P. 1
hatástan

hatástan

|Views: 4,988|Likes:
Published by Koncsos Edit

More info:

Published by: Koncsos Edit on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

makrolidek és chloramphenicol 84 5 . Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. trimetoprim. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. tetraciklinek. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba.

mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. Ritter. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. 3rd edn. J. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. & Mant. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk..D. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. London (725 pp). antiemetikumok.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. Edward Arnold. L. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. Az ismeretek birtokában. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. H. Ritter professzornak és Dr E. valamint annak a sok hallgatónak. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. M.M. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja.P. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. & Dale. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5.M. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. További szakirodalom British National Formulary. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. 6 . Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. 3rd edn.K. A könyvben. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. kezdjék az 1. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. Az alapelemek megértése után. London (abuot 700 pp). Churchill Livingstone. (1991) Pharmacology. G. fejezettel. amely kb. Lewis. bélféregellenes szerek. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul. Edinburgh (855 pp).

Budapest. április Dr. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. hogy igen tö- mören. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. A siker Magyarországon sem maradt el. hogy az önképzés a napi munka mellett. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. hisztamin). fogorvostan. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. majd felelevenítésében. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Az újabb. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. illetve éppen vizsgára készülve. Tudom. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. Laszlovszky István 7 . akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. illetve után komoly elszánást igényel. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). természetesen specialitásokként alkalmazzák. de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. Nyugodtan állíthatjuk tehát. lidocain = lidocainum). Ezt annak köszönheti. Végül. 2000. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak.és gyógyszerészhallgatóknak. és a készítményeket a gyakorló kollégák.

vagy gyógyszereket. de nem aktiválják azt. agonistáknak ( ) nevezzük. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. Bizonyos gyógyszerek (pl. amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. Mások. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. anaemia aplastica) terjedhetnek. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. ) lehetnek. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika.1. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. . fejezet). hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. Azokat a gyógyszermolekulákat. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. csatornák. acetil-kolin). vagy hormonok (fent jobbra. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). 8 Azokat a vegyületeket (pl. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. általános érzéstelenítôk. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. ). Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. gyenge hányás). a végzetesekig (pl. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. megoszlás (disztribúció). antagonistáknak ( ) hívjuk.

például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. A helyi hatású hormonok (autacoidok). amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. kininek és prosztaglandinok. hasonlóan a cAMP-hez. 2. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. fejezet). Ehhez speciális átvivô. Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. 24. mint például a hisztamin. fejezet). fejezet) azokat. fejezet). elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. valamint metabolikus energia is szükséges. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. fejezet). mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. fejezet). Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. fejezet). a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. fejezet. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. szteroid gyulladáscsökkentôk.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. 36. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. Ez. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. 35. acetil-szalicilsav.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. az inozitol-1. 33. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. Néhány antikonvulzív (25. Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. fejezet). vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. kinázokat aktivál. fejezet). 6. fejezet). noradrenalin. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. nikotinreceptor. acetil-kolin). Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. Két példa erre: 1. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. Mindkét messenger. A transzmitterek olyan vegyületek. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. 5-HT). A transzmitter. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. szerotonin (5hidroxi-triptamin. Nátriumpumpa. vagy gátolja (pl. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. A nátrium. fejezet) lehet gátolni. A szteroid (34. fejezet) vagy fokozódhat (pl. Noradrenalin-transzport. Így. patológiás körülmények között szabadulnak fel. fejezet). ösztrogén-antagonisták. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. fejezet) és tireoid hormonok (35. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. vagy visszavétellel (pl. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. fejezet) szabályoz. A hormonok. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. G-proteinek. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. A triciklikus antidepresszánsok (28. 4. acetil-szalicilsav). Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). 14. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. A csatornák nyitott-zárt állapota. A szívglikozidok (18. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. orális antidiabetikumok. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. 34. 9 . amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki.4. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. 3. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. 2. fejezet). és 8. az antidepresszáns (28. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. γamino-vajsav (GABA) receptor. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. antitireoid gyógyszerek. Bizonyos csatornák (pl. fejezet).5-bifoszfátból képzôdik. 32. 36.és transzmitterfüggôk.

Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. mirigyszekréció) képesek reagálni. Bizonyos agonisták. balra fent). hogy a maximális válasz nem csökken. . így érthetô. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. 10 . Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik.. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. A = az agonista koncentrációja. RO = a receptorok összkoncentrációja. izomösszehúzódás. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. még akkor sem. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. Az agonista. Ezzel ellentétben.-). Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra.2. q). ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. az úgynevezett parciális agonisták. ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. s) úgy. középen fent). létezik egy receptortartalék). q).

pl. Az a vegyület. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. 1. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. fejezet). amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. 15. de nem aktiválják azokat. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. de az a hátrányuk. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. fejezet). és a KA. 11 . néhány β-adrenoceptor-antagonista. kötô G-proteinek. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. fiziológiás választ hoznak létre. hogy nem a funkcionális választ mérik. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. de ez félrevezetô elnevezés. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. A parciális agonisták. Parciális agonisták és a receptortartalék. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció.) olyan hatással rendelkeznek. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. adrenoceptorok esetében (7. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. és 16. Ezt. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. ha önmagukban hatnak a receptorra. • kötôdési együttható. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. Ezt más szóval. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. Ennek oka egyelôre ismeretlen. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. phenoxybenzamin. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek.

gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). 3. Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. ) 2. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. rendszerint a májban. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). amely azt jelenti. a felsô grafikon). acetil-szalicilsav). ) kerüljenek. de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). Ilyen folyamatok: 1. Azok a gyógyszerek. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl.3. mint a protonáltak. amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). Metabolizmus. Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. bármelyik enzimrendszer telítôdik. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. jobbra. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). át kell jutniuk a bélfalon. Így a lipofilebb. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. phenytoin. 12 . akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. ) és egyesek. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. etanol. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. Gyógyszerfelszívódás.).

Megoszlási térfogat (VD). Néhány gyógyszer (pl.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. de a gyógyszereket általában oralisan adják. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. felsô grafikon). ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. Így. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. A clearance igen. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. Ez az a látszólagos térfogat. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. ahol reabszorbeálódnak. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). alsó grafikon). a neuroleptikumok depokészítményei. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). és • olyan gyógyszereknél. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. de az abszorpció lassítható. Ha a függvényt logaritmáljuk. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. Az egyensúly akkor érhetô el. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. Ez az a vér. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). az illékony anesztetikumok. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. fejezet). Orális alkalmazás. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. Azokban az esetekben alkalmazzák. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0.69 t1/2 azt jelenti. citotoxikus szerek). melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. Bizonyos gyógyszerek (pl. • nagy térfogat beadásakor. melyben a gyógyszer megoszlik. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. Gyógyszeradagolás. A clearance az individuális clearance-értékek összege. fejezet). Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl.02 perc–1 azt jelenti. Intramuscularis és subcutan injekció. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. az ismert terápiás tartományon belül. néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. egyben lipidoldékonysága csökken. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. furosemid tüdôödémában). inzulin) azonban. de ha az lipidoldékony. benzylpenicillin. Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. Ideális gyógyszereléshez. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss.). A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. lásd 27. és ismert sebességgel. lidocain. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. kenôcsök). A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom.vagy plazmatérfogat. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. ezért ezeket parenterálisan kell adni. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . hogy a gyógyszer a keringésben marad. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. A t1/2 (felezési idô) az az idô. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. A VD < 15 l érték arra utal. nitroglicerin.

FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. fázisú reakciók. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. -OH. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. Ez azonban nem mindig igaz. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). ). mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). funkciós csoport bevitele. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). cimetidin. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. További I. mint az anyavegyület. mint az anyavegyület. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. fázisú reakciók. fejezet) dopaminná. nitroglycerin). A gyógyszer még hidrofilebbé válik. 14 .4. a májban válnak még hidrofilebbé. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. A leggyakoribb reakció az oxidáció. ). Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. 2. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. pl. warfarin II. -SH). hanem olyan más gyógyszerekét is. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. lidocain. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). II. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. és orálisan inaktívvá válnak (pl. mint az életkor és bizonyos betegségek. vagy szabaddá tétele révén (pl. amelyek a májat érintik. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. mely mindkettô aktív. Azok a gyógyszerek és I. különösen azok. etanol Máj I. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. fázisú metabolitok. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. Ugyanakkor. pl. -NH2.

amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. nem minden enzimindukció microsomális. mint azok. Ennek mechanizmusa tisztázatlan. ezért feltételezhetô. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. mint a májban. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. opioidok. mint a fiatalabbaknak. phenobarbital. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. kötet). amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. amelyek különbözô. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. különösen a májra. 15 . A cimetidin számos. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. benzodiazepinek. fejezet). A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. fejezet) igen erôsen poláros. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. és microsomának nevezzük ôket. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. carbamazepin. Bizonyos gyógyszerek (pl.és szulfát-konjugátumot képez. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). Plazma pszeudo-kolinészteráz. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. Genetikus polimorfizmus. morphin. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. és (ii) haemoprotein. propranolol). de más szervek. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. carmabazepin és digoxin aktivitását. gallamin. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. II. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. Ritkán (< 1: 2500). 8%-a gyenge hidroxiláló típus. További. Kor. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. 6. és a vegyület glutationnal konjugálódik. Magyar Gyógyszerkönyv 4. hydralazin. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). Általánosságban. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. fázisú reakció az oxidáció. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). Ha a glutationkészlet kimerül. amelyet az adott izoenzim metabolizál. I. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. A lakosság kb. Microsomalis. procainamid). fejezet). Így. hogy a válasz többtényezôs. 6 percrôl több mint 2 órára. warfarint és theophyllint. A populáció kb. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. vagy I. 50%-a gyorsan. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. citokróm P-450. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. mint a propranolol és metoprolol (15. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. antidepresszánsok). ide értve a phenitoint. ez utóbbi terminális oxidázként hat. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. warfarin. VII. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. vagy még jelentôsebben nyújtja. amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. Ugyanakkor. utalván arra. Ugyanakkor. lidocain. Számos. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. melyet a vese még könnyebben választ ki. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. kevert funkciójú oxidációs rendszer. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. Gyógyszer-acetiláló enzimek. különösen a koraszülött csecsemôknél.

vízben oldhatatlan. elsôsorban atopiás betegeknél. A prilocain hasonló a lidocainhoz. orrban). A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak.és szívmûködés depressziójával jár. Magasabb. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. A benzocain semleges. 16 . Legtöbbjük gyenge bázis. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. más ingerelhetô szövetek (pl.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. A helyi érzéstelenítôk. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. A lidocain hatástartama kb. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben.5. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak.5 8. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. de hatástartama igen hosszú.9 7. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem.4 – 7. Még a cocain is. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. száj és garat). kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. hatástartamban. mint a nagyobbak. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. 90 perc. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. 8. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8.

mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. a fejfájás. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. a küszöbpotenciálnál. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. mint pl. A töltés nélküli vegyületek (pl. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). Hatástartam. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. regionális. 2. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. 3. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. Itt protonált molekulák keletkeznek.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. annyi csatorna inaktiválódik. az inaktiváció fokozásán) alapszik. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. fejezetben tárgyaljuk. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. Infiltrációs anaesthesia. amelyeket észter. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. mint az epiduralis. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. benzocain) beleoldódnak a membránba. mely további depolarizációt hoz létre. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. Vasculáris simaizomzat. Szív. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. amelyekrôl feltételezik. míg a procain vasodilatorként hat. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. lokális. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. mint az adrenalin. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. A helyi hatások eltérôek lehetnek. Ezért. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. noradrenalin. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. Végsô soron. kéz. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. Ez azt jelenti. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. 17 . szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. Így. Az. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. Az amidok a májban dealkilálódnak. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt. hô. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. Intravénás regionális anaesthesia. Idegblokád. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. vagy felypressin (peptid). de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. így kialakul az idegblokád. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja.

Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . gyorsan hidrolizálja. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. Ha a depolarizáció kellôen nagy. klinikumban alkalmazott gyógyszer. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik.k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. és így petyhüdt bénulás alakul ki. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. A myasthenia gravis kezelésére. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. fejezet). míg gátolni atropinnal lehet. ilyen típusú. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. EPP). valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére.k o li n . ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. ). A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható. A suxamethonium az egyetlen.6. A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész.é s z t e A c e t i l . A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). A létrejövô depolarizáció. . amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential.

amely az acetil-kolinra nem reagál. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. Ezek. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. lásd 37. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. hogy kb. Ugyanakkor. 30 perc. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. γ. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. a vagus blokád. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. fejezet) termeli. vagy azathioprin (43. Ezért a súlyos vese. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel.és májfunkcióktól független. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb.5 perc). hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. Plazmaferezis alkalmazása. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. A suxamethonium fô hátránya. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. mint például a Mg2+. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). δ és két α-val jelölt). amely kipirulással és hypotensioval jár. 19 . amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). A kétértékû kationok. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. majd az izomrostok rángását okozza. és a sejteket visszajuttatják. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. Acetil-kolin-receptor. valamint egyéb tényezôktôl (pl. Az immunológiai kezelés prednisolon. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. A C. ezért kiürülése a vese. amelynek során a vért eltávolítják. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. javíthatja a motoros funkciókat. az anaesthetikumoktól. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. a hisztamin-felszabadulás. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. Exocytosis. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. Ugyanakkor. amely tachycardiát hoz létre. fejezet).Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. A rocuronium új szer. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. egy ezredmásodperc alatt. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. amelynek a hatástartama kb. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. nincsenek cardiovascularis hatásai. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. Co2+ és Mn2+. fejezet) adását is magába foglalja. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal.

20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. β1-. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. A noradrenalin és az adrenalin az α-. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. emésztô. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre.7. légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). muszkarin receptorok . míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra).

6. míg tubocurarinnal igen. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. agyideg). azaz szimpatomimetikum (9. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. A β-adrenoceptorok nem homogének. az agyban. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. fejezet). valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. a IX.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. fejezet). adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. a VII. mind a paraszimpatikus). amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. ahol az acetil-kolin. 3. 2.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). amelyek szelektíve blokkolják az α. vagy pre.. míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. pl. 5. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. az M1. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. a bronchus constrictio. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal.(α2) szinaptikus. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. de gyengén. 2. 1. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. 5. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal.és β-receptorokat. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). az M2-receptorok a szívben. M2 és M3. az erôs verejtékezés. erek és a méh simaizomzata). Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. Vegyük számba. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. és a X. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). attól függôen. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. 4. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. viszonylag gyenge.(szív. de Dale 1910-ben kimutatta.. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. I >> A > NA). Ma már nyilvánvaló.(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. a bronchialis secretio. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. fejezet). Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. A szimpatikus ingerlés hatásai. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. A mellékvesébe futó idegek. 3. A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. Az α. fejezet).(α1). Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. valamint (ii) a noradrenalin (NA). a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. 4. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. így a paraszimpatikus hatás dominál. Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. 21 . Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. fejezet). A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. Muszkarinreceptorok. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. mind a szimpatikus. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. hogy elhelyezkedésük post.

A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. kolinerg idegrostok futnak.8. ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. Hatásaikat általánosságban. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. amelybe a n. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. fejezet). A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. A myasthenia gravis kezelésére. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. valamint a hörgô. de fontos kivétel a szív. fejezet) gátló. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák. A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). a 7. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. fejezet) hatásának megfordítására adják. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. Atropint. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. A gátlásra a nyálelválasztás.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. vagus felôl (17. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban.és muszkarinagonisták).

és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. fejezet). hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. Ennek alapján világossá válik. fejezet). a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. Mind orális. tárolnak és szabadítanak fel. fejezet). 6. A kolinészteráz-gátló csak magas. Hatásuk széleskörû. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. mydriasist. constipatiot. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. bronchus constrictio. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. Kolinészteráz-gátlók. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. bronchusszekréció. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. Hatásmechanizmus. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. A karbamát észterek (pl. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. 3. 23 . Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. Ugyanakkor. nyálfolyás. fejezet). echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. Muszkarinreceptor-antagonisták. Ezáltal. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. hallucinációt és comát eredményez. simaizom-kontrakciót okoz. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. így nem szelektív. míg szisztémásan adva bejut az agyba. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. szájszárazságot. 26. 2. szájszárazságot. és 7. malathion). Igen erôsen toxikusak. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. A szerves foszfátok (pl. fejezet). physostigmin. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. 30. Orálisan gyengén szívódnak fel. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. valamint a megnövekedett nyál. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák.és bronchusszekréció. parkinsonismusban (benzhexol. acetil-kolint szintetizálnak. így nem jutnak át a vér–agy gáton. mind lokális (pl. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. 11.1. például irritabilis colon szindrómában. verejtékezés. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. nyugtalanságot. kiszáradást. mivel mind a paraszimpatikus. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. 12. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). székrekedést és vizelési problémákat. fejezet). amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). fejezet). fejezet). fejezet) hasonlóan. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. és rovarirtóként (parathion. azzal a különbséggel. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. hányás és hasmenés. 4. coma és légzésbénulás következhet be. tachycardia és hypertensio. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. neostigmin. középen). Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. Muszkarinreceptor-agonisták. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. Fontos kivétel a szív. homályos látást. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. Késôbb ez már nem lehetséges. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. 5. Kolinészterek. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). bélspasmus csökkentésére. mint a közvetlenül ható agonisták. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16. szerves foszfátok) konvulzió. mint az acetil-kolin. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg.

Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake. nyitott oszlop). Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek.r e ce a d e n il. A szimpatomimetikus aminok. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. valamint számos. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. fejezet). amphetamin) okozva hatnak. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. Az . A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. rendszerint noradrenalin. vagy közvetlenül az α. ) inaktiválódnak. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. és 18. fejezet). Az ephedrin. pl. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ).és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. fejezet). fejezet). vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. Hatásukat. fejezet). direkt hatással is rendelkezik. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. de annál sokkal tartósabbak. Az α2agonisták.9.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. phenylephrin) pupillatágítóként (10. Az α1-agonistákat (pl. fejezet ábráján lehet látni. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α .

ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. fejezet). A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. típusú felvétel) létezik. A) hatását. kifejezettebb. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. valamint az étvágyat is csökkenti. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. Gátolják a β1-receptorokat. fejezet). A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. fejezet). A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. fejezet). hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. de lásd a 16. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. kai alkalmazása korlátozott. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. reserpin). A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. fejezet) és a glaucoma (10. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. fejezet). β-receptor szelektív gyógyszerek. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. Perifériás (pl. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. amely bôven elegendô. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. 25 . tachycardia. bôr). Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. hogy 1. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. és gyorsabban eliminálódnak. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. fejezet) kezelésében. fejezet). A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. simaizom. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált).és éberségstimuláló. vagy egyáltalán nem hat. vagy meggátolják annak kiáramlását. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. rémálmok). a szelektív β1-blokád. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. rendszerint kevés sikerrel. 2. fejezetet. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. fejezet). A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. az angina pectoris (16. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. fejezet). fejezet) szimpatomimetikum is. valamint vasodilatatiót vált ki. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. fejezet). míg az amphetamin. Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. fejezet). mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. miközben a systolés nyomás alig változik. úgy tûnik. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. fejezet). amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. ami a nemszelektív vegyületek esetében. az arrhythmiák (17. Aktivációjuk számos szövetben (pl. A cocain. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. Mindazonáltal. amely minimális szívhatással rendelkezik. fejezet).ephedrin enyhe centrális izgató.

amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. Az allergia. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. mint pl. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. amelyre a muszkarinagonisták. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. Ezt kétféle módon érhetjük el. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33.10. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. a pupillaszûkítôhöz. a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. Számos felszíni beavatkozás. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. fejezet). így azt. . A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. csökkenteni kell. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. amelynek külsô felszíne a szívós. mint pl. rendszerint gyógyszer segítségével. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. 15 Hgmm. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. a pilocarpin (lent balra) alkalmas. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. Így. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. Ennek oka.

rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. amellyel kb. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. chinin. bár erre ritkán kerül sor. 40 éves kor felett a lakosság kb. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. Ezzel összetéveszthetô módon. rendszerint 60 év feletti betegekben. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. A ciliáris hám. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. amelyek mind mydriasist. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. hogy a pupilla fényreflexét. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. 1%-ában fordul elô. vagy dióda-lézert alkalmaz. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. a kortikoszteroidok. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. mint például az echotiophat. a sebész argon-. A ciliaris hám áteresztô. hogy akár a gyógyszeres. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. Trabecularis hálózat. Az akkomodációs spasmus. ha nem idôben kerül sor kezelésére. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. cataractát okozhatnak. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. mivel a hidrogénkarbonát. szívelégtelenségben. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. Néha a zug teljesen zárt. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. A pilocarpin tercier amin. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. 27 . a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. Éppen ezért. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. mint pl. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. Sugártest (corpus ciliare). mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. ez nyomást gyakorol a szomszédos. chlorochin. kezeletlen szövetre. vagy akkomodációját befolyásolná. amelyben a glaucoma kifejlôdhet.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. etambutol). amely fénytörô képességét biztosítja. Helyi érzéstelenítés mellett. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. igen gyakran okoznak cataractát. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. β-Blokkolók. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. Bizonyos gyógyszerek.

de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. fejezet) adást kíván. 33.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). fejezet). kórházi felvételt igényel. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. Asthma. akkor ezt külsô eredetû. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. oedema hatására. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. akkor a belsô eredetû. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. chloropheniramin) adása . generalizált felszabadulás – amely ritka. jobbra középen). az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. miközben a hízósejt degranulálódik. inhalálható salmeterolt. Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. míg az erôs. krónikusan beszûkül és instabillá válik. extrinsic asthmának nevezzük. Az akut. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. Ha az akut roham allergiás eredetû. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük.11. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. amelyben a légutak átmérôje. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon.

ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. mint pl. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. urticaria (csalánkiütés). amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. Az újabbaknak (pl. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). bár ennek oka nem tisztázott. fejezet). Xantinok. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. oedemát. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. satírozott) felszabadulásától ered. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. Számos asthmásban egy második. ahol minden más terápia eredménytelen. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. beclomethason). A régebbi antihisztaminok (pl. beclomethason. ugyanakkor kevésbé hatásosak. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. aminophyllin infúzió segíthet. feltehetôleg azért. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. fejezet). Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. Mediátorok. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. pruritis. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. chlorpheniramin. de egyes betegeknél. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. A β2agonistákat. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. astemizol. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. amely végzetes is lehet. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. fejfájás. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. feszültségérzet és tachycardia. akkor az iv. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. antidepresszán29 . amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. ugyanakkor nehéz megjósolni. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. Ugyanakkor. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. valamint rovarcsípések és -szúrások. de lasabban fejlôdik ki. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. Úgy hathat. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). A hízósejtek. nyákszekréciót. Az a koncentráció. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres.hasznos. Nem tisztázott. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. akik az aerosolt nem tudják használni. késleltetett fázis jelentkezik. mint a rhinitis. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. és az akut rohamban nem hatásos. salbutamol) együtt adják. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. triciklusosok. Ezt követôen iv. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. Ha ez a terápia hatástalan. amelyek a gyulladást rontják. A hányás. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. amely kemotaxinok (balra középen. de erre kevés a bizonyíték. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. Ezek a vegyületek nem specifikusak. Az ipratropiumot inhalációként adva. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. Mivel. hydrocortisont adnak. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. mint a terápiás tartomány. és amely gyulladásos sejteket. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. valamint azon felnôtteknek. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. különösen eosinophil sejteket vonz. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. trimeprazin. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. de kivéve a magas dózisokat. a szervezet hisztaminraktárai. orális szteroid adására is szükség lehet. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. de van némi bizonyíték arra.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. fejezet). a kaolin (bolus alba). A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. Folyadékpótlásos terápia. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. Az apró. amely az egész béltraktust és 2. Az ópiátok. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. vastag. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. tetraciklin kezelés kolerában. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. valamint paraffinomát okozhat. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. amely proteázt. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. hányás. kimotripszin). azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. mint például a morphin. mint pl. Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. a colitis ulcerosa. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. Újabban a kinolonok (37. lágyítják (pl. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. Bizonyos betegségekben (pl. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. Ennélfogva. amely alhasi diszkomfortot. MgSO4. a metil-cellulóz. Ugyanakkor. mint például a cellulóz (korpa). ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. a Crohn-betegség. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. mind önmagukban. a prednisolon (33. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. bôrkiütés. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. mint pl. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl.és D-vitaminok felszívódását. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. mivel rosszul penetrál az agyba. Egy újabb. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. chronicus pancreatitis.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. amely csak a vastagbelet támadja meg. 33 . A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. Ilyen szerek a lactulos. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. Az adszorbensek. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. vérképzési zavarok) (lásd 35.vagy végbélmûtétek elôtt). kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. fejezet). vagy a mennyiségük csökkent. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. mint pl. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. amelyek fehérjéket (tripszin. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. fejezet). cimetidin) elôkezelik. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére.

Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. fent balra). Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. de nem reabszorbeálódnak. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. de mivel káliumretenciót okoznak. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. mannit) olyan vegyületek. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. Bizonyos vizelethajtókat. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . Önmagukban adva a hatásuk gyenge. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti.14.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. . de viszonylag gyenge diuretikumok. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. orálisan aktívak. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. agyi oedema kezelésére. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. Az ozmotikus diuretikumok (pl. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. nevezetesen a tiazidokat. A metolazon tiazidrokon vegyület. ezért elôfordul. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop.

a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. A diuretikumok. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. és csökkenti a K+-kiválasztást. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. különösen digitalizált betegekben. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. hyperurikaemiát. a HCO3 . thrombocytopenia) ritkák. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. fejezet) kezelésére. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). Ez a hatás. akárcsak a tiazidoknál. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. intravénás adás) süketséget okozhat. pl. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. gyakran klinikailag jelentéktelen. így azok a gyógyszerek. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. digoxin kezelés). Hyperurikaemia. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. 4. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket.(Cl–. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. 3. A Cl–. mint az egyéb diuretikumok. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. ez pedig fokozza kiválasztásukat. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. valamint hypertonia (15. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. A tiazidok gyengeséget. captopril) is szednek. sokkal erôsebb vizelethajtók. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. Nemkívánt mellékhatások. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). A súlyos allergiás reakciók (pl. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. fejezet). Így. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. Ugyanakkor. Hat a citoplazma receptoraira (33. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. fejezet) a perifériás. Lipidek. különösen a vesekárosodott betegeknél. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. fejezet). bár ennek jelentôsége kétséges. 35 . hogy patkányban karcinogének.és H2O-).(Cl–. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. a kálium-megtakarítókat kivéve. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. Számos tiazid van forgalomban. hogy a synporterhez kötôdnek. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. felszálló szakaszán. Ezek: 1. ami K+. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. Hyperkalaemia akkor is felléphet. ezzel fokozza a Na+. ahol a Na+.és H2O-) kiválasztást. szükség esetén. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. Nemkívánt mellékhatások. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. de sokkal fontosabb. Hatásmechanizmus. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. Ez a hatás fokozza a Na+. Hatásmechanizmus. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. Gyenge diuretikum.és H+-szekréciót. A káliumveszteség. akkor.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. Akárcsak a tiazidok. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. 2. amelyek ezen a szakaszon hatnak.

enyhén hypertoniás betegeknél. amennyiben szükséges. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. elsôsorban azért. diabetes és bal kamrai hypertrophia. diuretikum és β-blokkoló. pl. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. Egyes. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. A problémát az okozza. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. hogy ha más rizikófaktor nincsen. a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. retinopathia. hogy ki az. pangásos szívelégtelenség.15. Ha ez nem elegendô. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. ha egyszer elkezdték. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. veseelégtelenség és retinopathia okozója. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. akit nem. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. A gyógyszerek több csoportja. valamint súlyos szövôdmények. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. mivel megállapították. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. akit már kezelni kell. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. a doxazosin. agyvérzés. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. bevonása a kombinációs kezelésbe. de a kezelést. o d il a . Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. elegendô lehet a súlycsökkentés. és így nem lehet éles vonalat húzni. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). különbözô mechanizmus révén. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. szekunder hypertonia fejlôdik ki. és ki az. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. hyperlipaemia. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv.

fejezet). de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). Angiotenzinreceptor-antagonista. fejezetben). nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. hypotensio. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. érszûkítô hatású vegyület. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. Mellékhatásai a reflex tachycardia. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. és 17. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen).TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. fáradtságérzés. ízületi fájdalommal. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. fejezet). Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. 14. 37 . míg tachycardia csak ritkán fordul elô. újabban azt figyelték meg. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. amely vérnyomásesést eredményez. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. Az ACE-gátlók ritka. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. Ugyanakkor. mint pl. kipirulás és bokaoedema. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. amely anginát válthat ki. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. A keringô vér térfogata. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. valamint a kevésbé gyakori. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. de súlyos asthma-provokáció. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. fejezet) fordulhat elô. a szédülés. mint például az atenolol. Úgy tûnik. Nem okoz köhögést. α-Adrenoceptor-antagonisták. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. de súlyos mellékhatása az angiooedema. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. súlyos hypertoniákban. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. A mellékhatások. és csökkenti a szimpatikus tónust. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. amely lázzal. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. A losartan olyan új vegyület. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. fejezet). hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat.(Coombs)-teszt. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. diabetes mellitust. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. a proteinuria és a neutropenia. A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. fejezet tárgyalja). CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. Leggyakoribb mellékhatásaik. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. de a hypotensiv hatás megmarad. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. feltehetôleg azért. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. nifedipin. amely további Ca2+-belépést eredményez. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. mint pl. hideg kéz. excesszív értágító hatásukból ered. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. α-metil-noradrenalinná alakul. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. 36. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. A kalcium antagonisták (pl. fejezet). A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. és ritkán anaemia haemolytica (45. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához.

pl. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. Fô hatásuk a perifériás. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. fejezet). amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. β-blokkolót (fent balra). és így a fájdalom gyorsan enyhül. amelyek az oxigénigényt csökkentik. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. fejezet). hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. A legfrissebb adatok arra utalnak. és 15. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. feltehetôleg azért. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. akkor kombinált kezelés szükséges. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. amelyeket naponta egyszer adhatók. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. Ha ez hatástalan. E hatások mellett.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. asthmás betegeknél. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. elsôsorban vénás értágulat. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. ahol alkalmazásuk kontraindikált. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik.16. 38 . Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek.

valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. Emellett. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. Ugyanakkor. amely rendszerint szegycsont mögötti. mivel nem okoz tachycardiát. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). Az atrioventricularis. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. atherogen. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. mint a β-blokkolóknál. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. kevésbé okoz tachycardiát. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. és a napi négyszeri. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. a dihidro-piridinek (pl. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. amely tartós hatású kalcium-antagonista. közepes dózisban. Dohányzás. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. A bypass mûtétben a vena saphena. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. Stabil és instabil angina. 30 percig hat. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. amely gyakran limitálja a dózist. Amikor azonban a tünetek hirtelen. vagy javul. nem alakul ki tolerancia. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. vagy nyugalomban következik be. mint a nifedipin. Az izoszorbid-mononitrát adásával. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. oralis. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. és 15. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. 8 és 13 órakor adjuk. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. és igen szívesen használják az angina kezelésére. a használt készítménytôl (sublingualis. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. ill. Hatásmechanizmus. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. vagy gyakran jelentkeznek. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. pl. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. 39 . ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. fejezet). ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. gyakran kisugárzik a karokba. Az amlodipin. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. Nemkívánt mellékhatások. transdermalis. nifedipin. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). fejezet). orális nyújtott hatású) függôen. de a máj gyorsan metabolizálja. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. fejezet). ezért a kardioszelektív βblokkolók. feltehetôleg azért.

adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. vagy kalcium-antagonista hatású. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. B. és 0. és meg- aa ist sítj fáz 3. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. de súlyos formái (pl. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. myocardialis infarctussal) társulnak. A. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. thyreotoxicosis. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. 2. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). amely intravénás atropinnal kezelhetô. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. és 3. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. C. izgatottság. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. de ez számos módon zavart szenvedhet. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). nincs bizonyíték arra. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. 40 . újra depolarizálhatók. különösen azokban a betegekben. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így.17. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. OSZTÁLY iv. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek.

A diastole alatt. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). hasmenés. továbbá II. Az iv. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. Lassítják a 0. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. különösen azoknál a betegeknél. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. dyspnoea. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. és ezért érzékeny a lidocainra. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. hányás és az erôs antikolinerg hatások. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. Acetil-kolin. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. A noradrenalin csökkenti a gK-t. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. mivel biztonságosabb. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. a gyors Na+-. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. sok Na+-csatorna inaktiválódott. Az I. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. A vezetés a His-kötegben is lelassul. Az I. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. A osztály vegyületeivel ellentétben. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. amikor a Na+-csatornák zártak. és 16. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. és a lassúbb Ca2+-áram. 41 . Az I. így a mellékhatások (pl.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. neuropathia és pulmonaris alveolitis. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). fejezet). Az ischaemiás területeken azonban. akciós potenciál keletkezik. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. Mellékhatásai antikolinerg hatások. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. és arrhythmiát is provokálhat. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. Noradrenalin. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. amikor más szerek hatástalanok. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. hányás. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. osztály) (lásd még a 15. Az ectopiás focus. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. Ezek a fotoszenzitivitás. pajzsmirigybetegségek. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. fázist. émelygés. az I. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. Az I. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. Ha a bal pitvar mérete normális. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. A sotalol III. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. Az amiodaron számos csatornán (pl. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. K+. mint az AV-csomóban. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. Mivel így AV-blokk alakul ki. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. de a betegek kb.

valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. A jobb. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. fejezet). mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. amely mind tüdôpangást. Az ACE-gátlók (pl. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. légszomj. amely fokozza a nátrium. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. Így.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. pl. fáradtság. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. Ez számos tünetet eredményez. intravénás infúzióban. Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. bendrofluazid) adása elegendô lehet.és aldoszteronszinteket eredményez. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô.18. oedema. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock).és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel.(ACE-) gátlót (fent jobbra). amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. de az akut súlyos szívelégtelenségben. 42 . hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. jobb oldali ábra). akkor inotrop szer (fent balra) adható. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt. jobb oldali ábra). Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. mind perifériás oedemát jelent.

krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. fejezet). Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. és úgy fokozza a kontraktilitást. A digoxin intoxikáció elég gyakori. Így. captopril. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. Más terápiára nem reagáló súlyos. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. és csökkenti oxigénfogyasztását. Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. szint növekedésének meggátlásával. A toxicitást növekedtével. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki.ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. fejezet). esetleg pszichózis kialakulása. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. így a digoxin hatása pl. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. Közvetlen hatások (lent ). hányingert. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. A dobutamint akut. Egyéb szervekre kifejtett hatások. akik már kaptak diuretikumot. azaz az elôterhelést (preload). Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. Elektrofiziológiai hatások. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. és káliumpótlók. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. Toxicitás. bal ábra). Hatásmechanizmus. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). azaz az utóterhelést (afterload). valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. A sinus rhythmust mutató. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. ill. fejezetet). valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. és csökkenti a keringô vér térfogatát. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. Nincs arra vonatkozó adat. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. 43 . amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. Mechanikus hatások és terápiás haszon. Közvetett hatások. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. hányást és hasmenést okozhat. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken.

Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. hogy csökkentik a mortalitást. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. mint az. 36–48 óra alatt alakul ki. Kimutatták. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. Leghatásosabbak akkor. különösen a streptokinase-t.a faktort és néhány egyéb faktort.. Így. IX. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. és mindegyik szerrôl kimutatták. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. . míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik. csekély fibrintartalommal. faktorok. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. ha azonnali hatás szükséges. posztoperatív thrombosis megelôzésében. mélyvénás thrombosisban. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. valamint protrombin-képzôdéshez vezet.a faktort gátolja. akkor heparint is kell adni. Feltételezik. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. és X. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. A warfarin orálisan aktív vegyület. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. A keringés lassabban mozgó. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. Kumarinszármazék. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. A thrombolyticumokat. hogy melyik készítményt adjuk.19. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. satírozott) és ez módosított VII.

A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. metronidazol). carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. etanol. csökkentik a warfarin lebomlását. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. A streptokinase. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. tüdôembolia. erôsen savas. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. és ezáltal potenciálják annak hatását. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. akkor az arteriák kb. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. Ez az idô ahhoz szükséges. Mivel a vérben. ez pedig aggregációt vált ki. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. ez pedig lehetôvé teszi. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). barbiturátok. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. 45 . A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. cimetidin. Intravénás infúzióban adják ôket. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. ha kellôen korán adják. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. mint az intravénásan adott heparin. A protamin bázisos peptid. pl. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. ha a véráramlás lelassul. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. hogy „kimosódnának”. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. amely a savas heparinnal egyesül. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. amely nem enzim. A streptokinase-zal ellentétben. amely további plazminogént alakít át plazminná. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. hányás. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. bár növelik a stroke veszélyét. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. Amennyiben szükséges. idônként azonban stroke is kialakulhat. Azok a vegyületek (pl. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén).A thrombus az érpályában lévô. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. kórosan képzôdött vérrög. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. 50%ában okoz reperfúziót.

csökkentik a máj koleszterin szintézist. a koleszterin kiürülés fokozódik. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. míg a fibrátok (jobbra lent). amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába.20. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. A zsírsavak. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. Az anion cserélô gyanták (fent balra. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). A statinok. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. A maradék. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész).és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. vagy azoknál a betegeknél. . amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. a lipoprotein lipázzal ( ). Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. Arról a terápiáról. amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének.

Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. Atherosclerosis. Nemkívánt mellékhatások. a trigliceridek. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. de azt feltételezik. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. A nagy alkotórészek (chylomicronok. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. 10%) és növelik a HDL (kb. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). 10%) szintet. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. Erôsen nyilvánvaló. szédülést és szívdobogást. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. Fokozzák az epesavak kiválasztását. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. gemfibrozil. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. A hyperlipideamia fô terápiája. A gyógyszer hiányossága. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. a cukorbetegséget. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. hogy átjussanak az érfalon. fokális károsodást okozva az intimán. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. prosztaglandin-mediált kivörösödést. 5%-a családi eredetû. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. beleértve a koleszterint is. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. Gyógyszer kombinációk. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. de az esetek zömében az ok ismeretlen. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. diabetes mellitus. hasmenést és székrekedést okoznak. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. Ugyanakkor. mint pl. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. Ha a tetô megreped. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. 47 . pl. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. beleértve a dohányzást. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. vagy mindkettô szerepet játszhat. kivéve a súlyos és örökletes eseteket. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. Nem teljesen tisztázott még. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. Ugyanakkor. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. Az esetek kb. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. akik nikotinsav. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. a magas vérnyomást. hypothyroidismus. A fibrátok (pl. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. Hyperlipidaemiák. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. a balkamrai hipertrófiát. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). ezért úgy tûnik.és LDL-koleszterint és kimutatták. 30%) okoznak. az étrendváltoztatás (pl. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. Anion-cserélô gyanták. akkor a subintima úgy viselkedik.

desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). ) felszaporodásának köszönhetô. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. A több hónapig tartó terápiában. mivel az tovább marad meg a szervezetben. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. Vashiányban. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. amely krónikus vérvesztés. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. 48 . amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer.21. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). az orális vitaminadás haszna kevés. B12-vitamin és folsav szükségesek. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. ) gátlásának. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel).

amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. Ez nagyméretû. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. Ezt. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. akkor a dózist csökkenteni kell. ha a vastartalék alacsony. intrinsic faktorral. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. ha a folsav utánpótlás megszûnik. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. ha az orális terápia sikertelen. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. gyomortáji fájdalom. úgy hogy magára a faktorra. még átmeneti javulás után is acidosis.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. hasmenés. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel.és fehérjeszintézis folytatódik. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). hányással. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. Metil-malonil-CoA-mutáz. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A sejtosztódás csökkent. mivel az anaemia ugyan javulhat. Az azonban fontos. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. Egyes gyógyszerek (pl. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. de ez emelkedhet. phenytoin. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. Vas toxicitás. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. ERITROPOIETIN A hypoxia. coma és halál követheti. de az RNS. amelyet autoantitestek okoznak. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be.3 g). Toxikus folsav. 49 . A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan.5-1 mg/nap). Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. székrekedés). A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik.VAS A hem magját vas atom képezi. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. orális fogamzásgátlók. Abszorpció. A rekombináns eritropoietint (epoetin. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. az idegi degenerációt azonban nem. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. Ez alhasi fájdalommal. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat.

A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. Újabban felvetették. a depresszió. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. A glicin szintén gátló transzmitter. amelyek a gyors. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. mint neurotranszmitter mûködhet. mint a parkinsonismus. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. és igen nagy számú célsejtre hat. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. diffúz módon következik be. 50 . A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. elsôsorban a gerincvelôben. az alkoholt. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. mint a koffeint. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. Azok a transzmitterek. a migrén és a schizophrenia. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. mint bármely más gyógyszercsaládé.22. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. A gyors.

A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. vagy sem. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. GABA. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. amely a senilis dementia gyakori formája. * AMPA. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. striatum. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. A lamotrigin antiepileptikum (25. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. fejezet) is alkalmazzák. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. fejezet) dopamin. neuropeptid-Y. NMDA. de vannak arra vonatkozó adatok. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. kolokalizáltan található meg. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. pl. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. fejezet). hippocampus. NO. a hosszútávú potenciációban. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. szomatosztatin. fejezet). A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. amelyrôl feltételezhetô. eddig ismeretlen ok folytán. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. fejezet). Ez utóbbi. fejezet) hoznak összefüggésbe.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. és így görcsoldó hatású. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. amely pl. 51 . Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. fejezet). A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. amelyrôl azt feltételezik. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. függôen attól. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. Hatása sztrichninnel antagonizálható. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. és mind a sztrichnin. fejezet). A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. fejezet). amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat.antagonistákat alkalmaznak. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. és innen számos elôagyi területhez. valamint a görcsgátló vigabatrin. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. akárcsak a noradrenalin. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. játszik szerepet. amelyet mérsékelt (kb. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. és feltehetôleg a valproat (25. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. szerepet játszhat a depresszióban. A tacrin kolinészteráz-gátló. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. N-metil-D-aszpartát. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. cerebralis cortex. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. fejezet). fejezet). AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. fejezet) is olyan gyógyszerek. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. Az Alzheimer-kórt. A benzodiazepinek. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. A szerotonin. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. glutaminsav. míg schizophreniában (27. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. a barbiturátok (24.

a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. II. Elôször. vagy fájdalom csökkentése.8 *) Enflura Halothan (2.23. Így. amely a cardiovascularis. a szorongás. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. kloroform. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. valamint a sima. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia.és a harántcsíkolt izomzatot. stádium) követi. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. és 2. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. mivel nem hepatotoxikusak. a szívizmot. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. ). etil-klorid és a triklór-etilén. stádium). és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. hyoscin) intravénásan adják be. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). Az enfluran és az isofluran újabb szerek. fentanyl). Amennyiben szükséges. Ezek a szövetek azonban. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. ciklopropán. Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. bronchus szekréció). de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására.4*) A és gátló ezz int el a ern II. adásával érnek el. a megfelelô szert (pl. . az anesztetikumokból beadható olyan dózis.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). Mindamellett. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. Az oxigénnel. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). stádium). bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. Az érzéstelenítés során. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. létrejön az analgesia (I. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. vagy propofol iv. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak.

ha a betegnek fájdalmai vannak. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. adhatók mûtét elôtt. Így.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. Analgetikumok. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. a morphin (29. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. fejezet). hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. fejezet). Ami még fontosabb. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. dózisfüggô hypotensio alakul ki. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. de gyakran alkalmazzák. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. Barbiturátok. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. Az opioid analgetikumok. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. kevesebb myocardiális depresszió. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. ha az anaesthesia alatt iv. ondansetron) is adnak. Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. ezzel a membránt megfeszítik. de ezek sokkal hatékonyabbak. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. szülés. Egyelôre nem ismert. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. Hatására. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. Az enfluran hátránya. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. lorazepam. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. Számos. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. de gyakran okoz hallucinációkat. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. ha analgesia elérése szükséges (pl. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. diazepam. A szekréció és vagusreflex csökkentése. Mivel. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. alkalmazzák. ezért az kerülendô. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé.vagy a légzôrendszerre. Posztoperatív antiemesis. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. bár ez a választás csak akkor logikus. metoclopramid. de kevésbé cardiodepressiv. ezért széles körben alkalmazzák. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. Idônként azonban görcsöket. így kicsi a valószínûsége. így feltételezik. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). elsôsorban myocardialis depresszió révén. hogy az anesztetikumok. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. mint pl. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. mint pl. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. különösen a halothan. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. feltehetôleg azáltal. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. beadott thiopental kevesebb. Nem barbiturát származékok. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. hogy az isofluran hepatitist okoz. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. és mivel gôze nem irritáló. 53 . az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. Az iv. hogyan fejtik ki hatásukat. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését.2%-a metabolizálódik. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. közlekedési baleset). A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. Mivel a propofol (2. Egy másik lehetôség. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. és gátolhatják annak normális mûködését.

mint az anyavegyületé. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. Számos antidepresszáns (pl. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. amelyrôl úgy gondolják. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. . amely a szerotonerg szinapszisokon hat. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. vagy álmatlanság oldására. Éppen 54 ezért. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. de ciklo-pirrolon származék. ill. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. amikor a hajnali felébredés a probléma. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. A tartós hatású vegyületek (pl. fejezet) hatással rendelkeznek. hipnotikus. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. A BDZ-k anxiolitikus. bár újabban megállapították. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. toleranciát és dependenciát okozhat.24.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. Ez utóbbiak. . A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. fejezet). rigiditás és tremor jellemez. amelyet mozgásszegénység. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. Más. amely nem penetrál az agyba. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. Parkinson-kórban. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. orthostaticus hipotensio). 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. putamen. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. ). A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség.26. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. Fokozatosan súlyosbodó kórkép.

hogy csökkentsék a levodopa késôi. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. de a tolerancia hamar kialakul. hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. különösen az idôs és dementálódó betegeken. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. de rendszerint tünetmentes. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. de az akinesiát. ez a hatás azonban nem igazolódott. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. A tartós kezelés problémái. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. vizeletretenció.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. pszichiátriai tünetek. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. amely képes bejutni az agyba. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. Másik lehetôség. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. hallucinációk. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. Antiparkinson hatása mérsékelt.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. orthostaticus hypotensio). Az orthostaticus hypotonia gyakori. székrekedés. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. úgymint szájszárazság. míg a noradrenalin és szerotonin nem. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. 59 . Egyelôre nem bizonyított. kevéssé befolyásolják. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. Az apomorphin a D1. Bármely esetben. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. pszichotikus állapotok és a konfúzió. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. de sokkal gyakoribbak. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. amely a MAO-B hatására képzôdik. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. Úgy tûnik. és eddig sem endogén. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. és ott dopaminná alakul. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. Hatásmechanizmus. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. mivel levodopa iv. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. infúziójával.2. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). vagy sc. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. hányinger. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg.és a D2-receptorokat stimulálja. A neuroleptikumok (27. azt feltételezték. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. Természetesen.3. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. Így.

Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). és magatartászavarok. . amelyek irreverzibilisek is lehetnek. ezért feltételezik. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. gondolkodás-. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. A relapsus gyakori. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk.és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. de arra is vannak bizonyítékok. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. amelyek intrauterin történéseket. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). amely arra utal. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. hippocampus és amygdala).27. még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. Egyelôre nem tisztázott. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. de csak a clozapin az. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. téveseszmék. A negatív tüneteket. vagy viszonylag mentesek. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást.

A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. mint a chlorpromazin.mint például orthostaticus hypotensiót. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. risperidon.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. A vegyület elônye. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. Ugyanakkor. Egyfelôl. magas dózisban retinakárosodást okozhat. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. Piperidin oldallánc. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. 61 . nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. anaemia haemolytica. Piperazin oldallánc.) A clozapin atípusos tulajdonságú. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. bár éppen az atípusos vegyületek azok. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. mint a D3-receptorokon. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. különösképpen idôsekben. beleértve a muszkarin. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. Ritkán. A D2-receptorok (és a D3. cholestaticus icterus és fényérzékenység. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. A flupenthixol. mint a striatalisokhoz. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. míg a D2-szerû csoportba a D2. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. Lényeges lehet azonban. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. sulpirid) elnevezés onnan származik. és bár meglehetôsen szedatív hatású. A clozapin különleges szer. Propil-amin oldallánc. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. 1. és nem gátolja a kolinerg. A clozapint egyesek úgy tekintik. amelynek nincs szedatív hatása. Ugyanakkor. és kevésbé okoz szedációt. mint a clozapin. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. Egy másik ok lehet. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. Igen erôsen szedatív hatású. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). 3. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. D3-. D4-altípus) mind a preszinaptikus. a betegek jól tolerálják. mint a chlorpromaziné. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. A risperidon újabb antipszichotikum. valamint hypotoniát. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. 2. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. D3 és D4. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. bár ennek oka nem ismeretes. ezért feltételezik. Egyelôre nem tisztázott.és α-adrenerg-receptorokat. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. thioridazin. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. bár a thioridazin. Ez azonban puszta feltételezés. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz.és 5-HT2-receptorokat. mint más neuroleptikumoké. mivel a betegek kb. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. mint például agranulocytosis. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. minden antipszichotikum dopaminantagonista. és ma is széleskörben alkalmazzák. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). amelyek erôs hatású neuroleptikumok. bôrkiütések. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. 3%-ában neutropeniát és kb. Ma még tisztázatlan. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. Mivel a nucleus caudatus területén. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. mint az újabb vegyületek. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. a perphenazin és a trifluoperazin. szájszárazságot okoznak.

62 . A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). Ennek oka ismeretlen. és bár öngyilkossághoz is vezethet. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. a munkaképesség. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. de a konvulzió is gyakori. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. jobb teória mégsem lépett a helyébe. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin.(5-HT) felvételét (fent balra). Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. pánikot. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). mint a mánia. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel.28. különösen a MAO-gátlóké hányingert. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. A depresszióban. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak.(NA) és/vagy a szerotonin. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. A betegek kb. az étvágy. hányást. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. kórjóslata általában kedvezô. amely sokkal gyakoribb. amely a magatartás. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél.

LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. Az acut mania kezelésére is adják. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. ephedrin. gyakran okoz depressziót. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. székrekedést. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. hasmenés. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. mind a 5-HT-felvételét gátolja. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. A moclobemid reverzibilis gátlószer. Hatásmechanizmus. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. de vannak más jellegû mellékhatásaik. valamint a β1. hasmenés és székrekedés. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. néhány vegyület antidepresszáns hatású. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. Úgyszintén. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. homályos látást. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek.5-1. akkor hipnotikumként is hat. sajt. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. szédülés. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. 26. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak.és szerotonin-raktárakat. de ha az enzim gátolt. továbbá azoknál. amint a szer adását megszüntetjük. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. A venlafaxin olyan új szer. confusio.A depresszió monoamin-elmélete.és/vagy 5-HT-visszavételt. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. hányás. A szer jól tolerálható. Túldozírozás esetén. amely kiüríti az agyban a noradrenalin. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. de nem antidepresszáns hatású. és csökkentik a barbiturátok. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. fejezet). Nem tisztázott. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. de azt kimutatták. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. Terápiás szélessége kicsi.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás).és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. hypothyroidismus és súlynövekedés. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. A reserpin. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. anorexia. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. hypotoniát és comát okoz. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. A lítiumot. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. Receptor-reguláció. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger.és/vagy szerotonin-koncentrációját. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. Különösképpen azért. alkoholos italok) fellépô. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. 63 . ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot.0 mM). A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. egy. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. mianserin. mivel számos második generációs antidepresszáns. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. fejezet). amely mind a noradrenalin. Különösen nehéz megérteni. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. hányás. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). trazodon). vagy azoknál. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. vizeletretenciót. vadhús. ataxia. de mivel reverzíbilis gátlószer. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. mint a többi MAO-gátló. kéztremor. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. és ha lefekvéskor adják. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik.

a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. Hasonlóképpen. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. eufóriát és szedációt okoz. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. Az elektroakupunkturás analgesia. Ez analgesiát. met-enkefalin) szabadítanak fel. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. fejezet). Sajnos. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. Ide tartoznak a lokális interneuronok.29. légzésdepressziót. székrekedést okoznak. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. Néhány analgetikum. . mind az agytörzsben. amelyek opioid peptideket (pl. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. satírozott terület). Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. Így. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. mint például a codein. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. és ahol indokolt. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. P-anyag. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. hogy peptideket szabadít fel (pl.

Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. különösen ha intrathecalisan adják. de rövidebb ideig hat. naloxonnal nehezen fordítható meg. hogy olyan vegyületek. Az enkefalinok a δ-receptorokra. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. szedácio. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. A vegyület kb. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. Ez részben annak köszönhetô. csökkent válaszkészség) alakul ki. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. mint a morfin. mint pl. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. amely kevésbé okoz analgesiát. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. míg a paracetamol hepatotoxikus. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. Kevésbé valószinû. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. hogy dependenciát okoz. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. A κ.Az opioidokat úgy definiálják. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. amennyiben elôfordul. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). mind az agyban. Néhány opioid analgetikum (pl. co-proxamol). vagy légzésdepressziót okozhat. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz.és σ-receptorokon agonistaként. székrekedést és hypotoniát. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. a III. A µ. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. a σreceptorok nem opioid receptorok. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. fejezet). mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. hyperpyrexiát és konvulziót. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. (A fenciklidin. fejezet) csökkenthetôk. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. 65 . A légzésdepresszió. Mellékhatásai (székrekedés. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. mint az NSAID-ok magukban. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. amely pszichostimuláns. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. dinorfin-A). Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. convulsiók). A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. pentazocin. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. A pethidin a MAO gátlókkal (28. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. eufória. Dependencia. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. visszaélésre lehetnek alkalmasak. fele. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. fejezet). amely κ-agonista és µ-antagonista. A morfinnál erôsebben euforizál. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. légzésdepresszió. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. hogy gyakran hallucinációkat. A diamorphin (heroin. Ugyanakkor. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. A nalbuphin. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. hányás. E peptidek pontos funkciója. bár tartós hányást okozhat.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. analgesia. morfin). Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók.

Egyelôre tisztázatlan. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. opioidok. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. amely megmagyarázza. hatásosak lehetnek. ondansetron. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. az 5-HT3 antagonistákat (pl. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. ha lehetséges. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. Éppen ezért. beleértve a gyógyszereket (pl. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. Az utóbbi idôben. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. toxinok. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. a vestibularis betegséget. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. H. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. mint megállítani amikor már elkezdôdött. opioidok. Antiemetikumok (hányás. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). cinnarizin). a migrént és a terhességet. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. 66 . ipecacuanha. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. Másrészrôl. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. a provokatív mozgásokat (pl. anaestetikumok. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. digoxin). hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást.30. promazin. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. bár gyakoriak a mellékhatások. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. citotoxikus szerek. tengeribetegség). de perifériás hatásuk is fontos lehet. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz.

hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. az ondansetronnál. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. A gyógyszer okozta hányás. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. a légzés visszatartott. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. szimpatikus hiperaktivitással. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. fejezet). hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. 4. hogy az. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. Bármely patológiás folyamat. segíthetnek a problémán. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. kerülni kell a fejmozgatást. Klinikai vizsgálatokban igazolták. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. hányingerrel és hányással. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. metoclopramid és dexamethason. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. mint a chlorpromazin. fejezet). mint pl. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. Limbikus agy. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. migrénben. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig).és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. A szédülés heves rohamai hányingerrel. kapott rosszulléteket. A tengeribetegségrôl azt tartják. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). Kevésbé szedatív. vagy extrapiramidális tüneteket. levegôben stb. Vestibularis rendszer. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. A folyamatos provokatív mozgás (pl. Ez elôny lehet pl. A hányásközpont a nervus vagus. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. 5. prochlorperazin). de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. Terhesség. Vestibularis betegség. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. szájszárazságot és homályos látást. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. amelyeket kaphattak. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). hányással. mint antiemetikumokat. Az 5-HT3 antagonistáknál. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. mint antiemetikumot. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. mint pl. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. hideg verejték. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. de kevesebb mellékhatást okoz. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. 67 . súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. szédülést eredményez (bármi. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. amely a forgómozgás téves érzékelése. A betegséget sápadtság. hányinger és hányás jellemzi. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). amely akkor fordulhat elô. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. pl. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. 2. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. Például. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. A vestibularis. Ugyanakkor. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. 27. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. de egyesek. a cisplatin. A glottis zár. A metoclopramid D2 antagonista. Kemoszenzitív triggerzóna. Nucleus solitarius. amely gyakran okoz álmosságot. hányingerrel és hányással párosul. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. Nem ismeretes. 3. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. amelynek a hányás az alapja.

A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. benzodiazepinek. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. mint a tizenkilencedik században. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. amely károsítja. kokain vagy heroin szívása. A gyors felszívódás (pl. opioidok. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond.31. Ugyanakkor. számos tényezôtôl függ. amphetamin. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. hepatitis. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). vagy idônként azért. amikor a laudanumot. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. A tolerancia jellemzôje. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. psychostimulánsok. míg a stimulánsok (pl. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. intravénás injekció. amphetamin) megvonása depressziót. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . Egyes vegyületek (pl. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. stimulánsok). hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. alkohol. Annak valószínûsége. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. a beadás módja. a káros túlgyógyszerelés (pl. vagy veszélyezteti az egyén. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. Mikrodialízis technikával. nikotin. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. Az elkerülhetô. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez.). ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. az adagolás és maga az egyén. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. Így a depresszánsok (pl. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). mint például a gyógyszer fajtája. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. vagy amelynek használata illegális. septicaemia stb. . hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. Általánosságban. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS).

Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. nikotinéhség. füstölhetô. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. 69 . Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. mint „felfrissítô” szert. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. izzadást. hypertonia. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. ingerlékenységet. Az Egyesült Királyságban évente kb. míg a szabad bázis („crack”). de kevésbé intenzív tünetekkel jár. orrspray. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. amely mind stimuláns. tachycardia) rendelkeznek. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. hasis). A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. amelyek némelyike ismert karcinogén. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. és pszichotoxikus hatásúak. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. A clonidin ugyancsak segíthet. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. hányást és hasmenést. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A tartós hatású szerek elvonása. bôr tapasz) alkalmazásával. és insomniát okoznak. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. úgymint tüdôrák. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. ingerlékenység. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. hányingert és hányást eredményez. úgymint pánik. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. A cannabis. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. Az MDMA-t széles körben használják. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. Ugyanakkor. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. mind hallucinogén. anorexiát. Eufóriát. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. tremort. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. amely sokkal illékonyabb. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. Cannabis (marihuána. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. visszacsapás) jelenséghez. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. pl. libabôrt. amelyben az egyén agitálttá. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. tartósabb. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. rágógumi. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). A methylendioxymethamphetamin (MDMA. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC).és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. különösen a hányingert. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. A nikotin fokozza az éberséget. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. mind depresszáns hatású. mint például a methadoné. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni.

A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. mégis széles körben alkalmazzák. hasi katasztrófa) enyhítésére. gyomortáji fájdalmak. Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. a COX-2 indukcióját fokozzák. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. így kiválasztása fokozódik. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. ibuprofen. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. hogy a propionsav-származékok (pl. Ugyanakkor. hogy azok hatékonysága hasonló. hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. hányás.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. myocardialis infarctus. Mivel gyenge sav (pKs = 3. Alkalmazásuk széleskörû. indukálható izoforma. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. Az NSAID-okat úgy tekintik. mint gyenge analgetikumot. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. fülzúgás). hányinger és gastritis). fejezet). csonttumor). Hátránya. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. Orálisan jól felszívódik. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). Mivel úgy tûnik. fejezet). hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. vesekôroham. 4 óra a hatástartama. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. Sajnos. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. ezért gyakran ezeket adják elsôként. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. és 44.32. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. 70 . bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. amelynek kb. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. fogfájás. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. és nem okoz gyomorirritációt. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul.

Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. elôfordulásának valószínûsége. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. A misoprostol PGE1 származék. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. Ecetsavszármazékok. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. amelyek a vesemedullában. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. pangásos szívelégtelenségben. cirrhosisban). amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. 71 . hisztamin. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. Pirazolonok.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. legalábbis részben. Mindazonáltal. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. Gyulladásos arthritisek. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. de nagy a nemkívánt mellékhatások. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. A COX mûködésének mechanizmusa. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. merevségét és a duzzanatot enyhítik. mint pl. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. Oxicam-származékok. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. de a perifériás hatás a meghatározó. A gátlás annak következménye. részben pedig azért. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Ugyanakkor. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. felszabadulással társul (pl. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. A colchicin hatékony szer köszvényben. mind centrálisan kifejtik. Ezzel szemben. A paracetamol. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. mivel adásukra hosszú ideig. Gyulladáscsökkentô hatás. különösen az olyan betegekben. gyomorvérzés. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. A colchicin azonban hányingert. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. azokban az esetekben. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. hányást. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. bradikinin) okozta fájdalmat. amely elnyomja a gyógyszer hatását. de erôsen toxikus vegyület. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. Az akut rohamokat indomethacinnal. mint megszünteti a gyulladást. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. mint például az ibuprofent. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. mint pl. ulceratio. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. naproxennal. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. részben azért.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. valamint só. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. Gastrointestinalis rendszer. magas dózisban lehet szükség. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. a paracetamol hatásos. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. fejfájás és szédülés. A peroxid a hem. Nephrotoxicitás. Az uricosuriás szerek. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák.

Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. de más faktorok hatása (pl. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). 72 . elsôsorban az aldoszteron. rheumatoid arthritis. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. vagy nincsen. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). Ezek. ). A szteroidok a génaktív hormonokra példák.(adrenokortikotrop hormon. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. A glükokortikoidok.és fehérje-anyagcserére hatnak. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. emberben a szénhidrát. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). asthma bronchiale. ACTH) felszabadulást eredményez. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). A mineralokortikoidok. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. ). colitis ulcerosa.33. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. reninangiotenzin rendszer.

mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. mûtét. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. Így. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. mivel a proteinszintézis gátolt. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz.). vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. ulcus pepticum és a meglévô. így súlyos stressz esetén (pl. A kortikotropinról azt is feltételezik. Anyagcserehatások. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. mint a prosztaglandinok. cataracta. Gyulladásgátló hatások. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. mint orálisan. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. ekzemában kenôcs formájában. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. alacsony plazma Na+. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. amelyek a szteroid-. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. vagy az azt követô adrenalectomiában). A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. magas K+. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. glaucoma. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. 73 . Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. Mellékvese-szupresszió. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. Fertôzések. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. mint például az agyi oedema. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni.(35. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. tuberculosis). hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. valamint (iii) helyileg (pl. Hatások. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. Immunszupresszív hatások. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. infekció) további szteroidot kell adni.) Anyagcserehatások. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. angiotenzin-II. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. tiroid. Addison-kórban. fejezet). és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet.

Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. mesterolon) orálisan is aktívak. és nagyobb mûtétek után. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. Az LH. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. míg 74 a szintetikus androgének (pl. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra.és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. tónusban) a tesztoszteron hozza létre. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . E) fejlôdik. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. illetve androgéneket). továbbá az FSH. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. ) negatív feedback hatása alatt áll. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója.34. amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. A herék (jobbra. A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák.és LHszuppresszió. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra). valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket.

míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). amikor az ösztrogén adása kontraindikált. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. Ugyanakkor. súlynövekedés. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. a dohányzás. Számos menstruációs kórképben (pl. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. Folyamatos. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki.ront (középen balra) választ el. Az androgének nôkben számos. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. és ezáltal fokozzák az FSH. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. Az enzim indukciót kiváltó szerek. fejfájás és hányinger. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. Hatások. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. vérzési zavarok). tónusban). pl. 75 . hogy a korábbi thromboembolia. phenobarbital. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. a prostatában. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. libidováltozás. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. Hatásmechanizmus. feltéve. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra.és LH-felszabadulást. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . görccsel járó dysmenorrhoeában). Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. mind a kombinációs. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. hirsutismus. míg a bôrben. amit azután a menstruáció során elveszít. az emlô érzékenysége. olyan esetekben. áttöréses vérzés. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. Kb. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. carbamazepin. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. A súlyos mellékhatások száma kevés. dysmenorrhoea. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. „Abortusz tabletta”. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. így gátolják az ovulációt. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. dometriosis. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. mint pl. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. Nemkívánt mellékhatások. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. hogy a menstruáció bekövetkezzen.

valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. A jodidot az aktív. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. szervspecifikus autoimmun betegség. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. Ezt követôen. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. propranolol) gátolható. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). ahol az. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. A populáció kb. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. Egy másik hormont. . amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. és ott kolloid formában tárolódik ( ). a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. „beépül” és T3 ( ).35. fejlôdéséért. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. tireotropinfüggô pumpa ( ). A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért.

A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. izzadást és tremort okoz. hogy a plazmamembránban. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. Jód. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. és ha állapotuk rosszabbodott. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. mint a carbimazol esetében (0. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. és ha szükséges. 77 . HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). ha a plazmaprotein. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). A T4 úgy tûnik. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk.1%). valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. és a szív perctérfogatának csökkenése. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). hogy jelezzék a torokfájást). amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. T3 és T4. különösen a dijód-tironin képzôdést. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. bár ez vitatott. Emellett. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. Amellett. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. A bôrt szárazság jellemzi. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. így sokkal gyorsabban hat.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják.5%-ban. az étvágy-. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. mint a T4. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. A liothyronin a T3 nátriumsója. TSH. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. de úgy gondolják. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. A jodidok számos. amely hôérzékenységet. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. A kb. illetve 99. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. A hatás kialakulása késik.4%). amelyet a hypothalamus szintetizál. A propranololt hydrocortisonnal. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot.95%ban) kerül elszállításra.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. Ez teszi lehetôvé. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. struma) eredményezi. hogy zömmel a T3 prohormonja. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. leltetett addig. 20%-áért felelôs. Hatások. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek.

ami gyakran elhízással párosul. típu- . pl. típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. A II. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. az izmok. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. A II. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. és az inzulin pótlása szükséges. Igazolt.36. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. Ez az I. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). amely acet-ecetsavvá alakul. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól.

és étkezés hatására fokozódik. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. A granulák az inzulint kristályos formában. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. Nemkívánt mellékhatások. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. Súlyos esetben. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. Rövid hatástartamú készítmények. kétfázisban ható kombinációk oldódó. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. injekciójának kombinációjából áll. membránátívelô glikoproteinek. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. amely két. Étkezés közben kell bevenni. hasmenés. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. A tolbutamid kevésbé hatékony. valamint az étkezések elôtt. A legtöbb I. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. Az inzulint sc. flatulencia. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. 20 óra). ha a tolbutamid nem. A keverék úgy készül. (A hatás kialakulása 30 perc. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. Ezek általában azok a soványabb betegek. Inzulinfelszabadulás. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. cinkkel együtt tartalmazzák. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. míg kisebb részük megmaradt a sertés. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. rossz közérzet és igen ritkán. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. Inzulin antitestek. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. 70% isophan). Az állandó hatású. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. (Ilyen adagolási séma.sú diabetesesek kb. olyan. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. Nemkívánt mellékhatásai hányinger. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. Inzulinadagolási sémák. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. 79 . hányás. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. különösen idôs betegek esetében. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. Az inzulinreceptorok két α. mint a glibenclamid. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. de az esetek kb. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. csúcshatás 2-4 óra között. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. vagy az inzulin cinkkel. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. a reggeli és az esti étkezés elôtt. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. amelynek hatástartama maximum 35 óra. hatástartam maximum 8 órán keresztül). hogy intenzív kontroll mellett. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. Így. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. Biguanidek. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. amely naponta kétszer. 30% oldódó és gyület. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). akkor coma és halál következhet be. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. egyharmada kedvezôen befolyásolható. A II. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. típusú diabeteses betegek azon csoportja. Ha a glibenclamid hatástalan. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. További igény. mint az amorf). Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. elhízott egyéneknél). illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. ha eszméletlen). A II. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. humán inzulinnal kezelik.

ahol a nitrocsoportja redukálódik. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. 80 . valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). Toxicitása szelektív. Emellett. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. orális hatékonyságuk. Az 5-nitro-imidazolok. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. trimetoprim. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. A szer bediffundál a szervezetbe. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. a bacillusok pálcika alakúak). Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). ez pedig sejthalált eredményez. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. rontva funkcióját. Számos szulfonamid ismert. és a folsavat maguk szintetizálják. vagy nem (Gram-negatív). amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). mint a szulfonamidok.37. fejezet). hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. pl. *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. Jelentôségük ma már kisebb. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. Úgy tartják. mint a humán enzimhez. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. azt az enzimet. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek.

mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. fejezet). de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. Ugyanakkor. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. idôvel rezisztenssé válik. vagy öröklött. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. fejezet) fertôzésekben. bôrkiütés. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. 2. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. baktériumokat. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). 1. A rosszul oldódó szulfonamid. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. * Az E. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. Nemkívánatos mellékhatások. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). 2. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. átkerül az egyik baktériumból a másikba. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. Salmonella. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. de klinikai szempontból a Staphylococcus. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. hányás. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Átvitt rezisztencia. a Stevens-Johnson-szindróma. kortikoszteroidok. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). amelyek nem. amely idôközben válik rezisztensé. mint az E. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. számottevôen felerôsíti. amelyekkel megkíséreljük. Ebben az esetben az a gén. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. Csökkent gyógyszerakkumuláció. amelyek károsítják a szert. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. ezzel károsítja azt. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. coli. Ez megelôzhetô. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. is hatékony. de adható parenterálisan is. A kötôhelyek megváltozása. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. Giardia lamblia. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. A jobban oldódó szulfonamidoknál. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. Pseudomonas aeruginosa. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. ide értve a Bacteroides-törzseket. A mellékhatások ritkák. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki.és Campylobacter-törzsek.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. Elôfordulhat konvulzió is. de jelentkezhet hányinger. 81 . A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. Trichomonas vaginalis (42. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. mivel az a baktérium. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. szédülés és fejfájás. vírusokat. mint pl. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. azaz Entamoeba histolytica. vagy tumorsejteket. 3. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. pl. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. 4.vagy csalánkiütéses). plazmahíd) révén kerülhetnek át. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. Inaktiváló enzimek. sokkal ritkább. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. amely korábban érzékeny volt. Szelekció. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. de a hatástartama hosszabb. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. mint például sulfadiazin. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. A súlyosabb reakciók.Szelektív toxicitás. mint például agranulocytosis.

pl. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. pentaglicin híd révén ( ). Néhány penicillin. E hatás annak köszönhetô. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. A szélesspektrumú penicillinek. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. ezért parenterálisan kell adni. opportunista fertôzéseket okozhat.38. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. 82 . és továbbra is fontos gyógyszer. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. penicillináz). A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. fejezet). Súlyos. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. pl. penicillinrezisztenciát eredményez. amelyek a sejtfalat építik fel. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. amely felnyitja a β-laktám gyûrût. de orálisan is aktív. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). mint például pneumonia és septicaemia.

és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). A piperacillint. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk.A penicillinek toxicitása igen alacsony. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. ezért hatásosak számos Escherichia coli. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. Adása intramuscularisan történik. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. amely bôrkiütéseket és ritkán. Félszintetikus penicillinszármazék. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. A co-amoxicillin az olyan lég. de kevésbé aktív. A flucloxacillint penicillináztermelô. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. endocarditis és septicaemia. pneumonia. mint pl. meningococcus és leptospira fertôzések. de anuriában kb. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. sebfertôzések. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. streptococcus. de hatásspektruma szûk. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. különösen a kórházak számára. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. A flucloxacillin kevésbé hatékony. az esetek kb. aminoglikozidokkal kombinálva adható. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. tüdôgyulladás. mint a benzylpenicillin. A peptidoglikán képzôdést gátolja. 83 . mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. Az amoxicillin- perszenzitivitás. mint a cefuroxim. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. septicaemia. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. és septicaemia kezelésére. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. Pseudomonas-ellenes penicillinek. Felszívódása azonban változó.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. Súlyos fertôzések (pl. és rezisztens a penicillinázra. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. A methicillinre. Reumás láz megelôzésére is adják. amelyet viszont parenterálisan kell adni. Septicaemiában és endocarditisben. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. amikor a többi antibiotikum hatástalan. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. 10 órára nyúlik meg. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. de az agyba történô penetrációja rossz. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. Szélesspektrumú penicillinek. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. amely orálisan nem szívódik fel. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. kivéve meningitis esetén. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. amely végzetes lehet.

) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. A makrolidek (pl. tetraciklinek. 84 . A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. pl. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. de súlyos mellékhatásai (pl. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. szélesspektrumú antibiotikumok. mint a Gramnegatívak. A tetraciklinek orálisan aktív. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. a gentamicint parenterálisan kell adagolni. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. Az aminoglikozidokat. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. A-kötôhely ) haladnak keresztül. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. ). aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. ) a tRNS-ek hordozzák. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ).39. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet.

vagy több dezoxi-cukor kötôdik. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. A penicillintôl eltérôen. a meningitisben hatástalanok. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. és rendszerint fatális). de terápiás indexük kicsi. de adhatók parenterálisan is. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. amelyhez egy. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. Mellékhatásként hasmenést. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. isoniazid. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. mivel a makrofágokba. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. mint pl. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. hányás és kollapszus lép fel. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). aminoglikozidok. Baktericid hatásúak. alhasi puffadás. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. amennyiben szükséges. magnéziumionok (pl. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. A makrolidek igen biztonságos szerek. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. Staphylococcus. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. amelyek a vegyületet acetiláció. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. A gentamicin a penicillinnel. 85 . A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. foszforiláció. ha a vegyületet nagy dózisban. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. A vesén keresztül választódnak ki. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. vagy újszülötteknek. a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. szulfonamidok. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. Ezeknek az antihisztaminoknak. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. mint pl. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. súlyos mellékhatásai. Ugyanakkor. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. részben aktív transzport révén akkumulálódik. Ugyanakkor. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. különösen akkor. antacidok). A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat.és fehérvérsejtszuppresszió. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. vagy adenilálódás révén inaktiválják. Staphylococcus-. és a kalciumionok (tej). A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. fôleg a Streptococcus-. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. jól penetrálnak. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. azaz sápadtság. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. életveszélyes Gram-negatív (pl. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. Fô alkalmazási területe az akut. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. trachoma. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. Természetesen. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. és ezért a phenytoin. pyrazinamid.

) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. Az interferon-α olyan antivirális protein. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. mint az amphotericin. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. Az újabb vegyületek. ) az imidazolokhoz hasonló. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. Az persistens. A vegyület szelektíven toxikus. ) pórusokat hoz létre. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). A triazolok (balra.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). mumps. Az imidazolok (balra. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. az amphotericin pedig erôsen toxikus. poliomyelitis. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. újabb vegyületek. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl.40. még szelektívebb vírusellenes szerek. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. 86 . amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ).és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. Az amphotericin polién antibiotikum. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. reverz-transzkriptáz). A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. rabies. Gomba. morbilli. A zidovudin. amelyet a leukocyták termelnek. fejezet). amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. különösen az igen hatékony acyclovir. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. sárgaláz. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. ami a DNS-szintézist gátolja (43. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. kortikoszteroid-.

pl. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. de hoszszú. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. és az aspergillus. neutropenia. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. candida vagy cryptococcus okozta. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. 2. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. és mind a felületi. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. A vegyület beépül a DNS-láncba. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. mint pl. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. amely a bél. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. Orálisan rosszul szívódik fel. citosztatikum. immunveszélyeztetett betegeknek adják. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. hogy hatásspektruma szûk. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. beleértve a szájpenészt. amelyet egy korábbi VZV. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. Ez a gomba számos betegség okozója. Az élesztôgombák egysejtû. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. 3. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. A vegyület helyileg. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. kivéve ha lokálisan adják a bôr. de túlságosan toxikus. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. pl. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). Legnagyobb hátránya. és bôr-. A két vegyület szinergista módon hat. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. Az acyclovir szelektíven toxikus. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. A clotrimazolt. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható.(CMV) fertôzésben szenvedô. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. továbbá az Aspergillus fumigatus. hányást. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. ha idôben felfigyelnek rá. borzongás és hányinger lép fel. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. a vaginitist. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. hányinger és fejfájás. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. kör vagy ovális alakú gombák. hogy a Lassa-lázban hatásos. amely csak akkor reverzibilis. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. A herpesvírusok. a Cryptococcus neoformans. valamint hajfertôzést okoznak. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. ezért intravénás infúzióban. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. köröm-.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. Mellékhatásként hányingert. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. 87 . IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. de nem pusztítja el azokat. γ-Globulin. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. 1. anaemia. és így a DNS lánc felépülés megszakad. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik.

A túlnépesedés. mebendazol (balra középen). amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. de más módszerek. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. A nematodák izmaiban mind excitátoros. A bélférgek olyan férgek. míg a piperazin (balra középen). pl. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. moszkítók). 42. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak.41. giardiasis. fonálféreg. A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. szintén fontos lehet. de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. Bár a mikroorganizmusokat. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. pl. mint humán tubulinokhoz. amely a férgek eltávolítását eredményezi. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). 88 . fejezet). Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. Parazitaellenes szerek I. illetve a γ-aminovajsav (GABA). pl. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. diethylcarbamazin. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. mint GABA agonista hathat. mint pl. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra).

amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. timori fertôzés. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. A kezelés praziquantellal történik. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. amelyek erôsen szelektív szerek. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. Ostorgiliszták. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség).vagy sertéshúst fogyasztunk. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. solium fertôzés akkor fordul elô. A másodlagos gazda egy vizi csiga. különösen ott. haematobium) vagy a beleket (S. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. A fonalférgeknek mind a kifejlett. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Gyakoriak az enyhe. de igen sok. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. de hányást és hasmenést okozhat. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. A piperazin szintén hatásos. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. S. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Brugia malayi vagy B. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. amikor a fertôzött vízben játszanak. Természetesen. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. Ezek a kicsi giliszták (kb. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. A kezelés orális mebendazollal. cati lárváinak infekciója okozza. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. levamisollal vagy pyrantellel történik. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. de nem a kifejlett férgekkel szemben. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. oxyuriassisban. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. beleértve a szemet is. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. míg a pyrantel nem. Kezelésére a mebendazol hatásos. 89 . Az Enterobius vermicularis (kb. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. gyakran súlyos reakciókkal. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. Indiában és Indonéziában él. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. mansoni. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. különösen gyerekeknél. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. A végbél viszketése a fô tünet. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. ha félig fôtt fertôzött marha. Feltehetôleg még fontosabb. Fonalféreg fertôzések. Fonálférgek (végbélgiliszta). A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. az újabb vizsgálatok arra utalnak. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. de nem gyógyítja az onchocerciasist. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. japonicum) támadja meg. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. amely elpusztítja a vándorló férgeket. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. tünetmentes fertôzések. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. Ugyanakkor. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A gyerekek korán megfertôzôdnek. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. de nem a kifejlett férgeket. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben.

vivax P. A proguanil hatása igen lassú. ezért a profilaxisban alkalmazzák. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. és akkor használják. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. fent balra) fecskendez. fent jobbra). chinin. és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ).42. A gyorsan ható szereket (chloroquin. és ezek egyike-másika. fent jobbra). vivax és P. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). sem Észak-Amerikában nem endémiás. pl. Parazitaellenes szerek: II. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . A P. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. a giardiasis. falciparum P. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. malariae P. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. Ez a betegség pre-erythrocyta-. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). ovale esetében (de a P. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). 90 .

amely toxikus. amit nem célszerû használni a kezelésére. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. 40. A P. 91 . AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. parenteralisan vagy inhalálva adva. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. ugyanakkor kevésbé toxikusak. Nemkívánt mellékhatások. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. mint a pyrimethamin. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. A két gyógyszer szelektíven toxikus. A P. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. felfúvódást és hasmenést okoz. Számos mellékhatása van. vivax és P. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. fejezet) alkalmaznak. ovale fertôzésekben alkalmazzák. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. fejezet). Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. csak a támadáspontjuk különbözô (35. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. a diloxanid furoát adása is szükséges. Ugyanakkor. Ha a quinin-rezisztencia ismert. methotrexat. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. a mefloquint és a halofantrint a P. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. bôrkiütést. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. A chinin szükség esetén (pl. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. ahol cysták találhatók. körte alakú protozoon. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. ovale schizon- tákat. amely elöli a májban az „alvó” P. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. Hatásmechanizmus. mint a humán enzimhez (vö. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. immunszuppreszszív szerek. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. A P. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. fejfájás. hányinger. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. hányás. A suramin. Gyakori kórokozó a bélben. hányást. orálisan. vagy feltételezett. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. míg a tünetmentes fertôzésekben. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. ahol nagy a valószínûsége a P. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. de nem hat a máj-schizontákra. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. fejezet. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. Valószínû. fejezet) második választásként alkalmazzák. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. és a neurológiai panaszokra hatástalan. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. A pyrimethamin. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. fülzúgás. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. A pyrimethamin és dapson kombinációját. A világ legnagyobb részén a P. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. A chinin. A pentamidint és amphotericint (40. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. Mind a bôr-. Co-trimoxazollal (37. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. A vér–agy-gáton nem jut át. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. A magasabb dózisok hányingert. hasmenést. vivax és P. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. amelyek idônként végzetesek. A chloroquint általában orálisan adják. A chinint. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. Hatásmechanizmus. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer.

Számos rákos megbetegedés. egészséges sejtekre nézve. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl.43. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. mint daganatellenes szereket. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). vagy ha az nem lehetséges. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. míg mások (ciklus-specifikus szerek. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. ribosomális. Éppen ezért toxikusak. de különösen a csontvelôt. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. ábrán balra). A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. mint pl. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. há- . mint az ép szövetekben. hányinger. mind az osztódó. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. mint a monoterápia. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. a procarbazin. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. mind a tumorsejtekre. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist.

lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. Nemi hormonok és antagonistáik. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. A doxorubicin antraciklin származék. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. melanoma). valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. de kevésbé neurotoxikus. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. A leukaemiák. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. adják és a szolid tumorok. de vesekárosodást okozhat. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. orchiectomia prostata-carcinomában). ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. alopecia és csontvelôszupresszió. mint a folyamatos monoterápiával. Ez. pl. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. mint ösztrogén-antagonistát. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. akut leukaemiákban. A vegyületek fôként az akut. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô.és RNS-szintézist. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. Jótékony hatásuk attól függ. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. Egyik metabolitja.nyás (antiemetikumokkal. a vincristin (oncovin). A tamoxifent. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. Antipirimidinek. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. ellentétes hatású hormonok. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. Gátolja a DNS. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. A fluorouracilt általában iv. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. különösen az emlô. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. feltehetôleg azért. A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. míg toxicitásuk nem additív. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. buserelin) alkalmaznak. Az akut lymphaticus leukaemiában. gekre toxikus hatású. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. orális és intestinalis ulceratio. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. mint a tumorsejtek. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. Ennek ésszerû magyarázata. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. rendszerint kombinációban más szerekkel. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. hasmenés. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. a tumort végül is el lehet pusztítani. 93 . A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. colorectalis carcinoma. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. A vincristin és a bleomycin kivételek. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. A chlorambucil orálisan alkalmazható. Például a mustárnitrogén. Néhány tumor. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. Nem myelotoxikus. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. prochlorperazinnal. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). az akrolein.

A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl.v. fejsérülés. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik.o. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. methionin p. amit elérhetô helyen maradt. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). A szerek további felszívódását csökkenthetjük. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. amelyek lassítják a gyomor kiürülését). OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. Ugyanakkor. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. epilepszia. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. A betegek legtöbbje. mint 1%. A két. csak általános ellátást igényel. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban.v. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. hypo). de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i.v. aki önmérgezését feltárta. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. különösen férfiaknál. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. * Paracetamol + dextropropoxyphene. 94 . a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). diabetes) egyéb okait.44.

Azok a betegek. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. a betegek kb. légzési alkalózist okoz. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. amelyet még akkor végeztek. beleértve az anaphylactoid reakciót. a gyomrot ki kell üríteni.5-8. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. Aktív szén ismételt dózisai. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. 15%-nál fordul elô. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. Ez ionizálja a gyenge savakat. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. Az opioidok kómát. mint pl. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. Nemkívánt mellékhatások. amely metabolikus acidózist okozhat. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. a hiperventilláció és a verejtékezés. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. amelyet aktív szén adása követ. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. az amfetamin és az „ecstasy”. perifériás arteriák elvesztése). 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. A döntés. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. szükségessé téve további dózisokat. A módszer elônye. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. légembólia. Normál esetben a paracetamol. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. 95 . konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. attól függ. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. oxigén a hipoxia korrekciójára. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. Azok a betegek. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. hallucináció. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. akkor az antidotum kezelést folytatják. mind a szert). akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. pl. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. Ehhez hasonlóan. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. Az acetil-cisztein (intravénás. A szén nem abszorbeálja a vasat. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. mint pl. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. amelyhez a szer abszorbeálódik. A sav-bázis zavarok bonyolultak. Ha a beteg eszmélet vesztett. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer).5). zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. infectió. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. a lítiumot. Alkalikus diuresis. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô.

benzodiazepinek – insomnia.45. 0. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. vagy tubuláris szekrécióval (pl. a hipoglikémiás szerek. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. a digoxin. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. a xantinok. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. amphotericin. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. . vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. captopril) választódik ki. anxietás. az antiarrhythmiás szerek. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. A dózistól független (idiosyncrasiás. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. digoxin. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. fejezet). Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). az aminoglikozidok. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. gentamicin és más aminoglikozidok. 4. vagy a megváltozott farmakokinetikának. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis).5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. ha a szer glomerulus filtrációval. de a többi reakció nehezen osztályozható. akiknél sokkal valószínûbb. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. heparinnal elôidézett vérzékenység). és bár ezek ritkán életveszélyesek. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl.

a rákellenes szerek. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. warfarin). A betegség tünetei láz. ezért ha lehetséges. vese glomerulusok) falában. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. Bôrkiütések. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. inzulin. bôr- kiütés. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. de az immunszupresszió (pl. Az alkiláló szerekrôl (pl. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. fejezetben kerülnek tárgyalásra.) Megoszlás. Néhány gyógyszer (pl. anaphylaxis). urticaria és lymphadenopathia. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. Ez különösen súlyos. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. Azok közé a szerek közé. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). phenytoin. Kiválasztás. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. a hasonló hatású szerek pl.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. azok. amelyek növelik (pl. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. Így. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. A nagy molekulák. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. Néhány gyógyszer kivételével (pl. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. 97 . carbamazepin. de egyben természetesen ritka is. néhány kivétellel. az érintkezésre való érzékenység oedemás. dextrán maguk is immunogének lehetnek. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. a valproat. pl. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. tartozik a penicillin. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. tolbutamid). hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. ha primaquint (42. átjut a méhlepényen. warfarin. Az anaphylaxis I típusú reakció. benzodiazepinek és az alkohol. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. cyclophosphamid) azt feltételezik. phenitoin. vaccinák. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. Megfordítva. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). phenobarbital. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. pl. A létrejövô komplexet. arthritis. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). metoclopramid). az atopiás betegségben (szénanátha. A szérum betegség III típusú reakció. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. fejezet) kapnak. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. asthma. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. vagy csökkentik (pl. Metabolizmus. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. fejezet). A legtöbb gyógyszer. antibiotikum tartalmú krém). vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. amelyek közül néhány életveszélyes. Az enzim gátlók (pl. Más példák a 4. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. pl. Például. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. Így.

Budapest. MediMedia Információs Kft. Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 1999 99 . = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. Budapest. drg. supp. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut.. iv. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. susp. max. caps. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg.el. MediMedia Információs Kft. im.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. és DokiNET Kft. liof. gran.. tápszerek ATC sorrendben. 1999 Vademex 1999. sol. Budapest. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. sc. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. NE rect. tabl. mg/ttkg mill.. inj. inf. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. amp. 2000 Gyógyszerek. fenn.

inj. el. procainum 100 . A beavatkozás helyétôl. Lásd alk. inj. Lidocain 1. módjától függôen. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. el. el. inj.001% inj. A beavatkozás helyétôl. módjától függôen.5. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj.5% – Adrenalin 0. Lásd alk. A beavatkozás helyétôl. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. Lásd alk.0005% inj. Marcain 0. inj. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0.25% – Adrenalin 0. módjától függôen. inj. inj. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. módjától függôen. inj.0005% inj. inj. Egis inj. Lásd alk. Lásd alk. módjától függôen. Prokain 1% Egis Human inj. inj. el.2% Dr. el.

3-0.25 mg/ttkg 0. ICN Magyarország tabl.08 mg/ttkg iv. caps. inj. lásd alk. 1. el. sc.07-0. tabl.5-1.08-0. 101 . inj.6 mg/ttkg 0. inj.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. inj.06-0. inj. inj. inj. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok.. 0. drg. 0. 15-100 mg 1 mg im.6. inj.1 mg/ttkg iv. 2.6 mg/ttkg 0.5-10 mg sc.5 mg im. 0. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut.

-kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. -kenôcs szemcsepp.el. szemcsepp szemkenôcs susp. szemcsepp 5× 5× lásd alk. 2-4 × 1 csepp 1-1. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. el. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp. 2-3 × 5 × 1 csepp.10. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 .

és fülcsepp 1–2 csepp 103 .Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.

4 mg 0.. aerosol aerosol aerosol.. tabl. inh. inj. tabl. caps. inj. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. tabl. aerosol. sol.. aerosol inh. por aerosol 0. tabl. por caps.2-0..5-1 mg sc.. tabl. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. Asthma. caps.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. tabl. aerosol inh. inh.5 mg 0.4 mg 9-18 µg 0.6-1. inh. por aerosol aerosol aerosol inh.2 mg 0. tabl.6-1.75 mg sc. por inh. sol. inh. inj. aerosol inh. sol. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0.2-0. aerosol inh.2 mg 0.1-0. por inh. tabl. tabl. inj. caps.5 mg sc. sol.15-0.6-0. caps. 1.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0.3-0. 10 mg 30-45 µg. im. inh.11. aerosol inh. aerosol aerosol inh. im. inh.2 mg iv. 5-15 mg 15 mg 104 .. aerosol inh. sirup.4 mg 0. elixir retard caps.3-0. inh. inh. aerosol inh. 0. aerosol inh..2-0. por inh.

tabl. supp. filmtabl. 105 . retard tabl. supp. caps. inj. tabl. tabl... 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im.M. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. drg.. caps. retard caps. tabl. 1 mg im. (gyermek) csepp caps. retard tabl.5 mg. tabl.5-19. inj. tabl. supp. 75-100 mg 4 mg iv.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. filmtabl. retard filmtabl.. rágótabl.. sirup. tabl.F. inj. inj. supp.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. supp. retard caps.. inj. tabl. tabl. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. tabl. drg.. sirup. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. tabl. tabl. susp. inj. tabl.. sirup. csepp inj. tabl. sirup. tabl..

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. filmtabl. klízma tabl. tabl. lásd. 600 mg 1-5 g 2. lásd alk. alk. 10-40 mg lásd alk. caps. A07D) attapulgitum bismuthum subgall.. A07B. el.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. filmtabl.. tabl. filmtabl.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. tabl. caps.sol.. adszorbensek.2 g lásd alk. 170-340 mg lásd.6-3. tabl. el. drg. porkeverék 1. drg. tabl. lásd alk. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0. tabl. sol. klizma int. 1. caps. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. retard tabl. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. drg. motilitás csökkentôk (A07A. drg. caps. el. el. enema por caps. tabl.5 g Salazopyrin EN 0. el. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr.1 g 5 mg 9g 4 mg. el. el. el. tabl.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . oldat Bélfertôtlenítôk. caps. tabl. drg. Falk Pharma susp. el. lásd alk. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1.2 g lásd alk. caps. el. supp.8-3. drg. el. alk. supp. drg. lásd alk. int. por. tabl. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. max. supp. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. el.

inj. tabl. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl.14. tabl. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . retard tabl. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. tabl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. caps. 4 tabl. Napi átlagdózis 25-100 mg max. inj. 400-800 mg iv.5 mg 0. 10 mg 1. tabl. tabl. tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj.. Egis Servier tabl. 400 mg 20-80 mg fenn.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. tabl. tabl. Biochemie (Novartis) tabl. tabl.. 200 mg 50-200 mg max. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. filmtabl. max. tabl.

2-0. filmtabl. max.4 mg 0. filmtabl. filmtabl. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. 0. tabl. tabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. tabl. 150 mg 1-4 mg 0.15.2-0. inj. tabl. tabl. tabl. tabl. inj. max.. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. tabl. ua. filmtabl. filmtabl. 1-2 mg 5-7.5-3 mg este 0. tabl. retard caps. tabl.4 mg 250-500 mg. tabl. retard caps.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. 10-20 mg tabl. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. tabl. filmtabl. tabl.4 mg iv. tabl. 80-360 mg ua. tabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 . tabl. fenn. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl. filmtabl. tabl. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1. tabl.5-1 mg fenn. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv. inj. inj filmtabl. filmtabl.. filmtabl. tabl. 2 g 1-2 mg 40 mg. tabl. tabl. inj.

Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl..5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. retard caps. tabl.. tabl. tabl. retard filmtabl. tabl. filmtabl. tabl. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. tabl. inj. tabl. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. tabl. 12. filmtabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . tabl. tabl.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. el. caps. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. tabl. tabl. tabl. max. tabl. filmtabl. el./inf. retard filmtabl. tabl. 80 mg 10-20 mg. max. tabl. cilazaprilum enalaprilum 2. tabl. tabl. el. tabl. spray drg. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. retard tabl. filmtabl. tabl. retard caps. retard drg.. tabl. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. tabl. retard filmtabl. tabl. tabl.63-1. inj. filmtabl. retard film inf. tabl. max. filmtabl. tabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. Atenolol comp. inf.

filmtabl. filmtabl. el. el.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. caps. caps. tabl.5-5 mg. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. 80 mg 113 . Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. tabl. caps. tabl. filmtabl. max. lásd alk. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. caps. tabl. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl.

raterd tabl.16. retard caps. retard caps.3-12. el. el. 5. tabl. lásd alk. retard tabl. tabl... 0. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. inj. tabl. retard tabl. el..2-10. el. retard tabl.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. tabl. retard caps. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj. spray caps. tabl. tapasz tabl. 1. el. retard caps. 0. tabl.75-3 mg/óra lásd alk. inj. 40 mg/2 óra 0. lásd alk. el. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . aerosol. tabl. filmtabl. aerosol. lásd alk. tabl. sol..c. retard tapasz tapasz inj. inf. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite.05-0.. filmtabl. retard caps. el.4 mg.8 mg 20-120 mg. lásd alk. max. caps. caps.5-1 mg/óra lásd alk. inj. el. tabl./inf. lásd alk./inf. tabl. tabl.

osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. drg. tabl. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. el. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . filmtabl. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I. 300-900 mg 300-900 mg 0.. el.17. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I.. inj. el. filmtabl. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III. tabl. retard filmtabl. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. inj. inj. retard caps. retard caps. 360 mg 240-360 mg lásd alk. filmtabl.B. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. caps. lásd alk.. tabl. el. el. lásd alk.5-2. tabl. retard tabl. inj. drg.C. IV. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I.. inj. tabl. 4 mg/ttkg im. inj.A. Boehringer Ingelheim inj. tabl..0 mg/ttkg lásd alk... tabl. caps ICN Magyarország caps.

2 mg s. inj. lásd alk.5-10 µg/ttkg/perc 0. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj.18. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. lásd alk. inj. 20-60 µg iv. lásd alk.05-0. el. el. csepp lásd alk.. inj. el. im. el. inj./inf. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 . el. el.5-40 µg/ttkg/perc 1. caps. el. inj. lásd alk. 0.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. el. el. el. im. lásd alk. tabl. inj. inj. inj./inf.. inj. lásd alk. inj. el./inf. el.5-1.c. inj. por amp. lásd alk.3-0. el. el. inj. por amp. lásd alk. lásd alk. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. por amp. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac. lásd alk.1 mg iv. inj. el. inj. por amp. por amp.2 mg iv. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. 0. inj. lásd alk. lásd alk. tabl.c. lásd alk. lásd alk. tabl. 0. csepp. el. csepp. tabl. inj. infúzióhoz por amp. tabl. el. lásd alk. 2. el. lásd alk. el. lásd alk. 5 mg lásd alk. el. el. 30-50 NE/ttkg lásd alk. inj.5 mg s. tabl.

lásd alk. el. inj. por amp. lásd alk. lásd alk.. el. por amp. faktor VIII. lásd alk. /inf. el. 0. por amp. filmtabl. 100 mg im. lásd alk. 10-20 mg iv. lásd alk. por amp. 15-30 g 16-24 g iv. lásd alk. lásd alk. inj. el. inj. im. lásd alk. lásd alk. por amp. por amp. inj. el. el. lásd alk. inj. lásd alk. lásd alk. tranexamicum lásd alk. 1-3 g 1-2 g lásd alk. el. el. IX. el. por amp. inj. lásd alk. lásd alk. inj. por amp. + faktor IX. sol. lásd alk. filmtabl. por amp. el. el. por üveg por amp. el. lásd alk . lásd alk. gran. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. el. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg.. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . el.. inj. lásd alk. faktor VIII. por amp.el. el. lásd alk. tabl. filmtabl. por amp. 20-40 mg iv. el. el. 500-1000 E 50-100 mg iv. el. el.el. faktor II. lásd alk. el. filmtabl.. lásd alk. por amp. 1-3 g iv. por amp. és X. 50-200 NE/ttkg iv. por amp. inj. paraamino-methylbenzoicum ac. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. inj.. por amp. inj. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac..5-1 millió NE iv. inj inj. por amp. el. el. inj. lásd alk. im. inj. el. por amp. el. lásd alk.

caps.és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl.20. filmtabl. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. 1000 mg 118 . caps. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. max. tabl. filmtabl. filmtabl. 20-40 mg 20 mg. tabl. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. caps. filmtabl. retard caps. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. caps..

119 . el. inj. filmtabl. tabl. inj. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl.21. el. csepp. 3-9 mg 2. csepp. retard drg. inj. sc. 100-200 µg im.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj. tabl. tabl. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac.5 mg 325-650 mg 512. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. 50-150 NE/ttkg iv.. sirup inj. szirup filmtabl.. inj.. 325-650 mg 640 mg 512. 62. tabl. sc.. caps.5 mg 1.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk. drg. filmtabl. 150 NE im. inj. caps.5-5 mg 300 µg im.

. tabl. 50-120 mg.22. tapasz inj. el.5-4. inj. 5-10 mg/ttkg lásd alk. 0. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg. inj. 4 mg 0. tabl.5 mg/10 ttkg állapotfüggô.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2.5-10 mg lásd alk.5 tf. lásd alk. fenntartó 2. sol. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. 0. életkor függô 100-200 mg iv. individuális 2...5-4 tf.. max.5 mg/ttkg iv. 300 mg 23.5-5 mg iv.5 mg rohamkor. inj. drg. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 . sol. 7. tabl.5-2. inj. ostya-tabl.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. inj. sol. inj. el. tabl. inj. emulsio/inj. el.% 1. inf.% 0. inj.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl. orrspary. 2.

tabl.25-0. im. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl.75-7. 2. Farm. tabl. rect. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab. drg.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. drg. tabl. tabl. tabl. tabl. sol. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab.75-1. tabl. 121 . tabl. 0. tabl.. tabl. tabl. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0.25-0.5 mg 0.. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl.75-1.. tabl. tabl. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg.5 mg Boehringer Ingelheim tabl. inj. inj. tabl. rect. tabl. sirup tabl. tabl.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. tabl. filmtabl.. Farm. caps.75 mg 0. caps. drg.. tabl.5 mg iv. tabl.5 mg 0.24.5-15 mg po. retard tabl. tabl. inj. tabl. 7. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg.75-1.5 mg 0. tabl. inj. tabl. sol.5 mg 15-30 mg max.

caps. inj. tabl. filmtabl. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg.. tabl. tabl. rágótabl. tabl. retard drg.5 mg... tabl. sirup caps.. tabl. tabl. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. tabl. 3-6 mg 1 mg iv. drg. tabl. tabl. 500-2000 mg 250 mg.. tabl. sirup (gyermek) inj. susp. retard tabl. tabl. caps.. sirup susp. max. max. supp.. 125-500 mg. 4-8 mg 1.25. sirup. inj. tabl. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv.. tabl. retadr tabl. fenn. fenn. tabl. inj. tabl. tabl. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. inf. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. 150-250 mg iv. caps. sirup filmtabl..

. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. max. el.5-3 mg 10 mg 123 . inf. filmtabl. tabl. 2 mg. tabl.26. tabl. tabl. tabl. tabl. caps. tabl.25-2 g fokozatosan lásd alk. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. tabl.5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. 16 mg 7. tabl. caps.. tabl. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0.

. filmtabl. tabl.. tabl. filmtabl. filmtabl.. 200-400 mg im.5-25 mg/2-4 hét 2. iv. csepp inj. inj.5-300 mg 150 mg im. tabl. inj./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . inj..25-18 mg 5-10 mg im. filmtabl. inj. 20-40 mg/2-4 hét 12. 12. filmtabl. 75-600 mg 50 mg im. inj. tabl. tabl. inj. inj. tabl. 50-100 mg/4 hét im. drg. iv. inj. tabl. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. inj. tabl. csepp. tabl.. tabl. filmtabl. sol. inj. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im.27.. inj. tabl. drg.

4 g 2.. tabl. tabl. inj.2-2.. 5-10 mg 120 mg 17. drg. filmtabl. 50-100 mg im... max. inj.5 mg 75-500 mg. 100 mg 25-150 mg iv.4 g 2... filmtabl. filmtabl. filmtabl. inj. individuális 2.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . caps. filmtabl. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl. tabl. caps. inf. tabl. inf. filmtabl. filmtabl. im.. filmtabl. max. filmtabl. 200 mg 37. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl.. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg. caps.. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. caps. drg. inj. caps.28. filmtabl.4 g 300-600 mg 30 mg.3 g (7-13 éves) 1./inf.. sol. inj. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg.4 g. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg.4 g 3. iv. filmtabl. max. drg.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. caps. inj. tabl. inf... csepp. inf. sol. inj. tabl. inj. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. 50 mg 8 mg. max. max. filmtabl. tabl. filmtabl.. filmtabl. drg. 12 mg 50 mg. drg. caps. filmtabl. filmtabl. sol. filmtabl.

csepp caps. inj... tabl. inj. im. supp. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. im. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . Napi átlagdózis lásd alk. retard tabl. lásd alk. im. 0.. 25-75 mg 50-100 mg iv. inj. 50-300 mg sc. retard caps. supp. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl.3 mg/ttkg iv.29. tabl. sc. tabl. caps.. el.. inj.. el. filmtabl. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. inj.. caps.15-0. inj. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. caps.. 20 mg 20-60 mg 0. tabl. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30. inj.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. tabl. inj. supp... el. retard tabl. im. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. inj.. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl.

.. inj. supp. inf. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. susp. caps. tabl.. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. gran. inj. caps. filmtabl. filmtabl. supp. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk.. drg. filmtabl... filmtabl. 50 mg/ttkg 3-6 tabl.. el... sol. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. retard caps. retard tabl.. supp.. retard tabl. niflumicum ac. im. el. tabl. caps. drg.. csepp tabl. drg. mefenamicum ac. drg. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl.. caps. filmtabl. tabl. tabl.31. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl. filmtabl. 1998 mg lásd alk. retard drg. 32. tabl. tabl. caps. inj. filmtabl. filmtabl. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem . supp. supp.. drg. filmtabl. filmtabl... inj..

tabl.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im. caps.3-1 g 128 . supp. tabl. gran. caps. 3-szor 3-5-ször.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. filmtabl. inj. supp. tabl.... tabl. filmtabl.. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi.3-10 mg/0. filmtabl. tabl. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. supp. susp. caps. tabl. max. supp. emulsio gél sol... 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl. filmtabl. Napi átlagdózis 7. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél.. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3.. tabl. caps. gél. supp. inj.. tabl..5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. supp. inj. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl.. supp. poramp. caps. filmtabl. caps.

4-3. pezsgôtabl. tabl. lásd alk. tabl.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0. supp. sirup. caps. inj. tabl. pezsgôtabl. pezsgôtabl. drg. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. tabl. el.. pezsgôtabl. inj. tabl. 3 × 1 tabl. sirup.. tabl. supp. por pezsgôtabl. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. (gyerek) tabl. tabl.2 g 1. supp. pezsgôtabl. tabl..5-4 g 0. im. supp.0 g 6 × 1-2 tabl. tabl. sirup. filmtabl. 2-3 × 1-2 tabl.0-3. tabl. tabl. tabl.5-4 g 0. supp. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl. 320-640 mg 1. filmtabl. tabl.9 g 1. tabl. 1 amp. por filmtabl. tabl. por por pezsgôtabl. 129 phenacetinum + . tabl. pezsgôtabl.. rágótabl. pezsgôtabl. tabl.3-3. 2-3 × 1-2 tabl. tabl. tabl. caps.. filmtabl. gran. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. 0. 3 × 1-2 tabl.5 g 0. supp. tabl.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. susp. pezsgôtabl. 1 tasak 1-3 tabl. pezsgôtabl. 500-1000 mg 0. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. tabl.5-2 g 0. 1-4 tabl.. por pezsgôtabl.

10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. kenôcs.. sol.1-0. krém. el. tabl. sol. krém. tabl. el. 20-240 mg lásd alk. inj. inj. inj. tabl. inj. sol. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . krém emulzió kenôcs.. el. tabl. el.33. krém. sol. tabl. 30-300 mg iv. lásd alk. 0. 25-50 mg lásd alk. kenôcs. 4-48 mg lásd alk. inj. krém. tabl. rectal caps. sol. supp. lásd alk. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj.. kenôcs. tabl. krém kenôcs kenôcs kenôcs. 125-250 mg im. el. inj. inj. krém. krém kenôcs. inj. tabl. inj. inj.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs.

sol. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 .Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp.

A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj.1-0. lásd alk. sol. lásd alk. el. tabl. 25-50 mg lásd alk.5-1. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. caps. drg. el.5 mg 1-2 mg 0. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl.75 mg. inj. tabl.15-0.. drg. ill.. drg. drg. drg.. el. tabl.34. inj. tabl. el. tabl.. el.5-1. tabl. lásd alk. gel inj. 132 . inj. drg. drg.el. csepp. tabl. inj./inf. tabl. el. lásd alk. tabl.. intrauterin tabl.2 mg iv. im. tabl. 0. individuális 0. drg. tabl. el.25 mg im. el.5 mg 0. lásd alk. tabl. drg. tabl. tabl. caps. inj. idikációtól függôen lásd alk. hüvelytabl. 400-1000 mg lásd alk. 0.5-3. tabl. 2. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl.6 mg sc. inj. tabl.

lásd alk. 24 mg 2 × 1 hetente 0. lásd alk. 2. tabl. el. el. inj. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk.5-10 mg lásd alk. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. filmtabl. krém drg. el. tabl. tabl.5-1. 2 × 1 hetente 25 mg. filmtabl. naponta 1 tabl. el.5 mg 25 mg. tabl. 133 .Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. gél tapasz hüvelytabl.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. lásd alk. tabl. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. el. hüvelykúp tabl. drg. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. el. 0.05-0. tabl. hüvelykúp. tabl. 1 tabl. inj. el. tabl. tapasz tapasz filmtabl.3-1. filmtabl. tabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. hüvelycaps. el.25 mg 0. drg.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. tabl. lásd alk. el. lásd alk. tabl. caps. el. lásd alk. naponta lásd alk. inj. el. drg.

inj. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. drg. inj. filmtabl. Napi átlagdózis lásd alk. caps.4 mg 1 mg. filmtabl. retard filmtabl. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . retard caps. filmtabl. el. caps. lásd alk. inj. filmtabl. caps. tabl. drg. tabl. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. inj. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. inj. inj.5-10 mg 0.5 mg Egyéb urológiai készítmények. 100-800 mg 2. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. tabl. tabl. inj. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. el. 7. 3 × 2. caps. el. inj. el.

inj. orrspray inj. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl... tabl. inj. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig. tabl.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. 135 . orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk. tabl. el. tabl.35.

. inj. tabl. 3 g 136 .. patron inj. tabl. inj. tabl. patron inj. patron inj. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok. 8 mg 2. inj. patron inj. inj.5-15 mg max.36. patron inj. 150-300 mg 150-300 mg 2.. inj. inj. inj. patron inj. patron inj. tabl. max... patron inj. patron inj. tabl. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg..5-20 mg. filmtabl.. tabl.. inj. max.. tabl. tabl.7 g max. tabl. filmtabl. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj. 40 mg 15-120 mg 1.

inj.6-2. el. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk.37.. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . alk./inf. 800-1600 mg. el. tabl. tabl. filmtabl..4 g. tabl. tabl. 500-1000 mg 800 mg max. susp./inf. krém krém. tabl. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. tabl. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. filmtabl. filmtabl. tabl. inj./inf. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. filmtabl. trimetoprim../inf. sirup. el. 1. tabl. inj. inj. inj.

por sirup.. 1. filmtabl.38.. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps. caps. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im.8 g iv. 0. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . filmtabl. pos susp.. por sirup.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. lásd alk. 0. por susp. tabl. caps.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. por susp. 1.. inj. tabl. inj. 3-4 millió NE 1. inj. caps. inj.4-1 millió NE im. por. sirup tabl. por sirup tabl.5-12 g 1125-1875 mg 3.5-3 millió NE életkor függô. 138 . el. iv. inj. NE im. susp. susp. inj. filmtabl. por susp. 6-15 g iv... susp. tabl.. inf. filmtabl. caps. 5-24 millió NE im.. caps. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj.. inj.. filmtabl.6-4.. inj. filmtabl. gran. susp. inj. 30-40 g iv. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. iv..5-3 g 1. inj.susp. filmtabl.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im. tabl. caps. por sirup inj. caps.8 mill.6-4. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1.. inj. tabl.4-0.

inj. inj. 1000-1500 mg im. 1-3 g im. retard filmtabl. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj./inf. gran. inj... inf... inj. caps. inj. max. inj. inj. caps.. inj... 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1.. inj.25-4. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. gran. 500-1000 mg 3-6 g im. gran. 2g 400 mg iv. filmtabl.. inj.56 g im. caps. tabl. 400 mg 3 g iv. 2. inj. susp. caps. inj.Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. inj. por susp. inj. iv. iv. caps. inj. caps. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk. por susp. caps. el.5-6 g im. por susp. susp.. im.. caps.25-4. sirup gran..56 g im. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. susp. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im. inj. inj. cefuroximum 2. susp. filmtabl. iv. gran. 2g 0. inj. inj. retard tabl. susp.. iv. por susp. por susp. gran. inj. por/inf. inj. caps. Napi átlagdózis 1 g. inj..5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. 1-4 g . susp.. por. iv.. tabl.. Biochemie (Novartis) inf. susp.

iv. filmtabl. por/sirup por/sirup retard filmtabl. filmtabl. caps.. 15-20 mg/ttkg im. granulátum susp. filmtabl. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im. por susp.. tetraciklinek.. filmtabl. caps. inj. 1 g lásd alk. . susp. iv. filmtabl.. filmtabl. por/inf.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S. sirup 1. caps. nap 200 mg 2..5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. granulatum sirup inj. filmtabl. filmtabl. inj. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. inj tabl. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj.39. max. Antibiotic S. caps. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0.6-4 g 0.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. caps.C. caps. caps. max. caps. susp. granulatum/ sirup inj. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone. tabl. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. tabl.A. inj.. Chinoin (Sanofiinj. el. inj. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. 1. granulátum /sirup susp.

hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 . hintôpor kenôcs hab.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. krém kenôcs kenôcs.

inj. Gomba. el. caps. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. caps. inf. el.8-4 g lásd alk. el. filmtabl. susp. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. inj. krém. hintôpor kenôcs. el.. lásd alk. susp. sol. sol. 750-1500 mg lásd alk.. caps. sol. tabl.8-4 g lásd alk. Abbott Pharmavit (BMS) caps. krém./inf.. tabl. hintôpor krém. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk.8-4 g 0. 0... sol. lásd alk. 1-2 g lásd alk. tabl. sol. el. inj.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf. krém. hintôpor krém hintôpor. el. caps. sampon kenôcs kenôcs./inf. tabl. tabl. sol. el. körömlakk./inf. tabl. kenôcs. krém. el. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0... el.40. inf. krém. spray kenôcs.. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl. inj. körömlakk krém. rágótabl. spray spray hintôpor lásd alk. caps.el. inf. lásd alk.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. tabl. krém. 0. inf. .

gél lásd alk. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) .Vírusellenes szerek (D06BB) 41. lásd alk. tabl. Decaris Vermox Richter Richter tabl. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. tabl. krém krém kenôcs kenôcs gél. 500-2000 mg 2000 mg . 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. sol. el. el. tabl. Parazitaellenes szerek I. tabl. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. Parazitaellenes szerek II.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. el.

inj. inj. tumortól függô. inj. 100 mg/m2 testfel. lásd alk. 25-30 mg/m2 testfel. inj. inj. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. 100-200 mg/ m2 testfel. 25 mg/ m2 testfel. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. inj. 60-75 mg/m2 testfel. inj. inj. por/inf.4 mg/m2 testfel.. conc. iv. sc. inj. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. 15-30 mg im. inj. por/inf. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. tabl..2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. 35-100 mg/ m2 testfel. iv. inj. tabl. inj. inj. inf. caps. inj./inf. inj. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel.. inj. kenôcs inj. inj. tabl. inf./inf. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . inj. inj./hét 5-6 g/m2 testfel. inj. inf. el. lásd alk.43.1-0. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. inj. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel. caps. tabl.. caps.. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl. inj.. inj.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. inj. inj. tabl. 1-1. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. 60-75 mg/m2 testfel.el. tabl./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel. 144 . inj. inj. 60-75 mg/m2 testfel./6 hét 0. inf. 20 mg/m2 testfel. conc.

sol. filmtabl./inf. inj. inj. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. lásd alk. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel. inj. inj. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj.. iv. tabl.3 mg/3-4 hét 3. caps.2 mg 6. 400 mg/m2 testfel.5 mg/m2 testfel. inj. 0. 2-6 mg iv. 100-120 mg/m2 testfel.5-1 millió NE 145 .75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl.8 mg/12 hét 3.5 mg/7 nap sc. iv../inj.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. inj. 300 mg iv. inj.. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. caps. 20 mg 0. 14 mg/m2 testfel. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. inj. sol. orrspray inj. el. 3.. Kyowa Hakko Kogyo inj. tabl. inj. inj. por/inf. 400 mg/m2 testfel.9 mg 1-1. por/inf. tabl. cocn. tabl. caps. 50-150 mg/m2 testfel.6 mg/28 nap 10. orrspray implantatum implantatum implantatum inj.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. inj. 20-50 mg/m2 testfel. inj. inj. tabl./inf.A. 30-45 mg/m2 testfel. tabl. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel.inf. tabl. caps. tabl. tabl. tabl.

caps. inj. inj.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. inj. inj..Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. ivóoldat. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0./inf. inj. sol. inj. inj. inj. inj.

45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 47 atracurium 19 atropin 22. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 54. 91 ampicillin 82. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 25 asthmában 28. 93 H. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 25 α-agonisták 24. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 29 szívelégtelenségben 42.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 71 instabil anginában 38. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 39 arrhythmiákban 40. 91 antimetabolitok 92. 81 makrolidok 84. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 59 vírus infekcióban 84. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 37 szívelégtelenségben 42. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 57 hatásmechanizmus 51. 83 anaemia perniciosa 48. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 25. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 27 α-blokkolók 24. 21. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 81 tetraciklinek 84. 68. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 19 acetil-szalicilsav 70. 60 amphotericin 86. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 81 penicillinek 82. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 37 szemészeti hatások 26. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 85 cefalosporinok 82. 87. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 21. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 84. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 43 acetazolamid glaucomában 27. 84. 25 angina pectorisban 38. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 85 nitro-imidazolok 80. 25 szemészeti hatások 26. 55 intravénás narcotikumok 52. 25 hypertoniában 36. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 53 szorongásos kórképekben 54. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 33 tumorok kezelésére 92. 83 hiperszenzitivitás 83. 22. 27 pyrantel 88. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 73 premedikáció 52. 91 promethazin 29. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 55 tireoid 76. 23 szemészeti alkalmazások 26. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 53 prilocain 16. 23. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 9 adrenerg 20–21. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 17 primaquin 90. 29 bélbetegségekben 32. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 55 receptorok 51. 23. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 65 szerotonin 51. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 51. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80.opioid receptorok 64. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 45 151 . 51 nikotin 19. 35. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 89 pyridostigmin 18. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 79 muszkarin 21. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 67 propofol 52. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. mint neurotranszmitterek 50. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 21. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88.és bélmotilitás 22. 51 NMDA 51 opioid 64. 91 primidon 56.

93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 87 zidovudin 86. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 35 hypertoniában 36. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 45 valproat 56. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 37 szivelégtelenségben 34. 35.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->