P. 1
A magyar hadsereg járművei

A magyar hadsereg járművei

|Views: 5,155|Likes:
Published by Csevee

More info:

Published by: Csevee on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

ÉDER MIKLÓS .BÍRÓ ÁDÁM . 2006 .SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.

111 közepes harckocsi StuG. IV közepes harckocsi Pz.hadijelei.' 105 "'. 1Aus! B Pz. V Párduc közepes harckocsi Pz..és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 . .. 1könnyu harckocsi Kl. M Vickers páncélgépkocsi 29. Be! Wg.. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek .. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz."'. Renault 35 (f) vadász páncélos Le. a gép.. 33 34 34 36 39 . Kpfw. . újságillusztriciók. 111 rohamlöveg Pz. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 .Pz. VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz. Kpfw. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk.. Kpfw..7 cm Pak(t) auf Gw. Pz.5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4. '. Kpfw. Kpfw. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 .Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29. Kpfw. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~.i~::'>. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. II könnyu harckocsi Pz. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . Kpfw.~". M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I.

de csehszlovák állampolgárként. remélve. Közös munkánk támogatást nem kapott. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. magyarként. Magyarországon alig tudtak róla. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. több mint 10 év munkájának az eredménye. legalábbis az elkészítést illetoen. amelyet az olvasó a kezébe vesz. Sárhidai Gyula 6 . hosszú. Bajtos Iván Kassán élt. A szerzok személyes ismerose volt. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. ott egyszer megjelenhetnek. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. rajzait elküldte Magyarországra. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás.Eloszó helyett A könyv. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. súlyos betegség után hunyt el. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. több száz jármu rajzait készítette el. Valószínuleg az elso volt. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. aki már nem lehet közöttünk. Értékelését az utókorra bízom.

. " HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 . A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .

harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak.) gyártását vagy külfóldi beszerzését. tüzérségi eszköz stb.így a harckocsizó alakulatok létrehozása .) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. lakosságának felét elszakították. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte. Ezen évek alatt teremtették meg . emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés . 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek.elemi szükségletként jelentkezett.Weiss Manfréd. sot. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. március 5-én Gyorött bejelentette . M Vickers páncélgépkocsi volt. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell. Az ország területének kétharmadát. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása. MÁVAG. s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével.a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. (A V-3 mint alvázprototípus.rejtett . 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29. az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban. a Landsverk üzembol.mint a Monarchia hadseregének része . a prototípus készen állt a próbákra. 1920 és 1938 között.ezen belül a páncélos fegyvernem . a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu .Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. valamint Svédországból.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel. 9 .a legnagyobb titokban . A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. páncélozott harcjármu. a Svédországból. Magyar Waggon és Gépgyár . csupán külfóldrol beszerzett .1 db FIAT -Carden-Loyd. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . Anémet Pz. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. melyet vontatóként rejtjeleztek.) páncélgépkocsiból állt. személyautó.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni. illetve megvásárlását szorgalmazták.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . Mintajármuvek érkeztek Németországból. Junovitz P A.épült. A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. elso világháborús könnyu harckocsi .nem rendelkezett harckocsikkal. A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre .fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. a Magyar Királyi Honvédség . A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni. A motorizált eszközök . A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására. Ganz. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal.zömében elavult .

Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. már elavult fegyverekké váltak. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. a WM 17 db Csabát generáljavított. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. azonban . így a magyar honvédség igényeit már nem.a három mintakocsin túl . a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. vagy csak részben tudta kielégíteni. amelyre sem hadserege létszámában. Ez azt jelenti. Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. Magyarország 1941. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . Az ezred Ill. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . 10 . a Csabák 20%-át jelentette.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi . átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. kÜlföldi eredetu páncéljármu . a 2. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok .Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. s a többit is újból alka1mazták. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. 57 db Csaba. A magyar ipar még ebbol. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. 135 db Nimród. Abba a háborúba. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. a Toldik 80%-át.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak.a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. a német fél e megegyezéseket csak késve.sorozatgyártása. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db .Ansaldo kisharckocsival. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. további 80 darab épült. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. június 27 -én . 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. csehszlovák zsákmányból 3 db. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. Az 1. hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. zászlóalj a nem állt fel. a többi hibák miatt esett ki. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. tábori páncéloshadosztály 30. de 1942 tavaszán. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza.nem jutott a hadsereg birtokába.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . Az 1. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek.

A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. sz.Renault M-17 és M-18 FT. sz. A gyártási jogot megvéve. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. sz. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. A 3. ún.20 m magas B változat 5. "farokkal" is felszerelték. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. melyet két változatban gyártottak. a FIAT TIPO 3000 típus. s itt. D = 10. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. A Magyarországra fegyverzet nélkül.. hátulról és oldalról 16 mm-es. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. . számú harckocsi. sz. Még arra is vállalkozott.. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi.. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. mezogazdasági gépként álcázva. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . C = 9. aB típus egy. 1.hátul félköríves csúszószerkezettel. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket.20 m hosszú. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi.Franciaországtól megvásárolta.67 m széles és 2. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. E = 11.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget.. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. B = 8. A két fo kezelot elölrol. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. Az A változat ágyúval.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére . FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát .

löveges stb. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. nyilvántartási számot nem adták ki. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. TKS.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. CV 35.FIAT-Carden-Loyd Mk. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották.. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül. Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. A második harckocsi számára fenntartott 14. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett.aknavetos.a rendszámlista szerint 13.70 m. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk. TKW.00 m . azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. szélessége 1. (Eredetileg két harckocsit rendeltek.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. kiselejtezéséig. Lengyelország: TK-I-3. Csehszlovákia: MU. Franciaország: UE. illetve hadrendbe állítását. 06. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . További eltérés a fegyverzetben volt. szétszedett állapotban. hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát . de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. nyilvántartási számÚ . Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska. hátul duplatárcsás lánc feszíto. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . magassága fejvéd nélkül csupán 1. VI típusÚ.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. (Szovjetunió: T -27. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett.hossza 2. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. míg páncélvédettsége elöl 9.használták. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent.) A Magyarországra vasúton. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. Az egészen kicsiny .) (Külön érdekesség. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották .46 m. A 22. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be.

ezúttal traktorként feladva . magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból.felderítés. kiképzoharckocsiként. valamint páncélzatának vastagságában (12. Alapveto harcászati céljaira . azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . a lövészülés feletti fedlapra. vonóero tekintetében (40. a többi ev 35-ös típusú volt.jónak volt tekintheto. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek.20 m.15 m és 1. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. illetve 43 LE).ládákat helyeztek el. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került.csaknem lehetetlen volt. melyekbol egyetlen ev 33-as. 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. Mindkét kezelo . CV 35 típusú harckocsik voltak. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. hatótávolságában (110 és 150 km). A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni. de ezek már a javított. A kisméretu harcjármu úton 42. Ehhez a tartalék görgok helyén pc. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában.fegyverzete is megfelelo volt.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták. a hátfal közelsége miatt .foként békekörülmények között . Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni.állandó használatban álltak. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott.a szokásos álcázott szállítással .a kis belso tér. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik .más harckocsi híján . A két változat tömegében (CV 33 2. függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését.1935 augusztusában érkezett Magyarországra. (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. mely a görgok ismételt cseréjével járt. 1936 végéig további 83. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. Magyar rendszámaik: CV 33 . CV 35 3. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból.H-168. Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. Utánrendelést követoen.28 m).Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt. CV 35 . kipróbálásra.a vezeto és a lövé sz . A H-168 rendszámú. H-169-H-252. Az elso Ansaldo harckocsi . mely teljesítmény a harmincas évek elején .3 t). összesen 151 darab Ansaldo érkezett. menetbiztosítás . 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is. CV 353. 13 .H-1 O1-H-167. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. figyelotomyot építettek. a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került.03 m és 1. s a próbák és a vizsgálatok után. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új.7 t. illetve 13 mm) különbözött egymástól.

00000" 0g /1 .. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 . 1 darabot (H-212) a cserkészeknek. o " •• •• "~O . átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének. csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). további 10 darabot.1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt..

a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . A Pz. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki. 1927 után a honvédség tulajdonába került. O" . ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. A két jármu 1923-tól a rendorség. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. TI-. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. VI-B. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. ideiglenes jelleggel. zárt felépítményt helyeztek. illetve a rohamtüzérség állományába. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. O . hogy a két gépkocsit a háború után.:a t :. <T. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 .. Úgy alakították ki. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. azt állítva. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. rendfenntartási célokra készítették. Ekkorra már elavultnak.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. A vaslemezek mérete. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat.

'1 . '~..352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett..5-14 km/h sebességet ért el.' : .~:. A harckocsikat a legnagyobb titokban ..tárolták. A háború után. . o~~o_ "" E! :: . majd kipróbálásuk után. . :LJ.ellentétben a "Whippet"-tel . . új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta.forgótorony volt. anémet leszerelési anyag részeként.késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . A4. Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere.7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani.1: '. majd végül 6 db (5 gyakorló.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918. 1921-ben további 12.hosszú ideig szétszedett állapotban . . Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett. június 13-án készült el. A 7. '\' .. . az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek. amikor is Bernola Károly .950x2.. . majd selejtezték.. . (Rendszámuk: I-VI. .. de harctéri bevetésükre már nem került sor. . ' •• '1' .~. Anémet leszerelési anyagból. . A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 . a vízhutéses géppuska.felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály..) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg. összesen 14 darabot beszerezni. . Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el.. ... • o. Egy másik. 'I't.732x1. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot. 1 oktató) a RUISK állományába került.. A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést. melynek tetején .

Kl.az A hossza 402 cm. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. rádiós. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. illetve 40 kmIh különbözött egymástól. aB 442 cm. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. Pz. Fu 2 . I-B 17 . . valamint a maximálisan elérheto sebességében . Pz. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. illetve 5 futógörgo. Kpfw.4 és 6 tonna. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben.57 és 100 lóero.Pz. parancsnok).37 km/h. a B változatot 1935-tol gyártották. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. Wg.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak.5.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal. A két. c Kl.4. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. a futógörgok számában . LE-teljesítményében . 1 Ausf. Két rádióval . de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. Ausf.a tornyot leszere1ve . A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. 1 könnyu harckocsi A Pz. Wg. a tornyot elhagyták. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban. A két típus méretében . A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült.Fu 6. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. Bef.Pz. melyeket . tömegében . A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. Bef.

Pz. I-B 18 . Kpfw. I-A Pz. Kpfw.

Bár erre nem került sor. Wg. Pz. A. H-022. Kpfw.bizonyítékok igen csekély értékuek.H-02l. Pz. F.H-253. l. kezeloszemélyzetÜk . II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött. b.3 fo volt. állítólag néhány darab a fronton . A 9.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. Pz. G.épített úton . 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek .8 tonna tömegu.lH-7l9-lH-724. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al.5-11. L. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz.az "L" változat kivételével . . A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. C. II könnyu harckocsi A Pz. D. Bef. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.haladni.92 mm urméretu géppuska.átképzési célokra . Páncélzatuk igen gyenge. H-255-H-260. 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. (l942-ben összesen 10 db. Az alkalmazásukról szóló . II-F 19 .A rádiós változatból1942 oszén az 1. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. A Pz. típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. 14.5-35 mm. 1940-ben 955 db. 1 Pz. 1941-ben 1067 db. I-A . Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. E. az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek. A Pz. I-B. Kpfw. a2. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. a3. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. 1942-re. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1. B. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent.

Ezek az 1943. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. III típusú harckocsikkal.62 cm urméretu harckocsi. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. valamint parancsnoki jármu .db Pz.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. vadászpáncélos. az A . III vett részt.5 cm-es. 20 . Mivel van jelentés az IH-876. gyártásukat beszüntették. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. januári harcokban elvesztek. végül a G típusok sorozatgyártása. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. majd a hosszabb csovel felszerelt F. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. páncéloshadosztály veszteségeit. IH-878 sz. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. APz. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. az 1944 szeptemberében. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába.rohamlöveg. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. Pz. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. A magyar honvédség 1943. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú.100 darabos . III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. a G jelu végso változat a 7. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb.F szériák 7. lovashadosztályná1. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. egyszersmind 7. Az alváz. jármuvekrol az 1. felderíto.Pz. li Galíciában 1944. Az elso nagyszériás . a 3. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. német személyzettel. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. A Pz. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. hogya 17 db harckocsit átvették. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . de ném et személyzettel. Eloször 1942 oszén. A rohamlövegek elso változatai. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. de magyar müszaki kiszolgálással.5 cm-es. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek.összmennyisége 15 305 darab volt. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. tábori páncéloshadosztályhoz. lángszórós. 1944 augusztus után elfogytak. Ezek német jelzéssel maradtak. StuG.más források szerint 17 . III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor. hadsereg állományában megalakult 1. magyar rendszámot nem kaptak. valószínu.és farpáncélzatuk 20 mm volt. lIl-M harckocsi került magyar használatba. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. IH-877. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. homlokpáncélzatuk 50 mm. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943. III harckocsi alvázára telepített 7. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. Kpfw. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. oldal. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. lIl-M típusú közepes harckocsit. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg. 1942-ben idult a D.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. augusztus elején II . Az egy század ereju. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz.

Pz. III-H 21 . III-J Pz. Kpfw. Kpfw. Kpfw. III-F Pz.

Kpfw. Kpfw. Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz.Pz. I1I-L Pz. I1I-M 22 .

••.J StuG. . 40 G StuG. III-D StuG.. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 .=L.~ ~ .

üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban.ném et személyzettel .7 és 20 tonna tömeguek. A rohamlövegek német hadi. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak. IH-837-lH-853. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. harckocsiezrede. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. AStuG. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. és 3. III alvázára építve . A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7.3. 50 és 80 milliméteresre változott.és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. a község visszafoglalása során.a Pz. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. 1942 telén. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. csupán a köténylemezekre. Átadások: 1944. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. Kpfw. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni.összesen 9760 darabot gyártottak. 10 db. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. ütege 1944 októberében Kecskemét. D változatok 17. B. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. lH-855-1H-858. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. Az induló A. IV típus volt. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. 10 db.az 1.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében.Velencei-tó térségében harcolt. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. tábori páncéloshadosztálynak. Pz. 08.01. 10 db. rohamtüzérosztály 1.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. A rohamlövegek hadijel nélküliek .valamennyi harcjármuvét elvesztette. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. de a személyzet átképzése . IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. ahol.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. errol két fotó is van. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. A 7. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak.német oktatók közremuködésével . azonban a csohossz az A . az F2. Az önjáró lövegek különféle változataiból . páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. 08. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. 1938-ban a C változatból140 db épült. 28. ütegparancsnok. 1937 -ben 42 db B típus.feltehetoen újak . s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. 26. IV-D változaton történt. Csanádpalotán. A G típusból 904 db. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült.08. 17. Tervezését 1934-tol végezték. Az 1.F 1. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. 1944 tavaszán. hanem a Pz. 07.voltak.nem ezeken a kocsikon. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. 09. Magyar rendszámaik: IH-833. 24 . 1940/41-ben már 760 db E . A harckocsi fo fegyvere végig a 7. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. a G és a H kivitel. a Galíciában harcoló 2.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. 10 db. tábori páncéloshadosztály 30. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. december elején pedig Székesfehérv ár. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. 3073 és 3161 darabbal. a páncéloserok standard típusa a Pz. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át .

IV-Fl 25 . Kpfw. IV-D Pz. Kpfw.Pz.

10 db. tábori páncéloshadosztály . Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült.magyar használatát igazolják az 1945. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . a 3. 1944. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. januári harcok során megsemmisült. illetve Kurszkban rakodott ki. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet. 12 db Pz. IV-F2 típusú közepes .adták át a csapatoknak. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. valószínuleg a többi is a 2. január 7. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. Pz. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. 26 .60-70 darab hosszú csövu Pz. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. a három hídfoben . a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . IV harckocsit indítottak a 2. 1942-ben páncélos-átképzos. Nadwomán.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. V és 20 db Pz.új. Az 1943. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. anémet hadseregtolIO db Pz. 1945. zászlóalj ának 3. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. és pótolják veszteségeit. augusztus 10 db. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. További Pz. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. 10 db. harckocsiezred 1. Így többek között az 1945.01. páncéloshadosztályhoz. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. Az 1944.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. 01-jén fohadnagy. akirol késobb.Scsucsje. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944. Német adatok szerint . szeptember 10 db. de több G . IV átadás ok: 1944. december 11. IV jármuvet mutat. Az 1945. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól.magyar használatban nehézként nyilvántartott . január-március közötti hadijelentések. december 19. és Sztari Oszkolban. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. Az 1942. július 10 db. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. IH-854. vagy ha történtek is. hogy az 1. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. Az 1945. irányítottak. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal .vívták ütközeteiket.veszteségeik pótlására . veszteségei pótlására.1942. magyar rendszám. 12 db. A harckocsik nagy része az 1943.. 1945-ben soron kívül százados). A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. IV típusú harckocsikat. százada 6 db Pz. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. Korotojak és Uriv terül etén . IV-G és -H változat került a honvédség birtokába.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal.további mintegy 62 db . hadijel nem került a harckocsikra. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. az iratok a háború forgatagában eltuntek. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet.Az 1.H típus . A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. augusztus 23-ról.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. 7. Jelentés található 1944. augusztus-december között 72 db Pz.Pz.

IV-F2 Pz. Kpfw.D tB · Pz. IV-G 27 . Kpfw.

1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. IV-J Pz. Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. Kpfw. sot. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására.[j Pz. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. 28 . IV-H Pz. Kpfw. Kpfw. V Párduc volt.

Kpfw. V-D Párduc 010 .DID Pz. Pz.. Kpfw. V-G Párduc 29 . V-A Párduc DIC! Pz. Kpfw.

bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. alacsonyabb. augusztusi átállása után egy. Visszaemlékezések szerint . Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. 8. bázisuk a Budapest XIII. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. 1942-43-ban gyártott. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit.8 tonna tömegu volt. E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. A frontlemezen a vezeto felnyitható. között. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel.a román hadsereg 1944. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. a román páncélosalakulatoknak szánt. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt. december vége és 1945.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva .Válaszként a szovjetek igen gyors. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. A viszonylag "öreg".viszonylag kisméretu . V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. állítólag. AD típus 44. 60 mm-es. A 2. sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. 5 darab Pz. A Pz. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. január 12. 1 torony. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. V átadása a 2.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. de már nem átadható. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. alatti lKART üzemben volt. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört. hogy az 1. gyorsaságával (46 km/h). 7. az A és a G változatokon a félgömb alakú. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol. a G típuson egyenesen futott a farlemezig.88 kp/cm2-re emelkedett. viszonylag kicsi (0. A német harckocsi legénysége 5 fo. Ebbol a típusból 534 darab készült. szeptember l-jei 5 db Pz. Késobbi sorsuk ismeretlen.5. a G szérián hiányzott. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán.8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. veszteségei pótlására. a G 44. hosszú csövu (L/70). hengeres alakú volt. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. Ezzel 10 db biztosan. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. a Ferdinánd hídnállotték ki. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). Az 1944. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. amelyek. páncéloshadosztály 1944 oszén. 7. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. az A 45. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. a szovjeté 4 fo volt. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. kerületi Véso u. döntött frontlemezévei. páncéloshadosztály harcokban.81 kp/cm2 értékével.köténylemezzel volt védett. ún. 1943-ban az A típusból1768.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

7. 38(t) Marder III-M 35 .5 cm Pak 40/2 Marder II 7.5 cm Pak 40 auf Gw.

10 m magas. csoszájfék nélküli. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. utóbbiból 181 darab készült. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. A H és Mtípusokból4l8. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. (14 tonnás) 0.a késobbiek során ismertetésre kerülo .62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. Pak 39 mintájú. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. cso nélkül 4. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. az alakulat. terepen 180 1/100 km -. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. oroszországi felhasználásra enged következtetni. Fu 8 mintájú rádiót szereltek. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. 1943-ban 799 db. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors.87 m. 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. 1944 kezdetén. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. 1941 végén. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. köténnyel 2. az angol Cromwellt 1500 méterrol.úton 120. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . 1944 márciusában készült el a prototípus. Már 1942-tol építettek a Pz. 2. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. míg azok csak 500.63 m széles. A gyártás 1942-ben 110 db. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári.27 m hosszú. Elobbibol 20. 15. II.a szovj et JS-II kivételével . 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. csovel 6.ne m sikerült teljesíteni. melyet a tetopáncélra telepítettek. míg a parancsnoki változatba egy további. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. összesen 370 db készült el. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. kivitelezésére azonban már nem került sor. belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. 1944-ben 308 db. összesen 2827 darabot gyártottak.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak.78 kp/cm2). 36 . a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. "Saukelkopf" -blendével védett. 1944-ben 146 db. megbízható. A Hetzer .5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. 7. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. azaz összesen 1217 db volt. illetve 780. nagyobb hatósugarú.Hetzer páncélvadász volt. elölrol ún. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. olcsón eloállítható Pz. Igazi nagyszériás változata . A viszonylag igen kisméretu. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben.havi 1000 Hetzer . a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. 220 LE-s. az oldal.5 cm urméretu. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette).

illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. 1944-ben a 10. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. Franciaországnak. Svédországnak és az USA-nak adták át.. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. ezért StuG.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. rohamtüzérosztályt. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva. 25. osztályt sikerült . átutalták a 10. osztályhoz. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. a 16. Azonban a németek . Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el. így a gyártott alvázak száma 3252 db.. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. és 10. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. rohamtüzerosztályt töltötték fel.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. 20. Elsoként a hajmáskéri 1. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1. Hetzerrel is csak három. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni.részben . Ausztriának.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. 111típussal csak a 7.ellátniuk az 1944. Több példány befejezetlen maradt.

A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. február 1-jén 24 jármuve volt. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá.átvételi idopontok. Az ütközet során loszer. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. február 9-1O-én Lepsénynél 15. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. azonban a . amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. rohamtüzérosztály 1944. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). 1945. január elején Galántán került feltöltésre.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. rotü. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. de valószínusítik azokat. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. rotü. Az osztály maradéka 1945. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. "december közepén" (lásd: 1944. Az egri 20. Egy. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. január 13?) a Vág-Garam térségében. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. A 16. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. a 25. "január elején" (1945. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. majd 1945. Ebbol 25 darabot 1944. A két üteg 1945. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. Az 1945. március 15-én Balatonbozsokon 15.kizárólag emlékezetre támaszkodó .osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. december 7-én indítottak. rohamlÜzérosztályt 1944. március 8-án Veszprém térségében 15. december 25-én fejezte be.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. végül Szentkirályszabadján 1945. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. és a 2. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. Az 1. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. a 20. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. Ezekbol a 16. 1945. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. 38 . 1945. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. Galántán 25 darab. ezekbol 8 bevetheto volt. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. Siófok irányában 15. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. február 12-énAlsótekeresen 12. április 12-én lépte át a magyar határt. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. s december 9-én adtak át. A 20.osztály. rohamtüzérosztály 9 darab.. szovjet. január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. Mindezek mellett nem lehet kizárni. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. rohamtüzérosztály . január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. február l5-én rakodott ki.

Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt.oktatási célokra . A páncéljármuvek további sorsa nem ismert.néhány német könnyu. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. A jármuvek németjelzést viseltek.66 m méretu. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. SPW Sd. 38(t) és Pz. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. augusztus elején az 1. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez.T 040 jelzés ismert. gázlóképesség 70 cm. 250) kaptak. árokáthidaló képesség 190 cm . Benesov körzetébe vezényelték. A gyenge harcértéku. oldalt és hátul 20 mm volt. elöl 25. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt.95x1.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové.5 mm. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . terepjáró.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. 1944. vasfelépítményu próbajármu. A rohamlövegek oldalára . terepen 70 1/100 km). Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. A 4. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre.A kolozsvári 25.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. A frontra induló 30. Schützen-Panzerwagen (Sd. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4.7 cm Pak(t) auf Gw. 1945. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. oldalt 20 mm volt. ezek fedezték a visszavonulást.rendelkezett. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. 39 . JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. páncélzata is viszonylag gyenge. Kfz. láncfeszíto.56x1. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. 4. A TOll . április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. hátul meghajtó-. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. elöl kormányzott gumikerékkel. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. késobbi sorsuk ismeretlen. páncélosezred Pz. 5. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. Le. páncélozott. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. Kfz. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. 08. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos.

SPW (Sd.7 cm Pak(t) auf Gw. Kfz. 25011) 40 . Renault R 35(t) Le.4.

ahol már május óta szolgálatban állt . hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi.folytatódott. kúpos kiképzésu palásttal épült. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. m133) változat 1934 tavaszára készült el. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból . mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . ezért azt javasolták. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói.kb. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. a katonai szakértok azonban kérték.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. egy hátsó láncfeszíto kerékbol. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. 41 . derékszögben"sarkon" . Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó. vízhutéses motor 23. 220 km volt.egy harckocsit és egy páncélvadászt -.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . Az egyszemélyes torony kör alapú. a géppuskához 3000 db loszer.ha nem is nagyszámú . A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. az oldallemezek 720-os döntése. 2.61 m hosszú.harckocsihoz.úton .65 m-es lépcsomászó és az 1. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága .nem. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. Így 1937. a 0. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . 4 közepes méretu futó. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta.00 m széles és 1.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. felül 6 mm volt. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt. két nagy nyílású oldalajtó:val. hathengeres.a csapatpróbát.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. az LK 11 tervezoje is.és 2 felso tartógörgobol állt. parancsnoki kupola nélkül. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. 4.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. A háromfos személyzetu.

ml33) 42 . szélesebb és magasabb volt. Késobb megérkezett.és tetopáncélzat 6 mm. 6-10 mm-es páncélzattal védve. 650-ban döntött oldalfallal. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított .5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. A 10.és farpáncéll Omm. eredeti svéd mintajármu. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. has.a Honvédség birtokába került. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. a magyar kívánságok szerint részben módosított. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. magassága 2. A harcjármu egyetlen fegyverét. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. hanem kifelé doltek. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt.némi tulajdonjogi vita után . mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. motorja. szélessége 2. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi . Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. oldal. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. A nagy. Hossza 5.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen .00 m volt. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették.32.30. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt. Bár az L-62 típusú. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. azonban a felépítmény elso része.hosszabb . A megvásárolt mintakocsi . mint a harckocsié. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. A mindenre kiterjedo. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv.alvázán épült. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. eroátviteli egységei.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták.

A mintakocsit H-005. A kárpátaljai.jutott a Magyar Királyi Honvédség. melybol111 darab a Pz. melynek továbbfejlesztett változata. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. s a további módosítások után. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. A jármu késobbi sorsa ismeretlen. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. amelynek páncélostípusaihoz három módon .és csapatszállító gépkocsi proto típusát. vz. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. vásárlás és közvetíto állam segítségével . 1939.zsákmányként. magyar hadsereg 30. 38(t) típusú .a parancsnok .Skoda Lt. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. 1942-ben a doni frontra induló 2. 43 . Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. Így teremtettek a hatodik személy . 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. 38 . A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. A csere másik oka.részére férohelyet. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. könnyu harckocsi volt. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját.csehszlovák tervezésu. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja.

a gyár a javítást ingyen végezte el. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. lépcsomászó képessége 0. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. A harckocsi lejtomászó képessége 280.3 m. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. gyakorlókocsiként. árokáthidalási képessége 2. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján.8 m. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. a Vickers cégtol átvett kisgörgos. Románián keresztül. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. 34 tip) harckocsiágyúval. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. fejlesztését leállították. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. akik a harckocsikat kipróbálták. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. s mint használható típust Pz.Romániában R-2 típusú . így a szovjetek a két mintakocsit.cseh típusjelzésén: Lt vz. tágas küzdoterével. esetleges vásárlási szándékkal. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai .5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. négyhengeres. külföldi eladását. IV típus eladásától. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . közöttük a T-lJ. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. A harckocsik 1939.közöttük 244 db T-ll-es . a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek.a németek kezébe kerültek. éppen azon a napon.06x2. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. S-II C . szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között.harckocsit adtak el. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok.A 10. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza.harckocsival rendelkezett. Németország pedig elzárkózott a Pz. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. késobbi sorsuk ismeretlen. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. Kpfw. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. A4. gázlómélysége 0.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. 1939.90x2. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. Csehország 1939. külso rugózású futómuvével. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették.0 m volt. A két jármu 1940. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit.) 44 . A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. 35 . s másnap be is vetették.

Kpfw.Pz. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 .

a hátsó meghajtókerék. felülrollesíkozott toronyvéggel.02xl. a páncélzat erosítésében. 80 darab loszerkiszabattaI.78 tonnás. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. Hatótávolsága 300 km.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. június 10. júniusára elkészült. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. 16.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. eléggé bonyolultjárószerkezete . fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu.45x2. A HTI 1940. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. Összességében: aT-21 páncélvédettségét. Egy további . 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové. A 2. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében.56x2. 1927-re elkészült az elso . az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. Az 5. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. magyar típusként történt a gyártása. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel.prototípus. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. A kedvezo döntés megszületése után. OA vz. Az elso átépített prototípus 1941. . 4. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. de ettol kezdve már Turán néven. a 10 mm vastagságú teto. melyekkel szárnos kortársát megelozte. A 0. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. hátul csúcsban találkozó két oldallappal.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte.37 m méretu.80 m lépcsomászó.tartalék .52x2. A 30 mm-es homlok-. 0. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. Az egyszeru páncélfelépítményu. a pneumatikus kormány. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. melynek egyetlen proto típusát még megépítették. 36) volt. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot.Tatra 26 típusjelu . valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. egyik a forgatható toronyban. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló.90 m gázlóképességéveI és 2. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo . egy páros ütközokerék. másik a homlokfal baloldalán.02 m méretu harcjármu.A Skoda Muvek igazgatója 1939. a 25 mm-es oldal. Vickers-jellegu.és farlemez. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. és 20. 0. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. A parancsnoki kupola forgatható volt. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját.oldalanként egy elso láncfeszíto. 1940 áprilisában Korbuly János. a torony alakjának megváltoztatásában.

a páncélkocsi hátramaradt. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. Tatra 72 OA VZ. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. A kocsi személyzete elmenekült. Abevizsgált páncéljármu a 2. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. Késobb Budapestre. április 9-ére készült el. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. Az elso 6 kocsi 1934. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. Az álló kocsi motorházára felugorva. Románia 9. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. a HTI-be szállították. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott. A no. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. 30 47 .A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes.

rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. a kipufogócso a farlemezbol indult. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. 1939. és a rövid csövu.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. A kicsiny . a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. majdnem a talajt érintve muködött. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. szeptember l-ig 1074. alvázukra löveg es felépítményt telepítve. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi. részben öntési technológiával épült .az egyik a vezeto . Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. aH 35. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. fajlagos talajnyomása 0. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. Az R 35-ös vezetoülése. 50 darabot Jugoszláviába. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. 50-971. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. 1940-ig további 541. ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került.85x2.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában.86 kp/cm2 volt. A kétfonyi személyzet . 3.5 mm urméretu géppuskát. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. 48 . s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába.4. Kpfw. IH-393. a páncéltesten hátul két ajtó volt. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. Hatótávolsága 138 km. s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. más részüket átépítve.8 tonna tömegu. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. Közvetett úton. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. részben közvetett. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. 51-004. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. azokat IH-390. Közülük 100 darabot az olasz.00xl. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. 9. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt.10 m méretu. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. részben közvetlen átadással.

A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm.AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. szélessége is megegyezett (1. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát.4 tonna.22 m). Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 . magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt. AH 35 11.85 m) Renault társáéval. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km. mint az R 35-ös (4. a páncélzat vastagsága. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. aH 39 12 tonna tömegÜ volt.14 m). csupán a tömeg.

ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. a torony egésze öntött technológiával készült. 1935-ben indult a sorozatgyártás. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet.5 mm-es géppuska. iskolakocsi . A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. 50 . 450 db S 35 típus készült. illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. 1936 és 1940 között kb. javított változatát 1938-tól gyártották.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt.Pz. loszerszállító. H 35/38(/). Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár. A két változatba a 3. Kpfw. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el.7 cm kaliberu.5 mm urméretu géppuskát szereltek. 1944.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. páncélozott vontató. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak.) Ezekbol szervezodött a 101. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. a többitol különálló futógörgo is volt. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták.egyes források szerint . 734(/) .A harckocsitest csaknem valamennyi eleme.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. 1942-ben Bulgáriának 6. SA 35 típusú. önjáró löveg és páncélvadász. irányítás. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. célzás és lövegkezelés -. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. H-034. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. a Somua A C-3 1934-ben készült el. további sorsa máig ismeretlen.használta. A 4. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. önálló harckocsiszázad. Az átadott francia eredetu harckocsik . (A háborÚ végén szovjet fogságba került. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. Az egyetlen . december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. Az öntött A. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták.7 cm urméretu. aH 39 típusból 40 darab épült. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. Magyar rendszámaik: H-035. A parancsnokra oly sok feladat hárult . melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. Kedvezo volt a jármu 0. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós).és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. A harckocsi prototípusa. Parancsnok: László József százados. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett.megfigyelés.használták. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. A kocsikat a 101.

Somua S 35 Renault VE 51 .

melybo1300 db készült.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. árokáthidaló képessége 1.78x1.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit .58x1. közös rugón muködo futógörgo.szintén hernyótalpas . valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. A jármu fegyverzete 1 db 7. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. Az 1. A 16 darab TK-3. 52 . A kisharckocsi elso változata. egy páncélozott . valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott.5 LE-s Ford T motorral. a TK-l típus volt.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. az elso meghajtó-.zsákmányolt. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. de eredménytelenül.45 m. A futómu. 0.74 t. A 2. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában.75 t tömegÜ. majd megvette a kocsi gyártási jogát is.43 tonnás.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . páncélozott. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától.00 m volt. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték.56 kp/cm2 volt. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. 2.50 m. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. a TK kisharckocsi volt. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. tömege 2. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet .utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. 1933-ban készült el a végso. így ismertetése is a francia típusok között szerepel. a felépítmény jobb oldalán beépítve.9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót.32 m méretu. illetve TKS kisharckocsit .92 mm-es géppuska volt. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet. gázlóképessége 0. A csupán 3. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. a TKS modell. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. repülotéri biztosító harcjármÜként. valamint forgótornyos változat kialakítására is. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. zárt felépítményt terveztek.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. fegyverzete 1 db 7. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. jobban páncélozott. lépcsomászó képessége 0. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22.

TK-3 TKS 53 .

. Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra.o • . IH-398 (w 02-552). IH-387 (w 03-246). . azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. IH-399 (w 02-470). .. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . '1' .sok esetben. IH-386 (w 03-386).A német-lengyel háború kitörésekor. IH-392 (w 02-754).úszó harcjármu kifejlesztése volt. . A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. . Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. IH-385 (w 03-362). s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. hanem a rendorség tulajdonában volt. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). Acél: keréken gyorsan haladni képes.. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. O'. M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén. IH-397 (w 01-089). . IH-383 (w 03-893). . ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. IH-395 (w 01-841). NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. IH-388 (w 02-738).. IH-384 (w 03-923).. IH-389 (w 03-292). •• . s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre.. Formálisan nem is a honvédség. 29.pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. IH-391 (w 03-586). IH-396 (w 03-330). 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768).. melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. további célkituzésként . A másik két harcjármu . vásárlás útján érkezett hazánkba... 29. • e •• . M Vickers 54 . a RUISK használta. •.2 db Valentine harckocsi . Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek.

A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. M Crossley 55 . noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre.félgömb alakú. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. igen gyors .és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel.87 m széles. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. a maga korában korszeru építésunek számító. s végül egy valójában elavult. épített úton. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. lánc talp volt az állandó járószerkezet. 2. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. melyet terepmenetben leengedtek úgy. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották. 1. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. A 4. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette.85 t tömegu. Az 5. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. A teher. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. (A svéd Landsverk. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. Az elso világháború befejezése után. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni.02 m hosszú.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás.úton 60 km/h sebességu . 29. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt.

M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. a másikat a gépkocsi tetején lévo. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást.rádiós páncélgépkocsiként is muködött. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. a torony elöl és oldalt 60. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra.29. IV típusokon 4 fore emelték.4lx2. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. ezért elhatározta.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták.a nagyobb méretu.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . l-II II Val en tine III 56 . a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott. AP . az egyiket a vezeto baloldalán.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál .a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették.63x2. A 16. 111 és Mk. Úgy vélték. Az angol Crossley cég háromtengelyes. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa .02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. tozata után (Typ A-9 és A-lO). A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. 57 mm urméretu löveg beszerelése után . hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt.3 . Az 5. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is.

tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. Ezért . 2. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. aT-27 -A megépítésére. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak.a kis számú.92 mm-es és 1 db 7. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni.elso vezeto.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták. 5000 darabot adtak át. Fajlagos motorteljesítménye 13. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. 57 . I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták. késobbi változatában 75 mm urméretu. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni. Késobbi sorsuk ismeretlen. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma.62 mm urméretu géppuska volt. A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. javított változat.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm.45 m méretu. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. 97 db loszer-javadalmazással. 2520 db loszerrel. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. Az egyszeru járószerkezet .2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták.83xl.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394.25 megépítését. a K . korabeli híradó. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. majd egy olasz "másolat". Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit. Archer néven 76.59xl. A 2. A mintajármuveket a moszkvai 37. Mint háborús ellenféltol. majd oktatási célokra használták.és 3 visszafutógörgo .7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be. átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével.2 LElt volt. Több harckocsit .mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. fegyverzete 1 db 7. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. A fofegyverzet mellett 1 db 7. azonban amíg a vásárlásokat. hiszen fegyverzetük. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. Az új változatból1693 daraJ készült.és haditudósító-filmeken. 2x3 futó. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak. hátsó meghajtó kerék. Oroszország elobb egy eredeti angol.foként T-34/8 5-ös típu st .7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. A végleges T . összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. 1932-ben került sor az új. Kanada 1388.ha ezekrol készültek is jelentések . I94I-ben kivonták a harcoló állományból.

úton 220. gázlómélysége 0. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. 0.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. Az elso változat páncélzata 10-30.volt.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni.81 x2.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska. majd Magyarországra szállították.8 m lépcsomászó. A késobbi változat.27 lejtomászó képessége 45°. terepen 160 km hatótávval.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové.22 m volt.66. árok-áthidalási távolsága 1.A T . A jármu fajlagos talajnyomása . lövegirányzó.4 m. A 28 tonnás. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott. lépcsomászó képessége 0. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. az erosebb páncélzatú T.a nagy tömeg ellenére . Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. hátsó meghajtó kerékbol. töltokezelo. nagyméretu (7 .44x2. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto. vezeto és két géppuskalövész .kedvezo. A futómuvet oldalról lemezzel védték. ahol oktatójármuként használták. 6x2 db kisméretu futó.és 4 visszafutó görgobol állt. A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76. Magyar rendszámaik: H-024-H-033. 1.és 3. 0. A T-28E típuson a 76.parancsnok.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába. a T.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto.2 m gázló. T-28E 58 .72 kp/cm2 értéket képviselt. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó. amikor az erosebb páncélzatú T. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. Az elso 10 darab T.2 mm urméretu.82 m) harckocsi személyzete 6 fo . Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T.

T-27 T-268 59 . majd . A kocsit Magyarországra szállították. ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták.egyes állítások szerint .céltárgyként megsemmisítették.A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult.

BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt.harcjármu tervezését. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. árokáthidaló képessége 1. AT-26-os készült 76.az ötágú csillag . 1931.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen.90 m.41 m méretu. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon.cserélték ki. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt.2 típusból 396 darabot gyártottak. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . 0. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták.T-26B . (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet. Az év során a BT . de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült.83 m volt. 1941-42-ben a T . Az utolsó. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán. akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. amely a vízben 3. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött. május 23-ára készült el.5 km/h sebességgel volt képes haladni. gázlómélysége 0. BT-2 típusjellel tartották nyilván. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel.26-os típus még szolgálatban állt. terepmenetben felszerelték a lánctalpat. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. A T . 1 DT géppuskával a frontlemezen.típus alapján indult.88x2. prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. a másik toronyban 1 db 7. lépcsomászó képessége 0. Az elso szovjet prototípus 1931. A német támadás elso idoszakában. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. A kétfonyi személyzetu. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára . A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. A felvétel érdekessége. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak. db 37 mm-es.62 mm-es géppuskával. 60 . Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani.76 m.most egy amerikai . november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is.kerék/lánc . a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata. a finn-orosz háborúban került sor. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották. a 2x4 kisméretu kettos futó. a hátsó vezeto kerék. Az oldalankénti 4 nagy. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. hogyaharckocsin az eredeti hadijel. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. 4.49x2.

BT-5 TU 61 .

és 2. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt.62 mm-es géppuska. amely már új. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el. Az ágyúhoz 780 db. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett.2 mm urméretu löveggel felszerelt. amely úszva 6. 0. A T . 450. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva.35x1. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. BT -5P Kh jelzéssel úszó.5 tonnás. kisméretu (4. valamint 1 db 7.5 tonna tömegu. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. 1.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek.95 m).7 t) igen kedvezo. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával. a géppuskához 945 db loszert szállított magával.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként .4. A magyar csapatok . magyar hadijellel ellátott T . A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . Az 5. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a .1940-ben kezdodött meg. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. BT-7: 13. magasabb tornyú változat. BT-8: 14.2 t. végül aB T-7 A típus 1 db 76.7 mm urméretu géppuska. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el. kétfonyi személyzetu.) Az utolsó. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. láncon 52 km/h.75 m .63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. új toronytípussal. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7.néhány BT-5.75 m-es lépcsomászó.33x1. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást.6 O járószerkezete megegyezett a T .0 m-es gázló. 25-35 mm-es páncélzattal. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. 4 közepes méretu futó. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós).6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett . (A torony azonos aT-26C típuséval.343. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült.harckocsit erosebb. 500 db loszerrel. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. 2016 db loszerrel. aB T -8 pedig 86. BT-7 A jelöléssei 76.4 O típuséval. 1942-ben egy magyar használatban álló. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt. 45 mm-es harckocsilöveggel.2 mm-es löveggel és 1 db 7. 350.5 t. a kedvezo . aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült.fényképek tanúsága szerint .48 kp/cm2 . a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu .8 t. hátsó vezeto kerékbol. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni.l1x2. kúpos toronnyal.0.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült.62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.és 3 visszafutó görgobol állt. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. valamint lángszórós harckocsit is építettek. BT-5: 11. Az 1941. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. Az 5.5 km/h sebességgel haladt.10x2. végül 500 LE -. 0.

Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre. az egybenyíló. páncélvédettség.00. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. 1942-ben pedig már . a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. korábban birtokolt fölényét. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. tuzero . A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové.45. 63 . mint a T . a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték. 457 méterrol képes volt átütni.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes.69 kp/cm2.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76. 6. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak.2 mm urméretu. magassága 2.00. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0.75 mm páncélzatú. a T . Az egyszerubb. illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg.A-2 O .Pz. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot. az eros páncélzatú tekno és felépítmény. míg a második típust.74 kp/cm2 lett. 0. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. 1. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt.95 m. A löveghez 70 db.65 m között mozgott. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét . 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet.37 m gázló.95 m árokáthidaló képesség. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. 38 . 3. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. az utóbbi változatok L/41.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni.2 csohosszú.44 és 2. Az elso. oldalt és hátul 45 mm. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt.6 O-as tornya . 6. 2. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult.10. A T . A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7.65 kp/cm2.71 m lépcsomászó.07 m. szélessége 3. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot.3 t.5 csohosszal. végül 0. IV. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . lll.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja. 600-os becsapódási szög esetén. II. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült.4 O-es típusé.és 2. L/4l. 2. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították.jó összhangban egyesíteni. Pz. 0. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel.lesíkozott.T.2 méretu csovel készültek. aB és a C típusúak öntött toronnyal. Az M. a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. elso változatnak. Az A típus hegesztett toronnyal. 1941-ben 3014 darabot.A-3 O . új lövegblendével tértek el elodjeiktol. az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett.a harckocsi hossza 5. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott. A toronyformák. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. Ugyanakkor a saját 76. BT IS . az A 26. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. aB 28. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott. 45.92.aT-4 O-es kerek tornyával szemben . AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . azonban a T .5~553 darabot gyártottak.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. magyar rendszám és hadijel nélkül.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb.mozgékonyság.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

A korábbi öttornyos. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték.kezelésének oktatására. L/4l. L/11 csohosszúságú 76. nagy páncélvédettségu.és árokáthidaló képessége 1. Szálasi-röppenytyu stb. OT-34. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett.60 m-re változott.3 m. A KV típusok 550/600 LE-s. Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt.magyar hadijellel. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet.00. gázló. KV-I. lépcsomászó képessége 0. A KV-l mintakocsi még egy rövid. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak.30 mm . erosebb páncélzatú tornyot terveztek.SMK. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb. T-lOO-as harckocsi .prototípusa készült el.75 m. majd 90 mm-re. illetve 2.5 m volt. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú. hosszabb csövu (L/5l .A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták.81 kp/cm2-re változott. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°.5) ágyúval fegyverezték fel. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. aB és C típus úton 335.páncélököl. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. súlyosabb változatát új. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . oldalt 75-77. a két 7. valamint Ausztriában és Kínában. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. a farlemezen 75. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové.2 mm-es löveggel volt ellátva. 10 fo kezelolétszámú T. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. új formájú. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett.07. Adízelüzemu. a frontlemezt 75. Az 1939-ben elkészült a KV .000 darabot gyártottak. 66 . 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. . terepen 200 km megtételére volt képes.2 csohosszú löveggel készültek.15. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km. de a kisebb méretu. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . ezzel fajlagos talajnyomása 0. A páncélzat erosítésével. a torony elöl 75+35. hossza cso nélkül 6.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. a tetopáncélzat 25 mm.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában. szélessége 3. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött.5 (a T-34/76lövegével megegyezo).volt. nagyméretu. magassága az új toronnyal 2. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is. a páncéltekno elöl 70+25. ezért a tervezok kisebb.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre. A harckocsilöveghez 56 db. oldalt és hátul 75. de páncélzata a frontlemezen 75 mm. csovel 8.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h. páncélrém. a páncéltest a vezetofronton 75+35. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül .6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva.91 m lépcsomászó. Egy nagyobb tornyÚ változatából. A KV . oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki. A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el.foglalhatott helyet. a C változat 48 t. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. melyen 6 katona .50 m (ponyvával 2.1 tonna tömegu. vontatási és szállítási célokra alkalmazták. melyek közül két fotó közismert. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak.77. 3. 68 .86 kp/cmLre emelkedett. késobb 152 mm-es ürméretu. aB 47. 1940-ben az A változatból 141 db. A 4. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. alkalmi felépítménnyel épült. majd 1934-re a BA-6 változat.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo.1 és KV .feltehetoen .rendeltetésszeruen tüzér . géppuskával ellátva gyártottak.83.5 t. A felépítmény mögött. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. A löveg mellett a toronyban 1 db. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be.és beszállásra.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek.07x2.0. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával.a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben .több fényképfelvétel készült. A különleges jármurol . 1942-ben a C típusból1753 db készült. majd kiképzési célokra használták. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt.45 m gázló.fehér kereszt .21 m méretu. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu. magas. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták. a KV-lA 43.l-es típusok akadályieküzdo adatai .11-es harckocsit zsákmányolt.hadijellel ellátva. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. terepen 200 km volt. A KV . provizórikus felépítményt építettek. a KV-II típusé 6 fo volt.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett.5 m legkisebb fordulati sugár . Az átalakított. Darabszámuk ismeretlen.5 t. 9.1 2-es harckocsi.jobbak.és 2. 1941-ben aB szériából1121 db. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. 71 m méretu KV . Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak.24-es harckocsi futómuvével.65x2. amelyet páncélozott kivitelben.és 2 db visszafutó görgobol állt.84.1 tonnás harcjármunek. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. A lánctalpas. VI típusoké. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T.40x1. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt.85xl. V és Pz. 0. 1.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit.7 mm-es géppuskával volt felszerelve. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. végül 0. A 4. amely az elso meghajtó. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására.32x2. DSK 12. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. elöl. felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó. mint anémet Pz. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. 0.80x3 . Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV . a korábban 122 mm. de rendszámok nem ismeretesek. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . Darabszámukról nincs adat. BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. 1941-ben . 1935-tol a T . A 6. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km.8 m árokáthidalási képesség. Pontos mennyiségük nem ismert.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

néhány prototípusa.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. Néhányukat muszakimento harckocsiként. L/28. a torony 50 mm. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába.12 m méretu. Az 5. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . 1942-ben 3023 db.73x3.angol elnevezésén General Lee . a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. 37 mm urméretu löveget. vontatási célokra használták. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt. Elobbihez 179 db. 70 . felül 13 mm. a felépítmény 13-25 mm. a löveggel párhuzamosított géppuskát. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre.5 csohosszúságú. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. hadizsákmányként. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm.64x2. 75 mm urméretu ágyút telepítettek. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi. majd szériaváltozata. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására. A toronyban egy. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. A 28. oldalt 38 mm. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú.

és 2. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol.6 mm-es géppuska volt.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. A 13 tonnás.22x2. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16.és 3 visszafutó görgobol állt. közös rugózású. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. közepes méretu futó.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak.fényképpel igazolt .brit elnevezésén Stuart .9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. A szögletes tornyú. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. 1.02 m-es gázló. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes. 0. A 3x2 futógörgos járószerkezet. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. A kocsi további sorsa ismeretlen. 4. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db . A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. 71 . 2x2.45x2.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 .97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak.61 m-es lépcsomászó. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.

M3A1 .1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .

július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. Más források szerint 145 db. Típus P-19 Pc-162.) 2 3 4 5 6 7 73 . mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán).Vagon2 M. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. május vége: 20 db (második széria).Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. Akiadott rendszámok szerint valószínu. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. 1 db Toldi m. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. 1943/44: 40 db (elso széria). harckocsi.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. Az M. 1944. 9 db eü. 1944. I db Turán m.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M.

? 1H-834-1H-836. H-100-H-167. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). 74 . 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI ..859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833. sz. D(10). IH-85 IH-728. 08. 1H-837-1H-853. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. 18-án 10 db jármu került az 1. 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. IH-757. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. 10 db német személyzettel. IH-854. sz. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. Nem igazolt átadások. Német személyzettel. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. 3 Más források szerint 17 db. Csak 6 db állt használatban. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. 6 Nem igazolt átadás ok. lovashadosztályhoz..KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759..) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. C(9). E(11. ? IH-758 A(12).

M Vickers Renault M3AI R 35 75 . IH-405 (+3) IH-390. (+7) H-033. 29. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. IH-404.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. P-2 IH-393.

000 darab készült.a dokumentumok hiányában . Használatbavételük. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. .. 76 . Az amerikai M4 harckocsivaI28.ClOOO harckocsit és 22. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás .6: 1. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya. esetleg 973 magyar harcjármu a 623. a teljes hazai állomány 37. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni.000 harckocsit és "14.eros jóindulattal . amely így összesen 595 darabot jelent. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány.4%-átjelenti.000 db önjáró löveget. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu. Ez 336 páncéljármuvet. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. a Szovjetunió €. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve.000 db önjáró löveget gyártott. hogy ez. valamint . ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. Még lehangolóbb a kimutatás. a 13 db Tigris. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk.a 135 db Turán 75 harckocsi. Bizonyos.sohasem készülhet. A teljes páncélosharcjármu-állományt. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. hogy tökéletes. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0. amely a külföldi gyártmányok 42%-a. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. az USA 83. IV típusok 106 darabbal. a 15 db Párduc. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba . az 50 db StuG.

38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . hogy helyette 10 db Pz. a Bolgár Királyság rendelkezett. llI-L. Ezekhez járult a kb. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. Pz. 52 db Lt. VZ. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. 12 db Mardert és néhány Pz. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. Emiatt felszerelésük csak átadott.30 páncélautót.irreális értékeket képviselnek.34 vagy KV . 7 db Pz. illetve 1941-benjött létre. itt az arányszám 67:1. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . Hazai gyártás nem volt.27 és 18 db VZ.vesszük alapként. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. 16 db Pz. erosítette a bolgár haderot. A készletbol az 1944. 1940-tol vásároltak kb. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. Ill-N-et Több átadás nem volt. illetve öröklött eszközökbol állt. 19 db H 39. a Szlovák Köztársaság. 111és 25 db Pz. 251 jármu is. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen.OOO darabbal szemben . 20 db wz. VZ. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. 3 db VZ.ebben a formában . Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. a Román Királyság. 000 darabot . Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. Kft. 40-G. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. Kft. II-F. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. de lényeges harcértékük nem volt. 30 db átalakított Lt. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. 18 db Marder (Sd. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. de 1944. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. Ill-N. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd.a ~. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt.kerekítve . ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. 1 harckocsit kiképzésre.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. 15 db Lt-40-et. 38(t). amelyek épen maradtak. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó.35. IV-Fl. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. 35 könnyu harckocsit. de ezek leszállítása kérdéses. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. 33 kisharckocsit.lV-Hharckocsit adott át. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek. 46 db Pz.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. IV-G és 51 db PZ. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. 138) jármuvet adott át.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . 38(t). Kft. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. Az viszont tény. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. 77 . átépítések nem ismeretesek. 1942-ben ígértek 10 db Pz. Pz. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. VZ. A Wehrmacht átadott kb. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. a Független Horvát Állam.

Ebbol. 103 db páncélautó. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. 14 db Sztalinyec. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. 2 db T-34. Az a döntés született. 33. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. II db Pz. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. vz. 3 db T . 78 . Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. korábban nem. III 40-es harcjármu került Romániába. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. de volt. 1937-ben 32 db Vickers Mk. vz. 166 db zsákmányolt harckocsi. Ennek ellenére az 1939. lV-H és 114 db StuG. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. vz. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. 1 db T-40. és helyben maradtak. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. B jármuvet vásároltak. 1941 után végzett átépítési tevékenységet. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. Ennek során 1941. Kft. VI. mert a loszer gyártását megoldják. kiverve azokat az országból. 250 és 27 db Sd. Vickers Mk. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. 5 db Valentine. 126 db R-2 (Lt. 251 típusú páncélozott jármuvet is. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. IV. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. a TACAM muvek is csak a háború alatt. az eredeti ágyúkkal. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. Kjz. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. mivel a Vickers Mk. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. 19 db T-37. A front ezután megmerevedett. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el.-21. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. 1000 darabot tett ki. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. 36 db Komszomolec. Vickers Carden-Lyod Mk. 33 db T . 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. Már Németország adott el 9 db OA. 27 páncélautót a cseh készletbol. de 100 darab felett volt. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. Kft. II db Pz. 31 db Pz. lV-G harckocsit szállított. 250 rádiós. svéd Landsverk 182 páncélautók. 1942-ben 26 db Lt. Hosszú ideig ezek. ebben 4 db M3C. Ezek belefagytak a hóba. a zsákmány kb. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. 32 db BT-7. 40 típusú harcjármuvet. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. 2 db T-27. ehhez 6 db Landsverk Anti II.26. 30 és 3 db OA. 4 db StuG. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást.R). október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. 2 db T-28.1940. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. 30 db T-60. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. Finnország 1941. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. E Mod. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. amely 641 db beszerzett. 5 db M31. 40 db Sd. és 1944 elejéig nem sokat változott. vz. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. lll-N. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. 1919. 35(t). de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. a kb. . 38(t). március 15. november 30.38.

október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. Az biztos. 31. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. IV-J jármuvet adtak át. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. 79 . szeptember 4-én kilépett a háborúból. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. 05. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. Finn nehéz harckocsi. 40-G rohamlöveget. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. vizes. 1944. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 01. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. Finnország 1944. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. az erdos. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. ezek darabszámára nem találtunk adatot. 12. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. 06. 20 27 1941. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. 31. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. 40-G-t és 15 db Pz. 1942. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. 01. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07.

kimaradt a katona. hazájáért. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. nem mérheto a magyar helyzethez. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. ezekkel szinte 1945. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. Norvég. Elsosorban páncélautókat készítettek. ha kellett. a svéd és a svájci helyzet egyedi. görög gyártás nem volt. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. március utolsó napjáig harcolt.a német. Az utókor minden megbecsülése kell. 80 . japán nagyhatalmakat leszámítva . életét adta esküjéért. dán. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. A harceszközök darabszámát ismerve. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. akik életüket áldozták Magyarországért. hosiesen harcolt. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. aki a túlero ellenére is bátran. Mindezt olyan viszonyok között érte el. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. olasz.

Fotók. újságillusztrációk. híradófelvételek 81 .MELLEKLETEK .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában.AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . Esztergom-tábor. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. a VI. Kpfw.

II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. rádiós) harckocsi a Pz. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. 1943 augusztusában (két kép) Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 .

rotü osztály StuG. rotü. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. !II-G korábbi változata és a késobbi. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. német jármuvek) StuG. osztály mindkét változatot használta (két kép. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7.A kölcsönadott Pz. 40 páncélvadász magyar használatban StuG. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG.

elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30. sz. harckocsiezred harckocsízóít a Pz.Valószinuleg a 7. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . osztály 712. rom.

Ausztriában átadott Pz. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz. lV-H jármuvei 1945 tavaszán.Pz.ho. pc. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. lV-G magyar használatban 88 . lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz.

89 . V-D Párduc harckocsi magyar használatban. 1944. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére.Pz. V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz. Kpfw. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. július 23. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1.

T 38-as (Pz. Kpfw. Kfz. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20. 38(t) könnyu harckocsi a 30. rotu.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 .

SPW (Sd. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . március 15-én zsákmányolt Ll.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le. német jármu) Az 1939. vz. Kfz.) könnyu lövészpáncélos (két kép.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4.

30 páncélgépkocsi.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É.) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz. M. még csehszlovák rendszámmal 92 .

önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 . A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101.

VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2.A Carden-Loyd Mk. hadseregnél 1942 nyarán 29. M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .

FIAT F2 és 29. M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .

T .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941. július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .

ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 .2 6 A könnyu harckocsi 1941.Zsákmányolt T . augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott. augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.

sz.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. MNMTF) 16-án.Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy. augusztus személyzete halott (két kép.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 . BT . zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. augusztus 3. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. 1941.

teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 . Gy.) Zsákmányolt. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV . S.A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép.

1942-ben 102 . hátul egy M3A l Stuart ég. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán. 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt.

(~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban. 1942-1943 Renault R 35-alvázon. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 .<{ . magyar felségjelJel A 30.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. 4.

IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma. IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. 1944 nyara) 104 .Magyar Pz.

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.63 1.6 1. / 3500 25 0.6 1. oldalt 6 1x REVELLl gpu. magyar haszn.6 4/2 elöl 40 160 4.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.5 13.4 0.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu. / 4800 25 0.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.5 mm gpu. helyben 2.8 1300 970 44. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.7 2 24 30-38 elöl 9.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.4-1.4-1.62m 5.8 1300 970 44.7 2 27 45.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0.2 4/2 elöl 45 160 4.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .4 0.5 elöl 9.6 Gázlóképesség/m 0. / 4000.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.6 1. oldalt 6 Ix7.6 mm gpu.9 Árokáthidaló képesség/m 1.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22. helyben 2.

0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod. = o o = . 21 harckocsi 108 ... = .:"':.0 . • .

FIAT 3000 Mod. 21 harckocsi 109 .

110 .

'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.n a z2.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 . · }.[.

futómu a kocsitesttol 140 2352. vez.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0.63 3.425 3 46 280 8-14 2x7.front 13. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 . /4800 45/60 0. kocsitest 4592 1900. 1008. teto 5 lx8 mm M 1914 gp. 0.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.45 front 13. 644 560x1932 504x672 530x765 0.5 60-70 1. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.6 0.5. nélkül 4732. kocsitest 1120.5. oldalt 8.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.61 4 1300 50x200/141 250 3350.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8. illetve NAG 55 6.92 mm gpu.64 8. toronymag.5 front 13.45 O.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. 1.7 1. O. oldalt 8. hátul 12.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp.7 1. torony toldat átm.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12. 616. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O. toronyátm.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3.

Kpfw.5 3 150 170 elöl 14. old. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.42 0.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.5+20.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.8 1.37 0.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.37 0.1 5/1 elöl 40 KI.-hátul 14.43 5.7 115 .1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0.5.4 Pz. oJd. Bef.76 6.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.42 0. Kpfw. old.6 0.4 140/115 2.6 0.6 0.-hátul 14.8 7.8/10. Wg.43 6.925 1.39 5.5+20.88 3 110 146 14.76 6. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.5 lxMG34/ 900 db 30 0. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2. Kpfw.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.37 0.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.1 530x80 70085.1 5/1 elöl 37 Pz. 14.5 elöl 14.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0.-hátul 14.8 3 90/135 170 tekno elöl 35. elöl 2x14.5 felép.8/9. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.5 Ix7.

-J -'1II.. 1··iP " .~ .'.:" ...1-. L.'. LK II harckocsi 116 .1t .'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:. ...

1.D • Pz. Ausf. Kpfw. B könnyu harckocsi 117 .

Wg. Bef.Kl. I-B parancsnoki harckocsi 118 .

. II. Ausf. Kpfw. {] l:::) •• Pz.8 a o . F könnyu harckocsi 119 .

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

Kpfw. M közepes harckocsi 121 . III-M Ausf.Pz.

5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0. 50 elöl 50.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.6 0.00 122 .8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.6 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.2 611 elöl 40 155/95 5. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.5 611 elöl 40 155/95 5.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.13 5 182 320 StuG.94 15.59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.6 611 elöl 40 165/95 5.59 StuG.8 2. Kpfw.8 2.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.6 0. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.04 15. oldalt 30 Ix7. III-B-D 7.9 4 200 310 elöl 50+30.8/23. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12.8 2.8/21.93 15.

4 0.92 6.00 0.5 ]x7.92 470 6. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.5/ 3] L/43 Fl 1.1 5.6 ]2.] 1.00 ].92 6.Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.5 IV]x7.7 0.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.79 ]470x75-660 80 2.1 23.00 12.89 22.6 L/24 2.7 0.5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.5 5030lx7.6 ]3.2 0.00 ].3 Fu 5 123 .84 5.3 Pz.] 5.

StuG.7. III Ausf. G páncélvadász 124 .5 cm Sturmgeschütz 40.

Kpfw....O····:· .. :. . ~ Pz. Fl nehéz harckocsi 125 .~ . . IV Ausf. - . .

Pz. F2 nehéz harckocsi 126 . IV Ausf. Kpfw.

H nehéz harckocsi 127 .Pz. IV Ausf. Kpfw.

Kpfw.9 2.9 1.88 0.9 1. oldalt-hátul 45 elöl 80. oldalt-hátul 45 elöl 110.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44. oldalt-hátul 45 Ix7. V.88 44.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .9 0.92 mm MG34 gpu. /4200-5100 30 0.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7.92 mm MG34 gpu.8 0.Pz.. /4200-5100 30 30 0.9 1. oldalt-hátul 45 Ix7. oldalt-hátul 45 elöl 110.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 .45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80. oldalt-hátul 45 elöl 110.6 15.8 15.

04 52. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.79 1. oldalt-hátul 80 lx8.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.5/56. 2x7. 60 elöl 100.2 2.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .Típus Gyártó/év/db Motor Pz. oldalt-hátul 80. Kpfw.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45.

A nehéz harckocsi 130 .[) Pz. V Panther Ausf. Kpfw.

• • • • @ II. E nehéz harckocsi 131 . Kpfw. VI Tiger I Ausf. Pz.

Kpfw. VI Tiger 1Ausf.Pz. E nehéz harckocsi 132 .

Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.8 Lépcsomászó képesség/m 0.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0. Pz.8 II .5 cm Pak 40 auf Gw.63 10.6-15. (50).Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.5. oldalt 17.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12. lx7. 2x7. Bef.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25. oldalt-hátul 15. oldalt 10 Ix7.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.15/10. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13.75/10. felépítmény elöl 14.5.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0.5-0.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db.9 Gázlóképesség/m 1.8 Fu 5 133 .8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25. Kpfw.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5.53 9.8 1.

Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9. Bef. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.65 1.5 105/60 8. Pz. oldalt 20 lx4.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.7 cm Pak(t) auf Gw.78 16 4 120/180 320 front 60. Ix7.5 cm Pak 39 L/48 /40 db.4 5/1 elöl 43 260/170 4.4 cm Pak(t) LI 43 0.1 1.4 4/1 elöl 20.5 0. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.Wg.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0. 38 Hetzer BMM / 2407 db.5 Fu 5.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25.8 1. oldalt-hátul 20 elöl 60.6 134 .92 MG /1200 db 25 0. oldalt-hátul 20 Ix7.

G közepes harckocsi 135 .o o o o o ~Io o o LT VZ. 38(t) Ausf. Kpfw. széria Pz. 387.

Kpfw..•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1. G közepes harckocsi 136 .:. 38(t) Ausf.1 O I Pz.

Pz. 38(t) Ausf.v v ••. G közepes harckocsi 137 . Kpfw.•j o l .

• •• • • ~II: Pz. 38(t) Ausf. Kpfw. G .futómu nélkül 138 .• o • o • •• • o.~ -..

! vz.. 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 .

- I I I \ ' J . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 . I 1 l' <r.J Ll . 1 vz.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

0-2.5/11 5 125 250 elöl 10-13.58 10.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0. hátul 7.7 2.51 Tömeg/t 10.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0. vz.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.6-0. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá. 2x vZ.1 145 . oldalt 10.8 Gázlóképesség/m 0. 34/78 db. Kpfw. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3.8 0. 35) Pz.7 Skoda UV vz.37 gpu.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.9 Árokáthidaló képesség/m 2. /160 db 40 0.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.

L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .Landsverk LVKV-40.

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

..•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 . ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 . i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e. ••••• .. .. • • • • • ...

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz. 37 gpu. 26 könnyu gpu.28 0.5 151 . + 1db tartalék 0.3 0.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.58 16.8 0.7 cm SkodaAIl /80 db. / 3000 db 40 0.78 3 55 3-6 2x ZB vz.3-47.2 180/125 12.5 4 160 265 16-30 1x4.5 6/6 hátul 3. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0. 2xvz.9 2.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14.

:: c.c: . o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 . O o o o O .) o o 00 O O...::..o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] ..:: :0 (!) .) N~ "ó gOV.::.• ol N a c..

. N N :0 o '"o o..... :f[]l • •• • 153 . • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -.• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J .. ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •...... .... ..... Q) .[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o..c: (Jl ... .J . • •• • •• • . :L-=. .

1 :~: e . ~ t r..~~ '...~ : :1 1. __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 . "" to •• ~ -..~ . " •• . · cm"'" •• ~l ..: :1: o • ~o:l' ~o rt..Q " O Q •• " • O o o o •• . . ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' .

155 .

n • :~: ••• O O.o • o o •• • ti . O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () . ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • .<:: •.) o...Il_ _il. O.. 0000 O O ••• o o O • O O ..: •• 156 .. til <l.

O O O O • o .0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .

.. 30 páncélautó 158 ../ Tatra OA VZ. " \ } • I / .•....

5 0.85 1. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.85 11. Kpfw.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.5/16 150/90 8. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0. hátul 40.5 mm Model 193 I gpu. felép. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45. 20 elöl-old.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36. hátul 40.5 mm Model 1931 gpu. 45.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 .85 1. teto 18.8 1.5 mm Model 1931 gpu.5 138/80 8. felép. Kpfw.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7. 45.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. /400 db 0.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old. /2400 db 0. teto 18. / 400 db 0. 20 elöl-old.4 4/1 elöl 20. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6.-hátul 40.86 9.5 0.5 0.-hátul 40.

Kpfw.Hotchkiss H 35 [Pz. H 35(f)] 160 .

o Hotchkiss H 39 [Pz. Kpfw. H 35(f)] 161 .

6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db.5 mm Model 1931 / 3000 db 0. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0.76 1.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11. teto 20 elöl 35.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.75 19.68 2.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm.00 2.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9. I x7.3 1. oldalt-hátul 45. hátul 35.2 162 .74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.

45 0.001.5 URSUS AutógyárIx7.74 8-10.415.9db46 0.8 TK-3 2.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.50 0.450.432.45 0. /2360 52580 Ix7.640.50 Hotchkiss 22.64 1.64 1.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.500.75 16.3 12.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1. M Vickers Vickers 1929 50 10. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

II • -! .. o . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 . .o • • ••• .

M Vickers páncé1gépkocsi.. '1" -: . .: .0. II . . . ...' ':.... .:. 29. " . M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 . : : :I :: :: 29. '... .:-:.II . 'D":. • : ' .. ...':.' ..1.:.

c '.. T-27 kisharckocsi • • o • • •" .111 cll: • O : ..~ .. ••••• ·1 •• • • I • 1. • .... .. · 167 ....: .• ci O" ol) O o o _1 10 !. ..10 o 011 ••••. II•• l' I O I•1' • • • • • .. ..!. •I •• .. '" ::0 .

Ix7.9 mm BESA gpu.25 4 elöl 30. hátul 65.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .69 16.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37. vezetofront-oldalt 60.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.7 mm BREN gpu. teto 17. felépítmény 7-20 elöl 65. / 600 db 0. sz.7 2 30 6-9 lx7.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13. /1575 db. hátul 60.62 mm DT gpu. teto 20 Ix40 mm / 97 db.91 0.40 0. oldalt 60.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855. Kanada 1420 db AEC 131 8.2 T-27-A 14.66 1.91 2.75 2. Ix7. /2520 db 45 0.

oldalt-hátul] O elöl 45.53 8.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i.62 mm DT-43 gpu. 30 0.7 e]öl 27 9] 8. teto] O ] x45 mm Mod.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5.83 ].2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.7] 0.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.62 DT gpu.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9. / 3654 db 45 45 0.56 9.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0.2 mm L/IO / 70 db 5x7.72 28 6 650 ]0-30 ] x76. teto] O ]x37 mm Mod.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7.76 1. 7938 30 0.83 169 .2 ]. 26/ ]47 db 45 0.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.2 3.76 ].82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76.3 3 ]30 292 elöl 25.58 10. ] 932.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.7] 0.76 elöl 25.83 0. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25.2 3.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.62 mm DT gépu.2 mm 26/32 / 70 db 3x7. teto] O elöl-hátu] 25.7] 0. L/46/ 156 db 2 x7.8 1. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

o ~ o o -O' • " fr .' •• o o o o ol ft . I o o 0° o o :' .o .:...: o o II II ( . :. i' ·. • . .uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0.0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 .:...

o o o .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

0.o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II . •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .•••. . -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • ...

u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 ..00 • o o o o o o ..o o • :..Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .

r : II -~~-*I o .+.o Io 0.O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o ..+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test. oO O'~O O oo o o o .és toronykialakítása 176 .00 ~ o.+._ I0. O I oo 0'0 o .

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

és toronykialakítása 180 .o II19:. o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 .o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • ..

Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.63 BT-7 A Ix76.45 5.0 0.6 1931 0.5 elöl 44 6.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 .70 1.75 13.2 mm Mod.6 34.2 L/46 db Ix45 mm Mod. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15. 1x7.5 2 70/140 260 10-13 Ix12.72 0.5 14.75 10.4 3600 0.7 mm gpu.00 100 33.8 30. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.7 1.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22. 38/152 db 32.1 0.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod.1 0. /2016 db 30 0. 15. / 500 db.1 2.62 mm DT gpu.74 2520 1.7 322.00 11.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.

-hátul 45.8 1.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16.2 Ix76. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45. hátul-teto 13 elöl 25.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0. teto 7 lx20 mm gá.37 1. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.62 mm DT/2394 db 2x7.95 2.95 2.2 mm M40 Ll41.2 mm Ll30.2 mm M40 Ll41. oldalt 25. oldalt 15.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0.95 185 .2 77 db 77 db 77 db 2x7.62 mm DT /945 db 30 0.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.71 0.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat .37 2.5 Ix76.7 0. teto 16 elöl (60) 75.71 1. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76. old.H.48 5.65 26.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.62 mm DT/2394 db 2x7. lx7.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.37 1. /780 db.

4 5 hátul 26 195/320 Üza.5 / 56 db.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.91 1.2 mm M 40 Ll41. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.91 0.75 1.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945. vezeto front 90.2 I11 db 111 db 3x7.45 1.8 186 .91 1. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75. hátul 75.3 2. decemberigf.62 mm DR / 3024 db 0. old. old.45 2. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.8 elöl 70+25.77 47.tJ.62 mm DT /1953 db 30 0.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12.91 1.2 mm Ll30.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.45 2./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.778 V-234 dízel 550 15. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.76 46.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10.6 5/1 hátul 35 335/250 9.8 2.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51.5 5/1 hátul 30 335/250 9.86 52 5 195/320 650 elöl 110.8 335/250 9.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.5 5/1 hátul 35 335/250 9.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0. 77 elöl 75+35.45 2. old.-fogy.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.póttartállyal400 7.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0. 75-77 elöl 90+40. 2x7. old.

oldalt-hátul 30. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.33 4. 2x7. vezetofront 38.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0. teto 10. / 8270 db 0.1 2+6 60/100 100 6 lx7. 10-12.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46. ponyvával 2300 0. hátul 19-25 elöl 38.83 187 .6 mm Browning M 1919A4 gpu. felép. 3x7. oldalt 35.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9.91 1.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.61 0.61 13 4 elöl 51.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5.

3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0. felül 13.2 179 db.5 /90 db.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.95 30. Ix37 mm M5 L/53.5 6 elöl 50. 3x7.62 gpu.2 5/1 elöl 40 185 11.90 2. / 8000 db 0. teto 19. felépítmény 13-25 elöl 76.60 0. oldalt 38.97 28. oldalt-hátul 38. teto 25 Ix75 mm M3 L/37. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50.2 5 395 637 elöl 51. 2x7.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13.2 2.7 mm M2 / 500 db 0. oldalt-hátul 51.5 /41 db. lx12.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 .61 1. teto 25 lx75 mm M2 L/28.62 mm M 1919A4 / 4750 db.

és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy. nyugállományú honvéd ezredes 189 . a gép.A magyar páncéljármuvek hadijelei.

BÜSSING4. H. KIR. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. BMW 13MW VII XlV VI V IV. C.4. 17193!VICKERS 4. AC-II. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p.A M. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. RÁBA BÜSSING e. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24. p. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA. e. 4. RÁBA Pa. Pa. pa.<\RDEN-L. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk.6. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL.4. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. 4. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. Pa. Pa. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. harckocsikat római számmal jelölték. KIR.4. 4. 190 . Pa. pe.

Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. kísérleti jelleggel. páncélvonat oldalfalain látható. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. sz. ábrák ennek eredményét tartalmazzák.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. A 2. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. 2. mindkét oldalán. szárvastagság 80 mm. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. A meg szállt célállomás elérésekor. ezt a tervezetet javasolta. rendelet). 4. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. felsobb utasításra. minden harcjármuvére felfestette. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. A vezérkar fonöke. sz. Ebbol adódott. A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon.mint látni fogjuk . még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált. el is távolították. Így az 1. mintaként. valamint elöl és hátul. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. ahol a kereszt. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. 10. rajzra. 8. 3. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). ugyanis mind a Toldi harckocsi.arányainak megtartása mellett . sz. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. 7. A 4-9. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. A parancsnokság a felterjesztésében. annak szegélye. Utalva a 4.tulajdonképpen alapjelváltozatként. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. 1940. A 2. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. a színelosztás arányainak változtatásával. 5. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. melyet szintén rendszeresítettek. lovasdandár. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. a felfestések megmaradtak. A gyorscsapat gyakorló. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . úgy a jelzést . a hadijeltol függetlenül.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. szegélyezo szögsáv 50 mm. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. 9. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. oldalán) 1. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. talpára állítva. 6. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban).(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel.

-1944.535/eln.b.348/eln. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica. rendelet (07. sz (09. Igazodva a felfestési felületekhez.b.a szövetség jegyében .3.483/eln. három méretnagyságot határoztak meg. 1938-ban. sz. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették.b. sz. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek. Ennek oka részben a szükséges festékek.) (5) 515.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény.291/eln.673/eln.16.3. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg. illetve pótlásként .10.kiegészítésként. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.3.3. hallgatólagosan feleslegessé vált. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett. rendelet (11.b. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül. sz.24.-1940. sz. Rendeletileg ugyan nem vonták ki. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 .b. egységes honvédségi gépjármuembléma néven.11.-1940. de legfoképpen az ido hiánya volt.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki. A hadviselo felet . A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.16.-1942. a fenéklemez kivételével. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. Az 1943-as harcok során . sz.b. amely eleinte domború fémöntvénybol készült. (6) 67. sz.3. Rövidesen felragasztható matrica lett.) (3) HL 18. rendelet).3.) (4) 47.10/eln.-1941. (12. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471. rendelet (02.07. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.-1940.) (2) HL 440. A második világháború folyamán az egyszerusítésre.

92G-IJlJB..1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• . a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd . - ~[!... ! LU ••••• =!f1" .' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .r' ~. . t. A7~ "' . ALEZREDES -'..•:..~r:r == . (J) ":§I... ~ ...l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1. tizedes (J) ••••• ~... ~ 0\ .I~IIISI( (2~~C1~ ..

CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST.

r/4T 2F ~. ~/.-L I .raT (.~f/ It •• / ~~~~Q7 /.J./.It..' "".J• -3't/J'J'I/Y1J -/. / 0~~ . .ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 ..«'.oCNll'rU>'y 2/ LR.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .r.-.!I..lIAeuonh. I../arf .--.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös./'.

Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. A 6.. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. amely mind a harcászati vezetés. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet.. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el.kötelékébe osztották be. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. Örkény ötöt. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. 196 . mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. A jelzés rövidesen lekerült. s ekkor a repülok mintájára. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. század tort markoló. a jelekbol kitunik. illetve 5. azaz Hajmáskér tizet. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. míg a 7. a fegyvernem kialakulása. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. A 6. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A 2. amely egyrészt az alkalmazást. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. század alkotta a felállításra kerülo 2. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. a 3. század megjelölése így született meg. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. század az 1. század Hajmáskéren. és 7. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. A 2. valamint a páncélautó feliratot festették. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. és 4. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt.RU/SK . s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. belso kezdeményezésre. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. ábra). Az 1938. lovasdandár alárendeltségébe került. ha rejtve is. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. nyilvánvalóvá válik. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. 3. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. de inkább megtévesztésre szolgált. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. század Örkénytáborban állomásozott. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. hogy a figurális jeleket kerülték. E kötöttség azt jelentette. amelybol az 1-2. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . sz. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. amely kötelék a villám jelzést kapta. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. Annak ellenére.

illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. és a 2. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. Kivétel az 1. amely mint hagyományt. 197 . így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele.muvészi karikatúrákat alkotott. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. felderíto-zászlóalj. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. A doni 2. Az átszervezés ek. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. a villámot továbbvitte. Kialakult egy olyan irányzat is. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. Kialakultak az alapj elek. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. gázfertozo és gázfertotleníto. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . azonban akad példa arra is. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre. és terveztek egyénileg. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. A vitát központilag nem döntötték el. jelzést vezette be. de a Ludovika ekkor már csak az L. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. illetve az azon belüli tagozódást. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. A. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. amely zavart kelthetett.nyilván közmegelégedésre . és a 2. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. csak az 1. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. ezeket a kocsikat utalták ki. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. illetve 1. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. hadsereggel elvonuló 30. többnyire az eredeti. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. A jelzés méretét egy képzeletbeli. Az 1. így a bölény az akadémia jelévé vált. mint alkalmazási jelet meghagyták. felállító jelzést kapták. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték.

46. lövészzlj. vdd. Örkényi kiképzési anyag. (hk) zlj. felderíto-zlj.zlj. 16.2. 1. 1939. 5. 1943-1945. lövészzlj.. 1941. 23. 1942-1945. 1939-1940..szd. 1941-1945. lov.. Egységes honv. gjm. 35..szd.2. 1941-1945. kp. Fovezérségi közvetlen önálló hk. lov. .. pe. vdd. . Hajmáskéri kiképzési anyag.5. 3.dd. 18.-tözs.dd. 1938 7.dd. harckocsiezred. 14. 43. 29. közp. 25. 1939-1940. 27. 1. pc.2. gjm.. 1939-1945.z1j. tábori pc.1. gjm.. gk. 22.-gk. . II. Államrendorség.zlj. gk. felderíto-zlj. muhely.hír.dd. felderíto-zlj. 33.dd. lov. 1919-1921. gk. pc... 1943-1945.. lövészzlj. 1943-1945. 37. 1.7. gk. 39. 1941. 45. gjm. lov.. "Kinizsi Pál" csap.. 32.1. 6. 1941-1943. 1938. hk. dd. 1943-1945. 1. 28.. gjm. 24. iskola.1. 1. vegyiharc-zlj.1. 1.. gk. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola.dd. 4. összevont tábo hk. . . 47... 1941. 1943-1945. 1938.. 1941. 1939-1940.4. 12.. 40.2. 10. lov.. 1941-1945. 1939-1940.. 1943-1945. hdttörzs. gk. 1941.. gk. pc.2. 1. 1.. 19. pc. és löv. lov. 1. vdd. vdd. 1941. 5. lövészdandár. 1939. 17. 1943-1945.. 1941. 51. 1941. 1941. 1. 30.. gk.1. szak.zlj... 38.vadász-zlj.. gjm. 1941-1945. . gjm.szak.2. vdd.dd. szd. pc. 5. 1938.dd.-zlj. lövészzlj. vdd. 44. felderíto-zlj. "Ludovika" Akadémia.zlj.. embléma (matrica) 2. 13. 41.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. pe.1941. 15. pe. . szak. lövészzlj. hegyidandár.2. Prónay-különítmény. 1.2. lov. 31. 1925-1927. 1936-1938. kp..szd. felderíto-zlj. 1/1..ho.6.szd. 11. 1941. thtts.szd.3. 1939-1941. 36. 20. gjm. (hk) zlj. lov. 1941-1942. 1938 8.szd.-zlj. felderíto-zlj.. 21..A magyar királyi honvédség gép. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána . 1. lov. 34. feld. 26. szak. 1939-1940. 42. 1938. lövészzlj.9.4. pc. 9. vdd. 1938. közp. dd.képzo iskola. "Ludovika" Akadémia. 6..1. 6. 1936-1938.szd. Ill.11. 1.3.

sz. pe. 1943-1945. löv. 1. 1942 90. pe.3..oszt. 1943-1945.. . számújelzéseket határozta meg. gy. 1943-1945..2. harckocsiezred. 3. híradószd. 1943-1945. 1943-1945.2. 1944-1945. 52. 62.ezred. gy. tü. 1943-1945. 1943-1945 87.3. utászzlj. 1943-1945. 1. 1943-1945 89.ho. 1943-1945.51. gy. haditudósító szd. 1. löv. pe.. rohamtüzéroszt..ho.ho. 55. felderíto-zlj.. gá... légvédelmi pe.2..zlj. 50. gk. 1943-1945 88. 71. 68. 5.4. 54. 31!. löv. gk. 1. híradószd.2. gk..hk. 1943-1945. 1943-1945 83.. üteg 1944-1945. 30.. gá. pe. lovasho. 59.oszt. rendelete 199 . 51.ho. 1. 67. 1943-1945.. löv. 1943-1945 79. 1943-1945 78. rohamtüzéroszt..ezred. pe.zlj. 1943-1945.-1942.2. 53. 1..zlj.-törzs... 60. 1943-1945 80. 64. zlj. 69. pe.3. nehézhadihíd-oszlop. 52.6. hk. 1943-1945. 58. utászzlj.6. 1943-1945 75. 163/eln. pe. 1.. 61. 1942 92.. tü. 1943-1945 74. löv.zlj. 1943-1945 84.vk.ho. 1943-1945.zlj.oszt. tü. üteg 1944-1945. 1943-1945. zlj. 1943-1945 86. löv. pe.. 63. gy. 1945-1945.3/II.. 1943-1945. 1943-1945. 49. századai 1943-1945. 65.-hdt.3. 1943-1945 85.. zlj. 1943-1945.2.2.oszt. gk. nehézhadihíd-oszlop. pe. harckocsiezred !. és a 72388.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll. törzs. forgalom-szabályozó szd. 1. gk.... pc.2. 72. 1943-1945.zlj. 2.forgalom-szabályozó szd. harckocsiezred II.vonat oszt. az I..7. 52.zlj.zlj. 30. 1942 91.zlj.48. 16. gk.zlj.. 51. gk. gk. légvédelmi tü.5. 3/II!. 73.. zlj. gk.zlj.. hk.zlj. pe.oszt. tü. 1943-1945 76. légvédelmi tü. 3. 1943-1945 81. felderíto-zlj. utászzlj. 1943-1945 82. Megjegyzés: a 40365. hk. 1943-1945.ho... lill.oszt. pe. .. löv. 57. 66. 70. 1943-1945 77. 56. 1. hareko csiezred törzs. gk.. gk. löv.zlj. 1.. lovasho. hk. 1943-1945. gk.. 5.ho.. rohamtüzéroszt.30. 1. l/III.. vonatoszt.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .hgy.22 23 24 25 26 27 v 28 29 l.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

harckocsiezred csak az l/l. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. zászlóalj. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. pc. A 30/1. hogy rendszere azonos a 2.hadosztállyal. századokat 204 . s ez az 1-3. A különbözo nevekkel. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. hivatalosan nem került használatba. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. számozását dokumentálni nem tudjuk. Ezt viselték az 1942. hogy ki a harckocsi parancsnoka. 3/II. a törzs mellett az 1. vagyis ezred-. Az ezredbe a 3/1. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. harckocsizászlóalj tartozott. A 3111 például a 3.. harckocsiezred II. 1. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. nehéz század. valamint 1-1 törzs. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem.. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. l-gyel. pc.Toronyszám Mint szakkifejezés. 2-vel. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta. század-. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni.fújósablont használva . azaz a 3 számból az elso a századot. Sajnos ez az irat sem ismert. és 1/11. és 3/II1. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. 3-mal kezdodo számokkal. zászlóaljanként más számmal. Így a 9-es számsort átszámozták. A magyar Nimród jármuvek hasonló. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. közepes és a 6. A zászlóaljak törzsés pe.fehér színnel festették fel. nemhogy az idegenbol származót.zászlóaljakkal rendelkezett. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. Ezt használták a téli átfestésig. IV-es 9-cel kezdodo számmal. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. szakasz-szintig lemenoen. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. közepes. zászlóaljnál volt az 1. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. krétával rajzolták fel. azaz szakaszparancsnoki kocsija. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. század. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. amely viszont hátrányos volt. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. és 2. Az 1. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. páncéloshadosztály számára. és 2.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. csak valószínu. segédtisztje volt. ennek megfelelo 4-gyel. valamint a 3. 6-tal kezdodo számok. majd a szakasz és a jármu száma következett. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. és 5. A törzsnél 02 a kezdo szám. IV-Fl és Pz. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. Az 1. szakasz 1. A 30/11. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. A végleges számokat indulás elott . Az eredeti terv szerint a 30. május elején tartott kormányzói szemlén is.kal. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. Az átadott Pz. 5-tel. hk. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. és a 4-6. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. 1. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. zászlóaljnál volt a 4. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. zászlóalj-. aki fohadnagyként a 30. nehéz század. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. a második a szakaszt. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

(d I.7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 . "/. It Zo"z$oj 209 ..3/ 8.. 5// ~J.J'Zt7.3 /'0 6'/2 5tJ9.8/0 a".'.

IV.magasabb néven szinte 12.. /1'> /. nl.ódll-okatap'tak".de. anyaggal séges volt felszerelve. A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt. 9 hetes 8.' .együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e. jól ~elszerelt alakulat volt.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t.sokkal a pc.hosszabb rendelkezé..szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.1<"'.március a8 ezred mozgositása Igen önálló.és 38 t anyagra/ 1942.Iv..Gépkocsizó érkezik. r.e.Az l.Budapest.' 210 ... . 1942.IV. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.E dandár.ho.vadász szd-ok "N..P~."rövid csövü" Pz.minden elkövetett.hogy 1.di"-.nehéz szd-a az u.// l' "!' \ ~~:S~ /' .Ez laktanya.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából.mint szempontjából a hdt-eknél. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.áll-át.zlj-át nem tudták feltölteni.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942.melynek A felállitott kpnnyü hk. . a.·-.igy vonult el.-a "Tol.igy . t:".gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.Hk. két zlj./Kiképzé8 Pz.lkezett. alkotta 38 tiszt.A pc. k A hadsereg pság.n.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu.ho.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe. 1942.május kormányzó 9. / ~/./Kivéve.Andrássy személyzet. A kiképzett.irn!.szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.január legénység 6-7..szd.Gk~DD.kal !en.A közepes bk. 17.Páncélos-hadosztály megalakulása.II.s megkezdodik.január a keret ezred a 30. /- 1.kivéve a Felderitó zlj-at.Megfelelo számu ezred III.január 1942.

Törzs 2 ko!>.d.Gk.4 'SImm av. 1. Peg.gp.oszt.ho.bk.bk. Müh.szd.2 gp.l Toldi 1.d.szab.Gv.2. Ark.sz • Árk.törz~.szak.k:.2 npu. Mkp. 'Távb. Z. T. Zlj. 4 löv. szd.1.szd.gépág.• 15 Csaba. 1. 1-3.szak. II n.oszt.tü.Zlj.ezred H Törzs 3 köz.szd. l-).Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.z1:j • l.szd.vonat .szak.gv. Gp. 12 gp. I-II. I-Ir. U) Száll.h. Hk. 1-3l1'gk.szak. Forg..8.szak. Mkp..Lgv.löV.szab.szak. Jt0rg. .üteg . 14 mkp.old'.Pe.vus zlj'. 'S"Told. Törzs.Pe.'o la Toldi á 4 löv.Pc.besz.gv.utász ezred 1.nehéz szd. Távb.S7.szd.~k.Felderitó zlj. 1-2.Lgv.2 7"'<1. Könnyü hk.Gk. Gk. 20-20 köz.ho.szak.löv:szd.2 - 211 . 12 gsz. 5.köz.. Távb~szak. á 4 löv.k.3 T·!. szd.szak. 51..ágyus üteg 1.szak.2 gp. 2 k.szak.szak.Pe./Toldi/ 1-3.löv.hiradó szd.Gv. Távb. Petá.oszt.üteg 51.sz.tü. 6 Nimród.tü. """~ 1. . T-loll Müh.szd .lövész ezred Ark. 2-3.hk. Hk. Árk.örz8 Árk.szak.szd.

'.~ '"•.'9.f../EGYJ/ERl'L'Tl.a~ t'km-~ ~.371 1) .329. 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir. t .~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS. -8 76 1'2Q..- N N óf/71J:/rln ..~ " . (IZ J'.~ ."J2~ S /2J9. --I -4 '--. JG 7~ ~ .1 1./Ht/.. J4/tf.31" .~7 18# " . 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.J.g/ ~ /~ J~.../ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .3 1.34.: t ..a ...~ ~ G~P..#I .12$. 91. /...-_. h. 6 I'Mt.. /10.i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1.::. 4/6 '~'~ II'" j.tt I/ If J I lt) 't .: i '.I"j~77 . _.7 /727416 JG I61 263 .tzP.~-.ff l2J 181.f: /11'/ ..~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.:JjjO 1•.f"17 2§/ ~ 1.: - 1 SRrrezeitur/ ~.--. dldtl szd..lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-./9+1 Ih.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.iG 7 i ~. Ac..•• "'.fJ". 1 ~j..uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .~ 'GI . ~ 778 -."f2f-02-24 /1.~. /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 .il4 ..go -S~3.f-12G203 ~ IPAItCE/..jgj 5'6./r .

A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol.a javaslataikat. Az érintett alakulatokat utasÍtották. Ebbol kiindulva a gk. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. oszt. gk. körrendelet (1941. nem dokumentálhatók. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte. illetve jelvényterveiket terjesszék fel.-1940. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. 1943 telén 213 . r.illusztrációval. szélessége 90 mm 113.01. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. sz.2. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. 5. sz.899/eln. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . kir. lövészek. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. 12-én kelt 57.1. Ennek ellenére. 10.396/eln. páncélos ho.) Közzétéve: 5. szabálytalanul. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. világoskék posztó alátéttel.-1940. ami már eleve széles. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. fekvo jelvényre inspirált. 1941-1943. A tervezési felhívásban meghatározták. Honvédségi Közlöny . Koronát. M. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1.1941. m. igen sokan viselték.a.23. Ezek sajnos nem maradtak meg. sz. hogya Szt. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. k.

A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk.Hdt. HAJMÁSKÉR 1929. 1. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. RUISK. Fém kivitel. 22-én kelt 2. A zománcozott címer nem eredeti. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. Honv. évi 03.2. Egységes Honv. Gjm. 214 . VIlI. értekezlet összehívás a HL VKF. gv. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn./eln.Mérethu ábrázolások! 1930. A tervezett jelvény. alatt értekezletet tart. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. Og. Eredeti nagyság. Bp. köz. embléma 1941. nem valósult meg. osztály 21. 9. 290. 3./eln. kir. Orosz hadjárat. ismeretlen okból. sz.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn.437. vk. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. 362. em. doboz 1943 A Pc. sz. RUlSK 1930. M.-1943. tar. 1943. Pcjm.

'[ . 1944..kik. 1940.-ig bezárólag) 215 . 52. ezredpk. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére. Méret 50 mm..900/eln.• . Tervezte: Kömlody Imre akadémikus.. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény. sz..7. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán.

/"!l~2 -194-5. I I . Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J .4I1CELGffJf/fJCS/ &L1.4/fCELTORO ® 216 . I / •• /1 P.lE/glIYlJl / / I P.

tU.K i a d v á n y ok: l.Jármüvek megjelölése: A.azd.h1r.alakulatai részére.sz. E jelzés célja az.az l.hda.jelz48:/1e~yen 2.21.e./aIT.III.lgT.pság.e.ü./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.e.paág./:oszt.pság.szd.peág.e.hop-nak f.e.aloszt-ok jelét kell elhelyezni.p8ág.von.gy./2.hó 27-ig terjesszék e16.gy.. E jelÖlés csupán keret. ./ /:18 páldány:{ 7.lov. A k.hu.állapitja meg. 10.zlj.ho.42.melyben a csapa~ test.:/és ö.sz.ho~alakulatai közül a 6..hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen. 6.stb.paág ••••••••••••••••••••••••••• .IG mm.gá.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.26.hdt.pság.zlj.pság •••••••••••••••••••••••••• 2. 10. 10.p8ág.l.!eln.1~. 10.utján/.fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.lov.1 ••7. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.tpst.ezd.~.gy./aIY.hir.utj.tü.ttl.rende. A többi. 10./:csap.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.O.paág-ok ezirányu javae lataikat .átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.utj~ •••••••• 3.von. letre/:IV. a 10.ho.a továbbiak figyelembevételével a 10. a 36.-1942.szd. :/ l.gy.e./aIY./IT.ss.pság..mel- -~217 .-ig: Irásban: A 62.f6azmstr. 5.ezám:i Az orosz hdm.a személygépjármüveknél 20 cm./:Lásd léklet.fo~.utján/ ••• 6.és a lO..6.

melléklet ezerint.melléklet 4.bb intézkedem. IIIjPaág.a bal .ol~alo~ elbelyezett 2..A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal.~.sz.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját./6öm-ve~megjelö16'es.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel ./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.:/pság-ig bez.jelz6 táblák. FV. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni. mell.~e·.vagy ráégetni. 3. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n."k/ kell ellátni. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el./ 2.sz.sz. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1. Példa az l. -2- 218 . n.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.sz.2.eleeég alá kerUljön.zá8z16t szerezzenek be. .khe~1a A::pv/d.. A pság-ok /:zlj-/:oszt.ábra szerint ~örténi~. A jelzéseket ~ehár ~eetékk.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni./Anyagiakr~ y.és hátul a bal sárhány6./ './s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n.l kell ~el~ee- téni. BzemélygépjáI'mÜveknél el~./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II.ápre. Pogatolt ~áI'mÜTeknél.melléklet szerint/:3. Példa az l.~2/JfthI-q2./12.

ázd.l • :nur ~:::...élm-.száll.számu melléklet.Büt~ / oszl.}4.gko.-: ·.lu!l~~ás szu. lO./5.• 219 .. 1/2 IV. Menetzene 231~mü.!og.vez.•l./1.. t6.:. l.o. /'1. táb .sz'l. lO.!Ilunkis szd. r. F)4.seb.l.. /S.ht.törzs 104.b. l05.z •.. t.

von.száll.élm..16sz. 220 .zlo ág.seb.oszl. ~r g ~.számu mell~klet~ ko.száll./4.16sz. . IV.. lO.12/Jj~2-1fJ.kez.élm.száll.száll.oszl. ~ lO.fog.l6sz.-~.oszl..ezáll.t~ ~ ~~ ~X lO.ko.!1. ko.ko.száll.~(. ~X t •"::.16sz. ~l./3. -" d~..JOI~_ ko. lO~/3.. 1/2 IV.gko.eü. lO./l.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ . 2. lO.losz.PSág• '-. 1c: r./2.• ~~ lO.rögt. ~. " '} • ro M-.süt6 lO. . lO.cBop.

~04. 221 ./5.táb.~áb.táb.munkás szd./7.Menetzene l04.munkás sli!ld. l04./6.munkás szd.

zlj.e.szd 36. .pct. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. 222 . zlj 36. 36. 'szd p.1942.av.árk.számu me~leklet..szd.szd../IIJ~z-$e. • 36.l. Ü.-gy./kt •. 36. gp./t. kiséro a 49~.8z. 36./rII. zlj.ho ko.ó. 36..Ill.

' 2 lO. lO. _'.lO/II. .. lO.~J ~~}} O/.tü. 135./3.l0sz.! 223 .kez.10BZ.s~ill. szd.sz&ll.hir.tgko •száll. szd • lO.~ Jel~~s ~ .oszl. 'A ~ ~ 9. lO. ". ~T ../I.von.IBsz.ho.ko../ . IO.lösz. . -~.lösz./2.' '" . lll. lG.ko. lO.ko.lgv\gp.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~. ~co.ko.i4. ~ .szill. "'ll ~. ~~Z-~tl!. ' . lösz.oszt -" C.száll..tL..pság.

" ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !. 4."..ulataUak ~..•lS./Gjm-vek Csak'példa! "'y. --- jéiz~~~.1sEgk.-- 2./..e~. o / o..~".0 // . .:J.J'. . eg.balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'.'~i / -- '-60"cíi -~. ..~.~.1.ala).ben ao·J:\O . pság..e /.1!C PÉLDA] . -. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .ho.eleságkocé:1 ~ \iI .SI •• ~.7lj./P~ág.pk. /hármas ..8. 224 . Ps~pattest jelzás/ o "•.' '.geág:· 10 mm I./III.\ ..' ['7..... ../A °100.liI' aj ••• a1!1P- l::..55 25 cm r J t t : " 2.". e.".alakulat jelz5 tábla: C~.3e1z'. '·~VC:/ vonalvasta.:.

s vona t 12. ho. hdt.r. pshg.k. ho. (- -~ ) IV. IV.-a 32.ln. m"JI~kle:t.z.t 6. csap. k. csapa~ ~ vonat 1~. hdt.ho.13 1.L-1942-hc.i. hdt.L-/9~2. 225 . IV..----. közv. csapa. /e. . vonab 10. k csapa~ ~s vonat ~214/eh.

IQ]] 1. .ki~f.t v: 1-ig jd(U1tse.~s~ na.. s I IV.. n ~A. hu. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. Arn~t1flyiben j-zl!.sc c.~gj~9YZ.z.lgondalbsa j(l.V.ddig· j~I:::~s~ba. alopq.nrse.-ha. szd. lV.13leln.r. me. ~2.n~s az.lkalrnauC! J.ul-hsz zlj. oszt.\I~kl~~ .mu. W. . \.r. surinH jdÚ. 17.. hir. 1942. zli· lV. M./. a. IV.zlj.bs.. szd..rn l(!. szt o m~. ~Ü. r---·" lV.akkor sajá~ tz. 226 -/~J2. ~ü. Iov.tU.s ad J2IJ/e).s: A vm: kp.!r.n~ .os~t. sz.\.. zd.'2. 'av..I.

von.8 okt.csioszlop @1/ )( 113. sz. •• ) IV. lI1un~ ml.._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e. gko.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.szlop 102. 1v. ~l1om~s f6b.!2. 3213/efíí. 240.ps~. oszlop )C~ 1V.3./2. 107.gko. " ' 227 . 1V. 10S·/ hL szd. ataKvlarok je tzé.C!Of'~ ~2 v11. gk./1.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) ./6.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v.h b.16.lop b IV.muszal<i bürüo5~op ~. 1\f.~'fiJF --\tt.tbb.iúl}smllilb gko. ürü osz.OSZIO) IV. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.f. lV.ubtó OSzlO) C .li'I1S6) ---. 1V-/1.munkás szd..M~b .SÜroosz. a von.ls.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o./2. IV.l1g4~-haz.hídcso ..-~)C~) =105.--m.Je ®I )( IV·/'lk.k./l.1IOIl c.süfóoszloP C lVü::zIOP ue. m:zll~ldcz. szd./1. k6rhtÍz IV·/tseba.•.üza. C++)( C" IV. 107.soPfIa9· )C~ IV.\'On.táf. ps6g.~JA A .1g 9 p.g . Hdl. szd. Cri.kbrh& IV.kocsi. v...lop C~ 8.~) c .l6szukemló IV./2.ft).t a.hdl./?. C IV. C hdt. ) V.v.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll. IV. IörtS 107. IV./Ü6b.se./2.

ln.dve J21J /e1n..Z.:.4.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.inne. l's b <-- 9. a 3213/e.l fq. sz.1. 1942."05 ~ZIIiFl~ 1 tc.rn. t6b16t. -/g~.:.·.!'./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.!:~mhllz.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1.1 a\akuial: 6O jelz6 c. mell~kld. 228 .1a.

1... l'l'LlLIG. az.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja. irb"'1..ie\z~ J2/ J /e.bru. bra.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3..Z -/9t2..... A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l. bbrQ. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. 2. 229 . &.

16. 1.e. zlj.zlj. gk. 2. kék hajtókás. feld. zlj. gk. légy. 19v.szab. közp. törzs lll. Pe. szd. 52.e. 52. gá. 30.zlj.ho. pe. 36. 21.e. Pe. IÖv.ho. oszt. 1. törzs hk. gk. 2. 40.zlj. 8.zlj.z1j. 27. hk. hadihídoszlop 5. 11. 4.szd. törzs.zlj.szd. pe.e. 42. 2. pe. von. isk. 33.ho. lilL hk. 22.oszt. gy. gk. IÖv. hadihídoszlop 2. gá. 1l. 1. 20.ho.e. 2. pe. gv (gépvontatású) k.-1943 Fsz.-jal. 24. 29. 13.ho.ho. törzs 1. 1. hk.I.oszt. hk. hír.hadt. 1. 6. törzs 1. 1. forg. pe. pe. 3. 7. pe.zlj. tü. 2.163/eln. 5. oszt. von. piros hajtókás. gá. oszt.zlj. u. lilII.zlj. 1. pe. tü.oszt. alatti 51. 23. törzs 4. tÜ.z1j.ho.e. 26. pe. gk. 3. gv (gépvontatású) k. gk. gk. 14. pe. tü. 1. szd. 12. muhely isk.zlj. 32.ho. 1. 3/II1.oszt. 9. 6. gv (gépvontatású) k. 5. gá. ** Azonos a 6. 43. pe. 19v. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. löv. gk. 2. 37.oszt. törzs 5. 3/II. oszt.ho. löv.szd.hadt. hk. (gépvontatású) k.zlj. törzs 51. és gk. löv. n.e. 1. 230 . u. azaz Nimródos. Hsdt. 39.zlj.oszt. törzs 6. szd. 38. 52. pe. 28. 34. 17. gk. hk. 51. tü. (XII. közp. forg. 311. 25. IÖv. [sz. n. gk. pe. 10. törzs 1. zlj . ** 2. 15. hk. 41. gk. 3. tÜ. 3. 31. löv. Pe. löv. gk. IÖv. feld. 3. 19. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. szab. 35. pe. hír. 18.vk. 2. hír. oldalon. u. 51.

.• .~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \...*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •.• [TI 10 15 ..\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\.

Kaposvár 1O. ho. Pécs gá. géppuskás század) 12/5. ho.e. felderítoosztály-parancsnok 10. 32.gko. 10. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. . (tüzérparancsnok) lY.hadtápszd. losz. ko.e. 23.I. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10.oszlop))közérdeku 3.-1942. ho. tü.hír. IV. tgko. 12/5. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-.szd./eln. yez. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. 12/4.12. (könnyuIV/1. sz. pság. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. IV/1. ko.e..vezetési törzs) IV.von. könnyu19v.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds. tábogypk. gá.e. 101/1. seb. számhoz 2.ho.aszI. gy.pság.pság. oszt.munkásszd. aszI. ho. gp. 37. 12/3. 12/1. mu. 36. Pécs 12.(gy. hdt. 12/2.M"(gyalagsági felállította 101/2.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18.fogatolt (18. felderítoosztály kerékpáros század 10.(tüzérezred) (muszaki gy. sütoaszI. 105/2.zlj. (híradó " 48. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10. (egészségügyi oszlop) felállította eü. sz. (tehergépkocsi-oszlop) 237. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd. száll. hír. 34. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. 31. 12/1. 130.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. 12/2. (légvédelmi ü. 35. 19v.3311.éla. vonatosztály Csapatkórház. 33.kez.tpk.szd.oszlop) lY. 101/3. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 .k. gépágyúsgépkocsioszlop) 12. 10.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov.

6. zlj. 10/1. á. szd.) 10/1. szd. gy. szak.e. 62. tüzérosztály törzs 54. tüzérosztály törzs 46. 74. szd. pct. oszUörzs 11. 1. szd.e. gp. 10. oszUörzs 12. 6/6. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . szd. üteg 48. méroszázad 58. 73. 101lI1. üteg 10/2. híradó század 10/2. üteg 55. 6/5. 67. 1. 6/3. tüzérosztály törzs 50. üteg 11/3 üteg 12. üteg 11. távb. 60. 6/4. üteg 11/3. gy.szak. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. szd. utászszázad 40. 70. 63. 6. 10/11. árk. 61lI.szak.e. 10. 6/1.szak. távb. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59.e. üteg 56. 43.szak. 76. 6/1. gá. tüzérosztály 45. tü. 66. 3. üteg 11/1 üteg 51. szd. emv. av. gy. 6/1. üteg 11/1. törzs 6. 6/2. híradózászlóalj törzs (pság. üteg 10/3. tüzérosztály 53. gp. 61lI. 6. 1. szd.e.Utász 38. üteg A 6. oszUörzs 10.e. 6. zlj. pct. 68. 19v. üteg 47. 3. 6/I. 3. 6. üteg 57. utászzászlóalj törzs 39. üteg 10/1. utászszázad Híradó 42. szd. 61. 65. 6/1. 69. 61lI. lY. üteg 11/2. távb. 75. 44. gy. 77. 2. 71. á. gy. 64. 72. 10. gy. tüzérosztály 49. üteg 11/2 üteg 52.szd. 2. 2. ö.utászszázad 41.

106. 8/II. 121. 8/3. 8. 6/8. kocsio. 10/4. gy. á. gy. 8/1. 6/III. 88. zlj.szak. 10. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. 120. voncsop. 104. 94.e. 90. szak. 119. gy. (felderíto) 8. 124. szd. 110. szd. av. pet. 8IIII. 8/7. 85. zlj.szak. 118. 91. 95. távb. szd. kocsio. 109. 116. 10. 10/6. kocsio. 6/7. kocsio. 10/5.szak. 111. 79. á. szak. 123. 92. kocsio. 105. gp. gp. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. 10/2. pet. távb. f.e. 112. 6III.e. 8/4. pet. 8/III. 10/7. kocsio. 6/III. 81. 100. 8/9. szd. 10/3. ko. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . 8/III. 8/1. 8/1. 19v. távb. á. szd. szd. 10. 87. 8/II. 8II. 97. gy. szd. 101. lov. 84. 6/III. zlj. szak. 115. zlj. 83. szd. gy. szd. szd. 108. 102. 96. 82. 8/III. pet. szd. 8/II. 6/9. 10/8. szak. gp. szd. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. fog. 99. 8/2. 8. 10/1. á.pság.szd.e.78. kocsio. gy.e. 6/III. pet. árk. (aknavetoszázad) 8. á. szd. 8III. szd.szak. 98. szak. 8. távb.szak. á. 117. szak. kocsio. 122. szd. gp. pet. szd. távb. gp. 8/1. 8/6. 114. 93. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. 10/9.szak. von. szd. 8/5. 80. 107. kocsio.e. 89. 8. 8/8. szd.

130. 129. seb. 10/1. tábo or. 126.e. száll. 10. 10. tgk. seb. 8. muh. (személyszállító állomás) 235 . 128. kez. 140. lóello. 10. 10. 134. 135. 136. o. 10/2. 10. élm. gy.o. 10. hhid. 139. 10. von. sütoo. álls. 10. szi. gko. o. gko.125. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137.szd. eü. (ló ellátó) 10. 10/1. menetzene 138.o.o. o. 127. 10. 133.szd. tgk. tábo kórh. O. 10. losz. mu. 131. száll. 10/2. 132.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .(J féJ féJ .~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

:.o .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->