Mennyei Próféciák

Az első felismerés A saját életed folyamán bekövetkezett "véletlenek" jelentőségének, illetve azok hatásának felismerése, valamint felismerése annak, hogy véletlenek nincsenek, minden valami okból történik velünk.

A második felismerés Az első felismerés rávetítése az emberiségre, és felismerése annak, hogy ezáltal egy újfajta világszemlélet kezd kibontakozni.

A harmadik felismerés Felismerése annak, hogy az egész mindenség egy egyetlen nagy energiarendszer, amitől mi, emberek valamikor régen leszakítottuk magunkat, így állandóan keresnünk kell ezen energia forrását.

A negyedik felismerés Felismerése annak, hogy minden emberi konfliktus tulajdonképpen arra megy ki, hogy a másiktól energiát nyerjünk, vagyis a konfliktusok egyszerűen az energiáért folytatott küzdelem megnyilvánulásai.

Az ötödik felismerés Annak a felismerése, hogy energiát nem csak úgy tudunk szerezni, hogy egymástól "lopunk" belőle, hanem fogadni is tudjuk azt, ha visszakapcsolódunk a harmadik felismerésben felismert egyetlen nagy energiarendszerre.

A hatodik felismerés Ebben azt ismerjük fel, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk igazi önmagunkat, ahhoz előbb meg kell ismernünk saját magunkat, és elszakadni, felhagyni régóta ismételgetett saját egyéni drámánkkal.

A hetedik felismerés Ez a felismerés mozgásba lendíti az előzőben felismert valódi Én evolúcióját a helyes kérdésfeltevés, a tennivaló megérzése és a válaszadás folyamatában. Ebben a varázslatos folyamatban részesülni igazi boldogság.

hiszen egyre jobb és szebb dolgokat teremtünk meg az imamezőinkkel. Megtapasztalhatjuk az imamezőink erejét. A kilencedik felismerés Ez arról szól.. Ez mutatja meg. hanem egy olyan "helyen". egyre inkább spirituális lényekké válunk. hogy merre tart az emberiség fejlődése. hogy onnan nem lehet visszatérni. Ez nagyon fontos felismerés. A tizedik felismerés Előbb teljesen magunkévá kell tennünk az előző kilenc felismerést ahhoz. amit egyszerű szinten csak úgy nevezünk: Mennyország.. gátlásainkat. azonban ezt a felismerést már nem a tisztán fizikai síkon tapasztalhatjuk meg. amik miatt olyan hatások érnek minket.. akkor az a félelmünk teremtődik meg általa. megrajzolja sorsunkat. elsősorban ne a külső világban. amit eddig úgy hívtunk.. hanem pozitív gondolatok kezdik eltölteni lényünket. amilyenek. hogy miként lehet kihozni belőlük a legjobbat. . és ezáltal egyre jobb és szebb lehet a világ. amit gondolunk. ezért a spirituális tudatosság útján járva egyre inkább arra kell koncentrálni. Ezáltal egyre "könnyebbé".. megmondja. hogy a tizediket átélhessük. ezáltal könnyen állandó folyamatosságban tudjuk tartani az előzőben felismert Én fejlődését. Ha valamely félelmünk köti le az elménket. és azt hittük. hanem a belsőben. A tizenegyedik felismerés Itt végül is egy összefoglaló felismerést tapasztalhatunk meg. magunkban keressük azokat a kiindulópontokat. Ez mutatja meg az előző felismerések távlatát. hogy Túlvilág.A nyolcadik felismerés Ebben a többi emberhez való viszony újszerűsége rejlik. És ahogy fokozatosan egymás után feldolgozzuk a félelmeinket. mi is az a spirituális tudatosság. hogy mennyire képesek vagyunk megteremteni mindent. Felismerhető általa. egyre inkább nem a félelmeink. hogy e félelmeinket feldolgozzuk. általa megnyílik az út előttünk a felé. hogy hova jutunk ezen fejlődés által.. azaz. ahogy egyre jobban elfogadjuk saját magunkat saját magunk előtt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful