scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.ÉDER MIKLÓS .BÍRÓ ÁDÁM . 2006 .

33 34 34 36 39 . IV közepes harckocsi Pz. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk. Kpfw. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - .7 cm Pak(t) auf Gw. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. Kpfw.i~::'>. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29.Pz.hadijelei.~". 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 . Kpfw.. '. 111 rohamlöveg Pz. Kpfw. VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz. a gép. Renault 35 (f) vadász páncélos Le. Kpfw. 111 közepes harckocsi StuG.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 .5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4. .. Be! Wg..' 105 "'. II könnyu harckocsi Pz. 1könnyu harckocsi Kl.. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~. Kpfw. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz. V Párduc közepes harckocsi Pz.. M Vickers páncélgépkocsi 29. Kpfw. Pz. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 . újságillusztriciók. .. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek . 1Aus! B Pz."'. M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I.. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók.

a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. amelyet az olvasó a kezébe vesz. remélve. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. A szerzok személyes ismerose volt. több mint 10 év munkájának az eredménye. legalábbis az elkészítést illetoen. aki már nem lehet közöttünk. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. Bajtos Iván Kassán élt. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. Sárhidai Gyula 6 .Eloszó helyett A könyv. súlyos betegség után hunyt el. Magyarországon alig tudtak róla. Közös munkánk támogatást nem kapott. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. hosszú. magyarként. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. de csehszlovák állampolgárként. Értékelését az utókorra bízom. több száz jármu rajzait készítette el. Valószínuleg az elso volt. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. ott egyszer megjelenhetnek. rajzait elküldte Magyarországra.

A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .. " HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 .

csupán külfóldrol beszerzett .nem rendelkezett harckocsikkal. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. elso világháborús könnyu harckocsi . Ezen évek alatt teremtették meg . Mintajármuvek érkeztek Németországból.1 db FIAT -Carden-Loyd. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak. Az ország területének kétharmadát.elemi szükségletként jelentkezett. lakosságának felét elszakították. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29. tüzérségi eszköz stb. melyet vontatóként rejtjeleztek. valamint Svédországból. a Magyar Királyi Honvédség . A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén.) páncélgépkocsiból állt. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. a Svédországból. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . személyautó. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. a prototípus készen állt a próbákra. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu .) gyártását vagy külfóldi beszerzését. Junovitz P A. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. (A V-3 mint alvázprototípus. páncélozott harcjármu. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott.a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása. 1920 és 1938 között. A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés .harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. március 5-én Gyorött bejelentette .Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni.épült.zömében elavult .) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme. Anémet Pz. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. sot. Ganz. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. Magyar Waggon és Gépgyár .Weiss Manfréd.mint a Monarchia hadseregének része . 9 . s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték.ezen belül a páncélos fegyvernem . a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.a legnagyobb titokban .rejtett . A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre . A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására.így a harckocsizó alakulatok létrehozása . páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban. A motorizált eszközök . a Landsverk üzembol. MÁVAG. illetve megvásárlását szorgalmazták. M Vickers páncélgépkocsi volt.

további 80 darab épült. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. a WM 17 db Csabát generáljavított. a többi hibák miatt esett ki. A magyar ipar még ebbol. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak. amelyre sem hadserege létszámában. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. már elavult fegyverekké váltak.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi .a három mintakocsin túl . Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. a Toldik 80%-át. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. a 2. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. Magyarország 1941. a német fél e megegyezéseket csak késve. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. Abba a háborúba.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú .a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Az 1. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. Ez azt jelenti. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. 57 db Csaba.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok . június 27 -én . A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. kÜlföldi eredetu páncéljármu . zászlóalj a nem állt fel. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át. vagy csak részben tudta kielégíteni. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. s a többit is újból alka1mazták. 10 . A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. de 1942 tavaszán. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek.Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. így a magyar honvédség igényeit már nem. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . Az ezred Ill. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve.Ansaldo kisharckocsival. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. Az 1.nem jutott a hadsereg birtokába. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. csehszlovák zsákmányból 3 db. azonban . a Csabák 20%-át jelentette. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . 135 db Nimród. tábori páncéloshadosztály 30. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások.sorozatgyártása. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni.

számú harckocsi. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére . A viszonylag magas felépítményu harckocsit . FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. "farokkal" is felszerelték. a FIAT TIPO 3000 típus. E = 11. Még arra is vállalkozott. . A 3. 1.Franciaországtól megvásárolta. A Magyarországra fegyverzet nélkül. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. mezogazdasági gépként álcázva. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. A két fo kezelot elölrol. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel.. sz. hátulról és oldalról 16 mm-es. s itt. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. sz. sz.. C = 9. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. D = 10.hátul félköríves csúszószerkezettel.20 m hosszú. Az A változat ágyúval.67 m széles és 2.Renault M-17 és M-18 FT. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat.. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. aB típus egy. melyet két változatban gyártottak.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. A gyártási jogot megvéve. B = 8.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba.. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. sz.20 m magas B változat 5. ún. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI.

) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT .az angol eredeti és a cseh MU kivételével. kiselejtezéséig.00 m . VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent. Franciaország: UE. Az egészen kicsiny . További eltérés a fegyverzetben volt. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.) (Külön érdekesség. CV 35.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. löveges stb. szétszedett állapotban. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . nyilvántartási számot nem adták ki. míg páncélvédettsége elöl 9.70 m. hátul duplatárcsás lánc feszíto. A második harckocsi számára fenntartott 14. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak.használták. Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. nyilvántartási számÚ . A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit.46 m. az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. Csehszlovákia: MU. VI típusÚ. Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-.) A Magyarországra vasúton. (Eredetileg két harckocsit rendeltek.FIAT-Carden-Loyd Mk. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. Lengyelország: TK-I-3. Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33.aknavetos. TKW. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. illetve hadrendbe állítását. 06.a rendszámlista szerint 13. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. TKS. Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett. magassága fejvéd nélkül csupán 1. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát .hossza 2. A 22.. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . szélessége 1. (Szovjetunió: T -27.

jónak volt tekintheto.csaknem lehetetlen volt. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. CV 35 típusú harckocsik voltak. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni.7 t.Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. mely teljesítmény a harmincas évek elején . de ezek már a javított.a kis belso tér.a szokásos álcázott szállítással . A kisméretu harcjármu úton 42. Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva .1935 augusztusában érkezett Magyarországra. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt. A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. mely a görgok ismételt cseréjével járt. (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták. Az elso Ansaldo harckocsi .elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni.felderítés. CV 35 3. a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott. 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is. függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. valamint páncélzatának vastagságában (12. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította.ezúttal traktorként feladva . Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt.15 m és 1. Alapveto harcászati céljaira . kipróbálásra. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. összesen 151 darab Ansaldo érkezett. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került. 1936 végéig további 83. CV 353. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata . H-169-H-252. CV 35 . illetve 43 LE). Mindkét kezelo .H-168. vonóero tekintetében (40.03 m és 1. Magyar rendszámaik: CV 33 .fegyverzete is megfelelo volt. Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira.a vezeto és a lövé sz . a hátfal közelsége miatt . A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. hatótávolságában (110 és 150 km). figyelotomyot építettek. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. illetve 13 mm) különbözött egymástól.20 m.állandó használatban álltak.más harckocsi híján . Ehhez a tartalék görgok helyén pc. a lövészülés feletti fedlapra. A H-168 rendszámú. menetbiztosítás .28 m).H-1 O1-H-167. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét. melyekbol egyetlen ev 33-as. Utánrendelést követoen.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. kiképzoharckocsiként. s a próbák és a vizsgálatok után. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek.foként békekörülmények között . sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek.ládákat helyeztek el. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. 13 . Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek.3 t). a többi ev 35-ös típusú volt. A két változat tömegében (CV 33 2.

00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 .1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek.. csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska).. átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének. 1 darabot (H-212) a cserkészeknek. Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt. további 10 darabot. o " •• •• "~O . 00000" 0g /1 .

Ekkorra már elavultnak. VI-B. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. TI-. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . A vaslemezek mérete. zárt felépítményt helyeztek. illetve a rohamtüzérség állományába. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki. A Pz.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. hogy a két gépkocsit a háború után. rendfenntartási célokra készítették. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. azt állítva. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra.:a t :. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. O . hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. Úgy alakították ki. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 . ideiglenes jelleggel. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. és hadihasználatra alkalmatlannak találta.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. 1927 után a honvédség tulajdonába került. O" . <T.. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. A két jármu 1923-tól a rendorség. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán.

• o.hosszú ideig szétszedett állapotban .. . 1 oktató) a RUISK állományába került.. .) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg. '1 .. A háború után. de harctéri bevetésükre már nem került sor. . 1921-ben további 12. A harckocsikat a legnagyobb titokban . majd végül 6 db (5 gyakorló. 'I't.. ' •• '1' . nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani. melynek tetején . a vízhutéses géppuska. A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918. amikor is Bernola Károly . anémet leszerelési anyag részeként. ... o~~o_ "" E! :: . . összesen 14 darabot beszerezni.' : . :LJ. . majd kipróbálásuk után.~:. A 7. '~. Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere. . június 13-án készült el. Egy másik. Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 . Anémet leszerelési anyagból. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot.1: '. majd selejtezték.. .forgótorony volt.. .. .. (Rendszámuk: I-VI.732x1.950x2. Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett.5-14 km/h sebességet ért el. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. A4.tárolták.ellentétben a "Whippet"-tel . .késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . '\' ..~. .7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból.352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett..felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály.

Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. valamint a maximálisan elérheto sebességében .Pz. c Kl. a futógörgok számában . de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban. Bef. Wg. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is. 1 könnyu harckocsi A Pz. I-B 17 . Wg.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak.Fu 6. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. Fu 2 . A két.a tornyot leszere1ve . illetve 40 kmIh különbözött egymástól. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült.57 és 100 lóero. 1 Ausf. aB 442 cm. rádiós. A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. A két típus méretében . a tornyot elhagyták.4 és 6 tonna. Pz. parancsnok). közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. Kpfw. illetve 5 futógörgo.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. Bef.az A hossza 402 cm. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. . amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. Ausf.4. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. Kl. LE-teljesítményében . a B változatot 1935-tol gyártották. tömegében .Pz. melyeket .5. Két rádióval .37 km/h. Pz.

Pz. Kpfw. Kpfw. I-A Pz. I-B 18 .

H-02l. E. típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz. Wg. (l942-ben összesen 10 db. D. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. II-F 19 . A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. C.A rádiós változatból1942 oszén az 1.az "L" változat kivételével .legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . Az alkalmazásukról szóló . Páncélzatuk igen gyenge. b. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek . A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. L. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. 1940-ben 955 db.5-11. H-255-H-260. Bef. 1941-ben 1067 db. 1942-re.átképzési célokra . II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött.92 mm urméretu géppuska. 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. II könnyu harckocsi A Pz. . A Pz. I-A . A 9. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. Pz. Pz. A.lH-7l9-lH-724. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1.3 fo volt.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük.8 tonna tömegu. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. Bár erre nem került sor. Kpfw.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került.H-253. kezeloszemélyzetÜk . l. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol.épített úton . H-022. a3. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. F. Pz. B. 14. Kpfw. A Pz. 1 Pz.haladni. I-B. a2. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al. az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek.bizonyítékok igen csekély értékuek. G. állítólag néhány darab a fronton .5-35 mm.

felderíto. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. Ezek az 1943.rohamlöveg. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg.F szériák 7. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. lIl-M típusú közepes harckocsit. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú. IH-878 sz. tábori páncéloshadosztályhoz. valamint parancsnoki jármu . Eloször 1942 oszén. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. 1942-ben idult a D. A Pz.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. az A .5 cm-es. StuG. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg.és farpáncélzatuk 20 mm volt. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült.db Pz. majd a hosszabb csovel felszerelt F. oldal. III típusú harckocsikkal. lángszórós. valószínu.5 cm-es. magyar rendszámot nem kaptak. de ném et személyzettel. hogya 17 db harckocsit átvették. januári harcokban elvesztek. de magyar müszaki kiszolgálással. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. Mivel van jelentés az IH-876. Az alváz. APz. gyártásukat beszüntették. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. a 3. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor. augusztus elején II . A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent.Pz. a G jelu végso változat a 7. az 1944 szeptemberében.100 darabos . de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. jármuvekrol az 1. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg. német személyzettel. Ezek német jelzéssel maradtak. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. III vett részt. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. li Galíciában 1944. Az elso nagyszériás . III harckocsi alvázára telepített 7. lovashadosztályná1. vadászpáncélos.más források szerint 17 . Az egy század ereju.összmennyisége 15 305 darab volt. 20 . rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. lIl-M harckocsi került magyar használatba. hadsereg állományában megalakult 1. 1944 augusztus után elfogytak.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. A magyar honvédség 1943. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. Pz. végül a G típusok sorozatgyártása.62 cm urméretu harckocsi. IH-877. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. homlokpáncélzatuk 50 mm. páncéloshadosztály veszteségeit. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. A rohamlövegek elso változatai. Kpfw. egyszersmind 7.

Pz. Kpfw. III-H 21 . III-J Pz. III-F Pz. Kpfw. Kpfw.

I1I-L Pz. Kpfw. Kpfw.Pz. I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-M 22 . Kpfw.

40 G StuG.=L.••. III-D StuG.~ ~ .J StuG.. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 . .

a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. AStuG. rohamtüzérosztály 1. Csanádpalotán.01. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. a Galíciában harcoló 2.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. 08. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. december elején pedig Székesfehérv ár. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás.összesen 9760 darabot gyártottak. 09.3.a Pz. ahol. ütegparancsnok. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. IV típus volt. Az 1. 24 . páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. 26. azonban a csohossz az A . 10 db.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. Pz. 17. D változatok 17. B. A 7. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. lH-855-1H-858.7 és 20 tonna tömeguek. Kpfw. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). Tervezését 1934-tol végezték. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. ütege 1944 októberében Kecskemét.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. Átadások: 1944.az 1. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. errol két fotó is van. Magyar rendszámaik: IH-833. harckocsiezrede. 10 db. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen.német oktatók közremuködésével . A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat.ném et személyzettel . 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. 10 db.nem ezeken a kocsikon. IH-837-lH-853. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak.feltehetoen újak . a község visszafoglalása során. 28. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át . Az induló A. tábori páncéloshadosztály 30. a G és a H kivitel. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. A G típusból 904 db.és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. 08.Velencei-tó térségében harcolt.08. 1937 -ben 42 db B típus. 1938-ban a C változatból140 db épült. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30.F 1. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. 1944 tavaszán. A rohamlövegek hadijel nélküliek . 3073 és 3161 darabbal. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. 10 db. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. a páncéloserok standard típusa a Pz. és 3. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. 1940/41-ben már 760 db E . Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. Az önjáró lövegek különféle változataiból .a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. tábori páncéloshadosztálynak. az F2. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. de a személyzet átképzése . Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. III alvázára építve . hanem a Pz. 07. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. 50 és 80 milliméteresre változott. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. A rohamlövegek német hadi.voltak. 1942 telén. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el.valamennyi harcjármuvét elvesztette. IV-D változaton történt. csupán a köténylemezekre. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták.

Pz. Kpfw. IV-Fl 25 . IV-D Pz. Kpfw.

A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . az iratok a háború forgatagában eltuntek. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. Jelentés található 1944. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. 12 db Pz. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . 1942-ben páncélos-átképzos..Az 1.adták át a csapatoknak.10 db. V és 20 db Pz.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok.új. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. 1944. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. anémet hadseregtolIO db Pz. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. IV típusú harckocsikat. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. 10 db. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót.1942. Az 1943.magyar használatban nehézként nyilvántartott . Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. január 7. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. december 11. harckocsiezred 1. irányítottak. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. szeptember 10 db. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik .további mintegy 62 db .60-70 darab hosszú csövu Pz. augusztus 10 db. a 3. 26 .vívták ütközeteiket. IV harckocsit indítottak a 2.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. és pótolják veszteségeit. és Sztari Oszkolban. 7. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. akirol késobb. IV átadás ok: 1944. veszteségei pótlására. 1945-ben soron kívül százados). Korotojak és Uriv terül etén . Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. Nadwomán. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados.01. Az 1945. Így többek között az 1945. Az 1945. IV-F2 típusú közepes . IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. százada 6 db Pz. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. Az 1942. 01-jén fohadnagy. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal. 12 db. de több G . harckocsiezred tisztje (Tarczay E. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . augusztus 23-ról. hadijel nem került a harckocsikra. a három hídfoben . valószínuleg a többi is a 2. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. zászlóalj ának 3. IH-854. januári harcok során megsemmisült. magyar rendszám.Scsucsje. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. A harckocsik nagy része az 1943.magyar használatát igazolják az 1945. január-március közötti hadijelentések. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól.veszteségeik pótlására . páncéloshadosztály megmaradt anyaga. 1945. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. További Pz. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus. július 10 db. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. páncéloshadosztályhoz.Pz. Pz.H típus . IV jármuvet mutat. Német adatok szerint . augusztus-december között 72 db Pz. hogy az 1. tábori páncéloshadosztály .5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. Ekkor havi 20 db jármu volt a program.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. illetve Kurszkban rakodott ki. vagy ha történtek is. Az 1944. Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. december 19. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn.

IV-G 27 . Kpfw. IV-F2 Pz. Kpfw.D tB · Pz.

28 . Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. Kpfw. V Párduc volt. sot. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására.[j Pz. IV-H Pz. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. IV-J Pz. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. Kpfw. Kpfw.

V-D Párduc 010 . V-G Párduc 29 .DID Pz.. Kpfw. Pz. Kpfw. Kpfw. V-A Párduc DIC! Pz.

73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. alatti lKART üzemben volt. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. a G 44. 1942-43-ban gyártott. amelyek.viszonylag kisméretu . veszteségei pótlására.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá .szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . A viszonylag "öreg". 7. páncéloshadosztály harcokban. a G szérián hiányzott. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája.5. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. december vége és 1945.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. A frontlemezen a vezeto felnyitható. hengeres alakú volt. viszonylag kicsi (0. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. döntött frontlemezévei. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . A Pz. a 60 mm-es páncélzattal ellátott.a román hadsereg 1944. kerületi Véso u. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. de már nem átadható. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). A német harckocsi legénysége 5 fo. 7. AD típus 44. Visszaemlékezések szerint .8 tonna tömegu volt. 5 darab Pz. a román páncélosalakulatoknak szánt. A 2. 1 torony. között. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. hogy az 1. bázisuk a Budapest XIII. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . augusztusi átállása után egy.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. az A és a G változatokon a félgömb alakú.Válaszként a szovjetek igen gyors. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. 60 mm-es. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. alacsonyabb. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve. Késobbi sorsuk ismeretlen. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. az A 45. ún.81 kp/cm2 értékével. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. a szovjeté 4 fo volt. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. hosszú csövu (L/70). A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol. E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. 8.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. Ezzel 10 db biztosan. január 12.köténylemezzel volt védett. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot).8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen.88 kp/cm2-re emelkedett. gyorsaságával (46 km/h). Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. páncéloshadosztály 1944 oszén. 1943-ban az A típusból1768. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. Ebbol a típusból 534 darab készült. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. Az 1944. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. állítólag. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. V átadása a 2. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. szeptember l-jei 5 db Pz. a Ferdinánd hídnállotték ki. a G típuson egyenesen futott a farlemezig.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

7.5 cm Pak 40/2 Marder II 7. 38(t) Marder III-M 35 .5 cm Pak 40 auf Gw.

1944 kezdetén. II. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette). AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . nagyobb hatósugarú. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek. Pak 39 mintájú. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. 1941 végén. 1944 márciusában készült el a prototípus. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. az oldal. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo).78 kp/cm2). "Saukelkopf" -blendével védett. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. megbízható. Elobbibol 20. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. köténnyel 2. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. 1944-ben 146 db. kivitelezésére azonban már nem került sor. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. míg azok csak 500. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit. az alakulat. léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. utóbbiból 181 darab készült.87 m. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. oroszországi felhasználásra enged következtetni.ne m sikerült teljesíteni. az angol Cromwellt 1500 méterrol. Igazi nagyszériás változata . a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. A viszonylag igen kisméretu. (14 tonnás) 0. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. Már 1942-tol építettek a Pz. illetve 780. cso nélkül 4.a szovj et JS-II kivételével .7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0.27 m hosszú. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. 36 . csovel 6.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval.Hetzer páncélvadász volt. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. terepen 180 1/100 km -. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. 2. elölrol ún. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak. Fu 8 mintájú rádiót szereltek. a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette.5 cm urméretu. 1943-ban 799 db. olcsón eloállítható Pz. 1944-ben 308 db.havi 1000 Hetzer . melyet a tetopáncélra telepítettek. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. csoszájfék nélküli. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. összesen 370 db készült el. A H és Mtípusokból4l8. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. 7. azaz összesen 1217 db volt. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket. 220 LE-s. A gyártás 1942-ben 110 db.úton 120.a késobbiek során ismertetésre kerülo . 15. összesen 2827 darabot gyártottak. míg a parancsnoki változatba egy további. A Hetzer . Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni.10 m magas.5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt.63 m széles.

rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni. rohamtüzerosztályt töltötték fel. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. osztályt sikerült . s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol.részben . Több példány befejezetlen maradt. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. és 10. ezért StuG. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. Hetzerrel is csak három. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Azonban a németek . Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású.. szeptemberi államközi szerzodés alapj án. rohamtüzérosztályt. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. így a gyártott alvázak száma 3252 db. Franciaországnak.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . Ausztriának. 20. átutalták a 10. osztályhoz. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1. Elsoként a hajmáskéri 1. a 16. 25.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI.ellátniuk az 1944. 111típussal csak a 7. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el.. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. Svédországnak és az USA-nak adták át. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. 1944-ben a 10.

január 13?) a Vág-Garam térségében. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. március 8-án Veszprém térségében 15. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. rotü.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. "december közepén" (lásd: 1944. A két üteg 1945. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum).A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945.. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. A 16. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. február l5-én rakodott ki. február 1-jén 24 jármuve volt. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. rohamlÜzérosztályt 1944. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. december 7-én indítottak. december 25-én fejezte be. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. 1945. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. rotü.osztály. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. rohamtüzérosztály . erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. Az ütközet során loszer. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. A 20. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. február 12-énAlsótekeresen 12. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. 1945. Ezekbol a 16. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. de valószínusítik azokat. január elején Galántán került feltöltésre. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. "január elején" (1945. a 20. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. Az osztály maradéka 1945. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. Mindezek mellett nem lehet kizárni. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. azonban a . január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. rohamtüzérosztály 1944. Az 1945. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. Egy. március 15-én Balatonbozsokon 15. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. ezekbol 8 bevetheto volt. Ebbol 25 darabot 1944. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. Siófok irányában 15. Galántán 25 darab. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. 1945. április 12-én lépte át a magyar határt. végül Szentkirályszabadján 1945. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok.kizárólag emlékezetre támaszkodó . s december 9-én adtak át.átvételi idopontok. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. rohamtüzérosztály 9 darab. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. és a 2. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. Az egri 20. 38 . február 9-1O-én Lepsénynél 15. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. szovjet. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. a 25. majd 1945. Az 1.

A kolozsvári 25. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. Le. SPW Sd. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. láncfeszíto. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban. oldalt 20 mm volt. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. Schützen-Panzerwagen (Sd. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített.rendelkezett. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. 38(t) és Pz. 1945. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. A frontra induló 30. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át.95x1. oldalt és hátul 20 mm volt. 08. A jármuvek németjelzést viseltek.5 mm. Kfz.oktatási célokra . A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. elöl kormányzott gumikerékkel. 39 . Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. gázlóképesség 70 cm. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . ezek fedezték a visszavonulást.66 m méretu. terepen 70 1/100 km). Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4. hátul meghajtó-. A 4.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel.56x1. páncélzata is viszonylag gyenge. A TOll . páncélosezred Pz. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. páncélozott. A gyenge harcértéku.7 cm Pak(t) auf Gw. augusztus elején az 1. 250) kaptak. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. Kfz.T 040 jelzés ismert. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos. 1944. 5. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. elöl 25. A rohamlövegek oldalára . árokáthidaló képesség 190 cm . Benesov körzetébe vezényelték. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. 4. késobbi sorsuk ismeretlen. terepjáró. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. 1941 februárjában elkészÜlt az elso.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el.néhány német könnyu. vasfelépítményu próbajármu.

Kfz. Renault R 35(t) Le. SPW (Sd.7 cm Pak(t) auf Gw.4. 25011) 40 .

8 tonnás tömegét a 160 LE-s. a 0. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása.nem. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . így 250 literes benzintartályával hatótávolsága .ahol már május óta szolgálatban állt . m133) változat 1934 tavaszára készült el. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové.50 m-es árokáthidaló képesség igazolta.kb. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. 4. ezért azt javasolták.folytatódott. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. 4 közepes méretu futó. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. a géppuskához 3000 db loszer.harckocsihoz. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt. kúpos kiképzésu palásttal épült. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. parancsnoki kupola nélkül. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. derékszögben"sarkon" . melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból . Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . két nagy nyílású oldalajtó:val.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km.65 m-es lépcsomászó és az 1. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez.ha nem is nagyszámú . A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó. illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. A háromfos személyzetu. 41 . egy hátsó láncfeszíto kerékbol. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. 220 km volt.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . az LK 11 tervezoje is. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. Így 1937.és 2 felso tartógörgobol állt.61 m hosszú. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. a katonai szakértok azonban kérték.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. 2. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak.úton . az oldallemezek 720-os döntése. hathengeres. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani.a csapatpróbát.00 m széles és 1. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta.egy harckocsit és egy páncélvadászt -. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. vízhutéses motor 23. Az egyszemélyes torony kör alapú.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. felül 6 mm volt.

a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. A 10. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. A megvásárolt mintakocsi . A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. 6-10 mm-es páncélzattal védve. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. Bár az L-62 típusú.a Honvédség birtokába került. magassága 2. has. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi . A harcjármu egyetlen fegyverét. hanem kifelé doltek. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. ml33) 42 . alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. szélessége 2.és farpáncéll Omm. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. Hossza 5. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt. Késobb megérkezett.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen .némi tulajdonjogi vita után . Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. azonban a felépítmény elso része. 650-ban döntött oldalfallal.hosszabb . a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. oldal. eroátviteli egységei.és tetopáncélzat 6 mm. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv.32. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével.alvázán épült.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. A mindenre kiterjedo. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség.00 m volt.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. mint a harckocsié. motorja. eredeti svéd mintajármu. A nagy. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. szélesebb és magasabb volt.30. a magyar kívánságok szerint részben módosított.

magyar hadsereg 30. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. A mintakocsit H-005. melybol111 darab a Pz. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. A kárpátaljai. Így teremtettek a hatodik személy .jutott a Magyar Királyi Honvédség. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. 38 . A csere másik oka. vz. könnyu harckocsi volt. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett.a parancsnok .csehszlovák tervezésu. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki.zsákmányként. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. 1942-ben a doni frontra induló 2. 43 . A jármu késobbi sorsa ismeretlen. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. 1939. s a további módosítások után. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa. vásárlás és közvetíto állam segítségével . melynek továbbfejlesztett változata.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját.Skoda Lt. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében.részére férohelyet. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt.és csapatszállító gépkocsi proto típusát. amelynek páncélostípusaihoz három módon . 38(t) típusú .

Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték. a gyár a javítást ingyen végezte el.közöttük 244 db T-ll-es . ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. akik a harckocsikat kipróbálták. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. fejlesztését leállították. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. külföldi eladását. IV típus eladásától. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. s másnap be is vetették.90x2. közöttük a T-lJ. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. a Vickers cégtol átvett kisgörgos. így a szovjetek a két mintakocsit. esetleges vásárlási szándékkal.A 10. S-II C . Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. Csehország 1939. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. s mint használható típust Pz. gyakorlókocsiként. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. tágas küzdoterével. A két jármu 1940. 35 . 34 tip) harckocsiágyúval. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. 1939. A harckocsik 1939. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott.0 m volt. külso rugózású futómuvével.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával.5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. késobbi sorsuk ismeretlen.Romániában R-2 típusú . A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. árokáthidalási képessége 2.cseh típusjelzésén: Lt vz. négyhengeres. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt. lépcsomászó képessége 0. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek.a németek kezébe kerültek.06x2. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. gázlómélysége 0. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni.3 m. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos.harckocsival rendelkezett. A harckocsi lejtomászó képessége 280. Kpfw. Németország pedig elzárkózott a Pz.) 44 . Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. éppen azon a napon.harckocsit adtak el. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . A4. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. Románián keresztül.8 m.

35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 . Kpfw.Pz.

80 m lépcsomászó. 16. . végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo .20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. 0.45x2. A HTI 1940. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. magyar típusként történt a gyártása. a hátsó meghajtókerék. Egy további .A Skoda Muvek igazgatója 1939.és farlemez.02xl. de ettol kezdve már Turán néven.56x2. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. és 20. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové. Az elso átépített prototípus 1941. 1940 áprilisában Korbuly János. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. másik a homlokfal baloldalán.oldalanként egy elso láncfeszíto. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. Hatótávolsága 300 km. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. A parancsnoki kupola forgatható volt. a torony alakjának megváltoztatásában. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust.tartalék . A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. a pneumatikus kormány.prototípus. melyekkel szárnos kortársát megelozte.02 m méretu harcjármu. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. 36) volt. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. a 10 mm vastagságú teto. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. 0. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. a páncélzat erosítésében. A 30 mm-es homlok-. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. egy páros ütközokerék.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. felülrollesíkozott toronyvéggel. 80 darab loszerkiszabattaI. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében.37 m méretu. Az egyszeru páncélfelépítményu. egyik a forgatható toronyban. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. OA vz. Vickers-jellegu. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. A kedvezo döntés megszületése után. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. Az 5. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. a 25 mm-es oldal.52x2. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. június 10. 4. A 2. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. júniusára elkészült. eléggé bonyolultjárószerkezete .90 m gázlóképességéveI és 2. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. melynek egyetlen proto típusát még megépítették.Tatra 26 típusjelu . Összességében: aT-21 páncélvédettségét.78 tonnás. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése. hátul csúcsban találkozó két oldallappal. 1927-re elkészült az elso . a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. A 0.

Tatra 72 OA VZ. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. A kocsi személyzete elmenekült. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. 30 47 . Késobb Budapestre. Abevizsgált páncéljármu a 2. a páncélkocsi hátramaradt. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. Románia 9. A no. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. április 9-ére készült el. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. Az elso 6 kocsi 1934. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. Az álló kocsi motorházára felugorva. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. a HTI-be szállították.

Közülük 100 darabot az olasz. részben közvetett.00xl. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét.85x2. A kicsiny . fajlagos talajnyomása 0.5 mm urméretu géppuskát. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. Az R 35-ös vezetoülése. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7.86 kp/cm2 volt. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. részben öntési technológiával épült . illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. más részüket átépítve. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. alvázukra löveg es felépítményt telepítve. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni.az egyik a vezeto . illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak.4. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. Hatótávolsága 138 km. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. szeptember l-ig 1074. 9. 3. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. azokat IH-390. 50-971. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija.10 m méretu. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. és a rövid csövu.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. 48 . s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. 51-004.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. IH-393. aH 35. 50 darabot Jugoszláviába. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. majdnem a talajt érintve muködött. 1940-ig további 541. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. A kétfonyi személyzet . Kpfw. a páncéltesten hátul két ajtó volt. 1939.8 tonna tömegu. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. Közvetett úton. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. részben közvetlen átadással. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. a kipufogócso a farlemezbol indult. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. A németek az R 35-ös alaptípust Pz.

aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm. szélessége is megegyezett (1. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km. csupán a tömeg. a páncélzat vastagsága. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát.22 m). Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 . késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. mint az R 35-ös (4. aH 39 12 tonna tömegÜ volt.4 tonna. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2.85 m) Renault társáéval. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h.AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. AH 35 11.14 m). A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól.

további sorsa máig ismeretlen. 50 . de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. aH 39 típusból 40 darab épült. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. a többitol különálló futógörgo is volt. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár. H 35/38(/). a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg.) Ezekbol szervezodött a 101. Az egyetlen . önálló harckocsiszázad.7 cm kaliberu. A két változatba a 3. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét.5 mm-es géppuska.használta. a torony egésze öntött technológiával készült. javított változatát 1938-tól gyártották. Parancsnok: László József százados.7 cm urméretu.használták. 1936 és 1940 között kb. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7. 1935-ben indult a sorozatgyártás. H-034. Magyar rendszámaik: H-035. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . Kedvezo volt a jármu 0. Kpfw.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. 1942-ben Bulgáriának 6. iskolakocsi . a Somua A C-3 1934-ben készült el.5 mm urméretu géppuskát szereltek. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. loszerszállító. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. A parancsnokra oly sok feladat hárult .egyes források szerint . Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. 734(/) . A kocsikat a 101. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. irányítás. önjáró löveg és páncélvadász. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. Az átadott francia eredetu harckocsik . 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt.Pz.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. 1944.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. A harckocsi prototípusa. illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. páncélozott vontató. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet.megfigyelés. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. SA 35 típusú. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek. 450 db S 35 típus készült. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. Az öntött A. A 4.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. célzás és lövegkezelés -.

Somua S 35 Renault VE 51 .

52 .Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault.56 kp/cm2 volt. A futómu. 1933-ban készült el a végso.75 t tömegÜ. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót. Az 1.58x1. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. repülotéri biztosító harcjármÜként.00 m volt. A 2. melybo1300 db készült. a felépítmény jobb oldalán beépítve. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. a TK-l típus volt. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. illetve TKS kisharckocsit .zsákmányolt. A kisharckocsi elso változata. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott. A csupán 3. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra.43 tonnás.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit .9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak.92 mm-es géppuska volt. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt.78x1. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet. közös rugón muködo futógörgo. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. jobban páncélozott. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. gázlóképessége 0.szintén hernyótalpas .50 m. valamint forgótornyos változat kialakítására is. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. zárt felépítményt terveztek. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. 2.32 m méretu. majd megvette a kocsi gyártási jogát is.74 t. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. az elso meghajtó-. árokáthidaló képessége 1. tömege 2. A jármu fegyverzete 1 db 7. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet . A 16 darab TK-3. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . a TK kisharckocsi volt. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. páncélozott. lépcsomászó képessége 0. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. egy páncélozott .30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0.45 m. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. így ismertetése is a francia típusok között szerepel. a TKS modell.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. 0. fegyverzete 1 db 7. de eredménytelenül. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm.5 LE-s Ford T motorral. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére.

TK-3 TKS 53 .

•• . . IH-398 (w 02-552).. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra. . M Vickers 54 .. a RUISK használta. 29. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. .úszó harcjármu kifejlesztése volt. IH-383 (w 03-893).. IH-385 (w 03-362). O'. Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le.pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. hanem a rendorség tulajdonában volt... s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre. . A másik két harcjármu . IH-395 (w 01-841). Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. Acél: keréken gyorsan haladni képes. azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. •. IH-396 (w 03-330). vásárlás útján érkezett hazánkba. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . IH-384 (w 03-923)... IH-392 (w 02-754). . melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768).sok esetben. IH-386 (w 03-386).o • . IH-389 (w 03-292). 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. IH-388 (w 02-738). '1' .A német-lengyel háború kitörésekor. • e •• .. IH-399 (w 02-470). s ott egy álcázott katonai kiképzo egység.2 db Valentine harckocsi . Formálisan nem is a honvédség.. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek. további célkituzésként . NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. IH-397 (w 01-089). A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. IH-387 (w 03-246). IH-391 (w 03-586). . M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén. 29. ahol azokat oktatási célokra alkalmazták.

Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. 2.85 t tömegu. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. (A svéd Landsverk. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. a maga korában korszeru építésunek számító. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket. melyet terepmenetben leengedtek úgy. igen gyors . gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. s végül egy valójában elavult. A 4. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. Az elso világháború befejezése után. lánc talp volt az állandó járószerkezet. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. M Crossley 55 . épített úton.úton 60 km/h sebességu . A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. A teher. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak.58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. 29. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni.87 m széles. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe.02 m hosszú. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták.félgömb alakú. 1. Az 5. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották.

Az angol Crossley cég háromtengelyes. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el.a nagyobb méretu. AP .25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát.4lx2.a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. a torony elöl és oldalt 60. A 16. Az 5.29. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. ezért elhatározta. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt. 111 és Mk. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is.3 .rádiós páncélgépkocsiként is muködött.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott. A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. IV típusokon 4 fore emelték. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott. tozata után (Typ A-9 és A-lO). ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. l-II II Val en tine III 56 . 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru.63x2. 57 mm urméretu löveg beszerelése után . felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa . az egyiket a vezeto baloldalán. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál .02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. a másikat a gépkocsi tetején lévo. Úgy vélték. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el.

Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. A mintajármuveket a moszkvai 37. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget. A 2. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási. átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. javított változat. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak.25 megépítését.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták. hátsó meghajtó kerék.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt.ha ezekrol készültek is jelentések . azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. Az egyszeru járószerkezet . 5000 darabot adtak át. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. 2520 db loszerrel. korabeli híradó.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. a K . aT-27 -A megépítésére. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken.59xl. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták. késobbi változatában 75 mm urméretu. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták. Oroszország elobb egy eredeti angol.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm. A végleges T .és haditudósító-filmeken. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. Fajlagos motorteljesítménye 13.elso vezeto. Archer néven 76. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni. I94I-ben kivonták a harcoló állományból. 97 db loszer-javadalmazással. majd egy olasz "másolat". majd oktatási célokra használták. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták. fegyverzete 1 db 7.92 mm-es és 1 db 7. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett.2 LElt volt. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. 57 . Mint háborús ellenféltol.foként T-34/8 5-ös típu st . vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak.83xl. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. 2.és 3 visszafutógörgo . SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma. A fofegyverzet mellett 1 db 7.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . Kanada 1388. Késobbi sorsuk ismeretlen. tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba. Ezért .45 m méretu. 1932-ben került sor az új. Több harckocsit .jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit.a kis számú.62 mm urméretu géppuska volt. Az új változatból1693 daraJ készült. hiszen fegyverzetük. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. azonban amíg a vásárlásokat. 2x3 futó.

66. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. a T.a nagy tömeg ellenére . majd Magyarországra szállították. az erosebb páncélzatú T. A T-28E típuson a 76.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak.és 3. gázlómélysége 0. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76. vezeto és két géppuskalövész . Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. hátsó meghajtó kerékbol. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto.és 4 visszafutó görgobol állt. ahol oktatójármuként használták. amikor az erosebb páncélzatú T.kedvezo. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. A késobbi változat. lépcsomászó képessége 0. lövegirányzó. A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték. A 28 tonnás. nagyméretu (7 .2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. terepen 160 km hatótávval. T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . úton 220.72 kp/cm2 értéket képviselt. A futómuvet oldalról lemezzel védték. árok-áthidalási távolsága 1.44x2.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. 1.volt. A jármu fajlagos talajnyomása .28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába.22 m volt.82 m) harckocsi személyzete 6 fo . 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska. Az elso 10 darab T. 0. Az elso változat páncélzata 10-30.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak.81 x2.27 lejtomászó képessége 45°. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó. Magyar rendszámaik: H-024-H-033.4 m.2 mm urméretu. töltokezelo. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T.parancsnok. 6x2 db kisméretu futó. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott.8 m lépcsomászó. 0. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek.A T .2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. T-28E 58 .2 m gázló.

egyes állítások szerint . majd . A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták. T-27 T-268 59 .céltárgyként megsemmisítették.A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be. A kocsit Magyarországra szállították.

prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. lépcsomászó képessége 0.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. BT-2 típusjellel tartották nyilván. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött.62 mm-es géppuskával.41 m méretu.az ötágú csillag . A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. A felvétel érdekessége. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). a 2x4 kisméretu kettos futó. amely a vízben 3.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. A kétfonyi személyzetu. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. 1931.típus alapján indult.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak.5 km/h sebességgel volt képes haladni. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára . Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen. Az elso szovjet prototípus 1931.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°. Az oldalankénti 4 nagy. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon.most egy amerikai . AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. gázlómélysége 0. 60 . AT-26-os készült 76. A német támadás elso idoszakában. május 23-ára készült el. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata. A T . a másik toronyban 1 db 7. AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán.harcjármu tervezését. Az utolsó. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi .90 m. 0.2 típusból 396 darabot gyártottak. 1 DT géppuskával a frontlemezen.49x2. akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel. A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. terepmenetben felszerelték a lánctalpat.26-os típus még szolgálatban állt. a finn-orosz háborúban került sor. árokáthidaló képessége 1. 4.83 m volt. hogyaharckocsin az eredeti hadijel.kerék/lánc . a hátsó vezeto kerék.88x2.T-26B .) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931. db 37 mm-es. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet.cserélték ki. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. 1941-42-ben a T .76 m. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. Az év során a BT .

BT-5 TU 61 .

A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni. BT -5P Kh jelzéssel úszó. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . valamint 1 db 7. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el.5 tonnás. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával.és 3 visszafutó görgobol állt.343. hátsó vezeto kerékbol. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval. A T . BT-7 A jelöléssei 76.néhány BT-5. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült. magasabb tornyú változat. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel.8 t.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7. BT-7: 13.62 mm-es géppuska. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. Az 5. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. 4 közepes méretu futó.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó.62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. 450. végül 500 LE -. kúpos toronnyal. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt. 45 mm-es harckocsilöveggel.l1x2. 25-35 mm-es páncélzattal.6 O járószerkezete megegyezett a T .7 mm urméretu géppuska. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak.33x1. 1. végül aB T-7 A típus 1 db 76. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.75 m-es lépcsomászó.fényképek tanúsága szerint .1940-ben kezdodött meg.4.0.5 km/h sebességgel haladt. aB T -8 pedig 86.2 mm-es löveggel és 1 db 7. 350. Az 1941.2 t. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. kisméretu (4.95 m). A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70.48 kp/cm2 .0 m-es gázló. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett . azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek. Az 5.4 O típuséval. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült.) Az utolsó. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el. 0.5 tonna tömegu. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). valamint lángszórós harckocsit is építettek. Az ágyúhoz 780 db. új toronytípussal. magyar hadijellel ellátott T . A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre. amely már új.75 m .5 t.10x2.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként . BT-8: 14. kétfonyi személyzetu. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10. 2016 db loszerrel. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. láncon 52 km/h.7 t) igen kedvezo.35x1. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a . A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. amely úszva 6. A magyar csapatok . aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával.és 2. a kedvezo . 0. a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. (A torony azonos aT-26C típuséval.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával. BT-5: 11.harckocsit erosebb. 500 db loszerrel.2 mm urméretu löveggel felszerelt. 1942-ben egy magyar használatban álló.

Az A típus hegesztett toronnyal. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7. tuzero .10. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot.2 méretu csovel készültek.A-3 O .75 mm páncélzatú. 0. míg a második típust. korábban birtokolt fölényét.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja. 1941-ben 3014 darabot.07 m. aB és a C típusúak öntött toronnyal. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. 45. 63 . 1942-ben pedig már .5~553 darabot gyártottak.69 kp/cm2.00. az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb.65 m között mozgott. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové. a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. 1. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. Az elso.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. Pz. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát.37 m gázló. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét . 2. 38 .jó összhangban egyesíteni. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt. szélessége 3. 457 méterrol képes volt átütni. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott.45. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt.95 m.mozgékonyság.Pz. az eros páncélzatú tekno és felépítmény.92. azonban a T . 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett. magassága 2. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre.2 csohosszú. elso változatnak.4 O-es típusé.95 m árokáthidaló képesség.2 mm urméretu.00. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. 3. 2. Az M. a T . AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . A löveghez 70 db. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték.44 és 2. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. aB 28. 6. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt. oldalt és hátul 45 mm. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai.lesíkozott.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes. mint a T . a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott.74 kp/cm2 lett. Az egyszerubb. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18.65 kp/cm2.71 m lépcsomászó. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. A toronyformák. 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított. II. 0.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve. az egybenyíló. A T .aT-4 O-es kerek tornyával szemben .és 2.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. az A 26.A-2 O .5 csohosszal. lll. magyar rendszám és hadijel nélkül. illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. páncélvédettség.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30.3 t. végül 0. L/4l.6 O-as tornya .T. új lövegblendével tértek el elodjeiktol. BT IS . 600-os becsapódási szög esetén. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. az utóbbi változatok L/41. Ugyanakkor a saját 76.a harckocsi hossza 5. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. IV.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. 6. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

magyar hadijellel. a frontlemezt 75.és árokáthidaló képessége 1.prototípusa készült el. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. valamint Ausztriában és Kínában.75 m. majd 90 mm-re.30 mm . T-lOO-as harckocsi . Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. a páncéltest a vezetofronton 75+35. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km. új formájú. a két 7.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve.60 m-re változott. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. L/11 csohosszúságú 76. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. oldalt és hátul 75. de páncélzata a frontlemezen 75 mm. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. aB és C típus úton 335. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. OT-34. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . illetve 2. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja.07.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. terepen 200 km megtételére volt képes. de a kisebb méretu. . lépcsomászó képessége 0. gázló. A KV típusok 550/600 LE-s. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . súlyosabb változatát új. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40.2 mm-es löveggel volt ellátva. erosebb páncélzatú tornyot terveztek.SMK.5 (a T-34/76lövegével megegyezo). KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg.volt. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. A KV-l mintakocsi még egy rövid. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. nagyméretu. szélessége 3. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. L/4l.00. a farlemezen 75.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. a páncéltekno elöl 70+25. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is. a tetopáncélzat 25 mm. KV-I. csovel 8.5 m volt.páncélököl. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez.5) ágyúval fegyverezték fel. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. ezzel fajlagos talajnyomása 0. A páncélzat erosítésével.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h. 10 fo kezelolétszámú T.A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. Szálasi-röppenytyu stb. Az 1939-ben elkészült a KV . ezért a tervezok kisebb. hosszabb csövu (L/5l . Adízelüzemu.15. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól.000 darabot gyártottak. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.81 kp/cm2-re változott. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. 66 .3 m. hossza cso nélkül 6.kezelésének oktatására. A harckocsilöveghez 56 db.2 csohosszú löveggel készültek. magassága az új toronnyal 2. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. nagy páncélvédettségu. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt. oldalt 75-77. páncélrém. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. a torony elöl 75+35. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. A korábbi öttornyos. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

0. Az átalakított. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .07x2. melyek közül két fotó közismert.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. A KV .l-es típusok akadályieküzdo adatai . 1941-ben . STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu.40x1. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást. A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek. DSK 12. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. 1940-ben az A változatból 141 db. vontatási és szállítási célokra alkalmazták.5 t. BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki.foglalhatott helyet. elöl.hadijellel ellátva.fehér kereszt . a KV-II típusé 6 fo volt. Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták.5 m legkisebb fordulati sugár . forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására.és 2.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek. terepen 200 km volt. a KV-lA 43. késobb 152 mm-es ürméretu. 1941-ben aB szériából1121 db. Egy nagyobb tornyÚ változatából. Pontos mennyiségük nem ismert.24-es harckocsi futómuvével. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt. 71 m méretu KV .91 m lépcsomászó. a C változat 48 t. 1942-ben a C típusból1753 db készült. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki.83. provizórikus felépítményt építettek. Darabszámuk ismeretlen. alkalmi felépítménnyel épült.77. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották.feltehetoen . 1. melyen 6 katona .és beszállásra. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. a korábban 122 mm. A felépítmény mögött. mint anémet Pz. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. de rendszámok nem ismeretesek. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit.50 m (ponyvával 2. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott. 9. A 4.jobbak. VI típusoké.rendeltetésszeruen tüzér . A lánctalpas. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó. felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták.1 tonna tömegu.7 mm-es géppuskával volt felszerelve.és 2 db visszafutó görgobol állt.8 m árokáthidalási képesség.1 tonnás harcjármunek. magas. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. A 4.5 t. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak.32x2.65x2. A KV . A különleges jármurol .több fényképfelvétel készült. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu.86 kp/cmLre emelkedett.85xl. A 6. 0. végül 0.84. 68 . Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak.21 m méretu. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak. Darabszámukról nincs adat.80x3 . s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. majd kiképzési célokra használták. géppuskával ellátva gyártottak. amely az elso meghajtó. 3. amelyet páncélozott kivitelben. majd 1934-re a BA-6 változat.1 2-es harckocsi. aB 47.1 és KV .45 m gázló. 1935-tol a T .0.11-es harckocsit zsákmányolt. A löveg mellett a toronyban 1 db. V és Pz.a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben . Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be. AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

A 28. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi. L/28. 70 . hadizsákmányként. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett.néhány prototípusa. Néhányukat muszakimento harckocsiként. a felépítmény 13-25 mm. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. 1942-ben 3023 db. a löveggel párhuzamosított géppuskát. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására.angol elnevezésén General Lee . majd szériaváltozata.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm. Elobbihez 179 db.12 m méretu. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. Az 5.73x3. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. oldalt 38 mm. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt. 37 mm urméretu löveget.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. A toronyban egy.5 csohosszúságú. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. 75 mm urméretu ágyút telepítettek.64x2. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . felül 13 mm. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. vontatási célokra használták. a torony 50 mm.

A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes. A 3x2 futógörgos járószerkezet.45x2.és 3 visszafutó görgobol állt.brit elnevezésén Stuart . 0. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor.és 2. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó. 1. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.fényképpel igazolt .6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. közepes méretu futó.02 m-es gázló. 71 .22x2. 2x2. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . 4. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. közös rugózású. A szögletes tornyú. A kocsi további sorsa ismeretlen. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0. 1934-ben a T-12 jelu prototípus.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. A 13 tonnás.61 m-es lépcsomászó.6 mm-es géppuska volt.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett. A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db .

M3A1 .1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .

Más források szerint 145 db. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. 1944. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. 1944. I db Turán m. Akiadott rendszámok szerint valószínu.Vagon2 M. Az M. harckocsi. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán).MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. Típus P-19 Pc-162. 9 db eü. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. május vége: 20 db (második széria). 1943/44: 40 db (elso széria). Átalakítások: 80 db Toldi lIA.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre.) 2 3 4 5 6 7 73 . (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. 1 db Toldi m.

18-án 10 db jármu került az 1. 1H-837-1H-853. 3 Más források szerint 17 db. C(9). 74 . 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . 08.. IH-85 IH-728. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. IH-757. Német személyzettel. ? IH-758 A(12). 6 Nem igazolt átadás ok. 10 db német személyzettel. IH-854. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13.. sz. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. Nem igazolt átadások. 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). E(11. D(10).KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. ? 1H-834-1H-836. H-100-H-167.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db.. Csak 6 db állt használatban.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. sz. lovashadosztályhoz.

IH-404. IH-405 (+3) IH-390. (+7) H-033. M Vickers Renault M3AI R 35 75 . (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. 29. P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db. P-2 IH-393. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955).

4%-átjelenti. a 13 db Tigris. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. hogy ez. a teljes hazai állomány 37.a 135 db Turán 75 harckocsi. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. valamint . Az amerikai M4 harckocsivaI28. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba . az 50 db StuG. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. esetleg 973 magyar harcjármu a 623.000 db önjáró löveget. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány.sohasem készülhet. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya.000 db önjáró löveget gyártott. . A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. A teljes páncélosharcjármu-állományt.a dokumentumok hiányában . IV típusok 106 darabbal. amely a külföldi gyártmányok 42%-a. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt.000 harckocsit és "14. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. Ez 336 páncéljármuvet. Még lehangolóbb a kimutatás. Bizonyos. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze..KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo.ClOOO harckocsit és 22. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk. az USA 83. 76 . az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget.6: 1. hogy tökéletes. a Szovjetunió €. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. Használatbavételük. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu.000 darab készült. amely így összesen 595 darabot jelent.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0. a 15 db Párduc.eros jóindulattal .

a Román Királyság. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. IV-Fl. 7 db Pz. Pz. 1 harckocsit kiképzésre. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. 1942-ben ígértek 10 db Pz. Kft. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. itt az arányszám 67:1. 138) jármuvet adott át. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. illetve öröklött eszközökbol állt. 38(t). de ezek leszállítása kérdéses. amelyek épen maradtak. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. Ill-N-et Több átadás nem volt. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott.vesszük alapként. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek. A Wehrmacht átadott kb.kerekítve . 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. a Bolgár Királyság rendelkezett.OOO darabbal szemben . A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság.35. Emiatt felszerelésük csak átadott. 111és 25 db Pz. hogy helyette 10 db Pz.30 páncélautót. A készletbol az 1944. Kft. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. erosítette a bolgár haderot. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. 30 db átalakított Lt. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. 52 db Lt. Az viszont tény. a Független Horvát Állam. 000 darabot .I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . de lényeges harcértékük nem volt. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. illetve 1941-benjött létre. II-F. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. 20 db wz.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. 15 db Lt-40-et. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. Ill-N. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk.34 vagy KV .600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. 18 db Marder (Sd. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. 16 db Pz. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. VZ. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. 251 jármu is. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T .38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. 33 kisharckocsit. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. 3 db VZ. IV-G és 51 db PZ. 38(t). szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán.ebben a formában .32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. Kft. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. átépítések nem ismeretesek. 12 db Mardert és néhány Pz.irreális értékeket képviselnek. Hazai gyártás nem volt. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . de 1944. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek.lV-Hharckocsit adott át. 77 . llI-L. a Szlovák Köztársaság. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. Pz. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd.27 és 18 db VZ.a ~. 40-G. Ezekhez járult a kb. 35 könnyu harckocsit. 46 db Pz. VZ. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. 1940-tol vásároltak kb. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. 19 db H 39. VZ.

de volt. 40 db Sd. 78 . lV-G harckocsit szállított. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. Ezek belefagytak a hóba. Vickers Carden-Lyod Mk. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. 33 db T . 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . 5 db Valentine. 1 db T-40. Ennek ellenére az 1939. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. 1919. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. Kjz. 36 db Komszomolec. 1000 darabot tett ki. vz. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. mivel a Vickers Mk. vz. kiverve azokat az országból. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. az eredeti ágyúkkal. III 40-es harcjármu került Romániába. és 1944 elejéig nem sokat változott. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. Ennek során 1941. 30 és 3 db OA. 103 db páncélautó. 126 db R-2 (Lt. 2 db T-34. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. 19 db T-37. Ebbol. 31 db Pz. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. Hosszú ideig ezek. 5 db M31. Az a döntés született. VI. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. Kft. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. Finnország 1941. E Mod. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. ehhez 6 db Landsverk Anti II. 4 db StuG. II db Pz. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. 250 és 27 db Sd. ebben 4 db M3C. a zsákmány kb. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. november 30. 251 típusú páncélozott jármuvet is. 3 db T . A front ezután megmerevedett. vz. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. lV-H és 114 db StuG. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. 32 db BT-7. .1940. Kft. 166 db zsákmányolt harckocsi. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. Már Németország adott el 9 db OA. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. B jármuvet vásároltak. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. 14 db Sztalinyec. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. 1942-ben 26 db Lt. lll-N. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. amely 641 db beszerzett. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. svéd Landsverk 182 páncélautók. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól.R). március 15. 33. a TACAM muvek is csak a háború alatt.-21. vz. 38(t). 30 db T-60. korábban nem. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. 35(t).38. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. IV. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. 2 db T-28. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. 2 db T-27. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. és helyben maradtak. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. 1941 után végzett átépítési tevékenységet. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. 1937-ben 32 db Vickers Mk. a kb. 250 rádiós. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. II db Pz. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. 40 típusú harcjármuvet. de 100 darab felett volt. Vickers Mk. mert a loszer gyártását megoldják. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. 27 páncélautót a cseh készletbol. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el.26. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett.

A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 12. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. Az biztos. szeptember 4-én kilépett a háborúból. 40-G rohamlöveget. 05. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. 79 . 01. 06. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. az erdos. 40-G-t és 15 db Pz. 1942. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. ezek darabszámára nem találtunk adatot. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 01. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. 31. IV-J jármuvet adtak át. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. vizes. Finnország 1944. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. 20 27 1941. Finn nehéz harckocsi. 31. 1944. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott.

ha kellett. A harceszközök darabszámát ismerve. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. Mindezt olyan viszonyok között érte el. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. japán nagyhatalmakat leszámítva .Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. akik életüket áldozták Magyarországért. ezekkel szinte 1945.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt.a német. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. Elsosorban páncélautókat készítettek. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. olasz. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. életét adta esküjéért. hazájáért. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. nem mérheto a magyar helyzethez. Norvég. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. görög gyártás nem volt. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. dán. március utolsó napjáig harcolt. a svéd és a svájci helyzet egyedi. hosiesen harcolt. aki a túlero ellenére is bátran. Az utókor minden megbecsülése kell. kimaradt a katona. 80 .

MELLEKLETEK . Fotók. újságillusztrációk. híradófelvételek 81 .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

Esztergom-tábor. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 .AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. a VI. Kpfw. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz.

III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. rádiós) harckocsi a Pz. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. 1943 augusztusában (két kép) Pz. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki.

!II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. !II-G korábbi változata és a késobbi. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . rotü. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. rotü osztály StuG. osztály mindkét változatot használta (két kép. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. 40 páncélvadász magyar használatban StuG.A kölcsönadott Pz. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. német jármuvek) StuG.

elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. sz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30.Valószinuleg a 7. osztály 712. rom. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 .

pc. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2.Pz. Ausztriában átadott Pz. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz.ho. lV-G magyar használatban 88 . lV-H jármuvei 1945 tavaszán. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz.

július 23. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz. V-D Párduc harckocsi magyar használatban. V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. Kpfw. 89 . V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére.Pz. 1944.

T 38-as (Pz. Kfz. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 . rotu. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. 38(t) könnyu harckocsi a 30. Kpfw. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20.

SPW (Sd.) könnyu lövészpáncélos (két kép.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le. vz. március 15-én zsákmányolt Ll. Kfz. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . német jármu) Az 1939.

) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz. még csehszlovák rendszámmal 92 . M.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. 30 páncélgépkocsi.

önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 . A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz.

VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2. hadseregnél 1942 nyarán 29. M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .A Carden-Loyd Mk.

FIAT F2 és 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 . M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29.

július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941.T .

Zsákmányolt T .2 6 A könnyu harckocsi 1941. augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott. augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941. ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 .

Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy. augusztus személyzete halott (két kép. MNMTF) 16-án.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 . BT . sz.

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

(MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . 1941. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. augusztus 3.Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén.

A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép. Gy.) Zsákmányolt.1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 . S. teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV .

löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán. 1942-ben 102 . a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. hátul egy M3A l Stuart ég. 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi.

1942-1943 Renault R 35-alvázon. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 . 4. magyar felségjelJel A 30. (~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban.<{ .7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában.

Magyar Pz. 1944 nyara) 104 . IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma. IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú.

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.7 2 27 45. oldalt 6 1x REVELLl gpu. magyar haszn.5 mm gpu.6 4/2 elöl 40 160 4.6 Gázlóképesség/m 0.63 1. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.6 mm gpu.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22. / 4800 25 0.7 2 24 30-38 elöl 9. helyben 2.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.4 0.62m 5.2 4/2 elöl 45 160 4.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .8 1300 970 44.5 13.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0. oldalt 6 Ix7.4-1.4-1.6 1.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.5 elöl 9.8 1300 970 44.4 0.6 1.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11. / 3500 25 0.6 1.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16. helyben 2.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.9 Árokáthidaló képesség/m 1.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu. / 4000.

0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.. = .0 ..:"':. • . 21 harckocsi 108 . = o o = .

FIAT 3000 Mod. 21 harckocsi 109 .

110 .

'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.n a z2.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 . · }.[.

6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4. oldalt 8.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0. 616.front 13. 644 560x1932 504x672 530x765 0. /4800 45/60 0. illetve NAG 55 6. 1.5 60-70 1. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.5. futómu a kocsitesttol 140 2352. toronyátm.61 4 1300 50x200/141 250 3350.45 O. teto 5 lx8 mm M 1914 gp.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012. torony toldat átm.45 front 13. 0. vez. toronymag.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.5 front 13.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13.64 8.92 mm gpu. kocsitest 4592 1900. hátul 12. O.425 3 46 280 8-14 2x7. oldalt 8. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 .45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. kocsitest 1120.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3.7 1. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp.63 3.7 1. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12. 1008. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.6 0. nélkül 4732.5.

5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0. oJd. Bef.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.-hátul 14.7 115 .8 1.4 Pz.43 6. elöl 2x14. old.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.5 lxMG34/ 900 db 30 0.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.76 6.5+20.39 5.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12. Kpfw.76 6. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.37 0.5.6 0.5 elöl 14.43 5.5 Ix7.-hátul 14.5 3 150 170 elöl 14. 14.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.4 140/115 2.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.42 0. Kpfw.42 0.1 5/1 elöl 37 Pz.6 0.1 530x80 70085. old.8/10. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0.88 3 110 146 14.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.37 0.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.1 5/1 elöl 40 KI. Kpfw. Wg.5 felép.37 0.925 1.8 7. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.5+20.-hátul 14.8/9.6 0.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.

. .. L..1t . LK II harckocsi 116 .~ .'.1-.'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:.'.:" . 1··iP " ..-J -'1II..

1. Ausf. Kpfw.D • Pz. B könnyu harckocsi 117 .

I-B parancsnoki harckocsi 118 . Wg.Kl. Bef.

Ausf. Kpfw. II. {] l:::) •• Pz..8 a o . F könnyu harckocsi 119 .

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

Kpfw.Pz. III-M Ausf. M közepes harckocsi 121 .

5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.93 15.8 2.13 5 182 320 StuG.6 0.6 611 elöl 40 165/95 5.04 15.6 0. Kpfw.8 2.6 0.5 611 elöl 40 155/95 5. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.8 2.00 122 .59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.9 4 200 310 elöl 50+30. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.8/21.2 611 elöl 40 155/95 5. oldalt 30 Ix7.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.8/23.59 StuG. III-B-D 7. 50 elöl 50.94 15.

5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.1 5.84 5.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.3 Pz.1 23.] 5.6 ]2.00 12.79 ]470x75-660 80 2.] 1.3 Fu 5 123 . 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.92 6.5 IV]x7.89 22.2 0.5 ]x7.6 L/24 2.5/ 3] L/43 Fl 1.92 470 6.00 0.00 ].6 ]3.7 0.00 ].92 6.5 5030lx7.7 0.Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.4 0.

7. III Ausf. StuG. G páncélvadász 124 .5 cm Sturmgeschütz 40.

~ Pz. . Kpfw. :. . Fl nehéz harckocsi 125 .. - .O····:· .~ . .... IV Ausf.

Kpfw. IV Ausf. F2 nehéz harckocsi 126 .Pz.

H nehéz harckocsi 127 . IV Ausf.Pz. Kpfw.

6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .88 44.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.9 0. oldalt-hátul 45 elöl 110. oldalt-hátul 45 elöl 80. Kpfw. oldalt-hátul 45 Ix7.92 mm MG34 gpu..Pz.9 1. oldalt-hátul 45 elöl 110.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80.8 15.9 2.6 15.92 mm MG34 gpu. V. /4200-5100 30 0.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7. oldalt-hátul 45 elöl 110.9 1.8 0. /4200-5100 30 30 0.9 1. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7.88 0. oldalt-hátul 45 Ix7.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 .

8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.04 52. 60 elöl 100. Kpfw.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.5/56.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .79 1.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1. oldalt-hátul 80 lx8. oldalt-hátul 80.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0. 2x7.2 2.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.

Kpfw. V Panther Ausf.[) Pz. A nehéz harckocsi 130 .

VI Tiger I Ausf. Kpfw. Pz.• • • • @ II. E nehéz harckocsi 131 .

VI Tiger 1Ausf.Pz. E nehéz harckocsi 132 . Kpfw.

8 1.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0.63 10. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25. (50). 2x7.9 Gázlóképesség/m 1.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12.8 II .75/10.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0. oldalt-hátul 15.5-0. Bef.8 Fu 5 133 . oldalt 17.53 9. felépítmény elöl 14.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0.6-15.5.5 cm Pak 40 auf Gw.15/10.8 Lépcsomászó képesség/m 0. lx7. Kpfw. Pz.5.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db. oldalt 10 Ix7. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.

oldalt 20 lx4.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0.4 5/1 elöl 43 260/170 4.8 1.65 1.4 cm Pak(t) LI 43 0.Wg. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9.5 cm Pak 39 L/48 /40 db. oldalt-hátul 20 Ix7.5 105/60 8. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25. Bef. 38 Hetzer BMM / 2407 db. Ix7.5 Fu 5.4 4/1 elöl 20.6 134 .54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.92 MG /1200 db 25 0. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.78 16 4 120/180 320 front 60. Pz.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd.5 0.7 cm Pak(t) auf Gw. oldalt-hátul 20 elöl 60.1 1.

o o o o o ~Io o o LT VZ. Kpfw. 38(t) Ausf. széria Pz. 387. G közepes harckocsi 135 .

G közepes harckocsi 136 .•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1. 38(t) Ausf..1 O I Pz.:. Kpfw.

v v ••. 38(t) Ausf. Pz. G közepes harckocsi 137 . Kpfw.•j o l .

• •• • • ~II: Pz.~ -. G . 38(t) Ausf.• o • o • •• • o. Kpfw.futómu nélkül 138 ..

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 .! vz..

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 .J Ll .- I I I \ ' J . 1 vz. I 1 l' <r.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

0-2.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10. 35) Pz.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25.5/11 5 125 250 elöl 10-13.9 Árokáthidaló képesség/m 2.7 2. Kpfw.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0.51 Tömeg/t 10.1 145 . 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.7 Skoda UV vz.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. 34/78 db. oldalt 10. hátul 7. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0.8 Gázlóképesség/m 0.6-0.58 10. /160 db 40 0. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.8 0. vz. 2x vZ.37 gpu.

L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .Landsverk LVKV-40.

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

• • • • • .. i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e. ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 . . ... ••••• .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 ...

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

+ 1db tartalék 0.28 0. helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.9 2. 2xvz.5 6/6 hátul 3.8 0.5 151 .7 cm SkodaAIl /80 db. / 3000 db 40 0.5 4 160 265 16-30 1x4.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.2 180/125 12.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14. 37 gpu.78 3 55 3-6 2x ZB vz.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz.58 16.3-47. 26 könnyu gpu.3 0.

.c: ... O o o o O .) o o 00 O O.::..• ol N a c.:: :0 (!) ..) N~ "ó gOV. o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 .:: c.o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .::.

....• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J .. ..J . . :L-=...[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o... Q) ...c: (Jl . • •• • •• • .... • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -. N N :0 o '"o o.. .. :f[]l • •• • 153 . .... ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •..

~ ..: :1: o • ~o:l' ~o rt. .... " •• . __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 .Q " O Q •• " • O o o o •• .~ : :1 1..1 :~: e . ~ t r. "" to •• ~ -. · cm"'" •• ~l .~~ '. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' ..

155 .

~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • . O.<:: •..Il_ _il. til <l... O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O..n • :~: ••• O O.: •• 156 . ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () .) o..o • o o •• • ti . 0000 O O ••• o o O • O O .

O O O O • o .0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .

.../ Tatra OA VZ.•. " \ } • I / . 30 páncélautó 158 ....

8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40. 20 elöl-old.5 0.5 mm Model 1931 gpu.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 .Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8. /2400 db 0. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36. 45. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0. teto 18. Kpfw. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.5/16 150/90 8.-hátul 40.85 1. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7.85 11. teto 18.86 9. felép.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.5 mm Model 193 I gpu.85 1.5 0. 20 elöl-old.5 mm Model 1931 gpu. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45. hátul 40.-hátul 40.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz. hátul 40. /400 db 0.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old.8 1. felép.5 138/80 8.4 4/1 elöl 20. Kpfw.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz. 45. / 400 db 0.5 0.

H 35(f)] 160 .Hotchkiss H 35 [Pz. Kpfw.

Kpfw.o Hotchkiss H 39 [Pz. H 35(f)] 161 .

6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170. hátul 35. oldalt-hátul 45.00 2. teto 20 elöl 35.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.68 2.3 1.5 mm Model 1931 / 3000 db 0. I x7.2 162 .13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0.76 1.75 19.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db.

45 0.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.415.64 1.9db46 0.450. /2360 52580 Ix7.8 TK-3 2. M Vickers Vickers 1929 50 10.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.001.45 0.74 8-10.50 Hotchkiss 22.640.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.75 16.50 0.3 12.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .5 URSUS AutógyárIx7.500.432.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.64 1.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

. II • -! .. o .o • • ••• . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 .

... : : :I :: :: 29.1.:-:. .' .:.' ':.0.II . . '. 29.. II .: .:... .. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 . • : ' . " .. '1" -: . .... .':. M Vickers páncé1gépkocsi.. . 'D":..

. T-27 kisharckocsi • • o • • •" . •I •• .10 o 011 ••••... .. · 167 . ••••• ·1 •• • • I • 1.111 cll: • O : . . '" ::0 . II•• l' I O I•1' • • • • • ..!. • ..• ci O" ol) O o o _1 10 !.. .~ ..... c '....: .

hátul 65.75 2.69 16.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855.91 0. hátul 60. Ix7. teto 20 Ix40 mm / 97 db.66 1. vezetofront-oldalt 60. Kanada 1420 db AEC 131 8.40 0. Ix7.2 T-27-A 14.7 2 30 6-9 lx7. / 600 db 0. /2520 db 45 0. /1575 db. felépítmény 7-20 elöl 65. oldalt 60.62 mm DT gpu.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0.9 mm BESA gpu. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13.25 4 elöl 30.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37.7 mm BREN gpu. teto 17. sz.91 2.

7938 30 0.83 ]. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25.62 mm DT gépu.53 8.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.7] 0. teto] O ] x45 mm Mod.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7. 26/ ]47 db 45 0.83 169 .2 mm L/IO / 70 db 5x7.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0. oldalt-hátul] O elöl 45. L/46/ 156 db 2 x7.76 1. ] 932.2 ].tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9. teto] O ]x37 mm Mod. 30 0.8 1.7] 0.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i.2 3.76 ]. teto] O elöl-hátu] 25.2 3.83 0.56 9.58 10.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5.62 mm DT-43 gpu.7 e]öl 27 9] 8.76 elöl 25. / 3654 db 45 45 0.2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.2 mm 26/32 / 70 db 3x7.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.62 DT gpu.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.3 3 ]30 292 elöl 25.7] 0.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

. i' ·. • .' •• o o o o ol ft . .: o o II II ( ..:..uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0. o ~ o o -O' • " fr .:.o .. I o o 0° o o :' .0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 . :.

O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .o o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

.. .•••.o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II .0. -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • . •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .

.Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ..00 • o o o o o o ..o o • :. u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 .

+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test.+.00 ~ o. r : II -~~-*I o .._ I0. oO O'~O O oo o o o .és toronykialakítása 176 .+. O I oo 0'0 o .o Io 0.O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o .

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.és toronykialakítása 180 .o II19:.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • . T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..

8 30.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.1 2.6 1931 0.1 0.1 0. 1x7.7 322.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.45 5.72 0.6 34.70 1.5 elöl 44 6.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség. /2016 db 30 0.4 3600 0. 15.2 mm Mod.7 mm gpu.5 2 70/140 260 10-13 Ix12. / 500 db.5 14.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 . teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.2 L/46 db Ix45 mm Mod.7 1. 38/152 db 32. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.0 0. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.62 mm DT gpu.63 BT-7 A Ix76.74 2520 1.75 10.00 11.00 100 33.75 13.

71 1.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.37 2. oldalt 25. teto 7 lx20 mm gá.7 0.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.8 1.2 77 db 77 db 77 db 2x7.62 mm DT/2394 db 2x7.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12. /780 db. oldalt 15.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16.37 1.5 Ix76.65 26.62 mm DT /945 db 30 0.2 mm M40 Ll41. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.37 1.-hátul 45. hátul-teto 13 elöl 25.2 Ix76. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.62 mm DT/2394 db 2x7. old.2 mm Ll30.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat .69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.H.95 2.48 5.95 2. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35. teto 16 elöl (60) 75.71 0.95 185 .3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.2 mm M40 Ll41. lx7.

91 1.2 mm M 40 Ll41.5 5/1 hátul 35 335/250 9.62 mm DR / 3024 db 0.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12.2 I11 db 111 db 3x7. hátul 75.76 46.8 186 . 75-77 elöl 90+40. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.62 mm DT /1953 db 30 0.45 2. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25. 2x7.-fogy. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.45 1.778 V-234 dízel 550 15. vezeto front 90. decemberigf. old.45 2.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.5 5/1 hátul 30 335/250 9.8 335/250 9.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0. old. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.6 5/1 hátul 35 335/250 9. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.77 47.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.5 / 56 db./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.91 1.91 1. old.86 52 5 195/320 650 elöl 110.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.2 mm Ll30.45 2.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12. old.3 2.8 elöl 70+25.póttartállyal400 7.91 0.4 5 hátul 26 195/320 Üza.tJ.8 2.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.75 1.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10. 77 elöl 75+35.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.

ponyvával 2300 0.33 4. / 8270 db 0.1 2+6 60/100 100 6 lx7.61 13 4 elöl 51.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14. 3x7. hátul 19-25 elöl 38.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.83 187 . felép. 10-12. oldalt-hátul 30.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9.61 0.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46.6 mm Browning M 1919A4 gpu.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500. 2x7.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. teto 10. vezetofront 38.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0. oldalt 35.91 1. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.

felül 13.62 gpu. teto 25 Ix75 mm M3 L/37. teto 19. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50. teto 25 lx75 mm M2 L/28.5 /41 db.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0.90 2. 2x7. oldalt 38.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 .5 /90 db. / 8000 db 0. Ix37 mm M5 L/53.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13. oldalt-hátul 38. 3x7.2 5/1 elöl 40 185 11. oldalt-hátul 51. lx12.61 1.95 30.5 6 elöl 50.62 mm M 1919A4 / 4750 db.7 mm M2 / 500 db 0.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.2 179 db.97 28.2 2. felépítmény 13-25 elöl 76.60 0.2 5 395 637 elöl 51.

a gép.A magyar páncéljármuvek hadijelei. nyugállományú honvéd ezredes 189 .és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy.

Pa. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. pe. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24.4. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M.6. C. BÜSSING4. e. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. 4. Pa. RÁBA Pa. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. H. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk. Pa. 17193!VICKERS 4. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp.<\RDEN-L.4. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II. 190 . harckocsikat római számmal jelölték. AC-II. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. RÁBA BÜSSING e.A M. BMW 13MW VII XlV VI V IV. p. KIR.4. 4. pa. 4. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. KIR. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA. Pa.

minden harcjármuvére felfestette. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. mindkét oldalán. A 4-9. el is távolították. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. ezt a tervezetet javasolta.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2.mint látni fogjuk . A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. sz. A gyorscsapat gyakorló.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. kísérleti jelleggel. 6. sz. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. melyet szintén rendszeresítettek. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. rajzra. 2. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . páncélvonat oldalfalain látható. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. szárvastagság 80 mm. Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). Végül is ezt a jelet rendszeresítették. annak szegélye. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. felsobb utasításra. szegélyezo szögsáv 50 mm. Ebbol adódott. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. a színelosztás arányainak változtatásával. úgy a jelzést . Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. oldalán) 1. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . rendelet). 3. 5. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált.tulajdonképpen alapjelváltozatként. talpára állítva. a felfestések megmaradtak. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. A parancsnokság a felterjesztésében. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. 9. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. 10. A meg szállt célállomás elérésekor. A vezérkar fonöke. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. A 2. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. mintaként. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. ahol a kereszt. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. Így az 1. Utalva a 4. 1940.arányainak megtartása mellett . A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. 7. A 2. sz. a hadijeltol függetlenül. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. ugyanis mind a Toldi harckocsi. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. lovasdandár. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. valamint elöl és hátul. 4. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. 8.

) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény. 1938-ban. sz. amely eleinte domború fémöntvénybol készült.-1942.) (5) 515.a szövetség jegyében .egyértelmuen a német hadijel fejezte ki. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált. illetve pótlásként .b.10. sz.-1940.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz. A hadviselo felet .3.3. sz (09. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt.) (2) HL 440.) (3) HL 18.24.kiegészítésként. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3.3. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül.673/eln.16.291/eln. három méretnagyságot határoztak meg.b.-1944.) (4) 47.b. (6) 67. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg. rendelet).3.-1941.b. Rendeletileg ugyan nem vonták ki. Ennek oka részben a szükséges festékek. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.b. (12. hallgatólagosan feleslegessé vált. A második világháború folyamán az egyszerusítésre. sz. de legfoképpen az ido hiánya volt.11. rendelet (02. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett.348/eln. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471.483/eln.535/eln.10/eln. sz.3. sz.b. a fenéklemez kivételével.07. rendelet (11. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg. rendelet (07. Az 1943-as harcok során . s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették.-1940. Igazodva a felfestési felületekhez. sz. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. egységes honvédségi gépjármuembléma néven. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 .-1940.3. Rövidesen felragasztható matrica lett.16. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.

..1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• .. a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd ...•:.. ~ .. A7~ "' .. ALEZREDES -'. ~ 0\ .. t..l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1. - ~[!.I~IIISI( (2~~C1~ .' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .. tizedes (J) ••••• ~.~r:r == . ! LU ••••• =!f1" . (J) ":§I. .92G-IJlJB.r' ~..

CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST.

J• -3't/J'J'I/Y1J -/. ~/.raT (.~f/ It •• / ~~~~Q7 /.-.--. I.oCNll'rU>'y 2/ LR.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .«'.lIAeuonh.r.J.It../arf . .. / 0~~ ./'.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 .r/4T 2F ~.!I.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös..' ""./..-L I .

a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. század megjelölése így született meg. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. s ekkor a repülok mintájára. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. A 6.. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. és 4. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. 3. A 2. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. Annak ellenére. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot.RU/SK . míg a 7. század tort markoló. nyilvánvalóvá válik. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. a 3. E kötöttség azt jelentette. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. sz. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. lovasdandár alárendeltségébe került. Az 1938. Örkény ötöt. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. század Örkénytáborban állomásozott. valamint a páncélautó feliratot festették. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. azaz Hajmáskér tizet. amely mind a harcászati vezetés. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. a jelekbol kitunik. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. és 7. amely kötelék a villám jelzést kapta. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. A 2. amelybol az 1-2. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. illetve 5. A 6. a fegyvernem kialakulása. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl.. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták.kötelékébe osztották be. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. század alkotta a felállításra kerülo 2. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. század az 1. belso kezdeményezésre. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. 196 . gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. de inkább megtévesztésre szolgált. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. amely egyrészt az alkalmazást. hogy a figurális jeleket kerülték. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. ha rejtve is. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. A jelzés rövidesen lekerült. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. ábra). század Hajmáskéren. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást.

A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre. és a 2. gázfertozo és gázfertotleníto. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. felderíto-zászlóalj. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. Kivétel az 1. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. illetve az azon belüli tagozódást. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. A. jelzést vezette be. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. Kialakultak az alapj elek. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. A doni 2. Az átszervezés ek. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. A jelzés méretét egy képzeletbeli.nyilván közmegelégedésre . azonban akad példa arra is. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. Az 1. mint alkalmazási jelet meghagyták. így a bölény az akadémia jelévé vált. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. Kialakult egy olyan irányzat is. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. ezeket a kocsikat utalták ki. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. A vitát központilag nem döntötték el. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. illetve 1. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. hadsereggel elvonuló 30. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. és terveztek egyénileg. és a 2. 197 . Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. amely mint hagyományt.muvészi karikatúrákat alkotott. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. felállító jelzést kapták. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. de a Ludovika ekkor már csak az L. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. többnyire az eredeti. amely zavart kelthetett. a villámot továbbvitte. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. csak az 1. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg.

5. 1943-1945. 6. 1. pc..szak. hk. 45. Örkényi kiképzési anyag.dd. 28.11.dd. 1.zlj.. 1936-1938.. 1941. pc. 1941. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána .1.2.4.szd. lövészdandár. 1941.dd. közp. feld. lov.1. pc. 5. 1939-1940. szak. 1941. lov. lövészzlj. 1. . Államrendorség...A magyar királyi honvédség gép. 1943-1945. gk. felderíto-zlj.zlj. 1939-1940. vdd. . Prónay-különítmény. gjm. szak.1. kp. 10.dd. gjm.szd.6. embléma (matrica) 2..1941..2.5. összevont tábo hk.dd. 1939.zlj.. 1925-1927. hegyidandár.7.. 1.. . . dd.. vdd. 44.-tözs. szak. 1939-1945. 1938. 26. vdd. dd. "Ludovika" Akadémia. 1...1. "Ludovika" Akadémia. vdd. 1942-1945. 1.hír. 6.. gk. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. 16. 27. 1938. és löv.1. 1943-1945. 9. "Kinizsi Pál" csap.. 35. 13.szd. 1939-1940. 21. 1.2. .. felderíto-zlj. lov. 1939-1941.. lövészzlj.-zlj.. lövészzlj. pc.szd. pe. 46. 5. lov.szd. hdttörzs. felderíto-zlj.. 51. 39.szd. 1/1. 1. pe. lövészzlj. 24. 34. lov. 23.. 38. 1941. gk.3. . 41. lov. tábori pc. Egységes honv. 36. 18.zlj. 42. 1941. 1919-1921. pc. (hk) zlj. 1941.. 1941-1942. pe. 1943-1945..és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. iskola.dd. II. 1. 11. felderíto-zlj.2. 1939. 1941-1945. 1941-1945.2.1. 30. 37. 33.2.. thtts. 22.. gjm. gk.-gk. 47. lov. Ill.. muhely..2. 1. 1941.9. 1. 19..ho. 1. 3. gjm. (hk) zlj. közp.vadász-zlj.dd. 1939-1940. vdd. pc. 31. 32.3. vdd. .. 1938. gk. felderíto-zlj. 1941. vdd. gk.képzo iskola.4.szd. 1941. szd.. Fovezérségi közvetlen önálló hk. 17. 6. 29. felderíto-zlj. 1941-1943. 4. lov. 1941-1945..2. 40. 25.z1j. gjm.-zlj. 43. harckocsiezred. 15. 1941-1945. 14. gk. Hajmáskéri kiképzési anyag. 1936-1938. 1938. 20. gjm. gjm. 1943-1945. kp... gk. lov.dd.. vegyiharc-zlj. 12. lövészzlj. 1938 8. 1943-1945. 1938 7. 1. 1943-1945. gjm. 1938. lövészzlj. 1939-1940.

zlj. pe.51. pe. légvédelmi pe.3. pe. 1943-1945. 1943-1945 74.oszt. löv. 52. 5. tü. 1943-1945 79. 30. gk. vonatoszt. 1943-1945 78. 59. gk.2. gá. 1943-1945. utászzlj. 52.3. és a 72388. 1. lill.ho. hareko csiezred törzs. gy. sz.zlj. löv.zlj. 3/II!..zlj. 16. gk. légvédelmi tü. 1943-1945.. zlj.. zlj.vonat oszt. 72. 1943-1945 76.. 51. 1. 1943-1945.. híradószd..7. 1943-1945... 1943-1945. 1943-1945 77.2. 53. 1943-1945 87. gk. 1943-1945.oszt.30.3.forgalom-szabályozó szd. harckocsiezred !. . 68. 1943-1945.4. 56.2. üteg 1944-1945. tü. 1. számújelzéseket határozta meg. 63.zlj. pe. gk. 1943-1945 84. 73. nehézhadihíd-oszlop. 1.. 49. forgalom-szabályozó szd. 62. lovasho.. 1. pe. 1943-1945. 1943-1945.5.. hk.ezred. löv. pe. 1943-1945 81.. gá.. 1943-1945. zlj. Megjegyzés: a 40365.zlj. légvédelmi tü.. gk. gy.ho. 1943-1945.ezred. 1943-1945 88. 70.zlj. 54. 1943-1945. felderíto-zlj.. törzs. 51. 1943-1945. 1943-1945. gk. 71.. 58. 31!. l/III.48.hk. 1943-1945 83. 1. gk.oszt.ho... 55. 1943-1945 85. tü..ho.... 1943-1945 75.6.-hdt. 65.3. 1. 1. 69. felderíto-zlj. 1943-1945 86. 1942 92. pc.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll.6. 1943-1945. híradószd. 1. gk.. 1943-1945. 1944-1945. löv. az I. löv.oszt.. haditudósító szd. utászzlj.. 3. 67.zlj.zlj.. tü. 1943-1945 80. rohamtüzéroszt.. 1943-1945. pe. pe. rohamtüzéroszt.2. nehézhadihíd-oszlop.zlj. 60. gk. 1943-1945 82.zlj. 5.vk..2. 1945-1945. lovasho.. 50. gy. pe. harckocsiezred II.. pe. 57. 1943-1945 89. 30.. harckocsiezred. 64. üteg 1944-1945..oszt. hk.ho.zlj. 1942 90...3/II.ho. 61.2. századai 1943-1945. löv. 66.. gk. 163/eln. 1943-1945. 2. 1942 91.-1942.ho. 3.. löv.oszt. 1943-1945. hk. . 52. gk. rendelete 199 . 1.zlj. 1. pe. hk.2.. rohamtüzéroszt.2.-törzs. gy. zlj. utászzlj. löv.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

22 23 24 25 26 27 v 28 29 l. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .hgy.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. A különbözo nevekkel. hk. valamint 1-1 törzs. a második a szakaszt. szakasz-szintig lemenoen. szakasz 1. század.Toronyszám Mint szakkifejezés. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. krétával rajzolták fel. közepes. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. 2-vel.kal. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. és 3/II1. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. század-. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. azaz a 3 számból az elso a századot. A törzsnél 02 a kezdo szám.fújósablont használva . vagyis ezred-. segédtisztje volt. harckocsiezred csak az l/l. Az 1. hivatalosan nem került használatba. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. zászlóalj. l-gyel. számozását dokumentálni nem tudjuk. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta. Az ezredbe a 3/1. páncéloshadosztály számára.fehér színnel festették fel. és a 4-6.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. azaz szakaszparancsnoki kocsija. pc. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. és 2. nemhogy az idegenbol származót. zászlóaljnál volt az 1. Ezt használták a téli átfestésig. és 1/11. A zászlóaljak törzsés pe. Az eredeti terv szerint a 30. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni. 1. hogy ki a harckocsi parancsnoka. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. Az átadott Pz. zászlóalj-. amely viszont hátrányos volt. Sajnos ez az irat sem ismert. és 5. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. 5-tel. pc.. Az 1. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. május elején tartott kormányzói szemlén is. A 30/11. A 30/1. majd a szakasz és a jármu száma következett. 3-mal kezdodo számokkal. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. harckocsizászlóalj tartozott. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. a törzs mellett az 1. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. valamint a 3. A végleges számokat indulás elott . zászlóaljanként más számmal. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték.zászlóaljakkal rendelkezett. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. A magyar Nimród jármuvek hasonló.. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. Így a 9-es számsort átszámozták. A 3111 például a 3. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. 6-tal kezdodo számok. csak valószínu. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. s ez az 1-3. hogy rendszere azonos a 2. Ezt viselték az 1942. ennek megfelelo 4-gyel. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. IV-es 9-cel kezdodo számmal. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. nehéz század. zászlóaljnál volt a 4. és 2. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. századokat 204 . 3/II. közepes és a 6. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. IV-Fl és Pz. aki fohadnagyként a 30. harckocsiezred II. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. 1. nehéz század.hadosztállyal.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 .'.3 /'0 6'/2 5tJ9. "/.8/0 a".3/ 8. 5// ~J..J'Zt7..(d I. It Zo"z$oj 209 .

hosszabb rendelkezé.ho.magasabb néven szinte 12. / ~/.szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt.igy .' 210 .irn!.n.de. A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.IV. .·-.' .január 1942. 17.E dandár..A közepes bk.nehéz szd-a az u.kivéve a Felderitó zlj-at..P~.di"-.Hk. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu.hogy 1.Megfelelo számu ezred III.Gépkocsizó érkezik. t:". /- 1../Kivéve."rövid csövü" Pz.Ez laktanya. r.1<"'.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942.-a "Tol. k A hadsereg pság.január a keret ezred a 30.melynek A felállitott kpnnyü hk.Gk~DD.Az l.és 38 t anyagra/ 1942.minden elkövetett. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.e.Budapest..vadász szd-ok "N.IV.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e.II.// l' "!' \ ~~:S~ /' .Páncélos-hadosztály megalakulása. jól ~elszerelt alakulat volt.zlj-át nem tudták feltölteni. két zlj. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.szd.május kormányzó 9. nl.Andrássy személyzet./Kiképzé8 Pz. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.A pc.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.sokkal a pc.áll-át. /1'> /.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t. anyaggal séges volt felszerelve.Iv.ho.január legénység 6-7.szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred. . 9 hetes 8.s megkezdodik. 1942. alkotta 38 tiszt.mint szempontjából a hdt-eknél.igy vonult el. 1942.kal !en. a.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el..március a8 ezred mozgositása Igen önálló.lkezett. A kiképzett...ódll-okatap'tak". Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~.

~k.Felderitó zlj. l-).d.szak. Törzs.ezred H Törzs 3 köz.szak. Z.hiradó szd. 1-3l1'gk. szd.utász ezred 1. Mkp.lövész ezred Ark.old'. á 4 löv.Zlj. 'S"Told. I-Ir.szd.tü. 14 mkp.2 gp.szak.gv.Gv.bk.örz8 Árk. 12 gsz.szak. . 1-2.ho.szd.h.szab.löV.d.oszt.'o la Toldi á 4 löv.vus zlj'. Peg.Pe.1. T.. 1.l Toldi 1.k.Lgv. """~ 1. Mkp.szak.gépág. Törzs 2 ko!>. Jt0rg. Forg.oszt.tü.Pe.Pe. Gp.Gk. II n.szd. Könnyü hk.gp.szd. Hk. Távb.z1:j • l. Hk.• 15 Csaba. 5.ágyus üteg 1.oszt.szak.S7. szd.Gk.2.löv. Távb~szak. Petá.2 npu.szak.Gv.szak..sz. 1. Ark.szd.szak.szd.2 - 211 . . U) Száll.bk.szak.szak. 6 Nimród.sz • Árk.ho. 1-3. Árk.Pc.nehéz szd.4 'SImm av.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.szd ..üteg 51.törz~.2 7"'<1.k:.üteg . Zlj.szab.besz. 12 gp../Toldi/ 1-3.vonat . 51. I-II. 20-20 köz.tü.löv:szd.3 T·!. 2 k.köz.2 gp. Távb. 'Távb.Lgv.hk.gv. T-loll Müh. Gk. Müh.szak. 2-3. 4 löv.8.

..~7 18# " ..329.:JjjO 1•.ff l2J 181..: - 1 SRrrezeitur/ ~.jgj 5'6.34. /..~.~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.go -S~3.~-.f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-.371 1) .J.'9. 1 ~j. 6 I'Mt..324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ . (IZ J'.f-12G203 ~ IPAItCE/.::.1 1...f.~ " . J4/tf.f: /11'/ .i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1.fJ".tt I/ If J I lt) 't ."J2~ S /2J9.tzP./9+1 Ih. JG 7~ ~ .3 1..31" .12$.: t .a~ t'km-~ ~.#I .~ . 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.~ ~ G~P.'. h. dldtl szd.7 /727416 JG I61 263 .: i '.I"j~77 ./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .il4 . t ."f2f-02-24 /1./r ./EGYJ/ERl'L'Tl..--. /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 ..~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.- N N óf/71J:/rln . --I -4 '--. -8 76 1'2Q. _.iG 7 i ~.a . 4/6 '~'~ II'" j. 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir. 91. ~ 778 -. Ac..g/ ~ /~ J~./Ht/.~ 'GI .•• "'. /10.f"17 2§/ ~ 1.-_.~ '"•........

899/eln. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. oszt. fekvo jelvényre inspirált. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. szabálytalanul.01. 1943 telén 213 . sz. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. sz. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm.396/eln. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. r. m. hogya Szt. A tervezési felhívásban meghatározták. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. sz. kir. k.-1940.a javaslataikat. ami már eleve széles. körrendelet (1941. lövészek. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként. igen sokan viselték.1.) Közzétéve: 5.-1940. Ennek ellenére. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. Honvédségi Közlöny .1941. gk. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. világoskék posztó alátéttel.23. Az érintett alakulatokat utasÍtották. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. 12-én kelt 57. 10. nem dokumentálhatók. Koronát. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. M.a. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol. 5.illusztrációval. Ezek sajnos nem maradtak meg. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte. szélessége 90 mm 113.2. páncélos ho. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. 1941-1943. Ebbol kiindulva a gk.

437. Fém kivitel. Eredeti nagyság. sz. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. 1943. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. Egységes Honv. 22-én kelt 2. 290.2.Mérethu ábrázolások! 1930. Bp./eln. HAJMÁSKÉR 1929. osztály 21. A zománcozott címer nem eredeti./eln. Honv. Pcjm. kir. Og. alatt értekezletet tart. M. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk. A tervezett jelvény. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. tar. ismeretlen okból. Orosz hadjárat. értekezlet összehívás a HL VKF. embléma 1941. köz. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. RUISK. vk. nem valósult meg.-1943. sz. 1. 9. em. doboz 1943 A Pc. gv.Hdt.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. évi 03. 3. 362. VIlI. RUlSK 1930. Gjm. 214 .

'[ .. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán. Tervezte: Kömlody Imre akadémikus. sz. 1944.• . Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.-ig bezárólag) 215 . 1940.. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére. 52..900/eln.kik. ezredpk.7.. Méret 50 mm.

lE/glIYlJl / / I P.4I1CELGffJf/fJCS/ &L1./"!l~2 -194-5. I / •• /1 P. Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J . I I .4/fCELTORO ® 216 .

/~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.lov.pság •••••••••••••••••••••••••• 2.rende.e.tpst.IG mm.!eln.stb.6.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.paág-ok ezirányu javae lataikat .a személygépjármüveknél 20 cm. 10.mel- -~217 .f6azmstr. a 36.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.gy./aIY.pság.gy./:csap. 10.tü. E jelzés célja az.III..a továbbiak figyelembevételével a 10.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k. A többi.e.utj~ •••••••• 3. 6./aIT.1~.e. 5.K i a d v á n y ok: l. a 10.p8ág.gy.. :/ l.e.állapitja meg./aIY.gy.O.von.1 ••7.azd.peág.szd..paág ••••••••••••••••••••••••••• .hir.tU./:Lásd léklet.pság.sz.hdt.ü.ss.von.szd.-ig: Irásban: A 62.pság.utján/.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.e. 10.42. letre/:IV.zlj.lgT.:/és ö.fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.ho~alakulatai közül a 6./ /:18 páldány:{ 7.ttl. .-1942.e.zlj.és a lO.ho.Jármüvek megjelölése: A.sz.aloszt-ok jelét kell elhelyezni.h1r. 10.pság.. 10.gá.hu.l.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.lov.ezd.az l.ho.~.jelz48:/1e~yen 2./2./:oszt. A k.hda.ezám:i Az orosz hdm.paág.utján/ ••• 6.utj.hop-nak f. E jelÖlés csupán keret.fo~.p8ág.21.melyben a csapa~ test./IT. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.alakulatai részére.26.hó 27-ig terjesszék e16.

melléklet 4./ '.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel .~e·."k/ kell ellátni.eleeég alá kerUljön.melléklet ezerint.jelz6 táblák../A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb.melléklet szerint/:3.2.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal. Példa az l.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját. .l kell ~el~ee- téni.sz.sz. A pság-ok /:zlj-/:oszt. FV. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1. mell.vagy ráégetni.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.és hátul a bal sárhány6.ábra szerint ~örténi~.zá8z16t szerezzenek be.sz. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n.bb intézkedem.ol~alo~ elbelyezett 2.. A jelzéseket ~ehár ~eetékk. n./Anyagiakr~ y.~2/JfthI-q2. Példa az l. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el.sz. 3./s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.ápre.a bal .x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni.:/pság-ig bez.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z. Pogatolt ~áI'mÜTeknél./ 2. IIIjPaág.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m. BzemélygépjáI'mÜveknél el~.~./6öm-ve~megjelö16'es./12.khe~1a A::pv/d. -2- 218 .

.ázd.b.sz'l.törzs 104. t. F)4.. lO. Menetzene 231~mü. l. t6.lu!l~~ás szu..gko.!og.élm-./5.Büt~ / oszl.ht. táb .z •.vez.l • :nur ~:::.seb.•l..:. lO.-: ·. /'1. /S.• 219 . r.száll./1.o.számu melléklet.!Ilunkis szd..}4.l.. 1/2 IV. l05.

" '} • ro M-.eü. 2.16sz.gko.kez.száll.12/Jj~2-1fJ.száll./3.16sz.losz. 1c: r.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .fog.süt6 lO.száll.száll...seb.ko. ko.élm..-~. ~ lO.rögt.. lO./4.ezáll. 1/2 IV. lO.von.16sz. -" d~.oszl.oszl. ~r g ~.ko.száll./2. ~X t •"::. ~l. .zlo ág. 220 .oszl. lO~/3. .cBop. lO.élm.PSág• '-. ~.l6sz.JOI~_ ko.t~ ~ ~~ ~X lO. IV.~(..• ~~ lO. lO./l.!1.számu mell~klet~ ko.

munkás szd.Menetzene l04. l04. ~04./5./7./6.táb. 221 .~áb.munkás sli!ld.munkás szd.táb.

szd.zlj. 222 . 36.számu me~leklet.pct.. 'szd p. 36.-gy./IIJ~z-$e. gp.l. 36. zlj.árk. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36.ho ko.8z. . 36./kt •.szd.e./t..1942. kiséro a 49~.av. Ü. • 36..Ill.szd 36.ó./rII. zlj 36.

~co.~ Jel~~s ~ ./2.ko./I. lll. IO.ko. ' .~J ~~}} O/. lO. ~~Z-~tl!.s~ill..' '" .pság.lösz. 'A ~ ~ 9.szill. lösz.10BZ. "'ll ~.l0sz.IBsz.ko. ' 2 lO. .száll. lO. -~. ~T . ~ . _'.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~./3. lO. lG..lgv\gp. lO.ko.lösz./ ..tL. szd • lO.! 223 .tgko •száll.sz&ll. ". 135.oszt -" C.ho.hir..tü.von. szd. .kez.lO/II.i4..oszl.

~"../Gjm-vek Csak'példa! "'y..8.SI •• ~. pság.7lj...1!C PÉLDA] . 4. 224 .~. ./A °100."..".ho. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .:J.' '.alakulat jelz5 tábla: C~../P~ág.e~.1.. /hármas .e /. -../.pk. Ps~pattest jelzás/ o "•.-- 2.' ['7.ben ao·J:\O . .J'.3e1z'.."..ala)." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !.\ .eleságkocé:1 ~ \iI .ulataUak ~.:.55 25 cm r J t t : " 2..•lS.1sEgk.balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'.geág:· 10 mm I. o / o. ... '·~VC:/ vonalvasta. .0 // . --- jéiz~~~./III.~.liI' aj ••• a1!1P- l::.. e.'~i / -- '-60"cíi -~. eg.

k csapa~ ~s vonat ~214/eh.ho. /e. csap. hdt. ho. (- -~ ) IV. hdt.-a 32.13 1. hdt. közv. csapa~ ~ vonat 1~. ho. vonab 10. ..r.----. k. m"JI~kle:t. csapa. 225 .ln.z. IV.k.L-1942-hc.i. IV.t 6.L-/9~2. pshg.s vona t 12.

1942.t v: 1-ig jd(U1tse. r---·" lV. zd. sz. M. n ~A. s I IV.sc c. ~Ü.n~s az..lgondalbsa j(l.\.rn l(!..\I~kl~~ . hu.nrse.s: A vm: kp.s ad J2IJ/e). .tU. IQ]] 1.. alopq.akkor sajá~ tz. lV. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. Arn~t1flyiben j-zl!. W.os~t.I. a.-ha.ki~f.r.mu..ddig· j~I:::~s~ba. \. szt o m~.V.. szd./. 226 -/~J2.n~ .lkalrnauC! J. oszt.!r.13leln. zli· lV. 'av. me. surinH jdÚ.ul-hsz zlj. Iov.~s~ na. hir.. . ~ü.z. szd.. IV.zlj.r.'2. 17.~gj~9YZ.bs. ~2.

sz./1.C!Of'~ ~2 v11. 240. ) V.l1g4~-haz. gko.ps~. m:zll~ldcz.tbb./Ü6b.8 okt. " ' 227 .~'fiJF --\tt.soPfIa9· )C~ IV.lop C~ 8. 1V.munkás szd./2./?.16.. 107.kbrh& IV. a von.se. v.gko.li'I1S6) ---. oszlop )C~ 1V..hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.hídcso .iúl}smllilb gko.--m.l6szukemló IV. lI1un~ ml.M~b . 1\f..$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o. 1V-/1./l. C IV. 3213/efíí./1.SÜroosz. ürü osz.3.1g 9 p.\'On.muszal<i bürüo5~op ~. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV. ataKvlarok je tzé.-~)C~) =105. szd.kocsi. 10S·/ hL szd. k6rhtÍz IV·/tseba.szlop 102. IörtS 107. 107.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll. von._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e.•.ft).~JA A . •• ) IV. 1v..1IOIl c.h b.v. C++)( C" IV.OSZIO) IV.!2./2.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v. IV.t a.ubtó OSzlO) C .f. szd.. Cri.k.üza.hdl. ~l1om~s f6b. IV. ps6g. gk./2.g .csioszlop @1/ )( 113./2./6. lV. IV. C hdt.ls.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .táf. Hdl.lop b IV.~) c .Je ®I )( IV·/'lk.süfóoszloP C lVü::zIOP ue.

l fq.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1.!'.1a. t6b16t. 1942.:.!:~mhllz."05 ~ZIIiFl~ 1 tc.4.ln.rn. a 3213/e.1. mell~kld./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz. sz. 228 .:.1 a\akuial: 6O jelz6 c.·.. l's b <-- 9. -/g~.dve J21J /e1n.Z.inne.

Z -/9t2..bru.ie\z~ J2/ J /e.1. A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l.. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. az. bra... irb"'1. bbrQ.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja..:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3. &. 2.. l'l'LlLIG... 229 .

hk. közp.163/eln. 36. 3. Pe. törzs 6. oszt.oszt.ho. 8. 2.e.zlj. kék hajtókás. IÖv. von. gk.zlj. pe. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. pe. törzs 51.vk. 52. zlj. hk. alatti 51. lilII. 42. 40. pe. 34. gk.ho. gá. pe. tÜ. forg. IÖv. 11. törzs.zlj. feld. Pe. [sz. muhely isk. 2. 3. gá. oszt. légy. ** 2. ** Azonos a 6. 1. löv.zlj.szd.ho.e. tÜ. 1l. gk. 33. gy. 1. 20.-jal.e. 2. azaz Nimródos. 29. löv. hk. gk. 1. 2. gá. u. 41.zlj. 1.hadt. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. 13. 19v.oszt. u.I. törzs 5. gv (gépvontatású) k.oszt. 28. szd. gk. 1. 32. 52. pe. 43. 24.hadt. tü.szd. 12. hír.szd.ho. szd.oszt. 14. szd. Pe. 39. 23. 1. hk.szab.ho. 26. gk. 3/II. tü. 21. zlj . pe. gv (gépvontatású) k. hk. 27.e.zlj. von.zlj. törzs 1. n. IÖv. 230 .oszt. 17. forg. u. 35. 10. 37. löv. 6. közp. lilL hk. törzs 1. hír.z1j. pe.e. 9. törzs 4. gk.ho.zlj.ho. törzs lll. 6. 16. 1. 3. 1. törzs 1. tü. 3. pe.zlj. és gk. gá. gk. piros hajtókás. gk. hadihídoszlop 5. 1. 25. 31. szab.-1943 Fsz.e. pe. 18. pe. 38. gk. oldalon. feld. 2. 19v.zlj. pe. tü. 4. oszt. hír.ho. gv (gépvontatású) k. 15. löv. (XII.ho. 311. (gépvontatású) k. 30. pe. Hsdt. IÖv. oszt. zlj. 5. 3/II1. n. 7. 51. 19. 2. gk. 52. 1. pe.e. hk. pe. isk. törzs hk.zlj. löv. hadihídoszlop 2. 5.z1j. 22. 2.oszt. 3. 51. gk.

.• .~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \..*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •...• [TI 10 15 .\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\.

Pécs gá. vonatosztály Csapatkórház.ho. 23. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. 35. felderítoosztály-parancsnok 10. könnyu19v. IV. géppuskás század) 12/5. (légvédelmi ü. seb. 101/1. IV/1.e.aszI. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd. gp.. sütoaszI. 12/1. (tehergépkocsi-oszlop) 237. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10. 101/3.) vonatszázadsütooszlop felállította lY.(tüzérezred) (muszaki gy. Pécs 12. 36. . gépágyúsgépkocsioszlop) 12. 105/2. (tüzérparancsnok) lY.hír.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3.zlj.vezetési törzs) IV.12.oszlop) lY. oszt.k. száll.pság.von. ho.szd. tábogypk. gá. ko. 12/2. gy.3311. pság.munkásszd.fogatolt (18.kez. sz. yez. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10.pság.szd. számhoz 2. 31.e.e. tgko. (egészségügyi oszlop) felállította eü.hadtápszd. hdt. 10. 12/2. ho. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. 12/4. 32. 37.éla.M"(gyalagsági felállította 101/2. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 . melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. 33. hír. felderítoosztály kerékpáros század 10. aszI.(gy.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds. tü. (könnyuIV/1. losz.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. 34. 12/5.e. ho.gko. mu. ho. 12/1. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10.oszlop))közérdeku 3. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. 10.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18. Kaposvár 1O. 19v./eln.I. 12/3. 130. sz. (híradó " 48.tpk.-1942. ko.

oszUörzs 12. 73. 3. szd. 43. üteg 48. 6/6. 61. 2. 6. üteg 47. gy. szd. 10. 67. méroszázad 58.e. szd. 6. gy. 1. távb. gá.szak. 65. 6/4. tüzérosztály törzs 50. pct. utászzászlóalj törzs 39. pct. 6. zlj. oszUörzs 11. 10/11.szak. üteg 56. szd. 6. 69.) 10/1. üteg 10/1. á. 61lI. szd. 61lI.e. 10. 61lI. 101lI1. szak. 6/1. tüzérosztály 49.e. lY.szd. távb.e. gp. utászszázad Híradó 42. 3. törzs 6. üteg 11/3. 6. oszUörzs 10. tüzérosztály 53.utászszázad 41. 68. üteg 11/1 üteg 51. üteg 11/1. 70. utászszázad 40. 64. tüzérosztály törzs 46. 19v. 10/1. 6/5. 1.e. 63. 77. 71. 1. szd. 6/2. gy.szak. zlj. 6/I. szd. szd. tü. üteg 10/2.szak. 75. üteg A 6. emv. 6/1. gp. üteg 11/2. tüzérosztály 45.Utász 38. gy. 6/1. 62. üteg 57. híradó század 10/2. üteg 11/2 üteg 52. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. tüzérosztály törzs 54. 44. 74. 76. 2. üteg 10/3. 60. ö. 66. gy. 72. 6/3. árk. 10. híradózászlóalj törzs (pság. távb. üteg 11/3 üteg 12. 3. gy. szd. á. 2. üteg 55. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. av. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . üteg 11. 6/1.e.

8/7. ko. av.szak. gp. szd. 8/9. 90. 8/1. szd. szd. gy. voncsop. zlj.szak.pság. 92. 85. távb. 8/3. pet.e. gp. 10. 10/2. 88. távb. szd. 111. f. 80. pet. 95.szak. 8/4. lov. 123. 121. szd. 117. zlj. gy.e.szak. 99. szd. 112.e. szd. 96. 10/9. szak. szd. szak. kocsio. szak.szak. 8/6. 6/8. 93. 94. szd. 8. 8/1. (aknavetoszázad) 8. 8. pet. szak. gy. szd. gy. 6/III. von. szd. 10/4. 101. 8/5. á. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. 6/III. 110. gy. 8/II. gy. kocsio.e. 98. 10.szak.szd. 19v. 10/6. 10. 10/5. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. kocsio. pet. 10/7. 8. 8III. 8IIII. 8/III. kocsio. 81. szak. 6/III. gp. á. 89. szd. szd. kocsio. fog. 104. pet. 8/1.e. szd. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. kocsio. zlj. 8/8. 108. gp. 8/II. 8/1. szd. 115. 83. szd. zlj. 8/III. 8. kocsio. kocsio. 119. távb. á. 6/7. 91. 122. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . 10/8. 120. pet. 102.78. 8/2. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. á. 10/1. szak. szd. 8/III. gp. á. árk. 87. 82. távb.e. 106. 100. távb. á. 105. 8II. (felderíto) 8. 8/II. 6III. 114. 118. kocsio. 124. 97. szd. 10/3. 84. 116. 107. 6/III. 79. 6/9. 109.

(személyszállító állomás) 235 . 126. sütoo. mu. gko. szi. 10. 10. 10. 10. 10/2. 127. 133. 10. álls. 132. 10. száll.o. 136. 134. 128. 140. 10. o. 10. eü. o. 135. losz. 131. tábo kórh. 139. tgk.o. seb. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. tábo or.125. élm. 10/2. 130.o.szd. muh. lóello. 129. seb. tgk. 10.e. menetzene 138. 8.szd. von. 10/1. 10. gy. o. száll. gko. (ló ellátó) 10. O. 10/1. kez. hhid.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .(J féJ féJ .~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

:.o .