PETER KENSOK - DIETRICH LEY

Házi szerek és gyógymódok
kislexikona

Peter Kensok - Dietrich Ley

HÁZI SZEREK ÉS GYÓGYMÓDOK KISLEXIKONA

Peter Kensok - Dietrich Ley

HÁZI SZEREK ÉS GYÓGYMÓDOK KISLEXIKONA

ATHENAEUM

KIADÓ

© Bechtermünz Verlag, 1997 Eredeti cím: Altbewiihrte Hausmittel (Sanfte Arzneien -einfach und wirksam) Fordították: © Csikós Andrásné és R. Keresztény Györgyi Címlapfotók: Hemzo Károly

Eloszó

Felelos kiadó: az Athenaeum Kiadó ügyvezetoje Szerkesztette és a fordítást az eredetivel egybevetette: Reviczky Béla Muszaki szerkeszto és borítótervezo: Lengyel János Nyomdai elokészítés: OMIGRAF Kft, Budapest ISBN 963 85962 1 X Készült a Kaloprint Nyomdában, Kalocsán, 1999-ben. Felelos vezeto: Illés János ügyvezeto igazgató

Az egyszeru, olcsó házi orvosságok, amelyek hagyománya korábban nemzedékró1 nemzedékre szállt, a gyógyszergyártás automatizálása és a gyógyszerek specializálódása következtében egyre inkább feledésbe merülnek, pedig számos betegség különösebb bonyodalmak és anyagi ráfordítások nélkül gyógyítható, mégpedig olyasmivel, ami minden háztartásban megtalálható. Minden családnak megvan a maga gyógyítási hagyománya; mindenhol vannak olyan házi orvosságok, amelyeket enyhébb betegségek és könnyebb sérülések esetén alkalmazunk, anélkül hogy a modem kémiához, fizikához, biológiához, orvostudományhoz és gyógyszerészethez értenünk kellene valamit. Ezekkel a házi szerekkel talán valóságosan is, de lelkileg mindenképpen elosegíthetjük a gyógyulást. Ez a kislexikon nem küldi el olvasóit a természetbe, hogy ott olyan gyógynövényeket és füveket szedjenek, amelyeknek ismerete manapság éppoly kevéssé elvárható, mint annak ismerete, hogyan mú1cödik a testünk. Mi a háztartásban nézünk körül és azt a kérdést tesszük fel, mi segíthet a különféle meg betegedéseknél és sérüléseknél azon tárgyak és élelmiszerek közül, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Ilyen módon például egyes ételek, fuszerek és italok tápértékükön felül egészségfenntartó szerré is válnak. Elofordul majd, hogy azt ajánljuk: menjen el a patikába vagy fitotékába, ahol be lehet szerezni egyik vagy másik gyógyfüvet, amelyek régen minden háztartásban megtalálhatóak voltak. De ilyesmire csak kivételes esetben kerül majd sor. Házi orvosságaink listája természetesen nem lehet teljes, hiszen "ahány ház, annyi szokás". A panaszok és a tünetek persze azonosak, függetlenül attól, ki hogyan találkozik a muködési rendellenességgel. Egy-egy betegség sokat veszít ijeszto jellegébó1, ha felismerjük, mi az és be tudjuk sorolni valahová. Ezért, mielott a lehetséges gyógymóddal foglalkoznánk, eloször mindig a tüneteket írjuk le. 5

4

Aki házi szerrel próbál meg segíteni baján, jobban megismeri szervezetét és megtanul jobban bízni benne. Ehhez tartozik az önbizalom is, amely nélkül csak lassan, fokozatosan fedezzünk fel egy-egy szert. Alternatív terápiaként használhat juk ezeket a házi szereket minden, itt leírt tünetcsoport esetén, vegyük azonban számításba, hogy ezek a tünetek komoly betegség jelzoi lehetnek, vagy nagyobb betegséget is okozhatnak. Ilyenkor nélkülözhetetlen az orvos vagy természetgyógyász személyre szabott tanácsa. Aki házi orvosságot alkalmaz, szinte magára vállalja azt a felelosséget, amelyet eddig az orvosokra hárított. Ezért mindig figyelembe kell vennünk, hogy az öngyógyítás kockázattal jár. Még abban az esetben is, ha "csupán" házi orvosságokat használunk. Könyvünk tehát alternatív terápiákat tartalmaz, amelyeket orvosunkkal vagy természetgyógyászunkkal megbeszélhetünk. Amikor a zerbsti Zacharias Dörffer 1613-ban újra közzétette Válogatott orvosságok és mufogások hat könyvben címu muvét, a darmstadti házi orvos, Johann Konrad Ratz, ezt írta a bevezetésben: Hogyha betegség kínozna, S hirtelen nem lelsz doktorra, Bízd magad ezen lapokra, S oly írt keress a bajodra, Mi néked esmeros volna, S nem válna sose károdra. Ha úgy téssz, ahogy itt elmondja, Nem lesz épséged elrontva. Elméd idegen dolgokra Ne hajlítsd, könyvünk ezt mondja. Ezzel mi is egyetértünk. Aki bizonytalan abban, hogy segítenek-e a javasolt szerek illetve gyógymódok, mindenképpen kérdezze meg orvosát, természetgyógyászát vagy gyógyszerészét. Ha ok nem tudnak hiheto ellenérveket felhozni, de úgy vélik, hogy nem fog ártani, próbálja ki és ajánlja másnak is a szert, ha segített. Ez is elosegíti ugyanis az orvostudomány és a népi gyógyászat közötti párbeszédet. Szeretnénk, ha házi szerekró1 szóló könyvünk minden gyógy-

szeres szekrénykébe bekerülne, persze csak elolvasása után. A háztartásban megtalálható gyógyszerek egyik tulajdonsága ugyanis, hogy nincsenek könyvtárakba elrejtve, hanem környezetünkben és tudatunkban élnek, és viselkedésünkben is meghatározó szerepet töltenek be. Egy etnológus-újságíró és egy természetgyógyász vállalkozott arra, hogyabevált házi orvosságokat az egyes betegségek szerint csoportosítva összegyujtse, és közkinccsé tegye. A konkrét természetgyógyászati javallatokon kívül kitérot tesznek egyes népek gyógyítási kultúrájába, aminek keretében különféle népek betegségrol illetve egészségró1 alkotott nézeteit és gyógyítási gyakorlatát is megismerhetjük. Peter Kensok (szül. 1959) etnológiát, néprajzot és újságírást tanult Münsterben és Los Angelesben. Tanulmányai befejezése után egy napilapnál dolgozott, ma pedig szabadúszó újságíró, emellett könyveket ír a szabadido, az utazás és a néprajz témaköreiben. A népi gyógyászat az utóbbi években lett tudományos munkájának fontos területe. Dietrich Ley (szül. 1949) eloször banktisztviselo volt, ma pedig természetgyógyászként dolgozik; Stuttgartban saját rendeloje van. Az eredeti és a magyar kiadó

6

7

A szerzó'k eloszava

A házi orvosságok az "élo kultúrjavak" körébe tartoznak. Olyasmik, amelyek újra és újra elvarázsolnak minket, megnyernek maguknak. Mindenki ismer egy-egy ilyen szert, amelyról valamikor rokontói, ismerostól vagy utazáson, vagy másutt hallott, és amely valóban használt neki. Könyvünk a mai népi orvoslás kézikönyve, melyet szeretnénk tovább gondozni, bovíteni. Ezért örüinénk, ha Ön olyan házi orvosságot tudna említeni, amelyet ez a könyv nem tartalmaz. Talán még emlékszik arra is, ki és mikor, milyen körülmények között adta Önnek azt a bizonyos ötletet. (Javaslatát a kiadókon keresztül juttathatja el hozzánk.) A betegségek gyógymódját legjobb tudásunknak megfeleloen és lelkiismeretünk szerint írtuk le. Az esetleges egészségkárosodásokért azonban sem a szerzok, sem a kiadó nem tud felelosséget vállalni. Köszönetet mondunk Annette Hilschenz belgyógyász szakorvosnak, a tünetek és a házi szerek gyujteményének lektorálásért és azért a nyitottságért, amelyet a népi megfigyelésekkel szemben tanúsított; Reinhard KühfuBnak (Sindelfingen) pedig azért, hogya természetgyógyász szempontjából ellenorizte az adatokat. A házi szereket és a tüneteket a "Betegségek és ellenszereik" és a "Gyógyhatású szerek a háztartásban" címu fejezetekben dönto többségben Dietrich Ley gyujtötte össze. A könyvnek ezt a részét szüleinek, Heinz és Lore Leynek ajánlja. Stuttgart, 1996. március Peter Kensok, Dietrich Ley

9

Házi szerek és gyógyszerek

A kisebb megbetegedések és sérülések mintegy 75-90%-át nem kezeli orvos, pedig a legtöbb országban jelentos összegeket fordítanak az egészségügyre. Legszívesebben tehát magunk segítünk bajunkon, és ezzel azt a viselkedést követjük, amelyet minden kultúrában világszerte: a szakembert (az orvost, a gyógyszerészt és a természetgyógyászt) csak akkor keressük fel, ha házi szereink már nem váltak be. A betegségnek azonban nem csak biológiai okai vannak: társadalmi és kulturális jelenség is, mint ahogy arról az utolsó fejezetben olvashatunk. Abban a részben majd más országokba, más népekhez, gyógyítókhoz és varázslókhoz látogatunk el. Ha más kultúrákkal foglalkozunk, jobban megérthetjük a betegséghez való viszonyunkat, hiszen: "Mindig szem elott kell tartanunk, hogy az orvoslás nem természettudományos disciplina, sem absztrakt, sem alkalmazott formájában. A betegségek leküzdésében a természettudomány módszereit alkalmazzuk, de az orvoslás, mint olyan, inkább a társadalomtudományok körébe tartozik, mivel célja társadalmi jellegu, tevékenysége a társadalmat szolgálja." Henry Ernst Sigerist fogalmaz így az archaikus gyógyító muvészetról és a természeti népek gyógyító módszereiról szóló tanulmányában (A History of Medicine. !., Primitive and Archaic Medicine. New York, 1951.). Mint minden gyógyászati tevékenységet, a mi egészségügyi rendszerünket is gazdasági, politikai és jogi szempontok határozzák meg. Megfázás és láz esetén azonnallábszárborogatással és meleg fürdovel próbálunk enyhíteni a fájdalmakon, de csak az orvosnak van joga arra, hogy igazolja a hosszabb munkaképtelenséget, amit aztán a munkáltató elismer. Ezért mindenképpen el kell hívnunk az orvost vagy el kell mennünk a rendelésére. Mindkét fél számára sokkal egyszerúbb ilyenkor a gyógyszeres szekrény kínálatából választani, mint házi szereket használni. Minthogy nálunk a fehérköpeny es szakembernek tekintélye van, s úgy tekintünk rá, mint a természettudományok földi kép10 11

viselojére, túlságosan is könnyen tesszük felelossé ot testünkért. Szubjektív módon nem is érezzük betegnek magunkat, ha azonban egy orvos természettudományos vizsgálatokkal bebizonyította, hogy bizonyos értékek kívül esnek a normál tartományon, akkor menthetetlenül azok vagyunk. Ez lehet áldás és átok is. A páciensek növekvo száma a természetgyógyászok klientúrájában arra utal, hogy az ezoterikus öngyógyítások, az inga, a bioenergia, az önismereti csoportok, a pszichoterápia és más testgyógyító módszerek iránt eros az érdeklodés, ami a hivatalos gyógyítás egyfajta kritikája. Annak a természettudományos orientációjú egészségügyi rendszernek a kritikája, amelyben az ember személyiségét kevesebbre értékelik, mint a mérési eredményeket. Különösen azok az alternatív mozgalmak, amelyek egészségünkért lépnek fel, jelzik azt, hogy társadalmunkban egyre több hiányzik abból, ami jó közérzetünket biztosítja. A beteget komolyan kell vennünk, s ezért senki sem feltételezheti, hogy valaki "szabad akaratából" választja a beteg szerepét. De feltuno, hogya valószínú1eg lelki eredetu, orvos által is kezelt betegségek aránya 50-70%-ra teheto. A betegség ily módon reakció lehet azokra a körülményekre, amelyeknek az ember ki van szolgáltatva, s amelyeket megváltoztathatatlannak tart. Ha a beteg ilyenkor betegsége panaszait gyógyszerekkel akarja megszüntetni, alternatívaként választhatja az osrégró1 ránk hagyományozott házi szereket, s ez az alternatíva biztosan kíméletesebb, mint a pszichés betegségek gyógyszerei és az altatók, az atomkor nyugtatói. Oseink, ha már "kifogyott a tudományuk", öregekhez, javasasszonyokhoz, pásztorokhoz, vadászokhoz, késóbb pedig papokhoz is fordultak sebesüléseikkel és betegségeikkel. Ezek igen pontosan megfigyelték a természetet és kikísérletezték azokat a szereket, amelyeket ma házi szerek néven ismerünk. Érdekes módon a jelenlegi orvostudomány is ebbó1 alakult ki, de azzal az igénnyel lépett föl és azon igyekezett, hogy egyeduralkodó legyen a gyógyításban. Már maga a tény, hogy a papok - ahelyett, hogy szóban adták volna tovább - elkezdték feljegyezni tudásukat, elindította az emberek és gyógykezelésük közötti elidegenedés folyamatát. A tudás nagy része 12

szükségszeruen a könyvekben maradt, s így sokak számára nem volt már hozzáférheto, mivel nem mindenki tudott írni és olvasni. S ha tudott is, nem biztos, hogy megnyíltak elotte a könyvtárak. Mégis a könyvekbó1 és az orvosi gyakorlatból sok minden utat talált az emberekhez, de ezek mindenekelott családon belül, szóban terjedtek tovább. Néhány kézmuves céh az orvostudománnyal párhuzamosan még ki is fejlesztett és tökéletesített is gyógymódokat - valószínú1eg anélkül, hogy az egyik a másik módszeréró1 tudott volna. Tehát nemcsak a lengyel fazekasok ismerik olyan jól az agyagot, hogy azzal sebeket és ekcémát tudnak kezelni. Egy bizonyos agyagfajta hatását már évszázadokkal Krisztus születése elott felismerték görög orvosok is. Valószínú1eg ok voltak az elsok, akik a gyógyereju terra Lemniát (a Lémnosz szigetéró1 származó földet), illetve a terra sigillatát (lepecsételt földet, ugyanis a csomagolás le volt pecsételve) árulták. E hagyomány szerint készülnek a modem földcsomagok, és az o tapasztalataik alapján történik a gyógyiszappal való kezelés is. Az a tény, hogy a gyógyítás ismerete pénzt hozhat, és hogy egy orvosnak a gazdaság keretein belül kell gondolkodnia, ártott a házi szereknek. Ezek szinte semmibe sem kerülnek, és csak akkor találunk nekik piacot, ha azoktól elidegenítjük, akik felfedezték oket. Másképp megfogalmazva: annak, aki terra Lemniát gyógyszerként szeretne lengyel fazekasoknak eladni, eloször meg kellene gyoznie oket arról, hogy semmit sem értenek az egészséghez és az agyaghoz. Pedig eredetileg csak laikusok gyógyítottak kényszeruségbó1 és a gyógyító segítség utáni törekvésbó1. Mindenütt a világon régóta használtak már házi szereket, mielott még egyáltalán létrejött volna a mai értelemben vett természettudomány. Végül is az ember nemcsak kulturális lény, hanem a természet egyik alkotóeleme is, és akkor is a túlélésre törekszik, ha nincs a közelben orvos vagy más gyógyító szakember. A házi szerek kutatás ának mozgatórugója tulajdonképpen bizonyos ösztönösség lehet. Hogy az agyagnál maradjunk: az állatok is ezzel gyógyítják sebeiket. A macskák ösztönösen fedezik fel az agyagos földet; az elefántok porral szórják be magukat, így uzik el a rovarokat, s szárítják ki sebeiket. A kutyák fü13

vet esznek, ha elrontották gyomrukat, és hányni akarnak. A nó'k olyan ételeket kívánnak, amelyek keseru ízuek (például keseru italokat isznak, vagy uborkát és hering et esznek), ha az anyagcseréjük a terhesség alatt megváltozik. Johann Dietz, Nagy Frigyes (1620-1688) sebész orvosa ezt a következó'képpen foglalta össze: "Amit a természet oly mohón vágyik, az az Ön gyógyírja!" És a népi gyógyászat mindig jól figyelte meg, mire is vágyik oly mohón a természet. A tudományos gyógyászat nagyobb igényu, mint a népi gyógyítás, feltéve hogy a mai filozófiát és természettudományt úgy fogadjuk el, mint megdönthetetlen szükségszeruséget valami hatásmechanizmusának kutatásában. A tudományos gyógyászatban a tapasztalatok és a vallásos-mágikus elképzelések semmit sem érnek. Ott objektív, ellenorizheto és mérheto eredményekre van szükség. A világot a népi gyógyászat is meg szeretné magyarázni a maga módján, és erre a tudásra építi a házi szerek rendszerét. A laikus azonban másképp gondolkodik, mint a természettudományosan képzett és szakosodott orvos. Ugyanúgy pontosan figyeli meg a jelenségeket, hasonlóan éles logikát használ a diagnózis és a terápia felállítás akor, még ha módszerei a természettudósétól eltéroek is, s gyakran a hit is befolyásolja ot. Így tehát a legtöbb kultúra a világegyetemet másként interpretálja, minta tudósok, s ez oda vezet, hogy elodeink viselkedése és orvostudománya manapság elég talányosnak tunik fel nekünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy házi szer jobbá válik azáltal, hogy modem módszerekkel vizsgálják és új néven, receptre írják fel. Néprajzi indítékból azt is meg kellene vizsgálnunk, vajon nem szegényedik-e el gyógyító kultúránk, ha a tudományos felfogás válik mindenütt meghatározóvá. Ez a kérdés mindenekelott azért vetodik fel, mert a házi szerrel való gyógyítás eredményességét még mindig nem lehet a tudomány módszereivel igazolni. Az érintettek érdekében mégis hangsúlyozni kell a kezelés szubjektív módon átélt sikerét, bármilyen legyen is maga a kezelés. Anépi gyógyászat tapasztalati jellegu és legfó'képpen hagyományokon alapuló. A tudományos gyógyítás ezzel szemben elmagyarázza - bármely népi hittól függetlenül - a betegség okát és a gyógyszerek hatását. 14

A népi gyógyítás és a természettudományos gyógyászat képviseloi nemcsak tanultak egymástól és nemcsak azonos célt szeretnének elérni (bár különbözo eszközökkel). Egyformán függenek "a korszellem, a természet és kultúra, a vallás és politika, a társadalom- és természettudományok állandó változásától." A tudományos gyógyítás azonban mindig jobban függött, függ ma és függ a jövoben is a gazdaságtói, mint a népi gyógyászat. A legújabb egészségügyi reformok is azt példázzák, mennyire hatjólétünkre a politika és gazdaság, és hogyan kívánják ezek elérni, hogy viselkedésünk megváltozzék. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha kultúránkban megváltoznak az anyagi és az eszmei értékek. A megelozo vizsgálatok például súlyos betegségek hatásától kívánnak megvédeni bennünket. A valódi megelozésnek azonban élelmiszereink eloállításánál kellene kezdodnie, vagy végso soron minden fogyasztási cikk eloálIításánál. Ezért volt képtelenség, hogy még az 1990-es évek közepéig gyártottak freon hajtógázt (Németországban - a szerk.). Pedig már évek óta tudták, hogy a freon megtámadja azt az ózonréteget, ami a káros sugárzástói véd bennünket. Engedélyezték, hogy a régóta kikerülhetetlen tilalom ellenére még néhány évig a hasznot lefölözzék - a természet rovására. Csak legújabban merült fel annak az igénye (s még a német parlament is foglalkozott vele), hogya légi közlekedésnek a légkörre gyakorolt hatását ellenorizni, vizsgálni kellene. Ezek a hangok mégis újra elnémultak. A légi közlekedés elsorendu gazdasági tényezo. És az utazás, amit a repülés lehetové tesz, önmagában véve érték és státusszimbólum. Alig néhányan gondolnak arra repülés közben, hogy ártanak a környezetnek, legalábbis kevesebben, mint az autósok közül, akik az autót több mint 50%-ban szabadidos célokra, s így feleslegesen használják. Dicsérendo ugyan "a környezetkímélo turizmus", de annak pozitív hatását sokszorosan lerontja, hogy az órák hosszat tartó oda-vissza repüloutak (például Kubába és hasonló távolságokra) sokkal több káros anyagot bocsátanak ki a sztratoszférába, mint ha valaki egy éven át, nap mint nap autóval megy a munkahelyére, mondjuk Hamburgból Frankfurtba. További példa a költséges eldobható csomagolás, amely ellen manapság már egyre eroteljesebben lépnek fel. De ezekhez 15

is még mindig hatalmas mennyiségu nyersanyagot használnak fel, megsemmisítésük pedig már a természet rendjébe való beleavatkozás, amelynek következményei - az ember számára is - beláthatatlanok. További példa a gazdaság és egészségügy összefonódására az oltási rendszer. A Német Szövetség a Vírusbetegségek Legyozésére és a Német Vörös Kereszt 1989-ben a "Minden gyereknek háromra van szüksége" szlogennel hirdette meg a kanalas oltást. És a plakátokon 17 gyerek apellált a szüló'k lelkiismeretére, javasolva, hogy mégis vigyék el ó'ket az oltásra, és így óvják meg oket a gyermekbénulás tóI. Idó'közben megkérdojelezodött, hogy a gyermekek érdekében folytatott oltási kampányok a mi szélességi fokunkon és a nyugati iparosodott világ életkörülményei között elérik-e céljukat. Néhányan ugyanis meg vannak gyozodve arról, hogy ez nem más, mint játék a félelemmel, és hogy az oltástói károsodott gyermekek száma ma már nagyobb, mint azoké, akik a jelenlegi kezelési lehetoségek ellenére megbetegednének, ha nem lennének beoltva. Mindenesetre csak a kanalas oltás évente 22 millió márkába kerül a német egészségügyi szervezeteknek. (És évenként 24 milliót adnak ki a diperté, a tuberkolózis, a kanyaró és a rubeola elleni oltásra.) Az oltóanyagok gyártóinak mindenképpen megéri az "oltási láz", és minden olyan újságcikknek örülnek, amely anémet állampolgár "oltási fáradtságát" eloszlatja. Mégis túlságosan egyszeru lenne a gyógyszeripart hibáztatni az egészségügyi szektor fogyatékosságaiért. Mindig annak megfeleloen termel, ami az igény, bár ezt gyakran saját maga gerjeszti reklámhadjárataival, de eközben nem mulasztja el egyetlen jól bevált népi gyógyszer gyártását sem. Minket tehát a gyógyszeripar hozzászoktatott ahhoz, hogy néhány izolált kémiai alkotóelem felhasználásával tartsuk fenn egészségünket, s ez kétségkívül lehetové teszi a legszükségesebb mennyiségu adagolást, s ez nagy elonye a gyógyszereknek. De valami nincs rendben, ha például könnyen bekapható vitaminkészítmények helyettesítik a változatos étkezést, a zöldséget vagy gyümölcsöt. Pedig a Nap érlelte gyümölcsök, amelyek a mi éghajlati viszonyainkon boven teremnek, vagy maga a hagyma és a savanyú káposzta sokkal természetesebben fe16

dezi C-vitamin szükségletünket, mint bármely gyógyszergyári készítmény. Miért megyünk mégis inkább a patikába, mint a piacra? A népi gyógyászattól való elidegenedés nem a legújabb idó'k jelensége. Néhány példa erre: Gyuszuvirág A gyuszuvirágméreg eredetileg régi angol házi szer volt vízkór ellen. Miután William Withering tíz éven keresztül kipróbálta, l785-ben hivatalosan is bevezette a tudományos szívgyógyászatba. Ma ezt a szert digitalis néven árulják a gyógyszertárban, de alig van már valaki, aki ismemé az eredetét. Azok közül, akik fogyasztják, csak kevesen értenek latinul. Kinin és szalicilsav A váltóláz Dél-Európában elég széles körben el volt terjedve. Az emberek szenvedtek a rendszeresen fellépo magas láztól és kétségbeesésükben mandulamagokat fogyasztottak, amelyekbe a misztikus "abra, fara, sacra" szavakat vésték be. Nem tudták, hogyan terjed a fertozés, hanem a rossz levegóben, a mal ariában vélték megtalálni a fertozés okát. Másképp volt ez Peruban. Del Chinchon grófno l638-ban súlyosan megbetegedett; férje, a spanyol kancellár elhívta az összes létezo orvost, de egyik sem tudott a grófnon segíteni. Akkor a gróf tudomást szerzett egy régi limai népi gyógyszerról, amelyet idó'közben már a jezsuita misszionáriusok is használtak. A jezsuiták a grófnonek a kinacserje kérgéból készült fozetet adtak. Az oslakosok a kérget ,jó kéregnek", kina-kinának nevezték, és a grófno meg is gyógyult tóle. Késóbb a vegyészek kivonták belóle a kinin lázcsillapítót. Elsosorban a homeopátia megalapítója, Samuel Hahnemann (1755-1834) kísérletezett kininnel és alkalmazta lázcsillapításra. Amikor Napóleon kontinentális zárlatot rendelt el, akkor ezzel a növényeknek a gyarmatokról történo importját is megtiltotta. Kényszeruségból ezért újra elovették az oshonos fuzet (salix), amelyet a népi gyógyászat már régóta házi szerként ismert. Levelét többek között belso fájdalom és láz csillapítására alkalmazták. A betegek ehhez mágikus verseket énekeltek és kö17

rülugrálták az áldott fát. Talán ez a hit is fokozta a szer hatását, vagy a fuzfa alatti levego belégzése is, ezért láz esetén fuzfaágakat aggattak fel a beteg szobájában. A fuzfakéreg valóban tartalmaz szalicilsavat, amelyet egy lipcsei vegyész késobb mesterségesen eloállított: ez manapság aszpirin néven széles körben alkalmazott gyógyszer.
Jód

sek és a házi szerek közötti szakadék, s az utóbbiakat általában csak akkor alkalmazzák, ha azt az orvossal megbeszélték. Különben mi is ezt ajánljuk elsosorban, és mivel már a betegség és a gyógyító szerek közötti összefüggések ismeretét sem lehet lényegében feltételezni - ez vonatkozik a természetgyógyászati értelmezésekre is. Számos betegség latin elnevezése és a receptek latin nyelvusége is elosegítette ennek a helyzetnek a kialakulását, aminek következtében az embernek nem lesz elég önbizalma ahhoz, hogy kisebb panaszok esetén segíthessen magán. Az idól<:folyamán a betegnek az orvostól és a természetgyógyásztól való függése egyre nagyobb lett, néha életre, néha azonban halálra is, ahogy ezt George Bernard Shaw "Az orvos dilemmája" címu komédiájában mulatságosan, leleplezo módon ábrázolja. Shaw olyan orvosokat mutat be, akik úgy vélték, hogy rendelkeznek a beteg gyógyításához szükséges eszközökkel. Az egyik orvos vitázik a másikkal, mindegyik koncepciója önmagában véve megalapozott, úgy látszik, hogy mindegyiknek igaza van. Mivel azonban egyik sem gyógyítja meg a beteget, így végso soron egyiknek sincs igaza: a beteg meghal, mert éppen az az orvos, aki neki valóban segíthetett volna, beleszeret a beteg barátnojébe, és így a legkevésbé sem érdekelt a gyógyulásában. A no azonban a temetés után mégis egy másik férfit választ, az orvos pedig így menti föl magát: "Hiszen így teljesen önzetlen gyilkosságot követtem el!" A zseniális, mégis gunyoros Shaw számára az orvos is csak egy ember, és érdekei fontosabbak, mint a beteg egészsége. Shaw a darabjában "lefolytatott" társadalomkritikai vizsgálat végén arra a következtetésre jut, hogy az egyetlen igazi orvos az, aki a betegétól nem függ. Legalábbis aktuális marad az ifjabb Philemon, görög komédiaszerzo (Kr. e. 300 körüli) sóhaja: "Milyen rossz dolga lenne minden orvosnak, ha senki sem érezné betegnek magát." Valószínúleg ez a függoség is vezethetett ahhoz, hogy olyan kevés orvos javasolja a házi szereket. A természetgyógyászat ugyanis mindig sokkal demokratikusabb volt, mint a hivatalos gyógyászat, vagy amilyenek a mai természetgyógyászok és pszichológusok lehetnek. Már a hippokratészi eskü sem csak arra kötelezte az orvosokat, hogy lelkiismeretesek és bizalom19

Már régóta alkalmaztak algából és tengeri moszatból készült fozeteket golyva ellen. A parasztok és a halászok számára nem az volt a fontos, hogy ismerjék a szer természettudományos magyarázatát, hanem megelégedtek azzal, hogy hasznosnak bizonyult. l811-ben azután az algákban és a tengeri moszatban kimutatták a jódot, amelyet l820-ban egy genfi orvos a gyakorlatban is elkezdett alkalmazni. E - szívbetegségek, váltóláz és golyva elleni - házi szerek esetében alig gondolunk már elodeink gyógyító tudományára, akik a környezetükben meglévo, csekély lehetoséggel tudtak és kellett is, hogy tudjanak - magukon segíteni. Szigorúan véve szereik révén eloször gyuszuvirágmérget, szalicilsavat, kinint és jódot alkalmaztak, de függetlenek voltak az orvos és a gyártók által megtisztított termékektol, ha kina-kinát, fuzfakérget, moszatot és algákat vettek magukhoz. Kellene erre gondolnunk és ebból tanulnunk egy olyan korban, melynek jelszava - "fogyasztói igény a fájdalommentes életre" - elég kérdéses. Ez a megfogalmazás 1989. február elején hangzott el a stuttgarti 24. orvostudományi konferencián. A kifejezésben az a magatartás is megfogalmazódik, ahogy manapság az egészséghez viszonyulnak. Dr. Volker Faust, a ravensburg-weissenaui tartományi pszichiátriai kórház professzora a következo ponttal kapcsolatban fejtette ki kételyeit: "A beteg azt akarja, hogy az orvos a kezébe adja a receptet. A háziorvos szerepe olyan lesz, mint a bádogosé egy üzemi balesetnél." Az orvosok részben maguk is felelosek ezért a helyzetért. Az orvosi szakma felfogása azt igényli, mintha csak az orvosok lennének képesek arra, hogy helyesen lássák a gyógyszer és a betegség közötti összefüggéseket. Így egyre nagyobb lesz az orvos és az egyszeru emberek, valamint a hivatalos gyógykezelé18

"\

ra méltóak legyenek, hanem arra is, hogy tudásukat csak egymás között, gyermekeiknek és kiválasztott személyeknek adják tovább. Miért kellett azonban az orvosoknak ilyen tudással rendelkezni, azt alkalmazni és továbbadni, ha épp ennek a követelménynek nem lehetett eleget tenni? A házi szerekkel kapcsolatos ismeretek az orvossal kritikusan együttgondolkodó partnerré tesznek bennünket. És rnielóbb szükség van arra, hogy ismét azok legyünk, mert a mai orvostudományba és a gyógyszeripari készítményekbe vetett hit azt is eredményezte, hogy állandó orvosi ellenorzés nélkül egyre több ember képtelen arra, hogy egészségesnek érezze magát.

A legjobb házi szer az egészséges életmód
"Ha olyan problémával szembesülsz, amelyre van megoldás, akkor nem kell aggódnod. Ha azonban nincs lehetoség a megoldásra, akkor az aggódás nem segít. " (Dalai Láma)

Senki sem szereti azt, ha valamit eloírnak neki. Már ezért is nehéz dolog az egészséges életmódról beszélni. A legtöbben tudják azt, hogy például a dohányzás, a zsíros ételek fogyasztása és a kevés mozgás ártalmas. Tudatában vannak annak, hogyan orizhetnék meg egészségüket - mégsem teszik meg azt. A tudás tehát önmagában nem elegendo, a beállítottság, a belso tartás az, ami dönto. Ezzel kapcsolatban szögezzük le: • A tudásból eloször tett lesz, és a tett csak a megfelelo életszemlélettel válik hatékonnyá. • Senki sem tud valakit valamirol meggyozni, ha o maga nincs meggyozodve a dolog helyességérol. És testünk az egyik legnagyobb kritikus . • Aki pozitívan szemléli az életet, és akiben van életöröm, az a testi és lelki terhekkel és bajokkal könnyebben birkózik meg. Az életszemlélettó1 függ, hogy az egészséges életmód valóban pozitív hatást gyakorol-e az egészségre. Hiszen még a legjobb diéta hatása sem lesz tartós, ha az ember nem szeretne valóban lefogyni. Az egészség voltaképpen a testi állapot megtartása, nem pedig maga az állapot. Elodeink szemében az számított egészségesnek, aki a munkára, a szerelemre és az élvezetekre egyaránt képesnek bizonyult. Régebben bárkinek a hogylétét jól körülhatároiható, termé20 21

szettudományos jellegu normákkallehetett jellemezni, amelyeknek sok millió ember megfelelt, még ha bizonyos eltérés az átlagtól elfogadható volt is, hiszen nincs tökéletesen egészséges ember. • Napjaink gyorsabban élo, magasabbra és messzebb jutó, gazdagabb és hatalmasabb embere nem feltétlenül egészségesebb. A fejlett ipari társadalmakban az életfelfogás, az életszemlélet kisebb jelentoséget kap. Ennek okát abban kell keresnünk, hogy mindennél jobban a teljesítményközpontú gondolkodás került elotérbe. Sokáig tart, míg rájövünk: az az ideológia, mely szerint az ember egyre gyorsabb, gazdagabb és hatalmasabb szeretne lenni, egyre magasabbra és messzebb szeretne eljutni, tulajdonképpen ártalmas és hiábavaló. A technikai tudást, a racionális gondolkodást messze elébe helyezik az érzés eknek, a nyugalomnak és elmélkedésnek. Az emberek többsége elszigetelten, de túl aktívan él egy személytelen technológiájú környezetben, amilyen például a gyógyászatban is a különbözo berendezések és gépek világa. A társadalmi értékítélet és az állandóan sulykolt életszemlélet jelentos hatással van az egészségre. Szinte bizonyos, hogya betegeknek több mint a fele pszichoszomatikus panaszok miatt ül a rendelok váróhelyiségeiben, és a felírt gyógyszereknek legalább 30%-a csupán a placebo hatás révén gyÓgyít. Ezek a számok a társadalom olyasféle fejlodési irányát jelzik, amely ártalmas az egészségre. Míg régebben oly sokan a vallásban kerestek és találtak menedéket, ma számos intézménynek és társulásnak kell abban segíteni, hogy az ember a társadalomban megtalálja a helyét. De ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon és egészséges is maradjon, nem csak tablettákra van szükség. Az is elengedhetetlen, hogy egy közösséghez tartozónak érezzük magunkat, hogy egy csoporttal azonosulni tudjunk. • Az ember társadalmi lény, de egyéniség is. Ezért betegednek meg azok, akiknek identitás a valamiért veszélybe kerül ezt hívják a "gyökértelenség szindrómájának". Ez ajelenség például a kivándorlók és áttelepülok, vagy éppen a menekültek esetében orvosilag bizonyított tény. Ez a fogalom igen sok, egészséggel kapcsolatos zavart foglal magába. Angliában például 22 emiatt létrehoztak egyfajta kultúrpszichiátriai rendszert, mely éppen az etnikai kisebbségek lelki eredetu betegségeivel foglalkozik: az afrikai bevándorlók ugyanis testileg és lelkileg másképp reagálnak a megszokott környezetüktól való elszakadásra, mint az ázsiaiak. Az ember, mint társadalmi lény közeledik a többi emberhez, és hagyja, hogy azok hozzá közeledjenek. De mint egyénnek el kell fogadnia saját és embertársai egyéniségét. Ebbe beletartozik az is, hogy szükségleteit érzékeli, azokat elfogadja, és azoknak eleget tesz, mégpedig anélkül, hogy másoknak ártana, vagy azoknak az élet élvezésére és elégedettségre való azonos jogát megsértené. Az egészséget az életlehetoség, az életkedv és az életközösség befolyásolja. Hogy ezeknek a tényezoknek milyen nagy a jelentosége, arról tanúskodik a betegek búcsújárásainak vallási és misztikus magyarázatoktól mentes értelmezése: »Eloször egyalapos környezetváltozásnak lehetünk tanúi, hogyabetegségtudatától begubódzó egyén kiszakad a mindennapi szenvedései közül, és egy reménykedo és céltudatos közösség hatása alá kerül. A többség számára a tisztán testi jellegu zarándokút tulajdonképpen egy szabad levegon lefolytatott kezelést jelent, amelyben kedvezotlenebb körülmények között, hiányosabban táplálkozva lehet részesülni. Az ily módon már megváltozott - a természetgyógyászat szóhasználata szerint -, "salaktalanított" emberre hatalmas hatást gyakorol egy kegykápolna, az imameghallgatásokat megörökíto képek és táblák, a lenyugözo körmenetek, az elbuvölo környezet, a könyörgések, imák monoton zengése, ahogy azt oly sok helyen átélheti a látogató. Ha csupán az egyértelmuen külsodleges és technikai jellegu dolgokat vesszük tekintetbe, akkor itt a modem természetgyógyászat klasszikus elemeit fedezhetjük fel: a világtól (a környezettól) való elfordulást, a mozgást, a levego és a Nap hatásának élvezetét, a verejték-kiválasztás növekedését, a gyógyító böjtölést, valamint a verbális, a képi és az önszuggesztió nagyszeru formáit. Az pedig kétségtelen, hogy itt, ahol az ember legnagyobb energiái, a vallásos eró1<: zabadulnak fel, olyan csodás latos változásokat lehet elérni, amelyeket ezeknek a gyógyító elveknek emberek által kigondolt alkalmazása révén (legalábbis ilyen mértékben) nem lehet elérni.« 23

• A fo halálozási okok magyarázatát az élettel kapcsolatos magatartásformákban kell keresni. Az emberek fele szív- és vérkeringési megbetegedésben hal meg, minden ötödik ember daganatos betegségben, minden huszadik pedig légúti és anyagcsere-megbetegedésben, illetve közlekedési balesetben. Mindennek számos oka lehet: helytelen táplálkozás, mozgáshiány, stressz, dohányzás, túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás, genetikai hajlam és helytelen emberi magatartás. A felsorolt okok nagy része összefüggésben van az életvitellel és a társadalom értékfelfogásával - mindketton érdemes elgondolkodni. Annyi egészségre káros szokásunk van! Ide tartozik a mozgásszegénység és a dohányzás (jelszó: autóval a cigaretta-automatához!), a túl cukros, túl zsíros és túl boséges táplálkozás, amely a testi szükségleteknek nem felel meg. Ennek illusztrálására álljon itt egy észak-európai példa! Lappföldön évszázadokon keresztül zsírosan étkeztek, mert télen a megerólteto erdei munkához és a rénszarvasokkal való vándorláshoz a szervezetnek nagy tartalékra volt szüksége. Ma Lappföld lakóinak többsége (finnek és oslakó lappok) az iparban, a közigazgatásban, illetve az idegenforgalomban tevékenykedik. A régi táplálkozási szokásokat megorizték, bár a tartalékokra már nincs szükség. A következmény: a lappföldi orvosok arról panaszkodnak, hogy egyre több a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedo ember. A mi életünkben is - az ételek mennyiségét és összetételét tekintve - nagy szerepet játszanak a családi hagyományok; sok (fehér embemek nehezére esik például az, hogyamegszokott lisztból készült) kenyér helyett átálljon az egészségesebb, teljes orlésu lisztbol készült termékekre. És aki évekig (ha nem évtizedekig) olyan receptek alapján fozött, mint otthon az édesanyja illetve nagyanyja, az bizony nehezen tud attól elszakadni, még ha a legújabb tudományos eredmények helytelenítik is azt, vagy ha a környezetben lévo mérgek és hormonok bizonyos hús- és zöldségfajtákat elrontanak is. Rögtön azzal érvelnek, hogy az elhízottságnak, a bélrendszeri, a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek genetikai okai vannak, vagyis elkerülhetetlenek, mivel biológiailag deterrninálva vannak. De ezen betegségek közül is soknak az oka valószínuleg a családi hagyományokban keresendo. A recepteket és az életst11ust az ember leginkább a 24

szüleitól veszi át, anélkül hogy annak tudatában lenne. Amit az ember gyerekkorában otthon megtanult, és ami akkor ízlett neki, arról késobb nehezen hiszi el, hogy helytelen, és a megváltoztatásukra van szükség. A csoporthoz való alkalmazkodás kényszere. Aki fél attól, hogy magára marad, meggyozodése ellenére együtt dohányzik és iszik barátaival és ismeroseivel, hiszen azt akarja, hogy továbbra is a csoport tagjának tekintsék. A teljesítménykényszer és a konkurenciaharc bizonyára tartósan növeli a társadalmi összterméket, de a lélek kiüresedéséhez és az emberi kapcsolatok elszegényedéséhez vezet, aminek következménye a párkapcsolatról és az élet örömeirol való lemondás. Egy olyan társadalomban, ahol a termelés fo értelme a fogyasztás, az egymás iránt érzett vonzalmat semmi sem pótolhatja. Sokan tehát éppen ezen - oket sorvasztó - teljesítménykényszer elól menekülnek (nem tudatosan) különbözo betegségekbe. Ha elismerjük, hogy a termelés fo értelme társadalmunkban a fogyasztás, akkor ezt a fogyasztást élvezni is tudnunk kell. Ehhez szabadidore volna szükségünk, ami alig van, mert a termelési kényszer nagy úr, s a túlzott aktivitás krónikus fejfájás, gyomor- és bélfekély, szívinfarktus okozójává vált. A folytonos tevékenység közben elfeledkezünk arról, hogy a jelent élvezzük. Egy mondás, melyet az abdérai görög orvosnak, Démokritosznak (Kr. e. 460-370) tulajdonítanak, a következoképpen utal erre: "A halál után rohan az, aki elóle menekül." Az egészséggel kapcsolatos motiváció az egyénre háramlik vissza. Éppen ezért a szubjektív jó közérzet fontosabb, mint bármilyen diagnosztikai, természettudományos pontossággal kimutatott eredmény. Sigmund Freud meg volt gyozodve arról, hogy egy ember akkor betegszik meg, ha nem látja létének értelmét és saját értékét. A fiatal MarxtóI is fennmaradt egy - iskolai dolgozatból származó - mondat a tárgyban: "Aki már nem érzi azt, hogy szükség van rá, az meghal". Amennyiben Freudnak és Marxnak igaza van, akkor az egészséges életszemlélet, a hivatásszeru és szabadidos tevékenység az elofeltétele annak, hogy egészségesek legyünk vagy azok maradjunk. Mert végül is az egészséges életvitel a legfontosabb házi gyógymód.
25

Betegségek és ellenszereik

Alvászavarok
A fejlettebb nyugati világban minden hetedik felnott nehezen alszik el éjszaka, vagy hajnalban felébred. Mások nem tudnak mélyen aludni és reggel összetörve ébrednek. Léteznek természetüknél fogva hosszú illetve rövid ideig alvók, de az alvásigény és az alvási szokások alakíthatók, mert szorosan összefüggenek a környezettel, a kultúrával és a munkakörülményekkel. Egy pék például, aki éjszakánként dolgozik, és bár szokatlan idóoen, de mégis rendszeresen alszik, még mindig jobb helyzetben van, mint a váltott muszakban dolgozó, akinek mindig új alvásidó1cre kell átállnia. A déli államokban szokás, hogy az emberek délutánonként több órát is alszanak, mert akkor túl meleg van a munkához. Az idosebb eknek általában kevesebb alvásra van szükségük (kb. 5-7 óra), mint agyerekeknek (12-14 óra) vagy a csecsemoknek (18-20 óra). Ha a felnottek ezt nem fogadják el, és éjszakánként megpróbálnak nyolc vagy még több órát is aludni, és ez általában nem sikerül - a jelenséget alvászavarként fogják fel. Aki éjszaka hánykolódik a problémái miatt, ahelyett hogy napközben megoldaná ó1cet, akkor ne csodálkozzék, hogy nem tud aludni. Az elottünk álló események miatt érzett öröm vagy félelem is ébren tarthat minket. Csak ha a fenyegettetés megszunik, vagy acélt elértük, akkor áll vissza az eredeti alvásigény. Nagy hiba az alvást tablettákkal eroltetni, mert ha a zavar okát nem küszöböltük ki, az altató hosszú távon több kárt okoz, mint egyetlen álmatlan éjszaka. A házi szerek kíméletesen és természetesen hatnak. Próbáljuk ki, esetünkben melyik válik be a legjobban! Kezelés: Az alvászavart kiválthatja a megszokott életritmus megváltozása. Gyakran segít, ha egy éjszaka hosszabb sétát téve tudatosan 26 27

ébren maradunk, és a következo napot a meg szokott módon töltjük. Lefekvés elott általában jótékonyan hat a séta vagy a meleg fürdo. Nedves zokni, hideg karok, borogatás: lefekvés elott hideg ecetes vízbe mártott zoknit húzunk a lábunkra, majd erre vastag gyapjú zoknit, hogy ne szivárogjon ki a nedvesség. A láb hamar átmelegszik, és jó közérzetet okoz, ami alváshoz vezethet. Hasonló hatást érhetünk el nedves lepedovel, nedves hálóruhával, amelyre fürdó1cöpenyt veszünk vagy takarót terítünk, mielott lefekszünk. Aki nem szívbeteg, merítheti alkarját kézfejtól könyékig hideg vízbel-3 percre. Szolocukor, csokoládé, kávé: egy szem szólocukor vagy csokoládé kiegészíti a glukóz-szükségletet. Aki éjszaka felébred, és nem tud újra elaludni, ezzel megnyugtathatja magát. A lefekvés elott fogyasztott eros babkávé vagy feketekávé oly módon befolyásolhatja a vérkeringést, hogy álom jön a szemünkre. Gyümölcs: szólocukor helyett az elalvásban segíthet a gyümölcscukor is, mégpedig gyümölcs - eper, alma, narancs vagy befott - formájában. Légmozgás: ügyeljünk arra, hogy a hálószobában ne csak elegendo levego legyen, hanem enyhe légmozgás is, hogy ne kényszerüljünk saját széndioxidharangunk alatt aludni. Tej, bor, sör: a forró tej egy evó1canál mézzel, egy pohár vörösbor megnyugtató hatású, éppúgy mint egy pohár - komlóban gazdag pilzeni típusú - sör. Az alábbi receptet különösen ajánljuk: egyenként 50 gramm citromfüvet, macskagyökeret, levendulalevelet és komló virágot összekeverünk és fahéjjal ízesítünk. Ebból mintegy 200 gramm teát kapunk. Ezt a keveréket 1 liter vörösborban egy héten át érleljük. Igyunk belole minden este 1/8 litert. Terhes asszonyoknak sem árt ez az altatóital. Vigyázat! A krónikus alvászavart eloidézhetik szervi megbetegedések is, ezért kérjen tanácsot orvostól vagy természetgyógyásztól. Az altatótabletta soha nem lehet tartós megoldás az álmatlansággal szemben, mert végzetes függoséget eredményezhet. Aki hosszú ido óta rendszeresen altatót szed, igyekezzék szakorvosi irányítással ennek szedését fokozatosan leépíteni.
28

Aranyér
Az aranyér a végbélnyíláson elhelyezkedo visszértágulat. Sokak számára kínos élmény megvizsgáltatni vagy kezeltetni. A kitágult vénák a záró izomzat mögött helyezkednek el a végbélben vagy a záróizom külso peremén. Az aranyér - hacsak nem kicsi - olyan mértékben kitágulhat, hogy megsérül és vérzik. Az aranyér puha csomók formájában jelenik meg, melyek a nyomásra érzékenyek. Megnyomása viszketést és ég~ érzést okozhat. Ha felszakad, vérzik és fájdalmat okoz. A krónikus aranyér a nedvezés és a széklettel történo szennyezés miatt a végbélnyílás ekcémájához vezethet. A bántalmakat a sok ülés, a ballasztanyagokban szegény - ráadásul gyors és rendszertelen - táplálkozás okozza. A gyakori székrekedés mellett oka lehet az öröklötten laza kötoszövet is. Kezelés: Ügyeljünk a rendszeres és könnyu székletre, hogy a túlzott erólködéssel ne terheljük a vénákat. A rendszeres séta és sport élénkíti az anyagcserét és edzi az egész szervezet kötoszövet-állományát. A táplálék tartalmazzon sok ballasztanyagot (pl. teljes orlésu kenyeret). A salátába keverhetünk 1-2 evokanál búzacsírát vagy lenmagot, ez puha és rendszeres székletet biztosít. Tejcukor: a homeopaták gyógyszereinek alapját képezi a tejcukor. A tejcukor megvásárolható a fitotékában. Sokoldalú házi szer, és nem túlságosan édes. Ha naponta 2-3 alkalommal 1 evó1canállal felhasználunk belole ételünk vagy italunk édesítésére, szabályozzuk ezzel a székletünket, élénkítjük és rendben tartjuk a bélflórát. Kamillafürdo: különösen a fájdalmas aranyér kezelésére alkalmas. Egy marék kamillavirágot felfozünk 2 liter vízben, és 15 percig állni hagyjuk. A fozetet átszurjük és a langyos fürdovízhez öntjük. A fürdo megakadályozza a gyulladást és elosegíti a vérellátást. Árnika: a kamillához hasonlóan az árnika is megfelel a végbél tisztántartásához. Minden székelés után 1:3 arányban higított oldattal mossuk le a végbélnyílást. Készíthetünk 2 evokanál oldatból és 2 liter langyos vízból ülofürdot is.
29

Tölgyfakéreg: apróra tört tölgyfakéregból fertotleníto és összehúzó hatású fürdo készítheto aranyér esetében. Tegyünk 2-3 kanál törött tölgyfakérget 1 liter hideg vízbe, és lassan fozzük fel. 5 perc elteltével szurjük át a fozetet. Ha a készítmény 40 oC homérsékleture húlt, keverjük az ülofürdohöz. Napi egyszeri alkalommal 10-20 percig tartó kúra javasolt. Mosakodás székletürítés után: Európában a székelés után toalettpapírral tisztálkodunk. Másként van ez sok ázsiai és afrikai országban. Ott a végbélnyílást vízzel mossák le minden székelés után. Teszik ezt oly módon, hogy egy kis edényból vizet öntenek a végbélre, és tisztára mossák. A toalettpapírt legfeljebb szárításra használják. Számunkra, európaiak számára talán nehéz a bevett toalettszokásokon fölülemelkedni, hisz a legtöbb ember csak az egészségügyi papír használatát ismeri. Pedig éppen a székelés utáni hideg vizes lemosások akadályozzák meg az aranyér kialakulását. A mosdóvízhez adhatunk egy kevés ecetet is, mivel fertotleníto és viszketéscsillapító hatása van. -lezajlott tüdo-, légúti és szívmegbetegedések, krónikus orrés garatbetegségek, tuberkulózis, tüdotágulás stb. Kezelés: A roham kezdetén forró láb- és karfürdó'k és kötések ajánlottak. Addig masszírozzuk a hátat és a mellkast erosen, míg a bor kipirul. Borsmenta és eukaliptuszlevelek: 1 evó'kanál borsmentát és ugyanennyi eukaliptuszlevelet összetörünk, összekeverünk és fél liter, forrásban lévo vízbe dobunk. Megfordított tölcsért teszünk a fazékra, és a gozt az orrlyukakhoz vezetjük, vagy a fazék fölé hajolunk, fejünket törülközovelletakmjuk, és mélyeket lélegzünk. Retekkivonat és teák: Sebastian Kneip, német lelkész köhögés ellen rendelte betegeinek, hogy retekszeletekbo1 nyert nedvet fogyasszanak minden étkezés után: egy kanálnyit mézzel édesítve. Asztma elleni teát készíthetünk csalánból, borostyánból, oreganóból, karnillából, zsályából és kakukkfuból különkülön és vegyesen is. Majoránnabor: a mellkasi feszültség ellen hat a lazító majoránnabor. Tegyünk 50 g majoránnát egy üveg száraz fehérborba, és hagyjuk 10 napig állni. Ezután szurjük át a bort. Tartsuk huvös vagy hideg helyen. Igyunk belóle egy pohárral minden vacsora elott. Forró lábfürdo: álljunk lábszárközépig 38-45 oC-os meleg vízbe. Terítsünk egy takarót a térdünkre, hogy a goz ne szökjön el. 5-15 percenként öntsünk az edénybe hideg vizet, míg a fürdovíz langyossá húl. Húzzunk a nedves lábunkra gyapjú zoknit, vagy feküdjünk nedves lábbal gyorsan ágyba. Forró kaifürdo: a lábfürdohöz hasonlóan a forró karfürdo is nyugtató hatású. Merítsük mindkét karonkat lassan, a felkar közepéig 38-45 oC-os meleg vízbe. A fürdo 5-15 percig tartson, ameddig kellemes. Ezután pihenjünk egy fél órát. Kórosan magas vagy alacsony vérnyomás és elorehaladott érelmeszesedés esetén, melyek során szívmuködési zavarok és magas pulzusszám léphet fel, továbbá pajzsmirigytúltengés esetén ne alkalmazzuk a forró karfürdot. Mustáros borszesz: hirtelen fellépo rohamok enyhülnek, ha a gége, a nyak, a gerinc és a szegycsont tájékát bedörzsöljük mus31

Vigyázat!
A kifakadt aranyércsomók nemcsak kellemetlenek, hanem veszélyesek is. Fekélyhez, hegesedéshez, ekcémához, a végbél beszuküléséhez vezethetnek. Ha a panaszok nem múlnak, forduljunk orvoshoz vagy természetgyógyászhoz.

Asztma
Az asztma a légzési nehézség egyik formája, mely az esetek többségében a hörgó'kre hat. Az asztma egy másik fajtája a szívet és az ereket érinti. A hörgoket érinto asztmás roham esetén a hörgó'k görcsösen beszúKülnek, melynek légszomj a következménye. A nyálkahártya megduzzad és fokozott mértékben termel váladékot. Az asztmának lényegében három fo okát különböztetjük meg: - (feltehetóleg öröklött) túlérzékenység (allergia) bizonyos anyagokkal (pl. porral, borrel, állati szorrel, tollal, penészgombával, gyógyszerekkel és egyebekkel) szemben, - idegesség, félelem, sokk, 30

táros borszesszel. A mustáros borszesz könnyen elkészítheto házilag: áztassunk apróra zúzott mustármagot borszeszben, és érleljük néhány napig. Étkezés és ivás: a táplálék tartalmazzon boségesen nyers salátát és zöldséget, de kerüljük az izgatószerek, a só és a hús fogyasztását. Tej- és növényi eredetu táplálék javallt: friss tej, friss sajt, kevés fott borjú-, tyúk- vagy pulykahússal, hozzá saláta, zöldség, gyümölcs, zöldség- és gyümölcslé, valamint befott. Kerüljük a marha-, sertés- és a vadhús, valamint a só, fuszerek, alkohol, a szénhidráttartamú ételek fogyasztását és a dohányzást. Fontos a rendszeres székletürítés (~ székrekedés). Vigyázat! Orvosnak vagy természetgyógyásznak kell megállapítani, hogy az adott esetben a három fo ok közül melyik a kiváltó ok. Ki kell kérni tanácsukat a terápiát illetoen is, melyek közé a házi szerek is beilleszthetok. Az asztma és a heveny roham kezelése során alkalmazott gyógyszerek maradandó ér- és tüdotáguláshoz vezethetnek. A kezelés ne csak a testre terjedjen ki, hiszen az asztma lehet pszichikai hatás által kiváltott reakció is. A tánc, a gimnasztika, a ritrnikus gyógytorna, melyet antropozófusok fejlesztettek ki, nem tartoznak ugyan a házi szerek körébe, mégis enyhíthetik az asztma tüneteit, és kiegészíthetik a terápiát.

zük az érintett szemhéjra. Végül tegyünk tiszta mézet a gyulladt felületre. A méz csillapítja a fájdalmat és enyhén antibiotikus hatású. A gyulladás átterelheto a szemrol, ha más testrészen mesterségesen gyulladást idézünk elo. Tegyünk mustártapaszt (~ torokgyulladás) a térdre és a bokára. A tapasz alatt a bornek csak kipirulnia szabad, ne várjuk meg, amíg égni kezd, jóllehet ez a folyamat nem hagy heget hátra és komplikációk nélkül gyógyul. Legkésóbb 20 perc múlva vegyük le a tapaszt. Legkorábban 2 nap elteltével ismételhetjük meg az eljárást.

Csalánkiütés
Ha hirtelen vörös, viszketo hólyagok jelennek meg a borön, akkor csalánkiütésró1 beszélünk. A hólyagok olykor borsó nagyságúra is megnohetnek, és olyan surun helyezkedhetnek el egymás mellett, hogy egész testrészek feldagadnak. ~ Fejfájás, levertség és magas láz kísérheti a csalánkiütést. Éppoly gyorsan, ahogy jött, el is tunnek a tünetek, anélkül hogy nyomot hagynának hátra a borön. Két nap leforgása alatt minden elmúlhat, ez az az ido, mely alatt a kiütést kiváltó anyagok ismét kiválasztódnak. A csalánkiütés a túlérzékenységet jelzi bizonyos ételekkel, növényekkel és gyógyszerekkel szemben. Visszavezetheto hidegre és melegre, megeroltetésre, szuk ruha szorítására és izzadásra. Gyakori visszatérése esetén derítsük ki a lehetséges tényezó'ket, és kerüljük a kiváltó okokat. Kezelés: Az érintett felületeket hideg vízzel lelocsoljuk. Citromleves és citromszeletekbol készült pakolások szintén csillapító hatásúak. A forró fürdo, melybe egy üveg gyümölcsecetet öntöttünk, valamint a törülközés utáni gyümölcsecetes bedörzsölések szintén hatékonyak. Próbáljuk ki, melyikre reagál legjobban szervezetünk! Vigyázat! Súlyos és két napnál tovább húzódó csalánkiütés esetén kérjük kezeloorvosunk tanácsát. Kísérletekkel magunk is rájöhetünk,
33

Árpa
Az árpa az alsó- és felso szemhéj peremének gyulladása. Eloször a felület átmenetileg kipirosodik, majd megduzzad. A fagygyúmirigyekben genny gyülemlik fel, megkeményedik, és néhány nap múlva árpaszem méreture zsugorodik össze. Bár a gyulladás fájdalommal jár, mégis általában magától gyógyul, miután a genny kiürült. Az árpa hónapokon keresztül elofordulhat mindkét szemen. Okozója máig sem ismert. Kezelés: Az árpa általában magától meggyógyul. Ezt a folyamatot egy jól bevált házi szer, a kamilla segíti elo. Forraljunk fel kamillavirágot egy csésze vízben, mártsunk bele egy kendot, és helyez32

-milyen körülmények okozzák a kiütést, de ez fáradságos. Bizonyos körülmények között az orvosi tanács gyorsabb gyógyulást hoz. 3. Szél görcsök Szinte minden gyermek életének második hónapjától kezdve szenved szélgörcsökben, ami a harmadik hónap végéig elhúzódhat. A gyermeknek fájdalmat okoznak a szélgörcsök, vergodik és sír. Kezelés: A leggyakoribb csecsemobetegségek közé tartoznak az ekcéma (tejkiütés), hasmenés, felfúvódás, nátha és köhögés. 1. Tejkiütés Ez az ekcéma a harmadik hónaptól kezdve lép fel foként az arc és nyak tájékán. A borkiütés gennyes lesz, nedvezik, majd beszárad. Az ekcéma oka többnyire a táplálkozásban keresendo. Kezelés: A gyermek reagálhat túlérzékenyen a tejre. Anyatejjel táplált csecsemó'k esetében az anya étkezési szokásait kell felülvizsgálni. Üvegból táplált gyermekeket itassunk 1-2 napon át a szokásos tej helyett gyenge, mézzel édesített karnillateával. Meleg búzakorpa- vagy tölgyfakéreg-fürdo: 100 g búzacsÍrát vagy apróra zúzott tölgyfakérget beáztatunk 8 órára 1/4 liter hideg vízbe. Ezután 10 percig fozzük a keveréket, leszurjük és hozzáadjuk a meleg fürdovízhez. A tölgyfakéreg összehúzó és fertotleníto hatású, a búzacsÍra megnyugtatja a bort. Fürdessük ebben a gyermeket naponta 1-2 alkalommal. Vigyázat! Súlyos esetben kérjünk tanácsot orvostól vagy természetgyógyásztói az ekcémát illetoen. Óvakodjunk a kortizon-tartalmú kenocsöktól és egyéb preparátumoktói, melyek az ekcémát átmenetileg elmulasztják. Ezeknek a kezeléseknek a következményei gyakran csak évek, sot évtizedek múltán jelentkeznek. 2. Hasmenés csecsemok esetében A szüló'Kre is vonatkozik, hogy orizzék meg a nyugalmukat. PÓlyáljuk be melegen a gyermek hasát, újítsuk meg a kötést 15 percenként, ez megkönnyebbülést hoz számára. Görcsös fájdalom esetén segít egy 5-8 perces ülofürdo 40 oC-os meleg vízben. A melegvizes palack is ellazító hatású. Édeskömény tea és kömény: 1/2 kávéskanál összezúzott édesköménygyümö1csöt leforrázunk egy csésze forró vízzel, és 10 percig lefedve állni hagyjuk. Étkezések közben adjuk a gyereknek a teát (egy fél csésze teával hígítsuk fel a táplálékot). Már kis mennyiségben is hatásos a szélgörcsök ellen. Anyatejjel táplált csecsemó'k esetében az is segít, ha az anya fogyasztja az ánizsteát köménnyel. A kömény enyhíti a felpuffadást és elosegíti a tejkiválasztást. MaJoránnakenocs: 3 kávéskanál porrá orölt majoránnát elkeverünk 1 evó'kanál 70%-os borszesszel. Legalább két órán át állni hagyjuk a keveréket, majd elkeverjük két evó'kanál friss sótlan vajjal. A kenocsöt 5 percig forró vízfürdóben hevítjük, majd mullkendon átnyomva kihúlésig keverjük. Ezzel a kenoccsel kenjük be a gyermek hasát a köldök alatt. Majoránnakenocs kapható készen is a szaküzletekben. 4. Nátha és köhögés A csecsemó'ket mindig melegen, tehát inkább kicsit melegebben, mint vékonyabban kell öltöztetni, mert ó'k még nem tudják a hoháztartásukat szabályozni. Noha anátha és a köhögés kellemetlen, mégis edzi a gyermek természetes védekezo rendszerét. Kezelés: Nátha vagy köhögés esetén is segít a majoránnakenocs. Dörzsöljük be a náthás gyermek orrát naponta többször vékonyan kívülról és belülról, különösen lefekvés elott. Köhögés esetén tegyük ugyanezt amellkassal. 35

Csecsemóöetegségek

A hasmenés csecsemok esetében veszélyes. A gyermek órák leforgása alatt annyi folyadékot veszíthet, hogy belepusztulhat. Feltétlenül vigyük a gyermeket orvoshoz. Addig is lásd: ~ hasmenés. 34

Köhögéscsillapító kenocs: keverjünk el 1 kávéskanál kakukkfüvet, kamillát és kenocsöt 3 kávéskanál 70%-os borszesszel, és hagyjuk 3 órán át érni. Az eljárást a majoránnakenocs készítésének megfelelo módon folytassuk. Ezzel dörzsöljük be a gyermek mellkasát naponta háromszor. A kakukkfu oldja a suru váladékot, így megkönnyíti a felköhögését. A kenocs fertotleníto, a kamilla görcs oldó és gyulladásgátló hatású. Konyhasó: ránt beválik, verjünk el 1 csepegtessünk nátha esetén csecsemoknél és felnotteknél egyaha az ormyálkahártyát sós oldattal bevon juk. Kekávéskanál konyhasót 1/2 liter forralt vízben, és belóle naponta háromszor orrunkba. Másik megoldás: nyalogassunk egy kanál cukrot (lehetoleg egy kis ecettel), egy darabka jeget vagy egy csipet sót, miközben folyamatosan mélyeket lélegzünk. Tartós csuklás esetén helyezzünk melegítopámát vagy melegvizes palackot a hasunkra, paskoljuk hasunkat hideg vízbe mártott és kifacsart törülközovel. Az így kiváltott hidegsokk szapora lélegzésre késztet, és segít újra visszaálIni a megszokott légzésritmusra. Akit gyakran kínoz csuklás, annak nyugodtabban és megfontoltabban - vagyis lassabban - kell ennie és innia, valamint meg kell tanulnia ellazítani magát.

Vigyázat! Vigyázat!
A nátha és a köhögés gyermekek esetében nem nyugtalanító. Ha azonban krónikussá válik, kérjünk tanácsot orvostól vagy természetgyógyásztól. A csuklás általában ártalmatlan. Lehet azonban hisztérikus megnyilvánulás lelki felindulásra is. Gyomor-, bél-, máj- és hashártyabetegségek is kiválthatják, ugyanígy az ~ influenza és egyéb légúti megbetegedések is. Tartós csuklás esetén forduljunk orvoshoz.

Csípofájdalom ~ isiász Derékfájás, lumbágó Csuklás
A csuklás a nyelésból és a sóhajtásból származik. Aki sietve eszik és rosszul veszi a levegot, a rekeszizom akaratlan és görcsös összehúzódását éri el, melyet a belégzés zaja ("hukk") kísér. A könnyu csuklás gyorsan elmúlik. Az alábbi szerekkel különbözo módon siettethetjük. Kezelés: Hüvelykujjunkkal befogjuk a fülünket és ezzel együtt kisujjunkkal az orrlyukunkat. Csukott szájjal többször felfújjuk eroteljesen az arcunkat. Más megoldás: tartsuk vissza fél percre a lélegzést, végüllélegezzünk mélyet. Addig folytassuk, míg elmúlik a csuklás. Más megoldás: a fent említett módon befogjuk a fület és az orrot, majd egy szuszra iszunk néhány korty vizet vagy gyümö1cslevet. 36 A modem medicinában lumbágóról beszélünk. Ez nem egy latin-amerikai tánc, mely az embemek nehezére esik, de nem is karibi ital jamaikai rummal keverve. Német neve, a HexenschuB ("boszorkánylövés") képletesen is utal fájdalmas mivoltára. A lumbágó a démonokba vetett hit jellegzetes példája a népi gyógyászatban. A boszorkányok a gonoszság megtestesítoi, akiknek számlájára sok kellemetlen dolog írható, például, hogy az emberekre lövést adnak le, melyek hirtelen nyilalló fájdalmat keltenek az ágyék és a keresztcsont tájékán. A fordulás, hajolás, mindenféle testmozgás - ha egyáltalán lehetséges - fájdalmat okoz. A lumbágó hirtelen tör ránk - egy váratlan mozdulat közben, vagy ha a hátizomzat különös megeróltetésnek van kitéve. A lumbágó oka a gerincoszlopban egy porckorong elmozdulása. Az alsó végtagok rossz tartásban helyezkednek el, a láb csámpás, a boka süllyedt, vagy lúdtalp esetén vagy a lábak helytelen állása miatt a gerincoszlopra túlságosan nagy teher hárul. 37

Megkülönböztetünk akut és krónikus keresztcsonti fájdalmakat. A heveny fájdalom hirtelen lép fel, ha az egyik porckorong a helyéró1 elmozdul, nem tud visszakerülni a helyére, és egy ideget becsíp. Ennek egyik oka a gyenge és idonként túlterhelt hátizomzat lehet. Gyakran egyértelmuen külso tényezok váltják ki a keresztcsonti fájdalmakat: ha valaki például túl nehezet emel, vagy megeró1teti magát sportolás során. Akinek krónikus derékpanaszai vannak, az vagy túlfárasztot ta a derekát, vagy az izomzatát folyamatosan túlzott igénybevételnek tette ki. Az éveken át tartó rossz étkezési szokások, valamint a helytelen testtartás ülo helyzetben szintén a panaszok okozója lehet. Csak ritkán figyelünk fel rá, ezért nem fordu1 elo gyakran a közvetlenül vagy közvetve kiváltó belso tényezok sorában. A gerinc tartós hutése hideg idoben viselt vékony ruhanemúK, vagy huzat következtében, szintén ebbe a kategóriába tartozik, mivel a test ezekre az ingerekre tartós fájdalommal reagál. Aki krónikus keresztcsonti fájdalmakban szenved, az a gerincét túlságosan igénybe vette, és az izomzatát folyamatosan túlterhelte. Ezeket a »belso« tényezóK közé sorolják (-7 isiász, -7 gerinc- és hátfájdalmak). Kezelés: Pihentessük a hátunkat: feküdjünk hanyatt az ágyban magasra felpo1colt lábakkal, és emyesszük el izmainkat. A meleg-forró borogatás, bedörzsölés és masszírozás, forró vagy emelkedo homérsékletu fürdóK szintén ellazítják az izomzatot. A gerinc külön terhelés nélkül is állandóan dolgozik, hordozza a test súlyát. A túlzott kövérség tehát megterheli a gerincet, az izomzatot és a porcokat. Ebben az esetben le kell fogyni (-7 túlsúly). Bedörzsölés és masszázs: dörzsöljük be a keresztcsont tájékát egészen a farkcsontig, a combot pedig egészen a térdig sósborszesszel, kárnforral, levendulaolajjal vagy hangyasavval, azután pedig a fájdalmas területet orbáncfuolajjal, mely szintén bevált fájdalomcsillapító házi szer. A bedörzsölés után ne menjünk napra, mert a bor fényérzékennyé válik. Meleg kötések: melegítoeszközként megfelel a melegítopáma vagy a melegvizes palack. A hátat gozölhetjük is. Teáskannában karnillavirágot forralunk vízben, kiöntocsövére egy csövet húzunk és a gozt óvatosan a hátunkhoz vezetjük. Ezután takaróba 38

csavarjuk a derekunkat és ágyba fekszünk. Meleg tömlóKént ebben az esetben is alkalmazhatjuk a meleg burgonyazsákot (-7 hólyaghurut); a legjobb este, gyakori cserével alkalmazni. Forró borogatás: 20 gramm konyhasót felfozünk 1 liter vízben. Egy nagyobb vászonkendot belemártunk, és az elviselheto legmagasabb homérsékleten ránc nélkül a keresztcsont és a has köré tekerjük. Erre vastag gyapjúkendot teszünk, és elomelegített ágyba fekszünk. A borogatást 30 perc múlva vehetjük le. V gyanennyi ideig izzadjunk utána, majd mossuk le hideg vízzel, mielott újra lepihenünk. Emelkedo homérsékletu fürdo: üljünk a 35 oC homérsékletu vízzel telt fürdokádba. A víz csak az alsó bordaívig érjen. Adjunk hozzá 5 percenként forró vizet, és merjünk ki a kádból ugyanolyan mennyiséget, hogy a vízszint változatlan maradjon. 20 perc elteltével az ülofürdo homérséklete mintegy 45 oC-ra emelkedik. Maradjunk a vízben további 5-10 percet, majd izzadjunk további 30 percet az ágyban, mielott hideg vízzellemosakodnánk. Fürdo közben hátunkat kefével masszírozhatjuk. A kefével szárazon történo masszírozás a befejezo fürdo után is elosegíti a hát vérkeringését és ellazítja az izomzatot. Ki lehet próbálni, hogy hatásos-e a módszer a fájdalom jelentkezésekor. Vigyázat! A krónikus keresztcsonti fájdalmak az egész életmód megváltoztatását szükségessé tehetik. Bizonyos körülmények között munkát kell változtatni, és -7 túlsúly esetén pedig változtatni kell a táplá1kozáson. Gimnasztikai gyakorlatokat szakember vezetésével végezzünk. Vizsgáltassuk meg magunkat orvossal és kérjünk tó1e tanácsot.

Diftéria ~ torokgyulladás Epebántalmak
Az epeko kristályos formát öltött epeváladék, mely többnyire epehólyag-gyulladás következtében alakul ki. Ez általában epebántalmakat okoz. A kÓKépzodést elosegíti a zsírban gazdag táp39

lálkozás, krónikus székrekedés, mozgáshiány, idült gyomor- és bélhurut. Terhesség után is fokozódhat a készség a k6képz6désre. A hajlam nem utolsósorban örökl6dhet is. Gyakran nagyobb kövek is észrevétlenek maradnak az epehólyagban, sok embernek tudomása sincs szervezetében a k6létezéséró1. Fó1<.énta kisméretu kövek távoznak az epevezetékbe, ahol ennek következtében teljes vagy részleges elzáródás jöhet létre. Már a kövek elmozdulása is panaszokat válthat ki. A felduzzadt epe fájdalmas kólikát okoz. Különösen a 30 és 60 év közötti nó1<. zenvednek ebben a betegségben. s Kezelés: Az epebetegségek és -kövek okozta panaszok enyhítésére alkalmas a meleg lenmagpépb61, gyógyiszapból készült lédús borogatás vagy a meleg burgonyazsák, melyet úgy alkalmazunk, mint a ~ tályog és a ~ hólyaghurut esetében, valamint a hosszú meleg fürd6. Aki hosszú ideje szenved epekövei miatt, változtasson az étrendjén. A zsíros ételek helyett fogyasszon inkább tejtermékekb61, zöldségfélékbó1, salátából és gabonából összeállított ételeket gyümö1cs- és gyümö1cslénapokkal meg szakítva. Az epehólyag mú'/{ödésének Tejfölbe kevert torma egy összehúzódásra készteti az dék. Hasonló hatás érhet6 elosegítése: órával az étkezés e16tt fogyasztva epét, így kiáramlik beló1e a folyael tojássárgájába kevert mézzel is.

Fekete retek: egy kis fej feketeretek levét fogyasszuk el só hozzáadása nélkül ebéd és vacsora e16tt.

Vigyázat!
A hevenyepegyulladás hirtelen lép fel, gyakori kiváltó oka a felindulás. Nem véletlen a mondás, hogy az embert elönti az epe. Heveny gyulladás esetén a beteg ne vegyen magához szilárd tápanyagot, legfeljebb forró borsmentateát igyon. A fájdalom a has jobb fels6 oldalából kiindulva egészen a vállig kisugározhat. A máj és az epe érzékennyé válik nyomásra, a has esetenként felpuffad, hányinger és hányás jelentkezik. Lehetséges, hogy ebben az esetben az epevezeték teljesen elzáródott. Következménye lehet sárgaság vagy idült epehólyag-gyulladás. Ezért feltétlenül hívjunk orvost, feküdjünk egyenes felületre és jól takaróz zunk be, míg az orvost várjuk. A házi szerek csillapítják a fájdalmat.

Égési sebek
Az égési sebeket (a ~ fagyáshoz hasonlóan) súlyosságuk alapján különböztetjük meg: 1. fok: a b6r legfels6 rétegei égtek meg. Er6sen vörös színezetu, a seb fájdalmas, mert a Mr idegei megsérültek. 2. fok: a Mr mélyebb rétegeit is érinti. A sz6rtüsz6k és a faggyúmirigyek azonban épek. Az elhalt szövetek lelök6dése után a seb helyét ismét benövi a friss b6r. 3. fok: a b6r minden rétege megégett: a sz6r, a faggyúmirigyek, az idegvégz6dések, olykor még az alatta húzódó izom is. A b6r idegeinek teljes elroncsolódása miatt ezek a sebek nem nagyon fájdalmasak. A megégett szövetek olykor hófehérek, más esetekben barnás fekete színuek. A másod- illetve harmadfokú égési sebeket gyakran csak a fájdalom alapján lehet megkülönböztetni egymástól, mert mindkét esetben felhólyagosodik a Mr és szövetnedvet választ ki. Csak az els6fokú égési sebeket szabad házilag kezelni. Er6sebb égéseket orvosnak kell ellátnia, esetleg kórházi kezelés válhat szükségessé. 41

Fájdalomcsillapító: lenmagpép és gyógyiszap 6 evó1<.anál rölt lenmagot forró vÍZzel péppé keverünk, és forró 6 vÍZbe mártott vászonkend6re simítunk. A kend6t a máj tájékára helyezzük, és két száraz gyapjúkend6vellefedjük. Amint kihú1t, cseréljünk kötést. Lenmag helyett alkalmazhatunk gyógyiszapot is. Kó,/{épzodést megakadályozó teák: Az alábbi készítményeket napi 10 alkalommal fogyasztva évente 3-4 kúra formájában alkalmazhatjuk. Mindkett6 meggátolja az epekó1<.épz6dést,de ne keveIjük ó1<.et, anem döntsünk egy mellett. h Oroszlánfog: 30-40 gramm tealevelet felf6zünk fél liter vízben. 10 percig állni hagyjuk. Minden f6étkezés e16tt igyunk beló1e egy pohárral. 40

Elsosegély: Az elso- és másodfokú égési sebeket, melyek nem a fejen vagy az arcon vannak és eros fájdalmat váltanak ki, legjobb, ha hideg folyóvíz alá tartjuk, vagy benedvesítjük. Csak tiszta vizet alkalmazzunk, nehogy szennyezodés kerüljön a sebbe. Hagyjuk a víz alatta sebet, míg a fájdalom alábbhagy. Vigyázat! Semmi esetre se kerüljön olaj, zsír, kenocs vagy liszt a sebre, és ne tegyünk rá kötést. Ezek a szerek akadályozzák az oxigénellátást, s így rontják a seb állapotát. Súlyosabb esetekben az orvosi kezelésig csavarjuk a sebet frissen vasalt törülközóbe vagy lepedóbe. Az esetleg a sebbe tapadt ruhadarabokat ne távolítsuk el, takarjuk le frissen vasalt vászonkendovel, míg az orvos megérkezik. Égési sérülések esetén sokk is bekövetkezhet. Ha a sérült szomjúságra panaszkodik, itassuk kis kortyokban ásványvízzeI. A medúza mirigyváladéka által okozott égési sérülések rendkívül fájdalmasak. Ügyeljünk a tengerparton ezekre az állatokra, és széles ívben kerüljük el oket. A medúza által ejtett seben dörzsöljük le a kiválasztott anyagokat homokkal és tengervízzeI.

hányás, hasfájás és ~ hasmenés ennek a legfeltunóbb jele. Ezek a tünetek 1-3 nap után többnyire elmúlnak, hacsak nem szalmonella-fertozést kaptunk, mely leginkább a baromfiban, tojásban, száraz tojásporban, darált húsban, felvágottban, hússalátában, tejben, tejtermékekben, fÓKént a fagylaltban található. A szalmonella-fertozés az esetek 70%-át teszi ki, tehát a leggyakoribb élelmiszerfertozés. Ez ~ lázzal, ~ fej- és végtagfájással, rosszulléttel és hányással kezdodik, majd 2-3 nap elteltével elmúlik. Gyakran halálos kimenetelu a botulis baktérium okozta fertozés. Légmentesen zárt hús-, bab- és borsókonzervekben, valamint befottes üvegekben találhatók. A mérgezés csak néhány óra elteltével jelentkezik rosszullét, hányás, gyomorfájás, székrekedés vagy hasmenés és általános láztalan betegségérzet formájában. Ezután a fertozés megtámadja a gerinc velot, megbénítja a szem, a torok és a gégefo izomzatát. 1-8 napon belül a mérgezés légzésbénulás vagy szívleállás révén halálhoz vezethet. A kevésbé súlyos mérgezések is hetek vagy hónapok elteltével gyógyulnak csak meg. A botulis baktérium által fertozött ételek buzösek, a konzervekben lévo folyadék zavaros. A konzervdoboz teteje és alja kidomborodik, a befottesüvegek teteje maguktól kinyílik. Egyéb ételmérgezésekkel ellentétben a botulis baktérium által okozott mérgezés elkerülheto, mert a fertozött étel felismerheto. Kezelés: Émelygés és rossz közérzet esetén semmi esetre se csillapítsuk a hányingert, hanem - ellenkezóleg - inkább segítsük elo a hányást: 15 percenként egy pohár vízben feloldott 2 kávéskanál só, vagy gyümö1csecetben oldott méz, vagy gyermekek esetében egy pohár málnaszörp segítenek a gyomor kiürítésében. Az ételmérgezést követo hasmenést eloször ne kezeljük, mert ezáltal a bél tisztul. 1: 1 arányban kevert tea és bor elosegíti a folyamatot. Az élelmiszer-mérgezéseket elsosorban ajánlatos elkerülni. Ehhez adunk néhány tanácsot az ételek kezelésével kapcsolatban: - az élelmiszereket tartsuk huvös helyen, mert a baktériumok magasabb homérsékleten gyorsabban szaporodnak, 43

Émelygés ~ hányás, terhességi; ~ gyomorpanaszok Érelmeszesedés ~ vérellátási zavarok

Ételmérgezés
A mikroorganizmusok elszaporodhatnak a táplálékban, ha nem higiénikusan dolgozzák fel, túl melegen, vagy túl hosszú ideig tárolják, vagy ha nem megfeleloen készítették el. Penészgombák, baktériumok és ezek mérge bontja le és fertozi meg az élelmiszereket, melyek ezután már nem táplálnak, hanem mérgeznek. Aki ezekbol eszik, annak mérgezésre kell számítania: rosszullét, 42

- ne használjuk fel olyan konzervek tartalmát, melyek teteje vagy alja kidomborodik, se olyan befottes üvegekét, melyek önmaguktól kinyílnak, - a WC használata után mindig mossunk kezet. Aki fertozött, elkerülheti, hogy másokat megfertozzön, - a vágott és egyéb sebeket fedjük le, ha élelmiszerrel dolgozunk, - soha ne köhögjünk vagy tüsszentsünk ételre! Az orr és toroknyálkahártyát a megfázás ok során gennykelto baktériumok lepik el, - a borön, a ruházaton és a konyhai eszközökön baktériumok telepedhetnek meg, és fozés során az ételbe kerülhetnek. Ezért fozés elott vegyük le az ékszereket és mossunk kezet. Célszeru fozéskor tiszta köpenyt vagy kötényt viselni, - csak tiszta konyhaeszközökkel dolgozzunk, - fozés elott hagyjuk a húst és a baromfit teljesen kiolvadni, és jól süssük át, hogyaszalmonellát így elpusztítsuk. A kiolvadt húslé nem kerülhet semmilyen más élelmiszer közelébe, - frissen darált vagy kiolvasztott darált húst egy napon belül el kell készíteni. Bizonyos hal- és gombaételeket, valamint a spenótot nem szabad újramelegíteni, mert ennek során méreganyagok bomlanak le. A jó szakácskönyvek felhívják erre a figyelmet.

lönösen idos embereket, legyengült szervezeteket és részegeket veszélyeztet. Az alkohol melegérzetet kelt, valójában azonban kitágítja az ereket s így gyorsítja a hó1eadást. A fagyások alattomosan jelentkeznek, gyakran nem figyelünk fel rájuk idejében, mert a hideg lassan hat. A fagyott végtagok zsibbadtak. A valódi fagyásokat az ~ égési sérülésekhez hasonlóan három fokozatba soroljuk. Kezelés: Elso fokú - korlátozott mértéku - fagyás esetén távolítsuk el a ruhanemut és fokozatosan melegítsük a megfagyott testrészt normális homérsékleture. Erre alkalmas a hóval történo dörzsölés is, amire a szervezet fokozott vérellátással reagál. Emberi vagy állati meleg is megfelel arra, hogy egy túlhú1t testet vagy testrészt felmelegítsen. Alkalmazhatunk váltófürdot is: 3-4 percig 30 oC-os vízben ülünk, majd 30 másodpercig 10-15 oC-os vízben, miközben a fagyott testrészt mozgat juk. Ha ismét átmelegedett, meleg, párnázott, lazán feltett kötéssel vegyük körbe a fagyott testrészt. Fájdalmat okozó fagydaganatok esetében segít a burgonya, melyet szeletekre vágunk és megsózunk. Éjszakára állni hagyjuk, míg megfeketedik. Ezzel dörzsöljük be a fagyást. Fájdalomcsillapító hatású. A vérkeringést serkenti a hagymalé, az olíva olaj, valamint a reszelt tormás borogatás, melyhez tormát vízzel 1:1 arányban felfozünk és éjszakára állni hagyunk. Fagyás elleni balzsamot készíthetünk lencselisztbol és sertészsírból. Ezt a pasztát minden alkalommal frissen kell elkészíteni, és éjszakára lefedve állni hagyni. Túlzott lehulés esetén meleg fürdo javallt. A víz kezdetben 35 OC-os legyen, majd adjunk hozzá újra és újra melegebb vizet, míg el nem éri a 45 oC-ot. Tartsuk a karokat és a lábakat a fürdoedényen kívül, esetleg el is köthetjük, hogy a hideg vér nehogy hirtelenül áramoljon vissza a szervezetbe, és ott szívleállást idézzen elo. Tartsuk a nyakat a fürdozés során mindig melegen. Ha az egész test 20 oC alá hú1t ki, vetkoztessük le a beteget meleg helyiségben úgy, hogy levágjuk róla a ruhanemut. Egyes esetben életmento beavatkozásként mesterséges lélegeztetésre és szívmasszázsra is szükség lehet. A lassú felmelegedést orvos 45

Vigyázat!
Ha valaki szalmonella-fertozésben megbetegedett, be kell jelenteni az egészségügyi hatóságnak. A szalmonella avastagbélben él, és fennáll a további fertozés veszélye. Ha a fertozés enyhébb tüneteihez láz is társul, akkor orvost kell hívni, aki székletvizsgálat alapján dönt a bejelentés szükségességérol. A botulis baktérium által okozott fertozések olyan súlyosnak minosülnek, hogy minden esetben orvosi kezelést igényelnek.

Fagyások
Fagyások általában nem védett testfelületeken (köröm, orr) jelentkeznek. Szú1charisnya, cipo vagy kesztyu is eredményezheti, vagy ha a kéz és láb vérellátása nem megfelelo. A fagyás kü44

hivatott felügyelni. Ez vonatkozik a 2. és 3. fokú végtagfagyások esetére is. A fagyott végtagokat is tegyük szabaddá, és meleg kendovel vagy párnázott pólyával fedjük le. Masszázs: ha fó'ként a fej hátsó fele fáj, akkor hajlítsuk be középso ujjunkat gyurus- és mutatóujjunk között. A középso ujj porcát nyomjuk óvatosan a halánték két oldalához, majd kövessük háromszor azt a vonalat, mely a füleken keresztül a fej hátsó részének aljához vezet. Végül lassan masszírozzuk végig ujjunk hegyével kis köröket rajzolva ugyanezt a vonalat. Lábfürdok: állítsuk lábunkat lábszárközépig éro 35 oC-os meleg vízbe. Öt percenként adjunk forró vizet a fürdoedénybe, melybol elozoleg ugyanolyan mennyiséget kimertünk, hogy a víz szintje változatlan maradjon. A víz végül 45 OC-ra melegszik fel. Öt perccel ezután öblítsük le lábunkat langyos vízben, ne töröljük meg, hanem húzzunk vastag zoknit, és járkáljunk, míg lábunk átmelegszik és megszárad. Alacsony vérnyomás, érelmeszesedés, szívpanaszok és pajzsmirigytúltengés estén ne alkalmazzuk ezt a fürdot. Ez vonatkozik az alvás elotti hideg lábfürdore is. Hideg lábfürdo esetén 5 cm magas vízben addig dörzsöljük egymáshoz a két lábat, míg átmelegszenek. Két perccel ezután nedves lábunkra zoknit húzunk és ágyba fekszünk. Burgonyazsák: a forró burgonyazsák (-7 hályaghurut) is enyhít a fejfájáson. Tegyük 30 percre a zsákot a tarkónkra. Vigyázat! A tartós fejfájás a szervezet más muködési zavarát jelzi, melyet meg kell találni és kezelni kell. A fájdalomcsillapító tabletták nem jelentenek végleges megoldást, mert a fejfájást okozhatja ormyálkahártya-, orr- és gégegyulladás, de a fülek is kiválthatják a fejfájást ugyanúgy, mint a gyomor, bél, máj és vese muködési zavarai. Klinikailag nem mindig mutathatók ki ezek az okok, mégis említsük meg kezeloorvosunknak, természetgyógyászunknak ezeket a lehetoségeket.

Fáradtság
A fáradtság legjobb ellenszere az alvás. Élénkíto hatású a rozmaring tea és az ecetes lemosás. A meleg borba töltött vermut szintén frissíto hatású, ha arcunkat, nyakunkat és halántékunkat dörzsöljük be vele. A mézzel kevert vermut és bor keverék nagyszeru ébresztoital. Lásd még -7 alvászavarok.

Fejfájás
Már sok tudós próbálta a fejfájás okait megállapítani, melyek nem heveny fertozésekbó1, agyi, koponya- vagy homloküregzavarokból származnak. Bárkinek fájhat a feje, függetlenül attól, hogyegyébként egészséges vagy ideges, gyenge testalkatú vagy vérszegény. Egyes emberek éveken keresztül szenvednek a fejfájástól. A fájdalom rohamszeruen lép fel ismeretlen okból, olykor csak órákra, néha azonban napokra, testi vagy lelki megeró1tetés eredményeképpen. A fájdalom a homloklebenyt, a fej hátulsó részét vagy az egész koponyát érinti. Nyilalló, szúró vagy szaggató fájdalornként jellemezheto, mintha a fej szét akarna robbanni, vagy mintha össze akarnák nyomni. Ingerlékenység, étvágytalanság, emészté si zavarok, rosszullét és eros izzadás lehetnek a kíséro tünetek. Kezelés: Akinek gyakran fáj a feje, tartózkodjék sokat friss levegon, sétáljon, tegyen túrákat és ússzon. Megkönnyíti az emésztésünket, ha vegetáriánus vagy nyers táplálkozásra állunk át (-7 székrekedés). A gyomornak is jót tesz, ha könnyítünk a munkáján gyümölcslé-, tea- vagy gyümölcsnapok beiktatásával. A nikotin és az alkohol fejfájást okozhat, ezért inkább mondjunk le róluk. Esetenként csillapítja a fejfájást egy csésze kávé, vagy a meleg illetve hideg vizes borogatás. 46

Ficam
Ha az ízületet túlterheljük - lépéshiba, botlás, esés vagy eroszakos beavatkozás révén -, akkor megnyúlhat és kificamodhat. A ficam fájdalmas. Orvosnak kell megállapítania, hogy az ízület kifordult-e, hogyatokszalagok megrándultak-e, esetleg megsérült-e az ízületi tok. 47

Kezelés: Enyhén hajlítsuk be az ízületet és rögzítsük nyomókötésseI. A kötést nedvesítsük be higított alkohollal. Ámikaoldat és víz 1:3 arányú keverékévei masszírozzuk be óvatosan a sérült ízületet. Ez a vérömleny kialakulása ellen hat. Petrezselyem és tojásfehérje: keverjünk össze petrezselymet habbá vert tojásfehérjévei, és vigyük fel a sérült ízületre. Ezután kössük át az ízületet rugalmas pólyával. Káposztalevelek: fott káposztaleveleket rögzítsünk rugalmas pólyával a sérült ízületre. Hagyjuk a kötést hosszabb ideig az ízületen, míg a káposzta kifejti hatását.

Kezelés: A manökenek körében ismert házi szer: só és cukor. Elkeverünk egy kevés tengeri sót citromlével, és fogat mosunk vele, mintha fogrém lenne. Akinek érzékenyek a fogai, nem fog megbarátkozni a szerrel a citromsav miatt. Hasonlóan csiszoló hatású a fogpor, melyet calcium carbonicum néven árusítanak a gyógyszertárakban. Ezt egyéni ízlésünknek megfeleloen elkeverhetjük japán- vagy más hasonló aromás olajjal, vagy elkészíttethetjük. Naponta egyszer alkalmazzuk fogkrém helyett, így elkerülhetjük a fogko kialakulását.

FüIfájás Fogfájás
A fogfájást többnyire beteg vagy rossz fog okozza, melyet azonnal fogorvosnak kell kezelnie. Addig is tabletták helyett házi szerekkel csillapítsuk a fájdalmat. Kezelés: Fogfájás ellen régi bevált szer a szegfuolaj, melyet a fájó felületbe dörzsölünk. Az olaj eloször csíp, néhány perc múlva jelentkezik csak érzésteleníto hatása. A tiszta olaj helyett rághatunk 1/2 percen keresztül szegfuszeget vagy egy negyed gerezd fokhagymát, vagy rászoríthatjuk a fájó fogra. A lábra helyezett mustártapaszok (~ árpa, ~ migrén) és az arcra helyezett burgonyazsák (~ hólyaghurut) szintén csillapítják a fájdalmat és meggátolják a gyulladás kialakulását. A mirha-, árnika- és körömvirág-oldatok szintén megfelelnek a fertotleníto szájöblítéshez. A fül érzékeny, ezért gondosan ügyeljünk a beló1e kisugárzó fájdalomra. Nagy a veszélye a siketségnek, ezért csak akkor folyamodjunk házi szerekhez, ha nincs orvos elérheto közelben, vagy a fájdalom még nem eros. Kezelés: Védjük fülünket a hidegtol sapkával, sállal és fülvédovel. Merüléskor a fülekre ható nagyobb nyomást gyakori nyeléssei egyenlíthetjük ki. Felszállás vagy leszállás alkalmával a repülogépen a csecsemok addig sírnak, míg megszabadulnak a füldugulástóI. Felnotteken is segít a nyelés, a gumicukor, bonbon vagy más hasonló édesség rágása. Aki megfázással utazik, számítson leszálláskor eros fülfájásra, mert az eldugult orrüregben és állcsonti öbölben a nyomáskülönbség csak lassan egyenlítodik ki. Nemcsak akkor lép fel halláscsökkenés, ha a dobhártya elpattan. A túl hangos zene és a motorzaj szintén okozhatnak fájdalmat. A túl hangos zenehallgatás elkerülheto, a motor- és gépi zajoktói füldugóval védhetjük fülünket. Hagyma: nyers hagymát apróra vágunk, a darabokat zsebkendóbe göngyöljük és a fülünkre helyezzük vagy kötjük. A kötés mellett létezik egy másik megoldás is: a hagymát nagyobb darabokra vágjuk, olíva olajban megpároljuk, majd egy megfelelo méretu darabot egészben a fülünkbe helyezünk. A hagymadarabot elozoleg vattába is csavarhatjuk. 49

Fogko
A fogko a fogon képzodött barna lepedék. A nyál alkotóelemei, szövetmaradványokés parányi organizmusok képeznek kemény lerakódást, mely - ha már kristályosodott - nem távolítható el fogmosás útján. Távolíttassa el a fogkövet rendszeresen a fogorvosával. De inkább elozze meg kialakulását. 48

Kamilla: cseppentsünk meleg kamilla teát csepegtetovel a fülünkbe, vagy mártsunk tiszta fültisztító pálcikát a teába, és azzal mossuk át fülünket. A fület óvatosan gozölhetjük kamillával. A teáskanna kiöntocsövére megfordítva egy tölcsért teszünk, és a tölcsér csövét a fülünk felé irányít juk. A tölcsért el is hagyhatjuk, de vigyázzunk, nehogy megégessük a fülünket. A kamilla gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású. Kamillavirág olajban: néhány kamillavirágot felfozünk olíva olajban, majd kézmelegen a fülbe csepegtetjük, vagy egy vattapamacsra tesszük, és ezt a fülbe helyezzük. Ha nincs otthon kamillavirág, megfelel a tiszta olíva olaj is. Vigyázat! A fülfájást okozhatja középfülgyulladás, állkapocs-ízületi vagy homlok- és orrmelléküreg-gyulladás. Orvosnak kell a pontos okot megállapítani. Aki az orvosi vizsgálat elott fájdalomcsillapítót vesz be, megnehezíti a pontos diagnózis megállapítását.

Tölgyfakéreg: 1-2 evó1canál apróra zúzott tölgyfakérget fozzünk 15 percig fél liter vízben. A gyulladás ellen ható átszurt fozetet szintén toroköblítéshez alkalmazzuk. Keseru ízét tompítja, ha egy kanál mézzel édesítjük. Burgonyapép: héjában fott burgonyát péppé nyomunk, majd egy kendore sillÚtjuk, melyet elozóleg meleg vízbe mártottunk. A kendot ráncmentesen helyezzük a nyakunkra. Kössük körül meleg gyapjúkendovel. Egy óra elteltével vegyük le a gyapjúkendot. Az eljárást szükség szerint megismételhetjük. Burgonya helyett alkalmazhatunk túró- vagy muskátliszt-pakolást is (~ torokgyulladás) . Olaj és zsír: forrósítsunk fel olajban egy vászonkendot, és az elviselheto legmelegebb homérsékleten tegyük a nyakunkra. A kötést vegyük körül gyapjúkendovel. Vigyázat! Ha a kezelések ellenére a gyulladás csak rosszabbodnék, forduljunk orvoshoz vagy természetgyógyászhoz.

Gégegyulladás
A gégegyulladás nem olyan súlyos, mint amilyennek elso pillanatban tunik. Megkaphatjuk megfázás útján, vagy ha állandóan pornak és füstnek vagyunk kitéve, vagy hosszú és hangos beszéd, esetleg éneklés következtében. ilyenkor kapar a torok, a hang rekedt, vagy teljesen elmegy, a nyelés szúró fájdalommal jár, súlyosabb esetben láz kíséri a tüneteket és rossz közérzet. Kezelés: Gégefogyulladással maradjunk ágyban. Ha a gyulladás lázzal jár, kerüljük a szélsoségesen meleg vagy hideg homérsékletu és a füstös helyiségeket. A magas C-vitamin tartalmú gyümölcslevek és teák, például martilapu, bodza, zilizgyökér mézzel édesítve gyulladásgátló hatásúak. Kamilla észsálya: kamillavirágot vagy zsályát hagyjunk 10 percig egy csésze forró vízben állni, ezután szurjük le a teát és kézmeleg homérsékleture lehutve öblögessük vele naponta többször a torkunkat.

Gerinc- és hátfájdalmak
A gerinctájéki fájdalmak deformációra, tartáshibára és izomgyengeségre vezethetó1c vissza, melyek valamely állandó (munkában vagy ülés közben felvett) testtartás miatt nem múlnak el. Okozhatja lúdtalp, terpesztett, befelé dólo lábak is, vagy az alsó végtagok tartáshibája (~ derékfájás, lumbágó, ~ isiász). Kezelés: Manapság a legtöbb ember túlságosan sokat ül. Szinte senkit nem érdekel, hogy az ülés formája természetes-e, és a bélrendszerünk hogyan reagál arra, hogy a lábainkat mindig ugyanabban a pipázó tartásban tartjuk. Nemrég rájöttek, hogy egy támla nélküli bárszéken ülve a legjobb a csípo vérellátása, és ez erosíti a legjobban a hátat is. Hasonló a testtartásuk a földön kuporgó japánoknak is, akik étkezési szokásaikat a földhöz közelítették: az asztalok is rendkívül alacsonyak. Ezt az elvet követve egy ideje már kaphatók térdeloszékek számtalan variációban. Akinek sokat kell ülnie, 51

50

feltétlenül próbálja ki ezt a széket, még akkor is, ha lassabban tudja hozzászoktatni a térdét, ez az ülésforma ugyanis tehermentesíti a hátat. A hátat ezenkívül a sport erosíti (különösen a hátúszás), a masszázs, a mozgás- és gyógytornagyakorlatok, továbbá ajánlott még a ritmikus gimnasztika is. Célzott hátizom-gyakorlatok enyhítik a fájdalmat, és javítják a tartást. ~ Túlsúly is lehet ártalmas a gerincoszlop számára. Igyekezzünk tehát lefogyni, hiszen olykor már a fogyásnál is csökkennek a fájdalmak. Az izomzatot ellazítja a meleg fürdo, a melegvizes borogatás, a melegvizes palack vagy melegítopárna. Másik megoldás, ha gerincünket a keresztcsonttói kezdve felfelé eroteljesen dörzsöljük egy kefével 3 percen keresztül, majd tusoljunk le hideg vagy meleg vízzel. A masszázs hatékonynak bizonyul minden meleg fürdo után. Álló helyzetben masszíroztassuk hátunkat több percen keresztül. Ezután ismét feküdjünk vissza néhány percre a meleg vízbe, majd tusoljunk le röviden hideg vízzel. Kiegészítésképpen hátfájás esetén meleg burgonyazsákot (~ hólyaghurut) tehetünk a hátunkra.

Súlyosabbak azonban azok a görcsök, melyek során az izmok perceken, órákon, sot akár napokon át összehúzódnak, és valamelyik testrészt mozdulatlanul szokatlan testhelyzetben tartják. A kétféle görcs között vannak átmenetek, melyeket több-kevesebb fájdalom kísér. Kezelés: A görcsnek ellen kell dolgozni. Ha például fekvés közben a lábakban keletkezik, akkor álljunk fel. Ha állás vagy járás közben keletkezik görcs a lábszárunkban vagy a lábujjakban, akkor feküdjünk le, és húzzuk lábfejünket a sípcsont felé, amennyire csak lehet. Mindkét esetben masszírozzuk a görcsös izmokat egy eros kefével, körkörös mozdulatokkal. A sósborszesz elosegíti a vérellátást és átmelegíti az izmokat. Víz alkalmazása: az alsó végtagok görcseinél segít az emelkedo homérsékletu lábfürdo (~ fejfájás) és az 5-20 perces fürdo (nyakig éro) 35-37 oC-os vízben.

Vigyázat!
Ismétlodo görcsökjelezhetnek heveny megbetegedést a központi idegrendszerben, az anyagcserében, mérgezést, fertozést, hormonzavart és egyebet is, amit kezelni kell. Ha lelki okok váltják ki, akkor ezt is a kezeloorvossal vagy természetgyógyásszal kell megbeszélni.

Vigyázat!
A házi szerek elsosorban a fájdalmat enyhítik. Mivel a fájdalomnak számos kiváltó oka lehet, ezért vizsgáltassuk meg magunkat orvossal vagy természetgyógyásszal, és beszéljük meg vele a gyógymódot.

Görcsök
A görcs az izom reakciója az ot ért ingerre. Akaratlanul, sot akaratunk ellenére is összehúzódik az izom. A görcsöt az izmok között elhelyezkedo idegek ingerülete váltja ki, például a láb szárban, ujjakban (írástól) és lábujjakban. Gyakori kiváltó oka a testi vagy lelki megeróltetés. A görcsöket idotartamuk alapján osztályozzuk. Vannak olyan izmok, melyek csak rövid idore húzódnak össze, majd ismét elernyednek. A rángások gyors egymásutánban követik egymást. Ezt tilmek is nevezik - például a szemhéj és az ujjak esetében. Ezek a rövid görcsök (rángások) fájdalommentesek, mégis kellemetlenek. 52

Gyomorégés
Egészséges muködés esetén a sejtek annyi gyomorsavat választanak ki, amennyi a táplálék megemésztéséhez szükséges. Gyomorégés esetén a gyomor túlságosan sokat termel. A sava nyelocsóoe hatol, megtámadja, és felületén valamint a gyomornyálkahártyán tartós gyulladást idézhet elo. A gyomorégés az emésztorendszemek gyakori zavara, elsosorban nehezen emésztheto élelmiszerekre vezethetok vissza. Ezek sorába tartoznak a zsíros és zsiradékban sült fogások, valamint az édes vagy savanyú ételek. A gyomor kihúlése vagy súlyos lelki megterhelés szintén gyomorégéshez vezethet. Feltételezhetoen létezik gyomorégésre való hajlam, ám a je-

53

lenség összetett, és magába foglalja a gyomor- és nyombélfekélyt is. Máj- és epezavar esetén, ha az epefolyadék nem tud megfeleloen a nyombélbe ürülni, visszafelé áramoihat, a gyomorba kerülhet, majd hányás formájában kikerül a szervezetbó1. Az agresszívepefolyadék is kimarhatja a gyomornyálkahártyát és a nyelocsövet, amit egyesek gyomorégésként észlelnek. Kezelés: Házi szerként ajánlatos a száraz fehérkenyér, a banán és kis mennyiségben higított vagy sovány tej fogyasztása. Megkötik és semlegesítik a túltengo savat és megnyugtatják a gyomrot. Fott rebarbara fogyasztása is ajánlott gyomorégés esetén. Noha a gyümölcs maga is savas, mégis gyengébb, mint amit a gyomor termel. A gyomorégést a fenti szerek nem tudják meggyógyítani, valamint a fekélyt se. Ha a máj és epehólyag okozza a zavart, tartósan csak akkor segíthetünk, ha megváltoztatjuk az étkezési szokásainkat. Kerüljük a sör, a szénsav- és alkoholtartalmú italok, a kávé, az édes, a fuszeres, zsíros vagy zsiradékban sült ételek fogyasztását. Kímélo étrend javallt puhára fott burgonyával és tejbekásával kúraszeruen két héten át. Ha sor kerülhet rá, ezután is csak fott sovány fehér húst fogyaszthatunk, mint például baromfit vagy halat. Kisebb de gyakoribb étkezésekkel tehermentesítjük a gyomrot, és elkerülhetjük agyomorégést.

Aki kézbe veszi munkahelyi és személyes problémáit, az nyugodt körülmények között ehet akár zsíros ételt is. Az élvezeti cikkek túlzott fogyasztása szorosan összefügg a munkahellyel és magánélettel. Stresszhelyzetekben gyakrabban kerül elo a cigarettásdoboz, egyesek gyakrabban nyúlnak a pohárhoz vigasztalást keresve. Az étellel együtt lenyeljük gondjainkat, félelmeinket is. Egy állat stressz- vagy fenyegetett helyzetben nem eszik. Az o esetében az anyagcsere a tápanyag-feldolgozásról a védekezésre áll át. Míg az állat elmenekülhet vagy visszavághat, az ember kénytelen bizonyos konvencióknak engedelmeskedni, melyek lehetetlenné teszik, hogy fenyegetett helyzetben természetesen reagáljon. Így szélsoséges stresszhelyzetekben is a megszokott módon étkezik. A gyomor így dolgozni kényszerül, jóllehet a szervezet védekezésre és menekülésre készül. Amíg a gyomor ellátja a feladatát és nem panaszkodik, addig az ember nem fordít rá figyelmet. A gyomorfájás okozta panaszok sokfélék és eltéroek. A gyomor felso részén jelentkezo gyengébb vagy eroteljesebb fájdalomérzettó1 a telítettségi érzeten és a puffadáson át a ~ gyomorégésig terjednek. A panaszosnak nincs szervi baja. Esetenként ~ székrekedésró1, ~ hasmenésró1 vagy ~ idegességró1 panaszkodik. A szív, a keringés, a máj vagy az epe is róhat terheket a gyomorra. Kezelés: A gyógyászat éppen a gyomor esetében ismeri el a panaszok, valamint a lelki és szociális tényezok közötti összefüggéseket. Asavleköto gyógyszerek azonban csak elfedik a valódi okokat. Fel kell tennünk a kérdést, hogyan lehet ezeket a terhelo tényezoket elhárítani, hogy a gyomor ismét elégedett legyen. Addig is meg kell figyelni, hogy mely ételek okoznak problémát. A gyomor tudja a legjobban, hogy miró1 kell lemondania ahhoz, hogy ismét jól tudjon dolgozni. Az alkohol, a nikotin és a kávé valószínú1eg ezek sorába tartoznak. Bizonyos fuszereket, zsíros ételeket és sülteket is töröljünk lehetó1eg az étrendünkbó1. Együnk rendszeresen, és a kiadós étkezések helyett inkább gyakrabban fogyasszunk kisebb adagokat. Hagyjunk elegendo idot 55

Gyomorpanaszok
Miért panaszkodik a gyomrunk? Sok oka lehet. Több rostos anyagot szeretne kapni, kevesebb olajat és zsírt, és nem akarja hogy a koffein, az alkohol és a dohány állandóan kizökkentse a megszokott kerékvágásból. Mindenek elott nem akar állandóan dolgozni - vagy ha már szükséges, akkor legalább nyugodt körülmények között. Tulajdonosa gondjait a gyomor nem tudja megoldani. Nem akar tudni a munkahelyi bosszúságokról, személyes ellentétekró1, stresszrol és depresszióról. Másként szólva a kapkodva evés és ivás, a rostmentes, kiadós és zsíros ételek, az élvezeti cikkek (koffein, alkohol, nikotin) túlzott fogyasztása és a lelki problémák megterhelik a gyomrot. 54

az étkezésekre. Aki 20 percnél rövidebb ideig eszik, az fontos dolgot mulasztel: ennyi ido elteltével jelzi ugyanis csak a gyomor, hogy jóllakott. Ha ennyi ido alatt túltöltjük, akkor megzavarjuk az emésztést. Az ebbó1 fakadó hasi fájdalmakra köménymag- vagy más, a -7 csecsemóbetegségek esetében javallt teát igyunk. A gyomor enzimei fó1cént meleg környezetben fejtik ki hatásukat. A hideg és forró ételek megakadályozzák a folyamatot. Ezek az enzimek megtalálhatók a szájban is, ahol a rágással már megkezdodik az emésztés. Egy 15 perces séta minden étkezés után hozzájárul a nyugalmunkhoz, ami a gyomrunknak is jót tesz. Melegvizes pakolások és forró kötések: tartós fájdalmak esetén nedves, meleg vászonkendot vagy melegvizes palackot helyezzünk a gyomrunkra és száraz gyapjúkendovel kössük körül. 30-35 percenként cseréljük a kötést. A vászonkendore tehetünk zabkását és reszeit almát olyan forrón, ahogyan a borünk elturi. Jól bevált a burgonyazsák (-7 kiütés, -7 hólyaghurut) és a lenmagpakolás (-7 epebántalmak) is. Kamilla és borsmenta tea: egy kávéskanál kamilla vagy borsmenta virágot vagy levelet leforrázunk egy csésze forró vízzel és 10 percig állni hagyjuk. Fogyasszunk beló1e melegen naponta többször egy-egy csészével. Fehér fejeskáposzta-lé: a friss káposztafej belso leveleit préseljük (centrifugáljuk) ki. Igyunk beló1e 14 napon keresztül napi egy litert. Meg lehet szokni az ízét. A kúra 4-6 hétig is eltarthat. Burgonyalé: nem olyan eroteljes a hatása a nyers burgonya levének, mint a fehérkáposztának. Nagyobb mennyiségben fogyasztva a torok kiszárad és a pupillák kitágulnak. A mellékhatások a kúra befejeztével hamar megszunnek. Hagyma és kömény: két fej apróra vágott hagymát 10 napon át fél liter borszeszben vagy fehér borban érlelünk. Végül leszurjük a bort. Emésztést serkento hatása van, ezért csak egy likorös pohámyit igyunk beló1e minden étkezés után.

Hányás ~ terhességi hányás Hasmenés
A hasmenés sok betegség kíséroje. Eloidézheti, hogy nem a megszokott módon tápláikozunk, például szabadságunk idején. A szervezet hasmenéssei reagál a különbözo mérgekre, ide tartozik sok ember esetében a túlzott mértékben fogyasztott kávé vagy alkohol is. Aki naphosszat a napon fekszik, majd hideg gyümölcslevet fogyaszt, vagy lenge öltözetben huvös szobában tartózkodik, annak éppúgy kell belei ellenkezésére számítania, mint az ideges természetueknek stresszhelyzetben. Többnyire megállapítható a kellemetlen hatást kiváltó ok. Felnottek esetében a hasmenés általában átmeneti és ártalmatlan jelenség olyan eset, mely házi szerekkel jól kezelheto. A széklet szokatlanul híg, váladékos, a bél naponta többször is szabadulni akar tartalmától. A legkellemetlenebb a görcsös hasfájás, mely többnyire a hasmenés kíséro tünete. Kezelés: Mindenek elott el kell hagyni azokat a dolgokat, melyek a hasmenést kiválthatták: bizonyos ételeket és italokat, alkoholt, kávét és fuszereket. A hasfájásnak a meleg az ellenszere, a meleg kötés, melegítopáma vagy melegvizes palack. A beleknek eloször is nyugalomra van szükségük, ezért eloször csak kétszersültet, zabkását vagy búzalisztet fogyasszunk. Súlyosabb hasmenés esetén 2-3 napig tartó teljes koplalás és ágynyugalomjavallt. A folyadékveszteséget keseru gyógyteával (borsmenta, kamilla) vagy fekete teával pótoljuk. A cola jellegu italok - feltehetó1eg csersavtartalmuk miatt - összehúzzák a gyomor nyálkahártyáját, ezért fó1cént gyermekek esetében válnak be hasmenés esetén. Segíthet egy csésze forró tej is, melybe egy csapott evokanál szerecsendió-reszeléket adtunk. Reszeit alma: a tiszta almalé nagy mennyiségben hasmenést válthat ki, a reszelt alma ezzel szemben ellentétes hatású. Fogyasszunk beló1e 1 kg-ot - egész napra elosztva - héjastul, mag nélkül. Pépes formában tisztítja a beleket, belekeverhetjük tojásfehérje habját is. Keseru fodormenta teát fogyasszunk hozzá. 57

Vigyázat!
Eros és visszatéro fájdalmak esetén szervi zavarok kivizsgálása szükséges. Nemcsak a gyomor képezheti a panaszok egyetlen okát. Más szervek is befolyásolhatják a muködését. 56

Alanya és erdei szamóca: hasmenés esetén rágjunk el egy marék szárított áfonyát, vagy tegyünk belole 3 evokanálnyit fél liter vízbe és fozzük 10 percig. Igyunk belole egy pohárkával. A hasmenésnek hatékony ellenszere az erdei szamóca is, melyet 1:3 arányban borszeszben vagy fehérborban érlelünk. Ebbó1 a likorbó1 óránként egy evó'kanállal vegyünk be. Annál jobban hat az oldat, minél tovább érik az erdei szamóca a folyadékban (minimum 3 órán át). Szegfuszeg: 2-4 szegfuszeget felforralunk egy csészényi vízben, 10 percig állni hagyjuk, leszurjük, majd elfogyaszt juk. Hagymahéj: a hagyma sokoldalúan felhasználható. Forraljunk fel egy maréknyi hagymahéj at fél liter vízben, és hagyjuk 10 percig állni. 2-3 adagra elosztva fogyasszuk el a fozetet egy nap alatt. Anizs és ánizslikor: az ánizs fuszer, tea és likor formájában a gyomor barátja. Görögországban az auza (1:1 arányban vízzel hígítva) a legfontosabb italok közé tartozik - étkezés elott és után, valamint az étkezések között, kellemes társaságban. Házilag is elkészíthetjük az ánizslikort: 30 gramm ánizsmagot összetörünk mozsárban és két héten keresztül 0,7 liter gabonapálinkában érleljük. A készítményt papírszuron vagy tiszta kendon átszurjük. Hasmenés esetén házi szerként fogyasszuk, felnottek igény szerint 1-2 evó'kanállal. Orvasi szén: az orvosi szén sokat dicsért szer hasmenés ellen, mely megköti a káros anyagokat és a gyomorsav at. Csak nagy mennyiségben hatásos, ha a gyomrot valamelyest megtölti. Orvosi szenet vásárolhatunk tabletta formájában. Akinek van otthon grillsütoje vagy kandallója, megtakaríthatja a gyógyszertárba vezeto utat - ha természetes fát vagy faszenet használ tüzeloanyagként, melyek nincsenek vegyileg kezeIve. A fekete faszénben vagy az elszenesedett fában, melyet ledörzsölünk, boségesen fellelheto eme házi szer. Lenyelés elott rágjuk alaposan meg. Hasmenés gyerekek esetében: Gyerekeken olyan egyszeru szerekkel segíthetünk, melyek minden konyhában fellelhetó'k: 8 kávéskanál cukrot és 1 kávéskanál sót feloldunk 1 liter forralt vízben. Ebbó1 a folyadékból igyanak a gyerekek koruknak megfelelo mennyiséget 4-6 óránként az alábbi adagokban: 58

2-6 hónapos
6-18 hónapos 18 hónapos - 3 éves 3 év feletti

200-400 400-600 600-800 800-1000

ml ml ml ml

Az anyák adagolják ezt a folyadékot a táplálék kiegészítojeként akkor is, ha szoptatnak. Felnottek igyanak beló1e napi 2-4 litert. Egy másik recept Bangladesbó1: Egy marék rizst összetörünk és tiszta vízbe áztatunk. A pasztát végül 1 liter vízben 3 csipet sóval megfozzük. A gyermekek és a felnottek a fenti táblázat adatai szerint fogyasszák. Ez a szer nemcsak az elveszített anyagokat pótolja, hanem ízletes és ellátja a szervezetet szénhidráttal is.

Vigyázat!
Ha a hasmenés két napnál tovább tart, hívjunk orvost. Az orvos megállapítja, hogy a hasmenést esetleg fertozés (pl. tifusz) okozta-eo Csecsemó'korban a tartós hasmenés a túlzott ásványi anyagés elektrolit-veszteség miatt már egy nap elteltével is életveszélyes lehet (~ csecsemóbetegségek/hasmenés).

Hátfájás ~ gerinc- és hátfájdalmak Hólyagok
Hólyagok keletkezhetnek a kéz és a láb felületén, ha a bor túlzott terhelésnek van kitéve, pl. szokatlan munkák - kerti ásás, barkácsolás, csavarhúzás - során, vagy hosszabb (pl. téli) piheno után játszott elso squash- vagy teniszjátszma alkalmával. A lábon keletkezett hólyagok gyakorta elrontják egy új cipo vagy hosszabb séták, túrák felett érzett örömünket. Kezelés: A hólyagokat nem szabad se felszúmi, se felvágni. A hólyag alatti bor könnyen begyulladhat, vagy elgennyedhet. Tapasszal fedjÜk le a hólyagot, így megakadályozhatjuk, hogy felszakadjon. 59

Szarvasfaggyú és fejozsír: a hólyagok kezelésének régi bevált házi szere a szarvasfaggyú, mely stift alakjában kapható a gyógyszertárakban. Akinek gyakran jelennek meg hólyagok a kezén, az tartson otthon mindig szarvasfaggyút. Fejozsírt is tehetünk a hólyagokra, mielott a tapaszt ráhelyezzük. Régi jó házi szer, mely még most is kapható némely gyógyszertárban, noha a tehenészek már nem kenik be vele a kezüket fejés elott. Tölgyfakéreg: a közönséges tölgyfa kérge segít a hólyagokon. A kéreg eltávolításakor ügyeljünk, nehogy belehasítsunk a fába. 1-2 evó1canál apró darabokra zúzott tölgyfakérget fél liter vízbe teszünk és 15 percig fozzük. Ezzel a fozettel mossuk a hólyagos borfelületet naponta többször néhány percig. Másnap ismét fozzük fel a készítményt. A kéreg cserzoanyagot tartalmaz, mely összehúzza a hólyag felületén a bort. Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatása van.

Hólyaghurut
A hólyagkörnyéki fájdalmak gyakran hirtelen lépnek fel, és egészen a comb felso részéig, vagy az ágyéktájékig kisugározhatnak. Az állandó vizelési inger hólyaghurutra utal. Nem mindig jár fájdalommal a vizelet ürítése, de elofordulhat (akárcsak -7 láz és rossz közérzet is). A vizelet ilyenkor többnyire zavaros és kellemetlen szagú. A hólyaggyulladás a hólyag nyálkahártyájának hurutos megbetegedése, súlyos esetekben a gyulladás kiterjed a hólyag egész falára, mely fokozottan váladékozni kezd. Hivatalos neve cystitis (hólyaggyulladás). Ha a szervezet ellenálló-képessége legyengül - például megfázás következtében -, és baktériumok jutnak kívülról (a húgycsövön keresztül) a szervezet belsejébe, akkor a hólyag begyulladhat. Különösen a nok veszélyeztetettek. Gyulladás terjedhet a hólyagra bél-, vese-, vagy (férfiak esetében) prosztatagyulladás következményeként is, vagy ha gennygóc csírája kerül a belsejébe. Kezelés: A házi szerek elosegítik a hólyaghurut gyógyulási folyamatát. A legfontosabb, hogy melegen tartsuk az altestet. Eltéroek a né60

zetek a tekintetben, hogy a hólyagot a panaszok fellépésekor eloször kímélni kell-e, hogy így a gyulladás magától múljon el. Elorehaladott és heveny betegség esetében a veséket és a húgyúti vezetékeket boségesen át kell öblíteni. Közép-európai éghajlati viszonyok között naponta legalább 2 liter folyadékot kell a szervezetbe juttatni ital és élelmiszer formájában. Hólyaghurut esetén ezt a mennyiséget feltétlenül tartani kell, sot inkább túlhaladni kívánatos. A célnak leginkább a vizelethajtó gyógyteák felelnek meg, vagy egyéb meleg italok, melyek nem tartalmaznak izgatószert. Változó étrend: rendszeresen ismétlodo hólyaghurut esetén javasolt. A húgyutak savasítása érdekében 10 napon keresztül foként fehérjetartalmú ételeket fogyasszunk: húst, halat, tojást, tejet és tejtermékeket. Ezután fogyasszunk szintén 10 napon keresztül bázisokban gazdag táplálékot: gyümölcsöt, zöldséget, burgonyát és rizst. Egy evó1canál retekkivonat (-7 hörghurut) fogyasztása reggel és este elosegíti a gyógyulást. Ez a kúra helyreállítja a vese mú1cödésének egyensúlyát. Egyébként a táplálék legyen kevéssé savas és ne legyen izgató hatású, amit tejtermékek és növények fogyasztásával tudunk elérni. A túlzott fuszer-, só- és alkoholfogyasztás káros hatású. Heveny gyulladás esetén maradjunk ágyban, és gondoskodjunk arról, hogy az alhasat ne érje hideg. Melegítopámákkal, forró vizes palackokkal és meleg vizes borogatássallehet a hólyag és a vese környékét melegen tartani. Naponta váltsunk tiszta pamut alsónemut. Ez az anyag lélegezni engedi a bort, és felszívja az izzadságot. Kerüljük a muszálas vagy szú1c alsónemu használatát. Uborka és petrezselyem: forrázzunk le egy evó1canálnyi uborkamagot egy csésze forró vízzel, hagyjuk öt percig állni, majd fogyasszuk el apró kortyokban. Szintén apró kortyokban fogyasztva, de egész napra elosztva segít a petrezselyemtea. Egy evó1canál finomra vágott friss petrezselymet forrázzunk le 1/2 liter forró vízzel, és tíz perc elteltével szurjük le. Terhesség idején legyünk óvatosak a petrezselyem fogyasztásával. Noha a növény gyökere és zöldje a javasolt mennyiségben ártalmatlan, érzékeny szervezeteknél a növény magj ának fogyasztása esetleg koraszülést idézhet elo. 61

Káposztalevél: a káposztalevél minden gyulladás - így a hólyaghurut - esetében hatékony. Néhány vörös-, zöld-, vagy fehérkáposzta-Ievelet sodrófával puhára törünk, több rétegben az altestre helyezzük, majd könnyu kötéssel rögzítjük. A kötést éjszakára is a testen hagyjuk. Burgonyazsák: nyomjunk össze héjában fott burgonyát (héjastul) egy vászonzsákban. A vászonzsák akkora legyen, hogya beteg testtájat befedje. Helyezzük a batyut az alhasra az elviselheto legmelegebb állapotában, és terítsünk rá egy vastag kendot. Végül takarózzunk be gyapjútakaróval, nehogy a meleg hamar elszökjön. Hagyjuk a zsákot egy órán keresztül az alhason, majd 30 perc múlva ismételhetjük meg az eljárást. A gyulladást csökkenteni fogja. Ülofürdo: 1/2 liter vízben 6-8 evokanál kamillavirágot felfozünk, és 10 percig lefedve állni hagyjuk. A fozetet egy kendon átszurve a fürdovízbe öntjük, aminek homérséklete 39 oC legyen. A víz lepje el a vesék tájékát is. Testünket és a fürdoedényt vegyük körbe takaróval. 15 perc elteltével üljünk kis idore hideg vízbe, majd pihenjünk az ágyban. Ismételjük meg az ülofürdot naponta, amitol a heveny hólyaghurut gyógyulása várható.

Vigyázat!
Az elégtelenül kezelt, vagy nem gyógyult hólyaggyulladásnak súlyos következményei lehetnek. Orvosnak vagy természetgyógyásznak kell megállapítania, hogy a gyulladás nem terjedt-e át más szomszédos szervekre. Mindenekelott a vesék vannak veszélyeztetve. A hólyaghurut felléphet vesék megbetegedésének szövodményeként is.

Kezelés: Van néhány olyan házi szer, mely enyhíti ezt a súlyos betegséget. Ezek közé tartozik a fej gozölése és a fürdo (~ nátha), valamint az étkezés kúraszeru megváltoztatása. Fej gozölése: egy kávéskanál kamillát, kakukkfüvet vagy majoránnát teszünk forró vízbe. A felszálló gozzel naponta többször inhalálunk (~ nátha). Óránként szívjunk fel orrunkba néhány cseppet a fozetból. Mustártapasz és forró pakolások: a mustártapaszhoz elkeverünk két evó'kanál mustárlisztet meleg vízzel, a pépet vászonkendore simít juk, és a tapaszt 5-10 percre az arcra vagy a homlokra helyezzük, míg a borünk ki nem pirul. A mustárliszt árt a nyálkahártyának, ezért ne kerüljön a szemünkbe. Csak minden második napon ismételjük meg az eljárást, hatása ugyanis hosszan tart. A mustártapaszok közötti idóben meleg borogatásokkal csillapíthatjuk a gyulladást. Étkezés és ivás: a szervezetben lezajló gyulladásos folyamatok esetén együnk keveset, de igyunk annál többet. Homloküreggyulladás esetén egy héten keresztül igyunk naponta 1 liter friss gyümölcs- vagy zöldséglevet, ezen kívül gyógyteát, ásványvizet és meleg (40 OC-os) citromlevet mézzel. A méznek antibiotikus hatása van, a citrom (mértékkel) biztosítja a C vitamin-ellátást. A hét eltelte után fokozatosan térjünk vissza a megszokott táplálkozási szokásainkhoz, fogyasszunk továbbra is sok friss gyümölcsöt és zöldséget, és kevés konyhasót.

Vigyázat!
A homlok és orrmelléküreg-gyulladások orvosi felügyeletet kívánnak. Olykor az orrmelléküreg et fel kell nyitni, hogy a gennyet eltávolítsák vagy kimossák. Aki idejében kezeltetni kezdi a betegséget, elkerülheti ezt a kellemetlen beavatkozást.

Homloküreg-gyulladás
A homloküreg-gyulladás nem pontos megnevezése a betegségnek. Ugyanezt a betegséget másként - szintén nem egészen pontosan - orrmelléküreg-gyulladásnak is nevezik. A gyulladás valójában az arc- és a koponya üregeire terjed ki: az orr, a homlok és az álkapocs, valamint a rostacsont és az ékcsont üregeire. Tudjuk hát, hogy rengeteg üreg van a koponyánkban, ezért lehet, hogy hirtelen náthás ak leszünk, orrunk és homlokunk környéke nyilall, és mindezt könnyu vagy magas ~ láz kíséri. 62

Horkolás
Az elterjedt, ártalmatlan, ám a partner számára meglehetosen kellemetlen jelenség egyik oka a levego alacsony páratartalma. Ezért szelloztessük ki esténként alaposan a hálószobát, és gondoskodjunk a levego elegendo páratartalmáról. Az orrot alvás 63

-elott alaposan fújjuk ki. Legjobb, ha a horkolók oldalt vagy hason fekve alszanak, hanyatt fekve ugyanis a nyelv hátracsúszik és elosegíti a horkolást. Teák: 1-1 csipet kakukkfüvet, lándzsás útifüvet, martilaput, majoránnát, ökörfarkkóró-virágot és egy evó1canál ánizst fél liter vÍzzelleöntünk és 10 percig állni hagyunk. Ezt a teát apró kortyokban isszuk egész napra elosztva. Frissíto és köhögésoldó hatású. Fejessaláta-fozet: szinte már elfeledett házi szer a fejes saláta. Hideg vízbe tesszük a salátát és félig lefedve kis lángon fozzük öt percig. Lefekvés elott egy pohárral iszunk a langyos fozetból. Retekszirup: erosen hurutoldó hatású a feketeretek leve. Hámozzuk vagy tisztítsuk meg a feketeretket és vágjuk szeletekre. Szórjuk meg cukorral, ami kivonja a nedvességet. Napi 4-6 evokanállal fogyasszunk ebból a szirupból. Cukor helyett alkalmazhatunk mézet is, mely enyhe antibiotikus hatása miatt erosíti a szer hatását. A retekszirupot naponta frissen kell elkészíteni, mert gyorsan megpenészedik. Hagyma: kandiscukrot és egy apróra vágott hagymát fozzünk kevés vízben, míg besurusödik. Ez a szirup is hurutoldó hatású. Gyermekek adagja 2 óránként 1 kávéskanál, felnotteké ennek megfeleloen1 evó1canál. Fokhagymabor: Johann Künzle (1857-1945) német lelkész, aki a gyógynövények alkalmazását felélesztette, fokhagymás bort javasolt a köhögés enyhítésére. Egy gerezd fokhagyma levét fozzük fel fél liter száraz fehérborban. Igyunk belole óránként egy kortyot. Mustár- vagy túrópakolás: készítsünk 6-7 evó1canál mustárlisztból borogatást (~ torokgyulladás) és helyezzük a mellkasra és a hátra, majd kössük át. Legkésóbb 20 perc múlva vegyük le a kötést. Ismételjük meg két nap múlva az eljárást. A hörghurut olykor már az elso kezelés után érezhetoen javul. Hasonló pakolás készítheto sovány túróból, melyhez néhány csepp ecetet adtunk és annyi tejet, hogy kenheto legyen (~ torokgyulladás). Akkor távolítsuk el a borogatást, ha a túró megszáradt. Kívánság szerint megismételhetjük az eljárást. Mindkét borogatás kiszívj a a gyulladást a mellkasból. Vigyázat! Súlyos hörghurut esetében orvosnak vagy természetgyógyásznak kell felügyelnie a folyamatot. Ha a hörghurut krónikusnak bizonyul, fel kell tárni az okát és kezelni kell. 65

Hörghurut (bronchitis)
A krónikus ~ asztrnával szemben a hörghurut a hörgó1c heveny gyulladását jelenti, és többnyire megfázás vagy a felso légutak fertozésének következtében alakul ki. Elofordulhat influenza, kanyaró, szamárköhögés vagy más betegséggel együtt is. A fertozés nagyon hamar kialakul, hiszen mihelyt a szájüregben vagy a garatban váladék gyülernlik fel, megno a lehetosége annak, hogy a kórokozókat belélegezzük. A hörgó1cben azután aktivizálódnak, és állapotunkat jelentos mértékben rontják, hacsak nem köhögjük ki oket gennyes váladék formájában. A váladék zöldessárga és suru. A köhögés az elso jel, melynek útján a hörghurutra felfigyelünk. A köhögés és a hörgó1c váladékozása fájdalmat okozhat a mellkasban. Ha a gyulladás szétterjed, fulladás léphet fel. A krónikus hörghurut kialakulhat fokozatosan, vagy kísérhet más heveny gyulladásos folyamatot. Gyakran más zavar kíséroje vagy következménye. Mindenekelott szívzavarok és keringési betegségek okozhatnak pangást a tüdo keringésében és krónikus gyulladást a hörgó1cben. A krónikus hörghurut és a vesebetegségek gyakran együtt lépnek fel, és egymásra hatnak. Kezelés: A hörghurutot mindenképpen kezelni kell, hogy ne váljék krónikus betegséggé. Láz esetén ágynyugalom javasolt. Tartsuk nedvesen a szoba levegojét, szelloztessük ki alaposan és helyezzünk el a szobában egy tál forró vizet, melybe japánolajat tettünk. 3-5 napos koplalás rávezeti a szervezetet arra, hogy erejét a hörgó1cgyulladására összpontosítsa. Ebben az idoszakban egészen a gyógyulásig igyunk sok gyümölcslevet és gyógyteát, mely megkönnyíti a váladék felköhögését. Jól bevált házi szer a borostyán, zilizgyökér, kamilla, kakukkfu, zsálya és izlandi zuzmó tea. Sétáljunk sokat fenyo- vagy erdeifenyo-erdóben. Az izzó fenyo- vagy erdeifenyo-Ievelek füstje is jó hatással van a hurutos hörgó'kre. 64

Hoguta
Hoguta esetén a meleg a szervezetben reked. Akkor alakul ki, ha a nap közvetlen hatásának vagyunk kitéve, például hoség esetén szélcsendben, meleg levegoben. A szervezet akkor hevül túl, ha testi megeróltetés ellenére keveset izzadunk. Elso jelei a fejfájás, gyengeség, szédülés és az ájulástói való félelem. A hoguta eroteljesebb megnyilvánulása a rosszullét, hányás, végül a keringés összeomlása. Kezelés: Akit hoguta fenyeget, lehetoleg rögtön vigyük huvös és szellos helyre, fektessük le, emeljük meg a fejét és felsotestét tegyük szabaddá. Helyezzünk hideg vizes kendot (esetleg jégtömlot) a beteg nyakára, homlokára és mellkasára, tegyünk hideg vizes borogatást a karokra és a lábszárra. Más esetben locsolhatunk nem túl hideg vizet a végtagokra és a felsotestre, miközben kendóKkellegyezzük a beteget (lásd ---7 napszúrás). Vigyázat! Hoguta esetén a keringés összeomlásakor ájulás és halál lehet a következmény. A fenti utasításokat elsosegélynyújtáskor kell követni. Súlyos eszméletvesztés esetén mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs válhat szükségessé. Minden esetben hívjunk orvost, vagy mentot a kórházba szállításhoz. Csak abban az esetben vállalkozzanak "laikusok" a beteg szállítására, ha semmiféle orvosi segítség nem áll rendelkezésre.

Halszálka: Aki szereti a halat, tud bánni a szálkákkal. Különösen gyerés megmekeknél kerülhetnek finom szálkák anyelocsobe akadhatnak ott. A kisebb szálkák ártalmatlanok. Az Északitenger mellett a gyerekeket azzal nyugtatják meg, hogya szálka úgyis kikerül a szervezetból: "Holnap legföljebb majd alul szúr!" Aki a lenyelt szálkára indokolatlanul pánikkal reagál, fulladásos rohamot kaphat. Nagyon fontos tehát, hogy ne veszítsük el nyugalmunkat. Mivel a szálkákat általában nem lehet kézzel vagy csipesszei eltávolítani, legjobb, ha savanyú káposztát eszünk. A savanyú káposztában lévo tejsav a szálkát megpuhítja, így az a gyomorba kerül, ahol megemésztodik. Cseresznyemag az orrban: Az orrba került cseresznyemag egy gyermek számára igen nyugtalanító, különösen ha megpróbálja kipiszkálni, mert fennáll a veszélye annak, hogy a magot feljebb tolja. Hatásosabb, ha a másik orrlyukat befogja, és az eldugultat eroteljesen fújja. A mag elobb-utóbb kicsúszik. Rovar a fülben: A fülbe került rovar megfullad, ha salátaolajat öntünk rá. Néhány perc múlva kiÖblíthetjük. Por a szemben: A por szembe kerülve viszketést és nyálkahártyaizgalmat okoz. Ha vízzel öblítjük ki szemünket, akkor a szemcsék még mélyebbre hatolhatnak. Eroteljes dörzsölés esetén karcolódik a kötohártya. Ha mégis dörzsölni kívánjuk a szemet, akkor óvatosan tegyük, az orr irányába. Könnyezzünk nyugodtan, hogy a szem kitisztulhasson. Ehhez nem a sérült, hanem a másik szemet kell dörzsölni. Így mindketto könnyezni fog. Ugyanezt a hatást érhetjük el frissen felvágott hagymával is. Kaktusztüske és szilánk a bor alatt: Aki már nyúlt kaktuszba, tudja, milyen kellemetlen fájdalmat okozhatnak a finom tüskék. A bor alá fúródó faszálka is kelle67

Idegen testek
"Idegen testeknek nevezzük azokat a testeket, melyek ott vannak, ahol jelenlétük számunkra nemkívánatos. Számukra ez mégis természetes, hiszen nem tesznek egyebet, mint idegenként jelen vannak, ám ez az ember számára kellemetlen." A gyerekektol származó meghatározásban az "idegen" dolgok kellemetlen volta hangsúlyozódik. Az idegen test viszont meg is akadhat a nyelocsóben, szembe, orrba, fülbe kerülhet - különösen gyermekek esetében. 66

metlen, de többnyire eltávolítható egy csipesz segítségével. A kaktusz finom tüskéitol azonban nem lehet ily módon megszabadulni. Többnyire maguktól is kiesnek, de aki gyorsítani kívánja a folyamatot, az tegye az érintett borrészt hideg vízbe, majd öntsön a felületre folyékony gyertyaviaszt. A megkeményedett gyertyaviaszt tépje le, ígyeltávolíthatja a beletapadt finom tüskéket.

kat, az anyagcseréjük felgyorsuljon és teljesító1cépességük megnövekedjék. Segítségükre lehet ebben a hosszú séta, az úszás és a torna (~túlsúly). A ~ vérszegények és sovány testalkatúak, akiknek emésztése nem mú1cödik helyesen, fogyasszanak több tejet, vajat, húst és tésztát. A mozgás fajtája és intenzitás a az egyén mindenkori terhelhetoségétól függ. Aki törékeny és ideges, ne eróltesse a hosszú sétákat vagy sportot. Ebben az esetben fontosabb a nyugalom, és a jó levegot élvezhetjük a kertben, esetleg az erkélyen is. Idegesség esetén helytelen a szeszesitalok fogyasztása és a dohányzás. Helyette fekete tea ajánlott, melyet legföljebb három percig forráztunk. A kávé a benne lévo koffein miatt izgatószerként hat, ezért még fokozza is az ideges panaszokat. Ez vonatkozik az éhgyomorra fogyasztott eros teára is. A nagy mennyiségben fogyasztott bodzabogyó szintén az idegesség ellen hat. Lemosás, tusolás, fürdés: a meleg fürdo (35-37 oC-on 15-20 percig) megnyugtatóan hat, ugyanígy a hideg tusolás és mosakodás, melynek során azonban a fejet nem érheti víz. A hideg vizes lemosás során a testrészeket egyenként lassan mossuk le szivaccsal vagy kendovel, majd töröljük szárazra, mielott a mosakodást folytatnánk. Aki érzékeny a hidegre, az ugyanezt langyos vagy meleg vízzel tegye. Adjunk 1 liter vízhez 1 csésze gyümö1csecetet vagy 1 evó1canál árnikaoldatot. Váltó-lábfürdo: mindkét lábunkat tegyük 5 percre 38-43 oC-os vízbe, majd 5-20 percre hideg vízzel telt fürdoedénybe. Tetszés szerint megismételhetjük az eljárást. Az utolsó fürdo legyen hideg. Végül húzzunk meleg zoknit a nedves lábunkra, és járjunk addig, míg megszárad. A váltólábfürdok fó1cénta hideg végtagok esetében segít, de ne alkalmazzuk magas vagy alacsony ~ vérnyomás, elorehaladott érelmeszesedés, szívgyengeség, szapora pulzus és pajzsmirigytúltengés esetén. Vigyázat! Az idegesség okát lehetóleg fel kell tárni és el kell hárítani. Kémiai szerekkel nem lehet megszüntetni a lelki okokat. Túlzott idegesség esetében forduljunk ezért orvoshoz vagy természetgyógyászhoz. Bizonyos esetekben pszichoterápia válik szükségessé, melynek során feltárják a valódi problémát. 69

Idegesség
Az idegességnek számos tünete lehet, melyeket a gyógyászatban összefoglalóan az idegrendszer mú1cödési zavarának neveznek. Általános nyugtalanság és fizikai panaszok, melyek megtévesztésig hasonlítanak a szervi muködési zavarokra, képezik az ideggyengeség fo ismertetojegyeit. Álmatlanság, ideges ~ szívpanaszok, gyors pulzus, az arc kipirulás a vagyelsápadása, izzadó vagy tartósan hideg kéz és láb - mindez idegességról tanúskodik. Az étvágy eltunik, helyette ~ hasmenés, vagy ~ székrekedés jelentkezik. Az idegesség további jelei a kézremegés és az akaratlan rángás (~ görcsök). Az ideggyengeségnek sokféle oka lehet: - anyagcserezavar, különösen az ásványi anyagoké, - kimerültség, - túlzott alkohol-, nikotin- vagy gyógyszerfogyasztás, - mozgáshiány, - zajártalom, - lelki megterhelés, például kisebbrenduségi érzés, szeretethiány, családi vagy munkahelyi stressz, testi fogyatékosság stb. Kezelés: Aki tenni akar az idegessége ellen, eloször is jól figyelje meg magát, milyen alkalommal, melyik személy jelenlétében, milyen étel, ital vagy megterhelés után válik idegessé. Ezután el kell dönteni, hogy a nyugalom vagy a testmozgás bizonyul-e hasznosnak. A túlsúlyosaknak vagy nehézkes mozgásúaknak éppen idegességük miatt kell lefogyniuk, hogy ismét jól érezzék magu68

Influenza
Az influenza szó francia eredetu szó, jelentése: szeszély, hangulat, mert kiszámíthatatlan, és az embert általában hirtelen támadja meg. A járványokat, melyek sorába az influenza is tartozik, vírusok okozzák, és ezek a valódi influenza esetében rendkívül agresszívak. Az influenza tehát jelentos mértékben eltér a különleges, lázzal kísért megfázástói, melyet inkább az influenzás fertozések közé sorolhatunk. A valódi influenza esetében a láz gyorsan felszökik, és többnyire hidegrázás kíséri, a betegségérzethez fej-, keresztcsontiés végtagfájdalom járul. Mindezt nyálkahártya-gyulladás követi a szem, az orr, a garat, a légcso és a szem területén. A száraz köhögés, a ~ nátha, az égo és könnyezo szemek és az ezzel együtt járó kötoszövet-gyulladás az influenza legfeltunó'bb jelei közé tartozik. Az elso lázhullám 2-4 napon belül elmúlik, de a rossz közérzet továbbra is megmarad. Két nap múlva a testhomérséklet ismét emelkedni kezd. Az influenza ezután szövodménymentesen gyógyul, vagy más szervek gyulladását idézi elo. Kezelés: Az influenza kezelése mindenekelott türelmet igényel. A beteg eldöntheti, hogy 2 hétig, vagy 14 napig gyengélkedik. Az influenza fertozo, a betegnek ágyban a helye, még 3 nappal a láz elmúlta után is. Aki túl korán felkel, annak visszaesésre vagy súlyos következményekre kell számítania. A lázas idoszakban ne együnk sokat, hogy szervezetünk ne a teli gyomorra koncentráljon. Fogyasszunk nagy mennyiségben citrusféléket és gyümölcsleveket - magas C vitamin-tartalmuk miatt. A láz elmúltával lassan visszatérhetünk a meg szokott étrendhez. További szereket a kíséro tünetek kezelésére lásd ~ torokgyulladás, ~ hörghurut. Vigyázat! Az influenzát feltétlenül ki kell kezelni. A második lázhullámrnal már túljutunk a betegség nehezén, de ez egyben jelezhet ~ homloküreg-, ~ középfül-, tüdo-, szívizom-, agyhártyagyulla70

dást, hányást, ~ hasmenést is. Mivel az influenza járvány formájában terjed, és a vÍrustörzsek miatt a betegség különbözo lefolyású lehet, ezért az influenza esetében feltétlenül kérjük ki orvosunk tanácsát.

Ínygyulladás
Az ínygyulladásnak több oka is lehet: zavar támadhat a hormonmú'ködésben, a szervezet vitaminhiányban szenved, vagy bizonyos fémek okoznak mérgezést. Lehetséges, hogy elmozdultak a tömések, a koronák vagy a pótlások. Fogko is kiválthatja ezt a zavart, mely gondos száj- és fogápolással elkerülheto. A gyulladást jelzi, ha az íny megdagad, sötétre színezodik és vérzik. Kisebb fekélyek és eros szájszag kísérheti a folyamatot. Kezelés: Ha az íny a megfelelo ápolás ellenére is begyullad, fogyasszunk sok gyümölcsöt és frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevet. Öblítsük ki szánkat langyos zsálya, kamilla és borsmenta teával minden étkezés után. Szájszag ellen rágcsáljunk borókabogyót.

Isiász
Az isialgia olyan idegzsába, mely csípofájdalmat okoz; röviden (görög eredetu szóval) isiásznak nevezzük. A csípofájdalom az egyik leggyakoribb idegfájdalom. Az isiász-ideg az ágyékcsigolya két oldalán fut a faron keresztül végig a lábakon egészen a nagylábujjakig. Ezen a szakaszon eros mechanikus hatásnak van kitéve, és érzékeny a hidegre. Ezt a csípofájdalmat elomozdítja, ha a lábak túl vannak terhelve, huzat éri ó'ket, vagy ha kényelmetlen az ülés. A fájdalom általában az ágyék- és keresztcsont tájékáról indul, és követi az ideg útját a comb hátsó felén egészen a bokáig. Más ideggyulladásoktói eltéroen a fájdalom állandó, sot nyomás, hideg, a láb kényelmetlen helyzetének hatására még fokozódik is. A csípofájdalmak gyakran hónapokig is eltartanak, és gyakran oda is vezethetnek, hogy a beteget ágyhoz kötik, vagy csak 71

óriási fájdalmak árán tud járni. A visszaesés lehetosége nagy, és csak akkor csökkentheto, ha kerüljük a fájdalmat eredetileg kiváltó okot. Kezelés: A lumbágóhoz hasonlóan a nyugalom és a meleg a legfontosabb azokon a napokon, amikor a legerosebb a csípofájdalom. Az eros fájdalmak enyhülése után eddzük magunkat masszázzsal, gimnasztikával és hideg vizes kezelésekkel. A házi szerek kiegészítojeként otthon a lumbágóra is jól ható forró fürdo ajánlatos. Forró fürdo: 38-45 oC-os vízben 20-30 percig fürdozünk. Ezután alaposan megtörülközünk, természetes anyagú fürdó1::öpenyt veszünk fel, és fél órán keresztül izzadunk egy elomelegített ágyban. Ezután hideg vagy langyos vízzellemosakszunk. Túlságosan magas vagy alacsony vérnyomás, szívpanaszok, elorehaladott érelmeszesedés, pajzsmirigytúltengés és terhesség esetén ne alkalmazzuk ezt a fürdot. A fájdalmak elmúltával a fürdo után tornagyakorlatokat végezhetünk. Nyújtsuk ki a lábunkat. Hajlítsuk be térdben addig a pontig, míg a fájdalomszintet elérjük, majd nyújtsuk újra ki. A hideg vagy váltóvizes lemosások is erosítik alábszárat. Vigyázat! Az isiászt kiválthatja többek között mandula- vagy orrmelléküreggyulladás, malária, influenza, tifusz, anyagcserezavarok (például cukorbetegség), alhasi gyulladások vagy porckorongsérv. senykerékpáros más izmokat terhel, mint egy teniszjátékos. Aki el akarja kerülni az izomlázat, eddze magát sokoldalúan, és nagyobb megeróltetés után azonnal tusoljon le forró vízzel. Ha mindezek ellenére mégis utolér bennünket ez a kellemetlenség? Folytassuk tovább óvatosan a mozgást, és gondoskodjunk a fájó izomzat jó vérellátásáról. Az alábbi otthon is alkalmazható szerek serkentik a vérkeringést: Hideg lemosások: a fájó izomcsomókat hideg vízzel (egy szivacs segítségével) lemossuk, majd frottír törülközovel szárazra dörzsöljük. A lemosott izomcsomókat tartsuk melegen, és semmi esetre se hagyjuk kihúlni. Masszírozás: a fájó izmokat -lehetóleg szaunázás után - száraz kefével masszírozzuk. Sópaszta: a sót kevés vízzel suru pasztává keverjük, és a fájó izmokra tesszük. 10 perc múlva meleg vízzellemossuk, és a helyét szárazra dörzsöljük. Sósborszesz és gyümölcsecet: meleg fürdo (szénavirággal) vagy szaunázás után a fájó izmokat bedörzsöljük sósborszesszel vagy gyümölcsecettel.

Izzadás, túlzott
A verejtékmirigyek az egészséges szervezetben gondoskodnak arról, hogy a testnedvek a szövetekból és az izmokból a vérbe, a vérból pedig a mirigyekhez kerüljenek. Izzadni egészséges és fontos dolog. Régi hagyományok (szauna és mások) az izzadás eloidézését gyógymódként alkalmazzák, mert az izzadsággal együtt salakanyag és méreg választódik ki. A túlzott izz adást sem szabad tehát mesterségesen megakadályozni. Amennyiben más szerv zavara okozza, fel kell tárni az okot, és kezelni kell. Kezelés: A kéz, láb és hónalj izzadását többnyire ideges tünetek és lelki okok váltják ki. Ezeken nem segítenek házi szerek, hiszen azok nem képesek elhárítani az eredeti okokat. Fel kell tárni az idegesség okát, meg kell elozni azt és ügyelni kell a tisztaságra. Reggel és este mosakodjunk meg alaposan, és tusoljunk napközben is szükség szerint. Viseljünk természetes anyagból (pa73

Izomláz
Az izomlázat apró, ám rendkívül fájdalmas sérülések eredményezik az izomszövetben, ha bemelegítés nélkül vagy nem kello bemelegítés után túlterheljük az izomzatot. A tej-, szén- és foszforsavakat nincs elegendo ido elszállítani, így ezek táplálják a "lázat". Aki tehát hosszabb kihagyás után újra sportolni kezd, ne csodálkozzék, ha az izmai túl lesznek terhelve, és ennek megfeleloen reagálnak. Az új mozgáshoz fokozatosan szoktassuk magunkat, és az izmokat elotte jól melegítsük be. Még edzett sportolókat is gyötörhet izomláz, ha más sportágra állnak át: egy ver72

mut, selyem, gyapjú) készült harisnyát és alsónemut, és váltsunk naponta tisztát. Ciponk borbó1 készüljön, legyen elég tág és kényelmes, ne legyen gumitalpú és jól szellozzék. A láb izzadása eseténjárjunk - ha csak lehet - szandálban vagy mezítláb, hogy lábunk kiszellozhessen. Otthon, a reggeli harmatos fúoen vagy a reggeli hóban tett séta edzi a lábat. Hideg vagy emelkedo homérsékletu lábfürdo: vegyünk minden este hideg lábfürdot (-7 fejfájás) ecetes vízben. Emelkedo homérsékletu láb fürdo (-7 idegesség) készítésekor túlzott lábizzadás esetén tölgyfakéreg-fozetet adjunk a vízhez. A fozethez 2-3 evó'kanál apróra zúzott tölgyfakérget áztassunk 1/4 liter hideg vízben, fozzük fel, és hagyjuk 15 percig állni. A gyümölcsecet és a tölgyfakéreg összehúzza az ereket, nem gátolja az izzadást, hanem fokozza a láb vérellátását. Lábszag ellen hatásos alábfürdo, melybe 5 marék réti virágot adtunk. Táplálkozás: a túlzott izz adást a táplálkozás is befolyásolhatja. Kerüljük a hús, különösen a sertéshús, a só, az eros fuszerek, a feketekávé és az eros szeszesitalok fogyasztását, mert azok fokozzák az izzadást. Helyette iktassunk az étrendünkbe sok zöldségfélét és gyümölcsöt. Vigyázat! Pajzsmirigytúltengés, cukorbaj, krónikus ízületi gyulladás és túlsúly okozhat túlzott izzadást. Ha az izzadás mértéke nem csökken, kérjünk tanácsot orvostól vagy természetgyógyásztóI.

Kék folt ~ vérömleny

Körörn,gyurötUtörékeny
A törékeny köröm gyakran -7 kalciumhiányra, még gyakrabban -7 vashiányra, vagy -7 vérellátási zavarokra, esetleg pajzsmirigytúltengésre vezetheto vissza. A súlyos fertozo betegségek mint pl. a májgyulladás, tífusz és malária - rontják a szervezet ellenálló képességét, és hatással lehetnek a körmökre is. A körmökön apró domborulatok és hullámok keletkeznek, melyek gyurodés látszatát keltik. A hullámos felület B-vitamin hiányára utal. Ez az anyag megtalálható a süto-, a száraz- és a sörélesztóoen. Ezeknek az élesztó'knek nem kellemetlen az íze és a szaga, és 1 evó'kanálnyi mennyiségben, melyet akár a levesbe is belekeverhetünk, meg szünteti a vitaminhiányt, és segíti a köröm egyenletes és egyenes növekedését.

Középfülgyulladás
Fertozo betegségek, az orr és a gége fokozott nyálkatermelésével járó megfázások következtében fó'ként gyerekeknél begyulladhat a középfül. A betegség erosödo szúró fájdalomkéntjelentkezik a fülben. Mintha eldugultak volna a fülek, egyre kevésbé hallani a külso zajokat, de egyre erosebben a belso zúgást, lüktetést. Az általános rossz közérzet gyakran -7 lázzal jár. Kezelés: Középfülgyulladással maradjunk ágyban, de legalább is zárt térben. Ingadozó homérséklet és léghuzat ront a beteg állapotán. A nyugalom a legfontosabb most is, mint minden gyulladás esetében. Tilos az izgalom, a testi megeró1tetés és az alkoholfogyasztás. A kifolyó gennyet töröljük le óvatosan fültisztító pálcikával, melyet elotte kamilla teába vagy olíva olajba mártottunk. Jobban oldódik, ha elotte néhány csepp meleg olajat csepegtetünk a fülbe. 75

Kalciumhiány
Különösen a csontok, fogak számára és a terhesség idején van szüksége a szervezetnek sok kalciumra. Ezt az elemet többek között csontok, tengeri állatok páncélzata és a tojáshéj tartalmazza. Nem mindenki szeret azonban csontot, homár- vagy rákollót rágni. Egyszeruób tojáshéjból pótolni a kalciumot. Mozsárral porrá zúzzuk a tojáshéjat, kis citromlevet adunk hozzá, melynek segítségével megkönnyítjük a szervezet számára a kalcium felvételét. Vegyünk be ebbó1 a keverékbó1 naponta egy evó'kanálnyit. Erosíti a körmöt és a hajat is. 74

Heveny gyulladás esetén jól bevált a hideg és a meleg egyideju alkalmazása. Meleg (nem forró!) olíva olajat csepegtetünk a fülbe, és hideg borogatást vagy jégtömlot helyezünk a fülkagylóra. Az eljárás fájdalomcsillapító hatású, éppúgy mint az olajos vagy zsíros kötés (~ gégegyulladás), vagy a burgonyazsák (~ hólyaghurut). Ezeket a fülre helyezzük és kendovel rögzítjük. A kötések homérsékletét próbáljuk ki az alkar belso oldalán, nehogy túl meleg legyen. Lenmag és kamilla: burgonya helyett tölthetünk a zsákba lenmagot vagy kamillavirágot. Kössük össze szorosan a zsák száját, és mártsuk néhány percre forró vízbe. Hagyjuk kihúlni kellemes homérsékleture, és helyezzük 60-90 percre a fülre. Az eljárást szükség szerint megismételhetjük. Vigyázat! A krónikus középfülgyulladás nem kezelt vagy félrekezelt heveny gyulladásból alakul ki. Mindkét eset szövodmények kialakulásához vezethet, mint például nagyothallás, maradandó egyensúlyzavar, agyvelo- és agyhártyagyulladás. A középfülgyulladás súlyosabb, gennyes változatát gyerekek és felnottek esetében fertozo betegségek okozzák: kanyaró, skarlát, tifusz vagy diftéria. Beszéljük meg a házi szerek alkalmazását a kezeloorvos sal, aki megállapítja, hogy a betegség valóban lezajlott-e.

Lapostetu
A lapostetu fó'ként a fanszorzetben és a szeméremtesten jelenik meg. A meleg testtájakat kedveli, ezért a hónaljszorzetben is megtelepedhet. Átmenetileg megjelenhet a szakállban vagy egyéb testszorzetben is. A fejborön, a hajban azonban soha nem fordul elo. A lapostetu többnyire nemi érintkezés során terjed át emberrol emberre. Nagyon ritka a WC használatából eredo fertozés, a piszkos ágynemun keresztül inkább terjedhet. Életterükbol kikerülve 24 órán belül elpusztulnak a lapostetvek. Nem terjesztenek betegségeket. A kellemetlen élosdiek különösen éjszaka okoznak sok bosszúságot, ha vért szívnak, mert ez eros viszketéssei jár. Fehér hosszúkás tojásaikat a szemérem- vagy a hónalj szorzet tövébe rakják. A viszketés, valamint a fészkek jelenléte utal a lapostetu jelenlétére. Kezelés: Ha lapostetut észlelünk, ne essünk pánikba. Szélsoséges esetekben a fertozött testtájakról teljesen eltávolítják a szorzetet, hogy a visszamaradó fészkek láthatóvá váljanak. A lapostetu egyik ellenszere a petróleumos, spirituszos vagy benzines bedörzsölés. Mivel ez a nyálkahártyát irritálhatja, ezért alkalmazhatunk ecetes lemosást is. Használhatunk bor- vagy gyümö!csecetet tisztán - radikális kúra esetén-, vagy hígítva, ekkor 3 evokanál ecetet keverünk 1 liter vízhez. Ismételjük meg az eljárást naponta többször, foleg este, lefekvés elott. Az elso 3-4 nap folyamán váltsunk naponta tiszta alsónemut és ágynemut, és naponta fozzük ki. A megmaradt fészkekbó1 az érintett testtájakon kel ki a következo generáció, ezért az eljárást 14 nap múlva meg kell ismételni. A kezelést a partnereknek következetesen alkalmaznia kell, különben ismételten átadhatják egymásnak a lapostetut.

Kullancs
A kullancsok az utóbbi idoben rossz hírbe keveredtek, mert bizonyos vírusokat teIjeszthetnek. Azonban nem mindegyik kullancs lehetséges betegségközvetíto is. A kullancs ok a borbe fúrják a fejüket és vért szívnak, míg testük hátsó része lencsényire vagy borsónyira dagad. A kullancsot nem szabad kitépni, mert a feje a borben rekedhet és gyulladást válthat ki. Magától leesik, ha ragasztót vagy olajat csepegtetünk rá. Ezekkel a szerekkel a kutyákat is megszabadíthat juk a kullancsoktÓl.

Láz
Az ember normális testhomérséklete 36,5 oC és 37,5 oC között van. Az ennél magasabb testhomérsékletet, melyet gyengeség, hidegrázás, izzadás és végtagfájdalom kísér, láznak nevezünk. 77

Lábizzadás ~ izzadás, túlzott
76

A láz a szervezet természetes reakciója valamely mú'lcödési zavarra. A 39 OC-ig terjedo lázat tehát nem kell azonnal tablettákkal vagy kúpokkallenyomni. A régi Egyiptomban a lázas beteget csak 3 nap eltelte után kezelték gyógyszerekkel, hogya szervezetnek legyen esélye önmagát meggyógyítani. Éppen a gyerekek tesznek szert láz útján ellenállóerore, amibó1 azután egész életük folyamán élnek majd. Kezelés: A házi szerek korlátok között tartják a lázat, de nem mulasztják el. Hideg lábborogatás: két vászon konyharuhát mérsékelten hideg vízbe mártunk, és térdtó1 bokáig kisimítva rácsavarjuk az alsó lábszárakra. A konyharuhákat gyapjúkendovel kössük körül. Félóra elteltével vegyük le a kendó'lcet, különben ho-visszatartás következik be, és a láz fokozódhat. 30 perc után ismét feltehetjük a borogatást. Teljes fürdo: egészséges szervezetuek a lázas megbetegedés kezdetén izzasztókúrát vehetnek. Feküdjünk 15 percre fürdó'lcádba, a fürdovíz homérséklete egyezzen meg testünk homérsékletéveI. Törülközés nélkül bújjunk gyorsan meleg fürdó'lcöpenybe, feküdjünk ágyba és takarózzunk be jó melegen. Félóra után meg kell szakítani az izzasztókúrát, mert különben túlterheljük a keringést. Csak három nap múlva szabad megismételni a kúrát. A vízhez adhatunk szénavirágot vagy gyümölcsecetet. Folyadékpótlás: tartós láz esetén ügyeljünk arra, hogya folyadékveszteséget pótoljuk. Együnk kevesebbet és igyunk többet - fó'lcént izzadást serkento teákat: pl. bodzavirág-, hársfavagy citromos borsmentateát.

ták kifejezésre, hogy nem kényszerülnek a szabadban dolgozni, mint a földmuvesek a szántóföldön, vagy a halászok és a vadászok. Akkor égünk le, ha hosszú ideig kitesszük magunkat a nap ibolyántúli sugárzásának. Este vagy éjszaka érezzük csak, hogy borünk leégett. Már napozás közben ügyelnünk kellene tehát arra, nem pirul-e ki, húzódik vagy viszket a borünk. Többnyire már ekkor is késo, de ilyen esetben sürgosen jöjjünk be a napról, vagy védjük magunkat ruhával. A leégett bor felhólyagosodik és lehámlik. Súlyosabb esetek ~ fejfájással, hidegrázással, ~ hasmenéssei, ritkább an ~ napszúrással járhatnak. Fokozatosan szoktassuk borünket a naphoz, különösen szabadságunk idején. Fó'lcént a déli órákban védjük magunkat a naptól, és semmiképpen se süttessük magunkat sokáig a napon. Lebarnulhatunk - kíméletesebb módon - az árnyékban is. Úszni, szörfözni és fürdeni is veszélyes, bár a bort husíti a víz: éppen a víztükör erosíti fel az ibolyántúli sugarakat. Minden leégés növeli a borrák esélyét. A vegyszerek és a nap együttes hatása szintén hozzájárulhat kialakulásához. A drága fényvédoszereket olcsón pótolhatjuk természetes olíva olajjal, melybe kevés ecetet kevertünk. Természetes módon védi és ápolja a bort. A leégést is ápolhatjuk olíva olajjal. Arcunkat dörzsöljük be egy felvágott uborka levéveI. Az uborkalé surített formában hatékony fényvédoszer. Kezelés: Ha a bor még nem hólyagosodott fel, és csak a felszíne sült le, husíti és gyógyítja egy citrom leve. Elotte gyozodjünk meg arról, nem reagálunk-e rá túlérzékenyen; végezzünk borpróbát az alkaron. Ha nem észlelünk borpírt, akkor alkalmazhatjuk a citromot. Ne facsarjuk a borre, és frissen préselt levet alkalmazzunk. Citrom helyett helyezhetünk túrót vagy uborkaszeleteket is a borre. Husítik és megnyugtatják a bort. A nyers felvágott burgonya leve almaecettel és íróval elkeverve szintén jótékonyan hat a leégett borre.

Leégés
A napsütötte bor a nyári vagy téli szabadság után Közép-Európában szinte státusszimbólum; azt a látszatot kelti, hogy egyesek megengedhetik maguknak, hogy szabadságuk alatt napközben a szabadban lustálkodjanak, míg mások zárt helyiségekben dolgoznak. Hajdan viszont ezzel ellentétben a világos bor volt az eló'lcelo és divatos. A tehetos nó'lc és férfiak ezzel azt juttat78

Vigyázat!
Ha a hólyagokat nem tartjuk tisztán és nem ápoljuk, akkor gyulladásba jöhetnek, s ebben az esetben orvosi beavatkozás szükséges. A leégés általában nem okoz hegeket.
79

Májelégtelenség
A májelégtelenség azt jelenti, hogy a máj nem képes megfeleloen ellátni a feladatát. Elofordulhat, hogy a máj teljesen felmondja a mú1<:ödését és kómát, súlyos eszméletvesztést okoz. A zavart kiváltó okok lehetnek: - a máj megkeményedése, májzsugorodás, - a máj vagy az epehólyag heveny vagy krónikus gyulladása, - máj- vagy hasnyálmirigyrák, - alkohol-, gomba- vagy gyógyszermérgezés (vagy egyéb mérgezések), - súlyos sokk. Heveny májelégtelenség drámai kimenetelu, és néhány napon belül kómához vezet. A krónikus folyamat lassúbb lefolyású és a zavarnak több tünete jelentkezik, például gyengeség, émelygés, ~ borviszketés és -kiütés, ~ fejfájás, ~ sárgaság, ~ fáradékonyság. Gyakran fehérje-, szénhidrát- és fó1<:ént síranyagz csere-zavarok utalnak májelégtelenségre. Kezelés: Táplálékunk tartalmazzon boségesen fehérjét és szénhidrátot, de legyen zsírszegény. Tilos a fuszerek, az alkohol és a nikotin fogyasztása! Az egyenként elfogyasztott ételek hatása alapján döntsük el, mi az, amit az egyén elbír. Az alábbi eljárások elsosorban a máj vérellátását hivatottak elosegíteni. A máj mú1<:ödésének helyreállításához fogyasszunk egy hétig naponta 6 dkg sovány túrót 1 evokanállenolajjal és 1 kávéskanál citromlével elkeverve. A zöldségként vagy zöldséglé formájában fogyasztott articsóka szintén megkönnyíti a máj munkáját. Emelkedo homérsékletu forró ülofürdo: a fejfájás kezeléséhez hasonlóan jelen esetben is jótékonyan hatnak az emelkedo homérsékletu fürdó1<:,de itt a beteg kádban ül, a víz szintje pedig köldökig ér. A fürdovíz kezdeti homérséklete 35 oC legyen. 5 percenként merjünk ki a fürdovízbó1 néhány liternyit, és adjunk hozzá ugyanilyen mennyiségben forró vizet. 20-25 perc elteltével a víz 45 oC-os homérsékletre melegszik fel. Maradjunk még 5 percet a forró fürdóoen. Jelen esetre is érvényes, hogya kezelés súlyos szívhiba, magas illetve alacsony vérnyomás, elo80

rehaladott érelmeszesedés, hasnyálmirigy-mú1<:ödési zavarok esetén, valamint a terhesség ideje alatt nem javallt. A fürdo után különféle borogatásokból (kötésekbó1) választhatunk. Hideg vizes borogatás: vászonkendot hideg vízbe mártunk és a has jobb felso oldalára helyezzük. Ezt vászon vagy pamutkendovel rögzítjük oly módon, hogy testünket körbekötjük. Végül egy gyapjúkendot csavarunk a kötés fölé. Jól betakarózva izzadjunk 30 percig az ágyban. Végül mosakodjunk le langyos vagy hideg vízzel. Ülofürdot vagy meleg pakolást naponta legfeljebb kétszer alkalmazhatunk. Burgonyazsák: az ~ epebántalmakhoz hasonlóan májelégtelenség esetén is alkalmazhatunk burgonyazsákot. Burgonya helyett felhasználhatunk más agyagot, lenmagot vagy tufát is. Naponta kétszer alkalmazzuk a pakolást, ami segíti a máj vérellátását. Retekkivonat: máj- és epebetegségek régi házi szere a retekkivonat. Irene Zanderel jegyezte le az egyik hatékony retekkivonat receptjét. Hámozzuk meg a fekete vagy fehér retket, aprítsuk fel, vagy reszeljük meg, és tegyük zöldségprésbe. Az így nyert kivonatból igyunk naponta éhgyomorra eloször 100 ml-to Emeljük a napi mennyiséget fokozatosan, míg egy hét múlva már 400 ml-t érünk el. Csökkentsük ezután a mennyiséget, míg újra elérjük a napi 100 ml-t. Érzékeny gyomrú ak fokozatosan szoktassák gyomrukat akivonathoz. Máriatövis gyümölcstea: egy evó1<:análmáriatövis gyümölcsöt leforrázunk forró vízzel és 10 percig állni hagyjuk. Ezután leszurjük. Naponta igyunk beló1e egy csésze teát minden foétkezés elott 30 perccel kortyonként fogyasztva. A fodormentalevél erosíti a hatását és javítja az aromáját. Oroszlánfog: áprilistói májusig lehetoségünk van egy legalább 6 hétig tartó oroszlánfog -tea kúrára. Vegyünk 1csésze vízhez 1-2 felaprított oroszlánfog növényt és gyökeret. Forraljuk fel a teát, majd hagyjuk 15 percig állni. Napi 1-1 csésze tea reggel és este szabályozza a máj- és a vese-, valamint az egész anyagcsere- mú1<:ödést.

Vigyázat!
A májelégtelenséget mindig nagyon komolyan kell venni. A heveny megbetegedések és a krónikus folyamatok esetében egya81

ránt orvos - vagy természetgyógyász - tanácsát kell kérni. A házi szerek hosszan alkalmazhatók. A kezeléseket beszéljük meg a mindenkori terapeutával.

Mandulagyulladás Másnaposság

~ torokgyulladás

Kamilla vagy borsmenta tea: rosszullét esetén segít a kamilla vagy borsmenta tea, vagy a ketto keveréke. Akinek nincs étvágya, ne kényszerítse önmagát az evésre, hanem koplaljon mindaddig, míg az étvágya vissza nem tér. Meleg cukros vízzel (1 evó'kanálnyi 1 pohárban) vagy 1 evó'kanál lekvár lassan ismét hozzászoktatja a gyomrot a mindennapokhoz.

Menstruációs panaszok
A másnaposság egy átmulatott éjszaka után járó büntetés. A sok alkohol rosszulléthez és ---7 fejfájáshoz vezet, különösen ha sok és sokféle szeszesitalt iszunk össze-vissza. »Sörre bor - mindenkor, borra sör - meggyötör« - hangzik a rímes népi bölcsesség arról, hogy az ember mit tegyen és mit ne - ha már egyszer kirúg a hámból. Kezelés: Hering és savanyú uborka: macskajaj esetén legjobb, ha a macskát megetetjük heringgel, akkor eltunik. Valóban, a savanyú hering jól bevált házi szer a másnaposság ellen. Valószínúleg helyreáll tole a szervezet ásványianyag-egyensúlya. Hering helyett a savanyú uborka is megteszi. Eros kávé: egy csésze hideg, eros kávé - cukor nélkül, egy egész citrom levévei elkeverve - ismét talpra állít. Hideg borogatás és jég: a tarkóra helyezett jeges tömlo és hideg vizes borogatás segít leküzdeni a fejfájást és levertséget. A nyakat végül dörzsöljük szárazra, hogy serkentsük a vérellátást. Váltóvizes tusolás: az átmulatott éjszaka után felébreszt a váltóvizes tusolás: eloször meleg, majd forró, végül pedig rövid hideg vizes. Ha mindez nem segít, ismételjük meg az egész folyamatot. Végezetül dörzsöljük szárazra a borünket. Meleg fürdo: akinek ideje engedi, adja át magát a fürdozés örömeinek 15-20 percen keresztül. Ezután nedvesen fürdólepedóóe vagy fürdó'köpenybe takarva izzadjunk fél órát az ágyban. Végezetül gyorsan mosakodjunk le hideg vízzel. Az eljárás nem ajánlatos magas vagy alacsony vérnyomású, szívpanaszokkal küszködo vagy pajzsmirigytúltengésben szenvedo személyeknek.
82

Egyes nó'k a menstruáció ideje alatt és után rosszul érzik magukat. Görcsöt éreznek a hasukban, vagy keresztcsontig kisugárzó fájdalmat szédülés, hányinger és hányás kíséretében. Ezeknek a tüneteknek nincs szervi alapja, bár sokan ettól tartanak. Az esetek túlnyomó részében ez kizárható egyalapos nogyógyászati vizsgálat alapján. A legtöbb no tudja, hogya partneréhez fuzodo kapcsolata - vagy ha nincs, az iránta megnyilvánuló igény -, a szexualitáshoz és a gyermekekhez való viszonya, gondok és munkahelyi problémák mind kihatnak a hormonmuködésre és ezen keresztül a menstruációs ciklusokra is. További említésre méltó tényezo lehet egy új napirendre való áttérés, új környezet és szokatlan ételek a szabadság idején. Kezelés: Mindenek elott fontos, hogy az ember tudja, mi játszódik le egy ciklus alkalmával a noi szervezetben, és megtanulja a külso tényezó'k befolyását helyesen felmérni. A partnernek is megfeleloen informáltnak kell lennie. A házi szerek enyhítik a kellemetlen közérzetet, hozzájárulnak az ellazuláshoz, ami elosegíti a vérzést. Melegvizes borogatás: mártsunk forró vízbe egy vászonkendot, és a meleg vizes palackkal helyezzük az alhasra. A pakolást egy gyapjúkendovel rögzítsük szoros kötésben. Görcsös hasfájás esetén lazító hatású, serkenti a vérellátást, és igény szerint megismételheto. Meleg fürdo: 34-37 oC-os fürdo lefekvés elott ellazítja a hasat fájdalom esetén. 10-15 perc után hideg vagy langyos tusolással fejezzük be a fürdot.
83

Vigyázat! Nogyógyásznak kell megállapítania, hogy a menstruáció ideje alatt fellépo rosszulléteknek van-e szervi alapja. Ha nem így van, és a zavarokat hormonokkal kell kezelni, akkor felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e a kezelés. Egy jó orvos természetgyógyászatot javasol, vagy külso tényezoket keres, melyek a menstruációra kihatnak.

A sport különös en az ülo foglaIkozásúak esetében tesz jót. A hideg-meleg váltótusolások és a rövid hideg vizes tusolások - eroteljes szárazra dörzsöléssel- megedzenek és elosegítik ajó vérellátást. Jelentos javulást érhetünk el migrén esetében azokkal a házi szerekkel, melyeket ~ másnaposság és ~ fejfájás esetében ajánlottunk. A gyomrot a kamilla és a borsmenta tea nyugtatja meg. Mustártapasszal megkísérelhetjük a fejból elterelni a fájdalmat. A torokgyulladástói eltéroen a tapaszokat a lábszárra helyezzük. Masszázs: a masszírozás javítja a közérzetet. Roham esetén segíthet a nyak és a váll tájékának a masszírozása, vagy a meleg lábfürdo után a lábak masszázsa.

Migrén
A migrén rohamszeruen támad, többnyire fájdalom formájában a fej egyik oldalán. Aki ebben szenved, általánosan rosszul érzi magát, nyugtalan és ingerlékeny. Olykor nyomást érzünk a fejünkben, fülzúgást, vagy szédülést, míg az émelygés hányásba megy át, ami sok, migrénben szenvedo számára a roham hirtelen megszunését jelenti. Bár nem minden esetben, de a migrénre hajlamos személyek ideges alkatú ak, így roham esetén a gyomor is viseli a terhet. A hasfájás és a migrén kölcsönösen kiválthatják egymást vagy felléphetnek együttesen, de ez nem törvényszeru. A fény, a zaj és más külso ingerek kellemetlenné válnak. A roham többnyire néhány órán keresztül tart, szélsoséges esetekben napokig, majd lassan elmúlik. Eros hányás vagy vizeletürítés vezethetik be a roham végét. A rohamok között az érintettek egészségesnek, fájdalommentesnek érzik magukat, teljesítoképességük jó. A történelem egyik leghíresebb migrénbetege az orosz forradalmár, Vlagyimir Iljics Lenin volt. Az igazi migrén krónikus és évekig, sot évtizedekig is eltart. Csak magas korban szunnek meg a panaszok, de akkor önmaguktól. A rohamokat testi vagy szellemi megeróltetés, súlyos lelki megrázkódtatás és más egyéb váltja ki. A migrénre való hajlam örökletes. Kezelés: Mivel a migrént sem a házi szerek, sem az orvosságok nem képesek meggyógyítani, ezért meg kell tanulni együtt élni vele. Lehetóleg kerülni kell a testi és megeróltetést, a lelki terheket. 84

Napszúrás
Míg a ~ hogutát sötét, párás meleg helyiségekben a hofelhalmozódás okozza, addig a napszúrást a napsugarak közvetlenül a fejre vagy a nyakra gyakorolt hatása idézi elo. Tünetei megegyeznek a hoguta tüneteivel, és ezeket is komolyan kell venni. A kezelési eljárásokat lásd ott. A napszúrást ki lehet védeni. Ha elkerülhetetlen, hogy a napon tartózkodjunk, védjük fejünket és nyakunkat törülközovel vagy széles karimájú sza1makalappal a sugarak közvetlen hatásától.

Nátha
Osszel és télen a megfázást gyakran nátha kíséri. Aki érzékeny a füstre, porra, virágporra (szénanátha), szintén orrfolyásra panaszkodik. Ehhez járul a torokégés és az állandó tüsszentési inger, melynek segítségével a lepedékes nyálkahártya tisztulni kíván. Ennek során akirepülo cseppecskék elérhetik egyébként a 70 kmJórás sebességet is. A nátha következtében gyakran érezhetjük magunkat levertnek és kedvetlennek, lehetnek végtagfájdalmaink és könnyu lázunk is. A házi szerek hatékonyak nátha esetén, sot megedzenek a meghúléses betegségekkel szemben is. 85

Kezelés: "Hideg test, meleg láb - és a doktor sem kell már". Valóban sokszor a lábunk miatt fázunk meg, ezért kell ó'ket mindig száraz melegben tartani. Ha a test melege lefelé elszökik, és helyette a hideg terjed felfelé, az se az orrnak, se a hólyagnak, se a ves ének nem jó. Mezítláb járkálni a hideg kövön még egy futött lakásban is ártalmas. Ha a szabadban tartózkodunk, tudnunk kell, mikor fekhetünk a fure napozni. Azokban a hónapokban, melyeknek nevében az "r" hang hallható, nem tanácsos a fure feküdni. Erre elegendo ido marad május, június, július, augusztus folyamán. ló edzettséget érhetünk el, ha sokat mozgunk a friss levegon, még rossz idoben is. Megerosíti állapotunkat és elkerülhetové teszi a náthát a szauna, a reggeli hideg tusolás, vagy a hideg vizes mosdások. A friss gyümölcs, a gyümölcs- és zöldségitalok fokozzák az ellenálló képességet. Ha mégis utolér a nátha, akkor folyamodjunk a házi szerekhez: inhalálás, fürdok és saját készítésu kenocsök. lnhalálás: tegyünk kamillavirágot teás- vagy kávéskannába és forrázzuk le vízzel. Tartsuk melegen a kannát, és 5-lD percen keresztüllélegezzük be a kiöntocsó'bol kiáramló gozt. A gozt a kiöntocsore helyezett felfordított tölcsér segítségével bevezethetjük közvetlenül az orrunkba is. Legyünk óvatosak, nehogy leforrázzuk magunkat. Kamillavirág helyett adhatunk néhány csepp eukaliptuszt, mentolt (japán- vagy kinaolajat) a vízhez. Ezek az anyagok gyulladásgátló, a gozzel együtt pedig nyákoldó hatásúak. Nemcsak az orrunkat gozölhetjük. Öntsük az e1ó'készített vizet egy tálba, állítsuk a tálat egy székre, majd hajoljunk fölé, és egy törülközovel takarjuk le a fejünket úgy, hogy a goz az arcunkba szálljon. Ha a víz felé lélegzünk ki, akkor a meleg kellemesen visszaszáll ránk. Nemcsak az orra gyakorlunk így hatást, hanem az esetleg hurutos hörgó'kre is. Forró fürdo: 15-20 percen keresztül fürödjünk 38-42 oC-os vízben, ne törölközzünk meg, hanem jól betakarva feküdjünk ágyba 30 percre izzadni. Ezután röviden tusoljunk le. A forró fürdo felmelegíti a testet, és mesterséges lázat eredményez, mely fertozések esetében elosegíti a gyógyulási folyamatot. A fej ne melegedjen át, hideg mosdókendovel törölgessük.
86

Orrkenocs: 1 kávéskanál kamillavirágot és zsályát 1 evó'kanál 70%-os borszeszbe teszünk, majd 3-4 órán keresztül állni hagyjuk. Ezután a készítményt elkeverjük 1 evó'kanál puha vajjal, és finom gézkendon átnyomjuk. 1 evó'kanál olíva olaj simábbá teszi a kenocsöt és ápolja az orrnyálkahártyát. Ujjal vagy fültisztító segítségével vigyük fel az orrba. A kenocs összehúzza az ereket, anyálkahártyát leapasztja és fertotleníti. A kamilla csillapítja a gyulladást és baktériumölo hatású. Citromlé és só: orrkenocs helyett kiöblíthetjük orrunkat citromlé vagy só vízzel vagy gyümölcsecettell:3 arányban higított keverékéveI. Az orrunkon keresztül felszívjuk, majd kiköpjük az oldatot.

Vigyázat!
A forró fürdo alkalmazását nátha esetén szívbetegek, magas vérnyomásban, labilis keringésben, reumában szenvedó'k beszéljék meg orvosukkal, természetgyógyászukkal. A gyógyszertárakban számtalan - nátha elleni - készítmény kapható kenocsöktol kezdve, cseppeken át egészen inhalációs készítményekig. Lehetó1eg természetes készítményeket alkalmazzunk, melyek a szervezet öngyógyító erejét mozgósítják, és az orrnyálkahártyát nem mesterségesen apasztják le. A vegyszerek tartósan kiszáríthatják az orrnyálkahártyát.

Orrvérzés
Eros ütés, nyomás vagy eroteljes orrtörlés következtében kisebb erek megrepedhetnek az orrban, melyekbó1 azután vér szivárog. Az orrvérzés ijesztó'bb látvány, mint amilyen a funkciója valójában. Kezelés: Orrvérzés esetén ne feküdjünk le, hanem maradjunk ülve, és kicsit emeljük meg az orrunkat. Így elkerülhetjük, hogy a vér a gégébe folyjon. Hideg borogatás: tegyünk hideg vizes kendot a homlokunkra, orrunkra és nyakunkra. Ez szúKíti az ereket, és elállít ja az orrvérzést.
87

Az orr eltömése: tiszta kendóból csavart, ceruzavastagságú tampont teszünk az orrunkba. Ezután összeszorít juk orrunkat. Távolítsuk el a tampont, mielott a vér megalvadna, nehogy újabb ereket feltépjünk. Ezt elkerülhetjük, ha egyszeruen hüvelyk- és mutatóujjunkkal összeszorít juk orrunkat. Nyakra mért ütés: üljünk le a földre és egy segítotárs ütögesse tenyerével néhány percen keresztül a nyakunkat. Ez olyan reflexet vált ki, amely a vérzést elállít ja. ezt a siacu módszert Ázsiában fejlesztették ki. "Nem fáj, de bánt, ha orrod vérzik már. Bal kezed kisujját kötés fogja át, siess, ne várj, s orrod nem vérzik tovább. " Igazat mond a régi mondóka, melynek variációt más kultúrákban is fellelhetjük: "Jobb oldali orrvérzés esetén a bal kisujj elso és második perce közé fonalat csavarunk, így a vér felgyülemlik, véralvadást elosegíto anyagok válnak ki, így meg szunik a vérzés. Bal oldali vérzés esetén ugyanígy járunk el a jobb kisujjunkkal, mindkét kisujjat szorítsuk el, ha az orr mindkét lyukból vérzik." Az alábbi módszerek ugyanezen az elven alapulnak, szintén a vér visszatartásával érnek el ~redményt - csak nem az ujjon, hanem a kézen: a kézfej középso részét szorosan körülcsavarjuk egy fonállal vagy egy széles szalaggal, és ökölbe szorítjuk a kezünket. Helyette szoríthatunk követ vagy hagymát is a tenyerünkbe. Vigyázat: A gyakori orrvérzés az orr vagy az orrmelléküreg gyulladás ára utal; ~ vérszegénység, magas vérnyomás, gyomor-, szív-, vese- és érbetegségek is eloidézhetik. Ha az orrvérzés felismerheto külso hatás nélkül gyakran fellép, forduljunk orvoshoz.

kedvelik, így leesnek. A harapás után sokáig vérzik a seb, mert a piócák olyan anyagot választanak ki, mely meggátolja a véralv adást. Tegyünk megrágott dohánylevelet vagy nyállal kevert cigarettadohányt a piócára: nemcsak eluzi az állatot, de csillapítja a vérzést is.

Prosztatapanaszok
Változó korban nemcsak a nok szervezetében változik a hormonháztartás, hanem a férfiak esetében is. Ötven éves kor felett 10 közül 6 férfi esetében megnövekszik a dülmirigy, a prosztata. A hólyag alatt gyurú1cént veszi körül a húgycsövet. A megnagyobbodás által a dülmirigy egyre jobban összeszorítja a húgycsövet. A vizelet ürítése lassúvá válik, míg végül a legrosszabb esetben a hólyagot nem lehet kiüríteni, ami mindenek elott a vesét és a szívet terheli meg. Amint a prosztata-megnagyobbodás bármelyik tünete - vizelési panaszok, vékonyabb vizeletsugár, gyakoribb (különösen éjszaka jelentkezo) vizelési inger - jelentkezik, feltétlenül kezeljük a problémákat. Kezelés: Szoktassuk magunkat ahhoz, hogy nem tartjuk vissza a vizeletet. Így elkerülhetjük, hogyavizeletból mérgezo anyagok kerüljenek a környezo szövetekbe. A vesemú1cödés és a vérellátás fokozhatók házi szerekkel. Tökmag: aki naponta háromszor 5-10 tökmagot elrág, elosegíti a vizelet kiválasztását és erosíti a hólyag izomzatát. Apróra vágott tökmagot adhatunk a salátákhoz, vagy díszíthetjük vele a felfújtakat is. Spárgagyökér tea: 1 evó1canál spárgagyökeret felfozünk 1/4 liter vízben. Naponta kétszer igyunk belóle. Segítséget nyújt vizeletpangás, szívdobogás, köszvény esetén és erosíti az idegeket. Mivel ez a tea gyakorlatilag nem tartalmaz szénhidrátot, ezért diabetikus ok is fogyaszthatják. Zeller, petrezselyem, hagyma: apróra vágott zellerból, petrezselyemból és hagymából készített tea szintén'vizelethajtó hatású. 89

Pióca
A pióca ártalmatlan gyurusféreg, melyet még ma is hasznosítanak orvosi célokra. Amennyire ártalmatlan, annyira kellemetlen is lehet, ha tömegesen támad az emberre az erdóben. Hamut (esetleg vízzel elkeverve) vagy sót hintsünk a piócákra. Ezt nem 88

Csalántea és kivonat: a csalán a népi gyógyászat regI gyógyíre. Erosíti a vesét, javítja az anyagcserét, a vizelet-kiválasztást, és enyhíti a prosztatapanaszokat. A vadon növo csalánleveleket az országúttól távol eso helyeken gyujtsük, és tealevélnek a levegon szárítsuk. Fozzünk két púpozott evó'kanál csalánleve1et 5 percig lobogva forró vízben. Szurjük le a teát, majd mérsékelten me1egen fogyasszuk el lassan, kortyolva. Igyunk kúraszeruen reggel és este 1-1 pohár csalánteát 4-8 héten át. A csalán felhasználásának másik lehetosége a csalánkivonat. A virágzó növényt 12 órán át kevés vízben érleljük, végüllevét átpréseljük. Igyunk belóle két hónapon keresztül reggel és este egy-egy pohárkával. Ez a szer segíti az anyagcserénket a tavaszi hónapokban. Csalánkivonat kapható a fitotékákban is. Káposztalevél és ülofürdo: a káposztalevél jó szolgálatot tesz mindenféle hólyagpanasz esetén, ugyanígy a melegedo ülofürdok (lásd: ~ hólyaghurut és ~ derékfájás, lumbágó). Vigyázat! A prosztata-elváltozás okozta vizelési nehézségeket csak a kezdeti szakaszban lehet sebészeti beavatkozás nélkül házi szerekkel enyhíteni. Ha a vizeletürítés nehézzé válik, mindenképpen forduljunk panaszunkkal orvoshoz, és beszéljük meg vele a további teendó'ket. A panaszok olykor dülmirigygyulladásra vagy prosztatarákra vezethetó'k vissza.

kér vagy mandula. Megint mások az okot nyirkos hideg behatásának tulajdonítják, vagy a táplálkozásra s ezzel az anyagcserére "hárítják a felelosséget". A reuma hullámszeruen is jelentkezhet, így egyes személyek fájdalmuk alapján elorejelzik az idojárás-változást. Az ízületek belhártyájára is kiterjedhet és tartósan deformálhatja ó'ket. Más esetben a kötoszöveteket és az izmokat támadja meg. A szakító és húzó fájdalom (ezért beszél a népnyelv "szaggatásról") az egész testre kiterjedhet. Kezelés: Arníg nem ismerjük a reuma okozóját, addig lehetóleg kerüljünk minden olyat, ami kiválthatja. Régebben az volt a nézet, hogy a meleg és a nyugalom jót tesz, de ma már annyit tudunk, hogy a hideg és a mozgás az ízületeknek hasznos. Még a tönkrement ízületek is könnyen mozgathatóvá válnak, s így nem romlanak tovább. Az izmokat masszázzsal lazítsuk és fokozzuk vérellátásukat. Táplálkozásunk során ügyeljünk a megfelelo mennyiségu rostanyag fogyasztására és a rendszeres székletürítésre. Amint valamelyik ízület vagy izom merevvé vagy mozdíthatatlanná válik, vagy azt az érzetet kelti, mintha hangyák futkosnának rajta, ajánlatos mindjárt valamilyen kezelést elkezdeni. Az égo, fázó vagy szúró érzésból ugyanis hamar fájdalom kerekedhet. Reumás ízületi gyulladás esetén, mely magas lázzal, fájdalommal, az ízületek kipirosodásával és megduzzadásával járhat, maradjunk ágyban. Egyéb esetben tartsuk be az egyenletes, nyugodt, elegendo mozgást (séta, úszás) tartalmazó napirendet, ezzel elosegítjük a keringést és az anyagcserét. Kiegészítésképpen erosíthetjük izmainkat és ízületeinket masszázzsal, tomával és légzogyakorlatokkal. Minden esetben kerüljük a nyirkos hideget. Étel, ital: rendszeres és hosszabb gyógyító koplalások tehermentesítik a szervezetet, és segítik az anyagcserét a méreg anyagok kiválasztásában, mely eloidézheti a reumát. Feltételezheto, hogy a sertéshús, mely szerkezetében az emberi izomzatéhoz hasonlít, károsan befolyásolja a szervezetet, és ezzel elosegíti a reumás megbetegedést. Igyekezni kell a húsfogyasztást korlá91

Reuma
A reumatizmus - röviden reuma - különbözo megbetegedések gyujtoneve. A zavarok közös jellemzoje, hogy mindegyik a mozgásszerveket, vagyis az ízületeket, csontokat, inakat, tokszalagokat, nyálkazacskókat és az izmokat érinti. Hogy mi idézi elo a reumás megbetegedést, a mai napig nem ismeretes. Egyik lehetséges magyarázata egy antitest létezése, mely kórokozók helyett a szervezet saját szöveteit támadja meg. Mások ezzel szemben azt a nézetet képviselik, hogy a reuma betegséggócokra vezethetó'k vissza, mint például gennyes foggyö90

tozni, és lehetóleg áttérni a növényi táplálkozásra. A vegetáriánus étrend követésével a fehérje- és sófogyasztás is korlátok között tartható. Az anyagcserénket eroteljesen befolyásoló babkávé, alkohol és nikotin fogyasztását lehetóleg kerüljük. Reumatea: a csalán élénkíti a vesék kiválasztását, így vértisztító hatású. Fogyaszthatjuk tea vagy kivonat (~ prosztatapanaszok) formájában is, mindketto a reuma régi házi szere. Ugyanilyen ismert az oroszlánfog, melyet kúraszeruen évente kétszer 4-6 héten keresztül tea formájában fogyaszthatunk (~máj, májelégtelenség). Egy másik kellemes ízu vértisztító és - reuma esetén - az anyagcserét serkento tea összetevonként 50 gramm csalánból, oroszlánfogból, nyírfalevélból, összezúzott tökmagból, petrezselyemszárból és -levélból, valamint vízi tormából készül. Tegyünk a keverékból két evokanálnyit egy csésze forró vízbe, és hagyjuk 5 percig állni. Fogyasszunk belóle 4 héten át naponta három alkalommal. Csalánköteg: fiatal virágzó csalánt szedünk és köteggé kötjük. A reumás helyeket naponta többször néhány percen keresztül ezzel a köteggel ütögetjük. Három nap elteltével megszakítjuk a kezelést, hogy a bor kipihenhesse magát, és nehogy túlérzékenyen reagáljon a csalánméregre. A kezdeti égés kellemes melegérzetté tompul, és eltart néhány órán keresztül. Páfrány: a matrac és lepedo közé helyezett páfránylevelek a fájdalom ellen hatnak. A páfrány régóta bevált házi szer és a reumaoldatokban is gyakran alkalmazták. A tea egyik egyszeru receptje: 100 g friss és 200 g szárított páfrány levelet tegyünk 400 g 70%-os borszeszbe és érleljük 14 napon keresztül 20 °c_ os melegben. Ezután szurjük át a folyadékot. Melegvizes lemosás után dörzsöljük be vele a fájó pontokat. A hatóanyagok így jobban fel szívódnak. Ezt az oldatot csak külsóleg használhat juk. Edzettség és mozgásterápia: hogy az ízületek mozgathatók maradjanak, ezért álló és fekvo helyzetben hajlítsuk be, majd nyújtsuk újra ki. A kefével végzett eroteljes masszírozás és a hideg-meleg váltakozó tusolás élénkíti a vérkeringést, ugyanígy a hideg borogatás ok és lemosások. A meleg fürdok és a forró kötések, valamint a szaunázás szintén enyhítik a fájdalmat. Próbáljuk ki, hogy az említett eljárások közül melyik válik be a legjobban! 92

Macskaszor: régóta ismert házi szer reumás panaszok esetére a mellkas, hát és has tájékára kerülo macskaszor. Aki kedveli ezeket az állatokat és ezek az állatok is kedvelik ot, barátkozzék meg velük, és akkor a macskák szívesen pihennek mellette.

Vigyázat!
A reuma általában nem gyógyítható, hanem olyan zavar, mellyel együtt kell élnie az embemek. Ezért az orvos vagy természetgyógyász kezelése vagy tanácsadása rendkívül hosszadalmas lehet. A fent említett növényi szerek és a különbözo eljárások tehát nem gyógyítanak, hanem csupán csillapítják a fájdalmat és gyulladás gátló hatást fejtenek ki.

Rovarcsípések
Néhány rovar - például a méh és a darázs - önvédelemból csíp. A szúnyog és a bögöly viszont egyebek között vérrel táplálkozik, és ezt más élólények testéból szívja ki. Ezek a rovarok e célnak megfelelo száj szervvel rendelkeznek, így ebben az esetben rovarharapásról beszélhetünk. A rovarcsípések ellen a leghatásosabban úgy védekezhetünk, ha nem provokáljuk oket. Léteznek rovarokat elriasztó szagok: a paradicsompalánta és a citromfu például ilyen szagot áraszt. Vannak olyan, citromfu-kivonatot tartalmazó olajok, melyek mécsesbe töltve az erkélyen és a verandán rovarriasztó illatot árasztanak. A réten és folyók partján enyhe szellóben csípnek legszívesebben a böglyök. Védjük tehát karunkat, lábunkat és felsotestünket természetes alapanyagú ruhadarab okkal. A napozókrémek és napolaj ak virágaromája, valamint az édes illatok (pl. limonádé) vonzzák a rovarokat, különös en a böglyöket. Kezelés: A védointézkedések önmagukban nem elegendok arra, hogy a balszerencsét elkerüljük, és ne csípjen meg se méh, se darázs, se más rovar. Ráadásul egyes rovarok a csípés után még fullánkjukat is a sebben hagyják. Ezt óvatosan el kell távolítani - csipesz segítségével. A házi szerek csillapítják a viszketést, és megakadályozzák, hogy a csípés feldagadjon. 93

Hagyma és lándzsás útifu: a rovarcsípést vagy -harapást félbe vágott hagymával vagy annak levévei óvatosan dörzsöljük be. A fájdalmat így enyhítjük és megakadályozzuk, hogy megduzzadjon. Nyomjunk össze frissen szedett útilándzsa-füvet, vagy fozzük fel vízben. A nedvet tegyük az érintett borfelületre. Viszketéscsillapító hatású. Virág: a duzzanatot dörzsöljük be valamilyen réti vagy kerti növény virágával. Gyógyiszap: fájdalmasabb csípések esetében keverjünk el gyógyiszapot kevés vízzel, hogy suru pépet kapjunk, és vigyük fel az érintett felületre. Kölnivíz és gyümölcsecet: a kölnivíz husíti és megakadályozza a viszketést. Ez a hatás érheto el a gyümö1csecettel is. Tiszta körmünket nyomjuk kereszt alakban a duzzanatra, és öntsünk rá gyümö1csecetet. Vigyázat! A rovarméreg nagy mennyiségben szívbénulást okozhat. Semmiképpen ne provokáljunk tehát darázsrajt. Ha megtámadnának, merüljünk a leheto legközelebb lévo vízbe. Némely embernél a rovarmérgek allergiás re akciót váltanak ki. Ebben az esetben egyetlen, látszólag ártalmatlan szúrás is veszélyes lehet. Ezek az emberek mindig tartsanak maguknál ellenanyagot. Szemet, nyelvet, ritkább an garatot vagy légcsövet ért csípés esetén azonnal hívjunk orvost, mert fennáll a fulladás veszélye, és adott esetben meg kell nyitni a légcsövet.

Kezelés: Eloször is könnyíteni kell az epén, mert közvetve folyamatosan sárgaságban van, illetve ezt a terhet viseli még akkor is, ha teljesen egészségesnek kellene lennie. Ezért mondjunk le a sóról és a fuszerekró1, valamint az alkoholról, a nikotinról, a kávéról és az édességekrol. A táplálék legyen zsírban szegény, lehetoleg húsmentes, változatos és vitaminokban gazdag. A sárgaság viszketéssei jár együtt, melyet ecetes vagy citromos vízzel csillapíthatunk (~ viszketés). A máj és az epe kímélésére leginkább az oroszlánfog vált be. Oroszlánfog: 60-70 gramm levelet és felaprított gyökeret 1 liter vízbe áztatunk. 1 óra múlva lassan felfozzük a keveréket, tuzró1levéve 15 percig állni hagyjuk. Átszurjük, és minden étkezés elott egy pohárnyit fogyasztunk belole. Oroszlán fog-keverék: 1 kávéskanál oroszlánfoggyökeret, citromfüvet és majoránnát összekeverünk, és egy nagy csésze forró vízzelleforrázunk. Reggel és este igyunk beló1e. Vigyázat! A sárgaság minden esetben az alapbetegség elorehaladott állapotát jelzi. Ha nem kezeljük helyesen, akkor a máj tartósan megbetegedhet. Sárgaság esetén tehát mindig forduljunk orvoshoz.

Sebek,nyOtsebek
Laikusok számára nehéz megítélni, hogy milyen a nyílt seb: csak horzsolódott a bor, felhasadt vagy a mélyebben fekvo szövetek is sérültek. Csak a könnyu vagy felszíni nyílt sebeket lássuk el otthon. Egyéb esetekben keressünk fel orvost, aki szükség esetén tetanusz elleni védooltást is ad. A súlyos sebeket összekapcsolja vagy összevarrja, hogy ne alakuljanak ki szövodmények és ne maradjon heg a sérülés helyén. Különös óvatosságot igényel, ha nagyobb idegentest került a sebbe, például egy üvegcserép. Fertozést okozhat, vagy nem elég elovigyázatos eltávolítással felsérthet nagyobb ereket. Ezeknek a sérüléseknek az ellátását is feltétlenül bízzuk orvos-

Sárgaság
A sárgaság soha nem jelentkezik egyedüli tünetként. Más szervek - pl. a máj - betegségének (hepatitis) vagy az epehólyag zavarainak következtében alakul ki. Eloször a szemfehérje besárgul. Ez az elszínezodés késobb átterjed a borre. Hogy kíséro tünetként láz, fejfájás vagy nyomásérzet a has felso részén, gyengeség és étvágytalanság elofordul-e, azt az alapbetegség határozza meg (~ epebántalmak, ~ májelégtelenség). Ezt az alapbetegséget kell kezelni, hogy a sárgaság elmúljon.

94

95

ra. Csak orvos hivatott nagyobb idegentesteket a sebból eltávolítani. Fedjük le a sebet, hogy ne kerüljön bele további szennyezodés, és mielóbb keressünk fel egy orvost. Kezelés: Javaslataink az elsosegélynyújtás további intézkedései, valamint olyan házi szerek, melyek elosegítik a seb gyógyulását. Nyílt sebet soha ne mossunk ki, hanem hagyjuk vérezni, hogy így önmaga kitisztuljon. Az elvérzés veszélye akkor áll fenn, ha világos piros vér spriccel pulzálva a sebból. Ebben az esetben tegyünk csíramentes szorító kötést a sebre a gépkocsi elsosegélyládájából vagy a házi gyógyszertárunkból. Vészhelyzetben megfelel egy tiszta zsebkendo vagy egy textilszalvéta is. Semmi esetre se nyúljunk ujjunkkal a sebbe! Gennyezo sebek gyorsabban gyógyulnak, ha nap és levego éri ó1cet,és surun lemossuk meleg kamillateával. Ehhez 2 kávéskanál friss kamillavirágot leforrázunk 1/4 liter forró vízzel, 10 percig állni hagyjuk, majd leszurjük. Borogatásokhoz és lemosásokhoz megfelel az 1-1 kávéskanál árnika, kamillavirág és zsálya teakeverék, melyet 2 csészényi vízzel forrázunk le. Káposztalevelek: alaposan megmosott káposztaleveleket széttörünk sodrófával, hogy a nedve kicsorduljon, ekkor a sebre helyezzük. Cukor és méz: a cukor és a méz (önmagában vagy tormalével keverve) kiszívj a a sebból a nedveket, és fertotleníto hatású. Foként a fenyomézet ajánljuk. Hidrogén- és oxigénvegyületeket tartalmaz, melyek különösen gyulladásgátló hatásúak. Véres var szorzet borította testfelületen: Kellemetlenek a felületi sérülések a szorzettel borított testfelületeken. Különösen a gyermekeknek okoz fájdalmat, ha fejüket beütötték, és megpróbáljuk hajukból a vart kifésülni. Tegyünk éjszakára a száraz felületre olíva- vagy étolaj at, fedjük le sapkával vagy törülközovel, így reggel a felpuhult vart könnyen lemoshatjuk. Az ágynemut védjük muanyag zacskóval vagy fóliával.

Sokk
A sokk (katalepszia) életveszélyes, és azonnali intézkedést igényel. Különbözo okok miatt hirtelen felmondja a szolgálatot a vérkeringés, a szív körüli izomzat elernyed, a vér a test alsóbb szintjén marad, és fontos testrészek, mint például az agy, nem részesülnek megfelelo vérellátásban. A sokk okai: - eros vérzés külso sérülések következtében, - belso vérzések, - égések, - eros hányás vagy hasmenés, - bakteriális mérgek, fertozések, - túlérzékenység (allergia) idegen fehérjékkel, gyógyszerekkel, rovarmérgekkel szemben, - szívmegbetegedések, magas vérnyomás, - tüdoembólia. Félelem vagy megrázó esemény (pl. baleset) is kiválthat sokkot. A sokkos nyugtalan lesz, gyakran zavart, szédülésról és szomjúságról panaszkodik, a bor nyirkossá és hideggé válik, és kifut belóle a vér. A lélegzet szapora, a pulzus gyenge, alig tapintható, sokkos állapotba került emberek elveszíthetik az eszméletüket is. Kezelés: A sokkos állapotú személyt fektessük le, lábát emeljük magasra, fejét pedig lehetóleg mélyebbre helyezzük. Takarjuk be, és ügyeljünk, nehogy kihúljön. Ezek a legfontosabb elsosegély-intézkedések. Sokk esetén a leheto leggyorsabban hívjunk orvost vagy mentot.

Szájszag
A borókabogyó rágása megszünteti a szájszagot. Eros sok esetében szárított gyümölcs és rágógumi a legjobb A szájszag lehet fog-, légúti- vagy gyomorbetegségek nete. Akit nagyon zavar, kérjen tanácsot fogorvosától zeloorvosától. 97 dohányoellenszer. kíséro tüvagy ke-

Skarlát -) torokgyulladás
96

Székrekedés
Teltségérzet, nyomás a has jobb felso részén és száraz széklet jelzi a székrekedést, ha a széklet három nap után sem ürül. Egyébként renyhe bélmú1cödésró1 beszélünk. Számtalan vizsgálat alapján kiszurhetó1c a hibák, melyek az idoszakos vagy krónikus székrekedést eloidézhetik, és amelyek elkerülhetoek: - a szervezetnek szüksége van rostanyagra, nem utolsósorban a belek miatt. Fehér kenyér helyett fogyasszunk teljes orlésu kenyeret, hús helyett pedig -legalább részben - (lehetoleg nyers) zöldséget, - a belek ürítésekor törekedjünk rendszerességre. Rászoktathatjuk a beleket, hogy minden nap ugyanabban az idóbenjelentkezzenek, - az ülés elgyengíti a bél izomzatát, és gátolja a has vérellátását. A mozgás és a sport ellenkezó1eg hat, - tanuljunk meg ellazulni. Minden stressz a hétköznapokon, a munkahelyen és a családban székrekedéshez, illetve a bél irritációjához vezethet (-? idegesség), - aki antibiotikumokat szed, hasznos baktériumokat is elpusztít. Ha nem elkerülheto, akkor különös gonddal ápoljuk és építsük újra fel a bél flóráját. A joghurt, túró és egyéb tejtermékek, a gyümölcsökben és ételekben rejlo tejcukor jó segítség, - a vegyszeres hashajtók károsítják anyálkahártyát és a has így ellustul. Hozzászokik a gyógyszerhez, és nem lesz kedve dolgozni. Végül hashajtó nélkül már nem is ürül semmi. Még növényi szerek sem alkalmazhatók soha tartósan, - egészséges életmóddal elkerülhetjük a fenti hat fo hibát. Szenteljünk annyi figyelmet az emésztésnek, amennyit megérdemel. A tartós székrekedés allergiák, borbetegségek, -? reuma, szívinfarktusra való hajlam, teljesítménycsökkenés és -? túlsúly kialakulását idézheti elo. Kezelés: Az idoró1 idore az egészséges életmód ellenére kialakuló székrekedésnek gyakran egészen egyszeru ellenszere van. Az éhgyomorra elszívott cigaretta és (kevés vajjal) ivott kávé érzékeny egyének esetében meggyorsítják a bélmú1cödést. Nagyobb 98

mennyiségben fogyasztott hideg tej, hideg víz vagy almalé szintén aktivizálja a beleket. Kiadós ebéd után a joghurt, kefír és aludttej kíméletesen szabályozza a székletet. Szárított gyümölcs: a szárított szilva élénkíti a beleket. Önmagában is fogyasztható, vagy más szárított gyümölcsökkel együtt gyümölcskenyérbe sütve. Füge és lenmag: áztassunk be napközben 4 fügét egy pohár vízbe, és lefekvés elott a vízzel együtt fogyasszuk el. Egy teli csészealj sárga lenmaggal, melyet napközben szintén beáztattunk, szintén hasonló hatás érheto el: kíméletes hashajtás. Szolólevél és olíva olaj: talán ismert a görög konyhából, hogy a szó1ó1evél kíméletes hashajtó. A nem permetezett leveleket apróra vágjuk, majd meleg vízzelleöblítjük. 1 evokanál olíva olaj éhgyomorra fogyasztva szintén könnyít a szoruláson. Narancshéj: apróra vágott (nem permetezett) narancshéj at megfozünk, lehutjük, majd ismét felfozzük és addig forraljuk, míg a fazékból eltunik a folyadék. A héjakat meghintjük barna cukorral és elfogyaszt juk. Szappankúp: a szappanból kúpot faragunk - ami különösen gyermekek esetében hatásos. A szappant benedvesítjük és felvezetjük a végbélbe. Vigyázat! A krónikus székrekedést okozhatja a gyomor, bél, máj vagy epe zavara, amelyet orvosnak kell kezelnie.

Szemölcs
A szemölcs jóindulatú szarutúltengés, melyet vírusfertozés okoz. Kontaktfertozés útján terjed, a bor bármely pontján megjelenhet, és áttételt hozhat létre. A szemölcsök többnyire önmaguktól elmúlnak. Elonytelen külsejük miatt azonban az ember a leheto leghamarabb szeretne megszabadulni tó1ük. Kezelés: A népi gyógyászat számtalan szemölcs elleni szert ismer. Közülük a legtöbb különös hatással van az emberre, de mindegyikükre érvényes, hogy acél szentesíti az eszközt. Ezek szerint reggelente a szemölcsre vizeletet kell tenni, vagy reggelente 99

nyalogatni. Azt is javasolják, hogy bármire gondolhatunk, csak a szemölcsre nem, vagy ha mégis, akkor teljes szívünkból akarjunk megszabadulni tóle. A szemölcshöz való hozzáállásunk és a szerek hatásosságába vetett hitünk valóban összefügg azzal, hogy milyen gyorsan tunik el a szemölcs. A mutét, a gyógyszertárakban kapható lápiszos ecsetelo szerek és a szemölcstinktúrák sem segítenek általában, és gyakran hegeket hagynak hátra. Hagyma és fokhagyma: ecsetelések helyett kössünk éjszakára egy szelet hagymát, vagy egy negyed fokhagymagerezdet, esetleg egy fél szem mazsolát a szemölcsre. Tölgyfakéreg: 1 evokanál tölgyfakérget fozzünk 10 percig egy csészényi vízben, végül szurjük le. Mártsunk a fozetbe egy vászonkendot, és helyezzük a szemölcsre. A tölgyfa összehúzó és fertotleníto hatású. Vérehulló fecskefu és oroszlánfog: a vérehulló fecskefu szedésekor a szárból kifolyó sárga nedvet kenjük a szemölcsre. A vérehulló fecskefu mérgezo. A növény nedve ezért ne kerüljön sebbe. A vérehulló fecskefu nedve helyett felhasználhatjuk az oroszlánfog szárának nedvét is.

lálfélelmet is kelthet, jóllehet a beteg tudja, hogy nincs szervi betegsége. Az ilyenkor tapasztalt hisztérikus eredetu reakciókat ajánlatos így felfognunk, és megértoen fogadnunk. Kezelés: Az ideges szívpanaszok veszélytelenek, az életero megnyilvánulásai, olyan reakciói, melyek egy új harmóniához vezetnek el. Festés, barkácsolás vagy zenélés, vagyis mindenféle kreatív tevékenység alkalmas lehet a panaszok megszüntetésére, ha azok az egyén képességeinek megfelelnek vagy új eszmékhez vezetnek. Az egyenletes napirend korlátozza a stresszt és az idegességet, és segít beosztani az eronket. Az egyenletességet iskolás módon is els ajátíthat juk: az íróasztal fölé vagy a konyhaszekrényre függesztett napi beosztást megtartva mindennapjainknak meghatározott ütemet tudunk adni. A tudatos evés és ivás szintén hozzájárul az életritmushoz, és erre a szív pozitívan reagál. Gondosan összeállított, vitaminokban és ásványi anyagokban bovelkedo vegyes étrend javallt: sok zöldség, saláta és friss gyümölcs, valamint teljes orlésu gabonatermékek, müzli, gyümölcs és zöldséglevek. Legyen gondunk a rendszeres székletürítésre. A húst, felvágottakat, édességeket, kávét, nikotint és alkoholt töröljük az étrendünkról és szenvedélyeink sorából. A nyugodt és egyenletes napirend tartalmazzon olyan idoszakokat, melyekben átgondoltan eddzük magunkat, amennyiben az eros szívdobogásnak ideges alapja van. A jó levegon tett kiadós séta és a mértékletes sportolás jót tesz, és hozzásegít a lelki egyensúly megteremtéséhez. Hirtelen fellépo panaszok esetén jótékonynak bizonyulnak a hideg és váltó lábfürdok (~ görcsök és ~ idegesség), valamint a meleg fürdok (~ idegesség). Hideg karfürdo: a karokat a kéztól egészen a felkar középso részéig 20-30 percen keresztül 15-20 OC-os hideg vízbe merítjük. Ezután nem töröljük meg, hanem mozgással melegítjük és szárítjuk. Naponta megismételhetjük a fürdot. Megnyugtat és erosít, de csakis ideges szívpanaszok, idegesség, kimerültség és álmatlanság ellen ajánlatos. Magas vérnyomás és szívgörcsre való hajlam esetén ezeket a fürdó1cet nem szabad alkalmazni. 101

Szívpanaszok, ideges
Ha a szívünk egészséges, és ennek ellenére szívdobogást, szívszúrást és szorító érzést észlelünk, mellkasunk nyomásra érzékennyé válik, akkor ideges szívpanaszaink vannak. Általában nem tartósan jelentkeznek, hanem roham szeruen lépnek fel. Idegesség és testi megeróltetés is kiválthatja ezeket a panaszokat érzékeny emberek esetében, de ételek és italok (tea, kávé, bor, sör) is, vagy mindez együtt. Az ideges szívpanaszok kialakulásában a helytelen étkezés, a vitamin- és ásványianyag-hiány, a ~ vérszegénység/vashiány és egyéb anyagcserezavarok is szerepet játszanak. Mindenkivel megeshet, aki idegességben szenved, a nó1cet fóleg a menstruáció idején és változó korban fenyegeti. A szív rendkívül érzékeny és egy érzékszervhez hasonlóan reagál idegességre, örömre, félelemre vagy más szervi hatásra: megváltoztatja a verés ütemét. A szívhibától vagy ennek következményeitól való félelem csak fokozza a panaszokat, sot ha100

Masszázs: a hát és a szív tájékának a masszÍfozása szintén enyhíti az ideges panaszokat. Vörös- ésfehérbor: "Igyál bort, és megorzöd egészséged!" - állította Hippokratész. A bor valóban erosíti a szívet és orzi az egészséget - kis mennyiségben. A közmondásos napi "negyedes" sváb fröccs (2 dl bor, 8 dl víz) egész napra elosztva a legajánlatosabb. Szíverosíto bor: 30 gramm petrezselyemlevelet egy üveg vörösborba teszünk, jól bedugaszoljuk és két hétig érleljük. A bort ezután átszurjük és tiszta üvegbe töltjük. Reggel és este egy pohárnyi szíverosíto bor jótékony hatású a szívre. Keverjünk el 1/4 litert ebbó1 a borból 2 kávéskanál mézzel és 2 tojássárgájával. Egész napra elosztva kortyonként fogyasztva szintén jó erosítoszer.

A szomjúságot legjobban a víz csillapítja, ha az ember nem nagy kortyokban fogyasztja, hanem elozó1eg átöblíti vele a száját. Utazások alkalmával nem mindig számíthatunk csíramentes vízre. Ha a klórtabletta vagy a vízforraláshoz szükséges tuzifa elfogyott, akkor fahamuval keverhetünk iható vizet 1:3 arányban. 30-40 perc elteltével a víz csíramentes lesz, mert a faszén megköti a káros anyagokat.

Szoptatási nehézségek
A mellbimbók annál jobban begyulladhatnak, minél kevésbé edzettük elozó1eg oket. Már a terhesség idején dörzsöljük be gyümö1csecettel vagy citromlével, így edzettebbé válnak. A szoptatás idején alkalmazott ápolószerek nem tartalmazhatnak olyan vegyszereket, melyek a gyermeknek árthatnak. Helyette használjunk egyszeru túrót, ez kiszívj a a gyulladást a borbó1, és szoptatás elott könnyen lemosható.

Vigyázat!
Ha a szívpanaszok nem enyhü1nek, alapos orvosi vagy természetgyógyászati vizsgálatra van szükség. Megnyugtató, ha a szervi zavar teljes biztonsággal kizárható és valóban kizárólag csak ideges szívpanaszokról van szó, melyek esetében sorra kerülhetnek a házi szerek - esetenként ~ intenzív terápiás beszélgetésekkel kombinálva.

Szortüszogyulladás

(pattanás)

Szomjúság
Aki szomjas és egészséges, az igyon. Kerülje azonban a cukortartalmú italokat, mert azok még fokozzák a szomjúságérzetet. Aki sokáig a napon volt, tartózkodjék a hideg italok fogyasztásától, mert ezek heves ~ hasmenést idézhetnek elo. Aki a tengeren szomjazik, az ugyanúgy veszélyeztetett, mintha sivatagban volna, hiszen a tengervíz a szervezetbó1 kivonja a vizet magas sótartalma miatt. A dohányzás is fokozza a szomjúságérzetet, hasonlóképpen az alkoholhoz és bizonyos élelmiszerekhez. A fehérje megemésztéséhez a szervezetnek kétszer annyi folyadékra van szüksége, mint a növényi tápanyagok lebontásához. Életmento intézkedésként ajánlják a túlélés mesterei, hogy fogjunk a tengeren halat, és préseljük ki. Ezt a déltengeri halászoktóllesték el. Japánból származik a szomjúságérzet enyhítésének az a módszere, hogy az ember többször a nyelve hegyébe harap. 102

Fó1cént fiatalok szenvednek ettó1 a gyors növekedés idoszakában a hormonális változás következtében kialakuló borreakciótóI. Ebben az idoszakban a fiatalok szívesen utánozzák a felnottek szokásait, s kezdik el a dohányzást és alkoholfogyasztást. Az alkohol, a nikotin, de a kávé, a koffeintartalmú italok és az édességek is elosegítik a pattanások kialakulását. Ezekró1 kell tehát elsosorban lemondani. A semleges és a káliszappan, a rendszeres sós vizes mosakodás, gyümö1csecetes ecsetelés (~ viszketés) és a mértékletes napozás a pattanás ok kialakulása ellen hat.

Tályog
Ha gyulladásos betegség során a kötoszöveti üregben genny halmozódik fel, akkor tályogról beszélünk. Ez zárt üregben helyezkedik el. A hideg tályog krónikus gyulladás esetében keletkezik, fájdalommentes és nem szárad be. A forró tályog ezzel 103

szemben heveny gyulladás, és egy meghatározott testtájon jön létre - többnyire bakteriális fertozés következtében, mely sérülés útján vagy egy szortüszon keresztül jut be a kötoszövetbe. A szervezet a tályog segítségével védekezik a baktériumok ellen. Borpír keletkezik és duzzanat, mely alatt felgyülemlik a genny borsónyi, de akár nagyobb mennyiségben is, nyomásra bemélyed vagy megkeményedik. Éles szúró fájdalom és magas láz a tályog kíséro tünete lehet. Kezelés: A házi szerek gyorsítják a tályog tisztulását és elosegítik kifakadását. Lenmagpakolás: kis vászon zacskóban zúzott vagy orölt lenmagot vízben forrásig felfozünk. A zsákot olyan melegen helyezzük a kelésre, amilyet borünk még elvisel. Hagyjuk rajta, míg ki nem hú1. Az eljárást megismételhetjük. Lenmag és árpadarapép: a lenmagot vagy az árpaszemeket gabonaorlon vagy kávédarálón megoröljük, majd kevés vízzel péppé fozzük. A pépet vászonkendore simítjuk, ráhelyezzük a tályogra, majd egy vastag gyapjúkendovel körbekötjük. Ez a pakolás is elosegíti a tályog tisztulását. Az eljárás a pakolás kihulése után megismételheto. Gyógyiszap: a gyógyiszap porított lápiszap, sokoldalú gyógyhatású házi szer, melyet külsó1eg borbetegségek, belsó1eg gyomor- és bélbetegségek es etén alkalmazunk. Kovasavat, vasat, kalciumot és magnéziumot tartalmaz. A gyógyiszap szaküzletekben kapható. Hosszan eltartható, de csak egyszer használható fel. A kelés kezelésénél a gyógyiszapból vízzel agyagpépet keverünk, és boségesen beborít juk vele a kezelendo felületet. Fájdalom vagy égeto érzés esetén a pakolást sós vízzel mossuk le. (Lehetó1eg tengeri sót alkalmazzunk!) Az eljárás megismételheto. Hagyjuk a pakolást lehetó1eg egész éjszaka a kelésen. Hagymatapasz: hámozzuk meg a hagymát, vágjuk karikára majd pároljuk meg. A karikákat csavarjuk gézbe és helyezzük a tályogra. Ezt a pakolást is sós vízzel mossuk le. Vigyázat! Mint minden heveny gyulladás, a tályog is spontán gyógyul, miután a genny kifelé kiürült. Veszélyessé válhat, ha tályog befe104

lé fakad fel, és a genny a test belseje felé ürül. Ez életveszélyes vérmérgezést okozhat. Ezért a folyamatot lehetó1eg orvos vagy természetgyógyász felügyelje.

Terhességi hányás
A hányás a terhesség idején bekövetkezo testi és lelki átállás által kiváltott reakció. A nyálömlés eroteljesebbé válik, s végül hányáshoz vezet. Jelentkezhet a terhesség elején, majd eltunhet hónapokra, azután ismét felléphet. Az anya testsúlya csökkenhet, nyálkahártyája kiszáradhat, szomjazhat. Száraz nyelv, csökkent vizeletmennyiség és hoemelkedés jelezheti még a terhességi rosszullétet. Alaphelyzet: a terhesség nem betegség, így a hányás sem az! Kezelés: A gyakoribb, de kisebb étkezések kisebb mértékben terhelik meg a gyomrot. Akinek lehetosége van, feküdjék le étkezés után. A kis kortyokban fogyasztott hideg tej, a hideg fekete tea vagy gyógytea szó1ocukorral ízesítve, az enyhén sós étel kiegyenlíti az ásványianyag-veszteséget a hányás után. Ha valaki a terhesség idején savanyúságokat kíván, akkor egyen a kívánsága szerint. Az uborka, hering és hasonló dolgok iránt megnyilvánuló étvágyat a hormonátállás okozza. A szervezet azért igényli, mert az adott pillanatban szüksége van rá. A savanyúságok iránti igény magától meg fog szunni. Kömény, ánizs, édeskömény, zsálya és kamilla: a kömény házi szerként nemcsak a felfúvódások ellen hat, hanem hasfájás, émelygés és hányás esetén is segít. Fuszerként nem mindenütt kedvelt, de gyógyszerként émelygés ellen elsosorban a hatása fontos, nem pedig az íze. Szórjunk köménymagot a kenyérre, vagy a fozelékbe (rágjuk jól meg !), tegyünk beló1e boségesen a tejbe, vagy fozhetünk teát is a következo módon: mozsárban összezúzzuk a köménymagot. 2 kávéskanálnyit forró vízbe teszünk, és állni hagyjuk. Minden étkezés elott igyunk a teából, esetleg szó1ocukorral édesíthetjük. Köménymag helyett alkalmazhatunk ánizst, édesköményt, zsályát vagy kamillát ~ vagy ezek keverékét ízlés szerint. 105

Gyömbér és bodza: megszünteti az émelygést, ha bodzabogyót vagy friss gyömbért rágunk. A gyömbér igen eros, de jót tesz a gyomomak, lehet cukorba is mártani. Vigyázat! Ha a hányás hosszantartónak bizonyul és a gyomrot nem lehet megnyugtatni, kérjünk tanácsot kezeloorvosunktóI. A túlzott folyadék- és ásványianyag-hiány a keringés, a vese és a máj leállásához vezethet. Az ásványi anyag- és folyadékszint helyreállítását elosegíto eljárást lásd ~ hasmenés CÍmszónál a Vigyázat! rovatban.

Torokfájás

---7

torokgyulladás,

---7

gégegyulladás

Túrópakolás: 2-3 evokanál sovány tehéntúrót kevés hideg tejjel suru péppé keverünk, majd egy keskeny vászonkendore simítjuk, majd a beteg nyakára helyezzük a gégefo és a torok magasságában. Kössük körül egy vastag gyapjúsállal úgy, hogya kendo a vállaktól az állig és a fülekig befedje a nyakat. Harminc percenként cseréljük a borogatást. Mustártapasz: 2-3 evokanál mustárlisztet hideg vagy meleg vízzel suru péppé keverünk, és a túrópakoláshoz hasonlóan a torokra helyezzük. Ha borön hólyagok jelennek meg azonnal, egyébként legkésóbb 15-20 perc múlva távolítsuk el a pakolást. Igyekezzünk az égeto érzést legalább néhány percig elviselni ez ugyanis annak a jele, hogy a szer hat. A kezelést két nap elteltével ismételhetjük meg. Másik házi gyógymód a toroköblítés. Naponta 2-3-szor öblögessünk egy pohár langyos vízzel, melybe egy fél citrom levét vagy 3-5 csepp jódtinktúrát, vagy egy evokanál sót kevertünk. Vigyázat! A torokgyulladás szövodményeként súlyos betegség léphet fel. A tüszos mandulagyulladás a torok egyik oldalán okoz általában nyelési nehézséget, a mandulákon fehér vagy sárgás hólyagocskák jelennek meg, a láz magasra szökik. Tüszos mandulára utalnak az alábbi tünetek: - a mandulák eroteljesen megduzzadnak, - a fájdalom a fülekig sugárzik fel, - rossz szagú lehelet. A tüszos mandula orvosi kezelést igényel. Tartós nyelési nehézség, idegentest érzete a torokban, tartós nyirokcsomó-duzzanat, valamint a fülekre kisugárzó fájdalmak tünetegyüttese krónikus mandulagyulladásra utal. Súlyos szív- és ízületi gyulladás, reuma és vesebetegségek léphetnek fel szövodményként. A torokgyulladás tüneteihez hasonlóak jelentkeznek a diftéria és skarlát esetében is, melyek szintén orvosi kezelést igényelnek.

Torokgyulladás
Különösen gyermekek esetében gyakori. Többnyire a garat, különösen a mandulák és kömyékük területénjelentkezik pír és olykor duzzanat. Az orvosok ebben az esetben heveny mandulagyulladásról (angina tonsillaris) beszélnek. A szúró fájdalom miatt nyelési nehézség lép fel, az alsó álkapocs szögletében elhelyezkedo nyirokmirigyek megduzzadhatnak. A torokgyulladás rendszerint hidegrázással, növekvo lázzal, fej- és végtagfájdalmakkal kezdodik. Gyakran megfázással együtt jelentkezik. Kezelés: Feküdjünk ágyba! Az elso napokban ne együnk sokat, helyette fogyasszunk boségesen citrom-, narancs-, paradicsom- vagy ribizlilét valamint gyógyteát. Ezután folytassuk a kúrát gyümölcsnapokkal. A szervezetnek a gyógyulásra kell összpontosítani az energiáját, nem a nehéz ételek emésztésére. Ha a láz és a nyelési nehézségek alábbhagynak, csak akkor kelhet fel a beteg az ágyból egy-egy órára. Jól bevált házi szer a túrós vagy mustárlisztes pakolás, melyek csillapítják a gyulladást a beteg testrészeken. A mustárlisztet házilag is elkészíthetjük: a mustármagot megorölhetjük védarálóval, vagy mozsárban is apró darabokra törhetjük. 106 ká-

Túlsúly
"A karcsúság egyet jelent a szépséggel" - mondja mindenki, aki fogyni szeretne, vagy csak nehézségek árán orzi meg az alakját. Nem minden ember képes ugyanolyan mértékben karcsúra fogy107

ni. Hiszen más a testfelépítésük és testalkatuk, és ezt gyakran nem veszik figyelembe. Az elmúlt években különbözo számításokkal határozták meg a férfiak és nó1c ideális testsúlyát. Aki ennél többet nyomott, az kövérnek, túlsúlyosnak számított. Az egyszeru formulák nem tudják figyelembe venni az egyén csontrendszerét. A testsúly és az alkat az egyén típusát és személyiségét fejezik ki. Ezért minden embemek önmagának kell megfigyelnie, hogy milyen testsúly esetén érzi magát a legjobban testileg és lelkileg. Ezt az ideális egyéni testsúlyt kell elérni és tartani. Aki nem érzi jól magát, és a relatív ideális testsúlyát (a centiméterben kifejezett testmagasság-ll O; ennyi kilogramm) jelentos mértékben meghaladja, az kövérnek számít. Ennek következményei lehetnek: szív- és keringési zavarok, légszomj, érelmeszesedés, érbetegségek, emésztési és anyagcserezavarok, túlzott izzadás, ekcéma, gyulladt borredok stb. Betegségek ritkán okoznak túlsúlyt. A leggyakrabban az okozza, hogy az egyén több táplálékot vesz fel, mint amennyire a szervezetének szüksége van. A túlsúly nem feltétlenül genetikai adottság következménye, gyakran a család étkezési szokásaiból következik. Aki már gyermekkorában kövér, annak szervezete késóbb is ezt a kialakított "egyensúlyt" törekszik elérni. A férfiak és nok testsúlya általában gyarapszik az életkor elorehaladtával. Ezt az okozhatja, hogy az étkezési szokások állandósulnak, nem alkalmazkodnak a megváltozott életkörülményekhez, hiszen a növekedési szakasz régen lezárult, az egyén ülo foglalkozást uz és nem sportol. Ezen kívül az anyagcsere évról évre lassul. Kezelés: A túlsúly tóI úgy szabadulhatunk meg, ha a tápanyagbevitelt csökkentjük, és a testmozgást növeljük. A sporttevékenység nem feltétlenül eredményez testsúlycsökkenést, azt is jelentheti, hogy a zsír leépül, viszont az izomzat gyarapszik, és az izom nehezebb a zsírnál. A zsírpámák férfiak estében a hasról, nó1c esetében a hasról, a combról és a csíporól tunnek el legutoljára. Fogyókúrák: képeslapokban, újságokban, könyvekben és reklámokban számtalan fogyókúrarecepttel árasztanak el bennünket - a radikális koplalástói kezdve az "Edd a felét!" mozgal108

mon át a részletesen kidolgozott étrendek és ivólékúrák során át egészen a fogyasztótablettáig. Ezeket az ajánlatokat fogadjuk kello kritikával, és elovigyázatosan próbáljuk ki. Egyesek elviselik a koplalást és a fogyókúrás étrendet, az ivókúrát és a tablettákat, mások egyáltalán nem. Különösen veszélyesek azok az eljárások, melyek során rövid ido alatt különösen sok kilótói szabadulhatunk meg. Ha hirtelen nagy mennyiségu fehérje és más káros anyag szabadul el a szövetek közti zsírpámákból, megterhelheti a szívet, a keringést, a májat, a vesét és a beleket, a szervezet össze is omolhat. A zsírpámák nem tegnapról mára alakultak ki, miért kellene máról holnapra eltunniük? A szervezet hozzászokott egy meghatározott táplálkozási módhoz, és nehezen alkalmazkodik a változásokhoz. Minden új életmódbeli szokás közvetlenül hat az anyagcserére. Nem szabad megfeledkezni arról, hogya szervezetnek a diéta, a táplálékfelvétel korlátozása ellenére is ugyanannyi vitarninra, ásványi- és más anyagokra van szüksége. Hogy a fogyókúra-ajánlatok ezt megfeleloen figyelembe veszik-e, azt egy laikus nem tudja megítélni. A túlsúly ellen a legjobb házi szer a vegyes étrend. Hús helyett fogyasszunk felvágottat, tojást, több zöldséget, salátát, friss gyümölcsöt. Az egyenletes napirend, friss levego, izommunka, hosszú séták, különösen hegyi túrák és az izzadást elosegíto eljárások (szauna, sós- és szénsavtartalmú fürdó1c) élénkítik az anyagcserét, és segítenek elégedettebbnek, karcsúbbnak, egészségesebbnek lenni és maradni.

Vigyázat!
Súlyfelesleggel küzdo idosebb emberek mielott radikális fogyókúrába kezdenének, kérjenek tanácsot orvostól vagy természetgyógyásztóI.

Tyúkszem
A tyúkszem a szaruréteg megvastagodása a lábon. A bor olyan felületén alakul ki, mely alatt csont helyezkedik el, és a túl szú1c cipo miatt állandó nyomásnak van kitéve. 109

Kezelés: Mindenekelott váljunk meg a túl szú1c vagy nyomást okozó cipoinktól. Kérjük ki cipó1cészíto vagy szakképzett eladó tanácsát, és vásároljunk új cipot. A tyúkszemre tegyünk egy félbevágott és kimagozott mazsolát, fedjük le vattával és tapasszal, és hagyjuk 24 órán át hatni. 3 napon át ismételjük meg az eljárást. Ekkor a tyúkszem magátói leválik.

V ashiány ~ vérszegénység Vérellátási zavarok
Romlik a szervek vérellátása, ha mész vagy zsír rakódik le az érfalakra. A foveroerek (artériák) a leginkább érintettek, innen származik a betegség neve is (arteriosclerosis). Idosebb korban fó1cént a férfiak szenvednek vérellátási zavarokban, a nó1cközül inkább a fiatalabbakat érinti. A nó1cerei megváltoznak, görcsökre hajlamosak, melyeket a hideg vagy lelki okok válthatnak ki. A zavarok a kezdeti szakaszban az alábbi tünetekben nyilvánulnak meg: - fájdalmak, - hideg- és nehézségérzet, - bénulások, - fáradékonyság. A keringési zavarok elorehaladott állapotát jelezheti: - törékeny köröm, - hajhullás, - elégtelenül táplált bor (száraz, ráncos, repedezett, sápadt, zsibbadt, elszínezodött), - izomgyengeség, - lassan gyógyuló sebek, - fekélyek, - szervek, szervrészek, kötoszövetek elhalása. A vérellátási zavarokat komolyan kell venni. Vannak olyan házi szerek, melyek segítségével ezek a zavarok a kezdeti szakaszban kezelhetó1c, sot meg is szüntethetó1c. Elorehaladott állapotban pedig enyhíteni lehet velük a panaszokat. 110

Kezelés: Ügyeljünk a só- és hússzegény táplálkozásra. A zöldség, a saláták és a friss gyümölcs nem terhelik meg a szervezetet nehezen lebontható anyagokkal, melyek felhalmozódhatnak a fo erekben (--j visszértágulat). Ápoljuk rendszeresen borünket a kézen és a lábon, mert a borkeményedések gyakran zsibbadást okoznak. Kerüljük a végtagok kihúlését (mezítláb csak meleg padlón szabad járni), különös gonddal ápoljuk a sebeket, mert az elégtelen vérellátás miatt lassabban gyógyulnak. Aki sokat ül keresztbe tett lábakkal, meggátolja a vér keringését. A nikotin is érszúKíto hatású. Dohányzás helyett tehát sétát ajánlunk a friss levegon, labdajátékot, asztaliteniszt és más, nem túlságosan megerólteto sporttevékenységet. Könnyu gimnasztikai gyakorlatok: alapállásban állunk, zárt lábakkal. Emeljük meg a sarkunkat, amennyire csak tudjuk, majd engedjük vissza újra a talajra. Ezután ismételjük meg a gyakorlatokat a lábujjakkal is, majd a talp belso ívével. 1-3 perc elteltével emeljük meg ismét a sarkakat, majd próbáljunk meg leguggolni, térdünket behajlítani. Ismételjük meg a mozgás sort naponta 2-3 alkalommal. Masszázs: elégtelen vérellátás esetén masszírozzuk meg tagjainkat naponta többször kefével vagy masszázsolajjal. A kezelés során alkalmazhatunk sósborszeszt, hangyasavat vagy kukoricacsíra-olajat, melyet a borbe dörzsölünk. Melegedo kar- és lábfürdo: veroér-megbetegedések esetén nem szabad túlságosan meleg vagy hideg fürdot alkalmazni, mivel az ereket túlzott mértékben megterheli, és nemkívánatos hatást válthat ki. Teljes mosdások, melyek során a víz homérsékletét fokozatosan (hutve) változtat juk, mégis meg vannak engedve. A kar- és a láb vérellátása melegedo fürdóKkeljavítható: öntsünk a fürdoedénybe annyi vizet, hogy magassága a térd alá vagy felkarközépig érjen. Kezdo homérséklete legyen 30 oC, majd 5 percenként adjunk hozzá forró vizet, közben merjünk ki a fürdoedénybó1 ugyanolyan mennyiséget. A víz szintje maradjon állandó! 20-25 perc elteltével fejezzük be a fürdot. A víz ekkor kb. 37 oC-os. Az eljárás során adhatunk a vízhez vérkeringést serkento szereket, például árnikát, rozmaringot és gesztenyét. A lábfürdo elott és után dörzsöljük be a talpunkat illetve tenyerünket rozmaringolajjal.

111

Vigyázat! Állandó vérkeringési zavarok súlyos érrendszeri betegségek jelei lehetnek, melyek okát orvosnak vagy természetgyógyásznak kell megállapítani.

Vérnyomás, alacsony/magas
A vérnek az érfalra gyakorolt nyomását, melyet a testben történo áramlása közben kifejt, vérnyomásnak nevezünk. Értéke függ - a szív percenkénti összehúzódásától, - a vér mennyiségétól, melyet egy-egy összehúzódás alkalmával a szív az erekbe pumpál, - az érfalak ellenállásától, rugalmasságától. Ha valaki megerólteto munkát végez, vagy ideges, akkor a vér gyorsabban és nagyobb mennyiségben áramlik az erekben. A vérnyomás emelkedik, mert a vérnek az érfalra gyakorolt nyomása no. A fiatalabb embereknek rugalmasabb és alkalmazkodóbb az érfaluk, melyek a megváltozott nyomási viszonyokhoz könnyebben igazodnak. Az idosebb emberek meszesedett erei viszont nagyobb ellenállást fejtenek ki az áramló vér nyomásával szemben. Ilyenkor a vérnyomásérték felszökik. A vérnyomásértékek természetesen változnak életünk folyamán. A vérnyomás normális értéke120/80 higanymilliméter, de ez csak viszonylagos érték. A tapasztalat szerint a vérnyomás felso értéke csak annyival emelkedhet 100 fölé, ahány éves az ember, de nem haladhat ja meg a l50/100-as értéket. Mindig figyelembe kell venni az életkort és az egészségi állapotot, valamint azt, hogy nyugalmi állapotban mértük-e vagy sem, hogya vérnyomást az adott személy esetében megfeleloen értékelhessük. Magas vérnyomás: A magas vérnyomás régen viszonylag ritkán fordult elo. Az elmúlt évszázadban vált a hipertónia, a magas vérnyomás népbetegséggé. Ennek oka, hogy boségesebben és zsírban gazdagabban tápláikozunk, sokat ülünk és kevesebbet mozgunk. Régebben is érte az embereket stressz, de az életmód lehetové tette, hogy a szervezet a megbomlott egyensúlyt elrendezze magában. A favágás például biztos módszer volt a stressz leve112

zetésére. Ma ezt a szerepet tölti be a sport - annak, aki uzi. Az állandó stressz tartósan magas vérnyomást okozhat, és végül szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet. A magas vérnyomás elso jelei a fejben érzett nyomás, szédülés, a teljesítoképesség csökkenése, légszomj ra és gyorsan felszöko szívdobogásra való hajlam, alvászavarok, súlyosabb esetekben szívgyengeség és -7 görcsök. Egyes magas vérnyomásban szenvedo betegek meleg hatására válnak nyugtalanná, vagy ha kávét fogyasztanak, esetleg a dohányzás eredményezi. Borük színe a legkisebb izgalom vagy megeróltetés hatására kivörösödik. Kezelés: Az érelmeszesedés következtében kialakult magas vérnyomás legjobb ellenszere a rendszeres séta a friss levegon, mértékletes sportolás és friss gyümölcsök, valamint növényi eredetu tápanyagok fogyasztása. Kerüljük a hús, kolbász, tej, tojás és a zsíros tejtermékek (például a zsíros sajtok) fogyasztását a koleszterin miatt éppúgy , mint a zsírokét és a sóét, aminek szintén hatása van magas vérnyomás kialakulására. Egy pohárka (napi 1,5 dl) fehérbor és az ételekbe tett fokhagyma meggátolja az érelmeszesedést, megorzi az érfalak rugalmasságát és csökkenti a vérnyomást. Rozspép: 2-3 evokanál étkezési rozsot gabonaorlon vagy kávédarálón ledarálunk, és azonos mennyiségu szénsavmentes ásvány-, forrás-, vagy jó minoségu vezetékes (nem klórozott) vízzel elkeverjük. Éjszakára állni hagyjuk, és reggelire joghurttal és reszeit almával rendszeresen fogy asztjuk. Fokhagymaoldat: A fokhagyma meggátolja az érelmeszesedést és a magas vérnyomás kialakulását. Házi szerként nem szükséges a drazsé formájához folyamodnunk, csak azért, hogy elkerüljük vele a kellemetlen szájszag kialakulását. (Ez egyébként is csak akkor igaz, ha nem harapjuk szét a drazsét!) A fokhagymaszagtói sokan idegenkednek, de aki ismeri ennek a fuszernek a sokoldalú hatását, annak nem okoz gondot a szag elviselése a gyógyulás érdekében. A friss fokhagyma szagát tompítja az étkezés után elfogyasztott pohár tej, vagy ha a fokhagymát közvetlenül a tejbe préseljük. A magyar fokhagymaoldat 350 g darált friss fokhagymából és 300 ml tiszta gabonapálinkából, vagy 70%-os tiszta gyógy113

szertári alkoholból áll. Az üveget légmentesen lezárjuk, és 10 napig huvös helyen tartjuk. Ezután tiszta kendon átszurjük, végül kipréseljük a sZUfó'kendo tartaimát is. A folyadékot 2-3 napig érleljük. A fokhagymaoldat alábbi kúraszeru alkalmazása csak 5 évenként ismételheto meg. Az így elkészített tinktúrából az alábbi táblázat szerint meghatározott cseppmennyiséget fogyasszunk langyos tejben étkezés elott mindaddig, míg az oldat el nem fogy: 763 8 9 9A 34 1 42 5cseppek száma 10 25 13 67 15 12 125 15 13 10 12 11 5 25 2 14 Délben Este Reggel Nap

Alacsony vérnyomás: Alacsony vérnyomásról akkor beszélünk, ha a vérnyomás alsó értéke nem éri el a 100 higanymillimétert. A gyógyászatban hipotóniának nevezik. Aki ebben szenved, erotlennek érzi magát, szédül, kedvetlen és fázós. Az alacsony vérnyomás tói nem kell tartanunk - amennyiben nincsenek szervi zavaraink, pl. szívbillentyúlliba, szív- és veseelégtelenség, hormonzavar. Az alacsony vérnyomás gyakran meghatározott alkat és hajlam következménye. Magas kort lehet megérni, csak be kell osztani az eronket amlmkában és a sportban. A tompító szereket kerülni kell, mert ezek lebontása a szervezetet erosen igénybe veszi. A vérkeringést serkento szerek javítják a közérzetet. Kezelés: Reggeli tusolással - eloször meleg, majd egyre forróbb, végül rövid ideig hideg homérsékletu vízzel - a szervezet edzetté válik a megfázással szemben, és hozzászokik a gyors reakcióhoz a homérsékletváltozással szemben. Szoktassuk szervezetünket a hideg vizes tusoláshoz; ha szokásunkká vált, már le sem mondunk róla. Végül törölközovel dörzsöljük szárazra a borünket, ez ugyanis serkenti a vérellátást. Tojássárgája, zabpehely, méz: 4-6 héten keresztül igyunk minden reggelI nyers tojássárgáját, melybe 1 evokanál zabpelyhet és mézet kevertünk. Rozmaring, zsálya és bor: 30 g friss rozmaring- és 10 g zsályalevelet leöntünk 1 liter száraz vörösborral, melyet elozóleg majoránnával, fahéjjal és korianderrel fuszereztünk. A keveréket egy hétig állni hagyjuk, majd reggel és délben egy pohárkányit mézzel fogyasztunk belóle. Nyers zabkása: 2-3 evó'kanálnyi étkezési zabot megorlünk gabonaorlon vagy kávédarálón, majd elkeverjük azonos mennyiségu szénsavmentes ásvány-, forrás- vagy klórmentes ivóvízzel. 6-8 órán át lefedve érleljük a pépet, reggelire és vacsorára friss gyümölccsel fogy asztjuk. Tyúk- vagy húsleves: A magas vérnyomásban szenvedó'knek kerülniük kell a só fogyasztását. Más a helyzet az alacsony vérnyomásúak esetében. A konyhasó mérsékelt fogyasztása az o esetükben is vérnyomásemelo hatású. A megfelelo mértékben
115

Csalán- vagy fagyöngy tea: 50 gramm kisméretu csalán- vagy fagyöngy levelet 1 liter hideg vízbe teszünk, lassan felfozzük és 3 percig fozzük. Ezután levesszük a tuzhelyrol és lefedve negyedórát állni hagyjuk. Leszurjük, és egész napra elosztva fogy asztjuk. A fozet vérnyomáscsökkento, vízhajtó és vértisztító hatású. Vigyázat! A magas vérnyomást nem mindig érelmeszesedés okozza. Más szervi zavarok is kiválthatják, melyeket orvosnak vagy természetgyógyásznak kell kezelni.
114

megsóz ott tyúk- vagy húsleves reggeli elott vagy ebédre megemeli a vérnyomást. Szauna: a hideg-meleg tusoláshoz hasonlóan élénkíto hatású a szaunázás. A súlyos szívbetegségben szenvedó1rnek azonban nem ajánlott. Az úgynevezett északi kombináció - amikor forró szauna után, egy kis szünetet tartva, hideg vízzel hutjük le a testet - edzi a szervezetet és emeli a vérnyomást. Kevésbé radikális a temazcal, a hagyományos mexikói izzasztókúra, melynek során a forró szaunázás után nem vesznek hideg fürdot, hanem száraz pamuttörülközóoe csavarják magukat. Az utólagos izzadás során kerülni kell, hogy léghuzat érje a testet. Aki tehát a meleget kedveli, de a hideg sokkot nem, az óvatosan próbálkozzék meg ezzel, hogy az erei is fokozatosan hozzászok;janak.

tot adtunk. Csavarjuk ki a kendot és helyezzük a sérült felületre. Tegyünk rá száraz vászonkendot, végül gyapjúkendot. A vászonkendo tárolja a hideget, a gyapjú pedig meggátolja, hogya kötés átmelegedjen. Hagyjuk fent a kötést, míg a bor újra át nem melegszik. Ekkor megismételhetjük az eljárást. Ámikaborogatás: ámikaoldat recept nélkül kapható a szaküzletekben. Amennyiben a szervezet nem allergiás az árnikára, akkor az sokoldalúan felhasználható. A vérömleny kezeléséhez az oldatot 1:3 arányban vízzel hígítjuk (l rész árnikaoldathoz 3 rész víz). Bedörzsöljük vele a sérült területet. Más megoldás: mártsunk egy vászonkendot a folyadékba, csavarjuk ki erosen, majd helyezzük a beteg felületre. Ha a borogatás megszáradt vagy átmelegedett, akkor ismételjük meg igény szerint. Vérömleny köröm alatt: A kéz- vagy lábköröm alatt elhelyezkedo vérömleny igen fájdalmas lehet, mert az alatta lükteto vér nagy nyomást fejt ki. Egy kis izzó dróttal fúrjunk lyukat a körömbe, hogy a vér kifolyhasson. Ne hatoljunk túl mélyre, nehogy a körömágy megsérüljön. Maga a köröm nem érzékeny, a felgyülemlett vér pedig pámaként helyezkedik el a körömágy és a köröm között, így az eljárás fájdalommentes. Szem körüli vérömleny (kék folt): Ha a szem környékét érte sérülés, és nem áll rendelkezésre jég, akkor helyezzünk egy evó'kanalat a szemre és mosogassuk hideg vízzel. Vigyázat! A nagyobb vérömlenyek begyulladhatnak. Különösen idosebbek esetében fordulhat elo, mert szervezetüknek hosszabb idore van szüksége a lebontáshoz. Ebben az esetben a vérömleny feltárása sebészeti beavatkozást igényel. Különösen nó'k esetében elegendo egy kis nyomás, s máris tartós vérömleny keletkezik. Nó'k esetében ezt gyakran kötoszöveti lazaság okozza, amin esetleg az étkezési szokások megváltoztatásával javítani lehet. Ebben a kérdésben a kezeloorvostói vagy a természetgyógyásztól kérjünk tanácsot. 117

Vérömleny
Vérömleny keletkezésekor a bor alatti szövetben vér gyülemlik fel - a kötoszövetre, izomra, vagy a szemre gyakorolt nyomás, esetleg ütés következtében. Ízületi ficam vagy elmozdulás során is keletkezhet vérömleny. Többnyire nem olyan ártalmas, mint amilyen ijeszto. A bor eloször vöröses-kékre színezodik ("kék folt"), majd a folt növekszik. A vérömleny felszívódását a folt zöld majd sárga színe jelzi. Felülete gyakran megduzzad és fájdalmas - gyakran heteken keresztül. Kezelés: Tegyünk jeget a sérült felületre és kössük át. A jég sose érje közvetlenül a bort, a jég és a bor közé tegyünk mindig egy réteg textilanyagot. Az eljárás meggátolja, hogyavérömleny tovább nojön. 15 perc elteltével vegyük le a kötést, és törülközovel dörzsöljük szárazra a bort. Ezután serkenteni kell a vérellátást, hogy a felhalmozódott vér felszívódjon. Ehhez vagy meleg, vagy nagyon hideg borogatást alkalmazzunk, mindketto elosegíti a vérkeringést. Hideg borogatás készítéséhez mártsunk egy vászonkendot hideg vízbe, melyhez kevés gyümö1csecetet vagy alumínium-acetát olda116

VérszegénységIvashiány
A sápadtság és az alacsony ~ vérnyomás gyakran vérszegénységet és vashiányt jelez, melyet anémiának is nevezünk. A népi gyógyászat egyszeru és hatékony szereket ismer a betegség kezelésére. Kezelés: 40 napon át minden reggel éhgyomorra fogyasszunk el egy almát, melybe elozo este éjszakára 5-6 darab nagyméretu szeget szúrtunk. Tegyünk egy marék vasreszeléket vagy vasszeget 5 liter vörösborba. 7 nap múlva szurjük át óvatosan a bort. Igyunk belole minden étkezés után egy pohárkával.

Gyümölcsecet: a heveny viszketést csillapítja a gyümö1csecetes lemosás és borogatás (1:3 arányban vízzel hígítva). A bor ápolásához minden fürdo vagy tusolás után kenjük be ecettel a borünket. Ezután ne törülközzünk meg. Nem kell attól tartanunk, hogy a friss fejes salátához hasonló illatot fogunk árasztani; az ecet jót tesz, felfrissít és rendben tartja a bort, ezen kívül feleslegessé teszi a krémeket. Vigyázat! Ha a viszketés nem múlik, orvosnak vagy természetgyógyásznak kell kiderítenie az okát. Vigyázzunk a viszketést csillapító gyógyszerekkel! Tartós használatuk esetén mellékhatásuk elhomályosítja az eredményeket.

Visszér Vesegyulladás -) hólyaghurut Viszketés
A viszketés nem önálló betegség, hanem valamilyen zavart jelez: a bor érzékenységét bizonyos anyagokkal, szappanokkal, az uszodák kIóros vizével, lapostetu-, bolha- vagy más rovarcsípéssei szemben, belso szervek - máj, vese, hasnyálmirigy (cukorbetegség) - mú1cödési zavarai, idegrendszeri kimerültség vagy lelki terhek következtében. Kezelés: Táplálkozásunk alapját sószegény nyerskoszt képezze. Korlátozzuk a kávé, alkohol és a forró italok fogyasztását. Ha a viszketés nem múlik, lemoshatjuk az érintett felületet a konyhában fellelheto szerekkel. Ezek felépítik a bor savas védekezo-rendszerét az allergens gombákkal, vírusokkal szemben, melyet az agresszív szappanok, a forró tusolások és fürdó1celozóleg tönkretettek. Éppen ezért kizárólag illatmentes semleges szappant és borápolót használjunk, melynek pH-értéke megfelel a bor értékének. Citromlé: a viszketo borrész citromlével megnyugtatható, melyet természetes vagy vízzel higított formában viszünk fel a borre. 118 Minden hatodik ember szenved visszértágulattól és - a becslések szerint - a nok háromszor gyakrabban, mint a férfiak. A lábon, fó1cént az alsó lábszáron keletkezett visszértágulat a leggyakoribb érrendszeri zavar. A könnyu, panaszmentes esetektol a véredények egészen extrém torzulásáig terjednek, melyet jelentos fájdalom és esetenként súlyos következmény kísér. A visszértágulat megnyúlt és tekervényes véna, mely többnyire látható és tapintható. Az ártalmatlan visszértágulatok többnyire a felszíni vénákon jönnek létre a véredények rugalmasságának elvesztése következtében vagy általános kötoszöveti lazaság miatt. Ezek az elváltozások többnyire nem szépek, de panaszmentesek. Ritkán vezetnek csak vízfelhalmozódáshoz (ödémához), vérpangáshoz és lábszárgörcshöz. Különösen az ülo foglalkozásúakat, a túlsúlyosakat és a terheseket érinti. Nagyobb veszélyt jelentenek a mélyebben húzódó vénák tágulatai, melyeket egy vérrög elzár (trombózis). Az egész területen a kis erek elégtelen ellátásban részesülnek, s így nyomásra érzékennyé válnak. Az ember nehéznek érzi a lábát. A panaszok fokozódnak, és vérpangástól, ödémától, borvérzésen, kapilláris-, vénás- és borgyulladáson át egészen a lábszárfekélyig terjedhetnek. 119

Ha valaki hajlamos a visszértágulatokra, nem sokat változtathat rajta. A már meglévo elváltozások sem fordíthatók vissza. A panaszokat azonban enyhíteni lehet, és meg lehet akadályozni, hogy még több elváltozás keletkezzék, illetve állapotuk rosszabbra forduljon. Kezelés: Kerüljünk minden olyat, ami vérpangáshoz vezet a vénákban: fó1<:énta tartós állás vagy a keresztbe tett lábakkal való ülés segíti elo a visszértágulatok kialakulását. Az úszás, kerékpározás és séta ellenük hat. Az izommunkának minden más formája masszírozza és stabilizálja a vénákat. Gondoskodjunk arról, hogy nap közben is többször megemelve pihentethessük lábunkat. Éjszaka, alvás közben megkönnyíti a vér visszaszállítását, ha ágyunk láb alatti végét aláékeljük, vagy lábunkat 15-30 cm magasra felpolcoljuk. Víztaposás, hideg lábfürdo: töltsük meg a fürdó1<:ádattérdmagasságig hideg vízzel, járjunk benne helyben 1-2 percig. Ezután ne töröljük szárazra a lábunkat. Helyette húzzunk meleg zoknit, és járjunk addig, míg lábunk átmelegszik és megszárad. Ez elosegíti a vérellátást. Ne alkalmazzuk az eljárást szívgyengeség, érelmeszesedés, súlyos asztma, krónikus fertozo betegség tuberkulózis és trombózishajlam esetén. Torna: hanyattfekvésben nyújtsuk ki mindkét lábunkat és megfeszített térdekkel emeljük fel ó1<:et függó1eges helyzetig, a ezután engedjük lassan vissza a talajra. Ismételjük meg a gyakorlatot, és hajlítsuk be felváltva térdeinket, ha a lábaink ismét vízszintes helyzetben vannak. A »biciklizés« vagy az ollózás fekvo helyzetben elosegíti a vérellátást, és edzi a vénákat és a kötoszöveteket, ha naponta néhány percen keresztül gyakoroljuk. Befejezésül szintén fekvo helyzetben 1-2 percen keresztül rázzuk eroteljesen a lábunkat. Gyógyiszap: kevés vízzel suru péppé keverjük a gyógyiszapot (-7 epebántalmak), és ujjnyi vastagon felvisszük a vénákra. Erre vászonkendot helyezünk, és 2-3 órán át hagyjuk a pépet hatni. Gyógyiszap helyett alkalmazhatunk téglagyárak agyagbányáiból származó agyagot is. Az eljárás segít lábszárgörcs és visszérgyulladások esetén is. Az iszaphoz adhatunk egy ke120

vés gyümölcsecetet is, ez erosíti a hatást. A pakolás eltávolítása után mossuk le a bort langyos vízzel, és dörzsöljük be olíva olajjal. Gyümölcsecet és kukoricacsíra-olaj: a lábak rendszeres lemosása gyümölcsecettel lefekvés elott és után, zuhanyozás vagy fürdo után szintén a visszértágulatok ellen hat. Hasonló hatást érünk el, ha lábunkat kukoricacsíra-olajjal dörzsöljük be. Káposzta: friss káposztaleveleket sodrófával puhára simítunk, több rétegben a visszértágulatra helyezzük, és mullpólyával rögzítjük. A kötést hagyjuk több órán át hatni. Táplálkozás: csökkentsük a só-, hús- és felvágott-fogyasztásunkat. Különösen a sertéshús kedvez a visszértágulatok kialakulásának. Fogyasszunk helyette inkább zöldséget és sok friss gyümölcsöt, így a -7 székrekedést is elkerülhetjük. Vigyázat! Kérjük ki orvosunk vagy természetgyógyászunk véleményét a visszereinkró1, valamint arról, szükséges-e gumiharisnya vagy elasztikus fásli viselése. Szívpanaszok, keringési zavarok, gyomor-, bél-, máj- és vesepanaszok elosegíthetik a jelenség kialakulását, ezért ezeket is kezelni kell, -7 túlsúly esetén pedig fogyjunk le. Az álló foglalkozásúak váltsanak munkát.

Vizelet-visszatartás

~ prosztatapanaszok

121

~

I

Gyógyhatású szerek a háztartásban
A háztartásban manapság használt fuszerek nagy részét KözépEurópában csak a 16. század óta ismerik. A keleti eredetu növényeket eloször orvosi célra termesztették. Az idegen fuszereknek tehát elobb gyógynövény funkciója volt, mielott elfoglalták volna az ó1cetmegilleto helyet a konyhában. De nemcsak fuszerek, hanem kerti, erdei és út menti füvek és gyümölcsök is segítenek egészségünk megorzésében vagy éppen visszaszerzésében. Ez a fejezet a legfontosabbakat alfabetikus rendben ismerteti. Áfonya (Vaccinum myrtillus) Az áfonyanövény egész Európában honos. A bogyók nagyon sok Bz- és C-vitamint, valamint rezet, vasat, mangánt, kalciumot, foszfort, továbbá savakat, pektint és csersavat tartalmaznak. Sebastian Kneipp szerint minden házi patikában ott a helye. Összehúzó, gyulladásgátló és baktériumölo hatása miatt hasmenés, vékony- és vastagbélgyulladás, köhögés, gyomorpanaszok, hólyaggyengeség és borbetegségek (fóleg pikkelysömör) esetén segít. Tudományos vizsgálatok szerint a virágzás elott leszedett levelek csökkentik a vércukorszintet. Ezen kívül húgyhólyaggyulladás és vesepanaszok esetében is hatásosnak bizonyultak. A bogyóknak nincs mellékhatása, a levelek viszont mérgezoek. Ánizs (Pimpinella anisum) Az ánizs közkedvelt fuszer, amelyet foleg karácsonyi sütemény készítéséhez használnak. Keleti eredetu, de ma már igen nagy mennyiségben termesztik Európában is. Hatóanyagai: az ánizs termése kellemes aromájú. I1lóolajokat, zsíros olajokat, cukrot és fehérjét tartalmaz. Már a rómaiak is használták a növényt köhögés, emésztési panaszok és felfúvódások ellen. A modem természetgyógyászatban az ánizst ezen kívül a vérkeringés javítására és asztma esetén alkalmazzák. 122 123

Árnika

(Arnica montana

L.)

Az árnika nyár elején ragyogó sárga virágban pompázik, fóleg a kevésbé trágyázott hegyi réteken más hegyvidéki hangafélékkel együtt. IlIóolaja fertotleníto és gyulladásgátló hatású, elosegíti a sebek gyógyulását. A homeopátia az árnikát szív- és érrendszeri panaszok es etén alkalmazza. Az árnika hatásának összetevoit még máig sem ismerik teljesen. Árnikaoldat: külsó1eg rándulás ok, izom- és ínszakadások és zúzódások esetén borogatások készítésére alkalmazzák. Hígítás: 1 evó1canál fél liter vízhez. Az árnikás borogatás hatásosabb ugyan, mint a csak alkoholos vagy alumínium-acetátos, de allergiás borreakciókat válthat ki. Száj- és garatüregi gyulladásoknál öblögetésre használható: fél teáskanálnyi oldatot egy pohár langyos vízbe teszünk, és vele öblögetjük a gyulladt részt. Árnikát csak orvos tanácsára szabad bevenni. Bazsalikom (Ocimum basilicum) A bazsalikom Indiából származik; ma a Földközi-tenger vidékén is surun elofordul. A bazsalikom illóolajokat, cserzo- és ásványi anyagokat, enzimeket és vitaminokat is tartalmaz (az utóbbiakat zölden, nem szárított állapotban). Fuszerként már az ókoriak is nagy becsben tartották élénkíto és emésztést elosegíto hatása miatt. Manapság is alkalmazzák még torokgyulladás esetén öblögetésre, valamint gennyesedo és rosszul gyógyuló sebeknél borogatásra. A bazsalikomtea felfúvódás és enyhe gyomorrontás esetén segít, de nyugtalanság, étvágytalanság és álmatlanság ellen is jótékony hatású. Borostyán (Hedera helix)

Ma köhögés, hörghurut, asztma és szamárköhögés ellen, bortisztátalanság es etén (lemosásokhoz is), valamint epebántalmaknál és reumánál használják. Belsóleg a borostyánlevelekból fozött teát használhat juk. Felöntjük fél liter, forrásban lévo vízzel, és 10 perc múlva leszurjük. A leveleknek nincs mellékhatása. A termését azonban le kell szedni róla, mert mérgezo! Borsmenta (Mentha piperita) A borsmenta vadon már nem terem. 1696-ban nemesítették Angliában. Magról nem szaporítható. Gyógyításra a leveleit és az azokból nyert illóolajokat használják. További alkotórészei csersavak és keseruanyagok. A borsmenta gyomorjavító hatású émelygés, hányinger vagy akut hányás esetén, valamint gyomorés bélgörcsöknél. A növény fokozza az epeömIést és a máj epetermelését. A népi gyógyászat igen hatékonynak tartja a borsmentateát menstruációs fájdalmaknál. Csecsemoknek és kisgyermekeknek nem javasolják a borsmentateát. Nekik az édeskömény és a kamillatea jobban segít. Citromfu (Melissa officinaIis) A citromfu is egyike a legrégibb gyógynövényeknek. Dél-Európából származik; nálunk csak kertekben és termesztett formájában fordul elo. Gyógyítási célokra a leveleit használják, amelyek illóolajokat, valamint ásványi anyagokat, csersavat és keseruanyagokat tartalmaznak. A citromfu nyugtató hatású, ezért idegi eredetu gyomor-, bél- és szívpanaszoknál, valamint alvászavaroknál alkalmazzák. A népi orvoslás (természetgyógyászat) ezen kívül máj- és epebántalmaknál, valamint meghúléses és fertozo betegségek lezajlása után erosítoszerként alkalmazza. Tea készítésekor 3 teáskanálnyi citromfúlevélre negyed liter, forrásban lévo vizet öntünk, 10 percig állni hagyjuk, azután leszurjük, mézzel édesítjük, és lassan kortyolva megisszuk. Cukor Külsóleg - cukros víz oldatban - borgyulladások esetén borogatásra használhat juk vagy nehezen gyógyuló sebekre hinthetjük. A cukor megköti a sebnedvet. 125

A borostyán kúszónövény, mely fákra fut fel, anélkül hogy élosködne rajtuk, mint például a fagyöngy. Ezért a növény házfalak és esocsatornák mellett is megtalálható. A levelei osszel a leghatékonyabbak gyógyászati szempontból. Hatóanyagai: glükozidok, szaponinok (az L-hederin állítólag antibiotikus és gombaölo hatású), szerves savak és különbözo ásványok. A növény gyógyhatását az orvostudomány nem ismeri ugyan el, pedig már az ókorban is orvosságként említették. 124

Csalán (Urtica diocialUrtica urens) A csalán a népi gyógyításban alkalmazott egyik legjelentosebb gyógynövény. Fóleg kertekben, kerítések mellett, árokszélen, törmelékhalmokon, utak mentén fordul elo. Megkülönböztetheto a nagy csalán (Urtica diocia) és a kis csalán (Urtica urens). Hatóanyagai: a csalánszorben lévo csalánméreg, acetil-kolin, hisztamin, hangyasav, vitaminok, ásványi (fóleg vas-) sók, klorofil és enzimek. A csalánlevelek élénkítik az anyagcserét, ezért sok reuma, köszvény, epe- és májpanaszok elleni teába belekeverik. A gyógyszertárakban kanalas orvosság formájában is kapható. Ehhez az egész virágzó növényt felhasználják, felaprítva és vízbe beáztatva, 12 óráig tartó áztatás után a növényt kifacsarják. A lé vértisztító hatású, serkenti a vörösvérsejtek képzodését, és ezért vérszegénység esetén, illetve tavaszi erosíto kúráknál alkalmazzák. Édeskömény (Foeniculum vulgare) Az ernyosvirágzatú növény Nyugat-Ázsiából és a Földközi-tenger vidékéról származik, de ma már egész Európában honos. A növény a humuszban gazdag, mérsékelten nedves talajt és a napos, szélvédett helyeket kedveli. Fuszerként használják a szárat és friss zöldjét, a természetgyógyászatban a gyökerét is. Hatóanyagai: illó- és zsíros olajok, fehérje, cukor, A-, B- és C-vitamin, kalcium és foszfor. Az édesköményt már az indiaiak, kínaiak, egyiptomiak, görögök és rómaiak is orvosságként ismerték. Hippokratész az édesköményt a szoptató anyáknak tejképzodést fokozó hatása miatt ajánlotta, Sebastian Kneipp pedig bélgörcsöknél, felfúvódásnál, köhögésnél, tüdopanaszoknál, szamárköhögésnél és asztmánál görcsoldásra. A modem természetgyógyászat az édesköményt hatásosnak tartja emésztési zavarok, gyomornyálkahártya- és bélgyulladások, valamint hörghurut, szemgyulladás, epe- és májpanaszok, valamint idegi labilitás esetén. Fokhagyma (Allium sativum) A friss fokhagymagumó felér egy gyógyszerrel. Tartalmaz antibiotikus hatású allicint, A-, Bl-, C-vitamint és nikotinsavas amidolt, ezen kívül a férfi és noi nemi hormonokhoz hasonló hormonokat, enzimeket, kolint, tiocián savat és jódot is. 126

T

A fokhagyma a gyomorra hat és különös en a bélben lévo erjedési folyamatokra. Tágítja a véredényeket, csökkenti a vér koleszterinszintjét, emellett alvászavarok, magas vérnyomás, általános gyengeség és teljesítmény csökkenés kezelésére alkalmas. Házi szerként 5000 éve használják a fokhagymát, a népi gyógyászatban foleg légúti megbetegedések kezelésére. Gyermekláncfu (Taraxacum officinale) A gyermekláncfunek eros az alkalmazkodóképessége, ezért a réteken, mezokön, utak mentén és árkokban egyaránt megél. Mivel az ápolt pázsiton is megmarad, ezért általában irtják, pedig a természetgyógyászat legjelentosebb gyógynövényei közé tartozik. ~Hatóanyagai: vitaminok, keseruanyagok, szaponinok, cserzoanyagok, ásványi anyagok, nyomelemek, illóolajok, inzulin, kolin, fehérjék stb. A gyermekláncfu a közérzetet javítja, a máj és a vese mú1cödését fokozza és megakadályozza új epeko képzodését. Szívesen alkalmazzák tavaszi salaktalanító (méregtelenító') kúránál, máj-, epe- és vesepanaszoknál, valamint reuma és köszvény esetében. A kötoszövetet károsító betegségek esetén is hatékony. A teát 1-2 teáskanálnyi összevágott növényból készítjük, felöntjük negyed liter hideg vízzel, felforraljuk, és egy percig fozzük, 10 percig állni hagyjuk, majd leszurjük. Naponta 3 csésze meleg teát ajánlatos inni. Mellékhatások csak olyan gyermekeknél fordulnak elo, akik nagyon sok gyermekláncfuszárat fogyasztottak el; ilyenkor mérgezési tünetek jelentkeznek náluk. Gyógyiszap A föld gyógyító célra való felhasználása osrégi módszer, amely valószínú1eg azon a megfigyelésen alapul, hogy beteg és sérült állatok eloszeretettel hengergoznek a földben, sárban (iszapban) és mocsárban. Az efféle gyógyhatás magyarázatára már a Kr. e. 3. században megszülettek az elso hipotézisek, amelyeket késobb (többek között) Hippokratész, majd Sebastian Kneipp is felelevenített, illetve továbbfejlesztett. A gyógyiszap fóleg azon tulajdonsága révén hatásos, hogy nagy mennyiségu káros anyagot és mérget képes felvenni és megkötni. A gyógyiszap gyulladásgátló hatású, javítja a vérellátást, egyrészt vízpárolog127

tatással, amikor egy péphez hozzákeverik és külsó1eg felviszik, másrészt pedig a benne lévo hatóanyagok - többek között életfontosságú szervetlen anyagok: kovasav, kálium, kalcium, magnézium - miatt. Belsó1eg a gyógyiszapot gyomor és bélgyulladás, gyomorégés, hasmenés, székrekedés, felfúvódás és hasonlók esetében alkalmazzák. Külsó1eg fekélyeknél, sebeknél, gyulladásoknál, vérömlenyeknél, ütéseknél, zúzódásoknál, ficamoknál és rándulásoknál, reumatikus ízületi megbetegedéseknél, napszúrásnál, rovarcsípéseknél használ. Belsó1eges használatra általában naponta kétszer fél-egy teáskanállal kell bevenni, fokozott szükséglet esetén naponta evés után háromszor fél-egy teáskanállal vagy még többet, amire aztán ásványvizet, vizet vagy teát kell inni. Száj- és garatgyulladás esetén a gyógyiszapot szárazon kell a szájba venni, nyállal összekeverni, majd lenyelni. Külsó1eges borogatásként naponta 2-4-szer egy-két órányi tartarnra kell alkalmazni. A gyógyiszapból langyos vízzel kenheto pépet kell keverni, és ujjnyi vastagon a borre kenni. Csak nagyon érzékeny bor vagy nyílt seb és fekélyesetén kell a bor és a gyógyiszap közé vékony gézréteget helyezni. A külsó1eg használt gyógyiszapot használat után ki kell dobni, mivel már káros anyagokat tartalmaz. Gyömbérgyökér (Geum urbanum) A növény erdó'ben, sövények, bokrok és falak mentén no. Gyógyításra a szárított gyökereket és gyöktörzseket használják. Illóolajat (zingiberol), csersavat és keseruanyagokat tartalmaz. A növényt erosítoszerként, hasmenés ellen, a száj- és garatüreg nyálkahártyájának gyulladása esetén használják, valamint fogdaganatok, aranyér és nem gyógyuló lábszárfekélyesetén. Tea készítésekor két púpos teáskanál gyömbérgyökérhez negyed liter vizet öntünk, 15 percig állni hagyjuk és leszurjük. Naponta 2-3 csészével igyunk beló1e. A teát lehet öblögetéshez vagy borogatáshoz is használni. Hagyma (AlIium cepa) A hagyma feltehetoen Ázsiából származik, és a rómaiak hozták be Közép-Európába. Illóolajat, antibakteriális anyagokat, flavonoidokat, szerves savakat és vitaminokat tartalmaz. 128

A természetgyógyászat vagy apróra vágva alkalmazza, napjában több kanállal, vagy a kisajtolt levét tejjel illetve mézzel vegyítve influenza, köhögés, nátha és torokgyulladás esetén. A hagyma kiválasztást és emésztést elosegíto, étvágyfokozó, vízhajtó és sebgyógyító hatású. Kakukkfu (Thymus vulgaris) Ez a kedvelt fuszer és gyógynövény a Földözi-tenger vidékén honos; nálunk kerti és termesztett növényként csak ritkán fordul elo. Gyógyításra a növény gyökér nélküli zöld virágzó részét alkalmazzák. Illóolajokat, csersavat, glükozidokat és gyantát tartalmaz. Gyógyítási célra a kakukkfüvet már az ókori Egyiptomban is használták, de a görögök és rómaiak is. Késobb Bingeni Hildegard, Albertus Magnus és P. A. Matthiolus is említi. Görcsoldó és fertotleníto hatása miatt a tüdo és a hörgok gyulladásos betegségeinek kezelésére használják, görcsös köhögésnél, szamárköhögésnél, akut és krónikus légcsóburutnál és asztmánál. A kakukkfu segíti az emésztést, megakadályozza a gyomor és bél felfúvódását és görcseit. Teaként is használják a kakukkfüvet (naponta 3 csésze, mérsékelten meleg tea formájában), vagy fürdó1<:éntdeggyengeség, reuma vagy bélpanaszok esetén. i A kakukkfu-fürdo készítésekor 100 gramm kakukkfú1evelet egy liter - forrásban lévo - vízzel felöntünk, 20 percig állni hagyjuk és leszurjük. A folyadékot a fürdovízhez öntjük. Tea készítésekor a kakukkfüvet köménnyel, borsmentával, ánizzsal stb. keverjük. A kakukkfu túlzott pajzsmirigymú1<:ödést eredményezhet. Ha tea vagy fürdo formájában normál adagolásban alkalmazzuk, akkor ettó1 nem kell tartanunk. Kamilla (Chamomilla recutita) A kamilla igénytelen növény, szántóföldeken, szemétlerakó helyeken, utak mentén, árokszélen és gabonaföldeken no. Gyógyító erejét az illóolajoknak, a flavon-glükozidoknak és a kumarinnak tulajdonítják. A kamilla gyógyító ereje azonban - mint a legtöbb növényé - alkotóelemeinek összhatásában rejlik. A beló1e fozött teát belsó1eg és külsó1eg is alkalmazzák. Akut gyomorbántalmak esetén éppúgy segít, mint krónikus gyomornyálkahártya-gyulladás és fekélyesetén. A kamilla gyulladás gátló, 129

görcsoldó hatású és csökkenti a felfúvódást. Ezen kívül hatástalanítja a baktériumok mérgét, ezért házi szerként fertozések, a hörgok és az orrmelléküregek gyulladása, sebek, nyálkahártyagyulladás és gombás megbetegedések esetén alkalmazzák. Mellékhatástói nem kell tartani, ha a kamillatea fogyasztását nem túlozzuk el, és nem isszuk naponta éveken áto Szemöblítésre (mosásra) a kamillateát nem szabad használni.

Hatóanyagai: illó- és zsíros olajok, fehérje, csersav és gyanta. A kömény termése felfúvódás ellen a legjobb növényi szer. A népi gyógyászatban a köményt gyomorpanaszok, kólika, epe- és májpanaszok, valamint köhögés esetén alkalmazzák. Mint minden illóolajat tartalmazó növényt, ezt sem szabad túladagolni.

Lenmag (Lini semen)
A lenmag fó1eg krónikus bélrenyheségnél segít. Fozet formájában száj- és garatüregi gyulladások esetén is hatásos, langyosan fogyasztva pedig tartós köhögési roham, rekedtség és gyomornyálkahártya-gyulladás kezelésére. A népi gyógyászatban a (borogatásként alkalmazott) forró lenmaggal töltött zacskó jól bevált fogfájás, isiász, reuma, arcidegzsába, hasfájás, epegörcs, hólyag- és vesepanaszok esetén. A lenmagnál az olajok és nyákanyagok a legfontosabb hatóanyagok.

Káposzta (fehér fejeskáposzta, brassica oleracea)
A magról ültetett káposzta a Földközi-tenger partvidékétó1 egészen Írországig megterem, és a legrégebbi kultúmövények közé tartozik. Hatóanyagai: ásványi anyagok, nyomelemek, cukor, keményíto, cellulózok, vitaminok, keseruanyagok és szerves savak. A népi gyógyászat több esetben igazolta a káposztának gyomorfekély kezelésére való jótékony hatását. Az orvostudomány ennek ellenorzése során 1950-ben felfedezte benne az ún. antiulcus faktort, egy fekély elleni anyagot. A nyers káposztalé különösen gyomor és nyombélfekély esetén kedvezo hatású. Röntgenvizsgálatokkal kimutatták, hogy a káposztalével történo kezelés esetén a gyógyulási folyamat felgyorsul. A népi gyógyászatban ezen kívül hörghurut, ekcéma, bélrenyheség, iSIász, visszérgyulladás és reuma esetén alkalmazzák. Belsó1eg történo alkalmazásánál kúraszeruen 4-5 hétig naponta egy liter lét kell meginni (minden étkezés után 1-2 pohárral). Mellékhatásoktói nem kell tartani, de a káposzta felfúvódást is okozhat. Egy csésze köményteával ez az esetleges mellékhatás kiküszöbölheto. A káposzta külsoleges használatban is segíthet: fekélyek, nem gyógyuló sebek, különösen nem gyógyuló fekélyek kezelésében. Ebben az esetben a belso friss leveleket langyos vízzel le kell öblíteni és egy sodrófával "megpuhítani" , mielott a sebre kerül. A levelekbó1 készített kötést naponta kétszer kell cserélni.

Majoránna (Origanum majorans)
A valódi majoránna Elo- Indiából származik, és csak késóbb honosodott meg a Földközi-tenger melletti országokban. Európában az Alpoktól északra nem tudott megtelepedni, így nálunk is csak ritkán lehet vele találkozni a kertekben vagy termesztett formájában. Az egész virágzó gyógynövényt felhasználják, amely fó1eg illóolajat tartalmaz, melynek hatását keseruanyagok és cserzoanyagok fokozzák. A népi gyógyászatban a majoránnát belsoleg idegbetegségek, meghú1és, a légutak nyákosodása, köhögés, asztma, gyomor-, bél- és epepanaszok, szájnyálkahártya-gyulladás és ínyvérzés esetén alkalmazzák. Külsó1eg kenocsök formájában idegfájdalmak, ficamok, rándulások, nehezen gyógyuló sebek, fekélyek és reuma esetén hatásos. Mellékhatások: túladagolás esetén fejfájás és kábultság jelentkezhet, ami azonban hamarosan megszunik, ha felhagyunk a szer alkalmazásával.

Kömény (Carum carvi)
A kömény valószínú1eg az Európában honos legrégebbi fuszerés gyógynövény. Európa mérsékelt éghajlatú területein mindenütt vadon terem a réteken, utak mentén és a vasúti töltések mellett. Ugyanezen az éghajlaton sokfelé termesztik is. 130

Méz
A méz a házi patika egyik legfontosabb szere, melyet már az oskorban is gyógyászati célokra használtak. A Korán a könnyen emésztheto, sebtisztító és nyákoldó mézet hatékony gyógyszerként említi. 131

A méz gyakorlatilag minden olyat tartalmaz, amelyre a testnek a természetes táplálkozáshoz szüksége van: különféle cukrokat, fehérjéket, savakat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, ezen kívül nagy mennyiségben vitaminokat és néhány speciális hatóanyagot szárnos szervi baj ellen. Sok országban a mézet gyógyszerként használják. Valójában alig van olyan betegség, melyet a méz ne tudna kedvezoen befolyásolni. Más gyógyszerrel együtt beadva fokozza azok hatóanyagainak felszívódását. Illóanyagai ezen kívül feljavítják a gyógyszer ízét. Tudományosan igazolt tény, hogy a méz a test teljesítoképességét fokozza, és a szívmuködést javítja. Segíti az emésztést és csökkenti az agressziót. Néhány klinikán intravénásan alkalmazzák: • a szívkoszorúerek erosítésére, • Angina pectorisnál, ritmuszavarral és magas vémyomással járó szívizom-gyulladásnál, • kiegészíto szerként bizonyos szíverosítokkel végzett kezelésnél, • nagy szívoperációk esetén. Különösen hangsúlyozni kell a méz kedvezo hatását különbözo szervek gyulladásos megbetegedéseinél, borbetegségek, fertozött sebek és fekélyek esetén. Ezen kívül jól bevált gyógyszer az összes epe- és hasnyálmirigy-megbetegedésnél, májgyengeségnél, kisgyermekek és csecsemok lefo gyás a és soványsága esetén. Gyomor- és nyombélfekélynél éppenséggel szenzációs sikereket értek el mézzel, éppúgy, mint légcsopanaszok, köhögés és különféle idegbetegség esetén. A rákterápiában és megelozésben egyre nagyobb a jelentosége. Mivel az emberi test védekezoképességét fokozza, ezért egészséges embereknek is sok mézet kellene fogyasztaniuk.

ségesebb fuszer, javítja az emésztést és a zsíros ételeket könnyebben emészthetové teszi. Ha gyermekek kívánják a mustárt, akkor ösztönösen helyesen cselekszenek, mert a mustár javítja az étvágyat. Eros borizgató hatása miatt a mustáros kötést nem lehet hosszú idon át fennhagyni, és a bedörzsölést óvatosan kell végezni. Felléphetnek gyulladások hólyagképzodés kíséretében, amelyek azonban hegesedés nélkül gyógyulnak. Belsoleg sem szabad az étkezési mustárt túl nagyadagban fogyasztani.

Olajbogyó (Olea europaea)
Az olajfa a Földközi-tenger keleti medencéjében honos, de ma már sok más országban is termesztik. Olajai és zsírsavai jól felhasználhatók bor- és sebkenocsök, emulziók, borápoló tejek készítésére és hajolajkéilt is.

Petrezselyem (petroselinum crispum)
A petrezselyem eredetileg a Földközi-tenger keleti medencéjében volt honos, de ma már az egész világon megtalálható. Amellett, hogy fontos konyhai fuszer, a termését és a gyökereit gyógyításra is használják. A petrezselyem illóolajat, zsíros olajat, apiolt, apiint, A-provitamint, B2-vitamint, pantoténsavat, káliumot, kalciumot, ként és vasat tartalmaz. A petrezselyem serkenti a vizeletkiválasztást, ezért foleg vese- és hólyagpanaszok, reuma, köszvény, ízületi gyulladás, homok- és kÓKépzodés es etén alkalmazzák. Illóolaja (de. fóleg a termése) abortuszt idézhet elo. Terhes nÓK ezért nagy mennyiségben ne fogyasszanak petrezselyemgyökérbol készült teát.

Rebarbara (Rheum palmatum) Mustár (fekete, brassica nigra)
Csak a termesztett mustárt használják fel gyógyításra, a vadon termot nem. A mustármag szinigrint (allil-mustárolajat), szinalbint (amiból a mirozin enzim állít elo allil-mustárolajat), zsíros olajat, fehérjét és nyákot tartalmaz. Borizgató hatása miatt a mustármagot mindenütt felhasználják, ahol a bor jobb vérellátása kívánatos: reumatikus fájdalmaknál, torok-, mellhártya- és tüdogyulladásnál, hörghurutnál stb. A mustár az egyik legegész132 A rebarbara eredetileg Kínából származik és ott 5000 éve használják gyógyításra. A 19. század óta Európában is meghonosodott. Gyógyításra a szárat és a gyökereket használják. B\- és C-vitamint, foszfort és káliumot, kalciumot, vasat, gyümölcs- és szerves savakat, csersavat és keseruanyagokat tartalmaz. A rebarbara salaktalanít, tisztítja a vért, ezért tavaszi kúrákhoz nagyon ajánlható. Általános erosíto hatása van, fokozza az epetermelést, amellett vérképzo hatású. 133

Retek (Raphanus satibus) A retek igen régi kultúrnövény. Már a ókori egyiptomiak felismerték, mennyire egészséges és teljesítményfokozó hatása van. A retek kéntartalmú illóolajokat, allil- és butil-izotiocianátot, szulfidokat (szulforafén, Raphanin) és C-vitamint tartalmaz. Gyökerét gyógyításra használják. Lassan a hivatalos gyógyászat is elismeri gyógyító hatását epe- és májpanaszok esetén. A retek leve fokozza az epeömIést, megakadályozza a ko- és homokképzodést. A népi gyógyászat a retekból és mézbol készített levet köhögés és szamárköhögés esetén használja. Érzékeny gyomrúak figyeljék meg magukon, hogy bírják-e ezt az italt. Rozmaring (Rosmarinus officinaIis) A rozmaring a napot és a száraz talajt kedveli, ezért a Földközitenger vidékének jellegzetes növénye. Nálunk csak ritkán sikerül a kertekben termeszteni, mivel a növény a kemény telet nem bírja. A rozmaring kedvelt konyhai fuszer és régóta gyógyszer is. Szárított leveleit használják erre, amelyek illóolajat, gyantát, csersavat, keseruanyagokat, flavonoidokat, növényi savat és valamennyi szaponint tartalmaznak. Amióta Kneipp is magasztalta gyógyító hatását, azóta a rozmaring a népi gyógyászat egyik legkedveltebb gyógynövénye. Segít tea, bor, fürdo és szesz formájában, felfúvódásnál, gyomor- és bélpanaszoknál, reuma, köszvény, görcsök és bénulások, fóleg idegi eredetu kimerülés esetén. Vérkeringést fokozó hatása miatt a rozmaringot alacsony vérnyomás esetén, valamint a vérkeringés stabilizálás ára tartják jónak, a rozmaring ból készült szesz pedig a fáradt és fájós lábak ápolására hasznos. Rozmaringtea: egy púpos teáskanálnyi rozmaringleveket felöntünk negyed liter hideg vízzel, amint felforrt, rögtön levesszük a tuzhelyrol és leszuIjük. Reggel és délben egy csészével igyunk belóle. Rozmaringszesz: 50 gramm rozmaringlevélre 240 gramm 70%-os alkoholt öntünk, és tíz napig állni hagyjuk. Azután a szeszt kinyomjuk belóle és leszuIjük. Rozmaringfürdo: 50 gramm levélre egy liter vizet öntünk, forrásig hevítjük, 30 percig állni hagyjuk és leszurjük. A folyadékot hozzáadjuk a fürdovízhez. A fürdonek eros élénkíto hatása van, ezért nem ajánlatos lefekvés elott alkalmazni. 134

Rózsa (piros és rózsaszín, rosa gallica és centifolia) A rózsa a legrégebbi termesztett növények közé tartozik; valószínúleg Indiából származik. A gyógyászatban csak piros és rózsaszínu rózsát használnak. A virág szirom vitaminokat, csersavat és nyákanyagokat, gallusz savat és antibiotikus hatású flavonoidot (antocianidin) tartalmaz. A rómaiak és a görögök nagyra tartották összehúzó és erosíto hatását. Ezért is használják a tüdo erosítésére. A vörös (piros) rózsa vékonybél-gyulladás esetén segít, a rózsaszín kismértékben hashajtó hatású, és ezért jól alkalmazható gyermekek székrekedése esetén. Sárgarépa (Daucus carota) A sárgarépát számos mezogazdasági kultúrában termesztik a kertben és a szántóföldeken. Vadon terem a pusztákon, szemétlerakó helyeken, réteken, árokban és az utak mentén. A népi gyógyászat a gyökerét használja fel, de néha aszárát és a leveleit és magvait is. A sárgarépa A-provitamint, Bl-, B2- és C-vitamint, flavonoidokat és illóolajat tartalmaz. Az orvostudomány a sárgarépát foleg csecsemok táplálkozási zavarainál, A-vitamin-hiány esetén, illetve folyadékkiválasztás fokozására alkalmazza. Weiss a sárgarépát végbélgilisztás gyerekek gyógyítására ajánlja. A népi gyógyászat P. A. Matthiolus 1563-ból származó tanácsát tartja szem elott: ,,A répát enni kell, mert hasznos a gyomornak, hajtja a vizeletet, fokozza az étvágyat és a nemi vágyat. A magját porrá törve és borban bevéve jó azoknak, akik kimerültek, illetve testi fájdalmaik vannak. Kihajtja a követ és a rossz vért. Ko ellen: vedd a sárgarépát leveleivel és magjával együtt, fozd a vízben, öntsd be egy kádba, ülj benne, és segíteni fog." Az édes sárgarépa pépje mézzel keverve fekélyek, nem gyógyuló lábszárfekélyek és égési sérülések es etén segít. A sárgarépateát a megszárított gyökerekból, a szárból, a levelekból és a bogyókból készítik. Két teáskanálnyi porhoz egy negyed liter, forrásban lévo vizet öntünk, és öt percig állni hagyjuk. A negyed-fél litemyi teát kortyonként egész nap fogyasszuk. Mellékhatásoktól nem kell tartani, amíg valaki nem eszik belóle naponta több kilót. Túl sok A-provitamin zavarokat idézhet elo, például a bor elszínezodését. 135

-........---

Szeder (Rubus fructiosus) A tüskés szedercserje Európában mindenütt elofordul: utak mentén és erdok szélén, kerítések és bokrok mellett. Fozéshez mind a bogyókat, mind a leveleket fel lehet használni, a gyógyításra pedig még a gyökereket is. Hatóanyagai: a bogyók A-provitamint, C-vitamint, ásványi anyagokat, nyomelemeket, gyümö1cscukrot és -savakat, pektint, illóolajokat és nyálkás anyagokat tartalmaznak. A levelek csersavban és illóolajokban gazdagok. A szeder gyógyító hatását évezredek óta ismerik. Hatékony a nyálkahártya gyulladása és bélgyulladás ok esetén, de altesti vérzéseknél is. Az orvosok alkalmasnak tartják a gyökerét hólyagés veseko kihajtására. A modem természetgyógyászat a leveleket gyomor- és bélgyulladás, hasmenés és húgyúti panaszok esetén alkalmazza. A bogyók vizelethajtó és erosíto hatásúak, és ezért a gyógyulást jelentosen segítik. A növény leveleit influenza, légzoszervi hurutok, láz és borkiütés esetén alkalmazzák. Szurokfu (= vadmajoránna, origanum vulgare) A fuszeres illatú szurokfu, melyet ma inkább oregánó néven ismernek, Ázsiából származik és ma egész Európában megtalálható. A szurokfu a majoránna közeli rokona, ezért vad vagy téli majoránnának is szokták nevezni. A növényt, amely cserjések és hegyoldalak napos, száraz helyein terem, fóleg pizzafuszerként használják a konyhában. Hatóanyagai: Az egész virágzó növényt felhasználják. Il1óolajokat tartalmaz (többek között timoIt, amely az igazi majoránnából hiányzik), valamint gyanta-, cser- és keseruanyagokat. A szurokfut a népi orvoslásban emésztési zavarok, gyomorfelfúvódás, máj- és lépbántalmak esetén alkalmazzák. Kiváló szer homloküreg-gyulladás, krónikus hörghurut és asztma esetén is. Torma (Armoracia rusticana) A torma Dél-Európában honos, de északabbra (pl. Németországban és az USA-ban) is nagy mennyiségben termesztik. Étkezésnél a gyökere fóleg húsok és zöldfélék fuszerezésére szolgál. Gyógyszerként a szárát használják, amely glükozidokat, allil mustárolajat és szinigrint tartalmaz. A tormának ezen kívül nagy a C-vitamin és káliumsó tartalma. 136

Amióta a tormában antibiotikus hatású anyagokat találtak, azóta az orvostudomány is fokozottabban érdeklodik a növény iránt. A népi gyógyászatban a tormát köhögés, vese- és hólyagpanaszok ellen használják. A reszelt tormát ugyanannyi mézzel vagy cukorral összekeverik, és naponta 2-3-szor egy teáskanálnyit vesznek be belóle. Mint minden olyan anyag esetében, mely a bort és a nyálkahártyát erosen izgatja, itt is ügyelni kell a pontos adagolásra. Túl sok torma esetleg izgatja a gyomrot, a beleket és a vesét. Tök (Cucurbita pepo) A mi éghajlatunk alatt termo tök Mexikóból származik, és a spanyolok révén került Európába. Kedveli a napos termohelyet és a humuszban gazdag talajt. Hatóanyagai: a tökmag sok zsíros olajat, vitamint (fóleg E-vitamint), hormonszeru anyagokat, szelént, fehérjéket és aminosavakat tartalmaz. Az egyes alkotórészek hatása még nincs teljesen földerítve. Valószínunek látszik azonban a tökmag hatékonysága különbözo hólyagpanaszok és idosebb férfiak prosztatapanaszainál eloforduló tónusgyengeség esetén. Ebben az esetben elegendo naponta 2-3 evokanál tökmagot elrágni. Ezen kívül a tökmag hatásos a gyermekkori ágybavizelés és bélférgesség (pl. galandféreg) leküzdésére. Tölgy (Quercus robor) A kocsányos vagy mocsártölgy a nedves talajt kedveli. Minden vegyes erdóoen megtalálható; a kocsánytalan tölgy fóleg dombos és hegyes vidéken fordul elo. Gyógyításra olyan kérget használnak, amely még nem túl vastag. Azoknak a gallyaknak és ágaknak, amelyekról1ehántják a kérget, ne legyen az átméroje 6 cm-nél vastagabb; és ne legyenek rajtuk zuzmók és moszatok. A kérget mindig frissen kell felhasználni, tárolás közben ugyanis csökken a csersavtartalom. A tölgykéreg valószínuleg a legismertebb és a legtöbbet használt csersavraktár. A csersavaknak összehúzó és gyulladásgátló, hasmenés esetén fogó és bélerosíto hatásuk van. Ezért számtalan esetben alkalmazzák: fertozések esetén száj- vagy garatöbIítésre használják a fozetét (illetve a felöntött lét), teaként alkalmazzák gyomor- és bélgyulladások 137

gyógyítására, borbetegségek, égési sebek, nem gyógyuló lábszárfekély esetén pedig lemosásra. Tölgykéregfozet: 1-2 teáskanálnyi összevágott tölgykérget negyed liter hideg vízzel felöntünk, felforralunk, 3-5 percig állni hagyjuk, majd leszurjük. A fozetet langyosan kell használni: naponta két csésze teát kell meginni, vagy 3 óránként öblögetni, nedves borogatásként pedig naponta 2-3-szor feltenni. Ilyen adagolásban nem kell mellékhatástól tartani. Vízitorma (Nasturtium officinale) A vízitorma források, patakok, folyók és árkok tiszta, lassan folyó és egyenletes homérsékletu vizét kedveli. Fó1eg leveleit és a friss gyógynövényt használják fel salátakészítéshez. A vízitorma segít gyengeség, anyagcserezavarok, székrekedés, borbetegség, ideggyengeség, köhögési és tüdopanaszok, reuma, köszvény, epe-, máj-, gyomor-, bél-, hólyag- és vesebántalmak esetén. Hatóanyagai: glükozid, fenil-etil-mustárolaj (nasturtium), kálium, vas, jód, keseruanyagok, A-, C- és D-vitamin. Zeller (Apium graveolens) Gyógyításhoz csak a kerti zellert használják, nem pedig a vadon termot, amely nedves és sós talajon, nedves réteken és az árokszélen no, és mérgezo növény. Egyaránt használják a gyökerét, a zöld részét és a termését, melyek illóolajokat, vitaminokat és ásványi sókat tartalmaznak. Lé vagy tea formájában vízhajtó hatású. A népi orvoslás a növényt vízkór, hólyag- és veseko, reuma és köszvény, valamint ideggyengeség és krónikus tüdopanaszok esetén ajánlja. Teakészítésnél 2 púpos teáskanál zellerlevelet felöntünk negyed liter vízzel, felforraljuk és leszurjük. Naponta két csészével iszunk beló1e. Egyébként a zeller akkor is hatásos, ha zöldségköret vagy saláta formájában fogyasztjuk. MellékhatásoktóI nem kell tartani. Terhesség esetén nem ajánlatos zellerlét vagy teát fogyasztani. Zsálya (Salvia pratensis) A nálunk vadon termo mezei zsályát nem használják gyógyításra, használják viszont a Földközi-tenger térségébó1 származó
138

zsályát, amelyet azután Közép-Európában is elkezdtek termeszteni. Illóolajat, csersavat és keseruanyagokat, valamint flavonoidokat tartalmaz. A zsálya hatásos a száj- és garatüreg nyálkahártyájának gyulladásakor, görcsoldó és fertotleníto, nyugtató és izzadásgátló hatása is van. A népi orvoslás zsályafozetet használ a csecsemok elválasztásakor, mivel a tejképzodést gátolja. Mézzel édesítve a teát gyermekeknek is adják köhögési roham esetén. A zsálya illóolajokat tartalmaz, amely eknek gyógyszerként alig van jelentoségük; kellemes illata és íze miatt viszont fuszerként és teaként egyaránt kedvelik. Mint minden gyógytea esetében, úgy a zsályalevélre is érvényes, hogy nem ajánlatos túl sokat fogyasztani beló1e, hogy ne terhelje meg túlságosan a gyomrot. Csersavai és keseruanyagai az enzimmú1cödést serkentik, a flavonoidok antibiotikus hatásúak, tehát az emésztorendszer mú1cödését megzavarhatják. Ártalmatlan viszont, ha 2-3 csészényi teát egész napra elosztva, kortyolgatva megiszunk.

139

T
i

iI
,
\

I

I

I

Házi szerek és ötletek utazáshoz
Egy autót az utazás alatt gyorsan meg lehet javítani, de mit tehetünk akkor, ha megbetegszünk és nem juthatunk elorvoshoz? A legfontosabb az, hogy megorizzük a nyugalmunkat. Feltétlenül fontos az is, hogy egy olyan kézikönyvet is beletegyünk az úti poggyászunkba, amelyben betegség esetére jó ötleteket találunk. Az ebben a könyvben szereplo házi szerek éppen olyanok, amelyek segítségünkre lehetnek. De azért feltétlenül fontos, hogy tudatában legyünk a kockázatnak is, és tartós vagy visszatéro panaszok esetén legalább az utazás után konzultáljunk egy orvossal vagy egy természetgyógyásszal. E szerek közül sokat már nagy szüleink is ismertek. De más népek hagyományos szereivel szemben is nyitottaknak kell lennünk. Ami valakivel egy idegen országban megeshet, azt az ottani gyógyítók már évszázadok vagy akár évezredek óta is ismerik. Talán ismernek olyan szereket, amelyek eddig ismeretlenek az orvostudomány számára. Egy utazás egészségügyi kockázatait már az utazás jó elokészítésével is csökkenteni lehet. Ebbe nem csak az tartozik bele, hogy a legfontosabb papíroknak (útlevélnek, menetjegyeknek és oltási bizonyítványoknak) a másolatát elkészítsük. Öltözködés Az öltözködés kérdésében az az irányadó, hogy az adott országban hogyan öltözködnek az emberek. Ha a dél-afrikai Zambiában, Botswanában az ottani lakosok sapkát és pulóvert viselnek, akkor ennek bizonyára megvan az oka: éjjel ott kegyetlenül hideg lehet, még nyáron is. A rövid ujjú ing többnyire rossz választásnak bizonyul. A hosszú ujjú ing ujját fel lehet turni, ha az embemek nagyon melege lenne. A tuzo nap ellen védekezve és este, ha a szúnyogok erosebben csípnek, akkor vissza lehet turni, ezen kívül az öltözetnek jól szellozo, természetes anyagból kell készülnie. Téli szabadság idején a szuk ruha nem melegít, hacsak nem rétegesen öltözködünk, hogy a testmeleg elvesztését megakadályozzuk.

140

141

Az úti patika kiegészítése Ha a "harmadik világ" országaiba utazunk, akkor mindig magunkkal kell vinnünk néhány eldobható injekciós tut. Ott ugyanis meg lehet kapni a hepatitiszt és egyéb betegségeket csupán a tu többszöri használata miatt. Ez nem azért fordul elo, mintha az ottani orvosok nem lennének a tudatában ennek, de gyakran nincs más lehetoségük. Akinek magának nincs szüksége injekcióra, az elajándékozhatja azt orvosi állomásoknak, orvosoknak és misszionáriusoknak. Ugyanez vonatkozik a maláriaellenes szerekre is. A malária megelozése A malária lappangási ideje több hét! Aki tehát csak tizennégy napra utazik el Kenyába, az már rég hazaér, mire a láza felmegy, és otthon kezeltetheti magát. A maláriaellenes szerek a betegség kitörését rendszerint nem akadályozzák meg, hanem csak a tüneteit gyengítik. Sok maláriaszúnyog-törzs a felelotlenül adott védooltások következtében rezisztenssé vált. A trópusi betegségeknél az orvosok ezért nem tanácsolják, hogy rövid ott tartózkodás esetén a gyógyszerészet legújabb készítményeit használjuk védekezésre, mert a maláriával fertozött területek lakosainak a túlélését csak az teszi lehetové, ha a kórokozók nem válnak rezisztenssé. A több hetes utókezelésre azután otthon már be lehet szerezni a legújabb szereket a gyógyszertárból. A maláriaellenes gyógyszerek részben lerakódnak a lépben. Ezért nem alkalmasak több éven át tartó kezelésre (pl. a fejlodo országokban dolgozó szakemberek számára). Az AIDS már világszerte elterjedt, még ha néhány ország azzal dicsekszik is, hogy egyáltalán nem, vagy csak kevés esetet regisztráltak náluk. A ,,harmadik világban" a betegséget általában a vérkészítrnények terjesztik, mivel ott hiányoznak a technikai lehetoségek a kórokozó kimutatás ára. Ennek tudatában kell lennünk, mielott egy távoli országba utazunk, különösen akkor, ha gyerekeket is magunkkal szeretnénk vinni az utazásra. Gyerekek Mindenkinek komolyan fel kell mérnie, használ-e kisgyerekeinek az, ha olyan idegen kulturális környezetben töltik a szünidot, amelynek a megértése még egy felnott számára sem egyszeru. 142

Talán jobb nyaralás a gyerekeknek az, ha egy sátor- vagy üdülotáborban együtt lehetnek kortársaikkal, akiknek a nyelvét értik, és akikkel jól érzik együtt magukat. Még abban az esetben is, ha osztály társaiknak rendkívüli módon imponálnának azzal, hogy Sri Lankán az erotikus sziklafalfestményeket láthatták. Védekezés A nólrnek és partnerüknek a védekezésnél számításba kell venniük, hogy messzi országba való repülésnél az idoeltolódás, a tökéletesen új környezet, a szokatlan élelmiszerek és az idegen emberek a menstruációra is kihatással lehetnek. Az üdülés alatt az ember pihenni szeretne, de akár észrevesszük, akár nem, az utazás stresszel jár, és felborítja a szervezet egyensúlyát, például emésztési zavarokat is eloidézhet. Gyógyszerek A cukorbetegeknek az utazás elott tájékozódniuk kell orvosuknál afelól, hogyan fog "viselkedni" szervezetük az utazás alatt, és hogy az új körülmények között mikor kell beadniuk az inzulint. Akinek bizonyos gyógyszereket be kell vennie, annak fel kell írnia a gyógyszer nevén kívül annak esetleges alternatíváit is és az összetételét, hogy ezeket a külföldi gyógyszertárakban is beszerezhesse. Alkalmazkodás más éghajlathoz A repülés az utazás egyik legkedveltebb formájává vált, mivel így néhány órán belül a világ legtávolabbi sarkába eljuthatunk. Az ember már nem az utazás kedvéért utazik, hanem azért, hogy valahová megérkezhessen. Míg egy hajón vagy a szárazföldön utazva heteken át szokhatunk hozzá egy másféle éghajlathoz, addig repüloút esetén az ott töltött ido fele is rámehet arra, hogy alkalmazkodjunk az eltolódásokhoz. Ezt tekintetbe kell venni az útitervek összeállításánál, és arra is gondolni kell, hogy hasonló átállásra a visszatérés után is szükségünk lesz. Terhesség A terhes nonek vigyáznia kell a repülésnél. Számos repülotársaság csak akkor szállít a hetedik hónapján túl lévo terhes not, ha orvosi igazolás tanúsítja, hogy komplikációktól nem kell tar143

--I
I
1

tani. Ezen kívül kérhetik még a jövendo anya írásos elismervényét is arról, hogy a repülés kockázatát o viseli. A gépnek miatta esetleg le kell szállnia útközben, és ez sok kiadás sal jár a személyzetcsere, az új repülogép és a leszállási költségek miatt. Alkohol és nikotin A repülogépek sürgos orvosi esetekre is fel vannak szerelve. A távolsági repülogépeken vannak hordágyak is, hogy az utas lefekhessen. Többnyire van a fedélzeten orvosi kérdésekben járatos személy is. A repüléstól való félelem ellenére a repülés még mindig a legbiztonságosabb utazási lehetoség. Azt azonban tudni kell, hogy a test a Földtól több km távolságra az oxigént másképp használja fel. Akinek különben is vannak légzési nehézségei, az semmiképpen se üljön dohányzók közé. A dohányfüst a test oxigénnel való ellátását még inkább megnehezíti. Hasonló a helyzet az alkohollal is, amelynek szintén más hatása van a levegoben, mint a Földön. A leszállást követo sokk A vérkeringés összeomlása ritkább an következik be a levegoben, mint a leszállás után. A megkönnyebbülés érzése, hogy a repülés véget ért, gyakrabban vezet ájuláshoz és sokkos állapothoz. Erre is ügyelni kell. Biztosítások Betegeknek és frissen operáltaknak az orvosukkal kell megbeszélniük, hogy repülhetnek-e. Ha az orvos tanácsa ellenére mégis el kell utaznunk, akkor annak megfeleloen kell az útra felkészülnünk. Az utazási irodák és autóklubok kedvezo biztosításokat kínálnak, amelyek nem csak a kezelési és visszaszállítási költségeket vállalják magukra, hanem lopások esetén is kártalanítanak, mindenesetre néha csak olyan betegségek esetén, amelyek az utazás elott még nem jelentkeztek. A betegpénztárak információkat nyújtanak a külföldi betegellátási lehetoségekról és a kockázati díjakról.

l
I

I I I I I I

~

Utravaló ötletek

Hogy az úti elokészületek során vagy útközben gyorsan utána lehessen nézni, ezért néhány házi szert és gyógymódot itt még egyszer összefoglalunk: • Torokgyulladás: 1 liter vízbe tegyünk 10 gramm sót és azzal öblögessünk, közben nyelvünket nyújtsuk ki, hogy az oldat mindenhova eljuthasson. Ezenkívül kössük be torkunkat: mártsunk egy anyagszalvétát forró vízbe és kössük a nyakunk köré; borítsuk be egy nylonnal vagy egy törölközovel, és tartsuk addig a nyakunkon, míg a borogatás ki nem húlt. • Hólyaggyulladás: akut betegség esetén a hólyagot kíméljük, és ne igyunk túl sok folyadékot. Rosszabbodás esetén azonban sok itallal öblítsük át. • A C-vitamin erosíti a legyöngült ellenállóképességet. Ha citrusféle nem áll rendelkezésre, akkor a petrezselyem és a hagyma is megteszi. Az utóbbi mentette meg Kolumbusz hajósait is a skorbuttól Amerika felé hajózva. • Hasmenés: ha lehetséges, koplalni kell, tehát a gyomrot pihentetni, azután tojás fehérjéból készült habbal és reszeit almával ismét a táplálékhoz szoktatni. Széntabletta csak olyan nagy mennyiségben lenne hatásos, amennyi rendszerint nincs az embernél. Szénné égett fa hamuja szintén segít. Aki a "harmadik világ" országaiba utazik, annak feltétlenül el kell olvasnia a hasmenésról szóló fejezetet. Ha ot magát elkerüli is "Montezuma bosszúja", az elektrolitek szabályozásával kapcsolatos utasítások életmentoek lehetnek gyermekek és felnottek számára, akik különben órákon belül elpusztulnának a hasmenés miatt. • Pióca: a piócák ártalmatlan, legföljebb 30 cm hosszú gyurus férgek, amelyek jelenléte a trópusi erdokben nagyon kellemetlen lehet az utazó számára. A piócákra benyálazott dohánylevelet kell tenni, ez elveszi az étvágyukat - szükség esetén megteszi a cigarettadohány is. A marás helyei egy speciális hormon következtében még tíz óra hosszat vérezhetnek. 145

144

• Félrenyelt halszálka: lehetóleg sok savanyúkáposztát együnk, mert az megpuhítja a szálkát és így lecsúszik. • Epepanaszok: éhgyomorra mézzel felvert tojássárgáját fogyasszunk, az összehúzza'az epehólyagot és megkönnyebbülést okoz. • Szívszorulás és -panaszok: a bal alsó kart tegyük be a mosdóba, folyassunk rá olyan forró vizet, amilyet csak kibírunk. • Oltások: acélországtól függoen idejében adassuk be a védooltásokat! • Isiász vagy derékzsába: a meleg jót tesz! Egy forró fürdo vagy a strand homokja enyhíti a fájdalmakat. • Borviszketés: ecetes vizes lemosás okkal enyhíthetjük a kellemetlenséget. • Fejfájás: a középso ujjakkal a szemöldök felett mindkét oldalon kezdjük el a masszírozást, haladjunk a halántékon és a fülkagylón át egészen a tarkóig. Ezt többször ismételjük meg, nem túl eros nyomást alkalmazva, végül pedig ezt a vonalat - ujjainkat körkörösen mozgatva - masszírozzuk. Vagy mindkét hüvelykujjunkat nyomjuk be azokba a kis mélyedésekbe, amelyek a szemüregek felso szélein találhatók. • Lábikragörcs: feküdjünk a hátunkra, a lábszárunkat pipa alakba hajlítsuk be, és lábujjainkat felfelé feszítsük. Ezután masszírozzuk meg a görcsbe rándult izmot. • Malária: rövid utazás esetén a trópusi betegségek szakorvosai ellenzik a megelozést, mivel a mal ária csak a fertozés után néhány héttel tör ki és így otthon keze1heto. • Migrén: meleg láb fürdo és lábmasszázs a tarkó masszÍfozása helyett, valamint japánolaj a halántékra és a homlokra. • Gyomorfekély: nyers savanyú káposzta enyhülést hoz a benne lévo természetes tejsav következtében. • Orrvérzés: üljünk egyenesen, hagyjuk abba az orrfújást és -törlést, fejünket kissé hajtsuk hátrafelé, mert úgy a vér hátrafolyik. Tömjünk ujjnyi vastag anyagdarabkákat összecsavarva az orrunkba, és nyomjuk össze az orrcimpákat. A beletömött anyagot vegyük ki, mielott a vér megalvad, mivel úgy újabb kis ér szakadhat fel. Hideg borogatást tegyünk az orrnyeregre és a tarkóra, és masszÍfozzuk a homloktájékot. • Fülfájás: a szegfuolaj enyhíti a fájdalmat. A fülbe tévedt rovarok ettól meg is fulladnak. Ezt a hatást olívaolajjal is el lehet érni. 146

• Ütések és vérömlenyek: a keletkezésüket hideg borogatással vagy jéggel lehet meggátolni. A meleg víz viszont elosegíti a vérömlenyek feloszlását. • Medúzacsípés: tengervízzei és sóval óvatosan mossuk le, s a mart borfelületre csepegtessünk gyümölcsecetet. Csak utána töröljük le a csápmaradványokat száraz ruhával. • Alvásproblémák: egy-két evokanál túró 1 pohár vörösborral, vagy egy pohár komlóban gazdag sör segítenek az elalvásban. Ezenkívül ne csak egy ablakot nyissunk ki, hanem kettot. Kis levegomozgás esetén - a huzatot persze kerülve! - jobban alszik az ember. Utazás közben is. • Homoki bolhák: a lábkörmök alá, a lábujjakba és a sarokba befúrják magukat, de a befúródás közben még egy felizzított tuvel vagy csipesszei eltávolíthatók. Ezután már csak úgy távolíthatók el, ha elozó1eg nyílás fölé csöppentett olajjal vagy benzinnel elpusztítjuk. A homoki bolhát rejto kis csomó kifekélyesedik, végül kilökodik. • Szorzettel borított testrészek sebein lévo var: éjszakára olíva- vagy más étolajjal puhítsuk fel, tegyünk rá nylonzacskót vagy törülközot, s másnap óvatosan mossuk le. • Leégés: a ruházat nemcsak a hidegtól, hanem az intenzív napszúrástói is véd. A kipirult bort egy napig pihentessük: a fokozatosan lebarnult bor nem hámlik és hosszabb ideig is megtartj a a színét. • Trópusi fekély: csípésekból és harapásokból a trópusokon gyorsan keletkezhetnek gennyes sebek. Enyhébb esetekben segíthet a japánolajjal vagy fokhagymalével készített nedves borogatás, még ha égeto érzést okoz is. • Trópusi betegségek szakorvosai vagy magánpraxist folytatnak, vagy intézményekben dolgoznak. A helyi orvosi kamarák szükség es etén megadják a legközelebbi, magánpraxist folytató trópusibetegség-specialista címét. • Túlzott lehúlés: takarók segítségével a leheto leggyorsabban próbáljunk felmelegedni. Forró italt csak abban az esetben fogyasszunk, ha a reakcióképességünk nem csökkent. • Székrekedés: jól megtisztított friss gyümölcsöt és zöldfélét együnk, vagy lefekvés elott 1-2 evó'kanál puffasztott lenmagot és egy pohár friss vizet igyunk. Akut székrekedés esetén segít egy darab, szappanból kifaragott csapocska felhelyezése. 147

---rI • Sebek: cukrot vagy mézet tegyünk rá, mert kihúzza a nedvességet. A legjobb a hidrogén-peroxid fertotlenítoszert tartalmazó fenyoméz. Egy ausztrál barát egy görögországi utazás alkalmával rosszul gyógyuló térdsebét éles késsel felnyitotta, és azután belevetette magát a Földközi-tengerbe. A tengervízben lévo só összehúzta a sebet és gyorsan begyógyult. Ilyen esetekben hegek keletkezhetnek, a só pedig eloször égeto érzést kelt. • Giliszta-kúra: Nyugat-Afrikában házi szerként használják a papaya magvait. Napon megszáradva kis golflabdákhoz hasonlítanak, amelyeket összetörnek és vízben f«lforralnak. A keseru fozetet két vagy három napon keresztül lefekvés elott isszák. • Fogfájás: a szétrágott szegfuszeg vagy szegfuolaj csillapítja a fájdalmat. • Kullancs: ha olajat csepegtetünk rá, akkor magától leválik, mivel nem kap levegot.

A betegség és társadalmi következményei
A néprajz egyes kultúrák jellegzetességeivel foglalkozik, többek között a különbözo egészségfelfogásokkal is. Az orvostudomány és a természeti népek gyógyító tevékenységének összehasonlítása segíthet a mai orvosoknak abban, hogy tudományos diagnózisaik és terápiáik mellett kulturális, szociális és pszichikai tényezó1cet is tekintetbe vegyenek, amikor egy betegséget vagy testi bajt orvosolni akamak. Természeti népen ebben a fejezetben olyan etnikai csoportot értünk, amelynek életmódja jelentos mértékben a természethez kötodik, s liilönbözik a nagymértékben iparosított környezetben élo emberekétó1. Felületes dolog volna természeti népeket csupán a ,,harmadik világban" keresni, hiszen például az Egyesült Államokban még ma is élnek olyan indiánok, akik hagyományaikat tekintve a természeti népek közé tartoznak. És bárhol a világon elofordulhat, hogy egy magasan képzett ember olyasvalakihez fordul segítségért, aki hagyományos módon gyÓgyít.

Mi is az egészség?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapító okmánya egészségen a jó testi, szellemi és szociális közérzetet érti. Késóbb ezt kiegészítették még a munkahelyi (vagy foglalkozási) jó közérzettel is. Az egészség eszerint nem csupán azt jelenti, hogy valakinek nincs betegsége vagy fogyatékossága. De a világszervezetnek ezt a definícióját az orvostudomány csak eros fenntartásokkal fogadja el. Willibald Pschyrembel népszeru klinikai szótárának 1982-es kiadása egy mainzi orvost idéz, aki szerint az orvostudomány határainak figyelmen kívül hatását jelentené, ha csak az orvosnak kellene eleget tennie mindazon követelménynek, amelyet a WHO az egészséggel kapcsolatban felállít. A rossz szociális közérzet miatt eloálló betegségérzetet az orvos és az orvostudomány még sokkal erosebb pszichoszociális aktivitással sem tudja leküzdeni. 148 149

A természeti népeknek és a természetgyógyászoknak viszont nincs gondjuk a WHO egészség-definíciójával. Az egyes kultúrák egészség-felfogása valamelyest a nyelv függvénye is, hiszen a nyelvben fejezodik ki az egészséges vagy a beteg test állapota, fejlodése és változása. Beszéddel informáljuk egymást testünk állapotáról, de a nyelvet hívjuk segítségül a betegségek leírásához, azok megértetéséhez is, tehát szerepe van azok érzékelésében és elismertetésében. Míg egy egyszeru szerkezetu, kis közösségnek minden tagja azonosan értelmezi a test leírására és a szimptómák jelzésére szolgáló szavakat, hiszen azonos környezetben nottek fel és azonosak az ismereteik, nézeteik, addig a fejlettebb világban a betegség.is egyre jobban elidegenedik: egy viszonylag szú'k élettérben mind több - különbözo társadalmi helyzetu, eltéro anatómiai ismeretekkel és betegség-felfogással rendelkezo - szubkultúra találkozik össze. Azok, akik gyógyítással foglalkoznak, legalább abban megegyeznek, hogy közös vezérelvük a természettudomány. De ez még egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezzel sikerül az orvosi és a természetgyógyász körök különbözo egészség-felfogását megértetni a bábeli nyelvzavarban értetlenül álló beteg elott. A természettudomány objektív jellegu ugyan és a jelenségek lényegének megértetésére koncentrál, de számos kérdésre még nem ismeri a választ. A természeti népek tágabb értelmu egészség- és testfelfogása nem hagy kérdéseket megválaszolatlanul. Az a gyógyász ugyanis, aki egy beteget és annak családját, a barátokat és a falu lakosait bizonytalanságban hagyja, az nem tesz eleget hivatásának. Ha tehát nem tudja a beteget meggyógyítani, akkor legalább egy elfogadható, a tragikumot enyhíto és a közösség igényeinek megfelelo magyarázatot kell adnia arra, hogy miért nem tudott segíteni, és jeleznie kell, hogy a beteg meg fog halni. A kenyai Rift-völgyben élo kalendzsinek egy csoportját képezik a pokotok, akiknek többsége már letelepedett, kisebb részük még nomád pásztor. A megbetegedéseknek vagy a fogyatékosságoknak csak kis részét magyarázzák természetfölötti eró'k hatásával. Betegség megítélésénél két kérdést vizsgáInak: Miben nyilvánul meg a betegség? Ennek elemzésekor természetes, biokémiai és pszichológiai szimptómákat vesznek figye150

lembe. A magas életkort, a rossz levegot, a nedvességet, a ziv atart és a káros organizmusokat kiváltó tényezonek tekintik. Miért betegedett meg az illeto? A pokotok magyarázatot keresnek a betegség sajátosságaira, és ennek során az emberek közötti és a természetfeletti vonatkozásokat egyformán a betegséget eloidézo illetve súlyosbító tényezó'ként kezelik. A nepáli tamangok is elismerik a biológiai tényezó'k elsodlegességét. Sámánjaik csak akkor kezdik meg tevékenységüKet, ha egy betegség esetén vagy a közösség egyéb természetu bajában természetfeletti beavatkozást lehet feltételezni. A tamangok esete jó példa arra is, mekkora hatással van a nyelv és a testfelfogás a betegség megértésére. Gerhard Heller kultúrtörténész ismerte fel, hogya köhögést a tamangok nem tekintik betegségnek. Csak amikor o és munkatársai elmagyarázták, hogy a köhögés az o kultúrájukban betegségnek számít, akkor kezdtek el a tamangok is panaszkodni és gyógyszert kémi. A kutató és munkatársai - köztük orvosok - felfigyeltek arra is, hogy a tamangok csak négyalapbetegséget különböztettek meg, amelyek önmagukban és valamennyi lehetséges kombinációjukban az összes diagnózis 80%-át tették ki. Bár köztük 40 betegségfajtát lehetett megkülönböztetni, legtöbbjüket mégis be lehetett sorolni ebbe a négy kategóriába: forró, hideg, nedves és száraz. Sok szimptómát tehát ennél a csoportnál nem vesznek figyelembe: ha a köhögés nem számít betegségnek, akkor nem is lehet benne megbetegedni, így nem is kell kezelni. A tamangok az igen gyakori köhögésük ellenére - a saját felfogásuk szerint - egészségesnek érezték magukat. Ez azt az álláspontjukat támasztja alá, hogy az egészség mindenek elott a saját testi állapotunkkal kapcsolatos magatartás. A nyugati orvosok szerint ugyanis az egész népet azonnal betegnek lehetett volna nyilvánítani. A tamangok is keresik a testi zavarok okát. Erre nemcsak mitológiai és misztikus magyarázatokat találtak, hanem ésszeru kapcsolatokat is felfedeztek a szimptómák, a kiváltó okok, a környezet és a lelkivilág között. Magyarázataik és terápiáik annyira logikusak és meggyozoek, hogy maguk a Gerhard Heller mellett dolgozó orvosok sem tudtak jobb magyarázatokat adni: "A hasmenéses beteg elozóleg valamit 'hideget' vett magához, 151

vagy a külso 'hideggel' (víz, levego) került érintkezésbe; akkor lesz majd jobban, ha valami 'forrót' vesz magához. A tbc-s betegnek biztosan megfájdul a feje, ha szövés közben a napon ül. A vizelet azután olyan sárga lesz, mint a mustárolaj; a huvösebb, esos idoszakban viszont jobban fogja már magát érezni." A forró, hideg, száraz és nedves egyszeru kategóriáin alapulnak a tamangok terápiái is. Egy "forró" betegséget "hideg" szerrel kezelnek, és ezáltal ismét helyreállítják a megbomlott egyensúlyt.

Ha csak a sebbel kapcsolatos vizsgálatokat tekintjük, rájövünk, milyen problematikus az orvostudomány szakosodása és hogy ez milyen bizonytalanság ot okozhat a sérültben vagy a betegben. A mai orvostudomány összefoglaló névvel vulnusnak nevezi a sebet, és a következoképpen értelmezi: "mechanikus okból eloálló vérzés és fájdalom kíséretében keletkezo foly tonossághiány egy borrel fedett testszöveten, azaz kisebb-nagyobb nyílás". Ami ilyen bonyolultan van megfogalmazva, az biztosan veszélyes is. Ezek után nem is csoda, ha "a seb ellátása ... a sebkezelo orvos feladata". A magyar szóhasználatban a "seb" szó egyszerre több olyasmit jelent, amit az orvostudomány egymástól elkülönít: • megegyezik a tudományos definícióval; • fertozéses borpanaszok, többek között olyanok, amelyeket genny képzo baktériumok idéznek elo; viszketés, karmolás miatt, gombás eredetu borpanaszok; • külso eroszak alkalmazása következtében keletkezett sebek: vágott- és szúrt sebek (tárgy, rovar); csonkolásos sérülések, harapásos sérülések; égési sebek; • krónikus lábszárfekély és más elsodleges és másodiagos fekélyképzodés; • ekcémák. Bár a magyar természetgyógyászat a kezelési módok szerint megkülönbözteti a különbözo sebeket, de valamennyi fajtája beletartozik a "seb" fogalmába, viszont lényegében mindegyik kezelheto "sebkezelo szakorvos" bevonása nélkül is. A természeti népek gyógyászatában a pszichikai zavarokat olyan egyszeru szerekkel lehet kezelni, melyeket a csoport minden tagja ismer. Itt is elofordulnak azonban olyan betegségek, melyek kezelése csak a modem gyógyászat különleges eszközeivel és módszereivellehetséges. Ezek nélkül meghal a beteg, amit például az egyiptomi oázisokban sorscsapásnak tekintenének. De vannak krónikus lelki és pszichoszomatikus betegségek, melyek esetében a természeti népek gyógymódjai jól beválnak: ha egy betegséget nem lehet így meggyógyítani, akkor a legtöbb kultúrában ennek okát az illetonek vagy hozzátartozóinak antiszociális magatartásában keresik. Ott is elofordulnak "önkéntes" betegek (miként nálunk is, hogy az illeto a munka vagy az is153

A tájékozottság hátrányos következményei
Hogy milyen következményekkel járhat az, ha valaki sok betegséget ismer, annak jelzésére álljon itt néhány jellegzetes példa: Egy hatvan év feletti hölgy - miután olyan sokat olvasott az újságokban és a folyóiratokban a betegségekról, hogy teste minden megnyilvánulásából valamilyen szimptóma-együttesre következtetett - csodálkozó orvosának olyan panaszokról is beszámolt, amilyenek egyáltalán nem is voltak neki. Egy orvosi asszisztens pedig azt mesélte, hogy amikor tanulmányai idején az órákon valamely betegség tüneteiról esett szó, diákIánytársai rendszerint kórusban kiáltozták, hogy "én is ugyanazt érzem", még ha elotte semmi panaszuk sem volt is. Az orvosok manapság csak minden ötödik egészségügyi problémát veszik figyelembe, mivel a betegségekkel kapcsolatos felfogásuk eltér pácienseikétól. A tamangokat nem zavarta a köhögés, a jövendóoeli orvosi asszisztenseket pedig sok egyéb tünet, mivel ezeket korábban nem tekintették betegség megnyilvánulásának. Csak amikor kello elméleti tájékozottság birtokában a panaszokat észrevették, elkezdték magukat betegnek tekinteni és mindjárt orvosságot is kértek rá. A modem orvostudomány nagymértéku specializálódása így kétélu fegyver: kielégíti azt a szükségletet, hogy egyre újabb betegségeket fedezzenek fel; de egyre több betegséget fedeznek fel és értelmeznek, minél inkább specializálódnak az orvosok. Ennek az az egyik lényeges következménye, hogy a betegnek a komplex személyiségére már nincsenek tekintettel, hanem a kezeloorvos csak azt a tünetet akarja kezelni, amelyre szakosodott - például a sebeit. 152

kolalátogatás alól mentesüljön). De általában igaz az is, hogy senki sem választ "szabad akaratából", tudatosan egy betegséget azért, hogy a saját vagy a közössége problémáit megoldja. A természeti népek gondolkodásmódja szerint sok betegség és sérülés olyan mindennapi események sorozatában keletkezik, amelyek a pszichén keresztül a testre hatnak. Ha ez az elv a természeti népek körében érvényesül, akkor az nem jelenti azt, hogy a modem gyógyászatból számuzni kellene. Egyesek szerint ugyanis az orvostudomány nem lehet csupán természettudomány, hanem társadalomtudománynak is lennie kell, mert a célja is társadalmi. A természeti népek nem fogadják el, hogy egy betegség véletlenül keletkezik. Még sérülések esetén sem kielégíto a véletlenre vagy a természetre való hivatkozás. A nagyon hagyománytisztelo kultúrák, például a bantuk esetében a betegségekkel kapcsolatos elképzelések eleve szociális jelleguek - ami a nyugati világ számára rendkívül idegen gondolat, mint ahogyan ezt az orvostudománynak a WHO egészségdefiníciójára adott válasza is mutatja. A természeti népek orvoslása tehát a hagyományosan pszichoszomatikus reakciók elvévei párhuzamosan a szocioszomatikus reakciók elvét is figyelembe veszi: "A szociális környezet nemcsak az adott csoport élo tagjaira korlátozódik, hanem magába foglalja a halottakat, az osöket is. Ezek megsértése vagy elutasítása az egyén jó testi és lelki közérzete szempontjából ugyanolyan következményekkel járhat, mint egy élo rokonnal való konfliktus. Így az egyén viselkedése csak kis mértékben térhet el a kulturális, szociális illetve etikai normáktól. A viselkedéskódextó1 való eltérések megbetegedési kockázattaljárnak.

kus depresszióban és elfojtják érzelmi indulataikat. Feltételezni lehet, hogy ez a három tényezo összef~gg, és emiatt a rák végso soron olyan szociális kapcsolatokra is visszavezetheto, amelyek még a szülóK halála után is hatnak. A modem orvostudományban még nincsenek olyan módszerek, amelyek segítenék ezeknek a zavaroknak a feldolgozását, és megakadályoznák a betegségeket. A pszichoterápia most kezdett ezzel foglalkozni, de a természeti népek néhány lépéssei elottünk járnak e tekintetben. A kenyai pokotok például elejét veszik annak, hogy legalább is élo személyek hozzátartozóik egészségét megkárosítsák. Rendszeresen erosítik magukat olyan szerekkel, melyeknek mágikus erot tulajdonítanak. Ezek egyike a modzskut. Minden családfo ezt a szert a havonta megrendezésre kerülo ún. ighat szertartáson - több mint tíz különbözo növénybó1 - frissen készíti el. Ezeknek a füveknek valóban gyógyító hatásuk van, mint ahogy alakoma résztvevoi számára a nagy mennyiségu kecskeleves biztosítja az ásványi anyagokat és a szénhidrátot, amelyek a mindennapi élelembó1 hiányoznak. A pokotok hisznek a gyógyítás mágiájában. Az ighat szertartás rendkívüli mértékben stabilizálja a közösséget - és valószínú1eg ez a modzskut legfontosabb hatása. Ebbol a szempontból feltunoek az ighat szabályai: a vendégeknek tisztelniük kell egymást és nem szabad egymással veszekedniük. Aki a szertartás során a modzskut készletét fel akarja frissíteni - ami a pokotok szerint elengedhetetlen az egészség szempontjából-, annak elozó1eg a többi résztvevovel ki kell békülnie. Aki ez ellen vét, azt felelossé lehet tenni a csoportban eloforduló betegségekért. A pokotok szerint az emberek és a természetfölötti hatalmak közötti harmonikus viszonyok elengedhetetlenek az egészség szempontjából. Hogy milyen eros ez a hit, azt a voodoo-kultusz is mutatja, mely többek között Haitin fordul elo: ha valaki eszerint tudomást szerez arról, hogy boszorkányság áldozatául esett, akkor csoportjának hagyománya szerint a pusztulásáról is meg van gyozodve. Környezete, rokonai és barátai osztják ezt a nézetet és elfordulnak tó1e. Számukra o nemcsak elveszett ember, élo halott, hanem fertozo veszély góc is. És ezt érzi az áldozat is, mivel a halált a számára valósággal tanácsolják. Olyan rítuso155

Megbetegedési kockázat családi bosszúságok miatt
Azt, hogy nemcsak a természeti népeknél játszanak szerepet az emberek közötti (valamint a halottakhoz és az osökhöz fuzodój kapcsolatok az egészség szempontjából, azt rákos betegek körében végzett vizsgálatok is bizonyítják. Sokuknak rossz volt a kapcsolata a szülóKkel, több mint húsz éve szenvednek króni154

kat végeznek, amelyek az elvarázsoltnak az alvilágba (árnyékvilágba) való utazását meg kell gyorsítaniuk. Már rég meg szuntek a családi és társadalmi kapcsolatai, épp úgy, mint azon funkciói és tevékenységei is, amelyeket o a közösség tagjaként megélt. Tehát egy ünnepség középpontjában áll, ahol természetfeletti eroket idéznek meg, nem azért, hogy ot megmentsék és meggyógyítsák, hanem, hogy elpusztítsák: halottnak nyilvánítják, egy jogok és kötelességek nélküli személlyé, félelmek, rítusok és tilalmak tárgya lesz. Mivel közösségi sze~élyisége megszunt, pszichikai léte a halállal szemben már nem tud ellenállni. A voodoo-varázslatnál is eloforduló mitikus magyarázat néhány szerzonél már elegendo bizonyíték arra, hogy nemcsak a beteg egészsége rendült meg, hanem valójában a társadalmi csoport élete: "A helyzet elviselhetetlen és kritikus, ameddig a betegség okát nem találták meg. És ebben az esetben egy jellemzo problémával szembesülünk: honnan jött a betegség? Ki okozta? Mit jelentett? Milyen következményei lehetnek? Nyomatékosan kell hangsúlyozni, hogy az ezekre a kérdésekre adott válasz a társadalom szempontjából összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint a beteg gyógyulása. Ebból a szempontból azt lehet mondani, hogy a betegség okának a felismerése már majdnem a gyógyulást jelenti. Egy bunöst találtak, aki ellen a csoport harcolhat, és a harc gyozelmes befejezése megoldja a krízist: a betegség, a furcsa addig megmagyarázhatatlan - fenyegeto jelenség átalakul ismert jelenséggé, amely már ellenorizheto. A csoport élete ismét normalizálódik. Pszichológiai jellegu vetítés ment végbe: egy »frusztrációt« egy kívülról irányított büntetointézkedés szüntetett meg". Abban az esetben is, ha nálunk a betegség érinti a család, a lakó- és dolgozóközösség mindennapját, a végén az is inkább személyes ügy. Még látni fogjuk, hogy ez az orvosi rendszer következménye. Az egyes emberek betegsége a természeti népek kisebb életközösségeinek az esetében mindig a csoportot is, mint egészet veszélyezteti, ezért mindenkinek az ügye. A ghanai beteg asantit vagy fantit ezért soha sem hagyják egyedül. Éppen ellenkezóleg, valaki elítélheto, ha nem aggódik igazán a betegért, nem látogatja és nem vigasztalja, vagy nem fáradozik azon, 156

hogy számára gyógyító szert találjon. Ez a hagyomány (szokás) annyira eros, hogy még azoknak is kell a beteget ápolniuk, akik haragban vannak vele.

Ráérzések és rossz elojelek esetén
Hasonlóan gondolkodnak a kenyai pokotok. Ok nem csak akkor alkalmaznak egy kezelést, ha valaki beteg. Egy rossz elojel már elég arra, hogy megelozo intézkedéseket tegyenek. Ha a ház közelében leszáll egy bagoly vagy bejön egy szamár, már szükség van gyógyító szertartás okra. Ennek okai: • Mert ez így szokás. A kezelés egy meghatározott sorrendben végezve hatásos. • A rítus és az imák arra indítják az isteneket és az osöket, hogya késóbbi betegségek elleni gyógyszerek hatásosak legyenek. Bár a pokotok elismerik a gyógyszernek, mint olyannak a hatását, de azt hiszik, hogy ezt a hatást az istenségek és osök erosítik. • A rítus a ház lakóit megszabadítja a buntól, amelyet társadalmi és vallási szabályok semmibevételévei követtek el. Az istenségektól bocsánatot kémek, és ezután elvonulnak a betegségeket okozó szellemek. A pokotok meg vannak gyozodve arról, hogy a gyógyító szertartás oknál a közeli rokonoknak és szomszédoknak mindig jelen kell lenniük, tehát az adott csoport tagjainak, ahol a szolidaritás a túlélés szempontjából nagy fontosságú. Ha valaki nem vesz részt ezen, az súlyos sértésnek szárnít. Még ha a szertartások során jó is a hangulat, sot még tréfálkoznak is, akkor is komolyan veszik ó1cetés igen nagy a jelentoségük. Ha nincs hatásuk, akkor annak más okai vannak: a beteg talán rossz gyógyszert kapott, vagy a gyógyító szertartás sorrendjét nem helyesen tartották be, és meg kell ismételni; vagy az egyik résztvevo rossz hatásával szabotálta a szertartást. Az, hogy az osök szelleme, a varázslás és a voodoo valóban hatnak-e, az végül is nem fontos. A fogalmak segítenek a pokotoknak, asantiknak, fantiknak, tamangoknak és még ki tudja kinek, jelenségeket megnevezni, hozzátartozóikkal erról be157

szélni és velük találkozni, még akkor is, ha a mögöttük lévo elméletek és mítoszok a természettudományos orvoslás szemszögéból nézve tarthatatlanok. Sok természeti népnél valószínúleg nem tekintik azt betegségnek, ami gyógyszerekkel gyógyítható. Arníg olyan szerek segítenek, amelyeket mindenki ismer, amelyekkel mindenki rendelkezik, addig valami hétköznapi, ártalmatlan és érdektelen dologról van szó. Betegségnek az számít, ami megzavarja a társadalmi szerkezetet. A társadalmat harmonikussá tenni, ez a népi gyógyászat legfontosabb célja.

Betegség vagy egészség
"Mindannyiunknak döntésképesebbnek kellene lennie a saját sorsával kapcsolatban. Mégpedig azelott, mielott megbetegszünk és más emberektól függové válunk, akiknek a segítségére is rászorulunk. Hajszolt tempójú életünk során sokszor már az alapveto érzéseinket is elveszítjük, úgyhogy már azt sem vesszük észre, hogy tulajdonképpen mivel ártunk saját magunknak ..." De szép is lenne, ha közülünk valóban mindenki döntésképesebb lenne saját egészségét illetoen. Ha azonban a tudományos definíció szerint minden sebet sebész szakorvosnak kell kezelnie, akkor reggelenként mindenkinek, aki megvágja magát borotválkozás közben, utána órákat kellene eltöltenie a zsúfolt orvosi váróban. A tények szerencsére a mai embereknek másokkal és önrnagukkal szemben is felelosségteljes magatartásáról tanúskodnak. A többség eloször maga kezeli magát valamilyen egészségügyi panasz esetén, és nem azonnal, hanem a betegség elorehaladtával határozza el magát arra, hogy fordul-e egyáltalán orvoshoz vagy természetgyógyászhoz, és ha igen, mikor és melyikhez. Valójában azonban nem csupán valakinek a személyes megfontolásától függ, hogy egy panaszt mikor tekint betegségnek, hanem az egyes kultúrákban e tekintetben is nagy különbségek vannak. Ha például Afrikában valaki betegnek érzi magát, akkor eloször a családtagok beavatkozását kéri. Azok annak alapján nyújtanak segítséget, hogy maguk is érintve voltak már attól a betegségtól, gyógyító személyeket (varázslókat) akkor ke158

resnek fel, ha elfogy a tudományuk. Ezeknek a gyógyítóknak meggyozo választ kell adniuk a betegség okaival kapcsolatos kérdésre, amelyet teljes testi és szellemi zavarnak, nem csupán korlátozott mértéku defektusnak nyilvánítanak. Ha a kenyai pokotok közül valaki betegnek érzi magát, akkor attól a legidosebb embertól kér tanácsot, aki felelos a csoport tagjainak egészségéért, és akit elsoként kell az esetleges megbetegedésekról tájékoztatni. Ez többnyire a családfo, akinek gyógyító tudományát nem lehet figyelmen kívül hagyni, gyógyító szereit pedig nem lehet mellozni. Ha a megbetegedés komolyabbnak bizonyul, akkor a családfo az ún. papóval konzultál. A papó egy négy generációt átfogó nagycsalád elso embere. Csak bölcs, tapasztalt és döntésképes idos férfiak vállalhatják ezt a feladatot. Napjainkban Kenyában azt is ok döntik el, hogy a kezelést átengedik-e egy (tanult) modem orvosnak, vagy annak hagyományos módon kell végbemennie. Ha a papó úgy ítéli meg, hogy a közösségi és lelki tényezok a beteg állapota szempontjából fontosak, akkor lehetoleg sok rokonból és szomszédbóllétrehoz egy "terápiás csoportot". Ennek a csoportnak a tagjai felkeresik a beteget, vigasztalják és gondoskodnak arról, hogy otthonában minden munka el legyen végezve, és földj ei meg legyenek muvelve. A kezelés során a csoport létszáma nónet vagy csökkenhet. Saját, hagyományos módjukon megszervezik a beteg gyógyítását és ápolását, még ajándékokat is visznek, ha szükségesnek látszik. A tulajdonképpeni kezelésról a papó dönt, aki a saját - valamint a terápiás csoportnak a betegápolás során nyert - tapasztalatait kiértékeli. Persze az o tudásuknak is vannak korlátai. .. Egyes (súlyosabb) betegségek ennél a népnél is olyan, különleges képességu személyek, sámánok és próféták segítségét követelik meg, akik egy bizonyos istenséghez közel állnak. Olyan asszonyok is tartoznak közéjük, akik a gyógynövények és a testi bajok gyógyítása terén a legtöbb férfinál nagyobb jártasságra tettek szert. A pokotok úgy vélik, hogy a nok kötelessége az, hogy gondoskodjanak a házról, a földekról, a gyerekekról és az állatokról, míg a férfiak fegyverükkel védik a területet. A vének tanácsa (kokva), melybe a papó is beletartozik, kéri fel segítségre ezeket a gyógyításban jártas személyeket a beteg képviseletében. 159

Egy védoszellem nyilvánítja ki a terápiát
Az Egyesült Államok délkeleti részén (Új-Mexikóban és Texasban) élo apacsok hagyományosan harcos vadász és nomád nép. Ha közülük valaki megbetegszik, akkor a beteg és a családja nem azzal kezdi, hogy kiderítse: mi lehet a rossz közérzet oka. A beteg kipiheni magát és házi szereket szed. Csak abban az esetben, ha nem következik be gyógyulás, gondol az apacs valamilyen betegségre, és természetfeletti eró1cnek, állatok szellemeinek, démon oknak és varázslóknak a befolyására. Egy gyógyító embert (kuruzslót) hívnak, aki tudja azt, hogy mivel lehet azt a betegséget meggyógyítani. A beteg családja és barátja, a gyógyító ember vezetésével belekezdenek egy négy nap és négy éjjel tartó szertartásba. Imádkoznak; mágikus szavakat mondanak, dobolnak. A beteget szent tárgyakkal érintik meg, virágporral, tollakkal és türkizzeI. A szertartás alatt a gyógyító ember mesélteti a beteget. A gyógyító a "gyónás" során megtud valamit betegének múltjából, például hogy valamikor vétett a törzs vallási és közösségi törvényei ellen, ami most lelki terhet jelent a számára. Ezután az ünnepi ceremónia véget ér. A gyógyító ember közvetítésével a védoszellem kinyilvánítja a betegség okát, lefolyását és azt, hogy milyen gyógymódra van szükség.

amennyiben a laikusok vagy a félhivatásos gyógyítók tanácsai illetve kezelése nem hozzák meg a kívánt eredményt. Kivételt képeznek a pszichikai tünetek, amelyeket a beteg önmagán képtelen észrevenni, így a környezetének kell felbívni a figyelmet az állapotára, míg végre hajlandó lesz orvoshoz fordulni. Ami a betegségeket és a házi szerek alkalmazását illeti, ez hasonló az összes kultúrában. A betegségek sehol nem válnak "közösségi eseménnyé", ha házi szerekkel megszüntethetó1c a panaszok. Csak ha ezek a szerek hatástalanok maradnak, válik a beteg és betegsége közösségi eseménnyé, amelyet a legtöbb kultúrában a közösség terápiás csoportjának kell kezelnie. A közeli hozzátartozóknak egyéb ként a betegség megjelenésénél is szerepet tulajdonítanak.

A mágia és a bizonytalanságérzet
A különbözo kul túrák a világmindenséget osök szellemével, démonokkal, istenségekkel - vagy Istennel, ördöggel, angyalokkal és szentekkel - benépesítve képzelik el. Ha a Ghána északi részén lévo Bulsában a törzs legvénebb tagja az oltáron tyúkot áldoz, vagy ha egy családapa egy bajor templomban egy szent tiszteletére képet adományoz, akkor lényegében ugyanarról van szó, amennyiben mindketten ettól reménykednek a gyógyulásban. Abban a pillanatban, amikor az ember a világmindenséget természetfeletti lényekkel benépesítve képzeli el, hinni kezd abban, hogy onnan betegség esetén segítséget is kaphat. Természetfeletti eró1cvalamilyen formában szerepet játszanak minden népi gyógyításban, akár arról volt szó, hogya betegségek okait kiderítsék, akár arról, hogy gyógymódokat alakítsanak ki, és végso soron gyógyítsanak. A népi gyógyászatban a szellemek és a boszorkányság jelentoségét általában azért becsülik túl, mert az adott kultúrát nem ismero kívülállók számára az egzotikum inkább szembeötlo, mint az általuk jól ismert, mindennapos jelenségek. Ez a hit évezredeken keresztül egy tisztelettól, félelemtól és vallásos kötöttségektól megbéklyózott életérzést eredményezett. Egy nagy mértékben gépesített, látszólag az ész által irányított világban ennek többé nincs helye, és ennek megvannak a követ161

Egészségstratégiák
Nálunk is valami hasonló történik a testi panaszok kivizsgálása során. Ha valaki rosszul érzi magát, akkor rendszerint tüneteit eloször hozzárendeli egy ismert betegséghez, még sokkal elóbb, hogy egy orvost felkeresne. Az öndiagnózis és gyógyítás az egyén személyes tapasztalatai tói függ, de attól is, milyen idó1cözönként jelennek meg a panaszok és mennyire erosen jelentkeznek. Egy beteg ember beszél erról a családtagjaival, kollégáival, barátaival és ismeroseivel, amennyiben a feltételezett betegség nem kellemetlen számára. Összegyujti a véleményeket és a terápiával kapcsolatos tapasztalatokat. Végül is a beszélgetések alapján dönt arról, hogy házi szerekkel gyógyítja-e önmagát, vagy felkeres egy orvost vagy egy egészségügyi intézményt, 160

T

I

kezményei. Számos - egészséggel és betegséggel kapcsolatos kérdésünkre orvosaink szigorúan természettudományos elveikkel nem tudnak feleletet adni, mivel illetékességük erosen korlátozva van. Egy olyan orvosnak, aki pszichoterápiával szeretne foglalkozni, annak ilyen jellegu tanulmányokat is kell pótlólag folytatnia. Ez teljesen rendjén van így, de magától nem hat a kapcsolat elmélyítése irányában, és nem igazolja az egykoron mágikus világmindenségben elfoglalt helyet. Az afrikai kultúrákban a gyógyítás például ezzel ellentétben még mindig kevésbé függ a természettudományos nézetektól, mint a vallásoktól és a közösségi tudattól. Ennek részletes vizsgálatával foglalkozott Heinrich Loth lipcsei néprajzkutató és etnológus (Altafrikanische Heilkunst, Lipcse, 1984): "Az afrikai vallásosság a közösség támasza volt; a szolidaritásnak és a hagyományos afrikai vallások »szakrális világképének« nagy etikai, erkölcsi és szociális értéke volt. Mindenesetre rokonsági csoportra, faluközösségre, törzsre és vallási szervezetre irányult. A szolidaritás törvénye a régi idó1cben mindig egyetnikai közösségre korlátozódott, és ezzel határolta el azt a többi közösségtól." Ez az elhatárolódás lehetové tette, hogy a közösség minden egyes tagja azonosulhasson a csoporttal, melynek helyét a világmindenségben vallásos nézetek jelölték ki. A születéstól a halálig, valamint az elotte és utána lévo idore meghatározó volt annak a tudata, hogy az egyén a többiekkel együtt része ennek a vallásos szférának. "Minden kapcsolatnak az a lényege, hogy egy családnak, egy kIánnak, egy törzsnek a tagjai együtt részesei a létnek, hogy az egyén és a közösség, az objektív és szubjektív, a felfogható és a láthatatlan világ, az éló1c és a holtak között társas kapcsolat van" - állítja Heinrich Loth etnológus. "A természet ritmusának megfelelo élettel, a paraszti termeló1c vallásosságával és világképévei magyarázhatók az afrikai gyógyászat specifikumai, és ezek egyúttal fontos kulcsot adnak a régi afrikai hétköznapok különleges jellegének megértéséhez." Heinrich Loth nézetei Afrikával kapcsolatban a gyarmatosítás idejére vonatkoznak. Az átörökített vallásos érzés azonban ezeknek az államoknak a függetlenné válásával és a misszionáriusok befolyása idején sem szunt meg, hanem ma is tovább él. 162

1

Nemcsak a természeti népek népi gyógyászata, hanem a mi természetgyógyászatunk számára is a mágikus beállítottság az az alapveto jellemvonás, amely megkülönbözeti a modem orvostudománytói, melynek törvényeit - ellentétben a természetfölötti eró1ctörvényeivel - az emberek csak viszonylag rövid idovel ezelott ismerték meg. Természetfeletti mindaz, amit konkrét fogalmakkal nem ragadhatunk meg. Ez nyitva hagyja annak a lehetoségét, hogy valaha is konkrét fogalmakkal megragadhassuk: régebben szükségesnek tartották azt, hogy ne csak fuzfaleveleket fogyasszon el a beteg, hogy csillapodjanak fájdalmai és csökkenjen a láza, hanem azt is, hogy az emberek egy fa körül táncoljanak, és olyan dalokat énekeljenek, melyeknek mágikus eró1cetis tulajdonítottak. Az o világképükben helye volt a természetfelettinek, és a tánc, valamint a levelek elfogyasztása együttesen eredményezték a gyógyulást. Amikor felfedezték azt, hogya fuzfakéregben szalicilsav van, és az aszpirin piacra került, akkor már többet senki sem táncolt semmilyen fa körül. Mindkét esetben ugyanazok az anyagok hatottak. A régi hitet mindenesetre felváltotta egy új; ezek a világmindenséget kétféleképpen interpretálják, de nem zárják ki kölcsönösen egymást! A természetes és a természetfeletti magyarázatok csupán két utat jelentenek ahhoz, hogy az ember tájékozódni tudjon az univerzumban. Néha ez a két út összefut: a keresztények és a mohamedánok egyaránt viselnek például amuletteket és bortokot, titokzatos, mágikus szöveggel, de emellett gyógyszert is szednek. Az ilyenfajta "mágikus" tárgyak betegség esetén biztonságérzettel töltik el a beteget a föld és a vizek feletti gonosz szellemekkel szemben. A francia Lucien Levy-Bruhl (1857-1939) néplélektan-kutatóként fóleg a gondolkozással foglalkozott, és a természeti népek gondolkodásmódját "prelogikusnak" nevezte. Ezt a gondolkodásmódot misztikus kollektív elképzelések uralják, amelyek a természet és az emberi lét összes történését mágikus erok hatására vezetik vissza. Az azonban tévedés, hogy ez a gondolkozás nem az ok és a hatás elvén alapul. A szalicilsav régebben azért hatott, mert az emberek nemcsak a fuzfakérget fogyasztották el, hanem hittek 163

is abban, hogy a mágikus praktikák azt a hatást elosegítik ... Ez éppen olyan kauzális gondolkodás volt, mint amikot a kenyai pokotok arról vannak meggyozodve, hogy a keseru orvosság a betegségeket jobban gyógyítja, mint a jóízu. Véleményük szerint az injekciók még hatásosabbak, mint a tabletták és egyéb szerek, amelyeket be kell venni: a beszúráskor érzett fájdalom a betegségnek is fáj, és így eluzi azt. A mágia és a gyógyászat eredetileg mindenütt összekapcsolódott. Az ókori Mezopotámiában a mágiából jött létre az orvostudomány, és a papi rend képviseloiból az orvos, mégpedig a belgyógyász. A sebészt épp úgy, mint a régi Európában a kézmuvesek közé sorolták. Hasonló kapcsolatok kimutathatók a görög gyógyászat esetében is, melynek felismerésein és elvein a mai orvostudomány alapul. Náluk ezzel párhuzamosan fennmaradt egy, a továbbörökített tapasztalatokon és mágikus nézeteken alapuló népi gyógyászat is. Ennek sok eleme még ma is szájról szájra tetjed, és a gyakorlatban anélkül alkalmazzák, hogy valaha is lejegyezték volna.

A természetfeletti eró'kbe vetett hit
Azonban még nálunk, Európában is szilárdan tartja helyét a természetfeletti eró1cbe vetett hit a természetgyógyászatban. A terápiás nézetek sokszor különösnek tunnek fel, egy olyan betegség- és testfelfogás részei azonban, amelyeket éppen olyan komolyan kell venni, mint a természeti népekét. early Seyfarth történész 1913-ban tanulmányozta a szászországi természetgyógyászatot. Eredményei még ma is idoszeruek (Aberglaube und Zauberei in der Volksmedizin Sachsens, Lipcse, 1913): "Még ma is osztják azt a véleményt hazánkban, hogy bizonyos elhunytak a hátramaradottaik körében olyan betegséget és leépülést okozhatnak, amely még halált is eloidézhet. Ezt Szászországban olyan emberekról hiszik, akik életükben bizonyos vétségeket követtek el, illetve egy bizonyos, közelebbról nem meghatározható szerencsétlen napon születtek. Egyes embereken haláluk után »frissnek« néznek ki, piros az orcájuk és az ajkuk, az arcuk kevéssé változott el, jól felismerhetoek és nagyon hasonlóan néznek ki, mint életükben, akik a koporsóban szinte 164

mosolyognak, végtagjaik pedig még a haláluk után is hajlékonyak; más elhunytak viszont haláluk után »hervadtan« néznek ki, velkké válnak, visszatérnek és rokonaikat egymás után magukkal viszik. Akkor aggódnak a rokonok amiatt, hogy a halott magával viszi az éló1cet, ha a halottnak nyitva van a szája, ha a szeme nincs teljesen lecsukva, vagy ha elmulasztották lezárni a szemét. Eredetileg ezt azért tették, hogy a halott megtört pillantása nehogy szerencsétlenséget idézzen elo." A gonosz szellemektol, osöktól tehát nemcsak Afrikában félnek. Nálunk, Európában is létezik ez a hiedelem, ha Seyfarth tanulmánya óta sok területen a racionalitás váltotta is fel. A középkorban vagy a kó1corszakban élo elodeinkhez hasonlóan a legtöbb modern ember jobban érzi magát egy titkokkal teli univerzumban, mint egy olyanban, amely teljességgel feltárható. A "csodaszer" vagy "csodás beavatkozás" fogalmak nemcsak azt bizonyítják, hogy gyakran nem értik a gyógyító eljárások hatásmechanizmusát, a testi és lelki betegségeket. A betegséget úgy fogták fel és ma is úgy tekintik, mint valami egészen személyes dolgot, mint egy aktív lényt, amely az emberen egy ellenséges személyhez hasonlóan rajtaüt, megragadja, rázza, szaggatja, szúrja és megöli. A derékzsába leterít; a lidércnyomás rossz álmokat okoz. Valami befurakszik a májba. Ezek a képek mindig segítettek a testi zavarok leírásában és abban, hogy olyan szereket rendeljenek hozzájuk, amelyekben az emberek hittek, és amelyek talán éppen ezért hatottak.

Lélek, test és egészség
Az, hogya gyógyítók szinte kizárólag testi tünetekkel foglalkoznak és a pszichoszociális hátteret nem veszik figyelembe, az a természetgyógyászat több ezer éves történetéhez viszonyítva új keletu dolog. Azok a tények, hogy az emberek keresik a hivatalos gyógyászat alternatíváját, az ökológiai, az élethez és a természethez közelálló gyógymódokat, és elég általános a házi gyógymódokkal szemben megnyilvánuló nyitottság, mind azt mutatják, hogy a betegeket a mostani helyzet nem elégíti ki. Nem akarják, hogy egy másként gondolkozó orvosnak legyenek kiszolgáltatva. 165

Kezdetben a ráolvasás és a mai felfogás szerinti racionális kezelés nem különült el egymástól. A gyógyító az ókori Görögországban egyúttal pap is volt, ahogy ez ma is így van sok temlészeti nép gyógyító emberének vagy sámánjának az esetében. Mivel o a közösséget a gyógykezelésbe belevonja, megszünteti az ott lévo feszültségeket, így létrehoz egy reménykedo alaphangulatot, amely jótékonyan segíti a gyógyulást. Csak az utóbbi évtizedekben tudatosult nálunk is, hogya betegségeknél a lelki tényezok is szerepet játszanak: a gyomorfekély nem magától keletkezik, hanem lelki és érzelmi tényezok együttes hatására. Nyugtató és a gyomorsavat csökkento szerek, vagy az a tanács, hogy a beteg kerülje a sok izgalmat, kevéssé hatékony módszerek, mivel a betegség tulajdonképpeni okait nem szüntetik meg. A természeti népeknél a szervi, funkcionális és a szociális körülmények miatt eloálló betegségeket ilyen mereven nem különítik el. A kezelésnek mind a három aspektust figyelembe kell venni, ami így egy olyan teljes kezelést jelent, amely a nyugati ipari országok modem gyógyászatára egyáltalán nem jellemzo. Pszichológusok, szociológusok, antropológusok és etnológusok ezért feltették azt a kérdést, hogy vajon más kultúrák gyógyítói nem értenek-e jobban a pszichoterápiához. Azt, hogya gyógyítás eredményessége még modem gyógyszeres kezelés esetében is mennyire függ a lelki tényezoktól, azt a természettudomány képviseloi meglepetten vették tudomásul. Éppen etnológiai példák igazolták a "pszichológiai csoportterápiák" hatékonyságát, ami aztán a rákkezelésben is új módszerek kifejlesztéséhez vezetett. Ezek egyike az ún. vizualizálás ("láthatóvá tétel") módszere, amelyról az amerikai Stephanie Matthews Simonton pszichoterapeuta számolt be (németül: Heilung in der Familie, Reinbek, 1989): Jim súlyos rákbeteg volt, akiról már az orvosok is lemondtak. A természettudományos kezelés alapján nem értette, mi történik vele. Lélekgyógyászok szemléletes fogalmak segítségével megértették vele, hogya szervezetében lévo fehér vértesteknek kell a rákos sejtekkel harcolni és azokat megsemmisíteni. Jim annyira meg volt gyozodve ennek a gondolatnak a helyességéról, hogy valóban meggyógyult és új "barátait" most más célra, impotenci166

ájának leküzdésére is csatasorba állította. "Impotenciájának lelki és nem testi okai voltak: egy múltbeli traumával voltak összefüggésben. Kezeloorvosa, Carl azt mondta neki, hogy a fehér sejteknek nincs hatásuk a pszichológiai problémákra. De Jim nem hagyta magát ettól eltántorítani, és megmutatta nekünk, hogy az embemek egyáltalán nem szükséges értenie a testében lévo összefüggéseket, hanem csak hinni kell abban, hogy a vizualizálás hatásos." És Jim meg is tudott szabadulni a testi bajától. Kicsit késobb kezeloorvosát tréfálkozva megkérte, hogy ne hívja fel többet reggelenként, mert akkor a feleségével van dolga az ágyban. Jirnnek a testével, annak funkcióival és a terápiák hatásával kapcsolatos felfogása jelentos szerepet játszott a gyógyulásában. Itt tehát megint a test- és a betegségfelfogás kerül elotérbe. A rákos beteget megismertették egy olyan betegségleírással, amely saját kultúrája modem orvostudománya szempontjából addig nem volt jellemzo, sot atipikus volt. Jim fehérvérsejtjeit bevetette a cél érdekében, épp úgy, mint ahogy a természeti népek orvoslói a démonokat és a szellemeket. Ha a rák fóleg szociális feszültségek miatt fejlodik ki, akkor Simonton Jim esetében sajnos egy szót sem veszteget rá, pedig éppen o az, aki a családnak a gyógyulási folyamatban dönto, sot meghatározó szerepet tulajdonít. A következo példa arról tanúskodik, mennyire összefügg a kultúra (vallás, test- és betegségfelfogás, betegségtudat), a társadalom (Tadzsinder környezete és közösségi szabályai), a lélek, a testi reakció (betegség), a terápia és a viszonyrendszer.

Tadzsinder és a pubertás
Az észak-indiai lány, Tadzsinder kereskedo-családjában a lányok az iskola befejezése után férjhez mennek. Ha a lányok betöltik a 16. vagy 17. életévüket, akkor az azonos kasztba tartozó családok megkérik a kezüket a házasulandó fiaik számára. A lányt apja házában a számításba jöheto apósok és anyósok megtekintik. A hagyományoknak megfeleloen az egyik ajánlatot el kell fogadnia, emiatt jelentos nyomás nehezedik rá. A környezete "tudja" ezt, és mivel így konfliktushelyzet jön létre, kialakítanak egy szelepet, amelyen keresztül a túlnyomást kelto "goz" eltávozhat: 167

A 16 éves Tadzsindert megszállta egy démon. Nem tudott már normálisan aludni, enni és inni, ütötte a család többi tagját, és mindenkit szidalmazott, aki csak a szeme elé került. Ez a viselkedés már kibírhatatlanná vált, és valamilyen kezelésre volt szükség. Tadzsinder édesanyja azonban meg volt arról gyozodve, hogy lánya nem orvosi eset. Tadzsinder a számára kituzött asszonyszereppel tudatosan vagy öntudatlanul még nem tudott azonosulni. Látászavaraival, menstruációjának kimaradásával, alvászavarával, étvágytalanságával, koncentrációs képességének csökkenés évei és antiszociális magatartásával vonakodását családja és osztálytársai számára felismerhetoen tudta kinyilvánítani. Betegszerepét elismerték és a mindennapi életbe annyira beletartozónak érezték, hogy az a renddel kapcsolatos érzéseket már egyáltalán nem zavarta. A család és az osztály társak már tudták, hogy hogyan kell Tadzsinderrel szemben viselkedniük, mert amit az egészséges lány esetében zavarónak éreztek volna, az a beteg esetében teljesen normális volt. A démon által való megszállottság rávilágított Tadzsinder állapotára és megmutatta, hogy milyen terápiára van szükség. A lány nem orvosi eset, mondta ki az édesanyja, és ezzel a zavar közösségi jellegu eredetét a család közvetve elismerte. Az anya annyira részese ennek a kultúrának, hogy saját magát és a családban betöltött vezeto szerepét nem képes problémát okozó tényezonek tekinteni. A kulturális hagyományainak megfeleloen reagált tehát. Ezek szerint a kerületi kórházban történo pszichiátriai kezelés a lány és a családja hírnevét jelentosen rontaná. A Tadzsinderre ható démon gyors elfogadása azt mutatja, hogy ebben a kultúrában gyakran a démonnak az a szerep jut, hogy a házassággal vagy házassági kényszerrel kapcsolatos reakciókat értelmezhessék, és terápiákat alkalmazhassanak. Tadzsinder egyáltalán nem hibás, hiszen a vele kapcsolatos problémákért és panaszokért egy démont lehet felelossé tenni. Az, hogy a démont egy zarándoklat során eluzzék, az egész család ügye. Tadzsinder édesanyjával és fivérével elutazott egy szent helyre és teste rögtön reagált: menstruációja ismét elkezdodött és 14 nap elteltével - ami szent szám - nem volt szüksége már "kórházi" kezelésre, hanem hazamehetett. Karján piros szalagot viselt, melynek párját a templomon helyezték el, tehát még nem számított gyógyultnak. De Tadzsinder engedély 168

nélkül eltávolította a szalagot és ezzel azt a lelki támaszt, amelyre még szüksége lett volna - a visszaesés természetes volt. Vissza kellett térnie a szent helyre, és meg kellett ismételnie a szertartást. Ezúttal hatásos volt a kezelés, és menstruációja rendezodött. Amikor Beatrix Pfleiderer hamburgi professzor kutatásai során megismerte Tadzsindert, akkor a lány ápolatlan haja rögtön feltunt neki. Fésületlen gubancokban volt összekötve, és a zarándokok elmagyarázták neki, hogy a démon abba szeretett bele. A haj ebben az összefüggésben a házasságra való képességnek, amelyet Tadzsinder visszautasított, a jele. Ebben a kultúrában a hajat - mint a noi érettség szimbólumát - nem szabad kibontva viselni. Ha Tadzsinder levágja a haját, akkor számára és kultúrája képviseloi számára is eltunik a démon. Ezáltal a nemi érettség általi fenyegetettség érzése is csökken: "A tisztulásnak ezen módjával a lány azt szimbolizálja, hogy kész a megújulásra, talán azt is, hogy az ügyet be akarja fejezni. A rossz (a démon általi megszállottság) energiáját felcseréli a tisztaság vagy erény energiáj ára, melyet hindu lány ként illetve asszonyként képviselnie kell". A démon, a gyógyító kultusz, a család és az osztály társak nélkül a házassági szokásoknak a lányra gyakorolt nyomasztó hatása nem szunt volna meg. A gyógyulás egy közösségi konfliktus kulturspecifikus értelmezése által ment végbe. A betegséggel kapcsolatos elképzelés Tadzsinder és édesanyja esetében egy tradicionális mítoszhoz kapcsolódott, melyet a rákbeteg Jimnek fehérvérsejtjeivel kapcsolatban vizualizálás segítségével kellett létrehoznia. A mítoszokat és a szükséges terápiákat Észak-Indiában papok magyarázzák, Jim esetében ezek kísérletezo lélekgyógyászok voltak.

Aki meggyógyít, annak igaza van Ami meggyógyít, az jó szer
"Mi boszorkányoknak nevezzük a hagyományos gyógyítókat" - magyarázta V. Szepapico törzsfonök. Szepapico Botswana három legfelsóbb hagyományos vezetojének egyike. V. Szepa169

pico Angliában tanult, majd apjától elsajátította, hogyan kell a több mint 200 ezres népet vezetni. 36 falu lakosai felett minden reggel törvényt ül, ha nincs éppen Gaboronéban, a fovárosban, a parlament felsónázi ülésén. Csak kevesen ismerik az idos férfinál jobban népének történetét és problémáit. Népe bölcsességét egyesíti a Dél- Afrikában hosszú ideig uralkodó britek kultúráj ának erényeivel. "A diplomácia az a képesség, ha valakinek úgy mondjuk meg azt, hogy menjen a pokolba, hogy még örül is ennek az utazásnak" - ez a jelmondat függ az íróasztala mögötti falon. v. Szepapico tudja, hogy Botswanában még van rituális gyilkosság, hogy még hisznek a halotti varázslatban és a boszorkányságban. "De a boszorkányságot azóta nevezik gyógyító tudománynak nálunk, mióta a fehérek ezt ördöguzésnek nevezték" - mondja, hitet téve népe gyógyászatában. Saját szemével látta, ahogyan egy hagyományosan gyógyító egy nagy fazék, forrásban lévo vízbe gyógynövényeket dobott. Egy ízületi gyulladásban szenvedo asszony beleü1t - s vacogott a hidegtól. "Amikor a fazékból kiszállt, elmúlt a fájdalma." Botswana hagyományos gyógyítói sok gyógyfüvet ismernek betegségek ellen. Szepapico még abban is hisz, hogy nemi betegségeket egy nap alatt meg tudnak gyógyítani. De nem csak a bonyolult eseteket kezelo gyógyítók ismerik a természet eroit. Ez az ismeret a bangvakecék elemi ismeretének ugyanúgy része, mint az olvasás és az írás az európai gyermekek esetében. "Ha náthás vagyok vagy köhögök, akkor kimegyek a kertbe, letépem a megfelelo növényeket, szagolgatom oket és már jobban is vagyok" - mondja V. Szepapico. O igen sok olyan szert ismer, amely nálunk házi szemek szárnít. Botswanában is csak azt tekintik betegségnek, ami a normális rendet megzavarja. Egy nátha vagy köhögés még nem szárnít annak. Kisebb zavarokat mindenki maga szüntet meg, mivel vagy O, vagy a környezetében valaki más ismeri annak az ellenszerét. Csak akkor hívnak hagyományos gyógyítót, ha a házi szerek nem használnak, és a betegség a többieknek is feltunik. O a diagnózisban és a terápiában vallásos mozzanatokat honosít meg, fóleg akkor, ha a betegség különös lefolyású. Ez a régi Afrikában is így történt, és máig sem változott e tekintetben semmi. A betegség amellett nem csak az egyént sújtja, hanem a közösséget is, amelyben a betegség egyik okozóját lát170

jáko Mivel a közösség egyes emberek betegségeinek tapasztalata alapján gyógyít, nemcsak egy olyan gyógyászra van szüksége, aki hatásos szerekkel gyógyít, hanem a gyógyító ember személyében egy olyan ügyes közvetítore is, aki a faluban élo férfiak, nó1cés gyermekek felgyülemlett tapasztalatait kiértékeli. Az emberek pedig azt hiszik, hogy azért tud olyan sokat, mert az istenek neki minden új hírt megsúgnak. A gyógyító ember meghagyja ó1cet ebbéli hitükben, mivel ez növeli a betegekre gyakorolt szuggesztív hatását. Mint ahogy saját magát, úgy gyógyító szereit is természetfeletti erovel rendelkezonek állítja be, amelyeket gyógyító célokra használhat. Így csoportjának lelki és testi jó közérzetét képes megorizni, illetve helyreállítani. Afrika hagyományos gyógyítói tehát nem csupán "a testról rendelkeznek ismeretekkel", ahogy Platón szerint Prótagorasz az orvosokat nevezte. Pácienseik lelki problémáit is ismerniük kell, és bele kell vonniuk ó1cet a gyógyításba. Szerintük szereik hatása, a tánc és a ráolvasás nem babonás jellegu, ahogy azt a régi utazók gondolták. A gonosz szellemek és a veszélyes varázslattal bíró emberek az o meggyozodésük szerint valóban bajt, betegséget és halált idézhetnek elo. "Egy tabu megsértése, egy gonosz ember gyúlölete, egy erkölcsi botlás eszerint betegség oka lehetett, és még az osök is küldhettek betegségeket. A legtöbb megbetegedést, fóleg ha hirtelen léptek fel, rossz akaratú, az eró1cetgyengíto hatásra vezették vissza. Csak olyan egyszeru betegségeket - mint a köhögés és a nátha, láz és reuma, amelyek rendszeresen elofordultak kezeltek anélkül, hogy rendkívüli oknak tulajdonították volna megjelenésüket" - foglalja össze a már idézett Heinrich Loth. "Az osök, az elhunytak szellemében, a bálványokba és amulettekbe vetett hit nagy szerepet játszott. Az összes olyan szertartásnál, ahol az osök szellemeit vagy valamilyen természeti ero, a víz, az erdo szellemét megidézték, maszkokat és maszkos táncokat alkalmaztak; ugyanezt tették betegségek gyógyítás akor, temetéskor és halotti ünnepen. A maszkokat az ördöguzo szertartások alkalmával a gyógyító emberek azért viselték, hogy a betegre eros lelki hatást gyakoroljanak". Amit ez az idézet a régi Afrikáról mond, az hasonlóképpen érvényes a maira is. A gyógyító ember, illetve gyógyító tevékenysége rendkívül fontos szerepet játszik a társadalom egyen171

súlya szempontjából. Akár természetfeletti eszközökkel, mágikus és vallásos ráolvasásokkal, akár érvágással vagy aszpirinnel gyógyít - az o fo feladata az, hogy biztosítsa saját közösségében az együttélés elviselhetoségét. Így azokat a betegségeket, amelyeket házi szerekkel nem lehet gyógyítani, mindig annak tüneteként tekintik, hogy megbomlott a viszony a csoport tagjai és az osök, illetve szellemek között. Ennek megfeleloen a terápiák a reális tapasztalat és a mágia keverékei, melyekhez állandóan vallásos tényezó1c is kapcsolódnak. A vallásnak itt nemcsak az a szerepe, hogy az embert a természetfelettivel összekösse, hanem az is, hogy érezheto kapocs legyen az egyes emberek között. A gyógyító emberek - a mai kutatók véleménye szerint - terápiáikkal hatást gyakorolnak a beteg testi és lelki szférájára. A betegre, hozzátartozóira és a szomszédokra megjelenésük, manipulációk segítségével hatnak és azzal a kiapadhatatlan tudásukkal, hogy a zavart ismert mítoszok alapján tudják értelmezni. A terápiás akciók a beteg elott zajlanak le, hogy értse azok lényegét és célját. "Aki meggyógyít, annak igaza van" - mondja egy régi közmondás. Hogy mit csinál és hogyan csinálja a gyógyító, az teljesen közömbös, ha eléri a célját. Ha a mondást a házi szerekre alkalmazzuk, akkor annak így kell hangoznia: "Ami meggyógyít, az jó szer", mert ha a hatás látszik, akkor a terápia helyes volt. Ezekre a házi szerekre ugyanaz vonatkozik, mint a gyógyító emberre: "A gyógyítás sikere a mérce, nem pedig valamiféle tudományos-logikai gondolkodási rendszer, amely alkalmazható az anyagi világban, de az ember lelki-érzelmi területét nem képes megragadni. Ha a gyógyító gyógyítja meg az embert, az orvos pedig nem, akkor a gyógyító találta meg a betegség leküzdéséhez vezeto helyes utat."

• A természeti népeknél a gyógyítás rendszerint nyilvános. A kezelésbe a gyógyító a nyilvánosságot belevonja, ami hat a betegre. Az állapota javul vagy meghal. Az utóbbi azonban azért kevésbé tragikus, mert érthetoen és a jövóbe vetett bizalommal közlik vele, hogy miért ... • A gyógyító embert és a beteget közelíti egymáshoz életük, a természet, a környezet és a nyelv. A gyógyító ismeri jól a beteg eloéletét és problémáit; gondolkodásmódjuk, hitük és érzéseik hasonlóak. • A gyógyító embemek már a különleges személyisége, az öltözékén, illetve a lakó- és kezelohelyiségében lévo tollak, csontok, állatmaradványok, fétisek és amulettek is nagy hatást tesznek a betegre. A gyógyító ember papként közvetít a földöntúli és a túlvilági erok felé, és ezt megerosíti a vallás, az osökbe és a holtak birodalmába vetett hit. Csak egy különleges képességekkel rendelkezo, rendkívüli személy képes ezeket az eró1cet a saját célja érdekében mozgósítani. A gyógyító ember mindenki szeme láttára transzba esik, extázisba kerül, elér a szellemek birodalmába, és onnan a gyógyítás szempontjából fontos információkkal tér vissza . • A gyógyító ember saját személyében és a beteg képviseletében vívja meg harcát a gonosz eróKkel, és oszlatja szét a közösségben meglévo kételyt a beteg gyógyulásával kapcsolatban - amennyiben a diagnózis nem gyógyíthatatlan betegség. Ha végül kinyilvánítja, "hogy a betegség okozóját legyozte, akkor a beteg és a közösség tagjai örömteli izgalmi állapotba kerülnek. Eros szuggesztió hatása kezdodik meg: a beteget új életigenlés tölti el, és a gyógyulásba vetett reménye eros hitté alakul. A csoport ismét tanúbizonyságot szerzett a vezetonek, a gyógyító embemek hatalmáról, hiszen képes volt arra, hogy a kór okát megtalálja, és a betegséget megszüntesse. A csoport számára a legfontosabb az, hogy a gyógyító ember a betegséget helyesen ismerte fel. A gyógyító szertartásnak nem az a végso célja, hogy a beteg életét megmentse. Ezután a beteg iránti érdeklodés gyorsan meg is szunik, gyógyultnak tekintik, holott az állapotán esetleg ezt még nem lehet észrevenni. Ha a tünetek ismét jelentkeznek, akkor ezt nem hozzák az elso esettel kapcsolatba, hanem teljesen új betegségnek tekintik, amely egy újabb gyógyító szertartás szervezését kívánja meg ... A gyógyító ember a közösségi 173

A betegség a természeti népeknél:
közösségi esemény
A különbözo tényezó1c összehasonlítása szemlélteti azt, milyen nagy mértékben különböznek a hagyományos gyógyító eljárások a modem orvostudományeljárásaitól. 172

rend pillére, mivel igen fontos a szerepe - mint gyógyításhoz értonek. Ha a gyógyító ember meghal vagy megöregszik, vagy egyéb okból a feladatát már nem tudja többé ellátni, akkor ennek a következményeit az egész csoportnak viselnie kell." • Ahogy a gyógyító ember a világmindenséget értelmezi, az azonos a beteg és csoportja felfogásával; cselekedete ezért hiheto és gyógyító ereje van: "A ritmikus gyakorlatok, énekbeszéd, dobolás, tánc stb. által mindenki részt vesz a szertartásban, és saját testükben - hasonlóan a vezeto szerepet játszó gyógyító emberhez - átélik az erok hatását. Ezáltal minden résztvevo azonos lelkületuvé válik, és elosegíti a gyógyító embemek a többiekre gyakorolt hatását. A nézoközönség a gyógyító folyamatba távolságtartás nélkül, kételytól vagy kritikától mentesen integrálódik. • A természeti népeknél a beteg többnyire passzív ugyan, pedig a gyógyítási folyamat középpontjában áll, a hangulat és erok reá koncentrálódnak. • A gyógyító és a beteg a betegség okát, hatását és gyógyítását tekintve azonos nézeteket vall, mindketten meg vannak gyozodve arról, hogy a gyógyító nem mondhat csodöt. • A beteg tudja, hogy a rajta végzett kezelések nem lesznek fájdalmasak, és ezért félelem nélkül megy a gyógyító emberhez. A gyógyító terápia elokészítése során a pokotoknál a beteg is aktív. A gyógyítóval együtt próbálják a diagnózist felállítani. A beteg a gyógyító feltevéseit vissza is utasíthatja. Erre a kikérdezésre a beteget rendszerint a rokonai kísérik el. Aki akar, részt is vehet ezen a nyilvános beszélgetésen.

A betegség nálunk magánügy
Bár a gyógyító emberek gyógyító tudományát inkább csak alábecsülik, de korlátozzák is. Ez annak a függvénye, mennyire lelki illetve érzelmi jellegu a beavatkozás igénye egyes belso, krónikus betegségeknél. "Egy nyilvánvaló defektus, egy sérülés vagy egy végtagelvesztés kezelésénél valószínúleg csak ritkán vesznek igénybe gyógyítót" - véli Klaus-Dietrich Stumpfe (Die Heilmethoden der Medizinmiinner; in: Curare, 6:25-31, 1983). A modem orvostudománnyal így hasonlítja össze: 174

"A modem gyógyító tevékenység az orvosi rendelóoen vagy a kórházban történik. A beteg eközben egyedül van, és senki más nem tudja, mi történik vele. Az orvosnak és a betegnek van bizonyos titoktartási kötelessége, amely az illeto szempontjából ugyancsak elszigeteltséget jelent. A beteg eltávolodik a közösségétól, mivel barátaival és kollégáival nem beszélhet szabadon arról, mi a baja, mi izgatja és miben szenved. A beteglét bizonyos intimitást, valami eltitkolni valót, valami érthetetlent jelent. Az egyén egyedül szenved. Az orvos a fehérköpeny semmitmondó uniformisában jelenik meg, amely mögött a személyisége rejtve marad. Hasonlóképpen rideg és elutasító az egész orvosi környezet, a rendelo, a steril berendezések, a betegszobák és kezelohelyiségek." Az orvosnak, aki maga is csak ember, tudása korlátozott. O is tévedhet, vagy nem tudhat bizonyos dolgokat. Tevékenysége analóg tudáson alapul. Nem létezik egyedül helyes terápia, hanem neki kell a leghatékonyabb gyógyító eljárást megtalálnia. Tudományos szempontból a gyógyásztól távolságtartó, objektív magatartást várnak el, amiból a testi kapcsolat vagy aktív részvétel lényegében ki van zárva. A beteg már félelemmel megy az orvoshoz, különösen a fogorvoshoz, mert számítania kell fájdalmas beavatkozásokra. Ezért fél és izgatott. A betegnek emellett nincs helyes elképzelése arról, mi is a betegsége és hogyan megy végbe a gyógyulás. Az egész terápiás folyamatba, amelyet az orvos is kívülállóként irányít, a beteg alig tekinthet bele. Mikor tehát a beteg (a panaszaival) egy természetgyógyász vagy egy orvos rendelojébe kerül, a barátoknak, szomszédoknak, munkahelyi kollégáknak már semmi köze sincs ehhez. Sem a diagnózis felállításában, sem pedig a gyógyításban nem vesznek részt. Ezzel teljesen ki van zárva az, hogy a kezelés során olyan szociális feszültségek feloldására kerüljön sor, melyek a régi kultúrákban egy betegség kitörésénél és lefolyásánál szerepetjátszottak. A modem, fóleg gyógyszeres kezelések sok esetben hatástalanok, mert ezeket a "szocioszomatikus" tényezó'ket nem veszik figyelembe, még akkor sem, ha a tüneteket, amelyektól a beteg szenved, meg tudnák szüntetni. A természeti népek gyógyító emberei ezért többek, mint csupán pszichoterápiás érzékkel megáldott ügyes kóklerek. Jól kiismerik magukat azon gyógyító szerek, növények, gyógyfüvek, 175

kenocsök, zsírok, gyümölcslevek és gyümölcsök között, amelyek talán a pszichoterápiás módszerek nélkül is, velük együtt is hatásosak. Hogy a hivatalos gyógyászat mellett mennyire komoly szerepet játszik a hagyományos gyógyászat, azt Ghána példája is mutatja. Ott a népi gyógyítók létrehozták a "Hagyományos Gyógyítók Társaságát", a gyógyítók egyfajta szakszervezetét. Találkozóikat és ünnepeiket a médián keresztül hirdetik, és ezekre azokat is meghívják, akik még sohasem keresték meg ó'Ket. A gyógyítók közé nehéz bekerülni. Egyfajta megvilágosodás vagy elhivatottság érzése után a jelöltnek több évig tartó képzésben kell részt vennie, amelynek során nemcsak a gyakorlati kezeléseket, a növények és az állatok tulajdonságait ismeri meg jobban, hanem magát az istent is, akit úgy szolgál papként, ahogyan orvosként az emberek. Európában is léteznek még olyan kiemelkedo népi gyógyítók, akik - az afrikai gyógyítókhoz hasonlóan - tevékenységükben az orvosi és a vallási tényezÓ'Ket egyesítik. Görögországban még ma is vannak olyan idos emberek és asszonyok, akik a hagyományokon alapuló tudásukat és tapasztalataikat többnyire ingyen bocsátják mások rendelkezésére. Tevékenységüket szentnek tekintik. Néhányukat azért keresik fel, mert már számos különféle betegség esetén segítettek, mások csak bizonyos betegségeket gyógyítanak, egyesek csak egyetlen betegséget. Néhányan közülük tisztán gyakorlati gyógyítók, mások kezelésüket mágiával, babonával kapcsolják össze, varázsigéket (ún. epodoszokat) mondanak, így próbálván támogatást kieszközölni a természetfeletti eró"knél. Német nyelvterületen is vannak ilyen "parasztdoktorok". Ghánai kollégáikkal ellentétben nem képezik ki ó'Ket erre a tevékenységre. Az ismereteket a családok generációi adják át egymásnak, ezen kívül bizonyos diagnosztizáló képességgel is rendelkeznek. Gyakran helyre teszik a kificamodott végtagokat, rendbe hoznak töréseket és nagyszeru emberismeretük révén gyorsan megnyerik olyan betegek bizalmát, akiknek velük azonos a nyelve és a gyógyításról alkotott világképe. A parasztdoktorok képességét többnyire Isten ajándékának tekintik. Régebben önkéntes adományokból állt a fizetségük. Bár ezeknek a hagyományos gyógyítóknak a szolgálatait még ma is épp úgy igénylik az emberek, mint több száz évvel ez176

elott, a családi tradíciók mégis változáson mentek keresztül. Ebermut Rudolph lelkész a ráolvasással gyógyítókkal kapcsolatban a következó'Ket mondja: "Ott, ahol jó nevu gyógyító családok fiai és lányai a gyógyító hivatáshoz továbbra is huek maradtak ..., ott természetgyógyász lett belólük, és általában gyógyhatású szerekkel gyógyítottak, mert számukra a korábbi varázsigékkel gyógyító, gondolati koncentrációt megkövetelo hivatás túl megeróltetonek látszott. Mások egyáltalán nem akarnak már ilyesmivel foglalkozni, mert azt gondolják, hogy szüleiknek és nagyszüleiknek emiatt egy nyugodt percük sem volt: minden pillanatban állt valaki az ajtó elott, vagy csörgött a telefon."

Mi is a gyógyítás?
A test- és betegségfelfogások és a kezelési módok ismertetése után ismét más kultúrákhoz fordulunk, és megpróbáljuk definiálni, mi is tulajdonképpen a gyógyítás, és hogy az atomkor embere mit tanulhat a természeti népektól a betegség, az egészség és a gyógyítás megértése tárgyában. Az orvostudomány nem tekinti magát illetékesnek ott, ahol lelki és szociális eredetu zavarokról van szó. Ez túlmenne a számára megszabott határokon. A pszichikai zavarok tüneteinek megszüntetésére szorítkozik csupán, a betegek gyógyítását pedig átengedi a pszichológusoknak és a lélekgyógyászoknak. A beteget mindenesetre kiszakítják megszokott környezetéból, majd késóbb visszaküldik ugyanoda. Ha ezt összehasonlít juk azzal, amit a hagyományos kultúrákban a gyógyítók - eltéro társadalom- és egészségfelfogásuk alapján - végeznek, akkor rájövünk, hogy ez kevés. Egy dél-afrikai busman törzs, a kung a gyógyítást fizikai, pszichikai, szociális, szellemi és kozmikus jellegu integrációnak tekinti. Hasonlóan gondolkodnak az észak-amerikai navajo indiánok is, akik számára a gyógyítás elsosorban a lélek egyensúlyának a visszaszerzését és az egyetemes kozmikus eró'Kkiegyensúlyozását jelenti. Holger Kalweit "Osgyógyítók, gyógyító emberek és sámánok" címu társadalomtudományi muvében (Urheiler, Medizinleute und Schamanen, München, 1987) a következó'Ket úja: "A vallás, a muvészet és a lélekgyógyászat egymással összefügg, és a természet, a Föld, az ég és az ember együttes szem177

léletének csúcspontján jön létre az egészség, a gyógyulás. A maszkos táncosok, imádságok, mítoszok eloadása, színészkedés, éneklés és a gyógyfüvek fogyasztása új egzisztenciális kötöttséget hoz létre. A mítoszból valóság lesz, amely a beteget összekapcsolja az eredettel, értelmet ad neki. A betegben tudatosul a kozmosz, a mítosz, a társadalom és saját egysége. Ez a gyógyulás elofeltétele: az egyensúlyi helyzet, vagyis az egyoldalú énre való gondolkodás feladása. Ismét visszajutva az egészségesek közösségébe, a beteg ismét képes arra, hogy értékelje saját magát." Éppen ez az önértékelés a dönto tényezo akkor, ha olyan betegségró1 van szó, amelyet házi szerekkel nem lehet gyógyítani. A modem orvostudományt már nem lehet korunktól elvonatkoztatni. Sok betegség, fertozés és sérülés olyan súlyos, hogy egyedül az orvostudomány ad lehetoséget a túlélésre. És mégis a modem orvostudomány lényeges elorelépést tehetne, ha többet törodne a szocioszomatikus tényezóKkel, mint ahogyan ez a nyugati népi gyógyászat esetében így js történt, és ahogy ez a természeti népeknél még most is szokásos. Ott senki se vonja azt kétségbe, hogy a betegségek a társadalmi állapotokra való lelki és testi reakcióknak is tekinthetole Ezeknek a népeknek a gyógyítói nem csak a testi problémákkal foglalkoznak, hanem avval a lelki és szociális helyzettel is, amely a beteget megbetegítette. Csak a modem orvostudomány módszereivel nem szüntethetó1c meg az ilyen zavarok - ott sem és nálunk sem. Éppen ez a felismerés nem csak az intézményesített gyógyászatot, hanem közülünk is mindenkit arra kellene, hogy indítson, hogy az egész egyénre kiterjedo egészségfelfogást tegyük magunkévá. Ehhez nincs szükség kulturális forradalomra. Ha megismerkedünk egy olyan kor házi szereivel, amelyben még az egészség, psziché és társadalom közti összefüggéseket egyértelmuen elismerték, akkor már tettünk egy lépést egy olyan világ felé, amely az embert ismét a középpontba állítja, és amelyben a technika vívmányai az embert szolgálják és nem fordítva. Minden egyes ember viselkedésmódja visszahat a társadalomra, és ha például bizonyos fogyasztási cikkekre már nincs kereslet, akkor már nem állítják azokat elo. Az utóbbi években például nott az ellenorzött bio termesztésu élelmiszerek forgalma. Azzal, hogy egyre többen döntenek természetes termékek mel178

lett, a mezogazdaságban gyökeres változásokat idéznek elo. A társadalomtudományban is elképzelheto valami hasonló. És ennek a központi kérdése a házi szerek ismerete. Ha valaki egy természetgyógyászatban járatos orvos mellett dönt; ha ragaszkodik ahhoz, hogy kezeljék és ne lekezeljék (tulajdonképpen gyorsan, rosszul kezeljék); ha túl gyorsan felírt gyógyszereket vonakodik bevenni, ha a házi szerek is megfelelnének, azzal felhívhatja magára a figyelmet és a modem orvostudománynak a mereveljárásaiba vetett hitét megingathatja. Nem az orvostudomány megbénításáról van szó, hanem arról, hogy olyan új utak nyílhassanak meg elotte, amelyek osrégi hagyományokra nyúlnak vissza, és amelyek egy - a teljes személyiségre kiterjedo egészségfelfogáshoz vezetik el. Eltekintve a természetes mutációktói és akorfüggo panaszoktói, a genetikai változásokat, allergiákat, szívbetegségeket, az elhízottságot és a többi civilizációs betegséget a kedvezotlen termelési feltételekre és a természetbe való beavatkozásokra lehet visszavezetni az élenjáró ipari országokban is: ezek mögött jelentos társadalmi érdekek vannak. Meg lehet próbálkozni ezek megváltoztatásával és ezáltal a problémák megoldásával. Az egyén rendszerint azt érzi, hogy o ehhez túl gyenge. De legalább lelkileg felkészülhet a káros következményekre, és szert tehet saját szempontjából egészséges életszemléletre, amely - az életmódot megelozve - mint a legeslegelso házi szer a személyiség teljes jó közérzetét eredményezi. Segíthet ebben, ha saját környezetünket - más kultúrákkal összehasonlítva - megtanuljuk jobban megérteni és annak alakításában aktív szerepet játszani. Éppen a természeti népektol tanulhatjuk el azt, hogy egészségünk elofeltételéhez, a harmóniához két dologra van szükség: egyrészt a zavaró élet- és munkakörülmények megváltoztatására, másrészt arra, hogy életfeltételeinkhez igazodjunk, s azokat el is tudjuk viselni.

179

Tartalom
Eloszó A szerzó"keloszava Házi szerek és gyógyszerek A legjobb házi szer az egészséges életmód Betegségek és ellenszereik Alvászavarok Aranyér Asztma Árpa Csalánkiütés Csecsemóoetegségek Csípofájdalom -7 isiász Csuklás Derékfájás,lumbágó Diftéria -7 torokgyulladás Epebánta1mak Égési sebek Éme1ygés -7 hányás, terhességi; -7 gyomorpanaszok Érelmeszesedés -7 vérellátási zavarok Ételmérgezés Fagyások Fáradtság 5 9 11 21 27 27 29 30 32 33 34 36 36 36 39 39 41 42 42 42 44 46

~~~

~=
~~~

%

~
48 48

Fogf~ás Fogko Gégegyulladás Gerinc- és hátfájdalmak Görcsök Gyomorégés Gyomorpanaszok Hányás -7 terhességi hányás Hasmenés Hátfájás -7 gerinc- és hátfájda1mak Hólyagok Hólyaghurut 180 181

~
50 51 52 53 54 57 57 59 59 60

Homloküreg-gyulladás Horkolás Hörghurut Hoguta Idegen testek Idegesség Influenza Ínygyulladás Isiász Izomláz Izzadás, túlzott Kalciumhiány Kék folt -7 vérömleny Köröm, gyurött/törékeny Középfülgyulladás Kullancs Lábizzadás Lapostetu Láz Leégés Májelégtelenség Mandulagyulladás -7 torokgyulladás Másnaposság Menstruációs panaszok Migrén Napszúrás Nátha Orrvérzés Pióca Prosztatapanaszok Reuma Rovarcsípések Sárgaság Sebek, nyílt sebek Skarlát -7 torokgyulladás Sokk Szájszag Székrekedés Szemölcs

62
63 64 66 66

Szívpanaszok, ideges Szomjúság Szoptatási nehézségek Szortüszogyulladás (pattanás) Tályog Terhességi hányás Torokfájás -7 torokgyulladás Torokgyulladás Túlsúly Tyúkszem Vashiány -7 vérszegénység Vérellátási zavarok Vérnyomás, alacsony/magas Vérömleny Vérszegénység/vashiány Vesegyulladás -7 hólyaghurut Viszketés Vis szér Vizelet-visszatartás

100 102 103 103 103 105 106 106 107 109 110 110 112 116 118 118 118 119 121

68 70 71 71 72

73
74
75 75 75 76 76

-7 izzadás, túlzott

77 77
78

-7 prosztatapanaszok

80
82 82

83 84 85
85 87

Gyógyhatású szerek a háztartásban Áfonya Ánizs Árnika Bazsalikom Borostyán Borsmenta Citromfu Cukor Csalán Édeskömény Fokhagyma Gyermekláncfu Gyógyiszap Gyömbérgyökér Hagyma Kakukkfu Kamilla Káposzta

123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 128 128 129 129 130

88
89

90 93 94 95 96 97 97 98 99

182

183

Kömény Lenmag Majoránna Méz Mustár Olajbogyó Petrezselyem Rebarbara Retek Rozmaring Rózsa Sárgarépa Szeder Szurokfu Torma Tök Tölgy Vizitorma Zeller Zsálya

130 131 131 131 132 133 133 133 134 134 135 135 136 136 136 137 137 138 138 138

Házi szerek és ötletek utazáshoz 141 Útravaló ötletek 145 A betegség és társadalmi következményei 149 Mi is az egészség? 149 152 A tájékozottság hátrányos következményei Megbetegedési kockázat családi bosszúságok miatt 154 Ráérzések és rossz elojelek esetén 157 158 Betegség vagy egészség Egy védoszellem nyilvánítja ki a terápiát 160 160 Egészségstratégiák A mágia és a bizonytalanságérzet 161 A természetfeletti erokbe vetett hit 164 Lélek, test és egészség 165 Tadzsinder és a pubertás 167 Aki meggyógyít,ánnak igaza van - Ami meggyógyít,az jó szer 169 172 A betegség a természeti népeknél: közösségi esemény A betegség nálunk magánügy 174 Mi is a gyógyítás? 177 184

Házi szerek és gyógymódok kislexikona
Kiadónk kislexikonai az anyagi és szellemi kultúra különleges területeivel foglalkoznak, és az általános lexikonoktói eltéroen az érdeklodok akár végig is olvashatják oket. Jelen kötetünk a hagyományos házi szereket és gyógymódokat ismerteti. A szerzok elemzik a házi szerek és az orvosi medicinák viszonyát, s tesznek hitet az elobbiek mellett (nem mulasztják el hangsúlyozni, hogya leginkább gyógyító hatása az egészséges életmódnak van). Majd alfabetikus rendben sorra veszik a leggyakrabban eloforduló (mintegy százféle) betegség ellen használt házi szereket és gyógymódokat. Minden betegségnél eloször a tünetek rövid ismertetése, jellemzése olvasható, majd a kezelés lehetséges módjainak, a tapasztalat szerint bevált házi szereknek leírása következik. Olyan készítményekkel és gyógymódokkal kívánják a javulást elérni, melyeknek alapanyaga minden háztartásban megtalálható. Részletesen ismertetik ezen anyagok hatásmechanizmusát is (az ánizstól a zellerig).

Elokészületben: Tabuk kislexikona A szerzetesség kislexikona DivaUörténeti kislexikon Babonák kislexikon a

1280 Ft

~ ~

ATHENAEUM