scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest. 2006 .BÍRÓ ÁDÁM .ÉDER MIKLÓS .

111 rohamlöveg Pz.Pz. V Párduc közepes harckocsi Pz..és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 .' 105 "'. VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz.hadijelei. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~.. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók. IV közepes harckocsi Pz. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . 1könnyu harckocsi Kl. '. Kpfw.. 111 közepes harckocsi StuG. II könnyu harckocsi Pz. M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I. . Kpfw. Kpfw. a gép... 33 34 34 36 39 . Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 .7 cm Pak(t) auf Gw. 1Aus! B Pz. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk..~". 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7. Kpfw.5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4."'.i~::'>. Be! Wg.. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 . M Vickers páncélgépkocsi 29. Kpfw. Renault 35 (f) vadász páncélos Le. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. . újságillusztriciók. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek . Pz.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29. Kpfw.

A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. több mint 10 év munkájának az eredménye. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. Közös munkánk támogatást nem kapott. Sárhidai Gyula 6 . rajzait elküldte Magyarországra. hosszú. A szerzok személyes ismerose volt. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. aki már nem lehet közöttünk. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. magyarként. ott egyszer megjelenhetnek. de csehszlovák állampolgárként. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. súlyos betegség után hunyt el. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. remélve. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. Magyarországon alig tudtak róla. Bajtos Iván Kassán élt. Értékelését az utókorra bízom. amelyet az olvasó a kezébe vesz. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. Valószínuleg az elso volt. legalábbis az elkészítést illetoen. több száz jármu rajzait készítette el.Eloszó helyett A könyv. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt.

A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .. " HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 .

mint a Monarchia hadseregének része . Ezen évek alatt teremtették meg . elso világháborús könnyu harckocsi . a Svédországból. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát.harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú. Ganz.Weiss Manfréd. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte.így a harckocsizó alakulatok létrehozása . 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek. Magyar Waggon és Gépgyár .1 db FIAT -Carden-Loyd.épült. az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására. személyautó. Junovitz P A. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban.nem rendelkezett harckocsikkal.ezen belül a páncélos fegyvernem . tüzérségi eszköz stb. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol. a prototípus készen állt a próbákra.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . illetve megvásárlását szorgalmazták. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni. valamint Svédországból. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép.a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. csupán külfóldrol beszerzett . M Vickers páncélgépkocsi volt. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak. A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre .Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés . A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült.elemi szükségletként jelentkezett. sot. 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi. lakosságának felét elszakították. Az ország területének kétharmadát. A motorizált eszközök .és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu . páncélozott harcjármu. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell. (A V-3 mint alvázprototípus. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938.) páncélgépkocsiból állt.) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel. a Magyar Királyi Honvédség . 1920 és 1938 között. MÁVAG. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében .) gyártását vagy külfóldi beszerzését. A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. Anémet Pz.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. 9 . a Landsverk üzembol. március 5-én Gyorött bejelentette .a legnagyobb titokban . a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. melyet vontatóként rejtjeleztek. Mintajármuvek érkeztek Németországból.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.zömében elavult .rejtett . Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása.

így a magyar honvédség igényeit már nem. Az 1.Ansaldo kisharckocsival. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. a Toldik 80%-át. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. kÜlföldi eredetu páncéljármu .a három mintakocsin túl . A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db .összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . a WM 17 db Csabát generáljavított. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak.a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. A magyar ipar még ebbol. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét.nem jutott a hadsereg birtokába. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi . a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. Magyarország 1941.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . s a többit is újból alka1mazták. tábori páncéloshadosztály 30. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. de 1942 tavaszán. 10 . amelyre sem hadserege létszámában.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. a többi hibák miatt esett ki. Az 1. június 27 -én . Az ezred Ill. 135 db Nimród. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. már elavult fegyverekké váltak. 57 db Csaba. azonban . sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. Abba a háborúba. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. zászlóalj a nem állt fel. a Csabák 20%-át jelentette. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. további 80 darab épült. csehszlovák zsákmányból 3 db. vagy csak részben tudta kielégíteni.sorozatgyártása. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. a német fél e megegyezéseket csak késve. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. Ez azt jelenti.Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. a 2. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok . hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. sok esetben egyáltalán nem teljesítette.

A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. D = 10.20 m hosszú. melyet két változatban gyártottak.Renault M-17 és M-18 FT. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. A Magyarországra fegyverzet nélkül. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. mezogazdasági gépként álcázva. ún. sz. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. E = 11. A két fo kezelot elölrol.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. aB típus egy.20 m magas B változat 5.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére .. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . hátulról és oldalról 16 mm-es. a FIAT TIPO 3000 típus. sz. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. . 1. Az A változat ágyúval. sz. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba.67 m széles és 2.. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. A gyártási jogot megvéve. s itt.Franciaországtól megvásárolta. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi.. Még arra is vállalkozott.. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. A 3. C = 9. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. B = 8. "farokkal" is felszerelték. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta.hátul félköríves csúszószerkezettel. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . sz. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. számú harckocsi.

Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett. illetve hadrendbe állítását. CV 35.) A Magyarországra vasúton. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. (Eredetileg két harckocsit rendeltek. nyilvántartási számÚ . A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. Lengyelország: TK-I-3. TKS. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . kiselejtezéséig. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották.használták. A 22.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. Franciaország: UE. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . míg páncélvédettsége elöl 9. hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát . TKW. (Szovjetunió: T -27. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be. hátul duplatárcsás lánc feszíto. VI típusÚ.70 m. magassága fejvéd nélkül csupán 1.a rendszámlista szerint 13.00 m . 06. szélessége 1. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk..angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette.FIAT-Carden-Loyd Mk. A második harckocsi számára fenntartott 14.46 m. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül.) (Külön érdekesség. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-. szétszedett állapotban. Csehszlovákia: MU. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. További eltérés a fegyverzetben volt. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy .hossza 2.aknavetos.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. nyilvántartási számot nem adták ki. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. löveges stb. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . Az egészen kicsiny .

felderítés. a lövészülés feletti fedlapra.H-168. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni. Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . ettol kezdve csak kiképzési célokra használták. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban.H-1 O1-H-167. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került.15 m és 1. a hátfal közelsége miatt . (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni. A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. illetve 43 LE).csaknem lehetetlen volt. Mindkét kezelo . A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott.foként békekörülmények között . További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt.3 t). egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került. vonóero tekintetében (40.ládákat helyeztek el. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . Az elso Ansaldo harckocsi . majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. 1936 végéig további 83. valamint páncélzatának vastagságában (12. menetbiztosítás . Utánrendelést követoen. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét. CV 35 3. CV 353. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben.ezúttal traktorként feladva .7 t.állandó használatban álltak. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni.Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. összesen 151 darab Ansaldo érkezett.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33.1935 augusztusában érkezett Magyarországra. CV 35 típusú harckocsik voltak. magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. kipróbálásra.a vezeto és a lövé sz . Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. 13 . A H-168 rendszámú. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek.20 m. Ehhez a tartalék görgok helyén pc.28 m). függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. CV 35 . Alapveto harcászati céljaira . mely a görgok ismételt cseréjével járt. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. kiképzoharckocsiként. A két változat tömegében (CV 33 2.más harckocsi híján . a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. mely teljesítmény a harmincas évek elején . Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. Magyar rendszámaik: CV 33 .jónak volt tekintheto.a kis belso tér. hatótávolságában (110 és 150 km). de ezek már a javított. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették.fegyverzete is megfelelo volt.03 m és 1. figyelotomyot építettek.a szokásos álcázott szállítással . A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. s a próbák és a vizsgálatok után. illetve 13 mm) különbözött egymástól. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. H-169-H-252. A kisméretu harcjármu úton 42. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. a többi ev 35-ös típusú volt. melyekbol egyetlen ev 33-as. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek.

Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt. további 10 darabot.1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). 1 darabot (H-212) a cserkészeknek.. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 .. o " •• •• "~O . 00000" 0g /1 . átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének.

Ekkorra már elavultnak. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. A két jármu 1923-tól a rendorség. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. illetve a rohamtüzérség állományába. hogy a két gépkocsit a háború után.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. O . A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. O" . és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 . ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka.. ideiglenes jelleggel. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek.:a t :. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. azt állítva. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. 1927 után a honvédség tulajdonába került. zárt felépítményt helyeztek. rendfenntartási célokra készítették. A Pz. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig .Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. Úgy alakították ki. <T. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. VI-B. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . TI-. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. A vaslemezek mérete. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki.

.) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg. Egy másik. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani. . de harctéri bevetésükre már nem került sor. . ' •• '1' . 'I't.' : . Anémet leszerelési anyagból. .. A harckocsikat a legnagyobb titokban . . A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést. A4. A 7.. • o.950x2.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918. :LJ. . A háború után. amikor is Bernola Károly . '1 . . összesen 14 darabot beszerezni.felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály. .. június 13-án készült el.. a vízhutéses géppuska.~. '\' ..forgótorony volt.késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere.1: '.ellentétben a "Whippet"-tel .. majd selejtezték. Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el. anémet leszerelési anyag részeként. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot.. majd végül 6 db (5 gyakorló. .. majd kipróbálásuk után. az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek.~:. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. .352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett. 1921-ben további 12..hosszú ideig szétszedett állapotban . melynek tetején . o~~o_ "" E! :: . Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett.tárolták. 1 oktató) a RUISK állományába került. (Rendszámuk: I-VI.732x1.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 .7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. . .5-14 km/h sebességet ért el.. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. .. Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. '~.

rádiós. melyeket . .Fu 6. a B változatot 1935-tol gyártották. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. a tornyot elhagyták. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. I-B 17 . A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. Kl.4 és 6 tonna. aB 442 cm. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. parancsnok). Wg. A két típus méretében . közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. valamint a maximálisan elérheto sebességében . de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak. 1 könnyu harckocsi A Pz. A két. a futógörgok számában . A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban.5.az A hossza 402 cm. Bef. Ausf.Pz. c Kl. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült.4. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. Wg. 1 Ausf. illetve 5 futógörgo. Fu 2 . Pz. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította.37 km/h. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. Két rádióval . Kpfw. LE-teljesítményében .a tornyot leszere1ve .57 és 100 lóero.Pz. Pz. illetve 40 kmIh különbözött egymástól.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal. tömegében . Bef.

I-B 18 . I-A Pz. Kpfw.Pz. Kpfw.

II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. Páncélzatuk igen gyenge.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. b. D. E.5-35 mm. F. H-022. A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. 1 Pz. . Kpfw. C. A 9.H-253. Bár erre nem került sor. Bef.A rádiós változatból1942 oszén az 1.átképzési célokra . A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. 1940-ben 955 db. A Pz. a3. II-F 19 . típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. 1942-re. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek. Az alkalmazásukról szóló . fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7.5-11.8 tonna tömegu. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1.H-02l. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni. 1941-ben 1067 db. I-B. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött.bizonyítékok igen csekély értékuek. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . G.épített úton . 14. Pz. a2. kezeloszemélyzetÜk . A. Kpfw.3 fo volt. H-255-H-260. Pz.lH-7l9-lH-724. Wg. II könnyu harckocsi A Pz. l. I-A . L. Pz.92 mm urméretu géppuska. A Pz. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al. B.haladni. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek . (l942-ben összesen 10 db.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.az "L" változat kivételével . s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. állítólag néhány darab a fronton .

rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve. felderíto.db Pz. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. a G jelu végso változat a 7. IH-878 sz. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. 1942-ben idult a D. hogya 17 db harckocsit átvették. valamint parancsnoki jármu . valószínu.Pz. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. Az alváz. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. Kpfw. III vett részt. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. A rohamlövegek elso változatai. StuG. lIl-M típusú közepes harckocsit. vadászpáncélos. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. Ezek német jelzéssel maradtak.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. az A . III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. 1944 augusztus után elfogytak.és farpáncélzatuk 20 mm volt. Eloször 1942 oszén. oldal. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . Ennek során 10 vagy 12 db Pz. hadsereg állományában megalakult 1. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. APz. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. III típusú harckocsikkal. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. januári harcokban elvesztek. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. magyar rendszámot nem kaptak.62 cm urméretu harckocsi. lIl-M harckocsi került magyar használatba. a 3. IH-877. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. III harckocsi alvázára telepített 7. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. Ezek az 1943.100 darabos . majd a hosszabb csovel felszerelt F. német személyzettel. jármuvekrol az 1. 20 . a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. Az egy század ereju. lángszórós. de ném et személyzettel. de magyar müszaki kiszolgálással.más források szerint 17 .E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. páncéloshadosztály veszteségeit.5 cm-es. Mivel van jelentés az IH-876. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. végül a G típusok sorozatgyártása.F szériák 7. gyártásukat beszüntették. augusztus elején II . tábori páncéloshadosztályhoz. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. homlokpáncélzatuk 50 mm. Pz. A magyar honvédség 1943. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. A Pz. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek.összmennyisége 15 305 darab volt.5 cm-es. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába. Az elso nagyszériás .5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. li Galíciában 1944.rohamlöveg. egyszersmind 7. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943. az 1944 szeptemberében. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. lovashadosztályná1.

Kpfw. Kpfw. III-H 21 .Pz. Kpfw. III-F Pz. III-J Pz.

I1I-L Pz. Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-M 22 . Kpfw. Kpfw.Pz.

~ ~ .. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 .J StuG.=L. .••. III-D StuG. 40 G StuG.

s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. 10 db. 3073 és 3161 darabbal.01.német oktatók közremuködésével . az F2. 1938-ban a C változatból140 db épült. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. III alvázára építve .az 1. rohamtüzérosztály 1. a Galíciában harcoló 2.Velencei-tó térségében harcolt. a páncéloserok standard típusa a Pz. 07. ütegparancsnok. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték.a Pz. D változatok 17. AStuG.voltak. A 7. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. harckocsiezrede. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. lH-855-1H-858. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. a község visszafoglalása során. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. 10 db. Az önjáró lövegek különféle változataiból .A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. A rohamlövegek hadijel nélküliek . Pz. 09. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak.7 és 20 tonna tömeguek. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. de a személyzet átképzése . Tervezését 1934-tol végezték. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. A rohamlövegek német hadi.3. tábori páncéloshadosztálynak. Az 1. IH-837-lH-853. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. 08. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. Az induló A. hanem a Pz. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. Kpfw. 1940/41-ben már 760 db E .és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. Csanádpalotán. tábori páncéloshadosztály 30.08. 17. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. ütege 1944 októberében Kecskemét. 50 és 80 milliméteresre változott. csupán a köténylemezekre. Magyar rendszámaik: IH-833. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. 10 db. IV-D változaton történt. Átadások: 1944. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. 24 . Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át . Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. december elején pedig Székesfehérv ár.feltehetoen újak . 26. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. B.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. A G típusból 904 db. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740).F 1. a G és a H kivitel. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. ahol. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. errol két fotó is van. 1944 tavaszán. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. és 3. 28. 08. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. 1942 telén.valamennyi harcjármuvét elvesztette.összesen 9760 darabot gyártottak. 1937 -ben 42 db B típus.ném et személyzettel . A harckocsi fo fegyvere végig a 7. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. IV típus volt. 10 db. azonban a csohossz az A .nem ezeken a kocsikon. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában.

Pz. Kpfw. IV-Fl 25 . IV-D Pz. Kpfw.

a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . IV típusú harckocsikat.veszteségeik pótlására . 1942-ben páncélos-átképzos. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. 1944. Nadwomán. irányítottak. az iratok a háború forgatagában eltuntek. július 10 db. illetve Kurszkban rakodott ki. IV-F2 típusú közepes . IV harckocsit indítottak a 2. Az 1945. 10 db. 01-jén fohadnagy. valószínuleg a többi is a 2. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944. augusztus 23-ról. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. vagy ha történtek is. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel.adták át a csapatoknak. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. 26 .Scsucsje. szeptember 10 db.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. IV átadás ok: 1944.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . de több G . páncéloshadosztályhoz. Az 1942. tábori páncéloshadosztály . százada 6 db Pz. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. hadijel nem került a harckocsikra.60-70 darab hosszú csövu Pz. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette.1942. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán.. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések.magyar használatát igazolják az 1945. 1945. 1945-ben soron kívül százados). akirol késobb. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. Az 1944.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. 7. Az 1943. További Pz. Német adatok szerint . 12 db.magyar használatban nehézként nyilvántartott . augusztus-december között 72 db Pz. Így többek között az 1945. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. Jelentés található 1944. magyar rendszám. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet.vívták ütközeteiket.01. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. Az 1945. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. december 19. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól. a 3. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz.10 db.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2.H típus . és pótolják veszteségeit. IH-854. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. V és 20 db Pz. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. hogy az 1. A harckocsik nagy része az 1943. 12 db Pz. december 11. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. anémet hadseregtolIO db Pz. veszteségei pótlására. a három hídfoben . Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. IV jármuvet mutat. januári harcok során megsemmisült. augusztus 10 db. harckocsiezred 1. zászlóalj ának 3. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. január-március közötti hadijelentések.Az 1.új. és Sztari Oszkolban. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. Korotojak és Uriv terül etén . Pz. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. január 7. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz.Pz. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836.további mintegy 62 db .

Kpfw. IV-G 27 . IV-F2 Pz. Kpfw.D tB · Pz.

Kpfw. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. Kpfw.[j Pz. IV-H Pz. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. 28 . sot. IV-J Pz. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. V Párduc volt. Kpfw.

V-G Párduc 29 . Pz. V-A Párduc DIC! Pz. V-D Párduc 010 .. Kpfw.DID Pz. Kpfw. Kpfw.

A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. ún. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. kerületi Véso u. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. 7. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . döntött frontlemezévei. E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. állítólag. Ebbol a típusból 534 darab készült. alatti lKART üzemben volt.a román hadsereg 1944. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. a G 44. szeptember l-jei 5 db Pz. A 2. az A 45. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. 60 mm-es. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. amelyek.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. páncéloshadosztály harcokban. A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört.8 tonna tömegu volt.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. január 12. 1943-ban az A típusból1768.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. augusztusi átállása után egy. Az 1944. a Ferdinánd hídnállotték ki. 1942-43-ban gyártott.köténylemezzel volt védett. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. A frontlemezen a vezeto felnyitható. december vége és 1945. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. veszteségei pótlására. AD típus 44. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. de már nem átadható.81 kp/cm2 értékével. a szovjeté 4 fo volt. alacsonyabb. a G szérián hiányzott. Visszaemlékezések szerint .5.8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). V átadása a 2. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. Késobbi sorsuk ismeretlen. bázisuk a Budapest XIII. hengeres alakú volt. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. gyorsaságával (46 km/h). téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. A Pz.88 kp/cm2-re emelkedett. csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. 5 darab Pz.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. között. A viszonylag "öreg". további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. 1 torony. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben. hosszú csövu (L/70). viszonylag kicsi (0. A német harckocsi legénysége 5 fo. a román páncélosalakulatoknak szánt. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. páncéloshadosztály 1944 oszén. 7. hogy az 1. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . az A és a G változatokon a félgömb alakú. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. 8. Ezzel 10 db biztosan. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is.viszonylag kisméretu . valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol.Válaszként a szovjetek igen gyors. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

7.5 cm Pak 40/2 Marder II 7.5 cm Pak 40 auf Gw. 38(t) Marder III-M 35 .

320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. II. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. míg a parancsnoki változatba egy további.10 m magas. 220 LE-s. az alakulat. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek.87 m. 1944 márciusában készült el a prototípus. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette).78 kp/cm2). melyet a tetopáncélra telepítettek.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. csovel 6. A Hetzer . a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben.27 m hosszú. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. A viszonylag igen kisméretu. utóbbiból 181 darab készült. csoszájfék nélküli. 1944-ben 146 db. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. Igazi nagyszériás változata .ne m sikerült teljesíteni. 2. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. (14 tonnás) 0. terepen 180 1/100 km -. az oldal. Pak 39 mintájú. összesen 2827 darabot gyártottak. a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. kivitelezésére azonban már nem került sor.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. Már 1942-tol építettek a Pz. azaz összesen 1217 db volt. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. 1944-ben 308 db.5 cm urméretu. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. "Saukelkopf" -blendével védett. 36 . AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7.63 m széles. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). illetve 780. Fu 8 mintájú rádiót szereltek. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. elölrol ún. összesen 370 db készült el.Hetzer páncélvadász volt. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. Elobbibol 20.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak. 1944 kezdetén. míg azok csak 500.a szovj et JS-II kivételével . III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . cso nélkül 4.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve.havi 1000 Hetzer . nagyobb hatósugarú. 7. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. olcsón eloállítható Pz. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban.5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. az angol Cromwellt 1500 méterrol. A gyártás 1942-ben 110 db. 15. A H és Mtípusokból4l8. 1943-ban 799 db. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal.úton 120.a késobbiek során ismertetésre kerülo . aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. oroszországi felhasználásra enged következtetni. köténnyel 2. megbízható. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. 1941 végén.

) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. 20. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni.ellátniuk az 1944.. rohamtüzerosztályt töltötték fel. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. osztályt sikerült . azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . és 10. Franciaországnak. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el. 111típussal csak a 7. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. osztályhoz. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. 1944-ben a 10. ezért StuG. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. Hetzerrel is csak három. Azonban a németek . így a gyártott alvázak száma 3252 db. Elsoként a hajmáskéri 1. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. rohamtüzérosztályt. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. Svédországnak és az USA-nak adták át. átutalták a 10. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. a 16. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. Több példány befejezetlen maradt.részben .. 25. Ausztriának.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között.

A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. "december közepén" (lásd: 1944. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. február 12-énAlsótekeresen 12. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. rotü. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. 38 . január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. január elején Galántán került feltöltésre. A 16. március 8-án Veszprém térségében 15. majd 1945. "január elején" (1945. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. Az osztály maradéka 1945. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. A 20. Egy. december 7-én indítottak.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. február 9-1O-én Lepsénynél 15. Az 1. Ebbol 25 darabot 1944. Ezekbol a 16. rohamtüzérosztály 9 darab. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab.kizárólag emlékezetre támaszkodó . hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. december 25-én fejezte be. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. Az egri 20. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. ezekbol 8 bevetheto volt. szovjet. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. március 15-én Balatonbozsokon 15. január 13?) a Vág-Garam térségében. és a 2. Siófok irányában 15. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. 1945. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. Mindezek mellett nem lehet kizárni. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. A két üteg 1945. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. rotü. április 12-én lépte át a magyar határt. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. február l5-én rakodott ki. végül Szentkirályszabadján 1945. rohamlÜzérosztályt 1944. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. február 1-jén 24 jármuve volt. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol.. s december 9-én adtak át. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. 1945. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. Az 1945.osztály. a 20. Az ütközet során loszer.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. a 25. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. Galántán 25 darab. rohamtüzérosztály 1944. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). rohamtüzérosztály . de valószínusítik azokat. azonban a . A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944.átvételi idopontok. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. 1945. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át.

A 4. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. árokáthidaló képesség 190 cm . április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek.56x1. oldalt 20 mm volt.néhány német könnyu.5 mm. A frontra induló 30. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. késobbi sorsuk ismeretlen. hátul meghajtó-. oldalt és hátul 20 mm volt. 250) kaptak. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. 39 . elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. 1944. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4.T 040 jelzés ismert. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. Benesov körzetébe vezényelték. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. A jármuvek németjelzést viseltek.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. 4. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. 38(t) és Pz.oktatási célokra . A gyenge harcértéku. láncfeszíto. vasfelépítményu próbajármu. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette.66 m méretu. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . lesíkozott felépítményu lövészpáncélos.A kolozsvári 25. Schützen-Panzerwagen (Sd.rendelkezett. augusztus elején az 1. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. elöl 25. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban. 5. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. páncélzata is viszonylag gyenge. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. elöl kormányzott gumikerékkel.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . Kfz.7 cm Pak(t) auf Gw. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. A TOll . Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. 08. terepen 70 1/100 km). Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. gázlóképesség 70 cm.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. Le.95x1. terepjáró. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. Kfz. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. SPW Sd. 1945. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. páncélozott. ezek fedezték a visszavonulást. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. páncélosezred Pz. A rohamlövegek oldalára .

25011) 40 .4. Kfz.7 cm Pak(t) auf Gw. SPW (Sd. Renault R 35(t) Le.

augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . A háromfos személyzetu. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv. 2. derékszögben"sarkon" .a csapatpróbát. 4.egy harckocsit és egy páncélvadászt -. 220 km volt.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. a géppuskához 3000 db loszer. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre.úton .) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása.és 2 felso tartógörgobol állt.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta.folytatódott. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. egy hátsó láncfeszíto kerékbol. az oldallemezek 720-os döntése.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. hathengeres. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. vízhutéses motor 23. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. kúpos kiképzésu palásttal épült. az LK 11 tervezoje is.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. két nagy nyílású oldalajtó:val. 4 közepes méretu futó. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt. Így 1937. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból .nem. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. ezért azt javasolták. parancsnoki kupola nélkül. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság.00 m széles és 1.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. a 0. m133) változat 1934 tavaszára készült el. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . a katonai szakértok azonban kérték.kb.ahol már május óta szolgálatban állt . mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte.61 m hosszú.harckocsihoz. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként.ha nem is nagyszámú .a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva .65 m-es lépcsomászó és az 1. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta. felül 6 mm volt. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. 41 . Az egyszemélyes torony kör alapú. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával.

Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen .Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. 650-ban döntött oldalfallal. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. hanem kifelé doltek. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. A mindenre kiterjedo.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl.és tetopáncélzat 6 mm. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. Hossza 5. A 10. A harcjármu egyetlen fegyverét. mint a harckocsié. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. Késobb megérkezett. motorja. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. szélesebb és magasabb volt. azonban a felépítmény elso része. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. oldal. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. eredeti svéd mintajármu. ml33) 42 . Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. eroátviteli egységei.a Honvédség birtokába került. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . magassága 2. 6-10 mm-es páncélzattal védve.némi tulajdonjogi vita után . egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt.00 m volt. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt.32. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség.és farpáncéll Omm. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi . Bár az L-62 típusú.hosszabb . Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. has. A nagy. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. A megvásárolt mintakocsi .alvázán épült. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. szélessége 2.30. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. a magyar kívánságok szerint részben módosított.

hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. vásárlás és közvetíto állam segítségével . A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. A jármu késobbi sorsa ismeretlen. melybol111 darab a Pz. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki.csehszlovák tervezésu. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett.a parancsnok . tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. magyar hadsereg 30. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. könnyu harckocsi volt. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. A mintakocsit H-005. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. s a további módosítások után. 1939.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. amelynek páncélostípusaihoz három módon . késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el.zsákmányként.jutott a Magyar Királyi Honvédség. 43 .részére férohelyet. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. A csere másik oka. 38(t) típusú . A kárpátaljai.és csapatszállító gépkocsi proto típusát.Skoda Lt. vz. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. Így teremtettek a hatodik személy . melynek továbbfejlesztett változata. 1942-ben a doni frontra induló 2. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját. 38 . A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg.

március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján.cseh típusjelzésén: Lt vz. 34 tip) harckocsiágyúval.0 m volt. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. külföldi eladását. külso rugózású futómuvével. A4. Románián keresztül.90x2. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. 35 . éppen azon a napon. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották.harckocsival rendelkezett. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. a gyár a javítást ingyen végezte el. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. árokáthidalási képessége 2. négyhengeres. fejlesztését leállították. Németország pedig elzárkózott a Pz. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. s másnap be is vetették.06x2. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . késobbi sorsuk ismeretlen. 1939. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. akik a harckocsikat kipróbálták. Csehország 1939. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. A harckocsik 1939. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. IV típus eladásától. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. S-II C .A 10. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására.közöttük 244 db T-ll-es .Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott.) 44 . s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. tágas küzdoterével. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. közöttük a T-lJ. ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat.harckocsit adtak el. s mint használható típust Pz. Kpfw. így a szovjetek a két mintakocsit. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. A harckocsi lejtomászó képessége 280. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított.8 m. a Vickers cégtol átvett kisgörgos. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. gyakorlókocsiként. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai .5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül.3 m. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. lépcsomászó képessége 0. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. gázlómélysége 0. A két jármu 1940. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok. esetleges vásárlási szándékkal.Romániában R-2 típusú .a németek kezébe kerültek.

Pz. Kpfw. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 .

. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé.oldalanként egy elso láncfeszíto. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. 16.02xl. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. 80 darab loszerkiszabattaI. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést.45x2. Az 5. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz. magyar típusként történt a gyártása. 0. 1927-re elkészült az elso . Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is.és farlemez. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. egyik a forgatható toronyban. A kedvezo döntés megszületése után. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. felülrollesíkozott toronyvéggel.37 m méretu.80 m lépcsomászó. Hatótávolsága 300 km. OA vz.prototípus.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. A 2. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet. de ettol kezdve már Turán néven. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. és 20. a 25 mm-es oldal. 0.A Skoda Muvek igazgatója 1939. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. június 10.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. a pneumatikus kormány. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové. 36) volt. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. hátul csúcsban találkozó két oldallappal.Tatra 26 típusjelu . A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki.56x2. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. júniusára elkészült. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. másik a homlokfal baloldalán. a 10 mm vastagságú teto. melynek egyetlen proto típusát még megépítették. A 30 mm-es homlok-. 4. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. a torony alakjának megváltoztatásában.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú.78 tonnás. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról.52x2. egy páros ütközokerék.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ. A 0. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo . Az egyszeru páncélfelépítményu.02 m méretu harcjármu.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. a páncélzat erosítésében. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. a hátsó meghajtókerék. Egy további . a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel. Összességében: aT-21 páncélvédettségét. A HTI 1940. melyekkel szárnos kortársát megelozte. A parancsnoki kupola forgatható volt.90 m gázlóképességéveI és 2.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. 1940 áprilisában Korbuly János.tartalék . októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. Az elso átépített prototípus 1941. Vickers-jellegu. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. eléggé bonyolultjárószerkezete . Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló.

majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. Abevizsgált páncéljármu a 2.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. Az álló kocsi motorházára felugorva. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. Késobb Budapestre. a HTI-be szállították. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. A no. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. a páncélkocsi hátramaradt. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. április 9-ére készült el. Tatra 72 OA VZ. 30 47 . Az elso 6 kocsi 1934. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. Románia 9. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. A kocsi személyzete elmenekült. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg.

s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. 1939. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon.4. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. Közülük 100 darabot az olasz.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. részben közvetett. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban.86 kp/cm2 volt. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. IH-393. és a rövid csövu. A kétfonyi személyzet . Az R 35-ös vezetoülése. 48 . ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. 3. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. részben közvetlen átadással. 9. alvázukra löveg es felépítményt telepítve. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. Kpfw. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. 51-004. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. más részüket átépítve. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására.00xl.10 m méretu. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. a kipufogócso a farlemezbol indult. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. részben öntési technológiával épült . a páncéltesten hátul két ajtó volt. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. fajlagos talajnyomása 0. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. 50 darabot Jugoszláviába. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. A kicsiny . így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak.8 tonna tömegu. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. Hatótávolsága 138 km. 50-971.5 mm urméretu géppuskát. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. majdnem a talajt érintve muködött.85x2. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. azokat IH-390.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. Közvetett úton.az egyik a vezeto . Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. szeptember l-ig 1074. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. 1940-ig további 541. aH 35.

szélessége is megegyezett (1. Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 .22 m).AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt.14 m). aH 39 12 tonna tömegÜ volt. csupán a tömeg. a páncélzat vastagsága. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km.85 m) Renault társáéval. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát. mint az R 35-ös (4.4 tonna. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. AH 35 11. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm.

Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. Parancsnok: László József százados. december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . a torony egésze öntött technológiával készült. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. páncélozott vontató. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. loszerszállító. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. Kedvezo volt a jármu 0. 734(/) . A két változatba a 3. aH 39 típusból 40 darab épült. (A háborÚ végén szovjet fogságba került.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. a Somua A C-3 1934-ben készült el. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. A parancsnokra oly sok feladat hárult .5 mm-es géppuska. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. 1935-ben indult a sorozatgyártás.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is.Pz. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro .) Ezekbol szervezodött a 101. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). A 4. H 35/38(/). Az átadott francia eredetu harckocsik . Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár.használta.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. irányítás. AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. Kpfw. javított változatát 1938-tól gyártották. önjáró löveg és páncélvadász. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került.5 mm urméretu géppuskát szereltek. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat.megfigyelés. A harckocsi prototípusa. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát. célzás és lövegkezelés -. H-034. iskolakocsi . hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. 1942-ben Bulgáriának 6.7 cm urméretu. Az öntött A. további sorsa máig ismeretlen.egyes források szerint . illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. 50 . Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. Magyar rendszámaik: H-035. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. A kocsikat a 101. 450 db S 35 típus készült. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában.7 cm kaliberu. 1936 és 1940 között kb. 1944. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. a többitol különálló futógörgo is volt. Az egyetlen . 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. önálló harckocsiszázad. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre.használták.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. SA 35 típusú.

Somua S 35 Renault VE 51 .

52 .32 m méretu. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové.50 m. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott.58x1. A 2. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. zárt felépítményt terveztek. repülotéri biztosító harcjármÜként. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. páncélozott. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. a TKS modell. gázlóképessége 0. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. 1933-ban készült el a végso.43 tonnás. illetve TKS kisharckocsit . az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol. árokáthidaló képessége 1.56 kp/cm2 volt. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. a felépítmény jobb oldalán beépítve. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak.78x1. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. A csupán 3.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra.9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. tömege 2. így ismertetése is a francia típusok között szerepel.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault.5 LE-s Ford T motorral. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit . valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. jobban páncélozott.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. A 16 darab TK-3.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától. lépcsomászó képessége 0. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. 2. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. fegyverzete 1 db 7.74 t. A jármu fegyverzete 1 db 7. az elso meghajtó-. de eredménytelenül. 0. majd megvette a kocsi gyártási jogát is.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet .00 m volt. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. melybo1300 db készült. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére.szintén hernyótalpas . a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. valamint forgótornyos változat kialakítására is. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték. A futómu. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. egy páncélozott .zsákmányolt. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották.75 t tömegÜ. a TK-l típus volt. a TK kisharckocsi volt.92 mm-es géppuska volt. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. A kisharckocsi elso változata. közös rugón muködo futógörgo. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. Az 1. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót.45 m.

TK-3 TKS 53 .

. . Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. a RUISK használta. IH-386 (w 03-386). Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. . összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra.o • ... IH-397 (w 01-089). 29. NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. IH-399 (w 02-470). Az idoközben elavult jármuveket selejtezték.. . 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. •• . Acél: keréken gyorsan haladni képes. •. .pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. . IH-392 (w 02-754). vásárlás útján érkezett hazánkba. Formálisan nem is a honvédség. 29.sok esetben. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek. melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. • e •• . hanem a rendorség tulajdonában volt. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. '1' .úszó harcjármu kifejlesztése volt. IH-388 (w 02-738). IH-395 (w 01-841). IH-383 (w 03-893).2 db Valentine harckocsi . 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768). M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén.. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le.. IH-391 (w 03-586). IH-387 (w 03-246). s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre.. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. . IH-384 (w 03-923). s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. M Vickers 54 . további célkituzésként . O'. IH-396 (w 03-330).. IH-385 (w 03-362). IH-389 (w 03-292).A német-lengyel háború kitörésekor.. A másik két harcjármu . IH-398 (w 02-552). lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo .

melyet terepmenetben leengedtek úgy. 1.87 m széles. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira.félgömb alakú. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. Az elso világháború befejezése után. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. A 4. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották.úton 60 km/h sebességu . Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. lánc talp volt az állandó járószerkezet. épített úton. Az 5. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. s végül egy valójában elavult. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. a maga korában korszeru építésunek számító.02 m hosszú. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. 2. M Crossley 55 . igen gyors .85 t tömegu. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket. (A svéd Landsverk. A teher. 29.

a másikat a gépkocsi tetején lévo.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint .a nagyobb méretu.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is.rádiós páncélgépkocsiként is muködött. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került.29. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra. a páncéltekno frontlemeze 30 mm.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott.3 . A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták. IV típusokon 4 fore emelték. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát. M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá.02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. az egyiket a vezeto baloldalán. Úgy vélték. AP . Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. Az angol Crossley cég háromtengelyes. l-II II Val en tine III 56 . Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. 111 és Mk. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm.a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették. 57 mm urméretu löveg beszerelése után .4lx2.63x2. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. a torony elöl és oldalt 60. A 16. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát. tozata után (Typ A-9 és A-lO). Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa . A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. Az 5. ezért elhatározta. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott.

I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. A fofegyverzet mellett 1 db 7. Kanada 1388.ha ezekrol készültek is jelentések . A mintajármuveket a moszkvai 37. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol .a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak. 2.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. majd oktatási célokra használták. fegyverzete 1 db 7. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit.45 m méretu. Késobbi sorsuk ismeretlen.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak. 2520 db loszerrel. A 2. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394. hátsó meghajtó kerék. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett. A végleges T .és haditudósító-filmeken. aT-27 -A megépítésére. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték. Az új változatból1693 daraJ készült. javított változat. Oroszország elobb egy eredeti angol. hiszen fegyverzetük.és 3 visszafutógörgo . Az egyszeru járószerkezet . összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. Archer néven 76.a kis számú. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták. 97 db loszer-javadalmazással. késobbi változatában 75 mm urméretu.foként T-34/8 5-ös típu st . ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével .25 megépítését. korabeli híradó.59xl. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. Mint háborús ellenféltol. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták.2 LElt volt. Ezért . átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. 1932-ben került sor az új. majd egy olasz "másolat". a K .83xl. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. Több harckocsit . E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be. azonban amíg a vásárlásokat. I94I-ben kivonták a harcoló állományból. 2x3 futó. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. 5000 darabot adtak át. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak. Fajlagos motorteljesítménye 13.92 mm-es és 1 db 7.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. 57 . A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási.elso vezeto. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták.62 mm urméretu géppuska volt.

A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték. hátsó meghajtó kerékbol. az erosebb páncélzatú T. 0. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó. amikor az erosebb páncélzatú T. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska. töltokezelo. gázlómélysége 0. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T. A futómuvet oldalról lemezzel védték. A jármu fajlagos talajnyomása .28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába.82 m) harckocsi személyzete 6 fo .a nagy tömeg ellenére .parancsnok. T-28E 58 . 6x2 db kisméretu futó.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T .és 4 visszafutó görgobol állt. lépcsomászó képessége 0.kedvezo. Magyar rendszámaik: H-024-H-033. 0.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni.4 m. A 28 tonnás. majd Magyarországra szállították. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott.2 m gázló. lövegirányzó. a T.és 3.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak. A késobbi változat.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve.volt. terepen 160 km hatótávval.2 mm urméretu.A T . Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el.8 m lépcsomászó. Az elso változat páncélzata 10-30. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. Az elso 10 darab T. vezeto és két géppuskalövész . 1.22 m volt.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. nagyméretu (7 .81 x2.44x2.66. A T-28E típuson a 76.72 kp/cm2 értéket képviselt. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. árok-áthidalási távolsága 1.27 lejtomászó képessége 45°. úton 220. ahol oktatójármuként használták.

ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be.egyes állítások szerint .A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. A kocsit Magyarországra szállították. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták.céltárgyként megsemmisítették. T-27 T-268 59 . majd .

terepmenetben felszerelték a lánctalpat.41 m méretu. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel. A T . május 23-ára készült el. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. A kétfonyi személyzetu. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek.62 mm-es géppuskával. árokáthidaló képessége 1.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt.most egy amerikai . Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . A felvétel érdekessége.83 m volt.harcjármu tervezését. A német támadás elso idoszakában. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. 1931. 4. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. a finn-orosz háborúban került sor. Az év során a BT . AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg. Az utolsó.2 típusból 396 darabot gyártottak. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve.T-26B . AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült.76 m. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. Az oldalankénti 4 nagy.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. a 2x4 kisméretu kettos futó. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. 0. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa.az ötágú csillag . A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. amely a vízben 3.típus alapján indult. prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. db 37 mm-es. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria.90 m.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára .cserélték ki.26-os típus még szolgálatban állt. a hátsó vezeto kerék. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották. BT-2 típusjellel tartották nyilván. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. hogyaharckocsin az eredeti hadijel. 1941-42-ben a T . A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. AT-26-os készült 76. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938).49x2.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. lépcsomászó képessége 0. a másik toronyban 1 db 7. 1 DT géppuskával a frontlemezen. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett.88x2. 60 . dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött.5 km/h sebességgel volt képes haladni. A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. Az elso szovjet prototípus 1931. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. gázlómélysége 0.kerék/lánc . A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak.

BT-5 TU 61 .

harckocsit erosebb. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt. Az 1941. BT-8: 14.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként .48 kp/cm2 .l1x2. 1942-ben egy magyar használatban álló. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. magasabb tornyú változat. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a . a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával. BT-5: 11.8 t. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült.5 t.fényképek tanúsága szerint . így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. 0. 500 db loszerrel.343. valamint lángszórós harckocsit is építettek.75 m-es lépcsomászó. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. 4 közepes méretu futó.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával.6 O járószerkezete megegyezett a T .és 2. aB T -8 pedig 86. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. Az 5.75 m .2 t. kétfonyi személyzetu. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt. hátsó vezeto kerékbol.4 O típuséval. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek .) Az utolsó. BT-7 A jelöléssei 76. BT-7: 13. 2016 db loszerrel. a géppuskához 945 db loszert szállított magával.10x2. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. amely már új. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett .4. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. végül aB T-7 A típus 1 db 76. 350. láncon 52 km/h.2 mm urméretu löveggel felszerelt. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. 1. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. 45 mm-es harckocsilöveggel. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el. Az 5. A T .0 m-es gázló. 0. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12. kúpos toronnyal.62 mm-es géppuska.5 tonna tömegu.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást. magyar hadijellel ellátott T . A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre.33x1.0.5 km/h sebességgel haladt. amely úszva 6.95 m). 450.2 mm-es löveggel és 1 db 7.7 t) igen kedvezo.1940-ben kezdodött meg. a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták.35x1. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. BT -5P Kh jelzéssel úszó. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70.néhány BT-5. új toronytípussal. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10.5 tonnás. 25-35 mm-es páncélzattal. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes. Az ágyúhoz 780 db. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett. (A torony azonos aT-26C típuséval. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.és 3 visszafutó görgobol állt.7 mm urméretu géppuska. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. valamint 1 db 7.62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. a kedvezo .6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. kisméretu (4. végül 500 LE -. A magyar csapatok .

lll. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott. aB és a C típusúak öntött toronnyal. A löveghez 70 db. páncélvédettség.10. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát.2 mm urméretu.6 O-as tornya . 45. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. mint a T . 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított. az eros páncélzatú tekno és felépítmény. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült.2 csohosszú. az utóbbi változatok L/41.5 csohosszal.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. 6. Az elso.4 O-es típusé.75 mm páncélzatú. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is. a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot. az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. oldalt és hátul 45 mm. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. szélessége 3.2 méretu csovel készültek. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. Pz. A toronyformák. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. 38 .95 m. Ugyanakkor a saját 76. Az A típus hegesztett toronnyal. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A.71 m lépcsomászó. 2.65 kp/cm2.5~553 darabot gyártottak.A-3 O . 1941-ben 3014 darabot.95 m árokáthidaló képesség. Az egyszerubb.T. végül 0. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt.jó összhangban egyesíteni.44 és 2. 2. 0. azonban a T . nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult.74 kp/cm2 lett. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7.07 m. 3.A-2 O . a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. az A 26.lesíkozott.a harckocsi hossza 5. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové. 0. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. BT IS . tuzero . II. korábban birtokolt fölényét.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja.00. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. 6.3 t.69 kp/cm2. IV. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni. 457 méterrol képes volt átütni. illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. Az M. elso változatnak.92. aB 28.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának.45.és 2.37 m gázló. magyar rendszám és hadijel nélkül. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. míg a második típust. AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka .00. 600-os becsapódási szög esetén. 1.65 m között mozgott. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. A T . Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. L/4l.Pz. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét . 63 . az egybenyíló. új lövegblendével tértek el elodjeiktol.aT-4 O-es kerek tornyával szemben .mozgékonyság. a T . 1942-ben pedig már . magassága 2.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

1 db hátsó toronygéppuskából állt. nagyméretu. de a kisebb méretu.3 m.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában. terepen 200 km megtételére volt képes. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb.5 (a T-34/76lövegével megegyezo).6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is.75 m.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. páncélrém. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. A páncélzat erosítésével.páncélököl. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.000 darabot gyártottak. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . illetve 2. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek .15. a tetopáncélzat 25 mm. oldalt 75-77. A KV-l mintakocsi még egy rövid. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. ezzel fajlagos talajnyomása 0. Szálasi-röppenytyu stb.81 kp/cm2-re változott. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú.07. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus .A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász. 66 . a két 7. aB és C típus úton 335. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. de páncélzata a frontlemezen 75 mm. A harckocsilöveghez 56 db. A KV típusok 550/600 LE-s. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. csovel 8.2 mm-es löveggel volt ellátva. Adízelüzemu. a farlemezen 75.kezelésének oktatására. gázló. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez.30 mm . KV-I. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja.magyar hadijellel.2 csohosszú löveggel készültek. hossza cso nélkül 6. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. magassága az új toronnyal 2. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . szélessége 3. erosebb páncélzatú tornyot terveztek. lépcsomászó képessége 0. oldalt és hátul 75. L/11 csohosszúságú 76. valamint Ausztriában és Kínában. a páncéltekno elöl 70+25. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. A korábbi öttornyos. nagy páncélvédettségu. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt.5 m volt. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. 10 fo kezelolétszámú T. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. OT-34. a frontlemezt 75. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km.00.60 m-re változott.volt. Az 1939-ben elkészült a KV .SMK. a torony elöl 75+35.5) ágyúval fegyverezték fel. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . majd 90 mm-re. L/4l. új formájú. súlyosabb változatát új. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták. Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. .a szovjet csapatok ellen is bevetettek. T-lOO-as harckocsi . A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól. a páncéltest a vezetofronton 75+35.és árokáthidaló képessége 1. hosszabb csövu (L/5l . a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. ezért a tervezok kisebb. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú.prototípusa készült el. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

és 2 db visszafutó görgobol állt. A 6. 1941-ben .50 m (ponyvával 2.1 tonnás harcjármunek.rendeltetésszeruen tüzér . 0. Pontos mennyiségük nem ismert. majd kiképzési célokra használták. Egy nagyobb tornyÚ változatából. Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. magas.21 m méretu. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt.8 m árokáthidalási képesség. felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. 9.77. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5.1 és KV . a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes.86 kp/cmLre emelkedett.24-es harckocsi futómuvével.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. 1940-ben az A változatból 141 db. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki. 68 .jobbak. de rendszámok nem ismeretesek.32x2. amely az elso meghajtó. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu. melyen 6 katona . AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. a korábban 122 mm. V és Pz. terepen 200 km volt. A lánctalpas. 3. A KV .több fényképfelvétel készült.65x2. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. 0. 1942-ben a C típusból1753 db készült. A különleges jármurol .a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben . Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be.45 m gázló. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. Darabszámuk ismeretlen. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek. DSK 12. a C változat 48 t.5 m legkisebb fordulati sugár .07x2. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt. késobb 152 mm-es ürméretu. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. mint anémet Pz.5 t. géppuskával ellátva gyártottak.és 2. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották. vontatási és szállítási célokra alkalmazták. Darabszámukról nincs adat. A 4. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. 1935-tol a T .83.40x1. VI típusoké. A löveg mellett a toronyban 1 db.11-es harckocsit zsákmányolt. végül 0. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott.80x3 .5 t. A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek.hadijellel ellátva.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek.foglalhatott helyet.0. 1. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. A 4.1 tonna tömegu. provizórikus felépítményt építettek.85xl.fehér kereszt . forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek.l-es típusok akadályieküzdo adatai . A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . 71 m méretu KV . majd 1934-re a BA-6 változat. a KV-II típusé 6 fo volt. BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. elöl. alkalmi felépítménnyel épült.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. melyek közül két fotó közismert.91 m lépcsomászó. A felépítmény mögött. aB 47.7 mm-es géppuskával volt felszerelve. A KV .1 2-es harckocsi. amelyet páncélozott kivitelben. Az átalakított.feltehetoen .l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. 1941-ben aB szériából1121 db.84. a KV-lA 43.és beszállásra. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett. 1942-ben 3023 db. A toronyban egy. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el.12 m méretu. A 28. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. a löveggel párhuzamosított géppuskát. a felépítmény 13-25 mm. L/28.64x2.angol elnevezésén General Lee . Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt.néhány prototípusa. 37 mm urméretu löveget. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm.73x3. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. a torony 50 mm. Néhányukat muszakimento harckocsiként. Az 5. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására. hadizsákmányként. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . 75 mm urméretu ágyút telepítettek. vontatási célokra használták. 70 . oldalt 38 mm. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. Elobbihez 179 db.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú.5 csohosszúságú. majd szériaváltozata. felül 13 mm. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt.

A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el.fényképpel igazolt . Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett.45x2. A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak.02 m-es gázló. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes.brit elnevezésén Stuart .M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db . Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.22x2. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el. A kocsi további sorsa ismeretlen. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7.6 mm-es géppuska volt. közepes méretu futó. 0.61 m-es lépcsomászó.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. 2x2.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. 4.és 3 visszafutó görgobol állt. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. A szögletes tornyú.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. közös rugózású. A 3x2 futógörgos járószerkezet.és 2. A 13 tonnás. Egy darab rendszáma ismert: IH-402.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat. 1. 71 . Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové.

1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .M3A1 .

I db Turán m.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. Az M.) 2 3 4 5 6 7 73 . H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. Akiadott rendszámok szerint valószínu. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. 1 db Toldi m. 1943/44: 40 db (elso széria). Más források szerint 145 db. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. harckocsi. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. Típus P-19 Pc-162. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak.Vagon2 M. 9 db eü. 1944. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. 1944. május vége: 20 db (második széria). Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán).H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M.

sz. 6 Nem igazolt átadás ok. 10 db német személyzettel. 08. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. lovashadosztályhoz. 74 ... Német személyzettel. ? 1H-834-1H-836. H-100-H-167. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. C(9). 18-án 10 db jármu került az 1. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. IH-854. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. E(11. D(10). 9 A 75 ismert jármu mellett 1944.. ? IH-758 A(12). sz. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. IH-757. 3 Más források szerint 17 db. 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . Csak 6 db állt használatban. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). Nem igazolt átadások. IH-85 IH-728. 1H-837-1H-853.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756.

IH-404. IH-405 (+3) IH-390. P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. M Vickers Renault M3AI R 35 75 . Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955).Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. P-2 IH-393. (+7) H-033. 29.

III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. amely így összesen 595 darabot jelent.000 harckocsit és "14.a 135 db Turán 75 harckocsi. a 15 db Párduc. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. hogy tökéletes. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba . felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány. Az amerikai M4 harckocsivaI28. 76 .4%-átjelenti. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu. Használatbavételük. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. Bizonyos.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. . s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze. Ez 336 páncéljármuvet. a Szovjetunió €. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya. az USA 83.000 db önjáró löveget gyártott.6: 1. A teljes páncélosharcjármu-állományt. IV típusok 106 darabbal. az 50 db StuG.. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. hogy ez. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. a teljes hazai állomány 37. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. valamint . Még lehangolóbb a kimutatás.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak.ClOOO harckocsit és 22.000 darab készült. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000.000 db önjáró löveget. amely a külföldi gyártmányok 42%-a.sohasem készülhet. a 13 db Tigris.a dokumentumok hiányában . a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0. esetleg 973 magyar harcjármu a 623. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál.eros jóindulattal .

33 kisharckocsit. átépítések nem ismeretesek. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. 7 db Pz. 1940-tol vásároltak kb. Ezekhez járult a kb. llI-L. Kft. Emiatt felszerelésük csak átadott. IV-Fl. de 1944. Kft. 38(t). Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . Hazai gyártás nem volt. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. illetve 1941-benjött létre. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt.lV-Hharckocsit adott át. a Független Horvát Állam. itt az arányszám 67:1. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. 20 db wz. 40-G. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. 1 harckocsit kiképzésre. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek.27 és 18 db VZ. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. 138) jármuvet adott át.a ~. Ill-N. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. Ill-N-et Több átadás nem volt. II-F. 251 jármu is.38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. 77 .34 vagy KV . 38(t). A készletbol az 1944. amelyek épen maradtak. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. 19 db H 39. A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ. 12 db Mardert és néhány Pz. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. IV-G és 51 db PZ. VZ. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. 35 könnyu harckocsit. 000 darabot .kerekítve . 3 db VZ. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. 52 db Lt. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. VZ. a Bolgár Királyság rendelkezett. de ezek leszállítása kérdéses. Az viszont tény. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. 15 db Lt-40-et. 30 db átalakított Lt. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében.30 páncélautót. 18 db Marder (Sd. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. A Wehrmacht átadott kb. 16 db Pz. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó.irreális értékeket képviselnek.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták.ebben a formában . VZ.OOO darabbal szemben . hogy helyette 10 db Pz. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. Pz. Kft. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. 111és 25 db Pz. 1942-ben ígértek 10 db Pz. illetve öröklött eszközökbol állt. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. a Román Királyság. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt.35. erosítette a bolgár haderot. 46 db Pz.vesszük alapként. Pz. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. a Szlovák Köztársaság. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. de lényeges harcértékük nem volt. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz.

Vickers Mk. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. 4 db StuG. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. 5 db Valentine. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket.-21. november 30. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. ebben 4 db M3C. Kft. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. 250 rádiós. amely 641 db beszerzett. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. Hosszú ideig ezek. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. és 1944 elejéig nem sokat változott. 35(t). A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert.26. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. 5 db M31. ehhez 6 db Landsverk Anti II. 251 típusú páncélozott jármuvet is. az eredeti ágyúkkal. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. 33 db T . 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. Ennek során 1941. vz. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. a zsákmány kb. korábban nem. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. 40 db Sd. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. vz. II db Pz. vz. Vickers Carden-Lyod Mk. lV-H és 114 db StuG. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. március 15. VI.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. 3 db T . 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. kiverve azokat az országból. 31 db Pz. 103 db páncélautó. 1000 darabot tett ki.38. 32 db BT-7. 30 és 3 db OA. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. 1937-ben 32 db Vickers Mk. 33. a TACAM muvek is csak a háború alatt. 1942-ben 26 db Lt. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. Ezek belefagytak a hóba. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. lll-N. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. 78 . de volt. 166 db zsákmányolt harckocsi. 30 db T-60. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. IV. B jármuvet vásároltak. 38(t). . Ebbol. 14 db Sztalinyec.1940. mivel a Vickers Mk. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. és helyben maradtak. Kft. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató .R). 1941 után végzett átépítési tevékenységet. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. a kb. Ennek ellenére az 1939. 27 páncélautót a cseh készletbol. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. 126 db R-2 (Lt. 1919. 36 db Komszomolec. vz. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. 1 db T-40. 250 és 27 db Sd. de 100 darab felett volt. Kjz. III 40-es harcjármu került Romániába. svéd Landsverk 182 páncélautók. 2 db T-34. A front ezután megmerevedett. Az a döntés született. 2 db T-28. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. II db Pz. 19 db T-37. E Mod. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. Finnország 1941. Már Németország adott el 9 db OA. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. mert a loszer gyártását megoldják. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. 2 db T-27. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. 40 típusú harcjármuvet. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. lV-G harckocsit szállított. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra.

12. 1944. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. Finn nehéz harckocsi. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 40-G rohamlöveget. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. ezek darabszámára nem találtunk adatot. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. 79 . de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. Finnország 1944. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. 31. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. 31. 40-G-t és 15 db Pz. 05. 1942. 01. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. vizes. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. Az biztos. 20 27 1941. az erdos. 06. szeptember 4-én kilépett a háborúból. 01. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. IV-J jármuvet adtak át. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott.

80 . a svéd és a svájci helyzet egyedi.a német. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. görög gyártás nem volt. Elsosorban páncélautókat készítettek. A harceszközök darabszámát ismerve. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. kimaradt a katona. japán nagyhatalmakat leszámítva . olasz. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. Mindezt olyan viszonyok között érte el. dán. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. ezekkel szinte 1945. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. ha kellett. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. hosiesen harcolt. életét adta esküjéért.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. aki a túlero ellenére is bátran. akik életüket áldozták Magyarországért. március utolsó napjáig harcolt. Norvég. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. hazájáért. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. Az utókor minden megbecsülése kell. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. nem mérheto a magyar helyzethez.

Fotók. újságillusztrációk. híradófelvételek 81 .MELLEKLETEK .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz.AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. Kpfw. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . Esztergom-tábor. a VI. rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában.

III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. 1943 augusztusában (két kép) Pz. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. rádiós) harckocsi a Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki.

a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. !II-G korábbi változata és a késobbi. !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG.A kölcsönadott Pz. német jármuvek) StuG. 40 páncélvadász magyar használatban StuG. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. osztály mindkét változatot használta (két kép. rotü. rotü osztály StuG. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7.

IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30. sz. rom. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz.Valószinuleg a 7. osztály 712.

A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz. lV-H jármuvei 1945 tavaszán.ho. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. Ausztriában átadott Pz.Pz. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. lV-G magyar használatban 88 . pc.

VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. V-D Párduc harckocsi magyar használatban. Kpfw. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. 1944.Pz. 89 . V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. július 23. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére.

7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 . rotu. 38(t) könnyu harckocsi a 30. Kfz. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4.T 38-as (Pz. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20. Kpfw.

Kfz.) könnyu lövészpáncélos (két kép.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4. SPW (Sd. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . március 15-én zsákmányolt Ll. német jármu) Az 1939. vz.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le.

) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. 30 páncélgépkocsi. még csehszlovák rendszámmal 92 . M.

A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz. önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 .

VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2. hadseregnél 1942 nyarán 29.A Carden-Loyd Mk. M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .

M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29.FIAT F2 és 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .

26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941.T . július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .

augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott.Zsákmányolt T . ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 . augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.2 6 A könnyu harckocsi 1941.

Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 . BT . augusztus személyzete halott (két kép. sz. MNMTF) 16-án.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . augusztus 3. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. 1941. Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén.

Gy. S. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV . teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép.) Zsákmányolt.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 .A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép.

1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt. hátul egy M3A l Stuart ég.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. 1942-ben 102 . löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi.

magyar felségjelJel A 30.<{ . 1942-1943 Renault R 35-alvázon.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 . 4. (~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban.

Magyar Pz. 1944 nyara) 104 . IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma. IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz.

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.4-1.4 0.7 2 24 30-38 elöl 9.4-1.7 2 27 45. oldalt 6 1x REVELLl gpu.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu. oldalt 6 Ix7.8 1300 970 44.6 mm gpu. helyben 2.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22.4 0. / 4800 25 0. / 4000.6 1. magyar haszn.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.6 4/2 elöl 40 160 4.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.6 Gázlóképesség/m 0.6 1.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .63 1.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.9 Árokáthidaló képesség/m 1.5 elöl 9. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0. helyben 2.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0.6 1.62m 5.5 mm gpu.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.8 1300 970 44. / 3500 25 0.2 4/2 elöl 45 160 4.5 13.

0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.:"':.0 . • . = o o = . 21 harckocsi 108 . = ...

21 harckocsi 109 .FIAT 3000 Mod.

110 .

rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.n a z2.'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

[. · }. o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 .

toronyátm. toronymag. kocsitest 4592 1900.5 60-70 1.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.7 1.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13. vez. 1008.7 1. oldalt 8.63 3. teto 5 lx8 mm M 1914 gp. /4800 45/60 0. nélkül 4732.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U. 644 560x1932 504x672 530x765 0. futómu a kocsitesttol 140 2352.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.6 0. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.5. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0. oldalt 8.45 O. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 . illetve NAG 55 6. torony toldat átm.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4.5. 0. hátul 12. O.61 4 1300 50x200/141 250 3350. 616.5 front 13. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12. 1.64 8.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0.front 13.425 3 46 280 8-14 2x7.45 front 13.92 mm gpu. kocsitest 1120.

-hátul 14.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.5 Ix7. Wg.5 lxMG34/ 900 db 30 0.43 6.5 elöl 14.7 115 .5 3 150 170 elöl 14.4 140/115 2.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.925 1.42 0. elöl 2x14. old. oJd.4 Pz. Bef.76 6.8/9.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.43 5.8/10. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.6 0.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.-hátul 14.6 0.76 6.5.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4. Kpfw. 14. Kpfw.88 3 110 146 14.5 felép.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0. old.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.8 1.6 0.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0. Kpfw.42 0.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.37 0.39 5.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.1 5/1 elöl 40 KI.1 5/1 elöl 37 Pz.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.5+20.37 0.8 7.5+20.-hátul 14.37 0.1 530x80 70085. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.

1t .~ . L.-J -'1II..1-.'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:.:" .. 1··iP " . LK II harckocsi 116 .. .'...'.

1. Kpfw. B könnyu harckocsi 117 . Ausf.D • Pz.

Bef. I-B parancsnoki harckocsi 118 .Kl. Wg.

II. F könnyu harckocsi 119 . Kpfw. Ausf.8 a o .. {] l:::) •• Pz.

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

Pz. M közepes harckocsi 121 . Kpfw. III-M Ausf.

5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.8 2.04 15.6 0.00 122 .5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.2 611 elöl 40 155/95 5.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.9 4 200 310 elöl 50+30.8 2.6 0. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.94 15. Kpfw.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.93 15.6 611 elöl 40 165/95 5.59 StuG. oldalt 30 Ix7. III-B-D 7. 50 elöl 50.5 611 elöl 40 155/95 5.8 2.8/21.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.13 5 182 320 StuG.8/23.6 0.

3 Pz.] 1.92 6.7 0.6 ]3.00 12.89 22.Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.92 6. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.00 ].3 Fu 5 123 .84 5.00 ].2 0.7 0.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.4 0.92 470 6.79 ]470x75-660 80 2.5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.1 5.1 23.5 IV]x7.] 5.00 0.5 5030lx7.6 ]2.5/ 3] L/43 Fl 1.5 ]x7.6 L/24 2.

7. StuG.5 cm Sturmgeschütz 40. III Ausf. G páncélvadász 124 .

IV Ausf.. ~ Pz. - . :.~ .O····:· . . . Fl nehéz harckocsi 125 . Kpfw... ..

Pz. F2 nehéz harckocsi 126 . IV Ausf. Kpfw.

H nehéz harckocsi 127 .Pz. Kpfw. IV Ausf.

Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44..Pz.88 0.92 mm MG34 gpu. oldalt-hátul 45 elöl 110. oldalt-hátul 45 elöl 80.9 1.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza . /4200-5100 30 0. /4200-5100 30 30 0.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80. V.6 15. Kpfw.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7. oldalt-hátul 45 elöl 110. oldalt-hátul 45 Ix7.88 44.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 . oldalt-hátul 45 elöl 110.8 0.8 15.9 0.9 2.9 1.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.9 1. oldalt-hátul 45 Ix7.92 mm MG34 gpu.

9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .79 1.2 2. oldalt-hátul 80 lx8.5/56.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11. 2x7. oldalt-hátul 80.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.04 52. 60 elöl 100. Kpfw.

V Panther Ausf.[) Pz. A nehéz harckocsi 130 . Kpfw.

• • • • @ II. Pz. VI Tiger I Ausf. Kpfw. E nehéz harckocsi 131 .

E nehéz harckocsi 132 . VI Tiger 1Ausf.Pz. Kpfw.

Pz.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25.8 II . felépítmény elöl 14.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz. oldalt 10 Ix7.5.5.53 9. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.8 1.8 Fu 5 133 .92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0.8 Lépcsomászó képesség/m 0.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0. lx7. (50).5 cm Pak 40/3 L/46/38 db. oldalt-hátul 15. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.5-0.5 cm Pak 40 auf Gw.75/10.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0.9 Gázlóképesség/m 1. Bef.63 10.6-15. Kpfw. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5. 2x7.15/10. oldalt 17.

4 4/1 elöl 20. 38 Hetzer BMM / 2407 db. Bef.65 1.8 1. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9. oldalt 20 lx4.4 5/1 elöl 43 260/170 4.4 cm Pak(t) LI 43 0. Pz. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.5 cm Pak 39 L/48 /40 db. Ix7.1 1.5 Fu 5.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0.5 0.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.78 16 4 120/180 320 front 60.Wg.5 105/60 8.92 MG /1200 db 25 0. oldalt-hátul 20 elöl 60.6 134 .7 cm Pak(t) auf Gw.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25. oldalt-hátul 20 Ix7.

387.o o o o o ~Io o o LT VZ. G közepes harckocsi 135 . Kpfw. 38(t) Ausf. széria Pz.

38(t) Ausf..1 O I Pz.:.•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1. G közepes harckocsi 136 . Kpfw.

v v ••. G közepes harckocsi 137 .•j o l . Pz. 38(t) Ausf. Kpfw.

• o • o • •• • o. • •• • • ~II: Pz..~ -. Kpfw.futómu nélkül 138 . 38(t) Ausf. G .

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 .! vz..

1 vz.J Ll .- I I I \ ' J . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 . I 1 l' <r.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

7 2. 35) Pz.7 Skoda UV vz. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.8 0. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3.1 145 .9 Árokáthidaló képesség/m 2.6-0.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0. /160 db 40 0.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. hátul 7. 34/78 db.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25.0-2.37 gpu. Kpfw. vz.51 Tömeg/t 10.8 Gázlóképesség/m 0. oldalt 10.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.5/11 5 125 250 elöl 10-13.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt. 2x vZ. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0.58 10.

L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .Landsverk LVKV-40.

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

.. ••••• . .. .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 . i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e.. • • • • • . ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 ..

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz.3 0.7 cm SkodaAIl /80 db.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.28 0. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.78 3 55 3-6 2x ZB vz.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14. 2xvz.3-47.5 151 .58 16.8 0.5 6/6 hátul 3. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.2 180/125 12.5 4 160 265 16-30 1x4. 26 könnyu gpu.9 2. 37 gpu. / 3000 db 40 0. + 1db tartalék 0.

::..) N~ "ó gOV..c: .) o o 00 O O.:: c... o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 ..• ol N a c.:: :0 (!) . O o o o O .::.o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .

.. • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -.. • •• • •• • ...J . Q) .c: (Jl ... ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •. :L-=..... N N :0 o '"o o. :f[]l • •• • 153 .[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o....• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J ... .... .... .

1 :~: e . " •• ..~ . . "" to •• ~ -..~ : :1 1. __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 .. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' .~~ '. ~ t r.Q " O Q •• " • O o o o •• ...: :1: o • ~o:l' ~o rt.. · cm"'" •• ~l .

155 .

) o.. 0000 O O ••• o o O • O O .. ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • .<:: •..o • o o •• • ti . O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () . O..n • :~: ••• O O.Il_ _il. til <l.: •• 156 ..

0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .O O O O • o .

.../ Tatra OA VZ... " \ } • I / . 30 páncélautó 158 ..•.

20 elöl-old.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8. 45.85 1. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7. /400 db 0.5 mm Model 1931 gpu. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8.5/16 150/90 8.86 9.-hátul 40.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40.4 4/1 elöl 20. / 400 db 0. Kpfw.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 . felép.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0.5 0. hátul 40. 20 elöl-old. hátul 40. /2400 db 0. teto 18. teto 18.-hátul 40. 45.85 11. felép. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36.5 138/80 8.85 1. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old.5 0.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. Kpfw.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45.5 mm Model 193 I gpu.5 0.8 1.5 mm Model 1931 gpu.

Hotchkiss H 35 [Pz. Kpfw. H 35(f)] 160 .

H 35(f)] 161 .o Hotchkiss H 39 [Pz. Kpfw.

3 1. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40. oldalt-hátul 45.5 mm Model 1931 / 3000 db 0.00 2. I x7.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0.75 19. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170. hátul 35.76 1.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0. teto 20 elöl 35.2 162 .68 2.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm.

75 16.640.8 TK-3 2.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.64 1. M Vickers Vickers 1929 50 10.64 1. /2360 52580 Ix7.45 0.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .415.500.45 0.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.450.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.5 URSUS AutógyárIx7.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.001.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.50 0.3 12.50 Hotchkiss 22.432.74 8-10.9db46 0.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

:11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 . o . II • -! . ..o • • ••• .

.:.:... . '.. .. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 ....: .II . . . . 'D":.:-:.. II .':..0.' . . M Vickers páncé1gépkocsi. 29.' ':. • : ' .. : : :I :: :: 29.1.. '1" -: . . " .

. •I •• .. T-27 kisharckocsi • • o • • •" ...!. ••••• ·1 •• • • I • 1... . . • .111 cll: • O : .. II•• l' I O I•1' • • • • • . · 167 .. ... c '. '" ::0 .• ci O" ol) O o o _1 10 !..: .10 o 011 ••••.~ ....

9 mm BESA gpu.7 2 30 6-9 lx7. / 600 db 0.40 0. Ix7. /2520 db 45 0. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37.7 mm BREN gpu. Ix7. vezetofront-oldalt 60.69 16.91 0. teto 17. oldalt 60. teto 20 Ix40 mm / 97 db.91 2. /1575 db. hátul 60. felépítmény 7-20 elöl 65.25 4 elöl 30.75 2.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0.66 1.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855. Kanada 1420 db AEC 131 8.2 T-27-A 14. sz.62 mm DT gpu. hátul 65.

] 932.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.2 mm L/IO / 70 db 5x7.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.83 0.7] 0.62 mm DT-43 gpu.2 3.2 mm 26/32 / 70 db 3x7.53 8. teto] O elöl-hátu] 25.7] 0.8 1.2 ].62 mm DT gépu.3 3 ]30 292 elöl 25.83 169 . 26/ ]47 db 45 0. teto] O ]x37 mm Mod.7] 0.62 DT gpu.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.58 10. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25. / 3654 db 45 45 0.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0.83 ].76 1.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.7 e]öl 27 9] 8. 30 0.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76. L/46/ 156 db 2 x7.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5. oldalt-hátul] O elöl 45.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25. teto] O ] x45 mm Mod.2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.76 ].56 9.76 elöl 25.2 3. 7938 30 0.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

.uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0.:. i' ·.0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 . :.o .' •• o o o o ol ft . • .. ..:.: o o II II ( . o ~ o o -O' • " fr . I o o 0° o o :' ..

O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .o o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II . •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .0..•••.. -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • . .

u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 .Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ..00 • o o o o o o .o o • :...

O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o . __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test.és toronykialakítása 176 . oO O'~O O oo o o o . r : II -~~-*I o .+.. O I oo 0'0 o ._ I0.+.o Io 0.00 ~ o.+.

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.o II19:.és toronykialakítása 180 .

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 .o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • ..

Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod.62 mm DT gpu.6 34.5 14.2 mm Mod.1 2.7 322. /2016 db 30 0.5 2 70/140 260 10-13 Ix12.8 30.0 0.7 1.00 11. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013. / 500 db.75 13.4 3600 0.00 100 33. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2. 1x7.74 2520 1.70 1.7 mm gpu.72 0.75 10.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 . 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.5 elöl 44 6.2 L/46 db Ix45 mm Mod. 15.6 1931 0.45 5.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.63 BT-7 A Ix76.1 0.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség. 38/152 db 32.1 0. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.

95 185 . lx7.95 2.37 2.-hátul 45.5 Ix76.65 26.71 0.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat . teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.2 mm M40 Ll41.37 1.2 Ix76.2 77 db 77 db 77 db 2x7.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0.62 mm DT /945 db 30 0. /780 db. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45. teto 7 lx20 mm gá.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16. oldalt 25.95 2.7 0. hátul-teto 13 elöl 25. oldalt 15.37 1.71 1.62 mm DT/2394 db 2x7.8 1. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.2 mm M40 Ll41.2 mm Ll30. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35. teto 16 elöl (60) 75.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.48 5.62 mm DT/2394 db 2x7.H. old.

Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945.8 335/250 9. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.76 46.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0.45 2.2 mm M 40 Ll41.6 5/1 hátul 35 335/250 9.778 V-234 dízel 550 15. hátul 75.8 elöl 70+25.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0. old. old.5 / 56 db.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10.86 52 5 195/320 650 elöl 110. vezeto front 90.75 1. old. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.91 0.62 mm DT /1953 db 30 0. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25. 75-77 elöl 90+40.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12. 2x7. old.45 1.62 mm DR / 3024 db 0.91 1.91 1.3 2.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.45 2.77 47. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51.45 2.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.2 I11 db 111 db 3x7.tJ. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.-fogy.4 5 hátul 26 195/320 Üza.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.póttartállyal400 7.91 1.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0. 77 elöl 75+35.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.8 2.5 5/1 hátul 35 335/250 9.2 mm Ll30./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.5 5/1 hátul 30 335/250 9. decemberigf. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.8 186 .

10-12. 3x7.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0. oldalt 35.61 0.83 187 .8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. 2x7.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46.6 mm Browning M 1919A4 gpu. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.33 4. oldalt-hátul 30. teto 10. / 8270 db 0.61 13 4 elöl 51. felép.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14. hátul 19-25 elöl 38. ponyvával 2300 0.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.1 2+6 60/100 100 6 lx7. vezetofront 38.91 1.

2x7.7 mm M2 / 500 db 0. teto 19. felépítmény 13-25 elöl 76. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50.62 mm M 1919A4 / 4750 db.2 5/1 elöl 40 185 11.5 6 elöl 50.2 2.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13. / 8000 db 0.5 /41 db.97 28.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0.2 179 db.95 30.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 . oldalt-hátul 51. oldalt-hátul 38.5 /90 db.61 1. lx12.62 gpu. 3x7. teto 25 Ix75 mm M3 L/37. Ix37 mm M5 L/53.60 0.2 5 395 637 elöl 51. felül 13. teto 25 lx75 mm M2 L/28. oldalt 38.90 2.

és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy.A magyar páncéljármuvek hadijelei. a gép. nyugállományú honvéd ezredes 189 .

3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA.6. Pa. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. Pa. 17193!VICKERS 4. Pa. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24. 4. RÁBA Pa.4. RÁBA BÜSSING e. KIR. BÜSSING4. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. harckocsikat római számmal jelölték. 4. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. 4. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II. KIR. C.A M.4. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. p. H. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. 190 . pa. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk.<\RDEN-L. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. e. BMW 13MW VII XlV VI V IV. Pa.4. AC-II. pe. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L.

Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). 3. úgy a jelzést . mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. szárvastagság 80 mm. rendelet). oldalán) 1. mindkét oldalán. a felfestések megmaradtak. a hadijeltol függetlenül. Így az 1. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. A parancsnokság a felterjesztésében. A 2. Utalva a 4. rajzra. Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. 9. minden harcjármuvére felfestette. sz.mint látni fogjuk . 2. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. A 2. a színelosztás arányainak változtatásával. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. kísérleti jelleggel. A 4-9. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. 8. lovasdandár. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. felsobb utasításra. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. páncélvonat oldalfalain látható. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . 10. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. mintaként. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. valamint elöl és hátul. A vezérkar fonöke. el is távolították. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. ezt a tervezetet javasolta. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. 5. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . sz. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. Ebbol adódott. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. talpára állítva. 4.tulajdonképpen alapjelváltozatként. melyet szintén rendszeresítettek. A meg szállt célállomás elérésekor. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált. sz. 1940.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. 6. A gyorscsapat gyakorló. ugyanis mind a Toldi harckocsi. szegélyezo szögsáv 50 mm. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával.arányainak megtartása mellett . A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. annak szegélye. 7. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. ahol a kereszt. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül.

a szövetség jegyében .291/eln.3. három méretnagyságot határoztak meg. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. Rövidesen felragasztható matrica lett. de legfoképpen az ido hiánya volt. sz (09. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált. (12. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3. sz. egységes honvédségi gépjármuembléma néven.b. rendelet (11. a fenéklemez kivételével.kiegészítésként. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471.) (3) HL 18. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica.-1941.3. (6) 67. A második világháború folyamán az egyszerusítésre. sz. sz.) (5) 515. illetve pótlásként .b. rendelet (02.) (4) 47.-1940.-1944. A hadviselo felet . A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.b.10/eln. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. sz.b.535/eln.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz. Rendeletileg ugyan nem vonták ki.b.) (2) HL 440. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek.3. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett. Az 1943-as harcok során .11.-1942.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény.-1940.3. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.16.24.3. sz. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.483/eln.-1940. rendelet). A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 . sz.3.348/eln. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.07. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették.10. hallgatólagosan feleslegessé vált.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki. rendelet (07.b. Igazodva a felfestési felületekhez.16. Ennek oka részben a szükséges festékek.673/eln. 1938-ban. amely eleinte domború fémöntvénybol készült.

. ! LU ••••• =!f1" ..92G-IJlJB..~r:r == ... a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd .•:..l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1. - ~[!... tizedes (J) ••••• ~... ALEZREDES -'. ~ .I~IIISI( (2~~C1~ . (J) ":§I. ~ 0\ .1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• .r' ~. t.' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .. .. A7~ "' .

JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST. CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .

J• -3't/J'J'I/Y1J -/./arf .J..lIAeuonh. .raT (./. ~/.r/4T 2F ~. / 0~~ .It../'.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 .~f/ It •• / ~~~~Q7 /.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös.-L I .oCNll'rU>'y 2/ LR.-.«'.--...r.!I. I.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .' "".

a jelekbol kitunik. s ekkor a repülok mintájára. és 4. amelybol az 1-2. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. a 3. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. A 2. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. azaz Hajmáskér tizet. E kötöttség azt jelentette. Annak ellenére. század az 1. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. Az 1938. ha rejtve is. valamint a páncélautó feliratot festették. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. A 6. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. Örkény ötöt. század tort markoló.. 3. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. lovasdandár alárendeltségébe került. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. század Örkénytáborban állomásozott. 196 .A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. míg a 7. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. amely kötelék a villám jelzést kapta. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. és 7. század alkotta a felállításra kerülo 2. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. hogy a figurális jeleket kerülték. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit.RU/SK . karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. ábra). de inkább megtévesztésre szolgált. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. A 2. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. amely mind a harcászati vezetés. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. illetve 5. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. nyilvánvalóvá válik. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. a fegyvernem kialakulása. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek.kötelékébe osztották be. század Hajmáskéren. Az elgondolás nagy vitát váltott ki.. amely egyrészt az alkalmazást. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A jelzés rövidesen lekerült. század megjelölése így született meg. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . sz. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. belso kezdeményezésre. A 6. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény.

amely zavart kelthetett. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. hadsereggel elvonuló 30. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. Kialakultak az alapj elek. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. többnyire az eredeti. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. illetve az azon belüli tagozódást. és terveztek egyénileg. így a bölény az akadémia jelévé vált. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. 197 . páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. amely mint hagyományt. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. ezeket a kocsikat utalták ki.nyilván közmegelégedésre . polgári ruhán viselheto jelvényeket is. de a Ludovika ekkor már csak az L. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet.muvészi karikatúrákat alkotott. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. gázfertozo és gázfertotleníto. felállító jelzést kapták. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. és a 2. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. A jelzés méretét egy képzeletbeli. Az átszervezés ek. és a 2. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. csak az 1. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. A. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. azonban akad példa arra is. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. Az 1. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. mint alkalmazási jelet meghagyták. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. jelzést vezette be. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. a villámot továbbvitte. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. illetve 1. felderíto-zászlóalj. A vitát központilag nem döntötték el. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. Kialakult egy olyan irányzat is. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. A doni 2. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. Kivétel az 1.

6. Egységes honv. (hk) zlj.z1j.. 1. thtts..1.szd. lövészzlj. 6. lövészzlj. 25. 1. 1.szd.. 1941. 1939-1940.. lov. 13. 1943-1945.zlj.. 1941-1943. vdd. 1919-1921. gjm.2.. 43. pe. és löv. lov. dd. pe. 1. 1/1. hk. 30. 21. 1941. lov. 42. lövészdandár. felderíto-zlj. 3. . 1939-1941. vdd. gk. pc. ..dd. gk. gjm.2. dd.dd. .2. 1938. 11.dd. 51. 10. 35. 1925-1927. 1943-1945. muhely. II. felderíto-zlj.dd. 1. 1941-1945. felderíto-zlj. 20. kp. 1. gjm. Prónay-különítmény. 18. 4..1. lövészzlj. 1939-1940..3.. vdd. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. 1943-1945. . összevont tábo hk..dd. Hajmáskéri kiképzési anyag. 1938. 1939-1940. 1. 27.2. 1939. szak. vdd.-gk. 1941. 15.dd. gjm. 1941-1945. közp. .. 5. "Kinizsi Pál" csap. 1941. 1942-1945.-zlj.1..szd.5. feld.11.szak. 1938. gjm. embléma (matrica) 2.zlj.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. közp. lövészzlj. vegyiharc-zlj.. 24.. szak. lövészzlj.. lov.dd. pe.. szak. Örkényi kiképzési anyag.vadász-zlj.ho. kp. 1943-1945. 1941.7. hegyidandár. .2. 1. (hk) zlj. 1941.4.. 1.szd. lövészzlj. "Ludovika" Akadémia. felderíto-zlj.2. 6. pc. 1943-1945. 6. pc. 1939. szd.. vdd. 1938 7. 1939-1945. 1. 1938.1. Ill. vdd. 1938.szd. 32..9. 29. "Ludovika" Akadémia.. Államrendorség. 1938 8.A magyar királyi honvédség gép. lov. 1939-1940. 1. felderíto-zlj. lov. 1936-1938. 1.. 39. 1941-1945. gk.-tözs.1. 5.hír. 40. harckocsiezred. tábori pc. vdd.képzo iskola. 26. gk. 1. 1941. 1943-1945.. 1941.. 41. 19. 14. lov.zlj.1941. 1941.2. hdttörzs. gk. gjm. 46. pc. felderíto-zlj. Fovezérségi közvetlen önálló hk. 22. 1943-1945. 5. gk. 1941-1945. 28. lov.3. 36.dd. iskola.2.. gk. 37.. gk. gjm..-zlj.szd. 1941-1942. 16. 9.1. 47.zlj. 38... 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána . 34.. 1941. pc. lov.szd. 1939-1940. . 17. 1936-1938. 12.. 44.4.. 23. 45. pc. 33. gjm.. 31.

1. 1943-1945.48. gk. gk.. 2. hk.. 69... légvédelmi tü. 1943-1945 80. gk. gk. 59.oszt.2. zlj. 1. rohamtüzéroszt. 51. 1943-1945.3. 1943-1945 82. pe.. rohamtüzéroszt.. gy.2. és a 72388. gk.2. 5.-hdt. löv.. 54.. pe.-1942.zlj. tü. 16. 1943-1945 75. 70. híradószd. az I. zlj. 3/II!.-törzs.6. 3.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll..3. 1.. 30. 65. forgalom-szabályozó szd. 1.. pe..oszt. 56. 1943-1945..ho.zlj. üteg 1944-1945..zlj.2.30. 58. 1.. pe.51.oszt.hk. gá. pe. felderíto-zlj. tü.. 31!. tü. 1943-1945. gá. löv.ezred. pe. lovasho. 1943-1945 74. gy. 1943-1945 81.. 1.7. 1943-1945.zlj. löv. tü. pe. 1943-1945. századai 1943-1945. 52.oszt. 1942 90. 51. 50. löv. 1943-1945. hk. 66.ho.. 67. gk. 64.5. 1943-1945. harckocsiezred !... 63.zlj. 1944-1945. gk. 1943-1945 83. 53.zlj.. gy. 1943-1945 79..zlj. gk.2.zlj. hk.3. hk. gk. 1. 1943-1945 88.2. nehézhadihíd-oszlop. Megjegyzés: a 40365. 1942 92.zlj. 1942 91. gy. 1943-1945. zlj. 1943-1945 78. 1945-1945. 1943-1945. löv. 1.ho. löv. 1943-1945. 1943-1945 76. 52..zlj. légvédelmi tü. 30. 1943-1945. rendelete 199 . 60. 71.. 49. sz.ho. 1943-1945. 1943-1945. pe.zlj. pe. vonatoszt. üteg 1944-1945. felderíto-zlj.zlj. törzs. híradószd.2.. lovasho. gk. 73. 1943-1945.. 61.zlj. utászzlj. rohamtüzéroszt. gk. 1. 1943-1945.vk.3/II. 1943-1945 89.4.. hareko csiezred törzs. pc. 1943-1945 84. l/III. 1943-1945.. nehézhadihíd-oszlop. haditudósító szd.3. utászzlj. 1943-1945. löv. harckocsiezred. 1943-1945 87.. 52. 1943-1945 77. 1943-1945. zlj. pe. 1. 68. 1943-1945 85.2. pe...ho. légvédelmi pe. 1943-1945 86. . 72. gk.oszt. lill.. 1.ho.ezred. 3.. utászzlj. számújelzéseket határozta meg.6.... 57. 62. 5. 1943-1945. harckocsiezred II.vonat oszt. ..oszt. 163/eln. löv.forgalom-szabályozó szd. 55.ho.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

22 23 24 25 26 27 v 28 29 l. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .hgy.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

segédtisztje volt. l-gyel. nehéz század. Az ezredbe a 3/1. harckocsiezred II. A törzsnél 02 a kezdo szám. század. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. zászlóaljnál volt az 1. valamint 1-1 törzs. 3-mal kezdodo számokkal. krétával rajzolták fel. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni.. hk. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1.. 2-vel. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. A különbözo nevekkel. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. s ez az 1-3. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. Az 1. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. harckocsizászlóalj tartozott. számozását dokumentálni nem tudjuk. A 30/11. harckocsiezred csak az l/l. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. zászlóaljnál volt a 4. és 1/11. május elején tartott kormányzói szemlén is. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. A zászlóaljak törzsés pe. és 5. ennek megfelelo 4-gyel. hogy ki a harckocsi parancsnoka. majd a szakasz és a jármu száma következett. 6-tal kezdodo számok. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. 5-tel. század-. A magyar Nimród jármuvek hasonló. zászlóaljanként más számmal. és 3/II1. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. hogy rendszere azonos a 2.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni.zászlóaljakkal rendelkezett. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. közepes és a 6. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. a törzs mellett az 1. zászlóalj. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. és 2. zászlóalj-. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal.hadosztállyal. szakasz-szintig lemenoen. aki fohadnagyként a 30. A 3111 például a 3. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. nemhogy az idegenbol származót. csak valószínu. valamint a 3. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. hivatalosan nem került használatba. századokat 204 . A végleges számokat indulás elott . szakasz 1. azaz a 3 számból az elso a századot. amely viszont hátrányos volt. azaz szakaszparancsnoki kocsija. IV-Fl és Pz. Ezt viselték az 1942. Ezt használták a téli átfestésig.fújósablont használva . Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. 3/II. 1. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. Az 1.kal. A 30/1. és 2. vagyis ezred-. Így a 9-es számsort átszámozták. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. és a 4-6. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. a második a szakaszt. közepes. Sajnos ez az irat sem ismert. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. Az eredeti terv szerint a 30. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. pc. Az átadott Pz. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. pc. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. 1.Toronyszám Mint szakkifejezés. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve.fehér színnel festették fel. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. nehéz század. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. IV-es 9-cel kezdodo számmal. páncéloshadosztály számára.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

3 /'0 6'/2 5tJ9.(d I.8/0 a"..7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 . "/.'.J'Zt7. 5// ~J. It Zo"z$oj 209 ..3/ 8.

január legénység 6-7.' 210 .szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.Az l.áll-át.Budapest. 17.// l' "!' \ ~~:S~ /' .-a "Tol.Megfelelo számu ezred III.sokkal a pc.E dandár. /1'> /.zlj-át nem tudták feltölteni..1<"'.kal !en.és 38 t anyagra/ 1942.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél. 9 hetes 8.Gk~DD.s megkezdodik.január a keret ezred a 30. 1942. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.Iv.minden elkövetett.január 1942.mint szempontjából a hdt-eknél.Páncélos-hadosztály megalakulása. .IV. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.hosszabb rendelkezé."rövid csövü" Pz.ódll-okatap'tak".magasabb néven szinte 12. jól ~elszerelt alakulat volt.P~.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t.igy vonult el..kivéve a Felderitó zlj-at.Gépkocsizó érkezik.' .hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el. t:". A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.n..május kormányzó 9.. anyaggal séges volt felszerelve.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred. két zlj..vadász szd-ok "N.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~./Kivéve. a.irn!.A közepes bk. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.hogy 1. A kiképzett.e.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul./Kiképzé8 Pz. .~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe. alkotta 38 tiszt.Andrássy személyzet.igy .lkezett.ho.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942.·-.március a8 ezred mozgositása Igen önálló.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e. 1942.II.di"-.Hk.Ez laktanya.de.nehéz szd-a az u. / ~/. nl.IV.A pc. k A hadsereg pság..ho.melynek A felállitott kpnnyü hk.szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.. /- 1.szd. r.

l-).2 gp.szak.tü.oszt.l Toldi 1.sz • Árk. Gk. 2-3.2. T.oszt. Peg.szd. Müh.Gk. Törzs.törz~.szak.bk.tü. . II n. Hk.gv. 4 löv. 'Távb..2 - 211 .szak.vus zlj'.Zlj.Gv.oszt.8. 12 gp.k. 1. 20-20 köz.vonat .Pe. Törzs 2 ko!>.Felderitó zlj.gépág.besz.Pe.hk.szd.• 15 Csaba.szd .hiradó szd.Lgv.ho.gv.Gv.d.szak.üteg 51.3 T·!.szab. Hk.1. szd.sz.szak.üteg .ágyus üteg 1. Árk. 1.Pc. 2 k. T-loll Müh.szd.k:.szak..Lgv.nehéz szd.old'. Mkp.ezred H Törzs 3 köz. Távb..Gk.szd.löV. Távb~szak.szak.szak. Petá. U) Száll.h. 14 mkp. I-II.~k.S7.löv.'o la Toldi á 4 löv. I-Ir.szd. Mkp. Z.z1:j • l. á 4 löv.bk. 51.gp.2 gp.szak. szd. 6 Nimród.köz..ho.szak. Távb. Ark. 1-3l1'gk.2 7"'<1. 'S"Told. Jt0rg.2 npu. 5.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.szd./Toldi/ 1-3. Könnyü hk.utász ezred 1.szab. 1-2. 12 gsz.löv:szd. Gp. 1-3. Zlj.4 'SImm av. Forg.örz8 Árk. """~ 1.szak.d.Pe.tü. .szak.lövész ezred Ark.

~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.#I .go -S~3.~ ~ G~P.~7 18# " . 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7. 91..i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1.12$. /."f2f-02-24 /1.::.: t .I"j~77 .- N N óf/71J:/rln .~-.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS./9+1 Ih./EGYJ/ERl'L'Tl.1 1.~.f. ~ 778 -. JG 7~ ~ ..~ .371 1) . J4/tf.tt I/ If J I lt) 't .. dldtl szd.34. (IZ J'. -8 76 1'2Q.f"17 2§/ ~ 1...."J2~ S /2J9.: i '.7 /727416 JG I61 263 .lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.~ 'GI ..329.tzP. h..~ " .ff l2J 181.uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-.a~ t'km-~ ~. --I -4 '--.J.. 6 I'Mt.:JjjO 1•.31" . 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir.. 1 ~j..~ '"•.il4 .--..•• "'.iG 7 i ~.3 1. _.'. /10.g/ ~ /~ J~. 4/6 '~'~ II'" j.'9.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.f: /11'/ ./r .: - 1 SRrrezeitur/ ~...a . t .-_... /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 . Ac../Ht/./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .jgj 5'6.fJ"...f-12G203 ~ IPAItCE/.

hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. ami már eleve széles. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként.-1940.a javaslataikat. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. r.a.23. lövészek. M.1.1941. k. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. páncélos ho. Ezek sajnos nem maradtak meg. 5. 1943 telén 213 .illusztrációval. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol. 12-én kelt 57. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. világoskék posztó alátéttel. Ebbol kiindulva a gk. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte. szabálytalanul. gk. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . Az érintett alakulatokat utasÍtották.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. 1941-1943. körrendelet (1941. kir. sz. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. A tervezési felhívásban meghatározták. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. Koronát. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. fekvo jelvényre inspirált. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését.899/eln. sz.01. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. oszt.396/eln. Ennek ellenére. 10. m. Honvédségi Közlöny . szélessége 90 mm 113.2.-1940. hogya Szt. igen sokan viselték. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. sz. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos.) Közzétéve: 5. nem dokumentálhatók.

felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. embléma 1941. 22-én kelt 2. köz. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. sz. Gjm. tar. Honv. 290. A tervezett jelvény. évi 03. 1. 214 . vk. sz.Mérethu ábrázolások! 1930. em. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. Egységes Honv. HAJMÁSKÉR 1929. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk./eln.437. gv. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. ismeretlen okból. Og. Pcjm. nem valósult meg.-1943. doboz 1943 A Pc. Fém kivitel. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. 1943. Eredeti nagyság. Bp.2./eln.Hdt. 3. 9.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. kir. M. VIlI. alatt értekezletet tart. 362. A zománcozott címer nem eredeti. értekezlet összehívás a HL VKF. RUISK. RUlSK 1930. Orosz hadjárat. osztály 21.

-ig bezárólag) 215 .'[ .. 1940. 52.. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán. Méret 50 mm. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére.• . Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.7.kik..900/eln. 1944. Tervezte: Kömlody Imre akadémikus. ezredpk. sz..

Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J .lE/glIYlJl / / I P./"!l~2 -194-5. I I .4I1CELGffJf/fJCS/ &L1. I / •• /1 P.4/fCELTORO ® 216 .

gy.26.paág.von.21.ho.és a lO.e. 6. 10.ss.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k./aIT.gy.paág-ok ezirányu javae lataikat ./ /:18 páldány:{ 7. letre/:IV. 10.fo~./2.-ig: Irásban: A 62.K i a d v á n y ok: l.sz.ü.ho.e.mel- -~217 .pság.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették. 5.aloszt-ok jelét kell elhelyezni. . E jelÖlés csupán keret.pság. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.paág ••••••••••••••••••••••••••• . E jelzés célja az.~.rende.gy.42.pság.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.!eln.szd.e.O.zlj.az l.e.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I./:Lásd léklet.peág.zlj.sz.l.utján/.lgT.hu./:csap.tü./:oszt.hdt.lov.ezám:i Az orosz hdm. A k.e.pság •••••••••••••••••••••••••• 2.tpst. 10. a 36.alakulatai részére.hir.:/és ö.utj.hop-nak f.III.a személygépjármüveknél 20 cm.gy. :/ l.-1942. A többi./aIY./IT.h1r.melyben a csapa~ test.f6azmstr.e. a 10.állapitja meg.tU.pság.Jármüvek megjelölése: A.azd.p8ág.utj~ •••••••• 3.utján/ ••• 6.ezd.stb.szd. 10..ho~alakulatai közül a 6..hda. 10.a továbbiak figyelembevételével a 10..von.fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.hó 27-ig terjesszék e16..6.1 ••7.lov.IG mm./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.1~.jelz48:/1e~yen 2.p8ág.ttl.gá./aIY.

~2/JfthI-q2.és hátul a bal sárhány6.a bal . mell.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal.khe~1a A::pv/d.ápre..:/pság-ig bez. .melléklet ezerint. Példa az l.sz. A jelzéseket ~ehár ~eetékk.l kell ~el~ee- téni.zá8z16t szerezzenek be.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel .~e·.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.vagy ráégetni. n.bb intézkedem./6öm-ve~megjelö16'es.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni./ 2./ './s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n.ábra szerint ~örténi~.ol~alo~ elbelyezett 2./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni. Példa az l.sz.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el. Pogatolt ~áI'mÜTeknél.~./12.. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n.sz.2.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1. A pság-ok /:zlj-/:oszt.sz. -2- 218 ./Anyagiakr~ y. BzemélygépjáI'mÜveknél el~. 3.melléklet szerint/:3. FV./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.melléklet 4. IIIjPaág.eleeég alá kerUljön."k/ kell ellátni.jelz6 táblák.

...}4../5. táb .!og. /S.o. lO.l • :nur ~:::.l. r. Menetzene 231~mü.ázd.gko.törzs 104.z •.sz'l. t. lO.•l.• 219 .élm-.Büt~ / oszl. 1/2 IV./1.b.seb.!Ilunkis szd. l.száll. l05. t6.ht. /'1. F)4.lu!l~~ás szu.-: ·..vez.:.számu melléklet..

lO../4..ezáll.oszl.cBop. ko./3.losz. lO.oszl.seb.16sz. ~ lO.száll.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .12/Jj~2-1fJ. -" d~. 2.von.zlo ág.JOI~_ ko.gko. lO. ./2.eü.l6sz.-~. ~X t •"::.!1.élm.~(.kez.PSág• '-. ~r g ~.oszl.ko.t~ ~ ~~ ~X lO.16sz.száll. lO. ~l. " '} • ro M-.süt6 lO.16sz.száll..rögt... IV.száll. 1c: r. ~. lO~/3. . 220 .élm. 1/2 IV.számu mell~klet~ ko./l.ko.fog.száll.• ~~ lO.

munkás sli!ld. 221 ./7.Menetzene l04.táb.munkás szd. l04.~áb. ~04.táb./5.munkás szd./6.

szd.szd. Ü. 222 .zlj..1942.árk./t.ó..pct./IIJ~z-$e.Ill..l.számu me~leklet.av. 36. zlj. 'szd p. 36./kt •.8z. gp.szd 36. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. kiséro a 49~.ho ko. 36. • 36./rII. 36.e. . zlj 36.-gy.

lO. . ' 2 lO. ~T ./ .s~ill.l0sz.lösz.von.szill.oszl./3.~J ~~}} O/. lösz.. 135. -~.tL.ko. lO.ho.lO/II.' '" .! 223 . ' .száll.kez.10BZ.ko.ko. lO.pság. lll.~ Jel~~s ~ ..tgko •száll./2. lO.sz&ll.oszt -" C. szd • lO. ~co. "..ko. ~~Z-~tl!..IBsz./I. ~ . lG. "'ll ~.lgv\gp. _'. IO..tü. 'A ~ ~ 9.i4.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~.lösz. szd. .hir.

/A °100.ala).ho.0 // . .1..' ['7.~".pk..liI' aj ••• a1!1P- l::.". 4.\ .balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'.. e. eg./P~ág. o / o. . --- jéiz~~~. -." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !. '·~VC:/ vonalvasta.e /. /hármas .~../.55 25 cm r J t t : " 2..1!C PÉLDA] ..:J.-- 2..".e~. .J'.3e1z'. Ps~pattest jelzás/ o "•..geág:· 10 mm I.' '.•lS./Gjm-vek Csak'példa! "'y.'~i / -- '-60"cíi -~. 224 .. pság..:. ./III...".7lj.8.~.. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .ben ao·J:\O .SI •• ~.eleságkocé:1 ~ \iI ..alakulat jelz5 tábla: C~.ulataUak ~.1sEgk.

-a 32. ho. m"JI~kle:t.z.13 1. hdt.k. IV. IV. pshg. 225 .s vona t 12. hdt. (- -~ ) IV. közv.ho. csap.. ho.r. k csapa~ ~s vonat ~214/eh. csapa~ ~ vonat 1~.L-1942-hc.----. /e.L-/9~2.i. vonab 10. hdt. k. csapa. .t 6.ln.

s ad J2IJ/e)... oszt.~s~ na.z.. a..V. 226 -/~J2.akkor sajá~ tz.'2.mu. ~Ü.-ha.ddig· j~I:::~s~ba.I.lgondalbsa j(l. zli· lV. ~ü.n~s az.zlj. s I IV. ~2. alopq.13leln../.!r. IV.~gj~9YZ.ul-hsz zlj.os~t. 'av. szt o m~. me. zd.nrse.\.ki~f. hu.bs. szd.lkalrnauC! J.n~ . Iov. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. szd. sz.r.r. 17. r---·" lV. lV.s: A vm: kp.. . 1942.rn l(!..tU. n ~A. hir.\I~kl~~ . M. \. IQ]] 1.sc c. . surinH jdÚ.t v: 1-ig jd(U1tse. Arn~t1flyiben j-zl!. W.

se.g .h b. ps6g.ls. 1V-/1./2. 1v. m:zll~ldcz. 107.\'On.SÜroosz.li'I1S6) ---./6. C hdt.hdl./Ü6b.. 107.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll.~JA A . gko.ps~./1.táf.C!Of'~ ~2 v11. ~l1om~s f6b../2. ataKvlarok je tzé. IV.v.3.M~b .f./1.szlop 102. C IV.iúl}smllilb gko.l1g4~-haz.lop b IV. ) V.kocsi.l6szukemló IV.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .1g 9 p.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v. IV.gko. k6rhtÍz IV·/tseba..16.k.--m./2. sz. ürü osz./2.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.Je ®I )( IV·/'lk. IV.ft).OSZIO) IV.!2. 1\f.munkás szd.ubtó OSzlO) C .•. gk. IörtS 107._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e. 10S·/ hL szd./l. szd. szd.t a.lop C~ 8. lV. 1V.hídcso . C++)( C" IV.muszal<i bürüo5~op ~. •• ) IV.tbb. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.csioszlop @1/ )( 113. v.üza. 240.. 3213/efíí. oszlop )C~ 1V.~'fiJF --\tt.kbrh& IV.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o.soPfIa9· )C~ IV./?.1IOIl c.~) c .-~)C~) =105. " ' 227 .8 okt. Hdl. lI1un~ ml.süfóoszloP C lVü::zIOP ue. a von. Cri. von..

sz.rn..4.:. l's b <-- 9. mell~kld.ln.1.·. a 3213/e. 1942.l fq.dve J21J /e1n.Z. t6b16t. 228 .:.inne./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.1a.!:~mhllz. -/g~."05 ~ZIIiFl~ 1 tc.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.1 a\akuial: 6O jelz6 c.!'.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1.

A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l.. irb"'1.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja.. bra. bbrQ. az. &. l'l'LlLIG.... 229 .... 2.Z -/9t2.ie\z~ J2/ J /e. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3.bru.1.

41. IÖv. 35.ho. 31. [sz. gk. 25. tü. törzs 1. tü. 12. 13. 37. 22.-1943 Fsz. zlj. löv. gk. pe. 33. 3.zlj. és gk. 23. tü.oszt. gá. pe.ho. 43. ** Azonos a 6. 40. 3.ho. pe. 32. 230 . hk.oszt. 14. tÜ. hk. muhely isk.zlj. u.hadt. 2. törzs 1. közp. 17. 5. 1.vk. törzs 5. 2.e. törzs 1.ho.163/eln. gk. 4.e. Pe. 3. 6. 39. kék hajtókás. légy. 52. von. pe. törzs lll. gk. tü. pe. pe. gk. löv. 1. 30. n. gk. IÖv. törzs 4. közp. törzs 6. Pe. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. hadihídoszlop 5. feld. 26.ho. 11. 8. 9. 52. 15. 19. pe. 1.oszt. 3.e. 52. pe. gk.ho. gy. IÖv. oszt.zlj. hír. lilII.oszt. zlj . lilL hk. alatti 51.zlj. 42. 20. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. forg. 10. 3/II1. hk. szd. szd. gk. 311. löv. Pe. 34.I. 7. u. 1.hadt. 1.zlj. oszt. gk. 1l. 1. 2. pe.zlj. 3. 51. u.szab. szd. 36. pe. Hsdt.z1j. 3/II. 1.oszt. gk.e. gk. 27. pe. 51.e. 2. törzs hk. (XII.zlj. 28.zlj.e. 2. 1. gá. löv. pe. gv (gépvontatású) k. törzs 51.e. 19v. gá. ** 2. 1. oszt. zlj. hír. gv (gépvontatású) k. 29. pe. 21.ho.zlj. 38. n. forg. 24. 5. hadihídoszlop 2. isk. 19v. hk. törzs. von.oszt.szd. 16.szd. 2. hk.ho.-jal. tÜ. piros hajtókás.zlj. gá. löv. IÖv. hír.szd. pe. 2. gk. azaz Nimródos. szab. 6.ho. oszt. hk. 1. oldalon.zlj.z1j. (gépvontatású) k. gv (gépvontatású) k. 18. feld.

.• [TI 10 15 .\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\.~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \....*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •.• .

32.e. 12/4.tpk. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. 12/1.aszI. ko.I.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. 31.M"(gyalagsági felállította 101/2. (könnyuIV/1.-1942. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. ho. ho. hdt. ho.oszlop))közérdeku 3.szd.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18. tgko. sütoaszI. losz.von. 12/5. 101/1. felderítoosztály-parancsnok 10. Pécs 12. 23. sz./eln. sz.ho. gy. (tehergépkocsi-oszlop) 237. géppuskás század) 12/5. (légvédelmi ü.vezetési törzs) IV. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 . seb. vonatosztály Csapatkórház. Pécs gá.zlj. tü. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. yez. gépágyúsgépkocsioszlop) 12.(gy. gá.éla. 12/2.hír. 10. felderítoosztály kerékpáros század 10. számhoz 2. gp. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10.. tábogypk.k. 12/3.munkásszd.szd. (tüzérparancsnok) lY. hír. IV.e. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. (híradó " 48.kez.12.3311. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10.pság.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds.e. 12/1. IV/1.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. . oszt. Kaposvár 1O. ko. 37. száll. 10. (egészségügyi oszlop) felállította eü.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov. pság. könnyu19v. 36. mu. 12/2.hadtápszd.oszlop) lY. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd. aszI.(tüzérezred) (muszaki gy.pság. 130. 101/3. 19v. 34. ho.fogatolt (18. 33. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. 35. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10. 105/2.e.gko.

üteg 47. gá. üteg 48. üteg 11/2 üteg 52. tü. üteg 55. tüzérosztály 45.Utász 38. 10/11. 3. 1. 64. üteg 11/3. szd. 77. törzs 6.) 10/1. üteg 11. 43. 10/1. tüzérosztály törzs 46. 6/5. üteg 10/2. híradózászlóalj törzs (pság. oszUörzs 12.e. 2. 2. 1. távb.e. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. 6. üteg 11/2. oszUörzs 10. 6/1. 74. szak. 62. á. zlj. gy. pct. 6/1. gp. 73. 2. 6. 61lI.utászszázad 41. szd. 6. 6/6. üteg 10/1. 6/4. 67. üteg 11/1. gy. 66. tüzérosztály törzs 50.e.szak. 6/1. 61lI. emv. tüzérosztály törzs 54. 19v. pct. ö.e. 75. 6.szak.e. 6/2. üteg 11/3 üteg 12. üteg 10/3. szd. 10. 3. utászzászlóalj törzs 39. híradó század 10/2. lY. üteg 57. 6/3. 10. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" .e. 63. á. zlj. üteg A 6. utászszázad 40. 6/1. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. tüzérosztály 49. méroszázad 58. 71. szd. szd. 72. szd. utászszázad Híradó 42. tüzérosztály 53. szd. 69. 61lI. 65. gp. 60.szd. 3. gy. távb. 6. 70. árk. távb. 1. 44.szak. gy. gy. üteg 56. üteg 11/1 üteg 51. 6/I. szd. 76. 61. 101lI1. szd.szak. gy. 68. 10. av. oszUörzs 11.

111. 122. kocsio. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. 8/3. voncsop. szak. (felderíto) 8. 89. gy. 118. 6III.pság. 107. 91. szd. av.e. szd. 6/III. 10/6. távb. 8IIII. zlj.78. 88. 10/3. szd. 19v. 101. szd. 80. 10/1. szd. 95. pet. gy. 96. 116. 10/5. von. 8.szd. gy. 114. 6/7. 10.e. kocsio. 8/1. gp. kocsio. 99. 92. kocsio. szd. szak. 10. 8. 6/III.e. szd. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. 10. á. 82.szak. 110. 8. 8/9. 120. szak. gp. 8/8. gy. 97. 81. szd. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. gy. á. 6/9. 83. 87. szak. á. pet. 8/II. 79. 102. ko.szak. zlj. pet. szd. 8/6. pet. szak.szak. 8/II. 84. 8/1. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . 109. zlj. 8/7. 104. pet. kocsio. szak.szak. távb. 8/1. 121. 6/III.szak. 8II. 123. 85. 10/4. 94. távb. gp. 100.e. 10/7. 8/III. pet. kocsio. szd. 8III. 105. 6/8. 10/9. lov. (aknavetoszázad) 8. gp. 106. szd. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. 8/4. szd. á. kocsio. szd.szak. gy. 108. 8/III. 98. szd. szd. 8/1. szd. 119. távb.e. 117. szd. árk. 90. 10/2. gp. zlj. 115. 8/III. 8/2. 10/8. távb. 8. f. kocsio. kocsio.e. fog. szd. 112. 6/III. á. 93. 124. 8/II. 8/5. á.

128. 133. o. 10. 127. 126. hhid. 10. mu. sütoo. 130. 10. álls. 10. losz. 8. lóello. kez.125. 10/1. tábo or. 10. eü. 10. 134. szi. (ló ellátó) 10. 10. 10. 135. 140. gy. muh. O. 10. 10. száll.szd.o. gko. száll. 139. o.e. seb. 10/1. 131. von. 10/2. 132.szd. tábo kórh. 10/2. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. seb. menetzene 138.o. tgk. tgk. gko. 136.o. 129. (személyszállító állomás) 235 . élm. o.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .(J féJ féJ .reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

:.o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful