M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tetraciklinek. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. trimetoprim. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. makrolidek és chloramphenicol 84 5 .Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás.

3rd edn. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. 6 . Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. antiemetikumok. Az alapelemek megértése után.M. (1991) Pharmacology. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. L. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. fejezettel. Ritter.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. M. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek.D.M. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. & Dale. London (abuot 700 pp). További szakirodalom British National Formulary. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul.. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. 3rd edn. bélféregellenes szerek. J. London (725 pp). G. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. A könyvben. valamint annak a sok hallgatónak. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. & Mant. H. Churchill Livingstone.P. kezdjék az 1. Lewis. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. Edward Arnold. Az ismeretek birtokában. amely kb. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. Ritter professzornak és Dr E. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. Edinburgh (855 pp).K.

hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. A siker Magyarországon sem maradt el. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. és a készítményeket a gyakorló kollégák. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. 2000. Tudom. Az újabb. majd felelevenítésében. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. Végül. fogorvostan. természetesen specialitásokként alkalmazzák. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. Laszlovszky István 7 . Ezt annak köszönheti. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. Budapest. április Dr. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Nyugodtan állíthatjuk tehát. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. illetve éppen vizsgára készülve. lidocain = lidocainum). akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. hogy az önképzés a napi munka mellett. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. hogy igen tö- mören. hisztamin). Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. illetve után komoly elszánást igényel.és gyógyszerészhallgatóknak. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl.

amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. Bizonyos gyógyszerek (pl. A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. ) lehetnek. gyenge hányás). agonistáknak ( ) nevezzük. anaemia aplastica) terjedhetnek. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. általános érzéstelenítôk. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. csatornák. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. megoszlás (disztribúció). A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). fejezet). vagy gyógyszereket. 8 Azokat a vegyületeket (pl. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. Azokat a gyógyszermolekulákat. acetil-kolin). ). vagy hormonok (fent jobbra. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. Mások. a végzetesekig (pl. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. de nem aktiválják azt. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük.1. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. . antagonistáknak ( ) hívjuk.

A szívglikozidok (18. fejezet) vagy fokozódhat (pl. A szteroid (34. fejezet). 14. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. 6. fejezet). 34. A csatornák nyitott-zárt állapota.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. 2. vagy gátolja (pl.5-bifoszfátból képzôdik. 33. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. 2. fejezet). Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. γamino-vajsav (GABA) receptor. és 8. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. 3. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. noradrenalin. A helyi hatású hormonok (autacoidok). 32. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. Nátriumpumpa. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. fejezet. az antidepresszáns (28. amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. acetil-kolin). 36. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. acetil-szalicilsav. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. kininek és prosztaglandinok. fejezet) szabályoz. az inozitol-1. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. ösztrogén-antagonisták.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. fejezet). fejezet).RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. Bizonyos csatornák (pl. valamint metabolikus energia is szükséges. Néhány antikonvulzív (25. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32.4. 5-HT). 9 . amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. fejezet). Ehhez speciális átvivô.és transzmitterfüggôk. Mindkét messenger. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. nikotinreceptor. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. fejezet). A hormonok. fejezet). A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. fejezet) lehet gátolni. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. 36. patológiás körülmények között szabadulnak fel. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. Két példa erre: 1. antitireoid gyógyszerek. G-proteinek. vagy visszavétellel (pl. A nátrium. 4. fejezet) azokat. Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. orális antidiabetikumok. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. kinázokat aktivál. 24. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. fejezet) és tireoid hormonok (35. A transzmitter. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. 35. szteroid gyulladáscsökkentôk. fejezet). a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. A transzmitterek olyan vegyületek. fejezet). Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. Noradrenalin-transzport. A triciklikus antidepresszánsok (28. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. fejezet). fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. szerotonin (5hidroxi-triptamin. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. mint például a hisztamin. fejezet). Így. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. acetil-szalicilsav). hasonlóan a cAMP-hez. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. Ez.

létezik egy receptortartalék).-). hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. A = az agonista koncentrációja. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. RO = a receptorok összkoncentrációja. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. még akkor sem. izomösszehúzódás. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. Ezzel ellentétben. hogy a maximális válasz nem csökken. mirigyszekréció) képesek reagálni. 10 . így érthetô. Bizonyos agonisták. q). hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. az úgynevezett parciális agonisták. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. q). ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. Az agonista.. Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. középen fent). A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. s) úgy.2. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. balra fent). .

amelyek kötôdnek a receptorokhoz. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. A parciális agonisták. és ezért nem tud teljes választ létrehozni.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. hogy nem a funkcionális választ mérik. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. adrenoceptorok esetében (7. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. fiziológiás választ hoznak létre. fejezet). mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. Ennek oka egyelôre ismeretlen. fejezet). valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). phenoxybenzamin. Az a vegyület. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. Ezt. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. és a KA. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. 15. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. 11 . pl. de nem aktiválják azokat. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége.) olyan hatással rendelkeznek. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. de ez félrevezetô elnevezés. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. 1. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. kötô G-proteinek. de az a hátrányuk. • kötôdési együttható. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. Parciális agonisták és a receptortartalék. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. ha önmagukban hatnak a receptorra. és 16. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. Ezt más szóval. néhány β-adrenoceptor-antagonista. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak.

). jobbra. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. 3. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. Azok a gyógyszerek. a felsô grafikon).3. rendszerint a májban. de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. amely azt jelenti. ) 2. etanol. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. ) kerüljenek. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. phenytoin. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. át kell jutniuk a bélfalon. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. 12 . Metabolizmus. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). Gyógyszerfelszívódás. bármelyik enzimrendszer telítôdik. Így a lipofilebb. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. acetil-szalicilsav). Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. ) és egyesek. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. Ilyen folyamatok: 1. mint a protonáltak. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs.

hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. Intramuscularis és subcutan injekció. Gyógyszeradagolás. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. fejezet). KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. ahol reabszorbeálódnak. Orális alkalmazás. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. Az egyensúly akkor érhetô el. kenôcsök). hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp.02 perc–1 azt jelenti. A clearance az individuális clearance-értékek összege. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik.). egyben lipidoldékonysága csökken. A VD < 15 l érték arra utal. ezért ezeket parenterálisan kell adni. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. felsô grafikon). alsó grafikon). míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. de az abszorpció lassítható. Ez az a látszólagos térfogat.vagy plazmatérfogat. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. és ismert sebességgel. Ez az a vér. Ideális gyógyszereléshez. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. az illékony anesztetikumok. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. hogy a gyógyszer a keringésben marad. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). furosemid tüdôödémában). Így. inzulin) azonban. A t1/2 (felezési idô) az az idô. citotoxikus szerek). amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. Bizonyos gyógyszerek (pl. melyben a gyógyszer megoszlik. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. a neuroleptikumok depokészítményei. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. Néhány gyógyszer (pl. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz.69 t1/2 azt jelenti. de ha az lipidoldékony. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. Azokban az esetekben alkalmazzák. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. nitroglicerin. fejezet). lásd 27. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). benzylpenicillin.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. A clearance igen. • nagy térfogat beadásakor. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. de a gyógyszereket általában oralisan adják. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. lidocain. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. Ha a függvényt logaritmáljuk. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. az ismert terápiás tartományon belül. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. Megoszlási térfogat (VD). és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. és • olyan gyógyszereknél.

különösen azok. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). Például az antiparkinson hatású levodopa (26. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. és orálisan inaktívvá válnak (pl. 2. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. mely mindkettô aktív. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. cimetidin. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. vagy szabaddá tétele révén (pl. Ugyanakkor. amelyek a májat érintik. ). ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). funkciós csoport bevitele. a májban válnak még hidrofilebbé. További I.4. míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. Azok a gyógyszerek és I. -NH2. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. II. mint az anyavegyület. etanol Máj I. pl. fázisú metabolitok. 14 . melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. fejezet) dopaminná. -OH. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. fázisú reakciók. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. -SH). hanem olyan más gyógyszerekét is. mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. nitroglycerin). különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). Ez azonban nem mindig igaz. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. ). Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). mint az életkor és bizonyos betegségek. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. A leggyakoribb reakció az oxidáció. pl. fázisú reakciók. warfarin II. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. lidocain. mint az anyavegyület. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe.

Magyar Gyógyszerkönyv 4. I. 6. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. Ha a glutationkészlet kimerül. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Plazma pszeudo-kolinészteráz. Ritkán (< 1: 2500). amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. propranolol). A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. nem minden enzimindukció microsomális. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. kevert funkciójú oxidációs rendszer. ide értve a phenitoint. mint azok. mint a propranolol és metoprolol (15. citokróm P-450. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. különösen a májra. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. lidocain. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. különösen a koraszülött csecsemôknél. Microsomalis. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. Genetikus polimorfizmus. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. vagy I. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. phenobarbital. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. warfarin. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. ezért feltételezhetô. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. hogy a válasz többtényezôs. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. 6 percrôl több mint 2 órára. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. hydralazin. ez utóbbi terminális oxidázként hat. VII. További. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. fejezet). Általánosságban.és szulfát-konjugátumot képez. A populáció kb. opioidok. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. fejezet). morphin. II. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. és a vegyület glutationnal konjugálódik. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. A lakosság kb. Bizonyos gyógyszerek (pl. antidepresszánsok). A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. és microsomának nevezzük ôket. amelyek különbözô. Ugyanakkor. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. Így. gallamin. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. carmabazepin és digoxin aktivitását. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. Gyógyszer-acetiláló enzimek. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. fázisú reakció az oxidáció. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. kötet). carbamazepin. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. procainamid). Számos. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. és (ii) haemoprotein. Ennek mechanizmusa tisztázatlan. utalván arra. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. vagy még jelentôsebben nyújtja. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. Kor. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). 15 . Ugyanakkor. warfarint és theophyllint. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. benzodiazepinek. de más szervek. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. mint a májban. 50%-a gyorsan. mint a fiatalabbaknak. melyet a vese még könnyebben választ ki. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. A cimetidin számos. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. amelyet az adott izoenzim metabolizál. fejezet) igen erôsen poláros. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben.

A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el.9 7. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel.4 – 7.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. de hatástartama igen hosszú. 16 . hatástartamban. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. A benzocain semleges. 90 perc. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. 8. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. mint a nagyobbak. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. vízben oldhatatlan. orrban). toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott.5 8. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. elsôsorban atopiás betegeknél.5. száj és garat). amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. más ingerelhetô szövetek (pl. Legtöbbjük gyenge bázis. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas.és szívmûködés depressziójával jár. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. A helyi érzéstelenítôk. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. A lidocain hatástartama kb. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. A prilocain hasonló a lidocainhoz. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. Magasabb. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. Még a cocain is.

Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. A töltés nélküli vegyületek (pl. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. kéz. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna).vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. Intravénás regionális anaesthesia. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. az inaktiváció fokozásán) alapszik. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. hô. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. 2. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. Infiltrációs anaesthesia. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. Szív. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). Az. Hatástartam. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. Az amidok a májban dealkilálódnak. lokális. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. így kialakul az idegblokád. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. Idegblokád. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. A helyi hatások eltérôek lehetnek. hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. fejezetben tárgyaljuk. mint pl. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. Így. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). vagy felypressin (peptid). A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. Itt protonált molekulák keletkeznek. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. mint az epiduralis. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. 17 . ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. Ezért. 3. noradrenalin. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. regionális. annyi csatorna inaktiválódik. benzocain) beleoldódnak a membránba. amelyekrôl feltételezik. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. Vasculáris simaizomzat. míg a procain vasodilatorként hat. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. mint az adrenalin. a küszöbpotenciálnál. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. mely további depolarizációt hoz létre. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. a fejfájás. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. Ez azt jelenti. amelyeket észter. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. Végsô soron. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak.

míg gátolni atropinnal lehet. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz.k o li n . amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére.é s z t e A c e t i l . és így petyhüdt bénulás alakul ki. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez.6. A létrejövô depolarizáció. ilyen típusú. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. gyorsan hidrolizálja. Ha a depolarizáció kellôen nagy. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. ). A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. fejezet). A suxamethonium az egyetlen. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). EPP).k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. klinikumban alkalmazott gyógyszer. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. . A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. A myasthenia gravis kezelésére. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential. Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész.

fejezet) termeli. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. γ. amelynek a hatástartama kb. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. 30 perc. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. Az immunológiai kezelés prednisolon. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. az anaesthetikumoktól. fejezet). A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. A suxamethonium fô hátránya. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. fejezet) adását is magába foglalja. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. amelynek során a vért eltávolítják. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. valamint egyéb tényezôktôl (pl. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. Exocytosis. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. mint például a Mg2+. nincsenek cardiovascularis hatásai. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. amely kipirulással és hypotensioval jár. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. Ugyanakkor.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. Acetil-kolin-receptor. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. amely tachycardiát hoz létre. 19 . Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. a vagus blokád. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. A kétértékû kationok. Ezek. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. Co2+ és Mn2+. Plazmaferezis alkalmazása. lásd 37.5 perc). A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. ezért kiürülése a vese. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. majd az izomrostok rángását okozza. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható.és májfunkcióktól független. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. Ugyanakkor. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. javíthatja a motoros funkciókat. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. egy ezredmásodperc alatt. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. A C. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. hogy kb. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. vagy azathioprin (43. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. a hisztamin-felszabadulás. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. amely az acetil-kolinra nem reagál.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. A rocuronium új szer. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. és a sejteket visszajuttatják. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). Ezért a súlyos vese. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. δ és két α-val jelölt).

7. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. emésztô. ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. β1-. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. muszkarin receptorok . A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). A noradrenalin és az adrenalin az α-.

Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. M2 és M3.. vagy pre. pl. erek és a méh simaizomzata). a VII. azaz szimpatomimetikum (9. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. a bronchialis secretio.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. I >> A > NA). Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. Ma már nyilvánvaló. 1. 6. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). 2. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. attól függôen. 5. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). 5. az M1. fejezet). A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. 3. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). mind a paraszimpatikus). agyideg). Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. az agyban. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. fejezet). adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk.(szív. hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). 4. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. ahol az acetil-kolin. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. az erôs verejtékezés. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. viszonylag gyenge. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. hogy elhelyezkedésük post. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. fejezet). Vegyük számba. amelyek szelektíve blokkolják az α. hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. fejezet). A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. az M2-receptorok a szívben. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). a IX. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. fejezet). A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben.és β-receptorokat. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. a bronchus constrictio. és a X. de gyengén. Muszkarinreceptorok. mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). 3. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. mind a szimpatikus. így a paraszimpatikus hatás dominál. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. valamint (ii) a noradrenalin (NA). 21 . A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus.(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. míg tubocurarinnal igen. valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). A szimpatikus ingerlés hatásai. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. 2.. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. A β-adrenoceptorok nem homogének. míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). 4.(α1). Az α.(α2) szinaptikus. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. A mellékvesébe futó idegek. de Dale 1910-ben kimutatta. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz.

) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. amelybe a n. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. kolinerg idegrostok futnak. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok).és muszkarinagonisták). amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. fejezet). A gátlásra a nyálelválasztás. fejezet) gátló. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. valamint a hörgô.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. Atropint. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. vagus felôl (17. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. fejezet) hatásának megfordítására adják. A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. a 7. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. A myasthenia gravis kezelésére. Hatásaikat általánosságban. de fontos kivétel a szív. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák.8. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg.

Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. 12. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. constipatiot. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. mint a közvetlenül ható agonisták. Muszkarinreceptor-agonisták. fejezet). nyálfolyás. 11. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. szerves foszfátok) konvulzió. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. fejezet). 23 . tárolnak és szabadítanak fel. így nem szelektív. fejezet). a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. Kolinészterek. szájszárazságot. mint az acetil-kolin. tachycardia és hypertensio. Igen erôsen toxikusak. Muszkarinreceptor-antagonisták. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. bronchusszekréció. középen). míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. valamint a megnövekedett nyál. A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. nyugtalanságot. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. 2. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. homályos látást. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. bronchus constrictio. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. A karbamát észterek (pl. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. neostigmin. simaizom-kontrakciót okoz. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. 3.és bronchusszekréció. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. A kolinészteráz-gátló csak magas. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. bélspasmus csökkentésére. Hatásmechanizmus. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. székrekedést és vizelési problémákat. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. parkinsonismusban (benzhexol. Kolinészteráz-gátlók. 26. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. Orálisan gyengén szívódnak fel. verejtékezés. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. kiszáradást. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. és 7. hányás és hasmenés. így nem jutnak át a vér–agy gáton. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). malathion). és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16.1. acetil-kolint szintetizálnak. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. Ennek alapján világossá válik. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. mivel mind a paraszimpatikus. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. Ugyanakkor. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. coma és légzésbénulás következhet be. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). például irritabilis colon szindrómában. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. fejezet) hasonlóan. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. mind lokális (pl. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. fejezet). fejezet). Késôbb ez már nem lehetséges. míg szisztémásan adva bejut az agyba. fejezet). A szerves foszfátok (pl. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. és rovarirtóként (parathion. Fontos kivétel a szív. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. fejezet). 30. 4. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. hallucinációt és comát eredményez. 5. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. Ezáltal. physostigmin. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. Mind orális. azzal a különbséggel. Hatásuk széleskörû. 6. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. szájszárazságot. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. fejezet). mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. mydriasist. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót.

) inaktiválódnak. pl. Hatásukat. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. Az α1-agonistákat (pl.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. fejezet). vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). A szimpatomimetikus aminok. Az α2agonisták. A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. de annál sokkal tartósabbak. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. direkt hatással is rendelkezik. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. vagy közvetlenül az α. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. fejezet). Az . hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. rendszerint noradrenalin. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. fejezet).r e ce a d e n il. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. valamint számos. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. amphetamin) okozva hatnak.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. fejezet ábráján lehet látni. fejezet). és 18. fejezet). Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. phenylephrin) pupillatágítóként (10. nyitott oszlop).9. Az ephedrin. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében.

Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. 2. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. valamint vasodilatatiót vált ki. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl. típusú felvétel) létezik. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. kifejezettebb. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. és gyorsabban eliminálódnak. úgy tûnik. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. fejezet). reserpin). valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. kai alkalmazása korlátozott. amely bôven elegendô. fejezet). A cocain. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. fejezet). Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. tachycardia. fejezet) és a glaucoma (10. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15.és éberségstimuláló. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. míg az amphetamin. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. fejezet). A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. fejezet) szimpatomimetikum is. Aktivációjuk számos szövetben (pl. Perifériás (pl. másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. fejezet).ephedrin enyhe centrális izgató. fejezet). fejezetet. fejezet). nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. fejezet). Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. a szelektív β1-blokád. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. Gátolják a β1-receptorokat. fejezet). amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. hogy 1. rendszerint kevés sikerrel. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. fejezet). fejezet). ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. simaizom. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. amely minimális szívhatással rendelkezik. valamint az étvágyat is csökkenti. vagy meggátolják annak kiáramlását. A) hatását. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. fejezet) kezelésében. vagy egyáltalán nem hat. az arrhythmiák (17. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. 25 . Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. β-receptor szelektív gyógyszerek. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. miközben a systolés nyomás alig változik. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. de lásd a 16. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. az angina pectoris (16. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. ami a nemszelektív vegyületek esetében. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. bôr). Mindazonáltal. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. rémálmok). fejezet).

így azt. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. a pupillaszûkítôhöz. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. . mint pl. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. csökkenteni kell. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. fejezet). A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). amelynek külsô felszíne a szívós. mint pl. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. amelyre a muszkarinagonisták. rendszerint gyógyszer segítségével. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik.10. Így. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). a pilocarpin (lent balra) alkalmas. Ezt kétféle módon érhetjük el. 15 Hgmm. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. Az allergia. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). Számos felszíni beavatkozás. Ennek oka.

ez nyomást gyakorol a szomszédos. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. Ezzel összetéveszthetô módon. a sebész argon-. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. bár erre ritkán kerül sor. Az akkomodációs spasmus. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. A ciliaris hám áteresztô. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. ha nem idôben kerül sor kezelésére. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). amellyel kb. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. Helyi érzéstelenítés mellett. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. cataractát okozhatnak. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. hogy akár a gyógyszeres. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. etambutol). amelyek mind mydriasist. 1%-ában fordul elô. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. Bizonyos gyógyszerek. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. mint pl. hogy a pupilla fényreflexét. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. Néha a zug teljesen zárt. kezeletlen szövetre. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. Trabecularis hálózat. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. chinin. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. vagy dióda-lézert alkalmaz. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. A ciliáris hám. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. amely fénytörô képességét biztosítja. 27 . vagy akkomodációját befolyásolná. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. igen gyakran okoznak cataractát. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. β-Blokkolók. 40 éves kor felett a lakosság kb. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. chlorochin. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. szívelégtelenségben. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. rendszerint 60 év feletti betegekben. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. mivel a hidrogénkarbonát. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. Éppen ezért. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. mint például az echotiophat. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. a kortikoszteroidok. A pilocarpin tercier amin. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. Sugártest (corpus ciliare). A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók.

Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. krónikusan beszûkül és instabillá válik. amelyben a légutak átmérôje.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást.11. fejezet). inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. akkor ezt külsô eredetû. Az akut. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. extrinsic asthmának nevezzük. 33. Ha az akut roham allergiás eredetû. míg az erôs. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. inhalálható salmeterolt. Asthma. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). fejezet) adást kíván. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. akkor a belsô eredetû. A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. kórházi felvételt igényel. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. chloropheniramin) adása . Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). generalizált felszabadulás – amely ritka. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. miközben a hízósejt degranulálódik. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. jobbra középen). oedema hatására. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak.

Ezt követôen iv. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. akik az aerosolt nem tudják használni. amely kemotaxinok (balra középen. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. Ha ez a terápia hatástalan. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. beclomethason). feltehetôleg azért. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. Mivel. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. akkor az iv. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. trimeprazin. Ugyanakkor. a szervezet hisztaminraktárai. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. triciklusosok. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. mint a terápiás tartomány. fejezet). promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. de van némi bizonyíték arra. pruritis. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot.hasznos. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. és az akut rohamban nem hatásos. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. A hányás. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. Számos asthmásban egy második. feszültségérzet és tachycardia. Xantinok. A régebbi antihisztaminok (pl. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. valamint rovarcsípések és -szúrások. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. Mediátorok. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. késleltetett fázis jelentkezik. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). de lasabban fejlôdik ki. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. antidepresszán29 . amelyek a gyulladást rontják. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. aminophyllin infúzió segíthet. és amely gyulladásos sejteket. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. Az újabbaknak (pl. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. chlorpheniramin. salbutamol) együtt adják. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. Ezek a vegyületek nem specifikusak. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. mint pl. beclomethason. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. amely végzetes is lehet. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. fejfájás. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. satírozott) felszabadulásától ered. urticaria (csalánkiütés). Hatásmechanizmusa tisztázatlan. mint a rhinitis. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. astemizol. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. oedemát. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. de kivéve a magas dózisokat. ahol minden más terápia eredménytelen. ugyanakkor kevésbé hatásosak. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. A hízósejtek. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. orális szteroid adására is szükség lehet. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. különösen eosinophil sejteket vonz. valamint azon felnôtteknek. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. fejezet). Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. bár ennek oka nem tisztázott. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. Az ipratropiumot inhalációként adva. Nem tisztázott. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. de egyes betegeknél. hydrocortisont adnak. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. ugyanakkor nehéz megjósolni. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. nyákszekréciót. de erre kevés a bizonyíték. Úgy hathat. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. A β2agonistákat. Az a koncentráció.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

amely alhasi diszkomfortot. lágyítják (pl. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. Az apró. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). MgSO4. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. amelyek fehérjéket (tripszin.és D-vitaminok felszívódását. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. mint pl. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. mint például a cellulóz (korpa). mint például a morphin. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. Bizonyos betegségekben (pl. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. a Crohn-betegség. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. fejezet). Az ópiátok. tetraciklin kezelés kolerában. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. amely proteázt. cimetidin) elôkezelik. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. Ugyanakkor. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. mivel rosszul penetrál az agyba. Egy újabb. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). Az adszorbensek. Ilyen szerek a lactulos. mind önmagukban. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. mint pl. Ennélfogva. a metil-cellulóz. a colitis ulcerosa. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. amely az egész béltraktust és 2. hányás. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. vastag. Folyadékpótlásos terápia. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. vérképzési zavarok) (lásd 35. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. fejezet). kimotripszin). fejezet). bôrkiütés. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. 33 . chronicus pancreatitis. valamint paraffinomát okozhat. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. Újabban a kinolonok (37. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. amely csak a vastagbelet támadja meg. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. mint pl. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. a prednisolon (33.vagy végbélmûtétek elôtt). A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. vagy a mennyiségük csökkent. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. a kaolin (bolus alba).

valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. mannit) olyan vegyületek. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. de nem reabszorbeálódnak. de viszonylag gyenge diuretikumok. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos.14. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. nevezetesen a tiazidokat. agyi oedema kezelésére. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. ezért elôfordul. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. Bizonyos vizelethajtókat. . Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. de mivel káliumretenciót okoznak. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. Az ozmotikus diuretikumok (pl. A metolazon tiazidrokon vegyület. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. orálisan aktívak. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. fent balra).és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop.

Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. Hatásmechanizmus. a HCO3 . felszálló szakaszán. így azok a gyógyszerek. Ez a hatás. Gyenge diuretikum. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. és csökkenti a K+-kiválasztást.és H+-szekréciót. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. captopril) is szednek. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. hogy patkányban karcinogének. Hyperurikaemia. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. Számos tiazid van forgalomban.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. fejezet). 4.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. fejezet) kezelésére. A káliumveszteség. fejezet). KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. A tiazidok gyengeséget. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. thrombocytopenia) ritkák. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. A súlyos allergiás reakciók (pl. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. Lipidek. fejezet) a perifériás. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. Akárcsak a tiazidok. hogy a synporterhez kötôdnek. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. de sokkal fontosabb. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. Ez a hatás fokozza a Na+.és H2O-).és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. amelyek ezen a szakaszon hatnak. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. bár ennek jelentôsége kétséges. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. ezzel fokozza a Na+. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. 35 . különösen a vesekárosodott betegeknél. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. intravénás adás) süketséget okozhat. a kálium-megtakarítókat kivéve. 2. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. Hat a citoplazma receptoraira (33.és H2O-) kiválasztást.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. Hyperkalaemia akkor is felléphet. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. Így. szükség esetén. A Cl–. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. akkor. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. akárcsak a tiazidoknál. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. Ezek: 1. valamint hypertonia (15. 3. ez pedig fokozza kiválasztásukat. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. pl. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. digoxin kezelés). ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. Hatásmechanizmus. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. Nemkívánt mellékhatások. A diuretikumok. mint az egyéb diuretikumok. Ugyanakkor. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. ami K+. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák.(Cl–. ahol a Na+. gyakran klinikailag jelentéktelen. sokkal erôsebb vizelethajtók. Nemkívánt mellékhatások. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). hyperurikaemiát.(Cl–. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. különösen digitalizált betegekben.

elsôsorban azért. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. Egyes. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. hogy ki az. enyhén hypertoniás betegeknél. retinopathia. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. hogy ha más rizikófaktor nincsen. ha egyszer elkezdték. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. A gyógyszerek több csoportja. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. különbözô mechanizmus révén. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. Ha ez nem elegendô.15. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). veseelégtelenség és retinopathia okozója. o d il a . A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). akit már kezelni kell. amennyiben szükséges. és ki az. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. valamint súlyos szövôdmények. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. hyperlipaemia. a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. a doxazosin. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. elegendô lehet a súlycsökkentés. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. szekunder hypertonia fejlôdik ki. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. agyvérzés. akit nem. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. de a kezelést. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. mivel megállapították. pl. és így nem lehet éles vonalat húzni. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. A problémát az okozza. pangásos szívelégtelenség. diabetes és bal kamrai hypertrophia. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). bevonása a kombinációs kezelésbe. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. diuretikum és β-blokkoló.

Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. A keringô vér térfogata. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. fejezet). A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. A kalcium antagonisták (pl. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. fejezet tárgyalja). Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. de súlyos asthma-provokáció. fejezet). Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. α-Adrenoceptor-antagonisták. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. nifedipin. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. diabetes mellitust. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. Leggyakoribb mellékhatásaik. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. a proteinuria és a neutropenia. fáradtságérzés. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. Mellékhatásai a reflex tachycardia. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). fejezet) fordulhat elô. mint pl. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. Úgy tûnik. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. amely további Ca2+-belépést eredményez. α-metil-noradrenalinná alakul. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. excesszív értágító hatásukból ered. 14. fejezetben). Angiotenzinreceptor-antagonista. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). amely lázzal. súlyos hypertoniákban.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. de a hypotensiv hatás megmarad. Nem okoz köhögést. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. 37 . fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. újabban azt figyelték meg. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. és 17. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. és ritkán anaemia haemolytica (45. mint például az atenolol. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). amely vérnyomásesést eredményez.(Coombs)-teszt. de súlyos mellékhatása az angiooedema. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. Ugyanakkor. érszûkítô hatású vegyület. amely anginát válthat ki. feltehetôleg azért. kipirulás és bokaoedema. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. és csökkenti a szimpatikus tónust. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. a szédülés. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. Az ACE-gátlók ritka. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. A mellékhatások. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. A losartan olyan új vegyület. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. mint pl. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. hypotensio. fejezet). amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. 36. fejezet). mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. valamint a kevésbé gyakori. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). ízületi fájdalommal. hideg kéz. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz.

A legfrissebb adatok arra utalnak. ahol alkalmazásuk kontraindikált. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. fejezet).16. pl. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. és így a fájdalom gyorsan enyhül. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. E hatások mellett. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. és 15. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. asthmás betegeknél. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. amelyeket naponta egyszer adhatók. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. feltehetôleg azért. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. Fô hatásuk a perifériás. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. akkor kombinált kezelés szükséges. 38 . A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. β-blokkolót (fent balra). amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. amelyek az oxigénigényt csökkentik. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. elsôsorban vénás értágulat. fejezet). A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. Ha ez hatástalan. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik.

mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. vagy gyakran jelentkeznek. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. feltehetôleg azért. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). Dohányzás. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. nifedipin. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. ezért a kardioszelektív βblokkolók. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. orális nyújtott hatású) függôen. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. a használt készítménytôl (sublingualis. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. atherogen. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. Az atrioventricularis. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. gyakran kisugárzik a karokba. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. 39 . Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. és igen szívesen használják az angina kezelésére. Stabil és instabil angina. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. A bypass mûtétben a vena saphena. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. közepes dózisban. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. mint a nifedipin. nem alakul ki tolerancia. ill. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. vagy nyugalomban következik be. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). és több órán keresztül hatásosak lehetnek. de a máj gyorsan metabolizálja. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. Hatásmechanizmus. mivel nem okoz tachycardiát. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. transdermalis. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. amely gyakran limitálja a dózist. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. fejezet). amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. pl. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. a dihidro-piridinek (pl. amely rendszerint szegycsont mögötti. Amikor azonban a tünetek hirtelen. Nemkívánt mellékhatások. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. vagy javul. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. Emellett. amely tartós hatású kalcium-antagonista. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. Az izoszorbid-mononitrát adásával. 8 és 13 órakor adjuk. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. és 15. fejezet). Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. és a napi négyszeri. fejezet). A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. mint a β-blokkolóknál. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. Ugyanakkor. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. 30 percig hat. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. kevésbé okoz tachycardiát. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. Az amlodipin. oralis.

Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. izgatottság. A. 2. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. és 3. amely intravénás atropinnal kezelhetô.17. thyreotoxicosis. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. C. OSZTÁLY iv. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. és meg- aa ist sítj fáz 3. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. 40 . myocardialis infarctussal) társulnak. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). OSZTÁLY amiodaron sotalol I. adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. nincs bizonyíték arra. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. vagy kalcium-antagonista hatású. és 0. különösen azokban a betegekben. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. de ez számos módon zavart szenvedhet. de súlyos formái (pl. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. újra depolarizálhatók. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). B. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó).

és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. a gyors Na+-. A sotalol III. 41 . Az I. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. amikor más szerek hatástalanok. különösen azoknál a betegeknél. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. A osztály vegyületeivel ellentétben. neuropathia és pulmonaris alveolitis. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. dyspnoea. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. Az ischaemiás területeken azonban. és arrhythmiát is provokálhat. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. továbbá II. Az I. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. Az I. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. K+. és a lassúbb Ca2+-áram. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. Noradrenalin. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. émelygés. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. Az I. amikor a Na+-csatornák zártak. A noradrenalin csökkenti a gK-t. és 16. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. Ha a bal pitvar mérete normális. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. Mellékhatásai antikolinerg hatások. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. és ezért érzékeny a lidocainra. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. A diastole alatt. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. hányás és az erôs antikolinerg hatások. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). Mivel így AV-blokk alakul ki. Az amiodaron számos csatornán (pl. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. fejezet). Acetil-kolin. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. sok Na+-csatorna inaktiválódott. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. Az iv. mivel biztonságosabb. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. osztály) (lásd még a 15. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. A vezetés a His-kötegben is lelassul. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. Ezek a fotoszenzitivitás. mint az AV-csomóban. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). állandó pacemaker alkalmazása szükséges. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. így a mellékhatások (pl. Lassítják a 0. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. akciós potenciál keletkezik. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. Az ectopiás focus. fázist. de a betegek kb. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. pajzsmirigybetegségek. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). hányás. hasmenés. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). az I.

Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. jobb oldali ábra). intravénás infúzióban. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak.és aldoszteronszinteket eredményez. jobb oldali ábra). pl. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. mind perifériás oedemát jelent. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. fejezet). de az akut súlyos szívelégtelenségben. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. légszomj. fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt.18. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. oedema. fáradtság. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak.(ACE-) gátlót (fent jobbra). A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. akkor inotrop szer (fent balra) adható. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. Ez számos tünetet eredményez. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. Az ACE-gátlók (pl. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. amely mind tüdôpangást. Így. 42 . A jobb. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. bendrofluazid) adása elegendô lehet. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. amely fokozza a nátrium.

azaz az elôterhelést (preload). így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. akik már kaptak diuretikumot. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. és úgy fokozza a kontraktilitást. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. Más terápiára nem reagáló súlyos. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. Egyéb szervekre kifejtett hatások. captopril. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. azaz az utóterhelést (afterload). a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. fejezetet).ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. Így. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. Nincs arra vonatkozó adat. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. és csökkenti a keringô vér térfogatát. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. így a digoxin hatása pl. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. hányingert. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. Hatásmechanizmus. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. A sinus rhythmust mutató. Toxicitás. A digoxin intoxikáció elég gyakori. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. 43 . amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. és csökkenti oxigénfogyasztását. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. bal ábra). Közvetett hatások. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. és káliumpótlók. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. Mechanikus hatások és terápiás haszon. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. Elektrofiziológiai hatások. hányást és hasmenést okozhat. ill. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. fejezet). Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. esetleg pszichózis kialakulása. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Közvetlen hatások (lent ). A dobutamint akut. fejezet). A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. szint növekedésének meggátlásával. A toxicitást növekedtével. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek.

A warfarin orálisan aktív vegyület. hogy csökkentik a mortalitást.a faktort gátolja. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. satírozott) és ez módosított VII. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. különösen a streptokinase-t. mint az. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). amelynek eredményeképp thrombus alakul ki.19. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. mélyvénás thrombosisban. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. Leghatásosabbak akkor. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. és mindegyik szerrôl kimutatták. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. faktorok. ha azonnali hatás szükséges. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását.a faktort és néhány egyéb faktort. csekély fibrintartalommal. posztoperatív thrombosis megelôzésében. Így. A keringés lassabban mozgó. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. . A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. Kumarinszármazék. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. Kimutatták. hogy melyik készítményt adjuk. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul.. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. 36–48 óra alatt alakul ki. és X. A thrombolyticumokat. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. akkor heparint is kell adni. Feltételezik. IX.

Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. Amennyiben szükséges. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. mint az intravénásan adott heparin. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. ez pedig lehetôvé teszi. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). barbiturátok. etanol. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. Azok a vegyületek (pl. ha a véráramlás lelassul. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. Mivel a vérben. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. csökkentik a warfarin lebomlását. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. amely a savas heparinnal egyesül. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. erôsen savas. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. 45 . hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. A streptokinase-zal ellentétben. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. ez pedig aggregációt vált ki. Intravénás infúzióban adják ôket. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. hányás. és ezáltal potenciálják annak hatását. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). akkor az arteriák kb. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére.A thrombus az érpályában lévô. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. pl. hogy „kimosódnának”. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. cimetidin. A streptokinase. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. kórosan képzôdött vérrög. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. tüdôembolia. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. bár növelik a stroke veszélyét. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. ha kellôen korán adják. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. amely nem enzim. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. idônként azonban stroke is kialakulhat. Ez az idô ahhoz szükséges. metronidazol). fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. amely további plazminogént alakít át plazminná. A protamin bázisos peptid. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. 50%ában okoz reperfúziót.

A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. vagy azoknál a betegeknél. amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. A zsírsavak. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak. Arról a terápiáról. a lipoprotein lipázzal ( ). Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. míg a fibrátok (jobbra lent). mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. A maradék. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. csökkentik a máj koleszterin szintézist. A statinok. .20. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. a koleszterin kiürülés fokozódik. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. Az anion cserélô gyanták (fent balra. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja.

Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. Ha a tetô megreped. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. gemfibrozil. akkor a subintima úgy viselkedik. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. szédülést és szívdobogást. Hyperlipidaemiák. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). ezért úgy tûnik. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. Erôsen nyilvánvaló. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. Ugyanakkor. Nemkívánt mellékhatások. A fibrátok (pl. de az esetek zömében az ok ismeretlen. hasmenést és székrekedést okoznak. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. a balkamrai hipertrófiát. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. A nagy alkotórészek (chylomicronok. hypothyroidismus. mint pl. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. Fokozzák az epesavak kiválasztását. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. prosztaglandin-mediált kivörösödést. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. vagy mindkettô szerepet játszhat. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. beleértve a dohányzást. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). a magas vérnyomást. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. a cukorbetegséget. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. 10%) szintet. A hyperlipideamia fô terápiája. pl. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. diabetes mellitus. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. A gyógyszer hiányossága. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. Az esetek kb. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. Atherosclerosis. fokális károsodást okozva az intimán. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. akik nikotinsav. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. a trigliceridek. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. de azt feltételezik. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. Nem teljesen tisztázott még. hogy átjussanak az érfalon. 47 . kivéve a súlyos és örökletes eseteket. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. Gyógyszer kombinációk. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. az étrendváltoztatás (pl. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. 30%) okoznak. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. Ugyanakkor. Anion-cserélô gyanták. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. 5%-a családi eredetû. beleértve a koleszterint is. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. 10%) és növelik a HDL (kb.és LDL-koleszterint és kimutatták.

amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). terhesség (a magzat vasat von el az anyától). A több hónapig tartó terápiában. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. amely krónikus vérvesztés. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. 48 . A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be. ) gátlásának. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. mivel az tovább marad meg a szervezetben. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). az orális vitaminadás haszna kevés. Vashiányban. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. ) felszaporodásának köszönhetô. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). B12-vitamin és folsav szükségesek.21.

ha a vastartalék alacsony. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. hasmenés. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. 49 . A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat. intrinsic faktorral. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. coma és halál követheti. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. még átmeneti javulás után is acidosis.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. Ez alhasi fájdalommal. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul.VAS A hem magját vas atom képezi. Toxikus folsav. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki.és fehérjeszintézis folytatódik. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik.3 g). amelyet autoantitestek okoznak. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. ha a folsav utánpótlás megszûnik. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. de az RNS. ha az orális terápia sikertelen. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). gyomortáji fájdalom. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. Vas toxicitás. akkor a dózist csökkenteni kell. Metil-malonil-CoA-mutáz. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. úgy hogy magára a faktorra. A sejtosztódás csökkent. mivel az anaemia ugyan javulhat. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). phenytoin.5-1 mg/nap). székrekedés). hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. orális fogamzásgátlók. Ez nagyméretû. Az azonban fontos. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. az idegi degenerációt azonban nem. Abszorpció. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. hányással. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. A rekombináns eritropoietint (epoetin. ERITROPOIETIN A hypoxia. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. Egyes gyógyszerek (pl. Ezt. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. de ez emelkedhet.

mint neurotranszmitter mûködhet. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. a migrén és a schizophrenia. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A glicin szintén gátló transzmitter. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. 50 .22. amelyek a gyors. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. és igen nagy számú célsejtre hat. az alkoholt. mint bármely más gyógyszercsaládé. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). mint a parkinsonismus. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. Azok a transzmitterek. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). elsôsorban a gerincvelôben. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. a depresszió. diffúz módon következik be. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. mint a koffeint. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. Újabban felvetették. A gyors. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként.

A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. fejezet). játszik szerepet. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk.antagonistákat alkalmaznak. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. akárcsak a noradrenalin. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. hippocampus. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. Az Alzheimer-kórt. amely pl. kolokalizáltan található meg. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. * AMPA. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. pl. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. és így görcsoldó hatású. a barbiturátok (24. glutaminsav. 51 . a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. de vannak arra vonatkozó adatok. fejezet) is alkalmazzák. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. fejezet) is olyan gyógyszerek. Hatása sztrichninnel antagonizálható. A lamotrigin antiepileptikum (25. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. fejezet). MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. szomatosztatin. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. amely a senilis dementia gyakori formája. eddig ismeretlen ok folytán. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. fejezet) dopamin. A szerotonin. a hosszútávú potenciációban. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. amelyet mérsékelt (kb. amelyrôl feltételezhetô. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. fejezet). Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. NMDA. valamint a görcsgátló vigabatrin. A tacrin kolinészteráz-gátló. szerepet játszhat a depresszióban. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. neuropeptid-Y. GABA. fejezet). A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. N-metil-D-aszpartát. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. vagy sem. míg schizophreniában (27. A benzodiazepinek. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. striatum. fejezet). 1-2%-ban található meg az agy számos területén. és feltehetôleg a valproat (25. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. fejezet). cerebralis cortex. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. függôen attól. és innen számos elôagyi területhez. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. fejezet). Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. Ez utóbbi. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. fejezet). Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. NO. és mind a sztrichnin. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. fejezet) hoznak összefüggésbe. amelyrôl azt feltételezik. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót.

az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. és 2. Az enfluran és az isofluran újabb szerek.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. a megfelelô szert (pl. vagy propofol iv. hyoscin) intravénásan adják be. Elôször. . Ezek a szövetek azonban. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). stádium). Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. adásával érnek el. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk.és a harántcsíkolt izomzatot. ciklopropán. amely a cardiovascularis. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. ). Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. Mindamellett. amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. stádium) követi. a szorongás. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. etil-klorid és a triklór-etilén.4*) A és gátló ezz int el a ern II. fentanyl). 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. II.8 *) Enflura Halothan (2. Az oxigénnel.23. Az érzéstelenítés során. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. mivel nem hepatotoxikusak. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. stádium). kloroform. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). Így. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. valamint a sima. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. bronchus szekréció). létrejön az analgesia (I. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. vagy fájdalom csökkentése.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. Amennyiben szükséges. a szívizmot. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ.

ezzel a membránt megfeszítik. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. metoclopramid. ha analgesia elérése szükséges (pl. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. Hatására. Így. így feltételezik.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. Az iv. dózisfüggô hypotensio alakul ki. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. Ami még fontosabb. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. így kicsi a valószínûsége. Nem barbiturát származékok. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. A szekréció és vagusreflex csökkentése. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. lorazepam. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. ezért széles körben alkalmazzák. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. Egy másik lehetôség. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. Analgetikumok. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. fejezet).2%-a metabolizálódik. ha a betegnek fájdalmai vannak. Idônként azonban görcsöket. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. de gyakran okoz hallucinációkat. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. mint pl. fejezet). feltehetôleg azáltal. hogy az anesztetikumok. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. bár ez a választás csak akkor logikus. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. de ezek sokkal hatékonyabbak. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. és gátolhatják annak normális mûködését. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. és mivel gôze nem irritáló. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. de kevésbé cardiodepressiv. ondansetron) is adnak. adhatók mûtét elôtt. a morphin (29. Mivel. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. diazepam. alkalmazzák. kevesebb myocardiális depresszió. különösen a halothan. Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. közlekedési baleset). a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. mint pl. Az opioid analgetikumok. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. elsôsorban myocardialis depresszió révén. szülés. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. Mivel a propofol (2. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. beadott thiopental kevesebb. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák.vagy a légzôrendszerre. Az enfluran hátránya. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. Posztoperatív antiemesis. Egyelôre nem ismert. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. Számos. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). de gyakran alkalmazzák. Barbiturátok.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. hogy az isofluran hepatitist okoz. ha az anaesthesia alatt iv. ezért az kerülendô. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. hogyan fejtik ki hatásukat. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. 53 . hogy kivédik a szívritmuszavarokat.

A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. . Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban.24. Számos antidepresszáns (pl. Éppen 54 ezért. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. fejezet) hatással rendelkeznek. de ciklo-pirrolon származék. bár újabban megállapították. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. A BDZ-k anxiolitikus. A tartós hatású vegyületek (pl. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. ill. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. amelyrôl úgy gondolják. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. vagy álmatlanság oldására. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. amikor a hajnali felébredés a probléma. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. mint az anyavegyületé. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. hipnotikus. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). toleranciát és dependenciát okozhat. amely a szerotonerg szinapszisokon hat.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

fejezet). A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. amelyet mozgásszegénység. Más. putamen. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. orthostaticus hipotensio). A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. amely nem penetrál az agyba. ). rigiditás és tremor jellemez. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. Fokozatosan súlyosbodó kórkép. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. . és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Ez utóbbiak. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. Parkinson-kórban. Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket.26.

bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. de az akinesiát. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. amely képes bejutni az agyba. ez a hatás azonban nem igazolódott. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. míg a noradrenalin és szerotonin nem. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. és eddig sem endogén. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. A neuroleptikumok (27. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. vizeletretenció.3. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. vagy sc. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. pszichotikus állapotok és a konfúzió. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. Másik lehetôség. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. de a tolerancia hamar kialakul.és a D2-receptorokat stimulálja. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). Hatásmechanizmus. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. A tartós kezelés problémái. Egyelôre nem bizonyított.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. úgymint szájszárazság. hallucinációk. de rendszerint tünetmentes. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. 59 . Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. de sokkal gyakoribbak. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. mivel levodopa iv. Így. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. infúziójával. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. különösen az idôs és dementálódó betegeken. orthostaticus hypotensio). azt feltételezték. Az orthostaticus hypotonia gyakori. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. Az apomorphin a D1. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. Antiparkinson hatása mérsékelt. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. Úgy tûnik. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. hogy csökkentsék a levodopa késôi. kevéssé befolyásolják. és ott dopaminná alakul. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. Bármely esetben. székrekedés. hányinger.2. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. Természetesen. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. pszichiátriai tünetek. amely a MAO-B hatására képzôdik. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását.

hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. A relapsus gyakori. A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. . gondolkodás-. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. vagy viszonylag mentesek. de csak a clozapin az. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. téveseszmék. A negatív tüneteket. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. ezért feltételezik. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra).és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. amely arra utal.27. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. hippocampus és amygdala). Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. és magatartászavarok. amelyek intrauterin történéseket. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). de arra is vannak bizonyítékok. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. Egyelôre nem tisztázott.

A risperidon újabb antipszichotikum. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. Ugyanakkor. A clozapint egyesek úgy tekintik. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. 3. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. D3 és D4. Igen erôsen szedatív hatású. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. bár ennek oka nem ismeretes. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. bôrkiütések. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. mint például agranulocytosis. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. 1. mint a chlorpromazin. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. anaemia haemolytica. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. D3-. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). Ez azonban puszta feltételezés. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. A D2-receptorok (és a D3. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. szájszárazságot okoznak. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. és nem gátolja a kolinerg. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. és ma is széleskörben alkalmazzák. Lényeges lehet azonban. risperidon. A vegyület elônye. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. Propil-amin oldallánc. mint más neuroleptikumoké. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. mint a striatalisokhoz. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. Egyelôre nem tisztázott. Mivel a nucleus caudatus területén. mivel a betegek kb. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos.és α-adrenerg-receptorokat. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. magas dózisban retinakárosodást okozhat. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. mint a D3-receptorokon. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”.) A clozapin atípusos tulajdonságú. míg a D2-szerû csoportba a D2. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. Ma még tisztázatlan. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. bár éppen az atípusos vegyületek azok. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. és kevésbé okoz szedációt. 61 . szinte összes mellékhatással rendelkeznek. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. mint az újabb vegyületek. és bár meglehetôsen szedatív hatású. Piperidin oldallánc. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. mint a clozapin. 3%-ában neutropeniát és kb. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). valamint hypotoniát. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. Piperazin oldallánc. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. ezért feltételezik. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. Ritkán. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. beleértve a muszkarin. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. különösképpen idôsekben. 2. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. Ugyanakkor. thioridazin. mint a chlorpromaziné. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb.mint például orthostaticus hypotensiót.és 5-HT2-receptorokat. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. Egy másik ok lehet. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. minden antipszichotikum dopaminantagonista. a betegek jól tolerálják. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. a perphenazin és a trifluoperazin. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. cholestaticus icterus és fényérzékenység. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. sulpirid) elnevezés onnan származik. A clozapin különleges szer. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. D4-altípus) mind a preszinaptikus. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. A flupenthixol. bár a thioridazin. Egyfelôl. amelynek nincs szedatív hatása.

Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. 62 . Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). jobb teória mégsem lépett a helyébe. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). az étvágy. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. amely a magatartás. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. A depresszióban. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. de a konvulzió is gyakori.(5-HT) felvételét (fent balra). A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. A depresszió gyakran elôforduló kórkép.28. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. Ennek oka ismeretlen. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis).(NA) és/vagy a szerotonin. és bár öngyilkossághoz is vezethet. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. mint a mánia. hányást. A betegek kb. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. kórjóslata általában kedvezô. a munkaképesség. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. amely sokkal gyakoribb. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. pánikot. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. különösen a MAO-gátlóké hányingert.

A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. amely mind a noradrenalin. amely kiüríti az agyban a noradrenalin.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt.5-1. mint a többi MAO-gátló.és/vagy szerotonin-koncentrációját. székrekedést. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. szédülés. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak.és szerotonin-raktárakat. homályos látást. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. Terápiás szélessége kicsi. továbbá azoknál. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. fejezet). mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. hypotoniát és comát okoz. mind a 5-HT-felvételét gátolja. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. Túldozírozás esetén. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. amint a szer adását megszüntetjük. hasmenés és székrekedés. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. sajt. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. de nem antidepresszáns hatású. de mivel reverzíbilis gátlószer. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. de azt kimutatták. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. de ha az enzim gátolt. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). vadhús. hányás.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). A szer jól tolerálható. hypothyroidismus és súlynövekedés. A venlafaxin olyan új szer. trazodon). ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. kéztremor. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. A reserpin. hányás. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. alkoholos italok) fellépô. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. anorexia. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. Úgyszintén. 26. néhány vegyület antidepresszáns hatású. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél.A depresszió monoamin-elmélete. vagy azoknál. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. de vannak más jellegû mellékhatásaik. A moclobemid reverzibilis gátlószer. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. A lítiumot. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. valamint a β1. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba.és/vagy 5-HT-visszavételt. mivel számos második generációs antidepresszáns. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. ataxia. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. Hatásmechanizmus. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). Különösképpen azért. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. ephedrin. egy. Különösen nehéz megérteni. confusio. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. Receptor-reguláció. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. 63 . Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. gyakran okoz depressziót. és csökkentik a barbiturátok. akkor hipnotikumként is hat. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. és ha lefekvéskor adják. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl.0 mM). de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. Nem tisztázott. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. fejezet). Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. Az acut mania kezelésére is adják. hasmenés. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. vizeletretenciót. mianserin. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását.

székrekedést okoznak. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. met-enkefalin) szabadítanak fel. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. P-anyag. Az elektroakupunkturás analgesia. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. Ide tartoznak a lokális interneuronok. fejezet). mint például a codein. hogy peptideket szabadít fel (pl. Ez analgesiát. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). Néhány analgetikum. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. Sajnos. légzésdepressziót. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. satírozott terület). Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. és ahol indokolt. Így. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. eufóriát és szedációt okoz. amelyek opioid peptideket (pl. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni.29. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. . mind az agytörzsben. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. Hasonlóképpen. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13.

és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. A nalbuphin. de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. A µ. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. amely kevésbé okoz analgesiát. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. amely pszichostimuláns. A morfinnál erôsebben euforizál. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. naloxonnal nehezen fordítható meg. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. co-proxamol). amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. Mellékhatásai (székrekedés. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. visszaélésre lehetnek alkalmasak. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. Ugyanakkor. Néhány opioid analgetikum (pl. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. mind az agyban. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. hyperpyrexiát és konvulziót. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). mint pl. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. székrekedést és hypotoniát. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. (A fenciklidin. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. hányás. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. Ez részben annak köszönhetô. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. a III. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. Dependencia. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. fejezet). de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. fejezet) csökkenthetôk. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. csökkent válaszkészség) alakul ki. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. fejezet). míg hányingert és hányást kevésbé okoz. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. Az enkefalinok a δ-receptorokra. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. amennyiben elôfordul. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. pentazocin. convulsiók). dinorfin-A). hogy gyakran hallucinációkat. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. E peptidek pontos funkciója. míg a paracetamol hepatotoxikus. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. légzésdepresszió. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. 65 . A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat.Az opioidokat úgy definiálják.és σ-receptorokon agonistaként. szedácio. fele. eufória. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. különösen ha intrathecalisan adják. analgesia. hogy dependenciát okoz. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. de rövidebb ideig hat. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. A diamorphin (heroin.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. bár tartós hányást okozhat. mint az NSAID-ok magukban. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. mint a morfin. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). A pethidin a MAO gátlókkal (28. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. A κ. a σreceptorok nem opioid receptorok. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. vagy légzésdepressziót okozhat.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. hogy olyan vegyületek. A vegyület kb. amely κ-agonista és µ-antagonista. morfin). diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. A légzésdepresszió. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. Kevésbé valószinû.

az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. Antiemetikumok (hányás. tengeribetegség). A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). digoxin). számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. anaestetikumok. ipecacuanha. bár gyakoriak a mellékhatások. toxinok. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. a provokatív mozgásokat (pl. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. a migrént és a terhességet. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. citotoxikus szerek. cinnarizin). opioidok. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. Az utóbbi idôben. promazin. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. ondansetron. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. 66 . A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. hatásosak lehetnek. H. a vestibularis betegséget. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. Másrészrôl. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. mint megállítani amikor már elkezdôdött. Éppen ezért. amely megmagyarázza. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). ha lehetséges. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. Egyelôre tisztázatlan. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. az 5-HT3 antagonistákat (pl.30. beleértve a gyógyszereket (pl. opioidok. de perifériás hatásuk is fontos lehet. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2.

Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. a cisplatin. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. mint pl. 4. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. Kemoszenzitív triggerzóna. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. hideg verejték. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. migrénben. szédülést eredményez (bármi. amelynek a hányás az alapja. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. A glottis zár. 2. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. Klinikai vizsgálatokban igazolták. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. Bármely patológiás folyamat. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. 3. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). mint antiemetikumokat. Terhesség. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). hányingerrel és hányással. Vestibularis betegség. Például. hányással. amelyeket kaphattak. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. amely akkor fordulhat elô. prochlorperazin). pl. mint pl. Limbikus agy. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. fejezet). Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. hogy az. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. de kevesebb mellékhatást okoz. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. A tengeribetegségrôl azt tartják. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. fejezet). Nem ismeretes. Az 5-HT3 antagonistáknál. Ugyanakkor. kapott rosszulléteket. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. A metoclopramid D2 antagonista. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. mint a chlorpromazin. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. levegôben stb. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. amely a forgómozgás téves érzékelése. A folyamatos provokatív mozgás (pl. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. a légzés visszatartott. az ondansetronnál. mint antiemetikumot. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. hányinger és hányás jellemzi. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. segíthetnek a problémán. szájszárazságot és homályos látást. A betegséget sápadtság. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). Kevésbé szedatív. de egyesek. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. hányingerrel és hányással párosul. Nucleus solitarius. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. Ez elôny lehet pl. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. vagy extrapiramidális tüneteket. A gyógyszer okozta hányás. amely gyakran okoz álmosságot.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. 5. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. metoclopramid és dexamethason. kerülni kell a fejmozgatást. A vestibularis. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. A hányásközpont a nervus vagus. Vestibularis rendszer. 27. A szédülés heves rohamai hányingerrel. 67 . szimpatikus hiperaktivitással.

amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. Annak valószínûsége. vagy veszélyezteti az egyén. opioidok. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni.31. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. amikor a laudanumot. amphetamin. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. psychostimulánsok. intravénás injekció. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. A tolerancia jellemzôje. az adagolás és maga az egyén. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). mint például a gyógyszer fajtája. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. kokain vagy heroin szívása. Így a depresszánsok (pl. Mikrodialízis technikával. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. septicaemia stb. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. amphetamin) megvonása depressziót. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. A gyors felszívódás (pl. Az elkerülhetô. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. nikotin. míg a stimulánsok (pl. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. vagy amelynek használata illegális. Általánosságban. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. hepatitis. stimulánsok). benzodiazepinek. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. amely károsítja. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya.). Ugyanakkor. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. a káros túlgyógyszerelés (pl. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. számos tényezôtôl függ. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. a beadás módja. A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. alkohol. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). Egyes vegyületek (pl. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. mint a tizenkilencedik században. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). . egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. vagy idônként azért.

mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. Ugyanakkor. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. tremort. orrspray. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. Cannabis (marihuána. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. mint „felfrissítô” szert. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. mind depresszáns hatású. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. amely sokkal illékonyabb. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. hypertonia. tachycardia) rendelkeznek. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. nikotinéhség. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. pl. A clonidin ugyancsak segíthet. míg a szabad bázis („crack”). mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. hányingert és hányást eredményez. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. izzadást. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. 69 . valamint 7-10 napig tartó ásítozást. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. hasis). tartósabb. különösen a hányingert. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. visszacsapás) jelenséghez. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. amelyek némelyike ismert karcinogén. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. mind hallucinogén. amely mind stimuláns. hányást és hasmenést. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. és pszichotoxikus hatásúak. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). úgymint tüdôrák. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. úgymint pánik. bôr tapasz) alkalmazásával. és insomniát okoznak. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. anorexiát. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. amelyben az egyén agitálttá. rágógumi. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. Az MDMA-t széles körben használják. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. libabôrt. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). A cannabis. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. Az Egyesült Királyságban évente kb. mint például a methadoné. A nikotin fokozza az éberséget. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. A tartós hatású szerek elvonása. ingerlékenység. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. Eufóriát. füstölhetô. ingerlékenységet. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet.

így kiválasztása fokozódik. fejezet). A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. hasi katasztrófa) enyhítésére. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. Orálisan jól felszívódik. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. Alkalmazásuk széleskörû. amelynek kb. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. 70 . Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. gyomortáji fájdalmak. bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. Mivel gyenge sav (pKs = 3. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. myocardialis infarctus. Hátránya. fülzúgás). csonttumor). hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. Mivel úgy tûnik. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. ezért gyakran ezeket adják elsôként. indukálható izoforma. Ugyanakkor. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. Sajnos. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum.32. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). és 44. hányinger és gastritis). A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. fejezet). 4 óra a hatástartama. hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. Az NSAID-okat úgy tekintik. hogy azok hatékonysága hasonló. a COX-2 indukcióját fokozzák. fogfájás. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). hogy a propionsav-származékok (pl. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. és nem okoz gyomorirritációt. hányás. ibuprofen. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. mégis széles körben alkalmazzák. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. mint gyenge analgetikumot. Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. vesekôroham.

fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. Nephrotoxicitás. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. cirrhosisban). ulceratio. de a perifériás hatás a meghatározó. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. bradikinin) okozta fájdalmat. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. amely elnyomja a gyógyszer hatását. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. pangásos szívelégtelenségben.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Oxicam-származékok. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. mint például az ibuprofent. azokban az esetekben. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. hisztamin. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. merevségét és a duzzanatot enyhítik. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. felszabadulással társul (pl. de nagy a nemkívánt mellékhatások. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. A paracetamol. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. mint megszünteti a gyulladást. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. valamint só. mind centrálisan kifejtik. Az akut rohamokat indomethacinnal. elôfordulásának valószínûsége. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. Gyulladásos arthritisek. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. Gyulladáscsökkentô hatás. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. mivel adásukra hosszú ideig. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. A peroxid a hem. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. de erôsen toxikus vegyület. részben azért. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. Mindazonáltal. amelyek a vesemedullában. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. hányást.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. Ecetsavszármazékok. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. A COX mûködésének mechanizmusa. Gastrointestinalis rendszer. a paracetamol hatásos. fejfájás és szédülés. magas dózisban lehet szükség. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. legalábbis részben. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. A misoprostol PGE1 származék. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. Ezzel szemben. részben pedig azért. gyomorvérzés. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. Ugyanakkor. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. mint pl. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. 71 . ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. különösen az olyan betegekben. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. A colchicin hatékony szer köszvényben. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. A colchicin azonban hányingert. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. Az uricosuriás szerek. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. mint pl. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. Pirazolonok. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. A gátlás annak következménye. naproxennal. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel.

colitis ulcerosa. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. ). elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. ACTH) felszabadulást eredményez. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. emberben a szénhidrát. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai).és fehérje-anyagcserére hatnak. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. elsôsorban az aldoszteron.(adrenokortikotrop hormon. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. reninangiotenzin rendszer. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. de más faktorok hatása (pl. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. Ezek. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. A glükokortikoidok. vagy nincsen. 72 . Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin.33. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). A mineralokortikoidok. asthma bronchiale. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. rheumatoid arthritis. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. ).

ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. Mellékvese-szupresszió. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. így súlyos stressz esetén (pl. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. cataracta. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. 73 . tiroid. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. vagy az azt követô adrenalectomiában). angiotenzin-II. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. amelyek a szteroid-. tuberculosis). Gyulladásgátló hatások.) Anyagcserehatások. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. mint orálisan. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. mint például az agyi oedema. mivel a proteinszintézis gátolt. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. magas K+. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. Így. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus.(35. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. alacsony plazma Na+. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. Immunszupresszív hatások. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. Fertôzések. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. fejezet). Anyagcserehatások. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. Hatások. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. ulcus pepticum és a meglévô. valamint (iii) helyileg (pl. mint a prosztaglandinok. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). mûtét. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. ekzemában kenôcs formájában.). A kortikotropinról azt is feltételezik. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. glaucoma. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. Addison-kórban. infekció) további szteroidot kell adni. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe.

amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik.és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. illetve androgéneket). tónusban) a tesztoszteron hozza létre. ) negatív feedback hatása alatt áll.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . míg 74 a szintetikus androgének (pl. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. továbbá az FSH. E) fejlôdik. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. A herék (jobbra. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. Az LH.34. és nagyobb mûtétek után. ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre.és LHszuppresszió. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. mesterolon) orálisan is aktívak. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra).

TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. hogy a menstruáció bekövetkezzen. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. amit azután a menstruáció során elveszít. Hatásmechanizmus. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. pl. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. A súlyos mellékhatások száma kevés. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. a dohányzás. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. carbamazepin. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. a prostatában. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában.ront (középen balra) választ el. „Abortusz tabletta”. Az enzim indukciót kiváltó szerek. vérzési zavarok). hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. libidováltozás. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. hogy a korábbi thromboembolia. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. mint pl. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. Folyamatos.és LH-felszabadulást. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. súlynövekedés. Nemkívánt mellékhatások. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. dysmenorrhoea. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. phenobarbital. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. Hatások. hirsutismus. így gátolják az ovulációt. dometriosis. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. az emlô érzékenysége. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. mind a kombinációs. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. míg a bôrben. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. áttöréses vérzés. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). fejfájás és hányinger. feltéve. Számos menstruációs kórképben (pl.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. Ugyanakkor. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. 75 . A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. Kb. Az androgének nôkben számos. tónusban). a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . olyan esetekben. és ezáltal fokozzák az FSH. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. görccsel járó dysmenorrhoeában). A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz.

Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. és ott kolloid formában tárolódik ( ). ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. tireotropinfüggô pumpa ( ). és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). ahol az. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. szervspecifikus autoimmun betegség. A populáció kb. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. Egy másik hormont. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). „beépül” és T3 ( ). amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. propranolol) gátolható. fejlôdéséért. A jodidot az aktív.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják.35. . Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. Ezt követôen.

TSH.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. mint a T4. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. T3 és T4. Amellett. Emellett. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. illetve 99. mint a carbimazol esetében (0. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. amely hôérzékenységet. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. A bôr meleg és nyirkos tapintatú.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. ha a plazmaprotein. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. A kb. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. és a szív perctérfogatának csökkenése. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. és ha szükséges. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A liothyronin a T3 nátriumsója. az étvágy-. struma) eredményezi. különösen a dijód-tironin képzôdést. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). Ez teszi lehetôvé. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. izzadást és tremort okoz. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. hogy a plazmamembránban. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. így sokkal gyorsabban hat. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. bár ez vitatott. 77 . és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. A hatás kialakulása késik. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk.1%).4%). Hatások. A T4 úgy tûnik. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza.95%ban) kerül elszállításra. hogy jelezzék a torokfájást). hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. 20%-áért felelôs. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. amelyet a hypothalamus szintetizál. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. de úgy gondolják. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. A bôrt szárazság jellemzi. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. A propranololt hydrocortisonnal. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza.5%-ban. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. A jodidok számos. Jód. hogy zömmel a T3 prohormonja. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. és ha állapotuk rosszabbodott. leltetett addig. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak.

de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. Ez az I. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). A II. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. ami gyakran elhízással párosul. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. és az inzulin pótlása szükséges. A II. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja.36. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. az izmok. 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. pl. de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). amely acet-ecetsavvá alakul. típu- . de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. Igazolt.

Étkezés közben kell bevenni. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. olyan. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. csúcshatás 2-4 óra között. míg kisebb részük megmaradt a sertés. A legtöbb I. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. Ezek általában azok a soványabb betegek. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). hogy intenzív kontroll mellett. A granulák az inzulint kristályos formában. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. ha eszméletlen). humán inzulinnal kezelik. Biguanidek. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. ha a tolbutamid nem. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. Rövid hatástartamú készítmények. a reggeli és az esti étkezés elôtt. amelynek hatástartama maximum 35 óra. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). hasmenés. mint az amorf). ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. kétfázisban ható kombinációk oldódó. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. egyharmada kedvezôen befolyásolható. 30% oldódó és gyület. elhízott egyéneknél). A II. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. cinkkel együtt tartalmazzák.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. mint a glibenclamid. membránátívelô glikoproteinek. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. rossz közérzet és igen ritkán. (A hatás kialakulása 30 perc. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. (Ilyen adagolási séma. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel.sú diabetesesek kb. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. 70% isophan). késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. Inzulinfelszabadulás. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. injekciójának kombinációjából áll. Inzulin antitestek. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. amely naponta kétszer. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. A tolbutamid kevésbé hatékony. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. valamint az étkezések elôtt. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. 20 óra). Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. Az inzulint sc. típusú diabeteses betegek azon csoportja. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. hatástartam maximum 8 órán keresztül). amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. Így. Nemkívánt mellékhatások. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. és étkezés hatására fokozódik. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. Nemkívánt mellékhatásai hányinger. A II. Az inzulinreceptorok két α. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). amely két. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. További igény. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. különösen idôs betegek esetében. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. flatulencia. A keverék úgy készül. Súlyos esetben. Az állandó hatású. 79 . Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. vagy az inzulin cinkkel. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. hányás. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. Inzulinadagolási sémák. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. de az esetek kb. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. akkor coma és halál következhet be. Ha a glibenclamid hatástalan.

számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. vagy nem (Gram-negatív). Számos szulfonamid ismert. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. trimetoprim. A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. Emellett. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. a bacillusok pálcika alakúak). ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). mint a szulfonamidok. rontva funkcióját. ez pedig sejthalált eredményez. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. mint a humán enzimhez. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. Jelentôségük ma már kisebb. orális hatékonyságuk. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. Toxicitása szelektív. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik.37. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. Az 5-nitro-imidazolok. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. 80 . A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. és a folsavat maguk szintetizálják. ahol a nitrocsoportja redukálódik.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). azt az enzimet. fejezet). pl. A szer bediffundál a szervezetbe. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. Úgy tartják.

A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. plazmahíd) révén kerülhetnek át. amelyekkel megkíséreljük. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. Elôfordulhat konvulzió is. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. mint az E. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. bôrkiütés. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl.Szelektív toxicitás. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. A súlyosabb reakciók. mint például sulfadiazin. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. de jelentkezhet hányinger. baktériumokat. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. Nemkívánatos mellékhatások. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. mint például agranulocytosis. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. A kötôhelyek megváltozása. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. mint pl. Ugyanakkor. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. számottevôen felerôsíti. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. Inaktiváló enzimek. coli. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. 2. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. azaz Entamoeba histolytica. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). fejezet). A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. ezzel károsítja azt. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. kortikoszteroidok. A jobban oldódó szulfonamidoknál. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. Pseudomonas aeruginosa. de a hatástartama hosszabb. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS).vagy csalánkiütéses). de adható parenterálisan is. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. ide értve a Bacteroides-törzseket. pl. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. Átvitt rezisztencia. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. vagy öröklött. vagy tumorsejteket. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. de klinikai szempontból a Staphylococcus. Csökkent gyógyszerakkumuláció. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. amely idôközben válik rezisztensé. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. Szelekció. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. 2. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. A mellékhatások ritkák. 4. A rosszul oldódó szulfonamid. * Az E. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. Trichomonas vaginalis (42. amelyek károsítják a szert. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. átkerül az egyik baktériumból a másikba. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. vírusokat. Ez megelôzhetô. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. 81 . Ebben az esetben az a gén. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. hányás. fejezet) fertôzésekben. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. 1. Giardia lamblia. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. mivel az a baktérium. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. a Stevens-Johnson-szindróma. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki.és Campylobacter-törzsek. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. sokkal ritkább. idôvel rezisztenssé válik. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. amely korábban érzékeny volt. is hatékony. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. 3. szédülés és fejfájás. Salmonella. amelyek nem.

de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. E hatás annak köszönhetô. és továbbra is fontos gyógyszer. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. A szélesspektrumú penicillinek. penicillinrezisztenciát eredményez. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). pentaglicin híd révén ( ). amely felnyitja a β-laktám gyûrût. de orálisan is aktív. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. opportunista fertôzéseket okozhat. ezért parenterálisan kell adni. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. pl. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. Súlyos. fejezet). ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. Néhány penicillin.38. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. penicillináz). A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. 82 . mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. mint például pneumonia és septicaemia. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. pl. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amelyek a sejtfalat építik fel. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez.

Pseudomonas-ellenes penicillinek. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. sebfertôzések. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. Félszintetikus penicillinszármazék. A piperacillint. az esetek kb. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. mint pl. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. kivéve meningitis esetén. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. mint a benzylpenicillin. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. A flucloxacillint penicillináztermelô. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. Adása intramuscularisan történik. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. amely orálisan nem szívódik fel. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. 10 órára nyúlik meg. 83 . a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. de anuriában kb. Septicaemiában és endocarditisben. Súlyos fertôzések (pl. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. Az amoxicillin- perszenzitivitás.A penicillinek toxicitása igen alacsony. mint a cefuroxim. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. endocarditis és septicaemia. amelyet viszont parenterálisan kell adni. Szélesspektrumú penicillinek. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. A flucloxacillin kevésbé hatékony. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. septicaemia. de kevésbé aktív. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. és septicaemia kezelésére. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. de az agyba történô penetrációja rossz. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. amely bôrkiütéseket és ritkán. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. A co-amoxicillin az olyan lég. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. A methicillinre. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. de hatásspektruma szûk. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. amely végzetes lehet. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. és rezisztens a penicillinázra. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. A peptidoglikán képzôdést gátolja. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. meningococcus és leptospira fertôzések. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. pneumonia. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. különösen a kórházak számára. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. tüdôgyulladás. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). ezért hatásosak számos Escherichia coli. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. Felszívódása azonban változó. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. streptococcus. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. amikor a többi antibiotikum hatástalan. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. aminoglikozidokkal kombinálva adható. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. Reumás láz megelôzésére is adják. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak.

) a tRNS-ek hordozzák. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. mint a Gramnegatívak. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. de súlyos mellékhatásai (pl. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. szélesspektrumú antibiotikumok. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. Az aminoglikozidokat. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják.39. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). a gentamicint parenterálisan kell adagolni. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. A makrolidek (pl. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. 84 . ). A-kötôhely ) haladnak keresztül. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). pl. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. tetraciklinek. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. A tetraciklinek orálisan aktív. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy.

az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. a meningitisben hatástalanok. Ugyanakkor. magnéziumionok (pl. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. ha a vegyületet nagy dózisban. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. mint pl. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. mivel a makrofágokba. mint pl. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. Természetesen. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. Staphylococcus. antacidok). agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz).és fehérvérsejtszuppresszió. A penicillintôl eltérôen. Staphylococcus-. A vesén keresztül választódnak ki. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. fôleg a Streptococcus-. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. pyrazinamid. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. életveszélyes Gram-negatív (pl. Ezeknek az antihisztaminoknak. A gentamicin a penicillinnel. vagy újszülötteknek. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. Ugyanakkor. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. szulfonamidok. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). Mellékhatásként hasmenést. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. trachoma. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. részben aktív transzport révén akkumulálódik. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. azaz sápadtság. aminoglikozidok. Fô alkalmazási területe az akut. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. súlyos mellékhatásai. A makrolidek igen biztonságos szerek. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. hányás és kollapszus lép fel. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. amennyiben szükséges. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. de adhatók parenterálisan is. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. Baktericid hatásúak. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. amelyek a vegyületet acetiláció. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. és a kalciumionok (tej). jól penetrálnak. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. de terápiás indexük kicsi. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. és ezért a phenytoin. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. 85 . és rendszerint fatális). élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. alhasi puffadás. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. isoniazid. foszforiláció. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. amelyhez egy.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. különösen akkor. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. vagy adenilálódás révén inaktiválják.

amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). mumps. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. A vegyület szelektíven toxikus. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. újabb vegyületek. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. Az újabb vegyületek. még szelektívebb vírusellenes szerek. Az interferon-α olyan antivirális protein. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. sárgaláz. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. az amphotericin pedig erôsen toxikus. A triazolok (balra. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. kortikoszteroid-.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. ami a DNS-szintézist gátolja (43. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. ) az imidazolokhoz hasonló. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). 86 . Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl.40. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. reverz-transzkriptáz). Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. morbilli. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. különösen az igen hatékony acyclovir. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. Az imidazolok (balra. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. mint az amphotericin. Az amphotericin polién antibiotikum. A zidovudin. ) pórusokat hoz létre. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. Az persistens. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. amelyet a leukocyták termelnek. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. rabies. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. poliomyelitis. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). Gomba. fejezet). Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat.

Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. A clotrimazolt. A herpesvírusok. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. Ez a gomba számos betegség okozója. és így a DNS lánc felépülés megszakad. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. ha idôben felfigyelnek rá. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. γ-Globulin. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. 1. Legnagyobb hátránya. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. továbbá az Aspergillus fumigatus. Mellékhatásként hányingert. Az élesztôgombák egysejtû. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. candida vagy cryptococcus okozta. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. beleértve a szájpenészt. valamint hajfertôzést okoznak. 2. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. citosztatikum. amely a bél. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. pl. hányinger és fejfájás. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. amely csak akkor reverzibilis. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. kör vagy ovális alakú gombák. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. és az aspergillus. kivéve ha lokálisan adják a bôr. de hoszszú. hányást.(CMV) fertôzésben szenvedô. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. 3. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. anaemia. és mind a felületi. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. de nem pusztítja el azokat. de túlságosan toxikus. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. immunveszélyeztetett betegeknek adják. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. és bôr-. a vaginitist. mint pl. A két vegyület szinergista módon hat. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. A vegyület beépül a DNS-láncba. neutropenia. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. borzongás és hányinger lép fel. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. köröm-. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. Az acyclovir szelektíven toxikus. hogy a Lassa-lázban hatásos. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. 87 . amelyet egy korábbi VZV. A vegyület helyileg. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. hogy hatásspektruma szûk. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. Orálisan rosszul szívódik fel. pl. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. ezért intravénás infúzióban. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. a Cryptococcus neoformans.

A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. 42. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. Bár a mikroorganizmusokat. diethylcarbamazin. általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van.41. pl. fonálféreg. Parazitaellenes szerek I. pl. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. fejezet). 88 . mint pl. Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. A bélférgek olyan férgek. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. pl. szintén fontos lehet. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. mebendazol (balra középen). amely a férgek eltávolítását eredményezi. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. moszkítók). mint GABA agonista hathat. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. A nematodák izmaiban mind excitátoros. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. A túlnépesedés. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. illetve a γ-aminovajsav (GABA). a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. giardiasis. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. de más módszerek. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. mint humán tubulinokhoz. míg a piperazin (balra középen). A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk.

A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. A piperazin szintén hatásos. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. japonicum) támadja meg. tünetmentes fertôzések. Brugia malayi vagy B. A gyerekek korán megfertôzôdnek. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. Ezek a kicsi giliszták (kb. amely elpusztítja a vándorló férgeket. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. oxyuriassisban. Ostorgiliszták. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. A fonalférgeknek mind a kifejlett. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. az újabb vizsgálatok arra utalnak. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. mansoni. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. de nem gyógyítja az onchocerciasist. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. Fonálférgek (végbélgiliszta). TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. Kezelésére a mebendazol hatásos. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. Fonalféreg fertôzések. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Gyakoriak az enyhe.vagy sertéshúst fogyasztunk. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. Feltehetôleg még fontosabb. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. 89 . Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. A kezelés orális mebendazollal. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. A kezelés praziquantellal történik. de hányást és hasmenést okozhat. de nem a kifejlett férgeket. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. de nem a kifejlett férgekkel szemben. de igen sok. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. solium fertôzés akkor fordul elô. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. A végbél viszketése a fô tünet. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. Ugyanakkor. különösen gyerekeknél. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. amikor a fertôzött vízben játszanak. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. Az Enterobius vermicularis (kb. levamisollal vagy pyrantellel történik. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. timori fertôzés. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). cati lárváinak infekciója okozza. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. beleértve a szemet is. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. haematobium) vagy a beleket (S. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). míg a pyrantel nem. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. amelyek erôsen szelektív szerek. különösen ott. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. ha félig fôtt fertôzött marha. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. A másodlagos gazda egy vizi csiga. S. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. Indiában és Indonéziában él. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. Természetesen. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. gyakran súlyos reakciókkal.

A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. fent jobbra). A proguanil hatása igen lassú. A gyorsan ható szereket (chloroquin. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. és ezek egyike-másika. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. A P. ovale esetében (de a P. pl. a giardiasis. és akkor használják. vivax és P. ezért a profilaxisban alkalmazzák. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. chinin. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). fent jobbra). ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. malariae P. falciparum P. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben.42. fent balra) fecskendez. mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. Ez a betegség pre-erythrocyta-. sem Észak-Amerikában nem endémiás. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. 90 . Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). Parazitaellenes szerek: II. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. vivax P.

fejezet) második választásként alkalmazzák. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. immunszuppreszszív szerek. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. Mind a bôr-. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. hányás. A magasabb dózisok hányingert. Hatásmechanizmus. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. amely toxikus. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. amit nem célszerû használni a kezelésére. A pentamidint és amphotericint (40. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. A P. Co-trimoxazollal (37. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. amelyek idônként végzetesek. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. methotrexat. A vér–agy-gáton nem jut át. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. fejezet. vivax és P. A P. hányinger. A pyrimethamin és dapson kombinációját. amely elöli a májban az „alvó” P. ugyanakkor kevésbé toxikusak. és a neurológiai panaszokra hatástalan. fülzúgás. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. vagy feltételezett. fejezet) alkalmaznak. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. bôrkiütést. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. Gyakori kórokozó a bélben. míg a tünetmentes fertôzésekben. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. Valószínû. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. fejfájás. A pyrimethamin. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. parenteralisan vagy inhalálva adva. fejezet). nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. A P. Nemkívánt mellékhatások. Ha a quinin-rezisztencia ismert. A chloroquint általában orálisan adják. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. a diloxanid furoát adása is szükséges. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. mint a pyrimethamin. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. A világ legnagyobb részén a P. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. a mefloquint és a halofantrint a P. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. ovale schizon- tákat. Hatásmechanizmus. hányást. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. A chinint. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. felfúvódást és hasmenést okoz. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. csak a támadáspontjuk különbözô (35. A chinin szükség esetén (pl. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. de nem hat a máj-schizontákra. vivax és P. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. 91 . mint a humán enzimhez (vö. hasmenést. A két gyógyszer szelektíven toxikus. A chinin. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). ahol nagy a valószínûsége a P. ahol cysták találhatók. orálisan. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. 40. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. ovale fertôzésekben alkalmazzák. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. Ugyanakkor. körte alakú protozoon. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. Számos mellékhatása van. A suramin.

A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. ribosomális. vagy ha az nem lehetséges. de különösen a csontvelôt. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. mind az osztódó. mint daganatellenes szereket. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. mint az ép szövetekben. A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. mind a tumorsejtekre. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. Éppen ezért toxikusak. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. míg mások (ciklus-specifikus szerek. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. há- . hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. ábrán balra). hányinger. mint a monoterápia. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent).43. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. mint pl. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. egészséges sejtekre nézve. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). a procarbazin. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. Számos rákos megbetegedés. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek.

de kevésbé neurotoxikus. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. ellentétes hatású hormonok. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. Az akut lymphaticus leukaemiában. melanoma). A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz.nyás (antiemetikumokkal. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. orális és intestinalis ulceratio. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. Például a mustárnitrogén. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. Nemi hormonok és antagonistáik. A vincristin és a bleomycin kivételek. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. Néhány tumor. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. akut leukaemiákban. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. Egyik metabolitja. Antipirimidinek. gekre toxikus hatású. hasmenés. rendszerint kombinációban más szerekkel. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást.és RNS-szintézist. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. különösen az emlô. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. de vesekárosodást okozhat. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. feltehetôleg azért. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. A doxorubicin antraciklin származék. A vegyületek fôként az akut. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. adják és a szolid tumorok. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. Nem myelotoxikus.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. A tamoxifent. mint a folyamatos monoterápiával. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. prochlorperazinnal. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. alopecia és csontvelôszupresszió. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. míg toxicitásuk nem additív. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. A fluorouracilt általában iv. az akrolein. A leukaemiák. buserelin) alkalmaznak. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. Jótékony hatásuk attól függ. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. colorectalis carcinoma. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. pl. Gátolja a DNS. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. a vincristin (oncovin). lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. Ennek ésszerû magyarázata. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. Ez. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. a tumort végül is el lehet pusztítani. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. orchiectomia prostata-carcinomában). lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. mint ösztrogén-antagonistát. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. mint a tumorsejtek. 93 . mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. A chlorambucil orálisan alkalmazható.

Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. A betegek legtöbbje. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír.v. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. diabetes) egyéb okait. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. Ugyanakkor. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. mint 1%. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos.v. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. 94 . Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. amelyek lassítják a gyomor kiürülését). A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. fejsérülés.44. csak általános ellátást igényel.o. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. * Paracetamol + dextropropoxyphene. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. methionin p. különösen férfiaknál. amit elérhetô helyen maradt. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. A szerek további felszívódását csökkenthetjük. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. A két. epilepszia. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. hypo).v. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. aki önmérgezését feltárta.

Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. szükségessé téve további dózisokat. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. A módszer elônye. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. mint pl. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. a lítiumot. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. A sav-bázis zavarok bonyolultak. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. amelyet aktív szén adása követ. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. oxigén a hipoxia korrekciójára. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges.5-8. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. 95 . légzési alkalózist okoz. Aktív szén ismételt dózisai. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. mint pl. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. akkor az antidotum kezelést folytatják. az amfetamin és az „ecstasy”. 15%-nál fordul elô. akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. Ehhez hasonlóan. A szén nem abszorbeálja a vasat. Azok a betegek. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás.5). kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). perifériás arteriák elvesztése). Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. Az opioidok kómát. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. attól függ. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. Normál esetben a paracetamol. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. Azok a betegek. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. a gyomrot ki kell üríteni. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. Alkalikus diuresis. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. a hiperventilláció és a verejtékezés. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. amely metabolikus acidózist okozhat. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. amelyet még akkor végeztek. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. Nemkívánt mellékhatások. amelyhez a szer abszorbeálódik. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. infectió. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. hallucináció. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). azért hogy az antidotumot be lehessen adni. mind a szert). mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. Az acetil-cisztein (intravénás. légembólia. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. Ha a beteg eszmélet vesztett. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. beleértve az anaphylactoid reakciót. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. pl. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. a betegek kb. A döntés. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. Ez ionizálja a gyenge savakat. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak.

a xantinok. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. digoxin. 4. anxietás. a digoxin. akiknél sokkal valószínûbb. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. benzodiazepinek – insomnia. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. A dózistól független (idiosyncrasiás. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. az antiarrhythmiás szerek. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. az aminoglikozidok.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. amphotericin. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). és bár ezek ritkán életveszélyesek. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. 0. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz.45. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. ha a szer glomerulus filtrációval. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). vagy a megváltozott farmakokinetikának. . A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. vagy tubuláris szekrécióval (pl. gentamicin és más aminoglikozidok. de a többi reakció nehezen osztályozható. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. a hipoglikémiás szerek. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. captopril) választódik ki. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. heparinnal elôidézett vérzékenység). fejezet).

a valproat. Például. az atopiás betegségben (szénanátha. Kiválasztás. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. az érintkezésre való érzékenység oedemás. azok. A betegség tünetei láz. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. ha primaquint (42.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. A nagy molekulák. Néhány gyógyszer kivételével (pl. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. fejezet). cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. anaphylaxis). 97 . A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). dextrán maguk is immunogének lehetnek. fejezet) kapnak. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. tolbutamid). bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. Ez különösen súlyos. de egyben természetesen ritka is. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. Így. urticaria és lymphadenopathia. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. phenobarbital. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. A szérum betegség III típusú reakció. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. warfarin. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. carbamazepin. A létrejövô komplexet. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. amelyeknek alacsony a terápiás indexe.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. Így. de az immunszupresszió (pl.) Megoszlás. átjut a méhlepényen. Néhány gyógyszer (pl. arthritis. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). inzulin. bôr- kiütés. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. néhány kivétellel. a rákellenes szerek. benzodiazepinek és az alkohol. phenitoin. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. antibiotikum tartalmú krém). hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. A legtöbb gyógyszer. amelyek közül néhány életveszélyes. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). metoclopramid). amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. pl. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. vagy csökkentik (pl. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. asthma. vese glomerulusok) falában. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. fejezetben kerülnek tárgyalásra. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. cyclophosphamid) azt feltételezik. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. Bôrkiütések. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. phenytoin. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. pl. Metabolizmus. vaccinák. Az enzim gátlók (pl. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. Azok közé a szerek közé. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). Más példák a 4. Az alkiláló szerekrôl (pl. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. amelyek növelik (pl. Az anaphylaxis I típusú reakció. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). a hasonló hatású szerek pl. pl. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. warfarin). tartozik a penicillin. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. ezért ha lehetséges. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. Megfordítva.

+ = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut. NE rect. supp. MediMedia Információs Kft. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. iv. fenn. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. 2000 Gyógyszerek. sol. max. liof. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. mg/ttkg mill.. amp. gran. Budapest. Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket.el. MediMedia Információs Kft. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. tápszerek ATC sorrendben. caps. inj. sc. és DokiNET Kft..Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. im. Budapest.. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. tabl. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. susp. 1999 99 . Budapest. 1999 Vademex 1999. inf. drg. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk.

Lásd alk.5. inj. módjától függôen. el. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. Lásd alk. módjától függôen. Prokain 1% Egis Human inj.25% – Adrenalin 0. inj. inj. procainum 100 . a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. Marcain 0. Lidocain 1.0005% inj. inj. A beavatkozás helyétôl. Lásd alk. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. módjától függôen. inj. el. A beavatkozás helyétôl. el.0005% inj. módjától függôen. Egis inj. módjától függôen.2% Dr. inj. Lásd alk. Lásd alk. inj. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. el. inj. inj.001% inj.5% – Adrenalin 0. el. A beavatkozás helyétôl.

5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. drg. 2. inj. 15-100 mg 1 mg im.08-0.08 mg/ttkg iv.06-0. 0. inj. lásd alk. caps. 1. ICN Magyarország tabl. inj.25 mg/ttkg 0. inj.. 0. 101 .5-1.1 mg/ttkg iv. inj.07-0.3-0. 0. inj.5 mg im.6 mg/ttkg 0.6. sc.6 mg/ttkg 0.5-10 mg sc. tabl. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut. inj. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok. inj. el.

szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp.el. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. szemcsepp szemkenôcs susp. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp.10. 2-3 × 5 × 1 csepp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. el. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. szemcsepp 5× 5× lásd alk.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. -kenôcs szemcsepp. 2-4 × 1 csepp 1-1.

és fülcsepp 1–2 csepp 103 .Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.

.11.2-0.. inh.. Asthma. aerosol inh. im.5 mg 0.2 mg 0.6-1.2-0.4 mg 0. caps. aerosol inh. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0.1-0. por inh..75 mg sc. aerosol inh. 10 mg 30-45 µg.4 mg 0. tabl..3-0. tabl. sol. elixir retard caps.6-0. por inh. tabl. inj. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol.15-0. inh.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0. inh. 0. aerosol inh. por aerosol 0.3-0. inh. inj. aerosol inh. 5-15 mg 15 mg 104 .5-1 mg sc. tabl. tabl. sol. por aerosol aerosol aerosol inh. aerosol inh. inj. caps.4 mg 9-18 µg 0. aerosol aerosol inh. tabl. aerosol aerosol aerosol. caps.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0.2 mg iv. inj. sol.. inh. inh. tabl. im. caps. tabl. inh.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. inh. aerosol inh. sol. por inh. aerosol inh. sirup.. aerosol.6-1.5 mg sc. tabl. por caps.2-0. 1. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0.2 mg 0.

Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. csepp inj.. sirup.. retard caps. tabl. caps. supp. tabl.F. tabl..M. sirup. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv... inj. sirup. inj. supp.. tabl.. (gyermek) csepp caps. susp. 1 mg im. supp. supp. tabl. drg. drg.5-19. retard tabl. retard caps. retard tabl.5 mg. 75-100 mg 4 mg iv. inj. 105 . tabl. retard filmtabl. tabl. filmtabl. tabl. tabl. caps. supp. tabl. rágótabl.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. inj.. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. tabl. sirup. inj.. tabl. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. tabl. tabl. inj. filmtabl. tabl.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

A07D) attapulgitum bismuthum subgall. 600 mg 1-5 g 2. enema por caps. max. el. klízma tabl. lásd alk. 1. tabl. filmtabl. tabl. tabl. tabl. tabl.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. lásd. int. filmtabl. lásd alk. tabl. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. el. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. lásd alk.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . caps.2 g lásd alk. drg. drg. el. tabl. el.. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. caps.. porkeverék 1. klizma int. alk.5 g Salazopyrin EN 0. tabl.. oldat Bélfertôtlenítôk. drg. Falk Pharma susp.sol. supp.2 g lásd alk. el.1 g 5 mg 9g 4 mg. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. tabl. drg. filmtabl. retard tabl. el. drg. supp. el. A07B. el. adszorbensek. alk. motilitás csökkentôk (A07A.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. caps. el. caps. drg. por. sol. el. drg. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0.8-3. 170-340 mg lásd. lásd alk. 10-40 mg lásd alk. supp. tabl.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. caps. el.6-3. caps. el.

tabl. tabl. filmtabl. retard tabl.14. tabl.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj.. Egis Servier tabl. max. 10 mg 1. 4 tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl.5 mg 0. Napi átlagdózis 25-100 mg max. tabl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. tabl. inj. 400 mg 20-80 mg fenn. tabl. tabl. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . inj. caps. tabl. tabl. Biochemie (Novartis) tabl. 400-800 mg iv. tabl.. 200 mg 50-200 mg max.

tabl.4 mg 250-500 mg. retard caps. 2 g 1-2 mg 40 mg. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. tabl. tabl. tabl. filmtabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 . 10-20 mg tabl. filmtabl. 80-360 mg ua. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. max. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv.4 mg iv. inj. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. inj. tabl. tabl.. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1.4 mg 0. 1-2 mg 5-7. tabl. filmtabl.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. tabl. inj filmtabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. inj. inj.5-3 mg este 0. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl.15. filmtabl. tabl. tabl.5-1 mg fenn. filmtabl. tabl. 0. tabl. tabl. filmtabl.2-0. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. tabl. filmtabl. fenn.. retard caps. ua. filmtabl. tabl.2-0. filmtabl. max. 150 mg 1-4 mg 0.

inf.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. 12. tabl. inj. tabl. filmtabl. tabl.. tabl.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. Atenolol comp. tabl.. tabl. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. tabl. tabl. tabl. el. tabl. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. max. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk.63-1. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . 80 mg 10-20 mg. filmtabl. filmtabl. tabl. tabl. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. filmtabl. retard tabl./inf. retard filmtabl. el. tabl. max.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. spray drg. tabl. retard film inf. el. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. filmtabl. tabl. tabl. inj. tabl. caps. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0.. cilazaprilum enalaprilum 2. retard filmtabl. tabl. tabl. tabl. retard caps. max. tabl. retard caps. filmtabl. tabl. retard drg. tabl. retard filmtabl. tabl.

filmtabl. tabl. lásd alk. caps.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. 80 mg 113 . caps. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. tabl.5-5 mg. filmtabl. el. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. caps. max. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. tabl. caps. tabl. filmtabl. el.

filmtabl. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . tabl. inf. tabl. tabl. filmtabl. tabl. lásd alk. retard tabl.. el. tabl. 5. el. tabl. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. retard tabl. 1. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl.8 mg 20-120 mg. lásd alk. sol. caps. retard caps.75-3 mg/óra lásd alk. el. tapasz tabl. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. tabl.16.5-1 mg/óra lásd alk. inj.. el.. lásd alk. max. el.4 mg. 0. aerosol. inj. caps. raterd tabl. tabl./inf.3-12. el. retard caps.05-0. el. aerosol. 0.c. spray caps.2-10. inj. retard caps. lásd alk. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj.. retard tabl. 40 mg/2 óra 0. retard caps. tabl. retard caps./inf. el. retard tapasz tapasz inj.. tabl. tabl. lásd alk.

el. tabl. inj. tabl. filmtabl. inj. lásd alk. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 .0 mg/ttkg lásd alk. caps ICN Magyarország caps. Boehringer Ingelheim inj. el. retard filmtabl. retard caps.. el.A. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I.. 360 mg 240-360 mg lásd alk. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. el. el. retard caps..17. lásd alk. IV. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I.. drg. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. tabl.. retard tabl.B. 300-900 mg 300-900 mg 0. inj. filmtabl. 4 mg/ttkg im.5-2.. tabl. tabl. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. inj. caps. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III.. filmtabl. drg. tabl. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj. inj. tabl. inj.C.

lásd alk. inj. tabl. por amp. tabl. lásd alk. el. inj.05-0. 0./inf. 2. lásd alk.. el.5-10 µg/ttkg/perc 0. tabl. el. lásd alk. por amp.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. lásd alk. csepp. el. por amp. inj. inj.5-1. lásd alk. inj. tabl. el. inj. el. el. 0.2 mg s. inj. el. el. lásd alk.18. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. lásd alk. lásd alk. el../inf. inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19.2 mg iv. el. inj.3-0. caps. lásd alk. csepp lásd alk. el. el. lásd alk. infúzióhoz por amp. por amp. csepp. inj. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 . Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac. el. lásd alk. inj. lásd alk.c. el. el. 5 mg lásd alk. inj. lásd alk. inj. inj. el. tabl. 0. el. 20-60 µg iv. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. tabl.c./inf.5 mg s. lásd alk.1 mg iv. inj. el. im. lásd alk. el.5-40 µg/ttkg/perc 1. inj. im. 30-50 NE/ttkg lásd alk. el. inj. por amp. lásd alk.

paraamino-methylbenzoicum ac. por amp. 0. lásd alk. el. lásd alk. inj. inj. el. inj. lásd alk. 15-30 g 16-24 g iv. por amp. /inf. inj.. és X.. im. 50-200 NE/ttkg iv. im. faktor VIII. filmtabl. el. 1-3 g 1-2 g lásd alk. el. por amp. por amp. el. gran. por amp. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. por amp. lásd alk. 500-1000 E 50-100 mg iv. filmtabl. tranexamicum lásd alk. el. lásd alk. el. inj. 20-40 mg iv. por amp. el. 10-20 mg iv.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. 1-3 g iv. el. por amp. por amp. lásd alk. inj inj. lásd alk. inj. por amp. el.. el.el. lásd alk. por amp. faktor VIII. lásd alk. lásd alk. por amp.. el. filmtabl. el. el. inj. lásd alk. lásd alk. inj. el. lásd alk. por amp. lásd alk. el. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. lásd alk. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj.5-1 millió NE iv. por amp. lásd alk. inj. el. lásd alk. el. el. por amp. el. + faktor IX. lásd alk. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. inj. el. tabl. filmtabl. inj. por amp. inj. 100 mg im. el..el. el. lásd alk.. lásd alk. IX. lásd alk . por amp. inj. el. lásd alk. lásd alk. sol. por üveg por amp. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . faktor II. lásd alk.

max. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. tabl.és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl.. caps. tabl. caps. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. filmtabl. retard caps.20. 20-40 mg 20 mg. filmtabl. filmtabl. caps. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. 1000 mg 118 . 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. filmtabl. caps.

21. sirup inj. filmtabl. drg.. csepp. 150 NE im.5 mg 1. 3-9 mg 2. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. sc.. retard drg. 119 . szirup filmtabl. sc. 50-150 NE/ttkg iv. caps. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. 325-650 mg 640 mg 512. el. inj. el. filmtabl. csepp. inj. tabl. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj. tabl. inj. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk.. inj.5 mg 325-650 mg 512.5-5 mg 300 µg im. 100-200 µg im. tabl. tabl. 62.. inj.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. caps.

5 mg rohamkor. 0. tabl.. fenntartó 2. 2. orrspary. inj. 300 mg 23. el. sol.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. emulsio/inj. 50-120 mg.5 mg/10 ttkg állapotfüggô. drg. lásd alk.5-4 tf. 7.5-4.. sol. inj. inj.5 mg/ttkg iv. el. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. életkor függô 100-200 mg iv.. tabl.% 0. 0. 5-10 mg/ttkg lásd alk. inj.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 . A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg. individuális 2. max. el. tapasz inj. inj. sol.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2. tabl. inj. inj.5-5 mg iv.. inj. ostya-tabl.5-2. 4 mg 0.22.% 1. tabl. inf.5-10 mg lásd alk.5 tf.

75-1. tabl. tabl. inj. 2. tabl. inj. tabl. 121 . 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. sirup tabl.5 mg 0.5 mg iv. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab. tabl. caps. tabl. tabl. drg.75-1.75-1. sol. tabl..24. inj. 7. tabl. tabl.. tabl. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0. tabl.5 mg Boehringer Ingelheim tabl. im. inj.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. tabl. rect. Farm.25-0. caps. tabl. tabl.. drg. sol.5 mg 0. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl.5-15 mg po.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. tabl. drg.5 mg 15-30 mg max. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg.. Farm. rect.25-0. tabl. retard tabl.. tabl.75-7. tabl. tabl. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg.75 mg 0. filmtabl. 0. tabl. tabl. tabl.5 mg 0.

sirup caps. inf. tabl. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. sirup filmtabl. sirup. max. 500-2000 mg 250 mg. inj. fenn.25. drg. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac... sirup susp. susp. inj. retadr tabl. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. supp. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. 150-250 mg iv.. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . tabl. tabl. caps. fenn. retard drg. tabl. tabl. sirup (gyermek) inj. tabl. tabl.. tabl. 125-500 mg. tabl. tabl. rágótabl.. tabl.5 mg. retard tabl. caps. tabl.. inj.. tabl. tabl. 4-8 mg 1. 3-6 mg 1 mg iv. tabl. tabl.. filmtabl. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv.. max. tabl. caps.

tabl. tabl. tabl. el. caps. tabl.5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. max. tabl. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0.25-2 g fokozatosan lásd alk. 16 mg 7. 2 mg. tabl. inf. tabl. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. caps.26. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. tabl. tabl...5-3 mg 10 mg 123 . tabl. filmtabl.

tabl. csepp inj. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im.25-18 mg 5-10 mg im.5-25 mg/2-4 hét 2. inj. drg... inj. tabl.5-300 mg 150 mg im. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. inj. inj. filmtabl. 20-40 mg/2-4 hét 12. inj. tabl. tabl.. filmtabl. tabl. inj. 12.. inj. filmtabl. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. tabl. csepp. 200-400 mg im. tabl. filmtabl. tabl. inj. 75-600 mg 50 mg im... tabl. inj. drg. sol./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . 50-100 mg/4 hét im.27. iv. tabl. inj. filmtabl. iv. inj. tabl. filmtabl.

filmtabl. tabl. tabl. sol. 5-10 mg 120 mg 17. filmtabl. drg. sol. inj. filmtabl. tabl.. 50-100 mg im. filmtabl. tabl.2-2.. iv.. max.. sol. max. filmtabl.. caps. filmtabl. 12 mg 50 mg. im.. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl.. 100 mg 25-150 mg iv.. inj. caps. caps. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. individuális 2..4 g 2. drg. inf. inf.. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg. inj. inj. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl.3 g (7-13 éves) 1. caps.5 mg 75-500 mg. filmtabl.4 g 2. filmtabl. inf. max. tabl. caps. 200 mg 37.28. filmtabl. filmtabl. inf. inj. inj. filmtabl.4 g 300-600 mg 30 mg. filmtabl. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. max. filmtabl. filmtabl.. drg. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. caps. drg. 50 mg 8 mg. tabl. filmtabl. max. inj.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) .4 g.. inj./inf. tabl. caps. filmtabl. csepp. drg.. filmtabl.4 g 3.

im. tabl..29. supp. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. 50-300 mg sc. tabl. supp. caps. supp. im. caps.. filmtabl. tabl.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk.. inj. inj. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. im. tabl... inj. inj. el. inj.. tabl. 0. el. sc.. 25-75 mg 50-100 mg iv. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . retard tabl. inj. inj. retard tabl. el. retard caps. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30.. inj. im. caps. Napi átlagdózis lásd alk.. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. 20 mg 20-60 mg 0.. csepp caps.. inj. lásd alk.15-0.3 mg/ttkg iv.

caps. mefenamicum ac. filmtabl. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. caps. 50 mg/ttkg 3-6 tabl. retard tabl. tabl. tabl. drg. drg. retard caps. filmtabl. drg. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. el. filmtabl. gran. caps. supp.. filmtabl.. 32. filmtabl. tabl... filmtabl. inj. supp. filmtabl.. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. csepp tabl. niflumicum ac. supp.. retard drg. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem . tabl... im.. sol. drg. tabl.. supp. inj.. caps. inj. filmtabl.31. filmtabl. 1998 mg lásd alk. inj.. caps. el. inf.... Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl... susp. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. drg. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl. filmtabl. retard tabl. tabl. supp.

inj. poramp. inj. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl.3-1 g 128 . caps. supp.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. filmtabl.. supp. tabl. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3. caps.. 3-szor 3-5-ször. gran. tabl. inj. supp. supp.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im.. susp. supp. supp. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi. caps. caps. Napi átlagdózis 7. filmtabl. supp. filmtabl. max. tabl. caps.. tabl. caps. filmtabl.. tabl. gél. emulsio gél sol. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj.3-10 mg/0.. tabl. filmtabl.... tabl... proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl.5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. tabl.

tabl. pezsgôtabl.. pezsgôtabl. tabl. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. sirup.. sirup.5 g 0. im. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab.3-3. 129 phenacetinum + . tabl. 2-3 × 1-2 tabl..0-3.5-4 g 0. inj. supp. pezsgôtabl. tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. supp. supp.. tabl. pezsgôtabl. tabl. tabl.0 g 6 × 1-2 tabl. 1-4 tabl. tabl. inj. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. pezsgôtabl. tabl.. supp. supp. (gyerek) tabl. tabl.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. 1 amp. pezsgôtabl. pezsgôtabl. por pezsgôtabl. por por pezsgôtabl. tabl. gran. por pezsgôtabl.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl. caps.4-3. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. 2-3 × 1-2 tabl.2 g 1. rágótabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. supp. tabl. tabl.9 g 1. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. tabl. caps. filmtabl.5-2 g 0. tabl. susp. filmtabl. tabl. 320-640 mg 1. tabl. lásd alk. tabl. el. tabl. tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl. 3 × 1-2 tabl. 3 × 1 tabl. 500-1000 mg 0. pezsgôtabl. sirup. 0. drg.5-4 g 0.. por filmtabl. tabl. 1 tasak 1-3 tabl. pezsgôtabl. filmtabl.

. krém. inj. el. 25-50 mg lásd alk. krém. krém. krém. el. tabl. sol. inj..3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. sol. el. krém kenôcs. krém kenôcs kenôcs kenôcs.1-0. inj. inj. tabl. 20-240 mg lásd alk. tabl. tabl. supp. kenôcs. tabl. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . tabl. inj. lásd alk. inj. kenôcs. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. krém emulzió kenôcs. krém. 30-300 mg iv. 0. el. rectal caps. sol. inj. inj. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. 125-250 mg im. lásd alk. tabl. inj. inj.33.. kenôcs. el. sol. sol. 4-48 mg lásd alk. tabl.

krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp. sol.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp.

gel inj.15-0. tabl. tabl. tabl. 2. caps. el. tabl.5-1. drg./inf. hüvelytabl. el. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. 0. 132 .34. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl.5-1. intrauterin tabl.1-0.75 mg.5 mg 1-2 mg 0. lásd alk. 400-1000 mg lásd alk.. sol. lásd alk.2 mg iv. tabl. caps.el. lásd alk. drg. tabl. tabl. el. inj. 0. lásd alk. csepp. el.. inj. idikációtól függôen lásd alk. drg. tabl. tabl. 25-50 mg lásd alk..5-3. el. el. el. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. inj. drg. tabl.5 mg 0. tabl. drg.6 mg sc. drg. el.25 mg im. tabl. inj. drg. tabl. tabl. individuális 0. inj. ill. tabl. inj. drg.. tabl.. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. im. drg. lásd alk.

el.5-1. naponta lásd alk. drg. tabl. tabl. tabl. 133 . el. inj. 24 mg 2 × 1 hetente 0. inj.5-10 mg lásd alk.3-1. tabl. caps.05-0. tabl.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. tabl. el. lásd alk. hüvelykúp tabl. naponta 1 tabl. lásd alk. el. lásd alk. el. tapasz tapasz filmtabl. el.25 mg 0. el. tabl. filmtabl. 1 tabl. inj. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. drg. lásd alk. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. filmtabl. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. 2.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. lásd alk.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. el. gél tapasz hüvelytabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. krém drg. 0. tabl. lásd alk. filmtabl. 2 × 1 hetente 25 mg.5 mg 25 mg. el. tabl. hüvelycaps. hüvelykúp. el. el. drg. tabl. tabl.

4 mg 1 mg. tabl. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . 7. el. retard filmtabl. drg. caps. filmtabl. caps. 100-800 mg 2. inj. caps. inj. lásd alk. 3 × 2. el. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. filmtabl. el. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. el. tabl. drg. tabl. inj. inj. filmtabl. caps. tabl.5 mg Egyéb urológiai készítmények. retard caps. inj. Napi átlagdózis lásd alk. inj. inj. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. inj.5-10 mg 0. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. filmtabl.

tabl. inj. inj.. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl.35. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk. tabl. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig. 135 .terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. tabl. el.. orrspray inj. tabl.

tabl. patron inj. 8 mg 2. filmtabl. inj. inj.. 40 mg 15-120 mg 1. tabl. tabl. tabl. inj.. inj. patron inj.. tabl. max. inj. tabl.7 g max.5-20 mg. patron inj. tabl... 3 g 136 .. patron inj. inj. tabl. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl.. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. patron inj.. 150-300 mg 150-300 mg 2. max.. patron inj. patron inj. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok.36. inj. tabl. filmtabl. patron inj.5-15 mg max. patron inj. inj.

filmtabl. tabl. tabl. tabl. el. 1./inf. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. inj. sirup./inf.. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk. tabl. tabl. inj. filmtabl./inf./inf.. 500-1000 mg 800 mg max. trimetoprim.4 g. inj. susp. inj. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . inj. filmtabl. tabl. filmtabl. el. alk. el. krém krém. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk.37. tabl. 800-1600 mg.6-2.. tabl. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor.

susp. iv.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.. gran. inj.5-3 millió NE életkor függô.. filmtabl. inj. caps. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . inj. 3-4 millió NE 1..5-3 g 1.. pos susp. caps. NE im.38.4-1 millió NE im.. caps. 1.6-4.4-0. caps. inj. por sirup. susp.. por sirup tabl.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. inj.. filmtabl. tabl.. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. filmtabl.. inj. tabl. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. lásd alk.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. por sirup.6-4. filmtabl. caps. por sirup inj. inj. por susp..5-12 g 1125-1875 mg 3. filmtabl.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im.8 g iv. inj. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tabl. caps. susp. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. inj.susp. por susp. tabl.. inj. iv. 0. 5-24 millió NE im. sirup tabl. 1. por susp. 0. inf. caps.8 mill.. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. inj. tabl. filmtabl. 138 .. el. 30-40 g iv. por. susp. filmtabl. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. 6-15 g iv.

. inj.. inj.25-4. 2.. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. 500-1000 mg 3-6 g im. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. por susp. susp.5-6 g im..56 g im.. por. por susp. filmtabl.. inj. caps.. retard tabl. caps. filmtabl. inj. inj. gran. inj. 400 mg 3 g iv. 1000-1500 mg im. inj.. inj.. iv.. inj.. susp.. susp. por susp.. inj. inj.. inj.. cefuroximum 2. caps. susp. inj.Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. caps. 2g 400 mg iv. el. gran. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk./inf. inf. im. sirup gran. Biochemie (Novartis) inf. iv. inj.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. max. caps. 1-3 g im. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. Napi átlagdózis 1 g. inj. inj. inj. iv. gran. caps. inj. caps. tabl. 1-4 g . tabl. caps. inj. susp. inj. susp. inj.. por susp. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im. por/inf. 2g 0. gran. inj. retard filmtabl.. gran.25-4. caps. susp. por susp. iv.56 g im. iv. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1.

inj. filmtabl. iv. Chinoin (Sanofiinj. susp. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. caps. inj. tetraciklinek. tabl. filmtabl. caps. max. . 15-20 mg/ttkg im. caps. granulátum susp. inj tabl. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps.. filmtabl.. Antibiotic S... el. sirup 1. caps.. nap 200 mg 2.C. por susp. filmtabl. 1 g lásd alk. inj. granulatum sirup inj.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S. 1. caps.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. tabl. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. por/sirup por/sirup retard filmtabl. iv. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. filmtabl. caps. filmtabl. granulatum/ sirup inj. caps. filmtabl. granulátum /sirup susp. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. inj. filmtabl. caps.A. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im.39. max.6-4 g 0. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im.. susp. por/inf. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0.

hintôpor kenôcs hab. krém kenôcs kenôcs.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .

tabl. hintôpor kenôcs.8-4 g 0. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. spray spray hintôpor lásd alk. sol. lásd alk. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. inf./inf. inj. Abbott Pharmavit (BMS) caps.el. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. inj. krém.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. krém. kenôcs. hintôpor krém. hintôpor krém hintôpor.8-4 g lásd alk. tabl. lásd alk. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. sol. tabl.. filmtabl. körömlakk krém. . caps. el. 750-1500 mg lásd alk. Gomba. el. el. krém. caps.. inf. sol. 0. el.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf. el. inf./inf. lásd alk. tabl.8-4 g lásd alk. el.40. caps... 0. susp. 1-2 g lásd alk. tabl. caps.. sampon kenôcs kenôcs. krém. caps. sol. körömlakk. inf./inf. susp. tabl. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0. rágótabl. spray kenôcs. el. inj. inj. krém.. sol. sol. tabl.. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl.. el. krém. el.

tabl. gél lásd alk. lásd alk. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj. tabl. Parazitaellenes szerek I. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. el.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. el. krém krém kenôcs kenôcs gél. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. Parazitaellenes szerek II. tabl. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . tabl. sol. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. el. 500-2000 mg 2000 mg .valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. Decaris Vermox Richter Richter tabl.

inj. inj. conc. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. inj. caps. tumortól függô. inj. caps. tabl.../6 hét 0. inj.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. inj. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. iv.. lásd alk. inj. inf.43./hét 5-6 g/m2 testfel. inj. inj. inj. 144 . inj. inj. conc. lásd alk. inj. inj. 15-30 mg im. inj. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. inj. inj. inj.. inj. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . inj. inf. tabl.4 mg/m2 testfel. 1-1. inj. inj. inj. 60-75 mg/m2 testfel.1-0. kenôcs inj. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. por/inf. tabl. inj. inj.el. 20 mg/m2 testfel. tabl./inf. 35-100 mg/ m2 testfel. 60-75 mg/m2 testfel. inj. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. caps. 100 mg/m2 testfel. tabl. inf. el. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. por/inf. 100-200 mg/ m2 testfel../inf. 60-75 mg/m2 testfel.. 25 mg/ m2 testfel. iv. tabl.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. sc. 25-30 mg/m2 testfel. inf. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel. inj. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel.

inj.9 mg 1-1. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I.inf. inj. 20-50 mg/m2 testfel.. tabl. 0. caps. cocn. inj. tabl. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1.A. inj. orrspray implantatum implantatum implantatum inj. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2..8 mg/12 hét 3. sol.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj.5 mg/m2 testfel. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel. tabl. tabl. orrspray inj. lásd alk. por/inf. iv. tabl.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. 20 mg 0.6 mg/28 nap 10.5 mg/7 nap sc. inj. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj.2 mg 6. tabl. tabl. 14 mg/m2 testfel. 50-150 mg/m2 testfel. 100-120 mg/m2 testfel. tabl./inf.. inj. inj. caps. 300 mg iv.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. inj./inf. inj. filmtabl. inj. 30-45 mg/m2 testfel. inj./inj. 2-6 mg iv.5-1 millió NE 145 . tabl.. sol. 400 mg/m2 testfel. 3. Kyowa Hakko Kogyo inj. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. caps. caps. iv.3 mg/3-4 hét 3. el. por/inf. inj. inj. 400 mg/m2 testfel.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. tabl.

caps.Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. inj. inj. inj. inj. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . sol. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. ivóoldat. inj. inj./inf.. inj. inj.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. inj.

85 cefalosporinok 82. 60 amphotericin 86. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 25 angina pectorisban 38. 71 instabil anginában 38. 57 hatásmechanizmus 51. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 91 ampicillin 82. 27 α-blokkolók 24. 25 szemészeti hatások 26. 29 szívelégtelenségben 42. 85 nitro-imidazolok 80. 39 arrhythmiákban 40. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 25 α-agonisták 24. 91 antimetabolitok 92. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 47 atracurium 19 atropin 22. 25. 87. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 37 szívelégtelenségben 42. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 25 asthmában 28. 21. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 93 H. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 37 szemészeti hatások 26. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 83 anaemia perniciosa 48. 53 szorongásos kórképekben 54. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 19 acetil-szalicilsav 70. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 59 vírus infekcióban 84. 54. 25 hypertoniában 36. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 84. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 81 makrolidok 84. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 81 penicillinek 82. 81 tetraciklinek 84. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 21. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 68. 55 intravénás narcotikumok 52. 43 acetazolamid glaucomában 27. 84. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 33 tumorok kezelésére 92. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 73 premedikáció 52. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 9 adrenerg 20–21. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 21. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 83 hiperszenzitivitás 83.és bélmotilitás 22. 22. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 55 tireoid 76. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 35. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 79 muszkarin 21. 23. 23 szemészeti alkalmazások 26.opioid receptorok 64. 51 NMDA 51 opioid 64. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. 17 primaquin 90. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 67 propofol 52. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 91 primidon 56. 91 promethazin 29. 53 prilocain 16. 51. 29 bélbetegségekben 32. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 89 pyridostigmin 18. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 51 nikotin 19. mint neurotranszmitterek 50. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 23. 45 151 . 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 55 receptorok 51. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 27 pyrantel 88. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 65 szerotonin 51. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10.

thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 87 zidovudin 86. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 35. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 45 valproat 56. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 35 hypertoniában 36. 37 szivelégtelenségben 34. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82.