P. 1
hatástan

hatástan

|Views: 4,887|Likes:
Published by Koncsos Edit

More info:

Published by: Koncsos Edit on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

M. J.

Neal:

Rövid farmakológia

Rövid farmakológia
M. J. Neal
Professor and Chairman of the Division of Pharmacology and Toxicology United Medical and Dental Schools Of Guy’s and St Thomas’s Hospitals (UMDS) Department of Pharmacology St Thomas’s Hospital, London

A 3. átdolgozott, bôvített kiadás magyar kiadása

A mû eredeti címe: „M. J. Neal: Medical Pharmacology at a Glance, 3rd edition. This edition is published by arrangement with Blackwell Science Limited, Oxford” Az eredeti magyar kiadást, az új kiadás vátoztatásait fordította és a függeléket készítette: Dr. Laszlovszky István, 2000. © Dr. Laszlovszky István, 2000. Szakmai és nyelvi lektor: Dr. Jávor Tibor A függelék szakmai lektora: Dr. Feller Antal ISBN 963 7746 32 3 ISSN 1586-0922

Minden jog fenntartva. A könyv egészének, vagy bármely részletének másolása, repdorukálása, nyomtatott vagy elektronikus formában való közzététele csak a kiadó engedélyével lehetséges.

© B+V (medical&technical) Lap- és Könyvkiadó kft., 2000 Felelôs kiadó: A B+V Kiadó ügyvezetô igazgatója Fôszerkesztô: Dr. Székely Gábor Szerkesztô: Dr. Jávor Tibor Mûszaki vezetô és tipográfia: Császár Andrásné A borítót tervezte: Streicher András DTP, nyomdai elôkészítés: Art-is Kft., Szentendre Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, az alapítás 118. esztendejében Felelôs vezetô: Papp Lajos vezérigazgató

kinolonok és nitro-imidazolok 80 38 Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. tetraciklinek. makrolidek és chloramphenicol 84 5 . Protozoonok 90 17 Antiarrhythmiás gyógyszerek 40 43 A daganatos megbetegedések gyógyszerei 92 18 Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek 42 44 Mérgezések 94 19 Véralvadásra ható szerek 44 45 Nemkívánt gyógyszerhatások 96 20 Lipidcsökkentôk 46 Függelék 99 21 Anaemiában alkalmazott gyógyszerek 48 Tárgymutató 147 37 Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok.és szédülés elleni szerek) 66 31 Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia 68 32 Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs-ok) 70 33 Kortikoszteroidok 72 34 A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek 74 8 A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek 22 35 Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek 76 9 A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 24 36 Antidiabetikumok 78 10 A szem és betegségeinek farmakológiája 26 11 Asthma. rhinitis és anaphylaxiás reakció 28 12 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: I. trimetoprim. -megoszlás és -kiválasztás 12 4 Gyógyszermetabolizmus 14 5 Helyi érzéstelenítôk 16 6 A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek 18 7 A vegetatív idegrendszer 20 22 A központi idegrendszer transzmitterei 50 23 Általános érzéstelenítôk 52 24 Anxiolitikumok és hipnotikumok 54 25 Antiepileptikumok 56 26 Antiparkinson szerek 58 27 A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok 60 28 A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok 62 29 Opioid analgetikumok 64 30 Antiemetikumok (Hányás.Tartalomjegyzék Elôszó 6 Köszönetnyilvánítások 6 Hogyan használjuk a könyvet? 6 További szakirodalom 6 Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz 7 1 Bevezetés: A gyógyszerhatásmechanizmus alapjai 8 2 Gyógyszer-receptor kölcsönhatás 10 3 Gyógyszerfelszívódás. cefalosporinok és vancomycin 82 39 Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása 32 14 A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok 34 40 Gomba.és vírusellenes gyógyszerek 86 15 Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek 36 41 Parazitaellenes szerek: I. Bélférgek 88 16 Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek 38 42 Parazitaellenes szerek: II. Ulcus pepticum 30 13 A gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek: II.

Edinburgh (855 pp). A farmakológiában járatlanoknak ajánlom. Különös hálával tartozom Miss Jean Plaskettnak a kézirat elkészítéséért. antiemetikumok. egészen az elválasztó vonalig) és az ábrákat csak tájékozódásra használják. 60 perces egyetemi elôadásnak felel meg. M. a késôbbiekben már elég egy rövid pillantást vetni az ábrákra tudásunk felfrissítéséhez.M.M. 3rd edn. akik alapfokú és tömör betekintést kívánnak kapni a farmakológiáról. Ebben a harmadik kiadásban a fejezetek túlnyomó többsége felfrissítésre került és a könyv a lipidcsökkentôk. fejezettel. & Mant. de hasznos lehet más tudományterületek hallgatói számára is. mérgezések és nemkívánt gyógyszerhatások fejezetekkel bôvült. (1991) Pharmacology. Ezek közül néhány meglehetôsen összetett és így természetesen elsô pillantásra nem érthetô. oldalon) egy meghatározott területet reprezentál. Lewis. és elôször olvassák át néhány fejezet bal oldalán lévô szövegrészét (mely esetenként a jobb oldalon is folytatódhat. az ábrák érthetôségéhez a szöveges részt a lehetô legrövidebbre csökkentettük. H. J. London (abuot 700 pp). G. Ahogy fejezetrôl fejezetre haladunk a könyvben.K. L. Ritter. 3rd edn. valamint annak a sok hallgatónak. Minden egyes fejezetben igyekeztünk a gyógyszerek hatásmechanizmusát elmagyarázni és rávilágítani használatukra. & Dale. (A BNF évente kétszer kerül frissítésre) Rang. Hogyan használjuk a könyvet? Minden egyes fejezet (a tartalomjegyzéket lásd az 5. További szakirodalom British National Formulary.Elôszó Ez a könyv elsôsorban orvostanhallgatók számára íródott. Mivel számos gyógyszer több fejezetben is elôfordul.D. 6 . (1995) Textbook of Clinical Pharmacology. akik méltató levelet írtak és hasznos javaslatokkal láttak el. kezdjék az 1. ezért kereszthivatkozásokkal találkozunk. Az alapelemek megértése után. valószínûleg célszerûbb egyenként az ábrákra koncentrálni. Joyesnak akik átolvasták szakterületük fejezeteit és értékes javaslatokat és kritikai megjegyzéseket tettek. Edward Arnold.P. London (725 pp). Ritter professzornak és Dr E. Churchill Livingstone. a kereszthivatkozások használata tudásunk megerôsítését és a gyógyszerek hatásának jobb megértését szolgálja. British Medical Association and The Pharmaceutical Society of Great Britain. Ezért célszerû azokat alaposan áttanulmányozni és a megjegyzések résszel (jobb oldal) együtt feldolgozni. Az ismeretek birtokában. Az ábrák erôsen vázlatosak (diagramszerûek) és nem méretarányosak. A könyvben. Köszönetnyilvánítások A szerzô köszönetet mond J.. bélféregellenes szerek. amely kb.

mégis világosan és nem utolsósorban didaktikusan foglalja össze a farmakológia legfontosabb területeit. hisztamin). illetve után komoly elszánást igényel. Budapest. és felöleli a gyógyszerhatástan minden fontosabb részterületét. hogy igazi sikerkönyvrôl van szó. hogy az önképzés a napi munka mellett. hogy igen tö- mören. tömör összefoglalóra és tudásuk rendszerezésére van szükségük. Ugyanilyen haszonnal forgathatják a könyvet azok az orvos és gyógyszerész kollégák. hiszen az 1995-ös elsô megjelenést 1996-ban további kettô követte. Tudom. Ezt azért tartottuk e könyvben fontosnak. 2000. de nem utolsósorban szeretném figyelmébe ajánlani e könyvet azoknak a gyakorló orvosoknak és gyógyszerészeknek. illetve éppen vizsgára készülve. A magyar kiadás teljesebbé tétele érdekében a könyv végén. majd felelevenítésében. A eredeti könyv elôször 1987-ben jelent meg a Blackwell Science gondozásában. és az igen szemléletes ábrák többszöri áttekintése is sokat segít az ismeretek megértésében. hiszen egy-egy fejezet átolvasása nem igényel többet fél óránál. A könyv negyvenöt fejezetbôl áll. április Dr. A fordítás során a betegségek és anatómiai nevek írásában a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásait követve a latinos írásmódot alkalmaztam. Ezt annak köszönheti. E könyv éppen ezért nyújt jó lehetôséget. vagy annak rövidített formáját használtam (pl. akik szakvizsgára készülve farmakológiai ismereteiket frissítik fel. akik most sajátítják el a farmakológiai alapismereteket. amelyet 1992ben és 1997-ben átdolgoztak és kibôvítettek. mivel az egyes fejezetekben a gyógyszerek csak az úgynevezett nemzetközi szabadnéven kerülnek említésre. akik napi munkájuk segítésére szeretnék farmakológiai ismereteiket felfrissíteni. Laszlovszky István 7 . A gyógyszernevek írása esetén is általában a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakját. Nyugodtan állíthatjuk tehát.és gyógyszerészhallgatóknak. az egyes fejezetekhez csatlakozó összefoglaló táblázatokban tesszük közzé a Magyarországon törzskönyvezett és forgalmazott gyógyszerkészítmények néhány fôbb adatát. Az újabb. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Természetesen azoknak az orvostan-. és a készítményeket a gyakorló kollégák. természetesen specialitásokként alkalmazzák. Az elsô kiadás óta a könyv összesen huszonkétszer jelent meg (!!). valamint minden más tudományterület hallgatóinak is.Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Neal professzor „Rövid farmakológia” címû könyve immár negyedik alkalommal jelenik meg magyar nyelven. lidocain = lidocainum). A siker Magyarországon sem maradt el. fogorvostan. kiegészíteni akár csak egy részterületre vonatkozóan. Néhány vegyület esetében azonban a magyar névhasználat látszott célszerûnek (pl. Végül. Ma – idô hiányában – egy többszáz oldalas könyv áttekintésére csak kevesek vállalkoznak. negyedik magyar kiadás az 1997-ben megjelent harmadik kiadás fordítása.

mégis gyakran okoznak nemkívánt mellékhatásokat is (45. A gyógyszer és a receptorkötôhely közötti kölcsönhatás a két molekula egymást kiegészítô „illeszkedésétôl” függ. mely a vázizomban lévô receptorokat aktiválva izomösszehúzódást eredményez. Az ábra a gyógyszerek leggyakoribb hatásmódjait mutatja be. ahol a fiziológiai vagy biokémiai válasz létrejöttéhez gyakran (de nem minden esetben) másodlagos messenger ( ) molekulák szükségesek.1. A gyógyszereket terápiás céllal rendelik. anaemia aplastica) terjedhetnek. amelyek a jelentéktelenektôl (pl. gyenge hányás). Ilyen transzmitter például a motoros idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin. és ezzel csökkentik vagy meggátolják azok hatását. Az antagonisták csökkentik a transzmitterek (vagy más agonisták) receptorkötôdési esélyeit. vagy hormonok (fent jobbra. ) lehetnek. 8 Azokat a vegyületeket (pl. . amelyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz. egyéb proteinek foszforidálása Protein kinázok Sejtválaszok Na+ K+ – A gyógyszerhatástan a kémiai anyagok (a gyógyszerek) és az emberi szervezet kölcsönhatásával foglalkozik. bizonyos transzportrendszerek (lent jobbra) vagy enzimek (lent balra) hibás szubsztrátjaiként. annál erôsebb a kötôerô és a molekula affinitása a receptorhoz. antagonistáknak ( ) hívjuk. a szervezet idôbeni hatása a gyógyszerre [azaz felszívódás (abszorpció). A receptorok agonistával vagy hormonnal történô aktiválása olyan transzdukciós folyamat (alsó ábrarész). Minél jobb az illeszkedés és minél nagyobb a (rendszerint nem kovalens) kötések száma. Bevezetés: a gyógyszerhatásmechanizmus alapjai Transzmitterek acetil-kolin noradrenalin dopamin szerotonin (5-HT) γ-amino-vajsav (GABA) glutaminsav Idegvégzôdések Néhány gyógyszer gátolja Hormonok Endokrin mirigyek P P ond riu m ime k Enzimek Elôanyagfelvétel Szintézis Tárolás P P Enzimek ENDOKRIN inzulin tiroxin kortizol aldoszteron tesztoszteron ösztradiol HELYI hisztamin szerotonin (5-HT) prosztaglandinok Mitoc h Enz Transzmitter inaktiválódást gátló gyógyszerek FELVÉTELGÁTLÓK triciklikus antidepresszánsok ENZIMGÁTLÓK kolineszterázgátlók – Visszavétel Vesicula Néhány gyógyszer fokozza Felszabadulás Számos gyógyszer aktiválja (agonisták). Azokat a gyógyszermolekulákat. csatornák. de nem aktiválják azt. acetil-kolin). Mások. a végzetesekig (pl. illetve gátlószereiként fejtik ki hatásukat. megoszlás (disztribúció). a gyógyszer hatása a szervezetre és • farmakokinetika. Egyetlen gyógyszer sem igazán specifikus. fejezet). Az endogén kémiai anyagok szinaptikus transzmitterek (fent balra. ozmotikus diuretikumok) fiziko-kémiai tulajdonságuk révén hatnak. vagy gátolja (antagonisták) a receptorokat Vér Enzimatikus lebomlás Receptorok Bizonyos gyógyszerek gátolják az enzimeket acetil-kolin-észteráz karboanhidráz monoaminoxidáz ciklooxigenáz Receptorcsatorna komplex Foszfolipáz-C Kötô G-proteinek + PIP2 + Adenil cikláz ATP cAMP – Bizonyos gyógyszerek gátolják a transzportfolyamatokat ION CSATORNÁK Ca2+ -csatornák (Ca-antagonisták) Na+ -csatornák (helyi érzéstelenítôk) AKTÍV TRANSZPORT Na+/K+ ATP-áz (szívglikozidok) Másodlagos messengerek Ca2+ IP3 DG Enzimek. Ezeket a fehérjéket receptoroknak ( ) nevezzük. A legtöbb gyógyszer azonban specifikus – rendszerint a sejtmembránban elhelyezkedô – fehérjemolekulákon keresztül hat. hogy egy bizonyos receptorhoz kapcsolódik. A specificitás a gyógyszernek az a sajátossága. általános érzéstelenítôk. metabolizmus és kiválasztás (exkréció)]. amelyek a receptort aktiválva hozzák létre a választ. és normál körülmények között a szervezet endogén anyagaira reagálnak. ezt nem-specifikus gyógyszerhatásnak nevezzük. agonistáknak ( ) nevezzük. de számos relatív szelektivitású egy adott receptortípuson. Bizonyos gyógyszerek (pl. E kölcsönhatások két nagy csoportba sorolhatók: • farmakodinámia. ). vagy gyógyszereket.

A triciklikus antidepresszánsok (28. fejezet). fejezet) vagy fokozódhat (pl. noradrenalin. felszabadulásukat követôen a véráramba jutnak és fiziológiai hatásukat a megfelelô. A legtöbbet tanulmányozott másodlagos messengerek: a Ca2+-ion. a szív Ca2+-csatornái) egyaránt feszültség. mely fehérjét (enzimet vagy ioncsatornát) foszforilálva hozza létre a fiziológiás választ. mivel az α-GTP maga is GTP-áz aktivitású. míg a prosztaglandinszintézis-gátlókat (pl. fejezet) receptorai a sejtmagban találhatók és a transzkripciót és ezen keresztül a fehérje szintézist szabályozzák. 6. de az InsP3 ezt indirekt módon az intracelluláris kalcium raktárak mobilizálásával teszi. felszabadulását követôen (ábra bal oldala) vagy enzimatikus lebontással (pl. A szteroid (34. és 8.és transzmitterfüggôk.vagy kijutása számára a lipid sejtmembrán jelenti a gátat. a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP). amelyek az idegekben a nátrium-csatornákat gátolják. vagy a transzmitterek (ligandfüggô csatornák) kontrolja alatt áll. acetil-szalicilsav. Két példa erre: 1. A receptorok aktivációját követô adenil-cikláz és foszfokináz-C enzimek stimulálása.5-trifoszfát (InsP3) és a diacil-glicerol (DG). vagy visszavétellel (pl. fejezet). kálium és kalcium feszültségfüggô csatornái ugyanazzal az alap szerkezettel rendelkeznek (5. vagy sokkal ritkább esetben lecsökken és ez végül sejtválaszt eredményezô folyamatokhoz vezet. ösztrogén-antagonisták. antitireoid gyógyszerek. 33. fejezet). fejezet). γamino-vajsav (GABA) receptor. Nátriumpumpa. bár az orális antidiabetikumok hatnak egy eltérô típusú K+-csatornára.5-bifoszfátból képzôdik. melyek a szervezetben lezajló kémiai reakciók sebességét fokozzák. Néhány antikonvulzív (25. Az InsP3 és DG a foszfolipáz-C aktivációjával a membrán foszfatidil-inozitol-4. fejezet). 35. amelyek az ionok elektrokémiai erôsségének sorrendjében biztosítják azok gyors átjutását a membránon. A receptor-agonista komplex olyan konformációs változást idéz elô a G-proteinen. amelyeket általában transzmitterek vagy hormonok aktiválnak. fejezet) és az egyes csatornáknak külön altípusa van. mint gyulladáscsökkentôket alkalmazzák széles körben (32. Ezek másodlagos messengerek révén kötöttek a fiziológiai válaszhoz. a karboanhidráz-gátló diuretikumok (fokozott diuresis. Így. valamint metabolikus energia is szükséges. Ezzel az enzim számára a jel megszûnik. Külön receptorcsaládot alkotnak a hét membránátívelô-hurokkal rendelkezô és G-proteinhez kötött receptorok (lásd alább). Ez a mechanizmus a Na+-ionok kiáramlását jelenti a sejt belsejébôl. fejezet). Számos gyógyszer a szinaptikus transzmisszió csökkentése vagy növelése révén hat. 24. fejezet). 3. amelyek a vaszkuláris simaizmokban és a szívben az L-típusú kalcium-csatornákat gátolják. vagy a membránpotenciál (feszültségfüggô csatornák). majd a GTP önmagát inaktiválja és GDP-vé hidrolizál. fejezet) szabályoz. 5-HT). amelyek központi ioncsatornát hoznak létre (pl. elsôsorban konformációjuk megváltoztatásával aktiválja a receptorokat és elindítja a posztszinaptikus változások sorozatát. Az aktív transzport a vegyületek koncentrációgradiens ellenében történô átjuttatását szolgálja. MÁSODLAGOS MESSENGEREK Az agonisták receptoraktiváló hatására bizonyos kémiai anyagok intracelluláris koncentrációja megemelkedik. a szabályozó guanozin-trifoszfátok családjába tartozó (GTP)-kötô proteineken (G-proteinek) keresztül jön létre. fejezet) a Na+/K+ATP-áz gátlása révén hatnak. 34. 9 . szteroid gyulladáscsökkentôk.RECEPTOROK A receptorok fehérjemolekulák. Az agonistafüggô receptorok alegységekbôl épülnek fel. fejezet). acetil-kolin). kininek és prosztaglandinok. A hormonok.(carrier-) molekulákat mozgósítanak a membránban. Az acetil-kolin néhány muszkarinszerû hatásánál és az α1-adrenerg-receptor hatásoknál ez a mechanizmus játszik szerepet (7. A transzmitterek olyan vegyületek. G-proteinek. patológiás körülmények között szabadulnak fel. 32. 36. Ehhez speciális átvivô. az antidepresszáns (28. fejezet) monoaminoxidázgátlók és a ciklooxigenáz-gátlók (pl. A receptorok négy fô csoportja a következô: 1. például a β-adrenerg receptor stimulálásakor. hasonlóan a cAMP-hez. Ez. amelyek az idegvégzôdésekbôl szabadulnak fel és a szinaptikus résen átdiffundálva hozzákötôdnek a receptorokhoz. Napjainkra számos receptort sikerült klónozással elôállítani. az inozitol-1. fejezet) azokat. A cAMP az adenil-cikláz enzim hatására az ATP-bôl képzôdik. Az ioncsatornák a sejtmembrán szelektív pórusai. kinázokat aktivál. fejezet. és aminosav-szekvenciájukat meghatározni. fejezet) a NA központi idegrendszeri idegvégzôdésekbe történô visszavételének (reuptake) gátlása révén megnyújtják annak hatását. TRANSZPORT RENDSZEREK A hidrofil molekulák sejtbe történô be. Bizonyos csatornák (pl. A helyi hatású hormonok (autacoidok). Az inzulinreceptorok közvetlenül a tirozin-kinázhoz kötöttek (36. A transzmitter. A gyógyszerek egy másik csoportja a hormonreceptorokkal lép kölcsönhatásba és aktiválja (pl. szerotonin (5hidroxi-triptamin. mely például izomösszehúzódást vagy mirigyszekréciót vált ki. fejezet) és tireoid hormonok (35. fejezet). melyek az acetil-kolin hatását fokozzák (6. orális antidiabetikumok. fejezet) lehet gátolni. γ-amino-vajsav) inaktiválódik. A vesében a Na+ és/vagy Cl–-ion-transzportot egyes diuretikumok gátolják (14. például a hisztamin hatását bizonyos esetekben antihisztaminokkal (11. A gyógyszer és az endokrin rendszer kölcsönhatásaként a hormon felszabadulása gátlódhat (pl.4. fejezet) és antiarrhythmiás szer (17. Az átvitel a K+ionok sejtbe juttatásához kötött. Az α-GTP disszociál a G-proteinrôl és aktiválja (vagy gátolja) az enzimet. hormon-specifikus receptort tartalmazó szöveten fejtik ki. vagy gátolja (pl. ENZIMEK Az enzimek olyan katalitikus fehérjék. A feszültségfüggô csatornára ható gyógyszerek fontos képviselôi a kalciumantagonisták (16. Noradrenalin-transzport. A nátrium. fejezet). A cAMP egy enzimet aktivál (proteinkináz-A). hogy annak α-alegysége GTP-t köt meg. Az αGDP ezután újra hozzákapcsolódik a G-protein βγ-alegységéhez. Mindkét messenger. fejezet) szintén Na+-csatorna gátló. nikotinreceptor. 14. fejezet). valamint a helyi érzéstelenítôk (5. amelyet intracelluláris adenozin-trifoszfát (ATP. 4. 2. Elsôdlegesen egyetlen klinikailag hasznos szer sem hat a feszültségfüggô K+-csatornákon. acetil-szalicilsav). 2. mint például a hisztamin. 36. fejezet). A szívglikozidok (18. A csatornák nyitott-zárt állapota. amelyhez az energiát az ATP szolgáltatja és az adenozin-trifoszfatáz (ATP-áz) enzim vesz benne részt. Enzimgátlás révén ható gyógyszerek a: kolineszteráz-gátlók.

ha a hatást az agonista koncentráció logaritmusának függvényében ábrázoljuk (log dózis–hatás görbe. és hatásosan csökkentik a receptor koncentrációt.2. hogy a maximális válasz nem csökken.. amely a receptorhoz kötôdô agonista választ kiváltó képessége (alsó ábra). belsô (intrinsic) hatékonyságnak nevezett kémiai tulajdonsággal is. A gyakorlatban sokkal célszerûbb. így érthetô. még akkor sem. q). Az agonista. A gyógyszer (A) és a receptor (R) kölcsönhatásakor a tömeghatás törvényének érvényesülését feltételezve a gyógyszer– receptor (AR) komplex koncentrációja az alábbi módon adható meg: [AR] = [RO] [A] KD + [A] ahol. létezik egy receptortartalék). hogy a maximális hatáshoz nem szükséges az összes receptor elfoglalása (azaz. 10 . hogy ha a kiváltott választ a vegyület koncentrációjának függvényében ábrázoljuk. Ezzel ellentétben. ha a válasz közvetlenül az [AR]-rel arányos. amellett hogy affintást mutat a receptorhoz rendelkezik egy másik. Ez a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódását eredményezi (fent jobbra. az irreverzíbilis antagonisták csökkentik a maximális választ (jobbra fent. Bizonyos agonisták. akkor a keletkezô görbe rendszerint hiperbola (dózis–hatás görbe. Számos szövetre és agonistára igazolták kísérletesen. A fiziológiai válasz és az agonisták koncentrációja közötti kvantitatív kölcsönhatás biológiai értékméréssel (bioassay módszerekkel) mérhetô. azaz a gyógyszer kötôdése a receptorokhoz a receptorkötôdési módszerrel izoláltan is tanulmányozható. KD = a disszociációs konstans és AR = a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja. nem képesek kiváltani a teljes agonistákra jellemzô maximális választ. mirigyszekréció) képesek reagálni. Gyógyszer–receptor kölcsönhatás Dózis–hatás görbe Log dózis–hatás görbe (a maximumérték könnyebben leolvasható és a görbe 70%-a lienáris) Teljes agonista Teljes agonista Teljes agonista alacsonyabb affinitással Csak agonista Antagonisták hatásai Kompetitív antagonista Irreverzíbilis antagonista Alacsony dózis Szöveti válasz Magas dózis Szöveti válasz A parciális agonista maximuma alacsonyabb Szöveti válasz Parciális agonista Agonista koncentráció [A] Intermolekuláris erôk elektrosztatikus hidrogénhíd van der Waals hidrofób Log [A] Log [A] Agonista Receptor k+1 k–1 Affinitás (KA) Agonista/receptor komplex Közvetítô Agonista/receptor/ közvetítô komplex A + R A R + T R R T Válasz Belsô hatékonyság (KAR = az AR komplex affinitása a közvetítôhöz) A szervezet szövetei az agonisták hatására csak néhány alapválasszal (pl. s) úgy. Természetesen ez az egyszerû elmélet nem ad magyarázatot egy másik kísérleti megfigyelésre. q). A kompetitív antagonistáknak nincs intrinsic hatékonyságuk. Mivel a fenti egyenlet megegyezik a hiperbola egyenletével. Alacsony koncentrációnál a log dózis–hatás görbe jobbra történô párhuzamos eltolódása a maximális válasz csökkenése nélkül is bekövetkezhet (fent jobbra. Mivel az irreverzíbilis antagonista hatása kifejtésekor receptorokat von el a rendszerbôl. ezért a dózis-hatás görbe alakja csak akkor értelmezhetô. RO = a receptorok összkoncentrációja. az úgynevezett parciális agonisták. A = az agonista koncentrációja.-). középen fent). . izomösszehúzódás. A gyógyszer–receptor kölcsönhatás elsô lépcsôje. balra fent). ha a receptorhoz való affinitásuk azonos (fent balra és középen.

RECEPTORTARTALÉK Számos szövetben az irreverzíbilis antagonisták elsô lépésként. Az a vegyület. amely a vegyület és a receptor közötti disszociációs (k-1) és asszociációs (k+1) reakciók sebességének az aránya. A parciális agonisták. mely az agonista koncentrációjának növelésével nem fordítható meg. mivel ily módon az agonista-receptor találkozás valószínûsége megnô az antagonista–receptor kölcsönhatás terhére. A biológiai értékmérés a következô meghatározásokra használható: • gyógyszer koncentráció. BIOLÓGIAI ÉRTÉKMÉRÉS (BIOASSAY MÓDSZEREK) A gyógyszer-koncentráció és a fiziológiás válasz mértékének összefüggését biológiai mintákon mérhetjük. mely a maximális válasz 50%-át hozza létre. amely a receptortartalék nélküli szövetben parciális agonistaként viselkedik. fejezet) addig a parciális agonista – receptor komplex affinitása kisebb a közvetítô molekulához. Amíg a teljes agonista a közvetítô molekulához nagy affinitással kötôdô komplexet hoz létre (pl. néhány β-adrenoceptor-antagonista. fejezet). valamint a radioaktívan jelzett vegyület gyakran nemcsak egyfajta receptor típushoz kötôdik. A jelenséget újabban azzal próbálják magyarázni. hogy az agonista az összes receptort elfoglalná. pl. 1. AFFINITÁS Az affinitás a vegyület receptorhoz való kötôdésének mértéke. ha önmagukban hatnak a receptorra. 11 . Az irreverzíbilis antagonisták (pl. Erre a célra rendszerint izolált szövetet alkalmaznak. A nem-specifikus kötéssel történô korrekciót követôen a receptorhoz kötött 3H-vegyület mennyiségét meghatározzuk. az egyensúlyi disszociációs konstanssal (KD) jellemzik. Ezt. teljes agonistaként hathat a sok „fölösleg” receptorral rendelkezô szövetben.INTERMOLEKULÁRIS ERÔK A gyógyszermolekulák a receptorok környezetében elôször viszonylag nagy hatósugarú elektrosztatikus erôk vonzásába kerülnek. fiziológiás választ hoznak létre. de ugyanakkor a teljes agonisták hatását antagonizálják (pl. hogy nem a funkcionális választ mérik. A KD reciprokát affinitási konstansnak (KA) hívják és (receptortartalék hiányában. lásd alább) a vegyületnek az a koncentrációja. Ennek oka egyelôre ismeretlen. akkor a gyógyszert hidrogénhidak és van der Waals-erôk kötik szorosan a receptorhoz. de ez félrevezetô elnevezés. A receptorkötôdési módszereket széles körben alkalmazzák a gyógyszerreceptorok tanulmányozására. a maximális válasz csökkentése nélkül tolják el jobbra a log dózis–hatás görbét. A kompetitív antagonisták reverzíbilisen kötôdnek a receptorokhoz és a szöveti válasz az agonista dózisának növelésével visszaállítható a normális szintre. Ezt más szóval. 15. PARCIÁLIS AGONISTA A parciális agonista olyan vegyület. Ezek a receptorok egyaránt növelik a rendszer érzékenységét és sebességét. hogy az agonistahatás a gyógyszer–receptor komplexnek a transducer (közvetítô) molekulához való affinitásától függ (alsó ábrarész). Az antagonista hatását felülmúló magasabb agonista dózis a dózis–hatás görbe párhuzamos jobbra tolódását eredményezi és ez egyben a kompetitív antagonizmus bizonyítéka. de nem aktiválják azokat. amelyek kötôdnek a receptorokhoz. Parciális agonisták és a receptortartalék. BELSÔ (INTRINSIC) HATÉKONYSÁG A belsô hatékonyság az agonisták receptor-konformációt megváltoztató képessége. azaz a maximális válasz anélkül is elérhetô. A homogenizált szövetbôl származó membránfragmenseket a radioaktívan jelölt vegyülettel (rendszerint 3H) együtt inkubáljuk és szûréssel visszanyerjük. mivel azok funkcionális jelentôséggel bírnak. mivel a gyógyszer–receptor komplex koncentrációja (és ezen keresztül a válasz is) az aktuális agonista-koncentráció és az összes receptormennyiség függvénye. mivel gyengébb hatékonysága úgy ellensúlyozható. Az antagonisták kompetitívek vagy irreverzíbilisek lehetnek. de az a hátrányuk. és ezért nem tud teljes választ létrehozni. Ha a molekula megfelelô alakú a receptor kötôhelyébe való szoros illeszkedéshez. az agonista–receptor komplex közvetítô molekulához való affinitásaként is definiálhatjuk. ANTAGONISTÁK Az antagonisták olyan vegyületek. amely nem képes a „teljes“ agonistához hasonló maximális választ létrehozni. és a KA. Az irreverzíbilis antagonisták erôs kovalens kötéssel kötôdnek a receptorokhoz. adrenoceptorok esetében (7. valamint Bmax (kötôhelyek száma) értékeket számítjuk. ha a teljes agonisták hatásához szükséges receptormennyiségnél több aktiválódik. mivel így a szövet körüli vegyületkoncentráció ellenôrzése egyszerûbb és a reflex válaszok is kizárhatók. A többletreceptorokat „fölösleg” receptoroknak is szokták nevezni. fejezet). és 16. phenoxybenzamin. amelynek révén kiváltják a választ az adott rendszerben. kötô G-proteinek. vagy • vegyület relatív hatékonysága egy másik vegyülethez viszonyítva. RECEPTORKÖTÔDÉSI MÓDSZEREK A receptorkötôdés egyszerû és könnyen alkalmazható módszer. A receptorok jellemzésének egyik leggyakoribb módja nagyszámú agonista relatív hatékonyságának meghatározása különbözô szövetekben. • kötôdési együttható.) olyan hatással rendelkeznek.

gyenge bázis (B) pKa = 7 Gyógyszeradási módok Orális – a leggyakoribb Sublingualis – a száj nyálkahártya ereibôl felszívódva elkerüli a májat Intravénás injekció elkerüli a felszívódási barriereket B Megoszlási térfogat VD Intracellularis folyadéktér A lipidoldékony vegyület belép a sejtbe (pl. Ha a gyógyszer metabolizmusáért felelôs. nemionos molekulák (B) felszívódása jobb. rendszerint a májban. etanol. gyorsan megoszlanak a szervezet víztereiben ( ). phenytoin. 12 . Sok esetben a koncentráció elôször gyorsan csökken. a felsô grafikon). amelyek kellôen lipidoldékonyak a könnyû orális felszívódáshoz. etanol) Az erôsen ionos állapotú gyógyszerek az extracelluláris térben rekednek (pl. Az ilyen görbét exponenciális függvénynek nevezzük. Így a lipofilebb. majd ennek sebessége fokozatosan mérséklôdik. dû B+ H A molekulák 90%-a ionos állapotúvá válik pH 8 BH+ + B 1 : 10 Cp = Co e –Kel t PB Proteinhez kötött B BH gyógyBH+ szerek B Szisztémás + + BH + Legtöbb gyógyszer t1/2 t1/2 Idô (t) Log Cp = Log Co – Kel t 2303 –Kel 2303 Elsôrendû Log Cp A relatív megoszlás képletszerûen (gyenge lúg esetén): log BH+ = pK – pH a B B keringés Sok nemionos gyógyszer reabszorbeálódik BH + Vese tubulus Log Co Epevezeték Vizelet A legtöbb ionos állapotú gyógyszer kiválasztódik Meredekség = Felszívódás Megoszlás Kiválasztás Idô (t) A gyógyszerek nagyobbik hányadát orálisan adagolják és ahhoz. mivel az eliminációs folyamatok sebessége rendszerint maga is arányos a gyógyszer plazmakoncentrációjával. amely azt jelenti. jobbra. acetil-szalicilsav). Ez még a gyenge savakra is igaz (pl. a májon áthaladva jelentôsen metabolizálódnak (first-pass metabolizmus). A nem ionos gyógyszerek sokkal lipidoldékonyabbak. Ezt a felszívódási (abszorpciós) folyamatot számos tényezô befolyásolja (balra). ) és egyesek. Számos gyógyszer plazmakoncentrációja exponenciális csökkenést mutat.). A gyógyszerek zömmel a nagy felületû vékonybélbôl szívódnak fel. Ilyen folyamatok: 1. Azok a gyógyszerek. amely bármely idôpillanatban a gyógyszer koncentrációjától függ. át kell jutniuk a bélfalon. Ismételt vérmintavétellel a gyógyszer plazmakoncentráció csökkenését mérhetjük az idô függvényében (azaz a gyógyszer eliminációs [kiürülési] sebességét. -megoszlás és -kiválasztás A gyógyszerfelszívódást befolyásoló tényezôk Formulálás Stabilitás savval és enzimmel szemben Bélmotilitás Táplálékmennyiség a gyomorban A first-pass metabolizmus mértéke Lipidoldékonyság Bél Szájüreg Gyomor Pl. azaz az elimináció állandó sebesség mellett megy végbe és a gyógyszer növekvô koncentrációja nem befolyásolja azt (pl. mint a protonáltak. Glomerulus filtráción keresztüli elimináció a vizeletben (jobbra. mint az úgynevezett vízburokkal körülvett ionos molekuláké (BH+). A plazmaproteinekhez kötött gyógyszer a keringésben marad és ezért nem képes farmakológiai hatását kifejteni. Számos gyógyszer gyengén hozzákötôdik a plazma albuminokhoz és a plazmában a kötött (PB) és a szabad (B) gyógyszermolekulák között egyensúly alakul ki. Metabolizmus. Gyógyszerfelszívódás. ) kerüljenek. ) 2. hogy bármely idôpillanatban a jelenlévô gyógyszer konstans hányada eliminálódik idôegység alatt. hogy a véráramba (az ábra bal oldala. tubocurarin) Az erôsen fehérjéhez kötött vagy nagy molekulasúlyú gyógyszerek (heparin) visszamaradnak a keringésben Néhány gyógyszer Co Plazmakoncentráció (Cp) Interstitialis folyadéktér B + H+ 1 : 5000 BH+ Nincs abszorpció A legtöbb molekula ionos állapotú BH+ Vena portae B + H+ B Máj B First-pass metabolizmus BH+ B + P PB BH+ Vese glomerulus pH 2 H+ + B N ul l a d ren Jelentôs mértékben függ a gyógyszer pH-jától és a környezet pH-jától. A gyomor-bél traktusból felszívódott gyógyszerek a portalis keringésbe jutnak (balra. Az intravénás injekcióban adott gyógyszer azonnal a vérbe kerül és gyorsan megoszlik a szövetekben. amelyek a gyomorsavban (HCl) nem-ionos állapotúak. és a legtöbb gyógyszer elsôrendû eliminációs kinetikát mutat.3. 3. akkor az eliminációs kinetika nulladrendûvé válik. Felvétel a májba és ezt követô elimináció az epével (a májtól kiinduló folyamatos vonal). de rendszerint arányos a gyógyszer lipidoldékonyságával. bármelyik enzimrendszer telítôdik. Elsôrendûnek nevezzük azt a folyamatot.

orálisan szinte teljesen inaktívak lehetnek (pl. A biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) az a fogalom. furosemid tüdôödémában). de az abszorpció lassítható. Kel az a gyógyszermennyiség – bármely idôpillanatban – amely idôegység alatt eliminálódni képes (azaz Kel = 0. így a szisztémás keringést elérô mennyiség gyógyszerrôl gyógyszerre és betegrôl betegre változik. Clp = Clm (metabolikus clearance) + Clr (renalis [vese] kiválasztás).). A nagymértékû first-pass metabolizmuson átesô gyógyszerek. felsô grafikon). amely estén nem jön létre túlságosan magas csúcskoncentráció (toxikus szint) és túlságosan alacsony minimális koncentráció (hatástalan szint). lásd 27. A gyógyszerek metabolizmusa gyakran kevésbé lipidoldékony terméket eredményez. hogy olyan adagolási intervallumot válasszunk. vagy parenterálisan (azaz nem gastrointestinálisan) adhatók. Gyógyszeradagolás. citotoxikus szerek). Orális alkalmazás. vagy egy bizonyos szövetben koncentrálódik. míg nagy megoszlási térfogatérték (VD > 15 l) 13 . egyensúlyi (steady state) plazmakoncentráció (Clp ss) szükséges. Ez az a vér. ezért ezeket parenterálisan kell adni. melybôl C0 és t1/2 azonnal meghatározható. ha a beadott gyógyszer nagyfokú first-pass metabolizmussal rendelkezik. Az intravénás injekció a gyógyszert közvetlenül a keringésbe juttatja és ezáltal kikerüli a felszívódási barriereket (gátakat). A vizelet pH-jának befolyásolása bizonyos esetekben hasznos lehet a renalis exkréció növelésére. inzulin) azonban. Gyenge savak és bázisok aktívan szekretálódnak a proximalis tubulusokban. amelyek más adásmód esetén helyi szövetkárosodást okoznak (pl. A gyógyszerek vizes oldatokból rendszerint meglehetôsen gyorsan felszívódnak. de ha az lipidoldékony. benzylpenicillin.GYÓGYSZERADÁSI MÓDOK A gyógyszerek orálisan. akkor passzív diffúzió révén azonnal reabszorbeálódik a vese tubulusokban. a neuroleptikumok depokészítményei. és • olyan gyógyszereknél. Biliaris exkréció (kiválasztódás az epével). Bizonyos gyógyszerek (pl. fejezet). A clearance igen. hogy 1 perc alatt a jelenlévô gyógyszer 2%-a eliminálódik). kenôcsök). Megoszlási térfogat (VD). lidocain. • folyamatos adagolás esetén (infúzió). ahol reabszorbeálódnak. Hatására az acetil-szalicilsav ionossá válik.02 perc–1 azt jelenti. Ez az a látszólagos térfogat. Orális adagolás esetén a képlet a következôképpen alakul: F × dózis = Clp × Cp. A t1/2 meghatározása lehetôvé teszi az eliminációs sebességi állandó (Kel) számítását az alábbi képlettel: Kel = 0. ha • gyors hatás elérése szükséges (pl. stilbestrol) koncentrálódnak az epében és kiválasztódnak a bélbe. és a sublingualis készítmények különösképpen akkor értékesek. Azokban az esetekben alkalmazzák. Például nátrium-hidrogén-karbonát adása lúgosítja a vizeletet. A plazma clearance (Clp) az alábbi egyenlettel adható meg: Clp = VD Kel Az elimináció sebessége = Clp × Cp. az illékony anesztetikumok. Így az adagolás sebessége = Cl × Cp ss. Ezt követôen a hatás kifejtéséhez a szövetekbe kell jutnia. melyben a gyógyszer megoszlik. elôsegítve ezzel a renalis exkréciót (4. egyben lipidoldékonysága csökken. Néhány gyógyszer (pl. amelybôl idôegység alatt a gyógyszer eltûnik. fejezet). sav vagy enzimek hatására a bélben bomlik. akkor az exponenciális görbe a sokkal kezelhetôbb egyenessé alakul (jobbra. míg a t1/2 nem ad felvilágosítást a máj és a vese gyógyszert elimináló képességérôl. • nagy térfogat beadásakor. átlag adagolási intervallum ahol F= a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága. A clearance értéket felhasználhatjuk az adagolási rend kialakítására. A VD < 15 l érték arra utal. mivel ott a teljes dózis bekerül a keringésbe. A gyógyszer t1/2 értékét eredményesen használhatjuk ahhoz. A megoszlási térfogat értéket felhasználhatjuk a gyógyszer clearance-ének kiszámítására. hogy a gyógyszer a keringésben marad. A sublingualis és rectalis adásmódok révén a portalis keringés kikerülhetô. A gyenge savak és lúgok ionos állapotának mértéke a tubularis folyadék pH-tól függ. és kényelmessége miatt ez a leggyakoribb adásmód. A plazmakoncentráció (Cp) exponenciális görbéje az idô függvényében az alábbi módon írható le: Cp = C0e–Kel t ahol C0 = a kezdeti látszólagos plazmakoncentráció. és ismert sebességgel. Intravenás injekciót követôen a biológiai hasznosíthatóság 100% (F=1). néhány asztmában használatos gyógyszer) és a lokális adásmódok (pl. alsó grafikon). MEGOSZLÁS ÉS KIVÁLASZTÁS A gyógyszer megoszlása a szervezetben a keringésbe jutással kezdôdik. Így. hogy a gyógyszer megoszlása az extracelluláris térre korlátozódik.69 t1/2 azt jelenti. A t1/2 (felezési idô) az az idô. A legtöbb gyógyszer orálisan szívódik fel. nitroglicerin. Intramuscularis és subcutan injekció. de a gyógyszereket általában oralisan adják. A clearance az individuális clearance-értékek összege. Ha a függvényt logaritmáljuk. KIVÁLASZTÁS A legtöbb gyógyszer eliminációjáért végülis a renalis exkréció felelôs. Ezt a képletet intravénás infúzió adásakor lehet alkalmazni.vagy plazmatérfogat. Az egyéb adagolási módok az inhalációs (pl. Ilyen módon eliminálódnak a penicillin származékok. Ez az enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer szervezetbôl történô kiürülését. amely alatt a gyógyszer koncentrációja a vérben a kiindulási érték felére csökken (jobbra. A clearance fontos fogalom a gyógyszerkinetikában. ha a gyógyszer szisztémás keringésbe jutásának sebessége (adagolási sebesség) megegyezik az elimináció sebességével. az ismert terápiás tartományon belül. A gyógyszer megjelenik a glomerulusfiltrátumban. amelyet a beadott gyógyszer szisztémás keringésbe jutó részének jellemzésére használunk. ugyanakkor exkréciós sebessége növekszik. hogy a megoszlás az összvíztérben következik be. Az egyensúly akkor érhetô el. Intravénás injekció adását követôen a VD = dózis C0 A VD < 5 l érték azt jelenti. Ideális gyógyszereléshez. ha a gyógyszer észter formáját adjuk (pl.

a májban válnak még hidrofilebbé. Ugyanakkor.4. fejezet) dopaminná. 14 . ). Ez a gyógyszer biotranszformációját jelenti a még polárosabb metabolittá (az ábra bal oldala). különbözô típusú gyógyszert (példák fent balra). ) és ez az enzim által metabolizált gyógyszerek hatását fokozza (fent jobbra. Bizonyos gyógyszerek (fent) ismételt adagolása növeli a citokróm P-450 szintézisét (enzimindukció). Azok a gyógyszerek és I. nitroglycerin). és orálisan inaktívvá válnak (pl. amelyek ugyanezen enzim hatására metabolizálódnak (fent jobbra). mert a metabolitok idônként ugyanolyan aktívak (vagy még aktívabbak). ). További I. Egyesek eközben teljesen metabolizálódnak. endogén vegyületekkel konjugálódva (az ábra központi része). Ennek az enzim- komplexnek a szubsztrátspecificitása igen alacsony és így oxidálni képes számos. warfarin II. mivel a kevésbé lipidoldékony metabolit nem képes azonnal reabszorbeálódni a vese tubulusaiban. FÁZIS konjugátum konjugátum (endogén anyagokkal reagálva képzôdik) A KONJUGÁCIÓ TÍPUSAI glukuronid acetil glutation glicin szulfát metil Termékek (hidrofilek) R OH RNHCH3 RNH2 RCHO RCHR' OH R1COOH + R2OH RCOOH + R1NH2 Felszívódás RCH2NH2 RCR' O R1COOR2 RCONHR1 Redukció methadon naloxon Hidrolízis procain acetil-szalicilsav lidocain First-pass metabolizmus Minden orálisan adott gyógyszer a májon keresztül jut a szisztémás keringésbe. pl. fejezet) α-metil-noradrenalinná metabolizálódik. vagy szabaddá tétele révén (pl. A gyógyszer még hidrofilebbé válik. mely mindkettô aktív. mint az anyavegyület. -OH. Például a diazepam (anxiolitikum) nordiazepammá és oxazepammá metabolizálódik. fázisú reakciók. fázisú metabolitok. 2. etanol Máj I. warfarin orális fogamzásgátlók Csökkenti a metabolizmust pl. ez pedig sietteti a vese útján való kiválasztását (jobbra. Kiválasztás a vese révén A metabolizmus a gyógyszerre nézve két fontos hatással jár: 1. mint az anyavegyület. FÁZIS Gyógyszer (lipofil) – + – Metabolit R Más gyógyszerek metabolizmusát fokozza. mint az életkor és bizonyos betegségek. funkciós csoport bevitele. melyek nem kellôen polárosak a vesében történô gyors kiválasztódáshoz. -NH2. fázisú reakciók a redukciók (középen balra) és a hidrolízisek (lent balra). A gyógyszer-metabolizmus legfôbb szerve a máj. melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív vegyületté. Gyógyszermetabolizmus Citokróm P-450 függô oxidáció AROMÁS HIDROXILÁCIÓ phenobarbital propranolol phenytoin amphetamin warfarin OXIDATÍV N-DEALKILÁCÓ morphin P-450-TÔL FÜGGETLEN OXIDÁCIÓ aminoxidáz adrenalin Enzimindukció Farmakogenetika Egyes egyének kevesebb enzimmel rendelkeznek (pl. különösen azok. A prodrugok (elôvegyületek) inaktív vegyületek. pl. bizonyos gyógyszerek gátolják a microsomális enzimrendszer aktivitását (fent. A leggyakoribb reakció az oxidáció. -SH). E gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokon túlmenôleg a gyógyszermetabolizmust olyan genetikai faktorok (farmakogenetika) is befolyásolhatják. lassú acetilálók) Egyes gyógyszerek fokozzák az enzimszintézist (pl. Például az antiparkinson hatású levodopa (26. és ezt az úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (citokróm P-450-ek) katalizálják. Ez azonban nem mindig igaz. fázisú reakciók. II. Ez nemcsak az enziminduktor metabolikus-sebességét fokozza. és két általános típusú reakcióban játszik szerepet: I. barbiturátok) Néhány gyógyszer gátolja az enzimeket. lidocain. míg a vérnyomáscsökkentô metildopa (15. cimetidin. A metabolitok általában kevésbé hatékonyak. hanem olyan más gyógyszerekét is. amelyek a májat érintik.

különösen a májra. 6. fejezet). hogy a válasz többtényezôs. ide értve a phenitoint. Magyar Gyógyszerkönyv 4. A microsomalis gyógyszer-oxidációhoz nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát (redukált forma) (NADPH). A lakosság kb. ezért feltételezhetô. fázisú metabolitjának endogén szubsztráttal történô konjugációját jelentik. bizonyos gyógyszerválaszok szakaszos (discontinuus) variabilitást mutatnak és ezekben az esetekben a populáció kétvagy több csoportra osztható. MÁJ A gyógyszer-metabolizmus fô szerve a máj. mint azok. A születést követô négy hétben mindkét rendszer gyorsan fejlôdik. morphin. fázisú reakciók rendszerint a májban zajlanak le és a gyógyszernek. I.és szulfát-konjugátumot képez. „bekapcsolva” a megfelelô enzimek keletkezését. Például a máj alkohol-dehidrogenáz enzime a citoplazmában található. Ez az úgynevezett first-pass metabolizmus. Fontos példája a polimorfizmusnak a debrisochin-hidroxilációja. ez utóbbi terminális oxidázként hat. az idôsebb embereknek kisebb dózisra van szükségük számos gyógyszerbôl. Például a chlorpromazin jobban metabolizálódik a bélben. A GYÓGYSZER-METABOLIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK Enzimindukció. METABOLIZMUS ÉS GYÓGYSZERTOXICITÁS Egyes esetekben. ahol extenzív módon metabolizálódhatnak (pl. A széles körben alkalmazott gyenge analgetikum paracetamol normális esetben glükuronid. mint a propranolol és metoprolol (15. fejezet). míg a másik 50%-a lassan acetilálja az isoniazidot (antituberkulotikum). Microsomalis. VII. Mivel a fehérjéhez kötött gyógyszer a vese glomerulusokban nem képes filtrálódni és a szabad gyógyszermolekulák azonnal visszadiffundálnak a tubulusból a vérbe. és mivel a variabilitás rendszerint Gauss-eloszlást mutat. A gyermekgyógyászati dózisok számítására számos. A máj mikroszómális enzimek és a renalis kiválasztó mechanizmusok mûködése a születéskor alacsony. propranolol). amelyek hátteré- ben enzimgátlás áll. benzodiazepinek. amely azonban nemcsak a májmetabolizmusra vonatkozik. oxigén és két kulcsenzim szükséges: (i) flavoprotein. potenciálisan toxikus gyógyszer metabolizmusát gátolja. antidepresszánsok). és hatásuk megszûnése elsôsorban a renalis kiválasztás mértékétôl függ. azért az ilyen típusú vegyületek igen tartós hatásúak. hogy az érintett szerrel versengésbe lépjen. és (ii) haemoprotein. opioidok. procainamid). Ha a glutationkészlet kimerül. de a vegyületek valamilyen módon befolyásolják a specifikus DNS szekvenciákat. Az orálisan adott gyógyszerek rendszerint a vékonybélbôl szívódnak fel és a portalis keringésen keresztül jutnak a májba. hogy egyetlen-gén (singlegene) polimorfizmusról van szó. citokróm P-450. 65 év felett a glomerulus filtrációs sebesség (GFR) 30%-kal csökkent. amelyekre úgy tûnik az idôsebbek sokkal érzékenyebbek (ismeretlen agyi változások révén). amely csökkent máj N-acetiláz aktivitással társul. 8%-a gyenge hidroxiláló típus.GYÓGYSZEREK Néhány gyógyszer (pl. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmust mutat. Ugyanakkor. nem minden enzimindukció microsomális. vagy I. Bizonyos gyógyszerek (pl. carmabazepin és digoxin aktivitását. warfarin. mint a májban. Gyógyszer-acetiláló enzimek. Így. utalván arra. 50%-a gyorsan. az enzimnek egy atípusos formája fordul elô és ez a suxamethonium (gyakran alkalmazott neuromuscularis blokkoló) hatás tartamát kb. A lassú acetiláció egy autosomalisan recesszív génnek köszönhetô. carbamazepin. különösen a központi idegrendszeri szerekbôl (pl. a gyógyszer metabolizmusakor keletkezett termékek toxikusak a különbözô szervekre. A gyógyszerekre adott válasz egyénenként változik. amelyek azonnal kiválasztódnak a vesébôl. Ennek mechanizmusa tisztázatlan. Ezek a hatások sokkal gyakrabban elôfordulnak. Más gyógyszerek acetilációjánál is található példa polimorfizmusra (pl. és minden további év 1-2%-kal csökkenti (a sejtpusztulásnak és a csökkent renalis vérátáramlásnak köszönhetôen). vagy még jelentôsebben nyújtja. mivel fiziológiás pH-n teljesen ionosak. mint például a gyomor–bél traktus és a tüdô is számottevô metabolikus aktivitású. fejezet) igen erôsen poláros. A legtöbb gyógyszer azonban erôsen lipofil és gyakran kötôdik a plazmafehérjékhez. de gyakran átfedô szubsztrát specificitásúak. amely kis vesiculákat képez a szövet homogenizálása után. a gyógyszer-metabolizmusban résztvevô enzim a simafelszínû endoplazmás reticulumon helyezkedik el. Ezek a folyamatok magas dózis esetén azonban telítôdnek. amelyek rendszerint a citokróm P-450 altípusa(i). Genetikus polimorfizmus. További. de más szervek. és microsomának nevezzük ôket. amelyek jelentôs máj metabolizmuson mennek keresztül. phenobarbital. gallamin. és a vegyület glutationnal konjugálódik. lidocain. amelyek különbözô. Idôs korban a gyógyszerek máj metabolizmusa csökkenhet. akkor a reaktív és potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit felhalmozódik (44. Ezek a gyógyszerek – ha egyáltalán – kevésbé metabolizálódnak. fázisú reakció az oxidáció. Az erythromicin szintén gátolja a citokróm P-450 rendszert és fokozza a theophyllin. Számos. a policiklusos aromás szénhidrogének a cigarettafüstben) fokozzák a gyógyszer-metabolizáló enzimek aktivitását. Plazma pszeudo-kolinészteráz. ha kiürülésük kizárólag a renalis kiválasztásra szorítkozik. A gyógyszerek a citokróm P-450 különbözô formáit gátolhatják és így csak azon gyógyszerek metabolizmusát gátolják. viszonylag ritkábban elôforduló reakciók a redukció és a hidrolízis. Ennek az enzimnek négy különbözô génje található meg egyazon locuson. warfarint és theophyllint. Az enzimgátlás nemkívánt gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat. A konjugátumok szinte kivétel nélkül kevésbé hatékony és poláros molekulák. akik túlzott mérték és elhúzódó választ adnak az olyan gyógyszerekre. A gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezôk vizsgálatát farmakogenetikának nevezzük. de a vesefunkció csökkenése általában sokkal fontosabb. Ugyanakkor. Ritkán (< 1: 2500). 6 percrôl több mint 2 órára. kevert funkciójú oxidációs rendszer. etanol és különösen a rifampicin) és szennyezô anyagok (pl. hydralazin. II. amelyet az adott izoenzim metabolizál. NADPH-citokróm P-450 reduktáz. FÁZISÚ REAKCIÓK A II. mint a fiatalabbaknak. A cimetidin számos. kötet). mivel a hatás azonnal bekövetkezik. különösen a koraszülött csecsemôknél. Ezek a vesiculumok differenciál-centrifugálással izolálhatók. A lassú acetilálók hajlamosabbak a gyógyszer-akkumulációra és nem kívánt mellékhatásokra. A populáció kb. mihelyt a gátló szer kellôen magas koncentrációt ér el ahhoz. melyet a vese még könnyebben választ ki. Általánosságban. különbözô módszer létezik (lásd British National Formulary. FÁZISÚ REAKCIÓK A leggyakoribb I. 15 . A citokróm P-450 enzimnek nagyszámú altípusa (izoenzime) van. a vegyületek még polárosabb vegyületté metabolizálódnak. Kor.

9 Kémiai szerkezet Külsô oldal Axonális membrán Zárt Na+ csatorna (nyugalmi állapot) m-kapuk h-kapuk CH3 NH CO CH3 Nyitott Na+ csatorna h-kapuk zárva –20 mV Zárt csatorna (inaktivált) bupivacain ÉSZTEREK cocain benzocain amethocain procain 8. A helyi érzéstelenítôk alkalmazásakor túlérzékenységi reakciók fordulhatnak elô. Az amethocain cseppet a szemészetben alkalmazzák corneaérzéstelenítésre.1 CH2 NEt2 NH2 Alapállapot –70 mV –50 mV Gyors depolarizáció Ingerküszöb Akciós potenciál Axon Belsô oldal 8. a légzésdepresszión keresztül halált okozhat. hatástartamban. de hatástartama igen hosszú. de a kisebb átmérôjûek általában érzékenyebbek. amelynek centrális izgató hatása nincs összefüggésben helyi érzéstelenítô hatásával. Terhességben igen gyakran alkalmazzák szülés alatti folyamatos epiduralis blokád létrehozására. amelyek hatásukat az idegrostok ingervezetésének reverzíbilis gátlásával hozzák létre. mivel sokkal ritkább a kezdeti csípô érzés.4 – 7. mint az összes többi helyi érzéstelenítô. más ingerelhetô szövetek (pl.9 7. Kizárólag felületi érzéstelenítésre alkalmazzák a nem gyulladásos szövetekben (pl. A lidocain hatástartama kb. Legtöbbjük gyenge bázis. száj és garat).és szívmûködés depressziójával jár. A helyi érzéstelenítôk az idegbe nem-ionos (lipofil) formában ( ) penetrálnak. A cocaint elsôsorban felületi érzéstelenítésre használják.5. mint a nagyobbak. amelynek hatására az enyhe fájdalomérzés és a vegetatív rostok blokkoltak.5 8. A helyi érzéstelenítôkre az összes idegrost érzékeny. A benzocain semleges. de a kevésbé toxikus oxibuprocain és proxymetacain használata kedvezôbb. orrban). A lidocain a legszélesebb körben alkalmazott helyi érzéstelenítô. amely idegblokád esetén akár 8 óra is lehet. ahol vasoconstrictor hatása elônyös (pl. myocardium) ingerlékenységét is csökkentik. és a procain és egyéb p-amino-benzoesav észterek esetében ezek sokkal gyakoribbak. toxicitásban és nyálkahártya-áthatoló képességben. A prilocain hasonló a lidocainhoz. míg súlyosan toxikus esetekben convulsio és coma lép fel. vízben oldhatatlan. mivel a centrális gátló szinapszisok gátoltak.4 = 1 Így az ionos molekulák dominálnak (10:1) BH+ B + H+ A legtöbb helyi érzéstelenítô Külsô oldal benzocain (nem ionos) A csatorna inaktívvá válik a nyugalmi potenciálnál A helyi érzéstelenítôk (localanaestheticumok) (fent balra) a fájdalom kivédésére szolgáló szerek. toxikus dózisok rángást és látászavart okoznak. A helyi érzéstelenítôk. bár fô szisztémás hatásuk a központi idegrendszert érinti. A helyi érzéstelenítôk erôsen különböznek hatékonyságban. 8. míg a durva tapintási érzék és a mozgás nem. amely a szervezet pH-ján (lent balra) elsôsorban protonált formában fordul elô. amely a gerincvelôi gátlásból fakadóan a lég- zô. Sokkal gyorsabban hat és jóval stabilabb. kis hatékonyságú helyi érzéstelenítô. A szintetikus származékok szedációt és enyhe bizonytalanságérzést okoznak. majd az axonba kerülést követôen valamennyi ionos formájú molekula keletkezik és ezek a Na+-csatornákat blokkolva ( ) meggátolják az akciós potenciál (alsó ábrarész) kialakulását.9 C O CH2 CH2 O Nem éri el az ingerküszöböt B + H+ BH+ 'Receptor' A pH hatása NEt2 Helyi érzéstelenítôk h-kapuk m-kapuk A gyógyszer legerôsebben az inaktivált csatornához kötôdik A legtöbb helyi érzéstelenítô gyenge bázis (B) B + H+ BH+ (ionos forma) A két forma relatív aránya az alábbi képlettel adható meg: + log BH = pKa – pH B pl. ha plazmakoncentrációjuk kellôen magas. A legtoxikusabb amethocain és cocain használata igen korlátozott. Ezáltal differenciált blokkolás érhetô el. A bupivacain hatása lassan fejlôdik ki (akár 30 perc is szükséges). Magasabb. valamint bizonyos esetekben szorongás és nyugtalanság is felléphet. elsôsorban atopiás betegeknél. 90 perc. de sokkal jobban metabolizálódik és azonos hatású dózisban kevésbé toxikus. 16 . Helyi érzéstelenítôk Helyi érzéstelenítôk AMIDOK lidocain prilocain pKa 7. Még a cocain is.

az inaktiváció fokozásán) alapszik. 17 . de az akciós potenciál okozta intenzív depolarizáció hatására a h-kapuk bezárják a csatornát (inaktiváció). mint pl. A töltés nélküli vegyületek (pl. Az α-alegység négy azonos doménból áll és mindegyik hat membrán-átívelô α-hélixet (S1–S6) tartalmaz. 3. Ezt követôen a Na+-csatornák inaktivációja és a K+-ionok folyamatos kiáramlása repolarizálja a membránt. ¯Na amelyben g + a maximális vezetôképesség. 2. a Na+-ionok belépése tovább depolarizálja a membránt. A helyi érzéstelenítôk vasodilatatiót okozó regionális hatása a szimpatikus idegek blokkolása révén jön létre. Hatástartam. Intravénás regionális anaesthesia.és lábujjak) körkörös blokkolása esetén. A helyi idegvégzôdésekre ható subcutan injekció. hogy az érzéstelenítô a szisztémás keringésbe jusson. A HELYI ÉRZÉSTELENÍTÔK HATÁSMECHANIZMUSA A helyi érzéstelenítôk lipidoldékony. lokális. Vasculáris simaizomzat. annyi csatorna inaktiválódik. Subconvulsiv dózisok esetén cardialis toxicitás feltehetôleg nem fordul elô. Az alkalmazott érszorító megakadályozza. KÉMIAI SZERKEZET Az általánosan használt helyi érzéstelenítôk lipofil (gyakran egy aromás gyûrûbôl) és hidrofil részbôl (rendszerint szekunder vagy tercier amin- ból) állnak. A h-kapu összhangban lehet a négy pozitívan töltött S4 hélix-szel. Az alkalmazott technika a helyi érzéstelenítô egyetlen idegbe történô körkörös infiltrációjától (pl. míg a procain vasodilatorként hat. Itt protonált molekulák keletkeznek. Spinalis anaesthesiánál (intrathecalis blokk) a vegyületet subarachnoidalisan juttatják a cerebrospinalis folyadékba. mint az adrenalin. szabad bázis formájában penetrálnak az axon belsejébe. melyek a „receptor”-hoz kötôdve belépnek és blokkolják a Na+-csatornákat. Helyi alkalmazás a külsô vagy a nyálkahártyafelszínen. a fejfájás. Infiltrációs anaesthesia. amelyekrôl feltételezik. Depolarizáció hatására az m-kapuk nyitnak (nyitott csatorna). az észtereket (kivéve a cocaint) pedig a plazma pszeudo-kolin-észteráz enzim metabolizálja. a kvaterner formában lévô (teljesen protonált) helyi érzéstelenítôk csak akkor hatnak. szisztémás hatások az abszorpció vagy az intravénás adás eredményeként. mindazonáltal a csatornák a „minden vagy semmi” módon gátlódnak. Szív. magába foglalva az érzékelés (fájdalom. Ez újabb Na+-csatornákat nyit meg. hô. az m-kapuk zárva találhatók (zárt csatorna). az ionos és nemionos molekulák alapvetôen azonos módon hatnak. A vasoconstrictio szintén nyújtja az anesztetikus hatást azáltal. Nem szükséges azonban a vasoconstrictorokat alkalmazni valamelyik végtag (pl. Nyugalmi potenciálnál a legtöbb h-kapu nyitva. vagy felypressin (peptid). A helyi érzéstelenítôk szívre gyakorolt hatását a 17. így kialakul az idegblokád. A prilocain terápiás dózisai leginkább vasoconstrictiót okoznak és hasonlóan hat a lidocain és bupivacain is. ismeretlen funkciójú β-alegységbôl. azaz a blokád mértéke arányos az idegstimuláció mértékével. ALKALMAZÁSI MÓDOK Felületi anaesthesia. Idegblokád. ha az axon belsejébe injekciózzák ôket. A spinalis anaeshesia technikailag sokkal könynyebb. Az amidok a májban dealkilálódnak. Ez a folyamatsor látható az ábra felsô felén (balról jobbra). Ez azt jelenti.vagy amidkötés révén egy közbensô lánc köt össze. A gyors belsô Na+-áram gyorsan depolarizálja a membránt a Na+ egyensúlyi potenciálja (+67 mV körül) irányába. Végsô soron. fogászati anaesthesia) az epiduralis és spinalis anaesthesiáig terjedhet. ez pedig olyan vasoconstrictor adásával érhetô el. mivel a legtöbb lokálisan alkalmazott gyógyszer esetében ez eredményezi a sejtbe jutást. AKCIÓS POTENCIÁL Kellô számú nyitott Na+-csatorna esetén a Na+-belépési sebessége az axonba meghaladja a K+-kilépési sebességét és ennél a pontnál. Ezért. HATÁSOK A helyi érzéstelenítôk hatása lehet: 1. de vezetôképességük (gNa+) a gNa+ = g + m3h képlettel adható meg. amely összeköti a S3 és S5 hélixet és ez fordul bele a csatorna sejten belüli beszájadzásába. míg m és h a membránpo¯Na tenciáltól függô kapukonstansok. A helyi hatások eltérôek lehetnek. hogy a nyitott Na+-csatornákon több gyógyszer molekula (protonált formában) jut át és nagyobb inaktivációt okoz. úgy hogy egy központi csatornát képeznek. Így. a küszöbpotenciálnál. mely idegblokádot és az erek simaizomzatára kifejtett közvetlen hatást jelenti. mindazonáltal a gyógyszer metabolizmusa alig befolyásolja a hatástartamot az adott szövetben. rendszerint vasoconstrictorokkal együtt adva. noradrenalin. Mivel pedig akciós potenciál nem generálható.Na+-CSATORNÁK Az ingerelhetô szövetek különleges feszültség-függô Na+-csatornákkal rendelkeznek. hogy csökkenti a vegyület szisztémás megoszlását. kéz. Epiduralis anaesthesiában a helyi érzéstelenítôt a durán kívülre juttatjuk. Az anesztetikumokat intravénásan juttatjuk a vértelen végtagba. nagy dózisban vasodilatatiót okoz. mely további depolarizációt hoz létre. regionális. benzocain) beleoldódnak a membránba. A cocain vasoconstrictor (mivel gátolja a noradrenalin újrafelvételét és fokozza a szimpatikus aktivitást). amelyeket észter. Az ábrán ezek a konstansok sematikusan jelennek meg. hogy a feszültségfüggô csatornák hogyan mûködnek nem ismert. A nagyobb aktivitás és hosszabb hatástartam általában a jobb lipidoldékonysággal függ össze. hogy a membrán depolarizációra válaszolva kifelé mozogva és elfordulva nyitják a csatornát. fejezetben tárgyaljuk. de az utóbbi látszólag mentes az olyan anaesthesia utáni szövôdményektôl. mivel az tartós ischaemiát és gangraenát okozhat. Az inaktivációért felelôs h-kapu lehet az a sejten belüli hurok. érintés) és a vasomotor tónus gátlását az ideg által ellátott területen. hogy számuk a depolarizációhoz és így a küszöb eléréséhez minimálisan szükséges szám alá esik. Ez a csatorna „gátlás” elsôsorban a h-kapuk nyitásának gátlásán (azaz. ez pedig újabb és újabb Na+-csatornákat nyit meg. Végezetül a Na+-csatornák visszanyerik normális „ingerelhetô” állapotukat és a Na+-pumpa visszajuttatja az elvesztett K+-t és eltávolítja a beáramlott Na+-ionokat. A 24 henger alakú hélix sugárirányúan van egymásba rakva a membránban. mint az epiduralis. mint a csatornában fizikailag jelenlévô kapuk. amelyek egy nagy glükoprotein α-alegységbôl és idônként két kisebb. azaz a Na+-csatorna „receptoraihoz” kötôdnek. Az. A helyi érzéstelenítôk „használatfüggôk”. A legtöbb amid kis dózisban vasoconstrictiót.

Co2+ ionok Ca2+ beáramlás – Elôsegíti az exocytosist Vesicula ACh ACh ACh ACh + α Na+ ACh + + α α ACh kolin + ecetsav Zárt csatorna + α α Na+ α + Lassú disszociáció Fokozzák a transzmissziót KOLINÉSZTERÁZ-GÁTLÓK pyridostigmin neostigmin edrophonium distigmin physostigmin Szinaptikus rés ACh A receptor α-alegységéhez kötôdik AC h Az izom véglemez posztszinaptikus membránja ráz ACh ACh ACh ACh ACh ACh – A c e t i l . Ezek az úgynevezett „kompetitív” vegyületek az acetil-kolin okozta véglemez-depolarizációt olyan értékre csökkentik. lehetôvé téve a Na+-ionok beáramlását és kisebb mértékben a K+-ionok kiáramlását. ilyen típusú. Ha a depolarizáció kellôen nagy. A depolarizációs blokkolók szintén az acetil-kolin receptorokon hatnak. a véglemezmembránon a receptorokhoz közel elhelyezkedô enzim. A neuromuscularis blokkolókat (jobbra) az aneszteziológusok a mûtétekben a vázizomzat relaxálására alkalmazzák. . ) elôsegíti a véglemezmembránon lévô kationszelektív csatornák nyitását. A klinikumban alkalmazott legtöbb neuromuscularis blokkoló a receptorokért az acetilkolinnal vetélkedik. amely az izom akciós potenciált kiváltó küszöbértékénél alacsonyabb. Az acetil-kolin átdiffundál a szinaptikus résen és hozzákötôdik a motoros véglemezen az izomrost-membrán felületén lévô receptorokhoz. valamint a mûtét utáni kompetitív neuromuscularis blokád megszüntetésére neostigmint és pyridostigmint alkalmaznak.k o li n . gyorsan hidrolizálja. klinikumban alkalmazott gyógyszer. A suxamethonium az egyetlen. akkor akciós potenciált és izom-kontrakciót eredményez. és így petyhüdt bénulás alakul ki. A kolinészteráz-gátlók túladagolása ace18 til-kolin-túlsúlyt és a motoros véglemez depolarizációs blokádját eredményezi (kolinerg tónus gyengül). A létrejövô depolarizáció. fejezet) szintén kolinészteráz-gátlókkal potencírozható. A myasthenia gravis kezelésére. Az acetil-kolin és a receptor reverzibilis kapcsolódása (alsó ábrarész. amelyet véglemez-potenciálnak hívnak (end-plate potential.6. de ugyanakkor nem okoz ion-csatorna nyitást. fejezet). ). EPP).k o li n erá -észt z Intracelluláris [Na+] emelkedik –– depolarizáció (véglemez potenciál) Az akciós potenciál a motoros idegek mentén fut végig a végkészülékbe (felsô ábrarész. A neuromuscularis junctiora (ideg–izom kapcsolódásra) ható gyógyszerek Kolinerg idegvégzôdés Indukált akciós potenciál Neuromusculáris blokkolók KOMPETITÍV tubocurarin gallamin pancuronium alcuronium atracurium vecuronium DEPOLARIZÁLÓ suxamethonium Acetil CoA + kolin kolin-acetltranszferáz ACh Kolin felvevô folyamat Az ACh felszabadulást csökkentô szerek hemikolin botulinustoxin aminoglikozidok Mg2+. amelyek gátolják az acetil-kolin-észterázt és ezzel lecsökkentik az acetil-kolin hidrolízisét a szinaptikus résben (lásd még 8. A felszabadult és a szinaptikus résbe került acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim ( ).é s z t e A c e t i l . míg gátolni atropinnal lehet. Az acetil-kolin muszkarin típusú hatása (7. A neuromuscularis transzmissziót kolinészteráz-gátlókkal (lent balra) fokozhatjuk. depolarizálja a szomszédos izomrost membránját. valamint elektrokonvulzív terápiában (ECT) az izomkontrakció kivédésére. Bizonyos szerek (fent-balra) preszinaptikusan hatnak és gátolják a neuromuscularis transzmissziót az acetil-kolin-felszabadulás gátlása révén. Ezek hatását az acetil-kolin-észterázok nem függesztik fel. ahol a depolarizáció Ca2+-ion beáramlást és exocytosis révén ( ) acetil-kolin (ACh) felszabadulását eredményez. de elôsegítik az ioncsatornák nyitását.

és a sejteket visszajuttatják. A tubocurarint 1942-ben vezették be és viszonylag hosszú a hatástartama (30–60 perc). amely a kis beavatkozások számára vonzóvá teszi a szert. Hisztamin-felszabadulást okozhat egyes betegekben és ez tovább csökkentheti a vérnyomást. A kétértékû kationok. A receptor-csatorna komplex négy különbözô protein alegységbôl épül fel (β. Plazmaferezis alkalmazása. Nem blokkolja a ganglionokat és nem okoz hisztamin-felszabadulást. lásd 37. fejezet) adását is magába foglalja. A neuromuscularis blokkolók hatásának kifejlôdése és hatástartama függ a dózisuktól. Ez a nem kívánt hatás rendszerint csak a neuromuscularis blokkolókkal való kölcsönhatás eredményeként fordul elô. majd az izomrostok rángását okozza. A C. Ez a májban bekövetkezô inaktiváció függvénye és hatása 20–30 percen belül lecseng. Ez az exotoxin különösen hatékony és ismeretlen hatásmechanizmus révén meggátolja az acetil-kolin-felszabadulást. Acetil-kolin-receptor. 1 ezredmásodpercre nyitják a csatornát. A szervezet pH-ján és hômérsékletén a plazmában spontán elbomlik. A vecuroniumnak nincsenek cardiovascularis hatásai. az anaesthetikumoktól. amelynek a hatástartama kb. Ennek eredményeként néhány száz „csomag” vagy „kvantum” acetil-kolin áramlik ki kb. A kolin az extracelluláris folyadékból az idegvégzôdésekbe a terminális membránban elhelyezkedô. A ganglionaris transzmissziót gátolva hypotensiót okoz. egy ezredmásodperc alatt. δ és két α-val jelölt). amelyen keresztül kationok (elsôsorban Na+) áramlanak át. a ganglion blokád és a szimpatomimetikus hatások. A suxamethonium fô hátránya. így elhúzódó receptoraktivációt eredményez. hogy egy központi nyílást (csatornát) képeznek. az elsôként alkalmazott suxamethoniumtól. hogy kb. A kialakuló véglemez-depolarizáció kezdetben az izom akcióspotenciáljának rövid egymásutániságát. Az acetil-kolin-molekulák a két α-alegységhez kapcsolódnak és konformációs változás indukálásával kb. Az atracurium csak hûtve tárolva és alacsony pH-n stabil. és (ii) az aktivált receptorok átalakulása „deszenzibilizált” formába. valamint a hatás kifejlôdése gyors (1-2 perc) és összevethetô a suxamethoniummal (1-1. amely az acetil-kolinra nem reagál. amely az extracelluláris Ca2+-ion koncentrációra nagyon érzékeny. amelynek során a vért eltávolítják. Ilyen esetekben kis dózisú toxint injekcióznak a megfelelô izomba. Ca2+-ionok áramlanak be és a vezikulák a terminális külsô membránjával egybefolynak. A megfelelô szer kiválasztását gyakran kiváltott mellékhatások szabják meg. Ez az acetil-kolin-receptor altípus túlsúlyban van a szívben (7. amelyben a neuromuscularis transzmisszió sérült. Ezért a súlyos vese. fejezet). amit alkalmaztak – az enfluran különösen erôs potencírozó hatású). KOMPETITÍV NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK Általában. ezért kiürülése a vese. és ezért nikotinreceptor-nak* hívják. A vegyületet természetes módon a pszeudokolin-észteráz gyorsan hidrolizálja.Az acetil-kolin a motoneuronok idegvégzôdéseiben a kolin-acetiltraszferáz enzim hatására kolinból és acetil-koenzim-A-ból szintetizálódik. rigid molekulák és legtöbbje két kvaterner N atomot tartalmaz. PRESZINAPTIKUSAN HATÓ SZEREK Az acetil-kolin-felszabadulást gátló szerek. Ezek. Ugyanakkor. A thymectomia ugyancsak terápiás értékû lehet. Exocytosis. A botulinus toxin-A-t bizonyos dystoniák. Ezek alegységszerkezete és farmakológiája eltérô. speciális kolin-átvivô segítségével vevôdik fel. botulinum csak igen ritkán felelôs súlyos ételmérgezésekért. A myasthenia gravis ennek hatására súlyosbodhat. amely tachycardiát hoz létre. javíthatja a motoros funkciókat. gentamicin) neuromuscularis blokádot okozhatnak az exocytosishoz szükséges kalcium beáramlás gátlása révén. hogy a kezdeti aszinkron izomrostrángás károsodást okoz. de nemkívánatos módon tachycardiát eredményez a szív M2muszkarinreceptorainak a gátlásával. A rocuronium új szer. A botulinus toxint a Clostridium botulinum (egy anaerob bacilus. A pancuronium szteroid szerkezetû neuromuscularis blokkoló viszonylag hosszú hatástartammal. amely kipirulással és hypotensioval jár. DEPOLARIZÁLÓ NEUROMUSCULARIS BLOKKOLÓK A suxamethoniumot (szukcinil-kolin) a hatás gyors kifejlôdése és igen rövid hatástartama (3-7 perc) miatt alkalmazzák. Amikor az idegvégzôdést akcióspotenciál éri el. valamint egyéb tényezôktôl (pl. 30 perc. A receptorszám csökkenésének vagy sérülésének ellensúlyozására a szinaptikus résben lévô acetilkolin mennyiségét kolinészteráz-gátló adagolásával emelik. Ezt a folyamatot kvantális release-nek nevezzük. amelyben a betegek egyre súlyosbodó paraszimpatikus és motoros paralízisben szenvednek. 19 . Az acetil-kolin az idegvégzôdések citoplazmájában és a szinaptikus vezikulákban raktározódik (minden egyes vezikula kb. vagy azathioprin (43. A vecuronium és atracurium a két legtöbbet használt szer. amely másnap gyakran izomfájdalomként jelentkezik. A neuromuscularis blokkolókat intravénás injekció formájában adják és az extracelluláris térben oszlanak el. γ. Nem jutnak át a vér–agy gáton és a placentán. feltehetôleg az immunkomplex szintjének csökkentése révén.és májbetegeken ez az elsôdlegesen alkalmazott szer. A károsodás kálium-felszabadulással is jár. 1000-3000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz). A gallamin nem blokkolja a ganglionokat és hisztamin-felszabadulást sem okoz. Ezt követôen a neuromuscularis blokád számos faktor eredményeként jön létre: (i) a feszültségfüggô Na+-csatornák inaktivációja a környezô izomrost membránban. a hisztamin-felszabadulás. A myasthenia gravis olyan autoimmun betegség. A suxamethonium ismételt dózisa atropin hiányában (muszkarin hatás) bradycardiát okozhat. fejezet) termeli. amelyek átérik a membránt és úgy helyezkednek el. úgyhogy nem képzôdik akciós potenciál. de bizonyos egyének az enzim atípusos formáját öröklik és bennük a neuromuscularis blokád órákig is eltarthat. Az atracurium hatástartama 15–30 perc. antagonizálják a Ca2+-beáramlást és ezáltal gátolják a transzmitter-felszabadulást. a kompetitív neuromuscularis blokkolók terjedelmes. mint például a blepharospasmus (görcsös szemzáródás) és strabismus (kancsalság) kezelésére alkalmazzák. a vagus blokád. Az aminoglikozid antibiotikumok (pl. A hexamethonium a véglemezt depolarizálja és mivel lassan disszociál le a receptorról. Az atracurium hisztamin-felszabadulást okozhat.és májfunkcióktól független. Az acetil-kolin-receptor nikotinnal aktiválható. mint például a Mg2+. 12 hétig tartó paralízist hozzanak létre.5 perc). nincsenek cardiovascularis hatásai. szíven dózisfüggô atropinszerû hatást mutat. Ugyanakkor. Co2+ és Mn2+. A keringô heterogén immunglobulin G (IgG) antitestek a vázizmokban lévô funkcionális acetil-kolin-receptorok számának csökkenését eredményezik. * A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és az agyban is megtalálhatók. Az immunológiai kezelés prednisolon.

β1-. A vegetatív idegrendszer SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Felszabadulás Felszabadulás Posztganglionáris idegek (– – – ) PARASZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Noradrenalin Szervválasz α pupillatágulat α sûrûbb nyál secretiója α vasoconstrictio β2 vasodilatatio β1 szívritmus Acetil-kolin Effektorszervhatás (+) könnymirigy Szervválasz könnyezés pupillaszûkület alkalmazkodás a közeli látáshoz fokozott híg nyálelválasztás szívritmus és szívizomerô csökken bronchokonstrikció bronchoszekréció a motilitás és tónus fokozása az exokrin és endokrin szekréció fokozása Effektorszervhatás a pupilla radiális izma (+) nyálmirigyek (+) vérerek szív (+) tüdô. Néhány praeganglionaris szimpatikus idegrost közvetlenül a mellékvesébe fut be (∆) és a mellékvese adrenalint juttat a keringésbe. ) a gerincvelôt a thoracolumbaris területen (T1–L3) hagyják el és. Számos szerv mindkét idegrendszer beidegzése alatt áll és ezek rendszerint ellentétes hatást hoznak létre. muszkarin receptorok . Inaktivációja túlnyomórészt az idegvégzôdésekbe történô újrafelvétellel (reuptake) megy végbe. vagy β2-adrenoceptorokon (bal szélen) keresztül fejtik ki hatásukat a beidegzett szervre. A különbözô szövetek szimpatikus (ábrán balra) és paraszimpatikus (ábrán jobbra) stimulálásának hatását a belsô oszlopokban. ) a neuronok felôl érkeznek a ganglionba. 20 A szimpatikus idegek (ábrán balra. A noradrenalin és az adrenalin az α-. Ezek a központok kontrollálják a vegetatív idegrendszer mûködését. keringési) a vegetatív (autonóm) idegrendszer (és az endokrin rendszer) automatikusan szabályozza. vagy a praevertebralis ganglionokban (q) és hasüregi plexusokban kapcsolódnak át. emésztô. A szimpatikus idegvégzôdésekben felszabaduló transzmitter a noradrenalin (fent balra). amely anatómiailag két nagy egységre tagozódik: a szimpatikus idegrendszer (ábrán balra) és a paraszimpatikus idegrendszer (ábrán jobbra). légutak (–) bélfal (–) bél sphincter (+) máj (+) lép (+) mellékvese (+) hólyagdetrusor (–) sphincter (+) méh (+) (–) vas deferens (+) ondóhólyag (+) verejtékmirigyek (+) pilomotor izmok (+) Megjegyzés (+) = serkentés (–) = gátlás Gerincvelô Középagy VII III (+) cirkuláris izom vagy iris IX (+) (–) Híd/ nyúltagy X és szívizomerô fokozódik (+) sugárizom (m. vagy a paravertebralis ganglionokban (q). míg a különbözô válaszreakciókat a külsô oszlopokban tüntettük fel. A postganglionaris myelinhüvely nélküli idegrostok (balra. a szervezet legtöbb szervét behálózva (ábrán balra).7. ciliaris) (+) nyálmirigyek (–) szív (+) tüdô légutak (+) bélfal (–) bél sphincter (+) bélszekréció (+) hasnyálmirigy β2 bronchodilatatio β1/β2 a motilitás α és tónus csökkenése β2 glikogenolízis α/β2 glükoneogenezis (glükóz szabadul fel a vérbe) α burok összehúzódik* ADRENALIN β2 α α β2 relaxáció kontrakció kontrakció vagy relaxáció (a hormonális állapottól függôen) Praeganglionaris idegek ( ) (+) hólyag vizelés (–) sphincter (+) végbél (+) a penis vénás sphincterei összehúzódnak székelés erekció α ejakuláció muszkaringerg izzadás α piloerectio (a szôrzet feláll) elsôdlegesen adrenoceptor (* nem emberben) A szimpatikus idegrendszerben a (+) általában az α és a (–) β-receptoroknak felel meg A szervezet számos szervrendszerét (pl. A vegetatív idegrendszer kontrollja gyakran negatív visszacsatolással (feedback-kel) történik és az információ szállítására a hypothalamicus és medullaris központokba számos afferens (érzô) idegrost szolgál.

Az acetil-kolin receptorokat (kolinoceptorokat) nikotin és muszkarin altípusba osztjuk (amelyet eredendôen a különbözô szövetek nikotinnal és muszkarinnal szemben mért érzékenysége alapján határoztak meg).(α1). A β-adrenoceptorok nem homogének. hypotensio (a bradycardia és vasodilatatio eredményeképpen). Minden posztganglionaris paraszimpatikus ideg. 5. amely a beidegzett szerv (jobbra) muszkarinreceptorainak aktivációja révén fejti ki hatását. adrenalin (A) és isoprenalin (I) különbözô szövetekben mutatott relatív hatékonysága alapján. hogy elhelyezkedésük post. az agyban. 4. hogy ezek közül melyek serkentôek és melyek gátlóak. Néhány neuron a központi idegrendszerben (22. ahol az α-stimuláció gátló és a szív. ahol a β-stimuláció serkentô hatású). miközben a muszkarinhatást atropinnal gátoljuk. AZ ACETIL-KOLIN HATÁSAI A muszkarinhatások zömmel paraszimpatikusak (kivéve a verejtékezést és a vasodilatatiót). 3. 1. fejezet). Az M1-receptorok az agyban és a gyomor parietális sejtjeiben. valamint (ii) a noradrenalin (NA). míg az M3-receptorok a simaizomban és a mirigyekben fordulnak elô. de gyengén. I >> A > NA). A szívritmus és a szívizom ereje fokozódik. Minden preganglionaris vegetatív ideg (azaz. a klinikumban alkalmazott muszkarin-agonisták és -antagonisták alig. a bronchus constrictio. és a X. mind a szimpatikus. Az α. Muszkarin hatások: a pupillaösszehúzódás. de ha a gátló (β) választ akkor az elôbbi sorrend megfordul (azaz. ezért nikotinreceptoroknak nevezik ôket.. 2. A vázizomzat neuromuscularis junctióiban a nikotinreceptorok nem gátolhatók hexamethoniummal.és β-receptorokat.(szív. amely a nikotinreceptorok aktivációja révén depolarizálja a ganglionaris idegeket. agyideg). Az adrenoceptorokat két fô típusra oszthatjuk: az α-receptorok mediálják a szimpatomimetikus aminok serkentô hatását. A vázizomzat véglemezeihez futó szomatikus motoros idegek (6. Az összes praeganglionaris idegrost (szimpatikus és paraszimpatikus. míg a gátló hatásokat rendszerint a β-receptorok közvetítik (kivételt képeznek a belek simaizmai. Ma már nyilvánvaló. vagy nem hat a vasodilatatiot mediáló β-receptorokon. az erôs verejtékezés. hogy postszinaptikus α2-receptor csak néhány szövetben fordul elô. mivel a szimpatikus ganglionok és a mellékvesevelô stimulálása vasoconstrictiót és tachycardiát eredményez. 6. A paraszimpatikus idegek postganglionaris idegvégzôdései (jobbra. A gyógyszerekre adott különbözô érzékenységû reakciók alapján a β-receptorok két altípusba sorolhatók: β1. A gyomor–bél traktus és a húgyhólyag relaxált állapotú. összehasonlítva a muszkarinreceptorokon kifejtett hatásával.(α2) szinaptikus. A szimpatikus ingerlés kiváltotta hatások a szervezetben a menekülési reakció („fright or flight reaction”) okozta változásokkal jellemezhetôk. A nikotin minden vegetatív ganglionra stimulálóan hat. A szinapszisban felszabadult acetil-kolint az acetil-kolin-észteráz enzim inaktiválja. Az acetil-kolin szimpatikus idegrendszerre kifejtett nikotin hatását például macskán végzett vérnyomásméréssel demonstrálhatjuk. Bronchustágulat (segíti a megnövekedett ventillációt). és általában ellentétesek a szimpatikus stimulálással kiváltott válaszokkal.(vagy nikotin-) hatás hexamethoniummal szelektíven gátolható. az M1. fokozott gyomor–bél motilitás és secretio. A muszkarinreceptoroknak három altípusa ismert. A paraszimpatikus idegek sokkal hosszabb utat tesznek meg. fejezet). mivel mindkét típus stimulálható nikotinnal. Például a noradrenalin a szív βreceptorainak hatékony stimulánsa.A paraszimpatikus idegrendszerben a praeganglionaris rostok (jobbra. Az M1-receptorokat szelektíven gátló pirenzepin kivételével (12. belek simaizomzata) és β2-altípusok (bronchus. Az acetil-kolin magas intravénás dózisa vérnyomás-emelkedést okoz.és β-receptorok által közvetített válaszok megkülönböztethetôk: (i) a phentolamin és propranolol segítségével. A preszinaptikus α2-receptorok stimulálása a szinaptikusan felszabadult noradrenalin révén csökkenti a további transzmitter-felszabadulást (negatív-feedback). Pupillatágulat (több fény jut a retinára). a IX. Elliot 1904-ben az adrenalint javasolta szimpatikus transzmitternek. ) myelinhüvellyel fedett és az idegvégzôdésbôl acetil-kolint szabadít fel. mint a szimpatikusok a ganglionáris átkapcsolásig (q). fejezet). pl. hogy a szimpatikus idegingerlés hatásait a noradrenalin sokkal jobban utánozza. ahol az acetil-kolin. az M2-receptorok a szívben. Bár a ganglionok és a neuromuscularis junctiók receptorai különböznek egymástól. a bronchialis secretio. A posztganglionaris paraszimpatikus idegrostok terminálisaiban felszabadult acetil-kolin a muszkarinreceptorokon hat. A nikotinreceptorok a vegetatív ganglionokban és a mellékvesevelôben fordulnak elô. a közeli látáshoz való alkalmazkodás (10.. amelyek szelektíve blokkolják az α. Muszkarinreceptorok. vagy egyáltalán nem mutatnak szelektivitást az egyes muszkarinreceptor altípusokhoz. ) a nyaki idegeken (elsôsorban a III. M2 és M3. A szimpatikus ingerlés hatásai. Az acetil-kolin hatása a ganglionokban azonban. 3. erek és a méh simaizomzata). A mellékvesébe futó idegek. A bôrben és a zsigerekben érösszehúzódás és a vázizmokban értágulat (a vér megfelelô újraelosztása az izomzatban). vagy pre. ) acetil-kolint (fent jobbra) szabadítanak fel. 4. 21 . viszonylag gyenge. Az energiatöbblet biztosításához fokozott glikogenolízis és megemelkedett vércukorszint. fejezet). Az α-adrenoceptorokat két osztályba sorolták. attól függôen. így a paraszimpatikus hatás dominál. a hôreguláló verejtékmirigyek és a vázizomzat vasodilatator idegei). amely gyakran magában a szövetben helyezkedik el (jobbra). valamint a verejtékmirigyek összehúzódása. Az adrenalin képes utánozni a legtöbb szimpatikus hatást. Acetil-kolin transzmittert szabadít fel: 1. valamint a harmadik és negyedik keresztcsonti gerincvelôi gyökön keresztül hagyják el a központi idegrendszert. a vascularis simaizmokban (de itt zömmel α1 van). de Dale 1910-ben kimutatta. Vegyük számba. a vérnyomás emelkedik (a megnövekedett aktivitású vázizmokba több vér jut – futás!). Néhány posztganglionaris szimpatikus ideg (pl. és ez a hatás atropinnal szelektíve gátolható. fejezet). 5. azaz szimpatomimetikum (9. a VII. mind a paraszimpatikus). Ha a serkentô (α) választ vizsgáljuk a hatáserôsségi sor NA > A > I. 2. míg tubocurarinnal igen.

fejezet) a szemûri nyomás csökkentésére alkalmazzák. fejezet). A muszkarinreceptor-agonisták (balra fent) alkalmazása viszonylag ritka. 22 Az kolinészteráz-gátlók (balra lent) ganglionaris hatása viszonylag gyenge. valamint a mûtét során alkalmazott kompetitív izomrelaxáns (6. fejezet) hatásának megfordítására adják. valamint a hörgô. fejezet) gátló.és β-receptorok Paraszimpatikus hatások Szimpatikus hatások A paraszimpatikus idegek (ábrán balra. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. bénítják a szem akkomodációját és a szív vagustónusának gátlásával tachycardiát eredményeznek. és két csoportba soroljuk: • közvetlenül a receptoron hatók (nikotin. neurológiai megbetegedésekben vagy posztoperatív esetekben). amikor az elfolyás nem akadályozott (pl. bár a pilocarpint (mint szemcseppet) glaucomában (10. de fontos kivétel a szív. valamint vizeletürítési zavarban a húgyhólyag izgatására használják azokban az esetekben. A myasthenia gravis kezelésére. A carbacholt és bethanecholt idônként posztoperatív ileusban a bél. A kolinerg szinapszisokra ható vegyületek Paraszimpatomimetikumok Praeganglionáris paraszimpatikus ideg Praeganglionáris szimpatikus ideg Gan g lion Gan glio n Muszkarinreceptoragonisták methacholin carbachol bethanechol pilocarpin Kolinészterázgátlók edrophonium neostigmin physostigmin piridostigmin (szerves foszfát vegyületek) Acetil-kolin + Nikotinreceptor-agonisták (ganglionstimulánsok) nikotin carbachol (gyenge) antikolinészterázok (gyenge) Ganglion-blokkolók hexamethonium trimethaphan nikotinfelesleg (depolarizációs blokk) Acetil-kolin + Nikotinreceptorok Nikotinreceptorok Muszkarinreceptorantagonisták – Acetil-kolin z -észterá Kolin Muszkarinr e ce pt or atropin hyoscin ipratropium tropicamid benzhexol egyebek Noradrenalin α. Az antagonisták magasabb dózisai tágítják a pupillát. ) postganglionaris végkészülékeibôl felszabaduló acetil-kolin a legkülönbözôbb célszervek muszkarinreceptorainak ( ) aktiválásával fejti ki hatását. Az acetil-kolin hatása többnyire serkentô. A paraszimpatikus célszervek különböznek azonban az antagonisták gátlóhatása iránti érzékenységükben. Még magasabb dózisokban gátolják a gyomor–bél traktus és a húgyhólyag paraszimpatikus szabályozását. a 7. kolinerg idegrostok futnak.8. A gátló hatással szemben a gyomorsav-szekréció a legrezisztensebb (12. és • kolinészteráz-gátlók (antikolinészterázok). vagus felôl (17. ahol az acetil-kolin kifejti hatását. amelybe a n. A muszkarinreceptor-antagonisták (lent középen) a postganglionaris paraszimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló acetil-kolin hatását gátolják. Atropint. amelyek az acetil-kolin-észterázt gátolják és ezáltal közvetett módon acetil-kolin-felszaporodást okoznak a szinapszisban. hyoscint (scopolamint) és más antagonistákat alkalmaznak: . és leginkább a neuromuscularis idegvégzôdésekben kifejtett nikotinszerû hatásukért alkalmazzák. Az acetilkolin hatását szimuláló vegyületeket paraszimpatomimetikumoknak nevezzük.és verejtékmirigyek a legérzékenyebbek.és muszkarinagonisták). A gátlásra a nyálelválasztás. Hatásaikat általánosságban.

4. mind a posztszinaptikus membránhoz kötôdve megtalálható. Kolinészterek. és alacsony dózisban gyakran okoz bradycardiát. parkinsonismusban (benzhexol. neostigmin. A karbamát észterek (pl. fejezet). Ezáltal. Ennek alapján világossá válik. 6. A kolinészteráz-gátlók kevésbé okoznak vasodilatatiot. Az Ach intravénás injekciója közvetett módon vasodilatatiót okoz. mivel egy „öregedési” folyamat felerôsíti a foszfát-enzim kötést. hogy ezek a vegyületek miért okoznak pupillatágulatot. és így elhanyagolható központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. KOLINERGRECEPTOR-ANTAGONISTÁK A ganglion blokkolók hypotensiot. 23 . székrekedést és vizelési problémákat. mivel csak a (kisszámú) kolinerg innervációval rendelkezô ereken hatnak. Ezek a vegyületek közvetett módon ható paraszimpatomimetikumok. fejezet ábrájának áttanulmányozásával érthetjük meg. 30. A vegetatív ganglionokban ( ) a transzmissziót nikotinagonistákkal fokozhatjuk (fent. Fontos kivétel a szív. Ha a vegyület lipidoldékony (pl. mind a szimpatikus ganglionok nikotinreceptorait stimulálják. Szimpatikus hatásaik a vasoconstrictio. nyálfolyás. mint az acetil-kolin. Az erôsen nukleofil vegyületek (pl. ezzel hiperpolarizációt és bradycardiát okozva (17. 2. A nikotinreceptor-agonistákat nem alkalmazzák a klinikumban. physostigmin. pyridostigmin) ugyanazzal a kétlépéses mechanizmussal bomlanak. fejezet) hasonlóan. simaizom-kontrakciót okoz. hányás és hasmenés. A szimpatikus ganglionok stimulálása szintén a vegyület vasodilatator hatása ellenében mûködik. echothiophat) az enzim aktív helyét foszforilálják. fejezet). 12. ezért hatása nagyon rövid (2–10 perc). Magasabb dózisban tachycardiát hoz létre. Hatásmechanizmus. szájszárazságot. constipatiot. Igen erôsen toxikusak. mind lokális (pl. anaesthesiában a szívmûködést lassító vagushatás és a bronchusszekréció gátlására. Hatásuk széleskörû. vizelet-visszatartást és impotenciát okoznak. 26. Hatásuk az acetil-kolinénál sokkal tartósabb. Ez a vegyület elektrosztatikus erôk révén kötôdik az enzim aktív részéhez. hogy a karbamilált enzim sokkal lassabban bomlik (30 perc–6 óra). A trimetaphant különbözô sebészeti beavatkozásokkor alkalmazzák kontrollált hypotensio létrehozására. hallucinációt és comát eredményez. Mindkét vegyület toxikus dózisban izgatottságot. mydriasist. Az edrophonium a legjelentôsebb reverzíbilis kolinészteráz-gátló. bronchus constrictio. így nem szelektív. mint a közvetlenül ható agonisták. középen). és 7. bélspasmus csökkentésére. amely izom kontrakciót és mirigy szekréciót vált ki. fejezet). szemészeti vizsgálatokhoz pupillatágításra (pl. nyugtalanságot. valamint vegyi fegyverként alkalmazzák. így nem jutnak át a vér–agy gáton. fejezet). coma és légzésbénulás következhet be. Gyenge centrális hatású stimuláns különösen a nucleus vagusban. Az M2-receptorok negatívan kötöttek a G-proteinen (GI) keresztül az adenil-ciklázhoz. A GI-protein alegységei (βγ) közvetlenül fokozzák a K+-vezetôképességet a szívben. amelyek specifikusan a ganglionaris ideg nikotinreceptorán/ionofórján hatnak (középen). A toxikus dózisok kezdetben az erôs muszkarin-stimuláció tüneteit okozzák: myosis. Kolinészteráz-gátlók. A carbachol és bethanechol kvaterner vegyületek. és ez megmagyarázza az acetil-kolin negatív inotróp hatását. A physostigmin (eserin) tercier amin és ezért lipidoldékonysága sokkal jobb. majd szabad kolinná és acetilált enzimmé hidrolizál. A kolinészteráz-gátlók hatásai rendszerint a közvetlenül ható muszkarinagonisták hatásaival egyeznek meg. tropicamid) vagy a ciliaris izom bénítására (10. kiszáradást. a legtöbb érnek nincs paraszimpatikus beidegzése és így a vascularis muszkarinreceptorok fiziológiai funkciója tisztázatlan. A vegetatív idegrendszer kolinerg idegvégzôdései. fejezet). tachycardia és hypertensio. azzal a különbséggel. Elsô lépésben az acetil-kolin az észteráz aktív részéhez kötôdik. Az atropin a természetben a nadragulyában (Atropa belladonna) fordul elô. A kovalens foszforilált enzimkötés nagyon stabil és az enzimet több száz órára inaktiválja. fejezet). de emellett a neuromuscularis végkészüléken az ingerület áttevôdést is fokozzák. A muszkarinreceptor-antagonisták hatásmechanizmusát a 7. míg szisztémásan adva bejut az agyba. és rovarirtóként (parathion. fejezet). Késôbb ez már nem lehetséges. 3. A kolinészteráz-gátló csak magas. szemcseppek) adásmód esetén jól szívódik fel és bejut az agyba. pralidoxim) képesek a szerves foszfátok által kezdetben létrehozott foszfát-enzim kötés bontására és az enzim „regenerálására”. Nem képez ugyanakkor kovalens kötést az enzimmel. tárolnak és szabadítanak fel. Muszkarinreceptor-agonisták. A második lépésben a kovalens acetil-enzim-kötés vízaddicióval felsza- kad. A szerves foszfátok (pl. Orálisan gyengén szívódnak fel. A pilocarpin tercier nitrogén atomot tartalmaz és ez fokozott lipidoldékonyságot kölcsönöz a molekulának. malathion). amelyek nem jutnak át a vér–agy gáton. PARASZIMPATOMIMETIKUMOK Ganglion stimulálók. bronchusszekréció. mivel a kolinészteráz nem hidrolizálja. például irritabilis colon szindrómában.és bronchusszekréció. Mind orális. Az InsP3 növeli a citoplazma Ca2+-tartalmát. mivel mind a paraszimpatikus. ahol a túlnyomórészt M2-receptorok aktiválása gátló hatást fejt ki a szívfrekvenciára és az (arteriális) kontrakciós erôre. gyomorsav-szekréció csökkentésére (pirenzepin. a vegyületet lokálisan alkalmazva gyorsan átjut a szaruhártyán. nitrogénmonoxidot (NO) felszabadítva a vascularis endotheliális sejtekbôl (16.1. Az Ach stimulálja a mirigyszekréciót és az M3-receptorok aktivációja. míg a ganglion blokkolókat korlátozottan alkalmazzák anaethesiaban. acetil-kolint szintetizálnak. verejtékezés. A hyoscin (scopolamin) az atropinnál erôsebb szedatívum és gyakran okoz álmosságot és emlékezetkiesést (amnesiát). Az acetil-kolin-észteráz mind a pre-. Ezért a szerves foszfátokat irreverzibilis kolinészteráz-gátlóknak nevezik. amely InsP3 (inositoltrifoszfát) és diacil-glicerol képzôdéshez kötött (1. szerves foszfátok) konvulzió. homályos látást. valamint a megnövekedett nyál. 5. A nikotinreceptorok fokozott stimulálása depolarizációs neuromuscularis gátlást eredményezhet. toxikus dózisokban okoz kifejezett bradycardiát és hypotensiót. vagy olyan vegyületekkel gátolhatjuk. tengeribetegség megelôzésére (hyoscin. fejezet). Muszkarinreceptor-antagonisták. alapvetôen a neuromuscularis végkészülékekhez (6. Ugyanakkor. asthmában bronchodilatatorként (ipratropium. szájszárazságot. A ganglion stimulálókat a klinikumban nem alkalmazzák. Az általánosan alkalmazott kolinészteráz-gátlók kvaterner vegyületek. 11. Paraszimpatikus hatások a bél fokozott motilitása. A muszkarinreceptor-agonisták közvetlenül a muszkarinreceptorokat aktiválva hozzák létre az excitációs hatást.

Az . fejezet). A szimpatomimetikumok (balra) olyan vegyületek.9. Az α2agonisták. phenylephrin) pupillatágítóként (10. fejezet ábráján lehet látni. amelyek részben vagy teljes mértékben utánozzák a noradrenalin és adrenalin hatását. így a szív és a perifériás erek szabályozásában (15. elsôsorban a clonidin és a methyldopa (amely α-metilnoradrenalinná. pl. Hatásukat.és/vagy β-adrenoceptorokon (balra. direkt hatással is rendelkezik. Az adrenoceptor stimuláció hatásait a 7.( ) felszabadulást eredményezve fejtik ki.c t o ro k iklá z f k pto r o ip á z o s z f ol IP3 + DAG * Parciális agonista aktivitás A legjobb lipidoldékonyságú Legkevésbé lipidoldékony cAMP Szimpatikus hatások A szimpatikus idegrendszer fontos szerepet játszik egyes szervek. A szimpatomimetikus aminok. A β1-adrenoceptoragonistákat (dobutamin) idônként súlyos szívelégtelenségben alkalmazzák a szív kontrakciós erejének fokozására (18. A szimpatikus idegvégzôdésekbôl felszabaduló neurotranszmitter a noradrenalin ( ). ezért az asthma kezelésére alkalmazzák (11. közismert készítményben érszûkítôként alkalmazzák. hamis tramszmitterré alakulva fejti ki hatását) centrálisan ható hypotensiv gyógyszerek (15. de a stressz bizonyos formáira válaszként a mellékvesébôl adrenalin is felszabadul. Az ephedrin. fejezet). amellett hogy noradrenalin-felszabadulást okoz. rendszerint noradrenalin. amphetamin) okozva hatnak. nyitott oszlop). Használják még méhizomzat elernyesztésére koraszülések megelôzésében. a noradrenalinra jellemzô α/β szelektivitásúak. A szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek Noradrenerg idegvégzôdés Szimpatomimetikumok Indirekt módon hatók ephedrin amphetamin (tiramin) cocain Direkt módon hatók α-AGONISTÁK α1/α2 NA-t szorít le tirozin Dezamináló metabolitok Adrenerg neuron-blokkolók reserpin guanethidin bethanidin Adrenoceptorantagonisták α-BLOKKOLÓK α1/α2 tirozin Felvétel 1 tirozinhidroxiláz Megakadályozza a tárolást MAO dopa NA NA dopadekarboxiláz noradrenalin adrenalin α2 NA NA – dopamin (DA) DA clonidin α-methylnoradrenalin α1 Megakadályozza a felszabadulást phenoxybenzamin phentolamin α1 NA NA NA dopaminβ-hidroxiláz prazosin cAM P ad phenylephrin methoxamin β-AGONISTÁK β1/β2 – – c ik ept láz or β-BLOKKOLÓK β1/β2 leni α c -re 2 + F el adrenalin isoprenalin β2 v é te l1 – Inaktiváció Metabolitok NA + β -re c e p salbutamol terbutalin β1 Felvétel 2 MAO COMT propranolol nadolol timolol oxprenolol * pindolol* alprenolol* β1 (kardioszelektív) metoprolol atenolol acebutolol* noradrenalin dobutamin + – α . fejezet).r e ce a d e n il. valamint számos. amelyek elsôsorban noradrenalinfelszabadulást (release-t. vagy közvetett módon a preszinaptikus idegvégzôdéseken (fent balra). vagy közvetlenül az α. Hatásai az adrenalinra emlékeztetnek. Az α1-agonistákat (pl. és 18. ) inaktiválódnak. fejezet). de annál sokkal tartósabbak. 24 A β2-adrenoceptor-agonisták bronchusdilatációt okoznak. fejezet). Ezek a katecholaminok túlnyomórészt visszavétellel (reuptake.

miközben a systolés nyomás alig változik. fejezet). A közvetlenül ható szimpatomimetikumok. A szelektív α1-antagonista prazosin viszonylag kismértékû tachycardiát okoz. bôr). de lásd a 16. A parenterálisan adott adrenalin igen fontos alkalmazási területe az anaphylaxiás shock kezelése (11. fejezet). A kardioszelektív vegyületek olyan mértékû β2-aktivitással is rendelkezhetnek. Ezek a hatások a diastolés és az átlagos artériás középnyomás csökkenését eredményezik. 2. amely minimális szívhatással rendelkezik. A cAMP „másodlagos messenger”-ként mûködik és a receptoraktiválást fiziológiai válaszhoz köti (1. nyálmirigyek) fokozza az inozitol-trifoszfát és ennek következtében a citoplazma kalciumtartalmát (1. Megfordítják az adrenalin presszorhatását. A β-adrenoceptorok aktiválása stimulálja az adenil-ciklázt. amely még könnyebben jut be az agyba lényegesen jobb kedélyállapot. valamint az étvágyat is csökkenti. hogy egyrészt gátlódik az adenil-cikláz enzimaktivitás. típusú felvétellel transzportálódjanak az idegvégzôdésekbe. Így az α-receptor mediált vasoconstrictiót nem gátolja. de a maradék hordozó-mediált transzporter révén szabadul fel és aktiválja az adrenoceptorokat. az arrhythmiák (17. ami a nemszelektív vegyületek esetében. A szelektív α1-antagonista prazosint hypertensioban alkalmazzák. Ezeket a vegyületeket hypotensivumként alkalmazták (15. hypertensio) és centrális stimuláló hatásai elsôsorban katecholamin-felszabadító hatásának köszönhetôk. β-receptor szelektív gyógyszerek. fejezet). ami kedvelt abusust okozó szerré tette (31. fejezet). így olyan dózisban okoznak bronchusdilatatiót. Az adrenalin és noradrenalin a bélben elbomlanak és a felvétel. a szelektív β1-blokád. A β2-adrenoceptor-agonisták viszonylag szelektív vegyületek. A cocain. Az α2-adrenoceptorok a noradrenerg idegvégzôdéseken helyezkednek el. típusú felvétel) létezik. Kardioszelektivitásuk csak viszonylagos és magasabb dózisokban csökken. fejezet). mivel a ß2-mediált vasodilator hatásokat nem gátolja az α-mediált vasoconstrictio és a perifériás rezisztencia-csökkenés (az adrenalin hatás fordítottja). valamint metabolizmus következtében parenterálisan adva is rövid hatásúak. A) hatását. fejezet). Az irreverzíbilis antagonista phenoxybenzamint a phaeochromocytomában nagy mennyiségben kiáramló katecholaminok α-adrenerg-hatásának gátlására adják. A szimpatomimetikumok hatása emberben receptor-specificitásuktól (α és/vagy β) és a kiváltott kompenzatórikus reflexektôl függ. amely azonban kevésbé szelektív és kevésbé könnyen telíthetô. az angina pectoris (16. fejezet) és a glaucoma (10. vagy meggátolják annak kiáramlását. fejezet) szimpatomimetikum is. mivel azok túlnyomórészt visszavétel révén inaktiválódnak. a perifériás rezisztenciát és hypotensiót okoznak (15. kai alkalmazása korlátozott. A MAO (monoamin-oxidáz) és a COMT (katechol-O-metiltranszferáz) a katecholaminokat lebontó és szervezetszerte elôforduló enzimek. amellett hogy helyi érzéstelenítô (5. SZIMPATOMIMETIKUMOK A közvetett módon ható szimpatomimetikumok szerkezete a noradrenalin szerkezetéhez hasonlít. A β-blokkolók lipidoldékonyságukban és kardioszelektivitásukban különböznek egymástól. ahol kiszorítják a vesiculákban tárolt noradrenalint a citoplazmába. rendszerint kevés sikerrel. vagy egyáltalán nem hat. kevésbé okoz perifériás vasoconstrictiót (hideg kezet és lábat) és nem csökkenti a terhelésindukált hipoglykaemiára adott választ (a májban a glikoneogenezis β2 receptor mediált). mivel gátolja a noradrenalin visszavételét az idegvégzôdésekbe. Nagy valószínûséggel bejutnak az agyba is és centrális hatásokat okoznak (pl.ephedrin enyhe centrális izgató. fejezet). A szövetekben hasonló (extraneuronális) transzportrendszer (2. típusú felvétel) „befogja” (recapture) a felszabadult transzmitter zömét és ez a noradrenalin hatásának felfüggesztését meghatározó folyamat. A noradrenalin egy részét a MAO enzim metabolizálja. Az erek α-receptorainak stimulálása vasoconstrictiót (zsigerek. Perifériás (pl. erôteljesebb a firstpass metabolizmusuk a májban. simaizom. A receptorok noradrenalinnal történô aktiválása csökkenti a további transzmitter-felszabadulást oly módon. Gátolják a β1-receptorokat. Az adrenalin a szívfrekvencia és a szívizom összehúzóerejének fokozásával (β1 hatás) emeli a vérnyomást. rémálmok). míg az amphetamin. tachycardia. Az amphetamin a MAO-val szemben ellenálló. és egyformán hatásosak a vérnyomáscsökkentésben és az angina megelôzésében. Erôs központi idegrendszeri stimuláns. Az α-adrenoceptor-antagonisták (α-blokkolók) (középen jobbra) kliniA noradrenalin nagyaffinitású transzportfolyamat révén bekövetkezô visszavétele során (1. Az amphetamin és a hozzá hasonló vegyületek jelentôs abusus potenciállal rendelkeznek. valamint vasodilatatiót vált ki. Az α-blokkolók reflex tachycardiát okoznak. A MAO és a COMT gátlása csak gyengén fokozza a szimpatikus ideg ingerlésére adott választ. valamint fokozza az ATP átalakulását cAMP-vé. reserpin). Az α1-adrenoceptorok posztszinaptikusan helyezkednek el. Számos α-blokkolót alkalmaztak (és alkalmaznak ma is) az elzáródással járó perifériás érbetegségek kezelésére. A β-adrenoceptor-antagonisták (β-blokkolók) (lent jobbra) fontos gyógyszerek a hypertensio (15. amelyek a szív preszinaptikus α2 receptorait is blokkolják. Aktivációjuk számos szövetben (pl. Legfôbb alkalmazási területük az asthma kezelése (11. hogy 1. ezért ezeknél a betegeknél kerülni kell a β-blokkolók használatát. vagy az parenteralisan bejuttatott katecholamin (NA. és gyorsabban eliminálódnak. fejezet). másrészt az akcióspotenciál alatt csökken a Ca2+-beáramlás. A noradrenalin vasculáris β2-receptorokra gyengén. mivel a NA fokozott felszabadulása tovább stimulálja a szív β-receptorait. fejezet). ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A α-blokkolók csökkentik az arteriolák és vénák tónusát. amely bôven elegendô. fejezet) kezelésében. míg a β2 receptorok stimulálása vasodilatatiót (vázizom) okoz. Az erôsen lipidoldékonyak gyorsabban szívódnak fel a bélbôl. ezért klinikai alkalmazásuk ritka (31.és éberségstimuláló. A MAO-enzimre rezisztensek és valószínûleg nem kerülnek felvételre a neuronokba. amely beindítja az izom-összehúzódást (kivéve a belet) vagy a mirigy szekréciót. hogy az asthmás betegeken súlyos bronchospasmust váltsanak ki. és a teljes perifériás ellenállás ténylegesen csökkenhet. fejezet). fejezet). Az adrenerg neuron-blokkolók (fent jobbra) kiürítik a noradrenalint az idegvégzôdésbôl (pl. úgy tûnik. A létrejövô vérnyomás-emelkedés reflexesen lassítja a szívmûködést és rendszerint elnyomja a szívfrekvenciára kifejtett közvetlen β1-stimuláló hatást. Az amphetamin-szerû vegyületekkel szemben gyakori a dependencia (31. Ennek a tulajdonságnak a klinikai jelentôsége vitatott. fejezetet. Néhány β-blokkoló intrinsic szimpatomimetikus aktivitással rendelkezik (azaz parciális agonisták. kifejezettebb. A D-amphetamint (dexamphetamin) narcolepsiában és bizonyos esetekben hiperkinesisben szenvedô gyermekeknél alkalmazzák. Mindazonáltal. Az isoprenalin szelektíven stimulálja a β-receptorokat növelve a szívfrekvenciát és a szívizom összehúzóerejét. fejezet). 25 .

.+ β-receptorok) Episcleralis véna – + Üvegtest (corpus vitreum) Elülsô csarnok Szaruhártya (Cornea) Pupillaszûkítô izom Szivárványhártya MYDRIATICUM (pupillatágító) atropinszerû szerek tropicamid cyclopentolat α-stimulansok Sugártest timolol acetazolamid adrenalin Vazokonstriktor – Csarnokvíz-áramlás phenylephrin MIOTICUM (pupillaszûkítô) pilocarpin Sugárizom SUGÁRIZOM-BÉNÍTÓK (paralizálja az izmot) atropin tropicamid cyclopentolat KONTRAHÁLÓK pilocarpin és más muszkarin-agonisták kolinészteráz-gátlók physostigmin β2 – + Sugártest (β2-adrenoceptorok) Afferens erek (α-adrenoceptorok) Sugárizom (m. rendszerint gyógyszer segítségével. így azt. 15 Hgmm. amely áttetszôségét a kollagén lamellák szabályos rendezettségétôl kapja. amely többféle gyógyszerrel is elérhetô (középen jobbra) de különösképpen a β-blokkoló timolollal. amelyet a sugártestben ( ) képzôdött és a trabecularis hálózaton keresztül a Schlemmcsatornába ( ) juttatott csarnokvíz szabályoz. amelynek külsô felszíne a szívós. Így. Számos felszíni beavatkozás. A szaruhártya epithelium 26 sérült területének feltárására gyakran juttatnak fluoresceint a szembe. míg az agonisták elôsegítik az alkalmazkodást ezzel viszont a távollátás esik ki. a muszkarinreceptorantagonisták és az α-adrenoceptor-agonisták elernyesztik a pupillát (mydriasis). amelyre a muszkarinagonisták. amely a festék hatására élénk zöld színûre festôdik. A szem külsô felszínén az ínhártya a szaruhártyában folytatódik (fent balra). A paraszimpatikusan innervált sugárizom (m. vagy a vegyszeres marás okozta szaruhártya-gyulladást lokális gyulladásgátlókkal kezelik (33. Ezt kétféle módon érhetjük el. A szem és betegségeinek farmakológiája Szaruhártya helyi érzéstelenítôk fluoreszcein antibiotikumok vírusellenes szerek gyulladásgátló szerek Cataracta-kialakulás kortikoszteroidok irreverzíbilis antikolinészterázok diabetes Lencse – + Szivárványhártya Pupillatágító izom + Trabecularis hálózat Schlemmcsatorna Intrascleralis véna (α. vagy a csarnokvíz termelôdését csökkentjük. mint pl. ciliare) Ideghártya Érhártya Retinopathia chlorochin diabetes hypertensio magas oxigénnyomás csecsemôkben Scleralis sarkantyú A kontrakció meghúzza a scleralis nyúlványt és nyitja a trabecularis hálózatot Ínhártya (sclera) A szem lényegében egy folyadékkal feltöltött „gömb”. Ennek oka. míg a muszkarinreceptor-agonisták és az α-adrenoceptorantagonisták összehúzzák a pupillát (miosis).10. ciliaris) összehúzódása (lent balra) „vastagítja” a szemlencsét és ezzel a közellátásra teszi alkalmassá. Az allergia. A nyílt zugú glaucomában (zöldhályog) az IOP 24 Hgmm felett marad. A normális intraocularis (szem-) nyomás (IOP) kb. mivel a trabecularis hálózat patológiás elváltozásai csökkentik a csarnokvíz elfolyását. A szivárványhártya (iris) (középen balra) két izomhoz kapcsolódik. a pilocarpin (lent balra) alkalmas. A muszkarinreceptor-antagonisták bénítják a sugárizmot (cycloplegia) és ezzel gátolják a közellátáshoz való alkalmazkodóképességet. amelyet paraszimpatikus és a pupillatágítóhoz. mint pl. hogy a gyulladásgátlók csökkentik a szem fertôzésekkel szembeni ellenálló képességét. amelyet szimpatikus idegek innerválnak. csökkenteni kell. a pupillaszûkítôhöz. kivéve hatékony kemoterápiás szerrel együtt adva. vagy a csarnokvíz elfolyását fokozzuk. a tonometria (az IOP mérése) és a szaruhártyáról történô idegentest-eltávolítás helyi érzéstelenítô alkalmazását teszi szükségessé. Fertôzések kezelésére nem alkalmazzák a gyulladásgátlókat. fejezet). kollagénben gazdag ínhártya (sclera). A megemelkedett nyomás végül is károsítja a szemideget.

A csarnokzugban uralkodó hiperozmolalitás eredményeképpen a csarnokvíz a stroma felôl folyamatosan áramlik. A kialakult vasoconstrictió csökkent ultrafiltrációt és csarnokvíz-termelôdést eredményez. Ezek a vegyületek inkább a csarnokvíz kiáramlási sebességét és nem a termelést csökkentik. 1%-ában fordul elô. terek nyílnak meg a trabecularis hálózatban. A vizsgálat befejeztével physostigmin vagy pilocarpin szemcseppet alkalmazva antagonizálhatjuk a mydriatikumot. valószínûleg az interscleralis és/vagy episcleralis erek dilatációja révén. szívblokkban és bradycardiában szenvedô betegeknél. Ezzel összetéveszthetô módon. akár a lézeres kezelés befolyásolná a betegség javulását hosszú távon. meggátolva annak felvételét a szövetekbe. amely azonnal átdiffundál a szaruhártyán a csarnokvízbe. A sugártest nyúlványai erekkel jól ellátott területet alkotnak és itt termelôdik a csarnokvíz. A retinát esetenként gyógyszerek (pl. A lencse homályosságát cataractának (szürkehályog) nevezik. mint pl. 100 egyenletesen elhelyezkedô laesiót ejt a trabecularis hálózat belsô felszínén. szelektíven Na+-t abszorbeál a stromából és a csarnokzugba továbbítja. A ciliáris hám. vagy az arra érzékeny betegekben bradycardiát okoz. amely ATP-ázt és karboanhidrázt tartalmaz. Ez meggátolja az iris akut glaucomát kiváltó elôremozgását. Emellett a timolol gátolhatja a β-receptorokat a sugárnyúlványt ellátó afferens erekben. amely gyenge esti látás és „homályos látás” panaszokat okoz. amelyek mind mydriasist. kezeletlen szövetre. chlorochin. Bizonyos betegek azonban ezt a hatást nem képesek tolerálni. Bizonyos gyógyszerek. amelynek révén a csarnokvíz akár 30%-a is képzôdhet ultrafiltrációval. szívelégtelenségben. β-Blokkolók. mivel a rendelkezésre álló adatok nem bizonyítják meggyôzôen. MYDRIATIKUMOK Az ophthalmoscopiához (szemtükrözéshez) mydriasis (a pupilla tágulata) szükséges. mivel a hidrogénkarbonát. és a csarnokvíz elfolyás fokozódhat. Az irreverzíbilis kolinészteráz-gátlók. amelyeknek közös jellemzôje a rendellenesen magas szemnyomás (IOP) és a látás végleges elvesztése. A zárt zugú glaucomában a szaruhártya és a szivárványhártya közötti zug rendellenesen kicsi. Helyi érzéstelenítés mellett. Az α-adrenoceptor stimuláns phenylephrint is használhatjuk mydriasis kiváltására anélkül. rendszerint 60 év feletti betegekben. mint például az echotiophat. A phenylephrin mydriasis az α-antagonista thymoxaminnal függeszthetô fel. mind sugárizombénulást (cycloplegia) okoznak. etambutol). addig ugyanez nem mondható el a nyílt zugú glaucomás betegekrôl. de feltehetôleg a hatékony vér–agy gát miatt gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. a kortikoszteroidok. cataractát okozhatnak. de szerepet játszhatnak benne mechanikai és/vagy ischemiás tényezôk. de a szisztémás keringésbe jutva az asztmásokban hörgôgörcsöt. bár erre ritkán kerül sor. Éppen ezért. Mivel glaucomás rohamokban az ideghártya folyamatos károsodása következhet be. Amíg a zárt zugú glaucomában a módszer elônye egyértelmû. 27 . Glaucomában az idegkötegek roncsolódásának mechanizmus nem tisztázott. hogy a szivárványhártya perifériája megnyíljon. Trabecularis hálózat. chinin. amely az ínhártya felszínén elhelyezkedô kör alakú csatorna a szaruhártya szélén. hogy akár a gyógyszeres. a sebész argon-. A lézeres trabecularis mûtét a gyógyszeres terápia alternatív gyógymódja glaukómában. Ez a nátriumtranszport és a csarnokvíz termelôdésének csökkenéséhez vezet. az α-antagonisták és a β-adrenoceptoragonisták (különösképpen a β2-stimulánsok) szintén csökkentik a szemnyomást. mielôtt véglegesen beleömlik az episcleralis vénákba. rendszerint nem okoz problémát abban a korosztályban. A timolol nem rendelkezik a pilocarpin szemre kifejtett kellemetlen mellékhatásaival.és a nátriumtranszport összekapcsolt folyamatok. A ciliaris hám áteresztô. ezért a nyomást a lehetô leggyorsabban csökkenteni kell pilocarpin szemcsepp gyakori becseppentésével. Sugártest (corpus ciliare). amelyen a csarnokvíznek át kell jutni. A physostigmint ritkán alkalmazzák glaucomában a kontakt allergiás reakciók fellépése következtében. ezáltal jelentôs mértékû passzív filtrációt tesz lehetôvé. A csarnokvíz a pupillán átáramolva a Schlemmcsatornába ömlik. vagy dióda-lézert alkalmaz. ha nem idôben kerül sor kezelésére. így meggátolja a csarnokvíz elfolyását és emiatt a szemnyomás gyorsan emelkedik. A folyadékutak megnyílnak és a csarnokvíz elfolyása növekszik. A retina (szivárványhártya) a központi idegrendszer részét képezi. A sugárizom összehúzása révén csökkenti a szemnyomást. A sugártestnyúlványok β2-adrenoceptorainak gátlásával csökkenti a csarnokvíz termelôdést. szükség esetén intravénás acetazolamid és intravénás hypertoniás mannitol (ozmotikus hatású szer) kombinálásával a csarnokvíz levezetésére. Ophthalmoscopos vizsgálattal a szemfenék bemélyedtnek látszik (excavatio retinae) az idegrostok pusztulása miatt. 40 éves kor felett a lakosság kb. ez nyomást gyakorol a szomszédos. Zárt zugú glaucomában YAGlézert (ittrium-alumínium-gránát) lehet alkalmazni. és ennek eredményeképp a trabecularis hálózat kifeszül és szeparálódik. A mydriasis maga kiválthatja az akut zárt zugú glaucoma megjelenését az arra hajlamos. amelyben a glaucoma kifejlôdhet. vagy újszülöttekben a magas oxigéntenzió is károsíthatja. amely fénytörô képességét biztosítja. A timolol a nyílt zugú glaucoma kezelésének elsôszámú gyógyszeres lehetôsége. A guanetidin fokozza és megnyújtja az adrenalin hatását. amely csak a csarnokvíz felôli oldalon nyitott. A csatorna tetejét a szitaszerû trabecularis hálózat képezi. A betegség leggyakoribb formája a nyílt zugú glaucoma (idült glaucoma simplex). Az akkomodációs spasmus. vagy akkomodációját befolyásolná. igen gyakran okoznak cataractát. A leggyakrabban erre a célra használt szemcseppek a viszonylag rövidhatású muszkarin-antagonista tropicamid és cyclopentolat. A pilocarpin tercier amin. Az acetazolamid a sugártestben gátolja a karboanhidráz hatását és megakadályozza a hidrogén-karbonát képzôdést. a β-blokkolókat (még a β1 szelektív antagonistákat is) kerülni kell az asthmában. Az adrenalin és az α-adrenoceptor stimulánsok a sugártest afferens vérereinek α-mediált vasoconstrictiója révén csökkentik az IOP-t. Ez meghúzza a scleralis nyúlványt. GLAUCOMA A glaucoma a szembetegségek azon csoportja. Néha a zug teljesen zárt. hogy a pupilla fényreflexét. Az összes paraszimpatomimetikum miosist okoz. amely homályos látást okozva fokozza a közellátást. A lézeres „égések” helyi heges összezsugorodást okoznak. amely mozgás rendszerint a csarnokvíz pupillán keresztüli elfolyásának részleges gátlásából fakad.A lencse (középen fent) a szemnek az a szabályozható része. amellyel kb.

súlyos asthmás roham (status asthmaticus) – amikor a beteg rendszeresen használt gyógyszerei nem elegendôk – esetenként végzetes is lehet. Még súlyosabb asthmában a rövid hatású β-receptor-agonistákat megtartva nagy dózisú inhalációs szteroidot. orális lassan felszabaduló theophyllint alkalmaznak. A roham során a beteg zihál és légzési nehézségeinek oka hörgôgörcs. akkor a terápia inhalációs szteroidokkal vagy kromoglikátokkal egészül ki (lent jobbra). akkor ezt külsô eredetû. antibiotikumok) parenteralis vaskészítmények acetil-szalicilsav rovarcsípések Antigén Lokális kromoglikát Lokális beclomethason Antihisztaminok astemizol terfenadin chlorpheniramin IgE Ca2+ IgE Hízósejt Orális + – cAMP Rhinitis Kromoglikát – β β-stimulánsok Mediátorok SPAZMOGÉNEK hisztamin leukotrienek (LTC4. az rhinitist (fent jobbra) vagy asthmát (lent jobbra) vált ki. rhinitis és anaphylaxiás reakció Allergének pollen állati szôr parányi szemcsék gyógyszerek (pl. krónikusan beszûkül és instabillá válik. Ha a β-receptor-agonistákat naponta többször is kell alkalmazni. generalizált felszabadulás – amely ritka. és ha szükséges második vonalbeli szernek pl. Végsô soron a krónikus asthma irreverzíbilis változásokat hoz létre a légutakban (lent jobbra). de életveszélyes – anaphylaxiás reakciót eredményez a méhcsípés. LTD4) prosztaglandinok (PGD2) thrombocyta aggregáló faktor (PAF) KEMOTAXINOK LTB4. Az akut. penicillin vagy más gyógyszerek hatására. inhalálható salmeterolt. Az asthma bronchiale gyulladásos betegség. A mérsékelt és középsúlyos asthmában jelenleg az elsôként válasz28 tandó gyógyszerek a rövid hatású inhalációs β2-adrenoceptor agonisták (β2-stimulánsok. míg az erôs. Amennyiben a mediátorok felszabadulása lokalizált. Egyes betegek csak orális szteroidokkal kezelhetôk (rendszerint prednisolon. fejezet). miközben a hízósejt degranulálódik. extrinsic asthmának nevezzük. ezért az ilyen eset sürgôsségi ellátást. kórházi felvételt igényel. chloropheniramin) adása . Az anaphylaxis (lent balra) azonnali adrenalin (9. akkor a belsô eredetû. nyálkahártya-oedema és fokozott nyákképzôdés (lent jobbra). Amennyiben a betegség eredete nem nyilvánvalóan allergiás reakció. amelyben a légutak átmérôje. intrinsic asthma megjelölést alkalmazzuk. a rhinitist (szénanáthát) és az anaphylaxiás reakciót (szürkített területek) ugyanaz az alapfolyamat váltja ki: az IgE antitest hozzákötôdik a hízósejthez (fent balra) és ugyanennek az antigénnek ( ) az ismételt hatására mediátorok (középen balra) keletkeznek és szabadulnak fel. Az ezeket a reakciókat kiváltó antigéneket allergéneknek (fent balra) nevezzük. amíg a vérnyomás és a pulzus nem javul. jobbra középen).és garatoedema Hányás Szteroidok INHALÁCIÓS beclomethason dipropionat ORÁLIS prednisolon Lé rez gúti isz ten ci a Asthma + Epizódszerû Oedema – Gyulladás Az asthmát. Ha az akut roham allergiás eredetû. 33. oedema hatására. Az adrenalint követôen intravénás antihisztaminok (pl.11. inhalálható ipratropiumot (muszkarinreceptor-antagonista). PAF Orr és garat Vagus Hörgôtágítók β2-STIMULÁNSOK salbutamol terbutalin salmeterol – Szteroidok – Raktározó granula β2-receptorok Mediátorok ACh + XANTINSZÁRMAZÉKOK theophyllin aminophyllin MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTA ipratropium (aerosol) Hörgôszûkület Generalizált Anaphylaxiás reakció Tüdô Kezelés adrenalin antihisztamin szteroidok Nyák Hörgôgörcs Keringési összeomlás Bôrkiütések Orr. Asthma. amelyet 10 perces idôközökben intramuscularis injekció formájában adnak mindaddig. fejezet) adást kíván.

de van némi bizonyíték arra. astemizol. a cAMP-szintézist stimuláló (β2-adrenoceptor agonisták). ezért gyakran okoznak álmosságot és pszichomotoros depreszsziót. míg a kortikoszteroidok estében több óra is szükséges a kedvezô hatáshoz. vagy a lebomlását gátló gyógyszerek (xantinok) csökkentik a hisztamin-felszabadulást. mint a rhinitis. amelyek a gyulladást rontják. hydrocortisont adnak. Ha ez a terápia hatástalan. Az a koncentráció. fejezet). ANTIHISZTAMINOK A H1-hisztaminreceptor antagonistákat olyan allergiás reakciók kezelésében alkalmazzák. de egyes betegeknél. mint például a salbutamolt rendszerint inhaláció útján adják. Az ipratropium muszkarinreceptor-antagonista és hatékony bronchodilatator. A szteroidok orális adása számos súlyos mellékhatással társulhat (33. álmatlanság és alhasi diszkomfort még akkor is gyakori. amelyek a legtöbb szövetben megtalálhatók. majd a szomszédos IgE molekulák antigénnel képzett keresztkötése. Xantinok. ugyanakkor nagyszámú β2-receptor helyezkedik el rajtuk. orálisan lassan felszabaduló theophyllin készítmények alkalmazásakor is. Az ipratropiumot inhalációként adva. amelyet a hízósejtekbôl felszabaduló spasmogének (balra középen) váltanak ki. amely a légúti érzô (irritáló) receptorok hisztaminnal történô stimulálásának eredménye. de erre kevés a bizonyíték. A β2agonistákat. A β-adrenoceptorok aktiválása elernyeszti a simaizmokat az intracelluláris c-AMP-szint emelésével és ez aktiválja a protein-kinázokat. Az asthmás roham kezdeti szakaszát elsôsorban a bronchiális simaizmok spasmusa okozza. oedemát. A kromoglikát tartalmú szemcseppek az allergiás conjunctivitisben nyújtanak értékes segítséget. A szteroid tartalmú orrspray-k (pl. akiken a roha- mok elsôsorban éjszaka jelentkeznek. A terfenadin és az astemizol ritkán okoznak szív arrhythmiát. beclomethason. Nem kívánt mellékhatásaik a finom tremor. 25 mg/l felett toxikus hatások lépnek fel. A hányás. és amely gyulladásos sejteket. HÖRGÔTÁGÍTÓK β-Adrenoceptor stimulálók. aminophyllin infúzió segíthet. hogy csökkenti a bronchusokban lévô érzékelô idegek érzékenységét és megszünteti a helyi reflexeket. Ca2+-beáramlást is magába foglaló mechanizmus révén degranulációt indít el. mint a terápiás tartomány. Az orális adás általában gyermekeknek elônyös és azoknak a betegeknek. oedema és nyák hypersecretio) és módosítva az allergiás reakciókat. Az inhalált szteroidok rendszerint 3-7 napig hatékonyak. terfenadin) nincs atropinszerû hatása. A theophyllin gyakran okoz nemkívánt mellékhatásokat még az olyan. késleltetett fázis jelentkezik. Mivel. promethazin) antimuszkarin hatásúak is és átjutnak a vér-agy gáton. ezek asthmában az aerosolos adásmód révén elkerülhetôk (pl. A károsodást úgy tûnik elsôsorban az eosinophil granulákból (különösen az eosinophil fô bázikus protein és granula-peroxidáz) felszabaduló anyagok okozzák. A hízósejt citoplazmájának granuláiban a hisztamin a heparinhoz és ATP-hez kötötten tárolódik. Nem adhatók együtt más proarrhythmogén szerekkel. valamint bronchusspasmust okoz és ezek a folyamatok kezdetben reverzibilisek. A ipratropium aerosol szükség esetén szintén hasznos lehet. nyákszekréciót. melyik betegen lesz jótékony hatása a szernek. és mivel nem jutnak át a vér–agy gáton. gyógyszerérzékenységi kiütések (exanthema). Az újabbaknak (pl. GLÜKOKORTIKOIDOK A szteroidok asthmában jelentôsen növelik a légutak átmérôjét. A theophyllin a gyermekek számára elônyös. Egyes betegekben (különösen gyermekekben) gyulladásgátló hatással rendelkezik. amelyek 12 órán keresztül is hatásosak. Ez a gyulladásos folyamat vasodilatatiót. amely végzetes is lehet. Nem tisztázott. orális szteroid adására is szükség lehet. ahol minden más terápia eredménytelen. budesonid) igen hatékonyak a rhinitisben és különösen hatásos az nasalis congestioban szenvedô betegeknél. feltehetôleg azért. ugyanakkor nehéz megjósolni. Ugyanakkor. Ez gátolja az izomösszehúzódást foszforilálva és gátolva a miozin-könnyûlánc kinázt. amely azonban még jó néhány óráig nem hat (33. és a „szükségesnél” gyakrabban alkalmazott inhalációs β2-agonisták adása az asthma rosszabbodásához vezet. triciklusosok. valamint rovarcsípések és -szúrások. hogy az asthmásokban a theophyllin hogyan hozza létre a hörgôtágulatot. fejezet). különösen eosinophil sejteket vonz. akik az aerosolt nem tudják használni. ritkán atropinszerû mellékhatásokat okoz. pruritis. A hízósejtek. A kromoglikátot rendszeresen kell adagolni és jótékony hatása több hét elteltével alakul ki. valamint azon felnôtteknek. chlorpheniramin. amely gátolja a legtöbb foszfodiészterázt magasabb. amely kemotaxinok (balra középen. mivel csökkenti a vagusreflex okozta hörgôszûkületet. Hatásmechanizmusa tisztázatlan. a bronchiális epithelium folyamatos sérülése és a simaizom hipertrófiája végsô soron a légutak irreverzíbilis elzáródásához vezet. de ezek inhalációs adás esetén rendszerint nem okoznak problémát. A theophillin gátolja a foszfodiészterázt és emeli a sejt cAMP-szintjét. A régebbi antihisztaminok (pl. Az allergiás betegekben a specifikus antitestszintek a normál értékek 100-szorosára emelkedhetnek. Ezek a vegyületek nem specifikusak. beclomethason). ezért pszichomotoros károsodást sem okoznak. A salmeterol hatása sokkal tartósabb a salbutamolnál. Az IgE a reagin antitestek legnagyobb osztálya. bár ennek oka nem tisztázott. Az allergiás rhinitist (szénanáthát) leggyakrabban a pollen allergia vált ki. mint pl. trimeprazin. Számos asthmásban egy második. de a bronchodilatatiót kiváltó dózisokban a β1-hatás (cardialis stimuláló hatás) rendszerint nem észlelhetô. akik nem reagálnak az antihisztaminokra. KROMOGLIKÁT A kromoglikát profilaktikum. antidepresszán29 . Az antihisztaminok a tünetek egy részét enyhítik és a nasalis korti- koszteroidok igen hatékonyak. Esetenként mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. hogy az enzim egyik altípusa a légutak simaizmaiban sokkal érzékenyebb erre a gyógyszerre. az intracelluláris cAMP-szint emelkedésekor a sejtmembrán Ca2+-permeábilitása csökken. feszültségérzet és tachycardia. satírozott) felszabadulásától ered. Normális körülmények között a hisztamin-felszabadulás Ca2+-beáramláshoz kötött. A légutak simaizmait csak néhány adrenerg idegrost idegzi be. amelyek izgatása hörgôtágulatot okoz. de kivéve a magas dózisokat. ezért nem használják a tünetek csökkentésére. Az antitest Fc részének kötôdése a hízósejt receptorához.hasznos. bár vizeletürítési nehézségeket okozhat. a szervezet hisztaminraktárai. akkor az iv. Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres. Mediátorok. Úgy hathat. Ezt követôen iv. AKUT SÚLYOS ASTHMA Ilyen esetekben az oxigént az aerosolban vagy intravénás injekcióban adagolt β2-agonistával (pl. csökkentve a hörgônyálkahártya gyulladásos reakcióit (pl. fejfájás. ha a plazmakoncentráció a terápiás tartományba (10–20 mg/l) esik. urticaria (csalánkiütés). és az akut rohamban nem hatásos. így súlyos arrhythmiák és epilepszia szerû convulsio. salbutamol) együtt adják. ugyanakkor kevésbé hatásosak. akik nem tudják az inhalációt alkalmazni. de lasabban fejlôdik ki.

12. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Antacidok NaHCO3 CaCO3 Mg(OH)2 AI(OH)3 R– + H+
semlegesítés G Cl– Nyálka Cl– cAMP H2 ATP + Gasztrin Parietalis sejt – H+ + K+ Ca2+ H+ M1 ACh Vagus

Savszekréció-csökkentôk PROTON-PUMPA GÁTLÓK omeprazol MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK pirenzepin H2-antagonisták cimetidin ranitidin

RH Helicobacter pylori Hármas terápia bizmutkelát metronidazol amoxicillin omeprazol klaritromicin metronidazol Gastroprotectiv szerek sucralfat bizmutkelát (prosztaglandinok)

ACh + Nyáktermelô sejt + Hisztamin M1 Paracrin sejt G Gasztrin Parietális sejtek

HCl

Bevonják a fekélyalapot ? Elpusztítja a H. pylorit pH 2 H+

Gasztrin pH 7 HCO3– Citokinek G sejtek

Az ulcus pepticum (peptikus fekély) megnevezés a gyomor és a nyombél felsô szakaszán elhelyezkedô minden olyan fekélyre értendô, ahol a gyomornedv sósav- és pepszintartalma a nyálkahártyával érintkezik. Az ulcus pepticum kezelésében hatékony gyógyszerek a gyomorsav-szekréciót csökkentik (jobbra) vagy a nyálkahártya ellenálló képességét fokozzák a sav-pepszin hatással szemben (lent balra). A parietalis (fali) sejtek sósav szekréciója ( ) H2-hisztamin-antagonistákkal (jobbra) csökkenthetô és ezek a fekély kezelésére elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek. Az omeprazol látszólagos savmentességet képes létrehozni a parietalis sejtekbôl a gyomorba H+-ionokat juttató protonpumpa irreverzíbilis gátlásával ( ). A vegyület igen hatékonyan segíti elô a fekély gyógyulását, még a H2-antagonistákra rezisztens betegekben is. A bélrendszerre viszonylag szelektív hatású kolinerg M1-muszkarin-antagonista pirenzepin, szintén csökkenti a savszekréciót, de kevésbé hatékonyan, mint a H2-blokkolók, és ritkán használják. Ennek ellenére a pirenzepinnel elért gyógyulás sebessége összemérhetô a H2-antagonistákéval. A gastroprotectiv, „nyálkahártya-erôsítôk” (lent balra) a fekély alapjához kötôdve (balra, ) elôsegítik a fekélygyógyulást. A folyamat fizikai védelmet nyújt és a nyáktermelô

sejtekbôl ( ) származó HCO3- felszabadulás révén visszaállítja a nyálkahártyában ( ) a normál pH-értéket. A peptikus fekélyek, bármennyire is gyógyulnak, folyamatos gyógyszerszedés hiányában gyakran kiújulnak. Kétségtelen tény, hogy bizmut-kelátok adása esetén ez a folyamat lassúbb, bár oka ismeretlen. A hatás jószerivel a bizmut antibakteriális hatásának tulajdonítható, mivel a gyomor krónikus Helicobacter pylori ( ) fertôzése feltehetôleg a fekélyképzôdés egyik kóroki tényezôje. A H. pylori fertôzés krónikus hypergastrinaemiához vezet, amely stimulálja a savképzôdést és ulcust okoz (lent jobbra). A H. pylori eradikáció (kiirtás) antibiotikum kombinációt igényel (középen balra), de ha a terápia sikeres, úgy tûnik sokkal kisebb az esélye, hogy az ulcus visszatér Az antacidok (fent balra) olyan bázisok, amelyek a gyomorsavat semlegesítve a gyomor üregének pH-értékét emelik (középen balra). Számos emésztési zavarban nyújtanak hatékony kezelést és ulcus pepticum, valamint oesophagus reflux esetén csökkentik a tüneteket. Számos kombinációs készítmény – amelyek rendszerint magnézium- vagy alumínium-sókat tartalmaznak – található ma forgalomban.

30

SAVSZEKRÉCIÓ A parietalis sejtek savat szekretálnak a gyomorba. Ez speciális H+/K+ ATP-áz (protonpumpa) révén történik, amely az intracellularis H+ extracellularis K+-ra cserélôdését katalizálja. A HCl szekrécióját a vagus postganglionáris idegrostjaiból (ábra jobb fele) felszabaduló acetilkolin (ACh) és az antralis nyálkahártyához tartozó G-sejtekbôl a véráramba juttatott gasztrin stimulálja. Ez akkor következik be, ha a gyomornyálkahártya receptorai (ételekbôl származó) aminosavakat és peptideket érzékelnek a gyomorban, valamint gyomortágulatot a lokális és hosszan futó reflexpályákon keresztül. Bár a parietalis sejtek muszkarin- (M1-) és gasztrin- (G-) receptorokat is tartalmaznak, mind az acetil-kolin, mind a gasztrin elsôsorban közvetett módon fejti ki hatását, a parietalis sejtekhez közel fekvô paracrin sejtekbôl (jobbra, ) felszabaduló hisztamin révén. A hisztamin ezután lokálisan hat ( ) a parietális sejteken, ahol a hisztamin H2receptorok aktiválása emeli az intracelluláris cAMP-szintet, és fokozza a savszekréciót. Mivel az acetil-kolin és a gasztrin is indirekt módon szabadítanak fel hisztamint, így mind a vagus ingerlése, mind a gasztrin okozta savszekréció, H2-antagonistákkal csökkenthetô. A kolinerg agonisták H2-antagonisták jelenlétében erôteljesen fokozzák a savszekréciót, arra utalva, hogy a vagusból felszabaduló ACh meghatározott mértékben hozzá tud férni a parietális sejtek muszkarinreceptoraihoz. A fali sejtekre közvetlenül ható gasztrin savszekrécióra kifejtett hatása gyenge, de ezt erôsen fokozza a hisztaminreceptorok aktivált állapota. VÉDÔFAKTOROK Nyákréteg. A nyákréteg (kb. 500 µm vastagságú) fizikai gátat képez a gyomor és a proximalis vékonybél felszínén és nyákos gélt hoz létre, – – amelybe HCO3 ürül. A gélmátrixban a HCO3 semlegesíti a gyomorüreg felôl bediffundáló savakat. Így, pH-gradiens alakul ki és a gyomornyálkahártyát semleges pH-n tartja, még akkor is amikor a gyomortartalom pH-értéke 2. A gyomornyálkahártya prosztaglandin E2-t és I2-t szintetizál, és ezek az anyagok a feltételezések szerint a nyák és a hidrogén-karbonát szekréció serkentése, valamint a nyálkahártya véráramlásának fokozása révén citoprotektív hatást fejtenek ki. FEKÉLYTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT SZEREK Savszekréció csökkentôk Hisztamin H2-receptor-antagonisták. A cimetidin és ranitidin orálisan gyorsan felszívódik . Gátolják a hisztamin hatását a parietalis sejteken, és ezáltal csökkentik a savszekréciót. Enyhítik az ulcus pepticum okozta fájdalmat, és fokozzák a fekélygyógyulást. A mellékhatások elôfordulása ritka. A cimetidin gyengén antiandrogén hatású, és ritkán gynaecomastiát okoz. A cimetidin. a citokróm P-450 rendszerhez is kötôdik és csökkenti más gyógyszerek (pl. warfarin, phenytoin és theophyllin) májban történô metabolizmusát. Protonpumpa gátlók. Az omeprazol semleges pH-n hatástalan, de savas közegben két különbözô típusú molekulává rendezôdik át, amelyek a H+/K+-ATP-áz (protonpumpa) – ez felelôs a parietalis sejtekbôl történô H+-ion transzportért – reaktív szulfhidril csoportjaival reagálnak. Ily módon, az enzim irreverzibilisen gátolt, és a savszekréció csak új enzim szintézise után indulhat meg. A hatásmechanizmus a súlyos gyo-

morsav-hiperszekréciótól Zollinger-Ellison-szindrómában szenvedô betegeknél különleges jelentôségû. Az egyébként ritka kórképet a hasnyálmirigy gasztrint elválasztó szigetsejtes tumorja okozza. A hatásmechanizmus másik terápiás jelentôségû területe a reflux oesophagitis, ahol a súlyos fekélyesedés más gyógyszerekre rendszerint rezisztens. A H. pylori mozgékony, spirál alakú Gram-negatív bacillus, amely mélyen a mukóza rétegben található, ahol a pH = 7,0 ideális a fejlôdéséhez. A baktérium bizonyos mértékig áttöri az epitheliális sejtfelszínt és az erôs ureáz aktivitása révén termelt ammónia, valamint a baktérium saját toxinjai károsíthatja a sejtet. A H. pylori fertôzés okozta gastritis évekig, vagy egész életen át megmarad, és fokozott gasztrin-felszabadulással társul, amely fokozza a HCl termelôdését. A megnövekedett gasztrin-felszabadulás a gyulladásból származó citokineknek tulajdonítható, amelyek szintén veszélyeztetik a nyálkahártya védelmet. A hypergastrinaemia okozta trophicus hatások növelik a parietális sejtek mennyiségét ezáltal túlzott sav-szekréciót képes kiváltani a gasztrin. A duodenumban, a sav mucosa sérülést és gastricus fenotípusú metapláziás sejteket indukál. Ezeknek a sejteknek a krónikus gyulladása fekélyképzôdéshez vezet. A H. pylori eradikációja jelentôsen csökkenti a savszekréciót és gyógyítja a duodenális, és valószínûleg a gyomorfekélyt is. A „standard hármas terápia” bizmutot, metronidazolt és amoxycillint (2 hétig adva) tartalmaz. A kezelés a betegek kb. 70-80%-ban (eradikálja) a H. pylorit de gyakoriak a mellékhatások (hányás, hasmenés). Az omeprazol, clarithromycin és metronidazol a betegek 95-100%-ában 1 hét alatt elpusztítja a H. pylorit és kevesebb a mellékhatás. A metronidazol rezisztencia ugyanakkor egyre növekvô probléma lehet. Gastroprotectiv szerek. A bizmut-kelát feltehetôen a sucralfathoz hasonló módon hat. Igen erôs az affinitása a nyákahártya glikoproteinekhez, különösen a fekélyes kráterek elhalt szöveteiben, amelyet a polimer-glikoprotein komplex alkotta védôréteg von be. A sucralfat pH = 4 alatt polimerizálódik, és igen „ragadós” gélt képez, amely erôsen hozzátapad a fekélykráter aljához. A bizmutsók megfeketítheti a fogakat és a székletet. A bizmutot és a sucralfatot éhgyomorra kell adni, ellenkezô esetben a táplálékban lévô fehérjékkel képez komplexet. ANTACIDOK Az antacidok emelik a gyomor üregének pH-értékét. Ez fokozza a kiürülés sebességét és ezért az antacidok hatása rövid. Fokozódik a gasztrinfelszabadulás is, és ez serkenti a savelválasztást, ezért a feltételezettnél nagyobb mennyiségû antacid adása szükséges (sav rebound; „visszacsapás” jelenség). Gyakori, nagy dózisú antacid segíti a fekélygyógyulást, de az ilyen kezelés csak ritkán gyakorlati jelentôségû. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) az egyetlen használható, vízoldékony antacid. Hatása gyors, de átmeneti, és magas dózisban a felszívódott hidrogén-karbonát szisztémás alkalosist okozhat. A manézium-hidroxid és a magnézium-triszilikát vízben oldhatatlanok és hatásuk meglehetôsen rövid. A magnézium laxatív hatású és így, hasmenést okozhat. Az alumínium-hidroxid hatása viszonylag lassúbb. Az Al3+ ionok bizonyos gyógyszerekkel komplexet képeznek (pl. tetraciklinek) valamint székrekedést okoznak. A magnézium- és alumíniumvegyületek keveréke a motilitásra kifejtett hatás minimalizálására használható.

31

13. Gyomor–bél rendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Gyulladásos eredetû bélbetegségekben használt gyógyszerek Gyulladásgátlók KORTIKOSZTEROIDOK hydrocortison prednisolon (kúpok, enemák, habok) orális prednisolon Amino-szalicilátok sulfasalazin mesalazin Pancreasnedv-pótlók pancreatin
ACh +

Epekôoldók EPESAVAK acid. chenodeoxy-cholicum acid. ursodeoxy-cholicum Máj

Epevezeték Epehólyag

Hasnyálmirigy Béllumen Görcsoldók MUSZKARINRECEPTORANTAGONISTÁK atropin propanthelin dicyclomin
+ ACh Plexus submucosa

Feszülésérzékelô receptor

Ballaszt Hashajtók SALAKKÉPZÔK korpa metil-cellulóz OZMOTKUMOK MgSO4 lactulosum BÉLFALSTIMULÁLÓK bisacodyl senna SZÉKLETSÍKOSÍTÓK docusat paraffin

+

Plexus myentericus

Hasmenésgátlók MORFINSZERÛ VEGYÜLETEK morphin codein ópium diphenoxylat loperamid ADSZORBENSEK kaolin

– ACh ACh Musc. longitudinalis Musc. circularis Submucosa Mucosa

Bélmotilitás-fokozók cisaprid metoclopramid domperidon

A bélösszehúzódás, valamint a sav- és enzimkiválasztás a vegetatív idegrendszer szabályozása alatt áll. A vegetatív idegrendszer belekhez futó ága a ganglionaris idegköteg ( ), amely komplex összeköttetéseivel ellátja a simaizomzatot, a mucosát (bélnyálkahártyát) és az ereket. A paraszimpatikus ganglionba ( ), egyrészt a vagus felôl külsô izgató, másrészt szimpatikus gátló rostok futnak. A paraszimpatomimetikumok (pl. carbachol, neostigmin) fokozzák a motilitást, és bélgörcsöt, hasmenést okozhatnak. Igen ritkán az ileus paralyticus (8. fejezet) kezelésére alkalmazzák ezeket. Sokkal elônyösebb a plexus myentericusból acetil-kolint felszabadító motilitásfokozók (lent középen) alkalmazása, amelyek az oesophagus reflux és a gyomorpangás kezelésére alkalmasak. A hashajtók (laxativumok) (lent balra) a bél motilitásának fokozására és a székelés elôsegítésére szolgáló gyógyszerek. A salakképzô hashajtók ( ) a mucosa feszülésérzékelô receptorait ingerlik. A bélfalstimuláló hashajtók a plexus myentericust izgatják, míg néhány egyéb gyógyszer, mint székletsíkosítók (lubrikánsok) ( ) hatnak. 32

A muszkarinreceptor-antagonisták (fent jobbra) a gyomor–bél traktus motilitását csökkentik, így az irritabilis colon szindrómában a görcsök enyhítésére (görcsgátlók) alkalmazzák ôket. A hasmenésgátlók (lent jobbra) közé tartoznak a bélmotilitás gátló szerek. Hasmenés esetén a víz- és elektrolitvesztés pótlása azonban általában sokkal fontosabb, mint a gyógyszeres terápia, különösen kisgyermekeknél és fertôzéses hasmenésben. Colitis ulcerosaban és Crohn-betegségben a kortikoszteroid és aminoszalicilát gyulladásgátlókat (fent balra) alkalmazzák. A szisztémásan adagolt szteroidok mennyiségének csökkentésére a kezelést immunszupresszáns azathioprinnel (40. fejezet) szokták kiegészíteni. A nyombélbe (duodenum) az epe a májból (fent jobbra) és a pancreasnedv a hasnyálmirigybôl (jobbra ) az Oddi-sphincterrel szabályozott közös beszájadzáson keresztül ( ) jut. Az epesavakat (fent középen) néha a koleszterintartalmú epekövek ( ) oldására alkalmazzák. Ha nincs, vagy csökkent a pancreasnedv-elválasztás, akkor pancreasenzim-pótlót (balra középen) adnak orálisan.

Az acut roham kezelésében a legfontosabb gyógyszerek a helyi vagy szisztémás gyulladásgátló kortikoszteroidok. Az adszorbensek. A folyékony paraffin tartós használata csökkentheti a zsírban oldódó A. de nincs dopamin antagonista és antiemetikus hatása. A fertôzéses hasmenések legsúlyosabb formái bakteriális eredetûek. A loperamid a legmegfelelôbb opiát a lokális bélhatásokhoz. ezért a betegeket gyakran H2-receptor-antagonistával (pl. mint dopamin antagonista vegyületek a kemoreceptor trigger zónában lévô centrális dopamin receptorok gátlása révén fejti ki hányinger. A koleszterin-koncentráció emelkedése vagy az epesók csökkenése koleszterinkô-képzôdést okozhat. MgSO4. Az 5-amino-szalicilát hatásmechanizmusa egyelôre nem ismeretes. Ha a kôképzôdés hatására a tünetek gyakoribbá válnak. lipázt és amilázt tartalmazó pancreaskivonat. A bisacodyl valószínûleg az érzékelô idegvégzôdések stimulálásán keresztül hat. tetraciklin kezelés kolerában. Bizonyos betegségekben (pl. Ilyen szerek a lactulos. semmint dopamin antagonista hatásukkal magyarázható. mint például a morphin. étvágycsökkenést és rossz közérzetet eredményez. de különleges esetekben gyógyszer adására is szükség lehet (pl. bár jótékony hatásukra kevés a bizonyíték. A bélmotilitás-gátlókat széles körben alkalmazzák az akut hasmenés gyenge és középerôs formáiban a tünetek enyhítésére. ezért nem okoz mellékvese szupressziót. hányás.BÉLMOTILITÁS-FOKOZÓK A metoclopramid és a domperidon. folyékony paraffin) a székletet és megkönnyítik a kiürülést. A toxintermeléssel járó fertôzésekben elektrolitokat és glukózt tartalmazó oldatokat adnak orálisan a kiszáradás kezelésére. A hasnyálmirigy-insufficienciában szenvedô betegeknek pancreatint adnak. Az antrakinonok a sennában és a cascarában lévô prekurzor glikozidokból szabadulnak fel és serkentik a plexus myentricust. amely az egész béltraktust és 2. Epsom salts = keserûsót tartalmazó készítmény). mint pl. ugyanakkor a vírusfertôzés okozta hasmenések sokkal gyakoribbak. chronicus pancreatitis. amely alhasi diszkomfortot. HASHAJTÓK (LAXATÍVUMOK) A székrekedést (constipatio) a nem megfelelô székelési gyakoriságból eredô. A sulphasalazin 5-amino-szalicilsav és szulfonamid kombinációja. Újabban a kinolonok (37. rendellenesen kemény és száraz széklet jellemzi. akkor a laparoscopiás cholecystectomia a megoldás. vagy a mennyiségük csökkent. és ezzel fokozzák a bélben a salakanyag mennyiségét. valamint súlyos bacillaris dysenteriában (vérhasban). A GYULLADÁSOS EREDETÛ BÉLBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI A gyulladásos eredetû bélbetegségek között két formát különböztetünk meg: 1.és D-vitaminok felszívódását. az orális budesonid (slow release) rosszul felszívódó kortikoszteroid. Az amino-szalicilátok az enyhébb kórképekben mérséklik a tüneteket és a tartós kezelés a gyógyulási szakban csökkenti a visszaesések számát. mint pl. vérképzési zavarok) (lásd 35. mint pl. Antibiotikum-kezelést csak bizonyos speciális infekciókban célszerû alkalmazni. Az kenodezoxikólsav gyakran okoz hasmenést és ritkán májrendellenességeket. valamint paraffinomát okozhat. Ez utóbbi felszívódva a szulfonamidokra jellemzô nemkívánatos mellékhatásokat okozhat (pl. A molekula a vastagbélben a baktériumok hatására az aktív részt képviselô 5-amino-szalicilsavra és szulfapiridinre hasad. kimotripszin). ez utóbbiak fontos szerepet játszanak a koleszterin oldatban tartásában. mivel rosszul penetrál az agyba.vagy végbélmûtétek elôtt). Mivel az enzimeket a gyomorsav inaktiválja. azaz a gyomortartalom továbbítását elôsegítô mechanizmusokat. cimetidin) elôkezelik. A vegyületek fokozzák emellett a gyomor-összehúzódást és az alsó oesophagus-sphincter tónust. a prednisolon (33. a metil-cellulóz. el nem meszesedett kövek azonban kenodezoxikólsav vagy ursodezoxikólsav tartós orális adagolásával esetleg feloldhatók. de súlyos mellékhatásaik alkalmatlanná teszik a tartós kezelésre. A székletsíkosítók a székelést segítik elô. a kaolin (bolus alba). Folyadékpótlásos terápia. fejezet). Gyakran okoznak alhasi görcsöket. valamint az olsalazin (azo-diszalicilát). Ennélfogva. Ide tartoznak az emészthetetlen poliszacharidok.és hányáscsökkentô hatásukat (lásd még 30. cysticus fibrosis) ezek az enzimek hiányoznak. docusat) és/ vagy síkosítják (pl. kevés centrális hatással rendelkezik és valószínûtlen a hozzászokás kialakulása. keményitôt (amiláz) és zsírokat (lipáz) bontanak le. EPEKÔOLDÓK Az epe koleszterint és epesókat tartalmaz. valamint a rosszul felszívódó ionokat tartalmazó sók (pl. Egy újabb. A salakképzô hashajtók a béltartalom növelésével (ballaszt) fokozzák a perisztaltikát. PANCREASENZIM-PÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK A pancreasnedv fontos enzimeket tartalmaz. HASMENÉSGÁTLÓK (ANTIDIARRHOICA) A fertôzéses eredetû hasmenés igen gyakori betegség. a colitis ulcerosa. kevésbé toxikus gyógyszer az 5-amino-szalicilátot tartalmazó enterosolvens mesalazin. Az ópiátok. mind önmagukban. Ezek az epesavak a koleszterin képzôdésében részt vevô enzim gátlásával csökkentik az epe koleszterintartalmát. A stimuláló hashajtók a nyálkahártyára. amelyekbôl az enzimek zöme a duodenumban válik szabaddá. bôrkiütés. amely azo-kötéssel kapcsolt két 5-amino-szalicilsav molekulából áll és a baktériumok hatására az azokötés a vastagbélben felhasad. mint például a cellulóz (korpa). Az apró. A cisaprid acetil-kolin felszabadítás révén szintén fokozza a bélmotilitást. Ez gátolja az acetil-kolin-felszabadulást a plexus myentericusból és csökkenti a bélmotilitást. diphenoxylat és codein aktiválják a myentericus neuron µ-receptorait és kálium-vezetô képességük fokozásával hiperpolarizációt idéznek elô. Újabban rendelkezünk már bélben oldódó készítményekkel is. fejezet). amely proteázt. vagy a hosszabb gyógyszeres kezeléstôl esetlegesen károsodott idegfonatra hatva fokozzák a motilitást. Ugyanakkor. Az ozmotikus hashajtók ozmózis hatás révén vizet tartanak vissza. amelyek fehérjéket (tripszin. fejezet). 33 . a Crohn-betegség. amely csak a vastagbelet támadja meg. A székelés gyakorisága és a széklet mennyisége a legjobban diétával szabályozható. vastag. lágyítják (pl. A metoclopramid és domperidon bélmozgást fokozó hatása inkább a plexus myentricus acetil-kolin felszabadulást fokozó. fejezet) tûnnek hatásos ellenszernek a legjelentôsebb hasmenést okozó patogénekkel szemben. amely a fejlôdô országokban magas mortalitást eredményez. mind más gyógyszerrel együtt alkalmazva igen népszerûek a hasmenéssel járó betegségek kezelésére.

A tiazidok és a kacsdiuretikumok fokozzák a káliumkiválasztást. Önmagukban adva a hatásuk gyenge. Mivel hatásuk igen erôteljes (innét a csúcshatású diuretikum elnevezés). Erôs szinergista hatást mutat a furosemiddel. Sokkal hatékonyabb gyógyszerek a csúcshatású (high ceiling) vagy kacsdiuretikumok (loop. Az ozmotikus diuretikumok (pl. Az ozmózisnyomással egyenértékû folyadékmennyiséggel együtt választódnak ki és olykor gyógyszer-túladagolás kezeléseként forszírozott diuresisre. ezért a hypokalaemia elkerüléséhez káliumpótlás szükséges. A diuretikumokat pangásos szívelégtelenségben.14. A karboanhidráz-gátlók (lent a bal oldai ábra) enyhe diuretikumok és vizelethajtó hatásukért ritkán alkalmazzák ôket. K+ K+ Distalis tubulus A Henle-kacs vastag felszálló ága Aldoszteron Antagonizál HCO3– Na+ Gátolják a H+képzôdést és a HCO3–reabszorpciót K+ Na+ + 70 mV – H2O + CO2 – karboanhidráz HCO3 + H+ – Káliummegtakarító diuretikumok spironolacton amilorid triamteren Basolaterális membrán K+ Na+ + Karboanhidráz (csak a citoplazmában) + – 80 mV Tubulussejt NB-sejtmembrán átjárhatatlan a HCO3– számára – + Na+ Luminalis membrán 50 mV K+ Na+ H2CO3 H+ – + K+ Na+ H+ Gátolják a Na+-csatornákat Na+ 30 mV LUMEN CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3– LUMEN Na+-reabszorpció (aldoszteron stimulált) a lument még negatívabbá teszi és ezzel elôsegíti a K+. amelyek a vesére hatva a vizeletkiválasztást fokozzák. Bizonyos vizelethajtókat. A tiazidok és rokon vegyületeik (fent jobbra) alkalmazása biztonságos. orálisan aktívak. mannit) olyan vegyületek. Legtöbbje a tubulusok (fent) elektrolit-reabszorpcióját csökkenti. agyi oedema kezelésére. Bizonyos diuretikumok „káliummegtakarító” hatásúak (lent jobbra). A metolazon tiazidrokon vegyület. amelyek a glomerulusban filtrálódnak. bár tartós vérnyomáscsökkentô hatásukat nem csak diuretikus tulajdonságuknak köszönhetik. így a kombinációjuk 34 hatékony lehet rezisztens oedemában. amely az ozmotikus egyensúly fenntartásához szükséges. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Kacsdiuretikumok furosemid bumetanid Gáto Tiazidok Na+ lnak – + K+ Na Cl k olna Gát Distalis tubulus aldoszteron szabályozás alatt bendrofluazid hydrochlorothiazid metolazon Gyûjtôcsatorna Karboanhidráz-gátlók acetazolamid a tiazidok és a kacsdiuretikumok is rendelkeznek enyhe karboanhidráz-gátló hatással Proximalis tubulus K+ Na+ 2 Cl– Na+ . A fokozott elektrolitkiválasztás fokozott folyadékkiválasztással társul.és H+-szekréciót Na+/K+-ATP-áz antiporter szinporter csatorna A diuretikumok olyan gyógyszerek. széles körben alkalmazzák a hypertonia kezelésére. de nem reabszorbeálódnak. de mivel káliumretenciót okoznak. míg hatástartamuk meglehetôsen rövid. hogy súlyos elektrolitegyensúly-zavart és kiszáradást okoznak. ezért elôfordul. egyes vesebetegségekben és májcirrhosisban az oedema csökkentésére adják. Ezek hatása nagyon gyorsan kialakul. amelynek aktivitása a tiazidok és a kacsdiuretikumok közé esik. . de viszonylag gyenge diuretikumok. valamint a súlyos veseelégtelenségben szenvedô betegeknél. A vese a gyógyszerelimináció egyik fô útja és az idôskori vesefunkciók csökkenése vagy a vesemegbetegedés jelentôs mértékben csökkentheti a gyógyszerek kiürülését. nevezetesen a tiazidokat. ezért a hypokalaemia elkerülésére gyakran tiazidokkal vagy kacsdiuretikumokkal adják együtt. valamint mûtét alatt diuresis fenntartására alkalmazzák. fent balra).

A Na+-csatornák még gyorsabb permeábilitás fokozódása jöhet létre a sejtfelszíni aldoszteron-receptorok mûködése révén. Akárcsak a tiazidok. akkor. A spironolakton kompetitíve gátolja az aldoszteron-kötôdést a citoplazmában lévô aldoszteron-receptorhoz. A glukóz tolerancia romolhat és tiazidok adása kontraindikáltak a nem-inzulin-függô diabeteses betegekben. A tiazidok emelik a plazmakoleszterin-szintet. ahol a NaCl reabszorpcióját gátolják úgy. captopril) is szednek. hogy a NaCl reabszorpciót gátolják a Henle-kacs vastagabb. és egy olyan fehérje szintézisét váltja ki. Az amilorid és triamteren a Na+-csatornákhoz kapcsolódva és 1:1 arányban gátolva azokat. ezzel fokozza a Na+. 2. kivéve ha az arrhythmiának vannak egyéb rizikófaktorai (pl. Az aldoszteron a Na+-reabszorpció stimulálásával negatív potenciált hoz létre a lumenben. amely irreverzíbilis lehet (lásd fent). A distalis nephronhoz szállított megnövekedett Na+-mennyiség fokozza a K+-szekréciót. pl.és tüdôoedema csökkentésére alkalmazzák. A vegyületet „hegyi betegség” megelôzésére is alkalmazzák. a distalis tubulusban a Na+beáramlást fokozzák. Az acetazolamidot glaucomában alkalmazzák az intraocularis nyomás csök– kentésére. A kacsdiuretikumok hatásukat a luminalis membránon fejtik ki. magas koncentrációban megváltoztathatják a fülben az endolympha elektrolitösszetételét és ez süketséget okoz. A káliummegtakarító diuretikumok az aldoszteronhatás antagonizálásával (spironolacton) vagy a Na+-csatornák blokkolásával (amilorid. Hatásmechanizmus. valamint hypertonia (15. ami hypokalaemiához és metabolikus alkalosishoz vezet. Na+ és H2O kiválasz– tása fokozódik. 3. A kacsdiuretikumok a distalis tubulus elülsô szakaszán tiazidszerû hatással rendelkeznek. különösen a vesekárosodott betegeknél. így a szert ma csak asciteses májbetegeknél és Conn-szindrómában (primer hyperaldosteronismus) szenvedôknél alkalmazzák. akárcsak a tiazidoknál. Az akut balkamrai elégtelenség következtében tüdôoedemában szenvedô betegeknek intravénásan adják ôket. thrombocytopenia) ritkák. A tiazidoktól eltérôen a kacsdiuretikumok a beszûkült vesefunkciójú betegeken is hatásosak. TIAZIDOK A tiazidokat a karboanhidráz-gátlók vegyületekbôl fejlesztették ki. ha az erôteljes vizelethajtó terápia kiürítette a Na+raktárakat. fejezet) és a basolateralis membránban a Na+/K+-ATP-áz. Metabolikus mellékhatásaik sokkal gyakoribbak. Ezek: 1. a kacsra ható szerek is rendelkeznek hyperglykaemiát. Ennek ellenére diuretikus hatásuk nincs összefüggésben a karboanhidráz enzimre kifejtett hatásukkal. és csökkenti az „elektromos potenciálfüggô” K+szekréciót. csökkentik a distalis nephronban a luminalis membrán Na+-permeabilitását. (A Na+ aktív transzporttal kerül a sejtbôl az interstitiumba a basolateralis membránban lévô Na+/K+-ATP-áz-függô pumpa segítségével. triamteren) csökkentik a Na+-reabszorpciót. de sokkal fontosabb. különösen digitalizált betegekben. Ez a szakasz nagy NaCl-abszorpciós kapacitással rendelkezik. és csökkenti a K+-kiválasztást. ha a betegek angiotenzin-konvertázenzim-gátlót (pl.(Cl–. káliumpótlással vagy káliummegtakarító diuretikummal történô kombinált kezeléssel elôzhetô meg. ahol a kálium-homeosztázis szabályozása történik. Hyperkalaemia akkor is felléphet. ez pedig fokozza kiválasztásukat. Ugyanakkor. A HCO3 -vesztés metabolikus acidózist okoz és azáltal. Számos tiazid van forgalomban. fejezet) kezelésére. A káliumveszteség. Hatását a HCO3 és az ahhoz kapcsolódó H2O csarnokvízbe történô szekréciójának csökkentése révén fejt ki (10. digoxin kezelés). Ezek a vegyületek súlyos hyperkalaemiát okozhatnak. a kálium-megtakarítókat kivéve. A súlyos allergiás reakciók (pl. Ez a hatás fokozza a Na+.(Cl–. szükség esetén. A tiazidok gyengeséget. Ez a folyamat köszvényt eredményezhet. Lipidek. Nemkívánt mellékhatások. A diuretikumok. A hypokalaemia szívarrhythmiákat válthat ki. Gyenge diuretikum. Hyperurikaemia. mivel ezek a szerek csökkentik az aldoszteron szekréciót. A bendrofluazidot széles körben alkalmazzák.Az aldoszteron stimulálja a distalis tubulusokban a Na+-reabszorpciót és fokozza a K+. Hat a citoplazma receptoraira (33. hyperurikaemiát. fejezet). hogy a synporterhez kötôdnek. A kacsra ható vizelethajtók túlzott alkalmazása (magas dózis. Nemkívánt mellékhatások. Ez utóbbi esetben a stroke (agyi érkatasztrófa) gyakoriságát csökkentik. fejezet). A spironolakton bizonyos metabolitjairól kimutatták. amely fokozott K+-szekréciót (és exkréciót) eredményez. legalábbis a kezelés elsô hat hónapjában. Ez a hatás. A tiazidokat széles körben alkalmazzák enyhe szívelégtelenség (18.és H+-ionokat juttat be (és így fokozza kiválasztásukat). A karboanhidráz-gátlók csökkentik a proximalis tubulusban a hidrogén-karbonát reabszorpciót és ezzel meggátolják a CO2 hidratációs/de– hidratációs reakcióinak katalízisét. de az egyetlen jelentôs különbség köztük csak a hatástartamban jelentkezik.és H+-szekréciót. impotenciát és esetenként bôrkiütést okoznak. amelyek ezen a szakaszon hatnak. Így. gyakran klinikailag jelentéktelen. a Na+ és az ezeket kísérô H2O kiválasztása fokozódik. Hatásmechanizmus. amely a Na+ és Cl– ionok elektroneutrális kotranszportjáért felelôs. A Cl–.és H2O-). K+ és 2Cl– együttes transzportját gátolják. mivel a teljes Na+-reabszorpció mindössze 2%-a áll aldoszteronszabályozás alatt. KACSDIURETIKUMOK A kacsdiuretikumokat (rendszerint a furosemidet) közepes és súlyos szívelégtelenségben (18. sokkal erôsebb vizelethajtók. így azok a gyógyszerek. mivel a tiazidok a tubulusokban a szerves savakat szekretáló rendszeren keresztül kerülnek kiválsztásra és a szekrécióért a húgysavval versengenek. hogy csökken a vér bikarbonát szintje. a gyógyszerek hatása önszabályozó módon csökkent (self-limiting drugs). Ennek hatására a tubuláris epithelium mentén esik az elektromos potenciál és a K+-szekréciót elôsegítô mechanizmusok gyengülnek.) A kacsdiuretikumok specificitása a vese tubulusokban kialakuló magas helyi koncentrációjuknak köszönhetô. a HCO3 .és H2O-) kiválasztást. bár ennek jelentôsége kétséges. intravénás adás) süketséget okozhat. amelyek fokozzák a Na+-csatornák permeábilitását. felszálló szakaszán. hogy patkányban karcinogének. 35 . mint az egyéb diuretikumok. A tiazidok elsôsorban a distalis tubulus elülsô szakaszán hatnak. ahol a Na+. 4. A vér húgysavszintje gyakran megemelkedik. ami K+. hypotoniát és hipokalaemiát kiváltó hatásokkal. fejezet) a perifériás. A fokozott Na+-beáramlás a distalis tubulusba stimulálja a Na+ cseréjét K+-ra és H+-re. Magasabb plazma-aldoszteronszintnél ez a hatás jelentôsebb. KÁLIUM-MEGTAKARÍTÓ DIURETIKUMOK Ezek a vegyületek a distalis nephron aldoszteron-érzékeny szakaszán hatnak.

a kezelés akkor indokolt ha a diastolés nyomás meghaladja a 100 Hgmm-t és/vagy a szisztémás vérnyomás magasabb mint 160 Hgmm. diuretikum és ACE-gátló) és szükség esetén egy harmadik szer. A többi vasodilatort (lent jobbra) az ACE-gátlók és a kalcium-antagonisták jelentôs mértékben kiszorították. A vascularis megbetegedések további rizikófaktorai a dohányzás elhízás. A problémát az okozza. pl. Ha ez nem elegendô. hogy „kedvezô” hatást gyakorolnak a plazmalipidekre. de mellékhatásaik miatt jelenleg kevéssé használatosak. agyvérzés. a vasoconstrictor tónus és így a perifériás ellenállás mérséklésével csökkenti a vérnyomást. veseelégtelenség) felléptének valószínûségét. A hypertoniás betegek vérnyomásának csökkentése igen fontos. akit már kezelni kell. mivel az a vasculáris betegségek önálló és hatványozottan érvényesülô rizikófaktora. elegendô lehet a súlycsökkentés. retinopathia. szekunder hypertonia fejlôdik ki. A hypertonia kezelésében jelenleg az elsôdlegesen alkalmazott gyógyszerek a β-receptor-blokkolók (középen balra) és a tiazid-diuretikumok (fent jobbra). veseelégtelenség és retinopathia okozója. A betegek elenyészô részénél renalis vagy endokrin betegségtôl származó. a koronária betegségek és más célszervbetegség (pl.15. mivel a magas vérnyomás megrövidíti a várható élettartamot. ha egyszer elkezdték. hogy a betegség rizikója a korral fokozódik. rendszerint hosszúhatású α1-blokkoló mint pl. diuretikum és β-blokkoló. akkor a hagyományos módszer két gyógyszer kombinálása (pl. Hatásmechanizmusuk egyik esetben sem tisztázott. amennyiben szükséges. akit nem. A vérnyomás csökkentése mérsékli a hypertoniások mortalitását és morbiditását (kivéve talán az idôskorúakat). hyperlipaemia. A 90 Hgmm-nél magasabb diastolés vérnyomású betegek vérnyomását csökkentve csökken a mortalitás és a morbiditás. diabetes és bal kamrai hypertrophia. valamint súlyos szövôdmények. o d il a . az alkoholfogyasztás csökkentése és a só36 fogyasztás mérséklése. a doxazosin. különbözô mechanizmus révén. Az Egyesült Királyságban általánosan elfogadott elv. amelyek a kalcium vascularis simaizomsejtekbe való belépését gátolják. mivel megállapították. pangásos szívelégtelenség. elsôsorban azért. bár rendszerint gyógyszeres kezelés is szükséges. Az enyhe-közepes hypertonia gyakran egy gyógyszerrel is kezelhetô (rendszerint tiaziddal vagy β-blokkolóval). és ki az. hogy ki az. bár ez csak a lakosság 25%-ára érvényes. hogy ha más rizikófaktor nincsen. de a kezelést. és így nem lehet éles vonalat húzni. A beteget a dohányzás abbahagyására kell késztetni. amelyek csökkentik a keringô angiotenzin II (vasoconstrictor hatású vegyület) menynyiségét. Hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Centrálisan ható szerek clonidin methyldopa + α2 Nyúltagy ? – Kezdeti hatások Szervezet Na+ vér térfogat Tiazid diuretikumok bendrofluazid hydrochlorothiazid egyebek Sinus caroticus Prekurzor Renin β-blokkolók β1/β2 propranolol β1-szelektív atenolol metoprolol Kezdeti hatás Szív perctérfogat NA β-receptorok Aldoszteron Vasodilatorok Angiotenzin I Konvertáló enzim – Angiotenzin II ANGIOTENZIN-KONVERTÁZENZIM GÁTLÓK captopril enalapril ANGIOTENZIN-ANTAGONISTA losartan Szimpatikus idegek NA+ + – – – – t á ci ó V az Arteriolás rezisztenciaerek KALCIUM-ANTAGONISTÁK nifedipin amlopidin α1-BLOKKOLÓK prazosin doxazosin K+-CSATORNA AKTIVÁTOROK minoxidil NO-KÉPZÔDÉS nitroprussid natrium ISMERETLEN MECHANIZMUS hydralazin Tiazidok (tartós adagolás) Vénás kapacitáserek A magas vérnyomás (hypertonia) csökkenti a várható élettartamot és fokozza a stroke. bevonása a kombinációs kezelésbe. A centrálisan ható vegyületek (fent balra) a centrális α2-adrenoceptorok stimulálásával csökkentik a szimpatikus tónust. akkor rendszerint egész életen át és megfelelô körültekintéssel kell folytatni. A szelektív α1-adrenoceptor-antagonisták ígéretes vegyületek lehetnek. A gyógyszerek több csoportja. enyhén hypertoniás betegeknél. valamint a kalcium-antagonisták (középen jobbra). Egyes. Ezek közül a legfontosabbak az angiotenzin-konvertáz-enzim gátlók (ACE-gátlók) (középen jobbra).

amely az angiotenzinreceptorok (AT1) gátlása révén csökkenti a vérnyomást.(Coombs)-teszt. és 17. mivel a rajtuk keresztül belépô kationok depolarizálják a sejtet. Az elsô beadás után drámai vérnyomáscsökkenés következhet be. Az erek simaizomzatának tónusát a citoplazma Ca2+-koncentrációja határozza meg. diuretikumot szedô betegeken (mivel ezek Na+-raktára kiürült). mivel ebben az esetben az angiotenzin II feltétlenül szükséges a glomerulusarteriák constrictiójához és a megfelelô glomerulusfiltrátió fenntartásához. Leggyakoribb mellékhatásaik. A vizelethajtóknak a vascularis simaizomra nincs közvetlen hatása. A clonidin szedésének hirtelen felfüggesztése rebound hypertoniát okoz. amely a nyúltagyban stimulálja az α2receptorokat. β-blokkolóval és kacsdiuretikummal együtt adva azonban hatékony az egyéb gyógyszerkombinációkra rezisztens. hogy a simaizom Na+-tartalmának csökkenése az intracelluláris Ca2+ szekunder csökkenését okozza úgy. Mellékhatásai a reflex tachycardia. Ezt követôen a perctérfogat visszatér a normális értékre. A nitroprussid natrium a vérben elbomlik és instabil nitrogén-monoxid (NO) szabadul fel. nyitják a feszültségfüggô (L-típusú) Ca2+-csatornákat. és csökkentik a HDLkoleszterin-szintet. amlodipin) hozzákötôdnek az L-típusú csatornákhoz és a Ca2+ sejtbe történô belépésének gátlásával relaxálják az arteriolák simaizmait. és ritkán anaemia haemolytica (45. Gyakori mellékhatás az álmosság és a betegek 20%-ban pozitív antiglobulin. a vénás visszaáramlás és a szív perctérfogat-csökkenése folytán kezdetben a vérnyomás mérséklôdik. érszûkítô hatású vegyület. mint az impotencia és a libido elvesztése sokkal gyakoribbak a tiazidok. A minoxidil (aktív metabolitja a minoxidil-NO-szulfát) hatékony értágító. fáradtságérzés. rossz közérzettel és hepatitisszel jár. 14. α-Adrenoceptor-antagonisták. CENTRÁLISAN HATÓ SZEREK A methyldopa az adrenerg idegvégzôdésekben hamis transzmitterré. Az ACE-gátlók nem befolyásolják a cardiovascularis reflexeket és mentesek a diuretikumokra és β-blokkolókra jellemzô számos mellékhatástól. fejezet). fejezet). A β-blokkolók emelik a szérum triglicerid-. amely értágulatot okoz (mechanizmust lásd a 16. kipirulás és bokaoedema. mint pl. szívelégtelenség vagy vezetési blokk kiváltása. fejfájás és folyadékretenció (a másodlagos hyperaldosteronismusnak köszönhetôen). hogy a tiazidok dózis-hatás görbéje laposabb és a vérnyomás csökkentésére manapság alkalmazott alacsony tiazid dózisok jelentéktelen anyagcserehatásokat okoznak. Kalcium-antagonisták (lásd még a 16. fejezet tárgyalja). amely vérnyomásesést eredményez. de súlyos folyadékretenciót és oedemát okoz. Úgy tûnik. Különösen a lassú acetiláló egyénekben a hydralazin lupus-syndromát vált ki. ezek a vegyületek orthostaticus hypotensiót okozhatnak. mint pl. amely lázzal. ezért a magasvérnyomásos betegekben szintézisének gátlása csökkenti a perifériás rezisztenciát és a vérnyomást. Mindazonáltal fontos szerepet játszanak. A mellékhatások. mint a β-blokkolók alkalmazása esetében. de ezekrôl jelenleg keveset tudunk. Nem okoz köhögést. Az ACE-gátlók a kétoldali veseartéria-szûkületben szenvedô betegeken veseelégtelenséget okozhatnak. de folyamatos csökkenésével lehet összefüggésben. feltehetôleg azért. amely anginát válthat ki. ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATOROK) ACE-gátlók. A parenterális gyógyszerek alkalmazása azonban ritkán szükséges. A kalcium-antagonisták hatásossága a tiazidokéhoz és a βblokkolókéhoz hasonló. Az összes β-blokkoló csökkenti a vérnyomást. A losartan olyan új vegyület. de súlyos asthma-provokáció. 36. Az ACE-gátlók ritka. Angiotenzinreceptor-antagonista. hyperuricaemiát (köszvényt) és a plazmalipidek „atherogen” típusú megváltozását okozzák (lásd még a 14. amely a másodlagos messenger inozitol-trifoszfát (1. hideg kéz. ízületi fájdalommal. de a mellékhatások csak egy része mérsékelhetô olyan kardioszelektív hidrofil vegyületekkel (nincs májmetabolizmus és nem penetrálnak az agyba). α-metil-noradrenalinná alakul. Ennek egyik lehetséges mechanizmusa. míg a vérnyomás továbbra is alacsony marad. mivel ismeretlen mechanizmus folytán a perifériás ellenállás alacsonyabb szintre „áll be” (az egyes gyógyszereket a 9. Ugyanakkor. és ha csak lehet az orálisan adható készítményt alkalmazzák. fejezet). mivel idôközben a perifériás ellenállás csökkent. A keringô vér térfogata. A kezelés folytatásával a perctérfogat visszatér a normális értékre. Az angiotenzin II termelésének gátlása csökkenti. és a vasodilatatio valószínûleg a szervezet Na+-tartalmának enyhe. de súlyos mellékhatása az angiooedema. hogy az izom válaszkészsége mérséklôdik. de nem teljesen gátolja meg az aldoszteronszekréciót és a K+-felesleg visszatartása csak a káliumot vagy a „kálium-megtakarító” diuretikumokat szedô betegeken következik be (az aldoszteron fokozza a Na+reabszorpciót és a K+-kiválasztást. Az angiotenzin II a keringésben elôforduló igen hatékony. A minoxidil szulfát sója a vascularis simaizomsejtekben nyitja az ATP-érzékeny K+-csatornákat és ezzel hiperpolarizációt és relaxációt okoz. Ez csökkenti a perifériás ellenállást. amely további Ca2+-belépést eredményez. β-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTÁK A β-blokkolók iniciális hatása a szív perctérfogatának csökkentése révén fellépô vérnyomásesés. HYPERTONIÁS CRISIS Hypertoniás crisisben a vérnyomáscsökkentô intravénás infúzióban adható (pl. amelyet a megnövekedett bradikinin szint okoz (az ACE metabolizálja a bradikinint). mert nem gátolja a bradikinin lebomlást. nifedipin. A β-blokkolók alkalmazásának hátránya a gyakori mellékhatások. 37 . míg tachycardia csak ritkán fordul elô. Az elsô dózis igen jelentôs vérnyomáscsökkenést okozhat pl. újabban azt figyelték meg. nitroprussid natriumot az encephalopathiával társult malignus hypertoniában). A hydralazint β-blokkolóval és diuretikummal kombinálva alkalmazzák. hogy receptorfüggô kationcsatornák is részt vesznek a hatásban. súlyos hypertoniákban. valamint a kevésbé gyakori. mint például az atenolol. A kalcium antagonisták (pl. Az ACE-gátlók gyakori nemkívánt mellékhatása a száraz köhögés.TIAZID DIURETIKUMOK A diuretikumok artériás vérnyomást csökkentô hatásának mechanizmusa nem ismeretes. A nemszelektív α-blokkolóktól eltérôen. fejezet) fordulhat elô. Ezeket a K+-csatornákat normális esetben az intracelluláris ATP zárva tartja és valószínûleg e csatornákat antagonizálja a minoxidil szulfát sója (vesd össze orális antidiabetikumok. de a hypotensiv hatás megmarad. diabetes mellitust. fejezet). a proteinuria és a neutropenia. és csökkenti a szimpatikus tónust. A tiazid-diuretikumok hypokalaemiát. a szédülés. A prazosin és a tartós hatású doxazosin a vascularis α1-adrenoceptorok szelektív gátlásával okoznak vasodilatatiót. hydralazint terhességi eclampsiával társult hypertoniában. Ez az α1-adrenoceptorok aktiválásával fokozható (szimpatikus-tónus hatás). excesszív értágító hatásukból ered. hypotensio. fejezetben). fejezet) révén növeli a Ca2+-felszabadulást a sarcoplasmaticus reticulumból.

A terápia elsô számú gyógyszerei a nitrátok (középen lent). Az életkor elôrehaladtával atheromás plakkok folyamatos keletkezése egyre jobban szûkíti az arteriákat és a véráramlás elzáródása olyan súlyossá válhat. fejezetek) Szívfrekvencia Kontraktilitás Dilatál Oxigénigény Vaszkuláris simaizom sejt Csökkent utóterhelés Szisztémás keringés Dilatál Kalmodulin Kalciumantagonisták nifedipin diltiazem verapamil Ca2+ – Ca2+-csatornák Ca2+ + Kötött Ca2+ + Kináz Arteriolás rezisztenciaerek Dilatál ? Miozin könnyû lánc (MLC) Actin + MLC. és 15. akkor kombinált kezelés szükséges. elsôsorban vénás értágulat. Ha a β-blokkolókat nem tudjuk alkalmazni. asthmás betegeknél. a β-blokkolók fokozhatják az ischaemiás terület perfúzióját is. A kalcium-antagonistáknak közvetlen szívhatása is van. fejezet).P Nitrátok glicerin-trinitrát izoszorbid-dinitrát izoszorbid-5-mononitrát cGMP GTP Guanil-cikláz + Dilatál Dilatál Vénás kapacitáserek Szöveti tiolok Kontrakció Csökkent elôterhelés Ischaemiás terület NO3– RSH NO NO2– Csökkent vénás visszaáramlás A szívizom vérellátását a coronariák biztosítják. amelyeket naponta egyszer adhatók. mivel a szívfrekvencia csökkenése növeli a diastole tartamát és ezáltal a coronariás vérátáramláshoz rendelkezésre álló idôt. 38 . β-blokkolót (fent balra). de a legbiztonságosabb megoldásnak a verapamil és az amlodipin tûnik. E hatások mellett. nifedipin és diltiazem) esetleg növelhetik az anginás (és talán a hypertoniás) betegek mortalitását. vagy kalciumantagonistát (középen fent) adnak. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek β-blokkolók propanolol egyebek (9. A szer javítja az akut myocardialis inferctusban szenvedôk túlélési esélyét és csökkenti a második infarctus esélyét (19. amelyek az oxigénigényt csökkentik. A β-adrenoceptor-blokkolók csökkentik a myocardialis kontraktilitást és bradycardizálnak. de számos mellékhatásuk lehet és kontraindikációt is mutathatnak (15. akkor a rövid hatású nitrátokkal kalcium-antagonistákat lehet együtt adni. hogy elkerüljék ennek first-pass metabolizmusát. amelyet a vasculáris simaizmokban keletkezett nitrogénmonoxid (NO) és a megnövekedett intracelluláris cGMP (jobb ábra) révén fejtenek ki. ahol alkalmazásuk kontraindikált.16. Ezekbôl a szerekbôl ma már tartós hatású készítmények is a rendelkezésünkre állnak. A szívfal distensio-csökkenése mérsékli az oxigénigényt. és ezáltal oxigénigényének csökkentése. Fô hatásuk a perifériás. Ha ez hatástalan. amelyben az akut rohamok kezelésére tartalékolt glicerin-trinitrát mellett. Instabil anginában thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsavval (aspirin) csökkenthetjük a myocardialis infarctus rizikóját. Különösen jól alkalmazhatók enyhébb coronariaspasmusban. mert az izomösszehúzódás során termelôdött melléktermékek nem képesek a gyengén perfundált szövetbôl kiürülni. hogy a rövid hatású kalcium-antagonisták (pl. feltehetôleg azért. A legfrissebb adatok arra utalnak. Az ischemiás izomban ilyenkor az angina pectorisra jellemzô fájdalom jelentkezik. de az anginát elsôsorban a perifériás arteriolák dilatációja és a szív utóterhelésének (afterload) csökkentése révén enyhítik. pl. A kapacitáserekben (vénákban) keletkezett többlettérfogat csökkenti a vénás visszaáramlást és ezáltal a kamrai volumen csökken. Anginában a gyógyszeres kezelés alapvetô célja a szív munkájának. hogy a szív oxigénfogyasztását megnövelô fizikai terhelés esetén lassan már nem tud elegendô mennyiségû vér átjutni az arteriákon. Anginában a β-blokkolók alapvetô gyógyszerek. Az akut anginás roham kezelésére sublingualis glicerin-trinitrátot (nitroglycerin) alkalmaznak. és így a fájdalom gyorsan enyhül. fejezet).

vagy gyakran jelentkeznek. a dihidro-piridinek (pl. és igen szívesen használják az angina kezelésére. A vegyület sokkal hatékonyabb a rohamok megelôzésében. Az instabil angina patológiája eltérô és feltehetôleg egy atheromás plakk megrepedésébôl ered. és hatékonyan csökkenti a szívkamrai frekvenciát a pitvari arrhythmiákban (17. de a szulfhidril-csoport dono- rok depléciója elôidézheti. 30 percig hat. A tartós hatású nitrátok profilaktikus értéke bizonytalan. vagy javul. A nitroglycerin (sublingualis tabletta vagy spray) kb. Reflex tachycardia gyakran fordul elô. A megfelelô gyógyszer kiválasztásának jelentôsége lehet. Ugyanakkor. A nitrátok által okozott artériás dilatáció fejfájást okoz. akkor „instabil anginá”-ról beszélünk. amely a dinitrát fô aktív metabolitja. pl. amelyet a keletkezett endothel-sérülésen kialakuló thrombocytaaggregáció követ. feltehetôen a citoplazmában levô szabad Ca2+ ionok koncentrációjának csökkentésével. hogy a szövet érzékenysége másnapra visszatérjen a normális értékre. A bypass mûtétben a vena saphena. vagy nyugalomban következik be. A dohányzás elôsegíti a thrombosis kialakulását. és ezzel enyhe nyugalmi bradycardiát okoznak. myosin light chain) defoszforilációját eredményezi. és a napi négyszeri. A sejtekben a – elôször nitrogén-monoxiddá (NO) alakul. kevésbé okoz tachycardiát. A verapamilt nem alkalmazzák anginában. Az izoszorbid-dinitrátot széles körben alkalmazzák. Az amlodipin. elkerülhetô a dinitrát nem egyenletes abszorpciója és a megjósolhatatlan kimenetelû first-pass metabolizmus. mivel a verapamil hatása (eltérôen a nifedipintôl) frekvencia függô. közepes dózisban.(pitvar-kamrai) csomóban csökken a vezetés. valamint vezetésre alkalmas szöveteiben a kalcium-csatornákra. mivel szívelégtelenséget vagy AV blokkot okozhat. (A MLC foszforilációja elôsegíti az aktin-miozin kölcsönhatást és az izomösszehúzódást). amely azután aktiválja a NO2 guanil-ciklázt. Anginában az intrinsic szimpatomimetikus aktivitás hátrány lehet. Ennek hatására a betegek 90%-ban az angina enyhül. A cGMP relaxációt eredményezô hatása nem tisztázott. A kalcium-antagonisták ugyancsak hatnak a szív myocardiumában. mint a nifedipin. mint például az atenolol és metoprolol feltehetôleg az elsôként választandó gyógyszer. A nitrátokkal szembeni tolerancia oka kevéssé ismert. orális nyújtott hatású) függôen. oralis. Bizonyos patológiás körülmények között a mortalitás csökken (pl. mint a β-blokkolóknál. A tünetek közé tartozik a mellkasi nyomásérzés. és fizikai terhelés hatására jelentkezik. és 15. hogy a sublingualis glicerintrinitráttal szemben toleranciát vált ki. 39 . 8 és 13 órakor adjuk. mert az éjszakai nyugalom elôsegíti. amely gyakran limitálja a dózist. A tartós hatású nitrátok sokkal stabilabbak. Amikor azonban a tünetek hirtelen. A krónikusan adott penta-erythritol-tetranitratról kimutatták. mivel bronchusgörcsöt okozhatnak. Ennél súlyosabb mellékhatások a hypotensio és az ájulás. 50%-kal csökkenti a myocardialis infarctus esélyét. ugyanis a nitrátokkal szembeni in vitro tolerancia bizonyos esetekben N-acetil-ciszteinnel megfordítható. A verapamil és kisebb mértékben a diltiazem elnyomják a sinus-csomó aktivitását. KALCIUM ANTAGONISTÁK A kalcium-antagonistákat széles körben alkalmazzák az angina kezelésére és kevesebb a súlyos mellékhatás. A vegyületek szöveti tiolokat igénylô metaboliz– musa során elôször nitrit-ionok (NO2 ) szabadulnak fel. de ez β-blokkolókkal való kombinált kezeléssel megelôzhetô. ezzel relaxációt és vasodilatatiót hoznak létre (15. feltehetôleg azért. Nemkívánt mellékhatások. fejezet). de az esetek 50%-ban 7 éven belül a tünetek visszatérnek. míg nyugalomban és nitrátok hatására megszûnik. amely rendszerint szegycsont mögötti. amely ellensúlyozza a gyenge negatív inotrop hatást. mivel a klinikai dózisok okozta vasodilatatio a szimpatikus tónus reflexes emelkedését eredményezi és ez enyhe tachycardiát vált ki. A diltiazem hatása a verapamil és a nifedipin hatása közé esik. Asthmában szenvedô betegeknél mindenfajta β-blokkolót célszerû elkerülni. ill.5´-monofoszfát-koncentráció (ciklikus GMP) növekedését eredményezi.Az angina pectoris a myocardialis ischaemiára jellemzô tünetegyütes leírása. mint a már jelentkezô rohamok megszüntetésében. atherogen. A coronaria-bypass vagy a percutan transarteriás coronaria angioplastica (PTCA) a gyógyszerre nem reagáló betegeknek javallt. csökkenti a coronaria-keringést és a nikotin okozta szívfrekvencia-. PTCA-ban az atheromás plakk leválasztására és összenyomására ballonkatétert alkalmaznak. fejezet). amely a vascularis simaizomsejtekben az intracellularis guanozin-3´. „Stabil” anginában kicsi a különbség a fájdalom mértékében vagy a rohamok gyakoriságában. A kalcium-antagonisták gátolják az L-típusú feszültségfüggô kalcium-csatornákat az artériák simaizom falában. amlodipin) viszonylag gyenge szívhatással rendelkeznek. de a máj gyorsan metabolizálja. Ezeknél a betegeknél a thrombocytaaggregáció-gátló acetil-szalicilsav-kezelés kb. nem alakul ki tolerancia. Tartósan magas dózis a hemoglobin oxidációjának következtében methemoglobinaemiát okozhat. A verapamil és diltiazem negatív inotrop hatását részben ellensúlyozza az adrenerg-tónus okozta reflexnövekedés és az utóterhelés (afterload) alatti csökkenés. de az végsô soron a miozin könnyû láncának (MLC. Az elôterhelést (preload) nem befolyásolják jelentôsen. Emellett. gyakran kisugárzik a karokba. Ha az izoszorbid-dinitrátot azonban naponta kétszer. Egyes betegek állapota a dohányzás elhagyásával számottevôen javul. NITRÁTOK Rövid hatású nitrátok. transdermalis. Az atrioventricularis. fejezet). orálisan adott izoszorbid-dinitrát okozta tolerancia következtében az antianginás hatás megszûnhet. β-ADRENOCEPTOR-ANTAGONISTÁK A β-blokkolókat anginában profilaktikus céllal alkalmazzák. A β-blokkolók nemkívánt mellékhatásait és kontraindikációit korábban már összefoglaltuk (9. amely tartós hatású kalcium-antagonista. bal oldali fô coronaria-megbetegedés). Stabil és instabil angina. és alapvetô oka rendszerint a coronariák atheromás szûkülete. és vérnyomás-emelkedés növeli a szív oxigénigényét. A nitrátokkal szemben tolerancia alakulhat ki. és több órán keresztül hatásosak lehetnek. Dohányzás. de ugyanakkor célszerû lehetôséget nyújtanak az instabil angina akut kezeléséhez. Hatásmechanizmus. ezért a kardioszelektív βblokkolók. Az izoszorbid-mononitrát adásával. vagy az arteria mammaria interna egy darabját iktatják be az aorta és az érintett coronaria elzáródási pontján túli szakasz közé. nifedipin. a használt készítménytôl (sublingualis. a rohamok súlyossága vagy gyakorisága fokozódik és ez kisebb fizikai terhelésnél. mivel nem okoz tachycardiát. aminek következtében az akciós potenciál plató szakasza alatti kalcium beáramlás csökken és negatív inotrop hatás alakul ki. a karboxi-hemoglobin képzôdése csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását is.

izgatottság. 1 2 0 gCa Gátolja a Ca2+-csatornát Szívritmus 3 gK Stressz noradrenalin/ adrenalin felszabadulás gNa Ingerküszöb 4 Effectív refrakter periódus Gátol β-receptorok gK A legtöbb gyógyszer A szív akciós potenciálja (AP) Növeli a refrakter periódust az AP idôtartamához képest nyújtják a pitvar. Az arrhythmiás szereket a Purkinje-rostokra kifejtett elektrofiziológiai hatásuk alapján is csoportosították (római számok). adenozin digoxin verapamil Ventricularis és supraventricularis arrhythmiákban III. myocardialis infarctus) β-blokkolókkal (lent jobbra) kezelhetôk. Az antiarrhythmiás szereket a következôképpen csoportosíthatjuk: 1. A supraventricularis arrhythmiák keletkezési helye a pitvari myocardium vagy az atrioventricularis csomó (AV-csomó). atropin Vagus rostok Supraventricularis arrhythmiákban Szimpatikus rostok iv. ha a szív perctérfogata csökkent (fent balra). OSZTÁLY chinidin disopyramid I. A stresszállapotokkal társult arrhythmiák. és meg- aa ist sítj fáz 3. thyreotoxicosis. OSZTÁLY amiodaron sotalol I. Arrhythmia az egészséges szíven is felléphet. 40 . amely intravénás atropinnal kezelhetô. Az arrhythmiát ectopiás focus okozhatja. és a szimpatikus idegekbôl felszabaduló noradrenalin (NA) befolyásolja (felsô ábra). de ez számos módon zavart szenvedhet. B. mint a normális pacemakeraktivitás (SA-csomó). vagy kalcium-antagonista hatású. amelyek már nincsenek refrakter periódusban és így. ventricularis tachycardiák) rendszerint szívbetegséggel (pl. amelyekben fokozott az adrenerg aktivitás (felindultság. és 0. Számos antiarrhythmias szer képes letális arrhythmiát indukálni.17. amelyben magasabb frekvenciájú akciós potenciál jön létre. Ezzel körbefutó depolarizációs hurok alakul ki. C. OSZTÁLY flecainid Venticularis arrhythmiákban I. Az arrhythmiák gyakoribb oka azonban a recirkulációs (re-entry) mechanizmus. fent) pacemaker sejtjei szabályozzák. mindkét típusban hatékony vegyületek (középen balra). Antiarrhythmiás gyógyszerek Sinus bradycardiában iv. amelyek ischaemiás szívelégtelenségben szenvednek. a ventricularis arrhythmiákban (lent balra). de súlyos formái (pl. OSZTÁLY β-blokkolók propranolol atenolol sotalol Las AV-csomó – Pacemaker potenciál (gK csökken gNa nô) A szív fiziológiás ritmusát a sinuscsomó (SA-csomó. hogy az antiarrhythmiás szerek bármely körülmények között csökkentik a mortalitást. különösen azokban a betegekben. OSZTÁLY iv. Az akut myocardialis infarctus után gyakori a sinus bradycardia. A legtöbb antiarrhythmiás szer helyi érzéstelenítô (azaz gátolja a feszültségfüggô Na+-csatornákat). a supraventricularis arrhythmiákban (fent jobbra). míg a ventricularis arrhythmiák a kamrákból származnak. újra depolarizálhatók. és következményei az idônkénti rossz közérzettôl a szívelégtelenség tüneteiig terjednek. 2. nincs bizonyíték arra. A szív ritmusát a paraszimpatikus idegekbôl felszabaduló acetil-kolin (ACh). és 3. A. amikor a valamilyen patológiás ok miatt elhúzódó akciós potenciál újra ingerli a közeli izomkötegeket. a kamra és a Purkinje-rostok effektív refrakter periódusát. bár e hatás és a gyógyszer terápiás hatásának összefüggése nem minden esetben ismert. myocardialis infarctussal) társulnak. A β-blokkolókat kivéve myocardialis infarctusban. lidokain 4 gK Csökkenti a gyors Na+áramot ACh – + NA SA-csomó ACh His-köteg – + NA Stressz indukálta arrhythmiákban II. Ezek a hatások csökkentik a pacemaker sejtek automatizmusát. Az alsó ábra az antiarrhythmiás szereknek a szív akciós potenciáljára kifejtett hatását szemlélteti.

A kumulatív negatív-inotrop hatás következtében a verapamilt nem lehet együtt alkalmazni β-blokkolókkal vagy kinidinnel. és csökkenti a pacemaker-potenciál meredekségét. Az adenozin az A1-adenozinreceptorokat stimulálja és nyitja az Achérzékeny K+-csatornákat. ezáltal acetil-kolin szabadul fel. A osztály vegyületeivel ellentétben. Normál szívben a lidocain hatása gyenge. Sokkal biztonságosabb módszer a focus. A disopyramidot elsôsorban orálisan alkalmazzák a visszatérô ventricularis arrhythmiák megelôzésére. erôs nyugtalanságot és ritkán görcsöket okozhat. mivel biztonságosabb. Ezek a fotoszenzitivitás. és a lassúbb Ca2+-áram. pajzsmirigybetegségek. A chinidin a supraventricularis és ventricularis arrhythmiák kezelésében egyaránt hatékony. Acetil-kolin.A SZÍV AKCIÓS POTENCIÁLJA A myocardialis sejtekben két depolarizációs fázis mûködik. SUPRAVENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A digoxin izgatja a vagus rostokat (18. Az amiodaronra jellemzô mellékhatásai nincsenek. 60%-ánál a disopyramid kezelés ellenére 1 éven belül relapsus jelentkezik. Az I. hányás és az erôs antikolinerg hatások.és inaktivált Na+-csatornák) és a β-adrenoceptorokon gátló hatású. de használatát korlátozzák a potenciálisan veszélyes cardialis és a gyakori nem cardialis mellékhatásai. ahol az anoxia depolarizációt és arrhythmiát okoz. A osztály vegyületei szívfrekvencia függô gátlást okoznak. fázist. A noradrenalin a plató fázisban a kalcium beáramlásának fokozásával a kontrakció erejét is növeli (pozitív inotrop hatás). amelyek a nyitott Na+-csatornát gátolják. de a β-blokkolók szokásos mellékhatásait mutatja. mint az AV-csomóban. A disopyramid negatív inotróp hatású és hypotoniát okozhat (különösképp intravénás adáskor). amely fokozatosan csökken és depolarizációs változást hoz létre. amelyek emberben korlátozhatják felhasználhatóságát (vizelet retenció). A osztály vegyületei a (nyitott) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. A noradrenalin csökkenti a gK-t. A szívizomrostok hosszú refrakter periódusa normális esetben megakadályozza az egy szívverés alatti újraingerlésüket. ahol a vezetés teljes mértékben a kalcium-áramtól függ. hogy a kamrák csak szabálytalan ütemben képesek követni azt. sok Na+-csatorna inaktiválódott. fejezet). 41 . Az orális verapamilt még mindig használják a supraventricularis tachycardia megelôzésére. Az ectopiás focus. A verapamil az L-típusú kalcium-csatornák (IV. Az I. és 16. A pacemaker-potenciál meredeksége a SAcsomóban nagyobb. SUPRAVENTRICULARIS ÉS VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK A III. osztály) (lásd még a 15. amikor a Na+-csatornák zártak. A vezetés a His-kötegben is lelassul. a gyors Na+-. akciós potenciál keletkezik. de használatát az egyéb szerekre nem reagáló betegekre korlátozzák. osztály vegyületei a repolarizáció lassítása révén (3 fázis) hatnak. de a betegek kb. PACEMAKER SEJTEK A SA-csomóban és az AV-csomóban a pacemaker sejtek K+-vezetôképességgel rendelkeznek. különösen azoknál a betegeknél. Az amiodaron számos csatornán (pl. mivel gyorsan disszociál a Na+-csatornákról. mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. Így a membránpotenciál késôbb éri el küszöbértéket és a szívfrekvencia csökken. Az adenozin jelentôs mértékben felváltotta az intravénás verapamilt a supraventricularis tachycardiák kezelésében. A osztály vegyületeitôl eltérôen mellékhatása kevés. A diastole alatt. B osztály vegyületei a (inaktivált) feszültségfüggô Na+-csatornák gátlása révén hatnak. A SA-csomóban és az AV-csomóban csak a Ca2+-áram mûködik. amely lassítja a vezetést és megnyújtják az AV-csomóban és a His-kötegben a refrakter szakaszt. így ha a szívfrekvencia magas a vegyületek a csatornához kötötten maradnak. így a küszöbpotenciál érték elôbb alakul ki. émelygés. Ez hiperpolarizálja a sejtmembránt az AVcsomóban és a kalcium-csatornák gátlása révén lassítja az AV-csomóban a vezetést. neuropathia és pulmonaris alveolitis. megnyújtják az akciós potenciált és a refrakter periódust idôtartamát minden cardialis szövetben. VENTRICULARIS ARRHYTHMIÁKBAN HATÁSOS GYÓGYSZEREK Az I. bronchospasmus) rövid ideig állnak fent. bár magas plazmakoncentrációkban álmosságot. és arrhythmiát is provokálhat. így azok a diastole alatt alapállapotba kerülnek. ezért a kamrai összehúzódás a pitvarihoz képest késik. Lassítják a 0. ALTERNATÍV – NEM GYÓGYSZERES – KEZELÉSEK Pacemaker alkalmazása teljes szívblokkban és idônként tachyarrhythmiákban szükséges. fejezet) blokkolása révén hat és különösen hatásos az AVcsomón. amikor is a pitvari ütések frekvenciája olyan magas. Az I. További mellékhatásai közé tartozik a hányinger. valamint súlyosbíthatja a szívelégtelenséget. Ugyancsak gátolja az akciós potenciál plató szakaszában a Ca2+-beáramlást és ezáltal negatív inotrop hatású. Az iv. akik tényleg ventricularis tachycardiában szenvednek. amikor más szerek hatástalanok. amely ennek következtében nem tud részt venni az akciós potenciál kialakulásában. lidocaint (lignocain) rendszerint a myocardialis infarctus és szívmûtétek utáni kamrai arrhythmiákban alkalmazzák. A osztály vegyületei viszonylag lassan disszociálnak. Az orális digoxint pitvar-fibrillációban alkalmazzák. hányás. Az ischaemiás területeken azonban. hasmenés. osztály aktivitással (β-blokkoló) is rendelkezik. és megnyújtják az effektív refrakter periódust. vagy a His-köteg sebészi eltávolítása eredményes módszer a supraventricularis arrhythmiák befolyásolására. és a szív ritmusa fokozódik (pozitív kronotróp hatás). az I. Mivel így AV-blokk alakul ki. A pacemaker és az ingerületvezetô sejtek vegetatív beidegzésûek. A paroxymalis supraventricularis tachycardia felfüggesztésére intravénásan adott adenozint alkalmaznak. Ha a bal pitvar mérete normális. Amikor a depolarizáció eléri a küszöbpotenciált. K+. A vagusrostokból felszabaduló acetil-kolin a M2-muszkarinreceptorokhoz kötôdik és azok aktiválása fokozza a K+-vezetôképességet (gK). és ezért érzékeny a lidocainra. állandó pacemaker alkalmazása szükséges. Az I. A szimpatikus rostokból noradrenalin szabadul fel. vagy a köteg eltávolítása intracardialis katéteren elhelyezett elektródokkal (endocavitalis ablatio). Noradrenalin. Az adenozin gyorsan inaktiválódik (t1/2 = 8–10 s). így normális esetben a SAcsomó határozza meg a szívritmust (sinus rhythmus). és kerül a pacemaker szövetek és a myocardium β1-receptoraiba. dyspnoea. A sotalol III. továbbá II. a lidocain elsôsorban az inaktivált Na+csatornákat gátolja. és mivel a tiszta „Ca2+-csúcsok” igen lassan vezetnek. és amely esetben a verapamil negatív inotrop hatása végzetes lehet. Mellékhatásai antikolinerg hatások. az egyenáramú sokk a legtöbb pitvar-fibrillációban szenvedô betegben a sinus-ritmushoz való visszatérést eredményezi. így a mellékhatások (pl. Az amiodaron számos olyan esetben hatásos. valamint erôsíti a kamrai ütéseket. Az AV-csomó vezetésének a késleltetésével a digoxin növeli a gátlás mértékét és lassítja.

fokozza az elôterhelést és az oedemaképzôdés valószínûségét. oedema. A jobb. míg a digoxin az intracellularis kalcium mennyiséget közvetett módon növeli. A szívelégtelenség leggyakoribb okai a hypertonia és a coronariabetegség. Az inotrop szerek a kalcium citoplazmába jutásának fokozásával növelik a szívizom kontraktilitását (függôleges nyíl. amely minden egyes akciós potenciálnál bekövetkezik (bal ábra). akkor inotrop szer (fent balra) adható. ahol az agyi és vese-keringés életveszélyesen alacsony (cardiogen shock). A vese csökkent vérellátása reninszekréciót. jobb oldali ábra) és a klinikai vizsgálatok azt mutatták. Ez számos tünetet eredményez. mivel a citoplazmában lévô kalciumfelesleg fokozza a latens pacemaker-aktivitást. mind perifériás oedemát jelent. akkor vasodilatatort is alkalmaznak. Ha a diuretikumokra adott válasz nem kielégítô. de a súlyosabb esetekben kacsdiuretikumokat alkalmaznak.18. légszomj. amely stimulálja a szívverések erejét és ritmusát. dobutamin) és a foszfodiészteráz gátlók (pl. fáradtság. dobutamint adnak gyakran dopaminnal együtt. captopril) csökkentik a szív terhelését (átlós nyíl. Ha a szívelégtelenség súlyossága miatt a diuretikum és ACE-gátlók kombinációjára nem reagál a beteg. milrinon) egyaránt fokozzák a Ca2+-beáramlást. a megemelkedett cAMP szint révén (bal oldali ábra) a β-adrenoceptoragonisták (pl. Az ACE-gátlók (pl. hogy mérséklik a tüneteket és meghosszabbítják a pangásos szívelégtelenségben szenvedôk életét. fejezet). jobb oldali ábra). de az akut súlyos szívelégtelenségben. ha a szív teljesítménye (perctérfogat) nem elégséges a szövetek megfelelô vérellátásához. Az utóterhelés emelkedése tovább csökkenti a perctérfogatot. rendszerint angiotenzin-konvertáló enzim.és aldoszteronszinteket eredményez. A szívelégtelenség kezelését rendszerint diuretikummal kezdik (fent középen) (14. intravénás infúzióban.és folyadékkiválasztást és a keringô térfogat mérséklésével csökkenti az elôterhelést és az oedema kialakulását (hajlított nyíl. valamint megnövekedett plazma-angiotenzin. amely mind tüdôpangást. A digoxin a legfontosabb inotrop szer.és utóterhelést egyaránt csökkentik captopril enalapril egyebek Na+ 5'-AMP ATP – cAMP + Ca2+ Ca2+ PDE Adenil-cikláz Ca2+ β1 Gs Pozitív inotrop hatás K+-vezetõképesség Az akciós potenciál rövidül Membrán rezisztencia Az alacsony teljesítmény tünetei Fáradtság Szívteljesítmény Normál Pangásos szívelégtelenség csökkent összehúzódó képességgel Pangásos tünetek Dyspnoea Balkamrai végdiastolés nyomás Szívelégtelenség akkor lép fel. Így.és balszívfélelégtelenséget együttesen pangásos szívelégtelenségnek hívják. a membrán Na+/K+ATP-áz ( ) gátlása révén. 42 . bendrofluazid) adása elegendô lehet. jobb oldali ábra). Az inotrop szerek általában arrhythmogén hatásúak. A szívelégtelenségben jelentkezô alacsony perctérfogat fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitáshoz vezet. A nátriumés folyadék-visszatartás növeli a vér össztérfogatát. Enyhe szívelégtelenségben tiazid (pl. pl.(ACE-) gátlót (fent jobbra). amely fokozza a nátrium. valamint a vascularis rezisztencia fokozásával fenntartja a vérnyomást. Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Inotrop szerek digoxin milrinon dobutamin Na+/Ca2+-pumpa K+ – Na+/K+ATP-áz Na+ Na+ – Ca2+ – Diuretikumok TIAZIDOK bendrofluazid KACSRA HATÓK bumetanid furoemid Toxikus szinteknél Depolarizáció Oszcillációs potenciálok Arrhythmiák Vasodilatatorok Az elô.

amely az L-típusú Ca2+-csatornák foszforilációját eredményezi. Az intracelluláris Ca2+-növekedés oka a membránon keresztüli Na+-gradiens lecsökkentése. stimulálja az aldoszteron-felszabadulást) fokozza a Na+és H2O-kiválasztást. Közvetlen hatások (lent ). mivel az artériás és vénás rezisztenciát is csökkentik a szívelégtelenségben gyakran jelen lévô érszûkítô hatású angiotenzin-II. és úgy fokozza a kontraktilitást. míg az arteriolák dilatációja csökkenti azt az ellenállást. A sinus rhythmust mutató. Toxicitás.és másodlagosan az intracelluláris Ca2+-mennyiséget. hogy a szívritmust kevéssé befolyásolja. A szimpatomimetikumokat arrhythmogén. akik már kaptak diuretikumot. Egyéb szervekre kifejtett hatások. A digoxin fokozza a centrális vagus aktivitást és serkenti a szívben a muszkarinerg transzmissziót. Alacsonyabb dózisban a veseerek falában lévô dopamin receptorok stimulálásával fokozza a renalis perfúziót. hányást és hasmenést okozhat. A digoxin és a K+-ionok egyaránt az izomsejtmembránon kívüli „receptorokért” (Na+/K+-ATP-áz) vetélkednek. amely ventricularis fibrillációhoz vezethet. Ezek a hatások ugyanis myocardialis infarctusban fokozzák az ischaemiát és növelik az infarctusterület nagyságát. Pitvarfibrillációban ezt a hatását aknázzák ki (17. amely az izomsejt membránján keresztüli Na+/K+-cseréért felelôs. A digoxin gátolja a membrán Na+/K+-ATP-ázt ( ). A digoxin az összes ingerelhetô szövetre hat és kardioszelektivitása a Na+-pumpa myocardialis funkciókra gyakorolt hatásától függ. Kevésbé gyakori hatásai közé tartozik a confusio. hogy a digoxin olyan betegeken is képes csökkenteni a szívelégtelenség tüneteit. fejezet). szint növekedésének meggátlásával. és ezzel önfenntartó ventricularis tachycardia jön létre. akciós potenciál keletkezik és ectopiás ütés jön létre. SZIMPATOMIMETIKUMOK A szimpatomimetikumok aktiválják a szív β1-receptorait és stimulálják az adenil-ciklázt. esetleg pszichózis kialakulása. FOSZFODIÉSZTERÁZ-GÁTLÓK A milrinon a myocardialis sejtekben gátolja a foszfodiészteráz III-t (PDE. és (iii) megnyúlik az AV-csomó és a His-köteg refrakter periódusa. akik nem tolerálják az ACE-gátlókat. pangásos szívelégtelenségben intravénás infúzióban adják. a diuretikumok okozta hypokalaemiában veszélyesen felerôsödhet. INOTROP SZEREK A digoxin a Digitalis specieshez tartozó gyûszûvirág levelébôl extrahált glikozid. A toxicitást növekedtével. Közvetett hatások. Elektrofiziológiai hatások. amely fokozza a szívizom kontrakciós erejét. Súlyosságától függôen szükségessé válhat a digoxinkezelés felfüggesztése. A legmegfelelôbb értágítók az ACE-gátlók (pl. Ez fokozza a Ca2+-beáramlást és ezáltal a szívizom kontrakciós erejét. captopril. Legjellemzôbb extracardialis hatását a beleken fejti ki és étvágytalanságot. Cardiogen shockban dobutamint és alacsony dózisú dopamint együttesen alkalmaznak. Ez a folyamat emeli az intracelluláris Na+. (ii) lassul az atrioventricularis (AV-) átvezetés. ez pedig mérsékli a diastole alatt bekövetkezô Ca2+-kilökést a Na+/Ca2+-pumpa révén ( ). azaz az utóterhelést (afterload). Szívelégtelenségben ez a hatás felelôs a digitálisz terápiás hasznáért. Mechanikus hatások és terápiás haszon. Így. azaz az elôterhelést (preload). (ii) az akciós potenciál megrövidülése a pitvari és kamrai refrakter periódust rövidíti. amellyel szemben a szívnek dolgozni kell. fejezet). bal ábra). Nincs arra vonatkozó adat. Más vasodilatatorokat csak olyan betegeknél alkalmaznak. A myocardialis kontraktilitás fokozása mellett a milrinon értágító hatású is. és káliumpótlók. fejezetet).ÉRTÁGÍTÓK (VASODILATATOROK) A vénás dilatáció csökkenti a szívet megtöltô vér nyomását. hogy a milrinon (vagy más PDE-gátlók) javítanák a túlélés esélyét. Ez utóbbiak a vegyület kötôdését növelik. antiarrhythmiás szerek (phenytoin. Ezek a közvetlen és közvetett hatások bonyolult összhangjának köszönhetôk. és csökkenti oxigénfogyasztását. A digoxin intoxikáció elég gyakori. általában kevéssé használják szívelégtelenségben. A dopamin intravénás infúzióban adva szintén stimulálja a szív β1-adrenoceptorait. A digoxin fokozza a dekompenzált szív kontrakciós erejét. a perctérfogat növekszik és a veseerek rezisztenciájának csökkenésével a vese vérátáramlása fokozódik. de toxikus szint esetén szívblokk következik be. Ha az utópotenciál eléri az ingerküszöböt. valamint a vénás visszaáramlást a szívbe. de a legutóbbi klinikai vizsgálatok kimutatták. így növekszik az intracellularis cAMP-szint és ennek következtében fokozódik a Ca2+-beáramlás. és csökkenti a keringô vér térfogatát. enalapril) lehetnek (lásd még a 15. lidocain) vagy igen súlyos intoxikációban digoxinspecifikus antitestfragmens (Fab) adása. valamint szívritmust és oxigénigényt növelô hatásaik miatt. 43 . valamint növeli a csatornák nyitásának valószínûségét. A vegyület a farmakológiai hatásért felelôs szteránvázas részbôl (aglikon) és az ahhoz kapcsolódó cukormolekulákból (digitoxóz) áll. amely hatás a Gs-nek nevezett egyik G-proteinen keresztül jön létre (balra). A megemelkedett cAMP aktiválja a cAMPfüggô proteinkinázt. ill. így a digoxin hatása pl. krónikusan dekompenzált betegeknél ezt az elônyt gyakran megkérdôjelezték. amelyrôl ismeretes hogy növeli a káliumvezetôképességet. részben a centrális vagus és kemoszenzitív triggerzóna stimulálásával hozza létre. Digitálisz alkalmazása különösen a pitvarfibrilláció hatására fellépô szívelégtelenségben ajánlott (17. Ezeket a hatásokat részben a bél simaizomzatára kifejtett hatásával. és ezért a klinikumban ritkán kerülnek alkalmazásra. Más terápiára nem reagáló súlyos. Nem toxikus koncentrációban: (i) a szív akciós potenciálja rövidül és a membránrezisztencia csökken. feltehetôleg a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt. hányingert. A dobutamint akut. (iii) toxikus koncentrációban (fent ) depolarizációt okoz (a Na+-pumpa gátlásának köszönhetôen) és a normális akciós potenciált követôen oszcilláló depolarizációs utópotenciálok jelennek meg (a megnövekedett intracelluláris Ca2+-koncentráció miatt). Hatásmechanizmus. az ectopiás ütések maguk is további ütéseket váltanak ki. A vegyület stimulálja a szívben a β1-adrenoceptorokat. Ez utóbbi hatás a csökkent aldoszteron-felszabadulással együtt (az angiotenzin-II. Az erek tónusának mérséklôdése csökkenti az elégtelenül mûködô szív munkavégzését és oxigénigényét. súlyos decompensatióban intravénás infúzióban adják. Ennek következtében: (i) csökken a szívfrekvencia.

1000-szeresére fokozza és ezzel a trombin majdnem azonnal inaktiválódik. Ezek a faktorok azonban a koaguláció elôsegítése szempontjából hatástalanok. A fibrinolitikumokat (lent balra) intravénásan alkalmazzák és hatásukra a thrombus gyorsan feloldódik. A warfarin (fent balra) blokkolja a glutamilcsoport K-vitamin függô α-karboxilációját (fent.19. Az antikoagulánsokat (fent balra) különösképpen a heparint és warfarint széles körben alkalmazzák a vénás thrombosisok és emboliák (pl. A heparin in vitro és in vivo egyaránt hatékony. vénás oldalán kialakuló thrombus ( ) fibrinhálóból áll. A thrombolyticumok infarctust követô azonnali adása fontosabb. A Ca2+-kötô képességet ugyanis a α-karboxiláció biztosítja. Az antikoagulánsok legfôbb nemkívánt mellékhatása a haemorrhagia (vérzékenység) kialakulása. Leghatásosabbak akkor. amelyet thrombocyták és vörös vértestek töltenek ki. csekély fibrintartalommal. A warfarin orálisan aktív vegyület. mint az. Az alacsony molekulatömegû heparin-antitrombin komplex csak a X. A heparinantitrombin III komplex ugyancsak gátolja a X. mélyvénás thrombosisban. mivel a keringés gyorsan áramló artériás oldalán a thrombus zömmel thrombocytákból képzôdik. amely proteolitikus enzim lévén bontja a fibrint és így feloldja a thrombust. míg 24 órán túl hatásuk progresszíve csökken.a faktort és néhány egyéb faktort. hogy az acetil-szalicilsav a thrombocyták tromboxán-A2 (TBXA2) (jobb oldali ábra) szintézisét gátolja. amely nélkülözhetetlen a fehérjék számára ahhoz. IX. és mindegyik szerrôl kimutatták. posztoperatív thrombosis megelôzésében. satírozott) és ez módosított VII. különösen a streptokinase-t. A heparin e komplexképzôdés sebességét kb. és szerkezete a K-vitaminhoz hasonló. mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeken) megelôzésére és kezelésére. ha azonnali hatás szükséges. amely esetében meggyôzôek a klinikai bizonyítékok a vegyület thrombocyta-aggregációgátló hatását illetôen. Véralvadásra ható szerek Antikoagulánsok K-VITAMIN-ANTAGONISTÁK warfarin heparin (frakcionálatlan vagy „standard”) kis molekulatömegû heparinok (LMW heparin) dalteparin NAD+ NADH Dekarboxiprotrombin K-vitamin H2 K-vitamin epoxid protrombin + Xa Antitrombin III Antitrombin/trombin komplex Trombin Fibrinogén + Fibrin (monomer) CH2 CH2 COO– COO– CH2 CH COO– Véralvadási lánc Trombocita-aggregációgátlók aspirin dipyridamol epoprostenol (PGI2) Arachidonsav Ciklooxigenáz – Arachidonsav Ciklo-oxigenáz TXA2 cAMP IP3 Ca2+ + Aggregáció – Vascularis endothel sejtek PGI2 Fibrinolitikumok streptokinase anistreplase alteplase + Plazminogén aktivátor Th bus rom Plazminogén Fibrin rög + Thrombus Plazmin Szolubilis fragmensek Az ábra központi része a véralvadási láncreakció befejezô lépéseit mutatja be. hogy jótékony hatású az ischaemiás szívbetegségekben és különösképpen a stroke megelôzésében. A thrombocyta-aggregáció-gátlók (jobbra) megakadályozhatják a thrombocyták aggregációját és az artériás thrombosis kialakulását.. faktorok.a faktort gátolja. hogy csökkentik a mortalitást. hogy melyik készítményt adjuk. hogy hatékony ka44 talitikus komplexszé alakuljanak. Az orális antikoagulánsok csak in vivo hatásosak és az antikoaguláns hatás kb. ha a myocardialis infarctust követô 3 órán belül adják. A keringés lassabban mozgó. amelynek eredményeképp thrombus alakul ki. amely a trombinnal 1:1 arányú komplexet képez ( ). Így. Antikoaguláns hatásához a vérben található proteázgátló antitrombin III jelenléte szükséges. . Az acetil-szalicilsav az egyetlen olyan gyógyszer. Kimutatták. A TBX-A2 a thrombocyták fô eikozanoidja és az aggregációt erôteljesen indukálja. A heparin rövid hatású antikoaguláns és csak parenterálisan adható. Az antikoagulánsok kevésbé használatosak az artériás thrombosisok megelôzésében. és X. széles körben alkalmazzák a myocardialis infarctus kezelésében. valamint protrombin-képzôdéshez vezet. Kumarinszármazék. A thrombolyticumokat. Ehhez elsô lépésben aktiválják a plazminogént és az plazminná ( ) alakul. akkor heparint is kell adni. Feltételezik. 36–48 óra alatt alakul ki.

Allergiás reakciókat nem vált ki és olyan betegekben is alkalmazható. a keringô plazminogénhez kötôdve olyan aktivátorkomplexet hoz létre. hányás. Ennek eredményeként a cAMP szint emelkedik. carbamazepin) gátolják a warfarin antikoaguláns hatását. amely nem enzim. A vérben az anizoil-csoport lassan lehasad és létrejön az aktív plazminogén-streptokinase. a heparin és alteplase együtt adása elônnyel jár. A thrombocyták nem képesek új enzimet szintetizálni (nincsen sejtmagjuk). A vérzések rendszerint csak a beadás helyére korlátozódnak. hogy „kimosódnának”. amely a TBX-A2 fiziológiás antagonistája lehet. A heparin ritkán allergiás reakciókat és thrombocytopeniát okozhat. Pitvarfibrillációban a pitvari kontrakciók számának csökkenése miatt pang a vér. THROMBOCYTA-AGGREGÁCIÓ-GÁTLÓK Az acetil-szalicilsav csökkenti az esélyét a myocardialis infarctus kialakulásának az instabil anginában szenvedô betegeknél és növeli a túlélés esélyét az akut myocardialis infarctusban szenvedôknél. pl. a streptokinase valamelyest szelektíven hat a fibrinrögre. mint a standard heparinnak és az egyszeri subcutan injekció éppolyan hatásos belôlük. és a kezelés felfüggesztését követôen 5 napig is eltarthat. Mivel a komplex streptokinase-t tartalmaz. ha a véráramlás lelassul. A streptokinase. változó molekulatömegû (5000–15 000) glukózamino-glikán. A heparin legfôbb mellékhatása a vérzések fellépésének veszélye. és ha ez az infarctust követô 3 órában történik. idônként azonban stroke is kialakulhat. amíg a protrombinidô visszatér a normális értékre. de a hatás kifejlôdése 6–12 órát igényel. Amennyiben szükséges. amelyek gátolják a máj enzimrendszerét. A dipyridamolt mesterséges szívbillentyûvel rendelkezô betegeknél a warfarinnal együtt alkalmazzák a thrombosis kialakulásának megelôzésére. Az alsó végtag vénáiban gyakori probléma a posztoperatív thrombosis. hogy az aktivált véralvadási faktorok felszaporodjanak ahelyett. ez pedig aggregációt vált ki. ha kellôen korán adják. fagyasztott plazma) adásával függeszthetô fel. erôsen savas. A heparin helyett ma egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket. Idônként a thrombus egy kis darabja leszakad (embolus) és a keringés a szervezet távoli helyére szállítja. Ez az idô ahhoz szükséges. Az acetil-szalicilsav a ciklo-oxigenáz (32. és ez elôsegíti a thrombusképzôdést. amely további plazminogént alakít át plazminná. Thrombosis különösen akkor fordulhat elô. akkor az arteriák kb. a vérzések kialakulása rendszerint nem jelent problémát. így allergiás reakciók elôfordulhatnak. Ezek a thrombusok idôvel leválhatnak és agyi emboliát (stroke) okozhatnak. A máj microsomalis enzimrendszerét indukáló gyógyszerek (pl. A tromboxán-A2 a thrombocyta aggregáció hatékony indukáló szere. kórosan képzôdött vérrög. és ezáltal potenciálják annak hatását. Ily módon a hatástartam 4–6 órára megnyúlik. ellentétben az erek endothel sejtjeivel. A subcutan vagy folyamatos intravénás infúzióban adott heparin csökkenti az elektív mûtéten. és ez a hatás gyors megszüntetésére választandó megoldás. hogy a vegyület hatására keletkezô inaktív véralvadási faktorok fokozatosan helyettesítsék az eredendôen jelen lévô aktívakat. Az alacsony molekulatömegû heparinoknak hosszabb a felezési ideje. metronidazol).A thrombus az érpályában lévô. míg elvonásukkor haemorrhagia léphet fel. mint az intravénásan adott heparin. barbiturátok. amely a savas heparinnal egyesül. etanol. Azok a vegyületek (pl. tüdôembolia. Ugyancsak csökkenti a stroke esélyét a transiens ischaemiás rohamban. de növekvô mértékben a szöveti plazminogén aktivátorokat (tPA) az Egyesült Királyságban) gyakran alkalmazzák a myocardialis infarctusban a coronariákat elzáró thrombusok oldására. A warfarin hatása alvadási faktorok koncentrátumának (vagy alvadási faktorokat tartalmazó friss. vérzés és az alteplase-t kivéve allergiás reakciók. A warfarint a máj metabolizálja és az inaktív 7-hidroxi-warfarinná alakítja. így a másnaponta adott acetil-szalicilsav (320 mg/nap) a dózishoz mérten sokkal hosszabb ideig és szelektív módon gátolja a ciklo-oxigenázt. Az alteplase rekombináns DNS-technológiával elôállított plazminogén aktivátor. Ez rendszerint a vegyület adásának felfüggesztésével befolyásolható. cimetidin. A warfarin felezési ideje hosszú (körülbelül 40 óra). csökkentik a warfarin lebomlását. Intravénás infúzióban adják ôket. stroke-on és myocardialis infarctuson átesô betegekben a mélyvénás thrombosisok elôfordulását. a keringô plazmint semlegesíteni képes plazmingátlókból nagy mennyiségû felesleg található. ANTIKOAGULÁNSOK (VÉRALVADÁS-GÁTLÓK) A heparin a természetben elôforduló. amelyet a vegyület katalitikus centrumában anizoil csoporttal inaktiváltak. bár növelik a stroke veszélyét. Így a PGI2 aggregációt gátló és a TBX-A2 aggregációt kiváltó hatása közötti egyensúly kedvezô irányba tolódik el. A protamin bázisos peptid. Ez inozitol-trifoszfát (InsP3) képzôdést eredményez. a heparinhatás intravénás protamin injekcióval semlegesíthetô. Az anistreplase a humán plazminogén és a streptokinase komplexe. ez pedig lehetôvé teszi. de a teljes antikoaguláns hatás csak 1–3 nap alatt alakul ki. ahol ennek hatására súlyos károsodás léphet fel. K-VITAMIN ANTAGONISTÁK A warfarin orálisan jó felszívódó vegyület. FIBRINOLITIKUMOK (THROMBOLYTICUMOK) A fibrinolitikumokat (túlnyomórészt a streptokinase-t. Az acetil-szalicilsav thromboemboliás betegségben való jótékony hatásá- ról feltételezik. Mivel a vérben. Az alteplase-t az USA-ban széles körben alkalmazzák és különösen hatásos. Az erek falának endothel sejtjei termelik a prosztaglandin PGI2-t (prosztaciklin). A streptokinase-zal ellentétben. Az acetil-szalicilsav és a streptokinase myocardialis infarctusban kifejtett terápiás hatása összegzôdik. A thrombusban a plazmingátlók koncentrációja alacsony és így. akiknél az éppen lezajló streptococcus fertôzés vagy streptokinase-kezelés további streptokinase használatát kontraindikálja (azaz anaphylaxis veszély esetén). hogy az a thrombocytákban lévô TXA2 szintézis gátlásának köszönhetô. A sejtfelszíni receptorokra hat és aktiválja a foszfolipáz C-t. és lehetôvé teszi az egyszeri intravénás adást. mivel a heparin hatástartama rövid (4–6 óra). amelynek következtében az intracelluláris kalcium szint emelkedik. A dipyridamol hatásmechanizmusa ismeretlen és hatásossága is kétséges. A thrombolyticumok fô mellékhatásai a hányinger. A PGI2 a thrombocytán különbözô receptorokat stimulál és aktiválja az adenil-ciklázt. Súlyos túladagolásban intravénás K-vitamin (phytomenadion) adható. amely az intracelluláris kalcium szint csökkenésével és thrombocyta aggregáció gátlással jár együtt. 50%ában okoz reperfúziót. fejezet) irreverzíbilis gátlása révén megakadályozza a TBX-A2 képzôdést. 45 .

akik az artéria coronaria megbetegedésében szenvednek. vagy a többszörös rizikó faktorok következtében nagy a kockázata a koszorús erek megbetegedésének. amely csökkenti az LDL és növeli a nagy denzitású lipoprotein (HDL) mennyiségét kimutatták. A plazma lipoproteinek körülbelül kétharmada a májban szintetizálódik (satírozott rész). hogy csökkenti a koszorús erek atherosclerosisának kialakulását. A zsírsavak. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. Ezt a felszíni réteget egy vagy több apolipoprotein stabilizálja. amelyek egyben mint ligandumok mûködnek a sejtfelszíni receptorokon. A máj receptorokon keresztüli LDL eltávolítás a fô mechanizmusa a plazma LDL szint szabályozásának. 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim-A (HMG CoA) reduktáz gátlók (fent jobbra). és mivel azok nem adszorbeálódnak a bélbôl. ezek azután bekerülnek az izmokba (energiaforrásnak) és a zsírszövetekbe (tárolásra). a lipoprotein lipáz segítségével hidrolizá46 lódnak a chylomicronokról és a trigliceridmentes maradékot a máj távolítja el. a lipoprotein lipázzal ( ). Az anion cserélô gyanták (fent balra.és zsírszövet kapillárisokban) HDL A KE Zsírsavak LDL A lipidek. a koleszterin kiürülés fokozódik. vagy azoknál a betegeknél. csökkentik a máj koleszterin szintézist. Erôs pozitív korreláció mutatható ki az LDL koleszterin plazmakoncentrációja és a közepes és nagy erekben kifejlôdô atherosclerosis között. Lipidcsökkentôk Endocytosis lízis Anioncserélô gyanták cholestyramin colestipol koleszterol LDL-R KE LDL HMG CoA gátlók simvastatin pravastatin fluvastatin A Fokoz Gátol A nicotinsav Fibratok VLDL benzafibrat gemfibrozil egyebek A CoA ES Epevezeték A ES Portalis véna ES Kol ES Bél LDL receptor A ES Epesav kiválasztás ES HMG CoA mevalonát Koleszterol + TG – TG KE Aktiváló Lipoprotein lipáz (az izom. A nikotinsav (jobbra középen) csökkenti a VLDL felszabadulást a májból. A maradék. A statinok. míg a fibrátok (jobbra lent). mint igen alacsony denzitású lipoproteinek (VLDL) ( ) Az izomban és a zsírszövetben a kapillárisok (jobbra) rendelkeznek egy olyan enzimmel. amelyek foszfolipidekbôl és szabad koleszterinbôl álló burokkal rendelkeznek. koleszteril-észterben (KE) gazdag maggal rendelkezô részecskéket alacsony denzitású lipoproteineknek (LDL) nevezzük. amelyek a thoracalis vezetéken (ductus thoracicus) keresztül lépnek a plazmába. A gyanták és a statinok okozta hepatocyta koleszterin csökkenés kompenzatórikusan növeli a máj LDL receptorok számát (felsô ábra) és ennek következtében a plazma koleszterin csökken. A ) megkötik az epesavakat ( ES ). amelyek endocytosisal (felsô ábra) távolítják el az LDL-t a plazmából. Az elfogyasztott táplálék zsírjának zsírsavai és koleszterinje a bél mukóza sejtjeiben újra eszterifikálódnak és a chylomicronok magját képezik. úgymint a trigliceridek és a koleszterin észterek vízoldhatatlanok és a plazmában olyan részecskék (lipoproteinek) magjában szállítódnak. Arról a terápiáról. amelyek zömmel a triglicerid szintet csökkentik. A lipidcsökkentô szerek alkalmazása leginkább az olyan betegeknél indokolt. . A máj és más sejtek LDL receptorokat ( ) tartalmaznak. A trigliceridek (TG) a véráramba szekretálódnak.20. amely a triglicerideket zsírsavakká hidrolizálja. feltehetôleg elsôsorban a lipoprotein lipáz stimulálása révén hatnak.

hogy a fokozott hepatikus LDL receptor expresszió a fô mechanizmus. A nikotinsav volt az elsô lipicsökkentô. akkor a subintima úgy viselkedik. a családi vagy személyes eredetû korai szívmegbetegedést. hogy az turbulens áramlás indítja el a folyamatot. Nemkívánt mellékhatásaik a béllel kapcsolatosak. hogy az atheroma alacsonyabb elôfordulása a HDL magas szintjével függ össze. A cholestyramin és colestipol folyadékkal bevehetô porok. Erôsen nyilvánvaló. kevés zsír és diéta megszorítás az ideális testsúly eléréséhez). hypothyroidismus. gemfibrozil. mint pl. vagy mindkettô szerepet játszhat. ezért az ilyen kombinációkat kerülni kell. Fokozzák az epesavak kiválasztását. Ugyanakkor. 10%) szintet. hogy az atheromás plakkok (lerakódások) hogyan alakulnak ki az arteriákban. pl. maradványok és a VLDL) a legkevésbé denzek és nem atherogének. amellyel a gyanták csökkentik a plazma koleszterin szintet. amely csökkentette a coronaria megbetegedésben a összmortalitást. A myositis elôfordulását fokozza a HMG CoA gátlók egyidejû alkalmazása. olyanoknál akiknek nincs LDL receptora). Minden fibrát okozhat myositis-szerû szindrómát. Mivel az anioncserélô gyanták nem mûködnek a homozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedô betegekben. Atherosclerosis. vagy fibrát kombinált terápiában részesülnek. hogy a statinok csökkentik a plazma koleszterin szintet. amelyek a koleszterin szintézis normál szintre való visszaállításában játszanak szerepet. A nagy alkotórészek (chylomicronok. elsôsorban az LDL receptorok számát növelve. Az esetek kb. hogy adásuk csökkenti a coronaria eseményeket és az összmortalitást. hogy átjussanak az érfalon.és LDL-koleszterint és kimutatták. illetve kiürülését és ezzel több koleszterin alakul át epesavvá. mint a thrombosis központja és az artéria elzáródása instabil anginát. Az ér lumenébe kinyúló lerakódások koleszterinben gazdagok és egy rostos tetôvel rendelkezô lipid magból állnak. beleértve a dohányzást. myocardialis infarctust és stroke-ot okoz. úgy tûnik hogy az alapja az antiatherogen hatásának. Anion-cserélô gyanták. A súlyos hyperlipidaemia a lipidcsökkentôk kombinációs alkalmazását teheti szükségessé pl. mivel a gyanták nem abszorbeálódnak. a trigliceridek.A lipoproteineket egyensúlyi ultracentrifugálással meghatározott denzitásuk alapján csoportosítják. mivel a koleszterin nélkülözhetetlen a normál magzati fejlôdéshez. Ugyanakkor. Ez stimulálólag hat további enzimek expressziójára. hasmenést és székrekedést okoznak. A HDL befogadja a sejtekbôl és a trigliceridjeiket elvesztett lipoproteinekbôl a koleszterin (eszterifikálatlan) felesleget és ezért rendelkezik egy felületi komponens felesleggel. 30%) okoznak. diabetes mellitus. de használatát nemkívánt hatások korlátozták. Gyógyszer kombinációk. az étrendváltoztatás (pl. 5%-a családi eredetû. ez a kompenzatorikus hatás nem teljes és a koleszterin csökkenése a hepatocitákban az LDL receptorok fokozott expressziójához vezet. nyilvánvalólag a lipoprotein lipáz aktivitás stimulálásával. hogy nem hat a homozygota familiáris hypercholesterolaemiaban (azaz. markáns plazma triglicerid szint csökkenést (kb. A gyógyszer hiányossága. hogy a felszín további koleszterint fogadjon be. A myopathia gyakorisága azoknál a betegeknél fokozott. beleértve a koleszterint is. LIPIDCSÖKKENTÔK A HMG CoA reduktáz gátlók (statinok) a legújabb lipidcsökkentô szerek. kivéve a súlyos és örökletes eseteket. Ha a tetô megreped. A fibrátok elsôként választott szerek az igen magas triglicerid szintû betegeknél. A hepatocyták koleszterin koncentrációjának csökkenése kompenzatórikusan fokozza a HMG CoA reduktáz aktivitást és az LDL receptorok számát. szédülést és szívdobogást. de azt feltételezik. mivel nagy méretük (30–500 nm átmérô) meggátolja abban. ezért csökkenti a plazma triglicerid szintet (30–50%-kal). Hyperlipidaemiák. A statinokat nem lehet terhesség idején adni. akik familiáris hypercholesterinaemiában szenvednek. A koleszteril-észterek ezt követôen visszajutnak a májba. A koleszterin az újraeszterifikáció során kevésbé poláros lesz. amely fokozza a koleszterin clearance-ét (eltûnését) a plazmából. Nem teljesen tisztázott még. Az epidemiológiai vizsgálatok erôs pozitív korrelációt mutattak a plazma koleszterin koncentráció (LDL) és a koronária atherosclerosis között. ezért felfúvódást és alhasi diszkomfortot. ezért úgy tûnik. Kevés a mellékhatásuk és ma rendszerint az elsôként választott gyógyszerek. A nikotinsav csökkenti az VLDL kiáramlást. prosztaglandin-mediált kivörösödést. A hyperlipideamia fô terápiája. Az LDL részecskék (18–25 nm) könnyen bejutnak a sérült artériákba és elsôsorban az atherosclerosis kialakulásáért felelôs. akik nikotinsav. Az elsôdleges lipoprotein megbetegedésekben a koleszterin. A leggyakoribb megbetegedésekhez soroljuk a hypercholesterinaemiát. A fibrátok (pl. de az esetek zömében az ok ismeretlen. A koleszterinnek az artériák falából HDL-lel történô eltávolítása. a balkamrai hipertrófiát. elôsegítve a HDL hidrofób magjába jutását és lehetôvé téve. akiknél a pankreatitis veszélye áll fenn. benzafibrat) mérsékelten csökkentik az LDL (kb. 10%) és növelik a HDL (kb. A nemkívánt mellékhatások ritkák de közülük a leggyakoribb a myopathia. a cukorbetegséget. Nemkívánt mellékhatások. 47 . a magas vérnyomást. ioncserélô gyanta és HMG CoA reduktáz gátló. A HDL részecskék a legkisebbek (5–12 nm átmérôjû) és az epidemiológiai vizsgálatok alapján megállapították. Nagyon hatékonyan csökkentik az össz. A HMG CoA reduktáz gátlók blokkolják a koleszterin szintézisét a májban (amely a legtöbb gyógyszert felveszi). A nikotinsavat ma elsôsorban kombinációban alkalmazzák anioncserélô gyantával olyan betegeknél. A szekunder hyperlipidaemia egy másik betegség eredménye. Ugyancsak csökkenti a koleszterin szintet (10–20%-kal) és fokozza a HDL szintet. amelynek elôfordulását és súlyosságát jelentôsen növeli a többi rizikófaktor. fokális károsodást okozva az intimán.

A terápia lehetséges formája a hydroxocobalamin. az alacsony dózisú vassal az orális kezelést addig folytatják. B12-vitamin és folsav szükségesek. Mivel a betegség szinte mindig a B12 vitaminfelszívódási zavara (malabszorpció) miatt jelentkezik. A folsavhiány megaloblastos anaemiához vezet. Anaemiában alkalmazott gyógyszerek Központi idegrendszeri sejtmembránok Subakut kombinált degeneráció Vaskészítmények ORÁLIS vas-szulfát vas-glukonát vas-fumarát PARENTERÁLIS vas-szorbitol Rendellenesen képzôdött zsírsavak Metil-malonil-CoA mutáz CoA Dezoxiadenozilkobalamin CH3 CHCO COOH Metil-malonil-CoA CH3 COOH CH2CO CoA Szukcinil-CoA B12-vitamin hydroxocobalamin 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil transzferáz 5-CH3-H4-Folsav H4-Folsav Folsav kofaktorok Kobalamin Folsav a táplálékban lévô formában Metil-kobalamin (Nélkülözhetetlen a DNS-szintézishez) (DR) Metionin Homocisztein Dihidrofolsav Dihidrofolsav-reduktáz (DR) Folsav Folsav A normál vörösvértest-képzôdéshez vas. amikor az intrinsic faktor hiányában (anaemia perniciosa) vagy gastrectomia után B12 vitamin malabsorptio lép fel (nincs intrinsic faktor). Krónikus vesebetegségekben gyakran fordul elô anaemia az eritropoietin-termelés csökkenése miatt. steatorrhoea és sprue következhet be és orális folsavadást (lent jobbra) igényel. A vas nélkülözhetetlen a hemoglobinképzéséhez és a vashiány nem megfelelô hemoglobintartalmú microcytákat eredményez (microcytaer hypochrom anaemia). A vastúladagolást a hatékony vaskeláló szer. Az anaemia a H4-folsav (tetrahidro-folsav) szintézis (alsó ábra. míg a hemoglobinszint normalizálódik és a szervezet vasraktárai feltöltôdnek. amely terhességben (a folsavigény megnô) és felszívódási zavarokban (pl. terhesség (a magzat vasat von el az anyától). A több hónapig tartó terápiában. A gyerekek igen érzékenyek a vastúladagolásra és akár 1 g vasszulfát is halálos lehet. az orális vitaminadás haszna kevés. A B12-vitamin és folsav a normál DNS-szintézis számos lépéséhez nélkülözhetetlen. desferroxamin orális vagy parenterális bevitelével kezelhetjük. míg az idegi degeneráció a metil-malonil-CoA (felsô ábra.21. Így a rendszerint életmentéshez szükséges vitaminpótlást a parenteralis B12-vitamin (balra) jelenti. Bármelyik vitamin hiánya az erythroid prekurzorsej- tek csökkent termelését és rendellenes érését eredményezi (megaloblastos anaemia). amely pszichiátriai és fizikális tüneteket eredményezhet. B12-vitamin hiány akkor fordul elô. amely krónikus vérvesztés. vagy különbözô vékonybélbetegségekben az abszorpció csökken. A B12-vitamin hiánya az anaemia mellett központi idegrendszeri degenerációt (szubakut kombinált degenerációt) is okoz. 48 . Az orális vaskészítmények fô hátránya a gyakori gyomor-bél panaszok kialakulása. mint a cyanocobalamin (a cyanocobalamin kevésbé kötôdik a plazma fehérjékhez és gyorsabban választódik ki a vizelettel). ) felszaporodásának köszönhetô. amely elsôsorban a vesék által kiválasztott hormon. Ezek bármelyikének hiánya anaemiát okoz. A vörösvértest képzôdést az eritropoietin szabályozza. vaskészítmények adása szükséges (fent jobbra). Vashiányban. vagy koraszületés (ezek a csecsemôk igen alacsony vasszinttel születnek) hatására következhet be. ) gátlásának. mivel az tovább marad meg a szervezetben. különbözô bélbetegségek (a vas abszorpciója csökkenhet).

B12-vitamin hiányában ez a reakció nem zajlik le és ennek következtében a metil-malonil-CoA felszaporodik. Az anaemia perniciosa az intrinsic faktor hiányából ered. de a neurológiai degeneráció folytatódik és irreverzíbilissé válhat. Ez a készítmény nem alkalmas intravénás beadásra és a bôrelszínezôdés mérséklése érdekében a mélyebb rétegekbe adják intramuscularisan.és B12-vitamin-hatások nem ismeretesek. akkor a táplálékban és a raktárakban lévô folsav (5-CH3-H4-folsav) nagyobb része nem alakul át a folsav-kofaktorok prekurzorává (H4-folsav). A folsav a proximális jejunumban teljes mértékben felszívódik. de ez emelkedhet. és a vitamin ezt követôen a transzkobalamin II-höz (plazma-glikoprotein) kötôdve transzportálódik. hogy B12-vitamin-hiányos állapotban ne adjunk folsavat önmagában. Mivel az orális ferrosók 25%-a szívódik fel. VASKÉSZÍTMÉNYEK Az orális terápiában alkalmazott vaskészítmények ferrosókat tartalmaznak. ha a folsav utánpótlás megszûnik. még átmeneti javulás után is acidosis. amelyet a gyomor nyálkahártya parietalis sejtjei választanak ki. így az egyensúly szabályozása a vas abszorpciójában bekövetkezô megfelelô változásokkal érhetô el. ha komplexet képez a glikoprotein természetû. Ez a reakció köti össze a folsav és a B12-vitamin metabolizmusát és magyarázza. és a DNS szintézishez szükséges folsav-kofaktorok hiánya fejlôdik ki. Ez az enzim dezoxi-adenozil-kobalamint igényel a metil-malonil-CoA–szukcinil-CoA átalakuláshoz. de a táplálékban lévô folsav zömmel az 5-CH3-H4-folsav poliglutamát formája. Vas toxicitás. Ez is teljesen megszüntetni a vashiányt csak jóval lassabban. 49 . A felszaporodott enzim rendellenes zsírsavak szintézisét eredményezi. ERITROPOIETIN A hypoxia. Amennyiben ez a gyomor-bél irritáció következtében nem tolerálható (hányinger. FOLSAV A szervezet kevés folsavat raktároz (5–20 mg) és mivel a napi igény magas. akkor a dózist csökkenteni kell.és fehérjeszintézis folytatódik. phenytoin. coma és halál követheti. A glutamil-csoportok a mono-glutamát 5-CH3-H4-folsav abszorpciója elôtt egy kivételével elhidrolizálnak. Az eritropoietin a csontvelôben lévô erythroid prekurzorsejtek receptoraihoz kötôdik és fokozza a hem-szintézisben szerepet játszó enzimek transzkripcióját. A vas normális körülmények között a duodenumból és a proximalis jejunumból szívódik fel. gyomortáji fájdalom. székrekedés). A vitamin aktív formái a metil-kobalamin és a deoxi-adenozilkobalamin és más kobalaminoknak is ezekké az aktív formákká kell átalakulniuk.3 g). Ez nem sietteti a hemoglobinválasz kialakulását. A plazmában a vas a transzferrin nevû β-globulinhoz kötôdve szállítódik. intravénás vagy subcutan injekcióban adva) a zömmel hormondeficiencia okozta krónikus vesebetegség hatására fellépô anaemia kezelésére adják. Innen a táplálék vastartalmának 5–10%-a szívódik fel (körülbelül 0. Vashiányos betegekben naponta körülbelül 50–100 mg vas képes beépülni a hemoglobinba. A szervezet raktáron kívüli vastartalmának több mint 90%-a hemoglobin formájában található a szervezetben (körülbelül 2. isoniazid) az abszorpció csökkentése révén okozhatnak folsavhiányt. a máj és a csontvelô makrofág sejtjeiben. Toxikus folsav. amely a megfelelô globinlánccal egyesülve hozza létre a hemoglobin fehérjét. ezekkel különféle kobalaminokat képezve. Metil-malonil-CoA-mutáz. Ezt. fragilis vörösvértesteket (macrocyta) eredményez. Ebben a reakcióban a kobalamin metil-kobalaminná alakul. véres hasmenéssel járó nekrotizáló gastroenteritist okoz és késôbb shock is felléphet. amelyek beépülnek az idegsejtmembránokba és a B12-vitamin hiányra jellemzô neurológiai elváltozásokat okozzák. A vas-szorbitol vas és szorbit citromsavval képzett komplexe. Parenteralis vaskészítményt csak akkor szabad alkalmazni.5-1 mg/nap). ezért a hiány lehetô leggyorsabb pótlására naponta 200–400 mg vasat lehet adni. A vas kiválasztására nincs külön mechanizmus. A vas az aktív transzporttal történô felszívódáshoz ferro (kétértékû) formában kell jelen legyen. Ha a B12-vitaminhiány ezt a reakciót meggátolja. A sejtosztódás csökkent. vagy vérzések fokozott hemoglobin-szintézist és erythrocyta-felszabadulást eredményeznek. intrinsic faktorral. A B12-vitamin hiánnyal ellentétben a folsav hiányát gyakran okozza nem megfelelô mértékû folsav felvétele a táplálékkal. amelyet autoantitestek okoznak. Bizonyos vasmennyiség (körülbelül 1 g) ferritin és hemosziderin formájában tárolódik a lép. Egyes gyógyszerek (pl. mivel az anaemia ugyan javulhat. A rekombináns eritropoietint (epoetin. A parenteralisan adott vas anaphylaxiás reakciókat okozhat. Abszorpció. ha az orális terápia sikertelen. így a folsavhiány és a megaloblastos anaemia gyorsan kifejlôdik (1–6 hónap). úgy hogy magára a faktorra. hogy a folsav magas dózisa miért javítja a B12-vitamin hiánya okozta anaemiát. Az abszorpció a distalis ileumban történik egy igen specifikus transzportfolyamat segítségével. Ezeket a változásokat a keringô eritropoietin (166 aminosavból álló glikoprotein) megnövekedett mennyisége közvetíti. A B12-molekula (extrinsic faktor) csak akkor abszorbeálódik. mivel ezek szívódnak fel a leghatékonyabban. Az azonban fontos. az idegi degenerációt azonban nem. hasmenés.VAS A hem magját vas atom képezi. Ez nagyméretû. akik véletlenül nagyobb mennyiségû vastablettát vettek be. A B12-molekula centrumában elhelyezkedô kobaltatom kovalensen köti a különbözô ligandokat. Ez alhasi fájdalommal. vagy a gyomor parietalis sejtjeire hatnak (atrophiás gastritis). orális fogamzásgátlók. ha a vastartalék alacsony. B12-VITAMIN Megaloblastos anaemiásokban a károsodott DNS szintézis képezi a betegség alapját. Az 5-CH3-H4-folsav-homocisztein metil-transzferáz az 5-CH3-H4folsavat és a homociszteint alakítja át H4-folsavvá és metioninné. hányással. Akut mérgezés a leggyakrabban kisgyermekekben fordul elô. de az RNS.

„ponttól pontig” típusú idegi ingerületvezetésben vesznek részt: aminosavak (balra). Azok a transzmitterek. Ezeknek az axonkötegeknek a sejttestjei az agy számos területét behálózzák. A központi idegrendszer transzmittereinek ismerete nélkülözhetetlen. de mind ez idáig legtöbbjük élettani szerepe még tisztázatlan. amely transzmitterként monoaminokat mûködtet (lent jobbra). Terápiás alkalmazásukon túl az olyan szereket. A transzmitter-felszabadulás a monoaminerg neuronok varicosus terminális hálózata mentén több ponton. fejezet) és ezért jó néhányuk használata szigorú szabályozás. Ezek a peptidek a diffúzan ható szabályozó transzmitterek egy másik csoportját képezhetik. A legfontosabb centrális izgató transzmitter a glutaminsav. A GABA a membrán Cl–-vezetôképességének fokozásával hiperpolarizálja a neuronokat. kivéve néhány nikotinreceptort tartalmazó kolinerg szinapszist. Számos peptidet (fent jobbra) fedeztek fel a centrális neuronokban és idegvégzôdésekben. „ponttól pontig” jelátvitel mellett az agy rendelkezik egy sokkal diffúzabb szabályozó rendszerrel. Transzmitter szerepük igazolása még általában meglehetôsen hiányos.22. mint bármely más gyógyszercsaládé. Újabban felvetették. A legfontosabb gátló transzmitter a α-aminovajsav (GABA). ellenôrzött gyógyszerkiadás hatálya alá esik. A centrális monoaminerg pályák funkciója még nem egyértelmû. amely a membrán Na+vezetôképességének növelésével depolarizálja a neuronokat. A centrálisan ható vegyületek terápiás hatásának mechanizmusa rendszerint ismeretlen. diffúz módon következik be. elsôsorban a gerincvelôben. A glicin szintén gátló transzmitter. mint a koffeint. tükrözve ezzel ismereteink hiányát a neurológiai és pszichiátriai kórképek területén. és igen nagy számú célsejtre hat. A centrálisan ható vegyületek tartós szedés esetén gyakran okoznak dependenciát (29. hogy a nitrogén-monoxid (NO) az agyban. és a központi idegrendszer szinapszisainak feltehetôleg egyharmadában ez szabadul fel. a depresszió. és a nyugalmi membránpotenciált a Cl–-egyensúlyi potenciáljának közelében stabilizálja. de szerepet játszanak az olyan betegségekben. mint neurotranszmitter mûködhet. mivel gyakorlatilag minden centrális támadáspontú gyógyszer a szinaptikus transzmisszió befolyásolásával fejti ki hatását. A központi idegrendszer transzmitterei Gyors „ponttól-pontig” jelátvitel acetil-kolin (nikotinhatás) AMINOSAVAK glutaminsav aszparaginsav – GABA glicin Excitátoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) Lassú szabályozású jelátvitel NEUROPEPTIDEK P-anyag met-enkefalin leu-enkefalin angiotenzin szomatosztatin luteinizáló hormon releasing hormon (LHRH) calcitonin génhez kapcsolt peptid (CGRP) egyebek MONOAMINOK dopamin noradrenalin adrenalin szerotonin (5-HT) acetil-kolin (muszkarin hatás) nitrogén-monoxid Excitátoros idegvégzôdés G lut a B GAB AB A GA – + Na+ minsa v + Excitátoros aminosav + receptor Regisztráló pipetta + Preszinaptikus inhibitoros idegvégzôdés GABAB – Inhibitoros idegvégzôdés CI– + ce p Centralis neuron α1 /α /β 2 D/ recep 1 D2 t o rs GA BA Re tor GA α2 BA A Transmitter „felhô” Inhibitoros posztszinaptikus potenciál (IPSP) Axon Varicositás Monoaminerg axon A központi idegrendszerre ható gyógyszerek használata sokkal gyakoribb. a migrén és a schizophrenia. amelyek a gyors. mint a parkinsonismus. és a nikotint társadalmi méretekben fogyasztják élvezeti szerként. 50 . A gyors. az alkoholt.

A CTZ-ban 5-HT3-receptorok találhatók. 51 . szerepet játszhat a depresszióban. A GABA gyorsan kialakuló gátló hatást fejt ki a centrális neuronokra a görcskeltô bicucullinnal gátolhatók posztszinaptikus GABAA receptorok keresztül. * AMPA. 2-amino-foszfono-valerát) kimutatták. Az NMDA-receptor-antagonistákról (pl. AMPA* és NMDA* altípusokba soroljuk. A basalis ganglionok különösen gazdagok kolinerg neuronokban. ezért a hyoscint amnesiás hatása anesztéziában premedikációra teszi alkalmassá (23. eddig ismeretlen ok folytán. striatum. de elsôsorban a helyi gátló interneuronokban. amelyet a gyógyszer dependenciával (31. A dopaminerg pályák a középagyban a substantia nigra területérôl a basalis ganglionokhoz. GABA. Hatása sztrichninnel antagonizálható. bár szerepükrôl egyelôre keveset tudunk. NMDA. A nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) a neuronok kb. 1-2%-ban található meg az agy számos területén. A limbikus elôagyban (különösen a nucleus accumbensben) lévô noradrenalin és dopamin a leszálló. 15%) sikerrel alkalmaznak Alzheimer-kóros betegeknél. fejezet). leszálló pályarendszer szabályozhatja a fájdalomérzékelést (29. A P-anyagról és az enkefalinokról például feltételezik. hogy módosítják a GABA-erg szinaptikus transzmissziót. szomatosztatin. Ez a transzmitter szabadul fel a neuromuscularis junctióban a motoneuronok idegvégzôdéseibôl és a gerincvelôben a Renshaw-sejtes collateralis axonok szinapszisaiban. ahol a neuronális károsodások legalábbis egy részérôl azt feltételezik. a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-propionsav. N-metil-D-aszpartát. fejezet). fejezet). fejezet). Az acetil-kolin centrális neuronra kifejtett izgató hatása rendszerint muszkarinreceptorokon keresztül mediálódik. és antagonistáik antiemetikus hatásúak. hogy legalábbis részben a preszinaptikus glutaminsav felszabadulás csökkentése révén hat. és ma még nem tudjuk hatásosan gyógykezelni. A NOS-t más neurotranszmitterekkel pl.antagonistákat alkalmaznak. játszik szerepet. míg a középagyból a limbikus cortexhez és más limbikus területekhez futnak. Ez a gátlás fokozza a sejt ingerelhetôségét és serkenti annak válaszkészségét a tónusos izgató hatásokra. A noradrenerg funkciók romlása depresszióval társulhat (28. A harmadik dopaminerg pályarendszer (a tuberoinfundibuláris) a prolaktin-felszabadulás szabályozásában vesz részt. míg felszabadulását a tetanus toxin gátolja. de baclofennel (p-kloro-fenil-GABA) szelektíven aktiválhatók. A katecholaminok rendszerint gátló hatásúak. A tacrin kolinészteráz-gátló. glutaminsav. Ennek legjobb példája a centrális nikotin-szinapszis. Az 5-HT1D-receptorok a cranialis erekben fordulnak elô. fejezet) is alkalmazzák. Az NO agyi élettani szerepe ismeretlen. pl. fejezet). amely a senilis dementia gyakori formája. sajnos azonban a vegyület hepatotoxikus. és így görcsoldó hatású. NO. A baclofen a gerincvelôben csökkenti a glutaminsav-felszabadulást. hogy az nagymértékû glutaminsav-felszabadulás eredménye. neuropeptid-Y. fejezet) is olyan gyógyszerek. amelyek a roham során abnormálisan dilatált állapotban vannak. mind a tetanus toxin konvulziót okoz. Az Alzheimer-kórt. valamint a gerincvelô ventralis és dorsalis szarvaihoz futnak pályák. amely pl. Az atropinszerû vegyületeket centrális hatásaik révén tengeribetegségben és parkinsonismusban (26. a sclerosis multiplexben fellépô spasticus állapotok megakadályozására alkalmas. fejezet). hogy az epilepsia számos állatkísérletes modelljében görcsgátló hatásúak. A szerotonin. amely a dorsalis elôagy egésze felé küld pályákat. hogy a fájdalomérzékelésben játszanak szerepet (29. A preszinaptikus idegvégzôdésekbôl történô felszabadulást követôen az aminosav transzmitterek a reuptake (visszavételi) rendszer révén inaktiválódnak. és feltehetôleg a valproat (25. cerebralis cortex.AMINOSAVAK A γ-aminovajsav a központi idegrendszer minden területén megtalálható. de vannak arra vonatkozó adatok. fejezet) dopamin. akárcsak a noradrenalin. fejezet). míg schizophreniában (27. Ezeket a receptorokat (ligandum-függô) kainát. Noradrenalin tartalmú sejttestek az agytörzs több magcsoportjában is elôfordulnak. és az antagonista hatású sumatriptan enyhíti a migrénes rohamokat az erek konstrikciója révén. Ez utóbbi. A centrális neurotranszmitterek legnépesebb csoportját a neuropeptidek képezik. A hypothalamusban szintén találhatók nagy intenzitású noradrenerg rostok. hogy a szinaptikus plaszticitásban pl. amelyrôl azt feltételezik. valamint a NO befolyásolja más traszmitterek felszabadulását. és a feszültségfüggô K+vezetôképesség (M áram) gátlása játszhat benne szerepet. Számos GABAB receptor található a preszinaptikus idegvégzôdéseken. kolokalizáltan található meg. MONOAMINOK Az acetil-kolin hatása az agyban döntôen izgató jellegû. Schizophreniában a mesolimbikus pályarendszer „túlmûködése” következik be. és innen számos elôagyi területhez. fejezet) hoznak összefüggésbe. A lamotrigin antiepileptikum (25. Bizonyos GABA receptorok (GABAB) a bicucullinnal nem gátolhatók. és jótékony hatásúnak bizonyulhatnak stroke-ban. a glutaminsavét és magáét a GABA-ét is). hippocampus. valamint a görcsgátló vigabatrin. de elsôdlegesen az agykéreg és a hippocampus irányába. Szerotonin (5-hidroxi-triptamin. A Parkinson-kór kezelésére dopamin-agonistákat (26. amelyrôl feltételezhetô. 5-HT) az agytörzs raphe nucleusának sejttestjeiben található. A benzodiazepinek. E magvak közül a hídban lévô locus coeruleus a legnagyobb. A kemoszenzitív trigger zóna (CTZ) szintén tartalmaz dopaminreceptorokat és a dopamin-antagonisták antiemetikus hatásúak (30. amelyet mérsékelt (kb. hogy ezekkel a glutaminsav-analógokkal szelektíven aktiválhatóak-e. fejezet). A glutaminsav az excitatoros aminosavreceptorok számos típusát aktiválva gyakorlatilag minden centrális neuront izgatnak. ha lokálisan alkalmazzák ôket a centrális neuronokon. a hosszútávú potenciációban. és ezek degenerációja parkinsonismust okoz. A receptoroknak egy másik családját (G-protein kötött) képezik a metabotróp receptorok. „jutalmazó” pályarendszerben játszhat szerepet. A glicin a gerincvelôi interneuronokban található gátló transzmitter. míg a többi neuron valószínûleg a kérgi kiváltott válaszokban és a memóriában játszik szerepet. Az atropinszerû vegyületek rontják a memóriát. a kolinerg neuronok számának csökkenése és memóriakiesés jellemzi. függôen attól. és mind a sztrichnin. a barbiturátok (24. vagy sem. és ezek aktiválása csökkenti a transzmitter-felszabadulást (pl. A nigrostriatalis pályák feladata az akaratlagos mozgások szabályozása.

stádium). amelyben a gátló reticularis neuronok gátlódnak ( ). Az általános érzéstelenítés rendszerint különbözô szerek adását jelenti: • premedikációban (fent balra). Általános érzéstelenítôk Premedikáció SZORONGÁSOLDÁS benzodiazepinek SZEKRÉCIÓ ÉS VAGUS REFLEX CSÖKKENTÉS muszkarin-antagonisták POSZTOPERATÍV ANTIEMESIS antiemetikumok FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS opioid analgetikumok Reticularis aktiváló rendszer (RAS) Thalamikus magvak Cortex Diffúz ingerületátvitel Inhalációs anesztetikumok dinitrogén-oxid halothan isofluran enfluran ok at oz + + 100 Anaestheticum arteriás nyomása a belélegzett nyomás %-ában 80 Dinitrogén-oxid (0.23. Amennyiben szükséges. Ezek a stádiumok a manapság használt anesztetikumoknál nem ilyen nyilvánvalóak. A dinitrogén-oxid szedációt és analgesiát okoz. Emberöltôk óta alkalmazott érzéstelenítôk az éter. vagy propofol iv. amelynek mélysége a beadott érzéstelenítô mennyiségétôl függ.47*) A redisztribúció rövid hatástartamot eredményez Isofluran (1. . Gerincvelô Intravénás adás Idô (perc) Az általános érzéstelenítés az érzékelés hiányát jelenti.3*) – + Vér Agyszövet Dózis %-ában Kevésbé jól perfundált szövet Zsírszövet NEM BARBITURÁTOK propofol ketamin 10 Idô (perc) 20 *( )= Vér/gáz arány. ezt az izgalmi szakasz (excitatio. stádium) követi. A magasabb értékek jobb véroldékonyságot tükröznek és hosszabb indukciós és visszatérési idôvel társulnak.8 *) Enflura Halothan (2. a szívizmot.4*) A és gátló ezz int el a ern II. létrejön az analgesia (I. a szorongás. adásával érnek el. az anesztetikumokból beadható olyan dózis. Bevezetô érzéstelenítést leggyakrabban thiopental. A legszélesebb körben alkalmazott inhalációs anesztetikum a dinitrogén-oxidot (max. mint vivôgázzal együtt alkalmazzák az inhalációs anesztetikumok esetén. amely a cardiovascularis. • az érzéstelenítés kiváltásában (lent jobbra) és • az anaesthesia fenntartásában (fent jobbra). bár igen ritkán posztoperatív hepatitist válthat ki. ciklopropán. amelyeket egyre növekvô mértékben alkalmaznak. euro stá no diu ka mr t gá a j to elle lja mz ôi zga lm l ) áva m lás diu gát II. Az oxigénnel. vagy opioid analgetikumokkal kombinálják (pl. II. de önmagában nem képes az érzéstelenítés fenntartására. A halothan az Egyesült Királyságban (Magyarországon is) széles körben alkalmazott inhalációs érzéstelenítô. és ezek közül is a legérzékenyebbek közé tartozik a tudatos funkciókért felelôs agyterület (középen. és 2. különösen éter hatására jól elkülöníthetô „stádiumok” alakulnak ki. vagy fájdalom csökkentése. Az elôkészítés kettôs célú: 1 . eltérô érzékenységgel reagálnak az érzéstelenítôkre. a legtöbb érzéstelenítô terápiás szélessége szûk. Elôször. Az anesztetikumok minden ingerelhetô szövetnek csökkentik az ingerlékenységét) beleértve a centrális neuronokat. hyoscin) intravénásan adják be. 70%-ban) és oxigént tartalmazó gázkeverék. stá ió I issz oz ( szm iat ok n tra es alis esth ron i ana eu t A n észe seb Intravénás szerek BARBITURÁTOK thiopental methohexital 60 40 20 0 n ( 1. fentanyl).és a légzôközpontok vagy a myocardium jelentôs depressziója nélkül okoz reverzibilis tudatvesztést. mivel nem hepatotoxikusak. A tudatvesztés másodpercek alatt bekövetkezik és fenntartására inhalációs anesztetikumot alkalmaznak. bronchus szekréció). amely reverzíbilis tudatvesztéssel társul. a megfelelô szert (pl.és a harántcsíkolt izomzatot. Az enfluran és az isofluran újabb szerek. Az inert gázoktól a szteroidokig számos vegyülettel lehet állatokban érzéstelenítést elérni. Az érzéstelenítés során. Ezek a szövetek azonban. Mindamellett. kloroform. de ezek közül csak néhányat alkalmaznak a klinikumban (jobbra). etil-klorid és a triklór-etilén. stádium). 52 Az elôkészítô gyógyszerelést gyakran mellôzik a kis mûtéteknél. valamint a sima. az anaesthesia paraszimpatomimetikus hatásának megelôzése (bradycardia. ). Így. Ezután kialakul a sebészeti anaesthesia (III.

A halothan legfontosabb toxikus mellékhatása a kb. 53 . de hosszabb távon csak néhányat találtak sokkal kedvezôbb hatásúnak. mivel az erôsen lipidoldékony vegyület gyorsan oldódik és jól perfundál az agyba. A hyoscin emellett antiemetikum is és bizonyos mértékû amnesiát (emlékezetvesztést) is okoz. különösen a halothan. de gyakran alkalmazzák. Mivel. Az isofluran (F3CCHCl-O-CF2H) a halothanhoz hasonló hatású. A thiopental „altató dózisánál” alig magasabb dózisban myocardiumés légzôközpont-depressziót okoz. Idônként a premedikációval együtt antiemetikumokat (pl. Az anaesthesia kialakulásának sebessége elsôsorban a vegyület vérben való oldékonyságától és a gáz belélegzett koncentrációjától függ. Így. és gátolhatják annak normális mûködését. ha az anaesthesia alatt iv. Ezért gyakran az operáció alatt és utána adott opioid vegyületek a felelôsek. a kevésbé perfundált szövetekbe való redisztribúció következtében gyors (jobb alsó árba). Számos. Az anaesthesiából való visszatérés szintén elhúzódóbb az anesztetikumok oldékonyságának növekedtével. így az érzéstelenítés problémamentes és jól tûrhetô. amely diffúz módon ágazik el az agykéreg felé. fejezet). Egy másik lehetôség. mint 30 másodperc alatt hozza létre az altatást (általános érzéstelenítést). Ha az alacsony oldékonyságú szer (dinitrogén-oxid) a tüdô felôl az artériás vérbe diffundál. és a keletkezô metabolitok közül néhány közvetlen májkárosító. A beadott halothan több mint 20%-át a máj metabolizálja. INHALÁCIÓS NARKOTIKUMOK Felvétel és megoszlás (bal alsó ábra). Az enfluran (F2HC-O-CF2-CHFCl) hatásában hasonló a halothanhoz. az adrenalin-infiltráció szívmegállást hozhat létre. bár elsôsorban az anaesthesia létrehozására alkalmazzák ôket.6-diizopropil-fenol) anaesthesiából a visszatérés gyors. az anesztetikumok feloldódhatnak a sejtmembrán lipidkettôsrétegében. de gyakran okoz hallucinációkat. szülés. ondansetron) is adnak. metoclopramid. elsôsorban myocardialis depresszió révén. A jobban oldódó szerekbôl (halothan) sokkal több kell hogy oldódjon. mint a halothan és hepatitist okozó hatása nem ismeretes. a halothan is csökkenti a légzôközpont mûködését. ezért széles körben alkalmazzák. A fentanylt és rokon vegyületeit (pl. A halothan (CF3CHBrCl) hatásos szer. ezért az kerülendô. Igen ritkán anaphylaxia fordulhat elô.vagy a légzôrendszerre. hogy ez hatásuk elsôdleges támadáspontja. Analgetikumok. A nyálzás és bronchusszekréció megelôzésére a muszkarinreceptor-antagonistákat. ha analgesia elérése szükséges (pl. A thiopentalt a máj folyamatosan metabolizálja 12–16%/óra sebességgel. és mivel gôze nem irritáló. A súlyos hepatotoxicitás valószínûsége ismételt halothan adás után megnô. a rendszer különösen érzékeny az anesztetikumok depresszív hatására. ezzel a membránt megfeszítik. gyorsabb elimináció) rendelkezô vegyületet vezettek be a terápiában. 35 000 esetenként elôforduló súlyos májnecrosis. A vegyületek reticularis aktiváló rendszerben mutatott aktivitása az öntudat fenntartásában játszik szerepet. beadott thiopental kevesebb. A thiopental anaesthesiából a visszatérés. Az enfluran hátránya. hogy magas nyomás képes megszüntetni az érzéstelenítést. hogy „visszarendezi” a sejtmembránt. hogy kivédik a szívritmuszavarokat. hogyan fejtik ki hatásukat. ha a betegnek fájdalmai vannak. a morphin (29. Posztoperatív antiemesis. A szisztémás vascularis rezisztencia csökkentése révén dózisfüggô hypotensiót hoz létre. dózisfüggô hypotensio alakul ki. valamint nem okoz hányingert vagy másnapos levertséget. alfentanyl) intravénásan alkalmazzák a dinitrogén-oxid anaesthesia kiegészítésére. az artériás vérben a nyomása (és ennélfogva az agyi nyomása is) gyorsan emelkedik. de kevésbé cardiodepressiv. bár ez a választás csak akkor logikus. Az újramegoszlás (redisztribúció) következtében a hatástartamuk rövid. és nem szenzibilizálja a szívet az adrenalinnal szemben. így feltételezik. akkor viszonylag kis mennyiség szükséges a vérben a telítettség eléréséhez. hogy az anesztetikumok a fehérje hidrofób részéhez kötôdhetnek. így az érzéstelenítés kialakulása lassabb. de ezek sokkal hatékonyabbak. A dinitrogén-oxid önmagában nem elég hatásos anesztetikum. Idônként azonban görcsöket. Ezek az opioidok erôsen lipid-oldékonyak és hatásuk gyorsan kialakul. amelyeket a szervezet testidegenként ismer fel. kevesebb myocardiális depresszió. feltehetôleg azáltal. A dinitrogén-oxid alig gyakorol hatást a cardiovascularis. A ketamin intramuscularisan és intravénásan is adható. és mivel a myocardiumot érzékenyíti a katecholaminokkal szemben.Reticularis aktiváló rendszer (RAS). és igen ritkán anaphylaxiát okozhat. A membránban kialakuló változások megváltoztatják az ionok mozgását (csökkentik a nátrium. Az opioid analgetikumok. hogy az anesztetikumok. adhatók mûtét elôtt. fejezet). Barbiturátok.vagy fokozzák a káliumbeáramlást) és kialakul az érzéstelenség. suxamethonium és neostigmin okozta bradycardiát. Egyelôre nem ismert. így kicsi a valószínûsége. hogy az EEG-ben görcstevékenységet és idônként izomrángást okozhat. A szekréció és vagusreflex csökkentése. Ami még fontosabb. Mivel a propofol (2. rendszerint az atropint vagy hyoscint alkalmazzák. diazepam. alkalmazzák. Fô alkalmazási területe a paediatriai anaesthesia. Ezt az elméletet támogatja az a megfigyelés. mint pl.2%-a metabolizálódik. Mint a legtöbb inhalációs anesztetikum. Az iv. A RAS az agytörzsi formatio reticularisban lévô komplex poliszinaptikus pályarendszer. hogy az isofluran hepatitist okoz. A halothan gyakran okoz arrhythmiát. Az abszorbeált mennyiség mindössze 0. „kiterjesztik” és növelik fluiditását. A dinitrogén-oxid jó analgetikum és oxigénnel készült 50%-os keverékét (Entonox) akkor alkalmazzák. Hatására. közlekedési baleset). Hatékonyságuk jól korrelál lipidoldékonyságukkal így. Anaesthesiát követôen igen gyakori a hányinger és hányás. hogy az anesztetikum arteriás vérben kialakuló nyomása megközelítse a belélegzett gáz nyomásértékét. lorazepam. mint nem gyúlékony vivôgázt az inhalációs érzéstelenítôk adásakor. amelynek eredményeképpen csökken a perctérfogat és emelkedik az artériás Pco2 nyomás. Az enfluran sokkal kevésbé metabolizálódik (2%). Subanaesthesiás dózisban analgetikus hatású. mint pl. vagy celluláris makromolekulákhoz kötôdve antigéneket hoz létre. bár enyhébb májkárosodás feltehetôleg sokkal gyakrabban fordul elô. Nem barbiturát származékok. a barbiturátokhoz képest potenciális elônnyel (pl. INTRAVÉNÁS NARCOTIKUMOK Ezek a vegyületek önmagukban is adhatók rövid sebészi beavatkozásokhoz. Ezen a területen a leghatékonyabb vegyületek az orális benzodiazepinek. lehetôvé téve ezzel azok koncentrációjának szignifikáns csökkentését. Az anesztetikumok hatásmechanizmusa. PREMEDIKÁCIÓ Szorongásoldás (24.

A BDZ-k népszerûsége egyértelmûen alacsony toxicitásukból fakad. akkor szedációt hoznak létre és csökkentik a szorongást. ha viszont naponta többszöri kis dózisban alkalmazzák ôket. amitriptylin) szintén anxiolitikus hatású és nem okoz dependenciát. Például a diazepam (t1/2 ≈ 20-80 óra) aktív N-dezmetil metabolitjának kiürülési felezési ideje elérheti a 200 órát. hipnotikus. Este nagy dózisban adva ôket altatnak. A tartós hatású vegyületek (pl. fejezet) hatással rendelkeznek. A buspiron nem-szedatív hatású anxiolitikum. A barbiturátok egy másik kötôhelyen hatnak és hasonló módon növelik a GABA hatását (nincs az ábrán).24. Éppen 54 ezért. bár újabban megállapították. A megfelelô készítmény kiválasztását elsôsorban hatástartamuk határozza meg. izomrelaxáns és antikonvulzív (25. satírozott) GABA ( ) kötôdik a GABAA-receptorokhoz ( ). anxiolitikumok) a benzodiazepinek (BDZ) játsszák a döntô szerepet. toleranciát és dependenciát okozhat. amelynek eliminációs felezési ideje (t1/2) hosszabb lehet. A különbözô benzodiazepineket hipnotikumként (fent balra) és anxiolitikumként (fent jobbra) is alkalmazzák. Az idegvégzôdésekbôl felszabaduló (fent középen. A GABAA/Cl–-csatornakomplexen egy BDZ-moduláló kötôhely is található ( ). Számos BDZ a májban aktív metabolittá alakul. vagy álmatlanság oldására. . ill. A zopiclon a benzodiazepin-receptorokon hat. Számos antidepresszáns (pl. nitrazepam) akkor részesülhetnek elônyben. valamint ha nappali anxiolitikus hatás elérése szükséges. a BDZ-ket csak 2-4 hétig szabad alkalmazni a súlyos szorongásos állapot. hogy a krónikus BDZ kezelés a tanulási folyamatok romlását. temazepam) általában a nappali szedációs hatás hiánya miatt népszerû. amelyrôl úgy gondolják. Anxiolitikumok és hipnotikumok GABA-erg idegvégzôdés Anxiolitikumok BENZODIAZEPINEK diazepam (32) lorazepam* (12) Hipnotikumok BENZODIAZEPINEK temazepam* (6) lormetazepam (10) nitrazepam (24) EGYÉB SZEREK zopiclon chloralhydrat chlormethiazol (barbiturátok) ( )= Az elmininációs t1/2 megközelítô értéke (óra) * Nincs aktív metabolit Szukcinilszemialdehid Glu GAD GABA GABA GA BA - ANTIDEPRESSZÁNSOK amitriptylin buspiron β-BLOKKOLÓ propranolol T increase affinity GABA visszavétel (reuptake) α1 + β2 γ2 CI β2 α1 CI β2 α1 GABA β2 α1 GABA + BDZ γ2 α1 β2 γ2 CI β2 α1 a benzodiazepinek fokozzák a csatornanyitás valószínûségét Az alvászavarok és az akut szorongásos állapotok gyógyszeres kezelésében (hipnotikumok. Ennek az újabb szernek rövid a hatástartama. Ez növeli a GABA-kötôdés affinitását és fokozza a GABA hatását a neuronális membrán (lent balra) Cl–-vezetô képességére. GABA hiányában a BDZ-k és a barbiturátok alacsony dózisa nem befolyásolja a Cl–-vezetô képességet. mint az anyavegyületé. A hipnotikumként használt BDZ-ket (balra fent) a rövid hatástartamúak és a hosszabban hatók csoportjába oszthatjuk. amely a szerotonerg szinapszisokon hat. hogy azt zömmel a központi idegrendszer GABA-mediált gátlásának fokozása révén hozzák létre. amikor a hajnali felébredés a probléma. amelyek aktiválódása fokozza a neuron Cl–-vezetôképességét (lent jobbra). A gyorsan eliminálódó vegyület (pl. A BDZ-kötôhelyek BDZ-agonistákkal ( ) történô elfoglalása konformációs változást hoz létre a GABA-receptorokban. A BDZ-k anxiolitikus. de ciklo-pirrolon származék.

A GABA-receptorok (22. fejezet) GABAA típusa a hipnotikumok/anxiolitikumok hatásában játszik szerepet. A GABAA-receptor a ligandum-szabályozott ioncsatornák fô csoportjához (szuperfamiliájához) tartozik (ilyen még a nikotin, a glicin és az 5HT3-receptor). A GABAA receptor számos alegységbôl áll (α, β, γ és δ) és, az egyes alegységek variánsait is elôállították klónozással (hat α-, négy β-, négy γ-, és két δalegységet szekvenáltak). Az agyban lévô természetes GABAA receptorok alegység-összetétele ismeretlen. Ha a GABAA receptor pentamer (mint a nikotin receptor), akkor a legfôbb típus feltehetôleg a 2α1 2ß2, γ2, mivel az ezeket az alegységeket kódoló mRNS-ek gyakran együtt fordulnak elô az agyban. A GABAA-alegységek különbözô kombinációjára vonatkozóan békából nyert oocitán elektrofiziológiai vizsgálatokat végeztek (az oocitába a saját mRNS-ét injektálták). Kimutatták, hogy a GABA-ra az α- és β-alegységbôl álló receptorok válaszolnak (pl. a Cl– vezetô képesség növekszik), míg az olyan receptorhoz, amely a BDZ-re teljesen válaszol, a γ2-alegység szükséges. A jelenlegi fotoaffinitási vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a BDZ- és GABA-kötôhelyek részben ko-lokalizáltak az α-alegységen (alsó ábrarész). Újabban olyan vegyületeket fedeztek fel, amelyek a BDZ-receptorokon antagonistaként, vagy parciális agonistaként hatnak. Más vegyületek tulajdonképpen fokozzák a szorongást, és ezeket inverz agonistáknak nevezzük. Továbbra is tisztázatlan az a kérdés, vajon parciális agonisták fejlesztése elvezet-e szedatív mellékhatástól mentes anxiolitikumhoz. A flumazenil olyan kompetitív BDZ-antagonista, amelynek hatástartama rövid és intravénásan adandó. A flumazenil a BDZ-k szedatív hatásának felfüggesztésére használható anaesthesiában, intenzív ellátásban, diagnosztikai vizsgálatokban és túladagolásban. Barbiturát-receptor. A barbiturátok növelik a GABA-mediált gátlást azáltal, hogy GABA-stimulus hatására megnyújtják a Cl–-csatorna nyitások idôtartamát (a BDZ-k fokozzák a Cl–-csatorna nyitások gyakoriságát). A barbiturátok sokkal erôsebb központi idegrendszeri gátlószerek, mint a BDZ-k, mivel magasabb koncentrációban közvetlenül növelik a Cl–-vezetô képességet és csökkentik a neuronalis posztszinaptikus membránok érzékenységét az izgató transzmitterekkel szemben. A barbiturátokat régen széleskörûen alkalmazták, de ma mind hipnotikumként, mind anxiolitikumként idejétmúltak, mivel könnyen pszichés és fizikai függôséget eredményeznek, indukálják a microsomalis enzimeket, és viszonylag kismértékû túladagolásuk is végzetes lehet. Ezzel ellentétben a jelentôs mértékû BDZ-túladagolás nem okozott súlyos, tartós hatásokat. A barbiturátok (pl. thiopental, 23. fejezet) továbbra is fontosak az anaesthesiában és még mindig alkalmazzák ôket antikonvulzivumként (pl. phenobarbital, 25. fejezet). BENZODIAZEPINEK (BDZ) A benzodiazepinek orálisan aktívak és bár, legtöbbjük a májban oxidációval metabolizálódik, a hepatikus enzimrendszereket nem indukálják. A BDZ-k centrálisan depresszánsok, de ellentétben más hipnotikummal és anxiolitikummal, orális adás után maximális hatásuk normális esetben nem okoz végzetes, vagy akár csak súlyos légzési depressziót sem. Bronchopulmonaris betegségben szenvedô betegeknél vagy intravénás adás esetén azonban bekövetkezhet a légzésdepresszió. Nemkívánt mellékhatásaik álmosság, az éberség csökkenése, izgatottság és ataxia, különösen idôseknél. Dependencia. A fizikai elvonási tünetek azoknál a betegeknél is jelentkezhetnek, akik csak rövid ideig kaptak BDZ-t. A hetekig, hónapokig

észlelhetô tünetek a szorongás, álmatlanság, depresszió, hányás és érzékelésbeli változások. Gyógyszerinterakciók. A BDZ-k a többi központi idegrendszeri depresszánssal, mint például az alkohol, barbiturátok és antihisztaminok, additív vagy szinergista hatást fejtenek ki. Az intravénás BDZ-ket (pl. diazepam, clonazepam) status epilepticusban (25. fejezet) és igen ritkán pánikrohamokban alkalmazzák (mindamellett, az orális alprazolam valószínûleg hatékonyabb és biztonságosabb ez utóbbi betegség kezelésére). A midazolam, eltérôen a többi BDZ-tôl, vízoldékony sókat képez, és mint intravénás szedatívumot alkalmazzák endoszkópos és fogászati beavatkozások esetén. Ha BDZ-ket adnak intravénásan, akkor jelentkezik jelentôs amnesiás hatásuk és a betegek semmire sem emlékeznek a kellemetlen procedúrából. ANTIDEPRESSZÁNSOK A triciklusos antidepresszánsok, mint például az amitriptylin anxiolitikus hatású. Depresszióban és szorongásos kórképekben alkalmazzák, valamint olyan betegeken, ahol tartós anxiolitikus kezelés szükséges, és a BDZ-k dependenciához vezettek. A monoaminoxidáz-gátlók különösen hasznosak lehetnek a phobiás szorongásos kórképekben (28. fejezet). A SZEROTONIN- (5-HT-) RECEPTOROKON HATÓ GYÓGYSZEREK A szerotoninerg sejttestek a középagy raphe magvaiban helyezkednek el és az agy számos területére futnak innét pályák, így oda is (hippocampus, amygdala, frontalis cortex), amelyeket az anxietás szempontjából fontosnak gondolunk. Patkányokban a raphe magvak léziója anxiolitikus hatást eredményez, míg az 5-HT-receptorok agonistával történô stimulálása anxiogén hatású. A szerotonin szorongásban játszott szerepét erôsítette, amikor azt találták, hogy a dorsalis raphe magvakba juttatott BDZ-mikroinjekció csökkenti a neuronok kisülését és anxiolitikus hatást hoz létre. A vizsgálat azt sugallta, hogy az 5-HT-antagonisták hasznos anxiolitikumok lehetnek. Az 5-HT3- (pl. ondansetron) és 5-HT2receptor-antagonistáknak (pl. ritanserin) alig van, ha van egyáltalán anxiolitikus hatásuk. Ugyanakkor, a buspiron, amely 5-HT1A-receptor parciális agonista, emberben anxiolitikus hatású, és feltehetôleg a hippocampus (ahol kevés a receptor tartalék) posztszinaptikus 5-HT1A-receptorain antagonistaként hatva fejti ki hatását. A buspiron nem szedatív hatású és nem okoz dependenciát. Természetesen, anxiolitikus hatása csak a kezelés megkezdését követô 2. héttôl jelentkezik és a buspiron egyéb indikációja tisztázatlan. Bizonyos β-blokkolók, mint például a propranolol igen hatásosak lehetnek a szorongás vegetatív tüneteinek, mint pl. a tremor, palpitáció, izzadás és hasmenés enyhítésére. A chloralhydrat a szervezetben triklór-etanollá alakul, amely hatékony hipnotikum. Olcsó készítmény, de gyomorirritációt okozhat. A dichloralphenazon olyan chloralhydrat-származék, amely nem irritálja a gyomrot. Ezek a vegyületek fiatalokban és idôsekben egyaránt használhatók. Toleranciát és dependenciát okozhatnak. A chlormethiazol adása nem elônyösebb a rövid-hatású BDZ-kkel szemben, kivéve az idôseket, akiknél kevésbé okoz másnap szedáltságot. Akut alkoholelvonásban és status epilepticusban intravénás infúzióban adagolják. A chlormethiazol dependenciát okoz és csak meghatározott idôtartamig alkalmazható.

55

25. Antiepileptikumok
Focus

? Glu + GAD GABA Szukcinilszemialdehid – – ?

Grand mal-ban és partialis görcsrohamokban alkalmazott szerek phenytoin carbamazepin valproat lamotrigin vigabatrin phenobarbital gabapentin

A görcsroham szétterjed, ill. generalizálódik

Na+ –

GABA

A-T GAB

Glu

BDZ k öt ô h e ly

GABA

CI–

G ABA r ece p A tor
+ CI– +

Glu
t o ros Excitá receptor sav a mi no

BAR B k ö t ô h e ly

Alacsony ingerküszöb Ca2+-tüskék (thalamicus neuronok)

T-típusú Ca2+-csatorna

Status epilepticusban alkalmazott szerek chlormethiazol clonazepam diazepam

Petit mal epilepsiában (absence) alkalmazott szerek
– Ca2+

ethosuximid valproat

Az epilepsia krónikus betegség, amelyben a lezajló görcsrohamok az agyi neuronok rendellenes kisüléseitôl származnak. A rohamokat tapasztalati alapon osztályozzák. A parciális (focalis) görcsroham az agy meghatározott területén fejlôdik ki (felsô jobb oldali ábra) és az egyik végtag clonusos rángására korlátozódhat. A kisülések azonban szétterjedhetnek ( ) és generalizálttá válhatnak (másodlagos generalizált görcsrohamok). Generalizált rohamnak azt nevezzük, amikor nincs bizonyíték a lokalizált kiindulásra, vagyis a rohamkezdetben mind a két félteke részt vesz. Ide tartoznak a tónusos-clonusos rohamok (grand mal - periodikus tónusos merevség, amelyet késôbb az egész test erôs rángása követ) és az absence-ek (petit mal - az eszméletvesztések rendszerint kevesebb mint 10 másodpercig tartanak). A tónusos-clonusos és a parciális görcsrohamokat elsôsorban orális carbamazepinnel (fent középen), phenytoinnal vagy valproattal kezelik. E gyógyszerek hatásossága hasonló, és a tónusos-clonusos rohamban szenvedô betegek 70-80%-át egyetlen gyógyszer is képes befolyásolni, míg a parciális görcsrohamban szenvedôknek csak 30-40%-át. A nehezen kezelhetô betegekben a lamotrigin, vigabatrin vagy gabapentin együttadásával csökkenthetô a görcsrohamok gyakorisága, de ezeknek a nehezen kezelhetô betegeknek mindössze kb. 7%-a válik 56

teljesen görcsmentessé. A phenobarbital, a primidon és clonazepam alternatív gyógyszerként adhatók, de erôsen szedatív hatásúak. Az absence rohamokat rendszerint ethosuximiddel (lent jobbra) vagy valproattal kezelik. A petit mal felnôttkorra csak igen ritkán marad meg, de a gyerekek körülbelül 50%-ában a késôbbiekben grand mal típusú görcsök alakulnak ki. A status epilepticus olyan állapot, amelyben a görcsök egymást követik anélkül, hogy a beteg visszanyerné az eszméletét. A görcsök megszüntetéséhez intravénás készítményekkel (lent balra) történô azonnali beavatkozás szükséges. A beavatkozás elmaradása esetén a betegnél teljes fizikai kimerültség és agyi károsodás léphet fel. A clonazepam vagy a diazepam kezelés hatásos lehet, de a megfelelô megoldást a folyamatos chlormethiazol infúzió adja. Az antiepileptikumok görcsrohamokat befolyásoló hatásmechanizmusa sok esetben nem tisztázott, bár rendszerint a GABA-mediált gátlás fokozása (benzodiazepinek, vigabatrin, phenobarbital, valproat) (az ábra bal oldala), vagy a Na+-beáramlás csökkentése (phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin) (jobb oldalai ábrarész) révén hatnak. Az ethosuximid és valproat a tüske-aktivitást kiváltó Ca2+-áramot gátolhatja a thalamicus neuronokban (lent jobbra).

AZ EPILEPSIA OKAI Az esetek 60-70%-ában a betegség etiológiája ismeretlen, bár a genetikai tényezôk jelentôsek. Az agy károsodását kiváltó hatások, pl. tumorok, asphyxia (fulladás), fertôzések, vagy fejsérülés epilepsiához vezethetnek. Az epilepsiásokban számos gyógyszercsoport, így a fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok és számos antihisztamin válthat ki görcsrohamokat. AZ ANTIKONVULZÍVUMOK HATÁSMECHANIZMUSA A legtöbbet tanulmányozott vegyület a phenytoin, amely terápiás dózisban nem befolyásolja a glutaminsav-, illetve GABA-indukált transzmitter felszabadulást, vagy neuronális választ. Antikonvulzív hatása feltehetôleg a nagyfrekvenciás repetitív aktivitás gátlásának tulajdonítható. Az, hogy a phenytoin ezt hogyan hozza létre, nem tisztázott, bár „voltage clamp”-kísérletekben kimutatták, hogy bármely választott membránpotenciálnál növeli az inaktivált Na+-csatornák részarányát. A phenytoin elsôdlegesen az inaktivált (zárt) Na+-csatornákhoz kötôdik, ezáltal inaktív állapotban stabilizálja azokat, és így meggátolja nyugalmi (zárt) állapotba történô visszatérésüket, amely ahhoz szükséges, hogy újra ki tudjanak nyílni (5. fejezet). Ismételt, nagyfrekvenciájú depolarizáció az inaktív állapotú Na+-csatornák arányát növeli. Mivel ezek a csatornák a phenytoin-gátlásra érzékenyek, a Na+-beáramlás folyamatosan csökken mindaddig, amíg az már nem lesz képes akciós potenciált kiváltani. Normális frekvenciánál a phenytoin nem befolyásolja számottevôen a neuronális ingerületvezetést, mivel a Na+-csatornák sokkal kisebb hányada inaktivált állapotú. A carbamazepin, a lamotrigin és a valproat hasonló módon hat a neuronális Na+-csatornákra. A valproat feltehetôen a centrális GABA-erg gátlást is fokozza a glutaminsav dekarboxiláz aktivitás stimulálása és/vagy a GABA-ketoglutarát transzamináz (GABA-T) aktivitás gátlása révén. A vigabatrin a GABA-T irreverzibilis gátlószere, amely növeli az agyban a GABAszintet és a centrális GABA-felszabadulást. A benzodiazepinek (pl. clonazepam) és a phenobarbital szintén fokozzák a centrális gátlást, de a szinaptikusan felszabadult GABA-nak a GABAA-receptor/Cl–-csatornakomplexre kifejtett hatása révén (23. fejezet). A phenobarbital a glutaminsav hatását is csökkentheti az excitátoros szinapszisokban. Absence típusú görcsrohamokban oszcilláló neuronális aktivitás lép fel a thalamus és az agykéreg között. A thalamicus neuronok oszcillációjában a (T-típusú) Ca2+-csatornák játszanak szerepet, amelyek révén alacsony ingerküszöbû tüskekisülések alakulnak ki, és ez a sejtek rohamokban történô „tüzelését” teszi lehetôvé. Újabb eredmények arra utalnak, hogy az absence-t kontrolláló szerek (ethosuximid és valproat) a thalamocorticalis oszcillációt elfojtva csökkentik a Ca2+-beáramlást, amely az absence típusú görcsrohamok kiváltásában játszik döntô szerepet. PARTIALIS ÉS GRAND MAL ROHAMOKBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A rohamok kezelésében a monoterápiát részesítik elônyben, mivel ez csökkenti a nemkívánt mellékhatásokat és a gyógyszer-interakciókat. Mindemellett, a legtöbb beteg nem is élvez extra elônyt a kombinációs kezelésbôl. Elsô választásként az epilepsia kezelésére a carbamazepint és a valproatot alkalmazzák, mivel ezek viszonylag kevés nemkívánt mellékhatást okoznak, és úgy tûnik, hogy a kognitív funkcióra és a magatartásra a legkevésbé hátrányos a hatásuk. Néhány antikonvulzívum, különösképpen a phenytoin, phenobarbital és a carbamazepin májenzim-indukálók és számos gyógyszer metabolizmusát stimulálják, pl. orális antikoncipiensek, warfarin, theophyllin.

A carbamazepin a májban az aktív carbamazepin-10,11-epoxiddá metabolizálódik, amely a vegyületnek mind antikonvulzív, mind neurotoxikus hatásában szerepet játszik. A phenytoinnal ellentétben, a carbamazepin dózisát emelve a szérumkoncentráció lineárisan emelkedik. Gyakoriak az enyhe neurotoxikus tünetek (hányinger, fejfájás, álmosság, diplopia és ataxia), és ezek rendszerint meghatározzák a dozírozás korlátait. Az agranulocytosis ritka egyéni túlérzékenységi reakció a carbamazepinnel szemben. A phenytoin egy telíthetô enzimrendszer révén hidroxilálódik a májban. A metabolizmus sebessége jelentôs mértékben individuális, és a dózis megváltoztatását követôen akár 20 napba is telhet, míg a szérumszint stabilizálódik. Éppen ezért, a dózis csak fokozatosan emelhetô arra az értékre, amely a görcsöket már kivédi, vagy amelytôl cerebellaris rendellenességre utaló jelek lépnek fel (nystagmus, ataxia, dysarthria). A gyógyszer szérumszint-mérése különös jelentôségû, mivel ha a metabolizáló enzim telítôdik, akkor már a dózis kismértékû emelése is toxikus vérszinteket eredményezhet. Nemkívánt mellékhatásként fejfájás, tremor, hányás és szédülés jelentkezhet, míg a tartós kezelés gingiva hypertrophiát, acnét, bôrzsírosságot, az arcvonások „eldurvulását” és hirsutismust okozhat. A phenobarbital a tónusos-clonusos és partialis görcsrohamok kezelésére valószínûleg éppolyan hatékony, mint a carbamazepin vagy a phenytoin, de sokkal erôsebb szedatívum. Tartós használata alatt tolerancia fejlôdik ki, és a hirtelen elvonás status epilepticust válthat ki. Mellékhatásként felnôtteken kisagyi eredetû tünetek (pl. szedáció, ataxia, nystagmus) és álmosság jelentkezik, míg gyermekeken hyperkinesia. A primidon aktív antikonvulzív hatású metabolitokká transzformálódik és ezek közül az egyik a phenobarbital. A vigabatrin, gabapentin és lamotrigin újabban bevezetett „kiegészítô” készítmények olyan betegeknél, ahol az epilepsia nem megfelelôen kontrollálható a többi antiepileptikummal. A lamotrigin, amely önmagában is alkalmazható, hasonlónak tûnik a phenytoinhoz, csak a mellékhatása kevesebb. PETIT MAL (ABSENCE) KEZELÉSÉRE ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK A ethosuximid csak absence típusú és myoclonusos görcsrohamok (rövid ideig tartó rángó mozgások eszméletvesztés nélkül) kezelésében hatásos. GRAND MAL ÉS PETIT MAL EPILEPSIÁBAN HATÁSOS SZEREK Valproat. A valproat elônye viszonylag enyhe szedatív hatása, széles spektrumú aktivitása és enyhe nemkívánt mellékhatásai (hányinger, súlygyarapodás, vérzékenység kialakulására utaló jelek és átmeneti hajhullás). Legnagyobb hátránya, hogy az esetenkénti egyedi túlérzékenység súlyos, vagy végzetes hepatotoxicitást okoz. Benzodiazepinek. A clonazepam olyan antikonvulzívum, amely absence-ekben, tónusos-clonusos görcsrohamokban és myoclonusban hatékony. Erôsen szedatív vegyület és tartós orális alkalmazás esetén tolerancia is fellép.

57

A 60-as évek elején Parkinson-kórban elhunyt betegek agyának vizsgálatakor a basalis ganglionok (nucleus caudatus. Ugyanakkor elôanyaga a levodopa (L-dopa) penetrál. globus pallidus) erôsen csökkent dopaminszintjét mutatták ki. Az muszkarin-antagonisták megvonása súlyosbíthatja a tüneteket. amelyet az agy egyik specifikus transzmitterének rendellenességével lehetett összefüggésbe hozni. Fokozatosan súlyosbodó kórkép. A dopaminerg szerek perifériás mellékhatásainak egy része csökkenthetô a dopamin-antagonista domperidonnal. putamen. Antiparkinson szerek Etiológia zömmel ismeretlen TOXIN INDUKÁLT MPTP szén-monoxid mangán GYÓGYSZER INDUKÁLT neuroleptikumok (DA antagonisták) A nigrostriatalis neuronok pusztulása MAO-B-gátló-szerek selegilin (deprenyl) Metabolitok – Dopaminerg szerek L-dopa Antikolinerg szerek MUSZKARIN-ANTAGONISTÁK benzhexol benztropin orphenadrin ACh DA Dopadekarboxiláz DA DA DOPAMIN PREKURZOR levodopa (+ carbidopa vagy benserazid) DOPAMIN-FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZER amantadin DOPAMIN-AGONISTÁK bromocriptin lysurid apomorphin MAO B + – M u sz ka r e c e p ri n tor + D2-receptor DA Excitáció Inhibíció A Parkinson-kór a basalis ganglionokat érintô betegség. . 58 a perifériás metabolitok csökkentésével. ha e neuronok több mint 80%-a degenerálódik. A kezelés fô vonala levodopa és perifériás dekarboxiláz-gátló együttadása. mindazonáltal a levodopa igényt néhány hónappal késlelteti. Ez utóbbiak. amelyek dopamin-felszabadulást hoznak létre. Alkalmazásuk a tremor kontrollálásában a leghasznosabb. orthostaticus hipotensio). Ennek a pályarendszernek a sejttestjei a középagyban a substantia nigra területére lokalizálódnak. amely nem penetrál az agyba. A monoaminoxidáz-B (MAO-B) gátlása selegilinnel (fent jobbra) a levodopa hatását potenciálja. Ez az egyszerû elgondolás adja az antikolinerg szerekkel (lent balra) történô kezelés alapját. A neuroleptikumok okozta akut dystoniák kivédésére benztropint adnak intravénásan (27. és az agyszövetben dopaminná dekarboxilálódik (jobb oldali ábra). Parkinson-kórban. bár a degeneráció oka rendszerint ismeretlen (fent balra). ). amely hatékony kezelés hiányában egyre fokozódó magatehetetlenséghez vezet. jelentôsen mérséklik a hatékony dózist és a perifériás nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. Parkinson-kórban használatos dopaminerg szerek (lent jobbra) a közvetlenül ható dopamin-agonisták és az amantadin. Az orálisan adott levodopa az agyon kívül jelentôs mértékben metabolizálódik és ezért szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátlóval (carbidopa vagy benserazid) adják együtt. mivel a dopamin nem jut át a vér-agy gáton. fejezet). ennek következtében a striatumban lévô excitátoros kolinerg interneuronok viszonylagos „túlmûködést” mutatnak (balra. Más. A selegilin önmagában alkalmazva enyhén csökkenti a tüneteket. amely rendszerint a parkinsonizmus meglévô jellemvonása. rigiditás és tremor jellemez.26. és a Parkinson-kór nyilvánvaló tünetei feltehetôleg csak akkor jelennek meg. amelyet mozgásszegénység. Így a Parkinson-kór volt az elsô olyan betegség. ahogy a nigrostriatális neuronok fokozatos degenerálódásával csökken a (gátló) dopamin felszabadulása. A Parkinson-kór legfôbb patológiás oka a dopaminerg nigrostriatalis pálya kiterjedt degenerálódása. A Parkinson-kórban szenvedô betegek körülbelül egyharmadában dementia is kialakul. Parkinson-kórban a dopamin pótlása nem járható terápia.

A dyskinesia igen jelentôs nemkívánt mellékhatás. MAO-B-GÁTLÓSZEREK A selegilin (deprenyl) szelektíven gátolja az agyban lévô MAO-B-t. A neuroleptikumok (27. Így. pszichotikus állapotok és a konfúzió. úgymint szájszárazság. és ott dopaminná alakul. hallucinációk. azt feltételezték. 59 . Egyszerû megoldás azonban az orális levodopa kombinálása apomorphin egyszeri injekciójával az „off” periódusban. így annak dózisa akár egyharmadára is csökkenthetô. Másik lehetôség. ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK A muscarinreceptor-antagonisták némi javulást eredményezhetnek a Parkinson-kór korai szakaszában. Még súlyosabb esetekben az antikolinerg szerek befolyásolják a memóriát és a koncentrációs képességet. bár képzôdése során a MAO-B hatására keletkezett szabadgyökök károsíthatják a mitochondriumot és/vagy peroxidáció révén a sejtmembránt.3. hogy az MPP+ hogyan pusztítja el a dopaminerg idegsejtet.2. A hatások a mesolimbikus vagy mesocorticalis dopaminerg receptorok stimulációjának köszönhetôk (emlékeztetôül megjegyezzük. és feltehetôleg fokozza a dopamin-felszabadulást. Ezek közé tartoznak az intenzív álmok. amelyek egészségesekben nem találhatók meg. különbözô dyskinesiák léphetnek fel. A bromocriptin gátolja a prolaktin hypophysisbôl történô felszabadulását. hogy a legtöbb Parkinson-kóros beteg. Természetesen. Ezt a hatást csökkentheti a perifériásan ható dopamin-antagonista domperidon. hogy ennek a rendszernek a túlmûködése a schizophreniával társítható). Egyelôre nem bizonyított. amely számára a dopamin jelenti a szubsztrátot. továbbá vizuális hallucinációkkal járó organikus eredetû zavart állapotot váltanak ki. A hányinger és hányás az area postrema kemoreceptor trigger zónájának stimulációjából fakad. infúziójával. míg a noradrenalin és szerotonin nem. A növekedési hormon gátlása acromegaliásokban azon dopamin-receptorok jelenléte miatt következik be. hogy csökkentsék a levodopa késôi. pszichiátriai tünetek. kevéssé befolyásolják. Az MPTP az 1-metil-4-fenil-piridin (MPP+) metaboliton keresztül indirekt módon hat.és minimumértékeivel hozható összefüggésbe. DOPAMIN FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ SZEREK Az amantadin muszkarin-blokkoló hatással rendelkezik.és a D2-receptorokat stimulálja. orthostaticus hypotensio). hogy a neuronok folyamatos degenerációja csökkenti a striatum kapacitását a fluktuáló levodopa szint pufferelésében. fejezet) a dopamin-receptorokat gátolják és gyakran okoznak Parkinson-szerû tüneteket. Elôrehaladott parkinsonismusban subcutan injekcióban adják a betegeknek. Hatásmechanizmus. amely képes bejutni az agyba. ez a hatás azonban nem igazolódott. és a kezelés során sokkal súlyosabbá válnak. és zömmel a dopaminerg neuronok széleskörû stimulációjából erednek. amely a vér-agy gáton kívül fekvô terület. székrekedés. Ilyen vegyület létezését azonban erôsen támogatta az a drámai felfedezés. A lysurid D2-agonista és hatása hasonló a bromocriptinéhoz. hogy az átalakulás a noradrenerg vagy szerotoninerg idegvégzôdésekben következik be. Gyakran adják levodopával kombinációban a Parkinson-kór késôi szakaszában azzal a céllal. Antiparkinson hatása mérsékelt. Az apomorphin a D1. de rendszerint tünetmentes. gyakran akár drámai módon is javulhat A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak. de a pszichiátriai mellékhatások sokkal súlyosabbak. A gyógyszer dózisokra adott válaszok fluktuációja a levodopa plazma- szintjeinek maximum. A rosszabbodás másik formája a levodopa dózisok hatástartamának csökkenése („end-of-dose rosszabbodás”). amely a Parkinson-kór korai stádiumában rendszerint túladagolást tükröz és egyszerû dóziscsökkentéssel (vagy frakcionálással) jól befolyásolható. bár egészséges egyénekben a vegyület növeli a hormonfelszabadulást.6-tetrahidro-piridin (MPTP) a nigrostriatalis pályák degenerációját és Parkinson-kórt eredményezett. nemkívánt mellékhatásait („wearingoff” és „on-off” jelenségek). A levodopa-kezelésben a leggyakoribb korlátozó tényezô a pszichiátriai mellékhatások kialakulása. Ezenkívül gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. hogy a szer lassíthatja a parkinsonismus kifejlôdését a betegekben. Öt évet meghaladó kezelést követôen a betegek 50%-ban hatástalanság észlelhetô. hányinger. vagy sc. mivel levodopa iv. Mivel a selegilin védi az állatokat az MPTP hatásától. DOPAMIN-AGONISTÁK A bromocriptin szelektív D2-agonista. és számos fluktuáló parkinsonos beteg életét kiegyensúlyozottabbá teszi. és eddig sem endogén. Egyesekben a parkinsonos akinesia fokozatos rosszabbodása tapasztalható. hogy a kaliforniai kábítószer-élvezôkben (akik pethidint akartak elôállítani) az 1-metil-4-fenil-1. Az orthostaticus hypotonia gyakori. A tartós kezelés problémái. Bármely esetben. amely a legtöbb funkcionális mozgásképtelenségért felelôs. A levodopa a dopamin-bioszintézisben annak közvetlen elôanyaga. A selegilin csökkenti a dopamin metabolizmusát az agyban és fokozza a levodopa hatását. Használják még a növekedési hormon felszabadulásának gátlására acromegaliában. DOPAMINERG SZEREK A parkinsonismusban szenvedô betegek többségének leghatékonyabb kezelési módja levodopa és szelektív extracerebralis dekarboxiláz-gátló együttadása. de a tolerancia hamar kialakul. a kezelésnek ez a formája általánosságban nem célszerû. de sokkal gyakoribbak. különösen az idôs és dementálódó betegeken. A Parkinson-kóros betegek agyában a dekarboxilezôdés helye pontosan nem ismert. de az akinesiát. és ezért hyperprolactinaemia kezelésére alkalmazzák. apomorphinnal kiváltott folyamatos dopaminerg stimuláció befolyásolja a dyskinesiát. Mivel nem a dopa-dekarboxiláz a sebességmeghatározó. mivel a dekarboxiláz-aktivitás ezekben a neuronokban nem specifikus. Úgy tûnik. amely a MAO-B hatására képzôdik. sem exogén (környezetbôl származó) neurotoxint nem sikerült felfedezni. a rendellenes dopamin-felszabadulást eredményesen helyettesíti a levodopa-kezelés és figyelemre méltó. A bromocriptin nemkívánt mellékhatásai hasonlóak a levodopáéhoz (pl. és idôvel számos beteg tapasztalja meg az egyre súlyosbodó és gyors oszcilláció fellépését a mobilitás és a dyskinesiák között – az „on-off” hatást. ezért a „maradék” dopaminerg idegvégzôdésben elégséges enzimnek kell lenni. vizeletretenció.ETIOLÓGIA A Parkinson-kór etiológiája egyelôre ismeretlen.

A schizophrenia lehet genetikailag determinált betegség. valamint szülészeti komplikációkat tesznek felelôssé. A neuroleptikumok a schizophrenia számos tünetét képesek befolyásolni. A negatív tüneteket. téveseszmék. .27. hogy a schizophreniát fejlôdési rendellenességek okozzák. azaz a hallucinációk és a téveseszmék kezelésében nyilvánul meg. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Fenotiazinok S N R2 R1 Különösképpen Szájszárazság Homályos látás Vizelési problémák Székrekedés RECEPTORGÁTLÁS D2-DOPAMIN RECEPTOR-GÁTLÁS Pszichológiai hatások Antipszichotikus hatás Csökkent teljesítôképesség Szedáció Cortex Limbikus rendszer Propil-aminszármazékok chlorpromazin erôsen sedatív közepes antikolinerg és extrapyramidalis hatások Piperidinszármazékok thioridazin közepesen sedatív erôs antikolinerg és ritka extrapyramidalis hatások Piperazinszármazékok fluphenazin enyhén sedatív enyhe antikolinerg és sokkal kifejezettebb extrapyramidalis hatások Muszkarinreceptorgátlás Mesolimbikus rendszer Neuroleptikum α-adreno- D2-dopaminreceptorgátlás Tuberoinfundibularis Hypophysis Nigrostriatalis Basalis ganglion (striatum) ceptor-gátlás Mozgáskoordinációs problémák Parkinsonismus akathisia dystonia dyskinesia tardiv dyskinesia Orthostaticus hypotensio Hypothermia Atípusos szerek clozapin risperidon thioridazin sulpirid TIOXANTÉNOK flupenthixol BUTIROFENONOK haloperidol Hisztaminés szerotoningátlás Prolaktin Endokrin hatások Gynaecomastia Galactorrhoea Menstruatiós zavarok Impotentia Súlygyarapodás A schizophrenia specifikus pszichológiai megnyilatkozásokkal jellemzett kórkép. Az újabb kutatási eredmények arra utalnak. hogy a striatalis dopaminreceptorok szuperszenzitivizálódásáról lehet szó. de arra is vannak bizonyítékok. hogy a schizophrenia a mesolimbikus és/vagy mesocorticalis dopaminerg pályák fokozott aktivitásával mutat összefüggést (fent jobbra). vagy viszonylag mentesek. de mivel a gyógyszer elhagyásával a tünetek súlyossá válhatnak. Hatásuk nagyobb része a pozitív tünetek. Egyes „atípusos szerek” (balra lent) mentesek.és dopamin-felszabadulást okoz) egészséges egyénekben pszichotikus állapotot képes létrehozni. A hypophysisben a dopamin a D2-dopamin-receptorokra hatva gátolja a prolaktin-felszabadulást. ha abbahagyja a gyógyszer szedését. úgymint a szociális visszahúzódottságot és az emocionális apátiát kevésbé befolyásolják. az akathisia (motoros nyugtalanság) és a tardiv dyskinesia (orofacialis és törzsi mozgások). A relapsus gyakori. hogy a tardiv dyskinesiát mi okozza. A neuroleptikumok csak hetek múltán képesek a schizophreniás tüneteket befolyásolni és a betegek 60 többsége éveken át tartó folyamatos kezelésre szorul. még a gyógyszerrel karbantartott betegek körében és a betegek több mint kétharmada visszaesik. A neuroleptikumok muszkarinreceptor és α-adrenoceptor gátló hatással is rendelkeznek és így vegetatív mellékhatásokat (középen). amely a mediális temporális lebenyt (parahippocampalis gyrus. Egyelôre nem tisztázott. Ezek közé tartoznak a hallási hallucinációk. amely megkülönböztethetetlen a paranoid schizophreniától. Természetesen a neuroleptikumok a basalis ganglionok (striatum) dopaminreceptorait is gátolják és ez gyakran eredményez kimerültséggel és bénultsággal járó mozgászavart (extrapiramidalis hatások) (jobbra). gondolkodás-. valamint a cortex temporalis és frontalis lebenyét érinti. az extrapiramidális mellékhatásoktól alacsony dózisban. amelyek irreverzibilisek is lehetnek. Ezzel az elképzeléssel összhangban az amphetamin (amely noradrenalin. de csak a clozapin az. Ezt a neuroleptikumok gátolják és az ennek hatására kialakuló fokozott prolaktin-felszabadulás gyakran okoz endokrin mellékhatásokat (lent jobbra). amelyek intrauterin történéseket. és magatartászavarok. A betegek 30%-a csak mérsékelt javulást mutat és 7%-uk még tartós kezelést követôen sem javul. Ilyenek a Parkinson-tünetek és az akut dystoniás reakciók (amely antikolinerg szerekkel történô kezelést tehet indokolttá). amely arra utal. amelyik sohasem okoz ilyen mellékhatásokat. hippocampus és amygdala). A neuroleptikumok mind dopaminreceptor-antagonisták. ezért feltételezik.

ami különösen idôs betegeknél való alkalmazásnál kedvezô. de sokkal erôsebb D2-receptor-antagonista. hogy a schizophrenia a mesolimbicus/ mesocorticalis pályarendszerek „túlmûködésével” lehet összefüggésben. mint a chlorpromazin. A dopamin legtöbb ismert funkciójában úgy tûnik a D2-receptorok részt vesznek. 61 . és kevésbé okoz szedációt. mint a clozapin. Lényeges lehet azonban. ezért a neuroleptikumok gyakran okoznak mozgászavarokat. és ez közvetett bizonyítékot nyújt arra a nézetre. és szinte sohasem okoz mozgászavarokat. Jelenleg öt klónozott dopaminreceptor ismert. Ebbe a csoportba tartoznak a fluphenazin. A clozapin csak korlátozottan alkalmazható az ilyen nehezen kezelhetô betegek csoportjának. Ez azonban puszta feltételezés. magas dózisban extrapiramidális hatásokat okoz. haloperidol és fluphenazin decanoát származékának olajos injekciója 1–4 hetes intervallumokban adható. de nagy a valószínûsége mozgászavarok megjelenésének. amelyek erôs hatású neuroleptikumok. A neuroleptikumok D2-receptor affinitása szoros összefüggést mutat antipszichotikus aktivitásukkal. hogy a neuroleptikumok antipszichotikus hatásában a D3-receptorok éppúgy részt vesznek-e mint a D2-receptorok. nehéz meggyôzô elváltozásokat találni erre vonatkozóan a schizophreniás betegek dopaminerg rendszerében. A risperidon újabb antipszichotikum. Piperidin oldallánc. amely a G-proteinhez kötött receptorok jellemzôje. bár ennek oka nem ismeretes. KÉMIAI SZERKEZET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS Különbözô kémiai szerkezetû vegyületek széles skálája mutat antipszichotikus aktivitást és közös tulajdonság bennük a dopaminreceptorok gátlása. de ugyanakkor gyenge D1 receptor-antagonisták. 1. hogy a neuroleptikumok milyen mechanizmussal csökkentik a schizophreniás tünetek súlyosságát. mivel a betegek kb. de ez a hatás nem korrelál antipszichotikus aktivitásukkal. Antikolinerg hatása kifejezett és például retrográd ejaculatioval járó szexuális zavarok léphetnek fel. A clozapin különleges szer. szinte összes mellékhatással rendelkeznek. A sulpirid hatásával kapcsolatban azt vetették fel. A sulpirid nagyon specifikus D2-blokkoló. és ezáltal domináns perifériás mellékhatásai kémiai szerkezetükkel függ össze (balra). beleértve a muszkarin.és D4-receptorok is) a limbikus-agyban találhatók. A vegyület elônye. Igen erôsen szedatív hatású. hogy a vegyületek magas antikolinerg aktivitása gátolja a mozgászavarok kifejlôdését. de ezt az elônyét magasabb dózisoknál elveszti. különösképpen idôsekben. bôrkiütések. de alacsony affinitást a D2-receptorokhoz. Ez a fenntartó terápiában a hosszú hatású depóinjekciók fokozott alkalmazásához vezetett. thioridazin.mint például orthostaticus hypotensiót. mivel különösen nagy affinitást mutat a D4receptorhoz. a clozapin számos más receptort is gátol (ábra közepe). cholestaticus icterus és fényérzékenység. amely a hangulati és emocionális stabilitásért felelôs. Mivel a nucleus caudatus területén. Nemkívánt mellékhatásai közé tartoznak a túlérzékenységi reakciók. 2. A D2-szerû dopaminreceptorok (D2-. minden antipszichotikum dopaminantagonista. mivel a klinikailag hatékony dózisokban gátolja a D4-receptorokat (zömmel a limbikus területeken fordulnak elô) és viszonylag gyenge a hatása a striatalis D2-receptorokra. ezért feltételezik. A clozapint egyesek úgy tekintik. amelyek ebbe a két csoportba tartoznak. Ugyanakkor a mozgászavarok elôfordulásának gyakorisága magas. D5-altípus) elsôsorban a posztszinaptikus gátlásban játszanak szerepet. A csoport legfontosabb képviselôje a thioridazin. a betegek jól tolerálják. ezért lehetséges hogy a muszkarinreceptorok gátlása hozzájárul a clozapin atípusos hatásához. Egyelôre nem tisztázott. a betegek 1%-ban végzetes kimenetelû agranulocytosist okoz. Egy másik felvetés szerint a clozapin atípusos hatása az erôs 5-HT2-receptor-gátló tulajdonságának tulajdonítható. ahol a thioridazin alkalmazása elônyösebb. Egyéb kémiai csoportok Butirofenonok. mint a D3-receptorokon. és nem okoz kellemetlen másnapos álmosságot. mint az egyetlen igazán atipusos neuroleptikumot. mint a striatalisokhoz. risperidon. Ma még tisztázatlan. amelyet széles körben alkalmaznak mivel kicsi az extrapiramidális mellékhatásokat generáló hatása. A D1-szerû dopaminreceptorok (D1-. míg a D2-szerû csoportba a D2. mint például agranulocytosis. Az alifás oldallánccal rendelkezô fenotiazinoknak viszonylag csekély a hatékonysága és az ábrán látható. Az egyes neuroleptikumok vegetatív receptorokat gátló hatása. A flupenthixol. amelynek nincs szedatív hatása. Az atípusos antipszichotikum (clozapin. hogy az atípusos neuroleptikumok D3-dopaminreceptor affinitása viszonylag nagyobb. bár a thioridazin. hogy ezek a vegyületek ritkábban okoznak mozgászavarokat. mint a chlorpromaziné. bár éppen az atípusos vegyületek azok.és α-adrenerg-receptorokat. amelynek szintén nagy az affinitása a muszkarinreceptorokhoz. Piperazin oldallánc. A D4-receptorok a D3 típushoz hasonlóak.és 5-HT2-receptorokat. Ugyanakkor. Egy másik ok lehet.) A clozapin atípusos tulajdonságú. A neuroleptikumok hatásmechanizmusa. és nem gátolja a kolinerg. Gátolja az 5-HT2-receptorokat. (A fehérvérsejtek ellenôrzésére rendszeres vérvizsgálat szükséges. D3 és D4. ahol a D2-receptorok nagy sûrûségben találhatók. mind a posztszinaptikus gátlásban szerepet játszanak. hogy a schizophrenia valamilyen módon kapcsolatban áll a centrális dopaminerg pályák „túlmûködésével” és ebben a D2receptorok játszanak szerepet. Egyfelôl. A dopaminreceptorok mindegyike hét membránátívelô hurokkal (domain) rendelkezik. valamint hypotoniát. Elsôként a chlorpromazint alkalmazták schizophreniában. mivel a ritanserin (5-HT2-antagonista) nincs hatással a hallucinációra és a téveseszmére. és különösképpen agresszív betegek kezelésében hasznos. DOPAMINRECEPTOROK A dopaminreceptorokat korábban két típusba sorolták (D1 és D2). 3%-ában neutropeniát és kb. Ritkán. amelyek két-háromszor hatékonyabbak a D2-. Ugyanakkor. A fenotiazinokat a fenotiazingyûrû N-atomjához kapcsolódó oldallánc alapján csoportosítják. a perphenazin és a trifluoperazin. anaemia haemolytica. 3. Mivel az antikolinerg szerek meggátolják a neuroleptikumok indukálta mozgászavarokat. A D2-receptorok (és a D3. A haloperidol antikolinerg hatása gyenge. A D1-szerû csoportba tartozik a D1 és D5. bár több nemkívánatos mellékhatással rendelkezik. sulpirid) elnevezés onnan származik. és gyengébb az antikolinerg hatásuk. hogy szedése viszonylag ritkán párosul mozgászava- rokkal. Propil-amin oldallánc. A legtöbb neuroleptikum gátolja a D1-receptorokat. mint más neuroleptikumoké. D3-. és ma is széleskörben alkalmazzák. mint az újabb vegyületek. D4-altípus) mind a preszinaptikus. a nigrostriatalis pályarendszer felôl futnak be idegrostok. és amely adenil-cikláz enzim stimulációhoz (D1) vagy gátláshoz (D2) kötött. Különösen érvényes ez a butirofenonok esetében. de ezeknek a készítményeknek az alkalmazása növeli a mozgászavarok gyakoriságát. és bár meglehetôsen szedatív hatású. magas dózisban retinakárosodást okozhat. szájszárazságot okoznak. Ezek a vegyületek kevésbé szedatívak. DEPÓKÉSZÍTMÉNYEK A schizophren betegek egyre növekvô számban „térnek vissza a társadalomba”. alacsony dózisban nem okoz extrapiramidális mellékhatásokat. hogy a mesolimbikus D2-receptorokhoz nagyobb az affinitása. mivel esetenként az egyéb neuroleptikumokkal nehezen kezelhetô betegeken is hatékony.

A triciklikus szereknél a túladagolás a legveszélyesebb. de összefüggésben lehet a centralis 5-HT és/vagy adrenoceptorok ( ) érzékenységének fokozatos változásával. A depresszió oka és az antidepresszánsok hatásmechanizmusa ismeretlen. A depresszióban. az alvás és a testsúly megváltozásával társul. Az antidepresszánsok hirtelen megvonása. jobb teória mégsem lépett a helyébe. és az amin-felvételt sem gátolják (lent balra). A depresszió kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek gátolják a noradrenalin. hányást. amelyeknek széles a terápiás-indexe és a mellékhatás spektrumuk is különbözô (elsôsorban gastrointestinalis). de súlyos vagy refrakter depresszióban a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet az elektrokonvulzív terápiára (ECT) is. így a lítiumkezelésre érzékeny betegeknél alkalmazható. pánikot. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Noradrenalin és/vagy 5-HT-felvétel-gátlók TRICIKLIKUS SZEREK amitriptylin* imipramin dothiepin* lofepramin EGYÉB SZEREK venlafaxin Szelektív 5-HT-felvétel-gátlók fluoxetin fluvoxamin Kevesebb – Újrafelvétel (reuptake) Felszabadulás NA 5HT2 Legtöbb β Noradrenerg idegvégzôdés – Metabolitok – Monoaminoxidázgátlók (MAOIs) MAO-A-SZELEKTÍV REVERZÍBILIS GÁTLÓK moclobemid IRREVERZÍBILIS-GÁTLÓK phenelzin isocarboxazid + Felszabadulás α2 + A felszabadulás feedback gátlása MA Mitochondrium NA + Vesicula NA – O Patkányban a krónikus kezelés megváltoztatja a receptor érzékenységét Atípusos antidepresszánsok (nem gátolják az aminfelvételt) mianserin* trazodon* * Szedatív hatásúak Receptor szabályozás? Muszkarin α1-Adrenoreceptorok Atropinszerû hatások Néhán y Receptorblokkolás Homályos látás Szájszárazság Székrekedés Vizelési problémák Orthostaticus hypotonia Tachycardia A kedélybetegségeket a kedélyállapot zavara jellemzi. és egyik sem alkalmazható biztonsággal a depresszióban szenvedô epilepsziás betegeknél. A szelektív szerotonin-felvétel-gátlók (SSRI) újabb gyógyszerek. amelyek bizonyos ételekkel és vegyületekkel veszélyes interakcióba lépnek. Mániában és bipoláris kedélybetegségekben (ahol a mánia a depresszióval váltakozik) a kedélyállapot stabilizálására lítiumot alkalmaznak. elsôsorban kardiotoxicitása következtében. a munkaképesség. 70%-a kedvezôen reagál az antidepresszáns kezelésre. és bár öngyilkossághoz is vezethet. de a gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor veszélyes interakciók léphetnek fel. az étvágy. A lítiumsók terápiás indexe alacsony és gyakoriak a nemkívánt mellékhatások. A szélsôséges megnyilvánulások a fokozott izgalmi állapottól és túlzott jókedvtôl (mánia) a súlyos depressziós állapotokig terjedhetnek. a beteg tartósan szomorúvá és boldogtalanná válik. mint a mánia.(5-HT) felvételét (fent balra). 62 . A monoamin-elmélet azon az elképzelésen alapszik. amely a magatartás. A carbamazepin is rendelkezik kedélyállapot stabilizáló hatással. amely sokkal gyakoribb. Bár az elmélettel szemben súlyos problémák merültek fel. Ennek oka ismeretlen. hogy a jótékony hatás csak 2-3 hét után jelentkezik. kórjóslata általában kedvezô.(NA) és/vagy a szerotonin. A depresszió gyakran elôforduló kórkép. Sokkal ritkábban alkalmazott szerek a monoaminoxidáz-gátlók (MAOI) (fent jobbra). Mindegyik antidepresszáns görcsrohamokat is kiválthat. különösen a MAO-gátlóké hányingert. A monoterápiára és/vagy ECT-re rezisztens betegek esetében egyes pszichiáterek a triciklikus antidepresszánsokat MAO-gátlókkal vagy lítiummal kombinálják. Az újabban bevezetett reverzibilis MAO-A-gátlók (RIMA) (fent jobbra) azonban növelhetik az ilyen típusú szerek alkalmazását. Az antidepresszáns kezelés jellemzô sajátsága. A triciklikus szerek régóta használatosak és hatékonyságuk is bizonyított. de gyakran szedatív hatásúak és vegetatív mellékhatásaik ( ) korlátozhatják alkalmazásukat.28. Az utóbbi idôben az érdeklôdés az antidepresszáns kezelés agyi receptor-regulációra kifejtett hatása felé irányult. szorongást és motoros nyugtalanságot okozhat. Egyes „atípusos” antidepresszánsok nem MAO-gátlók. de a konvulzió is gyakori. A betegek kb. hogy a depresszió a centrális noradrenerg és/vagy szerotoninerg rendszer csökkent aktivitásából fakad.

hányás. A moclobemidet második választásként alkalmazzák a depresszióban a triciklikus szerek és az SSRI-ok után. mint a többi MAO-gátló. a MAO-gátlók pedig fokozzák ezen biogénaminok agyi koncentrációját. különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedôknél. Az SSRI-oknak nincsenek kellemetlen vegetatív mellékhatásaik. Receptor-reguláció. A mianserin agranulocitosist és aplasticus anaemiát (különösképpen idôsekben) okozhat. és ha lefekvéskor adják. akik a triciklikus szerek okozta antikolinerg hatást nem képesek tolerálni. székrekedést. A lítiumtoxicitás tünetei közé tartozik az álmosság. de mivel a mánia ellenes hatás kifejlôdéséhez napok szükségesek. fejezet). sajt. A reserpin. 63 . de azt kimutatták. ezért a szérum lítiumkoncentrációját rendszeresen ellenôrizni kell (terápiás tartomány 0.és/vagy szerotonin-koncentrációját. mivel (még nem ismert mechanizmussal) hyperpyrexiát.A depresszió monoamin-elmélete. akkor a tiramin bekerül a keringésbe és ott a szimpatikus idegvézôdésekbôl noradrenalin felszabadulást okoz (közvetett szimpatomimetikus hatás). Különösen nehéz megérteni. Szívbetegségben alkalmazásuk kontraindikált. Ez a széleskörben alkalmazott terminológia ma már megtévesztô. és a gyógyszerválasztás a leginkább elfogadható vagy kívánatos mellékhatások alapján történik. az opioid fájdalomcsillapítók és az alkohol metabolizmusát. hányás.0 mM). vizeletretenciót. homályos látást. valamint a triciklikusokat jellemzô étvágyfokozó hatásuk. de ezek a vizsgálatok nem hoztak egyértelmû eredményeket. hasmenés.és chinidinszerû hatása arrhythmiákat és hirtelen halált is okozhat.5-1. A depreszsziós betegekben feltételezett csökkent mûködésû centrális noradrenerg és szerotoninerg rendszer igazolására számtalan vizsgálatot végeztek. ATÍPUSOS ANTIDEPRESSZÁNSOK Az atípusos vegyületek alig vagy egyáltalán nem befolyásolják az amintranszportot. mivel a lítium 1 mM-nál kisebb koncentrációban gátolja a foszfatidil-inozitol (PI) anyagcserefolyamatban az inozitol-1-foszfát hidrolízisét inozitollá. ezért a kölcsönhatás okozta hatások gyorsan csökkennek. de nem befolyásolja az aminfelvételt (pl. súlyos hypertóniát okozó kölcsönhatásaik korlátozzák. hogy a humán terápiában is hasonló receptor-érzékenység változások képezik-e az antidepresszánsok hatásmechanizmusát. akiknél a szedációt mindenképpen el kell kerülni. A mianserin α2-adrenoceptor-antagonista és a központi idegrendszer noradrenerg idegvégzôdésein lévô gátló típusú α2-autoreceptorok blokkolása révén fokozhatja a szinaptikus rés NA-tartalmát. és fô mellékhatása az insomnia és hányinger. Krónikusan kezelt rágcsálókban az antidepreszszánsok fokozatosan csökkentik a centrális 5-HT2-receptorok. ephedrin. akkor hipnotikumként is hat. és csökkentik a barbiturátok. Ezzel ellentétben a triciklikus antidepresszánsok és rokon vegyületeik gátolják a NA. mind a 5-HT-felvételét gátolja. Az SSRI-ok ma általánosan elfogadott elsô választásos szerek. imipramin) és dibenzo-ciklo-heptadin (pl. Így a szedatív hatású amitriptylin és dothiepin az agitált és szorongó betegek esetén a legmegfelelôbb. amely mind a noradrenalin. Ez a membrán PIP2 kiürülését okozza (lásd 1. mianserin. Általában kevesebb vegetatív mellékhatást okoznak és mivel kevésbé kardiotoxikusak. A monoaminoxidáz-gátlók nem specifikusak. A depresszió monoamin-elméletével kapcsolatban számos probléma merült fel. 26. hasmenés és székrekedés. Használatukat nemkívánt mellékhatásaik (orthostaticus hypotensio. hogy míg a triciklikus antidepreszszánsok gyorsan gátolják a NA/5-HT-felvételt. antikolinerg hatások és májkárosodás) és szimpatomimetikus aminokkal (pl. és ezáltal csökkentheti azon transzmitterek hatását. de vannak más jellegû mellékhatásaik. amelyek közül a leggyakrabbak a hányinger. egy. anorexia. mivel számos második generációs antidepresszáns. phenelzin) irreverzibilis és nem szelektív gátlószerei és a tapasztalatok szerint az atípusos depresszió és a fóbiás szorongásos állapotok kezelésére a legalkalmasabbak. Hatásmechanizmus. de nem antidepresszáns hatású. és tiramint tartalmazó ételekkel (pl. így akut betegekben rendszerint a neuroleptikumokat részesítik elônyben. A triciklikus antidepresszánsok egyike sem rendelkezik kiemelkedô aktivitással. polydipsia és polyuria (néhány betegnél nephrogen diabetes insipidus fejlôdik ki). de újabban jelentôséget tulajdonítanak a másodlagos-messenger rendszerrel való kölcsönhatásnak. A pethidin különösen veszélyes a MAO-gátlót szedô betegeknél. és 2-3 mM-os szérumszint felett életveszélyes görcsök és coma léphet fel. amely szelektíven gátolja a MAO-A-t (lásd selegilin.és/vagy 5-HT-visszavételt. A szer jól tolerálható. hypotoniát és comát okoz. az eredeti triciklikus antidepresszánsokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal. confusio. kéztremor. alkoholos italok) fellépô. A triciklikus antidepresszánsok receptoriális hatásokban hasonlítanak a fenotiazinokra. az αadrenoceptorokat és a hisztaminreceptorokat. de nincs meg a triciklikusokat jellemzô receptor-gátló hatás. Nemkívánt mellékhatásaiban az SSRI-okra hasonlít. amelyeknél a receptor másodlagos-messenger rendszere az inozitol-trifoszfát/diacil-glicerol (IP3/DG) átalakulás. vagy azoknál. amint a szer adását megszüntetjük. amely gyakran fordul elô köhögés elleni készítményekben és decongestivumokban). AMIN-FELVÉTEL-GÁTLÓ VEGYÜLETEK A „triciklikus antidepresszáns” elnevezés eredetileg a dibenz-azepin (pl. amely kiüríti az agyban a noradrenalin. gyakran okoz depressziót. Különösképpen azért. ataxia. A lítium a bélbôl gyorsan felszívódik. míg a cocain gátolja ugyan a fevételt. továbbá azoknál. addig többhetes kezelés szükséges az antidepresszáns hatás kifejlôdéséhez. Úgyszintén. Ezek a hatások gyakran okoznak szájszárazságot. Mindkét hatás növeli a szinaptikus résben a NA. Túldozírozás esetén. MONOAMINOXIDÁZ-GÁTLÓK (MAOI) Az régebbi MAO-gátlók (pl. de mivel reverzíbilis gátlószer. valamint a β1. fejezet). hypothyroidismus és súlynövekedés. vadhús. hogy a krónikus antidepresszáns kezelés hatására a clonidin (α2-adrenoceptor-agonista) érzékenység csökkent. kettô vagy négy gyûrûbôl áll. LÍTIUM A lítiumot a maniás/depressziós betegségek megelôzésére alkalmazzák. szédülés. túladagolásuk is kevésbé veszélyes. a triciklikus antidepresszánsok kolinerg. tachycardiát és orthostaticus hypotoniát.és szerotonin-raktárakat. trazodon). Az acut mania kezelésére is adják. A mianserin és a trazodon szedatív antidepresszánsok. és azokhoz hasonlóan gátolják a kolinerg muszkarinreceptorokat.és α2-adrenoceptorok érzékenységét (alulszabályozás). néhány vegyület antidepresszáns hatású. A lítiumot. A lítium hatásmechanizmusa ismeretlen. A moclobemid ugyanazokkal a gyógyszerekkel lép kölcsönhatásba. amitriptylin) szerkezetû gyûrûs vegyületekre vonatkozott. Nemkívánatos mellékhatásai hányinger. Nem tisztázott. Az elfogyasztott tiramint normális esetben a MAO metabolizálja a bélfalban és a májban. A venlafaxin olyan új szer. A moclobemid reverzibilis gátlószer. de ha az enzim gátolt. mint antidepreszszánst a triciklikus szerekkel együtt alkalmazzák a nehezen gyógyítható betegeknél. Terápiás szélessége kicsi.

fejezet).29. a transcutan idegstimuláció okozta analgesia és a placebo hatások naloxonnal esetenként parciálisan gátolhatók. bár néhány primer afferens idegrostról úgy tartják. de az opioid peptidek hatása a specifikus opioid receptorokon keresztül mediálódik. ennek ellenére a morfin dózisnövelése a terminális állapotú betegekben sem automatikus. amelyek az endogén opioid peptidek hatását utánozva az opioid receptorok (rendszerint µ-receptorok) tartós aktiválódását hozzák létre. mind az agytörzsben. Az opioidok gyakran okoznak hányingert. Ennek a dózismegszorításnak köszönhetôen az ilyen vegyületek a gyakorlatban sokkal kisebb valószínûséggel okoznak légzésdepressziót és dependenciát. mint például a codein. Az opioid analgetikumok folyamatos alkalmazása toleranciát és dependenciát eredményez a betegeken. A különbözô gátló mechanizmusok normális szabályozása nem ismert. ott többnyire az egyre erôsödô fájdalom és nem a tolerancia miatt kerül rá sor. légzésdepressziót. amelyek opioid peptideket (pl. eufóriát és szedációt okoz. Ide tartoznak a lokális interneuronok. Hasonlóképpen. Sajnos. székrekedést okoznak. A hátsó szarvban lévô szabályozó neuronok ( ) a fájdalomérzést az agytörzsi neuronokon keresztül a szenzoros kéreghez továbbítják. P-anyag. a morfinnál kevésbé hatékony és nem adható equianalgesiás dózisban a nemkívánt mellékhatások megjelenése miatt. klinikai vonatkozásokban a dependencia nem számottevô. és a leszálló noradrenerg és szerotoninerg idegrostok. kalcitonin-génnel kapcsolatos peptidek) (ábra alsó része. és ez az endogén opioid peptidek szerepére utal. met-enkefalin) szabadítanak fel. Ez analgesiát. A hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitása számos gátló anyaggal modulálható. ahol szintén találhatók opioid peptidek és receptorok. . Ezek a készítmények az enyhe és közepes erôsségû fájdalmakban alkalmazhatók hasznosan. A naloxon az opioid receptorok specifikus antagonistája és a morfinszerû vegyületek okozta légzésdepressziót képes felfüggeszteni. ezért opioid kezelésben rendszerint kiegészítô hashajtó alkalmazása szükséges (13. satírozott terület). az opioid analgetikumok alkalmazásában való túlságos óvatosság gyakran indokolatlanul eredményez a betegeken nem kielégítô fájdalomcsillapítást. Az elektroakupunkturás analgesia. és ahol indokolt. Az opioid analgetikumok (jobbra) olyan vegyületek. A felszálló fájdalomérzô pályákban mûködô transzmitterekrôl egyelôre keveset tudunk. amelyek az agytörzsbôl indulnak (fent balra). Opioid analgetikumok Endogén peptidek endorfinok dinorfinok enkefalinok + OPIOIDOK Opioid analgetikumok ERÔS HATÁSÚAK morfin diamorfin (heroin) phenazocin levorphanol methadon pethidin buprenophin* nalbuphin KÖZEPES/GYENGE HATÁSÚAK meptazinol pentazocin dihydrocodein codein dextropropoxyphen * Parciális agonista Kevert agonista/antagonista Periaquiductalis szürkeállomány Opioid receptorok Nucleus raphe magnus Híd / középagy + + Enkefalinerg neuron Locus coeruleus Szerotonin (5-HT) Noradrenalin – – – – + P-anyag Glutaminsav Opioidreceptor Primer afferens neuron Szabályozó neuron Gerincvelô hátsó szarva C-polimodális Aδ mechanikus fájdalomérzô receptor Válasz a káros stimulusra Elsôsorban az agytörzs központi szürkeállományában levô neuronokat szabályozza A fájdalomreceptorok erôs ingerlése a gerincvelô hátsó szarvának lamina-I és -II részében szinapszist alkotó primer afferens idegrostokban kisülést vált ki. mind a gerincvelôben felszabadult opioid peptidek képesek csökkenteni a hátsó szarv szabályozó neuronjainak aktivitását és analgesiát okoznak. hányást és antiemetikumok együttadására is szük64 ség lehet. Néhány analgetikum. Dependencia esetén az elvonási tünetet is képes eliminálni. hogy peptideket szabadít fel (pl. és önmagukat aktiválják az opioid peptidekkel. Így. A bél plexusaira kifejtett hatásuk miatt.

amely felelôs a kodein analgesiás hatásáért. de ellentétben a µ-receptor agonistákkal (pl. A vegyület kb. Kevésbé valószinû. Tartós alkalmazás során az opioid analgetikumok számos hatásához tolerancia (azaz. Hatástartama a morfinénál sokkal hosszabb. A κ. míg hányingert és hányást kevésbé okoz. A µ. Ez részben annak köszönhetô. Dependencia. dinorfin-A). de kevés az arra vonatkozó bizonyíték. vagy légzésdepressziót okozhat. A buprenorphin parciális µ-receptor agonista. A codeint köhögéscsillapító és hasmenésgátló szerként alkalmazzák. amely κ-agonista és µ-antagonista. A pentazocin orálisan elônytelenül gyenge analgetikum. epegörcs és az Oddi-sphincter összehúzódása is felléphet. hogy dependenciát okoz. a III. mint az NSAID-ok magukban. convulsiók). Orálisan a heroin vagy morfin hozzászokottak fenntartó kezelésére használják. Magasabb dózisokban dysphoriát vált ki. szedácio) korlátozzák a lehetséges dózis olyan szintre emelését. szedácio. Equianalgesiás dózisban azonos mértékben okoz légzésdepressziót. mind az agyban. amely excitátoros hatású (dilatált pupilla. így hatása gyorsan kialakul és ez alkalmassá teszi szülési fájdalmak enyhítésére. míg a µ-receptorokon antagonistaként hat. míg a dinorfinok a κ-receptorokra szelektívek. de equianalgesiás dózisban hatása hasonló. a gyógyszerfüggôk számára kevésbé vonzóak. A morfin a májban glükoronsavval konjugálódva inaktív morfin-3-glükoroniddá és morfin-6-glükoroniddá metabolizálódik. de rövidebb ideig hat. mind a szervezet egyéb részein ma még tisztázatlan. pentazocin) a σ-receptoron hatva stimuláns és pszichostimuláns hatást vált ki. diacetil-morfin) a morfinnál kétszer hatékonyabb. rosszul lokalizálható (visceralis) fájdalmak kezelésére alkalmazzák. amelyek eufóriát okoznak a κ-agonisták (pl. hogy gyakran hallucinációkat. (szemmozgató) agyideg stimulálása révén miosis (kivéve a pethidint. co-proxamol). Az opioid peptidek a központi idegrendszer és a bél szinapszisaiban gátló hatást fejtenek ki. A morfinnál erôsebben euforizál. három csoportjuk ismert és ezeket különbözô gének kódolják. Ugyanakkor. A diamorphin (heroin. fejezet) csökkenthetôk. Az opioid receptorok megtalálhatók a központ idegrendszer egész területén és három csoportra oszthatók. A nalbuphin. hyperpyrexiát és konvulziót. mind pszichikai dependencia fejlôdik ki. csökkent válaszkészség) alakul ki. a vasomotorközpont gátlása (orthostaticus hypotoniát okoznak). Ezek a vegyületek dependenciát okozhatnak és abususra. de az opioid receptorokhoz az affinitása nagyon csekély. nalbuphin) disfóriát hoznak létre. Perifériás hatásaik következtében székrekedés. A három prekurzor molekulából származó peptidek mindegyike a központi idegrendszerben eltérô anatómiai megoszlást mutat és a különféle opioid receptorokhoz eltérô az affinitásuk. de ez nem korrelál opioid aktivitásukkal. A methadon orálisan jól szívódik fel és a hatástartama hosszú. Igen erôsen lipidoldékony és sublingualis adás mellett hatékony analgetikum. hogy az ilyen kombinációk hatékonyabbak.) Mivel ezek a hatások nem gátolhatók naloxonnal. rémálmokat és gondolkodászavarokat idéz elô a σ-receptorok aktivációja révén. ugyanakkor gyenge köhögéscsillapító és kevésbé okoz székrekedést. Az opioid peptidek nagy prekurzor molekulákból képzôdnek. mivel nem váltanak ki kellemes „izgalmi állapotot”. mint pl. ERÔS HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK Ezeket a vegyületeket elsôsorban a tompa.és δ-receptorok aktiválása a K+-csatornákat G-proteinen keresztül aktiválva hyperpolarizálja a neuronokat. amelyek hatása naloxonnal antagonizálható. (A fenciklidin. A morfint parenteralisan széles körben alkalmazzák erôs fájdalmak enyhítésére. A codein (metil-morfin) orálisan jól szívódik fel. GYENGE HATÁSÚ OPIOID ANALGETIKUMOK A gyenge hatású analgetikumokat az „enyhe-közepes erôsségû” fájdalmakban alkalmazzák. A proenkefalinból képzôdik a leu-enkefalin és a met-enkefalin. A szomatikus fájdalmak élesen jelentkeznek és gyenge opioid analgetikumokkal. A morfin és a többi opioid analgetikum számos centrális hatással rendelkezik. A pethidin a MAO gátlókkal (28. amely gyenge atropinszerû hatással rendelkezik). A morfin okozhat hisztamin-felszabadulást. de gyorsan 6-acetil-morfinná (ami aktív) és sokkal lassabban morfinná metabolizálódik.és σ-receptorokon agonistaként. amennyiben elôfordul. A κ-receptorok aktiválása a membrán Ca2+-csatornáit gátolja. bár tartós hányást okozhat. Az enkefalinok a δ-receptorokra. visszaélésre lehetnek alkalmasak. 10%-a a májban morfinná demetilálódik. mint a morfin. mivel a dextropropoxifen légzésdepressziót és akut szívelégtelenséget okoz. és a kezelés hirtelen felfüggesztése elvonási tüneteket okoz (31. hogy olyan vegyületek. A miosishoz és a székrekedéshez kevéssé fejlôdik ki tolerancia. A µ-receptorok legnagyobb koncentrációban a fájdalomérzésért felelôs agyterületeken helyezkednek el és a legtöbb opioid analgetikum ezzel a receptor altípussal lép kölcsönhatásba és hozza létre az analgesiát. beleértve az adrenokortikotrophormon (ACTH). fejezet). míg orálisan a terminális állapotú beteg kezelésének eszköze. amely az N-terminálison leu-enkefalint tartalmaz (pl. A dextropropoxifen hatékonysága a codeinének kb. fejezet). míg a paracetamol hepatotoxikus. fele. amelynek eredménye vasodilatatio és viszketés. székrekedést és hypotoniát. a σreceptorok nem opioid receptorok. valamint hányinger és hányás a kemoreceptor triggerzóna stimulálásának köszönhetôen. A pro-opiomelanokortinból (POMC) keletkezik az opioid peptid β-endorfin és számos egyéb nem-opioid peptid.Az opioidokat úgy definiálják. míg viszonylag kevésbé okoz hányingert. Néhány opioid analgetikum (pl. A dextropropoxifent gyakran adják együtt fix kombinációként acetil-szalicilsavval vagy paracetamolal (pl. pentazocin. A κ-receptorok aktivációja szintén analgesiát hoz létre. A pethidin a májban metabolizálódik és nagy dózisoknál norpethidin akkumulálódhat. E peptidek pontos funkciója. fejezet) veszélyes interakcióba lép és delíriumot. ezekhez a receptorokhoz kötôdik. A prodinorfinból számos olyan opioid peptid képzôdik. vagy nemszteroid gyulladáscsökkentôkkel (NSAID) (32. A pethidin hatása hasonló a morfinhoz. A légzésdepresszió. de parenterálisan adva hatékonysága a morfin és a codein közé esik. Az opioid analgetikumokhoz fokozatosan mind fizikai. analgesia. Rendelkeznek köhögéscsillapító hatással is. mivel a buprenorphin igen lassan disszociál a receptorokról. amely pszichostimuláns. amely a morfinnál is hatékonyabb analgetikum. A paracetamollal való kombináció túladagolásban veszélyes. akikben meggátolja az intravénás szerek okozta fülzúgást (lásd még 31. 65 . amely kevésbé okoz analgesiát. a morfinnal equipotens módon hoz létre analgesiát és légzésdepressziót. hányás. eufória. Mellékhatásai (székrekedés. légzésdepresszió. A pethidin a morfinnál erôsebben lipidoldékony. naloxonnal nehezen fordítható meg. különösen ha intrathecalisan adják. morfin).

Az antikolinerg-szerek vagy az antihisztaminok (jobbra). H.és szédülés ellenes szerek) Hánytató hatású szerek a keringésben pl. az antiemetikumokat jóval a hányást kiváltó ingert megelôzôen kell adni. de perifériás hatásuk is fontos lehet. tengeribetegség). hatásosak lehetnek. ezért egyre szélesebb körûen alkalmazzák ôket a rák kemoterápia és az általános érzéstelenítés okozta hányinger és hányás kivédésére vagy csökkentésére. opioidok. opioidok. a provokatív mozgásokat (pl. amely megmagyarázza. 66 . mivel az késleltetheti a betegség alapjául szolgáló ok meghatározását. Az utóbbi idôben. Éppen ezért. Másrészrôl. Antiemetikumok (hányás. A hányást a medullában levô (felsô ábrarész) hányás központ ( ) szabályozza. ondansetron. toxinok. apomorphin Dopaminantagonisták prochlorperazin metoclopramid domperidon – + CTZ (D2. amelyek közvetlenül a hányásközpontra hatnak. digoxin). ezért a keringô toxinok vagy gyógyszer molekulák stimulálhatják. hogy a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott szerek miért okoznak hányingert és hányást. A dopamin és 5-HT3 antagonisták hatástalanok a tengeribetegség okozta hányinger és hányás csökkentésében. és mivel kevesebb nemkívánt mellékhatással rendelkeznek. A CTZ nagyszámú dopamin (D2) receptort tartalmaz. A hányásközpont ingerlése jelentôs mértékben az area postrema területén lévô kemoszenzitív triggerzónától (CTZ) ( ) származik. A vestibularis megbetegedéssel párosuló szédülés és hányás kezelésére az antihisztaminok (pl. A gyomorban levô érzôrostok ingerlése irritáló szerekkel (pl. Mivel a CTZ-t nem védi a vér–agy gát (az része a circumventricularis rendszernek). 5HT3 receptorok) Antikolinerg szerek hyoscin Hányás központ (M. balra lent) találták hatékony antiemetikumoknak. számos citotoxikus daganatellenes szer) okozta hányinger és hányás csökkentésére alkalmazzák. a fenotiazidok vagy a betahisztin alkalmasak. promazin. bakteriális toxinok) „reflexes” hányingert és hányást okoznak. Egyelôre tisztázatlan. a vestibularis betegséget. beleértve a gyógyszereket (pl. Számos citotoxikus szer (és a röntgensugárzás is) 5-HT-t szabadít fel a bél enterokromaffin sejtjeibôl ( ) és ez aktiválja az 5-HT3 receptorokat a vagus érzô rostjaiban ( ) (alsó ábrarész). cinnarizin). anaestetikumok. A hányást sokkal egyszerûbb kivédeni. ha lehetséges. Az antiemetikumokat nem szabad a diagnózis elôtt adni. Az 5-HT3 receptorok nagy számban fordulnak elô a CTZ-ban. hogy az 5-HT3 antagonisták hogyan fejtik ki antiemetikus hatásukat. a dopamin receptor antagonisták antiemetikus hatásúak (fent balra) és az emetogén szerek (pl. ipecacuanha. mint megállítani amikor már elkezdôdött. az 5-HT3 antagonistákat (pl. citotoxikus szerek. a migrént és a terhességet. ipecacuanha 5HT – Émelygést és hányást számtalan tényezô okozhat. bár gyakoriak a mellékhatások. receptorok) Antihisztaminok cinnarizin promethazin cyclizin X 5HT3antagonisták ondansetron granisetron X Irritáló szerek pl.30.

mint antiemetikumokat. süketséggel társulnak és gyakran fülzúgás is elôfordul. Bármely patológiás folyamat. de végsô soron hányásban vagy öklendezésben csúcsosodnak ki. A cinnarizin antihisztamin hatású szer. mint a chlorpromazin. A tengeribetegség igen gyakori jelenség és magába foglalja a hajón. segíthetnek a problémán. az oesophagus és a gyomor sphincter elernyed és végül az abdominalis izmok összehúzódnak kilövellve a gyomortartalmat. A szédülés heves rohamai hányingerrel. mint pl. Ilyenkor a reverz perisztaltika a bél felsô szakaszának tartalmát a gyomorba juttatja. A legjelentôsebb tünet a vertigo (szédülés). a CTZ D2 és 5-HT3 receptorokban gazdag.A hányásközpont a medulla laterális reticularis formációjában található a nucleus olivari szintjén. de a beleken prokinetikus hatást is mutat és fokozza számos gyógyszer felszívódását (13. A labirintus megbetegedésben alkalmazott antiemetikumok közé tartoznak az antihisztaminok (cinnarizin. szédülést eredményez (bármi. levegôben stb. A vestibularis/vizuális konfliktust mérséklô technikák. A hyoscin az egyik leghatékonyabb szer a tengeribetegség csökkentésére. hogy az erôsen hánytató citotoxikus szerek okozta súlyos hányás jobban ellenôrizhetô az intravénás antiemetikus szerek kombinációjából. de a hajókabinban hasznosabb az egyik szem becsukása. Korlátozott bizonyíték szól a promethazin biztonságos alkalmazása mellett. A betegséget sápadtság. Ugyanakkor. amikor a beteg látja vagy szagolja a citosztatikus szereket. 67 . Nem ismeretes. Például. Ez a terület elsôsorban a kellemetlen szaggal és látvánnyal összefüggô hányásért felelôs. Limbikus agy. amely a forgómozgás téves érzékelése. prochlorperazin). mint antiemetikumot. hideg verejték. metoclopramid és dexamethason. Ezen szerek emetikus hatásában úgy tûnik a CTZ játszik szerepet és a dopamin antagonistákat gyakran alkalmazzák. A fenotiazin prochlorperazint széles körben alkalmazták. A domperidon hasonló a metoclopramidhoz. A fül labirintusa folyamatosan ingereket küld az agytörzs felé. vagy extrapiramidális tüneteket. Hatékonysága a hyoscinhez hasonló. hajóút) egyre fokozódó védekezô alkalmazkodást eredményez és 4 nap elteltével az emberek többsége tünetmentessé válik. 3. A tünetek viszonylag fokozatosan alakulnak ki. az ondansetronnál. Ide a következô helyekrôl futnak be afferensek: 1. de kevesebb mellékhatást okoz. a fejben lévô könnyûségtôl az állás vagy járás képtelenségig). Ez egy muszkarin-recepotor antagonista. A gyógyszer okozta hányás. A vestibularis. kerülni kell a fejmozgatást. Felelôs azoknak a komplex eseményeknek a szabályozásért. 5. szájszárazságot és homályos látást. Nucleus solitarius. Gyakran vírusfertôzésnek vagy vírusfertôzés utáni tünetnek tekintik. amelyet hosszú átmeneti javulás követ. A glottis zár. ugyanakkor constipatiót vagy fejfájást okoznak. mivel az feltételezik róla hogy csökkenti az endolymphás nyomást. Az ondansetron és dexamethason kombinációja kivédi a cisplatin okozta hányást a legtöbb betegben. hányással. Keveset tudunk a tengeribetegség neuronális mechanizmusairól. Az 5-HT3 antagonistáknál. Klinikai vizsgálatokban igazolták. Vestibularis rendszer. Ez elôny lehet pl. A vestibularis apparátusból a hányásközpontba történô neurotranszmisszióban kolinerg és hisztaminerg szinapszisok játszanak szerepet. az ellentétes szenzoros információkra (azaz a szembôl és a vestibularis rendszerbôl érkezô eltérô jelzésekre) adott válasz. Az antiemetikumokat csak makacs hányás esetén szabad alkalmazni a foetusra való lehetséges (de nem meghatározott) rizikó következtében. A tengeribetegségrôl azt tartják. A betahistint specifikusan a Menière-kórban alkalmazzák. 27. melyet gyakran a rossz közérzet átmeneti enyhülése követ. de súlyos dystoniás panaszokat okozhat (mint az összes típusos antipszichotikum. szimpatikus hiperaktivitással. hogy az. Az akut labyrinthitis sokszor hirtelen jelentkezik mint szédülés. A hányással kapcsolatos idegpályák neurotranszmitterei egyenlôre nem teljesen ismertek. A folyamatos provokatív mozgás (pl. ahol a fájdalomcsillapító felszívódása fokozott. de egyesek. cyclizin) és fenotiazinok (promazin. amely akkor fordulhat elô. hányinger és hányás jellemzi. de nem jut át a vér–agygáton és ritkán okoz szedációt. de súlyos dystoniás reakciók fordulhatnak elô (nagyobb gyakorisággal a fiatal és nôstény állatokban). kapott rosszulléteket. Vestibularis betegség. A hányásközpont a nervus vagus. Terhesség. amely gyakran okoz álmosságot. hiányzanak a dopamin antagonisták nemkívánt mellékhatásai. hányingerrel és hányással párosul. A metoclopramid D2 antagonista. Kevésbé szedatív. Kemoszenzitív triggerzóna. súlyos hányást okoz a legtöbb betegnél. amely megváltoztatja ennek a tónusnak az egyensúlyát. A corticalis afferensek szintén szerepet játszanak a kondicionált hányásreflexben. a légzés visszatartott. A nemkívánt reakciók rendszerint enyhék. fejezet). 2. fejezet). pl. Gerincvelô (spinoreticularis idegek). amelyet ujjunk szánkba történô nyúlásával váltunk ki). 4. amelyeket kaphattak. hányingerrel és hányással. de labyrinthectomiát vagy a vestibularis cerebellum eltávolítását követôen nem alakul ki. hogy a dexamethason miért antiemetikus hatású. Ez biztosítja az ívet a gag-reflex számára (az a reflex. mint pl. amelynek a hányás az alapja. és hajó fedélzetén a horizontra kell fixálni.és tengeribetegség okozta hányinger és hányás kialakulásában játszik szerepet. valamint az abdominalis izmok gerincvelôi motoros neuronjai fele kapcsol át. a cisplatin. A citotoxikus szerek emetikus potenciálja változó. A Menière-kór a hártyás labirintusba kialakult fokozott nyomástól ered. A rohamok között a süketség és fülzúgás megmarad és fokozatosan rosszabbodik. migrénben. Két órával a provokatív mozgást megelôzôen kell bevenni.

alkohol) fokozza a dopamin-felszabadulást a nucleus accumbensben és/vagy a frontalis cortexben. bár túlzott használatuk tekintélyes mértékû morbiditásért és mortalitásért felelôs. hogy a gyógyszer eredeti hatása csak dózisának folyamatos emelésével 68 érhetô el. állatkísérletes vizsgálatok bizonyítják. az ópium alkoholos oldatát (ópiumtinktura) igen népszerû. Ugyanakkor.). egyike a legbonyolultabb és legváltozóbb kölcsönhatásoknak. A gyógyszerdependencia és tolerancia alapjául szolgáló mechanizmusok kevéssé közismertek. idô elôtti halálesetek közül ez a leggyakoribb kiváltó ok. Ezek közé tartozik a Ca2+-csatornák fokozott mûködése (fent balra). A gyors felszívódás (pl. intravénás injekció. amely a gyógyszer krónikus adásakor jelentkezhet. hogy elkerülje az elvonási tünetekkel járó kellemetlen érzéseket . szippantása) fokozza a dependenciakészséget. nikotin. vagy más egyének fizikai és szellemi egészségét. A társadalom ma csak az alkoholt és a nikotint (dohány) fogadja el mint legális pszichoaktív vegyületeket. kimutatták hogy számos dependenciát okozó vegyület (pl. hogy gátolják a dopaminerg neuronok GABA-erg bemenetét. amely az agy diszkrét területein képes a transzmitter-felszabadulást mérni. A humán gyógyszerdependenciában hasonló jutalmazó rendszer játszhat szerepet. psychostimulánsok. A tolerancia jellemzôje. vagy amelynek használata illegális. amphetamin) megvonása depressziót. valamint a prefrontalis cortex felé átkapcsoló dopaminerg pálya. stimulánsok). a transzmitterraktárak kiürülése (fent jobbra). amphetamin. septicaemia stb. ha az egyén kényszert érez a gyógyszer bevételére annak pszichikai hatásai miatt. vagy idônként azért. Egyes vegyületek (pl. a receptorok alulszabályozottsága (down-regulation) (középen jobbra). Gyógyszervisszaélés és gyógyszerdependencia Általános depresszánsok alkohol barbiturátok chloralhydrat chlormethiazol benzodiazepinek Opioidok heroin (diamorfin) morfin pethidin egyebek Nô az endogén inverz agonista szint? Receptor G Fokozzák az adenil-cikláz aktivitását Enzim Idegvégzôdés Ca2+ Kiürítik a felszabadítható transzmittereket Stimulánsok cocain amphetamin dexamphetamin methylendioxymethamphetamin (’ecstasy’) Hallucinogének LSD psilocin mescalin dimethyltryptamin (DMT) Egyéb szerek Ca2+-csatornák Transzmitter Alulregulálják az 5HT2 receptorokat másodlagos messenger nicotin cannabis A központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez való viszonyunk. benzodiazepinek. hogy a gyógyszervisszaélés dependenciát eredményez. Az intravénás injekció fokozott fertôzésveszélyt jelent (szerzett immunhiányos kórkép (AIDS). a krónikus gyógyszerszedés az agyban a homeostasis fenntartásához szükséges adaptív változásokat vált ki. A gyógyszerdependenciában szerepet játszó agyi pályák nem ismeretesek. valamint a sokkal nyilvánvalóbb tiltott gyógyszerek használata. amelyet a társadalom megítélése is befolyásol. míg az opioidok úgy fokozzák a dopamin-felszabadulást. a másodlagos-messenger szintek változása (lent balra) és inverz agonisták szintézise (középen balra). Az elkerülhetô. barbiturátok) megvonása görcsöket eredményezhet. Mikrodialízis technikával. kokain) az idegvégzôdésekre hatnak. A gyógyszervisszaélés (abúzus) elnevezést minden olyan gyógyszer szedése esetén alkalmazzák. az adagolás és maga az egyén. A gyógyszer megvonása a centrális ingerelhetôségben ellentett hatás eredményez. A tolerancia részben a gyógyszer fokozott metabolizmusának köszönhetô (farmakokinetikai tolerancia). Krónikus gyógyszerszedés után számos neuroadaptív változást írtak le az agyban. Napjainkban például az opioidok tiltott használata sokkal nagyobb gond. opioidok. . amely károsítja. kokain vagy heroin szívása. de túlnyomórészt az agy neuroadaptív változásai felelôsek érte. A dohányzás az Egyesült-Királyságban messze a leggyakoribb dependencia és évente 100 000 halálesetért tehetô felelôssé Angliában. számos tényezôtôl függ. Így gyógyszervisszaélésnek minôsül az alkohol és nikotin használata. hogy az egyik fontos pályarendszer a ventralis tegmentalis területrôl kiinduló és a nucleus accumbens. míg a stimulánsok (pl. amikor a laudanumot. Általánosságban. Állatokat kokain vagy opioidok nucleus accumbensbe történô önadagolására megtanítva a kiváltott „öröm” érzése a szer önadagolását tovább erôsíti. A gyógyszerdependencia gyakran toleranciával társul. vagy veszélyezteti az egyén. alkohol. mint a tizenkilencedik században. Így a depresszánsok (pl. mint például a gyógyszer fajtája. és azonnal hozzáférhetô háziszerként alkalmazták. hepatitis. amelyek a gyógyszer hatásának megakadályozására irányulnak.31. Annak valószínûsége. a káros túlgyógyszerelés (pl. a beadás módja. A gyógyszerdependencia elnevezést abban az esetben használják.

mind hallucinogén tulajdonsággal rendelkezik. Hasonló „roham” váltható ki intravénás amphetaminnal. de a hányinger és hányás nem ezek közé tartozik. koncentrálási nehézség és gyakran súlygyarapodás. A preszinaptikus Ca2+-csatornák száma növekedhet. A dohány (nikotin) igen erôsen addiktív szer. a hallucinogének esetében nem fordul elô fizikai dependencia és nincsenek elvonási tünetek sem. Az alkohol (és barbiturát)-megvonásban a konvulzió elkerülésére chlormethiazol. rövid de ellenállhatatlan eufóriaérzést („rohamot”) hoz létre. A dohány megvonása a következô (2-3 hétig tartó) tüneteket válthatja ki. és a kokainisták nem képesek a két hatást egymástól megkülönböztetni. 69 . így az alkohol megvonásakor a transzmitter-felszabadulás abnormálisan magas és ez lehet felelôs a megvonási tünetekért. és hatása igen hasonló az amphetaminhoz. ennek következtében a tüdôn keresztül gyorsan felszívódik és gyors. A nikotin fokozza az éberséget. mint az összes többi szer (az alkoholt is beleértve). hypertonia. Az opioid dependencia és tolerancia alapját képezô mechanizmusok nem ismertek. és az opioidok hirtelen elvonása a szer utáni éhséget. 14 800 beteget utalnak a kórházak pszichiátriai osztályaira alkohol dependencia és pszichózis folytán. Az MDMA-t széles körben használják. tachycardia) rendelkeznek. Az LSD-vel és a hozzá hasonló vegyületekkel szemben tolerancia alakul ki.és noradrenalin-felszabadulást hoznak létre. Az ismételt adás az akut schizophreniás rohamra emlékeztetô állapotot hozhat létre. A clonidin ugyancsak segíthet. feltehetôleg az ezeken a sejteken lévô gátló 5-HT2-autoreceptorok stimulálásával. rágógumi. Esetenként az LSD nemkívánt hatásokat is kivált. még myocardialis infarctust követôen is visszaszokást eredményez. amely kivédi az opioidok eufóriás hatását és a korábban addikcióban szenvedô betegeknek azzal az elgondolással adják. amely az 5-HT2-receptorok alulszabályozottságával áll összefüggésben. amely bizonyos értelemben hasonlít az LSD „bad trip”-jéhez. valamint 7-10 napig tartó ásítozást. az agykárosodás és a cirrhosishoz vezetô májbetegségek szintén gyakoriak. ugyanakkor gyakran okoznak dependenciát. hogy megelôzi a relapsus kialakulását. A naltrexon orálisan aktív opioid antagonista. relaxaciót és kellemes közérzetet okoz. Eufóriát. míg a másodlagos-messengerek változása fontos lehet. A krónikus és nagymértékû alkohol fogyasztás fizikai dependenciához vezet. hányást és hasmenést. a locus coeruleusban a µ-receptor-aktiválás gátolja az adenil-cikláz aktivitást. A dohány toxicitása a füstjében lévô számos kémiai anyagnak köszönhetô. amelyben az egyén agitálttá. pl. A krónikus kezelés nem befolyásolja az opioid receptorokat. bôr tapasz) alkalmazásával. Az amfetaminszerû vegyületek az idegvégzôdésekben dopamin. mint például a methadoné. ingerlékenységet. A heroinistákban a tolerancia gyorsan fejlôdik ki. mind depresszáns hatású. mint „felfrissítô” szert. Nem elhanyagolható az alkoholhoz kifejlôdô tolerancia. bár végül is gyenge fokú dependencia elôfordulhat. A clonidin az elvonási tünetek egy részét képes elnyomni. úgymint pánik. Általános depresszáns hatású vegyületek A barbiturátok nagyfokú dependencia-készséggel rendelkeznek és megvonásuk epilepsiás rohamokat vagy delirium tremenshez hasonló állapotot hoz létre. anorexiát. A nikotin bizonyos hatásaihoz tolerancia alakul ki. úgymint tüdôrák. mint az opioidok standard nem-szubsztituált detoxifikációs módszere. fokozott munkaképesség és kellemes közérzet érzetét keltik és növelik a fizikai teljesítôképességet. és insomniát okoznak. Opioidok A diamorphinnal (heroin) és más opioidokkal igen nagy a gyógyszervisszaélés és a dependenciakészség. Az alkohol az általános érzéstelenítôkhöz hasonló hatásokat vált ki. Emberben a fizikai megvonási tünetek a „másnaposságtól” az epilepsiás rohamokig és a „delirium tremens” állapotáig terjednek. A gátló hatású opioidok megvonása fokozott cAMP-termelést eredményez. Ugyanakkor.Centrális stimulánsok Az amfetaminszerû vegyületeket orális adás után csökkentik az étvágyat. mivel intravénás adás esetén nagyfokú eufória alakul ki. Elhízás esetén nem szabad ôket étvágycsökkentôként adni. vagy benzodiazepin adására lehet szükség. A cannabis akut pszichotoxikus hatást okozhat. ingerlékenység. és ez utóbbi hatás feltehetôleg 5-HT felszabadulás eredménye. mind hallucinogén. amely hozzájárulhat a neuronális ingerelhetôség fokozásával járó „rebound“ (visszahatás. A kokain sósavas sóját rendszerint az orrba szippantják fel. Ugyanakkor perifériás szimpatomimetikus hatással (pl. csökkenti az ingerelhetôséget és a vázizmok tónusát (mivel stimulálja a Renshaw-sejteket). míg a szabad bázis („crack”). A cannabis. különösen a hányingert. A terhesség alatti dohányzás szignifikánsan csökkenti a magzat születési súlyát és fokozza a perinatalis mortalitást. bár pszichiátriai betegségeket válthat ki és idônként a súlyos akut hyperthermiás reakciók halálhoz vezetnek. A kokain gátolja a dopaminfelvételt az idegvégzôdésekbe. „ecstasy”) olyan amphetamin származék. A lofexidin (clonidin analóg) helyettesíti a clonidint. mivel a vegyület gátolja az 5-HT-t tartalmazó neuronok kisüléseit a raphe nucleusokban. amelyek némelyike ismert karcinogén. izzadást. tartósabb. nikotinéhség. bár a magatartásra gyakorolt hatásaik zömmel a dopamin-felszabadulással függnek össze. és az Egyesült Királyságban egymagában több egészségkárosodásért felelôs. Rendszerint a „bad trip” lassan elmúlik. A tartós hatású szerek elvonása. Sajnos a nikotinéhség a dohányzásról leszokni kívánó emberek legtöbbjénél. A cannabishoz való addictio nem veszélyes. A cannabis fô aktív összetevôje a ∆’tetrahidro-cannabinol (THC). bár a kiváltó mechanizmus kevéssé ismert. A methylendioxymethamphetamin (MDMA. mivel sokkal kisebb a valószínûsége hogy hypotóniát és szedációt okoz. libabôrt. orrspray. hányingert és hányást eredményez. visszacsapás) jelenséghez. konfúzzá válhat és súlyos hallucinációi lehetnek. amely sokkal illékonyabb. füstölhetô. Az Egyesült Királyságban évente kb. de kevésbé intenzív tünetekkel jár. élénk és szokatlan érzeteket és ex- tázisérzést váltanak ki. amely mind stimuláns. Hallucinogének (pszichotomimetikumok) A lizergsav-dietil-amid (LSD) és a hozzá hasonlón vegyületek a megváltozott érzékelés drámai állapotát. ijesztô érzékcsalódások és hallucinációk. A stimulánsokhoz nagyfokú a hozzászokás. de késôbb néha visszatér („felvillanások” formájában). A krónikus dohányzáshoz súlyos betegségek társulnak. mivel hosszú távon nem javítják a külsô megjelenést. ugyanakkor krónikus opioid kezelés esetén az enzim aktivitása növekszik. Az LSD hatásában a szerotoninerg rendszer fontos szerepet játszhat. A centrális stimulánsokat kevés területen alkalmazzák. tremort. Ezek a tünetek csökkenthetôk nikotin helyettesítô termékkel (pl. és az opioidelvonás kezelése rendszerint methadonnal történô helyettesítést és az ezt követô lassú „elvonókúrát” jelenti. hasis). Cannabis (marihuána. és pszichotoxikus hatásúak. Gátolja a preszinaptikus Ca2+-belépést (ezáltal a transzmitter felszabadulást) és potencírozza a GABA-mediált gátlást. ischaemiás szívbetegség és perifériás érbetegség.

Orálisan jól felszívódik.5) a gyomor savas pH-ja az acetil-szalicilsav jelentôs részét nem-ionos formában tartja. fülzúgás). Az acetil-szalicilsav a gyulladással járó ízületi kórképek kezelésének jól megalapozott gyógyszere. hogy a propionsav-származékok (pl. Számos enyhe és közepes erôsségû fájdalom esetén továbbra is az acetil-szalicilsavat választják medikációként. hogy azok hatékonysága hasonló. A szalicilát túlnyomó része a májban vízoldékony konjugátummá alakul. hôcsökkentô (antipiretikus) és magasabb dózisban gyulladáscsökkentô hatással rendelkeznek. mint gyenge analgetikumot. Az acetil-szalicilsav fontos thrombocyta-aggregáció-gátló aktivitással rendelkezik (19. A NSAID-ok hatékonyak bizonyos típusú erôs fájdalmakban (pl. naproxen) használata kevesebb nemkívánatos mellékhatással jár. Az Egyesült Királyságban a betegek majdnem egynegyede. hasi katasztrófa) enyhítésére. de valószínû hogy a jövôben a szelektív COX-2-gátlók kevésbé toxikus NSAID-okat fognak eredményezni. mégis széles körben alkalmazzák. Sajnos. amelyet a vese gyorsan kiválaszt. bár a betegek 60%-a bármelyik gyógyszerre reagál. így kiválasztása fokozódik. Ez elôsegíti a gyomorból történô felszívódását. háziorvosuk szakvéleménye szerint valamilyen „reumás” panasztól szenved. gyomortáji fájdalmak. a COX-2 indukcióját fokozzák. vesekôroham. Még súlyosabb nemkívánt mellékhatásaik a gastrointestinalis vérzés és perforáció. különbözô vázizomfájdalmak és egyebek öngyógyszerelésére. Ugyanakkor. Az NSAID-okat úgy tekintik. hányinger és gastritis). 4 óra a hatástartama. A szövetekben a COX enzim konstitutív (lényeges alkotóelem) izoformában (COX-1) található meg. míg a COX-1 gátlása gastrointestinalis toxicitásukért lehet felelôs. Hátránya. az egyes betegek között tekintélyes különbözôség mutatkozik a gyógyszerre adott válaszban és így megjósolhatatlan. hányás. Az acetil-szalicilsav orálisan jól felszívódik. és 44. mégis az ízületi gyulladással járó kórképek tüneteinek (fájdalom. Mivel úgy tûnik. hogy az adott betegnél melyik gyógyszer lesz hatásos. indukálható izoforma. A felszívódott acetilszalicilsavat a vérben és a szövetekben lévô észterázok aktív szaliciláttá és ecetsavvá hidrolizálják. paracetamol és ibuprofen tartalmú készítményt vásárolnak vény nélkül a fejfájás. fejezet). amelyekhez kábító fájdalomcsillapítók szükségesek. és nem okoz gyomorirritációt. merevség és duzzanat) kezelésére általában az újabb típusú NSAID-ok kedveltek. A paracetamol nem rendelkezik számottevô gyulladáscsökkentô hatással. A COX-2 gátlása feltehetôleg felelôs a NSAID-ok gyulladásgátló hatásáért. ez pedig csökkenti tubuláris reabszorpcióját. Mivel gyenge sav (pKs = 3. hogy túladagolása valószínûleg súlyos hepatotoxicitást okoz (4. de a betegek több mint 50%-a nem tolerálja a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagydózisú oldott acetil-szalicilsav okozta nemkívánatos mellékhatásokat (hányinger. A jelenleg alkalmazott NSAID-ok inkább a COX-1re szelektívek. Ezek a vegyületek ugyanakkor hatástalanok a visceralis fájdalmak (pl. de a gyulladás helyén a citokinek egy másik. fogfájás. Ezeknek a betegeknek gyakran írnak fel NSAID-okat és további több millió tabletta acetilszalicilsav. 70 . fejezet).32. ha a fájdalomnak nincs gyulladásos komponense. amelynek kb. myocardialis infarctus. ez a gyomor nyálkahártyában gyakran okoz gastrointestinalis károsodást (dyspepsia. csonttumor). fejezet) Arachidonsav Leukotriének (LTD4 és C4 = SRS-A) Endoperoxidok Tromboxán szintáz Tromboxán-A2 Vörösvértest IP3 Aggregatio Vasoconstrictio Prosztaciklin szintáz Acetil-szalicilsav készítmények (jobb a gyomortolerancia) pufferolt aloxiprin mikrokapszulázott enterosolvens benorylat (acetilszalicilsav-paracetamol észter) Prosztaglandinok PGE2 PGD2 Prosztaciklin (PGI2) Vörösvértest cAMP Disaggregatio Vasodilatatio A nemszteroid gyulladáscsökkentôk fájdalomcsillapító (analgetikus). Az acetil-szalicilsav (aspirin) a legrégebb óta alkalmazott NSAID és hatásos analgetikum. A gastrointestinalis hatások minimalizálására többféle acetil-szalicilsav tartalmú készítményt állítottak elô (lent jobbra). Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) Nemszteroid gyulladáscsökkentôk SZALICILSAV SZÁRMAZÉKOK acetil-szalicilsav PROPIONSAV SZÁRMAZÉKOK ibuprofen fenbufen FENIL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK diclofenac INDOL-ECETSAV SZÁRMAZÉKOK indomethacin OXIKÁM SZÁRMAZÉKOK piroxicam PIRAZOLONOK phenylbutazon CSAK ANALGETIKUS HATÁSÚ SZER paracetamol Prosztaglandin izomeráz – Ciklo-oxigenáz Stimulus Foszfolipidek Lipokortin + Foszfolipáz-A2 – Lipoxigenáz Hidroperoxiés oxi-zsírsavak Szteroidok (33. ezért gyakran ezeket adják elsôként. de mindegyikük rendelkezik ciklo-oxigenáz-gátló (COX) képességgel ( ) és az ebbôl adódó prosztaglandin-bioszintézis-gátlás nagymértékben felelôs terápiás hatásukért. ibuprofen. A NSAID-ok kémiailag igen változatos gyógyszercsoportot képeznek (balra). bár jelentôs mennyiségû acetil-szalicilsav szívódik fel a vékonybél felsô szakaszának nagy felszínén. Alkalmazásuk széleskörû. A vizelet lúgosodása ionos állapotú szalicilátot eredményez.

A leukocytákban a tubulinhoz kötôdik és meggátolja azok vándorlását a húgysav-lerakódási helyekre. KÖSZVÉNY A köszvényt a nátrium-urát (húgysav) kristályok ízületekben történô lerakódása jellemzi. és így a gyomornyálkahártya a gyomorsavval szembeni ellenálló képességét elveszti. Hôcsökkentô (antipiretikus) hatás. amelyeknél a többi szer alkalmazása eredménytelen volt. valamint só. amely gátolja a NSAID-ok gastrointestinalis toxicitását. hasmenést és alhasi fájdalmakat okoz. mivel esetenként végzetes kimenetelû aplasticus anaemiát okozhat.és vízkiválasztásának szabályozásában vesznek részt. piroxicammal és más NSAID-okkal kezelik. mint elsôként választandó gyógyszert a gyulladással járó betegségek kezelésére. részben azért. cirrhosisban). A NSAID-okkal történô prosztaglandin-bioszintézis-gátlás azonban inkább enyhíti. A piroxicamnak hosszú a felezési ideje és csak napi egyszeri adást igényel. azokban az esetekben. A paracetamol. mint az allopurinol és az allopurinolt nem toleráló betegeknél alkalmazzák ôket. A misoprostol PGE1 származék. hisztamin. más NSAID-ok (ideértve a szalicilátot) a COX reverzibilis kompetitív gátlószerei. de a perifériás hatás a meghatározó. a spondylitis ankylopoetica okozta makacs fájdalom kezelésére csak kórházban alkalmazható. amely elnyomja a gyógyszer hatását. a citoplazma peroxid-szintjét csökkentve hat. amely kis dózisban emeli a plazma urát-szintjét a húgysav vesetubulusokban történô szekréciójának gátlásával. Ezen túlmenôleg a NSAID-ok még interstitialis nephritist és hyperkalaemiát is okozhatnak. ahol ez vasoconstrictor hatású katecholaminok és angiotenzin-II. A renalis prosztaglandin-szintézis-gátlás nátrium-visszatartást. A PGE2 és PGI2 prosztaglandinok hatékony vasodilatorok. amikor a NSAID kezelést fájdalom-csillapítóval kell kiegészíteni. A COX mûködésének mechanizmusa. részben pedig azért. valamint a bôrkiütések és egyéb allergiák. Legfôbb indikációs területe az ulcus pepticum azokban az esetekben. Az azapropazon nem okoz csontvelô-szupressziót. mint például a sulphinpyrazon és a probenecid gátolják a vesében a húgysav tubuláris reabszorpcióját és fokozzák kiválasztását. a NSAID-ok viszonylag mérsékelt gyulladáscsökkentô hatása a legtöbb rheumatoid arthritisben szenvedô beteg fájdalmát. legalábbis részben. mint pl. Az acetil-szalicilsav kivédi az interleukin-1 hômérsékletemelô hatását és az agyi prosztaglandin-szint emelkedést. gyomorvérzés. merevségét és a duzzanatot enyhítik. mivel ott a neutrophilek és a monocyták magas H2O2 és lipid-peroxid-szintet hoznak létre. különösen az olyan betegekben. mivel ezeknél a legkisebb a mellékhatások elôfordulásának valószínûsége. ha a leukocyta-infiltráció hiányzik vagy gyenge. Oxicam-származékok. de erôsen toxikus vegyület.Fájdalomcsillapító (analgetikus) hatás. Egy évnél hosszabb ideig történô alkalmazásuk papilláris necrosissal és krónikus veseelégtelenséggel párosul. de potencírozzák az egyéb gyulladás-mediátorok (pl. Gyulladásos arthritisek. naproxennal. Nephrotoxicitás. A colchicin azonban hányingert. EGYÉB NEMSZTEROID GYULLADÁSCSÖKKENTÔK A propionsavakat. Ezek a vegyületek kevésbé hatékonyak és toxikusabbak. A láz során endogén pirogének (interleukin-1) szabadulnak fel a leukocytákból és közvetlenül a hypothalamusban lévô termoreguláló központra hatva emelik a testhômérsékletet. Csak olyan betegek kezelhetôk vele. hányást. Az akut rohamokat indomethacinnal. de nem változtatják meg a betegség lefolyását. magas dózisban lehet szükség. ulceratio. amely fájdalmas ízületi gyulladást (arthritis) okoz. mivel adásukra hosszú ideig. fenbufent és naproxent széles körben alkalmazzák. Maguk a prosztaglandinok csekély mértékû fájdalmat okoznak. mint pl. a paracetamol hatásos. A NSAID-ok számos mechanizmussal gátolják a COX-ot. Az acetil-szalicilsav az enzim konstitutív formájának szerin molekuláját acetilálja és ezáltal irreverzíbilis gátlást hoz létre. Analgetikus hatásuk rendszerint összefügg gyulladáscsökkentô hatásukkal és ez a gyulladt szövetben a prosztaglandinszintézis gátlásából ered. Eredményesen alkalmazható a visszatérô köszvényes rohamú betegeken. bradikinin) okozta fájdalmat. nem pedig a gyógyszer közvetlen erozív hatásának következménye. mint megszünteti a gyulladást. A NSAID-ok nem csökkentik a normál testhômérsékletet. Gastrointestinalis rendszer. Idôsekben különösen nagy a valószínûsége. akik sokkal érzékenyebbek a mellékhatásokra. 71 . Az indomethacin az egyik leghatásosabb szer. A NSAID-ok nemkívánatos mellékhatásai gyakoriak. mivel idôskorú betegek szedik széles körben. Az akut gyulladás területén a paracetamol csak kevéssé hatékony. Mindazonáltal. A phenylbutazon különösen hatékony gyulladáscsökkentô szer. vagy hypothalamus diszfunkciója okozta hôgutában a megemelkedett hômérsékletet. mint például az ibuprofent. ezáltal csökkenti a gyulladásos reakciót. A peroxid a hem. A prosztaglandinok (PGE2 és PGI2) gátolják a gyomorsav szekréciót. hogy a szubsztrát kötôdése az oxigenáz aktív helyéhez sztérikusan gátolt. csökkent vese-vérátáramlást és veseelégtelenséget eredményezhet. A colchicin hatékony szer köszvényben. A köszvény profilaxisa Az allopurinol az urát-szintézisért felelôs xantin-oxidáz enzim gátlásával csökkenti a plazma urátszintjét. pangásos szívelégtelenségben. hogy hatása gastrointestinalis vérzéssel társulhat. illetve -glomerulosában szintetizálódnak és a vese vérátáramlásának. Ugyanakkor. Az NSAID-ok egyéb nemkívánatos mellékhatásai közé tartozik a bronchospasmus fôként asthmásokban. fejfájás és szédülés. A NSAID-ok analgetikus hatásukat mind perifériásan. Ezzel szemben. elôfordulásának valószínûsége. de esetében leggyakoribb a nemkívánt mellékhatások elôfordulása. mivel a vegyületek nem gátolják a gyulladás többi mediátorát. de nem alkalmaznak acetil-szalicilsavat. felszabadulással társul (pl. A vegyület ezenkívül vérdyscrasiát okozhat. Pirazolonok. Bô vízfelvétellel elkerülhetô az urátnak a vizeletben történô kikristályosodása. A gátlás annak következménye. fokozzák a gyomor mucosa rétegének vérátáramlását és citoprotektív hatásúak (a PGE2 és néhány analógja elôsegítik az ulcus pepticum gyógyulását). de nagy a nemkívánt mellékhatások. elsôdlegesen a prosztaglandin-bioszintézis-gátlás. Ecetsavszármazékok. Gyulladáscsökkentô hatás. mind centrálisan kifejtik. A NSAID-ok a prosztaglandin-bioszintézist gátolva ulceratiót okozhatnak a mucosa ischaemiája és a mucusgát védôhatásának gyengítése révén.(vas) enzim ferri formává történô oxidációjához szükséges. A prosztaglandinok gyulladásban betöltött szerepe a vasodilatator hatás és a vascularis permeabilitás fokozása. A hatás az agy pirogén hatású prosztaglandin-szintjének emelkedésével hozható összefüggésbe. amelyek a vesemedullában. A mucosa réteg károsodása úgy tûnik. Az uricosuriás szerek.

ami a sebességmeghatározó lépés a szteroid szintézisben. Szintézisük a zona fasciculata és zona reticularis sejtekben történik. Ezek.(adrenokortikotrop hormon. a gyógyszerek ismert hatásai alapján rendszerint elôre megjósolhatók. elsôsorban azért mivel a természetes hormonok sóvisszatartó képessége gyenge.33. A szteroidok bizonyos betegségekben meglepô javulást képesek elôidézni. Ezeket a hormonokat hatásaik alapján két csoportba sorolják. de más faktorok hatása (pl. A terápiás alkalmazások legtöbbjében a szintetikus glükokortikoidok (fent középen) kiszorították a természetes hormonokat. nemkívánatos mellékhatásokat okozhatnak (jobbra. A szteroidokat bizonyos típusú leukaemiákban és lymphomákban is alkalmazzák a lymphopoesis visszaszorítására. colitis ulcerosa. emberben a szénhidrát. de magas dózisokban és tartós kezelés mellett súlyos. amely foszforilálja és aktiválja a koleszterilészter-hidrolázt. aldosteron) S + S Receptor S R S RNS mRNS Célsejt Protein szintézis Mineralokortikoid hatások Aktiváció Szteroid válasz Nemkívánt mellékhatások R ACTH Gyulladásos válaszok Immunológiai válaszok Máj glikogén raktározás Glükoneogenezis Glükóz kiürülés a májból Glükóz utilizáció Protein katabolizmus Csont katabolizmus Kedélyváltozások Gyomorsav és pepszin Na+ reabszorpció K+/H+ kiválasztás Mellékvese-szuppresszió Fertôzések iránti fokozott érzékenység Diabetes Izomveszteség Gyerekekben növekedésgátlás Osteoporosis Pszichózis Ulcus pepticum Na+ és H2O retenció Hypokalaemia Hypertonia Izomgyengeség A mellékvesekéreg számos hormont termel és juttat a keringésbe. A mineralokortikoidok. A glükokortikoidok. reninangiotenzin rendszer.és fehérje-anyagcserére hatnak. asthma bronchiale. de számottevô mineralokortikoid hatással is rendelkeznek. A glükokortikoidokat (leggyakrabban a prednisolont) a gyulladás gátlására. elsôsorban az aldoszteron. Az alacsony plazma-kortizolszint kortikotropin. Addison-kórban) szenvedô betegeknek. rendszerint fludrocortisonnal (fent jobbra) együtt adják szubsztitúciós terápiaként a mellékvese insufficientiában (pl. amelyek specifikus messenger ribonukleinsav – (mRNS) szintézist segítenek elô. 72 . vagy nincsen. Az aldoszteron felszabadulásra az ACTH hat. ). A szteroid hormonokat (hydrocortison vagy cortison) szintetikus mineralokortikoiddal. A szteroidok a génaktív hormonokra példák. ACTH) felszabadulást eredményez. és ezen Hatások keresztül fokozzák a jellegzetes hormonhatásokat létrehozó proteinek szintézisét (középen lent). Transzplantációt követôen az immunrendszer mûködésének gátlása a kilökôdés megakadályozása szempontjából lényeges. Gyulladásgátlást számos betegség esetén alkalmaznak (pl. A cAMP ezt követôen aktiválja a protein-kináz-A-t. allergiás reakciók mérséklésére és immunszupresszorként alkalmazzák. amely a kortizolszintézist és -felszabadulást stimulálja az adenil-cikláz aktiválása révén. elsôdlegesen a kortizol (hidrokortizon). emberben sóvisszatartó hatású és a zona glomerulosa sejtjeiben szintetizálódik. amelyben a hypothalamus és az adenohypophysis játszanak szerepet (felsô ábrarész. A kortizol-felszabadulást negatív visszacsatolási (feedback) mechanizmus kontrollálja. Kortikoszteroidok – Hypothalamus – Hypophysis CRF + – Glükokortikoidok HORMONOK hydrocortison (cortisol) (cortison) SZINTETIKUS SZÁRMAZÉKOK prednisolon in vivo prednison methylprednisolon betamethason dexamethason triamcinolon Exogén hormonok vagy gyógyszerek Mineralokortikoidok aldosteron fludrocortison Kortikotropin (ACTH) Mellékvesekéreg Kortikoszteroidok (hydrocortison. ). rheumatoid arthritis. a szem és bôr súlyos gyulladásos állapotai). plazma kálium) ennél is jelentôsebb. Ezek a vegyületek hatásukat olyan sejteken fejtik ki (alsó ábrarész).

) Anyagcserehatások. ahol a kortikotropin-felszabadulást stimulálják. és ez végsô soron mellékvese-atrophiához vezet. Mellékvese-szupresszió.). amely az adenohypophysis kortikotróp sejtjeiben található és legfôbb hatása a kortizol (hidrokortizon) szintézisének és felszabadulásának stimulálása. Éhezésben a glükokortikoidok nélkülözhetetlenek a (feltehetôleg végzetes) hypoglycaemia kivédésében. A kortikoszteroidok gyulladásgátló hatása igen kifejezett és ezért e vegyületeket széles körben alkalmazzák e cél- ra. Mivel ilyen esetben a beteg stresszválaszkészsége szuprimált. amely a POMC-vel együtt kerül a vérbe. Anyagcserehatások. tiroid. mint orálisan. A betamethason és dexamethason igen hatásos szerek és nincs sóvisszatartó hatásuk. Ez különösen alkalmassá teszi ôket a magasdózisú terápiára olyan esetekben. A glükokortikoidok fokozzák a fertôzések iránti érzékenységet. hatása az arginin-vazopresszinnel (ADH) fokozható. Ez a sejtmembránban található enzim a sérült sejtekben aktiválódik és az arachidonsav keletkezéséért felelôs. és csökkentik a thymusból származó keringô lymphocyták (T-sejtek). A POMC a β-lipotropin (ß-LPH) és a β-endorfin szekvenciáját is tartalmazza. A legtöbb klinikai alkalmazásban a szintetikus glükokortikoidokat használják. amelyek a szteroid-. Asthmában (mint aerosolt) valamint súlyos ekzemákban lokálisan alkalmazzák ôket. A szteroid terápia elnyomja a kortikotropin szekréciót. ekzemában kenôcs formájában. A glükokortikoidok a szervezet legtöbb sejtjének mûködését befolyásolják. A csontkatabolizmus fokozódása osteoporosist eredményezhet. A glükokortikoidok gátolják a monocita/ makrofág funkciót. infekció) további szteroidot kell adni. különösen a gyulladáscsökkentô hatáshoz szükséges nagy dózisokban. valamint nincs vagy alig van sóvisszatartó tulajdonságuk. Nemkívánatos mellékhatások A glükokortikoidok számos nemkívánatos mellékhatással rendelkeznek. mint például az agyi oedema. amíg a mellékvese normális funkciója visszaáll. A szteroid-receptor komplex bejut a sejtmagba és kötôdik a specifikus glükokortikoid reguláló egységhez a cél DNS-molekulákon. 73 . (ii) shockban és status asthmaticusban intravénásan. A kortizol (és a szintetikus glükokortikoidok) bediffundálnak a célsejtbe és hozzákötôdnek a citoplazma glükokortikoidreceptoraihoz. mellékvese insufficientiában a hydrocortisont (és cortisont) rendszerint csak szubsztitúciós terápiára alkalmazzák. Lila striák és contusio hajlam fejlôdik ki. A triamcinolont súlyos asthmában és az ízületek lokális gyulladása esetén intraarticularis injekcióban alkalmazzák. MINERALOKORTIKOIDOK Mellékvese-insufficientiában a fludrocortisont hydrocortisonnal együtt adják (pl. A lymphocyták transzportja az antigén stimulációs helyhez és az antitest termelôdés szintén gátoltak. (Hasonló hatások tapasztalhatók a Cushing-kórban felszabaduló glükokortikoid-felesleg hatására. ulcus pepticum és a meglévô. hypokalaemiát és hypertoniát okozhatnak.A corticotrophin releasing factor (CRF) 41 aminosavból álló polipeptid (CRF-41). mivel a hydrocortison nem rendelkezik megfelelô sóvisszatartó hatással. hogy beindítsa vagy meggátolja a génátírást. Az egyéb komplikációk közé tartozik a pszichózis. hogy elôsegítsék a fehérjék glikogénné alakítását. A szteroidkezelést csak fokozatosan szabad felfüggeszteni. vagy az azt követô adrenalectomiában). azért hogy a helyi gyulladásgátló hatás mellett a szisztémás hatás minimális legyen. és kevésbé gyorsan inaktiválódnak. fejezet) és retinoidreceptorok fôcsaládjába tartoznak. Fertôzések. különösen a segítô T4-lymphocyták számát. A glükokortikoidok nélkülözhetetlenek az élet számára és legfontosabb hatásuk. A glükokortikoidok gátolják a fehérjeszintézist és stimulálják a fehérje katabolizmust aminosavakra. A prednisolon gyulladásos és allergiás megbetegedésekben a leggyakrabban alkalmazott orálisan adható szer. tuberculosis). fejezet). ahol a folyadékretenció hátrányos lenne. colitis ulcerosában csôreként) alkalmazzák. GLÜKOKORTIKOIDOK Hatásmechanizmus. A kifejezett mineralokortikoid hatással rendelkezô vegyületek folyadék retenciót. mûtét. mint a prosztaglandinok. magas K+. Az IL-1 és IL-2 interleukinek (a lymphocyta proliferáció aktiválásához és stimulálásához szükségesek) felszabadulása gátlódik. A keringô immunkompetens sejtek és makrofágok száma csökken. A vázizmok protein-vesztése sorvadást és izomgyengeséget eredményez. Gyulladásgátló hatások. Ezek a vegyületek a hypothalamusban termelôdnek és az adenohypophysist a hypothalamo-hypophysealis portális rendszeren keresztül érik el. valamint az olyan gyulladáskeltô mediátorok. A kortikotropin (ACTH) a nagy molekulatömegû pro-opiomelanokortin (POMC) prekurzorból képzôdik. A hydrocortisont: (i) szubsztitúciós terápiában orálisan. mivel a hirtelen megvonás mellékvese-elégtelenséget eredményez. A beclomethason dipropionatnak és a budesonidnak igen gyenge a membrán-áthatoló képessége és helyileg alkalmazva sokkal aktívabb. a fertôzések azonban latensek maradhatnak. valamint (iii) helyileg (pl. leukotriének és a vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) képzôdése gátlódik. Ez nem kezelhetô fehérje bevitellel. mivel nagyobb az affinitásuk a receptorhoz. amely számos gyulladást okozó mediátor prekurzora (32. mivel a proteinszintézis gátolt. de már inaktív fertôzések reaktiválódása (pl. A felborult szénhidrát-anyagcsere hyperglycaemiához és esetenként diabeteshez vezet. A magas dózisok hatására gyorsan kialakul a kerek. amelyek aldoszteron-felszabadulást okoznak (pl. Immunszupresszív hatások. mivel a fertôzés természetes indikátorai gátoltak. Így. Addison-kórban. Hatások. A gyulladást feltehetôleg többféle mechanizmussal gátolják. így súlyos stressz esetén (pl. cataracta. alacsony plazma Na+. míg a perifériás glükóz felvétel gátolt. vérbô arc (holdvilágarc) és a zsírszövet a végtagokról a törzsre és az arcra rendezôdik át. A kortikotropinról azt is feltételezik. A szteroidok ez utóbbi hatásukat egy a leukocytákban lévô fehérje („lipokortin“) szintézisének fokozásával hozzák létre. A terápia leállítását követôen 6–12 hónapot vehet igénybe. A glükoneogenezis a glikogén beépülés és a glükóz-felszabadulás a májból fokozott. angiotenzin-II. hogy a zona glomerulosát olyan más stimulusok iránt teszi érzékennyé. glaucoma.(35. ez pedig gátolja a foszfolipáz-A2-t.

valamint krónikus gyengeséggel járó állapotokban a fehérjeszintézis fokozására adják ôket. amely a ciklus végéig ösztrogént és progeszte- . amely a hormonjait pulzáló (nem folyamatos) módon bocsátja ki. LH hatására a tesztoszteron az intersticialis sejtekben szintetizálódik. továbbá az FSH. míg 74 a szintetikus androgének (pl. és nagyobb mûtétek után. A ciklus félidejénél az ösztradiolszint magas. propionat mesterolon A Folliculus B C Oocyta D Corpus luteum E + + Herecsatornácskák Intersticialis sejtek + Hatások KIFEJLÔDIK a hüvely a méh a petevezeték FOKOZOTT FEJLÔDÉS pubertás MÁSODLAGOS NEMI JELLEGEK mellnövekedés zsírszövetek megoszlása méhnyálkahártya fejlôdése csökken a csontok reabszorpciója Megrepedt folliculus Tesztoszteron Anabolikus szteroidok Dihidrotesztoszteron Hatások Androgén Másodlagos nemi jellegek (masculinisatio nôkön) pozitív feedback LH emelkedést okoz. illetve olyan férfiaknak akik hypophysis. Az anabolikus szteroidok (lent jobbra) androgénhatása viszonylag csekély. A kialakuló „LH-csúcs” ovulációt eredményez (lent balra). A folliculusérés korai szakaszában a vér alacsony ösztradioltartalma (középen balra) feedback gátlással hat az FSH termelésre. mesterolon) orálisan is aktívak. E) fejlôdik. Az ösztradiol feedback hatásai visszahatnak a hypothalamusra (megváltoztatva a kiválasztott GnRH mennyiségét) és a hypophysisre (megváltoztatja a GnRH-ra adott választ).vagy herebetegség folytán hypogonadismusban szenvednek. Az ösztrogének (zömmel ösztradiol) és androgének (zömmel tesztoszteron) elválasztását a gonadotrop hormonok (luteinizáló hormon (LH) és folliculus stimuláló hormon (FSH)) szabályozzák. Az androgéneket (középen jobbra) elsôsorban kasztrált férfiaknak adják szubsztitúciós terápiaként. A megrepedt folliculus (D) corpus luteummá (sárgatest. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Progesztogének progesteron desogestrel levonorgestrel norethisteron egyebek Ösztrogének estradiol ethinylestradiol mestranol stilbestrol Portalis plexus GnRH neuronok a hypothalamusban – Chiasma opticum – Gátolja a negatív feedback-et Infertilitás ANTI-ÖSZTROGÉNEK clomiphen GONADOTROPINOK menotrophin (human FSH) HCG (human chorion-gonadotrophin). ) herecsatornácskáiban az FSH és a tesztoszteron jelenlétében spermiumok termelôdnek. illetve androgéneket). ezzel biztosítja a domináns folliculus beérését. amely ovulációt indukál LH FSH Ösztradiol Progeszteron nandrolon stanozolol* oxymetholon* * 17-α-alkil-tesztoszteron származékok cholestaticus icterust okozhatnak Anabolikus Protein szintézis Növekedés vérszintek Szakáll megjelenése Mélyebb hang Pszichés hatások 7 14 Idô (napok) 21 28 A petefészek (ovarium) és a here (testis) az ivarsejtek (gameta) termelésén túlmenôen bizonyos hormonokat is elválaszt (elsôsorban ösztrogéneket. Az LH. Az androgének és kisebb mértékben az anabolikumok legjelentôsebb mellékhatása a nôk. Orális adagolás esetén a tesztoszteront a máj gyorsan inaktiválja.34. amelyek az adenohypophysisbôl szabadulnak fel (középen fent). Egészséges férfiben a pubertáskori változásokat (lent jobbra. Az petefészekben az FSH (és LH) a folliculus (tüszô) granulosa sejtjei révén serkenti a folliculusérést (fent balra A–B) és az ösztradiol szintézist. ) negatív feedback hatása alatt áll. és a pubertásban lévô gyerekek masculinisatiója. fôleg LH Adenohypophysis Negatív feedback (follicularis és lutealis fázis) – FSH LH Folliculus érés Lutealis fázis GnRH – – Herék LH FSH Spermiumok Androgének tesztoszteron tesztoszteron észterek pl.és LHszuppresszió. tónusban) a tesztoszteron hozza létre. és ez pozitív feedback hatású az LH elválasztásra. A herék (jobbra.és FSH-felszabadulás a gonadotropin releasing hormone (GnRH) révén a hypothalamus (fent.

carbamazepin. A progesztogéneket (fent balra) elsôsorban hormonális fogamzásgátlásban használják. A progeszteron a megtermékenyített petesejt endometriumba való beágyazódását segíti elô. A ciklus folliculusérési szakaszában az ösztrogén fokozza az endometrialis proliferációt. a hypertonia és a diabetes fokozza az orális fogamzásgátlás okozta thromboembolia kialakulásának kockázatát . míg tartós szedés esetén rendszerint visszatér. az atrophiás A dekapeptid GnRH (gonadorelin) az FSH. Az antiösztrogén clomiphen és tamoxifen a hypothalamusban az ösztrogén feedback gátlását felfüggesztve hatnak. csökken az ovarialis és endometrialis carcinoma gyakorisága. ezen keresztül a plazma gonadotropin-elválasztást. A kombinációs készítmények a hypothalamus feedback gátlásával csökkentik a GnRH mennyiségét. vaginalis candidiasist (élesztôgomba-fertôzéseket) és depressziót. hirsutismus. amit azután a menstruáció során elveszít. így gátolják az ovulációt. a férfi prepubertásra jellemzô változást hoznak létre. A hypothalamikus hypogonadismus kezelésére GnRH-t adagolnak pulzáló (nem folyamatos) infúzióban. Az androgénhiányos állapotot rendszerint testosteron propionat depó injekcióval kezelik. A fogamzásgátlók szedésének hatására implantációra alkalmatlan endometrium fejlôdik ki. Primer hypogonadismusban hormonpótló terápiaként. A kúra naponta adott menotrophin (LH és FSH egyenlô mennyiségben) vagy urofollitrophin (FSH) injekcióival indul. PROGESZTOGÉNEK A progesztogéneket hormonális fogamzásgátlásban. amikor az ösztrogén adása kontraindikált. Az ösztrogének (középen balra) számos hatással rendelkeznek (lent balra. Ezek a cholestatikus icterus és az átlagosnál valamivel gyakoribb thromboemboliás szövôdmények. továbbá az interstitialis szövetben és a herecsatornákban bizonyos mértékû atrophiát okoz. Bizonyos daganatos betegségeket is kezelnek (43. A nôk 20-30%-ában jelentkeznek ezek a mellékhatások és 10-15%-uk ezek miatt abbahagyja szedésüket. Nemkívánt mellékhatások (lásd orális fogamzásgátlók). mivel az ovulációt csak a nôk 25%-ában gátolják. Számos menstruációs kórképben (pl. mind a mini-progesztogén készítmények adásakor. továbbá progeszteronnal kombinálva fogamzásgátlóként is alkalmazhatóak. A kombinációs készítmények okozhatnak még hirsutismust. A nem megfelelô hypophysis-funkciójú. ÖSZTROGÉNEK A legjelentôsebb ösztrogén a humán petefészek által termelt ösztradiol. Férfiakban mindkét gonadotropin fokozza a spermatogenesist és az androgénelválasztást. a dohányzás. A szintetikus ösztrogének sokkal hatékonyabbak orális adagolás esetén. „Abortusz tabletta”. ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK A kombinációs tabletták ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak. en- vaginitis és az osteoporosis megelôzésére adják ôket. Nemkívánt mellékhatások. A thromboembolismussal kapcsolatban megjegyzendô. Az utóbbi hatás mini-progesztogén tablettákkal is elérhetô.ront (középen balra) választ el. Nem életveszélyes mellékhatások elôfordulnak. 75 . A mini-progesztogén tabletták kis mennyiségû progeszteront tartalmaznak és folyamatosan szedhetôk. A luteális szakaszban a fokozott progeszteron-elválasztás serkenti az endometrium érését és a mirigyhám fejlôdését. Felnôtt férfiban nagy dózisú tesztoszteron csökkenti a gonadotrop hormonok felszabadulását. de az áttöréses vérzés és a szabálytalan menstruáció e készítmények legkellemetlenebb hátránya. TESZTOSZTERON Emberben a tesztoszteron a legfontosabb androgénhormon. súlynövekedés. A mellékhatások elôfordulása a mini-progesztogének esetén összességében alacsonyabb. és ezáltal fokozzák az FSH. pl. Hatásmechanizmus. phenobarbital. INFERTILITÁS (MEDDÔSÉG) Anovulációs nôkben a meddôség leküzdhetô. Az androgének nôkben számos. hosszan tartó ösztrogénkezelés fokozott endometrium hyperplasiát és abnormális vérzéseket okoz. a vérzés idôtartama azonban igen változó lesz. Leggyakoribb mellékhatásai fájdalmak és vérzés fellépése.és LH-felszabadulást fokozza az adenohypophysisben. mint pl. Hatások. Az ösztrogének közül mindössze kettô használatos a terápiában: a mestranol és az ethinylestradiol. tónusban). olyan esetekben. Kb. libidováltozás. A 20-21 napi szedést 6-7 nap szünetnek kell követnie. 2%-a szabad állapotban fordul elô a plazmában. vérzési zavarok). az ondóhólyagban és a mellékherékben dihidrotesztoszteronná alakulva található meg. Ha az ösztrogénnel együtt progeszteront is adnak. amelyet chorion gonadotrophin (fôleg LH-készítmény) egyszeri vagy kétszeri nagyobb adagja követ az ovuláció beindítása érdekében. Ugyanakkor. A mini-progesztogének adásakor a menstruáció kezdetben gyakran kimarad. a prostatában. vagy a clomiphen-terápiára nem reagáló nôket gonadotropin hormonokkal kezelik. görccsel járó dysmenorrhoeában). gemeprost pesszáriummal) együtt alkalmazzák. ha a cervicalis érést elôsegítô prosztaglandin-tartalmú készítménnyel (pl. hogy a menstruáció bekövetkezzen. áttöréses vérzés. a gestodent és desogestrolt tartalmazó kombinált készítményeknél a thromboembolia elôfordulási gyakorisága magasabb. A súlyos mellékhatások száma kevés. megváltozik a petevezeték motilitása és a cervikális nyák összetétele. Az enzim indukciót kiváltó szerek. A progeszteron-antagonista mifepristonról megállapították. hogy a korábbi thromboembolia. fejezet) nemi hormonokkal és antagonistáikkal. fejfájás és hányinger. Férfiakban a pubertás idején az androgének felelôsek a másodlagos nemi jelleg kialakulásáért. míg a bôrben.és LH-felszabadulást. míg postmenopausalis nôkön a flush (kivörösödés). az emlô érzékenysége. Folyamatos. mind a kombinációs. feltéve. amelyekért egyértelmûen az ösztrogénkomponens a felelôs. hogy a petefészek képes érett folliculusok és megfelelô szteroidok termelésére. dometriosis. phenytoin és különösen a rifampicin ronthatják a fogamzásgátlók hatását. valamint hosszú távú ovarium-szuppressziókban alkalmazzák (pl. hogy igen hatékony szere a korai terhességmegszakításnak. A kezelés hatására az ikerszülések gyakorisága 20-30%-ra emelkedik. valamint endometrium carcinoma fokozott elôfordulásával jár. Az LH és az FSH az adenohypophysis által termelt és a gonádok mûködését szabályozó glikoprotein hormonok. dysmenorrhoea. és valószínûleg ez fogamzásgátló hatásuk alapja.

és ez nagymértékû T3 és T4 szekréciót eredményez.35. Ezt követôen. akkor az adenohypophysisbôl tireotrop hormon (TSH) szabadul fel és ez a kolloid follicularis sejtekbe 76 történô transzportját serkenti (endocytosissal). A T3 és T4 felszabadulást negatív feedback rendszer szabályozza. „beépül” és T3 ( ). fejlôdéséért.és hipofunkció és a diabetes mellitus mellett (a populáció 2-3%-a) a leggyakoribb endokrin megbetegedések. tireotropinfüggô pumpa ( ). amelyeket trijód-tironinnak (T3) és tiroxinnak (tetrajód-tironin. ahol az. T4) neveznek és a szervezet szöveteinek optimális növekedéséért. Ezt követôen a kolloidcseppek a lysosomákkal egyesülnek. illetve a pajzsmirigy radioaktív (131I) roncsolásával. . amely rendszerint nehezen kezelhetô és jól elkülöníthetô. Mindkét pajzsmirigyhormon a plazmamembránban lévô receptorokra (R). A Graves-féle betegség gyakran ophtalmopathiával társul.és aminosavfelvétel mitochondrium mérete és száma mitochondriumok aktivitása RNS-polimerázaktivitás mRNS enzimaktivitás proteinszintézis (beleértve az adrenoceptorokat is) szimpatikus hatások + f o l l i c u l a r i s s e jt e k Jodidbefogás – Jódbeépülés – T3 T4 Felszabadulás carrier Plazmamembrán Proteinek mRNAs kiválasztott sejtmag membrán H2N R COOH ADP ATP T4 T3 R Aminosavak Cukor R strukturális enzimek Sejtmag A pajzsmirigy két jódtartalmú hormont választ el. A populáció kb. amely tartósan aktiválja a TSH receptorokat. és a felszabadított T3-at ( ) és T4-et ( ) a keringésbe juttatják. mûködéséért és fenntartásáért felelôsek. valamint az intracelluláris receptorokra hat (alsó ábrarész) és számos választ hoz létre (jobbra). A T3 és T4 szintéziséhez jód szükséges. a kalcitonint a parafollicularis sejtek termelik és a kalcium metabolizmus szabályozásában játszik szerepet. a follicularis sejtekben koncentrálja (középsô ábrarész). a tireoglobulint proteáz enzimek bontják. propranolol) gátolható. amelyet normálisan a táplálékkal (mint jodidot) veszünk magunkhoz. és ott kolloid formában tárolódik ( ). vagy mûtéti beavatkozással csökkenthetô. az apikális határon gyorsan a sokkal reakcióképesebb jóddá (Io) oxidálódik peroxidáz hatására. A jodidot az aktív. A Graves-féle betegségben a hyperthyreoidismust antitest okozza. A thyreoidea aktivitás a hormonszintézist csökkentô vegyületekkel. ez a jódtironinokat tartalmazó tireoglobulin a folliculusokba választódik ki. szervspecifikus autoimmun betegség. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Antitireoid szerek TIOAMIDOK carbimazol methimazol (USA) propil-tiouracil GÁTLÓ ANIONOK perklorát JODID ÉS JÓD Lugol-oldat (5% I2 + 10% KI oldata) radioaktív jód (131I) mûtéti beavatkozás I– TSH – e ro P Hypothalamus TRH – T3/T4 Hypothyreosis tiroxin (T4) liotironin (T3) Hypohyisis TSH – TSH + +v Kolloid tyr T – x id I I0 tyr áz tyr tyr T P r ot e s o lí z i T + + endocitózis T Tireoid-stimuláló antitest (Graves-féle betegség) I– l izo má T k szó A T3/T4 hatásai oxigén-utilizáció hôtermelés alapanyagcsere-érték glükóz. A hyperthyreosis gyakran okoz szimpatikus túlsúlyt. Egy másik hormont. valamint T4 ( ) egységek keletkeznek. Ha a keringô T3 és T4 szintje csökken. amely β-adrenoceptor-antagonistákkal (pl. 2%-ában fordul elô thyreoidea hiper. A jód reakcióba lép a tireoglobulinban ( T ) lévô tirozinnal.

A T4 úgy tûnik. T3 és T4. 40 év feletti betegeken radioaktív jódterápiát alkalmaztak. A kb. a jodid csökkenti a hyperplasiás mirigy méretét. hogy a propylthiouracil gátolja a hormon szintézist. „Farmakológiai” dózisban a jodidok fô hatása a hormonfelszabadulás gátlása (feltehetôleg a thyreoglobulin proteolysisének gátlása révén). A jód a hyperthyreosis tartós kezelésére nem alkalmas. A jodidok számos.1%). amikor (hydrocortisonnal együtt) intravénás injekcióban adják. ezért ennek megakadályozására minden újszülött csecsemôt szûrnek e kórképre. gátolja a T4 perifériás jódvesztését és feltehetôleg immunszupresszív hatással is rendelkezik. A csecsemôkori thyreoidhormonhiány irreverzibilis mentalis retardációt és törpeséget (kretenizmust) eredményez. Ugyancsak gátolják a jód-tirozin összekapcsolódását. és ez a folyamat 3-4 hetet vehet igénybe. Az idegingerlékenység fokozott és hyperkinesia lép fel. a jód értékes szer a thyreotoxicus krízis kezelésében. Hypothyreosisben vagy (ritkábban) jóddeficienciában az abnormálisan magas TSH-szint a pajzsmirigy megnagyobbodását (golyva. A propylthiouracilt rendszerint a carbimazolt nem toleráló betegeknek tartják fenn. izzadást és tremort okoz. Angina és magas perctérfogattal járó szívelégtelenség is elôfordulhat. így többek közt fokozott fehérjeszintézist és anyagcserét (energia-háztartás). akkor a születéstôl kezdve szubsztitúciós terápiát alkalmaznak. A carbimazol in vivo gyorsan methimazollá alakul át. és a hypophysis portalis rendszerének kapillárisai szállítanak a hypophysisbe. A tireotropin olyan glikoprotein hormon. vascularisatióját és ezek a hatások hasznosak a beteg thyreoidectomiára történô felkészítéséhez. így sokkal gyorsabban hat. A T3 legfôbb alkalmazási területe a hypothyreosisos coma. A trijód-tironin és tiroxin (tetrajód-tironin) a keringésbe kerülve zömmel plazmaproteinekhez kötôdve (99. A bôr meleg és nyirkos tapintatú. Maga a pajzsmirigy a szabadon keringô T3-nak csak kb. Ez teszi lehetôvé. és ha szükséges. hogy jelezzék a torokfájást). majd fenntartó terápiában csökkentett dózis adása. Napjainkban a fiatal betegeknek adható a 131I és carbimazollal tartósan is kezelhetôk. amelyek az cis-onkogénekkel mutatnak rokonságot. A felsô szemhéjak visszahúzódottak. Egyéb tünetei közé tartoznak az alapanyagcsere-. 77 . a többi a T4 perifériás átalakulásából képzôdik. és mivel a thyreotoxicus tünetek viszonylag gyorsan csökkennek (2–7 nap). A legtöbb receptor intracelluláris elhelyezkedésû. E vegyület adásakor az agranulocytosis gyakorisága magasabb (0. A hatás kialakulása késik. HYPERTHYREOSIS (THYREOTOXICOSIS) Hyperthyreosisban emelkedik az alapanyagcsere-érték. A szöveti igénytôl függôen a T4 ugyanakkor. és ez aktivitásukhoz nélkülözhetetlen. SZUBSZTITÚCIÓS TERÁPIA Szubsztitúciós terápiára az orálisan adott thyroxint alkalmazzák. A szimpatikus túlsúly tachycardiát. mint a carbimazol esetében (0. A szintetikus T4 az L-thyroxin nátriumsója. A propranololt hydrocortisonnal. mivel antithyreoid hatása idôvel csökken. Mellékhatásai közé tartozik a bôrkiütés.A primer hypothyreoidismust (myxoedema) a legtöbb esetben valószínûleg a pajzsmirigy follicularis sejtjei ellen irányuló sejtmediált A thyreotropin releasing hormon (TRH) olyan tripeptid. valamint részlegesen addig is enyhítik a beteg tüneteit. illetve 99. A propranolol és az atenolol csökkentik a hyperthyreosis okozta magas szívfrekvenciát és az egyéb szimpatikus tüneteket. ahol stimulálja a TSH szintézisét és felszabadulását. struma) eredményezi. és ritkábban agranulocytosis (a betegeket figyelmeztetni kell. ha a plazmaprotein. A kezelés hatásossága a plazma TSH-szint méréssel követhetô. jódvesztéssel inaktív reverz T3-má is alakulhat. amely hôérzékenységet. amelyet a hypothalamus szintetizál.95%ban) kerül elszállításra. amely a hypophysisben (adenohypophysis) szabadul fel és az adenil-ciklázt aktiválva a pajzsmirigyben a hormonok szintézisét és felszabadulását stimulálja. hogy az aktivált receptor kapcsolatba lépjen a thyroidea hormon regulátor alegységével a cél-DNS molekulán. Hatásuk kifejlôdése kés- immunválasz okozza. Amellett. A kezelés célja a beteg normális pajzsmirigymûködésének visszaállítása. Hatások. Gátolják a jódbeépülést és a hormon-felszabadulást. a mitochondriumban és a sejtmagban lévô nagy affinitású kötôhelyek (receptorok) játszhatnak szerepet. amely messzire meredô tekintetet kölcsönöz (exophthalmus). különösen a dijód-tironin képzôdést. de úgy gondolják. Emellett. leltetett addig. ANTITIREOID SZEREK A tioamidok tiokarbamid csoportot (S=C–N) tartalmaznak. HYPOTHYREOSIS A hypothyreosis leggyakoribb tünetei a fáradtság és letargia. amely az optimális dózis elérésekor a normális szintre esik vissza. akkor subtotalis thyreoidectomiát hajtottak végre rajtuk. A tioamidok immunszupresszív hatásúak is lehetnek. A T3 (valamint a szteroidok és a D3 vitamin) sejtmagban lévô receptorai olyan gén szuperfamiliára kódoltak. mint a T4. Ezáltal a gén transzkripció és a protein szintézis stimulálódik vagy gátlódik. A bôrt szárazság jellemzi. hogy a plazmamembránban. A receptor–hormon kölcsönhatás számos hatást eredményez. és a szív perctérfogatának csökkenése. A jód beépüléséhez szükséges peroxidáz katalizálta reakciók kompetitív gátlásával gátolják a thyreoidhormon-szintézist. bár ez vitatott. A szabad T3/T4 a sejtbe carrier-mechanizmus révén kerül és a legtöbb T4 T3-má (vagy rT3-má) alakul. TSH. kevéssé ismert hatással befolyásolják a pajzsmirigy mûködését.5%-ban.4%). A liothyronin a T3 nátriumsója. Az összes antithyreoid szert orálisan adják és a pajzsmirigyben kumulálódnak. amíg a carbimazollal elérik a teljesen kontrollált állapotot. arrhythmiákat és étvágyfokozódást eredményez. 20%-áért felelôs. hogy zömmel a T3 prohormonja. Szubsztitúciós terápiára a tiroxin a választandó gyógyszer (fent jobbra).és a szöveti kötôhelyek foglaltak. Elôfordulhat alacsony perctérfogatú szívelégtelenség is. és mivel a vegyület fehérjekötôdése kisebb mértékû. A fiatal betegeket hagyományosan antithyreoid szerrel kezelték. Jód. amely a receptor C-terminálisához kötôdik és a neki megfelelô DNS kötôhelyen konformációs változást indukál. A kezelés 1-2 év után gyakran megszüntethetô. és ha állapotuk rosszabbodott. amíg a már megtermelt hormonok ki nem ürülnek. az étvágy-. A pajzsmirigyhormonok hatásmechanizmusa ma még nem teljesen ismert. Ezek a vegyületek hasznosak a thyreoidectomián átesô beteg mûtéti elôkészítésére. jóddal és carbimazollal együtt is alkalmazzák thyreotoxicus krízisben (thyroid roham).

Kezelésükre különbözô inzulinkészítményeket (fent balra) és megfelelô adagolási sémákat alkalmaznak. Ezekben a betegekben gyakori a ketosis. amelynek révén számos reakciót vált ki (lent jobbra). 78 A diabeteses betegek 25%-a súlyos inzulinhiányban szenved. A β-sejtek tároló granuláiból ( ) az inzulin ( ) különbözô ingerek hatására szabadul fel. amely vagy β-hidroxivajsavvá redukálódik vagy acetonná dekarboxilezôdik. pl. Az inzulin a sejtmemránban lévô specifikus receptorokhoz kötôdik. amely acet-ecetsavvá alakul. A „ketontestek” a vérben akkumulálódnak és acidosist okoznak (ketoacidosis). típusú vagy inzulinfüggô diabetes (Insulin dependens diabetes mellitus: IDDM) HLA-antigénekkel és immunológiailag szelektív β-sejtpusztulással társul. típusú vagy nem-inzulinfüggô diabetes (non insulin dependens diabetes mellitus: NIDDM) etiológiája ismeretlen. vagy késleltetheti a diabeteses szövôdmények (lent balra) kialakulását. Antidiabetikumok KATP-csatornák Inzulinkészítmények RÖVID HATÁSTARTAMÚ oldódó inzulin KÖZEPES HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (semilente = amorf) isophan-inzulin cink-inzulin szuszpenzió (lente = amorf és kristályos keveréke) HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ cink-inzulin szuszpenzió (ultralente = kristályos) K+ Glükóz Glükóz ATP ATP Orális antidiabetikumok SZULFONIL-KARBAMIDOK glibenclamid tolbutamid glipizid BIGUANIDOK metformin GLÜKOZIDÁZ GÁTLÓK acarbos Feszültségfüggô Ca2+-csatorna gK Depolarizáció β-SEJTEK ATP Ca2+ β-sejt ? Inzulin Néhány fontosabb hatás + Receptorok – Hosszú távú szövõdmények cataracta retinopathia neuropathia nephropathia korai atheroma (a vér fokozott zsírsavtartalma miatt) Inzulinhiány MEMBRÁNHATÁSOK glukózfelvétel aminosav-felvétel INTRACELLULARIS HATÁSOK RNSés DNS-szintézis proteinszintézis glycogenesis lipogenesis lipolysis sejtnövekedés serkentése Hyperglycaemia Glycosuria Polyuria Szomjúság és polydipsia Lipolysis Szabad zsírsavak Ketonaemia Ketonuria Acidosis Coma és halál Az inzulin a hasnyálmirigy (pancreas) Langerhans-szigeteinek β-sejtjei által kiválasztott hormon (fent).36. A II. és az inzulin pótlása szükséges. de a legerôsebb inger a plazma glükózszintjének emelkedése (hyperglykaemia). Diabetes mellitusban az inzulin relatív vagy teljes hiányáról beszélünk. az izmok. A szabad zsírsavak és a trigliceridek vérszintje emelkedik. A II. Igazolt. típu- . A súlycsökkenés (diéta és testmozgás hatására) csökkenti az inzulin-„rezisztenciát” és ezzel a II. A májban acetil-CoAtöbblet keletkezik. típusú diabetesben az inzulin-receptorok száma csökken. de ez ugyanakkor védi a beteget a ketosistól. hogy az anyagcsere szabályozása a betegség kifejlôdésének korai szakaszában meggátolhatja. a máj és a zsírszövetek glükózfelvétele fokozódik. A lipolízis és az izom-proteolízis súlycsökkenést és gyengeséget okoz. Ez az I. A keringô inzulinnal szemben rezisztencia alakul ki. amely az inzulinérzékeny szövetek csökkent glükózfelvételét eredményezi és súlyos következményekkel jár (középen lent). de a genetikai tényezô fontos szerepet játszik benne. ami gyakran elhízással párosul.

ha eszméletlen).vagy marha-hasnyálmirigybôl elôállított inzulin használatánál. hatástartam maximum 8 órán keresztül).sú diabetesesek kb. amelyben az inzulin alapszintjét napi egyszeri közepes hatástartamú inzulin. humán inzulinnal kezelik. ha a beteg nem kap glükózkezelést (iv. csúcshatás 2-4 óra között. Az acarbos gátolja a vékonybélben az α-glükozidázokat. Nemkívánt mellékhatások Az inzulin túladagolás. cinkkel együtt tartalmazzák. több glükóz lép be a ß-sejtekbe. A legtöbb I. rövid és közepes hatástartamú inzulin sc. Bizonyos tekintetben minden inzulin immunogén (leginkább a marha). míg kisebb részük megmaradt a sertés. mint az amorf). Az inzulin-receptor komplex internalizációja az inzulin receptorok számát csökkenti (down-reguláció). injekcióban adják és felszívódási sebessége megnyújtható a szemcseméret növelésével (azaz a kristályos lassabban szívódik fel. és csökkenti az ebédutáni vércukorszint emelkedést. rossz közérzet és igen ritkán. Ezek általában azok a soványabb betegek. valamint az étkezések elôtt. típusú diabeteses betegek azon csoportja. egyharmada kedvezôen befolyásolható. Az oldódó komponens biztosítja a hatás gyors kialakulását. Hyperglykaemiás rohamban intravénásan adható. hogy a protaminmolekulán nem marad szabad kötôhely. Az orális antidiabetikumok az inzulin-felszabadulást serkentik a pancreas Langerhans-szigeteibôl. naponta háromszor adott oldódó-inzulin biztosítja). Az inzulinreceptorok két α. ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK A szulfonil-ureákat olyan betegeknek javasolják (különösen a közel ideális testsúlyúaknak). 70% isophan). Az ultralente rosszul oldódó kristályos cink-inzulin szuszpenzió. Az acarbose olyan új típusú veINZULIN Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. metabolizmusuk fokozza az intracelluláris ATP szintet és ez zárja a KATP-csatornákat. Az inzulint sc. késleltetve ezzel a keményítô és a cukor elbontását. de a β-alegység tirozin-kináz aktivitása. 79 . vagy a nem megfelelô kalóriafelvétel következtében fellépô hypoglykaemia az inzulinkezelés leggyakoribb és legsúlyosabb szövôdménye. Ha a glibenclamid hatástalan. így e vegyületek hatásosságához a betegnek részlegesen mûködô β-sejtekkel kell rendelkeznie. A szulfonil-ureák alkalmazása kontraindikált súlyos (különösen ketotikus) hyperglykaemia. hányás. kétfázisban ható kombinációk oldódó. A tolbutamid kevésbé hatékony. különösen idôs betegek esetében. injekciójának kombinációjából áll. típusú diabeteses olyan kezelési sémát alkalmaz. olyan. egymáshoz diszulfidhidakkal kapcsolódó A és B láncból épül fel. A beadást követôen a proteolitikus enzimek lebontják a protamint és az inzulin felszívódik. (Ilyen adagolási séma. amely esemény inzulinfelszabadulást vált ki. de az inzulinnal szembeni immunológiai rezisztencia ritka. Az inzulin basalis szekréciója folyamatos. amelyben ez utóbbi a készítmény hatástartamát nyújtja meg. típusú diabetesesek másik egyharmada diétával és orális antidiabetikumokkal (fent jobbra) kezelhetô. Az állandó hatású. akik betegsége diétával és orális kezeléssel sem befolyásolható parenteralis inzulin kezelést kapnak. A semilente amorf cink-inzulin szuszpenzió. A II. de az esetek kb. illetve protaminnal történô komplexbe vitelével. A hypoglykaemiát és a hypoglykaemiás comát a hosszú hatástartamú készítmények válthatják ki. Inzulinfelszabadulás. sebészeti beavatkozás és nagyobb betegségek esetén. közel normoglykaemiás állapotot hozzunk létre. Biguanidek.és isophan-insulint tartalmaznak különbözô arányban (pl. Az így kialakuló β-sejt-depolarizáció hatására a feszültségfüggô Ca2+-csatornákon keresztül Ca2+ ionok áramlanak a sejtekbe. hogy intenzív kontroll mellett. 30%-ában ezek a vegyületek sem hatásosak. mint a glibenclamid. míg az isophan-insulin a hatástartamot nyújtja. A II. amely késlelteti a glükóz felszívódást étkezés után. Az ultralente tartós hatása inzulinakkumulációhoz és súlyos hypoglykaemiához vezethet. Így. INZULINKÉSZÍTMÉNYEK Napjainkban a legtöbb diabetesest rekombináns DNS-technológiával elôállított. ezért ritkán okoz hypoglykaemiát. További igény. A β-sejtek falában K+-csatornák találhatók. ahol a lysosomalis enzimek azonnal elbontják. Legfôbb mellékhatása a felfúvódás. amit a magas inzulinkoncentráció vált ki (pl. A granulák az inzulint kristályos formában. amely két. akiknél a diéta nem befolyásolja a hyperglykaemiát. Amikor a vér glükóztartalma emelkedik. Ilyenkor inzulin adására lehet szükség. amelynek hatástartama maximum 35 óra. Ritkán gastrointestinalis zavarok és bôrkiütés fordul elô. A metformin ismeretlen hatásmechanizmussal fokozza perifériásan a glükóz felvételt. és étkezés hatására fokozódik. Az összes inzulin készítmény esetében gyakori a lipohypertrophia. Inzulin antitestek. akkor valószínûleg a többi vegyület sem lesz hatásos. elhízott egyéneknél). valamint autofoszforilációja az inzulin hatásához nélkülözhetetlennek látszik. Mivel az inzulin-felszabadulást nem növeli. akkor coma és halál következhet be. (A hatás kialakulása 30 perc. a szulfonil-ureák ( ) a KATP-csatornákat zárják (középen). flatulencia. Az inzulin elôször az α-alegységhez kötôdik. Az inzulin-receptor-komplex aktiválását és az inzulin kiváltotta hatásokat összekapcsoló mechanizmusok még nem tisztázottak. ha a tolbutamid nem. vagy az inzulin cinkkel. 30% oldódó és gyület. Inzulinadagolási sémák. de rövid hatástartama miatt idôsek esetében szívesen alkalmazott gyógyszer. membránátívelô glikoproteinek. a reggeli és az esti étkezés elôtt. amelyeket az intracelluláris ATP szabályoz (KATP-csatornák). Nemkívánt mellékhatásai hányinger. Nemkívánt mellékhatások. Ezen készítmények hatástartama 16 és 35 óra közé esik. Az oldódó-inzulin az inzulin egyszerû vizes oldata. Az NPH hatástartama hasonló a lentéhez (kb. de hatása ilyen adásmód mellett csak 30 perc. amely naponta kétszer. Étkezés közben kell bevenni. végzetes kimenetelû tejsavas acidosis. A keverék úgy készül. 20 óra).és két β-alegységbôl álló és diszulfid kötésekkel kovalensen összekapcsolt. Az isophan-insulin (NPH) a protamin és az inzulin képezte komplex. de az injekció beadásának helyén a helyi allergiás reakciók manapság igen ritkák. Súlyos esetben. Közepes és hosszú hatástartamú készítmények. akiknél az „elsô fázisú” inzulinválasz hiányzik. közepes és hosszú hatástartamú csoportra osztják. ezzel a β-sejtek depolarizációját és fokozott inzulin-felszabadulást eredményeznek. A glibenclamidot széles körben alkalmazzák és esetenként akkor is hatásos. A Langerhans-szigetek ß-sejtjeibôl történô hormon-felszabadulás leghatékonyabb ingere a glükóz. hasmenés. Rövid hatástartamú készítmények. majd az inzulin-receptorkomplex bejut a sejtbe. A lente az amorf (30%) és a kristályos cink-inzulin (70%) keveréke. amely csökkentheti a diabeteses szövôdményeket. Az inzulinkészítményeket hagyományosan rövid. Az inzulin és a visszamaradó C-peptid a proinzulin prekurzor-molekulából hidrolízis hatására képzôdik a tároló granulákban.

A trimethoprim és sulfamethoxazol (co-trimoxazol) (balra) kombinációja szinergista hatást és bizonyos baktériumokkal szembeni fokozott aktivitást eredményezhet. Leglényegesebb mellékhatásaik a (gyakori) bôrkiütések. A co-trimoxazolt elsôsorban légúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. A szulfonamidok kompetitíve gátolják a dihidropteroát-szintetázt ( ).37. fejezet). A 4-kinolonok (középen jobbra) a DNS-girázt gátolják. pl. hogy az emlôssejtek a táplálékban folátot vesznek fel. A szulfonamidok bakteriosztatikus hatású szerek. mivel a bakteriális enzimhez való affinitása 50 000szer nagyobb. mivel sokkal hatékonyabb és kevésbé toxikus szereket fejlesztettek ki. mint a szulfonamidok. mint a humán enzimhez. A szer bediffundál a szervezetbe. számos mikroorganizmus a szulfonamidokkal szemben rezisztenssé vált. és a folsavat maguk szintetizálják. de a dihidro-folsav-reduktázt gátolja ( ). metronidazol (lent jobbra) spektruma igen széles és hatékonyak az anaerob baktériumokkal és néhány protozoonnal szemben (42. orális hatékonyságuk. A ciprofloxacin szélesspektrumú antibakteriális szer. Számos szulfonamid ismert. Eltérô metilibolya-megkötô képesség a baktériumok sejtfalának alapvetô különbségét tükrözi. ez pedig sejthalált eredményez. A trimethoprimet széle körben alkalmazzák húgyúti fertôzésekben. kinolonok és nitro-imodazolok COOH Pteridin + p-Amino-benzoesav NH2 SO2 NHR Szulfonamidok sulfadimidin sulfadiazin sulfamethoxazol dihidropteroát-szintetáz – – NH2 cotrimoxazol a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja Dihidro-pteroinsav O F Dihidro-folsav N N COOH Kinolonok nalidixsav norfloxacin ciprofloxacin Nitro-imidazolok metronidazol tinidazol – trimethoprim Tetrahidro-folsav Dihidrofolát reduktáz N H – – Purinok Pirimidinek Felcsavaratlan DNS-spirál DNS-giráz Felcsavart DNS-spirál A szisztémás fertôzések kezelésére a szulfonamidok voltak az elsô hatásos vegyületek. valamint viszonylag alacsony toxicitásuk. Ezek a vegyületek a baktériumok folsavszintéziséhez nélkülözhetetlen a p-amino-benzoesav szerkezeti analógjai (fent balra). Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. Az 5-nitro-imidazolok. hogy a DNS-giráz gátlása következtében a DNS nem képes felcsavarodni. amelyek gátolják a DNS-szintézist és/vagy károsítják a DNS-t. amely acetonos mosás után megmarad (Gram-pozitív). de legtöbbjük a metilibolyával történô festôdés alapján is csoportosítható. A trimethoprim (lent balra) ugyanarra az anyagcsere-folyamatra hat. 80 . rontva funkcióját. Emellett. Önmagukban adva legfontosabb alkalmazási területük a szulfonamidérzékeny Gram-pozitív vagy Gram-negatív baktériumok* okozta húgyúti fertôzések kezelése. trimetoprim. A szulfonamidok szelektív toxicitása azon a tényen alapszik. Úgy tartják.és sejtpenetrációs képességük (vesd össze penicillinek). és ezzel megakadályozzák a DNS szintéziséhez szükséges folát képzôdését. vagy nem (Gram-negatív). ahol a nitrocsoportja redukálódik. a bacillusok pálcika alakúak). *A baktériumokat alakjuk alapján csoportosítják (a coccusok gömb alakúak. veseelégtelenség és különbözô vérdyscrasiák. amely a DNS-spirál kettôs felcsavarásával ( ) „összenyomja” a bakterialis DNS-t. Jelentôségük ma már kisebb. Toxicitása szelektív. A kinolonok fontos tulajdonsága jó szövet. míg az érzékeny baktériumok nem képesek erre. ebbôl ismertetünk néhányat általános képletükkel együtt (fent jobbra). Ezalatt a redukció alatt kémiailag reaktív intermedierek képzôdnek. Az eukariota sejtek nem tartalmaznak DNS-girázt. azt az enzimet.

a legtöbb citosztatikum csak kismértékû szelektív toxicitást mutat és ezért súlyos nemkívánatos mellékhatásokat okoz (43. A plazmidok (és ezért az antibiotikum-rezisztencia) az egyik baktériumból a másikba konjugáció (a baktériumok között keletkezô konjugációs csô. kemoterápiás és immunszupresszív szerek) fertôzéséinek kezelése. A trimethoprim orálisan jól szívódik fel. idôvel rezisztenssé válik. azaz a vegyület toxikus a parazita sejtjeire. Mellékhatásai gastrointestinalis zavarok. Nagyrészt változatlan formában elsôsorban a vesén át ürül. amikor baktericid szert kellene alkalmazni. amelyek károsítják a szert. de klinikai szempontból a Staphylococcus. mivel a gazdaszervezet védekezômechanizmusa részt vesz a bakteriális patogének végsô eltávolításában. Mivel a co-trimoxazol mellékhatásai túlnyomórészt megegyeznek a szulfonamidokéval. akik Pneumocystis carinii okozta tüdôgyulladásban. 4. 2. A légúti fertôzések kezelésére idônként önmagában is alkalmazzák. Rezisztencia ez ideig ritkán mutatkozott.vagy csalánkiütéses). Ez megelôzhetô.Szelektív toxicitás. amelyekkel megkíséreljük. amely idôközben válik rezisztensé. A jobban oldódó szulfonamidoknál. 81 . de nem (lényegesen) toxikus a humán gazdaszervezetre. bôrkiütés. Például a Pseudomonas aeruginosa mindig rezisztens volt a flucloxacillinnal szemben. A rosszul oldódó szulfonamid. mint pl. Salmonella. mivel olyan módosított dihidro-pteroát-szintetázt. A rezisztens baktériumokban a gyógyszer kötôhelyei megváltozhatnak úgy. A ciprofloxacin 6-fluorszubsztituált származék. illetve dihidro-folát reduktázt kezdenek termelni. mint például agranulocytosis. átkerül az egyik baktériumból a másikba. amelyet antibakteriális hatásúnak találtak. 2. Az antibakteriális szerekkel szembeni rezisztencia lehet szerzett. A metronidalzol elsô választású szer bizonyos protozoon infekciókban. Trichomonas vaginalis (42. a számos Staphylococcus-törzs által termelt ß-laktamáz inaktiválja a legtöbb penicillint és számos cefalosporint. A kötôhelyek megváltozása. hányás. A szerzett rezisztencia klinikai szempontból sokkal súlyosabb. a Stevens-Johnson-szindróma. A baktériumok rezisztenssé válhatnak a szulfonamidokra és a trimethoprimre. kortikoszteroidok. Csökkent gyógyszerakkumuláció. A baktériumok számos biokémiai eltérést mutatnak a humán sejtektôl. Antibiotikum-rezisztens populáció számos úton képzôdhet. majd el is pusztítjuk a szervezetben lévô parazitákat. de jelentkezhet hányinger. Ez a rezisztencia átjuttatásának kevésbé hatásos módja. Kivételt képez ez alól a csökkent immunválaszú betegek (szerzett immunhiányos szindróma (AIDS). A norfloxacinnak nincs szisztémás aktivitása. vagy tumorsejteket. Az antibiotikum-rezisztens gének bekerülhetnek a plazmidokba. Átvitt rezisztencia. amely a vegyület antibakteriális hatását mind a Gram-pozitív. míg a baktericid szerek valóban elpusztítják a baktériumokat. 5-NITRO-IMIDAZOLOK A metronidazol orálisan jól szívódik fel és intravénásan is adható. A bakteriosztatikus szerek gátolják a bakteriális növekedést. szédülés és fejfájás. Ez utóbbi esetben egy egész baktériumfaj már eleve rezisztens lehet az adott vegyülettel szemben. Ezeket a vegyületeket a „szövôdménymentes” húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. aplasticus anaemia és haemolyticus anaemia (különösen a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeken). és bizonyos antibakteriális szerek meglepô módon nem toxikusak az emberi szervezetre. de aktivitása viszonylag gyenge a Streptococcus pneumoniae és Streptococcus pyogenes-törzsekkel szemben. vagy öröklött. Ugyanakkor. számottevôen felerôsíti. A vizeletben koncentrálódik és húgyúti fertôzésekben második választású szer. fejezet). ha a vizeletet nátrium-hidrogén-karbonáttal lúgosítjuk. A legtöbb anaerob baktériummal szemben. 3. mint például a sulfamethoxazol ilyen probléma nincs. mint az E. amelyek nem. baktériumokat. A kemoterápia azon kémiai anyagok használata. mivel a tumorsejtek annyira hasonlítanak a normális sejtekre. és a legtöbb betegnél hatékony az egyszerû alsó húgyúti fertôzésekben. hogy a gyógyszerhez való affinitásuk megszûnik.és Campylobacter-törzsek. KINOLONOK A nalidixsav volt az elsô 4-kinolon. Alternatív anyagcsereutak kialakulása. SZULFONAMIDOK A sulfadimidin és sulfadiazin orálisan jól szívódnak fel. Inaktiváló enzimek. sokkal ritkább. pl. amelyek a baktériumon belül a DNS kis extrakromoszómális autonóm módon replikálódó részecskéi. mivel az a baktérium. vagy a baktériumsejtbôl a gyógyszer kiáramlása fokozódik. a vesékben kikristályosodhat a vizeletbôl (crystalluria). fejezet) fertôzésekben. Nemkívánatos mellékhatások. Co-trimoxazol (a trimethoprim és sulfamethoxazol kombinációja). A tinidazol hatása hasonló a metronidazolhoz. Ebben az esetben az a gén. amely az erythema multiform magas mortalitással járó formája. A mellékhatások ritkák. A transzdukcióban a plazmid-DNS bakteriális virusba (bakteriofágba) zárva kerül át ugyanannak a fajnak egy másik baktériumába. és fokozott folyadék felvételt biztosítunk.és Streptococcus-törzsek közötti rezisztens gének cseréje miatt mégis jelentôs. A populáción belül elôfordulhat néhány olyan baktérium. Elôfordulhat konvulzió is. plazmahíd) révén kerülhetnek át. nocardiasisban és toxoplasmosisban szenvednek. míg a rezisztens formák tovább szaporodnak. azaz Entamoeba histolytica. Giardia lamblia. Az antibakteriális szer eltávolítja az érzékeny baktériumokat. A súlyosabb reakciók. ezzel károsítja azt. és különösen az olyan Gram-negatív baktériumokkal szemben. mint például sulfadiazin. Pseudomonas aeruginosa. Az aminoglikozidok és az erythromycin a baktérium riboszómáihoz kötôdik és így gátolja a proteinszintézist. Maga a hatás a szelektív toxicitástól függ. A ciprofloxacin orálisan jól szívódik fel. is hatékony. vagy csak kismértékben érzékenyek az antibakteriális szerekkel szemben. de a hatástartama hosszabb. Leggyakoribbak az allergiás reakciók. Szelekció. de adható parenterálisan is. ezért alkalmazásuk erôsen korlátozott az olyan betegek kezelésére. Ritkán elôfordulhatnak különbözô vérdyscrasiák. de számos Escherichia coli*-törzs rezisztens rájuk és ma már sokkal kevésbé toxikus szerek is a rendelkezésünkre állnak. amelyek magukba foglalják az idônként lázzal járó bôrkiütéseket (kanyarószerû. ide értve a Bacteroides-törzseket. Ennek a különbségnek klinikai szempontból rendszerint nincs jelentôsége. * Az E. de nem érte el a szisztémás antibakteriális szintet és csak a húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazták. vírusokat. coli. amely a rezisztencia mechanizmusát kódolja. Konjugációra számos Gram-negatív és néhány Gram-pozitív baktérium képes. Tetraciklin-rezisztencia akkor alakul ki. coli Gram-negatív pálca és a húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozója. mivel a kinolonok GABA-antagonisták. 1. Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért a következô mechanizmusok felelôsek: 1. ha a baktérium sejtmembránja impermeábilissá válik a gyógyszerre. amely korábban érzékeny volt.

A pseudomonas-ellenes penicillineket (lent balra) elsôsorban a Pseudomonas aeruginosa** okozta súlyos fertôzések kezelésére alkalmazzák. fejezet). hogy szerkezetük egy részeésze ( ) hasonlít a baktérium sejtfal peptidláncának D-alanil-D-alanin részéhez. de orálisan is aktív. cefalosporinok és vancomycin β-laktámok R1 C O NH B O N S A CH3 CH3 C O OH R1 C O NH B O N S A CH2 C OH R2 Penicillinek benzylpenicillin procain-penicillin phenoxymethylpenicillin PENICILLINÁZ REZISZTENS SZÁRMAZÉKOK (methicillin) flucloxacillin SZÉLES SPEKTRUMÚAK amoxycillin ampicillin PSEUDOMONAS-ELLENESEK piperacillin azlocillin ticarcillin N N-acetil-muraminsav N O Cefalosporinok A G L – A A D-ala Transzpeptidáz G N N-acetil-glükózamin G ORÁLISAN AKTÍV cefadroxil PARENTERÁLIS SZEREK cefuroxim ÚJABB SZÉLESSPEKTRUMÚ SZEREK ceftazidim ceftriaxon számos egyéb származék vancomycin teicoplanin G N A A G Hosszú peptidoglikán polimerláncok N N G Pentaglicin híd Keresztkötéses polimer láncok G A penicillinek (fent balra) és cefalosporinok (fent jobbra) szerkezetének közös jellemzôje a ß-laktám gyûrû (B). A β-laktám-gyûrûs antibiotikumok baktericid hatásúak. pentaglicin híd révén ( ). opportunista fertôzéseket okozhat. amelyek a sejtfalat építik fel. amelyek szélesspektrumú antibakteriális aktivitással rendelkeznek. 82 . vagy rezisztensek a bakteriális βlaktamázra. semmint kémiai szintézissel elôállított kemoterápiás szerek. flucloxacillin hatásos a β-laktamázt termelô Staphylococcusszal szemben. A penicillinek (balra) a legfontosabb antibiotikumok*. de a gyomorsav jelentôs mértékben bontja. Az R1 és R2 csoportok módosítása számos félszintetikus. mivel olyan enzimet termelnek (β-laktamáz. mint a benzylpenicillin és aktívak néhány Gram-negatív baktériummal szemben. és továbbra is fontos gyógyszer. pl. mint például az amoxicillin és ampicillin sokkal hidrofilebbek. Néhány penicillin. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. amely felnyitja a β-laktám gyûrût. míg a cefalosporinok (jobbra) néhány specifikus indikációs területtel rendelkeznek. A penicillináz-termelô baktériumok rezisztensek az amoxicillinnel és az ampicillinnel szemben. *Az antibiotikumok inkább az élô szervezet által. penicillináz). mivel átjutnak a külsô foszfolipid membrán pórusain. A szélesspektrumú penicillinek. ** A Pseudomonas aeruginosa Gram-negatív bacillus. Számos baktérium (beleértve a legtöbb staphylococcust) rezisztens a benzylpenicillinre. A Gram-negatív baktériumok külsô foszfolipid membránnal rendelkeznek (míg a Gram-pozitívak nem) és ez a membránszerkezet azáltal.38. Antibakteriális hatásukat a lineáris peptidoglikán polimerláncok közötti keresztkötések kialakulásának gátlása révén fejtik ki. hogy megakadályozza a gyógyszer sejtfallal történô érintkezését. amelynek épsége nélkülözhetetlen az antibakteriális aktivitáshoz. A benzylpenicillin volt az elsô a penicillinek közül. ezért parenterálisan kell adni. amely számos antibiotikummal szemben rezisztens. mint például pneumonia és septicaemia. penicillinrezisztenciát eredményez. A β-laktamázok genetikai kontrolja gyakran az átvihetô plazmidban rejlik (37. E hatás annak köszönhetô. Súlyos. pl. A phenoxymethylpenicillin antibakteriális spektruma hasonló. közülük néhány savrezisztens (és orálisan aktív) antibiotikumot eredményezett.

A penicillin az egész szervezetbe jól diffundál. A cefuroxim rezisztens a β-laktamáz inaktiváló hatásával szemben. Számos bakteriális ß-laktamáz klavulánsavval és e gátlószer amoxicillinnel készült kombinációjával (co-amoxiclav) gátolható. streptococcus. septicaemia. ezért hatásosak számos Escherichia coli. A ceftazidim fokozott mértékû aktivitást mutat a Gram-negatív baktériumokkal szemben. Orális adás esetén az amoxicillint kell alkalmazni.) A vancomycin ritkán veseelégtelenséget vagy süketséget okozhat. flucloxacillinre és egyéb antibiotikumokra rezisztens. amely orálisan nem szívódik fel. A peptidoglikán képzôdést gátolja. A cefuroximot mûtéti profilaxisra (az anaerob-fertôzés megelôzésére rendszerint metronidazollal együtt) parenterálisan alkalmazzák. aminek következtében az antibiotikum a penicillináz termelô baktétiumokkal szemben hatásos. Septicaemiában és endocarditisben.és húgyúti fertôzések kezelésében használandó. CEFALOSPORINOK A cefalosporinokat széles körben alkalmazzák a meningitis. Felszívódása azonban változó. VANCOMYCIN A vancomycin baktericid antibiotikum. az esetek kb. és az olyan súlyos fertôzésekben alkalmazzák. és számos Gram-pozitív baktériummal szemben hatásos. Mindegyikük antibakteriális hatása hasonlóan szélesspektrumú. de ugyanakkor a Gram-pozitív baktériumokkal (pl. Az ilyen fertôzések leginkább intravénás vancomycinnel kezelhetôk. de nagy dózis beadása fájdalmas ezért ilyenkor intravénásan adagolják. és ezért csak az igen érzékeny baktériumok esetén alkalmazzák (streptococcus tonsillitis). de nagy koncentrációkban (veseelégtelenség. Haemophilus influenzae és Salmonella törzzsel szemben. Szélesspektrumú penicillinek. amely végzetes lehet. A procain-penicillin a benzylpenicillin lassan oldódó sója. mint a benzylpenicillin. endocarditis) kezelésének megkezdésekor. mint a benzylpenicillin és csak penicillinázt termelô staphylococcus fertôzésekben (ilyen a kórházban szerzett staphylococcus fertôzések 90%-a) szabad alkalmazni. Pseudomonas-ellenes penicillinek. A flucloxacillin orálisan jól szívódik fel. Az amoxicillint és az ampicillint a penicillináz-termelô baktériumok inaktiválják. továbbá az Escherichia coli törzsek 50%-a és a Haemophylus influenzae törzsek legfeljebb 15%-a rezisztens. Az eliminációs felezési ideje (t1/2) normálisan 30 perc. Az ampicillin és amoxicillin hatásosak a β-laktamázt nem termelô Gram-pozitív baktériumokkal szemben. A piperacillint. Ma a legtöbb Staphylococcus aureus † törzs penicillinázt termel. nel szemben a legtöbb Staphylococcus aureus-törzs. sebfertôzések. Zömmel a vese választja ki ôket és hatásuk probeneciddel megnyújtható. mint a többi cefalosporinnak és ezért naponta csak egyszer kell adni. meningococcus és leptospira fertôzések. amikor a bakteriális kórokozó nem ismeretes. ha a szervezet rezisztens más antibiotikumokkal szemben. mint pl.A penicillinek toxicitása igen alacsony. A phenoxymethylpenicillin hatásspektruma megegyezik a benzylpenicillinéval. pneumonia. azlocillint és ticarcillin-t súlyos Gram-negatív bakteriális fertôzések. de az agyba történô penetrációja rossz. különösen Pseudomonas auruginosa esetén parenterálisan alkalmazzák. A co-amoxicillin az olyan lég. penicillin-rezisztens staphylococcus fertôzések esetén alkalmazzák. amelyet a vastagbél nyálkahártyáját károsító toxint termelô Clostridium difficile felülfertôzése okoz. Mivel a Gram-negatív baktériumokba gyorsabban bediffundálnak. és rezisztens a penicillinázra. Savakkal szemben ellenálló és orálisan adható. beleértve a Pseudomonas aeruginosat is. a methicillinnel szemben rezisztens Staphylococcus aureus törzsek következtében. amely bôrkiütéseket és ritkán. 83 . Adása intramuscularisan történik. mint a cefuroxim. de súlyos fertôzésekben parenterálisan alkalmazandó és más antibiotikummal kombinációban. de kevésbé aktív. A penicillinek leggyakoribb mellékhatása a hiPENICILLINEK A benzylpenicillin továbbra is megmaradt az egyik leghasznosabb antibiotikumnak. Syphilis kezelésére a benzylpenicillinnel (bicillin) kombinációban adják. Benzylpenicillinnel hatásosan kezelhetôk a pneumococcus. Intramuscularis adást követôen a plazma csúcskoncentráció 15–30 perc múlva alakul ki és a vegyületet (zömmel változatlan formában) a vese választja ki. (Ez az antibiotikum-kezelés okozta. a probenecid és így magasabb és tartósabb plazmakoncentráció érhetô el. és a beleken jelentkezô súlyos szövôdmény. mivel jobban szívódik fel az ampicillinnél. így elsôsorban a Gram-pozitív baktériumokkal szemben hatékony. Staphylococcus aureus) szemben kevésbé aktív. amikor a többi antibiotikum hatástalan. Az amoxicillin- perszenzitivitás. Súlyos fertôzések (pl. A cefadroxilt orálisan adagolják és húgyúti fertôzések kezelésére alkalmazzák. Reumás láz megelôzésére is adják. és septicaemia kezelésére. amelyet intramuscularisan adnak és hatása tartós. intrathecalis adás) encephalopathiát okozhatnak. 10%-ban végzetes anaphylaxiás reakciókat okozhat. járványt okozó Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek egyre nagyobb problémát jelentenek. amivel az R1=izoxazol szubsztituens sztérikusan gátolja az enzim β-laktám gyûrûre kifejtett hatását. Bejut a központi idegrendszerbe és a Gram-negatív baktériumok okozta meningitisben alkalmazzák. aminoglikozidokkal kombinálva adható. A methicillinre. † A Staphyilococcus aureus Gram-pozitív coccus. 10 órára nyúlik meg. de hatásspektruma szûk. kivéve meningitis esetén. Gyakori kórokozó a következô fertôzésekben: kelések. ha a hatás gyors kialakulása szükségtelen. A flucloxacillint penicillináztermelô. Kiválthatnak allergiás reakciókat és a penicillinekkel keresztérzékenység is elôfordulhat. Félszintetikus penicillinszármazék. amelyet viszont parenterálisan kell adni. A benzylpenicillin savérzékeny és ezért orálisan gyengén szívódik fel. A penicillin vesetubulusokból történô kiválasztása szerves savakkal gátolható. Ugyancsak értékes a clostridiumok okozta gáz-gangraena megelôzésében. különösen a kórházak számára. endocarditis és septicaemia. Penicillináz-rezisztens (laktamáz-stabil) penicillinek. Az antibiotikum kezeléssel összefüggô pseudomembranosus colitis kezelésére orális vancomycint alkalmaznak. A ceftriaxonnak hosszabb a felezési ideje. A cefalosporinok hatásmechanizmusa megegyezik a penicillinével és farmakológiai tulajdonságaik is hasonlóak. de anuriában kb. A flucloxacillin kevésbé hatékony. ahol az amoxicillin-rezisztencia bizonyított. az intravénás vancomycin fontos a betegek kezelésében. bár a vegyületek bizonyos baktériumokkal szemben eltérô aktivitással rendelkeznek. tüdôgyulladás.

A makrolidek (lent jobbra) a ribosoma 50S alegységéhez kötôdve a transzlokációt gátolják. mivel a bakteriális ribosomák (ahol a fehérjeszintézis történik) egy 50S és 30S alegységbôl állnak. A fehérjék aminosavakból épülnek fel a ribosomákon ( ). mivel a Gram-pozitívak 100-szor több erythromycint akkumulálnak. Az aminoglikozidokat. de nefrotoxikus és ototoxikus hatásokat idézhetnek elô. amelyben a növekvô peptidlánc ( ) hozzákötôdik a Pkötôhelyhez (peptidil. mint a Gramnegatívak. aplasticus anaemia) korlátozzák alkalmazhatóságát. A fehérjelánc meghosszabbításához szükséges következô aminosavat (fent jobbra. A vegyületek szelektíven toxikusak a baktériumokra. Az aminoglikozidok a súlyos fertôzések kezelésének értékes gyógyszerei. erythromycin) a benzylpenicillinhez hasonló antibakteriális spektrummal rendelkeznek és a penicillin-érzékeny betegeken mint alternatív terápiát alkalmazzák. Az aminoglikozidok emellett hibás mRNS olvasást eredményeznek. 84 . de az egyre nagyobb mértékû bakteriális rezisztencia csökkentette felhasználásukat.(tRNS-) molekulák számára kötôhelyet biztosító akceptoron (amino-acil.39. pl. A tetraciklinek (fent jobbra) és az aminoglikozidok (balra lent) a ribosoma 30S-alegységéhez kapcsolódnak és az amino-acil-tRNS kötôdését gátolják. majd átkerül az A-kötôhelyen lévô aminoacil-tRNS-hez kötött aminosavhoz ( ). hogy az egymást követô kodonok ( ) a specifikus transfer-RNS. míg az emlôsök ribosomái egy 60S és 40S alegységbôl. A-kötôhely ) haladnak keresztül. A transzpeptidációt követôen a peptidlánc az A-kötôhelyrôl a P-kötôhelyre (3) transzlokálódik. ) mentén mozognak elôre (1-2-3) úgy. a gentamicint parenterálisan kell adagolni. ) a tRNS-ek hordozzák. így az A-kötôhely alkalmassá válik a következô amino-acil-tRNS fogadására. Az erythromycinre a Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek. szélesspektrumú antibiotikumok. A ribosomák a messenger-ribonukleinsav lánc (mRNS. A chloramphenicol a mikroorganizmusok széles körére hat. amely mûködésképtelen fehérjék szintéziséhez vezet. makrolidok és chloramphenicol Tetraciklinek tetracyclin minocyclin doxycyclin A tRNS kötôdését gátolja 5' P-kötôhely tRNS Amino-acil-tRNS szállítás 1 A-kötôhely A transzpeptidációt gátolja A mRNS hibás olvasása chloramphenicol Aminoglikozidok gentamicin netilmicin tobramycin amikacin streptomycin neomycin Transzpeptidáció 2 A változatlan tRNS felszabadulása Makrolidek A transzlokációt gátolja Transzlokáció 3 erythromycin clarithromycin azithromycin Szabad A-kötôhely 3' Az antibiotikumok ezen csoportja a baktérium fehérjeszintézisének gátlása révén hat. A tetraciklinek orálisan aktív. ). de súlyos mellékhatásai (pl. A chloramphenicol a ribosoma 50S alegységének peptidil-transzferáz aktivitását gátolja. Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. A makrolidek (pl. tetraciklinek. A fehérjeszintézis következô lépése a transzpeptidáció (2).

Ezeknek az antihisztaminoknak. vagy vancomycinnel együtt adva szinergista antibakteriális hatást mutathat. CHLORAMPHENICOL A chloramphenicol orálisan és parenterálisan is adható. azaz sápadtság. Antibakteriális spektrumuk hasonló a benzylpenicillinhez (azaz szûkspektrumú. Penumococcusés Clostridium-fertôzések estén. különösen akkor. ezért alkalmazásuk 8 év alatti gyermeken. jól penetrálnak. mint a 7 napig adagolt tetraciklin. ezért a kezelés alatt álló betegek aminoglikozid-vérszintjét rendszeresen ellenôrizni kell. hányingert és a Candida albicans túlszaporodását okozhatják a szájban vagy a béltraktusban. A netilmicin a tapasztalatok szerint a gentamicin-nél kevésbé toxikus. aminek következtében a vegyület nem képes kötôdni (ez kizárólag a streptomycinre érvényes). míg mûtét elôtti bélfertôtlenítéshez orálisan. A tetraciklinekre érzékeny mikroorganizmusokban az antibiotikum részben passzív diffúzió. 85 . mivel nem megfelelô módon penetrálnak a központi idegrendszerbe. bizonyos intracelluláris organizmusok okozta fertôzések kezelésére a tetraciklinek a megfelelô gyógyszerek. de adhatók parenterálisan is. elsôsorban a Gram-pozitív mikroorganizmusokkal szemben hatásos) és penicillinérzékeny betegeken mint alternatív készítményt alkalmazzák. aminek hatására a szájban esetenként soor alakul ki. az encephalopathia és a szemideg neuritis miatt alkalmazása korlátozott. A tetraciklinek gyermekeken a fogak elszínezôdését okozzák. de terápiás indexük kicsi. A rifampicin más gyógyszerekkel kombinálva (pl. A gentamicin a penicillinnel. valamint a 30S alegységen lévô kötôhely megváltozása. Pseudomonas aeruginosa okozta) fertôzések „empirikus” úton történô kórházi kezelése. az antibiotikumérzékenység megismeréséig. A neomycin nagyfokú toxicitása miatt parenterális adásra alkalmatlan. isoniazid. alhasi puffadás. fôleg a Streptococcus-. Ugyanakkor. antacidok). a makrolidek hatékonyak számos ritkábban elôforduló kórokozóval szemben és alkalmazásuk különösen Mycoplasma pneumoniaeban és Legionella pneumophilaban (legionáriusbetegség) ajánlott. a reverzibilis (dózisfüggô) vörös. ennek következtében a mikroorganizmus a többi antibiotikummal (pl. A vérkép idôszakos ellenôrzése szükséges. valamint terhes és szoptatós nôkön kerülendô. Az újszülöttek nem képesek a chloramphenicolt kellô sebességgel metabolizálni. foszforiláció. A makrolidek igen biztonságos szerek. A rezisztens mikroorganizmusokban az antibiotikum nem kumulálódik. A streptomycin dózisfüggô ototoxicitást okoz. és ezért a phenytoin. ezért a vegyület kumulációja „szürke baba”-szindrómát okoz. tartósan adagolják vesebetegségben szenvedô betegeknek. de az erythromycin és a clarithromycin adható intravénásan is. terfenadine és astemizol kumulálódik a szervezetben. súlyos mellékhatásai. Az erythromycin magas dózisai hányingert és hányást okozhatnak. ezért alkalmazásuk myasthenia gravisban szenvedô betegeken ellenjavallt. és rendszerint fatális). Chlamydia (nemspecifikus urethritis. az így kialakult magas vérszintje súlyos arrhythmiákat okozhat. a szulfonil-ureák és a warfarin hatását potenciálhatja. psittacosis) és Rickettsia (Q-láz). amelyhez egy. a csontvelô aplasia (gyakorisága 1: 40 000. Bár a tetraciklinek szélesspektrumú antibiotikumok. magnéziumionok (pl. A streptomycin a Mycobacterium tuberculosissal szemben hatásos vegyület és alkalmazása tuberculosisos betegekre korlátozódik. de ezek közül legfontosabb a plazmid szabályozott enzimek termelôdése. életveszélyes Gram-negatív (pl. mivel a makrofágokba.AMINOGLIKOZIDOK Az aminoglikozidok orálisan nem szívódnak fel. pyrazinamid. aminoglikozidok. ezért parenterálisan kell ôket alkalmazni. chloramphenicol) szemben is rezisztenssé válik. Ennek eredményeképpen számos Streptococcus. Baktericid hatásúak. Chloramphenicolt alkalmaznak a typhus abdominalis és a Haemophilus influenzae-meningitis kezelésére. A tetraciklinek széleskörû alkalmazása következtében a mikroba populációk szelektálódtak. a meningitisben hatástalanok. MAKROLIDEK A makrolideket* rendszerint orálisan adják. A chloramphenicol gátolja más vegyületek metabolizmusát. így vesekárosodás esetén a vegyületek kumulálódnak és a toxikus mellékhatások elôfordulásának nagyobb a valószínûsége. A legfontosabb aminoglikozid a gentamicin. Ugyanakkor. Bôrfertôzésekben lokálisan alkalmazzák. míg az azithromycin és clarithromycin esetében ezek a hatások ritkábbak. Zömmel a májban metabolizálódik és az agyszövetet is beleértve jól diffundál a szervezetben. hányás és kollapszus lép fel. A tetraciklin-rezisztenciáért felelôs gének a plazmiddal örökítôdnek át és szorosan kapcsolódnak a más antibiotikumért felelôs génekhez. Staphylococcus-. Staphylococcus. mint pl. ethambutol) jelentôs mértékben helyettesíti a streptomycint. mint pl. Az azithromycin felezési ideje igen hosszú (40–60 óra) és egy egyszeri dózisa ugyanolyan hatékony a Chlamydia okozta nemspecifikus urethritis kezelésére. A gyógyszerhatás kivédésének további mechanizmusai a burok változása. ma már a legtöbb fertôzés kezelésére megfelelôbb szer áll rendelkezésünkre. A makrolidek gátolják a citokróm P-450 enzimet és ezáltal a warfarin. A makrolid-rezisztencia a bakteriális ribosoma 50S alegységén lévô plazmidkontrollált receptor megváltozásának (kötôdés csökkenésének) hatására alakulhat ki. különösen tartós vagy intenzív terápia esetén. A vesén keresztül választódnak ki. Ezek a mellékhatások dózisfüggôek. A penicillintôl eltérôen. szulfonamidok. Fô alkalmazási területe az akut. vagy több dezoxi-cukor kötôdik. és a kalciumionok (tej). TETRACIKLINEK A teraciklineket rendszerint orálisan alkalmazzák. Természetesen. Az aminoglikozidokkal szemben kialakult rezisztencia számos mechanizmusból fakadhat. Mellékhatásként hasmenést. Penumococcus és Escherichia coli-szerû törzs vált rezisztenssé. Az aminoglikozidok károsíthatják a neuromuscularis transzmissziót. élelmiszerek és vaskészítmények csökkentik azt. részben aktív transzport révén akkumulálódik. és ezen vegyületek valamelyikével kombinálva a sterptococcus endocarditis kezelésére alkalmazzák. Az aminoglikozidok legjelentôsebb mellékhatásai az ototoxicitás (VIII. A mikroorganizmusok széles spektrumával szemben hatékony. trachoma. *Makrolidek: soktagú lakton gyûrû. Az erythromycint a máj metabolizálja és veseelégtelenségben is csak súlyos esetben szükséges a dózis csökkentése. Az amikacinra kevésbé hatnak az aminoglikozidokat inaktiváló enzimek és a gentamicinre rezisztens súlyos Gram-negatív fertôzésekben alkalmazzák.és fehérvérsejtszuppresszió. ha a vegyületet nagy dózisban. Bélbôl történô felszívódásuk különbözô. és potenciálisan mindegyik toxikus hatású. amelyek a vegyületet acetiláció. amennyiben szükséges. vagy adenilálódás révén inaktiválják. vagy újszülötteknek. agyideg károsítása) és a nephrotoxicitás.

Az persistens. míg a legtöbb vírusellenes szer (lent jobbra) nukleozid-analóg és így a vírus (de gyakran az emberi szervezet) nukleinsav-szintézisébe avatkoznak be. reverz-transzkriptáz). mivel az ergoszterol szintézisének gátlását eredményezô lanoszterol α-demetilázt sokkal specifikusabban gátolják. amíg az elsôdlegesen a vírus által termelt enzimek nem foszforilálják ôket. amely a gomba sejtmembránjának ergoszterol (E) részével kölcsönhatásba lépve (ábrán balra. rabies. A humán immundeficiencia vírus (HIV) replikációjában a polipeptid prekurzorok proteáz hatására alakulnak át a nélkülözhetetlen végsô fehérjékké (pl. amelyek nem rendelkeznek független anyagcserével és szaporodni csak az élô gazdasejtekben képesek. A vírusok olyan intracelluláris paraziták. A vírusok szaporodása többlépéses folyamat (jobb oldali ábra). Az interferon-α olyan antivirális protein. ) szélesspektrumú és a helyi kezelésekre széles körben alkalmazott gombaellenes szerek. Jelenleg nem túl sok hatékony gombaellenes szerrel rendelkezünk (ábrán balra) és a súlyos és potenciálisan halálos szisztémás mycosisok kezelésének elsô számú gyógyszere. ezért különösen nehéz a vírusra szelektíven toxikus gyógyszereket kifejleszteni. ) az imidazolokhoz hasonló. A zidovudin. A flucytosin a gombasejtekben fluorouracillá alakul ( ). újabb vegyületek. A vegyület szelektíven toxikus.vagy DNS-szintézis – DNA E E – E Nem-strukturfehérjék szintézise Antivirális szerek PENETRÁCIÓGÁTLÓK amantadin γ-globulin NUKLEINSAVSZINTÉZISGÁTLÓK acyclovir ganciclovir tribavirin idoxuridin foscarnet zidovudin PROTEINÁZ-GÁTLÓK saquinavir ritonavir Strukturfehérjék szintézise A gombás fertôzések (mycosisok) felületi (superficialis) és egész szervezetre kiterjedô (szisztémás) megbetegedésre oszthatók. Tolerancia fejlôdik ki hozzájuk és nagy az igény sokkal hatásosabb szerek iránt. mint az amphotericin. poliomyelitis. még szelektívebb vírusellenes szerek. kortikoszteroid-. használatát azonban korlátozza szûkebb spektruma. fejezet). krónikus hepatitis B-ben és Cben a kezelésére intramusculáris injekció formájában adják. 86 . Gomba. az ergoszterol szintézisének gátlása révén hatnak. A flucytosin (lent balra) sokkal kevésbé toxikus. különösen krónikus körömfertôzésekben hatásos. valamint a terápia során kifejlôdô rezisztencia. de szélesebb antifungális aktivitással rendelkeznek. A kezelés szükség esetén hónapokig is tarthat. mégis számos betegség kezelését hatékonyabbá tették. morbilli. az amphotericin pedig erôsen toxikus. ) pórusokat hoz létre. Az amphotericin polién antibiotikum. Sikerült néhány hatékony vírusellenes szert kifejleszteni (ábrán jobbra) és bár használatuk korlátozott. Az amantadin és a γ-globulin (fent jobbra) gátolják a vírus ( ) penetrácóját a sejtbe. ami a DNS-szintézist gátolja (43. didanosin és zalcitabin toxikus szerek. ezért csak az AIDS kezelésére használják ôket. mivel a humán sejtekben a koleszterol és nem az ergoszterol a legjelentôsebb szterol származék. amelyek közül az utóbbi leginkább az immunveszélyeztetett betegekben (szerzett immunhiányos szindrómában (AIDS-ben) szenvedôk. A mellékhatások elôfordulásának valószínûsége kisebb. A griseofulvin orálisan adható és bizonyos dermatophyton fertôzésekben. sárgaláz. mumps.és vírusellenes gyógyszerek Gombaellenes szerek POLIÉNEK amphotericin nystatin IMIDAZOLOK miconazol ketoconazol clotrimazol TRIAZOLOK fluconazol itraconazol griseofulvin flucytosin E E E – E E E E E E Flucytosin A vírusrészecskék egymáshoz illeszkedése és felszabadulása Fluorouracil – RNS. zidovudin) jelenleg igen biztató eredményeket adtak az AIDS kezelésére. Mivel szaporodási ciklusuk ennyire szorosan kapcsolódik a gazdasejt anyagcsere-folyamataihoz. de ma már rekombináns DNStechnikával is elôállítható. amelyen keresztül a gomba elveszíti létfontosságú sejtalkotórészeit ( ). Ezek a vegyületek ugyanis mindaddig inaktívak maradnak. amelyet a leukocyták termelnek.40. különösen a herpesvírus okozta infekciókét. Humán sejtekben ez a folyamat nem játszódik le. Az újabb vegyületek. A triazolok (balra. A „HIV-proteáz”-gátlók (lent jobbra) számottevôen csökkentik a HIV replikációját in vitro és a más szerekkel kombinációban (pl. rubeola) szembeni védekezés legfôbb eszközévé a védôoltások váltak. különösen az igen hatékony acyclovir. és citosztatikum-kezeltek) fordul elô. Ennek következtében a vírusfertôzésekkel (pl. A griseofulvin hatásmechanizmusában a mikrotubulus funkcióval való kölcsönhatása játszhat szerepet. Az imidazolok (balra.

majd a reverz-transzkriptázhoz kötôdik. az endocarditist és a fatalis kimenetelû septicaemiát. valamint a herpesvírus DNS-polimeráza sokkal nagyobb affinitást mutat az aktivált acyclovirral szemben. TRIAZOLOK A fluconazol orálisan és intravénásan is adható. amelyhez 100-szor nagyobb az affinitása. A humán immunglobulin a vírus felszíni antigénjeire specifikus antitesteket tartalmaz és interferál azoknak a gazdasejtbe való bejutásával. gyengeséget és anaphylaxiás reakciót okozhat. magas orális dózisait a herpes zoster (övsömör) súlyos formáinak kezelésére. A vegyület háromszoros foszforilációval aktiválódik. el nem ágazó filamentumokat is alkothatnak. A zidovudin (3-azido-3-deoxi-timidin) gátolja a HIV-t. és cryptococcalis meningitist vagy pulmonáris fertôzéseket okozhatnak. mivel nem kódolja a timidin-kinázt. ezért intravénás infúzióban. Orálisan rosszul szívódik fel. A miconazolt intravénásan adják az amphotericin intoleráns. A herpesvírusok. anaemia. A ganciclovirt intravénásan kell alkalmazni és jelentôs toxicitása miatt (neutropenia) csak a súlyos cytomegalovírus. A didanosin (DDL) és zalcitabin (DDC) újabb reverz-traszkriptázgálók. a Cryptococcus neoformans. valamint az influenza vakcina adása elônyösebbnek bizonyult. Az itraconazol orálisan felszívódó vegyület és az imidazolokkal. kivéve ha lokálisan adják a bôr. valamint a fluconazollal ellentétben az Aspergillus törzsekkel szemben is hatásos. A monofoszfátot a gazdasejt folyamatosan acil-guanozin-trifoszfáttá foszforilálja. hogy hatásspektruma szûk. Egyik legjelentôsebb képviselôjük a Candida albicans. A tartós kezelés szinte elkerülhetetlenül vesekárosodást okoz. Mellékhatásként hányingert. és velük szemben ritkán alakul ki rezisztencia. a száj és a vagina gyakori commensalis organizmusa. mind szisztémás mycosisok kezelésére alkalmas. pl.(krém vagy kenôcs formában) és nyálkahártya-fertôzések kezelésére alkalmazzák buccalis tabletta vagy vaginalis pessarium formájában. A vegyület helyileg. hogy a Lassa-lázban hatásos. immunveszélyeztetett betegeknek adják. szem és külsô genitáliák súlyos herpesfertôzéseinek kezelésére. A ketoconazol jól szívódik fel orálisan és mind helyi. candida vagy cryptococcus okozta. és a kombináció hatásos a cryptococcalis meningitis ellen. Az acyclovirt kiterjedten alkalmazzák genitális HSV-fertôzések.(CMV) fertôzésben szenvedô. köröm-. beleértve a szájpenészt. A cytomegalovírus az acyclovirra rezisztens. Az élesztôgombák egysejtû. és így a DNS lánc felépülés megszakad. amelyet egy korábbi VZV. neutropenia. Legnagyobb hátránya. amely az acyclovirt monofoszfáttá alakítja.vagy kortikoszteroid-kezelés következménye. FLUCYTOSIN A flucytosint orálisan vagy intravénásan adják. 1. ez gátolja a vírus DNSpolimerázt és a vírus DNS-szintézisét. mint a gazdasejt DNS-polimerázához. VÍRUSELLENES SZEREK Penetrációgátló szerek Az amantadint orálisan viszonylag ritkán alkalmazzák az influenza-A vírusfertôzések megelôzésére. a vaginitist. kör vagy ovális alakú gombák. gyakran végzetes kimenetelû szisztémás fertôzések kezelésére adják. POLIÉNEK Az amphotericin szélesspektrumú gombaellenes szer. Nukleinsavszintézis gátlók Acyclovir (acikloguanozin). Elsôsorban a Candida albicans okozta bôr. a kezelés módja pedig a fertôzés helyétôl és súlyosságától függ. mind a szisztémás mycosisok széles körében (az Aspergillus kivételével) eredményesen alkalmazható. Az acyclovir hatásos a herpesvírusokkal szemben. a Herpes simplex (HSV) és Varicella zoster (VZV) timidin-kinázt tartalmaznak. A liposzómába formulált amphotericin valamivel kevésbé toxikus. amelyek összefonódva micéliumokat alkotnak. Az övsömör olyan fájdalmakkal járó állapot. A nemkívánt mellékhatások igen gyakoriak és a legtöbb betegen láz. borzongás és hányinger lép fel. IMIDAZOLOK Az imidazolok szélesspektrumú gombaellenes szerek. A nystatin parenteralisan alkalmazva erôsen toxikus. A vegyület beépül a DNS-láncba. A két vegyület szinergista módon hat. mint pl. A fonalas gombák hosszú filamentumokat növesztenek. és az aspergillus. Az élesztôszerû gombák hasonlóak az élesztôgombákhoz. ha idôben felfigyelnek rá. és bôr-. Ide tartoznak a dermatophytonok (bôrgombák). de túlságosan toxikus. továbbá az Aspergillus fumigatus. amely pulmonalis vagy disszeminált aspergillosist okoz. Újabb vegyületek az idoxuridint jórészt kiszorították. amelyeket keratin-emésztô tulajdonságuk miatt neveznek így. A tribavirinrôl (ribavirin) kimutatták. A clotrimazolt. hányinger és fejfájás. Mivel a rezisztencia gyakran igen gyorsan kialakul.és Candida albicans-fertôzések helyi kezelésére. citosztatikum. az econazolt és a miconazolt széles körben alkalmazzák dermatophyton. Az oropharyngealis candidiasis (szájpenész) az AIDS egyik leggyakoribb jellemzôje és bizonyos esetekben a szélesspektrumú antibiotikum-.GOMBÁS FERTÔZÉSEK Az emberen a gombák három nagy csoportja okoz megbetegedést. amely csak akkor reverzibilis. ezért a flucytosin az amphotericinnel kombinációban adható. és mind a felületi. mivel az egészséges gazdasejt timidin-kináza csak kis mértékben aktiválja a vegyületet. és mivel hiányzik belôle a 3´-hidroxil csoport az újabb nukleotid nem tudja létrehozni a 3’-5’-foszfodiészter kötést. csak az élesztôgombák ellen hatásos és fôleg szisztémás candidiasis vagy cryptococcus fertôzések kezelésére alkalmazzák. Ez a gomba számos betegség okozója. A ketoconazol korábbi gyakori alkalmazása hepatonecrosist és mellékvese-szuppressiót okozó hatása következtében csökkent. A ketoconazolt kivéve az imidazolok orálisan rosszul szívódnak fel. amely a bél. Az immunglobulin injekció átmeneti védelmet nyújt a hepatitis-A fertôzéssel szemben. γ-Globulin. amelyeket AIDS-es betegeknél alkalmaznak. orálisan és parenterálisan adva is hatásos.(azaz bárányhimlô) fertôzés reaktivációja vált ki. valamint hajfertôzést okoznak. 2. de nem pusztítja el azokat. 3. pl. mint a gazdasejt DNS-polimeráza. 87 . A rezisztencia 12-18 hónap múltán alakul ki és egyes betegek nem képesek tolerálni a súlyos mellékhatásokat. szisztémás fertôzésben szenvedô betegeknek. A ketoconazollal ellentétben nem hepatotoxikus és a szteroidszintézist sem gátolja. Az acyclovir szelektíven toxikus. Az idoxuridin szintén hatásos a HSV-fertôzésekkel szemben. és orálisan adva az AIDS kezelésére alkalmazzák. rendszerint csak az immunveszélyeztetett betegekben. amely egy súlyos arenavírus fertôzés. vagy a központi idegrendszer fertôzése esetén intrathecalisan alkalmazzák. hányást. de hoszszú.

de a trópusokon és a szubtrópikus területeken. 88 . az alultápláltság és a közegészségügyi ellátás hiánya fokozza a betegség terjedését és a világon közel egy milliárd ember lehet parazitával fertôzött. a baktériumokat tekinthetjük ilyen kapcsolatnak. szintén fontos lehet. és gátolja a szekretoros granulák és más organellumok transzportját. Néhány féregûzô szer igen jól jellemzett biokémiai hatással rendelkezik. Mindkét szer petyhüdt paralysist vált ki a bélférgen. de más módszerek. amely a férgek eltávolítását eredményezi. Ezek tipikusan eukarióták és komplex életciklusuk van. mivel azoknak nincsenek perifériás GABA-erg idegeik. A bélférgek idegrendszere jelentôsen különbözik a gerincesekétôl és ez adja a szelektív toxicitás lehetôségét a legtöbb gyógy- szer esetében. általában azonban csak a protozoonokat és a bélférgeket nevezzük parazitáknak. Parazitaellenes szerek I. Az ivermectin (balra lent) a nematodákkal szemben hatásos új készítmény és a neuromuscularis junctiók GABA-mediált gátlását fokozhatja. illetve a γ-aminovajsav (GABA). A laposférgeket galandférgekre (cestodák) (jobbra lent) és mételyekre (trematodák) (jobbra fent) osztjuk. A pyrantel és a levamisol (balra középen) a nikotin-receptorokat stimulálják és ezáltal spasticus paralysist hoznak létre. mivel izom kontrakciót és spasticus paralysist indukál a kalcium felszabadulás fokozása révén ezekben a parazitákban. moszkítók). Bélférgek Bél nematodák orsógiliszta horogféreg ostorgiliszta mebendazol pyrantel levamisol piperazin Laposférgek TREMATODÁK – MÉTELYEK meggátolja a polimerizációt Ca2+ + schistosomák praziquantel ACh β-tubulin CESTODÁK – LAPOSFÉRGEK (galandféreg) + nikotin receptor praziquantel niclosamid Szöveti nematodák filaria (fonálféreg) ivermectin diethylcarbamazin GABA ? a féreg izom membránja + + Cl-csatorna A parazitizmus (élôsködés) olyan biológiai kapcsolat. mint GABA agonista hathat. Különösen a benzimidazol származékokra igaz. A túlnépesedés. mint pl. ahol egy faj egy másikkal függô kapcsolatban él. mind inhibitoros neuromuscularis junctiók találhatók és a neurotranszmitterek az acetil-kolin (ganglion típusú nikotin-receptorok). mint humán tubulinokhoz. giardiasis. míg a piperazin (balra középen). fonálféreg. amelyet a lymphatikus filariasisban (a nyirokrendszer fonálféregfertôzése) alkalmaznak. A nematodák izmaiban mind excitátoros. ahol a bôséges víz és a magas hômérséklet ideális környezetet teremt a lárváknak és az azonnali vektor gazdáknak (pl. Bár a mikroorganizmusokat. a parazita megbetegedések gyakoriak és széles körben elterjedtek. hogy a nematoda sejtekben lévô tubulinokhoz sokkal nagyobb affinitással kötôdik. A bélférgek olyan férgek. A GABA-erg szerek hatástalanok a mételyekkel (trematodák) és a laposférgekkel (cestodák) szemben. a vektor kontrollja rovarölôkkel és a mocsarak lecsapolása. diethylcarbamazin. pl. Nagy-Britanniában (és Magyarországon is) csak néhány parazita megbetegedés általános (pl. fejezet). Néhány féregûzô szer hatásmechanizmusa ismeretlen. 42. amelyek lehetnek hengeresek (nematodák) (balra) vagy laposak (laposférgek) (jobbra). amelyet a féregfertôzések kezelésére alkalmaznak (féregûzô szerek). A praziquantel (jobbra) igen hatékony szer. pl. pl.41. A gyógyszerek fontos szerepet játszanak a parazita megbetegedések kezelésében és kontrolljában. mebendazol (balra középen).

A strongyloidiasis a beleket megtámadó betegség. amely elpusztítja a vándorló férgeket. Az átvitel a Simulium blackfly-al történik. a végbélgilisztákban és az orsógilisztákban. Fonalféreg fertôzések. Horogféreg fertôzöttség esetén Ancylostoma duodenale vagy Necator americanus élôsködik a bélben. Az ivermectin hatásos az Onchocerca volvulus microfilariajával szemben. A kezelés praziquantellal történik. A fonálféreg fertôzésekben a diethyl-carbamazint és az ivermectint alkalmazzák. A másodlagos gazda egy vizi csiga. trichuriasisban (ostorférgesség) és strongyloidiasisban.NEMATODÁK (ORSÓGILISZTÁK) A föld lakosságának kb. A horogféreg gyakori okozója a trópusokon és a szubtropikus országokban a vashiányos anaemiának. így a szer hatástalan ezekkel a bélférgekkel szemben. 89 . A levamisol hatásai hasonlóak a pyranteléhoz és nagyon hatékony az orsógiliszta fertôzésekben. míg a pyrantel nem. Az elpusztult férgek granulóma képzôdést indukálnak és ez vaksághoz vezethet. A kezelés dietil-karbamazinnal történik. A cestodákban és trematodákban hiányzik az ivermectin nagy-affinitású kötôhelye. de igen sok. Az ivermectin sokkal kevésbé okoz súlyosbodást a betegségben és ma a kezelés egyik lehetôsége. mivel kevés szívódik fel a bélbôl. amelyet moszkító vektorok csípése okoz. A kifejlett férgek igen hosszú életûek és a mikrofilariák vedlése évekig megmarad. 25%-ában az emberek bélrendszere ascaris lumbricoidesel (köznapi nevén orsógiliszta) fertôzött. ezzel a kicsi féreggel (2 mm hosszú) fertôzött ember tünetmentes. CESTODÁK (GALANDFÉRGEK) A Taenia saginata és a T. Az onchocerciasis az Onchocerca Vulvulus okozta fertôzés. levamisollal vagy pyrantellel történik. Ostorgiliszták. amikor a fertôzött vízben játszanak. az újabb vizsgálatok arra utalnak. A végbél viszketése a fô tünet. Gyakoriak az enyhe. A 6–12 havonta adott egyszeri dózisa kézben tartja. A Trichuris trichiauria a bél lumenben okoz fertôzést. A fonalférgeknek mind a kifejlett. Kezelésére a mebendazol hatásos. különösen ott. TREMATODÁK (MÉTELYEK) A schistosomiasis (bilharziosis) a Schistosoma genusba tartozó mételyekkel való fertôzés. Ezek a mételyek a hugyhólyagot és a hugyutakat (S. Kezelésre a thiabendazol vagy az albendazol alkalmas. tünetmentes fertôzések. Indiában és Indonéziában él. 100-szor nagyobb affinitással kötôdik. gyakran az Ascaris és horogférgek társaságában. amely azután megnöveli a membrán kalcium permeábilitását. Feltehetôleg még fontosabb. a fonalféreg lárvák elpusztítása súlyosbítja a betegséget. amely minden mételyfertôzésben hatékony (kivéve a májmételyt Fasciola hepatica). beleértve a szemet is. FÉREGÛZÕ SZEREK A mebendazol és albendazol orálisan adható benzimidazol származékok. A hal galandféreg (Diphyllobothrium latum) fertôzést a sületlen fertôzôtt hal fogyasztásától kaphatjuk. A láva az ujjakra tapadva gyakran újraelfogyasztásra kerül és ez fenntartja az autoinfekciós ciklust. Ez spasticus paralysishez és a féreg leválásához vezet. A mebendazolnak és az albendazolnak kevés a mellékhatása feltehetôleg azért. Igen hatékony számos trematodával és cestodával (de nem a nematodákkal) szemben.vagy sertéshúst fogyasztunk. de nem a kifejlett férgeket. ahol a közegészségügyi ellátás gyenge. mert alacsony a szisztémás biohasznosulásuk. A szert orálisan adják és szelektíven toxikus. Az ivermectin a gerinctelenek GABA-receptoraihoz kb. A praziquantelt orálisan adják és nincsenek veszélyes mellékhatásai. Fonálférgek (végbélgiliszta). A galandféreg-fej (scolex) kifordul az elfogyasztott Taenia-lárvából (lárva állapot) és rögzül a bél falához. A kezelés orális mebendazollal. mansoni. ezzel aktiválja a gazda szervezet védekezô mechanizmusát és elpusztítja a bélférgeket. A féreg 5-10 m hosszú is lehet és gyakran tüneteket sem okoz. Hatásuk széles különösen a bél nematódákkal szemben. hogy az ivermectin aktiválja a gerinctelenekben a glutamin-szabályozott klorid-csatornát. amely elzáródásos nyirokpangáshoz vezethet. A pyrantel depolarizációs neurmuscularis blokkoló és kolinészteráz gátló szer. de nem gyógyítja az onchocerciasist. Az onchocerciasis kezelése hosszú idôn keresztül a dietilkarbamiddal történt. amelyek erôsen szelektív szerek. A nôstény giliszták tojásokat helyeznek el a végbél körüli részen és ez irritációt okoz. mivel ez szükséges a feketelégy szaporodásához. 1 cm hosszú) infekció igen gyakori betegség. de nem képes befolyásolni a már kialakult fibrosisos lesiókat. S. Az átvitel vérszívó rovarok csípése révén történik. különösen gyerekeknél. Ezek a kicsi giliszták (kb. cati lárváinak infekciója okozza. timori fertôzés. gyakran súlyos reakciókkal. Az Enterobius vermicularis (kb. Brugia malayi vagy B. Rendszerint az egész családot mebendazollal vagy pyrantelle kezelik. Ezt követôen önmegtermékenyítô proglottis (galandféregíz) fejlôdik. amely a vízbe ereszti a trematoda-lárvákat. solium fertôzés akkor fordul elô. Ugyancsak igen hatékony ascariasisban (orsóférgesség). A legtöbb humán fertôzést a folyók mentén lehet kapni. Galandféreg fertôzésben a praziquantel hatékony szer. Természetesen. amikor is lesiók keletkeznek a szemben. A gyerekek korán megfertôzôdnek. zömmel Afrika trópusi területeit és közép-Amerikát érinti. 1 cm hosszú) belekapaszkodnak a mucosába és minden nap egy kevés vért szívnak a gazdaszervezetbôl. A giliszták 10-tôl 30 cm hosszúak és a szubtrópikus területeken gyakoriak. A kutyák és macskák tojásokban gazdag székletét elfogyasztják (leggyakrabban a gyerekek) és lárvák szabadulnak fel. oxyuriassisban. A betegség súlyossága függ a kifejlett férgek okozta gazdaszervezet terheléstôl. A piperazin szintén hatásos. amely elöli a fonalféreg lárvákat (ismeretlen mechanizmussal). Körülbelül 90 millió ember fertôzött és kétharmaduk Kínában. Mellékhatásai az enyhe gastrointestinális izgalom. Az ivermectint orálisan adagolják és kevés a mellékhatása. hogy a praziquantel károsítja a tegmentumot. mint a gerincesekéhez és paralysálhatja a férget a fokozott GABA-mediált gátlás révén. japonicum) támadja meg. A bôr mikrofilariumainak pusztulása krónikus pruritist. ha félig fôtt fertôzött marha. A toxocariasist a Toxocara canis vagy T. A lymphaticus filariasis olyan Wuchereria bancrofti. A kifejlett férgek a nyirokrendszerben élnek és olyan patológiás változásokat okoznak. valamint a szaruhártyában végül is hegesedést és vakságot (folyó vakság) okoz. A mebendazol és a pyrantel a hatékony szerek. Ugyanakkor. mind a lárva (microfilariae) formája megtalálható emberben. A szert az érzékeny bélférgek felveszik. haematobium) vagy a beleket (S. amely spasticus paralysist hoz létre a horogférgekben. de hányást és hasmenést okozhat. de nem a kifejlett férgekkel szemben. amelyek azután számos szervbe szétszóródnak.

ezért a profilaxisban alkalmazzák. vagy elsôdleges szöveti szakasza (ábra bal oldala). pl. és akkor használják. és ezzel megkezdôdik a betegség erythrocyta-szakasza (ábra jobb oldala). mind a terápiában alkalmazzák (a chinin túlságosan toxikus a profilaxishoz). fent jobbra). ahol szaporodnak és szöveti schizontákat alkotnak. és visszaesést okoznak a betegségben ( ). falciparum P. chinin. A schizonták 5–16 nap elteltével felrepednek. fent jobbra). és merozoiták ( ) ezrei szabadulnak fel ( ). Parazitaellenes szerek: II. Amikor a szúnyog megcsípi az embert a kapillárisokba sporozoitákat ( . A proguanil hatása igen lassú. ovale esetében (de a P. Az antimaláriás szerek zöme az erythrocyta-schizontákra toxikus hatású (vér schizonticidek. a giardiasis. A chloroquint és a mefloquint mind a megelôzésben. meglehetôsen gyakori A maláriát négy protozoon faj (fent balra) okozza. A többi protozoon infekcióra (jobbra lent) nincs profilaktikus terápia. A P. ha már a klinikai rohamok chloroquinnel vagy chininnel kézben tartottak. Ezek a vérárammal a májba kerülnek. a maláriás területre utazóknak számolni kell a fertôzésveszéllyel. Ez a betegség pre-erythrocyta-. A primaquin (balra) a schizonták májból való eliminálását szolgáló szöveti schizonticid (radikális terápia). mefloquin és halofantrin) a maláriás klinikai rohamok kezelésére adják.42. amelyek megfertôzik a vörös vértesteket ( ). sem Észak-Amerikában nem endémiás. malariae P. és ezek egyike-másika. A gyorsan ható szereket (chloroquin. habár a gyógyszer-rezisztens Plasmodium falciparum egyre növekvô problémát jelent a világ számos területén és a turisták számára komoly rizikót jelent a maláriának ez a potenciálisan életveszélyes formája. amelyek életciklusának egy része az Anopheles szúnyogfaj nôstényeiben zajlik. fent balra) fecskendez. falciparumnál nem) a schizonták egy része „alvó” (hypnozoita) marad ( ) és ezek hónapok vagy évek múltán repednek fel. A kockázat jelentôs mértékben csökkenthetô profilaktikus hatású gyógyszerekkel (profilaxis. vivax P. vagy szöveti szakaszok Vér Erythrocyta-szakaszok A malária a legsúlyosabb protozoon infekció és bár sem Európában. Protozoonok Malaria Plasmodium fajok P. 90 . vivax és P. ovale (ritka) Moszkitó Profilaxis Vér-schizonticidek LASSÚ HATÁSÚ SZEREK proguanil pyrimethamin GYORS HATÁSÚ SZEREK chloroquin mefloquin halofantrin chinin Kapilláris Sporozoiták Trophozoiták Klinikai roham Szöveti-schizonticid primaquin (G6PD hiány?) 15-16 nap Szöveti schizonták Amoebás dysenteria metronidazol diloxanid Giardiasis metronidazol Megelôzhetô „Alvó" schizonták Merozoiták Trichomoniasis metronidazol Pneumocystosis co-trimoxazol pentamidin Hónapok-évek Relapszus Leishmaniasis stibogluconat Trypanosomiasis suramin Máj Pre-erythrocyta-.

fülzúgás. hasmenést. vivax és P.VÉR-SCHIZONTICIDEK (lassú hatású szerek) A proguanil és a pyrimethamin hatásos schizonticidek. de súlyos betegeknek adható intravénás injekcióban is. A P. A proguanilt rendszerint chloroquinnel együtt adják a malária megelôzésére. hányást. hogy elpusztítja a parazitákat a membrán-oldó hatása révén. és a proguanil aktív metabolitja (a cikloguanil) folsav-antagonisták. A világ legnagyobb részén a P. mivel ez az egyetlen antimaláriás gyógyszer. Hatásmechanizmus. Magas dózis tartós adásakor irreverzibilis retinakárosodás léphet fel. 40. ezzel megakadályozzák a tetrahidro-folsav regenerációját. amelynek a humán enzimhez nagyobb az affinitása). vakság és túlérzékenységi reakciók lehetnek. carinii okozta pneumonia az AIDS leggyakoribb megjelenési módja a nyugati országokban. A sulfadoxin és a dapson ugyanúgy hatnak. A primaquin nemkívánt mellékhatásai hányinger. idônként chloroquinnel együtt adják megelôzés céljából ott. amit nem célszerû használni a kezelésére. vagy feltételezett. A pentamidint és amphotericint (40. mind a zsigeri-(kala-azar) Leishmania-fertôzést stibogluconattal kezelik. TRYPANOSOMIASIS Az afrikai trypanosomiasist (álomkór) a cecelégy terjeszti. fejezet) vagy pentamidinnel kezelik. fejfájás. fejezet) második választásként alkalmazzák. Mefloquin vagy halofantrin esetében nem szükséges a kombinált kezelés. A profilaxishoz alkalmazott alacsony dózisok esetén ritkán fordul elô mellékhatás. AMOEBÁS DYSENTERIA Az amoebiasist az Entamoeba histolytica fertôzés okozza. VÉR-SCHIZONTICIDEK (gyors hatású szerek) A chloroquin általában 24–48 órán belül mérsékli a lázat a malária legtöbb formájában. falciparum fertôzés kezelésére a quinint követôen pyrimethamint és sulfadoxin adnak kombinációban. mint a humán enzimhez (vö. A plasmodium a parazita fertôzött erythrocytákban megemészti a hemoglobint. hányinger. A chloroquint általában orálisan adják. ez pedig a DNS-szintézist és a sejtosztódást gátolja. amely a humán szervezetbe a fertôzôtt Phlebotomus papatasii szúrása révén kerül. ahol cysták találhatók. amelyet feltehetôleg a korai életkorban lélegezünk be. A pyrimethamin és dapson kombinációját. körte alakú protozoon. A két gyógyszer szelektíven toxikus. rhodesiense fertôzésnek köszönhetô. Mind a bôr-. amely egy ötértékû szerves antimón-vegyület és a parazita tiolcsoportjaival reakcióba lépve csökkenti az ATP termelést. de hatásuk a klinikai rohamok kezelésére túlságosan lassú. mint a pyrimethamin. A chinint. A pentamidin hatásmechanizmusa ismeretlen. A pyrimethamin. de nem hat a máj-schizontákra. A suramin. amelyek a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) örökletes hiánya révén az erythrocyták haemolysisét is okozhatják emberben. A chininbôl 7 napos kezelést adnak. AIDS) interstitialis pneumonitist okozhat. A P. falciparum rezisztenssé vált a chloroquinnel szemben. csak a támadáspontjuk különbözô (35. akkor a kúrát sulfadoxinnalal vagy tetraciklinnel (sulfadoxin rezisztenciában) folytatják. fejezet). viszketést és ritkán pszichózist okozhatnak. mivel affinitásuk 1000-szer nagyobb a plasmodium enzimhez. a mefloquint és a halofantrint a P. Gátolják a dihidro-folsav-reduktázt. fejezet) alkalmaznak. A vér–agy-gáton nem jut át. fejezet. Ezért a primaquin kezelés megkezdése elôtt a betegek vérének G6PD-aktivitását megvizsgálják. mivel ezek a szerek a chininnél sokkal hatékonyabbak. Ha a quinin-rezisztencia ismert. falciparum chloroquin-rezisztenciájának. és a Trypanosoma gambiense vagy a T. Az akut fertôzésekben metronidazolt (37. GIARDIASIS A Giardia lamblia ostoros. Nemkívánt mellékhatások. parenteralisan vagy inhalálva adva. míg a tünetmentes fertôzésekben. Hatásmechanizmus. A chinin. bôrkiütést. hányás. amelyek idônként végzetesek. ezáltal vas (ferri-protoporfirin-IX) szabadul fel. felfúvódást és hasmenést okoz. a mefloquin és halofantrin hatásmechanizmusa ismeretlen. csontvelôdepresszió és haemolyticus anaemia lehet. A plasmodiumban levô vas-polimeráz a vasat az ártalmatlan hemazoinná alakítja. A chloroquin (és quinin) az érzékeny plasmodiumban koncentrálódik és gátolja a vas-polimerázt. és a neurológiai panaszokra hatástalan. falciparum fertôzések (malignus harmadnapos malária) kezelésére adják. A fertôzés metronidazollal hatásosan kezelhetô. Gyakori kórokozó a bélben. ahol nagy a valószínûsége a P. amely toxikus. hogy a parazita oxidatív károsodását aktív metabolitok okozzák. A chinin nemkívánt mellékhatásai hasi fájdalom. Co-trimoxazollal (37. Az immunszuppresszált betegekben (szteroidok. 91 . A primaquin hatásmechanizmusa ismeretlen. Számos mellékhatása van. methotrexat. és amely a tüdôben alvó állapotban marad. A mefloquin neuropszichiátriai reakciókat okozhat. eszméletvesztés) intravénás infúzióban is adható. TRICHOMONAS OKOZTA VAGINITIS A hüvelyfolyás gyakori kórokozója a Trichomonas vaginalis és idônként urethritist is okozhat mindkét nemben. A magasabb dózisok hányingert. nem alkalmas a klinikai rohamok kezelésére. mivel az erythrocyta schizontákra kifejtett hatása gyenge. orálisan. A chinin szükség esetén (pl. PNEUMOCYSTOSIS A Pneumocystis carinii gyakori organizmus. A folyamat eredményeként felhalmozódott vasról azt feltételezik. ismeretlen hatásmechanizmussal elpusztítja a parazitákat a vérben és nyirokcsomókban és a betegség korai szakaszában gyógyító hatású. SZÖVETI SCHIZONTICIDEK A primaquin fontos készítmény. Ugyanakkor. vivax és P. ovale schizon- tákat. ugyanakkor kevésbé toxikusak. ovale fertôzésekben alkalmazzák. A P. Valószínû. ezért a kúrát primaquin kezeléssel kell folytatni. a diloxanid furoát adása is szükséges. LEISHMANIASIS A Leishmania intracelluláris protzoon parazita. amely elöli a májban az „alvó” P. immunszuppreszszív szerek. A metronidazol rendszerint igen hatékony gyógyszere.

ábrán balra). a procarbazin. hogy malignus tumorokban a daganatsejtek nagyobb hányada osztódik. de az általános nemkívánatos mellékhatások számos szer esetében közösek. egészséges sejtekre nézve. sôt akár életveszélyes nemkívánatos mellékhatásokkal társulhat. sem a radioterápia nem képes elpusztítani. Az alkilezôszerek (fent jobbra) pillanatszerûen kovalens kötéseket 92 alkotnak. messenger) VINCA-ALKALOIDOK vinblastin vincristin M-fázis-specifikus glukokortikoidok ösztrogének antiösztrogének androgének S-Fázis-specifikus Kötõdik a tubulinhoz. A szteroid hormonokat és a hormon-antagonistákat (lent jobbra) gyakran alkalmazzák a tumorok kezelésében. azaz nem fázisspecifikus – Mitózis Protein G1 Osztódás elôtti állapot Nyugvó sejtek A vegyületek alig (ciklusspecifikusak) vagy nem (fázisspecifikusak) hatnak a nyugvó sejtekre A daganatos betegek kezelésének célja a betegség gyógyítása. há- . amelyek szintén kölcsönhatásba lépnek a DNS-sel és széles körben alkalmazzák ôket. A daganatellenes szerek egyéb csoportjába tartozik pl. Néhány citotoxikus vegyület a DNS-szintézist befolyásolja (balra fent). Az antimetabolitok közé tartozik a folsav-antagonista methotrexat is. tönkreteszi a mitotikus orsót és ezzel a mitézist leállítja ? – (enzimek. Számos rákos megbetegedés. vagy a pirimidin-szintézist gátolják. ribosomális. A citotoxikus vegyületek kombinációja bizonyos rákos megbetegedések kezelésében (pl. mint a monoterápia. ábrán jobbra) az egész sejtciklus során citotoxikusak (alsó ábra). A citotoxikus szerek szelektivitása annak köszönhetô. Éppen ezért az egyik terápiás törekvés az. hormonok) G0 DN zintézis S-s S G2 M Premitotikus szakasz Számos fenti szer ciklusspecifikus. Különbözô Streptomyces törzsekbôl számos antibiotikumot izoláltak (jobbra középen). mint az ép szövetekben. hogy már a diagnózis megállapításakor kombinálják a szisztémás és lokális kezelést. A rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszerek a sejtproliferációt gátolják. mint pl. míg mások (ciklus-specifikus szerek. Az egyes szerek idônként specifikus toxikus hatással rendelkeznek. A DNS bázisaival lépnek reakcióba úgy. de különösen a csontvelôt. A daganatellenes szereket a celluláris makromolekulák szintézisútjára gyakorolt hatása alapján csoportosítjuk (ábrán fent). vagy ha az nem lehetséges. A daganatos megbetegedések gyógyszerei DNS DNS-szintézis-gátlók cytarabin ANTIMETABOLITOK methotrexat fluorouracil Gátolja a DNS-polimerázt Gátolja a dihidro-folsavredukázt A dezoxi-uridilsav metilációja timidilsavvá Gátolja a timidilát-szintetázt mercaptopurin Pirimidinek – Depolimerizál Inaktiválja a DNS-t procarbazin Alkilezôszerek mustárnitrogén cyclophosphamid chlorambucil busulphan cisplatin Antibiotikumok Kovalens keresztkötések – Interkaláció a bázispárok között gátolja az RNS-képzôdést – thioguanin Purinok – Gátolják a puringyûrû szintézisét doxorubicin dactinomycin bleomycin Szabadgyökképzéssel lebontja a DNS-t Szteroid hormonok RNS (transfer. mint lokalizált tumoros góc található a szervezetben de az éppen szóródott tumort gyakran sem a mûtéti beavatkozás. mint daganatellenes szereket.43. Hodgkin-kór) feltûnô módon sokkal sikeresebb. hogy a kettôs spirál két oldala közötti keresztkötésekkel gátolják a sejtosztódást. mind a tumorsejtekre. Éppen ezért toxikusak. a gyomor-bél epitheliumot és a haj folliculusokat illetôen. A vinca-alkaloidok (lent balra) a mitotikus orsó kialakulásához szükséges mikrotubuláris proteinekhez kötôdve gátolják a mitózist. Egyes vegyületek csak a sejtciklus bizonyos szakaszában hatékonyak (fázis-specifikus szerek. Ezek a vegyületek antimetabolitok és a purin-. akkor a tünetek hatékony enyhítése (palliativ kezelés). hányinger. mind az osztódó. A citotoxikus szerek alkalmazása kellemetlen.

a rendelkezésre álló timidilsav mennyiségének csökkentésével rontja a DNS-szintézist. ellentétes hatású hormonok. Intravénásan adott 2-merkaptoetán-szulfonát nátrium (mesna) megvédi a hólyagot azáltal. A perifériás és a vegetatív ide- zések fokozott rizikójával társul. A metasztatizáló colon tumor kezelésére is ezt a szert adják.és RNS-szintézist. Például a mustárnitrogén. A mercaptopurint akut leukaemiában fenntartó terápiára alkalmazzák. orchiectomia prostata-carcinomában). lymphomákban és a legkülönfélébb szolid tumorokban alkalmazzák. amelyek nélkülözhetetlenek a deoxi-uridilsav timidilsavvá történô átalakulásához. A gyakorlatban a tumorok kemoterápiára adott válasza a „gyógyult”-tól (pl. A cyclosporin hatásos immunszupresszívum. Magas kumulatív dózisai cardiotoxikusak. A chlorambucil orálisan alkalmazható. colorectalis carcinoma. pl. mint a tumorsejtek. A glükokortikoidok leginkább a polimorf. VINCA-ALKALOIDOK A vincristint akut lymphoblastos leukaemiában. Erôsen toxikus és súlyos hányást okoz. HORMONOK A glükokortikoidok (pl. Antipirimidinek. a procarbazin és a prednisolon (MOPP) a Hodgkin-kóros betegek 80%-nál eredményez javulást. Néhány tumor. A methotrexat kompetitíve gátolja a dihidrofolsav-reduktázt.nyás (antiemetikumokkal. A cytarabint akut leukaemiában és lymphomákban alkalmazzák. A vincristinnél nagyobb mértékben okoz myeloszuppressziót. a vincristin (oncovin). IMMUNSZUPRESSZÍV SZEREK Ezeket a vegyületeket szervátültetést követôen a szövetkilökôdés megelôzésére.és makrofág-aktivitásokat befolyásolják. non-lymphocytás leukémiában és lymphomákban alkalmazhatók. A hormontermelô mirigy eltávolítása (pl. Enyhébb nemkívánatos mellékhatásai miatt a többi alkilezôszert kezdi kiszorítani. A fluorouracilt általában iv. Ez. A cyclophosphamid a májban metabolizálódva számos aktív metabolittá alakul. lymphomák és az emlôrák kezelésére széles körben alkalmazzák. mint a folyamatos monoterápiával. akut leukaemiákban. széles körben alkalmazzák a postmenopausalis metasztatizáló emlôrákok kezelésére. orális és intestinalis ulceratio. hogy a vesében az akroleinhez kapcsolódik. és ezzel megakadályozza a tetrahidro-folsav és a metilén-tetrahidro-folát koenzim regenerációját. Jótékony hatásuk attól függ. a tumort végül is el lehet pusztítani. feltehetôen a topoizomeráz II-n hatva és/vagy szabadgyök képzôdés révén. A doxorubicin antraciklin származék. Az azathioprin a szervezetben merkapto-purinná alakul és prednisolonnal kombinálva széles körben alkalmazható. Ennek ésszerû magyarázata. A GnRH analógok folyamatos adagolása paradox módon gátolja a luteinizáló hormon (LH) szekrécióját. prochlorperazinnal. ANTIMETABOLITOK Folsav-antagonisták. feltehetôleg azért. A vegyületek fôként az akut. amelyeknek kevesebb a mellékhatásuk. Prostata-rákban a stilboestrol helyett gonadotrophin-releasing hormon (GnRH) analógokat (pl. prednisolon) a DNS-szintézissel interferálva gátolják a sejtosztódást. és mivel minden egyes kezelés alkalmával a tumorsejtek adott mennyisége pusztul el. míg ugyanezeket a vegyületeket önmagukban alkalmazva a javulás a betegek kevesebb mint 40%-ánál következik be. Gátolja a DNS. SZELEKTIVITÁS A tumorellenes vegyületek szelektivitása rendkívül csekély. mert oxigén-szabadgyökök képzôdnek és ezek kataláz enzim hiányában nem inaktiválódnak a szívben. de kevésbé neurotoxikus. dexamethasonnal és ondansetronnal csökkenthetô). akut lymphoblastos leukaemia gyermekekben) a teljes mértékben refrakter kategóriák között mozog (pl. különösen az emlôrák kezelésére alkalmazzák. hogy a kezelést követôen a csontvelôsejtek gyorsabban regenerálódnak-e. melanoma). hasmenés. Mivel a gyorsan osztódó sejtekben a DNS-szintézishez bôséges mennyiségû deoxi-timidilát szükséges. buserelin) alkalmaznak. A cyclophosphamidot széles körben alkalmazzák a legkülönbözôbb tumorok kezelésére. az akrolein. Tartós használatuk gyakran súlyosan befolyásolja a gametogenesist. ezáltal csökkentve a tesztoszteron felszabadulást. A leukopenia az opportunista fertôGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓK Az intermittáló gyógyszer-kombinációs kezeléssel gyakran sokkal jobb eredmény érhetô el. amely a vér bármely alakos elemének termelôdését csökkentheti. A tamoxifent. gekre toxikus hatású. amely a timidilsav deoxi-uridiláttá történô átalakulásáért felelôs. ALKILEZÔSZEREK Ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák a rák kemoterápiájában. ezért ily módon a methotrexat gátolja a sejtosztódást. adják és a szolid tumorok. így a legtöbb férfi tartósan sterillé válik. A fluorouracil fluoro-deoxi-uridilsavvá alakul. mivel végül is a hormonfüggetlen sejtek dominálnak.és prostata-carcinoma növekedése részben hormonfüggô. mint ösztrogén-antagonistát. Nem myelotoxikus. A vinblastint a lymphomák és a testicularis teratomák kezelésére alkalmazzák. Nemi hormonok és antagonistáik. vagy antagonista alkalmazása a tumor visszafejlôdését válthatja ki. Természetesen a hormonok hatása rendszerint átmeneti. míg toxicitásuk nem additív. de vesekárosodást okozhat. CITOTOXIKUS ANTIBIOTIKUMOK A doxorubicin az egyik legsikeresebb tumorellenes szer. rendszerint kombinációban más szerekkel. Az antipurinok ismeretlen hatásmechanizmus révén károsítják a purin-nukleotidok szintézisét. lymphomákban és néhány solid tumorban alkalmazzák. A thrombocytopenia vérzésekhez vezet. ami gátolja azt a timidilát-szintetáz enzimet. lymphomákban és egyes szolid tumorokban alkalmazzák. Egyik metabolitja. A leukaemiák. amely a DNS szomszédos bázispárjai közé tud ékelôdni (intercalatio). alopecia és csontvelôszupresszió. mivel nem okoznak myeloszuppressziót. 93 . hogy a különbözô toxikus hatásokkal és eltérô biokémiai támadáspontokkal rendelkezô vegyületek kombinációja nagyobb antitumor-aktivitást mutat. A mustárnitrogént Hodgkin-kórban adják intravénásan. valamint autoimmun és kollagén megbetegedések kezelésére alkalmazzák. A csontvelô regenerációját követôen további szermennyiség adható. amelyet különösen az átültetett szervek és szövetek kilökôdésének megakadályozására alkalmaznak. súlyos komplikációként idônként haemorrhagiás cystitist okoz. és a csökkent vörösvértest-képzôdés anaemiát okoz. A vincristin és a bleomycin kivételek. különösen az emlô. Az akut lymphaticus leukaemiában.

ha ipecacuanha sziruppal hányást váltunk ki (csak eszméleténél lévô betegnél). Mérgezések Antidotumok SZÉN-MONOXID O2 / hyperbariás O2 PARACETAMOL acetylcystein i. diabetes) egyéb okait. A két. fejsérülés. hogy tükrözi a túladagolás mértékét és a plazma koncentráció befolyásolhatja az életmentô technikák alkalmazását (lent középen) vagy azt.o. VAS desferrioxamin METANOL etanol SZERVES-FOSZFÁT INSECTICIDEK atropin/pralidoxim Pb/Hg keláló szerek szalicilátok phenobarbital hánytatás milyen szerek okozták az eszmélet szintje Méreganalízis paracetamol vas litium szalicilátok metanol mekkora mennyiség Esetmegállapítás és vizsgálat légzés vérnyomás milyen régen történt testhômérséklet A további felszívódás meggátolása Aktivált szén gyomormosás theophyllin digoxin szalicilátok a legtöbb antikonvulzáns Specifikus antidotumok Aktivált szén ismételt dózisai (dialízis) szalicilátok litium metanol A kiürülés fokozása theophyllin barbiturátok Alkalikus diuresis (NaHCO3 i. A szerek további felszívódását csökkenthetjük. Ugyanakkor. Az eliminációt fokozó technikák szerepe korlátozott. mégis évente több mint 3000 ember követ el sikeres öngyilkosságot mérgezés révén.v. Fontos kizárni a kóma és az abnormális magatartás (pl. Aktív szén orális adása tovább csökkenti a szer felszívódását. a legtöbb szer esetében ugyanis a felépülés annál valószínûbb. A betegek legtöbbje.v. de bizonyos szerek esetében (jobbra fent) a beteg klinikai állapota nem biztos. hypo). amit elérhetô helyen maradt. A balesetbôl bekövetkezô mérgezések zömmel kisgyermekeknél (5 év alatt) fordulnak elô és rendszerint gyógyszerrel vagy a háztartásban alkalmazott kemikáliákkal történnek (pl. a személygépkocsi kipufogójából származó szén-monoxid. hogy milyen specifikus antidótumokat adjunk(balra). vagy több gyógyszerrel történô önmérgezés nem ritka és az esetek 50%-ban ebben az alkohol is szerepet játszik. A szerek megállapítása ritkán szükséges a sürgôsségi ellátásban. OPIOIDOK naloxon BENZODIAZEPINEK flumazenil i. A kórházakban az öngyilkosok mortalitása kevesebb. különösen férfiaknál. mint 1%. aki önmérgezését feltárta. A mérgezést mutató betegeken azonnali tünetfelmérést kell végezni (fent). míg aspirin esetében 24 órával a szer bevételét követôen is hatásos lehet. * Paracetamol + dextropropoxyphene. de triciklusos antidepresszánsok estében 10 (és más szerek. 94 .44. epilepszia. methionin p.v. a fatális önmérgezést kiváltó leggyakoribb ok. A gyomrot a szer elfogyasztását követô lehetô legrövidebb idôn belül ki kell mosni. A gyomormosást gyakran csupán 4 órával alkalmazzák a szer bevételét követôen. a paracetamol önmagában és a triciklusos antidepresszánsok azok a leggyakoribb szerek. vagy gyomorleszívást és gyomormosást alkalmazunk. de a súlyosan mérgezett betegeknél jelentôséggel bír. infuzió) Haemodialysis Haemoperfuzió A Co-proxamol*. beleértve a gyors de óvatos klinikai vizsgálatot. csak általános ellátást igényel. A legtöbb esetben a szándékos önmérgezés segítség kiáltást (para-öngyilkosság) jelent. amelyek halálos önmérgezést okozhatnak. amelyek lassítják a gyomor kiürülését).

konvulzio) és a kardiotoxicitásból ered. Ez ionizálja a gyenge savakat. amelyet aktív szén adása követ. Csak eszméletnél lévô betegnél alkalmazható és gyerekeknél elônyben részesítendô. A hemodialízis és hemoperfúzió invasiv technikák. mint pl. PARACETAMOL Paracetamol mérgezésben a betegek tünetmentesek lehetnek. hogy átmenetileg testen kívüli keringést hozzanak létre. A naloxonnak rövidebb a felezési ideje. de kevés a bizonyíték hogy megváltoztatná a morbiditást. Korrozív szerek vagy petróleummérgezés esetében a gyomormosás és a hánytatás kontraindikáltak. A haemodialízisben a szer a koncentráció gradiensnek megfelelôen megy át a dialízáló membránon és a dialízáló oldatban távolítható el. mielôtt a hatékony kezelés lehetôvé vált. Az opioidok kómát. Erôltetett alkalikus diuresis nagy térfogatú intravénás NaHCO3 tartalmú oldattal veszélyes és ma már nem ajánlott. ELIMINÁCIÓ FOKOZÁSA Az elimináció növelése lerövidítheti a felgyógyulási idôt. Nemkívánt mellékhatások. mivel fokozzák a máj glutation szintézisét. hogy az antidotummal a kezelést tovább kell-e folytatni. vagy gyantát tartalmazó oszlopon megy keresztül. Az azonnali ellátás magába foglalja a plazma szalicilát koncetrációjának. akkor a légutakat egy mandzsettás endotrachealis csôvel védeni kell. attól függ. Nagyon súlyos mérgezésben haemodialisis a kezelési lehetôség. A legtöbb beteg csak megfigyelést igényel vagy egyszerû támogató ellátást. mind a szert). hallucináció. szükségessé téve további dózisokat. de nagy dózis telítheti ezt az utat és a gyógyszer reaktív (toxikus) kinon intermedierré (N-acetil-benzokinon-imin) oxidálódik. Ha a beteg gyógyszer koncentrációja e „200-as vonal” felett van. Az ipecacuanha szirup a betegek 90%-ban 30 percen belül hányást vált ki. A leghatékonyabb antidotum az acetil-cisztein. A gyomormosás az elfogyasztást követô 24 órán belül érdemleges. mivel a paracetamol abszorbciója tovább folytatódik. 95 . A módszer elônye. A sav-bázis zavarok bonyolultak. beleértve az anaphylactoid reakciót. A vizelet NaHCO3 adással (intravénás infúzió) lúgossá tehetô (pH 7. perifériás arteriák elvesztése). Triciklikus antidepresszánsok A túladagolásból eredô toxicitás zömmel a centrális antikolinerg hatásból (légzés depresszió. Ha a beteg eszmélet vesztett. légzési alkalózist okoz. légembólia. mivel az aspirin stimulálja a légzési központot. mivel egy artéria és egy véna (rendszerint a kézen) kanülálása szükséges hozzá. kivéve a súlyosan kómás betegekben (IV-es fokozatú kóma). amely az atropinszerû hatásnak köszönhetô. Alkalikus diuresis. az elektrolitoknak és a vér gázoknak a meghatározását. Az acetil-cisztein (intravénás. Az aktív szén ismételt orális dózisai fokozhatják az eliminációt gastrointestinalis dialízis révén. mint pl. de szétkapcsolja az oxidatív foszforilációt is. ha a paracetamol plazma koncentráció a „100-as vonal” felett van (100 mg/l 4 óránál és 15 mg/l 15 óránál). a betegek kb. amely ismételt dózisokban intravénásan adható. vagy orális) és a metionin (orális) potenciális életmentô antidótumok paracetamol mérgezés esetén. Súlyos szalicilát mérgezés (a plazma koncentráció 500 mg/l felett) vizelet alkalizációt igényel. amelyet még akkor végeztek. vagy csak hányingerre és hányásra panaszkodnak. Ezek a technikák jelentôs rizikóval járnak (haemorrhagia. Aktív szenet (50 g) hagynak a gyomorban. pl. a korrozív szereket és a szerves oldószereket. Számos gyógyszert megköt és 10 g szén kb. amely intravénás diazepammal vagy chlormethiazollal befolyásolható. 20-30 tabletta) fatális májsejt necrosist okozhat. hogy nagyon biztonságos (kivéve ha aspirálják). az aspirint a vese tubulusokban és csökkenti a reabszorbciót. akik túladagolták a paracetamolt azoktól azonnal vérmintát kell venni gyors plazma koncentráció meghatározáshoz. a lítiumot. Ha a bevétel ideje kevesebb mint 4 óra akkor a plazmakoncentráció megbízhatatlan. Normál esetben a paracetamol. amelyhez a szer abszorbeálódik. Ehhez hasonlóan. amelyet a paracetamol bevételt követô 8 órán belül intravénásan adnak. akik enzimindukáló szert szedtek (beleértve az alkoholt is) azoknál fokozott a rizikó és ezeknek a betegeknek az antidotumot akkor is adják. de a nagy dózisú paracetamol kiüríti a máj glutation raktárait és a reaktív kinon kovalensen kötôdik a sejt proteinek tiol-csoportjához és megöli a sejtet. ASPIRIN A szalicilát mérgezés tünetei a fülzúgás. azért hogy az antidotumot be lehessen adni. A szén nem abszorbeálja a vasat. Az aktív szén nagyon finom pórusú fekete por. amely egyesíti a 200 mg/l 4 óránál és a 30 mg/l 15 óránál görbéket. A haemoperfúzióban a vér aktív szenet. 1 g gyógyszert képes abszorbeálni. amíg a ventilláció nem válik megfelelôvé. majd a gyomrot 300–600 ml vízzel kimossák (3-4-szer). mivel a gyomormosás kellemetlenségét a gyerek nehezen tûri. Ez a nomogram számos fatális és nem fatális mérgezési eset vizsgálati eredményén alapul. akkor az antidotum kezelést folytatják.ABSZORBCIÓ CSÖKKENTÉS Hánytatás. mint a többi opioidnak és a toxicitás így újra elôjöhet. Azok a betegek. a hiperventilláció és a verejtékezés. A döntés. oxigén a hipoxia korrekciójára. Aktív szén ismételt dózisai. hogy a plazma paracetamol koncentráció hogyan illeszkedik ahhoz a nomogramhoz. A kóma ritka és igen súlyos mérgezésre utal. A naloxon az opioid addiktoknál akut elvonási tüneteket okozhat. hacsak orális antidotumot nem adnak (a szén ugyanis megköti mind az antidotumot. mint a hánytatás és az eszmélet vesztett beteg esetében az egyetlen megoldást jelenti. a savas diuresis hasznos lehet bázikus tulajdonságú szerek mérgezése esetén. A kinont glutationnal kombinálva lehet inaktiválni. A gyomorleszívás és -mosás sokkal hatékonyabb. amely a tömegéhez viszonyítva (1000 m2/g) aránytalanul nagy felülettel rendelkezik.5-8. de 48–72 órával késôbb viszonylag kis mennyiség (több mint 10 g. a gyomrot ki kell üríteni. Ezek a hatások sepcifikusan antagonizálhatók naloxonnal. zömmel a májban történô konjugációs reakcióval metabolizálódik. A leggyakoribb arrhythmia a sinus tachicardia. infectió. tûhegy pupillát és légzés depressziót okoznak. A QRS komplex megnyúlása (kinidin szerû hatás) rossz jel és elôre jelezheti a konvulziót. Azok a betegek. Ha kevesebb mint 4 óra telt el a bevétel óta. amely metabolikus acidózist okozhat. 15%-nál fordul elô. A gyomorba egy orogastricus szondát juttatnak. az amfetamin és az „ecstasy”.5).

A dózisfüggô a nemkívánt gyógyszerhatások rendszerint a helytelen dozirozásnak (túl magas). a xantinok. B típusú) nemkívánt gyógyszerhatások viszonylag ritkák. . ha a szer glomerulus filtrációval. amphotericin. inzulinnal kiváltott hypoglycaemia. A gyógyszerinterakció a nemkívánt gyógyszerhatások 10-20%-ban játszik szerepet és különösen az idôseknél gyakori. 0. vagy dózistól független csoportba lehet osztani. gentamicin és más aminoglikozidok. Az anaphylaxis a leggyakoribb súlyos gyógyszer-allergia és potenciálisan halálos kimenetelû. Néhány gyógyszer esetében fokozott a születési rendellenesség (teratogén). heparinnal elôidézett vérzékenység). akiknél sokkal valószínûbb. 4.5–1%-ra teszik a kórházi betegek ez okból bekövetkezô halálát. az aminoglikozidok. és bár ezek ritkán életveszélyesek. vagy tubuláris szekrécióval (pl. de az általános gyakorlat szerint az akut kórházba kerülések 5%-a nemkívánt gyógyszerhatástól ered. a succinylcholin elnyújtott apnoet vált ki a pszeudo-kolinészteráz hiányos betegekben. A vesebetegség akkumulációt és toxicitást eredményezhet. Nemkívánt gyógyszerhatások IV-típusú T-sejt mediált penicillinek cefalosporinok helyi érzéstelenítôk phenytoin T I-típusú anaphylaxis penicillinek cefalosporinok szulfonamidok kontrasztanyagok urticaria rhinitis histamin asthma angio-oedema anaphylaxiás shock BS + C APC II-típusú citotoxikus HAEMOLYTICUS ANAEMIA penicillin chinidin methyldopa AGRANULOCYTOSIS carbimazol clozapin THROMBOCYTOPENIA chinidin heparin BS-basophyl-sejt MS-hízósejt MS III-típusú Immun-komplex mediált lízis + C károsodás penicillinek szulfonamidok tiazidok A nemkívánt (ártalmas) gyógyszerreakciók gyakoriságát nehéz meghatározni. captopril) választódik ki. A dózisfüggô (A típusú) nemkívánt gyógyszerhatások elôreláthatók és a szer farmakológiai hatásához szükségesnél nagyobb mennyiség (pl. A dózistól független (idiosyncrasiás. és a szer leállítása nem várt elvonási hatásokat (pl. DÓZISFÜGGÔ (A TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK Farmakokinetikai különbözôségek A gyógyszerek eliminációja igen különbözô a normál egyedeknél és a genetikai faktorok csökkenthetik a szer eliminációját és nemkívánt 96 gyógyszerhatást okozhatnak (pl. Néhány gyógyszer folyamatos adagolása adaptív változásokhoz vezet. A kórházakban a betegek 20%-ánál tapasztalnak nemkívánt gyógyszerhatást. benzodiazepinek – insomnia.45. a citotoxikus és immunszupresszív szerek. amelyeknek lépcsôs dó- zis-hatásgörbéje van és/vagy kicsi a különbség a terápiás és a toxikus dózisok között (azaz. morfin okozta légzésdepresszió) okozza. kortikoszteroidok – akut adrenalis insufficiencia) hoz létre. A gyakran használt és alacsony terápiás indexû szerek az antikoagulánsok. a digoxin. hogy többféle gyógyszert kapnak a különféle betegségeikre. A dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatások gyakran olyan gyógyszerekkel fordulnak elô. fejezet). A nemkívánt gyógyszerhatások zömét dózisfüggô. alacsony a terápiás index toxikus dózis/terápiás dózis). A gyógyszer allergia túlérzékenységi reakciókat (I–IV típusok) (ábra) foglalhat magába. vagy néha egy szer nem várt párhuzamos hatása (pl. vagy a tumor (karcinogén) elôfordulási valószínûsége. az antiarrhythmiás szerek. digoxin. vagy a megváltozott farmakokinetikának. de a többi reakció nehezen osztályozható. a hipoglikémiás szerek. de megjósolhatatlanok és szemben a dózisfüggô nemkívánt gyógyszerhatásokkal tekintélyes a mortalitásuk. vese elégtelenség) tulajdoníthatók. rendszerint a csökkent gyógyszer eliminációnak (pl. Az utóbbi ritkán fordul elô és gyakran immunológiai alapja van. anxietás.

ha a komplexek megakadnak az életfontosságú vérerek (pl. Az antigén elindítja az antitest szintézist és a késôbbi gyógyszer expozíció beindítja az immunológiai reakciót (pl. carbamazepin. metoclopramid). toxikus epidermalis necrolysis (35%-os mortalitás). pl. ekzema) szenvedett betegeknél nagyobb valószínûséggel fordul elô. pl. hogy „géntoxicitást” mutatnak és nem-lymphocytás leukaemiát okozhatnak. azathioprin prednisolonnal) jelentôsen fokozza a lymphomák kialakulásának kockázatát. a valproat. amelyeknek alacsony a terápiás indexe. ha primaquint (42. Azok közé a szerek közé. Ez különösen súlyos. A kémiai karciogenesis mechanizmusa rendszerint ismeretlen. phenitoin. Bôrkiütések. cyclophosphamid) azt feltételezik. antibiotikum tartalmú krém). phenobarbital. vaccinák. fejezetben kerülnek tárgyalásra. amelyet a terhesség elsô harmadában szedett gyógyszer okoz. vagy csökkentik (pl. warfarin). tolbutamid). Az alkiláló szerekrôl (pl. amelyek ezt az életveszélyes reakciót (fent jobbra) okozzák. anaphylaxis). Ez a folyamat következhet be a lítium akkumulációnál és a lítium terápián lévô betegeknél súlyos toxicitás léphet fel. az atopiás betegségben (szénanátha. benzodiazepinek és az alkohol.és basophyl-sejtekhez kötött IgE-vel. de egyben természetesen ritka is. Más példák a 4. kerülni kell a gyógyszerek alkalmazását a terhesség alatt. Néhány gyógyszer kivételével (pl. Az enzim gátlók (pl.) Megoszlás. ekzemás kiütéseket okozhat az alkamazási helyen. amelyben farmakodinamikai és farmakokinetikai mechanizmusok játszanak szerepet. B TÍPUSÚ) NEMKÍVÁNT GYÓGYSZERHATÁSOK A gyógyszerekre bekövetkezô túlérzékenységi reakciók (gyógyszer allergia) hátterében immunológiai reakciók állnak. amelyek közül néhány életveszélyes. fejezet). túlsó oldal) Farmakodinámiás kölcsönhatások A farmakodinámiás kölcsönhatások a leggyakoribbak és rendszerint a mechanizmusuk egyszerû. amelyek több mint 90%-ban kötôdnek. hogy nemkívánt gyógyszerhatás fog fellépni (pl. Farmakokinetikai kölcsönhatások Az abszorpciót azok a szerek befolyásolhatják. a rákellenes szerek. átjut a méhlepényen. ott hagyják a szövetekben vagy a keringésben. a warfarin (többszörös veleszületett defektus). TERATOGENESIS A teratogenesis olyan magzati fejlôdési rendellenesség. Néhány gyógyszer (pl. mivel a fokozott elimináció gyorsan csökkenti a szabad gyógyszer plazma szintjét az eredeti értékre. A legtöbb gyógyszer. A tiazidok és a kacsdiuretikumok csökkentik a nátrium reabszorpciót. Így. a carbamazepin (velôcsô defektus és más antikonvulzánsok valamint a tetraciklinek (gátolják a csont növekedést). fejezet) gátolja a sejt osztódást a csontvelôben és a glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknek nagy az esélye a haemolyticus anaemiára. amelyek vér dyscrasiát okoznak (lent balra) II típusú citotoxikus reakciót vonnak maguk után. A máj enzimek idukciója egy második gyógyszerrel (pl. bôr- kiütés. ezért ha lehetséges. rifampicin) csökkentheti az ugyanazzal az enzimmel metabolizált gyógyszerek hatékonyságát (pl. Amikor a lymphocyták kapcsolatba kerülnek az antigén tartalmú sejttel (APC) gyulladásos válaszreakció jön létre. Azok a gyógyszerekre bekövetkezô allergiás reakciók. Néhány gyógyszer megjósolhatóan vér dyscrasiát okoz. Ha az antigén ( ) átjut a bôrön (pl. Az orális fogamzásgátlók (különösen az alacsony dózisú ösztrogén) enterohepaticus körforgása antibiotikumokkal csökkenthetô és terhességet eredményez (az antibiotikumok elölik azokat a bél baktériumokat. A komplement ( C ) aktiválódik és sejt lízist okoz. bizonyos kontraszt anyagok) anaphylaxisszerû (anaphylactoid) reakciót képesek produkálni az elsô alkalmazáskor. Megfordítva. mivel a gyógyszeripar nagy erôfeszítéseket tesz. 97 . az érintkezésre való érzékenység oedemás. fejezet) kapnak. vagy akár fatális asthmát is kiválthatnak. Számos gyógyszer kötôdik a plazma albuminokhoz és onnét egy másik gyógyszer leszoríthatja. a legtöbb citotoxikus daganatellenes szer (43. ezzel a proximális tubulusokban kompenzatórikusan növelik az egyértékû ionok reabszorbcióját. A gyógyszerek a proximális tubulusokban ugyanazon a transzport rendszeren osztozhatnak. tartozik a penicillin. de az immunszupresszió (pl. amelyet néhány gyógyszer (lent jobbra) vált ki és amelyben a keringésben lévô antitest (IgG) kötôdik a hapténprotein antigén komplexszel. vese glomerulusok) falában. de a legtöbb gyógyszer kis molekula és saját maga nem antigén. néhány kivétellel. Például. KARCINOGENESIS A gyógyszerek indukálta tumorok valószínûleg nagyon ritkák. Az ismert teratogén szerek közé tartozik az alkohol (magzati alkohol szindróma). amelyben a gyógyszer ( ) kölcsönhatásba lép a hízó. A szérum betegség III típusú reakció. phenytoin. hogy ne kerüljön piacra karcinogén gyógyszer. Bizonyos betegekben (nem ismert melyben) ezek a szerek. A létrejövô komplexet. vagy a metabolitjaik hapténként hatnak és a szöveti fehérjékkel kapcsolódva antigén konjugátumot képeznek. warfarin. ahelyett hogy normálisan eltávolítanák a falósejtek. amelyek normál esetben az epével kiválasztott konjugátumokból felszabadítják a szteroidot. inzulin. az asthmás betegben a β-blokkolók felfüggesztik a β-agonisták (és a teofillin) hatását és súlyos. Így. dózisfüggô toxicitású szerek esetében különösen valószínû. gyulladást okoznak és károsítják a kapilláris endotheliumot. pl. urticaria és lymphadenopathia. azok. A „káliummegtakarító” diuretikumok kálium pótlással és/vagy angiotenzin-konvertáz-enzim (ACE) gátlókkal kombinálva hyperkalaemiát okoznak. A nagy molekulák. a probenecid kompetitive csökkenti a penicillin kiválasztását. arthritis. Kiválasztás. asthma. A meredek dózis-hatásgörbéjû és a súlyos. dextrán maguk is immunogének lehetnek. cimetidin) fokozzák a warfarin hatását és phenytoin és theophyllin toxicitást okozhatnak. atropin) a gyomor kiürülési sebességét. a hasonló hatású szerek pl. A falósejtek és a komplement ( C ) aktiválódnak.Gyógyszer kölcsönhatások Gyógyszer kölcsönhatás alatt az egyik gyógyszer hatásának egy másik által bekövetkezô módosítását értjük. amely az anaphylaxiás halálesetek 75%-ért felelôs. Metabolizmus. A IV típusú sejt-mediált reakciókban a T-lymphocyták ( T ) egy haptén-protein komplex révén érzékenyítôdnek. és hisztamin és egyéb mediátorok felszabadulását indítja el (11. Az anaphylaxis I típusú reakció. DÓZISTÓL FÜGGETLEN (IDIOSYNCRASIÁS. A betegség tünetei láz. a gyógyszerek ilyen mechanizmussal történô leszorításának kicsi a gyakorlati következménye. amelyek növelik (pl. additív hatást hoznak létre és súlyos központi idegrendszeri depresszió alakulhat ki. a gyógyszereknek lehetnek ellentétes hatásaik. Bár a gyógyszer allergia elôre megjósolhatatlan. Vér dyscrasia (rendellenes összetétel). A gyógyszerek (fent balra) a bôrkiütések széles skáláját okozzák. A keringô IgM vagy IgG típusú antitestek kölcsönhatásba lépnek a vérsejt membránhoz kapcsolódott gyógyszerrel (haptén) és antigén komplexet alkotnak ( ).

= Bristol-Myers Squibb = Merck Sharp & Dohme = Novartis Ciba Vision = Novartis Consumer Health = Richter Gedeon Rt. = Roche Consumer Health Division = SmithKline Beecham Pharmaceuticals = SmithKline Beecham Consumer Healthcare = Pharmaceuticals Felhasznált irodalom: Pharmindex MediCD 2000. susp. sc. mg/ttkg mill. gran. 2000 Gyógyszerek. 1999 99 . fenn. 2000 Gyógyszer Kompendium 2000. tabl. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.. inf. 1999 Vademex 1999. im. supp. sol. max. Budapest.. Az egyes táblázatokon belül a könnyebb tájékozódás végett az ATCrendszer alapján csoportosítottuk a vegyületeket. liof. Budapest. MediMedia Információs Kft. tápszerek ATC sorrendben. A függelékben alkalmazott rövidítések: alk. Melinda Kiadó és Reklám ügynökség Kft. Budapest. caps.. és DokiNET Kft. iv. MediMedia Információs Kft.el. drg. A hatóanyagok nevét a nemzetközi szabadnév (INN) latin alakjában adtuk meg. + = alkalmazási elôírat = ampulla = capsula = drazsé = fenntartó dózis = granulatum = intramuscularis = infusio = injectio = intravénás = liofilizátum = maximum = mg/testtömeg-kg = millió = nemzetközi egység = rectalis = subcutan = solutio = suppositorium = suspensio = tabletta = összetett készítmény BMS MSD Novartis CV Novartis CH Richter Roche CHD SB SB CH Pharmaceut. NE rect. amp. inj.Függelék Összefoglaló az egyes fejezetek hatástani csoportjaihoz kapcsolódó és Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerkészítményekrôl A függelékben a Magyarországon törzskönyvezett készítményeket a hatóanyag-tartalmuk alapján csoportosítottuk. és a fôbb ATC-kódokat is feltüntettük.

inj.25% – Adrenalin 0. Henning Aventis Aventis Curasan Pharma AstraZeneca spray inj. el. Prokain 1% Egis Human inj. Lásd alk. inj. Egis inj. Lidocain 1. inj. inj.0005% inj. A beavatkozás helyétôl. inj. el. el. módjától függôen. inj. Lásd alk. módjától függôen. lidocainum lidocainum + epinephrinum Lidocain 2% – Adrenalin 0. procainum 100 . el. a bôrre sugárban 40-80 mg 50-100 mg A beavatkozás helyétôl.2% Dr. Helyi érzéstelenítôk Hatóanyagnév Helyi érzéstelenítôk (N01B) aethylium chloratum articainum + epinephrinum articainum + glucosum bupivacainum Chloraethyl Ultracain DS forte Ultracain hyperbar Bucain Bucain hyperbar Marcain Marcain Spinal Heavy Marcain spinal Marcain 0. módjától függôen.5. módjától függôen. Lásd alk.001% inj. módjától függôen. A beavatkozás helyétôl.0005% inj. Lásd alk. inj. Marcain 0. Lásd alk. inj. el. A beavatkozás helyétôl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis bupivacainum + epinephrinum AstraZeneca A beavatkozás helyétôl.5% – Adrenalin 0. inj.

lásd alk. 15-100 mg 1 mg im. tabl. inj.6 mg/ttkg 0.08-0.1 mg/ttkg iv.3-0.07-0. ICN Magyarország tabl.. kolinészteráz gátlók (N07A) ambenonium distigminum galantaminum neostigminum rivastigminum pilocarpinum pyridostigminum Mytelase Ubretid Nivalin Stigmosan Exelon Salagen Mestinon Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharma Linz Pharmachim Pharmamagist Novartis CSC Pharmaceut. 0. A neuromuscularis junctiora ható gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Paraszimpatomimetikumok.6.06-0. inj.5 mg im. inj. inj. inj. el.6 mg/ttkg 0.5-3 mg 15 mg 60-720 mg Izomrelaxánsok perifériás támadásponttal (M03A) atracurium mivacuronium pipecuronium rocuronium vecuronium Tracrium Mivacron Arduan Esmeron Norcuron Pavulon Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Richter Organon Teknika Organon Teknika Organon Teknika inj. 2. caps. inj. 0.08 mg/ttkg iv. sc.5-1. drg.25 mg/ttkg 0. inj. 1. 0. inj. 101 .5-10 mg sc.

2-3 × 5 × 1 csepp. el.el. óránként 1-5 × 2-6 × 1 csepp többször 2-3 × 5 × 1 csepp 5 × 1 csepp. 2-3 × 3-5 × 1 csepp 3-4 × 1 cm 4-6 × 1-2 csepp 3-4 × 4-6 × 1-2 csepp Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátló és fertôzésellenes szerek kombinációi (S01C) betamethasonum + Garasone Ophtagram Spersadex Comp. szemcsepp szemkenôcs szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp szemcsepp.5 cm Aruclonin D-Epifrin Oftanex ChauvinAnkerpharm Pharm-Allergan Santen Oy szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2-3 × 1 csepp 2 × 1-1 csepp 102 . szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemkenôcs szemkenôcs szemcsepp. 3-5 mm 3-12 × 1-2 csík 4-6 × 1 csepp. -kenôcs szemcsepp szemkenôcs susp. szemcsepp szemkenôcs susp. A szem és betegségeinek farmakológiája Hatóanyagnév Szemészeti készítmények (S01) Fertôzésellenes szerek (S01A) aciclovirum ciprofloxacinum idoxurdinum oxyteracyclinum picloxydinum sulfadicramidum sulfadimininum tobramycinum trifluridinum diclofenacum fluorometholonum flurbiprofenum prednisolonum Virolex Zovirax Ciloxan Oftan Idu Tetran Vitabact Irgamid Sulfoptim Septosyl Brulamycin Tobrex Triherpine Voltaren Ophta Efflumidex Liquifilm Flucon Ocuflur Liquifilm Ultracortenol KRKA Glaxo-Wellcome Alcon Santen Oy Pharmafax Novartis CV Novartis CV Egis PannonPharma Biogal-Teva Alcon Novartis CV Novartis CV Pharm-Allergan Alcon Pharm-Allergan Novartis CV szemkenôcs szemkenôcs steril sol. 2-4 × 1 csepp 1-1. 3-4 × 4-5 × 1 csepp 2-4 × 1-2 csepp 6 × 1 csepp többször 1-2 csepp. szemcsepp 5× 5× lásd alk.10. szemcsepp 250-1000 mg 3 × 1 csepp Polfa Human ChauvinAnkerpharm Alcon szemcsepp szemcsepp szemolaj gél 3 × 1-2 csepp lásd alk. -kenôcs szemcsepp szemcsepp susp. Tobradex Cetapred Isopto-Cetapred Schering-Plough ChauvinAnkerpharm Novartis CV Alcon Alcon Alcon dexamethasonum + prednisolonum + Glaucoma elleni készítmények és pupilla szûkítôk (S01E) Szimpatomimetikumok a glaucoma terápiában (S01EA) clonidinum dipivefrinum Paraszimpatomimetikumok (S01EB) carbacholum pilocarpinum Carbachol Humacarpin Pilocarpin Pilogel HS Karboanhidráz-gátlók (S01EC) acetazolamidum dorzolamidum HUMA-Zolamide Trusopt Humanpharma MSD tabl. -kenôcs szemcsepp.

Hatóanyagnév Béta-receptor blokkolók (S01ED) betaxololum levobunololum timololum Készítménynév (®) Betoptic Betoptic S Vistagan Liquifilm Arutimol Cusimolol Oftan Timolol Timoptic Gyártó Alcon Pharm-Allergan ChauvinAnkerpharm Alcon Santen Oy Human Santen Oy MSD Gyógyszerforma szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp Napi átlagdózis 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp 2 × 1 csepp timololum + Fotil Fotil forte Timpilo 2 × 1 csepp Egyéb glaucoma elleni készítmények (S01EX) latanoprostum Xalatan Pharmacia-Upjohn szemcsepp 1 × 1 csepp Pupillatágítók és cyclopleg szerek (S01F) Antikolinerg készítmények (S01FA) cyclopentolatum tropicamidum Humapent Mydriacyl Mydrum Human Alcon ChauvinAnkerpharm szemcsepp szemcsepp szemcsepp 3-4 × 1-2 csepp 1-2 csepp 1-6 csepp Lokális oedema csökkentôk és antiallergikumok (S01G) levocabastinum lodoxamidum natrii cromoglycas Livostin Alomide Lecrolyn Opticrom Stadaglicin Taleum Naaxia Analux Visine Spersallerg Janssen-Cilag Alcon Santen Oy Human Stada Egis Novartis CV Alcon Pfizer Novartis CV szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp szemcsepp 2 × 1-1 csepp 4 × 1-2 csepp 4 × 1-2 csepp 4 1-2 csepp 4 × 1 csepp 3-4 × 1-2 csepp 4 × 1-1 csepp 4-5 × 1-2 csepp 1-2 csepp 2-3 × 1 csepp natrii isospaglumicum phenylephrinum tetryzolinum tetryzolinum + Helyi érzéstelenítôk (S01H) oxybuprocainum Humacain Human szemcsepp 1-2 csepp Kortikoszteroidok és fertôzésellens szerek kombinációi (S03C) betamethasonum + Garasone Schering-Plough szem.és fülcsepp 1–2 csepp 103 .

3-0. por aerosol aerosol aerosol inh. inh. caps.4 mg 0. aerosol inh. aerosol inh. por aerosol 0.15-0. sirup. por inh. inj. sol. 10 mg 30-45 µg. aerosol inh. caps. im. inh..6-0. aerosol inh.2-0.6-1.5 mg sc.11.4 mg Készítménynév(®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis salmeterolum terbutalinum beclomethasonum 2 × 50 µg 2 mg 0.4 mg 0.6-1.2 mg 0. 1. tabl. tabl. aerosol inh.. sol. inh.8 mg 200-2000 µg 8 mg Bambec Spiropent Epherit Calciphedrin Tonogen Ipradol Astmopent Lontermin Huma-Salmol Salbutamol Bricanyl Terbutalin AL AstraZeneca Boehringer Ingelheim Extractum-Pharma ICN Magyarország Richter Nycomed Polfa LEK Humanpharma Polfa Egis Aliud tabl.2-0. inh. elixir retard caps.. aerosol aerosol aerosol. tabl. aerosol aerosol inh. im. Asthma. inj. aerosol. sol. tabl. aerosol inh.1-0. rhinitis és anaphylaxiás reakció Hatóanyagnév Asthma-ellenes szerek (R03) Adrenerg (inhaláló) szerek (R03A) fenoterolum fenoterolum + Berotec 200 Berodual Duotec formoterol hexoprenalinum salbutamolum Oxis Turbuhaler Ipradol Broncovaleas Buventol Easyhaler Salbutamol-GW Ventolin Serevent Serevent Rotadisks Bricanyl Turbuhaler Aldecin Beclocort forte Beclocort mite Budesonid-GW mite Budesonid-GW forte Pulmicort Pulmicort Turbohaler Cromolyn Intal Taleum Auxison Atrovent Flixotide Flixotide Rotadisks Tilade Mite Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim AstraZeneca Nycomed Valeas Orion Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca Schering-Plough Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome AstraZeneca AstraZeneca Orion Aventis Egis Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Aventis aerosol. aerosol inh.. por inh. inj.4 mg 9-18 µg 0.3-0...5-1 mg sc. por caps. 30-80 mg 100-200 µg 12-16 mg 0. 5-15 mg 15 mg 104 . tabl. inj. inh. caps. inh. tabl. 0. aerosol inh.4 mg 400-1600 µg Egyéb asthma-ellenes (inhaláló) szerek (R03B) budesonidum natrii cromoglicas dexamethasonum ipratropium fluticasonum nedocromilum Szisztémás adrenerg szerek (R03C) bambuterolum clenbuterolum ephedrinum ephedrinum + epinephrinum hexoprenalinum orciprenalinum procaterolum salbutamolum terbutalinum 80-160 mg 80-160 mg 8-16 mg 5-8 × 1-2 puff 0. tabl.2-0. caps.2 mg iv.. tabl.75 mg sc. sol.2 mg 0. inh. inh.5 mg 0. por inh. 40 µg 75-150 mg 72 mg 0. tabl.

tabl. tabl. caps. inj. tabl. tabl. sirup.. Zaditen Claritine Pipolphen Loderix Caradonel Teldane Torecan Glaxo-Wellcome Léciva UCB Magyarorság Egis Egis Egis Richter Pharmamagist Novartis Novartis Pharmasol ICN Magyarország Schering-Plough Egis Egis Egis Biogal-Teva Egis caps. sirup. tabl. Napi átlagdózis 700 mg 225-450 mg 360-720 mg 360-720 mg 240 iv. filmtabl. susp. rágótabl. 2 mg 12 mg 200-600 mg 100-200 mg 50-75 mg 3-6 mg 4 mg 1 mg 2 mg 10 mg 37. retard tabl. filmtabl. sirup... supp. drg. tabl.. tabl. tabl... supp. tabl. retard filmtabl. inj.F. 10 mg 5 mg 10-13 mg/ttkg 11-13 mg/ttkg 400-600 mg 300-900 mg individualisan 300-600 mg 200 mg 40-80 mg Egyéb szisztémás asthma elleni szerek (R03D) montelukastum theophyllinum theophyllinum + zafirlukastum Szisztémás antihisztaminok (R06A) acrivastinum bisulepinum cetirizinum chloropyraminum clemastinum cyproheptadinum dimenhydrinatum dimenhydrinatum + dimetindenum ketotifenum loratadinum promethazinum setastinum terfenadinum thiethyl-perazinum Semprex Dithiaden Zyrtec Suprastin Tavegyl Peritol Daedalon Daedalon Daedalonetta Fenistil Fenistil 24 Ketotifen L..5-50 mg 2-6 mg 120 mg 6. tabl. caps. inj. inj. 75-100 mg 4 mg iv. supp. inj.5-19. supp.Hatóanyagnév aminophyllinum Készítménynév (®) Aminophyllinum Clonofillin SR Diaphyllin Diaphyllin Venosum Singular Singular Junior Egifilin Euphylong Euphylong minor retard Euphylong retard Retafyllin Theophtard Theospirex Solvasthma-PP Accolate Gyártó LEK Clonmel Extractum-Pharma Richter Richter MSD MSD Egis Byk Gulden Byk Gulden Byk Gulden Orion Biogal-Teva Novartis PannonPharma AstraZeneca Gyógyszerforma retard tabl. 24 mg 4-6 mg 10 mg 20-40 mg im. tabl. retard caps. tabl. inj. 1 mg im. tabl.M. retard tabl.. (gyermek) csepp caps. 105 . sirup. retard caps..5 mg. tabl. tabl. drg. supp. csepp inj.

12. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek I. Ulcus pepticum
Hatóanyagnév Antacidumok (A02A) aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum Almagel Malugel Maalox Almagel A Malugel B Anacid Antagel Antagel A Tisacid Rennie antacidum Pharmachim Béres Aventis Pharmachim Béres Galena Egis Egis ICN Magyarország Roche CH susp. susp. tabl. susp. susp. susp. susp. susp. susp. tabl. susp. tabl. 15 ml, max. 50-60 ml 20-40 ml 1,6 g 60 ml 15 ml 20-40 ml 20-30 ml 40-80 ml 40-80 ml 0,5-3 g 0,5-3 g max. 12 tabl. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

aluminium hydroxydatum + magnesium hydroxydatum + aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum aluminium hydroxydatum + magnesium oxydatum + aluminium-magnesium carbonicum hydroxydatum calcium carbonicum + magnesium carbonicum hydroxydatum hydrotalcitum magnesium hydroxydatum magnesium trisilicicum + natrii hydrogensulfas + natrii dihydrogenphosphas

Talcid Antagel M Nilacid Optacid

Bayer Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Meditop

tabl. tabl. tabl. granulált por

0,5-1,0 g 3,2 g 0,75-2 g lásd alk. el.

Ulcus pepticum kezelésének gyógyszerei (A02B) bismuthum subcitricum cimetidinum De-Nol Cimehexal Cimeldine Cimetidin AL Histodil Apo-famotidin Quamatel Quamatel mini lansoprazolum misoprostolum nizatidinum Lansone Cytotec 200 Axid Naxidin Naxidin Crismel Losec Controloc Richter Searle Lilly Lilly Egis AstraZeneca Byk Gulden Yamanouchi Europe Hexal Pharma Clonmel Aliud Richter Apotex Richter tabl. filmtabl. tabl. filmtabl. inj., tabl. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. caps. tabl. caps. caps. inj. caps. caps. por/inf. tabl. por iv. inj. 480 mg 800-1600 mg

famotidinum

40 mg max. 800 mg 40 mg max. 20 mg 30-60 mg 0,4-0,8 mg 300-600 mg 300 mg iv. 20-60 mg 40 mg 20 mg

omeprazolum

pantoprazolum

106

Hatóanyagnév ranitidinum

Készítménynév (®) Apo-Ranitidine Histac HUMA-Ranitidine Ranitidin-B Ulceran Umaren Xanomel Zantac Zantac 75 Zantac inj. Pylorid Alusulin Sucralbene Ulcogant Venter Venter

Gyártó Apotex Ranbaxy Humanpharma Biogal-Teva Biogal-Teva Egis Clonmel Glaxo Wellcome

Gyógyszerforma filmtabl. filmtabl. filmtabl. filmtabl. tabl. filmtabl. filmtabl. tabl., pezsgôtabl. tabl. inj. filmtabl. tabl. tabl. gran., susp., tabl. gran. tabl.

Napi átlagdózis

300-600 mg max. 6 g

150-200 mg iv. 800 mg 2-4 g, max. 8 g

ranitidinum bismuthum citricum sucralfatum

Glaxo Wellcome Biogal-Teva ratiopharm Merck KRKA Glaxo Wellcome

107

13. A gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek II. A bélmotilitás és epeszekréció befolyásolása
Hatóanyagnév Felfúvódás elleni szerek (A02D) dimeticonum simethiconum atropinum sulfuricum Ceolat Egis SAB Simplex Espumisan AB-Atropine sulfate 1 Atropinum sulfuricum 0,1% inj. No-spa Triospan Ridol Spasmomen Papaverinum hydrochloricum tabl., inj. Meristin Meristin Troparinum combinatum Dicetel Debridat Egis Parke-Davis Berlin Chemie Astrapin Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Extractum-Pharma Richter Berlin Chemie Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Extractum-Pharma Extractum-Pharma Solvay Pharma Lab. Jouvenial tabl. susp. caps. inj. inj. tabl. inj. tabl. tabl. filmtabl. tabl. inj. tabl. supp. tabl. filmtabl. tabl., filmtabl., por susp. tabl., susp. filmtabl. tabl. inj. filmtabl., csepp supp., inj. caps. drg. caps. drg. filmtabl. drg. sol. caps. 160 mg lásd alk. el. 120-400 mg 0,5-1 mg 1-2 mg sc., max. 3 mg 120-240 mg 40-240 mg sc., im. 120-360 mg lásd alk. el. 80-240 mg 80-360 mg max. 600 mg lásd alk. el. 120-240 mg 150-300 mg 300 mg, max. 600 mg 15-40 mg 30-40 mg 10,5-63 mg 30-40 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis

Görcsoldók és antikolinerg szerek (A03A- A03E)

drotaverinum drotaverinum + isopropamidum + homatropini methylbromidum + otilonium bromatum papaverinum papaverinum +

pinaverinum trimebutinum Propulzív szerek (A03F) cizapridum domperidonum metoclopramidum

Coordinax Motilium Cerucal Paspertin

Janssen-Cilag Janssen-Cilag ASTA Medica Solvay Pharma

Epebetegségek gyógyszerei (A05A) ac. chenodeoxycholicum natrii choleinas + cineolum ac. dehydrocholicum extractum fumariae nicotinmethylamidum pigmenta rad. curcumae + emodin. frangulae + ac. ursodeoxycholicum Hashajtók (A06) glycerolum lactulosum lactitolum 108 Glicerines végbélkúp Duphalac Laevolac lactulóz Importal Biogal-Teva Solvay Pharma Fresenius Kabi Novartis CH supp. sirup, por sirup por 3-6 g 10-30 g lásd alk. el. 10-20 g Chenofalk Bilagit Rowachol Suprachol Bilobene Bilocid Cholagol Ursofalk Dr. Falk Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Rowa Wagner Richter ratiopharm Richter Galena Dr. Falk Pharma 15 mg/ttkg lásd alk.el. 3 × 1-2 tbl. 750-1500 mg 750-1500 mg 2-3 g lásd alk. el. 10 mg/ttkg

tabl. + broxyquinolinum + carbo activatus Kaopectate Bolus adstringens Septolon Carbo activatus Carbo medicinalis „Chepharin” Reasec Smecta HUMA-loperamide Imodium Lopedium Nystatin Sulfaguanidin Budenofalk Entocort HUMA-Col-Asa Salofalk Salofalk 4 g Pharmacia-Upjohn Egis PannonPharma Egis Chepharin Richter Beaufor Ipsen Humanpharma Janssen-Cilag Hexal Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Dr. el.1 g 5 mg 9g 4 mg. enema por caps. klízma tabl. tabl.5 g Salazopyrin EN 0. drg.8-3. 16 mg diphenoxylatum + diosmectitum loperamidum nystatinum sulfaguanidinum Bélreható gyulladásgátlók (A07E) budesonidum mesalazinum 1. 150 mg Boehringer Ingelheim csepp Galena csepp ICN Magyarország Biogal-Teva ICN Magyarország Egis Mundipharma tabl. caps.2 g lásd alk. int. el. el. A07B.2 g lásd alk. adszorbensek. supp. el. supp. caps. el.. el. caps. lásd alk. Falk Pharma AstraZeneca Humanpharma Ferring Dr. lásd alk. lásd alk. klizma int.5-3M NE 6-16 g 9 mg 2 mg 0. caps. 375–1125 mg 10 000–40 000 lásd alk. 600 mg 1-5 g 2.5-3 g 4g 1-3 g 2g 3-8 g lásd alk. drg. el. 170-340 mg lásd.5 g Salazopyrin enema Galantase Kreon Neo-Panpur Panzytrat Prolipase Combizym Combizym compositum Digestif Rennie Dipankrin Pankreoflat Betacid Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Digesztívumok (A09) galactosidasum pancreatinum Egis Solvay Pharma Egis Knoll Janssen-Cilag Luitpold Roche CHD Richter Solvay Pharma Meditop pancreatinum + pepsinum + 109 . el. tabl. por. alk. + sennosid B Készítménynév (®) Guttalax Laxygal Phenolphtaleinum Artin Tisasen A+B Bolus laxans X-prep Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-10 mg 250-500 mg lásd alk. porkeverék 1.. tabl. tabl. tabl. caps. motilitás csökkentôk (A07A.6-3. el. supp. oldat Bélfertôtlenítôk. el. drg. el. olsalazinum sulfasalazinum Dipentum 250 mg Salazopyrin 0. Falk Pharma susp. drg. tabl.Hatóanyagnév natrii picosulfas phenolphtaleinum phenolphtaleinum + sennae glycosidum sennae folium pulv. tabl. max.sol. 1. drg. lásd. retard tabl. filmtabl. sol. el. drg. drg. filmtabl. tabl. filmtabl. 10-40 mg lásd alk. lásd alk. tabl. alk. caps.. A07D) attapulgitum bismuthum subgall.

Egis Servier tabl. tabl. triamterenum hydrochlorothiazidum + amiloridum Vizelethajtók és kálium-megtakarítók kombinációi (C03E) 110 . tabl.5 mg 0. tabl. 400-800 mg iv. 100-400 mg 150-250 mg 1-2 × 1 tabl. 200 mg 50-200 mg max. tabl. filmtabl. A vesére ható gyógyszerek – diuretikumok Hatóanyagnév hydrochlorothiazidum Készítménynév (®) Hypothiazid Gyártó Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Gyógyszerforma tabl. tabl. HUMA-Thalidone Hygroton Brinaldix Pretanix Humanpharma tabl. inj. caps. tabl.14. tabl. tabl. Egis ratiopharm Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) inj. 400 mg 20-80 mg fenn.5-1 mg/ttkg 50-200 mg 20-40 mg iv.. inj. Biochemie (Novartis) tabl. 20-240 mg Mérsékelt hatású vizelethajtók – tiazidok (C03A) Mérsékelt hatású vizelethajtók – nem tiazidok (C03B) chlortalidonum clopamidum indapamidum Nagyhatású vizelethajtók (C03C) acidum etacrynicum furosemidum Uregyt Furon Furosemid Furosemid Pharmavit Kálium-megtakarító vizelethajtók (C03D) kalii canrenoas spironolactonum Aldactone HUMA-Spiroton Spirolone Spiron Verospiron Triamteren Pharmavit Amilorid comp. max. 10 mg 1. retard tabl. Pharmavit Amilozid-B Roche Humapharma APS/Berk ratiopharm Richter Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Biogal-Teva inj. tabl. 4 tabl. Napi átlagdózis 25-100 mg max.. tabl.

filmtabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg 20-40 mg iv. 1-2 mg 5-7. ua. inj. tabl. retard caps. tabl. filmtabl. inj. 2 mg Minipress retard Hyron Setegis Ebrantil Egis Lilly Solvay Pharma Egis Egis Extractum-Pharma Pfizer Pfizer Richter Egis Byk Gulden tabl. Perifériás hatású antiadrenerg szerek (C02C) Arteriolák simaizomzatára ható szerek (C02D) dihydralazinum minoxidilum Depressan Loniten Byk Gulden Pharmacia-Upjohn tabl. inj. tabl. 2 g 1-2 mg 40 mg. tabl. filmtabl. tabl.5-3 mg este 0. tabl. tabl. filmtabl. A hypertoniában alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Központi hatású antiadrenerg szerek (C02A) guanfacinum moxonidinum methyldopum rilmenidinum debrisoquinum doxazosinum prazosinum terazosinum urapidilum Estulic 1 mg Cynt Physiotens Dopegyt Tenaxum Tendor Cardura Minipress 1. tabl. tabl. tabl. tabl. fenn. retard caps. tabl.5 mg 40-180 mg 10-30mg 0. 80-360 mg ua. filmtabl.2-0.4 mg 250-500 mg. filmtabl. tabl. tabl. tabl.2-0. max.5-1 mg fenn. 30-150 mg 5-40 mg Béta-receptor blokkolók (C07A) Nem szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AA) bopindololum cloranololum oxprenololum pindololum Sandonorm 1 mg Tobanum Trasicor HUMA-Pindol Visken HUMA-Pronol 40 mg Inderal Propranolol Stobetin sotalolum Gilucor Sotahexal Sotalex Sotalex Mite Sotalol Knoll Atenobene Atenolol-AL Atenolol-B Atenolol Pharmavit Atenomel Blokium Tenormin Tenormin-ICN Lokren Concor Egis Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Humanpharma Egis Humanpharma AstraZeneca Sicomed Polfa Solvay Pharma Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Knoll ratiopharm Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Clonmel Prodes AstraZeneca ICN Magyarország Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Merck tabl. 150 mg 1-4 mg 0.15. 3-20 mg 1-5 mg 60-180 mg 10-50 mg iv. tabl. filmtabl. tabl. 0.. inj. 10-30 mg 80-240 mg 1-10 mg iv. tabl. tabl. 80-320 mg 80-320 mg propranololum Szelektív béta-receptor blokkolók önmagukban (C07AB) atenololum 50-100 mg betaxololum bisoprololum 20 mg 5 mg 111 . tabl. tabl. filmtabl.. max.4 mg 0. filmtabl. inj filmtabl. 10-20 mg tabl.4 mg iv.

retard filmtabl. tabl. tabl. filmtabl. mite Blokium Diu Viskaldix Normodipine Norvasc Plendil Lomir Lomir SRO Lacipil Adalat Gits Adalat Cordaflex Corinfar HUMA-Nifedin Nidipin Nifedipin-AL Nifedipin Pharmavit nimodipinum nisoldipinum nitrendipinum Nimotop S Baymycard Baypress Unipress Roche Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) PDP Pharma Egis Richter Pfizer AstraZeneca Novartis Glaxo-Wellcome Bayer Egis Asta Medica Humanpharma ICN Magyarország Aliud Pharmavit (BMS) Bayer Bayer ICN Magyarország KRKA tabl.63-1. tabl. 50 µg/ttkg/min 5 mg iv. tabl. caps. tabl.5-25 mg 50-200 mg bolus lásd alk. 40 mg fosinoprilum lisinoprilum 112 . tabl.. 10-20 mg 25-50 mg + lásd alk. 12. filmtabl. tabl. Béta-receptor blokkolók és más diuretikumok (C07C) pindololum + amlodipinum felodipinum isradipinum lacidipinum nifedipinum 10-30 mg 5-10 mg 5-10 mg 5 mg 4 mg 30 mg 0. tabl. tabl. tabl. max. 80 mg 10-20 mg. 50-200 mg Alfa és beta-adrenerg receptor blokkolók (C07AG) carvedilolum labetalolum atenololum + Dilatrend Trandate Atenolol comp. retard drg. retard film inf. max. tabl. tabl. tabl. 360 mg 10-20 mg 5-40 mg Szelektív kalcium-csatorna blokkolók fôként érhatással (C08C) A renin-angiotenzin redszerre ható készítmények (C09) ACE-inhibitorok önmagukban (C09A) benazeprilum captoprilum Lotensin Aceomel Capin Captopril Pharmavit Huma-Captoril Tensiomin Inhibace Ednyt Enap Renitec Monopril Lisopress Prinivil Novartis Clonmel Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Humanpharma Egis Roche Richter KRKA MSD Pharmavit (BMS) Richter MSD filmtabl.5-5 mg 10-40 mg 10-20 mg. tabl. inj. tabl. tabl. tabl. Napi átlagdózis 500 µg/ttkg/min fenn. inf. el. Atenolol comp. tabl./inf. tabl. tabl. max. retard tabl. tabl. filmtabl. filmtabl. cilazaprilum enalaprilum 2. 40 mg 10-40 mg 10-20 mg. retard caps.. retard filmtabl. tabl. tabl.. tabl. tabl. spray drg. inj.25 mg/óra 30 mg 10-20 mg 40 mg 30-60 mg 30-80 mg 40-80 mg 40-80 mg lásd alk. retard filmtabl. retard caps.Hatóanyagnév esmololum metoprololum Készítménynév (®) Brevibloc Betaloc Betaloc Betaloc Zok HUMA-metoprol Metohexal Metoprolol-B Metoprolol Stada Ritmetol Gyártó Torrex Pharma Egis AstraZeneca Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva Stada ICN Magyarország Gyógyszerforma inj. tabl. el. filmtabl. el. filmtabl.

caps. tabl. tabl. 10 mg 6 mg 20-4 mg 20-40 mg 10-20 mg 5-10 mg lásd alk. 80 mg 113 . filmtabl. tabl.5-5 mg. caps. max.Hatóanyagnév perindoprilum quinaprilum ramiprilum spiraprilum trandolaprilum enalaprilum + benazeprilum + cilazaprilum + trandolaprilum + AngiotenzinII antagonisták (C09C) losartanum valsartanum Készítménynév (®) Coverex Accupro Tritace Quadropril Gopten Co-Renitec Enap-HL Lotensin HCT Inhibace Plus Tarka Gyártó Egis Parke-Davis Aventis ASTA Medica Knoll MSD KRKA Novartis Roche Knoll Gyógyszerforma tabl. 50 mg 80 mg AngiotenzinII antagonisták kombinációi (C09D) valsartanum + Diovan HCT Novartis filmtabl. tabl. el. ACE-inhibitorok kombinációban (C09B) Cozaar Diovan Varexan MSD Novartis Egis filmtabl. filmtabl. lásd alk. caps. el. Napi átlagdózis 4-8 mg 10-20 mg 2. filmtabl. caps.

0./inf.c. tabl. retard caps. 0. tabl.3-12. raterd tabl. tabl.05-0. lásd alk.. el. lásd alk. tabl. spray caps. 240 mg 4 mg 2-12 mg Szívbetegségben alkalmazott értágítók (C01D) – Szerves nitrátok (C01DA) isosorbidi mononitras Szívbetegségben alkalmazott egyéb értágítók (C01DX) 114 . forte pentaerithrityli tetranitras molsidominum Egyéb szívgyógyszerek (C01E) alprostadilum adenosinum trimetazidinum Alprostapint Prostin VR Adenocor Adexor Preductal Pint Pharma Pharmacia-Upjohn Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis Servier inj. tabl. max. retard caps. tabl. el. retard tapasz tapasz inj. el. sol. el. retard caps. tabl. lásd alk. retard tabl. 1. inj. aerosol.75-3 mg/óra lásd alk. caps... 60-80 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40 mg 40-60 mg 100 mg 40-60 mg 40-60 mg 40-80 mg 40-80 mg s. filmtabl. inj. inf. caps. tabl. inj. retard caps./inf. el. tabl.5-1 mg/óra lásd alk. Angina pectorisban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév isosorbidi dinitras Készítménynév (®) Cardonit HUMA-sorbide ISDN-Q ISDN-AL Iso Mack Iso Mack retard Nitrosorbon Sorbonit Cardisorb ISMN-AL ISMN-Pharmavit Isospan Mono Mack depot Olicard Rangin Sorbimon natrii nitris nitroglycerinum Natrium nitrosum Nitro-Pohl Nitro-Dur Nitroderm TTS Nitrolingual Nitromint Sustac mite. retard tabl. retard caps. tabl. 5. lásd alk. el. filmtabl. Napi átlagdózis 80-120 mg 20-120 mg 40-240 mg lásd alk.1 mg/ttkg/perc 3-12 mg 60 mg 60 mg Nitropenton Corvaton Molsihexal Gyártó Polfa Humanpharma Biogal Aliud Mack Mack Pohl-Boskamp Polfa ICN Magyarország Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Mack Solvay Pharma Novartis ratiopharm Biogal-Teva Pohl-Boskamp Schering-Plough Novartis Pohl-Boskamp Egis KRKA Egis Aventis Hexal Pharma Gyógyszerforma retard tabl.4 mg. el.16. lásd alk. tapasz tabl. el. tabl.8 mg 20-120 mg. retard tabl.. 40 mg/2 óra 0.2-10.. aerosol.

4 mg/ttkg im. retard caps.A. el. inj. retard tabl. filmtabl. tabl.. filmtabl. osztály (C01BC) propafenonum Propafenon Pharmavit Rytmonorm Rytmonorm Arycor Cordarone Pharmavit (BMS) Knoll filmtabl. el. el. 600-1200 mg 1000-1600 mg 20-40 mg III.. inj.. el. lásd alk. Gilurytmal Chinidin retard Chinidinum sulfuricum Neo-Gilurytmal Solvay Pharma ICN Magyarország Solvay Pharma inj. 360 mg 240-360 mg lásd alk. drg. inj.. tabl.C. 240-360 mg 240-480 mg Lidocain Mexitil Ritalmex Egis inj. osztály (C08D) diltiazemum Blocalcin Dilrene Diltiazem-B Dilzem verapamilum Chinopamil R Isoptin Isoptin SR Verapamil Pharmavit Verapamil Lachema Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Parke-Davis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Knoll Knoll Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) 115 . tabl.. Boehringer Ingelheim inj. retard filmtabl. caps ICN Magyarország caps. tabl. tabl. inj.B.17.5-2. filmtabl. IV. tabl.. el. osztály (C01BA) ajmalinum chinidinum prajmalinum I. Antiarrhythmiás gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antiarrhythmiás szerek (C01B) – I. 5 mg/ttkg 600-1200 mg 180-360 mg 300 mg 180-360 mg lásd alk. inj. osztály (C01BD) amiodaronum Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) KRKA Szelektív Ca-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal..0 mg/ttkg lásd alk. osztály (C01BB) lidocainum mexiletinum I. inj. retard caps. 300-900 mg 300-900 mg 0. drg. lásd alk. tabl. caps.

/inf. 0.18. inj. inj. lásd alk. Isolanid Digimerck Digimerck minor 0. el. el. el. el. inj. el. tabl. tabl. 2. el.07 Digoxin Richter Merck Pharmamagist tabl. el. el. inj. lásd alk. lásd alk. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis dopaminum epinephrinum isoprenalinum midodrinum oxedrinum 19. im. por amp. lásd alk. tabl. inj. el. lásd alk. inj. el. lásd alk. infúzióhoz por amp. inj. lásd alk. im. caps.2 mg s. inj. lásd alk. el. 5 mg lásd alk. el. el. dalteparinum enoxaparinum heparinum natricum heparinum calcicum iloprostum lepirudin nadroparinum 116 . Szívelégtelenségben alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Szívglikozidok (C01A) deslanosidum digitoxinum digoxinum Kardiális stimulánsok (C01C) amrinonum dobutaminum Wincoram Dobutamin Hexal Dobutamin Solvay Dobutrex Dopamin Giulini Tonogen Isuprel Gutron Sympathomim Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Hexal Pharma Solvay Pharma Lilly Solvay Pharma Richter Abbott Nycomed Extractum-Pharma inj. csepp lásd alk.5-1. lásd alk. lásd alk. lásd alk. acetylsalicylicum Aspirin Protect Astrix Colfarit Syncumar Syncumar Mite Actilyse Antithrombin III Immuno Atenativ Kybernin P Fragmin Clexane Heparibene Na Heparin Heparin „Biochemie” Sandoparin Heparibene-Ca Heparin-Ca Ilomedin Refludan Fraxiparine Fraxiparine AXa Bayer Biogal-Teva Egis ICN Magyarország Boehringer Ingelheim Baxter Pharmacia-Upjohn Centeon Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Richter Biochemie (Novartis) Biochemie (Novartis) ratiopharm Richter Schering Aventis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. el. 0. por amp.. lásd alk.3-0. lásd alk. el. csepp. 20-60 µg iv. inj./inf. tabl.5-40 µg/ttkg/perc 1. inj. lásd alk. por amp. inj. tabl. inj. el. el. el. lásd alk. por amp. tabl. inj. Véralvadásra ható szerek Hatóanyagnév Antikoagulánsok (B01A) ac.1 mg iv. el. 30-50 NE/ttkg lásd alk. 75-100 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis acenocoumarolum alteplasum antithrombinum III 2-3 mg lásd alk. lásd alk. csepp. 0. inj.5 mg s. inj.c.. el./inf.5-10 µg/ttkg/perc 0. por amp. lásd alk.c. el.05-0.2 mg iv. inj. inj.

el. inj. paraamino-methylbenzoicum ac. sol. el. el. inj. por amp. inj. por amp. inj inj. lásd alk. el. lásd alk. el. por amp. el. el. por amp.pentosanpolysulphuricum natricum streptokinasum ticlopidinum SP 54 Kabikinase Streptase Aplatic Ipaton Ticlid Aggrastat Rheotromb Ukidan Acepramin Gordox Trasylol Berinert P C1 Pamba Exacyl Bene-Arzneimittel Pharmacia-Upjohn Aventis ratiopharm Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) MSD Curasan Pharma Serono PannonPharma Richter Bayer Centeon OPW Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) drg. inj. filmtabl. 0. filmtabl. /inf. 1-3 g 1-2 g lásd alk. lásd alk. inj. lásd alk. 10-20 mg iv.. lásd alk. lásd alk. lásd alk. el. lásd alk. el. lásd alk. IX. filmtabl. lásd alk. por amp.el. inj. 100 mg im. inj. lásd alk. lásd alk. im. por amp. lásd alk. el. el. lásd alk. lásd alk. Beriplex P/N Centeon Konyne 80 Bayer Prothromplex Tim 4 Baxter Prothromplex Total Tim 4 Baxter Gelaspon Konakion MM Konakion MM Paediatric gelatin szivacs phytomenadionum Chauvin-Ankerpharm szivacs Roche 117 . inj. el. el. por amp. 2-4 g K-vitamin és egyéb vérzéscsillapítók (B02B) estrioli succinas etamsylatum fibrinogenum humanum faktor VII. el. inj. 1-3 g iv. faktor VIII. por amp. el. por amp. lásd alk. 20-40 mg iv. inj. el. lásd alk. inj.. inj. lásd alk. + faktor IX. gran. és X. el. inj. Styptanon Dicynone Haemocomplettan P Novoseven KIU Beriate P Fanhdi Haemoctin SDH Hemofil M Humafactor-8 Immunate Stim Plus Koate-HP Kogenate Octonativ-M Kryobulin Tim 3 Feiba Tim 4 Haemate P Berinin P Humafactor-9 Immunine Organon Biogal-Teva Centeon Novo Nordisk Centeon Grifols Biotest Baxter Human Baxter Bayer Miles Pharmacia-Upjohn Immuno Baxter Centeon Centeon Human Baxter inj. im.el. por amp. lásd alk. por amp. lásd alk . aminocaproicum aprotininum C1-inhibitor ac.5-1 millió NE iv. lásd alk. por amp.. el. tabl. por amp. el. el. faktor II.. por amp. faktor VIII.. por amp. por amp.. lásd alk. el. 250-500 mg tirofibanium urokinasum Antifibrinolitikumok (B02A) ac. lásd alk. filmtabl. por amp. el. el. el. lásd alk. 500-1000 E 50-100 mg iv. 50-200 NE/ttkg iv. tranexamicum lásd alk. 15-30 g 16-24 g iv. por üveg por amp.

. retard caps. filmtabl. filmtabl. filmtabl. caps. tabl. 1000 mg 118 .és triglicerid-csökkentôk (C10AX) probucolum Alcolex ICN Magyarország tabl. 500-750 mg Celestid Questran Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) por por 5-30 g 4-24 g Egyéb koleszterin. max. Lipidcsökkentôk Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Szérum lipidszintet csökkentô anyagok (C10) Koleszterin.20. caps. 80 mg 10-20 mg 10-40 mg gemfibrozilum Epesav szekvesztránsok (C10AC) colestipolum colestyraminum Nikotinsav és származékai (C10AD) acipimoxum Olbetam Pharmacia-Upjohn caps. filmtabl. 20-40 mg 20 mg.és triglicerid-csökkentô szerek (C10A) fluvastatinum lovastatinum pravastatinum simvastatinum Fibrátok (C10AB) bezafibratum ciprofibratum fenofibratum Bezalip Lipanor Lipanthyl Lipidil Nofibal Gevilon Innogem Minilip Roche Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Richter Fournier ICN Magyarország Parke-Davis Egis Biogal-Teva filmtabl. caps. 400-600 mg 100 mg 300 mg 200 mg 250 mg 900 mg 1200 mg 1200 mg Lescol Mevacor Lipostat Zocor Novartis MSD Pharmavit (BMS) MSD caps. caps. tabl.

. individuális Egyéb vérszegénység elleni szerek (B03X) Egyéb haematológiai anyagok (B06A) hyaluronidase Hyase Human inj.5 mg 100-200 mg 200 mg lásd alk.5 mg 1. sirup inj.21.5 mg 325-650 mg 512. tabl. sc. drg. Anaemiákban alkalmazott gyógyszerek Hatóanyagnév Vaskészítmények (B03A) ferrigluconas natrii ferrisorbitoli citras ferrosi gluconas + ferrosi sulfas Ferrlecit Jectofer Makrofer Aktiferrin Ferro-Gradumet Sorbifer durules Tardyferon ferrosi sulfas + Ferrograd Folic Tardyferon Fol Ferro-Folgamma Maltofer Venofer Maltofer Fol Aventis AstraZeneca Pharmavit (BMS) ratiopharm Abbott Egis Richter Abbott Richter Wörwag Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) ICN Magyarország Humanpharma Richter Pharmamagist Janssen-Cilag Roche inj. filmtabl.5 mg/ttkg 695-1995 mg 114-342 mg lásd alk. 150 NE im. csepp. csepp.. el. tabl. inj. caps. 50-150 NE/ttkg iv. inj. inj. folicum cyanocobalaminum hydroxocobalaminum erythropoietinum humanum Folsav HUMA-Folacid Vitamin B12 Hydroxocobalamin Eprex Prefilled Recormon SE tabl. tabl. tabl. el. retard drg. 325-650 mg 640 mg 512. szirup filmtabl. 100-200 µg im. 3-9 mg 2... sc. 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis ferrum hydroxydatum polymaltosum ferrum hydroxydatum polymaltosum + B12-vitamin és folsav (B03B) ac. inj. 62. inj. caps. filmtabl. 119 .5-5 mg 300 µg im.

% 1.5 mg/ttkg iv.4 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 5-HT1-receptor szelektív agonisták (N02CC) naratriptanum rizatriptanum sumatriptanum zolmitriptanum Naramig Maxalt Maxalt Rapidisc Imigran Zomig Glaxo-Wellcome MSD Glaxo-Wellcome AstraZeneca tabl. sol. inj. inj. tabl.% 0. tabl. tabl.5-4 tf.5-4.. el.5 mg Egyéb migrain-ellenes szerek (N02CX) iprazochromum pizotifenum proxibarbalum Divascan Sandomigran Vasalgin Berlin Chemie ICN Magyarország Extractum-Pharma tabl.5-10 mg lásd alk.5-2.. 5-10 mg/ttkg lásd alk. inj..22.5-5 mg iv. inf. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sevofluranum thiopentalum 120 . fenntartó 2. drg. inj. sol. tapasz inj. el. el.5 mg rohamkor. A központi idegrendszer transzmitterei Migrain-ellenes szerek Hatóanyagnév Migrain-ellenes szerek (N02C) Ergot alkaloidok (N02CA) dihydroergotaminum ergotaminum + Neomigran Kefalgin Novartis Extractum Pharma orrspray drg. életkor függô 100-200 mg iv. tabl. 50-120 mg. inj. 4 mg 0. inj.5 mg rohamkor 10 mg 50-100 mg rohamkor 2. individuális 2. 0. ostya-tabl..5 mg/10 ttkg állapotfüggô. emulsio/inj. Általános érzéstelenítôk Hatóanyagnév Általános érzéstelenítôk (N01A) alfentanylum droperidolum fentanylum halothanum isofluranum ketaminum methohexitalum propanididum propofolum Rapifen Droperidol Durogesic fentanyl TTS Fentanyl Narcotan Forane Calypsol Brietal Sodium Sombrevin Diprivan Propofol Abbott Recofol Sevorane Trapanal Janssen-Cilag Richter Janssen-Cilag Richter Léciva Abbott Richter Lilly Richter AstraZeneca Abbott Schering Abbott Byk Gulden inj. 2. lásd alk. sol. max. orrspary. inj. 0. inj.5 tf. 300 mg 23. 7.

tabl. tabl.. 0. Anxiolitikumok és hipnotikumok Hatóanyagnév Anxiolitikumok (N05B) alprazolamum Alprox Apo-Alpraz Frontin Xanax Xanax SR buspironum chlordiazepoxidum Anxiron Spitomin Chlordiazepoxid-LFM Elenium Librium Frisium Diazepam Desitin Seduxen Stesolid Atarax Andaxin Medazepam-Q Medazepam LFM Nobrium Rudotel Grandaxin Trioxazin Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Apotex Egis Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn ICN Magyarország Egis Lab. tabl.5 mg Boehringer Ingelheim tabl.25-0. Farm. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. 121 .5 mg 0.. 2. retard tabl. Richter Gerot Pharmazeutika AstraZeneca ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Richter ICN Magyarország Egis Richter Polfa Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis drg. tabl. 200 mg lefekvés elôtt 125 mg lefekvés elôtt 0.5 mg 0. 60 mg 10-40 mg 20-40 mg 20-40 mg 20 mg 5-10 mg 5-20 mg. inj. rect.5 mg 15-30 mg max.75-1. Farm. Milanese Polfa Humanpharma Aventis Desitin Richter Dumex UCB Magyarország Egis Biogal-Teva Lab.25-0. 50-10 mg 25-150 mg 400-1600 mg 20-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clobazamum diazepamum hydroxizinum mebrobamatum medazepamum tofisopamum trimetozinum Altatók és nyugtatók (N05C) amobarbitalum amobarbitalum + brotizolamum butobarbitalum + cinolazepamum clomethiazolum cyclobarbitalum extractum valerianae siccum flunitrazepamum glutethimidum hexobarbitalum midazolamum nitrazepamum temazepamum zolpidemum zopiclonum 50-300 mg 600-1800 mg Dorlotyn Tardyl Lendormin Belloid Gerodorm Heminevrin Hypnoval-Calcium Valeriana composita Flunitrazepam-B Noxyron Novopan Dormicum Eunoctin Signopam Stilnox Imovane Extractum-Pharma Extractum-Pharma tabl. drg. tabl. caps. tabl.5 mg 0.75-1. tabl. tabl.5-15 mg po. tabl. sirup tabl. drg. tabl. inj. tabl. drg.. tabl.75-7. 7. Milanese Humanpharma Byk Gulden Egis Extractum-Pharma tabl. tabl. inj. tabl..24. im. tabl.25 mg 90-180 mg 40 mg elalvás elôtt 900 mg 100-200 mg 300 mg 1-2 mg 250-500 mg 250-500 mg 1-2.75-1.75 mg 0. sol.5 mg iv. tabl. tabl. tabl. caps.5-10 mg 10-30 mg 10 mg 3.. sol. tabl. filmtabl. rect. inj.

Antiepileptikumok Hatóanyagnév Antiepileptikumok (N03A) ac. tabl. max. tabl. tabl. 15-30 mg/ttkg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 200-400 mg fenntartó dózis 600-1200 mg clonazepamum Clonazepamum-Tarchomin Polfa Rivotril Roche Petnidan Suxilep Suxinutin Taloxa Neurontin Lamictal Convulex Depakine Depakine Chrono Everiden Orfiril Sevenal Sevenaletta Diphedan Epanutin Phenhydan Sertan Ospolot Sabril Desitin Jenapharm Parke-Davis Schering-Plough Parke-Davis Glaxo-Wellcome Gerot Pharmazeutika Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Slovakofarma Desitin ICN Magyarország Egis Parke Davis Desitin ICN Magyarország Desitin Aventis 3-6 mg. max. inj. ICN Magyarország Biogal-Teva Gerot Pharmazeutika Polpharma Novartis Orion Desitin tabl. caps. tabl. rágótabl... 3-6 mg 1 mg iv. drg. sirup filmtabl. filmtabl. 4-8 mg 1. tabl. tabl. sirup susp. caps. sirup (gyermek) inj. sirup caps. 500-2000 mg 250 mg..25. caps. tabl.. tabl. susp.. tabl. tabl. retard tabl.. tabl. 150-250 mg iv.. supp.. tabl. fenn. inj. fenn. tabl. 2 g 500-1500 mg 600-1200 mg 300-1200 mg 25-200 mg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 15-30 mg/ttkg 600-1500 mg 1200-2100 mg 100-200 mg 45-90 mg 100-300 mg 230 mg iv. tabl. retadr tabl. retard drg.. valproicum carbamazepinum Convulex Azepal Carbamazepin-B Neurotop Stazepine Tegretol Tegretol CR Temporol slow 200 mg Timonil Timonil Saft Gerot Pharmazeutika caps. 1500 mg 100-1200 mg 1-4 g ethosuximidum felbamatum gabapentinum lamotriginum natrii valproas phenobarbitalum phenytoinum primidonum sultiamum vigabatrinum 122 . 125-500 mg. tabl. inf. tabl. tabl. inj.5 mg. sirup.

16 mg 7.. tabl. tabl.. Antiparkinson szerek Hatóanyagnév Antiparkinson szerek (N04) Antikolinerg szerek (N04A) biperidenum procyclidinum Dopaminerg anyagok (N04B) amantadinum entacaponum levodopum (levodopa) levodopum + carbidopum PK-Merz Viregyt-K Comtan Dopaflex Carbidopa-Levodopa-B Duellin Sinemet Sinemet CR Madopar Madopar HBS Requip Jumex Merz Egis Novartis PannonPharma Biogal-Teva Egis MSD MSD Roche SB Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) filmtabl. 2 mg. tabl. tabl. tabl. tabl. inf. 200-600 mg 100-200 mg 800-1400 mg 0. max. caps. Akineton Kemadrin Knoll Glaxo-Wellcome inj.5-3 mg 10 mg 123 . caps. filmtabl.5-30 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levodopum + benserazidum ropinirolum selegilinum 500-1000 mg 0. tabl.26. el.25-2 g fokozatosan lásd alk. tabl. tabl. tabl.

50-100 mg/4 hét im. inj.27. drg. inj. inj. 200-400 mg im. inj.5-300 mg 150 mg im. iv. filmtabl. tabl. inj.5-25 mg/2-4 hét 2. inj.. tabl. 12.25-18 mg 5-10 mg im. 100-400 mg 50-1200 mg 100-400 mg im../2-4 hét Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clozapinum flupenthixolum fluphenazinum haloperidolum 124 . filmtabl. tabl. tabl.. tabl. inj. filmtabl. tabl. 75-600 mg 50 mg im. tabl. 20-40 mg/2-4 hét 12.. csepp inj. inj.. tabl.. tabl. sol. drg. tabl. inj. filmtabl. filmtabl. iv. inj. filmtabl. 1000-1500 mg 25-100 mg 2-10 mg 5-20 mg 300 mg 50 mg 10-20 mg 25-100 mg/3-4 hét 4-6 mg 4-20 mg 600-1200 mg 100-600 mg 200-300 mg 5-30 mg 10-30 mg 50-150 mg im. tabl. csepp. A pszichotikus kórképek gyógyszerei – neuroleptikumok Hatóanyagnév Neuroleptikumok (N05A) chlorpromazinum chlorprothixenum Hibernal Chlorprothixen Truxal Leponex Fluanxol-Depot Moditen Depo Haloperidol Haloperidol Decanoat lithii carbonas levomepromazinum olanzapinum quetiapinum pipotiazinum risperidonum sertindol sulpiridum thioridazinum tiapridum trifluoperazinum zuclopenthixolum Liticarb Tisercin Tisercinetta Zyprexa Seroquel Seroquel Starter Piportil Piportil L4 Risperdal Serdolect Depral Melleril Melleril Retard Tiapridal Terfluzine Cisordinol Cisordinol-Acutard Cisordinol Depot Phoenix Pharma Egis Lilly AstraZeneca Aventis Janssen-Cilag Lundbeck ICN Magyarország Egis Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis Lundbeck Egis Léciva Lundbeck Novartis Lundbeck KRKA Richter drg. inj.

im. drg./inf. filmtabl. drg. inj. caps. filmtabl. tabl.4 g 2. inj. 80 mg fluvoxaminum imipraminum maprotilinum mianserinum moclobemidum paroxetinum reboxetin sertralinum tianeptinum trimipraminum venlafaxinum 100-200 mg 25-150 mg. filmtabl. filmtabl. tabl. Nootropikumok és antidementia gyógyszerek Psyhostimulánsok és nootropikumok (N06B) Egyéb psychostimulánsok (N06BX) cerebrolysinum piracetamum Cerebrolysin Cerebryl Cerebryl Forte Lucetam Memoril Noodis Nootropil Pirabene Pyramem Enerbol Cavinton Cavinton-VR Vinpocetin-Covex Ebewe Kwizda-Pharma Egis Meditop UCB Magyarország UCB Magyarország ratiopharm Pharmachim Pliva Richter Covex inj. iv. drg. 5-10 mg 120 mg 17. filmtabl.. tabl. 200 mg 37. inj.3 g (7-13 éves) 1. individuális 2. tabl. tabl. inf. max.5-35 mg 125 Egyéb antidementia gyógyszerek (N06DX) . max.. caps.. caps. max. filmtabl. tabl. csepp. drg. sol. filmtabl.4 g. inj..4 g 300-600 mg 30 mg.: 6-12 g 30-160 mg/ttkg 2.. max. inj. tabl..5 mg 75-500 mg.. filmtabl. 25-100 mg 30-90 mg 300-600 mg 20 mg. inj. 75-150 mg Wyeth-Lederle Pharma filmtabl. filmtabl. filmtabl. inj. inj.4 g 2.. filmtabl. inf. 15-30 mg 15-30 mg 15-30 mg pyritinolum vinpocetinum Antidemetia gyógyszerek (N06D) Kolineszteráz gátlók (N06DA) donepezilum extractum ginkgo bilobae siccum Aricept Gingium Tebofortan Tebonin Pfizer Hexal Pharma Schwabe Schwabe filmtabl. 75-150 mg 20 mg 50-75 mg 240-480 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 20 mg. 50 mg 8 mg. sol. caps. caps. filmtabl. filmtabl. inf...28.2-2. filmtabl. 12 mg 50 mg. max. drg. caps.. 100 mg 25-150 mg iv. A kedélybetegségek gyógyszerei – antidepresszánsok Hatóanyagnév Antidepresszánsok (N06A) amitriptylinum citalopramum clomipraminum dibenzepinum fluoxetinum Teperin Seropram Anafranil Anafranil SR Noveril Apo-Fluoxetin Deprexin Floxet-Egis HUMA-Fluoxetin Portal Praxin Prozac Fevarin Melipramin Ludiomil Maprolu Tolvon Aurorix „Roche” Seroxat Edronax Zoloft Coaxil Sapilent Efectin Egis Lundbeck Novartis Novartis Apotex Richter Egis Humanpharma LEK Lilly Lilly Solvay Pharma Egis Novartis Hexal Pharma Organon Roche SB Pharmacia-Upjohn Pfizer Servier Extractum-Pharma drg. filmtabl.. filmtabl. 50-100 mg im. sol.. caps.4 g 3. filmtabl. inf.

..29. tabl. caps. tabl.15-0. infúzióhoz paediatric oldat filmtabl.. inj. el. inj. 20 mg 20-60 mg 0. filmtabl.. supp. supp. Hányás csillapítók és émelygés elleni szerek (A04) ondansetronum tropisetronum Szédülés elleni készítmények (N07C) betahistinum cinnarizinum flunarizinum Emetron Zofran Navoban Richter Glaxo-Wellcome Novartis lásd alk. 24-48 mg 75-225 mg 10 mg 126 . 0.. inj. caps.05% Nubain 20 Dolargan Contramal Tramadol Bene-Arzneimittel Mundipharma Extractun-Pharma Egis Biogal-Teva Mundipharma Biogal-Teva Torrex Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva Slovakofarma caps.. lásd alk. caps. inj. csepp caps. 20-40 mg 30-60 mg 120 mg 5-15 mg 10-40 mg 40-60 mg sc.3 mg/ttkg iv. supp... el. retard tabl. inj. tabl. retard tabl. Antiemetikumok (hányás és szédülés ellenes szerek) Hatóanyagnév granisetronum Készítménynév (®) Kytril Gyártó SB Gyógyszerforma filmtabl. Betaserc Stugeron Sibelium Solvay Pharma Richter Janssen-Cilag tabl. inj. sc. im. Napi átlagdózis lásd alk. im. tabl. inj. im. retard caps. im. inj. tabl.. 1-2 mg/ttkg (gyermek) 100-150 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis morphinum + nalbuphinum pethidinum tramadolum 30. 50-300 mg sc. inj... 25-75 mg 50-100 mg iv. el. Opioid analgetikumok Hatóanyagnév Fájdalomcsillapítók (N02) Opioidok (N02A) codeinum + dihyrocodeinum methadonum morphinum Talvosilen Talvosilen Forte DHC Continus Depridol M-Eslon Morphinum Hydrochloricum MST Continus Morphinum HCl 2% + Atropinum Sulf.

supp. Gerot Pharmazeutika sirup Sapos tabl. supp. filmtabl. caps. filmtabl. drg. retard caps.. inj. drg. supp. 1998 mg lásd alk. 50 mg/ttkg 3-6 tabl. caps.. tiaprofenicum azapropazonum diclofenacum Ponmel Donalgin Surgam Prolixan Cataflam Cataflam-V Diclofenac AL Diclofenac-B Diclofenac Pharmavit Diclofenac Duo Pharmavit Diclofenac Stada Diclomel SR Flector EP Rapid HUMA-Difenac Voltaren Voltaren SR flurbiprofenum ibuprofenum Ansaid Flugalin HUMA-Ibuprofen HUMA-Profen Ibuprofen Polfa Ibuprofen-Farmacon Nurofen Solpaflex Indometacin Profenid Clonmel Richter Aventis ICN Magyarország Novartis Novartis Aliud Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Stada Clonmel IBSA Humanpharma Novartis Novartis Pharmacia-Upjohn Knoll Humanpharma Humanpharma Polfa Farmacon Richter SB CH Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Aventis caps... filmtabl.. filmtabl. susp. tabl.. tabl. Gyógyszervisszaélés (gyógyszerabúzus) és gyógyszerdependencia Hatóanyagnév Dohányzás-elleni szerek (N07B) cysteinum nicotinum Tabex Nicorette Nicorette Mite Nicotinell TTS Pharmachim Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Novartis tabl. tabl. caps. Nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAIDs) Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyulladásgátlók és rheuma-ellenes készítmények (M01) Nemszteroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények (M01A) ac. 32. filmtabl.. inj.31.. inj. tabl. filmtabl. inf. drg... filmtabl. drg. filmtabl. 750-1000 mg 600 mg 600-1800 mg 50-150 mg 100-300 mg 150-200 mg 800-1200 mg 600-1200 mg 1200-1800 mg 400-1200 mg 600-1200 mg 75-150 mg 300 mg 127 indomethacinum ketoprofem . niflumicum ac. sol. supp. caps. el.. filmtabl. el. 800-1000 mg bôr alá 300-600 mg iv. retard tabl.. retard tabl. caps.. drg. inj. csepp tabl. mefenamicum ac. tabl.. tabl. gran. im.. filmtabl. supp.. retard drg. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére (V03AA) acamprosatum disulfiram metadoxinum natrii oxibicum tetrabarbamatum + Campral Antaethyl Esperal Implantációs Metadoxil Alcover Atrium Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Baldacci tabl.. rágógumi rágógumi tapasz 9 mg 8-12 rágógumi 8-12 rágógumi lásd alk.

5-15 mg 1g 500-1000 mg nimesulide piroxicamum 200 mg 10-40 mg 10-40 mg 20-40 mg im. Napi átlagdózis 7...és izomfájdalmak lokális készítményei (M02A) 3-4× 3-4 g gél diethylamini salicylas diethylamini salicylas + dimethyl sulfoxidatum etofenamatum ibuprofenum indometacinum ketoprofenum methylium salicylicum natrii fluoridum phenylbutazonum piroxicamum többször 2-3-szor 2-4-szer 1000 mg im. poramp. tabl. 200 mg 1-2-szer reggel-este 1-3-szor 2-3-szor 3-4-szer 3-4 × 5 mg/1 g gél 3-4 x 3. tabl. filmtabl. tabl. supp. inj. caps.3-1 g 128 . caps.. tabl.. emulsio gél sol. gél. filmtabl. supp.. gran. gél gél kenôcs kenôcs kenôcs krém gél kenôcs 6-9 mg 10-50 mg/hét 600-750 mg 2-3-szor többször 1-2-szer Izületi. supp. kenôcs kenôcs kenôcs gél gél emulgél gél. tabl. filmtabl. max. caps. tapasz gél emulgél kenôcs krém gél inj. supp. supp. supp.. tabl.. 6-8 mg Specifikus rheumaellenes készítmények (M01C) auranofinum natrii aurothiomalas penicillamina aethylenglycoli monosalicylas capsaicinum diclofenacum Auropan Tauredon Byanodine Bayolin Mobolisin Nicoflex Diclac Diclophenac Pharmavit Flameril Flector EP Olfen Voltaren Aciphen Algesal Dolobene Rheumon Solpaflex Elmetacin Fastum Profenid Gerosan Arthrofluor Phenylbutazon Erazon Feldene Hotemin KRKA Byk Gulden Biogal-Teva ICN Magyarország Luitpold Reanal Hexal Pharma Pharmavit (BMS) Biochemie (Novartis) IBSA Mepha Novartis CH Pharmafax Solvay Pharma ratiopharm Bayer SB CH Luitpold Berlin Chemie Aventis Biogal-Teva Biogal-Teva Richter KRKA Pfizer Egis tabl.. tabl. filmtabl. 3-szor 3-5-ször. supp. caps. proquazonum sulindacum tenoxicam 600 mg 400 mg 10-20 mg Kombinált gyulladásgátló és rheumaellenes szerek (M01B) phenylbutazonum Rheosolon PannonPharma tabl.. tabl. caps.3-10 mg/0.. inj. caps.. filmtabl.Hatóanyagnév meloxicamum nabumetonum naproxenum Készítménynév (®) Movalis Relifex Apranax HUMA-Naprox Napmel Naprosyn Naproxen Natrium-B Naproxen-B Servinaprox Mesulid Feldene Feldene Dispersal Hotemin HUMA-Pirocam Pirorheum Piroxicam-B Biarison Clinoril Tilcotil Tilcotil „Roche” Gyártó Boehringer Ingelheim SB ICN Magyarország Humanpharma Clonmel ICN Magyarország Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer Pfizer Egis Humanpharma Hexal Pharma Biogal-Teva ICN Magyarország MSD Biogal-Teva Roche Gyógyszerforma tabl. inj. susp.

5-4 g 0.5-4 g 300-1200 mg 750-1500 mg 0. el. inj.0 g 6 × 1-2 tabl. sirup. filmtabl. caps. tabl.. tabl. tabl.5-2 g 0. supp.9 g 1. pezsgôtabl. 2-3 × 1-2 tabl. 500-1000 mg 0. tabl. gran. susp. sirup. caps. tabl. 1-4 tabl. 3 × 1-2 tabl.. inj. Bride Richter Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Egis Extractum-Pharma Extractum-Pharma Extractum-Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Egis MSD Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) PannonPharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Bene-Arzneimittel Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) ratiopharm SB CH SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) SB CH SB CH SB CH Pharmavit (BMS) ratiopharm Egis Novartis CH SB CH Pharmavit (BMS) Roche CHD SB CH Bene-Arzneimittel Bene-Arzneimittel Egis Extractum-Pharma Gyógyszerforma tabl. lásd alk. filmtabl. pezsgôtabl. 1 tasak 1-3 tabl. pezsgôtabl. tabl. 2-3 × 1-2 tabl. pezsgôtabl. tabl. por pezsgôtabl. supp. tabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. tabl... acetylsalicylicum + aminophenazonum aminophenazonum + Germicid Germicid Barbamid Demalgon Demalgonil Germicid-C diflunisalum metamizolum natricum Dolobid Algopyrin Panalgorin metamizolum natricum + paracetamolum Quarelin Ben-U-Ron Efferalgan Efferalgan Paracetamol Mexalen Panadol Baby és Infant Panadol Panadol Junior Panadol Soluble Paracetamol Pharmavit Rubophen Andrews Answer Coldrex Hot Blackcurrant Rem Lemon Coldrex Hot Rem Efferalgan C Mexavit Miralgin Neo Citran Panadol Extra Rhinoval C Saridon Solpadeine Talvosilen Talvosilen Forte Antineuralgica Dolor 400-1200 mg 1-4 g (felnôtt) 20-30 mg/ttkg (gyermek) paracetamolum + 2-3 g 500-1000 mg 500-1000 mg 330-1980 mg 0. drg. pezsgôtabl.5-4 g 1-3 × 1-2 tabl.0-3. filmtabl.2 g 1. 1 amp. im. 150-500 mg 3 × 1-2 tabl.5-1 g Köszvényellenes készítmények (M04A) Fájdalomcsillapítók és lázcsökkentôk (N02B) ac. 320-640 mg 1. pezsgôtabl.5-3 g 2-3 × 1-2 tabl. por por pezsgôtabl. 0. (gyerek) tabl. pezsgôtabl.5-4 g 0. Napi átlagdózis 200-600 mg 100 mg 5 mg 0. 3 × 1 tabl. rágótabl. tabl. supp. supp. pezsgôtabl.3-3. tabl. sirup. tabl. tabl. 129 phenacetinum + . por pezsgôtabl. tabl. tabl.4-3. tabl..5 g 0. supp. tabl. por filmtabl. supp. tabl. tabl. tabl.. acetylsalicylicum Készítménynév (®) HUMA-Purol Milurit Harpagin Colchicum-Dispert Aspirin Aspro 320 Aspro C Aspro Forte HUMA-ASA Istopirin Alka-Seltzer Aspirin Plus C Aspirin Forte ASS + C Pharmavit Dynalgic Kalmopyrin Migpriv Upsarin C Gyártó Humanpharma Egis Merz Solvay Pharma Bayer Roche CHD Roche CHD Roche CHD Humanpharma Biogal-Teva Bayer Bayer Bayer Pharmavit (BMS) Lab. pezsgôtabl. tabl.Hatóanyagnév allopurinolum allopurinolum + colchicinum ac. pezsgôtabl.

. kenôcs 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 1-3-szor naponta mometasonum triamcinoloni acetonidum Schering-Plough Richter 1-szer naponta 2-3-szor naponta Kortikoszteroidok és antiszeptikumok kombinációi (D07B) flumetasonum + fluocinolonum + prednisolonum + triamcinoloni acetonidum + Lorinden C Eczil Prednisolon „J“ Alkcema Polfa Wockhardt Richter ICN Magyarország kenôcs krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3-szor naponta 2-3-szor naponta 130 . inj. sol. krém. inj. 4-48 mg lásd alk. inj. tabl. krém kenôcs. el. krém kenôcs kenôcs kenôcs. krém emulzió kenôcs. inj. sol. kenôcs. 125-250 mg im. supp. sol. el. inj. tabl.1-0. Kortikoszteroidok Hatóanyagnév Szisztémás kortikoszteroidok (H02) Mineralokortikoidok (H02A) fludrocortisonum Glukokortikoidok (H02B) betamethasonum cortisonum dexamethasonum hydrocortisonum hydrocortosonum + mazipredonum methylprednisolonum Celestone Diprophos Adreson Oradexon Cortef Solu-Cortef Hydrocortison Depersolon Depo-Medrol Medrol Metypred Solu-Medrol Rectodelt Di-Adreson F Aquosum Klismacort Prednisolon Polcortolone Kenalog Schering-Plough Schering-Plough Organon Organon Pharmacia-Upjohn Richter Richter Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Orion Pharmacia-Upjohn Tommsdorf Organon Bene-Arzneilmittel Richter Polfa KRKA inj.. krém. inj. rectal caps. 20-240 mg lásd alk. inj. sol. inj. tabl. tabl. 30-300 mg iv. el. krém. 25-50 mg lásd alk. tabl. inj. sol. 10-500 mg 50-200 mg 10-25 mg 200 mg 5-30 mg 8-16 mg 40-80 mg Astonin-H Merck tabl. tabl. el. 0. inj.. lásd alk.3 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis prednisonum prednisolonum triamcinolonum triamcinoloni acetonidum Kortikoszteroidok lokális használatra (D07A) alclometasonum budesonidum clobetasolum fluticasonum fluocinoloni acetonidum hydrocortisonum hydrocortisoni butyras Perderm Apulein Dermovate Cutivate Flucinar Hydrocortison Laticort Locoid Locoid Lipocream Locoid Crelo Elocom Ftorocort Schering-Plough Richter Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Polfa Richter Polfa Yamanouchi Europe kenôcs. krém. krém. kenôcs.33. el. kenôcs. tabl. lásd alk. tabl.

2-3-szor naponta 1-3-szor naponta 3-4-szer naponta 1-2-szer naponta 2-3 × 1-3 mp.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Kortikoszteroidok és antibiotikumok kombinációi (D07C) dexamethasonum + fluocinoloni acetonidum + hydrocortisonum + oxytetracyclinum + triamcinoloni acetonidum + Dexapolcort N Flucinar N Chlorocid-H Oxycort Tetran-Hydrocortison Polcortolone TC Polfa Polfa Egis Polfa Pharmafax Polfa spray kenôcs kenôcs spray kenôcs spray 1-4 x 1-3 mp. Kortikoszteroidok egyéb kombinációi (D07X) betamethasonum + dexamethasonum + flumetasonum + Diprosalic Dexatopic Lorinden A Lorinden T Schering-Plough Organon Polfa kenôcs. krém kenôcs kenôcs 1-2-szer naponta 1-3-szor naponta 1-2-szer naponta 131 . sol.

el.. inj. ill..5-1. el. el.5-1. tabl.1-0. inj. inj.75 mg. el. tabl.5-3.6 mg sc. tabl. ergotaminum methylergometrinum bromocriptinum Richter Novartis Richter Novartis Serono Nycomed Novartis Solvay Pharma Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02C) hexoprenalinum quinagolidum ritodrinum Nemi hormonok és a genitalis rendszer modulátorai (G03) Hormonális szisztémás fogamzásgátlók (G03A) desogestrelum + ethinylestradiolum Marvelon Mercilon Novynette Regulon Continuin Femoden Meliane Minulet Triodena levonorgestrelum levonorgestrelum + ethinylestradiolum Mirena Rigesoft Anteovin Fertilan Ovidon Rigevidon Rigevidon 21+7 Tri-regol Trinordiol 21 Triquilar medroxyprogesterone norgestimatum + ethinylestradiolum Androgenek (G03B) fluoxymesteronum mesterolonum testosteronum Halotestin Proviron 25 Andriol Pharmacia-Upjohn Schering Organon tabl. 2. csepp. el. 5-20 mg 25-75 mg 40-160 mg Depo Provera Cilest Organon Organon Richter Richter Richter Schering Schering Wyeth-Lederle Pharma Schering Schering Richter Richter Richter Richter Richter Richter Richter Wyeth-Lederle Pharma Schering Pharmacia-Upjohn Janssen-Cilag tabl. 132 . tabl. sol. drg. lásd alk.el.15-0.2 mg iv. A nemi hormonok és nemihormon-tartalmú gyógyszerek Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Egyéb nôgyógyászati készítmények (G02) Méhmûködést serkentô szerek (G02A) dinoprostum dinoprostonum Enzaprost Prepidil Prostin 15 M Prostin E2 Prostin E2 Oral Prostin E” Vaginal Ergam Methergin Bromocriptin-Richter Parlodel Serocryptin Gynipral Norprolac Pre-Par Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn inj. lásd alk. 0. inj. el. caps. lásd alk. tabl. idikációtól függôen lásd alk. inj. tabl. tabl. drg.34. individuális 0. tabl. intrauterin tabl. drg. inj.. tabl. tabl. drg. lásd alk. tabl. tabl. tabl. ethynodiolum gestodenum + ethinylestradiolum lásd alk. 400-1000 mg lásd alk. drg. gel inj. drg. drg..25 mg im. el. drg. lásd alk.5 mg 0.. 25-50 mg lásd alk. tabl. 0. tabl. drg.5 mg 1-2 mg 0./inf. el. im. tabl. hüvelytabl. caps.

0. 24 mg 2 × 1 hetente 0. el. el. tabl. drg. inj. el. tabl. 2. tabl. filmtabl. el.5 mg 25 mg. tabl. drg. lásd alk. tabl.5-10 mg lásd alk.5-1. tabl. 2 × 1 hetente 25 mg. naponta lásd alk. caps. gél tapasz hüvelytabl. norethisteronum + estradiolum 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 1 tabl. el.3 mg estriolum estrogenum conjugatum ethinylestradiolum Progestogenek (G03D) allylestrenol dydrogesteronum lynestrenolum medroxyprogesteronum norethisteronum progesteronum Turinal Duphaston Orgametril Provera Norcolut Utrogestan Utrogestan Oral Richter Solvay Pharma Organon Pharmacia-Upjohn Richter ASTA Medica tabl. 133 . tabl. lásd alk. hüvelykúp tabl. drg.3-1. norethisteronum + estriolum + estradiolum clomifenum FSH + LH Gonadotropinok és egyéb ovuláció stimulálók (G03G) lásd alk. filmtabl. tabl. tapasz tapasz filmtabl. tabl. 1 tabl. el.05-0. hüvelykúp. tabl. inj. tapasz gél tapasz tapasz tapasz filmtabl. lásd alk. 2 × 1 hetente 2 × 1 hetente 2-4 mg 1.5 mg 2 × 1 hetente 25 mg 2 × 1 kúp hetente 4-8 majd 1-2 mg lásd alk. 20-60 mg 5-10 mg lásd alk. lásd alk. lásd alk. el. inj. tabl. filmtabl. el.Hatóanyagnév Oestrogenek (G03C) chlorotriasenum estradiolum Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Tace Dermestril Divigel Estraderm MX Estraderm TTS Estramon Estrofem Oestrogel Systen 50 TTS Vagifem Ortho-Gynest D Ovestin Premarin Mikrofollin Aventis CSC Orion Novartis Novartis Hexal Pharma Novo Nordisk ASTA Medica Janssen-Cilag Novo Nordisk Janssen-Cilag Organon Wyeth-Lederle Pharma Richter tabl.25 mg 0. el. krém drg. naponta 1 tabl. el. el. lásd alk. Progestogenek és oestrogenek kombinációi (G03F) dydrogesteronum + estradiolum levonorgestrelum + estradiolum Femoston Cyclo-Menorette Klimonorm medroxyprogesteronum + estradiolum Divina Divitren Premella Estragest TTS Estracomb TTS Kliogest Pausogest Trisequens N Trisequens N forte Trisequens Trisequens forte Clostilbegyt Serophene Humegon Menogon Pergonal 75 NE Solvay Pharma Wyeth-Lederle Pharma Schering Orion Orion Wyeth-Lederle Pharma Novartis Novartis Novo Nordisk Richter Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Egis Serono Organon Ferring Serono filmtabl. hüvelycaps.

el.4 mg 1 mg. tabl. caps. caps. el. tabl. inj. Napi átlagdózis lásd alk. retard caps. inj.5 mg Egyéb urológiai készítmények. tabl. 7. 100-200 mg 300 mg/1-2 hét lásd alk. inj. caps. tabl. majd 3 × 1 390 mg 100 mg 320 mg 134 . inj. Egyéb nemi hormonok és a genitalis rendszer modulatorai (G03X) Antigonadotropinok (G03XA) danazolum tibolonum Danoval Livial KRKA Organon tabl. filmtabl. beleértve a görcsoldókat (G04B) Erectilis dysfunctio gyógyszerei (G04BE) alprostadilum sildenafilum yohimbinum Caverject Caverject Prefilled Viagra Yohimbin „Spiegel” Pharmacia-Upjohn Pfizer Solvay Pharma inj. individuális 50 mg 5-30 mg Jóindulatú prostata hypertrophia gyógyszerei (G04C) Alfa-adrenoceptor antagonisták (G04CA) alfuzosinum tamsulosinum terazosinum finasteridum Alfetim Alfetim SR Omnic Hytrin Proscar Prosterid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Yamanouchi Europe Abbott MSD Richter filmtabl. inj. urofollitrophinum Antiandrogenek (G03H) cyproteronum cyproteronum + lásd alk. majd 5-10 mg 5 mg Tesztoszteron-5-alfa-reduktáz gátlók (G04CB) Jóindulatú prostata hypertrophia egyéb gyógyszerei (G04CX) extractum pollinis siccum sitosterolum + extractum pygei africani extractum Sabalis serrulatae Pollstimol Sitosterin AL Tadenan Permixon Strogen Uno Strogen Forte Strathmann Aliud Fournier Pierre Fabre Medicament Strathmann tabl. el. drg. 100-800 mg 2. 3 × 2. filmtabl. el. drg.Hatóanyagnév recombinans human FSH gonadotrophinum chorionicum Készítménynév (®) Gonal-F Puregon Choragon Choriogonin Profasi Metrodin Metrodin HP 75 NE Androcur Androcur depot Climen 28 Diane 35 Gyártó Serono Organon Ferring Richter Serono Serono Serono Schering Schering Schering Schering Gyógyszerforma inj. lásd alk.5-10 mg 0. inj. inj. retard filmtabl. filmtabl. caps. inj. filmtabl.

135 .. orrspray 75-100 mg 60 mg 100 NE 100 NE lásd alk.. tabl. tabl. tabl.35. individuális Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis levothyroxinum + liothyroninum L-thyroxinum natricum Antithyroid készítmények (H03B) propylthiouracilum thiamazol Antiparathyreoid hormonok (H05B) calcitonin (szintetikus) individuális individuális Propycil Metothyrin Calco Calsynar Miacalcic Solvay Pharma PannonPharma Lisapharma Aventis Novartis tabl.terápia (H03) Pajzsmirigy készítmények (H03A) levothyroxinum Euthyrox L-thyroxin Henning Thyreotom Letrox Merck Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Berlin Chemie Berlin Chemie tabl. orrspray inj. inj. el. tabl. inj. Pajzsmirigymûködést befolyásoló szerek Hatóanyagnév Pajzsmirig.

36.7 g max. 8 mg 2. tabl. 150-300 mg 150-300 mg 2. tabl. patron inj. inj. 3 g 136 .5-20 mg... patron inj. filmtabl.. gyors hatáskezdettel (A10AD) Hosszú hatástartamú insulinok(A10AE) insulinum humanum szükség szerint Orális antidiabetikumok (A10B) acarbosum buforminum glibenclamidum Glucobay Adebit Gilemal Glibenclamid Pharmavit Glucobene gliclazidum glimepiridum glipizidum gliquidonum metforminum Diaprel Gluctam Amaryl Minidiab Glurenorm 30 mg Adimet Merckformin Bayer Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) ratiopharm Servier Egis Aventis Pharmacia-Upjohn Boehringer Ingelheim ratiopharm Merck tabl. filmtabl. 40 mg 15-120 mg 1. patron inj. tabl. patron inj.. szükség szerint Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis insulinum lispro insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok (A10AC) insulinum porcinum insulinum humanum szükség szerint szükség szerint Közepes hatástartamú insulinok.. inj. tabl. inj.. 15-20 mg 40-240 mg 1-4 mg. patron inj. inj. Antidiabetikumok Hatóanyagnév Insulinok és analógjai (A10A) Gyors hatású insulinok (A10AB) insulinum humanum Insulin Actrapid HMge Insulin Actrapid NovoLet Humulin R Humalog Humulin N Insulin Insulatard HMge Insulin Insulatard NovoLet Insulin Monotard HMge Insulin Semilente MC Humulin M1 Humulin M2 Humulin M3 Humulin M4 Insulin Mixtard HMge Insulin Mixtard NovoLet Humulin L Humulin U Insulin Ultratard HMge Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly Novo Nordisk inj. tabl. patron inj. inj. tabl. tabl.. tabl. inj. patron inj.. patron inj.5-15 mg max. max.. inj. inj. max. tabl. patron inj.

el. filmtabl. filmtabl. 400-1200 mg 800-1200 mg 800-1200 mg lásd alk. Antibakteriális szerek – nukleinsavszintézis-gátlók: szulfonamidok. tabl./inf. 500-1000 mg 200-400 mg lásd alk. tabl./inf. trimetoprim. 500-1000 mg 800 mg max. naponta többször naponta többször 24 óránként 137 .37. 1600 mg 400 mg 100-400 mg 400 mg 800 mg pefloxacinum Abaktal Péflacine Péflacine monodózis Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) dichlorbenzolsulfonamidum + sulfadiazinum argenticum sulfadiazinum argenticum + Reseptyl-Urea Dermazin Ialugen Plus Pharmafax LEK IBSA hintôpor. Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis sulphadimidinum + trimethoprimum Kinolonok (J01M) ciprofloxacinum levofloxacinum norfloxacinum ofloxacinum Ciprobay Tavanic Nolicin Tarivid Zanocin Bayer Aventis KRKA Aventis Ranbaxy Biogal-Teva Egis Egis filmtabl. tabl./inf. tabl.6-2.4 g../inf. inj. el. inj. filmtabl. tabl. krém krém. inj. 1. inj. inj. sirup. el. tabl. susp... 800-1600 mg. alk. tabl. filmtabl. tabl. kinolonok és nitro-imidazolok Hatóanyagnév Szulfonamidok és trimetoprim (J01E) sulfamethoxazolum + trimethoprimum Co-Trimoxazol Forte Pharmavit Cotrimel Cotrimel Forte HUMA-Trimel Sumetrolim Potesept Pharmavit (BMS) Clonmel Clonmel Humanpharma Egis ICN Magyarország tabl.

caps.5-12 g 1125-1875 mg 3. 138 . individuális Béta-laktám antibiotikumok (J01C) . filmtabl..8 g iv.5-3 millió NE életkor függô. tabl.. caps. caps.5-3 g 50 mg/ttg (gyermek) 750-2250 mg 750-1500 mg 1500-2000 mg 750-2000 mg im. susp... filmtabl.susp. 5-24 millió NE im. por susp.. gran.5-3 millió NE phenoxymethylpenicillinum phenoxymethylpenicillinum + penamecillinum Béta-laktamáz rezisztens penicillinek (J01CF) oxacillinum Prostaphlin Pharmavit (BMS) caps. inj. Napi átlagdózis 50 mg/ttg (gyermek) 1.Széles spektrumú penicillinek (J01CA) ampicillinum Béta-laktamáz érzékeny penicillinek (J01CE) benzylpenicillinum benzylpenicillinum + Penicillin Retardillin Promptcillin Promptcillin forte Ospen Vegacillin Vegacillin Extra Oxybion Maripen Maripen Extra Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva Biogal-Teva inj. cefalosporinok és vancomycin Hatóanyagnév amoxicillinum Készítménynév (®) Amoxicillin Amoxicillin Pharmavit Amoxicillin-B Clonamox Humamoxin Ospamox Ampicillin-K Duomox HUMA-Ampicillin Penstabil Pentrexyl Semicillin Standacillin bacampicillinum carbenicillinum mezlocillinum piperacillinum Penglobe Carbenicillin Baypen Pipril Gyártó Biogal-Teva Pharmavit (BMS) Biogal-Teva Clonmel Humanpharma Biochemie (Novartis) KRKA Yamanouchi Europe Humanpharma Galena Pharmavit (BMS) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Biogal-Teva Polfa Bayer Wyeth-Lederle Pharma Gyógyszerforma caps. tabl. por sirup inj.4-1 millió NE im. inj. por sirup tabl. tabl. Antibakteriális szerek – sejtfalszintézis-gátlók: penicillinek. inj. caps. caps. 1000-1500 mg 1-2 g 2g 1-4 g 2g 2-6 g 800 mg 4-8 g im. iv.. el. iv. NE im. inj. inj. susp.8 mill. filmtabl.. 25-50 mg/ttkg 750-1500 mg 9-13 g iv. inj. 1. 30-40 g iv. susp. 6-15 g iv. filmtabl. pos susp. 0. filmtabl. inj. caps. inj.8 g iv 1250-2000 mg 1125-1875 mg 3. 3-4 millió NE 1.6-4. sirup tabl.. inj.6-4. caps. lásd alk. por. 1. filmtabl.. tabl. por sirup. por sirup. 2-3 g Penicillinek kombinációi és béta-laktamáz gátlók (J01CR) ampicillinum + sulbactanum amoxicillinum + clavulanicum Unasyn Aktil Aktil Duo Augmentin Augmentin Duo sultamicillinum piperacillinum + tazobactamum Unasyn Tazocin Pfizer Richter Richter Biogal-Teva / SB Biogal-Teva / SB Pfizer Wyeth-Lederle Pharma inj. por susp. inj. por susp.5-3 g 1. susp.. tabl.38.. inf. inj. filmtabl.. 0..4-0.

400 mg 9 mg/ttkg 1-2 g iv. retard tabl. 2.25-4. caps. gran. inj. iv.. 2g 0. inj. caps. inj. gran.. inj. cefuroximum 2. tabl.5-2 g 2g 2g 139 Richter inf.56 g im.. inj.. inj. por susp.Hatóanyagnév Cefalosporinok (J01DA) cefaclorum Készítménynév (®) Ceclor Ceclor Forte Cecloretta Cefaclor-Ratiopharm Vercef Vercef MR Gyártó Lilly Lilly Lilly ratiopharm Ranbaxy Ranbaxy Pharmavit (BMS) Pharmachim Lilly Lilly Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biochemie (Novartis) Lilly Biochemie (Novartis) Human Lilly Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Biogal-Teva Aventis Human Human MSD Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Schering-Plough LEK Roche Egis Lilly Glaxo-Wellcome Glaxo-Wellcome Gyógyszerforma gran. por susp. tabl. inj. caps.. Napi átlagdózis 1 g.. inj. susp. iv. por/inf. inj. filmtabl. susp. inj. caps.. cefoxitinum cefprozilum ceftazidinum ceftibutenum ceftriaxonum 3-8 g im. gran. caps. inj. iv. 1-3 g im. Meronem Tienam AstraZeneca MSD inj. iv. inj.. 2g 400 mg iv. inj. inj. 250-1000 mg Karbapenemek (J01DH) meropenem imipenem + Egyéb antibakteriális szerek (J01X) fosfomycinum metronidazolum spectinomycinum teicoplaninum vancomycinum Monural Klion Supplin Trobicin Targocid Vancocin-CP Vancoled Vancomycin Vancomycin-B Zambon por 3g lásd alk... por susp. 500-1000 mg 3-6 g im. 1-4 g ... caps. por susp. inj. caps.. susp. Pharmacia-Upjohn Aventis Lilly Wyeth-Lederle Pharma Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Biogal-Teva inj. inj. Biochemie (Novartis) inf. inj. gran./inf.. inj. inj. 1000-1500 mg im.25-4. 400 mg 3 g iv. inf. iv. gran.5-6 g im. por..56 g im. max. im. sirup gran.. inj. caps. susp. susp. retard filmtabl. caps. inj. susp. filmtabl. susp. por susp. cefepimum cefiximum cefotaximum 2 g iv.. inj. 4 g cefadroxilum cefalexinum Duracef Duracef Dis-Tabs Cephalexin Keflex Keflex Forte Pyassan Servispor 1-2 g gyermekeknek: 25-100 mg/ttkg felnôtteknek: 1-4 g cefamandolum cefazolinum Mandokef Cefazolin „Biochemie” Cefazolin Human Kefzol Totacef Maxipime Suprax Cefalekol Claforan Claforan Human Cefoxitin Human Mefoxin Cefzil Fortum Cedax Cedax Baby Lendacin Rocephin Rocephin Egis Cexim Zinacef Zinnat 1. el.

por/inf.. makrolidok és chloramphenicol Hatóanyagnév Tetraciklinek (J01A) doxycyclinum Doxycyclin Doxycyclin AL Doxycyclin-Chinoin Doxycyclin Pharmavit Doxyhexal Doxypharm HUMA-Doxylin Servidoxyne Tenutan (50 mg) Vibramycin Amfenikolok (J01B) chloramphenicolum Makrolidok és linkozaminok (J01F) azithromycinum claritromycinum Sumamed Sumamed Forte Klacid Uno Klacid Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Abbott caps. tetraciklinek. dirithromycinum erythromycinum Dynabac Eryc Erythran Erythromycin Lactobionat Erythrotrop Ilosone.A. max. 500-1000 mg 500 mg Chlorocid Extractum-Pharma sirup 40 mg/ttkg Stada Aliud Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmavit (BMS) Hexal Pharma Pharmamed Humanpharma Biochemie (Novartis) Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pfizer filmtal.. Ilosone Forte Meromycin Servitrocin Wilprafen Wilprafen forte Rulid Rulid paed Rovamycine Amikin Likacin Garamycin Gentamicin „Biochemie” Gentamicin Netromycine Streptomycin Brulamycin josamycinum roxithromycinum spiramycinum Aminoglikozidok (J01G) amikacinum gentamicinum Schering-Plough szivacs Biochemie (Novartis) inj.. filmtabl. max. susp. el. caps. . Antibakteriális szerek – fehérjeszintézis-gátlók: aminoglikozidok. filmtabl. Chinoin (Sanofiinj.. 1. iv. tabl.5 g 1-3 szivacs >50 ttkg 5 szivacs 3-5 mg/ttkg im. granulatum sirup inj.. inj. caps. Biogal-Teva Lilly ratiopharm Biochemie (Novartis) Mack Aventis Aventis Pharmavit (BMS) Lisapharma 1200-2700 mg 600-1800 mg 500 mg 600 mg 20-50 mg/ttkg 0. filmtabl. por susp. 1 g lásd alk. caps. Synthelabo tagja) Schering-Plough Egis Biogal-Teva inj. caps.6-4 g 0. inj. susp. filmtabl. inj. iv. nap 200 mg 2. caps. granulatum/ sirup inj. filmtabl. granulátum susp. caps. caps.C.6-4 g 1-2 g 2g 1-2 g 300 mg 6-9 millo NE 15 mg/ttkg im. filmtabl. granulátum /sirup susp. filmtabl. por/sirup por/sirup retard filmtabl. Antibiotic S. inj. filmtabl..-tól 100 mg >70 kg 200 mg Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis clindamycinum Dalacin C Klimicin Pharmacia-Upjohn LEK Biogal-Teva Biogal-Teva Pharmachim S. sirup 1. netilmicinum streptomycinum tobramycinum 140 4-6 mg/ttkg im.39. 15-20 mg/ttkg im. tabl. caps. inj tabl.

krém kenôcs kenôcs.Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Antibiotikumok lokális használatra (D06A) bacitracinum + chloramphenicolum gentamicinum mupirocinum oxytetracyclinum primycinum + Synthelabo tagja) Baneocin Chlorocid Gentamycin Bactroban Tetran Ebrimycin gél Biochemie (Novartis) Egis Pharmachim SB Pharmafax Chinoin (Sanofi1-3-szor naponta kenôcs. hintôpor kenôcs hab. hintôpor 2-3-szor naponta 1-2-szer naponta 3-4-szer naponta 3-szor naponta 1-2-szer naponta 141 .

el. hintôpor krém. krém. inf. tabl. el. caps. el. krém. sampon kenôcs kenôcs../inf. inf.el. krém. 0. el. inf.. el. krém. sol. 1-2 g lásd alk. Gomba. tabl. tabl. spray spray hintôpor lásd alk.és vírusellenes gyógyszerek Hatóanyagnév amphotericinum B Készítménynév (®) Ambisome Amphocil Fungizon Diflucan Mycosyst Mycosyst-Gyno Orungal Nizoral Gyártó Laevosan Torrex Pharma Pharmavit (BMS) Pfizer Richter Richter Janssen-Cilag Janssen-Cilag Gyógyszerforma por/inf.8-4 g lásd alk. el. sol. caps. lásd alk. tabl. 750-1500 mg lásd alk. 0. spray kenôcs.8-4 g lásd alk./inf.40.8-4 g 0. sol. susp. Abbott Pharmavit (BMS) caps. sol. . susp. caps. tabl.25-1 mg/ttkg 50-400 mg lásd alk. hintôpor krém hintôpor. sol. caps. inf../inf.. körömlakk krém. tabl. rágótabl. caps. krém. körömlakk. inj. 2-3-szor 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-4-szer 2-szer 1-2-szer 1-2-szer 2-szer didanosinum famciclovirum foscarnetum ganciclovirum inosiplexum nevirapinum ritonavirum stavudinum 142 Boehringer Ingelheim tabl... krém. el. Griseofulvin Lamisil Orion Novartis tabl. lásd alk. lásd alk. sol.. Napi átlagdózis 1-3 mg/ttkg 1 mg/ttkg 0. el. hintôpor kenôcs. inj. tabl. inj. filmtabl. 50-100 mg/ttkg 200-400 mg 1200 mg lásd alk. inj. el. kenôcs. 500 mg 250 mg Roche Aventis ratiopharm Egis Janssen-Cilag Janssen-Cilag Richter Yamanouchi Europe Yamanouchi Europe Biogal-Teva Geistlich Novartis Scholl Chinoin (SanofiSynthelabo tagja) Pharmafax krém. 200-400 mg Szisztémás gombaellenes szerek (J02A) fluconazolum itraconazolum ketoconazolum Gombásodás elleni bôrgyógyászati szerek (D01) Gombásodás elleni lokális készítmények (D01A) amorolfinum ciclopiroxum clotrimazolum econazolum ketoconazolum miconazolum + natamycinum natamycinum + omoconazolum polynoxylinum terbinafinum tolnaftatum Loceryl Batrafen Cardibene Canesten Pevaryl Nizoral Mycosolon Pimafucin Pimafucort Mikogal Anaflex Lamisil Athlete’s foot Chinofungin Digifungin Gombásodás elleni szisztémás készítmények (D01B) griseofulvinum terbinafinum Szisztémás vírusellenes szerek (J05A) aciclovirum Ciclovir Herpesin Telviran Virokill Virolex Zovirax Videx Famvir Foscavir Cymevene Isoprinosine Viramune Norvir Zerit ICN Magyarország Lachema Egis Biogal-Teva KRKA Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) SB AstraZeneca Roche Biogal-Teva tabl..

tabl. el. tabl. 500-2000 mg 2000 mg . Protozoonok Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Protozoonellenes szerek (P01) Amoebicidek és hasonló protozoon elleni szerek (P01A) metronidazolum tinidazolum Maláriaellenes szerek (P01B) chloroquinum mefloquinum Delagil Delagil Lariam „Roche” Egis ICN Magyarország Roche inj. 150 mg 100-400 mg fetrôzéstôl függôen Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis 42. gél lásd alk. Decaris Vermox Richter Richter tabl. Parazitaellenes szerek II.valaciclovirum aciclovirum edoxudinum epervudinum interferonum-alfa podophyllotoxinum tromantadinum Valtrex Telviran Zovirax Revidur Hevizos Egiferon Condyline Viru-Merz Glaxo-Wellcome Egis Glaxo-Wellcome Reanal Biogal-Teva Egis Nycomed Merz tabl. 250-500 mg 1g 1250-1500 mg 143 Klion Tinidazole Richter Polfa tabl. el.Vírusellenes szerek (D06BB) 41. Bélférgek Hatóanyagnév Nematodák ellenes szerek (P02C) levamisolum mebendazolum Ektoparazita-ellenes szerek (P03A) benzilium benzoicum + lindanum Novascabin Jacutin PannonPharma Merck emulsio emulsio. Parazitaellenes szerek I. sol. 3-5-ször naponta Kemoterapeutikumok lokális használatra (D06B) . gél 1-3 g 5-ször naponta 5-ször naponta 3-5-ször naponta 3-5-ször naponta 4-5-ször naponta lásd alk. lásd alk. el. tabl. krém krém kenôcs kenôcs gél. tabl.

tabl. 100 mg/m2 testfel.4 mg/m2 testfel. inj. 4-8 mg 200 mg/m2 testfel.. 12-15 mg/kg 1-2-szer 12-15 mg/kg 12-15 mg/kg 1000 mg/ m2 testfel. inf. inj. por/inf.43.Alkilezô szerek (L01A) busulfanum carmustinum chlorambucilum cyclophosphamidum Busulfan 2 mg Bicnu 100 mg Leukeran 5 mg Cytoxan Endoxan dacarbazinum estramustinum fotemustinum ifosfamidum Antimetabolitok (L01B) cytarabinum fludarabinum fluorouracilum Alexan Cytosar Fludara 5-Fu „Lederle” Efudix Fluoro-Uracil „Roche” Fluorouracil-Teva gemcitabinum methotrexatum Gemzar Methotrexat „Lederle” Methotrexat-Ebewe Methotrexat Methotrexat Lachema Methotrexat-Teva Trexan raltitrexedum tioguaninum Növényi alkaloidok (L01C) docetaxelum etoposidum Taxotere Etoposide-Teva Lastet Vepesid Taxol Vumon Vinblastin Vincristin Navelbin Aventis Biogal-Teva Nippon Kayaku Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Pharmavit (BMS) Richter Richter Pierre Fabre Med. 1-1.. el.. lásd alk.. conc.el. inf./6 hét 0. inj. A daganatos megbetegedések gyógyszerei Hatóanyagnév Készítménynév (®) Gyártó Gyógyszerforma Napi átlagdózis Daganatellenes és immunmoduláns szerek (L) Daganatellenes szerek (L01) . Dacarbazin Estracyt Mustophoran Holoxan Farmos Pharmavit (BMS) Glaxo-Wellcome Pharmavit (BMS) ASTA Medica Lachema Pharmacia-Upjohn Servier ASTA Medica tabl. iv. 60-75 mg/m2 testfel. 175-200 mg 5 napig 50-100 mg/ m2 testfel. 20 mg/m2 testfel. tumortól függôen 30-50 mg/ m2 testfel. inj.1-0./24h/3-4 hét 3 mg/m2 testfel. inj./inf. inj. por/inf. inj. inj. tabl. inf. tumortól függô. 100-200 mg/ m2 testfel. caps. 15-30 mg im. tabl. tabl. inj. inj. inj. inj. caps. kenôcs inj. 3-4 mg/ttkg 2-5 mg/ttkg../hét 5-6 g/m2 testfel. sc. 35-100 mg/ m2 testfel. tabl. lásd alk. inj. paclitaxelum teniposidum vinblastinum vincristinum vinorelbinum Citotoxikus antibiotikumok és rokon vegyületeik (L01D) bleomycinum doxorubicinum Bleocin Adriblastina RD Adriblastina RTU/PFS Caelyx Pallagicin Nippon Kayaku Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Schering-Plough Biogal-Teva inj. inj.. Tomudex Lanvis Mack Pharmacia-Upjohn Schering Wyeth-Lederle Pharma ICN Magyarország Roche Biogal-Teva Lilly Wyeth-Lederle Pharma Ebewe Lachema Lachema Biogal-Teva Orion AstraZeneca Glaxo-Wellcome inj. inj. 25-30 mg/m2 testfel. inj. inj. 60-75 mg/m2 testfel./inf. 25 mg/ m2 testfel. inj. 300 mg 280-840 mg 100 mg/m2 testfel. inj. inj. inf. 1-5 mg/ttkg terápiától függôen 150-250 mg/m2 testfel. conc. inj. caps. inj. inj. inj. iv. tabl. inj. inj.2 mg/ttkg 40-50 mg/ttkg iv. inj. 60-75 mg/m2 testfel. 144 .

2-6 mg iv.5 mg 300 mg 20-40 mg Citokinek és immunmodulátorok (L03A) aldesleukinum copolymer-1 filgrastimum Proleukin Copaxone Neupogen CSC Biogal-Teva Roche inj. inj.2 mg 6. tabl. tabl. inj. el.Hatóanyagnév epirubicinum idarubicinum mitomycinum C mitoxantronum Készítménynév (®) Farmorubicin RD Farmorubicin PFS/RTU Zavedos Mitomycin C Mitomycin Kyowa Novantrone Onkotrone Gyártó Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Gyógyszerforma inj. 20-30 mg/ttkg 50-250 mg 1. lásd alk. 50-150 mg/m2 testfel. 20-50 mg/m2 testfel. Wyeth-Lederle Pharma ASTA Medica Biogal-Teva Lachema Pharmavit (BMS) Ebewe Ebewe Biogal-Teva Lachema Pharmacia-Upjohn Aventis Pharmavit (BMS) Roche SB Aventis Aventis Aventis AstraZeneca Abbott Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmacia-Upjohn Pharmavit (BMS) Ferring inj. inj. tabl. 14 mg/m2 testfel. Napi átlagdózis 60-90 mg/m2 testfel..75 mg/28 nap 400-1000 mg/hét 100-1000 mg 400-1200 mg 40-320 mg 0. tabl. caps. por/inf. inj.75 mg/28 nap cisplatinum estramustinum irinotecanum hydroxycarbamidum procarbazinum topotecanum buserelinum Endokrin terápia (L02) – Hormonok és rokon vegyületek (L02A) goserelinum leuprorelinum medroxyprogesteronum megestrolum triptorelinum Hormon antagonisták és rokon vegyületek (L02B) anastrozolum bicalutamidum flutamidum Arimidex Casodex Flutam Flutamid Abbott Fugerel Lentaron Depot Femara Anandron Tamoxifen-Teva Zitazonium AstraZeneca AstraZeneca ratiopharm Abbott Schering-Plough Novartis Novartis Aventis Biogal-Teva Egis tabl. 400 mg/m2 testfel. caps./inf. 30-45 mg/m2 testfel. sol. Kyowa Hakko Kogyo inj. iv. inj.. 280-420 mg 350 mg/m2 testfel. inj./inj. cocn. inj. tabl. inj.9 mg 1-1. 100-120 mg/m2 testfel. inj. por/inf. 1 mg 50 mg 750 mg formestanum letrozolum nilutamidum tamoxifenum 250 mg/2 hét 2. 300 mg iv. inj. filmtabl. tabl../inf. 3.6 mg/28 nap 10.5 mg/7 nap sc. inj.. sol.5 mg/m2 testfel.5-1 millió NE 145 . caps.8 mg/12 hét 3. 0. Cisplatin-Teva Platidiam Estracyt Campto Litaril Natulan Hycamtin Suprecur Suprefact Suprefact Depot Zoladex Depot Zoladex LA Depot Lucrin Depot Depo Provera Farlutal Provera Megace Decapeptyl Decapeptyl Depot 360 mg/m2 testfel.A.inf. orrspray implantatum implantatum implantatum inj. inj. 20 mg 0. inj. tabl.3 mg/3-4 hét 3. caps. iv. orrspray inj. Egyéb citosztatikumok (L01X) carboplatinum Carboplatin-Teva Cycloplatin Paraplatin Cisplatin Ebewe Cisplatin Ebewe I. tabl. tabl. tabl. 400 mg/m2 testfel.

inj. sol. 1-4 mg/ttkg transplantatiotól függôen 2g 146 . inj. inj. caps. inj. inj. ivóoldat./inf.25 mg/ másnaponta 150 µg 1-10 µg/ttkg Imuran Sandimmum Sandimmum Neoral Cellcept Glaxo-Wellcome Novartis Roche filmtabl. inj. Napi átlagdózis tumortól függôen tumortól függôen tumortól függôen 30 µg/hét 22 µg/2-3 naponta 0. inj.Hatóanyagnév interferonum-alfa interferonum-alfa-2a interferonum-alfa-2b interferonum-béta-1a interferonum-béta-1b lenograstimum molgramostimum Immunszuppresszív szerek (L04A) azathioprinum ciclosporinum muromonab-CD3 Készítménynév (®) Egiferon Roferon Intron A Avonex Rebif 22 µg Betaferon Granocyte 34 Leucomax Gyártó Egis Roche Schering-Pluogh Schering-Plough Serono Schering Aventis Novartis Gyógyszerforma inj.. inj. inj.

85 nitro-imidazolok 80. 45 acromegalia 59 ACTH (kortikotropin) 73 acyclovir 86. 22 neuromuscularis junctio 18–19 nikotinreceptor 19. 84. 27 α-blokkolók 24. 43 β-adrenoceptorok 21 β-blokkolók 24. 83 anaemia perniciosa 48. 93 antiparkinson szerek 58–59 antipirimidinek 93 antipszichotikumok 60–61 antipurinok 93 antitireoid szerek 76–77 anxiolitikumok 54–55 apomorphin 59 arrhythmiák 40–41 artériás thrombosis 44 astemizol 29 asthma 28–29 atenolol anginában 39 hyperthyreosisban 77 atherosclerosis 46. 85 amethocain 16 amikacin 85 amilorid 35 aminoglikozidok 19. 93 H. 25. 83 rezisztencia 81 szulfonamidok 80. 49 baclofen 51 bakteriális infekció lásd antibiotikum terápia antibakteriális szerek baktériumok csoportosítása 80 barbiturátok barbiturát-receptorok 55 dependencia-készség 69 epilepsziában 56. 55 kedélybetegségekben 63 amlodipin angina pectorisban 39 hypertoniában 37 amoebás dysenteria 91 amoxycillin 82. 83 AMPA receptorok 51 amphetamin 24. 47 atracurium 19 atropin 22. 73 adenozin 41 adrenalin 20. 68. 37 angiotenzinreceptor-antagonista 37 anion-cserélô gyanták 47 anistreplas 45 antacidok 30. 31 antagonisták 11 dózis-hatás összefüggés 11. 85 cefalosporinok 82. 55 intravénás narcotikumok 52. 31 okozta konvulzió 57 szédülés ellen 66 tengeribetegség 66. 12 meghatározás 8 antiarrhythmiás szerek 40–41 antibakteriális szerek 80–85 aminoglikozidok 19. 23 premedikációban 53 azapropazon 71 azathioprin 93 azithromycin 85 azlocillin 83 B12-vitamin hiány 48.Tárgymutató α-adrenoceptorok 21. 21. 39 arrhythmiákban 40. 85 aminosavak mint transzmitterek 50. 81 tetraciklinek 84. 41 glaucomában 27 hypertoniában 36. 25 asthmában 28. 87. 29 szívelégtelenségben 42. 37 szívelégtelenségben 42. 43 acetazolamid glaucomában 27. 25 hypertoniában 36. 19 acetil-szalicilsav 70. 25 α-agonisták 24. 54. 67 antikoagulánsok 44–45 antimaláriás szerek 90. 35 hegyi betegségben 35 acetil-kolin 21 hatásai 23 központi idegrendszeri hatás 51 muszkarinreceptorok 21. 84. 27 β-adrenoceptor-agonisták 24. 75 angina 40–41 angiotenzin 36. 37 szemészeti hatások 26. 23 paraszimpatomimetikumok 22–23 szerepe a gyomorsav szekrécióban 31 szívhatás 41 acetil-kolin-észteráz 22. 59 vírus infekcióban 84. 18 a szívben 41 aktív szén 94 albumin kötôdés 12 aldoszteron 72 ACE-gátlók és 37 diuresis és 35 alfentanyl 53 alkilezôszerek 92–93 alkohol 50. 81 makrolidok 84. 85 vancomycin 83 antibiotikum terápia 80–85 citotoxikus szerek 92. 91 ampicillin 82. 91 antimetabolitok 92. 69 dependencia 69 gyógyszerrel történô önmérgezés és 94 allergia lásd túlérzékenységi reakció 28–29 allopurinol 71 álomkór 91 alprazolam 55 általános érzéstelenítôk 52–53 alteplase 45 alumínium-hidroxid 31 alvászavarok 54–55 Alzheimer-kór 51 amantadin Parkinson-kórban 58. 37 mellékhatások 37 szorongásos kórképekben 55 abortusz tabletta 75 acarbos 79 ACE-gátlók hypertoniában 36. 25 szemészeti hatások 26. 83 chloramphenicol 85 kinolonok 80. 57 hatásmechanizmus 51. 21. 51 amiodaron 41 amitriptylin 54. 71 instabil anginában 38. 53 szorongásos kórképekben 54. 87 adagolási módok 13 Addison-kór 72. 81 penicillinek 82. 55 beclomethason 73 bendrofluazid 35 benserazid 58 benzafibrat 47 benzocain 16 147 . 49 anaemiák 48–49 analgetikumok NSAID-ok 70–71 opioid 64–65 premedikációra 53 anaphylaxis 28 gyógyszer indukált 96. 60 amphotericin 86. 25 anaphylaxiás reakcióban 28 szem hatások 27 adrenerg neuron-blokkolók 25 adrenoceptorok 20-21. 45 thrombocyta-aggregáció-gátló 44. 25 affinitási konstans (KA) 11 agonisták (definíció) 8 AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) 86. 25 angina pectorisban 38. 87 pneumozystosis 91 akciós potenciál 17. 55 okozta konvulzió 57 antidiabetikumok 78–79 antiemetikumok 66–67 posztoperatív 53 antiepileptikumok 56–57 antihisztaminok 29 anaphylaxisban 28 H2-blokkolók 30. pylori eradikáció 31 hasmenésgátlók 33 lásd még antibakteriális szerek antidepresszánsok 62–63 anxiolitikus hatásúak 54. 23 pszeudo-kolinészteráz 15. 97 lásd még túlérzékenységi reakciók androgének 74.

benzodiazepinek 54, 55 alkohol-megvonásban 69 epilepsiában 57 hatásmechanizmus 51, 54 önmérgezés 94 premedikációban 53 benzylpenicillin 82, 83 betahistin 66, 67 betamethason 73 bethanechol 22, 23 bicillin 83 bicucullin 51 bilharziosis 89 biliaris exkréció 13 biológiai értékmérés (bioassay módszerek) 10, 11 receptorkötôdési módszerek 11 biológiai hasznosíthatóság (bioavailability) 13 bisacodyl 33 bizmut-kelát 30, 31 botulinus toxin 19 bôrkiütések (gyógyszer okozta) 97 budesonid 33 bupivacain 16, 17 buprenorphin 65 buserelin 93 buspiron 54, 55 butirofenonok 61

Ca2+-csatornák 8, 9 szív 39, 41, 43 thalamus 56, 57 vascularis simaizom 37, 39 calcitonin 76 cAMP (ciklikus adenozin-monofoszfát) 9, 25, 29 cannabis 69 captopril hypertoniában 36 szívelégtelenségben 42, 43 carbachol 22, 23 carbamazepin 56, 57 kedélybetegségekben 62 carbidopa 58 carbimazol 77 cascara 33 cataracta (szürkehályog) 27 cefadroxil 83 cefalosporinok 82, 83 ceftazidim 83 ceftriaxon 83 cefuroxim 83 cellulóz (korpa) 33 cestodák (galandférgek) 88, 89 cGMP (ciklikus guanozin-monofoszfát) 38, 39 chinidin 41 chinin 90, 91 chloralhydrat 55 chlorambucil 93 chloramphenicol 84, 85 chlormetiazol 55 alkohol elvonásban 69 status epilepticusban 56 chloroquin 90, 91 chlorpheniramin 29 chlorpromazin 61 cholestyramin 47 cigaretta lásd dohányzás

cimetidin 31 enzimgátló hatása 15 ulcus pepticumban 31 cinnarizin 67 ciprofloxacin 80, 81 cisaprid 33 citokróm P-450 14, 15 citotoxikus szerek 92–93 clarithromycin 85 clearance 13 clomiphen 75 clonazepam 56, 57 clonidin 24 gyógyszer detoxikációban 69 hypertoniában 37 clozapin 60, 61 co-amoxiclav 83 cocain abúzus 69 helyi érzéstelenítésre 16, 17 szimpatomimetikumként 25 codein 64, 65 colchicin 71 colestipol 47 colitis ulcerosa 32, 33 COMT 25 Conn-szindróma co-proxamol 94 coronariabetegség 46 coronaria-bypass 39 cortisol (hydrocortison) 72, 73 co-trimoxazol 80, 81, 91 Crohn-betegség 32, 33 cyanocobalamin 48 cyclopentolat 27 cyclophosphamid 93 cycloplegiás szerek 26 cyclosporin 93 cytarabin 93

dobutamin 24 szívelégtelenségben 42, 43 dohányzás 50, 68, 69 angina pectorisban 39 tolerancia / elvonás 69 domperidon 58, 67 gyomor-, béltraktus hatás 33 dopamin mint neurotranszmitter 51 szerepe gyógyszerdependenciában 68 szerepe hányingerben és hányásban 66 szerepe Parkinson-kórban 58–59 szerepe schizophreniában 60–61 szívelégtelenségben 43 dopamin-agonisták 58, 59 dopamin-antagonisták antiemetikumok 66, 67 domperidon 33, 58, 67 metoclopramid 33, 53, 67 neuroleptikumok 60–61 dopaminreceptorok 61 dothiepin 63 doxazosin 37 doxorubicin 93 dózis-hatás görbék 10 droperidol 53

daganatellenes szerek 92–93 dependencia lásd gyógyszervisszaélés depresszió 62–63 desferroxamin 48 dexamethason 67, 73 dextropropoxifen 65 diabetes mellitus 78–79 diacetil-morfin lásd diamorphin diacil-glicerol (DG) 9 diamorphin (diacetil-morfin, heroin) 65, 69 diarrhoea kezelés 32, 33 diazepam premedikációban 53 szorongásos állapotokban 54, 55 dichloralphenazon 55 didanosin 86, 87 diethylcarbamazin 88, 89 digoxin 41, 42, 43 diltiazem 39 dinitrogén-oxid 52, 53 dinorfinok 65 dipyridamol 45 disopyramid 41 diuretikumok 34-35 hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 34, 35, 42

echothiopat 23 ECT (elektrokonvulzív terápia) 62 ecstasy (MDMA) 69 edrophonium 23 egyensúlyi disszociációs konstans (KD) 10, 11 elektrolitok (orális) 33 elimináció (gyógyszer) 12–13 mérgezésben 94–95 elsôrendû folyamatok 12 emboliák 44 emesis (hányás) 66–67 posztoperatív 53 enalapril 43 enkefalinok 51, 64–65 Entonox 53 enzimek 9 enzimgátlás 15 enzimindukció 15, 97 epekô 32, 33 epesavak 32, 33 ephedrin 24 epiduralis anaesthesia 17 epilepsia 56–57 epoetin 49 Epsom salts 33 eritropoietin 49 értágítók (vasodilatatorok) hypertoniában 36, 37 szívelégtelenségben 43 erythromycin 84–85 enzimgátlás 15, 85 érzéstelenítôk (anesztetikumok) általános 52–53 helyi 16–17 eserin (physostigmin) 23 szem hatások 27 éter 52 ethinylestradiol 75 ethosuximid 56, 57

148

fájdalomcsillapítás lásd analgetikumok familiáris hypercholesterinaemia 46,47 farmakodinámia 8 farmakogenetika 14, 15 farmakokinetika 8, 12–15 felezési idô 13 benzodiazepineké 54 felszívódás (gyógyszer-) 12–13 gyógyszer kölcsönhatás 97 fenbufen 71 fenotiazinok görcsroham kiváltása 57 schizophreniában 61 szédülésben 66, 67 fentanyl 53 féregûzô szerek fibrátok 47 fibrinolitikumok (thrombolytikumok) 44, 45 first-pass metabolizmus 12, 15 flucloxacillin 82, 83 fluconazol 87 flucytosin 86, 87 fludrocortison 73 flumazenil 55 fluorouracil 93 flupenthixol 61 fluphenazin 61 fogamzásgátlók 75 fogászati anaesthesia 17 folsav-antagonisták 93 folsavhiány 48, 49 folyadékpótlásos terápia 33 folyékony paraffin 33 fonálféreg fertôzések 89 fonálférgek 89 foszfodiészteráz-gátlók 42, 43 furosemid 35

gonadorelin 75 gonadotrophinok 75 görcsroham / epilepsia 56–57 G-proteinek 9 Graves-féle betegség 76–77 griseofulvin 86 guanethidin 27 gyermekgyógyászati dózisok számítása 15 gyógyszer abúzus lásd gyógyszervisszaélés / gyógyszerdependencia gyógyszerhatások, alapfogalmak 8–9 gyógyszer kölcsönhatások 96, 97 gyógyszerek metabolizmusa 14–15 first-pass 12, 15 gyógyszerelvonás / dependencia 68, 69 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 10–11 gyógyszervisszaélés / dependencia 68–69 amphetamin 24 neurotranszmitterek szerepe 51 opioidok 65, 68, 69 gyomor-bél rendszer 30–33 antacidok 30, 31 fekélyterápiás szerek 30, 31 hashajtók (laxatívumok) 32, 33 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 33 gyomormosás 94 gyulladáscsökkentôk irritabilis colon szindrómában 32, 33 nemszteroid (NSAID-ok) 70-71 gyulladásos eredetû bélbetegség 33

sex hormonok 74–75 lásd még specifikus hormonok horogféreg 89 hörgôtágítók 28, 29 hydralazin 37 hydrocortison 72, 73 hydroxocobalamin 48 hyoscin (scopolamin) 22, 23 amnesiás hatás 51 premedikációban 53 tengeribetegségben 67 hypercholesterinaemia 46, 47 hyperlipidaemiák 47 hyperprolactinaemia 59 hyperthyreosis 77 hypertonia 36–37 hypothyreosis 77

GABA / GABA-receptorok 50, 51, 55 benzodiazepinek és a 54 nematodákban 88 szerepe az epilepsiában 57 gabapentin 56, 57 galandférgek 88, 89 gallamin 19 gammaglobulin 86, 87 ganciclovir 87 ganglion-blokkolók 23 gastrin 31 gemfibrozil 47 genetikai faktorok és gyógyszermetabolizmus 14, 15 gentamicin 84, 85 neuromuscularis blokkoló hatás 19 giardiasis 91 glaucoma 26, 27 glibenclamid 79 glicerin-trinitrát (nitroglycerin) 38, 39 glicin 50, 51 glutaminsav 50, 51 szerepe epilepsiában 57 glükokortikoidok 72, 73 asthmában 29 daganatos megbetegedésekben 93 golyva (struma) 77 gombaellenes gyógyszerek 86–87 gombás fertôzések 86–87

5-hidroxi-triptamin 51, 55 receptorok 51, 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 5-HT lásd 5-hidroxi-triptamin hallucinogének 68, 69 halofantrin 90, 91 haloperidol 61 halothan 52, 53 hányás 66–67 hánytatás 94 posztoperatív 53 hányinger 66–67 posztoperativ 53 hasis 69 hasmenésgátlók (antidiarrhoica) 32, 33 Helicobacter pylori 30, 31 helyi érzéstelenítôk 16-17 antiarrhythmiás hatások 41 szemészeti alkalmazás 26 heparin 44, 45 heroin (diacetilmorfin) 65, 69 herpes vírus infekció 86, 87 hexamethonium 21 hipnotikumok 54-55 hisztamin –antagonisták 30, 31 lásd még antihisztaminok hisztamin receptorok 31 hisztamin hízósejtekben 28, 29 paracrin sejtekben 31 HIV (humán immundeficiencia virus) fertôzés 86, 87 HMG CoA reduktáz gátlók 47 hormonok 9

ibuprofen 70, 71 idegblokád 17 idoxuridin 87 imidazolok 86, 87 imipramin 63 immunglobulin 87 immunszupresszív szerek 93 indomethacin 71 infertilitás (meddôség) 75 inhaláció 13 inhalációs anesztetikumok 52, 53 inotrop szerek 42-43 interferon-α 86 intramuscularis adásmód 13 intravénás adásmód 13 inzulin 78, 79 ioncsatornák 9 ipecacuanha szirup 94 ipratropium 29 irritabilis colon szindróma 32 isofluran 52, 53 isoniazid 15 isophan-insulin 79 isoprenalin 25 itraconazol 87 ivermectin 88, 89 izoszorbid-nitrátok 39

jód terápia 77

kalcium antagonisták angina pectorisban 38, 39 hypertoniában 36, 37 kálium-csatornák (K+) 9, 37, 79 kaolin 33 karboanhidráz-gátlók 34, 35 karcinogenesis 97 katcholaminok lásd adrenalin, noradrenalin katechol-O-metiltranszferáz (COMT) 25 kedélybetegségek 62–63 kemoterápia 92–93 kenodezoxikólsav 33 ketamin 53 kinolonok 80, 81 kiszáradás 33 kiválasztás (gyógyszer) 12–13 vesemegbetegedésben 34

149

klavulánsav 83 koffein 50 koleszterin szint csökkentés 46–47 kolinerg agonisták lásd paraszimpatomimetikumok kolinészteráz enzim lásd acetil-kolin-észteráz kolinészteráz-gátlók 18, 19, 22, 23 Alzheimer-kórban 51 kolinoceptorok 21 a központi idegrendszerben 51 koraszülött csecsemôk 15 korpa (cellulóz) 33 kortikoszteroidok 72–73 gyulladásos eredetû bélbetegségben 32, 33 kortikotropin (ACTH) 73 köszvény 71 központi idegrendszeri traszmitterek 50–51 GABA 50, 51, 55 opioid peptidek 65 kromoglikát 29 K-vitamin-antagonisták 44, 45

lactulos 33 lamotrigin 56, 57 levamisol 88, 89 laxativumok 32, 33 leishmaniasis 91 lente (insulin) 79 leukaemiák 93 levodopa 58, 59 lidocain 16, 17 cardialis arrhythmiákban 41 liothyronin 77 lipidcsökkentôk 46–47 lipidoldékonyság 12 lipoproteinek 47 lítium 62, 63 gyógyszer kölcsönhatások 97 lofexidin 69 lokális adásmódok 13 loperamid 33 lorazepam 53 losartan 37 LSD 69 lysurid 59

magnézium-hidroxid 31 magnézium-triszilikát 31 magzati rendellenességek 97 máj 14, 15 makrolidek 84–85 malária 90, 91 mánia 62, 63 maniás depressziós betegség 63 MAO (monoamin-oxidáz) 25 MAO-gátlók 59, 62, 63 marihuána 69 másodlagos messengerek 8, 9 cAMP 9, 25, 29, 43 cGMP 38, 39 InsP3 8, 9, 23, 25, 63 MDMA (ecstasy) 69 mebendazol 88, 89 mefloquin 90, 91 megaloblastos anaemia 48, 49 megoszlás (gyógyszer) 12–13 megoszlási térfogat (VD) 13

mellékhatások lásd nemkívánt gyógyszerhatások mellékvese insufficientiában 72, 73 membrántranszport rendszer 9 Menière-kór 67 menotrophin 75 menstruációs kórképek 75 mercaptopurin 93 mérgezés 94–95 lásd még toxikus reakciók mesalazin 33 mesterolon 74 mestranol 75 mételyek 88, 89 metformin 79 methadon 65, 69 methotrexat 93 methyldopa 24 hypertoniában 37 metil-cellulóz 33 metoclopramid gyomor-bél rendszeri hatás 33, 67 posztoperatív 53 metolazon 34 metoprolol 39 metronidazol 80, 81, 91 mianserin 63 midazolam 55 mifepriston 75 migrén 51 milrinon 42, 43 mineralokortikoidok 72, 73 minoxidil 37 miosis 26 misoprostol 71 moclobemid 63 monoaminerg pályák 50, 51 monoaminoxidáz (MAO) 25 monoaminoxidáz-gátlók 59, 62, 63 morphin (morfin) 65 premedikációban 53 mustárnitrogén 93 muszkarinreceptor-agonisták 22, 23 glaucomaban 26, 27 muszkarinreceptor-antagonisták 22-23 bronchodilatatióban 29 gyomor-bél rendszeri hatás 32 Parkinson-kórban 58, 59 premedikációban 53 szemészeti hatások 26 muszkarinreceptorok 21, 22 központi idegrendszeri 51 myasthenia gravis 19 mydriatikumok 26, 27 myxoedema 77

nemkívánt gyógyszerhatások 96–97 antidepresszánsok 63 antiemetikumok 67 antikoagulánsok 44, 45 antimaláriás szerek 91 benzodiazepinek 55 citotoxikus vegyületek 92–93 diuretikumok 35, 37 kortikoszteroidok 72, 73 levodopa 59 neuroleptikumok 60–61 nitrátok 39 NSAID-ok 71 orális fogamzásgátlók 75 phenytoin 57 szulfonamidok 81 szulfonil-ureák 79 vérnyomáscsökkentôk 37 nemszteroid gyulladáscsökkentôk (NSAID-ok) 70–71 neomycin 85 neostigmin 18, 23 netilmicin 85 neuroleptikumok 60–61 neuromuscularis junctio 18 blokkoló vegyületek 18–19 neuropeptidek 51 enkefalinok 51, 64–65 P-anyag 51, 64 nifedipin 37 nikotin-agonisták 22, 23 nikotinhatásmód 21, 22 dohány megvonás 69 dohányzásban 50, 68, 69 nikotinreceptorok 19, 21, 23 a központi idegrendszerben 51 nikotinsav 47 nitrátok 38, 39 nitrazepam 54 nitrogén-monoxid (NO) neurotranszmitterként 50-51 nitrátokból 39 nitroprussidból 37 nitro-imidazol 80-81 nitroprussid natrium 37 NMDA-receptorok 51 noradrenalin (NA) 22, 21, 25 központi idegrendszeri hatások 51 szerepe a depresszióban 62-63 szívhatások 41 visszavétel 25 norfloxacin 81 NPH (isophan-insulin) 79 NSAID-ok 70-71 nulladrendû folyamatok 12 nystatin 87

Na+-csatornák 17 nalbuphine 65 nalidixsav 81 naloxon 64, 65 naltrexon 69 naproxen 70, 71 nátriumpumpa 9 nátrium-csatornák (Na+) 9, 17, 35, 41, 57 nátrium-hidrogén-karbonát 31 nematodák (hengeres férgek) 88–89 nemi hormonok 74–75 carcinomában 93

oesophagus reflux 31 olsalazin 33 omeprazol 30, 31 onchocerciasis 89 ondansetron 53, 55, 67 opioidok analgetikumok 64–65 gyógyszervisszaélés 65, 68, 69 gyomor-bél rendszeri hatások 33 természetes opioidok 65

150

75 tetanus toxin 51 tetraciklinek 84. 57 physostigmin (eserin) 23 szemészeti alkalmazások 27 pilocarpine 22. 22. 11 parenterális adásmód 13 Parkinson-kór 58–59 penicillinek 82. 35.és bélmotilitás 22. 55 szerepe a depresszióban 62–63 szerepe a hányingerben és hányásban 66 szerepe az LSD hatásában 69 szérum betegség 97 szerves foszfátok toxicitása 23 szimpatikus idegrendszer 20–21 gyógyszerek hatása a 24–25 szimpatomimetikumok 24–25 szívelégtelenségben 43 szívelégtelenség 42–43 arrhythmiák 40–41 diuretikumok 34. 9 adrenerg 20–21. 53 prilocain 16. mint neurotranszmitterek 50. 25 AMPA 51 barbiturátok 55 dopamin 61 GABA 50. 29 bélbetegségekben 32. 67 székrekedés (constipatio) 33 szem és betegségeinek farmakológiája 26–27 szemészeti szerek 26–27 szén-monoxid mérgezés 94 szerotonin (5-HT) 51. 67 propofol 52. 53 thioridazin 61 thrombocyta-aggregáció-gátlók 44. 27 piperacillin 83 piperazin 88. 51 perphenazin 61 pethidin 65 phenelzin 63 phenobarbital 56. 45 151 . 95 toxicitás 15 paraffin (folyékony) 33 paraszimpatikus idegrendszer 20–21 paraszimpatomimetikumok 22–23 gyomor. 29 ribavirin 87 risperidon 61 ritanserin 55 rocuronium 19 rovarirtók 23 streptokinase 44. 33 tumorok kezelésére 92. 89 pyridostigmin 18. 32 parazitaellenes szerek 88–91 paraziták 88–91 parciális agonisták 10. 55 tireoid 76. 57 probenecid 71 prochlorperazin 67 progeszteron 75 progesztogének 75 proguanil 90. 89 prazosin 25 hypertoniában 37 prednisolon 72. 57 phenoxybenzamin 25 phenoxymethylpenicillin 83 phenylbutazon 71 phenylephrin 24 szemészeti alkalmazások 27 phenytoin 56. 79 muszkarin 21. 91 primidon 56. 97 pentamidin 91 pentazocin 65 peptidek. 55 gyógyszer-receptor kölcsönhatások 8–11 hisztamin 31 inzulin 78. 65 premedikációban 53 orális alkalmazás 13 orális fogamzásgátlók 75 orrspray-k (szteroid tartalmú) 29 ostorgiliszták 89 oxibuprocain 16 ozmotikus diuretikumok 34 önmérgezés 94–95 ösztrogének 74. 51. 45 streptomycin 85 stroke 51 stroke megelôzés acetil-szalicilsav 44. 19 pszichotomimetikumok 69 pszichózis / schizophrenia 60–61 PTCA (percutan transarteriás coronaria angioplastica) beavatkozás 39 pupilla elernyesztés / összehúzás 26. 83 hiperszenzitivitás 83. 93 lásd még kortikoszteroidok sztrichnin 51 szulfonamidok 80. 85 theophyllin 29 thiopental 52. 23 szemészeti alkalmazások 26. 77 vegetatív idegrendszer 21 reflux oesophagitis 31 rektális alkalmazás 13 renalis exkréció 13 rhinitis (szénanátha) 28. 21. 33 pancuronium 19 pánikrohamok 55 P-anyag 51 szerepe a fájdalomban 64 paracetamol 70–71 önmérgezés 94. 23. 19 lassú metbolizmusa 15 szájpenész 85. 55 receptorok 51. 45 antikoagulánsok 44–45 strongyloidiasis 89 subcutan alkalmazás 13 sublingualis alkalmazás 13 succinylcholin lásd suxamethonium sucralfat 31 sulfasalazin 33 sulfinpyrazon 71 sulpirid 61 sumatriptan 51 suramin 91 suxamethonium 18. 87 szalicilát lásd acetil-szalicilsav szédülés 66. 17 primaquin 90. 67 terápiás index 96 teratogenesis 97 terfenadin 29 tesztoszteron 74. 51 NMDA 51 opioid 64. 42 myocardialis ischaemia 38–39 szorongásos állapotok 54–55 szöveti plazminogén aktivátor (tPA) 45 szteroid terápiaanabolikus szteroidok 74 asthmában 28. 65 szerotonin 51. 91 promethazin 29. 75 pacemaker sejtek 41 pancreatin 32. 93 temazepam 54 tengeribetegség 66. 53 propranolol 77 propylthiouracil 77 prosztaglandinok gyomornyálkahártya 31 proteináz-gátlók 86 szerepe a gyulladásban 71 protozoon fertôzések 88. 23.opioid receptorok 64. 81 szulfonil-ureák 79 salmeterol 29 savszekréció 31 schistosomiasis 89 schizophrenia 61 scopolamin lásd hyoscin selegilin 58 semilente (inzulin) 79 senilis dementia 51 senna 33 sotalol 41 spinalis anaesthesia 17 spironolakton 35 statinok 47 Stevens-Johnson-szindróma 81 stibogluconat 91 stilbestrol 93 t1/2 (gyógyszer felezési idô) 13 benzodiazepinek 54 tacrin 51 tamoxifen 75. 73 premedikáció 52. 23 pyrimethamin 91 ranitidin 31 receptorok 8. 90–91 proxymetacain 16 pszeudo-kolinészteráz 15. 51 nikotin 19. 89 pirenzepin 30 piroxicam 71 plazmakoncentrációk 12–13 plazmaprotein kötôdés 12 gyógyszer metabolizmus és 15 pneumocystosis 91 pralidoxim 23 praziquantel 88. 27 pyrantel 88.

49 vasmérgezés 94 zalcitabin 86.thrombolyticumok 44–45 thymoxamin 27 thyreotoxicosis 77 tiazid diuretikumok 34. 93 vincristin 93 vírusellenes szerek 86–87 vírusfertôzések 86–87 warfarin 44. 35. 42 ticarcillin 83 timolol 27 tinidazol 81 tioamidok 77 tireoid szerek 76–77 tiroxin (T4) 77 tolbutamid 79 tolerancia 68 toxikus reakciók dohányzás 69 halothan 53 kolinészteráz-gátlók 23 lítium 63 paracetamol 15 szerves foszfát vegyületek 23 valproat 57 vas 48. 87 zidovudin 86. 97 streptokinase 45 thiopental 53 tumor (rák) 92–93 gyógyszer indukálta 97 tumorellenes szerek 92–93 tumorok (gyógyszer indukálta) 97 ulcus pepticum 30–31 ulcusok (peptikus fekélyek) 30–31 ultralente (inzulin) 79 urofollitrophin (FSH) 75 ursodezoxikólsav 33 vasodilatatorok lásd értágítók vecuronium 19 védôoltások (vakcinák) 86 végbélgiliszta 89 vegetatív (autonóm) idegrendszer 20–21 gyomor-bél rendszer szabályozása 32 vegyi fegyverek 23 vénás thrombosis 44 venlafaxin 63 vér dyscrasia (rendellenes összetétel) 97 verapamil 39. 37 szivelégtelenségben 34. 49 toxocariasis 89 tPA (szöveti plazminogén aktivátor) 45 transzmitterek 9 lásd még specifikus transzmitterek trazodon 63 trematodák (mételyek) 88. 87 Zollinger-Ellison-szindróma 31 zopiclon 54 152 . 21 túlérzékenységi reakciók 28–29 túlérzékenységi reakciók gyógyszerekre 96. 41 vérnyomás (hypertonia) 36–37 vesebetegségek anaemia és 48 diuretikumok 34–35 gyógyszer toxicitás 96 vestibularis betegség 66 vigabatrin 56. 57 hatásmechanizmus 51 vancomycin 83 varicella vírusfertôzések 87 vas / vaskészítmények 48. 81 tropicamid 27 trypanosomiasis 91 tubocurarin 19. 95 trifluoperazin 61 trimeprazin 29 trimethoprim 80. 57 vinblastin 93 vinca-alkaloidok 92. 45 valproat 56. 97 helyi érzéstelenítôk 16 parenteralis vaskészítmény 49 penicillinek 82. 87 tribavirin 87 trichomoniasis 91 triciklikus antidepresszánsok 62–63 önmérgezés 94. 35 hypertoniában 36. 89 triamcinolon 73 triamteren 35 triazolok 86.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->