scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

2006 .SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.BÍRÓ ÁDÁM .ÉDER MIKLÓS .

1könnyu harckocsi Kl. IV közepes harckocsi Pz. Kpfw.. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7.' 105 "'. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 .. Pz. M Vickers páncélgépkocsi 29.. Kpfw.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 . V Párduc közepes harckocsi Pz. M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I. . a gép.5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4.~". Kpfw.Pz. 1Aus! B Pz. 111 közepes harckocsi StuG. Renault 35 (f) vadász páncélos Le...hadijelei.Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29.7 cm Pak(t) auf Gw. ."'.i~::'>. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek . 33 34 34 36 39 . VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz. '. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk. 111 rohamlöveg Pz. Kpfw. Be! Wg. Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 . 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók... Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz. II könnyu harckocsi Pz. Kpfw. Kpfw. Kpfw. újságillusztriciók.

Eloszó helyett A könyv. remélve. legalábbis az elkészítést illetoen. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. rajzait elküldte Magyarországra. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. de csehszlovák állampolgárként. Magyarországon alig tudtak róla. több mint 10 év munkájának az eredménye. Valószínuleg az elso volt. amelyet az olvasó a kezébe vesz. és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. Sárhidai Gyula 6 . Közös munkánk támogatást nem kapott. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. súlyos betegség után hunyt el. Bajtos Iván Kassán élt. Értékelését az utókorra bízom. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. ott egyszer megjelenhetnek. A szerzok személyes ismerose volt. magyarként. hosszú. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. aki már nem lehet közöttünk. több száz jármu rajzait készítette el.

" HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 .. A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG .

A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre . melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel. 1920 és 1938 között. elso világháborús könnyu harckocsi . A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol.a legnagyobb titokban . 9 .) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme. tüzérségi eszköz stb.) gyártását vagy külfóldi beszerzését. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország .mint a Monarchia hadseregének része . 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi. s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. csupán külfóldrol beszerzett . 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi. M Vickers páncélgépkocsi volt. Ganz.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. március 5-én Gyorött bejelentette .elemi szükségletként jelentkezett.nem rendelkezett harckocsikkal.Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása.1 db FIAT -Carden-Loyd. Mintajármuvek érkeztek Németországból. a Magyar Királyi Honvédség . a prototípus készen állt a próbákra.a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek. Anémet Pz. a Svédországból. A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu . az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. személyautó. lakosságának felét elszakították. illetve megvásárlását szorgalmazták. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. Magyar Waggon és Gépgyár . A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte. (A V-3 mint alvázprototípus.épült. Ezen évek alatt teremtették meg . valamint Svédországból. A motorizált eszközök . a Landsverk üzembol. Az ország területének kétharmadát. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni. sot. A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés .Weiss Manfréd. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték.zömében elavult . melyet vontatóként rejtjeleztek.így a harckocsizó alakulatok létrehozása . A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. MÁVAG.harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására.) páncélgépkocsiból állt. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. páncélozott harcjármu. Junovitz P A. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással.ezen belül a páncélos fegyvernem . Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29.rejtett .

a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. amelyre sem hadserege létszámában. Az ezred Ill. 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek. csehszlovák zsákmányból 3 db. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. zászlóalj a nem állt fel. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. tábori páncéloshadosztály 30. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. Az 1. Magyarország 1941. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. s a többit is újból alka1mazták. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. 135 db Nimród. A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . a WM 17 db Csabát generáljavított. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. a Csaba páncélgépkocsi gyártása. a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok . 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre.sorozatgyártása. így a magyar honvédség igényeit már nem. kÜlföldi eredetu páncéljármu .Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át. a többi hibák miatt esett ki.idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . Ezek azonban bevetésre nem kerültek. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. június 27 -én . 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. vagy csak részben tudta kielégíteni. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. Az 1. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. 10 .a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. 57 db Csaba. azonban .nem jutott a hadsereg birtokába. A magyar ipar még ebbol. Abba a háborúba. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. már elavult fegyverekké váltak. a 2. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi . a német fél e megegyezéseket csak késve. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. Ez azt jelenti. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak.a három mintakocsin túl . további 80 darab épült. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye.Ansaldo kisharckocsival. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. de 1942 tavaszán.a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. a Csabák 20%-át jelentette. A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza. a Toldik 80%-át.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében . Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu.

A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. melyet két változatban gyártottak. hátulról és oldalról 16 mm-es..Franciaországtól megvásárolta. D = 10. Még arra is vállalkozott.. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. s itt. sz. sz. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. Az A változat ágyúval.Renault M-17 és M-18 FT. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. . C = 9. A harckocsikat betujellel tartották nyilván. sz. számú harckocsi. E = 11.67 m széles és 2.hátul félköríves csúszószerkezettel. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . aB típus egy.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére .20 m magas B változat 5. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi.20 m hosszú. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. ún. késobb ikergéppuskával volt felszerelve. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. A Magyarországra fegyverzet nélkül. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. a FIAT TIPO 3000 típus. "farokkal" is felszerelték. A gyártási jogot megvéve.. 1. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban. A 3.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget.. mezogazdasági gépként álcázva. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . A két fo kezelot elölrol. A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II . B = 8. sz.

C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. (Szovjetunió: T -27.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett.70 m.. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette. hátul duplatárcsás lánc feszíto. 06.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. Lengyelország: TK-I-3. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított. CV 35. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak.hossza 2. A második harckocsi számára fenntartott 14.) A Magyarországra vasúton. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent.00 m . melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be. löveges stb. (Eredetileg két harckocsit rendeltek.aknavetos. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát .5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony. nyilvántartási számÚ . Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását.a rendszámlista szerint 13. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták. A 22. TKS.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte.46 m. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek. TKW. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit.FIAT-Carden-Loyd Mk. magassága fejvéd nélkül csupán 1. míg páncélvédettsége elöl 9. Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska. További eltérés a fegyverzetben volt.használták. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. nyilvántartási számot nem adták ki. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották. Franciaország: UE. "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül. VI típusÚ.) (Külön érdekesség. illetve hadrendbe állítását. Csehszlovákia: MU. Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. szélessége 1. szétszedett állapotban. Az egészen kicsiny . kiselejtezéséig.

Mindkét kezelo . Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . CV 35 3. kipróbálásra. a többi ev 35-ös típusú volt. a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben. terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni. CV 35 típusú harckocsik voltak. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata .15 m és 1. H-169-H-252. a hátfal közelsége miatt . Alapveto harcászati céljaira . illetve 43 LE). függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. Magyar rendszámaik: CV 33 .a szokásos álcázott szállítással . Az elso Ansaldo harckocsi . hatótávolságában (110 és 150 km). 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból.ezúttal traktorként feladva . 13 . Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek. A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni. kiképzoharckocsiként. A két változat tömegében (CV 33 2. A H-168 rendszámú. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek.csaknem lehetetlen volt. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában.fegyverzete is megfelelo volt.ládákat helyeztek el. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. Utánrendelést követoen. Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. menetbiztosítás . Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. A kisméretu harcjármu úton 42.a vezeto és a lövé sz . mely a görgok ismételt cseréjével járt. figyelotomyot építettek.a kis belso tér. 1936 végéig további 83. Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta. Ehhez a tartalék görgok helyén pc.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33. magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést.28 m).Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták.H-168. (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották.7 t. CV 353.más harckocsi híján . 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek. összesen 151 darab Ansaldo érkezett. vonóero tekintetében (40. valamint páncélzatának vastagságában (12. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban. a lövészülés feletti fedlapra. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból. CV 35 . melyekbol egyetlen ev 33-as. mely teljesítmény a harmincas évek elején .állandó használatban álltak.foként békekörülmények között . 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is.H-1 O1-H-167.3 t).1935 augusztusában érkezett Magyarországra.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni.jónak volt tekintheto. s a próbák és a vizsgálatok után.20 m.03 m és 1. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került.felderítés. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . illetve 13 mm) különbözött egymástól. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. de ezek már a javított.

1 darabot (H-212) a cserkészeknek. o " •• •• "~O . átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének. 00000" 0g /1 ... csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska).1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 . Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt. további 10 darabot.

ideiglenes jelleggel. A két jármu 1923-tól a rendorség. Ekkorra már elavultnak.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. O . hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. zárt felépítményt helyeztek. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak. Amíg a húszas évek elejétol1936-ig . TI-. illetve a rohamtüzérség állományába. <T. 1927 után a honvédség tulajdonába került. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat. A Pz. rendfenntartási célokra készítették. A vaslemezek mérete. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán.:a t :. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték.. azt állítva. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 .a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában . O" . Úgy alakították ki. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. VI-B. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. hogy a két gépkocsit a háború után. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott.

.732x1.késobb Bereznay (mint századost lefokozták) .. . ' •• '1' . június 13-án készült el. . A háború után. '~. a vízhutéses géppuska. • o.1: '. majd kipróbálásuk után.~:.hosszú ideig szétszedett állapotban .. . 'I't. . :LJ. . .) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg. A4. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. Egy másik.. az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek. anémet leszerelési anyag részeként. '1 . Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el.950x2. . A 7. 1921-ben további 12.. A harckocsikat a legnagyobb titokban . A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést.forgótorony volt. '\' . Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. .5-14 km/h sebességet ért el. o~~o_ "" E! :: .7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. majd selejtezték. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani.. .. Anémet leszerelési anyagból. 1 oktató) a RUISK állományába került.' : . svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918..felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály.352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett. de harctéri bevetésükre már nem került sor.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 ... amikor is Bernola Károly .~.tárolták. . összesen 14 darabot beszerezni. . melynek tetején .ellentétben a "Whippet"-tel ... (Rendszámuk: I-VI.. majd végül 6 db (5 gyakorló. Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere.

Kl. A két. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. aB 442 cm. Kpfw. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. Fu 2 . A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát.4.Pz. melyeket . J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban. Wg. tömegében . A két típus méretében . I-B 17 . de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek.a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal.37 km/h.Pz. Bef. . Ausf. illetve 40 kmIh különbözött egymástól. B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is.Fu 6.57 és 100 lóero. rádiós.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak. illetve 5 futógörgo. Pz. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. c Kl. Két rádióval .4 és 6 tonna. a tornyot elhagyták.a tornyot leszere1ve . Bef. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. LE-teljesítményében . A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült. a B változatot 1935-tol gyártották. a futógörgok számában .az A hossza 402 cm. Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. Wg. Pz. 1 Ausf. parancsnok). A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. 1 könnyu harckocsi A Pz. valamint a maximálisan elérheto sebességében .5.

I-A Pz. Kpfw. I-B 18 . Kpfw.Pz.

1 Pz. E. A Pz. kezeloszemélyzetÜk . I-A .92 mm urméretu géppuska. II könnyu harckocsi A Pz. F.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük. II-F 19 . a3. A 9. Bef.az "L" változat kivételével .haladni. Wg. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al.H-253. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole.lH-7l9-lH-724. B. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1. Pz. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. D.átképzési célokra . . Kpfw. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. I-B.mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. H-022. H-255-H-260.5-11. 14.épített úton . típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz.A rádiós változatból1942 oszén az 1. Bár erre nem került sor.5-35 mm. (l942-ben összesen 10 db. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. Pz. az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek. 1940-ben 955 db.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . Kpfw. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött. L. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek .H-02l. A. b. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. Páncélzatuk igen gyenge. 1942-re. G. a2. A Pz.3 fo volt. A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. Pz. l.8 tonna tömegu. állítólag néhány darab a fronton . C.bizonyítékok igen csekély értékuek. 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés. 1941-ben 1067 db. Az alkalmazásukról szóló .

oldal. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. valószínu. de ném et személyzettel. majd a hosszabb csovel felszerelt F. Ezek német jelzéssel maradtak. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. 20 . 1942-ben idult a D.5 cm-es. páncéloshadosztály veszteségeit. hogya 17 db harckocsit átvették. az 1944 szeptemberében. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve.db Pz. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban.rohamlöveg. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo. A Pz.62 cm urméretu harckocsi. lovashadosztályná1. homlokpáncélzatuk 50 mm.és farpáncélzatuk 20 mm volt.Pz. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. III harckocsi alvázára telepített 7.5 cm-es. vadászpáncélos. III típusú harckocsikkal. A rohamlövegek elso változatai. lIl-M típusú közepes harckocsit. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. A magyar honvédség 1943. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. Az elso nagyszériás . li Galíciában 1944. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. egyszersmind 7. StuG. Az egy század ereju. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. német személyzettel.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz. tábori páncéloshadosztályhoz. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. 1944 augusztus után elfogytak. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába. III vett részt. de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. Eloször 1942 oszén. lIl-M harckocsi került magyar használatba. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen. felderíto. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. Kpfw.100 darabos . Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg. augusztus elején II . csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. a G jelu végso változat a 7.F szériák 7. gyártásukat beszüntették. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú. Ezek az 1943.összmennyisége 15 305 darab volt. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült.más források szerint 17 . januári harcokban elvesztek. valamint parancsnoki jármu . A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. Az alváz. jármuvekrol az 1. Ennek során 10 vagy 12 db Pz. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. hadsereg állományában megalakult 1. magyar rendszámot nem kaptak. IH-878 sz. lángszórós. a 3. végül a G típusok sorozatgyártása. IH-877. APz. de magyar müszaki kiszolgálással. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . Mivel van jelentés az IH-876. az A . Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. Pz.

Kpfw. Kpfw. III-H 21 . III-F Pz. Kpfw.Pz. III-J Pz.

I1I-M 22 .Pz. Kpfw. I1I-L Pz. Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz. Kpfw.

III-D StuG. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 .~ ~ ..••.J StuG. .=L. 40 G StuG.

01. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. a Galíciában harcoló 2. csupán a köténylemezekre. 50 és 80 milliméteresre változott.ném et személyzettel . Az 1. 07. 28. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz. Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük. Magyar rendszámaik: IH-833. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija.összesen 9760 darabot gyártottak. a község visszafoglalása során. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. IH-837-lH-853. 1940/41-ben már 760 db E .nem ezeken a kocsikon. tábori páncéloshadosztály 30. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. Pz. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. A 7. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. 24 . a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült. ütege 1944 októberében Kecskemét. a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. de a személyzet átképzése . 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. 3073 és 3161 darabbal. III alvázára építve . rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG. harckocsiezrede. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. lH-855-1H-858. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték. rohamtüzérosztály 1. errol két fotó is van.F 1.az 1. ahol. A rohamlövegek német hadi. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át .és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall.valamennyi harcjármuvét elvesztette. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. A G típusból 904 db. azonban a csohossz az A .voltak. 1937 -ben 42 db B típus. 1938-ban a C változatból140 db épült. az F2. 10 db. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt. A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak. ütegparancsnok. AStuG. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. IV-D változaton történt. 10 db. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. Kpfw. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. december elején pedig Székesfehérv ár. tábori páncéloshadosztálynak. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1. hanem a Pz. B.a Pz. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). 1942 telén. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. Átadások: 1944. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. 08. 26.Velencei-tó térségében harcolt. Tervezését 1934-tol végezték.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt. 10 db. a páncéloserok standard típusa a Pz. 17. a G és a H kivitel. 1944 tavaszán. Csanádpalotán. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. 09.német oktatók közremuködésével . illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. A rohamlövegek hadijel nélküliek . és 3.08.3. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb.7 és 20 tonna tömeguek. 10 db. 08. Az önjáró lövegek különféle változataiból . amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. Az induló A. D változatok 17. IV típus volt.feltehetoen újak .

IV-Fl 25 .Pz. Kpfw. Kpfw. IV-D Pz.

IV jármuvet mutat. V és 20 db Pz. július 10 db. Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. Az 1943. A harckocsik nagy része az 1943.01. 1945-ben soron kívül százados). hogy az 1. a három hídfoben . páncéloshadosztály megmaradt anyaga. tábori páncéloshadosztály . anémet hadseregtolIO db Pz. Így többek között az 1945. május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . páncéloshadosztályhoz. IV átadás ok: 1944.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. illetve Kurszkban rakodott ki. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . 1945. 26 . A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. hadijel nem került a harckocsikra. január-március közötti hadijelentések.1942. Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus.új.magyar használatban nehézként nyilvántartott . az iratok a háború forgatagában eltuntek. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. szeptember 10 db. 7. 1944. és pótolják veszteségeit.vívták ütközeteiket. és Sztari Oszkolban. Német adatok szerint . de több G . További Pz. augusztus 10 db. harckocsiezred 1. IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. zászlóalj ának 3. IV harckocsit indítottak a 2. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944.Az 1. Korotojak és Uriv terül etén . Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. Jelentés található 1944. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok.további mintegy 62 db . magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . magyar rendszám.60-70 darab hosszú csövu Pz. augusztus-december között 72 db Pz. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. a 3.magyar használatát igazolják az 1945. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. akirol késobb.Scsucsje. januári harcok során megsemmisült. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. augusztus 23-ról. 1942-ben páncélos-átképzos. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. december 11. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól. valószínuleg a többi is a 2. irányítottak. január 7. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott.H típus ..adták át a csapatoknak. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal. december 19. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet. vagy ha történtek is. Az 1945. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . százada 6 db Pz.Pz. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. IH-854. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. Az 1944. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. 12 db. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. Az 1942.veszteségeik pótlására . amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. Nadwomán. harckocsiezred tisztje (Tarczay E. 01-jén fohadnagy. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. veszteségei pótlására. szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. Az 1945. IV típusú harckocsikat.10 db. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. 10 db. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet. 12 db Pz. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. IV-F2 típusú közepes . Pz.

Kpfw. IV-F2 Pz.D tB · Pz. IV-G 27 . Kpfw.

a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. Kpfw. 28 . Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. sot. IV-J Pz. Kpfw. IV-H Pz. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette.[j Pz. Kpfw. V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. V Párduc volt.

Pz. Kpfw. V-A Párduc DIC! Pz. Kpfw. Kpfw. V-G Párduc 29 . V-D Párduc 010 .DID Pz..

csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. a román páncélosalakulatoknak szánt. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. 7.8 tonna tömegu volt. 7. döntött frontlemezévei. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). augusztusi átállása után egy. Ezzel 10 db biztosan. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. A német harckocsi legénysége 5 fo. V átadása a 2. A Pz. Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni. sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. 1 torony. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. a szovjeté 4 fo volt.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. az A és a G változatokon a félgömb alakú. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel. gyorsaságával (46 km/h). 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu. a G 44. hosszú csövu (L/70).2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. amelyek. szeptember l-jei 5 db Pz. viszonylag kicsi (0. A viszonylag "öreg". A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört. 5 darab Pz.viszonylag kisméretu . A D változat parancsnoki kupolája egyszeru.88 kp/cm2-re emelkedett. veszteségei pótlására. 1942-43-ban gyártott. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. A 2. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. bázisuk a Budapest XIII. ún. A frontlemezen a vezeto felnyitható. december vége és 1945. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. páncéloshadosztály harcokban. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli . 8. hogy az 1.8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott.5. között.köténylemezzel volt védett. állítólag. a 60 mm-es páncélzattal ellátott. de már nem átadható. alacsonyabb. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. az A 45. Visszaemlékezések szerint . A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. 1943-ban az A típusból1768. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt.81 kp/cm2 értékével.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel.a román hadsereg 1944. hengeres alakú volt. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . Ebbol a típusból 534 darab készült.5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. AD típus 44. január 12. kerületi Véso u.Válaszként a szovjetek igen gyors. a G szérián hiányzott. a Ferdinánd hídnállotték ki. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol. Az 1944. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. páncéloshadosztály 1944 oszén.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0. alatti lKART üzemben volt. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. Késobbi sorsuk ismeretlen. 60 mm-es.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

5 cm Pak 40 auf Gw. 38(t) Marder III-M 35 .5 cm Pak 40/2 Marder II 7.7.

a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette.27 m hosszú. A H és Mtípusokból4l8. terepen 180 1/100 km -. 1943-ban 799 db. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. azaz összesen 1217 db volt. 1944-ben 308 db. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . összesen 370 db készült el.5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. 2. Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7.5 cm urméretu. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. olcsón eloállítható Pz.ne m sikerült teljesíteni. A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. II. 1944-ben 146 db.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés.a késobbiek során ismertetésre kerülo . belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. (14 tonnás) 0. oroszországi felhasználásra enged következtetni. 220 LE-s. 36 . összesen 2827 darabot gyártottak. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. utóbbiból 181 darab készült. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. csovel 6. a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit. 7. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak. az oldal. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. köténnyel 2. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . Már 1942-tol építettek a Pz. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket.úton 120. 1944 kezdetén.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak.87 m. cso nélkül 4. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. 1944 márciusában készült el a prototípus. melyet a tetopáncélra telepítettek. Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult. az alakulat. míg a parancsnoki változatba egy további. megbízható. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak. Igazi nagyszériás változata . így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047.Hetzer páncélvadász volt. míg azok csak 500. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7.78 kp/cm2). léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. illetve 780. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. A Hetzer . 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. 15. Elobbibol 20. Fu 8 mintájú rádiót szereltek.63 m széles. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. "Saukelkopf" -blendével védett. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával. az angol Cromwellt 1500 méterrol. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). A viszonylag igen kisméretu. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek. elölrol ún.10 m magas. 1941 végén.a szovj et JS-II kivételével . Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260.7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette). nagyobb hatósugarú. Pak 39 mintájú. csoszájfék nélküli. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. kivitelezésére azonban már nem került sor. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt.havi 1000 Hetzer . A gyártás 1942-ben 110 db.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban.

szeptemberi államközi szerzodés alapj án.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. és 10. rohamtüzerosztályt töltötték fel. 1944-ben a 10. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 .) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni.ellátniuk az 1944. osztályhoz. Több példány befejezetlen maradt. Franciaországnak. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. Svédországnak és az USA-nak adták át. ezért StuG. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. a 16. osztályt sikerült . Azonban a németek .részben . rohamtüzérosztályt. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni. így a gyártott alvázak száma 3252 db. 111típussal csak a 7... 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. 25. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. Elsoként a hajmáskéri 1. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. átutalták a 10. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Hetzerrel is csak három. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására. illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. 20.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . Ausztriának. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású.

Egy. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. január elején Galántán került feltöltésre. március 8-án Veszprém térségében 15. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben. A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. szovjet. 38 . a 20. Az ütközet során loszer. február l5-én rakodott ki. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. rohamtüzérosztály 9 darab. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. és a 2.kizárólag emlékezetre támaszkodó . december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). április 12-én lépte át a magyar határt. Az 1945. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. Ebbol 25 darabot 1944. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba.osztály. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. rohamtüzérosztály 1944.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. Az egri 20. január 13?) a Vág-Garam térségében. "december közepén" (lásd: 1944. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. "január elején" (1945. azonban a . december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. Galántán 25 darab. Az 1.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. A 20. december 7-én indítottak. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. 1945. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. rohamtüzérosztály . január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. a 25. a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. december 25-én fejezte be.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. majd 1945.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. s december 9-én adtak át. Az osztály maradéka 1945. február 9-1O-én Lepsénynél 15. 1945. Ezekbol a 16. Siófok irányában 15. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. de valószínusítik azokat. tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. végül Szentkirályszabadján 1945. 1945. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. rotü. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. A két üteg 1945. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. A 16. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. március 15-én Balatonbozsokon 15. február 12-énAlsótekeresen 12. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. február 1-jén 24 jármuve volt. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át. Mindezek mellett nem lehet kizárni. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. rohamlÜzérosztályt 1944. rotü. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. ezekbol 8 bevetheto volt. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz..átvételi idopontok.

elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes.95x1. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített. A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . hátul meghajtó-. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. páncélozott.A kolozsvári 25. 250) kaptak. késobbi sorsuk ismeretlen. A 4. Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. Kfz.rendelkezett. vasfelépítményu próbajármu. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. SPW Sd. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. Schützen-Panzerwagen (Sd. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. A TOll . 1944.56x1. A gyenge harcértéku. 4. 1945. A rohamlövegek oldalára . lesíkozott felépítményu lövészpáncélos. ezek fedezték a visszavonulást.T 040 jelzés ismert. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. A jármuvek németjelzést viseltek. 38(t) és Pz. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o.5 mm. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. 39 . Le. Kfz. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol. páncélzata is viszonylag gyenge.oktatási célokra . A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944. elöl kormányzott gumikerékkel.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. terepjáró. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. páncélosezred Pz. elöl 25. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. páncélozott csapatszállító jármuvet (le. A frontra induló 30.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. terepen 70 1/100 km). Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt.66 m méretu. oldalt és hátul 20 mm volt.és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. oldalt 20 mm volt. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. 08. Benesov körzetébe vezényelték. láncfeszíto. augusztus elején az 1.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. árokáthidaló képesség 190 cm . A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14.7 cm Pak(t) auf Gw. gázlóképesség 70 cm. 5.néhány német könnyu.

25011) 40 . SPW (Sd.4. Kfz. Renault R 35(t) Le.7 cm Pak(t) auf Gw.

így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . egy hátsó láncfeszíto kerékbol. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból .a csapatpróbát. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó. m133) változat 1934 tavaszára készült el. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva .61 m hosszú. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg . valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre.úton . melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek. A háromfos személyzetu. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. derékszögben"sarkon" . 2.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is.8 tonnás tömegét a 160 LE-s.85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte. A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása.kb.és 2 felso tartógörgobol állt. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt. 4. 41 . a 0. mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára.egy harckocsit és egy páncélvadászt -. felül 6 mm volt. 4 közepes méretu futó. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó.ha nem is nagyszámú . valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát.nem. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. kúpos kiképzésu palásttal épült. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét.folytatódott.harckocsihoz. hathengeres. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették. két nagy nyílású oldalajtó:val. az LK 11 tervezoje is. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta. illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során. 220 km volt.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. ezért azt javasolták.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. parancsnoki kupola nélkül.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. a katonai szakértok azonban kérték. vízhutéses motor 23. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt .ahol már május óta szolgálatban állt .50 m-es árokáthidaló képesség igazolta. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. az oldallemezek 720-os döntése. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv. de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db.65 m-es lépcsomászó és az 1. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . Így 1937. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából.00 m széles és 1. Az egyszemélyes torony kör alapú. a géppuskához 3000 db loszer.

felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is. szélesebb és magasabb volt. hanem kifelé doltek. A harcjármu egyetlen fegyverét. A 10.32. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi .a Honvédség birtokába került. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével.hosszabb .30.és tetopáncélzat 6 mm.alvázán épült. A mindenre kiterjedo.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség. szélessége 2. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított .kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl.némi tulajdonjogi vita után . Bár az L-62 típusú. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé. azonban a felépítmény elso része. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. 650-ban döntött oldalfallal.00 m volt. has. oldal. Késobb megérkezett. Hossza 5. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. eredeti svéd mintajármu. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. eroátviteli egységei.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen .és farpáncéll Omm. magassága 2. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. A megvásárolt mintakocsi . A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét. Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. ml33) 42 . S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt. a magyar kívánságok szerint részben módosított. mint a harckocsié. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. 6-10 mm-es páncélzattal védve. A nagy. motorja.

részére férohelyet. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. amelynek páncélostípusaihoz három módon . vz. 38 . E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. Így teremtettek a hatodik személy . magyar hadsereg 30. a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. 43 .) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját. tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. s a további módosítások után. hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. A csere másik oka. 1939.és csapatszállító gépkocsi proto típusát. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. 1942-ben a doni frontra induló 2. melybol111 darab a Pz.Skoda Lt. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el. 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa. 38(t) típusú . A mintakocsit H-005. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. A kárpátaljai.csehszlovák tervezésu. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. melynek továbbfejlesztett változata. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút. A jármu késobbi sorsa ismeretlen.zsákmányként. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki. könnyu harckocsi volt.a parancsnok .jutott a Magyar Királyi Honvédség. 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak. vásárlás és közvetíto állam segítségével .

5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. 34 tip) harckocsiágyúval. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt. esetleges vásárlási szándékkal. a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek.A 10.90x2. külföldi eladását. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették.közöttük 244 db T-ll-es . valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott. 1939. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. külso rugózású futómuvével. Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol.Romániában R-2 típusú . Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . árokáthidalási képessége 2. s másnap be is vetették. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren. Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. négyhengeres. Németország pedig elzárkózott a Pz. S-II C . a Vickers cégtol átvett kisgörgos. akik a harckocsikat kipróbálták. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. Csehország 1939.cseh típusjelzésén: Lt vz. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. s mint használható típust Pz. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására.) 44 . gázlómélysége 0.3 m. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján.a németek kezébe kerültek. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. éppen azon a napon. így a szovjetek a két mintakocsit. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok. A két jármu 1940. késobbi sorsuk ismeretlen. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. fejlesztését leállították. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra. Kpfw. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. A4. a gyár a javítást ingyen végezte el. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit. A harckocsi lejtomászó képessége 280. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették.06x2. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. IV típus eladásától. ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. 35 . tágas küzdoterével. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott. A harckocsik 1939.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . lépcsomászó képessége 0. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek.harckocsival rendelkezett. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. Románián keresztül.0 m volt. közöttük a T-lJ. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza.8 m. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben.harckocsit adtak el. gyakorlókocsiként. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt.

35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 .Pz. Kpfw.

16.oldalanként egy elso láncfeszíto. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. a 25 mm-es oldal. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái.45x2. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. eléggé bonyolultjárószerkezete . októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. másik a homlokfal baloldalán. 1927-re elkészült az elso . tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. egy páros ütközokerék. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové. . Hatótávolsága 300 km. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. a páncélzat erosítésében.A Skoda Muvek igazgatója 1939. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. melynek egyetlen proto típusát még megépítették. 0.02xl. 4. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott.52x2. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló.Tatra 26 típusjelu .80 m lépcsomászó.37 m méretu. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz.és farlemez.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. június 10. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo .58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. Összességében: aT-21 páncélvédettségét.02 m méretu harcjármu.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. hátul csúcsban találkozó két oldallappal. júniusára elkészült. A HTI 1940. 1940 áprilisában Korbuly János. A kedvezo döntés megszületése után. Az elso átépített prototípus 1941. 36) volt. Az 5. A 0.prototípus. A 2.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. egyik a forgatható toronyban. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. 0. magyar típusként történt a gyártása. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal. Az egyszeru páncélfelépítményu. a pneumatikus kormány. 80 darab loszerkiszabattaI. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ.tartalék . OA vz. a torony alakjának megváltoztatásában.78 tonnás. A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. a 10 mm vastagságú teto. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel. a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. felülrollesíkozott toronyvéggel.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu. A parancsnoki kupola forgatható volt. A 30 mm-es homlok-. Egy további . 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo.90 m gázlóképességéveI és 2. és 20. melyekkel szárnos kortársát megelozte. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. de ettol kezdve már Turán néven. de anémet megszállás után fejlesztését leállították. Vickers-jellegu.56x2. a hátsó meghajtókerék.

A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. A kocsi személyzete elmenekült. A no. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. Abevizsgált páncéljármu a 2. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. Tatra 72 OA VZ. a HTI-be szállították.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. 30 47 . A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. Románia 9. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. a páncélkocsi hátramaradt. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. április 9-ére készült el. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. Az álló kocsi motorházára felugorva. Az elso 6 kocsi 1934. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. Késobb Budapestre. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott.

50-971. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. Közvetett úton. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. Kpfw.86 kp/cm2 volt. szeptember l-ig 1074.5 mm urméretu géppuskát. A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. IH-393. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került. 1940-ig további 541. gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. majdnem a talajt érintve muködött. 51-004. Közülük 100 darabot az olasz. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. 48 . s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. 9.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. részben közvetett. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. alvázukra löveg es felépítményt telepítve.10 m méretu. Az R 35-ös vezetoülése. részben öntési technológiával épült . ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok.85x2.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. aH 35. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45.4. Hatótávolsága 138 km. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. A kicsiny . a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. 50 darabot Jugoszláviába. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon. és a rövid csövu. így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak. A kétfonyi személyzet . A tornyon nem volt parancsnoki kupola. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe. részben közvetlen átadással. a páncéltesten hátul két ajtó volt.00xl. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. fajlagos talajnyomása 0.8 tonna tömegu. 1939. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. 3. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. azokat IH-390. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. a kipufogócso a farlemezbol indult.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen.az egyik a vezeto . hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. más részüket átépítve.

A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. aH 39 12 tonna tömegÜ volt. szélessége is megegyezett (1.14 m). aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt.4 tonna.85 m) Renault társáéval. A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km.AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2. AH 35 11. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát. Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 . A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól.22 m). csupán a tömeg. mint az R 35-ös (4. a páncélzat vastagsága. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt.

és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre.megfigyelés. a Somua A C-3 1934-ben készült el.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . páncélozott vontató.5 mm urméretu géppuskát szereltek.7 cm kaliberu. A parancsnokra oly sok feladat hárult . önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták. javított változatát 1938-tól gyártották. A két változatba a 3. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben. aH 39 típusból 40 darab épült. irányítás.7 cm urméretu. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. 50 . 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták.egyes források szerint . Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. A kocsikat a 101. 734(/) . A 4. önálló harckocsiszázad. rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. a többitol különálló futógörgo is volt.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy. ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. 1944. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett.5 mm-es géppuska. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel .7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. 450 db S 35 típus készült. Kedvezo volt a jármu 0. A harckocsi prototípusa. hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. célzás és lövegkezelés -. önjáró löveg és páncélvadász. 1936 és 1940 között kb. hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek. H 35/38(/). AH 35 prototípusa 1934-ben készült el.) Ezekbol szervezodött a 101. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. Parancsnok: László József százados. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). 1935-ben indult a sorozatgyártás.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. további sorsa máig ismeretlen. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár.használta. Magyar rendszámaik: H-035. H-034. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. a torony egésze öntött technológiával készült.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. iskolakocsi . Az öntött A. Az átadott francia eredetu harckocsik .használták. Az egyetlen . illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát. 1942-ben Bulgáriának 6. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. loszerszállító.Pz. Kpfw.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó. SA 35 típusú. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol.

Somua S 35 Renault VE 51 .

Egyúttal korszerusítették a futómuvet is. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. gázlóképessége 0. de eredménytelenül.45 m.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben .9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére. árokáthidaló képessége 1. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak.78x1. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet .30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. a TK-l típus volt. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet. páncélozott. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült.92 mm-es géppuska volt. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére. A 2. Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték. Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be. tömege 2. A kisharckocsi elso változata. A futómu. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. a TKS modell. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt. jobban páncélozott. majd megvette a kocsi gyártási jogát is. illetve TKS kisharckocsit . 1933-ban készült el a végso.50 m.74 t. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította. 52 . repülotéri biztosító harcjármÜként. a TK kisharckocsi volt.75 t tömegÜ. 2. melybo1300 db készült. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové. 0. közös rugón muködo futógörgo.32 m méretu. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától.58x1. így ismertetése is a francia típusok között szerepel. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové.56 kp/cm2 volt. Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové.43 tonnás.00 m volt. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. a felépítmény jobb oldalán beépítve. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott. Az 1. valamint forgótornyos változat kialakítására is.szintén hernyótalpas . A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót. A 16 darab TK-3. egy páncélozott .utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22. fegyverzete 1 db 7. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. lépcsomászó képessége 0. az elso meghajtó-.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit . A jármu fegyverzete 1 db 7. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. zárt felépítményt terveztek. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb. A csupán 3. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában.zsákmányolt.5 LE-s Ford T motorral.

TK-3 TKS 53 .

pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. O'. IH-395 (w 01-841).2 db Valentine harckocsi .. IH-389 (w 03-292). A másik két harcjármu . . Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. IH-397 (w 01-089). lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo . 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768).. Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. 29.o • . M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén. s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre. IH-398 (w 02-552). 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. további célkituzésként ... • e •• . Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban.. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek. Acél: keréken gyorsan haladni képes. '1' . . IH-392 (w 02-754). •• . IH-386 (w 03-386).úszó harcjármu kifejlesztése volt.sok esetben. A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. IH-388 (w 02-738). •. . hanem a rendorség tulajdonában volt. IH-396 (w 03-330). M Vickers 54 .. 29. IH-384 (w 03-923). IH-387 (w 03-246). Formálisan nem is a honvédség. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt.A német-lengyel háború kitörésekor. .. a RUISK használta. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. IH-391 (w 03-586). vásárlás útján érkezett hazánkba... . IH-385 (w 03-362). IH-399 (w 02-470). . IH-383 (w 03-893). NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra.

A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. melyet terepmenetben leengedtek úgy. (A svéd Landsverk. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. Az elso világháború befejezése után. 2. igen gyors .02 m hosszú. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket.úton 60 km/h sebességu . külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre.félgömb alakú. épített úton. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. 1. lánc talp volt az állandó járószerkezet. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira.85 t tömegu. Az 5. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. A 4. s végül egy valójában elavult. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. A teher. 29. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt.87 m széles. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz. M Crossley 55 .58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. a maga korában korszeru építésunek számító.

Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. ezért elhatározta. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. Úgy vélték. l-II II Val en tine III 56 . azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. 57 mm urméretu löveg beszerelése után . az egyiket a vezeto baloldalán. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. Az angol Crossley cég háromtengelyes. A 16. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa .rádiós páncélgépkocsiként is muködött. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt.63x2.a nagyobb méretu. IV típusokon 4 fore emelték.a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. 111 és Mk. P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. tozata után (Typ A-9 és A-lO).02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát.4lx2.3 . A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. a másikat a gépkocsi tetején lévo.29. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint . Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. AP . Az 5. M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. a torony elöl és oldalt 60.

A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm. Kanada 1388.a kis számú. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási. majd oktatási célokra használták. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni.és haditudósító-filmeken. a K . tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba.83xl. Az új változatból1693 daraJ készült.62 mm urméretu géppuska volt. Fajlagos motorteljesítménye 13. I94I-ben kivonták a harcoló állományból.59xl. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták.45 m méretu.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták.elso vezeto. Archer néven 76. javított változat. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. késobbi változatában 75 mm urméretu. majd egy olasz "másolat". Több harckocsit . A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394. átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. 2x3 futó. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. Mint háborús ellenféltol. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . A végleges T . 1932-ben került sor az új. hiszen fegyverzetük. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. korabeli híradó.ha ezekrol készültek is jelentések . azonban amíg a vásárlásokat. fegyverzete 1 db 7. A mintajármuveket a moszkvai 37. E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre. 2520 db loszerrel. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak. ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.és 3 visszafutógörgo . 57 . 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett. A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték.foként T-34/8 5-ös típu st . a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni.2 LElt volt. Az egyszeru járószerkezet . a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. Késobbi sorsuk ismeretlen. A 2.92 mm-es és 1 db 7.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. aT-27 -A megépítésére. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. Oroszország elobb egy eredeti angol. 97 db loszer-javadalmazással. hátsó meghajtó kerék. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. 5000 darabot adtak át. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. Ezért . 2. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb.25 megépítését. A fofegyverzet mellett 1 db 7. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható.

majd Magyarországra szállították. 1.81 x2. nagyméretu (7 .2 m gázló. lépcsomászó képessége 0.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska. és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott.A T .4 m. amikor az erosebb páncélzatú T.72 kp/cm2 értéket képviselt. árok-áthidalási távolsága 1. Az elso változat páncélzata 10-30. töltokezelo.volt. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76.és 4 visszafutó görgobol állt.kedvezo. A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték. A T-28E típuson a 76.a nagy tömeg ellenére . T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T. Magyar rendszámaik: H-024-H-033.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába. a T. hátsó meghajtó kerékbol.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. terepen 160 km hatótávval.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt. Az elso 10 darab T.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto. T-28E 58 . 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták.27 lejtomászó képessége 45°.66.22 m volt. illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. ahol oktatójármuként használták.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. A jármu fajlagos talajnyomása . vezeto és két géppuskalövész . Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. 0. úton 220. A 28 tonnás.és 3.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak.82 m) harckocsi személyzete 6 fo . lövegirányzó. 6x2 db kisméretu futó. A futómuvet oldalról lemezzel védték.44x2. 0. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto.parancsnok. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17. gázlómélysége 0.8 m lépcsomászó. az erosebb páncélzatú T. A késobbi változat.2 mm urméretu.

A kocsit Magyarországra szállították. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták. T-27 T-268 59 .A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult.egyes állítások szerint . ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be. majd .céltárgyként megsemmisítették.

majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották.most egy amerikai . akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként.76 m.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak. árokáthidaló képessége 1. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). 4. prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára .83 m volt. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas .38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. Az elso szovjet prototípus 1931. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg. Az év során a BT . A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. Az oldalankénti 4 nagy. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata.harcjármu tervezését. A kétfonyi személyzetu. Az utolsó. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését.2 típusból 396 darabot gyártottak.26-os típus még szolgálatban állt. db 37 mm-es. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. hogyaharckocsin az eredeti hadijel.típus alapján indult.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. 60 . A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. A felvétel érdekessége. amely a vízben 3. Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen. a 2x4 kisméretu kettos futó.5 km/h sebességgel volt képes haladni.41 m méretu. a finn-orosz háborúban került sor. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. 1931. AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931. A német támadás elso idoszakában. a másik toronyban 1 db 7.62 mm-es géppuskával. gázlómélysége 0.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó.T-26B .49x2. A T . AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült. a hátsó vezeto kerék.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon. A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. 1941-42-ben a T . lépcsomászó képessége 0. BT-2 típusjellel tartották nyilván.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött. május 23-ára készült el. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. 1 DT géppuskával a frontlemezen. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. AT-26-os készült 76. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel.88x2.kerék/lánc .90 m.az ötágú csillag . 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve. 0.cserélték ki. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek. 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva. A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen. terepmenetben felszerelték a lánctalpat.

BT-5 TU 61 .

62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el. magyar hadijellel ellátott T . a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával. kétfonyi személyzetu.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek.35x1. aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. 2016 db loszerrel. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot. amely már új. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10.75 m-es lépcsomászó.l1x2.6 O járószerkezete megegyezett a T . 0. BT -5P Kh jelzéssel úszó.5 tonnás.62 mm-es géppuska. BT-8: 14. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült. 350.95 m). A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . (A torony azonos aT-26C típuséval. 0. 45 mm-es harckocsilöveggel.2 t. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó. végül 500 LE -.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. hátsó vezeto kerékbol. magasabb tornyú változat. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt.48 kp/cm2 .5 km/h sebességgel haladt. aB T -8 pedig 86. BT-7 A jelöléssei 76.343. a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes.4 O típuséval. 450. Az 5. 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.7 t) igen kedvezo.10x2. 25-35 mm-es páncélzattal. valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült. Az 1941.0.5 tonna tömegu. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn.) Az utolsó. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. Az 5. Az ágyúhoz 780 db.néhány BT-5. BT-5: 11. a kedvezo . 4 közepes méretu futó. végül aB T-7 A típus 1 db 76.2 mm urméretu löveggel felszerelt. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. amely úszva 6.fényképek tanúsága szerint .aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként . ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt. kisméretu (4.8 t. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a .1940-ben kezdodött meg.33x1. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós).4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást.és 2. 1. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.és 3 visszafutó görgobol állt. A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu .harckocsit erosebb. A T .75 m . BT-7: 13. A magyar csapatok . 500 db loszerrel. a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve. valamint 1 db 7.2 mm-es löveggel és 1 db 7.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. láncon 52 km/h. A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre. az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt. 1942-ben egy magyar használatban álló.7 mm urméretu géppuska. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak. új toronytípussal. 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett .4. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták.0 m-es gázló. kúpos toronnyal. valamint lángszórós harckocsit is építettek.5 t.

illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A.00. Az elso. a T . A löveghez 70 db.37 m gázló. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot.5 csohosszal. 2. azonban a T . a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú.74 kp/cm2 lett.65 kp/cm2.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja.mozgékonyság. Az M. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. 0.6 O-as tornya . AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . 1942-ben pedig már . az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7. tuzero .2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát.3 t. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76.45.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb. 457 méterrol képes volt átütni. 2. 1. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett. 63 .95 m.2 méretu csovel készültek.és 2. 1941-ben 3014 darabot. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové. magassága 2. 38 . Pz. végül 0. az utóbbi változatok L/41. lll.2 csohosszú.07 m. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok. A T .A-2 O .69 kp/cm2. 6. az egybenyíló.4 O-es típusé. az eros páncélzatú tekno és felépítmény.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott. elso változatnak. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. új lövegblendével tértek el elodjeiktol. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét .65 m között mozgott. páncélvédettség. 3. aB és a C típusúak öntött toronnyal. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték. magyar rendszám és hadijel nélkül. Ugyanakkor a saját 76.aT-4 O-es kerek tornyával szemben . míg a második típust.lesíkozott.5~553 darabot gyártottak. aB 28. 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított.71 m lépcsomászó.92. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre.75 mm páncélzatú.A-3 O . szélessége 3. IV. II.44 és 2. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt. Az egyszerubb. 45. korábban birtokolt fölényét. 600-os becsapódási szög esetén. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott.Pz.00. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. L/4l. 0. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . mint a T .62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. BT IS .95 m árokáthidaló képesség. Az A típus hegesztett toronnyal. az A 26. 6.T.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes.a harckocsi hossza 5. A toronyformák. oldalt és hátul 45 mm.egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni.10. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is.2 mm urméretu.jó összhangban egyesíteni. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

de páncélzata a frontlemezen 75 mm. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. V-2 típusú 500 LE-s motor 15. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . majd 90 mm-re. de a kisebb méretu. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . A KV típusok 550/600 LE-s.3 m. a páncéltekno elöl 70+25. .2 mm-es löveggel volt ellátva. T-lOO-as harckocsi . a farlemezen 75. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn.60 m-re változott.prototípusa készült el.5 m volt. T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú.15. terepen 200 km megtételére volt képes. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. Adízelüzemu. oldalt 75-77. 10 fo kezelolétszámú T.kezelésének oktatására. Az 1939-ben elkészült a KV . A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. csovel 8. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak.000 darabot gyártottak. A korábbi öttornyos. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. páncélrém.és árokáthidaló képessége 1.páncélököl. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre.magyar hadijellel. erosebb páncélzatú tornyot terveztek.SMK.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. a két 7. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. új formájú. Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is. ezzel fajlagos talajnyomása 0. V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez. aB és C típus úton 335. súlyosabb változatát új. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . lépcsomászó képessége 0.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. ezért a tervezok kisebb. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól. nagyméretu.75 m.5) ágyúval fegyverezték fel. A páncélzat erosítésével. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re.81 kp/cm2-re változott. a frontlemezt 75.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított. nagy páncélvédettségu. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak.2 csohosszú löveggel készültek.07.00. hossza cso nélkül 6.30 mm . OT-34. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. hosszabb csövu (L/5l . illetve 2. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el. oldalt és hátul 75. KV-I. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. a tetopáncélzat 25 mm. 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. A harckocsilöveghez 56 db.A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász. gázló. magassága az új toronnyal 2. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km. a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. A KV-l mintakocsi még egy rövid. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet. szélessége 3. Szálasi-röppenytyu stb. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja. L/4l. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú. a torony elöl 75+35. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. 66 .5 (a T-34/76lövegével megegyezo). valamint Ausztriában és Kínában.volt. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. L/11 csohosszúságú 76. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°. a páncéltest a vezetofronton 75+35.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben .65x2. AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3. A KV . 68 .91 m lépcsomászó. melyek közül két fotó közismert.83.foglalhatott helyet. 1935-tol a T . Egy nagyobb tornyÚ változatából.45 m gázló.1 2-es harckocsi.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek. Pontos mennyiségük nem ismert. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. provizórikus felépítményt építettek.és 2 db visszafutó görgobol állt. Darabszámuk ismeretlen. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. majd 1934-re a BA-6 változat.és 2. a C változat 48 t.1 tonnás harcjármunek.80x3 . oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki.hadijellel ellátva.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . végül 0.84. de rendszámok nem ismeretesek. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak.5 t. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek. 1942-ben a C típusból1753 db készült. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt.l-es típusok akadályieküzdo adatai . löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be.5 m legkisebb fordulati sugár .77. DSK 12. 71 m méretu KV .40x1. terepen 200 km volt. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. késobb 152 mm-es ürméretu. a KV-lA 43. 1941-ben . Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták.feltehetoen . majd kiképzési célokra használták. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. VI típusoké. alkalmi felépítménnyel épült.fehér kereszt . mint anémet Pz. A felépítmény mögött. Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. elöl. magas. a korábban 122 mm. A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek. géppuskával ellátva gyártottak.rendeltetésszeruen tüzér .több fényképfelvétel készült.7 mm-es géppuskával volt felszerelve.21 m méretu.1 és KV . amely az elso meghajtó.32x2. A 4. V és Pz.5 t. 1940-ben az A változatból 141 db.24-es harckocsi futómuvével. aB 47. amelyet páncélozott kivitelben. A 4. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt. a KV-II típusé 6 fo volt. 1. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0. A különleges jármurol . felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. 0.11-es harckocsit zsákmányolt. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu. A KV .és beszállásra. BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes.86 kp/cmLre emelkedett. melyen 6 katona .30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére. A löveg mellett a toronyban 1 db. 9.1 tonna tömegu. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit. Darabszámukról nincs adat.07x2. 1941-ben aB szériából1121 db. a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el. A 6. Az átalakított.85xl. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. 3.0. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott. A lánctalpas. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .8 m árokáthidalási képesség. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával. 0. vontatási és szállítási célokra alkalmazták.50 m (ponyvával 2.jobbak. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

1941 áprilisában készült el az M3A2 . a torony 50 mm. A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. a löveggel párhuzamosított géppuskát.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt. majd szériaváltozata. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett. Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. oldalt 38 mm. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. 37 mm urméretu löveget. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására. Néhányukat muszakimento harckocsiként. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm. vontatási célokra használták.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú.5 csohosszúságú.angol elnevezésén General Lee . 1942-ben 3023 db.64x2.73x3. a felépítmény 13-25 mm. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. L/28. A toronyban egy. A 28. 75 mm urméretu ágyút telepítettek. Az 5. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. hadizsákmányként. Elobbihez 179 db.12 m méretu. 70 . E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi. felül 13 mm.néhány prototípusa.

fényképpel igazolt . Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. A kocsi további sorsa ismeretlen.61 m-es lépcsomászó.22x2.brit elnevezésén Stuart . A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové.és 3 visszafutó görgobol állt. A 3x2 futógörgos járószerkezet.6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. közepes méretu futó. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat.45x2. A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett. 71 . Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes.9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. közös rugózású. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db .35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. A szögletes tornyú. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol.6 mm-es géppuska volt.és 2. 2x2. A 13 tonnás. 0. 1. 4.29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0.02 m-es gázló.

1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .M3A1 .

Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán).Vagon2 M. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. Más források szerint 145 db. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. 9 db eü. Típus P-19 Pc-162.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M.Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus. május vége: 20 db (második széria). mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet. 1944.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161. 1944. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. Akiadott rendszámok szerint valószínu. harckocsi. 1 db Toldi m. Az M.) 2 3 4 5 6 7 73 . I db Turán m. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. 1943/44: 40 db (elso széria).

18-án 10 db jármu került az 1. 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. IH-757. 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. Csak 6 db állt használatban. lovashadosztályhoz. ? 1H-834-1H-836. 6 Nem igazolt átadás ok. 3 Más források szerint 17 db. E(11. IH-85 IH-728. sz. C(9). H-100-H-167. 1H-837-1H-853. 74 .. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . Német személyzettel. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben.. Nem igazolt átadások. 10 db német személyzettel. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). D(10). ? IH-758 A(12). 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. 9 A 75 ismert jármu mellett 1944. IH-854. 08. sz.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833..

(+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. (+7) H-033. IH-405 (+3) IH-390. M Vickers Renault M3AI R 35 75 . IH-404. 29.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. P-2 IH-393. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db.

76 . Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. hogy ez. . A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba .4%-átjelenti. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu. a 15 db Párduc.000 darab készült. A teljes páncélosharcjármu-állományt. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. a 13 db Tigris. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban. amely a külföldi gyártmányok 42%-a. hogy tökéletes. Használatbavételük. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze. IV típusok 106 darabbal. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. valamint . a Szovjetunió €. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. amely így összesen 595 darabot jelent. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is.ClOOO harckocsit és 22.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak.000 harckocsit és "14. az USA 83. Ez 336 páncéljármuvet. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya.000 db önjáró löveget gyártott. Bizonyos.. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú.000 db önjáró löveget. a teljes hazai állomány 37. esetleg 973 magyar harcjármu a 623.a dokumentumok hiányában . darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás .a 135 db Turán 75 harckocsi.eros jóindulattal . akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. az 50 db StuG. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. Még lehangolóbb a kimutatás. Az amerikai M4 harckocsivaI28. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo.sohasem készülhet. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. Az 1938 és 1945 között gyártott 916. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0.6: 1.

de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. 19 db H 39. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. Az viszont tény. Kft.38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. 46 db Pz. 1940-tol vásároltak kb. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. 30 db átalakított Lt. a Szlovák Köztársaság. a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. VZ. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. A készletbol az 1944. 111és 25 db Pz. amelyek épen maradtak.30 páncélautót. Pz. Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból.ebben a formában . Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk.irreális értékeket képviselnek. 7 db Pz. a Bolgár Királyság rendelkezett. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg.OOO darabbal szemben . A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ. 000 darabot . ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. 35 könnyu harckocsit. 18 db Marder (Sd. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. A Wehrmacht átadott kb. de lényeges harcértékük nem volt.35. 33 kisharckocsit. 1 harckocsit kiképzésre. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. a Román Királyság. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban. Ill-N. illetve öröklött eszközökbol állt. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. IV-Fl.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. IV-G és 51 db PZ. VZ. átépítések nem ismeretesek. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze.kerekítve . ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. 38(t). VZ. 251 jármu is. II-F. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. 52 db Lt. 138) jármuvet adott át.lV-Hharckocsit adott át.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. Kft. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. 3 db VZ. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. itt az arányszám 67:1.27 és 18 db VZ.34 vagy KV . llI-L. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek. de 1944. Ill-N-et Több átadás nem volt. Kft. 40-G. erosítette a bolgár haderot. hogy helyette 10 db Pz. a Független Horvát Állam. 38(t). Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. 12 db Mardert és néhány Pz.vesszük alapként. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. Hazai gyártás nem volt.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . Pz. 20 db wz. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták.a ~. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . illetve 1941-benjött létre. de ezek leszállítása kérdéses. Ezekhez járult a kb. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. Emiatt felszerelésük csak átadott. 77 . Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. 16 db Pz. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. 15 db Lt-40-et. 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. 1942-ben ígértek 10 db Pz.

A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el.1940. svéd Landsverk 182 páncélautók. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. vz. 251 típusú páncélozott jármuvet is. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. de volt. 19 db T-37. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. E Mod. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. és 1944 elejéig nem sokat változott. a kb. mivel a Vickers Mk. 2 db T-27. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. Vickers Carden-Lyod Mk. 38(t). Ebbol. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. vz.-21. korábban nem. 40 típusú harcjármuvet. VI. Kjz. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. 33. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. március 15. IV. Kft. 40 db Sd.38. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. a TACAM muvek is csak a háború alatt. 5 db M31.R). 1941 után végzett átépítési tevékenységet. november 30. 4 db StuG. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. Ezek belefagytak a hóba. B jármuvet vásároltak. 166 db zsákmányolt harckocsi. ebben 4 db M3C. lV-G harckocsit szállított. Ennek során 1941. . amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. Kft. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. mert a loszer gyártását megoldják. a zsákmány kb. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. Vickers Mk. vz. 14 db Sztalinyec. 1 db T-40. 103 db páncélautó. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. 1942-ben 26 db Lt. kiverve azokat az országból. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. ehhez 6 db Landsverk Anti II. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76. Már Németország adott el 9 db OA. az eredeti ágyúkkal. 126 db R-2 (Lt. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. 31 db Pz. és helyben maradtak. lll-N. 1000 darabot tett ki. amely 641 db beszerzett. de 100 darab felett volt. 78 . 30 és 3 db OA. 32 db BT-7. 33 db T . III 40-es harcjármu került Romániába. Az a döntés született. lV-H és 114 db StuG. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. 5 db Valentine. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. 3 db T . 250 rádiós. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. 1937-ben 32 db Vickers Mk. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. vz. 250 és 27 db Sd. II db Pz. II db Pz. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. A front ezután megmerevedett. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. Hosszú ideig ezek. 27 páncélautót a cseh készletbol.26. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. 30 db T-60. 2 db T-34. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. 2 db T-28. 35(t). 1919. 36 db Komszomolec. Ennek ellenére az 1939. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. Finnország 1941. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban.

osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. 1942. IV-J jármuvet adtak át. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. 40-G-t és 15 db Pz. az erdos. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. szeptember 4-én kilépett a háborúból. 01. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. 05. 06. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. 12. 31. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 01. Finnország 1944. 31. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. vizes. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. 20 27 1941. ezek darabszámára nem találtunk adatot. A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944. 79 . ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt. 40-G rohamlöveget. 1944. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. Az biztos. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. Finn nehéz harckocsi.

és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. aki a túlero ellenére is bátran. március utolsó napjáig harcolt. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. kimaradt a katona. ezekkel szinte 1945. a svéd és a svájci helyzet egyedi. Az utókor minden megbecsülése kell. Elsosorban páncélautókat készítettek. hosiesen harcolt. hazájáért. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. görög gyártás nem volt. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. nem mérheto a magyar helyzethez. ha kellett. olasz. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. Norvég. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. japán nagyhatalmakat leszámítva . 80 . életét adta esküjéért. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét. Mindezt olyan viszonyok között érte el.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. A harceszközök darabszámát ismerve. akik életüket áldozták Magyarországért. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt.a német. dán.

újságillusztrációk. Fotók.MELLEKLETEK . híradófelvételek 81 .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával. 1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike.AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. a VI. Esztergom-tábor. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. Kpfw. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában.

1943 augusztusában (két kép) Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz. rádiós) harckocsi a Pz. magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1.

A kölcsönadott Pz. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG. !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. rotü. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. !II-G korábbi változata és a késobbi. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. rotü osztály StuG. német jármuvek) StuG. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . osztály mindkét változatot használta (két kép. 40 páncélvadász magyar használatban StuG.

rom. sz. elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . osztály 712.Valószinuleg a 7.

pc.Pz. lV-H jármuvei 1945 tavaszán. Ausztriában átadott Pz. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz. lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz.ho. lV-G magyar használatban 88 .

alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214.Pz. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz. V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. július 23. V-D Párduc harckocsi magyar használatban. 1944. 89 . Kpfw.

250/1) (Képes Vasárnap) 90 . rotu. Kpfw. 38(t) könnyu harckocsi a 30.T 38-as (Pz. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. Kfz. harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20.

német jármu) Az 1939. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . SPW (Sd.7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le. vz. március 15-én zsákmányolt Ll.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4.) könnyu lövészpáncélos (két kép. Kfz.

még csehszlovák rendszámmal 92 .) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz. M.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. 30 páncélgépkocsi.

A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 . önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz.Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101.

M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 . hadseregnél 1942 nyarán 29.A Carden-Loyd Mk. VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2.

FIAT F2 és 29. M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .

T .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941. július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .

2 6 A könnyu harckocsi 1941. ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 . augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.Zsákmányolt T . augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott.

: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. MNMTF) 16-án. sz.7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 .Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy. augusztus személyzete halott (két kép. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941. BT .

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 .Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. augusztus 3. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép. 1941. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép.

1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 .A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép.) Zsákmányolt. Gy. teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép. S. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV .

1942-ben 102 . hátul egy M3A l Stuart ég. sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt.

7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában. magyar felségjelJel A 30. 1942-1943 Renault R 35-alvázon. (~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban. 4. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 .<{ .

IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú. IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz. 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma.Magyar Pz. 1944 nyara) 104 .

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

4-1.6 Gázlóképesség/m 0. oldalt 6 Ix7.6 1. oldalt 6 1x REVELLl gpu.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.6 1. / 4800 25 0.5 elöl 9. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6. magyar haszn.5 mm gpu.4 0.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22.6 mm gpu.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0. helyben 2.6 1.5 13. / 3500 25 0.62m 5. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0.7 2 24 30-38 elöl 9.9 Árokáthidaló képesség/m 1.63 1. helyben 2.2 4/2 elöl 45 160 4.8 1300 970 44.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .7 2 27 45.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.4-1.8 1300 970 44. / 4000.4 0.6 4/2 elöl 40 160 4.

. = . • . = o o = .:"':..0 . 21 harckocsi 108 .0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.

FIAT 3000 Mod. 21 harckocsi 109 .

110 .

o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.n a z2.

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

· }.[. o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 .

elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp. 616. toronyátm. oldalt 8. 1008. illetve NAG 55 6.92 mm gpu. kocsitest 1120.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3.63 3.front 13.5 front 13.5 60-70 1.425 3 46 280 8-14 2x7. toronymag. 644 560x1932 504x672 530x765 0.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0.45 front 13.61 4 1300 50x200/141 250 3350.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4.7 1.5.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U. oldalt 8.64 8. /4800 45/60 0.7 1.5. O. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 .8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012. hátul 12.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0. torony toldat átm. nélkül 4732. futómu a kocsitesttol 140 2352.6 0. vez. 0.45 O.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O. teto 5 lx8 mm M 1914 gp. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13. 1. kocsitest 4592 1900. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.

8 7.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.37 0.76 6.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.1 5/1 elöl 40 KI.37 0.5 3 150 170 elöl 14.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.8/10.-hátul 14. 14. Kpfw.5 Ix7.4 140/115 2.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0. oJd. Wg.6 0.925 1.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.5+20. Kpfw.88 3 110 146 14.5.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.1 530x80 70085.42 0.Típus Gyártó/év Db Motor Pz. old.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.-hátul 14.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0.43 5.5 lxMG34/ 900 db 30 0. old.-hátul 14.39 5.72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0.43 6.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.7 115 . Kpfw.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.1 5/1 elöl 37 Pz.37 0.42 0. Bef.8 1.6 0.76 6. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.5+20.4 Pz.5 elöl 14.5 felép.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2.8/9.6 0. elöl 2x14.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.

. 1··iP " .1t .. LK II harckocsi 116 .'.-J -'1II... .:" .1-.~ .'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:. L.'..

Ausf. 1. B könnyu harckocsi 117 .D • Pz. Kpfw.

Bef.Kl. I-B parancsnoki harckocsi 118 . Wg.

8 a o . F könnyu harckocsi 119 . II. Kpfw. {] l:::) •• Pz.. Ausf.

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

III-M Ausf.Pz. M közepes harckocsi 121 . Kpfw.

8 2.8 2.04 15.6 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.6 0. Kpfw.6 611 elöl 40 165/95 5. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.Típus Gyártó/év Db Motor Pz. III-B-D 7.13 5 182 320 StuG.8/23. 50 elöl 50.00 122 .94 15.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.6 0. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12.2 611 elöl 40 155/95 5.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.9 4 200 310 elöl 50+30.8/21.5 611 elöl 40 155/95 5.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.8 2.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7. oldalt 30 Ix7.93 15.59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.59 StuG.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.

92 6.00 ].Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.1 5.6 ]2.6 ]3.4 0.6 L/24 2.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.79 ]470x75-660 80 2.1 23.7 0.7 0.00 0.] 1.5/ 3] L/43 Fl 1. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.92 470 6.3 Fu 5 123 .00 12.00 ].3 Pz.5 5030lx7.] 5.2 0.5 IV]x7.5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.89 22.92 6.5 ]x7.84 5.

5 cm Sturmgeschütz 40. G páncélvadász 124 . StuG.7. III Ausf.

~ . IV Ausf..O····:· . :.. . ~ Pz.. Fl nehéz harckocsi 125 . .. Kpfw. . - .

F2 nehéz harckocsi 126 . IV Ausf.Pz. Kpfw.

Pz. Kpfw. IV Ausf. H nehéz harckocsi 127 .

92 mm MG34 gpu.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80. oldalt-hátul 45 elöl 110. oldalt-hátul 45 elöl 80.6 15. /4200-5100 30 30 0.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.8 15. oldalt-hátul 45 elöl 110.9 1.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80.92 mm MG34 gpu. oldalt-hátul 45 elöl 110. oldalt-hátul 45 Ix7. /4200-5100 30 0.9 2.88 0. oldalt-hátul 45 Ix7..5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.Pz.9 1. V.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .88 44.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7.9 0.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 .9 1. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.8 0. Kpfw.

VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.79 1. Kpfw.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150. oldalt-hátul 80 lx8. 2x7.04 52. oldalt-hátul 80.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1. 60 elöl 100.2 2.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 .92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.5/56.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45.

Kpfw. V Panther Ausf.[) Pz. A nehéz harckocsi 130 .

• • • • @ II. E nehéz harckocsi 131 . VI Tiger I Ausf. Kpfw. Pz.

Pz. E nehéz harckocsi 132 . Kpfw. VI Tiger 1Ausf.

felépítmény elöl 14.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0. oldalt-hátul 15.53 9.8 1. Kpfw.15/10.75/10. (50). 2x7. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0. Bef.5 cm Pak 40/3 L/46/38 db.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25.8 Lépcsomászó képesség/m 0.5 cm Pak 40 auf Gw.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5. oldalt 17.5.63 10.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25. oldalt 10 Ix7.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0. Pz.5-0.8 II .6-15.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db. 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12. lx7.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.8 Fu 5 133 . hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.9 Gázlóképesség/m 1.5.

4 5/1 elöl 43 260/170 4. oldalt 20 lx4.65 1. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9. oldalt-hátul 20 Ix7.7 cm Pak(t) auf Gw.1 1.4 4/1 elöl 20.78 16 4 120/180 320 front 60. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.4 cm Pak(t) LI 43 0.8 1.5 Fu 5. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7. Bef.Típus Gyártó/év/db Motor Jagd. Pz.5 105/60 8.5 0.92 MG /1200 db 25 0.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25.5 cm Pak 39 L/48 /40 db. Ix7. oldalt-hátul 20 elöl 60.6 134 . 38 Hetzer BMM / 2407 db.Wg.

széria Pz. G közepes harckocsi 135 . 387.o o o o o ~Io o o LT VZ. Kpfw. 38(t) Ausf.

1 O I Pz.•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1.. 38(t) Ausf. Kpfw.:. G közepes harckocsi 136 .

G közepes harckocsi 137 . 38(t) Ausf. Kpfw.v v ••. Pz.•j o l .

• •• • • ~II: Pz.. Kpfw.~ -.futómu nélkül 138 . G . 38(t) Ausf.• o • o • •• • o.

38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 ..! vz.

I 1 l' <r.- I I I \ ' J .J Ll . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 . 1 vz.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.0-2.7 2.8 0. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.8 Gázlóképesség/m 0. 34/78 db. 2x vZ.51 Tömeg/t 10.37 gpu.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25. vz.58 10. Kpfw. oldalt 10. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0. /160 db 40 0.6-0.9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0. 35) Pz.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.1 145 . oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3. hátul 7.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.5/11 5 125 250 elöl 10-13.9 Árokáthidaló képesség/m 2.7 Skoda UV vz. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0.

Landsverk LVKV-40. L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e.. ••••• .•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 . ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 . . .. • • • • • ....

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.28 0.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.58 16. + 1db tartalék 0. 37 gpu. 2xvz.2 180/125 12.7 cm SkodaAIl /80 db.78 3 55 3-6 2x ZB vz.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz.9 2.5 151 . 26 könnyu gpu.5 6/6 hátul 3. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8. / 3000 db 40 0.8 0.5 4 160 265 16-30 1x4.3-47.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14.3 0.

) N~ "ó gOV..:: :0 (!) .o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] .:: c....c: .::. o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 . O o o o O .::.) o o 00 O O..• ol N a c.

...c: (Jl . Q) .• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J ... • •• • •• • .. ... . :L-=..[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o... • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -.. ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •.J ..... :f[]l • •• • 153 . .. ... N N :0 o '"o o...

~ . " •• . . __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 . "" to •• ~ -.~ : :1 1.. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' .. · cm"'" •• ~l .~~ '.Q " O Q •• " • O o o o •• ..: :1: o • ~o:l' ~o rt..1 :~: e . ~ t r...

155 .

~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • . O. O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O.. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () .: •• 156 .o • o o •• • ti . til <l.. 0000 O O ••• o o O • O O .n • :~: ••• O O...) o.Il_ _il..<:: •.

O O O O • o .0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .

../ Tatra OA VZ.... " \ } • I / . 30 páncélautó 158 ..•.

felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45.85 1. 20 elöl-old. Kpfw.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8. felép.5 138/80 8.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40.5 mm Model 193 I gpu.5 0.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz. hátul 40.5/16 150/90 8.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7. hátul 40. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36.8 1.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.-hátul 40. 45. teto 18. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6. /2400 db 0.85 1.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 . 45.85 11. felép.5 0.-hátul 40. Kpfw.5 mm Model 1931 gpu.4 4/1 elöl 20.86 9. 20 elöl-old. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old.5 mm Model 1931 gpu. /400 db 0.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz. / 400 db 0. teto 18.5 0. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.

Kpfw.Hotchkiss H 35 [Pz. H 35(f)] 160 .

H 35(f)] 161 .o Hotchkiss H 39 [Pz. Kpfw.

I x7.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11. teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db.76 1. oldalt-hátul 45.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0.2 162 . gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0.75 19.00 2. teto 20 elöl 35.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40.68 2. hátul 35.3 1.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9.5 mm Model 1931 / 3000 db 0.

/3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.5 URSUS AutógyárIx7.50 Hotchkiss 22.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.001.64 1.8 TK-3 2.75 16. /2360 52580 Ix7.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .74 8-10.64 1.45 0.432.450.9db46 0.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0. M Vickers Vickers 1929 50 10.45 0.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29.415.3 12.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.640.500.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.50 0.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

o • • ••• . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 .. o . II • -! . .

. . M Vickers páncé1gépkocsi.. • : ' .0.':. II ..:..:-:.II . : : :I :: :: 29.. . '1" -: ....1. .' ':. '.. M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 .. 29.: . .. ..' .:. . " . 'D":..

••••• ·1 •• • • I • 1..~ ... c '.111 cll: • O : . . · 167 ..!...10 o 011 ••••. T-27 kisharckocsi • • o • • •" .• ci O" ol) O o o _1 10 !... . '" ::0 .: .. • . •I •• ... .... II•• l' I O I•1' • • • • • .

felépítmény 7-20 elöl 65.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0. Kanada 1420 db AEC 131 8.75 2.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 .Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37.7 2 30 6-9 lx7. Ix7. teto 17. hátul 60.40 0.91 2.25 4 elöl 30. / 600 db 0.66 1. oldalt 60. hátul 65. sz.1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0. /1575 db. /2520 db 45 0.9 mm BESA gpu.62 mm DT gpu.7 mm BREN gpu.91 0. vezetofront-oldalt 60.69 16. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13. teto 20 Ix40 mm / 97 db. Ix7.2 T-27-A 14.

teto] O ]x37 mm Mod.76 ]. oldalt-hátul] O elöl 45.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0.2 mm 26/32 / 70 db 3x7. teto] O elöl-hátu] 25.62 mm DT-43 gpu.53 8.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0. L/46/ 156 db 2 x7.8 1.2 mm L/IO / 70 db 5x7. 26/ ]47 db 45 0.76 1.83 169 .6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i. teto] O ] x45 mm Mod.2 3.58 10.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.56 9. 30 0.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5.83 0. 7938 30 0. ] 932.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.7 e]öl 27 9] 8.2 ].62 DT gpu.2 3.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25.3 3 ]30 292 elöl 25.62 mm DT gépu.7] 0.83 ].2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.7] 0.7] 0. / 3654 db 45 45 0.76 elöl 25.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 . o ~ o o -O' • " fr . i' ·..: o o II II ( .' •• o o o o ol ft .o .. :.. I o o 0° o o :' .:.:. . • .uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0..

o o o .O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

•• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .0. .. -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • .•••..o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II .

00 • o o o o o o . u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 ...o o • :.Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ..

r : II -~~-*I o . O I oo 0'0 o .és toronykialakítása 176 ._ I0.O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o . oO O'~O O oo o o o .+.o Io 0.00 ~ o..+.+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test.

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

és toronykialakítása 180 .o II19:. o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • . T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..

5 2 70/140 260 10-13 Ix12.4 3600 0.6 1931 0. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.70 1. 15.1 0.74 2520 1.63 BT-7 A Ix76.45 5.6 34.1 2.00 100 33. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.00 11. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség.2 L/46 db Ix45 mm Mod.8 30.2 mm Mod.7 322.5 elöl 44 6. /2016 db 30 0.0 0.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0.7 1.75 10.1 0.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 . / 500 db. 38/152 db 32.75 13.72 0.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod.62 mm DT gpu. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.7 mm gpu.5 14. 1x7.

H.-hátul 45.2 mm M40 Ll41.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.2 mm Ll30.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat . teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76.37 1.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.71 1. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45.8 1.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.65 26. old.62 mm DT/2394 db 2x7.71 0.2 Ix76.62 mm DT /945 db 30 0. teto 7 lx20 mm gá.95 2. oldalt 25.37 1.95 2.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.7 0.62 mm DT/2394 db 2x7. /780 db. oldalt 15.95 185 . teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16. teto 16 elöl (60) 75.2 77 db 77 db 77 db 2x7.48 5.2 mm M40 Ll41.37 2.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0. hátul-teto 13 elöl 25.5 Ix76. lx7.

5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12.4 5 hátul 26 195/320 Üza. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0. 77 elöl 75+35.-fogy.5 5/1 hátul 35 335/250 9.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0.tJ.86 52 5 195/320 650 elöl 110.2 mm M 40 Ll41.75 1. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.76 46.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.3 2.8 186 . decemberigf.62 mm DT /1953 db 30 0.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0. old.5 / 56 db. 75-77 elöl 90+40.45 2. 2x7. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.91 0.77 47.8 2.62 mm DR / 3024 db 0. old.91 1.8 335/250 9. hátul 75. old.5 5/1 hátul 30 335/250 9.91 1.2 I11 db 111 db 3x7. old. vezeto front 90.778 V-234 dízel 550 15.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.45 2.2 mm Ll30.8 elöl 70+25.6 5/1 hátul 35 335/250 9.45 2. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.45 1.91 1.póttartállyal400 7.

teto 10.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46. 3x7.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.33 4.83 187 . vezetofront 38.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14.91 1.6 mm Browning M 1919A4 gpu. 2x7.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500. ponyvával 2300 0.1 2+6 60/100 100 6 lx7.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9. felép. hátul 19-25 elöl 38. / 8270 db 0. oldalt-hátul 30. oldalt 35.61 13 4 elöl 51.61 0. 10-12.

90 2. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50.62 mm M 1919A4 / 4750 db.2 5 395 637 elöl 51. teto 25 Ix75 mm M3 L/37. felépítmény 13-25 elöl 76.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13.5 /41 db.62 gpu. / 8000 db 0.2 5/1 elöl 40 185 11. 3x7.2 2.61 1.60 0. oldalt-hátul 38.5 6 elöl 50. teto 25 lx75 mm M2 L/28.5 /90 db. felül 13.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.2 179 db.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 . oldalt 38. Ix37 mm M5 L/53. lx12. 2x7.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0. teto 19.97 28. oldalt-hátul 51.95 30.7 mm M2 / 500 db 0.

a gép. nyugállományú honvéd ezredes 189 .A magyar páncéljármuvek hadijelei.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy.

harckocsikat római számmal jelölték. KIR. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. BMW 13MW VII XlV VI V IV. RÁBA BÜSSING e. BÜSSING4. Pa. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. Pa.<\RDEN-L. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. Pa.4. pe. BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II. Pa.4. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA.A M.6. H. 17193!VICKERS 4. AC-II. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk. pa. KIR. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. 4. 4. C. 190 . p. e. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak.4. 4. RÁBA Pa.

Végül is ezt a jelet rendszeresítették. A 2. el is távolították. felsobb utasításra. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). A 4-9. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. ezt a tervezetet javasolta. Utalva a 4. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. a hadijeltol függetlenül. 9. mindkét oldalán. rajzra. 8. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. szegélyezo szögsáv 50 mm.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat.A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. lovasdandár. 6. A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált. úgy a jelzést . A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. A vezérkar fonöke. 7. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. 10.mint látni fogjuk .arányainak megtartása mellett . rendelet). ugyanis mind a Toldi harckocsi.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. szárvastagság 80 mm. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. sz. annak szegélye. minden harcjármuvére felfestette. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. páncélvonat oldalfalain látható. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. 5. A parancsnokság a felterjesztésében. Ebbol adódott. a színelosztás arányainak változtatásával. valamint elöl és hátul. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. talpára állítva. az ideiglenes "hadijel" is megszunt. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. ahol a kereszt. mintaként. sz. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. oldalán) 1. illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat.tulajdonképpen alapjelváltozatként. Így az 1. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. A gyorscsapat gyakorló. A 2. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. melyet szintén rendszeresítettek. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. a felfestések megmaradtak. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. 2. kísérleti jelleggel. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. 1940. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). sz. 4. 3. A meg szállt célállomás elérésekor.

rendelet). három méretnagyságot határoztak meg. de legfoképpen az ido hiánya volt.b. 1938-ban.) (2) HL 440.) (4) 47. Rendeletileg ugyan nem vonták ki.10. (6) 67. rendelet (02. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.-1944.3.11.) (5) 515.-1940.b. illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált.b. sz.16. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica.kiegészítésként. (12.3. sz. rendelet (11.535/eln.07. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto. sz (09. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 . s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették.) (3) HL 18. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.291/eln. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül.3. rendelet (07. sz.3. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni. Igazodva a felfestési felületekhez.3. amely eleinte domború fémöntvénybol készült. Az 1943-as harcok során .483/eln. Rövidesen felragasztható matrica lett.10/eln. A hadviselo felet .b.-1940.b.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény. illetve pótlásként .b.-1941.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz.-1940. Ennek oka részben a szükséges festékek. sz.-1942.348/eln.24. hallgatólagosan feleslegessé vált. 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették. A második világháború folyamán az egyszerusítésre. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471. sz. a fenéklemez kivételével.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki.a szövetség jegyében . az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3.3.16. egységes honvédségi gépjármuembléma néven.673/eln. sz.

.' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .. t...1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• . (J) ":§I. A7~ "' ...•:. - ~[!. .r' ~......92G-IJlJB.. ALEZREDES -'. ~ .l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1.I~IIISI( (2~~C1~ . ~ 0\ . tizedes (J) ••••• ~. a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd .~r:r == . ! LU ••••• =!f1" .

CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST.

--..raT (.lIAeuonh.J../'.r/4T 2F ~././arf . I.J• -3't/J'J'I/Y1J -/.oCNll'rU>'y 2/ LR.ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 ..-L I .k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös.:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .It.«'. ..~f/ It •• / ~~~~Q7 /. ~/.-.' "".r.!I. / 0~~ .

nyilvánvalóvá válik. ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. század megjelölése így született meg. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény.. Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. ábra). s ekkor a repülok mintájára. század Hajmáskéren. és 7. század az 1. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. ha rejtve is. század Örkénytáborban állomásozott.. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. század tort markoló. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. de inkább megtévesztésre szolgált. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. a jelekbol kitunik. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett. Annak ellenére. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. és 4. Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. A 6. illetve 5. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. A 2. belso kezdeményezésre. A 2. 196 . A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. Örkény ötöt. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg.kötelékébe osztották be. a fegyvernem kialakulása. hogy a figurális jeleket kerülték. amely mind a harcászati vezetés. amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. amely kötelék a villám jelzést kapta. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte.RU/SK . amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. a 3. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. amelybol az 1-2. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. század alkotta a felállításra kerülo 2. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. A 6. míg a 7. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. A jelzés rövidesen lekerült. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. valamint a páncélautó feliratot festették. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. Az 1938. amely egyrészt az alkalmazást. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. azaz Hajmáskér tizet. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . sz. 3. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. E kötöttség azt jelentette. lovasdandár alárendeltségébe került. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani.

A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. azonban akad példa arra is. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. így a bölény az akadémia jelévé vált. Kivétel az 1. jelzést vezette be. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. amelyeken rajta volt az ottani jelzés. A jelzés méretét egy képzeletbeli. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. Az átszervezés ek. gázfertozo és gázfertotleníto. illetve az azon belüli tagozódást. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. de a Ludovika ekkor már csak az L. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. amely zavart kelthetett. hadsereggel elvonuló 30. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. ezeket a kocsikat utalták ki. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. csak az 1. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. A doni 2. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. A vitát központilag nem döntötték el. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. és a 2. a villámot továbbvitte. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. Az 1. felderíto-zászlóalj. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. A.nyilván közmegelégedésre . Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. illetve 1. Kialakultak az alapj elek. Kialakult egy olyan irányzat is. és terveztek egyénileg. mint alkalmazási jelet meghagyták.muvészi karikatúrákat alkotott. felállító jelzést kapták. többnyire az eredeti. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. amely mint hagyományt. 197 . ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. és a 2. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni.

6...6. dd.A magyar királyi honvédség gép. 31. lövészzlj. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. lov.ho.. 1943-1945. 34... 1.. 1938. 1. 12.3. 18.2. 1941.-zlj.2. lövészzlj. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána .. 1939. pe. lov. . 1941.hír.képzo iskola..11. 1925-1927.szd..-gk... felderíto-zlj.1.. 1941-1945. 1936-1938. tábori pc.dd.2. 1939-1940. 1941-1945.szd.1.. . Egységes honv. hk. 1941.szd.. .. kp. vdd. lövészzlj. és löv. "Ludovika" Akadémia. 10. 1938. 1941. 5. lov. 1938. Államrendorség. 23. iskola.szd.dd..2.szd.. 1. 36. 35. 51. 27. 20... 45.. 21.dd. 1943-1945. 13. gjm. 43.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. gjm. feld. 1. 16. 1939-1941. 1. 46. 26.. Hajmáskéri kiképzési anyag. 22. lövészzlj. összevont tábo hk.2. gk. 1943-1945.. 1942-1945.szd. Prónay-különítmény. lövészzlj.dd. felderíto-zlj. 1941.. gk.4. pc. 1939-1940. 1. 40.dd.. 1938 8.4.zlj.1. vdd. 15.. lövészdandár. 1939-1945. . "Ludovika" Akadémia.. 1939-1940.2. pc. szd. 1. (hk) zlj.szd. 1939-1940. 25. 1941.1. 1941.z1j. 9. lov. 14. pe.zlj. 5. 1.2. pc. lov. 17. 47. felderíto-zlj.. 44. közp.zlj. gjm. 1943-1945.3. gk. 29. 28.zlj.1. 1. dd. thtts. vdd. 1938 7. 1943-1945. 30. 38. 24. II. lov. lov. 5. vdd. gk. felderíto-zlj. Fovezérségi közvetlen önálló hk. 37. 1936-1938.dd.. 1941-1943. 1941-1945. gk.dd. gjm. vdd. 4. .-tözs. 6. felderíto-zlj. lov. kp. .1. 42. gk. lövészzlj. 3.9. Ill. pe.-zlj. pc.. 39. vdd. 1938. 33. 11. gjm.2.. 1939-1940. 1941. 6. 1943-1945. 1. muhely. 1919-1921. hdttörzs. szak. 1943-1945. lov. 1. gjm. szak. felderíto-zlj.vadász-zlj. . pc.. vdd. gk.szak.5. 1941. 1939.. Örkényi kiképzési anyag. pc. embléma (matrica) 2. gjm.1941. hegyidandár.7. gjm. szak. 19. 32. 41. 1. "Kinizsi Pál" csap. 1938. 1941-1945. vegyiharc-zlj. (hk) zlj. 1. harckocsiezred. 1941-1942. 1941.. 1/1. közp. gk.dd.

30.. pc. nehézhadihíd-oszlop. 50...3/II.... 51. tü. 67. 1943-1945. gk.. 59.. pe.2.. 1.2. 1943-1945 79. 1942 90. nehézhadihíd-oszlop. 66. gk. és a 72388. 1943-1945. 1943-1945. 1943-1945 76. löv. 1. 51. 1. 1. 1942 91. zlj.-1942. 5.3. 1.ho.vonat oszt. rohamtüzéroszt. 70. 52. 1943-1945.zlj.zlj. az I. felderíto-zlj. harckocsiezred II.. 1943-1945. 52.. 1.2.ho.. . vonatoszt.2.oszt. gk. löv. 1943-1945. 68.oszt. pe. 56.3. rohamtüzéroszt. pe. hk. 1943-1945 88.2.. tü. 55. gá. löv. 1943-1945. 1943-1945 81.6.zlj.3... 54. haditudósító szd. 62. 1943-1945.3. forgalom-szabályozó szd..ezred. gk... számújelzéseket határozta meg.. gy.oszt. 61. 58. 1943-1945 74.oszt. 1943-1945 80. gk. 1943-1945. 53..zlj. hk. 1943-1945.48.. pe.vk. lill. lovasho. zlj. légvédelmi tü.. üteg 1944-1945.ho. utászzlj. 16. 1943-1945.forgalom-szabályozó szd. 73. gk.zlj. 63. 1943-1945. 1.-hdt. gk.zlj. 49.. gk. 5. 1943-1945 75. századai 1943-1945. 3. 65. 1943-1945 77. 1943-1945. 1943-1945. rohamtüzéroszt.zlj..zlj. hk. Megjegyzés: a 40365. löv. hareko csiezred törzs..zlj. légvédelmi pe.zlj. 163/eln. 1943-1945. 57. 64.ezred. 1943-1945 89. 1. 1943-1945. gy. 2. 3. löv. 1942 92. légvédelmi tü. 1943-1945 86. 1943-1945 87. zlj.oszt.2.5.. 69.zlj. 52. gk.hk. rendelete 199 .zlj. 1943-1945 82. 1943-1945. pe. felderíto-zlj. utászzlj. tü. gy.4. l/III... gy. harckocsiezred !.. 1944-1945. 1943-1945. gá..ho. 71. 3/II!.7. törzs. híradószd.. gk.. 30. 1. 1943-1945 84. 1943-1945.ho.-törzs. löv. 1943-1945 85..51. 72. löv. 1943-1945 78.oszt. zlj.. híradószd. 1. tü.zlj. pe. utászzlj. 1943-1945 83.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll. 1. hk. sz. üteg 1944-1945.. pe. . löv.ho. 1945-1945. pe.. harckocsiezred. 31!.. pe. 30.ho. pe.6. lovasho. gk. 1943-1945. gk.2.2. pe. 60.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

22 23 24 25 26 27 v 28 29 l. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .hgy.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. Így a 9-es számsort átszámozták. Ezt viselték az 1942. 5-tel. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. csak valószínu. valamint 1-1 törzs. zászlóaljnál volt az 1. század-. krétával rajzolták fel. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. hogy rendszere azonos a 2. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. pc. Sajnos ez az irat sem ismert. közepes. nehéz század. s ez az 1-3. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel. és 2. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. és 1/11. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni. IV-Fl és Pz. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. a törzs mellett az 1. nehéz század. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. zászlóaljnál volt a 4. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. Az ezredbe a 3/1. harckocsiezred II. századokat 204 . Az átadott Pz. zászlóaljanként más számmal. nemhogy az idegenbol származót. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. 6-tal kezdodo számok. 1. A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. a második a szakaszt. század.zászlóaljakkal rendelkezett. IV-es 9-cel kezdodo számmal..hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. segédtisztje volt. Az 1. A törzsnél 02 a kezdo szám. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. páncéloshadosztály számára.kal. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon. harckocsiezred csak az l/l.. hivatalosan nem került használatba. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. A 30/1. és a 4-6. l-gyel. majd a szakasz és a jármu száma következett. azaz szakaszparancsnoki kocsija. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. Az eredeti terv szerint a 30.Toronyszám Mint szakkifejezés.fehér színnel festették fel. számozását dokumentálni nem tudjuk. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. szakasz-szintig lemenoen. és 2. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. május elején tartott kormányzói szemlén is. harckocsizászlóalj tartozott. 1. amely viszont hátrányos volt. A 3111 például a 3. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. közepes és a 6. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. 2-vel. vagyis ezred-. Ezt használták a téli átfestésig. zászlóalj. valamint a 3. és 5. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. 3-mal kezdodo számokkal. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt.fújósablont használva . szakasz 1. A különbözo nevekkel. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. hogy ki a harckocsi parancsnoka. A 30/11. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. hk. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. aki fohadnagyként a 30. és 3/II1. pc. A zászlóaljak törzsés pe. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. azaz a 3 számból az elso a századot. Az 1. 3/II.hadosztállyal. A végleges számokat indulás elott .ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. zászlóalj-. ennek megfelelo 4-gyel. A magyar Nimród jármuvek hasonló.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

. It Zo"z$oj 209 .8/0 a". 5// ~J..3/ 8.7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 .'.J'Zt7.(d I.3 /'0 6'/2 5tJ9. "/.

ho.vadász szd-ok "N.március a8 ezred mozgositása Igen önálló.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e..de./Kiképzé8 Pz. 1942.P~.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.. A kiképzett.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942.lkezett.áll-át. jól ~elszerelt alakulat volt.szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt. /1'> /. 9 hetes 8. 17.Budapest.kal !en.Gk~DD. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.Páncélos-hadosztály megalakulása.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából./Kivéve.n.január 1942.s megkezdodik.irn!.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu. .' 210 .di"-..ódll-okatap'tak".Andrássy személyzet. k A hadsereg pság. 1942.1<"'. r.Gépkocsizó érkezik. .hogy 1.minden elkövetett. t:".igy .és 38 t anyagra/ 1942.II. A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.magasabb néven szinte 12.IV.A közepes bk.·-.// l' "!' \ ~~:S~ /' . Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~.Hk. alkotta 38 tiszt. anyaggal séges volt felszerelve... két zlj.január legénység 6-7.május kormányzó 9."rövid csövü" Pz. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul.Az l. /- 1.kivéve a Felderitó zlj-at.január a keret ezred a 30.sokkal a pc.Ez laktanya. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve.zlj-át nem tudták feltölteni.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.E dandár..e.' .ho.hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el. a.mint szempontjából a hdt-eknél.szd. nl..Megfelelo számu ezred III.IV.igy vonult el. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.-a "Tol. / ~/.nehéz szd-a az u.melynek A felállitott kpnnyü hk.Iv.A pc.hosszabb rendelkezé.

Felderitó zlj.oszt. U) Száll.nehéz szd.2. 1. Könnyü hk.üteg .Zlj. Gp. Távb. l-).Pc. 2-3.d. 'Távb.szak. Ark.Gk.szd.szak.oszt.gv.szak.Pe.Gk.. T-loll Müh. 1./Toldi/ 1-3. 12 gp. Forg.szd. Müh.2 gp.szak.~k. T. Távb.besz. szd. I-Ir.d.tü.ezred H Törzs 3 köz.szak.4 'SImm av.Lgv.löv:szd.ágyus üteg 1.utász ezred 1.szak.2 gp. 6 Nimród.k.oszt. Mkp.Pe.3 T·!. Hk. .szak.k:.szak.Gv.2 npu.üteg 51.szd .hk.gépág. Távb~szak.vus zlj'. 1-3l1'gk.Gv.2 7"'<1. Petá. """~ 1. 14 mkp.• 15 Csaba. Peg.szd. II n. Gk.h.2 - 211 .szak. Törzs 2 ko!>.tü.. 51.löV.sz • Árk.löv.szak..szd. . 1-3. 1-2.sz. 12 gsz.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.szd.ho. Zlj.szak.l Toldi 1.szab.tü. Jt0rg.S7. Hk.. 5. á 4 löv. 4 löv. Árk.Lgv. Mkp.vonat .bk.szak.z1:j • l.szab.gv. 2 k.Pe. 'S"Told.1.gp.örz8 Árk. Z.bk.'o la Toldi á 4 löv. I-II. Törzs.ho.köz.törz~.old'.8.szd. 20-20 köz.hiradó szd. szd.lövész ezred Ark.

"f2f-02-24 /1. 1 ~j.. 4/6 '~'~ II'" j..ff l2J 181. JG 7~ ~ .- N N óf/71J:/rln . 6 I'Mt.324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-. -8 76 1'2Q.: t .~ ~ G~P.. /.~ '"•./r .#I .f"17 2§/ ~ 1.tzP.iG 7 i ~.: i '.12$.tt I/ If J I lt) 't . 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir.: - 1 SRrrezeitur/ ~.. h. /10.f-12G203 ~ IPAItCE/.1 1.~ " ..371 1) ....-_. --I -4 '--./9+1 Ih.i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1. _.f: /11'/ .J..g/ ~ /~ J~.::.34.~ 'GI ... dldtl szd.~7 18# " .'.I"j~77 ."J2~ S /2J9.--.~-.f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-. /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 .uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ . 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7. 91. Ac.~ .7 /727416 JG I61 263 .'9.f.il4 .~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i.jgj 5'6../EGYJ/ERl'L'Tl.3 1.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS..~. ~ 778 -.a .... t ./Ht/..fJ". J4/tf.:JjjO 1•./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .a~ t'km-~ ~.329.•• "'.go -S~3. (IZ J'.31" ...

1943 telén 213 . Ennek ellenére. fekvo jelvényre inspirált. sz.a javaslataikat. körrendelet (1941. A tervezési felhívásban meghatározták.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. szabálytalanul. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek.1. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. sz.-1940. kir. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. ami már eleve széles. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. r. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. oszt. k. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte.396/eln. Honvédségi Közlöny . sz. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye.23. világoskék posztó alátéttel. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt. Ebbol kiindulva a gk. a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol.1941. Ezek sajnos nem maradtak meg. hogya Szt.a. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. M. Koronát. 12-én kelt 57. nem dokumentálhatók. 1941-1943. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. igen sokan viselték.-1940.) Közzétéve: 5.illusztrációval. Az érintett alakulatokat utasÍtották. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. szélessége 90 mm 113. páncélos ho.2. 5. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették .899/eln. lövészek. 10.01. m. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. gk.

437. köz. 3. vk. sz. embléma 1941.Mérethu ábrázolások! 1930.2. Gjm. Pcjm. Og. A tervezett jelvény. 1. RUISK. doboz 1943 A Pc. Bp. tar. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. Orosz hadjárat. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. 362. 1943. VIlI. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. Egységes Honv. kir. Eredeti nagyság.-1943. osztály 21. 22-én kelt 2. M.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. értekezlet összehívás a HL VKF. em. A zománcozott címer nem eredeti. 9. alatt értekezletet tart. 214 . HAJMÁSKÉR 1929. 290.Hdt. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u./eln./eln. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. Fém kivitel. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. Honv. nem valósult meg. RUlSK 1930. ismeretlen okból. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk. gv. sz. évi 03.

. 1940. 1944. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére.7. ezredpk. 52.kik...-ig bezárólag) 215 . sz. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán..• . Tervezte: Kömlody Imre akadémikus.'[ . Méret 50 mm. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény.900/eln.

4I1CELGffJf/fJCS/ &L1./"!l~2 -194-5.lE/glIYlJl / / I P. I I .4/fCELTORO ® 216 . I / •• /1 P. Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J .

fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.utján/ ••• 6.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.paág.utján/..paág ••••••••••••••••••••••••••• .!eln.ho.pság •••••••••••••••••••••••••• 2.gy.p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4. letre/:IV.stb. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.ttl. .1 ••7.. 10.a továbbiak figyelembevételével a 10.peág. :/ l.6. E jelÖlés csupán keret.ss.lgT.von.zlj.mel- -~217 .-ig: Irásban: A 62.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen./:csap.tpst./ /:18 páldány:{ 7.f6azmstr. 10. A k./:oszt.utj~ •••••••• 3.gá.melyben a csapa~ test.-1942./aIY.állapitja meg. 6.Jármüvek megjelölése: A.gy.ho~alakulatai közül a 6. A többi.rende.alakulatai részére..von. 5.sz. a 10.szd.jelz48:/1e~yen 2.a személygépjármüveknél 20 cm.aloszt-ok jelét kell elhelyezni./2.lov.hop-nak f.ezd.e.fo~.l.IG mm.pság.ho.azd.III.e.p8ág.e.K i a d v á n y ok: l. 10.h1r.21.tü./IT.az l.gy.e.hda./aIT.hu.e.utj.26. 10./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.ü.O..pság. E jelzés célja az.hir. 10.pság.1~.42.p8ág.ezám:i Az orosz hdm.sz.:/és ö.szd.tU.zlj./:Lásd léklet.~./aIY.paág-ok ezirányu javae lataikat .és a lO. a 36.gy.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.hó 27-ig terjesszék e16.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k.hdt.lov.pság.e.

~2/JfthI-q2.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m. -2- 218 .vagy ráégetni.~.khe~1a A::pv/d.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1.hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z. 3. Pogatolt ~áI'mÜTeknél.melléklet 4. Példa az l. Példa az l./ 2.ol~alo~ elbelyezett 2.a bal .x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni.~e·.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l.bb intézkedem. ./Anyagiakr~ y. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n./6öm-ve~megjelö16'es.ápre.l kell ~el~ee- téni. FV.melléklet szerint/:3.:/pság-ig bez. n. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.sz.2. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb. mell.sz./s~ ktl~elépens/kell elhelyezni. A pság-ok /:zlj-/:oszt. A jelzéseket ~ehár ~eetékk.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel ./12."k/ kell ellátni./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.eleeég alá kerUljön..és hátul a bal sárhány6.melléklet ezerint. IIIjPaág.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni.zá8z16t szerezzenek be.sz.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját.sz../ '.jelz6 táblák. BzemélygépjáI'mÜveknél el~.ábra szerint ~örténi~.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II.

z •.}4.!Ilunkis szd. lO.seb. /S.l • :nur ~:::..o...ázd. Menetzene 231~mü.száll.gko. /'1.. t6.Büt~ / oszl.l.:.lu!l~~ás szu./1. F)4.ht.vez.!og. r.• 219 . l05... 1/2 IV./5.sz'l.élm-.b.számu melléklet. t. táb .•l. lO.-: ·. l.törzs 104.

l6sz.száll. . 2.seb.oszl.von.zlo ág.száll. . ~r g ~.~(.JOI~_ ko. " '} • ro M-.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .-~. ~. ~l.PSág• '-./4. ~X t •"::. ko.rögt.cBop.számu mell~klet~ ko. 1/2 IV.!1./2. lO.ko.gko. IV.oszl.losz.élm..16sz.16sz.száll./3.eü.fog.ezáll.ko.oszl. -" d~. 220 ... 1c: r. ~ lO.. lO. lO.süt6 lO. lO~/3.száll.16sz.száll./l.12/Jj~2-1fJ.élm..t~ ~ ~~ ~X lO.kez. lO.• ~~ lO.

táb.~áb./5.táb./7./6.munkás szd. l04.munkás sli!ld.munkás szd. ~04. 221 .Menetzene l04.

. 36. • 36. zlj.ho ko. zlj 36. 36.zlj. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36.8z.árk./kt •.szd 36...av.Ill./IIJ~z-$e. 36./rII.szd./t. 222 .szd. Ü.. 36.l.e.1942. 'szd p.számu me~leklet. kiséro a 49~.-gy.ó. gp.pct.

-~. IO.i4.tgko •száll.ko.! 223 .oszt -" C.s~ill.ko. lll. _'. lösz..szill. ' .10BZ.tü. ~~Z-~tl!.oszl.lösz. lO.ko.' '" . ~T .~J ~~}} O/./ .sz&ll. szd • lO.lgv\gp. "'ll ~.lO/II.ho. lO.lösz.tL. 135. ~ ../3. 'A ~ ~ 9. lG. .~ Jel~~s ~ . ' 2 lO.l0sz. ~co.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~. ".száll..pság./I.IBsz. szd. .ko.. lO.hir./2.von.kez. lO..

.. pság.eleságkocé:1 ~ \iI .:J. .J'.." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !.1sEgk./III.:.".ala).balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'..8.ulataUak ~.'~i / -- '-60"cíi -~.1.ho.-- 2.. --- jéiz~~~..pk../A °100../Gjm-vek Csak'példa! "'y.' ['7. -. o / o.geág:· 10 mm I.7lj. .e /. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f .ben ao·J:\O . .•lS./P~ág.alakulat jelz5 tábla: C~..55 25 cm r J t t : " 2.0 // .". eg.1!C PÉLDA] . '·~VC:/ vonalvasta.e~.~.". . Ps~pattest jelzás/ o "•. e..~.3e1z'.SI •• ~. 224 .\ ..' '.~".. /hármas . 4../.liI' aj ••• a1!1P- l::..

(- -~ ) IV. IV. IV.s vona t 12.z. k csapa~ ~s vonat ~214/eh.L-/9~2.-a 32.13 1.ho. hdt. csapa.----. ho. csapa~ ~ vonat 1~. vonab 10. pshg.k. m"JI~kle:t. ho. k. /e. közv.L-1942-hc.r.ln.t 6.i. 225 . hdt. . csap.. hdt.

r.mu.n~s az.~gj~9YZ. M. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. oszt. szt o m~. zli· lV. .t v: 1-ig jd(U1tse.bs.rn l(!. a. r---·" lV.-ha.. . hir. alopq.\I~kl~~ .~s~ na.akkor sajá~ tz. me. ~2.zlj. surinH jdÚ.nrse.ki~f.lgondalbsa j(l.n~ .!r. W. IQ]] 1.. \. Iov.ul-hsz zlj. szd.. ~Ü.s ad J2IJ/e). hu. 'av. 1942. zd. ~ü.lkalrnauC! J.'2.r.tU.sc c.13leln.s: A vm: kp.\. 226 -/~J2. 17. n ~A.z.V..os~t..I. IV... sz. Arn~t1flyiben j-zl!.ddig· j~I:::~s~ba. s I IV./. szd. lV.

oszlop )C~ 1V./?.1IOIl c./l.hídcso .kocsi.muszal<i bürüo5~op ~.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v. a von../1.Je ®I )( IV·/'lk.tbb. ~l1om~s f6b.táf. von.l6szukemló IV.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll. C IV.k.üza.ps~.soPfIa9· )C~ IV.munkás szd./2.l1g4~-haz./2.lop C~ 8..ft).M~b . ataKvlarok je tzé.~'fiJF --\tt.~JA A ..kbrh& IV.OSZIO) IV. m:zll~ldcz.se.C!Of'~ ~2 v11. IörtS 107. ) V.-~)C~) =105.f.. v.szlop 102./2. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.csioszlop @1/ )( 113.ubtó OSzlO) C . szd. C++)( C" IV.gko..lop b IV. Hdl.8 okt.!2.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o.1g 9 p./Ü6b. 1V. IV. gko.g . 240. 3213/efíí. sz. ps6g.16.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .h b.~) c . lV. •• ) IV. IV.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV. 1\f.ls. szd.süfóoszloP C lVü::zIOP ue./2. 107. " ' 227 . gk. C hdt.\'On. lI1un~ ml. ürü osz.v.SÜroosz./6. 1v.3.--m. 10S·/ hL szd.li'I1S6) ---. 107./1.t a. k6rhtÍz IV·/tseba.iúl}smllilb gko._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e.hdl. IV. 1V-/1. Cri.•.

:.!:~mhllz.Z. sz.1 a\akuial: 6O jelz6 c.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.1.1a.ln.·.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1."05 ~ZIIiFl~ 1 tc. a 3213/e.:.inne. 1942.rn.. mell~kld. -/g~. t6b16t.!'.l fq. l's b <-- 9. 228 ./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.4.dve J21J /e1n.

. 229 .. 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. bbrQ. l'l'LlLIG....ie\z~ J2/ J /e. &.. irb"'1... A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l. 2.1. bra.bru.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3.Z -/9t2. az.k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja.

von. 31.zlj. 26.zlj.z1j. gk. 2. törzs 6.zlj. szd. feld. hk. Pe. 3. forg.e. pe. isk. pe. 1. hk. zlj . szd. hk. 311. közp. von. muhely isk.hadt. oszt.oszt. 3. törzs 1. löv. tü. kék hajtókás. gk.ho. tü.vk. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. pe. 1.szd. 2. 6. [sz. pe. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. 1. 1.ho. 43. hadihídoszlop 2. (gépvontatású) k. 6. 2. 19. pe. 52.ho.szd. 35. pe. tü. IÖv. IÖv. oszt. gk.oszt. Pe.zlj. szab. pe. törzs 4. gk.e.oszt. 25.zlj. lilII. hír. löv. 36. 30. gv (gépvontatású) k. 1. u. gk. zlj. 12.zlj.oszt. 5. gk. 38. 15. 2. 52. gy. 3/II1. u. hk. n.zlj. törzs lll.zlj. 4. 19v. törzs hk. gá. 29. Pe. 24.ho. 16. hír. oszt. 11.ho. 34.zlj. és gk. azaz Nimródos.e. 10. gv (gépvontatású) k. IÖv. gá. gk.z1j. pe. pe. gk. 18.ho.zlj. alatti 51. Hsdt. 2. zlj. gk.-1943 Fsz.I. 3. 230 . gk. törzs 51. ** Azonos a 6. 23.e. hk. 20. 39. 1. gá. hadihídoszlop 5. törzs 5.szab. ** 2. pe. 7. szd. 2.e. tÜ. oszt. 1. 1. 14. pe. 40. gk. pe. 3. 9. 51.ho. IÖv. 41.ho. 1. 42. hk.oszt. hír. lilL hk. löv. 2. piros hajtókás. 27.hadt. 19v. löv. 3/II. törzs 1. 1. 17. 13. löv. légy.-jal.163/eln. 8. 5. gá. közp. 51. u. tÜ.ho. gv (gépvontatású) k. tü. törzs. 3. gk. 33. 21. forg. 32. 37. 1l. 22.e. feld. pe.szd. törzs 1. (XII. n. 28.zlj. pe.oszt. oldalon.e. 52.

.*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •.\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\..• .~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \...• [TI 10 15 .

felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10.3311. 12/2. seb.oszlop) lY.tpk. Kaposvár 1O. (egészségügyi oszlop) felállította eü. ko.pság.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov. 31. sz.(gy.aszI.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds. gá. pság.éla. 12/3. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-.I. Pécs 12. (tehergépkocsi-oszlop) 237. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10. Pécs gá.pság. gp. tábogypk.-1942. (tüzérparancsnok) lY. tgko. sz. 101/3. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10.k. hdt. 33. losz.M"(gyalagsági felállította 101/2. 105/2. . 32.e. ho./eln. mu. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. számhoz 2. (híradó " 48. 130. 12/5. 10. oszt. (légvédelmi ü.kez. felderítoosztály kerékpáros század 10. 101/1. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 .fogatolt (18.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18.zlj.12. IV/1.szd. sütoaszI. ho.. 12/4. ho.hír. könnyu19v. aszI.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. IV. géppuskás század) 12/5. 37. 36. gépágyúsgépkocsioszlop) 12.vezetési törzs) IV. fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10.munkásszd.szd.) vonatszázadsütooszlop felállította lY. gy.(tüzérezred) (muszaki gy. vonatosztály Csapatkórház. 10. 12/1. 12/2. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy.e.ho.oszlop))közérdeku 3. 19v. hír. tü. 34. yez. 23. 35. ho. 12/1. (könnyuIV/1.gko. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4. száll.e. ko.von. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd.e.hadtápszd. felderítoosztály-parancsnok 10.

üteg 47. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. törzs 6.utászszázad 41. utászzászlóalj törzs 39. 6/1. üteg 11/3. üteg 11/3 üteg 12.Utász 38. gy.e. 64. szd. híradózászlóalj törzs (pság. szd. 61lI. 2. 72. tüzérosztály 49.) 10/1. üteg 57. 6/1. tüzérosztály 53. szd. méroszázad 58. üteg 48. üteg 11/1. tüzérosztály törzs 46. 77. 19v. 6. utászszázad 40. 1. á. 69. üteg 11/1 üteg 51.szak. gp. 43. gy. 66. gp. üteg 10/2. 73. 44. tüzérosztály törzs 50. tü. 6. 67. 63. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. távb. lY. 6. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . á. 6/4. ö. távb. árk. 2. üteg 55. tüzérosztály törzs 54. zlj. 3. 6/3. 6/1. utászszázad Híradó 42. gy. 76. üteg 11. gy. 10. üteg A 6. 3. szd.e. tüzérosztály 45. 10/11.szd. 62. 2.e. oszUörzs 11.szak. 3. szd. 71. szak. 70. 101lI1. av. üteg 11/2 üteg 52. oszUörzs 12. zlj.e. szd. üteg 10/1. 10. 6/1. 6/6. szd. 10/1. 65. 68. 75. híradó század 10/2. 6. 61lI. üteg 10/3. gy. emv. 6/2. 1. gy. 61. oszUörzs 10. 10. 74. pct. üteg 11/2.szak. szd. 1.szak. 6/5. 6/I.e. 6. 61lI. szd.e. 60. üteg 56. gá. pct. távb.

kocsio. 10/9. szd. lov. voncsop. 102. 10/8. szak. kocsio. szd. gp. 6/III. 6/III. 10/5. 8. 6/9. 10/2. zlj. gy. zlj. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. pet. 112. szd. 8/II. 89. 108. 8/6. kocsio. gp.e. 87. szd. 90. 8/2.szak. pet. f. szd. (felderíto) 8. távb. 10/4. 6/III. 10/1. 8/III. 93. ko. szd. 19v. 114. 107. 109. 122.e. szd. 8/4. 82. 10/3. árk. kocsio.78. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. 106. 118. szd. 84. 8/9. 8. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. 119. 6/III. 8. szd. szak. 101. pet. távb. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. 91. 79. szd. 8/1. zlj. 83. 8/III.szak. 96. 8/5. á.szak. 8II. 124. szd. kocsio. 121. 8/1.szak. kocsio. szd.szak. von. 111. 115. távb. 10. á. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . fog.e. pet. 85. távb. 6III. zlj. 8IIII. gp. 105. 123. 8/II. 8III. 80. szd. szd. 104. av. szd. kocsio. gy. 8/III. 10/7. á. 8/II.e. 8/1. szak. távb. 6/8. 92.pság. szd. (aknavetoszázad) 8. 116. 8. 100. 10. gy. 120. pet.szak. kocsio.e. 117. 110. 8/8. 8/7. pet.e. 95. 8/1. gy. 10. szd. szak. gp. 81. kocsio. á. szak. gp. 94. 8/3. á. 99. gy. 88. szd. szak. 6/7. gy. á. 10/6. 98. 97.szd.

losz. 10/1. szi. gko.125. 10.o. száll.e. 132. o. tgk. élm. 10.o. lóello. 129. 10. von. 10. mu. 10. 134. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. gy. tábo or. 10. 135. O. 127. 130. 10. tgk. 133. 126. 136. menetzene 138. 10/2. 131. álls. seb. o. 10. 128. 10.szd. o. eü. kez.o. seb. 10/2. 8. hhid. 10/1. sütoo. tábo kórh.szd. 10. 140. 139. száll. (ló ellátó) 10. (személyszállító állomás) 235 . gko. muh.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .(J féJ féJ .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

o .:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful