VÉGRENDELET

Alulírott <név> (<szül hely>, <szül id >. <anyja neve>,szig.szám <lakhely> alatti lakos) belátási és cselekv képességem teljes birtokában, befolyástól mentesen halálom esetére az alábbiak szerint rendelkezem: 1 A természetben «««««««««.szám alatti ( hrsz) ingatlannak, illetve a rajta álló ««««. szobából konyhából, fürd szobából , WC-b l ,garázsból ,pincéb l ,kertb l álló ««««« nm ingatlannak a tulajdonomat képez ««. része ±mely különvagyonomat képezi - tulajdonjogának örököse «««««««««.. , <név> (<szül hely>, <szül id >. <anyja neve>,szig.szám <lakhely> alatti lakos) (aki egyebekben z unokám/akárkim stb.) (míg holtig tartó haszonélvezeti jogának örököse <név> (<szül hely>, <szül id >. <anyja neve>, <lakhely> alatti lakos)legyen,) 2. Az ugyancsak különvagyonomban lev «««««.. forgalmi rendszámú ««««« típusú személygépkocsi tulajdonjogát (rendszám, évjárat, alvázszám, motorszám.) valamint minden ingó vagyonomat ««««««««««««««. örökölje . 3. A hasonlóképpen különvagyonomat képez , és ««««««««« fiókjánál lekötött «««««. számlámon lév összeg örököse legyen ««««««. 4. ««««««. köteles engem halálomig gondozni , ápolni és ill n ,hamvasztással eltemettetni.

Elvárom , hogy végintézkedésemet minden érintett tiszteletben tartsa. Jelen nyilatkozatot ép elmével, szabad akarattal, minden befolyástól mentesen tettem.

Kelt. ««««.., «««« év ««««««. hó ««««««. napján. «««««««««««««««««. Aláírás <név> (Alulírott <tanú 1> és <tanú 2> végrendeleti tanúk bizonyítjuk, hogy az általunk személyesen ismert <név> együttes jelenlétünkben kijelentette, hogy ez az okirat az végrendeletét tartalmazza, és azt el ttünk aláírta.) Kelt. ««««.., «««« év ««««««. hó ««««««. napján. . Név: ««««««««««««««««««.. Lakcím: «««««««««««««««««. Név: ««««««««««««««««««.. Lakcím: «««««««««««««««««.

. minden oldalon aláírták. amennyiben azt a végrendelkez .:Végrendelkez saját kézírással írt végrendelete szabályos. tanúk.Tudnivalók.