scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

2006 .ÉDER MIKLÓS .BÍRÓ ÁDÁM .SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.

33 34 34 36 39 . 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók. Kpfw. Renault 35 (f) vadász páncélos Le.hadijelei. 111 közepes harckocsi StuG.. . 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 .. II könnyu harckocsi Pz. '.i~::'>. V Párduc közepes harckocsi Pz. újságillusztriciók.. 1könnyu harckocsi Kl..7 cm Pak(t) auf Gw. IV közepes harckocsi Pz..~". Kpfw.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29. Kpfw. Pz.. Be! Wg.' 105 "'. M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 ."'. M Vickers páncélgépkocsi 29. . KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk.5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4. a gép. 1Aus! B Pz. 111 rohamlöveg Pz. Kpfw. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek . VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. Kpfw. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz. Kpfw.Pz. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 . Kpfw. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz..

de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. súlyos betegség után hunyt el. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. aki már nem lehet közöttünk. több száz jármu rajzait készítette el. rajzait elküldte Magyarországra. Bajtos Iván Kassán élt. A szerzok személyes ismerose volt. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol.Eloszó helyett A könyv. legalábbis az elkészítést illetoen. amelyet az olvasó a kezébe vesz. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. több mint 10 év munkájának az eredménye. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. Sárhidai Gyula 6 . Közös munkánk támogatást nem kapott. de csehszlovák állampolgárként. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. ott egyszer megjelenhetnek. Magyarországon alig tudtak róla. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. Valószínuleg az elso volt. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. magyarként. remélve. hosszú. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. Értékelését az utókorra bízom.

A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG . " HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 ..

valamint Svédországból.) gyártását vagy külfóldi beszerzését.) páncélgépkocsiból állt. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.rejtett .A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre . Az ország területének kétharmadát. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. Junovitz P A.nem rendelkezett harckocsikkal.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal.mint a Monarchia hadseregének része .zömében elavult . páncélozott harcjármu. 9 . A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte. Mintajármuvek érkeztek Németországból. március 5-én Gyorött bejelentette .ezen belül a páncélos fegyvernem . A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült. a Magyar Királyi Honvédség . a prototípus készen állt a próbákra. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu .a legnagyobb titokban . Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . melyet vontatóként rejtjeleztek.harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú.épült. Anémet Pz. Ganz. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására. a Landsverk üzembol.Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. elso világháborús könnyu harckocsi . M Vickers páncélgépkocsi volt. a Svédországból.elemi szükségletként jelentkezett. A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. Ezen évek alatt teremtették meg .1 db FIAT -Carden-Loyd. illetve megvásárlását szorgalmazták.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés .a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. sot. Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel. 1920 és 1938 között. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. A motorizált eszközök . Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. (A V-3 mint alvázprototípus. s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. csupán külfóldrol beszerzett .így a harckocsizó alakulatok létrehozása . tüzérségi eszköz stb. személyautó. Magyar Waggon és Gépgyár . Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi. MÁVAG. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak.Weiss Manfréd. 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . lakosságának felét elszakították. A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték.) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme.

A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. 57 db Csaba. s a többit is újból alka1mazták. a Toldik 80%-át. Abba a háborúba. A magyar ipar még ebbol. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. a 2. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. azonban . zászlóalj a nem állt fel. de 1942 tavaszán. a többi hibák miatt esett ki. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. 135 db Nimród. a német fél e megegyezéseket csak késve. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani.sorozatgyártása. a Csabák 20%-át jelentette. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. június 27 -én . a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. vagy csak részben tudta kielégíteni. A roncs-Ansaldókat nem javították ki.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú .összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. Magyarország 1941.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . tábori páncéloshadosztály 30. már elavult fegyverekké váltak. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. 10 .A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok . és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. Az 1. amelyre sem hadserege létszámában. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi .a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek.Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . Az ezred Ill. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. így a magyar honvédség igényeit már nem. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo.Ansaldo kisharckocsival. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. Ez azt jelenti. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol.a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . kÜlföldi eredetu páncéljármu . megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. a WM 17 db Csabát generáljavított. Az 1. Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt.a három mintakocsin túl . a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. további 80 darab épült.nem jutott a hadsereg birtokába. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások. csehszlovák zsákmányból 3 db. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át.

aB típus egy. sz. B = 8. A Magyarországra fegyverzet nélkül.Franciaországtól megvásárolta. hátulról és oldalról 16 mm-es. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. A gyártási jogot megvéve. . Még arra is vállalkozott.67 m széles és 2.. sz.. sz.Renault M-17 és M-18 FT. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. mezogazdasági gépként álcázva.20 m magas B változat 5. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta. D = 10.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. sz. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . késobb ikergéppuskával volt felszerelve.20 m hosszú. E = 11. "farokkal" is felszerelték. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . A két fo kezelot elölrol. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. s itt.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére . a FIAT TIPO 3000 típus.. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. felülrol 6 mm-es páncélzat védte.hátul félköríves csúszószerkezettel. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. 1. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. C = 9. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi. A 3.. Az A változat ágyúval. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. melyet két változatban gyártottak. számú harckocsi. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . ún.

Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-. TKS.a rendszámlista szerint 13.használták. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.FIAT-Carden-Loyd Mk. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. VI típusÚ.) A Magyarországra vasúton. löveges stb. CV 35. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. Franciaország: UE.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát.70 m. Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska.00 m . majd közös konzolon 2-2 futó görgo. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül. (Szovjetunió: T -27. kiselejtezéséig. A 22. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . nyilvántartási számÚ . s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette.. hátul duplatárcsás lánc feszíto.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. (Eredetileg két harckocsit rendeltek.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. A második harckocsi számára fenntartott 14. Csehszlovákia: MU. TKW.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . míg páncélvédettsége elöl 9. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát .) (Külön érdekesség. szélessége 1.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk.46 m. magassága fejvéd nélkül csupán 1. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be. nyilvántartási számot nem adták ki.aknavetos.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent. Lengyelország: TK-I-3. szétszedett állapotban. További eltérés a fegyverzetben volt. 06. Az egészen kicsiny . illetve hadrendbe állítását. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották.hossza 2. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását.

sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. Ehhez a tartalék görgok helyén pc.más harckocsi híján .felderítés. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került. de ezek már a javított. figyelotomyot építettek. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. vonóero tekintetében (40. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott.20 m. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették.foként békekörülmények között . hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. illetve 43 LE). A kisméretu harcjármu úton 42.1935 augusztusában érkezett Magyarországra. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . a lövészülés feletti fedlapra.jónak volt tekintheto. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. 13 .csaknem lehetetlen volt. Utánrendelést követoen. illetve 13 mm) különbözött egymástól. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek.03 m és 1. CV 35 . Mindkét kezelo . a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta.15 m és 1.a szokásos álcázott szállítással . magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. A két változat tömegében (CV 33 2. 1936 végéig további 83. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben. CV 353. 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva .FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33.ládákat helyeztek el. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. Az elso Ansaldo harckocsi . a többi ev 35-ös típusú volt. A H-168 rendszámú. kipróbálásra. H-169-H-252. Magyar rendszámaik: CV 33 . valamint páncélzatának vastagságában (12. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija.7 t.fegyverzete is megfelelo volt.a kis belso tér. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. s a próbák és a vizsgálatok után. függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni.állandó használatban álltak. összesen 151 darab Ansaldo érkezett. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban.a vezeto és a lövé sz . A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését. melyekbol egyetlen ev 33-as. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. Alapveto harcászati céljaira . mely a görgok ismételt cseréjével járt.3 t). CV 35 3.28 m).H-1 O1-H-167. 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni. mely teljesítmény a harmincas évek elején . CV 35 típusú harckocsik voltak. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét.H-168. hatótávolságában (110 és 150 km).elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni.ezúttal traktorként feladva . menetbiztosítás .Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. kiképzoharckocsiként. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. a hátfal közelsége miatt . További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt.

. átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének. o " •• •• "~O . csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). további 10 darabot. 1 darabot (H-212) a cserkészeknek.1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 .. Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt. 00000" 0g /1 .

A Pz. azt állítva. rendfenntartási célokra készítették. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. O" . illetve a rohamtüzérség állományába. Úgy alakították ki. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. A vaslemezek mérete. és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. Ekkorra már elavultnak. ideiglenes jelleggel. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 .a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka.. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. A két jármu 1923-tól a rendorség. <T. VI-B.:a t :. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. O . 1927 után a honvédség tulajdonába került. TI-. zárt felépítményt helyeztek. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. és hadihasználatra alkalmatlannak találta.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. hogy a két gépkocsit a háború után. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett.

hosszú ideig szétszedett állapotban . június 13-án készült el. '\' . majd végül 6 db (5 gyakorló.1: '. majd selejtezték.. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot.tárolták. A4. Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el. .352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett. melynek tetején . 1 oktató) a RUISK állományába került. . .) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg.950x2.. 'I't.7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13... '~. A harckocsikat a legnagyobb titokban .. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani. A 7..forgótorony volt. • o. '1 . . Egy másik. anémet leszerelési anyag részeként. .732x1. 1921-ben további 12. A háború után. összesen 14 darabot beszerezni. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. :LJ.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918..ellentétben a "Whippet"-tel . . (Rendszámuk: I-VI... majd kipróbálásuk után. o~~o_ "" E! :: . Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. de harctéri bevetésükre már nem került sor. .' : . Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere..~. . amikor is Bernola Károly . . Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett.felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály. a vízhutéses géppuska.~:. A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést.késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek. .. . ' •• '1' .: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 . .5-14 km/h sebességet ért el.. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. Anémet leszerelési anyagból.

rádiós.Fu 6. illetve 40 kmIh különbözött egymástól. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. Bef.37 km/h. a futógörgok számában . a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban. Bef. A két típus méretében . A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. 1 Ausf.5.Pz.a tornyot leszere1ve . Fu 2 . AB változatból 8 db érkezett hazánkba. A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. Pz. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. A két. a B változatot 1935-tol gyártották. de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak.4. Pz. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. Ausf. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. I-B 17 . A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült. Két rádióval . a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. Wg.4 és 6 tonna. 1 könnyu harckocsi A Pz. Wg. Kl. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. Kpfw. valamint a maximálisan elérheto sebességében . aB 442 cm. c Kl. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek.Pz. parancsnok). melyeket .57 és 100 lóero. a tornyot elhagyták. LE-teljesítményében .a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal. tömegében . 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole.az A hossza 402 cm. illetve 5 futógörgo. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. .

I-B 18 . Kpfw.Pz. I-A Pz. Kpfw.

kezeloszemélyzetÜk .lH-7l9-lH-724. típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. 1942-re. (l942-ben összesen 10 db. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. Pz. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. G. a3.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.átképzési célokra . A Pz. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. Kpfw. L. Pz. l. Kpfw. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al.H-253.bizonyítékok igen csekély értékuek.épített úton . az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek.H-02l. Bef.8 tonna tömegu. II-F 19 .3 fo volt. A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. B. Wg. . b. Az alkalmazásukról szóló . 1941-ben 1067 db. 1 Pz. I-B. 1940-ben 955 db. A. A 9.az "L" változat kivételével . I-A . a2. 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában.92 mm urméretu géppuska.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. Bár erre nem került sor. E. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni. H-255-H-260. 14. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. D.5-35 mm. állítólag néhány darab a fronton . Pz.5-11.haladni.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . A Pz. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1. II könnyu harckocsi A Pz. H-022. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek . Páncélzatuk igen gyenge.A rádiós változatból1942 oszén az 1. C. F.

de ném et személyzettel. magyar rendszámot nem kaptak. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. hogya 17 db harckocsit átvették.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. vadászpáncélos. IH-878 sz. III vett részt. valamint parancsnoki jármu . Az egy század ereju.5 cm-es. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. lIl-M típusú közepes harckocsit. 1944 augusztus után elfogytak. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. tábori páncéloshadosztályhoz. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . A Pz.62 cm urméretu harckocsi. hadsereg állományában megalakult 1. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. az 1944 szeptemberében.összmennyisége 15 305 darab volt. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. III típusú harckocsikkal. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. Ezek az 1943.5 cm-es. 20 . a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. Mivel van jelentés az IH-876. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. jármuvekrol az 1.100 darabos . lIl-M harckocsi került magyar használatba. augusztus elején II . A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. gyártásukat beszüntették. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába.más források szerint 17 . lángszórós.F szériák 7. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. de magyar müszaki kiszolgálással. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. Ezek német jelzéssel maradtak. 1942-ben idult a D.Pz. német személyzettel. homlokpáncélzatuk 50 mm. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. majd a hosszabb csovel felszerelt F. Az elso nagyszériás .és farpáncélzatuk 20 mm volt. IH-877. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. egyszersmind 7. felderíto. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. Kpfw. Pz. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. páncéloshadosztály veszteségeit. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. Az alváz. StuG. oldal. Eloször 1942 oszén. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval.db Pz. III harckocsi alvázára telepített 7. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. A magyar honvédség 1943. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. li Galíciában 1944. januári harcokban elvesztek. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. végül a G típusok sorozatgyártása. APz. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. az A . lovashadosztályná1. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt.rohamlöveg. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg. a 3. valószínu. A rohamlövegek elso változatai. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. a G jelu végso változat a 7.

III-H 21 . III-J Pz. III-F Pz. Kpfw. Kpfw. Kpfw.Pz.

I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-M 22 . Kpfw. Kpfw. I1I-L Pz. Kpfw.Pz.

J StuG.••. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 . 40 G StuG. III-D StuG. .=L..~ ~ .

1937 -ben 42 db B típus. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. és 3. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb.feltehetoen újak . Tervezését 1934-tol végezték. Kpfw. 26. 24 . Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. 1940/41-ben már 760 db E . A rohamlövegek német hadi.ném et személyzettel .nem ezeken a kocsikon.3. 1938-ban a C változatból140 db épült. december elején pedig Székesfehérv ár. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. hanem a Pz. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. D változatok 17. AStuG. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. IV-D változaton történt. Csanádpalotán. 28. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. ütegparancsnok. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. 1942 telén. errol két fotó is van. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak.és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30.voltak. A G típusból 904 db. azonban a csohossz az A . Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani.01. csupán a köténylemezekre. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében.Velencei-tó térségében harcolt. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át . Az induló A. lH-855-1H-858. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall.7 és 20 tonna tömeguek.08. Pz. 08. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett.összesen 9760 darabot gyártottak. 10 db. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. 09. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk.F 1. 10 db. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. III alvázára építve . tábori páncéloshadosztály 30. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. B.az 1. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. 07. 08. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. A rohamlövegek hadijel nélküliek . rohamtüzérosztály 1. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. a G és a H kivitel.valamennyi harcjármuvét elvesztette.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. 10 db. ütege 1944 októberében Kecskemét. 3073 és 3161 darabbal. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. Az 1. a páncéloserok standard típusa a Pz. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. IH-837-lH-853. 10 db. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. a Galíciában harcoló 2. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. az F2. Magyar rendszámaik: IH-833. 50 és 80 milliméteresre változott. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. Átadások: 1944. a község visszafoglalása során. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. harckocsiezrede. tábori páncéloshadosztálynak. IV típus volt. Az önjáró lövegek különféle változataiból . rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. A 7.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. de a személyzet átképzése . ahol. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740).a Pz. 17.német oktatók közremuködésével . 1944 tavaszán.

Pz. IV-D Pz. Kpfw. IV-Fl 25 . Kpfw.

1942.01. IV-F2 típusú közepes . Így többek között az 1945. az iratok a háború forgatagában eltuntek. V és 20 db Pz. vagy ha történtek is. IV típusú harckocsikat. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. december 19. akirol késobb.magyar használatát igazolják az 1945.új. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. veszteségei pótlására. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. További Pz. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. 7. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. tábori páncéloshadosztály . Az 1942.H típus . hadijel nem került a harckocsikra. hogy az 1.. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. Korotojak és Uriv terül etén . Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. magyar rendszám.további mintegy 62 db . IV-H típusú harckocsi került bevetésre. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal.Scsucsje. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. és Sztari Oszkolban. irányítottak. Az 1945. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . július 10 db. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. január 7. augusztus-december között 72 db Pz. Pz. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. páncéloshadosztályhoz. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. a három hídfoben . harckocsiezred 1. százada 6 db Pz. augusztus 23-ról. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. januári harcok során megsemmisült. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. Német adatok szerint . IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. Nadwomán. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. 1944. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. illetve Kurszkban rakodott ki. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . és pótolják veszteségeit. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. valószínuleg a többi is a 2. január-március közötti hadijelentések.Pz. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. 12 db Pz. december 11. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél.10 db. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. IV jármuvet mutat. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. 10 db.veszteségeik pótlására . de több G . március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . IV harckocsit indítottak a 2. 1945. 1942-ben páncélos-átképzos. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. IH-854.Az 1.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. a 3.adták át a csapatoknak.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt .60-70 darab hosszú csövu Pz.vívták ütközeteiket. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet.magyar használatban nehézként nyilvántartott . Az 1943. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. 01-jén fohadnagy. IV átadás ok: 1944. szeptember 10 db. A harckocsik nagy része az 1943. 1945-ben soron kívül százados). 26 . 12 db. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. Jelentés található 1944. augusztus 10 db. anémet hadseregtolIO db Pz. Az 1945. Az 1944. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. zászlóalj ának 3.

D tB · Pz. Kpfw. IV-F2 Pz. Kpfw. IV-G 27 .

Kpfw. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. 28 . Kpfw. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. sot. IV-H Pz. V Párduc volt. Kpfw. IV-J Pz. Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött.[j Pz.

Kpfw. Kpfw.. V-G Párduc 29 . Kpfw. V-D Párduc 010 . Pz.DID Pz. V-A Párduc DIC! Pz.

ún. hengeres alakú volt. de már nem átadható. 7.5. alatti lKART üzemben volt. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel. 1943-ban az A típusból1768. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. A frontlemezen a vezeto felnyitható.81 kp/cm2 értékével. 8. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. hogy az 1. Visszaemlékezések szerint . 1 torony. AD típus 44.8 tonna tömegu volt.Válaszként a szovjetek igen gyors. A Pz. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. A 2. sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt .szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. az A és a G változatokon a félgömb alakú. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. veszteségei pótlására. 7.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. hosszú csövu (L/70). 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek.köténylemezzel volt védett. alacsonyabb. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. kerületi Véso u.8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. az A 45. amelyek. Az 1944. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). páncéloshadosztály 1944 oszén. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. Késobbi sorsuk ismeretlen.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. állítólag. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. a román páncélosalakulatoknak szánt. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben. viszonylag kicsi (0. páncéloshadosztály harcokban. 1942-43-ban gyártott. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. a Ferdinánd hídnállotték ki. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. között. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. december vége és 1945. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. 5 darab Pz. Ezzel 10 db biztosan. a szovjeté 4 fo volt. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak.88 kp/cm2-re emelkedett. január 12. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. döntött frontlemezévei. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. augusztusi átállása után egy. bázisuk a Budapest XIII. szeptember l-jei 5 db Pz. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0.a román hadsereg 1944. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. 60 mm-es. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. a G szérián hiányzott. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. Ebbol a típusból 534 darab készült. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). V átadása a 2. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál.viszonylag kisméretu . a G 44. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt. gyorsaságával (46 km/h). A német harckocsi legénysége 5 fo. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. A viszonylag "öreg". E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

5 cm Pak 40/2 Marder II 7. 38(t) Marder III-M 35 .7.5 cm Pak 40 auf Gw.

Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. Bár a Hitler által kituzött irreális célt .típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak. Már 1942-tol építettek a Pz. míg a parancsnoki változatba egy további.a szovj et JS-II kivételével . Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. 2. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. terepen 180 1/100 km -. 1944 kezdetén.63 m széles. csovel 6. oroszországi felhasználásra enged következtetni. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. Igazi nagyszériás változata .és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. míg azok csak 500. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. 1941 végén. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. 220 LE-s. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. 1944-ben 146 db.27 m hosszú. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított.78 kp/cm2).5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. nagyobb hatósugarú. 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. 1944-ben 308 db. 1943-ban 799 db. A H és Mtípusokból4l8. belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. "Saukelkopf" -blendével védett. II.Hetzer páncélvadász volt. Elobbibol 20. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. elölrol ún. Fu 8 mintájú rádiót szereltek. illetve 780. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. köténnyel 2.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. összesen 2827 darabot gyártottak. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. melyet a tetopáncélra telepítettek. csoszájfék nélküli. megbízható.5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. az angol Cromwellt 1500 méterrol. (14 tonnás) 0.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. az oldal. 7. összesen 370 db készült el. Pak 39 mintájú. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek.úton 120. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. az alakulat. A gyártás 1942-ben 110 db.87 m.havi 1000 Hetzer . A Hetzer . a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit.10 m magas. azaz összesen 1217 db volt. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . olcsón eloállítható Pz. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. 1944 márciusában készült el a prototípus. 15. kivitelezésére azonban már nem került sor. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette). 36 .ne m sikerült teljesíteni. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. cso nélkül 4. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224.a késobbiek során ismertetésre kerülo .5 cm urméretu. A viszonylag igen kisméretu. utóbbiból 181 darab készült. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7.

s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . Több példány befejezetlen maradt. Franciaországnak. Ausztriának. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. ezért StuG. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. rohamtüzerosztályt töltötték fel. Hetzerrel is csak három. osztályt sikerült . 111típussal csak a 7.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. 20. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. és 10. a 16.ellátniuk az 1944. Svédországnak és az USA-nak adták át. rohamtüzérosztályt. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. Elsoként a hajmáskéri 1. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. osztályhoz. Azonban a németek . Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. így a gyártott alvázak száma 3252 db. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. átutalták a 10.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni.. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva.. 1944-ben a 10.részben . 25.

Galántán 25 darab. és a 2. Az osztály maradéka 1945. Az 1945. A két üteg 1945. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. december 7-én indítottak. Az 1. végül Szentkirályszabadján 1945. Siófok irányában 15. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. de valószínusítik azokat. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. január elején Galántán került feltöltésre. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. rotü. február l5-én rakodott ki. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. március 15-én Balatonbozsokon 15. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. 1945. február 9-1O-én Lepsénynél 15. A 16. Egy. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. január 13?) a Vág-Garam térségében. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. a 25. Az ütközet során loszer. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. "január elején" (1945. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. ezekbol 8 bevetheto volt. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. azonban a . Ezekbol a 16. s december 9-én adtak át. Ebbol 25 darabot 1944. rotü. rohamtüzérosztály . január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. "december közepén" (lásd: 1944. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték.kizárólag emlékezetre támaszkodó . s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. február 1-jén 24 jármuve volt. 38 . 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. rohamlÜzérosztályt 1944. Mindezek mellett nem lehet kizárni. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. Az egri 20. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. a 20. 1945. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. A 20.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot.. április 12-én lépte át a magyar határt. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. rohamtüzérosztály 1944. szovjet. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. rohamtüzérosztály 9 darab. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé.átvételi idopontok. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át.osztály. majd 1945. február 12-énAlsótekeresen 12. december 25-én fejezte be. 1945. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. március 8-án Veszprém térségében 15.

a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen.oktatási célokra . A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. Schützen-Panzerwagen (Sd.7 cm Pak(t) auf Gw.56x1. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. 39 . Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. 1945. vasfelépítményu próbajármu. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. 1941 februárjában elkészÜlt az elso.néhány német könnyu. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos. 4. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. hátul meghajtó-. oldalt 20 mm volt. páncélosezred Pz. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban.A kolozsvári 25. SPW Sd. Kfz. ezek fedezték a visszavonulást. A jármuvek németjelzést viseltek. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. A 4.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. elöl 25. árokáthidaló képesség 190 cm . A rohamlövegek oldalára . A gyenge harcértéku.rendelkezett. páncélozott. gázlóképesség 70 cm. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. A TOll .5 mm.T 040 jelzés ismert. Le. A frontra induló 30. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. 08.95x1.66 m méretu. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. Benesov körzetébe vezényelték. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. terepjáró. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. augusztus elején az 1. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. oldalt és hátul 20 mm volt. 250) kaptak. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. késobbi sorsuk ismeretlen. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . 5. terepen 70 1/100 km). A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. láncfeszíto. Kfz. 38(t) és Pz. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. elöl kormányzott gumikerékkel. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. 1944. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. páncélzata is viszonylag gyenge. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4.

4.7 cm Pak(t) auf Gw. Kfz. SPW (Sd. 25011) 40 . Renault R 35(t) Le.

Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani. A háromfos személyzetu.egy harckocsit és egy páncélvadászt -.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . az oldallemezek 720-os döntése. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. 4.és 2 felso tartógörgobol állt. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . a géppuskához 3000 db loszer.nem.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. vízhutéses motor 23. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. a katonai szakértok azonban kérték. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta.a csapatpróbát. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. 4 közepes méretu futó. kúpos kiképzésu palásttal épült. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. 2. felül 6 mm volt. illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során.00 m széles és 1. Az egyszemélyes torony kör alapú. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó.kb.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. m133) változat 1934 tavaszára készült el. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. Így 1937. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt.úton . derékszögben"sarkon" . (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. 41 .ha nem is nagyszámú . Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból . mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv. hathengeres. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. az LK 11 tervezoje is.65 m-es lépcsomászó és az 1.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. két nagy nyílású oldalajtó:val. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . a 0. parancsnoki kupola nélkül.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta.harckocsihoz. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db.folytatódott. egy hátsó láncfeszíto kerékbol. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt.61 m hosszú.ahol már május óta szolgálatban állt . melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. ezért azt javasolták. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. 220 km volt. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra.

A mindenre kiterjedo. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl. motorja. eroátviteli egységei. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. A nagy. ml33) 42 . Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. A 10. a magyar kívánságok szerint részben módosított. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. azonban a felépítmény elso része.hosszabb . eredeti svéd mintajármu.a Honvédség birtokába került. szélesebb és magasabb volt.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. 650-ban döntött oldalfallal.32. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi . most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira.30. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . oldal. mint a harckocsié. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. szélessége 2. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. hanem kifelé doltek.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen . Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. Hossza 5. A harcjármu egyetlen fegyverét.és farpáncéll Omm. Késobb megérkezett.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is.és tetopáncélzat 6 mm. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. has. 6-10 mm-es páncélzattal védve. magassága 2.00 m volt.némi tulajdonjogi vita után . Bár az L-62 típusú.alvázán épült. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. A megvásárolt mintakocsi . Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt.

E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett.a parancsnok .csehszlovák tervezésu. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. A mintakocsit H-005. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. A kárpátaljai. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa. melybol111 darab a Pz. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. 1939. vásárlás és közvetíto állam segítségével . 1942-ben a doni frontra induló 2. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették.jutott a Magyar Királyi Honvédség. melynek továbbfejlesztett változata. 43 . melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. s a további módosítások után. könnyu harckocsi volt. A csere másik oka. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt.Skoda Lt. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. vz.és csapatszállító gépkocsi proto típusát. 38 .) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében.részére férohelyet. amelynek páncélostípusaihoz három módon . az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. magyar hadsereg 30. 38(t) típusú . A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt.zsákmányként. A jármu késobbi sorsa ismeretlen. Így teremtettek a hatodik személy .Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t.

március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. árokáthidalási képessége 2. Románián keresztül. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. Németország pedig elzárkózott a Pz.cseh típusjelzésén: Lt vz. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról.A 10. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között.a németek kezébe kerültek. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat.) 44 . és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. gázlómélysége 0. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. gyakorlókocsiként. S-II C . a Vickers cégtol átvett kisgörgos. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. 34 tip) harckocsiágyúval. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték. közöttük a T-lJ.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. 1939. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. A harckocsik 1939. külso rugózású futómuvével. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek.5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. négyhengeres. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . 35 . Csehország 1939. IV típus eladásától. akik a harckocsikat kipróbálták. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. s másnap be is vetették. így a szovjetek a két mintakocsit. éppen azon a napon. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. esetleges vásárlási szándékkal. Kpfw. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. a gyár a javítást ingyen végezte el. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. fejlesztését leállították. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . lépcsomászó képessége 0. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . késobbi sorsuk ismeretlen. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok.90x2. külföldi eladását.Romániában R-2 típusú . s mint használható típust Pz. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról.06x2. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza. A két jármu 1940. tágas küzdoterével. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján.harckocsival rendelkezett. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. A4. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. A harckocsi lejtomászó képessége 280.3 m.0 m volt. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol.közöttük 244 db T-ll-es . Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte.8 m.harckocsit adtak el.

Kpfw.Pz. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 .

58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. 36) volt.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. magyar típusként történt a gyártása. Az 5. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. egyik a forgatható toronyban. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo . hátul csúcsban találkozó két oldallappal. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. A kedvezo döntés megszületése után.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé.80 m lépcsomászó. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. 0. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. Az egyszeru páncélfelépítményu. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. 80 darab loszerkiszabattaI. a 10 mm vastagságú teto. . A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové.A Skoda Muvek igazgatója 1939. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. 1927-re elkészült az elso .és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. felülrollesíkozott toronyvéggel.52x2. de ettol kezdve már Turán néven.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet.Tatra 26 típusjelu . másik a homlokfal baloldalán. 1940 áprilisában Korbuly János. júniusára elkészült.prototípus. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. OA vz.56x2. A 30 mm-es homlok-.tartalék . A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. 0. 16. Az elso átépített prototípus 1941.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. Egy további . tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. A 2. A HTI 1940. június 10. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ.78 tonnás.oldalanként egy elso láncfeszíto. A 0. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. Összességében: aT-21 páncélvédettségét.02 m méretu harcjármu. melynek egyetlen proto típusát még megépítették.és farlemez.45x2. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. eléggé bonyolultjárószerkezete . A parancsnoki kupola forgatható volt.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. és 20.90 m gázlóképességéveI és 2. Vickers-jellegu. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. a pneumatikus kormány. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel. a torony alakjának megváltoztatásában. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. a 25 mm-es oldal. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló.02xl. a páncélzat erosítésében. melyekkel szárnos kortársát megelozte. Hatótávolsága 300 km. egy páros ütközokerék. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. 4.37 m méretu. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. a hátsó meghajtókerék. de anémet megszállás után fejlesztését leállították.

A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. a HTI-be szállították. A no. Az álló kocsi motorházára felugorva. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. 30 47 . A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. Tatra 72 OA VZ. április 9-ére készült el. Románia 9. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. A kocsi személyzete elmenekült. Abevizsgált páncéljármu a 2. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. Az elso 6 kocsi 1934. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. Késobb Budapestre. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. a páncélkocsi hátramaradt. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították.

részben közvetlen átadással. 9. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. Hatótávolsága 138 km. 51-004. azokat IH-390. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. a kipufogócso a farlemezbol indult. s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták.5 mm urméretu géppuskát. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. Közülük 100 darabot az olasz. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. szeptember l-ig 1074. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. aH 35. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe.00xl. 3. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi.86 kp/cm2 volt. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. más részüket átépítve. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. és a rövid csövu. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. részben öntési technológiával épült . A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. 50 darabot Jugoszláviába. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak. Kpfw.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. 50-971. IH-393. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik.az egyik a vezeto . részben közvetett. ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. a páncéltesten hátul két ajtó volt. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. majdnem a talajt érintve muködött. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. 1939.4. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. A kicsiny . 48 . A németek az R 35-ös alaptípust Pz.85x2. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. fajlagos talajnyomása 0.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában.8 tonna tömegu. Közvetett úton. 1940-ig további 541. alvázukra löveg es felépítményt telepítve.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban.10 m méretu. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. A kétfonyi személyzet . ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. Az R 35-ös vezetoülése.7 cm urméretu SA 1918 mintájú.

AH 35 11.85 m) Renault társáéval. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. aH 39 12 tonna tömegÜ volt. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km. csupán a tömeg. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. szélessége is megegyezett (1.14 m). a páncélzat vastagsága. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm.22 m). A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt. Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 .AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. mint az R 35-ös (4. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát.4 tonna.

megfigyelés. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította.5 mm urméretu géppuskát szereltek. 734(/) .75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. H 35/38(/). illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. a többitol különálló futógörgo is volt. Kedvezo volt a jármu 0. loszerszállító. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. aH 39 típusból 40 darab épült. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. H-034. Magyar rendszámaik: H-035. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát. Kpfw. a torony egésze öntött technológiával készült. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. irányítás. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. 1936 és 1940 között kb. 1935-ben indult a sorozatgyártás. A 4. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. A két változatba a 3. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7.7 cm urméretu. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek.7 cm kaliberu. 1942-ben Bulgáriának 6. 1944.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. Az átadott francia eredetu harckocsik . a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. 450 db S 35 típus készült.Pz. december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. 50 . AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. A parancsnokra oly sok feladat hárult . Parancsnok: László József százados. célzás és lövegkezelés -. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. javított változatát 1938-tól gyártották. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. iskolakocsi . önálló harckocsiszázad. további sorsa máig ismeretlen. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. Az öntött A. A harckocsi prototípusa.használták. A kocsikat a 101.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . Az egyetlen . önjáró löveg és páncélvadász. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. páncélozott vontató.egyes források szerint . Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós).használta.5 mm-es géppuska.) Ezekbol szervezodött a 101. a Somua A C-3 1934-ben készült el. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. SA 35 típusú. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át.

Somua S 35 Renault VE 51 .

majd megvette a kocsi gyártási jogát is. A futómu. A 16 darab TK-3. árokáthidaló képessége 1. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. tömege 2. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. 0. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. páncélozott. illetve TKS kisharckocsit . gázlóképessége 0. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. valamint forgótornyos változat kialakítására is. A csupán 3. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. a TK kisharckocsi volt.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak.43 tonnás. 52 . meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. lépcsomászó képessége 0. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb.45 m. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. egy páncélozott . de eredménytelenül. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. a TK-l típus volt. Az 1. 1933-ban készült el a végso. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. így ismertetése is a francia típusok között szerepel.92 mm-es géppuska volt.32 m méretu. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. A 2.78x1. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. a TKS modell.00 m volt. közös rugón muködo futógörgo. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. A jármu fegyverzete 1 db 7.5 LE-s Ford T motorral. jobban páncélozott. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták.58x1. 2. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. A kisharckocsi elso változata. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót.74 t. zárt felépítményt terveztek.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit .9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. a felépítmény jobb oldalán beépítve.50 m.56 kp/cm2 volt. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben .3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet . A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm.zsákmányolt. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. melybo1300 db készült. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték.75 t tömegÜ. repülotéri biztosító harcjármÜként. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu.szintén hernyótalpas . a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától. fegyverzete 1 db 7. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. az elso meghajtó-.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be.

TK-3 TKS 53 .

A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768).. . vásárlás útján érkezett hazánkba. Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt.. M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén.. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). IH-396 (w 03-330).. hanem a rendorség tulajdonában volt.sok esetben. Acél: keréken gyorsan haladni képes. A másik két harcjármu . a RUISK használta.. összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra. • e •• .. IH-386 (w 03-386). IH-388 (w 02-738). s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre.. 29. azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. . IH-397 (w 01-089).A német-lengyel háború kitörésekor.. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek.o • . IH-398 (w 02-552). O'. s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. IH-387 (w 03-246). Formálisan nem is a honvédség. Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . további célkituzésként . .pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. IH-399 (w 02-470). '1' . IH-395 (w 01-841). IH-391 (w 03-586). IH-389 (w 03-292). IH-392 (w 02-754). ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. IH-384 (w 03-923). 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. 29. IH-385 (w 03-362). A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. IH-383 (w 03-893).úszó harcjármu kifejlesztése volt. . melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. M Vickers 54 . •• . NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. .2 db Valentine harckocsi . .. •.

85 t tömegu. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak.87 m széles. Az 5. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. 1.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. M Crossley 55 . épített úton. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. (A svéd Landsverk. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. Az elso világháború befejezése után. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve.úton 60 km/h sebességu . igen gyors .Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. 29. melyet terepmenetben leengedtek úgy.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. A 4. A teher. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották. lánc talp volt az állandó járószerkezet. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. 2. a maga korában korszeru építésunek számító. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt.02 m hosszú. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. s végül egy valójában elavult. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre.félgömb alakú. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe.

Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra. az egyiket a vezeto baloldalán. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. tozata után (Typ A-9 és A-lO).rádiós páncélgépkocsiként is muködött.3 .63x2. A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. Az angol Crossley cég háromtengelyes. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. Úgy vélték.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . ezért elhatározta. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. Az 5. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. a torony elöl és oldalt 60.02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt.a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. l-II II Val en tine III 56 . Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa .a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. IV típusokon 4 fore emelték. 57 mm urméretu löveg beszerelése után .29. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott. 111 és Mk.4lx2.a nagyobb méretu. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. AP . hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát. a másikat a gépkocsi tetején lévo. A 16. M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott.

fegyverzete 1 db 7. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. Az új változatból1693 daraJ készült. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. A végleges T . A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított.2 LElt volt. tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. hiszen fegyverzetük. javított változat.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.és 3 visszafutógörgo . 1932-ben került sor az új.elso vezeto. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett.foként T-34/8 5-ös típu st . 57 . átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. a K . 5000 darabot adtak át.a kis számú. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. 2x3 futó. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták.92 mm-es és 1 db 7.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték.83xl. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. azonban amíg a vásárlásokat. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak. Kanada 1388. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre. majd egy olasz "másolat". majd oktatási célokra használták.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. hátsó meghajtó kerék. Késobbi sorsuk ismeretlen.62 mm urméretu géppuska volt.45 m méretu.25 megépítését. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. Mint háborús ellenféltol. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. Oroszország elobb egy eredeti angol. A fofegyverzet mellett 1 db 7. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394. korabeli híradó. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. Fajlagos motorteljesítménye 13. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma. Ezért . 97 db loszer-javadalmazással. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak. A 2. Több harckocsit .59xl. 2. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. Az egyszeru járószerkezet . I94I-ben kivonták a harcoló állományból. késobbi változatában 75 mm urméretu. A mintajármuveket a moszkvai 37. A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási.ha ezekrol készültek is jelentések . aT-27 -A megépítésére. Archer néven 76.és haditudósító-filmeken. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . 2520 db loszerrel. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok.

árok-áthidalási távolsága 1. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. A késobbi változat. az erosebb páncélzatú T.a nagy tömeg ellenére .A T . nagyméretu (7 .8 m lépcsomászó. A 28 tonnás.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska. 0.81 x2. T-28E 58 .parancsnok. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. Az elso változat páncélzata 10-30. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. 0. töltokezelo. ahol oktatójármuként használták.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni. Az elso 10 darab T.27 lejtomászó képessége 45°. A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték.kedvezo. A jármu fajlagos talajnyomása .2 mm urméretu. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. úton 220. A T-28E típuson a 76. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra.és 4 visszafutó görgobol állt. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T. 1.72 kp/cm2 értéket képviselt. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto.22 m volt. 6x2 db kisméretu futó.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. terepen 160 km hatótávval.82 m) harckocsi személyzete 6 fo . vezeto és két géppuskalövész . Magyar rendszámaik: H-024-H-033.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába. amikor az erosebb páncélzatú T. lépcsomászó képessége 0.66.és 3. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott.volt.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó.44x2. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76. a T.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. lövegirányzó. majd Magyarországra szállították. gázlómélysége 0. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T .2 m gázló. hátsó meghajtó kerékbol. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. A futómuvet oldalról lemezzel védték.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt.4 m.

A kocsit Magyarországra szállították. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták. majd .egyes állítások szerint .A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be. T-27 T-268 59 .céltárgyként megsemmisítették.

41 m méretu. AT-26-os készült 76.26-os típus még szolgálatban állt. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel.cserélték ki. gázlómélysége 0. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. Az év során a BT . a másik toronyban 1 db 7. A felvétel érdekessége. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. május 23-ára készült el. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. 1941-42-ben a T . majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931. árokáthidaló képessége 1.harcjármu tervezését. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. 1931. a 2x4 kisméretu kettos futó. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött.típus alapján indult.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. BT-2 típusjellel tartották nyilván. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották.2 típusból 396 darabot gyártottak. A T .2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. 0. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. 1 DT géppuskával a frontlemezen. lépcsomászó képessége 0. terepmenetben felszerelték a lánctalpat. a hátsó vezeto kerék. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°.90 m.88x2.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. 60 . A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak.T-26B . akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak.kerék/lánc . valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. A kétfonyi személyzetu. amely a vízben 3. a finn-orosz háborúban került sor. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe.most egy amerikai . Az elso szovjet prototípus 1931. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. db 37 mm-es. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben.83 m volt. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára .49x2.62 mm-es géppuskával. A német támadás elso idoszakában.5 km/h sebességgel volt képes haladni. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). hogyaharckocsin az eredeti hadijel. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. 4. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg.az ötágú csillag . AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült. Az utolsó.76 m. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. Az oldalankénti 4 nagy.

BT-5 TU 61 .

1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7. 450.) Az utolsó. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett. magyar hadijellel ellátott T .1940-ben kezdodött meg. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. 500 db loszerrel. a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . valamint lángszórós harckocsit is építettek. aB T -8 pedig 86.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. BT-7 A jelöléssei 76. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó.2 mm-es löveggel és 1 db 7. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták.4. új toronytípussal.48 kp/cm2 . A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre.343. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . BT -5P Kh jelzéssel úszó. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak. 0. BT-7: 13.95 m).62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. A T .4 O típuséval. a kedvezo . utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt. BT-5: 11. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett .2 t. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a . 350. 1. (A torony azonos aT-26C típuséval. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt.5 tonna tömegu. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. kétfonyi személyzetu. A magyar csapatok .l1x2.2 mm urméretu löveggel felszerelt. láncon 52 km/h. hátsó vezeto kerékbol. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült.0 m-es gázló.8 t.5 tonnás. 0.néhány BT-5.10x2.75 m . amely úszva 6.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. 45 mm-es harckocsilöveggel.harckocsit erosebb.5 t. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. Az 1941. kisméretu (4. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva.62 mm-es géppuska.6 O járószerkezete megegyezett a T . illetve 62 km/h teljesítményre volt képes. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). valamint 1 db 7.fényképek tanúsága szerint . az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval.7 mm urméretu géppuska. 1942-ben egy magyar használatban álló. Az 5.7 t) igen kedvezo. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak.5 km/h sebességgel haladt. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak. kúpos toronnyal.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. BT-8: 14.és 3 visszafutó görgobol állt. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. 25-35 mm-es páncélzattal. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70. Az ágyúhoz 780 db. végül 500 LE -. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni. 4 közepes méretu futó.és 2. amely már új. végül aB T-7 A típus 1 db 76.35x1.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. Az 5. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával. magasabb tornyú változat. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást.0.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként . 2016 db loszerrel.75 m-es lépcsomászó. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült.33x1.

Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0.45. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. II. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott.5 csohosszal. A toronyformák. 2. korábban birtokolt fölényét. 3.10.T. új lövegblendével tértek el elodjeiktol. 1942-ben pedig már .37 m gázló. Az elso. A T . A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt.2 mm urméretu. tuzero .65 m között mozgott. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7.71 m lépcsomászó. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. az utóbbi változatok L/41. 1. 6. Pz. 457 méterrol képes volt átütni. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. páncélvédettség. 1941-ben 3014 darabot. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett. A löveghez 70 db.aT-4 O-es kerek tornyával szemben .3 t. 6. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. az A 26. azonban a T .és 2. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét .5~553 darabot gyártottak.mozgékonyság.2 méretu csovel készültek. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. aB és a C típusúak öntött toronnyal.00. az eros páncélzatú tekno és felépítmény.6 O-as tornya .a harckocsi hossza 5.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. míg a második típust. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre. 600-os becsapódási szög esetén.65 kp/cm2. 0.95 m árokáthidaló képesség. végül 0.2 csohosszú. IV.lesíkozott. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is.A-3 O . a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. oldalt és hátul 45 mm. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. 2.4 O-es típusé. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték.Pz.74 kp/cm2 lett. aB 28. Ugyanakkor a saját 76. 38 .95 m. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové. elso változatnak. mint a T .62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni. 45. az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai.92. illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg. 63 . 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot. Az A típus hegesztett toronnyal. Az M. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. szélessége 3.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb. magassága 2.44 és 2. AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . L/4l.A-2 O . aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. 0. BT IS . M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot.07 m. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes.00.69 kp/cm2. lll. az egybenyíló.75 mm páncélzatú. Az egyszerubb. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott .9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. magyar rendszám és hadijel nélkül. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült.jó összhangban egyesíteni. a T . nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.15. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú.páncélököl. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. hosszabb csövu (L/5l . a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. terepen 200 km megtételére volt képes. a páncéltest a vezetofronton 75+35. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. de a kisebb méretu. Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40. oldalt és hátul 75. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt. nagy páncélvédettségu. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg. súlyosabb változatát új.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. oldalt 75-77. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . de páncélzata a frontlemezen 75 mm.magyar hadijellel. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is.2 mm-es löveggel volt ellátva.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge .00. KV-I. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. valamint Ausztriában és Kínában.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. magassága az új toronnyal 2. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította.és árokáthidaló képessége 1. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez. a páncéltekno elöl 70+25. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt.A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. 10 fo kezelolétszámú T.30 mm . 66 . erosebb páncélzatú tornyot terveztek. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól. a két 7. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn.000 darabot gyártottak. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . aB és C típus úton 335. páncélrém. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. . Az 1939-ben elkészült a KV . illetve 2. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták.81 kp/cm2-re változott.75 m.5 m volt.5) ágyúval fegyverezték fel. a toronyelolapon 120 miliméterre nott.2 csohosszú löveggel készültek. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet.kezelésének oktatására. gázló. A páncélzat erosítésével. nagyméretu. hossza cso nélkül 6.volt. T-lOO-as harckocsi . A KV típusok 550/600 LE-s. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. a torony elöl 75+35. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja. Szálasi-röppenytyu stb. a tetopáncélzat 25 mm. majd 90 mm-re.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú.prototípusa készült el. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. új formájú. A KV-l mintakocsi még egy rövid. szélessége 3. L/11 csohosszúságú 76.3 m. lépcsomászó képessége 0. A harckocsilöveghez 56 db. L/4l.07. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek .60 m-re változott. a farlemezen 75. Adízelüzemu.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. ezzel fajlagos talajnyomása 0. OT-34. a frontlemezt 75. csovel 8. A korábbi öttornyos. ezért a tervezok kisebb. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték.5 (a T-34/76lövegével megegyezo). A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°.SMK.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

0. 1942-ben a C típusból1753 db készült. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került.1 és KV . amely az elso meghajtó.5 m legkisebb fordulati sugár . AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. 9. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu.l-es típusok akadályieküzdo adatai . Darabszámukról nincs adat.1 2-es harckocsi. 1935-tol a T . A lánctalpas. amelyet páncélozott kivitelben. késobb 152 mm-es ürméretu. A különleges jármurol . Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. a KV-II típusé 6 fo volt. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. 1.jobbak.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. majd kiképzési célokra használták.0. A 4. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit.77. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt.83.07x2. 1941-ben aB szériából1121 db.fehér kereszt .80x3 . Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek. A felépítmény mögött. a korábban 122 mm. alkalmi felépítménnyel épült. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó. DSK 12.84.a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben .1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva.5 t. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták.8 m árokáthidalási képesség. A 6. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. melyen 6 katona . Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu.7 mm-es géppuskával volt felszerelve.feltehetoen .86 kp/cmLre emelkedett. elöl. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával.50 m (ponyvával 2. Pontos mennyiségük nem ismert.és 2. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki. 0. melyek közül két fotó közismert. 68 . A löveg mellett a toronyban 1 db.65x2.40x1. géppuskával ellátva gyártottak. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek. 1941-ben . 1940-ben az A változatból 141 db.rendeltetésszeruen tüzér .l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. A 4. de rendszámok nem ismeretesek. végül 0. magas. VI típusoké. BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. provizórikus felépítményt építettek. aB 47. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be. A KV . 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu. A KV . 71 m méretu KV . Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0.1 tonna tömegu. majd 1934-re a BA-6 változat. a C változat 48 t.hadijellel ellátva. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott.5 t.91 m lépcsomászó.és beszállásra.és 2 db visszafutó görgobol állt.11-es harckocsit zsákmányolt. a KV-lA 43.32x2. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. terepen 200 km volt. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. mint anémet Pz. Az átalakított. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást. Darabszámuk ismeretlen.85xl.több fényképfelvétel készült. V és Pz. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. vontatási és szállítási célokra alkalmazták.foglalhatott helyet. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .21 m méretu. Egy nagyobb tornyÚ változatából. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották.24-es harckocsi futómuvével. 3.1 tonnás harcjármunek.45 m gázló. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

1942-ben 3023 db. oldalt 38 mm. 37 mm urméretu löveget. Néhányukat muszakimento harckocsiként.5 csohosszúságú. A toronyban egy.12 m méretu. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. Elobbihez 179 db.néhány prototípusa. a löveggel párhuzamosított géppuskát.angol elnevezésén General Lee . magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm. a torony 50 mm. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására.64x2. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. vontatási célokra használták. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt.73x3. 70 . 75 mm urméretu ágyút telepítettek. hadizsákmányként. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. a felépítmény 13-25 mm. felül 13 mm. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . Az 5. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. L/28. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. A 28. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. majd szériaváltozata. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába.

M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt.02 m-es gázló. A kocsi további sorsa ismeretlen.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. 2x2. A szögletes tornyú. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.fényképpel igazolt . A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. 0.22x2.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7.és 3 visszafutó görgobol állt. 4. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. közös rugózású. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . 71 .29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett. 1934-ben a T-12 jelu prototípus.brit elnevezésén Stuart .35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14.6 mm-es géppuska volt.45x2.61 m-es lépcsomászó. közepes méretu futó. 1. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó. A 3x2 futógörgos járószerkezet. A 13 tonnás.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db .és 2.

M3A1 .1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .

1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. 1944. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. harckocsi. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. 1943/44: 40 db (elso széria). Típus P-19 Pc-162. I db Turán m.Vagon2 M. 9 db eü. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán). ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. Akiadott rendszámok szerint valószínu. május vége: 20 db (második széria). Más források szerint 145 db.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. Az M.) 2 3 4 5 6 7 73 . így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. 1 db Toldi m. 1944. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet.

6 Nem igazolt átadás ok. 74 .KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. 08.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833.. Német személyzettel.. 10 db német személyzettel. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 18-án 10 db jármu került az 1. Nem igazolt átadások. ? IH-758 A(12). IH-757. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. Csak 6 db állt használatban. 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. IH-85 IH-728. H-100-H-167. sz. sz. ? 1H-834-1H-836. C(9). magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. 3 Más források szerint 17 db. lovashadosztályhoz. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). E(11.. IH-854. D(10). 1H-837-1H-853.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756.

Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. M Vickers Renault M3AI R 35 75 . IH-405 (+3) IH-390. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). P-2 IH-393. 29. IH-404. P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. (+7) H-033.

Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál.a 135 db Turán 75 harckocsi. a teljes hazai állomány 37.sohasem készülhet. valamint . felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány. Bizonyos. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak.4%-átjelenti.000 harckocsit és "14.. a 13 db Tigris.6: 1. IV típusok 106 darabbal. . amely így összesen 595 darabot jelent. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk.000 db önjáró löveget gyártott. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. Ez 336 páncéljármuvet. az USA 83. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak.a dokumentumok hiányában . Az amerikai M4 harckocsivaI28. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. hogy ez. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . az 50 db StuG. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack.ClOOO harckocsit és 22.000 darab készült.000 db önjáró löveget. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba . esetleg 973 magyar harcjármu a 623. A teljes páncélosharcjármu-állományt. a 15 db Párduc. a Szovjetunió €. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget.eros jóindulattal . az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0. Még lehangolóbb a kimutatás. amely a külföldi gyártmányok 42%-a. 76 .KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. hogy tökéletes. Használatbavételük. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli.

de lényeges harcértékük nem volt.35. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen.vesszük alapként.a ~. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. illetve 1941-benjött létre. 38(t). 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. A Wehrmacht átadott kb. a Szlovák Köztársaság. a Független Horvát Állam. IV-G és 51 db PZ. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja.OOO darabbal szemben . 46 db Pz. 111és 25 db Pz. 19 db H 39.30 páncélautót.kerekítve . Az viszont tény.irreális értékeket képviselnek. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . 1 harckocsit kiképzésre. 18 db Marder (Sd. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. illetve öröklött eszközökbol állt. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. a Román Királyság.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. 138) jármuvet adott át.38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. 251 jármu is. hogy helyette 10 db Pz. 12 db Mardert és néhány Pz. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. a Bolgár Királyság rendelkezett. 3 db VZ. Kft. 15 db Lt-40-et. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. 30 db átalakított Lt. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. átépítések nem ismeretesek. A készletbol az 1944. II-F. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. Ezekhez járult a kb. itt az arányszám 67:1. 38(t). ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. Pz. 33 kisharckocsit. 52 db Lt.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit.34 vagy KV .ebben a formában . de 1944. 000 darabot . augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. IV-Fl. VZ. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. 1942-ben ígértek 10 db Pz. 77 . majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. Hazai gyártás nem volt.lV-Hharckocsit adott át. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat.27 és 18 db VZ. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . Pz. 40-G. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek. 35 könnyu harckocsit. 20 db wz. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. 16 db Pz. Emiatt felszerelésük csak átadott. erosítette a bolgár haderot. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. VZ. de ezek leszállítása kérdéses. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. 7 db Pz. Ill-N-et Több átadás nem volt. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. 1940-tol vásároltak kb. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. Kft. amelyek épen maradtak. Ill-N. Kft. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . VZ. llI-L.

33 db T . 40 db Sd. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. 36 db Komszomolec.38. Finnország 1941. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. Már Németország adott el 9 db OA. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. IV. 78 . 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. Kjz. korábban nem. vz. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. vz. ebben 4 db M3C. március 15. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. 1919. lV-H és 114 db StuG. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. mert a loszer gyártását megoldják. november 30. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. 35(t). Ennek ellenére az 1939. 1937-ben 32 db Vickers Mk. és 1944 elejéig nem sokat változott. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. Vickers Mk. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. 1000 darabot tett ki. 30 és 3 db OA. 1 db T-40.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. Kft. svéd Landsverk 182 páncélautók. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. 1942-ben 26 db Lt. Kft. lV-G harckocsit szállított. 103 db páncélautó. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. az eredeti ágyúkkal. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. 250 rádiós. amely 641 db beszerzett. 4 db StuG. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1.1940. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. mivel a Vickers Mk. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. E Mod. 251 típusú páncélozott jármuvet is. 33. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. II db Pz. 14 db Sztalinyec. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. A front ezután megmerevedett. 126 db R-2 (Lt. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. 38(t). és helyben maradtak. 40 típusú harcjármuvet. Ezek belefagytak a hóba. de volt. 5 db M31. kiverve azokat az országból. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. 166 db zsákmányolt harckocsi. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. a TACAM muvek is csak a háború alatt. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. lll-N. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. 250 és 27 db Sd. Vickers Carden-Lyod Mk. vz. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. 19 db T-37. ehhez 6 db Landsverk Anti II. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. 2 db T-27. 5 db Valentine. a zsákmány kb. de 100 darab felett volt. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. a kb.R). 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. 30 db T-60. 1941 után végzett átépítési tevékenységet. 2 db T-28. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. B jármuvet vásároltak. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. 27 páncélautót a cseh készletbol. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért.26. 32 db BT-7. . Hosszú ideig ezek.-21. Ennek során 1941. III 40-es harcjármu került Romániába. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. Az a döntés született. 31 db Pz. VI. Ebbol. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. 2 db T-34. 3 db T . a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. II db Pz. vz. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett.

az erdos. 01. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. IV-J jármuvet adtak át. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. Finn nehéz harckocsi.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. 06. 01. vizes. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. 1944. ezek darabszámára nem találtunk adatot. Az biztos. szeptember 4-én kilépett a háborúból. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. 40-G rohamlöveget. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. Finnország 1944. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. 12. 31. 20 27 1941. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. 05. 40-G-t és 15 db Pz. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 79 . KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 1942. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. 31. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943.

amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. nem mérheto a magyar helyzethez. akik életüket áldozták Magyarországért. Norvég. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. ezekkel szinte 1945. hosiesen harcolt. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. a svéd és a svájci helyzet egyedi. Mindezt olyan viszonyok között érte el.a német. 80 . 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. japán nagyhatalmakat leszámítva . olasz. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. A harceszközök darabszámát ismerve.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. Az utókor minden megbecsülése kell. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. életét adta esküjéért. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. aki a túlero ellenére is bátran. ha kellett. dán. hazájáért. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. görög gyártás nem volt. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. március utolsó napjáig harcolt. Elsosorban páncélautókat készítettek. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. kimaradt a katona.

Fotók. híradófelvételek 81 . újságillusztrációk.MELLEKLETEK .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 .AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában. rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. Esztergom-tábor. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. Kpfw. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. a VI.

magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. 1943 augusztusában (két kép) Pz. rádiós) harckocsi a Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki. II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 .

német jármuvek) StuG. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. rotü. 40 páncélvadász magyar használatban StuG. osztály mindkét változatot használta (két kép. !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG.A kölcsönadott Pz. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . !II-G korábbi változata és a késobbi. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. rotü osztály StuG.

elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30.Valószinuleg a 7. osztály 712. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . sz. rom.

lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz.Pz. Ausztriában átadott Pz. pc. lV-H jármuvei 1945 tavaszán. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. lV-G magyar használatban 88 .ho. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz.

V-D Párduc harckocsi magyar használatban. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz.Pz. 89 . V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. 1944. július 23. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére. Kpfw. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz.

250/1) (Képes Vasárnap) 90 .T 38-as (Pz. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4. Kfz. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. rotu. Kpfw. 38(t) könnyu harckocsi a 30.

Kfz.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4. SPW (Sd. március 15-én zsákmányolt Ll.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le. német jármu) Az 1939. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / .) könnyu lövészpáncélos (két kép. vz.

A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. még csehszlovák rendszámmal 92 . 30 páncélgépkocsi. M.) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz.

A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 .Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi.

M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .A Carden-Loyd Mk. hadseregnél 1942 nyarán 29. VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2.

FIAT F2 és 29. M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .

26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941. július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .T .

augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott. ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 .2 6 A könnyu harckocsi 1941. augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.Zsákmányolt T .

sz. BT . augusztus személyzete halott (két kép. MNMTF) 16-án. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 .Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép.Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén. 1941. augusztus 3.

Gy.) Zsákmányolt. teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 .A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép. S. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV .

1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt. hátul egy M3A l Stuart ég.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán. 1942-ben 102 .

(~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. 4. magyar felségjelJel A 30. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 . 1942-1943 Renault R 35-alvázon.<{ .

IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma.Magyar Pz. IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz. 1944 nyara) 104 .

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

8 1300 970 44.6 1.4-1. / 3500 25 0.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0.5 mm gpu.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu.5 13. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.7 2 24 30-38 elöl 9. oldalt 6 1x REVELLl gpu.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.4 0.6 1.6 mm gpu. oldalt 6 Ix7.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22.62m 5.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.5 elöl 9. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.7 2 27 45.63 1.8 1300 970 44.4-1. / 4800 25 0.6 1.6 Gázlóképesség/m 0.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.9 Árokáthidaló képesség/m 1.2 4/2 elöl 45 160 4.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 . helyben 2.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.6 4/2 elöl 40 160 4. magyar haszn.4 0. helyben 2. / 4000.

• .. 21 harckocsi 108 .0 .0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.:"':.. = . = o o = .

21 harckocsi 109 .FIAT 3000 Mod.

110 .

'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.n a z2.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

[. · }. o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 .

45 front 13.5 front 13. torony toldat átm. O. toronyátm. hátul 12. kocsitest 1120. 1.45 O. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.61 4 1300 50x200/141 250 3350. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4.92 mm gpu.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U.64 8. 644 560x1932 504x672 530x765 0. kocsitest 4592 1900. 0. oldalt 8.6 0.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.front 13. 616. toronymag. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3. oldalt 8. nélkül 4732. /4800 45/60 0.5 60-70 1. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13. teto 5 lx8 mm M 1914 gp.7 1. futómu a kocsitesttol 140 2352.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.425 3 46 280 8-14 2x7.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 .5.7 1.63 3. vez. 1008.5. illetve NAG 55 6.

5 felép.6 0. Bef. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.-hátul 14.37 0.43 5.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.42 0.1 530x80 70085.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0. Kpfw.925 1.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.5. Kpfw. Wg.5+20. oJd.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.5 elöl 14.76 6.42 0. elöl 2x14.37 0.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.5 3 150 170 elöl 14.1 5/1 elöl 37 Pz.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.8 1.8/10.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.7 115 .72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.4 Pz.8/9.5+20.-hátul 14.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.6 0.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.43 6.5 Ix7.37 0.5 lxMG34/ 900 db 30 0.4 140/115 2. old. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.39 5.-hátul 14.8 7.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.6 0.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0.88 3 110 146 14. old. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17. Kpfw.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.1 5/1 elöl 40 KI. 14.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.76 6.

1-.1t .-J -'1II.. L. LK II harckocsi 116 ..'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:. 1··iP " ..~ .:" .'..'. ..

D • Pz. Ausf. B könnyu harckocsi 117 . Kpfw. 1.

I-B parancsnoki harckocsi 118 . Wg. Bef.Kl.

Ausf. II.. Kpfw. {] l:::) •• Pz. F könnyu harckocsi 119 .8 a o .

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

III-M Ausf.Pz. M közepes harckocsi 121 . Kpfw.

40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0. oldalt 30 Ix7.59 StuG.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.04 15.94 15.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.8 2.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0. 50 elöl 50.00 122 .59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.8/23.13 5 182 320 StuG.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.9 4 200 310 elöl 50+30.6 0.6 611 elöl 40 165/95 5. III-B-D 7. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.8/21.93 15.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7. Kpfw.5 611 elöl 40 155/95 5.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.8 2.6 0.2 611 elöl 40 155/95 5.6 0.8 2.

2 0.5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.6 L/24 2.4 0.00 ].3 Pz.79 ]470x75-660 80 2.89 22.5/ 3] L/43 Fl 1.92 6. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.] 1.3 Fu 5 123 .7 0.5 IV]x7.7 0.84 5.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.6 ]2.5 ]x7.92 6.5 5030lx7.92 470 6.1 23.] 5.1 5.00 0.6 ]3.Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.00 12.00 ].

III Ausf. StuG.7. G páncélvadász 124 .5 cm Sturmgeschütz 40.

:. .~ . - . IV Ausf. Kpfw.O····:· . Fl nehéz harckocsi 125 ... . .. ~ Pz..

IV Ausf. Kpfw.Pz. F2 nehéz harckocsi 126 .

IV Ausf.Pz. H nehéz harckocsi 127 . Kpfw.

oldalt-hátul 45 Ix7.88 0.6 15. /4200-5100 30 30 0.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 . oldalt-hátul 45 elöl 110.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7. V.88 44.92 mm MG34 gpu.92 mm MG34 gpu.8 0.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.. /4200-5100 30 0. oldalt-hátul 45 elöl 110.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.9 2. oldalt-hátul 45 elöl 80.9 1.9 0.9 1. oldalt-hátul 45 elöl 110. Kpfw.8 15. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.9 1.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80.Pz.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7. oldalt-hátul 45 Ix7.

oldalt-hátul 80 lx8.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150. oldalt-hátul 80. Kpfw. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.5/56. 60 elöl 100.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45.2 2.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.04 52.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1. 2x7.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.79 1.

A nehéz harckocsi 130 . V Panther Ausf.[) Pz. Kpfw.

Kpfw. E nehéz harckocsi 131 . VI Tiger I Ausf. Pz.• • • • @ II.

Pz. Kpfw. VI Tiger 1Ausf. E nehéz harckocsi 132 .

9 Gázlóképesség/m 1. lx7.6-15.8 1.53 9.8 Lépcsomászó képesség/m 0. Bef. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db. 2x7.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0. oldalt 10 Ix7. oldalt 17.63 10.8 II . (50).8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25.8 Fu 5 133 . Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.5-0.5.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0. Kpfw. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12.15/10.5 cm Pak 40 auf Gw. Pz. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13. oldalt-hátul 15.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0.75/10. felépítmény elöl 14.5.

78 16 4 120/180 320 front 60. oldalt-hátul 20 Ix7.4 cm Pak(t) LI 43 0. oldalt 20 lx4.1 1. Ix7.65 1.7 cm Pak(t) auf Gw. oldalt-hátul 20 elöl 60.4 4/1 elöl 20.6 134 . Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.5 Fu 5.Wg.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd. Pz.8 1.5 cm Pak 39 L/48 /40 db.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25.92 MG /1200 db 25 0.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0. Bef. 38 Hetzer BMM / 2407 db.5 0. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9.5 105/60 8.4 5/1 elöl 43 260/170 4.

o o o o o ~Io o o LT VZ. 387. G közepes harckocsi 135 . széria Pz. 38(t) Ausf. Kpfw.

:.•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1.1 O I Pz. 38(t) Ausf. Kpfw. G közepes harckocsi 136 ..

•j o l . Pz. G közepes harckocsi 137 . Kpfw.v v ••. 38(t) Ausf.

• •• • • ~II: Pz.futómu nélkül 138 . Kpfw.. G .~ -.• o • o • •• • o. 38(t) Ausf.

! vz. 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 ..

- I I I \ ' J .J Ll . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 . I 1 l' <r. 1 vz.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

/ 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14. 2x vZ. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.1 145 . oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.0-2.6-0.37 gpu.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25. hátul 7.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0. Kpfw.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.7 Skoda UV vz.5/11 5 125 250 elöl 10-13.58 10. oldalt 10. vz.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. /160 db 40 0.51 Tömeg/t 10. 35) Pz. 34/78 db.8 Gázlóképesség/m 0.7 2.8 0.9 Árokáthidaló képesség/m 2.

Landsverk LVKV-40. L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

. .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 .. . i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e. ••••• .. • • • • • . ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 ...

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz.5 151 . 2xvz. 37 gpu.3-47.58 16.3 0.5 6/6 hátul 3.7 cm SkodaAIl /80 db. 26 könnyu gpu. / 3000 db 40 0. + 1db tartalék 0.28 0.2 180/125 12.9 2.8 0.5 4 160 265 16-30 1x4. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.78 3 55 3-6 2x ZB vz.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.

.o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .) o o 00 O O.. O o o o O ..::.• ol N a c. o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 .:: :0 (!) ...:: c.::.c: .) N~ "ó gOV.

.... ... .... . :L-=.• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J .. • •• • •• • . • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -. ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •. N N :0 o '"o o....... . Q) .... :f[]l • •• • 153 ...[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o.J .c: (Jl .

.~ .. __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 . " •• .. "" to •• ~ -.. · cm"'" •• ~l .. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' .~ : :1 1.: :1: o • ~o:l' ~o rt.Q " O Q •• " • O o o o •• . ~ t r..1 :~: e .~~ '..

155 .

n • :~: ••• O O..o • o o •• • ti .. 0000 O O ••• o o O • O O ..) o. O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O...<:: •. O. ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • .: •• 156 .Il_ _il. til <l. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () .

0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .O O O O • o .

.•.../ Tatra OA VZ... " \ } • I / . 30 páncélautó 158 ..

Kpfw.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36. / 400 db 0. 20 elöl-old.4 4/1 elöl 20.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz.5 138/80 8.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 . 20 elöl-old. Kpfw. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8.5 0.-hátul 40.85 11.5 mm Model 1931 gpu.5 mm Model 193 I gpu. /2400 db 0.5 0. hátul 40.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7.5 0.85 1. teto 18. felép. felép. 45. hátul 40. teto 18.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old.86 9.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.-hátul 40. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45. 45. /400 db 0.5 mm Model 1931 gpu.5/16 150/90 8.85 1.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.8 1. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7.

H 35(f)] 160 .Hotchkiss H 35 [Pz. Kpfw.

o Hotchkiss H 39 [Pz. H 35(f)] 161 . Kpfw.

5 mm Model 1931 / 3000 db 0. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0. teto 20 elöl 35. hátul 35. I x7. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.2 162 .Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9. oldalt-hátul 45.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0.00 2.75 19.68 2.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db.3 1.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11.76 1.

M Vickers Vickers 1929 50 10.75 16.45 0.3 12.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.432.9db46 0.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.45 0.001.450.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.64 1.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.50 Hotchkiss 22.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.500.50 0.415. /2360 52580 Ix7.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.74 8-10.640.8 TK-3 2. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.64 1.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29.5 URSUS AutógyárIx7.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

. :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 . o .. II • -! .o • • ••• .

:.. .. . : : :I :: :: 29. .':. 'D":. '1" -: ..:-:. II ..:.0.. '. 29. .' ':.. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 .. .. M Vickers páncé1gépkocsi.1. " .. .: . • : ' .' .II .. ...

. . · 167 .. T-27 kisharckocsi • • o • • •" .... .. • .: .111 cll: • O : .. •I •• . ••••• ·1 •• • • I • 1..10 o 011 ••••. II•• l' I O I•1' • • • • • ..• ci O" ol) O o o _1 10 !. . '" ::0 .....~ .!.. c '.

62 mm DT gpu. teto 17. vezetofront-oldalt 60.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37. sz. Ix7. felépítmény 7-20 elöl 65. /2520 db 45 0. hátul 65.40 0. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13.91 0.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855.75 2. Ix7.66 1.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .7 mm BREN gpu. oldalt 60. teto 20 Ix40 mm / 97 db. /1575 db.91 2.9 mm BESA gpu.2 T-27-A 14. hátul 60.69 16.25 4 elöl 30.7 2 30 6-9 lx7. Kanada 1420 db AEC 131 8. / 600 db 0.

8 1.62 DT gpu.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.72 28 6 650 ]0-30 ] x76. 30 0.3 3 ]30 292 elöl 25.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.53 8.83 0. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25.62 mm DT-43 gpu. teto] O ]x37 mm Mod.7 e]öl 27 9] 8. 26/ ]47 db 45 0. teto] O ] x45 mm Mod.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0.7] 0.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7.2 3.83 169 .8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5.2 mm L/IO / 70 db 5x7.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.83 ].tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.2 mm 26/32 / 70 db 3x7.2 ].7] 0.76 elöl 25.56 9.2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.7] 0.58 10.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i. teto] O elöl-hátu] 25.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76.2 3.76 ]. / 3654 db 45 45 0. ] 932.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0. 7938 30 0. L/46/ 156 db 2 x7.76 1. oldalt-hátul] O elöl 45.62 mm DT gépu. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

. • .: o o II II ( .' •• o o o o ol ft . o ~ o o -O' • " fr .uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0. i' ·. I o o 0° o o :' ....o ..:. :.0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 .:.

O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .o o o .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

.. •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 . -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • .0.•••.o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II ..

o o • :.00 • o o o o o o .. u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 ...Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .

oO O'~O O oo o o o ._ I0.+.és toronykialakítása 176 .+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test. O I oo 0'0 o .+. r : II -~~-*I o .o Io 0..O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o .00 ~ o.

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

és toronykialakítása 180 . o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.o II19:.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • .

1 2.0 0.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 .8 30. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.62 mm DT gpu.7 322.74 2520 1. 38/152 db 32.2 mm Mod. / 500 db.1 0.00 11.7 1.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség.2 L/46 db Ix45 mm Mod. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.6 1931 0.7 mm gpu.6 34.72 0. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.45 5.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.00 100 33.75 10. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15. /2016 db 30 0.5 2 70/140 260 10-13 Ix12.1 0. 1x7.5 14.4 3600 0.70 1. 15.63 BT-7 A Ix76.75 13.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod.5 elöl 44 6.

Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17. old. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.7 0. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.37 1. hátul-teto 13 elöl 25.8 1.65 26. oldalt 15.2 mm Ll30.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.71 0.95 2.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.62 mm DT /945 db 30 0. teto 7 lx20 mm gá.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.2 77 db 77 db 77 db 2x7.62 mm DT/2394 db 2x7.95 185 .48 5. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45. oldalt 25.-hátul 45.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0. /780 db.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16.2 mm M40 Ll41.2 mm M40 Ll41.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.71 1.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat . teto 16 elöl (60) 75.5 Ix76.37 2. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.95 2.37 1.62 mm DT/2394 db 2x7.2 Ix76. lx7.H.

l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25.2 mm Ll30.75 1.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12. decemberigf.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945. old.8 elöl 70+25.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.62 mm DT /1953 db 30 0.76 46.3 2.tJ.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0.45 2.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.77 47. vezeto front 90. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.45 2. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.45 2.4 5 hátul 26 195/320 Üza.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12.86 52 5 195/320 650 elöl 110.5 / 56 db. 75-77 elöl 90+40.póttartállyal400 7.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.62 mm DR / 3024 db 0.91 1.8 335/250 9.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76. 2x7. old. hátul 75.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.8 186 . old. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51.778 V-234 dízel 550 15.8 2. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.91 0.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.91 1.6 5/1 hátul 35 335/250 9.2 mm M 40 Ll41. 77 elöl 75+35.91 1.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.2 I11 db 111 db 3x7.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.5 5/1 hátul 35 335/250 9. old.-fogy.45 1.5 5/1 hátul 30 335/250 9.

91 1.1 2+6 60/100 100 6 lx7.33 4.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46. felép. hátul 19-25 elöl 38.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16. / 8270 db 0. 2x7. oldalt 35. teto 10.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.61 13 4 elöl 51.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14.61 0.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9. 10-12.6 mm Browning M 1919A4 gpu. oldalt-hátul 30. ponyvával 2300 0. vezetofront 38.83 187 . 3x7.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500.

2 2.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13. 2x7.2 5/1 elöl 40 185 11. felül 13.5 6 elöl 50. / 8000 db 0. teto 19.60 0.5 /41 db. teto 25 lx75 mm M2 L/28. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50. oldalt-hátul 51.2 179 db.7 mm M2 / 500 db 0. lx12.61 1.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0. teto 25 Ix75 mm M3 L/37.90 2.2 5 395 637 elöl 51.5 /90 db.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 . oldalt-hátul 38. 3x7.97 28.62 mm M 1919A4 / 4750 db.95 30.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0. oldalt 38. Ix37 mm M5 L/53. felépítmény 13-25 elöl 76.62 gpu.

A magyar páncéljármuvek hadijelei. nyugállományú honvéd ezredes 189 .és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy. a gép.

4. p. AC-II. RÁBA BÜSSING e. Pa. 17193!VICKERS 4. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. C. 4. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk. harckocsikat római számmal jelölték. 4.6. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. pe. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. 190 . FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. BÜSSING4. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. KIR. e. BMW 13MW VII XlV VI V IV. 4. Pa.<\RDEN-L. KIR. pa. H. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II. Pa. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. Pa.A M. RÁBA Pa. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24.4.4. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L.

A 2.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk.arányainak megtartása mellett . Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. annak szegélye.tulajdonképpen alapjelváltozatként. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. 5. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. A vezérkar fonöke. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. úgy a jelzést . A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. minden harcjármuvére felfestette. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. páncélvonat oldalfalain látható. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. Így az 1. mindkét oldalán. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. Utalva a 4. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. a hadijeltol függetlenül. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. A parancsnokság a felterjesztésében. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. sz. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. 4. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). A meg szállt célállomás elérésekor. ahol a kereszt. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. el is távolították. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. 1940. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. 10. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. ugyanis mind a Toldi harckocsi. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. rajzra. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. Ebbol adódott. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. 3. szegélyezo szögsáv 50 mm. lovasdandár. 9. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. 7. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). talpára állítva. A gyorscsapat gyakorló. sz. felsobb utasításra. melyet szintén rendszeresítettek. valamint elöl és hátul. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. kísérleti jelleggel. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. ezt a tervezetet javasolta. oldalán) 1.mint látni fogjuk . 6. A 2. sz. a felfestések megmaradtak. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. 2. A 4-9. szárvastagság 80 mm. rendelet). a színelosztás arányainak változtatásával. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. mintaként. 8.

500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek.16.kiegészítésként. rendelet (02.348/eln. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett.673/eln.) (5) 515. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt.3. de legfoképpen az ido hiánya volt. A második világháború folyamán az egyszerusítésre. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.483/eln.) (3) HL 18.) (2) HL 440. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették. sz. illetve pótlásként . (6) 67. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 . három méretnagyságot határoztak meg. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok.-1944. sz. Az 1943-as harcok során . A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3. a fenéklemez kivételével. hallgatólagosan feleslegessé vált.-1940.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki.-1940.b.291/eln.07.24. (12.3. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica. rendelet (07. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni. amely eleinte domború fémöntvénybol készült. sz.-1941.-1940. Igazodva a felfestési felületekhez.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény.3. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül.-1942. Rendeletileg ugyan nem vonták ki. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.) (4) 47. rendelet (11.b. A hadviselo felet . Ennek oka részben a szükséges festékek.b.b.b.11.16. Rövidesen felragasztható matrica lett.10/eln. 1938-ban.a szövetség jegyében .több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz.535/eln.3. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg. sz. sz. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto.b.3. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471.3.10. sz (09. sz. egységes honvédségi gépjármuembléma néven. rendelet).

.' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ . a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd .~r:r == ... A7~ "' . (J) ":§I. ~ 0\ ..1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• .... t. . ~ .r' ~. tizedes (J) ••••• ~....l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1. ! LU ••••• =!f1" .•:. ALEZREDES -'..I~IIISI( (2~~C1~ ..92G-IJlJB. - ~[!.

CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST.

I./arf ..-L I ./..J./'.«'.r.' "".raT (.J• -3't/J'J'I/Y1J -/. / 0~~ .-..lIAeuonh.~f/ It •• / ~~~~Q7 /.!I.r/4T 2F ~.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .oCNll'rU>'y 2/ LR..--.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 .It. . ~/.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös.

és 7. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. belso kezdeményezésre. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. azaz Hajmáskér tizet. de inkább megtévesztésre szolgált. ha rejtve is. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. század Örkénytáborban állomásozott. és 4. lovasdandár alárendeltségébe került. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. s ekkor a repülok mintájára. a jelekbol kitunik. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. ábra). hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett.. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. hogy a figurális jeleket kerülték. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. sz. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. A 6. 3. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. A 2. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. század alkotta a felállításra kerülo 2. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. A 6. amely egyrészt az alkalmazást.. század megjelölése így született meg. század az 1. a 3. Annak ellenére. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. illetve 5. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. Az 1938. Örkény ötöt. míg a 7. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. E kötöttség azt jelentette. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. nyilvánvalóvá válik. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. század tort markoló. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. A jelzés rövidesen lekerült. amelybol az 1-2. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. valamint a páncélautó feliratot festették. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett.kötelékébe osztották be. 196 . Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. század Hajmáskéren. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt.RU/SK . A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. amely mind a harcászati vezetés. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. amely kötelék a villám jelzést kapta. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. a fegyvernem kialakulása. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A 2.

hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. felállító jelzést kapták. Kialakult egy olyan irányzat is. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. azonban akad példa arra is. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. de a Ludovika ekkor már csak az L. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. A vitát központilag nem döntötték el. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el.muvészi karikatúrákat alkotott. csak az 1. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre.nyilván közmegelégedésre . Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. illetve az azon belüli tagozódást. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. a villámot továbbvitte. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . illetve 1. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. jelzést vezette be. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. A doni 2. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. 197 . Az 1. amely mint hagyományt. felderíto-zászlóalj. így a bölény az akadémia jelévé vált. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. és a 2. A. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. hadsereggel elvonuló 30. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. amely zavart kelthetett. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. gázfertozo és gázfertotleníto. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. többnyire az eredeti. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. Az átszervezés ek. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. mint alkalmazási jelet meghagyták. A jelzés méretét egy képzeletbeli. Kivétel az 1. ezeket a kocsikat utalták ki. és terveztek egyénileg. Kialakultak az alapj elek. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. és a 2. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt.

. tábori pc..dd.2. 31. 1941. hdttörzs. 42. 1938. gjm. lövészzlj. vdd. Egységes honv.szd. gk. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola.szd. 1.. 17. felderíto-zlj. 1941.. és löv. gjm.szd.. pe. 1941-1945. lövészzlj. gjm. 1938. 15. 1938 7. (hk) zlj. 1941. 1941-1945. lov. lov. 1943-1945..dd. . pc. 1942-1945. 1939-1940. közp.. lov.. gjm.zlj. 34.zlj.4.. thtts. 19. 23. 41. 1941. dd.. 29. vdd.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1.szd. gjm. 1938. vdd.szd. 28.. 36. 11. gjm. 13. 1941.. Fovezérségi közvetlen önálló hk.. iskola. . "Kinizsi Pál" csap. 45. 1943-1945. 1938...3.1. 1.dd.2. 18. 38.-zlj.. 1938 8. gjm. lov. (hk) zlj. hegyidandár. pe... 35.7. harckocsiezred. lov. Örkényi kiképzési anyag. 14. 1939. 1941-1943. 1941..dd.11. 1.2.6. gk.zlj.2. 37. 1938.ho.képzo iskola. gk. "Ludovika" Akadémia. 33. 1.1. 12. 47. lövészzlj. 1936-1938. pc. 9. 1941-1945. 46. gk. 1939-1940.z1j. pc. lövészdandár. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána . 43. . vdd.dd. gk. muhely. 20.A magyar királyi honvédség gép. 1.dd. 10. II. 51. 1943-1945.-gk. 1941. szak.. szd. 22. 1. gk. hk. közp. 1. szak. 6.4. 5. vdd. . 24. 1943-1945. Hajmáskéri kiképzési anyag. 1943-1945. 5. 39. dd. 1939-1940. 1939-1940. pc. 32. 1919-1921. pc. 1941-1942. 1. 44.. lövészzlj. kp. 1.2.. pe. gk.vadász-zlj. 3. 26. 1941. lövészzlj. lov.1. Államrendorség. vegyiharc-zlj. vdd. 1941. vdd. lövészzlj.-zlj. 5. 1943-1945.szd. 1936-1938. Prónay-különítmény. 40. 27.2.1941. 6.. 1939-1940. összevont tábo hk. szak. gjm. felderíto-zlj..9.. 1/1. 1..szd.. gk.2..1. felderíto-zlj.. Ill.. 4. 30.zlj. 21.2. 25.. 1941-1945. kp.. 1939-1945.-tözs. 1943-1945. 1941.szak.. 1925-1927. felderíto-zlj.1. feld. 1939. 16. lov. 1.3.dd. . felderíto-zlj. lov.. 1. 1939-1941. lov. "Ludovika" Akadémia.1.hír.dd. felderíto-zlj.5. . embléma (matrica) 2. 6. 1. pc.

híradószd. haditudósító szd..4. 55.. 50. 58. 1. löv. pe. 61. 52.zlj. 59. pe.2. utászzlj. rendelete 199 . 68.zlj. 1943-1945. 70. 1943-1945.. pe. 1943-1945. tü. utászzlj. felderíto-zlj.vk.. zlj. pe. 1943-1945. gk...zlj.. felderíto-zlj. 71..oszt. 1943-1945. gy. 1943-1945.forgalom-szabályozó szd.ho. üteg 1944-1945. pe. 1943-1945. gk.3. pe. 1943-1945. 1943-1945 84. gk. löv.ho. pe. 1942 92.. 1943-1945 80. 1942 90.7. 1943-1945 85. pe.-hdt. gá.. hareko csiezred törzs. 66. 60.. 72. rohamtüzéroszt.oszt. 1. 49.. 1942 91. hk.oszt..2. 1943-1945. löv.3. 1943-1945 77.zlj. 52... és a 72388.2. 1943-1945.. nehézhadihíd-oszlop. 73..oszt.oszt. üteg 1944-1945.. 1943-1945. 1944-1945. 1.. századai 1943-1945. gk. 64.vonat oszt. Megjegyzés: a 40365. 5. 52...2. 1943-1945. gá. 30. tü. zlj. 51. l/III. forgalom-szabályozó szd. 1943-1945 79. 62. löv. számújelzéseket határozta meg. gk. löv.. vonatoszt. 1943-1945 86.zlj.ho..zlj. 1945-1945. 1. 16. löv.-1942. harckocsiezred II. hk. harckocsiezred. 1943-1945 81. légvédelmi tü.zlj..2. pe. 1943-1945.. 1943-1945 87. 1943-1945. 1. 1. löv. utászzlj. híradószd.ezred. nehézhadihíd-oszlop. lill. 163/eln. 1943-1945 89.. zlj. 31!. gk.zlj. lovasho. gk. 1943-1945. pe. 1943-1945. gk.zlj. az I. 63. törzs.zlj. 1943-1945.6..51.2. 1943-1945 88.zlj.zlj.. gk.-törzs. 3. 1943-1945 83. 56. lovasho.. 1943-1945. pe. hk... rohamtüzéroszt. löv.. 67. 30..oszt. rohamtüzéroszt..5.2. 3.ho. 65. 57.3. gk.ho. 53. tü.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll. gy. gk. sz. 1. 1. gk.48. légvédelmi tü.3.6. harckocsiezred !. 51. 1943-1945 75.2. pc.zlj. zlj. 1943-1945. 1943-1945 74.3/II. 1. hk.ho.hk. 1943-1945. . 1943-1945 76. légvédelmi pe. 69.. 54.ezred. gy. 2. 1943-1945 78.ho.. 1. gy. 1943-1945 82. 1.30. tü. 3/II!.. . 5.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

hgy. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .22 23 24 25 26 27 v 28 29 l.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

Az 1. hivatalosan nem került használatba. amely viszont hátrányos volt. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. csak valószínu. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. zászlóalj. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. Az átadott Pz. segédtisztje volt. 2-vel. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. közepes. páncéloshadosztály számára.kal. Az eredeti terv szerint a 30. számozását dokumentálni nem tudjuk. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. aki fohadnagyként a 30. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. század. majd a szakasz és a jármu száma következett. IV-Fl és Pz. A 3111 például a 3. valamint 1-1 törzs. május elején tartott kormányzói szemlén is. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. 1. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. azaz szakaszparancsnoki kocsija. l-gyel. 1. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. 6-tal kezdodo számok. A magyar Nimród jármuvek hasonló. és 2. IV-es 9-cel kezdodo számmal. s ez az 1-3. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. nehéz század. zászlóalj-. és 3/II1. Az 1. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. A zászlóaljak törzsés pe. ennek megfelelo 4-gyel. hogy rendszere azonos a 2. krétával rajzolták fel. és 2. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. harckocsiezred csak az l/l. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. szakasz-szintig lemenoen. 3-mal kezdodo számokkal. azaz a 3 számból az elso a századot. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak.. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. század-. A végleges számokat indulás elott . valamint a 3. a törzs mellett az 1. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek.hadosztállyal. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni.zászlóaljakkal rendelkezett.fehér színnel festették fel. Az ezredbe a 3/1. és a 4-6. szakasz 1. A különbözo nevekkel.fújósablont használva . páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. Így a 9-es számsort átszámozták. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. pc. és 1/11. Ezt viselték az 1942. nemhogy az idegenbol származót. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni. A 30/11. 5-tel.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal.. és 5. vagyis ezred-. A törzsnél 02 a kezdo szám. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. közepes és a 6. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. hogy ki a harckocsi parancsnoka. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. Ezt használták a téli átfestésig. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta.Toronyszám Mint szakkifejezés. A 30/1. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. 3/II. zászlóaljnál volt a 4. nehéz század. Sajnos ez az irat sem ismert. hk. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. zászlóaljanként más számmal. harckocsizászlóalj tartozott. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. pc. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. századokat 204 . a második a szakaszt.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. harckocsiezred II. zászlóaljnál volt az 1.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

3 /'0 6'/2 5tJ9.'.J'Zt7.8/0 a". 5// ~J.. It Zo"z$oj 209 .(d I.7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 .3/ 8.. "/.

.ódll-okatap'tak". A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.melynek A felállitott kpnnyü hk.·-. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.lkezett.A pc.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942.-a "Tol.n.s megkezdodik.január 1942.mint szempontjából a hdt-eknél.Megfelelo számu ezred III.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél.magasabb néven szinte 12.1<"'.január a keret ezred a 30.nehéz szd-a az u.Gk~DD. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1. /1'> /./Kiképzé8 Pz.május kormányzó 9.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e. két zlj. t:".zlj-át nem tudták feltölteni.szd.ho. / ~/.IV. r. 1942. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.hogy 1.január legénység 6-7.igy vonult el.."rövid csövü" Pz.P~.' .-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából..E dandár. . alkotta 38 tiszt.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.Páncélos-hadosztály megalakulása.Az l.de. /- 1.igy .. 1942.minden elkövetett..IV.sokkal a pc.Andrássy személyzet.hosszabb rendelkezé. A kiképzett.kivéve a Felderitó zlj-at.// l' "!' \ ~~:S~ /' . nl.ho.e..Budapest. 17.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.és 38 t anyagra/ 1942.A közepes bk. jól ~elszerelt alakulat volt.Ez laktanya.március a8 ezred mozgositása Igen önálló. a..vadász szd-ok "N. k A hadsereg pság. 9 hetes 8.Hk.II. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~.kal !en.Iv./Kivéve.di"-.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el. .áll-át.' 210 .szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.irn!.Gépkocsizó érkezik. anyaggal séges volt felszerelve.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu.

. 1-2.gv. Távb. Mkp. Jt0rg.löV. Távb.szak.bk.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.szd.2 gp.k:. 14 mkp. 20-20 köz. Törzs 2 ko!>./Toldi/ 1-3.ágyus üteg 1. Mkp.üteg 51.szd .szab.Pe. 1-3l1'gk. I-II.szak. 'Távb. l-). Gp.gépág..törz~. Árk. I-Ir.gv.ho. 1.4 'SImm av.2 npu.szak. T-loll Müh. szd.szab.nehéz szd. Hk. Gk.szd.gp. Peg. Petá.besz.h. szd.2 7"'<1.1.utász ezred 1. Forg.old'.z1:j • l.ezred H Törzs 3 köz.k.Felderitó zlj.ho. Müh. 6 Nimród.Pc.Lgv.bk. Távb~szak.tü.szak.tü. Ark.sz.Gk.szak. II n.szak.hk.Zlj.3 T·!.szd.• 15 Csaba. 2 k.sz • Árk.hiradó szd.löv:szd.d.oszt.üteg ..l Toldi 1.vus zlj'. 12 gsz.S7.Pe. 51.2 gp. Z.d.'o la Toldi á 4 löv. Zlj.löv.tü.szak.lövész ezred Ark. 'S"Told. """~ 1.köz. 2-3. Törzs. 1. T.oszt.szak. 4 löv.szak.Gk.örz8 Árk.vonat .szd. U) Száll.szd. .~k.8. 12 gp.szak.Gv. 5.Gv..Lgv.2 - 211 .. Hk.Pe. Könnyü hk. á 4 löv.2.szak.szd.oszt.szak. 1-3.

_...ff l2J 181.a~ t'km-~ ~.I"j~77 .~ ~ G~P.. (IZ J'.'.~ " . 91. 1 ~j.:JjjO 1•.-_.iG 7 i ~."f2f-02-24 /1..tzP. 4/6 '~'~ II'" j../Ht/.34.- N N óf/71J:/rln .J.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS....f: /11'/ ..7 /727416 JG I61 263 ."J2~ S /2J9..::.1 1. dldtl szd.: t ..jgj 5'6.~-.~ ./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .~.f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.. h.3 1.g/ ~ /~ J~. /.uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .go -S~3.i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1. ~ 778 -.12$. 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir. /10. -8 76 1'2Q.329..tt I/ If J I lt) 't . /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 ./EGYJ/ERl'L'Tl.fJ".f"17 2§/ ~ 1./9+1 Ih.. 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.. JG 7~ ~ ...: i '.#I . t .~ 'GI . 6 I'Mt. --I -4 '--.a .f-12G203 ~ IPAItCE/.'9./r .31" .--.. Ac.: - 1 SRrrezeitur/ ~.371 1) .f..~7 18# " .•• "'.~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21. J4/tf.~ '"•.il4 .

k. szélessége 90 mm 113. fekvo jelvényre inspirált. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. Ebbol kiindulva a gk.a javaslataikat. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. 12-én kelt 57.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. A tervezési felhívásban meghatározták.1. 1943 telén 213 . Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte.) Közzétéve: 5. oszt. páncélos ho. Az érintett alakulatokat utasÍtották. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . kir. m. 5. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. Ennek ellenére. gk. r.899/eln. M. szabálytalanul. sz. sz. Honvédségi Közlöny . hogya Szt. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol. 1941-1943.2. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként.01. illetve jelvényterveiket terjesszék fel.-1940.-1940. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek.a.23. lövészek. 10.illusztrációval. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. körrendelet (1941. Ezek sajnos nem maradtak meg. nem dokumentálhatók.396/eln. sz. világoskék posztó alátéttel. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. ami már eleve széles. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt.1941. igen sokan viselték. Koronát.

214 . tar. Egységes Honv. 290. köz. Eredeti nagyság. 1.-1943. osztály 21.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. 22-én kelt 2. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. Og. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk. RUlSK 1930. RUISK. sz./eln. kir. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. ismeretlen okból. em. embléma 1941. sz. Gjm. gv./eln. Pcjm.Mérethu ábrázolások! 1930. A tervezett jelvény. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. 3. A zománcozott címer nem eredeti. értekezlet összehívás a HL VKF. vk. alatt értekezletet tart. Honv. nem valósult meg. VIlI. évi 03. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. Fém kivitel. 362. Orosz hadjárat. M. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. Bp. 9.2.437.Hdt. 1943. doboz 1943 A Pc. HAJMÁSKÉR 1929. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak.

-ig bezárólag) 215 .7. 1940. Tervezte: Kömlody Imre akadémikus.kik. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.• . Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán... 52. sz.'[ ..900/eln. Méret 50 mm. 1944. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére.. ezredpk.

lE/glIYlJl / / I P.4I1CELGffJf/fJCS/ &L1. I I .4/fCELTORO ® 216 . Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J . I / •• /1 P./"!l~2 -194-5.

zlj.szd./2.ttl.utj./:Lásd léklet.Jármüvek megjelölése: A.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4./IT.a személygépjármüveknél 20 cm.paág-ok ezirányu javae lataikat . A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.h1r.:/és ö. a 36. 10.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I. 5. 10./:csap.állapitja meg.IG mm.utján/.stb.l./aIY.szd.ss.fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.tpst.a továbbiak figyelembevételével a 10.tU.hop-nak f.ho.aloszt-ok jelét kell elhelyezni.lov.1~.sz.gy.hó 27-ig terjesszék e16. a 10.e.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették. .e.hu..fo~.peág.pság •••••••••••••••••••••••••• 2./ /:18 páldány:{ 7.1 ••7.ezám:i Az orosz hdm.p8ág.sz.O.jelz48:/1e~yen 2./aIT.paág.rende.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.lov.f6azmstr.lgT.~.pság. A többi.pság.hir.e./aIY.tü. 10.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k.mel- -~217 . A k. :/ l. letre/:IV.ho.gy.utján/ ••• 6.és a lO.melyben a csapa~ test.ü.p8ág.gy.. 10.e./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.26. 10.von.e.gy./:oszt.6. E jelÖlés csupán keret.hdt..-1942. 6.21.ho~alakulatai közül a 6.pság.utj~ •••••••• 3.-ig: Irásban: A 62.az l.42.alakulatai részére. E jelzés célja az.K i a d v á n y ok: l.ezd.pság.paág ••••••••••••••••••••••••••• .e.hda.zlj.azd..von.III.!eln.gá.

:/pság-ig bez."k/ kell ellátni.l kell ~el~ee- téni.sz./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.. Példa az l.sz. .ol~alo~ elbelyezett 2. A jelzéseket ~ehár ~eetékk.. -2- 218 .~.ápre./12./6öm-ve~megjelö16'es. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m.melléklet szerint/:3.khe~1a A::pv/d.bb intézkedem. BzemélygépjáI'mÜveknél el~./ '.vagy ráégetni.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z.jelz6 táblák.~e·.a bal .~2/JfthI-q2.és hátul a bal sárhány6.sz.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel .melléklet 4./Anyagiakr~ y. mell. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n.eleeég alá kerUljön. n.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját. IIIjPaág. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1./ 2.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni. Példa az l.2.melléklet ezerint. 3. A pság-ok /:zlj-/:oszt. Pogatolt ~áI'mÜTeknél.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.ábra szerint ~örténi~.zá8z16t szerezzenek be./s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.sz.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n. FV.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.

Menetzene 231~mü.száll.ht../1.törzs 104. F)4.b. /'1. /S.. táb .l • :nur ~:::.ázd.:. l05. lO. lO. l.vez..Büt~ / oszl. 1/2 IV. t6./5.seb.számu melléklet. t.élm-.-: ·.o.z •.l.• 219 .!Ilunkis szd.lu!l~~ás szu...}4.•l.sz'l.!og.. r.gko.

oszl. .JOI~_ ko. ~. lO~/3.PSág• '-.eü. ~ lO. ~X t •"::.élm. 1/2 IV. -" d~.!1.ko.száll..losz..ezáll.fog.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ . 220 . IV.zlo ág.gko.süt6 lO. ~r g ~. . 1c: r.oszl.16sz. lO. lO..ko./4.számu mell~klet~ ko.száll./3. 2. " '} • ro M-.oszl. lO.von.száll.seb.t~ ~ ~~ ~X lO.száll.16sz.~(.kez.cBop. lO.rögt.száll.élm.-~.12/Jj~2-1fJ.../l./2.• ~~ lO.l6sz. ko. ~l.16sz.

~04. l04./6.táb.munkás sli!ld.~áb.munkás szd./7. 221 .táb.munkás szd.Menetzene l04./5.

.szd.av. Ü. • 36./t.Ill.. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. 36.ho ko. 222 . 36.ó.számu me~leklet.1942.szd 36.l./IIJ~z-$e. kiséro a 49~./rII. 36. zlj 36.árk.szd. 36.-gy./kt •..pct.e.8z. zlj. gp.zlj. 'szd p. .

lO/II./I.hir. lO.ko./3..~ Jel~~s ~ .l0sz. "./2.ko.von.~J ~~}} O/.lösz..' '" .IBsz. ~co.szill. -~.kez.tgko •száll. 'A ~ ~ 9. szd. ~~Z-~tl!. IO.oszl. lO.tL. ~T . ~ .száll. lösz.tü..i4. szd • lO. "'ll ~. lll.ko.ko. ' 2 lO.. _'. .sz&ll.s~ill./ .lgv\gp. lO. ..10BZ.pság.lösz.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~. 135.ho.! 223 . lG. lO. ' .oszt -" C.

ala). 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .-- 2.~. . .pk.~.•lS..3e1z'."... o / o.ho. --- jéiz~~~./.e~.:J. 224 . 4.~".1sEgk..alakulat jelz5 tábla: C~." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !. eg..\ .".liI' aj ••• a1!1P- l::.e /.ulataUak ~."..1!C PÉLDA] ./P~ág.geág:· 10 mm I.:./III.J'. /hármas .1. . -. '·~VC:/ vonalvasta.ben ao·J:\O ./Gjm-vek Csak'példa! "'y..'~i / -- '-60"cíi -~.eleságkocé:1 ~ \iI .balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'..55 25 cm r J t t : " 2.SI •• ~... pság. e.. Ps~pattest jelzás/ o "•.. ./A °100..7lj.' ['7..0 // .8.' '.

hdt. pshg.----. hdt. 225 .z. /e. csap.ln.ho.k.L-/9~2. hdt. IV. vonab 10.13 1. csapa. (- -~ ) IV. m"JI~kle:t.L-1942-hc.r. csapa~ ~ vonat 1~.i.-a 32. közv.t 6.s vona t 12.. ho. IV. k. . k csapa~ ~s vonat ~214/eh. ho.

~2.rn l(!.. n ~A.ddig· j~I:::~s~ba.. s I IV. 'av.zlj..\. surinH jdÚ.s ad J2IJ/e).mu.I. . hu. a.ki~f. IQ]] 1.lkalrnauC! J. W.z. sz. 1942. Arn~t1flyiben j-zl!. me.-ha.r.t v: 1-ig jd(U1tse.V.r.. \.'2. M.os~t.bs. hir. Iov.nrse. zli· lV.\I~kl~~ .s: A vm: kp. szd.. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. ~Ü.!r. lV..akkor sajá~ tz. . 17.lgondalbsa j(l.13leln. szt o m~.sc c.~s~ na.tU. IV. oszt.n~ . alopq.~gj~9YZ.ul-hsz zlj. ~ü.n~s az. zd./. 226 -/~J2. r---·" lV. szd..

1v. IV.muszal<i bürüo5~op ~. IörtS 107.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o. k6rhtÍz IV·/tseba..v.ls. lV.--m.hdl.munkás szd..soPfIa9· )C~ IV.OSZIO) IV. szd./2.1IOIl c.Je ®I )( IV·/'lk. ~l1om~s f6b.szlop 102.8 okt. C++)( C" IV./2.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v. von. lI1un~ ml.gko. ) V._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e./l.f. 1V-/1. ataKvlarok je tzé. sz./6./2. •• ) IV.tbb. 1V../?.ft).k. 107.SÜroosz.~) c .t a. a von. 107. 1\f. IV.hídcso .lop b IV. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.~JA A .~'fiJF --\tt. ürü osz.h b.•. Hdl.li'I1S6) ---..lop C~ 8. ps6g.táf. Cri.ubtó OSzlO) C .üza.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .se.16. m:zll~ldcz.3. v. 10S·/ hL szd.süfóoszloP C lVü::zIOP ue./1.ps~.kbrh& IV.iúl}smllilb gko.g .!2. szd./1.l6szukemló IV. C hdt.\'On. 240.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.M~b . oszlop )C~ 1V. gko./2.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll.kocsi.-~)C~) =105.C!Of'~ ~2 v11. " ' 227 .csioszlop @1/ )( 113. gk../Ü6b. IV. 3213/efíí.l1g4~-haz. C IV.1g 9 p.

228 .ln."05 ~ZIIiFl~ 1 tc. mell~kld.l fq. 1942. a 3213/e.inne.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!. sz.:.Z.1 a\akuial: 6O jelz6 c.!:~mhllz./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz. -/g~.:..1. l's b <-- 9.4.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1.!'.dve J21J /e1n.·.1a.rn. t6b16t.

l'l'LlLIG. bra... 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. az.bru.. 2. bbrQ. 229 .. A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l. &.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja..Z -/9t2.1.ie\z~ J2/ J /e.. irb"'1.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3...

28. 42. gk. 1. von. gk. u. ** 2.oszt. tÜ. oldalon. 13.oszt. 2. gk. 4. isk. 7. törzs lll.e. gv (gépvontatású) k. gá. 21. feld. légy.szab. gk. u. IÖv.e.zlj.hadt. Hsdt. pe. lilII. 19. gk. gk. törzs.zlj. 11. 23. gk. 52.zlj. alatti 51. tü. 230 .szd. IÖv. 18. zlj . 40. forg.hadt. 14. közp. hír. 1l. u.-1943 Fsz. 2. 2. 19v.I.ho. hk. gá. hk. 6. gy. 38. zlj. 1. 3/II1.zlj.zlj. oszt. 39. tÜ. 2. IÖv.ho. törzs 51.szd. oszt. 26. 3. szab. gv (gépvontatású) k. 33. 5. löv.ho. 1.ho.163/eln.oszt. törzs 4. 2. feld. tü. (gépvontatású) k. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. 1. hk.z1j. von. n. 34. törzs 5. 1. pe. szd. hk. 30.zlj. pe. 16. hk. piros hajtókás.e.zlj. 35. kék hajtókás. löv. szd. 51. 51. 3. oszt. 36.e. Pe. törzs 1. 52. pe.e.zlj. 5.oszt. gá. hír. pe.z1j. löv. 29. 9.zlj. törzs hk. törzs 1. 17.vk. zlj. 1.zlj. 15.ho. törzs 6. 311. 3. 6. pe. gv (gépvontatású) k. ** Azonos a 6. pe. pe. IÖv.oszt. szd. (XII. pe. 1. 1.ho. 19v. gk. 32. n. muhely isk. 1. tü. pe.oszt. pe. gk. 41. 22. 3. Pe. pe. [sz. 10. 2. 12. 24. törzs 1.e.-jal. 52. 3. 2. 25. 43.zlj. pe. gá. közp. hír. 1. tü. azaz Nimródos. oszt. Pe. hadihídoszlop 5. löv. gk. 3/II. löv. 31. hadihídoszlop 2.szd. 8.e. forg. gk. lilL hk. 27. gk. pe.ho. és gk. 37. hk.ho. 20. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1.ho.

.\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\..• [TI 10 15 .• ..*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •..~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \.

éla. felderítoosztály kerékpáros század 10.oszlop))közérdeku 3.szd. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. 37. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10. yez. hír. 34. hdt.hír.von.ho. ko. (könnyuIV/1. (egészségügyi oszlop) felállította eü. 36.12. Kaposvár 1O. ho. sütoaszI. sz.kez.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3.gko.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. 12/1.e. IV/1. ho. gy.munkásszd.k. számhoz 2. (légvédelmi ü. oszt. száll.e. .oszlop) lY.e.szd. tgko./eln.hadtápszd. 23. 101/3.(gy. 31.e. 12/4.-1942. aszI. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10.zlj. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. Pécs gá. gépágyúsgépkocsioszlop) 12.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov. (tehergépkocsi-oszlop) 237. 10. seb.vezetési törzs) IV. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. géppuskás század) 12/5.fogatolt (18. mu.tpk. könnyu19v. gá. (híradó " 48. sz.I.(tüzérezred) (muszaki gy. 12/3. felderítoosztály-parancsnok 10. (tüzérparancsnok) lY. 19v. ko. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. vonatosztály Csapatkórház. 12/2.pság.. 12/5. Pécs 12. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. IV. tü. 12/1. 35. 33.aszI.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18.3311. 32. pság. losz. ho. gp. 105/2. 101/1. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 . muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30.M"(gyalagsági felállította 101/2. tábogypk. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds. ho. 12/2. 10. 130. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd.pság.

gp. üteg 47. szd. szak. 101lI1. híradó század 10/2. 6/4.e. távb. emv. 6/5. üteg 56. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. oszUörzs 11. szd.utászszázad 41. 66. 70. 19v. üteg 11. 6. üteg 11/1. 6/1. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. üteg 11/2.e. 61lI. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . 77. 61lI. üteg 11/2 üteg 52. üteg 10/2. utászszázad Híradó 42. üteg 48. 6/6.e.) 10/1. üteg A 6. méroszázad 58. üteg 11/1 üteg 51. szd. távb. 6/3. szd. szd. üteg 55. 62. 67. tüzérosztály 49. 73. ö. 2.szak. 10. 61lI. 10/11. 43. pct. 74. 61. 6/1. gy.Utász 38. 10/1.szd. szd.e. 60. üteg 57. szd. gy. gp. 6. tüzérosztály törzs 50. tüzérosztály 53. 6/2. tü. zlj. 71. oszUörzs 12. 6. üteg 10/1. árk. 3. üteg 10/3. 75.e. gy. 6. 3. 65.szak. 69. á. 1. utászszázad 40. á. gy. szd. oszUörzs 10. 64. 3. 2. törzs 6. 6. gy. av. üteg 11/3 üteg 12.szak. 6/I. 72. zlj. 1. 10. 10. lY. gy. 1. 68. szd. 63. híradózászlóalj törzs (pság. pct. üteg 11/3. tüzérosztály törzs 54.szak. 76. 6/1. 2. gá. tüzérosztály 45.e. 44. 6/1. utászzászlóalj törzs 39. távb. tüzérosztály törzs 46.

gy.e. távb. kocsio. pet. 10/9. 115.pság. 8/4. szd. 79.szak. szd. pet. szd. zlj.szak. 8/III. 8/III.szak. 101. gy. 109. 8/II. 124. 10/7. á. szd. 10/3. fog. 80. szak. szak. gy. szd. á. 6/III. lov. 10/2. 122. szd. 8/8. gp. szd. 8/III. 6/III. 8III. gy. 6/7. (felderíto) 8. 8/1.szak.e. távb. 8/1. szak. kocsio. gy. kocsio. gp. zlj. 118. 95. 83. 8. 10/4. 108. távb. 123. kocsio. 99. szd. 106. á. kocsio. szd. szd. 10/5. szak. 8/9. 10. ko. 81. 90. 10/1. 6/III. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. von. 93. 6/8. 120. 105. 121. 85. 94. gp. 8/1. pet. szd. 8. á. 117. 92. 6/III. szak. 19v. 10/6. szak. 107. gp. kocsio. pet. 8/3. 97.e. 8/6. szd. kocsio. szd. 114. kocsio.78. 8II.e. á. szd. szd. 84. 6III. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. voncsop. távb.e.szak. 100. szd. f. gp. 119. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. 112. 110. (aknavetoszázad) 8. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. 6/9. 8/II. av. 102. 10. 98. 8. 8/1. 8/II. 87. zlj. gy. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . 10. 91. szd. 104. 8/2.szd. árk. 8/7. á. 116. kocsio. zlj. 8/5. távb. szd. 89. 8. 8IIII.szak. 88. 96. pet.e. 82. pet. 10/8. 111.

gy. o. száll. seb. tgk. losz. 10. 10. 10. mu. eü. gko. lóello. menetzene 138.o. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. 10. 131. 8.szd. 130. 10. száll. 10.e. seb. o. von. 10/1. o. 10/2. muh. 129.o.125. gko. álls. 134. 128. 127. tábo or.o. 10/2. (ló ellátó) 10. 10. hhid. kez.szd. 10/1. (személyszállító állomás) 235 . 10. 132. 10. sütoo. 10. élm. 135. 126. szi. 139. 140. tgk. 133. 136. O. tábo kórh.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .(J féJ féJ .~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

:.o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful