M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

trimetoprim. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II. kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. makrolidek és chloramphenicol 84 5 .és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. tetraciklinek. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.

H. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat.D. Az ismeretek birtokában.. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben. Az alapelemek megértése után. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. London (abuot 700 pp). 6 . Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. G. 3rd edn. Lewis. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról.M. antiemetikumok. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. 3rd edn.M. amely kb. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul. Churchill Livingstone. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. További szakirodalom British National Formulary. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. M. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. A könyvben. fejezettel. Ritter professzornak és Dr E. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. J. (1991) Pharmacology. (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. kezdjék az 1. Edinburgh (855 pp).Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott.P. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. Ritter. & Dale. London (725 pp). A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. L. Edward Arnold. valamint annak a sok hallgatónak. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. bélféregellenes szerek. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain.K. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. & Mant.

az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. Budapest. és a készítményeket a gyakorló kollégák. hisztamin). A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. Tudom. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása.és gyógyszerészhallgatóknak. fogorvostan. Végül. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. Laszlovszky István 7 . Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. természetesen specialitásokként alkalmazzák. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. illetve után komoly elszánást igényel. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. Az újabb. 2000. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. hogy igen tö- mören. április Dr. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. illetve éppen vizsgára készülve. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. A siker Magyarországon sem maradt el. hogy az önképzés a napi munka mellett. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. Ezt annak köszönheti. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. lidocain = lidocainum). majd felelevenítésében. Nyugodtan állíthatjuk tehát. valamint minden más tudományterület hallgatóinak is. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában.

A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. Azokat a gyógyszermolekulákat. hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. anaemia aplastica) terjedhetnek. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek. amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. Mások. általános érzéstelenítôk. gyenge hányás). Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. acetil-kolin). és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. Bizonyos gyógyszerek (pl. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. vagy gyógyszereket. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik.1. agonistáknak ( ) nevezzük. ). Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. fejezet). ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. vagy hormonok (fent jobbra. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. antagonistáknak ( ) hívjuk. . 8 Azokat a vegyületeket (pl. a végzetesekig (pl. A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). csatornák. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. megoszlás (disztribúció). ) lehetnek. de nem aktiválják azt. mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció).

A hormonok. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. 3. mint például a hisztamin. 36. szteroid gyulladáscsökkentôk. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. fejezet). Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. fejezet) és tireoid hormonok (35. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség.4. kininek és prosztaglandinok. ösztrogén-antagonisták. Így. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. A transzmitter. Nátriumpumpa. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. 5-HT). mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. fejezet) lehet gátolni. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. A szívglikozidok (18. 14. acetil-kolin). acetil-szalicilsav). A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása. fejezet). Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). 6. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. 24. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. Ehhez speciális átvivô. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. A szteroid (34. valamint a helyi érzéstelenítôk (5. 34. fejezet) vagy fokozódhat (pl. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. fejezet). ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. 2. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. G-proteinek. A nátrium. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. az antidepresszáns (28. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. Noradrenalin-transzport. orális antidiabetikumok. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. fejezet). fejezet). amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. A transzmitterek olyan vegyületek.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban.5-bifoszfátból képzôdik. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. vagy gátolja (pl. 2. noradrenalin. Bizonyos csatornák (pl. az inozitol-1. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. fejezet). A helyi hatású hormonok (autacoidok). melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. vagy visszavétellel (pl. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. 33. fejezet. antitireoid gyógyszerek. fejezet). fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. 32. amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. A triciklikus antidepresszánsok (28. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. és 8. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. fejezet) azokat. A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). 36.és transzmitterfüggôk. 9 . de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. fejezet). patológiás körülmények között szabadulnak fel. Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. 4. nikotinreceptor. Két példa erre: 1. hasonlóan a cAMP-hez. Ez. fejezet). szerotonin (5hidroxi-triptamin. fejezet). kinázokat aktivál. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. Néhány antikonvulzív (25. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. acetil-szalicilsav. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. γamino-vajsav (GABA) receptor.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. Mindkét messenger. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. 35. hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. fejezet). fejezet) szabályoz. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. fejezet). Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). valamint metabolikus energia is szükséges. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. A csatornák nyitott-zárt állapota.

RO = a receptorok összkoncentrációja. ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. Bizonyos agonisták. még akkor sem. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. .2. A = az agonista koncentrációja. Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. létezik egy receptortartalék). A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. az úgynevezett parciális agonisták. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl.. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. mirigyszekréció) képesek reagálni. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. középen fent). és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. Az agonista. hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. izomösszehúzódás. hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk.-). q). Ezzel ellentétben. belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. balra fent). q). ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. 10 . A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. így érthetô. hogy a maximális válasz nem csökken. s) úgy.

az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. fejezet). amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. de nem aktiválják azokat. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. néhány β-adrenoceptor-antagonista. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. de az a hátrányuk. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. és a KA. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. adrenoceptorok esetében (7. RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. kötô G-proteinek. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. Ezt más szóval. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. 11 . Ennek oka egyelôre ismeretlen. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. 1. és 16. de ez félrevezetô elnevezés. fiziológiás választ hoznak létre. Az a vegyület. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. Parciális agonisták és a receptortartalék. ha önmagukban hatnak a receptorra. A parciális agonisták. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. hogy nem a funkcionális választ mérik. • kötôdési együttható. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre.) olyan hatással rendelkeznek. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. Az irreverzíbilis antagonisták (pl. pl. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. Ezt. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. fejezet). 15. phenoxybenzamin. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben.

nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. phenytoin. amely azt jelenti. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat. Metabolizmus. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. rendszerint a májban. acetil-szalicilsav). a felsô grafikon). Így a lipofilebb. Ilyen folyamatok: 1. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot. A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. át kell jutniuk a bélfalon. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. Azok a gyógyszerek. Gyógyszerfelszívódás. gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. 3. ) 2. ) és egyesek. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. jobbra. 12 . ) kerüljenek. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. mint a protonáltak. Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. bármelyik enzimrendszer telítôdik. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus).). etanol. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl.3. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+).

átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). A clearance igen. ezért ezeket parenterálisan kell adni. inzulin) azonban. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. lásd 27. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). lidocain. Azokban az esetekben alkalmazzák. egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. a neuroleptikumok depokészítményei. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. az ismert terápiás tartományon belül. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. hogy a gyógyszer a keringésben marad. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). citotoxikus szerek). melyben a gyógyszer megoszlik. Bizonyos gyógyszerek (pl. Így. és • olyan gyógyszereknél. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik. hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. de az abszorpció lassítható. Megoszlási térfogat (VD). az illékony anesztetikumok. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. egyben lipidoldékonysága csökken.02 perc–1 azt jelenti. • nagy térfogat beadásakor. néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. A t1/2 (felezési idô) az az idô. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. alsó grafikon). Gyógyszeradagolás.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. Ideális gyógyszereléshez. Néhány gyógyszer (pl. Ez az a látszólagos térfogat. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. de ha az lipidoldékony. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését.69 t1/2 azt jelenti. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. de a gyógyszereket általában oralisan adják. fejezet). Ha a függvényt logaritmáljuk. A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). Az egyensúly akkor érhetô el. felsô grafikon). és ismert sebességgel. Orális alkalmazás. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. A clearance az individuális clearance-értékek összege. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl. Intramuscularis és subcutan injekció. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. kenôcsök). így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. A VD < 15 l érték arra utal. fejezet). sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. ahol reabszorbeálódnak. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. furosemid tüdôödémában). Ez az a vér. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás). benzylpenicillin.).vagy plazmatérfogat. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. nitroglicerin. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl.

mint az anyavegyület. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). pl. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. -SH). melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. -OH. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. fázisú metabolitok. A leggyakoribb reakció az oxidáció. hanem olyan más gyógyszerekét is. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). etanol Máj I. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. különösen azok. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. ). fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). és orálisan inaktívvá válnak (pl. II. fázisú reakciók. lidocain. míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. mint az anyavegyület. A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. vagy szabaddá tétele révén (pl. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. warfarin II. ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). 2. mint az életkor és bizonyos betegségek. ).4. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. a májban válnak még hidrofilebbé. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. cimetidin. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. -NH2. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. Ugyanakkor. Ez azonban nem mindig igaz. További I. fázisú reakciók. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. amelyek a májat érintik. funkciós csoport bevitele. mely mindkettô aktív. nitroglycerin). 14 . Azok a gyógyszerek és I. fejezet) dopaminná. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. pl. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. Például az antiparkinson hatású levodopa (26.

A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. utalván arra. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). carmabazepin és digoxin aktivitását. különösen a koraszülött csecsemôknél. A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. hogy a válasz többtényezôs. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. nem minden enzimindukció microsomális. fejezet) igen erôsen poláros. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. A lakosság kb. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. melyet a vese még könnyebben választ ki. amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. vagy még jelentôsebben nyújtja.és szulfát-konjugátumot képez. A populáció kb. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. különösen a májra. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. 6. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. carbamazepin. amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. Bizonyos gyógyszerek (pl. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. mint a fiatalabbaknak. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. Kor. de más szervek. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. Általánosságban. Ritkán (< 1: 2500). Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. ez utóbbi terminális oxidázként hat. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. citokróm P-450. VII. és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. Magyar Gyógyszerkönyv 4. ezért feltételezhetô. phenobarbital. 8%-a gyenge hidroxiláló típus. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. opioidok. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. fejezet). 6 percrôl több mint 2 órára. Gyógyszer-acetiláló enzimek. ide értve a phenitoint. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. fázisú reakció az oxidáció. és (ii) haemoprotein. benzodiazepinek. gallamin. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. Ugyanakkor. I. amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. és microsomának nevezzük ôket. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. amelyet az adott izoenzim metabolizál. További. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. Genetikus polimorfizmus. mivel a hatás azonnal bekövetkezik. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. amelyek különbözô. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. Így. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. kötet). morphin.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. warfarin. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. mint azok. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. 50%-a gyorsan. Microsomalis. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. A cimetidin számos. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. fejezet). Ha a glutationkészlet kimerül. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. lidocain. Ugyanakkor. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). Ennek mechanizmusa tisztázatlan. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. és a vegyület glutationnal konjugálódik. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. 15 . mint a májban. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. warfarint és theophyllint. antidepresszánsok). procainamid). 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. II. Számos. propranolol). de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. mint a propranolol és metoprolol (15. vagy I. Plazma pszeudo-kolinészteráz. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. hydralazin. kevert funkciójú oxidációs rendszer. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül.

de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. más ingerelhetô szövetek (pl. Magasabb. A helyi érzéstelenítôk.9 7. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak.és szívmûködés depressziójával jár. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását. A prilocain hasonló a lidocainhoz. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti.4 – 7.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. orrban). amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. A benzocain semleges. de hatástartama igen hosszú. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. 16 . A lidocain hatástartama kb. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. Még a cocain is. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. hatástartamban. Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. 90 perc. Legtöbbjük gyenge bázis. 8. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. elsôsorban atopiás betegeknél. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. mint a nagyobbak.9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8.5 8. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. vízben oldhatatlan. száj és garat).5.

ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. mint az epiduralis. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. az inaktiváció fokozásán) alapszik. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. vagy felypressin (peptid). A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. Az. regionális. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. Idegblokád. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. a küszöbpotenciálnál. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. míg a procain vasodilatorként hat. 3. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. lokális. A töltés nélküli vegyületek (pl. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót. 2. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. Itt protonált molekulák keletkeznek. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. Így. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. hô. így kialakul az idegblokád. Végsô soron.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. Infiltrációs anaesthesia. Az amidok a májban dealkilálódnak. amelyeket észter. noradrenalin. Ezért. mint pl. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. Szív. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. benzocain) beleoldódnak a membránba. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. kéz. de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). Mivel pedig akciós potenciál nem generálható. 17 . mint az adrenalin. annyi csatorna inaktiválódik. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. Ez azt jelenti. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. fejezetben tárgyaljuk. amelyekrôl feltételezik. Intravénás regionális anaesthesia. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. A helyi hatások eltérôek lehetnek. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. Hatástartam. a fejfájás. Vasculáris simaizomzat. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. mely további depolarizációt hoz létre. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz.

de elôsegítik az ioncsatornák nyitását. Ha a depolarizáció kellôen nagy.6. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. EPP). klinikumban alkalmazott gyógyszer. A myasthenia gravis kezelésére. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. míg gátolni atropinnal lehet.k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható.k o li n . A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. gyorsan hidrolizálja. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ). A suxamethonium az egyetlen. Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). . A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. ). és így petyhüdt bénulás alakul ki. A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. fejezet).é s z t e A c e t i l . A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. ilyen típusú. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. A létrejövô depolarizáció.

Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. ezért kiürülése a vese. δ és két α-val jelölt). Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. egy ezredmásodperc alatt. A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. A suxamethonium fô hátránya. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. 30 perc. Ezért a súlyos vese. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. lásd 37. javíthatja a motoros funkciókat. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. hogy kb. és a sejteket visszajuttatják. amelynek során a vért eltávolítják. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. az anaesthetikumoktól. Ezek. Exocytosis. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. majd az izomrostok rángását okozza. a hisztamin-felszabadulás. amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. Az immunológiai kezelés prednisolon. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. A kétértékû kationok. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. γ. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. a vagus blokád. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. fejezet) termeli. amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. mint például a Mg2+. Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. fejezet) adását is magába foglalja. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat. Ugyanakkor. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. Co2+ és Mn2+. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. Ugyanakkor. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. amely kipirulással és hypotensioval jár. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. fejezet). amely tachycardiát hoz létre.és májfunkcióktól független. amely az acetil-kolinra nem reagál. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. 19 . nincsenek cardiovascularis hatásai. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. Plazmaferezis alkalmazása. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. Acetil-kolin-receptor. A rocuronium új szer. vagy azathioprin (43. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán.5 perc). Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. valamint egyéb tényezôktôl (pl. amelynek a hatástartama kb. A C.

Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. emésztô. muszkarin receptorok . vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. β1-. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe.7. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). A noradrenalin és az adrenalin az α-. míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra). keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra.

míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. 3. az erôs verejtékezés. és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). ahol az acetil-kolin. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. mind a szimpatikus. Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. 4.(α2) szinaptikus. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. 2. A mellékvesébe futó idegek. pl. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. vagy pre.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat.és β-receptorokat. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg). A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. fejezet). Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. attól függôen. Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. 21 . fejezet). amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. 6. 3. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. 5.(α1). így a paraszimpatikus hatás dominál. de gyengén. Az α. azaz szimpatomimetikum (9.(szív. 1.(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. hogy elhelyezkedésük post. Pupillatágulat (több fény jut a retinára). A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. a VII. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei).. és a X. viszonylag gyenge. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. a bronchus constrictio. fejezet). 4. mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. valamint (ii) a noradrenalin (NA). mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). agyideg). ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. 5. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. mind a paraszimpatikus). a IX. M2 és M3. Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). de Dale 1910-ben kimutatta. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz. az M1. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. amelyek szelektíve blokkolják az α. Muszkarinreceptorok. míg tubocurarinnal igen. hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). fejezet). erek és a méh simaizomzata). Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa. I >> A > NA). Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal. fejezet). A szimpatikus ingerlés hatásai. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10. A β-adrenoceptorok nem homogének. 2. a bronchialis secretio. valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával. az M2-receptorok a szívben. Vegyük számba. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján.. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. az agyban. Ma már nyilvánvaló.

A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák.8. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek. fejezet) hatásának megfordítására adják. Hatásaikat általánosságban. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. A myasthenia gravis kezelésére. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük. valamint a hörgô. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. a 7. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. de fontos kivétel a szív. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. Atropint. A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. vagus felôl (17. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását.és muszkarinagonisták). amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . A gátlásra a nyálelválasztás. fejezet) gátló. kolinerg idegrostok futnak. amelybe a n. fejezet). és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák.

Fontos kivétel a szív. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. míg szisztémásan adva bejut az agyba. 3. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. Muszkarinreceptor-antagonisták. nyálfolyás. szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. fejezet). Ugyanakkor. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. Kolinészteráz-gátlók. mint a közvetlenül ható agonisták. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. fejezet). fejezet). 12. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. bronchus constrictio. constipatiot. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. így nem jutnak át a vér–agy gáton. Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. középen). és 7. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. mind lokális (pl. hallucinációt és comát eredményez. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. verejtékezés. hányás és hasmenés. 30. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. parkinsonismusban (benzhexol. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. Hatásmechanizmus. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást. kiszáradást. fejezet) hasonlóan. Hatásuk széleskörû. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. tárolnak és szabadítanak fel. szerves foszfátok) konvulzió. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. simaizom-kontrakciót okoz. fejezet). szájszárazságot. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. 23 . A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja.1. fejezet). mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. Igen erôsen toxikusak. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. coma és légzésbénulás következhet be. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. fejezet). Ha a vegyület lipidoldékony (pl. 2. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. nyugtalanságot. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). 4. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. physostigmin. így nem szelektív. A kolinészteráz-gátló csak magas. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. acetil-kolint szintetizálnak. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. fejezet). azzal a különbséggel. 11. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. például irritabilis colon szindrómában. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. mint az acetil-kolin. bélspasmus csökkentésére. neostigmin. de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. Orálisan gyengén szívódnak fel. Ezáltal. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. valamint a megnövekedett nyál. A szerves foszfátok (pl. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. és rovarirtóként (parathion. malathion). 5. Mind orális. A karbamát észterek (pl. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. 6. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. mydriasist. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. székrekedést és vizelési problémákat. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. mivel mind a paraszimpatikus. Ennek alapján világossá válik. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. Késôbb ez már nem lehetséges. Kolinészterek. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. Muszkarinreceptor-agonisták.és bronchusszekréció. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. fejezet). tachycardia és hypertensio. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). szájszárazságot. 26. homályos látást. bronchusszekréció.

A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . Az α2agonisták. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra).9. de annál sokkal tartósabbak. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7. Az ephedrin. vagy közvetlenül az α. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. Az α1-agonistákat (pl. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. rendszerint noradrenalin. valamint számos. fejezet). phenylephrin) pupillatágítóként (10. amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. direkt hatással is rendelkezik. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. fejezet). fejezet). A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake. A szimpatomimetikus aminok. nyitott oszlop). és 18. A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18.r e ce a d e n il. amphetamin) okozva hatnak. fejezet ábráján lehet látni. fejezet). ) inaktiválódnak. Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. Az . elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. fejezet). ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. pl. Hatásukat.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15.

a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. Aktivációjuk számos szövetben (pl. miközben a systolés nyomás alig változik. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. fejezet). vagy meggátolják annak kiáramlását. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. fejezet) szimpatomimetikum is. fejezet). fejezet). ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. de lásd a 16. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. fejezet). Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. valamint vasodilatatiót vált ki. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. fejezet). típusú felvétel) létezik. ami a nemszelektív vegyületek esetében. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. amely minimális szívhatással rendelkezik. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. tachycardia. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. simaizom. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. míg az amphetamin. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. az angina pectoris (16. bôr). A cocain. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. Gátolják a β1-receptorokat. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. kai alkalmazása korlátozott. fejezet). fejezet). A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. rémálmok). típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. A) hatását. fejezet). Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. és gyorsabban eliminálódnak. így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). Perifériás (pl. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. 2. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. 25 . Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. vagy egyáltalán nem hat. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. fejezetet. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. fejezet) és a glaucoma (10. amely bôven elegendô. fejezet). úgy tûnik. reserpin). a szelektív β1-blokád. mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. kifejezettebb. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. Mindazonáltal. hogy 1. az arrhythmiák (17. fejezet). fejezet). Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. fejezet). fejezet) kezelésében. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. β-receptor szelektív gyógyszerek.ephedrin enyhe centrális izgató. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. valamint az étvágyat is csökkenti. rendszerint kevés sikerrel. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl.és éberségstimuláló.

Az allergia. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. 15 Hgmm. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. a pupillaszûkítôhöz. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. rendszerint gyógyszer segítségével. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis). a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. kollagénben gazdag ínhártya (sclera). Számos felszíni beavatkozás. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. így azt. Ezt kétféle módon érhetjük el. fejezet). A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. amelyre a muszkarinagonisták. Ennek oka. mint pl. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. Így. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. . amelyet szimpatikus idegek innerválnak. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. amelynek külsô felszíne a szívós. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. csökkenteni kell. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). a pilocarpin (lent balra) alkalmas. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz.10. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. mint pl.

mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. ez nyomást gyakorol a szomszédos. amely fénytörô képességét biztosítja. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. 1%-ában fordul elô. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. etambutol). A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. vagy akkomodációját befolyásolná. igen gyakran okoznak cataractát. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. chinin. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. mint pl. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. Az akkomodációs spasmus. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. bár erre ritkán kerül sor. A ciliáris hám. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. Bizonyos gyógyszerek. kezeletlen szövetre. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. amelyek mind mydriasist. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. hogy a pupilla fényreflexét. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. A ciliaris hám áteresztô. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. a kortikoszteroidok. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. rendszerint 60 év feletti betegekben. A pilocarpin tercier amin. vagy dióda-lézert alkalmaz. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. Helyi érzéstelenítés mellett. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. mint például az echotiophat. 40 éves kor felett a lakosság kb. 27 .A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. Sugártest (corpus ciliare). Ezzel összetéveszthetô módon. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. Néha a zug teljesen zárt. amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. cataractát okozhatnak. szívelégtelenségben. amellyel kb. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. Trabecularis hálózat. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. a sebész argon-. Éppen ezért. β-Blokkolók. ha nem idôben kerül sor kezelésére. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. mivel a hidrogénkarbonát. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. chlorochin. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. hogy akár a gyógyszeres. A retinát esetenként gyógyszerek (pl.

de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. fejezet). amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. Az akut. míg az erôs. kórházi felvételt igényel. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. amelyben a légutak átmérôje. akkor a belsô eredetû. Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9.11. Ha az akut roham allergiás eredetû. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. Asthma. súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. chloropheniramin) adása . fejezet) adást kíván. jobbra középen). akkor ezt külsô eredetû. 33. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció.és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. generalizált felszabadulás – amely ritka. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. inhalálható salmeterolt. extrinsic asthmának nevezzük. A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). krónikusan beszûkül és instabillá válik. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. oedema hatására. PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. miközben a hízósejt degranulálódik.

satírozott) felszabadulásától ered. mint pl. amely kemotaxinok (balra középen. Mivel. mint a rhinitis. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. akkor az iv. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. trimeprazin. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. különösen eosinophil sejteket vonz. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. de egyes betegeknél. ahol minden más terápia eredménytelen. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához. és az akut rohamban nem hatásos. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. de kivéve a magas dózisokat. A hányás. valamint rovarcsípések és -szúrások. feszültségérzet és tachycardia. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. de erre kevés a bizonyíték. A régebbi antihisztaminok (pl. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. Nem tisztázott. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. aminophyllin infúzió segíthet. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. triciklusosok. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. Ugyanakkor. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. késleltetett fázis jelentkezik. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. Úgy hathat. Számos asthmásban egy második. Xantinok. ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. Ezek a vegyületek nem specifikusak. beclomethason). feltehetôleg azért. valamint azon felnôtteknek. de van némi bizonyíték arra. Az ipratropiumot inhalációként adva. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. fejfájás. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. Az újabbaknak (pl. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. oedemát. A hízósejtek. A β2agonistákat. astemizol. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz.hasznos. beclomethason. Ezt követôen iv. orális szteroid adására is szükség lehet. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). de lasabban fejlôdik ki. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. salbutamol) együtt adják. a szervezet hisztaminraktárai. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. chlorpheniramin. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. amely végzetes is lehet. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. nyákszekréciót. Mediátorok. és amely gyulladásos sejteket. ugyanakkor nehéz megjósolni. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. hydrocortisont adnak. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. fejezet). ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). Az a koncentráció. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. bár ennek oka nem tisztázott. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. urticaria (csalánkiütés). ugyanakkor kevésbé hatásosak. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. Ha ez a terápia hatástalan. mint a terápiás tartomány. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. pruritis. antidepresszán29 . Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. fejezet). ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. akik az aerosolt nem tudják használni. amelyek a gyulladást rontják.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

amely proteázt. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. chronicus pancreatitis. Ilyen szerek a lactulos. MgSO4. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. 33 . valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. a Crohn-betegség. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. amely csak a vastagbelet támadja meg. vérképzési zavarok) (lásd 35. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. Az ópiátok. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. hányás. cimetidin) elôkezelik. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. Ugyanakkor. A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére. mint pl. mint pl. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. amely az egész béltraktust és 2. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. a prednisolon (33. vagy a mennyiségük csökkent. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. Gyakran okoznak alhasi görcsöket. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. mint például a cellulóz (korpa).vagy végbélmûtétek elôtt). Újabban a kinolonok (37. A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. mivel rosszul penetrál az agyba.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. Az apró. amely alhasi diszkomfortot. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. vastag. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. Ennélfogva. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. Bizonyos betegségekben (pl. tetraciklin kezelés kolerában. kimotripszin). a colitis ulcerosa. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. Folyadékpótlásos terápia. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. fejezet). mind önmagukban. Egy újabb. a kaolin (bolus alba). docusat) és/ vagy síkosítják (pl. amelyek fehérjéket (tripszin. mint például a morphin. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. valamint paraffinomát okozhat. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. mint pl. a metil-cellulóz. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. fejezet). A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. Az adszorbensek. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. fejezet). bôrkiütés.és D-vitaminok felszívódását. lágyítják (pl. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak.

. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. de mivel káliumretenciót okoznak. fent balra). Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben.14. A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. nevezetesen a tiazidokat. széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. orálisan aktívak. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. de nem reabszorbeálódnak. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. Az ozmotikus diuretikumok (pl. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. mannit) olyan vegyületek. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. A metolazon tiazidrokon vegyület. Bizonyos vizelethajtókat. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. de viszonylag gyenge diuretikumok. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. ezért elôfordul. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). agyi oedema kezelésére.

thrombocytopenia) ritkák. Ez a hatás fokozza a Na+. Hyperurikaemia. szükség esetén. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. ez pedig fokozza kiválasztásukat. fejezet). különösen digitalizált betegekben. 35 . Számos tiazid van forgalomban. így azok a gyógyszerek. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. hyperurikaemiát. 2. A káliumveszteség. Ezek: 1. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. fejezet). hogy a synporterhez kötôdnek. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. captopril) is szednek. Hatásmechanizmus. ahol a Na+. K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. Nemkívánt mellékhatások. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. Ez a hatás. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák. A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). amelyek ezen a szakaszon hatnak. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. akárcsak a tiazidoknál. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. fejezet) kezelésére. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. Hat a citoplazma receptoraira (33.és H2O-) kiválasztást. 4. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. felszálló szakaszán. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz.és H2O-). A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik. sokkal erôsebb vizelethajtók. Akárcsak a tiazidok. A tiazidok gyengeséget. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. ami K+.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. de sokkal fontosabb.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat).(Cl–. Így. Gyenge diuretikum. Hyperkalaemia akkor is felléphet. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis.(Cl–. Lipidek. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. a kálium-megtakarítókat kivéve. intravénás adás) süketséget okozhat. Nemkívánt mellékhatások. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. 3. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. ezzel fokozza a Na+. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. mint az egyéb diuretikumok. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. digoxin kezelés). és csökkenti a K+-kiválasztást. Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. gyakran klinikailag jelentéktelen. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. hogy patkányban karcinogének.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. A Cl–. Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. Ugyanakkor.és H+-szekréciót. Hatásmechanizmus. A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. A súlyos allergiás reakciók (pl. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. bár ennek jelentôsége kétséges. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. akkor. pl. fejezet) a perifériás. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. valamint hypertonia (15. különösen a vesekárosodott betegeknél.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. A diuretikumok. a HCO3 . Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik.

de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. Ha ez nem elegendô.15. A problémát az okozza. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. retinopathia. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. diabetes és bal kamrai hypertrophia. diuretikum és β-blokkoló. valamint súlyos szövôdmények. hogy ha más rizikófaktor nincsen. de a kezelést. és így nem lehet éles vonalat húzni. amennyiben szükséges. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. elsôsorban azért. bevonása a kombinációs kezelésbe. enyhén hypertoniás betegeknél. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. a doxazosin. agyvérzés. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. akit már kezelni kell. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl. o d il a . A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. A gyógyszerek több csoportja. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra). veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. hogy ki az. pangásos szívelégtelenség. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. hyperlipaemia. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. mivel megállapították. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. szekunder hypertonia fejlôdik ki. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. különbözô mechanizmus révén. a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). ha egyszer elkezdték. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. pl. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. veseelégtelenség és retinopathia okozója. elegendô lehet a súlycsökkentés. Egyes. és ki az. akit nem. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó.

A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. nifedipin. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. excesszív értágító hatásukból ered. A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. Nem okoz köhögést. hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. és ritkán anaemia haemolytica (45. Angiotenzinreceptor-antagonista. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. amely anginát válthat ki. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. Mellékhatásai a reflex tachycardia. mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. hypotensio. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). mint pl. Úgy tûnik. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. a szédülés. a proteinuria és a neutropenia. fejezet tárgyalja). amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). 14. A kalcium antagonisták (pl. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. amely lázzal. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). és csökkenti a szimpatikus tónust. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. A mellékhatások. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. fejezet). nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. érszûkítô hatású vegyület. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. A losartan olyan új vegyület. újabban azt figyelték meg. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. amely további Ca2+-belépést eredményez. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. súlyos hypertoniákban. de súlyos mellékhatása az angiooedema. mint például az atenolol. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. amely vérnyomásesést eredményez. α-metil-noradrenalinná alakul. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. valamint a kevésbé gyakori. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. de a hypotensiv hatás megmarad. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. fejezet). de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. kipirulás és bokaoedema. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. 37 .TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes.(Coombs)-teszt. fejezet). fejezetben). diabetes mellitust. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. mint pl. Az ACE-gátlók ritka. fejezet) fordulhat elô. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. feltehetôleg azért. fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból. de súlyos asthma-provokáció. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. ízületi fájdalommal. mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. 36. fáradtságérzés. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. Ugyanakkor. A keringô vér térfogata. míg tachycardia csak ritkán fordul elô. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. hideg kéz. Leggyakoribb mellékhatásaik. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. és 17. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. fejezet). de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés. α-Adrenoceptor-antagonisták.

Ha ez hatástalan. Fô hatásuk a perifériás. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. amelyeket naponta egyszer adhatók. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. és 15. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. feltehetôleg azért. akkor kombinált kezelés szükséges. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. pl. β-blokkolót (fent balra). elsôsorban vénás értágulat. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. ahol alkalmazásuk kontraindikált.P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. asthmás betegeknél. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. E hatások mellett. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. és így a fájdalom gyorsan enyhül. fejezet). A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. 38 . Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15.16. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. fejezet). A legfrissebb adatok arra utalnak. amelyek az oxigénigényt csökkentik. Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat.

Emellett. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. mint a β-blokkolóknál. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. orális nyújtott hatású) függôen. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. Nemkívánt mellékhatások. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. kevésbé okoz tachycardiát. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. transdermalis. és igen szívesen használják az angina kezelésére. mint a nifedipin. fejezet). feltehetôleg azért. Ugyanakkor. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. Az atrioventricularis. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. gyakran kisugárzik a karokba. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi. de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. Dohányzás. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. 30 percig hat. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. ill.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. nifedipin. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. és a napi négyszeri. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. oralis. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. Amikor azonban a tünetek hirtelen. 39 . mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. Hatásmechanizmus. közepes dózisban. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. és 15. mivel nem okoz tachycardiát. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. fejezet). Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. A bypass mûtétben a vena saphena. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. 8 és 13 órakor adjuk. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. amely rendszerint szegycsont mögötti. de a máj gyorsan metabolizálja. amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. a dihidro-piridinek (pl. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. ezért a kardioszelektív βblokkolók. pl. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. amely tartós hatású kalcium-antagonista. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. a használt készítménytôl (sublingualis. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. vagy javul. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. Az amlodipin. Az izoszorbid-mononitrát adásával. atherogen. vagy nyugalomban következik be. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. amely gyakran limitálja a dózist. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. vagy gyakran jelentkeznek. fejezet). A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. Stabil és instabil angina. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. nem alakul ki tolerancia. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-.

OSZTÁLY iv. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. thyreotoxicosis. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti. izgatottság. atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. A. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. nincs bizonyíték arra. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. vagy kalcium-antagonista hatású. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. és meg- aa ist sítj fáz 3. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. 2. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. B. adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. C. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. OSZTÁLY chinidin disopyramid I. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. amely intravénás atropinnal kezelhetô. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). és 3. de súlyos formái (pl. a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). myocardialis infarctussal) társulnak. újra depolarizálhatók. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó).17. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. de ez számos módon zavart szenvedhet. különösen azokban a betegekben. 40 . hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. és 0. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát.

Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. Ezek a fotoszenzitivitás. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. A osztály vegyületeivel ellentétben. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja. amikor a Na+-csatornák zártak. Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. Lassítják a 0. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. A vezetés a His-kötegben is lelassul. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. Az ectopiás focus. mivel biztonságosabb. Az iv. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. és 16. hányás és az erôs antikolinerg hatások. Noradrenalin. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. hasmenés. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. émelygés. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. Az I. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. Mellékhatásai antikolinerg hatások.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. Az amiodaron számos csatornán (pl. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. így a mellékhatások (pl. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). dyspnoea. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. Mivel így AV-blokk alakul ki. és a lassúbb Ca2+-áram. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. Ha a bal pitvar mérete normális. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. neuropathia és pulmonaris alveolitis. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. K+. hányás. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. A diastole alatt. amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. és arrhythmiát is provokálhat. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. Az I. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. fázist. A sotalol III. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. de a betegek kb. 41 . így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. az I. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. osztály) (lásd még a 15. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. Az I. pajzsmirigybetegségek. amikor más szerek hatástalanok. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. fejezet). amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. akciós potenciál keletkezik. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. Az I. különösen azoknál a betegeknél. sok Na+-csatorna inaktiválódott. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. mint az AV-csomóban. A noradrenalin csökkenti a gK-t. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. Az ischaemiás területeken azonban. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). Acetil-kolin. továbbá II. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. a gyors Na+-. A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. és ezért érzékeny a lidocainra. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják.

Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak. amely fokozza a nátrium. A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. fejezet). captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást.18. A jobb. bendrofluazid) adása elegendô lehet. légszomj. A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. fáradtság. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. 42 . Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. Ez számos tünetet eredményez. Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. de az akut súlyos szívelégtelenségben. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). mind perifériás oedemát jelent.és aldoszteronszinteket eredményez. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. jobb oldali ábra). fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. akkor inotrop szer (fent balra) adható. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô. intravénás infúzióban. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. A digoxin a legfontosabb inotrop szer. amely mind tüdôpangást.(ACE-) gátlót (fent jobbra). Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. pl. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. Így. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. oedema. jobb oldali ábra).és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. Az ACE-gátlók (pl. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin.

és csökkenti a keringô vér térfogatát. akik már kaptak diuretikumot. bal ábra). Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. és úgy fokozza a kontraktilitást. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Hatásmechanizmus. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. azaz az utóterhelést (afterload). esetleg pszichózis kialakulása. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. így a digoxin hatása pl. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. captopril. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. és csökkenti oxigénfogyasztását. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. A toxicitást növekedtével. Mechanikus hatások és terápiás haszon. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. Más terápiára nem reagáló súlyos. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. Közvetett hatások. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). szint növekedésének meggátlásával. hányást és hasmenést okozhat. valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. Közvetlen hatások (lent ). Egyéb szervekre kifejtett hatások. Elektrofiziológiai hatások. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. 43 .ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. A sinus rhythmust mutató. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. és káliumpótlók. fejezet). Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. A dobutamint akut. fejezetet). SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. hányingert. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. azaz az elôterhelést (preload). amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. Nincs arra vonatkozó adat. (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. fejezet). Toxicitás. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). A digoxin intoxikáció elég gyakori. A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. Így. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. ill. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid.

amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. Kimutatták. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. IX. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X.19. Feltételezik. csekély fibrintartalommal. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken. ha azonnali hatás szükséges. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. posztoperatív thrombosis megelôzésében. Kumarinszármazék. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. 1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. hogy melyik készítményt adjuk. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását. és X. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. mélyvénás thrombosisban. hogy csökkentik a mortalitást. Leghatásosabbak akkor. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. A thrombolyticumokat. mint az.a faktort gátolja. különösen a streptokinase-t. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. A keringés lassabban mozgó. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. 36–48 óra alatt alakul ki. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. A warfarin orálisan aktív vegyület. faktorok. és mindegyik szerrôl kimutatták.. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl.a faktort és néhány egyéb faktort. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. . satírozott) és ez módosított VII. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik. Így. akkor heparint is kell adni. valamint protrombin-képzôdéshez vezet.

A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. metronidazol). a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. Intravénás infúzióban adják ôket. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. ez pedig aggregációt vált ki. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. Azok a vegyületek (pl. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. tüdôembolia. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. etanol. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. bár növelik a stroke veszélyét. A streptokinase. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. A streptokinase-zal ellentétben. akkor az arteriák kb. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. ez pedig lehetôvé teszi. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. amely a savas heparinnal egyesül. hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. barbiturátok. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. amely további plazminogént alakít át plazminná. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. ha a véráramlás lelassul. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. A protamin bázisos peptid. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására.A thrombus az érpályában lévô. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. 45 . A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. idônként azonban stroke is kialakulhat. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). 50%ában okoz reperfúziót. cimetidin. ha kellôen korán adják. amely nem enzim. Mivel a vérben. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. csökkentik a warfarin lebomlását. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. kórosan képzôdött vérrög. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). hányás. pl. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. erôsen savas. Ez az idô ahhoz szükséges. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. mint az intravénásan adott heparin. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. hogy „kimosódnának”. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. Amennyiben szükséges. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. és ezáltal potenciálják annak hatását. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten.

A zsírsavak. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). A statinok. vagy azoknál a betegeknél. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. a lipoprotein lipázzal ( ). a koleszterin kiürülés fokozódik.20. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. míg a fibrátok (jobbra lent). Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak. A ) megkötik az epesavakat ( ES ).és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. . úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. A maradék. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. csökkentik a máj koleszterin szintézist. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. Az anion cserélô gyanták (fent balra. Arról a terápiáról. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik.

prosztaglandin-mediált kivörösödést. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. 30%) okoznak. Ugyanakkor. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. diabetes mellitus. Ugyanakkor. A nagy alkotórészek (chylomicronok. ezért úgy tûnik. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. az étrendváltoztatás (pl. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora).A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. 5%-a családi eredetû. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. Anion-cserélô gyanták. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. fokális károsodást okozva az intimán. 47 . hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. Fokozzák az epesavak kiválasztását. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. akkor a subintima úgy viselkedik. szédülést és szívdobogást. a trigliceridek. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). Atherosclerosis. hogy átjussanak az érfalon. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. Gyógyszer kombinációk. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. Az esetek kb. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). de használatát nemkívánt hatások korlátozták. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. hypothyroidismus. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. vagy mindkettô szerepet játszhat. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. a magas vérnyomást. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. kivéve a súlyos és örökletes eseteket. A gyógyszer hiányossága. Hyperlipidaemiák. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). gemfibrozil. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. 10%) szintet. mint pl. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. de azt feltételezik. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. beleértve a dohányzást. a balkamrai hipertrófiát. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. 10%) és növelik a HDL (kb. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. beleértve a koleszterint is. Nem teljesen tisztázott még. a cukorbetegséget. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. de az esetek zömében az ok ismeretlen. A statinokat nem lehet terhesség idején adni.és LDL-koleszterint és kimutatták. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. A fibrátok (pl. hasmenést és székrekedést okoznak. Erôsen nyilvánvaló. Nemkívánt mellékhatások. hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. akik nikotinsav. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. pl. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. Ha a tetô megreped. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. A hyperlipideamia fô terápiája.

míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. mivel az tovább marad meg a szervezetben. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. Vashiányban. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). ) gátlásának.21. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. az orális vitaminadás haszna kevés. ) felszaporodásának köszönhetô. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). 48 . amely krónikus vérvesztés. Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. A több hónapig tartó terápiában. A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. B12-vitamin és folsav szükségesek. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet). vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be.

Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0.és fehérjeszintézis folytatódik. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. gyomortáji fájdalom. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. de ez emelkedhet. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. úgy hogy magára a faktorra. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. akkor a dózist csökkenteni kell. phenytoin. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. A rekombináns eritropoietint (epoetin. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). hasmenés. B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. ha az orális terápia sikertelen. amelyet autoantitestek okoznak. A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. intrinsic faktorral. Ez nagyméretû.VAS A hem magját vas atom képezi. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. coma és halál követheti. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. orális fogamzásgátlók. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). Az azonban fontos. de az RNS. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. ERITROPOIETIN A hypoxia. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. az idegi degenerációt azonban nem. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. Metil-malonil-CoA-mutáz. mivel az anaemia ugyan javulhat. Toxikus folsav. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. 49 . Ez alhasi fájdalommal. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. Egyes gyógyszerek (pl. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. Ezt. Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. ha a folsav utánpótlás megszûnik. székrekedés). ha a vastartalék alacsony. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. A sejtosztódás csökkent. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. hányással. még átmeneti javulás után is acidosis. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat.3 g). ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. Abszorpció. A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba.5-1 mg/nap). hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk. Vas toxicitás. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez.

elsôsorban a gerincvelôben. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. mint neurotranszmitter mûködhet. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. „ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos. és igen nagy számú célsejtre hat. ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. Azok a transzmitterek. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. 50 . mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. amelyek a gyors. A glicin szintén gátló transzmitter. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. mint a koffeint. mint bármely más gyógyszercsaládé. mint a parkinsonismus. Újabban felvetették. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. A gyors. az alkoholt. a depresszió. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. diffúz módon következik be. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. a migrén és a schizophrenia. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat.22. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás.

de vannak arra vonatkozó adatok. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. szerepet játszhat a depresszióban. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. fejezet). NO. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. fejezet). amelyet a gyógyszer dependenciával (31. fejezet) hoznak összefüggésbe. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. valamint a görcsgátló vigabatrin. és így görcsoldó hatású. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. fejezet). kolokalizáltan található meg. és mind a sztrichnin. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. striatum. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. fejezet). hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. Hatása sztrichninnel antagonizálható. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. eddig ismeretlen ok folytán. hippocampus. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. fejezet) is alkalmazzák. amelyrôl feltételezhetô. A lamotrigin antiepileptikum (25. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. cerebralis cortex. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. játszik szerepet. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. amely pl. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. fejezet). szomatosztatin. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). neuropeptid-Y. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. NMDA. amelyrôl azt feltételezik. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. A benzodiazepinek. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. Az Alzheimer-kórt. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. Ez utóbbi. fejezet) is olyan gyógyszerek. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. fejezet). ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. A szerotonin. leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. fejezet) dopamin. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl. a barbiturátok (24. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. és innen számos elôagyi területhez. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. amely a senilis dementia gyakori formája. amelyet mérsékelt (kb. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. akárcsak a noradrenalin.antagonistákat alkalmaznak.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. a hosszútávú potenciációban. vagy sem. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. fejezet). A tacrin kolinészteráz-gátló. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. 51 . pl. GABA. míg schizophreniában (27. glutaminsav. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. N-metil-D-aszpartát. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. * AMPA. és feltehetôleg a valproat (25. fejezet). függôen attól. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban.

a megfelelô szert (pl. eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. stádium) követi. Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). vagy fájdalom csökkentése. Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti. Az érzéstelenítés során. Így. etil-klorid és a triklór-etilén. létrejön az analgesia (I. Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0. ). amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. bronchus szekréció). A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak.8 *) Enflura Halothan (2. fentanyl). Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni.és a harántcsíkolt izomzatot. 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. és 2. az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. amely a cardiovascularis. ciklopropán. hyoscin) intravénásan adják be. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. stádium). Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ. II.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). a szívizmot. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. mivel nem hepatotoxikusak. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. .4*) A és gátló ezz int el a ern II. Ezek a szövetek azonban. valamint a sima. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. Mindamellett. amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. a szorongás.23. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III. stádium). Az oxigénnel. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. adásával érnek el. Az enfluran és az isofluran újabb szerek. vagy propofol iv. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). kloroform. Elôször. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak. Amennyiben szükséges.és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést.

Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. Az opioid analgetikumok. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô.2%-a metabolizálódik. és gátolhatják annak normális mûködését. lorazepam. Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. ezzel a membránt megfeszítik. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). ha a betegnek fájdalmai vannak. Mivel. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. hogy az isofluran hepatitist okoz.vagy a légzôrendszerre. ezért széles körben alkalmazzák. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. hogyan fejtik ki hatásukat. ha az anaesthesia alatt iv. Ami még fontosabb. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. Mivel a propofol (2. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. elsôsorban myocardialis depresszió révén. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. metoclopramid. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket. ondansetron) is adnak. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. dózisfüggô hypotensio alakul ki. alkalmazzák. Egyelôre nem ismert. Az enfluran hátránya. de gyakran alkalmazzák. így kicsi a valószínûsége. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. a morphin (29. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. Idônként azonban görcsöket. de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. de kevésbé cardiodepressiv. fejezet). fejezet). az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. Számos. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô. de ezek sokkal hatékonyabbak. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. mint pl. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. diazepam. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. 53 .6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. Így. beadott thiopental kevesebb. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. Analgetikumok. adhatók mûtét elôtt. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. így feltételezik. Hatására.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. Posztoperatív antiemesis. szülés. A szekréció és vagusreflex csökkentése. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. és mivel gôze nem irritáló. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. közlekedési baleset). gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. különösen a halothan. Barbiturátok. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. hogy az anesztetikumok. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. mint pl. Nem barbiturát származékok. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. Egy másik lehetôség. bár ez a választás csak akkor logikus. ezért az kerülendô. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. Az iv. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. kevesebb myocardiális depresszió. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). de gyakran okoz hallucinációkat. és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. ha analgesia elérése szükséges (pl. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. feltehetôleg azáltal.

akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. A BDZ-k anxiolitikus.24. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán). A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. mint az anyavegyületé. Számos antidepresszáns (pl. toleranciát és dependenciát okozhat. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. amikor a hajnali felébredés a probléma. A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. de ciklo-pirrolon származék. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. hipnotikus. ill. vagy álmatlanság oldására. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. A tartós hatású vegyületek (pl. . A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. amelyrôl úgy gondolják. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). bár újabban megállapították. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. fejezet) hatással rendelkeznek. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. Éppen 54 ezért. anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. putamen. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet.26. . Ez utóbbiak. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. rigiditás és tremor jellemez. ). Fokozatosan súlyosbodó kórkép. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. amely nem penetrál az agyba. ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. Parkinson-kórban. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. Más. orthostaticus hipotensio). Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. fejezet). és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). amelyet mozgásszegénység. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. 58 a perifériás metabolitok csökkentésével.

A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. hallucinációk. Másik lehetôség. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. de az akinesiát. különösen az idôs és dementálódó betegeken. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. Hatásmechanizmus. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást. azt feltételezték. úgymint szájszárazság. és ott dopaminná alakul. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). Egyelôre nem bizonyított. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. hányinger. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. ez a hatás azonban nem igazolódott. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen. Az apomorphin a D1.3. A tartós kezelés problémái. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. vizeletretenció.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. kevéssé befolyásolják. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). pszichotikus állapotok és a konfúzió. Az orthostaticus hypotonia gyakori. míg a noradrenalin és szerotonin nem. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. vagy sc. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. és eddig sem endogén.2. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. hogy csökkentsék a levodopa késôi. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. A neuroleptikumok (27. de a tolerancia hamar kialakul. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. Antiparkinson hatása mérsékelt. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. Így. Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. de sokkal gyakoribbak. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. de rendszerint tünetmentes.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. amely a MAO-B hatására képzôdik. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. székrekedés. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. amely képes bejutni az agyba. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû.és a D2-receptorokat stimulálja. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. Úgy tûnik. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. orthostaticus hypotensio). hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet. pszichiátriai tünetek. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. infúziójával. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. mivel levodopa iv. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. Természetesen. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. Bármely esetben. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. 59 . amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz.

azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). amelyek intrauterin történéseket. vagy viszonylag mentesek. de csak a clozapin az. . A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. gondolkodás-. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus.27. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. és magatartászavarok. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. de arra is vannak bizonyítékok. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). A negatív tüneteket. hippocampus és amygdala). A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. Egyelôre nem tisztázott. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. ezért feltételezik. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó.és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. amely arra utal. A relapsus gyakori. A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. téveseszmék. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé.

A clozapin különleges szer. 3. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. amelynek nincs szedatív hatása.és 5-HT2-receptorokat. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. beleértve a muszkarin. és kevésbé okoz szedációt. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. Igen erôsen szedatív hatású. D3 és D4. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). és bár meglehetôsen szedatív hatású. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása.) A clozapin atípusos tulajdonságú. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. mint például agranulocytosis. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. különösképpen idôsekben. D3-. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. A clozapint egyesek úgy tekintik. 2. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. valamint hypotoniát. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. Propil-amin oldallánc. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. 1. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. bôrkiütések. mint a chlorpromaziné. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. bár a thioridazin. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. és nem gátolja a kolinerg. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. szájszárazságot okoznak. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. mint az újabb vegyületek. Ritkán. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. Ugyanakkor. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. Piperazin oldallánc. anaemia haemolytica. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. Piperidin oldallánc.mint például orthostaticus hypotensiót. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. risperidon. cholestaticus icterus és fényérzékenység. Egyfelôl. Ez azonban puszta feltételezés. mint a D3-receptorokon. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. a perphenazin és a trifluoperazin. D4-altípus) mind a preszinaptikus. a betegek jól tolerálják. magas dózisban retinakárosodást okozhat. Egyelôre nem tisztázott. 61 . A risperidon újabb antipszichotikum. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. míg a D2-szerû csoportba a D2. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. Ugyanakkor. sulpirid) elnevezés onnan származik. Egy másik ok lehet. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. mint a clozapin.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik.és α-adrenerg-receptorokat. mint a chlorpromazin. mint más neuroleptikumoké. és ma is széleskörben alkalmazzák. A vegyület elônye. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. Lényeges lehet azonban. A flupenthixol. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. mint a striatalisokhoz. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. minden antipszichotikum dopaminantagonista. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. ezért feltételezik. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. thioridazin. Mivel a nucleus caudatus területén. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. 3%-ában neutropeniát és kb. A D2-receptorok (és a D3. bár ennek oka nem ismeretes. mivel a betegek kb. bár éppen az atípusos vegyületek azok. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. Ma még tisztázatlan.

elsôsorban kardiotoxicitása következtében. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult.(5-HT) felvételét (fent balra). de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. A depresszióban. mint a mánia. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. de a konvulzió is gyakori. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad. amely sokkal gyakoribb. Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. jobb teória mégsem lépett a helyébe. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. amely a magatartás. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat. de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. A betegek kb. és bár öngyilkossághoz is vezethet. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. Ennek oka ismeretlen. hányást. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. kórjóslata általában kedvezô. A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis).(NA) és/vagy a szerotonin. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. pánikot. különösen a MAO-gátlóké hányingert. az étvágy. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. a munkaképesség. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. 62 . hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik.28. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek.

hányás. de mivel reverzíbilis gátlószer. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. mivel számos második generációs antidepresszáns. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal.5-1. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát.0 mM). Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. mianserin. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg.és/vagy szerotonin-koncentrációját. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. A reserpin. de azt kimutatták. Különösen nehéz megérteni. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. amely mind a noradrenalin. továbbá azoknál. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. amely kiüríti az agyban a noradrenalin. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. Túldozírozás esetén. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. hypotoniát és comát okoz. és csökkentik a barbiturátok. akkor hipnotikumként is hat.A depresszió monoamin-elmélete. mind a 5-HT-felvételét gátolja. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. Az acut mania kezelésére is adják. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat. és ha lefekvéskor adják. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. székrekedést. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. valamint a β1. hasmenés és székrekedés. de ha az enzim gátolt. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. ataxia. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). néhány vegyület antidepresszáns hatású. Különösképpen azért. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin. 26. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. trazodon). de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. ephedrin. vadhús. homályos látást. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. alkoholos italok) fellépô. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. kéztremor. szédülés. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. 63 . Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. hányás. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. amint a szer adását megszüntetjük. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat.és szerotonin-raktárakat. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. Úgyszintén. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. egy.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. vagy azoknál. A lítiumot. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. gyakran okoz depressziót. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. mint a többi MAO-gátló. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. A venlafaxin olyan új szer. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. Receptor-reguláció.és/vagy 5-HT-visszavételt. hypothyroidismus és súlynövekedés. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. A szer jól tolerálható. Nem tisztázott. Hatásmechanizmus. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. de vannak más jellegû mellékhatásaik. de nem antidepresszáns hatású. Terápiás szélessége kicsi. confusio. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. fejezet). sajt. AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. A moclobemid reverzibilis gátlószer. fejezet). hasmenés. vizeletretenciót. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. anorexia. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat.

Néhány analgetikum. Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. mint például a codein. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. satírozott terület). klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. és ahol indokolt. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. eufóriát és szedációt okoz. mind az agytörzsben. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. fejezet). hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. met-enkefalin) szabadítanak fel. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. Ez analgesiát. légzésdepressziót. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. . kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része.29. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. Az elektroakupunkturás analgesia. P-anyag. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. székrekedést okoznak. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. Sajnos. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. Ide tartoznak a lokális interneuronok. hogy peptideket szabadít fel (pl. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. Így. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. Hasonlóképpen. amelyek opioid peptideket (pl. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor.

hyperpyrexiát és konvulziót. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal.Az opioidokat úgy definiálják. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. analgesia. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid. fejezet). de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. mind az agyban. A pethidin a MAO gátlókkal (28. amely pszichostimuláns. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. A vegyület kb. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. morfin). A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. bár tartós hányást okozhat. csökkent válaszkészség) alakul ki. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. pentazocin. hogy dependenciát okoz. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). naloxonnal nehezen fordítható meg. vagy légzésdepressziót okozhat. A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. A légzésdepresszió. Az enkefalinok a δ-receptorokra. Kevésbé valószinû.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. mint az NSAID-ok magukban. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. Dependencia. Ugyanakkor. fejezet). a σreceptorok nem opioid receptorok. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. mint pl. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. a III. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak. légzésdepresszió. A morfinnál erôsebben euforizál. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). fele. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. amennyiben elôfordul. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). míg a paracetamol hepatotoxikus. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. hányás. de rövidebb ideig hat. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. 65 . convulsiók). (A fenciklidin. A µ. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. A κ. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. Néhány opioid analgetikum (pl. amely κ-agonista és µ-antagonista. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. A diamorphin (heroin. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. E peptidek pontos funkciója. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. hogy gyakran hallucinációkat. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik. hogy olyan vegyületek. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. Ez részben annak köszönhetô. dinorfin-A).és σ-receptorokon agonistaként. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. szedácio. co-proxamol). Mellékhatásai (székrekedés. amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. mint a morfin. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. amely kevésbé okoz analgesiát. különösen ha intrathecalisan adják. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. székrekedést és hypotoniát. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. visszaélésre lehetnek alkalmasak. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. A nalbuphin. fejezet) csökkenthetôk. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. eufória.

ondansetron. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. bár gyakoriak a mellékhatások. citotoxikus szerek. ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. toxinok. promazin. opioidok. Másrészrôl. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. anaestetikumok. cinnarizin). A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. ha lehetséges. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. a provokatív mozgásokat (pl. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. 66 . apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. a vestibularis betegséget. mint megállítani amikor már elkezdôdött.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. H. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak.30. Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. Éppen ezért. Antiemetikumok (hányás. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl. a migrént és a terhességet. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. amely megmagyarázza. ipecacuanha. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). opioidok. 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. az 5-HT3 antagonistákat (pl. Egyelôre tisztázatlan. de perifériás hatásuk is fontos lehet. beleértve a gyógyszereket (pl. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. Az utóbbi idôben. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. tengeribetegség). hatásosak lehetnek. digoxin). és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére.

A folyamatos provokatív mozgás (pl. A tengeribetegségrôl azt tartják. A gyógyszer okozta hányás. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. hányinger és hányás jellemzi. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. 3. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. vagy extrapiramidális tüneteket. fejezet). súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. A szédülés heves rohamai hányingerrel. hányással. Limbikus agy. Ez elôny lehet pl. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. Ugyanakkor. mint antiemetikumokat. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. Bármely patológiás folyamat. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. hideg verejték. Kevésbé szedatív. fejezet). 27. A glottis zár. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. kapott rosszulléteket. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). mint antiemetikumot. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. Klinikai vizsgálatokban igazolták. Például. szédülést eredményez (bármi. migrénben. Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. mint a chlorpromazin. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. segíthetnek a problémán. amely a forgómozgás téves érzékelése. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. amelyeket kaphattak. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). A betegséget sápadtság. hányingerrel és hányással. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. pl. Vestibularis betegség.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. 2. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. 5. mint pl. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. hányingerrel és hányással párosul. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. szimpatikus hiperaktivitással. amelynek a hányás az alapja. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. Nucleus solitarius. A vestibularis. Vestibularis rendszer. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. de kevesebb mellékhatást okoz. A metoclopramid D2 antagonista. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. az ondansetronnál. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). a cisplatin. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. A hányásközpont a nervus vagus. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. metoclopramid és dexamethason. kerülni kell a fejmozgatást. hogy az. amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). Kemoszenzitív triggerzóna. 4. a légzés visszatartott. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. levegôben stb. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. 67 . mint pl. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). Terhesség. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. amely gyakran okoz álmosságot. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. Nem ismeretes. prochlorperazin). de egyesek. a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag. szájszárazságot és homályos látást. amely akkor fordulhat elô.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. Az 5-HT3 antagonistáknál. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt.

állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. Általánosságban. nikotin. alkohol. Az elkerülhetô. Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. amikor a laudanumot. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. Így a depresszánsok (pl. stimulánsok).31. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. intravénás injekció. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. az adagolás és maga az egyén. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. Annak valószínûsége. mint a tizenkilencedik században. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . Ugyanakkor. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. a beadás módja. vagy veszélyezteti az egyén. hepatitis. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. vagy idônként azért. a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. Egyes vegyületek (pl. kokain vagy heroin szívása. míg a stimulánsok (pl. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. septicaemia stb. . bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. szippantása) fokozza a dependenciakészséget. Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. amphetamin. vagy amelynek használata illegális. A gyors felszívódás (pl. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. benzodiazepinek. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra).). A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. A tolerancia jellemzôje. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak. mint például a gyógyszer fajtája. alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. Mikrodialízis technikával. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. amphetamin) megvonása depressziót. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. számos tényezôtôl függ. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. opioidok. a káros túlgyógyszerelés (pl. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). amely károsítja. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. psychostimulánsok. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS).

mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki. mint „felfrissítô” szert. hányingert és hányást eredményez. pl. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. Eufóriát. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. Az MDMA-t széles körben használják. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. hypertonia.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. amelyek némelyike ismert karcinogén. mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. tartósabb. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. hányást és hasmenést. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. míg a szabad bázis („crack”). Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. Az Egyesült Királyságban évente kb. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. és insomniát okoznak. hasis). Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. A tartós hatású szerek elvonása. libabôrt. füstölhetô. 69 . bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. mind depresszáns hatású. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. és pszichotoxikus hatásúak. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. nikotinéhség. tremort. Ugyanakkor. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. úgymint tüdôrák. ingerlékenységet. úgymint pánik. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. amely mind stimuláns. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. izzadást. orrspray. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A methylendioxymethamphetamin (MDMA. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. Cannabis (marihuána. különösen a hányingert. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). rágógumi. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. tachycardia) rendelkeznek. amely sokkal illékonyabb. A nikotin fokozza az éberséget. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. ingerlékenység. mint például a methadoné. amelyben az egyén agitálttá. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. mind hallucinogén. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. anorexiát. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. visszacsapás) jelenséghez. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). A cannabis. A clonidin ugyancsak segíthet. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. bôr tapasz) alkalmazásával. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat.

fogfájás. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. myocardialis infarctus. hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. fülzúgás). de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. ibuprofen. hogy azok hatékonysága hasonló. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. Sajnos. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. Hátránya. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. Ugyanakkor. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. amelynek kb. Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. Alkalmazásuk széleskörû. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. fejezet). A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. hányás. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. 4 óra a hatástartama. bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. vesekôroham. amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. csonttumor). ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. hogy a propionsav-származékok (pl. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. mint gyenge analgetikumot. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede.32. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. és nem okoz gyomorirritációt. gyomortáji fájdalmak. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. így kiválasztása fokozódik. fejezet). a COX-2 indukcióját fokozzák. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez. indukálható izoforma. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. Mivel úgy tûnik. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. hasi katasztrófa) enyhítésére. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. mégis széles körben alkalmazzák. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. Mivel gyenge sav (pKs = 3. fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). és 44. Orálisan jól felszívódik. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). hányinger és gastritis). ezért gyakran ezeket adják elsôként. Az NSAID-okat úgy tekintik. 70 .

piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. A colchicin hatékony szer köszvényben. mint pl. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. mint megszünteti a gyulladást. Mindazonáltal. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. Gyulladáscsökkentô hatás. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. Gyulladásos arthritisek. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. hisztamin. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. de erôsen toxikus vegyület. merevségét és a duzzanatot enyhítik. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. mint például az ibuprofent. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. különösen az olyan betegekben. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. felszabadulással társul (pl. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. bradikinin) okozta fájdalmat. 71 . A COX mûködésének mechanizmusa. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. Az akut rohamokat indomethacinnal. a paracetamol hatásos. A misoprostol PGE1 származék. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. A peroxid a hem. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. A colchicin azonban hányingert. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. A paracetamol. A gátlás annak következménye. Gastrointestinalis rendszer. Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. legalábbis részben. amely elnyomja a gyógyszer hatását. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. Ezzel szemben. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. részben pedig azért. valamint só. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. hányást. naproxennal. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. cirrhosisban). mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). mivel adásukra hosszú ideig. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. de a perifériás hatás a meghatározó. Ecetsavszármazékok.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. Oxicam-származékok. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. Pirazolonok. mint pl. amelyek a vesemedullában. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. részben azért. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. Nephrotoxicitás. elôfordulásának valószínûsége. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. ulceratio. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. pangásos szívelégtelenségben. mind centrálisan kifejtik. azokban az esetekben. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat. fejfájás és szédülés. de nagy a nemkívánt mellékhatások. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. magas dózisban lehet szükség. gyomorvérzés. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. Ugyanakkor. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. Az uricosuriás szerek. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken.

de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. A mineralokortikoidok. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. de más faktorok hatása (pl. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész). Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén.(adrenokortikotrop hormon. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). elsôsorban az aldoszteron. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. vagy nincsen. ). a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. plazma kálium) ennél is jelentôsebb. A glükokortikoidok. Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. ). rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. ACTH) felszabadulást eredményez.és fehérje-anyagcserére hatnak. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. 72 . ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. reninangiotenzin rendszer. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. rheumatoid arthritis. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). Ezek. colitis ulcerosa. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. emberben a szénhidrát. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. asthma bronchiale.33.

fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. A kortikotropinról azt is feltételezik. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. Anyagcserehatások. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak. infekció) további szteroidot kell adni. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. ulcus pepticum és a meglévô. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. tuberculosis). de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. mûtét. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. Hatások. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. fejezet). amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. mint orálisan. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. amelyek a szteroid-. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. alacsony plazma Na+. Fertôzések. Addison-kórban. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. tiroid. angiotenzin-II. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. Így.) Anyagcserehatások. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. vagy az azt követô adrenalectomiában).). A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. glaucoma. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. valamint (iii) helyileg (pl. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. cataracta. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. Immunszupresszív hatások. magas K+. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. mint például az agyi oedema. mivel a proteinszintézis gátolt. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. így súlyos stressz esetén (pl. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). ekzemában kenôcs formájában. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. Gyulladásgátló hatások. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez.(35. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. Mellékvese-szupresszió. mint a prosztaglandinok. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. 73 .

34. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). A herék (jobbra. illetve androgéneket). A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra). és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. ) negatív feedback hatása alatt áll. tónusban) a tesztoszteron hozza létre.vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. míg 74 a szintetikus androgének (pl. A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. E) fejlôdik. mesterolon) orálisan is aktívak. A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl. amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ). valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését.és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent. ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. és nagyobb mûtétek után. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja.és LHszuppresszió. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. Az LH. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. továbbá az FSH. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként.

így gátolják az ovulációt. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. hirsutismus. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. mint pl. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. és ezáltal fokozzák az FSH. a dohányzás. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. Nemkívánt mellékhatások. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô. fejfájás és hányinger. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. míg a bôrben. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. carbamazepin. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. hogy a korábbi thromboembolia. áttöréses vérzés. a prostatában. Kb. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. dysmenorrhoea. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. Számos menstruációs kórképben (pl. míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. phenobarbital. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. „Abortusz tabletta”. mind a kombinációs. Az enzim indukciót kiváltó szerek.és LH-felszabadulást. pl. gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. hogy a menstruáció bekövetkezzen. dometriosis. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. tónusban). A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. libidováltozás.ront (középen balra) választ el. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. az emlô érzékenysége. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. feltéve. olyan esetekben. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. Az androgének nôkben számos. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. görccsel járó dysmenorrhoeában). A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. súlynövekedés. amit azután a menstruáció során elveszít. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. Ugyanakkor. Hatásmechanizmus. Folyamatos. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. vérzési zavarok). Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. Hatások. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). A súlyos mellékhatások száma kevés. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. 75 . A nem megfelelô hypophysis-funkciójú.

Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. tireotropinfüggô pumpa ( ). akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul. amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. szervspecifikus autoimmun betegség. A jodidot az aktív. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. Egy másik hormont. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). propranolol) gátolható.35. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. ahol az. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal. A populáció kb.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. „beépül” és T3 ( ). A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. és ott kolloid formában tárolódik ( ). A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. Ezt követôen. . a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. fejlôdéséért. vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására.

amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). izzadást és tremort okoz. Emellett. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója.5%-ban. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. hogy zömmel a T3 prohormonja. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb.4%). és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. struma) eredményezi. mint a carbimazol esetében (0. Amellett. hogy jelezzék a torokfájást). amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk. és a szív perctérfogatának csökkenése. T3 és T4. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. A propranololt hydrocortisonnal. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul.95%ban) kerül elszállításra. A hatás kialakulása késik. majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. 20%-áért felelôs. akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. ha a plazmaprotein. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését. A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). de úgy gondolják. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. illetve 99.1%). A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô.és a szöveti kötôhelyek foglaltak. A bôrt szárazság jellemzi. mint a T4. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. TSH. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. különösen a dijód-tironin képzôdést. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. amely hôérzékenységet. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. és ha állapotuk rosszabbodott. A liothyronin a T3 nátriumsója. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. így sokkal gyorsabban hat. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra). A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. Ez teszi lehetôvé. bár ez vitatott. amelyet a hypothalamus szintetizál. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham). hogy a plazmamembránban.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. és ha szükséges. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. az étvágy-. 77 . Hatások. A T4 úgy tûnik. A jodidok számos. leltetett addig. A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. Jód. A kb. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is.

Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). az izmok. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. típu- . a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. és az inzulin pótlása szükséges. amely acet-ecetsavvá alakul. A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. ami gyakran elhízással párosul. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent). A II. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik.36. típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. A II. Ez az I. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. pl. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. Igazolt.

Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. Így. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. flatulencia. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). 70% isophan). INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. (A hatás kialakulása 30 perc. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. hogy intenzív kontroll mellett. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. Nemkívánt mellékhatások. A II. A granulák az inzulint kristályos formában. 79 . injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. amely naponta kétszer. csúcshatás 2-4 óra között. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. de az esetek kb. hasmenés. olyan. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. ha eszméletlen). de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. valamint az étkezések elôtt. Inzulinadagolási sémák. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. injekciójának kombinációjából áll. elhízott egyéneknél). ha a tolbutamid nem. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. humán inzulinnal kezelik. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. különösen idôs betegek esetében. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. Súlyos esetben. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. 30% oldódó és gyület. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban. egyharmada kedvezôen befolyásolható. míg kisebb részük megmaradt a sertés. hatástartam maximum 8 órán keresztül). amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. amely két. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). cinkkel együtt tartalmazzák. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. Rövid hatástartamú készítmények. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. Biguanidek. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. a reggeli és az esti étkezés elôtt. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. Ha a glibenclamid hatástalan. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. További igény. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. és étkezés hatására fokozódik. vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye.vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. mint az amorf). így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. Az inzulint sc. A tolbutamid kevésbé hatékony. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. 20 óra). Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). akkor coma és halál következhet be. hányás. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. amelynek hatástartama maximum 35 óra. rossz közérzet és igen ritkán. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. Az inzulinreceptorok két α.sú diabetesesek kb. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. Ezek általában azok a soványabb betegek. (Ilyen adagolási séma. Az állandó hatású. mint a glibenclamid. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). A keverék úgy készül. valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható.és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. típusú diabeteses betegek azon csoportja. Étkezés közben kell bevenni. Inzulinfelszabadulás. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. Nemkívánt mellékhatásai hányinger. A legtöbb I. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. kétfázisban ható kombinációk oldódó. Inzulin antitestek. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. membránátívelô glikoproteinek. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). A II. vagy az inzulin cinkkel. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. több glükóz lép be a ß-sejtekbe.

orális hatékonyságuk. A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. Jelentôségük ma már kisebb. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. pl. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. Emellett.37. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. trimetoprim. ez pedig sejthalált eredményez. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. Toxicitása szelektív. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. 80 . fejezet). ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. vagy nem (Gram-negatív). Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). Az 5-nitro-imidazolok. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. mint a humán enzimhez. A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. A szer bediffundál a szervezetbe. a bacillusok pálcika alakúak). *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ). míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. rontva funkcióját. azt az enzimet. Számos szulfonamid ismert. ahol a nitrocsoportja redukálódik.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. Úgy tartják. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. mint a szulfonamidok. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. és a folsavat maguk szintetizálják.

mint például agranulocytosis. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. amelyek nem. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. kortikoszteroidok.vagy csalánkiütéses). vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. de a hatástartama hosszabb. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. Ugyanakkor. Elôfordulhat konvulzió is. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható.Szelektív toxicitás. hányás. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. coli. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. 4. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. átkerül az egyik baktériumból a másikba. de jelentkezhet hányinger. a Stevens-Johnson-szindróma. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. A mellékhatások ritkák. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. Csökkent gyógyszerakkumuláció. A rosszul oldódó szulfonamid. de klinikai szempontból a Staphylococcus. sokkal ritkább. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. 81 . * Az E. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. ezzel károsítja azt. mivel az a baktérium. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. amely korábban érzékeny volt. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. A kötôhelyek megváltozása. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. 1. Nemkívánatos mellékhatások. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. vagy öröklött. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. Trichomonas vaginalis (42. de adható parenterálisan is. 2. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. Inaktiváló enzimek. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. mint pl. vagy tumorsejteket. is hatékony. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. fejezet) fertôzésekben. ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. A súlyosabb reakciók. azaz Entamoeba histolytica. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. amelyek károsítják a szert. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott. mint az E. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. A jobban oldódó szulfonamidoknál. Ebben az esetben az a gén. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. ide értve a Bacteroides-törzseket. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. Giardia lamblia.és Campylobacter-törzsek. számottevôen felerôsíti. amely idôközben válik rezisztensé. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. 2. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. plazmahíd) révén kerülhetnek át. pl. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. baktériumokat. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). Szelekció. bôrkiütés. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. amelyekkel megkíséreljük. Salmonella. fejezet). illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. szédülés és fejfájás.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Ez megelôzhetô. idôvel rezisztenssé válik. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. Pseudomonas aeruginosa. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. 3. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. Átvitt rezisztencia. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk. mint például sulfadiazin. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. vírusokat.

semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. pl. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett. penicillináz). A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. pentaglicin híd révén ( ). mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. Súlyos. ezért parenterálisan kell adni. de orálisan is aktív. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. Néhány penicillin. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. 82 . amely felnyitja a β-laktám gyûrût. pl. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. opportunista fertôzéseket okozhat. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez.38. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amelyek a sejtfalat építik fel. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. E hatás annak köszönhetô. mint például pneumonia és septicaemia. fejezet). *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. penicillinrezisztenciát eredményez. és továbbra is fontos gyógyszer. A szélesspektrumú penicillinek. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal. A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz.

mint a cefuroxim. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. 83 . amely végzetes lehet. tüdôgyulladás. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. sebfertôzések. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. A piperacillint. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. A methicillinre. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. és septicaemia kezelésére. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. A peptidoglikán képzôdést gátolja. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. endocarditis és septicaemia. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. Reumás láz megelôzésére is adják. A flucloxacillin kevésbé hatékony. Az amoxicillin- perszenzitivitás. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. pneumonia. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. Felszívódása azonban változó. Félszintetikus penicillinszármazék. és rezisztens a penicillinázra. ezért hatásosak számos Escherichia coli. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. mint a benzylpenicillin. amelyet viszont parenterálisan kell adni. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. Adása intramuscularisan történik. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. septicaemia. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. A co-amoxicillin az olyan lég. de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. de anuriában kb. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. de az agyba történô penetrációja rossz. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. A flucloxacillint penicillináztermelô.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. de kevésbé aktív. aminoglikozidokkal kombinálva adható. Súlyos fertôzések (pl. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. különösen a kórházak számára. de hatásspektruma szûk. Pseudomonas-ellenes penicillinek. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. mint pl. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. amely orálisan nem szívódik fel. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta.A penicillinek toxicitása igen alacsony. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. Septicaemiában és endocarditisben. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. amely bôrkiütéseket és ritkán. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. amikor a többi antibiotikum hatástalan. streptococcus. kivéve meningitis esetén. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. meningococcus és leptospira fertôzések. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. Szélesspektrumú penicillinek. az esetek kb. 10 órára nyúlik meg. A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus.

erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. tetraciklinek. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. Az aminoglikozidokat. A-kötôhely ) haladnak keresztül. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. A makrolidek (pl. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2). A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). A tetraciklinek orálisan aktív. de súlyos mellékhatásai (pl. A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. a gentamicint parenterálisan kell adagolni. szélesspektrumú antibiotikumok. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. pl. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. ). A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS.39. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. mint a Gramnegatívak. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. ) a tRNS-ek hordozzák. 84 . Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei.

élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. de adhatók parenterálisan is. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. amelyek a vegyületet acetiláció. azaz sápadtság. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. pyrazinamid. de terápiás indexük kicsi. A penicillintôl eltérôen. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. vagy adenilálódás révén inaktiválják. mint pl. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. 85 . isoniazid. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. súlyos mellékhatásai. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. különösen akkor. és rendszerint fatális). valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. A vesén keresztül választódnak ki. Ugyanakkor. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. Ezeknek az antihisztaminoknak. Baktericid hatásúak. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. és a kalciumionok (tej). Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. aminoglikozidok. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz.és fehérvérsejtszuppresszió. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. A makrolidek igen biztonságos szerek. Mellékhatásként hasmenést. fôleg a Streptococcus-. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. A gentamicin a penicillinnel. míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. és ezért a phenytoin. TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. Staphylococcus. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. mivel a makrofágokba. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. szulfonamidok. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. Staphylococcus-. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. Fô alkalmazási területe az akut. trachoma. amennyiben szükséges. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). jól penetrálnak. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. mint pl. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. amelyhez egy. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. magnéziumionok (pl. foszforiláció. alhasi puffadás. hányás és kollapszus lép fel.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. Természetesen. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. vagy újszülötteknek. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. Chlamydia (nemspecifikus urethritis. részben aktív transzport révén akkumulálódik. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). életveszélyes Gram-negatív (pl. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. antacidok). A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. a meningitisben hatástalanok. Ugyanakkor. ha a vegyületet nagy dózisban. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható.

A zidovudin. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. fejezet). Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. A vegyület szelektíven toxikus. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. különösen az igen hatékony acyclovir. Az amphotericin polién antibiotikum. kortikoszteroid-. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. Gomba. Az imidazolok (balra. Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. Az újabb vegyületek. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. sárgaláz. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). 86 . az amphotericin pedig erôsen toxikus.40. még szelektívebb vírusellenes szerek. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. ) az imidazolokhoz hasonló. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. poliomyelitis. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). ami a DNS-szintézist gátolja (43. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. A triazolok (balra. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. Az interferon-α olyan antivirális protein. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. újabb vegyületek. Az persistens. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. rabies. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. ) pórusokat hoz létre. morbilli. amelyet a leukocyták termelnek. mint az amphotericin. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. mumps. reverz-transzkriptáz).

(CMV) fertôzésben szenvedô. Mellékhatásként hányingert. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. hogy hatásspektruma szûk. hogy a Lassa-lázban hatásos.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. citosztatikum. anaemia. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. és az aspergillus. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. borzongás és hányinger lép fel. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. hányást. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-. kivéve ha lokálisan adják a bôr. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. és mind a felületi. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. A clotrimazolt. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. továbbá az Aspergillus fumigatus. ezért intravénás infúzióban. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. 1. 87 . amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. amely egy súlyos arenavírus fertôzés.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. 2. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. pl. de nem pusztítja el azokat. amelyet egy korábbi VZV. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. A herpesvírusok. A vegyület beépül a DNS-láncba. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. 3. Az acyclovir szelektíven toxikus. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. Legnagyobb hátránya. majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. de túlságosan toxikus. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. hányinger és fejfájás. Az élesztôgombák egysejtû. beleértve a szájpenészt.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. A vegyület helyileg. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. köröm-. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. és bôr-. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák).(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. Orálisan rosszul szívódik fel. candida vagy cryptococcus okozta. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. neutropenia. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. A két vegyület szinergista módon hat. de hoszszú. a Cryptococcus neoformans. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. γ-Globulin. valamint hajfertôzést okoznak. A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. a vaginitist. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. és így a DNS lánc felépülés megszakad. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. immunveszélyeztetett betegeknek adják. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. Ez a gomba számos betegség okozója. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. amely csak akkor reverzibilis. orálisan és parenterálisan adva is hatásos. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. mint pl. amely a bél. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. kör vagy ovális alakú gombák. pl. ha idôben felfigyelnek rá. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz.

illetve a γ-aminovajsav (GABA). 42. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. diethylcarbamazin. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. giardiasis. 88 . Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. amely a férgek eltávolítását eredményezi. pl. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. pl. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). mint GABA agonista hathat. mint humán tubulinokhoz. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. de más módszerek. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. moszkítók). Bár a mikroorganizmusokat. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. fejezet). A nematodák izmaiban mind excitátoros. A bélférgek olyan férgek. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. mebendazol (balra középen). Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. A túlnépesedés. míg a piperazin (balra középen). általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. mint pl. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). szintén fontos lehet.41. A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. Parazitaellenes szerek I. fonálféreg. pl. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él.

A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Ezek a kicsi giliszták (kb.vagy sertéshúst fogyasztunk. míg a pyrantel nem. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. de igen sok. japonicum) támadja meg. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. haematobium) vagy a beleket (S. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. Ostorgiliszták. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. Fonalféreg fertôzések. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. amikor a fertôzött vízben játszanak. beleértve a szemet is. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. timori fertôzés. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. Indiában és Indonéziában él. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. 89 . A másodlagos gazda egy vizi csiga. amelyek erôsen szelektív szerek. Gyakoriak az enyhe. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). cati lárváinak infekciója okozza. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak. Természetesen. amely elpusztítja a vándorló férgeket. Az Enterobius vermicularis (kb. tünetmentes fertôzések. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. ha félig fôtt fertôzött marha. de nem a kifejlett férgeket. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. A piperazin szintén hatásos. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. Ugyanakkor. solium fertôzés akkor fordul elô. levamisollal vagy pyrantellel történik. az újabb vizsgálatok arra utalnak. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. Brugia malayi vagy B. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. gyakran súlyos reakciókkal. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. A gyerekek korán megfertôzôdnek. A fonalférgeknek mind a kifejlett. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. oxyuriassisban. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. mansoni. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. A kezelés praziquantellal történik. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. de hányást és hasmenést okozhat. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. A végbél viszketése a fô tünet. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. A kezelés orális mebendazollal. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. S. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. Fonálférgek (végbélgiliszta). mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. de nem a kifejlett férgekkel szemben. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. Feltehetôleg még fontosabb. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). különösen gyerekeknél. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. de nem gyógyítja az onchocerciasist. Kezelésére a mebendazol hatásos. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. különösen ott. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok.

Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. falciparum P. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. és akkor használják. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). vivax és P. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). pl. ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-. amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). fent balra) fecskendez. 90 . ovale esetében (de a P.42. mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. A gyorsan ható szereket (chloroquin. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. fent jobbra). fent jobbra). meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. Ez a betegség pre-erythrocyta-. sem Észak-Amerikában nem endémiás. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). és ezek egyike-másika. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. vivax P. mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). malariae P. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). chinin. A proguanil hatása igen lassú. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. A P. a giardiasis. Parazitaellenes szerek: II. ezért a profilaxisban alkalmazzák.

Ugyanakkor. 40. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. ovale schizon- tákat. mint a pyrimethamin. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. hányás. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. parenteralisan vagy inhalálva adva. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. Számos mellékhatása van. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. de nem hat a máj-schizontákra. Hatásmechanizmus. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. A magasabb dózisok hányingert. ugyanakkor kevésbé toxikusak. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. A világ legnagyobb részén a P. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. míg a tünetmentes fertôzésekben. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. A chinin. amit nem célszerû használni a kezelésére. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. ovale fertôzésekben alkalmazzák. methotrexat. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. orálisan. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. Gyakori kórokozó a bélben. amely elöli a májban az „alvó” P. A suramin. A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. 91 . A vér–agy-gáton nem jut át. A két gyógyszer szelektíven toxikus. mint a humán enzimhez (vö. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. ahol cysták találhatók. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. fejfájás. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. a diloxanid furoát adása is szükséges. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. a mefloquint és a halofantrint a P. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. vivax és P. fejezet) alkalmaznak. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. fülzúgás. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. A pyrimethamin. A P. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. és a neurológiai panaszokra hatástalan. csak a támadáspontjuk különbözô (35. ahol nagy a valószínûsége a P. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. A pentamidint és amphotericint (40. A chloroquint általában orálisan adják. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. hasmenést. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. fejezet. fejezet). mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. amely toxikus. Hatásmechanizmus. immunszuppreszszív szerek. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. A chinint. A chinin szükség esetén (pl. vagy feltételezett.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. amelyek idônként végzetesek. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. körte alakú protozoon. fejezet) második választásként alkalmazzák. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. Co-trimoxazollal (37. hányinger. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. vivax és P. Nemkívánt mellékhatások. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. felfúvódást és hasmenést okoz. Mind a bôr-. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. bôrkiütést. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. A P. Valószínû. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. A pyrimethamin és dapson kombinációját. Ha a quinin-rezisztencia ismert. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. A P. hányást.

de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. ábrán balra). Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). a procarbazin. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. mind az osztódó. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. egészséges sejtekre nézve. hányinger. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. mint a monoterápia. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. ribosomális. mint az ép szövetekben. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. míg mások (ciklus-specifikus szerek. Számos rákos megbetegedés. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. mind a tumorsejtekre. há- . mint pl. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). Éppen ezért toxikusak. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. de különösen a csontvelôt. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. mint daganatellenes szereket.43. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. vagy ha az nem lehetséges.

ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak. Nem myelotoxikus. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. hasmenés. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. A chlorambucil orálisan alkalmazható. Ennek ésszerû magyarázata. Egyik metabolitja. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. A tamoxifent. akut leukaemiákban. mint a folyamatos monoterápiával. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. az akrolein. A vegyületek fôként az akut. buserelin) alkalmaznak. IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére. Néhány tumor. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. Az akut lymphaticus leukaemiában. lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. feltehetôleg azért. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. alopecia és csontvelôszupresszió. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. rendszerint kombinációban más szerekkel. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. ellentétes hatású hormonok. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. de kevésbé neurotoxikus. A fluorouracilt általában iv.nyás (antiemetikumokkal. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. mint a tumorsejtek. prochlorperazinnal. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. Jótékony hatásuk attól függ. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. orális és intestinalis ulceratio. Gátolja a DNS. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. különösen az emlô. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. Antipirimidinek. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. orchiectomia prostata-carcinomában). a vincristin (oncovin). A leukaemiák. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. adják és a szolid tumorok. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. pl. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. Például a mustárnitrogén. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. Nemi hormonok és antagonistáik. colorectalis carcinoma. gekre toxikus hatású. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani.és RNS-szintézist. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. a tumort végül is el lehet pusztítani. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt. A doxorubicin antraciklin származék. melanoma). A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. A vincristin és a bleomycin kivételek. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. de vesekárosodást okozhat. 93 . Ez. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). míg toxicitásuk nem additív. mint ösztrogén-antagonistát.

amelyek lassítják a gyomor kiürülését). diabetes) egyéb okait. fejsérülés. míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén. különösen férfiaknál. csak általános ellátást igényel. mint 1%. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*.44. amit elérhetô helyen maradt. aki önmérgezését feltárta. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i.v. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. A két. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. methionin p.v. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl. A szerek további felszívódását csökkenthetjük. * Paracetamol + dextropropoxyphene. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt. Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk.v. A betegek legtöbbje. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). epilepszia. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. hypo). ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). Ugyanakkor. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. 94 . A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb.o. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik.

hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. hallucináció. Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. mint pl. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. A sav-bázis zavarok bonyolultak. a gyomrot ki kell üríteni. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. Nemkívánt mellékhatások. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. A szén nem abszorbeálja a vasat. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. Ez ionizálja a gyenge savakat. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. A döntés. 95 . amely metabolikus acidózist okozhat. oxigén a hipoxia korrekciójára. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. 15%-nál fordul elô. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. a lítiumot. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. szükségessé téve további dózisokat. infectió. amelyet még akkor végeztek. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. Normál esetben a paracetamol. mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. a betegek kb. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. a hiperventilláció és a verejtékezés. az amfetamin és az „ecstasy”. légembólia. akkor az antidotum kezelést folytatják. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. Ha a beteg eszmélet vesztett. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. amelyet aktív szén adása követ. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. perifériás arteriák elvesztése). de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. a korrozív szereket és a szerves oldószereket.5). amelyhez a szer abszorbeálódik. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. Az acetil-cisztein (intravénás. Azok a betegek. Ehhez hasonlóan. Alkalikus diuresis. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. mint pl. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. beleértve az anaphylactoid reakciót. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. Aktív szén ismételt dózisai. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. pl. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. attól függ. légzési alkalózist okoz.5-8. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). mind a szert). akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. Az opioidok kómát. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. Azok a betegek. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. A módszer elônye.

Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. ha a szer glomerulus filtrációval. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. anxietás. A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. akiknél sokkal valószínûbb. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. heparinnal elôidézett vérzékenység). A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. benzodiazepinek – insomnia. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. az aminoglikozidok. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. de a többi reakció nehezen osztályozható. vagy tubuláris szekrécióval (pl. és bár ezek ritkán életveszélyesek. digoxin. a digoxin. fejezet). . de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. 0. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. gentamicin és más aminoglikozidok. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). vagy a megváltozott farmakokinetikának. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát.45. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). a hipoglikémiás szerek. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. A dózistól független (idiosyncrasiás. 4. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. az antiarrhythmiás szerek. a xantinok. amphotericin. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. captopril) választódik ki.

A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. Néhány gyógyszer (pl. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ). A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). benzodiazepinek és az alkohol. vagy csökkentik (pl. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. amelyek növelik (pl. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. phenytoin. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. amelyek közül néhány életveszélyes. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. 97 . fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. tolbutamid). azok. Az alkiláló szerekrôl (pl. fejezetben kerülnek tárgyalásra. fejezet). Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. Kiválasztás. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. Azok közé a szerek közé. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak. tartozik a penicillin. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. urticaria és lymphadenopathia. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. ezért ha lehetséges. vese glomerulusok) falában. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. A szérum betegség III típusú reakció. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. carbamazepin. Más példák a 4. ha primaquint (42. Metabolizmus. Megfordítva. anaphylaxis). inzulin. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. metoclopramid). additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. Az enzim gátlók (pl. Ez különösen súlyos. de egyben természetesen ritka is. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. arthritis. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. az atopiás betegségben (szénanátha. ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. átjut a méhlepényen. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. antibiotikum tartalmú krém). asthma. warfarin. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. pl. amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. A betegség tünetei láz. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. fejezet) kapnak. Néhány gyógyszer kivételével (pl. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. A létrejövô komplexet. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. Bôrkiütések. a rákellenes szerek. de az immunszupresszió (pl. A nagy molekulák. cyclophosphamid) azt feltételezik. néhány kivétellel. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. Így.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. phenitoin. Például. Az anaphylaxis I típusú reakció. a hasonló hatású szerek pl. vaccinák. az érintkezésre való érzékenység oedemás. phenobarbital. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. dextrán maguk is immunogének lehetnek. pl. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. warfarin). A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen.) Megoszlás. hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. a valproat. pl. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). Így. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. bôr- kiütés. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. A legtöbb gyógyszer. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek.

max. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000.. tápszerek ATC sorrendben. inj. sc. MediMedia Információs Kft. MediMedia Információs Kft. im. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000... 1999 Vademex 1999.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. supp. NE rect. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. amp. Országos Egészségbiztosítási Pénztár. inf. Budapest. Budapest. Budapest. sol. iv. = Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. drg. tabl. gran. fenn. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük. és DokiNET Kft. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut.el. 1999 99 . caps. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. liof. susp. mg/ttkg mill. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. 2000 Gyógyszerek. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk.

Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0.001% inj. el. módjától függôen. A beavatkozás helyétôl. módjától függôen. inj. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. procainum 100 . Lásd alk.0005% inj. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl. Lásd alk. Marcain 0. Egis inj. el.2% Dr. Lásd alk.0005% inj. Lidocain 1. A beavatkozás helyétôl. Lásd alk. inj. inj. módjától függôen. inj. inj.5% – Adrenalin 0. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. inj.5. el. el. Lásd alk. A beavatkozás helyétôl. módjától függôen. el. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl. Prokain 1% Egis Human inj. inj. módjától függôen. inj.25% – Adrenalin 0. inj.

3-0. 0. 15-100 mg 1 mg im. ICN Magyarország tabl. drg.5-10 mg sc.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj.08-0.06-0.08 mg/ttkg iv. el. 101 . tabl. inj.6 mg/ttkg 0. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok. inj.5 mg im. 2.6.1 mg/ttkg iv.07-0.6 mg/ttkg 0. inj..5-1. caps. inj.25 mg/ttkg 0. inj. sc. 0. inj. 0. inj. 1. lásd alk. inj. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut.

A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol.10. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. -kenôcs szemcsepp. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. szemcsepp szemkenôcs susp. szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp.el. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp. szemcsepp 5× 5× lásd alk. 2-3 × 5 × 1 csepp. 2-4 × 1 csepp 1-1. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. el.

és fülcsepp 1–2 csepp 103 .Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.

aerosol aerosol aerosol. por inh. caps. sol. caps. sol. tabl.4 mg 0. aerosol inh.15-0.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl. 1. inh. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. tabl. sirup. sol.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0.3-0.4 mg 9-18 µg 0. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0. inj. tabl. aerosol inh. inj.5 mg sc.5-1 mg sc..2 mg iv. inh.2-0. por inh.. aerosol inh.6-1. inj.2 mg 0... aerosol.2-0. tabl. im. por aerosol aerosol aerosol inh.. tabl.. tabl. aerosol aerosol inh.75 mg sc. inh. sol.2-0. tabl. inh. elixir retard caps. por inh.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0. inh. aerosol inh. inj. aerosol inh.1-0.4 mg 0.11. inh. caps.3-0. aerosol inh.6-0.. Asthma. tabl. 10 mg 30-45 µg. 0. por caps.5 mg 0.6-1. tabl. por aerosol 0. caps. aerosol inh. inh. im. 5-15 mg 15 mg 104 . inh. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. aerosol inh.2 mg 0.

.. retard filmtabl. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. inj. filmtabl.. caps. inj. tabl. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. tabl. supp.M. filmtabl. caps. supp. tabl. tabl. sirup. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L. sirup. drg.5-19.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl.5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. 75-100 mg 4 mg iv. rágótabl. tabl. drg. sirup. tabl. csepp inj. tabl. retard tabl. susp. supp. inj. tabl. tabl. tabl. (gyermek) csepp caps. inj. retard tabl. supp. tabl. tabl.5 mg. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im. tabl.. supp. 105 . inj. inj. retard caps.. tabl.... sirup. 1 mg im.F. retard caps. tabl..

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

el. caps. supp.. el. drg. alk. supp. drg. motilitás csökkentôk (A07A. drg. tabl. drg. tabl.. 10-40 mg lásd alk. el. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. 1. el. el. sol. filmtabl. alk. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. el. adszorbensek. caps. drg.2 g lásd alk.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. 170-340 mg lásd. tabl. por. tabl. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. lásd alk. tabl. caps. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0. tabl.8-3. klizma int.6-3.1 g 5 mg 9g 4 mg. el. A07B. caps. filmtabl.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. el..5 g Salazopyrin EN 0.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. lásd. caps. tabl. drg. el. lásd alk. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. retard tabl. int. drg. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl.sol. enema por caps. lásd alk. tabl. el. el.2 g lásd alk. el. porkeverék 1. lásd alk.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. supp. A07D) attapulgitum bismuthum subgall. Falk Pharma susp. tabl. 600 mg 1-5 g 2. tabl. klízma tabl. filmtabl. caps. oldat Bélfertôtlenítôk. max.

Napi átlagdózis 25-100 mg max.. tabl. max.14. caps. inj. tabl. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. tabl. tabl.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv. inj. filmtabl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . 200 mg 50-200 mg max. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. 400 mg 20-80 mg fenn. tabl. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. 4 tabl. tabl. Biochemie (Novartis) tabl. 400-800 mg iv.5 mg 0. tabl. tabl. 10 mg 1. tabl. tabl. Egis Servier tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. retard tabl..

tabl. filmtabl. retard caps. filmtabl. tabl. tabl. tabl. 0.5-3 mg este 0. filmtabl. tabl. tabl. 80-360 mg ua. tabl. fenn. filmtabl. inj. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 . tabl. filmtabl. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1. tabl. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl. 150 mg 1-4 mg 0. tabl. tabl. tabl. filmtabl..5-1 mg fenn. filmtabl. tabl. tabl.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. tabl. tabl. inj. 10-20 mg tabl. inj. tabl. tabl. tabl.2-0. filmtabl. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv.15. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl.4 mg 250-500 mg. 1-2 mg 5-7.2-0..4 mg 0. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. tabl. inj filmtabl. max. 2 g 1-2 mg 40 mg. max. tabl. retard caps. ua. inj. filmtabl.4 mg iv. tabl.

filmtabl. inj. retard film inf. tabl. tabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . inj. tabl. tabl.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn.. retard filmtabl. retard tabl. tabl. retard drg. retard caps. max. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp.. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. filmtabl. retard filmtabl. retard caps. tabl. Atenolol comp. tabl. tabl. 12.. retard filmtabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. spray drg. max. filmtabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. caps. cilazaprilum enalaprilum 2. tabl. tabl. inf. filmtabl. tabl. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl. tabl. el. tabl. tabl. tabl.63-1. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl. el. tabl. tabl. tabl. filmtabl. max. tabl. 80 mg 10-20 mg.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. el.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. filmtabl. tabl. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg./inf.

filmtabl. caps. caps. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. tabl. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. tabl. caps. filmtabl. max. el. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. tabl. el.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. lásd alk. 80 mg 113 . tabl.5-5 mg. caps. filmtabl.

tabl. spray caps. retard tabl. 5. tapasz tabl. inf. retard caps. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. raterd tabl. retard caps.5-1 mg/óra lásd alk. el. 40 mg/2 óra 0. tabl.2-10. 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. tabl. el.. retard tabl. lásd alk. el. tabl. forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj. inj. el./inf..c. el.4 mg. el. tabl. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk.. max. 0. aerosol. 0. el.. lásd alk. retard caps. tabl.16.8 mg 20-120 mg. tabl. lásd alk. caps. sol. tabl. caps..05-0. retard caps. filmtabl.75-3 mg/óra lásd alk./inf. tabl. tabl. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . tabl. lásd alk. retard tapasz tapasz inj. 1. filmtabl. aerosol. retard caps. retard tabl. inj. el. lásd alk.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl. inj.3-12.

caps ICN Magyarország caps. IV.5-2. tabl. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj.. tabl. tabl. inj. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl.17. tabl. lásd alk. el. retard caps. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III. inj. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. el. retard filmtabl. el. inj. tabl. Boehringer Ingelheim inj. 300-900 mg 300-900 mg 0. el. inj. inj.. tabl. filmtabl. retard caps. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal.C. 360 mg 240-360 mg lásd alk. tabl.A. drg. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I.B. caps. 4 mg/ttkg im. inj. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . lásd alk. el. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. filmtabl.. drg. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I.0 mg/ttkg lásd alk... retard tabl... filmtabl.

5 mg lásd alk. csepp. lásd alk.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. inj. inj. el.c. el. tabl.2 mg s. inj. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. lásd alk. lásd alk. inj. lásd alk./inf. el. por amp. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac. por amp. caps. el. el. lásd alk.5-40 µg/ttkg/perc 1.. el. lásd alk. inj.2 mg iv. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 .18. lásd alk. im.05-0. inj. el. infúzióhoz por amp. inj. el. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. el. lásd alk. tabl. lásd alk. por amp. inj. inj. el. el.c. tabl.5 mg s. lásd alk. el. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. inj. tabl. lásd alk. el. el. inj. 0. el. inj. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. lásd alk. el. inj. el. im. inj. por amp. csepp. el. tabl. 30-50 NE/ttkg lásd alk. csepp lásd alk. por amp. tabl. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. lásd alk.5-10 µg/ttkg/perc 0.. lásd alk. el. inj./inf. inj. lásd alk. el. 20-60 µg iv.3-0. 0. inj. lásd alk.5-1. 0. el. lásd alk.1 mg iv./inf. 2.

20-40 mg iv. tabl. el. lásd alk. inj. el. faktor II. lásd alk. por amp. inj. inj. lásd alk. el. 10-20 mg iv. 0.. el. por üveg por amp. por amp.. paraamino-methylbenzoicum ac. lásd alk. lásd alk. lásd alk. inj inj. inj. lásd alk. lásd alk. el.el. faktor VIII. el. inj. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. el. inj. por amp. lásd alk. por amp. gran. el. el. el. por amp. filmtabl. el. el. faktor VIII. lásd alk. 1-3 g 1-2 g lásd alk. por amp. tranexamicum lásd alk. el. inj. por amp. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . el. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. por amp. inj. por amp. lásd alk. lásd alk.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg... sol. 100 mg im. lásd alk. lásd alk . el. el.. lásd alk. im. por amp. /inf. 1-3 g iv. 50-200 NE/ttkg iv. por amp. lásd alk. por amp. el. lásd alk. el. filmtabl. inj. lásd alk. inj. + faktor IX. lásd alk. inj. aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac. 500-1000 E 50-100 mg iv. el. filmtabl. por amp. inj. lásd alk. lásd alk. IX. lásd alk. lásd alk. lásd alk. el. és X. el. por amp.el. el. por amp. 15-30 g 16-24 g iv. inj. filmtabl. el.. por amp.5-1 millió NE iv. por amp. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. im. el.

filmtabl. retard caps..és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. caps. tabl. tabl. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. filmtabl. caps. caps. max.és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. caps. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin. filmtabl. filmtabl.20. 20-40 mg 20 mg. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. 1000 mg 118 .

62.. tabl. 325-650 mg 640 mg 512. szirup filmtabl. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj.5-5 mg 300 µg im. csepp. tabl. el.21. 3-9 mg 2. csepp.5 mg 1. inj. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk. el. retard drg. inj.. tabl. inj.. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. inj. filmtabl. caps. inj. sc. 100-200 µg im. drg.. 150 NE im. sirup inj.5 mg 325-650 mg 512. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. 50-150 NE/ttkg iv. caps. filmtabl. sc. tabl. 119 .

4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. orrspary. tabl. emulsio/inj. inj. inj. inj. sol.. 0. max.5 mg/10 ttkg állapotfüggô.5 mg rohamkor. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. életkor függô 100-200 mg iv.. tabl.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl. tabl. el.% 0.5-2. 2.. ostya-tabl.. inj. lásd alk. 0.22. tabl. tapasz inj.5-4 tf. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg. 7. inj.5 mg/ttkg iv. inf. 4 mg 0. inj. individuális 2. el. fenntartó 2.5-5 mg iv.5 tf. sol. 300 mg 23.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2. 5-10 mg/ttkg lásd alk. el. sol.5-4.5-10 mg lásd alk. drg. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 .% 1. inj. inj. 50-120 mg.

Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg. tabl. 0. tabl.5 mg 0. inj. inj.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2. tabl. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0.5-15 mg po. tabl. tabl. tabl. tabl.5 mg 0. tabl.24. 121 . Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3. drg. tabl. rect. tabl. caps. inj. im.5 mg Boehringer Ingelheim tabl.25-0. tabl.75 mg 0.25-0. tabl. sirup tabl. Farm. rect. drg. 2. caps. tabl.75-7. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab..75-1. tabl.. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. tabl. tabl. sol. tabl. sol.. tabl. retard tabl. tabl.75-1.75-1.. tabl.5 mg 0. tabl. 7. filmtabl. Farm. inj.5 mg iv. tabl. tabl. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. drg. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl..5 mg 15-30 mg max.

max. retadr tabl.25. inf. tabl. tabl.. inj. tabl. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. tabl. 125-500 mg. fenn. susp. sirup (gyermek) inj. 500-2000 mg 250 mg. sirup susp. retard drg.. tabl. sirup caps. 4-8 mg 1... tabl. tabl. caps. retard tabl. tabl.. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv.. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 .. filmtabl. inj. tabl. tabl. fenn. rágótabl.. drg. caps.. sirup. tabl. sirup filmtabl. caps. tabl. supp. tabl. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. 3-6 mg 1 mg iv. tabl. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. tabl. 150-250 mg iv.5 mg. tabl. tabl. inj. max. Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac.

26. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. tabl. tabl.5-3 mg 10 mg 123 . tabl. tabl. 2 mg. tabl. filmtabl. tabl. tabl..25-2 g fokozatosan lásd alk. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl.. caps. tabl. tabl. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj. tabl. el. inf.5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. max. 16 mg 7. caps.

. 50-100 mg/4 hét im.. inj. csepp inj. inj. tabl.27. inj. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. tabl..5-300 mg 150 mg im. tabl. drg. tabl. sol.. tabl. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. inj. inj. 75-600 mg 50 mg im. 12. tabl. iv. drg. inj. tabl. 200-400 mg im. iv. tabl.. filmtabl. filmtabl.. inj. tabl. inj. inj. filmtabl. tabl. filmtabl. inj. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im. filmtabl. filmtabl. csepp. 20-40 mg/2-4 hét 12. tabl. inj.25-18 mg 5-10 mg im./2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 .5-25 mg/2-4 hét 2.

75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl. individuális 2. caps. sol.. 50-100 mg im. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. im. inf. filmtabl. drg. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. csepp. 100 mg 25-150 mg iv. max.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2. sol.. filmtabl.. caps.4 g.. inj. inj.4 g 2. tabl.3 g (7-13 éves) 1. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. max. inj. filmtabl.5 mg 75-500 mg. drg. 12 mg 50 mg.. drg. caps.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl../inf.4 g 3. filmtabl. caps. tabl. sol. inf. max. filmtabl. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg..4 g 300-600 mg 30 mg.28.. inf. caps. inj. 50 mg 8 mg. filmtabl. filmtabl. inj. inj. tabl. drg. filmtabl. drg. max. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. tabl. tabl. 5-10 mg 120 mg 17. inf.. tabl. caps. caps.4 g 2. filmtabl.2-2. filmtabl. filmtabl... filmtabl. filmtabl. inj.. inj. filmtabl. 200 mg 37.. iv. max.

.. inj. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf. inj. retard tabl. inj. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. tabl.15-0. im.. tabl. supp. retard caps.. tabl.. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl. im.. im. im... inj. retard tabl.. inj. 25-75 mg 50-100 mg iv. inj.3 mg/ttkg iv. inj. caps. tabl. el. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . inj. sc. Napi átlagdózis lásd alk. supp. csepp caps. 50-300 mg sc. caps. el. filmtabl. tabl. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30.. el. supp. lásd alk. 0. caps.. inj. 20 mg 20-60 mg 0.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps.29.

tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps. 1998 mg lásd alk. filmtabl. drg.31. drg. tabl.. supp. el. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. drg. supp. tabl..... 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem .. caps. caps. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. retard drg. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk. retard tabl. gran. filmtabl. drg.. filmtabl. supp. filmtabl. susp. inj. filmtabl. tabl.. tabl... 50 mg/ttkg 3-6 tabl. supp. filmtabl. retard tabl. filmtabl. inj. csepp tabl. tabl. im.. tabl. inj.. supp. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl.. sol. el.. retard caps. caps. caps. drg. niflumicum ac. filmtabl.. mefenamicum ac. inj. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl.. inf. filmtabl. caps.. filmtabl. 32.

gran. supp. tabl.és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im. susp. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi. supp... 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl... filmtabl... tabl.. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. caps. caps. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl. 3-szor 3-5-ször. tabl. caps.. filmtabl.. supp. filmtabl. tabl. inj. tabl.. emulsio gél sol. supp.3-10 mg/0. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. caps. inj.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl.3-1 g 128 . filmtabl. supp. tabl. tabl. caps. supp. max. gél. caps.. supp.5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3. tabl. filmtabl. poramp. inj. Napi átlagdózis 7.

3 × 1 tabl. supp.4-3. (gyerek) tabl. por filmtabl. sirup. supp. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. por pezsgôtabl.5-4 g 0. 320-640 mg 1. el. tabl. tabl. tabl. filmtabl. tabl.0-3.9 g 1. supp. pezsgôtabl.5-2 g 0. lásd alk.. 1 amp. tabl. supp.. inj. 1 tasak 1-3 tabl. caps. acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. filmtabl. 0.5 g 0. 2-3 × 1-2 tabl. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. tabl. tabl. 129 phenacetinum + . tabl. filmtabl.0 g 6 × 1-2 tabl. sirup.5-4 g 0. pezsgôtabl. tabl.. tabl.. tabl. susp. tabl.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. tabl. 3 × 1-2 tabl.2 g 1. im. drg. supp. 1-4 tabl. tabl. tabl. gran. pezsgôtabl. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl. sirup... pezsgôtabl. rágótabl. 2-3 × 1-2 tabl. por pezsgôtabl. 500-1000 mg 0.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl.3-3. tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. pezsgôtabl. pezsgôtabl. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. supp. pezsgôtabl. pezsgôtabl. tabl. tabl. tabl. tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. caps. inj. pezsgôtabl. por por pezsgôtabl. tabl. pezsgôtabl.

sol. el. inj.33. krém kenôcs. sol. krém emulzió kenôcs. 125-250 mg im. tabl. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . sol. krém kenôcs kenôcs kenôcs. 30-300 mg iv. inj. krém. inj. inj. 4-48 mg lásd alk. tabl. sol. supp.. tabl... tabl.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. lásd alk.1-0. tabl. krém. tabl. inj. krém. kenôcs. inj. 0. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. inj. kenôcs. rectal caps. inj. el. inj. krém. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj. el. krém. lásd alk. sol. el. 20-240 mg lásd alk. inj. tabl. el. 25-50 mg lásd alk. tabl. kenôcs.

2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . sol.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp.

el..5-1.2 mg iv. lásd alk. tabl. tabl. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. tabl. el. drg. tabl. csepp. el. drg. drg. 400-1000 mg lásd alk.34. ill. drg. 0. tabl. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. inj.el. tabl. inj. lásd alk. 2. inj. caps. lásd alk. tabl.15-0. drg. drg. lásd alk. gel inj./inf.5 mg 1-2 mg 0. idikációtól függôen lásd alk. 132 . el. tabl.6 mg sc. el. drg.5 mg 0. tabl.75 mg. caps. inj.25 mg im. sol. tabl. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl. 0. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. drg. el. tabl. drg. tabl.. tabl. 25-50 mg lásd alk.5-1.. inj.1-0. intrauterin tabl. im.5-3. individuális 0. lásd alk. tabl. hüvelytabl. tabl. inj. el.. tabl. el..

el. lásd alk. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl.5-1. filmtabl. lásd alk. inj.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl. el. gél tapasz hüvelytabl. hüvelykúp. tabl. tabl. lásd alk.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. hüvelykúp tabl. el. tabl. el. drg. tabl. hüvelycaps. tabl. filmtabl. el.5-10 mg lásd alk.3-1. 0. tabl. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. tabl. filmtabl. el. tabl. naponta 1 tabl. lásd alk. 133 . caps. naponta lásd alk. drg. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. krém drg. el. tabl. el.5 mg 25 mg. drg. el. inj. lásd alk. 2 × 1 hetente 25 mg. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. tabl. el.25 mg 0.05-0. tabl. 1 tabl.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. lásd alk. tapasz tapasz filmtabl. el. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1. inj. 24 mg 2 × 1 hetente 0. 2.

drg. filmtabl. el. inj. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. caps. 3 × 2. tabl. caps.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. caps. inj. 7. tabl. filmtabl. el. el.4 mg 1 mg. lásd alk.5-10 mg 0. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. inj. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . inj.5 mg Egyéb urológiai készítmények. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. caps. tabl. retard caps. filmtabl. retard filmtabl. inj. inj. drg. el. Napi átlagdózis lásd alk. inj. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. tabl. inj. 100-800 mg 2. filmtabl. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk.

inj. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl. inj. tabl.. el. tabl.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk..35. tabl. tabl. 135 . orrspray inj.

40 mg 15-120 mg 1. patron inj. tabl. tabl. inj. max. patron inj. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok. patron inj. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj.. 3 g 136 .. tabl. patron inj. inj. tabl. inj. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl.36. 150-300 mg 150-300 mg 2.. inj. patron inj.. 8 mg 2. tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj. inj.. inj.7 g max.5-15 mg max... patron inj.. tabl. max. inj. tabl. patron inj. patron inj. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg.. patron inj.5-20 mg. tabl.

filmtabl. tabl. inj. inj.. inj./inf./inf. krém krém. el. alk. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk.. el. 500-1000 mg 800 mg max. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. sirup. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl. 800-1600 mg.4 g. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. filmtabl. el. filmtabl. filmtabl. susp./inf. tabl.37..6-2. inj. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 . 1. tabl. tabl./inf. trimetoprim. tabl. tabl. inj. tabl. tabl.

4-0..5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im.5-3 g 1.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps.. inj. por susp. inj. pos susp.susp. 1. tabl. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tabl.6-4. filmtabl. 6-15 g iv. inj. susp. inj. inj. 0.8 mill. por sirup. por.. inj. NE im.5-3 millió NE életkor függô. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. sirup tabl.6-4. inj.. 138 ..4-1 millió NE im.. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. tabl. 3-4 millió NE 1. filmtabl. caps. susp. inj. individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . filmtabl. filmtabl. 30-40 g iv. 1. inf. por sirup. caps. inj.38.. caps. caps. tabl. iv. el..5-12 g 1125-1875 mg 3.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. lásd alk.. gran. 5-24 millió NE im. por susp.8 g iv.. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. susp. por sirup inj.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. por susp.. susp. filmtabl. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1. caps. inj. caps. inj. iv. filmtabl. caps.. por sirup tabl. filmtabl. tabl.. 0.

susp. caps. por susp.25-4. caps. inj.. 500-1000 mg 3-6 g im..25-4. por susp. tabl. susp. iv. cefuroximum 2.. inj... caps. filmtabl.56 g im..Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. inj. inj. inj. 2... im. inj. inj. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv. inj. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im./inf. 1-4 g . 1000-1500 mg im. inj. inj. susp. inj.. caps.. inj. susp. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. retard tabl. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. gran. inj.. inj. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk... iv. Napi átlagdózis 1 g. susp.. iv. inj. tabl. caps. 1-3 g im. sirup gran. iv. inj. inj. por susp. inj. inf. inj. susp. 2g 400 mg iv. 400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. iv.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf.5-6 g im. caps. inj. susp. inj. gran. caps.. por susp. gran. filmtabl. gran. gran.. el. max. inj. por susp. por/inf. 400 mg 3 g iv. retard filmtabl. 2g 0. caps.. Biochemie (Novartis) inf. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1. caps. por.56 g im.

caps. susp. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal. caps. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone.. granulátum /sirup susp. tabl. 15-20 mg/ttkg im. sirup 1. caps. . filmtabl. filmtabl. inj.C.-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S.. caps.. 1.. nap 200 mg 2. inj. max.A..6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. el. granulátum susp. filmtabl. caps.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. 1 g lásd alk. filmtabl. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps.. por susp. iv. inj tabl. por/sirup por/sirup retard filmtabl. Antibiotic S. caps. caps. inj. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. susp. tetraciklinek. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. filmtabl. caps. por/inf. filmtabl. iv. granulatum sirup inj. tabl. filmtabl. inj. granulatum/ sirup inj. max. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj. filmtabl.39. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok.6-4 g 0. Chinoin (Sanofiinj.

hintôpor kenôcs hab.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. krém kenôcs kenôcs. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .

inj. inj. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0. el. el. caps. filmtabl. hintôpor kenôcs.. krém. tabl. körömlakk krém.40. inf. spray spray hintôpor lásd alk. el. hintôpor krém. caps.. susp. inf. el. inf. krém./inf.. 750-1500 mg lásd alk./inf. krém. sol. sampon kenôcs kenôcs..8-4 g lásd alk. tabl. el. hintôpor krém hintôpor.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf.. 1-2 g lásd alk. caps. sol. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl. sol. krém. inj. Abbott Pharmavit (BMS) caps.. inj. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. tabl. tabl.. spray kenôcs. sol. caps. krém. . tabl./inf. caps. lásd alk.8-4 g lásd alk. krém. 0. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl. Gomba. el. susp. tabl. sol. rágótabl. el. inf. sol.el. el.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. tabl. körömlakk. el.8-4 g 0. kenôcs.. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. lásd alk. lásd alk. 0. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl.

Parazitaellenes szerek I. krém krém kenôcs kenôcs gél. gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. Decaris Vermox Richter Richter tabl. Parazitaellenes szerek II. sol. tabl. Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. lásd alk. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. el. tabl. gél lásd alk. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . el. el. 500-2000 mg 2000 mg . tabl. tabl. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio.

tabl. inj. inj. lásd alk. inj. inj. inj. sc. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. inj. por/inf. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel.. 25-30 mg/m2 testfel. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. iv. inj. inf. inf.. iv. inj. inj.el. 60-75 mg/m2 testfel. inf. tabl.4 mg/m2 testfel. 1-1. inj. por/inf. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. inj. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. inj./inf. 25 mg/ m2 testfel. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. inj. inj. caps. 60-75 mg/m2 testfel. inj. tabl. 144 . tumortól függô. inj. inj. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. 100-200 mg/ m2 testfel. inj. inj. caps./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel. tabl. 20 mg/m2 testfel. inf. 15-30 mg im. inj. el. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg. inj. conc. inj. inj.. inj. inj.43. kenôcs inj. tabl.1-0. caps./inf.. inj. inj. lásd alk. 35-100 mg/ m2 testfel. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl./6 hét 0. 60-75 mg/m2 testfel.. 100 mg/m2 testfel.. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. conc./hét 5-6 g/m2 testfel.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. tabl.

caps. 2-6 mg iv.. por/inf. 300 mg iv. 20 mg 0. inj. cocn. 14 mg/m2 testfel. 100-120 mg/m2 testfel. el.A. inj. caps. tabl.5-1 millió NE 145 . tabl. inj. tabl.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl.75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. Kyowa Hakko Kogyo inj. filmtabl. 0. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. tabl./inf. inj. inj.5 mg/7 nap sc. 400 mg/m2 testfel.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. por/inf. tabl. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel. inj.inf. tabl. iv. tabl. inj.3 mg/3-4 hét 3.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. 50-150 mg/m2 testfel. tabl. inj. tabl. sol./inj. iv.9 mg 1-1. orrspray inj. inj. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel. 3.2 mg 6.5 mg/m2 testfel. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. tabl. lásd alk. inj. 30-45 mg/m2 testfel. inj.. 400 mg/m2 testfel.8 mg/12 hét 3. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I. inj. caps. orrspray implantatum implantatum implantatum inj.6 mg/28 nap 10. 20-50 mg/m2 testfel. caps. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel... inj. sol./inf.

inj. sol.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. inj. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0./inf. caps. inj.Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj. inj. inj. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . inj. inj.. inj. inj. ivóoldat.

68. 25 hypertoniában 36. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 54. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 59 vírus infekcióban 84. 55 intravénás narcotikumok 52. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 37 szemészeti hatások 26. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. 25. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 85 nitro-imidazolok 80. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 47 atracurium 19 atropin 22. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 83 anaemia perniciosa 48. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 21. 81 tetraciklinek 84. 81 makrolidok 84. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74. 29 szívelégtelenségben 42. 25 α-agonisták 24. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 85 cefalosporinok 82. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 19 acetil-szalicilsav 70.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 91 ampicillin 82. 43 acetazolamid glaucomában 27. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 87. 21. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 60 amphotericin 86. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48. 27 α-blokkolók 24. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 53 szorongásos kórképekben 54. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 91 antimetabolitok 92. 84. 25 szemészeti hatások 26. 39 arrhythmiákban 40. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 25 angina pectorisban 38. 25 asthmában 28. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 57 hatásmechanizmus 51. 93 H. 37 szívelégtelenségben 42. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 84. 81 penicillinek 82. 71 instabil anginában 38.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

55 receptorok 51. 33 tumorok kezelésére 92. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 9 adrenerg 20–21. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 55 tireoid 76.opioid receptorok 64. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 83 hiperszenzitivitás 83. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 65 szerotonin 51. 23 szemészeti alkalmazások 26. 51.és bélmotilitás 22. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 29 bélbetegségekben 32. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 79 muszkarin 21. 22. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 73 premedikáció 52. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 89 pyridostigmin 18. mint neurotranszmitterek 50. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. 51 nikotin 19. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 51 NMDA 51 opioid 64. 27 pyrantel 88. 53 prilocain 16. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 45 151 . 23. 23. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 21. 91 primidon 56. 67 propofol 52. 91 promethazin 29. 17 primaquin 90. 35.

35. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 87 zidovudin 86.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 37 szivelégtelenségben 34. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86. 35 hypertoniában 36. 45 valproat 56. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful