy szép napon idős hölgy lépett be az üzletbe . m egbízh at ó a utóra volt szükség. vidé ki asszonyoknak és ho bbykert észeknek előadásokat tartsak a gyógynövényekről. hogy estére 2000 m árka legyen a kasz szában. Am ikor az em b er vala m i újhoz fog. Xlivel állá som at M űnchcnb c n m int gyártásvezető egy darab ig m ég me gtartottam. T hciss növén yi ere detű gy ögyszcrcíból vásúrolj anak. panaszo ka t sőt a gyógyszerek mell ékhatásai ról tett észrev éte leket is. Mi ndeu kit. Ezeket aztá n. ellenáll ta m a kísértésnek és a mu latozás helyett kitalálta m 25 külö nb öző gyógy teakeveréke t a ha shaj tó teatol a visszérteáig . kozm etikai cikkek és d iétás szere k mcllctt gyógyteá k és növényrecept ú rák is ta rtozta k. s nagy nehézségek árán összeszedtem az alkotórésze ket és me gkevertem a gyógyfúc lixírt a hö lgy számára. V é rz ő szívvel ad ta m el kis városi autóm at és fiata lságom álm át. (Drognak nevezi a gyógysze rész a növén yi gyógyszerekct . a nnak ellené re . me rt na gyon ritka d rogokról volt szó. ho gy a drága re ceptek et elkészítse.

aki be vezetett ben n ünket a régi körök gyógyítási titkaiba. am ikor a sajá t bevétel ü kö n tapasztalt ák. vidám ak legyü n k. Európ áho z. Az am e rikaiak közm ond ásos n yíltságu kkal és lelkesed n i tud ásukka l fogadtá k a gyógyn öv én yekről m ond ott ak at. Csak évek m úl tán . nagy hiá ny mutatkozik a gyógynövé nyek és felhasználás u k terű le t é n . mi n t vállalkozási ked vü nk újab b bizon yítékát. a bet eg. az m ind ig egész en különleges élmény volt. hogy a h omeop átia egy humbu g és attól hatást várni olyan. mivel a hagyomán yokat határozottab ban u tas ított ák el. hogyan fed ezte fel ó maga a gyógy erejű növényeket.M a ria Treben-t. hogy hiányosságain kat és fogyat ékosságainkat kiküszöbölj ü k és egészségesek. Paracelsus-szal is évekig foglalkozott . hogyan vészelte át a háborús időket füve k. Bár tulajdonképp m i nem ta n úsítottu n k nagy érde klódést Am erika iránt . M ari a T rebe n több mill ió péld ányban eladott könyvéből sokan megismerték és ki is prób álták a növények gyógy erejét. gyógyszerés zein k maka csul és kitartóan ellenálltak az új hu llám nak. Mi volt növény melyik égitesthez tartozik. ami a hosszú évek során összetartott bennünket? A term észet irán t érzett m ély szeretetiink. hanem m en et közben ~ [aria Tre ben hosszú és érde kes történeteket m esélt . sót. hanem m ás gyógyszertárakban is árus ították. m in t tud om ánytalan tapasztalat halmaz.-j ét. Ennek egyik ere d ménye volt Barbara elsó füzete a gyógynövén yek és a ü csillagok befolyása közti ő ssze f gg é sröl . valahova betém i. Érd eke s. Ezértmég 1979-ben me gal ap ított u k a Term észetes Áruk Kft. mi kén t ismerte meg őket egyre j ob ban és gyűj tötte a velü k ka pcsolatos tapasztalatokat.általában nagyon elut asítók volta k j elszavu n kkal : "N övén yi gyógy szereket a gyógy szertárbó l". Ó és férje révén gyönyörű helyeket ismertü n k meg Ausztriában. Beszélt fiatalsá gáról. könyv szerz ójét. hogy a növén yi gyógyszerek di adalát a nép. A gyógynövények ism eretének népszerűsítése egyre in kább elóté rb e kerül t. am elyeket csa k szelg álatun kba kell á llíta ni.m ajdhogyne m elkerülhetetlen ül . valam i mágikus eró m égis Ameri kába von zott m indkettónket. m ert nem csak a természet gyönyörűségének élvezetét fokozta ked ves tá rsaságuk. . hogy m inden csom agoló. És azt is tanu llák .vagy k o rpafúgy űj t ésre. Fratus Albertusra . H am ar felism ertük. hogy a gyógynövénytan n em más. hogy a gyóg ynö vényekből nyert szerek elad ása kifizetódik . Barbara szép érzé ke kezdettől fogva m egkövetelte.és reklám an yag gondosan tervezett és n ívős legyen . Érdekes m ód on éppen az Újvilágban találtunk rá arra a tan ítóra. m ind szelle mün k. az orvosok és gyógyszerészek. ha gy ott . ahol aztán csa k úgy ontotta a tréfás történ eteket és vicceket. a szenved ó emberek serege segítette eló és egyáltalán nem a gyógyásza t hivatalos művelői . Sót. Jól m egértettük egym ást és társaságába n jól szórakoztu n k. 1984-ben m ega lapítottuk "N ature \ V orks" nevú am erikai cég ünket. Külön ösen nagy élvezet volt vele egy-egy elóad ása után . a sikeres és he- az. m int Eur óp áb an . bogyók és go m bá k segítségével. mi nd filo zófián k inkáb b a Kelet felé fordított ben nü n ket . arról. Eb ben az időben ismert ük m eg mi is . m intha a Bod eni tóba egy csöp p festéket öntené nk és attól valam i válto zást remélnénk. árnika. H a négyesb en gyógy növé nytú r ára mentünk pl. amely növén yi gyógy szerek elóáll ításá val foglalkozott és am elynek termékeit nemcsak a mi üzletünkben . azaz hogy mel y vesen vitatott "bes tse ller": "Egészség Isten pat i k áj áb ő l" c. Terjeszkedni vágytam és kiakartam szélesíteni tevékenységi körömet. ahol a legcsodálatosab b és legri tkább gyógynövénye k találhatók. igy aztán a gy ógy szerés zek egy -két d icséretes kivételtől eltekintv e . Vállalk ozó kedvem nem csillap ult. akkor változtattak lassan -lassa n a régi felfogásuk on . ah ol százakho z beszé lt . am ely a sötét középk orba vezet vissza be nnü n ket. a természet ad om ányai irá nt érzett tiszteletünk. külön ösen a gyógyn övényekről vallott n ézeteivel. vagy Ném etország hoz képest.Amerikáb a. főleg j elzéstani teóriáj ával. Végül is az egyetemen azt ta n ulták.

Ehh ez a felism erés hez m in d en idők és mind en kultú rk őr nagy természetgyógyásza eljutott.3." Ez a felfede zés volt a z. a kik ezt a szerepct vállal tá k. Te rm észete sen mi n dig a kadtak asszo nyok is. H iszen minden gyó gyí tóe rej ű a te rm észetben. ott terem a gyógyításá ra alka lm as orvosság is. a melyet t ud n ia kellett. h ogy vala h ol m egva n azoknak a z erők- . Galenus. Krisztus előtt a 6. H a a betegs éget ú gy fogjuk fel. rni sztikusn ak vagy sámánnak a világ fino m abb d olgaih oz való kapcsolat a révén nagyobb áttekintése volt az on j elen ség Iő l őtt . A rég eb b i idők b en a gyógyász egyszersm in d pap is volt. Ott." nek és en e rgiáknak is a kézzelfogh ató lecsapód ása . Úr a Fii!dbó! buzogtatja az orvosságot és az okos nem veti meg azt. hogy egy -egy növény gyógyító ene rg iáját hogyan használják fel be tegségük gyógyí tásá ra. K neipp lelkész. Xcm vagy ok képes mind azt elhozn i. a melyet embertársai betegségként éltek me g. h ogy érzel m i világukb a n ezt a bizalmat kifejlesszék. 1\ tö rt én el emből ism ertek a z olya n n evek. ta lá n olvassák cl Peter Tom pkins és C h ristop her Hird könyvé t "A növények tito kza to s életé" -t. n em csodá lkozik el egy virág szépségé n . am ely ezt a rende tlenséget ismét renddé és har m óni ává alakítja . m in t sok m ás term észetgyógyász.." J iva ka útra kelt. A kozm oszt á tszövő analóg iák bel ső megértése érvé nyes sé teszi az ön számára is azt.. hogy vala ki a természet es gyógyítás m élyé re h a tolh asson. l\1ind egyikü k ala pvetőell b ízik a természetben. am ikor egy napon m egkérde zte ta n ít ój át. am ibe n gyógyító erő va n . a kik a mai roh a n ó világ természetellenes életrnódja mia tt n emjut ottak CI odáig .. évszáz adba n. Ami kor h árom nap m úlva vissza tért. va gy valamilyen re ndetlen ség kézzelfogható lecsapódása a szervczetben . ak kor az t is feltételezn ü n k kell. hogy az d iszh armónia. vagy egy m a gszem lát h at atl an erején. hogy bízzon a gyógy növények gyógyító erej ében. mind en n övény gyógynövény és m inden á llat és minden ásvá ny is gyógyító hat ásu leh et. Bu d dha Cantama id ejében élt In di ába n egy J iva ka ncvű ember. aki előtte és ut ána élt. mágusnak. ho gy esa k néh á nyat soroljunk fel a h elyben és időben szűke n körü lh at árolt eu ró pai k u lt ú r k örb ől . Tudatába n va n nak annak. ugyanakkor a világon m inden természeti né pnél megszámlálhata tla n emb er szolgá lta övéit min t sámán vagy sámán nő . m int j öven d6 gyógyásznak. ~ f e nj ki a term észe tb e és hozzál el nekem m in d ent. K iinz le lelkész. A vallásos vagy filozófiai ala pokon ny ugvó m ély bizalom a természetben véleményü n k szcrint m ég ma is elő­ feltétele anna k. Fejezet A két felfogás: természet vagy vegyészet? " A. így szó lt mesteré h ez : "A felad at n em old ható úgy m eg. m ikor gyógyíthat má r ő is e m bereket . hogya ko zmoszban m inden minden nel b ölcsen ősz­ szefügg és az egyes ember t úgy l átj ák m int en n ek a kozm osznak ré szét és ké pmását. Ez azzal magyarázha tó . Fel is ava tt ák ót és később nagyo n h íres orvos let t. Pa rac elsu s. ~ f i n dcn b aj ra te rem gy ógyfű . a 16. ahol az emb er elveszte tte az élet iránti tiszteletet. Bin ge ni H ild ega rd . Azok . H ét éve tanította már m estere. legalá b bis intellektuális szinten. a hogy rá m róttad. ott hi á nyzik az a la p ah h oz. 6 ism erte ki m agá t a növények közt is és ó segí tett a be tegekn ek. h ogya ho l a b aj keletkezik. " Paracel su s. száza d n agy o rvosa és alkirnis t ája h íres mondat ában kifejez : . arról is m eg volt győz6dvc . ho gya bölcsn ek. a mit gyógyÍlóerejűnek találta m . mint H ippokrates. cgy orvos-gyógyász. Albertu s Magnus. amit Parac elsu s. Válasz hel yett a mc ste r egy felada tot adott ne ki : . érth etőv é fogja te n ni . Ez a könyv. mil yen cso dálatosa n érzéke nyek és intelli gensek a nö vén yek .

mint alkotórészein ek őss zes s ég c . Ennek ajéghegynek a c s úcsaként elég az állat kísérletek kéte sérté kű gyakorlatát em líteni. a k ő vetke z ó m agyaráza tot fűzt e : Mint a na gy zen eka m ál . A gyako rlati tapa sztalat eredm ény ei alapján a kű lő nbőz ó gyógynövé nye k keverését is helyesli . m isztifikálások és pontatlanságok terén . amely egy szim fóniát játszik. vagy akár emberi szervezet egyéni komplexieitá sának felm érés ét. am elyet az emberek hoztak létre és kezdjük m egérteni. m int a 15.és kísérőanya go k komplex jel en ségét fogja fel és feltéte lezi. A fitoterápi án belül ala pvct ócn két felfogás áll szem ben egymással : a szig on ían analitiku sari go ndo lkodó term észettudom ány i irányzat a gyó gyn övény t egy tulaj don kép p több é-kevésb é tisztátalan term éknek tartj a. felülviz sgálj a . h ogy a régi tanokból mi ndent megért sünk. amely a kiszolgált . m ai em bereknek. N em kívánjuk eltitko ln i. A tudósok.u t óbb m inden hang- Állatk ísérletek . am it tu lajdonképp tudniuk kellene . és 16. h ogy természettudományos vizsgá latokn ak vetjük őket alá. minden technikai felszereltségük és szakt udásu k ellenére nap mint nap elj utnak le hetőségeik határáig. hogy ezta hatóanyagot vagy izol álja a növényből . am elyhez gyógyszerészkollegá nk. amely nélkü l a mai gyógysz erészeti tudo mány életképtelen len ne. hogy az egé sz nö vén y több . tehát betegsége k és pan aszok keze lése és gyógy ítása növényckkcl). ho gy mi az "egé sz" gyógyításának az elv ő n állu nk és ennek megvilágítására szfves en használjuk a "hatóanyagszim fónia" képletes megjelö lést. ahol kell. tudományos növényi gyógyítás. thcrapcin -eg y őg y ít an i. szám unkra ugyanolyan érvényesek az író és tudós Paracelsus mondásai. bár felettébb kétsége s. Ennek gátat vet az a tén y. m int hogy a ma rendelkezésünkre álló eszközökk el m egvizsgálju k a nö vények gyógye rejét. ho gy a gyógy n övény ek hatóanyaga i több oknál fogva változó m enny iségben leh etnek a növény ben. ezzel szem bená lló irány zat a nö vényt mint a ható. mintegy a nö vény be cs o m ago lva. A nö vényn ek egyes anyagokra való redu kálását a leh e tős é g ek besz űk ít éséne k és a rend elkezésre álló gyógyítópotenc iál értékcsökken tésén ek tartja. mé gis sok te kintetben azt nem tudj ák. vagy sem . Teljesen helyén való . amelynek ható an yagát me g kell találn i. b ővítse. M inden kor szaknak megvann ak a gondjai és felad atai. nem is ma rad más választásunk. régi es és nem pontos "niivény tan"-t és "népi gyógyÍ1ás"-t van hivatva helyettesíten i. M a n n fried Pa hlnw. s őt . 1\ kizáró lag a ható any agra von atkozó analfzisek mellett ez az irányzat inkább a gya korlat tapasztalati értékeit fogadja el mint bizonyítékat egy-egy növén y hatékonyságára vonatkozó lag. Ugyanakkor szü kséges. Célj a az. a fito terápia ne vet kapta (phyton= nc>vény. vagy. Nézetc sac rint az egé sz testet fi g yel em b evev ő gyó gyításnál a nö vényt lehetőleg telje sségéb en kell "bevetni". me g kell határozni és ki kell b előle nyern i . \1I . hog y bár az abszt rahált premisszák keretében működnek . am inek során kom pliká lt m űszaki eszközöket és készülékeket alkalmazunk" Van ennek az elj árásnak egy nagy korl átja . századi kortársai számára : "Rétjeitek és mezőitek legyenek gy ógyszertáraitok" valam int "Az egész világ egye tlen gyógys zertár". E felfogás szerin t csak így n yerhe t ök gyógysze részet ileg tárgyilagos adatok és így érh e tők el i sm é telh e t ő eredm én yek. Egyik célj a a hatóanya gok sza bványos ítása vagy standardizálása mind ma gáb an a növ én yben .Nekünk. Természettudományos kutató eljár ásaink ugyan is materialisztiku s-mechanisztik us-logi kus -kau zális gondolkod ási konce pció n alapszanak és akarva nem akarva bizonyítéku l szolgálna k arra. akik a gyógynövén yek kutatásáva l foglalkoznak .di tikus lllllllllkoclás I ':. amelyet elődei rá hagytak. A gyógyászat fent em lített bensőséges kap csolata a vallással és a lilozófiá val lehetetlenné teszi szám unkra. kiigaz ítsa és ahol lehetséges. A mai kor emberének egyik feladata . mitj elen t szám unkra a Föld és mivel tartozu nk neki. h ogy annak eredményei az emberi szervezetre vonatkoztathatók-e . hogy tisztogatást végezzünk a babo nák . gyógyszerként alkalm azza . akik lassacskán felébredünk vegyszerek uralta "test-gépezet ünkk el" együtt annak a termé szetellenes környezetnek a lidé rcnyo m ásos álmából. vagyis egy nö vény.~ l· s zben va ló »u d u lkodé s Az új. Ez azt jelenti. előbb . mind a gyógyszerben . A má sik. ho gy a Föld (vagy egy kontinens) nö vénye inek ism eretét.

Egy vegyüle t izolált formában döntően m ásképp hat. m ire jó egyik vagy m ásik anyag. Ma i szem m el nézve a do lgot. Dc hát rniért nc volna a tapasz talati gyógyításnak . vagy nem tud eleget róluk.és színezé anyagok az úgyne vezett hatóanyag gal kapcsolatban m int ka ta lizát or m űköd nek és így teszik egyá lta lán lehet övé. "iparilag feld olgo zzu k" azo kat. m elyek á rtana k nekik. melyek gyógyító és mel yek m érg e ző hatásúak. A hosszú évezredek során kialakult a gyógyn övény ek ha szn álat ának folyam atossága. aroma. amely évszázadok.e an nak sz űk­ . am íg szám talan ismer ete t öszszegyújtöttek és azt generác ióról gene ráció ra tovább ad- . "denaturálj uk". hogy "annak van igaza. M ind en eljá rás arra szolgá l nálunk. só t évezred ele ta pasztal at ain n yugsz ik. a kellő pillana tba n m egszóla!. hogy egy m ásik eljárás h c1yességét felü lvizsgálj uk vele . A fó forrás a növén yvilág volt. az éhség tól és fájdalom tól űzve vak kísérletek és tévedése k sorá n lassanlassan m egta n ulták. aki gyógyít" . hogy taga d dol goka t. amelyek az em beri és állati szervezet ben keletkezn ek. felaprózó természett ud ományos gondolkodás vélemény ün k szerint ugyan is korl át oltságával odaj u t. ha megfosztjuk őket te rmészetes anyagai kt öl. en zimek .m ég akkor is. nyom elemek.szer. hogy egy gyógy növény hat ásmeehanizm usát pontosan ism erjük. kísérletileg igazolni. klorofill.Ta pa szt al a ti kus alapon gyűj tött adato k tárházának saját létjogosult. akik összetevőinek titokzatos együ ttműködését csak tö redé kesen értj ük? M ás kérdés az. mi nt ásványo k. am elyeket m egehetn ek . Igén ybe vesszük a tudom ányt. Ugyanez vonatkozik a gyógy ító anyagok ra is. csak m ert nem tudja m egm agya- rázni azokat.. Ezáltal toxiku s hat ás lép fel. ho gy minden b en nelévő anyag hozzáj áruljon a nagy "összecsengés" -h ez . ho gy értékes élel m iszerek egészsé gkárosító élveze ti szerc kk é válha tnak. az em ber gyakran teszi fel magán ak a kérdést. m int ah og y az a növén yben len ne. m elyek azok a nö vén yek. hogy a törvén y és a piac követelm én yeinek megfeleljünk. hogy az ember ezen a planétánjóban-rosszban össze van kötve a növényvilággal és több mi llió év id eje volt rá. amely a növén yben felismeri az ember mágikus partnerét. amely gya kran megszo kásho z. viszon t ilyen formában nagyobb adag okban is adj ák . T isztelett c1 viseltetün k azzal a me g érz éssel sze m be n . ha esetleg (még) ne m is tudj u k. hogy kíséróanyagok. hogy az hasso n ? Ne m bölcsebb-e a természet az összetett biokém iájával m int rni .. hiszen ahol em berek szenved nek és segítséget keresnek .gyógyítás sága ? Úgy go ndo lju k. mert so ha nem hagyatkazun k egy m őd sz crre . k ű . m int am ikor egy nö vén yi sze rvezet term észete s környezetébe van beágy azva . Régen minden orvosságot a term észet ad ott . bogyan j u to tt a korábbi i dők "prim itív" embe re a növén yek áldásos hatásának n yom ár Elképzeljü k m agu n knak. a m odern gyógyszervegyészeti elj árásokat. hogy egyáltal án fen náll. Nem sza bad megfeled keznünk a rról. . Az analizáló . am it be tud bizon yítani. ho gy a tudom án yos vegyésze t term ékei hez hozzászokj ék és en nek a kísérle tnek az eredményei eny hé n szólva k étségesek. T öb bn yire pontosabb a hat ása .. a le gfőbb elv még m ind ig az. hanem m indi g a legj ob ba t igyek szü n k me gtalálni. ezért szelv ezetü n k nagyon j ól viszon yul hozzájuk. sőt szenvedélyhez vezet . m in t az empiri. m ásképp kifejezve egyolda lúbb és so kkal erősebb . vitamino k. aminosavak. hiszen szá m ára csak az lé tezik. hogy kifej lessze egy üttélését a növényekkel.sége ssége . neand ervölgyi típ usú ósembere k. . i\ szigorú természetgyógyász erre igenn el fog válaszo ln i. A felfogások és eljárások sokasága közepett e szeretnénk saját álláspo nt u nkat megism ert etni olvasóin kkal: Mi kom olyan vesszük az t a hagyom ányt. Ezzel szem ben az emberne k csa k pár évtized idej e volt arra. hogy eze k a szőrszálhasogatások nem lén yegesek a gya ko rla t szá mára . Az elm últ 100 év iparosításának tapasztalataib ől tudj uk. miáltal az eredetileg elérni kíván t gyógyhatás ellen kezőjére ford ul. A legrégeb bi írásos bizonyí té k a gyógy növények felhaszn álásáról Shen Nun g kín ai császár és orvos fű v esk őn yve. Nincs-e számtalan utalás arra. am ely ben m egö rökítette tud ását az akkori növén ygyógyászatról. A gyógy növény hatása szem po ntjá ból ugyan csa k fontos. A növén yek an yagcseréj e során kel etkező vegyi an yagok nagyon hasonlóak azo khoz. m ég a legjelentékteleneb b is. am int a tom paérzéa.

mego ldá st lud a z e m líte tt rn in dennapos betegs égekre. mivel az általános iparosítással kifej l őd ött a tu dom ányos vegy ész et. "új raá tgondolás" zaj lik és a gyógynövényekről szóló tan ítás. a m elynek e kö nyv sz erz ői el kötelezték ma gu kat és ez az az irányzat. 50 000 kár t evők elle n i szer rel és m űtr á ­ gyáva l és m in tegy 30000 gyógyszervegyésze ti te rm ékkel .k átcsoportosításával telje sen új anyagokat létrehozni..közvetlen múltunk körn yezeti kat asztr ő fái (Cserno bil. sót azok m ég fokozo tta b ba n jelentke znek. indokolatlan gyó gyszerfogya sztáshoz vezetett .1 ''1. idült és vegeta tív zavarokra. Elemezték a gyógyn övények vegyületesopo rtja it. C sak 20% go n dolja úgy. sa i I . a rá kka l és a z A ID S-szel ? Ko m o ly há trá nyn a k tek inthető a klasszikus o rvos lás kemolerápi ájáná l a so kféle mellék hatá s. han em csak vegy i felépítésüket vizsg álta . ped ig egyáltalán n em azok . Fegyel mezett éle tvitel lel és tuda tosa n elóidézell ex táziso k révén képesek voltak a rra. Az utóbbia k ugyanúgy jel en vann ak. m ost új ra az álta lános é rde k lődés ho mlokterébe kerül t. 1r őfák Kl a ssz ikus or voslás végeredményben fantasztikus m é re t ű . Az orvostudományban a sok a t ígé r ő kem ote rápia alapjá n kifejl éd ön az ún. "klasszikus orvoslá s" . Ez az a ko rs zell em. az idült és fu nkcion ális pana szokon . á llatok és n övén yek pusztulá sa ) vá ltolták ki. mai ern berek . a m ely a kla sszik u s o rvoslá s fellcndülésén ek id ején há tt érbe szo rult. Ez a felismerés te rm észetesen a növényekre is vonatkozot t. a sze lle mi t mind a tá rgy akba n mi nd a z élőlényekben . h0!n' m in tegy lel ki beszélgetés t folyta ssa nak a n iivén yekkel. hogy nagyo n so k súlyos betegséget és j árv ányt szün tettek meg a szintetikus vegyi gyógyszerck. mérgezett folyó k.z u tó bb i évszá zad ig a z ö sszes gyó gyszer 90(X."El a tech nik át ól és a v egy é sz e t t ől. században sikerü lt a m ole kul á. ha teheti. A "nemkívánatos" j elzővel szi nte veszélytelennek akarják őkct fe!tüntetni . Lehet. Ennek a foga lomnak a seg íts égével felos ztják a vegyi !n'ógyszerek hat á sait "szándékosak"-ra és "ncm kívánatosa k"-ra. K ő zv él cm én y-kut at ö in tézet ei nk figyelemr e rn éltd eredményt közöltek . Uj korsza k szü letett és "m egajándé koz ott" ben n ün ket az élet m ind en terü letén m esterségesen elóáll ított gyó gyszerek kel és m ű anyagokkal.-a növén yi ered etű volt.' l tl)'c zc ti I I. elh alm ozva bennünket 60000 kű l ő n ­ féle műan y a gg a l . ato mszennyezési bot rán yok. ~int m i.11 . hogy egy lo m b ikb ól kikerü lt vegyi gy <Így" szerrclj ob ban tudna segíteni ma gán . fb eze k az ósem be re k 'Y a dott esetbe n sokkal tö b bet tudtak a gy ógynövénye kr<Íl. \ I\o lld o l· mcg\ . Csak a legutóbbi évtizedbe n jutottunk igazán tudatára anna k. A 20. só t m egm á sítani.európai ipari orszá go kban a m egkérde zettek fele bete gség esct ő n . in kább nő v é n yi erede tű gyó gys ze rt válasz t.. am ely a gyógynö vénye ket m ár nem mi nt szellem iséggel ren delkező éló1ényeket né zte . Ez u gyanis . Az új szer ű éle tfel fogás.I ltu z. a vegeta tív id egren d szer sz ám os zavarán nem tudunk úrrá lenni . a fun kcio nális. Bár igaz. hogy ez az eljárás talán j cllcm z6 m ai tud om ányos m őd s z cr űn krc . Egy ébként pedig hogy á llu n k ko r unk új na gy be tegsége ivel. am elynek érdekébe n Maria . hogy m enn yi veszé lyt és beláthatatlan kock ázatot rejtene k magukban eze k az élc tünkrc és egé szségün kre nézve egyaránt kártékony hatások. Nem eg észen 100 évre rá a vegyipar szin te áttekin the tetlen na gyh atalommá n őtt e ki m agát. am ely Tőbh I lI'lq~ség 1 111 1:1. Ennck a fejl ődésn ek a csúc sán most egy ún . mé gsem tudunk megszabad ulni attól a f clisrnc r ő st ól.ták.z új ko r bek öszöntévcl á tformálód ott a gyógy növényism eret. K ezelési m ódj a lé nyegében tüneti kezel és (azaz a pa n aszok m egszüntetésé rc törek szik anélkül. a nyu gat. hogy a kiváltó okot ma gukban rej t<Í na gyo bb ősszefügg éseket ku tarn á). h ogy a k ő dő s ős ­ id őkb~n m ind en tör" ben vagy né pb en volta k bölcse k. s megvetóen szóltak róla. A legr égibb írásos bizo nyítékok és az et no lóguso k dsem be r-ku rat ása i sok kal inká b b a r ra e ngednek követ kezte tni . hog ya könnyebb betegs égeken. izol ált ák a f<Í batóanyagokat és el kezdték a term észe t építőköveit utánozni . tö bb term észetet !" . dc a növényvilág megism erése biztosan nem ebben a fo rrn ába n tö rtént. /l. /l. A m cgváltozott beállítou s égo t . s amel ynek hossz út áv ú következm ényei az ipari országo k lakosságának egészségé t komolyan fen yegctik.k áros mel lékh a tások n élkül . mint az előbbiek. a megváltozott beá llíto ttság feltartózta tha tatl a n. akik a látszat m ö g őu lel tudt ák ismerni az érzé kek felettit .

az már azo n ba n megkérdőj el ezh ető.a 21. M int minden vitában. a be tegs égektól. ha a gyógyszerészet szakem berei és egyes orvosok M aria Treb en kin yilatkoztatásaira erős ellenérzé ssel reagálnak . hogy anna k hatását és alkalm azási területeit kikut assák. J ó kapcsolatun k és barátságunk ellenére szere tnénk me gjegyezni. hogy egy-két. Az is természetes. M ari a 'Ir eben tehá t egy sorban áll a történe lem híres s ám ánj a iva l.Treben is olyan elévülhetetlen munkát végzett a gyógynö vények népszerűsítése terén. hogy a gyógyítás egyik el őfeltétele a beteg hite a gyógyu lásban. skleros is mu ltiplex ) hiú rem ényeket keltett és becs apta a kő zv é­ lem én yt. H a a j elenlegi hel yz ett ől kissé eltávolodunk és azt ú gy szem lé ljük. szin tén meggyőződésen intu íci ő n és vallásos a lapsz ik. Dicséretes. ebben is. bár a lelkesedés és siker lavináj a és az azt k övető felhá- bo rodás és tiltakozás vihara néh a m ajdnem ót is elso- dorta . Szem ére vetették. nem cso da. rá kelljönn ünk. hogy kiváló személyes ta pasztalatokra tett szert. m indegyik félnek van egy kis igaza . hogy clsósorban a Természet - m enti meg őt a bajo któl. m int mi nde n történelm i tendencia. hogy egyes tudó- Szükséges bírál at sok évekig egyetlen nö vénnyel foglalkozn ak . hogya gyógynöv én yekh ez és a természetes gyógym ódokhoz való visszatérés magától értetődő reakció volta klaszszikus orvoslás t úlkap ásaira. go zásához és alkalmazásához veze t és talán tőleg rem élh e- . század em bere visszatalál ahhoz a felism eIsten patikája - réshez. hogy a gyógyásza t és a természettudományo k fej l ődése egyre finom abb m ód szerek kid ol- m etül beszélő országokban lviari a 'Ir eben egyrészt híres könyveivel "G yógyn övények Isten kertj éből " és "Egészség Isten pati káj ából" . mert amit ó hirde t a növények gyóg yercj éról. Hitelessége ezá lta ljoggal vált kérdésessé . hogy ez az irán yzat is. egy ellenreakciót in dít be . mint azt a történ észek tesz ik. m ihelyt siker ü l teljesen kibo ntakozn ia. hogy M aria Treben bizon yos nö vén yek gyógye rejét illetően néha túl messzire ment kijelen téseivel. Vitathatatl an. Ha viszont azt n ézzük.másrészt misszionárius i hitte l tartott el őad á sai val sok mi nde nt mo zgásba ho zott. vagy mondjuk inkább több esetben túl messzemen ő következteté seket vont le ezekből. hogy fantasztikus ered mé nyek szü lett ek a gyógynövénye kkel való gyógyításb an. hogy súlyos betegekben (rák. . Előrelátható tehát. N ém etországban és a né- Meggyőződésü n k .

llIlo ll lu hísi 1•el ye k Gyűjtsük magunk és így ismerjük meg a gyógynövényeket! Tanuljunk A saját gyűjtés arra kén yszerít be n n ü nk et. H a ism erjük őket.T Am i bennünket a gyógy n övény gyógyászatb a n a kezdet kezdetén a legjobban megragadott. Fej ezet H ogyan bánjunk helyesen a gyógyn övényekkel? ". mezsgyék . ercszked ók. h ogya n lehet egyiket megkü lönböztetni a m ásiktól. Ennél sokkal tőbbr ől van szó. A term észet ilyen in tu itív áté lése és érzékelése m inden bizonn yal az élet legszeb b és legért ékeseb b d o lgai közé tartozik.() F H E . amely jó l bevált köhögés elleni sze r.el sősorban 6s i. Ha a sza bad ban já rká lu n k. még a mozgó au tóból is m egáll a pít hatj uk . kövekkel. megta nu ljuk . » (. Sok napfén yt igé nye l. ne mcsak az t tanu ljuk meg. he gyoldalak. am elyek m ég az t is elviselik.és árnyékviszo- m eg látni nyoktól. hogy m ilyen gyógy n övényeket tal álhat ott . így kiala kul a gyógynövények irán ti érzék. a n edvességtől és szárazságtól. A mezei ka tán g gya kra n a poro s ú tszéleken tenyészik. l Ia m agunk gyűj tj ük a növényeket. M indkét növény a német eln evczését az emberhez közeli el ő­ fordu lási h ely éről kap ta . vizekkel egy ü tt. két ségkívü l a n övények saját kezű gy űjtése volt. érin tetlen l ápvid éken n ő . vízfolyáso k. Minden gyógyniivény ne k megva n a m aga j ellegzetes termőhelye. A gya pj úsás például . amelynek a gyógynövények . ha tehát magunk gyűj~ ük a növé nye ket. a ten gerszin t feletti m agasságtól . Ennek a növén yn ek a tökéletes ellen téte a k akukk f ű . legelők. PmI csak akarnunk kt l4 hanem cselekedniink is. A legtöb b nab'Y illóolaj tart al m ú gyógyfű na pfé nykedvelő n övén y. l la valaki maga gy űj ti él növén yeket.kiváló m áj betegség ellen i sze r . A növ én yzetet te rm észete sen nem elszigetelvc érzékeljük . völgye k. T ip ik us . Jlycn kor d úsan virágzik és intenzíven ontja illat át. a fény . m egízlelhetünk és ez soha nem válik u na lmassá. hanem a tudtist alkalmazni is. M agaslat ok és l ej tők. h a ember vagy állat lá b bal ta pos rajtuk.csak az 1500. rovarokkal. m ilyen növény tenyészik. bogya lehető legpontosabban érzé keljük és megfi gyeljük a természetet. megszago lhat u nk. faesoportok mindez él hozzáé rtónek m ár messziről elárulja . az ásványi anyagok összetétel étől . ahol a vastag nl ruháza t sok á rnyékot ad. a m ely a talajrn in ős é gtól . erdők. d c kizá rólag t űlev el ű e rd ők be n. am ely kim ondottan az em berj árta uta kon n ó.2000 m magasan fekvő hegyi réteken leh et meg- találni. M ind cn gyógyn övény ne k megvan a ma ga tipiku s el őfordu l á si hel ye. 1\ korpafű szintén ma gas fekvés ű hel yeken burjánzik. kara kicr ét. szin tc úgy érezzük minth a álland ó felfed ező úton lennénk: valamit mindi g rnc gtapinthat unk . Akadn ak olya n növények is. ho l. Ilyen például a lán dzsás útifű . a terül et hasznosí tásától és egyéb tényezőktől függ. hogy a táj at ilyen szemszögból is n ézzük . hanem a vado n élő álla tokkal. Mi bclyt kopaszra irtan ak egy erdős tcrületet és II napsu garak aka dá lyta lan u l érik il talajt. a korpafil azonn al elt űn ik .4 . Egy növény t minden érz ékszervün kkel érz ékelü nk és ezáltal intu itívcfogju k fel tulajdonságait. A közvetlen m ellcttc elterü lő szán tó föld ön m ár nem találja meg a megfelel ő létfeltételeke t és n em te nyészik. A sárga tárn icsot .am ely ha gyomán yos köhögés ellen i szer . de m egta lálható a házak e lőtti kertekben és a kaszálókon is. sajá t tap asztalatai ala pj án tanulja meg a velü k való bán ásmód o t is. min d illa tu k. m ind gyógy hatás uk lén yegében az illóolaj ban rej lik és csa k inten zív nap su g árz ás hatására rcj16dik ki.NmI csak tudnunk ktll.

ho g az em bereknek rn iy lyen kevés kapcsolatuk van al <iket kö rül vevő természettel. 1\ tú rázás. kezü n kkel. sót csodá lkoztunk is. attó l függóen. a ra nyvesszőről Növénytani nevek A növén yek népi elnevezése gya kran félre ért ésekhez veze t.~ nk és ) li lIIiilcsiik A nö vén yek hasznosítható részei és a begyűjtés idej e Nagyon fontos tudn un k az t is. a melyek salá tá n ak. Ha nincs megadv a. A köt et végé n m egta lálj ák a könyvben em líte tt összes növén y m agyar és latin el nevezését. hogy ne sérü ljenek m eg. n agyon óvatosan kell elj árn un k. hane m még egy adott körzeten bel ül is változ b atnak. mekkora lehet a különbség pl. a gyerm ekláncfúnek. Külön ösen az Egyesült Állam okban döbben tü n k meg gyakran. orrunkkal . ennélfogva m elyik a m egfeleló begyújtési idő. könnyelm űen és meggondolatlanul m egkóstol n. ( :)"iikc re k A kczd ó gyógynövénygyújt önek azonban semmi esetre sem szab ad szakmai irányítás nélkül. Az egés z noven y . teh á t n em fej lód tek ki telj esen. még kevésbé utaznak falura. M ind két esetben az optimális sze dés i idő ak kor van . vagyis az összes föld fele tt i részt. d e m ár tartalmazzák m in d azokat a fon tos a nyagok at . ho gy a növény mcly részei gyógyhatású ak . G ondosa n kell kiás n unk őket. ha azo k telj esen ére tte k. Sok ember márteljesen elfelejtett e ezt. mert azok nemcsak országról országra. Sokféle gyógynövény nek csa k a virágait szü re teljü k. a nagy csalánnak vagy a nyírnek. hogy levél vagy virág. ami kor a növén y tenyészereje a fóld alatt. A pat iku sok ezt "herba " néven ism erik. .' I a . a m elye kkel szervezetün ket kitisztíth atjuk és salak ta la n íthatju k. b őr űnkkcl. A gyógyszerész sza knyelvben ez t "nos" vagy "flo res" néven ismerjük. i\ m agokat és a gyü mölcsö ket (latinul "semen"és . a gy őkere kbe n koncen trálód ik. hogy a növény tová b b éljen és szaporodjon. a folyópart o ko n. l ehetőleg úgy.elm életi ta nul mán yozása m ellett olyan gyako rla ti hasz na is van . Mind en általunk vezetett gyógynövénygyújtó túra alkalm ával azo n fáradeztun k. könn yen el tudj a képzeln i. fúsz crnövény nek vagy vértisztítókúrára is alkalmasak. am iko r m ég Irissz ő ldek . Sok gyógynövénynél az egész n övényt [elhaszn álj ák. nyel vü nkkel (ez persze veszélyes lehet. A gyökér egy darabját hagyj u k m eg. és gyűjteni a növényeket! Sok mérgezó bogyó van. am i "növény t"jele nt. Ek kor fino m és gyön ge az ízü k. úgy mi nt valam i- \'i r:í ~o k Leve le k kor. ezen mindig a "herba" érten dő . vidékre. Igen gyakran a gyógynövé ny eknek csa k a leveleit használják fel. s persze vall nak olyan virágok és gyökerek is. Ugya n is ekkor éri el vita litásának cs úcspon tjá t. vagy össze tud un k állítan i egy recep tur át. am iko r a növény éppen hogy elkezd virágozni. szerencsére átvettük elődein k azo n jó szok ásá t. amelyek halálosan m érgcz ő­ ek. hogy k ésőbb a kon krét sze mély esetébe n hel yesen tudju k a gy ógyfűvet szá mára kiválasz tani. Tehát igen biztosnak kell lennünk a dolgunkban. a friss új levélkéit szedj ü k le. nyelvről nyelv re változnak. a csip kebogyó hat óan yagai nak és hat ásá na k esetében. A lati n eln evezés: "foliu m" vagy "folia". Jructu s") akkor szürete lj ü k. ha nem vagyunk b iztosak a dolgu nkb a n). ha a természethen vadon tenyészó gy<ígyniivényeket b'Yújteni akarjuk. Ha tehá t a k ésőbbi fej ezetek receptj eib en fagyöng yról vagy közön séges lesz sze. (az egész fóld feletti részt) értj ü k. JIogy is szerothe tnék akkor a természetet ? Mi. hogy az érés i időben vagy túl korá n szed ték le. H a a gyógyn övények gyö kereit (la tin u l "radix") kell felhaszn áln u n k. amelyek nagyon csábítóan néznek ki. hiszen so ha ne m járnak gyalog. hogy sokat sétálunk az erdőkben . most is népi sport öregnek és fiatalnak egyaránt. Ilyen kor tartal m azza a legtöbb batóany agot. Az utunkba kerü lő növényeket mi nden érzékszerviinkkel érzék elnünk kell: szern ű n k kel. a kkor minden ese tbe n a "he rbát". H a vala ki ism eri a különb séget az érett és az éretlen körte k ő z ő t t. ném etek . N em ism erik a term észe tet. Sok tavasz i növén yn ek pl. hogy az embere ket a természet intenzív meg figyel ésére ösztönözzűk. A legjob b id óp ont erre az ősz vagy a kora tavasz.

v é d hető a k őrnyczcti szennyezódések hatásaitól. olyan helyeken . I. Sok növény faj élettere ezáltal beszűk ü lt . ilyen rn űvel é s során néha sikerül különösen nagy hatóanyag ta rta lm ú növén yt kinem esíten i s ezáltal megközelí teni a sta ndart iz áh drog ideáUát.a me nny iben ésszerűen és biológiai esz közö kkel m űvelik . Szám u kat m ég ink áb b növeli az ellen őrizetlen tömeges begyűjtés. M in d azo n álta l nem minden ma alkalmaz ott gyógy növé ny t lehet termeszteni . am elyeket n övényvéd ő szerck. aho l ilyen szcrc kkc l folyt a fiild múvelés. fü ves p uszták . hogy a laposan fogla lkozzun k velük . N övén yvilágunk drám ai átalaku lásának és el szcg ő­ nyed ésén ek l eg főb b oka azon ba n az . Term észetesen " órá nk fenyegető faj esök ken ésén ek oká t nem első­ sorban a gyűj tők nagy számá ba n kell keresn ü n k.Elenge d he tetle nü l font os tudnunk egy ~yógy n(. hogyf óldj eink et évtizedeken keresztül mű trágyákka l és kém iai n övényv édő szetekkel kezelték. hogy vajon ez az előny vagy az a há trány kerül -c túlsú lyba. Ez is. Ugyanez vonatkozik azokra az á llatokra is. mag unkszürcteljük és szaporí tsukóke t. (A gyógyszerész a szárított és felap rított n öv ényr nevezi drognak.) Az elvi vit ár. hogya civilizáe ió bető rt a még érin tetlen hegyi legelők . rnert eze k. ~ íásrészt viszont a nc>vény a term eszt ésben kontrollált körülm én yek közölt fej lőd i k és . amelyeknek é lete a szükségleteik számá ra intakt növén yvilágtól függ. l ápvid ékek. hogy újra rn cgn öj őn iránta a kere slet. Valamikor léteztek úgynevezett drogéri ák. hiszen közü lükjó néhá ny esak nagyon nehezen rn űvelh e­ tó "hiizi" körülmén yek kő z őtt. Ezeket legin kább kon yhakeni n övényekk érn ismerjü k. erdők . nyá ra hosszú ideig foglalkoztatja majd a gy ög n övény v szakértőket és a b'Yógyszeripa rt. nem is o lyan egyszeru eldönteni és a kérdés még bizo. ha a gyógy növé- gy<igy növények Műtrágyák és bioxidok nyeket p atik ában vagy sza küzle tben szerezz ű k be. a közlekedésból szá rmazó neh ézféme k. M e g li g yeJ h e tő . aho l mi ndenféle b'Yógynövén yt árusítottak . l cn t ős részé t kereskedelmi cé lból termes ztik. Az ism ert gyógyn övények közü l sokat fenyeget a kipusztul ás veszélye. hogy a gyógynövényeke t alka lm atl an helyeken gy űj tj ü k . mi n~ hi sze megvan az a hátránya . m elyeket feltétJen ül tu dn i és ism ern i kell. függnek az előford u lás h elyétől és a természetes ado ttságok tól.küJönös cn a havasi és n mocsári növények . m ár a lig kaph ató gyógyn övény. vado n kell összegyújt enü n k. egyébként ped ig nagy szívességet teszünk magun knak. A7. Ezért nagyon sok ritka növény . Az igazi o k sokka l ink áb b ab ban rej lik. folyóvölgyek.ma abban a néhány drogériában . Term észetesen a növényeknek csa k Ch')' relatíve korlátozott száma alkal mas ilyen jellegű m űvelésre. hololt közü lük igen soknak igen jelcn tős gyágyhatása van. hogy ott . Az igazi veszély m a ab ban rej lik. mi ni oly so k .természetvédelem alatt állnak és ezért egyálta lán nem szabad őket gyűj teni . hogy az ilyen n ő v ények haló. H isze n csa k a latin e lnevez ések t'gzaktak i~s ncmzet kőz ilc g e lfogado na k. így semmi tú lélési leh etőségü k nem maradt. M an ap sá g már csa k az egészen félreeső vidé keken és a magasabb hegy s égekben lehet veszélytelen ül növényt gyűjten i. eltűn tek a gyógyhatású növénye k.n it·). hiszen Olt már csak e l lcn drz őu növényeket kapunk.messzemen ően meg . mi m már kífejren ük . A gycigyn övénygyűjtés­ nek min t foglalkozásnak tehát jó esélyei vannak arra. gyon jó módja annak .. Ennek per. A m a gyógyás za tilag alkalmazolt gyög yniivénye k jeI ti .Vé l1Y hi vatal o s n evét \'a~y ~yó~')'sz(~ré~Zl'li sza kkifejezésl-t . Ezeket úgy mi n t egykoron . ma napság a gyógyn övén yek saj át kezú gyúj tése nagyon problematiku s. l A saját gyűj t és neh ézségei Ki p u sz t u l ő Eltekintve azo n pontoktól. It t II lf '\ zl i-s anyagai nak min ósége nagy valószínűséggel eltér vado n élő testv é rei é t ől. rétek eld ugo tt zugaiba is. C yógyniivén ytermesztés a kertben H ol gyűj tsü n k? A gyóbF)'növények saját kertünkben való tcrmesztése na. a folyók ba és patak ok ba jutó kernik áli ák és egyéb mérgek szennyezik. amely m ég létezik .

több rétegú papírzacskók. 40 "C-ná l nem magasa b b hómérsékleten kell szá rítan i. A növén yek legjobban egy kifeszített len vászon kendó fölé helyezett.á rítós zekrényekben vagy sütóbe n kezeln i.vagy konyhanövénynek. mintha nyalábba kötve felfúggeszt en énk őket.1 UI"t. M agát ól érte tódik. ezé rt a szárít ási eljárás be fejezése után a növén yeket fén yt át nem eresztő söté t üvegekben és tart áIyok ban kell tárolni. am i ételeinknek egy b izonyos ízko m ponens t kölcsönöz (pl. ellen kezó ese tb en a szárítás i folya mat több hétig eltarthat és nó a pe nész ed és veszé lye. Bár a szántással a növényből kivonjuk a vizet. Nevezzünk egy másikat gyógynövén yn ek. Sok n övén y azonban lén yegében egyszerre m ind egyi k: fúsze mövény. a hat é. l eveg ős (szellós) he lyen. Ez a legkíméletesebb konzerválási eljárás. me gsemmisíten i valót jelen t (pl.mi n den m ás az életben. az étrendün kbe. Ha a növé ny már . A poreelánbó l. Az aromatartó. csak kérd ésfeltevés d olga : h ívj u n k egy nö vén yt fúszer. fából készült ros tán szárad nak.1. Amelyik növény alka lm as kerti te rm eszté sre . gyönge virágszirmokgyorsabban száradnak min t a h úsos levelek. gya krabban penészedn ek vagy nagyon csúnyák lesznek. ugyan is az illóo lajo k reakcióba lépne k velü k. po r alakban a csalánlevelek rafinálta n fanya rízt kölcsön özn ek a salátaöntetnek. akkor en nek a d efin íciója : olyan növény. Ez eset ben ugyanis a szárak és a levelek kissé mindig megnyomódnak. gyógyító hat ás ú.zörgósre" szágyűjten i radt és érintésre könnyen széttörik. a rége b b i füvekból m ég kivál ó gyógynövényfü rdót lehet készíteni . A drogokat (-szárított és felaprított gyógynövénye k) száraz állapo tban. 1 cen tis d a rabokra aprítju k. Régebben helyi terápiaké n t igen h at ásosan alka lmaztá k reumatikus fájd almak esetében : a fáj ó végtagot csa lán nal d örzsölték és üt ő geu ék. gyo m és zöldség. Ezeket azonban minden alkalom mal igen gondosan le kell zá mi. a kömén y. azt az egyes növények leírásán áljelöln i fogju k.. fá ból és fémből készült dobozo k a legalkalm asa bbak erre a c élra. gyógy növény.s~ig A gyógynövé nye k szár ítása és tárolása Tegyük fől . kellem etlen t. egy úttal kivál ó vesegyógyító . a me lyet a csa lán levelek a bórön okoz nak. a citro m fú). amelyek n agyon gyakra n igen kem én ynyé válna k. a melyet évezred ek óta alkal maznak. a petrezselyem. M it kezdj ü n k velü k ezu tán? H a nem h aszn ált uk fel őket frissen. A csalánlevelek ből készül t fózelé k n agyon jó ízú. ugyanakkor a sz áraka t. A közvetlen napsu gá rzás a növé nye ket kifak itja és a ha tóanyagokat szétroncso lja. A m úan yagból készült edényeket nem aján ljuk. Az apró virágok és levelek esetében ez a m ú velet elmaradh at.oka t! . H a egy növényt gyo mnövé nyne k titul álunk. l lf .és kis érőanyagok többsége mé gis m egórzód ik. amelyne k o rvosi vagyis gyógy ha tása van (pl. A kertészek kitépi k a csa lánt. akk or ren d szerint megszántjuk a növényeke t. amelye kben pl. Il a vélet lenül m égsem fogyott el az egész készletü nk . akkor az valami nem kívánatost.i n ) l ó ~ I'l l('nye k II I"jhiik el I 1II 11an )'3g . hog y a nö vén yek he lyes szá rítása nem is olyan ' 1 ' . Ella rlI I. Ez a mód szer elónyösebb. szintén alkal masa k rövid idej ú tárolásra . A növényeket mindi g száraz állapot- n övé n ye k G y ógy- növények G yom n ö vé n yek Z öl d ség- növények ban. ezáltal sokkal lassa b ban száradnak. A legjobbak azonban a sötét üvegtart ályo k. lehetőleg légmen tesen záródó ed ényekb en kell tárolni. H ívj u nk egy növényt zöld ségfélének. akkor kézzel. a kko r ezt úgy értjük. péld áu l a fehér fejes káp osztát.. igen go n dosa n kell feldara bolni. Az egész n övén y tea ként vizele thaj tó és sala ktalanító h atású. A növén yeketlazán e lteregetj ük és legalább két n ap onta óvatosa n átforgatju k. Természete- sen a papírvékony. gyüm ölcsök és a gyö kerek . ollóval vagy késsel kb. teh át nem esó s idóben vagy harmatt ől n ed vesen kell és árn y ékba n. ennyi ide ig leh et óket frissnek n evezn i. A gyerekek gyúlölik. ha nyá ron a réten fu tká rozn ak. a n ag y csa lán) . hogy az olyan valami. hogy az érintetlen természetben csodálatosan illatozó növényeket gyújtött ü n k. a fekete teá t. mert az a kert go nd ozatlan részében múvelés n élkül is burj ánzik . Ugyanakk or é p pe n ez az ége tó fáj d al om. A gyökereket ajánlatos s7. az or bá ncfú). mert megcsípi a lá b ukat . A szárított n övén yek ren dsz erin t két évig tarthat ok el. ' UI F ű sz er­ il óxi i ll jó jnis egyszerű eljárás. rn áris beépíti ük az t. J ó pé lda erre a csal án : megszárítva. a kávét vagy a gyógy teákat áru lják.

G yá gyt eák lnf u zum T ink túr a Fün ló. k űl s dlc g viszont gyób'Yító ha t ás úak (pl. az orbánc fű) . Ha csak feliil etes ism ereteket akarunk szcrczn i a gyó gynövények h aszn ála t át. a hegyi árn ika). ~ l ás gyób'Yniivények a kko r fejtik ki legjobb an ha tá su kat . ha frissen fogyasztjuk óket: sal át án a k. E l őford ul . m indig tartsa sze m el őtt ezt az alapvctó sza bályt ! l Ia mé rlegelj ük az idó. hiszen minden hol vannak kiváló gyógy niivé ny-sz. Kezdj ük a l eg egy sz e rű b b e l . szíirc telt gyógy növények szárítása . Egyes n övé nyek I rd ő vagy inhalálás formáj á ha n hatii nak ked vezőbben . akkor kid erü l. Egy gyógyszerész val ós ággal halálos bún t követ el. s felh ívj ák a figyelmet az ese tleges mellékhatá sok ra is. alkalmazását i llet ően . valamin t a "szavatossági id ő" lej ártál. Bizonyos növén yek ese tébe n kívánato s. A pa tikákban. h a alkoho l-víz elegyével tinkt úrakém. kivált ké pp a nagy illóo laj tarta lmú gyób'Yniivények (pl. n éh án y órá ig vagy egy éjsza ká n át állni hagyom . a gyó gysze rész ezt fo rrávíz-infúzium nak nevezi. feldo lgozása házilag nem kifi ze tődő.nem éri me g" a fárad tságot . csak felületesen it éli meg azokat. megint m áskén t. d rogé riákba n biztosan a legjobb minőség szerezhetd hc. Az ill forga lmazott gyógyniivényeket ugyanis a legszigorúb b ell en őrz é sn ek vetik alá mi nd a minőség. az o rb áncfű ) form á ba n. Fel jratc zti. . Természetesen. a papsajt nyá lkaa nyagai. alkoho los extrak tum ) form ában a 1 legh atásosa b b (pl. old. 115. a kaku kkfű) . vízzel teak én t. a to vábbia kb an a tea k észítés n éhá ny ala pszabályával ism erked ünk m eg. a körömvirág ) vagy olajos kivo nat (1'1. az árnika). ha n ő v én yi olajjal kivon a toljá k (p l. m egin t m ásként. e-noc s.~jos ~ i\'u mlt Friss 11l1\" ' IIYl' k Ismét m ás növén yek küls ólcg alka lm azha tó k a legh at ásosabban. (friss) fózeléknek (p l. ismét mások pedig száraz borogatás fonnáj ában (pl. 7. in h alálás . dobozokra ráírni cl n övén y illetve cl kever ők nevét. Emellett a hryógyszcrészek sza kszerű tan ácsadássa l is szolg álnak. ken öcs vagy gyógy ír (p l. hogy ezen a kissé hosszadalmasabb m ód on kész ü lj ő n az ext rahá lás (kivonat olás). h ogy egy és ugyanazon növény az cxtraktá lást ól függőe n más és más hatással bír: másként hal . erre érzékeny a ny agok szétronesolódjanak (p l.1küz letek . A teráp ia sikere a helyes választástó l ru~~ : nagyon sok gyógyn őv é ny tin ktúra (a7. távol ról scm ez az egyetlen és minden esetbe n legjo b b felhasznál ási l ehet ős é g . ha vizes borogatásként alka lmazzu k <ket (p l. a csalán ). m ind a tárolás tekintet ében. a m elye k ak kor a legh at ásosa b bak . Ily m ód on alkal masi n t elkerülhető. alkal mazásána k. ha elfelejti rá írn i egy edényre vagy d obozra . akkor m ind ez valóban . él gyógyszerész számára ez a hidcgvíz-infúzum. G yógyszerészetileg a tea n ő v én y i részekból álló h ígított extraktu m na k (kivo na tna k) t e k i n te n dő. hogya mérgező vagy nem kívánatos hatóanyagok ki- . a melye k be ls őleg alka lmazva veszé lyesek. am it az em ber azé rt csinál.so kat lehet ta n ulni is eközben . Aki tehát hizonyos mértékig önmaga gyógyszerésze akar len ni.i\ magunk gyt1jtülle gyógynövények kezclésekor soha ne felej tsük CI il zacsk ők ra. a svéd i k eserű ) . h ogy a m agunk álta l gyűj tiill. ha pl. hogy az mi t is tartalm az. e l sz ő rakoztatj a . a ka m illa ). Am ikor a n ő v én y e k et h id eg vízzel ő n tő rn le. Ami kor én a növénycim et lobogó forró vízzel leforrázom .. Va n n ak olyan gy ógynövények is. n eh ogy a tú lzott hőh at ásra b izonyos. Va n nak n ő v é ­ n yek. A továb bi fej ezetekbe n az t tá rgyalj u k. me rt ö römé t leli benne.. lsd . a ta pasztalatsz érz ésre fordított energiát. a m ely be n a hatóan yago kat igen pontos adagolásb a n forró vízben kioldju k. ). t)1. a h elysz ű kséglctci. . De ez is olyasvalam i. majd ih a tó h ómérsékle tűre felmcl egítcm. :'\Iind cz a gyógyniivénygyógyászat évezred es tradícióiból szerzctt tapaszta lat. ho gy mi lyen sok m ódj a van a gyógyniivéoyek felhaszná lásának . B el ső alkalmazási m ód: a gyógytea A gyligynövén yek felh asználási m ódjai HA él gyógy tea a legismerte bb m ődja él gyógynövények r alka lm az ás ának .és m un ka ráford ű á st. Aki a gyógyniivénye kkel ka pcsolatban esa k a tc ákra go n do l.

át ha to lhata tlan a b b a növényi rész. I la ha tá - 2 2 For r óviz infúzum 1 2 3 :l A növényeket t ca sz ű rd hálói J. 1 h. a háló t a l \I~szé bc l ógatju k. akkor a bogyókat tíz percen keresztül kell a vízben forralni .olelodjanak (pl. A mezei zsúrlóból és bo ró kabogyóból készü lő vesc-. Azokban az esetekben. lefor r ázzu k.I l cxtrah ál ási idó letelte után . Id . elegendő lobogó vízzel leforrázn i a növényt. mindig azegysze- ru forrávíz. l ia c..sip kebogyóból akar-unk erős teá t készí ten i. am cly ckné l nincs Főzet külön feltüntetveaz c1készítési utasítás. annál rövi- Ext rahálás! id ő d ebb az extra hálási i dő. Ha pompás illatú bodzavirágteát akaru n k kapn i.ígyh ólyagtea m eg fel el ő ext ra há lásához m ár tíz pereig kell állni hagy ni a n őv é nyeket leforrázás u tán . an ná l hossza bb és/vagy ann ál forróbb a kivon at. I 2 teáskaná l gyógynövényt a "'''Iszúrooc teszünk. és h.. az extrah álasi idó lete lte után a hálót a növén yek kel együtt kiemeljük.infúzumot alkalmazzák. 3 . majd három percig álln i h agyni . majd felforraljuk ezeket. N éh a a kemén y részeke t (gyökercket.ólót a n övén yek kel együn kit'rnelj ük . forró vízzel lefo rrázzuk. ahol is érvényesül az a la psza bály: minél vékonyabb és puhább a növényi rész. a hálót a kan uába lógatjuk. hiszen a növény magja rendk ívül kem ény. lefedve álln i (ü leped n i) hagyj u k. a fagyiingyból a viscot ixin). m inél kem énye b b.íve ü lepedni hagyjuk. kérget. . Ez az eljárásmód ~ főzetkészítés. A gyógynövényeket friss vagy száriton formában használjuk tcak észít éshez. Könyvü nk ő sszcs recepti én él és a felhasználási módoknál m ind ig az adon eset ben leg c é l sze rűb b elkészítési fo rm át adju k m eg. Ilyen esetben először hideg vízben rrrcgp u h ítjuk. Ez esetben a magas h őmérsékl et fokozza az extrakció t. fás részeket) kell cxtrahá lni. I tes szük.

másna p re ggel a vizet a növények kel eb'Yüttb'Yengén felforralj uk . hogy a legtöbb ember túl kevés folyadék ot vesz m agá h oz. A fedé l a ljára kicsapód ott csöppeket leszúrvc adjuk hozzá a kivc narhoz . A bélbolyhok a tea olda tot hatóanyagaival egy ü tt igen kön ny en és gyorsa n asszi m ilálják. a m ikor a táplá lékfelvét el n eh ézségekbe ü tk özik . Egy hagyományos kö högés elle n i tea csupa olya n n őv é nyt tartalrnaz . e peteára van szü kségün k..is Hidegv íz infú zum A nö vén yeket egy fazékban hid eg vízzelleiin tjük. djiik I){~ 2 " Ii'aiv.szállítja· a kioldódott a nyago ka t). Ebben a példában az ex trakció időtartam a n ő. h a reg gelen ként meghatározott m e nn yi ségű teát elkészítünk és azt napközben termoszb an t árolj uk . " I(".kortyo nkén t c é l szer ű inni. olya n betegségstá d iu m ban is.150 m l) egy-két p ű pozou teás kaná lny i növényt számítunk. A l e gc é l sz e r ű b b . Az illóolaj ok és egyéb h at óanya gok különösen illékon ya k. A teá t legegyszerűbben egy pamutból k észült t ea szú rő háló segítségével k ész íth etj ük el. Ily rn ődon a test n egyedó rá n ként rea gál egy-e gy korty teá ra és ez által arra kén yszerül . m á sod sorban ez a h ordozóanya g (vagyis a víz . á tszúrjü k és m ár fogya szt hat ó IS. A "teatqjás" ha szn álatát nem tan ácso lj uk. azaz könnyeb ben ill. Egyébkén t ismert tény a természcgyágyászatban az is. a mely a tüd őre. ezé rt közep es extrah álasi időt ke ll választan u nk. Az alapszabá ly: egy cs észe vízh ez (. a hö rgőkre és a . \t'ri'kek 3 3 nyeke t hálóstól kiemeljük él re á ből . Az extrakciós id ő leteltével a n ő v é j El k ész m. m ert ebben a növények túl szorosan p r é se l őd n e k össze. h arm a d sorban az emberi testben m int öblítőszer múködi k. tizenöt perces idciközön ként forr ón vagy melegen . A sötét szín az tjelenti. A kész tea kever ékeket rend szerin t keményebb és l ág abb.sos máj. é ssze rű a k ü lönböző növényeket a tca keverékek készítésekor kom biná ln i. M ivcl m inden egyes gyógynövény más össze té tel ú és fcl é pft ő s ű. A víz a tea esetében hárma s sze repet já tszik: elsősorban víz az ext· ra kciós ala ny. egy éjszakán át állni hagyju k. de lefed ve neh eze b be n sz ő k nek el. s a víz okozta t érfoga tn öveked és követk eztéb en a ha tóan ya go k nem képesek kellően kiold ődn i. ajánlatos a teát egy éjszakán át áztatni és reggel gyo rsan újra felforra in i. hogy a növények ből sok ha tóanyag kinldódott.a n gy algy ö kér ből és lá n d zsás ú t i fűbő l .és sző vem cdvck állandó átrnosá sá t. A gyógyteá kat kb. hanem inkább arról. egy fedővel vagy egy kistányérral ta karj u k le. ho gy a káros hatásokat saját erejé ből kű s z ő b ő ljc ki. s azt néhányszor mcgmá rt uk a vízben. hogy a teá t a m íg ülepszik . M in dc n egyes n övén y k ű ­ l önböző mód on hat a szervezet meghatározo tt fun kci ózavarai ra. nehezebben kiy vonható reszekből állítják ő ss z e. Tov áb bi fon los a lapszabály.készül. A d r ő tkcretrc szerelt hálót a csészébe vagy karm ába lógatjuk. . na ponta leg a lább 2-3 liter folyadék ot a já n la tos fogyasztan i. 2 Tea· L. H ogy biztosíta n i leh essen az emésztő. h ogy a leg fontosabb hatóanyagok kerüljen ek az old at b a.. a melyekre az adott terápiához szükség van . d e nem felt é tlen ül azok.it l. amely nagyrészt kescrű gy ő ke rekből ."\emcsak a tea szín éről van szó .

vagy n a rancslé adja meg a végső ízt. Egy jó tanács a gyakorlati felhasználáshoz: a keveréket hasz nálat elót t erőse n rázzák össze vagy ll keverj ék" meg. Egy epe . Ezután a töm én y (ko n cen trált) n övényi kivonatot folyó vízzc1 megfel el ő h őmé rs é k l etűre állítj u k be (ahol ezt a kezelés i módot ajánljuk. Mi általába n a természetes en összeállított rec ep turával d ol go ztu n k. A leg- . hogy feles leges szén h idráto t vinnének be szervezetükbe. Az anyagoknak nin cs semmi ízük. Vigyázzu n k. aju ha rszirupot vagy a gyü mö lcs levet. a h atodi k ICrtőtlen ítő hatású . A fürdőkád vagy fü rd őed é n y nagyságától fűg g ő­ en egy -h árom teli maré k növény t teszünk egy -háro m liter vízbe. máskor a részfürdő (p l. A gyorsan oldó dó teáknak a legfőbb el őnye az. ha a tea ugyan hatásos. Az utób bi id ő be n azon han sikerült Sváj cba n kifejleszteni egy sem leges fehérje hordozot az instant tc ák számára. ha a növén yi kivonatot elds z ő r egy más ik fazékba szűrj ük s csak utána ő n t j ű k a kádba.és búzavirágszirom) a dna k hozzá. legfelj eb b háromféle gyógynövény b61készíthetők. m crt eze k mos taná ig cukorbáz isúak voltak.. Keverj ék össze a megadott növényeket egyen lő arányba n. N em közö mbös a t ea keverők színe sem.n yál ka h ártyára is h at . ne hogy lefo rrázzu k m agunkat! H a nin cs a köz elben valaki. Itt m utatkoz ik meg a gyógyszerész vagy a gyógynövényszake mb er m űv ész ete : az opt imá lis recept ú ra ősz ­ szcállításá ban. erről a 17. m in dössze a víz és a gyógynövények m ennyiségét kell növeIni és nagyon e rős ext ra ktum ot készíte n i. inhalálás. kivéve azo kat. Lsd . tehát a cukorbe tegek is ih a tják a né lkül.j obb. G yakran egy -két cse p p fr issen kifacsa rt citrom. k ét-. Ha már megfelel6 ta pasztalat o t szcreztek . Az extra há lási idd letelte után a növén yi kivonatot l esz űrjii k és k ő z vet l e n ü l a fürd ő k ád ba vagy edé nybe öntjük. szeder. kevésbé "célzott"hatású alkotórészekkel (pl. aki segít a szűrőt tartani. amelyek egy. E g y s z erű te áka t ajánl u n k. Ez megfelel egy normál rnéret ű teászacskó térfogatának és általába n ez a m ennyiség szü kséges egy rövid távú ter ápiahoz. M in t egészség üket védő kor. M iért is ne tegyünk meg m ind en t annak érdeké be n. a másik in gercsilla p ít ó. A gyo rsan oldódó tea nem igé.vagy málnalevé llel) . Minden teát ízlés szerint lehe t éd esíten i. A pa naszok j ell eg é t ől fü g gőcn egyszer a teljes illetve kád fü rd ő. a forró vagy hideg vizet egy sz e rűen rá kell önt eni a teap or ra .é d e s i tő se társaink többsége . h ogy a lehetősé gekhez ké pe st kelle m es ízt ad j unk teán knak. I Iossz ú évekig kerültük az ilyen je llegű ins tant-tc ákat. a cukorral szemben mi is előnybe n részesítj ük a mézet.Nestcák Kül s ő alkalmazás: fürdők . kéz. A z elkészít és mó dja elvben ugyan az . A te a am elyeknél ezt kü lön jelzik. Ilye nk o r felesleges a recept. hogy utazás közb en vagy a m u nkahelyen pillanatok a la tt elkészíthctők. a negyedik n y ugt ató . dc az egyik alko tórész n yá lka oldó. a ha rmadik köpt e tő. tö rekedj ün k arra. M it érünk vele . nagyobb élvezeti értékű . mi nt a teák esetében. egy id ő múlva ízlés üknek és szükségletei kn ek m egfelelden saját m aguk is változtathatják a men ny iségeket . de förtelm es az íze és az em ber nem képes ráverini m agá t a rend szeres fogyasztásra. m ega djuk a mennyiségeket és az ex trahálás m édj át is). ű l ó.vagy l á b fürd ő) aj án latos. Egy speciálls eljárással a növényextraktumot erre az új ho rdozóanyagra viszik. Sok panasz ese tében a gyógyfürdő a legh a tá sosab b kezelési m ód . Ez esetben is kell forró vagy h ideg víz segítségével infúziót vagy főz etet készí ten i. D e sok ember számára előn y ös e b b a z in stant teák használata. a kön yvb en megado tt tea receptet 100 gr Re ce p te k mennyiségre szá mítottuk ki. fejeze tet. boro gatások. és nem tartalmazna k kal óriát. M ég ha a gyógyító hatá s elsőb b séget is élvez.vagy m áj tea esetében a sok k eser ű anyagot tartalmazó fózetet ki kell egészíteni Ízj avítás nyel hosszas előkészületeket. nedves kötések 11 1'\lI hiiz() liin ll)k f IMii rd á k .. Az ülőfürdő rend kívül hatásosnak bizon yult n em csak hasi és altest i görcsök esetében. hosszabb-rövidebb áztatási idővel számolva. ezé rt a kell ő szín h atá s elérése érdeké ben ú gyn evezett szfnezdd ro gok at (kö röm virá g. hogy m in dcn napi gydgvszc-: riinket élvezh etőbbé tegyük ? Mi nden . hanem krón ikus vesegy ulladás vagy h üvelyfert őz és gyógyításában is. az ö tö d ik im m u n fo ko zó..

A gyágynövény tinktúrák gyártása kor ezeket a természetes in gad ozásokat ki leh et k ű s ző ből n i . hiszen a növények a leggondosabb rmlvelési mó d mell ett is ki vannak téve a nö vek ed és. A Dl tehá t (a D a d iluc i ő-sh igft ás h elye tt áll) egy rész őstinkt úra híg ítva. a ke dv ező vagy k e d ve z ő t l e n i dőjárás . a 7. 1\ gyógy szertárakban vásárolt magasértékű tinktúráknak másik előnye az. Ebb ől kiind ulva h ígítják továb b a h om eop at ikus tinktúrá t 1: 10 a rá nyb an . Ülő­ fürd őt egyé bként a no rmál fü rd ők ádban is lehet venni. feje zet 102. a száraz vagy nedve s b orogatások. mi a kül ön b ség a gyógynövény. a lábszár és a lábfej kieme lkedik a vízb ől. ezér t nagyon pontosan kell Nii"(" nyi riuk t ú ra l lo mco pnti kus tinktrira . Az a lko ho l-ex trakció re n dsz erint 10 n a p m úl va fej eződ ik be . H a valahol ezt ajánljuk. A szá ríto tt gyógynövény ekkel szemben m egvan az a nagy előnye is) hogy azo knál könn yebben tárolható és nem romlandó . A tinktú ráka t kü l sőle g és belsőleg egya ránt lehet alkalmazni.vagy növényi tinktúra és a homeopatikus tinktúra között?A kett6 lény egéb en nemcsak az ala pgo ndola tot. fejezetben a 73. kórh á zb an stb. ilyen kor azo nban csa k b eleü lü nk a m eleg vízbe. hane m az clőá lIításo k m ódját i ll et ően is különb özik egymástó l. gyógyteában fel leh et hígíta n i. A gyógynövény-in ha lálás ese tében ugyan úgy j á ru n k el. olda lon a kép eken lá th a tó a seb lem osás m ódj a . Ez azt jelenti. tehát egy rész növényt vesznek 10 rész víz/alkoho l elegy h ez.m osogatj u k forró vagy meleg vízzel) miközb en a fel s ő t e st . Így n em kell tartan iuk a ttól . A tinktúr ával erősíte ni vagy helyette siten i leh et a gyógyn övé ny tea -kez clés t. hogy rosszul csinálnak valamit. M ásik speci ális alkalmazási mó d a növé nyi zuhany .B á r egy ilyen rég imódi d ara b . 1\ kád ban ülve csak a hasat és az ülepet . hogy minde n ese tben megreleinek él szabványnak. Ezt az extraktumot nevezik "óstinktúrá na k''. ezért évekig felhasználható.). min t az ü lőfürdő. u tazás közben .70% alkoholta rtal m ú szesz es kivona to k. ha pl. Ez esetben re n d kív űl íon tos . A növén yi tinktúrák és a hom eop atikus tink túrák közötti különbség M ég min di g nagy vita folyik arról. hanem mindig állandó . gyümölcsléb en . összerázva 10 rész al- Tink túrák A gyógyn övénytinktúrák mi ndi g szárított vagy fri ss növén yekb ől készü lt 40. egy vagy két rész alkohol/v íz. A szárított n öv én yek vagy a növényi leever ékek eseté ben ez az állandóság nem valósítható meg. A tin ktú rá k és a lkoh olos kivon at ok k ül s őd l e g es alkalmazása kor m in d ig pontosan tartsák magukat a mindenkori e lőírások hoz (hígítva vagy h ígítás n élkü l.hira 1 1I" \'t~ h'I l' Speciális alkalm a zási módok ad agolni. M ivel a tinktúrá t cseppenkén t kell bevenni. hogy beszerezzen egyet. h ogy gyo rsan d olgozzunk és mi nden szükségcs dolog a kezü nk ügyében legyen . E m ód szern él ugya n is kizá rólag az illóolaj ok ha tnak. a napsugárzás stb. oldalát).jo bb hatást egy spcciális ül őfü rd 6 segítségével érhetjük el. A b el s őle g alkalm aza n dő gyógy növénytinktúrát közvetlenil l a nyelvre kell esöpögtetni vagy vízben. az illóolaj ak "elszö knek JJ • A fentieken kívül a gyógynövé nyck nck van még néh ány spec iális alkalm azási mó dja pl. m int az egyszerű in fúzu m n á l (lsd . vagyis egy rész n övén y. komp ressz iók . hogy az aktív hatásu gyógy anyagtartalom nem változi k üvegen ként .kád a ma i háztartásokban má r ritkán lelhető fel. gyo rs csiliapit ásra van szükség vagy a teakészítés neh ézségekbe ütközik (p l. sok em bernek talán mégis mcg érné . amelyek a vízgőzben oldó d n ak. akkor egyúttal leír ju k az eljárás fázisait és gyakra n ké pek kel is illu sztrálj u k mi nd ezt. H a az inh alá lás előtt akár csak tíz percet is várna k. 1I1IId ti ra 11 01Ip' Inhal á lás \ l ill l. valamint egyes testrészek lemosása vagy leöblítésc. k őzve t l e n ű l bő rre vagy k e n őc s re ) . M iu tán a tinktúrát az alkohol tartósítja. A nö vén yi tin ktú rát 1:10 arányban á llítj ák el ő.a vesetájék magasságáig .fej l ő dés természetes ingadoz ásainak. az előbb vázolt mó don. Ez utóbbinak oka lehet a t e rmőte rüle t a dottsága. 1\z 5. A homeo patik us tin ktúra Iriss növényekből készül I : 1 vagy 1:2 a rányban . Az cxtra kturnot a " már ismert módon készítjük el. vagy ahogyan a ho m copatá k rn ondj ák.

A hígítás tovább folyt atható. Ennek ellenére a homeopatikus gyógy szerek hat ásosa k. hogy képe s megakadályozni a rnikrobák tevékenység ét. ürmösbor. min t a Bach-fé le vir ágre- rápia. akik taga d ták sz ővetcs növényi felhasználást. Ezért érthet ő. min t op timál is közege l a növén yi eredetű gyógyszerek készítéseko r. Átfogó j árványtan i vizsgálato k egyébkén t igazo lták . és hogy na pi egy-negyven gramm al ko holjelentő­ sen csök kenti az in fark tu s kock ázatát. (1\ y tink t úra kat csöppen ként adagoljá k. hogy kompliká lt m úszaki berendezések segítségével bebizonyít hatja. rnivel man ap ság már ismerünk olya n finom- 11 1 1 1I . M i ért ne len ne teh át leh etséges. Kísérletileg bizonyított tová b bá. Hál' Istennek a tudomány ma már eljutott arra a pontra. Ezen funkci ók me llett (o ldó . hatn i" ké pesek. ho gy a homeopátia egészen más m őd szcrrel határozza m eg egy nö vén y gyógy hatásá t. állati és ásvány i anya gokat is a gyógyítás szolgálatába tud állíta ni. Alkoh ol a természet es gyógyszerekben? Végezetü! m é egy szó az a lkoho l alkal mazásáról az g olyan term észetes gyógyszerck esetében rnin t a tink t úrá k. 'Iudom ányosan bizonyított téma az is. han em stabilizál ásának egyik tényezőj e is. az m indig is ütközőpont volt a "materialisták"számára. az adrenalin a melIékvese "stressz-honn onja" még egy az egy trilli ón yi (1: I 000 000 00( 000) hígítá sban is szabályozóan hat szcrveink re és szöveteinkre. ezért elsaját ítása tá volról sem olyan neh éz. Ez a m ennyiség kb. Az al koho lnak m egvan az a tulaj do nsá ga. a D2 egy rész D l tinktú ra összerázva 10 rész alkohollal!vízzel stb.lll ra~~ . német orvo s felta lálta a homeopátiát. !lOgy be!etették a be teg ágyába vagy a ruhája alá d ug ták.Alkoh oltartal mú gyógyszere k bevételekor az adag olá s soha nem lépi túl a napi n ég . M anfred ennek bá rm inem ú hatását (a pla eeb o-efTektuson kívül).és hidroli tiku s reakciókat . En nek az az oka. napi két poh ár bo rnak fele! meg. . mint ahogyan azt ö nök közül bizon yára többen tapaszta lták m ár. l\li ndazonáltal a két terület közötti határ elmosód ik. azonban kül önbség van az a lkal maz ásukban . hogy az alko hol növeli a gyom ornyálk ahártya áteresztőképességét és elősegíti kismennyiségú. gy ögynövényclixírck. ha a Bach-féle virágtcrápiát a hom copát ia továbbfejlesztésének te kintj u k. A gyógyszerészek szemében az alkoho l nem csak a halóanyag kinyerésének eszköze. kiváltképpen . hogy nö vén yek vagy ásván yok testünknek ugy anilyen m ód on k ő zvct ítse nck gyógyim pu lzus okat ? Bár a homeopátia és a gyógyn övén ygyóg yászat gyakran ugyanazon gyógynövényeket alkalmazza.iilois l "Ipi két 1'1l11. A fentebb leírt nagyfokú hígítás alapján a homeopátia erősen m érgező növényeket. kémiai lag labilis növényi anyagok felvételét (reszo rbcióját) a bél falba.Jogos talán. hog y az alkohol kis m cnny is égbcn jav úja az imm unrendsze r védc kczóképességét és képes megv édeni a szervczctct a koszor úérelmeszesed ő st ól és a szívin farktus veszélyéról.és konzerválószer) az alkoho l mint a ha tóan yag szállítója a szervezetben is szerepet j áts zik. m int a klassziku s hom eop átia komplex tcrii le téé . a ton ikumokat. Ilyen csodák nap onta mc gtörtén nek a saját testünkben is! A hypophisish ormonok például a milli gramm egy ezrednyi mennyiségével még képesek hatni. így az eredeti kivonat rendkívü l felhígul.koh ol/ vízzel. valam int a növén yi ex traktumokban az en zim. A ph yth ote rápia m ég ink ább anyag i (m a teriális) hat óan yagokk al dolgozik. gyakran csa k úgy alka lm azták azo kat. A korá bbi id ők ben a gyógynövényeket má sképpen. l egfőlj ob b nyolc gra m m nyi m ennyiséget. hogy az absztine ns emberek között többen halnak m eg szívinfarktusban .llI li.. A d iagnózis felá llítása is . hogy az anyagok elké pzel hetetlenül kicsi hígítás sal .ír bor . sokka l intuitívebben ítélték me g. m áskép p tö rtén ik. az erősítő szereket teá skan álnyi m ennyiségben). Amiót a Samuel Ha hnem an n ( 17551843). M ásrészről m aga Hahnemann és több nem zed ék nyi képze tt hom eopata kiváló gyógy ered mé nyeket ért el éppen a magasabb hígításók kal. . hogya hom eop átiában anyag i értele mben haló~nyag-t artalom­ ról alig beszél het ünk. te há t a homeopátiával összevetve d urváb b anyagokkal. Alkoholt különbözó kon cent rációban má r évszáza do k óta alkalmazta k.

Köhn lehn er szcrin t egy eg észs éges fcln6tt férfinak napi 50-60 gr. fejezet ugyanis arról szel. 1. A 17. ér dek lődni kezdenek irántuk. (50-60 gr alko hol kb. hogya n élvezzü k ök et. m i m inden t lehet bel őlük készíteni. A "Hogyan használjuk il gyógyn őv ó nyc ket ? " cím ú téma általános b evez etője után j ó ötlet lenne .5 l sör vagy egy üve g bo r). tapasztalatok at szerezne k. egy egészséges feln őtt nőn ek 20. ha ezután az utolsó fej ezetet olvasnák el.30 gr alk oh ol j ót tesz . hogya n találjunk örömet a gyógynövényekben . s m egl átj ák mi lyen sok örömet lelhet nek b ennü k ' . És ha egyszer felfed ezik il gyógyn övé ny ek világát.

Otto Buc hin ger. a fejfájás. Fejezet lépés a gyógyuláshoz : tisztulás.. ezt 1l..és b élsárma rad ván ytól. be lső anyagcserén k mennyire egé szséges vagyis b első tisztaság i fokunkt úl'' . n ám arra nem gondol ak." DE ). salaktalanítás. E h he z egy olyan gyógyászati eszközt haszn álnak.. dr.1\ Hndcn betegség a bélben keletkezik. Az u tóbbi tíz évbe~ az' Egyesült Álla mok ban az úgy nevezett eolonieok (v-b é l őb ht ések) révén na g y s ze rű ered m ényeket ér tek el.ll i. a gyó gydiéta n émet ú t tő rőj e szerint a diéta a "gyógyítás királyi útja". sőt azáltal. istenektil kérik. E radikális béltisztítás helycsségét nemcsak az elj árás alkalmazása ut áni megk önnyebbü lés szubjektív érzése bizonyítja.10 KRI T O SZ Első D r. méregtelenítés "A z egészséget az emberek a." M indketten az emberiség azo n ősi tapasztalatára utaln ak. élvezeteik révén iinniin egészségük áruíoi lesznek. m it eszü nk. hogy mértéktelenségiik kouetkeelében az eiien kezőjét érik ei. meg keménye d ett étel. és fokról fok ra m egtiszt ítja az ö sszes m cgszilárd ult. . ho gy egészség ü nk els ősor ba n attól függ. X aver M eier . reumatikus fájda l- . Egy másik természetgyógyász.5. zlitás mondja : . amely a bcő n t óshcz hasonlóan az egész vastag bélren d szert átö blíti. hogy megőrzésének modja az ó kez ukben van. a "l'vleier-kú ra " fclta lálója.. ha nem az allergiá k. továbbá emésztü n k.

amelyek a máj. m ikor kel fel a nap. Ilo 1)11 '1('11 ~d i - m a i emberek - I ld llllid kat a természet ritm us ához. az tu dj a . hogy hozzáidomuljon az új évszakhoz. nek. Több olyan esetet ismerünk. A mun ká so k és szakemberek azonos id őp ont ban kezdik a m ű szakot . ha átesett egy ilyen radikáli s mcgtisztul á so n . ezáltal a szerv ezet fiziológiai. R égeb ben . h ogy ilyen ko r mily bensőséges harm óniában fo rr össze test és lélek! A fogyókúra során el sősorban a salaktalanító és vértisztító teakeverékeket reklámozzák. a nyugalom és a pihenés i d őszaka volt. amikor a szénanátha . és eb ből kifolyóla g túlnyo m órészt fizika i munk át vé- gezvén közelebb érezte magát a természethez. Skáláj u k az ötna pos s úlycsök kentő kú rák tó l a h árom -n égy hetes gyógyd iétá ig terjed. akár tavasz. a migrén. és bőrbetegségek. Ekkor j óval érz éken yebbek . m ilyen kön nyednek. a pattan ások . H osszú t áv ú a lapterápiaké nt a lle rg iá k 'Ierm észetesen fen n á ll a lehetősége a n n a k is. ha a test mi ndenféle m éregtől és lera kód á stól m egtisztul . Testünk vegetatív rendszere azonban érzékenyen reagál az időj árás és azévszakok vált ozá sai ra . a titkárnő és a könyvel ő az irodában ül. Ki úzi a j űl eg testből a rn érgck ct . szabályozó mechanizmu sai ism ét é rvény rc juthatnak. csa k zö ldség. Mihelyt b ek ő sz őnt őtt a tavasz. am ikor az Gyógydiét a Isten n ek hálaa ko p la lók úrák kü lönböző formá i m a ismét igazán ko rszerűn ek szám ítan ak. A diétázó minden esetben megtart óztat ja magát a szil árd tápl ál ék októl. s ha tásukat"töb bszöri sza u n áz ássa l és már al ig igazujuk életmód u n- fokozták. fák és vadon termő zöl d ség félék " gőzft. A fogyók ú ra után rendszerin t javu l a test általános vé d e kezőképessé­ ge.és gy ü mölcs levet és min dcnckel ótt gyógyn övé nyekből készült teát fogya szt. hogy a z olya n k ül önböző pana szo k. a rnen ed zscr.i rd6zéssel" anyagcsere-élén k ítő clsd zsen ge haj tá sai t ha szn á lták fúl. Akár tél van. ug yani s feloldj a az tiszt ító k űr á k anyagcseréból származó salakanyagokat. És az is k ő z tudo tt. Ak i életében val a ha is a láve te tt e magát egy to tá lis fogyókú rának. a szabálytalan menses. és ezzel egyidea vesé t fo kozott a b b vízkiválas zt ásta ser ken ti. serények lett ek. derűs­ emberek többsége paraszt és mezőgazd asági munkás volt . és egy ará nt mozgás szegén y életmódot fol yta t. függetlenül attól.mak és a n eura sztén iá s á lla po tok stb . és fogéko nyab b ak vagy u nk a h űl é ses bete gségekre. a depressziók vagy a krónikus ízületi reuma (csúz ) "ma guktól"mcgszú nnek. mint a túl magas va gy tú l al a cso ny vérnyomás. Így a kú ra so rá n fellépő kiseb b krízisek kiegyen Iíthetők és a fog yókúra hatá sfoka a sok szorosá ra n övel h ető. objcktíven kimutatható többszörös javulás is. Ehhez mindig rt füve k. hogy a fogyást a n ormál vag y inká b b a tú ln yomórészt vege tá riá nu s táplálkozá s m ell ett valósíts u k m eg .és vesemúködést és a vérkeringést se rken tik. az emberek újból aktívak. Tavaszi kú ra A h a gyomá nyos term észe tgy ógy ászat ba n a rég kip róbá lt tavaszi kúrd fon tos helyet foglal el. Bárki m egtapasztalhatja. Teh á t min d az t a segítséget meg kelJ adn i testünknek. hogy a friss vagy szá n to tt csa l á nb ő l főzött tea a teljes emésztőcsato rná t is tisztúja és fokozza a szervezct védekező e rejét. Nagy csalán ( Urtica dioica) Nézetünk szerint a nagy csalán a legerősebb "vértisztító" G y ógyfü\"t"' növény. ese tében Icllépö. az aran yér. am i m egkön y- K oplal ás di csére te nyíti számára. hogy érzel mei n ke t és go ndolkodásu n kat is m ilyen m egl epő rn ért ékbcn m egh a t ározza a fogyá sunk. Addigra a testet is fel kell ett ké szí teni az új tevékeny szakaszra. Eb ből kö vetkezik . a tél az elmélkedés. Számos . frissnek és vidámnak érzi magát az ember. kísérő terápiaként pedig mindennem ű reumatikus megbetegedés és köszvény kezelésére ajánljuk. fogyókú rá s" klini ká n megfigye lt ék. de velük együtt azokat is.

és e r ős szag ú. Volt egy állandó vcvónk.. hogy menn yit iszik bel ől e naponta. Bel ső alkalmazás ( ". ezért nyugodtan iha tjuk naponta egy fél éven kere szt ül. fiatal leveleit főzclékként fogyasz tjnk. hacsak nem ödémá t (vizcny6 t) akaru n k vele kezeln i. Ismerünk egy fiatalembert. csupán azáltal. n· lo/.í. azt felelte : "Há ro m liter t. az alkalmazás első napjaiban a vizelet is gyakran sötéteb h szin ű . Akkor m ég nem csíp. azt m agu nko n is kön nyen mcgfi gyelh cfj ű k . hogy a kifej lett növénynek eny he húgyszaga van. Nyilvánvaló a tú ladagolás! Csal ánfözeléket csa k heten kén t egy alkalom ma l szaba d fogyasztani.l!:i. M in d cn csetrc itt is ügyelni kell a helyes adagolásra: 3. amely elégtelen szívés vcscm úköd és k övetkez t ében keletkezett. ez soha- :'\agy csalán Urtica dioica . büszkén válaszolta: "Semmi egyebet. csak csa l án tc át. A re ána k kevésbé intenzív a hatása. piros kiütésekkel jelent meg gy6gyszertárunk ban . aki cgy napon a rcán és egész testén csúnya. aki a tavaszi csalánkúra nyomán érl ett eufóriájában öt napon keresztülcsalánfózcléketevett." A követ kező kérd ésre. hogy idejében kiválasszák a vesehomokot.:riik llll/..di'k l . A k ők é pz öd é sre haj lam os em berek igya na k rendszeresen csal ánte át. Burgonyával tálalva nemcsa k kit űn ő íze van." Ez ism ét a túlad ago lás nyilvánvaló esete! M ég ha szervezet iin ket a csalántea-kúrával mércgkiválasztásra is kívánjuk serkenteni. hanem az emésztószcrvcknc k is érezhetően jót tesz . Hogy a csal ánre ána k diurctikus (vízhajtó) hatása van. s a spenóthoz hasonlóan hasábburgonyával vajban m egpárolh atj uk .5 csésze naporira. hogy a p áciens novembert ől áprilisig nap ont a csalánteá t ivott. amíg a zsenge levele kne k nincs "csípás" ízük.it. s egy kis tejszín nel ízesíthetjük. Azonban semmi esetre scm szabad túlIóni a célon.ha ! I<: lk n11 ll at : 1\'a l~c ll: ll1 ~í k Felüdüléstjele nt szc rvczct ű nknck. hog y m ilyen gyógy szereket szed. és azt is csak tavasszal. K é rd é s ű n k re.egy-két év a la tt teljesen elmúlt. A vizelethajtó ha tás kap csán megernlíthetj ük. mireheves vesegörcsöt kap ott . ha tava sszal a csalán zsenge .

ho gy a gye rme klá ncfű serkenti az epened vtermel ést és elh árítja az epekiválasztás zavarait. h ogy a gye rme kláncfű friss hajtásai l salátaként egyék. a mely fokozza a fej bőr vérellátottságát és mcgszünteti a korp ásodás t. ~ lásodszor : szerf l őtt böles dolog ízü leti és izom fáj ö dalmakat. és a reum atikus fájdalma kat kiváltó esetleges lera kódások és gyulladás ok bel ű lr ól szünte the tó k m eg. A közép ko ri fűvészkö nyvekben pedig részletesen leírják. ha d iétás kúrát tartunk . melyek gyógyító ereje frissen fogyasztva a legint en zívebb. átalakíta ni vagy új ra felép íteni. azt ajá nljuk.ilu:rból . A csa lán min t vérkép ze i ber véleménye szerint különlege s hatása van a hasny álm irigyre. A 13-14. Jó péld a erre a g ye rmek l á ncfű. l evé l b ől . A term eszten gyermeklá ncfű m a m ár két változa tba n is kaph ató a piacon . mi előtt a fák virágoz ni kezden ének.dö rzsöli k be) : a bór erősen ég. például egy gyermekláncfű ból vagy annak gyö keré ból fózön tea révén. m áraz óko rban nagyra érté kclték. máj us elej én. Noh a ez a terápia nem minden kinél alkalmaz ható. Előszö r : gyö keréból alkoho los kivonással haj vizet leh et előállítan i . T öbbek k ő z őtt azt is kim utatták. aho l az ínyencek e vado n termő saláta érdekes.is bizonyítja. Szcrvezct ünk mé regtelenítésében a m ájnak kulcsszerep e van : itt d ól el. fejezetben részletesen kifej tj ük. Ehhez bizonyos tám ogatásra van szükség c. T öb b gyógy növény-szakem- Tea ) . Az a szokás. Saa rvid éki német szomszédaik is "ágybahu gyozó na k" hívják. kesernyés ízét m ind ig nagyra becsülték . hogy sze rvezet ü nk mi nden elhanyagolt . me ly an yago kat kell kiválasztan i. hogy minden " keserű" anyag izgatja a májat. hogy vegy ítsék más füvekkel. A hal ás ugyanolyan . azt a n ő v é ny népi es francia neve . a tcrmészctgyógyászalban az ilyen biológiai levezető és átalakító eljárások fontos szerepet játszanak.tclítcttség i érzés és felfúvódás . valamin t izo mgörcsö ket csa lánnal bedörzsölni vagy csa lánköteggel csa pkodva kezelni . elra ktáro zni . M áj unk alapve tően megh atározó. Külön ösen a l egelőkben gazdag Bajorország ba n len yűgöző a sárgára pettyezett mezők látványa. Á prilis végén . lépé sr61 lépésre.esci én. M ivcl e tea íze nem épp en kelleme s. Ilyen kor a b órszdvet sok vért kap. am i a táplálkozás és a környezetszen nyeződés során jut a testünkbe . A vadon t ermőnek m indenesetre erősebb és kese rű bb az íze. m int a természe tgyógyászat más "levezető" m ödszereinek esetében (pl. A csalán sok vasat is tartalma z. vala m int máj. han em csa k lassan . m ivel az els ő s orb an keserű anyagok at tartalmaz. Franciao rszágból származik .Pissenlit . Szintén azo n tavaszi növé nye k közé tartozik. A csalán külsőleg is alka lmazható. és így "fokozzák"vértisztító. Hogy vízhaj tó hatását is ismerték. ezért elősegíti él vérképzést. m iközben ideiglenes en kipirosodik és megd uzzad. a spanyo llégy-ta pasznál vagy a d r.Baun scheid t-olajj al . fejezetet) a csa lántea igen hatáso s fegyver mindcnncm ű méreggcl sze mben. A svéd keserű ról szó ló 8.scm történh et e l len őrz é s nélkül. Vizelethaj tó tulajdonságain túl haté kon y eszköz emésztési pa naszok . a mezőket ellepi a gy erme k lá n cfű világo ssárga virága. amikor az akupu nktúrás szúrások helyét in ge rlő olajjal . B el ső Küls ő alkalmazás alkalmazás A gyermekláncfű á lta lános sala ktalanító ha tását tekin tve alig marad el a csa lántól. Sv ő d kcser ű-gy ö gyf űkcvcr ékkcl kombinálva (lásd a 8.és e pe mű ködés t serke ntó tu lajd on s ága it. Leve ze ti) m őd sz e rck Ep(' és máj Gyerme k láncfű ( Ta raxacum o fficinale) A gye rmek láncfüvet mi nt gyógynövény t. mi vel bizonyo s mé rtékig az a feladata. Karl Baun schcid t ( 1809-1874) álta l j avasolt b őringer­ lési elj ár ásn ál. szennyezett "zegét-zug át kitakarítsa". század ban H erba urina ria néven került a kr ő n i k á kba .

l ind en II rvxze )' li a (. de tal án azza l m ag yarázh ató. az E q u ise t u m a rve nse a mez ők őn A nagyobb Eq uisetu m pa lustre m ocsarakl I l II . Iva rtal an u l. T öbb ásvány t tartalm a z. . tej sz e r ű fehér n ed vet válasz t ki. de rékfáj ás. a cso n tv ázhoz.levél. a m i barna foltot h agy a ruhán és a kézen. Érde m es ala posa bban szem ü gyre ven n i és me gtapoga tn i. Tehát re nd kíviil fontos..i. Ez a sa j átos nö vény sze m m cl lát hatóa n haso nlít a z emberi testnek szil árd. Ez nem iga z.. Valój ában a növén y m inden része . reu m a és a rth rit is (izü leti gyu llad ás) ese tén. l ll . A levél bizon yos m értéki g a k öz éps é l cv é l ő r r c redukále d ik.gyógy ha tás ú és n agy on haszn os. I l " )'q. ru-e lves rét eken terem és m é rgcz ő .. körmök és a h aj felép ítésé hez . 1\ kentő gye rme k l ánc f ű . a melyre testünknek n agym ért ékben szü kségeva n a cson tok.~é ben két fajt ája van . A sok ap ró . ~ )' a fajokat j ól m e gk ü !önböztessük egymástól! Gyermek láncfű A mezei zs u rló nagyon elterjedt a Fö ldön . m int a legtöbb n övén y. speráva l sza po ro d ik.. formát adó vázáh oz. hogy a n övény szá ra.. h a letépik ra gacsos. Mezei zsurló ( Equisetum aruense) A nagy vértisz títók csa ládjáb a n a h arm ad ik n övény a m ezei zsu rló.'" gY()~'Yha tású . " . kemén y szerkez ete révén el árulja képességeit. virág és gyö ké r .íz ű l e t e k ré vén öss zeka pcsolt Taraxacum officinnll . A n övény szá ra és levelei cs up a egym ásba búj ó rövid tok okbó l á llna k. po rcok. szár . és külön ösen gaz dag sziliciurn ba n (. virága n incs .s ú A n épi tudatban elterjedt . amelyek egy cs ukló és egy a rra szorosa n ráborul ó hüvely révén kap csolódnak egym áshoz. m ivel m erev. A kovasa v abór szá mára vala m int sebg yógy ításb an is font os. kovasa v).ha tása e reden d őe n a ny agcsere-se rés -átalakí tó. ezér t a teá t k ísé rő terápi ak ént haszn álják isch ias. h ogy a gye rm ek lán c fű szára és virá ga m érge ző..

. a 227. a rt h rit is (ízüleli gyulladás ) és a rt hrozis (n em gyu lladásos izül eti be tegség) .reum a. még h a a mai orvos tudo má ny ezeket a be tegségeke t ö nimmun izációs folyam atokra és anyagcserezavarokra vezeti vissza. a n ehezen gy ögyul ő sebe k eset éb en is elism ert módszer. ek~ c' ht' k és . ( l. 1. A zsu rl ótea ideális szer a vesék és a kivczctó húgyutak átö b lítésére baktériumos és gyu lladásos m eg b eteged ések valam int vese homok esetén . bo rogatá sok és fű rdők remekül b ev áltak . valamint általában az ízületnek az utánza ta. l\ Iezei zsurló Equisetum a rot1l \ / . és a félelem "megláb'Yítja" az ember cso ntjai t. a m eIyek a cso ntre ndszerrel a legszoro sa b b kap csolat b an á llnak: a vesék rc?Ah ol a cso ntok és ízű l e t e k túlzott gye nge sége kö ve tk ezt ében d egen eratív folyama to k zaj lana k Ic.ülő­ Iiird őt veszünk. köszvén y.ik .) 1\ zsu rló fózet kül ső a lkalmazása. eírása a 13. A zsu rl óte át a sérülése k következtében fellép" vizeny ák me gszünt ctésérc is használják. k iegészít ő kezelésként.i· knek hatás tovább fokozható. am enn yib en ezek az öd érnák nem elégtelen sz ívés vesemú ködés következményei.·'m.1\ gyu llad t vagy a fertőzésre hajl a m os vesékre gya ko rolt \n. o lda lon . Kell-c hát csodá lkoz ni azon. Ili'M'k I ur hiu-u I Ilc." "lilések céma valam int az örege kné l o ly gya ko ri gen nyes lá bszárfekélyek ese tén a zsu rlóva l történő lem osá sok .veseserkentő és vizelethajtó gyógynövényekkel kezelj ük .cs o n tda ra bb ő l álló gerincoszlop nak... ha a krónikus mo zg ásszervi megbeteged éseket . Külön ösen nagy felületű bőrkárosodások..nj ava lla i : 1. ha he tenként kétszer zsu rló. hog y ez a gyóg ynövény olyan szcrvc krc is hat. fejeze tb en .. t\ gye nge vesék psz ich ika ilag a félelem mel á lln ak ka pcsola tb an . Kűl s ó alkalm azás I I" liin l(j a . alka lmazás 'lIu l'tas· /( '1"\' 1 II l" 11"\:(". Bel ső I I Ull ilUl .I T em haladunk teh át rossz úton. a megbe tegedés kiind uló pontja a vesék energiah iányába n keresendő.

Aztá n a t e afőzet e t saitá n sz ű rjű k á t és tcs th6mérsé klctú rc h ú t s űk le.. old alá n és a 8. m iközb en egy m ásik személy cső­ rös edé nyből n ag yon lassan a sebre önti a gyógyn övé nyfőzet ct. E célb ól a p ácien s a láb át egy nagy m osd ótál ba teszi . .vag y az ado tt testrészét a m osdókagyló fülé ta rtj a . extra h álas i id d eltelt ével a llízetct l cs z ú rj űk és lcsth óm érsékl et úre h útj űk .Mi nd cn eset ben elős z ö r egy ma rék zsúrkit egy -két liter vízben tíz perci g főzz ün k . fej ezet 134. a sebet új ra bek ötözzük. " . fej eze t 263.kű lő n b oroga tjuk a főz ette l ( u gya n ú gy.ü l ő fü rd ő ) 2 3 A gyó gynövényt hideg vízzel l e őn tj ű k .I őzc t tel 3 ( z s urló . Ilagy on lassa n a seb re ő mj ű k . m ajd a főz et et a fü rd őká d b a ön tj ük és tc stm c1cg vizet adun k h ozzá . 1\ sebes testrészeket kű lő n. l es z ű rj ü k . oldalá n bemutatl uk ). il seb et és a sebszeleket k őrő mv i r ág b ől készült k e nőccsel heke njű k vagy ken ő c cse l beken t m ull pólyá t teszünk rá. t 2 2 r tuu osás Gyógyfüves I űrd ő gy őgyn ővé ny. vagy fű rdetj iik illetve lem ossu k. töb b órá ig vagy egy éjszakán át á lln i ha gyjuk.\ 1. felforralj u k és lefedve á llni ha gyj uk . a hogy az árn ikás b oroga tássa l ka p csol atb a n a 15.

fejezete t). a tavasz i kankalin és a bod zavirág. K ü lönösen a kkor. A nedves borogatás vagy seb m osás kom binálása a kő ­ r őmvirág ken ócs ős kezcléssel már sok hosszadalm as és rem énytelen esetben scgücu. ~ Iivel koplaláskor a vérnyomás ésa vérkeringés so kszor átmenetileg kissé labiliss á válik. Ezután új k öt ést teszünk rá. Természetesen bölcs do log ezeket a teákat az év bárm ely szakában fogyasztan i. d a m ely kís érőké nt mind en sú lycs ökke n t<Í d iót ával kom b inálható. a nyírfalevél. a 6. és 13. A k övetkez ő tea fogyasztása során is gondoljanak arra. hog y ez sem t eki n t h et ő fogyókúrás csodaszerne k. ha az ember úgy érzi . Ebhdl a re áb ő l napont a öl cs ősz éve l kell fogyasztani. y n y írfalr-v I. Természetesen e hel yen sem feled kezhet ünk meg a sv éd kcser ú-elixírrd l. h ogy sz ü ksége va n rájuk . A két utóbbi a tavasz pom pásan illatozó bájos h írn öke. I'iijl iis l ea A bőj tős tea olyan kever ők . ) M edve - ga la gonyalevél virággal csa lán levé l zs u rló feket eszed cr-l ev él máriatövismag a ra n yvess ző 21 g 19 g 18 g 16 g 13 g II g 2g hag ma. amit kii l őn őscn a jánlun k bármel y gyógydiétához. Xl égjo bb h a egy kis ken ées ő t g ézdara bra kenün k és azzal befedjü k él sebet. a sebet óvatosan bc dő rzs ő ljű k körömvirágb ól készü lt ken őccsel . A nyírfa levelek is csakaddig ha szn álha tok . articsóka a ran yvessző 20 g 20 g 15 g 15 g lO g lO g csipkebogyó köröm virágszirom 5g 5g . kü l ő­ nö sen a se b sz éleket ( lás d a 1(. Nem lehet me gkerülni azt a pszich ológiai lényt. h a a fogyn ivá gyók visszaél n ek a ha sználatu kka l. a keverékhe z galago nyát ad tunk.I la minden folyad ékot c1használtunk . Iejezetbcn. Fri ssen csa k á p rilis-május ban szed hetők . salaktalanításról és méregtclenítésról szóló fejezetet n éh ány á lta lu nk legjobbnak tartott "tavaszi k úra"-recepttel zárj uk. anél kül. A medveh agym a tisztító és élén kítő hatása igazán csodálatos. ho gy a legkevésbé ártana neki. h ogy a lest r sa k a kkor b ontja le le rakódott zsírfölösleg ét. hogy kiegyenlít sük ezt a hatást. a m ely has onló ha tással rendelkezik és a Icakeveréket kellemes ízűvé teszi : a mcd veh ag yma. megjelenési idej e ugyancsak máj us és jú nius e1cjc. amíg egész en zsengék és világos zöld ek. a vértisztítás és a salaktalan ít ás szerfólött haték ony c szk ő z ér ól . A med veh ag ym a a fokha gym a va d on tennő ro kona (szaga ugyanolyan intenzív! ) . Böj tö s lea További vértisztító gyógynövények A vértisztítás három ismertetett "klasszikus" péld ája mellelt van még n éhá ny gyógy növény. am i kémi ai készitm ények esetébe n gya kra n el ő­ fordul. n éh ány hé tig ( lás d . Xa gym ért ékbcn és term észetes mód on mcn tcsíti a szervczctct a víztől. Fogyókúrás kíséró tea n yírfale vél m á lnalevé l kökényvirág i g l i c egy ők é r Tearecept ek a tavaszi kúrához A tisztításról. (A svéd-elixírről bdvcb ben a 8. bodzavim e 1I1 "ísih) búza virá gszirom ka Fogyókúrázók szá m ár speciális teát alakítottunk ki. A nyírfalcvclet apróra vágva a sa lá ta h oz keverik. tavasz i k anka l in . amelyet legjob b egy csésze gyó gyleában felh ígirva fogya szta n i.. fejeze tet is). h a kevesebb táp lá lékot vesz fel. mi nt am en nyit lelh asznál.

m á sfel ől a bőr és a nyál kahárt yá k k ő z ő tt .se rkentése révén . Il i tr-n Pattan ás e lle n i te a p a l á st l ű Minclhárom fentne ve zett te ak e ve réknél ü gyelni kell arra.Í. V érl i ~ 1'. 1 1 1 1I te a lIó r b el egségek és li sztátalan b ó r elleni lea csalánlevél zsu rló aranyvcsszó 15 g 15 g 15 g (gyökér és levelek ) 15 g fehér árvacsalá n virá ga 10 g 10 g réti l e gyez ő fű közönséges galaj IQ g csip kebogyó .1II.5 csésze nap on ta. ho gya fogyókú ra sikere lényegében attó l ftigg. A liszlála- fehé r árvacsalán virága vad árvács ka 40 g 30 g 30 g Ha több héten ke resztül napi két-három cs ősz éve l isznak eteából..a m á] és a vesék . kony.vagy veseműk őd é s k ővetke z t é ­ b en l étrej őu ő d é m a cl mu lasztásá ra . • Il. Ad agolása : 3.. Közism ert. b ör űk állapota szem mel láthatóan javulni fo g. akik k őre l es ségükne k é rzik szerveze tü k állandó tisztítását. de nem gyógyítha tók. A pa tta n ás a tisztátalan bőr egyik gya kori jele. gyermeklánc fű l ' II 1. A k ö ve t kező lea mindazok sz ám ára ideális. hogy a hormon háztartás kiegyensú lyozatlanságá n a lapul. Akik szemé lyes vagy egészség ügy i okok ból szeretné nek s ú ly fö lös leg ü k t ől megszab ad ulni .Ebb ől a tea keveré kb ől is nap on ta öt csészényi fogya sztand ó. A bőrb e tegsége k és a b órk é pz ődés zava ra inak legtöb b cselében lényeges j avu lás é rh ető el. lI" " i lI'a lan bórne k és a kr őn ik u s b6rbctegségekn ek be l ső okai van na k. hanem a ben nük lera kód ott m é rgeket és anyagc scrc-salakanyagoka t is le bonthassa és kiv ála szt hassa . Ism eretes. hogy az ne csak a felh almozott zsírscjttöm egckct. A tisztátalan bór is a vértisztítás ja vallati kö rébe tartozik. hog)' n em alka lmasak elégtelen szív. é sj oíz ű. a h ogya nj ő n . Ezért a kam aszkor elmúltával ugyanúgy fokozatosan e ltű n ik . ám anynyiban különl eges ese t. sikerül-e a szervezet álta lános m egtisztítá sát. g körömvirágszi rom J g gyermek l án c fű Eb ből a teá bó l töb b héten keresztül napi három-ö t cs észényi t kell in ni . ám haté- I"" "l"" .. A b órm egbeteged és ön mag áb a n az anyagcse re koro s állapo tának szim ptómájaként foghat ó rel. ho gy intenzív kölcsönh atás van eg y felől a vesék. ha táp lálkozásu nka t . állandó serkentés nélküla renyhévé váltanyagcsere nem képes ezt a m u n kát elvégezni . M égis szeretnénk c fcj czetbcn erre is egy teakc vcréket ajánlani: Vér tisztító tea (gyökér és levelek) 26 g m álnalevél 21 g csalánlevél 19 g nyírfalevél 18 g bodzavirág l3g kör émvir ágszirom 2g búzavirágszirom 1g Ez a pompás tavaszi tea k ülőnő s en akkor ha tásos ha friss gyóg ynö vé nye kből állítju k össze. Ó vatos. azok számá ra el en gedhe tetlen. és gyakra n gyógyul a kivál asztó szervek . hogy a szc rvczct ű k n e k seg ítsene k abba n. és a kü l sőleg használt k e n őes ők révén legfelj ebb enyh íth etők . á thang olá sát és felélénkítésé t és ezzel pszichikai Icllcn d ít ését is elérni.

hogy májusban és júniusban mc njc nek ki reggel a kertj ükbe. max imum öt percig állni . a szedcrcscrj éról.létfontosságú friss növény. tépjenek ittott leveleket a csalá nból ( kcsztyúben !). öntsék le forró vízzel.és gyü möl csfogyasztásra állítjuk át. . aromás teát nyernek. mint a "gyomot". Gya korlatilag ez azt jelent i. am i valóban élénkítő. a nyírfáról. és aztán friss állapo tban használják fel a vértisztító teák készítéséhez. ha nőn i hagyják őket . azt ajánlju k. "Termésüket" tegyék egy korsó ba . akik szen nyeződé­ sektől me ntes kerttel rendelk eznek. és hagyj ák három. vagy ha hosszú lej árat ú vértisztító kúrát tartunk. hogy az e g y s zer ű tavaszi növényeket tc rm csszék. "megtisztirja" és meglia talítja önöket. szakítsanak le né hány galagonya. A k ever ő k naponta kissé változhat. Ezután po mpásan illatozó.és bodzavirágot. Azoknak a szerenesés embereknek. L c g t ő b b s z őr el egendő.

hogy meg fcrt ó z ódűnk és me gbelegedün k-e vagy scm. AzAIDS és a rák korában végre elj ut ottunk anna k felfedez és ő h ez . a Candi da albicans elterjed ését (ezek sa rj adzó gom bá k.. m indenekelőtt azonban az a me rikai népnél helyreh ozhatatlan egészségkárosodást o kozot t . hogya tartós egészségi állapot im munrend szerünk rcakcicí képességétól függ. .: S . ahol elbu rj ánozha i. fiziológus egyé bként már 100 évvel ezel őtt azt mo nd ta: "A kóroko zó sem m i.lll llllll\kal \. Addig oltsd a liizel.l l t) I U . amely az ipad lag fejlett n emzet ekn él." Ami azt j elenti. Az ellen sége s mi kroorgan izmu so k e lp usztításán ak és távoltartásának olthatatlan vágya sok o rvos és p áciens tudatában mé g mindig az antibiotikumok kal való vissza éléshez vezet.. a fertőző szájpenész leg főbb k órokoz ói) valam int ut ó k ő vct k cz m é n y k én t az a llergiás m egbetegedések túlzott elszapo rodását. II H I \"('ze t 'l d. hogy a meghú lé ses m egbe teged éseknek és általá ban a fertőz ő betegségekne k a b ak té ri u mok és víru sok elszap orodása az oka. hogy távolról scm a baktérium ok és vir usok jelenl éte.-.lu·úi IH " ~""<"Ke En nek következmé nye lett az antibiot ikumokkal való viszszaé lés . C la ude Bernard francia kutat ö. Fej ezel Az ellenállóképesség növelése .pl. I. hanem szervezetünk védekezőkészsége dön ti cl a zt . Ped ig ma már tudjuk. amíg mig pislákol" LEY T OLSZTOJ Hosszú i d őn keresztül azt hitték az orvoso k. a talaj szám ít.t . hogy a kórokozó nem fontos.G.. a környezet a rninden . 1111 ihio.

ame lyek megválto ztatj ák Icl űlct ü ke t . Hol a gyökerét. A kasvirág Észak-Amerikából származik. hogy a kóro kozók gyak ra n változ tatni kép esek szerkezetüket. h ogy karu n k legfen yeget öb b b etegségei éppen azo k. ezekből alkoho los kivona tot készítenek (a hfgított kivonat . mégis sok mindent tudunk hatásmechanizm usukról. Gyógyászati célokra is nagy menn yiségb en terme sztik. fáj d alom és egyéb panaszok j elen tkez ése. ezért sok kertben szép és mutatós dísznövén yk ént n evelik. annál kiseb b a megbetegedés veszélye.ehhez viszonyítva nem ad kielégítő eredm ényt). Éppen ez az oka. Az úgynevezett aktív oltáskor legyengített kórokozó kkal szándékos fertőzést okozunk. amelyeket az immunrendsz ernck ki kell küszöbölnic. Az oltások is ilyen mechanizmus alapján hatnak. han em "kémek" és különleges "ügynökök" is. fifég egy j el e n t ős hátránya van: nagyo n lassan műkö di k. Minél gyo rsab ban leküzdik a betolak od ókat. élós ködók).Az em beri test immunrendszere ' I estű n k rít ő rcnd sz er' ' . Specifi l. Bár eze k a nö vények nem tartozn ak a népi gyógyászat ha gyomá nyos gyógynövényei közéj mivel csak viszo nylag rövid idő óta ism ertek. azaz min tegy új öltözetbenjelennek meg . akkor . hogy b ele pakod ja n ak a testbe és ott clszaporodj a nak. lIl iIIT i fi· . hogy a szervezetet ne á rasszák el tartósan" ideg en testek és kórok o zó csírák {baktérium ok} viruso k.tizen n egyedi k na p u tán fejti ki. Ezek m int állandó vé dőe s z tagok úgyszólván szemme l tartják a kórokozó cs írá k b ehatolását és rövid úton felfalják azokat . h o gy egy sejtet m in t testidegen ellenséget azonosítso n . Az utóbbi évtizedek ben ugyanis nagyon inten zív k uta tások folyn ak az Eehinaeeaval kapcsolatban . A legismertebb ilyen gyógynö vén y a kas virág (Ech inacea purpurea és Echinacea angust ifolia). a vírusok a testsaját sejteket trój ai falóként használják. hol az egész növényt ("he rba") ha szn álj ák fel. Ez esetben kerül előtérbe a nems pecifikus imm un rend szer.et nun u u " 1I1I"'1:l'[ immunrend szere egy pont osan m űk ö d d "elháamely biztos ítja. Ez utóbbiakhoz tartoznak a víruso k. Ha azon ban a testet olyan virusok vagy kórokozó csírák fenyegetik. am elye kn él a szervezet saját "elhá rítóren dszere " jelent ősen meggyöng űl . a m elyek . Ez az oka an na k.m in t a m egh ű l é se s me gbetegedések esetében .a betegséget csak a fertőzés után 1848 órával robbantj ák ki. Igen. M ivel az immunrendszer sajá tos "emlékezettel" bír és képes arra. az ugyanazon kórokozó által okozott i s métlődő fertőzés esetében azon nal ártalma tlanná tudja azt tenni. hiszen a betegségek kórokozói között nemcsak azonnal feli sm erhet ő " kato~ nák"vannak. így a mai kialakult antitestek "emlékezet híján" hat ástalan ok maradnak. . Az "ellenség" nem csak kív ü l ről tám ad: a test he lsejé ben is vannak elh alt vagy elöregede tt sejtek (ráksejtek). Levelei t és gyö kereit m ár az indiánok is felh asznált ák a leg kü lön bö zőbb sérülése k gyógy ítására. Európában a kasvirág vadon nem terem. Ez azonban megint ne m olyan egyszerű dolog. go m bák. Im m unrendszerünk specifikus és nemspecifikus részre oszlik. . s ennek hatására me ghatározott antitestek képződn ek.. hogy péld áu l a gyerm ekbe tegség eket csak egyszer ka pj uk me g életü n k sor án . Tudnunk kell azonban . Fő "ügy nökei"a "s peciál isa~ kiképzett" fehérvérsejtek. Immunrendszerünk nélkül nem tud nánk él ni és nem lenn e a gy6gyulási és felépülési folya mat sem .villá m h ábor út" kell ellenük indítani . Virágai h ossz ú hó na pokig díszlenek. aza z a gyulla dás. megrendü l vagy telje sen elpusztul. A legújab b kutatások ere dményei alapj án az Echinacea palli ola-t is alkalm azzák. El ső fe rtőzés esete n teljes hatását csak az öt öd ik .tea .uIID Ill U l 1 Keskenylevelű rendsze- és lángvörös kasvirág (Echinacea angustifolia és purpurea) A gyógyn övén ygyógyász at egy sor olya n gyógyn övén yt ism er. az úgynevezett makrofágok. am ely pont osan a szervezet véde kező funkci ójának erős ftését ered ményezi. A spe cifikus immu nrendszer j ellegzetes antitestet termel egy pont osan meghatározott "betolakodó" ellen. Ezekkel a kó rokozók kal szemben a specifi kus immu nrend szer tehetetlen .

ts el S{. a tiszta Ech inacca-tin ktúrát ajá nljuk. Ezá lta l gya kran siker ül a betegséget m egakadályozni vagy legalábbis az i d őta rt a­ mátj elentósen lerövidíte ni ill. egy~ há rom nap on ke' liii. m ind a klinikai vizsgálatok bebizonyított ák .ra Echinacea és purp1l1"j . Il a az irodában vagy a körn yezetünkb en szipog na k és prüszkölnek.')' percet se m uhb l Lcgcltisziir is vegyün k be 50 cse pp Echinacca-tinktú l . a tünetek hcvességét enyhíteni. Illilárs Ez a tin ktúra nagyon jó szolgálatot tesz távoli ut azások alkalmával is. mivel az idóeltérés. az adagolás napi háromszor 20 csepp. 11 r-a- lllll\híra 11l1l1l1 'llz. ho gy ha közvetlenül a m egfer t őz őd é s előtt "csúcsformá ba" hozzuk a ne ms pecifikus imrnu nre ndszert. ha az iskolából sok gye rmek biányzik vagy vala melyi k család tagunk hirtelen i d őv á l t ozáskor különö scn Icvcrtnek érzi magát. lII ajd órá nké n t tová bbi 10 cse ppe t. . mi közben aktiviz álja a test saját védder őit . hogy az Echin acea gyökeréből és az egész növényből készített frisskivonat fokozza a fehérvérsejtek mű ködését. I II lUl'gfáZ. mint "gyilkos sejtjein k". ne várjunk q . em ellett a Lángvörös kasvir. M ind az állatkísérletek. ho gy inlluenz ás fertő­ zés esetében ugyano lyan gyorsan reag áljunk . M égj obb. am ely indi rekt módon hat a m e gh űl és e s fert őzése k és megb eteged ések ese tében .b p"lpi a: 11111.. É ppen ezé rt fontos. az alváshiány a vege tatív ide grendszert kiváltk éppen mc gter beli. Igen gyakran keverik a kasvirág-kivona tot más növényi tinktúrákkal és azt alkalmazzák egyé b homeopatikus készítmény-kombinációkban is. I la az Echin acea-tin knir át profilaktikus szerként vesszük he. és azonn al vegyünk be Echinacea cseppekel.í s l. Természetes hatású immunstimulánsként m űk ö­ dik. amíg a sxim p t óm ák je len t ősen nem enyh íilne k.B el ső alkalmazás l! . Ez után . llli zi's A kasvirág a nem specifikus im munrendszert képes a ktivizálni és erős ít eni.lflait0 ' napi háro mszor 20 cse ppre leh et csökke nteni egészen nun-te k telj es megszúnéséig. jelei t észle ljük. Tartós szedése esetén sincs seml H uu -llé khatása..

amelyek igen hatékonyak . A gyó gy növény ekkel m ég inká b b fokozh at ó a h atás. De ha kéznél va n az Ech ina cea-tin kt úra . hogy az in tenzív pszich ikai vagy érzelm i stressz a test védekezőerejét kedvezőtlenül befolyásolja. hogy egy rosszul m ű ködő "inaktív" immunrendszer is . Ez ek a lelki immunológia m ödszerei. de a különböző gyógynöv én yflirdók is jótékony ha tá sú ak. anél kül. gyakra n kíséri a z előbbi tün etek et alacsonyabb _ maga sab b lá z. ké sőb b már. h őemelked é s és h id egr ázás. ll .vitalizá lh a tó és mozgósítható . kezd ődő náth a fejfáj á ssal.immáron sokadszo r . Ilyen m egfigyeléseket azo n ban nem csak m a gunkon tehetünk : amerikai pszichológusok . A tea gyu lla dásgátló és izzasztó ha t ás ú. További módszerek az immunrendszer aktivizálására A meghúl éses beteg ségcket és influcn z ás fertőzéseket álta lában n átha. kö n nyen megfá zh a tunk. j elent keztek a megfá zá s tünetei: lá zh ólya gok az aj ka kon. ezek ellen is fcl vagyunk vértezve.és levert ségé rzés jelzi. Korá b b an én (P éter) nagyon fogék ony voltam meghű­ léses megbetegedések re. hogy a krizist le küzdjem. pszichoim mun itás is.. 1111 1'111 111 •• k \ 1on. I l a a rról beszélt ek . a m ely ugyanezt a c élt szo lgá lj a. mindössze két-négy n ap. köhögés. hogya n kezeljem ez t az álla poto t. 20 g 15 g 15 g 15 g 10 g 10 g 10 g 5g esip kebogyó (m a gga l együtt) bodzavirá g kamill avirág há rsfa virá g föld iszede r-levél zsá lyalevél fúzfakéreg hibiszkuszvirá g A II.tu do mányosan bebizony ítottá k. Az á lla ndóa n kéznél lévő Echin ace a-escppek segítségével az in ten zív stres szá lla pottal is j ól boldogulok. Elsősorban azt bizonyították be egyértelműen. e rős leverts ég érz és. szá m ú meghű lés ellen i tea kü lö n legesen fin om és ezért gyermekek szá mára nagyon a lka lmas. hogy az immunrendszerem "benyúj taná a szám lát". Az i d ő m úl ás ával egy rejohba n m egta nu ltam. a m ikor hosszú külfóld i üzleti útra indu ltam. hogy létezik egy ún.szervezetre igen erősen hat a hómérséklctingadozás és a kl írnav áltozás. Mi ndenekel őtt a teakeverékeket aján ljuk . egy rákbete gé . Ech inacea -cs ő ppe ket a d tu nk be nekik. vala m int á ltalános fáradtság . Az ellen áll ók épesség fok ozására a z Echin a cca -csep pek mellet t m ég sok egyéb gyógynövény és ke zelési mód is lehet.'I~~ . En nek köszönh etően az elm últ évek be n nem is volt jelentősebb meghű lés a csa lá d u n kban. hársfavirá g ökörfarkkóró-virág bodzavirág esip ke bogyó kakukkfű 20g 20 g 20 g 20 g 20 g . és m ég so k sürgős teend őm volt. Egy teáskan ál m éz m ég fokozza a hatást. h a valak i n aponta meghatározo tt agy m un ká t végez és po zitív érzel mek hatn ak rá . A további kísérletek azt mutatták .. főleg. . amikor az Echinacea-tinktúrát használtam. L e lki immu n ira Meghűlés e llen i te a II . ha st ress zes á lla po tba n volta m . Saját ta paszta la ta im Az u tóbbi évekb en egyre n a gyob b sikereket ért ünk el a gyerekeinkné l az Echinacea-készítmén yek használatával. K ü lönösen a gyercke knél ehhez m ég fü lfáj ás ( kő z é p fü l gy u l l adás) isj árul. torokfájás. Mi nd en a lka lommal. " i. h og y az iskolában és az óvo dá ban so k gye rm ek köh ög vagy náth ás.pl. végül ped ig m á r csa k egy nap kelle tt a stressz-következmények kiküszöböléséhez. Eleinte m ég egy egész hétre volt szü kségem. ílc : J u-rik Megh űl és e llen i lea J. rekedtség .

a növényi infúzumot mosdótálba vagy l ábrn oso-m ed enc ébe öntj ü k és meleg vízzel add ig ő ruj ü k fel. nagyo n ügyelj ü n k az időpont helyes megválasztására: ha a virágo k töb bsége ép pen hogy kiny ilt.« . Gyógyító ereje elsősorba n virágá ba n rejlik. nagylevelű hárs . A pogán y i d őkt ől kezd ve fenn m ara d t e n nek a fán ak szirnbo likus jellege. gyakra n hatásosabban. 1"\('lú hárs •• /. számtalan ro ma n tikus dal. A l á b re fl ex . i d őrd l. 10 percig állni hagyjuk. az úgynevezett reflex zóná k.f"lyphylJos .Kü l sől eg alkalmazha tó módszerek ~ I cg l ltl l l Ha valakine k h id eg id őbe n átn ed vescd ik a lába s úgy érz i. 1 Kis. Ennél a két módszernél a term észetes kiválasztómec hanizmus (izzadás) ösztönzése a d ön tő.i d ő re megb o rzong.Tilia eordata .. amelyeket tal pmassz ázzsa l és h őin g erl é ssell e h e t stimulálni. lia magunk akarunk h á rsfavirágot sze dni. A fürd őh öz a két növé nyt öszszekeverjük és ebhól egy csészényi t lobogva forró vízzel leforrázunk. kö lte mény. Ezért aztán nem csodál- • elll'lIi láhfiu d. h ogy a víz láb ikrá ig érje n. T est űn­ ket a fürd ő és a tea u tá n tehá t h elye zzük n yu galm i állapot ba. amelyet m indkét nál u n k előlordulc há rsfaj ró l (kislevelű hárs . s amelyek energetikailag a test összes szervével szoros kapcsolatban állnak.. ebben az ese tben egy forró h ársfavir ág. népmond a fűződi k hozzá.t e rá p i á b ő l tudju k.T ilia p latyphyllos) leh et gyűjten i . :\ lajd láb un kat megszántjuk és m eleg gyapjúzoknit húzunk rá . Izzaszr. Ezu tá n tíz-tizenöt percre a lá b unka t a fürdővízb e tesszü k. hogy az imm unrendszert stimuláló növények a talpon keresztül igen effekt íven hatnak a szervezctrc. M in d k ét növény erősen izzasztó hatású. hogy a talpunkon rend kívül érzékeny pontok ta lálhatók. nos.. Az ideális a kcttók ombinációja: lá bfü rd ő közben igyunk meg két csésze mézes bodzavirág-hársfavirág teát.és na gyl evel ű hárs ( Tilia cordata és Tilia platyphyllos) A há rs nál u nk is közism ert és kedvelt fa. minta tea. hogy teljese n átfagyott. L áb n -Il• • te r áp i« ható.vagy bodzavir ágfürdő valóságosjótétemény.

fekete bo gyók y fej lódnek. II há rsvirá gjellcgzetes i sm ert et ő jelei a finom.ezérta mai napig is szívesen ültetika parasztudvarokb an az istálló vagy a esúr oldalfalához. ~1 áj usban-j ú n i usban hozza nagy.A fitotcr ápia kézi kön yve") egy é rd e kes kísérl etról szá m ol be.55 influenzás tü ne tekkel jclen tkezó gyerme ket kezeitek kizá ró la g fcktc t ésse l. M egfőzve viszo nt m ár nem. T raisrna nn és d r. mézes illat. Bodz a (Sambucus nigra: fekete bod za) II cse rje vagy kiseb b fatermetú fekete bo dza ósidók óta ismert . Tová b bi hatvan hetel pedig kizá ró la g a n lib iotiku mokka l kezeltek.és bo dzav irágot szin te m in di g együtt haszn á lju k.t "". VVciss klasszikusnakszámító . H a nem szedj ü k le a virágokat. hogy a hársfa virá gtcával és Te a Ö ssze - hasonlu» k ísé rle l I .amely minden virágcsomóhoz hozzátartozik. A k ő rtcda rabo kkal .. II I nigra . Igen j ellegzetes. h ársfa vir ágt e ával és legfelj ebb egy -két ta b le tta aszpirin nal. a m ada ra k legnag obb örö mére. A szcrvczet védekező erej ét is fokozzák és a testet nagyobb izzadságkiv álaszt ásta késztetik. A sze rzók legn agyobb á m u la tá ra kiderült. A rég i idók ben a bodza cserje a há zi iste- nek lakhelye volt. szilvával készít ett bodza kom pót pompás. legen d á kka l övezett házi növény. la po s á lemyóit. Ha rd y végeztek. Ö szszehasonlító k ís é rletről volt szó. dr. H F. Néh a kél-h á ro m méter magas fává is megnő. A hársfa. a m elye t két ch icagói gyer m ekorvos .akkor ta rtalm azza a legtöbb ha tóanyagot. H a rm in ché t gyermek a fen tiek en kívül m ég szu lfon a m id ot is ka pott. N yersen fogyasztva a bogyók hashaj tó ként használh atók . és a pergamenszerű fellevél. gyógy növény-kö nyvébe n < . ősszel a virág okbó l fényes. amelye ket picin y feh ér virágok alkotnak .. sajátos illata va n. hogy izza sztó leá t vagybodzavirág-szirupot fózzün k belőle. ásványi anyagokban gazdag d esszert .és bodzavirág belső alkalmazása II h ársfa . amelyben . M egh ú léses betegsége k elle n kiváló sze r. egészséges.

hogya kísérlet 10: I arányban a hársfavirágtea javára d őlt cl. Az ilyen ellen i Fű rd . " ' k. félórával előtte két csészé nyit mcgiszunk. A kemoterá piás és a ntib iotikum os kezelés sorá n a gyerckekne k hossza bb idórc volt szükségük a fert ózés leküzdé sér e és nálu k gyakra bba n léptek fel komplikációk. az emésztést elősegítő konyhai fúszernövény. mézzel édesített tea k ü l ö n ő s e n hasznos kisgyermekek és csecsemők számára. A jó ízű . Kü l ső felhasználás l\I egfá zá. Nyálkaoldó és köptető hatását köhögés és l ég csőhu rut esetéb en a mai tudo- mány is elismeri. F ürd öként idegerósító h at ása van és pozitívan befolyásolja a gyulladásos bórelváltozásokat is. am ellyel a megh ű l ést még a kezd eti ha tá ron leh et kezelni. Évszázad okon át nagy gondossággal term esztették a kolostorkertekben . A szerz6k végül is mcg állap ítou ák. M ár az ókori görög orvosok. A szauna izzasztó hatását is fokozza. A Földköziten ger mellékéról származik és a sok napfény mellett a száraz. A kaku kkfű egyúttal kedvelt. A középkorban az alkimista Albe rtus Magnus és Szent Hildegard von Bingen is dicsóítették írásaikban a kaku kkfűvet. . A hársfavirágból és bodzavirágból készített teá t olyan forrón kell inni. sziklás talajt kedveli. Köhögési ingercsillapító és görcsoldó hatása még a szamárköhögés esetébe n is elfogado tt. Theophrastos és Dioskorides is nagyra tartották gyógyító hatását. am ilyen forrón csak bírjuk . Az izzasztó hatást mindamellett csak a második-harmadik csész e után érezzük. ha ebból atcáb ól ncgyed-.fektetéssel kezelt gyerme kek lényegesen ha ma rabb meggyógyu ltak. A k a kukkfű-fü rd ő az a régóta ismert szer. Hippokrates.•ku k kfű t""" l'Ulgaris . Náluk alig jelen tkeztek komplikáeiók (középfülgyu llad ás és hason lók). Ad ago L" A kerti kakukkfű ( Thy mus vulgaris) A kakukkfű az egyik legósibb gyógynövény.

ezt az in aktív elh árítórendsze r pozit ív jeleként kell érté keln i. A l ábsz árborogatáslegyidejűleg m indkét lá b on alka lmazn i kelJ.lpilli I . H iszen a láz a test egyik legfonto sa b b és legha tásosa b b elhárító reakcióG yó gyul:" .vagy gyapj ú törü lközőt te ker ünk. és a fürd őkádba öntjük.ill. _ M ivel a kakukkfű tő bbek k özött v ér keri ng és-pezsd ít ő h a!. Az a kut n át hát is ily m ód on enyh íti a fürd ő. rnivel a nagyon magas láz az egész sze rvezet szá mára túls ágosa n m egerőltető. majd meleg vízzel Iel t őltj űk . A !ábszárborogatás Légú ti teráp ia ( »1 \'os i Il l. hogy az immunrendszert aktiviz álják. a lábszá rborogatással i s csőkk en th etj ük a lázat a né lkü l. hanem fü rdőkö­ penyb e vagy fürd ől epedőbe burkolózva bújj unk ágyba és nya kig takarózzunk b e ! Elk ésvu « 1 111 1111 A szer-vezetne k Iél. /\ t est h őm érsékl et t. olda lon a képek l ép ésről lépésre bemutatj ák. Ezzel azonban in ká b b csa k a m aguk d ol gát k őnn y ú ik m eg. hogy a b ro n chitisb en .'ll a! sú. A 94. \ r-h-m! A borogatás megkezdésekor a lá b mindig legyen meleg. /\ boroga tá st hagyjuk h úsz percig a lá b on . hogy a szervezct ö ngyőgyító k épess éget a kadályoz nánk.ís A kakukk fű. hanem az egé sz bőr­ felü lett el abszorbeálja. /\ ro beteg n e m ozgassa a lá bá t eközben. 9. A növé ny t leforrázzuk. 141. fejezet. hogy semmi esetre se aludj unk d kő z vetl enűl a fürdő után . Köh ögés és bronchitis esetéb en ny ál ka. a citro mfű-fürd őt . old al) H a a láz 40 "C fó lé em elked ik.m aj d az eljá rás t ismételjük me g. Gyógyszerészkén t so kszo r <Íté ltem . hogya n kell a boro gat ast elvégezni.o · "I.l11. Ha a láz lecsökken 38. hogy a fürdővíz testhőrmésékletű legyen . kruppos köhögésbe n vagy asztrn ában szc nvcdó gyerekek nagyon j ól reagá lnak a kaku kkfű.és garatü reg be gyull adt n yálkah ártyájára j utnak és ott fejtik ki a n tib akteriális hat ásu ka t. a b ba leh et hagyn i a művelctet. A régi m ód szer segitségével. lesz ű rj ü k .5 "C-ra . mert ené lkü l a m ásodik Lil i nélkül az egész p r oced úra nem so kat ér.és göreso ldó h at ásu.í l. Egyid ej űl eg a gyógyító gőzök a fel ső légu tak on kere szt ül az o rr.« l ve nn i. lá z .ennyi idő alan rendszerin t m eg is szá rad . Ill' alkalmazzunk hideg vizes kezel ést hideg testrészeken! . feltétle nül orvos t kell hívni. A fü rdő u tán ne törölközzünk meg. Ez n a ~ ryOIl fontos. (éj sza kai nyugalm u k zava rta la nabb lesz. Fürdő t nap onta csa k c~ryszcr sza b. fol yam a t. hisze n pl. Két kiseb b lenvászon kendőt la n gyos (á llott ) vízzel bene dvesí tü n k és l eh etőleg jó szélese n (b o kától a tér di g) becsavarjuk vel ük a "páci ens" lábát. tíz percig (lefed ve) á lln i hagyjuk. Erre egy száraz v ászon kendőt .. ügyclnünk kell arra is. Lázcsökkentés természetes úton H a az ala pos m eghűl ést láz is kis éri. M ivel a test a hatóanyago kat nem az cm észtdszerveken keresztül (a bel sőlc­ ges alkalmazástól cltérócn ) veszi fel. oh.fü rd őre.) a gyermeknek nem teszn ek ezzeljót ! Az ilye n szer csa k há tb a tá madj a a gyer m ek védekező rendszerét. hogy az éjszakai ügye let alkalm ával izgat ott apák és anyák követe ltek lázas gyerm ekeik számára erős hatású lázcsillapító szert. 2 vagy 3 "Cv k a lt őn ő n ó e melkedése m egsemm isíti a vírusokat és a bak t ériumokat és ezzel m in tegy bei nd ítja a gyógy ulás i folya m a tot. egy ilyen gyógy fü rd ő hi h etetlen ü l h atásos (lsd . j a . m ajd egy F u ir.fü rd ő kivonatot használjuk vagy erős in fúzum ot készítünk két csészén yi sz árított kakukkfűből és két liter lob ogva forró vízhől. 11 uniizzad ásh o z.meghű lés ellen i lürd őh öz vagy a kész k akukk m . .fü rdő folya m á n a forró víz h atásá ra az il l ő ­ olajok felsza baduln ak és a pórusokon kere sztül a bőrbe a bszo rbeálód na k. Éppen ezért telj esen fonák dolog a láz "lenyom ása " ! A b iológiai rák lerápiáb an gya kran meste rségesen ho znak lé tre lázas á llapotot. c~'Y óra nyugalomra va n szükség(' . G yakra n megfigyel tü k. a csecsem ők és a kisgyere kek még éppen v édekező erej ük megszerzésének folyama tában vannak.

meggy-. hogy az étvágytalanság szcrvezetünk egyik igen bölcs rea kciója. eéklalé vagy karotta (sárgarépa)lé is. M ihelyt a beteg álta lán os közérzete jav ul. efólé kerül eg) száraz frottírtörülköző. hosszú ideig ta rtotta magát az az elv: "együnk . na rancslevet). száraz v ászo n kendővel Javallatok a t esth őm érsékl et emel ésére átte kerjük . amelyekre a szervczetnck feltétlenü l szüksége van. viszont sok folyadékot kíván. (A karottaléhez tegyünk egy csöpp nyi tej színt vagyolajat. horm on okat)juttat a szervezetbe. magától kezdi kívánni a friss salátát. Ha egy megh űlés láz nélkül zajlik. ha a szervezetet átme neti túlmelegítéssel tárnogatj uk a kórokozók el- 3 . gyümölcsöt. az ételek megemésztése. Melegen aján lható még azegy. 2 Lábszárborogatás láz ese réu l Két kisebb lenvászon kend. nem árt. Egy kis darab valódi lépesm éz elfogyasztása is fon tos any agokat (enzimekct.két pohárn yi frissen kifacsart reteklé. Folyadékpótlás lázas állapotban A lázas betegnek nincs étvágya. ezek serkentik ballasztanyagaikkal az emé sztést. fej ezet). zöldséget. Ma már tu djuk. Ezek az élelmiszerek tarta lmazzák mindazokat a vitaminokat és ásványi soka t. lan gyos (állott) vízbe máll " "\ 2 3 kicsavarj uk . simán és szélesen m in d kr lábszárra rátekerjük. vitaminokat. és ismét elj ük meg az eljárás t.A már ajánlott teakeverékeken kívül adju nk a beteg nek mézzel ízesített csipkebogyóteát. az 5. Táplálkozás a lábadozási szakaszban H a a szervezet már túlju tott a legsúlyosabb állapo ton. hogy ismét erőre kap- junk".. mint pl.vagy gyapj úha risnyá t lan gyos vízbe m ártunk és felhúzzuk a lábra. egy pár csepp cit- Táplálkozás akut fert őz éses megbeteged ések esct éri Ami az akut fertőzés alatti táplálkozást illeti. ha ezt az étvágytalanságot mint a szervezet en ergiamegtakaritó intézkedését fogju k fel és nem terheljük fólöslegesen olyan feladatokkal. Akkor vagyun k okosak. romlével és m ézzel dúsított csalánteát.. Ila márnem hút a nedves zokni.A lábszárborogatás egyszerűbb form ája a ned ves zokni: pamu t. hogy a karotint a zsír megkösse és így könnyebben felszívódjon). vagy C svitaminb an gazdag gyümölcslevet ( horn oktővis-. A test ugyanis minde n erejét a be tegség leküzdésére koncentrálja és ön magától "böj tre" kapcsol. vegyük Ic. majd h úzzun k rá egy nagyobb méret ű szárazharisnyát. rögtön adjunk méregtelenítő teák at (lsd.

és vala ho l Önök mégis alaposan meghű lnek. finn ek.1 1 1' ~ ~' r r~ I~d s z e n pan ~sz ~kkal "küz(](j" betegek csa k az or.15 perc. keringé~i zava C . Akinek a szervezetét túlságosan m egerőltet i az ilyen fürd ő (a vérkeringes t igen eros en megterheli). ugyanúgy mint egykoron. A fürd és ideje 10. ba ezek a v é dekező erőt fokozan d ó intézkedések ne m elegendőek . A fü rdő 30-60 perc id őtart a m ú leh et. Nagyon fon tos. A fűrd ő id őt art a m a és a dörzsölés együltesen kilúgozóan ha t a bőrre. let ére o Frissíhi l á b f ű rd« . A h érn érsékletet itt is folyamato san kell növeIni és nem szabad hagyn i. Abban az esetben. mi ált al er ősen felgyo rsulnak a kiválaszt ási folyam at ok .5 · C és csa k fokozat osan m elegitjük fő l forró víz hozzá adásával 39 · C-rd. amelyben leírju k. Kefével vagy szivacskesz ty űvel addi g dö rzsöljü k a bőrt. mi nt a kaku kkfű-fürdő esetében : ágyba fekü dni. törpefenyőtű illóolaj aival gazdagítj uk . hogy ne hagyj u k a fürd ővíz h őm érsékletét esö kken ni. pih en ni és izzadni ! A hat ást még fokozza egy ad ag kak ukkfű-k ivo­ nat vagy t örp efen y őo l aj . gyclj ii " I. j apánok stb.( l' t. . a le st edzésércés a mcgh ű­ léses megbeteged ések ki segít ő kezelésére alka lmazz ák. akkor eze k az illóolajok közvetlen ül halnak a felsó légu ta k "m eggyö tör t" ny álkah árty ájára.).y fontos megjegyzés: ság. Ezut án ta rtsu k mel egen a lábat. gyerckekné l rövidebb. a m íg vörös nem lesz. A f úrd ő h őm érs éklet e el őször csak 36.len vívott harcában. ind iánok.: 11l III t. hogy az csökkenj en. -I ~·~{· t e beJ1 a!kalmazha lo. fek üdjünk le ésizzadj un k.llu JlI t ~rm és zc t es ingcr lc# ia csak telj ese n egészséges ráp t . olvassák el a követke-lő fejezetet. A fürdés u tá ni eljárá s ugyan az. fri s s ít ő l ábfii rd ő t . A külö n féle gyógynövényad alékos szau n át és gőzfü rdőt már évezredek óta ismerik a kü l ö n böző népek (eszkimó k. a fű rd « hömi·r'l" l. Schl en z-féle fü rdő és a frisSílÓ l á bfű rd ő . az ugyanilyen m őd sz crre l készíthet ú n. fenyőtű. ~l erért és ével. Eh hez háromj ó m ód szer kín álkozik : a sza una vagy gőzfü rdő. Szívbe tege k. hogyan kezel heti k természet es szerekkel a különb öző m egh űl ős i tünete ket. zsá lya. nd h. engede lyeve1 a lkalmazha tják! A Sch lenz-féle fürd ő A nevét a feltalálójáról . H a a szaunában használt fózelet a ka ku kkfű. M aria Schl en zról ka po tt "tú lmelegító" fü rdő tul ajd on kép pen az elózőleg m ár leírt kaku k kfű -f ürd ó fokozása. M anap - Át m l"I H '11 túlm(·I"t. az ún .

7. Term észetes anyago kból készült kenőcs nátha ellen Egy j ó. a fejben nyomás keletkezik. A term észetgyő­ li ll II I. teh át olyan kémi ai anyagot alkalmaz nak lokálisa n. 1 1111" :1. hosszú t ávori azo nba n gyengítik a szervezet ellen áll ök épess égét. nátha elleni kenócsnek az eukaliptusz. A kémiai orrsprayk kockázatai Fel tétlen ül kerüljék a kémiai eredetű nátha elleni sprayket . a me nta.. A d rasztikus szereket alkalm azó gyorsított eljárások ugyan rendszerint közvetleneb bül és hamarabb rnutatkozó eredményre vezetnek. természetes an yagokbó l készült. I.r. amely helyi érszűkületet idéz eló. Emelkedik a vérnyom ás. a homlok és az orrmellékürege k nyálkahártyáinak gyull ad ásával van d olgunk.íilY kah ártya fokozott m ért ékben te rm eli a válad ékot. sok esetbe n pedig az egyetlen is marad. · rövidlátó gond olkodásmódjára : nátha eset éri az orrn yálI If. hogy a testet a neki m egfeleló ellen rea kcióra ő sz­ tö nőzze .! II III . és az orrjáratokat szabaddá teszi. ' ( ( J elen esetben az orr nyálkatermelése a baktériumoktól és ' I I )'. a gyo mo r. tl . amely a ki" llId "I. A nyálkahártyák megdu zzadnak és túl sok vál ad ékot termelnek. anagyan "óJtk prdíg mtgJtTnmuí/ik. a törpefenyó .:OOL AR:XDT és IIUGO SCIIUI. azaz az egész testre kiterjedó szűkületét idézik e1ó. a fenyótú . szaporább lesz a pulzus .i J óngyógyí/ó "óil. A természetgyógyászatban ezzel szemben sohasem kíséreljük meg a szervezet önszabályozó mechanizmusait gúzsba kötni. Az eddig leírt általános kezelési eljárások kiegészítéséül ajánlatos gyenge orrkenóesöt alka lm azni .és b élcsatornarendszerbe is. hogy a lokális korlátozás gyakorlatilag lehetetlen.lt vírusoktól való me gti sztulást segíti eló. "ÓJ ingmk hinílják. hanem inkább támogatjuk működésüke t. lIl·k· mondottan végzetes lehet. z('rc gyászat kész kisebb-nagyobb kerü lóutakat ten ni (azaz nem specifikus ingerterápiákat al ka lma zn i) a nnak érd ekében .í. és ártalmatlannak minósítik (ugyanez érvényes az antibiotikumokra is).(· n~ választástcsökkenti. a légzés nehezebbé válik . és ennek a m ech anizmusnak a segítségével állítja le a m értéken felüli kiválasztőd á st.. Jó példa ez a hiva talos orvostudo mány m echanikus.uk tások: kül ön bözó ingertünetek és nem ritkán az orrny álkahártyák túlzott mértékű kiszáradása. Az orr eldugul. ez ped ig súlyos meghűJéses bet egségek esetében lázzal kombinálva kiI . bin\óKiai alaptörvénye F Nátha Az akut nátha többnyire a meghűlés első szim ptó máj a ." Rt. 111\'11. Fejezet M eghúléses b etegségek természetes kezelése • Gymgt ingmk serkentik a J~tTVt~t/ ik/. E betegségnél az orr.• . A kém iai hatóa nyagok elker ül he te tlen ül bekerül nek a légutakba.7. aho nnan a vérkeringésbe jutva a véredények szerkezeti. További lehetséges mellékhal. nem veszik figyelembe. hogy az orrspray álta l kiváltott érszűkület a gyak orlatb an nem csak az orrnyálkahártyára korl átozódik. amikor az elóbbiek következtében a szaglás és az ízlelés hosszabb id óre nagymértékbe n k árosodott . és a norm ális állapotot csa k sok fáradságot igén yló mál yvain fúzumos öb lítéss el lehe te tt hel yreá llítani. amely az irritált nyál kahá rtyákatlegaláb b ide- iglenesen megnyugtatja.0. Azt. Ezek olyan hatóanyagkomplexumot tartalmaznak . A probléma azonban az. am elyekne k gyak ran d rasztikus mellékhatá saik van nak. Láttunk eseteket.

Az is jó m egold ás. Szem ünket csukj uk be . azt ajá nlj uk. scm szopni nem tudnak. leped ójére és takarójá ra.knek 2 In halálás 1I11 1lmaú is Mellkasi b o ro gat ás A m ellet vastagon bedörzsöljük a meghűlés elleni ken őccsel . majd rögzítj ük a törül közl II 2 3 N átha. Egy tál forró vízben felold un k egy teás ka nálnyit a fent i gyógyí rbó l.~ a I t un-ke. Csecsemók eset ében. hogy ne csa k természetes és hel yesen adagolt hatóan yago kat alkalmazzunk.Jó ha tással használható. bedörzsöljük a hátat is. Számos te ngerentú li u tazásunk során tapasztaltuk. Kapon ta két alkalommal ismételjük me g. . köhögés és h őrgh u rut esetén a fent em lített rnellken őcs nagyon halásos inhaláló szer is lehel.. Se 1{ih l"lol Mellbedörzsölés és kenőcsö s kötés G yermekeket kb.. (Lásd a k épe ket.és levend ulaolajat tartalmazhat. hiszen scm aludni. A mellbedörzsölés alkalmazása a legegyszerű bb. Alvás közben az illóolajok mérséklik az orrban a szekréciót. Az inhalálás ne tartson tovább Hl-25 pe rcn él. kerti zsálya. amikor a súlyos náth a különösen drámai következményekkel járhat. dc baktériumöló hatást kifejtve m élyen behatolnak a h örgőkbe is. . hane m hogy a kenócs vivő.) A csecsemők és kisgyerm ekek keze lése sorá n nagyon Ionto sna k ta rtj uk. fejünkre Iürdélcpcd dt terftve a tál elé ülünk. m égis nagyon elfajul hat. ha azt nem gyógyították m eg kell ők é ppen . hogy a forró gőz ne ingerelje. ha a gyermekek nehéz légzés miatt nem tud nak elaludni.l\leglepóenjótékony ha t ásu .\. az tá n elómelegített froltírtö rü lközó vel szorosan beburkoljuk. féléves koruktól kezdve lehet gyenge mellken ócesel bedörzsölni. Erre a m éhviasz és a növényi olajok a legalkalmasabbak.illóolaj ait és esetleg kámfort kell tartalmaznia. a C~ C"t .ou gyapj út örülközóvel körültekerjük a fels ótestet. és átmelegítik az egész mellkast. e1óm elegített nagy frottír. Az orrkenócshöz felha szn ált . ~ lásnap reggel a gyerm ek lén yegesen jobban érzi m agát. Gyermekek és eseesem ők esetében ez a köhögés és a nátha egyik leghatékonya bb kezelési módja. fent felso rolt illóolajo kon kívül a mellbcd örzsölésn él alkalmazott ken óes mé g ciprus-. és belélegezzük a góz üket. vagy meleg gyapjúinget húzunk rá. A kötést éjsza kára a hetegen hagyjuk. hogy a ki nem kezelt melléküreggyull adás rettenetes fejfájást válthat ki 3 . ha a gyermekágy közelében elhel yezett párologt atób a teszik az euk aliptuszolaj at.. á m nagyon hatékony eszköz köhögés és bro nch itis esetén : a pácien s mellét és hátát meglehetősen vastago n bekenjük. ho gy néh án y csepp eukaliptuszolaj at csöpögtessenek a gyermek fejpámájá ra .és mcllékanyagai is tiszta és term észetes anyagok legyen ek. A nátha ugyan ban áli s be tegség . rn ő k r « " '1( I hl·'.

mályva.és im m unrend szer állandó zavaró tényczóivé válh a tn a k. forr ázu nk. fejezet 77.és orrmelléküregek gyulladása H om loküreggyulladás esetén kipróbált m őd szcr a kamillás gózölés. kaku kkfű . Bronchitis (hörghurut) és köhögés A m egh úléses betegsége k sorában gyakran hosszad almas gondotjelent a bronchitis és a köh ögés. Mivel ma már tudj uk. Ezá lta l cs illa p ítj ák a gya kran kínzó köh ögési ingert . elpu szt ítja a ba ktériumokat és !''YÓ!''Yító hatást gya korol a kisebb bórgyull ad ásokra és pörsenésekre (lásd: 5. A képek pontosan m egm ut at ják. old . kü lönösen a nyálka há rtyá k gyul lad ása esetén. és e "sáto r\ I '. O rvo sl ásukra a természetgyógyászat egész sor j ól bevált növényt ismc r. lan és pattanásos bór cserén is. A ho mlok. amelyeknek ba ktérium öló és gyulladásgátl ó hatásuk va n és tulaj don nyálkaanyagaik segítségével a gyulladásba jött nyál kah ártyákat beb orí tj ák és oltalmazzák. ilyen a martilapu. hanem eros gyu llad ásgátló hatása is van. zsálya. A kam illának ezenkívül nem csak görcsoldó . A kam ill agőz megn yitja az a rcból' prilusait. c. éd esgyö kér. fehé rmályva .a fő ldet éréskor. m ilyen hatóan yagokat tartalmaznak. pontosa n megállap íth atiuk felhasználásuk körét. szilfaké rcg.h al ! A homlok. nchogy mcgégessék az arcukat. kami11á s inhalál ás A kamilla virágát tegyü k egy tálba és forrázzu k le. Kezdódó hörghurut esetén nagyon aj ánlatos a kö högéscsillapító tea kever ék : Z . A hörghuru t kezdeti stád iumába n olyan gyógy növényeket kell a lkalmazni. az ökö rfarkkó ró. hogy az in halálás kezde tén ne m enj ene k közel a gózölgő ed ény hez. hogyan kell elvégezni a m úvelete t. Ezért feltétlenül érd emes egy hosszan elhú zód ó náthát a lehet ő leggon dosabban kikúrá ln i. rni vel a fcj üregei ben nem t ört én ik meg a nyo m áskiegyenlítódés. Tessék óvatosa n kipróbálni ! Eg ébk ént pon tosan ugyan<. Ehhez egy m arék kami llát egy tálban le- Kamill." 7. A sze m ingerlésének elker ülé e céljából ajánlatos inhalálás alatt a szem üket s y csu kva tartani.(i!«·" gÓ ban" belélegezzük a forró gózt. Üg yeljenek arra. Fürd őlepedől borítunk a fej ünkre ."Z az ideális arctisztítási eljárás a tisztáta. tegyünk a fejünkre rúrd ólep ed ót és csukott szem m el lélegezzük be a forró gózt .). lándzsás útifú.és az orrüregek krd nikus izga lm i állapo ta vagy a fej ezen üregeib en végbemenó gen nyképzódés a nyiro k.) 1IL:)' i h'i 1111 \ 1~ 1I )'(·k z A hörghurut kezdeti stádiuma Kamillás fürd ó. tavaszi kankalin. és hosszú t ávon erős fejfájást okozhat nak. izlandi zuzmó.

Ked veli az agyagos talajt . parlag folde ken . Pikkelyes szára nagyon rövid . ezáltal oldja a króni kus hörghurut és egyé b légú ti me gbeteged ések (pl. csak sok ka l későb b fejl ódn ek ki. Az utób biak az er ős kö högési ingert csilla pítj ák .!.köhö gés szó ból cred. Nagy. ' . A n ő ­ v énygy ógyszerta n tud ósai és a néme t eg észségűgyi rninisztérium szakembere iép pen a közelmúltban folytattak l tII ptI . pne u moko niosis) esetében felIép cígörcsös köhögést is. Virá gát (feb ruá r-m árciusban) és levelét ( máj us-j ú niusban) szin tc kizáró lag a vado nte rrnó állom án yból gyűj ti ük . m elye k fon á kj a ezüstfehér. s többnyire o mla d ékos helyeken .. rnivel bizonyos körülm én yek között . a növény gyakran fel sem tű nik a m ég barnás fűben. hogy be bo r ítj ák és véd ik a hö rgók gyu llad t nyál kah ártyáit. durván fogazott levelei.lándzsás úti fű lcvél martilapu-virá g fehé rm ályva-gyökér mályva 40 g 20 g 20 g 20 g Martiiapu ( Tussilago[arfara) A martiIapu az egyik leg korábbi tavaszi növén y. Botan ikai neve . H at ása Bel ső a lkalma zás Teáho z levé l és vi rág A martiiap u levelét és virágát a teak everé kekben töb bn yire m ás gy ógyn övények társa ságába n tálalj u k.tussilago . A nö vén y keserű.különösen tartós alka lmazás csetén .és garatü reggyulladás. élén ksárga virágzara gyakran m ár februárban és márc iu sban kiku kucsk ál az u tol só hófolt ok közül. Száj. földuta kon terem . A ma rtiIap u a nyál k át is o ldja. Ö sszell' . l '. minth ogy a legrégib b id ókt ól kezdve köhögési panaszok ellen használtá k..és nyá lkaa nyagai együt tesen hatnak. m égped ig úgy. garathu rut ellen szere k ént is ajánlható . sziva lak ú.fen náll a túl adagolás veszélye. vasú ti töl téseke n vagy szántok m er. Ez hel yes./m ara / .a latin tussis ..

amclycknck bolyhos vagy selycmszerű a felületü k. Az ö körfarkkóró el sősorban nyálkaanyagokat tarta lm az. hason ló gyógy növé nyek. amely gyulladásgátló és nyálkaold ó hatásán tú l a rekcdtséget is orvosolja : 30 g ökörfarkkór ó-virág ánizs tavaszi kank alin-gyökér éde sgyö kér 20 g 20 g 20 g lO g K öhiigésesillapító tea Ökörfarkkóró ( Verbascum densiflorum. 252. A sza po nino k elősegítik a hö rgők be n felgyú lt nyálka felold ását és megkönnyítik a vá ladék felköhögését. A teakeveré kekben az ökörfarkkóró virágait rem ekül kiegészítik más. A bronchio lék (a hörgők ige n fino m szétágazás ai) és a hörgők ráng á sszerű ös szehúzód ásai révén távozi k testünkból a nyálka. eb ben az esetben is a h elyes ad agolás a d öntő. fej ezet . hogy amart ilapu szokásos ad agolása esetén ezek az alka loid ák valamilyen káros hat ást fejtettek volna ki. sárgavirágai szorosanegymás rneljra lelt állna k az egye tlen vagy olykor csak legfelül szétág azó száron . old .gya pjúvirág . Öt karé osztott. hogy elképz elhetetlen a martiIap uban ta lálhat ó bizon yos hatóanyagok (az ón. Kedvező term óhelyi viszonyok között augusztusba n és szeptembe rben gyúj ~ ük virág ait. a fenti figyclm eztetésn ek nagy visszhangja volt. V. m ásré szt rége bbe n fá klyának használták : a tél folyam án kiszárad t szá rát Bronchitis progresszív stád iu m ban Itt el sősorban a nyá lka feloldásárál és fellazításá rál van szó. Ugy anezen hatóanyagokka l van na k p rob lém ák a feket e nadál ytő belső alkalmazásánál is (lásd 15. m int egy fákl ya . phlomoides) martilapu -levél izlandi zuzmó eu kalip tu szlevél kamillavirág ánizsmag ökö rfarkkóró-vi rág kaku kkfű 30 g 20 g 12 g 12 g lO g . hogy ezá ltal kö nn yebb legyen a váladék felköhögése.erősen szőrös leveleirc utal (ezt jelzi a m agyar népnyelvi ~ SZÖ SZÖS ökörfarkkóró" név is). egye nesen a ma gasb a törő. A ném et nép nyelvben ha szn ált elnevezése . hogy a köh ögési inger istestü n k bölcs reakciója fiziológia i szempontból.heves vitát arró l. zik. és nem mi nd egyszerre nyílnak ki.).ll :í sa viaszba vagy szurokba mártották. A levelek tőlevé l ró­ zsakén t sim ulnak szorosan egymás mellett a fóld hö z. Jók a tapasztalata in k az alábbi köhö géscsilla pító teak éveK öhö géscsill a p ító te a progresszív b ron chi tis es et ért kak u kkfű r ékkel. Tehát a köhögési ingert itt scm sza ba d erős kod ein tartalmú gyógy szerrel elfojtani.. Az ökö rfarkkóró a széles körben ismert és alka lm azott kő­ högésesillap ító és n yálkaold ó gyógy növénye k közé ta rto- Bg Bg . felj ebb a vaskos. hogy végigjárja a természetes gyógy u lás útját ! E cél elérésére a következő gyógyteát állítsu k össze : Sel11 II II kod r-i II ta r ta l ll lll gY()I-:>" I I ti II . a melyek a nyá lkahártyák gyulladását és ezá lta l a köhögési ingert csillap ítj ák. szintén szőrös szá ron már csa k egye n kén t fordul nak elő. Ne feledjük. egyrészt valóban úgy né z ki. pyr rh olizidi n a lkaloidák ) felhaszná lása . M int m ind ig. hanem so rrendben alulról felfelé. hanem segíte ni kell szervezetü n ket a bban. egyi k a másik után.Já kly af űn ek " hívj ák . Az ökörfarkkó rót angolu l . Noha nincs rá klini kai bizonyíték .

A telj esen
I

kifej l őd ött

bronchitis

»r uhiná lt
keze lés

H eves köh ögéssel j áró teljesen kifej lett bro nchi tis esetén ésszerű és szükséges többféle terápiás módszert kombinálni: pl. kasvirágbó l készült csep pe ket ven ni be óránkén t, köhögéscsillapító teá t inni egész napon át, köhögés elleni szirupot fogyasz tan i kétóránkén t, lefekvés előtt kakuk kfüves fü rdőt ven ni, éjszakára kenőesös mellkötést a lkalmazni. En ny i go ndos kezelés révén gyors enyhülés és teljes gyógy ulás é rhető el, s közben ne m zavalju k meg a test természe tes reakcióit.

Lánd zsás útifú ( Plantago lanceolata)
"il lk r é tú

Ökörfarkk ö . rt Vtrbascum derul/l.""

A legfontosabb köh ögés elleni gyógy növények egyi ke. Sokoldalú gyógyító hat ásári kívül érdekes a történ et e is. A hatás d él-eu rópa i né pek és a gennánok emberem lékezet óta használják gyógyszerké n t. Latin ny elvú verses füvészkönyvében egy M aeer ncvú orvos m ár a 11. században le írja gyógyító hatását. T öb be k között m egeml íti, hogy friss, péppé zúzott leveleit vérzéscsillapításra és sebgyő­ gyítás ra használják . H ogy ez megfelel a té nye knek, azt számu nkra ma a növény tudományos elem zése igazolja: egyéb hatóan yagok mellett kovasavat, karot inoid okat és aucubint tartalmaz. A népi gyógyá szatban a friss, összem orzso lt ú tifúleveleket sebe k és sérülések e lsőse­ gélyszerú ellátására haszn álj ák a sza ba d ba n , ha fert ötlenító eszköz, tapasz, kötszer vagy sebvatta nincs kéznél. Am ikor az eu ró paiak meghó dították az Új világol, az észa k-a meri kai indiánok a különböző ú tifúfajokat a . fehér emb er nyom ának"kezdték nevezni, mivel ezek a növén yek mi nd enüvé kövellék a telepeseket. Ned vesen ragacsos magjai rátapad tak cipóre, patkóra, kocsiker ékre . és így a "sápadtarcúak" útitársai lett ek, A lánd zsás útifú gyökerei képesek a kemén yre döngölt . tal aj on is átha tolni, ezért a növény olyan helyek en is m egél, ahol sok ember és kocs i m egford ul; levelei rend kívül

szfv ősa k, nem egykönnyen lehet sz éua pos n i eiket. Többször láttunk olyan útifü vet. am ely aszfa lto zo tt vagy Icbctonozott utak rep e d ő s cib ől n őtt ki, és olyan helyeken törl magának utat a fény felé, aho l más növény nem tudo tt gyö keret ereszteni.

Bel ső

alkalmazás

Széles körb en

használt
sz e r

Az útifú széles körb en h aszn ált köh ögés ellen i szer, m ivel nyálkahá rtyaóvó , köh ögéscsilla pító, nyálkaoldó , bakté ri u mö lő és gyu lladásgátló hat ású. Gyakra n köhögés ellen i levet készítenek belőle, ilyen kor viszonylag nagy kon-

ccntrációjú

útifű-kivonatol

kell felhasználni. Term észe-

!

lesen ügyeln ünk kell a rra , h ogy az ú tifű-szi ruphoz ne ha szn álj u n k ip arila g el ő állitott c u krot, h an em telj esé rt ékű édesítőszerekkel - pl. m éz vagy cu ko rrépalé - ízesítsü k. A növény gyógyító erejét a kkor haszn álj uk ki optimálisan, ha az útifúteát az ú ti fű-szi ru ppal, esetleg az útifú frissen kin yoma lt levével komb in álva fogyasztjuk. Az ú tifú levetj ó íze folytán kü lön ösen a gye rmeke k szere tik. 1Ia csa ládu nk b an valam elyik gyerek köhög, soh a sin cs úgy, hogy csa k e nne k az eg ynek ad u n k ú t i fű l evet. a többi is szcret né mi n d ig m egkapn i a m aga részét, eg y teli ka n á lla l. M erő vél etlenség ből fed eztü k fel a zt is, hogy az összem orzso lt ú ti fű lev é l azo n mód segít, ha az embert megcsípi a csa lán . Kétéves kislá nyunkat va la h á nyszo r a kertünkben futkározott, mindig megcsípte a csalán. Ilyenkor azorin a l hú sító útifűl c vel et d ö rzs ő l t ű n k sz ét a csa lá ncs ípte b őrfel ü leten . És láss csod á l: lá nyu nk m inden a lkalommal legott felhagyott a sírá ssa l, és b őr é­ r61 két pe rcen bel ü l eltű nt a csú nya p iro sság a hólyagocskák kal egy ü tt. H a kisgyerm ek ekk el vagyu n k kint a term észetben , sok k önnyt ől , fájda lomt ól és bosszú ságt ól kím é l h etj ű k m eg m agu nk a t, b a ismerj ük és al ka lmazzu k ezt a kis trü kköt . Az ú t i fűl evé l p ed ig m in d enütt megta lálh at ó.

Krónikus hörghu rut
A bron chitis is kön nyen krón ikus betegségge válhat , ha nem kúráljá k ki a lapo san . Az olyan gyermekeknek, akik éveken keresztül haj lamosak a köhögésre , többnyire j ele ntős j avulá st eredményez, ha huzamosabb ideig a hegyekben vagy a tengernél tartózkodnak . Az idősebbeket és persze különösen a dohányosokat gyakran krón ikus
bronchitis az ún . ..öregk ori köhögés" kínozza. Az

a s ánco n feltartóztatják és l egyőz i k , akkor mcgszúnik a

veszélye ann ak , hogy azok má s szervekbe behatoljanak. A k ülső nyi rokgyű rű tehát nag yon fontos felada tot lát el.

Nyakborogatás
"Dohán)"! " kö h ögés" öreg ko ri köhögés

ilyen páciens minden regge l hosszú .köhögő-kon certet· rendez: ad d ig köhög , amíg a nagyon sű rú nyálka fel nem
oldó d ik, és az em ber "tisztára" nem köhögi a tü dejét.

H a a torokgyu lladást izzad ás és láz kíséri, a nyakborogatást ajánlhatjuk. Lenvászo n kendőt hid eg vízzel benedvesítünk majd kicsavarjuk és l ehetől eg nem túl szorosan a nyak köré tekerjük. Efólé meleg gyapj úsá lat teszünk. Húsz-harminc perc mú lva levesszük a megszárad t kötést. Az elj árás pontosan ugyan az, min t a lábszárborogatás esetében , amit a 134. oldalon pontosan bem utatunk. Ezek a boro gat ások nagyo n hatá sos inge rte rápiák, s napjában többször alkalmazhatók. Mi nd azonáltal súlyos angina eseté n fel té tlen ül szigorú o rvos i felügyeletre van sz ükség.

Ezekbe n az esetekbe n különösen j ól bevált a tavaszi kankalin virágából és gyökereiből készített tea, vagy az ánizsmagbó l és izlandi zuzmób ól összeállított kever ék, Az utóbbi teánál az ánizs ter mését forrázás előtt fel kell törn i (lásd : 12. fejezet, 206. old.). A kan kalinteáh oz egy kávéskanálnyi virágot egy csésze ( 150 ml) hid eg vízben ősz­ szekeverűn k, majd a keveréket felforra ljuk. Ö t pereig állni ha gyjuk , ezután rögt ön iha tó. Csak a kankalinra allergiások nem fogyaszth atják. Mindkét r e á b ő l napi két-h árom cs észévcl kell inni .

Special is
tea
Or vosi felü gyel et

Kankalilll . 1 al1ergiáM.1\ n em fogy aszth atj ák

Zsálya (Salvia officinalis, Salvia mon/ana)
A zsályá nak több faja van, gyógyászati célokra elsősor­ ban az orvosi vagy kerti zsálya (Salvia officinal is) és a hegyi zsálya (Salvia montana ) alkalmas. Ezt a régi gyógynövényt valószín űl eg még a rómaiak hozták a földköz i-ten-

Torokgyulladás, rekedtség, gégegyu lladás
A meg hűléses betegségek és to rokfertőzések gyakori kís érője az angina, amely - kü lönöse n nyeléskor - torokfáj ásban nyilván ul meg. A garatman du lák pírja és megduzzadása, esetenként gennyesedése jel zi a tünete ket. Kísé rő tü netei: nyomásérzékenység, az á llkapocsszegletben lévő nyirokcsomók me gnagyobbodása és megkem ényedése, gyakran láz is. A fáj dalom gyakran át sugárzik a fülekbe , és nem ritkán középfúlgyulladás kíséri. A fúl, az orr és a garat amúgy is a legszorosabb kapcsolat ban van egymással, hiszen a fej - és nyaktáji nyirokcsomókkal együtt az ún. első véd őgyú rút alkotják. A szó szoros ért elmében ezt úgy kell elképzelnünk, mint egy erődítmény külső sáncát : ha a támadókat - a betegség esíráit - ezen An gin a

geri országokból, az Alpokon át Közép-Eu r öp ába. M ár a középkorban termesztetlék és nagyra becsü lték gYógyhatása mi att. lóSS-ba n egy 414 olda las vastag könyv jelent meg Eur6 pá ba n, amely kizárólag a zsályáttárg yalta.

B el ső

alkalmazás

A rekedt ség és a to rokgyulla dások különböző válfaj ainak (laryngitis, pharyngitis, angina ) gyógyításá ra választott szerűnk az orvosi vagy kerti zsálya (Salvia offieina!is). Szórj uk forró vízbe a zs álya levele t. s hagyjuk öt perc ig állni. Ha leh últ kissé, egy csészényi teával öblögessük a tor-

III

(Vesd össze : 8. a foghú ssebe k és a protézis n yomása alatt keletkezett feldörzsö lések zsá lyateás öblítéssel gyógyíthatók./1I l . kül önben nem haszn á!. lago lás kunkat (garga rizá lás) . Zsál ya Salvia OffClll.. A zsálya nagyo n jól megho nosítható a kertben . M ég egyszerűbb. old. akik azért m ár m égsem féln ek egy radikális kúrát ól . naponta több alka lom mal fogyasztott csészényi zsályatea nagyon hatásos és gyorsan segít.J ó szolgá latot tesz a zsályás szájvíz a kellemetlen szájszag m egszüntetésében is. A garatban fellépó kellemetlen ő sz­ szchúzó érzé s (a m ire különösen a gyermekek panaszkodnak) enyhíthető. rnivel bimbói és term ése kis kerek sajtra haso nlítanak . Mályva (Malva neglecta. am iko r nem volt nál unk zsá lya tea . ha a t e át fele-fele a rányban zsálya levélból és kamillavirágból készítjük. Ez a kú ra gyorsan segít. A toroköblögetés t egykét órá nké n t meg kell ism ételni. házu nk kedven c étele . ) Az orvosi zsálya elsőso rban illóol aj a révén fejt ki gyullad ásgátl ó.\ . máskor nem ajánlatos.és bélhuru t eset én felfúvód ásgátl ó és görcsoldó szerként is haszn álják . a svédkeserű több alkalomma l rögt ön seg ített a bajban . T öb b m ályvafaj kedvelt kerti dí szn övén y. A friss zsá lya levéllel készült olasz sp age tti kü lön legesség. A feln őttek. Emellett a zsályá t gyomor. Ut azásain k alkalmával. hígítatl an vagy csu pá n kissé hígíto tt svéd kescrűveI gargarizálhatnak.és I I(ara türeg " . A toroköb lögetések közepe tte zsálya pasztillá k is en yhít hetik a fájdalmat. Min denesetre csak szükség esctén szabad inni . A fél órával az étkezés előtt . A fogh ús vérzése. ha a zsá lya és kami lla kivonatából előál­ lított kész öblítő oldatot használjuk. bak téri u mölő és fertőtlenít ő hat ást. Fonr os szerepe van a gasztronó miában is.Száj . Malva syloestris) A kerekl evelú m ályvát népiesen papsajtna k is hívják . s gya kran keresik az em ber közelségét . fejezet. Vadon termő fajai is szép rózsa pirosa k. valam int a fogín y gyu lladásának ellen szere. A száj ba n és a ga ratba n lévő nyálka hártyák gyu lladásainak. 132.

Önmagu nkn ál és má soknál gyakra n tapasztalt uk. hogy a gyógy ha tású növén yi nyálk ár lit ' puszt ítsuk el! I . vala m int az énekesek fellépései k el őtt . bé lgyu lladás ná l. old. j ól érezz ük en nek a száj. v...f)·US víz be n á zta svu k. Sok n yálkaanyagot tartalm az és ezzel mint egy védőréteggel bevonja a gyu llad t szővetet. gyo mor.1I1L.és garatüregünkre gya koro lt enyh ít ő hatását.m ivel táp an yagokban gazdag talaj t igén yelnek.. fogyasszanak mindig m ályvate át. Középfülgyulladás ~ ( á l yva A meg hűlés következ tében fellépő fúlfájás a legtöbb esetben közép fúlgyull ad ástól (O titis me dia ) ered. B el ső alkalmazás Gége ~yu ll ad ás A m ályva olyan gyógynövény. hane m a level e ket és a virágo kat egy éjszakán át 1. ha ezeket a tü neteket a hangszalagok tú lero1te tése váltotta ki. A m á lyvat ea fogya sztása és a mályvateás öblítés különösen a kkor nyúj t gyors segítséget. H a csak má lyvateát iszunk m agában .és nyom bélfekélynél kísérőterá piaként alka lm azható.i bbi fel- huszn ál ási u -rű l et ek H a so n l ó hat ást fejt ki a m ályvate a a gyomo r és a belek gyulladás ba j ött ny álka h án y áira (gyomorn yálkahártyagyu lladás ná l.. ak ik hosszabb id eig sok em ber el őtt beszélnek. vala m int a felső légu tak ny álka h árty áit gyógyítja. amely a száj. Ez ért mindazok. Kön nyen gy űj th ető leveleit és virá gá t (alkalma nkén t az egész növény t) haszn áljuk fel. fej ezet. lásd 12. Érdekes Ma/va sy//' . m ilyen csod álatosa n segít a m ályva megvastagod ott hanggal és rekedtséggel kom bin ált gégegyulladások esct éri.és garatüreg."z ná ljullk. . \ r: infúz um c1készít ésén é l ü ~ f)'eljünk arra . hogy ne forró vizet 1a. ) Xl ég a kemény székreked és is meg szün tethe tő a ny álkaa nyage r tartalm azo tea segí tségével. 193.

vagy elalvás előtt. mint a svédcseppet kipróbálni . a c secsemők pedig ide-oda hányj ák-vetik a fejük et. oldal án olvashatj ák . A gyulladást el sős orban belül ről kell gyóg yítani ka svirágcseppek. ho gy az emberek gyógyulásukat nem sajá t szervezet ű k védekezóképcsségén ek tulajdon írják. A termé szete s út Svédcsepp. vagy. és az orvosi ellenőrzést legaláb b ad d ig biztosítani kell. M ásn ap reggelre átü tő erejű volt a siker. fejezet 134. szállodában vagy kempingben ! ) nem volt m ás választás u n k. hogy az t először mind ig az ágyban érezzük. Bár a házi gyögynövény patika segít. A fájdalmak egész egyszeruen elmúltak. A fülfájást nem szaba d félvállró l ven ni. m íg a gyulladá s komplikáci ók nélkül meg nem szűni k . fej ezetb en ismertetett természetes eljá rá sokkal vagy teljesen m egsz ii ntet h c tjű k a m e ghűlést .) A középfü lgyulladás hagyományos házi szere a hagymás zacs kó.. amit finomra vágott hagymával megtöltve a fülre hel yez ünk vagy a frissen főtt és szétnyomott burgonyából készült "kru m plis borogatás".Jó. fej ezetben ). hogy a következő fertőzés alka lmával nyomban újra m egb etegednek. am ikor n yu godt an fekszünk. Az is gya kran megesik. ho gy az an tibiotiku m mal gyógy ított betegeknek többnyire hosszabb időre van szü kségü k ah hoz. Az el ső ilyen éjszakai szü kség helyzetb en m agunk is sz erfő lő t t kételkedtünk abban. néha az éjszaka kell ős közep én. Ilyen panaszok esetében több a lkalommal egészen megl epő sikereket ért ü n k el rnikor a fájó fület svédcsep pe kkel boro gattuk. (A szervezet általános véde kezőképességét fokozó eljárásokat lá sd a 6. mindazoná ltalorvossal is meg kell tanácskozni a dolgot. boroga tás Az a tapasz ta latu n k.megemlíteni. hogy közérzetük bizon yos m ért éki g új ra normális legyen. Tová b bi terápiák Orvosi e ll e n őr z é s III a . ezért azt részesítjük előn yben. (A svéd csep pes borogatás elkészítésén ek leírását a 8.m aka cs esetekbe n három napon belül l e gy ű rh etj ük. gyógyító fü rd ők stb . A gy ulladás persze m ég nem szűn t m eg telj esen . No ha m indkettő nagyon hatásos. ha na pközben néh ány cse p p orbáncfúo lajat csepeg tetü n k a fül be. vajo n derék svédkeserunk képes lesz-e most is segíteni? Megfelelő gyógyszer hij án (m ert az ilyesmi persze mindig u tazáskor történik. de miután a svédcseppes borcgatást lényegesen egyszerűbb elkészíteni. révén. Ezért fennáll an na k a veszélye. A fájdalmak oly heve sek lehetnek. M ásrészt sokszor m egfigyeltük. a heves fájd almakkal j áró állapoton azo n ban úrrá lettünk. ho gy nem kell cso dá lkozn i azon.. H agym ás zacskó "Krum pl i ~ borogatás" A közé pfü lgyu llad ás további kezelése céljából a borogatásokat az éjsza ka folyam án ajá nlatos töb bször megism ételni. ha a gye rmekek keservesen panaszkodnak.. hogy az ebben és a 6.

ame- Ha tá plálkozásun kat eleme zzü k. is nincs igaza abban. Ha belegondolunk. táplálkozásunkból valósággal száműztü k a keserű anya gokat és édes any ago kkal helyettesítettük őket.gyc rmc k l áncfű vet . am it különösen kedvelnek. hogy bizonyos. sót lehet olyan savanyú étel is. Em é szt őrend szerűnkre már mé regként ha tná- nak. Ku l t ú rt ő rt é n e ti szempontbó l ez a tény igen figyelem re méltó. az eró elvesztése. A zsidó p é szach. De vajon van-e kedvenc keserű é tel űk? Mai táplálkozásu nkban még igen kevés kesernyés ízű zöldsé gféleés saláta található: ide tartozik a vízitorma . Ezzel sze m- ben a keserű táplálék a férfiembern ek erőt és bátorság ot kölcsönöz. a dekadencia. az cltunyulás. Az európa i gyógynövénygyógyásza tba bekerü lt tavaszi kúra." CARl . elh el ye zkedő A keserű anya gok hagyo mánya A keserű íz hajdanán sok természeti nép táp lálkozásána k szerves része volt.az erkölcsi hanyatlás. Egészen biztos. színűleg A term észet azzal a képess éggel látra el az em bert. Az édessé gfogyaszt ás következm én yei . Az ízérzékelé s a nyelv felületén kü lönféle íz l el őbi m b ó k segítségével tört énik . amit kimond. hogy mi lyen erkölcstele n és rom lo tt dolog a cu korevés. hogy önök közt is mindenkin ek van kedvenc édessége. Fejezet Svédkeserű gyógynövény-elixír: gyógynövényekből készült gyógyítószer. a régi i d ők szokásait követve. a ke serű íz azonba n szinte telj esen hián yzik. a gyermekl á nc fű és a cikória is. tulaj don- . amil elhallgal.8. hogy bár sósat. Ném etországban a Szöve tségi Statisztikai Hivatal adatai szerint min - den polgár naponta 100 gramm cukrot fogyaszt. s amely szinte "mindent gyógyít" " cu kor dósításban leírj ák. hogy négy kü l önböző ízt tudjon érzékelni: az édeset. való- I I \ c'ni anyag lilrt almú akad egy pikáns. sava n y út. am ikor keserű és fanyar Ízű növényeket . Az édes ízt például a nyelv hegyével érzékeljük. A term észettudomdnynak igaza van abban. Egy 18. több gene ráción keresztül kialaku lt táplálkozási szokások döntő befolyással bírnak egy né p fizikai és pszich ikai konti nuitására. m eg álla pí tha tjuk . megéri.fogyasztunk. és mi lycn am orális és szem é rm etlen m ind ezt a nyílt utcán tenni.ű n n e p alkalmá bó l. Ezek négy ízzóná ra osztha tók. hogy mi mai emberek egyáltalán nem tud nán k elfogyasztani azokat. A szaglóérzék a legszorosa bb kapcsolatb an áll az ízleléssci. Nem kétséges. Az Túl kevés kes er űt és túl sok édeset eszü n k indiáno k nagyo n sok ex tra kese rű gyökeret ettek. hogy tüzetesebben nagy ító alá vegyük ennek következményeit. kifej ezetlen sós kedveneük is. Az észak -amerikai indi ánok is lustító hatást mint . A régi természeti népek körében persze teljesen ismeretlenek voltak az anyagcsere-zava rok. a savanyúl. a s ősat és salá ta a kese rűt. FR J E I )H J~ I I \'O~ \ VEIZS)i c KER I h "zl" cikk ti tulaj do níta nak az édes ételeknek. Étkezéseinkből. med vehagymát . hogy a ma társada lmá ban acukor szabályszerű élvez éti eikké vált. éde set fogasztu nk.a szerzö szerint . századi Kína tá rsadalm i életéről szóló tu- Iyek olyan dr asztiku san keserű ek és erósek voltak . ke serű gyökereket esznek. egy sütemény vagy egy desszert. amelyn e'!' története van. a ke serű t a nyclvtóben.

amely a korábbi évszázadok európai orvosa inak és a lkim istái nak go nd olkodásában jelentős hel yet foglalt el. (Péld ául a keserű pálin ká k.l j A svédkeserű története A gyógyszert örté netben m ár évszázadok ó ta fellelhetők a sv é d kese rű receptúra különböző változatainak nyo mai. mely az ep eh ólyagb a kerü l. A m áj bo nyolult és sokoldalú funkcióiho z tartozik m ég a glyko gen (. igény szerint a vékon ybélbe ürül. ugyanígy az asz tr ómedicinában . Ezt az új keletű n é p szerűs éget elsősorb an Maria Trcben asszonynak köszönh eti. Át került az európai gyógyszerkin esbe j ó néh án y keserű szer is. m int "Hiera jucra com posita ".a své d kese rű. am ely keserű növényekből készü l (kálm osgyökér. Amint m ondj ák . H a valakinek h án yni kell és a hányási inger akkor sem szű nik meg ha a gyomor m ár teljesen kiü rült. Paracelsu s. században állítólag dr. Egy szemé lyes élmény . felté tlenül hozzájáru lt a svéd keserű különböző fajtáinak váratlan ú. gyógynövénye kkel fogla lkozó előadásban ism ét közkin ccsé tette a sv é dkeserű receptúráját . hanem alkoholos kivonat formáj ában terj esztett ék. mégpedig az. a sejtek újraképzése. Hiszen a tartós keserű íz-inger hi ánya az anyagcserefolyam atok felborulásáho z vezethet. dr. A m áj fontos szerv egészségünk szernpon tjá bél. század kezd etének nagy orvosreformere összeállított egy . túl is l őtt a célon . .A hosszú élet orvossága' ) m ár a középkortól kezd ve újra és újra felbukkan a hivat alos gyógyszerkönyvekben. és IB. am elyekné l a své d kes erű segítség et n yújthat. A környezeti m érgek a táplálékkal és ivóvízzel bekerült n eh ézfém ek . angel ikagyöké r).Üáéledéséhez. enciángyökér. Franciao rszágban m ég ma is szo kás egy kiadós. s ő alkotta meg azt a 43 pontot összefoglaló . rnirha és sáfrány összetételben. a szintetiku s gyógyszerek a m áj ban bomlanak le. amelyben felsorolj a azo ka t a kül önféle bajokat. Az ó kínai medicinában is az epéhez ka pcsolódott a keserű íz. Feladat a az.vércukor) táro lása . rég i k éziratot" is. távolró l sem végel gyengülésben. ez a gyógy növén yek keverékéből készült alkoh olos kivonat . a feh érjék lebontása. A . a vércu kors zintj ének biztos ítá sa. Ez a kézirat 250 évvel ké sőbb kerül tTreben asszony kezébe.ek igen fontosak egészségünk szá mára. aki "Egészség Isten patikájából" címú könyvében. a mérgező anyagok leé pít ése. a m elyet az elixír j avára írt . A m áj te rmeli az epé t. akkor epé t há ny. "T inctura Aloes composita"vagy "Species ad J ongam vitam' (-. hanem lovag lóbaleset következtéb en . 20 évejött ismét d ivatba a sv é d kese r ű .képpen a régi ízlésm inták rcmine szcenciájának tekinthető. A své d keser ú-gyógyn övényelix ír K b. H a néh a egy-egy javallattal . Samst-tól szá rm azik. ame ly viszont kimo ndott an keserű ízű folyad ék . Elixier ad lon gam vitam' reecptúrát áloé . a vérképzé shez szükséges vas és egyéb nyomele mek tárol ása. ott összegyű­ lik és onn an meg határozott ritm usban . Samst svéd orvos elevenítette fel és írta le újra a család i hagyatékban ta lált sv éd keserű receptu r át. ho gya máj termeli az epét. Rögtön érezh ető. svéd ' -kesem név is dr. hogyatáplálék bó l a zsíranyag okat e1bontsa és emuigá lja . keserűelixírek formájában. a 16. kelleme s étkezés után a "digesztiv" (emésztést segítő fogás). A 17. Egy ő sz­ szefügg ésbiztosan felfedezhető. Különféle nevek alatt. hiszen el ősegítik az anyagcsere norm ális múködését. amely a májat és az összes cm é szt őszervct harmonikus m ódon aktivizálja. ) Ezek a növény i sze. Ez id őtól fogva a különbö ző összetevők et (alkotórészeket) már nem ke n őc s sz erű gyógyszerként. kem ikáliák . Samst 104 éves korában ha lt meg. továbbá számos.elix fr sc- Életfo nto sságlí funkciók . m ilyen hi hetetlenül keserű ez a zöldes szín ű em észtónedv. A kes erű anyagok serkentik a máj műkö d é sét A keserű a nyagok általában véve hat nak a máj ra . Az a nyagcse re lab orat ó riuma a m .

vagyis a kész gyógynövényoldat hatásosa b b.k észtette arra. hogy olya n an yag okat kombináljun k egy mással. Itt különösen érvényes az. z gyógyásza tb an ism ert gyógynövényrec ept úrá kka l. A svédkeserú reeeptúrájában a drogok összetétele évszázadok során ala kult ki. Ez a növény az ernyósvirágzat úak ho z tartozik . Ezek az anyag ok. A své d kes er ű össze té tel e Az ósrece plúrák és mai változata ikjeliemzóje a kü lönbözó gyógynövén yek és a nyag ok ism ert kom binációj a. Ezért nyomatékosan felhivjuk a figyelmüket: ne szedjék f:~F)·edül ezt a növényt.gítségévc1 gy ögyul. s egyúttal étvágyj avüö hatásuk van. Hiszen a növényi gyógyszerek esetében is abban van a " művészet" . megn őtt IlUgy az alkalmanként embermagass águra angelikát (j~szelé\"esztették a rendkívül mér~czó hatás ű csomorik ával. Orvosi és erdei angelikagyökér (angya lgyökér) (Angelua ara hangelica és Angelica silvestris) A sv é d keserű egyik legfontosa b b összet evóje az angelikagyökér.. ezeket a növényeket gyakran nagyon neh éz m egkü lönböztet ni egym ástól. amelyek el ő­ nyös en kiegész ítik egymás hat ását. ~Iár el őfordult. mi nt egyes különáll ó alkotórészei egyiittv éve. hogy az egész több mint a részei . még ha ismerik is azt! Orvosi angelikagy ők ér Angelica archangelica . A gyógysze része k azo kat a keserűd rogo kar nevezik így.ez a növén y m ásik elnevezése .és hasnyálmi rigynedvek tcrmcl ését és kiválasztását. hogy a továbbiakban int enzíven fogla lkez o n a nép. Az ang yalgyökér . Arnara aro m at ia csoport ba tar tozik. am elyek a keserű anyago k me llell illóol aj okat is tartalmazn ak .az ún . kivál tképp az angelikagyökér serkenti k a gyo m o r~l cpe. ki súlyos tífuszfertózésbó l .

a melye t még a kisgyerekek és a csecsemők isj ól tú rn ek. Az angyalgyökeret gya kran keverik m ás . Ilyen formájá ban a béltevékenységet serkenti . H a csak a gyö keret m agában a karju k felh aszn álni . merta többi növényné1fogékonya b b a k ártevékre. csípós aromájú angelika illatot szeretik és akik hajland ók napon ta egy d ara bka gyökere t elrágni az általános erősítés céljából . . amely h étféle drogbó l és fúszcrből készü l (angyalgyökér. A sáfrá ny in ká b b fúszernövén yként ism eretes. Baktériu mgá tló tul ajdo nB ábakal ácsgyijké r . Ez . m ajd két pe rcen keresztül felfőzzü k . vigyázz u nk. A teá t legjob b hidegen elk észíteni : csészén ként egy teáska ná l drogot hideg vízbe szó ru n k. K ámfnr kozó hatása van. Belsóleg bél fertőzések és puffad ás eset én ha t. nehogy t úlada go ljuk. a kik az erós. Mi nd cn egyes virágbdl egyen ként tépik ki (cgy kg sáfrányhoz 70 00080 OOO virág ra van szü kség). A kám fort a m ann ához hasonlóan a ká mforfa (Ci n nam omum ca mphora) törzséból nyerik és vérkeringést fo- Mirha Áloé M an n a B első alkalmazás Tea A rossz emésztés minden tü ne te kezelhető angyalgyökérteával vagy -tinktúrával. Rend kívül d rága fúszer. gyomo rra és emészt ésre ha tó növén yekkel. M ásik igen fontos kescrúnövén y a rebarbara (R hcu m palmatum ). . gyökérhosszú távú tárolása is. két percig ül ep edni hagyjuk. A hel yes adagolás egy kú rához : napi háromszor egy csész e lea étkezések előtt vagy napi h áro m szor 20 csep p tink tú ra . A m ann a ige n eny he hash ajtószer. orvos i célú felhasználásra és a likóriparszámára ( gyom o rk eserű. A svéd kese rú-elixír tová bbi kom ponense a thcri ak ( Electuarium theri aeale ). fóleg az észa ki régiók ba n nó. valamint nehézkes az angyal- ság ú és a gyomorra hat. hogy gyökerének kiásása m egleh etősen fáradságos mun ka. A m irha egy a fri kai fafaj (Com m ip ho ra mo lm ol) levegőn m egszá rított gya ntája. Az angyalgyö kér hazáj a Eu ró pa és Ázsia . amely a fri ss levegőn megszárítva hasonlít a kanadaijuhar lev ére. Egy másik hashajt ó hatá sú drog a hagyom án yos svéd keserú-receptú rában a szenna levél( Fólia sen nae ). K ülsóleg vérzéscs illapító és fertőtlenítő sze rkén t a lka lmazható. is a gyomo rsav és az epe kiválasztását serken ti. Citvo rg ők ér' y Rebarba ra A citvorgyö kér. Emellett vizelethaj tó hat ása is van . nyirk os erd ókben és réteken . A gyomo rra nyugta tóként és görcsoldó ként hat. mert a C rocus sa tivus (jó féle sáfrá ny ) virága inak csu pá n a bibéj ét gyúj tik. Az angelika gvo mo rerósü ö.egy olya n porkcvcr ék. m ásképpen ku rk uma (C urc u ma zedoaria). A hashajtó d rogok hat ása keserú a nyagokkal kom bi ná lva csa k viszo ny lag kis m ért ékben érvényesül. Szennale vé l Sá fr án y Adagolás Ther-ink A svédkeser ú egyéb alkotórészei Az a ngelikagyökérhe z hasonló hat ás ú a szá rta la n b ábakalács (C arlina acaulis) gyökere.úgy. mirha ). A m an na a virá gos kőrisból (Fraxin us ornus ) nyert nedv. Tartó s felhaszn álásra ugyan is alkalmatlan . m int az ázsia ia k a ginsengg yökeret. A tövises áloénak (Aloe ca pe ns is és ferox) a l evelei ből nye rt besúrúsödött levét használj u k. macskagyökér. görcsoldó és felfúvódást m egszüntető hat ású. Csö kkent i a folyad ék felszívód ásá t a véko ny bé lbe és így serke nt i a b élmozg ást. keserúli kőrö k e1óállításá hoz) a szü ks égletet nagyipari terrnesz téssel biztos ítjá k. ezc n kívül en yhe hashajtóként is haszná lhat ó. v ő g ű l lcsz űrjűk . citvorgyökér. fahéj . Ajuharlevet abehasított kércg ból n yerik. Gyökerei t gyom or.Id e kíván kozik még. a sv é dk eser ű kivonat más ik fontos összetevóje . A saját ki ás ást csak azoknak ajánlj u k. kardamomum. ne dves helyeken . cimicifugagyökér. M agán kertekben is tenyészik árnyékos. lehetőleg több ó rá n kere sztül á lln i hagyju k.és bélgyu llad ás esetében haszn álják . Bár vado n nálunk is fellelhetó folyóvölgyekben. b élfertőtlen ítő.

a zsírtó l). hogyakészítménynek nin cs me llékhatása ésjól emészt hető. szoru lás. az epehólyag. sz()vetek. bízva abban. ém elygés. 'Y a testn edvek . m ert . Egy szerv m űkőd ésbeli zavara rn áris hatással van a többi re. régi értelemben vett "vértisztító" s~cr.ck f?rgalm azása ho sszú ideig tiltott volt a hlv~talos e~cszsc~­ ügyben és gyógyászatban. fokozott m éregtelcnító tevéken ysé gre se rkenti k a m áj at és egyidej űlcg foko zzák a vesék és a belek kiválasztó múködését. Adago lás Ú titárs a reumatikus fájd alm akat. hasgörcs ök. alkalma nként heves fejfáj ás étkezése k ut án. am elyet az orvos ír ról. nem fert bel e a gyogyítá s modem értelmezésébe. a m áj és a be lek m űkod é s én ek se rke n t és ével. U tazása ink során számunkra már né lkülöz hetetlenné vált a svédkcscrú. amclyo. hogy a sv éd keser ű A kú ra tartam a Em észtés i zavarok H ogyan seg íthet a své d kese r ú? B el ső fel használás V értisz títá!'l A tapa sztalat az t mutatj a .Vagyis mcgvásá rolják a por alakban kaph at ó gyó!'Ynövénykeveréket ' és gabonapálinkáva l iisszevegyítik . m in t a szervezet megsza b ad ítá sát a fiili isle ges a nyagesere. A kú raszcr ú sz edés ha tá sa i\ gya korlat azt is beb izonyíto tta.Elkészítési mód Mind czckct a növén ye ket és természetes an yagokat öszszekeverj ük és legalábh HO'\{. lIa valaki nehé z ételt fogyasztott vag)' túl so kat evett. a hasnyálmirigy. ho gy a sv édkeserű-elixír hatá- sos. a vékon ybél és a vastagbél igen szoros köl csönhat ásban vannak. Ezek a tün etek : telíteuségérzés. mi nt régen. a vesék .vagy is olyan gyógysze rként amelyet a páciens maga vásáro l. Klinikai vizsgá lat Azok a gyógynövén yek. Emel l et tj el ent ős ténycz6 m ég a pszichi kai igénybevétel és a stressz. G yakorlatilag azonban ugya nolyan jelen tősége van ma is. Ez vilá gosa n kiderül alkotó része ine k és azo k hatásain ak fcls orolásából is. a máj. amelyeket a népi gyóg yászatban Hatásvértisztító szerekkent ismernek. A hel yes ada go lás: regg el . dé lben és este étkezés el őtt egy teáskanál nyi mennyiség. étvágyta lanság. Ez nemcsak azt igazolta. m inden emésztószerv és mirigy eseté ben j elentkezhe tn ek ilyen panaszok . po ntosan megfelelnek spektru m ezeknek a felad atok nak . hanem a zt is. 1\ 1 tíznapos cxtrahálási idő letelte után vízzel kb. Napon ta ala po san felr ázva . mind a levertséget . Sok embermaga készíti CI a gyógynövény-clixírt. M ivel a gyomor. gyomorégés . osszckapesulva minde zt a nagy kiv ál asztó sz ervek . hiszen gyakran csa k késő es te tud unk k úraszcr ű szedés évclj clentósen csökke n teni le het mind &1 . nem árt bevenni étkezés után egy-két teáskan álnyi elixírt. i\ sv é dkeser ű használatával az emésztési zavarok tünetei is elma rad nak vagy csak en yh én jel entkezn ek. bizonyos ételektől való und orod ás (p l. nyomásérzet a hasban . Reumat iku s fájd alm ak esetében. .u m ős z tés i zavar) a své d k es e r ű kivona ttal e s őkkente ni lehet. tíz nap után a növé nyekctleszúrik és a kivon at m áris fogyaszth at ó. A své d keserű kivonat tökél etesen meg~ felel ennek a sokoldalú elvárásn ak. fáradtságot.-os alkohollal kivonj uk. A vért isz tí tást úgy leh etne definiáln i. általános sala ktalan ít áshoz és allergiás tünetekkor a szervezet "átha ngolásához " évente két alka lom mal hat-n yolc het es kúrát aj ánlunk. Ezen szervek tökéletlen m ű ­ ködé se következtében keletkeznek a panaszok . Az eredmé ny végü l is az emésztóenzimek nem megfelel ő men nyisége és min ásé ge. am ely a nók né l sokkal gyakrabban okoz panaszokat m iut a férfiakná l.mellék te r méke kló l és sal akanyagoktó l azá lta l: h o~ hatást gya kurl unk az :~~sz ~~ervezet . 40 Yc> alkoholt artalm ú kivonatt á hí gítjuk. Aktivizálják az an yagc serefolyamatok at . . sej tek any ageserefunkeHJlra.s nem ped ig gyógys zerkén t. ho gy jó tapasztalatokat szerez és azokat továb badh atj a. puffad ás. Németországban a hagyomán yok következtében széles körben elterjedt. Az emésztési zavarok sv é dkeserűvel való kezeléséról készü lt egy klinikai tan ulmán y. kedve tlen sége t. hogy az em lített tüne tekkel jelen tkező d iszpepsziát ( e. a táp lálékkínálattó i fű gg őc n váltakozó e rős séggel és súllyal. Ne m véletle nül kezd te él sv é d kes e r ű új karrierjét öngy ógyit ő szerként.

m a m ár tudj u k. Ez olyan ízű . A bá rányhim lőnél is az t tapasztaltuk. nevéhez h íven. A kese nía nyago k a kkor is ha tn ak . vízzel vagy gyü möleslével h ígíta n i. h ogy hassan ak . M i m a gu n k is h ihe tetlen sikereke t értü n k cl ilycn m ódszer ekkel . h ogy a fokozo tt nyá l. Az olyan páciensek számára . a m ikor öt éves lán yun k egy ka lifo rn ia i uszod ába n rá lépe tt egy rnéh ecskérc és az rögtön a ta lpába szú rt. Egy vattada ra bk át .~l amos e m be rek legye ne k n a ~ ')'on óva tosa k az a dago lássa l. a ho l loká lis be ha tárolt gy ulladást kell kezelni.) A svéd kesenl. a m elye k a kesení anya gok em észtésserkent ő h atását összeka pcs olják az egyszerű. m in t a Campari-O ra n gc . ho gy a gyomornyálka há rty á t pon t a keserűan ya­ gokkal való érin tkez és készteti erőtelj esebb savké pzésre. hanem a kiíi tése k egymás ut án .vi r ágozna k" ki. A h asmcnésre egyé b kén t is 1t:. A sv é d kese r ű. Miközben hossz ú id eig azt hitték . A j a vasla tunk: egy pohá r naran cslé ké t teáskaná lnyi sv é d keser űvel . Éppc n czért ta nácsos a sv édkeserűt egy csésze gyógy teá val. a m ely azon nal i h a táskéntjob b tá p lálékfelhaszn ál ást és fok ozo ttabb felszívódást ered m én yez . h ogy n kapszu lás készítmén y ne m ta rtal m a z al ko ho lt. hogy m eg kell. A ka pszulák a porrá szá rított n ő v é nye k teljes kivon át át tarta lm azz á k. Legjobb barát aink lánya i is m egkapták a b árányhímlót.m ind t'n t gyógyító" szcr ré vá lt.enni . vagyis reflekt örikus úton in du l m eg. h a nem izlelj ük m eg (iket.vagy ro varcsípés fert őt­ lenítésére és h űs ú é s é rc elegend ő a csípés helyét egy kevés kivona ttalleszárituni . és hckcn t ű k vele a szúrás hel yét.e k ösro lni a keser űszc rckct . Így a kezelést töb b na po n á t ism é telni kell. h()~JY a zo n na l a b baliagyjuk a sv é d keser ű sze d és ér. a svéd kes e rű. A bel ső alkalmazá s egye tle n e lle njavalla in ( ko n tr a in d iká ció ) a hasmenés. akkor is sze ka tla n é teleke t és "nagy vacsor ákat ".a pom pás longdrink ! Ana gysz ámu tudomá nyos ku ta tások alapj án sok m ind c nt tudun k m á r a keserűanyagok h a t á sm ódja i ről . (1\ bárányhim16 ne m egyszerre "tö r ki". hogy ét sv éd keser űvel történő kezelés u tán a hólyagocskák gyo rsabhan hevarasodtak . l\ Iindannyian em léks zün k például a rra az ese tre.bo roqa ráe ét mi csa lád un kba n szó szerint . Szúnyog. k iilőnben a hasm enés csa k foko z ódhar. ha va la ki pl. Ezá lta l bizo nyos mértékig láncreakció in d u l m eg.d c me gteszi egy pa p írzsebk end ő is . hogy napon ta tö b bször ken egessék sv é d keserűvel a ki üt ésckct. Saj á t gyerm ckeink gyó gyítása sorá n szerz ett tapaszta lataink a la pj án azt ta nác so ltu k. Sok em be r sz ám á nt az sem kő z őm b ő s.gyorsa n átita ttun k a kivonatr a l és az enyh én feld uzzadt hel yre n yom- . Ennek a har ásmcch a n izm us naka relism e rése azért j el ent ős. m inden h ol. Ugyanezt az e ljárást a lka lmazzu k az ajkakon l évő láz hólya gok vagy gennyes szőrtüszőgy ul­ lad ás. Ö sszehasonlításképpen : a frisse n kifa csa rt a rticsó kalé "keseru é rté kc" m i nd őssze 30. A válasz : igen . Ad ott ese tben a n ap i egy tc á skan álnyi kivona t az o p timális szám u kra. s így az a ku t b órk íüt és Icfolyásajelent6sen l c r ő vi d ű l r . Teh át azoknak sc m kelI lemo ndani n k a svéd filvék szedéséről . Bá r gyan íth a tó. A svéd kcse rú-ka ps zulá k a tá p lálkozás modern kicg észú ói. a svédkes erű beválik: Icszá rítás form áj ába n vagy b oroga táskén t alka lmazva .ka pszu la a z id eá lis a ltern at íva . a kik n em k épesek keser ű kivonatot fogyasztan i. valóba n extrém m ódon keserű. vagy pe d ig a kko r is seg íte n ek. kapszu lábanj u tta tj a ezeket agyo m o rb a. " német Gyógyszerkön yv irányel vei a la pján a " keserű ért é kc" 1000. Ebben az ese tbe n va ló b a n font o s.és gyomorsa velvála sztás a veg eta tív idegren d sze r stim ulá lása révén . ge n nyes b őrk i ű t é sek ese téb en is. E gy korty svéd keserű garantá lja a z éjszakai nyuga lm at. R ögtön a svéd kcscrú höz nyú ]tu nk. komplikáci ómentes b evitel el őnyeivel. Egynap leforgása a la tt eltű n nek a hó lyagok. h ogy a h a tás erősebb a z el őbb i esetb en . "Longdr ink" Kül ső fel használás A keserű ­ a n yagok h at ás- Lokál is gy u lladások m édjai B ár ányhi ml ő Rova rcs ípése k A své dkeserű kü l sőleg is alka lmazh a tó. mert választ ad a rra a ké rd ésre . Az egyes kiü tések "élc tla rla ma'" ét .. akikrick egészség i vagy m ás szem élyes o kokbó l tartóz kod n i kell a legkisebb a lko h olmen n yiségtól is. mcgszoko u " h á rom n a pr ől egy napra zs ugoro dott.

Reggelre rendszerint minden ren dbejőn. hogy a rovarcsípések ese tében ige n font os a gyors reagá lás . A kicsi r ö gt őn ab bahagyta a sirá st. d e a folyamat ab bamarad. prcibálkozzanak meg egy svédkcscrús szemborogatással. fejezet ben a fejfá jás kül ön bőz ó okairó l íru nk. M egszúntek a lány fájdalmai. Láthat ó. A vatta csu pá n nedves legyen. M a n d ula gyulladá s III . Ezu tán vegyünk egy. a kik egy hihet etlen tö rténetet meséltek el. A kislánynak szem m el láthatólag nem voltak fájdalmai. a n na k tizen öt perere le kell fekü d nie : tegyünk egy sv édkeserűvel átita tott rno sdókesztyűt a homlokára . Később egy amerika i nyári tá bo rozá s alkalmával tucatnyi d arázs csípést kezeltünk sv édkeserű kivon at tal: az eredmén y sohasem maradt el. H a véletlen ül önöknek is ilyen problémájuk van. akit a kert be n váratlan u l töb b lódará zs m egcsipet t. Végül a borogatá st egy mel eg kend ővel borítsuk be.kínos '" történetet. :-'legfigyelésein k alapjá n rájöttü nk. Az adagolás: 3 evőkanálnyi elixír egy po hár vízhez. ro ro k őb l í t ő VI Z gyulladás gyorsabb mcgszúnésébcn. (lsd. a d uzzadás már ali g-alig látszott .tu k. Fej fáj ás lia valaki fejfáj ásra panaszkodik. Volt an nyi lélekj elen léte az asszo ny nak.. Tíz perccel később már ismét vidáman játszott a töb biekkel. hogy lányát azo nnal lelocsolta sv é dkeserűvel . az első tén yked ésünk mindig egy éjszaka i svéd keseru-borogatás legyen . A 7. A sv é d keserű­ nyomókötést a lehető Icggyo rsab ban kell a szúrás hel yére rögzíteni.ha a fájda lom ink ább h átul j clen tkczik . fejczethen említést tettü n k. Szem borogatás kenocs zenek két el őzől eg tiszta sv é d keserű -kivo naual átitatott vat tacsom ót a lezártszemekre. hogy védekezzü nk elle ne . ezért fontos. az bízh at a A 10. ha a borogatás t öbb óráig tart. K ü l ső felhas zn álás esetén a sv éd keserű-elix ír a véreilátá st serken ti és így képes az érgörcsöt vagy érszúk üle tet oldani (a fejfáj ás különbözó okairól a 10. fejezetet.: képek ).és rúlgyulladásnál alkal mazott borogatáso król rövidebben már a 7.) A véd őzsírréteg folytán a b ór v i rá ~. Ha vala melyik gyermekünk hasfájásra pa naszkod ik. fejezetbe n már em lítettü k. és nehe ze n gy ögyul ösebeket is rem ekül leh el gyógyíta ni svédkeserű-borogat á ssal . Aki haj la nd ó hígíta tlan svéd kese rú vel őbl ögem i . Ezért a befed endó bó rfelületet e1ó- ször vastagon bekenjük körömvirágkcnáccsel (balzsammal ). Ezt a ned ves-h ű s kötést helyezzük fái a bekent felületre és egy nagyobb d arab ház tart ási folpaekkal fedj ük le. Gyengéden nyomják rá és hagyj ák tíz percig ha tni . hogy torokgyulladás vagy rekedtség esetén gargali zál ni kell a kivona ttal. Külsől eges felhasza n ál ásr az e1ixírt (kivonatot) rendszerint hígíta tlan ul alkalmazzuk. és itassuk át a kivonattal. fejezetben is sz ő ­ lunk). A mand ula. Rövid i dő m últ ával mindkette n elfelejtett ék a . l\li vel az alkoholtarta lmú folyadék . Ha a méreg m ár sz éue rjcdt a szövetekben és az fájdalm as duzzadást okozott . gyak ra n m egd u zzadt sérü léseket . a 16. ~I alaysiában személyesen b eszélt ünk két nagyon kedves hölggyel. hogy a svédkeserű ilyen gyorsa n és hat ásosan segíthet.a larkójára. Re um atikus végta gfáj d alma k esetében is bizonyított a svédkeserú-boro gatás gyu llad ásgáll ó hatása . s u tokezelést sem kellett alka lmazni. H ígíta tl an Idh asznál ás Kőrőm ­ A borogat ás m űvelete (lsd . fekü dj ene k a h átukr (a m iko r lehetóségü k ad ódik) és hel yeza Sér ül é sek Véglagfájd a lm ak H as fáj ás Kiseb b fcrt6zii ll.ha sokáig alkalmazzuk. nem károsu l még akkor scm. T öb bek k ő z ő u szó lesz a me gerólt etett szem ekről is. ~I ár ö t pere m úlva érez ni fogják a borogatás frissítő hatását. a kezelend ó testfelüle t nagyságának meg felelő vattadara bet. hi szen egy m éh csípés legaláb b két napig szokott fájni és a szövetek is csú nyán megd u zzadnak . és egy sál vagy kötés segítség ével rögzítsü k. tovább tart ugyan a felszívódás.a bórt kisz ántan á. Az anya megme ntette a gye rm eke élet ét. Hogyan csinálj uk a svédkeserú-borogatást? Gargal izálú.

. fert ótlcn ít ó és lokál is vérke rin gésfokozó hat ású . össze h úzó . fl 5 kötéssel rögzítjük.A borogatásnak legal ább egy órán át kell tartan ia. ha egész éjszakán átrajtunk van. 1-1 a ez még is megtörté ni k. a világ m inden részéből kaptunk kül önfélejelzéseket . sz ü k s ég űnk van a Iöli ára. 'i m egfelelő nagyságú vászonvagy pamut ke ndővel bcfedj ü k. (. hogy a kivona tot felvi- Figy elem! M ivel a sö tétba rna fol yad ék er-őse n színező h at ásu. Borogatás. a vattát rá helyezz ü k a bó r. ho gy r u há n kal vagy az ágynelnút ő ss ze fesse . gyük..lIa a k öt ést arra haszn á lju k. nedvszívó eellu lózrészből áll. mert a folt mos ássa l ehávolít ha tó. Alvás közben nem zavaró. nedvessége t át nem eresztő m úa nyagfóliával van egybeheg esztve. A bel ét egy p uha. ha nagyobb testfclü1etról van szó. Az esete k többségéb en azonban jobb. lipp A svéd keser ú a z állatoko n is segít A sv édkeserű-kivonat hatásosságát bizonyítandó. Kü l sől eg alkalmazva a svéd keserú-borogatás h ús ítő.. vagy pólyabel ét ( Libcrol ). A bo rogat ás hatása Van egy remek öt let ün k a borogatás m egkön nyítésére : különöscn. ·1 Egy valam ivel nagyob b da rab folpackot rá tesz ünk . amely egy vékony. nincs nagy baj . gondos á t k ő t é sse l akadá lyozzu k meg. gy ulladásgátló. megteszi a baba pele n ka -. egy d arab megfelelő nagy" '" '' va tt át a növényi kivonattai átn cdvcsítünk. köztük 2 4 Svéd keser ú bo roga tá s Az érin tett b órfel ű lete t vasta gon bekenjük 2 3 körömvirágkenáccsel.

Ezt a klinikai vizsgá la to k is bi zonyítj ák. Enn ek a red ukált növénykeveréknek a szeszes kivonata ugya núgy ta r ta lmazza a legfontosabb általános hash ajt á hat ású keserúan yagok at és csak eny hé n laxán s hatású . A teszt elt betegekné l a bélserkent ó h at á s tö ké letese n ki el égít ő volt. kardamomum. sv é d keser ű A sv éd kese r ű vi. még h a egyé b ké n t szükséges is az emész tés segítése. sáfrán y és kámfor. Ind iában ezt rend elik a term észctgyógyászok betegeiknek .. Ne m is tanácsos a m egn ev e zett a ntrach inon tartalmú h ashajtó d ro - gok tart ós terápiás alkalmazása. nem tart almaz za azon ba n a már elavult alko tórés zeke t. Fran ciaország ba n . kutyá kat és m acská kat is kigyógyíta ltak s úIyus bc tcgségü k ből . Az USA-ban. M alaysi ában lelkesen k ézról-k ézre adj ák . Németországba n h áziszerk ént kapha tó gy ógyszert árakban . A sv é dkeserű gy ógyn övénykivonat reneszánsza és elierjed ésc vil ágszerte egészen saj átos j ele nség . a 12.l ágsz e~te nepsze r u A ser ken tő fent e m lí te tt rece p tj ének az á ltalá nos emésztésh atá sa m ellett hashajtó h at ása is va n. a m ely az arrtra- chinn ntar talmú drogok hozzákeverésén alapsz ik. citvorg yők ér. Az új var iáns az aláb bi gyógyn ()vén yekb ől t ev ődik ő s sz e: e nc i á ngy ő k é r.olya no ka t is. fah éj. gyÓgyítÓember" ez t aj ánlja m in den pácien sének .'Y mod ern vált oz atot. fej ezetben rés zletese n kifejtjük ennek okait. a melyckből kiderült: a svéd keserű segítség ével lovaka t. b ábakalácsgyc)kér. angelikagyö kér. többek közölt egy che rukce-ind ián (Észa k-Karo lina) . Ezér t a hagyom án yos receptur á b ől őssze­ állilo tt unk e!-. Nem minden em ber ne k van azon ban szüksége e rre a laxáns ( hashaj tó) hatásr a . . m anna . Holland iában és Belgiu m ban töb b eze r embe r fogyasz tja napi ton ikumkén t. amely ne k hat ása sainte telj esen azono s a "régi" recept ével.

A légzési terápia." 'r HCX I >ER ROlJJ:. az idegi e rede t ű nyugtalanság. mint bá rm ikor azelőtt. Ami a testben lejáls~ódik. túlbaj szoltság és inge rlékenység ugyanis hosszú t ávo ri nem sz ü nt et h e tő m eg nyugta tókkal. e~éTt a gyógyításképessége több. Min él tartósab ban hatnak a . az energ iarnaszszázs stb. hogy abetegségekke l kap csolatban általába n al a pvetően azt vallj uk.\(. Eddigi fejt egeté sci n k ből talán má r k itű ni k . A nyu galm at és az alvást nem lebe t na rkotik um mal helyette síten i. indián fJl"\'05 Ny ugta tók Lelki o kok Nap jainkb an sokkal nagyob b szükség ünk van természetes gyógyszerekre az évente több m illiós tételben fa gyasztou kémiai e redetű erős nyugtatók helyettesítésérc. alkalmazása során szerzett többéves tapasztalataink meg tanította k arra. nem a legfontosabb. A természetgyógyászat ezekre a problémákra is megtalálta a választ: a stressz. Fej eze t Az idegrendszer gyógynövényei . a jóga. hogy m inden rossz érzés. ingerültség és szoro ng ás ellenállást. hogy a szintetikus nyugtat ök fel el őt len baszn álatával torális zsákutcába jutottunk. hogy kivétel nélkü l m inden betegség lelki okokra vezethető vissza. M a m ár senki sem vita tja .9. mint csupán a testről szerzrtt tudás. ingerléken ység és az alvászavaro k töb bn yire együtt jelentkezne k. feszü ltséget vagy görcsös állap otot idéz el ő a testben . A stresszérzékenység. és m ás betegségekn él nyilvánvaló bba n lelki és szellemi okokra veze thetők vissza.

megfájd ul a hasa. hog~ ~un­ jelle mző kahel yén túl sokat k évet elnek tőle. mert virágzás után már nin cs olyan kellemes illa ta . A fiat al em ber. ha a stressz a gyomorra vahry az emésztószervekrc hat.. de közkedveltségnek örvend még a kom ló. hogy virágzás előtt szedjük le a leveleit. Ideggyengeség és idegi eredet ű alvászavarok esetén a eitrornűltea seg ü. B első alkalmazás : cit romfűtea Adagol ás A citro m f ű ból teát . " nag ypapanál aki rendszeresen felizgatj a magát a szomszédék kutyája miatt. a csecse rn ő pedi g. szcrvi eredetű betegség az eredménye. dc kerti növényként is termesztik napos helyen és táp dús talajon. Ne reledj ék. a mac skagyökér és az orb áncfű a legcélravezetőbb. Friss levele kivál6 ízesítő sa lát ákhoz. hogy ép pé. ideges szívpanaszok jelentk~zne~. még a gye rme kek és csecsem ők scm éle tkor ra képeznek kivételt.. ha úgy érzi. fontos. vágyat. természetesen . Gyermekeknél gyakra n má r egy csészényi is elegend ő elalvás előtt ahhoz. s már csa k ez ért is érdemes a kertben en nek a sokolda lú növényne k helye t biztos ita ni. alvás~varban vagy ra k~a. Ol dj a a szorító érzést és az ese ten ként i görcsös fájdalmakat. ennek végül fun kcion ális zavar. hogy a nyugtalan ság vagy a vizsgadrukk könnyú álomma l oldódj ék. hogy termé szetes úton enyhítsük azo kat.!lYengült ellenállóképességben. El sősorban illóolajat .vagy a l tatő t eá bó l sem hiányozh atna k. serken ti az ét. Levelei nagyon jól kombinálhatók más nyugtató növénye kkel. és csa k ó maga tudja leküzdeni azokat. Az egyed ül álló anya pénzügyi "rágódásai" folytán telj esen elvesz ti étvá gyá t. . ame ly tú lforrázás cselén azonnal kivon ódi k.. a nná l inkább mege rősödnek a testben a reszültségek. aki a dolgozatok terhe alatt s ínylődi k. így azonnal CI is pá rologhat . Illata rn iatt nevezik citromf űnek. folyton vissz aterc heves rej ráj ásról pan aszkodik. hogy nem figyelnek rá és nem vesz ik fol. Vadon is terem . I [ogy az ener- Citromfű (M elissa officinalis) A ci tromfű nemcsakjótékony ha tású. han em kellemes illatú és jÓÍZú növény is. Neurotikus panaszok Fia tal. l". a zab és a levendula is. a golgotavirág. Ebben a citro mfű . cser. kise hbrendű s ég i érzések és szo rong ások. j ut-e kirejezésre. egyetlen gyógyszer sem póto lha tja a lelki kon lliktu sok relold ását.és keserú anyagokat. Az tény és az is m ar ho gy minden md lvlduun: ondd. egészségessé tegy ük magunkat. Gyújtés jokban vonzza a méheket. aki úgy érzi. Ezért ilyen pa naszok esetén naponta többször egy-két csésze citromfűte át ajánlott inni. N oha. a csészét vagy a teáskann át redjék le. tinkt úr át és Iiird ót készíthetünk . rn árt ásokhoz. hog y míg a teát öt pereig állni hagyják. . középk orú és öreg emberek nek egyaránt vannak M ind en neu rotikus pan aszai . H a magunk gyújtiük. A gyógyá szatba n a leveleit hasz ná lják rel. ~s minden étkezésnél összeszorul a gyomra. illetve min él álla nd e a n . am elyet kivételesen . minden elalvás el őtt gö rcsös sírással muta tja ki ne mtetszé sét. levesekhez és ző ld főze­ l ékckhcz.lélekre a rossz han gul atok. aztá n a fedőn lecsa pódott cseppeket ön tsék vissza a teá ba ! A nyu gtató és görcsoldó hatást ugya nis e lsősorban az ill ő o l aj biztosítja. maga hozza létre a be tegségeit. Bizon yos szervekbe n vagy szcIVrendszcrekben energiahiányt okozna k. ezért egyetlen nyugtató. Végső célunk csa k az lehet. K illő n ő sc n hatásos a citro rn fútca. a töb bi gyógynövényn él nagyobb mé rté kben kell adagolni: egy csészéhez három teáskanál citromfűlevelet használun k fel. a reszültségo ldó és nyugtat ó hat ásu gyógynövények segítségével mégis van rá mód.:"ziskol~s­ gyerekne k.termeli ki" ezeibb ket a lélek. valam in t k ávésavai tartalmaznak. " virágz ó citro mf ű hatalmas ra- getika i kiegyensúlyoza tlanság gyomorrekélybcn. Stressz Segítő gyógyn övények N yugtat ó halás . an na k végered menybenmn~j el ent és ő ­ ge.

Fiunkn ak cgy iddben komoly neh ézségei voltak az iskolában . N agyon nyomasztották rossz oszt ályza ta i, állandóan szo rongo tt. Go nd terhe lt arcca l járkált , ideges volt és ingerült. Am ikor aztán ter észetes étvágyát is elm vesztette, s est én k én t nem tudott elalud ni, akkor m ár m i is nyu gtalan kod n i kezd tünk. Sokat beszélgettü nk vele és tan ára iva l. s vég ül egy citrom - és orb áncfüves teakúrára fogtuk. Nap onta töb b cs ősz éve l kellett in nia, kivált képp este. Úgy két hé t mú lva szem betű nőj av u lást észleltü n k nála, ism ét k űl őn ő s c b h problémá k nélkül CI tud ott alu d ni, ugyan úgy, mint ko r ább an . Lassanként felemelkedett a han gula ti m élypon tról; azóta tu dj a, h a id eges és izgatott egy másn a pi d olgoza t rnia u , a . teája" majd segít raj ta .

K ü l ső

alkalmazás : a

c i t rom fű fű rd ó
c i r ro m fú fű rd é

Nem leh et leb ecsül ni a Gyako r is ág

ha tásfok át scm .

Akinek lehct6ségc van rá, é lvezze he tenk ént legalább k étszer-háro mszor, lefekvés e lőt t. I-la Ö nök nem is szcnved nek a fentnevezett tün etekben , han em csupán egy külön ő sen feszített mu n kana p vagy idegborzoló autóú t után ism ét rend be akarják ten ni magu kat, akkor a ci t ro m fű­ I rd d igazán j ót tesz . U gyan csak sz e mb e tűnő módon ű nyugtatj a me g a mozgéko ny, fická n dozó kisgye rm ekeket, akik - h a túl ságosa n fárad tak - megleh etősen gya kran "bcpö rögnek".

M acskag őker y

( Valeriana officinalis)
l\l ég erősebb hatásu nyugta tú a rég kip róbált macskagyökér. Ha az em ber túl so kat dolgozott vagy stressz állapotban érzi ma gát, a macskagyökér úgy nyújt testi és szellem i en yhülést, h ogy közhen n em oko z fárad tságot és kábaságot. N em ke lt mcsrers éges, euforiás érzést, drogfiiggáségc l scm okoz, ellenté tben a szintetikus pszichikai gy<Ígysz erckkd . Könnyen in ge rel h et ő és t úl izgu lékony em berek él nap fo lyamán tiibb sziir szed he tnek id egnv ug -

Nincs m e llékhatása

Melissa off icinain

C itromfű

III

tatóként macskagy ökere t. nem l épnek fel káros m el lék-

hatá sok !
AValeriana officinal is bo tani kai e lnevezés a latin valere >tiól érl i magát, e r ős, egészséges"jelent és ű sz őből sz ármazik, és arról él na gyrah ccsül é srúltanúskodik , ame llyel min dig is viselte ttek c gyógy növény iránt ; ezt j elzi angol neve is: allhca l e-c m in d cn t gyógyító' (.esodaszer'). A macska gy ők ér m ásfél m étcrre is megn őhet , levelei szárnyasan összetettck, fchér vagy hal ványr ó zsasz ín virága i crn y ószerűck . A ned ves talaj t kedveli, mezőkön, patak- és foly ópart okc n, ritka l o m bo serd ők ben terem. K ertben is termeszthet ő ; ilye nko r él gyökereit csa k a m ásodik vagy harm adik évben ássuk ki. Tapasztalt kerlé szek tudj ák . hogy a zöldségfélék jobban n ének, ha macskagyökeret ü ltetn e k közéjük. Saj átesjelen s ég, hogy inte nzív 51.aga er ő sen von zza és erős izgalom ba hozza a rnacsk ákat.

Tanács a

kertészeknek

B el ső

alkalmazás
M acskab'Yök ér tea izj av ítás

Ma napság a ma cskagyökérlea kissé háttérbe szc rult, rnivel elkészítésekor a növén y gy ökerei olyan ex trém illatot áraszta nak, hogy a szag még so káig megm arad a lakáshan. Az íze is nagyon saj áts ágos, és az ernbernek m árj ó tapasz talato kat kell szerczn i a reával kapcsolatban , hogy

ehhe bc lctőrddj ő n .
m ító
teakever ők

A m a cs k a győ k é r íz é tj e l e n tős en

fino-

összeállítása a

k ővetkez ó :

Nyugla tó tea
macs ka g y ő k ér

komlóvirág (. komI61OilOz') rncnt alevél
h ibi szkuszvirá g

40 g 30 g IS g 1 g 5 Elkészíté,

Legjobb, ha a növén yeket eb 'Yéjszakán át langymcieg vízben ázn i hagyjuk. Reggel ihat ó h dm é rs őklct ű állapotha
ho zzuk , végül pecli~ l csz űrjiik.
Ha t á sa kit űn ő , kűl énő s en

ml

'd. b bek esetében akiknek idegi eredetű szívbá ntalmaI ose iik ' lik ik orvoslására nyu gta tóra van sz u scgu .
l

A komló
( H umulus lupulus)
Álta lános n yugtat6
A koml ó to bo zo kat mi nd a népi gyógy ászat, mind a tudomány általános nyugtatónak tartja, és idegi ered e tű nyu gtalanság , valamint a lvászavaro k esetére ajá nlj a.

.. k ... "... nyugtató teakeveréket vacsorára 1\ kovct ezo JOIZU , . , . . '. . vagy Id ekvés előll az egész csal ád logyaszth'lt)3.

Iskolai problémákkal kü s z k öd ő gyermekeknél, az ún . Altatótea
orbándú
20 g 20 g lO g 10 g
vege tatív dystónia (az izom tón us rc nd cllcncssége), valam int a változás é ve ib e n j el e n t k ező panaszok eset én küJön ő scn j ó l bevált a c i t ro rn fú l cvő l b ö l, k o ml ó vir á gb ő l

eitrom fúlevél málnalevél galagonya (levele és virága)
me ntalevél

(,kom lólobozból' ) és golgotavirágbó l készült tcakcvcrék :

lO g

Alta tótea
( elsősor ban
citromfűlev é l

macskagyökér golgotavirág , , komlóvirág (,koOIlotoboz ) levendulavirág

5g
j

gye rmeke kne k )
40 g 30 g 30 g

g

5g 5g

M aeskaNagyon egyszerű a macskagyökér-tinktú ra al,k al:n~~~sa, gyöké r~ mely dédn agyan yáink koráb an mind ig a kezl ta~ a ~n tinktúra . t nélkülözhetetlen kellék.l- lc rthogy a ,re~1 szep k rucn elvoll , mm időkben' a nók, ha felizgatt ák magu. ~t, ~gys~e: ". _ "1 d ő a macskagyoker-lInkturas m eg ájultak; eztc lkcrucn csét mindig magukkal h ord ták . .. Az alvászavarok kiküszö böl ésére a macskagyokc~­ Adagol ás . k . áb ól megl eh etősen nagy adagot kell fogyasztam: . - ' f'I h - vízben fel tm tu ra ld ekvés el őtt egy teáskanálllnktu rat e po ar
l ,

komlóvirág ("komlótoboz' ) golgotavirág

A neh éz ela lvás okai
Vajon mi m egy végbe be nnü nk " h i b ásan ~', a mikor nem

Ham is kiilijdések

tudu nk elaludni? Nyilvánvaló, hogy mindan nyian valam i meghatározott dologhoz kötód ünk. Patikánk vásárló i, akiket karáesonyra gyógy füves .,álom párnával"aján-

oldl:a~ges

szívpanaszoknál naponta 3-szor 30 cSC\Jp, a _ lő adag. I- Iint már említet tük, a macskagyokerI megfe e ' t tobbszor tinktúrát különleges izgalmak eseten napon a lehet alkalmazni. " Ici acskagyökérn ek az a különlegessege, hogy Ugy deJ f\ m .• h - ' t h gy egYI c. ki Itató és feszültségenyhILo atas a l o
t
l

Sz ivgy<igysze r

dékoztu nk meg, példá ul ah hoz a téveszméhez kötődt ck , hogy altalótab letta nélkül nem tudnak elaludni . Csak amikor valami ,jobbal" aj ánlottunk nekik, akkor voltak képesek felad ni ham is elképzelésüket. Élén ken em lékszü nk egy beszélgetésre, m elynek során pszich ológu s ba rátunk nag yon szóra kozta tóa n írta Ic egy krónikus a lvászavarban sz envedő férfi reakcióit. Barátu nk megprób álta ecs eté lni el őtte az éjszakai ébrenlét szép olda lait ; ezzel

u _l~gn~~; o koz ne a konc~n~Jtlrálóképességc t. to m pulást és[vik m .korláto zzanyugta torol tikus Ugy an me Y szmte
mon dható el ugya nez?

akarta megakadályozni, hogy a páciens bosszankodjék álmatlansága miatt. E g yszerű en lehete tlen volt.
Jelen tkezzenek bár az alvászavarok akár rövid i d őre is, egyet rög tön tisztá zzun k m agunkban : mindössze arról

A kissé nagyobb gyermek szá má ra úgy tesszük vonzóvá a le fekvést. nek ik abb ' . ho gy nagyon b elel ovaltu k magunkar eg y gondolatb a. Ami kor látogat óba men tünk.ra fellelkesített bennünket h ... an . Ezu tán azt a fej párna alá vagy a fejpárnára hel yezzük vagy az ágy ba . ha ezeket él hatóanyagokal bel égzés li tjá n fogadjuk m agunkba . hog y kiiktassa az ol yan zava ró tén yezőket m int a zaj. A va lóban ha t ásos gyógyfüves párná t tehát c í t ro rn űl lev é l l c l. na k. ma az ~j ra felfed ezett aromaterápiával kapcso latban ismét ráirányul 01 fi gyelem. esetleg néz hetjük a ho lda t és a csillago kat. egy clképzclésbe. Későb b többször hallottuk. hogy rnind ig valam i sz éppcl ko mbinálj uk : felolva shal unk vab'Y me sélhetünk nek i. hogy a ci tro m fű l evé l. O sszeállít á sa a következó : p g A gyógyfüves .. r a poeira ra" om ova es kamillával m egtölt ött pá . d ' . .mak el. a m e rt acr ö es az egész test elJazításának .asad a ma k. '. . ko ml ó. A cs ecsern ő " gya az abszolú t biztonság helye kell hogy legyen . akkor egyenesen ideális. Am en n yiben ugyanis igaz az. gyakran aj ánd ékoztun k bará ta inkna k gyógyfüves párn at . So k évvel eze létr azt találtuk ki hogy ka rá ' . ésa gyermek tíz percig élvezheti az egyedü l csa k neki szemelt figyelmet. Ezzel a lefe kvés és az alvás bümetéssé deg radá lódi k. ucso nyi "Jan . ~ . együ n imádkozhat un k. a ncganv en crgiarn ezők (ide ta rtozn ak a vízerek is) stb. ki a ludjon rajta. ágyba du gjuk ' . él túl é les fén y. . gyertyát F onto s a bi zt onság I I Az illóolaja k és az illat megnyugtatiák az idegeket gyújtha tu nk. ha nem csinálja ezt m eg azt... álom párna' ~y6~y nijvén yek a lkalmazásá na k régi hagyománya az nálomllárna". d 'k I ' . hogy v~grc egysze r alta tóta blcttá k nélkül a u. . hogya házaspáro k azon civakodtak. a parna segHett I d '.u ?yogYfu~es "álo~párnát' ad un k gyógyszel1árunk . Ilvcn ko . Ostobaság lenne a gyermeket bá rmiko r is azzal fen yegetn i. . Ha a csecsemők nem tudn ak ela lu dni és so kat sir- A Aro m aterá pi a Gyógyflivcs "~í J o m pá rn a " som kóró citromfúJevéJ na rancsvir g ci 20 g 20 g 15 g 15 g 1 g 5 15 g kam illavirúg levendulavirág rózsaszirom Egyéb módszerek szugges t' ' z Az elalvás zava rai esetén szerfölött eredmén . és már nem tudunk szabad u ln i t ől e. kot t k l ' I ' . k ma g}a ran csoda r tesz.váltókat' már a kisgyerm ekkor kezdet én rosszul á l l ű já k be . hogya . a fej közelébe. gyogy fuves. Kcsóh b tobbcn elm ondták ' . és az a nyá nak mindent el kell k övetnie. ' IOg.aJas vagy egye ellemellen érzés gyö tri <iket. G yógyfüves "álo mpá rna " G yakran előfordu l . egy kíván ságba . a kom ló ( "ko m lótoboz") és él levendulavir ág mindene kelőtt az ill őolaj u k révén fcj ti ki ny ugta t ő hat ás át.pá rnát felvett ük gyá /1m ány fejlcsztési' r~'. Ez ann y. Soha a tudom ány sokáig ncm vette komolyan."agy ' rs : .a~ munkba. 'b k ' . hogy .' . ~. yes az on10. Ezált al sze rtart ássá tesszü k a dolgot . ez legtö bbszö r attól van hogy has . egy félelem be. alta tóda lt éne kelhe tü nk. e~y érz ésbe. .van szó.és levend ul avir ágga l és o rbán cfűve l kell megtelten i. Ez ért k ésőbb mindcn csa lád tag na k vitt ünk egy-egy p árn ái.

ott az egészség nagy veszé lyben fo- Dep r esszio e lle ni gyó~T)'s z{" 1 .és muta tóujj u nk k ő z ő u szé trnorzsolj u k. U gyanis a tuléticlon légzésünk a legcl s6 és legegyszeru b b n yu gtató. a közp onti id egren d sze rre gyako rolt tompító hatás nélkül. mi n t az ún . ha m egt. ujjaink sö tétvö rösre színczód nck. a hypericiri sej tlégzés az egyik l e g al a p ve t őb b a nya gcsere-folyamat. Az orbá ncfű az idegrend szer gydgyítására ha sznált egyik legfontosabb növény. Hár nyug tató hatása is van ezé rt b ós égesen használjuk nyugtató. rog. l 'd 'd l l l III "1/'"'' sun fwrforatum . am elyek sű rű n beborítják leveleit és virágait (ez egyébké nt a nö vén y magyar nép nyelvi elnc vezés ébcn is tűkr ő z ódik .. nítj uk rá a ők et. Éssze rű sza bá lyozását a gyermckek is k önn yen clsaj áutják .és alta tótcákhoz hatásán ak fóirán ya az egész idegrcnd sze re rósítésc. hogy ha a virágát vagy b im b óját hüvelyk.mód szere. A lcgúj a b b ku ta i ások ered mén yei ala pjá n j oggal n evezhet ő depresszió elle ni növényi gyógyszerne k. rn o n o a rn in o c x i d á z . azaz Virágus jános napjának (jú n ius 24. Latin neve az lIátfú rt"jclc ntésú pe rforatum szó azok ra az apró fekete ponto cskákra utal. hiszen l y u k asl e vel ű fúnck is hívj á k). vagyis akkor.) t áj án nyílnak (erre u tal né m et eln evezése : j ohanniskra ut). H a m i m agunk gy űj t ük az orb á nc fűvet . hanem a p ró m irigyek nTI. Világossárga. Am itt nem "á tfúrásokró l" van szó (a h ogya n egyébkén t rége b b en hi tték ). m in d e ne set re az u tób bia k á lta l. Ism er etes. ú gy tudj u k bi ztosa n az onosíta ni. csillag alakú virágai a nyár közep én Szent Iván kor. ahol múködési zavara támad. napos lej tőkön és ritka erdők b e n terem. am ikor a legmagasabban áll él nap az égcn és leghosszabb a nappal. A hype ricin . a m elyek a hypcricin n ev ű vörös festóa ny aggal van nak töltve. mint pé ldául egy rákos sej tnél.g á tl ők az é l é n k ítő pre parárumokba n . A feszül tség e ny h ítésé nek tÍtjai Orb áncfű ( Hyperi um per/ora/um) c Az o rbá nc fű szá raz fiives helyeken. az orb á n cfű f6 hatóa nyaga hasonló hatást fej t ki.

akik hivatásuk gya korlása sorá n erős strcsszhatásna k és kü lönösen nagy m egterhel ésnek vannak kitéve.em megy végbe m esterséges fényn él. fill.'rék Pszichovegetativ zavarok. hngy ezt a teá t igyák az idegeket fokozo tta b ba n "ko p tató" kávé helyeit. h. Azt javasoljuk . ésj 6 min ő­ ség ű olíva. m égpedig egy en lő arányban komlóval és ci t romfűvel keverve. Ebben az esetben az orb á nc fű te a akkor a lehat ásosa bb. Azok ban az esetekben . amire fel kell h ívnunk a lib')'clmet : foko zza a fén yérzékenység ct . am elyek belát hat atl an m ellékh atá sokat okoznak a közpon ti ide grend szerben. ben. szoro ngá sos állapot és ideges nyu gtalan ság esetében az orbá ncfútea és -tinknira a megfclcl ó szer. kisajt oljuk a vir ágokar. am ikor az embemek sú lyos veszte séget (halá leset a csa lád ba n. i (ésc tohunk egy po harat vagy öblös nyakú üveget . fejezetet ). m égi s sz ű ks é­ gesnek érezz ü k a figyc!me-Ltet ést például a b ba n az eset - K ülső Illi rnH.1:~7. Kü lső ued örzsö lés!'e is jól bev ált sze r olyan bórbetegségeknél. ha pedig orbá nc fuol~~~t aka ru n_ nyerni.L:(TiisítÖ If·alu ·\"t.:t·<iések alkalm azás Az orbá n cfűolaj j ótékon y hat ású könn yű égési seb ek és felégés ese tében.ső m ő rő kn é l és króniku s ckcém áknál. am ely nagyon alkalma scsalfldi re ána k. .amel yek a nap sugarakra pozitívan reagá lnak. Jó íze rniatt ideális a r ogyasztása reggel tanít ás elótt és vizsga id ósaa kba n. .) kell áté ln i és ezá lta l de p resszióra hajl a mossá válik. Az idójárásra érzéke n y embereknél a növén y seg íti a vegeta tív ingad ozáso k k i egyenlít őd ésél. Kon centrá lási zavarokkal kü szköd ő gyermekek és felnőttek szá má ra is j ól bcv ált az orbáncfűből és citromfűb ől összeáll ított teakever ők . Ezekbe az összef úggésekbe log iku san beleillik. Ekkor igyu n k napon ta 3.6 csész e teá t és szed jünk be háromszor 20 cse p p tin ktú rát.incfú - olaj 1. ~' i u tán a növén yból. hogy az élet peremére szo ru ltak. eseten k ént bórgyulladás lé p he t fel. han ern csak napfenyben . vagy is a f ényre nagyon é rzé kc ny személyc kné l . ' ~eáh?z és tinkt úrához az egész nö vén yt. m ajd lezárj u k az ed ény t. pszichikai gv égyszcrckh ez kép est. lehet őleg a napon . Tart ó orbáncfű­ s lca-teráp ia visszaa d halj a az életkedvét azoknak az őre­ geknek is. válás stb. Oc mi csoda áldás ez a szc r az élénkít ónek szán t szint etiku s. n. a kik ú gy érzi k. Az orb á nrfú-tea kúra ala tt j ob b ezt m ell őzni. Bár még sohas em hallottunk ilyen esetről. ha citromfűvel és ga lago nyával ko mbinálj uk (lásd a II. az orbán cfű ideális o rvosság. csa k a friss virágoka t használju k k obb m arek frissen szed ett orbá ncfűvi rággal m eg- Az orbáncfű ne k azo nban van eg)' le he ts éges mcllékhatása. hogy a teát vagy a tin ktúrát több h éten vagy hó napo n keresztül na pj á ban töb b a lka lom m al is fogya sszu k. .. hogy az olaj ellepje a növényt. A köve t kező recep t egy idegerdsító teakeverők . A változás (klímax ) korában fel lépő hormon ális zavarok és han gul at ingadozások ellenszereként orbáncfűtea aj á nlha tó .ha a terápia alatt er ős nap sugá rzásna k va nnak kitéve. Id e ge rii síl ó te a D e p rc sszi ók orb áncfű cit rom fú1evél go lgotavirág leven d u lavirág 50 g 25 g 20 g )g Orbáncfúolaj (). saj átos mó do n.kivont hyperiein pirosra festett e az olaj at.vagy szój ao lajjal fcliin tj ü k úgy.'gbe _ Iq. Á azok sz ám ára is cldm nyös a fogyaszt ása. ahhoz természetese n az szü kséges.A pi rosodás. H ogy é rezhető jav ulást érjünk el. tinktú ra H ossz ú id ei g kell alka lmazni 1II I'.m ind en ekel őu a fchér bórű embereknél . és mag án yosn ak érzik m agukat. Töbh héti g a szab~dban tartju k. depresszió s hangulatv áltozasok. ha a pácien sünk rendszeresen jár szoláriumba. azaz il hypericin kivonása..B első alkalmazás Tc a. hogy .

tová bbá h a az e mber elmereved ett nya kkal éb red . mintha az o rb á ncí ű a napfény hordozója és közvetítője lenne. Krónikus izom kem ényedés. aztán átitatun k vele egy darab vattá t és az t a fájó test részre rakjuk.az orbá ncfű fényre érzéke n y e m b erekn él eg yrészt b drkiiu é ekct idézhet eló. az orbáne fúo laj os pa kolás na gyon gya kra n hatásos . súlyos s é rű lésck kezelésére használják. hogy rnicsoda lelkesedéssel ~j <tn lotta Pa ra celsu s a 1. é gy t ű n i k . Id cggy u llad ásoknál . és m ár abba n az id őben fclvázolta dep ressziógátló h a tását. E l k é szít ő s éh ez egy kis lábasb a n pár evdkan ál o rb áncf űo lajat felm elegítü n k (s emmi esetre scm szadad főzni l ). Pa racelsus. és ezá lta l elkerülhetjük a kellem etlen iZI és a .el ű z i" CI dep ressziókat .Jcl b ő f­ fen ". ht cs upá n az él . az tán a leveglib en legvczgctve lehú tjü k.1. neh ogy tú l forró legyen az olaj.és b élhuru tn ál belis eredmén yesen alkalmazható. fej eze tet " nő i baj okr ől . és ha te áska na lanként szedj ük. ~l ég a makacs sz ékre kedés is me gszii nte thet ó orbá nd úolaj használatá· val. valarn int gyomo r. am ikor forró orbá ncfúolajos borogat ásokat alkalmaztu n k. alkim ista és gyógyásza ti reformer sza kirány ú m űvciben dicshimnuszt ze ngett az orb áncfűrdl. hogy az orbá nd úolaj nak saj átos íze és sza ga van.. még soká ig n agyon kellem etlenü l . Ha az ember azt olvassa.". hogy maga is kiprób álja. s leírta elkészítésének és a lka lm az ásá n ak m édj ai t is.16.. a j eles orvo s.böfógéseke. másrészt . Ezért bel ső ha szn álatra az orbá ncfűo lajos kapszut áka t ajá nljuk. legott kedve táma d arra. mi vel az olaj fellazítj a a m egkem én yed ett b élta rtalma L Gyomor. szépséghi ba".és nyom b élny álkah ártya-irri t áci ó esct éri tö bb alkalom ma l is bevált m int gyógyító és fáj dalo mcsilla p ít ő szer. százltdhan az orb áncfűola­ j at . Az o rb áncfűolaja t többek között sebgyógyító írk én t. Figyelem: óva tosa n kell kip róbá ln i. a m elye k csak a véko nybélb en oldódna k fel. és a beteg testrészt meleg ken dővel vagy s állal bcbugyolálju k. isiász és lumbágó esetében is igenjó tapasztalato kat szcrcz tíink. ) sőleg Gyomor- é~ b élp a n aszo k O rb án cf ű ­ o lajos kapszul á k EJ . A vatta f l é kis ő frotúrkendőt helyezü n k. Bo ro ga t ás Elkészítése B el ső alkalmazás Gyomorront ásn ál. han k özismerten sokka l hama rabb j elentkeznek. s a m elye k bor ú cs ós időb en és napfén yszegény évszakoks. m int a napfényes n yári id őben . nya knál és vállnál szoroSé m tapadó alsóinget h úzun k rá. Az o rb á n cfűolaj három gyerme künk sz ületés ekor is jó szelgálatot le tt nekü n k (lásd a 14.

vegyenek be své d k es er ű t vagy ci tro mfű-t inktú rá t és/vagy csiná lj anak egy své d keserű . Ellen kezől eg. a szcrvezet m et sző kiáltása. Ez eset ben seg ít a m ályvatea.vészjelző test nem kapja meg a megfelelő törődést és figyelm et.\ fájdalom a riaszt ójelz és. Ezek u tán kijelenti. i s egyik leginkább megsúvlelendó tanítása az. ha nem hogy ezek oka it feld erítsü k. h ibás lépés a hányás m egakad ályozása. Egyedül Ném eto rszágban m integy háro m és fél . hogy a fejfájást fájda lom csillapítókkai szü nt esse me g. fejezet "E m észtési zavarok' ). a zsá lyat ea. Az aIa pbetegséget kell tehát kezelni. hogy ne m . hogy türelmesnek kel/ lennünk. hogy gyom orpro blémák. hogy itt nem egy betegség ről . M eg lennének elégedve az ilyesfajta j avítássa l? Biztos. ) A természetgyógyászat szellem ében egyébként ha hán yinger ünk van .zc['tp il. fe l s őha si görcsök és különöscn migrénrohamok eset ében k ő z vctl enű l a hányás utá n lén yegesen en yh ülnek a panaszok .10.I evezetési" mód. Kihívjáka szerel ót. ha a fejfáj ás ellen fáj dalo mcs illapítót vesznek be vagy az alvásza varo kat alt atókkal próbálják megszün tetni. a szervezet hosszan tartó fáj dalom mal rea gál. ez egy spontán és természetes . azaz m ind en új abb fáj d alm at fájdalomcsillap ítóval hárítunk el. Tcrmészctgyógyászként tehát nem arra törekszün k. A fejfájás különfél e okai Gyomorrontás H a a fejfájás csak a l kalomszerű e n vagy ritkán jelent kezi k. old al képeit. ha m ind en új a bb kérést. ho gy me gjavította a fagyaszt öt. Sun Bcar Chippewa Icnn6. Csaka piros cl1cn6rzólámpát. ím e egy kis történet felfogásun k illu sztr álás ára : 'Iegyük fel. III Im . Igyanak tehát borsm en tateá t vag y "gyom orteát'. 8. munk at ársn éje ' A fájdal om . és a hányás egész sor reflckt örikus kieg yenlítő mechanizmust vált ki a na pfona tban (Plexus solaris ) és az emésztő ren d szerben . tünet Gyógyító hányás Bélfertózés Bel ső keze lés A bélfertőzés is válthat ki fej fáj ást. hiszen a kis lám pa már nem világít. ez egyértelm úen a más megbetegedésekkel való összefúggésre u ta l. Ha a fejfáj ás ról beszélü n k. hogya tüneteket . U gyanez történ ik akkor is.' WAB l ':'\. A legtöb b fel nőtt számára a hán yás m aga a borza lom . A tap asztalat azt bizon yítja . Mi okozza a fejfájást és hogyan segíthetne k a gyógynövények? "A Föld nagyon turelmes taniu nd. Ha a Nem b e tegség. hog y "segítség. azt kell m egérten ünk.)'ás7. Fej ezet A fejfájás.b o ro g ata st a fel sőhasra (lsd . Egyik nap kigy ullad ra jta a meg h i bá sod ástjelző kis piros lámpa.hé t és fél m illió cmber szen ved állandó fej fáj ásban. mi közben a gyerekek rend szeri n t kön nyedé n túlteszik maguk at rajt a. a lenmagok és a svédkeserú-borogatás (l sd . hanem egy tün etról van szó. elnyomj u k' . l\!i ndenkit lebeszélü nk ar ró l. fej ezetet és a 134. 12. baj van". hogy van otthon egy fagyasztószckrén yü k. aki rögtön nekilátmegjavítani a készülékeI. Az émelygéssel és há nyingerrel kísért gyomo rro n tást gyakra n heves fej fáj ás isj elzi. Végül kinyitja a lámpa dobozát és kicsavarja az égőt.. a tüneteket "kapcsolják" ki. s azza l együtt a fej fáj ás is elmúlik.

bo roga tá s.ie prdh álják m eg a pon tos szé klctürítést drasztikusan ható kémiai vagy növényi hash aj t ő szere k rendszeres h aszn álatával kikényszeríteni (ls d .gyógykop lal ással " vagy b iológiai . m indenekelólt a hoszsza n el h úzód ó hom loküreg. ~ lindaz on intézked ése k. hogy . old . Közvetlen m eakön ynvcbb űl ést hozha. p l. ezek azonban nem igén yeln e k kül ön kezelést. Kém iai gyógyszerek Krónikus székrekedés A tápl álkozással összefü ggésb e n .. Fagyi. oldal. fej ezet 62. Természetesen ajav ulás d on t ó ténycz6jc aba llas zta ny a gokb an gazd ag leljes érték ű tá plálé k. /\ fej fáj ásl töb bnyire m ás t ű n etek is kísérik. li a a fej fájás m in t b izo nyos élclm iszcrben lévő anyagokkal szem beni allergiás rca kc i ö. Azok az ernbcrek. amelyet él Iejfáj ás ellen i tabl et t ák váltana k ki. Ennek komoly mel lékhat ásai és me sszcmen ó következm ény ei leh etne k. hogy a fej fáj ást al a llergé nek (olya n a nyagok. a kik a hiányos táplálkoz s miatt knín ik u s bé lrenyheá ségben és az álta la kivált ott tompa fcjfájásban szc nved nek. a hom lo k ő s a halá nték eukaliptusz" ~b i. 76. légszomj . 11.ng)'kúra Az a llergiás megbetegedések ka pcsán elég gya kra n m egIigyclhcuük. heves rej~ö rc('scl. U. a tel jesítmén yesökken és.és mellékü reg gyu llad ás j árhal egész napos.íval vat. 2 11. il!. a túlsú ly. á tha n go lás" idegserkcntó szerek és pszichoterápia segítségéve!. A szívre és a vérkeringésre h a tó gyógyn iivénye k' ). tehát az ech inaceacse p pek bevétele.átá llító' terápiával (svéd kese rú .l z{i s és kom oly nátha esetében az általános leverts ég érz ést b'Ya kran kíséri fejfáj ás. ). . Azt hiszem sz ű ks égtelen m ege ml íteni. a tünet itt is fokoza tosan m egsz ű n ik . k aku k k f ű fü rd ö. ka mil lás g<Ízlürd ó és a hom lokra helyeze tt sv é d keserű. Vala hol ezt az ördög i kiirt á t kell r őrn i és az ilyenjelle~ ű fej f'ijáso k talán elég komol ya n figyelmez lelnek a rr hogy nem árt változtatn i életmód unko n. ill. Ez ese tben sza bá lysze rú m érgezésról van szd. a lusta ság stb. Xlindencsctrc meg kell p róbá lni. fejezetbe n a m cgh űléses mcguetcgcd ésekkcl ka pcsolat han említettün k. ren dszeri nt túl keveset m ozog n ak . fejezet . melye ket a 7.'Y a táplál kozás ár állü ás ával (lsd . H. fej ezet. m in t a fejfájá st kiváltó o kot nevezhe tjü k meg a krón ikus székrekedés t./\ f~j fá­ j ást ő l meg lehet sza badu lni " című könyv szerz ői több ilyen. rnivc l a fájdalomcsillapítók fogyasztá sa totál is rá szok áshoz és tableuafúggőségh ez vezeth et.I. /\ sors kü liinös ir óni ája . Ko mbinált alkal m az ási m őd ok Allergiák Bio ló giai ~ á tá ll ító" terápia M agas vérnyo más A magas vérnyomás is okozh at fejfáj ást és fúlzú gást vagy fül csc n g ést .>o rsmentaolajjal va ló bcd ő rzsől ése illet ve ezeknek 'Y az illóolajoknak orron á t t ört én ő in hal ál ása .·tta f ii ~L:i)~ég . a m elyek allergiás reakci őt válta na k ki ) okozz ák. hogy van olyan típusú erős fejfájás. h ogy a kém iai gy ögyszerek rncll ékha t ása nagyon gyakr an fej fá jás. allergiás reakciók form áj á ban jelen tkezik. ~ It-lIék- hauisok Semmi hash ajtó '1\a1 . Ez egy circ u lu s vitios us. feltétlenü l fel kell d eríten i a z összefüggése ket. alkal ma zhatók mo st is. ha a vérnyomást csökken tjü k egy hosszasabb fagyöngykú r.Megh úl éses megbetegedések :\ l e~f. vagy a légszo mj egyet len j elek én t m utatko zik. szo k ásaa. 5. oldal).. b órki üt és st b. csa l án tea vagy vértisztítótea) a szervezerer sa lakta la n ítsu k és dcszenzib ilizá lju k (lsd . Petc rs és Ku rt Poll a k . ny álkahartyad uzza na t. vagy a forró arcgó zfú rdó.. 12. Az egyetlen j á rha tó ú t a fájd alomcsilla p ító k rad iká lis megvanása és egy gon d osan végigvitt . inkon . :-.. Ennek eredmé nye az egész a nyagcsere lelassu lása. . a klini káju ko n megfordult p á ciensről tesznek említést.

.CI . tartsanak c k' " " szítsék el az alá bb I " gy IS szu netet es kék ét cs ' : .eJ.teyes értékű ill.. rnt enzfv vértisltltó kd ra va .külön bej áratú "stresszc . A fej fájást a szem izmo k túlter heltsége o kozza . . 20 g 15 g 15 g 1 g 5 I3g JOg 5g 5g 2g nem hón apok on keresztül lehe t fogyasztani. Ugya OlS gy ' k . nagyon ajánlha tó a kan kalinvirá gból készü lt tea. am it a m unka- helyi feszült ség. koml ó és pal ástfil egyenl ő arányú keverékéből készül t tea fogyasztá sát.'1 1 n p ras o o A súlyos alkal ké . o en en r es napkéizbcn is fokozza a e k . J a naIy k e~'~ magu kat es m ar nem tudn ak kelo ep pen onccn tralm. a teljesíunényd rukk vált ki. az eros forgalom ban való kon cen trált aut ővezet és. 8.Szempanaszok Sok esetben n fejfáj ás okozója a rossz látás vagy a nem me gfelel ően illesz ke d ő kon tak tlen ese vagy szemü veg . Stressz A negat ív stressz okoz leggyak ra bb a n fe jfájást . na ponta háromszor. ' I gyan kimeruJ tnck I . z a teake\'er ek segítséget nyújt ahh h ~'~a l~uk a sta bil i~legi és vitális egyen~úlyt.'k ' 0 • ) _:' ~ rnan eri t V . fej ezetet ). A teát nemcsak a panaszok me gléte alatt. ha- rozmaringlcvéJ G yógy tea hibiszkuszvirá g /lex pa ragu ayen sis gyömbérgyö kér ginsc nggy iikér lcl'csítök ~ o. gy" ali ered e tű fck~~:~tv~I~~t:~rt. .ISS7 íiást (m ' o . ha a kontaktl en cse irrit álja [izgatja) a szemet és ez b izonyos körü lm én yek között fejfáj ást okoz (lsd . arnu-arn é k é J k " neokes:a ~ a. . a bosszúságok. A szem élye s és az álta lánosan elismert stressz. :>:~ n~r.. Ez a kko r isjótékony hatású . A változás kora (klim ax) Ez az aromás tea regg 1 k ' • . . 5. j avasolj uk az orbáncfű. . fc]'ezer) A t.c1-vissZ3léró rcJ° f. vértisztítás a triplálk ' ' '" ozas a ta ll I'tasa l szám ára pozitív élm ény t j elenthet. U l CnI . r c : . aká r ottho n tíz percre hanyatt fek üd ni és svéd keserű -boroga t ást tenni a szem re. ". op JaJas. citrom fű..J · bb epessege t. lJyenko r eélszerű akár a m un kah elyen (ha a körülmények lehet övé teszik). Ha n fejfájá s n változás korában (klimax ) gyakrabban és m ásjeJlegzetes tün ettel együtt j elentkezik. a 9.. . A eit rom fúből .1 eg y lS . zöldségtáplá l_ . G yógyfü n l. k "m: ' lorofill bőséges bevitclével ki lehet kü szö böl " nZ 01 "t taph ' . fen t V IszonyJ k" al7 ':. friss étesz. . Igya nak is rögtön belőle egyeszenyu : Vitá i-t ea kocsord dam ianalevél ga. crrt rear . helyett esíti a feke te teá t és a ave t a an az esel ben ho ki • sz üks ~ k. akik a prem enstru ációs sza kaszban.k ~ ~ onnyen meg lehe l sz ű n tcm i tel ~ -. . fejezet 134. m acskagyöké rből vagy levendulából készül t ellazító hatású gyógynövényfú rdő m eghozza az ő h aj tott kiegyen lítődést . vagyis a m en stru áció előtt i napokban erős fej fájá sban sze rived nek.alma~ó .aJas k 'd •. ugya na kko r ami az egyik em ber szá má ra stressz .'agonya lcvé l és -virá g cs'pkebogyó m agostól Pan aszok a menstruációt megelőző i d őszak ban A zoknak a n őknek . Minden individ uumnak megvan tehát a sajá t .n yagok gon dos eltávolításá val illetve vitam~ k ' ásva ny í an yagok e .lzga tOSlcrrc" van eg un ukgcmk kámsítása nélk ül.. oldal). A gyógyten m indig segít S védk eser ű ­ b o roga tás k • Az alábbinkba n egy ig " k 'I'" k E • enjo lea everek recCf>yét mellée ~ ~ .::~~ zteben n szokasos stresszt le tudiuk k ű d . res segJlsegevel (lsd . a m ásik em ber GyógykoplaIás. red ukálható az idegserkentést és nyu gta rási szolgáló intézkedések révén (lsd . I ~ ra ~ az anyageserere ndsze rbe n fellé!Jó bloa ot Je ZI .

olya nny ira. ~ licl őtt ezek az embe- '\ ~r " r \l ga' lom 11.~. i\ "typ us m igre n icus" nem az id eális vezetői sze m élyiség. hogy sem m i Irr~CJon aIJta. válláj ra és h át ára.ta rk ó- A "Typ us Migre n icus" a mi gr én es típusú ember A s úlyos. 10 pe rcIg állni.job b keze". kisim ítva ráteritjü~ az clsőn: és a ".~ dát m űvel a forró ka m illás borogatás: elaszal" IS k é s z ít s űnk egy csésze kami llavirágb ól és két liter vÍzb. a m ire majd szü kségü n k lesz : egy nagy fazekat a kamillai n f ű zium rn al ..l álkozá st át kell állítani:' . Érdekes rmid c n a mi grén es roh amokat gya kr n a tára sada lm i elvárásokn ak való m egfelelé s igén ye váltja ki. Peter s ú gy j ellemzi a "ty p us mig renicust'\ min t olyan embert. a szem- k.ezt nagyon egyszerű kim o nda ni és leírn i. A felelem cs az az ene rgia. ép j p en hogy leh últ k e n d ő t . a tud at ala ttiju kból rej tett és mel y !?Ielmek lepn ek elő. ' . csavalju k ki és a m ilyen forrón csak lehe t.ől :rő~ ka m illa te át. veteli meg től ünk .ít~ultúak. csava rju k ki hel yezzük a m ási kra . h an em azt az eltökéltséget is. két kisebb mé ret. a sza bad ság elején lépne k fől. a h ivatásá ban átlagon felül te rhelh ető és fel elősségtudó .. forra boro ga t ás keru l a bo rrc. m ajd szú rjü k le.~so m~got" megford ítju k.n ~~l~sá~os. E z b izony aka raterőt és a biológia i összefüg gések figyelembevétel ét kö- re~ ki t~dnának . ho~ . aki ren d kívü l pon to s. a hán yinger és a h eves h át . am ely a hho z s~u ~s~ges. Kam illás hátborogatás Az izom köt ege k és -csom ók fáj d alm as görcseinek old ásáb a.cs. Az scm baj . d r.'1 alka . amelye t a legn ehezebb végreh aj tan i. a m elyet lefedve hagyj un k kb.ipr áz ás. fordítsuk m eg. függetlenül a pszichi kai "kiold ómecha n izm ustól". r()~h ~ ~ ~~ agyi ere k szú kü le té b e n j elentkezik és I ~~'n ~y~ kort k~l se ro tuncte a fényre va ló érzé kenység. Hi szen a régen megszokott ő tel ek ről és ízekró l lemo nd a ni n emcsak racionális ö nmcgfigyclést és a na lízist k ívá n az embe rtől . lelkiism eretes . Az ilyen p áciensn ek n agy on na gy szü ksége van a bizton ságé rzetre és m ind en bizon ytala nságo t fenyeget" jelenségnek fog fől . szerűen ki kell tal álni. hugy a migrén es roh a mok rendszerin t hétvégeken. Fektessilk a pácienst has ra . .ezekct az érzelm eket új ra és újra clfoj tsa . A k ő ve t kczd lép ésbcn a m ásod ik tö rülk ö zőt itatj uk át a kami llainfúziummal.. az emelygés. rendszerető. amelyek et ugyan lehet eny híteni és javít ani fizikális és gyúgy n()vény ter ápiával. kapesoln i". h ogy ez az il teráp iás m ő d sze r. görcsök. kicsavarj uk. l la rendszeres kezelésben ré szes ű l n e k a. Ezu tá n m artsu k az egyik törül közőt a tcába. hu n ma l . ~\ mi grénes. dc b izton állítható . tapéld ái a psz ichoszo ma tikus zavarolumk. a na pi feszülts ég "sza b adj á ra eng edése". kr ónikus fej fáj ás é s a tipikus migr én es roh amok m in- It )'a k rzom zatr · . lelki problémákat n em tudato sítpk e s n em ~lol~o7:zak fel: ~. Ezt a műveletet is~ mé telj ü k meg legalább h ússzo r. ü n n epnapokon . s ezé rt m eg pníb álja ezeket a lehetőségek sze rint "kika pcsol n i". ugyanakkor ő leh et a min de nko ri veze t" igaz i . és készíts ü nk m in d ent elő. a roh am ok gya koriságát csökken ten i leh et. de tulajd~nképpen add ig nem gy{)~?. am íg a~ alapvető Ren d szerin t ezek az izomgö rcsö k a mi gr én es roh am lényegi kiváltó ok ai. gor es. N em véletlen ..st ( erLe~m ekel. ~ " ty~)U s rnigrenicu s" egész eg iszten ci ája kizáz rolag ~ :aclO~l ahs g? nd?lkodá son ala pul. am ikor leszoknak a cig ar e ttá ró l). . eze ket azo n ba n rögtön el is n~o mJ ak. egy üveg orbá ncfúolaj a t.. h ogy aláve tjük m agu nkat a ha tékony "c1vom\si" rea kcióknak (m in t a doh ánvosok. Teh á t az új . ha en n él is A ma in zi klin ika pszich iáter e. M ost vegyü k le a fels ő .0. félel meke t ) nem enged m ~g ~aganak. Az ilyen e m berek pr obl émája a lazítás.ú frouírt örü lközót. ncdve s ű s ük be ú ra . vegul IS h eves faJ dalo m roha mokba n jelentkezik újra.. boríts uk a páciens ta rk ó ára. mi az ok a a hasogalO l111 gr enes feJfaJasn ak.

EI scm h inn ék . A kam illás adalék csak fokozza a görcsoldó hatást. m ég forró kend ő kerü ljö n a oorfelülctre .4 5 K a milla s horoga lá s (h át r a) /\ kam illavirágot forró vízzel ld orrázzuk. az els<Íre lcktetj ük. kiesava rjuk. forróvizes boroga tás is igen jótékony ha tású és ideális e1ókészítóje lehe t a tovább i kezel éseknek. lefedve álln i h agyjuk. Egy kis pihe n és vagy szundikál ás scm á rt. az in fúz u mot egy lap os tálba állÖltjük. a masszírozásnak (masszázs) vagy a kirotcrápiás rn ő d szc­ reknek. 2 a növényt leszúrj ük. bemártj uk. egészen addig. felül re borítjuk . 7 Az orbándúolajat bcmasszírozzuk a bőrbe. elsirn üva a páciens h át ára bontjuk. Ez ut á n a kezelés ut án a bór e r ősen ki v ő r ő s ő di k . A migrén es páciens nem igen akar időt szakítani m agána k az ilyen profilaktikus ( megelőző) borogat ások elvég- . a kélrétcglÍ borogatást m egford ítju k. ho gy m ilyen kellemesen lazító ésjó tékony hat ása van az efTéle kezelésnek. alaposan 4 kicsav arj o k. amíg a pácien s nem érz i a feszült ség j óté kon y old öd ás át (a gyakori m ély sóha jtás is biz tosjele az cllazu l ásnak). A felsó réteget levesszü k.. többszö r végezzük a borogat ást. mint pl. sim án ű bc1emcrítünk. a második töriilköz{ l l b em á rtj u k. kicsavarjuk . m egford ítjuk stb . Az egyszeru . 3 egy kis frollírke ndót (. ezért go ndosan be kell d ő rzs őlni az orb á nc fúo lajjal.. h ogy a m ásod ik.

:i. egyedül is végezhető kezelés.se m agát a procedúrának a keze1és márcsak azert IS hat ásos lesz. amelyet már évezredek óta alkalmaznak gyógyító szerként ezekbe n az országokba n. fás ága i és ga lyIyai vannak. Az örö kzöld . ak ik napi egy-két margitvirág levél elrágása után a m igrénes roh amok csökkenésé ről szá moltak be. a hatása is ugyanolyan j ótékon y. Paavo '.eve- Kül s ő felhasználás hez fűződ ik az a feUedezés. Ed dig csak olyan m igrénes páciensekről tudtunk. Fonáku kon ezüstszü rke levelei viszonylag kem én yek.és a ta rkóizomzat gorcsen ek old ására. Ezt a ton izál ó hatást aknázzá k ki a rozmarin glev éllel vagy -olajja l adalékolt fúrdők. testi és szellemi lehan goltság esetén élénkítő hatásu. figyelm ét. :('sálása L Vörös fény Az őszi m ar gitvirág az utó b bi időben vál t igen népszerű­ vé. ha telen véd ve van a fagyról. éhet vonzanak . A drogot külön teak ént. hogy a kellem es illatú ibo lya különleges ellenszere a migrénnek. sót . "éb resztőké n t" is ajá nlható. arniko r a benedvesüett foJTÓ törü lközőt a tarkónkra helyezzük. merta Úszi m argitvirág ( Chrysanthemum parthenium) A level ek f páciens m~gérzi a másik ember szeretette1je~s tö~d~s~t. u. Számtalan esetbe n tapa sztalt uk es klp ro baltuk m indezt. A frissen illatozó leveleket és fiatal haj tásokat használják fel. hozzátartozó vagy á poló kép es ráven ni a be teget . Nagyon egyszerűen. ezén a fejfáj ásra hajlam os em be rek profilakti kus kezelésében igen jól alkal mazha- .'~olya l~ kerül i a napot és a fényt. A rozmaringfúrdő fri ssítő. es ő k­ ~enti. vagy keverékben alkalmazzák.ezért a tC.zésére. A hatá smech an izm us azonban min d ez idáig nem Ism erete s. t ű formájúak.3 reggelire . élén kítő és frissítő hatású..Irol: n. Ib olya A rég i ira tokban így írnak a rozm ari ngról: "Ez a növé ny az em be n bel ül ről kifelé meleg íti". Ném ely esetben az ~gyszerű forróvizes borogatásis segít. a kámforhoz hasonló vérkeringés-fokozó anyagot tartalm aznak. . igen pozitív eredmén nye l. Migréntea rozmaringlevél bo rs m en talevél 30 g 20 g 20 g 15 g 13 g 2g citromfűlevél ib olya (az egész növény) őszi margitvirág ibolyavirág A kész tea kim on d otl an j óizű és ezért töb b h ón apon át naponta fogyasztható . amelyek illóolaj at és egy. Á rozm aring illoolaja értágító. ha a migrénes betegnek nincs "seg1 tőtársa" . A. M igr én elleni tea Nagyon j ó eredményeket énünk el mi gré ne s betegek kezelésében az alábbi tea keveré kkel : Rozm aring (Rosmarinus officinalis) A rozmaring tipikus Föld közi-tenger m elléki növén y. . A kertjeinkben csak akkor ten yészik.ho~:~pátia és a Para celsus által meg fogalmazott gyogynoven yta n IS megegyezik abban. csa k árnyekban erzi Jol magat.gyamgy az .jól al kalmazható módszer a vÖrös f~nnyel tö~~nő besugárzá s a hát. A m igrénb~n sze~vedő beteg scm képes elviselni az erős fényt. hogya margitvirág leveléne k pro filakti kus fogyasztása a migrén es rohamokat m eggát olja ill. Az ut ób bi évekbe n Lo nd onban elvégzett két sz úröprőba-szerű vizsgálat alátámasz totta azt a feltét elezés t. hogy az Ib olya egesz novenye és virága mi grén ellen igen jó hat á sú. Abban az esetben. h o~y aláves. Ha azonban a partner. erősen arom ás illatú roz ma ringbokornak göcsönös. A finom világoskék virágok sok n. . vérkeringés-fokozó. Angliából ind ult hód ító útj ára. .

levendul áb ó vagy m acskagyökér ból készített kád fü rd ő l jól clla zftja és kikapcsolja a szervez ctc t. úgyszintén ). hiszen köztud omású .rozma ringbor) vérkerin gés-fokoz ó. A rozmar ing bel sőleg a telts ég érz és. Tea Bel ső felhasználás Rozmaringbor A rozmaring bo r segíts éget nyújt min dazok nak. A tu dom ány elism eri a rozm aring k ül sől eges felh asználásán ak hatékon yságát az izom. kü l s őleg alka lmazva. A rozmaring igen n ép szerű aromá s fús ze rn őv é n y is. bél. tinktúrákat és fürdőket ajánlu nk: egyen lő a rány ba n vett m acskagyökérből.tó.és végtagre uma kieg észítő kezelésé ben. serke n tő . (lsd . aktivizáló hatású . id ősebb . me l egítő és tudat erds ű ó ha t ás ú (I iird ók énr. Kom binált felhaszná lás A fej fáj ásr haj lam os em be rek túl sok bel s ő feszültsége t a ha lmoznak fel. A citrom fúb61. értágító. de al ka lm azha tj ák a ni. a gyomor. A fejfájó s emberek szá mára a dohányzá s kész kat asztrófa . A tu sfü rdő vagy szappan ada lékanyagaként a rozmaring már az illata m iatt is él énkítő. citrom fúból és kom lóbó l készü lt teá t vagy orbáncfú teát. fej ezet 181. akik ingerszcgénységben szcnve dnck : alacsony vérnyomás ú embereknek. ezért nek ik a m igréruea mellett idegrendszer-e rős ítő tc ákat .vényt gyo gyfűrrl ő elkés zí té sé he z. hane m érszú k űletet is okoz. hogy a nikotin ne mcsak az idegeket károsítja. Terhes n őkn ek nem sza ba d rozma ring teá t inniuk. epehólyag könnyebb görcsszerú zavara inál ha t j ótékonyan . A d rog bel sőleg a lkalmazva ( tea ként vagy bo rkivonatként .oldal). 11. puffadás eseté ben. keveset mo zgó emb erekne k. lábadozókn ak. Teák és f űrd ők • Dl . még m ielőtt az a túlfeszítettség és ezáltal a m igrénroh am állapotábaj utna .

1\ kam iJlás borogat ásh oz h asonl óan képes m egak ad ályozni a ro ha m kiIejl őd é s é t is. . /\ fejfájás vagy a mi gr én a ku t sza kaszá ban is van egy egész so r term észetes m ődszcr.nO"\Jó~'ít..Int SOszázalékra r úg ! ~z akut sZlvbe tegsegek veszélyessége folytán en nek a teru letn ek feltétlen ül az orvos h at áskö rében kell m a radma . (01 .zo lgá ln a k..-\Tt sz L ábfü rd ő Szív betegsége k Napj~inkban a szív. . . ile/eden nem lehel ra j/ad segiteni. A n övén yi főz etet a kád ba ő n tj ű k és vízzel kellemes h őmérsék le tűre feltö ltj ük úg y. eu kaliptuszo laj jal vagy ká m fortarta lm ú kenőccsel törté nő bed örzsölése. a. a h omlok és a h alá n té k borsm en taolajjal. az t a cé lt kell m aga elé tű z ni e..--J/ .1Il o üzo o e reI meszesecléses elváltozása' _ lII I 1( ' . l mege 0II I. /\ fej fáj á scsilla p ító ta b lettá k helyettesítésén ek m ásik altern atíváj a le het a rozmarin gb ól készített l áb fü rdő. hogy fájdalomcsillapító tablettá k nélk ül b old oguljon. boroga tás " lia nem vagy rá hajlando.a rteriosz klerózis (az ··1·· ·· a rt eri ák elmeszesedese ) . I . "• 1II I'püKR. jII l1 lw r \'o si lU'zd és rvb. .. ~ k 'cl ' . Kb . II l f 'J ( eme n k ' '" ~I Ol I I " e a gyogynove nyek mint o lva n eszközök amer . la a sza orvos egyérte lmúen kiz rirta a re 1 k I " .bán ta lma k. hogy vál/o<. m igré n es fejfáj ásb an szcn ved. h ogy a víz még elle pje a bokáka t.szívin farkt us kII ono sen a ktuT . ~vel nál ~nk a~ in farktus az egy ik leggya korib b h aIálozási ok. Az őss zcs kü l s ő felh aszn álá si m ód a kkor éri el céljá t. " .isnak csa k a kk ' I k N ~J or van J ogo. Fejezet A szivre és a vérkeringésre hato gyógynövények Bed iirzsiilés. IS. Péld á ul : a friss l evegőn való séta.d e akkor ho gyan ? I l a Ön. az on ban a roz marin go s hid eg-m eleg l áb fü rd ő a legh a tásosa b b. bá r cl m ód sze r nagyo n e gysze r űnek tű n i k . amely m egkönnyebbülést ho zh at.l u ta lm a k esetén az i. /ass a<.vázvis a vérede " l ~J nyre n. Próbálják ki először és csak utána ítéljenek! ll.. . . ad di g m a ez a sza m. Ezt a "váltófü rd őt " m ég egyszer m egism ételhet jük. több m. eset leg az a rc hideg vagy jeges vízzel való lem osása . " I I . lezu ha n yozása.1. 10 perc múlva a lá baka t kiemeljük és egy p illanat ra a má r clók észített j éghid cg vízbe d u gju k. :\ lJg a szazad ford u lón a ha lálese tek 4 ' I' ká k ' szazareat o ozta~ szív.Fájdalomcsillapítók nélkül. Aku l mi grénes fájd alom esetében is n agyon megkönnye bbül az e mb er. a pa naszo o rga ill i ll ' C'rl'( etjet. ked ves olvasó . a homlokra és a tarkóra hel yezett h űsítő svédkese rű-boroga tás . Ezzel az eljárással az összes feszü ltség és blo kkolt energia leh ú zód ik a fej ből a lá ba kba. Ant e b ben az összefüggés ben rn égis n a ev fim"e'l_ ... ha a fej környékét h űt j ű k .z lv lIlfa r k t ust eIóidé zó okok . Egy csészén yi roz m ari ng lev élből egy-két lite r vízzel forróv ízin fúziót készítünk. 1 .és é.:en dsz eri m egb etege d ések..

dc érett p iros b ogyói t is felhasz ná lj ák alkoholos kivonato k és egy sur egyéb gY9gysze r e\óál\ításához.b oz óttővis" . hogy olya n fontos a szívnek. mint a testn ek a mind enna pi ken yé r. h ogy gyen ge szívmű ködés ese tért a ga lag ony a erősiti a szívct és cnySzívcr ó sí tés I : ~)' ''i bés ga lagon ya t. h ogy 90 czer "sze\ gény gyógyszerfalón ál" m érgezési tü net ek lépnek fel. ami azt fejezi ki. Ő sszel a m adarak ked vtelvc fogyaszlják bogyóit. "sövé ny tövis"') arra utalnak. monogyna) A ga lagon ya zsen ge feh ér virág aibóI és levelcib ól sz íver ösító te át készíten ek . h ogy m egsza b aduljon a d igitális készitmén yek álta l kiváltott kórtü net ektól. és megemlíti .Visszaélés a szívgyógyszerckkcl :-"I cg kell jegyczn ün k. évi 14. s közülü k új abb 10 ezer kórházi kezelésre szorul .. h ogy az orvosi m cgszok ás és a gyógyszeripa r tlÍlkín álala jó voltáb ól gyakra n vetik be a szívtcrápia "nc hézfegyvcrcit".mtaegus monogyna • . A szívizorngyengcség és a szívritmuszavarok kőnyny cbb eseteire a tcrmészetgyógyásza t mindenesetre egy kitún óen b cvált n övényt tu d ajánlan i. vad on vagy tcrm esztett form á b an . A Stem folyóirat 19H4. A növény más n ém et népnyelvi c1nc\"czésci ( . ho gy a Német Szövctségi Köztá rsaságb a n 3 millió polgá r szed szükségtelenü l d igitc\ lis gyógyszcr készít m én yeket.. számában a. A róla írott n övénym on ográ lia rög zíti a természet gyógyászat azo n felism er éseit. ~legcli)zés Gala gonya ( Cralaegus oxyacantha és C. 1 legrosszabb az on b a n az . A jótékony galago nyatea A ga lago nyát a nép a "szív kenyerének" is hí vj a . ~ li szeg ény gyógyszerfalók" címú cikk a "nem zet lassú mcgmérgezésérór számol be. Ez a b etegsegélyezó pénztáraknak 217 m illió m árkába kerü l. h ogy a cserje többnyire kerte kb en vagy a szá n tó föld ek mezsgyéin nó .

Ez az o~ annak. am inek következtében működésképtelenné válik. Szívgyen geség. ha elkerülhe tetlen.gyógyszerészek és orvosok számára írt . a más módon keletkezett szívká rosodáso kná l is.kézikönyve szerint empirikusan azt figyelték meg. öreg kori csö kkent szívműködés. Szivszoro n gas Stressz ~a tehát ezen az úton csökkenten i lehet a nehéz szivgyogyszerek me llékh at á sait .' mell ékhat ások lépnének fel. m:gel~zcs eelJabo l feltétlenü l igya meg a maga napi egy-ket csesze gal agonyateáj át ! i\ l en ed zser Magas vérnyo m ás Ahhoz. hat hét rmilva következik be. Különösen ideális sze r id ősebb emberek sz ív. Aj ánljuk teh át mindenk inek. am ely negy ku lonböző nö vényi tink túrából áll: .h íti a szívtáji nyomás és szorongás érzését. Pah l.az időseb bek fizikai és szellemi teljesítók épességét serkentő gyógyszerben ."ely~en a galagonyához gyöngyaja kflivel és idegnyugtat önoven yekct .ógyszerészkollégán k szíveseppreeept_ Jet. Hom eopatikus gy ógyszer Szívtea ga lagonya (levél és virág) o rbá ncfű fagyöngy gyöngyajakfű cilrom fúlevél rózsaszirom U tó ke zelés Ich'ges sz iv 44 g 16 g 16 g I3g Bg 3g S. kerin gési és vérnyomászavarok eseté n gyak ra n alkalmazzá k a ga lageny ár homeopat iku s egyedi vagy komb inált gyógyszerként is.és vérkeringési panaszai esetén.citrom. folyton do~a?yz~k ~s ~hhez m ég cgyoldalúan is tápl ál koZIk. hogy jó eredményeket érjünk el. Nekik aj án lJ~k M . J elei: alkalmankénti szívszorongás és szívidegess ég. m ivel W ich tl "Tea d rogok" című . angina pectoris. akinek már volt in farktusa . hogy szá mos geriat rikonban . és ezzel párhu zamosan a vérnyomást is csö kkenti. ideges szív is nagyonjóJrcagál.k tavol~bb: m int hogy hely telen élelvitel esetére a t. ha ga lagonyateával vagy ga lagonyacs ep _ pe kkel kom binálják. a kiknélaz időjárásváltozás. aki martob? rnmt ketezeréwel ezelőtt azt mondta: "H a nem vagy ra hajlandó. Az előzőekkel szinte mind ig egy ütt járó tová bbi tünet a magas vérnyomás.rmeszetgyogyaszatnak alibifunkeiót tulaj donítsu nk. erős stressz hatas ala~t allo. a'. szívd obogás. hogy természelesen mi Sem áll tólun. hogy a galagonyat ea vagy -tinktúra sü rgősen legyen a "szívügye". Számos klinikai vizsgálat szerint a tünetek és z revehe t ő javulása kb. hane m egy úttal a további in fark tu sok m egel őzésének hat ásos eszköze is. . ak kor ezt mindenképpen meg kell tennünk. hogy bármiféle negatí. a galagonyateát hoszszabb ideig kell alkalmaznunk. A tea hónapokig és évekig iható anélkül.tresszre hajlamosoknak különö sen ajánlh aló az a teakeverek. ~yugtalansagot es heves szívdobogást vált ki. A kko r is ga lago nyát kell szed ni. az Izgalom. l tt olya n embe~kre go~dolun k. Az infarktusveszél y által leginká b b fenyege tett 40 éven felüli me ned zser. gyors elfára dás fizikai igén ybevétel csetén. Ebbe~ a . Ilyen ese tekben a tea ne mcsak az utó kezelés gyógyszere.m egtalálh ató a galagonya. A nap~n~a nagy igénybevételnek kitett.:ín "Sc p pek Erre a kever ékre az ún . akifelelős~égleljes állást tölt be.~onatkozá~ban H ip pokra lésszel énünk egyet.ow gr. N apont a két-h áro m csésze galagonyalcvélból és -virá gból készül t tea kellők ép pen megerősíti az öreg szívet. A szív erősítésére kiválóan alkalmazha tó a ga lago nya a lábadozás időszakába n vagy műtétek után .és orbáncflivet _ adun k. a szívizom ne m kap megfelelő mennyi ségű vért. szívritm uszavaro k. Szívgyógy_ sze re k csö kke n tése csökkenthető. szo rító érzés a m ellbe n . keveset rnozog. hogy változtass az életeden nem lehet Tajtad segíteni. cs ~ tulfeszítettség ideges szívpanaszokat. hogy valamilyen szívglikozidot írjon fel az orvos. am ikor a szívkoszo rúerek mes zesed és folytán beszűkülnek." ' . nehéz légzés.fiatalok szám ára is a galagonya a megfelelő orvossag a kesóbbi károsodások megelőzésére. pé ldául azo knál.. a m elye ket sú lyos fertőző betegség ek váltottak ki. hogy a szívre ható glikozidok adago lása lu kel: megjegyeznünk.

.1" li á k m ind nagyon frissit ö h atasuak . aztan erD . ' kb nb"ztasítsa hogyaseJtek esszovete tap a t tos mcrte e . a medvehagyma is hasonló hat ásu . l l \ 1 ~ II L: r i·s módon belcavatkozunk a célirányos. .:~~~n~~~~~~. és tökéletesen figyelsen ra ~ al ver .til' Li_ka . ho gy valaha is érint- III • .1 Fagyöngy ( Viscum album) A fagyöngy nagyon sajátságos növény. elsősorban lombos puhafákon n ő. .". . -sen szaraz ra orzs ~ . s a m ag így kerül át m ás fákra anélkül. ak kor veszélyes Tinetura Valeri an ae aet herae 10 g (m aeskagyökérolaj). . es an:.Ó:» » • • í. ( citro mfű-esze ncIa) z ása és műkö dőképessége ne kerüljön veszélybe. táplálko1.Szívesep pek Sp iritu s lvlel issae C a mp . . cserél a kívánahaj szálerek és a sz ővetek kozott az anyag. m elyek segítségével elkerülh etjük a kellem etlen fokh agym aszagot. d -k nd szerin t teljevegetartus tap émyomasban szenve o re A mb agas ~ nyomásért ékeiknek .~licnes életmó d következtéb en egye nese n. . T inetu ra M enth ae p' pentae 10 g (mentatinktúra) " 10 g Ti netura Crataegl (galagonyatinktúra ) . E ze . a magas le. a melyek a szédüléstől és káb ultságtól kezdve májká rosodásokon és vérk épelváltozásokon keresztül a fejfáj ásig és a göresös állapotakig terjed nek. Adagolás Leve zc l(j elj árások l l -r iiljiik a u ill lt'l i ku s . . h ogy eleget fogyaszszunk be l ő l e! Együnk nap onta egy-két gerez d fokhagym át ! Sok olyan készítmé ny van.enek ' b ened vesített mosdókesztyűvel huvos borogh~­ seg . .tt. de vízbe helyezzü k . ' lto kicg)'cns úlyozo me c amzmus~.'t . és mindkét növény nagyon ajánlha tó az i d ősebbek szá márd " Az ere d m én y szem pongából d ön t ő font osságú . ugyams rrun . den eszközzel arra tű re SZl . életfenntartószabályozási folyamata kba " Eh hez járulnak még a szintetikus vérny omásesö kkentók ká ros me llékhatásai. " J'b' nem . Ha a hajszálerek sej tfalai "érelmeszesedés" következtében kevesebb vért ereszten ek át és a vér meg s űr űs ődi k . nepbetegseg .e::'tő hidegvize~ elj árá sok is .óan Átá ll ás a :eZ:~:~:edes hel ytelen táplá lkozá sjátssza a d? nto ~ze. t\ agas d egvízcs c Jaras o ik l vérnyomás csetén nem alkalmazhato . M agját a m adar ak megeszik. el sőso rban az idősebbeket sujtja . .e1(hipertónia) " Kialak ulásáb an nyilvánva. A hipertónia nem mé rgező és szelíde n gyógyító ellenszere a galagon ya és a fokhagym a. " . A galagonyá ná l a vérnyo máscsökken tő hatást a tudom án y a növény cholin és acetilcholin n ev ű d roganyagainak tulajd on ítja. Régen ism eretes. "" I hagY J"ák hogy a hiper tama o nm aga a ~ men k \VU " . .\: CIU ' ll(~rgt' z6 vze re k Ellenjavallat : m agas vérnyomú!'o M agas vérnyomás . lábunkat három percre 1tást raku nk a SZlvtaJra vagy a . .Ezekt . d "" dli ű k . m ajd kiválasztják. k t á l álko. l Ia ezt a folyam atot a hipertóni a elleni gyógyszerekkcl elért tüneti vérnyo máscsök ken tés révén me gakad ályozzu k vagy befolyáso lj uk.lz:e -. I l it -o nui s- I "' l l~ " (" n l <"it ! bell~:n~:~~. am ely az ipa rt orszago • • . Örökzöld félélősködő. m elyet régi kultuszokról és mágikus szo k áso k r ő l szóló legen dák fonnak körül.. ' h " A szervezet .. .. ásik csodalatraegség hanem a szervezetnek cg) m ast bet .ú"" repet. m elyek m egítélésében a tu domány és a nép i gyógyá szat vélemé nye k őz őu m ély szakadék táto ng. Vadon te rm ő rokona. me ' "" k k hogy a ver a . a szcrve20 g zet fokozza a vérnyo mást. Ez életbevágóan szükséges és bölcs intézkedés. kban a tcrmészetováb bi baj. V g kezünket h ideg víz alá ta rt juk. .. ' l 20 30 eseppet veszünk be Szükség cselé n kevcs ~.. vagy h ara m perc ~g f:~etjük egy hi deg vízzel teli m osd.ó:álb a.. . : " : lálkozasra vala atallas. A fokhagym ával ellen tétben a fagyöngy és a pásztortáska viszont két olya n növé ny.ve ge tári u ~ ' rt gyógyí tását nagyban elősegít! asaszegeny. hogy a zseng e fokhagy ma meg tu djaakadályozni az érelme szesed és következtében fellépő elváltozásokat és a vér m egsúrűsöd ését. . .

ám máig scm ta l ált megfelelő m agyarázatot a fagyöngytea hatására. Becker szerint a fagyöngy ha tásmechanizmusait vizsgáló kísérl etek arra mutatta k. aeetilcho lin. és bélcsatornában vagy nem reszorbe álhatók.í ll. vagy elpusztulnak (viscotoxin és acetilch olin )". nem pedig ha teá ba n kerülnek az emésztócsato rnába. Xoha a fagyöngyben . hogya fó hat óan yagok olyan szcrves nit rog én veg űl e t ek (choy lin . s ezáltal mcgszüntcti a széd ülést és a vér fej be lolulását. magas-e az . ha inj ekcióban adják be őket.íspo n tj a Fagyöngy Viscum albus . A gyógyszerészet en nél a növé ny nél is úgy ta lálta. j\ IlHlnmány . függetlenü l attól.illáspomj a szerint . Emellett ez a szerény kis növénykc kitúnó szer mindennem ú vérzés csillap ít ására.\' ér nyom áscsökken tés kezne a talajjal. am elyek má r igen csekély koncentráció ba n az id egren dszeren keresztül szabá lyozzá k a vérnyomást. hogya . "mivel a szájon ál történó bevitel csetén a gyomor-. fejezetben sz ő­ lun k). A népi gyógyászat viszont olyan kép ességet tulajdon íl a pásztortáskának.sok vémyorn á scsőkkent ő hatású anyag van. M a a karácsonyi fagyöngyhasznála t Angliából szá rmazó szokásá ba n a keila Iag yön gyku husz nyom ait fed ezh etj ük fel. A tudomány már 1907 ó ta számtalan gyógyszerészeti és klinik ai vizsgálatot végzett a fagyönggyel kapcsolatban. a tudomány álláspontia szerint ezek csak intravénás injekciókban hatásosak." P ásztortáska {Capsella bursa pastoris) Érd ekes m ód on ugyanez vona tkozik a pásztortáskára is. vagy ala csony. A tapaszta lat azt igazo lja. . hatás a vegeta tív ideg rendszer befo lyásolása révén kö vetkezi k he .. A tudomán y jelenlegi állás pon tja szcrin t eze k az anyagok csa k akkor hat ásosak .Holzn er A tudomány . tirami n ). hogy a fagyöngyből készített tea csök kenti a magas vérnyomást. (A növényro1 és további alkalmazásáról részlete sebben a 14. ho gy kiegyensúl yozó és sza bályozó hatást fejt ki az öreg szfvre és a vérnyorn ásra.

Ennek egy ik oka. .. mind a Feltétlen~1 ug}je!J e n e .a fagyön gy és pásztOrtáska _ segítségé\-c1 szabályozható. Ez egy olyan cso dásj ele nség. h ogy a ktivizálj ák a n yirok sej teket. V é r n yo m á ss z a b á l yo z ga lagonya fagyön gy pásztortáska ő Ketló s ha t ásu lea tea 40 g 30 g 30 g Alacsony vérnyomás . Úgy véljü k. ' .. áztatással kell CI. • l iké 1\ áttétcrá kos da ga natok esetében n övckedesgat o ent.. .'.r . nem kell aggód n unk. rnin r magas vér. mi n r a túl magas. hog a~ o rvosy te Jesseg . má sna p .. hu gy az ilyen fagyö ngy-p reparátumok az im m un rendsze rre gyak oro lna k hat ást. mind a fa~Jvön~"yteát. k gy éjsza k án á l (az az 8. .. rnen sta tiszlika ilag kimu ta tták . ~aJ~~em ~~atásgy ~as h őm érs éklete m 1\ hfd egvi. E lkészítés j edi vé le mé n nye l ellen te tben a (~~') (~ I o I ). fej ezetben aZ 2. magas vémyomas eSD k cn c és a lacsony vérnyo más növelésére hasznalt u n . I 1:')1 ' .ával 'b j) k é . h dik meg az.12 a on m < .reggel iv d h őm é rs ő et c melcg ítvc é hgyomo rra fogyaszij u k.aszna lia . . kan ál gyó gyfuvet teszun . t úlzot t ar a ~ asa azon b~n ~r()m(Jr. k I .: '. 'n t c ökér . a f' . szü kség eset én azonba n en yhe serke móként észszcrú azalkaJma zásu k. h ogy alacson y vérnyom ás m ellett az em berek tovább élne k. 1\ ta rt os fizikai me gte rh elés. ' ' 's • gy gy ' cszr' egy ga lagon yából. : :'t "I m~gt isztítlltl fa - ~ lim már em l üeu ük. z \ A la bilis vérkeringés sta b ilizálására olyan tea keveré ke t ajá n lun k.. a n nál er óse b b a ha lásuk. . a túl alacsony \'érn yomás ugyanazon grógynövény ek . ~ ~ széles k órb en e lte r • 'a p i két csésze az o p t n na.. . h ogy d ro ga nyagok elpusztulnanak . . . ? . m égp ed ig úgy. a sza bad ban úzöu Sport és a mozgásterápi a révén az a lacs on y vérnyomássa l ka pcsolal os pa naszok a legte rmészetesebb ú to n m egszúnnek. " valarnint rez r űnk a v é rnyo m áscső. a m it eb szin tetikusa n elóállított gyógy')' szer sohasem érh et cl. lS menn}~se . telt tea keverékk éI.. operaere u . k m e zint m ás a nya go k tú lzot t mérté kb en fclold o na na . eve vérnyom ássza Ja I)'OZO ~rra'r~~~ hide~'ize.. Alacso ny vé rnyom ás ese lén _ ha nin cs kü lön öse bb pan aszunk . I \ tZ és ~ űő ké tudomany ag} ongyo á ciő k t áni ut ók ezel ésben fájdal omcsillapito ~n .Gy ő g yszcrt árun k gya ko rla tá ba n j ó tapasztala loka t szelek elh árításá ra kü lönbözó . es in fúzu m elkészítését a -t. . készíteni. ' ked véé rt m eg kell j egyeznün k. A hipot ónia (a lacson y vérnyo más) Kávé és álta l kivált ott pa naszo k eseten ké t csész e kávé vagy fekete lá et e tea lea segíL ~lin él ritk ábba n haszn áljuk ezeket az élvezen sze reke t. amelyekel inj ekcióként kizárólag olvosok adnak be a belegeknek. . n yomással . K eringési zavarok I . ko mp liká ltan e1óállíto tt fagyöngykivonat ok válta k be.arn .5 I' d I ut atluk be : egy ne gyed liter hid eg vízbe ket tca s' . . a arma 'd ' . hogya fagyöngy n agyon kem~n y . .. _ •• • ~Z ~o ~y(jn~' bizo npthatoan nem mergcz O . Em ellett a fagyön gykivon a tos inj ckeiók ú rcÍ t a d ege nera tív gyu llad ásos m ozgássze rvi m egbeteged ésekn él (re u m a ) is eredm én Y l'Sen a lkalmazzák . ' kl r ' órá ig ) Alin i ha gyju k.. ogy a rne llctt a fontos rorrovizes a " . . • . e . pa SZlOJ1aSka bo I c fa ': ő n :'kk o t 'se re ' J u . a m ásik pe d ig az.é':<t bé lbá ntalmakat okozha t.: ő t a rá k keze l " ére is h. hogy a hél közna p i életb en igen j ól m eglehe tünk fogyasztásu k n élkül. Bizonyítottna k t ű­ n ik. k kcn td fagyonbT)' re. a m ely a keri n gésI scrkcnt ö roz maringle\'elek melleu elsósorba n m egint csak a szívre ha tó gyógyfúvekel ta rt almaz.

bizsergés. Ilyen alka lmazásu k fizikai vagy lelki kim erültség.. Rozm ari nglevél-ta rtalm a mi att azon ban állapotos nók nem ihatj ák.:"lIat~st : sza u na. H a m ég egyszerűbben ak arj ák a fürd ót elké szíteni . ha a nap folya m án hat csészével fogyasztu n k be lőle. " 00 aJo . beteges gye k k rm~ e bamu latosa n . ho gy az ember nem tudja a tagjait mozgat n i. K ül s" a lkalma zás K im erü l ls. . H a megfigyeHü k ezeket ' '~e­ enseket vdá o . rozmaringlt'Vél ga lagonyabogyó mazsola galag onya (levél és virá g) gyö m bé r fahéj . Rozmaringb or Ro zm ar ing. u ? nosen m~zgásképtclen vagy fekvábete ek esetébe n (Iasd a 10. J ó hat ásu a vc I ' ' s I 11" rrc roszzu e ato tt testreszek rozm arin geszen el'a s b d " " 1' ' . keringésélén kító lemosások .:t: Te ljes fiird . ezu tá n 10-15 percig lcfedveállni hagyj uk . n l az em Álla poto s nók ne m ih atj ák vérellátási zavarok esetében ezen kívül 3Janlhat~ ml~~en o lyan eljárás.~Iae. a paci. légz ési gya korla tok. en nagy nepszerusegn~k..ir ások Ez a tca term észetes módon segíti a kering és szabályozását. Ro zmari ngbo r G ' . telj es fürdók .'-1 l osebb vevóin k kör ében őrv de oa Ilun ' 0 eg ' . m ajd lesz űrj ü k és a fürd óvízbe tesszük . Tüne tei: a nevezett testrészek érzéketlensége és kih űlése. Ezeknek a nö vényeknek megvan az a képességü k. láb.esetun kcn a rozman nge es a levenduJ . torna. 59.és/vagy leven dulak ivonatot.. A gYÓ!''Yuló betegek és az apa tikus.II ' 1 iok ' ' " b . g . amelyek rezdü léscikket m egéri tik ber lelkét . 165. Az é l é n kít ő teljes fürdót úgy k é sz ítjűk el. amely id eiglen esen fo. valamint m erevs ég érzct. hogy az egész testet erősíti k.A pe~férikus Vérellá tási zavarok A periférik us vérellátás i zavarok e1sósorban az idóseb beknél jel ent kezne k az alsó és felsó végtagokba n. m ind a szellemre kihat Az a lkimISták felfogása szeri nt az . hanem illóolajaikrévén az egész idegrendszerre is serkentőleg hatn ak . e onso esc IS.' ~ ssa va l szam unkra) hogy az aktivizálódás folyam at. valamint vémyomásingarlozás cseté n is ideá lis. és ennek során nem csak a vérkeringést gyorsítják. feld obva ' érzik mag ukat a rozm anngvagy lev d I fürd .e~ h:d~gvlzes zuha nyozás .a mmd a testre.vagy kézfürdók formájáb an történ ó külsó alkalmazásuk azo nban m ég nagyobb hatású. .. lába dozás és korl át ozott ~ ozgaskepcsseg eset én segít. A hasonló bOIJ' c1l cgű gyo'gy n'" ki t kk 1k oveny ivon ao a . fejezet ..jobb lesz az arcszínü k h" len m egnó az aktivitás uk. Reggel és este egy -e poha rka nem csak a véredényeke t han . és akkor a legh atásosabb. ' gy • W" • .Tea keringési zavaro k ellen galagonya (levé l és virág) málna levél rozmaring levél gyö ngyajak fű csipkebogyó (magvastó l) narancshéj ( kese rűen) köröm virágszirom 20 g 20 g 20 g 15 g 10 g 10g 5g 'n lVá b b i dj. en u a u o utan.a!)e~ola tban még egyszer rá kell m utatnu nk a kismennYlSegu alk oh ol hatására (4.képezik a " . hogy másfél csésze rozmaringlevelet és egy fél csésze levendulavirágot két liter vízben felforralu n k. levend ul a yogysze l1ar un kba n ro zm arin gbort is 1"11' k 'd ' am eIy . fej ezetet is. kefével történő masszí~ rozas.a ~ ve. cickafarkvirág 50 g 15 g 15 g lO g 4g 3g 3g . haszn áljanak rozmaring . . válto tt hid eg-meleg lábfürdó OIT"O. A részfürd ókhöz keveseb b gyógy növé nyt haszn álunk fel. ' J'k ' . Mindkét gyógy növényból jóízű teát készíthetü nk. oldal). ozz. M ár az illa tu k is frissít és élénkít. em az egesz szervezetet IS cros in. . áé I lk ' . am i gyakran odave zet. oldal) ..?ny vérnyomás. no venyek • e r crorr. k"I" . Ezekre a panaszok ra a rozm ari ngo t és a levendulát ajá nlj u k.

olda l) Levendula (Laoandula angustifolia) A levend u la . esetle g fe k v őb ct cg ck . EI6keló h ő l­ gyck má r az ókori Görögországban és Rom áb an leve ndulak ivonato t haszn álta k test ápol ásra . kozm eti kumok. és ha m eg kell l á.m iként a rozm a rin g is . száz ad i n agy né mel természetgyógyász az első helyre tesz i a rozma ringot. virág át j úliu sb an és a ug uszt us ha n szed ik. önt sü k rá a bo rt. akik m á r hoszsza b b id ej e gyengélkedne k. (A növén y részlete s leírása : 10. kan ál m éz. kiváltk épp a n a pfén yes helyeket ked veli. E zii s t ő s. fej ezet . A roz maringbornak pom pás íze van. melyek fel ső vég ét sűrű n ho ritiá k a kis iholyakék virágok. togat ni u k a n agyp a p át vagy na gym am át. restápo lószerek és parftim ök kedvenc a lko tórésze. Aztá n sz ú rjű k Ic. Sok ke rth e n szép és egyi dejű leg jó illat ü d fsz nő vén y­ kén t term esztik. arc u knak pedi g rózsása bb színt kő lcs ő nőz . az elveszett folyadé kmen ny iség pótlásá ra pedig adju nk hozzá annyi UO I1. Ha a kertj ü kbe n van leven du la . akko r ez az ital lesz számukra a legmegfelel őbb ajándék! Azon tú l.Kell hozzá még két liter vőrős lik órbor. A kész serkent" ita lt légment ese n záréde barn a üvegb en t ároljuk. I Iagyj u k tíz n ap ig álln i.t c n g e­ ri orszá go kból é rkezett h idegebb tájain kra . s napo n ta jól rázz u k össze. E rős . akkor öröm lesz a l l \ "lIdula Ir lt'fmdu/a angustifolia . eze k fö lé magasod nak a h osszú szá ra k. és m clcngetó. Dúsa n tcn y é sz ő nyá ri n őv én y. 165. Tegyü k a felhasznált növényeket egy nagyobb bcfőt­ tesü vegb e. ese lleg 1-2 ev ő.. s űr ú bozólakat kép ez.a fő ld k ő zi . a 19. a rozm ari n gbor a vérkering ésű kct is élén kíti m ajd . Kn cipp ti sztelend ő.. friss illata rnintt mindmáig a szappanck. hogy a betege k ki t ú nőn ek fogják találni az ízét . D él-Franciao rszágban óriási telep ített lcvcn d u la m cz ók ta lálható k. serk cn tő és szívc r6sítő ír kén t d i cs ő ít i .sz ű rk e leveleivel al acson y. hogy ismét két liter legyen .

csak azo k ne legyene k túl forrók. ."el. A levendulavirágnak azonban nem csak nyugta to es feszültségoldó. ha t és fél m éter hosszú. 300 m '-re nő. a pesszimista hangulat és a fülzúgás.gyűjtése és szá rítása .a terhesség alatti hormonális változások következtében még alacsonyabb vérnyomás-értékeket m érnek minden kü lönösebb megfontolás nélkül vehetnek Icven d ulás fLird óket.. e. A vékony. Fej ezet keverékekhez. ~ókoka. ujj for májú bélb ojh borítja.. h ogy a hideg évszakb a n j ó illatu kkal a nyarat varázsoljá k a laká sb a . aki csak kicsit is be ha tóbba n foglalko zik vele. mint péld ául a szédülés . vagy egyszerűen néhány cse pp levendulaolaj at illetve levendulacszenciát hozzáadni." illatos párnákhoz vagy . a m elyck az em be rrel valód i szim biózisb a n m űköd­ nek együtt a táp lál ék m ege mésztésé b en. hogy késób b maj d fü rd ókhöz. <. amely m inden kit bá mu latba ejt. hanem élénkítő. Ezeknek a baktériumo knak hiánya okozza az összes ipari országb an és különösen az US A-b an manapság széleskő r­ bcn eltcrjcdt és az egész szervezctre hat ással l évö megbe- Élé nkítő hatása is van.plale~ feldarab?l ásának és felszívód á sának tu laj donk éppcní h elye. Il l ő olaj ai ny u gtatólag hatnak a központi idegre~dszerre. h ogy fertőtlenítsék vele a szekrénycket." PARA(:EL'SL'S és távoltartsáka molyokatés más rovarokata fehememutól. h a naponta egyszer levendulás vízzel le mossá k őket. m ivel a vékonybél bel ső falát tö bb millió ap ró . frissítő. Természetesen a levendulás zacskó mé g ma is előny­ be n részesítendő a meglehc tósen mérgez á naftalint tartalm azó molyirtókkal szemben.alomparnák' alko tórésze. serkentő és e rös~tó Nyugta tó Emésztórendszerünk a külön böző sze rvck és szdvetek pon tos együttműköd ésén ek olyan csodálatos remeke. a melyet iIlóolajokk~1 is illatosítva d lszvázák b a n helyeznek el. ho gy afekvőbetegeket természete s fclfrissüléshe z juttassuk . ért a ~e­ vcndulavirág töb b nyu gtat óte a és a gyogy fuves . Azelfo~y~sztOlt ételek a te st bel sejében kb. tea- 12. Felülete n agyobb. mmtegv hat. Né h ány sta tisztikai ad a t az emésztőrendsze rről a ká r a Rekord ok Kön yvéb e is be kerülhctne : gyo m ru n k naponta egy-két liter gyomorsa vat te. M agas illóolajtartalma révén a leven d ula ne m uto ls ósorba n nagy gyógy hatáss al rendelkező nö vény is. ho gy men tesüljenek az olya n kellemetlen tün etektól. Szabad-e sa jn álnunk az t az ap ró fárad tságot. Akiknek alacsony a vérnyomásuk.és vastag bé lb en olyan b aktériumok telepedtek meg. virá gokbó l. A száj ü reg ben 100 billió m ikroorgan izmus él. . Az állapotos nők :akiknek már normál körül m ények között is alacsony a ver- nyomásuk . Az em ész tés i folyam atokbanjá tszott fontos szerepüketcsak akkor ismerték fel. A fü rd ő­ vízh ez vagy egy marék levendul avirágb ól készített főzetct kell önteni. hiszen teljcsen a mi odaadó ápo lásunkra vannak szorulva? Fekvő betegek felfriss i t ő se .) Nagyanyáink korában a leven dula virágait kis szövetzac skókb a tö ltötték. am ikor az ant ibio tikumok és su lfonam ido k töm eges alka lmazásá val radi káli sa n kipusztítottá k őket. és a gyógys~md legyen a táplálékod. A vékonybél. mint teá~~z. m int egy ten iszpálya . levelekből és faágakból álló "egyveleget'. Az emésztésre ható gyógynövények " Táplálékod legyen a gyógys~ered. Ezá ltal a vékonybél felül ete kb .potpou rri hoz' haszn álh assák fel. amely a ta. Fekvóbetegeknek cso dálatos felfrissül ést okoz. Potpo u rrina k' ne vezzü k azt az a ng ol eredetű . azok rrunden este vegyenek levendulás fürd őt . Az ide gfeszültség és a vegetat ív id egren dszer zavarai cselén alkalmazott terápia során a levendulát ugyan is gyakrabban használj ák fü rdőhöz. n yolc~ct:r~s hosszu sagot tesznek me g.álom pá rn ákh oz. a m elyek ráad ásul még szörnyen kellemetlen szago t is árasztanak.

- 195. Ezek a zavarok különösen s ű rűn lépnek fel kívü lrólj övő hatás következtében . tá plálkoz ási szokás ok egyszerúen m eg valtoztatha tok. hogy a szemek és a vallásos em berek a böj töt gyakran akkor alka lmaztá k. old . . a tel ítetle n zsírsav. ha összevissza eszü nk.ok megválto ztatását is. Ezekjelentkezhetnek mi nd egyszeri. vagyis összefog lalóan a gyenge emész lés képezi. a gyulladások vagy fekélyképz ődés szolg álna k. kap kodva.gyom orron tás" területe. feltöltődni ). Ez ese tben túl telen és helytelen élelmiszerkiválasztásra vonatkozik (tehát túl sok a feh érje. hogy kü lönböző em észtési zavarok keletkezzen ek.).kü lönösen a hölgyekrcjelJ em ző .teged ést. klimav áltoz ás és ha- sonlók okozzák (lsd . fejezetet). A következő csoport a . . ém elygéssel és hán yin gerre lj ár. a 195.. 10 száza léka (a nők sű rű b ben mint a férfia k) szenved. az 5. gyomorra . ). a felfúvódás. oszthatók: a díITúz hasfáj ás. A negyed ik. h. ~ legbízható eredmén yt csak a terrneszetes bakté riumok "új ratcl epítésévcl" é rhetünk cl. Ez eset ben arról v~ n sz ő . . Az e rre haj lam os em berné l az e mésztőcsa­ to rna igen heve sen reagá l a stresszre és a pszichikai mcgterhelésre is. Az erős hat ásu kém iai gyógyszerek okozzák az e m é sztősze rvi zavarok j elent ős hányadát . a hallasztanyag stb.a Ca nd i daal bicans nevű sa rja dz ógom b a Bél nóra A panaszok négy csoportja A vá ltozato s és mi nd ig egym ássa l összefon ód ó tünetek és panasz ok nagy általánosságban az alá bbi négy csopo rtba s. amel y gyakran fertőzés re vezethe tő vissza. H a nem szakítunk kelld i dőt az étkezés re. hanem az evés he z való "hozz áállásra" is. A z emé sztési zavarokna k és az em észtőszervek megbetegedé seine k el őrelátó és tartós terá pi á]a m indi g m egköveteli az étkezési és ivási sz~ kás. am elyn ek krónikus formáj áhan a lakosság kb . ha . old. ho gy »kipihenj ék" ma gukat és tökéletesen rcgenerálódj anak. az erős h at ásu gydgyszerek és a stressz. (Lsd . min t kémia i gyógyszerekkel. ráp i ás koplalás Az em észt érendszer m egbe tegedéseivel kap csolat ban elengedhete tlen . Ha az ilyen fert őz é s a gyomo r helyett a bélben zaj lik. Az emésztési zav arok leggyakoribb oka i Teljesen érth ető. Az ilyen zavarok alal'já ul gyak.. gyomo r. a bizonyos ételektől való " u tálkozás'. 211. s ezek m iatt a megfelel6 szervek hipe raktivitást és e rős érzéken ységet rnu tat n a k (részlete- sebben lásd a 190. ·n. hogy ne u taljunk még egyszer a gyógykoplalás áldá sos hatásaira (lsd. ártalmak nélkül lehet kezelni gyógynövényekkel.. hisze n sem mi vagy igen kevé s ntenniva lój uk"akad. old. Az ilyen jellegű megbctegcdése~k kezelésekor a kém iai sze re k szinte ön- rom lott élelm iszer.210. Az egy vagy t őbb hétig tartó táplálkozási "mértékta rtással" az emésztósze JVeknek esélyü k van arra. a bél. A ross:. a kon zerv. mind krónikusan visszatérő pan aszok formáj ában.az összes szervrendszer közü l. ha rendszertelen ül. kevés az energiájuk (lsd. Az ilyen átállás nem csa k az cge~zseg­ T á plálkoz ás ran a túlzott izgalmi állapot.mmtegy " eletteret" nycIVe . A kultúrtiirt éne tból ismert egyébként. vagyis ha nem vagyunk képesek " kikapcsolni" (pihen ni. a te lts ég érz és. epe hólyag göresszerú fájda lm ai és kólikáj a. alapos rágás nélkül eszünk .. szokatlan étel. a cukor.ogy az elpusztítolt bélba ktériumok belyelt . fentebb ) teljes m ért ékb en po zitívan reagál a koplalási perió- Kém iai gy <igysz er e k magu kat negligá lj ák (mivel egyene sen a májra.\ másod ik cso po rtot az étvágytalansá g.".). o lvasás vagy tévézés közben . egyben va lószín űl eg legelterjedte bb Stressz e m ész tési zavar a székrekedés ( ohstipáció) . a dena turált tápl álék .). ha lelkileg aka rták "összeszedni" magukat .. l' Iind az energiaszegény állapot. Az e mésztési zavarok és az em észt őszervek megbet egcdéseinek három fő kiváltó oka van : a táp lálkozási hibák.215. olda l). a gyomorfájás. A strcs szt ünetc kct minden esetben ered mé nye sebben és . a ca ndid iasis-t. d usra . 210. mu nka.az e mésztócsatornát károsítj ák el sők ént a helytelen taplálkozás követkczm én yei. mind a túlten gő energia állapota (lsd . és túl kevés a nyers é tel. kitör" rajtunk a "kaló riaszámolási ri:ige szm e") akkor rnindent ~egteszü n k . hogy . bélre fejtenek ki káros m ell ékh atáso~a t). .poro do t! el. a finomliszt. a következmény igen gyakra n bé lkólika és aku t vagy krónikus hasm enés.

dik és önként az ágyba búj ik. I-Ia olyan érzésü nk táma d. híg hasmenéssc1 reagá l. N em kell azon n~ ~ c. Gyerm ekeink esetéb en . mi ndenek el őtt kap egyesesze borsme ntateát és egy svédkeserú-borogatást a hasára. vagy édesköm ényteát. üdvö. ami koraz .1836) vagy Aschnerr e .. amennyit csak akar! Nem igen találkoztunk mé g olyan gyerekkel. ezért az ilyen spontán ürítések után rend.. Ettől a perctől kezdve már gyorsanja vult az étvágyukés rendszerint fél nap alatt túl is voltunk az egészen. ti '(~ ' l Hányás és hasmenés A test ön gyógyu lása szempon tjából az emésztöcsa torna spontán kiürítése. amíg m aguk nem kívánták már a táplálékot. kolbászt stb . te~­ j esítm ényre (a m isszióra ) szellem ileg akartak felkészülni. ho g: a terápiás koplaláskor nem egyszerű e n a m ért éklcte s ta pl á lkoz á sr ő l és nem csak a sú l ycsök ken tés ről van sz ő . állan dóan itassu nk velü k borsm cn ta-. a szervezet szamara ez sainte é letm en t ő "intézkedés". kamilla-. kagylót. I. M ég egyszer nyom a tékosan fel hívjuk a fi g~cl. Tegyünka teába egy csipet sót is (a só leköti a folyadékot a testben ). ha ilyen tünetek j elentkez tek mindig tartottuk ma gunkat a szabályh oz: bőségesen it~ tak teát. H ogy a gyako ri és hosszan tartó há nyás és ha sm en és következté ben fe ll ép ő b el ső kiszáradá st m egakad ályozzu k. vagy . H a a két-hároméves vagy az i d őseb b gyerek ezt a sóadalékot nem fogadja el. tehát a hányás és a hasme nés. húst . Kisgyerme kek és különös en csecsemők esetében legyün k rendk ívül óvatosa k. szerint igen gyorsan újra egészséges ek lesznek.s slet~­ sen közbcavatkoznu nk . rfu va n a \ l 1I'IU 'k - l. A gyermek ha sfájása H a a családun k valam elyik gyerektagj a hasfájásra panaszko. amelyek a táplálékb?l o}dódtak ki. ' ~ a l II I lIhiillli A kisgyermek ek aggasztóan gyo rs fogyása miatti aggodaIom ból az an yuk ák gyakra n sú lyos hibá kat követne k eJ.gond oljunk csa k H ufcland ra (egy ide ig Goeth e háziorvosa is volt 1762.vagy ha az e lkövetkezend ő felszentelésre vagy a n~g~. valam int a helyes étrend összeállitása azért szükségesek. lázzal járó m e gh űl ő sos betegségek) kezdeti stá d iumába n alkal11 mazták a "purgálást". aki ne rágcsálná szívesen a rapit. az egyetlen helyes megoldás a hányás.és vastagbél a kórokozó baktériumokra vagy m éreganyagokra .. csak h ál ásak lehetunk neki. hogy valóban egészs égesen éljü nk illetve meggyógyu lj unk.ak. a hasmenést "meg fogm es a hanyást visszafogn i.. Egy alkalom m al m ár emlí tett ü k. Ha kezd őd ő gy ulladás ról vagy em észtési pan a- B' o' . ~'I ég ha mana pság az ilyenfajta m ő dszcre kct sz~~at­ lanna k is véljü k. hogy a gyerekek ilyer szem pontból sokkal természetesebben és k ő zvctl encb­ bül reagálnak. legalábbis tu dom ásul kell ven nun k. hogy a szervezetet ezáltal alapos kiválasztásra (kiürítésre) késztessék.. I-la a vékony .zlendő reakciók. sós pá1cikát. Tehát szándékosa n és tudatosan Gy (ígY11 gyO ll l l l l idéztek eid hányást vagy hasme nést.). Ezzel egyútta l m egfel el ő m enn yi ség ű sót is fölvesz a folyadékhoz. mérgezé s lép ld .~Ive~h :­ tetlent"ily módo n semlegesíti. annyit. m ind az antik i dők or vosai sok megb eteged és (pJ. Ezen okokb ól mind a korábbi generáció k term észetgyógyász ai . mclcgen ajánlju k a hom eop ata i sm erőse­ inktől ellesett trü kköt : adjanak a gyereknek sós ropit.·' ! l I I Ul lI cI :í s 11l 11l : Míl l ti \ ' l . bélzavarokk al k ű szk őd ó evésre kényszeríteni. de nem kapt ak ételt egészen addig. I la például romlott halat vagy avas zsí r t fogyasztottunk és a gyo mru nk ezeket a n: é~e ganyag~~at heves há nyással kiü ríti magábó l. amíg n incs é tv ágya.. Ezek a ü rít l' ~ terapeuták az orvosi gyógy ítás legnagyobb h~ b~i án. ru III i eset re sem sza bad a gyomo r -. et . hogy valami romlottatettünk (halat. Az egészen pici esccserndk akut hasm cn éses m egbetegedés ét azo n ban feltétlen ül orvossal kell kezeltetni. A "levezetés" és "tisztítás" érdekében tett különféle intézkedések. a purg ál ás m egfel elő idópontjának elm ulasztasat r ótt ák fel. hogy testünk ésszer ű e n reagál akkor.

új ra vlsszatem~k'. Ha a panaszokat nyilvánvaló érzel mi problém ák (stressz.csen 3. fejezetet is). J óíz ű l~d m indi g krón ikusan visszatérő panaszok.okatlan étel vagy "t~ ~~es atá~ a k'.vagy egész na pos koplalókúrát . nak a pa~aszok az csetek 80 száza~ékáb~n. hanem gyakran rendkívüli kim erültségct is ércz . . ~ hi I 11''''. fejezet 152. Tcrmészetes~n a fcl~lottck~ Pontos diagn ózis gyom o r. A teakeveréke ket langyosa n .5 csész én yil kell in n ia az a lábbi gy~mo~eabol. . " É en ezé rt az ill bem u ta to tt gyóg ynöv ényeke t u gy all~pp k " ho gy a zo k töb b szcrv rc ill. k . Sú lyos gastritis (gyo morh u ru t ) és gyom orfekély esetében . " . elm úl ha esetle hetekre.és csa k a három tea keveré k vala m elyikét iszo m ..úgy sincs sem étvágyam. sem ked vem az evé she z ." m ia tt ) Gyomortea l.még az orvos szamara IS . .lsd . .as ban közel sem bír akkora fonlOs~ágg.l lotlll sab b a n ka p csol ód ik egymásh oz. cickafark borsmenta levél orbán cfű ci tromfúlevé l 20 g 20 g 20 g 20 g • . h ogy a re ához kiegészítésképpen n a pont a vegyen ek be orbá ncfű kapszulát ( na ponta há romszo r öt kapszu la . ha m ár mcgszű ntek a panaszok. az egysz erű kamill alea va lósá gos cso das zer.rty onként fogyasztott te~ meg a huslto bo~o~ka híti k a ro ssz közénetel es rendszcnnt egy J.dejutotlU QSSZC. sót a ar eve. bosszúság. am ikor a pácien st nem csak a közvetlen fájdalom kínoz za. betegség mardosó. .Mmd a ke. szovctre egy. gyomortea II . kulon. kran c eg diagIlll:ll'" nak feltárása . Il u-al .. A cickafark. . Saját ta pasz tala tom ró l szerétnék b eszámolni (Ba rb ara ): hasonló j el legű fájdalma k eset én beállítok egy fél. Ez a p robléma a zo nban az on gyo gy. 1 Ez a keverék a citro m fdle vél-a dalék mi att az id egi a la po n keletkezett zava rokra is kedvezően hat. vac sora után ). cu kor né lkül igyuk . és azok .11 la 1 leg h atn ak . n ek isjavasoljuk ezt a m ód szert (lsd. lt 'lu'k A panaszok első csopo r tja: gyomorbetegségek Gyomorégés és gyomorhurut ( ~astritis) (Gyom ornyálkahártya-gyulladas) ' ' 1\1' dk ettót a gyo m orsav tu l tengesc o kozza . Az ilyen kím élókúra ut án a gyo m or és a bél újra rendbejön.oscn . gyász ) váltott ák ki. ci tro mfű ő sszet étel ű kever ők ból készült tea is igen j ó hatású . j a vasolj uk . old.al. gy gyom orhuru tban szenved ő bet egnek naponta ren s~cr.és kalen dula( köröm -)virág vagy kamillavirá g és citro m fűl ev él kcver ékéveI. . meg akkor IS.u gy IS a leh eto legs zo roA borsm en talevél a ng e1ikagyiiké r kömén y éd esköm ény fehér üröm 20 g 20 g 20 g 15 g lOg lOg 5g Diffcnr» 1•• 11 I 1. bánat. Enn ek a keverékn ek m egvan az a z e l őnye. h ogy nagyon j óízű és így a csa lád töb bi tagj án ak is ( teh át n emcsa k gyo morb etege kn ek ) a já nlh at ó ( p l._r~ l~. / _ bo nyolult do log. o rbá n cfű . 8. A mennyiség e t 1cgjobb egész n a p ra elosztam. ég etó vagy kólikas zeru faj d alom ma jelentk ezik a felsóh asb a n .~ya . hón apokra. h. kam illavirág c i t rom fűl e v é l :~~t rendbe is jön a gyerek. t . Az a ku t fájdalm akat is leh et red u káln i (csökkent en i) kami lla. A gyomo régésb en .szo król van szó (s7. borsmenta. a 9. M ég m aj nem k á .a az ember j ob ba n leterheIt . mlvel: z ernesztótraktus m inden rész e így is . 'I .és bé\csato rna-megbetegedések pontos okl~ i­ " . is).

dc fél vagy két órával az et czes utan A többi em észtőszervi megbctegcdcslol c . hogy az érzékeny gyom. Nem en nyire m agától értetődő azo nban a. lk holt és m ind enfélej'égh ide g italt. feltét lenül ford uljon orvos hoz.II:i s A gyomorfekély A gyom orfekély tipikus mened zserbetegsé. Ezt az egy csésze mel eg teát re ggelen kén t-le hető­ leg m ég az ágy ba n . . 'l I~ li~yc. kamillateás "gurulókúra". . m ert a betegnek szó szerint a saját tengelye kö rü l kell .':I·I.orne~vek k. . IIIt'r i l i!'> és a colitis (a b"yo m o r-.' ~':zés szo rong atj ák. - 1' - Tipikupal1 a ~ :t I I I. A hasra helyezett mel eg kamill ainfúzumos bo rogat ás is igenj ó szer a gyomorfekélyes betegeknek.rú ember. ~~ct vagy . . ~ anap' g a gyom or beteget ink ább az elfojtott félelmek es az a. . o ld . Ie k ú r áln i ( lsd. Ke r ű h » I tUéq. A gyomorfekély esetében és s z erű a baj t g y őgyn őv é n ye k k c l és az e l la zit ő márlszerekkel is kezelni. mézzel készített lekvárt és gyüm ölcspurel. de a probléma alanját képező érzelmi stressz vab'Ya tudatalatti félelem okait nem képesek megszüntetn i. a len mag és a m ályva. egyéb egészségk~ro ' llett ki"ej" c ze tten serkenti a ~"vom()rsa'\' termel őde ' . '1 ' fi' ' ) ped ig mö1csöt (datolyát. oldalán má r kifej tett ük .lyos I. csokoladc. hogy a lenmag.. m á sként I IIl. ezut án a ba lo ldalra . Ezutá n legalább 10perere feküdj ünk a h átunkra. . hogy a ha tóanyagok a gyomorfal m inden részére elju ssan ak.~erocn . Akinek ilyen j elleg ú panasza i vannak .. ne k keru l "bb .h.. Ezek lágya n és gyöng éde n beborítj ák a begyu llad t nyálkahártyá t.. . hogy a cukor. .). kóla stb . a vékonybél . sőt fokozddnak.alasztásának fokozására . am l~or nagyon sok katon a kap ott gyo mo rfekélyt ._· l c m be. gye rekek~ c1 . Ezzel a bo rogatással a páciensnek legal áb b fél órá ig kell az ágyban maradnia. A "gurulókúra" ugyanclyan j o ha tásu . :--l int ahogyan a 9.M agát ól értetődik. d ké .éhgyo morra m eg kell in ni. feszultseg kom o ne . és II. lelem vagy a bo ssz .3 f ke ly esetébe n a panaszok közvetlen ul az cvcs ' . X émik épp más irányú hatást fejtenek ki ug yanilyen j elleg ű pan aszok esetében a nyálkatartalmú drogok. amirjelen esetben a KastriI gyo mo r e ' k ' ' után mcgszúnnck. kéllt is kell clk ész ite n i. Az éd es nyalánkságok pótlására fogyasszun~ f~ss gy~ö leső t (d innyé t. : . hogy egyszerre ötféle dolgot kell CSInálnia. . körtét stb . m azsolát . E z az össze~ugge~:g~~rtelm~en megfigyelhető volt a másod ik világhabo ru Ideje~ .ICI l II I "Ic. ha azt egyen lő részre elosztott kamill avirág és c i t ro m fű l ev é l keverékéból készítik.e~k~r fogyasztásának kiküszöbölése (sütemény. s~l C~CCS=-k ' \ is ho sszan tartó stressz vagy lelk . SZl va l. l' vos i 1lllllLi('ili f . ban án t.támad ások hónapjaiban majdnem a ketsz~ reserc nott a kórházban fekvő gyo morfekélyb etegek sza rna. an e~ a e'.ekülni ük kell a feketekávét.. ~ hogy im pulzusokat közvetítsen a g'yon.1 1 \01 111 11. A egto gyoaz a o . végül pedig hasra. két -h árom teáskanálnyi m ago t fcl őn­ l 'O csés ze forr ó vízze l vagy forró tejjel . f' vetkcztében. ed esség. ezált al a gyom or sav és a táp lálék okozta inge rek j ele n tős en red ukálód nak. A készítmén yh e z a lenII I 1Il (' ~ kell órülni. a hivat a los gyógyászatba n is elism ert kezelési mód az ún.és a vastagb élIk. a 2 1:3. h .is I 1l1ll(.guruln ia".i.- kura" rülj c a cuko rfogyasztásl. S C I1 I1 I' I cuko r ' 1l1l1l. fejezet 137. Ugyanis nemcsak az ehseg. gy o m orr e áb ől . rru O~ ~het engedmén yeket tenn i az élvezell CIkkek fogyasztasaban. k h at asa m e " Ezért a s3"uilt cng ésben szenvedő pa clcns mm en epp ( II . A sU . a mk otmt. a gyógy növénye k ugyan önmag ukba n is segítenek. Lehet ős é g szerint ismételjék ezt az eljárást 1 0 na po n keresztül m ind en reggel ! Nap közben ko rtyo nként igyanak az I. maj d a jobb 01dalu nkra .) vagy szantott gy~­ mo .g. ha a székreked ést (o bstipaci ó) 'I"k . a fekete teat . hogy a gyomo rrák l ehe t őségét kizárják . Ehhez előszö r is eros teá t készítün k: há rom teáskanálnyi kamillavirágot egy csészényi vízzel lelforralunk.}.. ik l morbetegnek van saj át tapa sztalata ~S l?Ytudj a.1 1Illi Il'jj k újra jelentkeznek.irt Y" gy u lladás a ) ke zel ésére alka lmazu n k. l IIl1i l!. J :len tkezhet azonban háziasszonyoknál. . \ . gl. afra keszte th e t'l a bo lygOIdeget l úság lS . Egy. limonádé. Azért nevezik így.l l c':í s Tudnunk kell ugyanis .

Öt-tíz pere eltelt ével nyá lkás pé p válik belől e. Ezt ke!1naponta legalább háro mszor étkezés el őtt bevenni. ~ [ezzel, de ané lkül is ke llemes íze van . A mályva alkalmazásakor a teát h ideg infúz~mma[ készítj ü k : két p úpozott teáskanálnyi d rogot felon t,~ n k n,egyed liter lan gyos vízzel , öt-tíz óra hosszan (egy eJszakan át) állni hagyj u k, l eszű rjük és a teát vagy hi degen vagy en yhén felm elegítve isszu k. (Sem m i es etre sem sz~bad túlzottan felm ele gíten i, net án íorralni , me rt a nyalkaanyagok szétro neso lódnak!)

volna a hel yzet és m ilyen esod ával h atáros m ód o n gyógyított meg a len m ag.

A házi len (Linu m usitatissimum)
A len nagyon im pon áló kultúrn övén y, évczred es társa az emherne k. Gyön géd , világoskékbe n pompázó virágai ~agas , véko ny, de erős szá ron ülnek . A levelei kesken yek, lan dzsa alakúak. A k ülönböző ásatáso k során talált lenmagok elá ru lták , hogy márősei nk is felhasználták a len t. Az óko ri Egyiptomban már nagy fóld területeken term esztett ék, Szárá nak rostja ibó l művészi kézimu nkával készítettéka leglinom a b b len sz ővetet. A régi görögök el ő­ szeretettel viselt ek l en ből készült öltözé ket. A ró mai ka tonákról is tu dj uk , hogy na gyon b üsz kék voltak l enből szőtt . m ellp áncé lju kra" , am i ki tű nő véd elmet n yújt ott neki k. Az elmú lt évszázad végétől az ért ékeseb b gyapj úszövet konkurrendája K öz ép -E u r óp ában erőteljesen vissz asz oritotta a lent erm eszt ést ; manap ság azo nban kezdi vissza hód íta n i régi helyét. A növény bo tanikai neve "Li num usitatissirn urn" azt jelenti : "a rendkívül hasznos len ". A len magja az ember számára nemcsak nagy ért ék ü táplálék és gyógyítószer, ha ne m ebből nyerik a len olajat is, am ely so kféle festék és lakk a lapa nyagá ul szo lgá l. Ki h itt e volna , h ogy a lin óleum is lenolajb ól készül ? A len alkalmaz ását aku t és krónikus szé krekedés esetében a 213. olda lon tá rgyaljuk.

A lenmag hatásáról szer ze tt tapasztalatok
A len mag gyógyítő hatásának abszolút meggyőző bizonyítékát még liatal lánykén t szereziern meg, a m~~or francia és n émet fiata lok egy esoportjával hat he tet tolt ottun k Tunéziában. A csoport minden egyes tagja más-más tunéziai csalá d ná l ven dégesked ett. Én is gon d ta lanul ettem az euró pai fogalma k szcrin t cl k épz~lhctcYcnül :-sípós ételeket és itt am az ottan i vizet. Kb. negy het eltel level az emé sztésem egyenlő lett a nullával. azaz am it mege:tc~ , teljesen emésztetlen ü l kerü lt elő a belek ből: Eme: ztoszervei m , nyil vánvalóan a szo katlan fűszerek cs bakte~~­ mok ha tá sára telj esen elveszíte tték táplálékfeldarabolo es asszimilá ló képességük et. M iu t án kezdtem magam m eglchetóscn rosszul érezni, id őnké nt lázam is volt, többet kezdtem tö rődni az eg észségi állapo tom ma l. A jóindulatú tanácso k, h ogy csa k rizst egyek, nem ered m én yeztek sem miféle javulást. Am ikor véget ért a szü nidő és ~a­ zaté rtem tele voltam élmé nny el, dc a szcrvczetem k éptelen vol; b árm ifél e ételt magá ban ta rtani. Ekkor már esak meleg tej ből és len magórleményből és egy te~sk~ ~ál mézből készített pépel ettem. Ez volt az egyetlen t ápl ál ék, am it a gyo mrom és a bélrend szerc m "haj land ~" volt befogad ni . N éhány n a p m úlva abbamaradt a h íg h asm enés. A lenm agnyákh oz n agyon sok j oghurtot i~tam . Eg~­ két h ét m ú lva ism ét egészséges lettem . Csak evekkel kes őbb tudatosult bennem , milyen veszélyessé válha tott

Az emésztési panaszok m ásodik csoportja : a gyenge em észtés
T érj ünk át az emésztési zavarok első csoportjáról, - aho l a savtúltengés, tú lfeszített ség, gyulladás következtéb en túlm ű k ödés lép rel- azokra a m egbeteged ésekre, am eIyekné l ép penséggel alu l műk öd és tapaszta lh ató (h ypoIun ctio), a ho l a sz ővct ck hid egek és ern yedtek és csak lassan rea gálnak. Az ilyen betegs égek gyógy ítására els ősor-

I

I

/l ' r .I Z

III l
IH

, Ii"-a

ban az ún... k eser ű n ő vén yek " sze lgá lna k. H a t á s u k r ő l ti 8. fejezetb en már b es z élt ű rik . A g ögy nővé nye k olyan fo ny tus csoportj áról van szó - a gyógysz erészekamara néven ismeri k azoka l - , am elye ket m ég továb b leh el cso po rtosítani tiszta keserűszerekrc és nyá lkatartalm ú, aromás ke serűd ro gok ra. Az álta lán os gyen ge e mésztés, a kevés savai te r m e l ő a rdniás gyo m or gy ö gyú ásába n já tszanak fontos szerepet, fokozzá k az összes egyéb cmésztóncdv rcrrnel és ét és étvágyge rjesztő hatásúa k. J~ fősze rep lók ebben az cse lben az eze rj ó fű és az angelika (a ngyalgyöké r) , amelyeket dom in ál ó k eserű íz ű k m iau mindig keveriink más gyógynövényekkel. Az alábbi tea keveré kel ajá n lj u k, amely a k e serű nö v én y ek ellenére nagyon j óíz ű .

Az e mésztés t !'<Ocgítö te a
bo rsmentalev él a n gelikagyökér kömény

20 g

15 g
12 g 10 g lO g lO g 8g 8g 5g

kamillavirág
ci t romf ű l ev él

orbá ncfű ezerjófű
szeg fű s zeg

lah éj
levend u la vir..í g

2g

Az a n gelikagyökér részictcs leírá sát a 8. fej ezet 124. old alá n találják .

Kis ezerjófú
{Centaun um erythraea)
1\ gyó gynövény él tiszta keserű drogok csoportj ába (amara pura ) tartozik. Se nki nem ga ndo lná erről a kisnövésú, finom rózsaszín virágú n ov é ny ről. ame ly sovány talajú rétek en , legel őkön , füves erdőszéleken talá lha tó , h ogy mi lyen pok ol ian k es e rű tud lenni . Elég elrágni egy levél-

••

két , és rögtön meggy őződhetünk ró la, hogy az ezerj órú a tárni esfélék csa lád jába tart ozik, A nagy enci án ( tárnics) Centi ana pannonica , magyar tárnics néven is ism ert, a l egkese r ű b b növény, am it csak ismerünk. Gyógyító célra az egész eze rjófű növényt felhasználju k, bá r a ha tásos k eserű anya gok leginkább a virág okba n konc en trá lód nak.
II 1111,(' kell venn i azonba n, hogy ez a gyógynövény ncm ""."ha tó gyomorsavtúltengés és még kevésbé gyomor feI 1 · 11·· I)l~ n. A savterme lés csak még inkább fokozódna és a
II

l.. I -uk rosszabbodnának.
Az eze rj óftí serkentőleg hat az összes emésztómiri gyrc és elóseg íti, hogy .több nyál , gyomorsav és epe termelődjön. Külön ösen j ól _stim ulálja' (ösztön zi) a gye nge beleket és a lanyha, "fáradt"', kevés savat termel ő gyomrot. ~ li n d en k éppen m egéri egysze r a végére járn i, hogy mi is h ián yzik a gyomornak. (A . tú lsa vas' gyom rot rendszerint gya kori böfógés és gyo morégésjelzi, az étkezések között fáj a gyom ru n k. Ugyanakkor az atóniás gyo mor közvetlenü l evés után fá , mivel nin cs elé g en ergiája, hogy j munkáját elvégezze, eze nkívül gyakori kíséróje a telítettség érz és és a puffad ás.) Az ezerj ófű fokozza az érvá gyat és ez érvényes , :\ Iannfried Pahlow szerin t, az anorexia nervosa (kó ros leso ványod ás) speciális esetében is. A fent em lített be tegség lelki erede tű (pszichogén) ellensze nv (averzió) az ev éssci szem ben, am ely szinte kizáró lag fiata l lányoknál és nóknél jelentkezik. (Az Egyesült Államok ban az összes n őnemű tinéd zser kb. 200 /0-a szc nved ebben a be tegségben .) M ínt minden kcscn í drog, az ezerjófű a vegetatív idegrendszeren keresztül hat és ezé rt serkenti a szívműködést és a vérkering ési is, ezáltal az idegi [áradts ág állapota szinté n lén yegesen javu lha t. Az epekő- bet ege k n e k is javall ha tó az ezerj ófű : megnyu gtatj a a felbolygatott epét és m egakad ályozza a k ölik át, Az ezerjófűvet egyéb kes erű , gyo mo rra ható gyógy -

I II.i n)'
1lU"~ .

II \

' f'"

a

llllk .. -

, 'flil

l

111 11

1 ("-

1lI )lId ;í~

I I" I\iin's
I
ti

"'1I\(' k

Ezerjóf,j

·
:

Centa uruou "./1t

A gyenge emésztés gyakran úgyj elentkezik . azokna k a sv éd keserű­ elixíraz id e ális szcr.és ep ete akeveré ket.és hasnyálmi rigy-m egbelegedéseknél jól alkalmazható még a gyermekláncfúgy ökér és az egész növény ön m agá b a n is. különben a m cgszo k ás ép pen az ellenkező hatást váltja ki.a legfontosab b d rogok. m ert az ilyen betegs égekn él gyakori az ém elygés . Ez esetben minden csész e teához ad junk egy teáskanálnyi elixír! (lsd . netán szcrc tik l \ '" . m ás d rogok hozzáadásával azonban jól élvez hető.(gastro -intestinális Insuffitien tia ). Ez eset ben a beteg rendszeres en igyon étkezés el őtt keserű máj. a m ely kifej ezetten az epetermelést és -kiválasztást segíti elő.és cp ete áb ö valam int az l." . i\ borsm en ta tea a gye rekek és az olyan be tegek számára kínál ked vez é választást. akik nem irtóznak a tiszta ezed ófútea keserú ségétől . old .a már megncvczelleken kívül . Egyes páciensek Z sin lll l l. idós embereknél és azokn ál.hatjuk. »izimenta-r-Mm tha aquatica. zöld menta r. En nek II . tehát a tcát reggel. H.:javító droggal keverj ük. a fehér üröm és a gyermekláncfű gyökér . hanem mint már többször említettük. azaz mindig étkezése k előtt kell inni . Máj. fejezet 67. Akiknek igazán erős ingerre van sz üks ég ű k. bé lrc és ep ére hato gy ögy nőv ények k őz ő u kir l őn leges helyet foglal el a borsmenta . gyo mo rra ható szer. am elyet izolál t (elkülönített) lorm áj áb a n a m c g h ű l és cs megbeteged éseknél is a lkalm azun k. S.ilásra és serkenr ésre pl. A máj.111 reagál. old . emész tést serken tő tcábó l naponta 3. amelyek ezt a célt sze lg álják. akik vonakodna k mcginni a keserű teát vagy bere nn i a keserű gyógyszert. Bár a borsm enta csak enyhé n kesernyé s íZ li.Mentha spicata) A gyo morra. mégis az ama rum a romaticurn csopo rtba tartozik.javasoljuk.lIlIk «Livru azt.ll. G yom or fekély eset éb en hatása azo n ba n vitatott. fej ezel 128. saláta vagy frissen préselt lé formájában (lsd . kiállt l llll l " l ' k után. epe. Bá r a mi m áj.. éhgyomarni . tea.4 cs észevel sz. A borsmenta egyébkén t kifejezettcnjóízú." csak ellenszenvvel viseltetnek mindenféle zsírral szemben. hogyakeserűanyago k mind ig az üres gyo mo rra hassanak. . nyomó fájd alm at érezne k a felsóh asha n vagy e r ősen felpu ffad a gyom ru k. tinktúra.) Az álta lánosa n legyöngült em be re k a hosszab b ide ig tartó keserúan yag terápiára rendszerint poz itívan reagálnak. ' 1r. Azért is kiváló . ( '~li niivénveket azonban nemcsak kró nikus. külö nösen a gyom or.és béln yálkah árl ya fokozott vérellátása. Erős ep ehaj t ó hatása m cllett ezt bizonyiíja a keserű növén yekre j ellemzó gyomor. hogy a beteg nem képes e1 visc1ni a zsíros étc1eket.. frissítő és é lén kítő hat ásu . tartós kez el és ére dlll .és epetea gye rmek láncfű ( ~ 'Yöké r és növé ny ) 35 g m áriatövismag m álnalevél ezerjófú cickafarkvir ág útila puvirág an gelika gyöké r bo ldo levél 15 g IS g 10 g 10 g J g 5g 5g A borsm enta (Mentha pipenta.ula· "vc ··d1 ·rli 11·M ellenére scm szaba d ezeket a termé szetes g:ydlJ. ba d a inni.llII.. • lu l. hogy hagyják a [iivct hideg vízbe n egy éjsza kán ál állni.nőv é n nye l és í. :\láj -. hán yinge r vagy az akut hasm enés. által álllo iz.és b é lm ű k őd é s t se r k e n t ő tulajd onsága is. Azoknak. gyenge .yimyagokat túl ad ugolni. enn ek ered mén ye a bel s ő szervck.és epere ánk lényegében csak keserű növény ekb61áll. Fó ha tóa nyaga az ill ó olaj.). mások viszont egy zsírosa bb étkezés után to mpa. A mária tövis m ag. Emellett fontos az is. ma jd iha tó hómérséklctűre m elegítsék fel. 11 \ rendszere a kimcrültségtóllegyengüh és csak korláto11 . akiknek neureve. A terápia serkenti él szívmű köd ést és fokozza a vérkeringést. lábadozó betegekn él.

Ezért nem szabad ezt a teát sem túlaclagolni. ~ Ttllacl. kortyonkén t fogyasztott borsmen tatea gyors megkönnyehbülést hoz. az enyhén meleg. habos széklet kíséri. Epek ó elle n i tea bors men talevél ezerjófű ci t ro mf ű l evé l füstike 30 g 20 g 20 g 20 g lOg t l IIwlI la fehér üröm ti 11I/1I1/llpm ta . am i egyébként érvényes a töb bi ért ékes mentafaj más tagjaira is. Ugyanez érvényes a has menés esetében is. külön ösen ha azokat puffadás és bűzös. I " " . (lsd .• gnl:i. 17. Saját kertünkben is egyszerue n t ermeszth ető. Tiszta formában azonban a bors mentateát nem szabad min dennap os reggeli és esti italként fogyasztan i. Xy áron sokféle kellem es és üdítő finom ságot lehet a mentafélék leveléből előáll ítani. a házitea recep tet a 17. mert ez az egyik legismertebb teafű. hogya j keserű ízű tca mi lyen jó hatású. Nem utolsósorban a borsmen talevélből készült tea fokozza az epekiválasztást és -terrnel ést. fejezetbe n ). Egyéb teakeverék részeként azonban napi ad agja nem korlá tozott (lsd . Az igazi bors me nta hibrid növény.1 ü~'dj i Ill L ------ Az epekőbetegek számára lenn e mé g néhán y javasiatunk: epeköves betegeink ú ra és újra megerősítik. a tca édesítésére tett kísérlet csak mé g rontana az ízha táson. Epekő bé l pa ll . mert minden. Sok ember borsmentateát iszik pótlékként .'ol . A keserű ízt egyszerűen tudomásul kell venni. me gnyugtatja a "mcgbolygatott" epét és enyhíti az akut állapotban lévő epe kólikás fájdal ma kat. egyszerue n azért. fejezet).B el ső felhaszn álás G YO I1Il I1 • Görcsszcrú gyo mo r· és bélpan aszok esetében. ha a megszokott feketekávéjáról vagy teáj áról le kell mondania.

A borog atás jólesó melege. PulT ás ("szélgörcs") ad Epch őlyn e ­ Az epebólyag és /vagy epeutak gyulladásá nak kezelésére j avasolj u k az alábbi ala pteá t : Az epehól yag -gyullad ás e ll e n i lea eze rj ó fű gy u lladás borsmentalevél cicka fark kamill avirág 20 g 20 g 20 g 20 g A p uffadás és az ét kezés u tá ni telítettség-érzés problémája legal áb b két d ologra utal. hogy milyen módon is hat. édeskömény. amelyeket rendszerint más.. a mely elég mé lyre h at . süteményt. emésztószervekre h a~cí gy~gy n övények kel keverne k. fej. hál még ha vadmurokis talál~l atlí a k . ezert Igen komoly botanikai ismeretek sz üks égca sek mcgkii!önböztetésükhöz. tárni esot és gye rmekláncfűgyökeret keverjunk hozzá (a nvorn áse rzes az epeki választás b lok ádjára és a túl kevés cpcszckréciórCi utal). tegyün k a keverékb e éde skömé ny t és köményt. ~li n d h á ro m n ő v ény esetében a Ezt az a la preceptet a pa n aszok a la pján leh et változ ta tn i: h a pulTadás lép fel. m asreszt [elezheti.:. hogy a különbözó em é szt őnedvek n e~ kell ően ( ne m optim áli s m ód o n ) h a ngolód n ak egy m ásh oz. A kömény vadon is. mi nd eg yé b zöld sé- gekkel együtt igazi csemege ! az alaptcrápiát a Icnmagos borogatás. Egyré szt leh et az emész tószerv~k ~s e.. burgonya.b()r()~ huzat is)meglö lt ün k kb . évi két alkalommal végreh~J t~n~ o kura (friss pitypan glevélb ól vagy gyerm ekl áncf~teabo~ ) Igen haszn os az epekőbetegek szá mára is.és ánizsmagokból teá t. ~ Ii után kiveu ük.. ~ láj gyullad ás és m áj d uzzadás esetében is j ól kiegészíti l áncfű képz~d és :lIensze ~t.nak egy epckd m ű t é t ct. ha egyidej ű leg szé kre ked és is fe nn á ll. l\z. A borogatáshoz egy ratá s kis gézzaeskót vagy vékony vászon zacskót (leh et kispárna. Az epe kőképződés megelőzése . kicsit lehútj ük és olya n forrón . a z édeskomeny ( Foe nicu lu rn vulga rc ) és az á n izs (Pim pinella a n isu m ) eze k a d rogok. aki k már m a gu k m ögött tu d - EI . Az azonban még nem tisztázott. term észe tesen keresik az ep ek ő­ Görcsös epefájdalmak ( . zik. .yermek- Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk az akut epekólikás fájdalmak csillapításáb a n. s az egyik csésze tartaimát gye rm e klán cfű -salátával eg észítj ük ki. ( E~ek mind ernyósvirágú növén yek !) Mi nd aharom magfajta ked velt fűszer is. Erre a tunetesoportra isvannak speci állsa n ható drogok. amikor a b orsm ent al ea mellett Le n m a gos len m agos borogatás t a lkalmaztu n k. " Ezut án a testet egy széles gyapjúkendővel átkötj ük s . I la csak a p uffadás elkerü lése a cél. Igazan hat ásos a kkor lesz a kúra. kertekben is terem. zcl rögzítjük a zacsk ő t. j . m á r sok esetben m egszü nt eue a na gyon fájdalmas kólikát is. 200 g órölt len maggal. miközben az édeskömény és az ánizs k u!t úrn öv~n yek. ha 6-8 héten keresztül na- ponta 3 csészényi teát iszunk. a kiknek id ónk ént e pekópa naszaik van nak és kiváltképp azok. Ez a szer pedig a soko ldalú gye rm ek lancfu.és zöldségételeket kiváldan ízesítik . hiszen a kenyeret. és nem alaptalanul. tíz p ercre forrá sban lévó vízb e lógatj u k.özel ben.e:b en (67. Kisgyerekek és csecse mők h asfáj ását is remekü l csilla pítj a u gyan ez. bengekérget és szcn nalerm ést ( b ecdt ). A h á ro m nö vény na gyon h ason lít egyrnasr . old. A gye rme kláncfű sa láta egyébként mind önmagá ban. ha evés után rendszeres nyomásérLésjelentke- magok ill ő ol aj a a gy6gyhatású. 30 pe re. készítsünk kömény-. Azok az emberek. i\ keser űanyag-tartal­ mu ~ovenyck rncllett a kömény (C a ru m ca rvi). gon dosan b ekö tö zzük és kb .észtó~ i ri!''Yek á ltalá n os gyengeségé ne k j ele. ) le írt. ~I a m ar a tudomány is elismeri a pit yp ang a:o ~ t~l~jdons?gá t l amely meggátolj a az epekő ú ra k épj zod ese t cs a ma r meg l é v ő kövek mcgna gyobbo dását. A h a tásid eje kb.. a hogya n csak a beteg elbírja . a legjob b a n fájó p on tra h ely".

Amenn yiben más em észtést serken tő nővé­ nyeket és gyö ker eket is keverii nk bel e. majd lcforrázni. az alábbi Szél haj tlÍ ( p u ffadás elle n i) lea gyerekeknek és csecsem őkn e k édeskömény kömén y kam illa bo rsme nta kever é k ből áll: 25 g 25 g 25 g 25 g A felnőttek számára p u ffadás és teltségé rzés cse lére egy kissé erőseb b ízú te át javaslunk. hogy rövid idei gda rálj uk vagy törjük m ozsárban a m agok at . "átállítÜ . célszerű a három fent eml ített magot először külön-külön m cgtömi és csa k A mag el ő ­ készítése azután kevernia többi növényhez. Tízperces állás ut án (vigyáza t : lefedve! ) ily módon eros és hat á sos kivorr ato t ka punk.l" " . amelyet a gycrekek és a csccs emók is szeretnek. hogy az illóolaja k valóban csak a vízben o ldód ha ssan a k ki. étkezés utánra. SzélhajtlÍ te a feln óucknck édeskömé ny kömén y cickafark angelika gy ökér ánizs ezerjófű 20 20 20 20 g g g g lOg lOg A fen ti tü netekkel ö sszeftiggésben még egyszer u talnunk kell a friss és a t elj esért ék ű éle lmiszere k h elyes megválaszI• A táplál k" " . lIa a magokat nem törnén k ö sze . A kellemes és enyhe ízű puffadás elleni tea .Puffad ás elle n i le a köm ény édeskömé ny ánizs 40 g 30 g 30 g Xagvon fontos. az extrah álási id őj óval hoszszabb lenne.

Egészen kicsi csecsemó kne k gya kra n már az is használ. így hatásosa bb .elves IUI I'l )g-alás 1 . 4. Ha a len magos borogatás elkészítése túl körülm ényes vagy más okbó l nem ki v i t el ez hető .J millás \ zacskó Ca rII lII . Alternatív megoldás leh et a gyerme k hasá ra helyezett mc lcg ít öpala ck. a szemcsés ebb t ápl ál ékra. konzervált és agyo n főzött ételekhez szo kott . P uffadás kezelése csecsern ökn él 1\z egészen kis cs ecsemőkné l és (néha) egyéves korú babá kn ál jelentk ező pu ffadás ("szélgö rcs") olyan pro bl ém a . Saj nos a már k árc sodott és lanyha em é szt őtraktu s . a 204. 3. 1\ lenmagos boroga tá s (1sd ." 1' 1 &I . A teljesél'lék. oldalt). i\ mama vagy a papa teh át gyo rsan d olgozzon. amel y évtizedeken át élvezhetetlenné tett.t ás ára . n yugtató ha t ás ú és a kisbab a szépen elalszik.. A virágok illóolaja görcsold ó. A babá na k cukor nélkül . Ezeknek a szülókne k szeretné nk tanác sot adni valam int továb badn i azo kat a m odszerek et. am elyeket saját cls ősa iil ő ttii n kő n és mások gyermekein is sikerrel a lkalm aztunk (a két lán yunkna k soha nem volta k ilyen tünetei): 1. em észtdmirigyeit.J.í tápl álék megem észtése több munkát követel az em észt ősz ervekt ól és ez ért előszö r el kellju ttatni ők e t a vitalitás és aktivitás ezen magasabb fokára. Vig ázzunk .).. hog y közb en a gyerek ne lá zy zo n vagy bo rzongjo n : a h a sa c sk áj á tj ő melegen kell ta rtani. kamill avirággal tö ltött zacskó t teszünk a hasá ra . ta pasztalatl an szü lőket gyakra n kétségbeesésbe kergeti. S' I'lhaj l<í tea l1 'lIma gos IU lfl). a bor ogat ás t teával együtt alkalmazzuk. a nyers ételre a legtöbbször heves undorrdl és eros puffa dással reagál. am ely a fiat al. old. b élrendszer ét. Az el ső kísérlet után a legtöbb em be r felhagy a próbá lkozással. a forró vízzel vagy kamillateával készített egyszerű nedves borogatás is nagyo n hatásos. Szélhajt ó tea csecsemókne k és gyerek ekne k (a receptet lásd a 206. hogy türelemm el és kitart ással "átnevc!né" gyomrát. Ha a gyermeknek nagyon erős hasfájása van.tatás •. kanalankén t vagy eum isüvegbó l adj uk. 2. ha egy kis száraz. ahelyett.

. K ilen c hónaposnál idősebb és fmeg 1. Az a fonto s.~" · szu k: h á rom vagy n égy. borsrnentából.01 Illával is (csak bioalmát fogyasszun kl) : a hasmen ésben SZCII\ l ' d ó betegnek egész n apra elosz tva kb.:. borogatások (melegítőpa­ lack. rizzsel kell foko- U'·lIj"val. amelyet 990 ao a kevés tes tmozgás és a hiányos. A szé les körben elterjedt krónikus székre. cickafa rkból készült teát vagy gyerm ekekn ek való szé lhaj ló leá t. a kü lönböző teák igenjó hatá. l ia a beteg emelle tt sem m i mást nem eszik. h ogy a hash ajt ó szerek (a novénylek IS !) ta rtas alkalmazása követ keztében z. nedves-forró gózborogatás. h ogy so k d ra sztikus hat ású hash ajtó szer-u bélnyálkahártyát is ingerli és ezzel krón ikus gyu lladásos ~"apolOl id. az clJen reg uláció veszélye : a has haj tó szer egyre ha tástala. A v. ~jövőben arra is figyeln i kell. főleg ha hosszabb id eig szedik őket.f~­ gyasszunk üvegreszelón finomrareszelt almát vagy szantott áfo nyát.~ehzon~zat cs egyreJ obban elveszíti tónusát . m egfogá. hogy az I!y~n Je llegu hashaj tó sze teken j elöljék: ter h esség és szoptatas ala n a lkalmazása nem javasolt. Olaj os b cd őr z s ő l .5 éves korú gyermekek számára hasfáj ás és szé lgörcs ellen az egy ik legjob b terá p ia a cicka fark hozzáadásával készített meleg fű rd ö. Ez állal fennáll a különböző súlyos. Ez p edi g me gin t ~sa k hO Z Z ajélrulhat a szívizomzat valamint az egész vázJ~o mza t po tenciális gyö ngüléséh ez.lZ~galal()k bebi~onYítolták. ez ped ig _ lo b bek ko~?tt . feke te áfo ny a j\ I'f a lm as Ill'j n : II ye I"" h ~ tó k A szárított fekete áfo nyá t tud ományos sze mpon tból a nem S!."r~lyan drog van a gyógynövények kőzőrr. egy kil ó a lmát( !) h U ~ h·llék· hatás fogyasztan ia. valamint . .a csecsemókhoz hasonlóa n . lia végreel mú lik ~ ~ as­ menés. án izs-.é ~nek fel . C ickafa r k fürd ö A panaszok harmadik csopor tja : a hasm enés Amennyibe n az a ku t hasmen és fájdalommal és kólik ával együttjelentkezik. de az ásványi hashaj to szerekhez hasonlóan mi ndegyiknek vannak káros mellékhatásai . Tartós használat esetén ugyanis fennáll a m egszakás ill. M in?egyik serkenti a bélperisz taltikát. mel egft őp árna.a m eleg testpakoláso k. hogy elegen~ó m_enn>:i ségbe ~ fOb'Y'.avaro k I.súak. A ző rcsol d ö ha tás t a melcgítőpal aek még csak fok ozza. Alma .ka humhJanyhoz vezet. kedés és obstipáció (szoru lás) civilizációs betegség. h a a gye rm ek pocikáját köm én yolajjal. A gye rmek igyon a kád b an kamillá bó l. III : tvrhes lI o plató s " nyák zatosan újrakezdeni.ehá~ egy re inká b b elt ér az ideá lis önsza bá lyoz ástril. H a a hasmenés . karottával. ho~y a ká lium hián y m iat t ism ét csa k gyengül a . amely.és a len lea. . 6. A pan aszok negyedik csopor tja: a székrekedés Enneka fejezetnekaz utolsó részét a székrekedéstémájána k szentelj ü k. ne k tob bé·kevésbé drasztikus hashaj tó ha tása van . só t akár h et evokanal bogyot egy II II k napon ta és a la p os a n r ágjuk m eg! H asonló a helyz~t a ~es zelt . esak bősége­ I sen fogyaszt meleg gyógyteát. na b b vagy m indig nagyob b adagra van szükség. Jó módszer az is... vagy o rbánefúolajjal d örzsöljük be . A hashajtó gyógynövények veszélyei Egész '.' a cél. ésszerűtlen /0·o táplál kozás okoz. a melytől rövid i dő alatt ta lpra áll. A b éltev~ke~ység t.S. lenmagborogatás).a~ elekl~olitházlartásban. pá r na pig még ny ug odtan leh et kop lalni es a rendszeres étkezést almával.1 eifik us a ku t hasmenéses m egbet egedések gyógy ító szere k-r u aján lják. Az ördögi kör azáll al z~~1 be . Végü l e h hez j áru l meg az IS.éz elő. a kamilla. krónikus megbetegedések keletkezésének veszélye. ez el sőran gú diéta is. . hogy bé lrenyheségnél rendszennt megtelepednek a bé lb en a sza profita baktériumok az egész szervezete t elá ra sztiák a sza profita m érg ek. Annak követ keztében.. Pl.

jótevője" . lI a ezt a m üzlip éper naponta fogyasztj ák reggelik ént.~ . hogy leg későb b há rom nap rn úlva . Bireherh osszu evek óta aj á nljá k. Rruker• K. d atolya.has hajtó szer mcllékh atások nélkü ] A len. 11\(. am ely sc m nem túl szilárd . egyszerűbb szer.és ballasztanyagok bőséges bevi telével (m ég ak kor is.Ezt O a szert d r. biztosna k lá tszik. a telje s ert ek u korpap ép ( mu zl~) . Ezután a pép. Tehát csak alka lomszeruen Je- ~Iyan me!\i egyzé~­ E lle n javallat lentkező szorulás. kcfirt. . a d agadóképes rost.atosságot) evókanál lenmag (egyben) evőka nál apróra vágott dió (m ogyoró kivétel ével bármilyen fajta) . alu dt tejet . evőka nál finomra vágott száríto tt gyumolcs (pl.')" n k ! u 2 2 2 (hogy m ilyen gabona.Hashajtó tea i\ hashajtó tea receptú rájá t tehá t csak sel bo csátjuk köz re. Nagyon fontos.beáll" a be teg alka tának és életmó djának ad ekvát rendszeres sz ékletürít és. i\ l~g­ A lenmag . olajta rtalma és nyálkaan yagai segítségével nemcsak enyhíti és gyógyíqa a megviselt b élny álkah árty át. H agyj á k el a gya kra n ajá nlott friss gy üm ölcsöt! A ga bo na pé p és a friss gyümöl cs keveréke ugyanis erjedési di szpcpszi áho z vezet és elviselhe te tlen n é teszi a tá plálékot. amely kb ... sc m ne m túl foly ékony már fogyasztható is reggelire. ho gy e melle tt l II bö~ége s mellnyi sé~ú folya d éko t i!. Semm i friss l()'ii m iil cs H a sh ajtó tea szen nabogyó bengeké reg szennalevél m álnalcvél éd eskömé ny bo rsm enta lcvél (köröm virág) kalen d ul a virág 25 g 25 g 20 g 10 g 10 g 5g 5g A keveréket annyi hideg vízzel őntj űk fel.és ballaszta nyago k cso portjá ba n a m a rend kívül nép szerű búzako rpa (m in t szorulás elleni gyógyító szer) mel lett az abszolút első. de a. A tá plál kozá st te hát teljes é rté kű vegetáriánus "kosztra" kell átállítani és semmi esetre scm szabad további hashajtó szereket bevenni.joghurtot vagy tcjsavót adhat ho zzá. hanem csúszó képessé teszi a t ápl álékp épel is. ízlés kérdé se. Bruker számtalan rn űv é ­ ben ut al is erre). hogy az ép pen cllepje. Ak i szere ri. Az étkezés-átállítás szakaszában ne fogyassza na k a rozskenyér és rozsból készül t péká ruhoz semmiféle gyü mölcslevet (d r. a belső ny álkah ány ák .sz~k­ reked est rendbe ho z. füge. szilva.1a lenm ag a bé lbe n m egdagad és r érfog arn ő veked é se kö tkezt éb en a bé lfalat erőse bb motorikus tev ék en ységre se rIlli .J an lJu k a válto7. ezért it szé krekedés ke zelé sekor a magokat nem kell fel111 1Ili . mazsola) . és egy éjsza ká n át ha gyjuk "d agad ni". nem pedig krónikus székrekedés kezelésére ha szn álják . oldalon be rn uta tt u k. lIeed e és d r. Müz li székrekedés e lle n 2 evőkanál frissen 6rölt gabona . l\ lint ahogya n a 194. rnc rt kü lö n ben puffad ássalj ár óe rjed ési folyamatok ind ulnak m eg. ho gy csak a fentlten yek li gye~embe­ vételével alka lm az ható. Rostos és ballasztanyagok bélrenyheség ellen i\ krónikus-alk ati bélrenyheség et h atásosan leh et gyógyítani a rost. haa betegség évtizede k óta megva~). Naponta kéts zer-háromszor egy ev őkan álnyi lenmagot l "ybl'n ! kell teh át bevenni. ~ n~p-'llatt ml~denf~le.

Különösen azóta ügyelünk nagyon a bóséges folyadé kbevitelre. Idegesség és Egyéb gyógyhatású szerek A lenm ag mellett egyszerű b b székrekedés esetébe n segíthetünk beáztatott aszalt szilv ával és fügével is. mil yen j ellemző ez a m ai füg e Ha a csecsemőnek akut. abba n bízta m. Csak rem élni lehel... Ha m anapság valam ilyen utazás sorá n a bél m úködésem egy napra el tér a megszoko ttól . hogy a túlzottan karcsú ideál 50 év múltán végre kimegy a divatból. kiváltképpen a fiatal lán yok körében. Egyetem ista koromban a helyzet továb b rosszabbodott. m in t ez az egysze ru háziszer! Aszalt szilva. a lényeg az. Igy vergódte m egy ideig: hét közben magamra kényszerített abszt inen- . különben a lenmagpép a bélben kemény csomóvá állna össze. M iu t án a gyü mölcsöket egy csésze vízben egy éjszakán keresztül áztatjuk.. hogy "ez nem árthat meg". amióta egy nöbeteget hajszál híján operálni kellett b élelzáródás miatt (a hölgy a lenmaghoz szinte sem mi folyadékot nem ivott!). dc ez után nagyobb figyelm et szentel- tem neki. rne rt túl ságosan is tisztában vagyo k vele. Figyeljün k arra is. Ugy kezd tem. Ha néha napján engedélyeztem magamnak egy ki ~ evészetet. hogy fóztem magam nak bioélelrniszereket. Csak azé rt mondtam el ezt a történetet. Végül is megtan ulta m . nem törődö m vele. Mind en l étező szert kipróbáltam és azt tap aszraltam. A magokat a végén termés zetesen kiő mj ü k és csak a nyákos teát adjuk a kicsinek. rábízom m agam a szervcze temre. hogy az étel nem is olyan tápláló. (Elkészítését lsd. teljes értékű ételeket vettem a "Reform konyha"·boltban . makacs . életem egy szakaszában "kitört" rajtam a fogyókúra-órület. de nem krónikus(!) székrekedése van. bízva abban . nyu gtalanság nélkül kivárom. egy könnyű beön tés vagy lenmagnyákból készített tea kedvez ő hatást tehe t.Mindegy rnit iszunk. m integy escu anu lmányként hozzáfű zni az elmondottakhoz: fiatal lányként hosszú évekig szenved tem a székrekedéstől. Egy szép napon világossá vált számomra.) CSeCSCtH I11. oldalon. hogy az adagot na ponta háromszor egyenló mennyiségben fogyasszuk! In n i ! cia és szigorú diéta meg a hét végi otth oni nagy zabálások között. a 194. hogy kb. am íg m inden újra rendbe j ön . hogy vagy nagyon gyenge vagy túl erős volt a hatásuk. máskor lakomá t tartan i. részt pedig legtöb b nőtársamhoz hasonlóan. hogy mekkora bu taság és felelótlenség gyakran kopla lni. 1/ 4 liter.persze nem rn áról-holnapra . Bárha minden gyógyszer ilyen csábító le nne . gondolkodásmódra. Személyes "é lm én yek " A bélrenyheség problémáj ával kapcsolatban saj át (Barbara) tapasztalataimat szeretném még. reggel éhgyomo rra 1. Ettól kezdve soha többé nem volt székrekedésem. mi vel először is teljesen rend sze rtelen ül étkeztem . hogy olyannak szeressem és fogadjam el a testem. a~ilyen. azaz két csésze folyadékot kell elfogyasztani. más- .5 szcmet eszünk bel őle és az áztatóvízból iszunk ho zzá.

ho gy közvetlenü l a hólyagn yílás alatt a húgycsó köré rendezett m irigyek túlt engése következtében a húgycsó beszúkül. gyakori vizelésben és ami kül önösen éjszaka kellemetlen . M indcn elismerésünk M a ria Trcbcn é. az érint ett páciens arra szoru l. . és a vizeletvisszatartás s az aktívállapot megszúnése következtében soha többé nem ürül ki teljesen.'. ~e m III l'rgezo )' tL:. is o~ o feladat. úgyho gy a hólyag egy bizonyos mértékig kitágul. Epilobiurn pa lustrc (mocsári fúzikc) . és állandó nyom ás alá kerü l. amelyek tartós és fájdalmas vizel ési ingerben. Mind. A szakorvos egyszeru man uális vizsgálattal meg tudja állapítani.•1. l. csak ak kor szabad elvégezni. antib iot ikumokat vagy hormonokatadunk a betegnek. rnivela kiválasztan d ő anyagok elégtelen mennyiségben távoznak él testb61. ezért pa naszok esct éri minden alkalom ma l igen bölcs dolog urológussal megvizsgál tatni m agunkat. vizelet maj dn em m indi g a hó lyag. G yakran az adeno m rn ű t éti eltávolítása sem képes a panaszokat teljesen megszüntetni. Egyébk én t a prosztata rák a férfia kn ál fellépó rákbetegség ha rm adik leggyakoribb [ajtáj a. hogy a férfiak hatvan százalékánál ötvenéves korukután prosziat a-adcnom (jóind ulatú m irib 'Ydaganat ) fej l ődik ki. hogyakisvirágú [úzikefajok . a jelek ar ra rnutatn a k. hogy ~ ember o~ embernek tes/virt ILgym!" .Epi. Ez hó lyagü rítési zavarokhoz vezet.. Epilobium mo ntanum (erdei fúzike ). Azt gyaní tjá k. rákos -e a prosztata vagy sem . ez pedig a szcrvezct lassú önmérgczéséve1 egyen lő.a legh atásosab- EI .13. . A betegség utolsó stádiumában a vizelet a vesékbe vissza tolulva veseelégtelenséget okozhat. A fent bemutatott kórkép szokásos terápiáj a lényegében úgy tö rtén ik. Epilob ium roseu m (rózsás fúzike). a húgycsó és a prosztata króniku s in gerléséh ez és gyulladásához vezet. és mi vel az örcgeknél minden műtét problem atikus. valamintvékony vizeletsug árban nyilván ulna k mc g. ha nincs más me goldás. Fejeze t A pro sztata-.. Jobiu m parvillorum (kisvirágú fúzike). és ren dszerint nem ellenzi a gyógyteák al kalmazását. Gyógyn övén y-terá pia kisvirágú fűz ikével T ün etek A panaszokat az váltja ki. .rsze rrel . ami term észetesen ncm lehet tartós kezelési eljá rás._hó}yag__ és ve seproblem ak orvoslasara használt növények . Nagyon nehéz óket me gkü lön böztetni egymás tól. o filo~ ó is o teológio f o fio "lo'tt áll az ember segitókisZJ"ége a másik ember irán t. hogy nem m érgezó gyógyszerrel kezeljék. hogy horm on ális egyensúlyhiány lehet az alapja . mi nt a fúzike ( Epilobium) nemzetség. keze l és Normál körülmények között az évek során a tünetek csa k rossza bbod na k.a vizelés megind ulásának késedclmébcn. hogy szulfo nam ido kat. A visszamarad. Ez pedig ne m má s.R P roszta tar ák Pros zlata -m egn a~ 'Y0bbocl ás Az id ősebb fér fiakn ál fell ép ő prosztata-m egn agyobbodás okára az orvostudomány edd ig még nem talált magyarál. amely hosszú idóre teljes feledésbe merült. a ki em lékezetünkbe idézte a tá rgyalt problémakör gyógyítására a lkalmas növényt.\ LBER I"st:IIWEITZF. Az m indenesetre tény.. szellemi is intellektuális dolog fölölI.atot. M im hogy ezek az egymással össze fonódó betegségek többnyire króni kussá válna k.

az ela 'ö és második ~tá di um ba. ami azt állítja. hogy a fűziketeával . h ogyafűzi két "romvirágként" ismerik. M ivel rend szerint tü zek közelében tűnik föl a népnyel v túzvirágnak is nevezi. gyógyítja az akut és kró n ikus prosztatagy ullad ást.n lé vő ke zd ődő proszta tam irigy -daga nat ot ( van egy harmadi k. m int a "gyom ".. Úgy r ágcs álh atjuk. másrészt a hosszabb ideig tartó terápi ák kitűn ő eszköze. T iikm ag A vesék és a húgyutak gyulladásai ~i)vényi vízhaj tó k Az ún . vagy -kapszul ákat szednek: a prosztata-meg na gyobbodás folyam atát vagy lelass ítják. A különbözó rűzi keraj ok ren dszeri nt nagy töm egben fordu lnak elő. az utak mentén és romos területeken nó. ha a betegek fűziketeát isznak. akik elm ondták. hogy meggond olatlanul és szakszerú tlen ül szedje! Néh án y éve jó ered mé nnyel folynak a kísérletek.és ez a fóhatóanyag. a műtétet is bel eértve. amely a városo kban k in őtt a romo k kő z ő n. ill etőleg a teljes növén yi kivonatot tarta lmazó fűzikekapszulákkal olyan hat ékony és tökéletesen ártalmatlan o rvosságra teltünk szert. flavonoidokon és triterpensavon kívül Iöleg fitoszterinokat. harmadrészt pedi g olyan erősítő szer. Ez a min den mellékh atástól mentes növény egyrészt olyan prevent ívgyógyszer. vagy teljesen relta rtóztatják. Erdei irtásokon.tökmag rogyasztását ajánljuk. H o ssza b b ideig ta rlll terápi a A ta nulmá ny leszögezi. Prosztat a-m egbetegedések esetén .. Találkoztunk olyan ő re­ gekkel. Ahol egyszer me gvetette a lábát. és szerfólött figyelemre méltó eredményeket hozott . p rogressaiv stádi um is ). hogy beszám olhatunk egy eddi g pu blikálatlan klinikai tanulmányról.kiegészítésül a ki sl evel ű fúzikéhez . növényi diuretikumok (vízhaj tók) fó alkalmazási területét a vesék és a hú gyutak gyu lladásos és fertőző betegségei képezik. A b éta-szitc sztcrint tartalmazó sok más növény között a fúzike egyike azon keveseknek . A kü lönböz<Í fajok dro g' anyagairól tcrmészctcsen még'nin csenek pontos gyógyszerészeti ismereteink . Mindenesetre ill ismét óva intün k mindenkit attó l. Tudom ányos vizsgálati ered mé n) Kisvirágú fúzike ( Epilobium paroiflorum) A fúzike tipikus példáj a an nak az értékes gyógynövénynek. A leggyakrabban id ősebb nőknél lép- . proszta tam űt ét ek után pe d ig e rós Ítóké nt hat.bak gyógyáS7" ti sze m pon t b ő l. ez az étel is hatékonyan hozzájárul a súlyos tün etek megszüntetéséhez. A niivény felhígított kivonat a kimurath at óan gy ulla d ásgá tló h at ásu . hogya kisvirágú fúzikéből készített tea és felhígított kivonat a (eseranyagokon). és teljesen elöl ről kezdeni a vizsgálódásaikat. amelyek gyógyászati szempontból elegendő és használh ató forrn áb an rendelkeznek ezzel a hatóa nyaggal. mivela háboru után ez voltaz első növény. Maria Trcbcn sikerkönyve óta a fűzike drogja több ezer esetbe n kerü lt tisztán emp irikus alkalmazásra. Krónikus hólyaggyen geségben vagy aku t hó lyag. az utóbbiak közü l ped ig elsősorban b éta -szitoszterint tartalmaz . amelyet m inden SO éven túli férfinak rendszeresen szednie kellene. kóbányákban.amely komplikációmentesen kombinálható a prosztataterápia egyéb formáival. rnivel gátolja a gyulladást és me gnöveli a vizeletmennyiséget. olt számtalan repül ő magja révén úgy tenyészik. a h ~g}'csógyulladá st és a króni k usan viss za téró hólyaggy ull ada!\t. Ezért nagy öröm ünkre szolgál. amely széles körben alkalmazható a p rosztata mirig yd agan atainak és a belől ü k rej lődő betegségeknek a gyógyítására. nem u tolsósorb an pedig sok esetb en a prosztatarnűté t is elkerül hető. Végül a tu dósoknak is állást kellett foglalniuk a . ez nagyon megkönnyíti a gyűjtésüket . amelyet évszázado kon keresztül gyom nak tartottak. hogy a fúzikét a kertekbe n is meg telep íts ék. mint a diót .illetve hú gycsőgyullad ásban szerivedé n ők számára is ajánlatos a fűzike.divatossá" vált gyógymv el kapcsolatban . az ún. A tünetek jel entős mértékben és viszonylag gyorsa n csökken nek.

veset áji fájdalmak.H ó lyagh u ru t ne k fel. hogy a betegség ellen megfelelő in tézked ésekkel rögtön a kez de ti sza kas zban vegy ük fel a h arcot. scrkcm ve ezzel az ún. ezé rt kiválóan alkal m asa k a vesé k é s a h úgy utak öb- I\. egyik-m ásik húgyúti fert őz é st pedig láz is kiséri . a m ely a vesé kre gya koro l hatást. ha gyógytcáksegítségével fokozzuk a vizelet kiv álasztás t.ami e l s ős orb an i d ő­ seb b korban kívá na tos . Keskenylevel ű ItL d" Epilobium angUJ I II·.. j Sok szor h eves gö rcsös fájda lmakjelent kezne k. a veseme dence nyom ásra való érzékenysége. A még kevéssé el őrehaladott stá- diumban az is elegendő. és viszonylag könn yen k r őn ik u ss á válha tnak. Kisgyerm ekeknél kü lönös en nagy a hólyag meghű lésé nek veszélye .. N é hány növény pe dig . a legtöbb nö vényi y d iuretik um (vízhaj tó) cs upá n b ővebb vizeletkiválasztást okoz . ége tő érzés vizelésnél. (:iircsoldó h a lás . ha télen vab hűvös id őben 'Y n ed ves nadrágb a n vagy pelen ká b a n j á rna k.jvebb vize lerkiv ű l as zt á s lítésérc. ahe lyett. am it a lkalm anként tévesen . h ogy tú l sokáig üln ek ned ves fűv ő n vab hideg 'Y kövön . b ogy ezálta l a h ú gyu ta k ön tisztító folyamatá t erősítsü k . a kálisók tekin télye s m ennyisége révén ozmózisos folyamatok segítségével végzi a viahaj t ást . a benyo mul i kórok ozókat ( kü lönösen a kólibaeillu sokat ) p ed ig term észetes ú ton elt ávolítsu k. A betegség tünetei : gyakori vizelési inger ( rn i k őz b cn a vizeletkiválasztás kicsi). am íg tén yleg m á r csa k vala mi lyen a n tib iotikummal állítha tó meg. a melyek alkal mazását g a kran sóveszteség kis éri. A gye rm ekek legtöb b ször úgy ka p na k h ölyaghurulot. s h ólyaggyengeségh ez vezeth etne k. b ogy heteken-hón ap okon át h agynán k fej l őd n i . Az átöblítéses terápia gyógynövénye i i\ szin te tiku s gyógyszerekkel ellen tétben.bljllt .derékrá ásnak" nevezn ek. primérvizelet kiválasztását a sz őve t k ő z i fo lyadékbó l . Itt ism ét kü lön ös sú llya l esik la tba . s ezzel egyidej ű leg m ég ba ktérium ölő és görcsoldó h at ással is rendel kezik. E gyógyfüvek közü l n éh ány a vesé k fokozotta b b vére llátását idézi elő.

valamint a reuma ellen i teá kból nem hiányozhat.II ne m szab ad hosszab b id ón keresztül (a za z tiibb hónapon ál ) l. igliccu\!ökér. ~z. úgyhogy sem m iféle mellékhat ástól nem kell tart an i. oldalon! ) ez ért . Mivcl minden gyógynövény máskép pen hat és külön bömechanizm usokat indít be. . zsengék. má sfél lit er) nem sok. legal ább I lit er.és hólyagteánkat. uihi ható. ezt a IC :. Altal ános vese.az által unk isme rt egyik legkitún őb b növényi diu retikum ot (vízhaj tót) szolgá lta tia szá mu nkra .> fogyókúrák alkalmával használt tcarec~p­ tekból . Ebből kifolyólag a "csekőképződés megelőzésére is ajá nlható. majd tíz pe rcig á llni hagyjuk. a l ~ve Zl lu húgyutak átöblí téses terá p iáj a n em al kal maz hato el égte l-u szív. zsú r ló. d e mégjobb. bőségesen kell "ese. A salaktalanító tavaszi kúra a gyógydiélák é. ha egész n apra elosz tj u k Minden rák betegnek. a mellyel mind vevői n k nél.5-2Iiter teát fogyasztunk. anya gok A nyírfalevéltea bőségesebbé teszi a vizeletkiválasztást. aranvvessz ő . kiválóa n alkalmas átöblítéses teráp iára húgyszervi fert őz ések és gyulladások csetén.o /aktala .'lb. a k ö vetk ező recept szerin t állú ou uk öszsze : ző Vese . szaponinok. (Lásd a teljes 5. és aminek az íze is sz e rfől ő t t kiváló. En yhe vízhaj tó tevékenysége nem ingerli a veséket. ~ ILikbelegek gyermekl á ncf ű ( gyökérrel egy űn ). me dvesz ő l ől e ­ vél . és a levegőn szántják meg..ért ~akori a lkotórésze az á ltalános vízhaj tó es verttszu to teaknak. A teá t forróvizes ázta tással készítjük. hogy a szintetikus gyógyszerck m érgcz ö bomlástermékei a l ehető leggyorsa bban távozzanak a szervezetból. S. hogy a vesé k és. Nyírfa Be/uta pendula (kiiziinséges nyír). csalán.és cseranyagok.amely Eu rópába n és Azsiá ban honos.Az alább felsorol t gyógynövén yek aká r magukban . hogy keverj ék a fent nevezett dro gokat. fejezetet. ám Észak·A merika mérsékelt z ónáiban is megter em . Ol A terápia sikere sze mpo ntjából d öntő je le ru ős égű. C-vita~ ~in . keser ű. akit citostatikumo kkal (a sejtburjá nzást gátló szin tetikus rá k elleni gyógyszerekkel) kezeinek.és vesem ű k ő d és kö vetke ztébe n kel etke zett viz enyo].és hól ya gt ea nyírfalevél medveszólólevél gyermeklánefú (gyökérrel együtt) csipkc bogy ö(magostól) ara nyvessző B el ső alkalmazás vetemény ba b-h üvely hibiszkuszvirág 24 g 20 g 15 g 14 g 14 g 10 g 3g írfa levél· lea Mi vel a m ed ve s z ől ől ev él sok cseran ya go l tartalmaz. mind esaládunkba n egyaránt igen jó eredményeket értünk el.). Leveleit máju sban ésjúniusban gyúj tik. amikor még halványzöldek. azt aj án ljuk. Be/uta pubescens (szóriis ny ír) A nálunk széles körben elterjedt nyírfa . akár tetszés szerinti kcver ék ben haszn álhatok fel á t ő b lí­ téses terápiára: Xy írfalev él. ha napon!. (ő d é m á k) megszünt etésére. gyasztani. 'a pi 6 csésze [kb . lI úgyúti fertöz és kikeze1ésé hcz erre nincs is SZ ÜkM ~ Egyé b kén t is figyelembe ke n venni.és hólyagtca-keverékeket fogyasztania. h a 1.. kisvirágú I ű zi k«. A nyírlalevélben számos hatóanyag van ( fl avonoidok illóolajak. valamint a vértisztító tea leírását a 76.

Az aran yvessző számos kerti változata ismert dísznövé ny. A klini kai kísérletek bebizony íto tták. orvosi cé lokra azonban ne m al ka lmasak. a reuma és a köszvény gyógyítására. hogy a gyu lladást az id ézi elő. v értiszt ít ásra. ak u t vesegyull adás te rm ész et ese n ko m o ly betegség. Ha vadon gyújtiük az egész növén yt. h o~ az o rvos helyesen álla pítsa me g a gy ulIulils e re d e t ét. szá raz füves h elyeken és napfényes e rdei tisztáso kon terem .teát nagy Belula l"" . vese . Eb ben az ese tben I IOl) hj fo ntosságú. .. Ázsiában. m int a nyírfalevélé .és hólyagtisztító gyógynövényein k közö lt tartjuk számon.. S z ő r ő s 11\ II (\ dagolás (Gya kra n előford ul u gyanis.A ranyves sző (Solidago virgaurea) Az aranyvesszőt is a legjobb hazai vese. Az ara nyvessző a h ason ló h a tású növén yekn él sokka l in kább a lka lm as a vesebajo k kezelésére. A nö vénynek kellemes illa ta van. Észa k-Amerik ában és Észak -Afriká b a n honos . kiil ő ­ nii' ('n ha magas láz és vizelési zavar kísé ri.. hogy vesekövek.. Ez a gyógy fű is el ősegíti a vesehomok (a vesekő előzetes stá diu ma ) öblítés ú tj án történő eltávolítását és a vesekóképződ és rnegakad ályoz ását. s a egész őssz el nyílnak.. Az egy m éter magasságot is elérő növén y Európában . Az aranyvesszőfú javallara ugyanaz. Ar n ysz ín ű virágbugái csa k nyár végén j ele nn ek meg. clfásodon alsó részeivel sze mben a zseng e felső részeket és a virágo t részesítiük el őn yben . daga na to k vagy egyé b szű kületek teljesen elzárják a h úgyutakat . A vizeletkiáramlás bá rmilyen a kadályát m ind en esetbe n meg kell szű ntctn i. - • Specialis vese- ./ • I I. az íze azo nban erősen csípős. ) A vesegyulladás kezelése során az aranyvessző.és hú gyúti bakteriális fertőzések átöblí téses kezelésére. h ogy orvoso lja az a ku t vagy króni kus vesegyullad ást (e cé lbó l még a hom eopáti ás gyógy mód is m egkockáztatha tó ). ödérná k (vize nyók ) m eg szűn te t és é rc . valamint bőrbe­ teg ségek kezelésére haszn álj á k.

A 72. fej ezet 103. m ajd tíz percig állni hagyjuk. Zsurl ófüves Alka lm a zá s ü lőfürd ő A húgyu tak akut. ( Egészségügyi szakboltokban ka phatók olya n spec iális betét ck. másnap az egészet íclforra lj u k.15 perces fürd őt kétna ponként megi smételvej elentősjavulást fogu nk tapasztalni ( Lásd . Les z űrés u tán a kivonat ot beleön tjük a fürd ókád ba .m ennyiségben leh et fogyasztan i. oldalon látható képek lé pés rőllépésre bemutatj ák elk észítését. egy liter ű forró vizzel leforráznak. ané lkül hogy tartanun k kellene bármilyen m cl l ő kh a t á s td l . A ztán a tálat beteszik a f rd ős z o ­ bába vagy a WC-be. és kényelmesen helyet foglaln ak rajta.csészébe .) Ü gyeljene k a rra . olda l) Ka rn ill agdz fű rd ő Altesli fü rdő Kül ön ösen kisgyermekek és i dős em be rek ked velik a görcsoldó és gyulladásgá tló ka m illa gőzös altesti fürdőt. s an nyi testmeleg vizet enged ü nk hozzá. ahogya ka mill ás inhalálásnál (7. old . A szc rfő l ő u j ö ha tású 10. : 4. hogy ellepj e az alt estünket és a vesetájékot. M ivel a zsu rló nak viszonylag kemén y levelei és hajtása i va nna k (vö. oldal) EI .) bi d ében vagy megfelelő nagyságú műanyagtá l ban egy csésze kamillavirá got kb . am elyek pontosan beleillene k a WC. 69. fájdalm as gyu lladásai eseté n a te ák hatását zsu rlófüves ül őfürd ő is fok ozh a tja. fej ezet. hogy a gőz nelegyen túl forró! Ez az igen kellem es fü rd ő né há ny percen belü l oldja a vesébe n és a h ólya gb an jelentkező görcsöket. Ugyan úgy. M en stru á ci ő s görcsö k esetéb en is nagyon hatásos. old.) 2. 248.3 csészén yi friss vagy szárított nö vényt 2 liter vízben éjszakára be áztatu n k. fejezet 55. a mellkas és a szív azo nb an ne kerüljön víz alá. ( 14.

. keringési zavarok. M ég természetesebb ez azok esetében. másrészt azo nban ballasztanyagokban szegény táplálkozásun k a bőséges alkoholfogyasztással párosulva a fő oka a széles körben elterjedt húgykőnek. és nem csak az ödémák ( vizcnyők) megszü ntetését szolgálja. pontosab ban a h úgykő (u rolith iasis). seh omok álla po tu kban kim ossu k őket. hogy teljesen megaka . H atásu k azon alap ul . A h ú gykó oka betegség kiúj ul. hogy a vegetáriánusoknak sokkal ritká bb an van húgykövük. ve.bár m égjobb. ( Lásd a kim osá. ö nm egfigyelés. hogy korpakészítményekkel oldják meg a húgykőproblé­ mákkal küsz ködő páciens ek reh a b ilitációs kezelését. Arra kell töre ked n i .és vesekövek megelőzésére a hivatalos orvostudom ány is számos növényi e redetú gyógyszert h aszn ál fel. h ogy ha a h ú gyvezetékekb e vagy a h ú gycsőbejut­ n ak . 63. A minden mellé kh a tá stól rnentcs teakeveré kből na po n ta min imu m 2-3 csész ével kell fogyasztan i . Aki csa lád i adotts ág. ) A hólyag... Ezzel magya rázható adiure tikus ( átö blitő) gyógy módok sikere az olyan a kut és króni kus bet egségeknél.. fej ezet. A húgykövek úgy kelet kezn ek .. m ivel az esetek 60-70 százalékában a l-olyad ékb ev it el H ú gy k ő ebben az összefüggésbe n a gyermekl áncfúről scm leh et lem onda n i. vala mi nt azo n m egfigyelés alapján .és vesekő elle n i tea iglicegyök ér csa lán aranyvessző 25 g 25 g 25 g gyermekláncfű ( gyökerestől ) 25 g A tudomány bebizonyította. A húgykóben szenved ő betegek táplálkozásá nak ele mzés e. aranyvesszőfúből . . a csalá n és az aranyvessző rendelkezik a fent nevezett képességgel. m ilyen jelentős egészség- károsodást vonhat maga után a tisztítási folyamatok zavara . Ha meggondolj uk.kép zód(" l I. annak rendszeresen kell in n ia a gyermekláncfú ből. hogy ajelen legi kalóriadú s feh érj ékben . vagy is akkor. rnint a migrén. Reuma elle n i tea csa l ánlev él gyermekláncfű ( gyöke restől) H ól y ag. fellépő panaszok vagy orvosi diagnózis alapj á n gyani~a vagy tudja. nagyon eredményes kísérletek történtek arra. A húgykő megelőzésére a következő teát aj á nljuk : Átöb lítés reuma esetén A vesék és a hó lyag á töblítése magától értetődően nagyon fontos a természetgyógyászatban. o tt beszorulnak és ige n fáj d alm as görcsöket okoz hatnak.s a n evezett gyógynövények segítségével ez el is érhető . hogy az iglice. akik már korábban is szenvedtek akut húgykóbajban. 5. reuma. toxino k és egyéb ki v ála sztanel ő any agok távozna k szervezetün kből . vagy már re ndelkez ik is húgykővel. esalánt is. mi vel h úgykő esetén a bőséges folyad ékb evitel döntőj e! entőségú az eredmény szem po ntj áb ól. old. m ega ka-lam iko r csak homok szem nagyságú a k és a vizelettel még lyozása (-v problémamen tese n kijuthatn ak a szervezetből . asztma.H ólyag. vagy pedig még az ú n. h ogy a vizele tb en lerakódások és kristályos képződmények jelennek m eg. zsírban és cu korban gaz dag . és 30 g 25 g nyírfalevél mál na levél fűzfakéreg 15 g 15 g Sg hibiszkuszvirág 7g . köszvény stb.és vesekövek Egy másik sú lyos h ú gysze rvi be tegség a vesekő. Érdekes mód on az derü lt ki. elk épzelhetj ük.A h úgyk. h ogy fokozottabb folyadékszáll itással nagym ért ékb en felh íg ítj ák a vizelet ét. h a 4-6 csészévcl iszu n k . s így javul a vizeletára m lás din amikája. hogy a vizelette l változó koncentrációjú anyagcseretermékek. d ályozzuk a kövek képződését. a melyek az évek és évtizedek folyamán olyan nagy kövekké nőnek.. iglicéból és csa lán ból készült teá t. hogy h ú gykőképződ ésre hajlamos.

ahol a terjeszkedés és a visszavon ulás vál tozó fázisait átélheti. ha ö n ö k ism erik az orvosi ~}'" ko:l" lot ~s t~dj ák.im ának. feltétlenül keressék rel a n őgy ő gy á s zt . T öbb hón a pon keresztül kell alkalmazni. Ez a gyógy növény egészen kü lön leges mé nékbcn alkalmas a szervezet átalak ítására. fejezetbe n tárgya lt idegi eredetű zavarokhoz és a pszyehogén fej fájáshoz hason lóan olyan problém akört a lkotnak.•rla nak. fejezet. . Ebben és több elózó receptben újra és újra megjelen ik a gyenneklán efű . panusza ik pedig l énye g ében arra ve zethe t ők vissza. A gyógyfiiIMk mindszellemi. a petrezselyemgyökér. bó me nnyiségben vegyék fel e növénye ket az étrendj ükbe.(:x ualitás ~ I agyar án ez "zi jelen ti. ha napi 5-6 cs ősz ével isznak belőle egész napra egyen letesen elosztva .a 9-10. égük nem szervi e rede tű. m ind a vesékre hatással van . a spá rga és az ananás z. és kicsi az a tér. ilyen péld ául a zellerg umó. "/. hogy eredmé nyes legyen. R rhippewa ind ián javasember A Diuretikus (vízhaj tó ) élelmiszerek Akad néh ány olyan élelm iszer is. olda l) 14. A gyógyfü ves oll b 'Y0gyltas csa k akko r h el yes út. Fej ezet A ter áp ia tarta m a A női baj okat orvosló gyógynövények . a partnerkap csolatokhoz és az anyasághoz való viszonya is. részben a harmoni kus csa ládi élet követelm ényei következt ében eros feszültségek kelet keznek. Ebben a vo na tkua ásb a n a mulaszt ások tú l komplikált követke zményekkel j. mind testi állapotunkat b." s t. h ogy h a a panaszok egy h érn él tov ább t.N BF. 66. ahol a nó egyenértékű félként áll a férfi me llett. Ezért a m ai nőben részben a h iva t ásbeli kihívások. Legjobb . ami t az or\ flstudo má ny "vegeta tív d yst őn i ának" n ev ez .Reu matikus fájdalm a kban szenvedó be tegekne k ajá nljuk a fenti teát diuretikus kiegészítóként.folyáso/ják. kevés hely j ut a fizikumának lényegéból fakad ó ritmikus folyam atokna k. . . I'szich ik ai li'nyezók A nó i baj ok . A nemi és a sza porodási szerve k m egb eteged ésein él me gha tározó szerepetjátszik a nóne k a szexualit áshoz.h ogy bel eg. vizsgálrassák ~~ 'cg J~ ag~~a l . a mely é rezhet ően fokozza a vizelet kiválasztást. amelyek fizikai síkon jelentkezne k. é s kö zösen tal álj á k m eg a b aj okát. m ivel bizonyíth atöan m ind a m áj ra . A m ai világban. Ha egészségügyi szem po ntból szü kséges nek m utatkozik. (Pontos leírá sa : 5. am elyikre közvetlen módon pszichikai tén yezó k nyomj ák rá a bélyeg üket.

diagnosztizálásuk és kezel ésük szakorvos i felA m i pers ze a medence vagy a meno pa uza ún .204.Ha a ad at. a l e g k ül ö n b özőb b menstruációs zavaro k (tú l erős . szí- képzelhetet lenül finom horm onszabályozási folyam ataiba. vegetatív "( · ~ c · 1r 11\ n ői bajok probl őmak or é vel . baktéri um ö l ő. levelein ek és virágainak szilárd szerkezetét. Fő alkalmazási területé t a gyomor. palástfű . Észak-Ázsiában és Észak Am erikában egyaránt honos. 191.ez pedig csak a p ácicn ssel való személyes kapcso lat és véleményesere révén leh etsé- kafar k bőra llergiát vált ki. hogy esetenként az érzékeny embereknél a cic- a leg m e g fel el őbb gyógy füvet . A tudományj ól ismeri d roganyagait . amelyek egész en a he ves görcsökig terjedhe tne k. tavaszi kankal in . derék fájás. szárazság-. szűz fű(') . Külsőle g használva (borogatások. mégpedig annyiban. Arra a kérd ésre . ző vos. fejezet . nőgyógyászat ban organi kus eredetű betegsé