scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

2006 .BÍRÓ ÁDÁM .SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.ÉDER MIKLÓS .

Pz.. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 .. Be! Wg.' 105 "'.. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~. Renault 35 (f) vadász páncélos Le. Kpfw. Kpfw.i~::'>. IV közepes harckocsi Pz. M Vickers páncélgépkocsi 29. 111 közepes harckocsi StuG. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - .5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk. '. újságillusztriciók. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz."'. Kpfw.~". M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I. Kpfw. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7. II könnyu harckocsi Pz. .. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek .. . VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz.7 cm Pak(t) auf Gw. V Párduc közepes harckocsi Pz. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 . a gép.. Kpfw.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 . 1Aus! B Pz.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29. Kpfw. Pz. 33 34 34 36 39 . 111 rohamlöveg Pz. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók..hadijelei. Kpfw. 1könnyu harckocsi Kl. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz.

rajzait elküldte Magyarországra.Eloszó helyett A könyv. de csehszlovák állampolgárként. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. hosszú. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. Sárhidai Gyula 6 . és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. amelyet az olvasó a kezébe vesz. A szerzok személyes ismerose volt. Közös munkánk támogatást nem kapott. Magyarországon alig tudtak róla. magyarként. remélve. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. Értékelését az utókorra bízom. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. több száz jármu rajzait készítette el. Valószínuleg az elso volt. ott egyszer megjelenhetnek. súlyos betegség után hunyt el. több mint 10 év munkájának az eredménye. Bajtos Iván Kassán élt. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. aki már nem lehet közöttünk. legalábbis az elkészítést illetoen. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt.

A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .. " HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 .

illetve megvásárlását szorgalmazták. sot. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . 9 . lakosságának felét elszakították. az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték. A motorizált eszközök . Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása. Junovitz P A. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre . a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29.nem rendelkezett harckocsikkal. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. páncélozott harcjármu.a legnagyobb titokban . páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban.Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén.rejtett .1 db FIAT -Carden-Loyd.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében .Weiss Manfréd. tüzérségi eszköz stb.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. Magyar Waggon és Gépgyár .nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel.mint a Monarchia hadseregének része . s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek.ezen belül a páncélos fegyvernem . valamint Svédországból. melyet vontatóként rejtjeleztek. Ezen évek alatt teremtették meg . 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. Mintajármuvek érkeztek Németországból. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni. a Svédországból. Ganz. Anémet Pz. elso világháborús könnyu harckocsi .így a harckocsizó alakulatok létrehozása .) páncélgépkocsiból állt.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. a Landsverk üzembol. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu . de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol. 1920 és 1938 között. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi.zömében elavult . A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés . csupán külfóldrol beszerzett . Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak. M Vickers páncélgépkocsi volt. március 5-én Gyorött bejelentette . Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. személyautó. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült.elemi szükségletként jelentkezett. a prototípus készen állt a próbákra. MÁVAG. Az ország területének kétharmadát.épült. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938.) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme. a Magyar Királyi Honvédség . (A V-3 mint alvázprototípus.) gyártását vagy külfóldi beszerzését. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte.harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú.

Magyarország 1941. a többi hibák miatt esett ki. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére.Ansaldo kisharckocsival. tábori páncéloshadosztály 30. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. Az ezred Ill. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. Abba a háborúba. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. 135 db Nimród.nem jutott a hadsereg birtokába. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . a WM 17 db Csabát generáljavított.sorozatgyártása. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. zászlóalj a nem állt fel. a Toldik 80%-át. így a magyar honvédség igényeit már nem. már elavult fegyverekké váltak. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu.Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. azonban . azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. Az 1. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. a 2. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi . A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. vagy csak részben tudta kielégíteni. kÜlföldi eredetu páncéljármu . Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. csehszlovák zsákmányból 3 db. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. június 27 -én . A magyar ipar még ebbol. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit.a három mintakocsin túl . amelyre sem hadserege létszámában. s a többit is újból alka1mazták. további 80 darab épült. Az 1.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . a Csabák 20%-át jelentette. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. a német fél e megegyezéseket csak késve. 10 . Ezek azonban bevetésre nem kerültek. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. 57 db Csaba. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. Ez azt jelenti.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . de 1942 tavaszán. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok .a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt.

az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. számú harckocsi. Még arra is vállalkozott.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta.. D = 10.. a FIAT TIPO 3000 típus. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták.. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával.. melyet két változatban gyártottak. hátulról és oldalról 16 mm-es. sz. .67 m széles és 2.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére . s itt. 1. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. Az A változat ágyúval. aB típus egy. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II .OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük.hátul félköríves csúszószerkezettel. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . "farokkal" is felszerelték. A Magyarországra fegyverzet nélkül. A gyártási jogot megvéve. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. A 3. felülrol 6 mm-es páncélzat védte.Renault M-17 és M-18 FT.Franciaországtól megvásárolta. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi. E = 11. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. sz. B = 8. mezogazdasági gépként álcázva. sz.20 m magas B változat 5. C = 9. ún. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. A két fo kezelot elölrol. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. sz.20 m hosszú.

nyilvántartási számot nem adták ki. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. (Szovjetunió: T -27. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy .FIAT-Carden-Loyd Mk. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták.használták. További eltérés a fegyverzetben volt. hátul duplatárcsás lánc feszíto. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. míg páncélvédettsége elöl 9.hossza 2. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. szétszedett állapotban. Csehszlovákia: MU.) (Külön érdekesség.46 m.00 m . A második harckocsi számára fenntartott 14.a rendszámlista szerint 13. illetve hadrendbe állítását. hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát . A 22. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent.. TKW. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska. Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. kiselejtezéséig. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak.) A Magyarországra vasúton.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett. CV 35. Lengyelország: TK-I-3.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. VI típusÚ. Az egészen kicsiny . de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. magassága fejvéd nélkül csupán 1. TKS. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették.aknavetos. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották. 06.70 m. löveges stb. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. (Eredetileg két harckocsit rendeltek. Franciaország: UE. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . szélessége 1. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül. nyilvántartási számÚ .angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi.

összesen 151 darab Ansaldo érkezett. 13 . A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést.a kis belso tér. mely teljesítmény a harmincas évek elején . A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban. hatótávolságában (110 és 150 km). Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt.28 m). s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést.03 m és 1. A két változat tömegében (CV 33 2.15 m és 1. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. melyekbol egyetlen ev 33-as. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . A kisméretu harcjármu úton 42. vonóero tekintetében (40. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került. H-169-H-252.20 m. CV 35 . ettol kezdve csak kiképzési célokra használták.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. a lövészülés feletti fedlapra. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . A H-168 rendszámú. illetve 13 mm) különbözött egymástól.Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát.a vezeto és a lövé sz .1935 augusztusában érkezett Magyarországra. Utánrendelést követoen. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben.ládákat helyeztek el. Ehhez a tartalék görgok helyén pc.foként békekörülmények között .) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. valamint páncélzatának vastagságában (12. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni.7 t. menetbiztosítás . Magyar rendszámaik: CV 33 .fegyverzete is megfelelo volt. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. de ezek már a javított. s a próbák és a vizsgálatok után.felderítés. függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését.a szokásos álcázott szállítással .ezúttal traktorként feladva .más harckocsi híján . CV 35 típusú harckocsik voltak.H-1 O1-H-167. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. a hátfal közelsége miatt . Az elso Ansaldo harckocsi . CV 353.állandó használatban álltak. Alapveto harcászati céljaira . illetve 43 LE).H-168. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. CV 35 3. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. a többi ev 35-ös típusú volt. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni. 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is. a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. figyelotomyot építettek. 1936 végéig további 83. Mindkét kezelo . A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült.jónak volt tekintheto.3 t). 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek.csaknem lehetetlen volt. Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. kiképzoharckocsiként. kipróbálásra. mely a görgok ismételt cseréjével járt.

1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. 00000" 0g /1 .. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 . 1 darabot (H-212) a cserkészeknek.. o " •• •• "~O . csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). további 10 darabot. átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének. Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt.

Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit.. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. zárt felépítményt helyeztek.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . O . I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 . Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. illetve a rohamtüzérség állományába. VI-B. Ekkorra már elavultnak. rendfenntartási célokra készítették. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. TI-. A két jármu 1923-tól a rendorség. 1927 után a honvédség tulajdonába került. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. A vaslemezek mérete. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. <T. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. O" . A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. Úgy alakították ki. azt állítva. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. A Pz. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró.:a t :.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. ideiglenes jelleggel. hogy a két gépkocsit a háború után. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat.

amikor is Bernola Károly .352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett.. de harctéri bevetésükre már nem került sor.. Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el. :LJ..732x1..forgótorony volt.késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot.. . (Rendszámuk: I-VI. o~~o_ "" E! :: .. majd selejtezték.hosszú ideig szétszedett állapotban . az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek.~:.felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály. összesen 14 darabot beszerezni. . ' •• '1' . . A 7. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani. 'I't. . . új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. 1 oktató) a RUISK állományába került.950x2.~.' : . 1921-ben további 12. '~. . majd végül 6 db (5 gyakorló.. A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést.. A harckocsikat a legnagyobb titokban . .tárolták.. Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. .. '\' . anémet leszerelési anyag részeként.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918.) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg. . A háború után. . Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett. melynek tetején .. Anémet leszerelési anyagból.1: '. Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere. június 13-án készült el. • o.ellentétben a "Whippet"-tel . . a vízhutéses géppuska.7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. . A4. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. Egy másik. '1 .. majd kipróbálásuk után.5-14 km/h sebességet ért el.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 .

valamint a maximálisan elérheto sebességében .4 és 6 tonna. melyeket .4. a B változatot 1935-tol gyártották. illetve 40 kmIh különbözött egymástól. Kl. illetve 5 futógörgo. I-B 17 . Wg.Fu 6. A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. Bef. . 1 könnyu harckocsi A Pz.Pz. A két. rádiós. de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek. Pz.37 km/h. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. c Kl. aB 442 cm. 1 Ausf. Kpfw. Ausf. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. a tornyot elhagyták.Pz. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. a futógörgok számában .57 és 100 lóero. LE-teljesítményében . a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak.a tornyot leszere1ve . Bef. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben.5. tömegében . a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. Wg. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült. parancsnok). Pz. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. Két rádióval .az A hossza 402 cm. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. A két típus méretében . Fu 2 . 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek.

Kpfw. I-B 18 .Pz. Kpfw. I-A Pz.

a2.92 mm urméretu géppuska. B.5-11. állítólag néhány darab a fronton .8 tonna tömegu. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al.5-35 mm.átképzési célokra . az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek. Pz. G. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött. kezeloszemélyzetÜk . (l942-ben összesen 10 db. I-B.az "L" változat kivételével .legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. E. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent.lH-7l9-lH-724. Pz. H-255-H-260.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. Az alkalmazásukról szóló . A Pz.épített úton . 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. a3. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. Bef. Bár erre nem került sor. Kpfw. H-022. L. 14. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. I-A . Páncélzatuk igen gyenge.haladni. II-F 19 . A Pz.3 fo volt. II könnyu harckocsi A Pz. F. l. D. . A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. Kpfw.A rádiós változatból1942 oszén az 1. 1 Pz. Pz. 1941-ben 1067 db. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1. A. 1940-ben 955 db. b.H-02l.bizonyítékok igen csekély értékuek. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek . tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol.H-253. C. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. A 9. Wg. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. 1942-re.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.

A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. A Pz. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. IH-878 sz. januári harcokban elvesztek.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. A magyar honvédség 1943. Mivel van jelentés az IH-876. hogya 17 db harckocsit átvették. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. gyártásukat beszüntették. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb.100 darabos . augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. oldal.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. StuG. 1944 augusztus után elfogytak. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943.62 cm urméretu harckocsi. magyar rendszámot nem kaptak. Ezek német jelzéssel maradtak. APz. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. tábori páncéloshadosztályhoz. lángszórós. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek.db Pz. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. III vett részt. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. de ném et személyzettel. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú.Pz. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. Pz. Ezek az 1943. végül a G típusok sorozatgyártása. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg.összmennyisége 15 305 darab volt. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült.F szériák 7. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . az 1944 szeptemberében. hadsereg állományában megalakult 1.rohamlöveg. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. az A . A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. felderíto. német személyzettel. valamint parancsnoki jármu . 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. augusztus elején II . Kpfw. jármuvekrol az 1. A rohamlövegek elso változatai. Eloször 1942 oszén. IH-877. de magyar müszaki kiszolgálással. Az alváz. Az elso nagyszériás . páncéloshadosztály veszteségeit. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve. III típusú harckocsikkal. li Galíciában 1944. majd a hosszabb csovel felszerelt F.más források szerint 17 . Az egy század ereju. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. III harckocsi alvázára telepített 7. a 3. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit.5 cm-es. valószínu.5 cm-es. a G jelu végso változat a 7.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. lIl-M típusú közepes harckocsit. 1942-ben idult a D. lovashadosztályná1.és farpáncélzatuk 20 mm volt.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. homlokpáncélzatuk 50 mm. vadászpáncélos. lIl-M harckocsi került magyar használatba. egyszersmind 7. 20 .

III-F Pz. Kpfw. III-J Pz. III-H 21 . Kpfw. Kpfw.Pz.

Kpfw.Pz. Kpfw. I1I-M 22 . Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-L Pz.

J StuG. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 . .••. 40 G StuG..=L.~ ~ . III-D StuG.

26. Pz. 1938-ban a C változatból140 db épült. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át .és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. és 3. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. 3073 és 3161 darabbal. A rohamlövegek német hadi. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. IV-D változaton történt. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. 28. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. rohamtüzérosztály 1.nem ezeken a kocsikon. azonban a csohossz az A .a Pz. a páncéloserok standard típusa a Pz. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. ütegparancsnok. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. A rohamlövegek hadijel nélküliek .01. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. Magyar rendszámaik: IH-833. december elején pedig Székesfehérv ár. 10 db. 50 és 80 milliméteresre változott. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. harckocsiezrede. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb. tábori páncéloshadosztály 30.3.német oktatók közremuködésével . Átadások: 1944.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. a Galíciában harcoló 2.Velencei-tó térségében harcolt. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. A 7. ütege 1944 októberében Kecskemét. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet.valamennyi harcjármuvét elvesztette. 24 .a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. 09. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. A legnagyobb szériában aH és J változat készült.ném et személyzettel . Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. 1937 -ben 42 db B típus. 08. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. D változatok 17. 10 db. 1942 telén. III alvázára építve . Kpfw. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. hanem a Pz. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. IV típus volt. 10 db.7 és 20 tonna tömeguek. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. errol két fotó is van.08.voltak.összesen 9760 darabot gyártottak.F 1. AStuG. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. Tervezését 1934-tol végezték. az F2. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. Az 1. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. de a személyzet átképzése . csupán a köténylemezekre. 1944 tavaszán. B. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. 1940/41-ben már 760 db E . az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. 10 db. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. 17. 08. Csanádpalotán. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. Az induló A. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. A G típusból 904 db. tábori páncéloshadosztálynak. a község visszafoglalása során. 07.az 1. Az önjáró lövegek különféle változataiból . a G és a H kivitel. lH-855-1H-858. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. ahol. IH-837-lH-853. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk.feltehetoen újak .

IV-D Pz. Kpfw. IV-Fl 25 .Pz. Kpfw.

a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. 1945-ben soron kívül százados). július 10 db. Az 1944. magyar rendszám. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . Az 1942. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. Német adatok szerint . irányítottak. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal .Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . Az 1945.60-70 darab hosszú csövu Pz. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. anémet hadseregtolIO db Pz.további mintegy 62 db . hadijel nem került a harckocsikra. 1942-ben páncélos-átképzos.10 db. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt.Scsucsje.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . IV-F2 típusú közepes . illetve Kurszkban rakodott ki.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. valószínuleg a többi is a 2. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet.adták át a csapatoknak. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. Az 1943. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. 12 db. 12 db Pz. december 19. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába.új.Az 1. veszteségei pótlására. IV típusú harckocsikat. akirol késobb. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. januári harcok során megsemmisült. IV átadás ok: 1944. Így többek között az 1945.Pz. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. Nadwomán. A harckocsik nagy része az 1943. 1944. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. IH-854. páncéloshadosztályhoz.01. december 11. augusztus 10 db. szeptember 10 db. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. Korotojak és Uriv terül etén . augusztus-december között 72 db Pz. és Sztari Oszkolban. vagy ha történtek is. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz.magyar használatát igazolják az 1945. tábori páncéloshadosztály . 1945. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. 01-jén fohadnagy. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. 10 db. a 3. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. További Pz.magyar használatban nehézként nyilvántartott . hogy az 1. augusztus 23-ról.1942. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. Jelentés található 1944. harckocsiezred 1. százada 6 db Pz. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban.vívták ütközeteiket. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. zászlóalj ának 3. 1941-es avatású gyalogos hadnagy.veszteségeik pótlására . az iratok a háború forgatagában eltuntek. 26 . IV harckocsit indítottak a 2. január-március közötti hadijelentések. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. IV jármuvet mutat. V és 20 db Pz. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól. a három hídfoben .H típus . Pz. Az 1945. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. de több G . január 7.. és pótolják veszteségeit. 7.

D tB · Pz. Kpfw. IV-F2 Pz. IV-G 27 . Kpfw.

IV-H Pz. IV-J Pz. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. sot. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. Kpfw. V Párduc volt. Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. Kpfw. Kpfw.[j Pz. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. 28 .

Kpfw. V-G Párduc 29 . Kpfw. V-A Párduc DIC! Pz. Kpfw. Pz. V-D Párduc 010 .DID Pz..

Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol.5. az A 45. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . alacsonyabb.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. a román páncélosalakulatoknak szánt. Az 1944. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. a G szérián hiányzott. A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört. hogy az 1. között. állítólag.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. A viszonylag "öreg". E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve. 60 mm-es. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben. de már nem átadható. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. A német harckocsi legénysége 5 fo.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . a szovjeté 4 fo volt. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. páncéloshadosztály harcokban. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. január 12. ún. 5 darab Pz.Válaszként a szovjetek igen gyors. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. döntött frontlemezévei. A Pz. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. A frontlemezen a vezeto felnyitható. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel. páncéloshadosztály 1944 oszén. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt).köténylemezzel volt védett. gyorsaságával (46 km/h).8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. az A és a G változatokon a félgömb alakú. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. a Ferdinánd hídnállotték ki. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0. Késobbi sorsuk ismeretlen. kerületi Véso u. 1943-ban az A típusból1768.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. 1 torony. augusztusi átállása után egy. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. A 2. csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. 8.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. 7.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. veszteségei pótlására. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek.8 tonna tömegu volt. Ebbol a típusból 534 darab készült.viszonylag kisméretu . de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0.88 kp/cm2-re emelkedett. sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. 7. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. Ezzel 10 db biztosan. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . amelyek. bázisuk a Budapest XIII. AD típus 44.a román hadsereg 1944. december vége és 1945. szeptember l-jei 5 db Pz.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . V átadása a 2. viszonylag kicsi (0. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. hosszú csövu (L/70). a G 44.81 kp/cm2 értékével. Visszaemlékezések szerint . 1942-43-ban gyártott. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. hengeres alakú volt. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. alatti lKART üzemben volt.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

5 cm Pak 40/2 Marder II 7.5 cm Pak 40 auf Gw. 38(t) Marder III-M 35 .7.

"Saukelkopf" -blendével védett. 1944 márciusában készült el a prototípus. elölrol ún. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. kivitelezésére azonban már nem került sor. az oldal.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. terepen 180 1/100 km -. 1944-ben 146 db.63 m széles. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. 36 . belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. (14 tonnás) 0.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak.27 m hosszú. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . oroszországi felhasználásra enged következtetni. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. II.havi 1000 Hetzer . illetve 780.10 m magas. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7. az angol Cromwellt 1500 méterrol.78 kp/cm2). azaz összesen 1217 db volt. az alakulat. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. megbízható. cso nélkül 4. összesen 2827 darabot gyártottak. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. A gyártás 1942-ben 110 db. utóbbiból 181 darab készült.úton 120.a szovj et JS-II kivételével .74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. míg azok csak 500. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . melyet a tetopáncélra telepítettek. A viszonylag igen kisméretu. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek. 7. csovel 6. 1944-ben 308 db. 1943-ban 799 db. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. Pak 39 mintájú. 2. Igazi nagyszériás változata . 1941 végén. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak. nagyobb hatósugarú. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. míg a parancsnoki változatba egy további. Fu 8 mintájú rádiót szereltek.Hetzer páncélvadász volt. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. köténnyel 2. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. Elobbibol 20. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben.ne m sikerült teljesíteni. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. olcsón eloállítható Pz. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. 1944 kezdetén. 15.a késobbiek során ismertetésre kerülo .5 cm urméretu. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. összesen 370 db készült el. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette).5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. A H és Mtípusokból4l8. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. Már 1942-tol építettek a Pz. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú.87 m. A Hetzer . A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. csoszájfék nélküli. 220 LE-s. a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit.

illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. Elsoként a hajmáskéri 1. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. Azonban a németek . Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. 20. Svédországnak és az USA-nak adták át. ezért StuG. 111típussal csak a 7. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1. osztályhoz. Több példány befejezetlen maradt. így a gyártott alvázak száma 3252 db.ellátniuk az 1944. Franciaországnak. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. a 16.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett .nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. rohamtüzérosztályt. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. Ausztriának. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni. átutalták a 10. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG... osztályt sikerült .részben . rohamtüzerosztályt töltötték fel. 25. 1944-ben a 10. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. és 10. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. Hetzerrel is csak három.

. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. rotü.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. Egy. április 12-én lépte át a magyar határt. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. végül Szentkirályszabadján 1945. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. ezekbol 8 bevetheto volt. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. a 20. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). Az 1945. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945.átvételi idopontok. február l5-én rakodott ki. rotü. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. január 13?) a Vág-Garam térségében. Az osztály maradéka 1945. A két üteg 1945. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. Siófok irányában 15.kizárólag emlékezetre támaszkodó . 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. március 15-én Balatonbozsokon 15. 1945.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. a 25. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. február 1-jén 24 jármuve volt. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. Mindezek mellett nem lehet kizárni. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. szovjet. március 8-án Veszprém térségében 15. Ebbol 25 darabot 1944. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. "január elején" (1945. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. Galántán 25 darab. 1945. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. 38 . február 12-énAlsótekeresen 12. s december 9-én adtak át. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. Az egri 20. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. január elején Galántán került feltöltésre. február 9-1O-én Lepsénynél 15. A 16. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. és a 2. december 7-én indítottak. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. rohamtüzérosztály . Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. rohamtüzérosztály 1944. Az 1. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. rohamlÜzérosztályt 1944.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. de valószínusítik azokat. azonban a . a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé.osztály. A 20. majd 1945. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. december 25-én fejezte be. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. "december közepén" (lásd: 1944. Ezekbol a 16. 1945. rohamtüzérosztály 9 darab. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. Az ütközet során loszer. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani.

1944.néhány német könnyu. terepen 70 1/100 km). páncélzata is viszonylag gyenge. A 4. elöl 25. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. gázlóképesség 70 cm. 1945. 08. elöl kormányzott gumikerékkel. ezek fedezték a visszavonulást. A gyenge harcértéku. Schützen-Panzerwagen (Sd. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos.oktatási célokra .7 cm Pak(t) auf Gw. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4. Benesov körzetébe vezényelték. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. 38(t) és Pz. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. késobbi sorsuk ismeretlen. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. 4. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. 39 .festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. oldalt 20 mm volt. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban.56x1. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. Le.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. 5. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. láncfeszíto.T 040 jelzés ismert. 250) kaptak.A kolozsvári 25. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. A jármuvek németjelzést viseltek. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . Kfz.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták.rendelkezett. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. A frontra induló 30. vasfelépítményu próbajármu.95x1. páncélosezred Pz. oldalt és hátul 20 mm volt. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas.66 m méretu. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. Kfz. A TOll . elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. árokáthidaló képesség 190 cm . A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. páncélozott. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. SPW Sd.5 mm. augusztus elején az 1. A rohamlövegek oldalára . terepjáró.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. hátul meghajtó-.

SPW (Sd. Renault R 35(t) Le.4.7 cm Pak(t) auf Gw. Kfz. 25011) 40 .

augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . vízhutéses motor 23. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. 2.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . 41 . illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani.ha nem is nagyszámú . A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó.úton . a katonai szakértok azonban kérték. melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez.kb. Így 1937. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. 4.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból . Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte.nem. kúpos kiképzésu palásttal épült. m133) változat 1934 tavaszára készült el. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . ezért azt javasolták. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét.a csapatpróbát.harckocsihoz. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt. 220 km volt. 4 közepes méretu futó. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. felül 6 mm volt. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. egy hátsó láncfeszíto kerékbol. az oldallemezek 720-os döntése.61 m hosszú.és 2 felso tartógörgobol állt. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. parancsnoki kupola nélkül. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. a géppuskához 3000 db loszer. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta.folytatódott.ahol már május óta szolgálatban állt .00 m széles és 1.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. Az egyszemélyes torony kör alapú. hathengeres. két nagy nyílású oldalajtó:val. derékszögben"sarkon" . A háromfos személyzetu.egy harckocsit és egy páncélvadászt -.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. az LK 11 tervezoje is.65 m-es lépcsomászó és az 1. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. a 0.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára.

alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. A mindenre kiterjedo. A harcjármu egyetlen fegyverét. A megvásárolt mintakocsi . A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. 6-10 mm-es páncélzattal védve. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. Késobb megérkezett.hosszabb .32.a Honvédség birtokába került. Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. has. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. magassága 2. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek.és tetopáncélzat 6 mm.és farpáncéll Omm. a magyar kívánságok szerint részben módosított. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. hanem kifelé doltek. eredeti svéd mintajármu.alvázán épült.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. 650-ban döntött oldalfallal. Hossza 5. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették.30. szélessége 2.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen . szélesebb és magasabb volt. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. motorja. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi . a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. ml33) 42 .00 m volt. A 10. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. azonban a felépítmény elso része. mint a harckocsié. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt. A nagy. eroátviteli egységei.némi tulajdonjogi vita után . Bár az L-62 típusú. oldal. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé.

38 . A mintakocsit H-005.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját. vz. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében.és csapatszállító gépkocsi proto típusát. magyar hadsereg 30. 1942-ben a doni frontra induló 2. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. s a további módosítások után. melybol111 darab a Pz. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették.a parancsnok . A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám.jutott a Magyar Királyi Honvédség. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. 1939. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. vásárlás és közvetíto állam segítségével . Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. Így teremtettek a hatodik személy . A kárpátaljai. 43 . A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. A jármu késobbi sorsa ismeretlen.részére férohelyet.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország.csehszlovák tervezésu.Skoda Lt. melynek továbbfejlesztett változata. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. 38(t) típusú .zsákmányként. könnyu harckocsi volt. amelynek páncélostípusaihoz három módon . A csere másik oka.

akik a harckocsikat kipróbálták. gázlómélysége 0. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. lépcsomászó képessége 0. fejlesztését leállították. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. külso rugózású futómuvével. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. Kpfw.A 10. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . a gyár a javítást ingyen végezte el. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza. A harckocsi lejtomászó képessége 280. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. s mint használható típust Pz. S-II C .37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. a Vickers cégtol átvett kisgörgos. gyakorlókocsiként.harckocsit adtak el. így a szovjetek a két mintakocsit.8 m. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. Románián keresztül. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok.cseh típusjelzésén: Lt vz.3 m. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . éppen azon a napon. Csehország 1939. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték.5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. A harckocsik 1939. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján.0 m volt.közöttük 244 db T-ll-es . márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. négyhengeres. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. 35 . ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. külföldi eladását. tágas küzdoterével. Németország pedig elzárkózott a Pz. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. közöttük a T-lJ. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. A két jármu 1940. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására.) 44 . Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját.harckocsival rendelkezett. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. késobbi sorsuk ismeretlen. s másnap be is vetették. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. A4. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. 34 tip) harckocsiágyúval.a németek kezébe kerültek. árokáthidalási képessége 2. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte.Romániában R-2 típusú . IV típus eladásától.06x2. 1939. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni.90x2. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. esetleges vásárlási szándékkal.

Pz. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 . Kpfw.

melynek egyetlen proto típusát még megépítették.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. 36) volt. a 10 mm vastagságú teto. Az elso átépített prototípus 1941.tartalék . a hátsó meghajtókerék. OA vz. Egy további . A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. másik a homlokfal baloldalán. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. 1940 áprilisában Korbuly János. Összességében: aT-21 páncélvédettségét. 1927-re elkészült az elso .viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett.37 m méretu. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. június 10. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. a pneumatikus kormány. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz. 0.02xl. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést.Tatra 26 típusjelu . A kedvezo döntés megszületése után. a páncélzat erosítésében. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. A 30 mm-es homlok-.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. Az 5. melyekkel szárnos kortársát megelozte.45x2. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. A HTI 1940. és 20. 16. Vickers-jellegu. júniusára elkészült.52x2. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló. de ettol kezdve már Turán néven. hátul csúcsban találkozó két oldallappal. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. 0. magyar típusként történt a gyártása. 4. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. A parancsnoki kupola forgatható volt.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. A 2. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal.oldalanként egy elso láncfeszíto. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. eléggé bonyolultjárószerkezete . s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. a torony alakjának megváltoztatásában.56x2. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. felülrollesíkozott toronyvéggel. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is.és farlemez.02 m méretu harcjármu. Hatótávolsága 300 km. 80 darab loszerkiszabattaI.A Skoda Muvek igazgatója 1939.prototípus. A 0.78 tonnás. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel.90 m gázlóképességéveI és 2. a 25 mm-es oldal. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. Az egyszeru páncélfelépítményu. egy páros ütközokerék.80 m lépcsomászó. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. .géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo .7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. egyik a forgatható toronyban.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított.

Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. a HTI-be szállították. Románia 9. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. Abevizsgált páncéljármu a 2. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. A no. Az elso 6 kocsi 1934. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. Az álló kocsi motorházára felugorva. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. a páncélkocsi hátramaradt.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. A kocsi személyzete elmenekült. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. Tatra 72 OA VZ. április 9-ére készült el. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. Késobb Budapestre. 30 47 . A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították.

a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. 51-004. 3. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. a kipufogócso a farlemezbol indult. 1939. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak. Hatótávolsága 138 km. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit.86 kp/cm2 volt. azokat IH-390. és a rövid csövu. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. Kpfw. részben öntési technológiával épült .00xl. 50-971. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. Közvetett úton. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. a páncéltesten hátul két ajtó volt. ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. Az R 35-ös vezetoülése. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. aH 35.8 tonna tömegu.10 m méretu. A kicsiny . szeptember l-ig 1074. más részüket átépítve. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. 48 . 1940-ig további 541. majdnem a talajt érintve muködött.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. A kétfonyi személyzet . 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták.4. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. IH-393. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták.5 mm urméretu géppuskát. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. 9. Közülük 100 darabot az olasz. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi.az egyik a vezeto . A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. alvázukra löveg es felépítményt telepítve. 50 darabot Jugoszláviába.85x2. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. részben közvetett. részben közvetlen átadással. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. fajlagos talajnyomása 0. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába.

Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 .4 tonna. mint az R 35-ös (4. a páncélzat vastagsága. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. AH 35 11.AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt.14 m).85 m) Renault társáéval. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm. aH 39 12 tonna tömegÜ volt. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. csupán a tömeg. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km.22 m). szélessége is megegyezett (1.

Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. Parancsnok: László József százados. 50 . illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani.7 cm urméretu. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította. A két változatba a 3. irányítás. 450 db S 35 típus készült. a Somua A C-3 1934-ben készült el.egyes források szerint . a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. a torony egésze öntött technológiával készült. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták. önjáró löveg és páncélvadász. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. A 4.7 cm kaliberu. további sorsa máig ismeretlen. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. H-034. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. SA 35 típusú.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. Az átadott francia eredetu harckocsik . más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). iskolakocsi . Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. 1936 és 1940 között kb. Kedvezo volt a jármu 0. Kpfw. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. A kocsikat a 101.) Ezekbol szervezodött a 101.használta.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. páncélozott vontató. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. 1935-ben indult a sorozatgyártás. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött.5 mm-es géppuska. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre.megfigyelés. H 35/38(/).használták. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. A harckocsi prototípusa. önálló harckocsiszázad. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. loszerszállító. célzás és lövegkezelés -.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . A parancsnokra oly sok feladat hárult . Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme.5 mm urméretu géppuskát szereltek. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát. 1944. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. Az öntött A. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek.Pz. Magyar rendszámaik: H-035. Az egyetlen . aH 39 típusból 40 darab épült. a többitol különálló futógörgo is volt. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. 734(/) . december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. 1942-ben Bulgáriának 6. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. javított változatát 1938-tól gyártották.

Somua S 35 Renault VE 51 .

A kisharckocsi elso változata.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault. egy páncélozott . fegyverzete 1 db 7. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet .zsákmányolt.32 m méretu.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. közös rugón muködo futógörgo. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet.75 t tömegÜ. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. majd megvette a kocsi gyártási jogát is.szintén hernyótalpas . lépcsomászó képessége 0. A csupán 3.56 kp/cm2 volt. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. így ismertetése is a francia típusok között szerepel. jobban páncélozott. de eredménytelenül. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. melybo1300 db készült. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be. A 2. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott.5 LE-s Ford T motorral. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. a TK kisharckocsi volt. Az 1.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. zárt felépítményt terveztek. 1933-ban készült el a végso. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. A futómu.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. 52 . tömege 2. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol.50 m. az elso meghajtó-.74 t.78x1. a felépítmény jobb oldalán beépítve.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak. A jármu fegyverzete 1 db 7. illetve TKS kisharckocsit . A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. 2. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. 0. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm.58x1.43 tonnás. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit .45 m. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat.00 m volt. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak.9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. a TK-l típus volt. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. repülotéri biztosító harcjármÜként. gázlóképessége 0. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. páncélozott. a TKS modell. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. árokáthidaló képessége 1. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. valamint forgótornyos változat kialakítására is. A 16 darab TK-3. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta.92 mm-es géppuska volt.

TK-3 TKS 53 .

IH-392 (w 02-754).sok esetben.. IH-389 (w 03-292). 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. IH-399 (w 02-470). IH-384 (w 03-923). IH-383 (w 03-893).. •.. s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre. IH-388 (w 02-738). 29. IH-396 (w 03-330). . IH-386 (w 03-386). 29.úszó harcjármu kifejlesztése volt.A német-lengyel háború kitörésekor.pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. •• . 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768)... azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak.. Acél: keréken gyorsan haladni képes. • e •• . A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. '1' .. M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén.. . . további célkituzésként . IH-385 (w 03-362).o • . Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. IH-397 (w 01-089). . IH-391 (w 03-586). Formálisan nem is a honvédség. s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. .. melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. IH-398 (w 02-552). A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. IH-387 (w 03-246). . összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra. A másik két harcjármu . IH-395 (w 01-841). A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. a RUISK használta. M Vickers 54 . O'. hanem a rendorség tulajdonában volt. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek.2 db Valentine harckocsi . vásárlás útján érkezett hazánkba.

Az 5. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. igen gyors . 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába.87 m széles.úton 60 km/h sebességu . A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. épített úton. lánc talp volt az állandó járószerkezet. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. Az elso világháború befejezése után. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. melyet terepmenetben leengedtek úgy.félgömb alakú. 2.85 t tömegu. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt. A 4. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. M Crossley 55 .02 m hosszú. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. A teher. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. 1. 29.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. (A svéd Landsverk. a maga korában korszeru építésunek számító. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. s végül egy valójában elavult. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket.

l-II II Val en tine III 56 . amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát.4lx2.rádiós páncélgépkocsiként is muködött. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. 57 mm urméretu löveg beszerelése után . Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. a másikat a gépkocsi tetején lévo. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt. AP .a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták.3 . A 16. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. 111 és Mk. a torony elöl és oldalt 60. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. IV típusokon 4 fore emelték. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. ezért elhatározta. Úgy vélték. az egyiket a vezeto baloldalán. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott.63x2.02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa . M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. Az angol Crossley cég háromtengelyes. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. Az 5.a nagyobb méretu. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm.29. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . tozata után (Typ A-9 és A-lO). A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo.

javított változat. majd egy olasz "másolat". és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus.92 mm-es és 1 db 7. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak. 57 . 2. Mint háborús ellenféltol. késobbi változatában 75 mm urméretu. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak.és 3 visszafutógörgo . Fajlagos motorteljesítménye 13.2 LElt volt. Késobbi sorsuk ismeretlen. 5000 darabot adtak át. hátsó meghajtó kerék. Több harckocsit . A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték. A fofegyverzet mellett 1 db 7. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . azonban amíg a vásárlásokat. tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. 2520 db loszerrel. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. Kanada 1388. Az egyszeru járószerkezet . A mintajármuveket a moszkvai 37.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült.25 megépítését. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. 97 db loszer-javadalmazással. I94I-ben kivonták a harcoló állományból.foként T-34/8 5-ös típu st . A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.59xl. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. Ezért . Archer néven 76. 2x3 futó. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. a K . számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. 1932-ben került sor az új. A végleges T . A 2.a kis számú. Oroszország elobb egy eredeti angol. korabeli híradó. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394.45 m méretu. majd oktatási célokra használták. fegyverzete 1 db 7. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be.ha ezekrol készültek is jelentések . Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. aT-27 -A megépítésére. hiszen fegyverzetük.és haditudósító-filmeken.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak.83xl.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak.elso vezeto. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták.62 mm urméretu géppuska volt. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. Az új változatból1693 daraJ készült. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges.

0.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. 6x2 db kisméretu futó. lépcsomászó képessége 0.27 lejtomászó képessége 45°. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . ahol oktatójármuként használták.2 mm urméretu.81 x2.és 3.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni. 1.2 m gázló. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. nagyméretu (7 . amikor az erosebb páncélzatú T. A T-28E típuson a 76. lövegirányzó. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó. úton 220. A 28 tonnás. hátsó meghajtó kerékbol.A T . A késobbi változat. vezeto és két géppuskalövész . Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor. árok-áthidalási távolsága 1.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska.és 4 visszafutó görgobol állt. terepen 160 km hatótávval.72 kp/cm2 értéket képviselt.82 m) harckocsi személyzete 6 fo .parancsnok. Az elso 10 darab T.a nagy tömeg ellenére . A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába.44x2. a T. Az elso változat páncélzata 10-30. Magyar rendszámaik: H-024-H-033.66. az erosebb páncélzatú T.8 m lépcsomászó. töltokezelo. 0.volt.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. gázlómélysége 0. A futómuvet oldalról lemezzel védték.22 m volt. T-28E 58 . amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. A jármu fajlagos talajnyomása . majd Magyarországra szállították. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17.4 m.kedvezo.

A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. A kocsit Magyarországra szállították. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták. majd .egyes állítások szerint . ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be.céltárgyként megsemmisítették. T-27 T-268 59 .

majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata. BT-2 típusjellel tartották nyilván.most egy amerikai .kerék/lánc .T-26B . A harckocsit H-046 rendszámmallátták el.49x2. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. május 23-ára készült el. Az oldalankénti 4 nagy. A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931.2 típusból 396 darabot gyártottak. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. 60 . A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták.cserélték ki.90 m. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. lépcsomászó képessége 0.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott.76 m.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. A T .az ötágú csillag . Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet.41 m méretu. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt. 4. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. a másik toronyban 1 db 7. A kétfonyi személyzetu.5 km/h sebességgel volt képes haladni. akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként. db 37 mm-es.26-os típus még szolgálatban állt. Az év során a BT . dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött. a finn-orosz háborúban került sor. terepmenetben felszerelték a lánctalpat. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. Az elso szovjet prototípus 1931.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. a hátsó vezeto kerék. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. 0.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották.83 m volt. AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült. A felvétel érdekessége. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. gázlómélysége 0. 1 DT géppuskával a frontlemezen.harcjármu tervezését. árokáthidaló képessége 1. amely a vízben 3. 1931. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938).T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott.62 mm-es géppuskával. A német támadás elso idoszakában. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára .még lekapart formájában is jóllátható a tornyon. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. 1941-42-ben a T .típus alapján indult. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. AT-26-os készült 76. hogyaharckocsin az eredeti hadijel. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°. Az utolsó.88x2. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg. a 2x4 kisméretu kettos futó.

BT-5 TU 61 .

a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . kúpos toronnyal. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként .62 mm-es géppuska. aB T -8 pedig 86. Az ágyúhoz 780 db.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12.4. magasabb tornyú változat. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. BT-7 A jelöléssei 76. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt.75 m . A T .10x2. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. BT-7: 13. BT-5: 11.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. hátsó vezeto kerékbol. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el.és 3 visszafutó görgobol állt.néhány BT-5. új toronytípussal.5 tonnás.0.33x1.fényképek tanúsága szerint . BT-8: 14.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást.és 2. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó. valamint lángszórós harckocsit is építettek. (A torony azonos aT-26C típuséval.5 km/h sebességgel haladt. végül aB T-7 A típus 1 db 76.harckocsit erosebb.95 m). kisméretu (4.75 m-es lépcsomászó. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. 4 közepes méretu futó. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak. a kedvezo . Az 1941. Az 5. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70. láncon 52 km/h.2 mm-es löveggel és 1 db 7. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve. BT -5P Kh jelzéssel úszó. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. 45 mm-es harckocsilöveggel. amely már új. amely úszva 6. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett . T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a .7 mm urméretu géppuska.6 O járószerkezete megegyezett a T .0 m-es gázló. 500 db loszerrel. 1. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. 350. végül 500 LE -. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült.2 t. 0.48 kp/cm2 . A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10.1940-ben kezdodött meg. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.) Az utolsó. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn.7 t) igen kedvezo. A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek .35x1. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. 25-35 mm-es páncélzattal. 0. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. Az 5. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7.5 tonna tömegu. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. valamint 1 db 7.4 O típuséval. 2016 db loszerrel. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre. 1942-ben egy magyar használatban álló.62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni.5 t. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt.2 mm urméretu löveggel felszerelt.l1x2.343. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. kétfonyi személyzetu. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. A magyar csapatok . 450.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. magyar hadijellel ellátott T . illetve 62 km/h teljesítményre volt képes.8 t.

IV.00. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. oldalt és hátul 45 mm. az utóbbi változatok L/41. az eros páncélzatú tekno és felépítmény. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. L/4l.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. 63 . Az egyszerubb.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. aB és a C típusúak öntött toronnyal. a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. lll.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes. AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka .32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. Az elso. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott. mint a T . a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült.2 csohosszú. 600-os becsapódási szög esetén.07 m. Az M.65 kp/cm2. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is.65 m között mozgott. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre.95 m árokáthidaló képesség. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt. a T . azonban a T . B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát.10. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. magassága 2. A T . A toronyformák.4 O-es típusé. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. páncélvédettség.lesíkozott.aT-4 O-es kerek tornyával szemben . végül 0.Pz. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték.69 kp/cm2. míg a második típust. tuzero . Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. az A 26. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot.mozgékonyság. 38 . az egybenyíló. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. magyar rendszám és hadijel nélkül.T.A-2 O . 2. 2. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt. elso változatnak. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított. Az A típus hegesztett toronnyal.75 mm páncélzatú. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét . az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek.95 m.5~553 darabot gyártottak. Pz. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7. II. 0. 0. 1941-ben 3014 darabot.6 O-as tornya .71 m lépcsomászó.2 méretu csovel készültek.00.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve.74 kp/cm2 lett. 6. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76.37 m gázló. 1942-ben pedig már .3 t.45.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja.44 és 2.92.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb.a harckocsi hossza 5. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. BT IS . 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett.és 2. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult. korábban birtokolt fölényét.A-3 O . szélessége 3. új lövegblendével tértek el elodjeiktol. aB 28. 1. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. 45. illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg.2 mm urméretu. 3. 6. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0. 457 méterrol képes volt átütni. A löveghez 70 db. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové.jó összhangban egyesíteni. Ugyanakkor a saját 76.5 csohosszal.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

terepen 200 km megtételére volt képes. L/11 csohosszúságú 76. . T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km. Szálasi-röppenytyu stb. ezzel fajlagos talajnyomása 0. nagy páncélvédettségu. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. a két 7.000 darabot gyártottak.prototípusa készült el. A korábbi öttornyos. gázló. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. de a kisebb méretu. erosebb páncélzatú tornyot terveztek. KV-I. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. de páncélzata a frontlemezen 75 mm.kezelésének oktatására. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . V-2 típusú 500 LE-s motor 15. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. új formájú.5 m volt. OT-34. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . 10 fo kezelolétszámú T. Az 1939-ben elkészült a KV . páncélrém. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°. illetve 2. A KV-l mintakocsi még egy rövid. nagyméretu. csovel 8. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. a tetopáncélzat 25 mm. A harckocsilöveghez 56 db.5) ágyúval fegyverezték fel. Adízelüzemu.60 m-re változott. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg.és árokáthidaló képessége 1. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. hossza cso nélkül 6.páncélököl. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. A páncélzat erosítésével. valamint Ausztriában és Kínában.30 mm .35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge .volt. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. a torony elöl 75+35.SMK. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. a frontlemezt 75. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. aB és C típus úton 335.00. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja. a páncéltest a vezetofronton 75+35.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40. magassága az új toronnyal 2. 66 . A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn. oldalt 75-77.magyar hadijellel. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött.75 m. majd 90 mm-re. szélessége 3. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre.3 m. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre.15.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h.2 csohosszú löveggel készültek. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . lépcsomászó képessége 0. ezért a tervezok kisebb.07. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is. a farlemezen 75. súlyosabb változatát új. A KV típusok 550/600 LE-s. T-lOO-as harckocsi .81 kp/cm2-re változott. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. a páncéltekno elöl 70+25.A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában.5 (a T-34/76lövegével megegyezo). L/4l. oldalt és hátul 75. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit .2 mm-es löveggel volt ellátva. hosszabb csövu (L/5l . 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

1 tonna tömegu. A 4. géppuskával ellátva gyártottak. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan .fehér kereszt . A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu.45 m gázló. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak. Pontos mennyiségük nem ismert.és beszállásra. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki.5 m legkisebb fordulati sugár . A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. alkalmi felépítménnyel épült. a korábban 122 mm.50 m (ponyvával 2. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást.1 tonnás harcjármunek.1 és KV .5 t.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit. A löveg mellett a toronyban 1 db. de rendszámok nem ismeretesek. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott.11-es harckocsit zsákmányolt.77. Az átalakított. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is.hadijellel ellátva. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. 3.86 kp/cmLre emelkedett. majd kiképzési célokra használták. A KV . Darabszámuk ismeretlen. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV . Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. 1942-ben a C típusból1753 db készült. mint anémet Pz. a C változat 48 t. melyek közül két fotó közismert. 1935-tol a T .91 m lépcsomászó.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. terepen 200 km volt. vontatási és szállítási célokra alkalmazták.85xl. 0.5 t.07x2. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be. 1941-ben aB szériából1121 db. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban.feltehetoen . A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el.24-es harckocsi futómuvével.0. 1940-ben az A változatból 141 db. A lánctalpas. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt. 0. amely az elso meghajtó. amelyet páncélozott kivitelben.32x2. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek.jobbak.foglalhatott helyet. aB 47. VI típusoké. Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták.80x3 . A felépítmény mögött. A 4. 68 .l-es típusok akadályieküzdo adatai .21 m méretu. Egy nagyobb tornyÚ változatából.1 2-es harckocsi. elöl.több fényképfelvétel készült. DSK 12. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek.40x1. a KV-II típusé 6 fo volt.a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben . A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. melyen 6 katona . provizórikus felépítményt építettek. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. 9. Darabszámukról nincs adat. felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu.65x2. majd 1934-re a BA-6 változat.7 mm-es géppuskával volt felszerelve.83. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. V és Pz.és 2 db visszafutó görgobol állt. A különleges jármurol . 1. 71 m méretu KV .A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek. a KV-lA 43. 1941-ben . végül 0. A KV . BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával. késobb 152 mm-es ürméretu. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására. magas.és 2.84. A 6.8 m árokáthidalási képesség.rendeltetésszeruen tüzér .

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására. a löveggel párhuzamosított géppuskát. 37 mm urméretu löveget. 75 mm urméretu ágyút telepítettek. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm. oldalt 38 mm. felül 13 mm. A toronyban egy.64x2. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. Az 5. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak.12 m méretu. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. L/28.73x3. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett. a torony 50 mm. 70 . M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek.5 csohosszúságú. A 28.angol elnevezésén General Lee . a felépítmény 13-25 mm. Elobbihez 179 db. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. majd szériaváltozata. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . vontatási célokra használták. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt. hadizsákmányként. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. Néhányukat muszakimento harckocsiként. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb.néhány prototípusa. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. 1942-ben 3023 db.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db.

A 3x2 futógörgos járószerkezet.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. közös rugózású.fényképpel igazolt . 0.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.és 2.és 3 visszafutó görgobol állt. A kocsi további sorsa ismeretlen. A szögletes tornyú. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták. A 13 tonnás.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. 2x2.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett. 4. 1. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. közepes méretu futó. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db . Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak.brit elnevezésén Stuart .22x2.45x2.61 m-es lépcsomászó.6 mm-es géppuska volt. 71 . A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak.02 m-es gázló. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el.

M3A1 .1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .

május vége: 20 db (második széria). így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. Átalakítások: 80 db Toldi lIA.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M. Típus P-19 Pc-162.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. 1944.Vagon2 M. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. Más források szerint 145 db. 1944. Akiadott rendszámok szerint valószínu. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán). 9 db eü. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. Az M. I db Turán m. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. 1943/44: 40 db (elso széria). 1 db Toldi m.) 2 3 4 5 6 7 73 . Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. harckocsi.

74 .. 6 Nem igazolt átadás ok. D(10)...859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833. ? IH-758 A(12). 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. IH-757. 3 Más források szerint 17 db. sz. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 10 db német személyzettel. lovashadosztályhoz. C(9). 1H-837-1H-853. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. sz. E(11. Nem igazolt átadások. H-100-H-167. Német személyzettel. ? 1H-834-1H-836. IH-85 IH-728. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. Csak 6 db állt használatban. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). 18-án 10 db jármu került az 1. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. 08. IH-854.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI .

M Vickers Renault M3AI R 35 75 . 29. IH-405 (+3) IH-390. P-2 IH-393. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. IH-404.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. (+7) H-033.

Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu.. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. a Szovjetunió €. a 15 db Párduc. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba .000 harckocsit és "14. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. valamint . A teljes páncélosharcjármu-állományt. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. amely így összesen 595 darabot jelent.000 darab készült.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. a teljes hazai állomány 37.000 db önjáró löveget gyártott. felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány. Az amerikai M4 harckocsivaI28. hogy tökéletes. a 13 db Tigris.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. esetleg 973 magyar harcjármu a 623.6: 1. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. hogy ez. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. . amely a külföldi gyártmányok 42%-a. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak. Bizonyos.ClOOO harckocsit és 22. az USA 83. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. az 50 db StuG. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban.a 135 db Turán 75 harckocsi. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. 76 . ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze.4%-átjelenti.000 db önjáró löveget. Használatbavételük. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk. IV típusok 106 darabbal.a dokumentumok hiányában . aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya.eros jóindulattal . optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. Ez 336 páncéljármuvet. Még lehangolóbb a kimutatás.sohasem készülhet.

A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. 77 . A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. 1942-ben ígértek 10 db Pz. 19 db H 39. Kft. Pz. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. IV-G és 51 db PZ. 38(t). 52 db Lt. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. 1940-tol vásároltak kb. erosítette a bolgár haderot. 3 db VZ. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. 16 db Pz. 15 db Lt-40-et. 30 db átalakított Lt. VZ. 46 db Pz. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság.a ~. 18 db Marder (Sd. 12 db Mardert és néhány Pz. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. VZ. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . llI-L. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. hogy helyette 10 db Pz. illetve 1941-benjött létre. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot.vesszük alapként. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. amelyek épen maradtak. Emiatt felszerelésük csak átadott. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit.35. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd.irreális értékeket képviselnek. illetve öröklött eszközökbol állt. Az viszont tény. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. Ezekhez járult a kb. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. 33 kisharckocsit. 251 jármu is. de lényeges harcértékük nem volt. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. A Wehrmacht átadott kb. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. 7 db Pz. Ill-N-et Több átadás nem volt.27 és 18 db VZ. itt az arányszám 67:1. a Szlovák Köztársaság. Hazai gyártás nem volt.OOO darabbal szemben . Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. a Független Horvát Állam. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott.38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. a Bolgár Királyság rendelkezett. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. Ill-N. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. a Román Királyság. átépítések nem ismeretesek.30 páncélautót. 138) jármuvet adott át.kerekítve .I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások .34 vagy KV . Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG.ebben a formában . 40-G. 35 könnyu harckocsit. Kft. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. Pz. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. A készletbol az 1944. de ezek leszállítása kérdéses. 1 harckocsit kiképzésre. de 1944. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. II-F. 20 db wz. 111és 25 db Pz.lV-Hharckocsit adott át.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. 000 darabot . VZ. 38(t). IV-Fl. Kft. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ.

amely 641 db beszerzett. 2 db T-34. 14 db Sztalinyec. 1941 után végzett átépítési tevékenységet. a TACAM muvek is csak a háború alatt. Vickers Mk. IV. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. 35(t). 33. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. A front ezután megmerevedett. 250 rádiós. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. vz. Vickers Carden-Lyod Mk. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. mert a loszer gyártását megoldják. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. III 40-es harcjármu került Romániába. a kb. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. 166 db zsákmányolt harckocsi. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. 1937-ben 32 db Vickers Mk. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. 32 db BT-7.1940. 1 db T-40. 27 páncélautót a cseh készletbol. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. lll-N. 251 típusú páncélozott jármuvet is. 33 db T . Kft. Ezek belefagytak a hóba. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát.38. ehhez 6 db Landsverk Anti II. ebben 4 db M3C. 19 db T-37. lV-G harckocsit szállított. svéd Landsverk 182 páncélautók. 38(t). hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. Ebbol. Kft. a zsákmány kb.26. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. 1919. de volt. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. vz. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. Ennek során 1941.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. vz. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . 36 db Komszomolec. 5 db Valentine. Az a döntés született.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. az eredeti ágyúkkal. 103 db páncélautó. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. március 15. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését.-21. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. 5 db M31. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. 1942-ben 26 db Lt. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. . Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. 40 típusú harcjármuvet. de 100 darab felett volt. korábban nem. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. és helyben maradtak. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. lV-H és 114 db StuG. 30 és 3 db OA. VI. 31 db Pz. és 1944 elejéig nem sokat változott. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. kiverve azokat az országból. E Mod. vz. 3 db T . A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. 250 és 27 db Sd. 40 db Sd. Már Németország adott el 9 db OA. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. II db Pz. II db Pz. 78 . mivel a Vickers Mk. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. Kjz.R). 2 db T-28. 1000 darabot tett ki. 30 db T-60. 4 db StuG. november 30. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. Ennek ellenére az 1939. Finnország 1941. Hosszú ideig ezek. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. 2 db T-27. B jármuvet vásároltak. 126 db R-2 (Lt. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését.

osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. 06. ezek darabszámára nem találtunk adatot.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. Finn nehéz harckocsi. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. Finnország 1944. szeptember 4-én kilépett a háborúból. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 31. 20 27 1941. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. 40-G rohamlöveget. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. 1944. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. 01. Az biztos. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. 12. 31. 01. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. 40-G-t és 15 db Pz. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. az erdos. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. IV-J jármuvet adtak át. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 05. vizes. 1942. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. 79 .

olasz. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. Norvég. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. Elsosorban páncélautókat készítettek.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. életét adta esküjéért. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. március utolsó napjáig harcolt. nem mérheto a magyar helyzethez. ha kellett. a svéd és a svájci helyzet egyedi. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. ezekkel szinte 1945. Mindezt olyan viszonyok között érte el.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. A harceszközök darabszámát ismerve. 80 . görög gyártás nem volt.a német. dán. hosiesen harcolt. kimaradt a katona. akik életüket áldozták Magyarországért. japán nagyhatalmakat leszámítva . és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. hazájáért. Az utókor minden megbecsülése kell. aki a túlero ellenére is bátran. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb.

Fotók.MELLEKLETEK . újságillusztrációk. híradófelvételek 81 .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . a VI. Kpfw. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. Esztergom-tábor.AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike.

III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. 1943 augusztusában (két kép) Pz. rádiós) harckocsi a Pz. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1.

!II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . !II-G korábbi változata és a késobbi. osztály mindkét változatot használta (két kép. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. német jármuvek) StuG. 40 páncélvadász magyar használatban StuG. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG.A kölcsönadott Pz. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. rotü osztály StuG. rotü.

osztály 712. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30.Valószinuleg a 7. sz. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . rom. elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz.

lV-H jármuvei 1945 tavaszán.Pz.ho. Ausztriában átadott Pz. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. lV-G magyar használatban 88 . pc. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz.

V-D Párduc harckocsi magyar használatban. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. július 23. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére. 89 . V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz.Pz. Kpfw. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. 1944. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz.

harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20. rotu. 38(t) könnyu harckocsi a 30. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4. Kfz. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 .7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. Kpfw.T 38-as (Pz.

7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4. március 15-én zsákmányolt Ll. vz. Kfz. német jármu) Az 1939. SPW (Sd.) könnyu lövészpáncélos (két kép. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / .

30 páncélgépkocsi.) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. M. még csehszlovák rendszámmal 92 .

önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 . önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz. A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101.

VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2.A Carden-Loyd Mk. M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 . hadseregnél 1942 nyarán 29.

M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .FIAT F2 és 29. M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29.

T . július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941.

Zsákmányolt T . augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott.2 6 A könnyu harckocsi 1941. ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 . augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.

sz.Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 . BT . zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941. augusztus személyzete halott (két kép.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. MNMTF) 16-án.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. augusztus 3. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . 1941. Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén.

A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV . teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 . Gy.) Zsákmányolt. S.

hátul egy M3A l Stuart ég. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. 1942-ben 102 .Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi. 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán.

(~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. 4. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 . magyar felségjelJel A 30.<{ . 1942-1943 Renault R 35-alvázon.

IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. 1944 nyara) 104 . IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz.Magyar Pz. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma.

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

8 1300 970 44. / 4800 25 0.5 elöl 9. / 3500 25 0.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11. helyben 2. helyben 2.8 1300 970 44. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.7 2 24 30-38 elöl 9. magyar haszn.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu.63 1.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 . oldalt 6 Ix7.4 0.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.6 1.6 Gázlóképesség/m 0.6 1.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.6 4/2 elöl 40 160 4. / 4000.5 13. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.7 2 27 45.6 1.4-1.4-1.9 Árokáthidaló képesség/m 1.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16. oldalt 6 1x REVELLl gpu.6 mm gpu.4 0.5 mm gpu.62m 5.2 4/2 elöl 45 160 4.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0.

:"':. = . • . 21 harckocsi 108 ...0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.0 . = o o = .

FIAT 3000 Mod. 21 harckocsi 109 .

110 .

n a z2.'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 . · }.[.

616.front 13.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.5 front 13.7 1.6 0. vez. kocsitest 1120. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12. teto 5 lx8 mm M 1914 gp.5.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.61 4 1300 50x200/141 250 3350. 0. kocsitest 4592 1900.5 60-70 1. hátul 12. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 .92 mm gpu.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U.64 8.425 3 46 280 8-14 2x7. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0. illetve NAG 55 6. torony toldat átm. oldalt 8. toronyátm. 1.45 O.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0. O. toronymag. /4800 45/60 0.7 1.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3. oldalt 8.63 3. 644 560x1932 504x672 530x765 0. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp. futómu a kocsitesttol 140 2352. nélkül 4732.5. 1008.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0.45 front 13.

8/9.6 0.-hátul 14.43 5.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.39 5.5 Ix7.42 0.5+20.76 6.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.5. Bef. Kpfw.8/10.6 0.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.5 elöl 14. elöl 2x14. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.7 115 .1 530x80 70085.88 3 110 146 14.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.37 0. Kpfw. 14.76 6.1 5/1 elöl 37 Pz.8 7.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza. Kpfw.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0. old.925 1.37 0.5 felép.8 1. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.1 5/1 elöl 40 KI.5+20.6 0.37 0.4 140/115 2.4 Pz.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.43 6.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0. old. oJd.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.5 3 150 170 elöl 14.-hátul 14.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12. Wg.-hátul 14.42 0.5 lxMG34/ 900 db 30 0.

1t .'. LK II harckocsi 116 .~ . 1··iP " .1-.:" . L.. .'.-J -'1II...'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:...

D • Pz. B könnyu harckocsi 117 . Kpfw. Ausf. 1.

I-B parancsnoki harckocsi 118 . Wg.Kl. Bef.

8 a o . II. F könnyu harckocsi 119 . Ausf.. {] l:::) •• Pz. Kpfw.

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

M közepes harckocsi 121 .Pz. Kpfw. III-M Ausf.

6 0. Kpfw. oldalt 30 Ix7.59 StuG.94 15.6 0.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.00 122 .59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.13 5 182 320 StuG.93 15. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.04 15.8 2.2 611 elöl 40 155/95 5.8 2.5 611 elöl 40 155/95 5. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14. III-B-D 7.6 611 elöl 40 165/95 5.8 2.8/21.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.8/23.9 4 200 310 elöl 50+30. 50 elöl 50. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.6 0.

Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.2 0.92 470 6.79 ]470x75-660 80 2.6 ]2.1 23.3 Fu 5 123 .] 5.5/ 3] L/43 Fl 1.00 0.7 0.4 0.89 22.3 Pz.] 1.1 5.5 5030lx7.00 ].00 12.6 L/24 2.5 IV]x7.5 ]x7. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.6 ]3.7 0.84 5.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.92 6.00 ].92 6.

III Ausf.7. StuG.5 cm Sturmgeschütz 40. G páncélvadász 124 .

~ . . Fl nehéz harckocsi 125 . .O····:· . :. - .. Kpfw.. IV Ausf.. ~ Pz.. .

F2 nehéz harckocsi 126 . IV Ausf.Pz. Kpfw.

Pz. H nehéz harckocsi 127 . Kpfw. IV Ausf.

8 0. /4200-5100 30 30 0.Pz. Kpfw. oldalt-hátul 45 Ix7.92 mm MG34 gpu.92 mm MG34 gpu. oldalt-hátul 45 elöl 110.9 0.9 2. V.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.8 15. oldalt-hátul 45 elöl 80.9 1.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7. oldalt-hátul 45 Ix7.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.9 1. /4200-5100 30 0. oldalt-hátul 45 elöl 110.88 44..9 1.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 . oldalt-hátul 45 elöl 110.88 0.6 15.

5/56.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45. oldalt-hátul 80.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.04 52. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11. 60 elöl 100.79 1.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1. oldalt-hátul 80 lx8.2 2.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .Típus Gyártó/év/db Motor Pz. 2x7. Kpfw.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.

[) Pz. Kpfw. A nehéz harckocsi 130 . V Panther Ausf.

Pz.• • • • @ II. Kpfw. VI Tiger I Ausf. E nehéz harckocsi 131 .

E nehéz harckocsi 132 . VI Tiger 1Ausf. Kpfw.Pz.

8 II .6-15. (50). oldalt 10 Ix7.5.63 10.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0.75/10. Pz.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0. lx7.8 Fu 5 133 .8 1. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12. Kpfw. oldalt 17. Bef. 2x7.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.9 Gázlóképesség/m 1.15/10.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0.5-0.5 cm Pak 40 auf Gw.8 Lépcsomászó képesség/m 0.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5. oldalt-hátul 15.53 9.5. felépítmény elöl 14. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13.

5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0. Bef.1 1. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.5 105/60 8.65 1. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.6 134 . 38 Hetzer BMM / 2407 db.5 cm Pak 39 L/48 /40 db.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.4 4/1 elöl 20.92 MG /1200 db 25 0.7 cm Pak(t) auf Gw.5 0.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25. oldalt 20 lx4.Wg.5 Fu 5. Ix7. oldalt-hátul 20 elöl 60.4 cm Pak(t) LI 43 0.4 5/1 elöl 43 260/170 4.78 16 4 120/180 320 front 60.8 1.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd. oldalt-hátul 20 Ix7. Pz.

G közepes harckocsi 135 . széria Pz. Kpfw. 38(t) Ausf. 387.o o o o o ~Io o o LT VZ.

:.•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1. 38(t) Ausf. G közepes harckocsi 136 .. Kpfw.1 O I Pz.

v v ••. G közepes harckocsi 137 . 38(t) Ausf.•j o l . Pz. Kpfw.

.~ -. 38(t) Ausf. • •• • • ~II: Pz.• o • o • •• • o. G .futómu nélkül 138 . Kpfw.

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 .! vz..

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 . 1 vz. I 1 l' <r.- I I I \ ' J .J Ll .

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

5/11 5 125 250 elöl 10-13. 34/78 db.9 Árokáthidaló képesség/m 2. 35) Pz.7 Skoda UV vz. vz.37 gpu. 2x vZ.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0.8 0.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.0-2.6-0.51 Tömeg/t 10. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0. Kpfw. hátul 7.7 2.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25. /160 db 40 0. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3.58 10.1 145 . oldalt 10.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.8 Gázlóképesség/m 0. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.

Landsverk LVKV-40. L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e. . . ••••• . • • • • • .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 . ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 ......

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

3-47.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.7 cm SkodaAIl /80 db.5 4 160 265 16-30 1x4.8 0.3 0.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14. 2xvz.5 151 .9 2. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.2 180/125 12.58 16. + 1db tartalék 0.78 3 55 3-6 2x ZB vz. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz.28 0.5 6/6 hátul 3. 26 könnyu gpu. 37 gpu. / 3000 db 40 0.

o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .:: c.:: :0 (!) .) N~ "ó gOV..::.• ol N a c. O o o o O ..::.) o o 00 O O. o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 ....c: .

J . . • •• • •• • . .... :f[]l • •• • 153 ..... N N :0 o '"o o... :L-=... .. Q) . • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -...c: (Jl ..• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J . ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •... .[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o.....

. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' . · cm"'" •• ~l .Q " O Q •• " • O o o o •• . "" to •• ~ -.: :1: o • ~o:l' ~o rt. " •• . . ~ t r....~ : :1 1. __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 ...~~ '.~ .1 :~: e .

155 .

.. ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • .o • o o •• • ti .: •• 156 . 0000 O O ••• o o O • O O .) o. til <l.. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () .. O..<:: •. O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O.Il_ _il.n • :~: ••• O O.

O O O O • o .0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .

. " \ } • I / ...•../ Tatra OA VZ. 30 páncélautó 158 ...

85 11.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7. /2400 db 0.8 1.-hátul 40.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 .-hátul 40.5 mm Model 1931 gpu.85 1. 20 elöl-old. felép.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz.85 1. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7.4 4/1 elöl 20.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0.5 0.5 mm Model 1931 gpu.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old. / 400 db 0. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36.86 9. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.5 mm Model 193 I gpu. 45.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz.5 0. 20 elöl-old. 45. /400 db 0. felép.5 138/80 8. Kpfw. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45. hátul 40. teto 18.5/16 150/90 8. teto 18. Kpfw. hátul 40.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40.5 0.

Kpfw.Hotchkiss H 35 [Pz. H 35(f)] 160 .

H 35(f)] 161 . Kpfw.o Hotchkiss H 39 [Pz.

74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0. oldalt-hátul 45. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.76 1. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11.3 1.5 mm Model 1931 / 3000 db 0.2 162 .00 2.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9. hátul 35. teto 20 elöl 35.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm.68 2.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40.75 19. I x7.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0.

00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.001.5 URSUS AutógyárIx7.8 TK-3 2.432.64 1. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.50 Hotchkiss 22.64 1.640.415.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29. /2360 52580 Ix7. M Vickers Vickers 1929 50 10.450.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.45 0.45 0.50 0.9db46 0.74 8-10.500.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .3 12.75 16.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

o • • ••• . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 .. . II • -! . o .

.. . .. 29.:. • : ' . 'D":. : : :I :: :: 29. '1" -: .: ..' ..0. M Vickers páncé1gépkocsi...:.':. .:-:. ..1.. II . . . " . '. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 ..II . ..' ':..

•I •• ... c '.• ci O" ol) O o o _1 10 !..: .. • . '" ::0 .~ ...10 o 011 ••••. II•• l' I O I•1' • • • • • ... ••••• ·1 •• • • I • 1...!. .111 cll: • O : . . · 167 . .. T-27 kisharckocsi • • o • • •" ....

teto 20 Ix40 mm / 97 db. hátul 65. /1575 db. Ix7. teto 17.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0.69 16.66 1.9 mm BESA gpu.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0. /2520 db 45 0.75 2. Ix7. Kanada 1420 db AEC 131 8.91 0.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855.2 T-27-A 14. oldalt 60. / 600 db 0. sz.62 mm DT gpu.7 mm BREN gpu.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37. felépítmény 7-20 elöl 65. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13.25 4 elöl 30.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .91 2. vezetofront-oldalt 60.40 0.7 2 30 6-9 lx7. hátul 60.

2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.7] 0.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.2 3.83 169 .2 mm L/IO / 70 db 5x7.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0.62 mm DT-43 gpu. teto] O ] x45 mm Mod. 7938 30 0. / 3654 db 45 45 0. 26/ ]47 db 45 0.7] 0.76 1. teto] O elöl-hátu] 25.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.62 DT gpu.2 ].58 10.53 8.2 mm 26/32 / 70 db 3x7.83 0.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i.7 e]öl 27 9] 8.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.76 ]. L/46/ 156 db 2 x7. 30 0.8 1. teto] O ]x37 mm Mod.7] 0.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7. ] 932.62 mm DT gépu.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25. oldalt-hátul] O elöl 45. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.76 elöl 25.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.3 3 ]30 292 elöl 25.56 9.2 3.83 ].

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

' •• o o o o ol ft ..uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0. .0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 .o ..: o o II II ( . I o o 0° o o :' .. • .:. o ~ o o -O' • " fr . i' ·.. :.:.

O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .o o o .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

•••. .o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II .. •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 . -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • .0..

.00 • o o o o o o ..o o • :. u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 .Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ..

o Io 0._ I0. oO O'~O O oo o o o . __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test.és toronykialakítása 176 .O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o .+.+.00 ~ o. r : II -~~-*I o .+.. O I oo 0'0 o .

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

és toronykialakítása 180 . o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.o II19:.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • . T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..

38/152 db 32.2 mm Mod.4 3600 0.5 2 70/140 260 10-13 Ix12.63 BT-7 A Ix76.00 100 33.00 11. 1x7.62 mm DT gpu.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod. 15.2 L/46 db Ix45 mm Mod. /2016 db 30 0. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.7 1. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.75 10.72 0.5 elöl 44 6. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.6 34.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.1 0.45 5.5 14.0 0. / 500 db.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 .7 322.6 1931 0.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség.75 13.1 2.74 2520 1.70 1.7 mm gpu.8 30. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.1 0.

95 2. /780 db.48 5. oldalt 25. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.2 mm Ll30. lx7.37 1.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.71 0.2 mm M40 Ll41.37 2.95 2.62 mm DT /945 db 30 0.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0. old.2 77 db 77 db 77 db 2x7. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45.71 1.62 mm DT/2394 db 2x7.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.62 mm DT/2394 db 2x7.H.-hátul 45.7 0.65 26. teto 16 elöl (60) 75.8 1.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat . oldalt 15.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.95 185 .5 Ix76. hátul-teto 13 elöl 25. teto 7 lx20 mm gá.2 Ix76.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.2 mm M40 Ll41.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.37 1.

3 2. hátul 75. vezeto front 90. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25.45 2. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10.5 5/1 hátul 35 335/250 9.8 186 .91 1.75 1.4 5 hátul 26 195/320 Üza.5 / 56 db.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0.2 mm M 40 Ll41. old.tJ.76 46./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0.778 V-234 dízel 550 15.45 2. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51. 2x7.5 5/1 hátul 30 335/250 9.45 1.62 mm DR / 3024 db 0.6 5/1 hátul 35 335/250 9. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945.91 1.91 1. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.2 mm Ll30.45 2.8 elöl 70+25.8 2.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0. decemberigf.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.86 52 5 195/320 650 elöl 110.póttartállyal400 7. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old. old. 75-77 elöl 90+40. old.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.2 I11 db 111 db 3x7.8 335/250 9.77 47.62 mm DT /1953 db 30 0.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12. 77 elöl 75+35.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12.91 0.-fogy. old.

61 0. ponyvával 2300 0.91 1. oldalt-hátul 30. / 8270 db 0. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14. vezetofront 38.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. hátul 19-25 elöl 38.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0. oldalt 35.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500. teto 10.6 mm Browning M 1919A4 gpu. 3x7.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.61 13 4 elöl 51.33 4.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46.1 2+6 60/100 100 6 lx7. 10-12. felép. 2x7.83 187 .

teto 25 Ix75 mm M3 L/37. oldalt-hátul 51.61 1. 3x7.7 mm M2 / 500 db 0.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0. Ix37 mm M5 L/53. 2x7.2 5 395 637 elöl 51.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13.60 0. felépítmény 13-25 elöl 76.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 . felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50.2 2.5 /90 db.62 mm M 1919A4 / 4750 db.90 2.5 6 elöl 50. oldalt 38.62 gpu.2 5/1 elöl 40 185 11.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0. teto 25 lx75 mm M2 L/28.5 /41 db. teto 19. / 8000 db 0.2 179 db. oldalt-hátul 38. lx12.97 28. felül 13.95 30.

A magyar páncéljármuvek hadijelei.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy. nyugállományú honvéd ezredes 189 . a gép.

Pa.A M. pe. p. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk. RÁBA Pa. Pa. BÜSSING4.4.<\RDEN-L. 4. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. Pa. 190 . RÁBA BÜSSING e. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24.4. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. KIR. AC-II. C. BMW 13MW VII XlV VI V IV. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp.4. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II.6. 4. pa. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. e. harckocsikat római számmal jelölték. H. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. Pa. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. 17193!VICKERS 4. KIR. 4.

felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta .arányainak megtartása mellett . a felfestések megmaradtak. valamint elöl és hátul. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). oldalán) 1. 5. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. szegélyezo szögsáv 50 mm. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. ahol a kereszt. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. 10. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). A 4-9. sz. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. minden harcjármuvére felfestette. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. 1940. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. talpára állítva. Utalva a 4. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. 8. A gyorscsapat gyakorló. sz. rendelet). ábrák ennek eredményét tartalmazzák. ugyanis mind a Toldi harckocsi. 9. A 2. 6. szárvastagság 80 mm. annak szegélye. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. 4. Ebbol adódott. A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. kísérleti jelleggel. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. ezt a tervezetet javasolta. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. a hadijeltol függetlenül. felsobb utasításra. sz. úgy a jelzést . Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki.tulajdonképpen alapjelváltozatként. melyet szintén rendszeresítettek. a színelosztás arányainak változtatásával. A 2. mintaként. A parancsnokság a felterjesztésében. A vezérkar fonöke. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. lovasdandár.mint látni fogjuk . Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. A meg szállt célállomás elérésekor. 2. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. 3. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. rajzra. mindkét oldalán. páncélvonat oldalfalain látható. 7. Így az 1. el is távolították. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 .

sz. A második világháború folyamán az egyszerusítésre. a fenéklemez kivételével. Az 1943-as harcok során .b.10/eln. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki. sz.10. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.3.b.a szövetség jegyében . 1938-ban.b.3.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz.-1940. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették. rendelet (07.b. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették. sz (09.483/eln. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek. sz. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül. hallgatólagosan feleslegessé vált. rendelet).3.673/eln. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.-1942. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3.) (2) HL 440. Rövidesen felragasztható matrica lett.b. három méretnagyságot határoztak meg.07.16.) (3) HL 18. A hadviselo felet . amely eleinte domború fémöntvénybol készült. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 .3.kiegészítésként. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.-1940. Igazodva a felfestési felületekhez. (6) 67. rendelet (11. rendelet (02. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált.11. illetve pótlásként .3.b.291/eln. egységes honvédségi gépjármuembléma néven. sz.348/eln. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. Ennek oka részben a szükséges festékek. (12.-1944. de legfoképpen az ido hiánya volt. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett.16.) (4) 47. sz.-1940.3.) (5) 515. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471. sz.24. Rendeletileg ugyan nem vonták ki.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény.535/eln.-1941.

.r' ~..•:.I~IIISI( (2~~C1~ . tizedes (J) ••••• ~.1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• . .... (J) ":§I.... A7~ "' .92G-IJlJB. ~ 0\ . ALEZREDES -'.' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ . ~ .l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1. - ~[!.. a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd .~r:r == . ! LU ••••• =!f1" . t....

JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST. CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .

' ""..-L I .J• -3't/J'J'I/Y1J -/.r/4T 2F ~.--.It..-.raT (. / 0~~ .oCNll'rU>'y 2/ LR. ~/.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös./.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 .lIAeuonh.~f/ It •• / ~~~~Q7 /. I. .:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .r.J.«'./'./arf .!I...

a jelekbol kitunik. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. hogy a figurális jeleket kerülték. ha rejtve is. E kötöttség azt jelentette. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. sz. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. század Örkénytáborban állomásozott. A 2. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került.. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . A 2. és 4. ábra). Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. A 6. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. amely kötelék a villám jelzést kapta. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett.. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. valamint a páncélautó feliratot festették. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. század az 1. a fegyvernem kialakulása. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. illetve 5. A 6. a 3. Annak ellenére. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. század alkotta a felállításra kerülo 2. század Hajmáskéren. amely egyrészt az alkalmazást. 196 . 3. A jelzés rövidesen lekerült. belso kezdeményezésre. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. azaz Hajmáskér tizet. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni.RU/SK . azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. amely mind a harcászati vezetés. nyilvánvalóvá válik. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. Örkény ötöt. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. lovasdandár alárendeltségébe került. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. és 7. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. Az 1938. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. s ekkor a repülok mintájára. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. század tort markoló. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. amelybol az 1-2. század megjelölése így született meg. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. de inkább megtévesztésre szolgált. míg a 7.kötelékébe osztották be. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett.

A. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. és a 2. azonban akad példa arra is. és terveztek egyénileg. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. és a 2. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést.muvészi karikatúrákat alkotott. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. a villámot továbbvitte. amely mint hagyományt. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. de a Ludovika ekkor már csak az L. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt. csak az 1. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. amely zavart kelthetett. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. így a bölény az akadémia jelévé vált. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. illetve az azon belüli tagozódást. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. Kialakultak az alapj elek. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. Az átszervezés ek. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. hadsereggel elvonuló 30. mint alkalmazási jelet meghagyták. gázfertozo és gázfertotleníto. Kialakult egy olyan irányzat is. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. illetve 1. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. többnyire az eredeti. 197 . jelzést vezette be. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. ezeket a kocsikat utalták ki. felderíto-zászlóalj. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. felállító jelzést kapták. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. A doni 2. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. Az 1. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre.nyilván közmegelégedésre . amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. Kivétel az 1. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. A vitát központilag nem döntötték el.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. A jelzés méretét egy képzeletbeli. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén.

gjm. 1943-1945. gk. és löv. . 3. 1943-1945. kp.-zlj. 1938 8. 25.1. (hk) zlj. .szd.dd. 31..2.. 22. 1/1.1. 1943-1945. muhely. 20. 1. 34.. lövészzlj.dd.2. 1. 1. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. gjm. felderíto-zlj. gjm. 16. lövészzlj.1941.zlj. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána . lövészzlj. lov. felderíto-zlj. 1939-1940.1. 1. 1.szd. Fovezérségi közvetlen önálló hk. 35..2. pc. pc. szak. 51. 23. gk.zlj. 1936-1938. 1. vdd. lövészzlj. Prónay-különítmény.2. felderíto-zlj.4. Egységes honv. 1939-1940. 1941-1945. 1941-1945. felderíto-zlj.szd. gjm. II. hegyidandár. szak. Örkényi kiképzési anyag.2. 1939.zlj. 1941.A magyar királyi honvédség gép. 1941. 24.szd. 47.. 32.. gk. gjm. 1. "Kinizsi Pál" csap. vdd.1.1..1.ho. 40. . gjm. embléma (matrica) 2. 39.2.. 1. gjm. lov... pc. lov.4. pe... 1941-1943. Ill. 42. 15. lövészzlj. 1941. 41.dd. lov. összevont tábo hk. 1936-1938. 18. 1939-1940. lov. 11.. vdd. vdd. 1938. 1938. lov.zlj.. 1939-1945.z1j.dd.3. iskola. 1. 1939-1940. gk. 5. pe. pe.6.. 1939-1941. 1941. felderíto-zlj.. 1941. 1941. lov. 26. 17.. 12.. tábori pc. hk. thtts.2..dd. 1.dd. 37. 1943-1945. 6.. szak. 27. gjm. közp..3. 28. lov.vadász-zlj.... harckocsiezred. 43. pc. közp. 1943-1945. 4. 38.képzo iskola. feld. 1941. 10. 1... 5. vdd. 1919-1921.. felderíto-zlj. 46. 29. szd.szd. 1941-1945.2.-zlj. vdd. 1941. dd. 14. 5. 45. 1. 1943-1945. gk.. Hajmáskéri kiképzési anyag. kp.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. gk. 1941-1945.9. pc. "Ludovika" Akadémia. lövészdandár. 1941-1942.dd. lov. . 1925-1927. hdttörzs. 6. vdd.7.dd... 6. 1938. 1938..5. 1939-1940.hír. 1942-1945.-gk. 1938 7. 44.szak. 19.-tözs. "Ludovika" Akadémia. 21. 1941. . 36. 33.. gk. 1941. . . 1938.11. vegyiharc-zlj..szd. 1939. 13.szd. pc. 30. Államrendorség. dd. lövészzlj. gk. 1943-1945. (hk) zlj. 1. 9.

5...30. 1944-1945.. lovasho. gk. 1943-1945 74.. 1943-1945. 1943-1945. gy. gá. 1943-1945 75.. 73.6.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll.oszt. pe. 1945-1945. löv.3. és a 72388.. zlj. 1943-1945 87. 65.forgalom-szabályozó szd. légvédelmi pe. 60. löv.ho. gk. gy. 1943-1945.. rohamtüzéroszt. 1943-1945.-törzs. az I. 57. löv.zlj. 1.2.. 72.4. 1943-1945.vonat oszt. híradószd. 67. gk. 1943-1945. 68. 1943-1945 76... hk. 64. gk. löv. gk. 2.zlj. pe. tü. hareko csiezred törzs. hk. pe. löv.zlj. tü. 1943-1945 83.vk. löv. löv.zlj. 52. 1943-1945 78.zlj. 58. zlj.zlj. 163/eln. pe. üteg 1944-1945.. 53. gy.. felderíto-zlj.3.zlj..ho.oszt. gk.3. 62. rohamtüzéroszt.zlj.oszt.. 1943-1945.3/II... 1943-1945. gk. 1943-1945. 1943-1945..7.2. 66. 16. 1943-1945 85. tü. 1. 1943-1945 79. gk. rendelete 199 . 1943-1945. pe.zlj. zlj. pe.ho. sz.. 1943-1945 81..2.. 51. pe. 1943-1945.2. 3.. 1943-1945 84. 69. 1943-1945 82. gk. 49. gk. 1.51.. utászzlj... 1943-1945. törzs. löv.ho. 1942 92..zlj. harckocsiezred II. .zlj.ho. 1. 1943-1945.2. utászzlj. 59. pe. 1943-1945. 1942 91. pe. 1. pe. pc. hk. 1943-1945.ho. 1943-1945 86.. gá. 1. 1942 90. 30. 71. gk. felderíto-zlj. 5. 50.ho. 1.. gk. hk. 30. 1943-1945.3. pe. harckocsiezred.oszt. 70. 1943-1945 88. 51. 1943-1945.. lovasho. tü. 52. haditudósító szd. légvédelmi tü.2. nehézhadihíd-oszlop. . 1943-1945. 1. vonatoszt. 54. 1943-1945 77.6. híradószd. forgalom-szabályozó szd...2.oszt. századai 1943-1945. üteg 1944-1945. 63. számújelzéseket határozta meg..5. 1943-1945 89. 1. 3/II!. 52.-1942. rohamtüzéroszt. 1. 56.. lill. 31!..-hdt. 3. 55.zlj. Megjegyzés: a 40365.. 1943-1945.hk..oszt. 1943-1945 80.ezred. gy. harckocsiezred !. l/III.ezred. nehézhadihíd-oszlop. 1.2. 61.. utászzlj.48. zlj. légvédelmi tü..zlj.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

22 23 24 25 26 27 v 28 29 l.hgy. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

A különbözo nevekkel. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. Az ezredbe a 3/1. 1. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. hk. 3/II. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. hogy rendszere azonos a 2. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. szakasz 1. és 5. vagyis ezred-.zászlóaljakkal rendelkezett. század-. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. a törzs mellett az 1. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. 6-tal kezdodo számok. nemhogy az idegenbol származót. 1. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. segédtisztje volt. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. valamint 1-1 törzs. aki fohadnagyként a 30. század. A magyar Nimród jármuvek hasonló. Az átadott Pz. A zászlóaljak törzsés pe. Ezt használták a téli átfestésig. ennek megfelelo 4-gyel. Ezt viselték az 1942. és 1/11. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. a második a szakaszt. pc. 3-mal kezdodo számokkal. Így a 9-es számsort átszámozták. azaz a 3 számból az elso a századot. majd a szakasz és a jármu száma következett. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. IV-Fl és Pz. A törzsnél 02 a kezdo szám. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. krétával rajzolták fel. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta. és 3/II1.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte.hadosztállyal. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. közepes. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. Az eredeti terv szerint a 30. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. zászlóalj. IV-es 9-cel kezdodo számmal. május elején tartott kormányzói szemlén is.. harckocsiezred II.fújósablont használva . 5-tel. A végleges számokat indulás elott .hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. harckocsizászlóalj tartozott. zászlóaljnál volt a 4. Sajnos ez az irat sem ismert. valamint a 3. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni.Toronyszám Mint szakkifejezés. Az 1. és 2. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható.kal. közepes és a 6. és 2. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. A 3111 például a 3. harckocsiezred csak az l/l. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. századokat 204 . Az 1. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. szakasz-szintig lemenoen. csak valószínu. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. nehéz század. pc. zászlóaljanként más számmal. és a 4-6. zászlóaljnál volt az 1. hogy ki a harckocsi parancsnoka. A 30/11.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. amely viszont hátrányos volt. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. azaz szakaszparancsnoki kocsija. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. páncéloshadosztály számára.fehér színnel festették fel. l-gyel. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon.. A 30/1. nehéz század. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. hivatalosan nem került használatba. 2-vel. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. zászlóalj-. számozását dokumentálni nem tudjuk. s ez az 1-3.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

3/ 8.8/0 a"..7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 .J'Zt7..(d I.'.3 /'0 6'/2 5tJ9. "/. It Zo"z$oj 209 . 5// ~J.

.IV.Az l.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.sokkal a pc. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.vadász szd-ok "N.szd.A közepes bk.melynek A felállitott kpnnyü hk.kal !en.lkezett.. k A hadsereg pság. két zlj.és 38 t anyagra/ 1942.ho. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t.Páncélos-hadosztály megalakulása.Andrássy személyzet.de. jól ~elszerelt alakulat volt."rövid csövü" Pz.mint szempontjából a hdt-eknél.nehéz szd-a az u. /1'> /.·-. /- 1. .. A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.január 1942.A pc. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul..szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.. r.II. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél./Kiképzé8 Pz.Iv.// l' "!' \ ~~:S~ /' .Hk.E dandár.' . .szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.P~./Kivéve. t:".ho.minden elkövetett.május kormányzó 9.Megfelelo számu ezred III.di"-.kivéve a Felderitó zlj-at.irn!.n.-a "Tol.áll-át. A kiképzett..Budapest. 1942.e. alkotta 38 tiszt.1<"'. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.Ez laktanya.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu.magasabb néven szinte 12.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el. a.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e.január legénység 6-7.Gépkocsizó érkezik.zlj-át nem tudták feltölteni.ódll-okatap'tak".. 9 hetes 8.' 210 . 1942. / ~/.hogy 1.hosszabb rendelkezé.s megkezdodik.március a8 ezred mozgositása Igen önálló.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942. 17.január a keret ezred a 30.igy .-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából.Gk~DD.igy vonult el.IV. anyaggal séges volt felszerelve. nl.

Zlj.~k.szak.utász ezred 1.2 npu.2.'o la Toldi á 4 löv. Z. Hk. szd.z1:j • l.szak. Müh..2 7"'<1.szak.8.1.szd .löv.örz8 Árk. 2 k.Gk.szab.szd.vonat .2 - 211 .szab. Mkp. 2-3. 1-2.Lgv./Toldi/ 1-3.hiradó szd. Petá.2 gp. 12 gp.gp.törz~.besz.Gv. U) Száll. Könnyü hk. Gp.2 gp.• 15 Csaba.d.4 'SImm av.Felderitó zlj.löv:szd.l Toldi 1.szd.gépág. .szak.sz.oszt. T.szd.üteg .szd. Jt0rg. Ark. Távb.Lgv. Távb.d..Pc. 1.lövész ezred Ark. II n.Gv.szak. Távb~szak. T-loll Müh.Pe.köz.szak.szak. szd.bk.Pe.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.oszt. 4 löv. 1-3l1'gk. Hk.Pe. Mkp.. 1.ágyus üteg 1. Forg.old'.k.hk. Peg.ho. 'Távb. 20-20 köz. 12 gsz. á 4 löv.k:.bk. Zlj.3 T·!.szak.tü.vus zlj'. """~ 1.üteg 51.szd. I-Ir. 'S"Told.oszt.löV. 5. Árk.szd. . I-II.szak. 51..Gk.S7.sz • Árk.nehéz szd.szak.gv. l-).ezred H Törzs 3 köz. Törzs.tü. 6 Nimród. 1-3. Törzs 2 ko!>. Gk.szak.h.ho.szak.tü.gv. 14 mkp.

: i '.f-12G203 ~ IPAItCE/..~ " .a~ t'km-~ ~.'.#I . JG 7~ ~ . 6 I'Mt..J. 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.1 1.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.31" .a . /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 . --I -4 '--. _. -8 76 1'2Q... /10... t .../Ht/.3 1.f: /11'/ ..371 1) .: t .•• "'.f"17 2§/ ~ 1.f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-..f.ff l2J 181./r ../EGYJ/ERl'L'Tl.uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1. 1 ~j.. /./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ . Ac.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.jgj 5'6..'9.7 /727416 JG I61 263 .tt I/ If J I lt) 't .I"j~77 .12$.tzP.34./9+1 Ih.--.-_.~ 'GI ..: - 1 SRrrezeitur/ ~..iG 7 i ~.. (IZ J'.~ ~ G~P. J4/tf."f2f-02-24 /1.329.fJ".~.::."J2~ S /2J9.~-. 4/6 '~'~ II'" j.~ '"•..~ . dldtl szd. ~ 778 -.:JjjO 1•..~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.go -S~3.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS.g/ ~ /~ J~. 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir.~7 18# " .- N N óf/71J:/rln . 91. h..il4 .

) Közzétéve: 5. ami már eleve széles.396/eln. 5. m. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos.899/eln. M. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto.1941. lövészek.illusztrációval.23. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. sz. 12-én kelt 57. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte.1. körrendelet (1941. 10. fekvo jelvényre inspirált.-1940. Az érintett alakulatokat utasÍtották. igen sokan viselték. Koronát. oszt. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. Honvédségi Közlöny . Ezek sajnos nem maradtak meg. nem dokumentálhatók. A tervezési felhívásban meghatározták.01. világoskék posztó alátéttel. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. Ennek ellenére.2.a. 1941-1943.a javaslataikat.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. szabálytalanul. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. 1943 telén 213 . r. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol.-1940. kir. hogya Szt. sz. sz. páncélos ho. szélessége 90 mm 113. gk. Ebbol kiindulva a gk. k.

Eredeti nagyság. sz. Fém kivitel.Hdt.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk.2. ismeretlen okból. VIlI. 214 . RUISK. vk. Gjm. sz. Og. kir. RUlSK 1930. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. tar. 362. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. M. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. Honv. osztály 21. nem valósult meg. HAJMÁSKÉR 1929. 3. 1943. embléma 1941./eln. 1. 22-én kelt 2. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. Orosz hadjárat. A tervezett jelvény. Egységes Honv. évi 03. Bp.-1943. A zománcozott címer nem eredeti.437. Pcjm.Mérethu ábrázolások! 1930. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. gv. alatt értekezletet tart./eln. doboz 1943 A Pc. 9. 290. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. köz. értekezlet összehívás a HL VKF. em.

• . Méret 50 mm.. ezredpk. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére. 1940.'[ ..kik.900/eln. sz. 52... Tervezte: Kömlody Imre akadémikus.-ig bezárólag) 215 .7. 1944. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.

I / •• /1 P. Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J .lE/glIYlJl / / I P.4/fCELTORO ® 216 ./"!l~2 -194-5. I I .4I1CELGffJf/fJCS/ &L1.

e.ttl.hó 27-ig terjesszék e16.e.mel- -~217 .aloszt-ok jelét kell elhelyezni.pság.p8ág.l.6. E jelzés célja az.szd./ /:18 páldány:{ 7.. A k.és a lO.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.gy.azd.Jármüvek megjelölése: A.IG mm.e. A többi.~. a 36. :/ l.von.melyben a csapa~ test.paág-ok ezirányu javae lataikat ./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.pság.ss.sz.e.rende.f6azmstr.zlj.gy.pság.21. letre/:IV.utján/.a továbbiak figyelembevételével a 10. 10.lov..hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.hu.hdt.1~.a személygépjármüveknél 20 cm.h1r.peág./aIY. a 10.az l..tpst.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k.alakulatai részére./:Lásd léklet.-ig: Irásban: A 62.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.1 ••7.ho. 6.szd./IT.utján/ ••• 6.ho~alakulatai közül a 6./aIY.tü. E jelÖlés csupán keret.26..fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.-1942.lgT.fo~.ezd.ezám:i Az orosz hdm.e.paág ••••••••••••••••••••••••••• ./:oszt.gy.!eln.hda.utj~ •••••••• 3.ü.O.utj.hir. 5.p8ág.hop-nak f. 10.ho.állapitja meg./:csap.:/és ö.paág. .42. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.lov.tU./aIT.jelz48:/1e~yen 2.pság •••••••••••••••••••••••••• 2.sz. 10.III.e.pság. 10.gy.K i a d v á n y ok: l./2.gá.von. 10.stb.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.zlj.

hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.sz. mell.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni.ábra szerint ~örténi~. 3.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal./ 2.l kell ~el~ee- téni.zá8z16t szerezzenek be.melléklet szerint/:3.sz.melléklet ezerint.bb intézkedem.eleeég alá kerUljön. FV. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb. Példa az l.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m. IIIjPaág.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel ./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.ápre. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1."k/ kell ellátni. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n.~.sz.és hátul a bal sárhány6.melléklet 4.ol~alo~ elbelyezett 2.2.khe~1a A::pv/d.. BzemélygépjáI'mÜveknél el~.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni./Anyagiakr~ y. -2- 218 .. A pság-ok /:zlj-/:oszt.vagy ráégetni. A jelzéseket ~ehár ~eetékk. Példa az l. .~e·.:/pság-ig bez. Pogatolt ~áI'mÜTeknél./12.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II./6öm-ve~megjelö16'es. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z.jelz6 táblák.a bal .sz. n./ './s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.~2/JfthI-q2.

.}4.o. t.b.sz'l. r.élm-./5.l.vez.. Menetzene 231~mü. lO.seb.számu melléklet. lO. l. táb .ht.-: ·.törzs 104.Büt~ / oszl.gko. t6.z •. /S. F)4.•l.:.ázd.!Ilunkis szd...• 219 .l • :nur ~:::.lu!l~~ás szu..száll..!og. 1/2 IV./1. l05. /'1.

/l. ~ lO.16sz.élm.süt6 lO.száll. ~l.számu mell~klet~ ko.ko.!1./3..-~..oszl.oszl.száll. 220 .• ~~ lO. -" d~. lO.száll.cBop.száll.ko. IV. lO..eü./2.élm.l6sz.16sz.rögt.. 1/2 IV.száll. . 2. ./4. " '} • ro M-.losz.t~ ~ ~~ ~X lO.zlo ág. 1c: r. lO. lO~/3.ezáll.oszl.fog.16sz.12/Jj~2-1fJ.PSág• '-.von.~(.seb.gko.JOI~_ ko.kez.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .. ~X t •"::. lO. ko. ~. ~r g ~.

~04.munkás sli!ld.munkás szd.~áb.táb.munkás szd./7. 221 .Menetzene l04./5.táb./6. l04.

222 .../IIJ~z-$e.Ill.zlj.av.ho ko.pct. 36.1942. zlj 36. 36. • 36.l.-gy.ó. gp.szd.8z. zlj./rII. 36./kt •. Ü. 36.számu me~leklet. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. kiséro a 49~.árk../t. 'szd p. .szd.szd 36.e.

s~ill. ' 2 lO. lll..ko.ho.~J ~~}} O/./I.l0sz.~ Jel~~s ~ .tgko •száll..ko. ~T . lO.oszl.lösz..von./ ..lO/II./3.száll.i4. -~.tü. ~ . lösz.lgv\gp. 135. ".sz&ll.lösz. "'ll ~.hir.pság. _'.ko./2. . lG. 'A ~ ~ 9. lO.! 223 .kez.szill. ~~Z-~tl!.10BZ. szd • lO. szd.. ~co.oszt -" C. lO. .IBsz.ko. IO.tL.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~. ' . lO.' '" .

geág:· 10 mm I.e /.". o / o..:J. '·~VC:/ vonalvasta..".. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .ben ao·J:\O .. --- jéiz~~~./A °100.~"./Gjm-vek Csak'példa! "'y.". 4. ..balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'.1!C PÉLDA] .7lj. .' '.1sEgk.0 // . . eg." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !.1.SI •• ~.. ..alakulat jelz5 tábla: C~. Ps~pattest jelzás/ o "•.ulataUak ~.' ['7...3e1z'.-- 2.~./III.pk..liI' aj ••• a1!1P- l::.eleságkocé:1 ~ \iI .•lS.'~i / -- '-60"cíi -~.ho.:. 224 ./P~ág.~.. /hármas . e.8.\ .J'./.. -.55 25 cm r J t t : " 2.e~..ala). pság..

ho.----. IV. ho. hdt.L-1942-hc.t 6. vonab 10.s vona t 12. m"JI~kle:t. hdt. /e. k csapa~ ~s vonat ~214/eh. hdt.ho.i.L-/9~2. közv. csapa.13 1.-a 32.k. csapa~ ~ vonat 1~.. 225 . IV. k. (- -~ ) IV.z. pshg.r.ln. . csap.

alopq. r---·" lV.z.\I~kl~~ .. ~ü.ki~f. n ~A.ul-hsz zlj.t v: 1-ig jd(U1tse. 17. W. IV. hu. ~Ü.akkor sajá~ tz.bs.mu.I.sc c. ~2. . zd. lV.. \. szd. 'av.s: A vm: kp. me.zlj. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. IQ]] 1.-ha.lgondalbsa j(l.tU.. szt o m~.. s I IV.!r. Arn~t1flyiben j-zl!.s ad J2IJ/e). sz.ddig· j~I:::~s~ba. 226 -/~J2.os~t. hir.. surinH jdÚ. ./.n~s az.rn l(!.nrse.r.V. Iov.. zli· lV.n~ .~gj~9YZ. M. szd.r..\.13leln. 1942.'2.~s~ na. a. oszt.lkalrnauC! J.

a von. oszlop )C~ 1V. IörtS 107.M~b .ft).kbrh& IV. szd. •• ) IV.~) c . ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e. ) V. ürü osz.\'On.li'I1S6) ---.csioszlop @1/ )( 113.•.3./Ü6b.SÜroosz.1IOIl c. 107.hídcso .táf.tbb./2. ataKvlarok je tzé./?. IV.Je ®I )( IV·/'lk. IV.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV. Cri.~JA A . ~l1om~s f6b..munkás szd.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll.h b.l6szukemló IV.hdl. C IV. 1v.-~)C~) =105./l.~'fiJF --\tt. 3213/efíí.16.--m.se.muszal<i bürüo5~op ~.gko.iúl}smllilb gko.kocsi.üza.OSZIO) IV. von. gko.v.lop b IV.. 10S·/ hL szd. m:zll~ldcz.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v. 1\f. ps6g./6. IV. v.g .lop C~ 8.ubtó OSzlO) C . 107./1.l1g4~-haz. lI1un~ ml. 240.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .t a./2./1. lV.8 okt./2.soPfIa9· )C~ IV.ls.C!Of'~ ~2 v11. 1V.f. " ' 227 .ps~.szlop 102. sz. 1V-/1.1g 9 p. Hdl.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o.süfóoszloP C lVü::zIOP ue. szd.!2.. C hdt./2. k6rhtÍz IV·/tseba. gk.. C++)( C" IV..k.

dve J21J /e1n.inne.4. -/g~. 1942.l fq.rn. 228 .!'.!:~mhllz.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1.ln. l's b <-- 9."05 ~ZIIiFl~ 1 tc.Z.1 a\akuial: 6O jelz6 c.1a. sz.. t6b16t.:. mell~kld./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.:.1.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!. a 3213/e.·.

2.. az...ie\z~ J2/ J /e. 229 ..1.Z -/9t2. &. bbrQ.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja.. irb"'1.. l'l'LlLIG.bru.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3.. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~.. A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l. bra.

törzs lll. von. IÖv. pe. hk. 28. tü.-1943 Fsz. szd. törzs 6. gá. pe. hk. 31. 311.ho. 2. 2. gá. gv (gépvontatású) k. szab. alatti 51. gk. n. 37. u.zlj. löv. forg. pe. n. feld. 42. hír.zlj. u. 40.zlj. 19v. IÖv. 1. oszt.hadt. 2. 3. oszt. szd. (XII. 35. hk. 1. hír. oszt. pe. törzs 1.szd. 32. pe.oszt. tÜ. isk. és gk. pe. 39.ho.oszt.oszt. 25.ho. 29. feld.163/eln. (gépvontatású) k. lilL hk.e. 1. 30. hk. 17. 3/II1. gk. 1. hadihídoszlop 5. forg. 2.z1j. gk. pe. oldalon.hadt. Pe. lilII.-jal. 1l. hk.zlj. gk. közp. 41. pe. 36. gk. löv. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. 1. 3. IÖv. 13. pe. 21.vk. 1. 3. gk. közp. piros hajtókás. gk. 230 . löv. pe. Pe. törzs 1.ho. 4. hír. szd. 19v. 27.oszt. tü.zlj. 9. gk. zlj. gv (gépvontatású) k.zlj. 5. 12. 38. zlj. gk. 7. 5. 19. 43. tÜ. 3. 51. gk. 33. von. muhely isk. gk. 2. 24. 6. 2. törzs.zlj. löv. 16. 20.e.zlj.e. hadihídoszlop 2. 52. 18. törzs 51. pe. gá. légy.ho. [sz. 26. tü. azaz Nimródos. pe. ** 2. gy.e. 8. zlj . tü. 1. 11. Hsdt. 3/II. 22.oszt. gá. 15. 1. törzs 1.e. oszt. 1. hk.e. 34. 3. 10. 52. 14. löv. 23. 51. kék hajtókás. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1.ho.ho.szab.szd. 1. törzs 5.zlj.I. 2. u.zlj. IÖv. pe. pe. törzs 4. gv (gépvontatású) k.ho. ** Azonos a 6.oszt.szd. Pe.zlj. gk.ho.e. 52. 6.z1j. törzs hk.

.*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •.• [TI 10 15 .\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\..~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \..• ..

hdt. IV. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10. felderítoosztály kerékpáros század 10. Pécs 12. ko. tábogypk.12.munkásszd. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4.hadtápszd.-1942. 34.e.pság. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10. száll.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18. sz. számhoz 2. losz.e./eln. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. (légvédelmi ü.szd. felderítoosztály-parancsnok 10.k.e. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd. (könnyuIV/1. gp. ho.aszI.éla. 37. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10. vonatosztály Csapatkórház. aszI. ko. 23.e. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. 36. 10.(tüzérezred) (muszaki gy. tgko. 12/2. (egészségügyi oszlop) felállította eü. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 .(gy.tpk. 130. 101/3. 12/3. ho. 35.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. hír.fogatolt (18.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds.kez. 19v. 33.szd. 105/2. 10. . yez. oszt. (tüzérparancsnok) lY. géppuskás század) 12/5.hír.gko. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy.oszlop) lY. seb. gépágyúsgépkocsioszlop) 12. sütoaszI.M"(gyalagsági felállította 101/2. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. 101/1. könnyu19v. mu. Pécs gá.I. (tehergépkocsi-oszlop) 237.von. tü.zlj. gá. IV/1.oszlop))közérdeku 3..vezetési törzs) IV.3311. pság. 12/4. ho. ho. 12/1. Kaposvár 1O. 12/2. gy. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov.ho. sz.pság.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. 12/5. 31. 32. (híradó " 48. 12/1.

62. üteg 11/3 üteg 12. gy. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . üteg 11/1. gy.szak. távb. 74. 71. oszUörzs 10.szak. utászszázad Híradó 42. 3. üteg 56. gp. 6. zlj. 6/1. tüzérosztály törzs 54. 68. 43. szd. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. 1. 67. 61lI.e.szd. 10/1. tüzérosztály törzs 46. üteg 48. üteg 47. üteg 11/1 üteg 51. szd. 65. üteg A 6. á. szd. 61lI. lY. tüzérosztály 45.) 10/1. méroszázad 58. ö. szd. av. üteg 11. 73. üteg 10/1. oszUörzs 12. 60. tüzérosztály törzs 50. emv. tüzérosztály 53. 2. 6/1. 10. 6/I.szak. 44. 10. 75. távb. 63. 6. 6. 61. üteg 11/2 üteg 52. 6/6. szd. 1. üteg 11/2. gy. 6. gá. 69. 70. pct. üteg 55.e. 6/1. á.Utász 38. híradózászlóalj törzs (pság. utászzászlóalj törzs 39.e.e. gy.utászszázad 41. gy. tüzérosztály 49. szd.e. 6/4. tü. üteg 57. 72. üteg 11/3. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. 19v. törzs 6. zlj. 6/1. pct. 77. 6. 3. távb. 10/11. gp. szd. 2. 10.e. utászszázad 40. 61lI. 76. 6/3. 3. 6/5. 1. üteg 10/2. gy. 101lI1. szak. 64. szd. 66. 2. oszUörzs 11. árk. szd. híradó század 10/2. üteg 10/3.szak. 6/2.

Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. á. 10.e.szak. 96. pet. 97. 8. 6/9. 10/1. szd. 116. 102. 8/2. szak. kocsio. szd.e. szak. szd. (felderíto) 8. 6/8. szak. 8/II. 82. zlj. á. 119. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . 79. 109. 8/1. szd. 87. 99. 85. 8IIII. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. gp. 8/1. szd. 6/III. szd. 108. kocsio. 8/6. gp. 8/5. 122. á. 107. távb.szak. 19v. távb. gy. 8/II.78. 84. 88. ko. 8III. szak. 101. szak. szd. 112. 124. kocsio. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. szd.szak. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. pet. gy. 8/7. 8. szak. 118. gy. kocsio. szd. 8. 91.e. 120. 100. 10/6. szd. távb. 114. 10/5. 8/3. 10. 10/7. 92. 83.e.pság. 98.szak.szak. á. 81. f. 8/III. árk. 10/9. von. 111. 93. 115. 8/8. á. 10/4. szd. gy. 105. szd. kocsio. 117. szd. 8.e. á. 8/III. (aknavetoszázad) 8. 10/3. szd. 6/III. gy. pet. 89. 8/1. 8/4. lov.szak. 123. 8/III. pet. 6/III. voncsop. kocsio. gp. av. szd. 95. 10. gy. zlj. 8II. 10/8. pet.e. 8/1. 121. szd. kocsio. gp. pet. távb. 110. 106. gp. fog. kocsio. 104.szd. 8/9. 8/II. zlj. távb. kocsio. 94. 90. 6/7. 10/2. 6/III. zlj. 6III. szd. szd. 80.

131.o. gko. 133. sütoo. 139. hhid. 126. 10. gy. menetzene 138. tábo kórh. 10/2.szd. losz. o. 132. 140. 10. 136. 10. 10. élm. 10. 10/1. o. álls.szd. 128. O.125. tgk. 10/1. lóello. seb.o.o. 10. 10. tábo or. seb. gko. eü. 134.e. tgk. száll. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. o. 130. 129. 127. von. 8. 10. 10/2. száll. 10. mu. 10. (személyszállító állomás) 235 . (ló ellátó) 10. kez. muh. 135. szi.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .(J féJ féJ .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

:.o .