M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

makrolidek és chloramphenicol 84 5 . rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. tetraciklinek. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. trimetoprim.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma.

akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. kezdjék az 1.K. 6 . Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. (1991) Pharmacology. bélféregellenes szerek. H.P. Az ismeretek birtokában. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. L.M. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. Edward Arnold.. G. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. & Mant. 3rd edn. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. London (abuot 700 pp). További szakirodalom British National Formulary. Ritter professzornak és Dr E. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology.M. Edinburgh (855 pp).D. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. Ritter. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. London (725 pp). Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. J. M. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. Lewis. amely kb. fejezettel. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. valamint annak a sok hallgatónak. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. Az alapelemek megértése után. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. antiemetikumok. Churchill Livingstone. & Dale. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. 3rd edn. A könyvben.

akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. A siker Magyarországon sem maradt el. április Dr. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. Laszlovszky István 7 . és a készítményeket a gyakorló kollégák. 2000. hogy igen tö- mören. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. hisztamin). E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. Ezt annak köszönheti. Budapest. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. illetve éppen vizsgára készülve. Nyugodtan állíthatjuk tehát. Az újabb.és gyógyszerészhallgatóknak. fogorvostan. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). majd felelevenítésében. lidocain = lidocainum). Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. Végül. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. természetesen specialitásokként alkalmazzák.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. hogy az önképzés a napi munka mellett. illetve után komoly elszánást igényel. A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. Tudom. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák.

hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. a végzetesekig (pl. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. megoszlás (disztribúció). Mások. antagonistáknak ( ) hívjuk. acetil-kolin). amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. vagy gyógyszereket. A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. általános érzéstelenítôk. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. . de nem aktiválják azt. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. gyenge hányás). Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. Azokat a gyógyszermolekulákat. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. ). A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. ) lehetnek. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. 8 Azokat a vegyületeket (pl. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). agonistáknak ( ) nevezzük. mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. csatornák. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. vagy hormonok (fent jobbra. anaemia aplastica) terjedhetnek. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. fejezet).1. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). Bizonyos gyógyszerek (pl. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak.

Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6.5-bifoszfátból képzôdik. Bizonyos csatornák (pl. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. fejezet). amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. fejezet). A csatornák nyitott-zárt állapota. 3. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. 6. 36. A szteroid (34. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. fejezet). például a β-adrenerg receptor stimulálásakor.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. valamint metabolikus energia is szükséges. Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. A hormonok. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). 32. fejezet) és tireoid hormonok (35. A transzmitterek olyan vegyületek. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött.és transzmitterfüggôk. kininek és prosztaglandinok. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. antitireoid gyógyszerek. Noradrenalin-transzport. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. 2.4. vagy visszavétellel (pl. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. 2.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. A transzmitter. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. Így. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. γamino-vajsav (GABA) receptor. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. acetil-szalicilsav. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. 33. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). szteroid gyulladáscsökkentôk. orális antidiabetikumok. 14. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. és 8. ösztrogén-antagonisták. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. A nátrium. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. fejezet. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. patológiás körülmények között szabadulnak fel. fejezet) vagy fokozódhat (pl. fejezet). A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. hasonlóan a cAMP-hez. mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. fejezet) szabályoz. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. Mindkét messenger. fejezet). acetil-kolin). kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. fejezet). G-proteinek. 5-HT). noradrenalin. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. fejezet). nikotinreceptor. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. mint például a hisztamin.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. fejezet) lehet gátolni. szerotonin (5hidroxi-triptamin. A szívglikozidok (18.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). fejezet). a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. fejezet). A triciklikus antidepresszánsok (28. fejezet). kinázokat aktivál. acetil-szalicilsav). az inozitol-1. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. fejezet). és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. 4. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. A helyi hatású hormonok (autacoidok). vagy gátolja (pl. Néhány antikonvulzív (25. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. 34. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. Két példa erre: 1. Nátriumpumpa. 36. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. 35. fejezet) azokat. 9 . fejezet). Ez. Ehhez speciális átvivô. 24. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. az antidepresszáns (28. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ.

KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. mirigyszekréció) képesek reagálni. A = az agonista koncentrációja. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. az úgynevezett parciális agonisták. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe.-). hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. hogy a maximális válasz nem csökken. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. . az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô.2. q). Ezzel ellentétben. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. még akkor sem. Bizonyos agonisták. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. balra fent). nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. 10 . izomösszehúzódás. Az agonista. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. q). Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. s) úgy. így érthetô. létezik egy receptortartalék). középen fent). RO = a receptorok összkoncentrációja. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje..

mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. 15. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. néhány β-adrenoceptor-antagonista. adrenoceptorok esetében (7. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. Parciális agonisták és a receptortartalék. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. de az a hátrányuk. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. Ennek oka egyelôre ismeretlen. fejezet). 11 . Ezt. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. hogy nem a funkcionális választ mérik. fejezet). Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. Ezt más szóval. • kötôdési együttható. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. fiziológiás választ hoznak létre. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. phenoxybenzamin. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. Az a vegyület. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. kötô G-proteinek. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. A parciális agonisták. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. és a KA. de ez félrevezetô elnevezés. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük.) olyan hatással rendelkeznek. pl. de nem aktiválják azokat. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). ha önmagukban hatnak a receptorra. 1. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. és 16.

amely azt jelenti. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. Azok a gyógyszerek. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. jobbra. 12 . amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. mint a protonáltak. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. 3. át kell jutniuk a bélfalon. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. etanol. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. Gyógyszerfelszívódás. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. phenytoin. Ilyen folyamatok: 1. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). Így a lipofilebb. ) kerüljenek. Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni.). a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. rendszerint a májban. bármelyik enzimrendszer telítôdik. amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. acetil-szalicilsav). hogy a véráramba (az ábra bal oldala. a felsô grafikon). A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. Metabolizmus. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. ) és egyesek. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ).3. ) 2. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl.

• nagy térfogat beadásakor. A VD < 15 l érték arra utal. az ismert terápiás tartományon belül. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. és • olyan gyógyszereknél. a neuroleptikumok depokészítményei. Megoszlási térfogat (VD). felsô grafikon). lidocain. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. Orális alkalmazás. melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható.02 perc–1 azt jelenti. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. melyben a gyógyszer megoszlik. Ez az a vér. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. de ha az lipidoldékony. A t1/2 (felezési idô) az az idô. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik.69 t1/2 azt jelenti. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. hogy a gyógyszer a keringésben marad. Így. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. egyben lipidoldékonysága csökken. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. Ha a függvényt logaritmáljuk. az illékony anesztetikumok. ahol reabszorbeálódnak. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). kenôcsök). vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. Intramuscularis és subcutan injekció.). Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. citotoxikus szerek). A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. Bizonyos gyógyszerek (pl. fejezet). néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. Gyógyszeradagolás. nitroglicerin. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. lásd 27. inzulin) azonban. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . és ismert sebességgel. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe.vagy plazmatérfogat.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. Ez az a látszólagos térfogat. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. de a gyógyszereket általában oralisan adják. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. de az abszorpció lassítható. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. fejezet). Azokban az esetekben alkalmazzák. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. alsó grafikon). A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. Ideális gyógyszereléshez. benzylpenicillin. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. ezért ezeket parenterálisan kell adni. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. Néhány gyógyszer (pl. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. A clearance igen. Az egyensúly akkor érhetô el. furosemid tüdôödémában). mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). A clearance az individuális clearance-értékek összege. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában.

amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz.4. Ez azonban nem mindig igaz. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). pl. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). fejezet) dopaminná. A leggyakoribb reakció az oxidáció. fázisú metabolitok. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. nitroglycerin). FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. További I. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. 2. funkciós csoport bevitele. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. fázisú reakciók. 14 . cimetidin. etanol Máj I. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. mint az anyavegyület. amelyek a májat érintik. warfarin II. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. hanem olyan más gyógyszerekét is. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. mint az életkor és bizonyos betegségek. mely mindkettô aktív. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. -SH). barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. különösen azok. a májban válnak még hidrofilebbé. -OH. Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. és orálisan inaktívvá válnak (pl. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. lidocain. vagy szabaddá tétele révén (pl. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. ). -NH2. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. Ugyanakkor. pl. II. Azok a gyógyszerek és I. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. mint az anyavegyület. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. ). mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. fázisú reakciók.

azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. Így. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. benzodiazepinek. vagy I. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. carbamazepin. ezért feltételezhetô. Ugyanakkor. Plazma pszeudo-kolinészteráz. VII. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. propranolol). A populáció kb. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. fázisú reakció az oxidáció. Magyar Gyógyszerkönyv 4. amelyet az adott izoenzim metabolizál. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). Ennek mechanizmusa tisztázatlan. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. mint azok. Ritkán (< 1: 2500). vagy még jelentôsebben nyújtja. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. 50%-a gyorsan. Kor. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. morphin. de más szervek. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. Gyógyszer-acetiláló enzimek. fejezet). és (ii) haemoprotein. citokróm P-450. hogy a válasz többtényezôs. Általánosságban. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. A lakosság kb. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. Microsomalis. Számos. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. mint a májban. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. antidepresszánsok). mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. 6 percrôl több mint 2 órára. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. ide értve a phenitoint. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. kötet). amelyek különbözô. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. phenobarbital. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). lidocain. különösen a koraszülött csecsemôknél. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. warfarint és theophyllint. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. melyet a vese még könnyebben választ ki. procainamid). 15 . amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. utalván arra. Bizonyos gyógyszerek (pl. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. mint a propranolol és metoprolol (15. hydralazin. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. opioidok. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. 6. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. További. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. carmabazepin és digoxin aktivitását. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. warfarin. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. A cimetidin számos. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. Ugyanakkor. különösen a májra. fejezet).és szulfát-konjugátumot képez. Ha a glutationkészlet kimerül. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. ez utóbbi terminális oxidázként hat. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. fejezet) igen erôsen poláros. II. nem minden enzimindukció microsomális. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. Genetikus polimorfizmus. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. és a vegyület glutationnal konjugálódik. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). és microsomának nevezzük ôket. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. mint a fiatalabbaknak. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). kevert funkciójú oxidációs rendszer. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. I. gallamin. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis.

míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel. A helyi érzéstelenítôk. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával.5 8. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés.5.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). 8.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. vízben oldhatatlan. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. de hatástartama igen hosszú.4 – 7. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. mint a nagyobbak. 90 perc. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre. Még a cocain is.9 7. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. elsôsorban atopiás betegeknél. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. Legtöbbjük gyenge bázis. A benzocain semleges.és szívmûködés depressziójával jár. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. A lidocain hatástartama kb. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. A prilocain hasonló a lidocainhoz. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. hatástartamban. 16 . orrban). toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. Magasabb. száj és garat). más ingerelhetô szövetek (pl.

A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. Intravénás regionális anaesthesia. Ezért. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. a fejfájás.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. kéz. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. fejezetben tárgyaljuk. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. 17 . Itt protonált molekulák keletkeznek. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. az inaktiváció fokozásán) alapszik. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. míg a procain vasodilatorként hat. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. lokális. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. mint az epiduralis. mint az adrenalin. Így. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. 2. hô. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. Ez azt jelenti. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. A töltés nélküli vegyületek (pl. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. Vasculáris simaizomzat. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. amelyekrôl feltételezik. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). annyi csatorna inaktiválódik. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. regionális. Szív. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. noradrenalin. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. a küszöbpotenciálnál. Infiltrációs anaesthesia. A helyi hatások eltérôek lehetnek. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. vagy felypressin (peptid). hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. 3. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. Az amidok a májban dealkilálódnak. Az. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. így kialakul az idegblokád. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. Idegblokád. amelyeket észter. mely további depolarizációt hoz létre. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. Végsô soron. mint pl. Hatástartam. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. benzocain) beleoldódnak a membránba.

amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását.6. ilyen típusú. Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. míg gátolni atropinnal lehet. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. Ha a depolarizáció kellôen nagy. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. EPP). . A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. gyorsan hidrolizálja. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak.k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. és így petyhüdt bénulás alakul ki. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. ). Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). A létrejövô depolarizáció. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . fejezet). a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. A myasthenia gravis kezelésére. A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential.é s z t e A c e t i l .k o li n . lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. klinikumban alkalmazott gyógyszer. A suxamethonium az egyetlen.

úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. 19 . Plazmaferezis alkalmazása. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. egy ezredmásodperc alatt. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. A kétértékû kationok. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. a vagus blokád. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik.és májfunkcióktól független. az anaesthetikumoktól. nincsenek cardiovascularis hatásai. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. A C. γ. Ugyanakkor. Exocytosis. A rocuronium új szer. fejezet) adását is magába foglalja. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. amelynek során a vért eltávolítják. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. mint például a Mg2+. fejezet) termeli. Ugyanakkor. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. valamint egyéb tényezôktôl (pl. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. amely az acetil-kolinra nem reagál. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. Co2+ és Mn2+. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. fejezet). speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. javíthatja a motoros funkciókat. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. δ és két α-val jelölt). amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). A suxamethonium fô hátránya. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. amely tachycardiát hoz létre. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. Acetil-kolin-receptor. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. Ezért a súlyos vese. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. Az immunológiai kezelés prednisolon. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. 30 perc. amelynek a hatástartama kb. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. amely kipirulással és hypotensioval jár.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. a hisztamin-felszabadulás. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. hogy kb. majd az izomrostok rángását okozza. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. lásd 37. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. Ezek. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. vagy azathioprin (43. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. és a sejteket visszajuttatják. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb.5 perc). A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. ezért kiürülése a vese.

míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. emésztô. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. muszkarin receptorok . ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). A noradrenalin és az adrenalin az α-. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba.7. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. β1-. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra.

de gyengén. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. M2 és M3. amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). 5. a IX.(szív. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. attól függôen. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. fejezet). vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. 1. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. fejezet). A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). mind a szimpatikus. 2. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. mind a paraszimpatikus). ahol az α-stimuláció gátló és a szív.(α2) szinaptikus.és β-receptorokat. Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. viszonylag gyenge. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. agyideg). valamint a verejtékmirigyek összehúzódása.(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). vagy pre. Az α. hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. ahol az acetil-kolin. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. a VII. és a X.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. 4. Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!).. 6. míg tubocurarinnal igen. a bronchus constrictio. fejezet). erek és a méh simaizomzata). A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. 5. A szimpatikus ingerlés hatásai. pl.. az agyban. Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. az M2-receptorok a szívben. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. hogy elhelyezkedésük post. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. fejezet). Vegyük számba. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). valamint (ii) a noradrenalin (NA). hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). I >> A > NA). AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). 21 . 3. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. 3. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. Ma már nyilvánvaló. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. az erôs verejtékezés. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). 2. A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. 4. a bronchialis secretio. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. az M1. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. amelyek szelektíve blokkolják az α. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert.(α1). a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. de Dale 1910-ben kimutatta. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. A mellékvesébe futó idegek. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. azaz szimpatomimetikum (9. Muszkarinreceptorok. így a paraszimpatikus hatás dominál. fejezet). A β-adrenoceptorok nem homogének.

fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. Hatásaikat általánosságban. kolinerg idegrostok futnak. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák. fejezet). A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. a 7. fejezet) hatásának megfordítására adják.8. ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. de fontos kivétel a szív. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. Atropint. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. A gátlásra a nyálelválasztás. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. vagus felôl (17. A myasthenia gravis kezelésére. amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. valamint a hörgô. ahol az acetil-kolin kifejti hatását.és muszkarinagonisták). 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. amelybe a n. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. fejezet) gátló.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek.

Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16. 2. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. fejezet). A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. Muszkarinreceptor-agonisták. valamint a megnövekedett nyál. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. Kolinészteráz-gátlók. Igen erôsen toxikusak. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. 3. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. fejezet). Hatásuk széleskörû. parkinsonismusban (benzhexol. mint az acetil-kolin. mint a közvetlenül ható agonisták. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. 12. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. 11. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. verejtékezés. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. bronchusszekréció. például irritabilis colon szindrómában. szájszárazságot. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. Mind orális. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. Késôbb ez már nem lehetséges. és rovarirtóként (parathion. szerves foszfátok) konvulzió. és 7. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. azzal a különbséggel. Fontos kivétel a szív. mydriasist. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. neostigmin. fejezet). bronchus constrictio. fejezet). vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. acetil-kolint szintetizálnak. Ugyanakkor. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. 4. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. fejezet).és bronchusszekréció. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. malathion).1. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. physostigmin. szájszárazságot. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. így nem szelektív. Orálisan gyengén szívódnak fel. Hatásmechanizmus. A szerves foszfátok (pl. homályos látást. Ennek alapján világossá válik. constipatiot. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. 5. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. coma és légzésbénulás következhet be. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. 30. Ezáltal. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. fejezet). Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. székrekedést és vizelési problémákat. míg szisztémásan adva bejut az agyba. mind lokális (pl. A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. bélspasmus csökkentésére. tárolnak és szabadítanak fel. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. középen). gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. 6. nyugtalanságot. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. nyálfolyás. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. fejezet) hasonlóan. Muszkarinreceptor-antagonisták. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). így nem jutnak át a vér–agy gáton. fejezet). tachycardia és hypertensio. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. fejezet). Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). kiszáradást. hallucinációt és comát eredményez. mivel mind a paraszimpatikus. 23 . amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. A karbamát észterek (pl. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. A kolinészteráz-gátló csak magas. Kolinészterek. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. 26. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. hányás és hasmenés. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. simaizom-kontrakciót okoz. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók.

fejezet). fejezet).9. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. nyitott oszlop). Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7.r e ce a d e n il. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. fejezet). Az α1-agonistákat (pl. Hatásukat. fejezet ábráján lehet látni. és 18. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. vagy közvetlenül az α. valamint számos. phenylephrin) pupillatágítóként (10. de annál sokkal tartósabbak. Az ephedrin. rendszerint noradrenalin. A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). pl. Az α2agonisták. fejezet). 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). fejezet).( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. direkt hatással is rendelkezik. Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake. Az . A szimpatomimetikus aminok.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. amphetamin) okozva hatnak. Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. ) inaktiválódnak.

valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. miközben a systolés nyomás alig változik. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. kai alkalmazása korlátozott. Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. az angina pectoris (16. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). fejezet). de lásd a 16. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). ami a nemszelektív vegyületek esetében. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. a szelektív β1-blokád. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. Gátolják a β1-receptorokat. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. fejezetet. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. valamint az étvágyat is csökkenti. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. 25 . ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. Mindazonáltal. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. vagy egyáltalán nem hat. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. míg az amphetamin. fejezet). fejezet) szimpatomimetikum is. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. fejezet). Perifériás (pl. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. fejezet). Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. valamint vasodilatatiót vált ki.ephedrin enyhe centrális izgató. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. A) hatását. ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. bôr). típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. fejezet). A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. kifejezettebb. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. az arrhythmiák (17. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. fejezet). mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. úgy tûnik. hogy 1. fejezet). A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15.és éberségstimuláló. rémálmok). A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. Aktivációjuk számos szövetben (pl. típusú felvétel) létezik. amely minimális szívhatással rendelkezik. fejezet). A cocain. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. fejezet). amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. és gyorsabban eliminálódnak. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. fejezet). reserpin). A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. β-receptor szelektív gyógyszerek. fejezet). A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. 2. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. simaizom. rendszerint kevés sikerrel. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. vagy meggátolják annak kiáramlását. amely bôven elegendô. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. fejezet) kezelésében. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. tachycardia. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. fejezet). Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. fejezet) és a glaucoma (10.

a pilocarpin (lent balra) alkalmas. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. rendszerint gyógyszer segítségével. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). . mint pl. a pupillaszûkítôhöz. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. csökkenteni kell. Számos felszíni beavatkozás. Az allergia. amelyre a muszkarinagonisták. így azt. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). mint pl. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. Így. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33.10. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. fejezet). A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. Ezt kétféle módon érhetjük el. 15 Hgmm. amelynek külsô felszíne a szívós. Ennek oka. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal.

Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. chlorochin. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. 1%-ában fordul elô. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. vagy dióda-lézert alkalmaz. mivel a hidrogénkarbonát. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. Éppen ezért. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. A ciliaris hám áteresztô. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. ha nem idôben kerül sor kezelésére. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. A pilocarpin tercier amin. bár erre ritkán kerül sor. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. Bizonyos gyógyszerek. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. β-Blokkolók. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. a kortikoszteroidok. kezeletlen szövetre. Az akkomodációs spasmus. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. rendszerint 60 év feletti betegekben. Trabecularis hálózat. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. igen gyakran okoznak cataractát. Ezzel összetéveszthetô módon. vagy akkomodációját befolyásolná. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. mint például az echotiophat. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. A ciliáris hám. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. hogy a pupilla fényreflexét. 40 éves kor felett a lakosság kb. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. Néha a zug teljesen zárt. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. amely fénytörô képességét biztosítja. cataractát okozhatnak. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. etambutol). az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. amelyek mind mydriasist. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. hogy akár a gyógyszeres. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. Sugártest (corpus ciliare). A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. szívelégtelenségben. mint pl. ez nyomást gyakorol a szomszédos. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. Helyi érzéstelenítés mellett. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. amellyel kb. 27 . de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. a sebész argon-. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. chinin. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja.

míg az erôs. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. akkor ezt külsô eredetû. akkor a belsô eredetû. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). kórházi felvételt igényel. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. amelyben a légutak átmérôje. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. 33. Az akut.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. Asthma. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). Ha az akut roham allergiás eredetû. oedema hatására. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. krónikusan beszûkül és instabillá válik. miközben a hízósejt degranulálódik. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). penicillin vagy más gyógyszerek hatására. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon.11. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. extrinsic asthmának nevezzük. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. jobbra középen). rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. generalizált felszabadulás – amely ritka. fejezet). chloropheniramin) adása . A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. fejezet) adást kíván. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. inhalálható salmeterolt. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki.

amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. feszültségérzet és tachycardia. Ezt követôen iv. késleltetett fázis jelentkezik. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. astemizol. Ha ez a terápia hatástalan. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. salbutamol) együtt adják. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. mint a rhinitis. Mediátorok. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. fejfájás. de van némi bizonyíték arra. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. Ugyanakkor. mint pl. de lasabban fejlôdik ki. bár ennek oka nem tisztázott. A hízósejtek. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. triciklusosok. amelyek a gyulladást rontják. antidepresszán29 . AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. valamint azon felnôtteknek. mint a terápiás tartomány. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. amely kemotaxinok (balra középen. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. a szervezet hisztaminraktárai. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. ugyanakkor nehéz megjósolni. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. de erre kevés a bizonyíték. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. satírozott) felszabadulásától ered. chlorpheniramin. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. A hányás. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. hydrocortisont adnak. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. A β2agonistákat. urticaria (csalánkiütés). de kivéve a magas dózisokat.hasznos. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. de egyes betegeknél. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. Xantinok. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. fejezet). és amely gyulladásos sejteket. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. akkor az iv. Az a koncentráció. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. akik az aerosolt nem tudják használni. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. aminophyllin infúzió segíthet. oedemát. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. nyákszekréciót. Mivel. ahol minden más terápia eredménytelen. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. különösen eosinophil sejteket vonz. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. Úgy hathat. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. amely végzetes is lehet. pruritis. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. valamint rovarcsípések és -szúrások. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. beclomethason). Az újabbaknak (pl. orális szteroid adására is szükség lehet. Az ipratropiumot inhalációként adva. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. Ezek a vegyületek nem specifikusak. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. beclomethason. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. feltehetôleg azért. trimeprazin. Nem tisztázott. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. A régebbi antihisztaminok (pl. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. ugyanakkor kevésbé hatásosak. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. fejezet). Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. Számos asthmásban egy második. és az akut rohamban nem hatásos.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

mint például a morphin. mint pl. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak.vagy végbélmûtétek elôtt). Folyadékpótlásos terápia. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. A székletsíkosítók a székelést segítik elô.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. a kaolin (bolus alba). tetraciklin kezelés kolerában. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. valamint paraffinomát okozhat. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. 33 . mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. mind önmagukban. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. mivel rosszul penetrál az agyba. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. Újabban a kinolonok (37. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. vagy a mennyiségük csökkent. Bizonyos betegségekben (pl. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. a prednisolon (33.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. amely csak a vastagbelet támadja meg. amelyek fehérjéket (tripszin. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. amely proteázt. cimetidin) elôkezelik. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. vérképzési zavarok) (lásd 35. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. Ennélfogva. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). mint pl. Ugyanakkor. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. Ilyen szerek a lactulos. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. lágyítják (pl. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. a Crohn-betegség. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. hányás. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. mint pl. Az ópiátok. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. kimotripszin). fejezet). PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. fejezet). A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. MgSO4. fejezet). el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak.és D-vitaminok felszívódását. Egy újabb. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. mint például a cellulóz (korpa). Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. Az apró. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. Az adszorbensek. a metil-cellulóz. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. a colitis ulcerosa. amely az egész béltraktust és 2. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. vastag. chronicus pancreatitis. bôrkiütés. amely alhasi diszkomfortot. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad.

agyi oedema kezelésére. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. Önmagukban adva a hatásuk gyenge.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. Bizonyos vizelethajtókat. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. orálisan aktívak. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. A metolazon tiazidrokon vegyület. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. mannit) olyan vegyületek. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. Az ozmotikus diuretikumok (pl. . A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. nevezetesen a tiazidokat. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). amelyek a glomerulusban filtrálódnak. de mivel káliumretenciót okoznak. széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. ezért elôfordul. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. de nem reabszorbeálódnak. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. de viszonylag gyenge diuretikumok. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+.14. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. fent balra). A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást.

és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. Hatásmechanizmus. bár ennek jelentôsége kétséges.(Cl–. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. ez pedig fokozza kiválasztásukat. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. A Cl–. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. Lipidek. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. thrombocytopenia) ritkák. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. amelyek ezen a szakaszon hatnak. a kálium-megtakarítókat kivéve. ami K+. Így. digoxin kezelés). A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. Akárcsak a tiazidok. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. Ez a hatás. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). hyperurikaemiát. szükség esetén. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. Ugyanakkor. Hyperkalaemia akkor is felléphet. fejezet) kezelésére. Ezek: 1.(Cl–.és H2O-). K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. a HCO3 .és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. fejezet). ezzel fokozza a Na+. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. felszálló szakaszán. 3.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. valamint hypertonia (15. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. Gyenge diuretikum. mint az egyéb diuretikumok. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. akkor. de sokkal fontosabb.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. különösen a vesekárosodott betegeknél. akárcsak a tiazidoknál. Ez a hatás fokozza a Na+. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs).és H+-szekréciót. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. 2. gyakran klinikailag jelentéktelen. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. különösen digitalizált betegekben. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. 35 . sokkal erôsebb vizelethajtók. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. Hyperurikaemia. A súlyos allergiás reakciók (pl. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. Nemkívánt mellékhatások. captopril) is szednek. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. így azok a gyógyszerek. pl. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. Számos tiazid van forgalomban. intravénás adás) süketséget okozhat. és csökkenti a K+-kiválasztást. 4. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. A tiazidok gyengeséget. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. Hat a citoplazma receptoraira (33. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. Hatásmechanizmus. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. ahol a Na+.és H2O-) kiválasztást. fejezet). A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. Nemkívánt mellékhatások. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. hogy a synporterhez kötôdnek. A káliumveszteség. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. hogy patkányban karcinogének. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. fejezet) a perifériás. A diuretikumok.

az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. pl. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. Ha ez nem elegendô. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. elegendô lehet a súlycsökkentés. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. amennyiben szükséges. enyhén hypertoniás betegeknél. különbözô mechanizmus révén. és így nem lehet éles vonalat húzni. szekunder hypertonia fejlôdik ki. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). pangásos szívelégtelenség. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. A problémát az okozza. Egyes. akit nem. A gyógyszerek több csoportja. és ki az. diabetes és bal kamrai hypertrophia. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. mivel megállapították. a doxazosin. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. hogy ki az. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. veseelégtelenség és retinopathia okozója. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. bevonása a kombinációs kezelésbe.15. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. elsôsorban azért. hyperlipaemia. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. de a kezelést. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). valamint súlyos szövôdmények. agyvérzés. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. o d il a . retinopathia. akit már kezelni kell. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. diuretikum és β-blokkoló. hogy ha más rizikófaktor nincsen. ha egyszer elkezdték. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra).

mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. 37 . A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. fejezet tárgyalja). de súlyos asthma-provokáció. 36. mint pl. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. és csökkenti a szimpatikus tónust. amely lázzal. nifedipin. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). Mellékhatásai a reflex tachycardia. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. fejezetben). fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. újabban azt figyelték meg. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. 14. Leggyakoribb mellékhatásaik. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. amely vérnyomásesést eredményez. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. amely további Ca2+-belépést eredményez. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. α-Adrenoceptor-antagonisták. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. de a hypotensiv hatás megmarad. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. kipirulás és bokaoedema. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. ízületi fájdalommal. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. A losartan olyan új vegyület. érszûkítô hatású vegyület. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. hideg kéz. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. Úgy tûnik. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. mint pl. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. A kalcium antagonisták (pl. A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). A mellékhatások. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. fejezet) fordulhat elô. Az ACE-gátlók ritka. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. súlyos hypertoniákban. β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). Nem okoz köhögést. amely anginát válthat ki. diabetes mellitust. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. α-metil-noradrenalinná alakul.(Coombs)-teszt. fáradtságérzés. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. és ritkán anaemia haemolytica (45. fejezet). a proteinuria és a neutropenia. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. feltehetôleg azért. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. hypotensio. valamint a kevésbé gyakori. mint például az atenolol. Angiotenzinreceptor-antagonista. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. Ugyanakkor. A keringô vér térfogata. fejezet). mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. és 17. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. fejezet). fejezet). A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. excesszív értágító hatásukból ered. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. a szédülés. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. de súlyos mellékhatása az angiooedema. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok.

elsôsorban vénás értágulat. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. asthmás betegeknél. fejezet). Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. amelyeket naponta egyszer adhatók. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. A legfrissebb adatok arra utalnak. akkor kombinált kezelés szükséges. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. ahol alkalmazásuk kontraindikált.16. amelyek az oxigénigényt csökkentik. Fô hatásuk a perifériás. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. pl. E hatások mellett. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. és 15. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. fejezet). Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. 38 . vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. β-blokkolót (fent balra). Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. feltehetôleg azért. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. Ha ez hatástalan. és így a fájdalom gyorsan enyhül.

közepes dózisban. amely gyakran limitálja a dózist. Emellett. orális nyújtott hatású) függôen. A bypass mûtétben a vena saphena. Ugyanakkor. és igen szívesen használják az angina kezelésére. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. mivel nem okoz tachycardiát. vagy gyakran jelentkeznek. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. de a máj gyorsan metabolizálja. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. és a napi négyszeri.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). A verapamilt nem alkalmazzák anginában. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. vagy nyugalomban következik be. Amikor azonban a tünetek hirtelen. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). ezért a kardioszelektív βblokkolók. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. és 15. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. Az atrioventricularis. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. feltehetôleg azért. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. fejezet). Nemkívánt mellékhatások. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. Az amlodipin. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. 39 . és több órán keresztül hatásosak lehetnek. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. amely rendszerint szegycsont mögötti. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. nem alakul ki tolerancia. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. nifedipin.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. pl. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. Dohányzás. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. atherogen. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. ill. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. fejezet). hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. 8 és 13 órakor adjuk. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. oralis. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. mint a nifedipin. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. amely tartós hatású kalcium-antagonista. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. mint a β-blokkolóknál. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. fejezet). Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. 30 percig hat. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. Hatásmechanizmus. Az izoszorbid-mononitrát adásával. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. a használt készítménytôl (sublingualis. Stabil és instabil angina. vagy javul. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. kevésbé okoz tachycardiát. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. a dihidro-piridinek (pl. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. transdermalis. gyakran kisugárzik a karokba. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák.

míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. 40 . amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk.17. A. C. amely intravénás atropinnal kezelhetô. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. és 3. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. myocardialis infarctussal) társulnak. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. 2. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. OSZTÁLY iv. vagy kalcium-antagonista hatású. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. és meg- aa ist sítj fáz 3. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. de ez számos módon zavart szenvedhet. különösen azokban a betegekben. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. újra depolarizálhatók. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. izgatottság. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). thyreotoxicosis. nincs bizonyíték arra. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). és 0. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. B. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. de súlyos formái (pl. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák.

amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. Ha a bal pitvar mérete normális. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. osztály) (lásd még a 15. A noradrenalin csökkenti a gK-t. amikor más szerek hatástalanok. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. A diastole alatt. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. Lassítják a 0. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. Mellékhatásai antikolinerg hatások. A osztály vegyületeivel ellentétben. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. és a lassúbb Ca2+-áram. és arrhythmiát is provokálhat. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. és ezért érzékeny a lidocainra. Az ischaemiás területeken azonban. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). Az I. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. a gyors Na+-. Acetil-kolin. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. fázist. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. amikor a Na+-csatornák zártak. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. sok Na+-csatorna inaktiválódott. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. Az I. hasmenés. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. Az iv. hányás. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. mivel biztonságosabb. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. neuropathia és pulmonaris alveolitis. K+. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. pajzsmirigybetegségek. A vezetés a His-kötegben is lelassul. A sotalol III. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. dyspnoea. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. akciós potenciál keletkezik. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. továbbá II. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. az I. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). de a betegek kb. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). fejezet). amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. hányás és az erôs antikolinerg hatások. Ezek a fotoszenzitivitás. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. Mivel így AV-blokk alakul ki. Az I. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. émelygés. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). különösen azoknál a betegeknél. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). ezáltal acetil-kolin szabadul fel. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. Az ectopiás focus. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. 41 . akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. Noradrenalin. így a mellékhatások (pl. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. mint az AV-csomóban. és 16. Az amiodaron számos csatornán (pl. Az I.

A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. A jobb. Így. amely fokozza a nátrium. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. amely mind tüdôpangást. Ez számos tünetet eredményez. Az ACE-gátlók (pl. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. pl. bendrofluazid) adása elegendô lehet. de az akut súlyos szívelégtelenségben. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim.és aldoszteronszinteket eredményez. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. fáradtság. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). 42 .és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. jobb oldali ábra). mind perifériás oedemát jelent. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. oedema. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. fejezet). akkor inotrop szer (fent balra) adható. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. légszomj. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. intravénás infúzióban. jobb oldali ábra). Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják.18. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl.(ACE-) gátlót (fent jobbra).

(iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Közvetett hatások. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. ill. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. így a digoxin hatása pl. és csökkenti a keringô vér térfogatát. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. hányingert. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. Más terápiára nem reagáló súlyos. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. Egyéb szervekre kifejtett hatások. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. Elektrofiziológiai hatások. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre.ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. Közvetlen hatások (lent ). bal ábra). szint növekedésének meggátlásával. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. A toxicitást növekedtével. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. Toxicitás. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. Nincs arra vonatkozó adat. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. captopril. Hatásmechanizmus. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. azaz az utóterhelést (afterload). antiarrhythmiás szerek (phenytoin. esetleg pszichózis kialakulása. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. és csökkenti oxigénfogyasztását. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. akik már kaptak diuretikumot. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. és káliumpótlók. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. A digoxin intoxikáció elég gyakori. Mechanikus hatások és terápiás haszon. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. azaz az elôterhelést (preload). Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. A sinus rhythmust mutató. fejezet). enalapril) lehetnek (lásd még a 15. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. 43 . Így. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. fejezetet). valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. A dobutamint akut. fejezet). hányást és hasmenést okozhat. amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. és úgy fokozza a kontraktilitást. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken.

mint az. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. faktorok. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. különösen a streptokinase-t. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. és mindegyik szerrôl kimutatták. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). és X. 36–48 óra alatt alakul ki. mélyvénás thrombosisban. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. Feltételezik. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. Kimutatták. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. . Így. A thrombolyticumokat. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. posztoperatív thrombosis megelôzésében. csekély fibrintartalommal. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak.. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. A warfarin orálisan aktív vegyület. ha azonnali hatás szükséges. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. A keringés lassabban mozgó. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. satírozott) és ez módosított VII. hogy csökkentik a mortalitást. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. akkor heparint is kell adni. hogy melyik készítményt adjuk. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja.19. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik.a faktort és néhány egyéb faktort. Kumarinszármazék. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében.a faktort gátolja. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. IX. Leghatásosabbak akkor.

de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. akkor az arteriák kb. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. pl. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. csökkentik a warfarin lebomlását. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra).A thrombus az érpályában lévô. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. Intravénás infúzióban adják ôket. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. ha kellôen korán adják. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. hányás. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. Amennyiben szükséges. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). Mivel a vérben. mint az intravénásan adott heparin. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. és ezáltal potenciálják annak hatását. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. amely további plazminogént alakít át plazminná. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). bár növelik a stroke veszélyét. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. amely nem enzim. barbiturátok. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. ez pedig lehetôvé teszi. kórosan képzôdött vérrög. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. metronidazol). A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. 45 . amely a savas heparinnal egyesül. hogy „kimosódnának”. A streptokinase-zal ellentétben. idônként azonban stroke is kialakulhat. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. ha a véráramlás lelassul. 50%ában okoz reperfúziót. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. A streptokinase. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. erôsen savas. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. A protamin bázisos peptid. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. Azok a vegyületek (pl. cimetidin. etanol. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. tüdôembolia. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. Ez az idô ahhoz szükséges. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. ez pedig aggregációt vált ki. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak.

hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). a koleszterin kiürülés fokozódik. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). A maradék. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. A statinok. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. Az anion cserélô gyanták (fent balra. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. A zsírsavak. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. míg a fibrátok (jobbra lent). vagy azoknál a betegeknél. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. a lipoprotein lipázzal ( ). amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. Arról a terápiáról. mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak.20. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). . csökkentik a máj koleszterin szintézist.

A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. vagy mindkettô szerepet játszhat. Az esetek kb. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. beleértve a dohányzást. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). kivéve a súlyos és örökletes eseteket. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. a balkamrai hipertrófiát. 10%) szintet. 10%) és növelik a HDL (kb. Gyógyszer kombinációk. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. prosztaglandin-mediált kivörösödést. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. 5%-a családi eredetû. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). diabetes mellitus. hypothyroidismus. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak. pl. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. A nagy alkotórészek (chylomicronok. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. gemfibrozil. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. A gyógyszer hiányossága.és LDL-koleszterint és kimutatták. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. Hyperlipidaemiák. Erôsen nyilvánvaló. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. Ha a tetô megreped. Fokozzák az epesavak kiválasztását. de azt feltételezik. Nem teljesen tisztázott még. az étrendváltoztatás (pl. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. Nemkívánt mellékhatások. A hyperlipideamia fô terápiája. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. de az esetek zömében az ok ismeretlen. Ugyanakkor. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. hogy átjussanak az érfalon. 47 . hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. 30%) okoznak. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. Ugyanakkor. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. mint pl. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. beleértve a koleszterint is. hasmenést és székrekedést okoznak. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. Anion-cserélô gyanták. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. a trigliceridek. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. a cukorbetegséget. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. fokális károsodást okozva az intimán. ezért úgy tûnik. szédülést és szívdobogást. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. A fibrátok (pl. akkor a subintima úgy viselkedik. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. a magas vérnyomást. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. Atherosclerosis. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. akik nikotinsav. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést.

) felszaporodásának köszönhetô. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. Vashiányban. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). az orális vitaminadás haszna kevés. amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. amely krónikus vérvesztés. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz.21. A több hónapig tartó terápiában. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. B12-vitamin és folsav szükségesek. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). ) gátlásának. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). 48 . Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). mivel az tovább marad meg a szervezetben.

A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. úgy hogy magára a faktorra. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. de ez emelkedhet. intrinsic faktorral. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik.3 g). Ez alhasi fájdalommal. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. Metil-malonil-CoA-mutáz. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. még átmeneti javulás után is acidosis.és fehérjeszintézis folytatódik. phenytoin.5-1 mg/nap). FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). Vas toxicitás. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. Az azonban fontos. coma és halál követheti. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. orális fogamzásgátlók. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. mivel az anaemia ugyan javulhat. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. gyomortáji fájdalom. amelyet autoantitestek okoznak. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. Abszorpció. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. de az RNS. ha a folsav utánpótlás megszûnik. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. hasmenés. 49 . Egyes gyógyszerek (pl. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. hányással. ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. akkor a dózist csökkenteni kell. Ez nagyméretû. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. székrekedés). Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. ERITROPOIETIN A hypoxia. A rekombináns eritropoietint (epoetin. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). Toxikus folsav. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. ha az orális terápia sikertelen. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba.VAS A hem magját vas atom képezi. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. A sejtosztódás csökkent. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. ha a vastartalék alacsony. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. Ezt. az idegi degenerációt azonban nem. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav).

Újabban felvetették. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. mint a parkinsonismus. mint a koffeint. mint bármely más gyógyszercsaládé. mint neurotranszmitter mûködhet. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. elsôsorban a gerincvelôben. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton.22. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. A glicin szintén gátló transzmitter. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. a depresszió. az alkoholt. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. amelyek a gyors. diffúz módon következik be. A gyors. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. és igen nagy számú célsejtre hat. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. a migrén és a schizophrenia. 50 . Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. Azok a transzmitterek. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat.

valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. cerebralis cortex. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. amely pl. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen.antagonistákat alkalmaznak. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. vagy sem. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. fejezet). hippocampus.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. N-metil-D-aszpartát. Hatása sztrichninnel antagonizálható. Az Alzheimer-kórt. NO. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. fejezet). 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. fejezet). NMDA. striatum. pl. fejezet) is alkalmazzák. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. fejezet). mind a tetanus toxin konvulziót okoz. akárcsak a noradrenalin. eddig ismeretlen ok folytán. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. és mind a sztrichnin. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. fejezet). amely a senilis dementia gyakori formája. A tacrin kolinészteráz-gátló. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. A benzodiazepinek. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. függôen attól. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. A lamotrigin antiepileptikum (25. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. fejezet). hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. neuropeptid-Y. és így görcsoldó hatású. amelyrôl feltételezhetô. fejezet) is olyan gyógyszerek. A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. és feltehetôleg a valproat (25. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. fejezet). a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). Ez utóbbi. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. * AMPA. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. valamint a görcsgátló vigabatrin. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. de vannak arra vonatkozó adatok. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. fejezet) hoznak összefüggésbe. játszik szerepet. és innen számos elôagyi területhez. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. a barbiturátok (24. 51 . A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. szomatosztatin. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. fejezet). hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. amelyrôl azt feltételezik. szerepet játszhat a depresszióban. míg schizophreniában (27. fejezet) dopamin. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. A szerotonin. amelyet mérsékelt (kb. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. a hosszútávú potenciációban. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. glutaminsav. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. GABA. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. kolokalizáltan található meg.

II. Így. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. vagy propofol iv. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). valamint a sima. a szívizmot. és 2. amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. Az érzéstelenítés során. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. bronchus szekréció). Az elôkészítés kettôs célú: 1 . különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. kloroform. létrejön az analgesia (I.8 *) Enflura Halothan (2. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). Mindamellett. mivel nem hepatotoxikusak. stádium). de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. amely a cardiovascularis. stádium).4*) A és gátló ezz int el a ern II. etil-klorid és a triklór-etilén. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. a megfelelô szert (pl. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. stádium) követi. a szorongás. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. fentanyl). ezt az izgalmi szakasz (excitatio. adásával érnek el. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. ). . az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. ciklopropán. Amennyiben szükséges.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. Ezek a szövetek azonban. Az enfluran és az isofluran újabb szerek. Elôször. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). hyoscin) intravénásan adják be. vagy fájdalom csökkentése.23. Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti.és a harántcsíkolt izomzatot. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. Az oxigénnel. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen.

feltehetôleg azáltal. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. de gyakran alkalmazzák.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. Barbiturátok.vagy a légzôrendszerre. Az enfluran hátránya. így kicsi a valószínûsége. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. Így.2%-a metabolizálódik. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). diazepam. ha a betegnek fájdalmai vannak. fejezet). Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. Nem barbiturát származékok. de ezek sokkal hatékonyabbak. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. Számos. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. ezzel a membránt megfeszítik. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. beadott thiopental kevesebb. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. ha az anaesthesia alatt iv. szülés. A szekréció és vagusreflex csökkentése. de kevésbé cardiodepressiv. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. metoclopramid. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. és gátolhatják annak normális mûködését. dózisfüggô hypotensio alakul ki.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. hogy az anesztetikumok. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. Az opioid analgetikumok. hogy az isofluran hepatitist okoz. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. fejezet). ezért széles körben alkalmazzák. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. Egyelôre nem ismert. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. ha analgesia elérése szükséges (pl. ondansetron) is adnak. Mivel. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. Idônként azonban görcsöket. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. Hatására. elsôsorban myocardialis depresszió révén. mint pl. de gyakran okoz hallucinációkat. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. adhatók mûtét elôtt. Az iv. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. hogyan fejtik ki hatásukat.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. és mivel gôze nem irritáló. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. a morphin (29. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. Ami még fontosabb. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. Mivel a propofol (2. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. bár ez a választás csak akkor logikus. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. így feltételezik. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. Egy másik lehetôség. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. különösen a halothan. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. 53 . Analgetikumok. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. ezért az kerülendô. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). lorazepam. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. alkalmazzák. Posztoperatív antiemesis. kevesebb myocardiális depresszió. közlekedési baleset). amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. mint pl. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz.

Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. A tartós hatású vegyületek (pl. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). mint az anyavegyületé. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen.24. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. hipnotikus. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. A BDZ-k anxiolitikus. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). amikor a hajnali felébredés a probléma. . ill. de ciklo-pirrolon származék. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. bár újabban megállapították. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). vagy álmatlanság oldására. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). Számos antidepresszáns (pl. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. amelyrôl úgy gondolják. A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. fejezet) hatással rendelkeznek. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. Éppen 54 ezért. toleranciát és dependenciát okozhat. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

Más. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. orthostaticus hipotensio). mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. putamen. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. Parkinson-kórban. ). mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. amely nem penetrál az agyba. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra).26. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. fejezet). rigiditás és tremor jellemez. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. Ez utóbbiak. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. Fokozatosan súlyosbodó kórkép. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. . Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. amelyet mozgásszegénység.

ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. Hatásmechanizmus.3. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. de sokkal gyakoribbak. Így. amely képes bejutni az agyba. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. mivel levodopa iv. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. Antiparkinson hatása mérsékelt. de a tolerancia hamar kialakul. székrekedés. míg a noradrenalin és szerotonin nem. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. pszichotikus állapotok és a konfúzió. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. vizeletretenció. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. pszichiátriai tünetek. Egyelôre nem bizonyított. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. Bármely esetben. Úgy tûnik. hogy csökkentsék a levodopa késôi. vagy sc. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. Az apomorphin a D1. hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. amely a MAO-B hatására képzôdik. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. infúziójával. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. úgymint szájszárazság. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. hallucinációk. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. különösen az idôs és dementálódó betegeken. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. 59 . és eddig sem endogén. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. azt feltételezték. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást.és a D2-receptorokat stimulálja. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). A neuroleptikumok (27. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. A tartós kezelés problémái. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában.2. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. Másik lehetôség. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). hányinger. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. de rendszerint tünetmentes. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. és ott dopaminná alakul. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. kevéssé befolyásolják. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. Az orthostaticus hypotonia gyakori. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. orthostaticus hypotensio). MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. Természetesen. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. de az akinesiát. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. ez a hatás azonban nem igazolódott. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1.

de csak a clozapin az. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. ezért feltételezik. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. vagy viszonylag mentesek. A negatív tüneteket. és magatartászavarok. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). A relapsus gyakori. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. téveseszmék. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. de arra is vannak bizonyítékok. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. . A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra).és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. amelyek intrauterin történéseket.27. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). amely arra utal. hippocampus és amygdala). A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. gondolkodás-. Egyelôre nem tisztázott.

Gátolja az 5-HT2-receptorokat. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. bár éppen az atípusos vegyületek azok. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). minden antipszichotikum dopaminantagonista. és kevésbé okoz szedációt. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. Piperazin oldallánc. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. mint a D3-receptorokon. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. A vegyület elônye. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. Igen erôsen szedatív hatású. 1. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. Ugyanakkor. A clozapin különleges szer. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. mint a clozapin. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. bár a thioridazin. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. D4-altípus) mind a preszinaptikus. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. Ez azonban puszta feltételezés. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. mint a chlorpromaziné. bôrkiütések. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. 3%-ában neutropeniát és kb. A D2-receptorok (és a D3.) A clozapin atípusos tulajdonságú. mivel a betegek kb. míg a D2-szerû csoportba a D2. a betegek jól tolerálják. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. mint például agranulocytosis. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. cholestaticus icterus és fényérzékenység. D3-. Ritkán. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. mint a striatalisokhoz. Ugyanakkor.és 5-HT2-receptorokat. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. Mivel a nucleus caudatus területén. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. mint más neuroleptikumoké. és bár meglehetôsen szedatív hatású. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. és nem gátolja a kolinerg. mint a chlorpromazin. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). Egyelôre nem tisztázott. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. a perphenazin és a trifluoperazin. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. amelynek nincs szedatív hatása. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. sulpirid) elnevezés onnan származik. Egyfelôl. beleértve a muszkarin. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. A flupenthixol. Ma még tisztázatlan. Propil-amin oldallánc. szájszárazságot okoznak. 61 . bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik.mint például orthostaticus hypotensiót. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. Lényeges lehet azonban. mint az újabb vegyületek. magas dózisban retinakárosodást okozhat.és α-adrenerg-receptorokat. anaemia haemolytica. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. risperidon. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. és ma is széleskörben alkalmazzák. thioridazin. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. valamint hypotoniát. 3. D3 és D4.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. bár ennek oka nem ismeretes. 2. ezért feltételezik. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. Egy másik ok lehet. különösképpen idôsekben. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). A clozapint egyesek úgy tekintik. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. A risperidon újabb antipszichotikum. Piperidin oldallánc.

(NA) és/vagy a szerotonin. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. amely a magatartás. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult.(5-HT) felvételét (fent balra). hányást. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. pánikot. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. amely sokkal gyakoribb. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. de a konvulzió is gyakori. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). A depresszióban. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. jobb teória mégsem lépett a helyébe. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat.28. Ennek oka ismeretlen. hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. 62 . amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. a munkaképesség. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. kórjóslata általában kedvezô. mint a mánia. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. és bár öngyilkossághoz is vezethet. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. az étvágy. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. A betegek kb. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. különösen a MAO-gátlóké hányingert. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel.

Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. A reserpin. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. 63 . de nem antidepresszáns hatású. szédülés. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. vizeletretenciót. hypothyroidismus és súlynövekedés. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). Úgyszintén.és/vagy szerotonin-koncentrációját. A moclobemid reverzibilis gátlószer. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. mint a többi MAO-gátló. A venlafaxin olyan új szer. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. alkoholos italok) fellépô. és csökkentik a barbiturátok. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. továbbá azoknál.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). és ha lefekvéskor adják. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. gyakran okoz depressziót. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). de ha az enzim gátolt. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. hypotoniát és comát okoz. Receptor-reguláció. Terápiás szélessége kicsi. 26. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok.A depresszió monoamin-elmélete. A szer jól tolerálható. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. Hatásmechanizmus. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. kéztremor. amint a szer adását megszüntetjük. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. hányás. Az acut mania kezelésére is adják. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. mivel számos második generációs antidepresszáns. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki).és/vagy 5-HT-visszavételt. vagy azoknál. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. székrekedést. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. sajt. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. anorexia. homályos látást. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. mind a 5-HT-felvételét gátolja. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. Túldozírozás esetén. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. de vannak más jellegû mellékhatásaik. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. hányás. hasmenés. akkor hipnotikumként is hat. trazodon).0 mM). valamint a β1. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. Nem tisztázott. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. egy. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. confusio. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát. A lítiumot. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl.és szerotonin-raktárakat. mianserin. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. Különösen nehéz megérteni. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. de azt kimutatták. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. amely kiüríti az agyban a noradrenalin. fejezet). Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. hasmenés és székrekedés. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. fejezet). A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. ephedrin. ataxia. de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. vadhús. Különösképpen azért. de mivel reverzíbilis gátlószer. néhány vegyület antidepresszáns hatású. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba.5-1. amely mind a noradrenalin. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek.

eufóriát és szedációt okoz. amelyek opioid peptideket (pl. Így. Hasonlóképpen. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. Néhány analgetikum. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része.29. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. hogy peptideket szabadít fel (pl. P-anyag. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. met-enkefalin) szabadítanak fel. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. mind az agytörzsben. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. székrekedést okoznak. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. Sajnos. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. fejezet). Ez analgesiát. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. mint például a codein. légzésdepressziót. Az elektroakupunkturás analgesia. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. . Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. és ahol indokolt. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. Ide tartoznak a lokális interneuronok. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. satírozott terület). Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni.

de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. A nalbuphin. naloxonnal nehezen fordítható meg. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. amely κ-agonista és µ-antagonista. A pethidin a MAO gátlókkal (28. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. szedácio. 65 . 10%-a a májban morfinná demetilálódik. Az enkefalinok a δ-receptorokra. hyperpyrexiát és konvulziót. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. E peptidek pontos funkciója. de rövidebb ideig hat. Ez részben annak köszönhetô. különösen ha intrathecalisan adják. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. A µ. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. amely kevésbé okoz analgesiát. convulsiók). míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. dinorfin-A). Néhány opioid analgetikum (pl. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. hogy gyakran hallucinációkat. míg a paracetamol hepatotoxikus. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. csökkent válaszkészség) alakul ki. visszaélésre lehetnek alkalmasak. hogy olyan vegyületek.Az opioidokat úgy definiálják. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. légzésdepresszió. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. fejezet) csökkenthetôk. Dependencia. székrekedést és hypotoniát. a σreceptorok nem opioid receptorok. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. vagy légzésdepressziót okozhat. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. A diamorphin (heroin. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. Kevésbé valószinû. Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. eufória.és σ-receptorokon agonistaként. a III. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. analgesia. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. (A fenciklidin. fejezet).) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. fejezet). amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. morfin). A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. amely pszichostimuláns. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. mind az agyban. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. Ugyanakkor. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. A morfinnál erôsebben euforizál. hogy dependenciát okoz. amennyiben elôfordul.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. hányás. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. A κ. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. pentazocin. A légzésdepresszió. fele. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. mint az NSAID-ok magukban. A vegyület kb. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. mint pl. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). bár tartós hányást okozhat. mint a morfin. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. Mellékhatásai (székrekedés. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. co-proxamol). A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal.

A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. hatásosak lehetnek. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. 66 . a vestibularis betegséget. H. Antiemetikumok (hányás. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. beleértve a gyógyszereket (pl. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. citotoxikus szerek. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. Az utóbbi idôben. bár gyakoriak a mellékhatások. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak.30. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. de perifériás hatásuk is fontos lehet. Másrészrôl. anaestetikumok. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. opioidok. tengeribetegség). toxinok. az 5-HT3 antagonistákat (pl. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. Egyelôre tisztázatlan. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. promazin. opioidok. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. amely megmagyarázza. Éppen ezért. ha lehetséges. ondansetron. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. mint megállítani amikor már elkezdôdött. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. a migrént és a terhességet. a provokatív mozgásokat (pl. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). cinnarizin). digoxin). számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. ipecacuanha.

ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. Nucleus solitarius. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. A tengeribetegségrôl azt tartják. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. A hányásközpont a nervus vagus. mint antiemetikumokat. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. mint pl. kerülni kell a fejmozgatást. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. Nem ismeretes. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. hogy az. metoclopramid és dexamethason. szájszárazságot és homályos látást. Limbikus agy.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. Terhesség. kapott rosszulléteket. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. hányinger és hányás jellemzi. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. amelyeket kaphattak. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. A gyógyszer okozta hányás. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. az ondansetronnál. Klinikai vizsgálatokban igazolták. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. a légzés visszatartott. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. mint pl. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. hányingerrel és hányással. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. amely akkor fordulhat elô. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. szimpatikus hiperaktivitással. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. mint antiemetikumot. fejezet). 2. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). A folyamatos provokatív mozgás (pl. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. pl. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. mint a chlorpromazin. prochlorperazin). de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. A glottis zár. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. 5. Vestibularis rendszer. de egyesek. Ugyanakkor. szédülést eredményez (bármi. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. Kemoszenzitív triggerzóna. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. Kevésbé szedatív. amelynek a hányás az alapja. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. vagy extrapiramidális tüneteket. Például. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. amely gyakran okoz álmosságot. fejezet). de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. 4. hideg verejték. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. hányással. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. segíthetnek a problémán. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). migrénben. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. a cisplatin. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. A szédülés heves rohamai hányingerrel. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). A betegséget sápadtság. A vestibularis. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. 27. Bármely patológiás folyamat. amely a forgómozgás téves érzékelése. hányingerrel és hányással párosul. Ez elôny lehet pl. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. A metoclopramid D2 antagonista. de kevesebb mellékhatást okoz. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. 67 . de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. Vestibularis betegség. Az 5-HT3 antagonistáknál. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. levegôben stb. 3.

A gyors felszívódás (pl. hepatitis. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. Ugyanakkor. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. mint például a gyógyszer fajtája. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. vagy idônként azért. amphetamin) megvonása depressziót. vagy amelynek használata illegális. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. Az elkerülhetô. mint a tizenkilencedik században. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). a beadás módja. Egyes vegyületek (pl. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. Így a depresszánsok (pl. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. psychostimulánsok. opioidok. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez.).31. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. kokain vagy heroin szívása. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. Általánosságban. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). a káros túlgyógyszerelés (pl. Mikrodialízis technikával. . A tolerancia jellemzôje. intravénás injekció. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. vagy veszélyezteti az egyén. nikotin. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. az adagolás és maga az egyén. amely károsítja. stimulánsok). hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. benzodiazepinek. amphetamin. számos tényezôtôl függ. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. Annak valószínûsége. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). míg a stimulánsok (pl. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. septicaemia stb. amikor a laudanumot. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. alkohol. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban.

mint „felfrissítô” szert. tachycardia) rendelkeznek. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. bôr tapasz) alkalmazásával. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. rágógumi. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. úgymint tüdôrák. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. A nikotin fokozza az éberséget. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. hányingert és hányást eredményez. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. anorexiát. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. tartósabb. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. A clonidin ugyancsak segíthet. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. libabôrt. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. A cannabis. Cannabis (marihuána. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. míg a szabad bázis („crack”). de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A tartós hatású szerek elvonása. és pszichotoxikus hatásúak. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. különösen a hányingert. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. hányást és hasmenést. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. és insomniát okoznak. úgymint pánik. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. 69 . A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. ingerlékenység. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. amelyek némelyike ismert karcinogén. ingerlékenységet. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. visszacsapás) jelenséghez. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. amelyben az egyén agitálttá. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. nikotinéhség. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. izzadást. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. amely mind stimuláns. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). amely sokkal illékonyabb. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. tremort. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. Az MDMA-t széles körben használják. mint például a methadoné. orrspray. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. pl. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. hypertonia.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. Eufóriát. mind depresszáns hatású. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. hasis). és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. füstölhetô. Az Egyesült Királyságban évente kb. mind hallucinogén. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). Ugyanakkor. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia.

Ugyanakkor. mint gyenge analgetikumot. Az NSAID-okat úgy tekintik. Mivel gyenge sav (pKs = 3. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. hányinger és gastritis). fejezet). A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. fogfájás. vesekôroham. Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. csonttumor). Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. 4 óra a hatástartama. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. Mivel úgy tûnik. indukálható izoforma. a COX-2 indukcióját fokozzák. hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. 70 . az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. ibuprofen. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. amelynek kb. Sajnos. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). fülzúgás). Alkalmazásuk széleskörû. Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. ezért gyakran ezeket adják elsôként.32. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. Hátránya. és 44. fejezet). Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. Orálisan jól felszívódik. hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. hányás. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. myocardialis infarctus. hasi katasztrófa) enyhítésére. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. és nem okoz gyomorirritációt. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. hogy a propionsav-származékok (pl. gyomortáji fájdalmak. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. hogy azok hatékonysága hasonló. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. mégis széles körben alkalmazzák. így kiválasztása fokozódik. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják.

Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. Az uricosuriás szerek. mivel adásukra hosszú ideig. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. A misoprostol PGE1 származék. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. magas dózisban lehet szükség. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. A colchicin hatékony szer köszvényben. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. Az akut rohamokat indomethacinnal. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. A peroxid a hem. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. különösen az olyan betegekben. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. pangásos szívelégtelenségben. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. de a perifériás hatás a meghatározó.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. 71 . bradikinin) okozta fájdalmat. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. A paracetamol. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. részben azért. azokban az esetekben. Oxicam-származékok. de erôsen toxikus vegyület. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. legalábbis részben. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. naproxennal. Gyulladásos arthritisek. amely elnyomja a gyógyszer hatását. merevségét és a duzzanatot enyhítik. Pirazolonok. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. amelyek a vesemedullában. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. A colchicin azonban hányingert. Mindazonáltal. valamint só. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. A COX mûködésének mechanizmusa. gyomorvérzés. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. részben pedig azért. mint megszünteti a gyulladást. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. Nephrotoxicitás. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). hányást. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. fejfájás és szédülés. cirrhosisban). mint pl. de nagy a nemkívánt mellékhatások. ulceratio. Gyulladáscsökkentô hatás. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Gastrointestinalis rendszer. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. Ugyanakkor. mint például az ibuprofent. Ecetsavszármazékok. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. A gátlás annak következménye. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. mint pl. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. elôfordulásának valószínûsége. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. hisztamin. Ezzel szemben. mind centrálisan kifejtik. felszabadulással társul (pl. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. a paracetamol hatásos.

asthma bronchiale. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. rheumatoid arthritis. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. Ezek. ). A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. A mineralokortikoidok. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). A glükokortikoidok. ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). reninangiotenzin rendszer.és fehérje-anyagcserére hatnak. elsôsorban az aldoszteron. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. emberben a szénhidrát. de más faktorok hatása (pl. Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. colitis ulcerosa. ACTH) felszabadulást eredményez. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. ). A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal.(adrenokortikotrop hormon. 72 . vagy nincsen. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik.33. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô.

(Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. magas K+. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. mint orálisan. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. cataracta. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. valamint (iii) helyileg (pl. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. Gyulladásgátló hatások. mint például az agyi oedema. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra.(35. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. alacsony plazma Na+. amelyek a szteroid-. tiroid. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. Immunszupresszív hatások. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. angiotenzin-II. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. 73 . A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. Így. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t.) Anyagcserehatások.). mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. Fertôzések. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. tuberculosis). fejezet). vagy az azt követô adrenalectomiában). amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. ekzemában kenôcs formájában. infekció) további szteroidot kell adni. Hatások. Anyagcserehatások. mûtét. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. mivel a proteinszintézis gátolt. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. így súlyos stressz esetén (pl. Addison-kórban. glaucoma. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. mint a prosztaglandinok. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. ulcus pepticum és a meglévô. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. A kortikotropinról azt is feltételezik. Mellékvese-szupresszió.

tónusban) a tesztoszteron hozza létre. ) negatív feedback hatása alatt áll. míg 74 a szintetikus androgének (pl. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja. Az LH. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl.és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. és nagyobb mûtétek után. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. továbbá az FSH. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. A herék (jobbra. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. E) fejlôdik. amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz.34. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. mesterolon) orálisan is aktívak. illetve androgéneket). ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra).és LHszuppresszió. valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas.

Hatások. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. Nemkívánt mellékhatások. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. Ugyanakkor. pl. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. dysmenorrhoea. Hatásmechanizmus. amit azután a menstruáció során elveszít. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. a prostatában. mind a kombinációs. hirsutismus. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. carbamazepin. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. tónusban). Az androgének nôkben számos. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. és ezáltal fokozzák az FSH. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz.ront (középen balra) választ el. dometriosis. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. 75 . hogy a menstruáció bekövetkezzen. így gátolják az ovulációt.és LH-felszabadulást. „Abortusz tabletta”. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. phenobarbital. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. áttöréses vérzés. feltéve. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). mint pl. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. a dohányzás. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. vérzési zavarok). A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. görccsel járó dysmenorrhoeában). hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. Folyamatos. A súlyos mellékhatások száma kevés. hogy a korábbi thromboembolia. fejfájás és hányinger. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. libidováltozás. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. míg a bôrben. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. olyan esetekben. az emlô érzékenysége. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. Az enzim indukciót kiváltó szerek. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. Számos menstruációs kórképben (pl. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. Kb. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. súlynövekedés. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében.

tireotropinfüggô pumpa ( ). és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. fejlôdéséért. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. A jodidot az aktív. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). „beépül” és T3 ( ). és ott kolloid formában tárolódik ( ).35. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). . Egy másik hormont. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. Ezt követôen. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. propranolol) gátolható. szervspecifikus autoimmun betegség. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. ahol az. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. A populáció kb.

Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. TSH. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. Emellett. mint a T4. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. T3 és T4. leltetett addig. A kb. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. A hatás kialakulása késik. hogy a plazmamembránban. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. amelyet a hypothalamus szintetizál. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. struma) eredményezi. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. mint a carbimazol esetében (0.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. és a szív perctérfogatának csökkenése. ha a plazmaprotein. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. illetve 99. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. izzadást és tremort okoz. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. az étvágy-.4%). Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. A bôrt szárazság jellemzi. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A liothyronin a T3 nátriumsója. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). A T4 úgy tûnik. Jód. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. 77 . a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. bár ez vitatott. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. de úgy gondolják. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek.1%). hogy jelezzék a torokfájást). Amellett. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. Hatások. Ez teszi lehetôvé. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). 20%-áért felelôs.95%ban) kerül elszállításra. és ha állapotuk rosszabbodott. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk. A jodidok számos. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. hogy zömmel a T3 prohormonja. és ha szükséges. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. így sokkal gyorsabban hat. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. amely hôérzékenységet. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. különösen a dijód-tironin képzôdést.5%-ban. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). A propranololt hydrocortisonnal. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra).

A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. A II. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. típu- . típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik.36. de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). és az inzulin pótlása szükséges. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). amely acet-ecetsavvá alakul. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). Ez az I. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. ami gyakran elhízással párosul. A II. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. Igazolt. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. az izmok. a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. pl. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik.

míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. míg kisebb részük megmaradt a sertés. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. vagy az inzulin cinkkel.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. hasmenés. kétfázisban ható kombinációk oldódó. ha a tolbutamid nem. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. Inzulinadagolási sémák. egyharmada kedvezôen befolyásolható. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. 20 óra). amelynek hatástartama maximum 35 óra. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. és étkezés hatására fokozódik. 30% oldódó és gyület. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. Nemkívánt mellékhatások. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. különösen idôs betegek esetében. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. mint az amorf). amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). A keverék úgy készül. amely két. (A hatás kialakulása 30 perc. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. További igény. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. A legtöbb I. cinkkel együtt tartalmazzák. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. csúcshatás 2-4 óra között. Az inzulinreceptorok két α. humán inzulinnal kezelik. A II. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. hogy intenzív kontroll mellett. membránátívelô glikoproteinek. ha eszméletlen). Rövid hatástartamú készítmények. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. Így. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. típusú diabeteses betegek azon csoportja. amely naponta kétszer. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. rossz közérzet és igen ritkán. Étkezés közben kell bevenni. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát.sú diabetesesek kb. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). 79 . Ha a glibenclamid hatástalan. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. hatástartam maximum 8 órán keresztül). (Ilyen adagolási séma. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. flatulencia. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. hányás. Ezek általában azok a soványabb betegek. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. Az állandó hatású. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. Az inzulint sc. Inzulin antitestek. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. mint a glibenclamid. elhízott egyéneknél). A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. valamint az étkezések elôtt. injekciójának kombinációjából áll. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. A II. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. A granulák az inzulint kristályos formában. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. akkor coma és halál következhet be. de az esetek kb. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. A tolbutamid kevésbé hatékony. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. Súlyos esetben. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. Biguanidek. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. Inzulinfelszabadulás. 70% isophan). olyan. a reggeli és az esti étkezés elôtt. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. Nemkívánt mellékhatásai hányinger. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl.

*A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. Emellett. pl. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. Számos szulfonamid ismert.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). mint a szulfonamidok. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. A szer bediffundál a szervezetbe. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek.37. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. mint a humán enzimhez. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. fejezet). orális hatékonyságuk. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. trimetoprim. ahol a nitrocsoportja redukálódik. a bacillusok pálcika alakúak). rontva funkcióját. Jelentôségük ma már kisebb. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. Úgy tartják. míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. vagy nem (Gram-negatív). hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. 80 . amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. Az 5-nitro-imidazolok. és a folsavat maguk szintetizálják. Toxicitása szelektív. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. azt az enzimet. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. ez pedig sejthalált eredményez. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi.

2. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. hányás. de a hatástartama hosszabb. kortikoszteroidok. mint például sulfadiazin. vírusokat. Ugyanakkor. A súlyosabb reakciók. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. 81 . Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. Ez megelôzhetô. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. A jobban oldódó szulfonamidoknál.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. vagy tumorsejteket. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. A kötôhelyek megváltozása. mint például agranulocytosis. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. amelyekkel megkíséreljük. ide értve a Bacteroides-törzseket. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. sokkal ritkább. átkerül az egyik baktériumból a másikba. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. idôvel rezisztenssé válik. amelyek nem. amely idôközben válik rezisztensé. a Stevens-Johnson-szindróma. Csökkent gyógyszerakkumuláció. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. A mellékhatások ritkák. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. 3. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre.és Campylobacter-törzsek. plazmahíd) révén kerülhetnek át. Inaktiváló enzimek. mint pl. bôrkiütés. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. 4. 1. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). de jelentkezhet hányinger. Pseudomonas aeruginosa. azaz Entamoeba histolytica. számottevôen felerôsíti. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék.vagy csalánkiütéses). ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel.Szelektív toxicitás. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). mivel a kinolonok GABA-antagonisták. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. Szelekció. pl. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. de klinikai szempontból a Staphylococcus. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). Giardia lamblia. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. Ebben az esetben az a gén. szédülés és fejfájás. mivel az a baktérium. coli. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. vagy öröklött. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). fejezet). fejezet) fertôzésekben. baktériumokat. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. de adható parenterálisan is. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. 2. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. is hatékony. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. Átvitt rezisztencia. Trichomonas vaginalis (42. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. mint az E. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. Nemkívánatos mellékhatások. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. ezzel károsítja azt. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Elôfordulhat konvulzió is. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. Salmonella. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. amely korábban érzékeny volt. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. A rosszul oldódó szulfonamid. * Az E. amelyek károsítják a szert.

amely felnyitja a β-laktám gyûrût. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. amelyek a sejtfalat építik fel. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által.38. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. ezért parenterálisan kell adni. pentaglicin híd révén ( ). flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. és továbbra is fontos gyógyszer. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. Súlyos. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. 82 . A szélesspektrumú penicillinek. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. mint például pneumonia és septicaemia. penicillináz). Néhány penicillin. penicillinrezisztenciát eredményez. pl. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. fejezet). pl. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. opportunista fertôzéseket okozhat. E hatás annak köszönhetô. de orálisan is aktív. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez.

tüdôgyulladás. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. 83 . A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. Felszívódása azonban változó. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. Reumás láz megelôzésére is adják. Pseudomonas-ellenes penicillinek. amikor a többi antibiotikum hatástalan. A co-amoxicillin az olyan lég. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). aminoglikozidokkal kombinálva adható. kivéve meningitis esetén. de kevésbé aktív. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. amelyet viszont parenterálisan kell adni. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. amely bôrkiütéseket és ritkán. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. mint a benzylpenicillin. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. A methicillinre. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. A piperacillint. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. és septicaemia kezelésére. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény.A penicillinek toxicitása igen alacsony. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. 10 órára nyúlik meg. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. A peptidoglikán képzôdést gátolja. Félszintetikus penicillinszármazék. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. Szélesspektrumú penicillinek. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. streptococcus. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. amely végzetes lehet. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. endocarditis és septicaemia. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. amely orálisan nem szívódik fel. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. ezért hatásosak számos Escherichia coli. de az agyba történô penetrációja rossz. Az amoxicillin- perszenzitivitás. de anuriában kb. mint pl. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. mint a cefuroxim. A flucloxacillin kevésbé hatékony. A flucloxacillint penicillináztermelô. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. meningococcus és leptospira fertôzések. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. és rezisztens a penicillinázra. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. különösen a kórházak számára. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. Septicaemiában és endocarditisben. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. Súlyos fertôzések (pl. pneumonia. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. Adása intramuscularisan történik. az esetek kb. sebfertôzések. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. septicaemia. de hatásspektruma szûk.

hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A makrolidek (pl. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. 84 .39. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. tetraciklinek. Az aminoglikozidokat. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. de súlyos mellékhatásai (pl. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. pl. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. ) a tRNS-ek hordozzák. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. A tetraciklinek orálisan aktív. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). mint a Gramnegatívak. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. a gentamicint parenterálisan kell adagolni. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. ). Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. szélesspektrumú antibiotikumok. A-kötôhely ) haladnak keresztül. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.

Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. különösen akkor. Baktericid hatásúak. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. az antibiotikumérzékenység megismeréséig.és fehérvérsejtszuppresszió. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. és a kalciumionok (tej). A penicillintôl eltérôen. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. mint pl. vagy újszülötteknek. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. Staphylococcus-. Természetesen. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. Mellékhatásként hasmenést. antacidok). a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. fôleg a Streptococcus-. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. vagy adenilálódás révén inaktiválják. a meningitisben hatástalanok. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. részben aktív transzport révén akkumulálódik. 85 . terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. amelyek a vegyületet acetiláció. ha a vegyületet nagy dózisban. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. A vesén keresztül választódnak ki. mivel a makrofágokba. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. magnéziumionok (pl. A makrolidek igen biztonságos szerek. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. de adhatók parenterálisan is. Ugyanakkor. amelyhez egy. foszforiláció. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. alhasi puffadás. Fô alkalmazási területe az akut. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. szulfonamidok. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. jól penetrálnak. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. mint pl. Ugyanakkor. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. és ezért a phenytoin. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. de terápiás indexük kicsi. amennyiben szükséges. A gentamicin a penicillinnel. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. súlyos mellékhatásai. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. életveszélyes Gram-negatív (pl. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. és rendszerint fatális). A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. isoniazid. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. trachoma. azaz sápadtság. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. aminoglikozidok. Staphylococcus. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. pyrazinamid. hányás és kollapszus lép fel. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. Ezeknek az antihisztaminoknak.

Az interferon-α olyan antivirális protein. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. sárgaláz.40. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. mumps. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. még szelektívebb vírusellenes szerek. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. amelyet a leukocyták termelnek. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. Az imidazolok (balra. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). A vírusok olyan intracelluláris paraziták. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. rabies. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. mint az amphotericin. ) pórusokat hoz létre. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. A triazolok (balra. kortikoszteroid-.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. Gomba. újabb vegyületek. Az persistens. Az újabb vegyületek. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. Az amphotericin polién antibiotikum. morbilli. poliomyelitis. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. A zidovudin. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. 86 . és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. ) az imidazolokhoz hasonló. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. ami a DNS-szintézist gátolja (43. reverz-transzkriptáz). az amphotericin pedig erôsen toxikus. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. különösen az igen hatékony acyclovir. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. A vegyület szelektíven toxikus. fejezet).

A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. Legnagyobb hátránya. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. immunveszélyeztetett betegeknek adják. amely a bél. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. köröm-. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. A herpesvírusok. továbbá az Aspergillus fumigatus. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. Mellékhatásként hányingert. 2. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. Az acyclovir szelektíven toxikus. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. candida vagy cryptococcus okozta. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. 1. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. 87 . de túlságosan toxikus. beleértve a szájpenészt. hányinger és fejfájás. A clotrimazolt. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). hányást. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. kör vagy ovális alakú gombák. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. anaemia. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. A két vegyület szinergista módon hat. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. és bôr-. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. pl. Az élesztôgombák egysejtû. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. de hoszszú. pl. 3. Ez a gomba számos betegség okozója. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. neutropenia. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. γ-Globulin. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. amely csak akkor reverzibilis. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. A vegyület helyileg.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. a Cryptococcus neoformans. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. hogy hatásspektruma szûk. mint pl. ha idôben felfigyelnek rá. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. Orálisan rosszul szívódik fel. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. de nem pusztítja el azokat. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. ezért intravénás infúzióban. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. A vegyület beépül a DNS-láncba. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. kivéve ha lokálisan adják a bôr. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. a vaginitist. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. valamint hajfertôzést okoznak. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. citosztatikum. és mind a felületi. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. amelyet egy korábbi VZV. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. és az aspergillus.(CMV) fertôzésben szenvedô. hogy a Lassa-lázban hatásos. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. borzongás és hányinger lép fel. és így a DNS lánc felépülés megszakad. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. mint a gazdasejt DNS-polimeráza.

Különösen a benzimidazol származékokra igaz. A nematodák izmaiban mind excitátoros. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. A bélférgek olyan férgek. mebendazol (balra középen). de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. fejezet). a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. 42. pl. Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. pl. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. szintén fontos lehet. pl. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). mint pl. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok).41. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. mint humán tubulinokhoz. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. Parazitaellenes szerek I. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. 88 . fonálféreg. moszkítók). ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. mint GABA agonista hathat. A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. Bár a mikroorganizmusokat. A túlnépesedés. A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. illetve a γ-aminovajsav (GABA). A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. de más módszerek. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. míg a piperazin (balra középen). giardiasis. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. amely a férgek eltávolítását eredményezi. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. diethylcarbamazin.

Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. Indiában és Indonéziában él. Kezelésére a mebendazol hatásos. különösen ott. különösen gyerekeknél. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. Ugyanakkor. Ezek a kicsi giliszták (kb. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. Ostorgiliszták. míg a pyrantel nem. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. oxyuriassisban. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). A piperazin szintén hatásos. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. amely elpusztítja a vándorló férgeket. A kezelés praziquantellal történik. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. timori fertôzés. Brugia malayi vagy B. Fonálférgek (végbélgiliszta). FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. S. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. gyakran súlyos reakciókkal. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. de hányást és hasmenést okozhat. A másodlagos gazda egy vizi csiga. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. de nem a kifejlett férgeket. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. az újabb vizsgálatok arra utalnak. levamisollal vagy pyrantellel történik. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. Feltehetôleg még fontosabb. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. 89 . amelyet moszkító vektorok csípése okoz. solium fertôzés akkor fordul elô. de nem gyógyítja az onchocerciasist. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. cati lárváinak infekciója okozza. amelyek erôsen szelektív szerek. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. mansoni. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. haematobium) vagy a beleket (S. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. Természetesen. de igen sok. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. tünetmentes fertôzések. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. ha félig fôtt fertôzött marha. de nem a kifejlett férgekkel szemben. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. japonicum) támadja meg. Az Enterobius vermicularis (kb. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. Fonalféreg fertôzések. amikor a fertôzött vízben játszanak. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. A végbél viszketése a fô tünet. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. beleértve a szemet is. A fonalférgeknek mind a kifejlett. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. A gyerekek korán megfertôzôdnek. Gyakoriak az enyhe. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. A kezelés orális mebendazollal. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak.vagy sertéshúst fogyasztunk.

ovale esetében (de a P. chinin. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. Ez a betegség pre-erythrocyta-. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. és ezek egyike-másika. és akkor használják. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. 90 . falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. vivax és P. falciparum P. amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . Parazitaellenes szerek: II. és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. fent jobbra). ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. pl. vivax P. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. fent jobbra). A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). sem Észak-Amerikában nem endémiás.42. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). fent balra) fecskendez. ezért a profilaxisban alkalmazzák. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). malariae P. a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. A gyorsan ható szereket (chloroquin. mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. A P. a giardiasis. A proguanil hatása igen lassú. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak.

amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. de nem hat a máj-schizontákra. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. ovale schizon- tákat. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. hányinger. Gyakori kórokozó a bélben. amely elöli a májban az „alvó” P. A P. mint a pyrimethamin. mint a humán enzimhez (vö. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. A világ legnagyobb részén a P. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. vivax és P. hasmenést. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. bôrkiütést. fejfájás. Ha a quinin-rezisztencia ismert. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. vagy feltételezett. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. A P. Hatásmechanizmus. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. körte alakú protozoon. ovale fertôzésekben alkalmazzák. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. hányást. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. Számos mellékhatása van. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. A két gyógyszer szelektíven toxikus. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. a diloxanid furoát adása is szükséges. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. Ugyanakkor. Nemkívánt mellékhatások. és a neurológiai panaszokra hatástalan. A magasabb dózisok hányingert. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. Co-trimoxazollal (37. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. amit nem célszerû használni a kezelésére. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. vivax és P. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. csak a támadáspontjuk különbözô (35. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. hányás. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. Valószínû. A chloroquint általában orálisan adják. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. Mind a bôr-. A vér–agy-gáton nem jut át. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. fejezet) alkalmaznak. A chinin szükség esetén (pl. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. felfúvódást és hasmenést okoz. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. immunszuppreszszív szerek. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. ahol nagy a valószínûsége a P. fejezet. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. amelyek idônként végzetesek. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. 91 . a mefloquint és a halofantrint a P. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. A chinin. A suramin. fejezet) második választásként alkalmazzák. ugyanakkor kevésbé toxikusak. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. A pyrimethamin. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. A pyrimethamin és dapson kombinációját. parenteralisan vagy inhalálva adva. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. 40. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. Hatásmechanizmus. ahol cysták találhatók. A P. A chinint.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. methotrexat. orálisan. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). fülzúgás. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. fejezet). míg a tünetmentes fertôzésekben. amely toxikus. A pentamidint és amphotericint (40. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge.

A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. Éppen ezért toxikusak. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. Számos rákos megbetegedés. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl.43. míg mások (ciklus-specifikus szerek. ribosomális. vagy ha az nem lehetséges. hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. há- . de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. mind a tumorsejtekre. egészséges sejtekre nézve. hányinger. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. ábrán balra). Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. mint pl. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. mind az osztódó. de különösen a csontvelôt. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. mint a monoterápia. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. mint az ép szövetekben. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. a procarbazin. mint daganatellenes szereket. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés).

A leukaemiák. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. akut leukaemiákban. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. míg toxicitásuk nem additív. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. prochlorperazinnal. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. 93 . hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. A doxorubicin antraciklin származék. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). ellentétes hatású hormonok.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. Ez. melanoma). hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. alopecia és csontvelôszupresszió. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. orchiectomia prostata-carcinomában). buserelin) alkalmaznak. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. gekre toxikus hatású. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. Antipirimidinek. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. különösen az emlô. A chlorambucil orálisan alkalmazható. a vincristin (oncovin). Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. colorectalis carcinoma. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. orális és intestinalis ulceratio. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). Ennek ésszerû magyarázata. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. Néhány tumor. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. feltehetôleg azért. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. Gátolja a DNS. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. a tumort végül is el lehet pusztítani. mint a folyamatos monoterápiával. de vesekárosodást okozhat. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. Például a mustárnitrogén. A fluorouracilt általában iv. hasmenés. az akrolein. adják és a szolid tumorok. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. A tamoxifent. A vincristin és a bleomycin kivételek. de kevésbé neurotoxikus. Egyik metabolitja. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. mint ösztrogén-antagonistát. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. Nem myelotoxikus. A vegyületek fôként az akut. Nemi hormonok és antagonistáik.nyás (antiemetikumokkal. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. rendszerint kombinációban más szerekkel. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. Jótékony hatásuk attól függ. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. mint a tumorsejtek. pl. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz.és RNS-szintézist. Az akut lymphaticus leukaemiában.

a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*.o. 94 . a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. amelyek lassítják a gyomor kiürülését). de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. csak általános ellátást igényel. methionin p. A betegek legtöbbje.v. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). * Paracetamol + dextropropoxyphene. mint 1%. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. A szerek további felszívódását csökkenthetjük. epilepszia. ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). különösen férfiaknál. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek.v.v. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl.44. Ugyanakkor. diabetes) egyéb okait. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. amit elérhetô helyen maradt. hypo). vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. aki önmérgezését feltárta. A két. fejsérülés. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet.

Aktív szén ismételt dózisai. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. amely metabolikus acidózist okozhat. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. mint pl. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. amelyet még akkor végeztek. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. Ez ionizálja a gyenge savakat. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. amelyhez a szer abszorbeálódik. a betegek kb. szükségessé téve további dózisokat. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. mind a szert). Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. Normál esetben a paracetamol. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. A sav-bázis zavarok bonyolultak. A döntés. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. Ha a beteg eszmélet vesztett. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. az amfetamin és az „ecstasy”.5-8. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. beleértve az anaphylactoid reakciót. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. mint pl. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. oxigén a hipoxia korrekciójára. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. Alkalikus diuresis. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. akkor az antidotum kezelést folytatják. Az acetil-cisztein (intravénás. akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. Ehhez hasonlóan. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. 95 . perifériás arteriák elvesztése). amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. pl. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. 15%-nál fordul elô. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Azok a betegek. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia.5). a lítiumot. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. A módszer elônye. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. A szén nem abszorbeálja a vasat. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. Az opioidok kómát. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. légembólia. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. attól függ. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. infectió. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). hallucináció. légzési alkalózist okoz. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. Nemkívánt mellékhatások. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. amelyet aktív szén adása követ. Azok a betegek. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. a hiperventilláció és a verejtékezés. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. a gyomrot ki kell üríteni.

vagy tubuláris szekrécióval (pl. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. 4. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. 0. gentamicin és más aminoglikozidok. A dózistól független (idiosyncrasiás. a digoxin. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. az antiarrhythmiás szerek. és bár ezek ritkán életveszélyesek. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. vagy a megváltozott farmakokinetikának. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. anxietás. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). a hipoglikémiás szerek. benzodiazepinek – insomnia. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. akiknél sokkal valószínûbb. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. ha a szer glomerulus filtrációval. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. a xantinok. digoxin. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. fejezet). az aminoglikozidok. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. . heparinnal elôidézett vérzékenység). vese elégtelenség) tulajdoníthatók. de a többi reakció nehezen osztályozható.45. amphotericin. captopril) választódik ki.

mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. A szérum betegség III típusú reakció. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. Így. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. tartozik a penicillin. Az anaphylaxis I típusú reakció. Néhány gyógyszer kivételével (pl. a rákellenes szerek. tolbutamid). dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. Például. vese glomerulusok) falában. A nagy molekulák. ha primaquint (42. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. Azok közé a szerek közé. ezért ha lehetséges. benzodiazepinek és az alkohol. fejezet). amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. vagy csökkentik (pl. Metabolizmus. Kiválasztás. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. Ez különösen súlyos. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. pl. Néhány gyógyszer (pl. bôr- kiütés. azok. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. fejezet) kapnak. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. arthritis. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. pl. phenytoin. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. vaccinák.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. phenobarbital. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. dextrán maguk is immunogének lehetnek. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. urticaria és lymphadenopathia. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. de az immunszupresszió (pl. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. warfarin. amelyek közül néhány életveszélyes. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. a hasonló hatású szerek pl.) Megoszlás. A betegség tünetei láz. hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. de egyben természetesen ritka is. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). fejezetben kerülnek tárgyalásra. A legtöbb gyógyszer. A létrejövô komplexet. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. pl. metoclopramid). warfarin). néhány kivétellel. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). az atopiás betegségben (szénanátha. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. Az alkiláló szerekrôl (pl. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). a warfarin (többszörös veleszületett defektus). A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. Más példák a 4. carbamazepin. Megfordítva. az érintkezésre való érzékenység oedemás. Így. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. inzulin. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. Bôrkiütések. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. cyclophosphamid) azt feltételezik. a valproat. amelyek növelik (pl. Az enzim gátlók (pl. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. 97 . antibiotikum tartalmú krém). phenitoin. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. átjut a méhlepényen. anaphylaxis). TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. asthma. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát.

liof. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut. max. gran. amp. supp. fenn. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. MediMedia Információs Kft. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. 2000 Gyógyszerek. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. MediMedia Információs Kft. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. és DokiNET Kft. inf. im. iv. tápszerek ATC sorrendben. drg.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. sol. NE rect. 1999 Vademex 1999. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük..el. inj. susp. mg/ttkg mill. tabl. Budapest. 1999 99 . Budapest. Budapest.. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. caps. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.. sc.

Lásd alk. inj.25% – Adrenalin 0. módjától függôen. inj. Lásd alk. módjától függôen. el. Marcain 0. Lásd alk. el. el.2% Dr. inj. Prokain 1% Egis Human inj. Lásd alk.5. A beavatkozás helyétôl. inj. Egis inj. procainum 100 . A beavatkozás helyétôl.001% inj. inj. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. el.0005% inj. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. módjától függôen. módjától függôen. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. A beavatkozás helyétôl. el. inj. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. inj. inj. Lásd alk.5% – Adrenalin 0. Lidocain 1. inj. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. módjától függôen.0005% inj.

5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. inj.08 mg/ttkg iv. inj. inj.08-0. sc.5 mg im. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok.06-0.6 mg/ttkg 0.6. lásd alk. 0. inj. inj. 2.5-1. inj. tabl.6 mg/ttkg 0. 0.. drg. el.07-0. 101 . inj.25 mg/ttkg 0.5-10 mg sc. caps.1 mg/ttkg iv. 15-100 mg 1 mg im. 1. inj. ICN Magyarország tabl. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut.3-0. 0.

-kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. szemcsepp 5× 5× lásd alk. el. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. 2-4 × 1 csepp 1-1. szemcsepp szemkenôcs susp. -kenôcs szemcsepp. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp.el.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . 2-3 × 5 × 1 csepp. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp.10. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp.

Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.és fülcsepp 1–2 csepp 103 .

4 mg 0. tabl. sol. 1.15-0. caps. inh. inh. sol..1-0. aerosol. por inh. aerosol aerosol aerosol.75 mg sc. aerosol inh.. inj.11. aerosol inh. caps.5-1 mg sc. por caps. 0. inj. 10 mg 30-45 µg. por inh.5 mg 0. aerosol inh. por aerosol 0. tabl. aerosol inh.. tabl.2 mg 0.4 mg 9-18 µg 0.. tabl. 5-15 mg 15 mg 104 .6-1. Asthma. aerosol inh. aerosol aerosol inh.2-0. aerosol inh.2 mg iv. tabl.2-0.6-0.2-0. inj. elixir retard caps. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0. inh. caps.. sol. tabl. por inh. inh.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0.4 mg 0.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. tabl.6-1. aerosol inh. tabl. im. inj. inh.3-0. inh. aerosol inh...2 mg 0.3-0. inh.5 mg sc. im.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. inh. sirup. tabl. caps. por aerosol aerosol aerosol inh. sol.

sirup.. tabl. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. tabl. supp. tabl. sirup.. inj. tabl. supp. caps. sirup. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. rágótabl. inj.. retard caps. 105 . caps. supp. tabl. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. inj. drg. csepp inj. filmtabl. retard tabl. supp. tabl.. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im. tabl. supp. (gyermek) csepp caps. retard tabl. tabl. inj.... retard filmtabl. drg. tabl.5 mg.F. 75-100 mg 4 mg iv. sirup. tabl.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. tabl. filmtabl. tabl. tabl. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. tabl. 1 mg im. inj. susp. tabl.M. retard caps. inj...5-19.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

A07D) attapulgitum bismuthum subgall. tabl.5 g Salazopyrin EN 0. drg. caps. el. el.. supp. el. adszorbensek. Falk Pharma susp. alk. caps. el. filmtabl.. retard tabl. el. el.sol. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk.6-3. porkeverék 1. lásd alk. drg. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. tabl.8-3. drg. tabl. lásd alk. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. alk. filmtabl. sol.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. max. 600 mg 1-5 g 2. motilitás csökkentôk (A07A. klízma tabl. caps. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. drg. A07B.2 g lásd alk. drg.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. caps. el. drg. lásd alk. klizma int. el. 10-40 mg lásd alk. el. el.1 g 5 mg 9g 4 mg.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . tabl. tabl. enema por caps. caps. filmtabl. por. tabl. oldat Bélfertôtlenítôk. lásd alk. lásd. 170-340 mg lásd. tabl. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0. supp. drg.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. int. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. tabl. el. tabl. el.2 g lásd alk. tabl. 1. supp.. caps.

inj.. caps. tabl. Napi átlagdózis 25-100 mg max.14. retard tabl. filmtabl. tabl. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. 400 mg 20-80 mg fenn. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . tabl.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. tabl.. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. tabl. tabl. Egis Servier tabl. tabl. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. 10 mg 1. inj. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. tabl. tabl. 200 mg 50-200 mg max. max. 4 tabl. tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. Biochemie (Novartis) tabl. 400-800 mg iv.5 mg 0.

A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1. filmtabl. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl.5-1 mg fenn. tabl. fenn.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. retard caps. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 . 2 g 1-2 mg 40 mg. tabl.5-3 mg este 0. tabl. tabl. retard caps. tabl.2-0. ua. filmtabl. tabl. tabl. max. inj. inj filmtabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. max. filmtabl.. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. tabl. 150 mg 1-4 mg 0. tabl. filmtabl. tabl. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv. inj. 80-360 mg ua. tabl. tabl.2-0.4 mg iv. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. tabl. filmtabl. tabl. tabl.15. filmtabl. tabl. 1-2 mg 5-7. tabl. tabl. tabl. inj. tabl. filmtabl.. 10-20 mg tabl. filmtabl. tabl. inj.4 mg 0. tabl. filmtabl. 0.4 mg 250-500 mg.

max. filmtabl. retard tabl. tabl. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. tabl.. caps. tabl. tabl. tabl. tabl. el. el. filmtabl. tabl. tabl. max. retard filmtabl.63-1. tabl.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. filmtabl. filmtabl. tabl. 80 mg 10-20 mg. tabl. tabl. inj. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. Atenolol comp. inf. el. tabl. tabl. filmtabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. spray drg. tabl. max. tabl. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. tabl. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. tabl.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. retard filmtabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. tabl. tabl. filmtabl... 12. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . cilazaprilum enalaprilum 2. retard caps. inj. tabl./inf. tabl. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. tabl. retard drg. retard caps. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. retard film inf. tabl. tabl. retard filmtabl.

tabl. caps. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl.5-5 mg. tabl. 80 mg 113 . tabl. filmtabl. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. filmtabl. caps. el. caps. max.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. lásd alk. filmtabl. el. tabl. caps. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2.

el. el. el.c. retard tabl. aerosol. sol. retard caps. filmtabl. inj./inf. 5..4 mg. retard caps. retard caps. retard caps. aerosol. filmtabl. inj. tabl. retard tapasz tapasz inj. tabl. raterd tabl. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk. lásd alk. retard tabl.05-0. tabl.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. retard caps.. inf. tapasz tabl. el. 40 mg/2 óra 0. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite.. inj.2-10. tabl. el. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . lásd alk. lásd alk. tabl. caps. tabl. 0. max. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj. tabl. el. el. caps..16.3-12.5-1 mg/óra lásd alk. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. el. spray caps. retard tabl.8 mg 20-120 mg./inf.. lásd alk.75-3 mg/óra lásd alk. 1. tabl. lásd alk. tabl. 0. tabl. tabl.

tabl..B.. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal. 300-900 mg 300-900 mg 0. tabl. retard tabl.5-2. retard caps. filmtabl. inj.. inj. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj.A. retard caps. inj. 360 mg 240-360 mg lásd alk. el.. inj. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I. filmtabl. Boehringer Ingelheim inj. lásd alk. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. caps. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I. caps ICN Magyarország caps.C.. lásd alk. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. tabl. 4 mg/ttkg im.. IV. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. filmtabl. tabl. inj.0 mg/ttkg lásd alk. drg. tabl. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . retard filmtabl.17. inj. el. el. tabl. el. tabl. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj.. drg. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III. el.

el. tabl. inj.3-0. 0. lásd alk. inj. csepp. por amp. 20-60 µg iv. el. el. el. el. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0.. lásd alk. inj. por amp.05-0. inj.18. inj. el. lásd alk. 30-50 NE/ttkg lásd alk. lásd alk. inj. el. el. inj. tabl. lásd alk. lásd alk.5-10 µg/ttkg/perc 0.c.c.5-1. el. 0. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. csepp. el. tabl. csepp lásd alk. lásd alk. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. inj. el. caps.2 mg iv. tabl.2 mg s. el. inj. lásd alk. el.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. el. por amp. tabl. inj. el. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj.. el. im. inj.1 mg iv. lásd alk. inj. inj. el./inf./inf. lásd alk. 2. por amp. el.5-40 µg/ttkg/perc 1. el. por amp. lásd alk. infúzióhoz por amp. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac. inj. inj. lásd alk. im. lásd alk. lásd alk. inj. el. lásd alk. lásd alk. el./inf. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. inj. 5 mg lásd alk. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 .5 mg s. 0. tabl. lásd alk.

pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. el. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. lásd alk. por amp. por amp. /inf. lásd alk.5-1 millió NE iv. el. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. tabl. el.. inj. inj.el. lásd alk. 20-40 mg iv.. el. lásd alk. tranexamicum lásd alk. el. por amp. lásd alk. por amp. im. inj. lásd alk. inj. por amp. el. inj. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. por amp. por amp. sol. por amp. + faktor IX. inj inj. el. 50-200 NE/ttkg iv.. por amp. lásd alk . 10-20 mg iv. 500-1000 E 50-100 mg iv. el. lásd alk. lásd alk. por amp. inj. 0. lásd alk. el. lásd alk. lásd alk. por amp. el. 1-3 g iv. filmtabl. filmtabl. lásd alk. el. por amp. el. lásd alk. lásd alk. im. el. el. inj. el. el. lásd alk. por amp. lásd alk. és X. lásd alk. lásd alk. el. inj. inj. inj. lásd alk. por amp. IX.. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. faktor VIII. el. el. faktor II.. inj. lásd alk. el. faktor VIII. 100 mg im. lásd alk.el. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . gran. inj. 15-30 g 16-24 g iv. filmtabl. el.. el. el. por amp. paraamino-methylbenzoicum ac. lásd alk. filmtabl. 1-3 g 1-2 g lásd alk. inj. por amp. lásd alk. por üveg por amp. el. por amp.

és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. retard caps. filmtabl. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. caps.. caps. caps.és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. 1000 mg 118 . tabl. filmtabl. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. tabl. filmtabl. max. 20-40 mg 20 mg.20. caps. filmtabl.

tabl. caps. caps.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. sirup inj.5 mg 1. inj. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj. el. 100-200 µg im. 50-150 NE/ttkg iv.5 mg 325-650 mg 512. 325-650 mg 640 mg 512. csepp. tabl. tabl. inj. drg. el. sc. 119 . inj. tabl. retard drg.. 150 NE im.21.. 62. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl.. sc. inj. filmtabl. inj. 3-9 mg 2. szirup filmtabl. csepp.. filmtabl.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk.5-5 mg 300 µg im.

% 1. inj. inj.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2.5-4 tf. 7. drg.5 mg/10 ttkg állapotfüggô. inf. inj. inj. lásd alk. el. tabl. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg.5 mg/ttkg iv.. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. tabl. sol. életkor függô 100-200 mg iv. tapasz inj.5-5 mg iv. inj.5 mg rohamkor. 0. ostya-tabl.22.% 0. 300 mg 23. fenntartó 2. tabl.5-2.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. emulsio/inj.. inj.5-4. inj. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 . sol.. tabl. max. sol. el. 2. 5-10 mg/ttkg lásd alk. 50-120 mg. orrspary..5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl.5 tf. individuális 2. 4 mg 0. el. inj.5-10 mg lásd alk. 0.

tabl.5 mg 0. 0. tabl. inj. rect. drg.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. tabl.24. tabl. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. im. tabl. inj. tabl. 2. tabl. tabl. drg..5 mg iv. Farm.5 mg 15-30 mg max. tabl. inj. caps. retard tabl. tabl.5-15 mg po.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. Farm. tabl.25-0. 121 . tabl. tabl. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab. tabl. tabl.75-1. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl.5 mg 0.. tabl. sol. tabl.75-7. tabl.. rect.5 mg Boehringer Ingelheim tabl. tabl. tabl. filmtabl. sirup tabl.75-1. drg. sol. 7.5 mg 0..25-0. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg.75-1. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. inj. caps. tabl.. tabl. tabl.75 mg 0.

tabl. retard drg.. tabl. max. retadr tabl. 500-2000 mg 250 mg. tabl. sirup filmtabl. caps. tabl. sirup (gyermek) inj. sirup. tabl. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . inj. tabl. 150-250 mg iv. 3-6 mg 1 mg iv. inj. tabl... fenn. inj. inf... fenn. sirup caps. supp. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. caps. tabl. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. tabl.. 4-8 mg 1. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. caps. tabl. tabl. sirup susp. drg. tabl. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv. susp. tabl.. max. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl.. tabl. rágótabl. tabl.25. tabl. retard tabl.5 mg. tabl.. 125-500 mg. filmtabl.

5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. tabl. caps. inf. caps. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. tabl. 16 mg 7. tabl. filmtabl. el. tabl.. tabl. tabl.26.25-2 g fokozatosan lásd alk.5-3 mg 10 mg 123 . tabl. tabl. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. 2 mg. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. tabl. tabl. max..

75-600 mg 50 mg im. filmtabl.. 200-400 mg im. inj.27.. tabl. inj. inj. filmtabl. tabl./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . tabl. 12. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. 20-40 mg/2-4 hét 12. filmtabl. csepp inj. inj. tabl. filmtabl. filmtabl.. tabl. tabl. inj. tabl.. tabl. tabl. sol.5-25 mg/2-4 hét 2.25-18 mg 5-10 mg im. tabl. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. filmtabl. inj. inj. drg. inj. tabl. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. 50-100 mg/4 hét im.. inj. iv.. drg. iv. inj.5-300 mg 150 mg im. inj. csepp.

75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg.. filmtabl. max. filmtabl. inf. 100 mg 25-150 mg iv. inf. inj. caps..4 g 2. caps. caps..2-2. 200 mg 37. inj. inj.4 g 3. drg. drg. caps. filmtabl. tabl.. max. filmtabl.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. filmtabl. iv. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj.. inf. tabl. filmtabl. 12 mg 50 mg. individuális 2. caps. caps. filmtabl. inj... tabl. filmtabl. tabl. 5-10 mg 120 mg 17. filmtabl.4 g 2.. max. tabl.. inj. filmtabl. filmtabl.4 g. filmtabl. csepp. drg. inj. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg. caps. 50-100 mg im. filmtabl. sol. filmtabl. sol. drg. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. filmtabl. max. filmtabl. filmtabl. inf.. 50 mg 8 mg. sol. tabl. inj. drg. im./inf..28. tabl.3 g (7-13 éves) 1. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. max.5 mg 75-500 mg.. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl. inj.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) ..4 g 300-600 mg 30 mg.

50-300 mg sc. caps. im.. inj. inj.3 mg/ttkg iv. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk.. retard tabl. im..15-0. lásd alk. filmtabl. supp. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl.. tabl. sc. inj. tabl. el... retard tabl. caps. im. 20 mg 20-60 mg 0. tabl.29. tabl.. csepp caps. tabl. el. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps. supp.. 0. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. 25-75 mg 50-100 mg iv. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. caps. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . retard caps. inj. inj. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. Napi átlagdózis lásd alk. supp. el. inj. inj... inj.. im. inj. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30.

inj. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. gran. supp. filmtabl. im.. retard tabl.. tabl. tabl. retard caps. drg. 50 mg/ttkg 3-6 tabl. drg. inj. caps. caps. filmtabl.. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl.. tabl. el. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. filmtabl. caps. drg... rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. caps. csepp tabl. filmtabl.... 32. mefenamicum ac. tabl.. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem .. filmtabl. sol. 1998 mg lásd alk. filmtabl.. tabl. retard tabl.. filmtabl. supp. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. inf. retard drg.. drg. inj. filmtabl. susp. filmtabl. drg. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. el. inj.. supp..31. tabl. caps. supp. niflumicum ac.. filmtabl. supp.

200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3. tabl.. inj. gél. inj. filmtabl. supp.3-10 mg/0. caps. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. caps. gran. supp.. tabl. max. Napi átlagdózis 7. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. tabl.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im.... supp.3-1 g 128 . susp. filmtabl. caps..5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. filmtabl. tabl. 3-szor 3-5-ször. inj. caps. tabl. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl.. tabl..Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. supp. emulsio gél sol. caps. tabl. poramp. tabl. filmtabl. supp. supp. caps. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl... filmtabl. supp..

sirup.5-4 g 0. supp. caps. tabl.0-3. tabl. 1-4 tabl. pezsgôtabl. rágótabl. 0. tabl.5 g 0.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. tabl. pezsgôtabl. 2-3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl. tabl. pezsgôtabl. pezsgôtabl. 1 tasak 1-3 tabl.. tabl. tabl. gran. 3 × 1-2 tabl. tabl. inj. supp. 129 phenacetinum + .5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0.3-3. por pezsgôtabl.. por por pezsgôtabl. tabl. sirup.0 g 6 × 1-2 tabl. tabl.. tabl. inj. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0.5-4 g 0. 3 × 1 tabl. pezsgôtabl.5-2 g 0. tabl. lásd alk. filmtabl. tabl. (gyerek) tabl. pezsgôtabl.9 g 1. por pezsgôtabl. drg. el. susp. tabl. 1 amp. tabl. tabl. supp. supp. filmtabl. tabl. supp.. filmtabl. 500-1000 mg 0. 2-3 × 1-2 tabl..Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. tabl. tabl. im.4-3.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. por filmtabl. pezsgôtabl.2 g 1. 320-640 mg 1.. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. tabl. sirup. tabl. supp. caps. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. pezsgôtabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac.

inj. 0. sol. tabl. inj.. tabl. kenôcs. tabl. tabl. tabl. tabl. rectal caps. krém. sol. inj. krém emulzió kenôcs. krém. el. lásd alk. el.. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . krém. tabl. 125-250 mg im. inj. el. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. sol. 4-48 mg lásd alk. krém kenôcs. inj. el. krém. lásd alk.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. supp. 25-50 mg lásd alk.1-0. kenôcs. tabl. kenôcs. inj. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. 20-240 mg lásd alk. sol.. inj. inj. 30-300 mg iv. inj. sol. el. krém kenôcs kenôcs kenôcs.33. krém. inj.

Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . sol. 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs.

tabl. el. inj. sol. intrauterin tabl. inj.6 mg sc. lásd alk. tabl. el. tabl. tabl./inf. 25-50 mg lásd alk. tabl. tabl. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. inj.5 mg 1-2 mg 0. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl. tabl. 2. ill. tabl.5-1. inj. tabl...15-0.5-3. drg. el. el. 132 .75 mg. inj. drg. tabl. lásd alk. lásd alk. 400-1000 mg lásd alk. hüvelytabl. 0. tabl. drg. tabl. lásd alk. el. csepp. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj.1-0.2 mg iv. tabl.. drg. gel inj. el. im.. drg. tabl. lásd alk. idikációtól függôen lásd alk. el.el. drg. tabl. caps. el. drg. tabl. caps..34. drg. inj.5-1. individuális 0. drg. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. 0.5 mg 0.25 mg im.

el. 1 tabl.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl.05-0. el. tabl. tabl. 0. drg. gél tapasz hüvelytabl. lásd alk.25 mg 0.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. lásd alk. 2 × 1 hetente 25 mg. el. hüvelycaps. tabl. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. drg. filmtabl.5-10 mg lásd alk. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. tabl.5-1. el.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. tabl. tabl. caps. 133 . tabl. el. inj. lásd alk. lásd alk. inj. 2. el. tabl. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. el. tabl. el. drg. lásd alk. el. el.3-1. tabl. tabl. filmtabl. hüvelykúp. naponta lásd alk. el. naponta 1 tabl.5 mg 25 mg. inj. krém drg. filmtabl. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. hüvelykúp tabl. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. tapasz tapasz filmtabl. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. 24 mg 2 × 1 hetente 0. lásd alk.

filmtabl. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . el. Napi átlagdózis lásd alk. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. tabl. drg. inj. drg. inj. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl.5-10 mg 0. tabl. caps. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. tabl.5 mg Egyéb urológiai készítmények. inj. inj. caps. caps. lásd alk. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. filmtabl. 3 × 2. tabl. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. inj. retard filmtabl. caps. 7. el. 100-800 mg 2. el.4 mg 1 mg.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. inj. el. filmtabl. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. inj. inj. retard caps. filmtabl.

Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig.. tabl. tabl. inj. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl.35. 135 . individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl. orrspray inj. tabl.. inj. tabl. el.

. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. patron inj. tabl. tabl. tabl. tabl. inj.36. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj.. filmtabl. 3 g 136 . patron inj. tabl. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok. patron inj. 150-300 mg 150-300 mg 2. 40 mg 15-120 mg 1... inj. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl.7 g max.5-15 mg max. tabl. patron inj.5-20 mg. inj... patron inj. 8 mg 2.. tabl.. patron inj. inj. inj. tabl.. patron inj. max. filmtabl. inj. max. tabl. inj. patron inj. patron inj. inj.

400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk. inj. tabl. tabl. krém krém. tabl.4 g. tabl./inf. 1. tabl. el. filmtabl. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . inj. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. trimetoprim. inj./inf. filmtabl. tabl.. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. sirup.37. el./inf. susp. 500-1000 mg 800 mg max. el. alk.6-2. inj. tabl. 800-1600 mg. filmtabl... tabl. inj. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. filmtabl. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk./inf.

inj. por susp. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. inj. caps. inj. 6-15 g iv. susp. susp. pos susp. iv. caps. por sirup tabl. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im.. iv. 0. susp.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. por susp..38. inj. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . filmtabl.5-3 g 1.. sirup tabl.8 g iv. por. filmtabl. inj. NE im. por sirup.. filmtabl. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. 0.5-12 g 1125-1875 mg 3. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps.... filmtabl. caps. tabl.6-4. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj.susp.5-3 millió NE életkor függô. gran. 1. lásd alk. inf. filmtabl. filmtabl.4-1 millió NE im. caps. inj. inj. el.4-0..6-4. 5-24 millió NE im. inj. tabl. 1.. tabl.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im.. 138 . inj. 30-40 g iv.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. 3-4 millió NE 1. por susp. caps.. tabl... inj. inj. caps. filmtabl. por sirup.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.8 mill. por sirup inj. tabl. susp. caps.

1-4 g . susp. inj. susp. inj.. inf. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. 1-3 g im.. por susp. inj. por susp. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. inj. inj.Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. filmtabl. 1000-1500 mg im. inj.. inj. 2. susp. 400 mg 3 g iv. 2g 400 mg iv. inj. max. inj.5-6 g im.. el. iv. iv. retard tabl. 2g 0. iv..25-4..... inj.25-4. 500-1000 mg 3-6 g im. caps. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1. filmtabl. inj.. inj.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf. caps. Napi átlagdózis 1 g. Biochemie (Novartis) inf. caps. gran.. caps. iv. gran.. inj. caps. por susp. inj. iv. im. por susp. susp. susp.. inj. por susp.56 g im. inj.. caps.. inj.. inj. gran. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im. tabl. retard filmtabl. inj. caps. tabl.56 g im. inj. susp. inj. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. sirup gran. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv./inf.. inj. susp. gran. caps. gran. por/inf. cefuroximum 2. caps. por.

dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone. filmtabl. por susp.. caps. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. 1. caps.. 1 g lásd alk.. inj..-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S. sirup 1. tabl. por/sirup por/sirup retard filmtabl. 15-20 mg/ttkg im.C. susp. granulátum susp. caps. tetraciklinek. susp. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. filmtabl. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im.. caps. max. granulatum sirup inj. granulátum /sirup susp. iv. inj. caps. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. granulatum/ sirup inj. tabl. filmtabl. filmtabl. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. Antibiotic S.6-4 g 0. filmtabl.A. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. filmtabl. max. iv. Chinoin (Sanofiinj. caps. inj. filmtabl.. caps.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im.39. por/inf. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. filmtabl. . caps. inj. inj tabl. el.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. nap 200 mg 2.

krém kenôcs kenôcs. hintôpor kenôcs hab.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .

sampon kenôcs kenôcs.. el. inf. sol.40.. sol.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. 0. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl. krém.. sol. el. krém. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl.8-4 g 0. hintôpor krém hintôpor. krém.. inj. caps. rágótabl. caps. 0. tabl. tabl. Gomba.. krém. el. . inf. el. körömlakk. filmtabl.8-4 g lásd alk./inf. inj. tabl. susp. spray spray hintôpor lásd alk.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf. inf. el.. tabl. el. inj. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. inj. el.8-4 g lásd alk. krém. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. 750-1500 mg lásd alk. el. körömlakk krém.el. Abbott Pharmavit (BMS) caps. el. 1-2 g lásd alk. hintôpor krém.. caps. susp. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0.. caps. lásd alk. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. tabl. lásd alk. kenôcs. inf. tabl. sol. spray kenôcs. krém. sol. lásd alk./inf. tabl. caps. hintôpor kenôcs. sol./inf.

el. Parazitaellenes szerek I. Decaris Vermox Richter Richter tabl. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) .Vírusellenes szerek (D06BB) 41. el. el. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. tabl. tabl. tabl. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. sol. tabl. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. lásd alk. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. gél lásd alk. Parazitaellenes szerek II. 500-2000 mg 2000 mg . krém krém kenôcs kenôcs gél.

por/inf.43. 20 mg/m2 testfel. inj. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. inf. kenôcs inj. 15-30 mg im.. 1-1. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel. lásd alk. 35-100 mg/ m2 testfel. 100 mg/m2 testfel.el. 60-75 mg/m2 testfel. inj. inj. inj. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. 60-75 mg/m2 testfel./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel. caps./hét 5-6 g/m2 testfel. 144 .1-0. inj. inj. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg.. iv. inj. inj. tabl. caps. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. inj./inf. inf. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) .Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med.. inj. inj. inj. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. inj. inj. inj. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel. tabl. por/inf.. tabl. tabl./inf. sc. lásd alk. inf. inj.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. el./6 hét 0.4 mg/m2 testfel. conc. tabl. inj. 100-200 mg/ m2 testfel. inj. 60-75 mg/m2 testfel. iv. inj. inf. caps. conc... 25 mg/ m2 testfel. Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl. inj. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. inj. tumortól függô. inj. inj. inj. inj. inj. inj. tabl. 25-30 mg/m2 testfel.

tabl. tabl.5-1 millió NE 145 . Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I. inj. iv. tabl. tabl. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. tabl.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. cocn. tabl.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj.9 mg 1-1. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. inj./inj. filmtabl. inj. inj. caps. lásd alk.5 mg/m2 testfel.5 mg/7 nap sc.2 mg 6.6 mg/28 nap 10. 14 mg/m2 testfel. sol.3 mg/3-4 hét 3./inf. 400 mg/m2 testfel. tabl. inj. 300 mg iv. 100-120 mg/m2 testfel. 30-45 mg/m2 testfel.8 mg/12 hét 3.inf. 400 mg/m2 testfel. por/inf.. caps./inf. 20 mg 0. inj..75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. orrspray implantatum implantatum implantatum inj. 20-50 mg/m2 testfel. inj. tabl. inj.. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. 50-150 mg/m2 testfel. 3.. inj. tabl. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel. inj. inj.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. por/inf. caps. iv. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. 0. el. caps.A. inj. Kyowa Hakko Kogyo inj. orrspray inj. sol. 2-6 mg iv. inj. tabl.

1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 .Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. inj.. sol. inj. inj. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. inj. inj. inj./inf. inj. inj.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. ivóoldat. caps. inj.

45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 84. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 91 ampicillin 82. 81 makrolidok 84. 84. 27 α-blokkolók 24. 91 antimetabolitok 92. 37 szemészeti hatások 26. 87. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 71 instabil anginában 38. 29 szívelégtelenségben 42. 85 nitro-imidazolok 80. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 21. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 54. 25 angina pectorisban 38. 57 hatásmechanizmus 51. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 25 α-agonisták 24. 60 amphotericin 86. 19 acetil-szalicilsav 70. 43 acetazolamid glaucomában 27. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 59 vírus infekcióban 84. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 85 cefalosporinok 82. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 39 arrhythmiákban 40. 55 intravénás narcotikumok 52. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 81 penicillinek 82. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 21. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 81 tetraciklinek 84. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 93 H. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 25 asthmában 28. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 25. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 25 hypertoniában 36. 68. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 37 szívelégtelenségben 42. 83 anaemia perniciosa 48. 47 atracurium 19 atropin 22. 25 szemészeti hatások 26. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 53 szorongásos kórképekben 54. 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 55 tireoid 76. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 45 151 . 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 91 promethazin 29. 23. 27 pyrantel 88. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 55 receptorok 51. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 91 primidon 56. 17 primaquin 90. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 23. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 51. 22. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. mint neurotranszmitterek 50. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 73 premedikáció 52. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 65 szerotonin 51. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88.opioid receptorok 64. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 53 prilocain 16. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 89 pyridostigmin 18. 21. 67 propofol 52. 35. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 23 szemészeti alkalmazások 26. 9 adrenerg 20–21. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 29 bélbetegségekben 32. 51 NMDA 51 opioid 64. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 33 tumorok kezelésére 92. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80.és bélmotilitás 22. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 83 hiperszenzitivitás 83. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 79 muszkarin 21. 51 nikotin 19.

41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 35 hypertoniában 36. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 37 szivelégtelenségben 34. 87 zidovudin 86. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 35. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 45 valproat 56. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful