M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. tetraciklinek. trimetoprim. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II. makrolidek és chloramphenicol 84 5 . -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás.

Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk.K. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. kezdjék az 1.M.P. & Dale. London (725 pp). Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült.. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. valamint annak a sok hallgatónak. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. bélféregellenes szerek. & Mant. 6 . és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. Ritter. H. Az alapelemek megértése után. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. Az ismeretek birtokában. További szakirodalom British National Formulary. antiemetikumok. Ritter professzornak és Dr E. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. Edinburgh (855 pp). M. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. 3rd edn. 3rd edn. A könyvben. (1991) Pharmacology. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják.D. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. Churchill Livingstone. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. Edward Arnold.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. Lewis. G. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. fejezettel. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô.M. J. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. London (abuot 700 pp). amely kb. L.

természetesen specialitásokként alkalmazzák. hogy az önképzés a napi munka mellett. és a készítményeket a gyakorló kollégák. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. Budapest. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. hisztamin). mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. illetve után komoly elszánást igényel. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. április Dr.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. hogy igen tö- mören. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. Laszlovszky István 7 . Tudom. fogorvostan. Az újabb. A siker Magyarországon sem maradt el. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). 2000. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. majd felelevenítésében. de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. illetve éppen vizsgára készülve. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. Ezt annak köszönheti.és gyógyszerészhallgatóknak. lidocain = lidocainum). Nyugodtan állíthatjuk tehát. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. Végül. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában.

Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. Azokat a gyógyszermolekulákat. a végzetesekig (pl. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. agonistáknak ( ) nevezzük. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. de nem aktiválják azt. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. vagy gyógyszereket. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. anaemia aplastica) terjedhetnek. Mások. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága.1. vagy hormonok (fent jobbra. ). antagonistáknak ( ) hívjuk. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. gyenge hányás). mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. 8 Azokat a vegyületeket (pl. megoszlás (disztribúció). csatornák. acetil-kolin). A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. ) lehetnek. Bizonyos gyógyszerek (pl. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. . fejezet). a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). általános érzéstelenítôk. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit.

fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. szerotonin (5hidroxi-triptamin. Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. Nátriumpumpa. fejezet). 9 . mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. vagy gátolja (pl. és 8. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. acetil-szalicilsav). fejezet) vagy fokozódhat (pl.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). 2. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. fejezet). míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. 6. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). hasonlóan a cAMP-hez. 32. amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. 3. 36. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. fejezet). Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. az antidepresszáns (28. a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). A szívglikozidok (18. fejezet). Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. fejezet. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. antitireoid gyógyszerek. Néhány antikonvulzív (25. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. A hormonok. A transzmitter. Ehhez speciális átvivô. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. 35. Bizonyos csatornák (pl. A nátrium. fejezet) azokat. 4. fejezet) szabályoz. 36.5-bifoszfátból képzôdik. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. noradrenalin. ösztrogén-antagonisták. fejezet). Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. G-proteinek. fejezet). 5-HT). A triciklikus antidepresszánsok (28. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. A szteroid (34. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. fejezet). 2. szteroid gyulladáscsökkentôk. acetil-szalicilsav. Így. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. Két példa erre: 1. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. nikotinreceptor. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. A csatornák nyitott-zárt állapota. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. 24. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. fejezet). Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). orális antidiabetikumok. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. az inozitol-1. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. fejezet). fejezet). kininek és prosztaglandinok. 14. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. valamint a helyi érzéstelenítôk (5.és transzmitterfüggôk. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. A transzmitterek olyan vegyületek. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat.4. fejezet) és tireoid hormonok (35. γamino-vajsav (GABA) receptor. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. fejezet).(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. Ez. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. valamint metabolikus energia is szükséges. fejezet). A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. acetil-kolin). például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. Mindkét messenger. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. A helyi hatású hormonok (autacoidok). kinázokat aktivál. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. vagy visszavétellel (pl. patológiás körülmények között szabadulnak fel. 33. Noradrenalin-transzport. fejezet) lehet gátolni. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. mint például a hisztamin. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. 34. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék.

Ezzel ellentétben. középen fent). így érthetô. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. mirigyszekréció) képesek reagálni. RO = a receptorok összkoncentrációja. s) úgy. A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk.2. hogy a maximális válasz nem csökken. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre.. q). nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. az úgynevezett parciális agonisták. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. Az agonista. 10 . az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. izomösszehúzódás. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. . Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. q). hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. A = az agonista koncentrációja. Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. balra fent). Bizonyos agonisták. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. még akkor sem. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). A gyakorlatban sokkal célszerûbb. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. létezik egy receptortartalék).-).

a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. kötô G-proteinek. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. adrenoceptorok esetében (7. és 16. és a KA. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. phenoxybenzamin. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. 15. pl. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. de ez félrevezetô elnevezés. de az a hátrányuk. Az a vegyület. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. de nem aktiválják azokat. ha önmagukban hatnak a receptorra. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. fejezet). mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. fiziológiás választ hoznak létre. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. fejezet). A parciális agonisták. Ezt más szóval. hogy nem a funkcionális választ mérik. Ennek oka egyelôre ismeretlen. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. néhány β-adrenoceptor-antagonista.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. • kötôdési együttható. 1. Ezt. Parciális agonisták és a receptortartalék. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik.) olyan hatással rendelkeznek. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. 11 . mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek.

amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. acetil-szalicilsav). és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. jobbra. ) kerüljenek. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. át kell jutniuk a bélfalon. Azok a gyógyszerek. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. phenytoin. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. ) 2. 3. Metabolizmus. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. a felsô grafikon). A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak.). Gyógyszerfelszívódás. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). Ilyen folyamatok: 1. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. Így a lipofilebb. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). 12 . Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. mint a protonáltak. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. amely azt jelenti. etanol. bármelyik enzimrendszer telítôdik. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). rendszerint a májban. Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. ) és egyesek. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt.3.

hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. A VD < 15 l érték arra utal. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. A clearance az individuális clearance-értékek összege. Azokban az esetekben alkalmazzák. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). • folyamatos adagolás esetén (infúzió). A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. lidocain. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra.69 t1/2 azt jelenti. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. Orális alkalmazás. A clearance igen. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. de a gyógyszereket általában oralisan adják. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. lásd 27. az illékony anesztetikumok. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. Így. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. Az egyensúly akkor érhetô el. egyben lipidoldékonysága csökken. Ideális gyógyszereléshez. furosemid tüdôödémában). inzulin) azonban. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. • nagy térfogat beadásakor. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. melyben a gyógyszer megoszlik. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. Intramuscularis és subcutan injekció. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. hogy a gyógyszer a keringésben marad. citotoxikus szerek). A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. fejezet). Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0.vagy plazmatérfogat. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. fejezet). és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. de az abszorpció lassítható. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. benzylpenicillin. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. és ismert sebességgel. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). a neuroleptikumok depokészítményei. néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). Megoszlási térfogat (VD). nitroglicerin. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. Ez az a vér. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. Néhány gyógyszer (pl. ezért ezeket parenterálisan kell adni. Ez az a látszólagos térfogat. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik.02 perc–1 azt jelenti. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. az ismert terápiás tartományon belül. Ha a függvényt logaritmáljuk. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). Bizonyos gyógyszerek (pl. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. A t1/2 (felezési idô) az az idô. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. kenôcsök). akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . és • olyan gyógyszereknél. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. de ha az lipidoldékony. alsó grafikon). Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). felsô grafikon).). ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. Gyógyszeradagolás. ahol reabszorbeálódnak.

fejezet) dopaminná. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. cimetidin. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. 14 . amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. A leggyakoribb reakció az oxidáció. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. -SH). Ugyanakkor. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). funkciós csoport bevitele. ). mint az anyavegyület. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. 2. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. mely mindkettô aktív.4. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. nitroglycerin). A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. fázisú metabolitok. és orálisan inaktívvá válnak (pl. pl. mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. fázisú reakciók. mint az életkor és bizonyos betegségek. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. a májban válnak még hidrofilebbé. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). Azok a gyógyszerek és I. mint az anyavegyület. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. különösen azok. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). amelyek a májat érintik. ). -NH2. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. -OH. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. fázisú reakciók. Ez azonban nem mindig igaz. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. warfarin II. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. II. További I. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. lidocain. hanem olyan más gyógyszerekét is. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). vagy szabaddá tétele révén (pl. pl. etanol Máj I.

A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. 15 . phenobarbital. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). fejezet). kevert funkciójú oxidációs rendszer. nem minden enzimindukció microsomális. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. különösen a koraszülött csecsemôknél. mint a propranolol és metoprolol (15. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. fejezet) igen erôsen poláros. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. ezért feltételezhetô. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. Ugyanakkor. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. és a vegyület glutationnal konjugálódik. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. gallamin. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. mint azok. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. vagy még jelentôsebben nyújtja. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. de más szervek. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. carbamazepin. Microsomalis. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul.és szulfát-konjugátumot képez. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. opioidok. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. fejezet). Általánosságban. Gyógyszer-acetiláló enzimek. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. I. II. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. Ha a glutationkészlet kimerül. kötet). Ennek mechanizmusa tisztázatlan. 6 percrôl több mint 2 órára. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. Ugyanakkor. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. és microsomának nevezzük ôket. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. mint a májban. A cimetidin számos. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. benzodiazepinek. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. utalván arra. mint a fiatalabbaknak. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. különösen a májra. lidocain. hydralazin. Számos. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. carmabazepin és digoxin aktivitását. ide értve a phenitoint. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. Ritkán (< 1: 2500). amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. propranolol). antidepresszánsok). amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. Kor. melyet a vese még könnyebben választ ki. VII. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. Genetikus polimorfizmus. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. amelyet az adott izoenzim metabolizál. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. procainamid). A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. fázisú reakció az oxidáció. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. ez utóbbi terminális oxidázként hat. 50%-a gyorsan. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. Így. warfarin. amelyek különbözô. 6. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). warfarint és theophyllint. hogy a válasz többtényezôs. Plazma pszeudo-kolinészteráz. Bizonyos gyógyszerek (pl. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. Magyar Gyógyszerkönyv 4. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. citokróm P-450. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. További. A populáció kb. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. vagy I. A lakosság kb. és (ii) haemoprotein. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. morphin. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus.

A benzocain semleges. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. orrban). de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). A helyi érzéstelenítôk. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. elsôsorban atopiás betegeknél. vízben oldhatatlan. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával.és szívmûködés depressziójával jár. Még a cocain is. mint a nagyobbak. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. 90 perc. más ingerelhetô szövetek (pl. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. A lidocain hatástartama kb. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô.9 7.5 8. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak.5.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés. 16 . 8.4 – 7. száj és garat). majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. de hatástartama igen hosszú. hatástartamban. Legtöbbjük gyenge bázis. A prilocain hasonló a lidocainhoz. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. Magasabb.

regionális. az inaktiváció fokozásán) alapszik. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. Intravénás regionális anaesthesia. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. vagy felypressin (peptid). ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. benzocain) beleoldódnak a membránba. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. mint pl. Ez azt jelenti. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. Infiltrációs anaesthesia. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. fejezetben tárgyaljuk. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Vasculáris simaizomzat. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. amelyekrôl feltételezik. hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. A helyi hatások eltérôek lehetnek. noradrenalin. a fejfájás. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. A töltés nélküli vegyületek (pl. Hatástartam. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. Idegblokád. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. Így. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). 2. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. annyi csatorna inaktiválódik. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. amelyeket észter. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. így kialakul az idegblokád. Az. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. kéz. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. Itt protonált molekulák keletkeznek. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. Szív. hô. mely további depolarizációt hoz létre. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. a küszöbpotenciálnál. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. Végsô soron. mint az epiduralis. mint az adrenalin. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. Az amidok a májban dealkilálódnak. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. lokális. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). míg a procain vasodilatorként hat. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. Ezért. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. 17 . A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. 3. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába.

A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez.6. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. klinikumban alkalmazott gyógyszer. A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). depolarizálja a szomszédos izomrost membránját.é s z t e A c e t i l . Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. ). gyorsan hidrolizálja. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. . A suxamethonium az egyetlen. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. ilyen típusú. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. EPP). fejezet). A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. A létrejövô depolarizáció. és így petyhüdt bénulás alakul ki. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. Ha a depolarizáció kellôen nagy. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. míg gátolni atropinnal lehet.k o li n . A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. A myasthenia gravis kezelésére. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik.k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható.

így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. lásd 37. Ugyanakkor. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. fejezet). a hisztamin-felszabadulás. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. amelynek a hatástartama kb.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. ezért kiürülése a vese. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért.5 perc). A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. fejezet) adását is magába foglalja. javíthatja a motoros funkciókat. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. A C. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. Acetil-kolin-receptor. Ugyanakkor. Ezért a súlyos vese. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. Az immunológiai kezelés prednisolon. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. Co2+ és Mn2+.és májfunkcióktól független. Plazmaferezis alkalmazása. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. mint például a Mg2+. majd az izomrostok rángását okozza. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. amely az acetil-kolinra nem reagál. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. és a sejteket visszajuttatják. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. γ. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. valamint egyéb tényezôktôl (pl. az anaesthetikumoktól. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. amely tachycardiát hoz létre. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. 19 . Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. A suxamethonium fô hátránya. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. vagy azathioprin (43. hogy kb. A rocuronium új szer. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. amelynek során a vért eltávolítják. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. fejezet) termeli. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. amely kipirulással és hypotensioval jár. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. a vagus blokád. amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). egy ezredmásodperc alatt. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. 30 perc. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. nincsenek cardiovascularis hatásai. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. Exocytosis. Ezek. A kétértékû kationok. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. δ és két α-val jelölt). Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. A károsodás kálium-felszabadulással is jár.

β1-. Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). A noradrenalin és az adrenalin az α-. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését.7. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. emésztô. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. muszkarin receptorok . míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át.

Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. mind a paraszimpatikus). ahol az acetil-kolin. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. 2. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. vagy pre. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa.(α1). Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk.. így a paraszimpatikus hatás dominál. Ma már nyilvánvaló. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). 3. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. fejezet). A β-adrenoceptorok nem homogének. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. A mellékvesébe futó idegek. M2 és M3. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza.és β-receptorokat. 5. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. Az α. 1. attól függôen. valamint (ii) a noradrenalin (NA). Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. 6. fejezet). de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek.(α2) szinaptikus. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. 4. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. de gyengén. fejezet). A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. míg tubocurarinnal igen. azaz szimpatomimetikum (9. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). az erôs verejtékezés. hogy elhelyezkedésük post. 21 .(szív. mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q).(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható.. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). és a X. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. 5. fejezet). Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. Muszkarinreceptorok. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. 4. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). a VII. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. az agyban. 2. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. I >> A > NA). agyideg). Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. viszonylag gyenge. erek és a méh simaizomzata). Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. az M2-receptorok a szívben. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. fejezet). hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. 3. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). A szimpatikus ingerlés hatásai. Vegyük számba. A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. a bronchus constrictio. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. a bronchialis secretio. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. pl. amelyek szelektíve blokkolják az α. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). a IX. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. de Dale 1910-ben kimutatta. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. az M1. mind a szimpatikus. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra.

és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. de fontos kivétel a szív. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl.8. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. fejezet). valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). fejezet) hatásának megfordítására adják. Hatásaikat általánosságban. fejezet) gátló. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. a 7. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge.és muszkarinagonisták). ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. valamint a hörgô. A myasthenia gravis kezelésére. kolinerg idegrostok futnak. Atropint.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. amelybe a n. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. A gátlásra a nyálelválasztás. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. vagus felôl (17. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák.

mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. fejezet). A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. hallucinációt és comát eredményez. tachycardia és hypertensio. Orálisan gyengén szívódnak fel. Kolinészterek. és 7. 11. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. 6. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. acetil-kolint szintetizálnak. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. 2. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. fejezet). toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. nyugtalanságot. mydriasist. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. Igen erôsen toxikusak. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. bélspasmus csökkentésére. malathion). anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. Ugyanakkor. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. 23 . fejezet). A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16. 5. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. Muszkarinreceptor-agonisták. és rovarirtóként (parathion. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. Mind orális. székrekedést és vizelési problémákat. mivel mind a paraszimpatikus. kiszáradást. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. verejtékezés. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. 3. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. A szerves foszfátok (pl. fejezet). pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. constipatiot. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. szájszárazságot. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. bronchusszekréció. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. physostigmin. fejezet). Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. fejezet). Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. Ezáltal. mint az acetil-kolin. Ennek alapján világossá válik. így nem szelektív. valamint a megnövekedett nyál. 26. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7.és bronchusszekréció. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. Hatásuk széleskörû. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. neostigmin. 4. A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. A kolinészteráz-gátló csak magas. szájszárazságot. fejezet) hasonlóan. 12. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. fejezet). tárolnak és szabadítanak fel. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. bronchus constrictio. így nem jutnak át a vér–agy gáton. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. parkinsonismusban (benzhexol. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. nyálfolyás. középen). simaizom-kontrakciót okoz. homályos látást. azzal a különbséggel. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. coma és légzésbénulás következhet be. mint a közvetlenül ható agonisták. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. szerves foszfátok) konvulzió. mind lokális (pl. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). Fontos kivétel a szív. Hatásmechanizmus. fejezet).1. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. míg szisztémásan adva bejut az agyba. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). hányás és hasmenés. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. Muszkarinreceptor-antagonisták. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. 30. Késôbb ez már nem lehetséges. Kolinészteráz-gátlók. például irritabilis colon szindrómában. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. A karbamát észterek (pl.

( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α .r e ce a d e n il. Hatásukat. fejezet). és 18. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. amphetamin) okozva hatnak. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. Az α1-agonistákat (pl. fejezet). Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. A szimpatomimetikus aminok. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. fejezet). de annál sokkal tartósabbak. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. Az ephedrin. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. phenylephrin) pupillatágítóként (10. ) inaktiválódnak. pl. fejezet ábráján lehet látni. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. fejezet).és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. fejezet).c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. valamint számos. rendszerint noradrenalin. Az α2agonisták. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. vagy közvetlenül az α. direkt hatással is rendelkezik. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. nyitott oszlop). Az .9. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t.

másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. és gyorsabban eliminálódnak. tachycardia. Gátolják a β1-receptorokat. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. fejezet). A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. vagy meggátolják annak kiáramlását. úgy tûnik. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat.és éberségstimuláló. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. A cocain. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. típusú felvétel) létezik. reserpin). vagy egyáltalán nem hat. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. rémálmok). A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. Perifériás (pl. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. fejezet). Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. az arrhythmiák (17. bôr). A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. kai alkalmazása korlátozott.ephedrin enyhe centrális izgató. fejezet). fejezet). valamint vasodilatatiót vált ki. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. rendszerint kevés sikerrel. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. ami a nemszelektív vegyületek esetében. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl. fejezet). SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. fejezet). fejezet). Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. fejezet) és a glaucoma (10. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. 25 . Aktivációjuk számos szövetben (pl. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. fejezet). Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. kifejezettebb. fejezet). ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. az angina pectoris (16. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. amely minimális szívhatással rendelkezik. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. a szelektív β1-blokád. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. fejezet). hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. fejezet) kezelésében. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. 2. simaizom. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. β-receptor szelektív gyógyszerek. de lásd a 16. amely bôven elegendô. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. valamint az étvágyat is csökkenti. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. fejezetet. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. míg az amphetamin. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. hogy 1. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. miközben a systolés nyomás alig változik. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. fejezet). típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. Mindazonáltal. fejezet) szimpatomimetikum is. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. A) hatását. fejezet).

a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. a pupillaszûkítôhöz. mint pl. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. Ennek oka. rendszerint gyógyszer segítségével. A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). 15 Hgmm. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. fejezet). amelyre a muszkarinagonisták. Az allergia. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. Így. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik.10. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. Ezt kétféle módon érhetjük el. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). mint pl. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. így azt. a pilocarpin (lent balra) alkalmas. . Számos felszíni beavatkozás. amelynek külsô felszíne a szívós. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. csökkenteni kell.

Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. Helyi érzéstelenítés mellett. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. amelyek mind mydriasist. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. cataractát okozhatnak. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. kezeletlen szövetre. bár erre ritkán kerül sor. mivel a hidrogénkarbonát. A pilocarpin tercier amin. vagy dióda-lézert alkalmaz. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. mint pl. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. vagy akkomodációját befolyásolná. ha nem idôben kerül sor kezelésére. igen gyakran okoznak cataractát. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. rendszerint 60 év feletti betegekben. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. amellyel kb. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. Sugártest (corpus ciliare). A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. A ciliaris hám áteresztô. mint például az echotiophat. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. Ezzel összetéveszthetô módon. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. β-Blokkolók. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. Éppen ezért. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. Néha a zug teljesen zárt. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. chlorochin. a sebész argon-. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. 40 éves kor felett a lakosság kb. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. a kortikoszteroidok. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. ez nyomást gyakorol a szomszédos. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. Bizonyos gyógyszerek. etambutol). és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. 1%-ában fordul elô. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. hogy akár a gyógyszeres. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. hogy a pupilla fényreflexét. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. amely fénytörô képességét biztosítja. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. A ciliáris hám. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. chinin. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. 27 . GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. Trabecularis hálózat. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. szívelégtelenségben. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. Az akkomodációs spasmus.

fejezet) adást kíván. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. extrinsic asthmának nevezzük. de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). krónikusan beszûkül és instabillá válik. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. jobbra középen). Ha az akut roham allergiás eredetû. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. míg az erôs. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. chloropheniramin) adása . Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. inhalálható salmeterolt. akkor a belsô eredetû. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. akkor ezt külsô eredetû. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. kórházi felvételt igényel. 33. generalizált felszabadulás – amely ritka. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. fejezet). oedema hatására. Asthma. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. amelyben a légutak átmérôje. Az akut. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet.11. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. miközben a hízósejt degranulálódik. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon.

GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. chlorpheniramin. a szervezet hisztaminraktárai. akkor az iv. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. mint pl. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. pruritis. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. salbutamol) együtt adják. trimeprazin. Úgy hathat. Számos asthmásban egy második. ugyanakkor nehéz megjósolni. orális szteroid adására is szükség lehet. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. Ha ez a terápia hatástalan. aminophyllin infúzió segíthet. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. de egyes betegeknél. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. feszültségérzet és tachycardia. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. feltehetôleg azért. beclomethason). akik az aerosolt nem tudják használni. A hízósejtek. urticaria (csalánkiütés). A hányás. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. Mivel. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. de kivéve a magas dózisokat. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. mint a rhinitis. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. hydrocortisont adnak. ugyanakkor kevésbé hatásosak. de lasabban fejlôdik ki. és amely gyulladásos sejteket. különösen eosinophil sejteket vonz. Ugyanakkor. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. Az újabbaknak (pl. Xantinok. bár ennek oka nem tisztázott. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. astemizol. amely kemotaxinok (balra középen. fejezet). akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. amelyek a gyulladást rontják. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. amely végzetes is lehet. Az ipratropiumot inhalációként adva. mint a terápiás tartomány. de erre kevés a bizonyíték. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. Nem tisztázott. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. Mediátorok. satírozott) felszabadulásától ered. valamint azon felnôtteknek. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl.hasznos. és az akut rohamban nem hatásos. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. nyákszekréciót. Ezt követôen iv. A β2agonistákat. beclomethason. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. fejfájás. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. fejezet). A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. oedemát. Ezek a vegyületek nem specifikusak. de van némi bizonyíték arra. valamint rovarcsípések és -szúrások. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). antidepresszán29 . KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. Az a koncentráció. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. késleltetett fázis jelentkezik. triciklusosok. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. A régebbi antihisztaminok (pl. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. ahol minden más terápia eredménytelen. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. amelyek fehérjéket (tripszin. valamint paraffinomát okozhat. mint pl. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le.és D-vitaminok felszívódását. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. mivel rosszul penetrál az agyba. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. 33 . amely az egész béltraktust és 2. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. mint pl. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. amely csak a vastagbelet támadja meg. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. fejezet). A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. mind önmagukban. mint például a morphin. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. amely proteázt. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. Újabban a kinolonok (37. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. Egy újabb. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. Ugyanakkor. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. fejezet). cimetidin) elôkezelik. Bizonyos betegségekben (pl. chronicus pancreatitis. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. vérképzési zavarok) (lásd 35. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad.vagy végbélmûtétek elôtt). Az apró. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. MgSO4. a prednisolon (33. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. fejezet). Az ópiátok. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. a Crohn-betegség. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. hányás. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. a metil-cellulóz. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. tetraciklin kezelés kolerában. mint pl. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. Ilyen szerek a lactulos. Ennélfogva. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. amely alhasi diszkomfortot. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. a colitis ulcerosa. bôrkiütés. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. Folyadékpótlásos terápia. vagy a mennyiségük csökkent. vastag. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. lágyítják (pl. a kaolin (bolus alba). cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. kimotripszin). lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. mint például a cellulóz (korpa). Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. Az adszorbensek. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez.

széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. agyi oedema kezelésére. fent balra). egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. ezért elôfordul. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. A metolazon tiazidrokon vegyület. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. de mivel káliumretenciót okoznak. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . . amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. mannit) olyan vegyületek. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában.14. Az ozmotikus diuretikumok (pl. nevezetesen a tiazidokat. orálisan aktívak. Bizonyos vizelethajtókat. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). amelyek a glomerulusban filtrálódnak. de nem reabszorbeálódnak. de viszonylag gyenge diuretikumok. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt.

Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. fejezet) a perifériás. captopril) is szednek. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. valamint hypertonia (15. Nemkívánt mellékhatások. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. mint az egyéb diuretikumok. sokkal erôsebb vizelethajtók. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. a HCO3 . Hat a citoplazma receptoraira (33. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). különösen digitalizált betegekben. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. és csökkenti a K+-kiválasztást. 35 . 2. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. A diuretikumok. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. akkor. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. bár ennek jelentôsége kétséges. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. gyakran klinikailag jelentéktelen. Hatásmechanizmus. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. Ez a hatás fokozza a Na+. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). A Cl–.és H+-szekréciót. hogy a synporterhez kötôdnek. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. Akárcsak a tiazidok. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. fejezet) kezelésére. fejezet). Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. Így.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. amelyek ezen a szakaszon hatnak. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. Gyenge diuretikum. felszálló szakaszán.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. A súlyos allergiás reakciók (pl. Ez a hatás. Hatásmechanizmus. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. 3. szükség esetén.és H2O-) kiválasztást. a kálium-megtakarítókat kivéve. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. ahol a Na+. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. A tiazidok gyengeséget.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. Ezek: 1. Számos tiazid van forgalomban. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. intravénás adás) süketséget okozhat. Lipidek. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. digoxin kezelés). Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. ez pedig fokozza kiválasztásukat. A káliumveszteség. ami K+. 4. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. de sokkal fontosabb. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz.(Cl–. Hyperkalaemia akkor is felléphet.és H2O-). a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs).(Cl–. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. pl. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. hyperurikaemiát. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. Hyperurikaemia. Nemkívánt mellékhatások. akárcsak a tiazidoknál. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. különösen a vesekárosodott betegeknél. ezzel fokozza a Na+. Ugyanakkor. thrombocytopenia) ritkák. hogy patkányban karcinogének. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. fejezet). A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. így azok a gyógyszerek. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs.

hogy ki az. agyvérzés. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. és ki az. bevonása a kombinációs kezelésbe. és így nem lehet éles vonalat húzni. pangásos szívelégtelenség. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. Egyes. diuretikum és β-blokkoló. retinopathia. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. amennyiben szükséges. akit már kezelni kell. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. diabetes és bal kamrai hypertrophia. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik.15. enyhén hypertoniás betegeknél. az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. mivel megállapították. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). o d il a . mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. veseelégtelenség és retinopathia okozója. pl. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). A problémát az okozza. hyperlipaemia. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. elsôsorban azért. hogy ha más rizikófaktor nincsen. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. különbözô mechanizmus révén. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). ha egyszer elkezdték. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. szekunder hypertonia fejlôdik ki. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. elegendô lehet a súlycsökkentés. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. valamint súlyos szövôdmények. A gyógyszerek több csoportja. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. akit nem. a doxazosin. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. Ha ez nem elegendô. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. de a kezelést.

szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. Leggyakoribb mellékhatásaik. 14. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. ízületi fájdalommal. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. amely további Ca2+-belépést eredményez. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. kipirulás és bokaoedema. súlyos hypertoniákban. A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. hypotensio. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). A mellékhatások. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. újabban azt figyelték meg. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. feltehetôleg azért. A losartan olyan új vegyület. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. fejezet). rossz közérzettel és hepatitisszel jár. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. és ritkán anaemia haemolytica (45. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). 36. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. a szédülés. érszûkítô hatású vegyület. fejezet) fordulhat elô. amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. de súlyos mellékhatása az angiooedema. fejezet). β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). 37 . HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. A kalcium antagonisták (pl. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. amely lázzal. Angiotenzinreceptor-antagonista. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. Úgy tûnik. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. fáradtságérzés. fejezet tárgyalja). Az ACE-gátlók ritka. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. fejezet). A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. amely anginát válthat ki. valamint a kevésbé gyakori. A keringô vér térfogata. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. és csökkenti a szimpatikus tónust. Ugyanakkor. mint pl. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. mint például az atenolol. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. α-metil-noradrenalinná alakul. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. fejezet). Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. mint pl. és 17. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. nifedipin. Nem okoz köhögést.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. fejezetben).(Coombs)-teszt. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. amely vérnyomásesést eredményez. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. diabetes mellitust. a proteinuria és a neutropenia. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. α-Adrenoceptor-antagonisták. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. de súlyos asthma-provokáció. hideg kéz. de a hypotensiv hatás megmarad. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. Mellékhatásai a reflex tachycardia. excesszív értágító hatásukból ered. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben.

amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. és így a fájdalom gyorsan enyhül. Ha ez hatástalan. Fô hatásuk a perifériás. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. ahol alkalmazásuk kontraindikált. β-blokkolót (fent balra). akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. asthmás betegeknél. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. 38 . feltehetôleg azért. elsôsorban vénás értágulat. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. A legfrissebb adatok arra utalnak. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. akkor kombinált kezelés szükséges. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. pl. amelyeket naponta egyszer adhatók. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. fejezet).P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. és 15. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak.16. amelyek az oxigénigényt csökkentik. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). fejezet). Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. E hatások mellett. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat.

A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. és a napi négyszeri. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. mint a nifedipin. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. gyakran kisugárzik a karokba. feltehetôleg azért. közepes dózisban. Az atrioventricularis. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. Emellett. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. Amikor azonban a tünetek hirtelen. Nemkívánt mellékhatások. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. Az amlodipin. Ugyanakkor. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. mivel nem okoz tachycardiát. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. fejezet). A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. kevésbé okoz tachycardiát. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. és igen szívesen használják az angina kezelésére. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. de a máj gyorsan metabolizálja. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. A bypass mûtétben a vena saphena. 39 . A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. nifedipin. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. amely tartós hatású kalcium-antagonista. vagy nyugalomban következik be. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. Az izoszorbid-mononitrát adásával. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. fejezet).Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. Hatásmechanizmus. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. transdermalis. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. Stabil és instabil angina. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. atherogen. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. vagy gyakran jelentkeznek. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. pl. és 15. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. Dohányzás. amely gyakran limitálja a dózist. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. orális nyújtott hatású) függôen. 8 és 13 órakor adjuk. oralis. fejezet). hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. ill. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. ezért a kardioszelektív βblokkolók. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. a használt készítménytôl (sublingualis. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. nem alakul ki tolerancia. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. amely rendszerint szegycsont mögötti. a dihidro-piridinek (pl. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. mint a β-blokkolóknál. 30 percig hat. vagy javul. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák.

myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. C. de ez számos módon zavart szenvedhet. és meg- aa ist sítj fáz 3. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). 40 . a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. 2. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. izgatottság.17. OSZTÁLY iv. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. különösen azokban a betegekben. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. nincs bizonyíték arra. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). és 0. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). thyreotoxicosis. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. vagy kalcium-antagonista hatású. amely intravénás atropinnal kezelhetô. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. de súlyos formái (pl. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. A. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). és 3. myocardialis infarctussal) társulnak. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). B. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. újra depolarizálhatók. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre.

Az amiodaron számos csatornán (pl. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. és ezért érzékeny a lidocainra. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. Az I. Noradrenalin. Az ectopiás focus. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. továbbá II. különösen azoknál a betegeknél. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. Az I. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. és a lassúbb Ca2+-áram. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. fejezet). és arrhythmiát is provokálhat. Acetil-kolin. A noradrenalin csökkenti a gK-t. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. hasmenés. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. Lassítják a 0. a gyors Na+-. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. Mivel így AV-blokk alakul ki. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. Mellékhatásai antikolinerg hatások. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. A sotalol III. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. Ha a bal pitvar mérete normális. émelygés. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. hányás és az erôs antikolinerg hatások. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. dyspnoea. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. pajzsmirigybetegségek. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. fázist. és 16. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. A osztály vegyületeivel ellentétben. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. neuropathia és pulmonaris alveolitis. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. így a mellékhatások (pl. akciós potenciál keletkezik. az I. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. amikor más szerek hatástalanok. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. Az I. A diastole alatt. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. Az iv. A vezetés a His-kötegben is lelassul. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. mivel biztonságosabb. mint az AV-csomóban. Ezek a fotoszenzitivitás. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. de a betegek kb. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). Az I. amikor a Na+-csatornák zártak. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. 41 . A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. hányás. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. sok Na+-csatorna inaktiválódott. Az ischaemiás területeken azonban. osztály) (lásd még a 15. K+.

Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. 42 .és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. akkor inotrop szer (fent balra) adható. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. pl. oedema. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. intravénás infúzióban. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô.és aldoszteronszinteket eredményez. Ez számos tünetet eredményez. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). jobb oldali ábra). jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. mind perifériás oedemát jelent. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. Az ACE-gátlók (pl. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. légszomj. de az akut súlyos szívelégtelenségben. Így. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). akkor vasodilatatort is alkalmaznak. bendrofluazid) adása elegendô lehet. fáradtság. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. amely fokozza a nátrium. fejezet).18. amely mind tüdôpangást. jobb oldali ábra).(ACE-) gátlót (fent jobbra). A jobb. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak.

és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. hányingert. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. Egyéb szervekre kifejtett hatások. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. fejezet). Így. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. így a digoxin hatása pl. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. Elektrofiziológiai hatások. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. és csökkenti oxigénfogyasztását. Nincs arra vonatkozó adat. valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. és úgy fokozza a kontraktilitást. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. fejezetet). A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. Közvetett hatások. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. hányást és hasmenést okozhat. 43 . amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Más terápiára nem reagáló súlyos. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. és káliumpótlók. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. captopril. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. esetleg pszichózis kialakulása.ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. Közvetlen hatások (lent ). Toxicitás. Mechanikus hatások és terápiás haszon. azaz az utóterhelést (afterload). Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. szint növekedésének meggátlásával. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). ill. Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. A sinus rhythmust mutató. azaz az elôterhelést (preload). és csökkenti a keringô vér térfogatát. Hatásmechanizmus. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. A dobutamint akut. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. A digoxin intoxikáció elég gyakori. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. fejezet). A toxicitást növekedtével. bal ábra). amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. akik már kaptak diuretikumot. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk.

mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. Kimutatták. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. Feltételezik. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. Leghatásosabbak akkor. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. különösen a streptokinase-t. mint az. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. Kumarinszármazék. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. 36–48 óra alatt alakul ki. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. mélyvénás thrombosisban. akkor heparint is kell adni. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. A warfarin orálisan aktív vegyület. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak.19. . amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. satírozott) és ez módosított VII. hogy melyik készítményt adjuk. posztoperatív thrombosis megelôzésében. A keringés lassabban mozgó.a faktort és néhány egyéb faktort. és mindegyik szerrôl kimutatták. Így. A thrombolyticumokat. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik.a faktort gátolja. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében.. csekély fibrintartalommal. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. hogy csökkentik a mortalitást. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. IX. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. faktorok. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. ha azonnali hatás szükséges. és X.

Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. pl. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. akkor az arteriák kb. tüdôembolia. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. 45 . Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. metronidazol). ha a véráramlás lelassul.A thrombus az érpályában lévô. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. Intravénás infúzióban adják ôket. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. ez pedig lehetôvé teszi. cimetidin. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. barbiturátok. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. hogy „kimosódnának”. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. Ez az idô ahhoz szükséges. amely további plazminogént alakít át plazminná. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. ez pedig aggregációt vált ki. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. kórosan képzôdött vérrög. A streptokinase. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. amely nem enzim. idônként azonban stroke is kialakulhat. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. amely a savas heparinnal egyesül. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. 50%ában okoz reperfúziót. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. A protamin bázisos peptid. hányás. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. Azok a vegyületek (pl. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. mint az intravénásan adott heparin. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. bár növelik a stroke veszélyét. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. és ezáltal potenciálják annak hatását. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). Amennyiben szükséges. erôsen savas. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. csökkentik a warfarin lebomlását. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. A streptokinase-zal ellentétben. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. Mivel a vérben. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. etanol. ha kellôen korán adják. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát.

amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. Az anion cserélô gyanták (fent balra. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. a lipoprotein lipázzal ( ). amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. a koleszterin kiürülés fokozódik. A maradék. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába.20. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. Arról a terápiáról.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. A zsírsavak. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. míg a fibrátok (jobbra lent). A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. vagy azoknál a betegeknél. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. A statinok. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. csökkentik a máj koleszterin szintézist. .

szédülést és szívdobogást. beleértve a koleszterint is.és LDL-koleszterint és kimutatták. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. a trigliceridek. az étrendváltoztatás (pl. 10%) szintet. hogy átjussanak az érfalon. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. Az esetek kb. A fibrátok (pl. 5%-a családi eredetû. de az esetek zömében az ok ismeretlen. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). Nem teljesen tisztázott még. ezért úgy tûnik. Fokozzák az epesavak kiválasztását. Ugyanakkor. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. 30%) okoznak. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. vagy mindkettô szerepet játszhat. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. A nagy alkotórészek (chylomicronok. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. Gyógyszer kombinációk. hypothyroidismus. pl. Hyperlipidaemiák. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. a balkamrai hipertrófiát. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. Atherosclerosis. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. A gyógyszer hiányossága. mint pl. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). de használatát nemkívánt hatások korlátozták. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak. A hyperlipideamia fô terápiája. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. a cukorbetegséget. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. de azt feltételezik. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. a magas vérnyomást. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). kivéve a súlyos és örökletes eseteket. gemfibrozil. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. Anion-cserélô gyanták. fokális károsodást okozva az intimán. 47 . Ha a tetô megreped. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. hasmenést és székrekedést okoznak. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. akik nikotinsav. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. prosztaglandin-mediált kivörösödést. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. Nemkívánt mellékhatások. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. Erôsen nyilvánvaló. akkor a subintima úgy viselkedik. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. 10%) és növelik a HDL (kb. diabetes mellitus. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. beleértve a dohányzást. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. Ugyanakkor. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával.

) felszaporodásának köszönhetô. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). B12-vitamin és folsav szükségesek. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. amely krónikus vérvesztés. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. Vashiányban. ) gátlásának. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra).21. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. az orális vitaminadás haszna kevés. mivel az tovább marad meg a szervezetben. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). terhesség (a magzat vasat von el az anyától). 48 . míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. A több hónapig tartó terápiában. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be.

A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. phenytoin. az idegi degenerációt azonban nem. mivel az anaemia ugyan javulhat. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). Ez alhasi fájdalommal. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. Ez nagyméretû. hasmenés. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. intrinsic faktorral. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. Vas toxicitás. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). de ez emelkedhet. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. gyomortáji fájdalom. Metil-malonil-CoA-mutáz. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. Az azonban fontos. A sejtosztódás csökkent. székrekedés). amelyet autoantitestek okoznak. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. ha az orális terápia sikertelen. coma és halál követheti. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. 49 . mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban.3 g). Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. ha a folsav utánpótlás megszûnik. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. úgy hogy magára a faktorra. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. hányással. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. még átmeneti javulás után is acidosis. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. ha a vastartalék alacsony. ERITROPOIETIN A hypoxia. orális fogamzásgátlók. Abszorpció. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. Ezt. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. akkor a dózist csökkenteni kell. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A rekombináns eritropoietint (epoetin. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. Egyes gyógyszerek (pl.és fehérjeszintézis folytatódik.VAS A hem magját vas atom képezi. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. de az RNS. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô.5-1 mg/nap). amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. Toxikus folsav. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered.

mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). a depresszió. diffúz módon következik be. Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban.22. az alkoholt. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. A gyors. mint bármely más gyógyszercsaládé. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. és igen nagy számú célsejtre hat. Azok a transzmitterek. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). amelyek a gyors. a migrén és a schizophrenia. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. Újabban felvetették. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. mint a koffeint. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. elsôsorban a gerincvelôben. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. mint a parkinsonismus. Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. 50 . mint neurotranszmitter mûködhet. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. A glicin szintén gátló transzmitter. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat.

A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. fejezet). A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. fejezet). fejezet) hoznak összefüggésbe. NO. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. amelyrôl feltételezhetô. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. GABA. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. vagy sem. amely a senilis dementia gyakori formája. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. függôen attól. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. A szerotonin. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. fejezet) is alkalmazzák. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. fejezet). A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. glutaminsav. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. fejezet). hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. és innen számos elôagyi területhez. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. A benzodiazepinek. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. Az Alzheimer-kórt. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. A lamotrigin antiepileptikum (25. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. míg schizophreniában (27. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. de vannak arra vonatkozó adatok. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. NMDA. A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. a hosszútávú potenciációban. cerebralis cortex. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. amelyet mérsékelt (kb. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. eddig ismeretlen ok folytán. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. fejezet). A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. és mind a sztrichnin. és feltehetôleg a valproat (25. hippocampus. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. fejezet) dopamin. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. játszik szerepet. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. szomatosztatin. a barbiturátok (24. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. N-metil-D-aszpartát. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). Hatása sztrichninnel antagonizálható. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. neuropeptid-Y. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. fejezet).antagonistákat alkalmaznak. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. Ez utóbbi. striatum. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. 51 . szerepet játszhat a depresszióban. és így görcsoldó hatású. fejezet). míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. * AMPA. valamint a görcsgátló vigabatrin. amelyrôl azt feltételezik. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. fejezet). és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. fejezet) is olyan gyógyszerek. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. A tacrin kolinészteráz-gátló. kolokalizáltan található meg. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. pl. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. amely pl. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. akárcsak a noradrenalin. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt.

• az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). stádium) követi. a szívizmot. és 2. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. ciklopropán. Az érzéstelenítés során. valamint a sima. ). Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. stádium). Az enfluran és az isofluran újabb szerek. Elôször. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). vagy fájdalom csökkentése. a szorongás. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. adásával érnek el. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. stádium). A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. . stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. Mindamellett. az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. bronchus szekréció).4*) A és gátló ezz int el a ern II. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. Ezek a szövetek azonban. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). Az elôkészítés kettôs célú: 1 . Így. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél.23.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. vagy propofol iv. Amennyiben szükséges. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. hyoscin) intravénásan adják be. II. a megfelelô szert (pl. amely a cardiovascularis. fentanyl). mivel nem hepatotoxikusak. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. Az oxigénnel. létrejön az analgesia (I. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. kloroform. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. etil-klorid és a triklór-etilén. amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. ezt az izgalmi szakasz (excitatio.és a harántcsíkolt izomzatot.8 *) Enflura Halothan (2.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0.

Barbiturátok.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). Az enfluran hátránya. beadott thiopental kevesebb. Egyelôre nem ismert. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. lorazepam. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. és mivel gôze nem irritáló. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. így kicsi a valószínûsége. alkalmazzák. Ami még fontosabb. a morphin (29. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. ha az anaesthesia alatt iv. Nem barbiturát származékok. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. közlekedési baleset). Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. kevesebb myocardiális depresszió. fejezet). a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. fejezet). hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. ha a betegnek fájdalmai vannak.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. ezért az kerülendô. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. Mivel a propofol (2. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. Egy másik lehetôség. Idônként azonban görcsöket. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. hogyan fejtik ki hatásukat. Posztoperatív antiemesis. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. Mivel. Analgetikumok. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést.2%-a metabolizálódik. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. 53 . A szekréció és vagusreflex csökkentése. ha analgesia elérése szükséges (pl. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. de ezek sokkal hatékonyabbak. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. így feltételezik. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. dózisfüggô hypotensio alakul ki. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. de gyakran okoz hallucinációkat. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. Hatására. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. különösen a halothan. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. Az iv. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. ondansetron) is adnak. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. hogy az isofluran hepatitist okoz. adhatók mûtét elôtt. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. de kevésbé cardiodepressiv. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. szülés. elsôsorban myocardialis depresszió révén. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. diazepam.vagy a légzôrendszerre. hogy az anesztetikumok. de gyakran alkalmazzák. mint pl. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. ezzel a membránt megfeszítik. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. mint pl. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. feltehetôleg azáltal. metoclopramid.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. bár ez a választás csak akkor logikus. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. Így. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. és gátolhatják annak normális mûködését. Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. ezért széles körben alkalmazzák. Az opioid analgetikumok. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. Számos. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál.

A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. vagy álmatlanság oldására. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. toleranciát és dependenciát okozhat. Számos antidepresszáns (pl. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). hipnotikus. ill. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. de ciklo-pirrolon származék.24. A tartós hatású vegyületek (pl. fejezet) hatással rendelkeznek. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. bár újabban megállapították. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. A BDZ-k anxiolitikus. amelyrôl úgy gondolják. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. amikor a hajnali felébredés a probléma. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. mint az anyavegyületé. Éppen 54 ezért. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. . A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). . ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. amely nem penetrál az agyba. Más. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt.26. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. Parkinson-kórban. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. ). orthostaticus hipotensio). globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. Fokozatosan súlyosbodó kórkép. fejezet). amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. rigiditás és tremor jellemez. A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. Ez utóbbiak. Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. putamen. amelyet mozgásszegénység. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin.

DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében.2. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. 59 .és a D2-receptorokat stimulálja. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. székrekedés. de az akinesiát. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. de a tolerancia hamar kialakul. vizeletretenció. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. azt feltételezték. kevéssé befolyásolják. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. Az apomorphin a D1. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. A neuroleptikumok (27. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. mivel levodopa iv. és eddig sem endogén. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok.3. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. de rendszerint tünetmentes. Úgy tûnik. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). de sokkal gyakoribbak.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. hogy csökkentsék a levodopa késôi. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. Bármely esetben. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. Másik lehetôség. úgymint szájszárazság. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. ez a hatás azonban nem igazolódott. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. míg a noradrenalin és szerotonin nem. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. amely képes bejutni az agyba. Egyelôre nem bizonyított. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. hallucinációk.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. Így. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. hányinger. infúziójával. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. különösen az idôs és dementálódó betegeken. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. Természetesen. Hatásmechanizmus. Az orthostaticus hypotonia gyakori. Antiparkinson hatása mérsékelt. és ott dopaminná alakul. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). amely a MAO-B hatására képzôdik. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. A tartós kezelés problémái. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. vagy sc. orthostaticus hypotensio). pszichiátriai tünetek. pszichotikus állapotok és a konfúzió.

ha abbahagyja a gyógyszer szedését. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. vagy viszonylag mentesek. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. Egyelôre nem tisztázott. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. ezért feltételezik. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. A relapsus gyakori. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen).és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. gondolkodás-. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. de csak a clozapin az. de arra is vannak bizonyítékok. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). . téveseszmék. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. A negatív tüneteket. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). amelyek intrauterin történéseket. A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. és magatartászavarok. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. amely arra utal. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak.27. hippocampus és amygdala). A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra).

amelynek nincs szedatív hatása.és α-adrenerg-receptorokat. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. A clozapint egyesek úgy tekintik. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). mint a striatalisokhoz. cholestaticus icterus és fényérzékenység. és bár meglehetôsen szedatív hatású. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. mint a chlorpromazin. 3. Propil-amin oldallánc. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. beleértve a muszkarin. bôrkiütések. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. a betegek jól tolerálják. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. A flupenthixol. Ma még tisztázatlan. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. míg a D2-szerû csoportba a D2. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. thioridazin. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. szájszárazságot okoznak. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. sulpirid) elnevezés onnan származik. A D2-receptorok (és a D3.mint például orthostaticus hypotensiót. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. 3%-ában neutropeniát és kb. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. mint más neuroleptikumoké. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. mint a chlorpromaziné. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. anaemia haemolytica. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. ezért feltételezik. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. 2. különösképpen idôsekben. Igen erôsen szedatív hatású. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása.) A clozapin atípusos tulajdonságú. A risperidon újabb antipszichotikum. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. Ugyanakkor. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. risperidon. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. mivel a betegek kb. Ez azonban puszta feltételezés. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). Gátolja az 5-HT2-receptorokat. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. 1. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. a perphenazin és a trifluoperazin. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. mint a D3-receptorokon. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. Piperidin oldallánc. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. Lényeges lehet azonban. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. D3 és D4. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. és nem gátolja a kolinerg. 61 . DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. Egyelôre nem tisztázott. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. Egy másik ok lehet. bár éppen az atípusos vegyületek azok. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. bár a thioridazin. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. Egyfelôl. minden antipszichotikum dopaminantagonista. és ma is széleskörben alkalmazzák. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. A vegyület elônye. valamint hypotoniát. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. Ritkán. Piperazin oldallánc.és 5-HT2-receptorokat. D3-. mint a clozapin. D4-altípus) mind a preszinaptikus. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. és kevésbé okoz szedációt. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. Ugyanakkor. A clozapin különleges szer. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. mint például agranulocytosis.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. mint az újabb vegyületek. magas dózisban retinakárosodást okozhat. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. Mivel a nucleus caudatus területén. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. bár ennek oka nem ismeretes. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik.

amely sokkal gyakoribb. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. az étvágy. Ennek oka ismeretlen. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. és bár öngyilkossághoz is vezethet. jobb teória mégsem lépett a helyébe. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. de a konvulzió is gyakori. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). 62 . A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. kórjóslata általában kedvezô. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. a munkaképesség. mint a mánia. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. hányást.28. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. amely a magatartás. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. különösen a MAO-gátlóké hányingert. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. A betegek kb. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával.(NA) és/vagy a szerotonin. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. A depresszióban. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is.(5-HT) felvételét (fent balra). hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. pánikot.

kéztremor. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. hányás. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. Különösképpen azért. akkor hipnotikumként is hat. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. hasmenés. A venlafaxin olyan új szer. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. A moclobemid reverzibilis gátlószer. Hatásmechanizmus. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. mind a 5-HT-felvételét gátolja. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik.0 mM). 26. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. továbbá azoknál.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). kettô vagy négy gyûrûbôl áll. és ha lefekvéskor adják.és/vagy szerotonin-koncentrációját. de vannak más jellegû mellékhatásaik. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). túladagolásuk is kevésbé veszélyes. szédülés. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. de mivel reverzíbilis gátlószer. ephedrin. A szer jól tolerálható. alkoholos italok) fellépô. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. fejezet). Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. amint a szer adását megszüntetjük. hasmenés és székrekedés. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. confusio. de azt kimutatták. mivel számos második generációs antidepresszáns.5-1.A depresszió monoamin-elmélete.és/vagy 5-HT-visszavételt. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. és csökkentik a barbiturátok. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. fejezet). amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. Terápiás szélessége kicsi. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. székrekedést. sajt. amely mind a noradrenalin. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. 63 . Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. A lítiumot. Úgyszintén. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. Receptor-reguláció. egy. Különösen nehéz megérteni. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. Az acut mania kezelésére is adják. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. ataxia. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. vagy azoknál. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. vizeletretenciót. hányás. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. Túldozírozás esetén. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. valamint a β1. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. mianserin. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. de ha az enzim gátolt. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. gyakran okoz depressziót. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. anorexia. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. hypothyroidismus és súlynövekedés.és szerotonin-raktárakat. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. mint a többi MAO-gátló. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. Nem tisztázott. amely kiüríti az agyban a noradrenalin. A reserpin. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. vadhús. néhány vegyület antidepresszáns hatású. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). de nem antidepresszáns hatású. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. homályos látást. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. hypotoniát és comát okoz. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. trazodon). A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással.

Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. eufóriát és szedációt okoz. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része. satírozott terület). a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. . Hasonlóképpen. mind az agytörzsben. Ide tartoznak a lokális interneuronok. mint például a codein. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. met-enkefalin) szabadítanak fel. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. Az elektroakupunkturás analgesia. Így. P-anyag. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. hogy peptideket szabadít fel (pl. székrekedést okoznak. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. Néhány analgetikum. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. fejezet). A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt.29. Sajnos. légzésdepressziót. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. és ahol indokolt. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. Ez analgesiát. amelyek opioid peptideket (pl. Az opioidok gyakran okoznak hányingert.

A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. 65 . morfin). de rövidebb ideig hat. Néhány opioid analgetikum (pl.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. hogy gyakran hallucinációkat. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. Kevésbé valószinû. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. Az enkefalinok a δ-receptorokra. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. fejezet). hányás. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. amely kevésbé okoz analgesiát. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére.Az opioidokat úgy definiálják. E peptidek pontos funkciója. amennyiben elôfordul. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). Ugyanakkor. vagy légzésdepressziót okozhat. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. A vegyület kb. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. mint a morfin. fejezet). A diamorphin (heroin. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. székrekedést és hypotoniát. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. különösen ha intrathecalisan adják. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. szedácio. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. convulsiók). de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. bár tartós hányást okozhat. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. A nalbuphin. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. mind az agyban. Mellékhatásai (székrekedés. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. mint pl. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. a III. dinorfin-A). de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. pentazocin. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. A pethidin a MAO gátlókkal (28. míg a paracetamol hepatotoxikus. co-proxamol). de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. A κ. hyperpyrexiát és konvulziót. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. naloxonnal nehezen fordítható meg. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. fejezet) csökkenthetôk. Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. A µ. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. a σreceptorok nem opioid receptorok. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. mint az NSAID-ok magukban. Dependencia. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. hogy olyan vegyületek. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. csökkent válaszkészség) alakul ki. amely pszichostimuláns. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. analgesia. visszaélésre lehetnek alkalmasak. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. A légzésdepresszió. légzésdepresszió. amely κ-agonista és µ-antagonista.és σ-receptorokon agonistaként. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. eufória. (A fenciklidin. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. hogy dependenciát okoz. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. Ez részben annak köszönhetô. A morfinnál erôsebben euforizál. fele. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik).

a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. Egyelôre tisztázatlan. a migrént és a terhességet. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. promazin. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). Az utóbbi idôben. H. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. amely megmagyarázza. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. Antiemetikumok (hányás.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. a provokatív mozgásokat (pl. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. digoxin). beleértve a gyógyszereket (pl. mint megállítani amikor már elkezdôdött. ondansetron. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. 66 . citotoxikus szerek. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). cinnarizin). toxinok. Éppen ezért. bár gyakoriak a mellékhatások. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. tengeribetegség). az 5-HT3 antagonistákat (pl. de perifériás hatásuk is fontos lehet. ha lehetséges. ipecacuanha. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére.30. anaestetikumok. a vestibularis betegséget. opioidok. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. opioidok. hatásosak lehetnek. Másrészrôl. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák.

hogy az. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. amely a forgómozgás téves érzékelése. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. migrénben. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. 67 . amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. szájszárazságot és homályos látást. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. A hányásközpont a nervus vagus. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. hideg verejték. Nucleus solitarius. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. 4. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. szimpatikus hiperaktivitással. a légzés visszatartott. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. Klinikai vizsgálatokban igazolták. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). hányingerrel és hányással. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. mint a chlorpromazin. hányással. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. de kevesebb mellékhatást okoz. levegôben stb. Például. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. vagy extrapiramidális tüneteket. A metoclopramid D2 antagonista. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. kapott rosszulléteket. mint pl. Ugyanakkor. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. Nem ismeretes. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. 27. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. pl. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). Vestibularis betegség. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. Limbikus agy. prochlorperazin). az ondansetronnál. 2. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. a cisplatin. segíthetnek a problémán. fejezet). de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. hányingerrel és hányással párosul. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. A vestibularis. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. fejezet). A gyógyszer okozta hányás. kerülni kell a fejmozgatást. Vestibularis rendszer. amelyeket kaphattak. szédülést eredményez (bármi. Ez elôny lehet pl. Az 5-HT3 antagonistáknál. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. Kemoszenzitív triggerzóna. Kevésbé szedatív. Terhesség. 3. Bármely patológiás folyamat. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. de egyesek. mint antiemetikumokat. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. amely akkor fordulhat elô. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. mint antiemetikumot. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). 5. mint pl. amely gyakran okoz álmosságot. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. A szédülés heves rohamai hányingerrel. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. A folyamatos provokatív mozgás (pl. A tengeribetegségrôl azt tartják. metoclopramid és dexamethason. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. A glottis zár. amelynek a hányás az alapja.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. hányinger és hányás jellemzi. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. A betegséget sápadtság. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1.

barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. alkohol. benzodiazepinek. nikotin. A tolerancia jellemzôje. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra).31. septicaemia stb. A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. psychostimulánsok. intravénás injekció. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. amikor a laudanumot. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. a beadás módja. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. az adagolás és maga az egyén. a káros túlgyógyszerelés (pl. de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. amphetamin. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. míg a stimulánsok (pl. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . számos tényezôtôl függ. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. amely károsítja. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. vagy amelynek használata illegális. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. stimulánsok). a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). Egyes vegyületek (pl. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. vagy idônként azért. A gyors felszívódás (pl. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. mint a tizenkilencedik században. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. Annak valószínûsége. kokain vagy heroin szívása. mint például a gyógyszer fajtája. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. Mikrodialízis technikával. Az elkerülhetô. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. opioidok. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). . valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. amphetamin) megvonása depressziót. hepatitis. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. Általánosságban.). Így a depresszánsok (pl. Ugyanakkor. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. vagy veszélyezteti az egyén. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét.

Cannabis (marihuána. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. A tartós hatású szerek elvonása. tartósabb. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). tremort. amelyben az egyén agitálttá. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. mint például a methadoné. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. rágógumi. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. 69 . még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. A clonidin ugyancsak segíthet. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. és pszichotoxikus hatásúak. hányingert és hányást eredményez. Az MDMA-t széles körben használják. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. amely mind stimuláns. tachycardia) rendelkeznek. orrspray. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. libabôrt. különösen a hányingert. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. nikotinéhség. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. és insomniát okoznak. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. mind depresszáns hatású. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. Eufóriát. visszacsapás) jelenséghez. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. Az Egyesült Királyságban évente kb. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. hányást és hasmenést. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. úgymint pánik. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. Ugyanakkor. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. ingerlékenység. amely sokkal illékonyabb. anorexiát. füstölhetô. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. mint „felfrissítô” szert. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. mind hallucinogén. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). ingerlékenységet. hypertonia. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. izzadást. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. míg a szabad bázis („crack”). Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. pl. úgymint tüdôrák. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. bôr tapasz) alkalmazásával. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. A cannabis. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. amelyek némelyike ismert karcinogén. hasis). A nikotin fokozza az éberséget. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak.

4 óra a hatástartama. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. mégis széles körben alkalmazzák. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. vesekôroham. fejezet). Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. Alkalmazásuk széleskörû. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. Hátránya. Ugyanakkor. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. hasi katasztrófa) enyhítésére. a COX-2 indukcióját fokozzák. Az NSAID-okat úgy tekintik. ezért gyakran ezeket adják elsôként. és nem okoz gyomorirritációt. bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. fejezet). hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek.32. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. fogfájás. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. hányinger és gastritis). A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. amelynek kb. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. gyomortáji fájdalmak. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. mint gyenge analgetikumot. Mivel gyenge sav (pKs = 3. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. 70 . hogy azok hatékonysága hasonló. ibuprofen. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. és 44. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. indukálható izoforma. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. Orálisan jól felszívódik. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. Mivel úgy tûnik. hányás. hogy a propionsav-származékok (pl. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. fülzúgás). különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. myocardialis infarctus. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. Sajnos. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. csonttumor). A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. így kiválasztása fokozódik. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként.

mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. a paracetamol hatásos. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. A peroxid a hem. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. merevségét és a duzzanatot enyhítik. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. valamint só. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. ulceratio. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. pangásos szívelégtelenségben. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. felszabadulással társul (pl. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. Gyulladáscsökkentô hatás. 71 . A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. mint pl. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. gyomorvérzés. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. A COX mûködésének mechanizmusa. Az uricosuriás szerek. naproxennal. legalábbis részben. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. részben azért.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. de nagy a nemkívánt mellékhatások. különösen az olyan betegekben. azokban az esetekben. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. A misoprostol PGE1 származék. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. Mindazonáltal. Gyulladásos arthritisek. Ezzel szemben. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. Gastrointestinalis rendszer. elôfordulásának valószínûsége. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. hányást. bradikinin) okozta fájdalmat. A colchicin hatékony szer köszvényben. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. mint megszünteti a gyulladást. de erôsen toxikus vegyület. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. mivel adásukra hosszú ideig. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. Ecetsavszármazékok. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. mint például az ibuprofent. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. részben pedig azért. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. Pirazolonok. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. amely elnyomja a gyógyszer hatását. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. mind centrálisan kifejtik. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. de a perifériás hatás a meghatározó. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. A colchicin azonban hányingert. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. Nephrotoxicitás. fejfájás és szédülés. Az akut rohamokat indomethacinnal.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. magas dózisban lehet szükség. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. A paracetamol. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. hisztamin. amelyek a vesemedullában. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. Ugyanakkor. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. mint pl. A gátlás annak következménye. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. Oxicam-származékok. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. cirrhosisban). Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken.

elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. emberben a szénhidrát. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész).33. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. 72 . Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. ACTH) felszabadulást eredményez. Ezek. de más faktorok hatása (pl. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). asthma bronchiale. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. ). A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására.és fehérje-anyagcserére hatnak. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. A mineralokortikoidok. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. rheumatoid arthritis. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. elsôsorban az aldoszteron. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. ). amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. vagy nincsen. reninangiotenzin rendszer.(adrenokortikotrop hormon. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. A glükokortikoidok. amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. colitis ulcerosa.

A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. infekció) további szteroidot kell adni. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. glaucoma. Fertôzések. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. mûtét. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. magas K+. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. vagy az azt követô adrenalectomiában). míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. mint például az agyi oedema. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. A kortikotropinról azt is feltételezik. Így. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. Mellékvese-szupresszió. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. Addison-kórban. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. Anyagcserehatások. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. mint orálisan. Immunszupresszív hatások. így súlyos stressz esetén (pl. ulcus pepticum és a meglévô. tiroid. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. Hatások. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. ekzemában kenôcs formájában. amelyek a szteroid-. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé.). alacsony plazma Na+. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. angiotenzin-II. cataracta. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják.) Anyagcserehatások. Gyulladásgátló hatások. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. valamint (iii) helyileg (pl. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. mivel a proteinszintézis gátolt. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. mint a prosztaglandinok. 73 .(35. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. tuberculosis). fejezet).

Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. továbbá az FSH. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra.és LHszuppresszió. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin).és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. illetve androgéneket). míg 74 a szintetikus androgének (pl. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. E) fejlôdik. ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. ) negatív feedback hatása alatt áll.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. mesterolon) orálisan is aktívak. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. A herék (jobbra. Az LH. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . és nagyobb mûtétek után. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra).34. valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. tónusban) a tesztoszteron hozza létre. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély.

A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. amit azután a menstruáció során elveszít. fejfájás és hányinger. görccsel járó dysmenorrhoeában). A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. libidováltozás. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. hogy a korábbi thromboembolia. és ezáltal fokozzák az FSH. míg a bôrben. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. mind a kombinációs. Hatások. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. így gátolják az ovulációt. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. a dohányzás. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. Folyamatos. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. Számos menstruációs kórképben (pl. A súlyos mellékhatások száma kevés. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. Hatásmechanizmus. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. hogy a menstruáció bekövetkezzen. 75 . vérzési zavarok). vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. a prostatában. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. Ugyanakkor. tónusban). A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. hirsutismus. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. az emlô érzékenysége. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. mint pl. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. dometriosis. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. pl.ront (középen balra) választ el. feltéve. Nemkívánt mellékhatások. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. „Abortusz tabletta”. Az enzim indukciót kiváltó szerek. olyan esetekben. phenobarbital. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. Az androgének nôkben számos.és LH-felszabadulást. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. dysmenorrhoea. carbamazepin. Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. áttöréses vérzés. súlynövekedés. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. Kb. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást.

propranolol) gátolható. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. ahol az. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására.35. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. A populáció kb. és ott kolloid formában tárolódik ( ). Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. A jodidot az aktív. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. Egy másik hormont. Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. . vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. fejlôdéséért. tireotropinfüggô pumpa ( ). a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. Ezt követôen. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. „beépül” és T3 ( ). a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. szervspecifikus autoimmun betegség. és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések.

HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. és a szív perctérfogatának csökkenése. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. Jód. bár ez vitatott. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. hogy jelezzék a torokfájást). A tireotropin olyan glikoprotein hormon. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. különösen a dijód-tironin képzôdést. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál.1%). A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. és ha állapotuk rosszabbodott.95%ban) kerül elszállításra. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. A T4 úgy tûnik. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. 20%-áért felelôs. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. Emellett. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. ha a plazmaprotein. 77 . amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. hogy a plazmamembránban. amely hôérzékenységet. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. Ez teszi lehetôvé. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. TSH. A kb. A hatás kialakulása késik. A propranololt hydrocortisonnal. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. izzadást és tremort okoz. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A liothyronin a T3 nátriumsója. az étvágy-. mint a T4. leltetett addig. A bôrt szárazság jellemzi. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. hogy zömmel a T3 prohormonja. struma) eredményezi. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A jodidok számos. és ha szükséges. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. de úgy gondolják. illetve 99. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. amelyet a hypothalamus szintetizál. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. A szimpatikus túlsúly tachycardiát.4%). és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. Hatások. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. Amellett. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. T3 és T4. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). így sokkal gyorsabban hat. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. mint a carbimazol esetében (0. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb.5%-ban. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô.

de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. típu- . A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. Igazolt. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. amely acet-ecetsavvá alakul. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). az izmok. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. A II. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. pl. 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. A II. Ez az I.36. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. és az inzulin pótlása szükséges. a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. ami gyakran elhízással párosul. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent).

Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. de az esetek kb. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. kétfázisban ható kombinációk oldódó. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. amelynek hatástartama maximum 35 óra. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. hogy intenzív kontroll mellett. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. mint a glibenclamid. 20 óra). További igény. a reggeli és az esti étkezés elôtt. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. rossz közérzet és igen ritkán. Inzulinadagolási sémák. míg kisebb részük megmaradt a sertés. és étkezés hatására fokozódik. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. Ha a glibenclamid hatástalan. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). különösen idôs betegek esetében. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. amely két. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. 70% isophan). végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. amely naponta kétszer. A granulák az inzulint kristályos formában. injekciójának kombinációjából áll. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. ha a tolbutamid nem. hatástartam maximum 8 órán keresztül). Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. (A hatás kialakulása 30 perc.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. A legtöbb I. A tolbutamid kevésbé hatékony. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. hányás. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). Nemkívánt mellékhatásai hányinger. Inzulin antitestek. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. cinkkel együtt tartalmazzák. 30% oldódó és gyület. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). olyan. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. ha eszméletlen). rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. Rövid hatástartamú készítmények. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. membránátívelô glikoproteinek. valamint az étkezések elôtt.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. A II. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. humán inzulinnal kezelik. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. csúcshatás 2-4 óra között. Étkezés közben kell bevenni. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. hasmenés. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. A II. elhízott egyéneknél). Biguanidek. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). egyharmada kedvezôen befolyásolható. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. Az állandó hatású. Ezek általában azok a soványabb betegek. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. Az inzulinreceptorok két α. Nemkívánt mellékhatások. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. A keverék úgy készül. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. Így. akkor coma és halál következhet be. Súlyos esetben. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). típusú diabeteses betegek azon csoportja. vagy az inzulin cinkkel.sú diabetesesek kb. Az inzulint sc. Inzulinfelszabadulás. flatulencia. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. mint az amorf). A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. (Ilyen adagolási séma. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. 79 .

pl. és a folsavat maguk szintetizálják. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. vagy nem (Gram-negatív). A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. Az 5-nitro-imidazolok. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). azt az enzimet. Toxicitása szelektív. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. rontva funkcióját. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. Jelentôségük ma már kisebb. Számos szulfonamid ismert. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. trimetoprim. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. Úgy tartják. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). a bacillusok pálcika alakúak). valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. ez pedig sejthalált eredményez. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. Emellett. A szer bediffundál a szervezetbe. fejezet). A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. orális hatékonyságuk. 80 . mint a humán enzimhez. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. mint a szulfonamidok. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. ahol a nitrocsoportja redukálódik. *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak.37.

de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. ide értve a Bacteroides-törzseket. amelyek nem. amely korábban érzékeny volt. * Az E. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. 4. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. amelyek károsítják a szert. plazmahíd) révén kerülhetnek át. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. Trichomonas vaginalis (42.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. Átvitt rezisztencia. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. Nemkívánatos mellékhatások. mivel az a baktérium. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. amikor baktericid szert kellene alkalmazni.és Campylobacter-törzsek. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. fejezet) fertôzésekben. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. coli. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. vagy tumorsejteket. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Elôfordulhat konvulzió is. kortikoszteroidok. számottevôen felerôsíti. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. mint például sulfadiazin. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. Pseudomonas aeruginosa. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. A kötôhelyek megváltozása. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. amely idôközben válik rezisztensé. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. idôvel rezisztenssé válik. de a hatástartama hosszabb. átkerül az egyik baktériumból a másikba. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb.vagy csalánkiütéses). és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. A mellékhatások ritkák. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. Ez megelôzhetô. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. baktériumokat. azaz Entamoeba histolytica. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. vagy öröklött. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. vírusokat. A súlyosabb reakciók. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. 2. de jelentkezhet hányinger. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. mint az E. A jobban oldódó szulfonamidoknál. de klinikai szempontból a Staphylococcus. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. fejezet). mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. Ugyanakkor. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. bôrkiütés. a Stevens-Johnson-szindróma. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. amelyekkel megkíséreljük. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. Giardia lamblia. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. hányás. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). Csökkent gyógyszerakkumuláció. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. is hatékony. Salmonella. sokkal ritkább. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. pl. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). de adható parenterálisan is. szédülés és fejfájás. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. A rosszul oldódó szulfonamid. Ebben az esetben az a gén. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. Inaktiváló enzimek. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. Szelekció. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. mint pl. 3. 81 . 1. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák.Szelektív toxicitás. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. mint például agranulocytosis. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. ezzel károsítja azt. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. 2.

pentaglicin híd révén ( ). A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. mint például pneumonia és septicaemia. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. Súlyos. ezért parenterálisan kell adni. pl. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. amelyek a sejtfalat építik fel. opportunista fertôzéseket okozhat. pl. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. Néhány penicillin. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. penicillináz).38. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. 82 . semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. penicillinrezisztenciát eredményez. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. E hatás annak köszönhetô. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. A szélesspektrumú penicillinek. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. de orálisan is aktív. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amely felnyitja a β-laktám gyûrût. fejezet). és továbbra is fontos gyógyszer. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését.

és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. Pseudomonas-ellenes penicillinek. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. Felszívódása azonban változó. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. A flucloxacillin kevésbé hatékony. A flucloxacillint penicillináztermelô. A peptidoglikán képzôdést gátolja. septicaemia. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. az esetek kb. de hatásspektruma szûk. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. 83 . A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. kivéve meningitis esetén. Septicaemiában és endocarditisben. amely bôrkiütéseket és ritkán. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. Az amoxicillin- perszenzitivitás. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. Szélesspektrumú penicillinek. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. mint a benzylpenicillin. A piperacillint. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. és rezisztens a penicillinázra. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). mint pl. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. pneumonia. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. meningococcus és leptospira fertôzések. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. amely orálisan nem szívódik fel. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. Félszintetikus penicillinszármazék. endocarditis és septicaemia. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. streptococcus. különösen a kórházak számára. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. de kevésbé aktív. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. amikor a többi antibiotikum hatástalan. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. amely végzetes lehet. Reumás láz megelôzésére is adják. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. tüdôgyulladás. és septicaemia kezelésére. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. de anuriában kb. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. sebfertôzések. de az agyba történô penetrációja rossz. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. A co-amoxicillin az olyan lég. mint a cefuroxim. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. A methicillinre. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. amelyet viszont parenterálisan kell adni. 10 órára nyúlik meg. aminoglikozidokkal kombinálva adható.A penicillinek toxicitása igen alacsony. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. Súlyos fertôzések (pl. Adása intramuscularisan történik. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. ezért hatásosak számos Escherichia coli. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc.

erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. pl. szélesspektrumú antibiotikumok. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A makrolidek (pl. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. Az aminoglikozidokat. mint a Gramnegatívak. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. de súlyos mellékhatásai (pl. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. A-kötôhely ) haladnak keresztül. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát.39. ) a tRNS-ek hordozzák. ). a gentamicint parenterálisan kell adagolni. tetraciklinek. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. A tetraciklinek orálisan aktív. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. 84 . Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak.

Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. mint pl. fôleg a Streptococcus-. magnéziumionok (pl. aminoglikozidok. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. súlyos mellékhatásai. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. 85 . a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. Staphylococcus-. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. Ugyanakkor. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. de terápiás indexük kicsi. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. ha a vegyületet nagy dózisban. A gentamicin a penicillinnel. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. és rendszerint fatális). A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat.és fehérvérsejtszuppresszió. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. és a kalciumionok (tej). CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. a meningitisben hatástalanok. alhasi puffadás. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. hányás és kollapszus lép fel. foszforiláció. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. azaz sápadtság. A vesén keresztül választódnak ki. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. jól penetrálnak. és ezért a phenytoin. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. mint pl. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. isoniazid. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). mivel a makrofágokba. A penicillintôl eltérôen. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. pyrazinamid. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. trachoma. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. Mellékhatásként hasmenést. életveszélyes Gram-negatív (pl. Staphylococcus. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. Ugyanakkor. Természetesen. Fô alkalmazási területe az akut. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. vagy adenilálódás révén inaktiválják. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. szulfonamidok. vagy újszülötteknek. amelyhez egy. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. de adhatók parenterálisan is. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. Baktericid hatásúak. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. Ezeknek az antihisztaminoknak. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. A makrolidek igen biztonságos szerek. antacidok). Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. amelyek a vegyületet acetiláció. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. részben aktív transzport révén akkumulálódik. amennyiben szükséges. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. különösen akkor. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges.

A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. kortikoszteroid-. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. mint az amphotericin. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. A vegyület szelektíven toxikus.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. az amphotericin pedig erôsen toxikus. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. 86 . mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. Az interferon-α olyan antivirális protein. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. mumps.40. amelyet a leukocyták termelnek. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. Az persistens. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. ) az imidazolokhoz hasonló. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. Gomba. ami a DNS-szintézist gátolja (43. fejezet).és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. Az amphotericin polién antibiotikum. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. poliomyelitis. A triazolok (balra. ) pórusokat hoz létre. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. még szelektívebb vírusellenes szerek. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. reverz-transzkriptáz). de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. morbilli. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). Az imidazolok (balra. A zidovudin. különösen az igen hatékony acyclovir. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). sárgaláz. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. újabb vegyületek. Az újabb vegyületek. rabies.

Orálisan rosszul szívódik fel. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. de nem pusztítja el azokat. A vegyület beépül a DNS-láncba. a vaginitist. hogy a Lassa-lázban hatásos. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. candida vagy cryptococcus okozta. hogy hatásspektruma szûk. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. 1. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. hányást. Legnagyobb hátránya. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. de túlságosan toxikus. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. és bôr-. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. Mellékhatásként hányingert. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. beleértve a szájpenészt. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. valamint hajfertôzést okoznak. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. mint pl. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. 3. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. A clotrimazolt. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. kör vagy ovális alakú gombák. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. kivéve ha lokálisan adják a bôr. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. amelyet egy korábbi VZV. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul. Az acyclovir szelektíven toxikus. a Cryptococcus neoformans. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). amely a bél. ha idôben felfigyelnek rá. γ-Globulin. amely csak akkor reverzibilis. pl. 87 . citosztatikum. Ez a gomba számos betegség okozója. 2. borzongás és hányinger lép fel. pl. ezért intravénás infúzióban. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. Az élesztôgombák egysejtû. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. köröm-. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. A két vegyület szinergista módon hat. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. A herpesvírusok. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. A vegyület helyileg. és az aspergillus. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. továbbá az Aspergillus fumigatus. de hoszszú. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. immunveszélyeztetett betegeknek adják. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. és így a DNS lánc felépülés megszakad. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. neutropenia. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. hányinger és fejfájás. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. anaemia. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja.(CMV) fertôzésben szenvedô. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. és mind a felületi.

A bélférgek olyan férgek. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. fonálféreg. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. mebendazol (balra középen). giardiasis. moszkítók). a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. illetve a γ-aminovajsav (GABA). de más módszerek. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. A nematodák izmaiban mind excitátoros. 42. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. amely a férgek eltávolítását eredményezi. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. pl.41. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. míg a piperazin (balra középen). szintén fontos lehet. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. mint humán tubulinokhoz. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. fejezet). Bár a mikroorganizmusokat. mint GABA agonista hathat. 88 . A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. pl. A túlnépesedés. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). mint pl. pl. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). diethylcarbamazin. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. Parazitaellenes szerek I.

vagy sertéshúst fogyasztunk. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). ha félig fôtt fertôzött marha. mansoni. Természetesen. A másodlagos gazda egy vizi csiga. beleértve a szemet is. japonicum) támadja meg. A piperazin szintén hatásos. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. de nem a kifejlett férgeket. de hányást és hasmenést okozhat. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. Kezelésére a mebendazol hatásos. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. különösen ott. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. A kezelés orális mebendazollal. Fonálférgek (végbélgiliszta). de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. A gyerekek korán megfertôzôdnek. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. tünetmentes fertôzések. solium fertôzés akkor fordul elô. haematobium) vagy a beleket (S. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. oxyuriassisban. levamisollal vagy pyrantellel történik. amelyek erôsen szelektív szerek. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. A kezelés praziquantellal történik. Brugia malayi vagy B. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. cati lárváinak infekciója okozza. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. A fonalférgeknek mind a kifejlett. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. Gyakoriak az enyhe. gyakran súlyos reakciókkal. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. de nem a kifejlett férgekkel szemben. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. de nem gyógyítja az onchocerciasist. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. amikor a fertôzött vízben játszanak. Az Enterobius vermicularis (kb. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. 89 . míg a pyrantel nem. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. az újabb vizsgálatok arra utalnak. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. Indiában és Indonéziában él. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. Feltehetôleg még fontosabb. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. de igen sok. timori fertôzés. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. Ostorgiliszták. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). Ezek a kicsi giliszták (kb. Ugyanakkor. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. különösen gyerekeknél. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. Fonalféreg fertôzések. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. S. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. amely elpusztítja a vándorló férgeket. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. A végbél viszketése a fô tünet. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben.

vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). ezért a profilaxisban alkalmazzák. A P. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. 90 . és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . fent jobbra). A gyorsan ható szereket (chloroquin. és akkor használják. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz).42. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. a giardiasis. ovale esetében (de a P. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. fent balra) fecskendez. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. chinin. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. vivax és P. és ezek egyike-másika. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). sem Észak-Amerikában nem endémiás. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. pl. falciparum P. Parazitaellenes szerek: II. fent jobbra). a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. malariae P. Ez a betegség pre-erythrocyta-. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. vivax P. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). A proguanil hatása igen lassú. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek.

amely toxikus. és a neurológiai panaszokra hatástalan. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. csak a támadáspontjuk különbözô (35. ahol cysták találhatók. vivax és P. mint a pyrimethamin. orálisan. Nemkívánt mellékhatások. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. A P. körte alakú protozoon. fejezet) alkalmaznak. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. Mind a bôr-. A chinin szükség esetén (pl. hasmenést. A vér–agy-gáton nem jut át. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. ovale fertôzésekben alkalmazzák. fejezet. A chinint. A P. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. ahol nagy a valószínûsége a P. mint a humán enzimhez (vö. bôrkiütést. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. Számos mellékhatása van. A világ legnagyobb részén a P. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. fejezet) második választásként alkalmazzák. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. A pentamidint és amphotericint (40. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. 40. fejfájás. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. vagy feltételezett. a diloxanid furoát adása is szükséges.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. parenteralisan vagy inhalálva adva. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. Hatásmechanizmus. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. hányinger. a mefloquint és a halofantrint a P. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. felfúvódást és hasmenést okoz. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). Hatásmechanizmus. immunszuppreszszív szerek. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. hányás. A magasabb dózisok hányingert. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. Valószínû. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. Ugyanakkor. Ha a quinin-rezisztencia ismert. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. ovale schizon- tákat. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. A chinin. míg a tünetmentes fertôzésekben. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. Co-trimoxazollal (37. vivax és P. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. ugyanakkor kevésbé toxikusak. 91 . A pyrimethamin. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. A P. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. de nem hat a máj-schizontákra. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. A pyrimethamin és dapson kombinációját. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. hányást. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. amit nem célszerû használni a kezelésére. amely elöli a májban az „alvó” P. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. fejezet). amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. A suramin. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. methotrexat. A chloroquint általában orálisan adják. A két gyógyszer szelektíven toxikus. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. Gyakori kórokozó a bélben. fülzúgás. amelyek idônként végzetesek.

hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. mind a tumorsejtekre. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. há- . A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). mint az ép szövetekben. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. ribosomális. de különösen a csontvelôt. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. egészséges sejtekre nézve. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. Számos rákos megbetegedés. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. vagy ha az nem lehetséges.43. A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. Éppen ezért toxikusak. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. hányinger. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. mint daganatellenes szereket. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. mint a monoterápia. mint pl. mind az osztódó. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. ábrán balra). míg mások (ciklus-specifikus szerek. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. a procarbazin. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek.

de kevésbé neurotoxikus. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. melanoma). A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. Ennek ésszerû magyarázata. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. 93 . mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. hasmenés. Az akut lymphaticus leukaemiában. A chlorambucil orálisan alkalmazható. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. A tamoxifent. Nemi hormonok és antagonistáik. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. különösen az emlô. mint a tumorsejtek. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. a tumort végül is el lehet pusztítani. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. Nem myelotoxikus. A vincristin és a bleomycin kivételek. adják és a szolid tumorok. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. Egyik metabolitja. a vincristin (oncovin). ellentétes hatású hormonok.nyás (antiemetikumokkal. Jótékony hatásuk attól függ. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. Néhány tumor. mint ösztrogén-antagonistát. az akrolein. rendszerint kombinációban más szerekkel.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. Antipirimidinek. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. feltehetôleg azért. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. colorectalis carcinoma. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. orchiectomia prostata-carcinomában). buserelin) alkalmaznak. prochlorperazinnal. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. míg toxicitásuk nem additív. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio).és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. alopecia és csontvelôszupresszió. gekre toxikus hatású. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. akut leukaemiákban.és RNS-szintézist. A fluorouracilt általában iv. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. mint a folyamatos monoterápiával. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. pl. orális és intestinalis ulceratio. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. Gátolja a DNS. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. Például a mustárnitrogén. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. A doxorubicin antraciklin származék. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. de vesekárosodást okozhat. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. Ez. A leukaemiák. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. A vegyületek fôként az akut. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô).

különösen férfiaknál. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. fejsérülés.v. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). A szerek további felszívódását csökkenthetjük. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. A betegek legtöbbje.o. amit elérhetô helyen maradt.v. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. diabetes) egyéb okait. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. methionin p. epilepszia. Ugyanakkor. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. mint 1%. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. 94 . amelyek lassítják a gyomor kiürülését). Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. A két.v. * Paracetamol + dextropropoxyphene. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. hypo). aki önmérgezését feltárta. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb.44. csak általános ellátást igényel. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet.

mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). szükségessé téve további dózisokat. beleértve az anaphylactoid reakciót. légembólia. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. Ez ionizálja a gyenge savakat. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. Aktív szén ismételt dózisai. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. hallucináció. A döntés. 95 . akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. akkor az antidotum kezelést folytatják. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. Ehhez hasonlóan. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). pl. A sav-bázis zavarok bonyolultak. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. infectió. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. Az acetil-cisztein (intravénás. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. mind a szert). ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. amelyet még akkor végeztek. Alkalikus diuresis. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. Azok a betegek. Normál esetben a paracetamol. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. Nemkívánt mellékhatások. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). amelyet aktív szén adása követ. 15%-nál fordul elô. Azok a betegek. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. A módszer elônye. Az opioidok kómát. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. mint pl. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül.5-8. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. perifériás arteriák elvesztése). a gyomrot ki kell üríteni. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. légzési alkalózist okoz. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Ha a beteg eszmélet vesztett. a lítiumot. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. mint pl. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. attól függ. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. A szén nem abszorbeálja a vasat. oxigén a hipoxia korrekciójára. az amfetamin és az „ecstasy”. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. a hiperventilláció és a verejtékezés. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. amely metabolikus acidózist okozhat.5). vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. a betegek kb. amelyhez a szer abszorbeálódik. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket.

0. gentamicin és más aminoglikozidok. az antiarrhythmiás szerek. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. digoxin. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. a xantinok. akiknél sokkal valószínûbb. amphotericin. vagy tubuláris szekrécióval (pl. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). ha a szer glomerulus filtrációval. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. vagy a megváltozott farmakokinetikának. az aminoglikozidok. de a többi reakció nehezen osztályozható. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. . a hipoglikémiás szerek. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. A dózistól független (idiosyncrasiás. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. benzodiazepinek – insomnia. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. fejezet). DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl.45. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. a digoxin. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. heparinnal elôidézett vérzékenység). captopril) választódik ki. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. és bár ezek ritkán életveszélyesek. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. 4. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. anxietás.

hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. Az anaphylaxis I típusú reakció. az érintkezésre való érzékenység oedemás. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. urticaria és lymphadenopathia. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. pl. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. Így. pl. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). néhány kivétellel. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. asthma. Kiválasztás. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. A szérum betegség III típusú reakció. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. Bôrkiütések. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. de egyben természetesen ritka is. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. Ez különösen súlyos. a valproat. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. Az alkiláló szerekrôl (pl. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). A legtöbb gyógyszer. A betegség tünetei láz. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. amelyek közül néhány életveszélyes. tolbutamid). amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). anaphylaxis). ezért ha lehetséges. Néhány gyógyszer (pl. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. metoclopramid). a hasonló hatású szerek pl. phenytoin. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. cyclophosphamid) azt feltételezik. phenitoin. phenobarbital. inzulin. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. Így. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. Más példák a 4. arthritis. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). pl. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. Azok közé a szerek közé. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. Például. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. dextrán maguk is immunogének lehetnek. vese glomerulusok) falában. fejezetben kerülnek tárgyalásra. bôr- kiütés. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja.) Megoszlás. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. antibiotikum tartalmú krém). A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. Metabolizmus. amelyek növelik (pl. 97 . A nagy molekulák. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. Néhány gyógyszer kivételével (pl. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. fejezet). Az enzim gátlók (pl. de az immunszupresszió (pl. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. az atopiás betegségben (szénanátha. amelyeknek alacsony a terápiás indexe.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. fejezet) kapnak. tartozik a penicillin. Megfordítva. azok. a rákellenes szerek. ha primaquint (42. warfarin. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. vagy csökkentik (pl. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. benzodiazepinek és az alkohol. vaccinák. warfarin). carbamazepin. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. A létrejövô komplexet. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. átjut a méhlepényen.

Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. iv. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. sc.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. inf. liof. MediMedia Információs Kft. amp. susp. gran. és DokiNET Kft. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. max. inj. drg. mg/ttkg mill. 1999 99 . + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut.el. Budapest. fenn.. MediMedia Információs Kft. supp. caps. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. NE rect. 1999 Vademex 1999. Budapest. tápszerek ATC sorrendben.. sol. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt.. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. tabl. Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. Budapest. im. 2000 Gyógyszerek.

Marcain 0.001% inj. A beavatkozás helyétôl. A beavatkozás helyétôl. A beavatkozás helyétôl. módjától függôen. Lásd alk. inj.5. Egis inj. Lásd alk. módjától függôen. módjától függôen.25% – Adrenalin 0. el. el. Lásd alk. Lásd alk.0005% inj. el. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. módjától függôen. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. inj. Prokain 1% Egis Human inj. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. inj. módjától függôen. Lásd alk.0005% inj. inj. inj. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. Lidocain 1. procainum 100 . el. el. inj.2% Dr. inj. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. inj. inj.5% – Adrenalin 0.

2. inj.08 mg/ttkg iv.5-10 mg sc.5 mg im. inj.6 mg/ttkg 0.25 mg/ttkg 0.5-1.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. ICN Magyarország tabl.07-0. inj. 1. inj.06-0. el. sc.1 mg/ttkg iv. 15-100 mg 1 mg im.6. inj. caps. 0. 0.08-0. inj. tabl. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut. 101 . inj. lásd alk.6 mg/ttkg 0. 0.. drg.3-0. inj. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok.

szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. szemcsepp 5× 5× lásd alk. szemcsepp szemkenôcs susp. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. -kenôcs szemcsepp. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. 2-3 × 5 × 1 csepp.el. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 .10. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. 2-4 × 1 csepp 1-1. el. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl.

Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.és fülcsepp 1–2 csepp 103 .

40 µg 75-150 mg 72 mg 0. 5-15 mg 15 mg 104 . inh. tabl.1-0. aerosol inh. inh. por inh.75 mg sc.. aerosol inh. inh. por aerosol aerosol aerosol inh. tabl. caps. aerosol inh.2 mg iv. im. inh. aerosol.. sol.4 mg 0. aerosol aerosol aerosol. por inh. tabl. inj.. inh. aerosol inh..4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0. sol.4 mg 0. por caps..6-0. elixir retard caps.3-0. sol. tabl. aerosol inh. tabl. caps. tabl. aerosol inh.5-1 mg sc. por inh. 1. im. inh. aerosol inh.15-0. 0. aerosol inh.2-0. inj..6-1. aerosol aerosol inh. 10 mg 30-45 µg.3-0. caps.5 mg 0.6-1.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. Asthma. inh. inj.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. tabl.11.2 mg 0.2-0.2-0.5 mg sc.. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. inj. tabl.4 mg 9-18 µg 0. tabl. caps.2 mg 0. por aerosol 0. sirup. sol. inh.

tabl.. supp. inj. retard caps. drg. 105 . inj. filmtabl. supp. sirup.. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37.M. tabl. tabl. tabl. inj. tabl.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. tabl. drg. 75-100 mg 4 mg iv.. retard filmtabl. sirup. supp. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. inj.. tabl. tabl.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. tabl.5-19. inj. tabl. retard caps.. retard tabl.. caps. sirup. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. tabl. supp. supp. retard tabl. tabl.. sirup. tabl. inj.5 mg. csepp inj. susp. filmtabl.F. caps.. (gyermek) csepp caps. rágótabl. 1 mg im. tabl.. tabl. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

tabl. motilitás csökkentôk (A07A. 10-40 mg lásd alk.. el. int. enema por caps. lásd alk. klizma int. el. el. filmtabl. tabl. Falk Pharma susp. retard tabl. el. por. tabl. el. el. caps. tabl. supp. drg. max. supp. caps. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. adszorbensek. sol. el. supp.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. klízma tabl. A07B. tabl. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0.sol. drg.. 170-340 mg lásd. el.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. tabl. A07D) attapulgitum bismuthum subgall.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv.6-3. filmtabl. alk. lásd alk. caps. oldat Bélfertôtlenítôk. el. drg. drg.5 g Salazopyrin EN 0. tabl. lásd. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk.1 g 5 mg 9g 4 mg.. tabl. porkeverék 1. drg. alk. caps.2 g lásd alk. drg. filmtabl.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. 600 mg 1-5 g 2. el. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. el. drg. el. 1. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. tabl.8-3. caps. caps. lásd alk. lásd alk. tabl.2 g lásd alk.

4 tabl. Egis Servier tabl.5 mg 0. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. inj. tabl. 400-800 mg iv. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . filmtabl. max. tabl.14. tabl.. inj. Biochemie (Novartis) tabl. tabl. tabl. tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj. tabl. 400 mg 20-80 mg fenn. tabl. caps. tabl. tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. retard tabl. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. 200 mg 50-200 mg max. Napi átlagdózis 25-100 mg max. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl.. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. 10 mg 1.

filmtabl. filmtabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 .2-0.5-1 mg fenn.4 mg 250-500 mg. filmtabl. tabl.15.4 mg 0. tabl. inj. 0. max. retard caps.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. filmtabl. tabl. 150 mg 1-4 mg 0. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1. tabl. tabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. inj filmtabl. tabl. tabl. filmtabl. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl. filmtabl. tabl. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. tabl. filmtabl. tabl. tabl. ua. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl.. retard caps. filmtabl. tabl. tabl. 1-2 mg 5-7. filmtabl. 10-20 mg tabl. 80-360 mg ua. tabl. fenn. inj.5-3 mg este 0. tabl.4 mg iv. tabl. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv.2-0. tabl. inj. 2 g 1-2 mg 40 mg. max. tabl. inj. tabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. tabl..

tabl. tabl. max. tabl. cilazaprilum enalaprilum 2. caps. tabl. retard filmtabl. tabl. tabl. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. retard caps. tabl. tabl. tabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. inj.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. max. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. retard drg. filmtabl.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. el. tabl. tabl. el. retard filmtabl. tabl. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0.. tabl. filmtabl.63-1. filmtabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. retard caps. retard tabl. tabl. retard filmtabl. inj. tabl. filmtabl.. Atenolol comp. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. tabl. tabl. spray drg. tabl. filmtabl. tabl. max. tabl. retard film inf./inf. tabl. 80 mg 10-20 mg.. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn. 12.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. tabl. tabl. inf. tabl. filmtabl. tabl. el.

tabl. caps. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. 80 mg 113 . tabl. filmtabl. caps. filmtabl.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. caps. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. lásd alk. tabl. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. tabl. max. caps. el. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. el. filmtabl.5-5 mg.

el. retard caps. el./inf. retard tabl. el. el. filmtabl. raterd tabl. aerosol. el.8 mg 20-120 mg.75-3 mg/óra lásd alk. lásd alk. caps. tabl..2-10.. tabl. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. aerosol.5-1 mg/óra lásd alk. tabl. lásd alk. tapasz tabl. el. lásd alk.16.. 0. spray caps. 1. tabl. 5. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . inj. el. tabl. retard caps.. lásd alk.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. retard caps.. tabl. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. retard tapasz tapasz inj. tabl./inf.3-12. tabl. caps. inj. retard caps. lásd alk. retard tabl. tabl. inj. retard tabl. filmtabl. inf. sol. retard caps.c. 0. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. tabl. max. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj.05-0. tabl.4 mg. el. 40 mg/2 óra 0.

600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III. inj.0 mg/ttkg lásd alk.B.. retard caps.. 300-900 mg 300-900 mg 0. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I. IV. Boehringer Ingelheim inj..C. inj. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. inj. drg. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. retard caps. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. inj. tabl.A. el. inj. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. retard filmtabl. 360 mg 240-360 mg lásd alk. tabl. lásd alk. inj. lásd alk. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj.. retard tabl. tabl. tabl. el.17.. filmtabl. tabl. tabl..5-2. el. filmtabl. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . tabl. el. filmtabl. caps ICN Magyarország caps.. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I. caps. 4 mg/ttkg im. el. drg.

lásd alk. inj. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac.c.1 mg iv. inj.5-10 µg/ttkg/perc 0. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl.. inj. lásd alk. el. por amp. csepp lásd alk.3-0. lásd alk. lásd alk. lásd alk. inj. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 .2 mg iv. por amp. lásd alk. inj. 30-50 NE/ttkg lásd alk. por amp. el. lásd alk. inj. im. lásd alk. el. caps. 0. lásd alk. inj. inj. im. inj. el. el. el. lásd alk. tabl. lásd alk. el. infúzióhoz por amp. el. el. 2. inj. el. inj. inj./inf. tabl. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. el. el.5 mg s. 0. el. tabl. el. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. lásd alk. el. por amp. el. 5 mg lásd alk. inj. tabl.18. el..05-0. lásd alk. el. inj.c. 0. por amp. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19./inf. csepp.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. tabl. el.2 mg s. lásd alk. 20-60 µg iv. el. lásd alk. inj. csepp. inj. lásd alk. inj./inf. el.5-40 µg/ttkg/perc 1.5-1. tabl. lásd alk. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0.

500-1000 E 50-100 mg iv. por amp. lásd alk. el. lásd alk. el. el. por amp. por amp. inj inj. el. 10-20 mg iv. inj. por amp. por amp. gran. inj.el. lásd alk. inj. lásd alk. lásd alk. por amp. filmtabl. filmtabl. filmtabl. és X. im.. el. el. inj. por amp. filmtabl. lásd alk. por amp. lásd alk. lásd alk. por amp. 20-40 mg iv. el. el. por amp. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. inj. inj. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. lásd alk.. lásd alk. 1-3 g 1-2 g lásd alk. lásd alk. por üveg por amp.. el. por amp. tabl. el. el. lásd alk.5-1 millió NE iv. por amp. inj. lásd alk. 0. lásd alk. + faktor IX. por amp. inj. sol. im. el. el. faktor VIII. lásd alk. lásd alk. por amp. 15-30 g 16-24 g iv. tranexamicum lásd alk. el. inj. faktor VIII. por amp. inj. el.el. lásd alk. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. el. el. el.. faktor II.. el. el. inj. lásd alk. lásd alk. por amp. lásd alk.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. lásd alk . 100 mg im. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. inj. 50-200 NE/ttkg iv. el. el. lásd alk. por amp. el. lásd alk. /inf. IX.. 1-3 g iv. paraamino-methylbenzoicum ac. el. inj. lásd alk.

1000 mg 118 . 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. tabl. 20-40 mg 20 mg. retard caps. filmtabl. tabl. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. filmtabl. filmtabl. caps. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. max.20. caps. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. filmtabl. caps.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl..és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. caps.

sc. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac.. inj. tabl. el. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj. 50-150 NE/ttkg iv. el. tabl. retard drg... tabl. 119 . csepp. 100-200 µg im. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl. 62. filmtabl. 150 NE im. sirup inj. csepp. inj. caps. 3-9 mg 2. sc.5 mg 325-650 mg 512. 325-650 mg 640 mg 512. inj. inj. filmtabl. szirup filmtabl.5-5 mg 300 µg im. inj. drg.21.5 mg 1.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. tabl.. caps.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk.

5 mg rohamkor.% 0. fenntartó 2. sol..4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl.5 mg/ttkg iv. inj. 4 mg 0. el. el. tabl. lásd alk. inf.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2. max. inj. el. inj. inj. inj... inj.5 mg/10 ttkg állapotfüggô. tapasz inj. életkor függô 100-200 mg iv. tabl. 50-120 mg. 0. tabl. 2. 0. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg.5-2. inj.5-5 mg iv. orrspary. sol. individuális 2. inj. tabl. 7. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj.5-4 tf.% 1. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 .22. sol. emulsio/inj. drg.. ostya-tabl. 300 mg 23.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl.5-4.5-10 mg lásd alk.5 tf. 5-10 mg/ttkg lásd alk.

tabl. drg. tabl. Farm. tabl.5 mg Boehringer Ingelheim tabl.. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. tabl. tabl. inj. tabl. 0. 121 .. caps. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. Farm. inj. tabl. caps. rect. tabl. 7. tabl.. tabl.75-1. tabl. tabl.5 mg 0. sol. drg.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0.5 mg 0.75-1.75 mg 0. tabl. tabl. sol.75-1.5-15 mg po. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab. 2. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. tabl.24. inj. tabl. drg.. tabl.5 mg iv. inj. tabl. tabl.5 mg 15-30 mg max.25-0. tabl. rect.5 mg 0.25-0. retard tabl. tabl. tabl. tabl. sirup tabl.75-7. filmtabl.. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl. tabl. im.

. rágótabl. drg. tabl. max. susp.. inj. retadr tabl. tabl..25. retard drg. fenn.. sirup caps. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. tabl. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. inj. tabl. sirup filmtabl. caps. tabl. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . tabl. 4-8 mg 1. tabl. max. retard tabl. tabl. inj.. sirup. tabl. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. tabl.. caps. tabl... supp. tabl. 500-2000 mg 250 mg. 125-500 mg.. sirup (gyermek) inj. tabl.5 mg. tabl. fenn. 150-250 mg iv. tabl. inf. filmtabl. 3-6 mg 1 mg iv. tabl. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. caps. sirup susp. tabl.

5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. caps.25-2 g fokozatosan lásd alk. filmtabl.5-3 mg 10 mg 123 . 16 mg 7. tabl. 2 mg. el. max. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. caps.. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. inf. tabl.26.. tabl.

A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. drg. filmtabl. 75-600 mg 50 mg im. tabl. inj. tabl. inj. tabl. tabl. 20-40 mg/2-4 hét 12. filmtabl. tabl. tabl. tabl. drg. filmtabl.. csepp inj. tabl.5-300 mg 150 mg im. filmtabl. inj. sol. inj.. inj. 200-400 mg im.. iv.27...25-18 mg 5-10 mg im. iv. inj.5-25 mg/2-4 hét 2.. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. tabl./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . filmtabl. 50-100 mg/4 hét im. 12. inj. inj. inj. tabl. filmtabl. csepp. tabl. inj. inj.

. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl. caps. filmtabl.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. 12 mg 50 mg./inf. iv. 50 mg 8 mg. drg.. caps. 100 mg 25-150 mg iv.2-2.5 mg 75-500 mg. inj.4 g 2. filmtabl. 5-10 mg 120 mg 17.. drg.4 g 2. 200 mg 37. csepp. filmtabl.. max. filmtabl. filmtabl. filmtabl.. caps.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . filmtabl. drg.3 g (7-13 éves) 1. tabl. caps. filmtabl. filmtabl. inj. max. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. individuális 2. inj. inj. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl.4 g. caps. inf. im. tabl.. inf. caps.. tabl. inj. max.4 g 3. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg. filmtabl. filmtabl. inf. inj. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj.28. inj. 50-100 mg im. filmtabl. tabl.4 g 300-600 mg 30 mg.. sol. inf. filmtabl. filmtabl. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg. drg. caps.. sol. inj. max. tabl. max. tabl.. tabl. drg. filmtabl.... filmtabl. filmtabl. sol.

inj. inj. supp. tabl... retard caps.. im. caps.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. tabl. im. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. im. inj.29. el. sc. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30.. retard tabl. inj. inj. caps. im. retard tabl. Napi átlagdózis lásd alk..3 mg/ttkg iv. inj. filmtabl.. 50-300 mg sc. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. tabl. inj.15-0.. inj.. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . caps. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. 20 mg 20-60 mg 0.. supp. 25-75 mg 50-100 mg iv. supp. tabl. el. csepp caps. tabl... inj. el. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. lásd alk. 0.

supp. filmtabl. tabl. drg. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. supp... retard tabl.. sol. inj. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. caps. tabl.. 1998 mg lásd alk. gran.. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem . filmtabl. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl.. im. filmtabl. mefenamicum ac. caps. caps. tabl.. filmtabl. filmtabl. susp. supp.. retard caps. niflumicum ac.. inf. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. retard drg. inj.. supp. el. drg. filmtabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl. csepp tabl. caps. tabl. filmtabl. tabl. drg. tabl. retard tabl. drg. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. inj.. caps. filmtabl... drg. supp.. inj. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. filmtabl... el. 50 mg/ttkg 3-6 tabl.. filmtabl.31. 32.

caps. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl.3-1 g 128 .. poramp. filmtabl. tabl. tabl. filmtabl. caps.. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi.. tabl. tabl. tabl. emulsio gél sol. gél. max. caps. inj. supp. tabl. inj.. caps.3-10 mg/0. filmtabl. susp..5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. filmtabl. supp. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. tabl. supp. 3-szor 3-5-ször.. supp.. supp. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. tabl.. filmtabl. supp.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl.. inj. gran. supp. caps. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl.. caps. Napi átlagdózis 7..

sirup. (gyerek) tabl. tabl. 2-3 × 1-2 tabl.9 g 1. tabl.0-3. supp. rágótabl. susp.0 g 6 × 1-2 tabl. 129 phenacetinum + . 3 × 1-2 tabl. tabl. tabl. por filmtabl.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0. el. tabl. tabl.. pezsgôtabl. sirup. tabl. filmtabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. tabl. drg. im. caps. 1 tasak 1-3 tabl. tabl. tabl. 1 amp. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0.5-2 g 0. por pezsgôtabl. supp. 0. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. inj. pezsgôtabl.3-3..Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl.4-3. 3 × 1 tabl. sirup.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl. tabl. pezsgôtabl. pezsgôtabl. tabl.2 g 1. pezsgôtabl. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. tabl. supp. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. por por pezsgôtabl. supp. tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. tabl. tabl.. pezsgôtabl. por pezsgôtabl. pezsgôtabl. filmtabl. 500-1000 mg 0. pezsgôtabl. tabl. inj. tabl. caps. tabl. supp. pezsgôtabl. pezsgôtabl.5 g 0. tabl. supp. 2-3 × 1-2 tabl. 1-4 tabl. filmtabl.5-4 g 0. tabl...5-4 g 0. 320-640 mg 1.. lásd alk. gran.

tabl. el. kenôcs. tabl. inj. krém. inj. 0.33. krém. krém emulzió kenôcs. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. tabl. kenôcs. 125-250 mg im.. el. krém. sol.. kenôcs. lásd alk. 25-50 mg lásd alk. tabl. 20-240 mg lásd alk. tabl. tabl. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . inj. tabl. sol. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. krém. el. tabl. 4-48 mg lásd alk. inj.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. krém kenôcs.. inj. krém. sol. sol. 30-300 mg iv. inj. inj. inj. inj. lásd alk. supp. rectal caps. sol. inj. el.1-0. krém kenôcs kenôcs kenôcs. el.

krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . sol.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp.

inj. lásd alk. drg. 400-1000 mg lásd alk. csepp. im. drg. drg. inj. lásd alk. drg. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. inj. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl. lásd alk. tabl. el. el. tabl. el. intrauterin tabl./inf. tabl.5 mg 0. idikációtól függôen lásd alk.75 mg.5-1.. tabl. sol. gel inj. ill. individuális 0.2 mg iv. caps. tabl. 2.5 mg 1-2 mg 0. el. 0. tabl. drg. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. 0. el. tabl. tabl. drg. caps.1-0. tabl. tabl.. tabl.. 25-50 mg lásd alk. inj.15-0. drg. hüvelytabl. 132 .34.5-3. el. inj.5-1. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. tabl. tabl. el. inj.. tabl.6 mg sc. drg. el.el. tabl.25 mg im.. drg. lásd alk. tabl. lásd alk.

tabl. lásd alk. el. 0. el. inj.05-0. el.5 mg 25 mg. tabl. tabl. drg. krém drg. drg. el. 133 . filmtabl. el. tabl. hüvelycaps. el. lásd alk. lásd alk. inj.5-1. el. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. hüvelykúp tabl.5-10 mg lásd alk. tabl. el. lásd alk.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. 24 mg 2 × 1 hetente 0. hüvelykúp. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. tabl.3-1.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. el. lásd alk. lásd alk. inj. drg. caps. tabl.25 mg 0. naponta 1 tabl. gél tapasz hüvelytabl. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. tapasz tapasz filmtabl. naponta lásd alk. 2. tabl. 1 tabl. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. filmtabl.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. tabl. tabl. 2 × 1 hetente 25 mg. filmtabl. el. tabl. el.

tabl. inj. inj. inj. drg. caps. tabl. inj. filmtabl. Napi átlagdózis lásd alk. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. filmtabl. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. lásd alk. inj. el. filmtabl. retard filmtabl. 7. caps. retard caps. caps. inj.5 mg Egyéb urológiai készítmények. tabl.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl.5-10 mg 0. 3 × 2. filmtabl. tabl. el. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 .4 mg 1 mg. el. drg. inj. el. inj. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. caps. 100-800 mg 2.

tabl. tabl. el. 135 . orrspray inj. inj. inj.. tabl.. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk.35. tabl.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl.

max.5-20 mg. patron inj. inj.. inj. tabl... patron inj. 150-300 mg 150-300 mg 2. patron inj. 3 g 136 . patron inj. patron inj.. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok. inj. tabl. tabl. inj. tabl. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl. filmtabl. 8 mg 2. patron inj. 40 mg 15-120 mg 1. patron inj. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. tabl. patron inj... inj.. inj. filmtabl. tabl.5-15 mg max. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj.. tabl. tabl. inj. max.36. tabl. patron inj. inj..7 g max.

tabl. inj.. tabl. filmtabl. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. tabl. tabl./inf.. inj. inj. trimetoprim. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . 500-1000 mg 800 mg max. filmtabl. 1.6-2. krém krém. tabl. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. filmtabl. inj. el. el. tabl./inf. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl.. tabl. el. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. 800-1600 mg. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. sirup. filmtabl. tabl. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk.4 g. inj. alk. susp./inf.37./inf.

5-3 millió NE életkor függô. inj...5-12 g 1125-1875 mg 3. filmtabl.. gran.. inj. 0. inj. filmtabl. susp. inj.8 g iv. tabl. 0.. sirup tabl.38. 1.6-4..4-1 millió NE im. filmtabl. caps. pos susp. susp. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. 138 . 3-4 millió NE 1. por. iv.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.. por susp..5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im. filmtabl. tabl. tabl. por susp. iv. filmtabl. inj.. por sirup inj. por sirup. 1..Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. inj. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps.5-3 g 1. caps. 5-24 millió NE im. el. filmtabl. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. susp. 6-15 g iv.. inj. filmtabl. inj.. caps. tabl. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tabl. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. NE im.. caps. caps. inf. inj. 30-40 g iv. inj.8 mill. inj. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. por sirup. caps.susp. caps.4-0.6-4. susp.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. lásd alk. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . por susp. por sirup tabl.

susp. inj. gran. inj. susp. inj. inj. por susp. caps. caps.. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1.25-4. por susp. inj. inf. inj. 500-1000 mg 3-6 g im. susp. inj. por susp. susp. im. inj. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv.. retard filmtabl. caps. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj.. iv. max. susp.Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. sirup gran. inj. por. 2.. inj.. inj. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im. gran. inj.. 2g 400 mg iv. iv. tabl. iv. retard tabl.56 g im. inj. por susp. inj.5-6 g im. caps. gran. caps.. susp.. inj. por/inf.. 1-4 g . tabl. 1-3 g im..56 g im. gran. 400 mg 3 g iv.. filmtabl. Napi átlagdózis 1 g. 2g 0. el. iv../inf. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. Biochemie (Novartis) inf. 1000-1500 mg im. inj. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk.. iv. por susp. caps.. caps. inj. inj. filmtabl.. caps. cefuroximum 2. inj.25-4. inj.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. gran. inj... inj. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. caps. susp.

1. 15-20 mg/ttkg im. nap 200 mg 2. inj. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im. caps. max. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. 1 g lásd alk. sirup 1.. filmtabl. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone. granulatum/ sirup inj. filmtabl. inj tabl. granulátum susp. caps. por/inf. tetraciklinek. caps. caps. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. filmtabl.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. caps.6-4 g 0. inj. . tabl. caps. Antibiotic S. iv. granulatum sirup inj.39. caps. por susp. tabl. susp.. Chinoin (Sanofiinj. por/sirup por/sirup retard filmtabl. filmtabl. max.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S.A..6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. susp.. inj. filmtabl. filmtabl. filmtabl. iv. el.. filmtabl.C.. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. granulátum /sirup susp. inj. caps.

Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. krém kenôcs kenôcs. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 . hintôpor kenôcs hab.

tabl. Gomba. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. krém. inf. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl. inf. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. tabl. krém. susp.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf.el. . inj. 750-1500 mg lásd alk. spray spray hintôpor lásd alk. caps.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. caps. caps... tabl.. krém. caps. körömlakk. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0. lásd alk. el. krém. caps. körömlakk krém. lásd alk. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. sol. tabl. el. lásd alk. Abbott Pharmavit (BMS) caps.40. el. 0.. el./inf. el. spray kenôcs. tabl.8-4 g lásd alk.8-4 g 0. krém. inf. 0. rágótabl. sol.. inj. sol.8-4 g lásd alk. susp.. el. el. krém. tabl. el. inj. hintôpor krém. sampon kenôcs kenôcs. hintôpor krém hintôpor. tabl. sol. sol. inj. kenôcs. sol. 1-2 g lásd alk. inf. el. filmtabl./inf. hintôpor kenôcs../inf..

tabl. el. gél lásd alk. tabl. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. el. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. Parazitaellenes szerek II. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. 500-2000 mg 2000 mg . Decaris Vermox Richter Richter tabl. tabl. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj. sol. Parazitaellenes szerek I. lásd alk.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. krém krém kenôcs kenôcs gél. el. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . tabl.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl.

inj. tabl. inj./inf. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. kenôcs inj. lásd alk. inj. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . 100-200 mg/ m2 testfel.. inj. 1-1./inf.1-0. iv.43./6 hét 0. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. tabl. inj. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. tabl. conc. inf./hét 5-6 g/m2 testfel. inj. inj. inf. inf. inj. inj.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. inj. inj.. inj. inj. 20 mg/m2 testfel. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. conc.. 100 mg/m2 testfel. por/inf. 60-75 mg/m2 testfel. tumortól függô..el. inj. 25 mg/ m2 testfel. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. inj. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel.. 35-100 mg/ m2 testfel./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel.. por/inf. el. inj. inj. iv.4 mg/m2 testfel. tabl. inj. 60-75 mg/m2 testfel. inf. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel. inj. inj. tabl. inj. inj. 25-30 mg/m2 testfel. tabl. inj. caps. caps. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. caps. inj. inj. lásd alk. 144 . inj. inj. sc. 60-75 mg/m2 testfel. 15-30 mg im.

20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. iv. por/inf.8 mg/12 hét 3. tabl. 20-50 mg/m2 testfel. tabl. inj.5-1 millió NE 145 . tabl. caps. sol. sol. 300 mg iv. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I.A.3 mg/3-4 hét 3. inj..Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj.. inj. por/inf.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. 30-45 mg/m2 testfel.5 mg/m2 testfel. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel. inj. el. cocn. 14 mg/m2 testfel. 400 mg/m2 testfel. tabl.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. inj. tabl. caps. tabl. orrspray inj. iv. inj.6 mg/28 nap 10. inj./inj. tabl./inf. 2-6 mg iv. 3..75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. filmtabl.9 mg 1-1../inf. inj.inf. Kyowa Hakko Kogyo inj. inj. orrspray implantatum implantatum implantatum inj. inj. caps. inj. inj. tabl. caps. 20 mg 0. 50-150 mg/m2 testfel.2 mg 6. 400 mg/m2 testfel. lásd alk.5 mg/7 nap sc. tabl. 0. tabl. inj. 100-120 mg/m2 testfel. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj.

caps. inj./inf. sol.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. ivóoldat.. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. inj. inj.Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. inj. inj. inj. inj. inj. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . inj.

55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 37 szemészeti hatások 26. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 87. 60 amphotericin 86. 25 α-agonisták 24. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 54. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 91 antimetabolitok 92. 71 instabil anginában 38. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 84. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 57 hatásmechanizmus 51. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 85 nitro-imidazolok 80. 91 ampicillin 82. 47 atracurium 19 atropin 22. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 43 acetazolamid glaucomában 27. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 25 angina pectorisban 38. 29 szívelégtelenségben 42. 25 szemészeti hatások 26. 68. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 59 vírus infekcióban 84. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 84. 39 arrhythmiákban 40. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 53 szorongásos kórképekben 54.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 25. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 93 H. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 81 tetraciklinek 84. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48. 81 makrolidok 84. 37 szívelégtelenségben 42. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 25 asthmában 28. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 85 cefalosporinok 82. 21. 55 intravénás narcotikumok 52. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 27 α-blokkolók 24. 21. 25 hypertoniában 36. 81 penicillinek 82. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 83 anaemia perniciosa 48. 19 acetil-szalicilsav 70.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

89 pyridostigmin 18. 51. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 23. 65 szerotonin 51. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 55 receptorok 51. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 79 muszkarin 21. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 53 prilocain 16. 23 szemészeti alkalmazások 26. 51 NMDA 51 opioid 64. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90.és bélmotilitás 22. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 45 151 . 67 propofol 52. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78.opioid receptorok 64. 22. 21. 27 pyrantel 88. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 51 nikotin 19. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 29 bélbetegségekben 32. 55 tireoid 76. 91 primidon 56. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 83 hiperszenzitivitás 83. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. mint neurotranszmitterek 50. 17 primaquin 90. 91 promethazin 29. 9 adrenerg 20–21. 33 tumorok kezelésére 92. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 35. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 23. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 73 premedikáció 52. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56.

35 hypertoniában 36. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 37 szivelégtelenségben 34. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 .thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 45 valproat 56. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 87 zidovudin 86. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 35. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful