A magyar hadsereg járművei

scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

2006 .SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.ÉDER MIKLÓS .BÍRÓ ÁDÁM .

5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4... M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I..' 105 "'. II könnyu harckocsi Pz. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 .. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. Kpfw. Kpfw.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz.hadijelei. V Párduc közepes harckocsi Pz. a gép.. újságillusztriciók. 1Aus! B Pz. Pz. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 . . 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek . Renault 35 (f) vadász páncélos Le. 111 rohamlöveg Pz. Kpfw."'.7 cm Pak(t) auf Gw. Kpfw.Pz. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . Kpfw. 33 34 34 36 39 . 111 közepes harckocsi StuG.~". KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk. Kpfw. IV közepes harckocsi Pz. . VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz.i~::'>. '. 1könnyu harckocsi Kl.. Kpfw. Be! Wg.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 .. M Vickers páncélgépkocsi 29. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók.

a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. legalábbis az elkészítést illetoen. aki már nem lehet közöttünk. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. Magyarországon alig tudtak róla. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. ott egyszer megjelenhetnek. súlyos betegség után hunyt el.Eloszó helyett A könyv. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. remélve. de csehszlovák állampolgárként. amelyet az olvasó a kezébe vesz. Értékelését az utókorra bízom. A szerzok személyes ismerose volt. több száz jármu rajzait készítette el. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. Bajtos Iván Kassán élt. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. több mint 10 év munkájának az eredménye. Sárhidai Gyula 6 . Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. hosszú. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. Közös munkánk támogatást nem kapott. rajzait elküldte Magyarországra. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. Valószínuleg az elso volt. magyarként. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon.

" HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 .. A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .

lakosságának felét elszakították. csupán külfóldrol beszerzett .melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . 1920 és 1938 között. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. Ganz. Az ország területének kétharmadát. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban. március 5-én Gyorött bejelentette . valamint Svédországból. A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre . a prototípus készen állt a próbákra. A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés .fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . melyet vontatóként rejtjeleztek. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát.) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. páncélozott harcjármu. a Magyar Királyi Honvédség . s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép.így a harckocsizó alakulatok létrehozása . Anémet Pz. A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. sot. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte.Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét.) páncélgépkocsiból állt. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. tüzérségi eszköz stb. Junovitz P A. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak. az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására.ezen belül a páncélos fegyvernem . 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi.Weiss Manfréd. elso világháborús könnyu harckocsi . Darányi Kálmán miniszterelnök 1938.) gyártását vagy külfóldi beszerzését.zömében elavult .a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. Magyar Waggon és Gépgyár .kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.nem rendelkezett harckocsikkal. Ezen évek alatt teremtették meg .1 db FIAT -Carden-Loyd. M Vickers páncélgépkocsi volt. a Landsverk üzembol.épült. A motorizált eszközök .rejtett . Mintajármuvek érkeztek Németországból. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29. A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal.a legnagyobb titokban .elemi szükségletként jelentkezett.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu .harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú. MÁVAG. (A V-3 mint alvázprototípus. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. 9 . Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása. 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . személyautó. a Svédországból. illetve megvásárlását szorgalmazták. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni.mint a Monarchia hadseregének része .

a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . a Toldik 80%-át. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. így a magyar honvédség igényeit már nem. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok . 57 db Csaba. 10 .a három mintakocsin túl . Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. már elavult fegyverekké váltak. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. A magyar ipar még ebbol. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek.Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. csehszlovák zsákmányból 3 db. Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. kÜlföldi eredetu páncéljármu . A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. a Csabák 20%-át jelentette. június 27 -én . Az ezred Ill. Az 1.a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Magyarország 1941. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. s a többit is újból alka1mazták. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. 135 db Nimród. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi .Ansaldo kisharckocsival. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. amelyre sem hadserege létszámában. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. vagy csak részben tudta kielégíteni.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . Ez azt jelenti. további 80 darab épült. hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. zászlóalj a nem állt fel. Abba a háborúba. a többi hibák miatt esett ki. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . tábori páncéloshadosztály 30. azonban . a német fél e megegyezéseket csak késve. a 2. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve.nem jutott a hadsereg birtokába. de 1942 tavaszán. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. a WM 17 db Csabát generáljavított. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak. Az 1.sorozatgyártása.

hátul félköríves csúszószerkezettel. A 3. 1. hátulról és oldalról 16 mm-es. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. D = 10.. C = 9. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. számú harckocsi. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. a FIAT TIPO 3000 típus. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. Az A változat ágyúval. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. B = 8. sz. E = 11. . A viszonylag magas felépítményu harckocsit . alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. Még arra is vállalkozott.20 m hosszú. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. s itt.. A két fo kezelot elölrol. sz. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. aB típus egy. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. ún.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. A gyártási jogot megvéve.Renault M-17 és M-18 FT.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére .67 m széles és 2. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát .20 m magas B változat 5. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. A Magyarországra fegyverzet nélkül. "farokkal" is felszerelték. sz.. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával..Franciaországtól megvásárolta. sz. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi. melyet két változatban gyártottak. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. mezogazdasági gépként álcázva.

az angol eredeti és a cseh MU kivételével. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette. (Szovjetunió: T -27. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották. 06. Lengyelország: TK-I-3.használták. magassága fejvéd nélkül csupán 1. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. Franciaország: UE. A 22.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. A második harckocsi számára fenntartott 14. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be.) (Külön érdekesség. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették.aknavetos. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. (Eredetileg két harckocsit rendeltek. löveges stb. kiselejtezéséig. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent. szétszedett állapotban. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 .00 m . Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát . TKS. CV 35. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. További eltérés a fegyverzetben volt. nyilvántartási számot nem adták ki.hossza 2. Az egészen kicsiny . A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. hátul duplatárcsás lánc feszíto.a rendszámlista szerint 13.) A Magyarországra vasúton. VI típusÚ. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi..FIAT-Carden-Loyd Mk.46 m.70 m.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. illetve hadrendbe állítását. TKW. nyilvántartási számÚ . Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-. szélessége 1. Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska. Csehszlovákia: MU. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. míg páncélvédettsége elöl 9. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül.

a szokásos álcázott szállítással . azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . melyekbol egyetlen ev 33-as. mely teljesítmény a harmincas évek elején . Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését. Magyar rendszámaik: CV 33 .28 m).jónak volt tekintheto. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést.Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. Alapveto harcászati céljaira . a hátfal közelsége miatt .7 t. Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. Mindkét kezelo . CV 353. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. mely a görgok ismételt cseréjével járt. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban.3 t). a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira.1935 augusztusában érkezett Magyarországra. A két változat tömegében (CV 33 2. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. CV 35 típusú harckocsik voltak. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni.20 m. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. A kisméretu harcjármu úton 42. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . valamint páncélzatának vastagságában (12. Utánrendelést követoen. 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek. CV 35 . az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. illetve 13 mm) különbözött egymástól.állandó használatban álltak.03 m és 1. a lövészülés feletti fedlapra. 13 .FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33. s a próbák és a vizsgálatok után. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból.fegyverzete is megfelelo volt.H-1 O1-H-167. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott. A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. vonóero tekintetében (40. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. Ehhez a tartalék görgok helyén pc. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni.15 m és 1.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. H-169-H-252. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. 1936 végéig további 83.a vezeto és a lövé sz . menetbiztosítás . Az elso Ansaldo harckocsi . 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is. A H-168 rendszámú. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt. figyelotomyot építettek. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. hatótávolságában (110 és 150 km). (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották.csaknem lehetetlen volt. összesen 151 darab Ansaldo érkezett. de ezek már a javított. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. kipróbálásra.a kis belso tér.ezúttal traktorként feladva . A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. CV 35 3. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. a többi ev 35-ös típusú volt. Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták.ládákat helyeztek el.foként békekörülmények között . kiképzoharckocsiként. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került.felderítés. illetve 43 LE).más harckocsi híján . s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni.H-168. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt.

00000" 0g /1 . 1 darabot (H-212) a cserkészeknek. csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt.. átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének..1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. o " •• •• "~O . további 10 darabot. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 .

a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. azt állítva. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 . és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. Ekkorra már elavultnak. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. TI-. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. A vaslemezek mérete. illetve a rohamtüzérség állományába. 1927 után a honvédség tulajdonába került.:a t :. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. A két jármu 1923-tól a rendorség. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. VI-B. Úgy alakították ki. ideiglenes jelleggel. rendfenntartási célokra készítették. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta.. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. O" . Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. O . 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. hogy a két gépkocsit a háború után. zárt felépítményt helyeztek. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. A Pz. <T.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában .

732x1. ' •• '1' . amikor is Bernola Károly . Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. . A4.. • o.' : . A 7..~:. majd selejtezték.. A háború után. majd végül 6 db (5 gyakorló. (Rendszámuk: I-VI. o~~o_ "" E! :: ..felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály.. melynek tetején . . de harctéri bevetésükre már nem került sor. Egy másik. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot. . a vízhutéses géppuska.hosszú ideig szétszedett állapotban . '\' . A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést.1: '.. Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918. .késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . 1921-ben további 12.352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett. . Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere. .. '1 . nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani.. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. 'I't.forgótorony volt. majd kipróbálásuk után. Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett.950x2.ellentétben a "Whippet"-tel .) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg.. összesen 14 darabot beszerezni.. A harckocsikat a legnagyobb titokban . Anémet leszerelési anyagból.5-14 km/h sebességet ért el.7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. .tárolták. . anémet leszerelési anyag részeként. 1 oktató) a RUISK állományába került.~. . .: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 . az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek. '~. . A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. június 13-án készült el. . :LJ...

Pz. Pz. Wg.5. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. Bef. de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. valamint a maximálisan elérheto sebességében . illetve 5 futógörgo. a futógörgok számában . aB 442 cm. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban.Pz. illetve 40 kmIh különbözött egymástól.57 és 100 lóero.az A hossza 402 cm. melyeket . A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. A két típus méretében .Fu 6. parancsnok). . A két. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. a B változatot 1935-tol gyártották.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak.37 km/h.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal.a tornyot leszere1ve .4 és 6 tonna. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. Bef. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. rádiós. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban.Pz. 1 Ausf. a tornyot elhagyták. Kpfw. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült. Ausf. Wg. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. Fu 2 . c Kl. 1 könnyu harckocsi A Pz. LE-teljesítményében . Két rádióval . I-B 17 . tömegében .4. Kl.

Kpfw.Pz. I-A Pz. I-B 18 . Kpfw.

magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. l. b. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1.haladni. 1940-ben 955 db. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. (l942-ben összesen 10 db. G. Bef. a2.3 fo volt. az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek.8 tonna tömegu. A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. D. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni.5-35 mm.lH-7l9-lH-724.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . Wg. Az alkalmazásukról szóló . 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. A. H-255-H-260. B. II-F 19 . kezeloszemélyzetÜk . 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek .92 mm urméretu géppuska. .5-11. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. E.az "L" változat kivételével . Bár erre nem került sor. A Pz. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés.átképzési célokra . Páncélzatuk igen gyenge. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al. A Pz. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. 1941-ben 1067 db.épített úton . 14. H-022. Pz. F.A rádiós változatból1942 oszén az 1. A 9.bizonyítékok igen csekély értékuek. Kpfw. 1942-re. állítólag néhány darab a fronton . I-B.H-02l. Pz. a3. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. Pz. C. I-A . 1 Pz.H-253. Kpfw. L.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. II könnyu harckocsi A Pz.

Az egy század ereju. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve.db Pz.és farpáncélzatuk 20 mm volt. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. Mivel van jelentés az IH-876. Az elso nagyszériás . de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg.más források szerint 17 . Kpfw. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor.rohamlöveg. valamint parancsnoki jármu . Az alváz. magyar rendszámot nem kaptak. III típusú harckocsikkal. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. az 1944 szeptemberében. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. végül a G típusok sorozatgyártása. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. augusztus elején II . li Galíciában 1944. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. lIl-M típusú közepes harckocsit. de magyar müszaki kiszolgálással. a 3. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. StuG. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. Ezek német jelzéssel maradtak. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába.Pz. 1942-ben idult a D.5 cm-es. IH-878 sz. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. vadászpáncélos. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. homlokpáncélzatuk 50 mm. páncéloshadosztály veszteségeit. felderíto. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. A rohamlövegek elso változatai. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült.100 darabos . tábori páncéloshadosztályhoz. az A . 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo.5 cm-es. német személyzettel. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. Pz. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. valószínu. lIl-M harckocsi került magyar használatba. Ezek az 1943. oldal. III harckocsi alvázára telepített 7. 20 .F szériák 7. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. lovashadosztályná1.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz.összmennyisége 15 305 darab volt. majd a hosszabb csovel felszerelt F. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. A Pz. APz. Eloször 1942 oszén. A magyar honvédség 1943.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. lángszórós. III vett részt. egyszersmind 7. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg.62 cm urméretu harckocsi. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. jármuvekrol az 1. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. hogya 17 db harckocsit átvették.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. de ném et személyzettel. januári harcokban elvesztek. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. 1944 augusztus után elfogytak. IH-877. hadsereg állományában megalakult 1. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. gyártásukat beszüntették. a G jelu végso változat a 7. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943.

III-F Pz. Kpfw.Pz. Kpfw. III-J Pz. Kpfw. III-H 21 .

Kpfw. Kpfw.Pz. Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-M 22 . I1I-L Pz.

=L.••. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 .~ ~ . 40 G StuG. ..J StuG. III-D StuG.

IH-837-lH-853. 50 és 80 milliméteresre változott. az F2. ütege 1944 októberében Kecskemét. Csanádpalotán.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. A 7. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. Magyar rendszámaik: IH-833. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át . A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. 1940/41-ben már 760 db E .01. 1942 telén. Az önjáró lövegek különféle változataiból . Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. A rohamlövegek német hadi.és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. Pz. III alvázára építve . A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. 10 db. B. D változatok 17. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. harckocsiezrede. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak.összesen 9760 darabot gyártottak. A rohamlövegek hadijel nélküliek . ahol. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak.7 és 20 tonna tömeguek. azonban a csohossz az A . 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. errol két fotó is van. A G típusból 904 db. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. a község visszafoglalása során.Velencei-tó térségében harcolt. 17. lH-855-1H-858. tábori páncéloshadosztály 30. ütegparancsnok. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában.voltak. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. a G és a H kivitel. a páncéloserok standard típusa a Pz. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. december elején pedig Székesfehérv ár. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek.német oktatók közremuködésével . 09. 10 db.feltehetoen újak . 10 db. 08. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. 3073 és 3161 darabbal. csupán a köténylemezekre. IV-D változaton történt.3. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. Kpfw. 24 .F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. rohamtüzérosztály 1. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. IV típus volt. 28. 1944 tavaszán. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt.valamennyi harcjármuvét elvesztette. Átadások: 1944. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl.az 1. és 3. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. 07. Az induló A. a Galíciában harcoló 2.08. 1937 -ben 42 db B típus. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz.a Pz. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. hanem a Pz.ném et személyzettel . 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. de a személyzet átképzése . a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. Tervezését 1934-tol végezték. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. 08. 26.F 1. tábori páncéloshadosztálynak.nem ezeken a kocsikon. AStuG. 1938-ban a C változatból140 db épült. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. Az 1. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. 10 db.

IV-D Pz. Kpfw.Pz. IV-Fl 25 . Kpfw.

1945. 01-jén fohadnagy. 12 db.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. IV jármuvet mutat. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. július 10 db. Nadwomán.1942. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. 1945-ben soron kívül százados). hogy az 1. Az 1942. anémet hadseregtolIO db Pz.magyar használatban nehézként nyilvántartott . 1942-ben páncélos-átképzos.Scsucsje. Német adatok szerint .vívták ütközeteiket. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. december 19. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. százada 6 db Pz. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. irányítottak.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. Így többek között az 1945. 1941-es avatású gyalogos hadnagy.60-70 darab hosszú csövu Pz.Pz. augusztus 23-ról. IH-854. Az 1943. V és 20 db Pz. páncéloshadosztályhoz. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . Az 1944. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. IV harckocsit indítottak a 2.magyar használatát igazolják az 1945. tábori páncéloshadosztály . A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. januári harcok során megsemmisült.H típus .s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . augusztus 10 db. IV-F2 típusú közepes . Korotojak és Uriv terül etén . Ekkor havi 20 db jármu volt a program.Az 1. augusztus-december között 72 db Pz. vagy ha történtek is.. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések.további mintegy 62 db . január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. 1944. az iratok a háború forgatagában eltuntek. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. valószínuleg a többi is a 2. és pótolják veszteségeit.adták át a csapatoknak.új. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. Jelentés található 1944. 26 . 10 db. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal.veszteségeik pótlására . Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. 7. akirol késobb. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. magyar rendszám. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. IV átadás ok: 1944. A harckocsik nagy része az 1943. és Sztari Oszkolban. a három hídfoben . a 3.01. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. december 11. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. veszteségei pótlására. január 7. IV típusú harckocsikat. január-március közötti hadijelentések. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. Az 1945.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. szeptember 10 db. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. Az 1945. hadijel nem került a harckocsikra. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. Pz. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944.10 db. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. illetve Kurszkban rakodott ki. harckocsiezred 1. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . zászlóalj ának 3. de több G . További Pz. 12 db Pz. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet.

IV-F2 Pz. Kpfw. Kpfw. IV-G 27 .D tB · Pz.

28 . Kpfw. IV-H Pz. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. Kpfw. sot. Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. Kpfw. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. V Párduc volt. IV-J Pz.[j Pz. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult.

. V-A Párduc DIC! Pz. Kpfw. V-D Párduc 010 . Kpfw. V-G Párduc 29 . Kpfw. Pz.DID Pz.

köténylemezzel volt védett. Visszaemlékezések szerint . veszteségei pótlására. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. amelyek. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. A német harckocsi legénysége 5 fo. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. a szovjeté 4 fo volt. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. de már nem átadható. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. AD típus 44. Ebbol a típusból 534 darab készült. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán.8 tonna tömegu volt. között. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ .8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0. 1 torony. 60 mm-es. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. 7. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. a Ferdinánd hídnállotték ki. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. szeptember l-jei 5 db Pz. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel.a román hadsereg 1944. a G 44. döntött frontlemezévei. A viszonylag "öreg". további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. alatti lKART üzemben volt. Ezzel 10 db biztosan. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. alacsonyabb. viszonylag kicsi (0. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. a román páncélosalakulatoknak szánt. páncéloshadosztály harcokban.Válaszként a szovjetek igen gyors. Az 1944.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. Késobbi sorsuk ismeretlen. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. A frontlemezen a vezeto felnyitható. 5 darab Pz. december vége és 1945. V átadása a 2.88 kp/cm2-re emelkedett. 1942-43-ban gyártott. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. hogy az 1. 7. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. ún.81 kp/cm2 értékével. páncéloshadosztály 1944 oszén. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. állítólag. kerületi Véso u. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). hosszú csövu (L/70). sértetlenül eljutottak a saját vonalakig.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört.viszonylag kisméretu .és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. január 12. bázisuk a Budapest XIII. A Pz. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . A 2. az A 45.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. augusztusi átállása után egy. E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni.5. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. hengeres alakú volt. a G szérián hiányzott. 8. gyorsaságával (46 km/h). az A és a G változatokon a félgömb alakú. 1943-ban az A típusból1768.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

38(t) Marder III-M 35 .7.5 cm Pak 40/2 Marder II 7.5 cm Pak 40 auf Gw.

az alakulat.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. összesen 370 db készült el. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak. illetve 780. köténnyel 2. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. A viszonylag igen kisméretu. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. 1941 végén. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek.63 m széles. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu.78 kp/cm2). 7. 1943-ban 799 db. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. azaz összesen 1217 db volt. oroszországi felhasználásra enged következtetni. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. Már 1942-tol építettek a Pz. Fu 8 mintájú rádiót szereltek. terepen 180 1/100 km -.a késobbiek során ismertetésre kerülo . elölrol ún. A H és Mtípusokból4l8.27 m hosszú.ne m sikerült teljesíteni. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A gyártás 1942-ben 110 db. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. Elobbibol 20. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. melyet a tetopáncélra telepítettek. (14 tonnás) 0. 1944-ben 146 db. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette). a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. olcsón eloállítható Pz. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. kivitelezésére azonban már nem került sor. 1944 márciusában készült el a prototípus.5 cm urméretu. nagyobb hatósugarú. II. 15.a szovj et JS-II kivételével . 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. csoszájfék nélküli.havi 1000 Hetzer . megbízható. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. összesen 2827 darabot gyártottak. "Saukelkopf" -blendével védett.úton 120.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . 220 LE-s. míg a parancsnoki változatba egy további. Igazi nagyszériás változata . 2. cso nélkül 4.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. 36 . az oldal.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak.87 m. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával.10 m magas. 1944-ben 308 db. 1944 kezdetén. míg azok csak 500. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. az angol Cromwellt 1500 méterrol. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0.Hetzer páncélvadász volt. Pak 39 mintájú.5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. csovel 6. A Hetzer . A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. utóbbiból 181 darab készült. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt.

azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett .ellátniuk az 1944. a 16.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. átutalták a 10. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . 20. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. Több példány befejezetlen maradt. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. Azonban a németek . rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. Ausztriának. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni.. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el. rohamtüzerosztályt töltötték fel. Franciaországnak. rohamtüzérosztályt. osztályhoz.részben . ezért StuG..nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. és 10. 1944-ben a 10. osztályt sikerült . 111típussal csak a 7.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. 25. Svédországnak és az USA-nak adták át. Elsoként a hajmáskéri 1. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Hetzerrel is csak három. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. így a gyártott alvázak száma 3252 db.

április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. 1945. rotü. március 8-án Veszprém térségében 15. Egy. de valószínusítik azokat. rohamlÜzérosztályt 1944. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. Ebbol 25 darabot 1944. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. Galántán 25 darab. február 12-énAlsótekeresen 12.osztály. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. Az osztály maradéka 1945.átvételi idopontok. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. rotü. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. szovjet. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. Az 1945. december 25-én fejezte be. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. március 15-én Balatonbozsokon 15. s december 9-én adtak át. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. "január elején" (1945. rohamtüzérosztály . február l5-én rakodott ki. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. a 20. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. A 20. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. A 16. Ezekbol a 16. Siófok irányában 15.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. január elején Galántán került feltöltésre. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. végül Szentkirályszabadján 1945. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. A két üteg 1945.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. 1945. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. Az 1.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. 38 . ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. "december közepén" (lásd: 1944. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. és a 2. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. Mindezek mellett nem lehet kizárni. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. azonban a . Az ütközet során loszer. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. február 1-jén 24 jármuve volt. Az egri 20. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. 1945. ezekbol 8 bevetheto volt. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. majd 1945. a 25.kizárólag emlékezetre támaszkodó . január 13?) a Vág-Garam térségében. rohamtüzérosztály 9 darab. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. rohamtüzérosztály 1944. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. december 7-én indítottak. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza.. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). február 9-1O-én Lepsénynél 15. április 12-én lépte át a magyar határt.

Kfz.T 040 jelzés ismert. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944.56x1. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. 08. hátul meghajtó-.oktatási célokra . páncélozott. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. elöl 25. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. késobbi sorsuk ismeretlen. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . 1945. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. Schützen-Panzerwagen (Sd. A 4. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. vasfelépítményu próbajármu. 5. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott.néhány német könnyu. A jármuvek németjelzést viseltek. SPW Sd. A frontra induló 30. 39 . A TOll . oldalt és hátul 20 mm volt. terepjáró. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. 250) kaptak. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4. láncfeszíto. 4. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. augusztus elején az 1. gázlóképesség 70 cm. 1944. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové.66 m méretu. oldalt 20 mm volt.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. páncélzata is viszonylag gyenge. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva.5 mm.95x1. árokáthidaló képesség 190 cm . a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos. Le.A kolozsvári 25. Kfz. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. páncélosezred Pz. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. A rohamlövegek oldalára . terepen 70 1/100 km). 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. Benesov körzetébe vezényelték. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. 38(t) és Pz. ezek fedezték a visszavonulást. elöl kormányzott gumikerékkel. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette.rendelkezett.7 cm Pak(t) auf Gw. A gyenge harcértéku. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek.

Kfz.4. SPW (Sd. 25011) 40 . Renault R 35(t) Le.7 cm Pak(t) auf Gw.

az LK 11 tervezoje is. két nagy nyílású oldalajtó:val. Így 1937. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . parancsnoki kupola nélkül. az oldallemezek 720-os döntése.egy harckocsit és egy páncélvadászt -. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . 4. a 0. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . egy hátsó láncfeszíto kerékbol.nem. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása. derékszögben"sarkon" .SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. felül 6 mm volt. a géppuskához 3000 db loszer. m133) változat 1934 tavaszára készült el.folytatódott. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. ezért azt javasolták. 41 .és 2 felso tartógörgobol állt. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. a katonai szakértok azonban kérték.a csapatpróbát.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából.ha nem is nagyszámú . melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. ezzel párhuzamosított géppuskából állt.00 m széles és 1. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra.61 m hosszú. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. 2. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. Az egyszemélyes torony kör alapú. illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során.kb.úton . A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. A háromfos személyzetu. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. hathengeres. 220 km volt.65 m-es lépcsomászó és az 1. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. kúpos kiképzésu palásttal épült. vízhutéses motor 23. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói.ahol már május óta szolgálatban állt . míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km.harckocsihoz. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. 4 közepes méretu futó. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból . A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi.

Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. A megvásárolt mintakocsi . A harcjármu egyetlen fegyverét.és farpáncéll Omm. eredeti svéd mintajármu.hosszabb . a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. mint a harckocsié. Hossza 5. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi .00 m volt. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek.némi tulajdonjogi vita után . hanem kifelé doltek.alvázán épült. A mindenre kiterjedo. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt.a Honvédség birtokába került. Késobb megérkezett.32. oldal. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. eroátviteli egységei.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. ml33) 42 .kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. has. magassága 2. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. A nagy. szélesebb és magasabb volt. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt. A 10.és tetopáncélzat 6 mm. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására.30. a magyar kívánságok szerint részben módosított.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen . 650-ban döntött oldalfallal. 6-10 mm-es páncélzattal védve. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. Bár az L-62 típusú. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. motorja. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . azonban a felépítmény elso része. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. szélessége 2. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették.

vásárlás és közvetíto állam segítségével . 43 . 38(t) típusú .és csapatszállító gépkocsi proto típusát. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. A csere másik oka. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett.zsákmányként. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. Így teremtettek a hatodik személy .csehszlovák tervezésu. A mintakocsit H-005. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. könnyu harckocsi volt. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. vz. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. 38 .jutott a Magyar Királyi Honvédség. melybol111 darab a Pz.a parancsnok . A jármu késobbi sorsa ismeretlen. A kárpátaljai. 1939. s a további módosítások után. melynek továbbfejlesztett változata. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel.részére férohelyet.Skoda Lt. amelynek páncélostípusaihoz három módon . évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében. 1942-ben a doni frontra induló 2. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. magyar hadsereg 30. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa.

március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján. éppen azon a napon. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére.Romániában R-2 típusú .90x2. IV típus eladásától. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított.A 10. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. 35 . A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították.a németek kezébe kerültek. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. külso rugózású futómuvével. Németország pedig elzárkózott a Pz. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. így a szovjetek a két mintakocsit. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. a gyár a javítást ingyen végezte el. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. S-II C . ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték. 1939. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben.harckocsival rendelkezett. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll .37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. A4. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. külföldi eladását. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . Kpfw. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. fejlesztését leállították. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza.harckocsit adtak el. s mint használható típust Pz.közöttük 244 db T-ll-es . tágas küzdoterével. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére.06x2. gyakorlókocsiként. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. árokáthidalási képessége 2. A harckocsi lejtomászó képessége 280.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. késobbi sorsuk ismeretlen. lépcsomászó képessége 0. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt.cseh típusjelzésén: Lt vz.0 m volt. 34 tip) harckocsiágyúval. négyhengeres. akik a harckocsikat kipróbálták. Csehország 1939. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába.8 m. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . A két jármu 1940. s másnap be is vetették. Románián keresztül. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították.) 44 . a Vickers cégtol átvett kisgörgos. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. A harckocsik 1939. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. gázlómélysége 0.5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. közöttük a T-lJ. esetleges vásárlási szándékkal.3 m. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit.

Pz. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 . Kpfw.

37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. Hatótávolsága 300 km.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. Az elso átépített prototípus 1941. a 10 mm vastagságú teto. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta.tartalék . Vickers-jellegu. 80 darab loszerkiszabattaI.prototípus. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. júniusára elkészült.oldalanként egy elso láncfeszíto. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel.80 m lépcsomászó.37 m méretu. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. melynek egyetlen proto típusát még megépítették. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. Egy további . A parancsnoki kupola forgatható volt. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. másik a homlokfal baloldalán. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ.56x2. 36) volt. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. hátul csúcsban találkozó két oldallappal.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett. a torony alakjának megváltoztatásában.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni.A Skoda Muvek igazgatója 1939.Tatra 26 típusjelu . az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz. Az egyszeru páncélfelépítményu.90 m gázlóképességéveI és 2. 1940 áprilisában Korbuly János. egy páros ütközokerék.02xl. eléggé bonyolultjárószerkezete . a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. 0. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. OA vz. A 2. Összességében: aT-21 páncélvédettségét.02 m méretu harcjármu. 16.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. egyik a forgatható toronyban. Az 5. 1927-re elkészült az elso . A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz.és farlemez. A HTI 1940. a páncélzat erosítésében. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. a hátsó meghajtókerék. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. de ettol kezdve már Turán néven.78 tonnás. június 10. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. és 20. 0. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. A 0. melyekkel szárnos kortársát megelozte. . valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo . 4. A kedvezo döntés megszületése után. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. a 25 mm-es oldal.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal.45x2. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl.52x2. felülrollesíkozott toronyvéggel. magyar típusként történt a gyártása. a pneumatikus kormány. A 30 mm-es homlok-. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó.

Az elso 6 kocsi 1934. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. A kocsi személyzete elmenekült. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. a HTI-be szállították. Románia 9. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. Az álló kocsi motorházára felugorva. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. a páncélkocsi hátramaradt. április 9-ére készült el. Késobb Budapestre. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott. Tatra 72 OA VZ. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. A no. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. 30 47 . Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. Abevizsgált páncéljármu a 2.

Az R 35-ös vezetoülése. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni.5 mm urméretu géppuskát. 48 . Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. 3.85x2. ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben.az egyik a vezeto . 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi.10 m méretu.8 tonna tömegu. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. azokat IH-390. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. a páncéltesten hátul két ajtó volt. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. IH-393. aH 35. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. 1939. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. alvázukra löveg es felépítményt telepítve. 50 darabot Jugoszláviába.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. részben közvetett. Kpfw. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. szeptember l-ig 1074. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan.00xl. és a rövid csövu. A kétfonyi személyzet . A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. 9. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. 1940-ig további 541.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. 50-971.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. részben közvetlen átadással. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. Hatótávolsága 138 km. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. fajlagos talajnyomása 0. más részüket átépítve. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. majdnem a talajt érintve muködött. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban.86 kp/cm2 volt. részben öntési technológiával épült . gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. 51-004. Közülük 100 darabot az olasz. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. Közvetett úton.4. A kicsiny . illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. a kipufogócso a farlemezbol indult. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt.

22 m).AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt.4 tonna. a páncélzat vastagsága. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm. csupán a tömeg. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 . aH 39 12 tonna tömegÜ volt. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt.85 m) Renault társáéval. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát. szélessége is megegyezett (1.14 m). A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km. mint az R 35-ös (4. AH 35 11. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt.

450 db S 35 típus készült. aH 39 típusból 40 darab épült.) Ezekbol szervezodött a 101. javított változatát 1938-tól gyártották. a torony egésze öntött technológiával készült. SA 35 típusú.7 cm kaliberu. a Somua A C-3 1934-ben készült el. H 35/38(/). önálló harckocsiszázad. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. A harckocsi prototípusa.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). A 4. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel .a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. 1936 és 1940 között kb. a többitol különálló futógörgo is volt. Magyar rendszámaik: H-035. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. H-034. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. páncélozott vontató.7 cm urméretu. Parancsnok: László József százados. Az öntött A. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. A kocsikat a 101.használta. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. A két változatba a 3. illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. Kedvezo volt a jármu 0. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab.megfigyelés. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. Az átadott francia eredetu harckocsik . 1942-ben Bulgáriának 6. Az egyetlen . 1944. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította. önjáró löveg és páncélvadász. további sorsa máig ismeretlen. A parancsnokra oly sok feladat hárult . amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. 50 . A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. irányítás.5 mm urméretu géppuskát szereltek. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme. loszerszállító. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. iskolakocsi . célzás és lövegkezelés -.Pz.használták. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át.5 mm-es géppuska. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. Kpfw. 734(/) . december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került.egyes források szerint . rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . 1935-ben indult a sorozatgyártás. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7.

Somua S 35 Renault VE 51 .

1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit . tömege 2.92 mm-es géppuska volt. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. Az 1. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. de eredménytelenül.50 m. gázlóképessége 0. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. jobban páncélozott. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet . Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. az elso meghajtó-.56 kp/cm2 volt. A kisharckocsi elso változata.szintén hernyótalpas . zárt felépítményt terveztek.zsákmányolt.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault.32 m méretu. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is.00 m volt. lépcsomászó képessége 0.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. árokáthidaló képessége 1. a TKS modell. közös rugón muködo futógörgo. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. majd megvette a kocsi gyártási jogát is.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. repülotéri biztosító harcjármÜként.43 tonnás. 1933-ban készült el a végso. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. a TK-l típus volt. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. A 16 darab TK-3. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. 0. a felépítmény jobb oldalán beépítve. a TK kisharckocsi volt. valamint forgótornyos változat kialakítására is. 2. A jármu fegyverzete 1 db 7.75 t tömegÜ.9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. egy páncélozott . lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet.5 LE-s Ford T motorral.45 m. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. páncélozott. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. A csupán 3. így ismertetése is a francia típusok között szerepel.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától.74 t. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. 52 . A futómu.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak. melybo1300 db készült. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2.78x1. A 2. illetve TKS kisharckocsit .58x1. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. fegyverzete 1 db 7.

TK-3 TKS 53 .

. Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra. IH-385 (w 03-362). ...sok esetben. IH-388 (w 02-738). IH-383 (w 03-893). IH-391 (w 03-586). 29. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek. IH-386 (w 03-386). IH-389 (w 03-292). hanem a rendorség tulajdonában volt.. 29. IH-397 (w 01-089). Acél: keréken gyorsan haladni képes. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. IH-399 (w 02-470). s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107).. 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768). • e •• . IH-384 (w 03-923). IH-392 (w 02-754). vásárlás útján érkezett hazánkba..2 db Valentine harckocsi .úszó harcjármu kifejlesztése volt. a RUISK használta.. M Vickers 54 . IH-395 (w 01-841). IH-398 (w 02-552). '1' . NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. . ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. Formálisan nem is a honvédség. O'. Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén. A másik két harcjármu . .A német-lengyel háború kitörésekor.o • . melyeket felderítési és vontatási célokra használtak.. s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre. Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. további célkituzésként .pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. •. . IH-396 (w 03-330). A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. .. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. IH-387 (w 03-246). •• ..

5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. épített úton.úton 60 km/h sebességu . Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. Az elso világháború befejezése után. M Crossley 55 . Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. A 4.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. a maga korában korszeru építésunek számító.85 t tömegu.félgömb alakú. 2.87 m széles.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. igen gyors . A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. (A svéd Landsverk. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre. Az 5. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. lánc talp volt az állandó járószerkezet. 1. 29. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. s végül egy valójában elavult. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. melyet terepmenetben leengedtek úgy. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt. A teher. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek.02 m hosszú.

a nagyobb méretu. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát.02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra. 57 mm urméretu löveg beszerelése után . A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát. IV típusokon 4 fore emelték.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. ezért elhatározta. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. a másikat a gépkocsi tetején lévo. AP . felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. az egyiket a vezeto baloldalán. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott. Az angol Crossley cég háromtengelyes. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták.4lx2. M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. Az 5. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt. 111 és Mk. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa .Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. l-II II Val en tine III 56 .a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették.rádiós páncélgépkocsiként is muködött.63x2.29. tozata után (Typ A-9 és A-lO).3 . A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. A 16. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. Úgy vélték. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. a torony elöl és oldalt 60.

I94I-ben kivonták a harcoló állományból. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394. Az új változatból1693 daraJ készült. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták. 2520 db loszerrel. fegyverzete 1 db 7. 1932-ben került sor az új. Ezért . a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol .7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. majd oktatási célokra használták. majd egy olasz "másolat". Késobbi sorsuk ismeretlen. A fofegyverzet mellett 1 db 7. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm.59xl. Archer néven 76. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb.és haditudósító-filmeken. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak. aT-27 -A megépítésére. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. késobbi változatában 75 mm urméretu. 5000 darabot adtak át. hiszen fegyverzetük. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak.2 LElt volt. A végleges T . loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható.45 m méretu. Mint háborús ellenféltol. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus.és 3 visszafutógörgo . A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni.a kis számú. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. javított változat.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. 2x3 futó. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. Oroszország elobb egy eredeti angol. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre.25 megépítését.elso vezeto. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. A mintajármuveket a moszkvai 37. Több harckocsit .7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.ha ezekrol készültek is jelentések . átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. azonban amíg a vásárlásokat. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . 2. 57 .62 mm urméretu géppuska volt.92 mm-es és 1 db 7. a K . 97 db loszer-javadalmazással. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak. korabeli híradó.83xl. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be.foként T-34/8 5-ös típu st . A 2.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. hátsó meghajtó kerék. Az egyszeru járószerkezet . tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. Fajlagos motorteljesítménye 13. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték. Kanada 1388. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak.

úton 220. T-28E 58 . A löveghez 70 db loszer került kiszabatra.4 m. nagyméretu (7 . A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak. terepen 160 km hatótávval. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto. 1. hátsó meghajtó kerékbol. Magyar rendszámaik: H-024-H-033. Az elso változat páncélzata 10-30. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek.44x2.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto.2 m gázló. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. vezeto és két géppuskalövész . A jármu fajlagos talajnyomása . árok-áthidalási távolsága 1.27 lejtomászó képessége 45°.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. 0. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76.parancsnok. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el.2 mm urméretu. majd Magyarországra szállították.és 4 visszafutó görgobol állt. A futómuvet oldalról lemezzel védték. gázlómélysége 0. amikor az erosebb páncélzatú T.82 m) harckocsi személyzete 6 fo .2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska.66.8 m lépcsomászó. A 28 tonnás.és 3. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó.72 kp/cm2 értéket képviselt. A T-28E típuson a 76.22 m volt.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába. az erosebb páncélzatú T. lövegirányzó. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor. töltokezelo.a nagy tömeg ellenére . ahol oktatójármuként használták.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni.kedvezo. a T.A T .volt.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. lépcsomászó képessége 0. 0. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. A késobbi változat. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T. Az elso 10 darab T.81 x2.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. 6x2 db kisméretu futó.

ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be.céltárgyként megsemmisítették.egyes állítások szerint . A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták.A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. T-27 T-268 59 . majd . A kocsit Magyarországra szállították.

A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. 1931. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. db 37 mm-es.kerék/lánc . A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült.most egy amerikai . A T . Az oldalankénti 4 nagy. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. BT-2 típusjellel tartották nyilván. A német támadás elso idoszakában. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. 4.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. terepmenetben felszerelték a lánctalpat. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa.62 mm-es géppuskával. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt.49x2. lépcsomászó képessége 0. A kétfonyi személyzetu. hogyaharckocsin az eredeti hadijel.26-os típus még szolgálatban állt. Az utolsó. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. a finn-orosz háborúban került sor. 0.az ötágú csillag .88x2.5 km/h sebességgel volt képes haladni.83 m volt.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. A felvétel érdekessége. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt.harcjármu tervezését. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg.2 típusból 396 darabot gyártottak.típus alapján indult. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. május 23-ára készült el. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben.cserélték ki. a hátsó vezeto kerék.41 m méretu. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára . Az év során a BT .és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°.90 m. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött. 60 . gázlómélysége 0. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata. Az elso szovjet prototípus 1931. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931. 1 DT géppuskával a frontlemezen. a 2x4 kisméretu kettos futó. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak. 1941-42-ben a T .26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . amely a vízben 3.76 m. A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . a másik toronyban 1 db 7.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. AT-26-os készült 76. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. árokáthidaló képessége 1.T-26B . A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet.

BT-5 TU 61 .

A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. Az 1941.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. végül 500 LE -. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. BT-7: 13. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12. valamint lángszórós harckocsit is építettek. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt. 0. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13.62 mm-es géppuska. Az 5.) Az utolsó. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett . A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . amely úszva 6. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. (A torony azonos aT-26C típuséval. A T . A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot.5 km/h sebességgel haladt. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn. Az ágyúhoz 780 db.8 t. új toronytípussal. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. magyar hadijellel ellátott T .fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. kúpos toronnyal.343. aB T -8 pedig 86. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. végül aB T-7 A típus 1 db 76. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. a kedvezo .62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást.10x2. Az 5. BT-7 A jelöléssei 76. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával.2 t. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként . A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el.7 mm urméretu géppuska. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes.fényképek tanúsága szerint . 450.5 tonna tömegu. 0. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült. magasabb tornyú változat. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). BT-5: 11. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a . azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.4.5 t.l1x2. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni. 25-35 mm-es páncélzattal.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. 4 közepes méretu futó.1940-ben kezdodött meg. 1.5 tonnás. amely már új. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt. BT-8: 14. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. 45 mm-es harckocsilöveggel.75 m .6 O járószerkezete megegyezett a T .és 3 visszafutó görgobol állt. BT -5P Kh jelzéssel úszó. 1942-ben egy magyar használatban álló.0 m-es gázló. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. 350.2 mm-es löveggel és 1 db 7. kisméretu (4. A magyar csapatok .75 m-es lépcsomászó. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával.7 t) igen kedvezo.harckocsit erosebb.35x1. 2016 db loszerrel. hátsó vezeto kerékbol. láncon 52 km/h.4 O típuséval. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. valamint 1 db 7. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el.33x1. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak.48 kp/cm2 . Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó.95 m). A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70. 500 db loszerrel. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7. kétfonyi személyzetu.0.és 2.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült.néhány BT-5.2 mm urméretu löveggel felszerelt. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.

4 O-es típusé. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. aB 28. az A 26.92.T. végül 0. A löveghez 70 db. Az egyszerubb. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . az eros páncélzatú tekno és felépítmény.jó összhangban egyesíteni. 457 méterrol képes volt átütni. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is. BT IS . A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os.Pz. 0. szélessége 3.44 és 2. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. 63 . míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. IV.mozgékonyság. 600-os becsapódási szög esetén. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre. aB és a C típusúak öntött toronnyal. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét . az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett. tuzero . 6.95 m árokáthidaló képesség. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre.45. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát. Pz. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült. magassága 2. míg a C változat súlya 30 tonnára változott.00. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt. mint a T . lll.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. Az A típus hegesztett toronnyal.37 m gázló. 2. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. 2. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. A toronyformák. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30.74 kp/cm2 lett. AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg. elso változatnak. páncélvédettség.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes. oldalt és hátul 45 mm. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult.aT-4 O-es kerek tornyával szemben .A-2 O .egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni. 1941-ben 3014 darabot. 45. Az elso. Az M. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot. míg a második típust.A-3 O .2 mm urméretu. L/4l.5~553 darabot gyártottak. 1942-ben pedig már .10.6 O-as tornya . 6. a T .A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve.2 csohosszú. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. 0.75 mm páncélzatú. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. 1. A T . 38 .71 m lépcsomászó. II. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové. korábban birtokolt fölényét. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. új lövegblendével tértek el elodjeiktol.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának.a harckocsi hossza 5.lesíkozott. azonban a T .65 kp/cm2. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja. 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított.és 2. 3. az egybenyíló.69 kp/cm2. Ugyanakkor a saját 76.3 t. magyar rendszám és hadijel nélkül. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték.00.2 méretu csovel készültek. a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7.95 m.5 csohosszal.07 m.65 m között mozgott. az utóbbi változatok L/41. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

és árokáthidaló képessége 1. nagyméretu. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. erosebb páncélzatú tornyot terveztek. 66 . AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. Szálasi-röppenytyu stb. a páncéltest a vezetofronton 75+35. új formájú. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. oldalt és hátul 75. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. illetve 2. A páncélzat erosítésével. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. ezzel fajlagos talajnyomása 0. OT-34. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták. lépcsomászó képessége 0.000 darabot gyártottak. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt.60 m-re változott. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . A harckocsilöveghez 56 db. a torony elöl 75+35. Adízelüzemu. hosszabb csövu (L/5l . A KV típusok 550/600 LE-s.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre.volt. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg.30 mm . az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové.81 kp/cm2-re változott. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett.5 m volt. a farlemezen 75.2 csohosszú löveggel készültek. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km.prototípusa készült el. oldalt 75-77.5) ágyúval fegyverezték fel. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. T-lOO-as harckocsi . A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja.magyar hadijellel. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül .07. aB és C típus úton 335. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. Az 1939-ben elkészült a KV .A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász. L/4l. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is.kezelésének oktatására. súlyosabb változatát új. szélessége 3. a két 7. valamint Ausztriában és Kínában. de a kisebb méretu. . terepen 200 km megtételére volt képes.5 (a T-34/76lövegével megegyezo). A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb.3 m. majd 90 mm-re. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól. 10 fo kezelolétszámú T. magassága az új toronnyal 2. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit .SMK. ezért a tervezok kisebb. de páncélzata a frontlemezen 75 mm. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. a frontlemezt 75. KV-I.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . nagy páncélvédettségu.00. A KV-l mintakocsi még egy rövid.páncélököl. A korábbi öttornyos. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. gázló. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. a páncéltekno elöl 70+25.2 mm-es löveggel volt ellátva.75 m. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. a tetopáncélzat 25 mm. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában. csovel 8. páncélrém. hossza cso nélkül 6. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. L/11 csohosszúságú 76. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn.15. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek. amely az elso meghajtó. 1942-ben a C típusból1753 db készült. géppuskával ellátva gyártottak.80x3 . STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. A löveg mellett a toronyban 1 db. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be. VI típusoké. Az átalakított.feltehetoen . A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. 3.21 m méretu.0. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit.és beszállásra.45 m gázló. A lánctalpas. 71 m méretu KV .a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben .1 tonnás harcjármunek. de rendszámok nem ismeretesek. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu. magas.1 és KV .hadijellel ellátva. a KV-II típusé 6 fo volt.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes.83.40x1. amelyet páncélozott kivitelben. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. V és Pz.65x2. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T.1 tonna tömegu. 68 . vontatási és szállítási célokra alkalmazták. aB 47. Pontos mennyiségük nem ismert. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. DSK 12. A KV . a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották.több fényképfelvétel készült.5 t.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek.l-es típusok akadályieküzdo adatai . Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával. 1935-tol a T . felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. 1941-ben . BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. A különleges jármurol .85xl. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták. melyek közül két fotó közismert. Darabszámuk ismeretlen.91 m lépcsomászó. alkalmi felépítménnyel épült. A KV . mint anémet Pz.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .84. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. A felépítmény mögött. A 4.1 2-es harckocsi. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó.7 mm-es géppuskával volt felszerelve. 9. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására.86 kp/cmLre emelkedett. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt.rendeltetésszeruen tüzér . AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3.11-es harckocsit zsákmányolt. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek.24-es harckocsi futómuvével.és 2. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak.5 t.07x2.77. 1941-ben aB szériából1121 db. terepen 200 km volt. elöl. 0. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt.fehér kereszt . 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu. a korábban 122 mm. késobb 152 mm-es ürméretu. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. provizórikus felépítményt építettek.50 m (ponyvával 2. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. majd 1934-re a BA-6 változat.és 2 db visszafutó görgobol állt.8 m árokáthidalási képesség. a KV-lA 43.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. végül 0. 1940-ben az A változatból 141 db. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. melyen 6 katona . majd kiképzési célokra használták. 0. Darabszámukról nincs adat.jobbak.5 m legkisebb fordulati sugár . Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. 1.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban.foglalhatott helyet. A 4. a C változat 48 t.32x2. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott. A 6. Egy nagyobb tornyÚ változatából. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

5 csohosszúságú. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett. 37 mm urméretu löveget. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. A 28. a löveggel párhuzamosított géppuskát. Elobbihez 179 db. majd szériaváltozata. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. 70 . Néhányukat muszakimento harckocsiként.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. oldalt 38 mm. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására.néhány prototípusa. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt.12 m méretu. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. Az 5. 75 mm urméretu ágyút telepítettek.angol elnevezésén General Lee . vontatási célokra használták. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. a felépítmény 13-25 mm. a torony 50 mm. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . L/28. felül 13 mm. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. 1942-ben 3023 db. hadizsákmányként.73x3. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek.64x2. A toronyban egy.

A 13 tonnás. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták.22x2. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes.fényképpel igazolt .0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett.brit elnevezésén Stuart . hátsó nagyméretu vezeto kerékbol. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7. A 3x2 futógörgos járószerkezet.és 3 visszafutó görgobol állt. 2x2. közepes méretu futó. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó.45x2. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak. 1. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.és 2. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat. A szögletes tornyú.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. 0.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. 4. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. 71 .97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db .02 m-es gázló.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14.61 m-es lépcsomászó. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak. A kocsi további sorsa ismeretlen. közös rugózású.6 mm-es géppuska volt. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 .M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek.

1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .M3A1 .

Más források szerint 145 db. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. Az M.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott.Vagon2 M. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. 1944. Típus P-19 Pc-162.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M. Akiadott rendszámok szerint valószínu.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. 1944. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. I db Turán m.) 2 3 4 5 6 7 73 . Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet. 1943/44: 40 db (elso széria). hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. 9 db eü. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán). harckocsi. 1 db Toldi m. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. május vége: 20 db (második széria).

C(9). D(10). 18-án 10 db jármu került az 1. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. E(11. ? 1H-834-1H-836. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. Nem igazolt átadások. IH-85 IH-728. ? IH-758 A(12). 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . Német személyzettel. Csak 6 db állt használatban. 1H-837-1H-853. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 3 Más források szerint 17 db. IH-854. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8).. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. sz. 74 . 6 Nem igazolt átadás ok..KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. lovashadosztályhoz. IH-757.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. 10 db német személyzettel. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. H-100-H-167.. 08.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833. sz.

IH-405 (+3) IH-390. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. P-2 IH-393. 29. (+7) H-033. P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. IH-404.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). M Vickers Renault M3AI R 35 75 .

IV típusok 106 darabbal.a dokumentumok hiányában .4%-átjelenti.000 harckocsit és "14. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya. valamint .6: 1. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban. amely így összesen 595 darabot jelent.000 db önjáró löveget. A teljes páncélosharcjármu-állományt. a Szovjetunió €. hogy tökéletes. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . a teljes hazai állomány 37. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány.sohasem készülhet.000 darab készült.ClOOO harckocsit és 22.a 135 db Turán 75 harckocsi. hogy ez.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. Használatbavételük. amely a külföldi gyártmányok 42%-a. . Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. az 50 db StuG. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. esetleg 973 magyar harcjármu a 623. Bizonyos. az USA 83. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. a 13 db Tigris. Ez 336 páncéljármuvet. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer.. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0.000 db önjáró löveget gyártott. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. a 15 db Párduc. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba . 76 . Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. Még lehangolóbb a kimutatás. Az amerikai M4 harckocsivaI28.eros jóindulattal . Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is.

Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. 38(t). A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. 16 db Pz. 19 db H 39. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk.kerekítve .30 páncélautót. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. Ill-N-et Több átadás nem volt. 18 db Marder (Sd. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. llI-L. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ.lV-Hharckocsit adott át. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. 000 darabot . Pz. illetve öröklött eszközökbol állt. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. amelyek épen maradtak. illetve 1941-benjött létre. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. Ill-N. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. 1 harckocsit kiképzésre.38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. 7 db Pz.vesszük alapként. Kft. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. Hazai gyártás nem volt. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. 33 kisharckocsit. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. hogy helyette 10 db Pz. a Szlovák Köztársaság.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . Pz.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. de ezek leszállítása kérdéses. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. IV-G és 51 db PZ. A készletbol az 1944. itt az arányszám 67:1. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. 30 db átalakított Lt. Emiatt felszerelésük csak átadott. Kft. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek.35. 35 könnyu harckocsit. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. erosítette a bolgár haderot. 3 db VZ. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. 12 db Mardert és néhány Pz. átépítések nem ismeretesek. 138) jármuvet adott át.a ~. a Független Horvát Állam.OOO darabbal szemben . A Wehrmacht átadott kb. Kft. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. 251 jármu is. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. de 1944.27 és 18 db VZ. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. II-F. 15 db Lt-40-et.irreális értékeket képviselnek. de lényeges harcértékük nem volt. 77 . Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. 52 db Lt. IV-Fl.34 vagy KV . Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. 40-G. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. 1942-ben ígértek 10 db Pz. a Román Királyság. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. VZ. 38(t).ebben a formában . a Bolgár Királyság rendelkezett. 111és 25 db Pz. 46 db Pz. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. Az viszont tény.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. 1940-tol vásároltak kb. VZ. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. Ezekhez járult a kb. VZ. 20 db wz. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz.

-21. Kft. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. 1941 után végzett átépítési tevékenységet. ebben 4 db M3C. vz. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. mivel a Vickers Mk. 1 db T-40. II db Pz. Ennek ellenére az 1939. a zsákmány kb. 31 db Pz. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. kiverve azokat az országból.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. mert a loszer gyártását megoldják. II db Pz. ehhez 6 db Landsverk Anti II. 2 db T-34. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. vz. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. 250 rádiós. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. a kb. 38(t). 40 típusú harcjármuvet. november 30. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. Az a döntés született. 5 db Valentine.38. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. 35(t). lll-N.26. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. Hosszú ideig ezek. Ezek belefagytak a hóba. IV. lV-G harckocsit szállított. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. Ennek során 1941. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. vz. és 1944 elejéig nem sokat változott. III 40-es harcjármu került Romániába. 1000 darabot tett ki. Ebbol. B jármuvet vásároltak. 4 db StuG. 103 db páncélautó. 33 db T . Finnország 1941. 126 db R-2 (Lt. Vickers Mk. a TACAM muvek is csak a háború alatt. korábban nem. 2 db T-27. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . 19 db T-37. lV-H és 114 db StuG.1940. svéd Landsverk 182 páncélautók. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. Már Németország adott el 9 db OA. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. március 15. 14 db Sztalinyec. az eredeti ágyúkkal. 3 db T . VI. amely 641 db beszerzett. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. 2 db T-28. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. A front ezután megmerevedett. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. 251 típusú páncélozott jármuvet is. de volt. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. Kft. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. 30 és 3 db OA. 30 db T-60. 166 db zsákmányolt harckocsi. 36 db Komszomolec. . és helyben maradtak. Vickers Carden-Lyod Mk. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. 33. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. 1919. 1937-ben 32 db Vickers Mk. 40 db Sd. Kjz. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. 250 és 27 db Sd. E Mod. vz. 32 db BT-7. 5 db M31. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. 27 páncélautót a cseh készletbol. 78 . 1942-ben 26 db Lt.R). de 100 darab felett volt.

Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. vizes. Finn nehéz harckocsi. 05. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. 79 . 40-G-t és 15 db Pz. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. az erdos. 01. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. Az biztos. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. 06. ezek darabszámára nem találtunk adatot. 12. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. 1942. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. 01. szeptember 4-én kilépett a háborúból. 31. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. 1944. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. Finnország 1944. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 31. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. 20 27 1941.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. 40-G rohamlöveget. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. IV-J jármuvet adtak át. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943.

80 .a német. ha kellett. japán nagyhatalmakat leszámítva . mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. dán. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. életét adta esküjéért. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. hazájáért. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. Norvég. görög gyártás nem volt. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. Az utókor minden megbecsülése kell. a svéd és a svájci helyzet egyedi. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. akik életüket áldozták Magyarországért. ezekkel szinte 1945. kimaradt a katona. március utolsó napjáig harcolt. hosiesen harcolt. aki a túlero ellenére is bátran. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. A harceszközök darabszámát ismerve.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. nem mérheto a magyar helyzethez. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. Mindezt olyan viszonyok között érte el. Elsosorban páncélautókat készítettek. olasz.

MELLEKLETEK . Fotók. újságillusztrációk. híradófelvételek 81 .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában. a VI. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . Esztergom-tábor. rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. Kpfw. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz.

II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . rádiós) harckocsi a Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. 1943 augusztusában (két kép) Pz. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz.

osztály mindkét változatot használta (két kép. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. !II-G korábbi változata és a késobbi.A kölcsönadott Pz. német jármuvek) StuG. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. 40 páncélvadász magyar használatban StuG. rotü. rotü osztály StuG.

rom. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . harckocsiezred harckocsízóít a Pz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30. osztály 712. sz.Valószinuleg a 7. elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz.

lV-H jármuvei 1945 tavaszán. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz.ho. lV-G magyar használatban 88 .Pz. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz. pc. Ausztriában átadott Pz.

V-D Párduc harckocsi magyar használatban. V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. 89 . toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. Kpfw. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz. 1944. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz.Pz. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. július 23.

38(t) könnyu harckocsi a 30. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 .T 38-as (Pz. Kfz. Kpfw. rotu.

március 15-én zsákmányolt Ll.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . Kfz. német jármu) Az 1939.) könnyu lövészpáncélos (két kép. vz. SPW (Sd.

M. még csehszlovák rendszámmal 92 .A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. 30 páncélgépkocsi.) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz.

A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 .

M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .A Carden-Loyd Mk. VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2. hadseregnél 1942 nyarán 29.

M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .FIAT F2 és 29.

T . július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941.

ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 . augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.2 6 A könnyu harckocsi 1941.Zsákmányolt T . augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott.

7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 .Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy. sz. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941. BT .: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. augusztus személyzete halott (két kép. MNMTF) 16-án.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

1941. augusztus 3. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép.Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben.

S.A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép. Gy.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 .) Zsákmányolt. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV . teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép.

a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. 1942-ben 102 . 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt. hátul egy M3A l Stuart ég.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán.

4.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. magyar felségjelJel A 30. (~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 .<{ . 1942-1943 Renault R 35-alvázon.

413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma. IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz.Magyar Pz. 1944 nyara) 104 .

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

4-1.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0. / 4800 25 0.7 2 27 45. helyben 2.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu. oldalt 6 Ix7. / 4000.6 mm gpu.7 2 24 30-38 elöl 9.8 1300 970 44.5 13.8 1300 970 44.6 1.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.5 mm gpu.6 1. magyar haszn.4 0.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.6 Gázlóképesség/m 0.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.9 Árokáthidaló képesség/m 1. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0. / 3500 25 0.63 1.2 4/2 elöl 45 160 4.6 1.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .5 elöl 9.62m 5.4-1.4 0. helyben 2.6 4/2 elöl 40 160 4. oldalt 6 1x REVELLl gpu.

0 . = o o = .:"':.. • . 21 harckocsi 108 . = .0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod..

FIAT 3000 Mod. 21 harckocsi 109 .

110 .

rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .n a z2.'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

· }. o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 .[.

/2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.5 front 13.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12. oldalt 8.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4. kocsitest 4592 1900.5 60-70 1.5. 644 560x1932 504x672 530x765 0. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp.front 13.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U. teto 5 lx8 mm M 1914 gp. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.7 1. 1008. toronyátm. 1. torony toldat átm.7 1. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 .1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0. hátul 12.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.425 3 46 280 8-14 2x7. illetve NAG 55 6.61 4 1300 50x200/141 250 3350. 0.64 8. /4800 45/60 0. kocsitest 1120.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.63 3.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3. O. toronymag.92 mm gpu. oldalt 8. futómu a kocsitesttol 140 2352.5. nélkül 4732. vez.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.6 0.45 O. 616.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13.45 front 13.

JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14. 14. Kpfw.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.37 0.1 530x80 70085.8 1.5+20.76 6.5.5 lxMG34/ 900 db 30 0.6 0.5 3 150 170 elöl 14.8 7.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0.42 0.-hátul 14.76 6.4 140/115 2.42 0.4 Pz. Kpfw.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.5 Ix7. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0. oJd. Bef.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.5+20.1 5/1 elöl 40 KI. old.8/10.1 5/1 elöl 37 Pz.5 elöl 14.43 5.88 3 110 146 14.37 0.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.6 0.39 5.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.7 115 .-hátul 14. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.925 1.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.-hátul 14.8/9. Kpfw.43 6.5 felép. old.37 0. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11. Wg. elöl 2x14.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.6 0.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.

~ ..'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:.1t . 1··iP " .-J -'1II.'.1-.:" . LK II harckocsi 116 .'. L..... .

Kpfw. Ausf. 1.D • Pz. B könnyu harckocsi 117 .

Wg. I-B parancsnoki harckocsi 118 . Bef.Kl.

8 a o . {] l:::) •• Pz. Kpfw.. Ausf. F könnyu harckocsi 119 . II.

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

Kpfw. M közepes harckocsi 121 .Pz. III-M Ausf.

50 elöl 50.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.00 122 .6 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12. Kpfw.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.6 0. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.8/23.59 StuG. III-B-D 7. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.8 2.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.93 15.2 611 elöl 40 155/95 5.8 2.8 2.9 4 200 310 elöl 50+30.8/21.13 5 182 320 StuG. oldalt 30 Ix7.6 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.6 611 elöl 40 165/95 5.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.04 15.5 611 elöl 40 155/95 5.94 15.

84 5.6 ]3.2 0.00 0.] 1.] 5.00 12.5/ 3] L/43 Fl 1.6 ]2.1 23.89 22. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.79 ]470x75-660 80 2.3 Pz.6 L/24 2.3 Fu 5 123 .5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.1 5.5 ]x7.92 6.92 6.4 0.92 470 6.00 ].Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.7 0.00 ].5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.5 IV]x7.5 5030lx7.7 0.

G páncélvadász 124 .7. III Ausf. StuG.5 cm Sturmgeschütz 40.

IV Ausf. Kpfw. . . . :. - ..O····:· .~ . Fl nehéz harckocsi 125 .... ~ Pz.

IV Ausf.Pz. Kpfw. F2 nehéz harckocsi 126 .

IV Ausf.Pz. H nehéz harckocsi 127 . Kpfw.

Pz. V. Kpfw.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 . oldalt-hátul 45 elöl 110.8 15. oldalt-hátul 45 Ix7. oldalt-hátul 45 Ix7.92 mm MG34 gpu. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.. oldalt-hátul 45 elöl 110. /4200-5100 30 30 0. oldalt-hátul 45 elöl 110.8 0.9 1.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.9 2. /4200-5100 30 0. oldalt-hátul 45 elöl 80.92 mm MG34 gpu.6 15.88 0.9 1.9 0.9 1.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80.88 44.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .

2x7.79 1.04 52.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db. Kpfw. oldalt-hátul 80. oldalt-hátul 80 lx8.5/56.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1. 60 elöl 100.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 . VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.2 2.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45.

V Panther Ausf.[) Pz. A nehéz harckocsi 130 . Kpfw.

Pz. E nehéz harckocsi 131 . Kpfw.• • • • @ II. VI Tiger I Ausf.

Pz. VI Tiger 1Ausf. Kpfw. E nehéz harckocsi 132 .

63 10.8 II . felépítmény elöl 14.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25.5. 2x7. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.8 1.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0.15/10. oldalt 17.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db.75/10. oldalt 10 Ix7.9 Gázlóképesség/m 1.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0.6-15.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz. Bef.53 9.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25.8 Fu 5 133 . 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13. (50).5 cm Pak 40 auf Gw.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5. Pz.5.5-0. oldalt-hátul 15. Kpfw. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.8 Lépcsomászó képesség/m 0. lx7.

38 Hetzer BMM / 2407 db.65 1.5 105/60 8.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25. Pz. Bef.4 4/1 elöl 20. oldalt 20 lx4.5 Fu 5.92 MG /1200 db 25 0.1 1.7 cm Pak(t) auf Gw. oldalt-hátul 20 Ix7. oldalt-hátul 20 elöl 60. Ix7.4 cm Pak(t) LI 43 0. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.8 1.5 cm Pak 39 L/48 /40 db.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.Wg.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.6 134 .4 5/1 elöl 43 260/170 4.78 16 4 120/180 320 front 60. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9.5 0.

G közepes harckocsi 135 . széria Pz. 38(t) Ausf. Kpfw.o o o o o ~Io o o LT VZ. 387.

38(t) Ausf.:..•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1. G közepes harckocsi 136 . Kpfw.1 O I Pz.

Kpfw. Pz. 38(t) Ausf.•j o l . G közepes harckocsi 137 .v v ••.

~ -.futómu nélkül 138 . G .• o • o • •• • o.. 38(t) Ausf. Kpfw. • •• • • ~II: Pz.

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 ..! vz.

I 1 l' <r. 1 vz.J Ll .- I I I \ ' J . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 .

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

8 0. 2x vZ.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.7 Skoda UV vz.37 gpu.5/11 5 125 250 elöl 10-13.9 Árokáthidaló képesség/m 2.1 145 . /160 db 40 0.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.51 Tömeg/t 10. hátul 7.58 10. 34/78 db.8 Gázlóképesség/m 0.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11. oldalt 10.7 2.6-0.0-2.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá. Kpfw. 35) Pz. vz.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.

L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .Landsverk LVKV-40.

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 . • • • • • .. ••••• . .. .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 .. i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e...

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

78 3 55 3-6 2x ZB vz. 2xvz.7 cm SkodaAIl /80 db.3-47. / 3000 db 40 0.5 4 160 265 16-30 1x4. + 1db tartalék 0.5 151 .2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz. 37 gpu.58 16.28 0.2 180/125 12.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.5 6/6 hátul 3.8 0. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.3 0. 26 könnyu gpu. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.9 2.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14.

.• ol N a c. O o o o O ..c: .:: c.:: :0 (!) .. o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 .) N~ "ó gOV.) o o 00 O O.::...::.o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .

.... • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -. :f[]l • •• • 153 ........ :L-=..c: (Jl . • •• • •• • .J . ..[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o. ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •....• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J ... N N :0 o '"o o. ... .. . Q) .

__ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 .: :1: o • ~o:l' ~o rt.. "" to •• ~ -. · cm"'" •• ~l .1 :~: e .. . ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' . " •• ..~~ '.Q " O Q •• " • O o o o •• ..~ .~ : :1 1. ~ t r...

155 .

O.: •• 156 ..Il_ _il. O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O. 0000 O O ••• o o O • O O ...<:: •. til <l. ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • ..) o.n • :~: ••• O O.o • o o •• • ti . ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () ..

0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .O O O O • o .

•.../ Tatra OA VZ... " \ } • I / . 30 páncélautó 158 ...

-hátul 40.5 mm Model 193 I gpu.5 138/80 8.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz. 45.5 mm Model 1931 gpu.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.5 0.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.86 9. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36. teto 18.5 0. felép. 45.8 1. Kpfw.85 11.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40. /2400 db 0.5/16 150/90 8. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6. teto 18. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7. felép. 20 elöl-old.85 1. hátul 40. 20 elöl-old.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8. hátul 40.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 .5 mm Model 1931 gpu.85 1. / 400 db 0.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.5 0.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz. /400 db 0.4 4/1 elöl 20.-hátul 40.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8. Kpfw.

H 35(f)] 160 .Hotchkiss H 35 [Pz. Kpfw.

Kpfw. H 35(f)] 161 .o Hotchkiss H 39 [Pz.

3 1.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.76 1.00 2.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0.5 mm Model 1931 / 3000 db 0.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11. teto 20 elöl 35.68 2. oldalt-hátul 45.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9.75 19. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm. hátul 35. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0. I x7.2 162 .

640.45 0.500.9db46 0.8 TK-3 2.450.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.50 0. /2360 52580 Ix7.001.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0. M Vickers Vickers 1929 50 10.5 URSUS AutógyárIx7.50 Hotchkiss 22.74 8-10.432.64 1. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.45 0.3 12.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.415.75 16.64 1.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

o .o • • ••• . . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 . II • -! ..

:-:.':.:. M Vickers páncé1gépkocsi. . .' . '1" -: .. • : ' .1. II .. 'D":.. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 .:.0.. 29.. . ...... ...' ':. " .II . : : :I :: :: 29.: . . '. .

II•• l' I O I•1' • • • • • . c '.....~ ..10 o 011 ••••.!..111 cll: • O : .. • .. .. .. ••••• ·1 •• • • I • 1.• ci O" ol) O o o _1 10 !.: . .. T-27 kisharckocsi • • o • • •" .. •I •• .. · 167 .. '" ::0 .

2 T-27-A 14. / 600 db 0.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.66 1. oldalt 60.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 . felépítmény 7-20 elöl 65.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0.75 2.40 0.62 mm DT gpu.91 2. /1575 db.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37.25 4 elöl 30.91 0.7 mm BREN gpu. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13.69 16.7 2 30 6-9 lx7. teto 17. Ix7.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855. vezetofront-oldalt 60. /2520 db 45 0. hátul 60. hátul 65. Ix7. teto 20 Ix40 mm / 97 db. sz.9 mm BESA gpu. Kanada 1420 db AEC 131 8.

62 mm DT gépu.83 169 .82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76.2 mm 26/32 / 70 db 3x7.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.7 e]öl 27 9] 8.2 3.76 ]. oldalt-hátul] O elöl 45.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.56 9. teto] O ]x37 mm Mod.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.76 1.62 DT gpu.76 elöl 25.2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.58 10. teto] O elöl-hátu] 25.7] 0. 30 0.8 1. 26/ ]47 db 45 0.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.2 mm L/IO / 70 db 5x7.83 0.83 ].2 3.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i.62 mm DT-43 gpu.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25. ] 932. teto] O ] x45 mm Mod.7] 0. L/46/ 156 db 2 x7.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.53 8.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.7] 0.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7.3 3 ]30 292 elöl 25. 7938 30 0.2 ]. / 3654 db 45 45 0.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

o . :. I o o 0° o o :' ..: o o II II ( ...' •• o o o o ol ft .:. • .:.uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0.. i' ·. . o ~ o o -O' • " fr .0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 .

o o o .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

.o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II .•••.0. .. -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • . •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .

.00 • o o o o o o .Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 ..o o • :.

O I oo 0'0 o .+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test. r : II -~~-*I o ..és toronykialakítása 176 . oO O'~O O oo o o o .O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o .+.+.o Io 0._ I0.00 ~ o.

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

o II19:. o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.és toronykialakítása 180 .

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • .

0 0. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.62 mm DT gpu.5 elöl 44 6.00 11. 15. / 500 db.7 1.74 2520 1. /2016 db 30 0.8 30.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség. 1x7.5 2 70/140 260 10-13 Ix12. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.6 34.2 mm Mod.2 L/46 db Ix45 mm Mod.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 .7 322.70 1. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.1 0.5 14.75 13.63 BT-7 A Ix76. 38/152 db 32.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.1 0.4 3600 0.72 0.7 mm gpu.75 10. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.45 5.00 100 33.1 2.6 1931 0.

48 5.-hátul 45. oldalt 25.65 26.62 mm DT /945 db 30 0.2 77 db 77 db 77 db 2x7. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.2 mm Ll30. teto 16 elöl (60) 75.71 0. old.37 2.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat . C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45.95 2.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B. teto 7 lx20 mm gá.71 1.95 2. hátul-teto 13 elöl 25. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45. lx7. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.2 mm M40 Ll41. oldalt 15.2 Ix76.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.37 1.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0.5 Ix76.7 0.95 185 .62 mm DT/2394 db 2x7.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.37 1.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.62 mm DT/2394 db 2x7.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.H.8 1. /780 db.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.2 mm M40 Ll41.

91 1.778 V-234 dízel 550 15.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10.8 elöl 70+25.8 186 .6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.91 1.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.75 1.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0.77 47. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0. 2x7.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12.tJ.4 5 hátul 26 195/320 Üza.91 0.3 2. 75-77 elöl 90+40. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.2 mm M 40 Ll41.5 / 56 db.45 2. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.8 335/250 9. old.póttartállyal400 7.5 5/1 hátul 30 335/250 9.45 2. 77 elöl 75+35.45 1.45 2.2 mm Ll30.8 2. hátul 75.2 I11 db 111 db 3x7. old.6 5/1 hátul 35 335/250 9.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0. old.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.-fogy.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945. decemberigf. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.86 52 5 195/320 650 elöl 110.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0. old.62 mm DR / 3024 db 0.62 mm DT /1953 db 30 0.5 5/1 hátul 35 335/250 9.91 1. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51. vezeto front 90.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.76 46.

10-12. vezetofront 38. / 8270 db 0.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14. oldalt 35.1 2+6 60/100 100 6 lx7.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.33 4. felép. 3x7.61 13 4 elöl 51.61 0.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46.83 187 . 2x7. oldalt-hátul 30.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9. ponyvával 2300 0.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. hátul 19-25 elöl 38. teto 10.91 1.6 mm Browning M 1919A4 gpu.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.

felül 13. 3x7.2 5/1 elöl 40 185 11.90 2.2 179 db.62 mm M 1919A4 / 4750 db. oldalt 38.5 /90 db.97 28.5 6 elöl 50.2 2. oldalt-hátul 38. lx12.7 mm M2 / 500 db 0. Ix37 mm M5 L/53. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50. oldalt-hátul 51.61 1. teto 25 lx75 mm M2 L/28. / 8000 db 0.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 .60 0.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.5 /41 db. teto 19.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0. 2x7.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13.2 5 395 637 elöl 51.95 30.62 gpu. teto 25 Ix75 mm M3 L/37. felépítmény 13-25 elöl 76.

a gép.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy. nyugállományú honvéd ezredes 189 .A magyar páncéljármuvek hadijelei.

harckocsikat római számmal jelölték. Pa. 190 . 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p.4. BÜSSING4. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. C. BMW 13MW VII XlV VI V IV. p.<\RDEN-L. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24. e. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M.6. Pa. RÁBA BÜSSING e. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA. Pa. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. pa.A M. KIR. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II.4. pe. 17193!VICKERS 4. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. 4. 4. H.4. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. AC-II. KIR. 4. Pa. RÁBA Pa.

Ebbol adódott. Így az 1. 10. melyet szintén rendszeresítettek. ugyanis mind a Toldi harckocsi.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . A 2. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. ahol a kereszt. Utalva a 4. 6.tulajdonképpen alapjelváltozatként. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált. rendelet). 3. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. páncélvonat oldalfalain látható. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. mintaként.mint látni fogjuk . talpára állítva. minden harcjármuvére felfestette. mindkét oldalán. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. szegélyezo szögsáv 50 mm. 1940. 9. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. A 2. ezt a tervezetet javasolta. A 4-9. sz. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. A parancsnokság a felterjesztésében. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. 2. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. a felfestések megmaradtak. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. sz. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. a hadijeltol függetlenül. 7. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül.arányainak megtartása mellett . sz. felsobb utasításra. 5. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. A vezérkar fonöke. 8. úgy a jelzést . Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. a színelosztás arányainak változtatásával.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. A meg szállt célállomás elérésekor. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. 4. A gyorscsapat gyakorló. szárvastagság 80 mm. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. valamint elöl és hátul. rajzra. annak szegélye. el is távolították. kísérleti jelleggel. lovasdandár. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. oldalán) 1. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat.

(6) 67. sz. sz (09.3.348/eln.16. (12.kiegészítésként.3. Igazodva a felfestési felületekhez. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 .) (2) HL 440.b.16.b.11. sz.07.) (3) HL 18. amely eleinte domború fémöntvénybol készült. illetve pótlásként .b. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették. 1938-ban. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.a szövetség jegyében .b.-1941.483/eln.10. A második világháború folyamán az egyszerusítésre.535/eln. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.673/eln. de legfoképpen az ido hiánya volt.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki.10/eln. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz.) (5) 515. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471. egységes honvédségi gépjármuembléma néven.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény. Az 1943-as harcok során . rendelet (02.24. Ennek oka részben a szükséges festékek. sz. rendelet).3. három méretnagyságot határoztak meg. A hadviselo felet . a fenéklemez kivételével. rendelet (11.-1940. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.b.3. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok.-1942. sz. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto. sz.3.291/eln. Rendeletileg ugyan nem vonták ki. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica.-1940. Rövidesen felragasztható matrica lett. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3.-1944. sz.) (4) 47. rendelet (07.3. hallgatólagosan feleslegessé vált.-1940. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett.b. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül.

t.' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .I~IIISI( (2~~C1~ . (J) ":§I. ~ .•:.. .l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1..1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• ..r' ~... ! LU ••••• =!f1" ..92G-IJlJB... ALEZREDES -'. - ~[!..~r:r == . tizedes (J) ••••• ~. ~ 0\ ... A7~ "' . a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd ..

CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST.

--. I.oCNll'rU>'y 2/ LR../arf .lIAeuonh.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös.-L I .It.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 .J...' "".J• -3't/J'J'I/Y1J -/.-.!I.«'. ~/.r.. ./'.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .r/4T 2F ~. / 0~~ ./.raT (.~f/ It •• / ~~~~Q7 /.

A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. amely egyrészt az alkalmazást. a fegyvernem kialakulása. lovasdandár alárendeltségébe került. ábra). hogy a figurális jeleket kerülték. míg a 7. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. sz. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei.. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. 3. amelybol az 1-2. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. 196 . de inkább megtévesztésre szolgált. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. század az 1. század megjelölése így született meg. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. amely mind a harcászati vezetés. belso kezdeményezésre. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. A jelzés rövidesen lekerült. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. század Hajmáskéren. század Örkénytáborban állomásozott. a jelekbol kitunik. és 7. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. Az 1938. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. század tort markoló. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. azaz Hajmáskér tizet. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt.RU/SK .kötelékébe osztották be. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. E kötöttség azt jelentette. illetve 5. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. nyilvánvalóvá válik. s ekkor a repülok mintájára. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. század alkotta a felállításra kerülo 2. A 6. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. A 2. Annak ellenére. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. Örkény ötöt. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. A 2. A 6. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. és 4. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat.. ha rejtve is. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. amely kötelék a villám jelzést kapta. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. a 3. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. valamint a páncélautó feliratot festették. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet.

amely zavart kelthetett. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. és a 2. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. azonban akad példa arra is. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. Kialakult egy olyan irányzat is. Az 1. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. jelzést vezette be. többnyire az eredeti. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. illetve az azon belüli tagozódást. felállító jelzést kapták. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. A doni 2. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét.nyilván közmegelégedésre . Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. A jelzés méretét egy képzeletbeli.muvészi karikatúrákat alkotott. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. csak az 1. amely mint hagyományt. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. hadsereggel elvonuló 30. A vitát központilag nem döntötték el. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. illetve 1. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. A. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre. gázfertozo és gázfertotleníto. de a Ludovika ekkor már csak az L. Kivétel az 1. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. mint alkalmazási jelet meghagyták. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. felderíto-zászlóalj. Kialakultak az alapj elek. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. és terveztek egyénileg. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. 197 . a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. ezeket a kocsikat utalták ki. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. így a bölény az akadémia jelévé vált.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. Az átszervezés ek. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. és a 2. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. a villámot továbbvitte. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket.

vdd.. lov. 1. vdd. 1941. gjm. pc.dd. Hajmáskéri kiképzési anyag. "Kinizsi Pál" csap.1.2.zlj. 1. 31. 12. 16. közp. vegyiharc-zlj.. lövészdandár.. 1941. 3. 1939-1945. 27. pe. Ill. 44.2. lov. közp. és löv. 45. lövészzlj.. szd. 28.. 1941-1945. 29. 32.zlj.-zlj. lövészzlj.2. 1941. 1941. Egységes honv. 26. 1939-1940..-tözs.1. pe. gjm. 1941. 40.-gk.. vdd. tábori pc. 1938 8. 39. hk.. 1. 1941-1943. 34. hdttörzs.dd.3. gjm. 10. 1938. . 30. 51. "Ludovika" Akadémia. vdd. 1943-1945.. 1938. 1938 7. 1936-1938.szd. harckocsiezred. (hk) zlj. 17. 1943-1945. 1943-1945. "Ludovika" Akadémia. .. felderíto-zlj.2. 1943-1945. 1938. gk. hegyidandár.dd.2. 6.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. 36. 1..1.zlj. 1.4. 1/1. lov. lov. vdd. 14. pe.zlj. . 1943-1945. 47.hír. 1. felderíto-zlj.. 1939-1940. 1.szd. 1939-1940.4. iskola. 5. 1941. 1942-1945. kp.vadász-zlj. 35. .2. gjm. 5.. 1938. Örkényi kiképzési anyag. 1941-1945. 1939. 1941. 22. feld. felderíto-zlj.6. pc. 1941-1945. szak. összevont tábo hk.. lov.szd. muhely. 1925-1927. 1941-1945. 9. pc. 1941.. lövészzlj.7.dd.szd. 5.szd.1.. gjm. lövészzlj.11. felderíto-zlj.szd.. lov. gk.1941. 1939-1941. Prónay-különítmény.. 19. szak.szak. lov. gk.. 1938.dd... 24. (hk) zlj. 1.. gk.. 6. pc. 46.1. lövészzlj. 1941-1942. szak.dd.. gk. 1. 15. .. gk.2.dd. 25. 1941. lov. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. felderíto-zlj. 1. 38. II. gk. 1. 23. 1939-1940.. kp. 41.dd.. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána . 1939. 11.2.. 1943-1945. 20.3.z1j.. dd.ho. 33. 1936-1938. 1941. vdd.. pc.. Fovezérségi közvetlen önálló hk. 42. gk. 21.szd. 18. vdd. embléma (matrica) 2.1. pc. gjm. thtts.9. 1939-1940. .képzo iskola.. gjm. 13. 1919-1921. felderíto-zlj. 4. 1.. 43. lov. 1943-1945. 6. .-zlj. Államrendorség. dd.A magyar királyi honvédség gép.5. lövészzlj. gjm. 1. 37.

31!. 53. gy.ho... vonatoszt.ezred. gá. 1943-1945 83. 62. pe. hareko csiezred törzs.3/II. rendelete 199 .3. 1. hk... pe.3. sz. tü. légvédelmi tü. löv. 1945-1945. és a 72388.zlj. 1943-1945 81.zlj. 1943-1945 80.. 65..vk. 1. utászzlj. tü.. híradószd. 66. gk.. 71. 1. rohamtüzéroszt. 1943-1945 89.. rohamtüzéroszt. 5.2. 1942 92. 30. 1. pe.ho. 1943-1945. pe. 1943-1945. gk..... 1. löv. híradószd. 1943-1945 77..2. zlj.oszt. Megjegyzés: a 40365. pe.2. . 1943-1945. 1943-1945. 52. 1943-1945. tü. harckocsiezred. löv. 1943-1945.4. löv.. löv. 61... l/III. 56.ezred...oszt. légvédelmi tü. 52. nehézhadihíd-oszlop.2. 1943-1945 87... 1943-1945.2. hk. zlj.vonat oszt. 1943-1945 86. gk.5. pe. 3. 72. utászzlj. gá. haditudósító szd.. 1943-1945 75.. 51.3. 1943-1945. harckocsiezred II.. 1943-1945 78. gy. 1943-1945. 1943-1945. 1943-1945. löv.ho..2. harckocsiezred !.zlj.. 55.ho. 3.ho. hk.oszt. 51. 1943-1945 88. zlj. 30. 2. 1943-1945. számújelzéseket határozta meg. löv. pe. 1943-1945.zlj. 60. 54. zlj.hk.ho. gk.zlj. 1942 90.zlj. gk.. lovasho. lovasho.6. 1944-1945.2..48.-hdt. 50. 16. felderíto-zlj.zlj. lill. gy. gk. légvédelmi pe.. 52.oszt. 3/II!. 1942 91. 1943-1945.. 1943-1945 76.7.2.. utászzlj. törzs. 1943-1945 74.. gk. 1. 1943-1945. 1943-1945. gk. 57.-törzs. 1943-1945.forgalom-szabályozó szd. felderíto-zlj. 1943-1945 82. pe. 69.. 70. 67.ho. 49. pe.. pc. gk.zlj. forgalom-szabályozó szd. 1. 68.. üteg 1944-1945.zlj. 1943-1945. 5. 58.zlj. 1943-1945. 1. 63. tü. pe. gy.oszt. pe. 1943-1945 79.3. századai 1943-1945.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll..-1942. löv.oszt. rohamtüzéroszt. 1943-1945 84. gk. üteg 1944-1945. . 73. gk. az I.51.zlj. gk. nehézhadihíd-oszlop. 59.zlj. 1.zlj. 163/eln. hk. 1943-1945 85. 1.6. 1.30. 64.. 1943-1945.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

hgy. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .22 23 24 25 26 27 v 28 29 l.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

Így a 9-es számsort átszámozták. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. A végleges számokat indulás elott . A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. számozását dokumentálni nem tudjuk. hogy ki a harckocsi parancsnoka. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. 6-tal kezdodo számok. krétával rajzolták fel. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. A 3111 például a 3. s ez az 1-3. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. Az 1. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. a második a szakaszt. csak valószínu.fehér színnel festették fel. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. vagyis ezred-. valamint 1-1 törzs. hk. és 2. hogy rendszere azonos a 2. amely viszont hátrányos volt. IV-es 9-cel kezdodo számmal. zászlóalj-. század.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. Az ezredbe a 3/1. harckocsiezred csak az l/l. Ezt viselték az 1942. pc. majd a szakasz és a jármu száma következett. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. a törzs mellett az 1. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. IV-Fl és Pz. és 1/11. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. segédtisztje volt.hadosztállyal. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta.zászlóaljakkal rendelkezett. zászlóaljanként más számmal. nehéz század. és 2. A magyar Nimród jármuvek hasonló. aki fohadnagyként a 30. 5-tel. szakasz-szintig lemenoen. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. A 30/11. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. A 30/1. A zászlóaljak törzsés pe. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. 3-mal kezdodo számokkal. és 5.. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. közepes. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni. páncéloshadosztály számára. és 3/II1. harckocsizászlóalj tartozott. és a 4-6. 1. 1. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. Az 1. zászlóalj. Ezt használták a téli átfestésig. azaz szakaszparancsnoki kocsija. nehéz század. zászlóaljnál volt a 4. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. harckocsiezred II. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. A különbözo nevekkel. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1.Toronyszám Mint szakkifejezés. nemhogy az idegenbol származót. A törzsnél 02 a kezdo szám. Az átadott Pz. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. 2-vel. május elején tartott kormányzói szemlén is.kal. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. zászlóaljnál volt az 1. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. Az eredeti terv szerint a 30. század-. pc. közepes és a 6. ennek megfelelo 4-gyel. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. l-gyel. századokat 204 . Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. szakasz 1. azaz a 3 számból az elso a századot.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. hivatalosan nem került használatba. Sajnos ez az irat sem ismert. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal.fújósablont használva . A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. valamint a 3. 3/II..

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 .3 /'0 6'/2 5tJ9. "/.. It Zo"z$oj 209 .3/ 8.'.(d I..J'Zt7.8/0 a". 5// ~J.

P~.A pc.Páncélos-hadosztály megalakulása.·-.Andrássy személyzet.1<"'. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani. 1942.A közepes bk.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.IV.II.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.Az l.hogy 1.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából. / ~/. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1. r.zlj-át nem tudták feltölteni.május kormányzó 9.mint szempontjából a hdt-eknél.Gépkocsizó érkezik. jól ~elszerelt alakulat volt.' .igy .Hk..de.ho.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t."rövid csövü" Pz.Iv. alkotta 38 tiszt.igy vonult el.szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.Gk~DD.március a8 ezred mozgositása Igen önálló./Kivéve.szd.magasabb néven szinte 12.. anyaggal séges volt felszerelve.' 210 .lkezett.-a "Tol.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e.. /- 1. /1'> /.január legénység 6-7. 1942.// l' "!' \ ~~:S~ /' . ..E dandár. két zlj.január 1942. t:"..sokkal a pc.nehéz szd-a az u.Ez laktanya.Megfelelo számu ezred III. 9 hetes 8.kal !en. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.kivéve a Felderitó zlj-at.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél.ódll-okatap'tak". A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt..áll-át./Kiképzé8 Pz.vadász szd-ok "N. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul.Budapest. 17.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942. A kiképzett..január a keret ezred a 30. a.s megkezdodik.IV.e.n. nl.hosszabb rendelkezé. k A hadsereg pság.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el.és 38 t anyagra/ 1942.di"-.ho.irn!.szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.melynek A felállitott kpnnyü hk.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~. .minden elkövetett.

z1:j • l. 20-20 köz.tü.l Toldi 1. 6 Nimród.szd.szak.oszt.szak.vonat . II n. 1. Gp.szd.szd . Távb. I-Ir.szak. 12 gp. Mkp.gv.2.szab. Könnyü hk. 1-2. 5..lövész ezred Ark.bk.üteg 51.szak.~k.Gk.2 7"'<1. Mkp.oszt.ezred H Törzs 3 köz.8.ho.'o la Toldi á 4 löv. 1-3. 4 löv.Gv.. .löV. Árk.gv.Felderitó zlj. Hk.szd. I-II. Z. 12 gsz.szak. U) Száll. 1.• 15 Csaba.löv. 'S"Told.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o. """~ 1.4 'SImm av.hiradó szd.szak.gépág. l-).oszt.ho.szd.2 gp.örz8 Árk.bk.szak. Törzs 2 ko!>. szd.h.utász ezred 1.tü.tü.nehéz szd.k. Jt0rg.törz~. Zlj. á 4 löv.Lgv. Ark.Pe..szd.2 gp. Gk. 2-3. 1-3l1'gk./Toldi/ 1-3.vus zlj'. szd.S7.Gv.sz.löv:szd.Pe.Zlj.besz.szak.szak.hk. Távb. Forg.d.Gk. Törzs.Lgv. 'Távb.old'.köz.3 T·!. 2 k.szd.d.sz • Árk. Müh.. T-loll Müh.gp.szak. Hk.szak.2 - 211 .szab. Peg.k:.üteg .1. .Pe.szak.2 npu. 14 mkp. T.ágyus üteg 1. 51. Távb~szak.Pc. Petá.

#I ./9+1 Ih.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS.tzP.329.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.:JjjO 1•..~ " . --I -4 '--.'9.iG 7 i ~./EGYJ/ERl'L'Tl."f2f-02-24 /1.~7 18# " .~. t .g/ ~ /~ J~.il4 ..~ 'GI ..f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-..f: /11'/ .'. -8 76 1'2Q.jgj 5'6.a~ t'km-~ ~.. 91. 4/6 '~'~ II'" j.f.: i '.~-.7 /727416 JG I61 263 ../ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .::.. 6 I'Mt.31" .: t .~ ~ G~P.34.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.ff l2J 181.fJ"... ~ 778 -.go -S~3.. JG 7~ ~ ..~ .tt I/ If J I lt) 't . h.1 1.~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21. 1 ~j. 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.3 1...- N N óf/71J:/rln .371 1) ...f"17 2§/ ~ 1.-_.i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1.J.: - 1 SRrrezeitur/ ~.. (IZ J'.f-12G203 ~ IPAItCE/. _. dldtl szd./Ht/.•• "'.I"j~77 .~ '"•.../r .a .uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .12$. Ac."J2~ S /2J9. /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 .--. /10. 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir. /. J4/tf..

M. páncélos ho. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. szabálytalanul. Ennek ellenére. igen sokan viselték.illusztrációval.) Közzétéve: 5. Ezek sajnos nem maradtak meg. 1943 telén 213 . ami már eleve széles. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1.a.396/eln. sz. Az érintett alakulatokat utasÍtották.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. 5. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. k. sz. m. világoskék posztó alátéttel.-1940. 1941-1943.01.2.a javaslataikat. körrendelet (1941. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. sz. gk.-1940.23. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. kir. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. A tervezési felhívásban meghatározták. Ebbol kiindulva a gk. fekvo jelvényre inspirált. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte. oszt. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. 10. hogya Szt. Honvédségi Közlöny . 12-én kelt 57. lövészek.1941. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . szélessége 90 mm 113. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940.1. Koronát. nem dokumentálhatók.899/eln. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. r.

A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk.-1943. sz. em. Pcjm./eln.437. alatt értekezletet tart. Eredeti nagyság. 1. 1943. Orosz hadjárat. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. köz./eln. embléma 1941.2. M. kir. Honv. Egységes Honv. doboz 1943 A Pc. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. A tervezett jelvény. 3. tar. 362. Fém kivitel.Mérethu ábrázolások! 1930. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. VIlI. sz. 214 . 9.Hdt. gv. 22-én kelt 2. RUlSK 1930. Gjm. nem valósult meg. osztály 21. évi 03. ismeretlen okból. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. A zománcozott címer nem eredeti. RUISK. Og. vk. Bp. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. értekezlet összehívás a HL VKF. 290. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. HAJMÁSKÉR 1929.

. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.-ig bezárólag) 215 .. sz.'[ . Méret 50 mm.kik.. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére. ezredpk.900/eln.7. 52.• . Tervezte: Kömlody Imre akadémikus. 1940. 1944..

4/fCELTORO ® 216 ./"!l~2 -194-5.4I1CELGffJf/fJCS/ &L1.lE/glIYlJl / / I P. Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J . I I . I / •• /1 P.

fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.hop-nak f.utján/.gy. a 10.a személygépjármüveknél 20 cm.szd./ /:18 páldány:{ 7.tü.és a lO.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.!eln.tpst.e.f6azmstr.pság.paág.aloszt-ok jelét kell elhelyezni./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.-ig: Irásban: A 62. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.gy.hda.Jármüvek megjelölése: A.paág ••••••••••••••••••••••••••• .a továbbiak figyelembevételével a 10.ho. .zlj. 10.fo~.e.ho.pság •••••••••••••••••••••••••• 2. 6.jelz48:/1e~yen 2. a 36.e. :/ l.1 ••7.1~.szd.hu.ezd.. 10.stb.gá.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.hó 27-ig terjesszék e16.:/és ö. letre/:IV.h1r.tU./aIT. 10. A k.utján/ ••• 6.azd.paág-ok ezirányu javae lataikat .ezám:i Az orosz hdm.l.lov.ho~alakulatai közül a 6. A többi.pság.-1942./:oszt.~.von.e.von. E jelÖlés csupán keret.gy.ü.IG mm.ttl.lgT.utj~ •••••••• 3.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.gy.e.42.III.peág.e.6.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k..mel- -~217 .sz./2.melyben a csapa~ test.alakulatai részére./IT./aIY./:csap.utj.O./aIY.lov./:Lásd léklet.hdt.állapitja meg.26.ss.p8ág.hir. 5.zlj.az l.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.pság..pság. 10. E jelzés célja az..21.sz. 10.rende.p8ág.K i a d v á n y ok: l.

Példa az l.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.melléklet szerint/:3.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal.~2/JfthI-q2.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.zá8z16t szerezzenek be. n.~e·.vagy ráégetni./Anyagiakr~ y./s~ ktl~elépens/kell elhelyezni. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n. mell.és hátul a bal sárhány6. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni. Pogatolt ~áI'mÜTeknél.eleeég alá kerUljön."k/ kell ellátni.sz.melléklet 4.2..ápre.sz. FV./12. Példa az l.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n./ '.sz.melléklet ezerint.ábra szerint ~örténi~.bb intézkedem. . A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el.~.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel ./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z../ 2.ol~alo~ elbelyezett 2. -2- 218 .JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb.jelz6 táblák.a bal .ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II. A jelzéseket ~ehár ~eetékk.khe~1a A::pv/d.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.l kell ~el~ee- téni.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m. BzemélygépjáI'mÜveknél el~. 3./6öm-ve~megjelö16'es. A pság-ok /:zlj-/:oszt./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.sz.:/pság-ig bez. IIIjPaág.

}4.• 219 . Menetzene 231~mü.z •. t6. r.számu melléklet.törzs 104. l.o.!Ilunkis szd. táb .:.seb.!og.Büt~ / oszl./1.lu!l~~ás szu. 1/2 IV./5. /'1.ázd.száll.gko.ht.vez.l • :nur ~:::.. F)4.élm-. /S. t..•l..b...-: ·. lO. l05.sz'l. lO.l..

~r g ~.oszl.száll..JOI~_ ko.16sz. lO.gko. lO.száll.losz. 1c: r. -" d~.cBop.oszl.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .élm.16sz. 2.zlo ág.oszl.!1..ezáll.t~ ~ ~~ ~X lO. .. ~ lO. ~.12/Jj~2-1fJ.rögt..számu mell~klet~ ko.élm.16sz.ko./4.száll.eü./2.seb. 1/2 IV.kez. 220 .ko. ~l.száll. ~X t •"::.fog.~(. .-~.süt6 lO. IV./l.l6sz. lO./3. " '} • ro M-.PSág• '-.száll. lO~/3.• ~~ lO.von. ko. lO..

/7. l04.munkás sli!ld.táb./6. ~04.~áb.Menetzene l04.munkás szd.táb./5. 221 .munkás szd.

.árk.1942.ó./t. kiséro a 49~.8z. 36.zlj.Ill. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. • 36.számu me~leklet.pct. 'szd p.szd./rII.szd.. 36.ho ko../kt •.av. Ü. 36. zlj 36. zlj.szd 36. 36. .e. gp.l.-gy. 222 ./IIJ~z-$e.

J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~.pság. .s~ill. lG.l0sz..oszt -" C.ho.lösz. 135. "'ll ~.oszl. lO.lgv\gp. ~~Z-~tl!. IO.i4.lösz.tL./3.' '" .tü. 'A ~ ~ 9./2. lll.IBsz./ . lO.ko. szd.~J ~~}} O/.ko. lO. ~ . . -~.sz&ll..hir. ' 2 lO.tgko •száll. ".szill.lO/II. lO.10BZ.ko.ko.. _'. szd • lO. ~co. ' .kez..von.~ Jel~~s ~ .. lösz./I.száll.! 223 . ~T .

.".geág:· 10 mm I. e.alakulat jelz5 tábla: C~.:./III. '·~VC:/ vonalvasta.~. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f . o / o.0 // ./Gjm-vek Csak'példa! "'y.ben ao·J:\O . ...e~.' ['7.:J.'~i / -- '-60"cíi -~../A °100.".SI •• ~./. pság.1. 224 .1!C PÉLDA] ..-- 2. /hármas .8." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !. 4.ulataUak ~..' '.3e1z'. . --- jéiz~~~..J'.ho.ala). .\ ..7lj. eg..•lS.e /..55 25 cm r J t t : " 2. -.eleságkocé:1 ~ \iI ..liI' aj ••• a1!1P- l::.pk. Ps~pattest jelzás/ o "•."..1sEgk.~../P~ág.~".balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'.. .

ho. k.z. .r. IV. közv..i.s vona t 12. ho. hdt. csapa. hdt. csapa~ ~ vonat 1~. pshg.L-/9~2. /e.k. vonab 10. (- -~ ) IV.13 1. ho.----. 225 . k csapa~ ~s vonat ~214/eh. IV.-a 32.t 6.L-1942-hc. hdt. csap.ln. m"JI~kle:t.

sz. hir.rn l(!.. W. hu..r.'2. M.s: A vm: kp.. ~ü. 17.\I~kl~~ . ~Ü.lkalrnauC! J. Arn~t1flyiben j-zl!.ki~f.nrse. ~2.s ad J2IJ/e).~gj~9YZ. a. \. me.sc c.tU.t v: 1-ig jd(U1tse. Iov. 'av. zd. r---·" lV. 226 -/~J2./. IV.os~t.r.z.n~ . ..lgondalbsa j(l.bs.zlj.akkor sajá~ tz.\. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt.~s~ na.-ha.13leln. szt o m~.mu.V.. surinH jdÚ. szd. n ~A.!r. zli· lV.ul-hsz zlj. 1942.. oszt. alopq. . s I IV. IQ]] 1. lV. szd.n~s az..I.ddig· j~I:::~s~ba.

1V-/1.v. ps6g.lop C~ 8. lV.ls. oszlop )C~ 1V. 1v.süfóoszloP C lVü::zIOP ue.üza./Ü6b.3.kocsi.szlop 102. 1\f./l. von.ft). 10S·/ hL szd..iúl}smllilb gko./1./2.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll.munkás szd.lop b IV. C hdt.t a.li'I1S6) ---.l6szukemló IV.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v.hídcso .se.8 okt. " ' 227 .-~)C~) =105.tbb.!2. 1V. IörtS 107.SÜroosz.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) . m:zll~ldcz. gk. C++)( C" IV.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o.k.táf.~JA A .C!Of'~ ~2 v11./1. v.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.OSZIO) IV.ps~.g ./2..Je ®I )( IV·/'lk. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.h b. ~l1om~s f6b. IV.l1g4~-haz. ataKvlarok je tzé. 240.soPfIa9· )C~ IV. k6rhtÍz IV·/tseba. lI1un~ ml.~) c .--m.f. Hdl. gko./?.muszal<i bürüo5~op ~. ürü osz.1IOIl c. 3213/efíí./6. a von. •• ) IV.M~b ..•. IV.hdl. C IV. Cri. IV.kbrh& IV. 107. ) V.ubtó OSzlO) C .gko.16._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e./2.csioszlop @1/ )( 113. 107.\'On. sz./2. szd..1g 9 p.~'fiJF --\tt.. szd.

1.inne.:. a 3213/e. sz. 228 . mell~kld. l's b <-- 9.l fq.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1. 1942.!'.!:~mhllz.·."05 ~ZIIiFl~ 1 tc./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.:.4. t6b16t.ln.rn.Z..dve J21J /e1n.1 a\akuial: 6O jelz6 c.1a. -/g~.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.

.. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. irb"'1. l'l'LlLIG.. 229 . 2.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja. &.1.ie\z~ J2/ J /e. az. bbrQ.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3... bra.. A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l..Z -/9t2.bru..

lilII. hír. zlj . 12. hír. löv. 24. 28. IÖv. 20. gk. 34. 42. gk. 1. 19v. szd. kék hajtókás. gv (gépvontatású) k. 18. u.szab. 230 . löv. 6. forg. feld. 1. pe.e.zlj.oszt. törzs hk. szd. 1l. 22. 51. 1. ** Azonos a 6. 7. lilL hk. oszt. pe. tÜ. pe. Pe. 10. zlj. hadihídoszlop 2. 33. oszt.hadt. zlj. gv (gépvontatású) k. Pe.ho. gá.zlj. n.oszt. alatti 51. gy.zlj. pe. muhely isk.z1j. hk. tü. 40. 14.ho. 3. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. 311.ho. 8.hadt. gá. 2. 2. 35. 52. Hsdt.e.e. tü. közp. gk. törzs 1. 51. 15.-jal. oszt. gk. von.zlj. 2. törzs 51. hadihídoszlop 5. gk.e.zlj. 1.szd. 2.oszt. törzs 6. hír. u. gv (gépvontatású) k.I.vk. 32. 19v.zlj. hk. 25. 2. IÖv. 3/II1. löv. gá. IÖv. 52. 2. gk. hk. (XII. von. 39. 31. gk. gk.szd. gá. 30. u. légy. (gépvontatású) k.ho. törzs. 1.z1j. 3/II.oszt. 43. hk. 21.ho. törzs 1.zlj. isk. piros hajtókás. pe. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231.163/eln.e.ho. ** 2. 29. löv.szd. 3. n.ho.-1943 Fsz. pe. 36. 1. oszt. 4. törzs 1. 1. 3. pe.ho. szd. 37. 23.e. 9.zlj. szab. 1. IÖv. 41. és gk. törzs lll. gk. [sz. pe.e. törzs 4. Pe. 5. 19.zlj. 6. forg. törzs 5. 38. pe. feld. oldalon. pe. közp.oszt. gk. azaz Nimródos. pe. hk. pe. tü. gk.zlj. pe. tü. hk. 5.oszt. 2. 13.ho. 1. pe. 11. gk. 1. 3. 17. 27. löv.zlj. 3. tÜ. 16. 26. 52.

~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \.• ...\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\.*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •.• [TI 10 15 ...

19v. 23. 32. aszI. 12/1. 34.pság.éla. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. pság.oszlop) lY.von. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. 12/2.szd. száll. tgko.hadtápszd.M"(gyalagsági felállította 101/2. 130. gépágyúsgépkocsioszlop) 12. Kaposvár 1O.e.munkásszd. seb.-1942. 12/1.ho. Pécs 12. (könnyuIV/1.. ho. hír.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18. ko.I. gá.kez. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd.gko. tü. (légvédelmi ü.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. 37. felderítoosztály-parancsnok 10. 12/4. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. felderítoosztály kerékpáros század 10.tpk. ho. 31.zlj./eln. ho.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. sütoaszI. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 . Pécs gá. hdt.(tüzérezred) (muszaki gy. vonatosztály Csapatkórház. ko. IV. (egészségügyi oszlop) felállította eü. yez. (tüzérparancsnok) lY.e. ho. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. gp. számhoz 2. (híradó " 48. 105/2. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10. 12/5. géppuskás század) 12/5.szd. sz. losz.vezetési törzs) IV. (tehergépkocsi-oszlop) 237.hír. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10. 12/2.(gy. 35.e. 10.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov. sz.3311.k.pság.fogatolt (18. könnyu19v.aszI. 101/1. 101/3.e. IV/1. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30.12. oszt. .oszlop))közérdeku 3. 12/3. tábogypk. 36. mu. 10. gy. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. 33.

6/1. szd. távb.szak. 43. 65. tüzérosztály törzs 50. 69. 76. gp. törzs 6. 44. 6/5. 6. 60. ö. üteg 10/1. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . szd. gá. szd. 6.e. 74. pct. 19v. 61. gy. oszUörzs 11.utászszázad 41. távb. 10/1. üteg 11/1 üteg 51. 66. 10. 68. gy. szd. szd. 77. üteg A 6. üteg 57. üteg 11. gy. 71. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10.szak. 61lI. 2. 1.e. üteg 48.e. 73. tüzérosztály 45. híradózászlóalj törzs (pság. szd. 6/4. 6/1. 10. tü. 72. 2. oszUörzs 10. 10.szak. üteg 10/2. 63. üteg 56. üteg 11/1. 6. 62. á.e. 6. utászszázad Híradó 42. árk. üteg 10/3. á. gy. 6/1. 61lI. üteg 47. lY. szd.e. 67. zlj. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. 61lI. 70. 6/2. gy.) 10/1. 6/3. 1. 2. gp.szak.szd. oszUörzs 12. pct. 64. 3. 101lI1. emv. üteg 55. 1. üteg 11/3. méroszázad 58. 3. 10/11. tüzérosztály törzs 46. szd. szak. üteg 11/2.e. távb. üteg 11/2 üteg 52. üteg 11/3 üteg 12. 3. 6/I. 6/1. tüzérosztály 53. 6. tüzérosztály törzs 54. av. zlj. tüzérosztály 49. gy. utászszázad 40. 75. híradó század 10/2.Utász 38. utászzászlóalj törzs 39. szd. 6/6.

10/5. gy. 19v. gy. kocsio.e. távb. gy. 121. kocsio. távb. av. 8/4. 92. 8. 8/III. szd. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. szak.szak. 123. 8/II.szd. kocsio. gp. 6/III. 99. 10/8. 84. 10. gp. 10/1. 89.78. 120. gy. 8/III. 6III.pság. 8/1. kocsio. 111.e. 6/III. 8III. szd. 119. 109. zlj. á. 114. 115. 80. pet. von. pet. 112. gp. 81. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . szd. 97. 122. zlj. gp. 10/6. á. á. 10/4.e. szak. 88. szd. f. á. 100. 82. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. 10. szd. szd. 107. 10. (felderíto) 8. távb. 8IIII. 117. szd. szd. 6/7. 10/2. 10/3. 6/9. 8/3. 95.szak. 10/7. lov. 8/III. pet. 6/III. szd. 104. szd. szd. 8. pet. zlj. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. pet. 102. kocsio. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. szd.e.e.szak. 8/2. 105. 8II. 96. gp. 110. ko. 8/1. zlj. 98. 108. 93. 79. 101. szd. 90. 10/9. távb. gy. á. 83.szak. 8. (aknavetoszázad) 8. szak. 6/III. 8/9. kocsio. 8/1. 8/II.szak.e. 106. 85. 8/7. szd. voncsop. szd. távb. szd. 8/8. 8/II. szak. 124. szak. kocsio. 87. 6/8. 91. 118. 94. 8/5. gy. 8/6.szak. 8. kocsio. szak. kocsio. árk. fog. á. 8/1. szd. pet. 116. szd.

134. 10. gko. 10. kez. 10.o. 10/1. álls. 10/2. o. sütoo. seb. 136. szi. 10. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. 140. o. száll. O. seb. 8. 10. von. 10/2.o. losz. 132. gko. 10. 133. 10. 10/1. 131. 126. tgk. o. 128. eü. 130. tábo kórh.e.o. hhid. muh. száll. (ló ellátó) 10. gy. tgk. 129. 10. (személyszállító állomás) 235 . 10.szd. lóello. menetzene 138. tábo or. élm. 10.125.szd. mu. 139. 127. 135.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .(J féJ féJ .reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

o .:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful